Sunteți pe pagina 1din 14

Recapitulare

1. Ce este sociologia?
Socio (lat.) = gloata, multime Logos (grec.) = cunoastere, stiinta

Sociologia este stiinta sociala care studiaza societatea umana asa cum se prezinta ea: un ansamblu de diverse grupuri, colectivitati, asociatii, institutii sociale. a studiaza omul ca !iinta sociala si rezultatele sociale ale comportamentului sau.

".

Cine este respectiv ce !ace sociologul?

Sociologul descrie si e#plica intr$o !orna obiectiva de ce si cum persoanele interactioneaza in grupuri.

%icro =individ

%ezo = grup social&organizatii,institutii %acro = societati agricole %a# 'eber$ metode de intelegere compre(ensiune ) initiat in sec ## si a capatat dimensiune academica si aplicativa.

*. Cum poate !i de!init metodologia cercetorii sociologice?


%etoda cercetarii sociologice se de!ineste ca !iind totalitatea demersurilor teoritice t(cnice si epistemologice pe care se intreprinde cercetatorul !aptelor sociale pentru a putea cunoaste geneza evolutia si dispozitia acestui gen de !apte

+.

Cunosterea comuna&stintii!ica?

Cunoasterea comuna= cunoasterea empirica este re!lectarea obiectivelor in procesul interactiunii nemi,locite a omului cu acestea. %etodele ei sunt observatia,descrierea,analiza Cunoasterea stinti!ica presupune gandire stinti!ica ce se caracterizeaza prin coerenta logica, pertinenta, valoare predictiva,rezultatele gandirii se emit si imbogatesc teoria prin cunostiinte dobandite stinti!ic.

-. %etode, te(cnicii, instrumente, in cercetarea sociologica?


%etoda =modalitatea generala strategica de abordare, studiere si relatii .e(nici = !orme concrete pe care le imbraca metodele (e#ista posibilitatea ca una si aceiasi metoda sa se realizeze cu te(nici di!erite) /nstrumente = mi,loc, cu a,utorul caruia se realizeaza 0captarea1 in!ormatiei stinti!ice, a datelor , este cel care se interpune intre cercetator si realitatea studiata

2. %etodele cercetarii sociologice 3 clasi!icarea metodelor4

1. 5upa criteriul temporal: $ $

.ransversale Longitudinale

". 5upa gradul de interventie al cercetatorului: $ #perimentale $ Cvasie#perimentale $ %etode de observatie

*. 5upa criteriul numarului unitatilor sociale studiate: $ statistice $ cauzistice& cazuistice? )6t!? ((abar nu am ce scrie aici) +. 5upa criteriul locului ocupat in procesul investigatiei: $ 5e culegere a in!ormatiilor (anc(eta,studiul documentelor,analiza documentara) $ 5e prelucrarea a in!ormatiilor (metode caritatice saou cantitative) $ 5e interpretare a datelor cercetarii(metode caritative sau manogra!ice)

7.

tapele investigatiei sociologice.

1. Stabilirea temei , precizarea scopului si a obiectivelor urmarite ". 5ocumentarea (literatura de specialitate) *. Constituirea ipotezelor(daca...,atunci...,cu cat...,cu atat...) +. santionarea (determinarea populatiei supuse investigatiei sociologice) -. Stabilirea metodologiei cercetarii 2. Recoltarea in!ormatiilor 7. 8relucrarea in!ormatiilor 9. )naliza calitativa si cantitativa a in!ormatiilor :. ;eri!icarea ipotezelor 3 con!igurarea sau in!irmarea lor in cercetare 1<. /nlocuirea raporturilor de cercetare si prezentare a acestuia bene!iciarului

9. Scale de masurare?
Scala nominala: nu presupune nici un !el de relatii de succesiune, ordine sau ierar(ie (tele!on,masina,!rigider) Scala ordinala prezinta o ordonare dupa un anumit criteriu(absolut, de acord,dezacord,dezacord total) Scala de interval masoara variabile continue (inaltimea pe care o poate avea o populatie: apro# *< cm$",2 m) Scala de proportie e#ista un punct natural de pornire o distributie(varsta punctul natural de pornire este zero) /n !unctie de structura lor se impart in: 1. Simple alcatuite dintrun singur item ". compuse: cu un set de indicatori care se re!era la aceiasi proprietate

:. /n ce consta masurare in sociologie?


=peratie conceptuala si empirica prin care se atribuie anumite valori unor parametri ai obiectelor si proceselor. ste o determinare cantitativa prin care se urmareste sa se surprinda modalitati concrete de mani!estare a !enomenelor, utilizandu$se etaloane.

1<. Ce este etalonul?


>nitatea de baza a sistemului de masurare ,elementul de comparatie prin intermediul caruia se realizeaza determinarea cantitativa

11. Ce intelegem prin termenul populatie?


.oti membrii unei colectivitati speci!ice si careia ii este caracteristica o anumita lege naturala , o anumita insusire particuralitate. 8opulatia este considerata in!inita (nu putem studia un numar in!init de cazuri)

1". Ce este un esantion?


8rocesul prin care este selectat o submultime a unei populatii ast!el incat cunoscand anumite caracteristici ale submultimii pot !i estimate caracteristicile corespondente pentru intreaga populatie

1*. Cand este reptezentativ un esantion?


Cand scorurile in esantion au aceasi caracteristici ca si ale populatiei din care a !ost e#tras

1+. Ce este anc(eta sociologica?


= te(nica de cercetare speci!ica sociologiei si se realizeaza cu precadere cu a,utorul c(estionarului sociologic si al interviului

1-. Ce stii despre elaborarea c(estionarului sociologic?


8rima data se stabileste tema investigatiei dupa care se vor identi!ica aspectele ce decurg din aceasta tema si ii vor !i#a locul !iecaruia in cadrul domeniului investigat. /n !unctie de aspectele urmarite se vor !ormula intrebari clare si precise apoi urmeaza ordonarea logica a intrebarilor !ormulate.

12. 5e ce trebuie sa tina cont cercetatorul in procesul elaborarii oricarui tip de c(estionar?
5e maniera in care se poate trezi interesul respondentilor pentru a completa c(estionarul, de nivelul de pregatire a celor care urmeaza sa raspunda si conditiile de coerenta logica, claritate.

17. Cat poate !i timpul necesar pentru un c(estionar inmanat in magazin, pe strada, la iesirea din centru de votare?
-$1< minute (ma#)

19.Cat poate !i timpul necesar pentru completarea c(estionarelar la care se solicita raspunsul prin tele!on?
-$1< minute

1:.Care poate !i intervalul de timp necesar completarii c(estionarelor administrate la locul de munca sau la domiciliu?
*<$2< minute

"<.Ce este interviul?


/nterviul este o modalitate de investigare sociologica (asemanatoare cu c(estionarul) care se bazeaza pe intrebari adresate intervievatiilor prin !orma orala

"1. Care este di!erenta dintre interviurile !ormale si in!ormale?


!ormale : se realizeaza pe baza unei liste de intrebari comunicate din timp celui intervievat(in cazul personalului cu !unctii publice importante) in!ormale : se realizeaza pe baza intrebarilor pe care cel care ia interviul le adreseaza in momentul intalnirii cu cel intervievat

"". Ce este observatia sociologica?


=bservatia sociologica este o metoda de cercetare preluata de stiintele naturii, se des!asoara pe baza unei anumite ipoteze e#plicative, se des!asoara pe baza unui plan riguros si are un caracter sistematic.

"*. Ce este grila de observatie?


ste un instrument relativ simplu in care sunt trecute intr$o !orma organizata di!erite tipuri de comportamente pe care vrem sa le observam.

"+. Ce este e#perimentul?


#perimentul ete o metoda care deriva direct din observatie si presupune stimularea si determinarea unei reactii observarea si masurarea ei intr$un mediu controlat !ara interventii din e#terior. #perimentul este cea mai precisa si productiva metoda de a analiza a relatiilor dintre variabile de testare a ipotezelor.

"-. Ce este analiza documentelor sociale?


ste un tip de metoda care ne permite sa studiem in stiintele sociale atat prezentul cat si procesele si !enomenele trecute prin o!erirea de in!ormatii.

"2. Ce este biogra!ia sociala?


ste istoria unei vieti scrisa de altcineva pe baza datelor si in!ormatiilor disponibile

"7. Ce este metoda monogra!ica?


8rin monogra!ie intelegem descrierea unei unitati a unui subiect a unei corectivitati. >nitatea supusa cercetarii desi apare ca un caz individual poate sa !ie tipica reprezentativa pentru alte unitati. 5imitrie ?usti a elaborat o doctrina si un model de cercetare monogra!ica a localitatiilor rurale. @ilmul sociologic se leaga de numele lui 5.?usti

"9. Cum poate !i de!inita cultura?


Cultura reprezinta toate modurile de gandire de comportament si de productie transmise de la o generatie la alta prin comunicare sau prin orice alt mi,loc cu e#ceptia celui genetic.

":. Care este di!erenta dintre cultura si civilizatie?


5in punct de vedere sociologic di!erenta dintre cele doua notiuni este data de amploarea si raspandirea culturii. = cultura a atins stadiul de civilizatie in masura in care produsele sale sunt apreciate si preluate de alte culturii sau societate.

*<. Care sunt componentele ma,ore ale culturii?


componenta ideatica (valori,credinte,mituri) componenta obiectuala (produse care au o e#istenta materiala) componenta normativa (totalitatea regulilor respectate)

*1. 5upa ce criterii pot !i clasi!icate normele sociale?


dupa modul de transmitere $ $ Aorme scrise nescrise

dupa gradul de aplicare a lor in viata obisnuita $ $ ideale (comportament dorit) reale (comportament de zi cu zi)

dupa domeniul pe care il reglementeaza $ $ $ $ ,uridice tec(nice economice educationale etc.

*". Ce este contracultura?


ste un tip special de subcultura in care unele valori, credinte, norme sunt in opozitie cu cele ale culturii dominante (comunitatiile marginale grupurile deviante ori sectele religioase dezvolta uzual contraculturii)

**. Ce este subcultura?


#ista o cultura dominanta si subculturii care apartine unor comunitati ce si$au dezvoltat comple#e culturale proprii. Subculturile pot sa apartina unei comunitati pro!esionale sau a unor comunitati care au valori norme si stiluri proprii de viata (subcultura rocBerilor)

*+. Care sunt !unctiile subculturii?


$de adaptare $de socializare $de reproducere a comunitatii $de comunicare

*-. Ce !el de timpuri si !orme de cultura sunt?


$culturi traditionale $culturi moderne $culturi orale $culturi scrise $culturi multimediatice $cultura inalta a elitei $cultura de masa $contracultura subcultura

*2. Ce este constiinta colectiva?


/n constiinta colectiva se e#prima particuralitatile vietii sociale care se transmit din generatie in generatie si care re!lecta continuitatea vietii sociale intr$un spatiu istorico$geogra!ic.

*7. Care sunt cele trei tipuri mari de situatii consecinte ale contaculturii in culturi?
aculturatia: aparitia unor comple#e culturale noi care au in componenta elemente din culturi di!erite (traista taraneasca dotata cu !ermoar) ) acomodarea:doua culturi di!erite a,ung sa isi de!ineasca granitele clare si sa convietuiasca !ara sa se trans!orme in mod radical. asimilatia: o cultura si$a pierdut identitatea si a !ost ingropata in cultura in cultura dominanta (pastreaza numai anumite comple#e culturale proprii e#ista ca o subcultura a unei culturi dominante)

*9. Ce este socializarea?


Socializarea este procesul prin care se !ormeaza personalitatea si prin care individul invata de la parinti, pro!esori etc. 8ersoanele si institutiile din ,urul lui, comportamente

abilitati in!ormatii care il trans!orma in !iinta sociala capabila sa traiasca si sa se dezvolte intr$o societate.

*:. Care sunt !actorii care in!luenteaza procesul de socializare?


$!actorii biologici (ereditarea) $ mediul !izic (spatiul geogra!ic) $cultura $e#perienta de grup $e#perienta personala

+<. Ce !el de tipuri de socializare cuoasteti?


): in !unctie de momentul in care se realizeaza poate !i:
$primara (primii 7 ani de viata) $secundara (7$19 ani) $ continua (dupa 19 ani pana la !inalul vietii)

C: in !unctie de scopul pentru care se realizeaza poate !i:


$anticipatorie $negativa $resocializare

+1. Ce !el de agenti de socializare au un rol important in socializarea di!eritelor persoane?


$!amilia $scoala $grupurile de egali $mass$media

+". Ce este educatia din punct de vedere sociologic?


ducatia reprezinta ansamblul actiunilor si proceselor sociale prin care societatea transmite noilor generatii cunostintele,valorile,atitudinile si comportamentele necesare integrari sociale.

+*. Care sunt tipurile ma,ore de educatie?


a) educatia !ormala in cadrul sistemului de invatamant b)educatia in!erioara realizata prin intermediul relatiilor si interactiunilor cu ceilalti c)educatia non !ormala 3 ina!ara sistemului de invatamant dar intrun cadru !ormal (scoala de vara, cluburi sportive)

++. Ce descriu conceptele de 0status1 si 0rol1?


Statusur reprezinta tot cea ce un individ asteapta de la ceilalti pe baza pozitiei pe care o are Rolul se re!era la tot ceea ce toti ceilalti asteapta de la un individ datorita pozitiei pe care o are.

+-. Ce este con!lictul de status?


Cand in anumite situatii se suprapun anumite statusuri iar ierar(izarea este di!icila apare con!lictul de status

+2. Ce !el de tipuri de statusuri e#ista?


$statusuri atribuite $statusuri dobandite

+7. Ce sunt indicatiile de status


lementele care pot sa a,ute la indicarea statusului unei persoane, nici un obiect nu are in sine calitatea de indicator de status este obtinnerea doar intrun anume conte#t social.

+9. .ipologia rolurilor sociale?

$roluri asteptate $roluri per!ormate

+:. Ce este con!lictul de rol?


Con!lictul de rol apare atunci cand e#ista cerinte contrare intre doua roluri care provin din doua statusuri di!erite pe care le detine aceasi persoana

-<. Care sunt institutiile sociale !undamentale?


$!amilia $biserica & religia $statul

-1. Ce este procesul de di!erentiere institutionala?


ste procesul prin care o institutie sociala de regula !undamentala ce indeplineste mai multe !unctii in societate apar institutii noi care preiau unele dintre !unctiile institutiei de origine.

-". Ce este institutia totala?


/nstitutia totala este un tip special de institutie care incearca sa isi controleze si sa isi in!luenteze membrii la un nivel ma#imal

-*. Cum poate !i de!inita !amilia ca institutie sociala?


@amilia reprezinta un grup de oameni care relationeaza datorita unor legaturi de sange, maria, sau adoptie.

-+. Care sunt principalele !unctii a !amiliei ca institutie sociala?


$!unctia de stat

$!unctia a!ectiva $!unctia protectiva $!unctia economica $!unctia de socializare $!unctia de reproducere

--. Care este tipologia !amiliei?


@amilia nucleara : $ !amilia de orientare $!amilia de procreere !amilia con,ugala $!amilia monoparentala @amilia e#tinsa

-2. Con!orm normelor sociale care reglementeaza alegerea partenerilor ce !el de tipuri de casatorie e#ista?
$ casatoria endogama (din interiorul grupului) $casatorie e#ogama(ina!ara grupului)

-7. Ce !el de tipuri de !amilii e#ista con!orm normelor care reglementeaza numarul partenerilor?
$monogamie $poligamie $poliandrie $casatorie in grup

-9. Ce inseamna celibatul?

Se re!era atat la pesoanele care nu au relatii intime cat si la partenerii care locuiesc in mena,e separate. = alta categorie de celibatari o constituie vaduvele&vaduvii sau persoanele divortate care nu se mai casatoresc.

-:. Ce !el de tipuri de !amilie e#ista con!orm normelor de enterioritate care privesc conducerea si e#ercitare puterii la nivelul !amiliei?
$!amilii particulare $!amilii matriar(ale $e#ercitarea comuna a puterii

2<. Ce este divortul in termenii sociologiei?


5ivortul are ca !unctie des!acerea casatoriei.

21. Care sunt !actorii care conduc la instabilitatea !amiliilor?


$varsta $scolarii in !amilie$nevoia de indepartare $di!erentele sociale $regula a celor 2 luni si a celor 7 ani $ instabilitatea !amiliilor de provenienta $sarcina inaintea casatoriei sau primul an de maria,