Sunteți pe pagina 1din 129

CIOLC SORIN-MIREL Tehnica i tactica jocului de fotbal Curs de baz Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei CIOLCA , SORIN-

MIREL

Tehnica i tactica jocului de fotbal/ Sorin-Mirel Ciolc Bucure !i, Edi!ura "unda#iei Ro$%nia de M%ine, &''( Biblio)r* +,-.*/ &',0 c$* ISBN 123-2&0-,1+-' 21(*33&4'20*-5

Redac!or6 Maria CERNEA 7e8noredac!are6 "loren!ina S7EMA7E Co.er!a6 Marilena BLAN Bun de !i.ar6 &3*'+*&''(/ Coli !i.ar6 1,&0 "or$a!6 +(/(+ 9 -( Edi!ura i 7i.o)ra:ia "unda#iei Ro$%nia de M%ine S.laiul Inde.enden#ei, Nr* 3+3, Bucure !i, S* (, O* ;* -3

7el*/"a9*6 3+(*12*1'/ <<<*s.iru8are!*ro e- $ail6 con!ac!=edi!uraro$aniade$aine*ro UNIV R!IT"T " !PIRU #"R T "AC>L7A7EA ?E E?>CA@IE "IAIC BI S;OR7

CI$%C& !$RIN'(IR %

Tehnica i tactica jocului de fotbal Curs de ba)*

Edi!ura "unda#iei Ro$%nia de M%ine Bucure !i, &''(

CUPRIN!

In!roducere CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC**
Ca+itolul I ,!eoriei "s+ecte -enerale Docului .n fotbal +* Obiec!ul i $e!odicii de :o!bal CCCCCCC**

2 1

&* Is!oricul Docului de :o!bal CCCCCCCCCCCCCCC** 3* Is!oricul re)ula$en!ului de Doc CCCCCCCCCCCCC ,* ?a!e .riEind a.ari#ia Docului de :o!bal Fn Ro$%nia CCCCC** 0* Nou!#i i !endin#e Fn Docul de :o!bal CCCCCCCCCCC Ca+itolul II , Tehnica jocului de fotbal +* ?e:ini#ie CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC &* Carac!eris!icile !e8nicii CCCCCCCCCCCCCCCC* 3* Sis!e$a!izarea !e8nicii Docului de :o!bal CCCCCCCCC*** 3*+* 7e8nica Docului :r $in)e CCCCCCCCCCCCC 3*&* 7e8nica Docului cu $in)e CCCCCCCCCCCCC** 3*3*7e8nica s.eci:ic Docului .or!arului CCCCCCCCCC +* ?e:ini#ie CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC* &* Carac!eris!icile !ac!icii CCCCCCCCCCCCCCCC** 3* Sis!e$a!izarea !ac!icii Docului de :o!bal CCCCCCCCCC 3*+* ;rinci.iile !ac!icii Docului de :o!bal CCCCCCCCCC 3*&* A!acul CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC* 3*&*+* "azele a!acului CCCCCCCCCCCCCCC* 3*&*&* "or$ele a!acului CCCCCCCCCCCCCCC 3*&*3* Ac#iunile !ac!ice colec!iEe de a!ac CCCCCCCC* 3*&*,* Ac#iunile !ac!ice indiEiduale de a!ac CCCCCCC* 3*3* A.rarea CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC* 3*3*+* "azele a.rrii CCCCCCCCCCCCCCC*** 3*3*&* "or$ele a.rrii CCCCCCCCCCCCCCC 3*3*3* Ac#iuni !ac!ice colec!iEe de a.rare CCCCCCC** 3*3*,* Ac#iuni !ac!ice indiEiduale de a.rare CCCCCC** Ca+itolul III , Tactica jocului de fotbal 3*,* 7ac!ica Docului .or!arului 3*,*+* 7ac!ica indiEidual CCCCCCCCCCCCC** 3*,*&* 7ac!ica colec!iE CCCCCCCCCCCCCC** 3*0* Mo$en!ele :i9e de Doc Fn a!ac i a.rare CCCCCCCC 3*(* Sis!e$ul de Doc CCCCCCCCCCCCCCCCC** "ne/e CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC** Ca+itolul IV , %e-ile jocului 0Re-ulamentul de joc1 CCCCC** Biblio)ra:ie CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC**

+ 3 + 2 + & ' & & & 3 & ( & 2 ( 3

2 2 1 2 1 ' + + & 2 1 , 1 1 1 +1 ' + ' 0

+ + ' + + + + + + + & +

INTR$DUC R

Lucrarea Tehnica i tactica jocului de fotbal2 Curs de ba)* F i .ro.une s scoa! Fn eEiden# as.ec!ele i$.or!an!e re:eri!oare la con#inu!ul !e8nicii i !ac!icii :o!balului* AE%nd ca surse biblio)ra:ice i$.or!an!e cursurile de s.eciali!a!e ale .ro:esorilor M* B%rsan, I* Mo!roc i G* CoDocaru, 7* ;e!rescu i O* ?e8elean, B* Miu i "* Gelea, a$ reu i! s sin!e!izez .roble$ele )enerale i s.eci:ice ale !e8nicii i !ac!icii Docului de :o!bal, .rezen!a!e Fn!r-un $a!erial didac!ic u!il s!uden#ilor de la cursurile de zi, :recEen# redus i FnE#$%n! la dis!an# din :acul!#ile de educa#ie :izic i s.or!* ?e ase$enea, lucrarea .oa!e :i u!il i s!uden#ilor de la cursul de s.ecializare, .recu$ i !e8nicienilor care ac!iEeaz Fn :o!bal, indi:eren! de E%rs!a Duc!orilor .e care Fi .re)!esc* A.ari#ia unui 3ndrumar de lucr*ri +ractico'metodice i a unui al! $anual des.re Predarea fotbalului .n coal* Ea co$.le!a Fn $od cores.unz!or .roble$a!ica cursului de baz* Au!orul

CA;I7OL>L I "!P CT 4 N R"% 3N 5$TB"%

+* $biectul teoriei i metodicii jocului de fotbal "o!balul es!e :r Fndoial cel $ai .o.ular i $ai rs.%ndi! Doc s.or!iE* ;o.ulari!a!ea i a!rac#ia .en!ru .rac!icarea Docului de :o!bal sun! de!er$ina!e de e9is!en#a unor !rs!uri i carac!eris!ici .ro.rii, care-l :ac s aib ceEa Fn .lus, ceEa s.eci:ic :a# de celelal!e disci.line s.or!iEe* "oar!e $ul#i !ineri sun! an)rena#i Fn .rac!icarea lui or)aniza! 4baza de $as a .er:or$an#ei, .er:or$an# i $are .er:or$an#5, :iind :olosi! !o!oda! i .en!ru odi8n i recreere ac!iE 4ca $iDloc de a)re$en!5* 7eoria i $e!odica aces!ei disci.line s!udiaz :o!balul din ur$!oarele .unc!e de Eedere6 ca disci.lin s.or!iE/ ca $iDloc al educa#iei :izice/ ca disci.lin !iin#i:ic/ ca s.or! co$.le$en!ar/ ca $iDloc asocia! al Hine!o!era.iei*

"o!balul disci.lin s.or!iE "o!balul a.are as!zi dre.! una din!re cele $ai co$.le9e disci.line s.or!iEe, an)ren%nd $ilioane de s.or!iEi i s.ec!a!ori, .recu$ i un nu$r i$.resionan! de s.eciali !i, !eore!icieni, an!renori,

cerce!!ori !iin#i:ici, $edici, biolo)i, .ro:esori, .si8olo)i* Ca disci.lin s.or!iE, .rac!ica! ca a)re$en!, dar $ai ales ca $iDloc co$.e!i#ional, Docul de :o!bal a adus Ro$%niei recunoa !erea .e .lan $ondial* Ec8i.ele de club >niEersi!a!ea CraioEa, S!eaua, ?ina$o, Ra.id au .ar!ici.a! Fn cu.ele euro.ene, ob#in%nd rezul!a!e se$ni:ica!iEe* S!eaua a reu i! Fn anul +1-( c% !i)area Cu.ei Ca$.ionilor Euro.eni* ?e ase$enea, ec8i.a na#ional a Ro$%niei a aEu! o co$.or!are :oar!e bun 1 Fn .erioada +11'-&''', reu ind cali:icri la !urneele :inale ale Ca$.iona!elor Euro.ene i Mondiale, iar Duc!orii ro$%ni Ealoro i ac!iEeaz Fn ca$.iona!e .u!ernice din s!rin!a!e*

"o!balul $iDloc al educa#iei :izice Mul!i.lele Ealen#e ins!ruc!iEe i educa!iEe ale :o!balului au de!er$ina! cu.rinderea lui Fn .ro)ra$a colar de educa#ie :izic i Fn di:eri!ele :or$e de or)anizare a ac!iEi!#ii :o!balis!ice colare* Iocul de :o!bal :or$eaz de.rinderi .si8oso$a!ice s.eci:ice, si$.le, accesibile i a!rac!iEe, .e :ondul unor solici!ri :izice i .si8ice, cu un deosebi! carac!er educa!iE* ?in aces!e $o!iEe, Docul de :o!bal es!e considera! un i$.or!an! $iDloc al educa#iei :izice, care rezolE .ozi!iE unele din obiec!iEele aces!eia Fn $ediul colar* In!rodus Fn !oa!e :or$ele de FnE#$%n!, da!ori! cali!#ilor sale :or$a!iEe, i .rac!ica! Fn $od !iin#i:ic, con!ribuie la Fn!rirea sn!#ii, la dezEol!area $ul!ila!eral a ca.aci!#ilor .si8ice i :izice, la Fnsu irea unor de.rinderi !e8nice i ac#iuni !ac!ice necesare .rac!icrii :o!balului* "o!balul disci.lin !iin#i:ic "o!balul .oa!e :i considera! disci.lin !iin#i:ic, deoarece are obiec! de s!udiu .ro.riu, dis.une de no#iuni .ro.rii, o.ereaz cu no#iuni !eore!ice i $e!ode de cerce!are !iin#i:ic, !eoria i $e!odica an!rena$en!ului s.or!iE :iind disci.lina !eore!ic care :unda$en!eaz le)i!#ile s.or!ului, din aces!ea deriE%nd !eorii i $e!odici s.eci:ice :o!balului* ?a!ori! eEolu#iei Docului de :o!bal, or)anizarea i des: urarea .rocesului de selec#ie, .re)!ire i .er:ec#ionare nu se $ai .o! realiza :r un su.or! !iin#i:ic !eore!ic i .rac!ic ada.!a! .er$anen! nou!#ilor i !endin#elor aces!ei disci.line s.or!iEe* Jn condi#iile su.rasolici!an!e ale Docului de azi, nu$ai Fn aces! :el se .o! eEi!a erorile care .o! duce la acciden!e )raEe, uneori cu ur$ri ireEersibile .riEind s!area de sn!a!e a Duc!orilor* "o!balul s.or! co$.le$en!ar MaDori!a!ea an!renorilor din celelal!e disci.line i Docuri s.or!iEe 4Fn s.ecial din a!le!is$, cano!aD, lu.!e, sc8i :ond i al.in, 8andbal, basc8e!, Eolei, ru)bK e!c*5 u!ilizeaz :o!balul ca $iDloc de .re)!ire*

Jn .rinci.al, el es!e u!iliza! da!ori! Ealorii lui :or$a!iEe i educa!iEe, in:luen#%nd .ozi!iE cali!#ile $o!rice i .si8ice, inclusiE as.ec!ele $orale i de Eoin#* +' "o!balul .rezin! aEan!aDul c .oa!e :i .rac!ica! i sub :or$a unui Doc si$.li:ica! ca nu$r de Duc!ori i, eEen!ual, ca su.ra:a# a !erenului de Doc* ?e ase$enea, .oa!e :i .rac!ica! nu nu$ai Fn sco.ul F$bun!#irii .re)!irii :izice )enerale, ci i .en!ru odi8na i recreerea ac!iE a s.or!iEilor*

"o!balul $iDloc asocia! al Hine!o!era.iei Iocul de :o!bal .rin s.eci:ici!a!ea sa F i Dus!i:ic .e de.lin denu$irea de $iDloc asocia! al Hine!o!era.iei, as.ec! .e care Fl Eo$ .rezen!a Fn con!inuare* Nu de .u#ine ori, Fn cadrul lec#iilor de educa#ie :izic sau c8iar Fn cadrul an!rena$en!ului s.or!iE 4la s:a!ul $edicului s.ecialis! i sub Fndru$area unui cadru co$.e!en!5 se a.eleaz la e9erci#ii :izice s.eci:ice Hine!o!era.iei, .en!ru rezolEarea unor .roble$e ce #in de do$eniul Hine!olo)iei $edicale 4de e9e$.lu, corec!area de:icien#elor :unc#ionale de .os!ur, ci:oze, lordoze, scolioze u oare, )enu :le9u$, )enu recurEa!u$, )enu Earu$, )enu Eal)u$, .icior .la! e!c*5* Iocul de :o!bal .oa!e :i :olosi! Fn .reEenirea, corec!area de:icien#elor :izice i Fn recu.erarea Hine!ic .os!!rau$a!ic* >!iliz%nd Docul de :o!bal, ca $iDloc asocia! al Hine!o!era.iei, se .o! induce e:ec!e di:eri!e, .ro:ilac!ice sau !era.eu!ice* As!:el, .u!e$ s.une c :o!balul rs.unde Fn .ar!e obiec!iEelor Hine!o!era.iei, cu$ ar :i6 .reEenirea, corec!area de:icien#elor :izice i recu.erarea Hine!ic .os!!rau$a!ic, cre !erea, .reEenirea scderii sau $en#inerea ca.aci- !#ii )enerale de e:or! a or)anis$ului, c8iar dac aceas!a es!e li$i!a! de dere)lri :unc#ionale ireEersibile/ redob%ndirea a$.li!udinii de $i care/ :or$area unui sis!e$ de .rice.eri i de.rinderi s.eci:ice .en!ru au!oFn!re#inere/ a$eliorarea :or#ei i rezis!en#ei s.eci:ice i )enerale/ :or$area ca.aci!#ii de rela9are/ corec!area de:ici!ului circula!or i res.ira!or* Iocul de :o!bal, .rin $ul!i.lele sale Ealen#e educa!iEe, corec!iEe i :or$a!iEe, .oa!e :i ca!alo)a! cu succes dre.! unul din $iDloacele asocia!e Hine!o!era.iei* ;oa!e :i u!iliza! a!%! Fn !i$.ul edin#ei de Hine!o!era.ie, Fn !i$.ul lec#iei de educa#ie :izic de c!re eleEii cu de:icien#e :izice, Fn !i$.ul

an!rena$en!ului s.or!iE, dar i Fn !i$.ul liber, indi:eren! de E%rs!* ++ Iocul de :o!bal, .rin accesibili!a!ea i a!rac!iEi!a!ea sa, .oa!e con!ribui e:icien! la rezolEarea .roble$elor ridica!e de Hine!o!era.ie* Ne re:eri$ aici la :olosirea $iDloacelor !e8nico-!ac!ice, dar i a Docurilor la dou .or#i .e !erenuri de di$ensiuni nor$ale sau reduse 48andbal5, reco$and%ndu-se ada.!area Docului de :o!bal 4con#inu!, dura!, in!ensi!a!e, condi#ii de des: urare5 Fn con:or$i!a!e cu E%rs!a, )radul de:icien#ei, du. o .realabil eEaluare so$a!o-:unc#ional i a ac!iEi!#ii .si8ice i Fn $od s.ecial la reco$andarea $edicului s.ecialis!* 7rebuie s se #in con! de re)ulile bio$ecanicii ada.!a!e ca.aci!#ilor :unc#ionale ale :iecrui .acien! i de le)ile ac!iEi!#ilor $o!rice Fn ceea ce .riEe !e ac!iEi!a!ea $o!ric, e:or!ul i oboseala* Iocul de :o!bal necesi! Fn des: urarea lui un nu$r $ai $are de subiec#i i se .oa!e :olosi Fn cazul .acien#ilor cu acela i !i. de de:icien# i Fn acela i s!adiu i care au E%rs!e a.ro.ia!e* Aces! Doc are o serie de aEan!aDe 4.osibili!a!ea includerii unui nu$r $are de subiec#i, cre !erea e$ula#iei i $o!iEa#iei subiec#ilor e!c*5 i dezaEan!aDe 4i$.osibili!a!ea de corec!are a !u!uror subiec#ilor5* E:ec!ele bene:ice ale Docului de :o!bal des: ura! .e .loaie, .e z.ad sun! dubla!e de buna dis.ozi#ie a co.iilor Fn as!:el de cazuri, lucru de care ar !rebui s #in con! Hine!o!era.eu!ul* $biectul disci+linei s+orti6e fotbal ;roble$ele i$.or!an!e .e care le s!udiaz :o!balul se re:er la6 con#inu!ul Docului de :o!bal sub as.ec! :izic, !e8nic, !ac!ic, !eore!ic, .si8olo)ic/ is!oricul, eEolu#ia i !endin#ele Docului de :o!bal $odern/ colaborarea cu celelal!e Docuri i disci.line s.or!iEe, .relu%nd anu$i!e conce.!e, $e!ode, $iDloace e!c*/ colaborarea cu al!e disci.line !iin#i:ice 4i)iena, :iziolo)ia, .si8olo)ia, .eda)o)ia, sociolo)ia i bio$ecanica, bioc8i$ia, ciberne- !ica, s!a!is!ica, $a!e$a!ica e!c*5/ s!udiul re)ula$en!ului de Doc 4Le)ilor Docului5, care i$.une .rac!icarea i in!er.re!area corec! a aces!uia/ .rinci.iile, $e!odele i $iDloacele .en!ru F$bun!#irea .er:or$an#elor Fn Docul de :o!bal* Me!odele de cerce!are u!iliza!e Fn cadrul disci.linei :o!bal sun!6 obserEa#ia, Fnre)is!rarea, e9.eri$en!ul 4de Eeri:icare i de cons!a!are5,

+& anc8e!a 4c8es!ionarul5, .relucrarea i in!er.re!area s!a!is!ico-$a!e$a!ic a da!elor e!c* &* Istoricul jocului de fotbal Is!oria Docului de :o!bal ne rela!eaz :a.!ul c Docurile cu $in)ea, .rac!ica!e Fnc din cele $ai Eec8i !i$.uri, au eEolua! Fn .aralel cu :eno$enele sociale, econo$ice i .oli!ice ale .erioadelor res.ec!iEe* A.ari#ia i eEolu#ia Docului de :o!bal au :os! rela!a!e de :oar!e $ul#i au!ori, .rin!re care un rol i$.or!an! l-au aEu! C* Manu aride i C* L8e$i)ean, care au reu i! s a.ro:undeze aceas! .roble$a!ic Fn car!ea A.roa.e !o!ul des.re :o!bal 4+1-(5*

Iocurile cu $in)ea la .o.oarele .ri$i!iEe Jn !oa!e Docurile .rac!ica!e de .o.ula#iile .ri$i!iEe, $in)ea era cunoscu! i :olosi! :oar!e des* Aceas!a era re.rezen!a! de o nuc de cocos, o s:er de le$n sau de $ul!e ori se con:ec#iona din .iele de ani$al u$.lu! cu .r, .aie, :%n, $u c8i, lic8eni e!c* O carac!eris!ic esen#ial a !u!uror Docurilor cunoscu!e i .rac!ica!e de .o.ula#iile .ri$i!iEe o cons!i!uie :a.!ul c ele aEeau, de re)ul, carac!er $a)ic, deoarece direc#ia conducerii sau aruncrii $in)ii, obs!acolele .es!e care !rebuia arunca!, #in!ele ce ur$au s :ie a!inse i c8iar $in)ea si$bolizau .$%n!ul, soarele, luna, cerbul, :ecundi!a!ea e!c* ?e ase$enea, !rebuie sublinia! as.ec!ul c $in)ea i Docurile cu $in)ea nu erau nu$ai un corolar al ac!iEi!#ii s.iri!uale a .o.ula#iilor .ri$i!iEe, ci i al celei $a!eriale, :iindc aEeau ca obiec!iE Fn!rirea or)anis$ului, as!:el Fnc%! s .oa! :ace :a# ri)orilor E%n!orii i rzboiului, iar nu$ai uneori aces!e Docuri aEeau un carac!er de Fn!recere i de des!indere* AEe$ doEezi c se .rac!icau Docuri cu $in)ea Fn!re dou ec8i.e 4)ru.uri de oa$eni5, .e dis!an#e :oar!e $ari, de ordinul Hilo$e!rilor, ace !ia dis.u!%ndu- i cu .iciorul ni !e $in)i $ari ce si$bolizau cercul 4indi)enii de .e !eri!oriul de azi al Me9icului5* Jn Oceania, se .rac!icau Docuri cu $in)ea con:ec#iona! din!r-o nuc de cocos sau .iele de can)ur u$.lu! cu :%n, iar Fn Asia, se :olosea o $in)e din .iele de ren u$.lu! cu $u c8i sau lic8eni*
+3 Jn Lroenlanda, esc8i$o ii .rac!icau un Doc :olosind o $in)e $are, .or#ile se a:lau Fn unele cazuri la dis!an#e c8iar de +( H$, re.rezen!%nd

dis!an#a din!re dou a ezri, iar la Doc .ar!ici.au a!%! brba#ii, c%! i :e$eile i co.iii* ?e ase$enea, Fn AlasHa se .recizeaz c o a ezare o$eneasc se F$.r#ea Fn Moa$enii $riiN 4a.rau .oar!a dins.re $are5 i M.$%n- !eniiN 4a.rau .oar!a dins.re usca!5 i F i dis.u!au un Doc cu $in)ea*

Iocurile cu $in)ea la .o.oarele an!ice Educa#ia :izic la .o.oarele an!ice es!e $ai dezEol!a!, iar Docurile cu $in)ea deEin Docuri s.or!iEe* AEe$ e9e$.le de zone i #ri unde se .rac!icau :oar!e $ul! Docurile cu $in)ea* As!:el, Fn E)i.!, $in)ea era con:ec#iona! din .ia!r sau )resie s:r%$icioas i aEea un dia$e!ru de +' c$* Jn C8ina, Fnc de acu$ &''' de ani, sub dinas!ia F$.ra#ilor Oan, se .rac!ica un Doc cu $in)ea nu$i! !su-H8u 4$in)e u!a!5, aceas!a :iind con:ec#iona! din .iele i u$.lu! cu .ene i .r* Ia.onezii au crea! cele $ai ar$onioase :or$e de .rac!icare a Docului cu $in)ea He$ari, Fnc din sec* G* Jn Bir$ania i Indonezia, se .rac!icau Docuri Fn care $in)ea era loEi! cu .iciorul* Jn Lrecia, eEolu#ia Docurilor cu $in)ea s-a realiza! Fn .aralel cu is!oria ciEiliza#iilor, !inerii .rac!ic%nd un Doc $ai Eiolen!, brb!esc, denu$i! s.8era e.isHirios 4$in)ea de .ia!r5* As!:el, Ale9andru cel Mare, re)ele Macedoniei, a adus ciEiliza#ia E9!re$ului Orien! s.re cel a.ro.ia!, cu !oa!e i$.lica#iile res.ec!iEe, .rac!ic%ndu-se e9erci#ii :izice .en!ru .re)!irea $ili!ar, dar i diEerse Docuri* Ro$anii, du. cucerirea Lreciei, la Fn!oarcerea Fn .eninsul, au Fnce.u! s .rac!ice :oar!e $ul! Docurile FnE#a!e, dar i e9erci#iile a!le!ice* Ace !ia .rac!icau un Doc cu $in)ea denu$i! 8ar.as!u$, :oar!e a.ro.ia! de :o!balul $odern* Iocul de :o!bal la .o.oarele $edieEale Jn EEul Mediu, educa#ia :izic i Docurile cu $in)ea au cunoscu! dou direc#ii Fn .rac!icare i eEolu#ie, cea ur$a! de clasele do$i- nan!e, iar cealal! :iind :olosi! de $asele .o.ulare* Jn I!alia, se rs.%ndise :oar!e $ul! o :or$ de .rac!icare a Docului cu $in)ea, Fn care aceas!a era loEi! a!%! cu .iciorul, c%! i cu
+, $%na 4)iuocco del calcio5* Se Duca .e nisi., !erenul aE%nd o lun)i$e de +''$ i o l#i$e de 3'$, :iecare ec8i. aEea c%!e &2 de Duc!ori, iar .or#ile erau re.rezen!a!e de dou cor!uri Eiu colora!e* ?e ase$enea, Fn "ran#a, se .rac!icau Docuri Fn care, $in)ea :iind .rea $are, era loEi! nu$ai cu .iciorul* Jn :unc#ie de re)iunile #rii, aces!e Docuri se nu$eau la soule, $olla!, c8oule* Jn An)lia, s-au .e!recu! eEeni$en!e i$.or!an!e re:eri!oare la Docul de

:o!bal Fnc din .erioada res.ec!iE, #in%nd con! de :a.!ul c ro$anii, du. ocu.area Bri!aniei, au FncuraDa!dezEol!area 8ar.as!u$ului* C8iar i conduc!orul reEolu#iei bur)8eze din An)lia, OliEer Cro$<ell 4Fnce.u!ul sec PGII5, si$.a!iza aces! Doc cu $in)ea* Jn A$erica de Nord, se .rac!ica o :or$ $ai dur i $ai s.ec!aculoas a :o!balului 4:o!balul a$erican de as!zi5, Fn care Duc!orii aEeau ca sco. !ri$i!erea $in)ii Fn !erenul de #in! al adEersarilor .rin orice $iDloace* Aces! Doc es!e considera! s!r$o ul :o!balului en)lez* ?e ase$enea, i Fn celelal!e #ri care :ceau .ar!e din Re)a!ul bri!anic se .rac!icau :or$e Earia!e ale Docului de :o!bal* S.re e9e$.lu, Fn Sco#ia se .rac!ica Fn!r-un cen!ru care .ur!a denu$irea de Scone, des: ur%ndu-se anual un Doc din!re dou ec8i.e :or$a!e din brba#i cs!ori#i, .e de o .ar!e, i necs!ori#i, .e de al! .ar!e* "oar!e i$.or!an! de sublinia! es!e :a.!ul c Fn Ere$ea aceea i :e$eile .rac!icau Docul de :o!bal* Jn Irlanda de Nord i @ara Lalilor, se .rac!icau Docuri de :o!bal Fn ziua de Crciun*

Iocul de :o!bal Fn .erioada $odern Jn aceas! .erioad, :o!balul a :os! .rac!ica! la Fnce.u! de :oar!e $ul#i !ineri din An)lia, care la Ere$ea res.ec!iE s!udiau Fn coli, cole)ii i uniEersi!#i* Se cunoa !e :a.!ul c An)lia es!e considera! .a!ria :o!balului, care a da! o$enirii :or$a ac!ual a Docului de :o!bal* Jn +-02, 78o$as Ou)8es 4Dudec!or de cur!e5, absolEen! al colilor din Ru)bK i O9:ord, .ublic o car!e din care rezul! o nou!a!e Fn .rac!icarea Docului de :o!bal ru)bK 4.or#ile au o nou :or$, ca cele de as!zi, $in)ea .u!%nd :i con!rola! cu $%na i cu .iciorul5* Base ani $ai !%rziu, Fn +-(3, are loc des.r#irea de:ini!iE a aces!ui Doc Fn al!e dou :or$e6 :o!bal-ru)bK i :o!bal-asocia#ie* Se
+0 cris!alizeaz .ri$a :or$ul uni:ica! a re)ula$en!ului de Doc, cons!i!uindu-se i or)anul de conducere i or)anizare, "oo!ball Associa!ion 4:o!bal asocia#ie5* Jn anul +-((, se or)anizeaz .ri$ul Doc de cu. la :o!bal, denu$i! C8allen)e, dis.u!a! Fn An)lia* Cu aceas! ocazie s-a s!abili! ca ec8i.ele s :ie alc!ui!e din ++ Duc!ori, !erenul s aib di$ensiunile de +&'/-' Karzi, dura!a Docului de 1' $inu!e, iar ec8i.ele s aib ec8i.a$en!e de culori di:eri!e* ;ri$ul Doc de :o!bal Fn noc!urn s-a dis.u!a! Fn +-2-, la Sc8e::ield 4An)lia5, cu aDu!orul a .a!ru re:lec!oare $obile, iar - ani $ai

!%rziu, Fn +--0, se le)i:ereaz .ro:esionis$ul Fn :o!bal* Jn +-1-, la Londra, are loc .ri$ul Doc de :o!bal dis.u!a! Fn!re dou ec8i.e :e$inine, iar Fn +1'+, la o :inal de cu. .e s!adionul CrKs!al ;alace, Fn!re ec8i.ele 7o!en8a$ Oo!s.ur i S8e::ield >ni!ed, s-a Fnre)is!ra! un nu$r de ++'*-&' s.ec!a!ori* Aces!e da!e de$ons!reaz eEolu#ia i dezEol!area i$.e!uoas a Docului de :o!bal $odern Fn An)lia, Fn $od s.ecial, dar i .e .lan $ondial, Fn )eneral* "edera#ia In!erna#ional de "o!bal Asocia#ie 4"I"A5 a lua! :iin# Fn +-11-+1'', :iind :orul su.re$ de or)anizare i conducere a :o!balului .e .lan in!erna#ional* 7abel cu anii Fn:iin#rii "edera#iilor de "o!bal Fn diEerse #ri An)lia Sco#ia Irlanda de Nord Olanda ?ane$arca Ar)en!ina I!alia Ler$ania "ran#a Brazilia ;or!u)alia Ro$%nia

+-(3 +-23 +-23 +--1 +--1 +-13 +-1+1'+ +1'+1+, +1+, +13'

+( 3* Istoricul Re-ulamentului de joc Re:eri!or la eEolu#ia Re)ula$en!ului de Doc !rebuie sublinia! :a.!ul c .u!e$ Eorbi, #in%nd con! de ordinea cronolo)ic a des: urrii eEeni$en!elor res.ec!iEe, des.re obiceiuri 4Fn e.oca .reis!oric5, cu!u$e 4re)uli nescrise5 i re)uli scrise 4C* Manu aride, +1225* Rs.%ndirea Docului, necesi!a!ea asi)urrii in!e)ri!#ii cor.orale a Duc!orilor, cerin#a i$.erioas de a eEi!a si!ua#iile $ai deosebi!e .e care le .roEoca .rac!icarea :o!balului au i$.us a.ari#ia celor $ai si$.le re)uli de Doc nescrise* S.re e9e$.lu, o cu!u$ a Ere$ii .reEedea ur$!oarele6 nu$rul Duc!orilor din :iecare ec8i. era li$i!a!/ a :os! deli$i!a! :or$a dre.!un)8iular i $ri$ea !erenului de Doc 4+&'/-' Karzi5/ s-a s!abili! $ri$ea $in)ii 4e)al cu a unui ca. de o$5 i $a!erialul din care se .u!ea con:ec#iona 4FnEeli din .iele5/

au :os! de:ini!e !erenurile de #in! 4doi #ru i :i9a#i la + $ unul :a# de cellal!, la a$bele ca.e!e ale !erenului5/ s-a .reciza! $odul de $arcare a unui .unc! 4$in)ea !rebuia s de. easc linia de #in! .rin!re cei doi #ru i5* >n as.ec! i$.or!an! l-a cons!i!ui! :a.!ul c l%n) :iecare .oar! se )sea un brba!, care, cu un !o.or sau un cu#i!, Fnre)is!ra :iecare .unc! .rin e:ec!uarea unei cres!!uri .e unul din #ru ii #in!ei res.ec!iEe* Aces! lucru Fl :cea un o$ s.ecial dese$na!, care .oa!e :i considera! .recursorul arbi!rului $odern* Jn .ri$a Du$!a!e a secolului al PIP-lea, e9is!au Fn An)lia $ai $ul!e re)ula$en!e, di:eri!e de la o coal la al!a 4 coala de la E!on, Oarro<, >..in)8a$, Qes!$ins!er, Qinc8es!er, Ru)bK e!c*5* Se i$.unea, deci, a.ari#ia unui sin)ur re)ula$en! scris* ?u. discu#ii .relun)i!e, .re edin!ele de onoare al "I"A, Sir S!anleK Rous 4:os! Duc!or i arbi!ru de :o!bal5, a s.us6 Rdin dezordine a rezul!a! o uni:or$i!a!e acce.!a! i acce.!abil !u!urorS, aDun)%ndu-se Fn s:%r i! la un consens* As!:el, Fn +-(', a.are .ri$ul re)ula$en! cu +' ar!icole, iar Fn +-(3, cel cu +3 ar!icole* Aces! an are o i$.or!an# deosebi!, deoarece a!unci s-a des.r#i! de:ini!iE :o!balul de ru)bK* +2 "or$a de:ini!iE a re)ula$en!ului Docului de :o!bal asocia#ie, .rin acce.!area sa de c!re cele .a!ru :edera#ii en)leze .riEind a.lica- rea Fn Docurile o:iciale, are loc Fn +--3, c%nd ia :iin# In!erna!ional "oo!ball Associa!ion Board, sin)urul or)an abili!a! cu $odi:icarea re)ulilor de Doc* ;ri$ul Doc in!er#ri dis.u!a! du. un re)ula$en! unic a aEu! loc Fn +-2&, Fn!re An)lia i Sco#ia* ?re.!urile arbi!rilor se e9!ind Fn +-1(, aduc%ndu-se ni !e $odi- :icri i .recizri i$.or!an!e la clauza din +-1' re:eri!oare la ace !ia* Re)ula$en!ul de Doc a :os! reEizui! Fnc o da!, Fn +-1+, Fnain!e de a :i resis!e$a!iza! i de a :i conce.u! Fn :or$ :inal Fn +13- 4cele +2 ar!icole au :os! nu$ero!a!e5, ac!iEi!a!e Fn care a :os! i$.lica! i Sir S!anleK Rous* ,* Date +ri6ind a+ariia jocului de fotbal .n Romnia Au!orii M* Ionescu i M* 7udoran, Fn car!ea "o!bal de la A la A* "o!balul ro$%nesc de-a lun)ul anilor 4+1-,5, .rezin! da!e i$.or!an!e re:eri!oare la a.ari#ia i dezEol!area Docului de :o!bal Fn Ro$%nia* As!:el, Fn #ara noas!r s-au .us bazele .rac!icrii Docului de :o!bal, la s:%r i!ul secolului al PIP-lea, da!ori! s!uden#ilor ro$%ni care s!udiau Fn s!rin!a!e* Jn +-11, :o!balul se .rac!ica la Bucure !i i Arad, :iind adus Fn #ar de s!uden#ii ro$%ni care s!udiau Fn ElEe#ia, Aus!ria i >n)aria* Jn +1'&, are loc .ri$ul Doc de :o!bal des: ura! Fn condi#ii re)ula$en!are, Fn Bucure !i, Fn!re dou ec8i.e alc!ui!e nu$ai din Duc!ori s!rini*

;ri$ele cluburi de :o!bal din Ro$%nia au lua! :iin# Fn +1'0 4"*C* Oli$.ia Bucure !i5, +1'2 4"*C* >ni!ed ;loie !i5 i Fn +1'1 4C*A* Colen!ina Bucure !i5* ;ri$ul or)an de conducere al ac!iEi!#ii :o!balis!ice din Ro$%nia, denu$i! Asocia#ia S.or!urilor A!le!ice din Ro$%nia, ia :iin# Fn anul +1'1, or)aniz%nd .ri$ul ca$.iona! de :o!bal, +1'1-+1+', Fn!re cele !rei ec8i.e e9is!en!e, c% !i)a! de "*C* Oli$.ia* La &( oc!o$brie +1'1, s-a dis.u!a! .ri$ul Doc in!erna#ional Fn!re o selec#iona! a celor !rei ec8i.e ro$%ne !i i S.or!in) Club >niEersi!ar din CluD 4ora ul CluD a.ar#inea Fn acea .erioad de I$.eriul Aus!ro->n)ar5* +Jn ur$!orii ani, :o!balul Fn Ro$%nia a Fnce.u! s se .rac!ice i s se dezEol!e la un niEel ridica!, Fn:iin#%ndu-se $ai $ul!e cluburi de :o!bal din Bucure !i, cu$ ar :i6 "*C* Col#ea 4+1+35, Genus, 7ricolorul i Lloria 4+1+05* Iocul se rs.%nde !e !o! $ai $ul! Fn ora ele de .roEincie6 CraioEa, Cons!an#a, Brila, Lala#i, C%$.ulun) Muscel, R%$nicu G%lcea, Bo!o ani* Aceas! rs.%ndire a Docului a de!er$ina! i a.ari#ia Fn .res a rubricilor s.or!iEe, Fn care se co$en!au i .ar!idele de :o!bal* Jn +1+(, ora ele Bucure !i i CraioEa aEeau cele $ai $ul!e ec8i.e de :o!bal Fn acea .erioad 4++, res.ec!iE 0 ec8i.e5* ;ri$a edi#ie a ?iEiziei A din ca$.iona!ul nos!ru 4sis!e$ diEi- zionar, dou serii a c%!e 2 ec8i.e5 a aEu! loc Fn anul +13&, iar .ri$a edi#ie a Cu.ei Ro$%niei la :o!bal, Fn +133* Sis!e$ul co$.e!i#ional !oa$n-.ri$Ear s-a s!abili! .en!ru ?iEiziile A i B Fn anul +102* Jn +1((, :inala edi#iei a IG-a a Cu.ei balcanice in!ercluburi, dis.u!a! Fn!re Ra.id Bucure !i i "arul Cons!an#a, a :os! c% !i)a! de ec8i.a Ra.id, a!unci c%nd s-a in!rodus !i!lul de Cel $ai bun :o!balis! ro$%n al anului* ?in!re .er:or$an#ele euro.ene la niEel de club, a$in!i$ c% !i)area de c!re ec8i.a S!eaua Bucure !i a Cu.ei Ca$.ionilor Euro.eni, Fn +1-(, i a Su.ercu.ei Euro.ei, Fn +1-2* La niEelul ec8i.ei na#ionale, $en#ion$ .ar!ici.area Ro$%niei la !rei Ca$.iona!e Euro.ene 4+1-, "ran#a, +11& Suedia i +11( An)lia5 i a.!e Ca$.iona!e Mondiale 4+13' >ru)uaK, +13, I!alia, +13- "ran#a, +12' Me9ic, +11' I!alia, +11, S>A i +11- "ran#a5* 7abel cu anii Fn:iin#rii "nul .nfiin*rii +1+( +1+1 +1&' +1&+ +1,0 +1,2 +1,+1,+103 +1(& ec8i.elor ro$%ne !i re.rezen!a!iEe chi+a S.or!ul S!uden#esc >niEersi!a!ea CluD ;oli!e8nica 7i$i oara Ra.id Bucure !i >*7*A S!eaua Bucure !i ?ina$o Bucure !i >niEersi!a!ea CraioEa "*C* Ar)e A*S*A* 7%r)u Mure +1

0* Nout*i i tendine .n jocul de fotbal ;rinci.alele direc#ii s.re care a eEolua! Docul de :o!bal sun!6 cre !erea carac!erului colec!iE al .res!a#iei ec8i.ei Fn a!ac

a.rare, ca rezul!a! al unei bune colaborri Fn!re cu.luri, )ru.e de Duc!ori i co$.ar!i$en!e/ asi)urarea con!inui!#ii Fn or)anizarea Docului de ansa$blu i cons!ruc#ia :azelor de Doc .e :ondul unui !e$.o crescu! i a unui ri!$ ridica! Fn ac#iunile de :inalizare/ u!ilizarea a.rrilor ac!iEe, a .resin)ului i$edia! du. .ierderea .osesiei $in)ii, cu e:ec!uarea $arcaDului dublu la .osesorul $in)ii i $arcaDului la in!erce.#ie al .ri$i!orilor a.ro.ia#i/ s.riDin .er$anen! al a!acan#ilor .en!ru realizarea a.rrii Fn .ro.ria Du$!a!e de !eren/ cre !erea nu$rului de a!acuri ra.ide, .en!ru sur.rinderea a.rrii adEerse Fn in:eriori!a!e nu$eric/ .rezen#a $ai $ul!or Duc!ori de su.erclas Fn s!ruc!ura ec8i- .ei din !eren/ coordonarea Docului de c!re :iecare Duc!or .osesor al $in)ii/ cre !erea Eir!uozi!#ii Fn e9ecu#iile !e8nice, u!ilizarea de s!ruc!uri !e8nice si$.li:ica!e, Fn care Fnln#uirea .rocedeelor !e8nice se :ace !re.!a! i Fn re)i$ de Ei!ez/ eEi!area conducerii $in)ii 4deEierea, !recerea .es!e $in)e, .reluarea cu !rans$i!ere5/ an!ici.area ac#iunilor Eii!oare i, Fn $od deosebi!, a .ri$i!orilor .rin ac!iEizarea i dina$izarea Docului, .rin cre !erea con!ribu#iei Duc!orilor :r $in)e/ de .re)!ire Fn sco.ul lr)irii in!elec!ualizarea .rocesului orizon!ului !ac!ic al Duc!orului de :o!bal/ cre !erea ca.aci!#ii de lu.!, a deEo!a$en!ului i res.onsaa!%! Fn a.rare, c%! i Fn a!ac/ .s!rarea ec8ilibrului .si8ic Fn orice si!ua#ie, bili!#ii,

ada.!area

co$.or!a$en!ului i a .res!a#iei Fn :unc#ie de conDunc!ur6 condi#ii a!$os:erice di:eri!e 4E%n!, .loaie, :ri)5, scor e!c* O analiz a!en! a Docului de :o!bal !o!al .rac!ica! la niEelul $arilor co$.e!i#ii scoa!e Fn eEiden# ur$!oarele carac!eris!ici6 &' :o!balul !o!al i$.une un an)aDa$en! !o!al .en!ru a$bele :aze ale

Docului a!ac i a.rare/ al!ernarea Docului co$bina!iE, de .ase, .en!ru )sirea unor

culoare Fn de:ensiEa adEersarului, ce .o! :aEoriza :inalizarea, cu Docul de an)aDa$en!, .e .oar!/ $arile .er:or$an#e ob#inu!e de ec8i.ele de !alie in!erna#io- nal sun! realiza!e cu aDu!orul unor s!ra!e)ii ce asi)ur aEan!aDul a!%! Fn a!ac, c%! i Fn a.rare/ realizarea .er:or$an#ei da!ori! ec8i.ei !e8nice $ul!idisci- .linare 4direc!or !e8nic, $ana)er, an!renori, $edic e!c*5* Aces!e carac!eris!ici i, Fn )eneral, cunoa !erea nou!#ilor Fn do$eniu Eor .u!ea realiza sal!ul cali!a!iE Fn Docul de :o!bal*

&+ CA;I7OL>L II T #NIC" 7$CU%UI D 5$TB"%

+* Definiie

Tehnica jocului de fotbal re+re)int* totalitatea de+rinderilor motrice s+ecifice fotbalului 0+rocedee tehnice18 desf*urate du+* le-ile acti6it*ii ner6oase su+erioare i ale biomecanicii8 a6nd la ba)* ca+acit*ile fi)ice ale juc*torilor8 .n 6ederea re)ol6*rii eficiente i o+ortune a situaiilor tactice .n atac i .n a+*rare2
&* Caracteristicile tehnicii Tehnica este tiinific*8 #in%nd con! de in!erde.enden#a aces!eia cu al!e disci.line, cu$ ar :i, de e9e$.lu, ana!o$ia i bio$ecanica, :iziolo)ia, i de .er:ec#ionarea .er$anen! .e baza corelrii da!elor :urniza!e de aces!e !iin#e* Tehnica este e6oluti6*8 da!ori! nou!#ilor a.ru!e Fn realizarea e9ecu#iilor !e8nice din Docul de :o!bal* Oda! cu dezEol!area Docului de :o!bal Fn ansa$blu, i$.lici! s-a .er:ec#iona! i !e8nica .rin a.ari#ia unor noi .rocedee i c8iar a unor s!iluri .ersonale de e9ecu#ie* Tehnica este accesibil* Fn s.ecial .en!ru co.ii i Fnce.!ori, concre!iza! Fn reducerea su.ra:e#elor de Doc i a nu$rului de Duc!ori, re)ula$en! si$.li:ica!, $in)e $ai $ic i $ai u oar *a* Tehnica +resu+une necesitatea .nce+erii +re-*tirii tim+urii cu re:erire la a!ra)erea, selec#ia i .re)!irea )eneral a co.iilor la o E%rs! :ra)ed, .er$i#%nd Fnsu irea corec! a unui nu$r $ai $are de .rocedee !e8nice* Tehnica de ba)* trebuie .n6*at* absolut corect8 #in%nd con! de :a.!ul c E%rs!a co.ilriei :aEorizeaz Fnsu irea $ai !e$einic a .rocedeelor !e8nice, .recu$ i corec!area celor )re i! Fnsu i!e, as.ec! care se realizeaz $ai di:icil du. o anu$i! E%rs!* && Pre-*tirea tehnic* are loc .n condiii di6erse climaterice i de stare a terenului8 con:or$ si!ua#iilor concre!e Fn care se des: oar co$.e!i#iile o:iciale* Tehnica jocului de fotbal este +recis*8 fin* i s+ectaculoas*8 Fn Eederea con!rolului $in)ii Fn condi#ii de criz de s.a#iu i !i$., de adEersi!a!e s.ori!, realiz%nd e9ecu#ii de e9ce.#ie Fn !i$.ul co$.e!i#iilor o:iciale* Tehnica este totodat* i dificil*8 da!ori! :a.!ului c $in)ea !rebuie con!rola! cu a$bele $e$bre in:erioare al!erna!iE* Co$.le9i- !a!ea !e8nicii cre !e o da! cu a.ari#ia adEersarului i cu cre !erea Ei!ezei de de.lasare i e9ecu#ie cu i :r $in)e* "numite +rocedee tehnice de ba)* de6in stereoti+uri 0se automati)ea)*1 .rin!r-o .re)!ire cores.unz!oare, .er$i#%nd Duc!o-

rului s .riEeasc de)aDa! Fn !erenul de Doc, eliber%ndu-l .e aces!a de ur$rirea i con!rolul .er$anen! al $in)ii* 3* !istemati)area tehnicii jocului de fotbal Tehnica jocului de fotbal se co$.une din6 +* lemente tehnice care sun! :or$e )enerale $o!rice cu i :r $in)e, s.eci:ice Docului de :o!bal/ &* Procedee tehnice re.rezen!a!e de $odali!#ile concre!e de realizare a ele$en!elor !e8nice* Sis!e$a!izarea !e8nicii 4du. I* Mo!roc i G* CoDocaru, +11+5 Tehnica jocului f*r* min-e lemente tehnice Variante de aler-*ri !chimb*ri de direcie C*deri Ridic*ri de la sol !*rituri $+riri Rosto-oliri &3 Tehnica jocului cu min-e lemente tehnice Procedee tehnice Cu .ar!ea in!erioar a .iciorului Cu .ar!ea e9!erioar a .iciorului Cu .ar!ea in!erioar a .iciorului .rin a$or!izare +* Cu ire!ul .lin, .rin a$or!izare Prelua Cu coa.sa, .rin a$or!izare Cu Intrare rea .ie.!ul, .rin a$or!izare Cu a .n ca.ul, .rin a$or!izare (in Cu !al.a, din rico are +osesia -ii Cu a$bele )a$be, din rico are min-ii Cu abdo$enul De+oseda rea de min-e ;rin a!ac din :a# ;rin a!ac din s.a!e i .rin alunecare ;rin a!ac din la!eral i .rin alunecare

&* P*strare a min-ii

Protejare a

?e .e loc ?in $i care 4Fn !i$.ul conducerii5 Cu Cu Cu Cu Cu in!eriorul .iciorului e9!eriorul .iciorului ire!ul .lin !al.a Cu coa.sa ca.ul

Conducere a

(icarea .nel*toar e

Cu !runc8iul din .ozi#ie s!a!ic i din de.lasare Cu .iciorul din .ozi#ie s!a!ic i din de.lasare Cu ca.ul 4cu .riEirea5 Cu in!eriorul .iciorului 4cu la!ul5 Cu e9!eriorul .iciorului Cu ire!ul .lin Cu ire!ul e9!erior Cu ire!ul in!erior Cu E%r:ul .iciorului 4cu .i#ul5 Cu clc%iul ;rin deEiere cu ire!ul e9!erior sau e9!eriorul .iciorului ;rin deEiere cu ire!ul in!erior sau in!eriorul .iciorului

3* Transmi ' terea min-ii

%o6irea min-ii cu +iciorul

&, Cu )enunc8iul Aruncarea $in)ii cu .iciorul LoEirea $in)ii din dro. 4de$i-EolT5 LoEirea $in)ii din EolT LoEirea $in)ii .rin :or:ecare ?e .e loc, cu un .icior Fnain!e ?e .e loc, cu .icioarele .e aceea i linie S.re la!eral S.re Fna.oi ?in sri!ur cu b!aie .e un .icior ?in sri!ur cu b!aie .e

%o6irea min-ii cu ca+ul

"runcarea min-ii de la mar-ine

?e .e loc Cu elan

Tehnica jocului +ortarului lemente tehnice Procedee tehnice Jnal! +* Medie Po)iia Ioas fundamen tal* ;orniri-o.riri Cu .as adu)a! Cu .as Fncruci a! Aler)ri Fnain!e-Fna.oi 4cu s.a!ele5 Sc8i$bri de direc#ie din aler)are Jn!oarceri Sri!uri .e un .icior sau .e a$bele cu i :r elan Geni! din :a#,4.lonDon5 .e Dos, :r Cderi-ridicri .lonDon Geni! din la!eral, .e Dos, :r .lonDon Geni! la Fnl#i$ea )enunc8iului, :r .lonDon Geni! la Fnl#i$ea abdo$enului, :r .lonDon Geni! la Fnl#i$ea .ie.!ului, :r .lonDon Geni! cu !raiec!orie Fnal!, :r .lonDon Geni! .e Dos, din la!eral, cu .lonDon Geni! cu !raiec!orie Fnal!, cu .lonDon

&* De+las *rile .n teren

3*Prindr ea min-ii

,* Bloca rea min-ii

La .icior ?in dro.

&0 0* Bo/a rea min-ii ?e .e loc i din sri!ur de .e loc cu o $%n sau cu dou ?in sri!ur cu elan i din .lonDon cu o $%n sau cu dou ?e .e loc, cu o $%n sau cu a$bele ?in sri!ur, cu o $%n sau cu a$bele ?in .lonDon, cu o $%n sau cu a$bele

(* De6ie rea min-ii

2* Re+uner ea min-ii .n joc

Cu o $%n, .rin lansare .e Dos Cu o $%n, .rin aruncare .e deasu.ra u$rului Cu o $%n, .rin lansare la!eral Cu o $%n, .rin ro!area bra#ului Cu .iciorul de .e sol-de .e loc, din ros!o)olire Cu .iciorul din de$i-EolT Cu .iciorul din EolT 92:2 Tehnica jocului f*r* min-e

Jn con!e9!ul des: urrii unui Doc de :o!bal, un Duc!or are $in)ea Fn .osesie sau in!erEine asu.ra ei :oar!e .u#in !i$.* Cea $ai $are .ar!e a !i$.ului re)ula$en!ar de Doc 41' de $inu!e, .lus .relun)irile acorda!e de arbi!ru5, Duc!orii e:ec!ueaz o serie de :or$e )enerale $o!rice 4s.eci:ice Docului de :o!bal .rin $odul cu$ ele sun! e9ecu!a!e5, Fn care $in)ea li.se !e6 U aler-*ri 4cu :a#a, cu s.a!ele, cu .a i adu)a#i, cu .a i Fncruci a#i e!c*, Fn :unc#ie de adEersari, de coec8i.ieri i de $in)e5/ U schimb*ri de direcie :oar!e :recEen!e 4Fn con!e9!ul Fn care :azele

de Doc se succed cu o :recEen# :oar!e $are Fn!r-o $ul!i!udine de succesiuni, di:eri!e Rnici o :az nu sea$n cu al!aS5/ U c*deri 4s.eci:ici!a!ea aces!ora es!e da! de rela#ia cu adEersarul direc! i cu $in)ea5/ U ridic*ri de la sol 4aces!ea !rebuie s se :ac .e direc#ia de a!ac, .en!ru a Fnde.r!a $i crile Fn .lus i a cre !e Ei!eza de Doc, sau .e direc#ia de a.rare, .en!ru a .u!ea Fnde.r!a .ericolul c%! $ai re.ede5/ U s*rituri8 o+riri8 .ntoarceri8 rosto-oliri s.eci:ice :o!balului 4.rin :azele de Doc des: ura!e .e !oa! su.ra:a#a !erenului i cauza!e de carac!eris!icile aces!uia5* &( 92;2 Tehnica jocului cu min-e I* Intrarea .n +osesia min-ii In!rarea Fn .osesia $in)ii es!e un ele$en! !e8nic al Docului de :o!bal, din co$.onen#a cruia :ac .ar!e6

Preluarea min-ii ;rin aces! ele$en! !e8nic Duc!orul are .osibili!a!ea de a in!ra Fn .osesia $in)ii i de a con!inua ac#iunea de Doc, ur$rindu-se $odi:icarea direc#iei, a !raiec!oriei i a Ei!ezei $in)ii, Fn sco.ul de a o u!iliza c%! $ai conEenabil* C8iar dac es!e un ele$en! !e8nic cu $in)e :oar!e i$.or!an!, nu se .oa!e s.une c .reluarea re.rezin! un :ac!or dina$ic al Docului* As!:el, :olosirea e9a)era!, :r nici o Dus!i:icare !ac!ic, nu :aEorizeaz con!inui!a!ea Docului, ci, di$.o!riE, conduce la o :r%nare a lui* La baza !u!uror .rocedeelor !e8nice de .reluare a $in)ii s!au dou le)i $ecanice, i anu$e6 +* a$or!izarea/ &* rico area, din care, Fn ul!i$ul !i$., a deriEa! .reluarea .rin Rcon!ra-loEi!urS 4.e baza aceluia i .rinci.iu5* Procedeele tehnice de +reluare a min-ii sunt<
+* Preluarea min-ii rosto-olit* cu +artea interioar* a +iciorului6 Duc!orul se .laseaz .e direc#ia sosirii $in)ii, .iciorul de s.riDin es!e u or :le9a! din )enunc8i, u$rul s!%n) es!e adus u or Fnain!e dac .reluarea se :ace cu .iciorul dre.! 4inEers .en!ru .iciorul s!%n)5, bra#ele ridica!e la!eral, $e$brul in:erior dre.! rsuci! din old, as!:el Fnc%! a9a lon)i!udinal a .iciorului s :ie .er.endicular .e direc#ia de Eenire a $in)ii*

Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii/ V la sc8i$barea direc#iei de Doc/ V .en!ru .re)!irea :inalizrii* 4reeli6 V .iciorul care e9ecu! $i carea nu se a az .e direc#ia .e care ur$eaz s !rans$i! $in)ea/ V con!ac!ul cu $in)ea se :ace .rin $i cri ri)ide* &2

&* Preluarea min-ii rosto-olit* cu +artea e/terioar* a +iciorului6 Duc!orul .reia $in)ea cu .iciorul dre.!, ca s se de.laseze Fn con!inuare s.re drea.!a a az .iciorul s!%n) .u#in Fna.oia i s.re drea.!a $in)ii, cor.ul se a.leac s.re drea.!a, $e$brul in:erior dre.! !rece Fn :a#a celui s!%n) cu )enunc8iul u or Fndoi!, .iciorul dre.! es!e dus cu o $i care u oar Fn :a#a .iciorului s!%n) i con!inu .asul* Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii/ V la Fn elarea adEersarului 4:en! drea.!a, .reluare s!%n)a5* 4reeli6 V )a$ba $e$brului in:erior care e9ecu! $i carea nu es!e su:icien! de Fnclina! :a# de sol/ V .iciorul nu aco.er $in)ea su:icien! .en!ru a o .u!ea diriDa c!re direc#ia .e care ur$eaz s se de.laseze Duc!orul/ V la $in)iile rico a!e, con!ac!ul cu aces!ea nu se ia Fn $o$en!ul c%nd a!in) solul* 3* Preluarea min-ii cu +artea interioar* a +iciorului +rin amorti)are6 $in)ea aE%nd o !raiec!orie Fnal! .oa!e :i .relua! direc! Fn aer .rin a$or!izare sau c%nd rico eaz din sol* Min)ea rico a! din sol se loEe !e de .ar!ea in!erioar a .iciorului care, i$.or!an!, !rebuie s :ie rela9a! Fn $o$en!ul .relurii* La .reluarea direc! a $in)ii cu !raiec!orie Fnal!, deosebirea cons! Fn :a.!ul c .iciorul care e9ecu! .reluarea se ridic i se duce Fn Fn!%$.inarea $in)ii, iar Fn $o$en!ul con!ac!ului se e9ecu! o re!ra)ere ra.id* Re!ra)erea se :ace Fnso#i! de $in)e, care !re.!a! F i .ierde din Ei!ez i r$%ne c%! $ai a.roa.e de .icior cz%nd Fn cele din ur$ Fn :a#a Duc!orului sau .u!%nd :i !rans$is direc! unui .ar!ener :r s $ai cad* Utili)are6

V la in!rarea Fn .osesia $in)ii/ V la sc8i$barea direc#iei de Doc* 4reeli6 V .iciorul care e9ecu! .reluarea nu es!e rela9a!/ V nu se e9ecu! re!ra)erea ra.id a .iciorului Fnso#i! de $in)e* ,* Preluarea min-ii cu iretul +lin +rin amorti)are6 e9ecu#ie ase$n!oare cu cea descris an!erior, cu e9ce.#ia .ozi#iei cor.ului i a $e$brului in:erior, care es!e ridica! Fnain!e :r s :ie rsuci! din old* &Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii i la sc8i$barea direc#iei de Doc/ V la $i carea Fn el!oare de loEire a $in)ii* 4reeli6 V con!ac!ul cu $in)ea se :ace .rea !%rziu/ V Fn $o$en!ul con!ac!ului, .iciorul es!e :oar!e rela9a!, .ierz%ndu-se con!rolul $in)ii* 0* Preluarea min-ii cu coa+sa +rin amorti)are6 $e$brul in:erior es!e :le9a! din )enunc8i i ridica! as!:el Fnc%! coa.sa s :ie .aralel cu solul, iar Fn cli.a Fn care $in)ea Fn!%lne !e coa.sa, aceas!a es!e lsa! Fn Dos, .en!ru a a$or!iza Ei!eza .%n la cderea aces!eia .e .$%n!* Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii i la con!inuarea al!or e9ecu#ii de !rans$i!ere :r a $ai lsa $in)ea s ia con!ac! cu solul* 4reeli6 V Fn $o$en!ul con!ac!ului cu $in)ea, coa.sa nu se re!ra)e brusc Fna.oi/ V con!ac!ul nu se :ace Fn !rei$ea in:erioar a coa.sei/ $in)ea se a !ea.! cu coa.sa ridica! i as!:el es!e !rda! in!en#ia e9ecu#iei* (* Preluarea min-ii cu +ie+tul +rin amorti)are6 e9is! dou cazuri Fn care se :olosesc .relurile cu .ie.!ul6 a5 %a min-iile care 6in cu traiectorie ra)ant* !runc8iul es!e u or Fnclina! Fnain!e .en!ru ca a!unci c%nd $in)ea ia con!ac! cu .ie.!ul s aib .osibili!a!ea s se re!ra)* b5 %a min-iile care 6in cu traiectorie .nalt* !runc8iul es!e arcui! din old, iar $e$brele in:erioare u or :le9a!e din )enunc8i* C%nd $in)ea Fn!%lne !e .ie.!ul Duc!orului, aces!a F i e9!inde $ai $ul! cor.ul,

con!ribuind as!:el la a$or!izarea Ei!ezei de Eenire a $in)ii* Utili)are6 V sc8i$barea direc#iei de Doc/ V Fn con!inuarea .re)!irii al!or e9ecu#ii de !rans$i!ere, :r a $ai lsa $in)ea s cad .e sol/ V la :inalizare, .en!ru ob#inerea .ozi#iei celei $ai bune de u!* &1 V a$or!izarea nu se :ace .rin!r-o $i care brusc de re!ra)ere a s!ernului i de ducere a u$erilor Fnain!e/ V .icioarele se )sesc .e aceea i linie, :a.! ce .ericli!eaz ec8ilibrul Duc!orului* 2* Preluarea min-ii cu ca+ul +rin8 amorti)are6 )enunc8ii u or :le9a#i, bra#ele la!eral, !runc8iul i ca.ul u or F$.inse Fnain!e* Jn $o$en!ul con!ac!ului cu $in)ea 4.e $iDlocul :run#ii5, ca.ul se re!ra)e i, conco$i!en!, se accen!ueaz i :le9area unui )enunc8i* Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii i Fn sc8i$barea direc#iei de a!ac/ V Fn .re)!irea al!or e9ecu#ii de !rans$i!ere a $in)ii, :r ca aceas!a s $ai ia con!ac! cu solul/ V .en!ru )sirea .ozi#iei o.!i$e de :inalizare* 4reeli6 V con!ac!ul cu $in)ea nu se :ace cu :run!ea/ V nu e9is! .ozi#ie Fnal!, ur$a! de :le9ie brusc a )enunc8ilor i a coa.sei .e bazin* -* Preluarea min-ii cu tal+a din ricoare6 Duc!orul se a az .e direc#ia de Eenire a $in)ii i ridic .iciorul cu E%r:ul Fn sus, cre%nd as!:el un s.a#iu Fn care aceas!a s in!re 4dac Ei!eza $in)ii es!e $are se .oa!e e9ecu!a i o a$or!izare sau un :el de :az de Doc, o F$.in)ere a .iciorului care Ea !ri$i!e $in)ea Fnain!e5* Utili)are6 V se :r%neaz Ei!eza de de.lasare a $in)ii/ V la :inalizare, .en!ru Fnl!urarea $i crilor Fn el!oare* 4reeli6 V Duc!orul nu se a !ea.! ca $in)ea s rico eze din sol Fn !al.a .iciorului 4es!e sur.rins5 i e9ecu! o $i care de a.sare .e ea/ V .iciorul nu es!e rela9a!* 1* Preluarea min-ii cu -ambele din ricoare6 .rocedeu :olosi! Fn s.ecial .e !eren alunecos, cons!%nd Fn :or$area unui un)8i Fn!re sol i )a$be, Fn care $in)ea in!r i se reFn!oarce cu Ei!ez $ai $ic* Utili)are6 V Fn si!ua#iile de a.rare .en!ru a aco.eri $in)ea cu o su.ra:a# $ai $are de con!ac!*

3' V )a$bele nu sun! .e aceea i linie/ V $o$en!ul de con!ac! al $in)ii cu )a$bele es!e $arca! de un u or recul al )a$belor cu ridicarea cor.ului* +'* Preluarea min-ii cu abdomenul6 se realizeaz .rin!r-un .as Fna.oi cu .iciorul din s.a!e i Fn!inderea $e$brului in:erior din :a# Fn $o$en!ul Fn care $in)ea se loEe !e de su.ra:a#a abdo$inal* Conco$i!en!, !runc8iul es!e :le9a! din old, i .en!ru c su.ra:a#a de con!ac! es!e $oale, $in)ea Ea cdea .e .$%n! cu Ei!ez redus* Utili)are6 V la o.rirea $in)iilor Eeni!e .rin sur.rindere 4rico a!e din sol sau Eeni!e la niEelul abdo$enului5* 4reeli6 V Duc!orul nu se a az e9ac! .e direc#ia $in)ii care .oa!e deEia la!eral s!%n)a-drea.!a/ V $in)ea a!in)e solul la o dis!an# .rea $ic de Duc!or, caz Fn care 4$ai ales .e !eren alunecos5 se .oa!e Fn!%$.la ca $in)ea s !reac .rin!re .icioarele lui sau s se loEeasc de .icioare* (ijloace +entru .n6*area +relu*rii min-ii +* Iuc!orii sun! dis.u i Fn linie Fn :a#a unui zid 4.ere!e5 la o dis!an# de 3-, $, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Gor !ri$i!e $in)ea cu .iciorul Fn zid, re.ri$ire 4in!rare Fn .osesie5 e9ecu!%nd .reluarea $in)ii cu in!eriorul .iciorului 4la!ul5* Se e9ecu! c%!e &0-3' de re.e!ri .en!ru :iecare Duc!or, du. care se sc8i$b .iciorul de .reluare* &* ?in au!o.as, Duc!orul e9ecu! .reluare cu ire!ul .lin, cu coa.sa i cu .ie.!ul .rin a$or!izare, du. ce $in)ea se des.rinde de la sol* Se e9ecu! +0-&' de .reluri .en!ru :iecare .rocedeu* 3* Iuc!orii sun! dis.u i liber, .e !eren aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Gor arunca $in)ea cu $%na Fn aer .e Eer!ical, ls%nd-o s cad .en!ru a e9ecu!a .reluarea $in)ii cu ire!ul .lin .rin a$or!izare* Se e9ecu! c%!e &0-3' de re.e!ri .en!ru :iecare Duc!or, du. care se sc8i$b .iciorul de .reluare* Ide$ .en!ru .reluarea .e coa.s .rin a$or!izare* ,* Iuc!orii sun! dis.u i liber .e !eren, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Gor arunca $in)ea cu $%na Fn aer .e Eer!ical, ls%nd-o s 3+

cad .en!ru a e9ecu!a .reluarea $in)ii cu .ie.!ul de .e loc .rin a$or!izare* Se e9ecu! c%!e 3' de re.e!ri* 0* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a# la o dis!an# de 0 $, i se lucreaz din $in)e o:eri! de .ar!ener 4la niEelul solului, la se$iFnl#i$e i cu bol!5, .en!ru e9ecu!area .relurilor cu in!eriorul i cu e9!eriorul .iciorului, cu ire!ul .lin, cu coa.sa i cu .ie.!ul .rin a$or!izare* Se e9ecu! +0-&' de re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu, lucr%ndu-se al!erna!iE* (* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a# la o dis!an# de 0 $* Iuc!orul cu $in)ea o Ea !ri$i!e cu .iciorul la coec8i.ier, care Ea e9ecu!a .reluarea $in)ii cu in!eriorul .iciorului 4la!ul5 de .e loc, du. care aces!a o Ea re!ri$i!e la .ar!ener .en!ru aceea i e9ecu#ie* Se e9ecu! c%!e &0-3' de re.e!ri .en!ru :iecare Duc!or, du. care se sc8i$b .iciorul de .reluare* 2* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e 3 Fn !riun)8i la o dis!an# de 0-( $* Iuc!orul cu $in)ea o Ea !ri$i!e cu .iciorul la coec8i.ier 4Fn sensul acelor de ceas5, care Ea e9ecu!a .reluarea $in)ii cu e9!eriorul .iciorului, du. care aces!a o Ea re!ri$i!e la cellal! .ar!ener .en!ru aceea i e9ecu#ie* Se e9ecu! c%!e &0-3' de re.e!ri .en!ru :iecare Duc!or, du. care se sc8i$b sensul de de.lasare al $in)ii i, i$.lici!, .iciorul de .reluare* -* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a#, la o dis!an# de , $* >nul din!re Duc!ori Ea o:eri $in)ea coec8i.ierului, care Ea e9ecu!a .reluarea $in)ii cu coa.sa i cu .ie.!ul .rin a$or!izare, du. care aces!a o Ea re!ri$i!e direc! la .ar!ener, $in)ea ne$aia!in)%nd solul du. .reluare* Se e9ecu! c%!e &0-3' de re.e!ri, du. care se sc8i$b e9ecu!an!ul* ?u. :iecare serie se sc8i$b .iciorul de .reluare* 1* ;e .erec8i, dis!an# de +'-+0 $ Fn!re .ar!eneri, din de.lasare, !rans$i!erea $in)ii cu .iciorul la coec8i.ier, care e9ecu! o .reluare 4.rin .rocedee di:eri!e5 i a.oi o re!rans$i!e, du. o scur! conducere 4&-3 $5* Se lucreaz al!erna!iE, +0-&' re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu, accen! .e ie irea la $in)e i .e a$or!izare* +'* 7rei Duc!ori la $in)e dis.u i Fn !riun)8i, dis!an# de +'-+0 $ Fn!re .ar!eneri, .or!arul re.une $in)ea cu $%na la un coec8i.ier care e9ecu! .reluarea 4.rocedeu cores.unz!or5, conduce- re i .as la cellal! Duc!or care .reia $in)ea 4.rocedeu cores.un- z!or5 i !rans$i!e $in)ea la .or!ar 4 u!5, care o .rinde i o re.une cu 3&

$%na, con!inu%ndu-se e9erci#iul* Se e9ecu! &'-&0 de re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu*

Indicaii metodice Se Ea insis!a asu.ra ie irii la $in)e 4an!ici.are5 i se Ea .une accen! .e a$or!izare Fn $o$en!ul con!ac!ului cu $in)ea*
De+osedarea ad6ersarului de min-e ;rin aces! ele$en! !e8nic se ur$re !e scoa!erea $in)ii din .osesia adEersarului* El es!e e9ecu!a! de !o#i Duc!orii, indi:eren! de .os!, a!unci c%nd ec8i.a se )se !e Fn a.rare i necesi! corec!i!udine sub as.ec! !e8nic i re)ula$en!ar 4eEi!%ndu-se as!:el sanc#iunile ce .o! dezaEan!aDa Fn!rea)a ec8i.5* Jn :unc#ie de .ozi#ia Duc!orului cu $in)ea :a# de Duc!orul care e9ecu! de.osedarea, deosebi$ ur$!oarele .rocedee !e8nice6 +* De+osedarea de min-e +rin atac din fa* es!e un .rocedeu co$.us din !rei )ru.e de $i cri6 a5 o .ri$ )ru. cons! Fn ac#iunea de !a!onare .rin care Duc!orul care de.osedeaz se a.ro.ie .ruden! de Duc!orul cu $in)ea, .%n Fn $o$en!ul Fn care adEersarul F i de.r!eaz $in)ea de .icior/ b5 du. ce adEersarul i-a de.r!a! $in)ea de .icior, Fnce.e a doua )ru. de $i cri, Fn care se declan eaz de.osedarea, .ro$.!, cu 8o!r%re, :r ezi!are/ c5 ul!i$a )ru. de $i cri coincide cu luarea con!ac!ului cu $in)ea i cu adEersarul* Cel care e:ec!ueaz de.osedarea, a az .ar!ea in!erioar a .iciorului Fnain!ea $in)ii, ls%nd Fn acela i !i$. )reu!a!ea .e .iciorul de s.riDin, Fn a a :el Fnc%! .iciorul cellal! s .oa! :i :olosi! i .en!ru a doua in!erEen#ie* Conco$i!en! cu aces!e )ru.e de $i cri, se i$.ri$ )reu!a!ea cor.oral asu.ra adEersarului, .rin ducerea u oar a u$rului .e .ie.!ul aces!uia, Fn sco.ul de a-l dezec8ilibra .en!ru $o$en!* Jn!rea)a ac#iune se !er$in .rin!r-o serie de $aneEre ale .icioru- lui de e9ecu#ie, .rin care $in)ea es!e scoas din .icioarele adEersarului* Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii/ V Fn ideea de a !e$.oriza ac#iunea de a!ac a adEersarului 4.rin :aza de !a!onare5* 33 4reeli6 V .riEirea es!e Fndre.!a! s.re adEersarul i nu Fn .ri$ul r%nd .e $in)e/ $i crile .e care le :ace

V .ozi#ia bra#elor .e adEersar Fnain!ea de.osedrii 4se .oa!e sanc#iona5/ V con!ac!ul cu adEersarul are loc Fnain!e de in!erEen#ia la $in)e* &* De+osedarea de min-e +rin atac din lateral se realizeaz Fn lu.!a direc! cu adEersarul, as!:el6 ul!i$ul .as se :ace a.ro.iind .iciorul de s.riDin de $in)e/ cor.ul se a.leac Fn direc#ia Fn care se Ea e9ecu!a de.osedarea/ Fn !i$.ul con!ac!ului cu adEersarul, $e$brul su.erior de .e .ar!ea aces!uia !rebuie s :ie li.i! de cor., iar cellal! Fn!ins la!eral aDu! la $en#inerea ec8ilibrului* Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii* 4reeli6 V $e$brul su.erior de .e .ar!ea adEersarului es!e .rea ridica! i Fl F$.in)e .e aces!a/ V nu se .ro:i! la !i$. de $o$en!ul de.r!rii $in)ii de .iciorul a!acan!ului* 3* De+osedarea de min-e +rin atac din s+ate se :olose !e c%nd a!acan!ul a de. i! a.r!orul6 .ri$a ac#iune a a.r!orului es!e de a aDun)e din ur$ Duc!orul cu $in)ea/ du. ce a :os! aDuns, de.osedarea Duc!orului de $in)e se :ace .rin in!er.unerea cor.ului Fn!re $in)e i .osesor 4dac dis!an#a la care se a:l $in)ea .er$i!e aces! lucru5/ dac aceas! dis!an# es!e :oar!e $ic, se recur)e la .rocedeul de de.osedare .rin alunecare* Alunecarea se :ace sub :or$a unei $i cri con!inue i cur)!oare, as!:el6 Duc!orul ac#ion%nd din direc#ie oblic alunec .e .$%n! .e .ar!ea la!eral a $e$brului in:erior din in!erior, care es!e .u!ernic :le9a!, i din a eza!/ $e$brul su.erior Fndoi! sus#ine cor.ul Fn aceas! .ozi#ie, Fn !i$. ce .iciorul o.us es!e arunca! Fnain!e, Fn :a#, .en!ru a lua con!ac! cu $in)ea* Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii .e !erenurile alunecoase* 4reeli6 V con!ac!ul se ia $ai Fn!%i cu adEersarul i a.oi cu $in)ea/ 3, V Duc!orul se :olose !e de $%ini .en!ru a- i u ura e9ecu#ia* (ijloace +entru .n6*area de+osed*rii ad6ersarului de min-e +* Jn dre.!ul unei $in)i s!a!ice, doi Duc!ori :a# Fn :a# si$uleaz Fn acela i !i$. loEirea $in)ii cu la!ul, s.riDinind a.oi u or

!runc8iul cu u$rul Fnain!e .e cellal! .ar!ener* &* Ide$ din $ers i din u oar aler)are* 3* Iuc!orii sun! dis.u i liber .e !eren, e9ecu!%nd din aler)are u oar cderi cu si$ularea de.osedrii adEersarului de $in)e .rin alunecare* Se e9ecu! &'-&0 de re.e!ri* ,* Iuc!orii sun dis.u i liber .e !eren, aE%nd :iecare o $in)e a eza! la o dis!an# de cca & $* Ace !ia Eor si$ula de.osedarea adEersarului de $in)e .rin alunecare* Se e9ecu! &'-&0 de re.e!ri* 0* Iuc!orii sun! dis.u i liber .e !eren, aE%nd :iecare o $in)e a eza! la o dis!an# de cca & $, l%n) un Dalon cu rol de RadEersarS* Ace !ia Eor si$ula de.osedarea adEersarului de $in)e .rin alunecare, :olosind !oa!e .rocedeele 4din :a#, din la!eral i din s.a!e5* Se e9ecu! +0-&' de re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu !e8nic* (* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a#, la o dis!an# de +-& $* >n Duc!or cu $in)ea Fn $%n o las s cad, aceas!a ros!o)olindu-se u or .e sol Fn :a#a .ar!enerului care e9ecu! de.osedarea .rin a!ac din :a#* Se e9ecu! &'-&0 de re.e!ri, a.oi se sc8i$b e9ecu!an!ul* Ide$ i .en!ru celelal!e .rocedee !e8nice de de.osedare 4.rin a!ac din la!eral i .rin a!ac din s.a!e5* 2* ?in u oar de.lasare cu $in)ea, Fnde.r!area $in)ii de .icior 4au!o.as5 Fnain!e, cdere .rin alunecare cu loEirea $in)ii s.re un .ar!ener care se de.laseaz la!eral :a# de e9ecu!an!* Se e9ecu! +0-&' re.e!ri, lucr%ndu-se al!erna!iE* -* Iuc!orii sun dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a# la o dis!an# de 3-, $* >n Duc!or Ea conduce $in)ea cu Ei!ez redus, Fn linie drea.!, c!re .ar!ener, care Ea in!erEeni e9ecu!%nd de.osedarea .rin a!ac din :a#* Se e9ecu! &'-&0 de re.e!ri, a.oi se sc8i$b e9ecu!an!ul* 1* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i unul Fn s.a!ele celuilal!, la o dis!an# de un $e!ru* Iuc!orul din :a# Ea .ro!eDa .asiE $in)ea, iar .ar!enerul Ea e9ecu!a de.osedarea .rin a!ac din s.a!e* Se e9ecu! &'-&0 de re.e!ri, a.oi se sc8i$b e9ecu!an!ul* Ide$ i .en!ru .rocedeul de de.osedare .rin a!ac din la!eral* 30 +'* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i unul l%n) cellal! .e linia de .oar!/ un Duc!or Ea conduce $in)ea Fn linie drea.! din aler)are u oar, iar e9ecu!an!ul alear) u$r la u$r .e l%n) aces!a* La se$nal sonor 4a.ro9i$a!iE du. :iecare 0$5, e9ecu!an!ul Ea de.oseda adEersarul de $in)e 4adEersar .asiE5* Se lucreaz .e !oa! lun)i$ea !erenului, la Fn!oarcere sc8i$b%ndu-se rolurile*

Indicaii metodice Iuc!orul care e9ecu! de.osedarea !rebuie s sesizeze $o$en!ul o.!i$ .en!ru realizarea aces!eia, i anu$e, c%nd $in)ea s-a de.r!a! de .iciorul adEersarului* La e9ecu!area de.osedrii, Duc!orul !rebuie s :oloseasc u$rul i )reu!a!ea cor.oral Fn realizarea aces!eia*
II* P*strarea min-ii ;s!rarea $in)ii re.rezin! a doua )ru. de ele$en!e !e8nice cu $in)e Fn Docul de :o!bal i es!e alc!ui! din6 .ro!eDarea $in)ii, conducerea $in)ii i $i carea Fn el!oare*

Protejarea min-ii ;ro!eDarea $in)ii es!e ele$en!ul !e8nic .rin care Duc!orul .s!reaz $in)ea :erind-o de in!erEen#ia adEersarului* ;ro!eDarea es!e co$bina! i cu al!e ele$en!e !e8nice 4conducere, .reluare, $i care Fn el!oare e!c*5, :a.! ce d un carac!er $ai co$.le9 $i crii*
Jn cadrul .ro!eDrii $in)ii, dis!in)e$ dou +rocedee tehnice6 +* Protejarea min-ii de +e loc se co$.une din!r-o succesiune de $i cri e9ecu!a!e de a!acan! cu cor.ul i cu .icioarele* ;ri$a $i care cons! Fn a ezarea .iciorului .e $in)e i Fn !ra)erea ei Fna.oi cu !al.a .rin!r-o sin)ur $aneEr sau .rin $ai $ul!e $aneEre scur!e i re.e!a!e, Fn !i$. ce cor.ul Duc!orului se ro!e !e .e .iciorul de s.riDin, aDun)%nd cu s.a!ele la adEersar* ?u. Fn!oarcere, cor.ul Duc!orului es!e Fncorda! i bine :i9a! .e a$bele .icioare, si!ua#ie Fn care adEersarul nu .oa!e e9erci!a dezec8ilibrarea cu u urin# a .osesorului de $in)e* >n rol :oar!e i$.or!an! Fn ac#iunea de .ro!eDare Fl au $e$brele su.erioare, care, :iind u or ridica!e i :le9a!e din ar!icula#ia co!ului, aDu! la $i carea de Fn!oarcere i la $en#inerea ec8ilibrului 4Fn )eneral, aDu! ac#iunea de .ro!eDare a $in)ii5* 3( Utili)are6 V realizeaz .s!rarea $in)ii c%nd nu .u!e$ Fnain!a s.re .oar!a adEers 4F$.o!riEa .resin)ului5* 4reeli6 V Duc!orul care .ro!eDeaz es!e !en!a! s F$.in) adEersarul, ne)liD%nd as!:el con!rolul $in)ii* &* Protejarea min-ii .n tim+ul conducerii es!e .rocedeul :olosi! de Duc!orul care se de.laseaz cu $in)ea 4conducere5* Conducerea $in)ii se e:ec!ueaz cu .iciorul o.us direc#iei din care Eine adEersarul, iar Duc!orul es!e a.roa.e Du$!a!e Fn!ors s.re cel care a!ac as!:el Fnc%! s

se in!er.un Fn!re $in)e i adEersar* Me$brul su.erior dins.re adEersar es!e u or ridica! i :le9a! din ar!icula#ia co!ului Fn ideea ca adEersarul s :ie #inu! la o oarecare dis!an#* Utili)are6 V .s!rarea $in)ii es!e realiza! Fn sco.ul )sirii de solu#ii c%! $ai e:icien!e la sc8i$barea direc#iei de Doc* 4reeli6 V cor.ul nu are o .ozi#ie $edie .en!ru a aEea o $ai $are s!abili!a!e/ V conducerea $in)ii se :ace cu .iciorul de .e .ar!ea adEersarului/ $%inile se :olosesc la Fnde.r!area adEersarului 4:aul!5 i nu la e9!inderea ac#iunii de .ro!eDare* (ijloace +entru .n6*area +rotej*rii min-ii +* Iuc!orii sun! dis.u i liber .e !eren aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Ei Eor e9ecu!a u oare de.lasri 4rulri5 ale $in)ii .e loc, .s!r%nd con!ac!ul .er$anen! cu !al.a .e $in)e, cu s!%n)ul i cu dre.!ul al!erna!iE* Se e9ecu! +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare .icior* &* Iuc!orii sun! dis.u i liber .e !eren, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Ei Eor e9ecu!a de.lasri la!erale Fn Durul $in)ii, si$ul%nd .ro!eDarea aces!eia :r con!ac!* Se e9ecu! +0-&' de re.e!ri* 3* Conducerea $in)ii .rin .rocedee Earia!e Fn direc#ii di:eri!e Fn care se ur$re !e eEi!area celorlal#i Duc!ori i .s!rarea $in)ii sub con!rol* ,* Iuc!orii sun! dis.u i liber .e !eren, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Ei Eor conduce $in)ea &-3 $, a.oi Eor e9ecu!a .ro!eDarea 32 $in)ii .e loc aE%nd !al.a .e $in)e, cu s!%n)ul i cu dre.!ul al!erna!iE* Se e9ecu! +0-&' de re.e!ri .en!ru :iecare .icior* 0* Ide$ .en!ru .ro!eDarea $in)ii .e loc, :r con!ac! cu !al.a .e $in)e* (* Iuc!orii sun! dis.u i Fn linie .e lun)i$ea !erenului, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Ei Eor conduce $in)ea ,-0 $, de.las%ndu-se s.re Fnain!e, a.oi la se$nal sonor Eor e9ecu!a .ro!eDarea $in)ii .e loc cu !al.a .e $in)e, cu s!%n)ul i cu dre.!ul al!erna!iE* Se e9ecu! o serie .e l#i$ea !erenului dus-Fn!ors .en!ru :iecare Duc!or* 2* Ide$ .en!ru .ro!eDarea $in)ii :r con!ac! cu !al.a de .e loc sau din de.lasare* -* Iuc!orii sun! dis.u i Fn linie .e l#i$ea !erenului, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Ei Eor conduce $in)ea ,-0 $ s.re Fnain!e, a.oi la se$nal sonor Eor e9ecu!a .ro!eDarea $in)ii din de.lasare, cu s!%n)ul i cu dre.!ul al!erna!iE* Se e9ecu! o serie .e lun)i$ea !erenului dus-Fn!ors .en!ru :iecare Duc!or*

1* Jn su.ra:a#a de .edea.s, unu con!ra unu 4adEersar .asiE5, Fn care se ur$re !e .s!rarea $in)ii c%! $ai $ul! !i$.* ?u. &-3 $inu!e se inEerseaz rolurile* +'* Jn cercul de la cen!rul !erenului, se a:l ( Duc!ori, din!re care 0 conduc $in)ea, .ro!eD%nd-o de Duc!orul :r $in)e, care Fncearc s o scoa! Fn a:ara s.a#iului deli$i!a!* Iuc!orul care a .ierdu! $in)ea Ea .relua rolul Duc!orului :r $in)e de la Fnce.u!ul e9erci#iului 4adEersari .asiEi5*

Indicaii metodice Iuc!orii care e9ecu! .ro!eDarea nu !rebuie s ur$reasc nu$ai $in)ea, ci i ac#iunile adEersarului* Se Ea .une accen! .e .s!rarea $in)ii c%! $ai $ul! !i$.*
Conducerea min-ii Re.rezin! ele$en!ul !e8nic indis.ensabil Docului indiEidual* ?ar Fn con!e9!ul :o!balului $odern, carac!eriza! .rin Ei!ez i cursiEi!a!e, ne Eo$ s!rdui s li$i!$ :olosirea conducerii $in)ii, deoarece .oa!e con!ribui la Fnce!inirea Docului 4$ai ales dac es!e :olosi! .e dis!an#e $ari, :r sco. !ac!ic5* 3La niEelul .iciorului, deosebi$ ur$!oarele +rocedee6 +* Conducerea min-ii cu iretul interior $in)ea es!e F$.ins de Duc!or cu .ar!ea in!erioar a .iciorului 4Fn aceea i su.ra:a# cu care se e9ecu! loEirea $in)ii cu ire!ul in!erior5* Jn !i$.ul aler)rii, .iciorul care conduce $in)ea es!e Fndre.!a! Fn a:ar 4du. necesi!a!e5* Jnain!e i Fn !i$.ul a!in)erii $in)ii, )enunc8iul $e$brului in:erior care conduce $in)ea es!e .u#in de.r!a! de a9a lon)i!udinal a cor.ului* ;iciorul nu es!e Fncorda! din )lezn, iar !runc8iul es!e #inu! dre.! sau .u#in a.leca! Fnain!e i u or rsuci! Fn Durul a9ei Eer!icale, Fn direc#ia .iciorului de s.riDin* Mi crile $e$brelor su.erioare sun! na!urale, a a cu$ cere aler)area* &* Conducerea min-ii cu iretul e/terior .iciorul es!e rela9a!, iar Fn !i$.ul aler)rii es!e Fndre.!a! s.re in!erior i a.roa.e aco.er $in)ea, su.ra:a#a de conducere deEenind $ai $are* ;ozi#ia !runc8iului i $e$brelor su.erioare es!e a.ro9i$a!iE iden!ic cu cea descris la .rocedeul an!erior* 3* Conducerea min-ii cu iretul +lin $in)ea es!e F$.ins Fnain!e cu

$iDlocul ire!ului, iar E%r:ul .iciorului es!e .u#in Fnclina! Fn Dos* 7runc8iul i $e$brele su.erioare au Fn esen# .ozi#ia iden!ic cu cea descris la .rocedeele .receden!e* ?eosebirea cons!, Fn cazul aces!ui .rocedeu, Fn :a.!ul c a9ul lon)i!udinal al .iciorului nu- i sc8i$b .ozi#ia Fn $o$en!ul a!in)erii $in)ii, r$%n%nd $ereu Fndre.!a! Fnain!e* Lenunc8iul r$%ne Fn !o! !i$.ul $i crii Fn!r-un .lan .aralel cu .lanul a9ei lon)i!udinale a cor.ului* ;en!ru cele !rei .rocedee de conducere a $in)ii .ozi#ia ca.ului es!e aceea i, as!:el Fnc%! Duc!orul s nu .riEeasc !o! !i$.ul $in)ea, ci s Ead ce se Fn!%$.l cu coec8i.ierii, cu adEersarii i care es!e con!e9!ul !ac!ic Fn care se )se !e* Utili)are6 V Fn sco.ul de$arcrii coec8i.ierilor/ Fn sco.ul sc8i$brii direc#iei de a!ac/ V Fn sco.ul de. irii adEersarului* 4reeli6 V .rin loEi!urile a.lica!e $in)ii, Duc!orul nu i$.ri$ o $i care de Rre!roS, $in)ea es!e a!ins de Duc!or cu .iciorul Fncorda! din )lezn/ 31 V $in)ea es!e de.r!a! .rea $ul! de .icior/ V !runc8iul es!e #inu! dre.!, ri)id i nu a.leca! .u#in Fnain!e/ V ri!$ul $i crii de aler)are es!e Fn!reru.! Fn !i$.ul conducerii $in)ii/ V .riEirea es!e !o! !i$.ul Fndre.!a! asu.ra $in)ii* ,* Conducerea min-ii cu tal+a .rocedeu $ai rar Fn!%lni! Fn Doc, se u!ilizeaz .e dis!an#e scur!e i cons! Fn rularea !l.ii .e $in)e, .ozi#ia !runc8iului i a $e$brelor su.erioare :iind ase$n!oare celorlal!e .rocedee din de.lasare* Utili)are6 V Fnain!e de .asare i de sc8i$bare a direc#iei de Doc/ V Fn :aza .re)!i!oare :inalizrii* 4reeli< V $in)ea es!e F$.ins cu !al.a, nee9ecu!%ndu-se o rulare co$- .le! a aces!eia/ V .riEirea concen!ra! $ai $ul! asu.ra $in)ii/ V .ozi#ia !runc8iului Fnal! i ri)id* 0* Conducerea min-ii cu coa+sa .rocedeu $ai rar Fn!%lni! Fn Doc,

cons! Fn F$.in)erea $in)ii oblic Fnain!e cu !rei$ea in:erioar a coa.sei* ;ozi#ia ca.ului, a bra#elor i a !runc8iului es!e a.ro9i$a!iE iden!ic cu .ozi#iile descrise la conducerea $in)ii la niEelul .iciorului* Sin)ura di:eren# cons! Fn .ozi#ia coa.sei, care Fn $o$en!ul F$.in)erii $in)ii es!e $ai ridica! dec%! Fn aler)area obi nui! 4a.roa.e .aralel cu solul5* Utili)are6 V Fn criz de s.a#iu i !i$., c%nd nu $ai es!e loc .en!ru .reluare la niEelul solului* 4reeli6 V .en!ru c es!e un .rocedeu rar Fn!%lni!, .ozi#ia coa.sei es!e ca .en!ru .reluare i nu se realizeaz F$.in)erea $in)ii oblic Fnain!e* (* Conducerea min-ii cu ca+ul $in)ea es!e F$.ins oblic Fn sus i Fnain!e .e direc#ia de conducere .rin loEi!uri succesiEe cu ca.ul 4:run!ea5* ;ozi#ia !runc8iului i a bra#elor sun! na!urale .e !o! !i$.ul conducerii 4ca Fn aler)area obi nui!5* La :el ca i conducerea $in)ii ,' cu coa.sa, es!e un .rocedeu $ai rar Fn!%lni! Fn Doc, dar care .oa!e sur.rinde adEersarul, $ai ales Fn a.ro.ierea .or#ii aces!uia* Utili)are6 V Fn criz de s.a#iu i !i$., .en!ru a :inaliza :ie la .oar!, :ie un al! .rocedeu !e8nic Fn con!e9! !ac!ic* 4reeli6 V a!en#ia es!e Fndre.!a! e9clusiE asu.ra $in)ii/ V cu c%! nu$rul de a!in)eri es!e $ai $are cu a!%! e9ecu!an!ul deEine $ai Eulnerabil Fn :a#a adEersarului, deoarece nu e9is! .osibi- li!a!ea de a .ro!eDa $in)ea* (ijloace +entru .n6*area conducerii min-ii +* Si$ularea conducerii $in)ii din aler)are u oar +'-+0 $* Se .oa!e e9ecu!a liber .e !o! !erenul i cu a$bele .icioare* &* Ide$ din aler)are ra.id* 3* Iuc!orii sun dis.u i Fn linie .e l#i$ea !erenului, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Ace !ia Eor e9ecu!a conducerea $in)ii Fn linie drea.! cu in!eriorul .iciorului 4la!ul5 .e !oa! lun)i$ea !erenului, iar la Fn!oarcere Eor sc8i$ba .iciorul de e9ecu#ie* Se e9ecu! (-- lun)i$i de !eren* ,* Ide$ .en!ru conducerea Fn linie drea.! cu ire!ul .lin* 0* Iuc!orii sun! dis.u i .e linia cercului de la cen!rul !erenului, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Ace !ia Eor e9ecu!a conducerea $in)ii Fn cerc cu

ire!ul e9!erior* Se e9ecu! --+' curse .e circu$:erin#a cercului din cen!rul !erenului, iar du. :iecare dou curse se Eor sc8i$ba sensul de de.lasare i .iciorul de e9ecu#ie* (* Ide$ cu ire!ul in!erior* 2* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e , Fn dou iruri :a# Fn :a#, la o dis!an# de +' $* Iuc!orul cu $in)ea Ea e9ecu!a conducerea $in)ii Fn linie drea.! cu in!eriorul .iciorului 4la!ul5 s.re irul o.us, unde Ea !rans$i!e $in)ea .ri$ului Duc!or .en!ru aceea i e9ecu#ie, de.la- s%ndu-se la coada irului o.us* Se e9ecu! --+' re.e!ri .en!ru :iecare, du. care se sc8i$b .iciorul de e9ecu#ie* -* Ide$ cu ire!ul .lin* 1* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e +' Fn dou iruri Fn dia)onal .e o Du$!a!e de !eren 4c%!e 0 Fn :iecare col#5* ?in :iecare col# Ea .leca c%!e un Duc!or, care Ea conduce $in)ea Fn dia)onal cu ire!ul e9!erior ,+ .%n la irul o.us, unde Ea !rans$i!e $in)ea de.las%ndu-se la coada irului res.ec!iE* Se e9ecu! ,-( re.e!ri .en!ru :iecare, du. care Duc!orii se Eor de.lasa Fn celelal!e col#uri ale !erenului, sc8i$b%nd i .iciorul de e9ecu#ie* +'* Ide$ cu ire!ul in!erior*

Indicaii metodice Iuc!orii !rebuie s conduc $in)ea as!:el, Fnc%! aceas!a s nu se de.r!eze de .icior* ;riEirea Duc!orilor nu !rebuie s :ie concen!ra! nu$ai asu.ra $in)ii*
(icarea .nel*toare Mi carea Fn el!oare es!e ele$en!ul !e8nic a crui e9ecu#ie se bazeaz .e nu$eroase cali!#i $o!rice i de.rinderi !e8nico-!ac!ice de baz* Iuc!orul !rebuie s dis.un de Ei!ez de reac#ie i de e9ecu#ie, s .osede !enaci!a!e Fn con!rolul $in)ii, ca.aci!a!e de a an!ici.a $i crile adEersarilor i de a ac#iona Fn!r-un s.a#iu res!r%ns* Cel $ai i$.or!an! ele$en! Fn e9ecu#ia $i crilor Fn el!oare es!e RDoculS 4!rans:erul5 cen!rului de )reu!a!e de .e un .icior .e cellal!, Fn sco.ul sur.rinderii adEersarului .e .icior )re i! i .en!ru con!inuarea $i crii Fn direc#ia dori!* Jn cadrul $i crii Fn el!oare deosebi$ !rei .rocedee !e8nice6 +* (icarea .nel*toare cu trunchiul din +o)iie static* i din de+lasare , se e9ecu! .rin Fnclinri drea.!a-s!%n)a, .icioarele u or de.r!a!e, cu cen!rul de )reu!a!e !recu! al!erna!iE de .e un .icior .e cellal!* Mi crile !runc8iului Eor aEea un carac!er conEin)!or .en!ru

adEersar nu$ai Fn cazul Fn care sun! e9ecu!a!e ra.id i las i$.resia unor de.lasri reale* Sco.ul lor es!e acela de a :i9a adEersarul .e un .icior i, dezec8ilibr%ndu-l, s se e:ec!ueze de. irea .e .ar!ea celuilal! .icior* Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii i la .ro!eDare/ V Fn cazul de. irilor indiEiduale* 4reeli6 V cor.ul are o .ozi#ie .rea Fnal!, neconEin)!oare/ ,& V Ei!eza de !recere a cen!rului de )reu!a!e de .e un .icior .e cellal! es!e $ic i adEersarul nu $ai es!e sur.rins/ V nu es!e sesiza! $o$en!ul dezec8ilibrului adEersarului .en!ru a :i de. i!* &* (icarea .nel*toare cu +iciorul din +o)iie static* i din de+lasare se e9ecu! .rin $i cri ale .iciorului care con!roleaz $in)ea Fn a a :el, Fnc%! s :ie lsa! i$.resia de !rans$i!ere a aces!eia Fn!r-o al! direc#ie dec%! cea .e care i-a .ro.us-o e9ecu!an!ul* Aces!e $i cri ale .iciorului care con!roleaz $in)ea .oar! denu$irea .rocedeului res.ec!iE6 V $i cri Fn el!oare de loEire a $in)ii/ V $i cri Fn el!oare .rin clcare a $in)ii cu in!eriorul i e9!eriorul !l.ii .iciorului/ V $i cri Fn el!oare de .endulare dubl .e deasu.ra $in)ii Rbicicle!aS* Utili)are6 V Fn si!ua#iile de in!rare Fn .osesia $in)ii i .s!rare a ei/ V .en!ru .s!rarea i !rans$i!erea $in)ii/ V Fn de. irile indiEiduale* 4reeli6 V ra.idi!a!ea reac#iilor nu es!e direc! .ro.or#ional cu )radul de !e8nici!a!e/ V .ozi#ia cor.ului es!e Fnal!/ V $i crile nu au e9.resiEi!a!e 4neconEin)!oare5* 3* (ic*ri .nel*toare cu ca+ul 0+ri6irea1 e9.ri$ .ozi#ia .riEirii :a# de coec8i.ieri i adEersar* Jn e9ecu!area aces!ui .rocedeu un rol i$.or!an! Fl are le)!ura din!re Eederea .eri:eric i .iciorul care

realizeaz $i carea, Fn sensul c .riEirea es!e orien!a! s.re o direc#ie, iar e9ecu#ia se :ace ra.id Fn al! direc#ie* Utili)are6 V Fn sc8i$barea direc#iei de Doc/ V .en!ru sur.rinderea adEersarului la :inalizare* 4reeli6 V .riEirea es!e Fndre.!a! !o! s.re direc#ia Fn care se !rans$i!e $in)ea i, as!:el, se !rdeaz in!en#ia* ,3 (ijloace +entru .n6*area mic*rii .nel*toare +* Iuc!orii dis.u i .e !o! !erenul, e9ecu! de .e loc Fnclinarea la!eral de .e un .icior .e cellal!, cu sc8i$barea cen!rului de )reu!a!e i reEenire Fn .ozi#ia ini#ial 4&-3 $inu!e5* &* Aler)are u oar .e !o! !erenul, cu sc8i$bare de direc#ie i cu !recerea cen!rului de )reu!a!e de .e un .icior .e cellal! 4&-3 $inu!e5* 3* Iuc!orii sun! dis.u i Fn linie .e l#i$ea !erenului/ din aler)are u oar Fn linie drea.!, la se$nal sonor, du. :iecare ,-0 $, Eor e9ecu!a si$ularea $i crii Fn el!oare de .e loc, cu !recerea cen!rului de )reu!a!e de .e un .icior .e cellal!* Se e9ecu! &-3 lun)i$i de !eren .en!ru :iecare Duc!or* ,* Ide$ .en!ru $i care Fn el!oare la niEelul !runc8iului* 0* Iuc!orii sun! dis.u i Fn linie .e l#i$ea !erenului, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Ei Eor e9ecu!a si$ularea $i crii Fn el!oare de .e loc, cu !recerea .iciorului .es!e $in)e* Se e9ecu! &0-3' de re.e!ri* (* Ide$ .en!ru $i carea Fn el!oare cu !runc8iul i cu .riEirea* 2* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e ( Fn dou iruri :a# Fn :a#, la o dis!an# de +' $, la $iDlocul dis!an#ei :iind a eza! un Dalon* Iuc!orul cu $in)ea Ea conduce $in)ea .%n Fn dre.!ul Dalonului unde Ea e9ecu!a $i carea Fn el!oare cu !recerea .iciorului .es!e $in)e, ocolind Dalonul i con!inu%nd de.lasarea s.re irul o.us, .as%nd $in)ea .ri$ului Duc!or i !rec%nd la coada irului* Se e9ecu! +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare, al!ern%nd $i carea Fn el!oare i, deci, ocolirea Dalonului .rin s!%n)a, res.ec!iE .rin drea.!a* -* Ide$ .en!ru $i carea Fn el!oare cu !runc8iul i cu .riEirea* 1* E9erci#iu si$ilar celui an!erior, Fn care Dalonul se Fnlocuie !e cu un adEersar .asiE* Aces!a Ea :i sc8i$ba! du. 0-+' e9ecu#ii* +'* Iuc!orii dis.u i .e !o! !erenul .e .erec8i/ Fncercri de de. ire a adEersarului .rin $i cri Fn el!oare e9ecu!a!e cu .iciorul, cu !runc8iul i cu .riEirea 4adEersar .asiE, +0-&' re.e!ri, din de.lasare5*

Indicaii metodice

Iuc!orii !rebuie s e9ecu!e $i carea Fn el!oare ra.id .en!ru dezec8ilibrarea adEersarului i con!inuarea e:icien! a ac#iunii* Jn de. irea adEersarului .rin $i cri Fn el!oare, Duc!orii nu !rebuie s ur$reasc nu$ai $in)ea, nesesiz%nd la !i$. ac#iunile coec8i.ierilor i adEersarilor* ,, III* Transmiterea min-ii Cea de a !reia )ru. de ele$en!e !e8nice cu $in)ea, de !rans$i!ere, cu.rinde6 loEirea $in)ii cu .iciorul, loEirea $in)ii cu ca.ul i aruncarea $in)ii de la $ar)ine* %o6irea min-ii cu +iciorul2 Aces! ele$en! !e8nic es!e cel $ai des Fn!%lni! Fn Docul de :o!bal* LoEirea $in)ii cu .iciorul .rezin! i$.or!an# i .en!ru al!e consideren!e el cons!i!uie baza de .lecare .en!ru realizarea al!or ele$en!e !e8nice le)a!e de e9ecu#ia cu .iciorul, cu$ ar :i6 conducerea $in)ii, .reluarea $in)ii, .ro!eDarea, de.osedarea de $in)e e!c* Ele$en!ele co$.onen!e ale $i crii de loEire sun!6 a5 lanul sau aE%n!ul .e care-l ia Duc!orul din locul de .lecare .%n Fn $o$en!ul a.licrii loEi!urii* ?e.inde de dis!an#a la care Ere$ s !rans$i!e$ $in)ea, .recu$ i de :or#a .e care Ere$ s o i$.ri$$* b5 Piciorul de s+rijin realizeaz dou as.ec!e6 V direc#ia .iciorului de s.riDin asi)ur direc#ia .e care o Ea ur$a $in)ea du. ce a :os! loEi!/ V .ozi#ia .iciorului de s.riDin asi)ur !raiec!oria i Fnl#i$ea .e care o Ea ur$a $in)ea du. loEire* c5 Po)iia cor+ului .n momentul lo6irii da!ori! elanului, cor.ul con!inu $i carea Fnain!e .%n ce aDun)e a.roa.e de Eer!icala $in)ii, a.leca! i cu u$erii du i u or Fnain!e* Jn $o$en!ul Fn care Duc!orul .re)!e !e $i carea de loEire, u$erii i $e$brele su.erioare Fnce. s .iEo!eze Fn direc#ie o.us* ?u. loEire, cor.ul se ridic .e E%r:ul .iciorului de s.riDin, iar $e$brul su.erior o.us .iciorului care a e9ecu!a! loEi!ura !er$in $i carea Fn :a#a cor.ului* Ca.ul !rebuie $en#inu! a.leca! .%n la !er$inarea loEi!urii* d5 Piciorul care lo6ete min-ea .endularea aces!uia, res.ec!iE curba .e care o :ace :a# de .ozi#ia .iciorului de s.riDin in:luen#eaz !raiec!oria i dis!an#a .%n unde Ea :i !rans$is $in)ea* LoEirea .ro.riu-zis se :ace .rin .endularea $e$brului in:erior din ar!icula#ia oldului, :le9a! din )enunc8i, ur$a! de e9!ensia !re.!a! a )enunc8iului* Gi!eza $i crii de .endulare es!e Fn :unc#ie de :or#a .e care Ere$ s o i$.ri$$ $in)ii, c%! i de $ri$ea a$.li!udinii $i crii de .endulare* Jn :aza de .endulare a $e$brului in:erior

,0 dina.oi s.re Fnain!e, $u c8ii, ar!icula#iile i Fn s.ecial ar!icula#ia )leznei Eor :i Fncorda!e* ;%n Fn $o$en!ul loEirii .ro.riu-zise, )reu!a!ea cor.ului Ea :i Fn Fn!re)i$e .e .iciorul de s.riDin i nu$ai du. e9ecu!area loEi!urii )reu!a!ea cor.ului Ea !rece .e .iciorul care a e9ecu!a! loEi!ura* e5 Im+rimarea forei cor+orale loEirea $in)ii nu es!e o e9ecu#ie e9clusiE a .iciorului, ci o $i care co$.le9 a Fn!re)ului cor., care cere o bun coordonare a !u!uror se)$en!elor .ar!ici.an!e Fn realizarea e9ecu#iei* :5 (icarea membrelor su+erioare asi)ur i aDu! la $en#ine- rea ec8ilibrului i coordonrii Fn $o$en!ul loEirii*

Procedee de lo6ire a min-ii cu +iciorul6


+* %o6irea min-ii cu interiorul +iciorului 0latul1 $e$brele in:erioare sun! u or :le9a!e din )enunc8i/ .iciorul de s.riDin se a az la!eral i l%n) $in)e/ .iciorul de loEire es!e orien!a! cu E%r:ul Fn a:ar, :or$%nd un un)8i dre.! cu direc#ia Fn care !rans$i!e$ $in)ea* Utili)are6 V !rans$i!erea $in)ii la dis!an#e scur!e i $edii, .recu$ i Fn !rasul la .oar! din a.ro.iere 4realizeaz o .recizie :oar!e $are5* 4reeli6 V a ezarea .iciorului de s.riDin cu E%r:ul Fn a:ar/ V .iciorul care e9ecu! loEirea nu es!e su:icien! rsuci! Fn a:ar i de aceea $in)ea ca.! o $i care de ro!a#ie/ V .iciorul de s.riDin es!e a eza! Fnain!ea $in)ii, loEirea $in)ii es!e scur!, as.ec!e ce nu asi)ur .recizie i :or# Fn loEi!ur* &* %o6irea min-ii cu iretul +lin $e$brul in:erior de s.riDin, u or Fndoi!, se )se !e l%n) $in)e i la!eral de ea* Me$brul in:erior de loEire .enduleaz din ar!icula#ia )enunc8iului, loEind $in)ea cu )lezna Fncorda!, la $iDlocul circu$:erin#ei aces!eia* Utili)are6 V la :inalizarea unor ac#iuni, Fn !rasul la .oar!/ V Fn sc8i$barea direc#iei de Doc/ V Fn si!ua#iile de con!raa!ac/ V Fn si!ua#iile de a.rare dis.era!* 4reeli6 V )lezna nu es!e Fncorda! i .iciorul nu es!e bine Fn!ins Fn $o$en!ul loEirii/

V elanul nu se :ace Fn linie drea.!/ V Duc!orul nu se ridic Fn $o$en!ul loEirii .e E%r:ul .iciorului de s.riDin/ V Fnclinarea !runc8iului .e s.a!e* 3* %o6irea min-ii cu iretul interior Fn )eneral, .ozi#iile i $i crile celor dou .icioare r$%n acelea i ca la e9ecu#ia loEirii cu ire!ul .lin* ?eosebirile cons!au Fn6 orien!area .iciorului cu E%r:ul Fn a:ar, $in)ea :iind loEi! .u#in la!eral :a# de cen!ru* Utili)are6 V !rans$i!eri la di:eri!e dis!an#e sub :or$ de .as lun) i de)aDare/ V Fn cen!rri/ V la loEi!uri libere cu i :r zid* 4reeli6 V con!ac!ul cu $in)ea se :ace cu .ar!ea care cores.unde de)e!ului $are, de unde i un )rad $ai $are de i$.recizie/ V elanul se :ace Fn linie drea.!* ,* %o6irea min-ii cu iretul e/terior .ozi#iile i $i crile se)$en!elor cor.ului sun! ase$n!oare cu ale celor dou .rocedee analiza!e an!erior, cu deosebirea c E%r:ul .iciorului es!e Fndre.!a! s.re in!erior* Utili)are6 V se u!ilizeaz Fn .ase 4lansri5/ V !ras la .oar!/ V loEi!uri libere .es!e zid* 4reeli6 V .iciorul es!e rsuci! e9a)era! s.re in!erior/ V .iciorul de s.riDin es!e a eza! cu E%r:ul Fn direc#ia unde se !rans$i!e $in)ea/ V )lezna nu es!e Fncorda! Fn $o$en!ul loEirii* 0* %o6irea min-ii cu e/teriorul +iciorului aces! .rocedeu se e9ecu! la :el ca .receden!ul, cu deosebirea c loEirea se a.lic $ai a.roa.e de clc%i* "iind o loEi!ur cu Re:ec!S, nu !rdeaz direc#ia i Fn)reuneaz in!erce.!area de c!re adEersar* Utili)are6 ,2 V Fn !rasul la .oar!/ V Fn loEi!urile libere direc!e cu zid/ V Fn sc8i$brile de direc#ie*

4reeli6 V .iciorul de s.riDin es!e a eza! :oar!e a.roa.e de $in)e/ V loEi!ura nu se a.lic !an)en#ial .e $in)e i de aceea Re:ec!ulS es!e :oar!e $ic* (* %o6irea min-ii cu 6rful +iciorului se a.lic Fn ur$a unei $i cri na!urale, ase$n!oare $i crii $ersului sau aler)rii, :r a necesi!a o anu$i! .ozi#ie s.ecial a cor.ului i .iciorului* Iuc!orul !rebuie s loEeasc $in)ea la $iDlocul ei* Utili)are6 V .e !erenuri )rele 4noroioase5 i Fn si!ua#iile de a.rare dis!ruc!iE/ W Fn !rasul la .oar! c%nd adEersarul F i li$i!eaz s.a#iul 4a)lo$era#ii5* 4reeli6 V $in)ea nu es!e loEi! Fn $iDlocul ei* 2* %o6irea min-ii cu c*lciul .iciorul de s.riDin se a:l a eza! l%n) $in)e i .u#in Fnain!ea ei* Me$brul in:erior de loEire !rece .e deasu.ra $in)ii u or Fndoi! din )enunc8i i e9ecu! $i carea de loEire Fna.oi, scur! i ener)ic* Utili)are6 V .en!ru deru!area adEersarului/ V Fn eEi!area Fn!oarcerilor .en!ru e9ecu!area .asei Fna.oi* 4reeli6 V .iciorul de s.riDin nu es!e a eza! al!uri de $in)e .en!ru a .er$i!e .iciorului care e9ecu! loEirea cu elan Fnain!e* -* %o6irea min-ii +rin de6iere cu iretul e/terior .iciorul de s.riDin se a:l la o dis!an# $ai $are de $in)e i Fna.oia aces!eia* Me$brul in:erior de loEire .enduleaz :oar!e .u#in din ar!icula#ia )enunc8iului, .riEirea $asc%nd direc#ia .e care o Ea lua $in)ea, de re)ul o.us direc#iei de Eenire a aces!eia* ,Utili)are6 V Fn !rans$i!erea $in)ii la dis!an#e $ici/ V .en!ru a sur.rinde adEersarul* 4reeli6 V se !rdeaz in!en#ia i direc#ia .e care o Ea lua $in)ea, as!:el Fnc%! adEersarul .oa!e realiza in!erce.#ia* 1* %o6irea min-ii +rin de6iere cu iretul interior .ozi#iile i $i crile sun! iden!ice cu cele de la deEierea $in)ii cu ire!ul e9!erior,

di:erind doar .ar!ea .iciorului cu care se e9ecu! deEierea $in)ii* Utili)area6 V Fn !rans$i!erea $in)ii la dis!an#e $ici/ V Fn sco.ul accelerrii Ei!ezei Docului i deru!rii adEersarului/ V cu .recdere, Fn si!ua#iile de $arcaD s!ric!/ V la $in)iile care Ein s.re Duc!or :r o Ei!ez .rea $are/ V .en!ru a reduce .osibili!#ile de or)anizare i con!ra$suri ale adEersarului* 4reeli6 V .ar!ea .iciorului care ia con!ac! cu $in)ea nu es!e bine Fncorda!* +'* %o6irea min-ii cu -enunchiul es!e :olosi! des!ul de rar i nu$ai Fn si!ua#ii deosebi!e* Jn aceas! loEi!ur, $in)ea Fn!%lne !e )enunc8iul Fncorda! cu :e$urul u or :le9a! din ar!icula#ia co9o- :e$ural* LoEirea .ro.riu-zis se :ace cu su.ra:a#a de deasu.ra ro!ulei 4!rei$ea in:erioar a osului :e$ural5* Cu aces! )en de loEi!uri $in)ea es!e !rans$is la dis!an#e $ici* Utili)are6 V Fn si!ua#iile c%nd !i$.ul i s.a#iul nu $ai .er$i! :olosirea .iciorului 4Fnscrierea unui )ol, Fnl!urarea .ericolului din zona res.ec!iE e!c*5* 4reeli6 V :le9ia coa.sei .e bazin se :ace len!, :or#a de loEire :iind redus/ con!ac!ul cu $in)ea se :ace Fn !rei$ea su.erioar a :e$urului* ++* "runcarea min-ii cu +iciorul es!e un .rocedeu $ai .u#in u!iliza!, dar care !rebuie cunoscu! i a.lica! Fn si!ua#iile care se i$.un* Nu necesi! o .erioad lun) de .re)!ire, deoarece !e8nica e9ecu#iei ,1 .oa!e :i u or Fnsu i!* ;iciorul de s.riDin cu E%r:ul Fndre.!a! Fnain!e .e direc#ia de aruncare es!e a eza! la 0-+' c$ la!eral i Fna.oia $in)ii* G%r:ul .iciorului de e9ecu#ie se in!roduce sub $in)e, la $iDlocul ei* Me$brul in:erior de e9ecu#ie es!e u or :le9a! din ar!icula#ia )enunc8iului, iar .iciorul ridica! din clc%i* ;rin!r-o $i care ra.id Fn sus i Fnain!e, $in)ea es!e arunca! .es!e adEersar, la o dis!an# care conEine si!ua#iei res.ec!iEe* Jn !i$.ul e9ecu#iei, $e$brele in:erioare sun! ridica!e i :le9a!e din ar!icula#ia co!ului, iar .riEirea es!e Fndre.!a! c!re $in)e i locul des!ina#iei* Utili)are6

V la loEi!urile libere cu zid din a.ro.ierea su.ra:e#ei de .edea.s, loEi!ura .ro.riu-zis es!e Fnlocui! cu aruncarea $in)ii cu .iciorul .es!e zid/ V c%nd .e direc#ia de !rans$i!ere a $in)ii se a:l un adEersar* 4reeli6 V E%r:ul .iciorului care e9ecu! aruncarea nu es!e in!rodus sub $iDlocul $in)ii i, Fn aces! :el, nu se ob#ine !raiec!oria dori!/ V .iciorul de s.riDin es!e a eza! .rea Fnain!e sau .rea Fna.oia $in)ii* +&* %o6irea min-ii din demi'6ol= , es!e un .rocedeu $ai )reu de e9ecu!a! de c!re Fnce.!ori, deoarece loEi!ura se a.lic i$edia! ce $in)ea a sri! de la .$%n!* Rico area de la .$%n! se bazeaz .e elas!ici!a!ea $in)ii, iar !raiec!oria .e care se Ea Fndre.!a $in)ea Ea :i de!er$ina! de .ozi#ia .iciorului de s.riDin, .recu$ i de $o$en!ul Fn care se a.lic loEirea* Utili)are6 V la re.unerea $in)ii Fn Doc de c!re .or!ar/ V la de)aDrile a.r!orilor/ V Fn !rasul la .oar!* 4reeli6 V nu es!e sincroniza! loEirea cu $o$en!ul rico rii $in)ii din .$%n!/ V )lezna nu es!e Fncorda! i .iciorul nu es!e Fn e9!ensie* +3* %o6irea min-ii din 6ol= , $o$en!ul cel $ai i$.or!an! Fl cons!i!uie Fnl#i$ea la care se a:l $in)ea a!unci c%nd es!e loEi!* ;en!ru a i$.ri$a $in)ii, care Eine din aer, o !raiec!orie Doas, Fn 0' $o$en!ul loEirii !runc8iul Ea :i a.leca! Fnain!e* Min)ea se Ea )si $ai a.roa.e de .iciorul de s.riDin, .iciorul de loEire es!e orien!a! s.re Fnain!e .en!ru a .u!ea realiza un con!ac! corec! cu $in)ea, .iciorul de s.riDin asi)ur%nd ec8ilibrul cor.ului* Utili)are6 V la re.unerea $in)ii Fn Doc de c!re .or!ar/ V Fn de)aDrile lun)i/ V Fn !rasul la .oar!* 4reeli6 V Duc!orul nu a !ea.! $in)ea s cad la Fnl#i$ea $o$en!ului o.!i$ de loEire/ V .ozi#ia !runc8iului, de cele $ai $ul!e ori, es!e s.re Fna.oi, in:luen#%nd !raiec!oria $in)ii*

+,* %o6irea min-ii +rin forfecare Duc!orul :ace un .as Fnain!e cu .iciorul dre.! i sare Fn Fnl#i$e arunc%ndu- i Fnain!e .iciorul s!%n)* ?u. ce a .rsi! .$%n!ul, Fn !i$.ul sri!urii e9ecu! o e9!ensie a $e$brului in:erior dre.! din )enunc8i i coboar, Fn acela i !i$., .iciorul s!%n), cu care reEine .e .$%n!* A!erizarea .e sol se :ace .e s.a!e 4!orace5* E9!ensia .iciorului dre.! se :ace cu E%r:ul, bine Fn!ins, .en!ru ca $in)ea s :ie loEi! cu ire!ul* Cel $ai i$.or!an! lucru es!e ca $in)ea s :ie loEi! cu .iciorul care a :cu! des.rinderea* Utili)are6 V c%nd Duc!orul care se a:l cu :a#a s.re .oar!a .ro.rie i es!e de. i! de $in)ea care Eine .e sus/ V c%nd Duc!orul Fn a!ac es!e cu s.a!ele s.re .oar!a adEers* 4reeli6 V Duc!orul nu loEe !e $in)ea Fn $o$en!ul cel $ai .o!riEi! al !raiec!oriei $in)ii/ V nu e9is! o coordonare Fn!re .iciorul de e9ecu#ie i .iciorul de elan/ V Duc!orul .re)!e !e .rea deEre$e a!erizarea i nu $ai es!e .reocu.a! de loEirea .ro.riu-zis* (ijloace +entru .n6*area lo6irii min-ii cu +iciorul +* ?in Doc de )lezne, loEirea $in)ii cu la!ul la .ere!e, .anou sau .ar!ener 4+0-&' re.e!ri, al!erna!iE5/ se .o! :olosi i .rocedeele de loEire cu ire!ul .lin, ire!ul in!erior i e9!erior i cu E%r:ul .iciorului 4cu s.i#ul5* 0+ &* Iuc!orii sun! dis.u i Fn linie Fn :a#a unui .ere!e 4.anou5 la o dis!an# de 3-, $, aE%nd :iecare c%!e o $in)e* Gor e9ecu!a loEirea $in)ii cu in!eriorul .iciorului 4cu la!ul5, !ri$i#%nd-o Fn .ere!e 4.anou5 i re.ri$ire 4.reluare5* Se e9ecu! &'-&0 re.e!ri, du. care se sc8i$b .iciorul de loEire* 3* Ide$ .en!ru .rocedeele de loEire cu ire!ul .lin, ire!ul in!erior i e9!erior i cu E%r:ul .iciorului 4cu s.i#ul5* ,* E9erci#iu si$ilar celui an!erior, c%!e & la $in)e, dis!an# Fn!re Duc!ori & $, i se e9ecu! loEirea $in)ii cu e9!eriorul .iciorului i cu ire!ul e9!erior, $in)ea :iind !ri$is Fn .ere!e 4.anou5 Fn dia)onal i rico %nd la .ar!ener, care .reia i e9ecu! acela i lucru, dar cu cellal! .icior 4&'-&0 re.e!ri, al!erna!iE5* 0* ?in u oar aler)are, .ase Fn doi cu la!ul, cu s.i#ul, cu !al.a, cu ire!ul .lin, cu ire!ul in!erior i e9!erior 4&'-&0 re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu, al!erna!iE5*

(* ;ase Fn doi .rin!re Daloane sau .or!i#e 4dis!an# --+' $ Fn!re Duc!ori5, .rin .rocedee di:eri!e de loEire a $in)ii ros!o)oli!e 4&'&0 re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu, al!erna!iE5* 2* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a# la o dis!an# de --+' $/ Duc!orul cu $in)ea Fn $%n o Ea lsa s cad e9ecu!%nd loEirea din de$i-EolT 4dro.5, !ri$i#%nd-o la .ar!ener care o .rinde cu $%inile i e9ecu! acela i .rocedeu 4&'-&0 re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu, al!erna!iE5* -* Ide$ .en!ru loEirea $in)ii din EolT* 1* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a# la o dis!an# de ,-0 $* Iuc!orul cu $in)ea o Ea arunca la .ar!ener 4$in)e o:eri!5, care Ea e9ecu!a loEirea $in)ii cu coa.sa i cu )enunc8iul, !ri$i#%nd-o direc! la .ar!ener 4&'-&0 re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu, al!erna!iE5* +'* Ide$ .en!ru loEirea $in)ii din de$i-EolT i EolT*

Indicaii metodice Se Ea .une accen! Fn $o$en!ul loEirii $in)ii .e :le9ia !runc8iului .e bazin i .e .endularea .iciorului de e9ecu#ie* Iuc!orii nu !rebuie s .riEeasc nu$ai $in)ea Fn $o$en!ul loEirii 4s loEeasc $in)ea cu .riEirea orien!a! s.re .ere!e, .anou sau
.ar!ener5* 0& %o6irea min-ii cu ca+ul Jn Docul de :o!bal, loEirea $in)ii cu ca.ul es!e a.roa.e !o! a!%! de :ireasc ca i loEirea $in)ii cu .iciorul* Re)ula$en!ul Docului .er$i!e Ducarea $in)ii cu orice .ar!e a cor.ului 4$ai .u#in cu $%na5, ls%nd deci .osibili!a!ea Ducrii i cu ca.ul* Galoarea .rac!ic a aces!ui ele$en! cons!, Fndeosebi, Fn con#inu!ul su !ac!ic, loEirea $in)ii cu ca.ul .u!%nd deEeni, Fn ra.or! cu cerin#ele :azei, o .as la dis!an# $ic sau $edie, o de)aDare la cen!rrile e:ec!ua!e de adEersar i, de cele $ai $ul!e ori, o loEi!ur direc! c!re .oar!* Ele$en!ele co$une !u!uror .rocedeelor de loEire a $in)ii cu ca.ul sun!6 V +o)iia +entru luarea elanului> V micarea trunchiului dinain!e-Fna.oi 4e9!ensia-:le9ia !run- c8iului .e bazin5 i reEenirea .en!ru a.licarea loEi!urii/ V +o)iia membrelor su+erioare/ V re6enirea la +o)iia normal*> V +ri6irea2 Clasi:icarea loEi!urilor cu ca.ul se .oa!e :ace din $ai $ul!e .unc!e de Eedere6 A* Din +unct de 6edere al +o)iiei +e care o are juc*torul .n

momentul lo6irii, .rocedeele sun!6 a5 loEirea $in)ii cu ca.ul de .e loc/ b5 loEirea $in)ii cu ca.ul din aler)are 4:r des.rindere de la .$%n!5/ c5 loEirea $in)ii cu ca.ul din sri!ur cu b!aie .e un .icior sau b!aie .e a$bele .icioare/ d5 loEirea $in)ii cu ca.ul din .lonDon* B* Din +unct de 6edere al direciei6 a5 loEirea $in)ii cu ca.ul Fnain!e 4Dos, razan!, cu bol!5/ b5 loEirea $in)ii cu ca.ul la!eral/ c5 loEirea $in)ii cu ca.ul Fna.oi*
+* %o6irea min-ii cu ca+ul de +e loc8 cu +icioarele +e aceeai linie .ozi#ia ini#ial es!e cu .icioarele u or de.r!a!e 4la niEelul u$erilor5* Mi carea de loEire se co$.une din dou :aze6 .ri$a coincide cu o u oar :le9are a )enunc8ilor Fnso#i! de Fnclinarea !runc8iului Fna.oi, $e$brele su.erioare sun! duse Fnain!ea cor.ului,.u#in :le9a!e din ar!icula#ia co!ului i rela9a!e, .riEirea ur$re !e !raiec!oria $in)ii cu cor.ul rela9a!/ a doua :az Fnce.e cu reEenirea brusc a !runc8iului dina.oi-Fnain!e .rin e9!ensia 03 )leznelor i )enunc8ilor, .recu$ i a con!rac!rii ener)ice a $uscula!urii abdo$inale i a $u c8ilor ce:ei, $e$brele su.erioare e9ecu! o $i care inEers cu !runc8iul 4.endulare ener)ic dinain!e-Fna.oi5, ca.ul e9ecu! 4Fn acela i !i$. cu !runc8iul5 o $i care Fnain!e, loEind $in)ea cu .u!ere, $u c8ii )%!ului :iind Fncorda#i* >n as.ec! i$.or!an! Fl cons!i!uie $o$en!ul a.licrii loEi!urii :run!ea Ea lua con!ac! cu $in)ea Fn $o$en!ul Fn care !runc8iul, Fn .endularea sa dina.oi-Fnain!e, se a.ro.ie de Eer!ical 4!runc8iul es!e Fn aE%n! $a9i$5* Utili)are6 V Fn !rans$i!erea $in)ii cu .recizie la .ar!ener i la :inalizare* 4reeli6 V .icioarele nu sun! de.r!a!e la niEelul u$erilor .en!ru a aEea o baz de sus#inere $ai $are/ V e9!ensia !runc8iului .e bazin nu es!e su:icien! de a$.l, iar :le9ia !runc8iului .e bazin nu se :ace cu $i care brusc .en!ru a se da in!ensi!a!e 4:or#5 loEi!urii/ V $e$brele su.erioare nu sun! :olosi!e su:icien! .en!ru ec8ilibrare/ V loEirea nu se :ace cu :run!ea* &* %o6irea min-ii cu ca+ul de +e loc8 cu un +icior .nainte .endularea !runc8iului dinain!e-Fna.oi, reEenirea brusc dina.oi- Fnain!e,

$i carea $e$brelor su.erioare, .recu$ i $o$en!ul a.licrii loEi!urii sun! ase$n!oare cu cele e9ecu!a!e la .rocedeul descris an!erior* ?eosebirea cons! Fn .ozi#ia .icioarelor cu un .icior Fnain!e, !runc8iul es!e u or rsuci! din ar!icula#ia co9o-:e$ural s.re .ar!ea .iciorului dina.oi* Ini#ial, cen!rul de )reu!a!e se a:l .e .iciorul dina.oi, dar oda! cu reEenirea !runc8iului Fnain!e cen!rul de )reu!a!e !rece .e .iciorul dinain!e* LoEirea se .roduce !o! Fn $o$en!ul c%nd !runc8iul 4Fn $i carea sa de reEenire5 se a.ro.ie de Eer!icala cor.ului* ;ozi#ia cu un .icior Fnain!e o:er cor.ului o s!abili!a!e i un ec8ilibru $ai $are Fn $o$en!ul loEi!urii/ :or#a i$.ri$a! $in)ii se $re !e* 0, Utili)are6 V Fn !rans$i!erea $in)ii cu .recizie la .ar!ener i la :inalizare* 4reeli6 V nu se rsuce !e !runc8iul din ar!icula#ia co9o-:e$ural s.re .ar!ea .iciorului dina.oi/ V cen!rul de )reu!a!e nu se $u! .e .iciorul dinain!e* 3* %o6irea min-ii cu ca+ul8 de +e loc8 s+re lateral !rans$i!erea la!eral a $in)ii Eeni! din :a# se :ace, de ase$enea, cu $iDlocul :run#ii sau cu .ar!ea su!urii !e$.oro-.arie!ale* ?eosebirea :a# de cele dou .rocedee descrise $ai sus cons! Fn $i carea accen!ua! de rsucire a !runc8iului din ar!icula#ia co9o-:e$ural* 7runc8iul i ca.ul sun! Fnclina!e Fna.oi i rsuci!e Fn direc#ia dori!* Conco$i!en!, se :le9eaz $e$brele in:erioare din )enunc8i i )lezne, ele :iind Fn!oarse Fn direc#ia res.ec!iE* ?ac Ere$ s !ri$i!e$ $in)ea s.re drea.!a, se a az $e$brele in:erioare Fn :andare s.re drea.!a, Fn a a :el Fnc%! .iciorul dre.! s :ie Fnain!e* Utili)are6 V Fn sc8i$barea direc#iei de a!ac* 4reeli6 V con!ac!ul cu $in)ea nu se :ace Fn!o!deauna cu :run!ea sau .ar!ea su!urii !e$.oro-.arie!ale/ V Ei!eza cu care Eine $in)ea nu es!e direc! .ro.or#ional cu Ei!eza de rsucire a !runc8iului i ca.ului i, de aceea, uneori se ra!eaz loEirea* ,* %o6irea min-ii cu ca+ul de +e loc s+re .na+oi es!e un .rocedeu :olosi! des!ul de rar* Iuc!orul, s!%nd .e loc, cu .icioarele .u#in

de.r!a!e, :le9eaz )enunc8ii i )leznele $ai .ronun#a!* Jn acela i !i$., !runc8iul i ca.ul se Fnclin u or Fna.oi .e s.a!e, Fn a a :el Fnc%! su.ra:a#a :run#ii s :ie orien!a! Fn .lan orizon!al* Jn $o$en!ul Fn care $in)ea ia con!ac! cu :run!ea, se e9ecu! o e9!ensie .u!ernic a )enunc8ilor i )leznelor, .recu$ i o F$.in)ere ra.id din old* LoEi!ura .oa!e :i a$.li:ica! .rin!r-o $i care su.li$en!ar a ca.ului* ;riEirea ur$re !e .er$anen! $in)ea i !raiec!oria ei* Utili)are6 V Fn sc8i$barea direc#iei de a!ac* 4reeli6 V con!ac!ul cu $in)ea se :ace .rin Eer!e9 i nu .rin :run!e sau .ar!ea occi.i!al/ V Ei!eza de ducere a ca.ului .e s.a!e condi#ioneaz direc#ia i !raiec!oria $in)ii* 00

0* %o6irea min-ii cu ca+ul8 din s*ritur*8 cu b*taie +e un +icior se co$.une din $i cri co$.le9e i di:icile, $ai ales a!unci c%nd se e9ecu! cu adEersar* >n rol :oar!e i$.or!an! Fn e9ecu!area aces!ui .rocedeu Fl Doac coordonarea $i crilor i ec8ilibrul* Mi carea de loEire Fnce.e cu luarea elanului, adic aler)area e:ec!ua! de Duc!or din .unc!ul de .lecare .%n Fn $o$en!ul ul!i$ului .as, res.ec!iE .iciorul de b!aie* >r$eaz :le9area .ronun#a! a )enunc8iului, du. care se e:ec!ueaz b!aia* Me$brul in:erior de b!aie, :le9a! din )lezn i )enunc8i, se e9!inde cu .u!ere i Fn aces! $o$en! cor.ul se des.rinde de .$%n!* Jn aer, !runc8iul :or$eaz un arc u or Fndoi! s.re s.a!e* Jn !i$.ul zborului, !runc8iul Fnce.e s se Fncline s.re s.a!e* ADun)%nd la .unc!ul $a9i$ al sri!urii, !runc8iul e9ecu! brusc o $i care dina.oi-Fnain!e, iar ca.ul loEe !e $in)ea cu :run!ea* ?u. loEire, ur$eaz a!erizarea, care se :ace .e a$bele .icioare, la Fnce.u! .rin!r-o :le9are elas!ic a )enunc8ilor i )leznelor, ur$a! de reEenirea la .ozi#ia nor$al* Ale)erea $o$en!ului .o!riEi! .en!ru e9ecu!area sri!urii es!e :oar!e i$.or!an! .en!ru e:ec!uarea aces!ui .rocedeu* Utili)are6 V Fn Docul aerian/ V Fn a!ac .as !ras la .oar!/ V Fn a.rare res.in)erea a!acului adEers* 4reeli6 V li.s de coordonare Fn!re des.rindere i $o$en!ul loEirii $in)ii/ V loEirea $in)ii cu oc8ii Fnc8i i/

V $in)ea nu es!e loEi! cu :run!ea/ V i)norarea di:icul!#ilor crea!e de adEersar 4dezec8ilibru, !ea$5, :a.! ce Fn)reuneaz .recizia e9ecu#iei* (* %o6irea min-ii cu ca+ul din s*ritur* cu b*taie +e ambele +icioare se e9ecu! a!unci c%nd adEersarul se a:l Fn i$edia! 0( a.ro.iere* ?in .ozi#ia ini#ial, se e9ecu! o u oar )enu:le9iune a a$belor $e$bre in:erioare, conco$i!en! cu ducerea $e$brelor su.erioare Fna.oi/ !runc8iul u or Fnclina! Fnain!e* ;rin!r-o .u!ernic balansare Fnain!e a aces!ora i e9!ensia .u!ernic a )leznelor i )enunc8ilor, Duc!orul se des.rinde de .$%n!* LoEirea $in)ii are loc :ie Fn !i$.ul Fnl#rii cor.ului, :ie la .unc!ul $a9i$ al sri!urii* Utili)are6 V Fn Docul aerian/ V Fn a!ac i a.rare, Fn con!e9!ul crizei de s.a#iu i de !i$.* 4reeli6 V acelea i ca la .rocedeul de loEire a $in)ii cu ca.ul din sri!ur cu b!aie .e un .icior* 2* %o6irea min-ii cu ca+ul8 din aler-are es!e un .rocedeu $ai )reu de e9ecu!a!, di:icul!a!ea cons!%nd Fn :a.!ul c $in)ea !rebuie loEi! Fn !i$.ul de.lasrii 4de $ul!e ori Fn Ei!ez $a9i$5* 7e8nica es!e iden!ic cu cea a loEirii cu ca.ul de .e loc, cu un .icior Fnain!e* LoEirea se e9ecu! Fn $o$en!ul c%nd $in)ea i Duc!orul, a:la#i Fn $i care, se Fn!%lnesc Fn!r-un .unc!* Min)ea !rebuie loEi! cu :run!ea, iar .lanul :run#ii !rebuie s :ie .er.endicular .e direc#ia loEirii 4$en#ion$ c $in)ea es!e loEi! de Duc!orul care alear) nor$al i, deci, nu e9ecu! o des.rindere sau o sri!ur5* LoEirea $in)ii cu ca.ul din aler)are Ea !rebui s .reocu.e Fn $ai $are $sur .e !e8nicieni, deoarece $i carea i, Fn s.ecial, Ei!eza Eor carac!eriza e9ecu#iile !e8nico-!ac!ice ale Docului de :o!bal Fn Eii!or* Utili)are6 V la in!rarea Fn .osesia $in)ii/ V la .s!rarea $in)ii .rin de$arcri/ Fn :inalizare 4.as !ras la .oar!5/ V Fn RdeEiereS cu rol deosebi! Fn $rirea !e$.oului de Doc* 4reeli6

V coordonarea aler)rii cu $o$en!ul loEirii $in)ii nu se :ace cores.unz!or si!ua#iilor/ V Duc!orii nu an!ici.eaz direc#ia .e care doresc s o !rans$i! $in)ii i nu loEesc cu su.ra:a#a care es!e indica! Fn .rocedeul res.ec!iE* 02 -* %o6irea min-ii cu ca+ul8 din +lonjon es!e .rocedeul cel $ai di:icil de e9ecu!a! Fn cadrul loEirii cu ca.ul* Se realizeaz, de obicei, din aler)are cu b!aie .e un .icior* Jn ansa$blu, aces! .rocedeu se co$.une din ( :aze6 elanul, )8e$uirea, b!aia, zborul, loEi!ura .ro- .riu-zis i a!erizarea* Elanul re.rezin! o aler)are !re.!a! accelera! .e o dis!an# de 3-, $, Fn care ri!$ul nu !rebuie Fn!reru.!* L8e$uirea rezul! din cobor%rea cen!rului de )reu!a!e* Cor.ul, s.riDinindu-se .e .iciorul de b!aie, e9ecu! o u oar :le9ie din !runc8i* "aza de )8e$uire are rolul de a .une Fn !ensiune lan#urile $usculare care Eor e:ec!ua con!rac#ia Rbalis!icS ce Ea .roiec!a cor.ul s.re $in)e* B!aia cons! din!r-o con!rac#ie ener)ic a lan#ului $uscular al !ri.lei e9!ensii* Jn acela i !i$., lan#urile $usculare an!a)onis!e de la !runc8i i $e$bre in:erioare Fnde.linesc o ac!iEi!a!e Rde cedareS, de!er$in%nd, .rin ac#iunea lor i cu $arele a.or! al analiza!orului Eizual care a.reciaz !raiec!oria $in)ii, direc#ia corec! a ca.ului, Fn Fnde.linirea ac#iunii* Rolul $u c8ilor an!a)oni !i nu se li$i!eaz nu$ai la aceas! ac#iune/ ei con!ribuie i la solidarizarea ca.ului, )%!ului i !runc8iului Fn!r-un bloc unic care s loEeasc $in)ea* Aborul se e:ec!ueaz .e o !raiec!orie Earia! Fn :unc#ie de elan i b!aie* Cor.ul es!e u or a.leca! Fnain!e, cu $e$brele su.erioare Fn!inse la!eral .en!ru $en#inerea ec8ilibrului, ca.ul u or :le9a!, iar .riEirea orien!a! c!re $in)e* LoEirea $in)ii se :ace cu :run!ea, :iind osul cel $ai .la!, asi)ur%nd Fn :elul aces!a o su.ra:a# de loEire $ai $are* "or#a de oc es!e asi)ura! de iner#ia de $i care a cor.ului* Jn !i$.ul zborului, $u c8ii an!a)oni !i ai )%!ului, .e baza in:or$a#iilor :urniza!e de analiza!orul Eizual, corec!eaz direc#ia ca.ului .en!ru ca loEirea s se e9ecu!e .e direc#ia Eoi!* ReEenirea la sol se .oa!e :ace .rin cdere, cu FnEluire 4u$r, !runc8i, coa.s, )a$b5, iar al!eori cu a$or!izare .e bra#e, .ie.!, coa.s, )a$be, Fn :unc#ie de .ozi#ia cor.ului du. loEire* Utili)are6 V Fn a.rare res.in)erea $in)ii/ V Fn a!ac :inalizare 4!ras la .oar!5*

04reeli6 V nu se :olose !e elanul Fn e:ec!uarea zborului/ V Duc!orii sun!, de cele $ai $ul!e ori, .reocu.a#i de zbor a!erizare i nu de loEirea .ro.riu-zis a $in)ii/ V Duc!orii #in oc8ii Fnc8i i .e .arcursul e9ecu#iei* (ijloace +entru .n6*area lo6irii min-ii cu ca+ul +* Iuc!orul cu $in)ea Fn $%ini o arunc Fn sus la a.ro9i$a!iE +$ deasu.ra sa, o loEe !e cu ca.ul, du. care o .rinde sau o .reia cu coa.sa 4cu .iciorul5* Se e9ecu! &'-&0 de re.e!ri din au!o.as* &* Iuc!orul cu $in)ea Fn $%ini a:la! la &-3 $ Fn :a#a unui .ere!e 4.anou5 o arunc Fn sus la a.ro9i$a!iE +$ deasu.ra sa, o loEe !e cu ca.ul !ri$i#%nd-o s.re .ere!e sau .anou, du. care o .rinde sau o .reia cu coa.sa 4cu .iciorul5* Se e9ecu! &'-&0 de re.e!ri din au!o.as* 3* Ide$, dar din de.lasare u oar 4$ers5 i din aler)are* ,* Iuc!orii sun dis.u i Fn ir Fn :a#a unei $in)i sus.enda!e de un su.or! :i9* Gor e9ecu!a loEirea $in)ii cu ca.ul de .e loc i din aler)are 4&'-&0 re.e!ri .en!ru :iecare .rocedeu5* 0* Ide$ .en!ru loEirea $in)ii cu ca.ul din sri!ur* (* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a# la o dis!an# de 3-, $* >n Duc!or arunc $in)ea cu $%inile 4$in)e o:eri!5 .e o !raiec!orie care s .er$i! e9ecu!an!ului loEirea $in)ii cu ca.ul de .e loc 4&'-&0 re.e!ri, al!erna!iE5* 2* Ide$ .en!ru loEirea $in)ii cu ca.ul din sri!ur, din aler)are i din .lonDon* -* ;ase Fn !rei Duc!ori/ un Duc!or se re!ra)e, ceilal#i doi a:la#i la o dis!an# de &-3 $ Fnain!eaz* Min)ea se .aseaz con!inuu Duc!orului care se re!ra)e 4se .oa!e e9ecu!a i din $in)e o:eri!5* Se e9ecu! &-3 $inu!e, du. care se sc8i$b rolul .ar!enerilor* 1* Acela i e9erci#iu Fn care cei doi Duc!ori se re!ra) i .ri$esc $in)ea de la al !reilea, care Fnain!eaz 4dis!an# de (-- $ Fn!re Duc!ori5* +'* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e , Fn!r-un cerc cu dia$e!rul de ( $, iar un Rc.i!anS es!e a eza! Fn cen!rul cercului* Se e9ecu! loEirea cu ca.ul de .e loc i din sri!ur Fn!re Rc.i!anS i :iecare e9ecu!an!, din o$ Fn o$, $in)ea :iind o:eri! cu $%inile de cel din cen!ru* Se e9ecu! c%!e & !ururi Fn a$bele sensuri, du. care es!e sc8i$ba! Rc.i!anulS* 01

Indicaii metodice Min)ea !rebuie loEi! nu$ai cu :run!ea, iar oc8ii se #in desc8i i Fn

$o$en!ul con!ac!ului cu $in)ea* Accen! .e :le9ia !runc8iului .e bazin Fn $o$en!ul loEirii $in)ii, $e$brele su.erioare :iind :le9a!e din ar!icula#ia co!ului i )ru.a!e .e l%n) cor.* "runcarea min-ii de la mar-ine Aces! ele$en! !e8nic are dou .rocedee, i anu$e6 a5 aruncarea $in)ii de la $ar)ine de .e loc/ b5 aruncarea $in)ii de la $ar)ine cu elan* +* "runcarea min-ii de la mar-ine de +e loc cu +icioarele +e aceeai linie Iuc!orul #ine $in)ea cu a$bele $%ini cu de)e!ele rs:ira!e* >r$eaz ducerea $e$brelor su.erioare :le9a!e din ar!icula#ia co!ului sus .e deasu.ra ca.ului .%n de. esc a9a Eer!ical a cor.ului* Conco$i!en! cu $i carea $e$brelor su.erioare, !runc8iul es!e Fn e9!ensie, iar $e$brele in:erioare sun! :le9a!e din ar!icula#ia )enunc8iului* Aceas! succesiune de $i cri se e9ecu! c%! $ai rela9a!, a.oi ur$eaz :le9ia .u!ernic a !runc8iului cu de.lasarea cen!rului de )reu!a!e s.re Fnain!e, Fnce.%nd cu ar!icula#ia )leznelor i )enunc8ilor i con!inu%nd cu ducerea ra.id a $e$brelor su.erioare dina.oi s.re Fnain!e Dos* Min)ea es!e arunca! c%nd aceas!a se a:l deasu.ra ca.ului Duc!orului, )reu!a!ea cor.ului :iind re.ar!iza! uni:or$ .e a$bele $e$bre in:erioare .e !oa! dura!a $i crii* Utili)are6 V la aruncarea de la $ar)ine Fn .ri$a :az nu e9is! o:said/ V $in)ea :iind arunca! cu $%inile, .resu.une o .recizie $ai $are i .osibili!a!ea e:ec!urii unor co$bina#ii !ac!ice la dis!an#e $ari :a# de linia de $ar)ine* 4reeli6 V $in)ea es!e arunca! cu o sin)ur $%n/ V $in)ea nu es!e arunca! .e deasu.ra ca.ului 4es!e lsa! s cad sau F$.ins cu dou $%ini5/ V a$bele .icioare sau unul din!re ele nu se a:l .e sol Fn $o$en!ul aruncrii 4Duc!orul sare sau des.rinde un .icior co$.le! de .e sol5* (' &* "runcarea min-ii de la mar-ine de +e loc cu un +icior .nainte Cu.rinde acelea i $i cri ca la .rocedeul descris an!erior* ?eosebirea cons! Fn .ozi#ia .icioarelor, care sun! u or de.r!a!e, oblic Fnain!e unul :a# de cellal!* Lreu!a!ea cor.ului es!e re.ar!iza! .e .iciorul dina.oi, iar Fn $o$en!ul aruncrii $in)ii )reu!a!ea cor.ului !rece .e cellal! .icior* Aces! .rocedeu asi)ur o s!abili!a!e $ai $are Duc!orului i .osibili!a!ea de a arunca $in)ea la o dis!an# $ai $are da!ori! i$.ulsiei .u!ernice a $e$brului in:erior dina.oi* Utili)are6 V la aruncarea de la $ar)ine, Fn .ri$a :az nu e9is! o:said/ V $in)ea :iind arunca! cu $%inile .resu.une o .recizie $ai $are i

.osibili!a!ea e:ec!urii unor co$bina#ii !ac!ice la dis!an#e $ari :a# de linia de $ar)ine* 4reeli6 V $in)ea es!e arunca! cu o sin)ur $%n/ V $in)ea nu es!e arunca! .e deasu.ra ca.ului 4es!e lsa! s cad sau F$.ins cu dou $%ini5/ V a$bele .icioare sau unul din!re ele nu se a:l .e sol Fn $o$en!ul aruncrii 4Duc!orul sare sau des.rinde un .icior co$.le! de .e sol5/ V .oli)onul de sus#inere .rea $ic/ V .iciorul din s.a!e se ridic co$.le! de .e sol Fn $o$en!ul aruncrii 4)re eal $ai :recEen!5* 3* "runcarea min-ii de la mar-ine cu elan Aces! .rocedeu nu di:er .rea $ul! de !e8nica aruncrii $in)ii de .e loc* Aruncarea se e9ecu! du. o aler)are accelera! de ,-0 $, Fn care $in)ea es!e #inu! Fn dre.!ul .ie.!ului i nu$ai .e ul!i$ii & .a i de aler)are se ridic deasu.ra ca.ului* ?a!ori! elanului se .oa!e Fn!%$.la ca $i carea s se !er$ine cu cderea Duc!orului Fn s.riDin .e bra#e 4Fn :lo!are5* Utili)are6 V la aruncarea de la $ar)ine Fn .ri$a :az nu e9is! o:said/ V $in)ea :iind arunca! cu $%inile, .resu.une o .recizie $ai $are i .osibili!a!ea e:ec!urii unor co$bina#ii !ac!ice la dis!an#e $ari :a# de linia de $ar)ine* (+ 4reeli6 V $in)ea es!e arunca! cu o sin)ur $%n/ V $in)ea nu es!e arunca! .e deasu.ra ca.ului 4es!e lsa! s cad sau F$.ins cu dou $%ini5/ V a$bele .icioare sau unul din!re ele nu se a:l .e sol Fn $o$en!ul aruncrii 4Duc!orul sare sau des.rinde un .icior co$.le! de .e sol5* (ijloace +entru .n6*area arunc*rii min-ii de la mar-ine +* ?e .e loc, indiEidual, e9erci#ii de .rindere a $in)ii, &-3 $inu!e 4accen! .e .riza la $in)e5* &* ?e .e loc, .ase Fn doi cu a$bele $%ini de deasu.ra ca.ului 4dis!an# de --+' $ , &'-&0 re.e!ri .en!ru :iecare5* 3* Ide$, dar $in)ea se arunc cu dou $%ini .e deasu.ra ca.ului cu elan*

,* Iuc!orii dis.u i Fn coloan c%!e unul Fn ad%nci$e la dis!an# de + $, !rans$i! $in)ea cu a$bele $%ini .e deasu.ra ca.ului .ar!enerului din s.a!e, .%n ce $in)ea aDun)e la ul!i$ul din coloan, care se de.laseaz Fn aler)are u oar Fn :a# coloanei, i e9erci#iul con!inu 4--+' Duc!ori, 3-, $inu!e5* 0* ;e .erec8i :a# Fn :a#, dis!an# de --+' $, unul din Duc!ori arunc $in)ea .e deasu.ra ca.ului cu dou $%ini de .e loc la .ar!ener, care e9ecu! o .reluare .rin a$or!izare 4.e coa.s, .e .ie.! sau .e ca.5 i a.oi o re!rans$i!e !o! .rin aruncare de la $ar)ine* (* Ide$, .en!ru aruncarea $in)ii de la $ar)ine cu elan 4dis!an# Fn!re .ar!eneri de +0-&' $5* 2* E9ecu#ii sub :or$ de Fn!recere Rcine arunc de la $ar)ine $ai de.ar!eS* Se e9ecu! c%!e 0 Fncercri .en!ru :iecare .rocedeu !e8nic* -* E9ecu#ii sub :or$ de Fn!recere Raruncri la .unc! :i9S* Se e9ecu! c%!e 0 Fncercri .en!ru :iecare .rocedeu !e8nic 4#in!a se a:l Fn !eren la o dis!an# de a.ro9i$a!iE &'-3' $5*

Indicaii metodice Min)ea nu !rebuie s :ie F$.ins sau lsa! s cad, .un%ndu-se accen! .e aruncarea aces!eia cu dou $%ini .e deasu.ra ca.ului*

(& Iuc!orii !rebuie s se concen!reze la .ozi#ia .icioarelor Fn $o$en!ul aruncrii $in)ii 4s nu sar sau s des.rind un .icior co$.le! de .e sol5* 3*3* Tehnica s+ecific* jocului +ortarului AE%nd un s.eci:ic a.ar!e 4din!re cei ++ co$.onen#i ai unei ec8i.e de :o!bal es!e sin)urul Duc!or care are Eoie s :oloseasc $%inile Fn !i$.ul $eciului5, Docul .or!arului .rezin! ur$!oarele ele$en!e !e8nice6 a5 +o)iia fundamental*< .nalt*8 medie8 joas*> b5 de+lasarea .n teren< .n +oart*8 .n su+rafaa de +oart*8 .n su+rafaa de +edea+s*> c5 +rinderea min-ii< de +e loc8 f*r* i cu +lonjon8 din de+lasare8 f*r* i cu +lonjon> d5 blocarea min-ii> e5 bo/area min-ii care se .ndrea+t* s+re +oart* i +aralel cu +oarta> :5 de6ierea min-ii> )5 re+unerea min-ii .n joc cu mna i cu +iciorul2

Po)iia fundamental* Jn a !e.!area $in)ii, .or!arul !rebuie s ia o .ozi#ie c%! $ai conEenabil .en!ru .rinderea, bo9area, deEierea, c%! i .en!ru ie irea din .oar!* As!:el, !runc8iul es!e u or a.leca! Fnain!e din olduri, .icioarele de.r!a!e la niEelul u$erilor, )enunc8ii :le9a#i i F$.in i Fnain!e, $e$brele su.erioare lsa!e Fn Dos .e l%n) cor., dar Fndoi!e din ar!icula#ia co!ului, la un un)8i de a.roa.e ,0 )rade, .al$ele orien!a!e Fn Dos, .riEirea Fndre.!a! Fn .er$anen# s.re $in)e* Utili)are< V din aceas! .ozi#ie, .or!arul .oa!e Fn!re.rinde cu u urin# orice $i care .en!ru a in!erEeni cu e:icien# asu.ra $in)ii* 4reeli< V )reu!a!ea cor.ului nu es!e re.ar!iza! .e a$bele .icioare/ V cor.ul nu se a:l Fn!r-o .ozi#ie Doas )enunc8ii ne:iind :le9a#i su:icien! i orien!a#i .e direc#ia $in)ii* (3 (ijloace +entru .n6*area +o)iiei fundamentale +* ?in aler)are, la se$nal sonor, o.rire Fn .ozi#ie :unda$en!al* &* Sri!uri cu $%inile .e olduri, la se$nal sonor, o.rire Fn .ozi#ie :unda$en!al* 3* ;e .erec8i :a# Fn :a#, dis!an# + $ Fn!re .ar!eneri, de.lasri la!erale, Fnain!e, Fna.oi, la se$nal sonor, o.rire Fn .ozi#ie :unda$en!al* ,* Ros!o)olire Fnain!e i ridicare cu o.rire Fn .ozi#ie :unda$en!al* 0* Ros!o)olire Fna.oi i ridicare cu o.rire Fn .ozi#ie :unda$en!al*

Indicaii metodice Iuc!orii !rebuie s se a eze Fn !oa!e cele !rei .ozi#ii :unda$en!ale Doas, $edie i Fnal!* Lreu!a!ea cor.ului !rebuie s :ie re.ar!iza! .e a$bele .icioare*
De+lasarea .n teren Aces! ele$en! !e8nic, de.lasarea Fn !eren, :ace .ar!e din !e8nica Docului .or!arului :r $in)e* Aceas!a se co$.une din6 $ers 4Earian!e de $ers5 i aler)are 4Earian!e de aler)are5, .e :ondul crora se .o! realiza sri!uri .e un .icior sau .e a$bele .icioare, cderi, ridicri* Aces!e de.lasri sun! condi#iona!e de adEersar, .e de o .ar!e, i de dis!an#a la care !rebuie s in!erEin .or!arul, .e de al! .ar!e* Ele se :ac din!r-o .ozi#ie Doas, cu .a i $run#i, .en!ru a .u!ea in!erEeni oric%nd asu.ra $in)ii cu e:icien#*

Jn .riEin#a cderilor i ridicrilor de la .$%n!, $en#ion$ c au o !e8nic s.ecial, .rin care $i crile inu!ile se Fnl!ur .en!ru a $ri e:icaci!a!ea in!erEen#iei asu.ra $in)ii* Utili)are< V con!ribuie la rezolEarea cu e:icien# a celorlal!e ele$en!e !e8nice cu $in)e din Docul .or!arului 4.rinderea $in)ii, blocarea, bo9area, deEierea i re.unerea $in)ii Fn Doc5* 4reeli< V nu se a.reciaz corec! de c!re .or!ar dis!an#a .%n la $in)e/ V nu se a.reciaz corec! !raiec!oria $in)ii Fn si!ua#iile de deEiere i bo9are/ (, V de.lasarea se :ace cu .a i $ari, :a.! .en!ru care .or!arul nu .oa!e e:ec!ua ra.id eEen!ualele sc8i$bri de direc#ie* (ijloace +entru .n6*area de+las*rii .n teren +* ?in aler)are u oar, de.lasri Fnain!e, Fna.oi, la!eral cu .as adu)a!, la!eral cu .as Fncruci a!* &* ?in aler)are u oar, ros!o)olire Fnain!e Fn )8e$ui! i Fn de.r!a!* 3* ?in aler)are u oar, cu s.a!ele ros!o)olire Fna.oi Fn )8e$ui! i Fn de.r!a!* ,* ?in aler)are cu s.a!ele .e o dis!an# de 0 $, cdere .e s.a!e, ridicare, de.lasare drea.!a ( $, de.lasare s!%n)a 0 $* 0* ?in aler)are, la se$nal sonor, o.riri i de.lasri .e dis!an# de 0 $ cu :a#a, cu s.a!ele, cu .as adu)a! i Fncruci a!*

Indicaii metodice Jn !i$.ul de.lasrilor, !rebuie s se ur$reasc ca, Fn orice $o$en! al o.ririi, cen!rul de )reu!a!e s :ie re.ar!iza! .e a$bele .icioare*
Prinderea min-ii +* Prinderea min-ii 6enit* +e jos8 din fa*8 f*r* +lonjon La $in)iile care Ein .e Dos i direc! din :a#, .or!arul se a az .e direc#ia de sosire a $in)ii Fn .ozi#ia :unda$en!al* Es!e cunoscu! :a.!ul c $in)ea ros!o)oli! sau Eeni! razan! cu solul .oa!e :i .rins Fn dou :eluri6 a5 Cu membrele inferioare +aralele i .ntinse2 ;en!ru a se realiza aces! .rocedeu de .rindere a $in)ii, .or!arul !rebuie s- i Fn!rebuin#eze, Fn $are $sur, !o! cor.ul, $e$brele su.erioare au rolul cel $ai ac!iE, :iind se)$en!ele care realizeaz .rinderea $in)ii* ;%n la .rinderea $in)ii, .or!arul ado.! o .ozi#ie

s!a!ic cores.unz!oare .rinderii $in)iilor Doase, carac!eriza! .rin!r-o a.lecare $ai $ul! sau $ai .u#in accen!ua! a !runc8iului Fnain!e, Fn :unc#ie de $odul cu$ Eine $in)ea, cu $e$brele su.erioare Fn!inse Fn :a#a .icioarelor i .al$ele orien!a!e s.re direc#ia $in)ii* Utili)are< V .oa!e re.une $in)ea Fn Doc cu u urin# i ra.idi!a!e* (0

4reeli< V Fndoaie )enunc8ii Fnain!e, :a.! ce con!ribuie la rico area $in)ii/ V .icioarele nu sun! su.ra:e#e a.ro.ia!e, as!:el c $in)ea .oa!e !rece .rin!re ele* b5 stnd .ntr'un -enunchi 4a.aren!56 :le9area )enunc8iului $e$brului in:erior de baz* Jn ceea ce .riEe !e .ozi#ia !runc8iului i a bra#elor, aceas!a es!e a.roa.e iden!ic cu cea a$in!i! la .rocedeul descris $ai sus* ;rinci.ala deosebire cons! Fn .ozi#ia .icioarelor* Lreu!a!ea cor.ului es!e !recu! a.roa.e Fn Fn!re)i$e asu.ra $e$brului in:erior de s.riDin, .u!ernic :le9a! din )enunc8i* Cellal! $e$bru r$%ne Fna.oia !runc8iului Fndoi! din )enunc8i .%n a.roa.e de sol, rsuci! la!eral i a eza! Fn a.ro.ierea )enunc8iului de s.riDin 4:r a a!in)e, Fns, solul5* Me$brele su.erioare se Fn!ind s.re .$%n!, Fn!re cele dou .icioare, Fn!%$.in $in)ea i o conduc cu ra.idi!a!e i cu u urin# de-a lun)ul .al$elor i an!ebra#elor s.re !orace, res.ec!iE .%n la abdo$en, $in)ea :iind .rins ca Fn!r-un RcuibS* Utili)are< V .oa!e reac#iona ra.id la sc8i$barea direc#iei ini#iale a $in)ii, deEia! din deniEelrile !erenului sau al!e cauze/ V .oa!e re.une $in)ea Fn Doc cu ra.idi!a!e, reEenind cu u urin# la .ozi#ia ini#ial a cor.ului* 4reeli< V )enunc8iul $e$brului in:erior rsuci! .e sol nu es!e a.roa.e de cel de s.riDin i, uneori, se )se !e $ul! .rea aEansa!, Fn)reun%nd .rinderea $in)ii* &* Prinderea min-ii 6enit* +e jos din lateral f*r* +lonjon ;or!arul e9ecu!, Fn .realabil, o de.lasare la!eral .rin .a i adu)a#i sau Fncruci a#i* >r$eaz $i crile descrise an!erior care sun! iden!ice*

3* Prinderea min-ii 6enit* la ni6elul -enunchiului8 f*r* +lonjon ;or!arul :le9eaz )enunc8ii, a.leac !runc8iul Fnain!e, $e$brele su.erioare sun! Fn!inse Fn Fn!%$.inarea $in)ii, u or Fndoi!e din ar!icula#iile co!ului* ?e)e!ele sun! rs:ira!e, iar .al$ele orien!a!e s.re (( $in)e* Min)ea, Fn $o$en!ul con!ac!ului cu .al$ele, es!e dus la .ie.! i, conco$i!en!, !runc8iul F i reEine la .ozi#ia nor$al* ,* Prinderea min-ii 6enit* la ni6elul abdomenului8 f*r* +lonjon Jn $o$en!ul a.ro.ierii $in)ii, )enunc8ii se :le9eaz, iar !runc8iul se a.leac Fnain!e* Conco$i!en! cu aces!e $i cri, $e$brele su.erioare se :le9eaz din ar!icula#ia co!ului, .al$ele orien!a!e s.re in!erior, de)e!ele rs:ira!e* C%nd $in)ea a!in)e cor.ul, Fn re)iunea abdo$inal se .roduce o re!ra)ere a abdo$enului necesar a$or!izrii :or#ei $in)ii* ;ie.!ul Eine deasu.ra $in)ii i, F$.reun cu coa!ele i .al$ele, :or$eaz o caEi!a!e, de unde aceas!a nu $ai .oa!e rico a* 0* Prinderea min-ii 6enit* la ni6elul +ie+tului8 f*r* +lonjon ;or!arul se ridic u or .e E%r:ul .icioarelor, Fn e9!ensie, o $%n :olosindu-se dedesub!ul $in)ii, cealal! deasu.ra ei* ?ac $in)ea Eine la Fnl#i$ea ca.ului, a :e#ei, .or!arul Ea e9ecu!a o sri!ur u oar, bloc%nd as!:el $in)ea !o! la .ie.!* (* Prinderea min-ii cu traiectorie .nalt*8 f*r* +lonjon ;icioarele sun! de.r!a!e, )enunc8ii u or :le9a#i* Me$brele su.erioare sun! ridica!e oblic deasu.ra ca.ului i Fn sus* ?e)e!ele, rs:ira!e, cele $ari a.roa.e c se a!in)* Con!ac!ul cu $in)ea coincide cu !recerea )reu!#ii .e .iciorul din s.a!e, iar .riEirea es!e Fndre.!a! s.re $in)e* Utili)are< V Fn declan area $ai u oar a con!raa!acului* 4reeli< V de.lasarea nu se :ace cu .a i $run#i i Fn .ozi#ie Doas/ V )enunc8ii nu sun! bine Fn!in i/ V nu e9is! o coordonare .er:ec! Fn!re $o$en!ul .rinderii $in)ii i re!ra)erea abdo$enului/ V .or!arul s! .e clc%ie Fn $o$en!ul .rinderii $in)ii i nu se ridic u or .e E%r:uri, Fn!%$.inarea $in)ii se :ace cu .ie.!ul scos, Fn)reun%nd as!:el a$or!izarea $in)ii* ?e.r!area coa!elor de !runc8i es!e .rea $are/ V con!ac!ul cu $in)ea nu se ia cu a$bele .al$e Fn acela i !i$./ V $in)ea nu se aduce la .ie.! du. .rindere*

(2 2* Prinderea min-ii 6enit* +e jos8 +rin lateral8 cu +lonjon ;lonDonul es!e un al! ele$en! !e8nic s.eci:ic Docului .or!arului i cons! din aruncarea cor.ului .en!ru a .rinde sau res.in)e $in)ea, care Eine cu :or# i la!eral :a# de .ozi#ia .or!arului* ;lonDonul es!e indica! Fn !oa!e cazurile Fn care .or!arul nu .oa!e s .rind $in)ea din .ozi#ie s!a!ic sau din de.lasare* ;or!arul se des.rinde de la sol i res.in)e $in)ea Fn !i$.ul sau du. un zbor sau o aruncare .e sol* Cor.ul ruleaz .e6 )a$b, coa.s, old, .ar!ea la!eral a !oracelui i bra#ul din direc#ia .lonDonului* O .al$ se in!er.une Fn!re $in)e i .oar!, iar cealal! aco.er $in)ea* Utili)are< V c% !i)are de s.a#iu .en!ru in!rarea Fn .osesia $in)ii/ V e:icien# crescu! la ac#iunile de :inalizare ale adEersarului, !er$ina!e cu u! .u!ernic i .rin sur.rinderea s.re .oar!* 4reeli< V con!ac!ul cu solul nu se :ace cu .ar!ea la!eral a cor.ului6 )a$ba, coa.sa, old, !orace, bra#/ V .lonDonul se e9ecu! Fn direc#ia barelor .or#ii de aici i .ericolul de acciden!are* -* Prinderea min-ii cu traiectorie .nalt*8 cu +lonjon 7runc8iul i $e$brele su.erioare se Fn!ind c!re direc#ia de Eenire a $in)ii, .rinderea se e9ecu! ca i la .lonDonul descris $ai sus, cderea cor.ului se :ace .e .r#ile la!erale, du. .rindere ur$eaz ridicarea de la .$%n!* Utili)are< V c% !i)are de s.a#iu .en!ru in!rarea Fn .osesia $in)ii/ V e:icien# crescu! la ac#iunile de :inalizare ale adEersarului, !er$ina!e cu u! .u!ernic i .rin sur.rinderea s.re .oar!* 4reeli< V con!ac!ul cu solul nu se :ace cu .ar!ea la!eral a cor.ului6 )a$ba, coa.sa, old, !orace, bra#/ V .lonDonul se e9ecu! Fn direc#ia barelor .or#ii de aici i .ericolul de acciden!are* (ijloace +entru .n6*area +rinderii min-ii f*r* +lonjon +* Aco$odare cu $in)ea .riz, ridicarea $in)ii de .e sol* &* ?in s!%nd cu $in)ea Fn $%ini, ducerea ei Fn di:eri!e .ozi#ii sus, Dos, la!eral, Fnain!e, .e s.a!e, Fn!re $e$brele in:erioare* (3* ?in s!%nd de.r!a!, !recerea $in)ii .rin!re $e$ebrele in:erioare, Fn Durul bazinului, din!r-o $%n Fn al!a* ,* Cu :a#a s.re .ere!e, aruncarea i .rinderea $in)ii la di:eri!e Fnl#i$i* 0* IndiEidual, aruncarea $in)ii Fn .$%n!, de.lasare la!eral i Fnain!e cu .rinderea $in)ii din i :r sri!ur* (* ?oi Duc!ori :a# Fn :a#/ din .ozi#ie :unda$en!al, .riz la $in)e la

niEelul .ie.!ului i ridicarea ei deasu.ra ca.ului/ cellal! .ar!ener Fncearc .rin loEi!uri succesiEe s scoa! $in)ea a:la! Fn .osesia coec8i.ierului* 2* Jn :a#a unui .ere!e doi Duc!ori :a# Fn :a#/ Duc!orul cu :a#a la .ere!e !rans$i!e $in)ea cu .iciorul sau cu $%na, cellal! se Fn!oarce brusc i Fncearc s .rind $in)ea* -* ;rinderea $in)ii !rans$is de .ar!ener cu .iciorul de la dis!an#e i din un)8iuri di:eri!e 4al!ernarea .ozi#iilor de .rindere s!%nd, .e )enunc8i, a eza!5*

Indicaii metodice Se ur$re !e corec!i!udinea .rizei .e $in)e, a .ozi#iei $e$brelor su.erioare :a# de !runc8i i a .riEirii :a# de $in)e* Se $re !e !re.!a! Ei!eza de e9ecu#ie i se corec!eaz .lasa$en- !ul .or!arului Fn :unc#ie de un)8i i $odul de de.lasare al aces!uia*
(ijloace +entru .n6*area +rinderii min-ii cu +lonjon +* ?in aler)are Fnain!e, Fna.oi, la!eral, cderi i ridicri de la sol :r aDu!orul $e$brelor su.erioare* &* ?in aler)are, ros!o)olire Fnain!e cu cdere la!eral drea.!as!%n)a* 3* ?in aler)are, ros!o)olire Fna.oi cu cdere la!eral drea.!as!%n)a* ,* ?in .ozi#ie :unda$en!al, .rinderea $in)ii arunca! la!eral .es!e o $in)e $edicinal* 0* ;e .erec8i, un Duc!or a:la! Fn s.riDin .e )enunc8i i .al$e, cellal! a eza! la!eral la dis!an# de + $, e9ecu! !recerea .rin !unel, !%r%ndu-se Fn cealal! .ar!e, de unde e9ecu! b!aie .e un .icior, sri!ur .es!e .ar!ener, .rinderea $in)ii cu .lonDon i !recere Fn .ozi#ia .ri$ului Duc!or* (1 ' ' (* Iuc!orii dis.u i .e dou iruri Fn un)8iuri de 30 -,0 , .er.endicular .e col#ul su.ra:e#ei de .oar!, !rans$i! al!erna!iE $in)ea Fn .oar!/ .or!arul se de.laseaz du. :iecare $in)e la bara o.us locului unde se u!eaz* 2* ;e .erec8i, .rinderea cu .lonDon a +' $in)i Fn !oren! 4al!erna!iE, +'-+0 $5* -* ;e .erec8i, .or#ile a eza!e la dis!an# de +0-&' $, .or!arii !rans$i! $in)ea cu .iciorul de la unul la cellal!, sub :or$ de Fn!recere, e:ec!u%nd .rinderea $in)ii cu .lonDon*

Indicaii metodice Se Ea .une accen! .e a$or!izarea con!ac!ului cu solul 4du. .rinderea $in)ii5, ur$rindu-se corec!i!udinea e9ecu#iei i nu Fnl#i- $ea zborului*
Blocarea min-ii la +icior i din demi'6ol= 0dro+1 Nu es!e Eorba de un .lonDon .ro.riu-zis, Fn!ruc%! nu e9is! :aza de RzborS*

Cor.ul, Fn cderea la!eral, se ros!o)ole !e la .$%n!* Solul es!e a!ins !re.!a! de $ar)inea la!eral a $e$brului in:erior a:la! Fn direc#ia blocrii, de )a$b, coa.s, old, a.oi de .ar!ea la!eral a !oracelui i, Fn cele din ur$, de $e$brele su.erioare Fn!inse i .aralele s.re $in)e* Min)ea es!e .rins Fn .ar!ea ei dina.oi de .al$a a:la! Dos, iar sus, de .al$a a:la! deasu.ra, F$.iedic%nd as!:el rico area* Blocarea !rebuie s se :ac din!r-o direc#ie .er.endicular .e direc#ia aler)rii* Utili)are< V Fnl!ur .osibili!a!ea adEersarului de a- i .re)!i $o$en!ul !rans$i!erii $in)ii s.re .oar! .rin $ic orarea un)8iului :a# de .oar!a i accelerarea e9ecu#iei* 4reeli< V con!ac!ul cu $in)ea nu se ia cu .al$ele, :aEoriz%nd as!:el rico area $in)ii/ V .or!arul nu a.reciaz bine $o$en!ul c%nd adEersarul i-a Fnde.r!a! $in)ea de .icior i, de cele $ai $ul!e ori, se acciden!eaz* (ijloace +entru .n6*area bloc*rii min-ii +* ?in s!%nd .e )enunc8i, Fn!re dou $in)i a eza!e la + $, cdere al!erna!iE drea.!a-s!%n)a .e $in)e* 2' &* ;e .erec8i, dis!an# 3 $ Fn!re .ar!eneri, Duc!orul cu $in)ea la .icior !rans$i!e .rin ros!o)olire $in)ea al!erna!iE s!%n)a, drea.!a, iar cellal! Duc!or din a eza! bloc8eaz $in)ea !rans$is de cellal! Duc!or* 3* Ide$, Fn care .or!arul e9ecu! blocarea $in)ii la niEelul solului din .ozi#ie :unda$en!al* ,* ;e .erec8i, dis!an# 3-0 $ Fn!re .ar!eneri, un Duc!or conduce $in)ea .%n Fn a.ro.ierea celuilal!, care iese Fn Fn!%$.inare i e9ecu! blocarea $in)ii la niEelul solului* 0* ;e .erec8i, dis!an# 3-0 $ Fn!re .ar!eneri, un Duc!or 4.or!arul5 !rans$i!e $in)ea cu u oar bol! la niEelul celuilal! a:la! Fn $i care, care .rin a$or!izare .e .ie.! las s cad $in)ea .e sol, .or!arul e9ecu!%nd blocarea Fn $o$en!ul con!ac!ului aces!eia cu solul*

Indicaii metodice Se ur$re !e )8e$uirea .e $in)e, aceas!a r$%n%nd .e sol Fn .osesia .or!arului* ;or!arul !rebuie s sesizeze $o$en!ul de.r!rii $in)ii de .iciorul a!acan!ului, .en!ru a realiza ie irea din .oar! i $o$en!ul con!ac!ului $in)ii cu solul 4Fn si!ua#ii de :inalizare5*
Bo/area min-ii care se .ndrea+t* s+re +oart* sau +oarta +aralel cu

B!aia se :ace .e un .icior conco$i!en! cu Fn!inderea ra.id a $e$brului su.erior 4$e$brelor su.erioare5, cu .u$nul s!r%ns 4.u$nii s!r%n i5* Jn .unc!ul $a9i$ al sri!urii, se e9ecu! loEirea $in)ii, .riEirea ur$rind $in)ea*

Utili)are< V aces! .rocedeu es!e :olosi! :recEen! Fn su.ra:a#a de .oar!, unde nu$rul Duc!orilor care iau .ar!e la ac#iune es!e :oar!e $are* Nee9is!%nd .ozi#ie de o:said la cornere i aruncarea de la $ar)ine 4Fn .ri$a :az5, .rinderea $in)ii es!e $ul! $ai di:icil de realiza! da!ori! a)lo$errii Duc!orilor Fn :a#a .or#ii* 4reeli< V li.sa de coordonare Fn!re elan, $i carea $e$brelor su.erioare i loEirea $in)ii/ 2+ V loEirea $in)ii se :ace cu $e$brele su.erioare 4$e$brul su.erior5 Fn!inse, :a.! ce di$inueaz :or#a de loEire* (ijloace +entru .n6*area bo/*rii min-ii +* ?in s!%nd, $in)ea #inu! cu $%na s!%n) i loEi! cu $%na drea.! 4cu .u$nul5* &* ?in s!%nd, loEirea $in)ii sus.enda!e al!erna!iE cu .u$nul dre.! i s!%n) 4de .e loc i din sri!ur5* 3* ;or!arul F i arunc $in)ea .e care o bo9eaz Fn sus al!erna!iE cu .u$nul s!%n) i dre.! i a.oi la .ar!ener/ 4se e9ecu! i cu a$bii .u$ni5* ,* ;or!arul F i arunc $in)ea cu bol!, o las s cad i din de.lasare o bo9eaz s.re .ar!ener cu un .u$n i cu a$bii* 0* ;e .erec8i, bo9area $in)ii Eeni! de la .ar!ener 4$in)e o:eri!5 cu un .u$n i cu a$bii*

Indicaii metodice Se ur$re !e corec!i!udinea e9ecu#iei .riEind su.ra:a#a con!ac! a .u$nului cu $in)ea i a.recierea !raiec!oriei aces!eia*
De6ierea min-ii

de

Aces! .rocedeu de sc8i$bare a direc#iei $in)ii es!e unul din cele $ai e:icace .rocedee :olosi!e de .or!ar* Min)ea es!e F$.ins cu .ar!ea .ro9i$al a .al$ei* ?e $ul!e ori, deEierea $in)ii Fn aces! $od es!e ur$a! de un .lonDon de!er$ina! de iner#ia $i crii sau .roEoca! de Ei!eza $in)ii, care .resu.une o ra.id in!erEen#ie* Orice e9ecu#ie de aces! :el es!e Fnso#i! de o e9!ensie $ai $ul! sau $ai .u#in accen!ua! a !runc8iului* Utili)are< V c%nd $in)ea nu .oa!e :i .rins, es!e o in!erEen#ie de ul!i$ $o$en! .en!ru a eEi!a in!rarea $in)ii Fn .oar!*

4reeli< V nu :olose !e de.lasarea cea $ai adecEa! Fn Fnde.r!area .ericolului .rin aces! .rocedeu/ V Fn $o$en!ul con!ac!ului cu $in)ea, se)$en!ul res.ec!iE 4$%na, .icioarele5 nu are :or#a necesar de a sc8i$ba direc#ia $in)ii, consecin# a a.recierii )re i!e a Ei!ezei cu care Eine $in)ea* 2& (ijloace +entru .n6*area de6ierii min-ii +* ?in au!o.as, .or!arul e9ecu! deEierea $in)ii .es!e bara !ransEersal sau .e l%n) barele la!erale 4de .e loc sau din sri!ur5* &* ;or!arul e9ecu! deEierea, dar cu .ar!ener i din $in)e o:eri! 4dis!an# --+' $, al!erna!iE5* 3* Ide$, dar .or!arul se a:la la o dis!an# de 3-, $ :a# de linia .or#ii, de.las%ndu-se cu s.a!ele .en!ru deEierea $in)ii* ,* Acela i e9erci#iu, dar cu de.lasare la!eral* 0* ?eEierea $in)ii !rans$is cu .iciorul de un .ar!ener din di:eri!e .ozi#ii 4al!erna!iE, +'-+0 $5*

Indicaii metodice Se Ea .une accen! .e loEirea $in)ii ca la Eolei 4c%nd $in)ea es!e !ri$is .es!e :ileu5 Fn .unc!ul cel $ai Fnal! al !raiec!oriei i se Ea e9ecu!a :r cdere i cu .lonDon* Se ur$re !e deEierea $in)ii cu .al$a Fn!ins 4:iind su:icien! .en!ru eEi!area Fnscrierii )olului deEierea $in)ii c8iar i cu :alan)ele dis!ale5, nu cu .u$nul, $e$brul su.erior ne:iind :le9a! din ar!icula#ia co!ului* Re+unerea min-ii .n joc cu mna
Aruncarea cu $%na asi)ur .ro$.!i!udine i .recizie Fn circula#ia $in)ii, Fnce.%nd c8iar de la .or!ar* ?esi)ur c aceas!a nu Fnsea$n renun#area la de)aDarea $in)ii cu .iciorul* Re.unerea $in)ii Fn Doc cu .iciorul, la dis!an#e $ici, se e:ec!ueaz a!unci c%nd e9is! cer!i!udinea c Ea aEea .recizia necesar .en!ru ca $in)ea s aDun) la .ar!ener* Jn )eneral, se deosebesc ur$!oarele $odali!#i de aruncare a $in)ii cu $%na6 +* aruncarea $in)ii de Dos .rin lansare 4ca la .o.ice5/ &* aruncarea $in)ii .e sus/ 3* .e deasu.ra u$rului 4ca la 8andbal5/ ,* din la!eral, .rin rsucirea !runc8iului 4ca la aruncarea discului5/ 0* .rin ro!area $e$brului su.erior 4serEiciul Rro!a!iES Eolei5*

+* Re+unerea min-ii .n joc cu mna +rin lansare de jos Se e9ecu! un .as Fnain!e cu .iciorul o.us $%inii care realizeaz aruncarea, conco$i!en! cu ducerea $%inii cu $in)ea Fna.oi, $e$brul su.erior e9!ins din co!* 23 ;rin ducerea ener)ic a $e$brului su.erior dina.oi Fnain!e .e l%n) )enunc8i, $in)ea es!e lansa! c%nd aDun)e Fn a.ro.ierea Eer!icalei cor.ului* Utili)are< V Fn si!ua#ii de !eren :oar!e bun 4ne!ed5, c%nd .e !raseul de !rans$i!ere nu e9is! .ericol de in!erce.#ie a $in)ii, .recu$ i .en!ru a .reEeni #inerea .rea $ul! a $in)ii* 4reeli< V lansarea $in)ii se :ace din .ozi#ie Fnal!* &* Re+unerea min-ii .n joc +rin aruncare +e deasu+ra um*rului Min)ea es!e #inu! dina.oi, .al$a cu de)e!ele u or des:cu!e* Jn $o$en!ul ridicrii $in)ii la Fnl#i$ea cor.ului, )reu!a!ea cor.ului se a:l .e .iciorul din s.a!e, iar .iciorul o.us Fn!ins Fnain!e* ?in aceas! .ozi#ie, bra#ul es!e dus dina.oi-Fnain!e i, .rin!r-o zE%cnire .u!ernic din .al$, se arunc $in)ea* Jn $o$en!ul aruncrii, )reu!a!ea cor.ului !rece .e .iciorul din :a#, iar .iciorul din s.a!e, da!ori! elanului, :ace un .as Fnain!e 4ase$n!or aruncrii din 8andbal5* Utili)are< V c%nd Fn!re .or!ar i Duc!orul de c%$. se a:l un adEersar/ V Fn si!ua#iile de accelerare a Ei!ezei de Doc* 4reeli< V aruncarea se :ace .rin ducerea .al$ei .e l%n) u$r, neaE%nd Fn aces! :el :or#a de !rans$i!ere/ V $in)ea .rse !e $%na Fnain!e ca $e$brul su.erior s :ie bine Fn!ins i orien!a! s.re direc#ia aruncrii* 3* Re+unerea min-ii .n joc +rin lansare lateral* Mi carea es!e ase$n!oare cu cea a aruncrii discului* Me$brul su.erior care e9ecu! aruncarea se duce F$.reun cu $in)ea din Fnain!e s.re Fna.oi, cu o u oar :andare i rsucire .e .iciorul de aceea i .ar!e cu $%na care arunc* >r$eaz o rsucire cu :andare .e .iciorul o.us $e$brului su.erior de aruncare, care se duce ra.id dina.oi s.re Fnain!e .rin la!eral, cu blocarea bazinului i u oar a.lecare Fnain!e* Cellal! $e$bru aDu! la $en#inerea ec8ilibrului* 2, Utili)are< V se :olose !e Fn !rans$i!erea $in)ii la dis!an#e $ari, c%! sco.ul de a deru!a adEersarul Fn si!ua#ii de con!raa!ac* i cu

4reeli< V ro!area !runc8iului se :ace inco$.le!/ V dru$ul .e care-l .arcur)e $in)ea dina.oi-Fnain!e se :ace cu $e$brul su.erior Fndoi!/ V $e$brul o.us celui de aruncare es!e li.i! de cor.* ,* Re+unerea min-ii .n joc8 +rin rotarea membrului su+erior ;rocedeu ase$n!or cu cel descris $ai sus, deosebirea cons! Fn :a.!ul c $in)ea es!e dus de deasu.ra ca.ului Fna.oi* ;rin!r-o $i care de ro!are dina.oi s.re Fnain!e .e Eer!ical, $e$brul su.erior F$.reun cu $in)ea e:ec!ueaz !rans$i!erea $in)ii Fn direc#ia dori!* Utili)are< V c%nd coec8i.ierii se a:l la o dis!an# $ai $are de .or!ar i .or!arul nu are .osibili!a!ea Ducrii $in)ii cu .iciorul* 4reeli< V $i carea de ro!a#ie 4ro!are5 a $e$brului su.erior nu se :ace Fn .lanul Eer!ical/ V $in)ea nu .rse !e .al$a Fn $o$en!ul c%nd $e$brul su.erior se a:l Fn .unc!ul cel $ai Fnal! al e9ecu#iei* (ijloace +entru .n6*area re+unerii min-ii .n joc cu mna +* ?in s!%nd, Duc!orul cu :a#a la .ere!e 4.anou5 arunc $in)ea .rin lansare ca la .o.ice, ca la aruncarea discului, aruncarea de la u$r 48andbal5, lansare ca la Eolei 4serEiciul de sus5, du. rico are .rinz%nd $in)ea cu dou $%ini i ridic%nd-o la niEelul .ie.!ului 4dis!an# +'-+0 $5* &* Ide$, dar cu elan de ,-0 $* 3* Cu .ar!ener, re.unerea $in)ii cu $%na .rin cele .a!ru .rocedee s.eci:ice 4al!erna!iE, dis!an# de +'-+0 $, cu a$bele $%ini5* ,* Ide$, Fn care .ar!enerul Fnain!e de a .rinde $in)ea e9ecu! o .reluare cores.unz!oare* 0* Re.unerea $in)ii cu $%na la .unc! :i9 sub :or$ de Fn!recere 4+' $in)i, #in!a la o dis!an# de &' $5* 20

Indicaii metodice Se Ea ur$ri .recizia re.unerilor Fn Doc cu $%na aces!ora de c!re .or!ar din!r-o .ozi#ie c%! $ai s!abil*
Re+unerea min-ii .n joc cu +iciorul

i e9ecu!area

Jn :unc#ie de anu$i!e si!ua#ii !ac!ice, re.unerea cu .iciorul .oa!e s

:ie :oar!e u!il, :iind unul din ele$en!ele !e8nice de baz Fn Docul .or!arului* Re.unerea .oa!e :i e9ecu!a! de .or!ar Fn !rei $odali!#i6 +* re.unerea $in)ii de .e sol 4de .e loc sau din ros!o)olire5/ &* re.unerea $in)ii din dro./ 3* re.unerea $in)ii din EolT* +* Re+unerea min-ii .n joc de +e sol Se e:ec!ueaz Fn si!ua#iile c%nd $in)ea a .rsi! s.a#iul de Doc Fn au! de .oar!* Mecanis$ul de baz es!e acela i din loEirea $in)ii cu .iciorul de .e loc 4cu ire!ul .lin5* Utili)are< V re.unerea $in)ii Fn Doc/ V Fn si!ua#ii an!iDoc 4!ra)ere de !i$.5* 4reeli< V cele de la loEirea $in)ii cu .iciorul* &* Re+unerea min-ii .n joc din dro+ 0demi'6ol=21 Es!e un .rocedeu $ai )reu de e9ecu!a! de c!re .or!arii Fnce.!ori, deoarece loEi!ura se a.lic i$edia! ce $in)ea sare din .$%n!* Rico area de la .$%n! se bazeaz .e elas!ici!a!ea $in)ii i cali!a!ea !erenului* 7raiec!oria s.re care se Ea Fndre.!a $in)ea Ea :i de!er$ina! de .ozi#ia .iciorului de s.riDin, .recu$ i de $o$en!ul Fn care se a.lic loEi!ura 4!raiec!orie Doas sau $ai Fnal!5* Utili)are< V re.unerea $in)ii Fn Doc de la dis!an# $are* 4reeli< V nu se sincronizeaz loEirea cu $o$en!ul rico rii $in)ii din .$%n!* 2( 3* Re+unerea min-ii .n joc din 6ol= Se e:ec!ueaz un .as Fnain!e cu .iciorul o.us celui care e9ecu! loEirea $in)ii* Min)ea es!e arunca! Fn sus .%n la niEelul .ie.!ului* ;iciorul care e9ecu! loEirea .enduleaz dina.oi-Fnain!e cu E%r:ul bine Fn!ins i )lezna bine Fncorda!* Me$brul su.erior o.us es!e Fn!ins c!re Fnain!e, .riEirea ur$rind $in)ea .%n la de)aDarea ei* Utili)are< V re.unerea $in)ii Fn Doc la dis!an#e $ari i Fn si!ua#ii de con!raa!ac

.en!ru sur.rinderea adEersarului Fn in:eriori!a!e nu$eric* Lre eli6 V $in)ea es!e arunca! .rea Fnain!e i Fn sus/ V con!ac!ul cu $in)ea se :ace cu .iciorul rela9a! i )lezna neFncorda!/ V .reocu.a! de loEire, .or!arul ui! de .rezen#a adEersarului, ne.ro!eD%nd $in)ea cores.unz!or* (ijloace +entru .n6*area re+unerii min-ii .n joc cu +iciorul +* ?in s!%nd, Duc!orul cu :a#a la .ere!e 4.anou5 re.une $in)ea .rin loEire cu .iciorul, de la niEelul solului, din de$i-EolT i EolT, du. rico are .rinz%nd $in)ea cu dou $%ini i ridic%nd-o la niEelul .ie.!ului 4dis!an# +'+0 $5* &* Ide$, dar cu elan de ,-0 $* 3* Cu .ar!ener, re.unerea $in)ii cu .iciorul .rin cele !rei .roce- dee 4al!erna!iE, dis!an# de +0-&' $, se e9ecu! cu a$bele .icioare5* ,* Ide$, Fn care .ar!enerul Fnain!e de a .rinde $in)ea e9ecu! o .reluare cores.unz!oare* 0* Re.unerea $in)ii cu .iciorul la .unc! :i9 sub :or$ de Fn!recere 4+' $in)i, #in!a la o dis!an# de 3' $5*

Indicaii metodice Se Ea ur$ri .recizia re.unerilor Fn Doc cu .iciorul i e9ecu!area aces!ora de c!re .or!ar din!r-o .ozi#ie c%! $ai s!abil* Iuc!orii Eor acorda $ai $are a!en#ie re.unerii $in)ii Fn Doc din de$iEolT, loEind $in)ea a!unci c%nd aceas!a ia con!ac! cu solul 4nu se loEe !e c%nd $in)ea es!e Fn cdere sau c%nd se des.rinde de la sol5*
22 CA;I7OL>L III T"CTIC" 7$CU%UI D 5$TB"%

+* Definiie

Prin tactica jocului de fotbal .nele-em totalitatea aciunilor indi6iduale i colecti6e8 ale juc*torilor unei echi+e desf*urate att .n atac ct i .n a+*rare8 conce+ute i or-ani)ate eficient8 res+ectnd

le-ile jocului 0re-ulamentul de joc1 i tr*s*turile conduitei s+orti6e8 .n sco+ul obinerii unui re)ultat fa6orabil2 RezolEarea e:icien! a si!ua#iilor !ac!ice Fn a!ac i Fn a.rare .resu.une, Fn .ri$ul r%nd, o .re)!ire :izic i !e8nic o.!i$ a Duc!orilor, Ealori:icarea .o!en#ialului i s.eci:icului .re)!irii ec8i.ei .ro.rii, dar i a caren#elor sesiza!e Fn .re)!irea adEersarilor* ?u. .rerea s.eciali !ilor, .re)!irea !ac!ic es!e o co$.onen! a an!rena$en!ului cu un dina$is$ crescu! 4.oa!e cea $ai dina$ic co$.onen! a an!rena$en!ului5* ;rin .re)!ire !ac!ic se Fnsu esc $odali!#i de or)anizare, .re)!ire i des: urare a ac#iunilor de a!ac i a.rare s.eci:ice con#inu!ului ra$urilor de s.or!, .o!riEi! unei anu$i!e conce.#ii de .ar!ici.are Fn concursuri i Fn Eederea ob#inerii .er:or$an#ei* AE%nd Fn Eedere co$.le9i!a!ea deosebi! a !ac!icii i a .re)!irii aces!eia, de:inirea i$.une inEen!arierea co$.onen!elor, eEiden#ierea rela#iilor din!re ele i :inali!a!ea ce o solici!* Jn s:era no#iunii de !ac!ic se include deci Fn!rea)a ac!iEi!a!e ra#ional a Duc!orilor, des: ura! Fn!r-o succesiune i$.us de Docul Fn sine 4:aze de Doc5, .rin anu$i!e :or$e de $ani:es!are, Earian!e de a ezri Fn !eren 4sis!e$e de Doc5, cu aDu!orul $iDloacelor de realizare, i anu$e6 ac#iunile !ac!ice indiEiduale i colec!iEe, s.eci:ice a!acului i a.rrii*
2&* Caracteristicile tacticii 7ac!ica es!e raional*, de!er$ina! de )%ndirea !ac!ic* ;re)!irea :iecrei ac#iuni, .rin an!ici.area aces!eia, duce la e9ecu!area celor $ai e:icien!e .rocedee !e8nice sau ac#iuni !ac!ice* E:icien#a ac#iunilor indiEiduale i colec!iEe es!e de!er$ina! de a.or!ul selec!iE i crea!or al ra#iunii* 7ac!ica es!e intercondiionat* multi+lu8 :iind de.enden! de Ealoarea ca.aci!#ii $o!rice )enerale i s.eci:ice, de niEelul de Fnsu ire a !e8nicii, de cuno !in#ele !eore!ice i de .ro:ilul .si8olo)ic* 7ac!ica es!e elastic** ?e i .en!ru :iecare Doc se ado.! un anu$i! .lan !ac!ic, aces!a se .oa!e sc8i$ba Fn :unc#ie de di:eri!e si!ua#ii care .o! in!erEeni .e .arcursul des: urrii co$.e!i#iei 4condi#ii $e!eo, Ealoarea adEersarului, scor e!c*5* 7ac!ica es!e e6oluti6*, de!er$ina! de noi !endin#e Fn .lan !eore!ic i $e!odic, de a.ari#ia unor noi .rocedee !e8nice 4s!iluri .ersonale5, de $odi:icri ale re)ula$en!ului de Doc, !oa!e aces!ea con!ribuind la eEolu#ia !ac!icii* Sis!e$a!izarea !ac!icii cu.rinde, a!%! .en!ru a!ac, c%! i .en!ru

a.rare, !oa!e ele$en!ele co$.onen!e, .e :aze, :or$e, sis!e$e i $iDloace indiEiduale i colec!iEe de realizare, baza!e .e res.ec!area .rinci.iilor )enerale i s.eci:ice 4s.eciale5* As!:el, .rin a ezarea Dudicioas a !u!uror ele$en!elor co$.onen!e, .u!e$ ob#ine o i$a)ine clar a Fn!re)ului con#inu! al !ac!icii Docului de :o!bal* 3* !istemati)area tacticii jocului de fotbal Sis!e$a!izarea !ac!icii 4du. I* Mo!roc i G* CoDocaru, +11+5 Tacti ca "tac "+*rare +*In!rarea Fn +*;ierderea $in)ii i .osesia lu.!a .en!ru recu.erare $in)ii i !recerea &*Re.lierea ra.id, din or)anizarea a.- rrii i a.rare Fn a!ac lu.!a .en!ru recu.erare &*;re)!irea i 3*Or)anizarea a.rrii des: ura- rea i$edia!e, lu.!a 21 Con!inuarea !abelului din .* 21 +*Con!raa!acul +*A.rarea o$ la o$ &*A!acul ra.id &*A.rarea Fn zon 3*A!acul .ozi#ional 3*A.rarea co$bina! ,* A!acul Fn circula#ie de $in)e i Duc!ori Colecti6e Colecti6e "c +* ;asa +* Sc8i$bul de adEersari &* Sc8i$bul de &* MarcaDul dublu iu locuri 3* ;resin)ul ni 4Fncruci rile5 3*>n-doi-ul Indi6iduale Indi6iduale +* MarcaDul +* ?e$arcaDul &* 7a!onarea &* ?e. irea 3* Recu.erarea $in)ii indiEidual 3* ?e.lasarea .e +*LoEi!ura de Fnce.ere &*LoEi!urile libere direc!e i indirec!e (o 3*Cornerul me ,*Aruncarea de la $ar)ine 0*LoEi!ura de .edea.s nte (*Min)ea de arbi!ru fi/ !ist em Garian!e .en!ru Garian!e .en!ru de a!ac a.rare joc 3*+* ;rinci.iile !ac!icii Docului de :o!bal 5 o r m ;rinci.iile care s!au la baza !ac!icii Docului de :o!bal sun! )ru.a!e Fn

5 a ) e

dou ca!e)orii 4I* Mo!roc i G* CoDocaru, +11+56 +rinci+ii -enerale +rinci+ii s+ecifice atacului i a+*r*rii2

Princi+iile -enerale sun! ur$!oarele6 !recerea ra.id din a.rare Fn a!ac i din a!ac Fn a.rare/ concen!rarea a!en#iei !u!uror Duc!orilor la !oa!e ac#iunile din !eren, .e !oa! dura!a Docului/ reducerea nu$rului de )re eli !e8nico-!ac!ice .e !oa! dura!a Docului/ -' e:ec!uarea !u!uror ac#iunilor Fn !i$. u!il/ an!ici.area ac#iunilor .ro.rii, ale coec8i.ierilor i ale adEer- sarilor/ acordarea s.riDinului reci.roc Fn a!ac i Fn a.rare/ .reocu.area .er$anen! .en!ru realizarea su.eriori!#ii nu$erice a!%! Fn a!ac, c%! i Fn a.rare/ colaborarea .er$anen! Fn!re co$.ar!i$en!e/ !oa! ec8i.a a!ac, !oa! ec8i.a se a.r* Princi+ii s+ecifice 0s+eciale1 +entru atac6 .reocu.area .er$anen! .en!ru .s!rarea $in)ii Fn Eederea .re)!irii :inalizrii, Fnscrierii )olului sau .en!ru !e$.orizare/ al!ernarea .rocedeelor !e8nice i a ac#iunilor !ac!ice .en!ru deru!area adEersarului/ aco.erirea .er$anen! a direc#iilor .rinci.ale de a!ac 4.ozi#ii, culoare sau zone :aEorabile .re)!irii :inalizrii5/ e9ecu!area Fn Ei!ez cu adres i e:icien# a ac#iunilor !e8nico!ac!ice/ eEi!area conducerii e9cesiEe a $in)ii 4:olosirea doar Fn sco. !ac!ic o:ensiE5/ sc8i$barea !e$.oului Fn des: urarea ac#iunilor !ac!ice Fn s.ecial Fn zona de :inalizare* Princi+ii s+ecifice 0s+eciale1 +entru a+*rare6 .reocu.area con!inu .en!ru Fnde.r!area .ericolului i in!rarea Fn .osesia $in)ii/ asi)urarea .er$anen! a ec8ilibrului de:ensiE/ realizarea unei a.rri Relas!iceS .rin ada.!area .er$anen! a :or$elor i sis!e$elor de a.rare la in!en#iile a!acului adEers* 3*&* A!acul 3*&*+* "azele a!acului

"azele a!acului re.rezin! succesiunea necesar i dis!inc! a ac#iunilor indiEiduale i colec!iEe Fn!re.rinse de a!acan#i, .recu$ i

rela#iile din!re ace !ia, de la in!rarea Fn .osesia $in)ii .%n la :inalizare sau .ierderea $in)ii* Ele sun! Fn nu$r de !rei, i anu$e6 -+ 5a)a I , intrarea .n +osesia min-ii i trecerea din a+*rare .n atac 7recerea din a.rare Fn a!ac .oa!e :i e:ec!ua! Fn :unc#ie de6 dis.unerea $o$en!an a adEersarilor/ reac#ia lor la .ierderea $in)ii 4.resin)5/ direc#iile de de.lasare a Duc!orilor .ro.rii 4de$arcri, de.lasri .e .ozi#ii Eii!oare, sc8i$b de locuri5/ na!ura declan rii :azei I, de)aDarea .or!arului sau ini#ierea ei de c!re Duc!orul care a recu.era! $in)ea .rin con!raa!ac sau a!ac ra.id* 5a)a a II'a , +re-*tirea i desf*urarea atacului Ac#iunile aces!ei :aze se des: oar de obicei Fn zonele de la $iDlocul !erenului .rin6 a!ac ra.id/ a!ac .ozi#ional/ a!ac Fn circula#ie de $in)e i Duc!ori* Cu aDu!orul aces!or :or$e de a!ac se creeaz .osibili!a!ea ca ec8i.a a:la! Fn a!ac s se a.ro.ie de .oar!a adEers i s Fncerce s :inalizeze* 5a)a a III'a , finali)area atacului ;rin!r-o succesiune de ac#iuni !ac!ice indiEiduale i colec!iEe, Duc!orii ec8i.ei a:la!e Fn a!ac Fncearc s :inalizeze .rin6 u! la .oar! 4Fn ur$a unor cen!rri sau un-doi-uri5/ $o$en!e :i9e 4loEi!uri libere direc!e i indirec!e, corner, loEi!uri de la ++ $5/ si!ua#ii sur.rinz!oare 4$in)i rico a!e de la adEersar sau din bara .or#ii5* 3*&*&* "or$ele a!acului

"or$ele a!acului .o! :i de:ini!e ca :iind as.ec!ele e9!erioare dis!inc!e i necesare de $ani:es!are a ec8i.ei, e9.resie a con#inu!ului 4$odul de or)anizare i ac#ionare5 Fn di:eri!e $o$en!e ale Docului, :olosind Fn!re)ul arsenal de $iDloace !e8nico-!ac!ice Fn sco.ul realizrii sarcinilor de Doc Fn a!ac*
-& Jn Docul de :o!bal Fn!%lni$ .a!ru :or$e de a!ac6

+* con!raa!acul/ &* a!acul ra.id/ 3* a!acul .ozi#ional/ ,* a!acul Fn circula#ie de $in)e i Duc!ori* +* Contraatacul .rin aceas! :or$ de a!ac Fn#ele)e$ ac#iunea indiEidual sau colec!iE e9ecu!a! .rin sur.rindere, .recizie i Fn $are Ei!ez, i$edia! du. in!rarea Fn .osesia $in)ii 4de.osedare, .reluare e!c*5, Fnain!e ca adEersarii s se .oa! re.lia i in!erEeni* Con!raa!acul .oa!e :i ini#ia! de .or!ar sau de oricare din!re Duc!orii de c%$. Fn :unc#ie de si!ua#ia concre! de Doc* "olosirea con!raa!acului es!e a.recia! de unii s.eciali !i Fn $od di:eri!* O .ar!e sus#in c ec8i.ele $ai $odes!e Ealoric :olosesc con!raa!acul s.oradic, ca ur$are a ado.!rii Docului .ur de:ensiE i dis!ruc!iE* Jn cazul lor, a!acul su:er din .unc! de Eedere al or)anizrii, iar a a-zisul con!raa!ac deEine Fn!%$.l!or* Jn sc8i$b, con!raa!acul or)aniza! 4)%ndi! i Dus!i:ica!5, dar cu a.licare !e$.orar i condi#iona! de e9is!en#a anu$i!or F$.reDurri :aEorabile, Fnde.line !e !oa!e condi#iile .en!ru a :i acce.!a! i :olosi!* Con!raa!acul or)aniza! .rezin! !rei :aze6 ini#ierea, des: urarea i :inalizarea* La des: urarea con!raa!acului .o! lua .ar!e :unda ii la!erali .ar!ici.an#i direc! i la :inalizare, c%! i $iDloca ii c%nd sun! :olosi#i ca in!er$ediari* Iniierea contraatacului .oa!e :i e:ec!ua! de c!re6 .or!ar, .rin re.unerea $in)ii Fn Doc cu !rans$i!erea ei c!re Duc!orul cel $ai bine .lasa!/ orice Duc!or din a.rare, .rin!r-o .as .recis c!re unul din!re E%r:urile de a!ac* ?e re#inu! es!e :a.!ul c ini#ierea con!raa!acului !rebuie declan a! ra.id, .rin sur.rindere, cu $are .recizie a .asei 4de)aDrii5* Desf*urarea contraatacului6 cons! din ac#iunile sincroniza!e, Fn $a9i$ Ei!ez i .recizie Fn!re +-3 Duc!ori, .riEi!or la an)aDarea Duc!orilor celor $ai aEansa#i din a!ac, cu .ase $edii sau lun)i .e .ozi#ii Eii!oare, deru!an!e, .e culoare libere e!c* -3 5inali)area contraatacului >l!i$a :az a con!raa!acului se e:ec!ueaz .rin conducere, .!rundere i u! la .oar!, Fn Ei!ez i incisiEi!a!e* "inalizarea .oa!e :i realiza! i .rin $in)ea .ri$i! din culoarul la!eral 4:unda ul la!eral sau E%r:ul de con!raa!ac obli)a! s se de.laseze s.re culoarul la!eral, care cen!reaz celuilal! E%r: sau unui $iDloca Fn .lin Ei!ez de

.!rundere5* Cerine .riEind realizarea con!raa!acului6 )%ndirea !ac!ic eEolua! .en!ru a sesiza si!ua#iile :aEorabile de ini#iere a con!raa!acului/ .ro$.!i!udine i .recizie a .asei de con!raa!ac, .recu$ i de$arcarea cu .!runderea .e culoare libere a E%r:urilor de con!raa!ac cu ra.idi!a!e i corec! .reluare cu orice .ar!e a cor.ului, conducere i u! la .oar! din Ei!ez/ .rezen#a unor E%r:uri de a!ac cu :or# de .!rundere ca.abile s :inalizeze ac#iunile de con!raa!ac Fn condi#ii de adEersi!a!e e9!re$* A.licarea con!raa!acului es!e .osibil nu$ai Fn anu$i!e condi#ii de Doc i cu anu$i#i Duc!ori* Jn .ri$ul r%nd, an!renorul !rebuie s a.recieze ca.aci!#ile Duc!orilor, dis.onibili!#ile lor .en!ru as!:el de ac#iuni i nu$ai du. aceea Ea !rece la ins!ruirea aces!ei :or$e de a!ac* Sub as.ec! !eore!ic, !rebuie s li se e9.lice Duc!orilor sco.ul con!raa!acului, si!ua#iile Fn care aces!a se .oa!e ini#ia, :or$ele i :azele lui de des: urare* Jn .rac!ic, se ur$re !e dezEol!area cali!#ilor $o!rice i a $iDloacelor !e8nico-!ac!ice s.eci:ice con!raa!acului* ;riEi!or la .re)!irea :izic, accen!ul Ea :i .us .e dezEol!area Ei!ezei i rezis!en#ei Fn re)i$ de Ei!ez, cu .recdere la Duc!orii Eiza#i* ?in .unc! de Eedere !e8nic, se Ea acorda i$.or!an# FnE#rii i .er:ec#ionrii !rans$i!erilor la dis!an#e $ari .en!ru .or!ar i a.r!ori, .er:ec#ionrii .relurii din de.lasare 4Fn Ei!ez5, conducerii ra.ide a $in)ii i a u!ului la .oar! din Ei!ez i Fn condi#ii de adEersi!a!e* &* "tacul ra+id re.rezin! des: urarea Fn!r-un !i$. c%! $ai scur! a unor ac#iuni !ac!ice indiEiduale i colec!iEe si$.le, orien!a!e incisiE s.re .oar!a adEers .rin!r-un nu$r de 3-( .ase* A.ari#ia i :olosirea aces!ei :or$e de a!ac a :os! de!er$ina! de .re)!irea :izic !o! $ai bun a Duc!orilor, de reducerea i $ic orarea -, s.a#iilor de .!rundere s.re .oar!, de ado.!area a.rrilor su.raa)lo$era!e e!c* ?e. irea aces!or di:icul!#i a :os! considera! ca .osibil .rin a.licarea a!acului ra.id, res.ec!iE, .rin !recerea i$edia! i Fn Ei!ez din a.rare Fn a!ac* Reu i!a aces!ei ac#iuni de.inde Fn $are $sur de ca.aci!a!ea Duc!orilor de a )%ndi re.ede 4analiz .e $o$en!, decizie i ac#ionare .ro$.!5* Corec!a i ra.ida orien!are i a.reciere .er$i! a!acan#ilor s eEi!e $arcaDele, s alea) s.a#iile i culoarele libere, s )%ndeasc asu.ra ac#iunilor i$.use de :aza res.ec!iE sau a celor ur$!oare* "or$ele .rin care se realizeaz a!acul ra.id sun!6 atacul sim+lu i atacul +rin aciuni combinati6e*

"tacul sim+lu6 se realizeaz .rin 3-, .ase la dis!an#e $ari i $edii .rin lansri i .!runderi* El .re!inde o $are .recizie Fn !rans- $i!erea $in)ii, .recu$ i e9erci#ii !e8nico-!ac!ice e:ec!ua!e Fn Ei!ez* "tacul ra+id +rin aciuni combinati6e se realizeaz !o! .rin!r-un nu$r redus de .ase 4,-( .ase, !rans$ise .e Dos i la dis!an#e $edii sau $ici, direc!e, .rin deEiere, conco$i!en! cu de$arcri .e .ozi#ii Eii!oare sau de s.riDin* Lucrul cel $ai i$.or!an! es!e ca $in)ea s aDun) .e !raseul cel $ai scur! i liber, Fn cea $ai $are Ei!ez, Fn a.ro.ierea .or#ii adEersarului* La aceas! ac#iune .o! .ar!ici.a Duc!orii din :iecare co$.ar!i$en! al ec8i.ei, Fn :unc#ie de locul i zona unde a :os! recu.era! $in)ea* Ca o .ar!iculari!a!e a reu i!ei a!acului ra.id es!e sur.rinderea adEersarului .rin cursiEi!a!ea i Ei!eza ac#iunilor, Fnain!e ca aces!a s .oa! lua cele $ai e:icien!e $suri de a.rare* Orice Fnce!inire, c8iar Fn cazul aEan!aDului nu$eric, u ureaz sarcina a.r!orilor Fn Eederea re)ru.rii* 3* "tacul +o)iional se a.lic Fn cazul Fn care con!raa!acul sau a!acul ra.id nu reu e !e i re.rezin! or)anizarea Duc!orilor Fn zonele cele $ai de.r!a!e de .oar!a .ro.rie .e c%! .osibil su.ranu$eric, .e un :ron! c%! $ai lar), ac#ion%nd .rin .ase scur!e sau $edii, cu :inalizare .recis Fn con!e9!ul colaborrii Fn!re 0-2 Duc!ori* Aceas!a nu e9clude :olosirea .aselor $ai lun)i de .e o .ar!e .e al!a a !erenului, .en!ru sc8i$barea culoarului de a!ac Fn Eederea sur.rinderii adEersarului Fn in:eriori!a!e nu$eric* Carac!eris!ic aces!ei :or$e Fi es!e $odul de ac#iune a Duc!orilor, i anu$e, de$arcarea -0 s.on!an i deru!an! cu .!runderi .er.endiculare sau oblice s.re .oar!, care .o! :aEoriza sc8i$burile de locuri, Fncruci rile i un-doi-urile* Cerine< u!ilizarea celor $ai .o!riEi!e .rocedee !e8nice de .asare i .reluare .e su.ra:e#e $ai reduse, Fn condi#ii de lu.! direc! cu adEersarul/ sur.rinderea a.rrii .rin .ase, .!runderi i de$arcri s.on!ane i deru!an!e/ Fn cazul nereu i!ei unei ac#iuni .re)!i!oare :inalizrii, se Ea eEi!a a)lo$errile inu!ile .e o .or#iune de !eren* Insis!en#a indiEidual de de. ire cu $in)ea es!e de obicei sor!i! e ecului, Fn consecin# es!e indica! scoa!erea $in)ii Fn a:ara zonei de :inalizare la .oar!, .en!ru reluarea a!acului .ozi#ional* La baza a!acului .ozi#ional se a:l .asele, crora li se Ea acorda .onderea necesar Fn .rocesul ins!ruirii* Jn cadrul aces!ei :or$e de

a!ac, .asele au o serie de .ar!iculari!#i6 .recizie deosebi!, in!ensi!a!e con!rola!, e9ecu!a!e de obicei s.re .ozi#ii Eii!oare a coec8i.ierului, res.ec!iE de$arcaDul aces!uia Fn $od Dus!i:ica! !ac!ic* ,* "tacul .n circulaie de min-e i juc*tori re.rezin! ac#iunea colec!iE des: ura! Fn al!ernan# cu a!acul .ozi#ional, Fn care Duc!orii, .en!ru .s!rarea $in)ii sau a des:acerii sis!e$ului de a.rare adEers i crearea culoarelor de u!, F i .aseaz $in)ea .e .ozi#ii Eii!oare,sc8i$b%ndu- i locurile .e direc#ii oblice i .er.endiculare s.re .oar! 4Fn $od re.e!a!5* Ac#iunile .o! :i des: ura!e cu .recdere Fn zonele .or#ii adEerse nu$ai de c!re Duc!orii cu $are ca.aci!a!e de e:or!, cu o !e8nic :oar!e bun, cu o deosebi! orien!are Fn !eren, i cu un si$# de an!ici.are i in!ui#ie dezEol!a!* Jn aces! :el, Duc!orii au .osibili!a!ea s a.lice ru.erile de ri!$ a!%! Fn Ei!eza de.lasrilor, c%! i Fn ra.idi!a!ea .asrii $in)ii* ?ura!a circula#iei de $in)e i Duc!ori es!e $ai redus dec%! cea a a!acului .ozi#ional* Ec8i.a care :olose !e aceas! :or$ de a!ac F i asu$ Fns i riscuri $ari, deoarece la ea .ar!ici.%nd i $iDloca ii 4uneori i :unda ii la!erali5, la .ri$a de.osedare sau in!erce.#ie, .oa!e :i sur.rins de declan area con!raa!acului adEers* -( 3*&*3* Ac#iuni !ac!ice colec!iEe de a!ac Ac#iunile !ac!ice colec!iEe Fn a!ac sun!, Fn esen#, $iDloace .rin care se realizeaz sco.ul :inal al a!acului $arcarea )olului* Ele se cons!i!uie din ac#iunile coordona!e a doi sau $ai $ul#i Duc!ori, care ur$resc de. irea adEersarului Fn Eederea ob#inerii unui o$ liber ca.abil s :inalizeze* Aces!e ac#iuni se realizeaz cu aDu!orul .rocedeelor !e8nice de $i care Fn !eren, de .reluare i !rans$i!ere a $in)ii, de conducere i u! la .oar!* Jn e9ecu!area lor se Ea #ine sea$a de re)ulile ac#iunilor !ac!ice indiEiduale* ?eci, la baza ac#iunilor !ac!ice colec!iEe .en!ru a!ac s!au .rocedeele !e8nice i ac#iunile !ac!ice indiEiduale, $o!iE .en!ru care ele !rebuie bine cunoscu!e Fn ur$a unui .roces de ins!ruire con!inuu, re.e!a!e i .er:ec#iona!e .%n la Fnal!a $ies!rie* Pasa Es!e co$.onen!a !ac!ic cea $ai i$.or!an! .en!ru or)anizarea i des: urarea a!acului* ;asa cons! Fn !rans$i!erea con !ien! a $in)ii de la un coec8i.ier la

al!ul, Fn !i$. u!il i Fn a a :el Fnc%! Duc!orul s-o .oa! Duca i$edia!, :r s :ie neEoi! s e9ecu!e $i cri Fn .lus .en!ru .reluare i .asare* ;asa es!e cea $ai si$.l ac#iune !ac!ic colec!iE din a!ac i es!e cel $ai des Fn!%lni! a!%! .e !i$.ul ins!ruirii, c%! i Fn Doc, Fn!rec%nd cu $ul! nu$rul loEi!urilor la .oar! sau al conducerilor de $in)e e!c* ;rin esen#a lui !e8nico-!ac!ic, aces! ele$en! .rezin! o Earia! )a$ de .rocedee, de la cele clasice .%n la Earian!e indiEiduale de $are $ies!rie* ;en!ru realizarea .asei es!e necesar .rezen#a coec8i.ierului, Ei!eza i direc#ia sa de de.lasare, s.eci:icul ac#iunii !ac!ice colec!iEe Fnscris Fn :aza, :or$a i sis!e$ul de Doc, .lasa$en!ul i nu$rul adEersarilor, condi#iile a!$os:erice, s!area !erenului e!c* Clasi:icarea .aselor 4din .unc! de Eedere !ac!ic5 Clasificarea +aselor Du+* distan* V .asa $edie V .asa lun) V .asa scur!

-2 Con!inuarea !abelului din .* -2 V .asa Fnain!e sau Fn ad%nci$e V .asa Fn dia)onal Du+* direcie V .asa la!eral 4drea.!as!%n)a5 Fna.oi V .asa .e Dos V .asa se$iFnal! Du+* V .asa .e sus sau cu bol! traiectorie V .asa la .icior 4direc! Du+* +o)iia coec8i.ierului5 coechi+ierului V .asa .e .ozi#ie Eii!oare i Ei!ez de !rans$i!ere a Pasa scurt* o:er cea $ai $are .recizie $in)ii* Carac!eris!ic Fi es!e .osibili!a!ea in!rrii Fn .osesia $in)ii :r o.rire sau .reluare cu sine* Pasa mijlocie 0medie1 se :olose !e de obicei Fn realizarea a!acului Fn zona de :inalizare i uneori Fn realizarea con!raa!acului cu in!er$ediar* Pasa lun-* se :olose !e Fn ra.or! cu sco.ul !ac!ic ur$ri! Fn :aza, :or$a i sis!e$ul a.lica! du. cu$ ur$eaz6 De-ajarea es!e e9ecu!a! de obicei de c!re .or!ar sau unul din linia de :unda i* ;rin de)aDarea lun) :r adEersar 4c8iar Fn a:ara !erenului5 se rezolE o si!ua#ie li$i! la .ro.ria .oar!, .rin care se o:er i un $o$en! de res.iro Fn cazul c%nd a!acul adEersarului a :os! insis!en!, :uribund i de $ai lun) dura!* ?e)aDarea cu adres Fns, s.re un $iDloca aEansa! sau a unui a!acan! de$arca! .er.endicular s.re .oar! sau Fn dia)onal, .oa!e cons!i!ui ini#ierea i :inalizarea unui con!raa!ac* %ansarea es!e s.eci:ic Duc!orilor a:la#i Fn $iDlocul !erenului* Ea cons! din !rans$i!erea $in)ii Fn ad%nci$e s.re un Duc!or a!acan! 4:unda de $ar)ine lansa! .e e9!re$5, ce se lanseaz Fn dia)onal neobserEa! de a.r!ori*

Lansarea .oa!e :i e9ecu!a! a!%! s.re un Duc!or ne$arca!, dar i s.re unul $arca!* Jn cel de-al doilea caz, a!acan!ul !rebuie s .ri$easc $in)ea .e .ar!ea o.us ac#iunii a.r!orului* Jn $o$en!ul .ri$irii $in)ii, el o .ro!eDeaz cu cor.ul, con!inu%nd con!rolul $in)ii .rin driblin) ur$a! de :inalizare* Deschiderea re.rezin! !rans$i!erea $in)ii din zona cen!ral a !erenului .ro.riu s.re un Duc!or din culoarul de $ar)ine, deci oblic, s.re $ar)inile !erenului* ?esc8iderea Fn zona de :inalizare nu es!e indica!, deoarece ar Fn!%rzia sau :r%na :inalizarea a!acului* -"olosirea desc8iderii din .ro.ria zon sau din $iDlocul !erenului, res.ec!iE .rin lr)irea :ron!ului de a!ac creeaz Fn sis!e$ul de a.rare bre e, culoare secundare, .rin care se .o! in:il!ra Duc!orii liniei de a!ac i :inaliza direc! din .reluare sau Fn ur$a unor ac#iuni !ac!ice culoarele des: ura!e ra.id i deru!an!* Centrarea cons! Fn !rans$i!erea $in)ii din culoarele $ar)ine s.re in!erior, res.ec!iE s.re su.ra:a#a de .edea.s, de c!re Fnain!a i sau :unda i la!erali urca#i Fn a!ac* ?e obicei, Duc!orul care a :os! lansa!, se a:l Fn lu.! cu adEersarul 4cor. la cor. sau ur$ri! de a.roa.e5, !i$. Fn care !rebuie s $en#in con!rolul $in)ii Fn Ei!ez, dar i s- i .re)!easc cen!rarea* Jn :unc#ie de si!ua#ie 4Ei!ez, loc, direc#ie de Fnain!are e!c*5, e9!re$a .oa!e cen!ra s.re zona din :a#a .or#ii de Dos, la se$iFnl#i$e sau .e sus .en!ru loEi!ura cu ca.ul* Bu!ul la .oar! cu .iciorul .oa!e :i e:ec!ua! i :r .reluare sau .rin deEiere* LoEi!ura cu ca.ul, la $in)ea Eeni! din cen!rare, .oa!e :i i ea e:ec!ua! .rin deEiere*

Pasa .nainte sau .n adncime se e9ecu!, de obicei, Fn zonele Du$!#ii adEerse, .e culoarul cen!ral i .oa!e cons!i!ui c8iar .asa decisiE, din care se .oa!e Fnscrie 4.receda! sau nu de driblin)5* Pasa .na+oi se :olose !e Fn $ai $ul!e si!ua#ii6 .!runs Fn zona de :inalizare, Duc!orul es!e a!aca! insis!en! de un a.r!or, .e care consider c nu-l .oa!e de. i .en!ru a nu risca .ierderea $in)ii, .aseaz Fna.oi unui coec8i.ier de$arca!/ c%nd a!acan!ul, in!r%nd Fn zon, )se !e Fn :a#a .or#ii o a.rare su.raa)lo$era! i bine Fnc8is, a!unci .aseaz Fna.oi .en!ru a re:ace a!acul 4a!ac .ozi#ional5 sau a-l canaliza .e al! direc#ie, .recu$ i de a-i scoa!e .e a.r!ori $ai Fn :a#/ c%nd a!acan!ul a .!runs .rea $ul!, .%n Fn a.ro.ierea liniei de .oar! sau Fn .reaD$a .or#ii, el nu $ai are ansa de a u!a s.re .oar!* Jn aceas! si!ua#ie, ur$ri! cu a!en#ie de ceilal#i Duc!ori din linia de a!ac, .osesorul $in)ii .aseaz Fna.oi cu .recizie unui coec8i.ier, care .!runde cu :a#a s.re $in)e i .oar! i u!eaz cu .iciorul, sau cu ca.ul de .e loc, din sri!ur sau din .lonDon* Jn si!ua#ie e9!re$ 4dezec8ilibra! sau s!%nDeni! de un $arcaD s!ric!5, e9ecu! o .as Fna.oi :r adEers* Jn aces! caz, unul din!re a!acan#ii $ai a.ro.ia! de :az, .!runde i :inalizeaz* ;or!arul :iind $arca! eEen!ual de a)lo$erarea .ro.riilor a.r!ori nu $ai .oa!e in!erEeni/
-1

.asa Fna.oi se $ai .oa!e e:ec!ua i din .ro.ria Du$!a!e de !eren, la .or!ar, c%nd asu.ra .osesorului $in)ii 4 i a al!or :unda i5 se a.lic .resin)ul* (* Pasa lateral* es!e :olosi! Fn )eneral Fn ur$!oarele si!ua#ii6 .en!ru un $o$en! de res.iro acorda! uneia sau la dou linii de Duc!ori/ .en!ru a!ra)erea 4scoa!erea5 a.r!orilor s.re !erenul .ro.riu/ Fn :aza de :inalizare ca .as decisiE/ Fn realizarea de. irii a.r!orilor 4:unda ilor5 .rin un-doi-uri e!c* 2* Pasa .n dia-onal* se :olose !e .en!ru sc8i$barea Docului de .e o .ar!e .e cealal! Fn sco.ul de a descu$.ni i sur.rinde a.rarea* ;asele Fn dia)onal $ai .o! :i :olosi!e Fn realizarea con!raa!acului sau a!acului ra.id* -* Pasa la +icior cons! din !rans$i!erea $in)ii direc! la coec8i.ier cu $are .recizie i .e .ar!ea cor.ului liber de $arcaD 4Fn caz c es!e $arca!5, la dis!an# conEenabil 4de $ic, cel $ul! $edie5* Cel care o .ri$e !e, dac .oa!e cons!i!ui un in!er$ediar, o .oa!e !rans$i!e al!ui Duc!or c8iar .rin deEiere, con:erind as!:el con!inui!a!ea ac#iunii 4Docului5 !ac!ice Fn!re.rinse* 1* Pasa +e +o)iie 6iitoare 0la .ntlnire1 es!e una din ac#iunile !ac!ice ceru!e de Docul $odern des: ura! Fn Ei!ez* Nu .u#ini din!re Duc!ori a !ea.! $in)ea .e loc, Fn Eederea .relurii, o:erind adEersarilor .osibili!a!ea s se a.ro.ie i c8iar s in!erEin .rin de.osedare* Jn aces! caz, a!%! .osesorul $in)ii, c%! $ai ales cel care ur$eaz s .ri$easc .asa !rebuie s- i in!uiasc reci.roc in!en#iile* Cel de-al doilea Ea !rebui s se de$arce .rin sur.rindere .e direc#ii :aEorabile .ri$irii .asei .e .ozi#ie Eii!oare* ;en!ru reu i!a .aselor .e .ozi#ii Eii!oare !rebuie aEu!e Fn Eedere ur$!oarele6 s :ie e9ecu!a!e c%! $ai Earia!, :olosind !oa!e .rocedeele de loEire a $in)ii cu .iciorul, cu ca.ul, i a deEierilor/ s :ie !rans$is Fn !i$. u!il, cu in!ensi!a!ea cea $ai .o!riEi! i .e direc#ia cea $ai :aEorabil .relurii, :r riscul de a :i in!erce.!a!/ s :ie .receda! de $i cri Fn el!oare, .en!ru a nu se de$asca in!en#ia/ 1' s :ie e9ecu!a! cu .rocedeul !e8nic cel $ai adecEa! si!ua#iei de Doc* (ijloace +entru .n6*area +aselor

+* ;asarea $in)ii Fn!re doi Duc!ori de .e loc din Doc de )lezne, cu ie ire Fn Fn!%$.inarea $in)ii i re!ra)ere 4cu .reluare, dis!an# +'-+0 $, 3-, $in*, .rocedee di:eri!e de .asare, se e9ecu! cu a$bele .icioare5* &* Acela i e9erci#iu, Fn care se .aseaz direc! :r .reluare* 3* ;asarea $in)ii Fn!re doi Duc!ori din de.lasare .e lun)i$ea !erenului/ dis!an#a Fn!re Duc!ori de --+' $, se e9ecu! o Du$!a!e de !eren Fn aler)are u oar, iar cealal! Du$!a!e Fn aler)are U 4, lun)i$i de !eren, cu .reluare, se e9ecu! cu a$bele .icioare5* ,* Acela i e9erci#iu Fn care se .aseaz direc! :r .reluare* 0* ;asarea $in)ii Fn!re doi Duc!ori din de.lasare, $en#in%nd dis!an#a de +' $ Fn!re ei, cu .reluare, conducere, $in)ea :iind !rans$is la Fn!%lnire, .e .ozi#ie Eii!oare 4, $in*, se e9ecu! cu a$bele .icioare5* (* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e 0 Fn!r-un cerc cu dia$e!rul de +'-+& $, iar un Rc.i!anS es!e si!ua! Fn cen!rul cercului* Ace !ia Eor e9ecu!a .ase succesiEe cu Rc.i!anulS Fn sensul acelor de ceas, iar du. un !ur co$.le! Eor sc8i$ba sensul/ du. ,-( !ururi es!e sc8i$ba! Duc!orul din cen!rul cercului* 2* ?oi Duc!ori la $in)e, dis!an# de +' $ Fn!re ei/ un Duc!or conduce $in)ea 0-( $, du. care o .aseaz la Fn!%lnire 4.e .ozi#ie Eii!oare5, .ar!enerului care o .reia, conduce i .aseaz Fn acela i $od, con!inu%nduse e9erci#iul 4+'-+0 re.e!ri de :iecare5* -* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e 3, res.ec!iE & a!acan#i .e linia de cen!ru i un a.r!or Fn :a#a lor la &-3 $/ a!acan#ii se de.laseaz s.re .oar! cu .ase Fn & din de.lasare, iar a.r!orul se re!ra)e cu s.a!ele s.re .oar! !a!on%nd, iar Fn a.ro.ierea su.ra:e#ei de .edea.s un a!acan! Ea e:ec!ua o desc8idere 4.as5 .en!ru coec8i.ier, aces!a Fncerc%nd s :inalizeze/ se e9ecu! --+' re.e!ri .en!ru :iecare, iar a.oi se sc8i$b rolurile* 1* E9erci#ii .en!ru :inalizare Fn su.ra:a#a de .edea.s, din cen!rare de .e $ar)inea !erenului cu rezolEarea ac#iunilor de + con!ra 1+ + 4.as .e .ozi#ie Eii!oare .en!ru cen!rare, adEersar .asiE, +'-+0 e9ecu#ii .en!ru :iecare5* +'* Iuc!orii e9ecu! :inalizarea con!raa!acului din .as lun), e9ecu!a! de .or!ar cu adEersar .asiE 4se .leac de la cen!rul !erenului, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5*

Indicaii metodice ;asele se Eor e9ecu!a res.ec!%nd cerin#ele de baz ale aces!ora, .un%ndu-se accen! .e :olosirea a$belor .icioare*

!chimbul de locuri 0.ncruci*rile1 ;en!ru a de. i $arcaDul s!ric!, linia de a!ac recur)e la sc8i$bul de locuri cu aDu!orul .aselor .e .ozi#ii Eii!oare* Aces! sc8i$b se realizeaz du. !rans$i!erea $in)ii, .rin!r-o de.lasare Fn Ei!ez .e o .ozi#ie Eii!oare, Fn locul s.re care coec8i.ierul care .ri$e !e $in)ea s-ar :i .u!u! de.lasa* (ijloace +entru .n6*area schimbului de locuri 0.ncruci*ri1 +* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i Fn linie, .e linia de cen!ru a !erenului, la o dis!an# de 0-+' $/ din aler)are u oar c!re .oar!, la se$nal sonor, Eor e9ecu!a sc8i$bul de locuri 4--+' e9ecu#ii .e :iecare Du$!a!e de !eren5* &* RezolEarea unor ac#iuni & con!ra + :r $in)e, Fn care a!acan#ii, la se$nal sonor, e9ecu! sc8i$bul de locuri 4al!erna!iE, --+' e9ecu#ii .en!ru :iecare5* 3* Acela i e9erci#iu Fn care in!roduce$ $in)ea i un al! Duc!or care Ea e9ecu!a cen!rarea .en!ru :inalizare 4al!erna!iE, --+' e9ecu#ii .en!ru :iecare5* ,* RezolEarea unor ac#iuni & con!ra &, :r $in)e, Fn care a!acan#ii, la se$nal sonor, e9ecu! sc8i$bul de locuri 4al!erna!iE, --+' e9ecu#ii .en!ru :iecare .erec8e de Duc!ori5* 0* Acela i e9erci#iu, Fn care in!roduce$ $in)ea i un al! Duc!or, care Ea e9ecu!a cen!rarea .en!ru :inalizare 4al!erna!iE, --+' e9ecu#ii .en!ru :iecare .erec8e de Duc!ori5* (* "inalizarea unor $o$en!e :i9e de Doc 4corner, loEi!uri libere5, cu accen! .e sc8i$bul de locuri 40 $in* cu adEersar .asiE5* 1& 2* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e 3 Fn!r-o su.ra:a# deli$i!a!/ din aler)are u oar, la se$nal sonor, Eor e9ecu!a Fncruci ri sc8i$b%nd con!inuu direc#ia de de.lasare du. 3-, $ 4&' re.e!ri .en!ru :iecare5* -* Acela i e9erci#iu, dar Fn condi#ii de adEersi!a!e 4cu 3 a.r!ori .asiEi5*

Indicaii metodice Se Ea .une accen! .e cre !erea Ei!ezei de de.lasare Fnain!e de e:ec!uarea sc8i$bului de locuri 4Fncruci ri5*
Un'doi'ul 0d* i du'te1 Es!e un al! $iDloc de realizare a !ac!icii colec!iEe de a!ac, .rin care se .oa!e ani8ila in!erEen#ia unui Duc!or* ?e. irea es!e realiza! .rin .as

la un coec8i.ier, a.ari#ia Fn s.a!ele adEersarului cu .!rundere s.re .oar!, re.ri$irea .asei i u!* Ac#iunea se des: oar .e s.a#ii reduse, de obicei Fn s.a#iul de .oar! con!ra a.rrilor a)lo$era!e, aE%nd la baz .asa .e .ozi#ie Eii!oare* (ijloace +entru .n6*area un'doi'ului +* Iuc!orii sun! dis.u i :a# Fn :a# .e linia de .oar!, la o dis!an# de 3-, $, i Eor e9ecu!a .ase Fn & din de.lasare .e !oa! lun)i$ea !erenului 4,-( lun)i$i de !eren, se e9ecu! cu a$bele .icioare5* &* Iuc!orii sun! dis.u i :a# Fn :a#, la o dis!an# de 3-, $, i e9ecu! &-3 .ase Fn doi din de.lasare, .%n Fn dre.!ul unui Dalon unde Eor e9ecu!a un-doi-ul 4&'-&0 re.e!ri5* 3* Acela i e9erci#iu, dar cu !rei Daloane a eza!e Fn linie, la o dis!an# de , $* ,* Acela i e9erci#iu, dar Fn condi#ii de adEersi!a!e, cu un a.r!or .asiE i cu :inalizare* 0* "inalizri Fn ur$a un-doi-ului e:ec!ua! Fn di:eri!e zone ale !erenului 4Fn a.ro.ierea su.ra:e#ei de .edea.s5, cu adEersar .asiE 4al!erna!iE, &'-&0 e9ecu#ii .en!ru :iecare .erec8e de Duc!ori5*

Indicaii metodice Iuc!orii !rebuie s e9ecu!e ra.id un-doi-ul Fn sco.ul :i9rii i deru!rii a.r!orului* Jn condi#iile .enul!i$ului a.r!or, a!acan#ii !rebuie s :ie a!en#i la eEi!area o:saidului, .rin !rans$i!erea ra.id a $in)ii*
13 3*&*,* Ac#iuni !ac!ice indiEiduale de a!ac ;en!ru realizarea sco.ului :inal $arcarea )olului , con!ribu#ia :iecrui Duc!or .rin ac#iunile sale !ac!ice 4Fn con!e9!ul celor ale ec8i.ei5 es!e Ei!al* Jn aces! sens, Fn a!ac Fn!%lni$ ur$!oarele ac#iuni !ac!ice indiEiduale6 Demarcajul ?e$arcarea es!e ac#iunea .e care Duc!orul Fn a!ac o e:ec!ueaz .en!ru a sc.a de sub $arcaDul adEersarului i de a ocu.a o .ozi#ie nou Fn care .oa!e ac#iona $ai liber* ?e$arcarea es!e direc! i indirec!* Demarcarea direct* es!e o :or$ ac!iE de ac#iune a a!acan!ului, de!er$ina! de Eoin#a sa de a se des.rinde de adEersar* Demarcarea indirect* se realizeaz :r Eoin#a ac!iE a a!acan!ului, da!ori! unei ac#iuni reu i!e a al!uia din!re a!acan#ii FnEecina#i, care

a!ra)e s.re el .e a.r!orul care $arcase .%n a!unci .e coec8i.ierul su* Cerinele .en!ru reu i!a de$arcrii sun!6 a!acan!ul s :ie Fn .er$anen# a!en! la Doc/ Ei!eza de de$arcare s creasc .e $sur ce $in)ea in!r Fn .osesia coec8i.ierului i se a.ro.ie de .oar!a adEers/ de.lasarea s se :ac Fn s.a#iile libere, Fn Eederea s.riDinirii coec8i.ierului cu $in)ea/ s se :ac la $o$en!ul o.or!un, .en!ru a nu !rda in!en#ia, realiz%nd des.rinderea de adEersar .rin sur.rindere/ s :ie .receda! de :en!* ;en!ru e9ecu!area i reu i!a de$arcrii, se cere din .ar!ea Duc!orului s .osede o serie de calit*i8 i anu$e6 un s!ar! brusc i ra.id, .recu$ i o rezis!en# Fn re)i$ de Ei!ez bun/ !e$einic Fnsu ire a .rocedeului/ 8o!r%re i .erseEeren#/ s.iri! de colaborare i clarEiziune* ?e$arcarea es!e o ar$ indis.ensabil a a!acului* Ea es!e necesar, deoarece asi)ur s.ec!aculozi!a!ea Docului, Fi dina$izeaz, Fi 1, $re !e ri!$ul, Fl :ace $ai Eiu* Ea $re !e .osibili!#ile Duc!orilor ec8i.ei Fn a!ac, $rind ansele de reu i! Fn ac#iunile lor o:ensiEe* ;rin de$arcarea Duc!orilor, se creeaz o con!inui!a!e a ac#iunilor o:ensiEe :r a :i s!%nDeni#i de adEersar* Jn lu.!a din!re a!ac i a.rare se ur$re !e .er$anen! crearea su.eriori!#ii nu$erice* Aces!a se realizeaz Fn .ri$ul r%nd .rin de$arcare* Jn a:ar de aceas!a, o bun de$arcare a a!acan#ilor are un e:ec! .si8olo)ic ne:aEorabil asu.ra a.r!orilor adEer i* Ea creeaz deru!, con:uzie Fn a.rarea adEers* ?e$arcarea !rebuie Fnsu i! de c!re !o#i Duc!orii, .en!ru a !i s o :oloseasc a!unci c%nd ec8i.a es!e Fn a!ac* Iuc!orii a.r!ori se de$arc, Fn s.ecial, .en!ru a .ri$i $in)ea de la .or!ar i .en!ru a ini#ia i con!inua ac#iuni o:ensiEe* Iuc!orii Fnain!a i se de$arc, Fn .ri$ul r%nd, .en!ru a .ri$i $in)ea de la coec8i.ieri i .en!ru a :inaliza, dac se .oa!e, .rin!r-un nu$r c%! $ai $are de )oluri* (ijloace +entru .n6*area demarcajului +* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i :a# Fn :a# la o dis!an# de & $, .e o su.ra:a# de !eren deli$i!a!/ ace !ia alear) u$r la u$r, iar la se$nal sonor unul din!re ei Ea e9ecu!a de$arcri succesiEe, iar cellal! Ea Fncerca s con!racareze aces!e ac#iuni 4$arcaD5* Se e9ecu! &'-&0 re.e!ri .en!ru :iecare, cu a.r!or .asiE* &* Acela i e9erci#iu, Fn care se in!roduce $in)ea* 3* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e 3, doi .e linia su.ra:e#ei de

.edea.s 4un a!acan! i un a.r!or5, iar un al! a!acan! se a:l la 3'-30 $ de .oar! cu $in)ea/ aces!a !ri$i!e $in)ea c!re coec8i.ier, care e9ecu! o de$arcare ur$a! de in!rarea Fn .osesie i :inalizare 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare a!acan!, a.r!or .asiE5* ,* Acela i e9erci#iu, dar cu 0 Duc!ori 4rezolEarea ac#iunii de :inalizare 3 con!ra &5* 0* Jn su.ra:a#a de .edea.s, 3 .erec8i de Duc!ori Fn care a!acan#ii Fncearc s se de$arce .en!ru :inalizare, iar a.r!orii s Fi $arc8eze .e ace !ia 4din corner, loEi!uri libere, a.r!ori .asiEi, &'-&0 re.e!ri .en!ru :iecare .erec8e de Duc!ori5*

Indicaii metodice Iuc!orii Eor .une accen! a!%! .e FnE#area de$arcaDului


4a!acan#ii5, c%! i .e FnE#area $arcaDului 4a.r!orii5* De+*irea indi6idual* ?e. irea indiEidual es!e ac#iunea !ac!ic indiEidual .rin care .osesorul $in)ii, :olosind di:eri!e .rocedee !e8nice, !rece de unul sau $ai $ul#i adEersari, Fn sco.ul realizrii unei sarcini o:ensiEe* ?e. irea cons! din co$.le9e de .rocedee !e8nice i se realizea- z .rin Ealori:icarea unor cali!#i $o!rice, Fn s.ecial Ei!ez, Fnde$%nare, $i cri :r $in)e 4de.lasri Fn Eederea con!rolului $in)ii5 i :or#* Co$.le9ele de .rocedee !e8nice care se e9ecu! Fn lan# cu.rind $i cri cu $in)ea 4conducere, :en!e si$.le sau Fnln#ui!e, .ro!eDare5* Reu i!a de. irii es!e condiionat* de6 Earie!a!ea i )radul de Fnsu ire a .rocedeelor !e8nice/ Ei!eza de e9ecu#ie a aces!or .rocedee/ )%ndirea !ac!ic a Duc!orului/ Ealoarea adEersarului F$.o!riEa cruia se e:ec!ueaz* Nu !rebuie ui!a! :a.!ul c de. irea indiEidual nu re.rezin! dec%! o ac#iune .ar#ial a Docului Fn a!ac, care !rebuie s se Fncadreze Fn !ac!ica colec!iE* ?e aceea, de. irea .oa!e :i considera! ca reu i! nu$ai dac e9ecu!an!ul ei a Ealori:ica! si!ua#ia :aEorabil ce s-a crea! du. e9ecu!area ei* (ijloace +entru .n6*area de+*irii indi6iduale +* ?in aler)are u oar, :r $in)e, Fn linie drea.!, la se$nal sonor, Duc!orii e9ecu! sc8i$bri de direc#ie, si$ul%nd de. irea adEersarului 4&'-&0 re.e!ri5* &* Acela i, dar se in!roduce $in)ea* 3* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e 3 Fn ir .e linia de .oar!/ ace !ia Eor conduce $in)ea .rin!re Daloane 4a eza!e la & $ unul de al!ul5, .e o dis!an# de +' $, si$ul%nd de. irea indiEidual a adEersarului, iar la Fn!oarcere Eor 10

conduce $in)ea Fn linie drea.!, Fn Ei!ez $a9i$, ls%nd $in)ea ur$!orului e9ecu!an! i se de.laseaz la coada irului 4+' re.e!ri .en!ru :iecare5* ,* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i unul l%n) cellal!, .e linia de .oar!/ unul din!re Duc!ori Ea conduce $in)ea acceler%nd Fn linie drea.! .%n la +0 $, e9ecu!%nd de. irea adEersarului Fn Ei!ez, du. care .ar!enerul Fl ur$re !e, la Fn!oarcere sc8i$b%nd rolurile 4a.r!or .asiE, se e9ecu! +' re.e!ri .en!ru :iecare5* 1( 0* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i, :a# Fn :a#, cel cu $in)ea la &0-3' $ de .oar!, iar a.r!orul Fn $ar)inea su.ra:e#ei de .edea.s/ se e9ecu! conducerea $in)ii, de. irea a.r!orului .asiE i :inalizare 4+'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare, al!erna!iE5*

Indicaii metodice Se Ea .une accen! .e de. irea a.r!orului Fn $are Ei!ez i .rin :olosirea unui .rocedeu !e8nic cores.unz!or*
De+lasarea +e +o)iie 6iitoare Jn Docul $odern, .en!ru a o:eri cursiEi!a!e i e:icien# a!acului, Duc!orii !rebuie s Fn#elea), Fn .ri$ul r%nd, i$.or!an#a i e:icien#a aces!ei ac#iuni !ac!ice indiEiduale :r $in)e* Cerine6 )%ndire !ac!ic clar/ in!uirea ac#iunilor a.rrii/ ca.aci!a!ea de a.reciere Fn ansa$blu a si!ua#iei concre!e din !eren 4Eedere de ansa$blu5/ ale)erea s.on!an a culoarului cel $ai :aEorabil de .!rundere 4.e dia)onal sau .er.endicular .e .oar!5 .en!ru a .relua $in)ea, conducere i .as !o! .e o .ozi#ie Eii!oare 4condi#ie ideal5 sau .en!ru :inalizare, dac Duc!orul se a:l Fn aceas! .osibil :az* (ijloace +entru .n6*area de+las*rii +e +o)iie 6iitoare +* Iuc!orii dis.u i liber Fn !eren :r $in)e e9ecu! de.lasri Fn aler)are accelera! .e dis!an#e de 0-+' $* &* Acela i e9erci#iu, dar cu .ar!ener, Fn care unul din!re Duc!ori e9ecu! o de.lasare .e .ozi#ie Eii!oare la se$nal sonor 4al!erna!iE, --+' re.e!ri .en!ru :iecare5* 3* Acela i e9erci#iu, Fn care se in!roduce $in)ea 4dis!an# Fn!re .ar!eneri de 3-, $, al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* ,* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i, la o dis!an# de +0-&' $/ Duc!orul cu $in)ea a:la! .e linia de cen!ru Ea !rans$i!e $in)ea la Fn!%lnire coec8i.ierului care se Ea de.lasa .e .ozi#ie Eii!oare, .en!ru in!rarea Fn .osesia $in)ii i :inalizare 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* 0* Acela i e9erci#iu, Fn care se in!roduce un a.r!or .asiE

4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5*

12

Indicaii metodice Min)ea Ea :i !rans$is :olosind .rocedeul !e8nic i .iciorul cores.unz!or si!ua#iilor a.ru!e Fn cadrul e9erci#iilor* Se Ea .une accen! .e res.ec!area cerin#elor de baz ale e9ecu!rii .aselor i de.lasrii Duc!orilor .e .ozi#ie Eii!oare*
%o6iturile libere Ca ac#iuni !ac!ice indiEiduale .en!ru a!ac, e9ecu!a!e Fn zonele de la $iDlocul !erenului, nu au o i$.or!an# a!%! de $are ca celelal!e de care de.ind Fn $are $sur .re)!irea i :inalizarea a!acului* ;u!e$ re#ine, Fns, c loEi!urile libere e9ecu!a!e din .reaD$a liniei de +( $ 4loEi!uri direc!e5 sau cele e9ecu!a!e din in!eriorul su.ra:e#ei de .edea.s 4loEi!uri indirec!e5 .rezin! o i$.or!an# deosebi!* ?in aces! .unc! de Eedere, !rebuie s ne re:eri$ nu nu$ai la e9ecu!an!ul Fn sine, de a crui !e8nic de.inde :inalizarea, ci i la ceilal#i a!acan#i care .rin .lasa$en! sau ac#iuni :r $in)e .o! in:luen#a decisiE $arcarea )olului* ?in li.sa unui :oar!e bun i cons!an! e9ecu!an! al loEi!urilor libere, !rebuie :or$a#i cel .u#in 3-, Duc!ori care s .ar!ici.e cu e:icien# la sc8e$ele FnE#a!e i s .oa! :inaliza* ;re)!irea i )%ndirea !ac!ic a :iecrui .ar!ici.an! la loEi!urile libere Eor de!er$ina e:icien#a e9ecu#iei lor 4cu sau :r $in)e5* 3*3* A.rarea 3*3*+* "azele a.rrii

"azele a.rrii re.rezin! succesiunea obiec!iE a ac#iunilor indiEiduale i colec!iEe Fn!re.rinse de a.r!ori, .recu$ i rela#iile din!re ace !ia 4inclusiE .or!arul5, din $o$en!ul .ierderii $in)ii .%n la recu.erarea ei* Cele !rei :aze ale a.rrii sun!6
5a)a I , +ierderea min-ii i lu+ta +entru recu+erare Jn $o$en!ul Fn care $in)ea a :os! .ierdu!, ec8i.a !rece Fn a.rare 4indi:eren! de zona !erenului Fn care se Fn!%$.l aces! lucru5 i Ea ac#iona cu 8o!r%re $a9i$ .en!ru recu.erarea ei .rin de.osedare, a.lic%nd6 .resin)ul/ 1 $arcaDul o$ la o$/ dublaDul/ !a!onarea*

5a)a a II'a , re+lierea ra+id*8 or-ani)area a+*r*rii i lu+ta +entru recu+erare ?ac :aza I nu reu e !e, Duc!orii a:la#i Fn a.rare se re.liaz c%! $ai ra.id i :olosind .resin)ul sau a.rarea co$bina! Fncearc s Fnc8id culoarele .e care adEersarii ar .u!ea s se a.ro.ie de zona :inalizrii .e .oar!* 5a)a a III'a , or-ani)area a+*r*rii imediate8 lu+ta +entru recu+erarea min-ii i a+*rarea +orii Jn cazul Fn care ec8i.a a:la! Fn a!ac a aDuns Fn zona :inalizrii la .oar!, ec8i.a a:la! Fn a.rare, .rin a.rare co$bina! sau Fn zon, Ea Fncerca s Fnc8id culoarele de .!rundere sau u! la .oar!, conco$i!en! cu lu.!a .en!ru rein!rare Fn .osesia $in)ii* 7o! Fn cadrul aces!ei :aze Eor !rebui lua!e cele $ai .o!riEi!e solu#ii de:ensiEe .en!ru rezolEarea ur$!oarelor si!ua#ii6 loEi!uri libere/ cornere i aruncri de la $ar)ine din a.ro.ierea .or#ii/ loEi!uri de la ++ $/ si!ua#ii sur.rinz!oare 4$in)i rico a!e din bara .or#ii sau din Duc!ori5* 3*3*&* "or$ele a.rrii

"or$ele a.rrii re.rezin! as.ec!ele e9!erioare dis!inc!e i necesare de $ani:es!are a ec8i.ei, e9.resie a con#inu!ului 4$odul de or)anizare i ac#ionare5 Fn di:eri!e $o$en!e ale Docului, :olosind Fn!re)ul arsenal de $iDloace !e8nico-!ac!ice Fn sco.ul realizrii sarcinilor de Doc Fn a.rare* As!:el, Fn Docul de :o!bal Fn!%lni$ !rei :or$e de a.rare6 a.rare o$ la o$/ a.rare .e zon/ a.rare co$bina!*
+* "+*rarea om la om es!e :or$a de a.rare Fn cadrul creia unul sau $ai $ul#i Duc!ori 4ai ec8i.ei a:la!e Fn a.rare5 ac#ioneaz asu.ra .osesorului $in)ii, conco$i!en! cu ac#ionarea i asu.ra 11 celorlal#i a!acan#i ai ec8i.ei adEerse, susce.!ibili de a .ri$i $in)ea, .rin!run $arcaD s!ric! sau a.ro.ia! su.raEe)8ere, cu !endin# de de.osedare direc! sau in!erce.#ie* A.rarea o$ la o$ se realizeaz .rin ac#iunea !ac!ic colec!iE .resin)ul .rac!ica! Fn :unc#ie de eEolu#ia scorului sau .e .arcursul Fn!re)ului Doc* "olosirea a.rrii o$ la o$ cere din .ar!ea Duc!orilor o $are ca.aci!a!e de e:or!, abili!a!e Fn de.osedri, si$#ul an!ici.rii i in!ui#iei :oar!e bine dezEol!a!e i su.eriori!a!ea Fn

lu.!a aerian .en!ru $in)e* Nu$rul Duc!orilor care .o! lua aceas! :or$ de a.rare es!e de!er$ina! de cerin#ele Docului as!:el6 sis!e$ul de Doc :olosi! Fn a!ac de c!re adEersar/ nu$rul i Ealoarea de e9ce.#ie a Duc!orilor adEer i/ eEolu#ia $o$en!an a scorului/ necesi!a!ea i$.erioas de in!rare Fn .osesia $in)ii/ in!en#ia de a nu .ri$i )ol Fn .ri$a !rei$e a re.rizei I* &* "+*rarea .n )on* re.rezin! $odul de or)anizare a Duc!orilor Fn a.rare .rin care :iecare rs.unde de o anu$i! zon din !eren, su.raEe)8ind i ur$rind a!acan#ii care in!r Fn zona res.ec!iE* A.rarea Fn zon cere din .ar!ea Duc!orilor un dezEol!a! si$# al .lasa$en!ului i o Dus! a.reciere a in!en#iilor i .osibili!#ilor adEersarilor* A.r!orul F i .ze !e s!ric! zona sa, dar ac#ioneaz i Fn zonele Eecine dac si!ua#ia de Doc o cere* A.rarea Fn zon .rezin! ur$!oarele a6antaje6 a.rarea F$.o!riEa a!acului Fn circula#ie adEers i co$bina#iilor baza!e .e .!runderi indiEiduale/ obli) .e adEersar s !ra) la .oar! de la dis!an#/ surse $ai $ari de in!erce.!are a $in)ii* ?ar aceas! :or$ de a.rare .rezin! i o serie de de)a6antaje6 es!e Eulnerabil Fn :a#a con!raa!acului adEers/ es!e ine:icace Fn :a#a unor !r)!ori :oar!e buni de la dis!an#/ Fn )eneral, de.osedarea adEersarului de $in)e se bazeaz $ai $ul! .e )re elile adEersarului dec%! .e ac#iunea Fn sine lu.!a .en!ru de.osedare/ da!ori! carac!erului su colec!iE, aco.erind o zon $ai $are de !eren, o:er R.or!i#eS de scdere a res.onsabili!#ilor indiEiduale, Duc!orii recunosc%ndu- i $ai )reu )re elile co$ise* +'' 3* "+*rarea combinat* es!e $odul de or)anizare Fn care o .ar!e din!re a.r!ori 4cei $ai nu$ero i5 ac#ioneaz Fn Eir!u!ea .rinci.iilor i re)ulilor !ac!ice s.eci:ice a.rrii .e zon, iar cealal! .ar!e con:or$ celor a.rrii o$ la o$* Aceas! :or$ de a.rare asi)ur conco$i!en!, .e de o .ar!e, aco.erirea unor zone $ai Fnde.r!a!e de locul unde se dis.u! $in)ea, iar .e de al! .ar!e, $arcaDul s!ric! 4o$ la o$5 al adEersarilor i$edia! a.ro.ia#i de $in)e* ?isocierea Fn ac#iune a ec8i.ei din a.rare es!e doar a.aren!, deoarece Docul ec8i.ei Fn ansa$blu es!e absolu! colec!iE,

:or$ele di:eri!e a.lica!e de .r#i ale ec8i.ei au acela i sco.6 recu.erarea $in)ii, iar Fn caz de nereu i!, Fn!%rzierea ac#iunilor a!acan#ilor i Fn ul!i$ ins!an# a.rarea .or#ii* Cali!a!ea Docului de a.rare, res.ec!iE e:icien#a lui, es!e da! !oc$ai de carac!erul colec!iE uni!ar .rin diEersi!a!e* O a.rare :er$ i elas!ic nu .oa!e :i realiza! nu$ai .rin $arcaDul o$ la o$, :r s se #in sea$a de aEan!aDele a.rrii .e zon, dar nici :olosirea e9clusiE a zonei :r $arcaDul o$ la o$ nu es!e de conce.u!* A.rarea co$bina! es!e a.lica! de obicei Fn !oa!e zonele !erenului, $ai .u#in Fn zona de $a9i$ securi!a!e a .or#ii 4su.ra:a#a de .edea.s5, unde es!e indica! s se a.lice a.rarea o$ la o$* 3*3*3* Ac#iuni !ac!ice colec!iEe de a.rare !chimbul de ad6ersari Jn cazul :olosirii ca :or$, a.rarea .e zon sau co$bina!, Fn .ro.ria Du$!a!e de !eren i $ai ales Fn su.ra:a#a de .edea.s, sc8i$bul de adEersari se doEede !e o ac#iune !ac!ic colec!iE e:icien! i adecEa!* Jn aces! :el, se .o! con!racara sc8i$bul de locuri i un-doi-urile e9ecu!a!e de a!acan#i, :r ca :unda ii 4$ai ales cei din zona cen!ral a !erenului5 s :ie lua#i .rin sur.rindere* (ijloace +entru .n6*area schimbului de ad6ersari +* ;e .erec8i, :r $in)e, a!acan#ii e9ecu! sc8i$bul de locuri, iar a.r!orii sc8i$bul de adEersari 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare .erec8e, Fn su.ra:a#a de .edea.s5* &* Iuc!orii sun! dis.u i .e .erec8i, Fn linie, la cen!rul !erenului, la o dis!an# de 0-+' $/ din aler)are u oar, re!r)%ndu-se cu s.a!ele +'+ s.re .oar!, la se$nal sonor, Eor e9ecu!a sc8i$bul de adEersari 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare .erec8e5* 3* Iuc!orii sun! )ru.a#i c%!e 0, unul .e linia de cen!ru cu $in)ea, iar ceilal#i la &'-&0 $ de .oar!, si!ua#i la!eral la ,-( $, res.ec!iE & a!acan#i i & a.r!ori/ Duc!orul cu $in)ea o Ea !rans$i!e Fn su.ra:a#a de .edea.s s.re unul din!re a!acan#i, a.r!orii e9ecu!%nd sc8i$bul de adEersari Fn :unc#ie de :az 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare .erec8e5* ,* Cen!rri de .e $ar)inea !erenului i e9ecu!area unor $o$en!e :i9e de Doc Fn su.ra:a#a de .edea.s, cu accen! .e res.in)erea $in)iilor de c!re a.r!ori, du. ce au e9ecu!a! sc8i$bul de

adEersari 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare .erec8e5*

Indicaii metodice Se Ea .une accen! .e sincronizarea a.r!orilor Fn $o$en!ul e9ecu!rii sc8i$bului de adEersari 4concen!rarea a!en#iei .e realizarea $arcaDului la adEersarii care a.ar Fn zona lor de ac#iune5*
(arcajul dublu 0.n scar* sau triun-hi1 Es!e ac#iunea !ac!ic colec!iE de a.rare Fn!re.rins de doi sau $ai $ul#i Duc!ori .en!ru s!%nDenirea i con!racararea a!acului .%n la recu.erarea $in)ii Fn .ro.ria Du$!a!e de !eren* Aces! :el de $arcaD se realizeaz as!:el6 Fn cazul ac#iunii des: ura!e .e unul din culoarele la!erale, a!acan!ul es!e Fn!%$.ina! de un a.r!or, care ac#ioneaz asu.ra sa .rin !a!onare .%n la Fncercarea de de.osedare* ?ac aces! .ri$ a.r!or a :os! de. i!, al doilea a.r!or, Eeni! Fn s.riDinul coec8i.ierului, se .laseaz la o dis!an# o.!i$ 4$ai Fn s.a!e5 .en!ru a in!erEeni .rin Fncercarea de de.osedare* ?ac i aces!a a :os! de. i!, un al !reilea a.r!or, .las%ndu-se Fn scar, in!erEine cu acela i sco.6 de.osedarea, dac a!acan!ul n-a .asa! Fnc $in)ea, consider%nd c nu $ai .oa!e con!inua ac#iunea cu e:icien#* Aces!ei in!erEen#ii Fn scar i s-a da! nu$ele de $arcaD dublu sau !ri.lu* ;en!ru ac#iunile a!acan#ilor .e culoarul cen!ral, a.r!orii !rebuie s Fn!re.rind aceea i ac#iune de $arcaD dublu, Fns cu un .lasa$en! di:eri!* Jn cazul unei .!runderi .e culoarul cen!ral, doi $iDloca i sau doi :unda i se a.ro.ie de coec8i.ierul an)aDa! Fn ac#iunea de +'& de.osedare, :or$%nd cu aces!a un !riun)8i de Fnc8idere, obli)%nd adEersarul s Fn!%rzie ac#iunea sa sau s sc8i$be direc#ia .rin!r-o .as* (ijloace +entru .n6*area marcajului dublu 0.n scar* sau triun-hi1 +* Iuc!orii dis.u i .e !eren :r $in)e, Fn Earian!e + con!ra & i + con!ra 3, Fn care un Duc!or si$uleaz de. irea adEersarilor, ace !ia Fncerc%nd s e:ec!ueze dublaDul 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* &* Acela i e9erci#iu, Fn care se in!roduce $in)ea i :inalizarea la .oar! du. de. irea ul!i$ului a.r!or 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* 3* Iuc!orii sun! dis.u i c%!e ,, & a!acan#i i & a.r!ori, din!re care unul Fn su.ra:a# de .edea.s, cellal! e9ecu!%nd cen!rri sau Ea e9ecu!a anu$i!e $o$en!e :i9e 4loEi!uri libere, corner5 .en!ru :inalizare, a.r!orii e9ecu!%nd $arcaDul dublu 4al!erna!iE, +'-+0 re.e- !ri .en!ru :iecare5* ,* Acela i e9erci#iu, Fn care se $ai in!roduce un a.r!or Fn $ar)inea su.ra:e#ei de .edea.s, a.r!orii e9ecu!%nd $arcaDul Fn !riun)8i, iar a!acan!ul Fncearc s :inalizeze la .oar! 4a!acan!ul .ri$e !e

.as de la coec8i.ier, al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5*

Indicaii metodice Se Ea .une accen! .e ie irea ener)ic Fn Fn!%$.inarea a!acan!ului, Fn sco.ul reducerii s.a#iilor de $aneEr ale aces!uia* >l!i$ul a.r!or care e:ec!ueaz $arcaDul dublu sau Fn !riun)8i !rebuie s se concen!reze asu.ra blocrii ac#iunii des: ura! de c!re a!acan! 4o.rirea aces!uia sau sc8i$barea direc#iei de de.lasare s.re $ar)inea !erenului5*
Presin-ul Jn Docul de :o!bal ac!ual, i$.or!an#a .resin)ului ca :or$ de a.rare es!e din ce Fn ce $ai crescu!* ;resin)ul de:ine !e o a.rare ac!iE, la care .ar!ici. !o#i Duc!orii, .e !oa! su.ra:a#a !erenului* El se a.lic a!ac%ndu-l necon!eni! .e .osesorul $in)ii i $arc%nd s!ric! i :r Fnce!are .e !o#i ceilal#i Duc!ori a:la#i Fn .ozi#ii care ar .u!ea .ri$i $in)ea* +'3 Sco.ul .resin)ului es!e acela de a recu.era $in)ea c%! se .oa!e de ra.id* ?ac es!e bine e9ecu!a! .oa!e su:oca adEersarul, Fl .oa!e enerEa i Fl .oa!e scoa!e as!:el din ri!$ul su de Doc* A.licarea .resin)ului cere Fns din .ar!ea ec8i.ei o disci.lin !ac!ic deosebi!, :or# i rezis!en#* Nu es!e reco$anda! a se a.lica Fn $area $aDori!a!e a !i$.ului, deoarece .resu.une o .re)!ire :izic deosebi!, o .re)!ire $oral-Eoli!iE su.erioar, al!e :or$e de a.rare* ;arado9ul aces!ei :or$e !ac!ice colec!iEe Fn a.rare cons! Fn :a.!ul c Fnda! ce .ierzi .osesia $in)ii !rebuie s a!aci i s nu !e re!ra)i* ?es: urarea cores.unz!oare a .resin)ului es!e condi#iona! i de cunoa !erea re)ula$en!ului de Doc de c!re Duc!ori, as!:el Fnc%! s se cunoasc .recis li$i!ele Fn care se .oa!e ac#iona* (ijloace +entru .n6*area +resin-ului +* Iuc!orii, dis.u i .e !eren :r $in)e, e9ecu! sc8i$bri ra.ide de direc#ie, accelerri .e dis!an#e de 3-, $ si$ul%nd .resin)ul 4+'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* &* Iuc!orii se de.laseaz ra.id la un Dalon a:la! Fn :a#a :iecruia la o dis!an# de 0-( $, re!ra)ere la linia de s!ar! 4linia de .oar!, linia de la cen!ru5 i se con!inu e9erci#iul 4+'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* 3* Acela i e9erci#iu, dar Fn loc de Dalon se in!roduce un Duc!or cu $in)ea care si$uleaz o .as la!eral 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5*

,* E9ecu!area ac#iunilor de ie ire la Duc!orul cu $in)e care .aseaz Fn la!eral coec8i.ierilor 4Earian!e de & a.r!ori cu 3 a!acan#i, 3 a.r!ori cu , a!acan#i e!c*, +-& $in*, du. care se inEerseaz rolurile5*

Indicaii metodice Ie irea a.r!orilor a!%! la Duc!orul cu $in)ea, c%! i la unii Duc!ori :r $in)e 4care .o! .ri$i $in)ea5 se Ea :ace ra.id i ener)ic*
3*3*,* Ac#iuni !ac!ice indiEiduale de a.rare Iocul ac!ual cere din .ar!ea Duc!orilor s ac#ioneze cu e:icien# a!%! Fn a!ac, c%! i Fn a.rare, indi:eren! de .os!ul .e care Fl ocu. Fn ec8i.* +', ReEenirea ra.id Fn zona de $iDloc sau Fn .ro.ria Du$!a!e de !eren 4Fn :a#a .or#ii5, !a!onarea, de.osedarea adEersarului de $in)e i $arcaDul solici! .e l%n) o .re)!ire :izico-!e8nic cores.unz!oare i o bun .re)!ire !ac!ic* 7ac!ica colec!iE de a.rare a unei ec8i.e nu Ea .u!ea :i a.lica! cu succes, dac Duc!orii ei nu Eor aEea Fnsu i!e ele$en!ele !ac!icii indiEiduale Fn a.rare* Ele$en!ele !ac!icii indiEiduale sun!6 $arcaDul/ !a!onarea/ recu.erarea $in)ii* (arcajul MarcaDul adEersarului re.rezin! ac#iunea !ac!ic indiEidual .rin care un Duc!or al ec8i.ei Fn a.rare F$.iedic adEersarul direc! s .ri$easc $in)ea sau s se Fndre.!e direc! s.re .oar!* Cali!a!ea unui Duc!or Fn ac#iunile de a.rare nu es!e a.recia! nu$ai du. :elul Fn care de.osedeaz adEersarul de $in)e, ci, $ai ales, i du. cu$ el !ie s Doace :r $in)e, adic s se a eze cores.unz!or Fn !eren, Fn :unc#ie de .ozi#ia adEersarului, .ozi#ia $in)ii i .oar!a .ro.rie* Jn !o! !i$.ul Docului, a.r!orul !rebuie s se .laseze Fn a a :el Fn !eren, Fnc%! ansa de a in!erce.!a $in)ea s :ie $ai $are, Fnc8iz%nd sau deEiind dru$ul adEersarului s.re .oar!* ;en!ru realizarea unui bun $arcaD, a.r!orul !rebuie s res.ec!e ur$!oarele re-uli6 s se .laseze Fn!re adEersar i .oar!a .ro.rie .e linia i$a)inar din!re adEersar i $iDlocul .or#ii, corec!%ndu- i neFnce!a! .ozi#ia, Fn a a :el Fnc%! s .oa! cu.rinde Fn c%$.ul su Eizual a!%! $in)ea care circul Fn

di:eri!e .r#i ale !erenului, c%! i .e adEersar/ s se a eze .er$anen! Fn a a :el, Fnc%! adEersarul s nu se .oa! Fndre.!a direc! s.re .oar!, ci nu$ai ocolindu-l/ s se .laseze i s ac#ioneze as!:el, Fnc%! s obli)e .e adEersar s se de.laseze s.re $ar)inea !erenului/ s se .laseze i s ac#ioneze de a a $anier, Fnc%! s se a:le Fn .er$anen# de .ar!ea .iciorului cu care adEersarul conduce $in)ea, iar Fn a.ro.ierea .or#ii de .ar!ea .iciorului cu care aces!a u!eaz, +'0 Fncerc%nd s scoa! $in)ea, s o bloc8eze sa s o deEieze din !raiec!oria ei c!re .oar!* Jn anu$i!e :aze ale Docului, se Ea .u!ea Fnde.r!a de la linia i$a)inar din!re adEersar i .oar!, dac Fnde.r!area es!e Dus!i:ica! de consideren!e s.eciale* ?e e9e$.lu, $in)ea se )se !e .e .ar!ea o.us !erenului de Doc* Jn aces! caz, a.r!orul !rebuie s se .laseze $ai s.re $iDlocul !erenului, .en!ru a .u!ea in!erEeni $ai u or Fn s.riDinul Ereunui coec8i.ier al su* MarcaDul .oa!e :i6 s!ric! sau o$ la o$, de in!erce.#ie i de su.raEe)8ere* (arcajul strict sau om la om es!e a!unci c%nd adEersarul se )se !e Fn!re $in)e i a.r!or i dis!an#a din!re a!acan! i a.r!or es!e de .%n la un $e!ru* Aceas! :or$ de $arcaD se a.lic, de re)ul, nu$ai Fn Du$!a!ea de !eren .ro.rie, es!e carac!eris!ic a.rrii o$ la o$ i se $ai a.lic Fn cadrul a.rrii co$bina!e, Fn a.ro.ierea .or#ii .ro.rii* Se :olose !e cu succes i la :azele :i9e ale Docului* Marcarea s!ric! se reco$and s se a.lice c%nd adEersarul direc! es!e li.si! de Ei!ez i de !e8nica cores.unz!oare de. irii a.r!orului* (arcajul la interce+ie .resu.une si!uarea a.r!orului Fn!re adEersar i $in)e Fn aceea i linie sau Fn la!eral :a# de adEersar, la o dis!an# de circa 0 $e!ri* Se :olose !e la .asele lun)i ale adEersarilor i Fn si!ua#iile de in:eriori!a!e nu$eric unu con!ra doi* Solici! din .ar!ea Duc!orului ca.aci!a!e de an!ici.are, clarEiziune, Ei!ez de reac#ie i de de.lasare .e dis!an#e $ici* (arcajul la su+ra6e-here* La aceas! :or$ de $arcaD, a.r!orul se .laseaz .e linia care Fl une !e .e a!acan! cu .oar!a, la o dis!an# $ai $are :a# de a!acan!, la $iDlocul !erenului i din ce Fn ce $ai $ic cu c%! se a.ro.ie de .oar!* Jn $arcaDul de su.raEe)8ere, a.r!orul are .osibili!a!ea s obserEe ac#iunile i $i crile adEersarilor i ale .ar!enerilor, in!en#iile i $odul de

des: urare a a!acului adEers* (ijloace +entru .n6*area marcajului +* ?in de.lasare u oar .e !eren, Duc!orii dis.u i .e .erec8i, :r $in)e, unii e9ecu! la se$nal sonor $arcaDul, iar ceilal#i se de$arc 4al!erna!iE, +'-+0 e9ecu#ii .en!ru :iecare5* +'( &* Acela i e9erci#iu Fn care se in!roduce $in)ea* 3* Cen!rri de .e $ar)inea !erenului i e9ecu!area unor $o$en!e :i9e de Doc 4loEi!uri libere, corner5 Fn su.ra:a#a de .edea.s .en!ru :inalizare 4+ con!ra +, & con!ra &, al!erna!iE, +'-+0 e9ecu#ii .en!ru :iecare5* ,* Lansarea con!raa!acului de c!re .or!ar cu $%na sau cu .iciorul i :inalizare Fn condi#iile e9ecu!rii $arcaDului de c!re a.r!ori 4+ con!ra +, & con!ra &, al!erna!iE, +'-+0 e9ecu#ii .en!ru :iecare5*

Indicaii metodice Se Ea #ine con! Fn elaborarea $iDloacelor de :a.!ul c $arcaDul se FnEa# F$.reun cu de$arcaDul* A.r!orii Eor ur$ri .er$anen! adEersarul, :iecare din!re ei aE%nd un .lasa$en! o.!i$ Fn!re .oar! i a!acan!*
Tatonarea Es!e o ac#iune s.eci:ic a.r!orului i cons! din e9ecu!area unor $i cri de si$ulare a a!acului de de.osedare, .rin care se ur$re !e F$.iedicarea adEersarului cu $in)ea de a- i crea si!ua#ii :aEorabile de a!ac sau de .!rundere s.re .oar!* Sco.ul ac#iunii de !a!onare rezid Fn F$.iedicarea adEersarului cu $in)ea de a aEansa s.re .oar!, dar i de a Fn!%rzia a!acul adEers s .ro)reseze i s ac#ioneze liber* 7a!onarea $ai .oa!e :i considera! ca o ac#iune .re)!i!oare de.osedrii, Fn sensul c Fnain!e de a a!aca decisiE, Duc!orul !rebuie s e:ec!ueze o serie de $i cri i s ac#ioneze Fn a a :el, Fnc%! s )8iceasc in!en#iile adEersarului* C8iar dac Duc!orul care e9ecu! !a!onarea nu reu e !e s-l de.osedeze .e adEersar de $in)e, ceea ce se Fn!%$.l des!ul de :recEen!, a.r!orul realizeaz !o!u i dou lucruri esen#iale6 con!ribuie la or)anizarea a.rrii i$edia!e i u ureaz a!aca#ilor .osibili!a!ea de a s.riDini a.rarea* ?ac aces!e ac#iuni reu esc, ansele a!acului adEers sun! $ai di$inua!e* 7a!onarea se co$.une din!r-o serie de de.lasri ale a.r!orului6 Fnain!e, la!eral, Fna.oi, oblic, Fnain!e i Fna.oi, e9ecu!a!e cu $i cri scur!e

i re.ezi* ;en!ru ca !a!onarea s- i a!in) sco.ul, es!e necesar ca6 +'2

a.r!orul s se in!er.un .e direc#ia de a!ac a adEersarului, adic Fn!re .oar!a .ro.rie i adEersar/ a.r!orul s nu se lase Fn ela! de :en!ele adEersarului i s nu ri !e un a!ac decisiE sau s ac#ioneze .rea decis la $i crile Fn el!oare/ a.r!orul s ur$reasc cu .riEirea $ai Fn!%i $i crile .icioarelor i ale cor.ului e9ecu!a!e de adEersar i .e ur$ $in)ea* (ijloace +entru .n6*area taton*rii +* Iuc!orii dis.u i liber .e !eren si$uleaz ie irea la $in)e .en!ru de.osedare i re!ra)ere 4+'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* &* Acela i e9erci#iu, Fn care Duc!orii Fnain!eaz &-3 $ .%n Fn a.ro.ierea unul Dalon, si$ul%nd de.osedarea, i se re!ra) 4+'-+0 re.e- !ri .en!ru :iecare5* 3* ;e .erec8i :a# Fn :a#, dis!an# 3-, $ Fn!re Duc!ori, unul Fnain!eaz cu $in)ea la .icior, cellal! se re!ra)e cu s.a!ele, e9ecu!%nd 3-, $i cri de !a!onare .e o dis!an# de &' $ 4al!erna!iE, +'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* ,* Acela i e9erci#iu, Fn care aEe$ doi a!acan#i i un a.r!or Fn :a#a lor la &-3 $/ a!acan#ii se de.laseaz s.re .oar! cu .ase scur!e, iar a.r!orul se re!ra)e cu s.a!ele, e9ecu!%nd !a!onarea al!erna!iE a celor doi adEersari 4+'-+0 re.e!ri .en!ru :iecare5* 0* Garian!e ale e9erci#iilor 3 i ,, Fn care, du. 3-, $i cri de !a!onare, a.r!orul e9ecu! de.osedarea adEersarului de $in)e*

Indicaii metodice Iuc!orii care e9ecu! $i crile de !a!onare !rebuie s Fncerce s .un accen! .e deru!area adEersarului, Fn Eederea de.r!rii $in)ii de .iciorul aces!uia, $o$en! Fn care .o! e9ecu!a de.osedarea*
Recu+erarea min-ii ?e.osedarea adEersarului de $in)e es!e condi#iona! de .lasa$en!* ?eci, dac es!e bine .lasa!, a.r!orul .oa!e de.oseda adEersarul .rin in!erce.#ie, adic Fnain!e ca aces!a s in!re Fn .osesia $in)ii* Aces!a es!e $odul de de.osedare cel $ai clar* Jn cazul Fn care a.r!orul F i d sea$a c nu .oa!e e:ec!ua de.osedarea .rin in!erce.#ie, a!unci el Ea Fncerca s- i de.osedeze +'adEersarul Fn $o$en!ul c%nd aces!a .reia $in)ea* Jn $o$en!ul .relurii,

a!acan!ul F i concen!reaz cea $ai $are .ar!e a a!en#iei sale asu.ra $in)ii, a e9ecu#iei !e8nice* Jn aces! $o$en!, a!acan!ul nu s!.%ne !e Fnc si)ur $in)ea i, de aceea, a!acul 8o!r%! i ra.id, .rin sur.rindere, al a.r!orului are sor#i de izb%nd* C%nd $arcaDul es!e e:ec!ua! de la o dis!an# $ai $are i nu es!e .osibil de.osedarea Fnain!e sau Fn !i$.ul .relurii, a!unci a.r!orul se Ea a.ro.ia cu .ruden# de a!acan!, Fi Ea ur$ri cu a!en#ie $i crile i Ea !rece la a!acul .en!ru de.osedare nu$ai Fn $o$en!ul Fn care adEersarul ia de.r!a! $in)ea de la .icior* 7rebuie s re#ine$ :a.!ul c de.osedarea .rezin! dou Earian!e6 cu r$%nere Fn .osesia $in)ii i .en!ru .ar!ener* (ijloace +entru .n6*area recu+er*rii min-ii E9erci#ii i s!ruc!uri de e9erci#ii Fn care se .une accen! .e de.lasarea i lu.!a .er$anen! .en!ru recu.erarea $in)ii Duc!orilor a:la#i Fn a.rare*

Indicaii metodice Se Ea insis!a .e ac#iunile a.r!orilor concre!iza!e Fn lu.!a .en!ru recu.erarea $in)ii*
3*,* 7ac!ica Docului .or!arului ?a!ori! carac!eris!icii s.eci:ice in!erEeni!e Fn Docul Duc!orului de :o!bal s.ecializa! .e .os!ul de .or!ar 4.oa!e :olosi i $%inile Fn con!ac!ul cu $in)ea Fn s.a#iul su.ra:e#ei de .edea.s5, aces!a es!e unul din!re cei $ai i$.or!an#i co$.onen#i ai unei ec8i.e* Jn cadrul Docului, din .unc! de Eedere !ac!ic, ac!iEi!a!ea sa .oa!e :i .rezen! .rin ac#iuni !ac!ice indiEiduale i colec!iEe*

Pentru atac< 3*,*+* 7ac!ica indiEidual re.unerea $in)ii Fn Doc 4.rin .rocedeele s.eci:ice5 !rebuie e9ecu!a! s.re Duc!orii cei $ai bine de$arca#i, .lasa#i sau lansa#i .e .ozi#ii Eii!oare/
+'1 cunoa !erea !ac!icii 4sis!e$ului de Doc5 ec8i.ei i .rin !o! ce ea .oa!e :i $a!erializa! d .osibili!a!ea .or!arului s in!uiasc i s selec#ioneze $o$en!ul cel $ai .o!riEi!, .rocedeul !e8nic cel $ai indica!,

Duc!orul 4sau zona5 cel $ai :aEoriza! de ac#iunea Fn!re.rins, .en!ru ca $in)ea s aDun) acolo unde a dori!*

Pentru a+*rare< .lasa$en!ul corec! i ins.ira! Fn .oar! i Fn su.ra:a#a de .edea.s 4)%ndire !ac!ic5 .oa!e de!er$ina e:icien#a a.rrii .or#ii/ ie irile ins.ira!e, Fn Fn!%$.inarea $in)ii lansa! de a!acan#ii adEer i* ;or!arul !rebuie s ias Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s Fn cea $ai $are Ei!ez, .en!ru a aDun)e la $in)e Fnain!ea a!acan!ului, .e care o loEe !e nu$ai cu .iciorul s.re cen!rul !erenului, iar Fn caz de necesi!a!e, de.ar!e undeEa Fn a:ara !erenului, du. care reEine Fn s.a#iul .ro.riu/ Fn cazul a!acului .relun)i! al ec8i.ei .ro.rii, .rin a!ac .ozi#ional 4linia $iDloca ilor .las%ndu-se Fn zona cen!rului !erenului5, .or!arul .oa!e aEansa Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s, .en!ru a in!erEeni la orice $in)e !ri$is lun), s.re .ro.ria zon*

Pentru a+*rare< 3*,*&* 7ac!ica colec!iE colaborarea .er$anen! cu a.r!orii, diriD%ndu-le eEen!ualele in!erEen#ii sau $odi:icri de .lasa$en! Fn ac#iunile ce se des: oar Fn zona .ericuloas .en!ru .ro.ria .oar!, deci i la !oa!e $o$en!ele :i9e de Doc/ a.recierea Dus! 4in!uirea, an!ici.area5 a ac#iunilor sale !ac!ice indiEiduale, .en!ru a coincide cu cele ale celorlal#i Duc!ori .ar!ici.an#i la a.rarea .or#ii* Pentru atac< du. in!rarea Fn .osesia $in)ii, .or!arul !rebuie s analizeze c%! $ai ra.id si!ua#ia concre! din !eren, .en!ru a ale)e cea $ai bun solu#ie Fn re.unerea $in)ii Fn Doc* Co$unicarea Fn!re .or!ar i coec8i.ieri se :ace .rin Eoce, se$n cu $%na sau .ur i si$.lu .rin Fn#ele)ere reci.roc a in!en#iilor*
++' 3*0* Mo$en!ele :i9e de Doc Fn a!ac i a.rare

Mo$en!ele :i9e de Doc re.rezin! si!ua#iile Fn care arbi!rul Fnce.e i o.re !e Docul* Jn Doc, rezolEarea aces!ora, cu $iDloace !e8nico-!ac!ice dinain!e .re)!i!e Fn .rocesul de an!rena$en!, .o! de!er$ina c8iar Eic!oria* ?e aici rezid i s!ric!a necesi!a!e de a acorda .onderea necesar Fn

an!rena$en!e* ;re)!irea se e:ec!ueaz sub dou :or$e6 !eore!ic i .rac!ic* Jn cadrul .re)!irii !eore!ice se Ea ur$ri6 i$.or!an#a i aEan!aDele ce decur) din e9ecu!area corec! din .unc! de Eedere !e8nic i !ac!ic a $o$en!elor res.ec!iEe 4Fn a!ac i a.rare5/ e9.licarea i descrierea .e !abl, la $ac8e!a !erenului de :o!bal sau c8iar .e !eren, rezolEarea :iecrui $o$en! :i9 de Doc, .en!ru a :i Fn#eles i re#inu! de :iecare Duc!or Eiza!* Cu aces!e ocazii, se Ea e9.lica rolul :iecruia Fn cadrul ac#iunii !ac!ice res.ec!iEe 4a!%! Fn a!ac, c%! i Fn a.rare5* Jn cadrul .re)!irii.rac!ice, se reco$and ur$!oarea succesiune, Eiz%nd a!%! a!acul, c%! i a.rarea6 e9ecu!area ac#iunilor !e8nico-!ac!ice :r adEersar 4cu re.e!rile necesare5, du. ce au :os! clar e9.lica!e/ e9ersarea cu adEersar/ e9ecu!area lor Fn cadrul Docurilor coal, cu o.ririle de ri)oare .en!ru corec!are, FnE#are, .er:ec#ionare i consolidare/ ur$rirea e9ecu!rii lor 4a corec!i!udinii i o.or!uni!#ii5 Fn Docuri* Jn Docul de :o!bal Fn!%lni$ ur$!oarele momente fi/e6 %o6itura de .nce+ere 4la Fnce.u!ul :iecrei re.rize sau du. Fnscrierea unui )ol5 ?is.unerea Duc!orilor Fn a!ac 4Fn .osesia $in)ii5 !rebuie realiza! Fnc%! s :aEorizeze o ac#iune .rin sur.rindere i .e c%! .osibil :inaliza! cu )ol* ;en!ru ec8i.a Fn a.rare 4la loEi!ura de Fnce.ere5, se i$.une o a ezare Dudicioas Fn Eederea con!racarrii unei eEolu#ii .rin sur.rindere .e zone sau culoar libere a adEersarului* +++ %o6iturile libere LoEi!urile libere sun! acorda!e de c!re arbi!rul de cen!ru .en!ru in:rac#iunile .reEzu!e de re)ula$en! 4:aul!, Doc .ericulos e!c*5 Fn !o! !erenul de Doc, $ai .u#in su.ra:a#a de .edea.s, unde se .oa!e acorda loEi!ur de la ++ $* Jn!ruc%! loEi!urile direc!e din zona din a.ro.ierea careului de +( $ sun! cele $ai :aEorabile .en!ru ec8i.a din a!ac i .ericuloase .en!ru cea din a.rare, consider$ c !rebuie s le acord$ o a!en#ie deosebi!* +* %o6itura liber* direct* Se .oa!e e9ecu!a de c!re un Duc!or s.ecializa!, :r sau cu aDu!orul al!or coec8i.ieri, Fn cadrul unei sc8e$e bine .re)!i! an!erior*

Jn cazul unei e9ecu#ii indiEiduale, reu i!a aces!eia de.inde de corec!i!udinea .rocedeului !e8nic u!iliza!, de ri.os!a a.r!orilor, de condi#iile a!$os:erice i de s!area !erenului* C%nd a.rarea :or$eaz un zid bine or)aniza!, se Ea Fncerca e9ecu!area unei loEi!uri cu e:ec!, de c!re un Duc!or s.ecializa!* Jn :unc#ie de locul de unde se e9ecu! loEi!ura 4:a# de zid i .oar!5, $in)ea .oa!e :i loEi! as!:el, Fnc%! s ocoleasc zidul .rin drea.!a sau s!%n)a 4s.re col#ul liber al .or#ii5 sau .es!e zid, de .re:era! Fn col#ul lun) sus* Jn cazul unei bre e e9is!en!e sau .roduse de un a!acan! ce s-a in:il!ra! Fn zid i la un $o$en! da! .rse !e aces! loc, se .oa!e u!a .rin aces! s.a#iu, .en!ru a sur.rinde .or!arul 4.rin .rocedeul cu ire!ul .lin5* C%nd ec8i.a nu dis.une de Duc!ori s.ecializa#i .en!ru as!:el de loEi!uri 4inconsecEen#i Fn e9ecu#ii5, an!renorul .re)!e !e Fn .realabil c%!eEa sc8e$e !ac!ice de lucru la care .o! .ar!ici.a doi sau $ai $ul#i Duc!ori, .en!ru a deru!a a.rarea adEers* Jn aces!e cazuri, si$ulrile de u! sau direc#iile :alse de de.lasare a Duc!orilor .ar!ici.an#i la loEi!ura liber !rebuie s :ie a!%! de conEin)!oare i na!urale, Fnc%! a.r!orii din zid i .or!arul s nu .oa! in!ui cine :inalizeaz ac#iunea* Jn le)!ur cu .lasa$en!ul .or!arului, din .rac!ica :o!balului in!ern i in!erna#ional s-a s!abili! ideea c, la loEi!urile libere care necesi! :or$area zidului de a.r!ori, .or!arul Fl diriDeaz Fn a a :el, Fnc%! s aco.ere o .ar!e a .or#ii, el .las%ndu-se Fn cealal! .ar!e* Jn ul!i$ii ani, s-a cons!a!a! c e9ecu!an#ii aces!or loEi!uri s-au .er:ec#iona! ++& Fn a a $sur, Fnc%! :oar!e $ul!e )oluri 4 u!uri cu e:ec!5 au :os! $arca!e .es!e zid, e9ac! Fn .ar!ea o.us .lasa$en!ului .or!arului* Nu .u!e$ :ace abs!rac#ie de :ac!orii care :aEorizeaz sau de:aEorizeaz eEolu#ia .or!arului la loEi!urile libere cu zid* Ia! c%!eEa e9e$.le6 dis!an#a de la care se e9ecu! loEi!ura liber/ nu$rul de a.r!ori dis.u i Fn zid/ in:il!rarea a unuia sau a doi a!acan#i Fn zid/ un)8iul din care se e9ecu! loEi!ura liber/ direc#ia elanului i .rocedeul !e8nic :olosi! de c!re e9ecu!an#i/ co$bina#ia !ac!ic din care se e9ecu!/ dac .or!arul are soarele Fn :a#/ s!area !erenului 4$oale, !are, noroios, Fn)8e#a! e!c*5 &* %o6itura liber* indirect* Jn!ruc%! din aces! )en de loEi!ur nu se .oa!e $arca direc! un )ol,

ea se realizeaz .rin cel .u#in o .as Fnain!e de u!ul la .oar! 4s.re deosebire de loEi!ura direc!5* ?ac e9ecu#ia ei din orice al! .unc! din !eren nu ridic .roble$e deosebi!e .en!ru a$bele ec8i.e 4a!ac, a.rare5, Fn cazul acordrii ei Fn in!eriorul su.ra:e#ei de .edea.s cons!i!uie, Fn s.ecial .en!ru ec8i.a din a.rare, un $o$en! deosebi! de cri!ic* Jn aces! caz, a.r!orii Eor ur$ri s do$ine adEersarul .rin!r-un nu$r $ai $are de Duc!ori, are s $arc8eze s!ric! .e cei $ai Ealoro i adEersari* ;or!arul se Ea .lasa .e direc#ia cea $ai conEenabil, diriD%nd :or$area zidului* ?e obicei, zidul aco.er a.roa.e !oa! .oar!a i nu se des:ace dec%! du. .ri$a .as* Ec8i.a din a!ac, aEan!aDa! de locul a.ro.ia! de .oar!, F i Ea or)aniza ec8i.a din .unc! de Eedere !ac!ic Fn a a $sur, Fnc%! du. +-3 .ase s .oa! :inaliza e:icien!* >l!i$a .as .oa!e :i e:ec!ua! razan! cu solul sau cu bol! .es!e un )ru. de a.r!ori* ?eci, :inalizarea es!e .osibil cu .iciorul sau cu ca.ul, de c!re Duc!orul Eiza! .rin!r-o de$arcare scur! i deru!an! s.re .ozi#ia cea $ai :aEorabil u!ului* %o6itura de la :: m 0de +edea+s*1 Se acord de c!re arbi!rul de cen!ru Fn cazul co$i!erii unui :aul! Fn su.ra:a#a de .edea.s 4careul de +( $5 asu.ra a!acan!ului sau un a.r!or Doac $in)ea cu $%na* ++3 A:l%ndu-se :a# Fn :a#, .or!arul i Duc!orul dese$na! s e9ecu!e loEi!ura !rebuie s ac#ioneze Fn $odul ur$!or6 .or!arul se .laseaz Fn $iDlocul .or#ii, Fn .ozi#ia :unda$en!al Fnsu i!, concen!r%ndu-se asu.ra e9ecu#iei adEersarului / es!e indica! ca .or!arul s ur$reasc $i carea .icioarelor a!acan!ului .e !i$.ul elanului i Fn s.ecial .iciorul care Ea loEi $in)ea, .en!ru a in!ui, cu o cli. $ai deEre$e, .rocedeul .e care Fl Ea :olosi, :r a ne)liDa obserEarea $in)ii/ e9ecu!an!ul loEi!urii de la ++ $ es!e de obicei unul din Duc!orii s.ecializa#i care F i a az $in)ea la .unc!ul res.ec!iE, du. care se re!ra)e c%#iEa .a i 4la dis!an#a la care s-a obi nui!5* Elanul !rebuie as!:el e9ecu!a! 4$ai ra.id sau $ai len!5, Fnc%! s nu dea as!:el .osibili!a!ea .or!arului s sesizeze realele in!en#ii 4.rocedeul !e8nic de e9ecu#ie, direc#ia Fn care dore !e s u!eze e!c*5* Iuc!orii din s.a!ele e9ecu!an!ului loEi!urii de la ++ $, a:la#i .e se$icercul din a:ara careului de +( $ 4din a.rare i din a!ac5, Eor ur$ri :iecare s in!re Fn .osesia $in)ii dac aceas!a rico eaz din barele .or#ii, dac es!e bo9a! sau sca. din con!rolul .or!arului*

Cornerul 0lo6itura de col1 Se acord de c!re arbi!rul de cen!ru, Fn cazul c%nd $in)ea, :iind a!ins de orice a.r!or, iese Fn a:ara !erenului, de. ind linia de .oar! Fn Fn!re)i$e* Iuc!orii ec8i.ei din a!ac, care bene:iciaz de loEi!ura de col#, se Eor .lasa Fn zona .or#ii adEersarului 4Fn su.ra:a#a de .edea.s5 Fn :unc#ie de6 scorul .%n Fn acel $o$en!/ Fnl#i$ea i $ies!ria Duc!orilor .ro.rii de a :inaliza .rin u! sau loEi!ur cu ca.ul/ Fnl#i$ea i nu$rul a.r!orilor a:la#i Fn su.ra:a#a de .edea.s* E9ecu!area loEi!urii de col# se .oa!e :ace .rin!r-o .as scur! la un coec8i.ier a:la! Fn .reaD$ sau loEi!ur lun) .%n Fn zona .or#ii 4.e sus cu bol! sau razan!5* Iuc!orii ec8i.ei din a.rare se Eor .lasa Fn zona .ro.riei .or#i 4Fn su.ra:a#a de .edea.s5, Fn :unc#ie de6 ++, nu$rul a!acan#ilor .ar!ici.an#i la loEi!ura de col# i .lasa$en!ul aces!ora 4indica! s :ie su.ranu$eric5/ nu$rul i $ies!ria Duc!orilor Fnal#i ai ec8i.ei din a!ac* ;or!arul se Ea .lasa de obicei la niEelul barei o.use direc#iei loEi!urii de la col#, iar la cealal! bar, un a.r!or* E9ecu!an!ul loEi!urii de la col# 4de Fnal! $ies!rie5 .oa!e $arca direc! un )ol* Cel .u#in doi Duc!ori Eor r$%ne Fn :a# .en!ru ini#ierea eEen!ual a unui con!raa!ac adEers* Iuc!orii din a!ac Eor ur$ri s se de$arce .e !i$.ul zborului $in)ii s.re direc#iile cele $ai :aEorabile .relurii i :inalizrii* Jn acela i !i$., a.r!orii .rin!r-un $arcaD s!ric! Eor F$.iedica .e a!acan#i Fn ac#iunile lor* ;en!ru a.r!ori, se indic Fn $od s.ecial luarea .ri$ului .lan :a# de a!acan! 4Fn!re $in)e i a!acan!5, .en!ru a .relua $in)ea 4a in!ra Fn .osesia ei5 sau res.in)e cu ca.ul sau .iciorul Fn a:ara s.a#iului de .edea.s, i nu$ai dac si!ua#ia o .er$i!e, s .aseze .or!arului* A!acan#ii se Eor de$arca .rin sur.rindere cu $i cri Fn el!oare, .en!ru a dob%ndi .ozi#ia i locul cel $ai indica!* Ne:iind .ozi#ie de o:said la aces! )en de loEi!uri 4Fn .ri$a :az5, se i$.une o $ai $are a!en#ie a!%! din .ar!ea a!acan#ilor, c%! i a a.r!orilor* "runcarea de la mar-ine Considera! de c!re unii Duc!ori o ac#iune de $ai $ic i$.or!an#, ace !ia nu acord su:icien! a!en#ie .en!ru .er:ec#ionarea ei Fn cadrul an!rena$en!ului i, $ai ales, nici Fn !i$.ul Docurilor nu e9.loa!eaz la

$a9i$u$ 4:r )%ndire !ac!ic5 si!ua#iile din care ec8i.a ar bene:icia de un aEan!aD* Aruncarea de la $ar)ine e9ecu!a! corec!, doar din .unc! de Eedere !e8nic, r$%ne o si$.l e9ecu#ie de re.unere a $in)ii Fn Doc* ?e aceea, Duc!orii Eor :i .re)!i#i i din .unc! de Eedere !ac!ic* I$.or!an#a reu i!ei es!e e)al a!%! .en!ru ec8i.a a:la! Fn a!ac, c%! i .en!ru cea din a.rare* (in-ea de arbitru Se acord de c!re arbi!rul de cen!ru du. Fn!reru.erea Docului, de e9e$.lu6 o.rirea Docului a!unci c%nd o .ersoan a in!ra! Fn !eren e!c* E9ecu!area $in)ii de arbi!ru Fn zonele de la $iDlocul !erenului nu cons!i!uie un aEan!aD sau dezaEan!aD deosebi! .en!ru una sau ++0 cealal! ec8i.* Jns Fn zonele din a.ro.ierea .or#ilor i$.une :iecrei ec8i.e luarea unor $suri adecEa!e .en!ru Fnl!urarea .ericolului, .en!ru ec8i.a din a.rare sau crearea i$edia! a unui aEan!aD .ozi#ional i de a $arca .en!ru ec8i.a din a!ac* Jn!ruc%! din an)aDarea $in)ii Fn!re Duc!orii celor dou ec8i.e nu .oa!e :i in!ui! in!rarea Fn .osesia $in)ii, care .oa!e lua direc#ii i !raiec!orii ne.reEzu!e, Duc!orii din a!ac i a.rare !rebuie s ado.!e cea $ai e:icien! dis.unere a Duc!orilor Fn !eren* 3*(* Sis!e$ul de Doc

Sis!e$ul de Doc re.rezin! :or$a )eneral de a ezare, or)anizare i coordonare a !u!uror ac#iunilor .e !i$.ul Docului a celor ++ Duc!ori care co$.un ec8i.a* Sis!e$ul de Doc .resu.une deci, Fn .ri$ul r%nd, un dis.ozi!iE adic, o a ezare ini#ial Fn !eren, care d denu$irea sis!e$ului res.ec!iE sau a unei Earian!e* >nele din!re Docurile s.or!iEe ca 8andbalul, basc8e!ul i al!ele, da!ori! s.eci:icului lor, au :os! neEoi!e s ado.!e sis!e$e de Doc .ro.rii 4di:eri!e5 .en!ru a!ac i .en!ru a.rare, care se deosebesc, ca a ezare, or)anizare i coordonare* Jn Docul de :o!bal, acela i sis!e$ 4sau Earian!5 es!e :olosi! .e !oa! dura!a Docului, care .resu.une, Fns, o bun or)anizare i coordonare a ac#iunilor din a!ac i a.rare* Sis!e$ul se realizeaz .rin!r-o Dudicioas re.ar!izare a :or#elor 4Duc!orilor5 .e !eren, .rin s!abilirea i Fnsu irea .realabil a sarcinilor .e zone, culoare, co$.ar!i$en!e 4linii5 i .e .os!uri, a!%! .en!ru a!ac c%! i .en!ru a.rare* 7oa!e aces!ea,

F$.reun cu res.ec!area .rinci.iilor de colaborare dau ec8i.ei acea :or# uni!ar care o deosebe !e de al!ele* Jn li.sa aces!or co$.onen!e ale sis!e$ului, Docul unei ec8i.e deEine 8ao!ic, dezor)aniza! i cu a)lo$erri inu!ile i neDus!i:ica!e* Lua! izola!, ca un si$.lu dis.ozi!iE re.rezen!a! .rin c%!eEa ci:re, el a.are ca ceEa ri)id i iner!* Sis!e$ul de Doc es!e Fns Eiabil .rin !ac!ic res.ec!iE, .rin $iDloacele ei de realizare, colec!iEe i indiEiduale, ada.!a!e .er$anen! la Docul adEersarului i la .ar!icu- lari!#ile lui* ++( Iocul Fn sis!e$ o:er ec8i.elor .osibili!a!ea Ealori:icrii cuno !in#elor acu$ula!e de c!re Duc!ori du. un .lan or)aniza!, eli$in%nd risi.a ira#ional de ener)ie, econo$isind-o .en!ru ac#iunile de :inalizare sau Fn lu.!a a.ri) .en!ru a.rarea .or#ii* Iuc!orii de e9ce.#ie .o! o:eri sis!e$ului ado.!a! o Ealoare deosebi!* Sis!e$ul de Doc !rebuie s Fnde.lineasc o serie de cerine, cu$ ar :i6 s ur$eze calea eEolu#iei )enerale a :o!balului, indi:eren! dac ne re:eri$ la $odi:icri ale re)ula$en!ului sau la .er:ec#ionrile 4nou!#ile5 !e8nico-!ac!ice aduse Docului/ s Fn!runeasc, Fn unani$i!a!e, a.recieri dac el serEe !e ec8i.a a!%! Fn a!ac, c%! i Fn a.rare/ s :ie elas!ic, condi#ie de baz, care .resu.une ca.aci!a!ea ec8i.ei de a- i $odela ansa$blul de ac#iuni !ac!ice 4indiEiduale i colec!iEe, a!%! Fn a!ac, c%! i Fn a.rare5, Fn :unc#ie de cerin#ele concre!e ale eEolu#iei Docului* S.re e9e$.li:icare, a$in!i$ doar !recerea ra.id i e:icien! din a.rare Fn a!ac i din a!ac Fn a.rare, con!ribu#ia direc! a a.r!orilor la cons!ruirea a!acului i, Fn aceea i $sur, a a!acan#ilor, la realizarea sarcinilor a.rrii/ s o:ere des: urarea unui Doc ec8ilibra! Fn ceea ce .riEe !e realizarea a!acului i a.rrii* Cu e9ce.#ia unor cazuri deosebi!e i Dus!i:ica!e din .unc! de Eedere s!ra!e)ic, .rin sis!e$ul a.lica! 4a ezarea i ac#ionarea Duc!orilor5, Docul nu !rebuie s :ie .ur o:ensiE, ne)liD%nd $surile .en!ru a.rare, i nici nu !rebuie s se bazeze nu$ai .e de:ensiE* Jn :o!balul ac!ual e9is! $ai $ul!e Earian!e ale sis!e$ului de Doc, :olosi! de ec8i.e a!%! Fn a!ac c%! i Fn a.rare, Fn sco.ul ob#inerii unor rezul!a!e :aEorabile, #in%nd con! de s.eci:icul co$.e!i#iei, de .ar!iculari!#ile i caren#ele Fn .re)!ire sesiza!e Fn an)renaDul ec8i.elor adEerse, scor e!c* 4I* Mo!roc i G* CoDocaru, +11+5*

++2 Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Sis!e$e orien!a!iEe de Doc .en!ru a!ac + +-+-0-3-+ ;en !ru & +-+-,-,-+ 3 +-+-3-,-& :a + +-+-,-3-& ;en !ru & +-+-3-,-& + +-+-&-,-3 :aza a ;en! & +-+-&-3-, ru 3 +-+-&-&-0 :aza a , +-+-+-&-( III-a Sis!e$e + & + & + & 3 , orien!a!iEe de Doc .en!ru a.rare +-+-&-,-3 ;en !ru +-+-3-,-& +-+-3-,-& ;en! :a ru +-+-,-3-& :aza a +-+-,-,-+ +-+-0-3-+ ;en! +-+-(-&-+ ru +-+-2-+-+ :aza a

Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a Garian!a

++3m+*rirea con6enional* a terenului +e culoare

CU%$"R CU%$"R ; !T?N4" CU%$"R : ; "PT" DR

C NTR"%

++1 @onele terenului de joc @$N" "PBR"R

9Cm

;Dm

@$N" 9

9Cm

@$N" 9Cm ;

"T"C @$N" : ;Dm

+&' C"PIT$%U% IV % 4I% 7$CU%UI 0R 4U%"( NTU% D 7$C1

%e-ea : , Terenul de joc

Dimensiuni 7erenul de Doc !rebuie s :ie de :or$ dre.!un)8iular* Lun)i$ea liniilor de $ar)ine !rebuie s :ie Fn !oa!e cazurile $ai $are dec%! lun)i$ea liniilor de .oar!* Lun)i$ea !erenului es!e cu.rins Fn!re 1' $ i +&' $, iar l#i$ea Fn!re ,0 $ i 1' $* ;en!ru Docurile in!erna#ionale, lun)i$ea !erenului !rebuie s :ie cu.rins Fn!re +'' $ i ++' $, iar l#i$ea Fn!re (, $ i 20 $* (arcajul terenului 7erenul de Doc !rebuie s :ie $arca! cu linii* Aces!e linii :ac .ar!e in!e)ran! din su.ra:e#ele .e care le deli$i!eaz* Liniile de de$arca#ie cele $ai lun)i, Fn nu$r de dou, sun! nu$i!e linii de $ar)ine* Cele dou linii $ai scur!e sun! nu$i!e linii de .oar!* 7oa!e liniile Eor aEea o l#i$e $a9i$ de +& c$* 7erenul de Doc es!e F$.r#i! Fn dou Du$!#i e)ale .rin linia $edian* ;unc!ul de la cen!ru Ea :i $arca! Fn $iDlocul liniei $ediane* Jn Durul aces!ui .unc! se !raseaz un cerc cu raza de 1,+0 $* !u+rafaa de +oart* La :iecare e9!re$i!a!e a !erenului de Doc es!e deli$i!a! o su.ra:a# de .oar! cu ur$!oarele carac!eris!ici6 dou linii se Eor !rasa .er.endicular .e :iecare linie de .oar!, la 0,0' $ de la .ar!ea in!erioar a :iecrui s!%l. al .or#ilor* Aces!e linii se Fn!ind Fn !eren .e o dis!an# de 0,0' $ i sun! uni!e .rin!r-o linie .aralel cu linia de .oar!* S.a#iul deli$i!a! de aces!e linii i linia de .oar! se nu$e !e su.ra:a#a de .oar!* !u+rafaa de +edea+s* La :iecare e9!re$i!a!e a !erenului de Doc es!e deli$i!a! o su.ra:a# de .edea.s cu ur$!oarele carac!eris!ici6 dou linii se Eor
+&+ !rasa .er.endicular .e :iecare linie de .oar! la +(,0' $ de la .ar!ea in!erioar a :iecrui s!%l. al .or#ilor* Aces!e linii se Fn!ind Fn !eren .e o dis!an# de +(,0' $ i sun! uni!e .rin!r-o linie .aralel cu linia de .oar!* S.a#iul deli$i!a! de aces!e linii i linia de .oar! se nu$e !e su.ra:a#a de .edea.s* Jn in!eriorul :iecrei su.ra:e#e de .edea.s se $arc8eaz un .unc! de unde se e9ecu! loEi!urile de .edea.s, la ++ $ de $iDlocul liniei care une !e cei doi s!%l.i ai .or#ii i la dis!an# e)al de ace !i s!%l.i* Jn e9!eriorul :iecrei su.ra:e#e de .edea.s se !raseaz un arc de cerc, cu raza de 1,+0 $, care are dre.! cen!ru .unc!ul de la ++ $* !tea-uri La :iecare col# al !erenului de Doc !rebuie :i9a! c%!e un s!ea) al crui su.or!, neascu#i!, Ea aEea o Fnl#i$e $ini$ de +,0' $* C%!e un s!ea)

si$ilar .oa!e :i, de ase$enea, .lasa! la :iecare e9!re$i!a!e a liniei $ediane, la cel .u#in + $ de la linia de $ar)ine, Fn e9!eriorul !erenului de Doc* "rcul de cerc de la colul terenului La :iecare col#, Fn in!eriorul !erenului de Doc se !raseaz c%!e un arc de cerc cu raza de + $ i aE%nd ca cen!ru s!e)ul de la col#* Porile ;or#ile sun! :i9a!e Fn cen!rul :iecrei linii de .oar!* Ele sun! alc!ui!e din doi s!%l.i Eer!icali, care se Fnal# la dis!an# e)al de s!ea)urile de la col#ul !erenului i care sun! uni#i deasu.ra .rin!r-o bar !ransEersal* ?is!an#a in!erioar din!re cei doi s!%l.i es!e de 2,3& $, iar .ar!ea in:erioar a barei !ransEersale se a:l la &,,, $ de la .$%n!* Cei doi s!%l.i !rebuie s aib aceea i l#i$e i )rosi$e, care nu !rebuie s de. easc +& c$* Linia de .oar! Ea :i !rasa! cu aceea i l#i$e ca i )rosi$ea s!%l.ilor i barei !ransEersale* Se .o! $on!a .lase la .or#i, aces!ea :iind :i9a!e i de .$%n! Fn s.a!ele .or#ilor, cu condi#ia, !o!u i, ca ele s :ie bine .rinse .en!ru a nu Dena .or!arul* S!%l.ii i bara !ransEersal !rebuie s :ie de culoare alb* (*suri de securitate ;or#ile !rebuie s :ie bine :i9a!e Fn .$%n!* ;or#ile $obile nu .o! :i :olosi!e dec%! dac rs.und cerin#elor $ai sus $en#iona!e* +&&

+&3 %e-ea ; , (in-ea

Caracteristici i dimensiuni U es!e de :or$ s:eric/ U es!e con:ec#iona! din .ielesau din al! $a!erial cores.unz!or/ U are o circu$:erin# de cel $ul! 2' c$ i de cel .u#in (- c$/ U are o )reu!a!e de $a9i$u$ ,0' )r i $ini$u$ ,+' )r la Fnce.u!ul Docului/ & U are )r/c$ o .resiune cu.rins Fn!re ',( i +,+ a!$os:ere 4(''-+*+'' 5* 3nlocuirea min-ii nere-ulamentare ?ac $in)ea se s.ar)e sau se de!erioreaz Fn !i$.ul Docului6 U Docul !rebuie o.ri!/

U Docul se Ea relua, cu o nou $in)e, .rin!r-o $in)e de arbi!ru de .e locul Fn care se )sea .ri$a $in)e Fn $o$en!ul Fn care s-a de!eriora! 4a deEeni! necores.unz!oare5* ?ac $in)ea se s.ar)e sau se de!erioreaz a!unci c%nd nu es!e Fn Doc, Fnain!e de e9ecu!area loEi!urii de Fnce.ere, a loEi!urii de la .oar!, a unei loEi!uri de la col#, a unei loEi!uri libere, a unei loEi!uri de .edea.s sau a unei aruncri de la $ar)ine, Docul se Ea relua Fn $od cores.unz!or* Min)ea nu .oa!e :i Fnlocui! Fn !i$.ul Docului dec%! cu .er$isiunea arbi!rului* +&, %e-ea 9 , Num*rul juc*torilor

7uc*tori Orice Doc se dis.u! Fn!re dou ec8i.e :or$a!e :iecare din $a9i$u$ ++ Duc!ori, din care unul Ea :i .or!ar* Nici un Doc nu se .oa!e des: ura dac una din ec8i.e are $ai .u#in de 2 Duc!ori Fn !erenul de Doc* Com+etiii oficiale Jn orice Doc dis.u!a! Fn cadrul co$.e!i#iilor o:iciale ale "I"A sau Fn co$.e!i#iile or)niza!e de Con:edera#iile con!inen!ale i Asocia#iile na#ionale es!e .er$is s se recur) la cel $ul! 3 Fnlocuiri de Duc!ori* Re)ula$en!ul co$.e!i#iei !rebuie s .recizeze nu$rul Duc!orilor de rezerE Fn!re $ini$ 3 i $a9i$ 2 care .o! :i dese$na#i ca a!are* "lte jocuri La orice Doc se .oa!e recur)e la $a9i$u$ 0 Fnlocuiri de Duc!ori cu condi#ia ca6 U cele dou ec8i.e s cad de acord asu.ra nu$rului $a9i$ de Fnlocuiri .er$ise/ U arbi!rul s :ie in:or$a! asu.ra acordului Fnain!e de Fnce.erea Docului* ?ac arbi!rul nu a :os! in:or$a! sau dac nu in!erEine un acord Fnain!e de Fnce.erea Docului, nu se Eor .u!ea :ace $ai $ul! de 3 Fnlocuiri* 3n toate jocurile La :iecare Doc es!e obli)a!oriu s se co$unice arbi!rului nu$ele Duc!orilor de rezerE Fnain!e de Fnce.erea Docului* Iuc!orul de rezerE care nu a :os! dese$na! ca a!are nu Ea .u!ea .ar!ici.a la Doc* Procedura .nlocuirii juc*torilor Jnlocuirea unui Duc!or cu un Duc!or de rezerE !rebuie s res.ec!e ur$!oarele condi#ii6 U arbi!rul !rebuie s :ie in:or$a! Fn .realabil de :iecare Fnlocuire aEu! Fn Eedere/ U Duc!orul de rezerE Ea in!ra .e !erenul de Doc nu$ai du. ce Duc!orul care ur$eaz s :ie Fnlocui! a .rsi! !erenul de Doc i du. ce a

.ri$i! un se$n de FncuEiin#are din .ar!ea arbi!rului/ U Duc!orul de rezerE nu Ea in!ra .e !erenul de Doc dec%! Fn dre.!ul liniei $ediane i nu$ai c%nd Docul es!e o.ri!/ +&0 U Fnlocuirea se !er$in Fn $o$en!ul Fn care Duc!orul de rezerE in!r .e !erenul de Doc/ U Duc!orul de rezerE deEine as!:el Duc!or, iar cel Fnlocui! Fnce!eaz de a $ai :i Duc!or/ U un Duc!or care a :os! Fnlocui! nu $ai .oa!e .ar!ici.a la Doc/ U orice Duc!or de rezerE se su.une au!ori!#ii i deciziilor arbi!rului, indi:eren! dac es!e sau nu c8e$a! s Doace* 3nlocuirea +ortarului Oricare din Duc!orii de c%$. .oa!e Fnlocui .or!arul cu condi#ia ca6 U arbi!rul s :ie in:or$a! Fn .realabil de Fnlocuire/ U Fnlocuirea s se :ac Fn !i$.ul unei Fn!reru.eri a Docului* "bateriE!anciuni ?ac un Duc!or de rezerE in!r .e !eren :r .er$isiunea arbi!rului6 U Docul Ea :i o.ri!/ U Duc!orul de rezerE res.ec!iE Ea :i aEer!iza! 4i se Ea ar!a car!ona ul )alben5 i Ea !rebui s .rseasc !erenul de Doc/ U Docul se Ea relua cu o $in)e de arbi!ru de .e locul unde se a:la $in)ea Fn $o$en!ul Fn!reru.erii Docului* ?ac un Duc!or Fnlocuie !e .or!arul :r ca arbi!rul s :i :os! Fn .realabil Fn !iin#a!6 U Docul Ea con!inua/ U Duc!orii EinoEa#i Eor :i aEer!iza#i 4li se Ea ar!a car!ona ul )alben5 c%nd $in)ea nu $ai es!e Fn Doc* ;en!ru orice al! aba!ere la aceas! le)e, Duc!orul res.ec!iE Ea :i aEer!iza!* (odul de reluare a jocului ?ac Docul a :os! Fn!reru.! de c!re arbi!ru .en!ru a da un aEer!is$en!, Docul se Ea relua .rin!r-o loEi!ur liber indirec!, e9ecu!a! de un Duc!or al ec8i.ei adEerse, de .e locul unde se a:la $in)ea Fn $o$en!ul Fn!reru.erii Docului* liminarea juc*torilor sau a juc*torilor de re)er6* >n Duc!or care a :os! eli$ina! Fnain!e de loEi!ura de Fnce.ere a Docului nu .oa!e :i Fnlocui! dec%! de unul din Duc!orii de rezerE no$inaliza#i* >n Duc!or no$inaliza! ca Duc!or de rezerE care a :os! eli$ina! :ie Fnain!e, :ie du. loEi!ura de Fnce.ere a Docului, nu .oa!e :i Fnlocui!* +&( %e-ea A , chi+amentul juc*torilor

(*suri de securitate Ec8i.a$en!ul sau #inu!a Duc!orului nu !rebuie Fn nici un caz s .rezin!e Ereun .ericol .en!ru el Fnsu i sau .en!ru ceilal#i Duc!ori* Aceas! $sur se a.lic i biDu!eriilor de orice :el* chi+amentul de ba)* Ec8i.a$en!ul de baz al :iecrui Duc!or se co$.une din6 U !ricou/ U or! dac Duc!orul .oar! c8ilo#i !er$ici, ace !ia !rebuie s :ie de aceea i culoare cu cea do$inan! a or!ului/ U Da$biere/ U a.r!ori .en!ru !ibie/ U )8e!e* "+*r*torile +entru tibie< U !rebuie s :ie Fn Fn!re)i$e aco.eri!e de Da$biere/ U !rebuie s :ie con:ec#iona!e din!r-un $a!erial cores.unz!or 4cauciuc, .las!ic sau $a!eriale si$ilare5/ U !rebuie s asi)ure un )rad de .ro!ec#ie cores.unz!or* Portarii ;or!arul !rebuie s .oar!e un ec8i.a$en! de culoare di:eri! :a# de ceilal#i Duc!ori, arbi!ri i arbi!ri asis!en#i* "bateriE!anciuni ;en!ru orice aba!ere de la aceas! le)e6 U Docul nu Ea :i nea.ra! Fn!reru.!/ U Duc!orul care Fncalc aceas! le)e !rebuie !ri$is Fn a:ara !ere- nului de Doc de c!re arbi!ru, .en!ru a- i .une Fn ordine ec8i.a$en!ul/ U Duc!orul Fn cauz !rebuie s .rseasc !erenul de Doc la .ri$a Fn!reru.ere a Docului, cu e9ce.#ia cazului Fn care i-a .us la .unc! deDa ec8i.a$en!ul/ U orice Duc!or care a .rsi! !erenul de Doc .en!ru a- i .une Fn ordine ec8i.a$en!ul nu Ea .u!ea rein!ra Fn !erenul de Doc dec%! cu FncuEiin#area arbi!rului/ U arbi!rul !rebuie s con!roleze s!area ec8i.a$en!ului Fnain!e de a .er$i!e rein!rarea Duc!orului Fn !erenul de Doc/ U Duc!orul nu Ea .u!ea reEeni .e !erenul de Doc dec%! a!unci c%nd $in)ea a Fnce!a! s $ai :ie Fn Doc*
+&2 >n Duc!or care a :os! !ri$is a:ar din !erenul de Doc .en!ru c a Fnclca! aceas! le)e i care .!runde 4sau reEine5 .e !ernul de Doc :r FncuEiin#area arbi!rului Ea :i sanc#iona! cu aEer!is$en! 4i se Ea ar!a car!ona )alben5* (odul de reluare a jocului ?ac Docul a :os! o.ri! de arbi!ru .en!ru a da un aEer!is$en!, Docul

se Ea relua cu o loEi!ur liber indirec!, e9ecu!a! de un Duc!or al ec8i.ei adEerse, de .e locul unde se a:la $in)ea Fn $o$en!ul Fn!reru.erii Docului* %e-ea D , "rbitrul

"utoritatea arbitrului "iecare Doc se dis.u! sub con!rolul unui arbi!ru care dis.une de au!ori!a!ea de.lin necesar .en!ru a Ee)8ea la a.licarea Le)ilor Docului Fn cadrul $eciului la care a :os! nu$i! s-l conduc* Com+etene i obli-aii "rbitrul trebuie< U s a.lice Le)ile Docului/ U s asi)ure con!rolul Docului Fn colaborare cu arbi!ri asis!en#i i, dac es!e cazul, cu al .a!rulea o:icial/ U s se asi)ure c :iecare $in)e :olosi! cores.unde cerin#elor Le)ii &/ U s se asi)ure c ec8i.a$en!ul Duc!orilor cores.unde cerin#elor Le)ii ,/ U s asi)ure :unc#ia de crono$e!ror i s .s!reze !oa!e Fnse$- nrile din !i$.ul Docului/ U s o.reasc Docul !e$.orar, s-l Fn!reru. sau s-l o.reasc de:ini!iE, dac du. .rerea sa se Fncalc Le)ile Docului/ U s o.reasc Docul !e$.orar, s-l Fn!reru. sau s-l o.reasc de:ini!iE, din cauza unor eEeni$en!e ne.reEzu!e, indi:eren! de na!ura lor/ U s o.reasc Docul dac, du. .rerea sa, un Duc!or es!e acciden!a! )raE i s dis.un !rans.or!area aces!uia Fn a:ara !erenului de Doc* >n Duc!or acciden!a! .oa!e reEeni .e !erenul de Doc nu$ai du. ce Docul a :os! relua!/ U s lase Docul s con!inue .%n c%nd $in)ea nu Ea $ai :i Fn Doc, dac, du. .rerea sa, un Duc!or es!e u or acciden!a!/
+&U s ia $suri ca orice Duc!or care are o .la) ce s%n)ereaz s .rseasc !erenul de Doc* Iuc!orul nu Ea .u!ea reEeni .e !eren dec%! cu .er$isiunea arbi!rului, du. ce aces!a a cons!a!a! c s%n)erarea a :os! o.ri!/ U s lase Docul s con!inue a!unci c%nd ec8i.a care a co$is o aba!ere .oa!e s ob#in un aEan!aD i s sanc#ioneze aba!erea co$is ini#ial dac aEan!aDul .resu.us nu s-a realiza!/ U s sanc#ioneze )re eala cea $ai )raE a!unci c%nd un Duc!or co$i!e si$ul!an $ai $ul!e )re eli/ U s ia $suri disci.linare F$.o!riEa oricrui Duc!or care a co$is o aba!ere sanc#ionabil cu aEer!is$en! sau eli$inare* Arbi!rul nu es!e obli)a! s in!erEin i$edia!, dar !rebuie s o :ac la .ri$a

o.rire a Docului/ U s ia $suri F$.o!riEa o:icialilor ec8i.ei care, du. .rerea sa, nu au un co$.or!a$en! res.onsabil i s-i eli$ine de .e !eren sau din i$edia!a a.ro.iere a aces!uia/ U s in!erEin la se$nalizarea arbi!rilor asis!en#i Fn .riEin#a inciden!elor .e care nu le-a .u!u! cons!a!a .ersonal/ U s ia $suri ca nici o .ersoan neau!oriza! s nu in!re .e !erenul de Doc/ U s dea se$nalul de reluare a Docului du. o o.rire a aces!uia/ U s !ri$i! au!ori!#ilor co$.e!en!e un ra.or! care s cu.rind in:or$a#ii cu .riEire la orice $sur disci.linar lua! F$.o!riEa Duc!orilor i/sau o:icialilor, .recu$ i al!e inciden!e .e!recu!e Fnain!e, Fn !i$.ul sau du. Doc* Deci)iile arbitrului ?eciziile arbi!rului asu.ra :a.!elor le)a!e de Doc sun! de:ini!iEe* Arbi!rul nu .oa!e sc8i$ba decizia dec%! dac cons!a! c aceas!a es!e )re i! sau dac, la a.recierea sa, 8o!r !e s #in sea$a de .rerea unuia din!re arbi!ri asis!en#i, cu condi#ia ca Docul s nu :i :os! relua!* %e-ea F , "rbitri asisteni

3ndatoriri Gor :i dele)a#i doi arbi!ri asis!en#i* arbi!rului, ace !ia au obli)a#ia s se$nalizeze6

Sub

rezerEa

deciziei

U dac $in)ea a ie i! Fn Fn!re)i$e din !erenul de Doc/ +&1 U crei ec8i.e Fi reEine aruncarea de la $ar)ine, loEi!ura de la col# sau loEi!ura de la .oar!/ U a!unci c%nd un Duc!or !rebuie s :ie sanc#iona!, .en!ru c se a:l Fn .ozi#ie a:ar din Doc/ U a!unci c%nd o ec8i. solici! o sc8i$bare de Duc!ori/ U Fn cazul unui co$.or!a$en! nes.or!iE sau orice al! inciden! Fn a:ara c%$.ului Eizual al arbi!rului/ U a!unci c%nd se co$i! )re eli Fn !i$. ce arbi!ri asis!en#i se a:l $ai a.roa.e de aces!ea dec%! arbi!rul 4aceas!a include, Fn cazuri e9ce.#ionale, orice )re eal co$is Fn su.ra:a#a de .edea.s5* "sistena Arbi!ri asis!en#i Eor aDu!a, de ase$enea, arbi!rul Fn asi)urarea res.ec!rii le)ilor Docului Fn cursul des: urrii .ar!idei* Jn cazuri s.eciale, ei .o! in!ra .e !eren .en!ru a s.riDini res.ec!area dis!an#ei de 1,+0 $* Jn caz de a$es!ec neDus!i:ica! sau co$.or!a$en! necores.un- z!or al unuia din!re arbi!ri asis!en#i, arbi!rul Ea renun#a la serEiciile sale, Fl Ea Fnlocui i Ea Fn!oc$i un ra.or! c!re au!ori!#ile co$.e!en!e*

%e-ea G , Durata +artidei

Re+ri)ele de joc ;ar!ida Ea aEea dou re.rize e)ale cu c%!e ,0 de $inu!e :iecare, cu condi#ia s nu se :i conEeni! asu.ra unei al!e dura!e, de co$un acord Fn!re arbi!ru i cele dou ec8i.e .ar!ici.an!e* Orice acord .riEind o $odi:icare a dura!ei unui Doc 4de e9e$.lu, reducerea :iecrei re.rize la ,' de $inu!e din cauza lu$inii insu- :icien!e5, !rebuie Fn $od i$.era!iE s in!erEin Fnain!e de loEi!ura de Fnce.ere i s :ie Fn con:or$i!a!e cu re)ula$en!ul co$.e!i#iei res.ec!iEe* Pau)a dintre re+ri)e Iuc!orii au dre.!ul la o .auz Fn!re cele dou re.rize* ;auza din!re re.rize nu !rebuie s de. easc +0 $inu!e* Re)ula$en!ul :iecrei co$.e!i#ii !rebuie s .recizeze clar dura!a .auzei din!re cele dou re.rize* ?ura!a .auzei din!re cele dou re.rize nu .oa!e :i $odi:ica! dec%! cu consi$#$%n!ul arbi!rului* "d*u-area tim+ului +ierdut cnd jocul a fost .ntreru+t "iecare re.riz !rebuie .relun)i! cu sco.ul adu)rii !i$.ului .ierdu! .en!ru6
+3' U sc8i$bri de Duc!ori/ U e9a$inarea Duc!orilor acciden!a#i/ U !rans.or!ul Duc!orilor acciden!a#i Fn a:ara !erenului de Doc/ U ac#iuni .en!ru .ierderea delibera! de !i$./ U .en!ru oricare al! $o!iE* ?ura!a .en!ru adu)area !i$.ului .ierdu! cu Fn!reru.erile de Doc es!e la la!i!udinea arbi!rului* %o6itura de +edea+s* ?ura!a :iecrei re.rize Ea :i .relun)i! .en!ru a .er$i!e e9ecu!area sau ree9ecu!area unei loEi!uri de .edea.s* Prelun-iri Re)ula$en!ul co$.e!i#iilor .oa!e .reEedea Ducarea de .relun)iri :or$a!e din dou re.rize e)ale* Jn aces!e circu$s!an#e se a.lic condi#iile s.eciale $en#iona!e de Le)ea -* $+rirea definiti6* a jocului >n Doc o.ri! de:ini!iE Fnain!e de e9.irarea !i$.ului re)ula$en!ar Ea :i reDuca!, Fn Fn!re)i$e, cu e9ce.#ia si!ua#iilor Fn care re)ula$en!ul co$.e!i#iei res.ec!iEe .reEede dis.ozi#ii con!rare* %e-ea H , %o6itura de .nce+ere i de reluare a jocului

Preliminarii Ale)erea !erenului se :ace .rin !ra)ere la sor#i e:ec!ua! cu aDu!orul unei $onede* Ec8i.a :aEoriza! de sor#i ale)e .oar!a Fn direc#ia creia Ea a!aca Fn .ri$a re.riz* Cealal! ec8i. Ea aEea loEi!ura de Fnce.ere a Docului* Ec8i.a care i-a ales !erenul Ea aEea loEi!ura de Fnce.ere a celei de-a doua re.rize* La Fnce.u!ul celei de-a doua re.rize a Docului, ec8i.ele sc8i$b !erenul i a!ac Fn direc#ia .or#ii o.use, :a# de .ri$a re.riz*

%o6itura de .nce+ere LoEi!ura de Fnce.ere es!e $odali!a!ea de Fnce.ere a .ar!idei sau a relurii Docului6 U la Fnce.u!ul .ar!idei/ U du. Fnscrierea unui )ol/ U la Fnce.u!ul celei de-a doua re.rize a Docului/ U la Fnce.u!ul :iecrei re.rize de .relun)iri, dac es!e cazul* Se .oa!e Fnscrie un )ol direc! din!r-o loEi!ur de Fnce.ere* Procedura< U !o#i Duc!orii !rebuie s se )seasc Fn .ro.ria lor Du$!a!e de !eren/
+3+ U Duc!orii ec8i.ei care nu bene:iciaz de loEi!ura de Fnce.ere !rebuie s s!ea la $ini$u$ 1,+0 $ de $in)e Fnain!e ca aceas!a s :ie Fn Doc/ U $in)ea !rebuie a eza! .e .$%n! Fn .unc!ul de la cen!ru/ U arbi!rul Ea da se$nalul de Fnce.ere a Docului/ U $in)ea Ea :i Fn Doc i$edia! ce es!e loEi! cu .iciorul i se $i c s.re Fnain!e/ U e9ecu!an!ul loEi!urii de Fnce.ere nu .oa!e Duca $in)ea a doua oar Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de al! Duc!or* C%nd o ec8i. a Fnscris un )ol, ec8i.a F$.o!riEa creia s-a $arca! )olul are loEi!ura de reluare a Docului* "bateriE!anciuni ?ac e9ecu!an!ul loEi!urii de Fnce.ere Doac $in)ea a doua oar :r ca aceas!a s :i :os! a!ins sau Duca! de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse de .e locul unde s-a co$is aba!erea* ;en!ru orice al! aba!ere la e9ecu!area loEi!urii de Fnce.ere, aceas! loEi!ur se Ea re.e!a* (in-ea de arbitru ?u. o Fn!reru.ere !e$.orar a Docului .roEoca! de o cauz ne.reEzu! Fn Le)ile Docului, Docul Ea :i relua! .rin!r-o $in)e de arbi!ru* Procedura Arbi!rul las $in)ea s cad .e .$%n! Fn locul unde aceas!a se )sea Fn $o$en!ul Fn care s-a Fn!reru.! Docul* Min)ea in!r Fn Doc Fnda! ce a a!ins .$%n!ul* "bateriE!anciuni Min)ea de arbi!ru se re.e! dac6 U $in)ea es!e a!ins de un Duc!or Fnain!e de a :i in!ra! Fn con!ac! cu .$%n!ul/ U $in)ea iese Fn a:ara !erenului de Doc, Fnain!e s :i :os! a!ins de un Duc!or* Condiii s+eciale LoEi!ura liber direc! acorda! unei ec8i.e Fn .ro.ria su.ra:a# de .oar! .oa!e :i e9ecu!a! din orice .unc! al aces!ei su.ra:e#e* LoEi!ura liber indirec! acorda! ec8i.ei Fn a!ac Fn su.ra:a#a de .oar! a adEersarului Ea :i e9ecu!a! de .e linia su.ra:e#ei de .oar! .aralel cu linia .or#ii, din .unc!ul cel $ai a.ro.ia! de locul unde s-a co$is aba!erea*

+3& Min)ea de arbi!ru e9ecu!a! .en!ru reluarea Docului, du. o o.rire !e$.orar a aces!uia, a!unci c%nd $in)ea se a:l Fn su.ra:a#a de .oar!, Ea :i e9ecu!a! de .e linia aces!ei su.ra:e#e .aralel cu linia .or#ii, din .unc!ul cel $ai a.ro.ia! de locul unde se a:la $in)ea Fn $o$en!ul o.ririi Docului* %e-ea I , (in-ea .n joc i afar* din joc

(in-ea afar* din joc Min)ea es!e a:ar din Doc a!unci c%nd6 U a de. i! Fn Fn!re)i$e o linie de .oar! sau o linie de $ar)ine, :ie .e .$%n!, :ie Fn aer/ U Docul a :os! o.ri! de c!re arbi!ru* (in-ea .n joc Min)ea es!e Fn Doc Fn orice al! $o$en!, inclusiE a!unci c%nd6 U reEine Fn !erenul de Doc din!r-un s!%l. al .or#ii, bar !ransEersal sau un s!ea) de col#/ U reEine Fn !erenul de Doc du. ce a loEi! arbi!rul sau un arbi!ru asis!en!, a!unci c%nd ace !ia se a:l Fn !erenul de Doc*

+33 %e-ea :C , 3nscrierea unui -ol

3nscrierea unui -ol >n )ol Ea :i Fnscris re)ula$en!ar a!unci c%nd $in)ea Ea de. i Fn Fn!re)i$e linia de .oar! Fn!re s!%l.ii .or#ii i .e sub bara !ransEersal, cu condi#ia ca, Fn .realabil, ec8i.a care a Fnscris s nu :i co$is nici o aba!ere de la Le)ile Docului* chi+a .n6in-*toare Ec8i.a care Ea Fnscrie cel $ai $are nu$r de )oluri Fn !i$.ul Docului Ea c% !i)a .ar!ida* C%nd cele dou ec8i.e Fnscriu acela i nu$r de )oluri sau nu Fnscriu nici un )ol, Docul Ea :i declara! e)al* Re-ulamentele com+etiiilor ;en!ru Docurile care se !er$in la scor e)al, re)ula$en!ele co$.e!i#iilor .o! s .reEad dis.ozi#ii .riEind .relun)irile sau al!e $odali!#i a.roba!e de International 52"2 Board, care s .er$i! s!abilirea ec8i.ei c% !i)!oare a Docului*

+3, %e-ea :: , "far* din joc 0ofsaid1

Po)iia afar* din joc A :i Fn .ozi#ie a:ar din Doc nu cons!i!uie o )re eal Fn sine* >n Duc!or se )se !e Fn .ozi#ie a:ar din Doc a!unci c%nd se a:l $ai a.roa.e de linia .or#ii adEerse dec%! $in)ea c%! i de .enul!i$ul adEersar* >n Duc!or nu se )se !e Fn .ozi#ie a:ar din Doc a!unci c%nd6 U se a:l Fn .ro.ria Du$!a!e de !eren/ U se a:l .e aceea i linie cu .enul!i$ul adEersar/ U se a:l .e aceea i linie cu ul!i$ii doi adEersari* "bateri ;ozi#ia a:ar din Doc a unui Duc!or nu !rebuie sanc#iona! dec%! dac, Fn $o$en!ul c%nd $in)ea a!in)e unul din coec8i.ierii si sau es!e Duca! de unul din ace !ia, du. .rerea arbi!rului, Duc!orul res.ec!iE .ar!ici. ac!iE la Doc6 U in!erEenind Fn Doc/ U in:luen#%nd un adEersar/ U ob#in%nd un aEan!aD din aceas! .ozi#ie* %i+sa abaterii Nu e9is! o:said a!unci c%nd un Duc!or .ri$e !e $in)ea direc!6 U din!r-o loEi!ur de la .oar!/ U din!r-o aruncare de la $ar)ine/ U din!r-o loEi!ur de la col#* "bateriE!anciuni ;en!ru orice aba!ere de la Le)ea o:saidului, arbi!rul Ea acorda ec8i.ei adEerse o loEi!ur liber indirec! care !rebuie e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is )re eala*
%e-ea :; , 4reeli i com+ort*ri nes+orti6e Lre elile i co$.or!rile nes.or!iEe !rebuie sanc#iona!e du. cu$ ur$eaz6 %o6itura liber* direct* Se Ea acorda loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse Duc!orului care, du. .rerea arbi!rului, co$i!e din ne)liDen#, i$.ruden# sau cu o :or# dis.ro.or#iona! una din ur$!oarele ase )re eli6 U loEe !e sau Fncearc s loEeasc cu .iciorul un adEersar/ U .une sau Fncearc s .un .iedic unui adEersar/ U sare asu.ra unui adEersar/ U a!ac un adEersar/ +30

U loEe !e sau Fncearc s loEeasc un adEersar/ U F$.in)e un adEersar* Se Ea acorda, de ase$enea, loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, c%nd un Duc!or co$i!e una din ur$!oarele .a!ru )re eli6 U a!ac .rin alunecare un adEersar .en!ru a in!ra Fn .osesia $in)ii i-l a!in)e Fnain!e de a Duca $in)ea/ U #ine un adEersar/ U scui. un adEersar/ U Doac Fn $od Eoi! $in)ea cu $%inile 4cu e9ce.#ia .or!arului Fn .ro.ria su.ra:a# de .edea.s5* Orice loEi!ur liber direc! Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is )re eala* %o6itura de +edea+s* 0+enaltJ1 Se Ea acorda o loEi!ur de .edea.s a!unci c%nd un Duc!or co$i!e Fn .ro.ria su.ra:a# de .edea.s una din aces!e zece )re eli, indi:eren! de locul unde se a:la $in)ea Fn acel $o$en!, cu condi#ia s :i :os! Fn Doc* %o6itura liber* indirect* Se Ea acorda loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, a!unci c%nd, du. .rerea arbi!rului, un Duc!or co$i!e una din ur$!oarele !rei )re eli6 U Doac de o $anier .ericuloas/ U F$.iedic Fnain!area unui adEersar/ U F$.iedic .or!arul s dea dru$ul $in)ii din $%ini* Se Ea acorda, de ase$enea, loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, a!unci c%nd .or!arul, )sindu-se Fn .ro.ria su.ra:a# de .edea.s, co$i!e una din ur$!oarele cinci )re eli/ U a!in)e din nou $in)ea cu $%inile du. ce i-a da! dru$ul, :r ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or/ U a!in)e $in)ea cu $%inile du. ce aceas!a i-a :os! !ri$is in!en#iona! cu .iciorul de c!re un coec8i.ier/ U a!in)e $in)ea cu $%inile a!unci c%nd aceas!a es!e !ri$is direc! de un coec8i.ier din!r-o aruncare de la $ar)ine/ +3( U .ierde !i$. Fn $od in!en#iona! 4#ine $in)ea Fn $%ini $ai $ul! de ( sec*5* LoEi!ura liber indirec! Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is )re eala* !anciuni disci+linare 4reeli sancionate cu a6ertisment >n Duc!or Ea :i aEer!iza! 4i se Ea ar!a car!ona )alben5 a!unci c%nd co$i!e una din ur$!oarele a.!e )re eli6

U se :ace EinoEa! de co$.or!are nes.or!iE/ U F i $ani:es! deza.robarea .rin Eorbe sau )es!uri/ U Fncalc cu .ersis!en# Le)ile Docului/ U Fn!%rzie reluarea Docului/ U nu res.ec! dis!an#a ceru! la e9ecu!area unei loEi!uri de la col# sau a unei loEi!uri libere/ U in!r sau rein!r .e !ernul de Doc :r .er$isiunea arbi!rului/ U .rse !e Fn $od Eoi! !erenul de Doc :r .er$isiunea arbi!rului* 4reeli sancionate cu eliminare >n Duc!or Ea :i eli$ina! de .e !erenul de Doc 4i se Ea ar!a car!o- na ro u5 a!unci c%nd co$i!e una din ur$!oarele a.!e )re eli6 U se :ace EinoEa! de )re eal )rosolan/ U se :ace EinoEa! de co$.or!are Eiolen!/ U scui. un adEersar sau orice al! .ersoan/ U F$.iedic un adEersar s Fnscrie un )ol sau o.re !e o ocazie eEiden! de )ol, Duc%nd in!en#iona! $in)ea cu $%na 4aceas! .reEedere nu se a.lic .or!arului Fn .ro.ria sa su.ra:a# de .edea.s5/ U o.re !e un adEersar care se de.laseaz Fn direc#ia .or#ii ad- Eerse, aE%nd o si!ua#ie clar de Fnscriere a unui )ol, co$i#%nd o )re eal .en!ru care se acord loEi!ur liber sau o loEi!ur de .edea.s/ U Fn!rebuin#eaz cuEin!e Di)ni!oare, inDurioase sau )rosolane/ U i se acord un al doilea aEer!is$en! Fn cursul aceluia i Doc* >n Duc!or care a :os! eli$ina! !rebuie s .rseasc !erenul de Doc .e la li$i!a !erenului cea $ai a.ro.ia!, .recu$ i su.ra:a#a !e8nic* %e-ea :9 , %o6iturile libere

Cate-orii de lo6ituri libere LoEi!urile libere .o! :i direc!e sau indirec!e* ;en!ru loEi!ura liber direc!, ca i .en!ru cea indirec!, $in)ea !rebuie s :ie o.ri! Fn $o$en!ul e9ecu!rii loEi!urii, iar e9ecu!an!ul +32
nu !rebuie s a!in) $in)ea a doua oar Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or* %o6itura liber* direct* U )olul Ea :i acorda! dac $in)ea in!r direc! Fn .oar!a ec8i.ei adEerse/ U dac $in)ea es!e Fn Doc i in!r direc! Fn .oar!a ec8i.ei e9ecu!an!ului loEi!urii, se Ea acorda loEi!ur de la col# Fn :aEoarea ec8i.ei adEerse* %o6itura liber* indirect* !emnul con6enional al arbitrului Arbi!rul Ea se$naliza loEi!ura liber indirec!, ridic%nd bra#ul deasu.ra ca.ului* Arbi!rul Ea #ine bra#ul ridica! Fn aceas! .ozi#ie, .%n c%nd se e9ecu! loEi!ura i .%n c%nd $in)ea a!in)e un al! Duc!or sau iese din Doc* (in-ea intr* .n +oart* Lolul Ea :i acorda! nu$ai dac $in)ea, Fnain!e de a in!ra Fn .oar!, a :os! a!ins de un al! Duc!or6

U dac $in)ea in!r direc! Fn .oar!a ec8i.ei adEerse, se Ea acorda aces!eia o loEi!ur de la .oar!/ U dac $in)ea es!e Fn Doc i in!r direc! Fn .oar!a ec8i.ei Duc!orului care a e9ecu!a! loEi!ura, se Ea acorda o loEi!ur de la col# ec8i.ei adEerse* %ocul e/ecut*rii lo6iturii libere %o6itura liber* .n su+rafaa de +edea+s* LoEi!ura liber direc! sau indirec! Fn :aEoarea ec8i.ei Fn a.rare6 U !o#i Duc!orii ec8i.ei adEerse !rebuie s se a:le la cel .u#in 1,+0 $ de $in)e/ U !o#i Duc!orii ec8i.ei adEerse !rebuie s se a:le Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s .%n c%nd $in)ea Ea in!ra Fn Doc/ U $in)ea Ea :i Fn Doc i$edia! ce es!e !ri$is direc! Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s/ U loEi!ura liber acorda! Fn su.ra:a#a de .oar! .oa!e :i e9ecu!a! din orice .unc! al aces!ei su.ra:e#e* LoEi!ura liber indirec! Fn :aEoarea ec8i.ei Fn a!ac6 U !o#i Duc!orii ec8i.ei adEerse !rebuie s se a:le la $ini$u$ 1,+0 $ de $in)e .%n c%nd aceas!a Ea :i Fn Doc, cu e9ce.#ia si!ua#iei c%nd se a:l .e .ro.ria linie de .oar! Fn!re s!%l.ii .or#ii/ +3U $in)ea Ea :i Fn Doc i$edia! ce a :os! loEi! cu .iciorul i s-a de.lasa!/ U loEi!ura liber indirec! acorda! Fn su.ra:a#a de .oar! !rebuie e9ecu!a! de .e linia su.ra:e#ei de .oar! care es!e .aralel cu linia .or#ii i din .unc!ul cel $ai a.ro.ia! de locul unde s-a co$is aba!erea* %o6itura liber* .n afara su+rafeei de +edea+s*< U !o#i Duc!orii ec8i.ei adEerse !rebuie s se a:le la cel .u#in 1,+0 $ de $in)e .%n c%nd aceas!a Ea :i Fn Doc/ U $in)ea Ea :i Fn Doc i$edia! ce a :os! loEi! cu .iciorul i s-a de.lasa!/ U loEi!ura liber Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* "bateriE!anciuni A!unci c%nd un Duc!or al ec8i.ei adEerse nu se a:l la dis!an#a re)ula$en!ar la e9ecu!area unei loEi!uri libere, aceas! loEi!ur se re.e!* ?ac $in)ea nu es!e !ri$is direc! Fn Doc de ec8i.a Fn a.rare, a!unci c%nd loEi!ura liber es!e e9ecu!a! din .ro.ria su.ra:a# de .edea.s, aceas! loEi!ur se re.e!* %o6itur* liber* e/ecutat* de un alt juc*tor dect +ortarul A!unci c%nd $in)ea es!e Fn Doc i e9ecu!an!ul o a!in)e a doua oar 4al!:el dec%! Fn $od Eoi! cu $%inile5 Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul Fn care s-a co$is )re eala* A!unci c%nd $in)ea es!e Fn Doc i e9ecu!an!ul o a!in)e cu $%inile Fn $od Eoi! Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or6 U se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul Fn care s-a co$is )re eala/

U dac )re eala a :os! co$is Fn su.ra:a#a de .edea.s a e9ecu!an!ului se Ea acorda o loEi!ur de .edea.s* %o6itur* liber* e/ecutat* de +ortar A!unci c%nd $in)ea es!e Fn Doc i .or!arul o a!in)e 4al!:el dec%! cu $%inile5, a doua oar Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul Fn care s-a co$is )re eala* A!unci c%nd $in)ea es!e Fn Doc i .or!arul o a!in)e 4al!:el dec%! cu $%inile5, a doua oar Fn $od Eoi! Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or6 +31 U se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse dac )re eala s-a co$is Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s a ec8i.ei .or!arului* Aceas! loEi!ur Ea :i e9ecu!a! de .e locul Fn care s-a co$is )re eala/ U dac )re eala a :os! co$is Fn su.ra:a#a de .edea.s a ec8i.ei .or!arului se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse* Aceas! loEi!ur Ea :i e9ecu!a! de .e locul Fn care s-a co$is )re eala* %e-ea :A , %o6itura de +edea+s* 0+enaltJ1 Se Ea acorda o loEi!ur de .edea.s F$.o!riEa ec8i.ei care co$i!e, Fn .ro.ria su.ra:a# de .edea.s, $in)ea :iind Fn Doc, una din cele zece )re eli .en!ru care !rebuie acorda! loEi!ur liber direc!* Se .oa!e $arca )ol direc! din!r-o loEi!ur de .edea.s* 7i$.ul de Doc se Ea .relun)i .en!ru orice loEi!ur de .edea.s, care !rebuie s :ie e9ecu!a! la s:%r i!ul .ri$ei re.rize sau a Docului sau la s:%r i!ul :iecreia din cele dou re.rize de .relun)iri* Po)iiile min-ii i ale juc*torilor Min)ea Ea :i a eza! .e .unc!ul loEi!urii de .edea.s* Iuc!orul e9ecu!an! al loEi!urii de .edea.s Ea :i .recis iden!i:ica!* ;or!arul ec8i.ei Fn a.rare !rebuie s r$%n .e .ro.ria linie de .oar!, cu :a#a la e9ecu!an!, Fn!re s!%l.ii .or#ii, .%n c%nd $in)ea a :os! loEi!* 7o#i Duc!orii Fn a:ara e9ecu!an!ului !rebuie s se a:le6 U Fn in!eriorul !erenului de Doc/ U Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s/ U Fn s.a!ele .unc!ului de la ++ $/ U la cel .u#in 1,+0 $ de .unc!ul de la ++ $* "rbitrul< U nu Ea da se$nalul de e9ecu!are al loEi!urii Fnain!e ca Duc!orii s se :i .lasa! con:or$ Le)ii/ U 8o!r !e c%nd loEi!ura de .edea.s es!e considera! e9ecu!a!* Procedura< U e9ecu!an!ul loEi!urii de .edea.s !rebuie s !ri$i! $in)ea s.re Fnain!e/ U el nu .oa!e Duca $in)ea a doua oar Fnain!e ca aceas!a s :i

:os! a!ins de un al! Duc!or/ +,' U $in)ea Ea :i Fn Doc Fnda! ce a :os! loEi! cu .iciorul i s-a de.lasa! s.re Fnain!e* C%nd loEi!ura de .edea.s es!e e9ecu!a! sau re.e!a! Fn !i$.ul re)ula$en!ar de Doc sau Fn .relun)irile .reEzu!e la s:%r i!ul re.rizei sau Docului, .en!ru a .er$i!e aceas! e9ecu#ie sau re.e!are, )olul es!e Ealida! dac, Fnain!e de a !rece .rin!re s!%l.ii .or#ii i .e sub bara !ransEersal, $in)ea a!in)e unul sau a$bii s!%l.i ai .or#ii i/sau bara !ransEersal i/sau .or!arul* "bateriE!anciuni ?ac arbi!rul a da! se$nal de e9ecu!are a loEi!urii de .edea.s i dac, Fnain!e ca $in)ea s :ie Fn Doc, a.ar ur$!oarele si!ua#ii* +* Iuc!orul e9ecu!an! al loEi!urii de .edea.s Fncalc Le)ile Docului6 U arbi!rul Fi .er$i!e s e9ecu!e loEi!ura/ U dac $in)ea in!r Fn .oar!, loEi!ura se re.e!/ U dac $in)ea nu in!r Fn .oar!, loEi!ura de .edea.s nu Ea :i re.e!a!* &* ?ac .or!arul Fncalc Le)ile Docului6 U arbi!rul .er$i!e e9ecu!area loEi!urii/ U dac $in)ea in!r Fn .oar!, )olul es!e Ealabil/ U dac $in)ea nu in!r Fn .oar!, loEi!ura de .edea.s Ea :i re.e!a!* 3* >n coec8i.ier al e9ecu!an!ului se a az Fn :a#a .unc!ului de .edea.s, in!r Fn su.ra:a#a de .edea.s sau se a.ro.ie la $ai .u#in de 1,+0 $ de $in)e6 U arbi!rul .er$i!e e9ecu!area loEi!urii/ U dac $in)ea in!r Fn .oar!, loEi!ura se re.e!/ U dac $in)ea nu in!r Fn .oar!, loEi!ura nu se $ai re.e!* ,* >n coec8i.ier al .or!arului se a az Fn :a#a .unc!ului de .edea.s, in!r Fn su.ra:a#a de .edea.s sau se a.ro.ie la $ai .u#in de 1,+0 $ de $in)e6 U arbi!rul .er$i!e e9ecu!area loEi!urii/ U dac $in)ea in!r Fn .oar! )olul es!e Ealabil/ U dac $in)ea nu in!r Fn .oar!, loEi!ura se re.e!* 0* >nul sau $ai $ul#i Duc!ori din ec8i.a Fn a.rare i din cea a:la! Fn a!ac Fncalc Le)ile Docului, loEi!ura Ea :i re.e!a!* +,+

Dac* du+* e/ecutarea lo6iturii de +edea+s*<

+* E9ecu!an!ul Doac $in)ea a doua oar 4dar nu cu $%na5, Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* &* E9ecu!an!ul ia Fn $od Eoi! $in)ea Fn $%ini, Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* 3* Min)ea in!r Fn con!ac! cu un cor. s!rin .e !raiec!oria sa, loEi!ura de .edea.s se Ea re.e!a* ,* Min)ea, du. ce a :os! res.ins de .or!ar, s!%l.ul .or#ii sau bara !ransEersal, cade din nou Fn !erenul de Doc, unde es!e a!ins de un cor. s!rin6 U arbi!rul o.re !e Docul/ U Docul se Ea relua cu o $in)e de arbi!ru de .e locul unde se )sea $in)ea Fn $o$en!ul Fn care a :os! a!ins de cor.ul s!rin* %e-ea :D , "runcarea de la mar-ine Aruncarea de la $ar)ine es!e un $od de reluare a Docului* Nu se .oa!e $arca )ol direc! din!r-o aruncare de la $ar)ine* Aruncarea de la $ar)ine se Ea acorda6 U a!unci c%nd $in)ea a de. i! Fn Fn!re)i$e linia de la $ar)ine :ie .e .$%n!, :ie Fn aer/ U ec8i.ei adEerse, celei creia Fi a.ar#ine Duc!orul care a a!ins ul!i$a da! $in)ea/ U aruncarea de la $ar)ine se Ea e9ecu!a de .e locul unde $in)ea a de. i! linia de $ar)ine* Procedura Jn $o$en!ul aruncrii de la $ar)ine, e9ecu!an!ul !rebuie6 U s :ie cu :a#a la !erenul de Doc/ U s aib o .ar!e a :iecrui .icior .e linia de $ar)ine sau Fn e9!eriorul aces!ei linii/ U s #in $in)ea cu a$bele $%ini/ U s arunce $in)ea din s.a!e i .e deasu.ra ca.ului* E9ecu!an!ul nu !rebuie s Doace din nou $in)ea Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or* +,& Min)ea Ea :i Fn Doc i$edia! ce a .!runs .e !erenul de Doc*

"bateriE!anciuni "runcarea de la mar-ine e/ecutat* de un juc*tor de cm+ +* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i e9ecu!an!ul o a!in)e a doua oar cu e9ce.#ia Ducrii ei cu $%na Fnain!e s :i :os! a!ins de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care se Ea e9ecu!a de .e locul unde s-a co$is aba!erea*

&* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i e9ecu!an!ul ia Fn $od Eoi! $in)ea Fn $%ini Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or6 U se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, care se Ea e9ecu!a de .e locul unde s-a co$is aba!erea/ U se Ea acorda o loEi!ur de .edea.s dac aba!erea a :os! co$is Fn su.ra:a#a de .edea.s a e9ecu!an!ului* "runcarea de la mar-ine e/ecutat* de +ortar +* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i dac .or!arul a!in)e 4al!:el dec%! cu $%inile5 a doua oar $in)ea, Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care se Ea e9ecu!a de .e locul unde s-a co$is aba!erea* &* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i dac .or!arul ia Fn $od Eoi! $in)ea Fn $%ini Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or6 U se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, dac aba!erea a :os! co$is Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s a ec8i.ei .or!arului* Aceas! loEi!ur liber direc! Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea/ U se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, dac aba!erea a :os! co$is Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s a ec8i.ei .or!arului* Aceas! loEi!ur liber indirec! Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* 3* ?ac e9ecu!an!ul aruncrii de la $ar)ine es!e F$.iedica! sau Dena! de un Duc!or al ec8i.ei adEerse, aces!a Ea :i sanc#iona! cu aEer!is$en! 4i se Ea ar!a car!ona )alben5 .en!ru co$.or!are nes.or!iE* ,* ;en!ru orice al! aba!ere de la aceas! Le)e, aruncarea de la $ar)ine se Ea re.e!a de c!re un Duc!or al ec8i.ei adEerse* %e-ea :F , %o6itura de la +oart* LoEi!ura de la .oar! es!e un $od de reluare a Docului* Se .oa!e Fnscrie un )ol direc! din loEi!ur de la .oar!, dar nu$ai Fn .oar!a ec8i.ei adEerse* +,3 Se Ea acorda o loEi!ur de la .oar! dac $in)ea a!ins sau Duca! ul!i$a oar de un Duc!or al ec8i.ei Fn a!ac a de. i! Fn Fn!re)i$e linia .or#ii, :ie .e .$%n! :ie Fn aer, :r s se :i Fnscris )ol, con:or$ Le)ii +'* Procedura< U $in)ea Ea :i a eza! Fn!r-un .unc! oarecare al su.ra:e#ei de .oar! i Ea :i loEi! cu .iciorul de un Duc!or al ec8i.ei Fn a.rare/ U Duc!orii ec8i.ei adEerse !rebuie s se a:le Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s .%n ce $in)ea in!r Fn Doc/ U e9ecu!an!ul nu !rebuie s Doace $in)ea a doua oar, Fnain!e ca

aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or/ U $in)ea Ea :i Fn Doc i$edia! ce a :os! !ri$is direc! Fn !erenul de Doc i Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s* "bateriE!anciuni ?ac $in)ea nu es!e !ri$is direc! Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s, loEi!ura de la .oar! se Ea re.e!a* %o6itura de la +oart* e/ecutat* de un alt juc*tor dect +ortarul +* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i e9ecu!an!ul a!in)e $in)ea a doua oar, Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or, se Ea acorda loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* &* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i e9ecu!an!ul ia Fn $od Eoi! $in)ea Fn $%ini Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or6 U se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea/ U se Ea acorda o loEi!ur de .edea.s dac aba!erea s-a co$is Fn su.ra:a#a de .edea.s a e9ecu!an!ului* %o6itura de la +oart* e/ecutat* de +ortar +* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i .or!arul o a!in)e 4al!:el dec%! cu $%inile5 a doua oar, Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* &* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i .or!arul ia Fn $od Eoi! $in)ea Fn $%ini, Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins de un al! Duc!or6 U se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, dac aba!erea a :os! co$is Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s a ec8i.ei +,, .or!arului* Aceas! loEi!ur liber direc! Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea/ U se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, dac aba!erea a :os! co$is Fn su.ra:a#a de .edea.s a ec8i.ei .or!arului* Aceas! loEi!ur liber indirec! Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* 3* ;en!ru orice al! aba!ere de la aceas! Le)e, loEi!ura de la .oar! se Ea re.e!a* %e-ea :G , %o6itura de la col LoEi!ura de la col# es!e un $od de reluare a Docului* Se .oa!e Fnscrie un )ol direc! din loEi!ur de la col#, dar nu$ai Fn .oar!a ec8i.ei adEerse* Se Ea acorda o loEi!ur de la col# dac $in)ea a!ins sau Duca! ul!i$a oar de un Duc!or al ec8i.ei Fn a!ac a de. i! Fn Fn!re)i$e linia .or#ii, :ie .e .$%n! :ie Fn aer, :r s se :i Fnscris )ol, con:or$ Le)ii +'* Procedura< U $in)ea Ea :i a eza! Fn in!eriorul arcului de cerc al celui $ai

a.ro.ia! col# al !erenului de Doc/ U s!ea)ul de la col#ul !erenului de Doc nu .oa!e :i Fnl!ura!/ U Duc!orii ec8i.ei adEerse !rebuie s se a:le la cel .u#in 1,+0 $ de $in)e .%n c%nd aceas!a Ea in!ra Fn Doc/ U $in)ea Ea :i loEi! cu .iciorul de un Duc!or al ec8i.ei Fn a!ac/ U $in)ea Ea :i Fn Doc i$edia! ce a :os! loEi! cu .iciorul i se de.laseaz/ U e9ecu!an!ul nu !rebuie s Doace $in)ea a doua oar Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins sau Duca! de un al! Duc!or* "bateriE!anciuni %o6itura de la col e/ecutat* de un juc*tor de cm+ +* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i dac e9ecu!an!ul a!in)e $in)ea 4cu e9ce.#ia a!in)erii Fn $od Eoi! cu $%na5 a doua oar, Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins sau Duca! de un al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* &* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i dac e9ecu!an!ul a!in)e $in)ea, Fn $od Eoi! cu $%na Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins sau Duca! de un al! Duc!or6 +,0 U se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea/ U se Ea acorda o loEi!ur de .edea.s dac aba!erea a :os! co$is Fn su.ra:a#a de .edea.s a e9ecu!an!ului* %o6itura de la col e/ecutat* de +ortar +* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i .or!arul o a!in)e 4al!:el dec%! cu $%inile5 a doua oar Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins sau Duca! de al! Duc!or, se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, care Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* &* ?ac $in)ea es!e Fn Doc i .or!arul o a!in)e Fn $od Eoi!, cu $%inile, Fnain!e ca aceas!a s :i :os! a!ins sau Duca! de un al! Duc!or6 U se Ea acorda o loEi!ur liber direc! ec8i.ei adEerse, dac aba!erea a :os! co$is Fn a:ara su.ra:e#ei de .edea.s a ec8i.ei .or!arului* Aceas! loEi!ur liber direc! Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea/ U se Ea acorda o loEi!ur liber indirec! ec8i.ei adEerse, dac aba!erea a :os! co$is Fn su.ra:a#a de .edea.s a ec8i.ei .or!arului* Aceas! loEi!ur liber indirec! Ea :i e9ecu!a! de .e locul unde s-a co$is aba!erea* 3* ;en!ru orice al! aba!ere de la aceas! Le)e, loEi!ura de la col# se Ea re.e!a*

+,(

BIB%I$4R"5I

BXRSAN, Mi8ai "o!bal* ;roble$e )enerale* 7e8nica Docului* Bucure !i, IE"S, +1-'* BXRSAN, Mi8ai "o!bal* 7ac!ica Docului* Me!odica :o!balului Fn coal* Bucure !i, IE"S, +1-'* B>BE, ION i OLO?ESC>, ?*S* "o!balul siner)ic* 7i$i oara, Edi!ura "acla, +1-&* CIOLC, Sorin-Mirel "o!bal Curs de s.ecializare* Gol I* Bucure !i, Edi!ura >niEersi!#ii Na#ionale de A.rare, &'',* CIOLC, Sorin-Mirel Modelul de Doc i $odelarea .re)!irii Duniorilor .en!ru :o!balul de .er:or$an#* Bucure !i, Edi!ura Car!ea >niEer- si!ar, &'',* CIOLC, Sorin-Mirel Ca.aci!a!ea de .er:or$an# Fn :o!bal* Bucure !i, Edi!ura Car!ea >niEersi!ar, &''0* CIOLC, Sorin-Mirel i LRILORE, L8eor)8e "o!balul $iDloc asocia! al Hine!o!era.iei* Bucure !i, Edi!ura Car!ea >niEersi!ar, &''0* COLIBABA-EG>LE@, ?u$i!ru i BO7A, Ioan Iocuri s.or!iEe !eorie i $e!odic* Bucure !i Edi!ura Aldin, +11-* COIOCAR>, Giorel Curs de :o!bal-s.ecializare* Bucure !i, A*N*E*"*S*, +11,* COIOCAR>, Giorel "o!bal No#iuni )enerale, Bucure !i, Edi!ura A9is Mundi, &''+* COIOCAR>, Giorel "o!bal de la ( la +- ani* Me!odica .re)!irii* Bucure !i, Edi!ura A9is Mundi, &''& COM>CCI, Nicola i GIANI, Marco Manualul an!renorului de :o!bal* Bucure !i, C*N*E*"*S*, +1--*

?ic#ionar enciclo.edic* Bucure !i, Edi!ura Enciclo.edic, +11(* ?ic#ionarul e9.lica!iE al li$bii ro$%ne* Bucure !i, Edi!ura >niEers Enciclo.edic, +11(* ?RALNEA, Adrian i MA7E-7EO?ORESC>, SilEia 7eoria s.or!ului* Bucure !i, Edi!ura "ES7, &''&*
+,2 E;>RAN, Mi8ai Me!odolo)ia cerce!rii ac!iEi!#ilor cor.orale* Bucure !i, "ES7, &''0* L8idul an!renorului de :o!bal co.ii i Duniori* 4lucrare colec!iE5* Bucure !i, Edi!ura A9is Mundi, &''3* IONESC>, Mi8ai i 7>?ORAN, Mircea "o!bal de la A la A* "o!balul ro$%nesc de-a lun)ul anilor* Bucure !i, Edi!ura S.or!-7uris$, +1-,* LEALI, L* LYallena$en!o e lYaddes!!ra$en!o calcis!ico duran!e il .eriodo eEolu!iEo* Socie!a S!a$.a S.or!iEo, Ro$a, +1-3* Le)ile Docului* Bucure !i, "R", &''0* MANNO, Rena!o Bazele an!rena$en!ului s.or!iE, Bucure !i, M*7*S*C*C*;*S*, S*?*;*, 32+-32,, +11(* MAN>BARI?E, C8iriac Re)ula$en!ul Docului de :o!bal adno!a!* Bucure !i, Edi!ura S.or! -7uris$, +122* MAN>BARI?E, C8iriac i LOEMILEAN, C8eEorc A.roa.e !o!ul des.re :o!bal* Bucure !i, Edi!ura S.or!-7uris$, +1-(* MI>, B!e:an i GELEA, "lorin "o!bal* S.ecializare* Bucure !i, Edi!ura "unda#iei Ro$%nia de M%ine, &''&* MO7ROC, ION S.or!ul la co.ii i Duniori :o!bal* Bucure !i, CNE"S, +1-1* MO7ROC, ION ;roble$ele !eoriei i $e!odicii an!rena$en!ului Fn :o!bal* Bucure !i, CNE"S, +1-1* MO7ROC, Ion "o!bal de la !eorie la .rac!ic* Bucure !i, Edi!ura Rodos, +11,* MO7ROC, Ion i COIOCAR>, Giorel "o!bal* Curs de baz* Bucure !i, ANE"S, +11+* MO7ROC, "lorin i MO7ROC, Adrian "o!bal curs de baz* 7e8nica-!ac!ica* Bucure !i, Edi!ura >niEersi!#ii din ;i!e !i, +111* ;E7RESC>, 7eodor i ?EOELEAN, OEidiu "o!bal* Curs de baz* Bucure !i, Edi!ura "unda#iei Ro$%nia de M%ine, &'''* ;E7RESC>, 7eodor i ?EOELEAN, OEidiu "o!bal* ;roble$e de an!rena$en! i Doc* Bucure !i, Edi!ura "unda#iei Ro$%nia de M%ine, &''+* Sin!eze* "acul!a!ea de Educa#ie "izic i S.or!, JnE#$%n! la dis!an#, anul I, Bucure !i, Edi!ura "unda#iei Ro$%nia de M%ine, &''0* 7eoria an!rena$en!ului* Bucure !i, M*7*S*-C*C*;*S*, S*?*;*, 301-3(+, +110* 7eoria co$.e!i#iei* Bucure !i, M*7*S*-C*C*;*S*, S*?*;*, +110* 7OOMAS, IerrK, R* i NELSON, IacH, Z* Me!odolo)ia cerce!rii Fn ac!iEi!a!ea :izic* Bucure !i, C*C*;*S* S*?*;*, 320-322, +11(* QEIN, O* I$.arare il calcio, Edi!ura Medi!eranee, Ro$a, +11,*

+,-