Sunteți pe pagina 1din 7

INTRODUCERE

Biomaterialele reprezint orice substan sau combinaie de substan, de ori ine natural sau sintetic, care poate !i !olosit pe o perioad de timp bine determinat, ca un "ntre sau ca o parte component a unui sistem care trateaz, rbe#te, sau "nlocuie#te un esut, or an sau o !uncie a or anismului uman$ %&illiams, '(()*+ Dup interaciunea lor cu or anismul, biomaterialele se "mpart "n, o materiale bioinerteo materiale bioabsorbanteo materiale bioacti.e+ /aterialele bioinerte, realizeaz o interaciune c0imic !oarte mic cu esuturile adiacente+ 1esuturile pot adera la supra!aa acestor 'materiale inerte !ie prin cre#terea acestora "n micronere ularitile supra!eei %osteointe rare*, !ie prin !olosirea de adezi. special %acrilat*+ 2e termen lun , acesta din urm nu este modul ideal de !i3are a implanturilor, de re ul cele ortopedice #i stomatolo ice+ /aterialele bioabsorbante sunt ast!el concepute "nc4t acestea s poat !i u#or absorbite de or anism #i "nlocuite de esuturile adiacente %esutul osos sau pielea*+ 5cest tip de 'materiale sunt !olosite "n cazul transportului de medicamente sau "n cazul structurilor implantabile biode radabile cum ar !i aa c0irur ical+ /aterialele bioactive cuprind materialele sticloase, ceramicele, combinaiile ale materialelor sticloase cu ceramicele #i 0idro3iapatita+ 5ceste 'materiale sunt bioacti.e datorit le turilor pe care acestea le realizeaz "n timp cu esutul osos #i "n unele cazuri cu esutul moale+ Caracteristica biomaterialelor este biocompatibilitatea, proprietatea unei substane, pentru e!ectuarea unei !uncii determinate, care enereaz un rspuns adec.at din partea or anismului azd6 %&illiams, '(78*+ Un biomaterial este considerat biocompatibil c4nd nu reacioneaz cu or anismul unde este implantat #i nu elibereaz produ#i to3ici pentru or anism+ Indi!erent de aplicaia medical, un material biocompatibil trebuie s "ndeplineasc urmtoarele cerine, '+ s nu !ie to3ic i s nu conin produi !iltrani )+ s nu pro.oace e!ecte aler ice, canceri ene, terato ene % enerate de anomalii mor!olo ice*9+ s nu pro.oace !enomene de respin ere de ctre or anism:+ s nu modi!ice compoziia s4n elui i s nu perturbe mecanismul coa ulrii %s !ie 0emocompatibil*;+ s nu modi!ice p<=ul biolo ic>+ s nu pro.oace sedimentri "n esuturi i biode radri+ + 1

BIO/5TERI5?E CER5/ICE Biomaterialele )ceramice au "n comun !aptul c sunt constituite din materii minerale, precum o3izii sau silicaii, tratai la di.erse )temperaturi + 2roprietile materialelor ceramice depind "n mod direct de )structura lor, !iind compu#i cu le turi iono=co.alente ce se pot )de!ini ca solizi, anor anici #i nemetalici, asociind le turile co.alente cu le turile ionice+ Ca biomateriale, materialele )ceramice se sesc sub numele de bioceramice #i se clasi!ic "n, Bioceramicele bioinerte- nu sunt to3ice, canceri ene, aler ice, in!lamatorii, #i prezint o bun comportare la coroziune+ Din cadrul acestora !ac parte, alumina, zirconiul+ Bioceramicele absorbabile se !olosesc "n cazul implanturilor de radabile, acestea !iind absorbite de corp+ Din cadrul acestor bioceramice !ac parte !os!ai %calciu, tricalciu, aluminiu=calciu, zinc sul!at de calciu*, o3izii %zinc=calciu=!os!oros, )!eric=calciu=!os!oros* #i carbonatul de calciu+ Bioceramicele bioactive includ, biosticla, 0idro3iapatitele #i cera.italul %un amestec de o3id de silicon, calciu, sodiu, !os!or, ma neziu si potasiu*+ O )important aplicaie a acestor bioceramice este aceea de "mbrcare$ a protezelor metalice, "n special a celor de #old, pentru a permite esutului uman s adere la supra!aa protezei+ 2e l4n acesta utilizare, bioceramicele reacti.e se mai !olosesc #i la protezele dentare, ti@e #i #uruburi de !i3are a !racturilor+ An cazul ceramicilor, porii cu dimensiuni mai mari de 'BB micrometri permit calci!icarea esuturilor ce "i penetreaz, mrind radul de !i3are a implantului+ Tabelul nr. 1. Bioceramice cu aplicaii n medicin

Tabelul nr. 2. Proprietile mecanice ale bioceramicelor

CARACTERISTICI TE NICE! = pulberi, = dimensiunea medie a particulelor I'BBnm = structuri 9D, = porozitate, >;=8;F= dimensiuni pori, ';B=;BB Jm

Fig 1. Biomateriale ceramice pe baz de fosfat de calciu

Tabelul nr. 3. Utilizarea bioceramicelor


DOMENIU Ctomatolo ie Restauraie articular Restauraie osoas Implanturi ale oaselor urec0ii interne Dal.e cardiace Implanturi oculare Antrirea protezelor CERAMICA 2orelan, alumin, zirconiu 5lumin, zircon, 0idro3iapatit %<5p* <5p, !os!at tricalcic %TC2*, biosticle Biosticle, <5p Carbon <5p Eibre ceramice

Alumina i zirconiul 5lumina !olosit pentru implanturi dentare este compus dintr=un amestec de trio3id de aluminiu cu un rad de puritate de ((,;F, alturi de urme slabe de o3id de crom+ Girconiul se obine cel mai des din silicatul de zirconiu, "n care se a!l asociat cu siliciul, #i care se se#te "n zona pla@elor "n numeroase re iuni de pe lob+Girconiul este considerat de unii autori drept biomaterialul ceramic al .iitorului %/uster D='((9?eblanc 2='(()*+ /aterialul bioceramic reprezentat de o3id de zirconiu, prezint caliti !izice, rezisten de ; ori mai mari dec"t ale materialelor ceramice aluminoase de prim eneraie+ Calitile acestei ceramici sunt "ntrite prin "ns#i procedeul de !abricaie H termic, !izic, realiz"nd o aran@are re ulat a cristalelor+ Caracteristicile !izice ale aluminei #i zirconiului arat c zirconiul are, o rezisten la "ndoire #i la traciune superioar alumineio densitate mai ridicat cu ranulometrie mai mic3

o un modul Koun mai redus %modul de elasticitate, relaia "ntre tensiunea aplicat #i de!ormarea pro.ocat*+ 5lumina #i zirconiul prezint, o inerie c0imic #i !iziolo ico rezisten ridicat la acizi #i baze "n mediul biolo ico bun biocompatibilitateo slab conductibilitate termic #i electrico rezisten mecanic+ 5lumina, biomaterial neutru #i biocompatibil, are ca incon.enient !ra ilitatea la torsiune, put4nd enera, "n anumite situaii, probleme precum !ractura implantului- zirconiul are ca a.anta@ rezistena mecanic+

Tabelul nr. 4. Caracteristicile fizice ale aluminei i zirconiului


Caracteristici "izice ale aluminei i zirconiului Alumin# $irconiu

Densitate Mranulometrie Rezisten la !le3iune Rezisten la traciune /odulul lui Koun

9,(> Lcm9 9=: Jm :;B /2a );B /2a 97B /2a

>,B; Lcm9 B,; =' Jm ''BB/2a ;:B /2a )'B /2a


Fig, 2. mplant de zirconiu, obser!ant la microscopul electronic cu baleia"

Carbonul pirolitic Este !olosit ca marNer tumoral, datorit biocompatibilitii deosebite, este .izibil la mamo ra!ie, !luoroscopie, R/N+ /etoda de marca@ tumoral este !olosit cu succes "n CU5 #i Europa de Dest+ Imitarea osului uman Osul este, de !apt, un material compozit % >BF <52, :BF !ibre de cola en*, caracterizat printr=o rezisten mecanica la "nco.oiere % ! O ')B /2a* #i un modul de elasticitate slab %E O '7 M2a*, rezistena la compresiune este mai ridicat dec4t ! %c O ';B /2a*+ Dup tipul porozitii, se .orbe#te despre os compact %diametru, d p P '(B = )9B Qm* sau os spon ios %dp P ;BB = >BB Qm*+ 4

Ceramic pe baz de fosfat de calciu bioactiv Conceptul de bioacti.itate a !ot dez.oltat "n a@utorul sticlelor bioacti.e+ Biocompatibilitate "nseamn c materialul particip la !ormarea unui esut normal la inter!aa cu biomaterialul+ An acest caz materialul este "ncorporat "n esut #i nu se distin neomo enizri "n urma tranziiilor discontinue ale contr4n erilor mecanice+Ce "ncearc !abricarea unor materiale a cror compoziie s se apropie, pe c4t posibil, de cea a osului natural+ Calciul este un component important al osului, ceea ce e3plic buna toleran a esuturilor !a de ceramicile pe baz de !os!at tricalcic %TC2* sau de 0idro3iapatit %<52*+ 5ceste materiale sunt "ncorporate rapid "n esuturile dure ale or anismului+ Eos!at tricalcic %TC2*, este un material care se resoarbe la supra!aa acti. #i care are raportul calciuL!os!at !oarte apropiat de cel al osului+ Rezistena sa la uzur este, totu#i, net in!erioar rezistenei ceramicilor o3idice+ TC2 nu este utilizat dec4t sub !orm de pulbere sau ca acoperire pentru subtituiile sau reparaiile ma3ilarelor+ Totodat se mai utilizeaz #i "n anumite aplicaii ale c0irur iei reparatorii+ Datorit !aptului c se resoarbe, nu poate !i !olosit dec4t ca implanturi pe termen scurt+

Fig. 3. Hidroxiapatita sintetic

Fig. 4. Hidroxiapatita din os

<idro3iapatita %<52*, ceramicile bioacti.e resorbabile pe baz de <52 conin 9(,(F calciu, '7,;F !os!or #i 9,97F rupri 0idro3il+ Ctructura, compoziia stoec0iometric #i reeaua cristalin corespund substanelor anor anice din componena osului+ Ca #i TC2, <52 are rezisten la uzur mic #i se utilizeaz mai ales sub !orm de pulbere, pentru "nlocuirea de!ectelor din os, dar #i ca material de acoperire+Ceramo=0idro3iapatita prezint rezisten mecanic !oarte mare, !iind dat de structura ceramic+ Ceramica dens are rezisten mai mare dec"t cea poroas, p< neutru R 8, structur corespunztoare 0idro3iapatitei mineralului osos natural+ 2roprietile biolo ice sunt, inactivitate antigenic, inactivitate cancerologic, osteointegrare. 2roprietatea dominant a ceramo=0idro3iapatitei este iniierea #i promo.area neo!ormaiei osoase "n zona de rani cu osul, proprietate numit osteotropie% 5ceast bioreacti.itate rezult din eliberarea de ioni !iziolo ici de Ca )S #i !os!at, care sunt preluai "n metabolismul mineral natural, a@un "nd "n circulaie, "n depozite, #i "n procesele re ulate de reconstrucie osoas+ 5cest proces are la baz capacitatea de descompunere lent a ceramo=0idro3iapatitei+ ?e tura dintre implantul H ceramo=0idro3iapatit #i os se realizeaz ca urmare a structurii analo e a cristalelor de 0idro3iapatit ale implantului #i ale esutului osos+ Eibrele cola ene din os ptrund 5

"ntre cristalele de 0idro3iapatit ale implantului #i se mineralizeaz, realiz"nd o le tur c0imic+ Inter!aa os=implant este "n acest caz o inter!a di!uz, realiz"nd osteointe&rarea% Sticle i vitroceramici 'rimele sticle bioactive au !ost realizate de <enc0 si colaboratorii si, care au !abricat #ar@e cu un coninut mai mare sau mai mic "n CiO ), Na)O, 2)O; #i "n CaO, crora le=a testat biocompatibilitatea+ Ciliciul #i !os!orul au !ormat o reea .itroas amor!, "n timp ce sodiul #i calciul au trans!ormat reeaua+ Antr=o prim etap, s=a urmrit obinerea unor sticle cu raport CaL2 comparabil cu cel al osului+ Din moti.e de stabilizare a !azelor, .iteza de di!uzie !oarte restr4ns a trans!ormrilor de .olum ale reelei la supra!a, reaciile de supra!a, nu sunt aproape deloc in!luenate de .olum+ E3tra erea sodiului din .ecintatea supra!eei deplaseaz ec0ilibrul termodinamic+ ?e turile de o3i en din matricea .itroas sunt rupte #i .iteza de di!uze a componenilor de .olum cre#te+ Ionii de calciu #i de !os!or di!uzeaz spre acest zon super!icial sau !ormeaz un strat bo at "n CaO #i 2 )O;+ 5st!el, raportul CaL2 poate !i adaptat "n !uncie de coroziunea #i stabilitatea matricei .itroase+ Cum este di!icil s se re leze coroziunea, se "ncearc in!luenarea proprietilor matricei, prin coninutul de CiO )+ Dac acesta dep#e#te >BF, concentraie molar, matricea este su!icient de stabil pentru ca stratul bo at "n Ca #i 2 s nu se !ormeze dec4t dup c4te.a sptm4ni+ In acest moment sticlele nu mai sunt bioacti.e+ Totodat se poate stabiliza matricea cu a@utorul B )O9, respecti. prin cre#terea ni.elului de !ormare a stratului Ca=2 prin sc0imb cu CaO+ Dac se consider c se pun la dispoziie su!icieni ioni de Ca #i 2, e3ist sticle, cum ar !i Cera.ital, care au un ni.el de CiO ) redus "n scopul unei concentraii mai importante "n CaO #i 2)O;+ Datorit !aptului c rezistenele statice #i rezistenele la uzur sunt slabe, sticlele biolo ice se !olosesc numai ca materiale de umplutur a osului, ca plci, pentru !i3area implanturilor dentare, implanturi "n urec0ea median, precum #i "n c0irur ia !acial+ 5ceste sticle sunt !olosite #i ca materiale de acoperire, care !a.orizeaz incluziunea implanturilor "n esuturi+ Dup mai multe precipitri, aceste substane sunt bioacti.e #i con!er o bun adeziune asupra esuturilor+ Materiale vitroceramice Cticlele, sunt din punct de .edere termodinamic, instabile+ 5tunci c4nd proporiile !azei cristaline cresc, proprietile mecanice tind ctre cele ale unui sistem cristalin+ O sticl din sistemul CiO)=2)O;=CaO poate !i adus la acest stadiu semi=cristalin+ Dac se compar compoziia acestui material semicristalin cu cea a sticlelor, se constat o concentraie mai mic a a enilor care !a.orizeaz !ormarea reelei .itroase %!ormator de reea R CiO)*+ 5ceast ceramic induce o le tur cu osul prin intermediul unui strat subire de 0idro3iapatit, bo at "n carbonai, care se !ormeaz la supra!aa ceramicii+ Ctructura #i compoziia c0imic a acestui strat corespunde celei osoase+ Ca #i sticlele de tip CaO=2)O;, aceste ceramici sunt utilizate "n special pentru a acoperi anumite lipsuri #i de!ecte ce pot apare "n os, "n c0irur ia !acial, "n domeniul dentar, precum #i pentru implanturile de urec0e+ Ctructura semicristalin modi!ic proprietile de supra!a, !a.oriz4nd a re area ionilor cu sarcin mic+ Ca #i "n cazul corodrii 6

intercristaline a oelurilor puternic aliate, #i aici pot apare radieni de concentraie la imbinarea ranulelor+Cistemul CiO)=5l)O9=/ O poate cristaliza mai mult+ 2roprietile mecanice ale acestor .itroceramici inerte sunt "mbuntite ast!el "nc4t ele pot !i remodelate pe loc de ctre c0irur + 5ceasta o!er a.anta@e e.idente, mai ales dac este .orba de adaptarea unui implant de urec0e+ Ce mai !olosesc #i ca implanturi dentare sau "n c0irur ia !acial+ Bile bioceramice utilizate pentru puri"icarea apei Biocera Co+ ?td+, este o companie din Coreea de Cud, "n!iin at in anul '((:+ 5ceasta este specializat in producia i .4nzarea de bile bioceramice destinate puri!icrii i imbuntirii calitii apei+ 2rodusul !oloseste principii nanote0nolo ice,combin4nd e!ectul ionilor ne ati.i #i al undelor in!raro#ii cu protecia antibacterian+ 5tunci c4nd bilele de ceramic se lo.esc "ntre ele, enereaza ioni ne ati.i #i unde in!raro#ii, puri!ic4nd apa #i asi ur4nd protecie antibacterian+ Ionii ne ati.i asi ur o mai mare putere de curaare prin reducerea tensiunii super!iciale a apei+ De asemenea, compania produce aparate medicale de tratare a apei, d4ndu=i acesteia proprieti !otocatalizatoare, antibacteriene i alcaline+ 2rodusele Biocera au numeroase aplicaii "n medicin, cosmetic, uz casnic si construcii+

Biblio&ra"ie
0ttp,LLTTT+icpe=ca+roLroLmateriale=B( 0ttp,LLTTT+biocera+roLbiocera 0ttp,LLro+TiNipedia+or LTiNiLBiomaterial 0ttp,LLTTT+medica+roLre.isteUmedLdoTnloadLstomaL)BB(+:LCtomaUNr=:U)BB(U5rt=8+pd! 0ttp,LLmi0aitarno.eanu+blo spot+comL)BB(L')Lbiomaterialele=si=clasi!icarea=lor+0tml 0ttp,LLTTT+scritube+comLmedicinaLBIO/5TERI5?E=EO?OCITE=IN=I/2?5;9)))''8;+p0p '(7 L )B+B8+)BB> = 2ROMR5/ CEEV, D5DI?5Z UNIDERCIT5TE5 DE /EDICINW XI E5R/5CIE YC5RO?