Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte examen METODE I PRACTICI DE GUVERNAN COORPORATIV

1. AVANTAJELE GUVERNANTEI CORPORATIVE 2. NECESITATEA GUVERNANEI CORPORATIVE 3. DREPTURILE ACTIONARILOR SI TRATAMENTUL ECHITABIL 4. TRANSPARENTA SI PREZENTAREA INFORMATIILOR 5. RESPONSABILITILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE

6. SISTEMUL AMERICAN DE GUVERNANTA CORPORATIVA

7. SISTEMUL GERMAN DE GUVERNANTA CORPORATIVA

8. GUVERNAREA CORPORATIVA SI ROLUL COMITETELOR DE AUDIT 9. STALPII GUVERNANTEI CORPORATIVE (GUVERNANTA_CORPORATIVA_SI_AUDITUL_INTERN.PDF)

10. MODELUL COSO (GUVERNANTA_CORPORATIVA_SI_AUDITUL_INTERN.PDF)