Sunteți pe pagina 1din 16

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE FABBV An 2 Seminar 1: Seminar introductiv

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 1

Seminar introductiv - Concepte de baza privind piata de capital

- instrumente, piete, intermediari si institutii

1. Cererea si oferta de capital

Cererea de capital are ca reprezentanti emitentii de valori mobiliare : companii, autoritati publice locale, statul sau institutii financiare internationale cerere de finantare structurala (finantarea unor proiecte economice, strategice, etc) sau conjuncturala (fluctuatia preturilor, dobanzilor, cursului de schimb valutar sau anumite socuri temporare pe piata monetara) Oferta de capital:apare urmare a procesului de economisire a populatiei, companiilor si a institutiilor financiare denumiti in continuare investitori, individuali sau institutionali sub forma SSIF, SIF, SAI, banci comerciale sau universale, banci de investitii, fonduri de pensii, organisme si institutii financiare de talie internationale (BERD, IF, BEI). Investitorii pe piata de capital isi asuma multiple riscuri: risc de plasament, afacere, lichiditate, piata, contrapartida (instrumente cu venit fix) sau legislativ

2. Piata de capital

Piata de capital 1 reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin intermediul cărora capitaluri disponibile și dispersate sunt dirijate către entități publice și private solicitatoare de fonduri. Piața de capital asigură legătura dintre emitenți și investitori. Pe acest tip de piata sunt tranzactionate instrumentele financiare ce reprezinta suportul schimburilor de capitaluri necesar finantarii economei pe termen mediu și lung.

Piata de capital cuprinde doua mari segmente:

- Piata primara in care emisiunile noi de instrumente sunt tranzactionate pentru prima data

- Piata secundara in care instrumentele aflate deja in circulatie sunt tranzactionate, asigurand buna functionare a pietei primare, furnizand totodata lichiditatile necesare pentru investitorii ce doresc restructurarea sau lichidizarea portofoliilor.

Prin piata reglementata se intelege un sistem adminsitrat de un operator (BVB, London Stock Exchange, NYSE, etc) ce permite in mod regulat si ordonat tranzactionarea instrumentelor financiare, in baza unui set de reglementari reglementari proprii emise si supuse aprobarii de catre autoritatea pietelor (ex. CNVM, ASF, FSA, FCA, SEC), respectand totodata cerintele de raportare si transparenta necesare asigurarii protectiei investitiorilor si respectarii legislatiei nationale si comunitare in vigoare.

Operatori de piata Bursa de Valori Bucuresti, SIBEX, London Stock Exchange, Bolsa Madrid, NYSE, etc

Participantii la piata intermediarii pietei de capital sub forma Societatilor de Servicii de Investitii Financiare (SSIF) si a institutiilor de credit

3. Principalele categorii de produse ale pietei de capital

I. valori mobiliare primare din care fac parte:

1. clasa titlurilor de capital equity (actiuni, drepturi)

2. clasa titlurilor de credit debts (obligatiuni, titluri de garantie)

II. valori mobiliare derivate

1. contracte tip forward contracte nestandardizate ce creeaza pentru parti obligatia de a vinde/cumapra o marfa la un pret convenit la data incheierii tranzactiei si care se executa prin livrarea efectiva a marfii si plata la o data viitoare

2. contracte tip futures contracte standardizate ce creeaza pentyru parti obliagtia de a vinde /cumpara un activ suport la data

scadentei la un pret convenit la momentul incheierii tranzactiei

3. contracte tip options contracte standardizate care in schimbul unei prime creeaza pentru cumparator dreptul nu si obligatia

de a cumpara / vinde un activ suport la un pret prestabilit (numit pret de exercitare) pana la data expirarii. III. valori mobiliare sintetice - contracte derivate pe indici bursieri utilizati pentru operatiuni speculative, hedging sau arbitraj

Sectiuni, sectoare si categorii de instrumente listate la Bursa de Valori Bucuresti 2 :

- Sectiunea BVB

1 Anghelache, Gabriela, „Piata de capital in context european”, Editura Economica, 2009

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE- FABBV - An 2 Disciplina: Piete de capital

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 2

o

Piata la vedere

Sectorul Titluri de capital emise de entitati din Romania si din strainatate:

 

Actiuni (102 din Romania + Erste Bank d in strainatate)

o

Categoria I: 28

o

Categoria II: 51

o

Categoria III: 1

o

Nelistate: 22

Drepturi

 

Sectorul Titluri de credit emise de entitati din Romania si din strainatate: obligatiuni corporative (4), obligatiuni municipale (37), titluri de stat (28)si altele emise la nivel international(2)

Sectorul Organisme de Plasament Colectiv actiuni sau unitati de fond emite se entitati din Romania (3), OPCVM tranzactionabile local sau international (ETF 1 local)

Sectorul produse structurate: certificate 3 (109) si produse structurate

Sectorul Alte instrumente financiare internationale (asimilate actiunilor sau titlurilor de credit (1 NEPI)

o

Piata la termen: contracte futures

 

- Sectiunea Rasdaq

o Sector Titluri de capital: actiuni si drepturi emise de entitati din Romania

- Sectiunea ATS Sistemul Alternativ de Tranzactionare: actiuni, drepturi, obligatiuni, unitati de fond si actiuni ale OPC, alte instrumente financiare

4. Orar de tranzactionare pe principalele piete 4

- Piata principala (order driven) cu cotatii ferme si ordine de dimensiuni standard (in functie de emitent: 500, 100, 10,1 actiuni) http://www.bvb.ro/Companies/QShares.aspx

- Piata ODD LOT (tichete de marime mai mica decat ordine standard ale pietei principale)

- Piata Deal (negociere directa valoare minima admisa a unui ordin = 700.000 RON)

Actiuni

Piata (COD)

 

Stare piata

   

PreDeschidere

Tranzactionare Continua

PreInchidere

 

Inchidere

Inchisa

Regular (REGS)

09:30 - 10:00

10:00 - 17:55

17:55 - 18:00

18:00

18:00

Deal (DEALS)

N/A

 

10:00 - 17:55

N/A

 

N/A

17:55

Odd Lot (ODDS)

N/A

 

10:00 - 17:55

N/A

 

N/A

17:55

Regular International (RGSI)

09:30 - 10:00

10:00 - 17:55

17:55 - 18:00

18:00

18:00

Obligatiuni

Piata (COD)

 

Stare piata

 

PreDeschidere

Tranzactionare Continua

PreInchidere

Inchidere

Inchisa

Regular-Bonds (ORDB)

 

N/A

11:00 - 15:00

 

N/A

N/A

15:00

Deal-Bonds (QIDB)

 

N/A

11:00 - 15:00

 

N/A

N/A

15:00

Regular-Titluri de stat (REGT)

09:30 - 10:00

10:00 - 16:40

 

16:40 - 16:45

16:45

16:45

Deal-Titluri de stat (DLST)

 

N/A

10:00 - 16:40

 

N/A

N/A

16:40

Unitati de fond

Piata (COD)

Stare piata

 

PreDeschidere

Tranzactionare Continua

PreInchidere

Inchidere

Inchisa

Regular (REGS)

09:30 - 10:00

 

10:00 - 17:55

17:55 - 18:00

18:00

18:00

Deal (DEALS)

N/A

10:00 - 17:55

N/A

N/A

17:55

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE FABBV An 2 Seminar 1: Seminar introductiv

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 3

Produse structurate

 

Piata (COD)

 

Stare piata

 

PreDeschidere

Tranzactionare Continua

PreInchidere

Inchidere

Inchisa

Regular Structured (RGSP)

09:30 - 10:15

10:15 - 18:25

18:25 - 18:30

18:30

18:30

Futures

Piata (COD)

Stare piata

 

PreDeschidere

Tranzactionare Continua

PreInchidere

Inchidere

Inchisa

Futures (REGF)

09:30 - 10:00

10:00 - 16:40

16:40 - 16:45

16:45

16:45

5.Statistici in functie de structura pietei reglementate la BVB Piata reglementata BVB

 

Nr. sedinte

An

de

tranzactio

nare

Nr.

tranzactii

Nr. actiuni

tranzactionate

(volum)

Valoare (EUR)

Valoare medie

zilnica (EUR)

Capitalizare (EUR)

Nr. noi

societati societati societati emitente emitente delistate

Nr.

Nr.

Nr.

Intermediari

 

1995

5

379

42.761

N/A

N/A

N/A

9

9

0

28

1996

84

17.768

1.141.648

N/A

N/A

N/A

17

8

0

62

1997

207

609.651

593.893.605

N/A

N/A

N/A

76

59

0

133

1998

255

512.705

986.804.827

N/A

N/A

N/A

126

50

0

173

1999

253

415.045

1.057.558.616

84.067.123,50

332.281,12

313.001.203,00

127

15

14

150

2000

251

496.887

1.806.587.265

93.244.168,02

371.490,71

450.512.639,00

114

1

14

120

2001

247

357.577

2.277.454.017

148.544.838,94

601.396,11

1.361.079.746,00

65

3

52

110

2002

247

689.184

4.085.123.289

222.426.577,20

900.512,46

2.646.438.376,00

65

1

1

75

2003

241

440.084

4.106.381.895

268.641.352,35

1.114.694,41

2.991.017.082,27

62

0

3

73

2004

253

644.839

13.007.587.776

598.072.158,14

2.363.921,57

8.818.832.158,26

60

3

5

67

2005

247

1.159.060

16.934.865.957

2.152.052.959,75

8.712.765,02

15.311.354.557,93

64

5

1

70

2006

248

1.444.398

13.677.505.261

2.801.708.287,54

11.297.210,84

21.414.911.687,06

58

2

8

73

2007

250

1.544.891

14.234.962.355

4.152.436.338,24

16.609.745,35

24.600.746.687,06

59

3

2

73

2008

250

1.341.297

12.847.992.164

1.895.443.665,28

7.581.774,66

11.629.766.297,39

68

10

1

76

2009

250

1.314.526

14.431.359.301

1.203.801.127,95

4.815.204,51

19.052.654.442,19

69

3

2

71

2010

255

889.486

13.339.282.639

1.338.291.678,28

5.248.202,66

23.892.208.164,09

74

5

0

65

2011

255

900.114

16.623.747.907

2.349.040.632,92

9.211.924,05

16.385.906.509,77

79

6

1

61

2012

250

647.974

12.533.192.975

1.674.196.587,77

6.696.786,35

22.063.368.089,01

79

2

2

54

2013

251

636.405

13.087.904.925

2.543.568.506,92

10.133.739,07

29.980.444.693,17

83

4

0

43

2014

31

117.289

1.312.136.322

245.138.472,44

7.907.692,66

30.662.455.938,93

82

0

1

43

 

Statistici in functie de structura pietei reglementate la BVB RASDAQ

 
 

Nr. actiuni

Nr.

Nr. noi

Nr.

An

Nr. sedinte de tranzactionare

Nr.

tranzactii

tranzactionate

(volum)

Valoare (EUR)

Valoare medie

zilnica (EUR)

Capitalizare (EUR)

societati

emitente

societati

emitente

societati

delistate

Nr.

Intermediari

1996

38

3.081

6.760.322

N/A

N/A

N/A

1.561

1.561

0

85

1997

247

446.037

802.709.941

N/A

N/A

N/A

5.367

3.911

105

168

1998

255

541.204

1.397.132.486

N/A

N/A

N/A

5.496

236

107

202

1999

254

272.276

2.133.810.745

225.795.157,42

888.957,31

972.092.890,87

5.516

44

24

167

2000

251

140.506

1.209.137.199

155.307.392,39

618.754,55

865.705.659,76

5.382

77

211

101

2001

247

87.119

770.310.945

105.466.393,62

426.989,45

1.188.526.233,21

5.084

82

380

 

86

2002

247

66.637

2.143.316.708

132.568.910,09

536.716,24

1.764.896.203,84

4.823

61

322

 

69

2003

241

68.750

877.960.414

109.668.436,39

455.055,75

1.943.724.716,15

4.442

20

401

 

63

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE- FABBV - An 2 Disciplina: Piete de capital

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 4

2004 253

111.386

1.206.493.498

146.116.071,10

577.533,88

2.064.320.464,47

3.998

17

461

65

2005 247

144.346

1.752.975.093

296.919.518,14

1.202.103,31

2.241.326.550,15

3.683

10

325

68

2006 246

143.620

1.149.821.483

241.110.444,74

980.123,76

3.126.441.776,42

2.420

3

1.266

73

2007 250

668.867

4.311.518.744

1.287.708.526,27

5.150.834,11

6.985.668.728,88

2.019

3

404

73

2008 250

372.118

1.991.117.731

426.490.489,29

1.705.961,96

3.079.081.133,14

1.753

3

269

76

2009 250

187.025

1.550.827.718

136.315.859,65

545.263,44

2.937.409.544,64

1.561

4

196

71

2010 255

209.423

1.402.211.352

144.560.612,44

566.904,36

2.526.446.647,30

1.309

1

247

65

2011 255

114.103

1.203.611.959

136.206.305,36

534.142,37

2.366.934.385,77

1.184

0

125

61

2012 250

67.693

722.749.942

48.921.414,27

195.685,66

2.005.243.709,97

1.086

1

99

54

2013 251

64.877

688.612.924

68.343.051,40

272.283,07

1.774.474.210,55

982

1

105

43

2014 31

9.727

50.721.445

3.434.784,49

110.799,50

1.809.945.600,48

966

0

16

43

6.Caracterizarea pietelor de capital

Caracterizarea pietelor de capital se realizeaza in baza mai multor indicatori ce pot exprima::

- Dimensiunea pietei:

o

capitalizarea bursiera produsul dintre numarul tuturor instrumentelor emise si pretul de piata al acestora

o

numarul companiilor si instrumentelor listate,

o

raportul intre capitalizarea bursiera si PIB (comparandu-se si cu gradul de intermediere bancara / PIB pentru a se pune in evidenta aportul pietei de capital si a sistemului bancar in finantarea economiei

o

concentralizarea capitalizarii bursiere (topul primelor 10 companii in functie de capitalizarea bursiere si ponderea acestora in totalul capitalizarii pietei.

o

Ponderea actiunilor detinute de actionarul majoritar

o

Indicele Herfindahl Hirschmann - HHI - masoara gradul de concentrare a pietei, prin insumarea patratelor cotelor de piata ale tuturor intreprinderilor din sector. Cu cat e mai mare cu atat exista mai mult tendinta spre monopol. Sub 1000 piata e neconcentrata, intre 1000 si 1800 concentrare moderata, peste 1800 piata e puternic concentrata.

- Eficienta pietei de capital prin masurarea sincronizarii preturilor cu performanta financiara a emitentilor, informatiilor publice si private despre emitenti cat si masurarea costului real de tranzactionare:

o

eficienta scazuta preturile incorporeaza doar informatiile istorice

o

semiforte - preturile incorporeaza doar informatiile publice

o

forte - preturile reflecta toate informatiile cu privire la trecutul si perspectivele emitentului

- Lichiditatea pietei de capital cu ajutorul indicatorului denumit adancimea pietei (market depth) ce exprima numarul de actiuni ce pot fi tranzactionate fara a influenta semnificativ cotatiile activelor. O piata caracterizata de o lichiditate redusa prezinta un grad mai mare de volatilitate a preturilor.

- Rulajul capitalurilor raportul intre valoarea actiunilor tranzactionate si valoarea medie reala a capitalizarii bursiere

- Rentabilitatea generala a pietei exprimata cu ajutorul indicilor bursieri - BET, BETFI, BETC, FTSE100, CAC40, IBEX35, S&P100, DJIA / US30, etc.

7.Indici bursieri

Indicii bursieri sunt medii ponderate ale preturilor actiunilor cotate la o bursa de valori. Indicii sunt astfel construiti astfel incat sa reflecte evolutia unui anumit sector de activitate din care fac parte emitentii respectivi sau evolutia unei anumite categorii de titluri (de exemplu, capitalizare mica/medie/mare). Indicii bursieri sunt fie generali reflectand evolutia unei piete fie specializati caz in care reflecta doar evolutia unei anumite piete sau sector.

BET primul indice dezvoltat de BVB, indice de pret ponderat cu capitalizarea free floatului celor mai lichide 10 companii listate pe piata reglementata BVB.

BET-FI - primul indice sectorial al BVB si reflecta tendinta de ansamblu a preturilor fondurilor de investitii financiare (SIF-urilor) tranzactionate pe piata reglementata BVB.

BET-C - indice de pret ponderat cu capitalizarea de piata a companiilor din componenta sa

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE FABBV An 2 Seminar 1: Seminar introductiv

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 5

BET-BK - indice de preturi ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societati listate pe piata reglementata a BVB

BET-NG - indice sectorial ce urmareste miscarea preturilor actiunilor companiilor

BET-XT - indice blue-chip si reflecta evolutia preturilor celor mai lichide 25 de companii tranzactionate în segmentul de piata reglementata

ROTX - indice de pret ponderat cu capitalizarea free floatului, folosit ca activ suport pentru produse derivate si structurate si reflecta in timp real miscarea actiunilor ‘blue chip’ tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Calculat in RON, EUR si USD, si diseminat in timp real de Bursa de Valori din Viena - http://en.indices.cc/indices/details/rtl/composition

Principalii indici bursieri ai London Stock Exchange sunt 5 :

- FTSE 100

- FTSE 250

- FTSE 350

- FTSE All - Share

- FTSE AIM (Alternative Investment Market): 50, 100, All Share

- FTSE TechMARK

- FTSE SmallCap

- FTSE Eurotop 300

- Ethical indices

Urmarirea tuturor indicilor bursieri din lume se poate face la adresa:http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/europe-

africa-middle-east/ Sursa: BVB: Companiile ce fac parte din componenta indicelui

Sursa: BVB: Companiile ce fac parte din componenta indicelui FTSE 100 sunt urmatoarele:

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE- FABBV - An 2 Disciplina: Piete de capital

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 6

ARM Holdings Aberdeen Asset Management Admiral Group Aggreko Amec Anglo American Antofagasta

Carnival Centrica Coca-Cola HBC AG Compass Group Diageo Easyjet Experian Fresnillo

Lloyds Banking Group London Stock Exchange Group Marks & Spencer Group Meggitt Melrose Industries Mondi Morrison (Wm)

Royal Dutch Shell B Royal Mail SABMiller SSE Sage Group Sainsbury (J) Schroders Severn Trent

Ashtead Group

G4S

Supermarkets

Shire

Associated British Foods AstraZeneca Aviva BAE Systems BG Group BHP Billiton BP BT Group Babcock International Group Barclays British American Tobacco British Land Co British Sky Broadcasting Group Bunzl Burberry Group CRH Capita

GKN GlaxoSmithKline Glencore Xstrata HSBC Hldgs Hammerson Hargreaves Lansdown IMI ITV Imperial Tobacco Group InterContinental Hotels Group International Consolidated Airlines Group Intertek Group Johnson Matthey Kingfisher Land Securities Group Legal & General Group

National Grid Next Old Mutual Pearson Persimmon Petrofac Prudential RSA Insurance Group Randgold Resources Reckitt Benckiser Group Reed Elsevier Resolution Rexam Rio Tinto Rolls-Royce Holdings Royal Bank Of Scotland Group Royal Dutch Shell A

Smith & Nephew Smiths Group Sports Direct International Standard Chartered Standard Life TUI Travel Tate & Lyle Tesco Travis Perkins Tullow Oil Unilever United Utilities Group Vodafone Group WPP Weir Group Whitbread William Hill Wolseley

8.Evolutia principalilor indici de actiuni din Romania si din lume

principalilor indici de actiuni din Romania si din lume Evolutia indicilor pietei de actiuni din Londra,

Evolutia indicilor pietei de actiuni din Londra, SUA, Europa STOXX 50 si Tokio incepand cu anul 2004 Sursa: FT.com

indicilor pietei de actiuni din Londra, SUA, Europa – STOXX 50 si Tokio incepand cu anul

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE FABBV An 2 Seminar 1: Seminar introductiv

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 7

Evolutia indicilor BET si S&P 500 ultimele 36 de luni - Sursa: www.ktd.ro

S&P 500 – ultimele 36 de luni - Sursa: www.ktd.ro Evolutia indicilor BET si BET-Fi -

Evolutia indicilor BET si BET-Fi - ultimele 36 de luni - Sursa: www.ktd.ro

BET si BET-Fi - ultimele 36 de luni - Sursa: www.ktd.ro Evolutia indicilor BET si Rasdaq-C

Evolutia indicilor BET si Rasdaq-C ultimele 36 de luni - Sursa: www.ktd.ro

9.Intermediarii pietei de capital

Intermediarii si activitatile lor specifice Conform legislatiei din Romania, In categoria intermediarilor intra:

- Societatile de servicii de investitii financiare (SSIF) - http://www.cnvmr.ro/RCNVM/listaentitjud.php

- Institutiile de credit autorizate de banca centrala si entitatile de natura acestora autorizate sa presteze astfel de servicii in state membre sau nemembre ale UE, cu conditia indeplinirii unor condiitii: spatiu si personal dedicat, conditii tehnice specifice, atestate profesionale din partea angajatilor si personal calificat pentru control intern al operatiunilor http://www.cnvmr.ro/RCNVM/index.htm (Registrul CNVM)

Lista institutiilor ce pot opera ca intermediar la BVB - http://www.bvb.ro/Intermediaries/SSIFuri.aspx Lista institutiilor ce pot opera ca intermediar la LSE - http://www.londonstockexchange.com/exchange/traders-and- brokers/membership/member-firm-information-sheets/member-firm-information-sheets-search.html Lista institutiilor ce pot opera ca intermediar la Wiener Borse:

Servicii principale oferite 6 :

- Preluarea si transmiterea ordinelor de tranzactionare de la clienti

6 Anghelache, Gabriela, “Piata de capital in context european", Editura Economica, 2009, pp 109-110

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE- FABBV - An 2 Disciplina: Piete de capital

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 8

- Executarea ordinelor in numele clientilor

- Tranzactionarea pe cont propriu

- Administrarea portofolii

- Servicii de consultanta in investitii

- Subscrierea de instrumente financiare , plasamente

- Administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare

Servicii conexe oferite:

- Servicii de custodie si administrarea a titlurilor in conturile clientilor

- Acordarea de credite sau imprumuturi investitorilor

- Consultanta privind structura capitalurilor, strategii industriale sau consulta privind fuziunile si achizitiile de companii

- Servicii de schimb valutar in conturile clientilor

- Analiza si cercetari pentru investitii, recomandari

- Subscrierea de titluri pe baza unui angajament ferm

Capitalurile initiale a unui intermediar trebuie sa fie de minim 50.000 EUR (echivalent in lei la cursul de referinta comunicat de BNR) 125.000 EUR (toate activitatile cu exceptia tranzactionarii pe cont prorpiu, subscrieri de titluri in baza de angajament ferm respectiv acordarea de imprumuturi clientilor) peste 730.000 EUR pentru intreaga gama de servicii principale si conexe (valabil la nivelul anului 2009). Capitalul initial se compune din insumarea capitalului social subscris si varsat, rezervelor legale, statura si a altor rezerve precum si rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor anterioare ramas dupa distribuirea profitului.

Directiva nr 2004/39/CE (Directiva MiFID - Markets in financial instruments) are ca principa scop armonizarea cerintelor de protectie a investitorilor pe teritoriul Uniunii Europene. Directiva imparte clientii intre profesionisti si retail, ultimilor fiindu-le oferit cel mai ridicat nivel de protectie. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm http://www.fsa.gov.uk/about/what/international/mifid (MiFID II - Review)

MIFID este o directivă de „tip Lamfalussy” cuprinde principiile generale aplicabile serviciilor de investiţii financiare, pieţelor reglementate şi sistemelor multilaterale de tranzacţionare (sisteme alternative de tranzacţionare in legislaţia noastră). Procesul „Lamfalussy” reprezintă abordarea legislaţiei Uniunii Europene pe 4 nivele, şi anume:

- Nivelul nr. 1 Principii cadru.

- Nivelul nr. 2 – Măsuri tehnice de implementare care susţin operational principiile de Nivel 1

- Nivelul nr. 3 – Ghiduri şi standard compatibile cu legislaţia promulgată la Nivelul 1 şi la Nivelul 2.

- Nivelul nr. 4 – Monitorizarea gradului de implementare a legislaţiei

In general directiva cuprinde principii referitoare la cerintele organizatorice ale intermediarilor (control intern, audit intern, administrarea riscurilor), externalizarea unor activitati, pastrarea in siguranta a activelor clientilor, conflictul de interese, informatiile ce trebuie furnizate clientilor si potentialilor clienti, criterii de stabilirea a celei mai bune executii a ordinelor, reguli pentru determinarea contrapartii eligibile, reguli prudentiale si de conduita, pastrarea evidentelor, tranzactiilor, transparenta pietei, admiterea instrumentelor financiare la tranzactionare, etc. Detalii amanuntite MiFID se pot gasi la adresa: http://www.cnvmr.ro/normeeuropene/MIFID.htm

Pe parcursul desfasurarii activitatii lor, intermediari se confrunta cu diverse riscuri:

- riscul de credit al contrapartidei riscul de incapacitate a contrapartidei implicate in tranzactiile cu instrumente financiare (tranzactii OTC, acorduri repo / reverse repo, tranzactii de creditare sau tranzactii cu decontare indelungata)

- riscul de credit riscul pierderii din cauza falimentului debitorilor in conformitate cu riscul activelor bilantiere sau nebilantiere, altele decat cele incluse in portofoliul tranzactionabil.

- riscul de pozitie asociat portofoliului tranzactionabil si se calculeaza separat pe fiecare titlu in parte

o

risc specific = riscul de modificare a pretului activului respectiv datorita unor factori strict legati de eminentul titlului

o

risc general = riscul de modificare a pretului activului respectiv datorita unor factori externi (conditii politice, naturale, macroeconomice, conjuncturale etc)

- riscul de decontare riscul de nelivrare de catreparte a banilor/marfurilor/titlurilor la data stipulata in contract pentru tranzactiile incluse in portofoliu (inclusiv a contractelor derivate)

- riscul valutar expunerea intermediarului la fluctuatiile cursului de schimb al valutelor si ale pretului aurului, aplicate tuturor elementelor exprimate in moeda straina (inclusiv elemente din afara portofoliului tranzactionabil)

- riscul de marfa aferent intregii activitati cerinte specifice de capital pentru riscurile de pierdere pe pozitiile de marfuri sau instrumente derivate pe acestea (contracte futures, optiuni, swapuri)

- riscul operational riscuri aparute din exploatare: utilizarea unor procese, sisteme, resurse umane inadecvate si actiuni externe (mediul legislativ, politic, fiscal)

Pe toata durata functionarii lor, intermediarii trebuie sa respecte cerinte minime de capital (in functie de riscurile asumate si operatiunile desfasurate) precum si limite privind expunerile mari. Menirea acestor capitaluri proprii sunt de a absorbi in orice moment si cu prioritate eventualele pierderi rezultate din activitatile desfasurate si a nu prejudicia clientii.

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE FABBV An 2 Seminar 1: Seminar introductiv

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 9

Fondurile proprii de nivel 1 (Tier 1) = capital social subscris si varsat + prime legate de capital integral incasate + rezerve legale, statutare, alte rezerve si rezultatul reportat pozitiv dupa distribuirea profitului + profit net al ultimului exercitiu financiar

Fondurile proprii de nivel 2 de baza (Tier 2) = rezerve din reevaliarea imobiliazarilor corporale ajustate cu obligatiile fiscale previzibile + alte sume pentru acoperirea riscului + tutluri pe durata nedeterminata si asimilate lor. Fondurile proprii de nivel 2 de baza (Tier 2) = actuni preferntiale cumulate pe durata determinata + capital sub forma de imprumut subordonat.

Fondurile proprii de nivel 2 de baza (Tier 2)

100% Fondurile proprii de nivel 1 (Tier 1)

Reprezinta expunere mare a unui intermediar fata de un client, daca valoarea expunerii este mai mare de 10% din capitalurile proprii. Un intermediar nu poate avea o expunere mai mare de 25% din capitalurile proprii pe un singur client sau grup de clienti aflati in legatura, respectiv 20% in cazul in care din acel grup face parte fie compania mama fie vreo filiala a intermediarului. Valoarea totala a expunerilor mari ale unui intermediar nu poate depasi 800% din fondurile sale proprii 7 .

Exemple de companii ce ofera servicii de intermediere financiara (SSIF si institutii de credit):

2. SSIF Intercapital Invest SA - http://www.intercapital.ro/index/index.php

3. SSIF Broker Cluj SA - http://www.ssifbroker.ro/

Piete financiare externe:

Intermediari indeosebi dedicati clientilor retail:

1. SaxoBank - www.saxobank.com/

2. Interactive Brokers - www.interactivebrokers.com

3. Scottrade www.scottrade.com

4. OptionsHouse - www.optionshouse.com/

5. Fidelity - www.fidelity.com

6. E*Trade Financial - https://us.etrade.com

7. TD Ameritrade - www.tdameritrade.com

Intermediari banci servicii dedicate clientilor retail :

2. RBS ShareDealing UK - http://www.rbs-sharedealing.co.uk

3. Barclays StockBrokers UK - www.barclaysstockbrokers.co.uk

Intermediari banci servicii dedicate clientilor institutionali:

1. BARX (Barclays Group) FX, FI, MM, Equities, Structured Products, Commodities, Futures & Options, Emerging Markets - http://www.barx.com/index.html

2. Autobahn (Deutsche Bank Group) - FX, FI, Equities, Commodities, Global Transaction Banking, Credit

Credit https://autobahn.db.com/microSite/html/services.html 7 Anghelache, Gabriela, “ Piata de capital in context
Credit https://autobahn.db.com/microSite/html/services.html 7 Anghelache, Gabriela, “ Piata de capital in context
Credit https://autobahn.db.com/microSite/html/services.html 7 Anghelache, Gabriela, “ Piata de capital in context
Credit https://autobahn.db.com/microSite/html/services.html 7 Anghelache, Gabriela, “ Piata de capital in context

7 Anghelache, Gabriela, “Piata de capital in context european", Editura Economica, 2009, pp 131

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE- FABBV - An 2 Disciplina: Piete de capital

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 10

10.Pasii de urmat in procesul de alegere a unui broker strain

de urmat in procesul de alegere a unui broker strain Alegerea unui broker extern 1. Lista
de urmat in procesul de alegere a unui broker strain Alegerea unui broker extern 1. Lista
de urmat in procesul de alegere a unui broker strain Alegerea unui broker extern 1. Lista
de urmat in procesul de alegere a unui broker strain Alegerea unui broker extern 1. Lista
de urmat in procesul de alegere a unui broker strain Alegerea unui broker extern 1. Lista

Alegerea unui broker extern

1. Lista de intrebari ce trebuie adresate brokerului:

Care este / sunt

- Instrumentele si pietele tranzactionate

- Costurile: spreaduri, comisioane (fixe sau variabile), inclusiv

eventuale costuri de alimentare/retragere sau gestiune cont

- Suma minima de investit

- Levierul utilizat (1:1, 10:1, 50:1, 100:1, 500:1) in functie de piata

si instrumentul tranzactionat

- politica privind tranzactiile de tip „hedge” sau „scalp”

- gama de ordine acceptate: SL/TP, conditionale, trailing stop,

„one-click trading” sau „chart-trading”

- platformele de tranzactionare: desktop, website, mobile

(Android, IOS), tablete

- este broker de tip ECN/STP sau Dealing Broker (FX)

- politica privind conturile discretionare

2. Cautarea de informatii (independente) despre broker: (forumuri ale investitorilor, clasamente, review-uri asupra calitatii produselor si

serviciilor oferite)

Exemple

de

siteuri:

3. Vizitarea siteului si eventual a sediului (local) al brokerului respectiv

Analizarea atenta a functionalitatii siteului precum si a transparentei din punct de vedere al reglementarilor (autorizatii), costuri, comisioane, piete si instrumente oferite.

4. Verificarea tuturor autorizatiilor de functionare (licente) emise de autoritatile pietelor de capital:

5. CITIREA cu atentie a contractelor drepturile si obligatiile clientilor (Client Agreement) precum si politicile de protejare a

investitorilor in fata riscurilor de piata si in caz de faliment.

6. Atentie la:

- utilitatea si functionabilitatea platformei de tranzactionare

- politica de recotare

- stiri (market feed)

- analize

- cerinte tehnice minime ale echipamentelor si a conexiunii la internet

Lista tuturor organismelor de supraveghere si reglementare a pietelor financiare:

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE FABBV An 2 Seminar 1: Seminar introductiv

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 11

Informatii utile pe siteurile organismelor de supraveghere a pietelor financiare (Exemplu FSA UK): http://www.fsa.gov.uk/consumerinformation (Exemplu CNVM Romania): http://www.cnvmr.ro/ro/informatiiinvestitor.htm

- Tutoriale si ghiduri privind produsele si serviciile bancare

- Informatii, stiri si avertismente (sanctiuni) despre brokeri

- Fondul de compensare si protectie a investitorilor

- Modalitatea de a depune plangere fata de un broker (intermediar)

- Protejarea investitorilor fata de reclame fraudulente, fraude si scheme de inselare (ponzi)

- Abuzuri intalnite in contracte de intermediere financiara

- Linia de telefon dedicata investitorilor

11. Institutii ale pietei de capital romanesti 8

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - este autoritatea administrativa autonoma cu personalitate juridica ce functioneaza în baza Statutului C.N.V.M. reglementeaza si supravegheaza piata de capital, piata instrumentelor financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora. C.N.V.M. Conducerea este compusa din sapte membri, dintre care un presedinte, doi vicepresedinti si patru comisari.

Bursa de Valori Bucuresti - Bursa de Valori Bucuresti are rolul de a incuraja dezvoltarea unei piete de capital lichide si eficiente, care sa ofere conditii egale de operare si siguranta totala. Organizata pe principiile autoreglementarii, Bursa de Valori Bucuresti isi adopta regulile si procedurile de functionare necesare, care sunt supuse apoi aprobarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

SIBEX - Sibiu Stock Exchange (SIBEX) a fost infiintata in 1994 avand ca obiect initial de activitate intermedierea de marfuri, iar din 1997 s-a concentrat pe dezvoltarea si administrarea pietelor de instrumente financiare de tipul valorilor mobiliare si produselor derivate. Primele produse financiare lansate in 1997 au fost contractele futures.

Depozitarul Central - Este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea

Casa de Compensare Bucuresti asigura derularea in mod corespunzator a operatiunilor mentionate anterior prin indeplinirea functiilor de casa de compensare si contraparte centrala, precum si aministrand riscurile la care este expusa o casa de compensare prin utilizarea de mecanisme tehnice si instrumente specifice.

Fondul de compensare a investitorilor, are ca obiect principal de activitate colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinând investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate în numele acestora în cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, în limita plafoanelor stabilite în conformitate cu reglementarile C.N.V.M. Limita plafonului de compensare va creste gradual, pentru a ajunge la inceputul anului 2012, la echivalentul în lei a 20.000 de euro / investitor individual.

Institutul de guvernanta corporativa, are ca obiect de activitate pomovarea cuantumului international de cunostinte profesionale catre personalul societatilor detinute public din Romania si perfectionarea acestora din punct de vedere teoretic si practic, prin cooperare internationala si standardizarea expertizei

Asociatia Brokerilor: este un partener de incredere in relatia cu autoritatile publice si reprezinta interesele membrilor sai in raport cu autoritatea pietei de capital, membrii Parlamentului, cei ai Guvernului si ai altor institutii care pot influenta activitatea bursiera.

Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital

12. Protejarea investitorilor Fonduri de compensare

In vederea protejarii intr-o mai buna masura a investitorilor, exista asa numitele fonduri / scheme de compensare in limita unui plafon prestabilit. In Romania s-a constituit „Fondul de Compensare a Investitorilor”. Fondul a fost infiintat in iunie 2005, avand ca scop compensarea investitorilor, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

Pentru asigurarea bunei functionari a fondului, membrii fondului sunt obligati sa plateasca anumite contributii:

- Contributia initiala = 1% din valoarea capitalului social minim prevazut de legislatia in vigoare (echiv a min 1000 EUR)

capitalului social minim prevazut de legislatia in vigoare (echiv a min 1000 EUR) 8 http://www.aipc.ro/institutii.html

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE- FABBV - An 2 Disciplina: Piete de capital

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 12

- Contributia anuala ca si cota procentuala in functie de venituri (nu mai putin de 1000 EUR)

- Contributia speciala egala cu cel mult dublul contributiei anuale

- Eventuale contributii pentru cheltuieli administrative

Plafonul de asigurare a investitorilor este de maxim echivalentul in lei a 20.000 EUR / investitor individual (incepand cu 01.01.2012) Detalii complete: http://www.fond-fci.ro

In Marea Britanie, echivalentul acestului fond se numeste „Financial Services Compensation Scheme”, fond impartial si independent ce are ca document juridic de baza „Markets Act 2000”. Fondul a devenit operational

incepand cu luna Decembrie 2001 si are ca scop protejarea fondurilor investitorilor („compensation fund of last resort”) in cazul in care un intermediar sau institutie financiara autorizata si supravegheata de FSA nu mai poate onora platile si datoriile fata de clienti / investitori. Plafoanele in cazul acestui fond sunt de:

/ investitori. Plafoanele in cazul acestui fond sunt de: - Depozite: 85.000 GBP / client /

- Depozite: 85.000 GBP / client / companie

- Investitii: 50.000 GBP / client / companie Detalii complete: http://www.fscs.org.uk/

client / companie Detalii complete: http://www.fscs.org.uk/ Videoclip ce explica cum functioneaza si ce protectie ofera

Videoclip ce explica cum functioneaza si ce protectie ofera FSCS https://www.youtube.com/watch?v=ZzrBNkwlMXk

13.Legislatia referitoare la piata de capital

Legea nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

OUG nr 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

OUG nr 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de administrare a investițiilor,

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu

instrumente financiare

Legea nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonaţei Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară

Legea nr.227/2007 pentru aprobarea OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Regulamentul 4 / 2011

Regulamentul 3 / 2011

Regulamente, Instructiuni, Dispuneri de masuri, Directive europene, Standarde Tehnice Europene, Ghiduri emise de organisme internationale.

14. Platforma de tranzactionare TRADEVILLE Bursa de Valori Bucuresti

Username:

teacheru2

Password: virtual

Link pentru conectare pe platforma: https://virtual.tradeville.eu/Trading/Loginq.aspx

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE FABBV An 2 Seminar 1: Seminar introductiv

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 13

introductiv Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 13 Homepage – platforma Web Tradeville Demo BVB Adancimea

Homepage platforma Web Tradeville Demo BVB

- Pagina 13 Homepage – platforma Web Tradeville Demo BVB Adancimea pietei – platforma Web Tradeville
- Pagina 13 Homepage – platforma Web Tradeville Demo BVB Adancimea pietei – platforma Web Tradeville

Adancimea pieteiplatforma Web Tradeville Demo BVB

- Pagina 13 Homepage – platforma Web Tradeville Demo BVB Adancimea pietei – platforma Web Tradeville

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE- FABBV - An 2 Disciplina: Piete de capital

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 14

Grafic simplu Fondul Proprietatea platforma Web Tradeville Demo BVB

Fondul Proprietatea – platforma Web Tradeville Demo BVB Initierea unui ordin nou de vanzare a 1000

Initierea unui ordin nou de vanzare a 1000 de actiuni la Fondul Proprietatea la pretul pietei ordin DAY platforma Web Tradeville Demo BVB

– ordin DAY – platforma Web Tradeville Demo BVB Blotter Ordine realizate – platforma Web Tradeville

Blotter Ordine realizate platforma Web Tradeville Demo BVB

Ordine realizate – platforma Web Tradeville Demo BVB Blotter Activitate desfasurata – platforma Web

Blotter Activitate desfasurata platforma Web Tradeville Demo BVB

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE FABBV An 2 Seminar 1: Seminar introductiv

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 15

introductiv Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 15 Situatie Portofoliu – platforma Web Tradeville Demo BVB

Situatie Portofoliu platforma Web Tradeville Demo BVB

Situatie Portofoliu – platforma Web Tradeville Demo BVB Stiri referitoare la emitentul Fondul Proprietatea –

Stiri referitoare la emitentul Fondul Proprietatea platforma Web Tradeville Demo BVB

Curs: Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache

ASE- FABBV - An 2 Disciplina: Piete de capital

Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 16

de capital Seminar: Turcan Ciprian Sebastian - Pagina 16 Stock Screener - platforma Web Tradeville Demo

Stock Screener - platforma Web Tradeville Demo BVB

Bibliografie obligatorie:

Anghelache, Gabriela, „Piata de capital in context european”, Editura Economica, 2009

Anghelache, Gabriela, „Piata de capital - Caracteristici, Evolutii, Tranzactii”, Editura Economica, 2004

Bibliografie suplimentara:

*** „Ghidul emitentului pentru piata reglementata la vedere a BVB”, BVB, Iunie 2010 Sursa:

*** „Ghidul investitorului la bursa”, Bursa de Valori Bucuresti - Sursa:

Anghel, Lucian – „Piata de capital – una dintre solutiile de finantare a economiei”, BVB 2012 – Sursa:

Cursul GRATUIT sustinut de Profesorul Robert Shiller Yale University Financial Markets 2011 http://oyc.yale.edu/economics/econ-252-11 http://oyc.yale.edu/economics/econ-252-11#sessions