Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA FACULTATEA TIINE ECONOMICE CATEDRA FINANE, BNCI I CONTABILITATE

RAPORT
privind petrecere !t "i#$#i pr%&e!i%n $ de iniiere $ Fi$i $ '(nceti B)C) M%$d%v A"r%ind* n+ S)A)

Studentul Specialitii Finane i Bnci Butnaru Oleg Conductor din partea unitii-baze de realizare a stagiului profesional directorul filialei Drvaru Snejana !se"ntura#

Coordonator din partea catedrei Finane$ Bnci i Contabilitate Soltan %na !se"ntura#

C'ISINU , -./0

&

Introducere.................................................................................................................................. 2 Capitolul I: Structura,organizarea i funcionarea bncii comerciale............................................4 1.1. Modul formrii C Moldo!a "groinban# S.".........................................................................4 1.2. "utorizarea C Moldo!a "groinban# S.".............................................................................4 1.$. Structura organizatoric %i de conducere a C Moldo!a "groindban# S."...........................& 1.4. 'rganele de admini(trare a .C. )Moldo!a "groindban#* S.". ............................................+ Capitolul II: Modul de(c,iderii, modificrii i -nc,iderii conturilor clienilor bncii........................11 2.1. .ipuri de conturi bancare ................................................................................................11 2.2. /e(c,iderea conturilor per(oanelor 0uridice........................................................................12 2.$. /e(c,iderea conturilor per(oanelor fizice...........................................................................14 2.4. Modificarea conturilor.......................................................................................................... 14 2.&. 1nc,iderea conturilor.......................................................................................................... 14 Capitolul III: 'pera2iunile de decontare efectuate -n cadrul .C. )Moldo!a "groindban#* S.".. .1& Capitolul I3. 'pera2iunile de ca( a .C. )Moldo!a "groindban#* S."......................................22 Capitolul 3: Modul formrii re(ur(elor .C. )Moldo!a "groindban#* S."....................................24 &.1. 5e(ur(e 6roprii ale .C. )Moldo!a "groindban#* S.".........................................................24 &.2. 5e(ur(e atra(e ale .C. )Moldo!a "groindban#* S.".........................................................27 C'8C9:;I<:............................................................................................................................. $2
ANEXE.. .34

Introducere
'

Cu o e(perien) de '' ani$ *oldova %groindban+ ,i consolideaz pozi)ia pe pia)a bancar din -epublica *oldova$ confir"nd an de an$ prin rezultatele ob)inute$ titlul de lider al sectorului bancar din )ar. *oldova %groindban+ a parcurs calea de la o banc orientat preponderent spre sectorul agroali"entar ctre o institu)ie financiar-bancar universal$ care ofer un spectru vast de produse ,i servicii n "oneda na)ional ,i n valut strin pe tot teritoriul -epublicii *oldova ,i pe pie)ele interna)ionale. *odelul unic de business orientat spre deservirea S/0C1%213%45 ,i 0F1C10645 a seg"entelor de clien)i Co"ercial ,i -etail$ de rnd cu siste"ele perfor"ante ale te7nologiilor infor"a)ionale avansate$ produsele ,i serviciile co"petitive strict orientate ctre client$ personalul bine instruit ,i re)eaua de distribuie dezvoltat$ au deter"inat *oldova %groindban+ s fie banca de pri"a op)iune pentru clien)i ,i au transfor"at nu"ele bncii n unul credibil$ respectat ,i unani" recunoscut pe pia)a bancar din -epublica *oldova. 0ficien)a politicii de ad"inistrare a bncii este de"onstrat prin rezultatele financiare ob)inute. Banca continu s do"ine clasa"entele eficien)ei bancare a bncilor din -epublica *oldova$ fapt confir"at de o serie de indicatori relevan)i$ nregistra)i de banc. 2a &8 dece"brie '98'$ banca de)inea o cot de 8:$;< din totalul activelor$ 8'$'< din totalul creditelor$ 8:$&< din totalul depozitelor pe siste"ul bancar al )rii$ inclusiv cota "a(i" la capitolul depozite persoane fizice de '&$& la sut. =n cei '' de ani de activitate banca a devenit cel "ai "are investitor n creditarea econo"iei na)ionale> fiecare al cincilea leu de credit este acordat de *oldova %groindban+. Datorit unei politici bancare bine conturate$ *oldova %groindban+ a nregistrat n anul '98' un profit record de &9? "ilioane lei !confor" S6C#. -ezultatele nregistrate de *oldova %groindban+ s-au datorat conlucrrii eficiente a bncii cu clien)ii si. /entru a fi "ai aproape de clien)i ,i n vederea cre,terii operativit)ii deservirii acestora$ Banca dezvolt ,i "bunt)e,te n per"anen) canalele de vnzare$ inclusiv de deservire la distan)$ care faciliteaz accesul la serviciile bancare ,i rspund nevoilor clien)ilor. =n prezent$ banca dispune de una dintre cele "ai e(tinse re)ele de pe pia)$ care e constituit din @9 de filiale$ '8 agen)ii$ A puncte de sc7i"b valutar ,i Centrul de autoservire 'A din 'A. De ase"enea$ banca de)ine 8?A de banco"ate ,i '8@@ de /OS-ter"inale. *oldova %groindban+ este un nu"e bine cunoscut att n -epublica *oldova$ ct ,i peste 7otarele ei$ fiind pri"a banc din )ar$ "arca co"ercial a creia a cptat di"ensiune interna)ional$ fiind nregistrat n -egistrul 1nterna)ional al Organiza)iei *ondiale a /ropriet)ii 1ntelectuale. 4otodat$ rezultatele nregistrate de banc au fost apreciate de ctre o serie de edi)ii interna)ionale de profil "ai "ul)i ani la rnd !0uro"oneB$ Clobal Finance$ Finance Central
&

0urope ,i Dorld Finance#. Singura banc din )ar$ *oldova %groindban+ a fost no"inalizat de ctre revista britanic Finance Central 0urope drept cea "ai bun banc n *oldova a deceniului '999-'989. Obiectivele de dezvoltare snt "ereu dep,ite de banc gra)ie colaborrii fructuoase cu cei peste ;99 de "ii de clien)i ai bncii$ care r"n a fi o prioritate pentru *oldova %groindban+$ precu" ,i efortului ec7ipei de angaja)i profesioni,ti$ orienta)i spre succesul afacerii. Cuvernarea corporativ eficient ,i just$ i"ple"entat n cadrul institu)iei$ a asigurat func)ionarea bncii ntr-o "anier corect$ o ad"inistrare ,i un control intern orientat spre transparen)$ responsabilitate ,i infor"are public corect. 3i de zi$ ec7ipa *oldova %groindban+ activeaz alturi de clien)ii bncii$ valorificnd oportunit)i$ crend valoare ,i construind viitor.

C pit%$#$ I1 Str#ct#r ,%r" ni2 re 3i &#nc4i%n re *5ncii c%6erci $e


/)/) M%d#$ &%r65rii BC M%$d%v A"r%in* n+ S)A) *oldova %groindban+$ n calitate de societate pe ac)iuni$ ,i-a nceput activitatea n pe E "ai 8::8$ ntr-o perioad "arcat de restructurarea radical a societ)ii n general ,i a econo"iei n particular. Banca este organizat ,i activeaz ca persoan juridic confor" legii cu privire la B6*$ 2egii institu)iilor financiare$ 2egii privind S.%.$ altor acte legislative$ prezentului statut ,i regula"entelor bncii. Scopul activitii Bncii const n utilizarea eficient a resurselor financiare i "ateriale n vederea obinerii profitului. /)-) A#t%ri2 re BC M%$d%v A"r%in* n+ S)A) /entru eliberarea autoritii de a desfura activiti financiare in confor"itate cu art.';$ se depune la Banca 6aional$ n "odul stabilit de ea$ o cerere scris$ la care se ane(eaz> a# date despre calificarea si e(periena ad"inistratorilor viitoarei instituiei financiare$ activitatea lor profesional din ulti"ii 89 aniF b# date despre capitalul viitoarei bnci care se prevede s fie pltitF c# business-planul viitoarei bnci cupriznd structura organizatoric$ tipurile de activiti financiare preconizate$ pronosticul rezultatelor financiare pentru ur"torii & ani etc.F d# infor"aii privitor la nu"ele !denu"irea#$ do"iciliul !sediul#$ activitatea co"ercial sau profesional din ulti"ii 89 ani i cota de participare a fiecrei persoane care

intenioneaz s dein 89< sau "ai "ult din aciunile cu drept de vot ale bncii. =n scopul aplicrii acestei prevederi asupra persoanelor afiliate$ cota de participare a acestora se stabilete prin agregarea cotelor lorF e# regula"entele interne ale bncii. Dup ce B6* studiaz docu"entele cerute de ea$ 7otrte ca s-i acorde sau nu licen a. 2icena BC *oldova %groindban+ precu" i ane(a la licen !%60G% 8#. /)0) Str#ct#r %r" ni2 t%ric5 i de c%nd#cere BC M%$d%v A"r%ind* n+ S)A) Structura organizatoric a Bncii este elaborat de /reedintele Bncii i este aprobat de consiliul bncii. Structura organizatoric este construit dup o for" vertical centralizat de dirijare de sus in jos$ dup principiul unic de conducere i este for"at din subdiviziunile structurale ale Bncii care sunt divizate n direcii$ secii i servicii de sine stttoare !%60G% '#. Din punct de vedere al activitii$ structura organizatoric reprezint subdiviziunile Bncii care elaboreaz produse bancare$ prestri de servicii$ proceduri de realizare a lor subdiviziuni care ne"ijlocit realizeaz aceste produse i presteaz servicii n li"ita autorizaiei eliberate de Banca 6aional a *oldovei. /rincipalele direcii ale BC *oldova %groindban+ S.%. sunt> direcia organizarea lucrului de cas H se ocupa cu efectuarea operaiunilor cu nu"erar i cu alte valori$ coordonate cu clienii. direcia evidena contabila H asigura organizarea i conducerea activitii contabileF organizarea si e(ercitarea controlului asupra plilor reciproce ntre unitile teritoriale ale lorF ntoc"irea balanelor i a rapoartelor lunare i anuale ale bnciiF direcia valut H efectueaz transferuri rapide de nu"erar i decontri internaionale n favoarea persoanelor fizice sau juridiceF evalueaz cererile de credite bancare n valutF desc7id i gestioneaz conturi n valut pentru persoane fizice i juridiceF efectueaz operaiuni de sc7i"b valutar i alte operaiuni n valutF direcia principal pentru credite H are ur"toarele atribuii> stabilirea politicii de creditareF analiza cererilor de credit i evaluarea perfor"anelor financiare si nefinanciare ale solicitanilor de creditF perfectarea docu"entaiei de creditF eliberarea scrisorilor de garanieF ur"rirea evoluiei creditelor pe ter"en scurt$ "ediu i lungF supraveg7erea i controlarea procesului de derulare a creditelorF ur"rirea i controlarea activitilor de creditare a unitilor teritoriale din subordineF etc.F

direcia te7nologii infor"aionale H vizeaz infor"atizarea activitii decizionale$ de analiz$ proiectarea$ i"ple"entarea i ntreinerea subsiste"elor infor"atice n legtura cu toate operaiunile derulate de bnciF e(ploatarea aplicaiilor respectiveF dezvoltarea reelei de calculatoareF ntreinerea te7nic a ec7ipa"entuluiF asigurarea teleco"unicaiilor interbancareF etc.F

direcia 7rtii de valoare$ activitate bursier$ "ar+eting i recla" H desfoar activiti operaionale cu valori "obiliare corporative i cele de stat din cont propriu i din ordinul i contul clienilor pe piaa valorilor "obiliare$ particip pe piaa secundar a valorilor "obiliare de stat organizate de B6*$ presteaz servicii de pstrare a valorilor "obiliare ale clienilor$ e"it aciuni$ obligaiuni i alte 7rtii de valoareF secia juridic H asigur legitatea n desfurarea activitii bncii i n aprarea intereselor patri"oniale i nepatri"oniale proprii activitii bancare.

/)7) Or" ne$e de d6ini!tr re B)C) M%$d%v A"r%ind* n+ S)A) Organele de conducere a bncii !%60G% &# sunt> %dunarea Ceneral a %c)ionarilor F Consiliul de %d"inistra)ie a bncii F Co"itetul de direc)ieF Co"isa de cenzori Organul supre" de conducere a Bncii este %dunarea general a %c)ionarilor. %dunarea poate fi ordinar !inclusiv anual# ,i e(traordinar. %dunarea Ceneral anual a %c)ionarilor se )ine nu "ai devre"e de o lun ,i nu "ai tIrziu de ' luni de la data pri"irii de ctre organul financiar a drii de sea" anuale a Bncii. %dunarea Ceneral ordinar a %c)ionarilor se convoac de ctre Co"itetul de direc)ie a bncii n te"eiul deciziei Consiliului de %d"inistra)ie a bnci$ nu se desf,oar prin coresponden)$ ci "i(t daca 'J& din ac)ionari sunt prezen)i. %dunarea Ceneral e(traordinar a %c)ionarilor se convoac de ctre Co"itetul de Direc)ie a bncii n te"eiul deciziei Consiliului %d"inistrativ din ini)iativa Consiliului sau la cererea Co"isiei de Cenzori$ ac)ionarilor ce de)in cel pu)in '?< din ac)iunile cu drept de vot la data prezentrii cererii$ sau n te"eiul nc7eierii instan)ei judectore,ti.

8. %dunarea Ceneral a %c)ionarilor

%dunarea Ceneral este deliberativ dac sunt prezen)i "ai "ult de K ac)ionari cu drept de vot. =n caz contrar se reconvoc n ter"en de '9-;9 zile ,i este deliberativ cu prezen)a a cel pu)in 8J& din ac)ionari cu drept de vot. %dunarea Ceneral a %c)ionarilor se )ine cu prezen)a ac)ionarilor$ prin coresponden) sau sub for" "i(t. %dunarea Ceneral anual nu poate fi )inut prin coresponden). Ordinea de zi a %dunrii Cenerale anuale a %c)ionarilor se ntoc"e,te de Consiliul Bncii$ )inndu-se cont de cererile ac)ionarilor care de)in cel pu)in ?< din ac)iunile cu drept de vot ale societ)ii. Banca este obligat s dea ac)ionarilor posibilitatea de a lua cuno,tin) de toate "aterialele pentru ordinea %prob Statutul societ)ii n redac)ie nou sau "odificrile ,i co"pletrile aduse n Statut$ inclusiv cele ce )in de sc7i"barea clasei ,i nu"rului ac)iunilor autorizate spre plasare. %dunarea Ceneral a %c)ionarilor> Decide cu privire la "odificarea capitalului social prin plasarea ac)iunilor e"isiunii supli"entare sau "rirea valorii no"inale a ac)iunilor plasate . %prob -egula"entul Consiliului de %d"inistra)ie$ alege "e"brii lui ,i nceteaz nainte de ter"en "puternicirile lor$ stabile,te cuantu"ul retribu)iei "uncii lor$ re"unera)iilor anuale ,i co"pensa)iilor$ precu" ,i 7otr,te cu privire la tragerea sau eliberarea de rspundere a "e"brilor Consiliului de %d"inistra)ie. %prob -egula"entul Co"isiei de Cenzori a Bncii$ alege "e"brii ei ,i nceteaz nainte de ter"en "puternicirile lor$ stabile,te cuantu"ul retribu)iei "uncii lor ,i co"pensa)iilor$ precu" ,i 7otr,te cu privire la tragerea sau eliberarea de rspundere a "e"brilor Co"isiei de Cenzori. %lege rezerve n Consiliul de %d"inistra)ie pentru co"pletarea co"ponen)ei de baz a Consiliului de %d"inistra)ie n cazul retragerii "e"brilor lui. Decide cu privire la nc7eierea tranzac)iilor de propor)ii$ dac obiectele acestor tranzac)ii sunt bunurile$ ce constituie ?9< ,i "ai "ult din valoarea activelor Bncii potrivit ulti"ului bilan) pIn la luarea deciziei de nc7eiere a acestei tranzac)ii. %prob clasele ,i nu"rul de obliga)iuni autorizate spre plasare. 0(a"ineaz darea de sea" financiar anual a Bncii$ aprob darea de sea" anual a Consiliului de %d"inistra)ie ,i Co"isiei de Cenzori. %prob nor"ativele de repartizare a profitului societ)ii. Lotr,te cu privire la repartizarea profitului anual$ inclusiv plata dividendelor anuale$ sau la acoperirea pierderilor societ)ii. Lotr,te cu privire la "odificarea tipului societ)ii$ reorganizarea sau lic7idarea ei.
@

%prob bilan)ul de divizare$ bilan)ul consolidat sau bilan)ul de lic7idare al societ)ii . Lotr,te alte proble"e$ prevzute de legisla)ia n vigoare.

'. Consiliul de %d"inistra)ie =n perioada dintre %dunrile Cenerale organul de ad"inistrare al Bncii este Consiliul de %d"inistra)ie $ care e(ercit func)ii de supraveg7ere ,i elaboreaz politica Bncii. Consiliul este for"at din @ "e"bri$ ce sunt ale,i de %dunarea Ceneral a %c)ionarilor Bncii pentru un ter"en de A ani$ ,i pot fi redese"na)i pentru un nou ter"en. 4ot %dunarea Ceneral a %c)ionarilor Bncii poate stabili re"unerarea "e"brilor Consiliului. /re,edintele ,i Micepre,edintele Consiliului %c)ionarilor. 6u poate fi ales "e"bru al Consiliului sau i se atrage aceast calitate prin decizia %dunrii Cenerale a %c)ionarilor Bncii persoana> 8. care este sau care va deveni "e"bru a Consiliului n ' sau "ai "ulte bnciF '. creia i s-a retras prin lege dreptul dea fi "e"bru al ConsiliuluiF &. care ndepline,te sau a ndeplinit n decurs de 8' luni precedente func)ii n Consiliul de %d"inistra)ie a Bncii 6a)ionaleF A. care a fost subiectul unei cauze privind insolvabilitatea ,i nu a fost eliberat de datorii. Consiliul ,i "e"brii lui nu pot delega altor persoane "puternicirile sale. Consiliul de %d"inistra)ie are ur"toarele atribu)ii e(clusive> a# decide cu privire la convocarea %dunrii Cenerale a %c)ionarilorF b# aprob valoarea de pia) a bunurilor care constituie obiectul unei tranzac)ii de propor)iiF c# decide cu privire la nc7eierea tranzac)iilor de propor)ii d# aprob -egula"entul Co"itetului de Direc)ie$ ia decizii privind nu"irea /re,edintelui CIr"uirii Bncii sau ncetarea nainte de ter"en a "puternicirilor lui$ stabile,te cuantu"ul retribu)iei "uncii lui$ re"unera)iei$ co"pensa)iilor$ trage la rspundere sau elibereaz de rspundereF e# confir" registratorul Bncii ,i stabile,te cuantu"ul retribu)iei serviciilor luiF f# decide cu privire la "rirea capitalului social al Bncii cu '?< prin e"iterea supli"entar de ac)iuni n li"ita claselor ,i nu"rului de ac)iuni autorizate spre plasareF g# aprob prospectul de e"isiune supli"entar de ac)iuni$ rezultatele e"iterii supli"entare de ac)iuni$ precu" ,i "odific n legtur cu aceasta statutul BnciiF sunt ale,i la ,edin)a Consiliului prin ale,i la %dunarea Ceneral a consi")"Intul a 'J& din u"rul total a "e"brilor Consiliului

7# decide$ n cursul anului financiar$ cu privire la repartizarea profitului net$ la folosirea capitalului de rezerv ,i a celui supli"entar$ precu" ,i a "ijloacelor fondurilor speciale ale BnciiF i# face$ la %dunarea Ceneral a %c)ionarilor$ propuneri cu privire la plata dividendelor anuale ,i decide cu privire la plata dividendelor inter"ediareF j# aprob fondul sau nor"ativele de retribuire a "uncii personalului BnciiF +# decide cu privire la aderarea Bncii la asocia)ie sau la o alt uniuneF l# desc7ide$ transfor" sau lic7ideaz filialele$ sucursalele ,i reprezentan)ele Bncii$ precu" ,i nu"e,te ,i elibereaz din func)ie directorii lorF "# precaut drile de sea" tri"estriale ale Co"itetului de Direc)ieF n# nu"e,te ,i elibereaz din func)ie Micepre,edin)ii Co"itetului Bncii la reco"andarea /re,edintelui Co"itetului. Consiliul de %d"inistra)ie desf,oar activitatea sa n confor"itate cu regula"entul cu privire la Consiliul de %d"inistra)ie a Bncii$ aprobat de %dunarea Ceneral a %c)ionarilor. &. Co"itetul de direc)ie Organul e(ecutiv a bncii este Co"itetul de direc)ie $ co"pus din ? "e"bri. Consiliul Bncii aprob -egula"entul Co"itetulului de direc)ie$ alege "e"brii Co"itetului de direc)ie ,i nceteaz nainte de ter"en "puternicirile lor$ stabilete cuantu"ul retribu)iei "uncii lor$ re"unera)iilor anuale ,i co"pensa)iilor$ precu" ,i 7otr,te cu privire la tragerea sau eliberarea de rspundere a "e"brilor Co"itetul de direc)ie a Bncii. /re,edintele Co"itetului de direc)ie ,i Co"itetul de direc)ie de)in toate "puternicirile pentru desf,urarea activit)ii curente a Bncii$ precu" ,i drepturile pentru pregtirea reco"andrilor pentru consiliul Bncii ,i %dunarea Ceneral a %c)ionarilor. 0i ac)ioneaz n confor"itate cu 7otrrile ,i n li"itele "puternicirilor stabilite de Consiliul Bncii. /re,edintele Co"itetului este persoana oficial a Bncii ,i este rspunztor de pro"ovarea politicii Bncii ,i efectuarea opera)iilor acesteia. Cercul de obliga)ii al pre,edintelui Co"itetului n ce prive,te opera)iile Bncii$ dezvoltarea acestora n confor"itate cu scopul Bncii ,i politica trasat de ctre Consiliul Bncii este stabilit de Consiliul Bncii. 0l face reco"andri Consiliului Bncii n ce prive,te adoptarea 7otrrilor n toate proble"ele referitoare la activitatea Bncii ,i d dri de sea" n "od regulat la toate aspectele activit)ii. /re,edintele Co"itetului$ iar n lipsa lui$ pri"ul loc)iitor al pre,edintelui Co"itetului$ prezint Banca n rela)iile cu organiza)iile de stat$ organele de conducere ale -epublicii *oldova ,i altor )ri$ judecata$ arbitrajul. Co"itetul de Direc)ie a Bncii>
:

organizeaz ,i desf,oar conducerea activit)ii operative a Bncii ,i asigur e(ecutarea 7otrIrilor %dunrii Cenerale ,i Consiliului BnciiF solu)ioneaz proble"ele selectrii$ pregtirii ,i antrenrii cadrelorF e(a"ineaz ,i solu)ioneaz alte c7estiuni ale activit)ii Bncii n confor"itate cu 7otrIrile Consiliului Bncii$ %dunrii Cenerale a %c)ionarilor. A. Co"isia de cenzori Organul de control al Bncii este Co"isia de Cenzori$ care e(ercit controlul activit)ii ei.

Co"isia de Cenzori este alctuit din & "e"bri ale,i de %dunarea Ceneral a %c)ionarilor Bncii pentru o perioad de pn la A ani. *e"brii Consiliului Bncii nu pot fi conco"itent "e"bri ai Co"isiei de Cenzori. Co"isia de Cenzori > stabile,te pentru Banc proceduri de eviden) ,i de control contabil n te"eiul regula"entelor Bncii 6a)ionale a *oldovei$ supraveg7eaz respectarea lor ,i controleaz conturile ,i alte docu"ente ale Bncii F controleaz respectarea legilor ,i a regula"entelor aplicabile Bncii ,i prezint Consiliului Bncii rapoartele respective F prezint avize n proble"ele solicitate de Consiliul Bncii ,i n alte proble"e pe care le consider necesare. Co"peten)a Co"isiei de Cenzori este stabilit n -egula"entul cu privire la Co"isia de Cenzori$ aprobat de %dunarea Ceneral a %c)ionarilor. Conducerea BC N*oldova %groindban+NS.%. COMITETUL DE CONDUCERE AL BANCII1 Ser"8ei Ce*%t ri - /reedintele Co"itetului de Conducere al bncii L ri! R#dev - Micepreedintele Co"itetului de Conducere al bncii M rce$ Te$e#c5 - Micepreedintele Co"itetului de Conducere al bncii Le%nid Be9en ri - Micepreedintele Co"itetului de Conducere al bncii O$e" P in"# - Micepreedintele Co"itetului de Conducere al bncii Vict%r I#r !- Micepreedintele Co"itetului de Conducere al bncii E#"eni# :%! n# - "e"bru al Co"itetului de Conducere al bncii COMPONENTA CONSILIULUI BANCII - Mictor *iculet - preedintele Consiliului - Masile Caraus - vicepreedinte al Consiliului - Sergiu Bunici - "e"bru al Consiliului
89

- Furtuna Crigore - "e"bru al consiliului - /atra7au 1onut-Octavian - "e"bru al Consiliului COMPONENTA COMISIEI DE CEN;ORI < /etru Cutuleac < preedinte al Co"isiei - 6elea Colbasiuc - "e"bru al Co"isiei - Fedosia Baciu - "e"bru al Co"isiei

C pit%$#$ II1 M%d#$ de!c8iderii, 6%di&ic5rii 3i (nc8iderii c%nt#ri$%r c$ien4i$%r *5ncii


-)/) Tip#ri de c%nt#ri * nc re BC O*oldova %groindban+ desc7ide conturi bancare persoanelor juridice ,i fizice$ cu respectarea legisla)iei n vigoare ,i prevederilor -egula"entului privind desc7iderea ,i nc7iderea conturilor la bncile din -epublica *oldova. Fiecare persoan juridic sau fizic poate desc7ide "ai "ulte conturi n lei "oldovene,ti ,iJsau n valut strin$ indiferent de a"plasarea ad"inistrativ-teritorial$ respectndu-se cadrul legislativ. =n -epublica *oldova bncile co"erciale pot desc7ide ur"toarele tipuri de conturi>
-

Cont curent este cont bancar desc7is de ctre o banc pentru persoanele fizice i juridice$ care servete la nregistrarea cronologic$ n debit sau n credit a tuturor operaiunilor care intervin n cadrul tranzaciilor efectuate de titularul de cont. Cont de depozit la vedere este contul bancar n care sunt depuse "ijloacele bneti !att in "oned naional ct i valut# fr dobnd sau cu dobnd n scopul consu"ului sau econo"isirii$ fr a se fi(a ter"enul de pstrare. Cont de "pru"ut este contul bancar desc7is pentru nregistrarea creditelor acordate persoanelor juridice i fizice. Contul 2oro reprezint un cont bancar desc7is de ctre o banc altei bnci. Cont provizoriu este contul bancar desc7is pentru o perioad li"itat de ti"p$ destinat acu"ulrii de "ijloace bneti pentru for"area!"ajorarea# capitalului.

88

-)-) De!c8idere c%nt#ri$%r per!% ne$%r 9#ridice /entru a desc7ide un cont curent per!% ne$e 9#ridice re2idente ce de4in certi&ic t#$ de (nre"i!tr re c re c%n&ir65 (nre"i!tr re de !t t 3i $# re $ eviden45 &i!c $5 prezint ur"toarele docu"ente> a# cererea de desc7idere a contului !%60G% A#F b# fi,a cu speci"ene de se"nturi ,i a"prenta ,ta"pilei !%60G% ?#F c# copia certificatului de nregistrare!%60G% ;#F d# copia e(trasului din -egistrul de stat$ eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul de nregistrare de stat$ ce con)ine infor"a)ia descrisF e# copia actului de identitate al persoanei care prezint docu"entele pentru desc7iderea contului !%60G% @#. f# alte docu"ente supli"entare care sunt necesare pentru bancF /ersoanele juridice nerezidente$ care au obiecte i"pozabile pe teritoriul -epublicii *oldova precu" ,i reprezentan)ele persoanelor 9#ridice nere2idente nregistrate confor" legisla)iei -epublicii *oldova$ pentr# docu"ente> a# c# cererea de desc7idere a contului !%60G% A#F copia docu"entului care confir" nregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente n )ara de provenien) confor" legisla)iei n vigoare a )rii de re,edin)F d# copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia Certificatului de nregistrareF e# f# copia docu"entelor de constituire !act constitutiv$ statut$ regula"ent etc.#F copia actului de identitate al persoanei care prezint docu"entele pentru desc7iderea contului!%60G% @#.. /entru a desc7ide un c%nt pr%vi2%ri# $ &%r6 re ini4i $5 prezint ur"toarele docu"ente> a# c# cererea de desc7idere a contului !%60G% A#F copia 7otrrii privind e"isiunea valorilor "obiliare !la nfiin)area societ)ii pe ac)iuni#F contului!%60G% @#. /entru a desc7ide un c%nt de dep%2it persoana juridic rezidentJnerezident prezint docu"entele analogice docu"entelor pentru desc7iderea contului curent. /entru a desc7ide un b# certificatul constatator eliberat de ctre =.S. Ca"era =nregistrrii de StatN F d# copia actului de identitate al persoanei care prezint docu"entele pentru desc7iderea c pit $#$#i !%ci $ se b# fi,a cu speci"ene de se"nturi ,i a"prenta ,ta"pilei!%60G% ?#F de!c8ide #n c%nt c#rent prezint ur"toarele

8'

cont de depozit banca i titularul de cont nc7eie un contract privind desc7iderea contului de depozit la ter"en. /rin contractul de depozit bancar$ banca pri"ete de la clientul su sau de la un ter n folosul deponentului o su" de bani pe care se oblig s o restituie dup un anu"it ter"en. C%nt#ri =L%r%= (n $ei 6%$d%vene3ti se desc7id> a# bncilor licen)iate - la Banca 6a)ional a *oldoveiF b# bncilor licen)iate - la banca de decontare a Bursei de Malori a *oldovei ,i a Depozitarului 6a)ional al Malorilor *obiliare a *oldoveiF c# bncilor licen)iate - la banca de decontare care efectueaz decontrile aferente opera)iunilor cu utilizarea cardurilor bancareF d# bncilor strine - la bncile licen)iate. C%nt#ri =L%r%= (n v $#t5 !tr5in5 se desc7id> a# bncilor licen)iate - la bncile licen)iateF b# bncilor strine - la bncile licen)iate. /entru desc7iderea c%nt#ri$%r =L%r%= *5nci$%r $icen4i te $ B nc N 4i%n $5 M%$d%vei 3i $ *5nci$e $icen4i te se prezint ur"toarele docu"entele> a# cererea de desc7idere a contuluiF b# fi,a cu speci"ene de se"nturi ,i a"prenta ,ta"pilei !%60G% ?#F c# copia certificatului de nregistrare!%60G% ;#F d# copia e(trasului din -egistrul de stat$ eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul de nregistrare de stat$ ce con)ine infor"a)ia descrisF e# copia actului de identitate al persoanei care prezint docu"entele pentru desc7iderea contului !%60G% @#. C%nt#ri$e =L%r%= *5nci$%r !tr5ine se desc7id la prezentarea ur"toarelor docu"ente> a# cererea de desc7idere a contului !%60G% A#F b# fi,a cu speci"ene de se"nturi ,i a"prenta ,ta"pilei$ unde "odelul fi,ei cu speci"ene de se"nturi ,i a"prenta ,ta"pilei se coordoneaz de pr)iF c# e(trasul din registrul bancar sau docu"entul ce confir" e(isten)a licen)ei pentru desf,urarea activit)ii bancare$ e"is de organul de supraveg7ere bancar$ abilitat prin legisla)ie$ din )ara de re,edin) a bncii respectiveF d# copia docu"entelor de constituire !actul constitutiv$ statutul$ regula"entul etc.#F e# copia actului de identitate al persoanei care prezint docu"entele pentru desc7iderea contului.

8&

-)0) De!c8idere c%nt#ri$%r per!% ne$%r &i2ice /entru a desc7ide un cont curent$ ntreprinztorul individual care confor" legisla)iei n vigoare se nregistreaz la =.S. Ca"era =nregistrrii de StatN prezint ur"toarele docu"entele> a# cererea de desc7idere a contului !%60G% A#F b# fi,a cu speci"ene de se"nturi ,i a"prenta ,ta"pilei !%60G% ?#F c# copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia docu"entului recunoscut ca atareF d# originalul sau copia legalizat notarial a e(trasului din -egistrul de stat al ntreprinztorilor individuali$ eliberat de =.S. Ca"era =nregistrrii de StatN F e# copia actului de identitate al persoanei care prezint docu"entele pentru desc7iderea contului !%60G% @#. -)7) M%di&ic re c%nt#ri$%r *odificarea conturilor se efectueaz la> "odificarea denu"irii !datelor personale#$ for"ei organizatorico-juridice a titularului de contF "odificrile rezultate din "odificarea planului de conturi al eviden)ei contabile n bncile licen)iate din -epublica *oldovaF "odificarea codului nu"eric al valutei n care a fost desc7is contulF alte cazuri prevzute de legisla)ia n vigoare. Conducerea bncii este n drept s adopte de sine stttor decizia privitor la "odificarea contului n cazul "odificrii planului de conturi al eviden)ei contabile. Despre aceste "odificri banca este obligat s infor"eze titularul de cont n ter"en de &9 de zile pn la efectuarea acestora. /entru "odificarea contului n caz de lic7idare a persoanei juridice$ reprezentan)ei nfiin)ate n -epublica *oldova a persoanei juridice nerezidente$ ntreprinztorii individuali co"isia de lic7idareJlic7idatorul prezint la banc> 7otrrea organului co"petent privind lic7idarea$ care trebuie s con)in ter"enul de ac)iune a co"isiei de lic7idareJlic7idatorF fi,a cu speci"ene de se"nturi ,i a"prenta ,ta"pilei co"isiei de lic7idareJlic7idator.

-)>) ?nc8idere c%nt#ri$%r Conturile pot fi nc7ise> a# n baza cererii titularului de contJpersoanei "puterniciteF

8A

b# n baza 7otrrii fondatorilorJorganelor de constituire ale persoanei juridice$ reprezentan)ei nfiin)ate n -epublica *oldova a persoanei juridice nerezidente$ ntreprinztorului individual$ sau confor" prevederilor docu"entelor de constituire a acestora. c# n baza 7otrrii instan)ei de judecatF d# ac7itarea credituluiJrestituirea depozituluiF e# n alte cazuri prevzute de legisla)ia n vigoare. Conturile desc7ise nu pot fi nc7ise din "otivul lipsei de opera)iuni nJdin cont. =n scopul evitrii cazurilor de lezare a intereselor titularilor de cont ,i dac aceasta nu contravine prevederilor contractelor$ conturile$ la care ti"p ndelungat !' ani# nu s-au efectuat opera)iuni nJdin cont$ la decizia conducerii bncii$ pot fi nc7ise conven)ional. =n cazul suspendrii activit)ii titularului de cont nc7iderea conven)ional a conturilor se efectueaz n baza cererii depuse n te"eiul 7otrrii fondatorilorJasocia)ilor sau a organelor abilitate prin lege. Contul centralizat se desc7ide la acela,i cont sintetic. 6u"erele conturilor nc7ise conven)ional nu se per"ite de a fi atribuite altor conturi desc7ise. =n cazul nc7iderii definitive a contului nc7is conven)ional se face "en)iunea respectiv n -egistrul conturilor bancare nc7ise conven)ional. Conturile$ la care$ n corespundere cu legisla)ia n vigoare$ snt suspendate opera)iunile sau sec7estrate "ijloacele bne,ti$ nu pot fi nc7ise conven)ional. 2a reluarea opera)iunilor la contul nc7is conven)ional$ la solicitarea titularului contului$ acestuia i se desc7ide un cont nou iar contul nc7is conven)ional se nc7ide$ n "odul stabilit de prezentul -egula"ent.

Capitolul III: Operaiunile de decontare efectuate n cadrul B.C. Moldova Agroindbank S.A.
Decontarea reprezint orice plat efectuat prin inter"ediul docu"entelor de decontare fr a ntrebuin)a "oneda n for"a sa concret. Docu"entul de decontare reprezint ordinul sau cererea ntreprinderii ntoc"it pe suport "aterial$ dat B.C.*oldova %groindban+ cu scopul e(ecutrii pl)ii fr nu"erar pentru livrarea "rfii sau valorilor$ precu" ,i altor pl)i. Docu"entele de plat care se utilizeaz la efectuarea pl)ilor fr nu"erar> Ordin#$ de p$ t5 !%60G% E# H este o dispozi)ie dat de ctre pltitor B.C.*oldova %groindban+ de a transfera beneficiarului o anu"it su" de bani$ pentru stingerea unei obliga)iuni a pltitorului fa) de beneficiar. =n baza ordinului de plat se pot efectua opera)iuni de
8?

pl)i pentru "rfurile livrate$ servicii prestate$ lucrri e(ecutate$ tranzac)ii cu valori "obiliare de stat$ precu" ,i alte pl)i. 4er"enul de valabilitate pentru a fi prezentat la banc este de o zi lucrtoare !ziua e"iterii nu se ia n calcul#.

Transferul de credit
BP 7

@ >

BNM C

A /

BB B

/.
Bene&ici r#$

P$5tit%r#$

Fi"#r 0)/ Mec ni!6#$ dec%nt5ri$%r prin %rdin#$ de p$ t5 #ti$i2 t $ Tr n!&er#$ de credit 8. nc7eierea contractului cu indicarea for"ei de plat H transfer de creditF '. livrarea "rfurilor ,i prestarea serviciilorF &. prezentarea ordinului de plat n ' e(e"plare la bancF A. verificarea corectitudinii ndeplinirii docu"entelor ,i trecerea la scdere a su"ei din docu"ent din contul curent al pltitoruluiF ?. e(e"plarul ' al ordinului de plat "preun cu e(trasul din cont se trans"ite pltitorului ca confir"are de efectuare a opera)iuniiF ;. n baza e(e"plarului 8$ r"as la banc prin siste"ul S%/1 se trans"ite la Banca 6a)ional a *oldovei. @. dup verificarea corectitudinii ndeplinirii ordinului de plat su"a din contul corespondent al bncii pltitoare !B/# se trece la contul corespondent al bncii beneficiare !BB#F E. trans"iterea infor"a)iei ,i a docu"entelor de plat la BBF :. BB scoate la i"pri"ant ' e(e"plare a ordinului de plat ,i n baza unui e(e"plar trece su"a din docu"ent n contul beneficiarului ,i-l coase n "apa cu docu"entele zileiF

8;

89. e(e"plarul ' "preun cu e(trasul din cont se trans"ite beneficiarului$ ca confir"are de nscriere su"ei n cont. Confor" -egula"entului privind transferul de credit din '8 aprilie '99;$ cu ulti"a "odificare n 8A iunie '99@$ transferul de credit poate fi> Transfer ordinar$ care este utilizat n scopul efecturii tuturor pla)ilor$ care nu se refer la bugetul public na)ional ,i poate fi ini)iat atIt de ctre clientul bncii !titular de cont bancar# cIt ,i ne"ijlocit de *oldova %groindban+ n nu"e ,i pe cont propriu$ precu" ,i la transferarea su"elor ncasate n nu"erar de la persoanele fizice. Transfer bugetar$ utilizat n scopul efecturii pla)ilor care se refer nu"ai la bugetul public na)ional ,i poate fi ini)iat atIt de ctre clientul bncii !titular de cont bancar# cIt ,i ne"ijlocit de banc n nu"e ,i pe cont propriu$ precu" ,i la transferarea su"elor ncasate n nu"erar de la persoanele fizice. Ordinul de plat trezorerial H se utilizeaz pentru plata i"pozitelor ,i ta(elor n veniturile bugetului de stat$ ,i bugetelor unit)ilor ad"inistrativ-teritoriale$ transferul "ijloacelor bne,ti n fondurile e(trabugetare$ precu" ,i la efectuarea altor pl)i. 4er"enul de valabilitate a dispozi)iei de platJdispozi)iei de plat trezorerial privind prezentarea de ctre e"itent la banca pltitoare este de o zi lucrtoare. Cererea de plat !%60G% :# H reprezint cererea beneficiarului naintat pltitorului de a plti o anu"it su" de bani pentru "arfa livrat$ serviciile prestate$ precu" ,i la ac7itarea ca"biilor ,i efectuarea altor pl)i stipulate n contract. %re un ti"p de procesare "ai ndelungat ca n cazul dispozi)iei de plat$ deoarece necesit procesarea docu"entelor n sens dublu. 4er"enul de valabilitate a cererii dispozi)iei de plat este un an de zile de la data e"iterii. Cererea dispozi)iei de plat acceptat de ctre pltitor ,i neac7itat n ter"en reprezint un docu"ent de e(ecutare silit. /ri"irea docu"entelor de decontare de la ntreprinderi se efectueaz de ctre Banc pe parcursul zilei opera)ionale. Ordin#$ inc !% !%60G% 89# - se utilizeaz n cazul perceperii n "od incontestabil a "ijloacelor bne,ti de la debitori confor" prevederilor actelor nor"ative n vigoare ,i docu"entelor de e(ecutare silit$ cIt ,i a restan)elor la bugetul asigurrilor sociale de stat etc.$ cu e(cep)ia perceperii nJdin contul bancar al unit)ii 4rezorriei de stat. Ordin incaso trezorerial - se utilizeaz n cazul perceperii n "od incontestabil a "ijloacelor bne,ti !restan)e ale contribuabililor la i"pozite ,i ta(e$ alte pl)i obligatorii n bugetul public na)ional etc.# n contul bancar trezorerial al unit)ii 4rezoreriei de Stat.

8@

De*it re direct5 este o "odalitate de plat fr nu"erar$ care se face prin debitarea de ctre banca pltitoare !B/# a contului pltitorului la su"a din cererea de plat ,i creditarea de ctre banca beneficiar !BB#. Debitarea direct se face n baza "andatului de debitare direct care se ntoc"e,te n & e(e"plare. 1ar creditarea contului beneficiarului$ se efectueaz n baza angaja"entului privind debitarea direct nc7eiat ntre beneficiar ,i banca sa n ' e(e"plare.

?
BP @

?
BNM

E @

E & 8

7 BB B

89

P$5tit%r#$

Bene&ici r#$

' Figura &.' *ecanis"ul opera)iunii de plat prin Debitare direct 8. '. &. A. ?. ;. nc7eierea contractului cu indicarea for"ei de plat Hdebitare directF livrarea "rfurilor ,i prestarea serviciilorF prezentarea cererii de plat la banca beneficiarF trans"iterea docu"entului de plat la banca beneficiarF B6* prin S%/1 trans"ite infor"a)ia la banca pltitoareF Banca pltitoare scoate la i"pri"ant ' e(e"plare a docu"entului de plat$ verific

dac n contul pltitorului sunt suficiente "ijloace bne,ti n caz c aceste sunt$ trece la scdere su"a dat din contul pltitoruluiF @. E. :. 89. trans"iterea e(e"plarului ' "preun cu e(trasul din contul pltitorului ca trans"iterea infor"a)iei despre efectuarea opera)iunii la banca beneficiarF n baza unui e(e"plar al docu"entului de plat banca beneficiar nscrie su"a dat n e(e"plarul ' "preun cu e(trasul din cont se trans"ite beneficiarului ca confir"are confir"are de efectuare a opera)iuniiF

contul beneficiaruluiF de nscriere a su"ei date n contul su.

8E

Acreditiv#$ este un instru"ent de plat fr nu"erar$ care asigur su" necesar pentru efectuarea pl)ilor de ctre debitori. %ceast for" de plat reprezint un angaja"ent prin care banca e"itent din nu"ele clientului su efectueaz o opera)iune de plat contra docu"entelor prezentate de ctre beneficiar sau autorizeaz o alt banc s efectueze aceast plat. B.C. *oldova %groindban+$ S.%. utilizeaz a"bele for"e ale acreditivului> acoperit ,i irevocabil. =n ulti"a perioad de ti"p atIt pe teritoriul -epublicii *oldova$ cIt ,i de ctre B.C. *oldova %groindban+ se utilizeaz acreditivul docu"entar transferabil$ n cazul cInd beneficiarul cere bncii sale s plteasc sau s accepte plata pentru "ai "ul)i beneficiari.

P$5tit%r
' 8' 88

@ 88

Bene&ici r
E ; 89

BP 0
Figura &.&

BNM

B BB >

*ecanis"ul de circula)ie a docu"entelor prin %creditiv docu"entar /) -) nc7eierea contractului cu indicarea for"ei de plat - acreditiv docu"entarF pltitorul prezint bncii sale bncii pltitoare$ o cerere de acreditiv n A e(e"plare$

pentru a desc7ide acreditivul$ n care se indic toate atribu)iile acreditivului !ter"en$ denu"irea contului$ tipul$ su"a$ etc.#F 0) 7) >) @) C) A) n baza pri"ului e(e"plar al cererii se trece la scdere din contul pltitorului su"a e(e"plarul ' ,i & cu "en)iunile banca pltitoare se trans"it prin S%/1 la banca n baza e(e"plarului ' se desc7ide un cont de acreditiv pe nu"ele beneficiarului$ care se e(e"plarul & se trans"ite beneficiarului ca n,tiin)are despre desc7iderea acreditivului pe beneficiarul pri"ind n,tiin)area livreaz sau presteaz serviciile confor" contractuluiF beneficiarul n aceea,i zi n baza docu"entelor de livrare ntoc"e,te borderoul de indicat n cerere$ care se coase n "apa cu docu"entele zileiF beneficiarF coase n "apa cu docu"entele zileiF nu"ele suF

utilizare a acreditivului n A e(e"plare$ care le autentific cu se"ntura ,i ,ta"pila sa ,i le trans"ite la banca beneficiarF

8:

B)

borderoul se verific$ se se"neaz ,i se legalizeaz de ctre banc$ 8 e(e"plar al acestuia

serve,te pentru transferul su"ei n contF /.) e(e"plarul A "preun cu e(trasul din cont se trans"ite beneficiarului ca confir"are a trecerii su"ei n contF //) e(e"plarul ' ,i & prin S%/1 se trans"it la bncii pltitoare ca confir"are de utilizare a acreditivuluiF /-) e(e"plarul ' r"ne la banca pltitoare n docu"entele zilei$ iar e(e"plarul & se trans"ite pltitorului ca confir"area de utilizare a su"ei totale a acreditivului. Din punct de vedere al unui acreditiv de i"port$ banca e"itent avInd un angaja"ent de plat asu"at$ trebuie s acorde o i"portan) aspectelor> S verifice bonitatea i"portatorului ,i eventual s solicite acestuia diferite garan)iiF Merificarea instruc)iunilor date de i"portatorF %naliza riscului pe care l i"plic tranzac)iaF Desc7iderea efectiv a acreditivuluiF 2a "o"entul pl)ii banca e"itent va ac)iona n sensul instruc)iunilor de ra"bursare stipulate n acreditiv. 4ransferul incontestabil H 1ncaso se face din contul pltitorului prin ordinul incaso$ care se e"ite n ' e(e"plare n cazul cInd e"itentul ordinului este n calitate de beneficiar ,i n & e(e"plare cInd e"itentul ordinului este "puternicit de ctre organele abilitate$ adic a unei persoane ter)e.

P$5tit%r
A ' '

Bene&ici r
8 ? @

BP 0
Figura &.&

BNM

BB @

*ecanis"ul de plat prin Ordinul 1ncaso. 8. '. &. beneficiarul trans"ite la banca beneficiar ordinul incaso$ pe care banca le verific ,i le "preun cu "en)iunea banca beneficiar ordinul incaso se trans"ite la banca pltitoare n baza docu"entului de plat e(ecutorul de cont verific dac n contul pltitorului este ia la eviden)F prin S%/1F su"a necesar ,i docu"entele care per"it transferul incontestabil$ apoi trece la scdere su"a din contul pltitoruluiF A. un alt e(e"plar "preun cu e(trasul din cont se trans"ite pltitorului ca confir"are de efectuare a pl)iiF
'9

?.

e(e"plarul r"as la banca pltitoare se trans"ite prin S%/1 la banca beneficiarF ;. n baza docu"entului de plat pri"it de la banca pltitoare$ banca beneficiar trece

su"a dat n contul beneficiaruluiF @. un e(e"plar scos la i"pri"ant "preun cu e(trasul din cont se trans"ite beneficiarului 0 de "en)ionat faptul c n cazul cInd n contul pltitorului nu este su"a necesar pentru efectuarea pl)ii$ banca pltitoare ia la eviden) la un cont de "e"orandu" docu"entele de plat ,i transfer su"a par)ial beneficiarului cu indicare pe versoul docu"entului-ac7itat par)ial. Decontrile prin inter"ediul Cardurilor. Cardul este un instru"ent cu ajutorul cruia se poate efectua plata unui produs sau serviciu$ avnd la baz un siste" bine organizat pe baze contractuale ntre de)intor$ e"itent ,i co"erciant sau prestatorul de servicii. Cardul este un instru"ent de plat fr nu"erar$ prin care un posesor autorizat poate ac7ita contravaloarea unor "rfuri sau servicii ac7izi)ionate de la co"ercian)ii abilita)i s accepte cardul. Cardul bancar se poate desc7ide nu"ai dac solicitantul de card va avea desc7is la banc un cont. /e teritoriul -*$ precu" ,i la B.C.*oldova %groindban+$ cardul este utilizat confor" -egula"entului cu privire la cardurile bancare din 'A.9'.'99?. Decontrile prin inter"ediul conturilor corespondente 6ostro ,i 2oro$ decontrile ntre filial ,i centrala bncii. %ceste decontri se efectueaz n baza e(isten)ei unor rela)ii inter ,i intrabancare. 2a for"area rela)iilor interbancare particip> rela)iile ntre B.C.*oldova %groindban+ ,i Banca Central prin inter"ediul conturilor rela)iile dintre diferite B.C. prin inter"ediul rela)iilor de coresponden) prin conturile rela)iile e(terne dintre bnci din diferite siste"e bancare$ prin inter"ediul rela)iilor de -ela)iile intrabancare sunt rela)iile stabilite ntre unit)ile ce apar)in aceleia,i B.C. aceste rela)ii se pot desf,ura pe plan vertical ntre filiale$ sucursale ,i centrala bncii$ iar rela)iile ce se desf,oar pe orizontal cuprind subunit)i diferite. Decontrile intrabancare realizeaz stingerea obliga)iunilor aprute ntre clien)ii care se deservesc de aceea,i banc sau n aceea,i subunitate bancar. /e teritoriul -* pl)ile interbancare se efectueaz prin inter"ediul B6*$ unde fiecare B.C. pentru a putea efectua opera)iuni interbancare ,i desc7ide un cont corespondent 6ostro$ care pentru aceasta va fi un cont de activ. /entru B6* ns acest cont va fi un cont de pasiv H 2oro.
'8

ca confir"are de nscriere a su"ei n cont.

curente ale clien)ilor ,i contul corespondent al bncii la B6*F 6ostro ,i 2oroF coresponden) sau de parteneriat cu B.C. strine.

Fiecare banc confor" legisla)iei n vigoare este obligat s-,i ali"enteze contul corespondent$ pentru e(isten)a per"anent a disponibilit)ilor bne,ti suficiente. Contul corespondent se desc7ide n "o"entul nregistrrii bncii ,i pri"irii autoriza)iei n baza unui contract nc7eiat ntre B.C. *oldova %groindban+ drepturile ,i obliga)iile pr)ilor$ co"isioanele pentru desc7iderea ,i deservirea contului$ precu" ,i a ratelor dobnzii pe care B6* o plte,te lunar la soldul contului. /l)ile intrabancare se efectueaz prin S%/1$ care a fost introdus n '99; ,i este organizat din> siste"ul de plat pe baz brut pe ti"p realF siste"ul de co"pensare cu decontare pe baz net. /l)ile intrabancare se efectueaz prin inter"ediul sediului central al B.C. unde fiecare filial a bncii are un cont 2oro$ prin inter"ediul cruia se fac decontrile ntre sediul central ,i filiale. 1ar pentru filiale acest cont este un cont 6ostro$ prin inter"ediul cruia se fac decontri ntre filial ,i central.

Capitolul IV. Operaiunile de cas a B.C. Moldova Agroindbank S.A.


Opera)iile de cas sunt opera)iile bncii privind pri"irea ,i eliberarea banilor ,i a valorilor clien)ilor bncii$ de ase"enea aceste opera)iuni privesc "odul de ali"entare a bncii cu nu"erar. %stfel$ opera)iunile de cas sunt toate opera)iunile bncii cu nu"erarul. Deservirea de cas a clien)ilor bncii se efectueaz prin inter"ediul caselor bncii. 4otalitatea banilor n nu"erar aflat la banc for"eaz casa opera)ional a bncii. 4oate opera)iunile de cas se efectueaz confor" regula"entului stabilit de ctre B6*. 2a B.C.*oldova %groindban+ structura casieriei este ur"toarea> - casa de ncasri si pl)iF - casa de circula)ie valutarF - casa de sc7i"b valutar. Dac banca are nevoie de nu"erar banca l poate ob)ine de la B6* sau de la oricare alt banca co"ercial. 0liberarea "ijloacelor bne,ti de la B6* se efectueaz n felul ur"tor> Banca n pri"a zi transfer pe contul su corespondent la B6*$ n baza ordinului de plat$ su"a necesar$ iar a doua zi efectueaz transferul. Serviciul de ncasatori la deservirea de cas$ la B6* prezint o procur special pe nu"ele ,efului serviciului dat cu indicarea nu"elor ncasatorilor care-l nso)esc n vizat de ctre B.C. *oldova %groindban+. Dup e(pedierea valorilor$ procurile se cos n docu"entele de cas ale zilei. 4ransportarea valorilor se efectueaz din tezaurul central al B6* confor" dispozi)iilor
''

aprobate de conducerea B6*. 4ransportarea valorilor din tezaur se efectueaz cu transport specializat si ar"a"ent respectiv. Bancnotele$ "onedele si alte valori se elibereaz ncasatorilor n baza ordinelor de plat sau e(trabilan)iere$ se"nate de conductor$ contabil-,ef si ,eful casieriei bncii. =n ordin se face tri"itere la nu"rul ,i data dispozi)iei de e(pediere a valorilor de destina)ie. 2a B.C.*oldova %groindban+ casa de ncasri si pl)i este o singur cas. Opera)iunile de pri"ire a nu"erarului se efectueaz n baza ur"toarelor docu"ente> a# ordinul de ncasare a nu"erarului !%60G% 88#F b# docu"ent intern al bncii utilizat de ctre serviciul de ncasare. Ordinul de ncasare se utilizeaz pentru> depunerea nu"erarului de ctre banc$ depunerea n fondul statutar$ pentru ac7itrile de ctre persoanele fizice a serviciilor acordate de persoane ter)eF depuneri de nu"erar aferente opera)iunilor interne ale bncii !restituirea avansului neutilizat$ salarii nepltite#$ pentru nregistrarea nu"erarului pri"it de la B6* sau alt bancF ncasarea nu"erarului n lei ,i valut pentru nregistrrile n conturi curente la cursul stabilit de banc. Ordinul de ncasare a nu"erarului se perfecteaz n & e(e"plare la calculator de ctre e(ecutorul de cont !sau de ns,i clientul bncii#$ care l se"neaz$ l trans"ite pentru verificare controlorului$ care dup se"nare l nregistreaz n jurnalul de cas. %poi pe cale intern l trans"ite casierului. Casierul la rndul su verific se"nturile$ su"a n cifre ,i n litere$ pri"e,te nu"erarul de la client ,i dac su"a coincide la verificare$ se"neaz ordinul de ncasare$ aplic ,ta"pila bncii ,i restituie un e(e"plar depuntorului$ alt e(e"plar r"ne n cas$ ca docu"ent de cas$ iar al treilea e(e"plar se trans"ite e(ecutorului de cont pentru efectuarea nregistrrii su"ei n contul curent al clientului. =n cazul constatrii unor divergen)e dintre su"a nregistrrii ,i su"a pri"it$ ordinul de ncasare se anuleaz ,i se ntoarce e(ecutorului de cont pentru ntoc"irea altui ordin la su"a real depus$ iar nregistrarea fcut n jurnalul de cas n cazul cnd clientul nu "ai depune nu"erar se anuleaz de ctre contabilul ,ef. 0liberarea nu"erarului din casieria *oldova-%groindban+ se efectueaz n baza> a# Ordinului de eliberare a nu"erarului !%60G% 8'#F b# Cecul de nu"erar. Ordinul de eliberare a nu"erarului se utilizeaz la> 0liberarea nu"erarului din contul curent n valutF eliberarea nu"erarului aferent c7eltuielilor proprii ale bncii. Ordinul de eliberare se perfecteaz n & e(e"plare la calculator de ctre e(ecutorul de cont !sau de ns,i clientul bncii#. Casierul verific se"nturile$ su"a ,i elibereaz nu"erarul indicat n docu"ent.

'&

/ri"ul e(e"plar r"ne n cas$ ca docu"ent de cas$ al doilea se trans"ite clientului$ ,i al treilea e(ecutorului de cont pentru efectuarea nregistrrilor respective. Carnet de cecuri de nu"erar. 4itularilor de cont o dat cu desc7iderea contului curent li se elibereaz un carnet de cecuri de nu"erar$ care se pri"e,te de ctre banc n baza cererii depuse la B6*. /entru retragerea nu"erarului din contul curent$ titularul de cont ndepline,te cecul de nu"erar$ l prezint e(ecutorului de cont care verific corectitudinea ndeplinirii$ starea contului$ l se"neaz$ l nregistreaz n jurnalul de cas ,i-l trans"ite casierului. Dup verificarea cecului$ casierul se"neaz cecul ,i cotorul$ pune ,ta"pila eliberat ,i elibereaz nu"erarul clientului. =n baza cecului r"as ca docu"ent de cas$ e(ecutorul de cont trece la scdere su"a dat din contul clientului. Cnd clientul nc7ide contul su$ este obligat s restituie bncii carnetul de cecuri de nu"erar. /entru efectuarea opera)iunilor de plat ,eful casieriei elibereaz casierului pltitor un avans de nu"erar contra recipis n registrul de eviden)a a nu"erarului "anipulat. 4oate su"ele pri"ite n avans de ctre casierul pltitor de la ,eful casieriei$ nu"rul ,i su"a docu"entelor pltite si soldul de avans restituit contra recipis se nscriu n registrul de eviden) a nu"erarului "anipulat. /ri"ind docu"entul de plat !cecul de nu"erar$ ordinul de plat# casierul este obligat> s verifice prezen)a se"nturilor referen)ilor responsabili autoriza)i s per"it eliberarea nu"erarului ,i caracterul identic al acestor se"nturi cu speci"enele de se"nturiF s confrunte su"a n cifre cu su"a n litereF s verifice prezen)a pe docu"ent a se"nturilor de pri"ire a nu"eraruluiF s verifice prezen)a datelor din pa,aportF s pregteasc su"a$ s o elibereze beneficiarului si s se"neze docu"entele de plat. 2a sfIr,itul zilei operative de lucru$ casierul totalizeaz su"ele ncasate$ pe grupe sau pe fiecare referent pe baza docu"entelor de cas$ dup care totalurile rezultate sunt trecute n situa)ia ncasrilor ,i pl)ilor ,i apoi confruntate cu totalurile nscrise de ctre referen)i n jurnalele de cas. Casierul se"neaz n jurnalul de cas atIt pentru confruntarea e(actit)ii su"ei cIt ,i pentru pri"irea docu"entelor de cas din ziua respectiv$ iar referentul se"neaz situa)ia ncasrilor ,i pl)ilor n dreptul totalului respectiv. 2a nc7iderea casei$ casierul va preda casierului-,ef situa)ia ncasrilor ,i pl)ilor "preun cu docu"entele de cas$ precu" ,i registrul de eviden) a nu"erarului "anipulat de ctre personalul casieriei. /entru ncasarea direct de la unit)ile econo"ice a nu"erarului sunt constituite servicii de ncasare a bncii co"erciale. Deservirea unit)ilor econo"ice de ctre aparatul de ncasare se efectueaz n baza conven)iilor.

'A

Ordinea desc7iderii ,i nc7iderii caselor opera)ionale. 6u"erarul disponibil al casei opera)ionale ,i alte valori din tezaur se afl sub rspunderea conductorului$ contabilului-,ef ,i ,efului casieriei bncii. 4ezaurul$ n care se pstreaz nu"erarul ,i alte valori ale casei de circula)ie se descuie ,i se ncuie nu "ai pu)in dect cu dou c7ei ,i se sigileaz cu ,ta"pile a trei de)intori de c7ei. C7eile de la tezaur trebuie s se afle> 8c7eie - la ,eful casierieiF ' c7eie - la conductorF & c7eie - dac e(ist$ la contabilul-,ef. %ccesul n tezaur l au nu"ai de)intorii de c7ei ,i ,ta"pile de la tezaur. =n zilele de lucru tezaurul se desc7ide ,i se e(a"ineaz de ctre de)intorii de c7ei$ indiferent dac au avut loc opera)iuni cu valorile sau nu. =nainte de a desc7ide tezaurul$ de)intorii de c7ei n prezen)a reprezentantului pazei$ trebuie s verifice dac u,ile$ lac)ile$ sfoara ,i ,ta"pilele nu au defecte$ dup care se"neaz n registrul despre pri"irea de la paz$ a a"prentelor de ,ta"pile cu care a fost sigilat tezaurul. =n cazul unor defec)iuni ale u,ilor$ lac)ilor$ sfoarei sau ,ta"pilelor$ precu" ,i a unor presupuneri de ptrundere n tezaur$ se ntoc"e,te urgent pIn la desc7iderea tezaurului un proces verbal se"nat de to)i de)intori de c7ei ,i de reprezentantul pazei$ se iau "suri necesare pe teren$ se co"unic direc)iei ierar7ic superioare. =n cursul zilei de lucru tezaurul$ safeurile ,i dulapurile trebuie s fie ncuiate$ iar n prezen)a n ele a valorilor H sigilate cu ,ta"pile ale de)intorilor de c7ei. Sigilarea la finele zilei de lucru se efectueaz n prezen)a reprezentantului pazei. Despre pri"irea tezaurului colaboratorul pazei se"neaz n registrul$ confruntInd n prealabil a"prentele ,ta"pilei cu speci"enele lor. Ordinea pstrrii ,i eviden)ei valorilor ,i docu"entelor din tezaur 4oate bancnotele ,i alte valori sunt pstrate n tezaur. =n interiorul tezaurului bancnotele ,i alte valori sunt pstrate pe stelaje "etalice cu condi)ia c aceste stelaje au grile ,i se ncuie cu lcat. =n tezaur valorile se pstreaz separat> nu"erarul casei opera)ionaleF valuta strinF aurul$ platina ,i alte "etale pre)ioaseF alte valori. 4oate for"ulare de eviden)a strict se sconteaz n contul e(trabilan)ier @;88 OFor"ulare de eviden)a strict atIt n carnete$ cIt ,i n foi separate cu pre)ul conven)ional H 8 leu pentru fiecare carnet sau foaie. 0viden)a eliberrii for"ularelor de eviden)a strict se reflect n ordinul de plat e(trabilan)ier. 0liberarea valorilor din tezaur se efectueaz contra recipis n registru$ n care se efectueaz nscrieri pe tipuri de valori$ iar a bancnotelor H ,i pe valoare. -egistrul se pstreaz n tezaur ,i dup utilizare se trans"ite n ar7iv. Bancnotele$ "oneda ,i alte valori pri"ite n tezaur se trec n registre. -egistrele se )in de ctre casierul-,ef. =nainte de a ncuia tezaurul de)intorii de c7ei sunt obliga)i s verifice ne"ijlocit n tezaur dac> toate valorile$ registrele ,i docu"entele e(puse pstrrii n tezaur sunt introduse acoloF
'?

prezen)a efectiv a caselor circulante ,i altor valori corespunde datelor eviden)ei contabile ,i soldurilor indicate n registreF toate dulapurile$ gea"urile sunt nc7ise$ iar ventilatoarele ,i lu"ina deconectate. Contabilul-,ef este obligat s verifice soldurile de valori$ nscrise n registre ,i cu datele soldurilor corespunztoare din eviden)a contabil. =n registrele se efectueaz nscrierea soldurilor totale pe fiecare cont pentru fiecare zi opera)ional pIn la nc7iderea tezaurului. 4ot nu"erarul care a intrat n ti"pul zilei opera)ionale trebuie s fie introdus n cas circulant ,i nscris n conturile corespunztoare n aceea,i zi lucrtoare. De ase"eni din casa circulant se efectueaz eliberarea nu"erarului ntreprinderilor ,i organiza)iilor. /entru aceasta fiecare banc trebuie s organizeze circula)ia bneasc corespunztoare. 0viden)a analitic a opera)iunilor n valut strin se duce cu aprecierea dubl> n valuta strin dup no"inalul lor ,i n lei dup cursul de sc7i"b curent al B6*. 2a sfr,itul fiecrei zi opera)ionale se ntoc"esc docu"entele de cas care includ> 8. '. &. A. ?. ;. Docu"entele de cas pentru ncasri buc. Docu"entele de cas pentru pl)i buc. lei lei lei lei nr. buc. val.n lei F - vnzri$

Docu"entele privind intrri n conturi n afara bilan)ului buc. Docu"entele privind ie,iri din conturi n afara bilan)ului buc. Docu"ente pentru cas de sc7i"b valutar> - cu"prri$ nr. buc. val.n lei De ase"enea se ntoc"e,te>

Docu"entele privind cas de circula)ie valut> - ncasri$ nr. buc.F - pl)i$

nr. buc.

sold#F -

registrul de tezaur al casei !total intrri$ total ie,iri$ total sold#F registrul de cas n lei !total ali"entri$ total depozitri$ total pl)i$ total ncasri$ total jurnal zilnic de opera)iuni !toate opera)iuni#F jurnal zilnic de opera)iuni !depuneri de nu"erar# la acest jurnal se ane(eaz avize de jurnal zilnic de opera)iuni !ridicare cec# la acest jurnal se ane(eaz cecuri din carnet de jurnal zilnic de opera)iuni !ridicare de nu"erar# la acest jurnal se ane(eaz dispozi)ie de Casierie valut. Se ntoc"esc ur"toarele docu"ente>

ncasriF cecuri ,i borderoul de plat cec n nu"erarF plat ctre casierie ,i borderoul de plat n nu"erar.

';

registru de tezaur al casei n valut strin pentru fiecare valut aparte n acest registru se registru de cas n valut strinF jurnal zilnic de opera)iuni n lei !toate opera)iuni#> jurnal zilnic de opera)iuni !depuneri de Casa de sc7i"b valutar. Se ntoc"esc ur"toarele docu"ente>

indic total ncasri$ total ie,iri ,i total soldF -

nu"erar#F jurnal zilnic de opera)iuni !ridicri de nu"erar# registru de cas a casei de sc7i"b valutar !lei#F registru de cas a casei de sc7i"b valutar n valuta strin pentru fiecare valut aparteF darea de sea" privind opera)iunile efectuate !toate opera)iuni#$ unde se indic denu"irea

valutei$ sold la nceputul zilei$ valuta pri"it spre decontare pe parcursul zilei$ ncasri ,i pl)i n valut ,i n lei$ trans"is pe parcursul zilei n cas$ sold la sfIr,itul zileiF registru valutei strine n nu"erar cu"prate$ unde se indic denu"irea valutei$ su"a pri"it n valuta strin$ cursul de cu"prare$ su"a n lei$ co"ision ,i lei elibera)i$ nr. buletinului de sc7i"b valutar. Se ane(eaz buletine de sc7i"b valutar !cu"prri de valut#F registru valutei strine n nu"erar vndute$ unde se indic denu"irea valutei$ su"a pri"it n lei$ cursul de vInzare$ su"a eliberat n valut strin$ su"a co"isionului$ nr. buletinului de sc7i"b valutar. Se ane(eaz buletine de sc7i"b valutar !vInzri de valut#.

Capitolul V: Modul !or"rii resurselor B.C. Moldova Agroindbank S.A.


>)/) Re!#r!e Pr%prii $e B)C) M%$d%v A"r%ind* n+ S)A) Capitalul social !acionar# se for"eaz n ur"a atragerii "ijloacelor bneti prin e"isiunea aciunilor bncii i plasarea acestora din ur". Su"a total a acestuia depinde de nu"rul de aciuni plasate. *ri"ea aporturilor fcute de ctre acionari este deter"inat de actele de constituire a bncii$ care prevede c aportul unui fondator nu trebuie s depeasc &?< din capitalul social$ iar nu"rul fondatorilor s nu fie "ai "ic de & persoane. Deintorii de aciuni ordinare au dreptul de a participa la %dunarea Ceneral a %cionarilor$ aceste aciuni dau drept de vot $ deci i la conducerea bncii n dependen de nu"rul de aciuni posedate. Deintorii de aciuni prefereniale au dreptul de a pri"i dividende fi(ate sau nefi(ate la finele fiecrui an. *ajorarea "ri"ii capitalului social se efectueaz prin "rirea valorii no"inale a unei aciuni $ precu" i prin "rirea nu"rului de aciuni !e"isiune de noi aciuni#. *icorarea capitalului social poate fi efectuat prin "icorarea valorii no"inale a unei aciuni sau prin

'@

rscu"prarea unei pri din aciunile deja plasate. BC *oldova %groindban+ S.%. are un capital social n "ri"e de 8:;:''@ "ii lei. 2a data de &8 Dece"brie '98' Societatea civil a ac)ionarilor bncii ,i afilia)ii si include n total &A de persoane !anul '988> &; persoane #$ dintre care 8E "e"bri ! '988> 8: "e"bri# ai "anage"entului e(ecutiv ,i non-e(ecutiv ,i alte 8; persoane afiliate !anul '988> 8@ persoane#. %l)i ac)ionari ai bncii sunt n nu"r de &$8E? !&8 Dece"brie '988> &$8@E de ac)ionari# dintre care '$E8' de ac)ionari sunt persoane fizice ,i &@& H persoane juridice !&8 Dece"brie '988> '$E9' persoane fizice ,i &@; persoane juridice#. F%nd#ri$e pr%prii de re2erv5 !Capitalul de rezerv#. =n scopul asigurrii ndeplinirii obligaiunilor sale fa de clientel banca creeaz un fond de rezerv. *ri"ea acestui fond trebuie s constituie nu "ai puin de 8?< de la "ri"ea capitalului social al bncii. %cesta se for"eaz din profitul net al bncii $ care reprezint de fapt rezultatul financiar al bncii dup i"pozitare. For"area fondului de rezerv se face treptat prin defalcrile anuale din profitul net al bncii$ pn la "ri"ea prevzut de statut$ ns care confor" prevederilor B6* nu trebuie s fie "ai "ici de ?<. Capitalul de rezerv este plasat de ctre banc n active cu lic7iditate nalt$ care asigur utilizarea lor n caz de necesitate. %ceste cazuri sunt> plata dividendelor fi(e la aciuni privilegiate$ co"pletarea fondului de risc$ plata dobInzilor la depozite n cazul insuficienei beneficiului bncii. /rofitul nerepartizat$ o alt co"ponent a capitalului reprezint su"a profitului acu"ulat n procesul activit)ii financiare care r"ne la dispozi)ia bncii. %ceste "ijloace se utilizeaz pentru plata dividendelor$ plata i"pozitelor ,i pentru for"area fondului de rezerv. Soldul profitului nerepartizat sunt resursele bne,ti r"ase la dispozi)ia ad"inistra)iei ,i ac)ionarilor bncii dup plata i"pozitelor ,i dividendelor$ ,i care se utilizeaz confor" planurilor bncii$crearea fondurilor de sti"ulare econo"ic. -esursele proprii le reprezint totalitatea fondurilor create de banc pentru asigurarea stabilit)ii financiare ,i beneficiului aprut din activitatea bncii. Fondurile bncii au diverse scopuri> - fondul statutar H reprezint baza econo"ic necesar pentru e(isten)a bncii$ ,i condi)ia obliligatorie pentru crearea bncii ca persoan juridicF - fondul de rezervH se for"eaz n scopul acoperirii pierderilor eventuale$ care apar n activitatea bncii ,i asigur stabilitatea func)ional a acesteiaF - fondul de riscH este creat pentru acoperirea pierderilor posibile$ cauzate de nera"bursarea creditelor acordate de ctre banc. Confor" regula"entului cu privire la suficien)a capitalului ponderat la risc$ capitalul nor"ativ total al bncii se "parte n >
'E

8.capital nor"ativ de grad 1 >ac)iuni ordinareF ac)iuni preferen)iale cu dividend nefi(atFac)iuni preferen)iale cu dividend fi(at cu"ulativ e"is pe un ter"en neli"itatF profit nedistribuit '.capital nor"ativ de grad 11> ac)iuni preferen)iale cu"ulative ,i par)ial cu"ulative cu scaden) nefi(ataF datorii subordonateF surplus de capital atribuit ac)iunilor preferen)iale cu"ulative ,i par)ial cu"ulativeF *inus cotele de participare a capitalurilor altor bnci. >)-) Re!#r!e tr !e $e B)C) M%$d%v A"r%ind* n+ S)A) -esursele atrase$ n dependen) de caracteristica acestora ave"> - Re!#r!e dep%2it1 n co"ponen)a acestora se includ conturile curente ale agen)ilor econo"ici ,i ale persoanelor fizice$ ale institu)iilor financiare ,i publice$ ale altor bnci ,i 4rezorriei statului$ depozitele la vedere ,i la ter"en ale persoanelor fizice ,i juridice$certificatele de depozit$ depozite ale institu)iilor financiare interna)ionale$ depozitele bncilor corespondente$ su"ele n tranzit ntre unit)ile bncii. < Re!#r!e n%ndep%2it1 pe aceste banca le poate cu"pra n cazul lipsei de lic7iditate$ ca de e(e"plu "pru"uturile de la B6*$ de pe pia)a interbancar de la alte bnci$ vnzarea unor LMS sau corporative$ e"iterea obliga)iunilor ,i a ca"biilor bancare. /ri"irea depozitelor se efectueaz n baze contractuale. Depozitele se pri"esc pe nu"ele unei anu"ite persoane. Su"a "ini" este de 8999 *D2. Banca plte,te dobnzi la depozite n confor"itate cu clauzele stipulate n contract. *odalitatea de efectuare a opera)iunilor de pri"ire a depozitelor este ur"toarea> /n la desc7iderea contului de depozit$ colaboratorul Bncii trebuie s-l fac cunoscut pe deponent cu condi)iile depozitului $ s stabileasc clauzele contractului. Deponentului i se desc7ide un cont de depozit$ prin ntoc"irea cererii de desc7idere a contului de depozit$ dac anterior nu a avut. Dac depunerea se efectueaz n nu"erar$ deponentul nfptuiete avizul de introducere a banilor n nu"erar$ iar n caz de transfer din alte conturi din banc - o cerere de transfer. Colaboratorul Bncii perfecteaz contractul de depozit n dou e(e"plare$ nregistrnd-ul n registrul de eviden) a contractelor de depozit. Dac beneficiarul contului dore,te ca contul lui s fie ali"entat auto"at ndepline,te "andatul de ali"entare auto"at a contului su. Deponentul se"neaz contractul$ depune banii n casieria Bncii dup ce pri"e,te un e(e"plar al contractului de depozit$ se"nat de persoana "puternicit ,i legalizat prin ,ta"pila Bancar$ iar dac clientul dore,te s retrag "ijloacele bne,ti din contul de depozit ndepline,te cererea de reziliere a contractului de depozit. Depozitele oferite de B.C. *oldova %groindban+ S% sunt prezentate n !%60G% 8&$8A$#.

':

Dobnda la depozite se calculeaz n ulti"a zi bancar a lunii ,i n ziua e(pirrii ter"enului contractului ,i se transfer la contul indicat n contract. Dobnda se calculeaz ncepnd cu ziua intrrii "ijloacelor bne,ti n contul de depozit pn la data e(pirrii contractului. Data e(pirrii contractului nu se include. Credite$e inter* nc re$ reprezint o "etod de atragere ,i plasare a "ijloacelor te"porar libere ce apar)in institu)iilor de creditare . %ceste credite pot fi> - centralizateH acordate de B*6F - decentralizate H preluate de la alte bnci co"erciale. /ia)a resurselor creditare interbancare se deosebesc de alte seg"ente ale pie)ii financiare prin universalitatea deservirii necesit)ilor bancare. %cest seg"ent este cea "ai operativ surs pentru "an)inerea lic7idit)ii bncilor$ pentru co"pletarea conturilor corespondente ,i pentru efectuarea opera)iunilor active pe alte seg"ente ale pie)ii financiare. Subiec)i ai pie)ii creditelor interbancare sunt> Banca 6a)ional a *oldoveiF Bncile Co"ercialeF %lte institu)ii financiare care posed autorizare de efectuare a opera)iunilor corespunztoare. Credite$e centr $i2 te H credite preluate de la B6*. - Creditele directe H sunt acordate de B6* B.C.$ n scopul alocrii acestora cooperativelor de construc)ie a locuin)elor $ n co"ple(ul agro-industrial ,i n alte sectoare ala econo"iei de i"portan) "ajorF - Creditul overnight H este un credit cu pe ter"en ultrascurt$ care se acord peste noape n scopul "en)inerii rezervelor obligatorii. %cesta se acord n lei "oldovene,ti. /entru ca banca s poat beneficia de un ase"enea credit$ ea trebuie s ndeplineasc unele condi)ii ca> nc7eierea unui contract ntre B6* ,i banc$ s nu aib restan)e la creditele de lo"bard ,i s dispun de garan)ii bune !LMS#. %c7itarea acestui credit precu" ,i a dobnzii aferente se face prin ordinul de plat din contul 2oro al bnciiF - Facilitatea de lombard H reprezint o for" de creditare pe o perioad de ? zile ,i const n cu"prarea de ctre B6* a activelor eligibile ale bncii la un pre) deter"inat$ iar "ai apoi la un pre) de rscu"prare stabilit de B6* banca le rscu"pr. Scopul acestui credit este de "en)inere a lic7idit)ii. =n categoria activelor eligibile se clasific M* de stat$ de"aterializate e"ise de *inisterul Finan)elor n "oned na)ional$ eligibilitatea acestora depinde de ter"enul de scaden) a lor. /entru a putea beneficia de acest tip de credit banca trebuie s inc7eie un contract cu B6* pe o perioad neli"itat de ti"p - Operaiunea REPO H reprezint opera)iunea de vnzare a M*S cu rscu"prarea acestora la o dat prestabilit sau la vedere$ stabilit la data vnzrii. %ceast opera)iune poate fi -0/O de
&9

vnzare sau -0/O de cu"prare. B6* poate fi att cu"prtor al M*S$ ct ,i vnztor. -0/O de cu"prarea se efectueaz de ctre banc n scopul atragerii de resurse pentru "en)inerea lic7idit)ii. Dease"eni -0/O de cu"prare poate fi cu o rat variabil sau fi(. 0fectuarea acestei opera)iuni are loc pe pia)a desc7is sub for de licita)ie organizate de B6*. Cu"prarea H vnzarea opera)iunii -0/O se efectueaz n cadrul unor licita)ii organizate de ctre B6*$ aceasta declar ti"pul ,i ter"enele ,i volu"ul opera)iunii$ precu" ,i rata$ cu cel pu)in o zi nainte de desf,urarea licita)iei. 2icita)ia se desf,oar n baza cererilor depuse la B6*$ fiecare participant nu poate propune "ai "ult dect ? variante de pre)uri. %ceste cereri se confir" prin LMS ,i se pri"esc de ctre B6* pn la orele 89.99. =n caz c cererile se accept ctre licita)ie$ acestea se accept ,i se nscriu ntr H un -egistru al cererilor pri"ite $ iar participan)ilor respectivi li se trans"ite avizul de nregistrare ,i de participare la licita)ie. Credite$e de!centr $i2 te -creditele procurate de la alte bcii. %ceste credite au scopul de a acoperi dificitul de lic7iditate. Bncile co"erciale preiau astfel de credite nu n scopul for"rii rezervelor "ini"e obligatorii$ dar pentru ad"inistrarea lic7idit)ii ,i ob)inerea profitului. 0le pot fi preluate de la bncile auto7tone ct ,i de la organis"e financiare interna)ionale. Creditele interbancare sunt acordate n baza unor contracte nc7eiate ntre bnci$ care la rndul su sunt nc7eiate n baza unor conven)ii generale ale bncilor privind colaborarea pe pia). Pn factor i"portant la solicitarea sau acordarea unui ase"enea credit sunt rela)iile de coresponden) ntre bnci. Creditele interbancare atrase de pe pia)a interbancar na)ional$ ca regul sunt pe ter"en scurt$ scopul acestora fiind lic7iditatea$ iar cele de pe pia)a interna)ional au scopuri strategice ca "ajorarea capitalului ,i creditarea diferitor ra"uri ale econo"iei$ acestea fiind pe ter"en lung. -ata dobnzii la creditele interbancare este "ai "are dect la depozite. %ceste credite necesit acoperire$ deoarece sunt privite ca oricare alte credite ce ncorporeaz n sine un anu"it grad de risc. - Certificatele de depozit H B.C. *oldova %groindban+ S% este pri"a banc care introduce pe pia)a produselor bancare Certificatul de depozit. =n esen) acesta reprezint titlu de valoare care atest dreptul la o anu"it su" de bani care a fost depozitat la banc ,i care ofer dease"eni dreptul deponentului sau succesorului de a pri"i la scaden) sau la vedere su"a depozitului plus dobnda aferent. %cestea pot fi no"inative ,i la purttor$ dease"eni pot fi cu dobnd ,i cu scont$ cu rat fi( ,i flotant.4er"enul de circula)ie a certificatelor este de un an de zile$ ns dac ter"enul acestuia e(pir certificatul se consider a fi ca docu"ent de plat$ la prezentarea cruia banca este obligat s-l ac7ite. - Ca"bia bancar reprezint o valoare "obiliar e"is de banc care const n obliga)ia bncii de a plti o su" anu"it de)intorului acesteia. Ca"bia se e"ite$ ca regul$ pn la un an.
&8

%ceste sunt perfectate pe suport de 7rtie cu grade de securitate. Ca"bia poate fi cu dobnd se co"ercializeaz la pre) no"inal adugndu-se su"a dobnzii$ la scaden) ,i cu scont se e"ite la valoarea de procurare ,i se ac7it la scaden) la valoarea no"inal. Menitul se for"eaz de la diferen)a dintre pre)ul no"inal ,i pre)ul de procurare a ca"biei. Dease"eni ca"biile bancare pot fi la vedere sau la ter"en.

CO#C$%&I':
=ntr-o oarecare "sur banca ... sunte" noi. %ceast afir"a)ie a fcut-o un banc7er n cartea publicat de 6ancB *ar+7o" Banii altora. Banca e(ist pentru clien)ii si. Ca institu)ie ,i activitate$ ea a aprut pe o anu"it treapt de dezvoltare a societ)ii$ datorit nevoilor oa"enilor de a efectua diverse tranzac)ii. Banca Co"ercial *oldova %groindban+S% este o banc tnr$ dar care are rdcini adnci. %ceast bancar a fost fondat n baza %gropro"ban+ SSS- sucursala *oldova. %stzi *%1B este una dintre cele "ai i"portante bnci ale )rii$ dispunnd de licen)a de tip NCN$ oferind o ga" larg de servicii ,i fiind recunoscut$ nu odat$ ca cea "ai bun banc a anului de ctre institu)ii ,i publica)ii interna)ionale. Banca se bucur de ncrederea clien)ilor care pe parcursul "ai "ultor ani s-au convins de stabilitatea acesteia precu" ,i calitatea incontestabil a serviciilor oferite$ care sunt n per"anen) actulizate ,i diversificate$ fapt observat ,i de "ine n cadrul practicii. BCQ*oldova %groindban+RS.%. H pri"a printre bncile co"erciale locale H nregistreaz co"pania Q*%1B 20%S16CR$ unde banca de)ine 899< din ac)iuni. Din 8@ octo"brie '99& pre)ul no"inal al acestora este stabilit la nivelul de '99 lei. =n acela,i an *%1B devine pri"a banc co"ercial din -epublica *oldova$ profitul careia$ confor" rezultatelor la sfr,itul anului$ dep,e,te 899 "ln lei. 2asnd n ur" o ase"enea "o,tenire istoric i"puntoare$ *%1B nu se consoleaz nu"ai cu realizrile din trecut$ ci n fiecare an ,i pune drept scop noi sc7i"bri i"portante$ ob)inerea noilor perfor"an)e$ pentru a de"onstra ac)ionarilor$ partenerilor$ clien)ilor c inten)ia de a deveni o banc privat "odern este una realizabil. Calea parcurs pn n acest "o"ent-una de dezvoltare dina"ic sus)inut - insufl ncrederea c banca va reu,i s ating cele "ai nalte cul"i.

&'

BIB$IO()A*I'>
8. '. &. A. ?. ;. @. E. :. 89. 88. 8'. 8&. 2egea privind societ)ile pe ac)iuni$ 6r. 88&A-G111$ din 9'.9A.8::@$ *.O. &E-&:J&&'$ din 8'.9;.8::@ 2egea institu)iilor financiare$ 6r. ??9-G111$ din '8.9@.8::?$ *.O. 8J' din 98.98.8::; -egula"ent cu privire la licen)ierea bncilor nr. '&J9:-98. =n *onitorul Oficial al -* nr. ?:;9J@A din 8' septe"brie 8::; -egula"ent cu privire la opera)iunile cu nu"erar n bncile din -* nr. '99 din '@ iulie '99;. =n> *onitorul Oficial al -* nr. 8'9-8'& din A august '99; -egula"ent cu privire la debitarea direct nr. &@A din 8? dece"brie '99?. =n> *onitorul Oficial al -* nr. 8@;-8E8J;AA din &9 dece"brie '99? -egula"ent cu privire la transferul de credit nr. &@& din 8? dece"brie '99?. =n> *onitorul Oficial al -* nr. 8@;-8E8J;AA din &9 dece"brie '99? -egula"ent cu privire la facilitatea de lo"bard nr. AJ9E din 8E octo"brie '99?. =n> *onitorul Oficial al -* nr. ?-;J8 din '? ianuarie 8::; 2egea -epublicii *oldova cu privire la pia)a Malorilor *obiliare$ 6r. 88:-G1M din 8E.88.8::E$ *.O. 8E&-8E?J;?? din 89.89 '99E -egula"entul cu privire la activitatea bncii$ 6r. 'E din E august 8::@ -egula"entul privind desc7iderea ,i nc7iderea conturilor la bncile din -epublic *oldova$ 6r.A8? din &9.8'.8::: -egula"entul cu privire la siste"ul electronic de nscrieri n conturi ale 7rtiilor de valoare de stat de"aterializate$ 6r. :J9E din 9'.9?.8::; -egula"entul privind regle"entarea valutar pe teritoriul -epublicii *oldova$ din 8&.98.:A -egula"entul cu privire la clasificarea creditelor ,i for"area reducerilor pentru pierderile la credite$ 6r. 8;A din ''.9;.:E

&&

8A. 8?. 8;.

1nstruc)iunea cu privire la plasarea 7rtiilor de valoare de stat n for" de nscriere n conturi$ 6r. 9&J&'J9E'9@ din '9.98.:? Lotrrea cu privire la aprobarea 6or"elor privind opera)iunile de cas n bncile -epublicii *oldova$ 6r. A@ din '?.9'.'999 SSS."aib."d

&A