Sunteți pe pagina 1din 245

Radu Lucian Alexandru Fericirea, suferina, plcerea i indiferena

2013 Copyright deinut de Radu Lucian Alexandru. Toate drepturile rezervate. !"ail# radu.lucian.alexandru$g"ail.co" %e& page# radu!lucian!alexandru.&log'pot.ro (lu'traia copertei# Radu Lucian Alexandru

Al&a (ulia 2013

Cuprins (ntroducere
1. *reciz+ri introductive 2. ,copurile cercet+rii 3. Te"a de cercetare -. .e'pre nece'itatea de"er'ului critic /n 0tiin+ 0i 1ilo'o1ie -.1 *articularul 0i generalul -.2 tica 0i 20tiina pozitiv+3 -.3 2Critica neiert+toare3 -.- *ro&le"e de traducere4 re1or"ulare 0i interpretare -.5 .ezvoltarea 2'piritului critic3 5. 7"orul 0i ironia ) ) 10 10 11 11 13 115 16 18

(. 9ericirea la Ari'totel
1. (ntroducere 1.1 *recizare introductiv+ 1.2 Rezu"at 1.3 Contextualizare 2. A'pecte ale eticii lui Ari'totel 2.1 ,copul 0i 'copurile 2.2 ;inele 2.3 (ndivid 0i co"unitate 2.- *l+cerea 2.5 9ericirea 2.6 <irtutea 2.8 =i>locul 2.) =oralul 0i intelectualul 2.: Cu"p+tarea 0i vite>ia 2.10 2?nelepciunea de "i>loc3

1: 1: 1: 1: 20 22 22 225 26 26 2) 2: 30 31 32

Radu Lucian Alexandru

2.11 2,t+rile l+uda&ile "i>locii reco"andate de un /nelept3 2.12 2*+rile p'ihicului3 2.13 =@nia4 vite>ia4 adev+rul 2.1- Cu"p+tarea /n general 0i cu"p+tarea ca "i>locA "edie 2.15 .reptatea 0i egalitatea 2.16 Alegerea 2.18 *uinul 0i lip'a 2.1) Alegerea "oral+ 0i virtuo'itatea 2.1: 2Cul"ea "i>locieA "edie3 3. 2Be1ericiii3 lui Ari'totel# 3.1 Copiii 3.2 Clu"eii4 che1lii 0i >uc+torii 3.3 9e"eile 3.- ,clavii 3.5 =uncitorii 'alariai4 agricultorii4 "e0te0ugarii 0i negu'torii -. Raiunea4 cugetarea4 conte"plarea4 intelectul 0i /neleptul 5. udai"onia 6. Concluzii

33 35 38 3: -1 -2 -5 -6 -8 -: -: 51 52 52 55 5) 62 63

((. 9ilo'o1ia &uddhi't+ 0i 2pro&le"a3 'u1erinei


0. A&'tract 1. 2Adev+rul de'pre 'u1erin+3 2. 2.uDDha3 3. 2.iagno'ticul3 0i 2trata"entul3 -. .orina 5. 2Re/ncarnarea3 6. Birvana 8. 2,u1erina trupea'c+ 0i cea 'u1letea'c+3 ). 2Calea cu opt &rae3 :. Concluzii

65 65 65 66 68 6: 82 83 888 8)

Cuprin'

(((. *l+cerea lui picur


1. 7niver'ul 1.1 2Bi"ic34 2ceva3 0i 2orice3 1.2 2Ato"ii3 0i 2corpurile co"pu'e3 1.3 (n1initul 1.- Corpurile 0i vidul 1.5 2,ur'e de in'piraie3 1.6 Cerul 0i p+"@ntul 2. Eeii 3. ,u1letul -. =oartea -.1 =oartea altora -.2 2Tea"a de "oarte3 -.3 2*rivaia de 'enzaie3 0i 'o"nul -.- =oartea 0i na0terea -.5 2(dei pl+cute3F -.6 *er'pectiva propriei "ori -.8 GBeH/nt@lnirea cu "oartea 0i ne"urirea -.) xi'tena "orii -.10 Cauzele "orii -.11 Leg+tur+ 0i 'i"ire -.12 xperi"entarea /nceputului 2proce'ului "orii3 -.13 2I"ul care nu cere neap+rat '+ tr+ia'c+3 -.1- 2Leg+turi cu "oartea3 5. *l+cerea 0i 1ericirea 5.1 *l+cerea lui Ari'tip 5.2 2,u"a tuturor pl+cerilor3 5.3 2,tarea de &ine3 5.- 2;ucuria3 lui .e"ocrit 5.5 29ericirea3 /neleptului torturat 5.6 Cele trei 2'e"nale3
5

)0 )0 )0 )2 ))6 )8 )8 )) :1 :2 :2 :2 ::5 :6 :8 :) :) 101 102 102 103 105 106 106 10) 10: 110 111 112

-.: ?ncetarea de1initiv+ a 1uncion+rii unui /ntregA 'i'te" exi'tenial 100

Radu Lucian Alexandru

5.8 2.e'1+t+rile 'enzuale3 5.) *l+cere 0iA 'au /nelepciune GA pruden+HF 5.: <irtutea 0i pl+cerea 5.10 =ultiplicitatea 0i co"plexitatea 6. Bevoile 0i dorinele 6.1 =@nc+ruri4 onoruri 0i 'tatui 6.2 <aloarea 6.3 ,ati'1acere 0i in'ati'1acie 6.- .orina 'exual+ 6.5 2,upravieuirea 1ilo'o1ic+3 8. 2Bepl+cerile3 lui picur 8.1 9e"eia 0i c+'+toria 8.2 Copiii 8.3 *olitica ). ?neleptul :. *rietenia 10. Concluzii

115 116 11) 120 121 121 123 123 12125 128 128 12: 130 131 131 132

(<. 2(ndi1erena3 'toicilor


0. *reciz+ri introductive 1. <irtutea4 'copul 0i 1olo'ul 2. ;unurile 'u1lete0ti 3. ;inele4 r+ul4 indi1erentul 0i pre1era&ilul -. ?nele'uri ale indi1erenei 0i indi1erentului 5. 29+r+ di1eren+3F 6. ;inele 0i non!&inele G2r+ul3H 8. (ndi1eren+ 'au pre1erin+F ). Ceea ce depinde de 'toic :. Raiunea 0i intenia 10. (nteriorul 0i exteriorul 11. *a'iunea4 apatia 0i indi1erena 12. *l+cerea 0i durerea
6

133 133 1313) 1-1 1-6 1-: 150 15155 162 16) 18186

Cuprin'

13. (ntenia 0i aciunea 1-. (ndi1erena 0i intenia 15. ?ndatoririle indi1erente 16. ;og+ia 0i '+r+cia 18. <iaa 0i "oartea 1). I&'e'ia "orii 1:. I"ul /nelept 20. Li&ertate 0i 'clavie 21. Concluzii

1)3 1)5 1): 1:1 1:2 1:) 206 2121)

Concluzii
1. Rezu"at 2. 2?nelepciunea3 antic+ 3. 2 tica Ar"oniei3 -. ;inele 0i r+ul. 2,tareaA 'enzaia de &ine3 0i 2'tareaA 'enzaia de r+u3 5. <irtutea 6. ,copurile vieii ;i&liogra1ie

220 220 221 2222: 233 235 2-0

Radu Lucian Alexandru

Introducere
1. Precizri introductive ?n acea't+ lucrare 'unt prezentate 0i analizate critic di1erite a'pecte i"portante ale unor concepii etice antice4 anu"e cele 'peci1ice lui Ari'totel4 &uddhi'"ului4 lui picur 0i 'toici'"ului. Ace'te concepii 'unt a&ordate din per'pectiva a patru repere "a>ore ale "oralei GanticeH# 1ericirea4 'u1erina4 pl+cerea 0i 2indi1erena3 J 1iecare dintre ele av@nd o i"portan+ "ai "are 'au "ai "ic+ /n cadrul celor patru viziuni etice4 al+turi de alte a'pecte ale "oralei cu" 'unt cele de 2&ine3 0i 2r+u34 2virtute3 0i 2viciu34 21olo'3 0i 2ar"onie3 etc. Bu a" avut /n vedere4 /n "od direct4 realizarea unei 2prezent+ri de "anual3 Ga vieii autorului4 a operei /n an'a"&lu4 a viziunii lui "orale...H4 ci a" ur"+rit "ai "ult o a&ordare critic+ a textelor etice 'upu'e analizei. Acea't+ critic+ a pre'upu' /n'+4 /n "od evident4 0i o prezentare preala&il+ c@t "ai corect+ 0i "ai 1idel+ a poziiei criticate J prezentare pe care a" pre1erat '+ o realizez4 de o&icei4 prin alegerea unor citate din operele autorilor vizai 'auA 0i a unor citate din ali autori care le!au prezentatA analizat pri"ilor doctrina 0i4 "ai rar4 prin prezentarea 2rezu"at+3 a ace'tei poziii. .e a'e"enea4 anu"ite a'pecte &iogra1ice au 1o't "enionate4 atunci c@nd ele '!au dovedit a avea o oarecare relevan+ pentru G0i /n leg+tur+ cuH ideile 'u'inute de un autor 'au altul. I a't1el de 2prezentare de "anual3 a 1o't 1+cut+4 cu "ai "ult 'au "ai puin 'ucce'4 de 1oarte "uli autori p@n+ /n prezent J /n'+ 2a'pectul critic3 pe care /l pute" g+'i /n ace'te 2prezent+ri3 a 1o't 0i e'te4 de cele "ai "ulte ori4 'uper1icial 0i gr+&it... 'au chiar e'te evitat4 aproape /n /ntregi"e4 cu o "axi"+ 2delicatee3... .e "ulte ori /n'+4 2"unca de cercetare3 e'te "ult "ai potrivit+ 2criticii3 dec@t 2reproducerii3 GdidacticeH a 'pu'elor unui autor 'au altuia. *rogre'ul Gat@t c@t e'te po'i&il /n 1ilo'o1ieH 'e 1ace4 la 1el ca /n 0tiin+4 "ai ale' prin corectarea erorilor 0i nu prin re!prezentarea lor relativ necritic+... G;erg'on# Pentru a repeta, pentru a imita, pentru a te ncrede, este suficient s te lai n voia lucrurilor; cci doar critica necesit efort.1H GTeodor <ida"# Simularea, imitaia, mimetismul, ajut la conservare, la ima inea a ceea ce vrea s par cineva, dar nu la o nfptuire de ordin creativ.!H
1 ;erg'on4 Kenri4 1::24 "ele dou surse ale moralei i reli iei4 ditura (n'titutul uropean4 (a0i4 p. 13-. 2 <ida"4 Teodor4 20084 #imensiuni ale eticii comunicrii i mass$media4 ditura Ca'a C+rii de Ltiin+4 Clu>!Bapoca4 p. 21.

(ntroducere

.at+ 1iind /ntinderea 'u&iectelor a&ordate4 a" in'i'tat "ai "ult pe o &i&liogra1ie 2pri"ar+3 dec@t pe una 2'ecundar+3... .e alt1el4 o parcurgere 2co"plet+3 a unei &i&liogra1ii legate de etica lui Ari'totel4 ;uddha4 a lui picur 'au a 'toicilor ar 1i de'tul de di1icil de realizat4 /ntr!un ti"p rezona&il4 dat+ 1iind "+ri"ea con'idera&il+ a ace'teia... Ace'tea 1iind 'pu'e4 'e prea poate ca anu"ite critici 1+cute ace'tor autori '+ 'e"ene cu critici 1or"ulate 0i de alii Glucru uneori 'u&liniat prin citate elocvente J anu"e4 atunci c@nd ele "i!au 1o't cuno'cuteH 0i e'te po'i&il 0i ca anu"ite critici '+ 1ie chiar originale4 aduc@nd un plu' de lu"in+ /n /nl+turarea gre0elilor de percepie 0i raiona"ent 'peci1ice anticilor luai /n con'iderare. ,unt prezentate4 pe c@t e cu putin+4 2vor&ele autorului3 'u& 1or"a unor citate 0i4 1oarte rar4 a unor re1or"ul+ri4 din gri>a de a nu i le 2denatura3 /n cur'ul de"er'ului critic 0i pentru a crea a't1el po'i&ilitatea unei 2analize pe text3 c@t "ai exacte 0i "ai detaliate. I parcurgere a citatelor 'electate4 /n cele "ai "ulte cazuri4 /l poate 1a"iliariza relativ &ine pe cititor cu poziia autorului 'tudiat4 at@t din pri'"a propriei 'ale opere4 c@t 0i din pri'"a altor cercet+tori ai operei 'ale4 care au prezentat /n 'intez+ anu"ite a'pecte ale ace'teia. A" /ncercat deci4 pe c@t po'i&il4 '+ identi1ic punctele principale ale unui 2'i'te" etic3 0i '+ le analizez c@t "ai detaliat core'pondena lor po'i&il+ cu realitatea evidenei4 po'i&ilele contradicii4 coerena intern+4 claritatea expri"+rii 0i pro1unzi"ea expunerii. <echi"ea textelor a&ordate 0i4 uneori4 lip'a unor 'ur'e "ai co"plete de docu"entare a'upra operei unor autori4 precu" 0i pro&le"ele legate de traducere pot ridica nu"eroa'e di1icult+i de /nelegere 0i interpretare4 dar4 /n acea't+ lucrare4 nu "i!a" propu' '+ a1lu 2ce a vrut '+ 'pun+ autorul3 atunci c@nd nu e prea clar 2ceea ce el a 'pu'34 ci doar '+ analizez critic textul lui Gre'pectiv alte texte 'cri'e /n relaie cu ace't textH4 /n 1or"a G'au 1or"eleH /n care el a a>un' '+!"i 1ie cuno'cut... Li de "ulte ori4 oric@t de &ine intenionat a0 1i 1o't4 a" putut con'tata4 /n textele 'tudiate4 o "are doz+ de incoeren+4 neclaritate4 utopie4 contradicie4 a&eraie 0i 'uper1icialitate... ?n ce prive0te 2'tilul critic3 a&ordat4 a" pre1erat o a&ordare vie4 dina"ic+ 0i 2i"plicat+3 unei a&ord+ri 'eci 0i u'cate4 conce'ive 0i nep+'+toare... 1+r+ /n'+ a pierde din vedere o oarecare deta0are 0i o&iectivitate "ereu nece'are unei analize 2critice con'tructive3...

Radu Lucian Alexandru

GIrtega M Ca''et# NOP intenia mea e s su ere% c starea de spirit n care tre&uie s se fac filosofie este li&ertatea minii n care o&inuim s ne jucm i nu patetismul nelinitit care ne cuprinde c'nd simim c trim profund.(H 2. Scopurile cercetrii *rintre 'copurile propu'e /n cercetarea te"ei a&ordate '!au a1lat 0i ur"+toarele# J identi1icarea 0i analiza critic+ a principalelor ele"ente con'titutive ale doctrinelor etice cercetateQ J evidenierea critic+ a viziunii pe care Ari'totel a avut!o a'upra 1ericirii4 ;uddha 0i &uddhi0tii a'upra 'u1erinei4 picur a'upra pl+cerii 0i 'toicii a'upra 2indi1erenei3 G1a+ de cele con'iderate de ei ca 1iind 2indi1erente3HQ J identi1icarea unora din 'ur'ele de in'piraie 0i in1luen+ care au acionat a'upra autorilor cercetaiQ J evidenierea unor erori de >udecat+ 0i percepie prezente /n textele cercetate 0i corectarea lorQ o&'ervarea unor incoerene 0i denunarea lorQ con'tatarea unor trat+ri 'uper1iciale 0i /nl+turarea lor printr!o privire "ai de pro1unzi"e a te"elor con'iderate 'pre analiz+. 3. Tema de cercetare Te"a alea'+ 'pre cercetare4 de0i 'e concentreaz+ pe "odul cu" vedeau unii autori antici 21ericirea34 2'u1erina3 'au 2pl+cerea34 e'te de "axi"+ actualitate4 pentru c+ /n do"eniul "oralei practice 1ericirea 0i 'u1erina4 re'pectiv pl+cerea 0i durerea con'tituie unele din reperele cele "ai de"ne de luat /n con'iderare Gal+turi de altele precu" 1uncionalitatea4 utilitatea4 ar"onia4 corectitudinea4 dreptatea4 li&ertatea etc.H /n aprecierea 0i di1erenierea 2&inelui3 de 2r+u3 0i a 2virtuilor3 de 2vicii3... a e'te de actualitate 0i pentru c+ o parte din con1uziile4 incoerenele 0i 2ezit+rile3 1ilo'o1ice legate de ace'te noiuni de &az+ ale "oralei "ai 'unt /nc+ 2propagate3 /n "ediul 1ilo'o1ic4 de prea "ulte ori4 1+r+ o analiz+ critic+ adecvat+4 duc@nd a't1el la unele con1uzii "orale GprezenteH inutile 0i la /ntre&+ri etice GprezenteH care denot+ doar o privire 'uper1icial+ acordat+ 1eno"enului eticii 0i "oralei practice 0i practica&ile...

3 Ca''et4 Ro'e Irtega M4 1:::4 )dei i credine4 ditura Ltiini1ic+4 ;ucure0ti4 p. 88.

10

(ntroducere

G;erg'on# NOP nu e*ist moralitate complet fr de reflecie, anali%, discuii cu ceilali i cu tine nsui.+H (ntere'ul pentru te"a tratat+ /n ace't+ lucrare e'te dat 0i de 1aptul c+ a" pu&licat /n 2005 cartea Sistemul psi,ic4 repu&licat+ 'u& o 1or"+ u0or "odi1icat+ /n 200: cu titlul -tica .rmoniei /n care e'te prezentat+ o privire de'tul de clar+ 0i de coerent+ a'upra rolului pe care 21ericirea3 0i 2pl+cerea34 re'pectiv 2durerea3 G21izic+3H 0i 2'u1erina3 G2p'ihic+3H /l >oac+ /n 'e"nalizarea unui proce' de re1acereA re'taurare a unei 1uncionari opti"e4 re'pectiv /n 'e"nalizarea unor di'1uncionalit+i prezente /n 1uncionarea p'ihic+4 corporal+ 0i 'ocial+ a o"ului. =ulte din o&'ervaiile 1+cute /n prezenta lucrare a'upra ace'tor repere "a>ore ale "oralei /0i g+'e'c o tratare "ai larg+ /n cartea -tica .rmoniei pe care cititorul intere'at e'te invitat '+ o lectureze pentru o "ai &un+ l+"urire a'upra leg+turilor evidente pe care 'e"nalele p'ihice 'peci1ice unor e"oii 2negative34 re'pectiv 2pozitive34 o&'ervate ca reprezent@nd o 'tare de 'u1erin+ Gagitaie4 nelini0te4 'tre'4 ne1ericire4 tri'tee etc.H4 re'pectiv de 1ericire Gelan4 entuzia'"4 ve'elie4 "ulu"ire4 /nc@ntare etc.H o au cu anu"ite raiona"ente 2gre0ite34 re'pectiv 2corecte3 0i cu aciunile 2rele34 re'pectiv 2&une3 legate de ele... 4. Despre necesitatea demersului critic n tiin i filosofie 4.1 Particularul i generalul ?n 0tiin+ pentru a ar+ta valoarea de adev+r a unei a1ir"aiiA teorii cu pretenii de aplica&ilitate univer'al+ Gca de exe"plu# 2toate le&edele 'unt al&e3 'au 2orice virtuteA 1ericireA pl+cereA utilitateA datorieA legeA li&ertate e 2&un+3 G/ntotdeauna 0i din orice punct de vedereH3H nu tre&uie '+ c+ut+" '+ g+'i" 0i '+ con1ir"+" toate cazurile particulare cuprin'e /ntr!o a1ir"aie care generalizeaz+4 pentru c+ ace't lucru e'te de cele "ai "ulte ori4 dac+ nu i"po'i&il4 cel puin 1oarte greu de realizat datorit+ con'u"ului "are de ti"p 0i de re'ur'e pe care /l i"plic+. 'te de'tul dac+ prezent+" un nu"+r 'u1icient de cazuri4 pe &aza unor e0antioane 'tati'tic reprezentative4 care '+ ne con1ir"e teoria 0i "ai ale' dac+ ne1iind dog"atici /n leg+tur+ cu coninutul ei4 'unte" "ereu di'pu0i 0i dornici '+ c+ut+" 0i '+
- ;erg'on4 Kenri4 1::24 "ele dou surse ale moralei i reli iei4 ditura (n'titutul uropean4 (a0i4 p. 100.

11

Radu Lucian Alexandru

g+'i" acele cazuri care ar putea '+ in1ir"e teoria propu'+ G'au '+!i li"iteze aria de aplica&ilitateA cuprindereH. Adic+4 o&'ervarea a zeci4 'ute 0i chiar "ii de cazuri particulare care con1ir"+ o teorie general+ nu e'te 'u1icient+ pentru a ne convinge de adev+rul ei a&'olut Gacea't+ o&'ervare ne poate ar+ta doar exi'tena unui adev+r relativ cu o "ai "are 'au "ai "ic+ pro&a&ilitate de "ani1e'tareH... .ar e'te 'u1icient+ o&'ervarea unui 'ingur caz4 &ine docu"entat4 care o in1ir"+4 pentru a ar+ta c+ ea nu e'te adev+rat+ Ge 'u1icient '+ g+'i" o 'ingur+ 2le&+d+ neagr+3 pentru a de"on'tra c+ propoziia 2toate le&edele 'unt al&e3 e'te 1al'+4 re'pectiv '+ g+'i" o 'ingur+ virtuteA 1ericireA pl+cereA utilitateA datorieA legeA li&ertate care e /n "od evident 2rea3 Gla un "o"ent dat4 dintr!un punct 'au altul de vedereH pentru a ar+ta c+ a1ir"aia 2orice virtuteA 1ericireA pl+cereA utilitateA datorieA legeA li&ertate e 2&un+3 G/ntotdeauna 0i din orice punct de vedereH3 e'te 1al'+.H .e"er'ul e'enial 'peci1ic o"ului de 0tiin+ 'au 1ilo'o1ului nu e'te deci acela de a c+uta '+ 'e auto!/n0ele pe 'ine aleg@nd din "uli"ea 2pro&elor3 care /i 'tau la di'poziie doar pe acelea care con1ir"+ teoriaA a1ir"aia 'a G'au a altuiaH 0i ignor@ndu!le pe cele contrare ace'teia... l e'te dator '+ caute /n "od 'incer pro&e care '+ in1ir"e o teorie 'au alta Gadic+ '+ 1ie c@t "ai critic cu acea teorieH 0i dac+ g+'e0te una 'ingur+4 acea teorie generalizatoare poate 1i con'iderat+ ca 1iind invalidat+. G*opper# N...P dac nu suntem critici la adresa teoriilor vom si ntotdeauna ceea ce dorim/ dac vom cuta confirmri, le vom si i vom evita s vedem, iar atunci nu vom si orice ar putea duna teoriei noastre favorite.0H Teoriile "orale antice Gre'pectiv di1erite a'pecte ale lorH propu'e de di1erii 1ilo'o1i nu pot 1i con'iderate ca 1iind valide4 dac+ g+'i" 0i un 'ingur caz care le in1ir"+ /n "od v+dit. A1ir"aiile unora de'pre virtute4 pl+cere4 1ericire4 'u1erin+ etc. Gde exe"plu4 cele care v+d /n virtute doar o 2"edieA "i>loc34 cele care con'ider+ 2'u1erina3 ca 1ind ceva de eli"inat co"plet 0i de1initiv 'u& orice 1or"+ a ei4 cele care con'ider+ 2pl+cerea3 ca 1iind 'ingurul criteriu po'i&il de orientare "oral+ 'au care con'ider+ 2indi1erena 1a+ de indi1erente3 ca 1iind o 'pecie 2virtuoa'+3 de co"porta"ent "oralH pot 1i ar+tate4 /n cele "ai "ulte cazuri4 ca 1iind 1al'e prin indicarea clar+ a unor cazuri particulare care in1ir"+ teoria lor generalizatoare.

5 *opper4 Sarl R.4 1::64 1i%eria istoricismului4 ditura All4 ;ucure0ti4 p. :6.

12

(ntroducere

Teoriile "orale 0i a1ir"aiile cu coninut "oral 1or"ulate de autorii tratai /n acea't+ lucrare GAri'totel4 ;uddha 0i &uddhi0tii4 picur 0i 'toiciiH 'unt deci prelucrate critic cu 'copul de a li 'e identi1ica valoarea de adev+r4 de cele "ai "ulte ori4 'u&liniindu!li!'e nea>un'urile 0i neconcordanele pe care ace'tea le au /n raport cu realitatea 'peci1ic+ evidenei e"pirice 0i raionale GlogiceH. .oar ace't exa"en critic 'ever ne poate a>uta 2'+ de'p+ri" gr@ul de neghin+3 0i '+ 1ace" pa0i 'erio0i /n aprecierea la >u'ta valoare a 2/nelepciunii3 anticilor 0i a conceptelor 0i realit+ilor caracteri'tice unor repere "a>ore ale eticii cu" 'unt cele 'peci1ice 21ericirii34 2'u1erinei3 0i 2pl+cerii3. 4.2 Etica i tiina pozitiv Atitudinea 0tiini1ic+ pre'upune atenie "axi"+ la detalii4 a&ordare critic+ de'prin'+ de orice ele"ent "itic4 2"eta1izic3 0i 2'upranatural34 e1ectuarea de experi"ente riguroa'e prin care '+ 1ie te'tate ipotezele e"i'e4 c+utarea activ+ a unor cazuri de in1ir"are a ace'tora4 aplicarea practic+ a rezultatelor cercet+rii... GRohn ,tuart =ill# -lementul practic tre&uie n spe s nu fie niciodat pierdut din vedere i s fie folosit ca test pentru a judeca valoarea potrivit a msurilor orientate ctre nfr'n erea dificultilor.2H Cercetarea 'erioa'+ /n do"eniul "oralei nu poate 1i de'prin'+ de caracteri'ticile 'peci1ice 20tiinei pozitive3. a nu tre&uie '+ 'e piard+ /n 'peculaii rupte de realitate 'au4 chiar "ai grav4 a1late /n contradicie cu evidena. G.... Ro0ca# "ondiie a&solut indispensa&il a funcionrii i e*istenei raiunii fiind e*istena concret a datelor diverse. 3aiunea ia doar natere e*ercit'ndu$se tocmai asupra concretului dat.4H =uli vor&e'c de 2/nelepciunea 1ilo'o1ilor antici3 /n condiiile /n care 'unt 'u1iciente dovezi care ne arat+ lip'a lor de 2/nelepciune3 /n 1oarte "ulte do"enii J ei vor&e'c de'pre "uli dintre 2g@nditorii antici3 con'ider@ndu!i 21ilo'o1i34 adic+ 2iu&itori de /nelepciune34 c@nd ei de 1apt4 /n 1oarte "ulte cazuri 0i de 1oarte "ulte ori4 'unt doar iu&itori de con1uzie4 'uper1icialitate4 incoeren+4 contradicie 0i neadev+r.

6 =ill4 Rohn ,tuart4 1::64 #espre li&ertate4 ditura "ine'cu4 ;ucure0ti4 p. 202. 8 Ro0ca4 .. ..4 20104 -*istena tra ic4 ditura Crinta4 Clu>!Bapoca4 p. )6.

13

Radu Lucian Alexandru

GIrtega M Ca''et# #e%ilu%ia este fecund i poart ntotdeauna n sine un principiu de eli&erare. -ste o deteptare amar, dar deteptare.5H ?nelepciunea antic+ e'te de 1oarte "ulte ori doar o >oac+ copil+rea'c+ de!a /nelepciunea4 doar o /ncercare de "ulte ori ridicol+ de i"itare a /nelepciunii4 iar entuzia'"ul in1antil de ridicare /n 'l+vi a ace'tei 2/nelepciuni3 a anticilor4 pe care unii /l a1i0eaz+4 de "ulte ori nu ne arat+ dec@t c+ "intea ad"iratorilor e'te 0i ea &locat+ /n tot 1elul de con1uzii 0i contradicii 'i"ilare cu ale acelora pe care ei /i ad"ir+4 aproape /n "od necondiionat... Teoriile "orale antice au 1o't create /ntr!un context cultural4 'ocial4 ecologic4 religio'4 i'toric4 0tiini1ic4 arti'tic4 politic 0i 2"oral3 'peci1ic 2lu"ii antice3 0i a't1el de "ulte ori au 1o't in1luenate de gre0elile de apreciere a realit+ii 1+cute de toi anticii G'au doar de "a>oritatea lorH /n ace'te do"enii. 4.3 Critica neierttoare Critica care in1ir"+ o teorieA a1ir"aieA propoziie generalizatoare nu e'te o&ligat+ '+ pun+ o alt+ teorie /n locul celei pe care ea o dovede0te ca 1iind eronat+. I&'ervaiile e"pirice 0i argu"entele raionale care arat+ c+ o teorie e'te 1al'+ tre&uie '+ 1ie adev+rate4 dar ele nu tre&uie '+ 1ie /ntotdeauna 'u1icient de 2co"plete3 /nc@t '+ poat+ '+ conduc+ la con'tituirea unei teorii alternative celei criticate. Cu alte cuvinte4 0tiina preuie0te 1oarte "ult 0i 2critica de dragul criticii3 0i nu doar 2critica con'tructiv+34 pentru c+ ea ne a>ut+ uneori chiar 1oarte "ult '+ 'epar+" adev+rul de 1al' 0i aparena de realitate J 0i aceea0i preuire ar tre&ui '+ o arate 0i 1ilo'o1ia ace'tei critici acer&e4 acide4 necru+toare4 dac+ vrea '+ 1ie ceva "ai "ult dec@t o 2i'torie a 1ilo'o1iei3 'au dec@t o 2i'torie a a&eraiilor 1ilo'o1ice3. GRohn ,tuart =ill# .cest spirit critic, de controvers, at't de indispensa&il, dar at't de anevoie de cptat, atunci c'nd lipsete ntr$o societate, mi se pare o nenorocire, i o a&surditate s$l respin em, atunci c'nd ni se ofer n mod spontan.6H Critica corect+ 0i neiert+toare ne a>ut+ '+ nu ne a"+gi" 'inguri cu 1al'e teorii4 re'pectiv '+ nu ne /n0el+" 'inguri c+ a" 1i g+'it 'au c+ 'u'ine" o teorie explicativ+ corect+ a unui

) Ca''et4 Ro'e Irtega M4 1:::4 )dei i credine4 ditura Ltiini1ic+4 ;ucure0ti4 p. )5. : =ill4 Rohn ,tuart4 1::64 #espre li&ertate4 ditura "ine'cu4 ;ucure0ti4 p. :1.

1-

(ntroducere

a'pect 'au altuia al realit+ii4 "ai ale' /n condiiile /n care acea't+ critic+ 'coate la iveal+ nenu"+rate pro&e e"pirice 0i argu"ente logice care in1ir"+ acea teorie. *rin ur"are4 progre'ul /n c+utarea 0i g+'irea adev+rului e'te nedezlipit de critic+ 0i critica e'te nedezlipit+ de c+utarea lui 'incer+ 0i de g+'irea lui J chiar dac+ nu /ntr!o 1or"+ a&'olut+4 ci doar /ntr!o 1or"+ relativ+ Gdar "ult "ai pro&a&il+ 0i reali't+ dec@t alteleH 0i chiar dac+ nu /n "od 2de1initiv34 ci doar p@n+ la 2pro&a contrarie3... 4.4 Pro le!e de traducere" re#or!ulare i interpretare Acea't+ critic+ nu e'te /n'+ 'u1icient '+ 1ie una 'uper1icial+4 gr+&it+4 expeditiv+ J ea tre&uie dezvoltat+ pe larg4 /n pro1unzi"e4 cu atenie la detalii4 1+r+ gra&+ 0i /ntr!o "anier+ c@t "ai co"plex+ pentru a!0i putea produce c@t "ai &ine e1ectul ei curativ4 e1ectul de /nl+turare te"einic+ a erorilor pe care ea le con'tat+ /n aprecierea pe care unii 'au alii o au a'upra di1eritelor a'pecte ale realit+ii. Li pentru c+ /n 1ilo'o1ie ave" de!a 1ace cu a1ir"aii 0i negaii de'tul de 'en'i&ile 'pre denaturare4 uneori chiar 0i la cea "ai "ic+ /ncercare de alterare a lor prin rezu"are 'au re1or"ulare4 e'te &ine '+ 1olo'i" citate c@t "ai exacte 0i c@t "ai reprezentative pentru ideea 'upu'+ criticii pentru a nu 1al'i1ica poziia criticat+ 0i pentru a per"ite o analiz+ critic+ c@t "ai detaliat+ a lor. .e "ulte ori re1or"ularea unor argu"ente prin rezu"area 'au prin 2explicarea3 lor G2pe /nele'ul celor care n!o pricep3H nu 1ace dec@t '+ denatureze 0i '+ "odi1ice4 uneori /n "od e'enial4 coninutul originar4 pe care pretinde c+!l expune /n "od 1idel. ?nainte de a purcede la de"er'ul critic e'te deci i"portant '+ ne a'igur+" c+ /nelege" 0i c+ red+" c@t "ai 1idel ideea 'au teoria 'upu'+ criticii 0i ace't lucru /l pute" 1ace cel "ai &ine4 de cele "ai "ulte ori4 doar prin citarea exact+ a poziiei criticate. Acolo unde exi't+4 2pro&le"ele de traduce34 /n "od evident4 pot 1ace ca ace't deziderat '+ 1ie de'tul de di1icil de atin'4 traducerea 1iind de cele "ai "ulte ori de>a o pro&le"+ de 2interpretare3. Acea't+ pro&le"+ poate 1i oarecu" dep+0it+ prin con'ultarea "ai "ultor traduceri alternative 0i a "ai "ultor interpret+ri a ace'tor traduceri 'au a textelor originale4 re'pectiv prin con'ultarea 0i redarea 0i a altor a1ir"aii 1+cute de autorul cercetat /n leg+tur+ cu 'u&iectul tratat Gcare pot '+ con1ir"e 'au '+ in1ir"e o anu"it+ 2interpretare3H4 pentru a ne a'igura c+ red+" c@t "ai 1idel po'i&il poziia pe care ur"eaz+ '+ o critic+".
15

Radu Lucian Alexandru

.e "ulte ori e'te cazul c+ acea't+ 2poziie3 e'te relativ con1uz+ 0i chiar contradictorie J iar ace't lucru poate 1i revelat cel "ai &ine prin identi1icarea 0i redarea unor citate elocvente care evideniaz+ acea't+ 'tare de con1uzie 0i neclaritate pe care poate '+ o ai&+ un anu"it text 1ilo'o1ic. (ndi1erent /n'+ de "odul de con'tituire a unui text4 odat+ creat 0i pu&licat4 el poate 1i 'upu' criticii exact /n 1or"a lui de expri"are4 pentru c+ eroareaA gre0eala 'u&liniat+ de critic+ e'te tot eroare4 1ie c+ e'te o eroare a autorului tradu'4 1ie c+ e'te o eroare a celui care l!a tradu'4 1ie a celui care l!a 2interpretat3 'au 2rezu"at3 J iar erorileA gre0elile tre&uie 'u&liniate pentru a 1i corectate4 indi1erent de 1or"a 'u& care 'e "ani1e't+. C@nd exi't+ 2pro&le"e de traducere3 pot ap+rea di1icult+i /n a identi1ica 2poziia autorului34 dar4 relativ independent de ace'te pro&le"e4 de "ulte ori4 a c+uta 2poziia exact+3 pe care un autor antic a avut!o /n leg+tur+ cu o pro&le"+ 'au alta pare a 1i doar a c+uta o hi"er+# lip'a textelor originale /n unele cazuri4 "ultiplele proce'e de copiere 0i 2prelucrare3 prin care au trecut textele de!a lungul ti"pului 0i "ai ale'4 acolo unde exi't+4 expri"+rile 'uper1iciale4 incoerente4 neclare 'au contradictorii 1ac ca acea't+ 2poziie34 de 1oarte "ulte ori4 '+ 1ie de'tul de greu de identi1icat G0i uneori chiar i"po'i&ilH. .e aceea4 de cele "ai "ulte ori4 nu tre&uie '+ ne l+'+" deloc 1urai de tentaia de a ur"+ri o a't1el de hi"er+4 "ai ale' /n 'perana c+ vo" g+'i ceva care '+ 2>u'ti1ice3 0i '+ 2explice3 erori evidente de apreciere a realit+ii pe care le pute" con'tata /n anu"ite texte 'cri'e de G'au de'preH un autor 2pre1erat3. 'te &ine a't1el4 ca uneori4 '+ ne concentr+" critic4 nu at@t pe un autor4 c@t pe 1or"a 'u& care ideile atri&uite unui autor au a>un' p@n+ la noi4 deoarece acea't+ 1or"+ ne in1lueneaz+ 'au poate '+ ne in1lueneze4 /n "od direct4 pe noi 'au pe alii J 0i ea tre&uie analizat+ critic pentru a nu per"ite eventualelor erori care Gdin di1erite "otiveH 'unt prezente /n ea '+ ne induc+ /n eroare4 poz@nd 'u& 1or"a unor adev+ruri. 4.$ %ezvoltarea spiritului critic .e"er'ul critic4 pe l@ng+ c+ are o utilitate 2exterioar+3 /n identi1icarea 0i corectarea erorilor altora4 are 0i o "are utilitate 2interioar+3 care con't+ /n 1or"area 0i dezvoltarea /n noi a 2'piritului critic3 J 0i din acea't+ per'pectiv+ orice pretext 0i orice "otiv a" avea pentru a /ncepe un de"er' critic a'upra unei poziii teoretice expri"ate oral 'au /n 'cri' e'te un pretext &ine venit care tre&uie 1ructi1icat la "axi".
16

(ntroducere

Cel care 'e o&i0nuie0te cu critica 'e o&i0nuie0te cu exigena /n expri"are 0i /n g@ndire. G*opper# #ar pentru ca critica s nu devin vor&rie clar posi&il.17H Critica atent+ la detaliile unui text nu e'te chiar deloc de lep+dat4 chiar dac+ au trecut zeci de ani4 'ute de ani 'au chiar "ilenii de la ela&orarea lui 0i a't1el4 teoretic G0i uneori 0i practicH4 l!au "ai a&ordat critic 0i alii /naintea noa'tr+ J "ai /nt@i4 pentru c+4 de o&icei4 "a>oritatea ace'tor a&ord+ri critice re1or"uleaz+ 0i denatureaz+ Guneori /n "od intenionatH poziia pe care o critic+Q apoi4 pentru c+ ele4 de cele "ai "ulte ori4 'unt 'uper1iciale 0i gr+&ite 0i /n cele din ur"+4 pentru c+ o critic+ c@t "ai atent+ la text G0i "ai &ine di'tanat+ de 2interpret+rile3 pe care alii le!au 1+cut acelui textH poate de'coperi "ulte erori 0i nea>un'uri anterior nede'coperite4 re'pectiv in'u1icient 'u&liniate. (ar /n "+'ura /n care ace'te critici 'e reg+'e'c 0i la ali cercet+tori ai teoriilor 0i textelor re'pective ace't lucru nu poate dec@t '+ /nt+rea'c+ 2puterea de convingere3 pe care ace'te critici pot '+ o ai&+4 chiar dac+ 2argu"entul autorit+ii3 0i al 2"uli"ii3 nu e'te /ntotdeauna un argu"ent prea conving+tor /n 0tiin+ 0i /n 1ilo'o1ie. . !morul i ironia Rolul u"orului 0i al ironiei4 al caricaturiz+rii 0i ridiculiz+rii4 de0i nu e'te nici e'enial 0i nici o&ligatoriu pentru un de"er' critic 'olid4 poate de 1oarte "ulte ori '+ 1ie unul 1oarte i"portant4 deoarece de "ulte ori acea't+ caricaturizare are puterea de a reduce poziia analizat+ la ele"entele 'ale e'eniale 0i a't1el de a /nl+tura aparenele de 'eriozitate 'u& care 'e a'cunde4 uneori4 caracterul ei ridicol4 a&'urd 'au a&erant. GCavriliu L.# Plcerea umoristic este o plcere eminamente intelectual, care se poate asocia cu o nalt atitudine de ordin moral.11H I glu"+ are de "ulte ori puterea de a ar+ta 'l+&iciunile de argu"entare ale unei poziii /n "od "ult "ai clar dec@t ar putea '+ o 1ac+ o expunere 2'erioa'+3 a "otivelor de in1ir"are a acelei poziii. ?n plu' e'te evident c+ unei glu"e4 de "ulte ori4 cel "ai potrivit e'te '+ i 'e r+'pund+ doar cu o alt+ glu"+... oal, ea tre&uie s fie disciplinat. -ste foarte important s nvm s vor&im i s scriem pe c't de simplu i de

10 *opper4 Sarl R.4 1::64 1i%eria istoricismului4 ditura All4 ;ucure0ti4 p. TT(. 11 Cavriliu4 Leonard4 1::64 1ic tratat de sofistic4 ditura (R(4 p. 16).

18

Radu Lucian Alexandru

GCodo&an# NOP istoria filosofiei autentice este i istoria unor succesive recuperri i salvri ale principiului ei ironic.1!H 9aptul c+ pe 'ea"a unei teoriiA a1ir"aiiA poziii 'e pot 1ace glu"e nu e /n'+ "ereu un "otiv 'erio' de a in1ir"a acea teorie4 deoarece glu"a4 de "ulte ori caricaturiz@nd4 reduce 0i re1or"uleaz+4 uneori /n "od intenionat eronat4 poziia pe care o caricaturizeaz+. ?n'+ dac+ glu"a 0i ironia cu pricina vine dup+ o expunere ela&orat+ a unor "otive 'erioa'e de in1ir"are a unei a1ir"aiiA teoriiA poziii reprodu'e prin citarea textului /n care ea e'te expu'+4 atunci ea nu 1ace dec@t '+ rezu"e 2cu 'til3 nea>un'urile 0i erorile cuprin'e /n acea a1ir"aieA teorie. G xpre'ia 2cine r@de la ur"+ r@de "ai &ine3 poate avea relevan+ 0i /n ace't 'en'.H GCavriliu L.# 8n cele din urm, ns, nele em ntruc'tva c ju&ilaia noastr n faa capacitii de demascare a unui demers lo ic ilicit este o ju&ilaie a intelectului triumftor. .cela care r'de, prin faptul nsui c r'de, se identific cu o inteli en superioar, care nfr'n e nelciunea i i aplic o &inemeritat sanciune.1(H 7"orul 0i ironia "ai au 0i avanta>ul c+ per"it o tratare 2ne/ncordat+3 a unui 'u&iect 0i o deten'ionare a unei po'i&ile 2prea "ari 'eriozit+i34 1+c@nd a't1el "ult "ai u0oar+ darea la o parte a "ultor pre'upoziii de adev+r &azate /n 1apt4 uneori4 doar pe 2argu"entul autorit+ii3 0i al 2"uli"ii3 0i nu pe pro&e evidente 0i pe argu"ente corecte din punct de vedere logic...

12 Codo&an4 Aurel4 20054 Filosofia ca en literar4 ditura (dea .e'ign U *rint4 Clu>!Bapoca4 p. )5. 13 Cavriliu4 Leonard4 1::64 1ic tratat de sofistic4 ditura (R(4 p. 180.

1)

I &ericirea la 'ristotel
1. "ntroducere 1.1 Precizare introductiv ?n acea't+ lucrare 'unt 1olo'ite uneori ca procedee de analiz+ 1ilo'o1ic+ "etode relativ con'acrate cu" ar 1i# ironia!curio'!1ilo'o1ic+4 cini'"ul!te"perat G1ilo'o1icH4 'ceptici'"ul! nuanat G1ilo'o1icH4 relativi'"ul!relativ!o&iectivat G1ilo'o1icH4 reali'"ul!raional!e"piric 0i critica &ine!di'pu'+ 1ilo'o1ic Goarecu" hedoni't+H4 precu" 0i critica 2'up+rat+3 G1ilo'o1icH pe derapa>ele unora de la &unul!'i" 0i de la datele evidenei. Adic+ toat+ a&ordarea e'te 'trict 1ilo'o1ic+4 chiar dac+ unii Gcu" ar veni Ari'totelH4 din exce' de zel4 au vrut '+ 'coat+ Gprintre alteleH >ocul GrelativuluiH 0i diverti'"entul GrealuluiH4 &ucuria Gcopil+rieiH 0i 1ru"u'eea Ge"patieiH4 "unca Gr+'pl+tit+H 0i cultivarea Gp+"@ntuluiH din aria de cuprindere a 21ericirii3 0i chiar dac+ alii Gcu" ar veni Gteoretic 0i doar uneoriH Ari'totelH au vrut '+ eli"ine 2exagerarea3 Gironic+4 nete"+toare4 >ovial+H din cuprin'ul a&ord+rii 2virtuoa'e3 a 1aptelor G'peci1ice4 de exe"plu4 0i interpret+rii unui text 1ilo'o1icH prin reducerea 1orat+ a tuturor 2virtuilor3 la 2cu"p+tarea!"i>locie3 Gcare de "ulte ori nu"ai cu"p+tare nu e'teH. 1.2 (ezu!at 9ericirea pentru Ari'totel 'e reduce4 oarecu"4 la 21ericirea lui Ari'totel3. Adic+4 pe de o parte4 el re'tr@nge Gde "ulte oriH relativ ar&itrar Gde'tul de dra'ticH 'en'ul nor"alA o&i0nuitA co"un Gpentru vre"ea 'aH al cuv@ntului eudaimonia G1ericire4 re'pectiv# 'ucce'4 &og+ie4 '+n+tate4 noroc4 pl+cere4 onoare4 &un+'tare4 'tare de &ine etc.H la un 'ingur 'en' relativ /ngu't 0i de'tul de con1uz precizat J anu"e4 la 21ericirea /neleptului3 J care4 de0i 'e /nv@rte preponderent /n >urul 2raiuniiA cuget+rii3 Gde parc+ ceilali oa"eni nu ar raiona 0i nu ar cugetaH4 /n cele din ur"+4 chiar 0i Ari'totel recunoa0te c+ de 1apt eudaimonia /neleptului nu 'e reduce doar la 2cugetare3. GA't1el o &un+ parte din di'cur'ul '+u reduce "ultiplele 'en'uri ale 21ericirii3 la unul 'ingur4 doar pentru a recunoa0te p@n+ la ur"+ c+ reducerea acea'ta nu e'te /nte"eiat+.H

1:

Radu Lucian Alexandru

*e de alt+ parte4 21ericirea3 pentru Ari'totel nu e 1ericirea oric+rui 2o"34 ci doar a aceluia care are 0i calitatea de cet+ean al unei cet+i G/n 'en'ul lui re'tr@n' 'peci1ic vre"ii J 'en' care exclude agricultorii4 "e0te0ugarii4 negu'torii4 'alariaii4 1e"eile 0i 'clavii J adic+ "a>oritatea locuitorilor unei cet+iH4 deoarece el crede c+ doar 2cet+eanul3 poate avea acce' la 2virtute3 0i a't1el la 21ericire3. .ar 0i 2virtutea3 cet+eanului propu'+ de Ari'totel e'te una 1oarte re'tr@n'+ J /n ea nu au loc4 de exe"plu4 cet+enii care 'e dedau la >ocuri 0i diverti'"ent4 cei care co"port@ndu!'e cu "+'ur+ aleg uneori extre"ele4 cei care 'unt 2lip'ii de tea"+34 cei 2ironici34 cei 2l+ud+ro0i34 cei 2cal"i3 etc. J adic+4 "a>oritatea cet+enilor vre"ii lui. Copiii nu 'unt nici ei 21ericii3. *rin ur"are4 "ai r+"@ne '+ 1ie 1ericit G/n 'en'ul pe care Ari'totel in'i't+ Gde cele "ai "ulte oriH c+ ar tre&ui '+!l ai&+ ace't ter"enH doar el 0i ali c@iva ca el Ga'ta doar /n cazul /n care el 'e con'idera 1ericit J ceea ce nu e'te evident din textH. .atorit+ ace'tor reducioni'"e pute" deci 'pune c+ 21ericirea3 pentru Ari'totel e doar 21ericirea lui Ari'totel3 G0i poate nici "+car aceeaH. .e cele "ai "ulte ori cuv@ntul 1ericire GeudaimoniaH e rupt relativ &rutal de 'en'urile 'ale o&i0nuite4 doar pentru a 1i l+'at '+ plutea'c+ relativ nedeter"inat /n aerul con1uz 0i neclar al 2eticii3 lui Ari'totel. 1.3 Conte)tualizare 29ericirea3 a'upra c+reia Ari'totel in'i't+ deci 1oarte "ult e'te cea pe care a" putea '+ o nu"i" 21ericirea /neleptului3 J 21ericire3 la care ace'ta e "ai /ndrept+it dec@t alii4 1iindc+4 zice Ari'totel4 2/neleptul3 d+ prioritate raiunii 1a+ de celelalte p+ri con'titutive ale 'ale4 deoarece acea'ta ar 1i4 din per'pectiva lui4 partea cea "ai reprezentativ+ pentru o" 0i cea "ai 2&un+3 din el. Ace't 2reducioni'" p'ihic3 nu /nelege /n'+ prea &ine 1aptul c+ raiunea poate 1i 0i gre0it+4 c+ intelectul poate >udeca 0i eronat G0i deci4 c+4 /n general4 raionarea nu e'te chiar a0a de 2raional+3 pe c@t ar vrea '+ cread+ uniiHQ c+ el nu 1uncioneaz+ /n vid4 ci /n relaie 'tr@n'+ cu e"oia4 'enzaia4 "e"oria4 i"aginaia4 intuiia4 in'tinctul... 0i c+ '!ar putea '+ 1ie 0i alte ele"ente con'titutive cel puin la 1el de i"portante 0i de reprezentative pentru u"anitate ca 0i raiunea GA g@ndireaA cugetareaH4 ca de exe"plu4 co"unicarea prin cuvinte G1+cut+ po'i&il+ de corzile vocaleH4 "anipularea co"plex+ a ele"entelor "ediului /ncon>ur+tor cu a>utorul "e"&rele 'uperioare con'tituite a't1el /nc@t per"it acea't+
20

9ericirea la Ari'totel

2"anipulare3 precu" 0i 1olo'irea uneltelor4 e"otivitatea 1oarte co"plex+ legat+ de o "i"ic+ 1acial+ 1oarte dezvoltat+ 0i de o capacitate e"patic+ "+rit+ "odelat+ de caracteri'tici ale o"ului cu" ar 1i copil+ria prelungit+ Gcare4 printre altele4 1avorizeaz+ /ntr! o oarecare "+'ur+ apariia 0i dezvoltarea c+'+toriilor "onoga"e 0i a leg+turilor pro1unde de 1a"ilieH 0i relaiile 'ociale co"plexe 'peci1ice ani"alelor care tr+ie'c /n grupuri 1oarte "ari. .e'pre Anaxagora4 .iogene' ne 'pune c+ -l a fost discipolul lui .na*imene i cel dint'i care a pus raiunea peste materie. "artea sa, care e scris plcut i cu mreie, ncepe cu cuvintele urmtoare/ 9oate lucrurile erau amestecate la un loc; pe urm a venit raiunea i le$a pus n r'nduial.1+ Lucrurile u"ane Gindividuale 0i 'ocialeH nu 'unt pu'e /n ordine doar de 2raiune34 ci de "ulte alte cauze Gnevoia4 in'tinctul4 dorina4 voina4 experiena4 experi"entul4 o&'ervaia4 'enzaia4 "e"oria4 e"oia4 intuiia etc.H4 iar lucrurile naturale nu 1uncioneaz+ chiar a0a 2raional3 Gplani1icat4 intenionat4 ordonatH cu" ar putea '+ cread+ unii. Adic+4 e'te evident c+ 2raiunea3 e'te neputincioa'+ 1+r+ 'enzaie4 1+r+ in'tinct4 1+r+ e"oie4 1+r+ "e"orie4 1+r+ i"aginaie etc. Toate ace'tea 1uncioneaz+ &ine doar /n cadrul unui /ntreg organic ar"onizat /n care 1iecare ele"ent are rolurile 'ale &ine precizate4 1+r+ de care tot /ntregul 'e pr+&u0e0te /n ruine. *ar"enide inea 0i el Gexagerat de "ultH la raiune# 1ai susinea c sufletul i raiunea sunt unul i acelai lucru10 :;< -l consider raiunea drept criteriu al adevrului i declar sen%aiile nesi ure.12 <ede" deci c+ acea't+ atitudine de reducere a 2'u1letului3 GA "iniiA p'ihiculuiH doar la raiuneA intelect era o pre>udecat+ de'tul de r+'p@ndit+ printre 1ilo'o1ii greci. Ari'totel nu e'te prea departe de "entalitatea vre"ii 'ale nici /n tratarea virtuii ca "edieA "i>loc Gca ceva care 'e 1ere0te de extre"eH pornind /n ace't 'en' de la o "axi"+ a antichit+ii grece0ti care 'punea c+ totul tre&uie 1+cut cu "+'ur+. Ace't dicton G=>?@A BCDA GmEdFn G anH J 2nimic n e*ces3H era /n'cri' pe 1rontonul te"plului lui Apollo de la .el1i4 1iind 1oarte cuno'cut /n acele ti"puri. A't1el .iogene' ne 'pune de'pre ,olon c+ Se %ice c el ar fi spus cuvintele/ Himic prea mult..14 (ar de'pre
1- Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. :5. 15 )&idem4 p. 2:1. 16 )&idem. 18 )&idem4 p. 8).

21

Radu Lucian Alexandru

,ocrate4 .iogene' ne pove'te0te c+ Fiind ntre&at n ce const virtutea unui t'nr, rspunse/ 8n a nu depi msura n nimic.15. Aceea0i gri>+ de a nu 2exagera3 o g+'i" 0i la Ari'tip din Cyrene# 2Fiicei sale .rete i ddea cel mai &un sfat, nv'nd$o s dispreuiasc lipsa de msur.16 Con1or"i'"ul la 2/nelepciunea3 vre"ii 'e vede 0i /n tipurile de virtui principale pe care le con'ider+ Ari'totel 'pre analiz+ J care 'unt /n "are acelea0i cu cele patru virtui cardinale recunoscute n epoc I nelepciune, curaj, stp'nire de sine, dreptate!7 0i cu cele recuno'cute de *laton# Jirtutea desv'rit e de patru feluri/ 1K cuminenia, !K dreptatea, (K curajul, +K cumptarea.!1 I dar 0i din "odul cu" el trateaz+ 2virtutea3 di1eritelor categorii 'ociale Gagricultori4 negu'tori4 'clavi4 'alariai4 cet+eni etc.H. 2. #specte ale eticii lui #ristotel 2.1 *copul i scopurile -*ist'nd ns multe aciuni, arte i tiine, e*ist i multe scopuri. Scopul artei medicale este sntatea; cel al construciei de cor&ii, cora&ia; cel al strate iei, &iruina; cel al artei economice &o ia.!! #ac e*ist deci un scop al aciunii pe care l vrem pentru el nsui, iar celelalte numai de dra ul acestuia, i dac nu ale em toate pentru altceva I cci de altminteri aceasta ar mer e la infinit i vrerea omeneasc ar fi oal i %adarnic I atunci e vdit c un atare scop tre&uie s fie &inele i cel mai mare &ine.!( Irice aciune are Gi"plicit 'au explicitH mai multe scopuri J nu doar unul# de exe"plu4 cel ce pro1e'eaz+ 2arta "edical+3 poate '+ ur"+rea'c+ prin pro1e'ia 'a vindecarea &olii4 /nt+rirea '+n+t+ii4 prevenia &olii4 alinarea 'u1erinei4 cercetarea "edical+4 1ai"a de a 1i doctor4 &og+ia ce vine de aici4 2cora&ia3 ce 0i!o poate cu"p+ra cu &anii din practicarea ace'tei arte Gcare /n practic+ duce nu doar la '+n+tate J ci din negli>en+ 'au necunoa0tere4 'au chiar din reavoin+ poate duce uneori chiar la &oal+ 0i la "oarteH. 2Arta "edical+3 e

1) 1: 20 21 22 23

)&idem4 p. 101. )&idem4 p. 110. Ro''4 .avid4 1::)4 .ristotel4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 1:-. Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 pp. 1-5!1-6. Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 1) G10:-aH. )&idem.

22

9ericirea la Ari'totel

neutr+ 1a+ de 'copurile pentru care e 1olo'it+ J ea nu e un o" '+ >udece la ce va 1olo'i4 ci doar o "uli"e de cuno0tine "edicale adunate laolalt+ de cei ce 'e ocup+ cu 2"edicina3. Acela0i lucru e'te vala&il 0i pentru cel care con'truie0te cor+&ii# 'copul '+u nu e'te '+ con'truia'c+ o cora&ie de dragul cora&iei4 ci de dragul avanta>elor pe care le poate o&ine din acea't+ activitate# &ani4 hran+4 po'i&ilitatea de a naviga pe "are4 de a 1ace co"er4 de a pe'cui4 de a tran'porta c+l+tori etc. Arta econo"ic+ /n "@inile unora ur"+re0te &og+ia4 /n ale altora 'ati'1acerea nevoilor 0i dorinelor4 /n ale unora 1ericirea 0i pl+cerea lu"ea'c+4 iar /n ale altora datoria 1a+ de renu"ele 1a"iliei 0.a.".d. G0i 1iecare din ace'te 'copuri e'te la r@ndul lui condiionat Gi"plicit 'au explicitH de ur"+rirea altor 'copuri directe 0i indirecteH. <iziunea a0a zi' 2teleologic+3 e doar o pove'te 1+r+ coninut4 dac+ nu ia /n con'iderare4 pe de o parte4 pluralitatea 'copurilor po'i&ile 0i reale pentru una 0i aceea0i aciune 0i4 pe de alt+ parte4 inter!relaionarea ace'tor 'copuri J condiionarea lor de ur"+rirea altor 'copuri. G?n lu"ea u"an+4 'copul unic4 de ur"+rit /n 'ine 0i doar pentru 'ine4 nu e'te dec@t o 1iciune 2teleologic+3 produ'+ de ni0te "ini care cerceteaz+ extre" de 'uper1icial realit+ile 'peci1ice 2elurilor3.H (ar 1aptul c+ /n alegerea 'copurilor '!ar 2"erge la in1init3 nu /n'ea"n+ nicidecu" c+ din acea't+ cauz+ 2vrerea o"enea'c+ ar 1i goal+ 0i zadarnic+34 ci chiar di"potriv+ J toc"ai pentru c+ 'copurile 'unt "ultiple 0i decurg unele din altele Gprin 'ati'1aceri pariale 0i te"porare a unor dorine a1late /n continu+ "i0careH 2vrerea o"enea'c+3 e 2plin+ de 'en'uri3 0i a't1el ea e'te "ereu o 'ur'+ de variaie4 de noutate4 de 'chi"&are 0i de tran'1or"are. .eoarece orice 'cop pre'upune pentru propunerea 0i atingerea lui exi'tena /ntregii realit+i4 orice 'cop i"plic+ 2in1initul3 Grealit+iiH J ace't in1init e'te /n'+ 2redu'3 Gprin 'enzaie 0i >udecat+ inevita&il local!te"poral!'u&iectiv+H la 21initul3 'peci1ic c@torva 'copuri "ai v+dite pentru con0tiin+4 dorin+ 0i voin+ la un "o"ent dat. Alegerea 'copurilor /n "od relativ la alte 'copuri Gi"plicite 'au expliciteH nu 1ace viaa o"ului 2goal+ 0i zadarnic+3 J ci toc"ai ea e'te cea care o 1ace po'i&il+ 0i o /"pline0te. .e0i pe de o parte4 privit+ din per'pectiva 1actorilor relativ in1inii i"plicai de "ani1e'tarea ei4 alegerea o"enea'c+ cuprinde /n ea in1initul 0i 2"erge la in1init34 din per'pectiva duratei vieii u"ane acea't+ alegere nu poate /n'+ 2"erge la in1init34 pentru c+ viaa o"ului e'te 1init+.

23

Radu Lucian Alexandru

a nu "erge 2/n gol in1init 0i prin gol in1init3 la in1init J ci ea purcede prin cuprin' 1init 0i prin coninuturi relativ 1inite 0i prin 1init Gexplicit4 i"ediatH4 0i prin in1init Gi"plicit4 integratorH. <iaa o"ului e'te o via+ 2practic+3 0i 2i"ediat+3 J 1iind tr+it+ /n aici 0i acu" J 0i a't1el ea e'te plin+ de 'copuri te"porare 0i locale4 dorite4 atin'e 0i tr+ite4 de "ulte ori4 toc"ai pentru 2vre"elnicia3 0i 2relativitatea3 lor. 2.2 +inele .oar cine nu /nelege 2vrerea o"enea'c+3 poate 'u'ine c+ ea4 /n toate cazurile4 ur"+re0te doar &inele 0i /nc+ cel "ai "are &ine4 1iindc+4 printre altele4 e'te evident c+ unii oa"eni ur"+re'c GuneoriH /n "od intenionat r+ul Gviolena4 1urtul4 /n0el+ciunea4 cri"aH. ?n ace't caz ei zic c+ /0i ur"+re'c &inele lor prin ur"+rirea r+ului altuia Gnatura4 /n cadrul c+reia 2leul3 'au 2o"ul3 ucide 1+r+ regrete 2"ielul34 ne arat+ c+ 2&inele3 unora e'te r+ul altoraH. *entru ;ia' din *riene era vizi&il+ 0i acea't+ natur+ rea a oa"enilor Gchiar dac+ o exagera puinH# #ictonul lui este/ "ei mai muli dintre oameni sunt ri. 2- J de aceea4 zice el4 s iu&im ca i cum va tre&ui mai t'r%iu s ur'm cci cei mai muli dintre oameni sunt ri.!0 2<rerea o"enea'c+3 nu vrea &inele 2/n general34 ci &inele pe care ea /l con'ider+ ca 1iind 2&un3 Gea poate ur"+ri r+ul din ne0tiin+4 de exe"plu4 1iindc+ /l con1und+ cu un &ineH 0i nu!0i vrea neap+rat 2cel "ai "are &ine34 ci de cele "ai "ulte ori ea vrea doar 2&inele3 care 'e ni"ere0te '+!i 1ie 2la /nde"@n+3 Gcare uneori /n'ea"n+ de 1apt chiar 2r+ul3 '+u 'au al altor 1iineH. G?n ace't 'en'4 tot exager@nd puin4 dar ar+t@nd 0i el 'pre un oarecare adev+r4 Anachar'i' ,citul spunea c piaa este un loc delimitat unde oamenii se neal i se pclesc unii pe alii.!2H ;inele e'te &un 2/n genere3 doar atunci c@nd nu cap+t+ coninut J iar c@nd o 1ace devine doar un &ine relativ. .e aceea4 a 'pune c+ o"ul vrea &inele G/n generalH e doar a 'pune c+ el vrea ceva... ,copurile pentru 2vrerea o"enea'c+3 'unt cuprin'e /n 2'1era &inelui3 J dar acea'ta 'e inter'ecteaz+ /n "od nece'ar cu utilul 0i cu pl+cutul4 cu doritul 0i cu nece'arul4 cu diverti'"entul 0i cu >ocul4 cu 1ru"o'ul 0i cu li&ertatea4 cu puterea 0i cunoa0terea4 cu
2- Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. )-. 25 )&idem4 p. )-. 26 )&idem4 p. ):.

2-

9ericirea la Ari'totel

adev+rul 0i cu dreptatea 0.a.".d. ,au alt1el 'pu'4 2&inele3 nu 'e poate de1ini4 cu" cred unii4 doar prin re1erire la el /n'u0i J ni"eni nu vrea 2&inele3 de 2dragul &inelui34 ci de dragul e1ectelor G"ateriale 'au 2'pirituale3H pe care el le a0teapt+ Gexplicit 0iA 'au i"plicitH de la 1acerea 'au pri"irea lui. 2.3 Individ i co!unitate Ari'totel pune &inele co"unit+ii dea'upra &inelui individual# "ci, dei acest &ine este acelai pentru individ i comunitate, totui lucru mai mare i mai perfect tre&uie s fie a ntemeia i pstra &inele comunitii.!4 .e "ulte ori /n'+ &inele nu e'te acela0i pentru individ 0i co"unitate J de exe"plu4 /n r+z&oaie unii indivizi 'unt 'acri1icai nu pentru &inele lor4 ci pentru &inele co"unit+ii. Li de "ulte ori el nu e'te con'iderat acela0i nici de la individ la individ 0i nici de la co"unitate la co"unitate. .e exe"plu4 'clavia era un &ine pentru un 't+p@n Gca Ari'totelH4 dar nu era chiar a0a un "are &ine pentru cel a>un' 'clav Gla Ari'totel 'au la aliiH. .e a'e"enea4 de "ulte ori4 2&un+'tarea3 G2&inele3H unui 'tat 'e &azeaz+ pe 'u&>ugarea 0i exploatarea altui 'tat4 iar 2&inele3 unei categorii 'ociale Gde exe"plu4 2&inele3 2cet+enilor3 atenieniH 'e &azeaz+ G'e &azaH pe exploatarea 1+r+ regrete 0i 1+r+ 'crupule a "uncii altor categorii 'ociale Gde exe"plu4 a agricultorilor4 negu'torilor4 "e0te0ugarilor4 'clavilor etc.H. .e aceea reducerea 2&inelui 'upre"3 la &inele unei co"unit+i oarecare Gde exe"plu4 la &inele grecilor /n detri"entul &inelui 2&ar&arilor3H 'au al unui individ oarecare Gde exe"plu4 la &inele unui 2/nelept3 oarecare /n detri"entul &inelui 2ne!/nelepilor3H4 'au a unei categorii 'ociale oarecare Gde exe"plu4 la &inele 2cet+eniilor!>urai!"e"&rii!ai! adun+rii!pu&lice3 /n detri"entul &inelui tuturor celorlali locuitori ai unui 'tatH nu poate '+ duc+ dec@t la tri&ali'"e G21ilo'o1ice3H gro'olane4 la egoi'"!tiranic!pr+d+tor 0i la "entalit+i de hait+ G2/neleapt+3H. Apoi4 punerea &inelui co"unit+ii dea'upra celui individual duce4 de "ulte ori4 doar la a&uzuri4 din partea organelor de conducere ale 'tatului4 1+cute a'upra celorlali cet+eni# 8n afirmaia lui .ristotel c toi cetenii aparin Statului, cititorul poate ntrevedea ermenii vocii totalitarismului. Poate .ristotel a iu&it li&ertatea, dar nu a iu&it$o destul. Statul su este e*trem de autoritar.!5
28 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 1: G10:-&H. 2) ;arne'4 Ronathan4 1::64 .ristotel4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 12).

25

Radu Lucian Alexandru

2.4 Plcerea .e'pre 2&inele 'upre"A a&'olut3 Ari'totel zice uneori c+ e 1ericirea alteori c+ e'te pl+cerea# Li faptul c toate, animal i om, cer i r'vnesc plcere, e un semn c ea este ntr$un anumit sens &inele suprem.!6 "eea ce evit ns cel mai mult natura este doar neplcerea i ceea ce dorete ea cel mai mult, plcerea.(7 .ar Ari'totel nu e prea hot+r@t G&a e pl+cerea4 &a nu e...H# Pentru faptul n sf'rit c plcerea nu este &unul suprem ne arat c ea nu este int i sf'rit, ci o anumit devenire i ivire.(1 a 'e pare totu0i c+ nu e devenire G&a e devenire4 &a nu e...H# Se vede de aici c plcerea este considerat pe nedrept ca o micare sau o devenire(! <irtutea e'te /n'+ legat+ de pl+cere# Hoi am spus desi ur nainte c cel virtuos este plcut i folositor n acelai timp.(( La 1el e 0i dorina# #orim doar ceea ce procur plcere i fu im de ceea ce e dureros.(+ 2.$ &ericirea NOP ca scop final a&solut i ca a&solut desv'rit e considerat ceea ce totdeauna e voit pentru sine i niciodat pentru altceva. M astfel de nsuire pare s ai& ns nainte de toate fericirea. Pe ea o vrem totdeauna pentru sine, niciodat pentru altceva, pe c'nd onoarea, plcerea, inteli ena NOP le mai vrem i de dra ul fericirii, convini fiind c vom deveni c,iar prin ele prtai la fericire. Fericirea ns nimeni nu o vrea de dra ul acelor &unuri i n eneral de dra ul nici unui alt lucru.(0 adev+rat c+ 21ericirea3 doar pare '+ ai&+ /n'u0irea de "ai 'u'4 pentru c+ /n realitatea relaionat+ /n care tr+ie0te 1iina co"plex+ nu"it+ o" a dori ceva 2pentru 'ine3 e a!l dori G0iH pentru altceva. A zice c+ 21ericirea nu e dorit+ de dragul onoarei4 pl+cerii 0i inteligenei G'au a altor 1actori ce!i deter"in+ "ani1e'tareaH e ca 0i cu" ai zice4 de exe"plu4 c+ o ca'+ e dorit+ doar 2de dragul ca'ei34 nu 2de dragul3 1undaiei4 pereilor4 gea"urilor4 u0ilor 0i acoperi0ului J ceea ce nu e adev+rat J ea e dorit+ Gca 0i ca'+H pentru 1iecare din co"ponentele ei4 deoarece
2: 30 31 32 33 335 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 15- G1153&H. )&idem4 p. 163 G1158&H. )&idem4 p. 151 G1152&H. )&idem4 p. 203 G118-&H. )&idem4 p. 165 G115)aH. )&idem4 p. 1:) G1182aH. )&idem4 p. 25 G10:8&H.

26

9ericirea la Ari'totel

1+r+ ace'te co"ponente ca'a nu "ai exi't+. La 1el J dac+ 'coate" din 21ericire3 pl+cerea4 &ucuria4 2onoarea34 2inteligena34 '+n+tatea4 &og+ia4 norocul 0.a.".d.4 nu "ai r+"@ne /n ea ni"ic J nici de dorit4 nici de experi"entat. .ac+ 21ericirea3 nu ar 1i dorit+ n eneral de dra ul nici unui alt lucru4 ar /n'e"na c+ ea nu ar avea nici un 'cop /n a1ara ei Gc+ 1ericirea e &un+ doar4 a0a4 2ca '+ 1i" noi 1ericii34 1+r+ nici un GaltH "otivH. Li ar "ai /n'e"na c+ dac+ ea ar putea 1i atin'+ chiar c@nd 'unte" &olnavi4 ignorani4 'la&i4 '+raci4 ne"@ncai4 izolai4 di'preuii4 dezonorai etc.4 re'pectiv c@nd 1ace" 2r+ul3 Ggre0i"4 "ini"4 /n0el+" etc.H4 ea ar 1i totu0i un lucru &un pentru noi Gchiar a0a4 total de'prin'+ de contextul /n care apare 0i de 2drago'tea de orice alt lucru3 /n a1ara eiH J exact cu" o dore'c4 de exe"plu4 drogaii care o ating prin inter"ediul drogurilor J 1apt ce /n'+4 de "ulte ori4 le 2di'truge viaa3 Gpervertirea 1uncionalit+ii 'ale /n cazul 'u' "enionat ne arat+ chiar ace't lucru J anu"e c+ are 0i ea un rol oarecare /n 1uncionarea opti"+ a organi'"ului u"anH. .ac+ 'u& in1luena unor droguri Galcool4 ciuperci4 opiu etc.H cineva o&ine o 2'tare de 1ericire3 care /n'+ /l 1ace neatent la ce e /n >urul '+u 0i 'u1er+ un accident J "ai e de dorit4 /n ace'te circu"'tane4 21ericirea3 pentru ea /n'+0i Gdac+ ea duce4 /ntr!un ter"en "ai 'curt 'au "ai lung4 la 'u1erin+HF 29ericirea3 care pune /n pericol 'upravieuirea4 reproducerea4 dezvoltarea4 d+inuirea echili&rat+ a 1iinei u"ane /0i pierde rolul ei natural G/nceteaz+ '+ "ai 1ie o 1ericire 0i 'e tran'1or"+ /n nenorocireH J lucru ce arat+ c+ chiar de pare c+ ea e de dorit /n 'ine4 la o privire "ai pro1und+ a'upra ei 'e poate vedea c+ de 1apt ea e de dorit pentru aciunile cu care 'e /n'oe0te Gce duc la prop+0irea 0i extinderea vieii# hr+nire4 ad+po'tire de inte"perii4 prevederea pericolelor4 reproducerea 'peciei4 dep+0irea o&'tacolelor etc.H. 9ericirea nu a ap+rut /n 1uncionarea p'ihicului u"an doar a0a de dragul ca '+ 1ie 0i /n el ceva de dorit /n 'ine4 2pentru ni"ic altceva34 ci >oac+ 0i ea un rol 'peci1ic /n "ani1e'tarea ar"onioa'+ a 1iinei u"ane. Caracteri'ticile ei J 1aptul c+ apare doar /n anu"ite circu"'tane 0i doar pentru 'curt ti"p J ar tre&ui '+ 'ugereze celor care o analizeaz+ cu atenie c+ poate are 0i ea ceva roluri de >ucat /n vederea a altceva dec@t ea. Li dac+ ne g@ndi" ca" care ar putea '+ 1ie rolul 2durerii3 /n organi'"4 a" putea deduce 0i care e rolul 2pl+cerii34 0i dac+ a" cugeta puin la rolul 2'u1erinei p'ihice3 Gagitaie4 nelini0te4 'tre'4 2'tare de r+u3H4 a" de'coperi 0i care e rolul 21ericirii3 G&un+!di'poziie4 lini0te4 relaxare4 2'tare de &ine3H J 1iindc+ e evident c+ ace'tea acioneaz+ /n perechi J acolo unde 2durerea3
28

Radu Lucian Alexandru

0i 2'u1erina3 /"ping 'pre aciunea care p+'treaz+ viaa /n 'tare de 1uncionare opti"+ 0i o 1ac capa&il+ de reproducere 0i dezvoltare4 2pl+cerea3 0i 21ericirea3 o atrag /n aceea0i direcie. I"ul 2e'te convin'3 '+ 1ac+ 2ce tre&uie3 0i prin 2a"enin+ri3 0i 2pedep'e3 Gdurere4 'u1erin+H 0i prin 2atracie3 0i 2r+'plat+3 Gpl+cere4 1ericireH. 2., -irtutea .e1iniiile 21ericirii3 care nu o leag+ de 'u'inerea vieii ar"onioa'e4 de re1acerea ei 0i de dezvoltarea ei opti"+4 ci o la'+ /n aer4 ca 1iind 2cel "ai "are &ine3 'au 2activitate virtuoa'+3 J adic+ cele care de1ine'c 1ericirea ca 1iind &inele 0i &inele ca 1iind virtutea4 doar pentru ca apoi '+ de1inea'c+4 /n cerc vicio'4 virtutea ca 1iind &inele 0i &inele ca 1iind 1ericirea4 nu pot '+ duc+ nic+ieri4 dec@t la 2/nv@rtire /n >urul cozii3. *entru Ari'totel fericirea este &inele cel mai nalt(2, apoi &inele uman este activitatea sufletului potrivit cu virtutea(44 iar virtutea4 uneori4 e'te activitatea 'peci1ic+ o"ului care 1ace &inele G9ot n -tica l$am definit pe omul virtuos/ omul care prin virtutea sa, nu ia drept &ine dec't &inele a&solut(5H4 iar alteori4 ce '+ vezi4 nu ne intere'eaz+ exact ce e'te# noi nu considerm virtutea pentru a ti ce este ea, ci pentru a deveni virtuoi(6. I /ntre&are totu0i 'e pune de la 'ine aici# dac+ nu 0tii ce e'te virtutea4 cu" vei 0ti c@nd ai devenit virtuo'F (ar dac+ Gdin pur+ /nt@"plareH ai devenit totu0i virtuo' 0i /nc+ nu 0tii ce e'te virtutea J a'ta tre&uie c+ e de!a dreptul hazliu... Totu0i4 cu chiu cu vai4 c@teva indicii de'pre ce crede el c+ e'te virtutea ne d+ 0i Ari'totel# Nn ,a&itus luda&il se numete ns virtute.+7 GLat. ,a&itus 'e poate traduce prin# con'tituie4 caracter, fire, fel de a fi, stare, dispo%iie O,a&itualP o&inuitK re'pectiv prin# a'pect exterior4 /n1+i0are4 /"&r+c+"inte.H NOP virtutea intete spre mijloc+1 Prin urmare, virtutea este un mijloc, deoarece ine de esena ei s inteasc la ceea ce$i la mijloc+! Jirtutea este deci un ,a&itus al ale erii, care ine mijlocul sta&ilit pentru noi i e determinat de raiune i anume aa cum o&inuiete s$l determine un om inteli ent.+(
36 38 3) 3: -0 -1 -2 -3 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 25 G10:8&H. )&idem4 p. 26 G10:)aH. Ari'totel4 200:4 Politica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 106 G(<4 T((4 -H. Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 3) G1103&H. )&idem4 p. 36 G1103aH. )&idem4 p. -- G1106&H. )&idem. )&idem4 p. -- G1108aH.

2)

9ericirea la Ari'totel

.eci virtutea e'te o 'tare Gdi'poziie Gha&itual+HH l+uda&il+ Ga caracteruluiH de a alege 2"i>locul raional3 G2"edia raional+3H la 1el ca un o" inteligentA /nelept... Ceea ce /n'ea"n+ c+ noi4 ca '+ a1l+" ce e virtutea4 tre&uie '+ /ntre&+" o"ul /nelept G'au '+ 1i" /nelepiH J at@ta doar c+ el e /nelept4 2&ine/nele'34 doar dac+ e 2virtuo'3 ceea ce ne duce /n cerc vicio'... Li apoi 'unt tot 1elul de 2't+ri l+uda&ile "ediiA "i>locii3 pro"ovate de raiunea /nelepilor unei epoci care ulterior 'e dovede'c a nu 1i nici l+uda&ile4 nici 2"edii34 nici raionale 0i nici 2/nelepte3 Ga 'e vedea /n ace't 'en' 2atitudinea "edie3 deter"inat+ de Ari'totel ca 1iind 2virtuoa'+3 vizavi de 'clavi4 de 1e"ei4 de negu'tori etc.H. La acea't+ po'i&ilitate evident+ de reco"andare gre0it+ 'e "ai adaug+ 0i 1aptul4 la 1el de evident4 c+ /n 1iecare epoc+ 'unt "ai "uli 2/nelepi3 care >u'ti1ic+ 2't+ri GAdi'poziii ha&itualeH l+uda&ile3 di1erite 0i uneori chiar contradictorii J a't1el /nc@t4 de "ulte ori4 acolo unde unul vede un "i>loc 'au o "+'ur+ >u't+ altul vede o exagerare4 o lip'+4 o "+'ur+ relativ+ 'au ceva indi1erent Ga 'e vedea /n ace't 'en' chiar 0colile 1ilo'o1ice din antichitatea greac+# 'toicii4 cirenaicii4 'o1i0tii4 cinicii4 'cepticii etc.H. 2.. /i0locul .ac+ eli"in+" a't1el re1erinele la 2raiunea o"ului /nelept34 ne r+"@ne deci ca 'igur doar 1aptul c+ ea e'te un 2"i>locA "edie3 /ntre dou+ extre"e J dar nu /ntotdeauna4 c+ci ne 'pune Ari'totel "ai departe4 2virtutea3 e'te o per1eciune4 o de'toinicie J 0i ace'tea evident4 pro&a&il4 nu or 1i 2de'toinicia de "i>loc3 0i 2per1eciunea de la "i>loc3 'au per1eciunea 2"edie3# .ici e de spus c orice virtute sau destoinicie face, pe de o parte, perfect c,iar su&iectul de care e le at, pe de alt parte d operei lui perfeciune NOP 9ot aa destoinicia calului face ca el nsui s fie &un, i s aler e &ine, s poarte &ine clreul i s se in &ine n faa dumanului.++ .up+ de1iniiile de "ai 'u' G2"i>loc3 plu' 2per1eciune3H rezult+ c+ virtuteaA de'toiniciaA per1eciunea calului ar 1i '+ 2intea'c+ "ereu doar "i>locul3 Gdru"uluiH 0i '+ nu cu"va '+ alerge &ine4 ci doar "i>lociu Gnici prea repede4 dar nici prea /ncetH J nici '+ dea cu c+l+reul de p+"@nt4 dar nici '+!l in+ prea con1orta&il /n 'pate... .up+ a't1el de de1iniii ale virtuiiA per1eciuniiA de'toiniciei pro&a&il atletul care alearg+ cel "ai repede Gla oli"piad+H nu e prea virtuo'4 deoarece alearg+ 2prea repede3 Gadic+4
-- Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. -3 G1106aH.

2:

Radu Lucian Alexandru

orice 2o" /nelept3 ar vedea c+ el ca" exagereaz+ cu alergarea4 c+ nu e 2cu"p+tat3 /n alergareH 0i deci pre"iul pentru 2alergare virtuoa'+3 ar tre&ui dat celui care trece linia de 'o'ire pe la "i>locul grupului de alerg+tori Gpentru c+ el4 ca un o" /nelept ce e'te4 a 0tiut '+ p+'treze 2"i>locul3 0i '+ nu 2exagereze3 alerg@nd prea repede 'au prea /ncetH. La 1el4 c@nt+reul care c@nt+ prea &ine e'te pro&a&il ca" vicio'4 deoarece nu 0tie '+ in+ 2"i>loculA "edia3 G2dup+ raiune4 a0a cu" e'te elA ea deter"inatA+ de un o" /nelept3H J cel "ai &un c@nt+re4 c@nt+reul virtuo' e'te deci cel care c@nt+ nici prea &ine4 nici prea r+u J c@nt+reul care nu exagereaz+ cu c@ntatul... 2,tarea G2di'poziia ha&itual+3H l+uda&il+3 de a 'ta la "i>loc 0i de a ur"+ri "i>loculA "edia G1+r+ a exageraH are /n'+ un nu"e de'tul de preci' J 'e nu"e0te 2"ediocritate3 nu 2virtute3 J 'au cel "ult virtutea o"ului "ediocru4 virtutea celui care nu g@nde0te 'ingur 0i a0teapt+ '+ vad+ ce alege 2ca "edie3 pentru el o"ul 2/nelept34 ca apoi '+ /ncerce '+!l i"ite Gav@nd /n'+ o "are gri>+ '+ nu cu"va '+ ia'+ 0i el din gre0eal+ /n eviden+ cu cevaH... 2.1 /oralul i intelectualul *oate ne l+"ure0te totu0i Ari'totel ce e cu 2virtutea!"i>loc34 dac+ ne d+ ni0te exe"ple de virtute Gnu luate dup+ de1iniiile lui ca" 2aeriene34 ci din tradiia "oral+ re'pectat+ de conte"poranii '+iH# #intre virtui numim pe unele dianoetice sau virtui ale intelectului, pe celelalte virtui le numim etice sau morale. Jirtui intelectuale sunt nelepciunea, inteli ena i prudena, virtui morale drnicia i cumptarea.+0 ?"p+rirea de "ai 'u' e'te relativ ar&itrar+# de exe"plu4 de ce nu ar 1i 2prudena3 o virtute 2"oral+3 "ai degra&+ dec@t una 2intelectual+3F Li apoi 2virtuile "orale3 'unt de 1apt 0i ele tot virtui ale intelectuluiA raiunii o"ului c+ doar el nu le!o g@ndi pe ace'tea cu 2"orala3 J 2cu"p+tarea3 0i 2d+rnicia3 'unt tot virtui intelectuale J ale intelectului4 pentru c+ el le >udec+ 0i el le 'ta&ile0te coninutul. Li /n cele din ur"+ virtuile intelectuale nu 'unt "oraleF ?nelepciunea nu e'te "oral+F *rudena e'te a"oral+F (nteligena Gca virtuteH e'te i"oral+F... ?n plu'4 de exe"plu4 cel care are 2virtutea /nelepciunii3 nu are auto"at 0i virtutea 2cu"p+t+rii3F *oate 1i /neleptul necu"p+tat 'au cel cu"p+tat ne/neleptF Bici di1erenierea dintre 2/nv++tur+3 0i 2o&i0nuin+3 nu a>ut+ "ai "ult la di1erenierea 2"oralului3 de 2intelectual3# #ac prin urmare, virtutea este ndoit, o virtute
-5 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 36 G1103aH.

30

9ericirea la Ari'totel

intelectual i o virtute etic, cea dint'i se ivete i crete n primul r'nd prin nvtur i are de aceea nevoie de e*perien i timp, cea etic ns o do&'ndim prin o&inuin, de unde a primit i numele+2 ?nv++tura 'e do&@nde0te 0i ea prin 2o&i0nuin+34 iar o&i0nuina pentru a 'e 1or"a are 0i ea nevoie de experien+ 0i ti"p J 0i e'te 0i ea o /nv++tur+4 pentru c+ e /nv+at+. *rin ur"are4 0i din ace't+ per'pectiv+ G/nv+are J o&i0nuin+H4 di1erenierea /n virtute intelectual+ 0i "oral+ e'te relativ 'uper1icial+4 ca" gr+&it+ 0i relativ ar&itrar+. 2.2 Cu!ptarea i vite0ia .up+ ce decreteaz+ c+ 2virtutea3 e'te un "i>loc Go "+'ur+A "edie /ntre prea "ult 0i prea puinH Ari'totel ne 'pune c+ cumptarea i vitejia pier printr$un prea mult i prea puin, se pstrea% ns prin ceva mijlociu potrivit.+4 0i adaug+# la cumptare i vitejie nu e*ist un prea mult i prea puin+5. Bu e'teF Cu" nu e'teF "ai puin cu"p+tat Gadic+ oarecu" 2necu"p+tat3H4 "ediu! cu"p+tat 0i 1oarte cu"p+tatV Li &ine/nele' cel virtuo'4 dup+ Ari'totel4 nu ar 1i cel 1oarte cu"p+tat Gc+ exagereaz+ prin cu"p+tareH4 ci doar cel 2"ediocru!cu"p+tat34 care are4 dup+ vor&a 2/nelepilor34 2"+'ur+3 /n cu"p+tare. Li la 1el e'te cu cel 2puin!viteaz3 Gcu o vite>ie "ai "ic+H4 cu cel 2viteaz pe >u"+tate3 Gcare e viteaz dup+ cu" zice 2/neleptul3H 0i cu cel 1oarte viteaz Gcel deplin /n vite>ieH J c@0tig+torul la 2virtute3 ar p+rea a't1el a 1i4 dup+ Ari'totel4 2viteazul3 cu "+'ur+. .ar nu e chiar a0a J deoarece p@n+ la ur"+ 'e pare c+ viteazul e'te de 1apt un t@"pit# Prin urmare, se va numi vitea% n neles propriu acela care n faa unei mori lorioase i a tot ce apropie deodat de moarte, deci mai ales n r%&oi i lupt, este fr team i neclintit.+6 8n ce privete pe cei care reesc aici prin e*a erare acela ce o face prin lips de team nu are un nume propriu NOP el va fi ns aa ceva ca un ne&un sau t'mpit, dac nu se teme de nimic07 .eci 2viteaz /n /nele' propriu3 e'te cel 21+r+ tea"+3 J adic+ 2lip'it de tea"+3 J iar cel 2lip'it de tea"+3 e'te un t@"pit J concluzie logic+# 2viteazul e'te un t@"pit3 0i vite>ia Guna
-6 -8 -) -: 50 )&idem4 p. 38 G1103aH. )&idem4 p. 3: G110-aH. )&idem4 p. -5 G1108aH. )&idem4 p. 63 G1115aH. )&idem4 p. 6- G1115&H.

31

Radu Lucian Alexandru

din virtuile "orale ad"i'e de Ari'totelH e'te de 1apt pentru el Gce!i drept doar uneoriH o "are t@"penie... G(at+4 printre altele4 unde a>ungi4 dac+ opui4 precu" Ari'totel4 1ricii 2/ncrederea3 0i nu 2lip'a 1ricii3 J adic+ vite>iaA cura>ul Gpe de o parteH 0i prudenaA prevederea Gpe de alt+ parteH J a0a cu" e nor"alH. 2.13 4nelepciunea de !i0loc GNOP urmea% n mod necesar c viaa cea mai neleapt va fi aceea care ine aceast linie de mijloc, mulumindu$se totdeauna cu po%iia aceasta mijlocie, pe care fiecare este n stare s o ajun .01H ?neleptul e'te 0i el a't1el4 teoretic4 de trei 1eluri# "ai puin /nelept Gun 1el de /ncep+tor /n ale /nelepciuniiH4 /neleptul!"edie Gcare nu 0tie nici "ulte4 nici puine J ci doar c@teva 0i &uneH 0i cel "ai /nelept4 21oarte!/neleptul3 Gcel care 2exagereaz+W cu /nelepciunea 0i 2nu 0tie '+ p+'treze "+'ura3 /n /nelepciuneH J virtuo' 1iind Gdup+ cei ce nu 0tiu '+ vad+ dec@t 2"i>locul3H doar /neleptul "ediocru Gcare 0tie una 0i &un+ J c+ virtutea e numai o "edie 0i &a'ta...H. Gvirtutea este numai o medie ntre dou e*treme0!H .reptatea poate 1i 0i ea de trei 1eluri# "ai puin+ dreptate Gdreptatea redu'+# doar uneori 0i doar pentru uniiH4 2dreptatea!"edie3 0i 2dreptatea!exagerare3 Gdreptatea 2lip'it+ de "+'ur+3 a celui care e 2prea drept3 J care vrea '+ 1ac+ dreptate /ntotdeauna 0i tuturor J cel care re'pect+ "ereu cu 'trictee legea dreapt+ /n 'piritul 0i /n litera ei 0i 'e &ate "ereu pentru crearea 0i re'pectarea drept+iiH... Apoi c@nd 'e /ntrec /n virtute4 dup+ 2nor"ele lui Ari'totel34 inteligena!redu'+4 inteligena!"edie 0i inteligena genial+ evident c@0tig+ inteligena!"edie Gpentru c+ ea 't+ cu"inte la locul ei 0i nu exagereaz+ cu inteligenaH. G)ar n eneral am putea spune c sc,ema trinitar a viciilor i virtuilor este reit; fiecare virtute are doar un viciu opus ei; opusul cumptrii este necumptarea, cel al enero%itii, mesc,inria; m'ndriei proprii i este opus lipsa respectului de sine, &unei dispo%iii I proasta dispo%iie, dreptii I nedreptatea.0(H

51 Ari'totel4 200:4 Politica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 1-6 G<(4 (T4 2H. 52 )&idem. 53 Ro''4 .avid4 1::)4 .ristotel4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 1:8.

32

9ericirea la Ari'totel

2.11 *trile luda ile !i0locii reco!andate de un 5nelept 2,t+ri Gdi'poziii ha&ituale GA o&i0nuiteHA 1eluri de a 1iH l+uda&ile care intesc0+ 'pre un "i>loc3 'unt 1oarte "ulte lucruri care nu pot 1i con'iderate neap+rat virtui J de exe"plu4 tra'ul cu arcul la int+ G'pre "i>locul intei4 2dup+ raiune34 a0a cu" reco"and+ un 2arca0 /nelept3H e'te o 2di'poziie ha&itual+ l+uda&il+3 Gde uniiH care 2inte0te 'pre un "i>loc34 dar nu e neap+rat nici virtute!de'toinicie!per1eciune 0i nu e neap+rat nici o virtute 2"oral+3 0iA 'au 2intelectual+3 J "ai /nt@i4 pentru c+ arca0ul '!ar putea '+ nu ni"erea'c+ "i>locul GinteiH oric@t '!ar 'tr+dui4 chiar dac+ are 2o&i0nuina3 cu pricina 0i a'cult+ de in'tructorul 2/nelept3 Gdin acea't+ per'pectiv+4 2intirea 'pre un "i>loc3 ar tre&ui /nlocuit+ cu 2ni"erireaA atingerea "i>locului intei3H... 0i apoi4 pentru c+ 2inta3 vizat+ de arca0 Gcu 2"i>locul3 ei 'peci1icH '!ar putea '+ 1ie o victi"+ a unui co"porta"ent nedrept 'au vicio' al arca0ului Gchiar dac+ 2/neleptul3 ce ghideaz+ tragerea Gdup+ raiunea luiH ar putea '+ cread+ altcevaH. Li "ai 'unt tot 1elul de alte 2di'poziii ha&ituale3 2l+uda&ile3 Gde uniiH care inte'c 'pre 2"i>loc3 0i 'pre 2"edie34 1+r+ a genera4 /n "od nece'ar4 2aciuni virtuoa'e3... J ca de exe"plu4 cea 'peci1ic+ o"ului &eat care inte0te "i>locul dru"ului ca '+ nu cad+ /n 0an J care de0i e uneori 2de l+udat3 Gnu &eia4 ci 2o&i0nuina3 celui &eat de a 2inti3 'pre "i>locul dru"ului4 pentru a evita 0anulH 0i re'pectiv4 e /n acord cu ce reco"and+ uneori raiunea 2/neleptului3 c+ruia /i place '+ &ea 2cu "+'ur+3 Ga>ung@nd a't1el4 nici prea &eat G'+ nu 'e "ai poat+ "i0caH4 dar nici prea treaz...H4 totu0i4 datorit+ 1aptului c+4 de "ulte ori4 /n ciuda e1orturilor 'ale 2l+uda&ile3 de a 2inti3 "i>locul dru"ului4 &eivul ni"ere0te de o&icei prin 0an... 0i re'pectiv4 1aptului c+ "erg@nd pe "i>locul dru"ului ar putea '+ provoace vreun accident... acea't+ 2o&i0nuin+3 2l+uda&il+34 a unui &eiv oarecare4 de a 2inti3 "i>locul dru"ului4 ne a>ut+ '+ vede"4 odat+ /n plu'4 c+ 2intirea l+uda&il+3 a unui 2"i>loc34 potrivit+ cu raiunea unui 2/nelept3 oarecare4 de 1oarte "ulte ori4 nu doar c+ nu e'te o 2virtute34 ci poate 1i con'iderat+ chiar un viciu G2de procedur+3 /neleapt+...H. ?n aceea0i categorie a 2di'poziiilor ha&ituale l+uda&ile ce inte'c "i>locul3 '!ar "ai putea /n'crie 0i alte 2activit+i raionale3 pe care le!ar putea reco"anda4 la o adic+4 un oarecare 2/nelept34 ca de exe"plu# 'cri'ul doar pe "i>locul unui caiet Gca '+ 1ie u0or vizi&il 0i ca '+ nu tre&uia'c+ ulterior '+ exager+" cu 'cri'ul unor notie ad+ugate 0i /nghe'uite /n
5- NOP virtutea intete spre mijloc I Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. -- G1106&H.

33

Radu Lucian Alexandru

'u'ul 'au /n >o'ul paginiiHQ cititul doar de pe "i>locul paginilor unei c+ri Gca '+ nu ne o&o'i" ochii4 ca '+ o citi" "ai repede 0i ca '+ nu ne pierde" vre"ea cu 2detalii inutile3HQ 'o"nul din "i>locul zilei Gnece'ar 2odihnei de 1ru"u'ee3H 'au din "i>locul unui che1 Gcu capul pe "a'+4 nece'ar unei oarecare re1aceri dup+ ce a" dan'at prea "ultHQ v@nzarea "erelor doar din "i>locul gr+"ezii de "ere Gca '+ "enine" corpul /n activitate 0i '+ nu!l /nv++" cu lenea de a lua doar de dea'upra gr+"eziiH 0i de ce nu... chiar &+utul apei doar din "i>locul paharului Gcu paiulH4 z&orul cu avionul doar pe la 2"i>locul cerului3 G1+r+ aterizare 0i 1+r+ decolare J ca '+ nu a>unge" la 2extre"e3H4 eli"inarea din politic+ a o"enilor 'cunzi 0i a celor prea /nali Gpe "otiv c+ nu 'unt reprezentativi pentru "edia de /n+li"e a populaieiH 0.a.".d. Ceea ce nu vrea '+ /neleag+ Ari'totel e'te c+ &ineleA virtutea nu e'te /ntotdeauna o 2"edie3A 2"i>loc3 J c+ elA ea poate 1i uneori un 2"i>loc34 dar poate 1i 0i o 2extre"+3 J 'au alt1el 'pu'4 c+ pentru 1uncionarea opti"+ a unui /ntreg4 de cele "ai "ulte ori4 2extre"ele3 'ale 'unt cel puin la 1el de i"portante ca 0i 2"i>locul3 '+u J de exe"plu4 2extre"ele3 corpului Gcapul4 "@inile 0i picioareleH 'unt cel puin la 1el de i"portante ca 0i 2"i>locul3 corpului. (ar precizarea lui Ari'totel c+ 2"edia3 acea'ta e relativ+ la circu"'tane nu a>ut+ prea "ult4 deoarece e'te evident c+ de "ulte ori nu de "edii relative ave" nevoie4 ci chiar de 2extre"e3... =i>loculA "edia nu 'e 'uprapune /ntotdeauna pe'te &ineA virtute J 1iindc+ &ineleA virtutea uneori e "i>loc4 alteori e "argine4 alteori e /ntreg G0i "i>loc4 0i extre"eH 0i uneori e o proporie exact+ Gcare nu e o "edie4 nici "argine4 nici /ntregH J cei vechi c@nd ziceau 2totul cu "+'ur+3 ziceau cu "+'ur+ potrivit+ circu"'tanei Gcare poate 1i o extre"+4 o "edie4 o proporie4 un /ntregH 0i nu li"itau 2"+'ura3 la 2"edieA "i>loc3... *ute" 'pune4 deci4 c+ reducerea tuturor virtuilor la o "edie Gchiar 0i relativ+H nu poate 1i dec@t o exagerare a lui Ari'totel4 pornind de la o oarecare proa't+ /nelegere a "axi"elor "orale ale vre"ii 'ale...

3-

9ericirea la Ari'totel

2.12 Prile psi6icului Ari'totel /"parte 21eno"enele p'ihice3 /n trei categorii# afecte, faculti i ,a&itus G'tare4 caracter4 1ire4 di'poziie Gha&itual+H4 1el de a 1iH# #eoarece e*ist trei feluri de fenomene psi,ice/ afecte, faculti i acele nsuiri statornice pe care le numim ,a&itus, virtutea tre&uie s fie unul din acestea trei. "a afecte considerm/ pofta, m'nia, frica, ndejdea, invidia, &ucuria, dra ostea, ura, dorul, elo%ia, mila, n eneral tot ce e le at de plcere i durere; ca faculti ceea ce ne face sensi&ili pentru aceste sentimente, ceea ce ne face de e*emplu capa&ili s simim m'nie sau durere, sau mil; ca ,a&itus, n sf'rit, ceea ce face s ne purtm potrivit sau nepotrivit n privina afectelor, cum ne purtm de e*emplu nepotrivit cu privire la m'nie, este prea puternic sau prea sla&, potrivit ns, dac ine mijlocul nimerit, i asemntor se pre%int lucrurile pentru celelalte afecte.00 #ac virtuile nu sunt deci nici afecte, nici faculti, nu rm'ne dec't c sunt un ,a&itus.02 Tot ce e /n p'ihic e intercondiionat /n 1uncionare de activitatea 'peci1ic+ a1ectelor Ge"oiilor4 'enti"entelorH4 1acult+ilor p'ihice Gde exe"plu4 1acultatea de a 'i"i e"oii 'au de a >udeca4 de a alege4 de a "e"ora4 de a con0tientiza4 de a percepe etc.H 0i a 2/n'u0irilor 'tatornice nu"ite ,a&itus G'tareA caracterA di'poziie Gha&itual+HA "od de a 1iH J 0i de aceea "ai ale' o activitate co"plex+ cu" e cea i"plicat+ de "ani1e'tarea unei 2virtui3 Gde exe"plu4 cu"p+tare4 d+rnicie4 pruden+4 cura>H i"plic+ deopotriv+ participarea conco"itent+ 0i a 2a1ectelor34 0i a 21acult+ilor34 0i a 2/n'u0irilor 'tatornice3 Gexpri"are care e ca" pro't alea'+4 deoarece 0i 21acult+ile34 0i 2a1ectele3 'unt4 privite "ai cu atenie4 2/n'u0iri 'tatornice3 ale o"uluiH. A reduce "ani1e't+rile 'peci1ice 2virtuii3 doar la una din cele trei p+ri "enionate Gla 2ha&itu'3H e'te doar a nu o /nelege cu claritate Gpentru "ani1e'tarea virtuii cu"p+r+rii ave" nevoie 0i de ghidarea pl+cerii 0i durerii4 0i de percepie4 0i de con0tiin+4 0i de >udecat+4 0i de a"intiri4 0i de in'tinct etc. J pentru "ani1e'tarea unei virtui cu" e'te 2cu"p+tarea3 'e pune /n "i0care tot p'ihicul cu toate 1orele lui J cu" 1ace de alt1el 0i pentru celelalte activit+i ale 'aleH. 9iecare 2virtute3 are /nglo&at+ /n ea "ani1e'tarea conco"itent+ a unor e"oii4 a unor raiona"ente care le /n'oe'c 0i a unor aciuni 'peci1ice Gca '+ nu "ai po"eni" de
55 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. -2 G1105&H. 56 )&idem4 p. -2 G1106aH.

35

Radu Lucian Alexandru

GreHactivarea unor alegeri 'peci1ice4 a unor di1erenieri 'peci1ice4 a"intiri 'peci1ice etc.H J de exe"plu4 pentru 1eno"enul nu"it 2cura>3 ave" o e"oie 'peci1ic+ Go 'tare e"oional+ 'peci1ic+ cura>uluiH4 o anu"it+ "odalitate de a raiona Graiona"ente 'peci1ice celui cura>o'H 0i aciuni 'peci1ice cura>ului Gca '+ nu "ai vor&i" de a"intiri a'ociate 't+rilor anterioare /n care a" 1o't cura>o0i4 de i"aginaii 'peci1ice pentru ce vo" do&@ndi cura>o0i 1iind etc.H. A eli"ina din 2virtute3 2a1ectele3 G2tot ce e legat de pl+cere 0i durere3H 0i 21acult+ile3 G2ceea ce ne 1ace 'en'i&ili pentru ace'te 'enti"ente3# con0tiin+4 di'cern+"@nt4 percepie4 >udecat+ etc.H /n'ea"n+ a eli"ina cea "ai "are parte din 1iina ei. (ar a o identi1ica doar cu un 2ha&itu'34 adic+4 cu 2ceea ce NneP 1ace '+ ne purt+" potrivit 'au nepotrivit /n privina a1ectelor34 /n'ea"n+ doar a nu /nelege c+ ceea ce ne 1ace '+ ne purt+" potrivit 1a+ de a1ecte 'unt4 pe de o parte4 toc"ai 1acult+ile G"e"oria4 di'cern+"@ntul4 percepia4 raiunea etc.H 0i4 pe de alt+ parte4 di1eritele a'pecte ale p'ihicului produ'e de ace'te 1acult+i Gpe l@ng+ a1ecteA e"oiiA 'enti"enteH# a"intiri4 alegeri4 percepii4 raiona"ente4 in'tincte4 intuiii4 dorine etc. GBu e'te deci 1oarte clar ce /nelege aici Ari'totel prin 2't+riA di'poziii ha&itualeA ha&itu'34 deoarece nu ne 'pune exact 2ce anu"e ne 1ace '+ ne purt+" potrivit3 1a+ de a1ecte 0i nu ne d+ nici exe"ple4 cu" a dat /n cazul a1ectelor J dec@t dac+ /nelege prin 2ha&itu'3 virtui Gde care ne d+ exe"pleH4 dar atunci 'e /nv@rte 'uper1icial /n cerc vicio' 'pun@nd c+ 2virtuile3 'unt un 1el de 2ha&itu'3 0i 2ha&itu'!urile3 'unt uneori 2virtui3. Apoi dac+ pentru el p'ihicul 'e /"parte doar /n cele trei p+ri "enionate4 atunci 2ha&itu'3 ar tre&ui '+ cuprind+ /n "od nece'ar tot re'tul a'pectelor p'ihice /n a1ar+ de 21acult+i3 0i 2a1ecte34 adic+4 de exe"plu# a"intiri4 proiecii4 proiecte4 >udec+i4 alegeri4 percepii4 raiona"ente4 in'tincte4 intuiii4 dorine etc. J ceea ce nu reie'e /n "od clar din expunerea lui J iar dac+ prin ,a&itus 'e /nelege 21elA "od de a 1i3 G21ire3H 'au caracter4 pro&le"a r+"@ne la 1el de con1uz+4 deoarece 21elul de a 1i3 al cuiva4 re'pectiv 2caracterul3 lui4 cuprinde toate tr+'+turile p'ihice relativ 'ta&ile care 'e "ani1e't+ /n co"porta"entul '+u 'peci1ic58 J adic+4 printre altele4 inclu'iv 21acult+ile3 0i 2a1ectele3.H Iricu"4 chiar potrivit di'tinciilor 1+cute de Ari'totel /ntre a1ecte4 1acult+i 0i ,a&itus4 virtutea e'te 0i 2a1ect3 J dac+ a1ectul e'te4 a0a cu" zice el4 ceea ce4 /n general4 e 2le at de
58 2CARACTXR4 caractere4 '.n. 1. Totalitatea tr+'+turilor p'ihice e'eniale 0i 'ta&ile ale o"ului4 care 'e "ani1e't+ /n "odul 'peci1ic de a 'e co"porta al ace'tuia3 J N.BP #icionar de neolo isme4 1:)64 9lorin =arcu 0i Con'tant =aneca4 ditura Acade"iei4 ;ucure0ti.

36

9ericirea la Ari'totel

pl+cere 0i durere34 deoarece tot el ne 'pune c+ virtutea etic are a face cu plceri i dureri.05 #ar cum de tot ce facem i ndurm e le at plcerea i durerea virtutea se va mica n jurul plcerii i durerii.06 Apoi4 unele din a1ectele li'tate de Ari'totel ca atare Gdrago'te4 &ucurie4 "il+4 n+de>deH 'unt con'iderate de "uli ca 1iind virtui J ceea ce arat+ /ntrep+trunderea 'tr@n'+ cel puin dintre 2a1ecte3 0i 2ha&itu'3. (ar dac+ "@nia4 dup+ Ari'totel4 nu tre&uie '+ 1ie nici prea tare4 nici prea 'la&+ Gci doar "edieH 0i la 1el 'tau lucrurile cu celelalte a1ecte4 atunci e de c+utat o invidie "edie4 o 1ric+ "edie4 o ur+ "edie Gnici prea puternic+4 nici prea 'la&+HF Bu pare deloc credi&il+ acea't+ a&ordare# "@nia4 1rica4 invidia 0i ura nu 'unt 't+ri de dorit Gnici 'la&e4 nici tari 0i nici "edii ca inten'itateH J ele 'unt de evitat pe de!a!ntregul J 0i4 prin ur"are4 virtuile opu'e lor Gde exe"plu4 cal"ul4 cura>ul4 &un+voina 0i iu&ireaH 'unt "ereu de dorit G1ie c+ 'unt "ai 'la&e4 "ai puternice 'au "edii ca inten'itate de "ani1e'tareH J lucru recuno'cut de alt1el GuneoriH chiar de Ari'totel# #ar nu orice aciune sau orice afect cuprinde un mijloc, deoarece at't multe afecte, ca rutatea, neruinarea i invidia, precum i multe aciuni ca adulterul, furtul i omuciderea, cuprind n sine, c,iar dup numele lor, rutatea.27 2.13 /7nia" vite0ia" adevrul .e0i recuno0te el /n'u0i cele de "ai 'u'4 tot nu 'e poate a&ine de la a c+uta4 de exe"plu4 2"i>locul3 "@niei J pentru ca '+!l g+'ea'c+ nu /n "@nia "edieA "i>locie4 cu" era de a0teptat4 ci 1ix /n 2&l@ndee3# Li la m'nie e*ist o e*a erare, o lips i un mijloc. "um ns raiul aproape c nu are nici un nume pentru aceasta, vom numi pe omul care ine mijlocul &l'nd i apoi mijlocul &l'ndee. #intre e*treme s se c,eme acela care are un prea mult furios i reeala lui furie, cine are un prea puin, s se c,eme lipsit de m'nie i prea puinul lips de m'nie.21 ,e pare deci4 c+ Ari'totel era un pic coleric 0i c+ pentru el lip'a de "@nie Gcal"ulH pare '+ 1ie un viciu. I"ul virtuo' al lui Ari'totel tre&uie '+ in+ 2"@nia de "i>loc3 0i '+ 1ie "ereu cel puin "ediu!"@nio'. Totu0i4 de ce '!ar nu"i "@nia acea'ta "edie 2&l@ndee34 nu
5) 5: 60 61 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 3: G110-aH. )&idem. )&idem4 p. -- G1108aH. )&idem4 p. -6 G110)aH.

38

Radu Lucian Alexandru

pare chiar deloc evident... Gc@nd pune &l@ndeea /ntre cal" 0i 1urie4 Ari'totel 'are exact pe'te "@nieH. Cu un a't1el de 'til de identi1icare a "i>locului J ca" orice poate 1i "i>locul a orice. .e exe"plu4 vite>ia 't+4 pentru Ari'totel4 la "i>loc /ntre 1ric+ 0i /ncredere Gnu 'e 0tie /n'+ exact de ce nu ar 1i /n loc de /ncredere4 de exe"plu4 2convingere3... 'au 2credin+34 'au 2'peran+34 'au 2/ndr+zneal+3 etc...H. Apoi4 dup+ el4 una din extre"e ar tre&ui '+ 1ie o 2exagerare3 0i cealalt+ o 2lip'+3 J ori 2/ncrederea3 Gnor"al+4 o&i0nuit+H nu pare a 1i nici o 2exagerare34 nici o 2lip'+3. 9ot aa e*ist la aciuni o e*a erare, o lips i un mijloc. Jirtutea se afl deci n c'mpul afectelor i aciunilor, unde e*a erarea e reit i lipsa e dojenit, mijlocul ns do&'ndete laud i nimerete ceea ce$i potrivit.2! mijlocul este n toate luda&il, e*tremele ns nu sunt nici potrivite, nici de ludat, ci sunt de dojenit.2( Ari'totel continu+ deci cu exager+rile lui "i>locii J c+ci ce poate 1i "ai exagerat dec@t '+ 'pui c+ 2"i>locul3 G/n generalH e /n toate l+uda&il4 iar 2extre"ele3 'unt /ntotdeauna de do>enitF ?n exe"plele de "ai 'u' 2cal"ul3 0i 2/ncrederea3 ar 1i /ntotdeauna de do>enit Gdup+ p+rerea 2/neleapt+3 a lui Ari'totelH. Li tot dup+ p+rerea lui4 ar tre&ui pro&a&il '+ 1ie /ntotdeauna 2do>enite3 /nceputul 0i '1@r0itul unei pie'e de teatru G0i preuit doar "i>locul eiH4 ar 1i de do>enit r+ul4 dar 0i &inele G0i preuit doar 2ce 't+ la "i>loc /ntre &ine 0i r+u3H4 ar tre&ui do>enit ur@tul4 dar 0i 1ru"o'ul G0i preuit doar 2ce nu e nici 1ru"o'4 nici ur@t3H 0.a.".d. J adic+4 pe an'a"&lu4 acea't+ 1ilo'o1ie e'te total 2aerian+3 G1+c@nd e1orturi 'erioa'e '+ plutea'c+ relativ con1uz+ /ntre p+"@nt 0i cer4 l+ud@nd 2aerul3 0i do>enind 0i 2p+"@ntul34 0i 2cerul3H. "u privire la adevr, cel ce ocup mijlocul s se c,eme sincer i mijlocul sinceritate. #eformarea de partea prea multului s se c,eme ludroenie i cel ce o posed ludros, cea de partea prea puinului ironie sau netiin prefcut, persoana s se numeasc ironic.2+ A'ocierile de "ai 'u' 'unt un pic ca" 1orate# cel care 'pune prea "ulte adev+ruri 'e nu"e0te l+ud+ro' Gpentru c+ exagereaz+ cu adev+rulHF Cel care 'pune prea puine adev+ruri
62 )&idem4 p. -- G1106&H. 63 )&idem4 p. -6 G110)aH. 6- )&idem4 p. -8 G110)aH.

3)

9ericirea la Ari'totel

'e nu"e0te ironicF G.e "ulte ori ironia poate 'pune "ai "ulte adev+ruri dec@t l+ud+ro0enia...H (ar cel 'incer e'te cel care 'pune adev+ruri nici "ulte4 nici puineF Adic+ cel care nu exagereaz+ cu adev+rul e 2'incer3F GC@nd /i ceri cuiva '+ 1ie 'incer4 de o&icei4 nu a'ta /i ceri J '+ 'e a'cund+ dup+ coad+ J ci toc"ai di"potriv+# '+ 'pun+ adev+rul p@n+ la cap+t4 at@t c@t e4 "ult4 puin 'au "i>lociuH. Iricu"4 e de'tul de ciudat+ 2deformarea de partea prea "ultului34 /n cazul adev+rului J /n c+utarea 0i /n co"unicarea lui4 oare e'te 2de l+udat3 adev+rul 'pu' doar pe >u"+tateF Iare nu tre&uie '+ c+ut+" "ereu 2adev+rul!adev+rat34 de'coperit 0i 'pu' c@t "ai corect 0i co"plet cu putin+F G,pre deo'e&ire de Ari'totel4 Anti'tene4 de exe"plu4 0tia '+ aprecieze cel puin unul din avanta>ele 2adev+rului 'pu' /n 1a+34 1+r+ ocoli0uri# Fii atent la ceea ce spun dumanii, cci, ei, cei dint'i, i descoper reelile.20H (ar cel care "inte4 av@nd o lip'+ total+ de adev+r4 cu" 'e nu"e0teF Ari'totel nu ne 'pune. .ar toat+ lu"ea G2/n a1ar+ de el3H 0tie# 2"incino'3 J 0i viciul lui /n0elareaA "inciuna. <irtutea opu'+ evident 'inceritatea J a 'pune adev+rul. <irtuile 'e opun viciilor J cu"p+tarea necu"p+t+rii4 dreptatea nedrept+ii etc.4 dar viciile nu au doar dou+ 1or"e Gopu'eH de "ani1e'tare4 ci ele pot lua nenu"+rate 1or"e J de exe"plu4 'unt nenu"+rate 1or"e de 2nedreptate3 care con'iderate4 de exe"plu4 din per'pectiva exager+rii4 pot exagera /n plu'4 /n "inu'4 dar pot exagera 0i /n "ediaA "+'ura pe care o 'u'in4 precu" 0i /n egalitate G/n 2"i>locul3 propu'H J de exe"plu4 prin r+'pl+tirea unui grup de "uncitori dup+ randa"entul lor "ediu 0i nu dup+ rezultatele 1iec+ruia Ga't1el4 cei care "unce'c "ai puin 'e vor &ucura c+ pri"e'c "ai "ult dec@t "erit+4 iar cei care "unce'c "ai "ult vor 1i nedrept+ii pri"ind "ai puin dec@t "erit+H. 2.14 Cu!ptarea 5n general i cu!ptarea ca !i0loc8 !edie ?n cazul cu"p+t+rii 0i necu"p+t+rii e aceea0i 'ituaie... .oar c+4 /n ace't caz 'pecial4 virtutea Gcu"p+t+riiH pare4 uneori4 "ult "ai u0or de acceptat ca 1iind o "edie /ntre un prea "ult 0i un prea puin... ?n cazul particular al cu"p+t+rii4 e'te uneori >u't+ identi1icarea ei cu o "edie. .ar ace't lucru nu e'te vala&il /ntotdeauna nici "+car /n cazul cu"p+t+rii J a 1i cu"p+tat G/n generalH /n'ea"n+ a 1ace o aciune cu "+'ura potrivit+ G"ai "ic+4 "ai "are 'au "i>locie4 dup+ cazH

65 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 1:6.

3:

Radu Lucian Alexandru

0i nu a alege "ereu 2doar "i>locul3 J o&'e'ia 2"i>locului34 dac+ e'te purtat+ pe'te tot4 nu "ai e'te cu"p+tare4 ci 'e tran'1or"+ /n necu"p+tare. Cre0eala pe care o 1ace deci Ari'totel e'te "ai /nt@i c+ el reduce cu"p+tarea la cu"p+tarea ca "edieA "i>loc Geli"in@nd din ea puinul 0i "ultul J care pot 1i 1or"e la 1el de legiti"e ale cu"p+t+rii J &ine/nele' /n circu"'tane potriviteH. Apoi4 /n al doilea r@nd4 el con1und+ o 1or"+ particular+ Gcu"p+tarea!"edieH a unei virtui Gcu"p+tareaH cu toate virtuile G1iecare cu 'peci1icul lorH. Adic+ el4 con0tient 'au incon0tient4 pare '+ con'idere orice 1or"+ de virtute ca o 1or"+ de cumptare$medie. .in acea't+ per'pectiv+ pute" chiar con'idera c+ di1eritele virtui pe care el le analizeaz+ /n -tica nicoma,ic 'e reduc de 1apt la una 'ingur+ J cea 'peci1ic+ cu"p+t+rii!"i>locii Giar de aici i 'e trag toate di1icult+ile /n analizarea coerent+ a celorlalte virtuiH. .e 1apt atunci c@nd a /"p+rit virtuile /n intelectuale 0i "orale el chiar a redu' virtuile "orale doar la dou+ relativ /nrudite# cu"p+tarea 0i d+rniciaA generozitatea. "ci cum s$a spus, darnic este cine mparte dup msura averii sale i la locul potrivit. "ine reete aici prin e*a erare e un risipitor.22 .+rnicia poate 1i 2ri'ipitoare3 'au 2zg@rcit+34 1+r+ /n'+ ca pentru acea'ta '+ /nceteze a "ai 1i d+rnicie. (ar redu'+ la o d+rnicie!cu"p+tat+ ea devine "ai "ult o cu"p+tare dec@t o d+rnicie. A't1el pute" vedea clar4 /n ace't caz4 cu" reduce Ari'totel4 de exe"plu4 virtutea d+rniciei la virtutea cu"p+t+rii!"edie4 pretinz@nd4 evident /n "od ne/nte"eiat4 c+ d+rnicia pentru a 1i d+rnicie ar tre&ui '+ 1ie cu"p+tat+!"i>lociu Gc@nd de 1apt 'ingura ei condiie e'te d+ruirea J de puin4 de "ediu4 de "ult 'au de c@t "ai "ult cu putin+ a ceea ce poi d+rui# vor&e &une4 '1aturi4 /nv++turi4 "unc+4 &ani4 'pri>in "aterial etc.H. Aceea0i tentativ+ de reducere la cu"p+tare!"i>locie o /ncearc+ el cu "ai toate virtuile pe care le analizeaz+ 0i a't1el el le condiioneaz+ ace'tora calitatea de virtui de tran'1or"area lor /n cu"p+tare de tip "i>locA "edie. La 1el /n'+ ca /n cazul d+rniciei 0i 'inceritatea4 de exe"plu4 r+"@ne 'inceritate4 chiar dac+ e puin+4 "i>locie 'au "ult+ J 1iind totu0i cu at@t "ai &un+ cu c@t e "ai adaptat+ circu"'tanelor Guneori e nevoie de "ai puin+4 alteori de "ai "ult+ 'inceritateH. Iricu"4 a 1i 'incer4 e /nainte de toate a 'pune adev+rul J 0i chiar dac+ ace't adev+r e 'pu' printr!o ironie 'au printr!o laud+4 'au doar printr!o con'tatare relativ nei"plicat+ e"oional4 tot
66 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 85 G1120&H.

-0

9ericirea la Ari'totel

adev+r r+"@ne4 iar aciunea prin care el e 'pu' tot 'inceritate 'e nu"e0te Gindi1erent de cantitatea eiH. Ari'totel 0i!a pu' /n'+ 0a&lonul cu"p+t+rii ca "edie 0i pe'te 'inceritate 0i a't1el vrea '+ o reduc+ doar la o 1or"+ de cu"p+tare!"i>locie. La 1el procedeaz+ 0i cu vite>iaA cura>ul 0i cu 2&l@ndeea3 J /ncearc+ pe c@t /i 't+ /n putin+ '+ le reduc+ ace'tora '1era lor legiti"+ de cuprindere 0i '+ le /nghe'uie /n 0a&lonul cu"p+t+rii!"i>locii. .ar e'te evident c+ vite>ia r+"@ne vite>ieA cura>4 chiar dac+ 'e con1runt+ cu un pericol "ai "are4 "ai "ic 'au doar cu unul "i>lociu 0i dac+ /n 1aa lor ea nu 'i"te 1ric+. Apoi4 &l@ndeea e'te evident c+ nu e o 1or"+ de "@nie G"edie 'au de alt 1elH 0i nici "@nia o 1or"+ de &l@ndee G&un+tateH... *rivirea tuturor virtuilor prin 2ochelarii colorai3 ai cu"p+t+rii!"i>locii de1or"eaz+ /nelegerea "ani1e't+rii lor reale. 2.1$ %reptatea i egalitatea Ari'totel ne 'pune c+ va fi drept cine ascult de le i i e prieten al e alitii24 .ceasta, ile alitatea sau ine alitatea, cuprinde orice nedreptate i e comun oricrei nedrepti.25 - alul este ns mijlocul ntre ceva prea mare i ceva prea mic dup proporia aritmetic.26 vident c+ 2egalul3 nu e'te 2"i>locul3 J el nu 'e a1l+ doar la "i>loc J c+ci 0i cele "ici pot 1i egale /ntre ele4 0i cele "ari pot 1i egale /ntre ele4 0i la 1el 0i cele "i>locii J vede" din nou aici o tentativ+ a lui Ari'totel de a reduce 0i dreptatea la cu"p+tare!"i>locie 1olo'ind "edierea 2egalit+ii3 redu'+ la "edie. (ar nedreptatea nu 'e reduce la ilegalitate 0i inegalitate. =ai /nt@i c+ pot 1i nedrept+i care nu /ncalc+ nici o lege4 de exe"plu4 pentru c+ nu e'te /nc+ o lege /n 'tatul re'pectiv pe care '+ o /ncalce J ace't lucru /n'+ nu /n'ea"n+ c+ ele nu 'unt nedrept+i. Apoi nedrept+ile 'e pot 1ace chiar prin inter"ediul legii J "ai preci' prin legi nedrepte4 caz /n care a nu re'pecta ace'te legi poate 1i un act de dreptate4 chiar dac+ el e pedep'it de lege Gcel care a'cult+ de o lege nedreapt+ nu e'te un o" dreptH. C@t de'pre egalitate J evident nici ea nu e tot una cu dreptatea J uneori e >u't+ egalitatea4 alteori e >u't+ inegalitatea.
68 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. :6 G112:&H. 6) )&idem. 6: )&idem4 p. 102 G1132aH.

-1

Radu Lucian Alexandru

2.1, 'legerea <or&ind de alegerea virtuoa'+ 2care ine "i>loculA "edia3 Ari'totel ne 'pune c+ 1ijlocul este cel ntre un ,a&itus reit din dou puncte de vedere, cel al e*a errii i cel al lipsei; ea mai este ns mijloc i ntruc't sete i ale e n afecte i aciuni mijlocul, pe c'nd reelile n aceast privin stau n faptul c msura dreapt nu e atins sau e ntrecut.47 Iare alegerea de care vor&e0te Ari'totel g+'e0te "i>locul /n interiorul unuia 0i aceluia0i a1ect Gcu" pare c+ zice "ai 'u' c@nd 'pune c+ virtutea 2alege n a1ecte3H 'au /n 2"i>loculA "edia3 unor a1ecteA e"oii di'tincte Gadic+ alege 2n a1ecte3 'au 2ntre a1ecte3HF .ac+ alege 2/n a1ecte34 adic+ /n interiorul4 '+ zice"4 al a1ectelorA e"oiilor 'peci1ice 2viciilor3 Gca de exe"plu# "@nie4 1ric+4 invidie4 gelozie4 ur+4 tri'tee4 rea!voin+H4 nu va g+'i /n ele dec@t tot un viciu Gindi1erent c+ 'e uit+ la extre"ele 'au la "i>locul lorH4 iar /n interiorul a1ectelorA e"oiilor 'peci1ice virtuilor Gca de exe"plu# cal"4 &l@ndee4 cura>4 &un+tate4 iu&ire4 &ucurie4 drago'te4 "il+H4 /n "od 'i"ilar4 nu va g+'i de ale' dec@t "ani1e't+ri e"oionale ale virtuii Gexpri"ate cu o "ai "are 'au "ai "ic+ intensitateH. (ar c@nd alege 2ntre a1ecteA e"oii3 are de ale' /ntre cele 'peci1ice viciilor 0i re'pectiv cele 'peci1ice virtuilor Gindi1erent de intensitatea lor de "ani1e'tareH. .ac+ a1ectul a&ordat 'u& per'pectiva unui prea "ult4 prea puin 'au a ceva "ediu e'te4 de exe"plu4 2tea"a34 "i>locul lui nu poate 1i dec@t tot o 1or"+ de tea"+. (ar a 'u'ine c+ vite>ia e'te o 1or"+ de tea"+A 1ric+ e'te a nu /nelege c+ vite>iaA cura>ul e'te un cu totul alt a1ect dec@t tea"aA 1rica4 di'tinct 0i opu' ace'tuia Gprin "ani1e'tare a1ectiv+ 'peci1ic+ 0i prin e1ecte 'peci1iceH. ,au dac+ a1ectul 2"+'urat3 e'te "@nia4 "i>locul ei nu poate 1i dec@t tot o 1or"+ de "@nie. A 'u'ine c+ 2&l@ndeea3 e o 1or"+ a a1ectului nu"it 2"@nie3 e'te a nu G"aiH 0ti de'pre ce vor&e0ti. .ac+ a1ectul 2"+'urat3 e'te 2'inceritatea3 Gro'tirea adev+ruluiH4 extre"ele lui nu pot 1i dec@t 1or"e ale 'incerit+ii J deci 0i cele propu'e de Ari'totel4 adic+ 2l+ud+ro0enia3 G*rea 'incerF *rea "ult adev+rFH 0i 2ironia3 G*rea puin 'incerF *rea puin adev+rFH ar tre&ui '+ 1ie tot 1or"e ale a1ectului 'peci1ic 'incerit+ii J una tre&uind '+ 1ie 'inceritatea "axi"+ G2l+ud+ro0enia3H 0i cealalt+ 'inceritatea "ini"+ G2ironia3H4 iar la "i>loc 't@nd nu 2'inceritatea!pur!0i!'i"plu34 ci 'inceritatea!"edie. .eci dac+ 2'inceritatea3 /n general e o
80 )&idem4 p. -- G1108aH.

-2

9ericirea la Ari'totel

1or"+ de virtute4 atunci toate 1or"ele ei de "ani1e'tare Gtoate 1or"ele de 'inceritateH 'unt virtui 0i nu vicii. <iciul e'te doar a nu 1i 'incer4 a "ini4 a /n0ela. *rea "ult+ 'inceritate are /n'+ nu"ele de naivitate 0i inocen+ Gprecu" cea 'peci1ic+ copiilorH 0i nicidecu" 2l+ud+ro0enie3 Gcare dup+ cu" 0ti" e'te "ai prieten+ cu "inciuna dec@t cu adev+rul J prin exagerarea "eritelor proprii 0i prin prezentarea lor necon1or"+ cu realitatea 0i adev+rulH J adic+ 2l+ud+ro0enia3 nu e'te chiar o 1or"+ de 2'inceritate3. (ar ironia e'te o 1or"+ u0oar+ de &at>ocur+ nu de 2'inceritate3 Gdec@t4 poate4 dac+ e o 2&at>ocur+ 'incer+3...H. Tot a0a4 dac+ a1ectul 2"+'urat3 e'te 2d+rniciaA generozitatea34 extre"ele ace'tui a1ect nu pot 1i dec@t tot 1or"e de generozitate G"ai "ult+ generozitate 'au "ai puin+ generozitateH. .ar a 'u'ine c+ a1ectul 'peci1ic 2zg@rceniei3 Gavariiei4 lipsei de enero%itateH e tot una cu a1ectul 'peci1ic 2generozit+ii3 e'te a "erge un pic prea departe4 iar a1ectul 'peci1ic ri'ipiriiA /"pr+0tierii nechi&zuite nu 'e 'uprapune dec@t /nt@"pl+tor pe'te a d+rui altora G1iind "ai 'peci1ic ur"+ririi necontrolate a po1telor 0i pati"ilor propriiH. .eci dac+ alegerea e'te de 1+cut /n interiorul unuia 0i aceluia0i a1ect Gcu" 'ugereaz+ pe alocuri Ari'totelH4 a1ectele 'peci1ice virtuilor vor r+"@ne virtuoa'e indi1erent de extre"ele 'au "edia lor de "ani1e'tare J iar /n a1ectele Ge"oiileH 'peci1ice viciilor nu vor putea 1i g+'ite Gnici /n "edie4 nici la extre"eH a'pecte virtuoa'e. .oar cel care are tendina '+ con1unde a1ectele Ge"oiileA 'enti"enteleH unele cu altele G0i '+ treac+ oarecu" 2alandala3 de la una la altaH poate identi1ica 2virtutea3 cu alegerea unui 2"i>loc3 dintr!un a1ect Ge"oieH oarecare G"ai ale' dac+ a1ectul re'pectiv e'te unul 'peci1ic viciilorH. Adic+# 1ie alegerea 'e 1ace /n interiorului aceluia0i a1ect4 legat4 de exe"plu4 de un viciu Gprecu" 1ric+4 "@nie4 tri'tee4 l+co"ie4 ne'inceritate etc.H4 re'pectiv de o virtute Gde exe"plu# cura>4 cal"4 &ucurie4 cu"p+tare4 'inceritate etc.H 0i a't1el 'e alege un viciu "i>lociu 0i o virtute "i>locie4 1ie alegerea 'e 1ace /ntre a1ecte di1erite G'peci1ice4 pe de o parte virtuilor4 pe de alt+ parte viciilor J adic+4 de exe"plu4 /ntre 1ric+ 0i cura>4 /ntre "@nie 0i cal"4 /ntre l+co"ie 0i cu"p+tare4 /ntre ne'inceritate 0i 'inceritateH 0i atunci 'e alege unul din ele i nu media lor Gnu a1ectul care e'te a'ociat /n acela0i ti"p 0i cu virtutea4 0i cu viciul J adic+ ceva care e'te /n acela0i ti"p 0i 'u& acela0i raport 20i pl+cere4 0i durere34 20i 'u1erin+4 0i 1ericire34 adic+ la 2"i>loc3 /ntre ele J pentru c+ un a't1el de 2a1ect "ixt3 /n care 'unt /"pletite 'pre con1uzie total+4 /n acela0i ti"p 0i 'u& acela0i raport4 dou+ a1ecte
-3

Radu Lucian Alexandru

di'tincte 0i opu'e4 /nt@lnite undeva 2la "i>loc34 nu exi't+H J 0i oricu"4 nu acea'ta e'te natura virtuii G'+ 1ie /n'oit+ de a1ecteA e"oii a"e'tecate /n degringolad+4 1+r+ di'tincie /ntre cele 2pl+cute3 0i cele 2dureroa'e3H. Ari'totel nu e'te deci 1oarte clar /n ce prive0te natura ace'tei alegeri Gdin interiorul unui a1ect 0iA 'au /ntre a1ecte di'tincteH. .e0i uneori ne 'pune c+ alegerea /n interiorul aceluia0i a1ect Gde exe"plu4 cel 'peci1ic cu"p+t+rii 'au vite>iei4 'au cele 'peci1ice pentru r+utate4 neru0inare 0i invidie J con1or" -tica nicoma,ic, 1174aH4 /n ce prive0te "ai "ultul4 "ai puinul 0i "i>locul lui4 nu e'te po'i&il+ G1iind /n'+ evident c+ acea't+ alegere e'te nu doar po'i&il+4 ci chiar 1oarte r+'p@ndit+ /n r@ndul celor ce caut+ 0i aleg intensitatea a1ectelorA e"oiilor pe care vor '+ le 'i"t+H4 alteori practic+ el /n'u0i acea't+ alegere Gde exe"plu4 /n ce prive0te 2"@nia34 2'inceritatea Gro'tirea adev+ruluiH3 0i 2tea"a3 cu "ai "ultul4 "ai puinul 0i "edia lorH. (ar /n ceea ce prive0te alegerea ntre a1ecte di'tincte el o practic+ uneori 0i pe acea'ta J dar de o "anier+ de'tul de con1uz+ 0i de /ncurcat+. A't1el uneori el co"par+ inten'it+ile di1erite ale unui a1ect /ntre ele 'au cu o anu"it+ inten'itate a altui a1ect4 ca '+ aleag+ Guneori dup+ &unul lui placH 1ie pe un al doilea a1ect Gdec@t cel /n interiorul c+ruia are loc variaia cantitativ+H4 1ie pe unul din cele dou+ co"parate relativ ar&itrar G/n ceea ce prive0te inten'it+ile lor 'peci1iceH4 1ie pe un al treilea a1ect di'tinct de ele Gadic+ 1ie 2co"par+ c@teva pere G"ai "ari4 "ai "iciH /ntre ele 0i apoi alege un "+r34 1ie 2co"par+ c@teva pere cu un "+r 0i alege "+rul34 1ie 2co"par+ "erele cu perele 0i alege prunele3H. .e exe"plu4 co"par+ 2zg@rcenia3 cu 2ri'ipa3 doar ca '+ aleag+ 2d+rnicia3... 'au co"par+ a1ectele 'peci1ice 2l+ud+ro0eniei3 cu cele 'peci1ice 2ironiei3 doar ca '+ aleag+ 2'inceritatea34 'au co"par+ 2cal"ul3 Glip'a de "@nieH cu 21uria3 0i alege 2&l@ndeea3 G'au 21rica3 cu 2/ncrederea3 0i alege 2vite>ia3H... A't1el el 2calculeaz+3 uneori tot 1elul de 2"edii3 /ntre 2"ere4 pere 0i prune3 0i 'e laud+ apoi c+ a g+'it "edia 2"erelor3... 7neori deci4 alegerea lui Ari'totel nu e'te /ntre un "ai "ult4 "ai puin 0i o "edie a ceva anu"e GTH J ci ea e'te /ntre un "ai "ult a ceva GMH4 un "ai puin al altceva GEH 0i eventual o "edie a unui al treilea lucru GTH J de exe"plu4 un "ai "ult al actului de a GteH l+uda Gl+ud+ro0eniaH4 un "ai puin al actului de a &at>ocori GironiaH 0i o "edie a actului de a 'pune adev+rul G2"+'urat+3 0i alea'+ /n "od 2'incer!"ediu34 1+r+ a 2exagera cu adev+rul3H 'au4 de exe"plu4 'e pune 2/n &alan+3 un "ai "ult al actului de a te "@nia G1uriaH cu actul

--

9ericirea la Ari'totel

de a 1i cal"A lini0titA relaxat Glip'it de "@nieH 0i cu a avea &un+tate Gc+ldur+ 'u1letea'c+4 &l@ndeeH. 2<irtutea3 nu alege "i>locul di1eritelor grupulee de a1ecte 'au "i>locul 2gr+"ezii3 a1ectelor Glocul unde 'e 'tr@ng 2a1ectele de "i>loc3H. a atrage prin "ani1e'tarea 'a acele a1ecte 'peci1ice 2't+riiA 'enzaiei de &ine3 Gpl+cerii4 1ericirii 0i 2't+rii de ar"onieA nor"alitate3 Gde relaxare4 de lini0te4 de "ulu"ire...HH opu'e acelor a1ecteA e"oii care 'e /n'oe'c cu durerea 0i cu 'u1erina Gagitaia4 nelini0tea4 'tre'ul4 1r+"@ntarea etc.H4 adic+ evit+ extre"a r+ului GviciuluiH 0i caut+ extre"a &inelui GvirtuiiH 0i nu ur"+re0te nicidecu" vreo 2"edieA "i>loc3 nici /ntre ace'te extre"e4 nici /ntre a1ectele lor 'peci1ice4 nici /n cadrul a1ectelor 'peci1ice viciului 0i nici "+car /n cadrul celor 'peci1ice virtuii G/n cadrul c+rora uneori poate alege 2"i>locul34 iar alteori 2extre"ele3H. A alege "+'ura dreapt+A >u't+ nu e tot una cu a alege "i>loculA "edia. 7na e una 0i alta e alta. =+'ura >u't+ poate 1i o "edie4 dar la 1el de &ine ea poate 1i 0i o "+'ur+ "axi"+ Gextre"+4 2exagerat+3H J 0i a't1el nu "ai poate 1i /ntrecut+ J 'au alteori poate 1i o 2"+'ur+ "ini"+3 J care alege puinul J 'au chiar o 2"+'ur+3 care alege lip'a a ceva anu"e Gde exe"plu4 a viciuluiH. (ar ha&itu'!ul 'peci1ic cu"p+t+riiA 'incerit+iiA cura>ului nu e tot una cu ha&itu'!ul G1elul de a 1iH 'peci1ic necu"p+t+riiA "inciuniiA 1ricii ca '+ 'e poat+ 'pune c+ ele a"@ndou+ 'unt extre"e ale unuia 0i aceluia0i ha&itu' G1el de a 1iH4 cel puin nu /n acela0i ti"p 0i 'u& acela0i raport J 0i chiar dac+ /n ha&itu'ul!virtute 'au /n ha&itu'ul!viciu e'te un "ai "ult4 un "i>loc 0i un "ai puin4 acea'ta nu /n'ea"n+ c+ datorit+ ace'tei "ani1e't+ri cantitative varia&ile ele /0i 'chi"&+ calitatea lor 'peci1ic+ de virtute 'au viciu. GA co"para calitatea unui ha&itu' G1el de a 1iH J adic+ a virtuii J cu cantitile 'peci1ice unui alt ha&itu' J adic+ viciului Gcu "ai "ultul4 "ai puinul 'au "edia luiH J e doar 2a co"para "ere cu pere3...H 2.1. Puinul i lipsa .e "ulte ori Ari'totel con1und+ 2puinul3 cu 2lip'a3. =edia lui pare a 1i calculat+ /ntre "ai puin 0i "ai "ult4 dar de 1apt4 de "ulte ori4 2"ai puinul3 a1ectului 2T34 teoretic propu' ca reper pentru calculul "ediei4 di'pare 1iind /nlocuit cu lipsa a1ectului 2T3 Gcu un alt a1ectH 1+c@nd a't1el calculul 2"edieiA "i>locului3 i"po'i&il de e1ectuat. ca 0i cu" pentru a a1la unde e 2"i>locul unui dru"3 Ari'totel ia ca reper4 pe de o parte4 2"arginea lui din 't@nga3 0i4 pe de alt+ parte4 2lip'a dru"ului3 J altceva dec@t dru"ul cu pricina J de
-5

Radu Lucian Alexandru

exe"plu4 un alt dru" din dep+rtate con'iderat relativ aleator 1ie /n ce prive0te "arginea 'a 't@ng+4 1ie cea dreapt+4 1ie /n leg+tur+ cu linia lui de "i>loc. Adic+ el 'ta&ile0te 2"i>locul unui dru"3 1+r+ a ine 'ea"a nici de 2"arginea lui dreapt+3 0i nici de 2"i>locul3 'ituat /ntre 2"arginile3 'ale J rezult@nd a't1el o 2"edieA "i>loc3 /ntre 2"arginea 't@ng+ a unui dru"3 0i un alt 2dru"3 luat /n calcul J adic+4 ceva care ne 'coate cu totul de pe dru"ul 2"+'urat3 0i ne tri"ite /n "i>locul c@"pului 2'+ &ate" c@"pii3... Lip'a a ceva G"@nie4 ru0ine4 'inceritateH nu e deci acela0i lucru cu prezena acelui ceva /ntr!o cantitate Gcu o inten'itateH c@t de "ic+ J lip'a "@niei nu e "@nie4 lip'a ru0inii nu e ru0ine4 lip'a 'incerit+ii nu e 'inceritate J lip'a unui a1ectA e"oie nu e o 1or"+ a acelui a1ect4 ci e un alt a1ect Gc@nd un a1ect di'pare Glip'e0teH un altul /i ia loculH. A't1el 2"ai puinul3 'au 2"ai "ultul3 dintr!un a1ect 'peci1ic viciului nu e un a1ect 'peci1ic virtuii Gace'tea 'e exclud unele pe alteleH 0i nici a1ectul Ge"oiaA 'enti"entulH care /n'oe0te 2puinul3 'au 2"ai "ultul3 "ani1e't+rii unei virtui nu e'te un a1ect 'peci1ic unui viciu. 2.11 'legerea !oral i virtuositatea Alegerea "oral+ de &a% Gcea 'peci1ic+ alegerii /ntre virtute 0i viciuH nu 'e 1ace deci /ntre inten'it+i Gcantit+iH 'peci1ice unuia i aceluiai a1ect Ge"oieA 'enti"entH4 ci /ntre a1ecte diferite i opuse /n ceea ce prive0te relaia lor cu pl+cereaA 1ericirea Gunele Gcele 'peci1ice virtuiiH 'e grupeaz+ /n >urul pl+ceriiA 1ericiriiA 2't+rii de ar"onieA nor"alitate34 iar celelalte Gcore'punz+toare viciilorH /n >urul dureriiA 'u1erineiH. (ar dup+ ce 'e 1ace alegerea "oral+ de &az+ Gprincipal+H 'e poate 1ace 0i alegerea "oral+ secundar care con't+ /n a alege inten'itatea G2cantitatea3H cu care 'e va "ani1e'ta o virtute 'au alta. Ari'totel vrea deci '+ lege virtuositatea unui a1ect Gcalitatea lui de a 'e /n'oi cu virtuteaH de inten'itatea "ani1e't+rii lui Gde cantitatea ace'tuia J "ult4 puin4 "ediuH 1+r+ /n'+ a 'e'iza c+ acea'ta nu depinde de "ani1e't+rile 'ale cantitative Gla 1el cu" un o" r+"@ne o"4 chiar dac+ e 2'cund34 2"ediu3 'au 2/nalt3H4 ci doar de p+'trarea calit+iiA e'enei 'ale 'peci1ice G"edia /n+li"ii u"ane e'te la 1el de 2u"an+3 ca 0i extre"ele pe &aza c+reia e'te ea calculat+H. l vrea deci '+ lege virtuo'itatea unui a1ect GA unei e"oiiH doar de inten'itatea "edie a "ani1e't+rii lui GA eiH 2cantitative3 1+r+ a o&'erva c+ acea'ta e'te la 1el de 'peci1ic+ G/n e'ena ei calitativ+H 0i extre"elor ei de "ani1e'tare.
-6

9ericirea la Ari'totel

A1ectele 'peci1ice viciului 'unt deci alte a1ecte dec@t cele 'peci1ice virtuii 0i chiar dac+ /n 1iecare caz ele au o pla>+ "ai "are 'au "ai "ic+ de variaie a inten'it+ii lor4 acea't+ variaie G2cantitativ+3H nu le 'chi"&+ 2calitatea3 lor 'peci1ic+. Iricine poate vedea la o analiz+ "ai atent+ a lor c+ ele 'unt di'tincte 0i opu'e Gca ziua 0i noaptea4 ca lu"ina 0i /ntunericul4 ca pl+cerea 0i durereaH4 iar identitatea lor e'enial+ nu e'te "odi1icat+ de variaia inten'it+ii lor interioare 0i nu e legat+ de vreo "edie a ace'tei inten'it+i Gla 1el cu" ziua!lu"in+ e'te zi 0i di"ineaa4 0i la a"iaz+4 0i dup+!a"iaza 0i la 1el cu" noaptea e'te noapte 0i i"ediat dup+ ce 'e /ntunec+4 0i la "iezul nopii4 0i /nainte de apropierea r+'+ritului 'oareluiH. =i>locul propu' ca 1iind definitoriu pentru de1inirea Gcalit+iiA identit+iiA e'eneiH virtuii de c+tre Ari'totel e'te deci doar un "i>loc identitar 1ictiv Giluzoriu4 i"aginarH J el nu e de g+'it nici /n "i>locul unui a1ect 'peci1ic virtuii4 nici /n cel 'peci1ic viciului J 0i nici /n "i>locul 'au "edia o&inut+ prin 2"+'urarea3 "ini"elor4 "axi"elor G0i "ediilorH unor a1ecte di'tincte Gadic+ nici n a1ecte 0i nici ntre a1ecteH J identitatea virtuii 'e de1ine0te Gprintre alteleH prin "ani1e'tarea Gpuin+4 "edie 'au "ult+H 'peci1ic+ a1ectului virtuii con'iderat /n /ntregul '+u caracteri'tic 0i ace'tei identit+i i 'e opune cea 'peci1ic+ viciului Gcu variaiile 'ale core'punz+toareH. Alegerea dintre virtute 0i viciu G/n an'a"&lul eiH nu i"plic+ deci nici GdoarH o "edie a virtuii Go virtute!"edieH4 nici GdoarH o "edie a viciului Gun viciu!de!"i>locH4 nici o "edie /ntre virtute 0i viciu Go virtute!viciuH 0i nici o "edie /ntre ceva care nu e'te nici virtute 0i nici viciu J ea i"plic+ doar con'iderarea opoziiei 2naturale3 exi'tente /ntre cele dou+4 a e1ectelor G'enzitive4 a1ective4 raionale4 acionale4 'ocietale etc.H opu'e cu care ele 'e /n'oe'c 0i alegerea /ntre ace'te e1ecte J 'peci1ice prezenei virtuii 0i lip'ei viciului G/n leg+tur+ cu a'pectul "oral luat /n calcul la un "o"ent datH4 re'pectiv prezenei viciului 0i a&'enei virtuii. 2.12 Cul!ea !i0locie8 !edie *rin ur"are4 2virtutea3 nu e'te un 2"i>locA "edie3 nici dup+ 2'u&'tana3 ei Gidentitar+H 0i nici dup+ 2conceptul3 ei. Cuv@ntul grec DQRST GareteH 'e traduce prin virtute Gav@nd 0i 'en'ul de &un+tate4 excelen+4 &+r&+ie4 vite>ie4 eroi'"4 valoare4 caracter4 reputaie4 glorie4 1ai"+H. Cuv@ntul virtute Gcare potrivit . T poate avea 'en'uri precu" cele de calitate, perfeciune, for moral, idealism eticH provine din lat. virtus J virtute4 calitate4 valoare4
-8

Radu Lucian Alexandru

"erit4 cin'te4 &+r&+ie4 vite>ie J care vine de la r+d+cina lat. vir J &r&at, erou, lupttor J 0i a't1el 'e poate vedea li"pede c+ 2"i>locul3 0i 2"edia3 nu 'e /ncadreaz+ prea u0or /n 2conceptul3 virtuii G2grece0ti34 2ro"@ne0ti3 0i 2latine3H. Ari'totel /n'+ avea o 2virtute3 a lui la care inea 1oarte "ult J 2virtutea!de!"i>loc3# #e aceea virtutea este mijloc dup su&stana ei i dup conceptul ei esenial; ntruc't ea este ns lucrul cel mai &un i sv'rete toate &ine, ea este o culme.41 2Cul"ea!adev+rat+3 nu e'te un "i>loc 'au o "edie. a nu are dea'upra ei un 2"ai "ult3 dec@t ea4 c+ dac+ ar avea4 nu ar "ai 1i o 2cul"e3 J iar 2cul"ea "i>locie3 nu e chiar o cul"e Gcel puin nu /n raport cu un 2"ai "ult3 dec@t eaH. *rin de1iniie 2"ai "ultul3 e'te prin' /n noiunea de cul"e 0i de aceea "edia GA "i>loculH 0i cul"ea de cele "ai "ulte ori 'e exclud reciproc4 iar c@nd 'e /nt@lne'c nu rezult+ dec@t o 2cul"e "edie3 G"ediocr+H /ntrecut+ cu "ult de 2cul"ile extre"e3 Gadev+ratele cul"iH J de exe"plu4 cul"ea "untelui e'te o extre"+4 nu un "i>loc J ea nu e 'ituat+ la "i>locul "untelui4 ci /n punctul lui cel "ai /nalt J adic+ unde el are cea "ai "are GA 2"ult+3H /n+li"e Giar 2cul"ea!"i>locie3 J cul"ea a1lat+ la "i>locul /n+li"ii unui "unte nu e'te cul"ea lui cea "ai /nalt+4 nu e de'+v@r0ireaA apogeulA /n+li"ea 'a "axi"+ Gadic+ 2virtutea3 'a "axi"+H4 ci doar o 2cul"e "ediocr+3 a 'aH. Cul"ea4 v@r1ul4 apogeul Gpunctul cul"inat J a1lat la nivelul "axi"alH e'te un 2ma*im3 Gun cel "ai "ultH 0i nu o "edie 'au un "i>loc Gnici "ult4 nici puinH. 2Cul"ea cul"ilor3 e a't1el 1aptul c+ 2cul"ea3 lui Ari'totel nu e'te 2cul"ea cul"ilor3 J adic+ cul"ea!cul"e!pe!&une Gv@r1ul J partea cea "ai /nalt+ a unui "unte 'au dealH4 ci e'te doar una din 2cul"ile3 de pe la "i>locul dealuluiA "untelui Gadic+ 2cul"ea!"ediocrit+ii3 cu 2virtutea3 ei a1erent+H...

81 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. -- G1108aH.

-)

9ericirea la Ari'totel

3. $%efericiii& lui #ristotel 3.1 Copiii *ornind de la reducerea gr+&it+ a 21ericirii3 0i 2virtuii3 doar la '1era 2cet+eanului3 'peci1ic unor cet+i grece0ti antice G2cel care e'te >urat 0i "e"&ru al adun+rii pu&lice3H Ari'totel 1ace apoi tot 1elul de a1ir"aii pripite4 ca de exe"plu# .rta politic n$are nici o strduin mai mare dec't de a pune pe ceteni n posesia unor anumite nsuiri; anume de a$i face virtuoi i capa&ili i dispui s fptuiasc &inele. :;< Li din aceeai cau% nici copilul nu este fericit, deoarece din pricina v'rstei el nc nu este n stare s fie activ n modul amintit, iar dac uneori copiii sunt numii totui aa, aceasta se spune n ndejdea c ei vor deveni n urm. "ci pentru fericire se cere, cum s$a spus, virtute perfect i o via plin.4! .eoarece nu doar 2cet+enii3 vizai de Ari'totel 'unt locuitorii unui 'tat4 2arta politic+3 Ga conducerii 2poli'ului3 ca /ntregH tre&uie '+ ai&+ gri>+ '+ /nde"ne Gprin legi 0i prin alte "i>loaceH toi locuitorii ei la 1+ptuirea &inelui J deci inclu'iv pe copii 0i "ai ale' pe copii4 pentru c+ oa"enii /0i 1or"eaz+ Gprin 2/nv++tur+3 0i 2o&i0nuin+3H anu"ite deprinderi virtuoa'e 'au vicioa'e4 dup+ caz4 "ai ale' /n ti"pul copil+riei 0i adole'cenei. .e aceea4 a zice c+ un copil nu poate avea o activitate virtuoa'+ 'au c+ el nu poate 1ace &inele e'te doar a nu /nelege prea &ine natura ace'tor realit+i J e doar a nu ine 'ea"a de 1aptul c+ pentru 1iecare v@r't+ a o"ului exi't+ o anu"it+ 2via+ plin+3 'peci1ic+4 cu 2virtuile3 ei a1erente. Li apoi dac+ nici copiii nu au voie '+ 1ie 1ericii dec@t a0a 2ver&al3 0i 2/n n+de>dea c+ vor 1i 1ericii c@nd vor cre0te "ari3 J ne pute" /ntre&a4 pe &un+ dreptate4 dac+4 dup+ 2de1iniiile3 lui Ari'totel4 e'te cineva 1ericitF *entru c+ cine dintre oa"eni 'e poate l+uda c+ deine o 2virtute per1ect+3F G?n a1ar+ de vreun 21ericit3 care nu prea 0tie pe ce lu"e tr+ie0te.H .iogene' ne pove'te0te de'pre *ittaco' c+# Nnui foceean care spunea c tre&uie s cutm un om vrednic i adres aceste cuvinte/ #ac$l caui cu prea mult rij, nu$l vei si niciodat.4( *oate c+ Ari'totel ar 1i putut '+ /nvee4 de la *ittaco'4 c+ cel ce caut+ 2o"ul virtuo'A 1ericitA &un3 G2o"ul vrednic3H cu 2prea "ult+ gri>+34 nu!l va g+'i niciodat+...
82 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 30 G10::& J 1100aH. 83 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. )1.

-:

Radu Lucian Alexandru

<iaa nu e'te non!'top 2plin+ de 1ericire3 0i nici nu tre&uie '+ 1ie J adic+4 1ericirea e'te Gca 0i pl+cereaH o 'tare te"porar+ a p'ihicului Glegat+ de /"plinirea Gar"onioa'+H te"porar+ G0i uneori parial+H a unor dorine 'au nevoi4 re'pectiv de adaptarea corect+ la 'chi"&+rile inerente exi'teneiH4 dar ace't lucru nu o 1ace4 cu ni"ic4 "ai puin de"n+ de a 1i nu"it+ 21ericire3 J la 1el cu" o pl+cere care apare doar din c@nd /n c@nd r+"@ne pl+cere4 chiar dac+ nu e'te continu+ 0i nici 2plin+3 Gtoat+ pl+cerea po'i&il+H. La 1el cu" o pl+cere e'te pl+cere4 chiar dac+ nu e'te 2pl+cerea per1ect+3 Gorice ar "ai 1i 0i acea'taH4 tot a0a4 o 'tare de 1ericire oarecare Ga copiilor4 1e"eilor 'au 'clavilor etc.H e'te o 'tare de 1ericire4 chiar dac+ nu e 21ericirea per1ect+3 0i nici nu e legat+ de 2virtutea per1ect+3 Gorice ar "ai 1i 0i eaH4 ci doar de o virtute oarecare J 0i chiar dac+ nu e legat+ de 2&inele a&'olut Gper1ectH34 ci doar de un &ine oarecare. Gs numim fericit pe acela care e activ n conformitate cu virtutea desv'rit i e n acelai timp &ine n%estrat cu &unuri e*terioare i aceasta nu numai un timp scurt, ci o via ntrea plin.4+H 9ericit e'te cel care e 1ericit J la un "o"ent dat4 dintr!un anu"it punct de vedere J 0i nu cel care nu e'te niciodat 2ne1ericit34 'u& o 1or"+ 'au alta Gnu cel 2care e'te 1ericit non'top34 din orice punct de vedereH4 la 1el cu" '+tul e'te cel care '!a '+turat4 la un "o"ent dat4 hr+nindu!'e cu ceva anu"e 0i nu cel care nu e'te niciodat 1l+"@nd Gnu cel care e'te '+tul4 /n raport cu orice tip de hran+4 tot ti"pul J nu cel 2care e'te '+tul non'top3 J care nu are4 nu a avut 0i nu va avea niciodat+ 'enzaia de 1oa"e...H... 0i la 1el cu" /"plinit e'te cel care e'te /"plinit la un "o"ent dat /n ceva anu"e 0i nu cel care e'te /"plinit4 /n toate /"plinirile i"agina&ile4 tot ti"pul... 0i la 1el cu" un pahar plin e'te paharul care e'te plin la un "o"ent dat cu ceva anu"e 0i nu paharul care e'te plin tot ti"pul cu a&'olut orice 'e poate turna /ntr!un pahar... Be'e'izarea caracterului te"porar Gre'pectiv4 relativH al 1ericirii GA pl+ceriiH nu poate '+ duc+ dec@t la o /nelegere total eronat+ a rolului ei /n 1uncionarea /ntregului exi'tenial u"an.

8- Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 32 G1101aH.

50

9ericirea la Ari'totel

3.2 9lu!eii" c6e#lii i 0uctorii Fericirea nu st deci n distracii, nu n joc i lum. .r fi doar a&surd dac menirea noastr ultim ar fi joc i lum i dac neca%ul i suferina unei viei ntre i ar avea ca int numai jocul.40 Be/nelegerea naturii 1ericirii Gcaracterului ei te"porar4 relativ 0i parialH 0i ridicarea ei /ntr!o zon+ a&'tract+4 ca 1iind 'ingurul lucru 2de dorit /n 'ine34 /l 1ace pe Ari'totel '+ nu "ai vad+ nici "+car evidena i"ediat+. 1ie 1ericii /n circu"'tane 'peci1ice. 9ericirea nu vine doar din >oc 0i di'tracie4 dar ace'tea 'unt o 'ur'+ i"portant+ pentru 1ericire 0i ar 1i a&'urd ca viaa '+ nu ai&+ printre intele 'ale Gal+turi de "ulte alteleH >ocul4 glu"a 0i di'tracia. Lui Ari'totel nu!i place /n'+ di'tracia4 ci doar "unca 'erioa'+ Gnu e capa&il '+ vad+ >oaca din "unc+ 0i di'traciile ei 'peci1ice J de0i chiar 0i pe vre"ea lui "unca unora Gdra"aturgi4 actori4 "uzicani4 poei etc.H con'ta /n a!i di'tra pe aliiH# Li mai pare c viaa fericit e o via virtuoas. .ceasta ns este o via de munc serioas, nu de joc vesel. Serio%itatea o numim doar mai &un dec't luma i veselia; i activitatea prii mai &une i a omului mai &un, o numim totdeauna de asemenea serioas.42 ?n general vor&ind 2'eriozitatea3 nu e "ai 2&un+3 dec@t 2ve'elia3 0i nici 2ve'elia3 dec@t 2'eriozitatea3 Gde0i /n particular4 /n 1uncie de ti"p 0i context4 una poate 1i "ai 2&un+3 dec@t alta4 din anu"ite puncte de vedere 'peci1iceH J 1iecare din ele /0i au locul lor &ine 'ta&ilit /n cadrul "ani1e't+rilor atitudinale caracteri'tice vieii u"ane 0i /ntre ele e &ine '+ 'e in'tituie "ereu un echili&ru dina"ic c@t "ai ar"onio'. Apoi de ce nu ar 1i po'i&il+ 2"unca ve'el+3 0i 2ve'elia "uncitoare3F A 1i tot "ereu 2'erio'3 0i a nu 0ti ce e >oaca4 glu"a 0i ve'elia e "ai degra&+ o reet+ pentru ne1ericire dec@t pentru 1ericire. A exclude ve'elia4 &ucuria4 &una!di'poziie dintre e1ectele 2virtuii3 /n'ea"n+ doar a nu o cunoa0te cu adev+rat pe acea'ta... clar c+ viaa nu con't+ doar din >oc4 di'tracie 0i glu"+4 dar ace'ta nu e un "otiv pentru ca cei care 'e >oac+4 glu"e'c 0i 'e di'treaz+ '+ nu

85 )&idem4 p. 20: G1186&H. 86 )&idem4 G1188aH.

51

Radu Lucian Alexandru

3.3 &e!eile .up+ Ari'totel 1e"eia tre&uie '+ 'e 'upun+ &+r&atului4 1iindc+ ace'ta e "ai tare dec@t ea# .poi, masculul fa de femel este mai puternic, iar cealalt mai plp'nd; cel dint'i domin, cealalt se supune.44 Apoi ea tre&uie '+ 'e 'upun+4 1iindc+ e ca" pro'tu+ '+r"ana 0i are g@ndirea un pic ca" 2indeci'+3# "ci sclavul n$are deloc puterea de a judeca, femeia o are, ns nedecis, copilul de asemenea, ns imperfect.45 NOP 9ot aa stau lucrurile cu virtuile morale/ tre&uie s admitem c, desi ur, toi au o parte din ele, ns nu toi n acelai mod, ci fiecare numai ntr$at'ta c't se cere pentru sarcina sa.46 A0adar4 1e"eia nu poate 1i 2cet+ean3 0i4 prin ur"are4 r+"@ne 0i ea 'tr+in+ de 2virtute3 0i 21ericire34 dar g@ndindu!'e Ari'totel puin "ai &ine a a>un' la concluzia c+ parc+ un pic de virtute tot ar tre&ui '+ ai&+ 0i ea4 dar nu prea "ult+ G2'+ nu i 'e urce la cap3H4 ci doar 'u1icient+ 2pentru 'arcina 'a3. La 1el 'tau tre&urile 0i cu 'clavii# Li fiindc am sta&ilit c sclavul este folositor pentru cele necesare, este vdit c el n$are nevoie dec't de puin virtute, i anume numai de at'ta c't s nu$i prseasc tre&urile fie din nenfr'nare, fie din lene.57 2<irtutea3 'clavilor con't+ deci din a a'culta de 't+p@n 0i a nu!0i p+r+'i tre&urile pe care ace'ta /i o&lig+ '+ le 1ac+. curio' totu0i cu" ar putea '+ 1ac+ 'clavul cele de "ai 'u'4 dac+4 a0a cu" zice Ari'totel4 el 2n!are deloc puterea de a >udeca3... 3.4 *clavii Ari'totel e'te de p+rere c+ sclavul este un instrument nsufleit, cum instrumentul e un sclav nensufleit.51 .up+ el uneltele ns sunt parte nsufleite, parte nensufleite, &unoar c'rma c'rmaciului este nensufleit, iar v'slaul su, o unealt nsufleit I cci orice lucrtor tre&uie pus n clasa uneltelor pentru meteu uri.5!4 iar sclavul este un &un nsufleit i orice slu este ca o unealt naintea altor unelte.5( Co&or@rea unor /ntregi categorii de oa"eni la 'tatutul de 'i"ple unelte4 punerea 2lucr+torilor3 /n cla'a uneltelor4 nu are cu" '+ 1ie o atitudine de"n+ de un o" /nelept4 cu" 'e vrea a 1i Ari'totel J /n plu'4 o a'e"enea atitudine poate oric@nd4 de'tul de le'nicio'4 '+
88 8) 8: )0 )1 )2 )3 Ari'totel4 200:4 Politica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg4 p. ) G(4 ((4 12H. )&idem4 p. 20 G(4 <4 6H. )&idem4 G(4 <4 8H. )&idem4 p. 21 G(4 <4 :H. Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 182 G1161&H. Ari'totel4 200:4 Politica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 8 G(4 ((4 -H. )&idem.

52

9ericirea la Ari'totel

pun+ 0i 1ilo'o1ulA /neleptul4 at@t de drag lui Ari'totel4 /n cla'a lucr+torilor Gpentru c+ evident 0i el lucreaz+ /ntr!un anu"it 1el 0i are 0i el 2"e0te0ugul3 luiH 0i 1ilo'o1areaA cugetarea /n cla'a uneltelor pentru un "e0te0ug oarecare J 0i apoi prin exten'ie4 '!ar 1i putut trezi Ari'totel4 ca la o privire "ai pro1und+ a'upra vor&elor pe care le!a 'co' pe gur+4 '+ realizeze c+ o"ul nu e'te de 1apt un ani"al politicA 'ocial4 ci un ani"al!unealt+ Gpentru alte ani"ale!unealt+H. A0adar4 pentru Ari'totel4 "a>oritatea oa"enilor din vre"ea lui Gtoi care 2lucrau3H erau 'i"ple unelte4 &a /nc+ "ai "ult de at@t unii din ei erau 'i"ple 2&unuri3 G/n'u1leiteH. Ce "oral+ 0i ce etic+ 'e putea a't1el na0te dintr!o a'e"enea atitudineF vident doar una de hait+ pr+d+tor!exploatatoare cu" e cea pro"ovat+ de Ari'totel J /n care o "inoritate redu'+ 'peci1ic+ 2cet+enilor!ad"ini'tratori!pu&lici3 exploatau dup+ &unul lor plac toi ceilali locuitori ai unei cet+i pentru 'i"plul "otiv G'u1icient /n'+ pentru Ari'totelH c+ ei purtau ar"ele 0i alt1el erau "ai tari dec@t re'tul. I p'eudo!etic+ care pro"oveaz+ &rutal dreptul! 1orei /n dauna 1orei!dreptului. G"orpul politic nu tre&uie compus dec't din ceteni narmai.5+K .up+ .iogene'4 ,olon ar 1i 'pu' c+ le ile seamn cu p'n%a de pianjen; cade ntr$ nsa ceva mai uor i sla&, ea ine; pe c'nd un lucru mai mare o spar e i trece printr$ nsa.50 ,tagiritul pare '+ 1ie de acord cu el# Sl&iciunea reclam totdeauna e alitate i justiie; forei nu$i pas deloc de ele.52 Ari'totel 'e pare c+ e'te unul din pri"ii ideologi ai 'clavagi'"ului. *entru el anu"ii oa"eni 'unt 'clavi din natur+. I "ini"+ interogaie 1ilo'o1ic+ de'pre eveni"entele care duc la 'clavie i!ar 1i ar+tat /n'+ 0i lui c+ 2natura3 nu are "ai ni"ic de!a 1ace cu a'ta J una din cauzele cele "ai i"portante ale 'claviei 1iind doar r+utatea u"an+ tran'1or"at+ 2"agic3 /n 2virtute cet+enea'c+3 de ni0te 1iine u"anoide lip'ite de co"pa'iune 0i re'pect 'erio' pentru via+4 li&ertate 0i adev+r. Li nici nu tre&uia '+ g@ndea'c+ prea pro1und ca '+ vad+ c@t de eronat >udeca 'clavia J era 'u1icient '+ "editeze la p+ania lui *laton4 pro1e'orul '+u4 care pentru 'curt ti"p a a>un' 0i el 'clav. ?i tre&uie o "inte 1oarte redu'+ ca '+ a1ir"i c+ anu"ii oa"eni4 a>un0i prin 1ora /"pre>ur+rilor 'clavi4 /0i pierd a't1el4 cu"va "agic4 calitatea de oa"eni 0i devin 2unelte3 0i 'i"ple 2&unuri3 Gcu" ar 1i "o&ila din ca'+H# "are este, aadar, natura i rostul sclavului,
)- )&idem4 p. 151 G<(4 T4 )H. )5 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 88. )6 Ari'totel4 200:4 Politica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 16- G<((4 (4 1-H.

53

Radu Lucian Alexandru

reiese clar din acestea. .nume, acel om care din natur nu este al su, ci al altui om, este prin natura lui sclav. 8ns cine este al altui om, este ca un &un al aceluia, iar un &un este o unealt practic, cu e*istena sa proprie.54 Cu toat+ p'eudo!/nelepciunea lui 'clavagi't+ 0i cu toat+ p'eudo!virtutea lui "i>locie4 Ari'totel 'e pare c+ nu vede nici "+car di1erena dintre un o" 0i o vit+# )ar folosul sclavilor se deose&ete puin de acela al vitelor, cci i unii i altele ne dau cu corpul lor ajutorul pentru cele necesare vieii.55 Li ne explic+ apoi 0i ce e 2virtutea3 drept+ii pentru el# S$a artat c din natur unii sunt li&eri i alii sclavi i c este folositor i drept ca acetia s fie sclavi. 9olo'itor 0i drept pentru cineF *entru ani"alul u"anoid nu"it po"po' 2't+p@n3 0i 2cet+ean3 care 'e /"p+uneaz+ cu o p'eudo!/nelepciune care '+!i >u'ti1ice a&uzurile 2virtuoa'e3F :;< totdeauna &iruina implic oarecare superioritate, aa c se pare c violena nu este fr oarecare for moral56 :...< Cei care vor '+!i g+'ea'c+ 'cuze lui Ari'totel pentru acea't+ eroare "a>or+ de g@ndire a1ir"@nd c+ zicea 0i el cele de "ai 'u' doar pentru c+ pe antici nu i!a du' capul "ai "ult 'e /n0eal+4 deoarece chiar el depune "+rturie c+ e'te la curent cu opinii ale unora care 'e opun 'claviei con'ider@nd!o nedreapt+4 doar c+ el le dezapro&+# unii socotesc c dreptatea este &unvoina Ocare e*clude sclaviaK, iar alii c este drept ca cel mai puternic s stp'neasc67 N...P ;ar&ari'"ul 'clavagi't e'te chiar ridicat la rang de 20tiin+3 de c+tre 2/neleptul3 Ari'totel# tiina stp'nului const n a ti s se foloseasc de sclavi. :;< Ltiina de a c'ti a OsclaviK este ns deose&it de celelalte dou, ea nu este dec't arta de a purta r%&oi la timp i n mod util Oori arta de a ntocmi o v'ntoare de oameniK.61 ?n rezu"at pentru 2/neleptul3 Ari'totel o anu"it+ categorie de oa"eni nu prea 'unt oa"eni J ci 'unt 'clavi 2din natur+34 2unelte /n'u1leite34 'i"ple 2&unuri3 0i un 1el de 2vite3 care nu au 2puterea de a >udeca3. 'te evident /n'+ c+ ace0ti oa"eni nu 'unt 2'clavi din natur+34 ci 'unt 1orai '+ devin+ 'clavi 'u& a"eninarea 'a&iei de unii 2oa"eni de
)8 )) ): :0 :1 )&idem4 p. 8 G(4 ((4 8H. )&idem4 p. : G(4 ((4 1-H. )&idem4 G(4 ((4 18H. )&idem4 pp. :!10 G(4 ((4 18H. )&idem4 p. 11 G(4 ((4 23H.

5-

9ericirea la Ari'totel

0tiin+3 dec+zui din u"anitatea lor prin purtarea de r+z&oaie de /nro&ire ani"alic+ 0i prin practicarea 2artei3 &e'tialice a 2v@n+torii de oa"eni3. i nu 'unt nici 2unelte3 0i nici 2&unuri3 /n'u1leite dec@t /n "+'ura /n care orice alt o" e'te o 2unealt+3 0i un 2&un /n'u1leit3 Gpentru cei care aleg '+!l trateze ca atareH4 iar 2vit+ care nu >udec+3 nu e'te nici "+car acela care Gdin di1erite "otiveH nu e capa&il 'au nu vrea '+ di'ting+ prea &ine /ntre o 2vit+3 0i un 2o"3. 2<irtutea3 lui Ari'totel Gcel puin /n leg+tur+ cu ace't 'u&iectH ne apare a't1el ca 1iind doar 2virtutea3 ani"alului de prad+4 a ani"alului violent care caut+ '+ o&lige pe alii '+ "uncea'c+ /n locul lui4 prin 1or+ 'au prin /n0el+ciune# "'t despre cei care tre&uie s$l cultive Np+"@ntulP, dac avem putina s ale em, tre&uie s lum mai ales sclavi i s avem rij s nu fie toi de acelai neam i, mai ales, s nu fie r%&oinici. "u aceste condiii, ei vor fi foarte &uni s$i fac munca lor i nu se vor 'ndi nicidecum s se r%vrteasc.6! 3.$ /uncitorii salariai" agricultorii" !eteugarii i negustorii *arc+ "ai "ult ca la alii 21ericirea3 pentru Ari'totel e'te deci doar 21ericirea3 lui Ari'totel. l exclude cu "axi" tupeu de la 1ericire pe re'tul oa"enilor# pe negu'tori4 pe agricultori4 pe 'clavi Gcu alte cuvinte4 pe cei care "unce'c# "unca pentru el nu era o 2virtute3H4 pe 1e"ei4 pe copii4 pe cet+enii neintere'ai de 1ilo'o1ieA 2/nelepciune3 Gcare4 oric@t ar p+rea de ciudat pentru unii4 tre&uie c+ 1or"au "a>oritatea cet+enilor unei cet+i J a 'e vedea /n ace't 'en' 0i 2conda"narea lui ,ocrate3H 0i nici de 2cugetare3 'au 2conte"plare34 a0a4 2/n genere3 G2cugetare de dragul cuget+rii3H4 de cugetare aerian+ lip'it+ de ur"+ri practice 0i de'prin'+ de realitatea e"piric+. .up+ p+rerea lui Ari'totel 2aproape tot poporul3 G1asa aproape ntrea a poporului alctuindu$se din patru clase principale/ a ricultorii, meseriaii, salariaii, ne ustorii6( N...PH era exclu' de la 2virtute3 0i 21ericire3 J cu alte cuvinte4 dup+ p+rerea lui4 pe'te :0 la 'ut+ din locuitorii unei cet+i nu puteau 1i nici 2virtuo0i3 0i nici 21ericii3. .ar dac+ /n cetatea 2/neleptului3 Ari'totel 2"a'a aproape /ntreag+ a poporului3 e'te exclu'+ de la virtute 0i 1ericire4 ce ne 'pune ace't lucru de'pre ce /nelegea el prin 2virtute3 0i 21ericire3F Be 'pune c+4 /n principal4 Ari'totel 1ie nu /nelegea prea &ine cuprin'ul
:2 )&idem4 p. 102 G(<4 (T4 :H. :3 )&idem4 p. 180 G<((4 (<4 3H.

55

Radu Lucian Alexandru

ace'tor realit+i4 1ie /l /nelegea4 dar totu0i 'e /nc+p+@na pro'te0te '+ reduc+ ace't cuprin' real al lor la o '1er+ re'tr@n'+ arti1icial doar la o "ic+ parte din /ntinderea lor de "ani1e'tare... 9oate ndeletnicirile put'nd a se deose&i n li&erale i servile, tinerimea va nva, printre lucrurile utile, pe acelea ce nu vor tinde s fac meteu ari din aceia care le practic. Se numesc ndeletniciri de meseria toate ndeletnicirile, art ori tiin, care sunt cu totul inutile pentru a deprinde corpul, sufletul sau mintea unui om li&er cu faptele virtuii. Se d de asemenea acelai nume tuturor meseriilor care pot deforma corpul i tuturor muncilor care au un salariu drept plat; cci ele iau orice activitate i nlare 'ndirii.6+ Citatul de "ai 'u' e pe principiul 2"unca /ndo&itoce0te3 'au# 2.oar pro0tii "unce'cV3. .ar e chiar "ai grav de at@t. *e l@ng+ di'preuirea evident+ a "uncii G'alariateH pe "otivul c+ '+r"ana 2nu /nal+ g@ndirea3 Ari'totel pretinde nici "ai "ult4 nici "ai puin4 dec@t c+ 21aptele virtuii3 nu au ni"ic de a 1ace cu "e0te0ugarii4 "e'eria0ii 0i 'alariaii Gel 'e pare c+ nu '!a g@ndit c+ pot 1i 2"unci de cercetare3 J adic+ "unci 'alariate /n care 'e g@nde0te 2/n+l+tor3# cercet+tor4 pro1e'or4 2/nelept3 etc.H. .up+ el /ndeletnicirile 'peci1ice "e0te0ugarilor 0i "uncitorilor G'alariaiH 2'unt cu totul inutile3 /n a deprinde o"ul cu 21aptele virtuii3. GIare dup+ Ari'totel 'unt virtuo0i doar cei care "unce'c pe grati'F ,au doar cei care nu "unce'c delocF J =e0te0ugarii 2'e vede clar3 c+ nu 'unt deprin0i cu 21aptele virtuii3...H Ari'totel credea c+ 2virtutea3 'e poate /n'u0i doar de cei care au 2ti"p li&er3 J 0i anu"e4 doar de 2cet+eni3 J 0i cu" 21ericirea34 pentru el4 2e'te nede'p+rit+ de virtute3 e clar c+4 dup+ "intea lui4 doar ace0tia puteau 1i 21ericii3. ?n guvern+"@ntul 2per1ect34 pe care /l caut+ Ari'totel pentru repu&lica lui 2per1ect+34 nu"ai cei care 'e ocup+ cu 2a1acerile pu&lice3 pot 1i virtuo0i4 iar 2vicio0ii3 ace0tia de "uncitori4 'clavi4 negu'tori4 agricultori 'e ocup+ doar cu activit+i 2dec+zute3 0i 2contrare virtuii3 Gprin ur"are4 '+r"anii nu au cu" '+ 1ie 1ericii4 dup+ p+rerea 2/neleptului3H# Uuvernm'ntul perfect pe care$l cutm este tocmai acela care asi ur corpului social cea mai mare parte de fericire. Mr, fericirea, am %is c este nedesprit de virtute; astfel n aceast repu&lic perfect, unde virtutea cetenilor va fi real, n toat puterea cuv'ntului, iar nu numai relativ la un sistem dat, ei se vor a&ine cu n rijire de la orice
:- )&idem4 p. 11) G<4 ((4 1H.

56

9ericirea la Ari'totel

profesiune mecanic, de la orice speculaie mercantil, munci dec%ute i contrare virtuii. Hu se vor deda nici a riculturii; tre&uie timp li&er pentru a$i nsui virtutea i pentru a se ocupa cu afacerile pu&lice.60 A0adar4 potrivit "entalit+ii antice a lui Ari'totel4 doar cei ce 'e ocup+ /n "od direct cu a1acerile pu&lice G"agi'traii4 "e"&rii adun+rii legi'lative4 'oldaii4 'acerdoii etc.H pot 1i cet+eni ai 'tatului 0i doar ei au dreptul la 21ericire3 0i 2virtute3... *entru el 2cetatea3 0i 2'tatul34 re'pectiv 2corpul 'ocial3 'e reduce la 2cet+enii!>urai! "e"&rii!ai!adun+rii!pu&lice3# 1ai rm'ne clasa otenilor i clasa care c,i&%uiete despre tre&urile statului i judec procesele. .ceste dou elemente, mai ales, se pare c tre&uie s constituie n mod esenial cetatea.62 GVim&a n$are un termen unic pentru a e*prima ideea de jurat i de mem&ru al adunrii pu&lice; pentru a preci%a aceast idee ale termenul de ma istratur eneral i numesc ceteni pe toi aceia care iau parte la ea.64H .eci4 dup+ Ari'totel4 oa"enii care e1ectiv "unce'c /ntr!o cetate G/ntr!un 'tatH4 adic+ "e'eria0ii4 negu'torii4 agricultorii4 "uncitorii 'alariai4 nu au dreptul la 21ericire3 0i nici la 2virtute3# 1eseriaii nu tre&uie s ai& drepturi ceteneti i tot astfel nici o alt clas a crei menire nu const n pre tirea pentru virtute, cum re%ult din principiul de la care am pornit. "ci fericirea e n c,ip necesar insepara&il de virtute iar pe un stat l socotim fericit nu numai cu privire la o parte a lui, ci cu privire la toi cetenii. #ac deci proprietile tre&uie s fie n m'na acestora, atunci reiese n c,ip necesar c plu arii tre&uie s fie sau sclavi, sau &ar&ari, sau strini domiciliai.65 *rin ur"are4 pentru Ari'totel4 1ericirea e 2in'epara&il+ de virtute34 at@ta doar c+ unii Gca de exe"plu4 "e'eria0ii4 negu'torii4 'clavii4 plugariiH nu au 2"enirea3 de a 'e preg+ti pentru virtute J 0i prin ur"are4 ei nu pot 1i 1ericii. A0adar4 'tatul lui Ari'totel nu are /n gri>+ 21ericirea3 2"uncitorilor3 care /l in /n 1unciune4 ci doar a 2ad"ini'tratorilor3 tre&urilor pu&lice Gnu"ii4 doar ei4 2cet+eni3H. ca" tri't+ 21ericirea3 ace'tui 'tat4 dac+ "area "a'+ a locuitorilor '+i nu au dreptul la 21ericire3 J ci doar "inoritatea care /i conduce politic. #ar "onstituia desv'rit nu va admite niciodat pe meseria printre ceteni.66
:5 :6 :8 :) :: Ari'totel4 200:4 Politica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg4 p. :: G(<4 <(((4 2H. )&idem4 G(<4 <(((4 3H. )&idem4 p. 55 G(((4 (4 5H. )&idem4 pp. ::!100 G(<4 <(((4 5H. )&idem4 p. 61 G(((4 (((4 2H.

58

Radu Lucian Alexandru

NOP . munci pentru lucrurile necesare vieii pentru persoana unui om nseamn a fi sclav; a munci pentru pu&lic nseamn a fi lucrtor i %ilier.177 .eci 2a "unci pentru lucrurile nece'are vieii3 nu e o activitate de"n+ de na'ul unui 2cet+ean34 c+ el tre&uie '+ ai&+ 2ti"p li&er34 ca '+!0i /n'u0ea'c+ 2virtutea3... .up+ ce excludea aproape tot poporul de la 1ericire4 "ai r+"@neau a't1el4 dup+ 2analizele pro1unde3 ale ,tagiritului4 o "@n+ de cet+eni!tirani care '+!i exploateze pe re'tul4 care tre&uiau '+ caute a 1i 2virtuo0i3 0i 21ericii3. *ro&le"a e'te c+ pentru Ari'totel acea'ta /n'e"na ca ei '+ 1ie 2/nelepi3 0i '+ 'e ocupe doar cu 2cugetatul3 J ceea ce evident "area lor "a>oritate nu 1+ceau. Li atunci "ai r+"@neau '+ poat+ 1i 2virtuo0i3 0i 21ericii3 vreo -!5 2/nelepi3 conte"porani cu el 0i di'cipolii lor. .ar di'cipolii nu erau /nelepi4 erau doar di'cipoli... A0a c+ "ai r+"@neau '+ 1ie 2virtuo0i3 0i 21ericii3 doar el 0i ceilali -!5 2/nelepi3. ?n'+ din critica "a'cat+ 'au direct+ 1+cut+ de Ari'totel doctrinelor 'u'inute /n 0colile condu'e de 2/nelepii3 concureni 'e pare c+ dup+ p+rerea lui ace0ti /nelepi nu erau chiar a0a de /nelepi. A0a c+ din tot poporul a" r+"a' doar cu 2/neleptul3 Ari'totel4 care doar el 0tia GuneoriH ce e'te virtutea 0i 1ericirea. *rin ur"are4 'e pare c+ 1ericirea pentru Ari'totel era doar 21ericirea lui Ari'totel34 care dac+ ar 1i '+ o analiz+" dup+ cu" o de'crie J 2doar "unc+ 'erioa'+ 0i iar "unc+ 'erioa'+34 1+r+ pic de ve'elie4 >oac+ 0i diverti'"ent J nu pare '+ 1ie o prea "are 1ericire... 4. 'aiunea( cu)etarea( contemplarea( intelectul i neleptul Ari'totel era de p+rere c+ )ntelectul sau raiunea este anume elementul cel mai e*celent n noi, iar o&iectele raiunii sunt la r'ndul lor, cele mai e*celente n tot c'mpul cunoaterii.171 Continu@nd a1ir"aiile de "ai 'u' unii ar putea 'u'ine c+ /n o" creierul e'te ele"entul 2cel "ai excelent3 0i c+4 de exe"plu4 ini"a 0i pl+"@nii4 ochii 0i urechile4 "@inile 0i picioarele nu 'unt chiar a0a de 2excelente3... .ar ce ar 1ace creierul Gcu toat+ 2excelena3 luiH /n lip'a celorlalte co"ponente ale corpului u"anF... Raiunea nu e rupt+ de p'ihic Ge"oii4 'enti"ente4 percepii4 "e"orie etc.H4 iar p'ihicul nu e rupt de trup J de a&ia luate /"preun+ 0i lucr@nd /n ar"onie ele dau 2excelena3 o"ului
100 )&idem4 p. 61 G(((4 (((4 3H. 101 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 210 G1188aH.

5)

9ericirea la Ari'totel

G/ntr!un do"eniu 'au altulH. .e aceea percepia4 "e"oria4 e"otivitatea4 in'tinctul4 intuiia4 dorina4 voina4 i"aginaia 'unt cel puin la 1el de 2excelente3 ca 0i raiunea4 at@t /n ceea ce prive0te i"portana lor pentru /nelegerea o&iectelor4 1iinelor 0i 1eno"enelor prezente /n 2c@"pul cunoa0terii34 c@t 0i /n ceea ce prive0te /n'e"n+tatea lor pentru &una 1uncionare /n cadrul altor 2c@"puri3 de "ani1e'tare ale 1iinei u"ane J doar conlucrarea ar"onioa'+ a tuturor ace'tor co"ponente p'ihice /ntre ele 0i cu alte ele"ente ale 1iinei u"ane G'pre integrarea 0i "ani1e'tarea opti"+ /n cadrul 'i'te"elor ecologice 0i 'ociale din care ea 1ace parteH poate duce la o&inerea 2excelenei u"ane3 /n di1erite do"enii de activitate. "eea ce$i este unei fiine specific din natur spre deose&ire de altele, este pentru d'nsa i elementul cel mai &un i mai plcut. Prin urmare, aceasta este pentru om viaa dup raiune, dac de altminteri raiunea este cel mai mult omul. .adar aceast via este i cea mai fericit.17! Chiar dac+ o 1iin+ oarecare are un ele"ent 'peci1ic doar ei care din /nt@"plare e'te 0i 2cel "ai &un3 0i 2cel "ai pl+cut3 ele"ent con'iderat de ea ca atare Gre'pectiv ele"entul care /i procur+ la un "o"ent dat 2cea "ai "are 1ericire3H4 a'ta nu /n'ea"n+ c+ alte ele"ente ale ei nu!i pot procura pl+cere 'au 1ericire Gc+ ea nu are 0i alte ele"ente 2&une3 Gre'pectiv 2la 1el de &une3 'au chiar 2"ai &une3H /n ea...H. .ac+ dintre toate "@nc+rurile e'te un anu"it 1el de "@ncare care /i 1ace "ai "ult+ pl+cere dec@t altele4 la un "o"ent dat4 acea'ta nu /n'ea"n+ nici c+ ar tre&ui '+ "+n@nce doar acel 1el de "@ncare 0i ni"ic altceva 0i nici c+ alte tipuri de "@ncare nu!i pot procura pl+cere. Tot a0a4 dac+ dintre ele"entele unei 1iine unele /i procur+ la un "o"ent dat o "ai "are pl+cere4 re'pectiv 1ericire4 dec@t altele4 ace't lucru nu /n'ea"n+ nici c+ /n ea nu ar putea 1i 0i alte ele"ente care '+!i procure pl+cere4 re'pectiv 1ericire 0i nici c+ ea ar tre&ui '+ 1olo'ea'c+ non!'top 0i /n exclu'ivitate doar ele"entul ei 2cel "ai &un3. Apoi oa"enii au p+reri di1erite /n ceea ce prive0te identitatea celui "ai &un ele"ent din ei Gcon'iderat ca atare la un "o"ent datH J unii zic percepie 0i caut+ "ai ale' c+l+toria4 alii zic dorin+ 0i caut+ "ai ale' pl+cerea4 alii zic e"oie 0i caut+ "ai ale' iu&irea4 alii zic raiune 0i caut+ "ai ale' cunoa0terea4 alii zic voin+ 0i caut+ "ai ale' per1ecionarea4 alii zic trup ar"onio' 0i caut+ "ai ale' 'portul4 alii zic voce 0i caut+ "ai ale' c@ntarea4 alii zic co"unicare 0i caut+ "ai ale' politica4 alii zic "e"orie 0i caut+ "ai ale' i'toria4 alii zic i"aginaie 0i caut+ "ai ale' arta4 alii zic intro'pecie 0i caut+ "ai ale' "editaia4 alii zic
102 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 211 G118)aH.

5:

Radu Lucian Alexandru

o&'ervaie 0i experi"ent 0i caut+ "ai ale' cercetarea 0tiini1ic+4 alii zic intuiie 0i caut+ "ai ale' 'piritualitatea 0.a.".d. Ari'totel4 de alt1el4 uneori recunoa0te c+ oa"enii au p+reri di1erite de'pre ce e'te 21ericirea3 la un "o"ent dat pentru ei# #ar despre ce ar fi s fie fericirea, asupra acestei ntre&ri prerile sunt deose&ite, mulimea e*plic'nd$o cu totul altfel dec't nelepii. Nnii declar c e ceva palpa&il i vi%i&il ca plcerea, &o ia i onoarea, alii c e altceva, uneori i aceiai oameni odat aa i alt dat altfel/ &olnavul c e sntatea, sracul c e &o ia, i cine i simte netiina admir pe cei ce e*pun lucruri care ntrec puterea lui de pricepere.17( I"ul nu tr+ie0te doar /n raiune4 doar /n e"oie4 doar /n "e"orie4 doar /n co"unicare4 doar /n i"aginaie 0.a.".d. J el tr+ie0te conco"itent /n toate ace'tea J 0i e nor"al ca 1ericirea lui '+!i vin+ de la 1iecare din ele /n parte4 dar e 0i "ai nor"al ca acea'ta '+!i vin+ de la toate /"preun+ a1late /n conlucrare opti"!ar"onioa'+. Caracteri'tic+ o"ului nu e'te doar raiunea lui 'peci1ic+ Ge'te evident c+ 0i alte ani"ale au dezvoltate 1acult+i 'i"ilare raiunii4 di'cern+"@ntului4 >udec+ii /ntr!un anu"it grad 'peci1icH4 ci 0i capacitatea de a vor&i4 de a avea "@ini cu care poate apuca 0i "odi1ica "ai u0or "ediul /ncon>ur+tor4 capacitatea lui de a con'trui 0i de a 1olo'i unelte G&azat+ pe o&'ervaie4 pe i"itaie4 pe i"aginaie4 pe de'coperiri /nt@"pl+toare4 pe i"pul'urile date de dorin+ etc.H etc. 7nele din cele de "ai 'u' 'e reg+'e'c /ntr!o oarecare "+'ur+ 0i la alte ani"ale4 doar c+ la o" ele 'unt "ult "ai dezvoltate dec@t la ele J ceea ce!i 'peci1ic deci o"ului e'te o dezvoltarea "ai pregnant+ a "ai "ultor caracteri'tici Gde co"unicare prin 'e"ne 0i 'unete4 "er'ul &iped4 a capacit+ii de "@nuire a ele"entelor din "ediul /ncon>ur+tor4 de 1olo'ire a uneltelor4 con'trucia de 2ad+po'turi34 interaciunea 'ocial+ etc.H. Reducerea o"ului doar la raiune e'te /n cel "ai &un caz doar o exagerare gro'ier+ care nu /nelege c+ raiunea e'te doar o parte dintr!un /ntreg "ai cuprinz+tor /n care 1iecare ele"ent /0i are locul '+u &ine precizat 0i 1oarte i"portant. Apoi ceea ce!i 'peci1ic unei 1iine din natur+ nu!i /ntotdeauna pentru ea nici cel "ai &un ele"ent al ei 0i nici neap+rat cel "ai pl+cut. .e exe"plu4 coada p+unului nu e neap+rat cel "ai &un ele"ent al lui Gc+ nici nu "+n@nc+ cu ea4 nici nu &ea ap+4 &a chiar /l /ncurc+ oarecu" c@nd tre&uie '+ 1ug+ de pr+d+tori J chiar dac+ pentru p+uni+ coada lui ar putea
103 )&idem4 p. 20 G10:5aH.

60

9ericirea la Ari'totel

uneori '+ 1ie pl+cut+H. ,au4 de exe"plu4 g+ina G1a+ de alte p+'+riH4 ca o particularitate 'peci1ic+ ei4 are aripi cu care nu z&oar+ J ceea ce nu!i neap+rat cel "ai &un ele"ent al ei 0i poate nici cel "ai pl+cutQ 'au ea e'te do"e'ticit+ Gla 1el ca alte p+'+ri de ca'+H 0i de0i ace't lucru /l 1ace pe o" '+!i dea de "@ncare4 el e re'pon'a&il 0i de "oartea ei violent+. A identi1ica deci '1era de cuprindere a raiuniiA cuget+rii cu '1era 1ericirii4 a0a cu" 1ace uneori Ari'totel4 nu poate 1i dec@t o eroare gro'olan+ de percepie 0i >udecat+ J o reducere gr+&it+ a /ntregului nu"it o" la o parte a lui J cugetarea J 0i o reducere la 1el de gr+&it+ a tuturor izvoarelor 21ericirii3 G/nelea'+ uneori de Ari'totel ca &un+'tare a /ntregului 'i'te" u"anH la cugetare /n genere Gindi1erent+ la corectitudinea cuget+rii4 la claritatea ei4 la utilitatea ei 0.a.".d.H# "'t se ntinde deci cu etarea at'ta se ntinde i fericirea, iar fiinelor crora li se atri&uie cu etarea i contemplarea ntr$un rad mai mare, li se atri&uie i fericirea ntr$un rad mai mare, nu prin accident, ci c,iar n temeiul cu etrii, care i are valoarea i demnitatea n sine nsi. .adar fericirea este cu etare.17+ .e0i pentru Ari'totel 21ericirea3 e'te legat+ /n pri"ul r@nd de cugetare4 ea e'te totu0i legat+ GuneoriH 0i de integrarea ar"onioa'+ a ele"entelor naturale4 individuale 0i 'ociale J adic+4 p@n+ la ur"+4 uneori4 el vede 21ericirea3 ca 1iind legat+ nu doar de cugetare4 ci 0i ca reprezent@nd o &un+'tare de an'a"&lu a o"ului4 &un+'tare care /i de1ine0te 1uncionarea ar"onioa'+ a tuturor co"ponentelor lui J ceea ce arat+ c+4 /n ciuda prea"+ririi raiunii 0i 2excelenei3 ei4 21ericirea3 de an'a"&lu a o"ului Gdin "ai "ulte puncte de vedere4 "ai corect ar 1i 1o't '+ o nu"ea'c+ pe acea'ta cu un ter"en di1erit Gca de exe"plu4 2'tareA 'enzaie de &ine3105H dec@t cel de 21ericire34 ca '+ o di'ting+ "ai &ine de 1ericirea procurat+ uneori de activitatea cuget+riiH e'te un produ' al aciunii "ai "ultor 1actori# "el fericit ns, om fiind, va tre&ui s triasc i n condiii &une e*terioare. "ci natura nu$i este siei suficient pentru 'ndire; cci pentru aceasta e nevoie i de sntate trupeasc, de ,ran i de toate celelalte ce sunt necesare pentru tre&uinele vieii.172 NOP foloasele de care se poate &ucura omul se mpart n trei clase/ foloase care sunt n afara lui, foloasele corpului, foloasele sufletului i c fericirea const n reunirea tuturor acestor &unuri.174
10- Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 pp. 213!21- G118)&H. 105 *entru 'u&linierea unei di'tincii po'i&ile G0i4 de cele "ai "ulte ori4 nece'areH /ntre 21ericire3 0i 2'tarea de &ine3 a 'e vedea cap. 2*l+cerea lui picur34 'u&capitolele 5.3 2,tarea de &ine3 0i 5.6 Cele trei 2'e"nale34 precu" 0i cap. 2Concluzii34 'u&capitolele 3. 2 tica Ar"oniei3 0i -. ;inele 0i r+ul. 2,tareaA 'enzaia de &ine3 0i 2'tareaA 'enzaia de r+u3. 106 Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 21- G118)&H. 108 Ari'totel4 200:4 Politica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg4 p. )6 G(<4 (4 2H.

61

Radu Lucian Alexandru

. *udaimonia .avid Ro'' precizeaz+ de'pre cuv@ntul 2eudai"onie3 c+ Va ori ine, adjectivul corespun%tor nsemna ve ,eat de un eniu &un, dar n reaca comun cuv'ntul desemna doar norocul, ansa, deseori cu referire la prosperitatea e*terioar.175 Ronathan ;arne' ne 'pune ur"+toarele de'pre /nele'ul cuvintelor arete GvirtuteH 0i eudaimonia G1ericireH# "'t despre arete, cuv'ntul nseamn ceva asemntor noiunii de &untate, enero%itate sau desv'rire1764 iar a fi eudaimon nseamn a prospera, a avea o via mplinit, astfel c le tura dintre eudaimonia i fericire este i aici indirect.117 2 udai"onia3 GYZ[\]^_`[H 'e poate traduce pe l@ng+ 21ericire3 0i cu 2&eatitudine3 G1r. &aatitude4 en. &li''H 'au cu 2extaz3. Cuv@ntul 2&eatitudine3 G'tare de 1ericire deplin+Q eu1orieQ extaz J con1or" . TH provine din 1rancezul &Fatitude4 re'pectiv din lat. &eatitudo G1ericire4 &og+ieH 0i lat. &eatus G1ericit4 "ulu"it4 /nc@ntat4 &ogat4 pro'per4 /"&el0ugat4 copio'4 1a'tuo'4 preio'4 noroco'H. ?n greaca actual+ cuv@ntul curent pentru fericire G1r. &onheur4 en. happine''H e'te eftWc,ia GYbcbd`[H4 pentru virtute e'te arete G[eYcfH4 iar pentru &eatitudine e'te eudaimonia GYZ[\]^_`[H. ?n'+ cuv@ntul 2&eatitudine3 Gcon1or" eti"ologiei latineH 'e 'uprapune /n cea "ai "are parte pe'te cel de 21ericire3 Gcele dou+ cuvinte 1iind 'inoni"eH. -udaimonia e'te deci &ine tradu' prin 1ericire J deoarece ace't cuv@nt 1ace tri"itere direct+ la 'en'urile de &eatitudine4 eu1orie4 extaz4 &ucurie4 noroc4 pro'peritate4 &og+ie4 'ucce'4 "ulu"ire4 /"plinire. .e aceea4 re'tr@ngerea de1iniiei eudaimoniei G1ericiriiH doar la 'ucce' 0i pro'peritate J excluz@nd din ea celelalte 'en'uri J e'te exagerat+# 9otui, te%a principal din -tici nu este aceea c fericirea ar fi o activitate intelectual, ci faptul c activitatea intelectual desv'rit constituie reuita prosperitii umane. 1arii titani ai istoriei nu au fost oameni fericii, dar au fost cu toii acoperii de succes I au prosperat i au do&'ndit eudaimonia.111

10) 10: 110 111

Ro''4 .avid4 1::)4 .ristotel4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 1)3. ;arne'4 Ronathan4 1::64 .ristotel4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 pp. 121!122. )&idem4 p. 122. )&idem4 p. 12-.

62

9ericirea la Ari'totel

;arne' exagereaz+ chiar gro'olan aici. Cu" adic+ "arii titani ai i'toriei nu au 1o't 1ericiiF Bu or 1i 1o't ei 1ericii non!'top Gcu" nici un o" nu eH4 dar 'igur au avut 0i ei clipele 0i "o"entele lor de 1ericire G"ai de'e 'au "ai puin de'e4 "ai dura&ile 'au "ai re'tr@n'eH. Apoi a de'p+ri cu 1ora 'ucce'ul 0i pro'peritatea de 1ericire e'te doar a te pre1ace c+ nu 0tii ce e'te 1ericirea 0i care 'unt o parte din cauzele ei J de exe"plu# 'ucce'ul 0i pro'peritatea J care pot '+ /n'e"ne '+n+tate4 noroc4 circu"'tane 1avora&ile4 'iguran+ locativ+4 previzi&ilitate 'ocial+4 activit+i de >oac+ pl+cut+ 0i de deconectare4 odihn+ tihnit+ 0i 'u1icient+4 "unc+ plin+ de 'ati'1acii4 recunoa0tere co"unitar+4 dezvoltare per'onal+ etc. +. ,oncluzii I"ul 'e reduce /n viziunea lui Ari'totel Gde prea "ulte oriH 2doar la Ari'totel34 re'pectiv la 21ilo'o1ul3A 2/neleptul3 a0a cu" el /l concepe J a't1el c+ dac+ pentru *rotagora' Mmul este msura tuturor lucrurilor11!4 'e pare c+ pentru Ari'totel 21ilo'o1ul GAri'totelH e'te "+'ura tuturor lucrurilor3 J ceea ce /n principiu nu ar 1i un lucru r+u4 dac+ pornind de la "+'ur+torile 'ale ar "ai vedea 0i altceva dec@t propria lui lu"e 0i nu ar exclude a't1el din 2u"anitate3 Gre1uz@ndu!le dreptul la virtute 0i 1ericireH pe re'tul o"enilor Gagricultori4 negu'tori4 1e"ei4 copii4 'clavi etc.H4 1iecare la r@ndul lor cu 2"+'urile3 lor 'peci1ice. 1etrodoros din ",ios, care declara c nu tie nimic, nici c,iar faptul c nu tie nimic.11( a 1o't4 'e pare4 puin "ai reali't dec@t Ari'totel4 /n aprecierea i"portanei 21a&uloa'e3 a 2/nelepciunii antice3 J 2/nelepciune3 care la Ari'totel e'te de "ulte ori 'uper1icial+4 contradictorie4 con1uz+4 'clavagi't+4 "i'ogin+4 eliti't+4 gr+&it+ /n exager+ri 0i generaliz+ri4 /n reduceri ne/nte"eiate4 /n 'u'inerea unor cercuri vicioa'e 0i a unor /"p+riri ne>u'ti1icate4 oarecu" lip'it+ de viziune i'toric+ G/n ti"p ce elevul '+u Alexandru con'truia un i"periu4 el nu putea '+ dep+0ea'c+ politic nici "+car zidurile ora0ului!cetateH4 precu" 0i de e"patie cu cei 2ne1ericii de 'oart+3 0i uneori chiar ridicol+ 'au a&'urd+# #escrierea eneral a lumii dat de .ristotel este complet discreditat. "ea mai mare parte din e*plicaiile sale acum sunt considerate false. 1ulte dintre conceptele pe care le folosea el par a fi simpliste i inadecvate; unele idei ale sale par de$a dreptul a&surde.11+ ('toria 2/nelepciunii3 G0tiinei4 1ilo'o1iei4 politicii4 econo"iei4 artei4 tehniciiH ne /nva+ c+ niciodat+ puin+ u"ilin+A '"erenie nu!i 'tric+ chiar deloc 2/neleptului3 J 0i "ai "ult
112 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2::. 113 )&idem4 p. 301. 11- ;arne'4 Ronathan4 1::64 .ristotel4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 10:.

63

Radu Lucian Alexandru

chiar# c+ el nu e'te chiar a0a de /nelept pe c@t 'e crede... Li nici nu e'te 2&uricul lu"ii3 Gcu toat+ 2/nelepciunea3 lui real+ 'au i"aginar+H. A0adar4 pentru Ari'totel4 de cele "ai "ulte ori4 1ericirea GeudaimoniaH e'te ceva care nu are "ai ni"ic de!a 1ace cu viaa u"an+ real+4 ci e ceva exi'tent oarecu" doar /n i"aginaia lui 2etic+3. 29ericirea3 Gca &un+'tare de an'a"&lu a o"uluiH4 pentru el4 nu e'te Gdec@t uneoriH ceea ce ea e'te4 a 1o't 0i va 1i4 pentru "ai toat+ lu"ea# o 'tare de &ine4 de &un+!di'poziie4 de /"plinire relativ+4 de pace 0i relaxare J adic+ ea nu e'te o 'i"ire a1ectiv+4 ci ea devine nici "ai "ult4 nici "ai puin4 dec@t 2cugetare3. Ari'totel 1ace deci ceea ce pe alocuri nu reco"and+ '+ 'e 1ac+ J adic+ exagereaz+ G/n principal prin a lega 21ericirea3 de un prea puin J doar cugetare 0i ni"ic altcevaH. l con1und+ deci cauzele cu e1ectele J anu"e con1und+ cauza 2cugetare3 cu un e1ect legat uneori de ea Ganu"e 21ericirea3 J nu /ntotdeauna cugetarea e'te 1ericit+A 1ericireVH 0i apoi con1und+ generalul cu particularul4 anu"e con1und+ una din cauzele po'i&ile ale 21ericirii3 G2cugetarea3H cu toate cauzele 21ericirii3 Gpentru c+ a0a cu" chiar /n'u0i Ari'totel recunoa0te4 de0i cu 1oarte puin+ tragere de ini"+ 0i doar /n contradicie cu re'tul di'cur'ului '+u unilateral dezvoltat de'pre 21ericire34 "ai tre&uie c@te ceva pe l@ng+ 2cugetare3 ca o"ul '+ 1ie 21ericit3H. Ace'te condiii cu"ulative nece'are pentru o&inerea 21ericirii3 de an'a"&lu a o"ului Ghr+nirea core'punz+toare4 percepia pl+cut+4 'igurana exi'tenei4 previzi&ilitatea eveni"entelor4 'pri>inul 'ociet+ii4 '+n+tatea trupului etc.H ne arat+ c+4 /"potriva a ceea ce 'u'ine Ari'totel4 21ericirea nu e'te un &un /n 'ine3 J ci e'te 0i ea Gca orice altcevaH relativ+ la ceva 0i a't1el &un+ pentru ceva4 altceva dec@t ea. La o privire atent+ 'e poate vedea c+ 21ericirea3 G&ucuria4 entuzia'"ul4 &una!di'poziie4 elanulH e'te un 'e"nal p'ihic115 care indic+ o"ului c+ '!a anga>at pe un dru" relativ corect de 'ati'1acere a nevoilor 'ale 1unda"entale4 iar 2'tareaA 'enzaia de &ine3116 Gcore'punz+toare unei &un+'t+ri de an'a"&lu a o"uluiH 1ace tri"itere4 pe de o parte4 la 21ericire3 0iA 'au la 2pl+cere3 0i4 pe de alt+ parte4 la 2'tareaA 'enzaia de ar"onieA nor"alitate3 Gcare /i indic+ celui care o 'i"te c+ 'e a1l+ /ntr!o 'tare de relativ+ ar"onieH.
115 A 'e vedea pentru dezvoltarea ace'tei idei Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca4 cap. 2 "oiile ca 'e"nale3. 116 *entru "ai "ulte preciz+ri legate de di'tincia dintre 21ericire3 0i 2'tarea de &ine3 a 'e vedea cap. 2*l+cerea lui picur34 'u&capitolele 5.3 2,tarea de &ine3 0i 5.6 Cele trei 2'e"nale3.

6-

II &iloso#ia udd6ist i pro le!a su#erinei


-. #.stract 2*ove'tea3 &uddhi't+ 2a 'u1erinei 0i a 'tingerii ei3 continu+ '+ con'tituie 1unda"entul din care deriv+ teoria 0i practica &uddhi't+. Cele *atru Bo&ile Adev+ruri au ca 0i te"+ central+ 2'u1erina3 0i par '+ pretind+ c+ acea'ta e'te pe'te tot 0i chiar c+ ea e'te o &oal+ de care &uddhi'tul tre&uie '+ 'e vindece pe deplin. ?n ace't capitol a" ar+tat Gpentru unii &uddhi0ti 0i pentru aliiH c+4 /n "od evident4 'u1erina nu e'te pe'te tot 0i c+ ea nu e'te o &oal+ J &a chiar "ai "ult4 c+ ea are un rol de'tul de preci' 'ta&ilit /n "eninerea 1uncionalit+ii nor"ale a organi'"ului p'iho1izic u"an. 1. $#devrul despre suferin& 7nele din tezele cele "ai i"portante ale 1ilo'o1iei &uddhi'te 'unt enunate 'u& 1or"a celor *atru Bo&ile Adev+ruri4 care au ca te"+ central+ 2'u1erina3. Textele atri&uite lui ;uddha /n care 'e enun+ ace'te teze 'unt a't1el con'truite /nc@t per"it 1oarte "ulte di'cuii legate de vala&ilitatea 2adev+rurilor3 enunate de ele. Li "ai "ult dec@t oricare poate 1i 'upu' unei a't1el de critici chiar pri"ul 2adev+r3 care 2con'tat+34 nici "ai "ult4 nici "ai puin dec@t4 c+ 2totul e'te 'u1erin+3. A't1el4 nu 'e arat+ /n el c+ 'u1erinaA durerea e'te 0i ea prezent+ al+turi de 1ericireA pl+cere 0i al+turi de 2nor"alitate3 Gnici 'u1erin+A durere4 nici 1ericireA pl+cereH prin via+4 ci c+ chiar 1ericirea e'te 'u1erin+4 chiar nor"alitatea GvieiiH e'te 'u1erin+. Bi 'e 'pune a't1el /n textul 1ajj,ima$HiXaWa4 (4 1-1118# "are este, o &,iXX,u, Ho&ilul .devr despre suferinY Haterea este suferin, &tr'neea este suferin, &oala este suferin, moartea este suferin. . fi unit cu ce$i este neplcut este suferin, a fi desprit de ce$i este dra nseamn suferin. Pe scurt, orice atin ere cu cele cinci a re ate de stri corporale OsXand,aK implic suferin. Cele cinci agregate 'au alc+tuiri GpancaXX,andaH4 ne 'pune =ichael Carrither'4 'unt ur"+toarele# Prima alctuire este materialitatea, care include o&iectele fi%ice, trupul
118 Con1or" traducerii lui %alter 9ote'cu redat+ /n lucrarea 2#,ammapada $ 9emeiurile Ve ii34 20014 ditura Kerald4 ;ucure0ti4 p. 16:.

65

Radu Lucian Alexandru

i or anele de sim. "elelalte patru alctuiri sunt sen%aia, percepia, impulsurile i contiina. 8n cadrul acestor alctuiri, n acest proces, este cuprins tot ce ine de individ i e*periena sa.115 *rin ur"are4 el echivaleaz+ propoziia orice atin ere cu cele cinci a re ate de stri corporale OsXand,aK implic suferin cu 1or"ularea ur"+toare# Pe scurt toate laturile e*perienei fcute n cu et i n trup ... sunt suferin.116 Acea't+ i"plantare a 'u1erinei pe'te tot Gunde ea e'te 0i unde ea nu e'teH nu o pute" vedea dec@t ca ceea ce e'te# o 'i"pl+ exagerare 2"i'tic+3 a lui ;uddha care a't1el vede" c+ nu 'e 2treze0te3 din 'u1erin+ cu" ar 1i vrut4 ci di"potriv+# 'e 2cu1und+3 total /n ea. I&'e'ia lui legat+ de /nelegerea 2pro&le"ei3 'u1erinei pare a't1el c+ i!a generat /n p'ihic o 'tare 2paranoic+3 care /ncepe '+ vad+ 2'u1erina3 pe'te tot. .up+ "odelul ace'ta 2paranoic3 de percepie a lu"ii4 ;uddha 2con'tat+3 c+ 0i 1ericirea e'te 'u1erin+1204 c+ 0i pl+cerea e'te 'u1erin+ G2-t tu4 ZruteYK4 extazul e'te 'u1erin+ 0i orice altceva e'te 2'u1erin+3 Gde exe"plu4 co"plet+" noi4 caprele4 iepura0ii4 c+elu0ii4 luna plin+4 copacii 0.a.".d.H J tot ce 2ating3 cele 2cinci agregate3 i"plic+ 'u1erin+V 2. $Du//0a& B7 e a0a4 vor zice unii J ter"enul 2duDDha3 poate 1i tradu' 0i prin 'u1erin+4 dar 0i prin 2nelini0te4 ne"ulu"ire4 "@hnire3121 J 0i atunci totul e'te /n 2nelini0te4 ne"ulu"ire34 pentru c+ 'e 'chi"&+4 pentru c+ 'e a1l+ /n "i0care. AhaV Acu" pare un pic "ai clar# dup+ ce '!a 2trezit3 Gdin 'o"nul '+u cu vi'e "itice 'u& copaci 2religio0i3 Gficus reli iosaHH ;uddha a de'coperit 2apa cald+3 J anu"e c+ /n lu"e exi't+ 2'u1erin+A nelini0te34 1+r+ /n'+ a 1i capa&il '+ 1ac+ di'tincie Gera /nc+ 2'o"noro'3 i"ediat dup+ 2trezire3H /ntre 'u1erin+ 0i cauzele ei J /n exe"plul dat de el 2a nu do&@ndi ceea ce dore0ti3 e /n cel "ai &un caz una din cauzele GindirecteH ale 'u1erinei4 dar nu 'u1erina /n'+0iV Li la 1el e cu celelalte exe"ple date la 2'o"nolen+3# na0terea poate 1i cauza unor 'u1erineA dureriA nelini0ti4 dar ea nu e'te 'u1erin+V G2*ro&a&il de aceea 0i 1olo'i" dou+ cuvinte di1erite pentru a le denotaV ...3H
11) Carrither'4 =ichael4 1::64 Zudd,a4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. )5. 11: )&idem4 p. )1. 120 #iferitele forme de fericire sau c,iar anumite stri spirituale o&inute prin meditaie sunt descrise ca fiind duXX,a. J con1or" liade4 =ircea4 1:::4 )storia credinelor i ideilor reli ioase4 ditura 7niver' nciclopedic4 ;ucure0ti4 p. 2:1. 121 Con1or" Carrither'4 =ichael4 1::64 Zudd,a4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. )1.

66

9ilo'o1ia &uddhi't+ 0i 2pro&le"a3 'u1erinei

*aradoxul ace'ta al con1uziei 2neli"itate3 a 'u1erinei cu orice altceva4 dup+ 2trezirea3 'a greoaie4 ne apare /ntr!o alt+ lu"in+4 dac+ /nelege" c+ o"ul ace'ta Gni 'e 'pune c+H avea de "ic pro&le"e /n a percepe 0i cele "ai &anale exi'tene J capacitatea lui de a g@ndi /ncet4 2ru"eg+tor34 2auti'"ul3 '+u e'te 2con1ir"at3 0i de pove'tirea aceea &uddhi't+ care vrea '+ pretind+ c+ el a a1lat de 2&oal+4 &+tr@nee 0i "oarte3 doar la 2: de ani4 c@nd ar 1i ie0it din palat J de parc+ el 'au 'oiile 'ale4 'au p+rinii '+i etc. nu '!au lovit niciodat+ c@nd 2'e >ucau3 'au 2'e pli"&au34 nu '!a /"&oln+vit niciodat+ de ni"ic Gp@n+ atunciH4 de parc+ Cauta"a era 2/napoiat "ental3 /nc@t '+ nu con'tateA 0tie p@n+ la 2: de ani c+ "a"a 'a a "urit la na0terea lui4 c+ tat+l '+u a /"&+tr@nit 2de c@nd era el "ic3 0.a.".d. A't1el potrivit ace'tor "ituri pentru 2ador"ii3 ;uddha a tre&uit 2'+r"anul3 '+ a0tepte p@n+ la 35 de ani ca '+ /neleag+ 0i el o &analitate a vieii J anu"e c+ /n via+ e'te G0iH 'u1erin+V 3. $Dia)nosticul& i $tratamentul& Iricu"4 dup+ ce 'e 2treze0te3 din 2auti'"ul3 '+u ;uddha 'e 1ace... "edic G2paranoic3FHV 2Adev+rurile3 lui4 ni 'e 'pune4 ... sunt formulate dup modelul unui dia nostic medical n care se arat/ &oala, cau%ele &olii, dac e vindeca&il sau nu, i tratamentul &olii. Zoala este suferina OduXX,aK ... Primul 8nalt .devr spune c &oala e*ist cu adevrat I ea este suferina, iar adevrul acesta este .devrul Suferinei.1!! Totu0i 'pre lauda lui ;uddha cu" a" v+zut "ai 'u' el nu zice acolo c+ 'u1erina e o &oal+4 ci doar c+ 2&oala este suferin. .ar percepia acea'ta 'e datoreaz+ pro&a&il g@ndirii logice aplicat+ /n locuri nepotrivite Gdac+ A e'te ;4 atunci 0i ; e'te AH. .ac+ 'u1erina ar 1i o &oal+4 precu" 2po>arul3 'au 2gripa porcin+34 ar /n'e"na c+ ea nu are nici o utilitate /n 1uncionarea nor"al+ a organi'"ului J ori ace't lucru e'te evident neadev+rat J ea G'u1erinaA durereaH >oac+ un rol 1oarte i"portant /n "eninerea '+n+t+ii p'iho!1izice a organi'"ului u"an. a nu e o &oal+4 ci e 'e"nalul Galar"aH care ne anun+ c+ 'u1eri" de o &oal+ 123 J ea nu e du0"anul care atac+ o cetate4 ci 'tr+>erul din cetate care d+ alar"a c@nd du0"anul 'e apropie G'au intr+ /n cetateH J iar a nu 1ace di'tincia acea'ta ele"entar+ nu poate 1i dec@t o dovad+ de 2'o"nolen+3 dup+ 2trezire3.
122 Carrither'4 =ichael4 1::64 Zudd,a4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 8:. 123 A 'e vedea pentru dezvoltarea ace'tui 'u&iect 0i Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca4 cap. 2 "oiile ca 'e"nale34 p. 2.2-.

68

Radu Lucian Alexandru

Apoi dac+ 2'u1erina3 e'te o &oal+ 0i 2na0terea3 e'te o 2&oal+34 atunci 0i viaa Gce reie'e din na0tereH e'te o 2&oal+3 care tre&uie 2vindecat+A tratat+3 de ace0ti 2'o"na"&uli3 G&uddhi0tiFHV Cu ce o trateaz+ ei deciF J Cu 2"oartea34 cu Birvana Gcu 2-*tinciaVVV I precu" 2/n a 'tinge o lu"@nareA un 1oc3H. J 2Ciudat+3 "edicin+4 nu a" ce zice G'e poate /n'+4 c+ pe acolo4 pe la ei4 nu au auzit /nc+ de 2Rur+"@ntul lui Kippocrate3VH... Procesul tririi este comparat cu arderea unui foc ... 9ratamentul const n stin erea OnirvanaK focului...1!+ A 2vindeca3 viaa prin 2uciderea3 ei e /ntr!adev+r o 'oluie de"n+ doar de un "edic 2paranoic3 nu de unul '+n+to' la capV =erge '+r"anul 2&olnav /nchipuit3 Gcu" '+ nu"i" alt1el pe cineva &olnav de 2via+3FH la "edic '+ 2'e vindece3 0i ace'ta /i reco"and+ 2'inuciderea3 GA 'tingerea 21ocului din el3HVVFF Hu e*ist foc precum pofta, nici pcat precum ura, nici suferin precum e*istena corporal, nici fericire mai mare dec't -*tincia.1!0 2=edicina3 acea'ta &uddhi't+ pare a't1el '+ 1i 2de'coperit3 un 1el de panaceu Gde leac univer'al &un la toate &olileH# 2J Te dor 2dinii3F... J .aV... J din cauz+ c+ exi't+ 'u1erin+ 0i /i dore0ti cevaV .ar nu te i"pacienta4 2exi't+ o 'oluie3 G'+ nu te "ai doar+ 2dinii3H J anu"e '+ nu!i "ai dore0ti ni"ic Gnici "+car '+ nu te "ai doar+ 2dinii3H 0i '+ a>ungi la 2 xtincie3...3 Acu" e drept c+ 2"oartea le vindec+ pe toate34 dar nici chiar a0aV G,+!i dore0ti '+ 2te vindeci3 prin ea de &oli /nchipuite cu" e'te 2exi'tena corporal+3A viaa4 c+ chipurile a't1el vei a>unge la 2cea "ai "are 1ericire3...H. .e c@nd 0i pentru cine e 2extincia3 cea "ai "are 1ericireF *ro&le"a nu e'te c+ exi't+ 'u1erin+A durere /n 2exi'tena corporal+3 J di"potriv+ acea'ta e chiar o &inecuv@ntare pentru via+ J o a>ut+ '+ 'upravieuia'c+ /n continuare prin 1aptul c+ /i 'e"naleaz+ pro"pt atunci c@nd vieuirea 'a /i e'te pu'+ /n pericol Gde ageni patogeni4 de &oal+4 de a"enin+ri naturale J 1rig4 1urtun+ etc.H J iar ei GvieiiH nu!i r+"@ne dec@t '+ eli"ine G'au '+ 'e dep+rtezeH de ace'te a"enin+ri 0i 'u1erina di'pare pentru "o"ent 2din pei'a>3 Gp@n+ c@nd apare ur"+toarea a"eninare pe care ne!o va 'e"nala la 1el de pro"pt pentru a lua "+'uri /"potriva eiH.
12- Ei""er4 Keinrich4 1::84 Filo%ofiile )ndiei4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 316 'upra. 125 #,ammapada $ 9emeiurile Ve ii4 20014 ditura Kerald4 ;ucure0ti4 p. 136 Ga1ori'"ul 202H.

6)

9ilo'o1ia &uddhi't+ 0i 2pro&le"a3 'u1erinei

A vrea '+ eli"ini 2'u1erina3 ca 1eno"en p'iho!1izic Gcu 'copuri &ine deli"itate 0i preci'eH nu e o dovad+ de /nelepciune4 ci una de lip'+ a ei. 4. Dorina Bi 'e 'pune a't1el de c+tre 2/nelepciunea3 &uddhi't+# #eoarece suferina este enerat de dorin, distru erea dorinei atra e n mod lo ic dispariia suferinei.1!2 evident pentru oricine c+ 'u1erina nu e'te generat+ /n "od nece'ar de dorin+A 'eteA po1t+ J de orice dorin+A 'eteA po1t+4 ci doar de acelea dintre ele care odat+ /ntreinuteA 'ati'1+cute duc la di'trugerea ar"oniei G'+n+t+iiA nor"alit+iiH organi'"ului individual 0i 'ocial Gdi'trugeri care ne 'unt 'e"nalate pro"pt de 'u1erin+A durere pentru a a1la de ele 0i a lua "+'uri /"potriva lorH. ,u1erina nu e generat+ de 'ati'1acerea 'etei 'au a 1oa"ei4 'au a nevoii de con1ort ter"ic4 de 'iguran+ etc.4 ci de re1uzul 2nerodului3 G&uddhi't 'au de alt+ natur+H de a le 'ati'1ace pe ace'tea /n "od ar"onio' G/n cantitatea cerut+4 la calitatea nece'ar+ 0i la ti"pul potrivit 'ati'1acerii lorH. (ar di'trugereaA ignorarea dorineiA 'eteiA po1tei nu duce la di'pariia 'u1erinei4 ci di"potriv+# la "+rirea ei G/n pri"+ in'tan+H 0i /n cele din ur"+ la di'trugerea vieii J cel care nu!0i a't@"p+r+ 2'etea3 Gnu &ea ap+H4 nu!0i 'ati'1ace 2po1tele3 Gnu "+n@nc+H4 prin 1aptul4 de exe"plu4 c+ nu!0i "ai dore0te '+ 'e "i0te Gde 'u& un 2copac3 'au altul pentru a 0i le 'ati'1aceH "oare /n cele din ur"+. .oar pentru logica 'inuciga0ilor4 a di'perailor4 a depre'ivilor4 'ati'1acerea dorinelor 0i nece'it+ilor pentru /ntreinerea vieii e'te o 2&oal+3 de care vor '+ 'cape# Foamea este cea mai rea dintre &oli; e*istena corporal este cea mai rea dintre suferine.1!4 ,unte" de acord c+ ... este ntotdeauna fericit cel ce nu are de$a face cu nero%ii1!54 dar cu" '+!l nu"i" pe individul care a pro1erat pe gur+ a1ir"aiile de "ai 'u' de'pre 1oa"e 0i4 re'pectiv4 de'pre 2exi'tena corporal+3F ?ntr!adev+r 2nerod3 e'te un cuv@nt care i 'e potrive0te de "inuneV Li 2nerodul3 ace'ta ne "ai 'pune Gpe 2principiul3 2nu "ai "@nca c+ oricu" i 'e 1ace 1oa"e dup+ aceea4 nu "ai &ea ap+ c+ apoi o '+!i 1ie din nou 'ete3 0.a.".d.H 0i ur"+toarele#
126 #,ammapada $ 9emeiurile Ve ii4 20014 ditura Kerald4 ;ucure0ti4 p. 181. 128 )&idem4 p. 138 Ga1ori'"ul 203H. 12) )&idem4 p. 13) Ga1ori'"ul 206H.

6:

Radu Lucian Alexandru

Prin urmare, nu ndr i nimic, cci este dureros s fi desprit de ce$i este dra . Hu e*ist le turi pentru cel care nu ndr ete nimic i nu urte nimic.1!6 Cre0it do"nule 2nerod3# el are leg+turi cu indi1erena 0i ne'i"irea4 cu 2/"pietrirea ini"ii3 'ale4 cu incapacitatea 'a patologic+ G/nn+'cut+ 'au do&@ndit+H de a 'i"i4 de a e"patiza4 de 2a tr+i3 Gprin e"patieH durerileA 'u1erinele Gre'pectiv 1ericirileA pl+cerileH altora 0i a't1el a 'e i"plica activ /n di"inuareaA alungarea cauzelor lor Gre'pectiv a participa 2cu &ucurie3 la 2/"plinirile3 lorH. Leg+turile celui care nu /ndr+ge0te ni"ic 0i nu ur+0te ni"ic 'unt evidente cu 'pitalele de p'ihiatrie G'ecia depre'ivi croniciH 0i "ai ale' cu 2"or"@ntul3 pe care 'e gr+&e0te '+ 0i!l 'ape /nc+ /n via+ 1iind pentru a 'e 2/ngropa3 /n el ca un 2ne!rod3 ce e'te Gca cineva /n care viaa nu rode0te4 /n care ea nu prinde rodH. Bi 'e 'pune a't1el /n a1ori'"ele 212!216 din #,ammapada1(7 c+ din atracieA a1eciuneA ata0a"entA dorin+A ne'a 'e ive0te gri>a 0i 1rica 0i c+ 2cel eli&erat3 de atracieA a1eciuneA ata0a"entA dorin+A ne'a 2nu cunoa0te gri>a3 0i 2atunci de ce '+!i 1ie 1ric+3F (at+ c+ /i 'pune" noi# '+!i 1ie 1ric+ c+ 2a "urit34 c+ a devenit un 2"ort viu3 Gun 2cadavru a"&ulant3H4 o 21anto"+3 ne1ericit+ a ceea ce ar 1i putut '+ 1ie4 o 2u"&r+3 de o" care pare c+ are via+4 dar de 1apt nu "ai are. 2<iaa3 lui nu "ai e dec@t o iluzie >alnic+ care 'e autoa"+ge0te c+ nu "ai are atracieA a1eciuneA ata0a"entA dorin+A ne'a c@nd de 1apt ea colc+ie de a't1el de 2a'pecte3 G1oarte &ine re1ulate /n'+ uneori /n incon0tientulA 'u&con0tientul '+uH orientate 'pre 2nor"alit+ile3 vieii 'au 'pre 2proiecii3 &uddhi'te ale lor J dhar"a4 Dar"a4 'a"'ara4 nirvana4 vidul etc. Apoi 2cel eli&erat3 de atracieA a1eciuneA ata0a"entA dorin+A ne'a cunoa0te 0i gri>a# gri>a de a 'e "enine 2eli&erat3 de ace'tea4 gri>a de a re'pingeA ignora G/n loc '+ atrag+A dezvolteA tr+ia'c+H4 gri>a de a nu 'e ata0a G1rica de ata0a"ent4 de relaii relativ dura&ile4 de leg+turi relativ 'ta&ile4 1rica de iu&ire 0i d+ruire iu&itoareH4 gri>a de a nu dori G1rica de dorin+4 ca 0i corolar al 1ricii 'ale de e0ecH4 gri>a de a 1i tot ti"pul 2'+tul3 J opu' ne'aului J 1rica de ne/"plinire4 de i"per1eciune4 de parialitate J cu alte cuvinte 1rica de via+ J 1rica de a tr+i Gca un o" 2neeli&erat3 din /"&r+i0area vieii4 pentru c+ G/nc+H e'te /n via+H. Acea't+ 2indi1eren+34 2ne'i"ire34 lip'+ de 2a1eciune3 tinde '+ duc+ inevita&il la "+rirea 'u1erinei din 'ocietate prin tolerarea r+ului# 8n mod tradiional, &uditii sunt
12: )&idem4 pp. 1-1!1-2 Ga1ori'"ul 211H. 130 )&idem4 pp. 1-2!1-3.

80

9ilo'o1ia &uddhi't+ 0i 2pro&le"a3 'u1erinei

linitii din punct de vedere social i politic sau supui, mereu pre tii s coe*iste cu cele mai crude re imuri.1(1 Bi 'e 'pune apoi /n al doilea 2Bo&il Adev+r3# "are este, o &,iXX,u, Ho&ilul .devr despre ori inea suferineiY #orina este cau%a care duce la rennoirea e*istenei, dorina condiionat de plcere i desftarea simurilor, care$i caut mplinirea c'nd ici, c'nd colo, dorina sen%ual, dorina de e*isten i dorina de ani,ilare a e*istenei.1(! ?n ace't 2adev+r3 ni 'e co"unic+4 dup+ cu" vede"4 care e'te cauza care duce la 2re/nnoirea exi'tenei3 0i nu care e'te cauza care duce la 'u1erin+. 2Adev+rul Ba0terii ,u1erinei3 nu ne explic+ care e'te cauza 'u1erinei4 ci doar de ce GeventualH odat+ n+'cut+ viaa4 ea 'e a1l+ /n continu+ "i0care 0i tran'1or"are Ga0a cu" /i 0ade &ine unei viei iu&itoare de via+ 0i nu de "oarte# 'tagnare4 ne"i0care4 /nepenire4 de'co"punereH. Apoi pute" /nelege c+ dorina 'enzual+ Gde pl+cere 'exual+H duce uneori la 2re/nnoirea exi'tenei3 Gla apariia unei noi vieiH4 dar ce nu /nelege" e'te cu" ar putea '+ duc+ la 2re/nnoirea exi'tenei3 dorina de anihilare a ei. Aici e ori una4 ori alta J doar dac+ evident 2individul3 po'edat de dorinele 'enzuale a"intite nu e 2'o3 de 2c+lug+ri+3 Gmantis reli iosaH 'au nu e "e"&ru al unor altor 'pecii de vieuitoare care 2'e 'acri1ic+3 pentru generaiile ur"+toare. Iricu" 0i /n cazul lor J nu dorina de anihilare duce la 2re/nnoirea vieii34 ci dorina de exi'ten+ G2prin ur"a0i3H 1ace a'ta J alt1el ei ar putea '+ 'e 2anihileze3 0i /nainte '+ 'e apropie de /ndeletnicirile cele 2'enzuale3 J 0i a't1el '+ le reu0ea'c+ pe &une 2dorina de anihilare a exi'tenei3 'peciei lorV I alt+ po'i&il+ 1or"ulare a ace'tui 2adev+r3 e'te ur"+toarea# 2.cesta este, o clu ri, .devrul Haterii Suferinei. #oar setea sau apri a dorin :tan,a< dau natere e*istenei repetate, doar ele sunt nlnuite de poftele ptimae, doar ele caut plceri noi, c'nd ntr$ un loc, c'nd n altul, adic setea pentru plcerile simurilor, setea de e*isten, setea de none*isten.133 .ac+ 2'etea de nonexi'ten+3 GA 2dorina de anihilare a exi'tenei3H /n 2logica3 &uddhi't+ duce la exi'ten+4 atunci cu 'iguran+4 /n aceea0i 2logic+34 'etea de &ine duce la r+u 0i 'etea de trezireA ilu"inare duce G'au a du' cel puin /ntr!un caz 2oarecare3H la ador"ireA t@"pire

131 ,nelling4 Rohn4 1::84 -lemente de Zudism4 ditura RAI4 ;ucure0ti4 p. 65. 132 #,ammapada $ 9emeiurile Ve ii4 20014 ditura Kerald4 ;ucure0ti4 p. 180. 133 Con1or" Carrither'4 =ichael4 1::64 Zudd,a4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. ):.

81

Radu Lucian Alexandru

"ental+V *lu' c+ /n 2logica cla'ic+3 pute" a1ir"a cu "ult "ai "are /nte"eiere exact contrariul# anu"e c+ exi'tena d+ na0tere la dorin+ Gla dorina celui exi'tentVH. Apoi tre&uie '+ o&'erv+" c+ doar un 2cer0etor3 &uddhi't ar putea crede c+ e capa&il ca /n loc '+ caute pl+ceri noi 2c@nd /ntr!un loc4 c@nd /n altul34 '+ nu "ai caute nici un 1el de pl+ceri 2nici /ntr!un loc4 nici /n altul3 0i /n loc '+ ai&+ 'ete pentru pl+cerile 'i"urilor '+ ai&+ 'ete pentru pl+cerile ne!'i"urilor G2ne!'i"irilor3HV . $'encarnarea& 2(lu"inatul3 ;uddha /0i 2vede3 2vieile anterioare3 G/n ti"p ce vi'eaz+4 'u& copacul '+u4 vi'ul 2trezirii3 'aleH4 dar nu pare a 1i capa&il '+ /neleag+ c+ 2dovezile3 'ale pentru pro&area exi'tenei 2vieilor anterioare3 nu 'unt dec@t 'i"ple vi'e 'u& copaci4 'i"ple experiene onirice care nu dovede'c exi'tena re/ncarn+rii4 ci doar exi'tena vi'+riiV Trezirea 'a pare a't1el '+ 1ie o 2trezire indian+ cla'ic+34 adic+ una pe >u"+tate 1+cut+4 pentru c+ el nu 'e dovede0te a 1i capa&il '+ dep+0ea'c+ iluzia 2re/ncarn+rii3 aruncat+ pe'te capetele neatente ale indienilor de c+tre cuceritorii arieni4 prin cla'a lor de 2&rah"ani3 0i 2regi3 2divini34 pentru a >u'ti1ica pueril Gcu vi'e de ador"it copiiH 'tatutul lor privilegiat /n 'ocietate 0i conda"narea nativilorA 'upu0ilor la a!i 'lu>i ca 0i 2'clavi34 pe "otiv c+ ar 1i gre0it 2/n vieile anterioare34 precu" 0i p+c+lirea lor cu pro"i'iunea unor 2re/ncarn+ri viitoare /n regi3 dac+ 'unt cu"ini 0i execut+ cu "axi"+ 'upunere ordinele 't+p@nilor. drept ca ;uddha4 a0a pe 2>u"+tate trezit3 cu" era4 a 1+cut ni0te pa0i /nainte 'pre ie0irea din acea't+ iluzie 2a vieilor anterioare3 J prin dezapro&area ca'telor &azate pe na0tere 0i prin a1ir"area c+ nu exi't+ 'u1lete care '+ tran'"igreze4 dar nu a putut "erge p@n+ la cap+t4 'pre a ie0i din 2iluzia indian+3 a 2'a"'arei3. Bu a putut /nelege nici "+car el c+ dac+ nu exi't+ 2vac+3 care '+ intre 0i '+ ia'+ din gra>dul T 'au M4 atunci nu exi't+ nici o 2intrare!ie0ire 2'a"'aric+3 a vacii din gra>duri313- G/n 1uncie de "eritele 'ale 2v+c+re0ti3H... .ar ce '+!i 1aci4 e greu cu logica G"ai ale' pentru iu&itorii de paradoxuri gratuiteH. Li chiar dac+ pute" /nelege 2re/ncarnarea3 ca 1iind doar un 'i"plu "it4 care4 a0a cu" ne 'ugereaz+ Lucian ;laga4 'i"&olizeaz+ o 2'ete de via+ in1init+31354 nu pute" '+ nu
13- He 'nd realitatea Sinelui OnairatmWaK se ajun e la acest parado*/ o doctrin care e*alt importana faptei i a fructului ei, rsplata faptei, nea a entul cel ce consum fructul J con1or" liade4 =ircea4 1:::4 )storia credinelor i ideilor reli ioase4 ditura 7niver' nciclopedic4 ;ucure0ti4 p. 2:3. 135 Setea de via e nelimitat/ mitul rencarnrii este poate, n cele din urm, e*presia setei de via ce nu cunoate limite. J con1or" ;laga4 Lucian4 1::-4 "urs de filosofia reli iei4 ditura 9ronde4 Al&a (ulia4 p.

82

9ilo'o1ia &uddhi't+ 0i 2pro&le"a3 'u1erinei

ar+t+" c+ perpetuarea ace'tui "it are con'ecine dintre cele "ai ne1ericite /n 'ocietatea indian+ Gcea "ai i"portant+ 1iind 2>u'ti1icarea3 'egreg+rii pe ca'te a ace'tei 'ociet+i cu con'ecinele de rigoareH. +. %irvana Al treilea 2adev+r3 ne 'pune apoi c+ 'u1erina /nceteaz+ dac+ dorina /nceteaz+. Iare 'e g@ndea 0i aici ;uddha la 'exF J pro&a&il4 pentru c+ 'e pare c+ 2't+tu'e pe 'ec3 ti"p de vreo 0a'e ani4 dup+ ce /0i p+r+'i'e 2&ru'c3 1a"ilia 0i copilul nou n+'cut ca '+ 2cutreiere prin p+duri3 /n c+utare de 2treziri3 pe 'u& copaci# 2"are este, o &,iXX,u1(2, Ho&ilul .devr despre ncetarea suferineiY -ste stin erea cu desv'rire i ncetarea dorinei, renunarea i a&andonarea ei, eli&erarea i detaarea de ea.1(4 .up+ 2/nelepciunea3 lui ;uddha4 prin ur"are4 cel care renun+ la orice dorin+ Gde exe"plu4 de hidratare4 de hr+nire4 de "i0care etc.FH 'cap+ de 'u1erin+F =ai gre0it de at@t nu putea '+ o ni"erea'c+ nici dac+ era /n continuare 2ador"it3 G'u& copacul luiH# J 'ituaia 'e prezint+ exact pe do'# de a&ia dac+4 ne1ericitul cer0etor G&hiDDhuH4 va crede /n a1ir"aiile lui ;uddha 0i apoi va 0i reu0i cu"va Gnu ne pute" i"agina cu"4 cu excepia c+ '!ar 'inucide 1izicH '+ 'cape de orice dorin+4 de a&ia atunci va vedea el ce e aceea 'u1erin+A durere G'peci1ic+ 1oa"ei4 'etei4 ne"i0c+rii4 /nepenirii etc.H. ,oluia in'inuat+ deci pentru 'c+parea de 2'u1erin+3 Gpentru 2nerozii3 0i 2cer0etorii3 care vor '+ 'cape de eaH e'te 2'inuciderea3 p'ihic+ G0i p@n+ la ur"+ 1izic+H venit+ din 2indi1eren+3 0i 2depre'ie3 Gdin lip'a de dorin+H# Sf'ritul drumului este asemuit n cele dint'i scrieri stin erii unei lum'nri, atunci c'nd aceasta nu mai are com&usti&il care s o menin aprins. .ceasta este Hirvana. )dentificarea cu un sine a ncetat; ntr$adevr, toate impulsurile de a e*ista ca persoan I sau de a e*ista n vreun fel I au ncetat.1(5 A't1el4 acea't+ 2nirvan+3 GextincieH e'te tot una cu "oartea J doar ignoranii pot crede c+ poate exi'ta 2via+ 1+r+ dorin+3 G1+r+ voin+A g@ndireA aciune /ndreptat+ 'pre 'u'inerea 0i dezvoltarea continu+ a vieiiH 0i 2tineree 1+r+ de'1+tarea 'i"urilor3 0i 1+r+ 'ati'1acerea
3:. 136 ;hiDDhu G/n pgliH re'pectiv &hiDu G/n 'an'Drit+H 'e traduce prin 2c+lug+r &udi't34 dar literal 2&hiDu3 /n'ea"n+ 2cer0etor3 J cineva care tr+ie0te din cer0it Gdin ce /i dau aliiH. 138 #,ammapada $ 9emeiurile Ve ii4 20014 ditura Kerald4 ;ucure0ti4 p. 181. 13) ,nelling4 Rohn4 1::84 -lemente de Zudism4 ditura RAI4 ;ucure0ti4 pp. )8!)).

83

Radu Lucian Alexandru

2po1telor3 0i 2pl+cerilor3 G'enzuale 'au de alt+ natur+H. .oar di'peraii 0i depre'ivii nu /neleg ace't lucru J 0i a't1el /ncearc+ 2ca &ez"eticii3 '+ 'e 2'inucid+ p'ihic3 G'+ nu "ai ai&+ nici o dorin+H 1+r+ '+ 'e 'inucid+ 0i 1izic# -ste discuta&il dac persoanele cu adevrat nee oiste care nu au nici urm de e o, pot tri. #esi ur, ne putem lipsi de identificarea cu e o$ul i ne putem desc,ide transe oticului, dar m ntre& dac e o$ul poate disprea vreodat complet, at'ta timp c't or anismul psi,ofi%ic triete pe pm'nt I sau dac este ntr$adevr de dorit aa ceva.1(6 1. $Suferina trupeasc i cea sufleteasc& ?n ace'te 2Bo&ile Adev+ruri3 Gar+tate4 dup+ cu" a" v+zut4 a 1i "ai "ult ni0te 2no&ile 'e"i!adev+ruri3 'au pe alocuri chiar "inciuniH a" putut con'tata c+ toat+ 'u1erina e &+gat+ de!a val"a 2/n ecuaia3 "@ntuirii. ?n a&ord+ri ulterioare 'e /ncearc+ totu0i a 'e 1ace o di'tincie /ntre 'u1erina trupea'c+ 0i 'u1erina 2'u1letea'c+3 G"ental+H# I Spune$mi, Ha asena, cel ce nu mai renate este ncercat de sen%aii de durereY I #e unele da, de altele nu. I "are sunt acesteaY I Poate fi ncercat de suferine trupeti, dar nu sufleteti. I #e ceY I #eoarece cau%a, condiiile suferinelor trupeti nu a disprut, n timp ce cau%a celor sufleteti a disprut.1+7 La 1el /n'+ cu" /n cazul 'u1erinelor 2trupe0ti3 cauza lor nu a di'p+rut dec@t parial J anu"e cu privire la acele cauze ale lor pe care noi le pute" evita la voin+ 0i nu a di'p+rut cu privire la acele cauze ale lor pe care nu le pute" evita Gpentru c+ nu in de dorinaA 1apta noa'tr+ 'au nu in doar de eaH la 1el e'te 0i cu cele 2'u1lete0ti3. Belini0tea4 agitaia4 'tre'ul4 'u1erina p'ihic+ apar atunci c@nd 'u'ine" /n p'ihic 2raiona"ente gre0ite31-1 Gcare4 printre altele4 duc i"ediat 'au pot duce /n per'pectiv+ la a"eninarea Gexi'tenei ar"onioa'e aH propriei viei4 re'pectiv a 2co"unit+ii3 din care 1ace" parteH. Cauzele apariiei 0i exi'tenei ace'tor 2raiona"ente gre0ite3 /n propriul
13: )&idem4 p. 202. 1-0 1ilinda$ Pan,a sau 8ntre&rile 3e elui 1ilinda4 1::34 ditura (n'titutul uropean4 (a0i4 p. )1. 1-1 A 'e vedea pentru "ai &una /nelegere a 2raiona"entelor gre0ite3 Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 d. C L(B 4 Clu>!Bapoca4 cap. 2Ce /n'ea"n+ de 1apt c+ un raiona"ent e'te gre0itF34 p. 2.22.

8-

9ilo'o1ia &uddhi't+ 0i 2pro&le"a3 'u1erinei

p'ihic 'unt4 "ulte din ele4 relativ independente de voina noa'tr+ J 'unt /nv+ate 21+r+ di'cern+"@nt3 /nc+ din copil+rie 0i 'tocate /n 'u&con0tient1-2 a0tept@nd prile>uri potrivite pentru a 'e "ani1e'ta relativ auto"at4 'unt preluate din 2neatenie3 din 'ocietate 0i tot a't1el 'unt l+'ate '+ 'e "ani1e'te prin noi4 'unt cauzate 0i /ntreinute de cunoa0terea noa'tr+ parial+ a lu"ii. Ace'te cauze G0i "ai ale' cunoa0terea parial+ a 1uncion+rii "ecani'"elor lu"ii 0i vieiiH 'e "enin 0i dup+ ce 'e'iz+" leg+tura dintre 2'u1erina p'ihic+3 0i exi'tena unui raiona"ent gre0it /n propriul p'ihic Gp@n+ la corectarea acelui raiona"ent gre0it4 re'pectiv p@n+ la apariia Gindi1erent de voina noa'tr+ Gdin cauzele a"intite "ai 'u' 0i din alte cauzeH aH altor raiona"ente gre0ite /n propriul p'ihicH. *rin ur"are4 la 1el ca 0i /n cazul 'u1erinelor trupe0ti 0i /n cazul celor 2'u1lete0ti3 ave" de!a 1ace 0i cu cauze pe care le pute" evita Gin@nd de voina noa'tr+H 0i cu cauze pe care nu le pute" evita "o"entan Gpentru c+ nu in exclu'iv de voinaA dorina noa'tr+H. A0adar4 pentru c+ g@ndirea noa'tr+ nu e'te 'trict a 2noa'tr+34 ci e'te /n "area ei "a>oritate "ereu cauzat+A in1luenat+ dinA de exterior Gprin 1actori de li"&+4 cultur+4 cunoa0tere4 tradiie4 21ilo'o1ie de via+3 etc.H4 niciodat+ cauzele 'u1erinei noa'tre 2'u1lete0ti3 nu pot 1i /n totalitate eli"inate Gde0i e drept c+ pot 1i di"inuate /ntr!o de'tul de "are "+'ur+4 dac+ di"inuarea lor 'e coreleaz+ 0i cu di"inuarea cauzelor 'u1erinelor 2trupe0ti3 0i 2'ociale3H. .ar4 cu" a" "ai tot 'pu'4 nu 'u1erina e'te cea care tre&uie eli"inat+4 ci doar cauzele 2r+ului3 pe care apariia ei /n noi ni le 'e"naleaz+. A't1el4 a 'pera 'au a dori ca /n cineva '+ nu "ai apar+ 'e"nalul 2'u1erinei 'u1lete0ti3 e a!i dori ca acel ne1ericit '+ a>ung+ /n 'tadiul /n care nu "ai poate 'e'iza apariia /n 'ine a unor raiona"ente gre0ite Gla 1el cu" cineva lip'it de capacitatea de a 'i"i durere 1izic+ nu "ai 'e'izeaz+ c@nd 2/0i &ag+ "@na /n 1oc3 cu con'ecinele de rigoareH4 a unor raiona"ente care /l 1ac '+ realizeze aciuni care duc la di'trugereaA dezar"onizareaA /"&oln+virea vieii proprii. A dori '+ 'capi 2total3 de 'u1erin+ G1izic+ 'au p'ihic+H e'te a dori '+ te 'inucizi4 a dori '+ renuni la in1or"aiile care te 1ac capa&il '+ lupi /"potriva 1actorilor care /i a"enin+ viaa G/n ar"onieH 0i a't1el a te prede'tina la pierderea ace'teia1-3.

1-2 )&idem4 cap. 2Leg+tura con0tient!'u&con0tient34 p. 2.18 0i cap. 2Auto"ati'"ele p'ihice34 p. 2.1:. 1-3 A 'e vedea pentru dezvoltarea ace'tei idei 0i Radu4 Lucian Alexandru4 200-4 "ltorie prin "ontiin4 ditura =ega4 Clu>!Bapoca4 cap. 2<ia+ 1+r+ 'u1erin+34 pp. 55!61.

85

Radu Lucian Alexandru

Cei care dore'c '+ 'cape 2total3 de 'u1erin+ G0i 'e pare c+ unii1-- chiar vor a0a cevaH 'unt4 a't1el4 a'e"+n+tori conducerii unei ar"ate care dore0te '+ 2'cape3 de 2'pionii3 '+i 0i de 'oldaii proprii care pot '+ 2'i"t+ durerea3 J 0i care a't1el '1@r0e0te /nvin'+4 pentru c+ e incapa&il+ '+ 'e'izeze prezena du0"anului G0i ace'ta o poate lovi "ereu cu" vrea 0i c@nd vrea elH 0i pentru c+ Ga't1elH nu 'i"te nevoia '+ 'e apere de loviturile ace'tuia4 1iindc+ ele nu "ai produc durereA 'u1erin+ 'oldailor '+i Gdar "ai e /nvin'+ 0i "ai ale' pentru c+ ea nu vrea '+ lupte4 ca '+ nu ai&+ 2gri>a3 unei po'i&ile /n1r@ngeri 'au 2dorina3 unei po'i&ile victorii4 'au vreo 2a1eciune3 pentru rudele c+zute 'u& 'a&ia du0"anului 0.a.".d.H. Li "ai 'unt 0i 2tupei0ti3 ace0ti 2doritori de 'inucideri p'ihice 1+r+ "oarte 1izic+ ata0at+3# 9oi ne ,io&ii neconvertii se las prad plcerilor, se ataea% simurilor i o&iectelor sensi&ile. -i se las dui de curent. -i nu se pot eli&era de natere, de &tr'nee, de moarte i de suferin.1+0 2Beghio&ii3 convertii4 o&'erv+" /n'+ noi4 'e vede trea&+ c+ /ncearc+ G2ca neghio&ii3H '+ nu ai&+ nici o pl+cere Glucru nu doar i"po'i&il4 dar 0i 'tupidHQ /nc+ /0i 1olo'e'c 'i"urile Gv+z4 auz etc. J ce 'urpriz+VH4 pentru c+ 'unt ata0ai de ele G0i nu pot 'upravieui 1+r+ eleH 0i de o&iectele lor J 0i cu toate ace'tea nici unul din ace0ti 2neghio&i3 convertii nu a 'c+pat vreodat+4 dup+ 2convertire34 de na0tere Gpropria lui na0tereH4 de &+tr@nee Gdec@t dac+ a "urit de t@n+rH4 de "oarte 0i nici de 'u1erin+ J 0i a'ta cu 2neghio&ul3 lor 0e1 /n 1runteV ,e vede a't1el clar din &iogra1ia lui ;uddha Gat@ta c@t a "ai r+"a' ne"itizat+H c+ cel care a in'inuat GA pretin'H c+ 'e poate 'c+pa de &oal+ 0i "oarte4 ca 1or"e ale 'u1erinei4 prin parcurgerea unui proce' de 2ilu"inare3A 2vindecare3 2oarecare3 nu a 'c+pat de ele4 cu toate 2teoriile3 0i 2practicile3 'ale 2cop+ci'tice3 Gde'coperite 'u& un copacH# "au%a morii a fost otrvirea cu nite alimente care mai nt'i l$au m&olnvit, fc'ndu$l s s'n ere%e i s sufere I ceea ce el a ndurat cu acel curaj ce l caracteri%a.1+2 ?n plu' nu a reu0it '+ /nl+ture durerea nici din cei ce /l ur"au4 pentru c+ la "oartea lui 8n toate cele ase #irecii a fost simit i e*primat o mare durere...1+4
1-- I "are este scopul pentru care ai prsit lumea laicY "are este pentru voi elul finalY I S ncete%e suferina pre%ent i s nu se mai nasc alta/ iat scopul retra erii noastre din lume. Hi&&ana a&solut/ iat elul nostru final. J con1or" 1ilinda$Pan,a sau 8ntre&rile 3e elui 1ilinda4 1::34 ditura (n'titutul uropean4 (a0i4 p. 65. 1-5 1ilinda$ Pan,a sau 8ntre&rile 3e elui 1ilinda4 1::34 ditura (n'titutul uropean4 (a0i4 p. 108. 1-6 ,nelling4 Rohn4 1::84 -lemente de Zudism4 ditura RAI4 ;ucure0ti4 p. 3-. 1-8 )&idem4 p. 3-.

86

9ilo'o1ia &uddhi't+ 0i 2pro&le"a3 'u1erinei

*entru cineva care pretindea c+ a de'coperit 2cu" '+ nu te "ai doar+3 e de "irare ace't e1ect 2perver'3 J 2/n toate cele 0a'e direcii3V Te!ai 1i a0teptat ca "+car /n cazul lui4 2durerea3 cu pricina '+ nu "ai 1ie 'au "+car '+ 1ie un pic "ai "ic+ G'+ nu 1ie a0a 2"are3 0i /n 2at@tea direcii3VH. 2. $,alea cu opt .rae& Al patrulea 2Bo&il Adev+r3 ne 'pune cu" pute" 2'c+pa3 de 'u1erin+ J anu"e prin ur"area 2C+ii cu Ipt ;raeA Trepte3 1or"at+ din trei co"ponente "a>ore# "oralitatea Gvor&ire corect+1-)4 aciune corect+ 0i "i>loace corecte de traiHQ 2/nelepciunea3 G/nelegerea corect+ 0i g@ndirea corect+H 0i 2"editaia3 Ge1ort corect4 atenie corect+ 0i concentrare corect+H# .stfel, vor&im despre un model de formare moral alctuit din trei pri const'nd n practicarea virtuilor i evitarea viciilor, practicarea meditaiei i de%voltarea nelepciunii.1+6 <irtuiile pro"ovate de &uddhi'" 'unt &un+tatea4 co"pa'iunea G'u&liniat+ "ai ale' de &uddhi'"ul =ahayana4 cu idealul '+u de ;odhi'atvaH 0i 't+p@nirea de 'ine150 cu un accent deo'e&it pu' a'upra non!violenei 0i non!uciderii4 pe a nu 1ace r+u nici unei 1iine vii Gde unde 0i reco"andarea vegetariani'"ului151H4 pe a nu "ini4 a nu 1ura 0i a nu con'u"a 'u&'tane care pertur&+ "intea Gcu" ar 1i alcoolul 'au drogurileH152. =ulte din ace'te reco"and+ri Gcla'ice pentru "ulte din religiile indieneH au /ntr!adev+r 2darul3 de a /nl+tura "ulte din cauzele care 1ac '+ apar+ 'u1erina /n individ 0i 'ocietate Gdar ele nu pot /nl+tura 'u1erina ca 0i in'tru"ent cu rol preci' /n ar"onizarea p'iho!1izic+ a individuluiH. At@ta doar c+ ele nu tre&uie '+ 1ie a&'olutizate. .e exe"plu4 ni 'e 'pune c+ 2vor&irea corect+3 ar 1i una prin care nu "ini Gindi1erent de circu"'taneH4 nu &@r1e0ti4 nu lingu0e0ti J ar 1i una care ur"+re0te unitatea4 ar"onia4 "oderaia4 claritatea153.

1-) ... toate cele opt aspecte sunt prefi*ate de atri&utul samma, atri&ut care ntr$o prim apro*imaie poate fi tradus ca nsemn'nd drept, corect, potrivit, clar sau sntos ... J Cri'tian4 9laviu4 1:::4 1esajul lui Zudd,a4 ditura .acia4 Clu>!Bapoca4 p. 51. 1-: ,inger4 *eter4 GeditorH4 20064 9ratat de etic4 ditura *oliro"4 (a0i4 cap. tica &udi't+ Gautor *ad"a'iri de ,ilvaH4 p. )8. 150 Con1or" i&idem4 p. ):. 151 Zudd,a condamn c,inuirea, rnirea sau uciderea contient a animalelor J ,inger4 *eter4 GeditorH4 20064 9ratat de etic4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. :3. 152 Con1or" 0i i&idem4 p. :3. 153 Con1or" Cri'tian4 9laviu4 1:::4 1esajul lui Zudd,a4 ditura .acia4 Clu>!Bapoca4 pp. 5:!60.

88

Radu Lucian Alexandru

<ede" /n'+ c+ chiar /n '@nul tradiiei &uddhi'te4 ace'te reco"and+ri nu 'unt prea preuite4 de exe"plu4 de "ae0trii &uddhi'"ului zen care nu ezit+ '+ 1olo'ea'c+ pentru 'copuri 2ilu"inatorii3 tot 1elul de 20ocuri3 Glovituri 1izice4 vor&e dure4 lip'ite de 2"oderaie34 /ntre&+ri 0i 1or"ul+ri 1+r+ o 2claritate3 evident+ etc.H ceea ce ne arat+ c+ 2vor&irea corect+3 e "ai "ult apreciat+ ca atare /n 1uncie de circu"'tane G0i nu de ni0te repere a&'oluteH. Apoi4 /n ce prive0te 2/nelegerea corect+A clar+3 ni 'e 'pune c+# . vedea realitatea aa cum este ea cu adevrat implic nele erea ei n acord cu cele trei caracteristici ale vieii descrise de Zudd,a/ 1K e*istena suferinei OduXX,aK; !K impermanena OanitWaK i (K insu&stanialitatea eului OanatmanK.10+ Tre&uie '+ o&'erv+" totu0i c+ acea't+ 2/nelegere corect+3 e "ai "ult o 2/nelegere parial+34 1iind evident c+ 2/n via+3 exi't+ 'u1erin+A durere4 dar exi't+ 0i pl+cereA 1ericire4 0i 2nor"alitate3A 2ar"onie3Q c+ exi't+ 'chi"&areA i"per"anen+4 dar exi't+ 0i o gr+"ad+ de a'pecte relativ 'ta&ileA ne'chi"&ateA 2per"anente3 Gat@t /n natur+4 c@t 0i /n 'ocietate4 c@t 0i /n individ J cel puin pentru o anu"it+ perioad+ de ti"pHQ c+ exi't+ o anu"it+ 2in'u&'tanialitate3 a 2eului34 dar exi't+ 0i o 2'u&'tanialitate3 a lui Gcare /l 1ace '+ nu 'e co"porte total haotic4 i"previzi&il4 2'pontan3H. 3. ,oncluzii .ac+ a" 1ace o paralel+ cu para&ola &uddhi't+ a o"ului r+nit de '+geat+1554 care re1uz+ '+ i 'e 'coat+ '+geata 0i '+!i 1ie tratat+ rana p@n+ nu a1l+ toate detaliile po'i&ile de'pre '+geat+ Gdin ce copac e 1+cut+4 de c+tre cine etc.H 0i de'pre cel care a lan'at!o4 /n anu"ite a'pecte4 &uddhi'"ul pare a 'e 1ace vinovat de exagerarea contrar+# vrea '+ vindece 0i r+nile inexi'tente Gv+z@nd 'u1erin+4 2&oal+34 2r+ni3 pe'te tot4 chiar 0i acolo unde evident ele nu 'untH 'au chiar "ai r+u# ignor+ 0i 2o"ul r+nit34 0i 2rana34 0i 2'+geata3 pe "otiv c+ 'unt 2i"per"anente3 0i 2in'u&'taniale3# :clu rul< nu furete n cu et i nici nu dorete s cree%e vreo stare a cu etului sau a trupului i nici curmarea unei asemenea stri. Hedorind astfel nimic pe lume, el nu aspir la nimic...102

15- Cri'tian4 9laviu4 1:::4 1esajul lui Zudd,a4 ditura .acia4 Clu>!Bapoca4 pp. 55!56. 155 Redat+4 de exe"plu4 /n Cheorghe4 Liviu GeditorH4 1::54 Zudd,a, Vumina unei ci spirituale4 RA=4 ;ucure0ti4 pp. )0!)-. 156 Citat din 1ajj,ima HiXaWa4 vol. (((4 p. 2--4 con1or" Carrither'4 =ichael4 Zudd,a4 1::64 Ku"anita'4 ;ucure0ti4 pp. 102!103.

ditura ditura

8)

9ilo'o1ia &uddhi't+ 0i 2pro&le"a3 'u1erinei

Ace't 2'til nihili't3 de g@ndire tinde a't1el '+ nege chiar 0i nece'itatea 'coaterii 2'+geii3 0i a vindec+rii 2r+nii3# "ea care se numete suprema i desv'rita nelepciune tie c n realitate nu e nimic de reali%at.104 ,e tinde a't1el 'pre o 'tare /n care nu 'e "ai 1ac nici cele "ai ele"entare di'tincii J "ai preci'4 'e re1uz+ realizarea unor a't1el de di'tincii Gnece'are4 de exe"plu4 1uncion+rii unei 2c+i3 de 2eli&erare3 de 2'u1erin+3H# ... nu e*ist diferen ntre fiinele vii i )luminai, sau ntre samsara i Hirvana, sau ntre ilu%ie i )luminare OZod,iK.105 Chiar dac+ ar putea '+ le par+ unora c+ pove'tea cu 2'u1erina3 0i cu 2'tingerea3 ei e'te doar pentru /ncep+torii /n ale &uddhi'"ului J pentru a!i 2"o"i3 cu ea 'pre experi"entarea unei realit+i 2vide3 G'unyataH4 a unei realit+i care tran'cende di'cur'ul conceptual J ea continu+ '+ 1ie un cadru 1unda"ental din care deriv+ teoria 0i practica &uddhi't+. (ar &una punere /n ordine a ace'tui cadru4 cu 'iguran+4 nu le 'tric+ nici "+car celor care 2percep3 2<idul3 GA 2Birvana3A 2(lu"inarea3H4 1ie ei &uddhi0ti 'au de alt+ orientare 21ilo'o1ic+3.

158 Kuang *o4 20024 S,in $ 1intea Nniversal4 ditura Kerald4 ;ucure0ti4 p. 60. (deea c+ 2nu e ni"ic de realizat3 e reluat+ iar 0i iar Gde exe"plu4 la pag. 214 304 -3...H. 15) )&idem4 p. 32.

8:

Radu Lucian Alexandru

III Plcerea lui Epicur


1. !niversul 1.1 :i!ic" ceva i orice picur G/n Scrisoare ctre [erodotosH# 8n primul r'nd, nimic nu se nate din neant, cci altfel orice s$ar putea nate din orice, fr s fie nevoie de semine. )ar dac ceea ce devine invi%i&il piere i devine neant, toate lucrurile ar fi pierit, ntruc't acel ceva n care se risipesc nu e*ist; i universul era totdeauna aa cum este acum i va dinui la fel n viitor. "ci pe l'n univers nu e*ist nimic care s ptrund n el i s aduc sc,im&are.106 Bu 'e /nelege exact cu" deduce picur c+ dac+ ceva '!ar putea na0te din 2ni"ic34 atunci 2orice '!ar putea na0te din orice3... l pro&a&il vrea '+ 'pun+ c+ dac+ 2de'1iin+"3 legea cauzalit+ii Gadic+ exi'tena cauzelor pentru apariia 0i "ani1e'tarea a ceva anu"eH /n ceea ce prive0te 2pri"ele 1iineA exi'tene34 atunci ar tre&ui '+ o de'1iin+" 0i /n ceea ce prive0te 2ur"+toarele 1iineA exi'tene3 generate de ace'tea GA relaionate cauzal cu ace'teaH. .educia lui picur4 1iind expri"at+ /n'+ /n 1or"a de "ai 'u'4 nu e'te con'i'tent+ logic. .e exe"plu4 dac+ o vac+ '!ar putea na0te din ni"ic GA neantA ne1iin+H4 ace't lucru nu ar i"plica /n "od nece'ar 1aptul c+ o vac+ '!ar putea na0te din orice... 2Bi"ic3 nu e'te acela0i lucru cu 2orice34 ci 'unt chiar opu'e. *rin ur"are4 ceea ce '!ar putea na0te din 2ni"ic3 Gv+zut4 de exe"plu4 ca 1iind cu totul altceva dec@t 2orice3H nu 'e "ai poate na0te din 2orice3 Gci doar din 2ni"ic3H. .eci dac+ 2ceva3 Ginclu' /n 2orice3H '!ar na0te4 prin a&'urd4 din 2ni"ic3 G/nele' aici ca 1iind ceea ce nu exi't+ /n nici un 1elH4 ace't 2ceva3 nu '!ar "ai putea na0te din 2orice3 0i deci4 /n ace't caz4 nu ar "ai 1i vala&il+ propoziia 2orice '!ar putea na0te din orice3 J deoarece un 2ceva3 Gde exe"plu4 2vaca3 "enionat+H nu '!ar "ai putea na0te din 2orice3 din "o"ent ce el GA eaH '!ar 1i n+'cut de>a din 2ni"ic3 J doar dac+ 2orice3 cuprinde /n el 0i

15: Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 322 GT4 3) ! 3:H.

)0

*l+cerea lui picur

2ni"icul34 caz /n care ar 1i 0i 2ni"icul3 2ceva3 Go exi'ten+ cuprin'+ /n 2orice3H 0i atunci ar putea '+ na'c+ 0i el GteoreticH 2ceva3 Gchiar dac+ nu neap+rat o 2vac+3H... *oate o variant+ un pic "ai &un+ ar 1i 1o't ca picur '+ zic+ c+ 2dac+ ceva 'e poate na0te din ni"ic4 atunci orice 'e poate na0te din ni"ic3. .ar 0i /n ace't caz 1orarea logicii e'te evident+# dac+ 2ceva3 GTH '!a n+'cut din altceva GMH4 nu rezult+ de nic+ieri c+ orice altceva GA4 ;4 C...H 'e poate na0te din acel altceva GMH. C+ 2ceva3 'e na0te din 2altceva3 Gde exe"plu4 din 2ni"ic3H nu poate 1i dec@t o con'tatare privind geneza acelui ceva G0i nu a altceva dec@t el4 0i nici a 2orice3H. *rin ur"are4 din 1aptul c+ 2ceva '!ar na0te din altceva3 Gde exe"plu4 21iina3 din 2ne1iin+3H nu rezult+4 /n nici un 1el4 c+ 2orice '!ar putea na0te din orice3 Gadic+4 de exe"plu4 c+ orice 21iin+3 'e poate na0te din orice 21iin+3H... Apoi4 zice picur4 c+ dac+ ceva 2piere 0i devine neant4 toate lucrurile ar 1i pierit3. A'ta e ca 0i cu" ai zice c+ dac+ cinevaA ceva Gde exe"plu4 o 2vac+ hedoni't+3H piere 0i "oare4 toate exi'teneleA lucrurile GA 2vacile hedoni'te3H ar 1i "uritA pierit... .e cele "ai "ulte ori4 1aptul c+ 2ceva p+e0te ceva3 Gde exe"plu4 2piere 0i devine neant3H4 dac+ acel 2ceva3 nu 'e re1er+ la e1ectele unei legi naturale Gcu" ar 1i4 de exe"plu4 legea gravitaieiH4 1aptul c+ el 2p+e0te ceva3 nu /n'ea"n+ /n "od nece'ar nici c+ toate lucrurile p+e'c /n prezent exact acela0i lucru Gc+4 de exe"plu4 2pier34 chiar /n clipa de 1a+4 cu toate4 /n 2neant3H4 nici c+ toate ar 1i p+it /n trecut ace't lucru Gc+4 de exe"plu4 pe de o parte4 /n prezent nu "ai exi't+ ni"ic4 pentru c+ toate au pierit de>a /n neantQ 'au c+4 pe de alt+ parte4 /n prezent nu "ai exi't+ a&'olut ni"ic din ce a exi'tat ieriH 0i nici c+ vor p+i /n viitorul "ai apropiat 'au "ai /ndep+rtat ace't lucru Gnu /n'ea"n+ c+4 de exe"plu4 toate vor 2pieri /n neant3 "@ine 'au '+pt+"@na viitoareH... 2Ceva3 nu e 2totul3... Li trecutul nu e'te nici prezent 0i nici viitor... A't1el proce'ul de 2pieire 'pre neant3 a tuturor 2lucrurilor34 /n cazul c+ ar 1i real4 '!ar putea '+ dureze ceva vre"e p@n+ '+ le 2ni"icea'c+3 pe toate J 0i chiar '+ reu0ea'c+ ace't lucru c@ndva /n viitor J doar c+ ace't 1apt nu i"plic+ nicicu" concluzia c+ ele ar 1i pierit de>a p@n+ azi Gviitorul nu tre&uie con1undat cu trecutulH. 2<iitorul3 nu are de ce '+ 1ie 2trecut34 dac+ nu '!a /nt@"plat /nc+... *lu' c+ dac+ ceva p+e0te ceva azi J de exe"plu4 dac+ ceva 2piere 0i devine neant3 G/n prezentH4 de aici nu pute" nicicu" concluziona c+ 2toate lucrurile ar 1i pierit3 GieriH J c+ dac+ ar 1i pierit GieriH4

)1

Radu Lucian Alexandru

nu "ai aveau cu" '+ piar+ G0iH azi Gdec@t dac+ 0i!ar 1i 1+cut un o&icei din a pieri zilnic /n 2neant3 0i apoi a reveni /n ziua ur"+toare /napoiH... (ar 1aptul c+ ceva 2'!ar ri'ipi /n ceva care nu exi't+3 nu e'te nici pe departe un argu"ent pentru a 'u'ine c+ 2toate lucrurile ar 1i pierit34 ci toc"ai din contr+ J dac+ ceva 2'!ar ri'ipi /n ceva care nu exi't+34 ele nu '!ar "ai ri'ipi deloc Gc+ nu prea au cu" '+ 'e ri'ipea'c+ prin ceva care nu exi't+H 0i4 prin ur"are4 nici un lucru 2nu ar "ai 1i pierit3 Gc+ nu ar avea /n ce '+ piar+H... ci toate ar 1i r+"a' la 1el J adic+ 2neri'ipite3 J 'au '!ar 1i 2ri'ipit3 /n 2ceva3 Gcare /nainte de ri'ipire 2nu exi'ta34 dar care exi't+ dup+ eaH 0i a't1el co"ponentele lor '!ar 1i 2tran'1or"at3 /n 2altceva3... Li a>unge" a't1el la 1aptul evident4 c+4 /n ciuda p+rerii lui picur4 univer'ul 'e 'chi"&+ "ereu 0i c+ a't1el 2el nu a 1o't totdeauna a0a cu" e'te3 GaziH 0i nu va d+inui 2la 1el3 /n viitor4 ci 2/n alt 1el3 Gadic+ 2'chi"&at3H. 9aptul c+ teoretic a" de1ini 2univer'ul3 ca 1iind 2tot ce exi't+3 i"plic+ /n "od auto"at 1aptul c+ nu ar "ai 1i ni"ic G2exi'tent3H4 /n a1ara lui4 care 2'+!l 'chi"&e3 J dar nici nu are nevoie de ace't 2exterior inexi'tent3 ca 0i cauz+ a 'chi"&+rii lui4 deoarece 'chi"&area e'te G0i ace't lucru /l vede toat+ lu"eaH de>a /n interiorul lui... 1.2 'to!ii i corpurile co!puse picur G/n Scrisoare ctre [erodotosH# N...P unele corpuri sunt compuse, altele sunt elementele din care$s fcute aceste corpuri. .ceste elemente sunt inseca&ile i nesc,im&toare, dac tre&uie ca lucrurile s nu piar n nefiin; atomii sunt destul de tari ca s re%iste c'nd lucrurile compuse se desfac, din cau% c sunt de natura plinului i nu pot fi risipite nicieri i nicicum. #eci este necesar ca principiile lucrurilor s fie inseca&ile i elementele naturale ale corpurilor.127 =a>oritatea 2corpurilor co"pu'e3 'unt 21+cute3 din alte 2corpuri co"pu'e3 care 'unt ele"ente ale lor. I parte din ace'te 2ele"ente co"pu'e3 pot '+ exi'te cu "ult "ai "ult dec@t 2"uli"ile 1uncional!organizate de ele"ente co"pu'e3 pe care ele le 1or"eaz+4 1+r+ /n'+ ca acea'ta '+ /n'e"ne /n "od nece'ar c+ ele /n'ele nu ar putea 1i la r@ndul lor4 /n condiii 'peci1ice4 de'co"pu'e /n ele"entele lor co"ponente Ga 'e vedea /n ace't 'en' 2ele"entele3 co"ponente ale 2ato"ului "odern3 din 1izic+H J prin ur"are4 "a>oritatea
160 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 322 GT4 -0 ! -1H.

)2

*l+cerea lui picur

ele"entelor din care 'unt co"pu'e 2corpurile co"pu'e3 'unt la r@ndul lor co"pu'e 0i a't1el pot 1i divizateA ri'ipiteA dizolvate la r@ndul lor J 0i chiar dac+ durata de via+ a ace'tor ele"ente co"pu'e G"ult "ai 'i"ple dec@t 2corpurile co"pu'e3 pe care le pot 1or"aH poate 1i 1oarte lung+4 nu /n'ea"n+ c+ ea e'te 2in1init+3... Apoi4 de ce ar tre&ui 2ca lucrurile '+ nu piar+ /n ne1iin+3F =a>oritatea lucrurilor co"pu'e4 evident4 2pier /n ne1iin+3 atunci c@nd 'e de'co"pun /n ele"entele din care 'unt co"pu'e4 deoarece ele ca 0i 2lucruriA corpuri co"pu'e3 cu o identitate 1uncional+ 0i organizaional+ 'peci1ic+4 pier din lu"e 0i ie' din exi'ten+4 /n raport cu 2identitatea lor 1iinial+ integral!1uncional!organizatoric+3 'peci1ic+... Li dac+ e evident c+ ele 'e pot de'co"puneA diviza4 c+ ele pier /n 2ne1iin+34 de ce nu ar 1i la 1el de evident c+ "a>oritatea ele"entelor co"pu'e din care ele 'unt 1or"ate pot 1i 0i ele4 la r@ndul lor4 de'co"pu'e4 pierind a't1el /n 2ne1iin+3 /n raport cu identitatea lor co"pu'+4 'ingura lor identitate real+ G2/ntregulA 'i'te"ul3 'e 1or"eaz+ din p+ri4 dar 2identitatea3 lui e dat+ /n "od e'enial de "odul cu" ace'te p+ri interacioneaz+ 'tructural 0i 1uncional /n "aniera 'peci1ic+ acelui 2/ntregA 'i'te"34 iar odat+ ce acea't+ 2identitate integral+A 'i'te"ic+3 e di'tru'+4 acel 2/ntregA 'i'te"3 c+reia ea /i core'punde 2piere /n ne1iin+34 chiar dac+ p+rile din care el a 1o't 1or"at continu+ '+ exi'te 'u& o 1or"+ 'au alta /n alte 2/ntreguriA 'i'te"e3...H. A0adar4 chiar dac+ 'unt anu"ite ele"ente 2de'tul de tari ca '+ rezi'te c@nd lucrurile co"pu'e 'e de'1ac34 ace'te ele"ente nu 'unt /n "od nece'ar in'eca&ile Gde net+iat J care nu pot 1i t+iate J din lat. secare J a t+iaH4 re'pectiv indivizi&ile Ggr. atomos J indivizi&ilH J ci doar 'u1icient de rezi'tente GA 2tari3H /nc@t '+ rezi'te dup+ ce 2lucrurile co"pu'e3 pe care ele le 1or"au 'e de'1ac4 pentru a intra /n co"ponena altor 2lucruri co"pu'e34 pentru perioada de ti"p G"ai lung+ 'au "ai 'curt+H pentru care ele vor rezi'ta 1+r+ '+ 1ie de'co"pu'e4 divizate4 ri'ipite4 dizolvate4 la r@ndul lor. 2Batura plinuluiA 'olidului3 e'te deci o natur+ relativ+ la perioada de ti"p c@t acea 2natur+3 poate rezi'ta a 1i 2plin+A 'olid+34 adic+ c@t ti"p nu e'te 2golit+34 re'pectiv 2de! 'olidizat+3 'au 2divizat+A de'co"pu'+3 la r@ndul ei... Apoi dac+ 2ato"ii3 cu pricina chiar ar 1i 2ne'chi"&+tori3 din toate punctele de vedere Gde exe"plu4 0i /n relaie cu poziia lor /n 'paiu 0i /n ti"pH4 nu ar "ai putea exi'ta 2corpurile co"pu'e3 pe care ei '+ le 1or"eze4 care evident 'unt a1late /n "i0careA relaie4 1or"@nd o 'tructur+ identitar+ "i0c+toare 0i relaionat+ Ga1lat+ /n 'chi"&areH4 1or"at+ din ele"ente 2'chi"&+toare3 G"i0c+toare4 relaionate4 integrate 'chi"&+riiH.
)3

Radu Lucian Alexandru

*rin ur"are4 2principiile lucrurilor34 re'pectiv 2pri"ele /nceputuri ale lucrurilor3 Gcon'iderate a't1el /n raport cu 2ti"puri3 0i 2lucruri3 'peci1iceH 'unt /n "area lor "a>oritate 2divizi&ile3 la r@ndul lor4 ne1iind 2entit+i corporale Gele"ente corporaleA naturaleH indivizi&ile34 ci doar 1oarte greu divizi&ile4 re'pectiv "ai greu 'au "ai u0or divizi&ile Gdintr!un punct 'au altul de vedereH. C@t de'pre acele ele"ente care la un "o"ent dat nu pot 1i divizate 'au nu 'unt divizate Gde natur+4 de tehnologie 'au de raiunea u"an+H4 ele 2'unt3 2indivizi&ile3 doar p@n+ la pro&a contrarie... Li la 1el e 0i cu 2in1initatea3 2univer'ului3 J el 2e'te3 2in1init3 doar p@n+ la pro&a contrarie... 1.3 In#initul picur G/n Scrisoare ctre [erodotosH# Nniversul e infinit, cci ceea ce$i finit are o e*tremitate, iar e*tremitatea unui lucru se nele e n raport cu altul deose&it de el, \ dar universul nu este considerat n raport cu altceva ]. #e aceea, neav'nd e*tremitate, nu are nici limit i deoarece n$are limit, va fi infinit.121 Argu"entaia de "ai 'u' e'te de genul 2inorogul e un cal cu corn /n 1runte4 deoarece calul cu corn /n 1runte e un inorog3 J adic+ e circular+# 2univer'ul e in1init4 pentru c+ nu are li"it+A extre"itate G/n raport cu altceva di1erit de elH 0i nu are li"it+A extre"itate G/n raport cu altceva di1erit de elH4 pentru c+ e in1init3... a porne0te de la o de1iniie care nu 'e &azeaz+ pe eviden+ J de1inirea univer'ului ca 1iind acel lucru care 2nu e'te con'iderat /n raport cu altceva3 nu poate porni de la evidena /n >urul no'tru a nici unui a't1el de lucru J deoarece aici toate 'unt /n raport cu altceva 0i pot 1i con'iderate /n raport cu altceva... ?n plu' 2univer'ul3 G/nele'4 de exe"plu4 ca 1iind 2'u"a lucrurilor3H e'te con'iderat /n raport cu altceva Gdec@t elH J anu"e cu ele"entele lui co"ponente... /n relaie cu care el e'te li"itat J 'u"a unor lucruriA ele"ente co"ponente 1inite nu poate 1i in1init+ J ci 21init+3 exact de nu"+rul 0i natura ele"entelor care co"pun acea't+ 'u"+... Gceea ce pare a 1i 21oarte "ult3 'au 2i"en' de "ult3 ca 'u"+ nu e nicidecu" 2in1init34 ci doar 21oarte "ult3 /n raport cu ceva 2"ai puin3...H. I alt+ traducere po'i&il+ a textului lui picur ar 1i ur"+toarea# Suma lucrurilor este infinit. #eoarece ceea ce este finit are o e*tremitate i e*tremitatea a orice este difereniat numai prin comparaie cu altceva. #ar suma lucrurilor nu este difereniat
161 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 pp. 322!323 GT4 -1H.

)-

*l+cerea lui picur

prin comparaie cu nimic altceva/ deci, din moment ce nu are nici o e*tremitate, nu are nici o limit; i deoarece nu are nici o limit, tre&uie s fie nelimitat sau infinit.12! N...P 2,u"a GtuturorH lucrurilor3 e'te di1ereniat+ de o alt+ 2'u"+3 prin co"paraie cu ceva J de exe"plu4 cu lucrurile din care e'te alc+tuit+ acea't+ 'u"+ J 0i prin co"paraie cu di1erite 2'u"e ale c@torva lucruri3... .eci4 dac+ 2ceea ce e'te 1init3 Gre'pectiv4 ceea ce 2are o extre"itate3H e'te di1ereniat 2prin co"paraie cu altceva3 Gcu alt 1init GA alt+ extre"itateH4 re'pectiv cu un ipotetic 2in1init3 din care 1initul cu pricina 1ace parteH4 tot a0a4 0i ceea ce ar 1i teoretic 2in1init3 e'te di1ereniat de 21init3 prin co"paraie cu ace't 1init4 care e'te4 2teoretic34 2altceva3 dec@t el... A di1erenia 'au a nu di1erenia prin co"paraie cu 2altceva3 nu e'te deci un criteriu 'erio' de a ar+ta c+ acel lucru e'te 1init 'au in1init4 deoarece /n a"&ele cazuri ace'te calit+i 'unt con'iderate ca atare prin co"paraie cu 2altceva3 Gdec@t eleH... Apoi4 ceea ce4 prin a&'urd4 2nu e'te con'iderat /n raport cu altceva3 GA 2di1ereniat prin co"paraie cu altceva3H nu e totu0i /n "od nece'ar in1init4 ci 'e poate4 la 1el de &ine4 '+ 1ie 1init 0i li"itat4 chiar dac+ 2nu e con'ideratA di1ereniat /n raportA co"paraie cu altceva3 Gel ar putea 1i4 de exe"plu4 un 21init 1+r+ co"paraie 0i 1+r+ raport cu altceva3 la 1el de a&'urd ca 0i un 2in1init 1+r+ co"paraie 'au raport cu altceva3H... Adic+ lip'a de 2co"paraie3 0i de 2raport3 Ga ceva cu altceva J de exe"plu4 a 1initului cu in1initul 'au a in1initului cu 1initulH exi't+ doar /n i"aginaia celor lip'ii de i"aginaie 0i 1oarte puin ateni la lu"ea 2co"paraiilor3 0i 2raporturilorA relaiilor3 pe'te tot prezente Ginclu'iv /n ipotetica 2in1initate3 a lu"iiH. 27niver'ulA ,u"a lucrurilor34 zice deci picur4 e 2in1init3 0i 1+r+ 2extre"itate34 pentru c+ el 2nu e'te con'iderat /n raport cu altceva3... A&'olut orice di'cur' /n'+4 deci 0i di'cur'ul de'pre ceva nu"it 2univer'34 e 2con'iderat /n raport cu altceva3... 9aptul c+ ceva nu e'te con'iderat Gde c+tre cinevaH ca 1iind /n raport cu ceva G'au altcevaH nu e'te un argu"ent 'erio' c+ el chiar nu e'te /n raport cu acel cevaA altceva. Ipinia de'pre ceva tre&uie di1ereniat+ de exi'tena acelui ceva4 care pentru a 1i dovedit+4 tre&uie '+ 1ie perceput+ /n "od direct 'au indirect G0i nu 2con'iderat+3 independent de 2percepia interioar+ 0i exterioar+3H.
162 ^. ain, t,e sum of t,in s is infinite. For _,at is finite ,as an e*tremitW, and t,e e*tremitW of anWt,in is discerned onlW &W comparison _it, somet,in else. Ho_ t,e sum of t,in s is not discerned &W comparison _it, anWt,in else/ ,ence, since it ,as no e*tremitW, it ,as no limit; and, since it ,as no limit, it must &e unlimited or infinite.^ I Laertio'4 .iogene'4 1:254 Vives of t,e -minent P,ilosop,ers4 Loe& Cla''ical Li&rary4 T4 -1 GJ 'ur'a# http'#AAen.hiDi'ource.orgAhiDiALive'io1ithei "inenti*hilo'opher'A;ooDiTH.

)5

Radu Lucian Alexandru

9aptul c+ ceva nu ar avea4 /n "od teoretic4 nici o leg+tur+A raportA relaie cu ceva deo'e&it de el nu /n'ea"n+ /n "od nece'ar c+ el nu are o li"it+A extre"itate. xtre"itateaA "arginea nu e'te doar 2exterioar+3 J ea poate 1i 0i 2interioar+3 J 2extre"itatea unui lucru3 nu 'e /nelege doar /n leg+tur+ cu altul deo'e&it de el. Li"iteleA "arginileA extre"it+ile pot 1i di1ereniate 0i /n leg+tur+A relaie cu 2interiorul3 acelui lucru4 deli"it@ndu!l pe ace'ta. 1.4 Corpurile i vidul (ar c+ 2extre"itatea unui lucru3A corp nu 'e /nelege doar 2/n raport cu altul deo'e&it de el3 e ar+tat+ chiar de picur o propoziie "ai 'u'4 c@nd /"parte univer'ul /n corpuri 0i vidA 'paiuA loc. Adic+ li"itele corpurilor nu 'unt deli"itate doar /n raport cu interiorul lor 'au doar /n raport cu alte corpuri4 ci 0i de 'paiulA 2vidul3A locul /n care exi't+ ace'te corpuri4 care e ceva deo'e&it de lucrulA corpul care 'e "i0c+ prin el J de0i nu e 1oarte clar4 dac+ nu e 0i el la r@ndul lui un corpA lucru 2"ai 1in34 prin care 'e "i0c+ alte lucruriA corpuri "ai 2gro'iere3 Gla 1el cu" 'e "i0c+ pe0tii prin ap+4 1+r+ ca apa '+ 1ie 2vid+3 de 2corpuri3A co"ponente 'peci1iceH. NOP universul consist din corpuri i din vid.12( #ac n$ar fi vidul i spaiul, pe care le mai numim i natur impalpa&il, corpurile n$ ar avea nimic n care s e*iste i prin care s se mite aa cum vedem clar c se mic.12+ clar c+ 2corpurile3 'e pot "i0ca 0i prin alte 2corpuri3 G2palpa&ile3 'au 2i"palpa&ile34 2vizi&ile3 'au 2invizi&ile3H 0i c+ deci ele ar avea totu0i ceva 2/n care '+ exi'te 0i prin care '+ 'e "i0te3 chiar 0i /n lip'a ipotetic+ a 2'paiuluiA vidului3 con'iderat ca 1iind ceva cu totul di1erit de un 2corpA lucru3 J loculA 'paiul "i0c+rii unui 2corp3 poate 1i 0i un alt 2corp34 iar ceea ce pentru unii pare a 1i vidA gol4 de 1apt4 'e poate dovedi a 1i de'tul de 2plin3... Apoi 1aptul c+ ceva Gde exe"plu4 2univer'ul3H nu ar avea4 ipotetic4 un 2raport cu altceva3 G2deo'e&it de el3H ne!ar ar+ta doar c+ el e 2/nchi' /n el3 0i nu c+ el nu ar avea nici o li"it+... J &a chiar di"potriv+# ne!ar putea ar+ta4 de exe"plu4 c+ el e 2li"itat3 de 1aptul c+ nu are nici un 2raport cu altceva deo'e&it de el3... 'au alt1el 'pu'4 c+ ar 1i li"itat '+ ai&+ 2raporturi3 doar cu el /n'u0i...

163 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 322 GT4 3:H. 16- )&idem GT4 -0H.

)6

*l+cerea lui picur

1.$ *urse de inspiraie *ierre Kadot# -picur propune o e*plicaie a lumii care mprumut mult din teoriile naturaliste ale presocraticilor, n mod special din aceea a lui #emocrit120 N...P Cicero# NOP eu l consider i pe -picur elev al lui #emocrit, anume c,iar n domeniul fi%icii. -l face unele modificri, c,iar multe dac vrei, dar n majoritatea ca%urilor i n cele mai nsemnate el reproduce opiniile lui #emocrit.122 (on ;anu# #up -picur, sistemul atomist e sin urul n msur s procure o ima ine autentic, i%&vitoare, asupra lumii. Pe linia lui Veucip i #emocrit, el afirm caracterul necreat i imperisa&il al naturii, structura ei atomic le at de e*istena vidului, infinitatea spaiului i timpului, e*istena unui numr infinit de lumi, constituirea lor din v'rtejuri iniiale de atomi.124 1., Cerul i p!7ntul .iogene'4 de'pre plutete pe aer<.125 .in 2epi'tola de'pre 1eno"enele cere0ti3 a lui picur c+tre *ythocle' a1l+" ur"+toarele# M lume este o parte nconjurat de cer, care conine stele i pm'nt i toate cele ce se vd, rupte din infinit i av'nd un sf'rit :termin'ndu$se ntr$un nveli care poate fi rar sau compact, un nveli a crui risipire va aduce distru erea a tot ce se afl nuntru<, care poate s se nv'rteasc sau s stea pe loc, s fie rotund sau triun ,iular sau poate avea orice alt contur.126 1rimea soarelui i a stelelor relativ la noi este e*act aa de mare pe c't pare.147 Cicero# Fiindc #emocrit este un erudit i cunoate &ine eometria, consider c
165 Kadot4 *ierre4 1::84 "e este filosofia anticY4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 1-6. 166 Cicero4 1:)34 #espre supremul &ine i supremul ru4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 151 G(<4 13H. 168 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura 0tiini1ic+ 0i enciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 32. 16) Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 32: GT4 82H. 16: )&idem4 p. 332 GT4 ))H. 180 ^9,e si%e of t,e sun and t,e remainin stars relativelW to us is just as reat as it appears. :9,is ,e states in t,e elevent, &ooX ^Mn Hature.^ For, saWs ,e, if it ,ad diminis,ed in si%e on account of t,e distance, it _ould muc, more ,ave diminis,ed its &ri ,tness; for indeed t,ere is no distance more proportionate to t,is diminution of si%e t,an is t,e distance at _,ic, t,e &ri ,tness &e ins to diminis,.< Zut in itself and actuallW it maW &e a little lar er or a little smaller, or preciselW as reat as it is seen to &e.^ J Laertio'4 .iogene'4 1:254 Vives of t,e -minent P,ilosop,ers4 Loe& Cla''ical Li&rary4 T4 :1 GJ 'ur'a# http'#AAen.hiDi'ource.orgAhiDiALive'io1ithei "inenti*hilo'opher'A;ooDiTH.

picur# :-ste evident deci c el consider c i lumile sunt

pieritoare, dup cum prile lor sunt supuse sc,im&rii. 8n alt parte spune c pm'ntul

)8

Radu Lucian Alexandru

soarele este mare; -picur socotete c soarele are un diametru de apro*imativ un picior, adic este at't de mare c't pare, eventual ceva mai mic.141 (at+ 0i alte opinii de'pre cer 0i 'tele ale lui picur# 3sritul i apusul Soarelui, Vunii i celorlalte stele se pot produce prin aprindere i stin ere14! :...< 1icrile lor se pot datora rotaiei ntre ului cer sau cerul poate fi n repaus i ele sin ure s se nv'rteasc, n virtutea rotirii cptate la nceput la naterea lumii, spre rsrit...14( Li iat+ 0i p+rerea 'a de'pre cauzele cutre"urelor# "utremurele de pm'nt se pot produce prin nc,iderea v'ntului n pm'nt i prin faptul c$i amestecat cu mici &uci de pm'nt i apoi, pus n continu micare, fc'nd astfel s se cutremure pm'ntul.14+ 2. 4eii G2T@n+rul3 din Zanc,etul lui SierDegaard# NOP a spune c un lucru fr sens e un lucru fr sens nu e ridicol; n timp ce a spune c acelai lucru fr sens ar e*plica totul, la scar universal, iat ce sesc rotesc.140H Kalucinaiile 2cere0ti3 'peci1ice "a>orit+ii grecilor antici 'unt &ine exe"pli1icate prin di'cur'ul lui ,ocrate din P,aidros# )at$l pe `eus marele stp'n din ceruri, cum, m'n'ndu$i carul naripat desc,ide drumul, or'nduind totul i purt'nd tuturor de rij. 8n urma lui vine armata de %ei i daimoni, ae%ai pe unspre%ece cete. Sin ur [estia rm'ne n slaul cel %eiesc. "eilali %ei doispre%ece la numr, r'nduii s conduc cetele, mer n fruntea lor, fiecare la locul ce i$a fost ncredinat. "'te priveliti, i ce minunate, i ce corte ii str&at cerul c'nd preafericiii %ei se pornesc la drum, mplinind fiecare fapta ce$i revinea142 picur nu 'e raliaz+ /n /ntregi"e unui a't1el de di'cur' GSin urul lucru de evitat este e*plicaia mitic; i este uor de evitat, dac urmm cu consecven fenomenele i interpretm cum tre&uie semnele privitoare la lucrurile neevidente.144H4 dar nici nu 'e
181 Cicero4 1:)34 #espre supremul &ine i supremul ru4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. -) G(4 20H. 182 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 333 GT4 :2H. 183 )&idem. 18- )&idem4 p. 335 GT4 105H. 185 SierDegaard4 ,jren4 1::84 Zanc,etul O)n vino veritasK4 ditura 7niver'al .al'i4 ;ucure0ti4 p. 60. 186 *laton4 1::34 P,aidros4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 pp. )5!)6 GP,aidros4 2-6 e ! 2-8 aH. 188 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 335 GT4 10-H.

))

*l+cerea lui picur

di'taneaz+ de el 'u1icient de "ult /nc@t '+ ne conving+ c+ zG"Heii lui erau cu totul di1erii de cei ai 'e"enilor '+i. picur G/n Scrisoare ctre 1enoiceusH# 1ai nt'i s cre%i c %eul este o vietate nemuritoare i fericit, la fel ca ideea lo&al pe care o au majoritatea oamenilor despre divinitate.145 `eii e*ist cu adevrat i cunoaterea lor este evident, dar nu sunt aa cum crede mulimea146 NOP Iare ce '!a /nt@"plat aici cu /nde"nul lui picur de a evita 2explicaia "itic+3 Gcon1or" #espre vieile i doctrinele filosofilor4 T4 10-HF Li de unde e a0a de evident c+ exi't+ o 2vietate3 nu"it+ 2zeu3 care e'te 2ne"uritoare 0i 1ericit+3F Bota 3-6 de la pag. 5)5 din #espre vieile i doctrinele filosofilor ne explic+ c+ ei 'unt percepui /n vi'e 0i c+ de aceea ei tre&uie '+ exi'te# -picur afirm c toate sen%aiile sunt adevrate, at't vedeniile ne&unilor, c't i visele celor ce dorm157. .ar4 dac+ prin a&'urd4 ar 1i a0a G0i tot ce a" vi'a ar exi'ta 0i /n realitatea 't+rii de vegheH4 atunci de ce '+ nu 1ie zeii exact a0a cu" crede "uli"ea care /i 2vede3 ca atare /n vi'eF Anu"e4 inter1er@nd /n tre&urile cotidiene ale oa"enilor4 lupt@ndu!'e /ntre ei4 1iind r+z&un+tori4 1+c@nd &ine4 dar 0i r+u4 uneori 1iind uci0i de ali zei4 alteori 'u1erind... J 'au "i0c@nd 'telele4 provoc@nd 1ulgerele4 tunetele4 ploaia4 cutre"urele etc.... 2 xplicaia "itic+3 nu prea explic+ ni"ic 1ie c+ ea 'e re1er+ la zG"Heii "uli"ii 'au la zG"Heii 2elitei3... picur# "ele ce spun oamenii despre %ei nu sunt anticipaii, ci presupuneri false; aa e*plic ei c celor ticloi le vin cele mai mari rele, din m'nia %eilor, iar celor &uni, cele mai mari fericiri i c %eii sunt totdeauna stp'nii de propriile lor caliti i le plac oamenii la fel ca ei151 NOP *re'upunerea c+ tot ce exi't+ /n vi' ar tre&ui '+ exi'te 0i /n realitatea extra!oniric+ ignor+ "ultiplele deo'e&iri dintre ace'te dou+ tr+iri u"ane4 1iind o a&ordare in1antil+ care nu poate '+ duc+ dec@t la apro&area 2exi'tenei adev+rate 0i evidente3 a tuturor 2zG"Heilor!verzi!pe! perei3 0i a altor viet+i 1anta'tice G2ne"uritoare 0i 1ericite3H pe care i!ar putea vi'a 'au /nchipui cineva la un "o"ent dat J adic+ e doar o condiie 'igur+ de 2a &ate c@"pii3 prin tot 1elul de 2ar+turi onirice3...
18) )&idem4 p. 33: GT4 123H. 18: )&idem4 p. 33: GT4 123H. 1)0 )&idem4 p. 5)5. 1)1 )&idem4 p. 33: GT4 12-H.

):

Radu Lucian Alexandru

picur# "u adevrat ar fi mai &ine s acceptm le endele despre %ei, dec't s ne plecm su& ju ul destinului, cum vor filosofii naturaliti. "ci mitul pre%int sperana deart c ne putem salva dac cinstim %eii, pe c'nd necesitatea naturalitilor e surd la orice ru ciuni.15! C@t de 2/nelept3 ar 1i o"ul care ar pune printre condiiile pentru o via+ 1ericit+ 2'perana de0art+3 'peci1ic+ credinei /n zG"HeiF ,au "ai degra&+4 c@t de 2dezorientat3 e'te el4 dac+ /0i caut+ o 2'alvare3 /n a1ara 2nece'it+ii naturali0tilor3 'peci1ic+ naturii reale Gnu i"aginareH 0i legilor ei e1ective Gnu dezira&ileHF Li c@t de "are /i e'te de 1apt 21rica lui de "oarte3 G/n ciuda unor 2"antre3 contrareH 0i 1rica de 2r+'plata3 dup+ "oarte 2dat+3 lui de c+tre zG"Heii che"ai4 prin 2cin'tire3 0i 2rug+ciuni34 '+!l 2'alveze3 F... G(on ;anu4 de'pre picur# .m v%ut c, n virtutea atomismului, se nea %eilor orice sarcin, fie cosmic, fie social$uman. 9otui, surprin%tor, e*istena lor nu e ne at, sunt dai neleptului ca model de perfeciune, pietatea e recomandat %elos.15(H G7. C. Sri'hna"urti# -u nu sunt unul dintre sfinii votri care spun/ -u mi plec capul, venii i plecai capul odat cu mine. 9oate acestea sunt o form de ne&unie.15+ 1intea uman are multe invenii distructive n cont. "ea mai distructiv i cea care te$a corupt pe tine este invenia lui #umne%eu.150H .up+ ce ne!a explicat cu" 't+ trea&a cu 2cetele zeilor3 ,ocrate4 din P,aidros, ine '+ ne in1or"eze 0i /n leg+tur+ cu ce 'e 'pune de'pre cu" cred unii c+ au ap+rut greierii# Se spune c a fost o vreme pe c'nd reierii erau oameni, oameni de felul celor care e*istau nainte de a fi aprut 1u%ele. "i nsc'ndu$se 1u%ele i, o dat cu ele, c'ntecul, unii dintre oamenii de atunci s$au lsat prini p'n ntr$at'ta de patima c'ntrii, nc't, nemaioprindu$se o clip, ei au uitat s mai mn'nce i s &ea, i se stinser fr mcar s fi & at de seam. #intre acetia se nscu apoi neamul reierilor.152 Iare ,ocrate credea 0i el /n ce 2'e 'pune3 de'pre 2originea greierilor3F Iare credea 0i el c+ 2nea"ul greierilor3 '!a n+'cut din 2oa"eni c@nt+rei3 care 2au uitat '+ "ai "+n@nce3F... Li a v+zut el oare4 cu ochii lui4 cu" z&urau toi zG"Heii prin cer4 l+'@nd!o /n ur"+ doar pe '+r"ana Ke'tiaF...

1)2 )&idem4 p. 3-1 GT4 13-H. 1)3 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura 0tiini1ic+ 0i enciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 83. 1)- Sri'hna"urti4 7. C.4 20104 1intea e un mit4 ditura Kerald4 ;ucure0ti4 p. 50. 1)5 )&idem4 p. 10-. 1)6 *laton4 1::34 P,aidros4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 pp. 10:!110 GP,aidros4 25: &!cH.

:0

*l+cerea lui picur

G,pinoza# #ar, precum am %is, cu c't oamenii cunosc mai puin natura, cu at't mai uor i pot forma ficiuni, precum sunt/ pomi care vor&esc, oameni care se pot ntr$un moment transforma n pietre sau i%voare, fantome care se ivesc n o lin%i, din nimic se nate ceva i %eii se pot transforma n animale sau oameni i un numr infinit de nscociri asemntoare.154H Cli"atul in1antil al di'cur'ului 'ocratic de'pre zei 'e vede 0i /n p+rerea de'pre 2divin34 care e'te4 prin calit+ile atri&uite4 un 1el de 2=o0 Cr+ciun3 al lui ,ocrate# )ar divinul este frumos, nelept, &un i n toate celelalte c,ipuri la fel de minunate.155 G;erg'on# -ste umilitor pentru inteli ena uman spectacolul a ceea ce au fost i sunt nc unele reli ii. "e mai estur de a&eraiia Poate s spun mult i &ine e*periena c este fals, iar raionamentul/ este a&surd, cci umanitatea se va crampona cu at't mai mult de a&surditate, de eroare. #e$ ar rm'ne mcar aicia #ar am v%ut reli ii ce prescriu imoralitatea, impun crimaa156H 3. Sufletul picur# NOP sufletul este un lucru corporal alctuit din particule fine, mprtiate n toat masa corpului nostru, foarte asemntor v'ntului, av'nd un amestec de cldur, n unele privine semn'nd cu v'ntul, n altele cu cldura. 167 .ac+ prin 2'u1let3 'e /nelege 2raiune34 re'pectiv 2"inte3 G2p'ihic3H4 e'te de'tul de evident c+ ace'ta nu e chiar a0a de /"pr+0tiat prin 2toat+ "a'a corpului no'tru3 Gci e legat de acea parte a corpului nu"it+ 2creier3H... .ac+ 'e /nelege prin el 2'i'te" nervo'34 ace'ta e'te /n'+ oarecu" 2/"pr+0tiat /n toat+ "a'a corpului no'tru3... picur# NOP c'nd ntre ul a re at al corpului este distrus, sufletul se risipete i el i nu mai are aceleai faculti de mai nainte i nici aceleai micri, din care cau% nu mai posed nici facultatea de percepie sen%orial161

1)8 ,pinoza4 200:4 9ratat despre ndreptarea intelectului4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 p. 3:. 1)) *laton4 1::34 P,aidros4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. )5 GP,aidros4 2-6 eH. 1): ;erg'on4 Kenri4 1::24 "ele dou surse ale moralei i reli iei4 ditura (n'titutul uropean4 (a0i4 p. 10-. 1:0 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 328 GT4 63H. 1:1 )&idem GT4 65H.

:1

Radu Lucian Alexandru

4. 5oartea 4.1 /oartea altora Co"te!,ponville# Po%iia lui -picur fa de moarte se e*prim n formula/ 1oartea nu nseamn nimic pentru noi. #e ceY Pentru c nimic nu e*ist pentru noi dec't n sen%aie; or cel care este mort nu mai simte nimic. -u i moartea mea nu ne vom nt'lni niciodat. #e ce ar tre&ui s m tem de eaY .t'ta timp c't sunt n via, moartea, prin definiie, nu este pre%ent; iar c'nd este pre%ent, nu mai sunt eu... 8nelepciunea epicurian este o nelepciune a vieii, &a%at pe ideea simpl i plin de for c moartea nseamn neantul. S$i fie fric de moarte nseamn deci, s$i fie fric de nimic I ceea ce, pentru -picur, repre%int a&surditatea nsi.16! Conceptul 2"oarte3 nu cuprinde doar 2"oartea lui picur34 ci 0i "oartea celor din >urul lui4 pe care el o putea con'tata 2prin 'enzaie3 J "oarte cu care el 'e putea a't1el 2/nt@lni3 0i care /nceteaz+ '+ "ai 1ie 2ni"ic3. Argu"entul adu' pentru a nu 'e te"e de propria lui "oarte4 chiar dac+ ar 1i 1o't corect4 nu era deci vala&il pentru a nu 'e te"e de "oartea celor din >ur... 0i prin ur"are4 2"oartea3 tot /n'e"na ceva pentru el... 2At@ta ti"p c@t era /n via+3 "oartea unora din >urul '+u era prezent+ 2prin de1iniie34 ca '+!i indice 2/n linii "ari3 ca" cu" 'e putea a>unge la "oarte Gprin &oal+4 &+tr@nee4 accident4 cri"+4 /n1o"etare etc.H 0i la propria lui "oarte J 0i dac+ e adev+rat c+ nu tre&uia '+ 'e 2tea"+ de "oarte34 a'ta nu /n'e"na c+ nu tre&uia '+ 1ie prev+z+tor 0i atent /n a!i evita cauzele ei 'u&liniate de 2"oartea celorlali3 Gcare era pentru el 2ceva34 "ai "ult dec@t 2ni"ic34 "ai ale' dac+ era vor&a de "oartea unor rude 'au a unor prieteniH. 4.2 ;ea!a de !oarte .ac+ cuv@ntul 2tea"+3 din expre'ia 2tea"+ de "oarte3 era 1olo'it+ de picur /ntr!un 'en' 'i"ilar precu" cel din 2tea"+ de &oal+4 de accident4 de r+nire etc.3 J adic+4 cu 'en'ul de precauie4 alert+4 atenie 1a+ de aciunea unor 1actori care pot 1i v+t+"+tori pentru noi4 atunci lip'a unei a't1el de 2te"eri3A 2atenii3A precauii 1a+ de 1actorii cauzatori de "oarte nu ar 1i putut '+!l duc+ pe picur prea departe /n via+.

1:2 Co"te!,ponville4 AndraQ .elu"eau4 ReanQ 9arge4 Arlette4 20084 "ea mai frumoas istorie a fericirii4 Crupul editorial ART4 ;ucure0ti4 p. 2).

:2

*l+cerea lui picur

,e pare deci c+ teoretic lui nu!i era 2tea"+3 de "oarte4 dar /i era totu0i 2tea"+3 '+ nu cu"va '+ "oar+ practic J '+ nu 'e /nt@lnea'c+ cu 1actorii declan0atori ai "orii J printre alii4 de exe"plu4 ne'ati'1acerea dorinelor 2naturale3 0i 2nece'are3. Li atunci ne /ntre&+"# dac+ 2"oartea3 ar 1i 1o't 2ni"ic3 pentru picur4 de ce reco"anda el 'ati'1acerea dorinelor de a "@nca4 de a &ea... Iare nu pentru a evita c@t "ai "ult /nt@lnirea cu 2ni"icul3 0i cu 2neantul3 Gcu care chipurile el nu 'e putea 2/nt@lni3HF Ce "ai /n'e"na pentru el c+ nu 'i"te 2tea"+3 pentru propria "oartea4 dac+ a'ta nu /n'e"na /n acela0i ti"p 0i o lip'+ de 2tea"+3 1a+ de 1actorii cauzatori ai "orii G/n1o"etarea etc.HF ca 0i cu" cineva ar zice c+ lui nu /i e'te 2tea"+3 de "oartea prin /n1o"etare4 dar /i e 2tea"+3 de /n1o"etare... .e ce /i e 2tea"+3 de /n1o"etareF Bu 0i din cauza "orii pe care o /n1o"etare prelungit+ o poate aduceF ca 0i cu" cineva ar zice c+ nu!i e'te 2tea"+3 de "oartea prin &oal+4 dar /i e 2tea"+3 de &oal+... .e ce /i e 2tea"+3 de &oal+F Bu 0i pentru c+ uneori acea'ta /i poate aduce 2ceva3 nedoritF J Anu"e "oartea... Cauzele "orii pot 1i percepute4 iar "oartea e'te 2ceva3 J ea e'te 0i o /ncetare de1initiv+ a "ani1e't+rii 'enzaiilor J o"ul 'e 2/nt@lne0te3 /n'+4 te"porar 0i ciclic4 /n 'o"nul pro1und 1+r+ vi'e4 cu o 2/ncetareA privareA /ntrerupere3 'enzorial+ 'peci1ic+ 0i a't1el poate '+!0i 1ac+ o 2idee3 ca" ce ar putea /n'e"na /ncetarea definitiv a oric+rei 'enzaii. Apoi pentru cel care are 'enzaii Gpentru cel viuH /ncetarea de1initiv+ a oric+rei 'enzaii G"oarteaH nu vine 2dintr!o dat+34 ci e precedat+4 de 1oarte "ulte ori4 de 'enzaiile dureroa'e care /n'oe'c "ani1e'tarea unor cauze po'i&ile ale "orii G&oala4 lovitura etc.H4 'enzaii de care ar 1i &ine '+ 'e 2tea"+3 Gadic+ '+ 1ie atent la eleH 0i '+ 'e 1erea'c+ de ele4 dac+ "ai vrea '+ ai&+ 'enzaii Gpl+cuteH cu care '+ 'e /nt@lnea'c+... 2=oartea3 e un 1eno"en 1oarte co"plex4 cu 1oarte "ulte i"plicaii Gperceptive4 1izice4 a1ective4 'ociale etc.H4 iar cei care o reduc la 2ni"ic3 nu dau dovad+ dec@t de o privire 'uper1icial+ 0i de o 2/nelegere3 la 1el de 'uper1icial+ a di1eritelor ei a'pecte de "ani1e'tare. Apoi4 dac+ picur 2nu '!ar 1i /nt@lnit niciodat+3 cu "oartea lui4 ar "ai 1i tr+it 0i a't+zi4 ceea ce 0ti" c+ nu e cazul...

:3

Radu Lucian Alexandru

4.3 Privaia de senzaie i so!nul G.intr!o anu"it+ per'pectiv+ 2argu"entul3 lui picur e de genul ur"+tor# 2Cel care doar"e /n 'o"n pro1und nu "ai 'i"te GaproapeH 2ni"ic34 or dac+ nu 'i"te GaproapeH 2ni"ic3 c@t doar"e pro1und4 /n'ea"n+ c+ el nu 'e poate /nt@lni cu 'o"nul pro1und 0i nu tre&uie '+!i 1ie 2tea"+3 '+ adoar"+ G/n locuri 0i ti"puri nepotriviteH.3H picur G/n Scrisoare ctre 1enoiceusH# M&inuiete$te s cre%i c moartea nu are nici o le tur cu noi, cci orice &ine i ru se afl n sen%aie, iar moartea este privaia de sen%aie16( N...P 2=oartea3 are o gr+"ad+ de leg+turi cu oa"enii J odat+ c+ ea e experi"entat+ /n leg+tur+ cu "oartea altor oa"eni G0i ace't lucru 'e a1l+ /n 2'enzaia3A 2'i"irea3 celor care o percepHQ 0i apoi c+ 2&inele3 0i 2r+ul3 nu 'e a1l+ doar /n 2'enzaie3A 2percepie34 ci 0i /n 2raiune3A 2cugetare34 unde 0i 2"oartea3 'e poate "ani1e'ta4 ca 0i prezen+ conceptual+4 /nainte de experi"entarea direct+ a propriei "ori. .eci 2"oartea34 pe de o parte4 nu e'te doar 2"oartea3 celui care 'e g@nde0te la ea Gci 0i a altoraH 0i4 pe de alt+ parte4 ea nu e'te doar 2privaia de 'enzaie34 ci 0i o prezen+ 'enzorial+ 0i conceptual+ de'tul de &ine de1init+4 /nc@t un o" cu in'tincte de via+ '+n+toa'e '+ /ncerce '+ evite leg+turile reale 0i evidente care ar putea '+!l apropie de experi"entarea propriei 2"ori3. ,e "ai pot a"inti aici nu"eroa'e alte a'pecte care 1ac din "oarte 2ceva3 "ai degra&+ dec@t 2ni"ic34 re'pectiv care evideniaz+ di1eritele leg+turi pe care ea le are cu o"ul4 printre care i"plicaiile ei 1a"iliale4 econo"ice4 politice4 religioa'e4 i'torice4 culturale4 genetice4 ecologice 0.a.".d. *rin ur"are4 din 1oarte "ulte puncte de vedere4 2"oartea e'te ceva3 pentru oa"eni J ceva cu "ult "ai "ult dec@t 2ni"icul3 /n care credea G'au /ncerca '+ 'e o&i0nuia'c+ a credeH picur c@nd 'u'inea c+ "oartea era ni"ic pentru el Gceva cu care el nu ar avea nici o leg+tur+H. ?n ce prive0te 2privarea de 'enzaie3 invocat+ de picur4 '!ar "ai putea ridica

ur"+toarea 2pro&le"+3# 2Cine e'te 2privat de 'enzaie3F J C+ doar cel care e'te "ort nu "ai are 'enzaie ca '+ 1ie privat de ea J iar cel care e'te viu4 at@ta ti"p c@t e viu4 are o oarecare 'enzaie4 iar c@nd apare 2privarea de 'enzaie3 ea nu "ai e experi"entat+ de ni"eni3...
1:3 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 33: GT4 12-H.

:-

*l+cerea lui picur

Aici pare a 1i un paradox J dar nu e'te. ,ituaia e'te paradoxal+ doar dac+ rupe" arti1icial 2'enzaia3 unui individ Gpe di1erite planuriA niveluri ale eiH de 2'enzaia3 ca 0i 1eno"en general4 'peci1ic+ unei 'pecii 'au chiar vieii /n /ntregul ei. A't1el /nelea'+4 un anu"it tip de 2'enzaie3 'au o anu"it+ 2'enzaie3 /nceteaz+ 0i o alta apare J dar ace't proce' de "odi1icare a 2'enzaiilor3 apare "ereu /n viaa individului at@t /n 'tarea de veghe4 c@t "ai ale' la trecerea dintre 'tarea de veghe 'au vi' 'pre cea de 'o"n pro1und J 0i ea apare de a'e"enea /n viaa unei 1a"ilii4 a unei co"unit+i4 a unei 'pecii 0i a vieii 'enzitive /n general Gv+zut+ la nivel celular4 "olecular4 genetic4 neuronal4 organic4 individual4 co"unitar4 ecologic4 planetar4 co'"ic etc. 'u& a'pectele ei chi"ice4 1izice4 geogra1ice4 i'torice4 energetice4 "ateriale4 in1or"aionale 0.a.".d.H. =oartea nu poate 1i redu'+ doar la 2privaia de 'enzaie34 1iindc+ atunci cel care e'te 2privat de 'enzaii34 de exe"plu4 'u& 1or"a 'peci1ic+ 2priv+rii 'enzoriale3 exi'tente /n ti"pul 2'o"nului pro1und 1+r+ vi'e3 'au al unei 't+ri de 2co"+34 ar tre&ui '+ 1ie con'iderat 2"ort3 ceea ce 0ti" c+ nu e cazul J 'o"nul nu e 2"oarte34 chiar dac+ poate avea unele a'e"+n+ri cu ea... 4.4 /oartea i naterea 7n 2argu"ent3 'i"ilar cu cel a lui picur ar putea 1i 2/ntor' pe do'3 0i ar putea 1i adu' pentru 2a ar+ta3 c+ 2o"ul nu are nici o leg+tur+ cu propria lui na0tere3 J perioada de dinainte de apariia 2vieii 'ale 'enzitive3 1iind4 dintr!o anu"it+ per'pectiv+4 o 2privare de 'enzaie34 2na0terea3 J /nelea'+ ca 2apariia 'enzaiei3 J ar putea 'u'ine cineva4 nu a putut 1i experi"entat+4 pentru c+ lip'ea 2'enzaia3 cu care '+ poat+ 1i experi"entat+ 2pri"a 'enzaie34 0i prin ur"are4 un 2argu"ent3 a'e"+n+tor cu cel al lui picur i!ar 1i putut 2ar+ta3 nu doar c+ 2na0terea3 'a era nimic pentru el 0i c+ el nu avea nici o le tur cu propria lui na0tere4 dar du' la extre" ace't 2argu"ent3 i!ar 1i 2ar+tat3 c+ na0terea lui nici "+car nu a exi'tat Gpentru el J deoarece el nu '!a 2/nt@lnit3 niciodat+ cu eaH. Ceea ce ne ar+t+ c+ 2argu"entul3 lui picur4 pe de o parte4 nu 1ace di'tinciile nece'are /ntre ceea ce exi't+ 0i ceea ce crede" noi de'pre ceea ce exi't+4 /ntre 2'enzaie3 0i 2cugetare3 0i /ntre el 0i ceilali... 0i4 pe de alt+ parte4 nu 1ace apropierile nece'are /ntre a'pecte aparent total di1erite4 dar /n e'en+ co"port@nd "ultiple leg+turi de trecere din'pre una 'pre alta prin di1erite 2'tadii inter"ediare3 exi'tente4 de exe"plu4 /ntre 2'enzaie3 0i 2privarea de 'enzaie3 Gcare poate 1i g@ndit+ la nivel celular4 la nivel organic4 la nivel
:5

Radu Lucian Alexandru

1uncional4 la nivel de "e"orie4 la nivel de cogniie4 la nivel e"oional4 la nivel individual4 la nivel de 'pecie4 la nivel genetic4 la nivel cultural4 la nivel in'tinctiv4 la nivel intuitiv etc.H J adic+4 ceea ce pe un anu"it nivel pare a 1i G'au chiar e'teH o di'continuitateA ruptur+4 pe alt nivel al 1iinei apare ca 1iind G'au chiar e'teH o continuitateA leg+tur+. .e exe"plu4 /nainte de 2pri"a 'enzaie3 a nou!n+'cutului 'e a1l+ 2'enzaiile3 1etu'ului4 ale e"&rionului4 ale celulelor 'exuale4 dar 'e a1l+ 0i o gr+"ad+ de alte 2'enzaii34 'peci1ice lanului de via+ caracteri'tic unei 'pecii4 care 'unt /n"agazinate /n A.B 'u& 1or"+ de in1or"aii genetice "o0tenite ce deter"in+ /n "od deci'iv po'i&ilit+ile 'enzoriale 0i cognitive ale 1iinei care ur"eaz+ '+ 'e na'c+. .ac+ /nelege" individul ca o parte rupt+ din /ntreg 0i izolat+ de el J nu /nelege" ni"ic din individ J el nu exi't+ /n a1ara contextului /n care 'e "ani1e't+4 care /i preced+ 2exi'tena3 0i care /i ur"eaz+ ace'tei 2exi'tene34 aparent &ru'c ap+rut+ 0i tot at@t de &ru'c di'p+rut+ de pe 2'cena lu"ii34 dar /n realitate 1oarte /ndelung preg+tit+ 0i 2repetat+3 /nainte de 2urcarea pe 'cen+3 0i uneori la 1el de /ndelung ur"at+ de 2con'ecinele3 produ'e a'upra exi'tenelor in1luenate Gla nivel genetic4 cultural4 i'toric etc.H prin 2"ani1e'tarea3 pe care el a avut!o /n ti"pul 2vieii3 2'ale3... 4.$ Idei plcute< picur# NOP o just nele ere a faptului c moartea nu are nici o le tur cu noi face s fie plcut ideea c viaa are un sf'rit.16+ ?n ciuda a1ir"aiilor de "ai 'u' "oartea lui picur G'1@r0itul vieii luiH nu pare '+ 1i 1o't o &ucurie pentru el G0i o experien+ 2pl+cut+3H4 pentru c+ atunci ar 1i c+utat '+ 'e 'inucid+ G/n virtutea c+ut+rii 2pl+cerii3H4 ceea ce nu a 1+cut... Li nici 2ideea c+ viaa are un '1@r0it3 nu 'e poate '+ 1i 1o't o idee chiar a0a de pl+cut+ pentru el4 c+ atunci l!ar 1i /nde"nat la 1apta 2pl+cut+3 core'punz+toare ei... Li apoi cu" putea '+!i vin+ lui picur vreo pl+cere din ceva care 2nu avea3 nici o leg+tur+ cu el G0i4 prin ur"are4 nu avea nici vreo 2leg+tur+ de pl+cere3 cu elHF .ac+ "oartea 'a proprie i!ar 1i 1o't indi1erent+ lui picur pe "otiv c+ ea nu 'e a1la Gc@nd el cugeta la ea J ceea ce4 /n parantez+ 1ie 'pu'4 ne arat+ c+ ea 'e a1la "+car /n cugetarea lui4 1iind 2'i"it+3 cu acea't+ cugetare4 prin 2conceptul3 ei 'peci1icH 2/n leg+tur+3 cu 2'enzaiaA 'i"irea3 lui 2ne!cuget+toare34 atunci4 cu adev+rat4 nu ar 1i 1+cut ni"ic ca '+ evite
1:- Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 33: GT4 12-H.

:6

*l+cerea lui picur

2/nt@lnirea3 cu ea Gde exe"plu4 prin 1oa"ete4 accident4 &oal+ etc.H 0i ar 1i "urit de'tul de cur@nd. .ar din 1ericire pentru el4 chiar dac+ el credea4 /n "od evident eronat4 c+ "oartea lui 2nu era3 Gc@t el era viuH /n 2'enzaia3 lui Gdintr!un punct 'au altul de vedere# cognitiv4 i"aginativ4 e"oional etc.H4 2per'pectiva "orii3 era prezent+ /n 2'enzaia3 lui G"ai ale' c@nd 2avea 'enzaia3 c+ e'te 0i el "uritorH 0i /l 1+cea '+ aleag+ 0i '+ ia decizii 2de via+ 0i de "oarte3 /n 1uncie de ea Go"ul are puterea de a anticipa4 de a prevedea viitorul4 pornind de la datele prezentului J ceea ce 1ace ca ace't 2viitor3 '+ ai&+ o "are leg+tur+ cu el4 0i '+ 1ie ceva pentru el4 "ai ale' c@nd anticiparea con'ecinelor viitoare ale unor aciuni /l a>ut+ '+ evite4 pe c@t po'i&il4 &oala4 accidentul4 /n1o"etarea prelungit+ 'au "oarteaH. 4., Perspectiva propriei !ori ?nelegerea realit+ii ace'tei 2per'pective a "orii34 re'pectiv a ace'tei 2anticip+ri a con'ecinelor viitoare3 ale 1aptelor noa'tre4 ne arat+ c+ 1oarte "ulte lucruri 0i a'pecte ale realit+ii Gcele nocive4 pri"e>dioa'e4 2rele34 2vicioa'e3 etc.H pot 0i tre&uie '+ 1ie evitate /nc+ /nainte de a avea vreun contact direct cu ele4 deoarece4 de "ulte ori4 /n "o"entul contactului direct 0i i"ediat '!ar putea de>a '+ 1ie prea t@rziu '+ ne "ai pute" 1eri de e1ectele lor nedorite. Tot a't1el4 de0i4 la un "o"ent dat4 picur nu 'e'iza direct propria lui "oarte G21iindc+ /nc+ nu era "ort3H4 el o 'e'iza indirect Go intuia4 o&'erva "oartea altora4 o putea cunoa0te conceptual etc.H 0i a't1el 'e'iza 1oarte clar c+ 2"oartea3 are o "are leg+tur+ cu el 0i c+ tre&uie 2'+ 1ie cu"inte34 dac+ nu vrea '+ o /nt@lnea'c+ printr!o 2indi1eren+3 ne>u'ti1icat+ 'au prin vreo 2&ucurie3 2necro1il+3 1a+ de 2ideea3 ei... .eci 2"oartea3 'e a1l+ /n 'enzaieA 'i"ire G'u& 1or"e ale ei G'au direct legate de eaH cu" ar 1i# "oartea celorlali4 2cauzele "orii34 2proce'ul "orii3H 0i4 prin ur"are4 oa"enii au 2leg+turi3 G'enzoriale4 conceptuale4 intuitive4 in'tinctiveH cu ea J &a "ai "ult# 'e pare c+ chiar 0i picur a avut o leg+tur+ cu ea din "o"ent ce nu a "urit din cauza indi1erenei 1a+ de ea 0i nici din cauza 2&ucuriei3 date de 2ideea3 ei J 0i din "o"ent ce totu0i a "urit 0i el de 2ceva3 J c+ de 2ni"ic3 'au din cauza 2ni"icului34 'au din cauza a ceva 2care nu avea chiar nici o leg+tur+ cu el34 nu a "urit ni"eni p@n+ acu"...

:8

Radu Lucian Alexandru

4.. =:e>5nt7lnirea cu !oartea i ne!urirea picur G/n Scrisoare ctre 1enoiceusH# #e aceea, moartea, cel mai nfricotor dintre rele, nu are nici o le tur cu noi, dat fiind c at't c't e*istm noi moartea nu e*ist, iar c'nd vine ea, noi nu mai e*istm.160 Argu"entul de "ai 'u' e'te practic4 /n e'ena lui4 0i un Gpro'tH argu"ent pentru 2ne"urire34 pentru c+ el 'u'ine c+ 2cel care exi't+ nu 'e poate /nt@lni cu "oartea4 pentru c+ ea nu ar exi'ta c@t ti"p el exi't+3... .eci4 ar zice ace't p'eudo!argu"ent4 c@t ti"p exi'tentul exi't+ el e ne"uritor4 pentru c+ "oartea nu exi't+ pentru el... Aici vede" ridicolul 0i 'l+&iciunea unui atare argu"ent J pentru c+ /nelege" c+ "oartea 'u& o 1or"+ 'au alta exi't+ 0i /n ti"pul exi'tenei4 ea ne1iind o realitate 'au un proce' &ru'c care dureaz+ o 1raciune de 'ecund+ Gcare apare 1ulger+tor din neant 0i di'pare la 1el de 1ulger+tor /n neantH4 ci un proce' /ndelungat 2preg+tit3 /nc+ /nainte de na0tere 0i care 'e de'1+0oar+ 0i /n ti"pul vieii Gpute" po"eni aici na0terea 0i "oartea celulelor4 care e'te continu+ de!a lungul vieii4 re'pectiv4 &olile4 proce'ul de /"&+tr@nire 0i ali 1actori cauzatori de "oarte care 'e "ani1e't+ /n ti"pul exi'teneiH 0i chiar dup+ 2declarareaA con'tatareaA experi"entarea3 2"orii3. =oartea nu e'te o 2"oarte!/n!'ine3 care nu are a&'olut nici o leg+tur+ cu viaaA exi'tena J ea e'te o 2"oarte relativ+3 care are 1oarte "ulte leg+turi cu cel care exi't+ G1ie ele 'enzitive4 cognitive4 celulare4 genetice4 ecologice etc.H. 4.1 E)istena !orii .eci chiar dac+4 prin a&'urd4 2"oartea3 nu ar exi'ta 'u& nu"eroa'ele ei 1or"e /n interiorul vieii 0i /nainte de 2"oartea 1inal+3 Gca 2proce' al "orii34 care 'e 1inalizeaz+ cu o 2"oarte3 'au altaH4 tot ar exi'ta 1actorii cauzatori de "oarte J 0i a't1el4 chiar dac+ picur nu 'e 2te"ea3 de 2"oarte3 'au nu 2'e'iza3 "oartea4 deoarece /n i"aginaia lui 'uper1icial+ ea nu exi'ta 2pentru el34 el tot 'e 2te"ea3 de GaltHceva4 re'pectiv putea '+ 'i"t+ /n 'enzaie GaltHceva J anu"e GdeH 21actorii cauzatori ai "orii3 J ceea ce din punct de vedere practic Gal aciunilor 1+cute pentru a evita "oarteaH e aproape tot una cu 2tea"a3 de "oarte 'au cu 2'i"irea3 2leg+turii3 cu 2"oartea3. Adic+4 chiar dac+ 2teoretic3 "oartea nu ar 1i avut nici o leg+tur+ cu el4 cauzele ei directe aveau o "are leg+tur+ cu el4 iar "area pro&le"+ a unei >udec+i etice '+n+toa'e nu e'te at@t 2"oartea3 G/n "anier+ a&'tract+H4 c@t 2cauzele G0i ur"+rileH ei3. .ar /n e'en+ e aproape tot
1:5 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 33: GT4 125H.

:)

*l+cerea lui picur

una J "oartea nu poate 1i dezlipit+ 1orat de 1actorii cauzali care o produc 0i nici ace0tia de "oarte. (ar cine experi"enteaz+ "oartea experi"enteaz+ 0i cauzele ei 0i cine 'i"te cauzele ei o va 'i"i Gc@ndvaH 0i pe ea... ciudat apoi c+ picur zice 2noi3 G"oartea 2nu are nici o leg+tur+ cu noi3H 1+r+ a 'e'iza totu0i c+ at@t ti"p c@t el a exi'tat4 a exi'tat pentru el 0i "oartea altor oa"eni Gdin >urul luiH 0i4 prin ur"are4 prin ace't+ "oarte 2colateral+34 "oartea a putut 'ta&ili o leg+tur+ de'tul de trainic+ cu picur4 la nivel 'enzorial G/n cuv@ntul 2noi3 e cuprin'+ ideea de 2alii3 0i legat+ de ea poate 1i con'tat+4 uneori /n "od direct4 alteori indirect4 "oartea lor J prin ur"are4 la nivel de 2noi34 "oartea are o "are leg+tur+ cu 2noi34 pentru c+ ea 'e "ani1e't+ printre 2noi3...H. Adic+# dac+ at@t ti"p c@t picur exi'ta4 "oartea nu ar 1i exi'tat printre ei Gcei din antichitateH4 "ai /nt@i4 ar 1i 1o't "enionat eveni"entul /n i'torie ca un "iracol ne"aipo"enit4 0i apoi4 dac+ at@t ti"p c@t picur exi'ta4 2=oartea3 nu putea '+ exi'te4 el 0i toat+ antichitatea ar 1i /n via+ p@n+ /n ziua de azi4 din "o"ent ce ea '+r"ana nu putea '+ 'e 2co&oare3 prin Crecia 0i prin alte zone din cauza exi'tenei lui picur4 care excludea /n "od a&'olut exi'tena ei. Apoi chiar dac+4 2prin "iracol34 2=oartea3 ar 1i reu0it cu"va '+ exi'te chiar c@t ti"p picur exi'ta 0i ar 1i venit pe la el c@nd el nu era pe aca'+ G'au nu "ai 2exi'ta3 prin CreciaH4 atunci ea nu l!ar "ai 1i g+'it 0i nu l!ar "ai 1i /nt@lnit Gc+ exi'tenele lor4 /n credina lui picur4 nu puteau '+ 'e /nt@lnea'c+ una cu alta4 pentru c+ nu aveau nici o 2leg+tur+3 una cu altaH 0i a't1el l@ng+ el a "orii... A"&ele ipoteze ale lui picur 'unt a&'urde J dac+ ar 1i 1o't adev+rate4 el ar "ai 1i tr+it 0i azi 0i poate ne!ar 1i pove'tit cu" a tri0at el Gleg+tura cuH "oartea prin 'o1i'"ele 'ale... picur zice 2c't e*istm noi moartea nu e*ist, iar c'nd vine ea, noi nu mai e*istm I c@nd de 1apt "ai corect ar 1i 1o't '+ zic+ 2/n cea "ai "are parte a ti"pului c@t exi't eu4 picur Gadic+ pentru aproape toat+ viaaH4 2"oartea3 "ea nu exi't+4 dar c@nd ea va veni G/n exi'ten+H eu voi /nceta '+ exi't Gi"ediat dup ce ea va /ncepe '+ exi'teH4 iar /n ace't 2"o"ent3 de /nt@lnire exi'tena "ea 0i exi'tena "orii "ele 'e vor 'uprapune4 rezult@nd4 "ai /nt@i exi'tena 'peci1ic+ lui picur 2aproape "ort3 0i apoi exi'tena 'peci1ic+ lui picur "ort3. picur ar 1i 'c+pat de "oarte 0i ne pove'tea chiar azi "inunea prin care exi'tena lui a exclu'4 /ntotdeauna4 exi'tena conco"itent+ /n el 'au

::

Radu Lucian Alexandru

Adic+ 2corectura3 tre&uie '+ precizeze c+ 2"oartea3 de care vor&e0te

picur nu e'te

"oartea /n genere4 ci doar "oartea care are leg+tur+ cu el per'onal4 0i nici "+car acea't+ "oarte /n an'a"&lul ei Glegat+4 de exe"plu4 de "oartea unora din celulele 'ale individualeH4 ci doar acel tip de "oarte care con't+ /n /ncetarea de1initiv+ a 1uncion+rii Gnu doar 'enzoriale4 ci 0i organice4 acionale4 cognitive etc. aH /ntregului p'ihic!corporal pe care el /l nu"ea picur4 0i nici "+car acea't+ "oarte /n /ntregi"ea ei Gadic+ a tuturor co"ponentelor 'ale corporale 0i p'ihice deodat+H4 deoarece unele proce'e interne 0i ele"ente co"ponente "ai pot dura o vre"e dup+ 2"oartea3 2lui3 Gdup+ declararea 2in'tal+rii "orii34 /n con1or"itate cu un criteriu 'au altul de apreciere a "o"entului c@nd poate 1i 2declarat+ "oartea3 cuivaH... Apoi tre&uie corectat+ opoziia relativ arti1icial+ pu'+ de picur /ntre 2exi'ten+3 0i 2"oarte3 J c@nd de 1apt adev+rata opoziie e'te /ntre 2exi'ten+3 0i 2non!exi'ten+3. 2=oarte3 0i 2non!exi'ten+3 nu e /ntotdeauna acela0i lucru J de exe"plu4 c@nd un 2corp3 "oare nu /n'ea"n+ c+ el di'pare &ru'c 0i "agic din exi'ten+ J ci el continu+ '+ exi'te ca 0i 2corp "ort3 J 'au alt1el 'pu'4 ca 0i corp pentru care /ntregul '+u 1uncional 'peci1ic a /ncetat '+ "ai 1uncioneze din cauza unor leziuni "ortale adu'e unora dintre co"ponentele 'ale e'eniale G1+r+ 1uncionarea c+rora /ntregul corporal nu "ai poate 1uncionaH. A't1el "oartea 'peci1ic+ 2corpului "ort3 exi't+ conco"itent cu exi'tena acelui 2corp "ort34 ar+t@ndu!ne c+ "oartea 0i exi'tena nu 'e exclud /n "od nece'ar J 2corpul "ort3 exi't+ 0i e'te 0i 2"ort3 /n acela0i ti"p4 de exe"plu4 >udecat 1iind din per'pectiva 'enzorial+ 'peci1ic+ unui o&'ervator a ace'tui corp. Tot a0a corpul unei 1iine exi't+ /nainte de "oartea ei4 dar exi't+ pentru o vre"e 0i dup+ "oartea ei J corpul ei deci 'e /nt@lne0te cu "oartea 'a 0i o experi"enteaz+. =oartea e'te un 1eno"en co"plex care nu poate 1i redu' la non!exi'ten+4 pentru c+ el exi't+ 0i produce e1ecte directe 0i evidente /n exi'ten+. 4.2 4ncetarea de#initiv a #uncionrii unui 5ntreg8 siste! e)istenial a e'te deci "ai cur@nd 'chi"&area unei 1or"e 'peci1ice unui an'a"&lu exi'tenial 0i /nlocuirea ei cu o alt+ 1or"+ J de exe"plu4 /nlocuirea 1or"ei organizate 1uncional4 la nivelului unui /ntreg ar"onio' coordonat4 cu 1or"a 'peci1ic+ unui /ntreg anarhic4 a1lat /n dezorganizare 0i de'co"punere J a"&ele 21or"e3 1iind /n "od evident 1or"e ale exi'tenei4 1iindc+ ele exi't+4 chiar dac+ nu conco"itent...
100

*l+cerea lui picur

xpre'ia "ai corect+4 din acea't+ per'pectiv+4 ar 1i nu c+ ceva 2"oare3 'au c+ /nceteaz+ '+ exi'te4 ci c+ acel ceva 'e 'tric+ 2de tot3 0i /0i /nceteaz+ de1initiv 1uncionarea4 /n 1or"a 'a Gintegral+A 'i'te"ic+H opti"+4 'peci1ic+4 de 1uncionare. Con'iderat+ din ace't punct de vedere4 1or"ularea lui picur Glegat+ de relaia dintre 2exi'ten+3 0i 2"oarte3H ar putea 1i corectat+ a't1el# 2C@t ave" o anu"it+ 1or"+ 1uncional+4 &ine organizat+ 0i ar"onio' coordonat+ exi't+" ca /ntreg 1uncional4 iar dezorganizarea4 di'1uncionalitatea4 'tric+ciunea4 anarhia nu exi't+ ca tr+'+turi glo&ale /n ace't /ntreg J c@nd /n'+ acea't+ di'1uncionalitate 'e in'taleaz+ Gdin cauz+ c+ anu"ite p+ri corporale e'eniale nu "ai pot Gdin di1erite "otiveH '+ participe la 'u'inerea 1uncionalit+ii /ntreguluiH nu "ai exi't+" ca 2/ntreg 1uncional34 dar exi't+" ca 2/ntreg di'1uncional3 a1lat /n proce' i"ediat de de'co"punere 0i degradare4 parial+ 'au total+.3 ,au alt1el 'pu'# 27n proce'A /ntregA 'i'te" exi't+ pentru o vre"e 0i e'te 1uncional Gdin anu"ite puncte de vedereH J adic+ tr+ie0te 0i e'te '+n+to' J p@n+ c@nd 'e /nt@lne0te cu anu"ite cauze care /i a1ecteaz+ grav 1uncionalitatea Gadic+ cu 1actori cauzatori de "oarte4 precu" &oli4 accidente etc.H4 apoi exi't+ pentru o vre"e ca proce'A /ntregA 'i'te" di'1uncionalA &olnavA 2a1lat pe "oarte3 Gdin acelea0i puncte de vedereH dup+ care exi'tena 'a4 cu identitatea 'a 'i'te"ic+A integral+ 'peci1ic+ /nceteaz+ '+ 'e "ai "ani1e'te G2"oare3H /n cadrul unui proce' 'peci1ic de di'trugere 0i degradare treptat+ a 1uncionalit+ii 'ale integrale Gprin 2proce'ul 'peci1ic "orii3 'aleH3. I&'erv+" aici cu" 1uncionalul 'e /nt@lne0te direct cu cauzele di'1uncionalit+ii dup+ care devine ne1uncional J cauzele di'1uncionalit+ii 1ac deci trecerea de la 1uncionalitate la di'1uncionalitate J tot a0a cu" 2cauzele "orii3 1ac trecerea de la 2via+3 la 2"oarte3. 4.13 Cauzele !orii Li a0a cu"4 de exe"plu4 un ro&ot 1uncional nu poate 1i /n acela0i ti"p 0i 1uncional 0i ne1uncional G/n acela0i ti"p 0i din acela0i punct de vedereH4 dar 1uncional 1iind 'e poate /nt@lni 0i poate experi"enta 'enzorial cauze care pot duce la di'1uncionalitatea 'a total+ J tot a0a4 2viaa3 din o"4 /n /ntregul ei4 nu poate 1i con'iderat+ c+ exi't+ 0i c+ nu exi't+ G/n acela0i ti"p 0i din acela0i punct de vedereH4 dar4 /n via+ 1iind4 o"ul 'e poate /nt@lni cu cauze ce!i pot produce 2"oartea3 Gdin punctul de vedere 'peci1ic din care el a 1o't con'iderat anterior ca 1iind 2/n via+3H.

101

Radu Lucian Alexandru

Ace'te 2cauze ale "orii3 1ac leg+tura dintre 2via+3 0i 2"oarte3 la 1el cu" cauzele 2'tric+rii3 unui ro&ot 1ac leg+tura dintre 1uncionalitatea 0i di'1uncionalitatea 'a. Li a0a cu" ro&otul care vrea '+ r+"@n+ 1uncional poate 0i tre&uie '+ evite cauzele unei po'i&ile di'1uncionalit+i doar dac+ con'ider+ c+ 2'tricarea3 'a poate avea o leg+tur+ cu el 0i poate reprezenta ceva pentru el Gceva indezira&ilH4 tot a0a4 o"ul care vrea '+ r+"@n+ /n via+ poate 0i tre&uie '+ evite cauzele "orii doar dac+ con'ider+ c+ 2"oartea3 'a poate avea o leg+tur+ cu el Gprin 1actorii care4 /ndeo&0te4 1ac leg+tura dintre 2via+3 0i 2"oarte3H 0i poate reprezenta ceva pentru el Gceva de evitatH. GI&'erv+" deci c+ 1actorii care deter"in+ "oartea cuiva exi't+4 re'pectiv pot exi'ta4 c@t ti"p el exi't+4 0i toc"ai de aceea tre&uie ca el '+ evite pe c@t po'i&il /nt@lnirea cu ei...H 4.11 ?egtur i si!ire picur G/n 1a*ime fundamentaleH# !. 1oartea nu are nici o le tur cu noi, cci trupul, dup ce s$a risipit n elementele lui, nu mai are simire i ceea ce nu are simire nu are nici o le tur cu noi.162 A 'u'ine c+ 2ceea ce nu are 'i"ire nu are nici o leg+tur+ cu noi3 G'au c+ e'te 2ni"ic3 pentru noiH /n'ea"n+ doar a 'u'ine o a&'urditate J 'unt o gr+"ad+ de lucruri care nu au 2'i"ire3 Gpietre4 "uni4 ape etc.H 0i care au evident o "are leg+tur+ cu noi4 1iind uneori ceva de'tul de i"portant pentru noi. Apoi4 "ai 'u'4 'e pare c+ picur 'u'ine c+ dup+ "oarte 2el3 2nu "ai are nici o leg+tur+ 'enzorial+ cu ceva34 pentru c+ nu "ai 'i"te ni"ic4 dar pro&le"a nu e'te ceea ce 'i"te dup+ ce "oare de'pre 2"oarte3 Gre'pectiv4 /n viziunea lui4 de'pre 2ceea ce nu 'e "ai 'i"te dup+ ce nu "ai 'i"i3H4 ci ceea ce el 'i"te /n leg+tur+ cu ea4 0i "ai ale' cu cauzele ei po'i&ile4 /n ti"p ce el e capa&il de 'i"ire4 /n via+ 1iind. 4.12 E)peri!entarea 5nceputului procesului !orii ?n ace't 'en'4 de exe"plu4 /neleg@nd "oartea nu doar ca 2/ncetarea 'enzaiilor3 Gpentru c+ a't1el ea nu 'e di1ereniaz+ prea &ine de 'o"nul pro1und 1+r+ vi'e cu 2/ncetarea 'enzorial+3 care /i e'te 'peci1ic+ ace'tuiaH4 ci 0i ca /ncetarea 1unciilor vitale Gde exe"plu4 /ncetarea &+t+ilor ini"ii 0i a "i0c+rii pl+"@nilorH pute" con'tata c+ uneori /nceputul 2proce'ului "orii3 poate 1i experi"entat 'enzorial /n ti"p ce 'e produce4 deoarece creierul
1:6 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-2 GT4 13:H.

102

*l+cerea lui picur

"ai poate 1unciona c@teva 'ecunde 'au zeci de 'ecunde 0i dup+ /ncetarea &+t+ilor ini"ii 0i a "i0c+rii pl+"@nilor. Iricu" a" con'idera expre'ia 2"oartea3 Ga0a /n generalH 2nu are nici o leg+tur+ cu noi34 re'pectiv4 2"oartea3 G/n generalH 2e'te ni"ic pentru noi34 ea nu poate 1i 'u'inut+ dec@t de cineva care nu e'te prea atent la "odul de "ani1e'tare al 1eno"enului nu"it 2"oarte3 0i la leg+turile "ultiple pe care el le are cu 2viaa3. 4.13 @!ul care nu cere neaprat s triasc picur G/n Scrisoare ctre 1enoiceusH# Mmul nelept nici nu cere neaprat s triasc viaa, nici nu se teme de ncetarea ei.164 NOP nu socotete ncetarea vieii ca un ru.165 2I"ul /nelept3 care 2nu cere neap+rat '+ tr+ia'c+3 0i care nu ia "+'uri pentru evitarea 2/ncet+rii vieii3 Gprintre altele4 1iindc+ 2nu 'e te"e de /ncetarea ei3H4 deoarece 2nu 'ocote0te /ncetarea vieii ca un r+u34 nu are cu" '+ tr+ia'c+ prea "ult4 1iind evident c+ el nu preuie0te viaa4 ci acea'ta /i e'te cel "ult 2indi1erent+3. 9iindc+ el nu vede un &ine /n via+ 0i un r+u /n "oarte 'coate "orala 0i din via+4 0i din "oarte J dar 1ace ace't de"er' doar /n "od teoretic4 deoarece /n "od practic 1ace tot ce e'te nece'ar Gtot ce e de neap+rat+ tre&uin+H ca '+ tr+ia'c+# el 2neap+rat3 re'pir+4 2neap+rat3 &ea ap+4 2neap+rat3 "+n@nc+4 2neap+rat3 'e 1ere0te de accidente4 pericole4 inte"perii etc. J evit+ pe c@t poate con1lictele4 r+z&oaiele4 1oa"etea Gprintre altele4 evit@nd '+ 1ac+ 2politic+3 0i c+ut@nd '+ 'e /ngri>ea'c+ de 2averea 'a3 etc.H J v+z@ndu!'e a't1el c@t 'e poate de clar Gdin 1aptele luiH c+ el 2cere neap+rat '+ tr+ia'c+ viaa3 0i c+ el4 /n practic+4 con'ider+ viaa ca 1iind un &ine 0i /ncetarea ei un r+u J un r+u pe care caut+ '+!l evite prin 1apte evident rupte de 2teoria lui3 nu prea /neleapt+... Iricu"4 nici "+car picur nu prea credea c+ 2/ncetarea vieii3 nu era un 2r+u3# Li mai ru 'ndete acela care spune c$ar fi fost mai &ine s nu ne fi nscut i odat nscui s trecem c't mai de ra& prin porile lui [ades. #ac ntr$adevr el e convins de ceea ce spune, de ce nu prsete viaaY )$ar fi uor s fac acest lucru, dac ar fi convins cu trie. #ac vor&ete numai n r's, vor&ele lui sunt nes&uite n lucruri care nu admit luma.166

1:8 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-0 GT4 126H. 1:) )&idem. 1:: )&idem GT4 126!128H.

103

Radu Lucian Alexandru

.ac+ e &ine c+ picur '!a n+'cut 0i odat+ n+'cut nu a trecut 2c@t "ai degra&+ prin porile lui Kade'34 atunci /n'ea"n+ c+ 2viaa e &un+3 0i 2/ncetarea3 ei e'te p@n+ la ur"+ un 2r+u3 ceea ce ne arat+ c+ picur nu prea voia '+ 1ie 2/nelept3 0i a't1el 2'+ nu 'ocotea'c+3 Gdup+ propriile lui vor&eH 2/ncetarea vieii ca un r+u3 Gci '+ 'ocotea'c+ acea't+ 2/ncetare3 ca 1iind un 2&ine3H... Apoi4 pro'tul Ga 'e citi 2/neleptul3 lui picurH care 2nu cere neap+rat '+ tr+ia'c+3 0i care 2nu 'ocote0te /ncetarea vieii ca un r+u3 2#ac ntr$adevr el e convins de ceea ce spune, de ce nu prsete viaaY )$ar fi uor s fac acest lucru, dac ar fi convins cu trie. Cel care 2nu cere neap+rat '+ tr+ia'c+3 nu prea are cu" '+ tr+ia'c+4 pentru c+ viaa cere de la el aciuni pe care el tre&uie neap+rat '+ le 1ac+4 dac+ vrea neap+rat '+ tr+ia'c+... (ar dac+ nu vrea neap+rat '+ tr+ia'c+4 atunci nu va 1ace neap+rat ace'te aciuni 2pro via+3 0i atunci4 "ai devre"e 'au "ai t@rziu4 2neap+rat3 va "uri4 din lip'a e1ectu+rii unor aciuni proprii 'peci1ice4 neap+rat nece'are pentru ca el '+ tr+ia'c+. (ndi1erena 1a+ de 2&inele vieii3 e'te un 2r+u3 pentru ea J a 'u'ine c+ 2nu vrei neap+rat '+ tr+ie0ti3 e tot una cu a 'u'ine c+ nu vrei neap+rat '+ "+n@nci4 '+ &ei ap+4 '+ te 1ere0ti de 1urtun+4 de 1rig4 de c+ldur+ dogoritoare etc. 0i c+ dac+ 'e /nt@"pl+ 2'+!i pice /n gur+3 "@ncare 0i ap+ e &ine4 dac+ nu e la 1el de &ine4 pentru c+ tu nu vrei 2neap+rat '+ tr+ie0ti3... Acea'ta nu e cale de /nelepciune4 ci e doar cale de 2ani"alizare ne'i"it+3 0i de 2indi1eren+ deziderativ+ i"po'i&il+3... J Cine pe cine "inte c@nd zice4 atunci c@nd /i e'te 1oarte 1oa"e4 c+ el nu vrea neap+rat '+ "+n@nceQ 'au c@nd /i e'te 1oarte 'ete4 c+ el nu vrea neap+rat '+ &ea ap+Q 'au c@nd tre"ur+ de 1rig din toate /ncheieturile4 c+ el nu vrea neap+rat c+ldur+F CineF... GA... 0ti"#... vreun ne&un Gcu tendine 'inuciga0eH 0i picur J dar 'e pare c+ el 2vor&e0te nu"ai /n r@'3 0i 2vor&ele lui 'unt ne'+&uite /n lucruri care nu ad"it glu"a3...H picur# "unoaterea si ur a acestor lucruri tie s raporte%e orice preferin i aversiune la asi urarea sntii trupului i a linitii spiritului, deoarece acesta este scopul unei viei fericite.!77 Iare ce "otiv ar avea 2o"ul /nelept3 care4 dup+ picur4 2nu cere neap+rat '+ tr+ia'c+ viaa3 0i care 2nu 'ocote0te /ncetarea vieii ca un r+u3 '+ vrea '+ tr+ia'c+ o 2via+ 1ericit+3F .ac+ el chiar 2nu cere neap+rat '+ tr+ia'c+ viaa34 cu at@t "ai puin va 2cere3 el 2'+ tr+ia'c+ 2neap+rat3 viaa 1ericit+... Ace't 2nu cere neap+rat '+ tr+ia'c+ viaa3 e cale 'igur+
200 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-0 GT4 12)H.

10-

*l+cerea lui picur

'pre a nu a'igura 2/n "od neap+rat3 2'+n+tatea trupului 0i lini0tea 'piritului3... Apoi cel care 2nu 'ocote0te /ncetarea vieii ca un r+u3 /n "od nece'ar ar tre&ui '+ nu 'ocotea'c+ nici /ncetarea 2'+n+t+ii trupului3 'au a 2lini0tii 'piritului3 ca un r+u J &a chiar 2viaa ne1ericit+3 i!ar ap+rea ace'tuia cu nece'itate ca ne1iind un 2r+u3... Cel care nu cere neap+rat ni"ic Gnici '+ "oar+4 nici '+ tr+ia'c+H nu vrea neap+rat nici '+ 1ie 1ericit 'au ne1ericit... 4.14 ?egturi cu !oartea *rin ur"are4 2"oartea3 avea o 'ea"+ de 2leg+turi3 evidente cu picur Gleg+turi prin care ea era 2ceva3 pentru el4 altceva dec@t 2ni"ic34 0i datorit+ c+rora el putea '+ 'i"t+A 'e'izeze exi'tena 0i "odul ei de "ani1e'tareH4 ca de exe"plu# "oartea altora4 2/nt@lnirea cu "oartea3 G1aptul c+ o"ul e "uritorH4 2per'pectiva "orii34 2cauzele "orii34 2proce'ul "orii34 experi"entarea /nceputului 2proce'ului "orii34 /n1+ptuirea /n "od 2neap+rat3 a unor aciuni pentru p+'trarea vieii 0i evitarea "orii 'ale4 datorit+ con'ider+rii ei practice ca 1iind un 2r+u3. Con1uziile lui picur4 /n leg+tur+ cu 2"oartea34 'unt date4 printre altele4 de con1uzia dintre 2non!exi'ten+3 0i 2"oarte34 dintre 2privarea de 'enzaie3 0i 2"oarte34 dintre 2exi'tena unei leg+turi cu ceva3 0i 2dotarea cu 'enzaieA 'en'i&ilitate a acelui ceva34 dintre exi'tena unei leg+turi 0i 'e'izareaA 'i"irea acelei leg+turi Gexi't+ "ulte leg+turi pe care4 din di1erite "otive4 noi nu le 'e'iz+" la un "o"ent datH4 dintre 2/ncetarea 'enzaiilor3 0i /ncetarea unor 21uncii organice vitale3 Gca de exe"plu4 a &+t+ilor ini"iiH 0i dintre o 'i"plitate teoretic+ 'peci1ic+ 2"orii3 0i realitatea extre" de co"plex+ 'peci1ic+ 2proce'ului "orii3...

105

Radu Lucian Alexandru

. Plcerea i fericirea $.1 Plcerea lui 'ristip .ac+ /n ce prive0te concepia 'a 2ato"ic+3 a'upra lu"ii4 lui Ari'tip din Cyrene Gk -35 J k 356 /.e.nH# 9. Cople'ton# Li .ristip i -picur au v%ut n plcere sensul vieii, iar n am&ele coli atenia este ndreptat ctre viitor, ctre c,i&%uire, ctre o msur n ce privete plcerile i durerile.!71 Ari'tip 'u'inea4 /n acord cu "orala ti"pului4 2"+'ura3 G/n pl+cereH 0i ur"+rirea intere'ului 0i 1olo'ului /n >udecarea 0i >u'ti1icarea virtuii# NOP cel mai &un lucru e s te stp'neti i s nu cede%i plcerilor, iar nicidecum s nu u%e%i de fel de ele.!7! Se mai spune c .ristip, fiind ntre&at ce lucruri ar tre&ui s nvee copiii alei, rspunse/ .celea care le vor folosi c'nd vor fi mari. !7( Prudena, spun ei, e un &un, dei n$o dorim pentru ea nsi, ci din pricina urmrilor ei; le m prietenie din motive interesate, ntocmai cum preuim o parte a corpului at'ta timp c't o folosim!7+ N...P <irtutea are4 pentru el4 "ai "ult de a 1ace cu 2o&iceiul 0i convenia3 dec@t cu 2natura3# :6(< #e asemenea, susineau c nimic nu e drept, cinstit sau josnic de la natur, ci numai prin convenie i o&icei.!70 drept c+ 'enti"entele de cin'te 'au de dreptate pot 1i in1luenate /n "ani1e'tarea lor de c+tre convenie 0i de o&icei4 dar /n ace'tea e'te ceva "ult "ai puternic dec@t convenia 0i o&iceiul4 ceva in'tinctiv4 ceva cu care ne na0te"4 ceva care per"ite o intuiie direct+ a ceea ce e drept 0i cin'tit4 'e"nalizat+ de 2con0tiina "oral+34 uneori /n opoziie cu 2conveniile 0i o&iceiurile3 "orale ale ti"pului 0i locului. Acea't+ 2intuiie3 nu vine din neant4 ci e'te evident o "o0tenire 'peci1ic+ unei raionalit+i 0i 'i"iri "orale cu care 1iina u"an+4 de1init+ /n e'ena ei prin caracterul ei
201 Cople'ton4 9redericD4 200)4 )storia filosofiei ) Urecia i 3oma4 ditura ALL4 ;ucure0ti4 p. 368. 202 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 110 G((4 <(((4 85H. 203 )&idem4 p. 111 G((4 <(((4 )0H. 20- )&idem4 p. 11- G((4 <(((4 :1H. 205 )&idem G((4 <(((4 :3H.

picur /i e'te puternic

/ndatorat lui .e"ocrit4 /n leg+tur+ cu viziunea 'a de'pre pl+cere el e'te puternic /ndatorat

106

*l+cerea lui picur

'ocial4 'e na0te Gla 1el cu" 'e na0te cu capacitatea de a 'i"i durerea 0i pl+cerea4 0i nu tre&uie 2'+ le /nvee3 pe ace'tea4 0i nici nu poate '+ le "odi1ice "odul lor caracteri'tic de "ani1e'tare Glegat de legi 'enzoriale 'peci1iceH dup+ 'i"pla voin+ 'au prin 2convenie 0i o&icei3H... xi't+ deci un echili&ru dina"ic /ntre 1actorii /nn+'cui ai "oralit+ii 0i cei do&@ndii prin 2convenie34 /n care /n'+ pri"atul4 /n ceea ce prive0te 'i"+"@ntul "oral interior /l >oac+ 1actorii /nn+'cui4 'co0i /n eviden+ de 2con0tiina "oral+3 GA2vocea con0tiinei3H4 1actori care /n'+ pot 1i 2ignorai3 uneori /ntr!o oarecare "+'ur+... Cin'tea 0i dreptatea ca 'i"+"inte "orale interne nu 'e reduc la 2convenie 0i o&icei34 de0i de1inirea lor 'ocial+ 2o1icial+3 poate opera uneori o a't1el de reducere 1orat+ a lor. Acea't+ reducere nu re1lect+ /n'+ co"plexitatea cauzelor Ginterioare 0i exterioare4 p'ihice4 corporale4 'ociale4 ecologice 0i co'"ologiceH care in1lueneaz+ "ani1e'tarea lor 'peci1ic+... .ac+ /n anu"ite locuri4 con1or" lui .iogene' Laertio'4 cirenaicii 'u'ineau G/"potriva evideneiH c+ toate pl+cerile 'unt la 1el4 /n alte locuri ei vedeau o oarecare di1eren+ /ntre ele# :54< o plcere nu se deose&ete de alt plcere, nici nu e*ist o plcere mai plcut dec't alta.!72 9otui, ei susin c plcerile trupeti sunt mult superioare celor sufleteti i c durerile corpului sunt mai rele dec't cele ale sufletului.!74 9aptul c+ o"ul e capa&il '+ 'i"t+ "ai "ulte 1eluri de pl+ceri4 c+ el le poate deo'e&i pe ace'tea unele de altele4 c+ o pl+cere anu"e poate avea di1erite inten'it+i de "ani1e'tare 0i c+ anu"ite pl+ceri G2trupe0ti3 0iA 'au 2'u1lete0ti3H 'unt "ai pl+cute dec@t altele Gdintr!un punct oarecare de vedereA 'i"ireA apreciere 0i /n 1uncie de contextul /n care 'unt experi"entate 0iA 'au >udecateH e'te de do"eniul evidenei 0i doar un 2aerian3 ar putea '+ 'u'in+ contrariul...

206 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 113 G((4 <(((4 )8H. 208 )&idem4 p. 11- G((4 <(((4 :0H.

108

Radu Lucian Alexandru

$.2 *u!a tuturor plcerilor *entru cirenaici pl+cerea era dorit+ 2pentru ea /n'+0i34 iar 1ericirea era o 2'u"+ a pl+cerilor3# :55< Plcerea particular o dorim pentru ea nsi, n timp ce fericirea este dorit nu pentru ea ci pentru plcerile particulare.!75 Scopul nostru este plcerea particular, n timp ce fericirea este suma total a tuturor plcerilor particulare, n care sunt cuprinse at't plcerile trecute, c't i cele viitoare.!76 Bi"ic nu e'te GdeH dorit doar pentru 2el /n'u0i3 J nici "+car pl+cerea J are 0i ea utilitatea ei &ine precizat+ /n 1uncionarea ar"onioa'+ a organi'"ului4 iar dac+ acea't+ utilitateA 1uncionalitate e'te pertur&at+4 de exe"plu4 prin pervertirea 'e"nalului de pl+cere4 datorit+ interveniei unor droguri 'au a alcoolului4 'au altor 'u&'tane4 atunci 2prezena pl+cut+ a pl+cerii3 poate '+ duc+ la accidente 0i la alte necazuri corporale4 caz /n care 'e vede clar c+ nu e'te de dorit /n 'ine... Bi"ic nu e'te de dorit /n 'ine... Totul 'e leag+ cu totul din care 1ace parte organic+ 0i 1uncionarea opti"+ a /ntregului nu"it o" pre'upune 1uncionarea opti"+ a tuturor p+rilor 'ale Graionale4 e"oionale4 'enzitive4 acionale etc.H. 9ericirea /nelea'+ ca 2'u"+ total+ a tuturor pl+cerilor particulare3 e'te o hi"er+4 iar o hi"er+ 0i "ai "are e'te a cuprinde /n acea't+ 'u"+ 2at@t pl+cerile trecute4 c@t 0i cele viitoare3 J "ai /nt@i4 pentru c+ e'te evident c+ exi't+ 0i 21ericiri particulare3 legate de a'pecte particulare &ine precizate /n ti"p 0i /n 'paiu J 0i apoi4 pentru c+ 21ericirea3 'e 'i"te /n prezent 0i 'e leag+ cu 2pl+cerile3 prezente4 a>ut@nd 1iina '+ 'e orienteze /n ti"pul prezent 1a+ de 1actorii care exi't+ acu"... I 1ericire care 't+ '+ 2adune3 pl+ceri trecute poate 1i 1ericirea unei a"intiri pl+cute4 iar una care 2adun+3 2pl+ceri viitoare3 poate 1i 1ericirea unei 'perane pl+cute4 dar 0i a"intirea4 0i 'perana4 re'i"ite ca 1iind 2pl+cute3 'au 21ericite34 'unt 'i"ite 2acu"3 J adic+ /n prezent J 0i 'unt 'i"ite doar c@t r+"@n /n ace't prezent al 'i"irii. .ac+ ele ie' din c@"pul con0tiinei4 1iind /nlocuite de alte 'enzaii prezente4 atunci 0i 21ericirea3 'peci1ic+ 'enzaiilor l+'ate /n ur"+ di'pare Gte"porarH odat+ cu ele...

20) )&idem4 p. 113 G((4 <(((4 ))H. 20: )&idem G((4 <(((4 )8H.

10)

*l+cerea lui picur

$.3 *tarea de ine *rin natura 0i prin 1uncia ei 21ericirea3 G'tareaA 'enzaia de 1ericireA &ucurieA elanA entuzia'"A ve'elieA iu&ireA /"plinireA 'ati'1acieA "ulu"ire 0.a.".d.H e'te 0i tre&uie '+ 1ie te"porar+ 0i local+ G/n relaie cu anu"ii 1actori generatori 'peci1iciH J a ur"+ri o 21ericire3 continu+ 0i 2univer'al3 "ani1e'tat+ Gadic+ legat+ conco"itent 0i ne/ntrerupt de toate proce'ele po'i&ile 'peci1ice 2p'ihicului3H 'au vreo 'u"+ 1ictiv+ a unor pl+ceri 2trecute 0i viitoare3 e'te doar a nu /nelege exact care e'te rolul 21ericirii3 0i al 2pl+cerii3 /n 1iin+... A'ta nu /n'ea"n+ /n'+ c+ oa"enii nu pot re'i"i 0i o 21ericire3 'au o 2pl+cere3 2de an'a"&lu3 la un "o"ent dat4 o 'tare care /n'+ ar putea 1i nu"it+4 "ai &ine 0i "ai degra&+4 2'tareA 'enzaie de &ine3 G'tare de 2&un+ 1uncionalitate3H 1or"at+ din co"ponentele 'peci1ice 't+riiA 'enzaiei de pl+cereA 1ericire legate de anu"ite a'pecte ale 1iinei 0i re'pectiv din cele caracteri'tice 't+riiA 'enzaiei pe care a" putea '+ o nu"i" de 2ar"onie3A 2nor"alitate3 legat+ de acelea0i a'pecte 'au de altele. I pute" nu"i 'tareA 'enzaie de 2nor"alitate3 /n 'en'ul c+ ea con'tituie4 /n condiii de '+n+tate4 'tarea 2o&i0nuit+3 /n care 'e g+'e0te de o&icei 1iina u"an+ Gpe un anu"it a'pect 1uncional al eiH J 'tarea de 2durere3A 2'u1erin+3 0i cea de 2pl+cere3A 21ericire3 av@nd o durat+ "ult "ai redu'+ de "ani1e'tare /n raport cu ea J 1+r+ ca ace't lucru '+ /n'e"ne c+ apariia lor Ga dureriiA 'u1erinei 0i pl+ceriiA 1ericiriiH4 /n condiii 'peci1ice4 nu ar 1i 2nor"al+3... I pute" nu"i 'tareA 'enzaie de 2ar"onie3 pentru a ar+ta4 c+ at@t ti"p c@t o 'i"i"4 /n leg+tur+ cu un a'pect 'au altul al 1iinei4 'au pe 2an'a"&lu34 acel a'pectA an'a"&lu 1uncioneaz+ la para"etrii opti"i4 1+r+ a 1i deran>at din 1uncionare de 1actori 2nocivi3A 2di'tructivi3 'au de anu"ite 2nea>un'uri3A 2lip'uri3 'e"nalizate de 'e"nalul de 2durere3A 2'u1erin+3 0i 1+r+ a 'e a1la /ntr!un proce' de re1acere a 1uncionalit+ii 'ale opti"e prin /nl+turarea 1actorilor 2nocivi3 0i a 2nea>un'urilor3 Gre1acere 'e"nalizat+ de 'e"nalul 'peci1ic 'enzaiei de 2pl+cere3A 21ericire3H. (ndi1erent cu" alege" '+ nu"i" acea't+ 'enzaie care ne in1or"eaz+ c+4 pe "o"ent4 experi"ent+" o 'tare /n care 'e menine 1uncionarea la un nivel opti" 'peci1ic4 e &ine '+ o di1erenie"4 pe de o parte4 de 'tareaA 'enzaia re'i"it+ c@nd 1uncionarea opti"+ e'te deranjat 0i4 pe de alt+ parte4 de 'tareaA 'enzaia re'i"it+ c@nd acea't+ 1uncionare e'te refcut prin aciuni 'peci1ice dup+ ce ea a 1o't deran>at+.

10:

Radu Lucian Alexandru

?n acea't+ 'tare 2ar"onioa'+34 de 2nor"alitate34 nu 'e 'i"te deci4 pe "o"ent4 nici vreo 2durere3A 2'u1erin+3 'peci1ic+ 0i nici vreo 2pl+cere3A 21ericire3 particular+ /n leg+tur+ cu un anu"it a'pect 1uncional al 1iinei... ,tarea de 2pl+cere3A 21ericire3 0i cea de 2ar"onie3A 2nor"alitate34 evident4 nu 'e 'i"t /n acela0i ti"p /n relaie cu acela0i a'pect al 1iinei4 1iind 't+ri relativ di'tincte una de alta4 cu 1uncii de 'e"nalizare di'tincte G2ar"onia3A 2nor"alitatea3 'e"nalizeaz+ meninerea unei 21uncionalit+i opti"e34 iar 21ericirea3A 2pl+cerea34 o aciune de refacere a ace'tei 1uncionalit+i dup+ ce ea a 1o't 2deranjat3 de anu"ii 1actori 2nocivi3 'e"nalizai de 2durere3A 2'u1erin+3H... ,tareaA 'enzaia pe care o pute" nu"i 2'tareA 'enzaie de &ine3 1ace deci re1erire4 pe de o parte4 la 'tarea de 2ar"onie3A 2nor"alitate3 0i4 pe de alt+ parte4 la 'tarea de 2pl+cere34 re'pectiv de 21ericire3 G2'tareaA 'enzaia de r+u3 1iind legat+ de 'tareaA 'enzaia de 2durere34 re'pectiv de 2'u1erin+3H... $.4 +ucuria lui %e!ocrit .iogene' ne 'pune c+ pentru .e"ocrit Scopul vieii este &ucuria, ceea ce nu$i tot una cu plcerea, cum au neles unii printr$o interpretare reit, ci e o stare n care sufletul triete calm i statornic, netul&urat de nici o fric sau superstiie sau de vreo alt emoie. .ceast stare el o mai numete i &un dispo%iie i$i mai d nc multe alte denumiri.!17 <iaa nu are un 'ingur 'cop /n aciunile 'ale J ea are "ultiple 'copuri adaptate ti"pului 0i locului /n care 'e "ani1e't+. a nu are nici un 'cop a&'olut pentru 'ine4 ci doar 'copuri relative 0i relaionate. 7neori4 deci4 viaa u"an+ /0i poate propune ca 0i 'cop &ucuria 'au lini0tea4 'au &una!di'poziie J alteori /n'+ ea poate avea ca 'cop 2nelini0tea34 tri'teea4 agitaia4 tul&urarea4 revoluia 'au chiar proa'ta!di'poziie4 r+z&unarea4 lupta4 violena etc. A tr+i netul&urat de vreo e"oie /n'+ e'te relativ i"po'i&il J o"ul e'te 'c+ldat "ereu /n 't+ri e"oionale 2pozitive3 'au 2negative3 G&ucuria e'te o e"oie4 tri'teea e'te o e"oie4 2lini0tea3 e'te o e"oie4 cal"ul e'te o e"oie4 2&una!di'poziie3 e'te o e"oieH J la 1el cu" e a'altat "ereu de raiona"enteA g@nduri 2corecte3 'au 2gre0ite3 Glegate de ace'te e"oiiH4 raiona"enteA g@nduri pe care el nu le poate 2eli"ina3 din 'ine Gde0i le poate /nlocui pe

210 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2:6 G(T4 <((4 -5H.

110

*l+cerea lui picur

unele cu alteleH at@t ti"p c@t e'te /n 'tarea de veghe. La 1el cu"4 /n 'tarea de veghe4 el g@nde0teA raioneaz+ tot ti"pul4 el 0i 'i"te /n "od e"oional tot ti"pul... Apoi... &ucuria4 cal"ul 0i 2&una di'poziie3 'unt4 dintr!o anu"it+ per'pectiv+4 1or"e ale 2pl+cerii p'ihice3 Gale 21ericirii3H 0i de0i "ani1e'tarea lor poate prezenta o anu"it+ 2autono"ie3 1a+ de 2pl+cerile corporale34 ele nu 'unt chiar independente de ace'tea4 deoarece4 "ai /nt@i4 c+ p'ihicul 'e a1l+ 0i 1uncioneaz+ /ntr!un corp 0i apoi4 1iindc+4 de o&icei4 nu prea poi 1i /ntr!o 2&un+!di'poziie3 'au 2&ucuro'34 dac+4 /n acela0i ti"p4 te /ncearc+ ni0te 2dureri corporale3... $.$ &ericirea 5neleptului torturat .iogene' ne 'pune de'pre /nv++tura lui picur ur"+toarele# Mmul nelept e fericit c,iar c'nd e supus la torturi NOP "'nd va fi torturat, totui, el va eme atunci i se va vita.!11 Bu 0ti" exact care ar putea 1i "otivele 21ericirii3 unui /nelept torturat4 dar pro&a&il c+ el nu 'e va v+ita de 21ericit3 ce va 1i 0i nici nu va ge"e de 2pl+cerea3 torturii... picur G/n Scrisoare ctre 1enoiceusH# .stfel tre&uie s ne ndeletnicim cu lucrurile care ne dau fericirea, cci, dac o do&'ndim, avem tot ce ne tre&uie iar dac ne lipsete, toate aciunile noastre sunt ndreptate spre o&inerea ei.!1! 9ericirea lui picur 'e pare c+ e'te legat+ de 'tudierea 1ilo'o1iei# "el ce spune c timpul pentru studierea filosofiei n$a sosit nc sau c$a trecut e asemenea unuia care ar spune c timpul fericirii nu$i nc sosit sau c s$a dus.!1( I"ul nu ur"+re0te /n viaa 'a doar 21ericirea3 G2lui picur3H J el "ai ur"+re0te4 de exe"plu4 0i '+ nu 1ie 'upu' la 2torturi3 J 0i dac+ /0i do&@nde0te 21ericirea34 dar e 'upu' la torturi4 nu pare totu0i c+ ar avea 2tot ce /i tre&uie3... *arc+ i!ar "ai lip'i ceva... xact# '+ nu "ai 1ie 'upu' la torturiV Adic+ '+ nu 1ie 21ericit3 doar pentru c+ 2'tudiaz+ 1ilo'o1ia34 ci 0i din alte "otive "ai 2lu"e0ti3...

211 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 33) GT4 118 ! 11)H. 212 )&idem4 p. 33: GT4 122H. 213 )&idem.

111

Radu Lucian Alexandru

$., Cele trei se!nale picur G/n Scrisoare ctre 1enoiceusH# 8ntr$adevr, scopul tuturor aciunilor noastre este s fim li&erai de suferin i fric!1+ :...< #e aceea noi numim plcerea nceputul i elul unei viei fericite. 8n adevr, noi am v%ut c plcerea este &unul nostru cel dint'i i propriu. Pe ea o lum ca punct de plecare al fiecrei ale eri i al fiecrei aversiuni i ne ntoarcem la ea apreciind orice &un cu ajutorul afectelor noastre luate drept criteriu.!10 .tunci c'nd spunem c plcerea este scopul vieii, nu nele em plcerile vicioilor sau plcerile ce constau din desftri sen%uale, cum socotesc unii, sau din netiin, nepricepere sau din nele ere reit, ci prin plcere nele em a&sena suferinei din corp i a tul&urrii din suflet.!12 I 1i a&'ena 'u1erinei din corp o 1or"+ de 2pl+cere34 dar nu acea'ta e'te ceea ce /nelege "ai toat+ lu"ea prin 2pl+cere3 J /ntre 'u1erin+A durere 0i 1ericireA pl+cere "ai e'te o 'tare inter"ediar+ care nu e'te neap+rat nici 2durere34 nici 2pl+cere3 J o 'tare de 2nor"alitate34 de 21uncionare opti"+34 de 2ar"onie3. A't1el4 dac+ 2durerea3 ne anun+ c@nd ceva nu e'te /n regul+ cu 1uncionarea organi'"ului4 iar 2pl+cerea3 c+ acion+" 'pre /nl+turarea 1actorilor care au generat apariia 'e"nalului de durere4 'tarea de 2nor"alitate3A 2ar"onie3 e atunci c@nd nu 'i"i" nici durere4 nici pl+cere J 'e"n c+ toate lucrurile 1uncioneaz+ relativ &ine 0i c+ deoca"dat+ nu tre&uie '+ lu+" nici o "+'ur+ activ+ pentru re"edierea vreo unui nea>un' care ar putea '+ apar+ pe nivelulA a'pectul 1iinei /n leg+tur+ cu care "o"entan 'i"i" acea 'tare de 2nor"alitate3A 2ar"onie3. .e exe"plu4 c@nd nu 'i"i" nici 2durerea3 'peci1ic+ 'enzaiei de 1oa"e 0i nici 2pl+cerea3 'peci1ic+ actului de a "@nca ceva 2&un34 ne a1l+" /n acea't+ 'tare de 2nor"alitate3A 2ar"onie34 'peci1ic+ 2niveluluiA a'pectului legat de hr+nirea3 1iinei noa'tre. 9+r+ acea't+ tripl+ /"p+rire a 'e"nalelor 'enzoriale pe care le pri"i" de la organi'"4 nu pute" /nelege /n "od clar aciunile ce tre&uie luate pentru p+'trarea unei opti"e 1uncionalit+i a propriei 1iine. *rin ur"are4 dac+ 2pl+cerea3 ar 1i doar 2a&'ena 'u1erinei34 atunci 2pl+cerea3 care e'te 2prezena pl+cerii3 ce "ai e'teF
21- Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-0 GT4 12)H. 215 )&idem GT4 12)!12:H. 216 )&idem4 p. 3-1 GT4 131H.

112

*l+cerea lui picur

Li care dintre ace'te dou+ 2pl+ceri3 ar 1i "ai corect '+ 1ie nu"it+ 2pl+cere3F .e exe"plu# c@nd 'i"ea oare picur pl+cerea cu adev+ratF J C@nd era a&'ent+ 1oa"ea din el 'au c@nd el Gpe l@ng+ c+ nu "ai 'i"ea 1oa"ea /n exact clipa c@nd 'i"ea 2pl+cerea3H "@nca ceva pl+cut cu pl+cereF... C@nd 'i"ea el pl+cereaF J C@nd era a&'ent+ 'etea din el 'au atunci c@nd el con'u"a o 2&+utur+ pl+cut+3 cu 2pl+cere3F... *l+cerea e cu "ult "ai "ult dec@t doar 2a&'ena 'u1erinei3 J 'u1erin+ care4 dup+ cu" toat+ lu"ea 0tie4 nu di'pare &ru'c /n neant la "ani1e'tarea pl+cerii4 ci cele dou+ 'e"nale lucreaz+ /n tande" J cel de 'u1erin+ reduc@ndu!'e treptat 0i cel de pl+cere cre'c@nd treptat pe "+'ur+ ce ne apropie" de 'ati'1acerea deplin+ Gte"porarH a unei dorine 'au nece'it+i... .e exe"plu4 /n cadrul proce'ului de hr+nire nu ne '+tur+" cu o 'ingur+ lingur+ de 'up+ 0i chiar dac+ 'i"i" pl+cere c@nd o /nghii"4 'enzaia de 1oa"e reapare i"ediat pentru a ne indica c+ "ai tre&uie '+ "@nc+" ceva p@n+ '+ ne '+tur+" J p@n+ '+ di'par+ pentru o vre"e 'e"nalul de 1oa"e Gcu 2durerea3A 2'u1erina3 lui 'peci1ic+H218. *l+cerea particular+ 'peci1ic+ unui anu"it 'eg"ent de 1uncionare a organi'"ului no'tru exclude4 /n "o"entul exact al "ani1e't+rii ei4 durereaA 'u1erina opu'+ ei G'peci1ic+ aceluia0i a'pect 1uncionalH 0i din ace't "otiv vor&i" /ntradev+r de o 2a&'en+ a 'u1erineiA durerii3 c@nd vor&i" de 1ericireA pl+cere J dar ea nu 'e reduce la at@t J ace'tei a&'ene i 'e adaug+ o 'enzaie pl+cut+4 'peci1ic+ 1ericiriiA pl+cerii4 care con'tituie o parte extre" de i"portant+ a 1elului de a 1i caracteri'tic 1ericiriiA pl+cerii. 7neori4 chiar 0i picur pare '+ /neleag+ c+ 2pl+cerea3 nu 'e reduce doar la 2a&'ena 'u1erinei3 J .iogene'# )at cuvintele lui -picur din lucrarea lui .e'pre alegere/ Vipsa de tul&urare i lipsa de suferin sunt plceri n stare de repaus; &ucuria i veselia se nvederea% n activitatea n micare.!15 Bu e'te evident de ce la un "o"ent dat cineva a1lat /n activitate 0i "i0care nu ar putea '+ 1ie totu0i 2lip'it de 'u1erin+3 'au de 2tul&urare34 chiar dac+ acioneaz+... Apoi4 expre'ia 2pl+ceri /n 'tare de repau'3 nu e o expre'ie prea 1ericit alea'+ J ea are la 1el de "ult 'en' c@t acela de a vor&i de 2dureri /n 'tare de repau'3 0i ne!ar putea duce cu g@ndul la tot 1elul de expre'ii hazlii precu" 2pl+cere!dor"ind34 2pl+cere!odihnindu!'e34
218 A 'e vedea pentru "ai "ulte detalii /n ace't 'en' Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca4 capitolele 2,i'te"ul p'ihic 0i doctorul p'ihicului3 0i 2C@teva preciz+ri /n leg+tur+ cu actul 'exual3. 21) Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-2 GT4 136H.

113

Radu Lucian Alexandru

2pl+cere!/n!vacan+3 etc. care "ai "ult 'ugereaz+ 2lip'a3 pl+cerii Gde la 2'erviciu3H dec@t prezena ei Gla 2datorie3H... Ca '+ nu exi'te con1uzii e &ine '+ 'e precizeze 0i 1aptul c+ doar un ne&un ar dori '+ eli"ine /n /ntregi"e 0i pentru totdeauna 2'u1erina3 0i 2durerea3 din 'ine4 adic+ '+ eli"ine 1uncia 'e"nalizatoare care /i indic+ c@nd ceva e'te /n neregul+ cu propria 'a 1uncionare J 'e"nalul de 2durere3A 2'u1erin+3 tre&uie '+ apar+ cu "axi"+ pro"ptitudine4 toc"ai ca '+ ne anune de pericolele4 di'trugerile 'au nea>un'urile la care 'unte" expu0i la un "o"ent dat 0i noi tre&uie '+ lu+" i"ediat act de apariia lui4 lu@nd "+'urile care 'e cuvin pentru /nl+turarea ace'tor pericole4 di'trugeri 'au nea>un'uri4 prin acionarea de o "anier+ reparatorie4 de nor"alizare 'au de dezvoltare care ne e'te 0i ea i"ediat 'e"nalizat+ prin recepionarea 'e"nalului de 2pl+cere3A 21ericire3... .ac+ deci picur /nelege prin 2pl+cerea3 pe care el o 'ocote0te ca 1iind 2'copul vieii3 a&'ena total i definitiv a 'u1erinei din corp J adic+ a>ungerea la un punct /n care 'u1erina '+ nu "ai apar+ deloc G'+ nu "ai apar+ /n leg+tur+ cu nici o /"pre>urare 2rea3 'au 2nociv+3 pentru &una 'a 1uncionareH J atunci el practic nu!0i dore0te Gla 1el cu" e cazul unor &uddhi0tiH dec@t ceva r+u pentru &una 'a 1uncionare. .ac+ 'u1erina 0i durerea nu ar "ai apare deloc /n organi'"4 indi1erent de 1actorii di'tructivi care ar aciona a'upra ace'tuia4 a" 1i /n "are pericol de a ignora aciunea ace'tor 1actori 0i4 prin ur"are4 de a le per"ite '+!0i continue ne'tingherii 0iA 'au ne'e'izai di'trugerea lor. .ac+4 de exe"plu4 'enzaia 2dureroa'+3 de 1oa"e4 'ete4 1rig etc. nu ar "ai apare deloc /n noi4 ar di'pare 'e"nalul care ne arat+ c+ ceva ne lip'e0te Gde exe"plu4 hrana4 apa4 con1ortul ter"ic etc.H 0i ne!ar predi'pune la ignorarea nece'it+ii e1ectu+rii unor aciuni Gde hr+nire4 hidratare4 prote>are ter"ic+ etc.H care 'unt vitale pentru &una noa'tr+ 1uncionare. Li tot a0a4 dac+4 prin a&'urd4 2'u1letul3 G2p'ihicul3H ar a>unge e1ectiv '+ nu "ai 1ie 2tul&urat3 de a&'olut ni"ic G&un 'au r+u pentru elH4 el ar a>unge practic incapa&il de a 'e "ai orienta printre nece'it+ile e'eniale continu+rii vieii 0i '!ar apropia cu pa0i repezi de "oarte... G.ialog /ntre Torluatu'4 ap+r+tor al doctrinei lui picur4 0i Cicero# #eloc, spuse 9orbuatus, toi cei lipsii de durere se afl ntr$o stare de plcere i consider c aceasta este suprema stare de plcere. "onsideri deci c mprtesc aceeai plcere at't cel care i amestec altuia vinul

11-

*l+cerea lui picur

ndulcit cu miere, fr a suferi de sete, i cel nsetat care &ea vinulY !16 Cicero# -ste vor&a de fapt de dou sensuri, nu numai de dou cuvinte. Nnul se refer la viaa lipsit de durere, altul la cea nsoit de plcere. Joi nu ncercai numai s desemnai dou situaii at't de deose&ite cu un sin ur termen, ceea ce a putea admite, ci vrei totodat s reducei dou situaii la una sin ur, ceea ce este imposi&il. -picur, care le accept pe am'ndou, ar fi tre&uit s in seama de fiecare, ceea ce face de fapt, dar nu le$a desemnat cu termeni deose&ii.!!7H $.. %es#trile senzuale C@t de'pre a1ir"aia c+ 2pl+cerea3 Gcare e'te 2'copul vieii3H nu ar cuprinde /n ea 2pl+cerile ce con'tau din de'1+t+ri 'enzuale32214 picur nu prea e'te coerent cu 'ine# .iogene'# NOP n tratatul su .e'pre 'cop -picur se e*prim n aceti termeni/ Hu tiu cum s concep &inele, dac suprim plcerile ustului, plcerile se*uale, plcerile urec,ii i ale formelor frumoase.
!!!

?n a1ar+ de pl+cerile po"enite "ai 'u' de c+tre

picur 'e pot g+'i 0i alte pl+ceri /n

leg+tur+ cu care poate 1i conceput 2&inele34 dar pl+cerea e'te doar unul din criteriile po'i&ile de apreciere ale 2&inelui34 al+turi4 de exe"plu4 de alte criterii4 cu" ar 1i cele 'peci1ice oric+rui 2'cop &un34 re'pectiv oric+rui 2"i>loc &un3 de 1olo'it pentru atingerea unui 2'cop &un3 pe care ni!l propune" '+!l atinge" la un "o"ent dat... ?n 1uncie de 'copul propu'4 dintr!o anu"it+ per'pectiv+4 anu"ite "i>loace 'unt "ai &une dec@t altele pentru a!l atinge 0i deci ace'te 'copuri 0i "i>loace po'i&ile ne dau di1erite criterii dup+ care pute" aprecia 2&inele3 'peci1ic unei aciuni. .intr!o per'pectiv+ 'peci1ic+4 orice 'cop poate 1i apreciat ca 1iind de 1apt 0i un "i>loc pentru atingerea altui 'cop J 0i a't1el4 orice 2'cop3 0i orice 2"i>loc34 con'iderat a 1i 2&un34 poate 1i 1olo'it ca 0i criteriu de apreciere a 2&inelui3... 2;inele3 e'te relativ la criteriile 1olo'ite pentru aprecierea ace'tui &ine J ceea ce e'te &ine /n anu"ite circu"'tane poate 1i r+u /n altele J toc"ai de aceea nu pute" '+ ne li"it+" >udecata la un 'ingur criteriu de apreciere a &inelui4 adic+ la con'iderarea unui
21: Cicero4 1:)34 #espre supremul &ine i supremul ru4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 8- G((4 18H. 220 )&idem4 p. 86 G((4 20H. 221 ?n con1or"itate cu Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-1 GT4 131H. 222 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 315 GT4 6H.

115

Radu Lucian Alexandru

'ingur 1el de &ine4 a unui 2&ine a&'olut3... J ci tre&uie '+ >udec+" "ereu &inele 0i r+ul /n 1uncie de ti"p 0i circu"'tane4 1+r+ /n'+ a nega exi'tena unor criteriiA repere "a>ore care ne pot >alona >udecata J cu" ar 1i 1uncionalitatea4 ar"onia4 pl+cerea4 1ericirea4 utilitatea4 corectitudinea Gde exe"plu4 prevederea corect+H4 2raionalitatea34 'upravieuirea4 'ocia&ilitatea4 'i"patia4 dezvoltarea4 li&ertatea4 dreptatea4 iu&irea4 cunoa0terea4 puterea4 1ru"u'eea4 adev+rul etc. Li chiar in'i't@nd pe pl+cere pentru aprecierea unui &ine relativ &azat pe ea4 nu tre&uie '+ uit+"4 pe de o parte4 c+ uneori &inele poate 1i conceput 0i ca opu' pe "o"ent unor pl+ceri4 de exe"plu4 /n vederea altor pl+ceri 'au a altor avanta>e J 0i4 pe de alt+ parte4 c+ pl+cerea nu e'te un &ine /n 'ine4 ci e'te 0i ea doar un &ine relativ J 'au alt1el 'pu'4 c+ 0i ea e 2&un+3 G0iH /n vederea a altceva dec@t ea... $.1 Plcere i8 sau 5nelepciune =8 pruden>< T. <ida"# "ci dup cum preci%ea% -picur, plcerea este principiul i scopul vieii fericite, ea este n efect, primul din &unurile conforme cu natura, de la ea plecm pentru a accepta sau ocoli lucrurile i la ea ajun em atunci c'nd o considerm ca o norm a &inelui.!!( .ac+ /n unele locuri picur con'ider+ 2pl+cerea3 ca 1iind 2cel "ai "are &ine3 Gcea 1+r+ de care el nu poate concepe &ineleH 0i ca 1iind 2'copul vieii34 prin alte locuri cel "ai "are &ine devine 2/nelepciuneaA prudena34 con'ider@nd c+ pentru ca viaa '+ 1ie pl+cut+ ea tre&uie '+ 1ie "ai /nt@i 2/neleapt+A prudent+3. picur G/n Scrisoare ctre 1enoiceusH# NOP primul i cel mai mare &un este nelepciunea. #e aceea nelepciunea este un lucru mai de pre c,iar dec't filosofia; din ea i%vorsc toate celelalte virtui, cci ea ne nva c nu putem duce o via plcut, dac nu$i i o via neleapt, cumsecade i dreapt.!!+ G rne't ,tere# -picureismul a fost i este nc, adeseori, neles ca o doctrin ce ar fi proclamat cultul plcerilor facile i vul are. S$a putut vedea ns c n efortul de a ntemeia conduita moral pe cultivarea plcerii, -picur restaurea% n cele din urm toate valorile eticii tradiionale/ temperana, justiia, curajul, prietenia...!!0H

223 <ida"4 Teodor4 1::-4 )ntroducere n filosofia moralei4 ditura (nter!Tonic4 Clu>!Bapoca4 pp. 13!1-. 22- Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-1 GT4 132H. 225 ,tere4 rne't4 1::)4 #in istoria doctrinelor morale, ditura *oliro"4 (a0i4 p. 120.

116

*l+cerea lui picur

GAlain Cailla# Fr a putea aici aprofunda, s ne limitm la a remarca, de o manier impresionist, c ,edonismul antic comporta cel mai adesea un principiu de autolimitare, n vreme ce ,edonismul contemporan prefer mai de ra& principiul lui \\ mereu mai mult ]].!!2H picur penduleaz+4 relativ nehot+r@t4 /ntre 2pl+cere3 0i 2/nelepciune34 l+'@nd de "ulte ori i"pre'ia c+ nu era prea 'igur care din cele dou+ era "ai 2&un+34 care din ele ar 1i tre&uit '+ con'tituie 2'copul vieii3 0i care din ele ar 1i tre&uit '+ pri"eze /n "o"entul /n care ele ar 1i intrat /n con1lict Gc@teodat+ el a a0ezat 2pl+cerea3 pe pri"ul plan4 alteori 2/nelepciunea3H. .iogene' Gde'pre doctrina lui picurH# "a dovad c plcerea este scopul, el d faptul c vietile, de ndat ce s$au nscut m&riea% plcerea i respin durerea i acestea le fac de la natur fr a raiona.!!4 .ac+ tendina 'pre pl+cere e'te 2natural+3 0i nu are nevoie de 2raiune34 la ce ar "ai 1i atunci &un+ 2/nelepciunea3F Li dac+ 2'copul vieii3 ar putea 1i atin' chiar 0i 1+r+ 2raiune3 0i 2/nelepciune34 de ce '+ 'e "ai /ncurce picur cu eleF... Iare4 uneori4 /"&r+i0area vieii 'i"ple4 propu'+ de picur nu e'te chiar a'ta J anu"e /"&r+i0area unei viei naturale de ani"al care 'e "ulu"e0te 2cu puin3F... l ar zice uneori c+ nu J c+ "ai tre&uie 0i 2/nelepciune3V... .ar de ce '+ "ai tre&uia'c+ 0i 2/nelepciune34 dac+ 2'copul3 poate 1i atin' chiar 0i /n a&'ena ei Gchiar 0i de ani"alele 2lip'ite de raiuneA /nelepciune3HF... 2,copul vieii3 nu e'te unul 'ingur... <iaa /0i propune o "uli"e de 'copuri4 /ntre care /0i 'ta&ile0te priorit+i 0i ierarhii relative 0i te"porare... <iaa u"an+ poate uneori '+!0i propun+ ca 0i 'cop pl+cerea4 alteori 1ericireaQ uneori virtutea4 alteori viciulQ uneori 'upravieuirea4 alteori 'inucidereaQ uneori vindecarea4 alteori cri"aQ uneori &inele4 alteori r+ul... .e 1oarte "ulte ori4 'copul vieii e'te 'upravieuirea 0i /n"ulirea ei in'tinctiv+ 'au 2raional+3 J 0i pentru a!l atinge e'te capa&il+4 de "ulte ori4 '+ renune la "ulte pl+ceri 0i '+ accepte chiar dureri 1oarte "ari... 9a+ de ace't 'cop /n'+ picur pare a 1i relativ indi1erent J el zice c+ 2nu vrea neap+rat '+ tr+ia'c+3 0i nici '+ 'e 2/n"ulea'c+3 G'e opune c+'+toriei 0i 1acerii de copii /n cazul 2o"ului lui /nelept3H J prin ur"are4 din acea't+
226 Cailla4 Alain4 20004 "ritica raiunii utilitare4 ditura .acia4 Clu>!Bapoca4 p. 82. 228 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-2 GT4 138H.

118

Radu Lucian Alexandru

per'pectiv+4 2/neleptul lui picur3 pare '+ 1ie chiar "ai pro't dec@t un 'i"plu ani"al care /0i 2cunoa0te3 2'copul3 0i /l realizeaz+... A0adar4 dac+ 2pl+cerea3 ar 1i 2'copul pri"34 atunci o"ul ar tre&ui '+ caute '+ o o&in+ chiar 0i c@nd ea ar intra Gde exe"plu4 prin 2plcerile vicioilor sau plcerile ce constau din desftri sen%ualeH /n con1lict cu o oarecare 2/nelepciune3... .ac+ 2/nelepciunea3 e pu'+ pe pri"ul loc4 atunci 2pl+cerea3 nu "ai poate 1i 2'copul pri" al vieii3... $.2 -irtutea i plcerea .iogene' Gde'pre doctrina lui picurH# .le em virtuile, de asemenea, din pricina plcerii i nu de dra ul lor, dup cum u%m de medicin n vederea sntii.!!5 2<irtuile3 le alege" din 1oarte "ulte "otive# uneori din pl+cere4 alteori din 2o&ligaie34 uneori de dragul 'u'inerii vieii 1uncional ar"onioa'e4 alteori de dragul evit+rii unei viei /n 'u1erin+ etc. ,+n+tatea nu /n'ea"n+ 2pl+cere continu+34 ci o 'tare de 2echili&ru3 relativ Gde 2ho"eo'taz+34 de &un+ 1uncionare a organi'"uluiH re1lectat+ "ai ale' de prezena 2't+rii de &ine34 dar care nu exclude4 ci chiar pre'upune Gpentru a a'igura po'i&ilitatea "eninerii ace'tei 't+ri de '+n+tateH4 apariia pro"pt+ Gatunci c@nd e cazulH a dureriiA 'u1erinei Gde exe"plu4 'u& 1or"a unor 2dureri3 GA 2'u1erine3H cotidiene precu" 1oa"ea4 'etea4 o&o'eala etc.H care '+ ne anune atunci c@nd acea't+ 2'+n+tate3 e'te a"eninat+ /ntr!o "+'ur+ "ai "are 'au "ai "ic+ J apariie care apoi e &ine GA e '+n+to'H '+ 1ie ur"at+4 cu aceea0i pro"ptitudine4 de proce'ul de /nl+turare Gde "ulte ori4 doar te"porar+H a cauzelor Gde exe"plu4 a lip'urilorH indicate de ace'te 'e"nale de 2alar"+3 prin aciuni 'peci1ice Gde exe"plu4 de hr+nire4 hidratare4 odihn+ etc.H4 proce' /n'oit4 at@t ti"p c@t 'e "ani1e't+4 de 2pl+ceri3A 21ericiri3 te"porare core'punz+toare 'eg"entelor pentru care 'e realizeaz+ re1acerea 1uncion+rii lor ar"onioa'e Gderan>at+ te"porar4 de exe"plu4 de "ani1e'tarea unor lip'uriH... .iogene'# -picur spune c virtutea sin ur este insepara&il de plcere. 22: .ac+ prin 1aptul c+ virtutea ar 1i in'epara&il+ de pl+cere picur /nelege c+ orice act virtuo' tre&uie /n "od nece'ar '+ 1ie /n'oit de pl+cere 0i c+ nu poate exi'ta pl+cere 1+r+ virtute 0i virtute 1+r+ pl+cere4 pentru c+ 2virtutea e'te in'epara&il+ de pl+cere3 0i unde o
22) Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-2 GT4 13)H. 22: )&idem.

11)

*l+cerea lui picur

g+'i" pe una o g+'i" 0i pe cealalt+ J el doar reduce virtutea la pl+cere 0i pl+cerea la virtute 0i le con1und+ pe cele dou+ /ntre ele. ,!ar putea da "ulte exe"ple de acte con'iderate virtuoa'e de unii Ga te /"potrivi unui tiran4 a 'pune un adev+r pe care "ai ni"eni nu vrea '+!l aud+ etc.H care nu doar c+ nu le!au produ' celor care le!au realizat o prea "are 2pl+cere34 ci chiar le!au adu' 2nepl+cere3 'au chiar 2durere3... Li tot a0a pot 1i date "ulte exe"ple de 2pl+ceri3 care 'e /n'oe'c cu acte con'iderate de "uli ca ne1iind chiar a0a de virtuoa'e Galcooli'"4 pro'tituie4 dependen+ de droguri etc.H... Apoi4 dac+ prin 1aptul c+ virtutea ar 1i in'epara&il+ de pl+cere4 picur vrea '+ 'pun+ doar c+ virtutea ar tre&ui '+ 'e 2orienteze3 dup+ pl+cere J 0i '+ o ia /n con'iderare /n "ani1e'tarea 'a J ea e'te datoare '+ 1ac+ acela0i lucru 0i vizavi de durere4 0i de alte a'pecte ale realit+ii precu" utilitatea4 1ericirea4 1uncionalitatea4 prevederea corect+ etc. Torluatu'# -picur, care era dup prerea voastr dedat plcerilor, afirm cu trie c nu e*ist via plcut dac nu trieti nelept, cinstit i drept i c nu poate e*ista via neleapt, cinstit i dreapt, dac ea nu este plcut.!(7 picur pare '+ nu /neleag+ prea &ine c+ de0i 2/n "are3 2/nelepciunea3 0i 2dreptatea3 'e /nt@lne'c de cele "ai "ulte ori cu 2pl+cerea3 /n ur"+rirea unor 'copuri co"une Gde "ulte ori altele dec@t o&inerea 2pl+cerii3 'au a 2/nelepciunii3H4 acea't+ 'uprapunere de intere'e nu 'e realizeaz+ totu0i /ntotdeauna G2viaa /neleapt+3 0i 2dreapt+3 nu e'te /ntotdeauna nici lip'it+ de orice durere 0i nici tr+it+ doar /n pl+cere4 iar unele 2pl+ceri3 ale vieii nu 'unt /ntotdeauna 2/nelepte3 'au 2drepte3H 0i c+ atunci c@nd ele intr+ /n con1lict4 uneori e'te &ine ca 2pl+cerea3 '+ ai&+ /nt@ietate4 iar alteori 2/nelepciunea3. 2*l+cerea3 0i 2/nelepciunea3 'unt doar in'tane relative ale 1iinei4 care per"it o orientare relativ+ a ei prin realitate4 cu condiia '+ 1ie >udecate /n 1uncie de circu"'tane c@t "ai exacte 0i dup+ c@t "ai "ulte 0i "ai clare criterii de apreciere4 care '+ per"it+ realizarea unei c@t "ai &une alegeri4 /n 1uncie de datele de care di'pune" la un "o"ent dat. 7neori 'e pare /n'+ c+ chiar 0i adepii lui 2legat+3 /ntotdeauna de 2pl+cere3# Torluatu' Gvor&ind de'pre doctrina lui picurH# #ar survin momente n care este o&li atorie ndeplinirea unor anume ndatoriri sau se impun anumite necesiti i tre&uie
230 Cicero4 1:)34 #espre supremul &ine i supremul ru4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 62 G(4 58H.

picur /neleg c+ 2/nelepciunea3 nu e'te

11:

Radu Lucian Alexandru

refu%ate plcerile i nu tre&uie respinse durerile. 8neleptul face o astfel de ale ere, nc't respin 'nd anumite plceri do&'ndete altele mai mari sau suport'nd anumite dureri evit altele mai aspre.!(1 $.13 /ultiplicitatea i co!ple)itatea picur G/n 1a*ime fundamentaleH# "'nd plcerea e pre%ent, at't timp c't e nentrerupt, nu e*ist nici durere, nici tristee, nici am'ndou mpreun.!(! *l+cerea nu e una 'ingur+ J ci 'unt "ai "ulte tipuri de pl+ceri care nu 'e pot con1unda prea u0or una cu alta. .e aceea4 atunci c@nd o pl+cere e prezent+ nu e prezent+ toat+ pl+cerea po'i&il+ Gpl+cerea /n generalH4 ci doar a anu"it+ pl+cere particular+. Li chiar dac+ durerea particular+ opu'+ ei nu exi't+ conco"itent cu ea4 ea poate exi'ta /"preun+ cu ea4 /n "od alternativ Gde exe"plu4 pe parcur'ul proce'ului de 'ati'1acere a unei nevoi J c@nd4 de exe"plu4 'enzaia de durere 'peci1ic+ 'etei4 re'pectiv cea caracteri'tic+ pl+cerii de a ne 'ati'1ace 'etea4 ne /"&ie 2/"preun+34 /n "od alternativ4 '+ &e" 2paharul p@n+ la 1und3 0i '+ nu ne "ulu"i" doar cu o 'ingur+ /nghiitur+H. Apoi e &ine dac+ '!ar 1ace o di'tincie clar+ /ntre durerea legat+ de tre&uinele corpului Gde exe"plu4 1oa"e4 'ete4 1rig etc.H 0i 2durerea3 legat+ de 2'u1erinele p'ihice3 Gcu" ar 1i tri'teea4 "@nia4 1rica4 'tre'ul4 nelini0tea etc.H4 pentru c+ a't1el /nelege" 1oarte &ine c+ cineva4 de exe"plu4 poate re'i"i pl+cerea de a "@nca 0i durereaA 'u1erina de a!i 1i 'ete ca" /n acela0i ti"p /n care ar 'i"i4 de exe"plu4 0i durerea provenit+ de la o lovitur+ la picior4 0i 2pl+cerea3A 1ericireaA &ucuria unei a"intiri legate de "o"entul c@nd a >ucat 1ot&al 0i a "arcat un gol 'au 'u1erina e"oional+ 'peci1ic+ unei tri'teiA a"+r+ciuni legate de a"intirea celui care l!a lovit intenionat /n ti"pul "eciului... Realitatea "ani1e't+rii pl+cerilor 0i durerilor4 a 'u1erinelor 0i 1ericirilor4 nu e 'i"pli't+4 ci co"plex+4 iar di1eritele tipuri de 'u1erineA dureri re'i"ite4 la un "o"ent dat4 aproxi"ativ /n acela0i ti"p4 tre&uie luate pe r@nd 0i rezolvate pe r@nd... G rne't ,tere# NOP -picur a su&stituit unui &ine a&stract, a&ia sesi%a&il de su& vlul speculaiilor metafi%ice, concepia unui &ine real, viu, personal, la ndem'na tuturor i pe care nimeni s nu$l poat pune la ndoial. Scopul vieii e plcerea I spune -picur !(( NOPH
231 )&idem4 p. 53 G(4 33H. 232 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-2 GT4 13:H. 233 ,tere4 rne't4 1::)4 #in istoria doctrinelor morale, ditura *oliro"4 (a0i4 p. 118.

120

*l+cerea lui picur

*a'ul 1+cut de cirenaici 0i de epicureici4 de a lua 'erio' /n con'iderare pl+cerea4 /n luarea deciziilor lor "orale4 e'te un pa' pe dru"ul cel &un4 dar el nu tre&uie a&'olutizat 0i nici dog"atizat... +. %evoile i dorinele ,.1 /7ncruri" onoruri i statui picur G/n 1a*ime fundamentaleH# !6. #intre dorinele noastre, unele sunt fireti \i necesare; altele sunt fireti], dar nu sunt necesare, iar altele nu sunt nici fireti, nici necesare ci se datorea% numai unei preri ilu%orii. :-picur consider ca fireti i necesare dorinele care suprim durerea, ca de e*emplu, &utura, c'nd suntem nsetai; pe c'nd prin dorine fireti, dar nu necesare, el nele e pe acelea care numai diversific plcerea, fr s caute s nlture suferina, ca de e*emplu m'ncrurile scumpe; prin dorinele care nu$s nici fireti, nici necesare el nele e cele referitoare la coroane onorifice i la o&inerea unei statui<.!(+ Con'u"area de 2"@nc+ruri 'cu"pe3 G/n raport cu altele "ai 2ie1tine3H4 c@nd diver'i1ic+ pl+cerea re'i"it+ atunci c@nd ne hr+ni" Gdiver'i1icare care poate veni /n'+ 0i din diver'e "@nc+ruri ie1tineH4 de o&icei4 2caut+ '+ /nl+ture 0i 'u1erina3 'peci1ic+ 1oa"ei J dorina de a ne hr+ni cu "@nc+ruri "ai 'cu"pe 'au "ai ie1tine4 "ai diver'i1icate 'au "ai puin diver'i1icate4 are acea't+ tendin+ 2ciudat+34 nu nu"ai de a c+uta o 2diver'i1icare a pl+cerii3 Gprin diver'i1icarea 'ur'elor de hran+4 /n c+utarea "ultiplelor ele"ente nece'are &unei 1uncion+ri a organi'"uluiH4 ci 0i de a 2c+uta '+ /nl+ture 'u1erina3 'peci1ic+ 1oa"ei. .eci dorina acea'ta 21irea'c+4 dar nu nece'ar+3 de 2"@nc+ruri 'cu"pe3 care uneori diver'i1ic+ pl+cerea4 odat+ 'ati'1+cut+4 /n ciuda p+rerii lui picur4 "ai "ereu 2/nl+tur+ Gpe "o"ent 0iH 'u1erina3 'peci1ic+ 1oa"ei... (ar uneori chiar 0i cele "ai &anale 'ur'e de hran+ 21irea'c+ 0i nece'ar+3 pot 1i 1oarte 'cu"pe 2la vedere3 'au 2la achiziie3 datorit+ unei perioade de 'ecet+ prelungit+4 de exe"plu4 'au unor r+z&oaie etc. .iver'i1icarea 'ur'elor de hran+ e'te nu doar 1irea'c+4 ci 0i nece'ar+ pentru un proce' opti" de hr+nire4 iar 2"@ncarea "ai 'cu"p+34 de "ulte ori4 e'te 0i "ai 2&un+3 Gcantitativ 0i calitativH dec@t cea 2ie1tin+3...

23- Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-- GT4 1-:H.

121

Radu Lucian Alexandru

.orina de 2coroane onori1ice3 Gde recunoa0tere 'ocial+ a "eritului4 a aciunilor &une pentru 'ocietate4 a valorii unui individ /n 1aa unei co"unit+iFH4 dac+ nu e'te 21irea'c+3A 2natural+34 cu" e'teF 2Be1irea'c+3F GBu e /n 2ordinea 1irii3F 2Benatural+3F GAtunci cu" de apare ea /n natura u"an+FH... Ar 1i "ai 1ire'c ca ace'te 2coroane onori1ice3 date pentru recunoa0terea unor "erite '+ nu 'e "ai deaF Ar 1i "ai 1ire'c '+ nu exi'te nici un 1el de ierarhie valoric+ /n 'ocietateF GI 'ocietate 1+r+ valori 0i 1+r+ ierarhii valorice e 21irea'c+ 0i natural+3FH... Iare4 de cele "ai "ulte ori4 dorina de a 1i /n acord cu valorile G1a"iliale4 co"unitare4 politice4 religioa'e4 econo"ice4 culturale etc. aleH unei 'ociet+i 0i de a le pro"ova pe ace'tea Gprin acte 'peci1ice4 recuno'cute de 'ocietate prin 2coroane onori1ice3H nu e'te o dorin+ 0i 1irea'c+A natural+ Gpentru o 1iin+ 'ocietal+ cu" e o"ulH4 0i nece'ar+ pentru exi'tena acelei 'ociet+iF .up+ .iogene'4 potrivit lui picur4 /neleptul nu va lua parte la viaa politic!(0 0i Se va desfta mai mult dec't ceilali oameni la ser&rile pu&lice. 8neleptul va ridica statui. 8i va fi totuna dac va avea \ avere ] sau nu.!(2 Iare participarea la 2viaa politic+3 nu e'te ceva 21ire'cA natural3 0i 2nece'ar3 pentru o" 0i pentru 'ocietatea u"an+F Li oare 2'er&+rile pu&lice3 nu in de "ulte ori chiar de 2viaa politic+3F Atunci cu" ar putea cineva '+ ia parte la 2'er&+rile GpoliticeH pu&lice3 1+r+ a lua parte la 2viaa politic+3F Li oare din cauz+ c+ la 2'er&+rile pu&lice3 'e 'erve0te de o&icei "@ncare din care /i place 2/neleptului3 J adic+ "@ncare ie1tin+ 0i nu prea diver'+ J el 2'e va de'1+ta "ai "ult dec@t ceilali oa"eni3 /n ti"pul ace'tor 'er&+riF... Li dac+ 2o&inerea de 'tatui3 e'te o activitate care nu e'te 21irea'c+3 0i nici 2nece'ar+34 cu" 'e 1ace c+ /neleptul lui picur 2va ridica 'tatui3F 2Ridicarea de 'tatui3 e'te 1irea'c+ 0i 2nece'ar+34 dar 2o&inerea3 lor nu e'teF GIare 'tatuile nu 'e 2o&in3 prin 2ridicarea3 lor de c+tre cinevaFH (ar dac+ uneori 2ridicarea de 'tatui3 Gdin "ar"ur+4 piatr+4 &ronz etc.H e'te de'tul de greu de realizat Gdatorit+ "uncii nece'areH4 re'pectiv dac+ o 2'tatuie3 e greu de procurat Gdatorit+ co'tului i"plicatH4 /n'ea"n+ oare c+ 2/neleptul3 ar tre&ui '+ 1ac+4 dup+ picur4 ceva 2lip'it de valoare real+3F 2'upranatural+3FH...

235 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 33) GT4 11:H. 236 )&idem GT4 120a ! 121&H.

122

*l+cerea lui picur

,.2 -aloarea picur G/n Scrisoare ctre 1enoiceusH# NOP orice e firesc se procur uor i numai ce e lipsit de valoare real e reu de procurat.!(4 Irice ani"al 0tie ceea ce 'e pare c+ picur nu cunoa0te# anu"e c+ nu orice e'te 21ire'cA natural3 Ghran+4 ap+4 con1ort ter"ic4 'iguran+ etc.H e'te /ntotdeauna u0or de procurat. (ar dac+ prin 2lip'it de valoare3 el /nelegea &og+ia 0i luxul4 orice copil de 2o" &ogat34 care dup+ ce a tr+it /n &og+ie 0i lux 0i!a "o0tenit averea de la p+rini4 putea '+!i 'pun+ c+ nu a 1o't chiar a0a de greu de procurat ceea ce picur con'idera ca 1iind 2lip'it de valoare3... 2<aloarea3 pe care oa"enii o ata0eaz+ la ceva anu"e e'te de cele "ai "ulte ori 'u&iectiv+ J 0i a't1el 1iind4 ea e'te con'iderat+ de "ulte ori chiar pe do' de cu" 'u'inea picur J oa"enii au tendina de a 'ocoti ceea ce 'e procur+ u0or ca 1iind oarecu" 2lip'it de valoare3 0i ceea ce ei reu0e'c '+ procure dup+ un e1ort /ndelungat ca av@nd o 2valoare real+ pentru ei3. ,.3 *atis#acere i insatis#acie ?n leg+tur+ cu dorinele nenaturale Gne1ire0tiH 0i nenece'are4 con'iderate ca atare de c+tre picur4 A. Co"te!,ponville4 ne 'pune ur"+toarele# #orinele care nu sunt nici naturale, nici necesare I dorina de lorie, de &o ie, de putere etc. I sunt nelimitate i dearte. -le antrenea% n mod iremedia&il insatisfacia/ nu vom avea niciodat destui &ani, destul putere sau destul lorie. .a se face c, dac dorim &ani, putere sau lorie ne condamnm sin uri la insatisfacie.!(5 Ce '!a /nt@"plat aici cu 2"+'ura3 /n 2pl+cere3 cla"at+ de cirenaici 0i de picur al+turi de /ntreaga "oralitate antic+F Iare nu e'te 0i o "+'ur+ 'peci1ic+ /n 2cantitatea3 0i 2calitatea3 de 2&ani34 2glorie3 Gco"unitar+4 politic+4 acade"ic+4 literar+ etc.H 0i 2putere3 G1izic+4 p'ihic+4 "aterial+4 1inanciar+ etc.HF GI 2"+'ur+3 /n 2o&inerea de coroane onori1ice3 0i 2a unor 'tatui3FH *entru c+ la un "o"ent dat 'e poate dep+0i o oarecare 2"+'ur+3 ar"onioa'+ /n deinerea 0i 1olo'irea unor re'ur'e G1inanciare4 de notorietate 0i 1ai"+4 de putereH acea'ta nu /n'ea"n+ c+ ace'te a'pecte ale vieii nu ar 1i 2naturale3A 21ire0ti3 'au c+ ele nu ar 1i 2nece'are3 1uncion+rii ar"onioa'e a vieii 'ociale...
238 )&idem4 p. 3-1 GT4 130H. 23) Co"te!,ponville4 AndraQ .elu"eau4 ReanQ 9arge4 Arlette4 20084 "ea mai frumoas istorie a fericirii4 Crupul editorial ART4 ;ucure0ti4 p. 25.

123

Radu Lucian Alexandru

.ac+ ar 1i a0a4 atunci 0i 2nevoile naturale 0i nece'are3 'ocotite ca atare de picur4 cu" 'unt4 de exe"plu4 acelea de a 2"@nca3 'au de 2a dor"i34 ar putea '+ 1ie 'ocotite de 1apt 2nenaturale 0i nenece'are34 pentru c+ 'e poate /ntrece 2"+'ura3 0i /n ele G'e poate "@nca prea "ult 'au prea puin4 'e poate dor"i prea "ult 'au prea puinH. *lu' c+ oric@t ai "@nca 'au ai dor"i ele 2antreneaz+ /n "od ire"edia&il in'ati'1acia3 J 0i /nc+ "ai dori" '+ "@nc+" 0i '+ dor"i" G0i alt+dat+H... ,ati'1acia 'peci1ic+ unei 2dorine /"plinite3 e'te de o&icei te"porar+ 0i parial+4 dar e'te 2'ati'1acie3 nu 2in'ati'1acie3 J pentru c+ cineva nu poate avea 2toi &anii din lu"e3 nu /n'ea"n+ c+ nu 'e poate 2'ati'1ace3 0i cu o 'u"+ 2"odic+3 care '+!l "ulu"ea'c+ pe "o"ent... Ca" toate dorinele te pot 2conda"na3 la o c+utare ne'1@r0it+ Ginclu'iv cele de a "@nca 'au de a &ea ap+H4 deoarece "area lor "a>oritate 'unt ciclice4 put@nd 1i 'ati'1+cute doar pe "o"ent. La 1el ca cel care dore0te 2&ani34 21ai"+3 0i 2&og+ie34 oricine dore0te '+ "+n@nce4 '+ &ea 0i '+ ai&+ haine 'e 2conda"n+3 0i la 2in'ati'1acie3 0i la 2'ati'1acie3 J ace'tea 'unt relative Grelaionate unui context oarecareH 0i trec+toare... ,.4 %orina se)ual 8n ceea ce privete dorinele care sunt naturale fr a fi necesare I de pild, dorina se*ual, dorinele estetice sau astronomice I nu este ca%ul s renunm total la ele; tre&uie ns s avem rij s nu devenim sclavii lor.!(6 Be /ndoi" 1oarte tare c+ dorina 'exual+ nu ar 1i 2nece'ar+3 Gdin vreun punct 'au altul de vedere J de exe"plu4 al /n"ulirii vieii u"aneH 'au c+ 2dorinele ga'trono"ice3 'au 2e'tetice3 nu ar 1i nici ele 2nece'are3 J cu" a" "ai ar+tat J ceea ce "+n@nci 0i cu" "+n@nci e'te la 1el de i"portant ca 2a "@nca3 J &a chiar "ai "ult# 2a "@nca3 pre'upune /n identitatea 'a cea "ai inti"+ 2pre1erinele ga'trono"ice3 0i 2variaiile ga'trono"ice3 J a't1el c+ dac+ 2a dori '+ "+n@nci3 e'te o dorin+ 2nece'ar+34 atunci 0i 2a dori '+ "+n@nci ceva3 G"ai degra&+ dec@t altcevaH e'te o dorin+ la 1el de 2nece'ar+3 pentru &una 1uncionare a actului 'peci1ic lui 2a "@nca3. Apoi a 'pune c+ 2dorina 'exual+34 cea 2e'tetic+3 0i cea 2ga'trono"ic+3 nu 'unt nece'are e'te doar a nu /nelege4 printre altele4 cu" apare viaa 0i care 'unt "ecani'"ele
23: Co"te!,ponville4 AndraQ .elu"eau4 ReanQ 9arge4 Arlette4 20084 "ea mai frumoas istorie a fericirii4 Crupul editorial ART4 ;ucure0ti4 p. 25.

12-

*l+cerea lui picur

'peci1ice proce'ului de reproducere 'exual+ J a 'e vedea /n ace't 'en' toate a'pectele 'peci1ice 2'eleciei naturale3 0i 2'eleciei 'exuale3 G&azat+ pe criterii 2e'tetice34 2ga'trono"ice34 de 2putere34 de 21ai"+34 de 2&og+ie3 etc.H ce are loc /n lu"ea ani"al+ 0i u"an+ pentru 'elecia partenerilor 'exuali 0i pentru &una de'1+0urare a proce'ului de reproducere a unei 'pecii... ,.$ *upravieuirea #iloso#ic Cel care /0i reduce4 uneori4 dorinele doar la "ini"ul nece'ar pentru a 2'upravieui3 ne arat+ c+ poart+ /n 'ine o oarecare 21ric+ de a tr+i viaa3 la "axi"4 cu tot preaplinul ei po'i&il4 o 1ric+ de 2'ucce'3 0i de 21ai"+34 o 1ric+ de 2pu&lic3 0i de 2>udecat+ pu&lic+34 dar 0i o 1ric+ de 2in'ucce'34 de e0ec J care /l predi'pune unei atitudini re'e"nate4 ce 'e "ulu"e0te cu ce are4 chiar dac+ are 1oarte puin 'au 2"ai ni"ic3... ,e pare c+ 21rica de "oarte3 egalat+ uneori de picur cu 21rica de ni"ic3 0i a't1el doar teoretic 'coa'+ din ecuaia vieii Gdin "o"ent ce practic picur '!a 1erit 0i a evitat /nt@lnirea cu "oartea 0i 2ni"icul3 ei pe c@t i!a 'tat /n putin+ J a tr+it 81 de ani G3-1 J 280 /.e.n.H 0i a "urit din cauza unor pietre la rinichi 0i nu prin 'inucidereH e'te 'u&'tituit+4 uneori4 /ntr!o oarecare "+'ur+4 cu 21rica de via+3 Gadic+4 printre altele4 cu 21rica3 de 21e"eie4 c+'+torie 0i copii3 'au cu 21rica3 de politic+4 &og+ie4 1ai"+4 putere...H. .@nd deci dovad+ de o prevedereA pruden+ 2ciudat+3 1a+ de 2ni"ic34 re'pectiv 1a+ de 2/nt@lnirea cu ni"ic3 0i /ncerc@nd a't1el '+ evite 2ni"icul3 "orii4 picur a a>un' uneori '+ /"&r+i0eze 2ni"icul3 vieii Gviaa tr+it+ pe un "ini" de actualizare a potenialului ei4 viaa care doar 2'upravieuie0te3H. Co"te!,ponville# Sin urele dorine a&solut &une sunt dorinele naturale i necesare, fie c sunt necesare nsi vieii Oa m'nca, a &eaK, fie &unstrii trupului Oa avea ,aine i un acoperiK, fie &unstrii sufletului, cum se nt'mpl cu fericirea Oeste ca%ul prieteniei i al filosofieiK.!+7 .orina de 2a "@nca3 nu e'te prin 'ine 2a&'olut &un+3 Gcalitatea ace'tei dorine de a 1i 2&un+3 nu e'te indi1erent+ 1a+ de circu"'tanele 0i 1a+ de detaliile de punere a ei /n practic+H# depinde 1oarte "ult ce "@nc+"4 cu" "@nc+"4 c@nd "@nc+"4 de c@te ori 0i "ai

2-0 Co"te!,ponville4 AndraQ .elu"eau4 ReanQ 9arge4 Arlette4 20084 "ea mai frumoas istorie a fericirii4 Crupul editorial ART4 ;ucure0ti4 p. 26.

125

Radu Lucian Alexandru

ale' c@t "@nc+"... .etaliile 1ac di1erena G0i cantitativ+4 0i calitativ+4 /n raport cu '+n+tatea trupuluiH. ?"p+ririle lui picur nu prea 'unt nici 2naturale3 0i nici 2nece'are3 J pentru o" 2a!0i dori '+ "+n@nce34 2a!0i dori '+ "+n@nce G0iH "@ncare 'cu"p+3 Gnu doar ie1tin+H 0i a!0i dori 2coroane onori1ice3 'unt toate trei dorine de'tul de naturale 0i de 1ire0ti J a1late /n per1ect acord cu natura 'a u"an+. Li 'unt de a'e"enea 0i dorine 2nece'are34 printre altele4 &unei 'ale integr+ri /n 'ocietatea u"an+. Li tot a0a dorinele de 2a "@nca4 a &ea34 de 2a avea haine 0i un acoperi034 2dorinele 'exuale4 e'tetice 0i ga'trono"ice3 0i 2dorinele de glorie4 de &og+ie 0i de putere3 'unt toate dorine 1ire0ti Ge 1ire'c ca o"ul '+ le ai&+ J ne1ire'c ar 1i un o" care nu are a't1el de dorineH 0i naturale G1ac parte din natura deziderativ+ 'peci1ic+ o"uluiH. Li 'unt de a'e"enea dorine 2nece'are34 1iecare din ele4 pentru ceva J unele pentru 'tricta 'upravieuire4 altele pentru reproducere4 unele pentru '+n+tate 0i 1uncionare opti"+4 altele pentru >oac+ 0i diverti'"ent4 unele pentru &una 1uncionare a 'ociet+ii4 altele pentru a'igurarea unor rezerve pentru 2vre"uri grele34 unele pentru a ne /nt+ri /n 2putere34 altele pentru a ne /nt+ri /n 2cunoa0tere3... *entru /"plinirea oric+rei dorine reali'te pe care o"ul o are 'unt ni0te condiii nece'are de /ndeplinit pentru atingerea acelei dorine. picur reduce toate dorineleA condiiile 2nece'are3 o"ului Gdin di1erite puncte de vedere J pentru atingerea a di1erite dorineA 'copuri pe care el 0i le propuneH doar la cele 2nece'are3 lui pentru /ndeplinirea unei 'ingure dorine J aceea de tr+i o via+ redu'+ la un 2"ini" de 'upravieuire 1ilo'o1ic+3 J pentru /"plinirea c+reia el con'ider+ c+ 'unt nece'are '+ 1ie /"plinite doar dorinele nece'are pentru o 'upravieuire oarecu" ani"alic+ a lui G"@ncare4 ap+4 ceva haine 0i un 2ad+po't3H 0i cele nece'are 21ericirii3 lui 21ilo'o1ice3 printre 2prieteni3 Gadic+ '+ 1ie /"plinite doar cele nece'are pentru a 'upravieui4 a avea prieteni 0i a 'tudia 21ilo'o1ia3H. ?n "od practic4 nu pute" /n'+ reduce toate 2dorinele3 pe care poate '+ le ai&+ o"ul G'+n+tate4 'iguran+4 li&ertate4 dreptate4 &og+ie4 putere4 con1ort4 recunoa0tere 'ocial+4 coordonare politic+4 1a"ilie4 ur"a0i4 creativitate arti'tic+ etc.H doar la c@teva din dorinele pe care el poate '+ le ai&+ uneori. Li nici nu pute" reduce 2cu 1ora3 toate dorinele nece'are pentru ceva 'au altceva doar la dorinele nece'are pentru a 2'upravieui 1ilo'o1ic3 G/n "aniera 'peci1ic+ "odului /n care picur /nelegea acea't+ 2'upravieuire 1ilo'o1ic+3H...

126

*l+cerea lui picur

A 'pune c+ dorina de putere4 de avuie 'au de glorie nu e 2natural+A 1irea'c+3 0i a 'pune c+ dorina de 2a "@nca 0i a &ea3 e'te 2natural+A 1irea'c+3 e doar a nu /nelege c+4 de o&icei4 2a "@nca3 0i 2a &ea3 nu 'unt activit+i 2'pontane3 Gco"plet izolate de re'tul activit+ilor u"aneH J 2"@ncarea nu cre0te GdoarH /n copaci3 0i pe 2"arginea dru"ului34 ci de cele "ai "ulte ori e nevoie de 2putere34 de 2avuie3 0i de un "ini" de 2recunoa0tere 'ocial+3 a "uncii depu'e 0i a unui oarecare drept de proprietate4 pentru ca acea'ta '+ poat+ 1i o&inut+ 0i p+'trat+ 'au con'u"at+ 2/n 'iguran+3 Gadic+4 de o&icei4 tre&uie 2'+ 'e "uncea'c+3 Gindividual4 1a"ilial 0i 'ocial4 pe nivele 1izice4 1inanciare4 politice4 econo"ice4 culturale etc. J adic+ pe di1erite nivele de "ani1e'tare a 2puterii34 2avuiei3 0i 2gloriei3H pentru o&inerea ingredientelor nece'are 2"@nc+rii3 G1ructe4 legu"e4 cereale etc.H 0i pentru prepararea lorH. ?n plu' odat+ o&inute4 ele"entele hr+nitoare tre&uie p+'trate 0i pentru perioade /n care ele 'unt "ai greu 'au chiar i"po'i&il de o&inut Giarn+4 'ecet+4 r+z&oi etc.H... J chiar 0i unele ani"alele 0tiu ace't lucru 0i /0i 1ac 2rezerve3 de hran+ pentru iarn+... *rin ur"are4 a crea 2&og+ie3 Grezerve de hran+4 /"&r+c+"inte4 unelte etc.H de care '+ te poi 1olo'i /n 2vre"uri grele 0i tul&uri3 e'te o activitate c@t 'e poate de 2natural+3 0i de "ulte ori chiar 1oarte 2nece'ar+3 pentru "eninerea 0i /n1lorirea vieii u"ane. 1. $%eplcerile& lui *picur ..1 &e!eia i cstoria picur nu reco"and+ c+'+toria# #e asemenea, neleptul nu se va cstori i nu va avea copii; aa spune -picur n crile sale/ *ro&le"e i .e'pre natur+.!+1 *ro&a&il c+ el nu 'e c+'+tore0te4 printre altele4 deoarece con'ider+ c+ 2relaia 'exual+3 nu prea aduce 21oloa'e3 &une. Li poate n!o g+'e0te nici 2pl+cut+3... Li apoi el nu 'e prea pricepe nici la 2di'cur'uri 1ru"oa'e3... Li nici nu 'e poate 2/ndr+go'ti3# Mmul nelept nu va ine discursuri frumoase. 3elaia se*ual, spun ei, nu aduce niciodat un folos; e nc &ine dac n$a adus vtmare.!+! -picurienii nu sunt de prere c omul nelept se poate ndr osti NOP nici c dra ostea este trimis de vreun %eu!+( N...P

2-1 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 33) GT4 11:H. 2-2 )&idem GT4 11)H. 2-3 )&idem.

128

Radu Lucian Alexandru

7nii ar putea zice c+ totu0i4 cu puin e1ort4 ace't 2o" /nelept3 0i!ar putea dep+0i ace'te tr+'+turi per'onale ne1avora&ile c+'+toriei4 c+ doar nu ar 1i el pri"ul o" care '!ar c+'+tori4 incapa&il 1iind de a ine 2di'cur'uri 1ru"oa'e3 neve'tei 'au de a 'e 2/ndr+go'ti3 G2ne&une0te3H de ea... .ar dac+ nu!i prea place nici "+car relaia 'exual+ cu pl+cerea a1erent+ Gtoc"ai lui care prin alte p+ri ridic+ /n 'l+vi pl+cereaVH4 iar copii nu prea are de g@nd '+ 1ac+4 ce ro't "ai are '+ 'e /ncurce cu vreo c+'+torie 'au altaF... La o adic+4 el ar putea trece direct la 2curtezane3... G.e'pre Ari'tip4 .iogene' ne 'pune c+ :4+< "ineva l inea de ru c triete cu o curte%an, iar el i puse ntre&area/ -ste vreo deose&ire ntre a lua o cas n care mai nainte a locuit mult lume i una n care n$a locuit nimeniY. 3spunsul fiind nu el continu/ Sau ntre a te sui ntr$o cora&ie n care au cltorit mai nainte %ece mii de oameni i una n care n$a cltorit nimeniY Hu$i nici o deose&ire. !++...H Li pentru c+ veni vor&a de 2drago'te34 pute" "eniona aici4 /n treac+t4 1aptul c+ te"a de di'cuie /n Zanc,etul lui SierDegaard e'te 2drago'tea 0i relaia dintre &+r&at 0i 1e"eie32-54 te"+ propu'+ de per'ona>ul Con'tantin Con'tantiu'. Ace'ta con'idera 1e"eia ca 1iind doar o glu"+# Li e ntr$adevr o lum faptul de a ndrepta cate oria moral spre femeie, in'nd$o pe aceasta drept int a ei, pentru c seriosul nu poate fi niciodat serios c'nd e vor&a de femeie, ea nefiind altceva dec't luma nsi.!+2 Femeia nu poate fi &ine neleas dec't privit prin prisma noiunii de lum. Nnui &r&at i revine rolul de a fi i de a aciona n mod a&solut, de a e*prima a&solutul. Femeia se sete n domeniul relativului. 8ntre cele dou fiine, at't de diferite nu se poate e*ercita nici o interaciune verita&il. .ceast disproporie constituie luma, intrat n lume o dat cu femeia.!+4 ,piritul di'cur'ului de "ai 'u' e'te evident unul glu"e# e'te tot at@ta 2a&'olut3 0i 2relativ3 /n 1e"eie pe c@t e'te 0i /n &+r&at J 0i chiar dac+ /ntre ace'te dou+ 1iine 'unt unele di1erene4 de cele "ai "ulte ori4 ace'te di1erene chiar incit+ la o 2interaciune verita&il+3...

2-- Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 110 G((4 <(((4 8-H. 2-5 SierDegaard4 ,jren4 1::84 Zanc,etul O)n vino veritasK4 ditura 7niver'al .al'i4 ;ucure0ti4 p. -8. 2-6 )&idem4 p. 6:. 2-8 )&idem4 p. 6).

12)

*l+cerea lui picur

G<a'ile Conta# NOP ima inaia ne face s vedem ceea ce ateptm s vedem, n toate mprejurrile i$n toate locurile, unde lucrurile de perceput sunt nc'lcite, sau fine, in ae i reu de prins.!+5H Chiar dac+ picur nu pare '+ 1i con'iderat 1e"eia o 2glu"+34 'e pare totu0i c+ 2drago'tea34 2'exul34 2c+'+toria3 0i 2copiii3 nu erau a'pecte prea 2'erioa'e3 G2pl+cute3H pentru el Gnu erau de"ne de "area lui 2/nelepciune3...H. ..2 Copiii A" v+zut c+ picur reco"and+ ca /neleptul '+ nu ai&+ copii J Rou''eau /n'+4 chiar dac+ zice el c+ nu a 1o't 1+cut pentru 'ocietatea civilizat+4 a avut gri>+4 'pre deo'e&ire de picur4 '+ 1ac+ nu unul4 nu doi4 ci 1ix 5 GcinciH copii4 pe care apoi nu doar c+ i!a p+r+'it4 dar nu a vrut nici '+!i la'e /n 'ea"a "a"ei 0i a 1a"iliei ace'teia4 pe "otiv c+ acea'ta i!ar 1i 2r+zg@iat34 iar 1a"ilia ei ar 1i 1+cut din copiii lui ni0te 2"on0tri3# 9otui este nendoielnic c, mai mult dec't de orice, acest demers mi$a fost dictat de dorina de a le evita un destin de o mie de ori mai ru, i desi ur inevita&il pe orice alt cale. Puin mai nepstor de$a fi fost fa de ce urmau s devin, ar fi tre&uit, n situaia dat, cum nu eram n stare s$i cresc eu nsumi, s$i las n seama mamei lor, care i$ar fi r% 'iat, i a familiei ei, care ar fi scos din ei nite montri. Va 'ndul acesta m cutremur i acuma.!+6 8mi ddusem ntr$adevr copiii la "asa "opiilor Usii; mai era nevoie de altceva ca s fac din mine un tat denaturatY!07 ,e pare c+ "ai era nevoie de ceva J nu era 'u1icient doar c+ i!a a&andonat4 c+ i!a dat la 2Ca'a Copiilor C+'ii3 Gde Rou''eau prin ca'a proprieH4 "ai tre&uia ca el '+ nege chiar c+ ar 1i avut vreodat+ copii# 8n timp ce stteam la mas, fata cea mai mare, care e mritat i ravid, s$a apucat s m ntre&e, aa din senin i privindu$m cu atenie, dac am avut vreodat copii. )$am rspuns, roind p'n$n v'rful urec,ilor, c aceast &ucurie nu mi$a fost ,r%it.!01 ?ntre a nu avea copii deloc4 cu" reco"and+ picur4 0i a!i 1ace doar 'pre a!i a&andona4 cu" a procedat Rou''eau4 2o"ul /nelept3 poate /nelege 0i el4 ca orice o"4 pe de o parte4
2-) Conta4 <a'ile4 20014 9eoria fatalismului4 ditura Li&ro" Antet4 ;ucure0ti4 p. 8:. 2-: Rou''eau4 Rean!Raclue'4 20064 Jisrile unui ,oinar sin uratic4 ditura (n'titutul Cultural Ro"@n4 ;ucure0ti4 p. :5. 250 )&idem4 p. :-. 251 )&idem4 p. -8.

12:

Radu Lucian Alexandru

nece'itatea 1acerii de copii pentru reproducerea vieii 0i4 pe de alt+ parte4 nece'itatea /ngri>irii 0i /ndru"+rii lor4 "ai ale' de c+tre 1a"ilie4 pe parcur'ul copil+riei 0i adole'cenei lor. ..3 Politica (on ;anu# [edonismul Urdinii este e ocentric, anticivic; idealul su e o societate amical an$ar,ic, apolitic!0! N...P .iogene' ne 'pune c+ potrivit lui picur4 /neleptul nu va lua parte la viaa politic!0(4 dar c+ totu0i el Ja face curte unui re e dac va fi nevoie.!0+. *entru cineva care 'e pare c+ /nelegea nece'itatea /ncheierii4 "eninerii 0i aplic+rii unui contractA acord GpoliticA 'ocialH /ntre oa"eni pentru a!0i prote>a reciproc intere'ele4 acea't+ re'pingere a 2vieii politice3 e'te greu de /nele' 0i de >u'ti1icat# picur G/n 1a*ime fundamentaleH# (1. custiia natural este un contract nc,eiat ntre oameni cu scopul de a nu se vtma unii pe alii i a nu fi vtmai de alii.!00 ((. Hu e*ist o justiie a&solut, ci numai un contract nc,eiat ntre oameni, din oarecare teritorii, n relaiile lor reciproce pentru a nu vtma i a nu fi vtmai.!02 Rou''eau4 /ncerca '+!0i >u'ti1ice uneori pornirile 'ale 2anti!civilizaie3 prin 1aptul c+4 dup+ p+rerea 'a4 el 2nu a 1o't 1+cut pentru 'ocietatea civilizat+3# "onclu%ia pe care pot s$o tra din aceste cu etri este c n$am fost niciodat fcut pentru societatea civili%at, n care totul e constr'n ere, o&li aie, datorie, i c firea mea independent m$a fcut ntotdeauna incapa&il de nfr'nrile necesare celui care vrea s triasc mpreun cu oamenii.!04 Li a't1el4 Rou''eau pre1era4 uneori4 '+ vi'eze Gla independena 'aFH dec@t '+ g@ndea'c+ Gte"eiurile pro1unde ale dependenei 'ocialeFH# NOP visarea m odi,nete i m distra e, 'ndirea m o&osete i m ntristea%; ntotdeauna a 0i el i"portana 2contractului 'ocial3#
252 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura 0tiini1ic+ 0i enciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 85. 253 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 33) GT4 11:H. 25- )&idem GT4 121&H. 255 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-5 GT4 150H. 256 )&idem. 258 Rou''eau4 Rean!Raclue'4 20064 Jisrile unui ,oinar sin uratic4 ditura (n'titutul Cultural Ro"@n4 ;ucure0ti4 p. 6:. 25) )&idem4 p. 81.

'ndi a fost pentru mine o

ndeletnicire anevoioas i lipsit de farmec.!05 I chiar dac+ /n alte /"pre>ur+ri /nelegea

130

*l+cerea lui picur

#in clipa c'nd cineva va spune despre tre&urile pu&lice ce$mi pasY tre&uie s socotim statul ca fiind pierdut.!06 Ace'tor porniri /ndreptate /"potriva 2vieii politice3 'au /"potriva 2'ociet+ii civilizate3 li 'e poate r+'punde4 printre altele4 c+ NOP &inele comun e pretutindeni evident i nu cere dec't &un$sim ca s fie neles.!27 2. 6neleptul .iogene' ne tran'"ite c+ /neleptul4 /n viziunea lui picur4 Se va n riji de averea sa i de viitor. 8i va plcea viaa la ar. Ja ine piept loviturilor soartei i nu$i va prsi niciodat un prieten. Ja acorda numai at'ta atenie reputaiei sale, c't s nu fie tratat cu dispre. Se va desfta mai mult dec't ceilali oameni la ser&rile pu&lice. 8neleptul va ridica statui. 8i va fi totuna dac va avea \ avere ] sau nu.!21 .ac+ /neleptului epicurian chiar 2/i va 1i totuna dac+ va avea m avere n 'au nu34 pro&a&il c+ /i va 1i de'tul de di1icil '+ 'e /ngri>ea'c+ cu" 'e cuvine 2de averea 'a 0i de viitor3. C@t de'pre 1aptul c+ el 2'e va de'1+ta "ai "ult dec@t ceilali oa"eni la 'er&+rile pu&lice3 pro&a&il c+ ace't lucru 'e datoreaz+ 1aptului c+ lui /i plac ace'te 2'er&+ri pu&lice34 chiar dac+ zice el c+ nu prea dore0te '+ ia parte la 2viaa politic+3 Gevident pu&lic+H J &a "ai "ult J acea't+ dorin+ de de'1+tare 'upli"entar+ 1a+ de ceilali '!ar putea '+ 1ie chiar o co"pen'are incon0tient+ pentru retragerea lui de la participarea la 2'er&+rile pu&lice3 'peci1ice 2vieii politice3. G(on ;anu# Va .ristotel, clasicul, prietenia e su&ordonat lui %oon politiXon. Va -picur, n elenism, prietenia e un su&stitut al unui %oon antipolitic.!2!H 3. Prietenia picur G/n 1a*ime fundamentaleH# !4. #intre toate &unurile pe care ni le pre tete nelepciunea, ca s ne asi ure fericirea de$a lun ul ntre ii viei, cu mult cel mai important este do&'ndirea prieteniei.!2(
25: Rou''eau4 Rean!Raclue'4 20014 #espre contractul social sau Principiile dreptului politic4 ditura =ondero4 ;ucure0ti4 p. 103. 260 )&idem4 p. 111. 261 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 33) GT4 120a ! 121&H. 262 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura 0tiini1ic+ 0i enciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 83. 263 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 3-- GT4 1-)H.

131

Radu Lucian Alexandru

.iogene' Gde'pre picurH# .vem o mulime de mrturii care s dovedeasc nentrecuta &unvoin a filosofului nostru fa de toat lumea!2+ NOP NOP &untatea fa de slujitori, dovedit i de condiiile testamentului su i de faptul c i sclavii erau luai ca mem&ri ai colii, cel mai de seam dintre ei fiind sus$numitul 1Ws; i n eneral, &unvoina lui fa de lumea ntrea .!20 picur 'e pare c+ era prieteno' cu toat+ lu"ea. Li e de re"arcat u"anitatea lui picur4 "ai ale' /n "odul cu" i!a tratat pe 'clavi4 'pre deo'e&ire de alii Ga 'e vedea4 de exe"plu4 cazul lui Ari'totelH care au ar+tat4 uneori4 1a+ de ei o atitudine nu toc"ai de"n+ de un 1ilo'o1. 1-. ,oncluzii picurianul *hilode"o'4 /n PapWrus [erculan4 ne 'pune c+# `eii nu sunt de temut, 1oartea nu tre&uie s ne nfricoe%e, Zinele e uor de do&'ndit 3ul, uor de suportat.!22 *rintre altele4 /n leg+tur+ cu doctrina lui picur4 'e pot o&'erva ur"+toarele# 2=oartea3 e'te ceva 0i picur '!a /nt@lnit cu ea4 2zeii3 nu!' chiar ni"ic4 dar 'unt doar i"aginari4 2&inele3 nu e "ereu chiar a0a u0or de 1+cut4 iar 2r+ul34 de "ulte ori4 nu e chiar a0a de u0or de 'uportat 'au de evitat...

26- )&idem4 p. 315 GT4 :H. 265 )&idem4 p. 315!316 GT4 10H. 266 Kadot4 *ierre4 1::84 "e este filosofia anticY4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 150.

132

IIndi#erena stoicilor
-. Precizri introductive C@ndirea 'toic+ e'te4 /n prea "ulte locuri4 neclar+4 contradictorie4 incoerent+4 'uper1icial+ 0i radicali't+4 incapa&il+ de a 'e'iza nuanele reale ale vieii. 'te o&'edat+ de "oarte 0i de 2indi1erena3 1a+ de via+. .e "ulte ori 'e a1l+ /n poziia de a 1ace a1ir"aii a&'urde 'au de!a dreptul ridicole. *rin ur"are4 dac+ /n paginile ur"+toare e'te tratat+ uneori cu ironie 0i u"or4 acea't+ atitudine e'te generat+ de 1aptul c+ 1ilo'o1ia 'toic+ incit+4 de 1oarte "ulte ori4 replica u"orului 1ilo'o1ic. (ar dac+ uneori anu"ite a1ir"aii 'toice 'unt a'pru criticate4 acea't+ critic+ e'te >u'ti1icat+ de 1aptul c+ acele a1ir"aii 'e a1l+ 'ituate relativ departe de orice relaie cu realitatea4 iar analiza lor critic+ poate /nl+tura o eventual+ luare /n 'erio' a ace'tor a1ir"aii GA enunuriA opiniiA a1ori'"eH4 care nu ar putea '+ duc+ dec@t la r+t+cire "ental+ 0i 'u1erin+ 1izic+. 2<irtutea3 Gteoretic+H propu'+ de 'toici 'e reduce uneori la viciul 2indi1erenei34 al nep+'+rii4 al r+celii e"oionale4 al ignor+rii "ecani'"elor reale de "ani1e'tare 'peci1ice vieii interioare 0i4 re'pectiv4 'ociale. .e0i 'e pretinde a 1i 2/n acord cu natura34 'ingura 2natur+3 cu care ea 'e a1l+ /n acord e'te o natur+ utopic+4 retra'+ 'pre o i"aginaie uneori 1a&ulatorie prin radicalizare4 alteori "or&id+ prin o&'e'ie4 uneori re'e"nat+ cu indi1erena 1a+ de lu"e4 alteori entuzia'"at+ 'pre delirul 'peci1ic credinei in1antile /n zeiA z"ei... .e'p+ririle 1+cute de 'toici /ntre 2&ine3 0i 2r+u34 /ntre 2interior3 0i 2exterior34 /ntre 2ceea ce depinde de noi3 0i 2ceea ce nu depinde de noi34 /ntre 2'u1let3 0i 2trup3 etc. 'unt de cele "ai "ulte ori arti1iciale 0iA 'au 'uper1iciale4 re'pectiv de!a dreptul eronate av@nd de!a 1ace "ai "ult cu i"aginaia 'toic+ dec@t cu realitatea 1aptelor J de prea "ulte ori4 'toicii v+d lu"ea doar /n 2al& 0i negru34 1iind total or&i la prezena cople0itoare a 2griului3 0i 2coloratului3. de re"arcat /n'+ c+ 2indi1erena3 pe care ei pretind c+ o 'u'in G1a+ de cele 2indi1erente3H e'te4 de cele "ai "ulte ori4 pur i"aginar+ J iar 2pre1erina3 prin care!0i 'cuz+ uneori 2indi1erena3 ne arat+ c+ ei nu 0tiau prea &ine nici ce e'te o 2pre1erin+34 nici ce ar putea la o adic+ '+ 1ie 2indi1erena3.

133

Radu Lucian Alexandru

2(ndi1erena3 lor e'te deci4 de cele "ai "ulte ori4 doar pur teoretic+ GA ver&al+H J ea nu e'te "ai deloc ur"+rit+ /n practic+ Ginterioar+ 0i exterioar+4 p'ihic+ 0i 'ocial+H4 1apt ce ridic+ /ntre&area# J *entru ce "ai aveau nevoie de eaF GJ Iare doar pentru ca a't1el '+ li 'e vad+ c@t "ai li"pede incoerena dintre teorie 0i practic+4 re'pectiv dintre vor&+ 0i 1apt+F...H 1. 7irtutea( scopul i folosul .iogene' Laertio' ne 'pune c+ `enon nsui avea o fire posac i acr i o fa crispat. -ra i foarte fru al i, su& prete*tul economiei, avea o mesc,inrie de &ar&ar.!24 Ace'te /n'u0iri ale /nte"eietorului 'toici'"ului G`enon din "ition ] ((+ I !2! .e.n.H 'e v+d de "ulte ori 0i /n g@ndirea lui4 care e'te ca" ne0le1uit+ Guneori 2&ar&ar+3 de!a dreptulH 0i 'u1icient de 2po'ac+3 Gneco"unicativ+4 ne'ocia&il+4 pro't di'pu'+4 "oroc+noa'+H 0i 2acr+3 /nc@t '+ i 'e vad+ 2cri'parea3 G2/ncle0tarea3H pe tot 1elul de a1ir"aii care "ai de care "ai rupte de realitate4 cu" 'unt4 de exe"plu4 cele 1+cute de el /n cartea 'a 3epu&lica/ NOP n Repu&lica prescrie comunitatea femeilor, iar la dou sute \de r'nduri] inter%ice construirea n ceti a templelor, a curilor de judecat i a imna%iilor, iar n ceea ce privete &anii, scrie c nu crede necesar s fie introdui nici n scopul sc,im&urilor comerciale, nici pentru a cltori n afar de ar.!25 *ro&a&il c+4 dorind '+ /nl+ture ca" toate in'tituiile unei 'ociet+i4 Eenon dorea '+ 'e /ntoarc+ la un 1el de '+l&+ticie ani"alic+ 2natural+34 'copul '+u declarat 1iind 2viaa /n acord cu natura3# :54< `enon, n tratatul su .e'pre natura o"ului, indic, cel dint'i, drept scop viaa n acord cu natura, ceea ce e acelai lucru cu o via virtuoas, virtutea fiind scopul ctre care ne m'n natura.!26 .iogene' ne "ai 'pune c+ Stoicii cred c primul instinct al animalului este autoconservarea, deoarece natura i l$a dat de la nceput!47N...P de unde '!ar putea deduce c+ 2acordul cu natura3 pentru ani"ale ar 1i '+ 'upravieuia'c+4 deoarece 'upravieuireaA autocon'ervarea ar 1i 2virtutea3 'pre care ani"alele 'unt "@nate de c+tre natur+ 2de la /nceput3.

268 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 222 G<((4 16H. 26) )&idem4 p. 226 G<((4 33H. 26: )&idem4 p. 238 G<((4 )8H. 280 )&idem G<((4 )5H.

13-

2(ndi1erena3 'toicilor

,e pare /n'+ c+ o"ul era un 2ani"al3 cu o 2natur+3 "ai 'pecial+ pentru 'toici4 deoarece dup+ ei 2'copul3 'e realiza printr!un acord cu 2natura u"an+3 G:55< #e aceea, scopul poate fi definit ca o via n acord cu natura sau, cu alte cuvinte, n acord cu propria noastr natur uman, ca i cu aceea a universului!41N...PH care ar cere 2de la /nceput3 virtute4 0i /nc+ nu orice virtute4 ci 2virtute a&'olut+34 de dorit doar pentru ea /n'+0i 0i pentru ni"ic altceva# Jirtutea, susin ei, este o dispo%iie armonioas, un lucru care merit s fie ales pentru el nsui, nu din speran sau team sau vreun alt motiv din afar.!4! (deea c+ 2virtutea3 r+t+ce0te 'ingur+ prin interiorul 'toicului 1+r+ a avea nici o leg+tur+ cu vreun "otiv 2din a1ar+3 e'te de!a dreptul ridicol+. <irtutea nu e'te alea'+ pentru 2ea /n'+0i34 ci pentru c+ are 0i ea un 1olo' G"ai ale' pe 2a1ar+3H 0i ace't lucru e'te 'u&liniat4 prin alte locuri4 chiar de 'toici Gpro&a&il din gri>a de a 'e contrazice 'inguri cu 'ucce'H# :6+< Zinele, n eneral, este lucrul care are un folos i mai special, este sau identic, sau ceva apropiat cu folosul. #e aici urmea% c &inele este virtutea nsi i ceea ce particip la virtute n aceste trei sensuri, adic/ 1K &inele ca i%vorul din care provine \ un folos, !K lucrul, n le tur cu care re%ult un folos ] , ca fapta conform cu virtutea, (K cel prin influena cruia se o&ine un folos, de e*emplu omul &un care particip la virtute.!4( .eci pentru 'toici &inele e'te ca" tot una cu 1olo'ul 0i cu virtutea. Be /ntre&+" de ce or "ai 1i trei cuvinte di'tincte /n dicionar4 dac+ au acela0i 'en'F .ar toc"ai aici e'te 'oluia# nu au acela0i 'en'. .e exe"plu4 1olo'ul Gvenitul4 pro1itul4 avanta>ul4 &ene1iciul4 c@0tigul J con1or" . TH poate proveni 0i dintr!o activitate 2rea3 Gca de exe"plu# /n0el+ciunea4 1urtul4 violena4 0anta>ul etc.H4 re'pectiv 2vicioa'+3 Gca de exe"plu# 2necu"p+tarea34 ri'cul Grenunarea la prevedereH4 nedreptatea4 1rica etc.H 0i chiar din tot 1elul de alte activit+i care nu 'unt a'ociate /n "od explicit cu virtutea 'au cu viciul Gca de exe"plu J pot 1i tra'e 1oloa'e din /nt@"plare4 din noroc etc.H. 9olo'ul nu e'te nici pe departe tot una cu &inele 0i nici cu virtutea. 'te /n'+ adev+rat c+ 'unt zone de inter'ecie /n care ace'te trei concepte pot 1i legate unele de altele 0i toc"ai acea't+ relaionare ne arat+ c+ nici 2virtutea34 nici 2&inele34 nici 21olo'ul3 nu 'unt de dorit 2prin ele /n'ele34 ci "ereu /n relaie cu o

281 )&idem G<((4 ))H. 282 )&idem4 p. 23) G<((4 ):H. 283 )&idem4 p. 23: G<((4 :-H.

135

Radu Lucian Alexandru

"ultitudine de ali 1actori care le in1lueneaz+ "ani1e'tarea. G?ntr!o lu"e relativ+A relaionat+ nu e'te loc de a&'olut4 de nerelaionat...H <irtuile reco"andate de 'toici 'unt ca" acelea0i cu cele reco"andate de "ai toi 1ilo'o1ii greci# #intre virtui, unele sunt primare, altele, su&ordonate acestora. "ele primare sunt urmtoarele/ nelepciunea, curajul, justiia i cumptarea. Jirtuile su&ordonate lor sunt/ mrinimia, nfr'narea, re%istena, pre%ena de spirit, ,otr'rea &un. -i numesc nelepciune tiina lucrurilor rele i &une i a celor care nu$s nici rele nici &une; curajul, cunoaterea a ceea ce tre&uie ales, a lucrurilor de care ar tre&ui s ne ferim i a celor care sunt indiferente!4+ NOP NOP re%istena, o tiin sau o deprindere care ne arat lucrurile n care tre&uie s persistm i n care nu, precum i cele care sunt indiferente :;< ,otr'rea &un, tiina prin care vedem ce s facem i cum s facem, astfel nc't aciunea noastr s fie folositoare.!40 NOP mrinimia este cunoaterea sau deprinderea spiritului, care te face s fii deasupra a tot ce se nt'mpl n mod o&inuit, fie rele, fie &une!42 NOP *ute" o&'erva c+ pentru 'toici "ai toate virtuile 'unt de1inite din per'pectiva 2di'cern+"@ntului34 a capacit+ii de a di1erenia /ntre &ine 0i r+u. ?n'+4 de "ulte ori4 ei tind '+ radicalizeze 2&inele3 0i 2r+ul3 0i '+ pun+ ace'te a'pecte ale realit+ii /n ni0te poziii 2a&'olute3 care4 de cele "ai "ulte ori4 nu 'e con1ir"+ /n realitate. Ceea ce le 'cap+ lor din vedere e'te 2relativitatea3 &inelui 0i a r+ului. .e alt1el4 c@nd de1ine'c 2/nelepciunea3 ca 1iind 0tiina de'pre lucrurile 2&une34 re'pectiv 2rele34 precu" 0i a celor 2care nu!' nici rele4 nici &une3 le 'cap+ din vedere lucrurile care 'unt i &une, i rele /n acela0i ti"p Gevident nu 0i 'u& acela0i raportH4 categorie 'u& care 'e /ncadreaz+ "a>oritatea &unelor 0i relelor cu care 'e preocup+ "orala J 2&un+tatea3 0i 2r+utatea3 unor a'pecte ale realit+ii depind 1oarte "ult de loc4 de ti"p4 de /"pre>ur+ri4 de cantitate4 de calitate4 de "odul lor de 1olo'ire etc. 2)ndiferentul3 atrage dup+ el /n "od inevita&il 'tarea 'peci1ic+ 2indiferenei3 care 'e pare /n'+ c+ nu le e'te chiar indi1erent+ 'toicilor4 ci e'te chiar &un+4 din per'pectiva lor4 lucru care ne arat+ c+ 2indi1erena3 0i 2indi1erentul3 'unt "ai "ult teoretice dec@t practice
28- )&idem4 p. 23) G<((4 :2H. 285 )&idem G<((4 :3H. 286 )&idem.

136

2(ndi1erena3 'toicilor

0i c+ oricu" le!a" lua ele 1ie cad 'u& atri&utul &inelui4 1ie al r+ului4 1ie 'u& a"@ndou+4 dar /n nici un caz nu 'tau /n a1ara 2&inelui3 0i a 2r+ului34 re'pectiv 2dea'upra3 lor cu" a" v+zut c+ 'e vrea a 1i 2"+rini"ia3 'toic+ J "+rini"ia 1iind dup+ ei o virtute4 0i virtutea 1iind tot dup+ ei un &ine4 nu are cu" '+ 1ie dea'upra celor &une 0i a celor rele4 din "o"ent ce e'te un &ine G&inele nu poate '+ 1ie dea'upra de el /n'u0iH. ?n plu'4 a dori 2s fii deasupra a tot ce se nt'mpl n mod o&inuit, fie rele, fie &une4 pe l@ng+ c+ e'te o dorin+ utopic+ Ge ca 0i cu" i!ai dori '+ nu "ai 1ii /n lu"e4 ci 2dea'upra3 ei4 c@t ti"p e'te evident c+ tu e0ti "ereu n ea 0i nu deasupra eiH4 dac+ ar 1i po'i&il+ /"plinirea ei4 acea't+ /"plinire ar predi'pune la 2ie0irea3 din lu"e 0i nu la i"plicarea Gvirtuoa'+4 &un+4 1olo'itoare4 ar"onioa'+H /n ea. Lucrurile 2indi1erente3 ne 'unt indi1erente doar din anu"ite per'pective 0i /n anu"ite "o"ente de ti"p. ?n alte contexte te"porale 0iA 'au din alte per'pective ele nu "ai 'unt deloc 2indi1erente34 ci chiar &une 'au rele. *rin ur"are4 virtutea 'toic+4 v+zut+ ca di'cernere /ntre &ine 0i r+u4 /ntre ceea ce le e'te 1olo'itor 0i ceea ce nu le e'te 1olo'itor4 de0i /n teorie are aerul unui 2a&'olut34 /n practic+4 c@nd 'e "erge 'pre r+d+cinile reale ale ace'tei virtui 0i 'pre raiona"entele 0i 1aptele concrete /n care ea 'e poate 2/ntrupa34 'e a>unge de 1apt la 2relativ3 G1iindc+ ea e'te "ereu relativ+ la criteriile de apreciere 1olo'ite pentru 'ta&ilirea a ceea ce e'te 2&ine34 2r+u34 21olo'itor3 'au 2indi1erent3H. Criteriile propu'e de unii 'toici pentru a di1erenia &inele de r+u 'unt4 printre altele4 criteriul ar"oniei 0i cel al 1olo'ului G2a't1el /nc@t aciunea noa'tr+ '+ 1ie 1olo'itoare3H. .up+ cel al ar"oniei4 virtutea e'te 2ceea ce 1ace ar"onioa'+ /ntreaga via+3# :;< fericirea const n virtute, cci virtutea e acea stare a spiritului care tinde s fac armonioas ntrea a via.!44. Acea't+ apropiere a virtuii de ar"onie o g+'i"4 anterior 'toicilor4 0i la *itagora care4 con1or" lui .iogene'4 'u'inea c+ Jirtutea este armonie, tot aa$i cu sntatea, cu orice &un i cu `eul nsui. .ceasta e*plic pentru ce pita oricienii spun c toate lucrurile sunt construite dup le ile armoniei.!45 9olo'ind criteriile ar"oniei 0i 1olo'ului4 'toicii /"part di1eritele a'pecte ale lu"ii /n a'pecte &une 0i a'pecte rele4 dar 0i /n a'pecte 2indi1erente3. 2Toate &une 0i 1ru"oa'e34 dar c@nd '+ arate e1ectiv acele lucruri care 'unt &une4 rele4 re'pectiv 2indi1erente3 'e pare c+ di'cern+"@ntul lor 'e ca" de'prinde uneori de realitate...
288 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 23) G<((4 ):H. 28) )&idem4 p. 282 G<(((4 (4 33H.

138

Radu Lucian Alexandru

2. 8unurile sufleteti :;< unele &unuri privesc sufletul, altele sunt e*terioare pe c'nd altele nu$s nici sufleteti, nici e*terioare. "ele dint'i cuprind virtuile i actele conforme cu virtutea; &unurile e*terioare sunt, de pild/ a avea o patrie m'ndr sau un prieten &un i a te &ucura de prosperitatea lor. . fi &un i fericit tu nsui nu intr nici n cate oria &unurilor e*terioare, nici n a celor sufleteti.!46 .eci4 con1or" 'toicilor4 &inele este virtutea nsi 0i fericirea const n virtute4 dar totu0i4 prin nu 'e 0tie exact ce "inune4 2a 1i &un3 0i 21ericit3 Gtu /n'uiH nu 'e /ncadreaz+ /n categoria 2&unurilor 'u1lete0ti34 de0i 2virtutea3 Gcare e'te &inele 0i 1ericireaH 'e /ncadreaz+ /n acea't+ categorie... 2A 1i &un 0i 1ericit tu /n'ui3 nu e'te deci4 dup+ 'toici4 nici o 2virtute3 0i nici un 2act con1or" cu virtutea3... .ar ce e'te atunciF 7n 2viciu3F G2<irtutea3 opu'+ ace'tui 2viciu3 ar 1i aceea de 2a 1i r+u 0i ne1ericit tu /n'ui3...H C@ndirea lor /n ace't caz pare a 1i con'truit+ a't1el# J 2,unt lucruri interioareA 'u1lete0ti 0i lucruri exterioare4 dar "ai 'unt 0i lucruri care nu 'unt nici interioare4 nici exterioare...3 J .aFV CareF... J 2A 1i &un 0i 1ericit tu /n'ui3... ;un+tatea 0i 1ericirea 'toicilor 'e pli"&+ deci aiurea prin 'paiul a1lat dincolo de 2'u1letul 0i exteriorul lor34 prin 'paiul 2indi1erenei 'paiale3 care nu e'te nici interiorA 'u1lete'c 0i nici exterior... GCa" pe unde 'e a1l+ ace't 2'paiu al indi1erenei 'paiale3 'e a1l+ 0i 2indi1erena "oral+3 a 'toicilor J adic+ doar prin 'paiul 1anteziei co"plet rupte de realitate.H :62< Va fel i cu lucrurile rele, unele sunt de domeniul sufletului, anume viciile i aciunile pornite din viciu, altele sunt rele e*terioare, ca de e*emplu/ a avea o patrie lipsit de nelepciune sau un prieten nerod i nefericirea care decur e de aici, altele nu$s nici e*terioare, nici sufleteti, ca de e*emplu a fi tu nsui ru i nefericit. !57 *rin ur"are4 dup+ 'toici4 a fi tu nsui ru i nefericit nu are nici o leg+tur+ cu viciile i cu aciunile pornite din viciu4 pentru c+ 'e pare c+ pentru ei ace'tea G2viciile3H 'unt 2che'tii 'u1lete0ti3 pe c@nd r+utatea 0i ne1ericirea GlorH nu 'unt 2che'tii 'u1lete0ti3... TareV... <ede" a't1el c+ /n "intea 'toicilor ca" orice e po'i&il '+ 'e /nt@"ple# inclu'iv ca un 2'u1let3 '+ 1ie 2vicio'3 1+r+ ca '+ 1ie 2r+u3 0i 2ne1ericit3 Gel /n'u0iH...
28: )&idem4 p. 23: G<((4 :5H. 2)0 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 23: G<((4 :6H.

13)

2(ndi1erena3 'toicilor

.ac+ ne!a" 2l+"urit3 /n leg+tur+ cu ce 'unt 2&unurile 'u1lete0ti3 0i cele 2exterioare34 re'pectiv cele de tip 21anto"+3 Gne!'u1lete0ti 0i ne!exterioareH4 '+ vede" acu" a&ordarea 2&unurilor3 din per'pectiva 2'copurilor3 0i a 2"i>loacelor3# Zunurile sunt fie scopuri, fie mijloacele acestor scopuri sau, n acelai timp, scopuri i mijloace. Nn prieten i foloasele pe care le avem de la el sunt mijloace ctre &ine, n timp ce ncrederea, no&leea sufletului, li&ertatea, nc'ntarea, &ucuria, lipsa de durere i orice act virtuos sunt, prin natura lor, scopuri. \Jirtuile] spun ei, sunt &unuri de natura mijloacelor i de natura scopurilor. Pe de o parte, n msura n care ele aduc fericirea, ele sunt mijloace i, pe de alt parte, n msura n care desv'resc aceast fericire i sunt parte din ea, ele sunt scopuri.!51 =ai /nt@i e de re"arcat c+ nu 'unt li'tate /ntre 2&unuri3 &unurile care 2nu 'unt nici 'copuri4 nici "i>loace3 G2&unurile indi1erente la 'copuri 0i "i>loace3H4 ceea ce e'te un progre' nota&il Gpentru 'toiciH... Apoi e de o&'ervat c+ apar 2&unurile3 care 'unt 0i 'copuri4 0i "i>loace... adic+ &unurile reale J ceea ce de a'e"enea e'te un progre'... 'te evident c+ orice &un 'e /ncadreaz+ doar /n acea't+ categorie J c+ >udecat din anu"ite puncte de vedere el poate 1i un 'cop 0i din alte puncte de vedere poate 1i un "i>loc. .e exe"plu4 de0i 'toicii /0i con'ider+ prietenii doar ca 2"i>loace3 Gprietenul 'toicului 2e'te un "i>loc3 c+tre 2&ine3H4 ei ar putea 1oarte &ine '+!i con'idere 0i ca 2'cop3 la un "o"ent dat. La 1el4 2/ncrederea34 2li&ertatea34 2actele virtuoa'e3 pot 1i deopotriv+ 0i 'copuri de atin' G/nt+rit4 dezvoltatH 0i "i>loace de 1olo'it pentru atingerea altor 'copuri Gnu doar 'copuri cu" le con'ider+ 'toiciiH... La 1el cu" o virtute oarecare Gcu"p+tarea4 prudena...H poate 1i 0i "i>loc4 0i 'cop4 tot a0a 0i 2prietenia3 'au 2li&ertatea3 pot 1i 0i ele &unuri de natura mijloacelor i de natura scopurilor... ?"p+ririle 'toice de "ai 'u' 'unt deci relativ ar&itrare 0i 1orate 0i a't1el /i duc pe 'toici la a 1ace a1ir"aii ca cele de "ai >o'# Va fel cu relele, unele sunt scopuri, altele mijloace :;< #umanul tu i rul ce i$l face sunt mijloace; consternarea, umilirea, sclavia, tristeea, disperarea, suprarea prea mare i orice aciune vicioas sunt scopuri.!5! Iare pentru cine 'unt 2'copuri3 tri'teea4 di'perarea4 'clavia 0i 2'up+rarea prea "are3F
2)1 )&idem G<((4 :6!:8H. 2)2 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 23: G<((4 :8H.

13:

Radu Lucian Alexandru

*entru 'toiciF ,copul lor /n via+ e'te '+ 1ie tri0ti 0i /n 'clavieF ,+ /ntri'teze pe alii 0i '+!i duc+ /n 'clavieF... Iricu" ar 1i4 'e pare c+ tri'teea nu poate 1i 2'cop3 dec@t pentru 'toic Gpentru el /n'u0iH4 deoarece 2r+ul ce i!l 1ace du0"anul '+u3 nu e'te un 'cop4 din per'pectiv+ 'toic+ Gdin nici un punct de vedereH4 ci doar un 2"i>loc3... ,+ l+'+" /n'+ ace'te 2l+"uriri3 G/n nevoie de l+"urireH 0i '+ trece" la alte con1uzii 'toice# 8n eneral, e*ist &unuri sufleteti amestecate, de e*emplu/ faptul de a avea copii reuii sau a avea o &tr'nee fericit.!5( .eci copiii Greu0iiH4 dup+ ce '!au n+'cut4 au reu0it per1or"ana de a deveni din 2&unuri3 exterioare exact 2&unuri 'u1lete0ti3 0i /nc+ unele 2a"e'tecate3... Cu ceF Cu o 2&+tr@nee 1ericit+3V .eci 2a 1i 1ericit3 el /n'u0i Gcel puin la &+tr@neeH a a>un' p@n+ la ur"+ pentru 'toic un &un 'u1lete'c Gpuin 2a"e'tecat34 dar /n e'en+4 totu0i4 un 2&un 'u1lete'c3H4 de0i lui i 'e p+rea la un "o"ent dat Gpro&a&il prin 2r+t+cirile tinereii3H c+ nu ar 1i. ,e pare /n'+ c+ la &+tr@nee le!a venit 2"intea la cap3 0i 1ericirea /n 2'u1let3 chiar 0i 'toicilor... .ar '+ vede" ce "ai ziceau ei prin 2tineree3 Gpro&a&il pe la 2gr+dini+3H# :65< #intre &unurile sufleteti, unele sunt deprinderi, altele dispo%iii, pe c'nd altele nu sunt nici deprinderi, nici dispo%iii. Jirtuile sunt dispo%iii, n timp ce reali%rile profesionale sunt deprinderi, iar aciunile, ca atare, nu sunt nici una, nici alta.!5+ Realiz+rile pro1e'ionale Gde exe"plu4 o ca'+ pentru zidar 'au o carte pentru 'criitorH ne! a" a0tepta '+ 1ie G"+car o parte din eleH &unuri 2exterioare34 dar iat+!le 0i pe ele GdoarFH 2&unuri 'u1lete0ti3. (niial 2&unuri 'u1lete0ti3 erau doar 2virtuile3 0i 2actele con1or"e cu virtutea34 dar aici au devenit 2&unuri 'u1lete0ti3 toate 2aciunile4 ca atare3 Gchiar dac+ zic 'toicii c+ ele nu 'unt nici 2deprinderi34 nici 2di'poziii3H. .eci4 dup+ 2capul3 'toicilor4 virtuile nu 'unt4 'u& nici un chip4 2deprinderi34 ci doar 2di'poziii34 dar ele nu 'unt nici 2aciuni4 ca atare34 deoarece ace'tea GchipurileH nu pot 1i nici 2deprinderi3 Gaciuni deprin'e4 ca de exe"plu# "er'ul4 'cri'ul4 vor&itul etc.H 0i nici 2di'poziii3 Gorice ar "ai 1i 0i ele pentru 'toiciH... Ce noroc /n'+ pe ei c+ 2aciunile4 ca atare43 'unt &unuri 'u1lete0ti 0i c+ Mrice &un sufletesc, spun ei, este oportun, o&li atoriu, profita&il, folositor, comod, frumos, avantajos, merit a fi dorit i drept.!50...

2)3 )&idem G<((4 :)H. 2)- )&idem. 2)5 )&idem G<((4 ::H.

1-0

2(ndi1erena3 'toicilor

3. 8inele( rul( indiferentul i prefera.ilul *entru 'toici #intre lucrurile e*istente unele, spun ei, sunt &une, altele rele, iar altele nici &une, nici rele. Zunurile sufleteti cuprind virtuile prudenei, justiiei, curajului, cumptrii i celelalte, pe c'nd opusele lor sunt rele, anume imprudena, injustiia i celelalte. Sunt nici &une, nici rele acele lucruri care nici nu folosesc, nici nu dunea% unui om, ca viaa, sntatea, plcerea, frumuseea, fora, &o ia, loria, no&leea i contrariile lor/ moartea, &oala, durerea, ur'enia, sl&iciunea, srcia, lipsa de lorie, ori inea modest i cele asemntoare cu acestea, cum afirm [ecaton n lucrarea .e'pre 'cop n cartea a J))$a, i .pollodoros n tica sa, ca i ",rWsippos; cci ei spun c aceste lucruri de care am vor&it nu sunt &unuri, prin ele nsele, ci din punct de vedere moral, sunt indiferente, dei intr n specia lucrurilor de preferat!52 :...< Criteriul propu' "ai 'u' pentru di1erenierea &inelui de r+u e'te folosul, re'pectiv dauna 0i ace'ta nu e un criteriu r+u J aplicarea lui de c+tre 'toici /i 'coate /n'+ pe ace0tia total /n a1ara '1erei raionalului... Cu" adic+ '+n+tatea 0i pl+cerea nu!i 1olo'e0te o"ului G/n nici un 1elHF Li cu" adic+ &oala 0i 'l+&iciunea nu!i d+uneaz+ G/n nici un 1elHF... Li dac+ virtuile 'unt &une4 deoarece 'unt 1olo'itoare4 la ce 'unt ele 1olo'itoare4 dac+ nu la p+'trarea 0i /nt+rirea '+n+t+ii4 la prote>area 0i ar"onizarea vieii4 la o&inerea pl+cerii 0i 1ericirii4 a 1orei 0i a 1ru"u'eiiF .ac+ ace'tea G'+n+tatea4 viaa...H i!ar 1i indi1erente 'toicului4 i!ar 1i indi1erent 0i 1olo'ulA c@0tigulA avanta>ul o&inut prin do&@ndirea lor 0i4 prin ur"are4 i!ar 1i indi1erente 0i 2virtuile3 care /l a>ut+ '+ do&@ndea'c+ ace't 1olo' 2indi1erent3 Gcare nu e'te 1olo'itor pentru elH. Ce '+ "ai 1ac+ el cu 2virtuile3 1olo'itoare4 dac+ ele4 p@n+ la ur"+4 nu 'unt 1olo'itoare4 ci 2indi1erente3 Gduc@nd la o&inerea unor 21oloa'e indi1erente3H. .ac+ viaa4 '+n+tatea4 1ora4 'l+&iciunea4 "oartea4 &oala i!ar 1i cu adev+rat indi1erente 'toicului Gadic+4 dac+ prin a&'urd4 con1or" criteriilor lui de di'cri"inare4 nici nu i!ar 1olo'i cele con'iderate4 /ndeo&0te4 21olo'itoare3 0i nici nu i!ar d+una cele con'iderate4 de "ai toat+ lu"ea4 2d+un+toare3H4 atunci prudena4 cu"p+tarea4 cura>ul4 >u'tiia i!ar deveni 0i ele /n "od auto"at indi1erente4 deoarece a't1el ele devin lip'ite de con'i'ten+ intern+ 0i de 'cop de "ani1e'tare clar 0i preci' deli"itat J ele ar r+"@ne a't1el doar cuvinte goale de coninut4 /n lip'a leg+turilor directe 0i indirecte pe care ele le au cu 'tarea de '+n+tate4 cu
2)6 )&idem4 p. 2-0 G<((4 101!102H.

1-1

Radu Lucian Alexandru

protecia 0i dezvoltarea vieii4 cu evitarea "orii 0i a &olii4 cu a'igurarea celor nece'are exi'tenei 0.a.".d. Li apoi de ce '+ 2pre1ere3 'toicul ceva ce /i e'te 2indi1erent3F *entru c+ pre1er+ indi1erenaF .ar dac+ pre1er+ indi1erena 1a+ de &ine 'au 1a+ de r+u4 el ar tre&ui '+ le pre1ere pe cele 2indi1erente3 1a+ de 2virtute3 'au de 2viciu3... ,e pare c+ pentru "intea 'toicului 2indi1erena3 Gapatia4 indolena4 nep+'area4 del+'area4 dezintere'ul4 in'en'i&ilitateaH 1a+ de 2indi1erente34 de0i /i e'te teoretic indi1erent+ G1+r+ i"portan+4 ne/n'e"nat+4 1+r+ nici un intere' pentru elH4 2intr+ /n 'pecia lucrurilor de pre1erat3 tran'1or"@ndu!l a't1el /ntr!un 2indi1erent3 Gnep+'+tor4 apatic4 indolent4 ne'i"itorH c+ruia totu0i /i pa'+ de cele 2indi1erente34 pentru c+ le 2pre1er+3 Gle d+ /nt@ietate4 le con'ider+ "ai &une dec@t pe altele4 ine "ai "ult la ele4 le con'ider+ "ai valoroa'e 0i "ai i"portante dec@t pe alteleH. A pre1era /n'ea"n+ con1or" . T a con'idera pe cinevaA ceva "ai &un4 a!l aprecia "ai "ult dec@t pe un altul4 G0i a't1elH a!i da /nt@ietate 1a+ de un altul J ori a't1el /nelea'+ 2pre1erina3 pre'upune ne"i>locit >udecat+ valoric+ 0i "oral+4 pre'upune di'cri"inarea dintre &ine 0i r+u4 pre'upune i"plicarea 0i nu apatia4 'i"irea 0i nu ne'i"irea4 'en'i&ilitatea 0i nu in'en'i&ilitatea4 intere'ul 0i nu dezintere'ul4 aciunea energic+ 0i nu indolena4 gri>a 0i nu nep+'area J adic+ 2pre1erina3 Gprin caracteri'ticile ei 'peci1ice# i"plicare4 'i"ire4 'en'i&ilitate4 intere'4 aciune4 gri>+H4 prin de1iniie4 'e ca" opune indi1erenei Gapatiei4 ne'i"irii4 in'en'i&ilit+ii4 dezintere'ului4 indolenei4 nep+'+riiH. A 'pune de'pre unul 0i acela0i lucru4 /n acela0i ti"p 0i 'u& acela0i raport c+ /i e'te 0i 2indi1erent3 0i 2pre1erat3 e aproape ca 0i cu" ai 'pune4 din aceea0i per'pectiv+4 c+ el e'te 0i 2&un3 0i 2r+u3. Bu poi '+ 2pre1eri3 un lucru4 dac+ nu!l g+'e0ti ca 1iind "ai valoro'4 "ai i"portant 0i "ai &un dec@t pe un altul Gdintr!un punct de vedere 'au din altulH J dar el ca '+ 1ie 2"ai &un3 tre&uie '+ 1ie "ai /nt@i 2&un3 G0i nu 2indi1erent3H. ,toicul vrea /n'+ '+ 1uncioneze cu "intea con1uz+4 1+r+ a di1erenia cu" 'e cuvine /ntre 2pre1erin+3 0i 2indi1eren+3 0i a>unge a't1el4 de exe"plu4 2'+!i 1ie indi1erent ce "+n@nc+4 dar '+ pre1ere "erele 1a+ de pere 'au prune3... =intea lui 1uncioneaz+ teoretic pe principiul mi$e indiferent, dar nu c,iar... Ga 'e citi 2"i!e indi1erent4 dar nu "i!e indi1erent3...H. Acea't+ indiferen$nu$c,iar$indiferen$ci$ preferin nu "ai are ni"ic de!a 1ace cu indi1erena 0i aproape totul cu pre1erina.
1-2

2(ndi1erena3 'toicilor

2(ndi1erena3 lor G1a+ de '+n+tate4 via+4 &oal+4 "oarte...H 'e dovede0te a 1i doar una 1ictiv+4 i"aginar+4 introdu'+ /n doctrina lor4 doar pentru a!0i crea 'inguri contradicii "entale inutile. 1ai departe ei susin c nu poate fi considerat ca &un lucrul pe care poi s$l foloseti i n &ine i n ru, or &o ia i sntatea pot fi folosite i spre &ine i spre ru.!54 Argu"entul de "ai 'u' nu are con'i'ten+. Iare 2prudena34 2cura>ul3 0i 2>u'tiia3 nu pot 1i 1olo'ite 0i ele 0i 'pre 2&ine34 0i 'pre 2r+u3 Gdintr!un punct 'au altul de vedereHF Cel ce /nelege c+ 2&inele3 e'te relativ /nelege c+ /n lu"e nu exi't+ nici un 2&ine a&'olut3 care '+ 1ie 2&un3 dup+ toate criteriile po'i&ile de >udecat+. Irice exi't+ G2virtute34 2viciu34 2aciune34 21olo'3 etc.H poate 1i con'iderat ca 1iind 2&un3 dintr!un punct de vedere 0i 2r+u3 din alt punct de vedere. Li oricu"4 &og+ia 0i '+n+tatea nu pot 1i 1olo'ite 20i 'pre &ine4 0i 'pre r+u34 /n acela0i ti"p 0i 'u& acela0i raport Gdup+ acelea0i criterii de >udecat+H4 a't1el c+ ele 'unt &une dintr!o anu"it+ per'pectiv+ 0i rele din alt+ per'pectiv+ J la 1el ca 2virtuile3 'au ca 2viciile3... =arc Aureliu G1arcus .urelius .ntoninus .u ustus n !2 aprilie 1!1 e.n. I 14 martie 157 e.n.H 'u'inea c+# 1oarte i via, cinste i necinste, durere i plcere, &o ie i srcie, de toate lucrurile acestea pot s ai& parte fr deose&ire, at't oamenii &uni, c't i cei ri, cci ele nu sunt n sine vrednice nici de cinste, nici de ocar, adic, n realitate, nu sunt nici &une, nici rele.!55 2Argu"entul3 de "ai 'u'4 redu' la e'ena lui4 arat+ a't1el# din "o"ent ce 2at@t oa"enii &uni4 c@t 0i cei r+i43 2pot '+ ai&+ parte3 at@t de 2&ine3 Gdac+ viaa4 cin'tea4 pl+cerea 0i &og+ia nu 'unt 2&une34 atunci ce e'te &unFH4 c@t 0i de 2r+u3 Gdac+ "oartea4 necin'tea4 durerea 0i '+r+cia nu 'unt 2rele34 atunci ce e'te r+uFH4 /n'ea"n+ c+ lucrurile &une 0i cele rele 2nu sunt n sine vrednice nici de cinste, nici de ocar, adic, n realitate, nu sunt nici &une, nici rele. G*e 'curt# 2.ac+ o"ul G2&un3 'au 2r+u3H poate avea parte de lucruri &une 0i rele4 2/n'ea"n+3 c+ lucrurile re'pective nu 'unt nici &une4 nici rele3VFH. ,au alt1el 1or"ulat# 2.in "o"ent ce 0i oa"enii al&i 0i cei negrii pot vedea 0i culoarea al&+ 0i pe cea neagr+ 2/n'ea"n+3 c+ ace'te culori nu 'unt nici de natura al&ului 0i nici a negrului...3.
2)8 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-0 G<((4 103H. 2)) Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 pp. -:!50 G((4 10H.

1-3

Radu Lucian Alexandru

Ce are una cu altaF *entru c+ un o" G2&un3 'au 2r+u3H poate avea parte 0i de 2&ine34 0i de 2r+u3 a'ta nu /n'ea"n+ c+ 2&inele3 de care el are parte nu e'te 2&ine3 0i nici c+ 2r+ul3 nu e'te 2r+u3 Gdintr!un punct 'au altul de vedereH... .in cauza 1aptului c+ ceea ce e'te &un dintr!un punct de vedere e'te r+u din alt punct de vedere nu /n'ea"n+ c+ nu exi't+ &ine 0i r+u4 ci doar c+ ace'tea 'unt relative "ereu la un criteriu oarecare de evaluare... Beprecizarea clar+ a 'en'ului unor cuvinte duce doar la >ocuri gratuite cu vor&ele 0i cu argu"entele4 adic+ doar la 'o1i'"e 0i paralogi'"e neatente la principiile di'cur'ului logic... .ac+ un 2o" r+u3 poate '+ ai&+ parte de 2&inele3 pe care4 de exe"plu4 i!l poate 1ace o "@ncare gu'toa'+ Gc@nd /i e 1oa"eH 'au un pahar cu ap+ curat+ Gc@nd /i e 'eteH4 a'ta /n'ea"n+4 dup+ "intea lui Aureliu4 c+ nici "@ncarea4 nici apa nu 'unt 2&une3 pentru o"ul cu pricinaF Li apoi ce /n'ea"n+ pentru Aureliu un 2o" r+u3F 7n o" care 1ace 2r+ul3 tot ti"pul4 din orice per'pectiv+ i"agina&il+4 adic+ un 2r+u /nr+it /n "od a&'olut3 J un 2r+ut+cio' anga>at cu nor"+ /ntreag+ care 1ace 0i ore 'upli"entare 0i care de 1apt nu ia nici o pauz+ de la 'erviciul r+ului3... 0i care4 /n plu'4 nu poate 1ace &inele nici "+car din gre0eal+ J un 2r+u! 1+c+tor3 care nu 1ace pauze 0i nu cunoa0te 2&inele3 'u& nici o 1or"+F... .ar un 2o" &un3F... 7nul care orice ar 1ace e 2&ine3 Gindi1erent de ceea ce 1ace 0i din ce per'pectiv+ e >udecat 2&inele3 luiHF I"ul prin natura 'a e'te 0i &un4 0i r+u4 nu /n acela0i ti"p 0i 'u& acela0i raport4 dar natura 'a "oral+ cuprinde /n ea ca potenialitate 0i &inele4 0i r+ul J iar acea't+ potenialitate e'te actualizat+ la un "o"ent dat4 "ai "ult 'au "ai puin4 'pre o direcie 'au 'pre alta J dar nici un 2o" &un3 nu e'te &un /n "od a&'olut 0i nici un 2o" r+u3 nu e'te 2r+ul a&'olut3 J iar a nu /nelege relativul "oralei 0i nuanele vieii e'te doar a te pierde /n 'o1i'"e 0i paralogi'"e care 1ie /i de"on'treaz+ 2r+utatea3 Grelativ+H4 1ie 2pro'tia3 Grelativ+H... ,toicul pictet G00 I 1(0 e.n.H 'u'inea c+ (. #ac vrei s fii &un, convin e$te mai nt'i c eti ru.!56... Iare4 dup+ 'toici4 2&un+tatea3 izvor+0te din 2r+utate3 G2convingerea c+ e0ti r+u3HF... *oate un o" care '!a convin' pe 'ine c+ e'te 2r+u3 de 1elul '+u Gcare e'te convin' de 2r+utatea3 'aH '+ 1ac+ 2&inele3F G,+ 1ac+ altceva dec@t aciunea 2natural+3 G2r+ul3H ce izvor+0te din ceea ce el e'te convin' c+ e'te Ganu"e4 2r+utate3HFH...
2): pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 Fra mente4 3H. ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 3) G pictet4

1--

2(ndi1erena3 'toicilor

*e aceea0i 2logic+3 'toic+ oare cel care 'e convinge c+ e'te &un4 datorit+ ace'tei convingeri4 'e va apuca i"ediat '+ voia'c+ '+ 1ie r+uF... Ce are una cu altaF Ce leg+tur+ direct+4 'u1icient+ 0i nece'ar+4 e'te /ntre 2convingerea3 c+ e noapte 0i 2dorina3 '+ 1ie ziF GConvingerea c+ e noapte poate coexi'ta 0i cu dorina '+ 1ie /n continuare noapte...H (ar dac+ unii ar zice c+ nu poi '+!i dore0ti dec@t ceea ce e0ti convin' c+ nu ai4 li 'e poate r+'punde c+ poi 1oarte &ine '+!0i dore0ti '+ ai /n continuare ceea ce de>a ai... A1ir"aia lui pictet pare a 1i con'truit+ pe 2logica3 ur"+toare# 2.ac+ vrei '+ 1ii r+u4 convinge!te "ai /nt@i c+ e0ti &unV3... adic+ incit+ la o con1uzie inutil+ /ntre 2&ine3 0i 2r+u3. Convingerea vine de o&icei de la ni0te o&'ervaii 0i argu"ente 'olide# cel care e convin' c+ e &un are pro&a&il 0i 2argu"ente3 pentru a!0i 'u'ine acea't+ convingere4 printre care4 la loc de cin'te4 cu 'iguran+ 'e a1l+ 0i 21acerea de &ine3 1+cut+ /n trecut 0i "ai ale' /n prezent J oricu" nu /n viitor J el e'te convin' Gacu"H c+ e'te &un Gacu"H 0i nu e convin' c+ va 1i &un c@ndva... *rin ur"are4 cel care vrea '+ 1ie &un 0i /n viitor tre&uie '+ /nceap+ '+ 1ie &un /n prezent 0i '+ con'tate c+ e'te &un prin e1ectele &une Ginterioare 0i exterioareH pe care le produc g@ndurile 0i aciunile 'ale J 0i pornind de la ace'te e1ecte '+ 'e conving+ c+ e'te &un 0i '+ 1ac+ /n continuare &inele... .ac+ /n'+ va /ncerca '+ 'e conving+ c+ e'te 2r+u3 Gcu" 'ugereaz+ pictetH4 va tre&ui '+! 0i aduc+ 2argu"ente3 pentru 'u'inerea unei a't1el de convingeri 0i a't1el va 1i tentat 2'+ 1ac+ r+ul3 'pre a 'e convinge c+ e'te r+u... *recizarea c@t de c@t corect+ ar 1i4 /n ace't caz4 ur"+toarea# 2Con'tat+ G/n loc de 2convinge!te3H c+ e0ti 2r+u3 G/n raport cu anu"ite 1iine4 'ituaii4 a'pecte4 /n anu"ite "o"ente 'peci1ice de ti"pH prin con'tatarea e1ectelor negative ale ace'tei 2r+ut+i3 Gdurere4 'u1erin+...H 0i apoi dore0te!i '+ 1ii &un 0i '+ 1aci 2ce e &ine3 pentru a o&ine a't1el e1ectele pozitive ale 1acerii de &ine Gpl+cere4 lini0te4 1ericire4 relaxare4 "ulu"ire...H3. pictet continu+ /n'+ cu expri"+rile 'ale con1uze# 41. "'nd te npusteti cu ameninri i violene mpotriva cuiva, adu$i aminte s$i spui c eti totui &un. Hu vei mai sv'ri nici o &rutalitate i vei tri viaa fr mustrri de contiin, fr s dai socoteal cuiva.!67

2:0 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 pp. -)!-: G pictet4 Fra mente4 81H.

1-5

Radu Lucian Alexandru

Aici pictet /ncearc+ oare '+ 'e conving+ c+ 2e'te &un3 ca 2'+ devin+ &un3F GLi nu cu" ne 'punea "ai /nainte GFra mente4 3H J '+ 'e conving+ c+ 2e'te r+u3 ca 2'+ devin+ &un3FH Iare el zice c+ atunci c@nd e0ti 2r+u3 Gcuprin' de a"enin+ri4 violene 0i n+pu'tiriH 2'+!i 'pui c+ e0ti totu0i &un3 G/n acele "o"enteHF... *@n+ la ur"+ 'e pare c+ 'toicului pictet /i e'te 2indi1erent3 ce /ncearc+ '+ 'e conving+ J dac+ 'e convinge c+ e 2r+u34 e &ine4 dac+ 'e convinge c+ e Gtotu0iH 2&un34 iar+0i e &ine... Irice convingere ar adopta 'e pare totu0i c+ el ca" /ncearc+ '+ 1ac+ lucrurile oarecu" pe do'# fiind relativ 2indi1erent3 G1a+ de 2&ine3 0i 2r+u3 J adic+ /n 'tarea /n care nu e'te 2nici &un3 Gci doar vrea '+ 1ie &unH4 2nici r+u3 Gnu e convin' c+ e'te r+uHH el /ncearc+ s se convin c+ este 2r+u3 ca '+ devin+ 2&un3 0i 1iind 2r+u3 /ncearc+ '+ 'e conving+ c+ este 2&un3 ca s devin 2&un3 G0i '+ nu!0i 1ac+ un r+u &rutal con0tiinei 'aleH /n loc '+ con'tate realitatea 'peci1ic+ unui "o"ent dat Gc+ e 2r+u3 'au 2&un3H /n 1uncie de e1ectele re'i"ite 0i apoi '+ ia "+'urile ce 'e i"pun 'pre 'chi"&area ace'tor e1ecte prin 'chi"&area aciunilor din care ele au rezultat Gdac+ ace't lucru e'te po'i&ilH. La pictet 'e o&'erv+4 a't1el4 tendina de a nu di1erenia 1oarte clar /ntre e"oii4 dorine4 raiona"ente GconvingeriH 0i percepii Gcon'tat+riH... I"ul poate '+!0i 'i"t+ e"oional 2r+utatea34 poate '+!i con'tate perceptiv e1ectele 0i poate '+!0i dorea'c+ 2&un+tatea3 G'peci1ic+ unor raiona"ente corecte concretizate /n aciuni 2&une3H 1+r+ ca ace'te a'pecte '+ 'e exclud+ unele pe altele4 dar 0i 1+r+ ca ele '+ 'e 'uprapun+ /n "od nedi1ereniat 0i con1uz4 precu" /n cazul celui care prive0te 'uper1icial 0i /n gra&+ realitatea p'ihic+ 0i 1izic+ /n care 'e "ani1e't+... 4. 6nelesuri ale indiferenei i indiferentului 9ermenul indiferent are dou nelesuri/ primul arat lucrurile care nu contri&uie nici la fericire nici la nenorocire, ca &o ia, loria, sntatea, fora i cele asemntoare, cci e cu putin s fii fericit i fr acestea.!61 8n cu totul alt sens sunt numite indiferente lucrurile care nu sunt de natur a st'rni nici dorina i nici aversiunea, de e*emplu faptul c numrul firelor de pr de pe cap e par sau impar, sau c ii de etul drept sau ndoit.!6!

2:1 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-0 G<((4 10-H. 2:2 )&idem4 pp. 2-0!2-1 G<((4 10-H.

1-6

2(ndi1erena3 'toicilor

#ar nu n acest sens lucrurile menionate au fost numite indiferente ele fiind foarte capa&ile s e*cite :st'rneasc< dorin :nclinaie< sau aversiune. #e aceea dintre acestea din urm unele sunt preferate, altele respinse, n timp ce indiferena n cellalt sens nu permite nici un motiv nici pentru ale ere i nici pentru evitare.!6( .ac+ poziia degetului nu ar 't@rni nici o dorin+4 el ar r+"@ne /n aceea0i poziie tot ti"pul. Apoi4 dorina /n general are o /ntindere care tinde 'pre in1init4 a't1el c+ /n circu"'tane potrivite ea poate '+!0i dorea'c+ ca" orice J "ai ale' c+ e de'tul de 'i"plu '+ ai dorine G"ai greu e '+ le pui /n practic+H. C@t de'pre 1aptul c+ 2'+n+tatea3 'au 21ora3 Gputerea 1izic+4 intelectual+4 1a"ilial+4 econo"ic+4 politic+4 religioa'+4 ar"at+...H nu contri&uie la 21ericire3 0i c+ e po'i&il '+ 1ii 1ericit /n 2'+r+cie lucie3 Gcauzatoare de 1oa"ete4 di'con1ort ter"ic etc.H 0i /n 2'l+&iciune3 'au 2&oal+3 nu"ai un 'toic ar 1i capa&il '+ 'pun+ 0i '+ cread+ GuneoriH a0a o a&'urditate... l practic zice a't1el c+ el poate 1i 1ericit c@nd e'te ne1ericit4 c+ e zi c@nd e noapte 0i altele de ace't gen... Ter"enul 2indi1erent3 poate avea o gr+"ad+ de alte /nele'uri Gnu doar dou+H /n 1uncie de cu" e >udecat dup+ un criteriu 'au altul Gde exe"plu4 din per'pectiva i"portanei 1uncionale a ceva pentru de'1+0urarea unei aciuni 'peci1ice... 'au al /n'e"n+t+ii cuiva /n devierea cur'ului pro&a&il al unei aciuni4 'au al valorii a'ociate unui lucru dup+ un criteriu 'peci1ic4 'au al i"pul'ului exterior pe care ceva ni!l tran'"ite 'pre a aciona /ntr!o anu"it+ direcie 0.a.".d.H. (ndi1erent /n'+ de 2'en'urile3 pe care cuv@ntul 2indi1erent3 le poate lua dintr!o per'pectiv+ 'au alta4 /n el r+"@ne un "are "iez de 2indi1eren+3 care nu prea poate '+ 'e 'uprapun+ pe'te 2'+n+tatea proprie3 a 'toicului 'au a "e"&rilor 1a"iliei 'ale 'au pe'te poziia degetelor "@inii lui atunci c@nd de'1+0oar+ o aciune 'au alta ur"+rind un 'cop 0i nu altul. #intre lucrurile indiferente, dup cum spun ei, unele sunt preferate, altele respinse; acelea care au valoare sunt preferate n timp ce acelea care au o nedemnitate sunt respinse.!6+ ?n a"&ele 'en'uri /n care 'toicii /neleg ter"enul de 2indi1erent3 G1ie ca ceva 2care nu contri&uie nici la 1ericire4 nici la nenorocire34 1ie ca ceva 2care nu 't@rne0te nici dorin+4
2:3 Laertiu'4 .iogene'4 Vives of t,e -minent P,ilosop,ers4 <((4 10-!105 Ge&ooD4 http#AAen.hiDi'ource.orgAhiDiALive'io1ithei "inenti*hilo'opher'A;ooDi<((oEenoH. 2:- Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-1 G<((4 105H.

1-8

Radu Lucian Alexandru

nici aver'iune3H '+n+tatea4 viaa4 &un+'tarea "aterial+ etc. nu au cu" '+ le 1ie 2indi1erente34 dar din "otive doar de ei 0tiute continu+ '+ le nu"ea'c+ a0a4 de0i le 2pre1er+3 pe unele G/n "od 2indi1erent3H 0i le 2re'ping3 pe altele Gtot a0a de 2indi1erent3H. drept c+ recuno'c c+ din per'pectiva 2dorinei 0i aver'iunii3 indi1erentele nu le 'unt indi1erente4 pentru c+ le 't@rne'c dorin+ 'au aver'iune 0i c+ a't1el ele devin pre1erate GdoriteH 'au re'pin'e4 dar tot ei 'u'in c+ 2indiferena n cellalt sens nu permite nici un motiv nici pentru ale ere i nici pentru evitare Gcel+lalt 'en' al indi1ereneiA indi1erentului 1iind cel /n care lucrurile nu contri&uie nici la fericire, nici la nenorocireH4 chiar dac+ ei ale '+ pre1ereA dorea'c+ ceva care cred ei c+ nu contri&uie cu ni"ic nici la 1ericirea4 nici la nenorocirea lor... .ar de ce pre1er+ ei ceva care nu 2contri&uie cu ni"ic la 1ericirea lor3 /n locul a ceva care4 de exe"plu4 ar contri&ui cu ceva la acea't+ 1ericireF G,toici'"ul con'tituie un exe"plu per1ect de'pre cu" 0i!au creat unii tot 1elul de pro&le"e a&'urde4 ridicole 0i total inutile4 care erau extre" de u0or de evitat cu un "ic e1ort de g@ndire coerent+4 atent+ la detalii 0i la realitate...H :172< .stfel din cate oria lucrurilor preferate fac parte :;< calitile trupeti/ viaa, sntatea, fora, constituia &un :;< iar din sfera lucrurilor e*terioare/ &o ia, loria, no&leea i cele asemntoare.!60 ,e vede a't1el c+ 'toicilor le e'te 2indi1erent+3 '+n+tatea4 dar c+ nu le e chiar a0a de indi1erent+4 1iindc+ o pre1er+ 0i c+ le e'te indi1erent+!dar!nu!chiar!indi1erent+!ci!de!1apt! chiar!pre1era&il+ &og+ia... J 'au alt1el 'pu'4 c+ ei pre1er+ '+ pre1ere ceva dec@t '+ nu pre1ere ni"ic Gadic+ dec@t '+ pre1ere indi1erena 1a+ de orice pre1erin+H. Li 'e "ai vede c+ ei a't1el pre1er+ Gdoar ver&alH indi1erenaA indi1erentul4 dar nu 'unt deloc indi1ereni GpracticH la pre1erin+ Gadic+4 cu" ar veni4 c+ doar vor&a e de ei J cel puin /n ce prive0te "ult tr@"&iata lor 2indi1eren+3H. Toat+ 2doctrina3 lor G2indi1erent+3H 'e reduce a't1el la 'intag"a 2"ult zgo"ot pentru ni"ic3...

2:5 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-1 G<((4 106H.

1-)

2(ndi1erena3 'toicilor

. $9r diferen&: Ter"enul 2indi1erent3 Ggr. adiGforosP D?dBefQfg m a J 1+r+4 diGforosP ?dBefQfg J di1erit4 diver'4 variat n H4 1. pl. 2indi1erente3 Ggr. adiGforaP ?dBefQD4 m a J 1+r+4 diGforaP Z\pq^e[ J di1eren+4 variaie n H4 vine din lat. indifferens GA indifferentia m pre1. in J 1+r+4 lip'it deQ differentia J di1eren+ n H 0i 'e opune oarecu" 2di1erenei3 Odin lat. differens J di1erit 0i lat. differentia J di1eren+4 deo'e&ireH. ?ntre 2indi1eren+3 Ggr. adiaforhaP D?dDefQiD m a J 1+r+4 diaforhaP ?dDefQiD J di1eren+ n4 lat. indifferentiaH 0i 2di1eren+3 Ggr. diaforhaP ?dDefQiD, lat. differentiaH J deo'e&ire4 di'tincie4 nea'e"+nare J exi't+ deci 0i ur"+toarea di1eren+# 2di1erena3 1ace di1ereneA deo'e&iriA di'tincii /n ti"p ce 2indi1erena3 nu prea 1ace di1ereneV (ndi1erena /nelea'+ ca /n'e"n@nd 21+r+ di1eren+3 J ajdiaforhaP injdifferentia Gpre1ixul 2in3 >uc@nd /n ace't 'en' un rol 'i"ilar precu" cel pe care /l >oac+ /n cuvinte precu" 2intoleran+34 2inacce'i&il34 2incoerent34 2incon'i'tent34 2inutil3 'au 2indivizi&il3H poate c+p+ta /n 1uncie de context tot 1elul de 'en'uri J de exe"plu4 2indi1erena la 1olo'3 /nelea'+ eti"ologic ca 21+r+ di1eren+3 GajdiaforhaP injdifferentiaH 1a+ de 1olo' poate /n'e"na4 pe de o parte4 /n'u0i 1olo'ul Gceea ce nu 'e di'tinge de elH 0i4 pe de alt+ parte4 ceva care nu aduce un 1olo' cuiva Gdintr!o per'pectiv+ 'au altaH4 dar poate /n'e"na 0i un re1uz de a 1ace o di1eren+ /ntre cele 21olo'itoare3 0i cele 2ne1olo'itoare3. (ndi1erent /n'+ de 'en'urile 2indi1ereneiG!1+r+!di1eren+H3 0i ale 2indi1erentelorG!nu! chiar!indi1erenteH3 viaa4 '+n+tatea4 &og+ia4 re'pectiv "oartea4 &oala4 '+r+cia... nu 'unt 2indi1erente3 /n raport cu 1olo'ul 'au cu 1ericirea4 din 1oarte "ulte puncte de vedere G2indi1erentele3 lor nu!i la'+ 2indi1ereni3 nici "+car pe 'toici.H .e cele "ai "ulte ori4 cel 2indi1erent3 G1a+ de cele 2indi1erente3H e'te deci doar cel care nu prea 1ace di1erene4 di'tincii4 deo'e&iri clare 0i exacte. (ncapacitatea lui de a di1erenia e'te ca" tot una cu incapacitatea lui de a di'cri"ina Ga deo'e&i4 a 'epara4 a di1erenia4 a di'tinge4 a di'cerneH. Iri4 cel indi1erent G1a+ de 2indi1erente3H4 dac+ nu e capa&il '+ 1ac+ deo'e&iri atente 0i detaliate4 nu poate di'tinge corect nici /ntre &ine 0i r+u4 iar cel care di'tinge /ntre ace'tea dou+ nu "ai e'te indi1erent G21+r+ di1eren+3H4 pentru c+ e capa&il 0i dornic '+ 1ac+ deo'e&iri 0i di1erenieri detaliate 0i preci'e Gde exe"plu4 /ntre ceea ce contri&uie la 21ericire34 re'pectiv la 2nenorocire3 'au /ntre 2ce e'te 1olo'itor3 0i 2ce nu e'te 1olo'itor34 la un "o"ent datH.

1-:

Radu Lucian Alexandru

+. 8inele i non;.inele <$rul&= .e aceea4 cel puin din acea't+ per'pectiv+ eti"ologic+4 cel care di1ereniaz+ /ntre &ine 0i r+u nu "ai poate 1i indi1erent 1a+ de nici un ele"ent al "uli"ii 1aptelor a'upra c+rora el /0i aplic+ capacitatea de di1ereniere /n leg+tur+ cu 2&inele3 0i cu 2r+ul3 luat de el /n calcul. .e exe"plu4 cel care di1ereniaz+ &inele de r+u din per'pectiva 21olo'ului3 G'au o&inerii 21ericirii3H nu poate o&ine4 pe de o parte 2&une34 pe de alt+ parte 2rele3 0i pe a treia parte 2indi1erente3 1a+ de 2&ine3 0i de 2r+u3 J cel puin nu "ai "ult dec@t cel care che"at 1iind '+ di1erenieze /n cadrul 1ructelor Gdin per'pectiva 21olo'ului "erelor3H /ntre "ere 0i non! "ere "ai g+'e0te printre 1ructe 0i 2indi1erente3 1a+ de "ere 0i non!"ere J ceva 1ructe care nu 'unt nici "ere4 nici non!"ere... ?ntre 2&ine3 0i 2r+u3 G2non!&ine3H nu e acela0i raport ca cel dintre "ere 0i pere J /n cazul c+rora4 cel che"at '+ di1erenieze /ntre ele "ai poate g+'i 0i alte 1ructe care nu 'unt nici "ere4 nici pere. ?ntre 2&ine3 0i 2r+u3 G2non!&ine3H raportul e'te precu" cel dintre "ere 0i non$mere4 iar non!"erele cuprind orice alte 1ructe4 altele dec@t "erele. G.ac+4 din per'pectiva aceluia0i ti"p 0i aceluia0i raport4 2r+ul3 nu e'te con'iderat ca 1iind 2non! &inele3 Gca 1iind ceea ce 'e opune 2&inelui3 0i ceea ce /l excludeH4 atunci printre 2rele3 ar putea 1i g+'ite cu u0urin+ o "uli"e de 2&une34 1apt ce ar duce doar la crearea unor con1uzii relativ inutile /ntre 2&ine3 0i 2r+u3.H La 1el4 cel che"at '+ di'ting+A di1erenieze /ntre 2r+u3 G2non!&ine3H 0i 2&ine34 1olo'ind criteriul 21olo'ului3 'au al 21ericirii34 o&ine4 pe de o parte4 &unuri 1olo'itoare4 re'pectiv care /i aduc 1ericirea Gcele 2&une3H 0i4 pe de alt+ parte4 &unuri non!1olo'itoare G2ne1olo'itoare3H4 re'pectiv care nu /i aduc 1ericirea Gcele 2rele3A 2non!&une3H... Cele con'iderate de 'toici 2indi1erente34 dup+ criteriul 1olo'ului4 'unt de 1apt 1ie 1olo'itoare Gla o analiz+ "ai atent+ unele din ele G'+n+tatea4 &og+ia...H put@nd '+ le aduc+ un 21olo' oarecare3...H4 1ie non!1olo'itoare G2ne1olo'itoare3H. ?n categoria celor care nu aduc 1olo' 'e a1l+ nu doar cele care odat+ 1olo'ite produc pagu&+4 ci 0i cele care nu pot 1i 1olo'ite deloc pentru o&inerea 1olo'ului ur"+rit la un "o"ent dat. GBon!1olo'itoarele G2ne1olo'itoarele3H cuprind 0i indi1erentele 1a+ de 1olo' 0i pe cele care di'preuie'c 1olo'ul4 0i pe cele care /l ur+'c4 0i pe cele care iu&e'c dauna4 0i pe cele care dore'c r+ul 0i viciul4 0i orice altceva /n a1ar+ de cele con'iderate c+ aduc 1olo'...H Chiar 0i c@nd 'toicii 1olo'e'c dou+ criterii de di1ereniere Gde exe"plu4 folosul 0i daunaH ei nu au practic cu" '+ a>ung+ la 2indi1erente3 J din per'pectiva 1olo'ului G>udecat /n
150

2(ndi1erena3 'toicilor

acela0i ti"p4 'u& acela0i raportH lucrurile 'unt 1ie 1olo'itoare4 1ie ne1olo'itoare Gnon! 1olo'itoareHQ din cea a daunei4 'unt 1ie d+un+toare4 1ie ned+un+toare Gnon!d+un+toareH. Apoi4 2ne1olo'itoarele3 nu 'unt tot una cu cele 2d+un+toare3 Gprintre ne1olo'itoare 'e a1l+ 0i ned+un+toare4 nu doar d+un+toareH 0i nici 21olo'itoarele3 nu 'unt tot una cu 2ned+un+toarele3 Gprintre 2ned+un+toare3 'e a1l+ nu doar lucruri 21olo'itoare34 ci 0i lucruri 2ne1olo'itoare34 dintr!un anu"it punct de vedereH. La 1el e 0i cu criteriul 1ericirii J aplicat4 el ar /"parte lucrurile GA 1iineleA aciunileH /n cele care produc 1ericire 0i cele care nu produc 1ericire Gre'pectiv4 /n cele care 'unt 21ericite3 0i cele care 'unt 2non!1ericite3A 2ne1ericite3H J /n categoria celor care nu produc 1ericire 'e a1l+ deopotriv+ 0i cele care produc 'u1erin+4 0i cele care nu produc 'u1erin+4 dar nu produc nici 1ericire G/n categoria celor 2non!1ericite3 'e a1l+ deopotriv+ 0i cele 2'u1erinde34 0i cele care nu 'unt nici 21ericite34 nici 2'u1erinde3...H. Adic+4 /"p+rirea /n &ine 0i r+u Gnon!&ineH 1+cut+ dup+ acela0i raportA criteriu G0i /n acela0i ti"pH nu "ai la'+ loc pentru apariia4 /n ur"a /"p+ririi4 a ceva care '+ nu 1ie nici &ine4 nici r+u Gnon!&ineH J 2indi1erentele3 'unt 1ie rele4 pentru c+ nu produc &inele G'unt ne! &une4 nu 'unt &uneH4 1ie &une4 pentru c+ nu produc r+ul Gnu 'unt releH.... ?"p+rirea lu"ii /n 2interior3 0i 2non!interior3 G2exterior3H4 2exi'ten+3 0i 2non! exi'ten+3 G2inexi'ten+3H4 2via+3 0i 2non!via+3 G2"oarte3H4 2realitate3 0i 2non!realitate3 G2irealitate3H J adic+4 /n 2opo%iii universale mutual e*clusive Gcon'iderate /n acela0i ti"p 0i 'u& acela0i raportH J adic+4 /n A 0i non!A J nu la'+ loc pentru exi'tena unor realit+i 'peci1ice lu"ii care '+ nu 1ie nici A4 nici non!A J 'au alt1el 'pu'4 /"p+rirea lu"ii n dou nu poate duce la apariia prin acea /"p+rire a trei p+ri. .ac+ lu"ea e'te /"p+rit+ dup+ un anu"it criteriu /n A 0i non!A4 din per'pectiva aceluia0i criteriu4 nu "ai e'te loc pentru un al treilea ele"ent T4 care '+ nu 1ie nici A 0i nici non!A... (ar dac+ potrivit unui criteriu oarecare o "uli"e dat+ e'te /"p+rit+ /n A4 ; 0i T Gcare '+ nu 1ie nici A 0i nici ;H4 atunci A nu 'e a1l+ /n raport cu ; /n 2opoziie univer'al+ "utual exclu'iv+3 Gnon!A nu e'te ;H J A nu!l 2exclude3 doar pe ;4 ci 0i pe T G; nu e'te identic cu non!A4 ci non!A cuprinde deopotriv+ /n 'ine 0i pe ;4 0i pe TH. .e exe"plu4 /"p+rirea 1ructelor /n "ere4 pere 0i4 re'pectiv4 2alte 1ructe3 ne 'pune c+ "erele 0i perele nu 'e a1l+ /n 2opoziie univer'al+ "utual exclu'iv+3. ?"p+rirea /n'+ /n "ere 0i non!"ere produce o a't1el de opoziie 0i atunci nu "ai e'te po'i&il '+ exi'te printre 1ructe ceva care '+ nu 1ie nici "ere 0i nici non!"ere.
151

Radu Lucian Alexandru

;inele 0i r+ul Gnon!&ineleH 'e a1l+ /n'+ /n raport de 2opoziie univer'al+ "utual exclu'iv+3 Gceva nu poate 1i 0i &un4 0i r+u Gnon!&unH din acelea0i per'pectiveH 0i a't1el nu e po'i&il ca un a'pect al realit+ii >udecat dup+ unul 0i acela0i criteriu4 /ntr!un "o"ent 'au altul de ti"p4 '+ 1ie /"p+rit /n &ine4 non!&ine Gr+uH 0i ceva care nu e'te nici &ine4 nici non! &ine Gr+uH4 adic+ 2indi1erent3 1a+ de &ine 0i non!&ine Gr+uH. ?"p+rit /n dou+4 0apte nu e'te patru plu' trei plu' ceva care nu e'te nici patru 0i nici trei J ci 0apte e'te doar patru plu' trei 'au doi plu' cinci4 'au unu plu' 0a'e etc. J 0apte /"p+rit /n dou+ p+ri nu d+ trei p+ri... l poate duce la apariia a trei p+ri doar dac+ e'te /"p+rit /n trei J chiar 0i atunci /n'+4 nu 'e poate pretinde de'pre a treia parte4 c+ dac+ 0apte ar 1i /"p+rit doar /n dou+ p+ri4 acea't+ a treia nu ar 1ace parte din nici una din cele dou+... *rin ur"are4 la 1el cu" nu exi't+ 2indi1erente3 1a+ de interior 0i non!interior G2exterior3H 'au 1a+ de exi'ten+ 0i non!exi'ten+ G2inexi'ten+3H4 'au 1a+ de via+ 0i non! via+ G2"oarte3H4 'au 1a+ de real 0i non!real G2ireal3H4 'au 1a+ de co"unicare 0i non! co"unicare G2neco"unicare3H4 'au 1a+ de cunoa0tere 0i non!cunoa0tere G2necunoa0tere3H Gadic+ lucruriA a'pecte care '+ nu 1ie nici interioare 0i nici non!interioare G2exterioare3H4 nici exi'tente 0i nici non!exi'tente G2inexi'tente3H4 nici /n via+ 0i nici /n non!via+ G2"oarte3H4 nici reale 0i nici non!reale G2ireale3H4 nici co"unica&ile 0i nici non!co"unica&ile G2neco"unica&ile3H4 nici cuno'cute 0i nici non!cuno'cute G2necuno'cute3H J >udecate din acelea0i puncte de vedereH4 tot a0a4 nu exi't+ lucruriA a'pecte care '+ nu 1ie nici &une4 nici 2rele3 Gnon!&uneH J 2indi1erente3 1a+ de &ine 0i 2r+u3 Gnon!&ineH J >udecate 'u& unul 0i acela0i raport4 /n acela0i ti"p... rrr Apoi4 la 1el cu" cineva poate 1i 2dincolo3 de un &ine 'au de un r+u oarecare4 dar nu 2dincolo3 de orice &ine 0i de orice r+u4 tot a0a4 el poate 1i 2indi1erent34 la un "o"ent dat4 1a+ de un &ine 'au de un r+u oarecare Gde exe"plu4 2&og+ie3 'au 2'+r+cie3H4 dar nu poate 1i 2indi1erent3 1a+ de orice &ine 0i orice r+u J adic+ cel care e'te 2indi1erent34 la un "o"ent dat4 1a+ de un 2&ine3 G'au de un 2r+u3H particular4 nu poate 1i 2indi1erent3 1a+ de 2&ine3 G'au 1a+ de 2r+u3H luat 2/n general3... *oate exi'ta a't1el o atitudine de indi1eren+ 1a+ de un &ine Gcare con'ider+ un &ine ca 1iindu!i indi1erent J o atitudine care4 de exe"plu4 0tie c+ o aciune e'te &un+4 dar nu purcede la e1ectuarea ei4 1iindu!i a't1el pe "o"ent indi1erent+H 0i poate exi'ta o atitudine

152

2(ndi1erena3 'toicilor

de indi1eren+ 1a+ de un r+u Gcare con'ider+ un anu"it r+u ca 1iindu!i indi1erent4 pe "o"entH. (ndi1erentul nu exclude &inele 0i r+ul. Cineva poate '+ 0tie4 de exe"plu4 c+ ceva e'te r+u pentru el 0i totu0i '+ nu ia "+'uri i"ediate /"potriva ace'tui r+u4 ca 0i cu" i!ar 1i indi1erent+ aciunea r+ului cu pricina. (ndi1erena are "ai "ereu ace't caracter de ignorare voit+4 de ne&+gare /n 'ea"+4 de 1ug+ din 1aa lu+rii unei decizii /n 1avoarea &inelui 'au a r+ului... 'au Gdac+ o a't1el de decizie e'te luat+4 atunciH de ezitare /n a aciona4 de a"@nare a punerii /n "i0care a unor 1apte coerente cu decizia luat+. (ndi1erentul e'te a't1el4 "ai "ereu4 1ie doar o 1ug+ de lu"e4 o 1ug+ de re'pon'a&ilitate4 o 1ug+ de decizie4 o 1ug+ de di'cri"inareQ 1ie o 1ug+ de aciune 0i 1apt+ coerent+ cu deciziile 0i di'cri"in+rile 1+cute... Apoi4 2atitudinea de indi1eren+34 chiar dac+4 la un "o"ent dat4 apreciaz+ unele lucruri con'iderate 2&une3 'au 2rele34 dintr!un anu"it punct de vedere Gde exe"plu# 2discriminarea 1olo'ului3H4 ca 1iind lucruri relativ 2indi1erente3 Gchiar dac+ ele pot 1i con'iderate 2&une3 'au 2rele3H din alt punct de vedere Gde exe"plu# 2aciunea concret+ i"ediat+ de ur"+rire a 1olo'ului3H4 poate '+ nu 1ie 2indi1erent+3 c@nd e apreciat+ din per'pectiva /"p+ririi /n 2&ine3 0i 2r+u34 realizat+ dintr!un al treilea punct de vedere Gde exe"plu# 2dorina de a 1ace ceva cu 1olo'3H... .eci4 2indi1erena3 1a+ de cele con'iderate ca 1iind 2indi1erente3 poate 1i 'ocotit+4 la r@ndul ei4 ca 1iind 2&un+3 'au 2rea34 dintr!un punct 'au altul de vedere J 0i prin exten'ie 2indi1erentele3 la care 'e re1er+ acea't+ 2indi1eren+3 vor 1i 'ocotite 0i ele 2&une3 'au 2rele3... .e exe"plu4 'e pare c+ pentru 'toic pare4 uneori4 un lucru &un a con'idera 2'+n+tatea3 ca 1iindu!i 2indi1erent+3 Gnici 2&un+34 nici 2rea3H 'au a con'idera acea't+ 2'+n+tate!indi1erent+3 ca 1iind &un4 re'pectiv mai &un dec@t 2&oala!indi1erent+3 0i a't1el a o 2pre1era3 G/n raport cu 2&oala3H... C@nd 'toicii apreciaz+ unele 2indi1erente3 ca 1ind 2pre1era&ile34 ei 'chi"&+ criteriul de >udecat+ dup+ care au 'ocotit acele lucruri ca 1iind 2indi1erente3 J adic+4 dup+ unul 0i acela0i criteriu4 acela0i lucru4 /n acelea0i circu"'tane4 nu prea poate 1i4 /n acela0i tip4 0i 2indi1erent34 0i 2pre1era&il3...

153

Radu Lucian Alexandru

1. "ndiferen sau preferin: .e'pre indi1erena 0i pre1erina 'toic+ (. ;anu a1ir"+ ur"+toarele# Jiaa social e pre%ent cu solicitrile ei. "ei care printre indiferente, practic pe cele prefera&ile, cei ce le practic n mai mare msur dec't alii, lucr'nd spre folosul umanitii vor fi, dei nc non$virtuoi, totui la r'ndul lor, prefera&ili.!62 ,toicul g@nde0te deci pe &aza "axi"ei ur"+toare# 2Te pre1er4 dar /"i e0ti indi1erentV34 dar nu g@nde0te prea pro1und ca '+ vad+4 de exe"plu4 pe de o parte4 dac+ poi pre1era ceva ce /i e'te indi1erent Gadic+4 dac+ nu cu"va indi1erena ca" exclude pre1erina4 la 1el de natural cu" cercul 2exclude3 p+tratulH 0i4 pe de alt+ parte4 ce 'e /nt@"pl+ dac+ Gprin a&'urdH4 2coexi't@nd3 /"preun+4 indi1erena intr+ /n con1lict 2'pontan3 cu pre1erina... .e exe"plu4 /n cazul /n care 2/neleptul 'toic3 2pre1er+3 ceva4 dar nu o&ine ceea ce pre1er+4 ci cu totul altceva... Ce 1ace el atunciF ,e "ulu"e0te4 re'e"nat4 cu ceea ce i 'e d+F Adic+ cu indiferena G1a+ de pre1erin+HF... Cu alte cuvinte4 dac+ are de ale' /ntre pre1erin+ 0i indi1eren+4 care din ace'tea dou+ pri"eaz+F Ce va alege el# pre1erina 'au indi1erenaF *ove'tire exe"pli1icativ+# 2J Ce '+ v+ dau do"nule 'toicF GLa pia+.H J *re1er ridichile4 dar /"i e'te indi1erent ce!"i daiV... *re1er '+ 1ie ie1tine4 dar /"i e'te indi1erent preulV... J 9oarte &ine atunci4 do"nule *orticV... *o1ti" ni0te urziciV... <+ co't+ o g+leat+ cu aurV... ,toicul 't+4 chi&zuie0te o 'ecund+4 apoi "erge aca'+ 0i 'e /ntoarce cu o g+leat+ plin+ cu aur Gc+ nu!0i purta pe'te tot g+leata cu aur4 ci doar pe unde 'e ni"erea4 1iindc+ /i era indi1erent dac+ o poart+ 'au nu cu el4 de0i pre1era '+ nu o poarte c+ era de'tul de grea...H. 9ac tranzacia 0i 'toicul adev+rat /0i ia aca'+ cu el urzicile... <@nz+torul /nc+ ui"it de /nt@"plare /0i 'pune /n 'inea lui# J I Eeu'V *e toate cerurileV... Cu" '+!i zice" pro'tiei4 dac+ nu pro'tieFV...3. 7n 'toic oarecare '!ar putea g@ndi deci la ur"+toarea pro&le"+# 'toicul care pre1er+ nu "ai e'te indi1erent4 dar 'toicul care nu "ai e'te indi1erent nu "ai e'te 2'toic3V GCi doar un o" oarecare J ce!i drept /n'+4 av@nd c@teva pro&le"e "entale inutile4 /n plu' 1a+ de
2:6 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 pp. 11-! 115.

15-

2(ndi1erena3 'toicilor

ceilali4 prin capul lui p'eudo!indi1erentH. Care e4 prin ur"are4 'toicul 2adev+rat3F Cel indi1erent la pre1erin+ Gcel care con'ider+ pre1erinaA dorina pentru cele exterioare printre 2indi1erente3H 'au cel care pre1er+ '+ nu 1ie indi1erent 1a+ de pre1erinele 'ale exterioare Gpre1er@nd 2indi1erentele3HF A0adar# pu' '+ aleag+ /ntre pre1erin+ 0i indi1eren+4 ce va alege 2'toicul adev+rat3F GCel indi1erent 0i /n practic+4 nu doar /n teorie J adic+ 2'toicul din pove'te3 J c+ cel real 0ti" c+ va alege pre1erina4 1iindc+ acea'ta nu!i e'te indi1erent+...H Ce va alege elF... *re1erina indi1erenei Gindi1erena 1a+ de pre1erin+H 'au pre1erina 1a+ de ceea ce nu$i este indi1erent Gpre1erina 1a+ de o pre1erin+ oarecareHF... 2. ,eea ce depinde de stoic pictet# 1. -*ist printre realitile care ne stau n fa, unele n puterea noastr i altele independente de voina i puterea noastr. kin de noi prerea, impulsurile, dorina, aversiunea, ntr$un cuv'nt, tot ceea ce repre%int propria activitate. Sunt n afara voinei noastre trupul, faima, fora de conductor, ntr$un cuv'nt tot ceea ce nu constituie tre&uri specifice nou.!64 pictet 'u'ine ni0te di'tincii ca" neg@ndite# cu" adic+ 2trupul3 e'te /n a1ara voinei noa'treF l acioneaz+4 independent de voina noa'tr+4 cu" are ele che1 J adic+ dup+ 2capul lui3F Li cu" adic+ 2trupul3 no'tru nu 2reprezint+ propria activitate3F .ar a cui activitate o 2reprezint+3 trupul nostruF... Li cu" adic+ 2trupul3 nu con'tituie o 2trea&+ 'peci1ic+ nou+3F .ar cuiF... Celor 21+r+ "inte3F G.ac+ 2noi3 ar 1i doar 2"intea3...H (ar c+ 2p+rerile34 2i"pul'urile3 0i 2dorinele3 2noa'tre3 in numai i numai de 2puterea3 0i 2voina3 noa'tr+ acea'ta e'te doar o utopie 1+r+ nici un 'uport /n realitate... C@t de'pre 21ai"+3 J de cele "ai "ulte ori4 ca '+ ai o 21ai"+3 oarecare4 tre&uie ca4 /n pri"ul r@nd4 tu '+ 1aci ceva cu trupul4 cu p+rerile 0i cu dorinele tale care '+ 1ie de"n de 1ai"+... (ar dac+ 21ora de conduc+tor3 e'te /n a1ara voinei noa'tre4 atunci 0i 21ora de a &ea ap+3 o 1i tot /n a1ara voinei noa'tre4 con1or" lui pictet...

2:8

pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 1anualul4 1H.

ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 5 G pictet4

155

Radu Lucian Alexandru

!. "ele ce depind de noi sunt li&ere prin esena i natura lor i nu pot fi oprite sau fr'nate de vreun o&stacol. "ele asupra crora nu avem nici o putere sunt lipsite de vla , supuse ro&iei, ovielnice n faa piedicilor i la c,eremul unor voine strine.!65 29ora de conduc+tor3 proprie4 capacitatea de a GneH conduce e'te /n totalitate doar la 2chere"ul unor voine 'tr+ine3F A'upra 2trupului3 2nu ave" nici o putere3F Cele a'upra c+rora 2nu ave" nici o putere3 'unt 2'la&e3 G2lip'ite de vlag+3HF *+i dac+ 'unt a0a de 2'la&e34 cu" de nu ave" nici o putere a'upra lorF 2Cele ce depind de noi3 'unt 2li&ere3F... Cu" 'unt ele 2li&ere34 dac+ ele 2depind de noi3 0i dac+ 2li&ertatea3 ar 1i4 a0a cu" pare c+ 'ugereaz+ pictet4 un 1el de 2independen+3 a celui li&er 1a+ de cel /n raport cu care el e con'iderat ca 1iind 2li&er3F... *oate oare realit+iiF... 2*+rerea34 2i"pul'urile34 2dorina3 0i 2aver'iunea3 depind e*clusiv de 2noi3F 21ai"a3 0i 21ora de conduc+tor3F... .orinele 2noa'tre3 0i i"pul'urile 2noa'tre3 nu au nici o leg+tur+ cu ceilali "e"&rii ai unei 'ociet+i 0i cu celelalte a'pecte ale realit+ii G/n a1ar+ de 2noi3HF Li oare nu pot ele '+ 1ie 2oprite3 'au 21r@nate3 cu nici un chip de ei 0i de eleF... .e unde au ap+rut ace'te dorine ale 2noa'tre3F... :;< dac socoteti drept ale tale, numai cele ce$i aparin i strine de tine, cum de fapt i sunt, pe cele din afara ta, nimeni nu va putea vreodat s te constr'n , nimeni i nimic nu$i va sta piedic, nu vei c'rti mpotriva nimnui; nu vei nvinovi pe nimeni, nu vei sv'ri nimic mpotriva voinei tale, nimeni nu va putea s$i aduc vtmare; nicic'nd nu vei avea dumani, niciodat nu te vei lsa do&or't de ceea ce este duntor.!66 *re'upun@nd prin a&'urd c+ 2'inele3 lui pictet ar 1i 1o't ceva total rupt de 2trupul3 lui 0i c+ dorinele 0i p+rerile4 0i i"pul'urile4 0i aver'iunile 2'ale3 G,toiceF ,peci1ice unui grup de oa"eniFH nu ar 1i avut nici cea "ai "ic+ leg+tur+ real+ cu cele ale 1a"iliei4 co"unit+ilor 0i 'ociet+ilor /n cadrul c+rora el '!a "ani1e'tat G2ruptur+3 a c+rei a1ir"are e'te pur 0i 'i"plu 'tupid+H cu" 'e 1ace totu0i4 c+ 0tiind c+ 2dorinele lui3 'unt doar ale
2:) )&idem G pictet4 1anualul4 2H. 2:: )&idem4 p. 6 G pictet4 1anualul4 3H.

pictet '+ ro'tea'c+ vreo propoziie /n care 1ie '+ nu 'e contrazic+ 2de la

"@n+ p@n+ la gur+34 1ie '+ nu contrazic+ /n "od 1lagrant realitatea e"piric+ a 1aptelor le 'e

na'c cu"va din vreun neant 'ocial!cultural!"aterialF le nu au nici o leg+tur+ cu 2trupul34

156

2(ndi1erena3 'toicilor

2lui34 din a'ta '+ rezulte /n "od nece'ar 0i 'u1icient c+ nu va 2c@rti /"potriva ni"+nui3 0i c+ nu va 2/nvinov+i pe ni"eni3F .ar dac+ dorina lui Gexi'tent+ doar /n 1antezia lui J adic+ total rupt+A de'prin'+ de realitatea exterioar+H ar 1i dorit toc"ai '+ 2c@rtea'c+3 0i '+ 2/nvinov+ea'c+3 practic o realitate 2inexi'tent+3 Gi"aginarH pentru ea4 ce "ai 1+cea atunci pictetF C+ ace'tei dorine Gde 2c@rtire34 de exe"pluH4 zice el4 c+ nu i!ar "ai 1i 'tat ni"ic 2/"potriv+3... ,au /i 't+ /"potriv+ o alt+ dorin+A voin+ de a luiF... .ar atunci care "ai era 2voina lui34 c+reia nu!i "ai 't+tea ni"ic /"potriv+F .orinaA voina de 2a c@rtiA /nvinov+i3 'au 2dorinaA voina3 de a nu c@rtiA /nvinov+iF Li care e'te criteriul 'trict 2intern3A 2'u1lete'c3 Gcare nu are a&'olut nici o leg+tur+ cu 2trupul3 0i 21ora de conduc+tor3H potrivit c+ruia alegea el care din cele dou+ 2voine3 era a 2lui3F... Li apoi4 din 1aptul c+ o dorin+ e'te a 2ta3 0i nu a 2altuia3 nu rezult+ nici o con'ecin+ intrin'ec &un+ J dorina cu pricina poate la 1el de &ine '+ 1ie 2&un+3 'au 2rea3... GAcea't+ 2con1uzie interioar+3 a 2voinelorA dorinelor3 'e poate o&'erva /n expri"area lui pictet 0i /n 1rag"entul ur"+tor# 11+. Himeni nu este un om li&er, dac nu se domin pe el nsui.(77 2 l3 'e do"in+ pe 2el3F Care 2el3 pe care 2el3F l e unul 'ingurV (ar o expri"are ca cea de "ai 'u' pre'upune apariia unei rupturi p'ihice4 a unui eu du&lu J un 2eu3 care do"in+ 0i un 2eu3 care e'te do"inat. ?n condiiile /n care ace't 2eu3 G1ie do"inat4 1ie do"inatorH e'te tot 2eu34 o a't1el de /"p+rire a&'urd+ nu poate duce dec@t la con1lict interior 1ictiv4 'peci1ic unui individ care 'u1er+ de per'onalitate "ultipl+... I"ul ca 2/ntreg3 tre&uie '+!0i do"ine 0i '+!0i controleze p+rile 'ale co"ponente J dar aici 2/ntregul3 GTH do"in+A controleaz+A coordoneaz+ p+rile 'ale GT14 T24 T3...H4 iar p+rile 'ale nu 'unt 2'ine3 G/n /ntregi"eH4 ci doar p+ri 2din 'ine3 J ele nu 'unt 2'ine34 ci 2/n 'ine3... Li apoi4 cu" poate 1i cineva 2o" li&er34 dac+ 2el3 e'te do"inat de altcineva J de un alt 2eu34 care chipurile4 nu e'te 2el3F... pictet 1olo'e0te aici o expri"are con1uz+ care nu 'pune ni"ic de'pre ni"ic 0i care /n cel "ai &un caz repet+ 1+r+ '+ analizeze ni0te incoerene antice larg r+'p@ndite prin cultura ti"pului '+u...H
300 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 Fra mente4 11-H. ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 5- G pictet4

158

Radu Lucian Alexandru

A" v+zut c+

pictet 'u'ine4 pe de o parte4 c+ are 2dorine3 0i 2aver'iuni3 care 'tau

GdoarH /n puterea lui Gcon1or" 1anualul4 1H 0i4 pe de alt+ parte4 c+ dac+ 'ocote0te ca 1iind ale 'ale nu"ai cele ce!i aparin Gdorinele luiF... aver'iunile luiFH 0i 2'tr+ine3 de el pe cele din 2a1ara 'a3 Gdorinele altoraF... aver'iunile altoraFH ni"eni nu /l poate con'tr@nge Gcon1or" 1anualul4 3H J ori aici e'te un non!'en' evident J orice o&'ervator atent al 'cenei 'ociale 0tie c+ cea "ai &un+ "etod+ de con'tr@ngere G"anipulareH e'te prin apelul la 2dorinele3 0i 2aver'iunile3 celui pe care vrea '+!l 2con'tr@ng+3A "anipuleze G0i4 re'pectiv4 prin apelul la 2dorinele3 0i 2aver'iunile3 celor dragi lui G1a"ilie4 prieteni...H J dorine 0i aver'iuni care nu prea pot '+!i 1ie 2'tr+ine3 0i care /i in1lueneaz+4 "ult "ai "ult dec@t ar putea crede4 propriile lui dorine 0i aver'iuni4 chiar dac+ 'e a1l+ /n 2a1ara lui3...H. xi'tena unor dorine 0i aver'iuni clareA vizi&ile creaz+ /n "od direct po'i&ilitatea 2con'tr@ngerii3 1ie pozitive Go1erindu!i celui 2con'tr@n'3 po'i&ilitatea /"plinirii dorinelor 2lui3H4 1ie negative Ga"enin@ndu!l pe cel 2con'tr@n'3 cu 2aver'iunile3 de care el caut+ '+ 'e 1erea'c+H. ?n plu'4 dorinele 0i aver'iunile 'e "ani1e't+4 de o&icei4 /n leg+tur+ cu ceva exterior "inii /n care ele apar J 1iind /ndreptate 'pre 1iine4 o&iecte 0i aciuni exterioare... le nu 'unt 2dorine de dorine3 0i 2aver'iuni de aver'iuni34 ele nu 'unt 2dorine a&'tracte34 goale de coninut4 ci dorineA i"pul'uri 'pre ceva anu"e4 de cele "ai "ulte ori4 din a1ara doritorului... .orinele nu 'e opre'c /n capul lui pictet... le au o 2curioa'+3 tendin+ de a ie0i a1ar+ din el 0i de a 'e expri"a4 de exe"plu4 prin aciuni 'peci1ice re1uzului de a 2c@rti3 'au de a 2/nvinov+i3 0i prin aciuni 'peci1ice actului de evitare a 2v+t+"+rii3 0i a 2du0"anilor3... .ar apropo de 2du0"ani3# cu" ar putea oare g@ndirea 0i dorina ta4 doar prin 1aptul c+ 0tii clar c+ e a ta G0i pre'upun@nd prin a&'urd c+ e doar a taH '+ 1ac+ prin "agie '+ di'par+ 2du0"anii3 exteriori Gcei care te du0"+ne'c cu 2propriile3 lor dorine 0i voineH 0i 2v+t+"+rile3 venite 21+r+ voie3 de la 2natur+3 Gde exe"plu4 prin accident 'au prin catacli'"4 prin aciunea genelor 'au a gravitaiei etc.H 'au 2cu voie3 0i re'pectiv 21+r+ voie3 de la ali oa"eni 'au de la alte 1iineF ?n propoziiile 1!3 ale 1anualului lui pictet e'te 'u1icient+ con1uzie de idei4 /nc@t '+ 'e poat+ crea i"pre'ia c+ cel care le!a ro'tit 'au cel care le!a 'cri' nu prea era capa&il '+ 1ac+ nici cele "ai ele"entare aprecieri corecte cu re1erire la 2e'ena 0i natura3 dorinelor 2'ale3 'au a 2trupului3 '+u... Li ne pute" g@ndi la dou+ po'i&ilit+i explicative pentru acea't+
15)

2(ndi1erena3 'toicilor

con1uzie# 1ie pictet avea o&iceiul de a vor&i 1+r+ '+ g@ndea'c+ Gprea "ultH4 1ie elevul '+u Arrianu'4 care a con'pectat vor&ele lui pictet4 nu a 1o't prea atent la 'pu'ele 2"ae'trul3 '+u... Av@nd /n'+ /n vedere 1aptul c+ pictet nu a prea g@ndit cu 2capul lui34 ci cu 2capul 'toicilor34 /n'criindu!'e /n 20coala3 lor4 0i 1aptul c+ o parte din contradiciile 0i a&'urdit+ile 'u'inute de el 'e reg+'e'c 0i la ali 'toici e "ai degra&+ '+ 1ie adev+rat+ pri"a ipotez+... (. Prin urmare, amintete$i c, dac socoteti li&ere pe cele care, prin natura lor, sunt roa&e, dac vei considera drept proprii pe cele strine de tine, te vei poticni n faa o&stacolelor, vei fi frm'ntat, m',nit i vei c'rti mpotriva %eilor i a oamenilor.(71 ?ntr!adev+r# dac+ vei 'ocoti c+ 2trupul3 t+u nu e'te al t+u 0i c+ toate dorinele 0i aver'iunile care 'e /nt@"pl+ 2'+!i treac+ prin cap3 'unt ale tale 0i doar ale tale4 cu 'iguran+4 2te vei poticni3 /n 1aa a "ulte 2o&'tacole3 0i vei 1i 1r+"@ntat ca un 'toic4 0i "@hnit ca un 2/nelept 'toic34 0i vei 'ta /n con1uzie "axi"+ ca un pro't G'toicH /ntre&@ndu! te# 2.e ce oare...F3... Apoi4 cel care 'ocote0te li&ere pe cele care 'unt li&ere 0i drept proprii doar pe cele care!i 'unt 2proprii34 acela devine auto"at4 prin acea't+ 2'ocoteal+34 un 1el de 2'uper!"an3 1a+ de care toate 2o&'tacolele3 'e dau la o parteF 7n 'i"plu act de cunoa0tere Ga ce e 2li&er3 0i ce e 2propriu3H /l 1ace pe pictet i"un la 2o&'tacole3 0i 2du0"ani3F... I a't1el de a1ir"aie are tot at@ta /n'e"n+tate ca a zice c+ cel care 1iind 2&lond cu ochi al&a0tri34 dac+ 0tie c+ e 2&lond cu ochi al&a0tri34 devine auto"at4 prin acea't+ 20tiin+3 a lui4 2't+p@nul lu"ii3 0i nu "ai are nici o 21r+"@ntare3 0i nici o 2"@hnire3... La care "ai ad+ug+" 0i 1aptul c+ 0tiina nu 'e reduce la o parte a ei 0i c+ nu toat+ 0tiina 2&londului3 'e reduce la cunoa0terea 2culorii p+rului3 0i nici toat+ cunoa0terea 'erioa'+ la a 0ti relativ &ine care 'unt cele 2li&ere3 Gdin ce punct de vedereF... /n ce circu"'taneF... etc.H4 re'pectiv care 'unt cele care 2/i aparin3 Gdin ce punct de vedereF... /n ce /"pre>ur+riF... pentru c@t ti"pF... /n ce "+'ur+F... etc.H. 0. 8n conclu%ie, fa de tot ce d impresia de dificultate, silete$te s lsuieti aa/ -ti doar o nc,ipuire i nu ceea ce vrei s pari. -*aminea%$o apoi cu atenie i pentru a o judeca, folosete$te de normele pe care le ai i mai cu seam de aceast prim norm
301 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 1anualul4 3H. ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 6 G pictet4

15:

Radu Lucian Alexandru

i anume dac se include n cele ce stau n puterea noastr, sau n afara voinei i puterii noastre. Li dac se include n afara triei noastre, cu uurin s$i vin n minte \\ aceasta nu m afectea% cu nimic]].(7! .i1icult+ile 'toicului G pictetH nu prea 'unt di1icult+i pentru el4 ci doar vor '+!i par+ di1icult+i... 9oarte &ine... (at+ atunci c@teva 2di1icult+i3 pentru 'toic# .orinele lui 'tau doar /n puterea luiF Trupul lui nu 't+ /n puterea luiF... Li dac+ prin ignorarea r+'pun'urilor evidente la ace'te /ntre&+ri4 ele nu i 'e par di1icile4 iat+ o alt+ di1icultate pentru el# dac+ ceva nu depinde de voina lui Gde exe"plu4 ploaiaH4 ace't ceva nu /l a1ecteaz+ cu ni"icF G.oar 0i nu"ai doar deoarece nu 2depinde de voina lui3FH... .oar 'toicul G pictetH 'e poate GA puteaH 2a1ecta3 pe elF 2A1ectarea3 lui 't+ GA 't+teaH doar /n puterea luiF G2*e &uneF3...H ,+ zice"4 de exe"plu4 c+ pe un 'toic 1anatic cineva l!ar lovi repetat cu o 'c@ndur+ /n cap Gnu 1oarte tare /n'+4 ci doar at@t c@t '+!l 2a1ecteze3 puinH# oare aciunea 'c@ndurii 't+ /n puterea 'toiculuiF... BuF... I '+ zic+ el atunci 2Acea'ta G'c@nduraH nu "+ a1ecteaz+ cu ni"ic3F GLi 1iindc+ el4 a't1el4 o '+ nege realitatea evident+4 acea'ta 'e va con1or"a cu"va "agic negaiei 'ale 'olip'i'teFH 2A1ectarea3 'au 2nea1ectarea3 nu 'e 'uprapune cu 2ceea ce 't+ /n puterea noa'tr+34 re'pectiv cu 2ceea ce nu 't+ /n acea't+ putere3... Chiar 0i pe 'toic4 'au pe un altul ca el4 /l poate a1ecta 0i propria lui pro'tie G'toic+H care /ntr!o oarecare "+'ur+ nu 't+ /n puterea lui... Li cu 'iguran+ /l a1ecteaz+ 0i cele care "ai "ult 'au "ai puin 2nu 'tau /n puterea 'a3 Gca de exe"plu# vre"ea4 aciunile celorlali4 legile 'ociet+ii4 'tructura trupului 0i a p'ihicului etc.H4 chiar dac+4 'au "ai ale' dac+4 ele 2nu 'tau /n puterea 'a3... 7n 'toic "ai &reaz la "inte ar putea totu0i '+ 'e g@ndea'c+ c+ trupul '+u 't+ totu0i /n puterea 'a 0i a't1el '+ 'e 1erea'c+ din calea 'c@ndurii 0i a celui care o "@nuie0te4 evit@nd pe &une4 nu doar /n "od i"aginar4 2a1ectarea3 cu pricina... .adar, i cel care nu reuete n dorinele lui este nefericit, precum vrednic de pl'ns apare i cel care d peste mprejurri provocatoare de aversiune. #eci, dac vei ndeprta de tine, numai pe acelea, care prin natura lor, sunt n puterea ta, nu vei nt'mpina nimic declanator de aversiune. #ac, ns, vrei s nlturi, &oala, moartea sau srcia, te vei cufunda n nenorocire.(7(
302 )&idem4 p. 8 G pictet4 1anualul4 5H. 303 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 1anualul4 6H. ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 8 G pictet4

160

2(ndi1erena3 'toicilor

Li dac+ nu vei c+uta '+ le /nl+turiA evii Gde exe"plu4 c@nd apare po'i&ilitatea unei conta"in+ri cu o &oal+ 'au pericolul de a deveni '+rac 'au c@nd apare un 1actor care neevitat poate '+!i aduc+ "oarteaH4 atunci cu ce te vei con1runtaF Bu tot cu nenorocireaF... Adic+ cu 2&oala4 "oartea 'au '+r+cia3F... ;a da. Te vei con1runta cu ele "ai ale' atunci c@nd nu caui '+ le /nl+turiA evii... 9aptul c+ 'toicul ar vrea '+ le ignore pe ace'tea nu /n'ea"n+ 0i c+ ele /l vor ignora pe el... G&a chiar di"potriv+...H. Con1or" 1anualul4 punctul 14 2dorina3 depinde de noi G2ine de noi3H4 dar 'e pare c+ potrivit lui pictet nu prea ave" nevoie de ea# #orina ns, smul e$o cu desv'rire, n clipa de fa. "ci, dac ai s doreti ceva din cele ce nu stau n puterea noastr, n mod o&li atoriu vei fi nefericit, iar dac ai s pofteti ceva din cele ce nu se afl n tria noastr i e frumos i &ine s le doreti, nc nu este vremea s le ai la dispo%iie. 1ulumete$te deci numai s doreti ceea ce tre&uie i s respin i ceea ce se impune respins, dar cu moderaie, discret i reinut.(7+ .eci4 pe 'curt# dorina 2'"ulge!o cu de'+v@r0ire3 Ga 'e citi /n totalitateA /ntregi"eH4 dar totu0i dore0te ceva G2ceea ce tre&uie3HVF *+i4 ori o '"ulgi cu de'+v@r0ire4 ori o 2ciupe0ti pe la coluri3F Cu" eF... Li ce /n'ea"n+ "ai exact 2dore0te ceea ce tre&uie3 doritF Cine 'ta&ile0te 2ceea ce tre&uie3 doritF Li pe ce 'e &azeaz+ ace't 2tre&uie3F... .ac+ 2dorina3 ine doar de 'toici Ga0a cu" cred eiH 0i e 2li&er+3 0i nu poate 1i 2oprit+3 2de vreun o&'tacol3 Gcon1or" 1anualul4 1 0i 2H4 atunci cu" ar putea ei '+ 2'"ulg+ dorina3 0i cu" ar putea '+ o 2oprea'c+3 Gcon1or" 1anualul4 8HF 9+c@nd clar di'tincia /ntre 2dorin+3 0i 2o&iectul ei3 G2dorit3H 'e o&'erv+ c+ dorina ine 0i de noi4 iar o&inerea o&iectului dorit nu ine /ntotdeauna doar de noi... A'ta nu /n'ea"n+ /n'+ c+ tre&uie '+ ne dori" doar lucrurile care depind 'trict de noi4 1iind evident c+ pute" o&ine 0i lucruri a c+ror o&inere nu depinde nu"ai de noi... G=ai ale' 2dorinele 'ociale3 au acea't+ du&l+ natur+...H .i'tincia clar+ dintre 2dorin+3 0i 2o&iectul dorinei3 e'te util+4 pentru c+4 de o&icei4 ace't o&iect e'te ceva exterior 2dorinei3 G"inii noa'treH4 ceea ce /n'+ nu /n'ea"n+ /n "od auto"at c+ nu 'e poate /"plini... Li apoi4 chiar dac+ 2o&iectul dorinei3 ar 1i doar o alt+ 2dorin+34 nu e garantat c+ acea't+ 2dorin+3 'e poate /"plini4 chiar dac+ actul de a o 2dori3 ar 'ta exclu'iv 2/n puterea noa'tr+3...
30- )&idem G pictet4 1anualul4 8H.

161

Radu Lucian Alexandru

.e exe"plu4 un 'toic ar putea '+ zic+# 2?"i dore'c '+ nu!"i "ai dore'c ni"icV3 G2.ore'c '+!"i '"ulg dorina din "inte4 cu de'+v@r0ire4 chiar /n clipa de 1a+V3 J /n con1or"itate cu 1anualul4 8H. xpri"area ace'tei dorine4 de0i depinde de 'toic4 nu duce auto"at 0i la /"plinirea ei Gla atingerea 2o&iectului dorinei3 J adic+ la oprirea apariiei dorinelor /n 'toicH. Ave" a't1el un exe"plu de 2dorin+3 a c+rei 1or"ulareA apariie 2depinde3 G0iH de 'toic4 dar care /n ciuda ace'tei dependine nu poate 1i /"plinit+... Li "ai 'unt o gr+"ad+ de alte 2dorine p'ihice3 care ar dori '+ /ncalce legile de 1uncionare ale p'ihicului 0i care a't1el nu pot 1i /"plinite Gchiar dac+ 1or"ularea lor depinde de 'toic J adic+ chiar dac+ 2't+ /n puterea3 'toicului '+ 1or"uleze o dorin+4 nu 't+ /ntotdeauna /n puterea lui '+ /"plinea'c+ acea't+ dorin+4 chiar dac+ ea prive0te /n principal doar 2p'ihicul3 '+uH. Cazul doi de dorin+ prezentat de pictet J adic+ '+!i dore0ti 2ceea ce e &ine3 '+!i dore0ti4 2dar /nc+ nu poi o&ine34 pentru c+ nu 't+ /nc+ /n puterea ta '+ o&ii4 de0i 't+ /n puterea ta '+!i dore0ti4 arat+ din nou co"plexitatea a 2ceea ce 't+ /n puterea ta3... Li arat+ c+ chiar 0i pentru 'toici e /n regul+ GuneoriH '+!0i dorea'c+ ceea ce /nc+ 2nu 't+ /n puterea lor '+ o&in+3 Gadic+ '+!0i dorea'c+ 2ceea ce tre&uie3H /n loc '+ zic+ cu 'toici'" 2acea'ta nu "+ a1ecteaz+ cu ni"ic3 G/n con1or"itate cu 1anualul4 5H4 1iindc+ 'e include Gdeoca"dat+H 2/n a1ara t+rieiA puterii lui3... 3. 'aiunea i intenia 8n continuare, lum n consideraie te%a stoic ce ne recomand s separm net aria inteniilor noastre luntrice, a voinei ce decur e din ele, de aria actelor n care ne aflm an ajai, altfel spus a evenimentelor e*terioare la care participm. Jom spune c acestea din urm I acte, evenimente I nu intr su& incidena atri&utelor &ine$ru, ci sunt, su& acest raport, indiferente. Separaia se impune prin faptul c doar ceea ce depinde de noi, adic de judecata noastr &ine diri uit, poate primi calificativul de &un sau ru, n timp ce evenimentele nu sunt suscepti&ile de a primi atare aprecieri, ca unele ce nu depind de raiunea I voina noastr.(70 2Boi3 nu 'unte" doar raiuneaA >udecata noa'tr+ J acea'ta de aceea e a 2noa'tr+34 pentru c+ noi 'unte" ceva "ai "ult dec@t ea J ceva chiar cu "ult "ai "ult. Reducerea 'tupid+ a 2o"ului3 doar la raiune 'au voin+A intenie nu poate '+ duc+ dec@t la gre0eli "a>ore de
305 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 10).

162

2(ndi1erena3 'toicilor

interpretare 0i de /nelegere a lu"ii. 9ilo'o1ii care 1ac deci gre0eala de a con1unda raiunea cu p'ihicul 0iA 'au p'ihicul cu o"ul 'unt departe de a /nelege4 chiar /ntr!o "ic+ "+'ur+4 "ecani'"ele de aciune ale p'ihicului4 re'pectiv identitatea integral+ a o"ului. Ace't reducioni'" ne/nte"eiat 1iind de"a'cat4 apare i"ediat ca 1iind total a&erant+4 pe de o parte4 ruperea &rutal+ a 1iinei u"ane /n 2g@ndire3 0i re'pectiv 2aciune3 G0i punerea ace'tor dou+ ipo'taze /n opoziie 0i excludere reciproc+H 0i4 pe de alt+ parte4 de'prinderea la 1el de neinteligent+ a g@ndirii 0i aciunii u"ane de contextul natural!&iologic!'ocial!cultural /n care 'e "ani1e't+. Raiunea 0iA 'au inteniaA voina o"ului nu apare din neant 0i nu 'e "ani1e't+ /n paralel cu re'tul realit+ii 'peci1ic u"ane4 de o "anier+ total independent+ de re'tul con'titutiv al o"ului 0i de cadrul exi'tenial /n care el 1iineaz+. .e aceea4 e'te evident c+ actele 0i eveni"entele /n care ne a1l+" anga>ai 'unt >udecateA di'cri"inate la 1el de natural ca 0i inteniile4 g@ndurile4 a"intirile4 intuiiile4 dorinele4 percepiile4 1anteziile4 e"oiile 0i 'enti"entele de care ele 'unt /n'oite /n "ani1e'tare. 9+c@nd o di'tincie clar+ /ntre >udecat+A di'cri"inare 0i o&iectulA 'u&iectul care e'te 'upu' ace'tei >udec+iA di'cri"in+ri pute" vedea 1oarte li"pede c+ chiar dac+ >udecataA di'cri"inarea ca proce' p'ihic are loc /n p'ihic GA 2'u1let3A 2interior3H4 pe de o parte4 ace't proce' nu e'te rupt de 2exterior34 1iind in1luenat /n de'1+0urarea lui G/n "od direct 'au indirectH de di1erite a'pecte exterioare G>udec+ile altor oa"eni4 contextul 'ocial4 in1luene "ateriale etc.H 0i pe de alt+ parte4 o&iecteleA 'u&iectele 'upu'e >udec+iiA di'cri"in+rii o"ului nu 'e li"iteaz+ doar la 2interiorul3A 2'u1letul3A 2p'ihicul3 lui 'au doar la o parte din ace't interior Gde exe"plu4 doar la >udecarea raiona"entelor 'au inteniilorH4 ci ace'te o&iecteA 'u&iecte 'e extind /n "od natural 'pre orice realitate cu care o"ul interacioneaz+... ;a "ai "ult chiar# pentru ca 2>udecata3 o"ului '+ 1ie c@t "ai /n acord cu realitatea ea tre&uie '+ ia /n con'iderare c@t "ai "ulte din a'pectele Ginterioare 0i exterioareH 'peci1ice unei 'ituaii >udecate la un "o"ent dat. .e aceea >udecarea raiona"entelor G0i /"p+rirea lor /n &une 0i releH e'te la 1el de natural+ ca 0i >udecarea altor oa"eni 'au a 1aptelor 0i eveni"entelor G0i /"p+rirea lor /n &une 0i releH. I"ul nu e'te 2che"at de natur+3 '+ >udece doar ceea ce depinde de el la un "o"ent dat G'au doar ceea ce 'e a1l+ /n 2capul '+u3H4 ci 0i "ulte alte lucruri care nu depind de el /ntr!un "o"ent 'au altul... ,1era de cuprindere a >udec+ii lui nu 'e poate reduce practic niciodat+
163

Radu Lucian Alexandru

doar la 2ceea ce depinde de el3 'au la ceea ce el crede c+ depinde de el4 deoarece4 printre altele4 o"ul nu poate '+ 'e >udece corect pe 'ine4 dac+ nu >udec+ conco"itent 0i lu"ea /n care 'e "ani1e't+ 0i din care 1ace parte... 'te evident c+ pute" '+ 1ace" o 'eparaie /ntre >udecata noa'tr+ 0i aciunile noa'tre J dar acea't+ 'eparaie nu e'te nici radical+4 nici total+ J ace'te dou+ a'pecte ale 1iinei J raiunea 0i aciunea J 'e condiioneaz+ reciproc /n exi'ten+ 0i 1uncioneaz+ intercondiionat cu "ulte alte a'pecte ale realit+ii# percepia4 "e"oria4 e"oiile4 aciunile celorlali4 contextul cultural 0i ecologic etc. A 'upra!'i"pli1ica realitatea co"plex+ a 1uncion+rii p'ihi'"ului 0i 1izicului u"an nu poate '+ ne duc+ prea departe /n /nelegerea /ntregului p'iho!1izic care e'te o"ul 0i a realit+ii care e'te lu"ea /n care el 'e expri"+ exi'tenial. A 'pune c+ doar raiunea depinde de noi 0i c+ trupul no'tru 1uncioneaz+4 a0a4 dup+ 2capul lui3Q a a1ir"a c+ eveni"entele 'ociale la care particip+" nu depind /ntr!o oarecare "+'ur+ de noi4 nu denot+ o atitudine prea atent+ la realitatea /ncon>ur+toare. 'te adev+rat c+ >udecata noa'tr+ depinde /ntr!o oarecare "+'ur+ de 2noi3 0i c+ ea poate 1i corect+ 'au gre0it+ J dar &inele 0i r+ul nu 'tau doar /n >udecat+4 ci 'tau deopotriv+ 0i /n e"oie4 0i /n intuiie4 0i /n vor&ire4 0i /n "e"orie... 0i 'tau de a'e"enea 0i /n aciunile noa'tre 0i ale celor din >ur. A reduce "orala doar la 2ceea ce depinde de noi3 e'te4 pe de o parte4 doar a nu /nelege partea "a'iv+ a "oralei care nu depinde de noi Gde exe"plu4 acea parte care ne preced+ &iologic G"ani1e'tat+ prin r+'pun' /nn+'cut la 'ti"ulii de durere 0i pl+cere4 prin aciuni in'tinctuale4 prin activit+i 2intuitive3 etc.H 0i cultural Gprin nor"ele "orale ale 'ociet+ii4 prin nor"ele ei religioa'e4 prin tradiiile 0i cutu"ele 'ociet+ii 0.a.".d. J preexi'tente venirii noa'tre /n lu"eHH4 iar pe de alt+ parte4 e'te doar a nu /nelege c+ 2&inele3 0i 2r+ul3 nu '!au n+'cut odat+ cu noi 0i nu vor "uri la "oartea noa'tr+ 0i a nu pricepe c+ ace'te concepte nu 'unt /nchi'e exclu'iv doar /n "intea noa'tr+ 0i c+ ele nu 'unt exclu'e din "intea celorlali 0i4 prin ur"are4 din 'ocietate. Apoi4 2&inele3 0i 2r+ul3 'unt doar cuvinte 1+r+ coninut4 dac+ nu 'e precizeaz+ criteriul dup+ care ace'te concepte 'unt pu'e /n relaie cu ceva anu"e J ori a re'tr@nge 2din &urt+3 aria &inelui 0i a r+ului doar la cuprin'ul 'peci1ic pentru raiune 0i intenie 0i a nu preciza clar criteriul 'au criteriile dup+ care >udec+ile 'au inteniile 'unt con'iderate a 1i &une 'au rele e'te doar a e1ectua o aciune 1ilo'o1ic+ 1+r+ 'en' 0i 1+r+ "iz+ real+. .oar dup+ ce 'e 'ta&ile0te criteriul 'au criteriile di'cri"in+rii4 acea'ta devine po'i&il+.
16-

2(ndi1erena3 'toicilor

Care e'te deci criteriul dup+ care 'toicul apreciaz+ ceva Gdin interiorul 'au exteriorul '+uH ca 1iind &un 'au r+u4 'au 2indi1erent3F 2Con1or"itatea cu natura3 e 'u1icient de vag+ ca '+ nu 'pun+ ni"icV 2<irtutea3 e uneori un cuv@nt chiar "ai vag de at@t... 29olo'ul3 rupt de 2roade3F 2*o"ul dup+ roade 'e cunoa0te.3 Roadele 'unt actele4 e"oiile4 'i"irile4 percepiile4 eveni"entele provocate de individ. Roadele 'unt durerea 'au pl+cerea4 'u1erina 'au 1ericirea4 lini0tea 'au agitaia4 con1ortul 'au di'con1ortul4 1oa"ea 'au 'aietatea... pe care el le re'i"te ca ur"are a g@ndurilor 0i aciunilor 'ale... A rupe &inele 0i r+ul 'au 21olo'ul3 de ace'te 2roade34 e doar a nu /nelege ce e'te &inele4 ce e'te r+ul 'au ce e'te 21olo'ul3... ,toicul /n'+ pretinde uneori c+!i 'unt 2indi1erente3 2roadele3 exterioare ale g@ndurilor 0i aciunilor 'ale Gde exe"plu4 '+r+cia 'au &og+ia4 1ai"a4 '+n+tatea etc.H. *e cine "inte elF *e el /n'u0iF... Li la ce!i 1olo'e0te acea't+ "inciun+F... Cel care nu vrea '+ 'coat+ criteriul de apreciere a &inelui 0i r+ului /n a1ara intenieiA dorinei 'ale4 pe de o parte4 /n e"oiile 0i /n 'enti"entele 'ale Gpozitive 'au negativeH4 /n percepiile4 'i"irile 0i a"intirile 'ale Gcorecte 'au eronate4 pl+cute 'au dureroa'e4 'u1erinde 'au 1ericiteH 0i4 pe de alt+ parte4 /n a1ara 'a4 /n 'ocietate4 /n 1a"ilie4 /n colectivitate4 /n aciune concret+ G&un+ 'au rea4 care /"pline0te 'au deza"+ge0teH nu poate '+ r+"@n+ dec@t con1uz din punct de vedere etic4 prin' hipnotic /ntr!o 'tare de auto!p+c+lire "oral+ de genul 2 u a" vrut '+ ia'+ &ineV... A ie0it r+uF =i!e indi1erentV3... ,cuzele explic+4 dar nu >u'ti1ic+. 2Cine nu cunoa0te legea nu e 'cutit de la pedeap'+ dac+ o /ncalc+4 doar pentru c+ ar pretinde c+ nu 0tie de ea3. La 1el e cu 2intenia3 J ea4 /n cel "ai &un caz4 e'te doar /nceputul actului "oral. Ace'ta 'e de1initiveaz+ /n'+ /n 1apt+ concret+4 evident+4 0i nu r+"@ne G&locatH doar la G2&une3H 2intenii3 0i 2dorine3 G2virtuoa'e3H... rrr Apoi e'te evident c+4 de cele "ai "ulte ori4 actele noa'tre4 eveni"entele pe care noi le provoc+" 2depind de noi3 /n cel puin aceea0i "+'ur+ ca 0i g@ndurile 0i inteniile 2noa'tre3 J 0i pentru c+ depind de noi ele ar tre&ui inclu'e /n '1era "oral+4 1iind apreciate ca &une 'au rele4 chiar 0i dup+ ace't criteriu propu' de 'toici. (ar dac+ /n ciuda ace'tor leg+turiA dependene directe exi'tente /ntre noi 0i actele noa'tre G1iziceH4 re'pectiv a ace'tor leg+turiA dependene directe 0i indirecte4 i"plicite 0i explicite exi'tente /ntre noi 0i ceilali4 /ntre noi 0i natur+4 /ntre noi 0i 'ocietate4 aciunile noa'tre 0i ale
165

Radu Lucian Alexandru

celorlali ar 1i 'ocotite4 dup+ criterii doar de 2'toici3 0tiute4 ca 1iind 2indi1erente "oral34 atunci4 dup+ acelea0i criterii 2"i'terioa'e34 orice altceva care 2depinde de noi34 cu" ar 1i g@ndurile 'au raiona"entele4 'au inteniile ar tre&ui '+ 1ie 'ocotite la 1el de 2indi1erente3. .ac+ dependena de noi e criteriul 'ta&ilirii cuprin'ului '1erei "orale4 ea tre&uie '+ 'e /ntind+ pe'te tot unde apare chiar 0i cea "ai "ic+ dependen+ de noi J adic+ nu 'e >u'ti1ic+ /n nici un 1el reducerea ace'tei dependene doar la cea legat+ de inteniile proprii... ?n'+ e 1oarte di'cuta&il+ chiar 0i acea't+ reducere ne>u'ti1icat+ Gnici "+car de criteriul propu' de 'toiciH4 deoarece e 1oarte di'cuta&il+ "+'ura /n care raiona"entele 0i inteniileA dorinele noa'tre depind de noi 0i doar de noi J adic+ "+'ura /n care a" putea '+ le nu"i" ale 2noa'tre3. *rezena in1luenelor &iologice4 ecologice4 'ociale4 culturale4 con>uncturale /n deter"inarea inteniilorA dorinelor 2noa'tre3 ne arat+ c+ ele 'e a1l+ /ntr!o oarecare "+'ur+ 'u& in1luena4 de "ulte ori cov@r0itoare4 a ceea ce nu depinde GdoarH de noi. ;inele G'au r+ulH apreciat ca atare de cineva4 de cele "ai "ulte ori4 nu e'te at@t rezultatul 2>udec+ii lui34 c@t al prelu+rii din exterior a >udec+ii altora4 >udecat+ prezent+ /n 1aa lui prin tradiie4 prin cutu"+4 prin religie4 prin o&i0nuin+4 prin recla"+4 prin per'ua'iune4 prin con'tr@ngere "ai "ult 'au "ai puin vizi&il+. .e exe"plu4 dorinele 0i inteniile religioa'e ale 'toicilor greci antici coincid G'urpriz+VFH cu cele ale religiei grece0ti 'peci1ic+ ti"pului lor. <irtuile pe care ei le reco"and+ Gcura>ul4 prudena4 cu"p+tarea4 /nelepciunea4 dreptateaH 0i care 'unt 2dorite de ei3 core'pund4 de a'e"enea4 /n "are4 cu virtuile "orale ale /ntregii antichit+i grece0ti. .orina lor de 21ilo'o1ie3 0i 2/nelepciune3 'e pare c+ au preluat!o4 de a'e"enea4 de la alii. La 1el 0i dorina lor de a in'i'ta exagerat a'upra raiunii... .orinele 0i inteniile 'toice4 /n "area lor "a>oritate4 'e dovede'c deci a nu 1i chiar a0a de 'toice J "ulte din dorinele lor nu 'unt chiar ale lor... Li atunci4 c@t a depin' de 'toici /n conturarea 2propriilor3 lor dorine4 dac+ G'+ vezi 'urpriz+H4 de 1oarte "ulte ori4 ei au ale' Gpractic 0i de "ulte ori 0i teoreticH la 1el ca alii dinaintea lor4 re'pectiv din ti"pul lorF rrr .ar teoria 2"oral+3 /nc@lcit+ 0i con1uz+ a 2dependenelor de 'toici3 "ai are /nc+ cel puin un "are nea>un' Gcare o 1ace i"practica&il+ din punct de vedere 'ocialH# dac+ actele 0i >udec+ile celorlali oa"eni nu pot pri"i cali1icativul de G2&ine3A 2&un3A 2&un+3AH 2&une3 'au cali1icativul de G2r+u3A 2rea3AH 2rele34 pentru c+4 chipurile4 ace'te cali1icative '!ar putea
166

2(ndi1erena3 'toicilor

da doar 2dependinelor3 'toice4 re'pectiv 1iindc+ ace'te acte exterioare nu ar 2depinde3 Gdup+ "intea 'toic+H 2de ei34 rezult+ c+ orice tri&unal tre&uie de'1iinat 0i orice >u'tiie 'ocial+ tre&uie gonit+ de 'toic /n aria a'pectelor 2indi1erente3 1a+ de &una convieuire /n 'ocietate J ceea ce evident e'te 'tupid din 'tart. I 'ocietate haotic+ 0i anarhic+ a't1el con'tituit+4 /n care nu e >udecat+ /n nici un 1el ca 1iind &un+ 'au rea aciunea celorlali4 nu poate >u'ti1ica 2"oral3 nici o in'tituie 'ocial+ Gpornind de la 1a"ilie4 p@n+ la >udec+torie4 ar"at+4 parla"ent4 ad"ini'traie pu&lic+4 in1ra'tructur+ cultural+ etc.H 0i a't1el ea nu e'te altceva dec@t o >ungl+ ani"alic+ /n care 1iecare /0i ur"+re0te 2inteniile3 lui 2&une3 total 2indi1erent3 la durerile 0i pl+cerile celorlali. I a't1el de concepie 2"oral+3 co"plet auti't+ neag+ /n "od a&'urd /n'u0i caracterul de 1iin+ e"ina"ente 'ocial+ Gcultural+4 politic+H 'peci1ic o"ului. .e0i Eenon 'e pare c+ chiar a predicat /nte"eierea unei a't1el de 2Repu&lici3 lip'ite de 2repu&lic+34 cei "ai "uli 'toici '!au 1+cut pur 0i 'i"plu c+ nu v+d acea't+ con'ecin+ i"ediat+ a re1uzului lor in1antil de a >udeca 2&inele3 0i 2r+ul3 din 'ocietate G/n ace't 'en' un exe"plu &un de 'toic lip'it de 'toici'" 2anarhic3 e cel al lui =arcu' Aureliu' 'au cel al lui ,enecaH. .ar chiar 0i Eenon4 dac+ ar 1i tr+it 0i nu"ai o zi /n repu&lica lui lip'it+ de repu&lic+4 poate '!ar 1i convin' 0i el de gravitatea 'ocial+ a a&eraiilor 'ale 1ilo'o1ice. (5. #up cum nu se propune niciodat un el ce nu poate s fie atins, tot astfel nu e*ist n univers natura rului.(72 ,unt de'tui ne&uni Gde exe"plu4 pictetH care /0i propun eluri ce nu pot 1i atin'e J ca de exe"plu4 '+ /ncerce '+ 'e de'prind+ de r+u GviciuH 0i '+ tr+ia'c+ con1or" naturii G&ineluiH4 de0i ei zic c+ natura r+ului nu exi't+ J adic+4 dac+ r+ul ar lip'i cu de'+v@r0ire din univers G0i4 prin ur"are4 inclu'iv din o"4 ca parte a univer'uluiH4 cu" pretinde pictet4 ar 1i i"po'i&il '+ nu tr+ie0ti con1or" 2naturii &inelui34 indi1erent dac+ ai 1i 2virtuo'3 'au 2vicio'3 G'au cel puin ar 1i i"po'i&il '+ tr+ie0ti con1or" naturii r+uluiA viciului4 pentru c+ acea'ta zic ei c+ nu e*ist...H GCople'ton 9. # #at fiind c stoicii au susinut c divinitatea le ordonea% pe toate n cel mai &un mod posi&il, ei au tre&uit s e*plice e*istena rului din lume sau cel puin s$l armoni%e%e cu optimismul lor.(74H

306 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 20 G pictet4 1anualul4 3)H. 308 Cople'ton4 9redericD4 200)4 )storia filosofiei ) Urecia i 3oma4 ditura ALL4 ;ucure0ti4 p. 3-:.

168

Radu Lucian Alexandru

C@t de'pre a&eraia c+ nu exi't+ /n univer' G/n nici un 1elH 2natura r+ului3 Gviciului4 activit+ii 2rele3H4 chiar 0i un 'toic care /ncerca '+ 'cape de ceea ce el zicea c+ nu exi't+ Gr+u4 viciuH '!ar 1i putut prinde la un "o"ent dat de ridicolul unei a't1el de a1ir"aii Gdac+ g@ndirea 'erioa'+4 coerent+4 necontradictorie4 reali't+ nu i!ar 1i 1o't ca" 2indi1erent+34 d@nd de prea "ulte ori i"pre'ia c+ o a't1el de g@ndire 2nu prea /i 't+ /n putere3 'toiculuiH. 1-. "nteriorul i e>teriorul pictet vrea uneori '+ 'e deta0eze co"plet GA /n "od auti'tH de 2lu"ea din a1ar+3 1a+ de care el vede o ruptur+ total+4 /"potriva oric+rei evidene contrare# Fiindc tre&uie s tii c nu este deloc uor ca s$i pstre%i n acelai timp i o voin n acord desv'rit cu natura i preocuparea struitoare pentru lucrurile din afar, ci c este a&solut o&li atoriu, dac i$este 'ndul la una din acestea, s ne lije%i n ntre ime pe cealalt.(75 2Batura3 nu 'e a1l+ deloc /n 2lucrurile din a1ar+3 Gde exe"plu4 /n lucrurile Go&iectele4 activit+ile4 eveni"enteleH exi'tente /n 2natur+3HF .e c@nd 0i de ce '!ar /nchide 2natura3 exclu'iv doar /n 2interiorul3 'toiculuiF... 7n 'toic care vrea '+ 1ie 2/n acord de'+v@r0it cu natura3 Gorice ar "ai /n'e"na acea'ta pentru elH tre&uie deci oare 2s ne lije%e n ntre ime3 orice preocupare struitoare Gin'i'tent+4 per'everent+4 1er"+4 'tatornic+4 dura&il+H pentru oricare din lucrurile Go&iectele4 aciunile4 "uncile4 pro&le"ele4 1eno"enele4 /nt@"pl+rile4 1aptele4 eveni"enteleH care exi't+ n afara saFV G.e exe"plu# re'ur'e de hran+ 0i ap+4 re'ur'e "ateriale 0i energetice4 haine4 unelte4 locuin+4 in'talaii4 "i>loace de tran'port4 'tarea "ediului /ncon>ur+tor4 1eno"enele naturale cu potenial di'tructiv4 aciunile altor 1iine din vecin+tate4 "uncile e1ectuate de ali oa"eni /n intere' 'ocial4 activit+ile 0i 1aptele celor apropiai Gde exe"plu4 ale copiilor4 p+rinilor4 'oiei4 prietenilor etc.H4 pro&le"ele altor "e"&rii ai 'ociet+ii cu care 'toicul intr+ /n contact direct J 0i re'pectiv4 pro&le"ele 'ociale4 politice4 econo"ice ale co"unit+iiA 'tatului /n care el tr+ie0te Glegate de dru"uri4 'paii 0i activit+i ad"ini'trative4 hale 0i activit+i de producie4 depozite4 'paii 0i activit+i co"erciale etc.H4 /nt@"pl+rile 0i eveni"entele 1a"iliale4 'ociale4 politice4 culturale etc. cu i"pact direct a'upra vieii 'toicului 0.a.".d.H

30) pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 1anualul4 1:H.

ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 12 G pictet4

16)

2(ndi1erena3 'toicilor

2Begli>area /n /ntregi"e3 a tuturor 2preocup+rilor 'tatornice3 pentru 2lucrurile din a1ar+3 nu poate duce dec@t la di'1uncionalit+i "a>ore de integrare 'ocial+ G/n contextul caracterului puternic 'ocial al o"uluiH 0i la o 1uncionare de1ectuoa'+ a propriului 'i'te" p'iho!corporal al 1iinei u"ane G/n contextul nece'it+ii evidente a exi'tenei unor 2preocup+ri 'tatornice3 pentru 2lucruri din a1ar+3 Gcu" 'unt 'ur'ele de hran+ 0i ap+4 ad+po'tul4 'ur'ele de con1ort ter"ic4 a'pectele care a'igur+ 'igurana4 '+n+tatea 0i prote>area vieii etc.H nece'are pentru realizarea 0i "eninerea unei 1uncionalit+i opti"e a ace'tui 'i'te"H. ,u'inerea 'pre "ani1e'tare doar a 2preocup+rilor ne'tatornice3 G2'pontane34 repede trec+toare4 2"o1turoa'e34 lip'ite de orice ur"+ de per'everen+H pentru 2lucrurile din a1ar+3 nu e o caracteri'tic+ de &az+ a o"ului creator de civilizaie 0i cultur+4 ci ea e caracteri'tic+ poate doar ani"alelor '+l&atice 2aiurite3... clar c+4 de prea "ulte ori4 2rotiele "entale3 ale lui pictet nu prea 'e roteau cu" tre&uie 0i c+4 a't1el4 a1ir"aiile 'ale 'unt uneori "ult "ai apropiate de ne&unie dec@t de 1ilo'o1ie J 0i ace't lucru /l recunoa0te oarecu" chiar 0i el# 16. #ac vrei s faci pro rese, ndur cu resemnare s fii socotit nec,i&%uit i ne&un, din cau%a dispreului tu pentru lucrurile din afar.(76 ,toicul G pictetH vrea deci '+ 1ac+ progre'e c@t "ai "ari /n 2ne&unie3 0i a't1el el dispreuiete orice lucru Go&iect4 activitate4 "unc+4 rezultat al "uncii4 pro&le"+4 /nt@"plare4 eveni"entH a1lat e1ectiv /n a1ara 'a Gre'pectiv4 orice 2lucru3 Ga'pect al exi'teneiH pe care "intea lui vrea '+!l in+ Gpe &aza unor >u'ti1ic+ri4 de "ulte ori4 evident ne/nte"eiateH 2/n a1ara 'a3...HV A't1el4 el nu nu"ai c+ devine aproape total ne1olo'itor 'ociet+iiA co"unit+ii /n care tr+ie0te Gdispreuind 2lucrurile3 0i 2lucr+rile3 GA "uncileA activit+ileA eveni"enteleA /n1+ptuirileA realiz+rileH 2din a1ara3 lui nece'are &unei ei 1uncion+riH 0i c+reia cu a't1el de atitudini 'olip'i'te4 auti'te4 de"ente nu poate '+!i creeze dec@t daune4 dar el /0i e'te a't1el ne1olo'itorA d+un+tor 0i 'ie0i... ?n plu'4 contrar 2preuirii3 'ale teoretice pentru 2natur+34 el devine4 a't1el4 0i co"plet neputincio' /n 2natur+3 Gp+dure4 >ungl+ etc.H unde 2di'preul '+u3 pentru propria via+4 '+n+tate 0i pentru 2alte cele din a1ar+3 l!ar duce la "oarte /ntr!un ti"p 1oarte 'curt... .e unde 'e vede 1oarte clar c+ el vrea de 1apt '+ 'e 'inucid+4 dar nu prea 0tie cu" '+ 0i!o 'pun+
30: )&idem.

16:

Radu Lucian Alexandru

0i nici nu prea are cura>ul '+ o 1ac+. ,toicul G pictetH e'te a't1el doar un 2'inuciga0 ratat34 un o" cu "intea ruinat+ pe >u"+tate4 un 2"ort p'ihic3 care /0i a0teapt+ 2re'e"nat3 "oartea corporal+. ,toicul /0i a1ir"+4 uneori4 o credin+ oar&+ /n ni0te propoziii de o&icei rupte de realitatea evidenei J care a't1el4 /n "are parte4 'unt incoerente4 'uper1iciale4 contradictorii 0i chiar a&erante 0i hilare J propoziii pe care le repet+ 2ca un pro't3 care e'te incapa&il '+ /neleag+ pro'tia pe care o 'pune. 2,inuciga0ul 'toic3 g@nde0te doar /n al& 0i negru4 1+r+ nuane4 1+r+ detalii4 1+r+ repere reale4 1+r+ via+ 0i oarecu" aproape total lip'it de di'cern+"@nt... 9re&uie s fii un sin ur om, fie &un, fie ru. 9re&uie sau s$i desv'reti partea c'rmuitoare a celor din tine nsui, sau s pori rij numai celor din afara ta(17 :...< I a't1el de dihoto"ie "utual exclu'iv+ e'te total ne>u'ti1icat+. .e'+v@r0irea 2p+rii c@r"uitoare a celor din tine /n'ui3 nu nu"ai c+ nu exclude 2gri>a3 pentru cele 2din a1ara ta34 dar chiar o pre'upune cu nece'itate. .ac+ interiorul 'toicului nu co"unic+ cu exteriorul4 nu conlucreaz+ cu el 0i nu 'e adapteaz+ 1a+ de cele din exterior4 el nu "ai are a 'e 2de'+v@r0i3 dec@t /n 'olip'i'"4 auti'" 0i de"en+... 8n alt c,ip ns, nu vei ajun e la un asemenea ec,ili&ru, dac nu te vei smul e din mijlocul celor ce nu stau n puterea noastr i nu vei pune &inele i rul numai n cele ce sunt n tria noastr.(11 ,!ar putea 'u'ine c+ 2&inele3 0i 2r+ul3 'unt doar /n interior4 deoarece aprecierea lor /n relaie cu ceva 'au altceva ine de >udecat+A raiune 0i acea'ta e'te interioar+. Acea't+ atitudine e'te gre0it+ din "ai "ulte puncte de vedere. =ai /nt@i c+ vor&eleA concepteleA ideile Gca de exe"plu4 2&ine34 2r+u34 2'u'3 4 2>o'34 2al&34 2negru34 re'pectiv 2ca'+34 2ele1ant34 2o"3H 0i >udec+ileA raiona"enteleA propoziiile nu 'unt doar /n interiorul 'toicului4 ci 0i /n interiorul celorlali oa"eni4 care /n'+ pentru 'toic con'tituie un exterior ca oricare altul... 0i prin ur"are4 pretenia ca aprecierile de 2&ine3 'au 2r+u3 '+ 'e circu"'crie4 pentru 'toic4 doar la interiorul '+u nu are nici un 'uport real. Apoi ace'te cuvinteA concepteA idei nu au 'en' prin ele /n'ele J ele 1ac tri"iteri4 re1erine 'pre alte cuvinte 0i "ai ale' 'pre realit+i din a1ara li"&a>ului J cu alte cuvinte4 ele 'unt
310 )&idem4 pp. 22!23 G pictet4 1anualul4 -0H. 311 )&idem4 p. 2- G pictet4 1anualul4 -2H.

180

2(ndi1erena3 'toicilor

'e"ne care tri"it 'pre ceea ce e'te 'e"nalizatQ 'unt nu"e care tri"it 'pre ceea ce e'te nu"itQ 'e"ni1icani care tri"it 'pre ceea ce e'te 'e"ni1icat. A't1el cuv@ntulA conceptul 2&ine34 "ani1e'tat ca 0i cuv@nt interior Gidee interioar+ never&alizat+H4 1ace tri"itere 1ie 'pre realit+i din interiorul p'ihicului Graiona"enteA >udec+i &uneA corecte4 percepii &uneA corecte etc.H4 1ie 'pre realit+i exterioare p'ihicului GaciuniA eveni"ente &uneA utileA 1olo'itoareH4 1ie G0i ace'ta e'te cazul cel "ai de' /nt@lnitH 'pre a"&ele realit+i Ginterioare 0i exterioareH deopotriv+ J de exe"plu4 un raiona"ent e'te 2&un34 dac+ e'te ur"at de o aciune &un+... 'au o >udecat+A prevedere e'te &un+A corect+4 dac+ ea e'te con1ir"at+ de realizarea e"piric+ a 1aptelor prev+zute de acea >udecat+A prevedere... La 1el cu" cuv@ntulA conceptul 2cal3 G&unH G'au 2o"3 G&unHH nu are o exi'ten+ 'trict interioar+4 de 2'e"n pur3 1+r+ nici o re1erin+ exterioar+ p'ihicului4 acela0i lucru 'e /nt@"pl+ 0i cu vor&eleA conceptele de 2&ine3 0i 2r+u3. Li a0a cu" 2calul3 0i 2o"ul3 nu 'e a1l+ doar /n interiorul 'toicului4 la 1el4 nici 2&inele3 0i 2r+ul3 nu 'e a1l+ doar /n interiorul lui. Acela0i lucru 'e /nt@"pl+ 0i cu alte cuvinteA concepte care au o conotaie "ai 2interioar+34 ca de exe"plu4 cele de 2'u1erin+3 Gp'ihic+H4 2durere34 2e"oie3 'au cele de 2utilitate34 21olo'34 2valoare3 etc. .e exe"plu4 2e"oia3 0i 2'u1erina3A 2nelini0tea3 interioar+ nu 'unt doar 2cuvinte3 interioare J ele 1ac tri"itere 'pre o 'tare corporal!p'ihic+ 1oarte co"plex+ care 'e "ani1e't+ /n acte corporale 0i 'ociale 'peci1ice 0i /n plu' o"ul poate 'e'iza prezena e"oiei 0i nelini0tii 0i /n ceilali oa"eni. (ar c@nd vor&e0te de 2utilitate3 'au 21olo'3 e'te evident c+ 'toicul Gcel puin /n practic+H nu 1ace re1erire la un 1olo' 'trict ver&al G'trict 2interior34 2raional3H4 ci la unul care ia /n con'iderare corpul '+u4 1a"ilia 'a 0i 'ocietatea /n care 'e "ani1e't+ Gadic+ pe cele 2din a1ara 'a3H J 1+r+ ace'te re1erine 21olo'ul3 cu pricina /0i pierde aproape orice 'e"ni1icaie real+ ce ar putea '+ 1ie a'ociat+ cu ideea de 21olo'3... *rin ur"are4 ca '+ aprecieze ceva Gun raiona"ent4 un 1apt etc.H ca 1iind 2&un3 'au 2r+u3 tre&uie '+ exi'te "ai /nt@i ceva care '+ poat+ 1i apreciat ca atare... Iri4 "ai /nt@i c+ nu toate 2lucrurile3 exi'tente 'unt 2interioare3 0i apoi c+ aprecierea 2&un+t+ii3 'au 2r+ut+ii3 celor interioare nu depinde doar de alte lucruri 2interioare34 ci "ai ale' de 2lucruri exterioare3 lor Gde e1ectele exterioare pe care acele 2lucruri interioare3 Graiona"ente4 e"oii4 dorineH le genereaz+ 2/n a1ar+3H.
181

Radu Lucian Alexandru

Ca 'toicul '+ aprecieze un cal ca 1iind al& 'au negru4 acel cal tre&uie '+ exi'te pe undeva. Iri4 "ai /nt@i c+ nu toi caii 'toicului exi'tau doar /n 2interiorul3 '+u J practic el "ai putea avea GuneoriH 0i cai 2exteriori3 J 0i apoi c+ aprecierea culorii cailor '+i 2exteriori3 nu depindea at@t de culoarea cailor '+i i"aginari G2interiori3H4 c@t depindea de culoarea e1ectiv+ a cailor '+i 2exteriori3. A0a cu" aprecierea 2al&ului3 0i 2negrului3 cailor nu depinde doar de 2interiorul3 'toicului Gc+ atunci ar 1i conda"nat '+ tr+ia'c+ /n de"en+ total+ 0i auti'" co"plet purt@nd /n capul '+u doar 2cai verzi pe perei3 0i ni"ic altcevaH4 tot a0a4 aprecierea 2&inelui3 0iA 'au 2r+ului3 'peci1ic unei aciuni Ginterioare 0iA 'au exterioareH nu depinde doar de 2interiorul3 lui4 pentru c+4 oric@t ar vrea4 el 2nu e 'ingur pe lu"e3 G'au "ai preci' 'pu'4 2interiorul3 lui nu e'te rupt G/n totalitateH de lu"ea lui 2exterioar+3H. (denti1icarea unui 2&ine3 GA 2r+u3H /n 2lu"ea interioar+3 G/n 2g@ndire3H nu exclude exi'tena 2&inelui3 GA 2r+ului3H 0i /n 2lu"ea exterioar+3 G/n aciunea proprie4 /n aciunea celorlali oa"eni 'au /n alte 2aciuni ale naturii3H4 &a di"potriv+# /l pre'upune 0i /l i"plic+4 el 1or"@nd &aza de re1erin+ 0i criteriul cel "ai i"portant de >udecat+ al 2&inelui3 GA 2r+ului3H interior... 2;inele interior3 0i 2&inele exterior3 'e coreleaz+ 0i 'e i"plic+ unul pe altul. 7n 2&ine interior3 care produce 2r+u exterior3 G/n aciuneH e'te un non!'en' la 1el de a&'urd ca a unui "+r care produce non!"ere Gprune4 cai'e4 gogo0ari...H. Calitatea unei 2g@ndiri &une3 'e 'ta&ile0te G0iH pe &aza aciunilor exterioare 2&une3 pe care ea le genereaz+. A't1el o 2g@ndire &un+3 care produce /n "od direct 2&oal+34 2'+r+cie34 2ignoran+34 2'l+&iciune3 e'te 2&un+3 doar /n i"aginaia unora care ignor+ /n "od intenionat Gde exe"plu4 prin indi1eren+ 0i lip'+ de aciune /ndreptat+ 'pre eli"inarea ace'tor a'pecte din viaa celui ce le re'i"teH realitatea /n care 'e "ani1e't+. La 1el cu" e'te un &ine GA r+uH /n g@ndurile noa'tre4 'ocotit /n 1uncie de e1ectele interioare 0i exterioare &une GA releH pe care el le provoac+4 la 1el exi't+ un &ine GA r+uH /n aciunile noa'tre Gpornite din g@ndurile noa'treH4 'ocotit /n 1uncie de e1ectele interioare 0i exterioare4 "entale 0i corporale Gin1or"aionale4 energetice 0i "aterialeH &une GA releH4 pe care ace'te aciuni le provoac+ G/n raport cu noi4 re'pectiv cu celelalte 1iineH... G,toicul ,eneca G+ .e.n. I 20 e.n.H vedea4 uneori4 0i el leg+tura 'tr@n'+ care exi't+ /ntre 2conte"plaie3 0i 2aciune3# .vem o&iceiul s spunem c a tri potrivit cerinelor naturii
182

2(ndi1erena3 'toicilor

este &inele suprem. Hatura ne$a creat pentru am&ele moduri de via/ contemplaie i aciune.(1! "ontemplaia nu se face fr aciune, nici aciunea fr contemplaie.(1(H A ignora realitatea exterioar+ GA 2din a1ar+3H con'ider@nd!o 2indi1erent+34 2di'preuind! o3 0i eli"in@nd 1ictiv din ea 2&inele3 0i 2r+ul3 Gpe l@ng+ c+ e'te o aciune pur egoi't! 'olip'i't+ care exclude exi'tena unui alt di'cern+"@nt >udec+tor /n 2a1ara ta3 0i relaionarea "oral+ dintre di1eritele 1iine capa&ile de >udecat+H e doar a ignora /n "od r+uvoitor 'au ne&une'c natura 0i e'ena 2&inelui3 0i 2r+ului3 interior Gdin g@ndireH4 care nu exi't+ prin 'ine 0i doar pentru 'ine4 ci /n inti"+ 0i direct+ relaie cu 2exteriorul3 Gcu aciunea corporal+4 'ocial+4 econo"ic+ etc.H. Ceea ce 2depinde de tine3 'e a1l+ /n 'tr@n'+ relaie cu 2ceea ce nu depinde de tine3 0i cele dou+ a'pecte4 de 1oarte "ulte ori4 nu au o relaie 1ix+4 ci una /n continu+ "i0care care /0i "ut+ "ereu li"itele de contact G0i de di1ereniereH /n 1uncie de 1iecare alegere pe care o 1ace" la un "o"ent dat. .e exe"plu4 dac+ anticii credeau c+ anu"ite &oli le erau 2date3 0i c+ 2nu depindeau de ei34 ulterior '!a v+zut c+ prin c@teva "ini"e "+'uri de igien+ 2care depindeau de ei3 'ur'a "ultor &oli putea 1i de "ulte ori evitat+. .e a'e"enea4 '!a putut con'tata c+ prin aciuni politice 1er"e 0i &ine intenionate '+r+cia Gextre"+H poate 1i "ult di"inuat+ 'au chiar eli"inat+ dintr!o 'ocietate civilizat+. La 1el 0i 'clavia4 inegalitatea 'exelor 0.a.".d. Cu alte cuvinte4 2ceea ce depinde de noi3 nu 'e re'tr@nge doar la 2g@ndirea3 noa'tr+ Gacea'ta 1iind continuat+ inti" "ai ale' /n aciunea noa'tr+H4 iar /n interiorul 2g@ndirii3 Gdorinei4 raiunii...H 2ceea ce depinde de noi3 variaz+ "ereu /n 1uncie de propriile alegeri4 dorine 0i voine... Apoi4 g@ndirea 2noa'tr+34 la o analiz+ "ai atent+4 'e vede clar c+ 2depinde34 de cele "ai "ulte ori4 "ult "ai "ult de 2exterior3 Gde credineleA tradiiileA o&iceiurile nutriionale4 ve'ti"entare4 lingvi'tice4 co"porta"entale4 religioa'e4 p'ihologice4 1ilo'o1ice4 econo"ice4 politice 0i arti'tice exi'tente /n 'ocietate /n "o"entul "ani1e't+rii ace'tei g@ndiri J adic+ de valorile 1a"iliale4 co"unitare 0i 'ociale care 'unt 'peci1ice 'ociet+ii /n care ea 'e "ani1e't+ la un "o"ent datH dec@t de 2interior3# 2g@ndirea individului3 e'te /n pri"ul r@nd o 2g@ndire 'ocial+3...

312 ,eneca4 Luciu' Annaeu'4 1:)14 Scrieri filo%ofice alese4 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 1:0. 313 )&idem4 p. 1:3.

183

Radu Lucian Alexandru

GChiar 0i unui 'toic4 precu" =. Aureliu4 /i e'te evident+ GuneoriH leg+tura pro1und+ exi'tent+ /ntre individ 0i 'ocietate# 8ns unde se afl elul suprem, se afl i &inele i fericirea fiecruia. Zinele unei fiine raionale se afl cuprins n societatea omeneasc. "ci este demult definitiv demonstrat c suntem nscui pentru socia&ilitate.(1+H 11. Pasiunea( apatia i indiferena Pasiunea, aa cum o definete `enon, este o micare neraional i contra firii a sufletului sau un impuls ce crete n mod e*a erat. [ecaton, n tratatul su .e'pre pa'iuni, "artea a ))$a, i `enon, n lucrarea sa cu acelai titlu, spun c e*ist patru enuri de pasiuni/ durerea, frica, pofta i plcerea. -i mai susin c emoiile sunt judeci(10 :...< Bu 'e 0tie exact din ce 1antezii eroice au dedu' 'toicii 1aptul c+ durerea 0i 1rica 'unt 2pa'iuni34 1iindc+ e de'tul de greu de g+'it o"ul care '+ 1ie at@t de 2pa'ionat3 de durere 0i de 1ric+ /nc@t '+ vrea '+ le experi"enteze pe el /n'u0i c@t "ai 2pa'ional3 cu putin+. Li de unde au tra' ei concluzia c+ durerea 0i pl+cerea 'unt 2neraionaleA iraionale3 0i 2contra 1irii3 GnenaturaleHF .ac+ le!ar 1i 'tudiat "ai atent4 ar 1i v+zut c+ e chiar pe do'# 'unt 1oarte raionale Gpot 1i 2explicate raional3 0i au un rol raional de /ndeplinit /n /ntregul u"anH 0i 'unt 2pentru 1ire3 Gnaturale4 1ire0tiH... Li cu" adic+ 2e"oiile3 'unt 2>udec+i3F Adic+ pentru 'toici expre'ia c+ 2cineva are e"oii3 e tot una cu a zice c+ acel cineva 2't+ 0i >udec+3F >udec+ileA raiona"entele4 dar nu sunt >udec+i... .iogene' ne "ai 'pune de'pre 'toici c+ #up ei, neleptul e lipsit de pasiuni.(12 L+'@nd la o parte 1aptul c+ un o" care '+ 1ie total lip'it de durere4 pl+cere4 po1t+ 'au 1ric+ Gadic+ de 2pa'iuni3 /n accepiunea 'toic+H nu exi't+ nic+ieri 0i nici nu prea poate exi'ta vreodat+4 dac+ totu0i4 prin vreo /nt@"plare ne1ericit+4 ar apare un a't1el de o"4 el nu ar prea putea '+ 1ie 1uncional /n 2natur+3 0i 2'ocietate34 deoarece 2durerea34 2pl+cerea3 0i 2po1ta3A 2dorina3 'unt p+ri con'titutive 1oarte i"portante pentru &una adaptare4 orientare 0i 1uncionare a o"ului /n "ediul /n care el 'e "ani1e't+ la un "o"ent dat. Apoi4 pa'iunea Ggr. pat,osP lBmfg J pa'iuneA pato'H /nelea'+ Gcon1or" . TH ca 0i 'enti"ent puternic4 a1eciune inten'+4 dorin+ arz+toare4 intelect entuzia't J e'te "ereu un
31- Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 88 G<4 16H. 315 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-2 G<((4 110! 111H. 316 )&idem4 p. 2-3 G<((4 118H.

"oiile au leg+tur+ cu

18-

2(ndi1erena3 'toicilor

'e"n de i"plicare 0i intere'4 de dorin+ aprin'+ de a 1ace ceva4 'e"n c+ cel cuprin' de pa'iune nu tr+ie0te doar 2ca '+ 1ac+ u"&r+ p+"@ntului3 0i nici ca o 2u"&r+34 ci ca '+ 'e expri"e printr!o via+ cu 'en' 0i printr!o aciune tr+it+ cu inte'itate4 printr!o vieuire intere'at+ de vieuire 0i realizare4 0i nu printr!o "i0care 1+cut+ doar din inerie. Lip'a de pa'iune4 apatia Ggr. apat,eiaP DlBmRdD m a J 1+r+4 pat,osP lBmfg J pa'iuneA pato' n H J lip'a de intere'4 indolena4 indi1erena G1a+ de pl+cere4 durere 0i po1t+H 'e vrea deci uneori4 pentru 'toici4 a 1i o 'tare de 2eli&erare3 de pl+cere 0i durere4 dar nu a>unge '+ 1ie dec@t o 'tare de 2apatie3 &oln+vicioa'+4 de alungare pro'tea'c+ din 'ine a oric+rei pa'iuni J de /n+&u0ire &rutal+ 0i &ar&ar+ a pa'iunilor4 a pato'ului Gav@ntului4 entuzia'"ului4 /n'u1leiriiH. ?ntre 2pa'iune3 0i 2apatie3 Glip'+ de pa'iuneH 'e de'1+0oar+ nu activit+i 2indi1erente3 e"oional4 ci toate activit+ile nor"ale4 curente. .i1erena e'te ca /ntre 2a 'ta3 GapatieH 0i 2a alerga3 Gpa'iuneH J /ntre ele 'e a1l+ 2"er'ul nor"al3. ?ntre apatie G'enti"ent 0i e"oie 1oarte redu'+4 p+r@nd chiar c+ lip'e0teH 0i pa'iune G'enti"ent 0i e"oie puternic+H 'e a1l+ e"otivitatea o&i0nuit+ G'enti"entul 0i e"oia 2nor"al+3H J toate ace'tea trei Gapatie4 e"otivitate nor"al+4 pa'iuneH au /n'+ rolul lor &ine 'ta&ilit /n &una 1uncionare e"oional+ a o"ului J de aceea4 dorina de eli"inare a 2pa'iunii3 0i de exacer&are a 2apatiei3 dincolo de anu"ite li"ite accepta&ile nu poate duce dec@t la deregl+ri "a>ore /n p'ihicul u"an. Apaticul3 nu e tot una cu 2indi1erentul3 J a nu pune pa'iuneA entuzia'"A /n'u1leire /ntr!o activitate nu e tot una cu 2a nu 1ace di1erene3. ?n'+4 cu 'iguran+4 activitatea de a pre1era exclude4 pe de o parte4 indi1erena4 deoarece pentru a pre1era tre&uie '+ 1aci di1erene4 iar pe de alt+ parte4 exclude 0i 2apatia34 deoarece pre1erina care e'te lip'it+ de pa'iune4 de dorin+ vie4 nu "ai e'te o 2pre1erin+34 ci cel "ult o 2nevoie34 o 2o&ligaie34 o 1orare care4 /ntr!o oarecare "+'ur+4 treze0te /n cel /"pin' de ea la aciune o rezi'ten+4 un in'tinct de opoziie4 poate "ai 1irav4 poate "ai con'i'tent4 dar /n nici un caz 2indi1erent3 e"oional 0i voliional.

185

Radu Lucian Alexandru

12. Plcerea i durerea #up prerea stoicilor, sufletul are opt pri. .ceste pri sunt cele cinci simuri, or anul vor&irii, or anul 'ndirii, care este nsi mintea i partea eneratoare.(14 #up ei, durerea este o str'n ere neraional a sufletului. Speciile ei sunt/ mila, invidia, elo%ia, rivalitatea, tul&urarea, suprarea, ndurerarea, supliciul, pr&uirea.(15 Ce "ai e'te 0i acea't+ 2'tr@ngere neraional+3 a 2'u1letului3F .e unde vine durereaF .e la 2'tr@ngere3 'au de la 2neraional+3 Giraional+HF 'u1letului3F ,au o 2expan'iune neraional+3 a luiF... Li care din cele opt p+ri ale 2'u1letului3 'e 'tr@nge /n "od 2neraional3F ,i"urileF Irganul vor&irii G'u1letuluiFHF *artea generatoareA procreatoare31: G'u1letele 2procreeaz+3FHF Re'pectiv 2"intea3F GCu" 'e 2'tr@nge "intea /n "od neraionalF3H ... #orina este o poft neraional, su& care sunt r'nduite strile urmtoare/ lipsa, ura, prtinirea, m'nia, iu&irea, pica, ciuda.(!7 .e ce ar 1i 2dorina3 o 2po1t+ neraional+3F Iare pentru 'toici nu exi'tau 2dorine raionale3F Li de ce ar 1i 2lip'a3 'au 2iu&irea3 2po1te neraionale3F Ce /n'e"na oare pentru ei c+ ceva era 2neraionalA iraional3F... Plcerea este o e*altare iraional, care re%ult din ceea ce pare de a fi demn de ale ere; ea cuprinde/ nc'ntarea, &ucuria de rul altuia, desftarea, &ucuria violent. 8nc'ntarea este plcere care farmec prin intermediul urec,ilor(!1 :...< .e ce ar 1i 2pl+cerea3 o 2exaltare iraional+3 0i de ce '+ rezulte ea din ceea ce doar pare a 1i de"n de alegereF G9oarte "ulte pl+ceri 'unt per1ect raionale 0i de"ne de alegere.H ?nc@ntarea 1ar"ec+ doar prin inter"ediul urechilorF... Apoi4 pentru 'toici exi't+ oare o 2exaltare raional+3F ,e pare c+ daV ,e nu"e0te 2&ucurie3 Gdar nu 2&ucurie de r+ul altuia3 0i nici 2&ucurie violent+3H# :112< Stoicii mai spun c e*ist trei stri emoionale &une, anume &ucuria, prudena i voina. Zucuria, opusul plcerii, este o e*altare justificat de raiune(!! :...< xi't+ o 2'tr@ngere raional+ a

318 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-2 G<((4 110H. 31) )&idem G<((4 111H. 31: Con1or" Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 nota 2:- de la p. -8:. 320 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-2 G<((4 113H. 321 )&idem G<((4 11-H. 322 )&idem4 p. 2-3 G<((4 116H.

186

2(ndi1erena3 'toicilor

.e c@nd 0i p@n+ unde a a>un' &ucuria 2opu'ul pl+cerii3F G;ucuria 'toicilor e'te o 2&ucurie dureroa'+3F... ?i 2doare cu"va "intea3 de la a1ir"aiile ca" neg@ndite pe care le 1ac aproape la tot pa'ulFH .up+ de1iniiile lor 2urecheate3 Ga 'e citi 2/nc@nt+toare3H 2&ucuria3 /n genere e'te o exaltare raional+ G>u'ti1icat+ de raiuneH ca" 2dureroa'+3 Gopu'+ pl+ceriiH J 0i a't1el 2&ucuria de r+ul altuia3 /n'ea"n+ pentru ei 0i o 2exaltare >u'ti1icat+ de raiune3 pentru 2r+ul altuia3 Gcare e'te o 2e"oie &un+3 J 1iind o 'pecie de &ucurieH4 dar 0i o exaltare ne>u'ti1icat+ de raiune G2&ucuria de r+ul altuia3 1iind dup+ 'toici o 2pl+cere3 care e'te o 2exaltare iraional+3...H. Pentru stoici voina este opusul poftei, ntruc't este o dorin raional(!( :...< .eci pentru 'toici 2voina3 e'te 2ne!po1ta3 Gpe principiul# 2*une!i po1ta!n cuiV3H 0i voitorii 'toici 'e pare c+ voie'c doar 2ne!po1tirea3 0i 2dore'c '+ nu dorea'c+3 J iar acea't+ dorin+4 nu"it+ de ei 2voin+34 e'te pentru ei o 2dorin raional3 Gcea 2iraional+3 ar 1i pro&a&il4 pentru ei4 '+!0i dorea'c+ ceva4 altceva dec@t '+ nu!0i dorea'c+ ni"icH /n condiiile /n care tot ei 'u'in c+ dorina este o poft neraional(!+ J adic+ pentru ei ne!po1ta Gne!Hpo1tit+ de ei Gadic+ 2voina3 lorH e'te o 2po1t+ neraional+ J raional+34 de0i e'te totu0i 2opu'ul po1tei3... &ine c+ '!au 2l+"urit3 G'+ nu 'e l+"urea'c+HV... ,u1ereau ore 'toicii de &oala incoerenei de le era a0a de greu '+ 'pun+ ceva cu 'en'F Prin infirmitate se nele e o &oal nsoit de sl&iciune, iar prin &oal se nele e o nc,ipuire a unui lucru care pare foarte de dorit.(!0 Ciudat+ 2/nelegere3 "ai aveau 0i 'toicii pentru 2&oal+3 J nc,ipuire a unui lucru care pare foarte de dorit... *ro&a&il c+ ei /nelegeau prin 2'+n+tate3 2/nchipuirea unui lucru care nu pare c+ e'te de dorit3. Iare de aceea le era lor 2indi1erent+3F G9iindc+ era pentru ei o 2/nchipuire3 0i ceva care doar pare a 1i de doritF...H Li apoi dac+ pentru ei 2&oala /n'oit+ de 'l+&iciune3 e'te o 2in1ir"itate34 2&oala /n'oit+ de putere3 ce e'teF J I 2putere paranor"al+3F... ,toicul di'ident .iony'io'4 care a privit "ai atent &oala 0i durerea4 a /nele' c@t de 2indi1erent+3 e'te durerea 0i c@t de 2dorit+3 e'te &oala# #ionWsios, transfu ul, spunea c scopul vieii noastre este plcerea; la aceast prere a ajuns, fiind ncercat de un atac de
323 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-3 G<((4 116H. 32- Con1or" Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-2 G<((4 113H. 325 Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-3 G<((4 115H.

188

Radu Lucian Alexandru

oftalmie. Suferina i$a fost aa de cumplit, nc't a e%itat s numeasc durerea drept un lucru indiferent.(!2 ,eneca ne 'pune4 /n #espre viaa fericit4 c+# 1ai putem defini &inele suprem i afirm'nd c fericit este omul pentru care nu e*ist &ine i ru, ci suflet &un i suflet ru, omul care iu&ete ceea ce este moral, cruia i aduce mulumire virtutea, pe care evenimentele nt'mpltoare nici nu$l ridic, nici nu$l do&oar, care nu cunoate un &ine mai mare dec't cel pe care i$l poate oferi sin ur i pentru care adevrata plcere va fi dispreuirea tuturor plcerilor(!4 Cu" poate 1i 1ericit 2o"ul pentru care nu exi't+ &ine 0i r+u3 e greu '+ ne /nchipui". G29ericirea3 lui nu e 2&un+3FH ,au cu" '!ar putea ca pentru cel pentru care exi't+ 2'u1let &un 0i 'u1let r+u3 '+ nu exi'te totu0i un 2&ine3 0i un 2r+u3 oarecare dup+ care el '+ poat+ aprecia dac+ 'u1letele4 1aptele4 cire0ele 0i altele 'unt &une 'au releF... .ac+ nu exi't+ 2&ine34 nu poate exi'ta nici 2&inele 'u1letului34 re'pectiv 2'u1letul &un3... Atri&utul 2&un3 vine 0i din con'iderarea preala&il+ a calit+ii a&'tracte de 2&un3 Gre'pectiv 2&ine3H... Ceneralul 0i particularul "erg "@n+ /n "@n+ 0i nu pot 1i de'p+rite... Li apoi cu" e cu putin+ ca pentru o"ul 2pentru care nu e*ist &ine i ru '+ exi'te totu0i Gdoar c@teva cuvinte "ai /ncoloH un 2cel "ai "are &ine3 0i /nc+ un 2&ine3 pe care el '+!l cunoa'c+ 0i '+ 0i!l o1ere 2'ingur3 Gun &ine!inexi'tent!cu!auto!'ervireHF .e unde p@n+ unde ceea ce o"ul /0i poate o1eri 'ingur devine condiia cea "ai i"portant+ a 2&inelui3F evident c+ o"ul /0i poate o1eri 'ingur 0i 2r+ul3 Gdeci condiia invocat+ nu e 'u1icient+H. Apoi 2&inele3 o"ului e'te de cele "ai "ulte ori rezultatul unei relaii cu 1a"ilia4 cu 'ocietatea 0i cu "ediul /ncon>ur+tor J o relaie /n care 1actorul d+ruire Greciproc+H4 re'pectiv 'chi"& e'te pri"ordial Go"ul nu ar dep+0i nici "+car pri"ul an de via+4 dac+ ar 'ta doar /n gri>a 2&inelui pe care 0i!l poate 1ace 'ingur3H. de o&'ervat 0i ur"+toarea a&eraie prezent+ /n expri"area lui ,eneca# 2adevrata plcere va fi dispreuirea tuturor plcerilor. ?n 2toate pl+cerile3 intr+ 0i 2pl+cerea di'preuirii pl+cerilor3 care a't1el ar tre&ui '+ 1ie 0i ea la 1el de di'preuit+ ca orice pl+cere. ,eneca ne 'pune a't1el c+ 2adev+rata pl+cere3 e'te pl+cerea care 'e di'preuie0te pe 'ine J adic+ dispreul Gpl+ceriiH. xpri"area lui4 pe l@ng+ c+ e'te a&erant+4 prin egalizarea
ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 pp. 20!21 GLuciu'

326 )&idem4 p. 25- G<((4 166H. 328 ,enecaQ ,1@ntul Augu'tin4 200-4 #espre fericire4 Annaeu' ,eneca4 #espre viaa fericit, (<. 2H.

18)

2(ndi1erena3 'toicilor

2dipreului3 Gpl+cerilorH cu 2pl+cerea3 Gadev+rat+H4 e'te 0i contradictorie4 deoarece4 dac+ 2adev+rata pl+cere3 e'te 0i 2di'preul3 Gadev+ratei pl+ceriH4 atunci 2adev+rata pl+cere3 va 1i 0i di'preul a ceea ce e'te preuit Gpe de o parte4 e preuit+ 2adev+rata pl+cere34 dar4 pe de alt+ parte4 ea e 0i di'preuit+4 1+c@nd parte din 2toate pl+cerile3 care 'unt di'preuiteH. G xpri"area lui ,eneca e de genul# 2adev+ratul &ine va 1i di'preuirea oric+rui &ine3 'au 2adev+rata virtute va 1i di'preuirea tuturor virtuilor3... J adic+4 2&inele adev+rat va 1i &inele care 'e di'preuie0te pe 'ine34 re'pectiv4 2virtutea adev+rat+ va 1i virtutea care 'e di'preuie0te pe 'ine3... xpri"area lui e a't1el a'e"+n+toare unei 1or"ul+ri care ar 1ace din 2di'pre3 2calitatea 'upre"+3 a &inelui Gadev+ratH 'au a virtuii Gadev+rateH4 /n condiiile /n care ace't 2&ine adev+rat3 0i acea't+ 2virtute adev+rat+3 ar 1i 0i preuite4 0i di'preuite J adic+ doar 1oarte con1uz apreciate 0i extre" de con1uz deli"itate... *e ace't 'til o&'curA ne&ulo'4 pro&a&il c+ dup+ ,eneca 21al'a pl+cere va 1i preuirea tuturor pl+cerilor34 21al'ul &ine va 1i preuirea oric+rui &ine3 0i 21al'a virtute va 1i preuirea tuturor virtuilor3...H 2Adev+rata pl+cere3 e'te /n pri"ul r@nd o pl+cere care nu 'e neag+ pe 'ine4 iar cel care 'i"te pl+cerea Gde a "@nca4 de a 'e hidrata4 de a 'e odihni etc.H4 2de o&icei34 preuie0teA apreciaz+A valorizeaz+ at@t pl+cerea4 c@t 0i 'ur'eleA cauzeleA condiiile care o producA genereaz+A 1avorizeaz+4 nu doar pentru 1aptul c+ 2pl+cerea e'te pl+cut+34 ci 0i pentru actele utileA 1olo'itoare4 pentru &una 1uncionare a organi'"ului individual4 'ocial 0i ecologic4 cu care ea 'e /n'oe0te /n condiii de &un+ 1uncionare a "ecani'"elor ei 'peci1ice. Cel care 'i"te 2adev+rata pl+cere3 nu di'preuie0teA de'con'ider+A devalorizeaz+ 2pl+cerea34 pentru c+ /nelege4 "ai /nt@i de toate4 c+ 2adev+rata pl+cere3 e'te4 /nainte de orice4 o 2pl+cere3 0i apoi4 pentru c+ /nelege 1oarte &ine rolul pe care ea /l >oac+ /n &una 1uncionare a 1iinei u"ane. Iri4 actul de 2a di'preui3 pl+cerea nu prea are cu" '+ 1ie o 1or"+ de pl+cere4 ci "ai degra&+ una de 'u1erin+A ne1ericire4 iar 2a di'preui3 o co"ponent+ e'enial+ pentru &una 1uncionare a organi'"ului4 nu e dec@t a di'preui acea't+ &un+ 1uncionare 0i a dori a't1el di'trugerea ei... A 1ace deci din 2di'preul3 pl+cerii G'au "ai ale' al pl+ceriiH un criteriu al 2adev+ratei pl+ceri3 0i o 2virtute3 de"n+ de ur"at de o "inte '+n+toa'+ G2la cap3H poate 1i orice4 doar 'e"n de '+n+tate "ental+ nu e... I "inte 2adaptat+ /"pre>ur+rilor3 e'te o "inte vie4 care tr+ie0te /ntr!o realitate concret+ "ereu /n 'chi"&are J una /n'+ pe care 2eveni"entele /nt@"pl+toare3 o la'+ indi1erent+ Gnici nu o 2ridic+34 nici nu o 2do&oar+3H e'te doar o "inte paralel+ cu realitatea4 care o
18:

Radu Lucian Alexandru

ignor+ voit pe acea'ta4 care 2nu tr+ie0te3 0i 2nu 'i"te3 J una care nu"ai /n 2acord cu natura3 G2vie3H nu poate 1i con'iderat+ a 1i. "e ne mpiedic oare s spunem c o via fericit nseamn un suflet li&er, m'ndru, nenfricat i ferm, un suflet aflat dincolo de team i de dorin, al crui &ine unic este frumuseea moral, al crui unic ru este de%onoarea, iar tot restul, o mulime de lucruri fr valoare, care vin i pleac fr s sporeasc i fr s scad &inele suprem, nelu'ndu$i i neadu 'ndu$i nimic vieii fericiteY(!5 Cu" 'e poate ca 2un 'u1let a1lat dincolo de tea"+3 0i "ai ale' de 2dorin+3 '+ poat+ 'ocoti 2dezonoarea3 ca 1iind 2r+ul unic3 G0i4 prin ur"are4 ceva pe care dore0te '+!l eviteH4 re'pectiv4 '+ poat+ 'ocoti 21ru"u'eea "oral+3 ca 1iind 2&inele unic3 Gprin ur"are4 dorind '+!l ating+HF ,e'iz+" oare aici o dorin+ de onoare 0i o 1ric+ de dezonoare la cel a1lat GchipurileH 2dincolo de tea"+ 0i de dorin+3F... 8n %iua n care omul se va ridica deasupra plcerii se va ridica i deasupra durerii; ve%i n ce ro&ie infam i primejdioas se va afla cel pe care l vor stp'ni, r'nd pe r'nd, plcerile i durerile, cei mai capricioi i mai tiranici stp'ni dintre toi.(!6 Apariia 0i "ani1e'tarea 2pl+cerilor3 0i 2durerilor3 e'te /n deplin acord cu 2natura o"ului3 0i are un rol pe deplin 2natural3 /n 1uncionarea ace'tuia. Cel ce caut+ '+ 'e ridice 2dea'upra pl+cerii 0i durerii3 e'te a'e"+n+tor aceluia care /ncearc+ '+ z&oare d@nd din "@ini4 adic+ aceluia care "erge contra naturii Gu"ane 0i ani"aleH... Cel care 2nu "ai 'i"te34 'u& nici un chip 0i 'u& nici o 1or"+4 pl+cerea 0i durerea e'te doar un 2"ort viu34 un 2"ort p'ihic34 care dac+ nu!0i revine c@t de repede din paralizia lui "ental+4 va a>unge 0i "ort corporal... :;< unii oameni sunt nefericii nu pentru c sunt lipsii de plcere, ci c,iar din cau%a plcerii((7 :;< .ac+ unele eveni"ente aduc cu ele 0i pl+ceri4 0i nepl+ceri4 a'ta nu /n'ea"n+ c+ ace'tea vin /n acela0i ti"p 0i 'u& acela0i raport. .ac+ o con>unctur+ cauzal+ produce dintr!o anu"it+ per'pectiv+ pl+cere 0i din alt+ per'pectiv+ nepl+cere4 ace't lucru nu tran'1or"+ "agic pl+cerea /n nepl+cere 0i inver' G/n "o"entul 0i din per'pectiva 'u& care pl+cerea e re'i"it+ ca pl+cere4 re'pectiv nepl+cerea ca nepl+cereH.

32) )&idem4 p. 21 G,eneca4 #espre viaa fericit, (<. 3H. 32: )&idem4 pp. 21!22 G,eneca4 #espre viaa fericit, (<. -H. 330 )&idem4 p. 26 G,eneca4 #espre viaa fericit, <((. 2H.

1)0

2(ndi1erena3 'toicilor

A't1el 2unii oa"eni3 nu 'unt 2ne1ericii3 din cauza 'i"irii unei pl+ceri atunci c@nd o 'i"t 0i o apreciaz+ ca atare Gdin per'pectiva unui criteriu 'peci1ic de apreciereH4 ci din alt+ cauz+ J de exe"plu4 a 'i"irii conco"itent cu pl+cerea "enionat+ a unei nepl+ceriA dureriA ne1ericiri apreciat+ ca atare din per'pectiva unui alt criteriu de >udecare a pl+cerii 0i durerii. A zice c+ un o" e ne1ericit 2din cauza pl+cerii3 e oarecu" echivalent cu a zice c+ cineva ar putea 1i 1ericit 2din cauza durerii3... .i'preul 1a+ de pl+cere nu poate dec@t '+ 1ac+ din 2virtute3 durere...# Jirtutea este ceva nalt, mre i re esc, care nu cunoate nfr'n ere i nici osteneal/ plcerea n sc,im& este ceva de radant, nro&itor, sla& i trector, al crui sla i adpost sunt &ordelurile i c'rciumile. Peste virtute vei da n templu, n for, n curie, in'nd piept naintea %idurilor, plin de praf, ars de soare i cu m'inile &ttorite.((1 A opune 2virtutea3 pl+cerii e'te doar a o a'ocia cu durerea Gopu'+ de a'e"enea pl+ceriiH. A vedea prezena pl+cerii doar /n 2&ordeluri34 2c@rciu"i3 0i 2&+i pu&lice3 e'te a ignora e'ena pl+cerii# a ignora4 printre altele4 2"a'a3 regelui 0i a cet+eanului Gcu pl+cerile 'peci1iceH4 a nu /nelege 2/n+li"ea34 2'1inenia3 0i 2legitatea3 pl+cerii de a!i a't@"p+ra 'etea cu un pahar cu ap+ 'au pl+cerea natural+ ce /n'oe0te actul 'exual 2virtuo'3 1+cut de un rege4 un 1ilo'o1 'au un 'oldat4 pl+cerea unui act arti'tic4 pl+cerea re'i"it+ la r+'pl+tirea unui 1apte &une 0.a.".d. A '"ulge 2virtutea3 de l@ng+ pl+cere e'te doar a o apropia /n "od 'a"avolnic de durere... intere'ant apoi de con'tatat cu" virtutea lui ,eneca4 care nu cunoa0te 2o'teneal+34 't+4 c@teva cuvinte "ai /ncolo4 2in@nd piept /naintea zidurilor4 plin+ de pra14 ar'+ de 'oare 0i cu "@inile &+t+torite3 Gpro&a&il de la 2lip'a3 ei de 2o'teneal+3H4 iar /n alt+ parte 2'e '1oreaz+ 0i 'e lupt+3# Se ndoiete cineva c r&darea, tria de caracter, perseverana i orice virtute care ine piept reutilor i supune soarta tre&uie s urce, s se sfore%e i s lupteY((! C@t de'pre virtutea 2care nu cunoa0te /n1r@ngere3 e'te de di'cutat din partea cui ar putea '+ cunoa'c+ /n1r@ngerea 0i dac+ poate 1i /nvin'+. .ac+ poate 1i /n1r@nt+ Gde exe"plu4 de viciuH4 atunci4 cu 'iguran+4 poate cunoa0te 2/n1r@ngerea34 iar dac+ nu poate 1i /nvin'+ Gcu" pretinde ,enecaH4 e curio' cui 0i de ce 2ine ea piept /naintea zidurilor3F

331 )&idem G,eneca4 #espre viaa fericit, <((. 3H. 332 ,enecaQ ,1@ntul Augu'tin4 200-4 #espre fericire4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 6) GLuciu' Annaeu' ,eneca4 #espre viaa fericit, TT<. 6H.

1)1

Radu Lucian Alexandru

1(7. "'nd a fost ntre&at de cineva, cum poate s$i ndurere%e dumanul, -pictet a rspuns/ Fiind, tu nsui ata oric'nd s$i faci cel mai mare &ine.((( pictet e gata '+!i 1ac+ &ine du0"anului '+u doar ca '+!l vad+ /ndureratF Iare du0"anii lui 'e 2/ndurerau3 c@nd el 2era gata3 '+ 2le 1ac+ &ine3F... 2J Te rug+" durereV J A0a v+ tre&uieV Ba &ine de la "ineV ,+ 'i"ii 0i voi durerea 0i /ndurerareaV...3 =axi"a acea'ta e con'truit+ pe 'che"a ur"+toare# 2J Cu" '+!i /n1o"etezi du0"anulF J 9iind oric@nd gata '+!i dai cea "ai &un+ "@ncareV3 Adic+4 ar zice pictet4 2dac+ vrei '+ 1l+"@nze0ti4 "+n@nc+ 0i dac+ vrei '+ "+n@nci4 1l+"@nze0te3V... Adic+ doar 2vor&e /n doi peri3 aruncate pe gur+ 1+r+ o "ini"+ chi&zuin+... 1+(. 8n realitatea, nimic nu este plcut sau neplcut prin natura sa, ci totul depinde de o&inuin.((+ 1++. .le e cel mai cinstit fel de via, cci, dup aceea, deprinderea i$l va face i plcut.((0 .ac+ pl+cerea ar depinde de 2o&i0nuin+34 atunci de ce nu 0i!ar alege cineva 2cel "ai necin'tit 1el de via+34 pentru c+ dup+ aceea4 dup+ "intea lui pictet4 2deprinderea3 i!l va 1ace 2pl+cut3F 2Cin'tea3 e'te 2pl+cut+3 prin 2natura3 'a 0i nu prin 2deprindere3 'au oricu"4 cu "ult "ai "ult prin 2natura 'a3 Gvirtuoa'+H4 dec@t prin 2deprindere3... .ac+ 2nimic nu e'te pl+cut 'au nepl+cut prin natura 'a34 ci devine a't1el prin o&i0nuin+4 acea'ta ar /n'e"na c+ 2r+ul34 2"inciuna34 2necin'tea34 2viciul3 ar putea '+ devin+ 2pl+cute3 prin 2o&i0nuin+A deprindere3... ?n plu'4 de cele "ai "ulte ori4 o&i0nuina pre'upune din 'tart 1aptul de a te o&i0nui4 de a te aco"oda4 de a te adapta la ceva care exi'ta de>a Gprin 2natura3 'aH 0i nu a!i 'chi"&a GradicalH acea't+ 2natur+3. Cu'tul acru 'au cel '+rat nu devine dulce prin o&i0nuin+V... Li nici dulcele nu devine a"ar prin o&i0nuin+... ,enzaiaA percepia e acolo J 0i doar te pictet# 1+!ne orice r+u4 dar &ine '+ nu ne 1aci4 c+ ne produci o "are

333 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 Fra mente4 130H. 33- )&idem4 p. 58 G pictet4 Fra mente4 1-3H. 335 )&idem4 p. 5) G pictet4 Fra mente4 1--H.

ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 56 G pictet4

1)2

2(ndi1erena3 'toicilor

2o&i0nuie0ti3 cu ea J alt1el ar /n'e"na c+ tu ai putea '+ tran'1or"i durerea /n pl+cere 0i pl+cerea /n durere G1izic+H dup+ cu" ai avea tu che14 cu o oarecare 2o&i0nuin+3... La 1el de &ine pictet ar 1i putut 'u'ine c+ putea tran'1or"a cercul /n p+trat 0i triunghiul /n dreptunghi prin 2o&i0nuin+A deprindere34 '+u c+ el ar 1i putut '+!0i tran'1or"e 2"er'ul3 /n 2z&or3 prin 2o&i0nuin+3 0i prin 2deprindere3... 13. "ntenia i aciunea "onform stoicilor, nici o aciune nu este rea i condamna&il n sine/ intenia, condiia moral a a entului fptuitor, e ceea ce face aciunea rea I aciunea ca entitate fi%ic este indiferent.((2 (ntenia e'te /n 'ine &un+ 'au rea4 indi1erent de con'ecinele 'ale4 de aciunile pe care ea le genereaz+ 0i le 'u'ineF 2Ai vrut '+ 1aci &ineV3 nu e tot una cu 2Ai 1+cut &ineV3 J di1erena e'te la 1el de "are ca 0i di1erena dintre dorin+A voin+A intenie Ga vreaH 0i aciuneA 1apt+A realizare Ga 1aceH. (ar cel care 'e pre1ace c+ nu vede acea't+ di1eren+ pro&a&il c+ nu cunoa0te nici di1erena /ntre a vrea '+ "+n@nci 0i a "@nca e1ectiv... Aprecierea &inelui 0i r+ului doar /n 1uncie de ceea ce vrea un individ e'te o atitudine cel "ult in1antil+ J inexi'tena unor criterii c@t de c@t o&iective4 exterioare 2toanelor3 intenionale 'trict 'u&iective ale individului nu poate duce /n 'ocietate dec@t la anarhie G1iecare 1ace ce vrea4 cu condiia '+ ai&+ 2intenii &une34 din punctul lui de vedere...H4 iar /n individ la total+ dezorientare "oral+ "ani1e'tat+ prin /n'ingurare4 auti'" 0i rupere i"aginar+ de lu"e... Cel care de1ine0te r+ul4 dup+ che1ul '+u per'onal4 ca 1iind 2doar ceea ce crede el c+ e r+ul34 nu "ai are nici o 0an'+ '+ /neleag+ coerent "ani1e'tarea r+ului /n lu"e J la 1el de &ine el ar putea '+ de1inea'c+ /n "od 'i"ilar orice altceva# 2'u1erina3 G2doar ceea ce crede el c+ e 'u1erin+3H4 2vaca3 G2doar ceea ce crede el c+ e vac+3H4 2ploaia3 G2doar ceea ce crede el c+ e ploaie3H etc. Cel care /0i reduce criteriile di'cri"in+rii la 2intenie3 reduce li"&a la vor&ire aiuritoare /n 2li"&i per'onale3 0i comunicarea la monolo . l reduce 'ocietatea la un individ 0i chiar /ntreaga natur+ la 2di'tin'a3 'a per'oan+ a&erant+ 'toic. .e'p+rirea a&rupt+ a inteniei de aciunea "oral+ nu duce dec@t la o proa't+ /nelegere at@t a inteniei4 c@t 0i a aciunii "orale.

336 Cople'ton4 9redericD4 200)4 )storia filosofiei ) Urecia i 3oma4 ditura ALL4 ;ucure0ti4 p. 3-:.

1)3

Radu Lucian Alexandru

(ar a reduce toate criteriile de di'cri"inare po'i&il+ /ntre &ine 0i r+u la unul 'ingur Gcel 'peci1ic 2inteniei3H e'te doar a nu pricepe ce e aceea di'cri"inare 0i cu" 1uncioneaz+ ea. Li pentru di'cri"inarea interioar+ 0i pentru di'cri"inarea exterioar+ 'unt nenu"+rate criterii po'i&ile dup+ care o"ul poate 0i tre&uie '+ di'cri"ineze /ntre 2&ine3 0i 2r+u3 0i doar o privire c@t "ai cuprinz+toare a c@t "ai "ultor a't1el de criterii 0i o corelare ar"onioa'+ a lor poate '+!i per"it+ '+ di'cri"ineze4 c@t "ai &ine cu putin+4 /ntre 2&ine3 0i 2r+u3. Apoi dac+ 2intenia3 e'te criteriu de di'cri"inare4 cu" di'cri"ineaz+ un 'toic /ntre inteniiF .ac+ el are dou+ intenii la un "o"ent dat4 potrivit c+ror criterii 0tie '+ 'pun+ care din ele e'te 2&un+3 0i care e'te 2rea3F 7n 'ingur criteriu de >udecat+ e'te de cele "ai "ulte ori in'u1icient J de a&ia "ai "ulte4 corelate /ntre ele 0i cu contextul /n care 'e "ani1e't+4 pot duce la o di'cri"inare relativ corect+ Ginteniile tre&uie >udecate prin aciuni4 prin dorine4 prin raiune4 prin "e"orie etc.Q aciunile prin e1ecte4 prin utilitate4 prin coeren+4 prin /"plinire4 prin reacii 'ociale etc.H. GCo"te!,ponville# -picurienii i stoicii, cu toat mreia lor considera&il, mi se par puin do matici sau e*a erai. S spunem c ei simplific e*cesiv viaa.((4H 2R+ul3 0i 2&inele3 'unt a'pecte ale exi'tenei care nu 'tau a'cun'e doar prin anu"ite zone 2privilegiate3 ale realit+ii Gdoar /n 2intenie3 'au doar /n 2dorin+34 'au doar /n 2raiune34 'au doar /n 2'ocietate34 'au doar /n 2aciune3 etc.H J 2r+ul3 0i 2&inele3 'unt concepte generale4 univer'ale4 care4 dintr!o per'pectiv+ 'au alta4 'unt in'erate /n /ntregul cuprin' al realului J de aceea di'cri"inarea /ntre &ine 0i r+u nu 'e poate opri nici ea doar la di'cri"inarea /n interiorul unor zone /ngu'te ale 2naturii34 "ai ale' dac+ ele 'unt rupte /n "od &rutal 0i total ne>u'ti1icat de celelalte 2zone3 cu care interacioneaz+ /n "od i"plicit 'au explicit. 2R+ul3 nu e'te doar /n 2noi3 'au doar /n 2a1ara noa'tr+34 el nu e'te doar /n 2'u1letA "inte3 'au doar /n trup4 'au doar /n lucruri J prezena lui Gatunci c@nd ea 'e "ani1e't+H poate 1i con'tatat+ /n orice parte a realit+ii... Li la 1el e'te 0i cu 2&inele3. ,unt >udec+i rele pentru "inte 0i lucruri rele pentru trup 0i 'unt a'pecte rele pentru 'ocietate J iar a reduce r+ul doar la interior 0i /n interior doar la o parte a lui4 de exe"plu4 doar la 2intenie3 G"oral+H4 nu /n'ea"n+ dec@t a ignora co"plexitatea /ntregului Gindividual!'ocial!naturalH /n care ne "ani1e't+" capacitatea di'cri"inatorie a 1iinei.
338 Co"te!,ponville4 AndraQ .elu"eau4 ReanQ 9arge4 Arlette4 20084 "ea mai frumoas istorie a fericirii4 Crupul editorial ART4 ;ucure0ti4 p. 33.

1)-

2(ndi1erena3 'toicilor

Cunoa0terea G2inteniei &une3H 0i aciunea G2&un+3H nu 'unt unul 0i acela0i lucru# de exe"plu4 un 'toic oarecare ar 1i putut '+ vad+ G2&ine3H4 la un "o"ent dat4 c+ chiar dac+ 0tia G2&ine3H cu" '+!0i potolea'c+ G2&ine3H 1oa"ea 0i chiar dac+ voia '+ 1ac+ G2&ine3H ace't lucru4 /ntr!o anu"it+ /"pre>urare ne1avora&il+ G2rea3H4 'e putea /nt@"pla '+ nu g+'ea'c+ i"ediat o 'ur'+ G2&un+3H de hran+ G2&un+3H /n prea>"a 'a... 14. "ndiferena i intenia *ierre Kadot precizeaz+ ur"+toarele G/n leg+tur+ cu 2di'cri"inarea "oral+3 0i 2intenia3 'toicilorH# Putem defini deci opo%iia ntre domeniul moralului i cel al indiferentului. .stfel, va fi moral, adic &un sau ru, ceea ce depinde de noi i va fi indiferent ceea ce nu depinde de noi. Sin urul lucru ce depinde de noi este n fond, intenia noastr moral, sensul pe care l dm evenimentelor. "eea ce nu depinde de noi corespunde nlnuirii necesare a cau%elor i efectelor, adic destinului, evoluiei naturii i aciunii altor oameni. .stfel sunt indiferente viaa i moartea, sntatea i &oala, plcerea i suferina, frumuseea i ur'enia, puterea i sl&iciunea, &o ia i srcia, no&leea i ori inea umil, carierele politice, pentru c niciuna nu depinde de noi.((5 2.e1iniia3 'u&iectiv+ a 'toicilor 'coate practic "orala /n a1ara "oralei J dac+ 2indi1erentul3 'e opune 2"oralei3 0i dac+ 2indi1erentul3 cuprinde viaa 0i "oartea4 '+n+tatea 0i &oala4 &og+ia 0i '+r+cia 0.a.".d.4 2"orala3 Gindividual+ 0i 'ocial+H r+"@ne 1+r+ 2o&iect de activitate3 J ea r+"@ne a't1el '+!0i privea'c+4 oarecu" aiurit+4 doar 2propriile ei intenii "orale3 rupte total de contextul Ginterior 0i exteriorH /n care apar. C@nd pui /n opoziie 2"oralul3 Gdi'cri"inarea /ntre &ine 0i r+uH cu 21ericirea 0i 'u1erina3 'au cu 2pl+cerea 0i durerea34 'au cu 2viaa 0i "oartea34 /i iei practic "oralei ca" orice criteriu 'olid de apreciere a 2&inelui3 0i 2r+ului3 J iar o "oral+ 1+r+ criterii 'olide de di'cri"inare "oral+ "ai e'te 2"oral+3 doar cu vor&a... .e exe"plu4 ce ar "ai 1i >u'tiia /ntr!o 'ocietate 'toic+ /n care 2aciunile altor oa"eni3 nu 'unt nici 2&une34 nici 2rele3 J /n care ace'te aciuni nu 'unt 2"orale34 ci 'unt 2indi1erente3 >udec+torului che"at '+ le >udeceF a nu ar 1i dec@t o lip'+ total+ de >u'tiieA dreptate G'ocial+H 2aplicat+3 de ne!>udec+tori4 neche"ai '+ >udece G'au che"ai '+ nu >udeceH aciunile 2altor oa"eni3V

33) Kadot4 *ierre4 1::84 "e este filosofia anticY4 ditura *oliro"4 (a0i4 pp. 15:!160.

1)5

Radu Lucian Alexandru

.eci4 /n cazul 'toicilor4 nu "ai vor&i" nici "+car de 2intenia3 >u'tiiei4 nici "+car de intenia de a 1ace dreptate G'ocial+H4 ci vor&i" doar de opu'ul ace'teia# de intenia in>u'tiiei 0i de intenia toler+rii explicite a nedrept+ii G'ocialeH4 re'pectiv a ignor+rii ei Gprin 2indi1eren+3 1a+ de eaH. (ntenia 'toic+ e'te a't1el rupt+ &rutal de aciune# 'toicul nu prea intenioneaz+ '+ acioneze4 el intenioneaz+ doar '+ nu acioneze Gprin trupul '+u4 adic+ 1izic4 re'pectiv 'ocialH J adic+ el are doar intenia de a nu inteniona G'+ realizeze nici o aciune 1izic+4 "aterial+H. ,u'in@nd4 total /"potriva evidenei4 c+ '+n+tatea 'au &oala lui nu depinde 0i de el4 c+ &og+ia 'au '+r+cia lui nu depinde 0i de el4 c+ pl+cerea 'au 'u1erina lui nu depinde 0i de el4 'toicul tr+ie0te /ntr!o lu"e 1anta'tic+ /n care cuv@ntul 2depinde3 Gde elH nu prea "ai are nici un 'en'... (ntenia lui plute0te ane'teziat+ printr!un vid de intenie Gacional+H 0i a't1el /0i pierde 0i ea coninutul# ce "ai e'te intenia care nu intenioneaz+ G"aiH ni"icF (ntenia indi1erent+ la via+ 0i "oarte nu "ai e'te intenie cu 'en' de via+... (nteniaA dorina de a 1ace GA /ntreprindeA realizaH ceva4 care nu dore0te '+ /ntreprind+ GA 1ac+A realizezeH ni"ic cu trupul '+u 0i ni"ic /n raport cu aciunile celorlalte 1iine4 nu "ai e'te intenie G"oral+H4 ci e'te ne&unie curat+4 iar locul ei e'te doar la o'piciu 0i nu /n 20colile de 1ilo'o1ie3... Apoi a t+ia &rutal lu"ea /n dou+# /n 2interior3 G'u1let4 "inteH 0i 2exterior3 0i a exila copil+re0te 2de'tinul34 legile naturii 0i 2/nl+nuirea nece'ar+ a cauzelor 0i e1ectelor3 doar /n 2exterior3 d+ dovad+ dac+ nu de in1antili'" cronic4 atunci cel puin de o pro'tie GneH1ilo'o1ic+ care cu greu poate 1i /nelea'+ 0i acceptat+ ca dovad+ de g@ndire de la o 1iin+ u"an+ G'toic+ 'au alt1elH. Legile 0i 2natura3 Gcauzele 0i e1ecteleH 2guverneaz+3 toat+ realitatea nu doar o parte a ei# intenia o"ului 'e 'upune propriilor ei legi de intenionare 0i tuturor legilor p'ihice 0i 1izice care acioneaz+ a'upra naturii u"ane. .ac+ /n exterior exi't+ a't1el un 2de'tin3 0i un 2i"placa&il3 'peci1ic4 el exi't+ /n "od v+dit 0i /n 2interior3# 2'u1letul3 G"entalulH nu plute0te aerian dea'upra legilor naturii 0i /n a1ara lor J ci e'te 'upu' lor deopotriv+ cu trupul 0i cu tot co'"o'ul /n care 'e "ani1e't+. Li a't1el o"ul e'te la 1el de capa&il de o 2alegere "oral+ interioar+3 pe c@t e'te de capa&il de o alegere "oral+ 2exterioar+3 0i e'te la 1el de 2indi1erent3 1a+ de exterior pe c@t poate 1i de 2indi1erent3 1a+ de 2interior3...

1)6

2(ndi1erena3 'toicilor

Apoi4 2indi1erentul3 poate 1i &un 0iA 'au r+u G/n 1uncie de circu"'taneH J 0i de aceea4 a 'coate 2indi1erentul3 /n a1ara &inelui 0i r+ului 0i a!l pune /n opoziie cu 2"orala3 e'te doar o a&'urditate 'toic+ printre "ulte alte a&'urdit+i de aceea0i natur+. 2(ndi1erena3 'toicului G1a+ de 2indi1erente3H depinde de elV G l o alege4 el o 'u'ine4 el 0i!o i"agineaz+.H *rin ur"are4 a 'u'ine c+ 2indi1erena3 lui G1a+ de 2indi1erente3H nu depinde de el4 de di1erenierea pe care el o 1ace /ntre &ine 0i r+u4 de aprecierea pe care el o 1ace a'upra 2utilit+ii3 practic+rii 2indi1erenei3 G1a+ de 2&og+ie 0i '+r+cie34 de exe"pluH e'te doar a nu /nelege clar lucrurile care depind de el. Ceea ce 2va 1i indi1erent3 Gpentru noiH depinde uneori /n "are "+'ur+ de noi. 9iindc+ intenia de a 1i indi1erent 1a+ de 2T3 'au 1a+ de 2M3 depinde uneori de g@ndirea 'toicului4 acea't+ indi1eren+ G1a+ de '+n+tate 0i &oal+ etc.H nu!i "ai e'te indi1erent+ J ea depinde /n "od direct de el# dac+ el va hot+r/ c+ '+n+tatea lui /i e'te indi1erent+4 atunci '+n+tatea /i va deveni oarecu" indi1erent+4 dar ea va continua '+ depind+ /n "are "+'ur+ de el 0i de indi1erena lui intenional+ 1a+ de ea. .e'p+rirea celor care depind de 'toic de cele care nu depind de el e'te deci "ult "ai co"plicat+ dec@t poate "intea lui 'i"pl+ 0i 'i"pli't+ '+ priceap+. ,toicul nu e capa&il dec@t de o privire 'uper1icial+ a'upra 2inteniei3 0i 2indi1erentelor34 chiar dac+ ele con'tituie pentru el ele"ente de &az+ ale doctrinei 'ale4 ceea ce ne arat+ c+ 'toicul e'te preocupat "ai degra&+ de /"p+riri relativ ar&itrare dec@t de analize atente ale /"p+ririlor pe care le 1ace. ... intenia noastr moral, sensul pe care l dm evenimentelor core'punde unei /nl+nuiri nece'are a cauzelor 0i e1ectelor G2naturale34 'ociale4 individuale4 re'pectiv culturale4 p'ihologice4 religioa'e etc.H 0i prin ur"are4 la o analiz+ atent+ a ace'tei 2intenii34 pute" con'tata c+ de cele "ai "ulte ori ea depinde doar /ntr!o "ic+ "+'ur+ de 2noi3... (ntenia teoretic+ a 'toicului de a 1i 2indi1erent3 1a+ de lucruri 0i 1a+ de aciunile celorlali 'e concretizeaz+ /n'+ practic /n chiar inver'ul unei a't1el de intenii Gprintre alii4 'toicii au contri&uit "a'iv la exe"pli1icarea incoerenei 1ilo'o1iceH. Kadot ne 'pune a't1el c+ Stoicul acionea% ntotdeauna su& re%erv, dar acionea%, ia parte la viaa social i politic.((6 N...P .cionea% nu n interes propriu, material sau c,iar spiritual, ci ntr$un mod de%interesat, n serviciul comunitii umane.(+7
33: Kadot4 *ierre4 1::84 "e este filosofia anticY4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 161. 3-0 )&idem.

1)8

Radu Lucian Alexandru

Trec@nd pe'te 1aptul c+ e greu de g+'it un 'toic coerent cu 2indi1erena3 lui ver&al+4 acea't+ 2indi1eren+3 tran'pu'+ /n practic+ ca 0i 2dezintere'3 0i 2dezintere'are3 poate 1ace ca" orice4 dar "ai puin '+ aduc+ 2'ervicii co"unit+ii u"ane3... Celui c+ruia nu!i pa'+ de propria '+n+tate cu" /i va p+'a de '+n+tatea altuiaF Celui c+ruia /i e'te indi1erent+ propria via+ cu" /i va p+'a de viaa altuiaF Ce 2'ervicii3 poate aduce cineva co"unit+ii u"ane4 dac+ acea't+ co"unitate /i e'te indi1erent+ J dac+ lui /i e'te indi1erent dac+ /n ea e'te >u'tiie 'au in>u'tiie4 dac+ oa"enii 'unt &olnavi 'au '+n+to0i4 dac+ tr+ie'c 'au "or4 dac+ 'unt /n durere 'au nuF... ,erviciul de a 2inteniona3 ceva 1+r+ nici o con'ecin+ acional+F 2,erviciul3 de a 2inteniona "oral3 '+!i 1ie indi1erent+ aciunea proprie 0i aciunea celorlali oa"eniF ,erviciul ne&uniei G'toiceH /n aciuneF Li oricu"4 ce 'cuz+ via&il+ /0i poate g+'i un 'toic coerent cu 2indi1erenele 'ale3 pentru a!0i >u'ti1ica aciunea "oral+ /n 1olo'ul co"unit+ii u"ane c@nd el nu are 2'paiu "oral3 pentru 2trup3 0i 2u"anitate3F Beput@nd '+ aplice aciunilor politice 0i aciunii 'ociale a indivizilor cali1icativul de 2&ine3 0iA 'au 2r+u3 Gaciune &un+ 0iA 'au aciune reaH4 ci doar pe acela de 2indi1erent3 Gaciune indi1erent+H4 'toicul4 prin 2'erviciul lui indi1erent "oral34 are teoretic 0an'e egale de a 1ace &ine 'au r+u... ,erviciul '+u 1iind 1+cut 1+r+ >udecat+ G"oral+H /ndreptat+ 'pre exterior G0i ignor@nd o &un+ parte din propriul '+u interiorH e'te practic un 'erviciu 1+cut 2cu" 'e ni"ere0te3 J 2datul cu &anul3 /nainte de orice 2'erviciu3 1+cut u"anit+ii ine la el4 practic4 loc de di'cern+"@nt 'ocial. Cu" poate cineva avea gri>+ de alii G1a"ilial4 politicH4 de &inele altora 'au de &inele co"un4 dac+ el pretinde c+ ace'ta /i e'te indi1erent 'au chiar "ai r+u uneori J anu"e c+ ace't &ine nu depinde nici "+car /n "ic+ "+'ur+ de elF

1))

2(ndi1erena3 'toicilor

1 . 6ndatoririle indiferente (on ;anu ne 'pune c+# #at fiind c tot ceea ce nu intr su& imperiul Zinelui este pentru stoic de ordinul indiferentului, s$ar prea c el urmea% s$i inter%ic orice fel de an ajare e*terioar. 9oi stoicii, pornind de la `enon, i dau seama c o asemenea pretenie teoretic ar fi e*cesiv. -i nu ntorc spatele vieii sociale i ca atare consimt s accepte ceea ce repre%int consecinele necesare ale vieii colective, n spe anumite ndatoriri.(+1 Bu e'te deloc evident c+ 'toicii realizau c+ 2pretenia lor teoretic+ la indi1eren+3 ar 1i 1o't 2exce'iv+3. ?n 1ond4 dac+ ar 1i realizat ace't lucru4 puteau 1ie '+ renune la ea /n /ntregi"e4 1ie '+ o re1or"uleze de a0a natur+ /nc@t '+ poat+ deveni c@t de c@t coerent+ cu practica 0i cu re'tul teoriei. .ar nu au re1or"ulat deloc iu&ita lor 2indi1eren+3 i"aginar+ G1a+ de 2indi1erentele3 'coa'e de ei /n a1ara 2"oralei3H... Le era 1oarte drag+ 0i de dragul ei au pre1erat '+ 1ie incoereni 0i incon'ecveni. 2?ndatoririle3 'toice 'unt 'coa'e deci din 2p+l+rie3 doar prin 2iueal+ de vor&+ 0i ne&+gare de 'ea"+ G1ilo'o1ic+H3 pe principiul "agico!1ilo'o1ic 27ite indi1erenaV... Bu e indi1erenaV...3 G27ite ceva 2indi1erent3V... Bu e 2indi1erent3V...3H. *entru c+ dac+ 2exteriorul3 0i 2anga>area exterioar+3 le!ar 1i cu adev+rat 2indi1erent34 re'pectiv 2indi1erent+3 G"oralH4 la 1el le!ar 1i 0i 2/ndatoririle3 1a+ de 'ocietate 'au "+car punerea lor /n practic+... (ar o /ndatorire indi1erent+ ce 1el de /ndatorire "ai e'teF GCe datorieA /ndatorireA o&ligaieA anga>a"ent ar "ai avea un 'toic 1a+ de cel de la care a /"pru"utat o 'u"+ de &ani4 dac+ i!ar 1i cu adev+rat indi1erent dac+ /i "ai d+ 'au nu &anii /napoi creditorului '+uFH .ac+ 2/ndatoririle 1a+ de 'ocietate3 ar 1i cu adev+rat indi1erente 'toicului care 2le!ar avea34 lui i!ar 1i indi1erent dac+ 0i le /ndepline0te 'au nu Gnu ar 1ace ni"ic concret ca '+ 0i le /ndeplinea'c+H4 iar dac+ nu i!ar 1i indi1erente4 ar tre&ui '+ 1ac+ ceva "ai degra&+ dec@t ni"ic 0i a't1el ar aprecia ca 1iind 2&un+3 aciunea /ndeplinirii unei /ndatoriri J >udec@nd a't1el G/n raport cu &inele 0i r+ulH o aciune trupea'c+ proprie4 re'pectiv o aciune 'ocial+... Iricu" ar 1i4 /ndeplinirea unei 2/ndatoriri3 1ie nu e'te indi1erent+ 1a+ de di'cern+"@ntul 'toicului Gcare aplic@nd!o /ntr!un 1el "ai degra&+ dec@t /n alt 1el e'te o&ligat '+ aleag+ /ntre GaciuniH 2&une3 0iA 'au 2rele3 exterioareH4 1ie e'te indi1erent+4 dar atunci nu "ai prea e'te
3-1 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 110.

1):

Radu Lucian Alexandru

2/ndatorire3A datorieA o&ligaieA anga>a"entA 'arcin+ Gcel puin pentru el J el nu e'te o&ligat '+ 1ac+ ceva "ai degra&+ dec@t ni"ic 'au ceva "ai degra&+ dec@t altceva4 dac+ cu adev+rat /i e'te indi1erent ceea ce 1ace /n G'au i 'e 1ace de c+treH 2exterior3H. Idat+ ce 'u'ine 2indi1erena3 1a+ de ceea ce!0i i"agineaz+ 2c+ nu depinde de el3 'toicul e'te o&ligat '+ devin+ incoerent 0i contradictoriu cu 'ine4 /n pri"ul r@nd4 deoarece prin acea't+ 'u'inere el devine4 /n i"aginaia 'a4 un 2ne'i"it3 'ocial care totu0i 2'i"te3 'ocial 0i un indi1erent care nu e'te indi1erent... 0i /n al doilea r@nd4 deoarece a't1el el 'e treze0te /n contradicie cu realitatea 'a corporal+ 0i 'ocial+ i"ediat+ care4 /n ciuda i"aginaiei 'ale4 depinde /n "are "+'ur+ Guneori chiar cov@r0itorH 0i de el... ,toicul 'e &locheaz+ a't1el 'ingur /n opoziii 1ictive 0i /n incoerene de'tul de u0or de evitat4 dac+ el ar evita4 din 'tart4 negarea evidenei prin /"p+ririle 'ale 1orate Gde exe"plu4 prin /"p+rirea gr+&it+ 0i &rutal+4 'uper1icial+ 0i relativ neg@ndit+4 pe care el o 1ace /ntre cele pe care el le con'ider+ c+ 2depind34 re'pectiv c+ nu 2depind3 de elH 0i prin retragerea ne/nte"eiat+ 0i i"aginar+ a 2&inelui3 0i 2r+ului3 din lu"e doar 'pre 2interiorul3 '+u. Aplicarea exclu'ivi't+ a atri&utelor de 2&ine3 0i 2r+u3 doar la o anu"it+ parte a 2'u1letului3 G"iniiH J anu"e doar inteniei J con'iderat+ ca 1iind 'ingura 2care depinde de noi34 /i reduce 'toicului "oralitatea la un 'olip'i'" "oral pur "ental4 care plute0te "ai "ult prin i"aginaie dec@t prin realitate. 7niver'ul 'toic e'te "agic!copil+re'c prin excelen+# 2 u vreau ca eu '+ 1iu &un 0i lu"ea '+ 1ie &un+V3 ne 'pune el cu elan in1antil4 2.ar nu"ai at@tV Adic+4 doar vreauA intenionezA dore'cV... .ore'c 0i cu a'ta &a'taV3... Ce e 2&inele34 ce e 2eu34 ce e 2lu"ea34 ce e 2vreau3... J nu intr+ /n'+ prea 'erio' /n '1era preocup+rilor 'ale 2copil+re'c!1ilo'o1ice3. Lu"ea "ental+ a 'toicului plute0te relativ nede1init+ 'u& conducerea ver&al+ a unei 2voine de &ine3 r+t+cit+ pe undeva /ntre el 0i lu"e Gprintre ni'caiva cuvinte 1ilo'o1ice 2"+ree3 J 2&ine34 2virtute34 21olo'34 2indi1erente34 2datorie3 etc.H 0i pierdut+ printre c@teva 1iguri de 2copil &o'u"1lat3 Gcare 'e crede4 pe "o"ent4 rupt de e"oii4 de acte4 de 'ocial etc.H4 1iind "ai pe punctul de a 'e reg+'i pe 'ine /ntr!un auti'" deplin in'talat pe'te 2copil+ria3 'a Ga't1elH ne1ericit+... ,toicul Gi"aginarH e'te a't1el4 uneori4 doar un 1el de poet de gr+dini+ care a0teapt+ '+ vin+ z@na 1er"ecat+ Gzeii 'au /neleptul 2'uper"an3 'toicH cu &agheta ei "agic+ '+!i rezolve practic pro&le"ele lui 2exterioare3 0i pe cele ale 'ociet+ii4 de0i e'te4 chipurile4 2indi1erent3 1a+ de ele...
1:0

2(ndi1erena3 'toicilor

1+. 8o)ia i srcia pictet# 1(. Himeni nu este iu&itor de avere, iu&itor al plcerii, dornic de faim sau le at de cele omeneti, dec't numai cel nc,inat viciului.(+! Cu 'iguran+ c+ 'toicul =arc Aureliu putea '+ 1ie con'iderat ca 1iind un in' 1oarte dedat 2viciului34 dac+ ar 1i 1o't >udecat dup+ 1aptele 'ale 0i dup+ 2criteriile3 lui pictet# el nu 0i!a donat averea Gca '+ arate practic c+ o di'preuie0te 0i nu o iu&e0teH4 a "@ncat "@nc+ruri pl+cute /n loc '+ "+n@nce doar urzici u'tur+toare 0i dureroa'e 0i nu a renunat la 1uncia de /"p+rat4 lucru care /n "od inevita&il /i aducea o 1ai"+ de'tul de con'idera&il+ /n vre"ea 'a... Apoi e greu de priceput cu" el 'au orice alt o" 2'!ar putea dezlega3 de 2cele o"ene0ti3... 2Cele o"ene0ti3 'unt prin de1iniie egale cu viciulF G<irtutea4 de exe"plu4 nu 1ace parte din 2cele o"ene0ti3F...H I a'e"enea atitudine nu e'te de"n+ dec@t de un 1anatic '"intit care nu!0i >udec+ "ai deloc vor&ele aruncate /n lu"e... Boroc c+ nu l!a &+gat ni"eni /n 'ea"+ cu adev+rat G/n 1apte4 nu /n vor&eH J nici "+car 2di'cipolul3 'au 2vicio'3 =arc Aureliu... pictet# Mri dac te$ai nscut n srcie, de ce n%uieti s te m&o eti i mai de ra& nu te mpaci cu srciaY(+( ?ntre&area lui pictet e'te pe "odelul 2Iare de ce nu 'e /"pac+ 1l+"@ndul cu 1oa"eaF3 'au 2Iare de ce nu 'e /"pac+ al&ina 0i 1urnica cu ce "+n@nc+ pe "o"ent 0i /0i "ai 1ac 2provizii3 pentru 2iarn+3 adun@nd a't1el 2&og+ie3F... ,au 0i "ai tare# 2.ac+ te!ai n+'cut /n ignoran+4 de ce nu te /"paci cu ignorana acea'taF G.e ce /ncerci '+ /nvei o li"&+4 ni0te tradiii4 o&iceiuri4 co"porta"ente4 in1or"aii etc.FH3... Iare pentru c+ o 1i vreo utilitateA 1olo' /n 2&og+ie34 /n a't@"p+rarea 1oa"ei4 /n realizarea de provizii pentru zile negre4 /n cunoa0terea realit+ii /n care te "ani1e0tiF Iare o"ul nu n+zuie0te '+ 'e /"&og+ea'c+4 pentru c+ e'te un 1olo' de'tul de "are /n 2/"&og+irea3 "ental+ Geducaional+4 cultural+4 arti'tic+4 in1or"aional+ etc.H4 "aterial+ GavereH4 'ocial+ G1ai"+H 0.a.".d.F

3-2

pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 Fra mente4 13H. 3-3 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 Fra mente4 23H.

ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 3: G pictet4 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. -1 G pictet4

1:1

Radu Lucian Alexandru

*unerea 21ericirii3 /n opoziie cu 2&og+ia3 G/n genereH nu e o "i0care 1oarte i'tea+ din partea lui pictet... Li nici punerea 21ericirii3 pe acela0i plan cu 2'+r+cia3# "ci oricine, n srcie i poate petrece n c,ip fericit viaa i foarte rar, n &o ie i onoruri.(++ ,+r+cia nu aduce /n "od i"plicit 1ericirea... Li a'ta chiar 0i un 'toic ar 1i putut '+ o 0tie... 11. 7iaa i moartea "um faptul de a ne fi nscut n$a depins de deci%ia noastr, viaa nu este un Zine. -a aparine celor indiferente, ntocmai ca sntatea, puterea, &o ia, onorurile. Stoicul ce ar milita pentru ele, ori, &olnav fiind, sau srac, s$ar simi tul&urat, i$ar trda doctrina.(+0 .oar un 1ilo'o1 2aerian3 G'toic 'au de alt+ natur+H ar putea '+ 'pun+ c+ '+n+tatea4 puterea 'au &og+ia nu depind4 de "ulte ori4 /ntr!o "are "+'ur+ de noi# de e1orturile pe care noi le 1ace" pentru a ne p+'tra 0i /nt+ri '+n+tatea4 puterea 0i &og+ia. Li la 1el e 0i cu viaa J ea nu 'e "enine de la 'ine J apariia ei nu a depin' de hot+r@rea noa'tr+4 dar "eninerea 0i continuarea ei depinde4 clip+ de clip+ 0i zi de zi4 de deciziile pe care noi le lu+" 0i de aciunile pe care noi le 1ace" Gdac+ re'pir+"4 dac+ &e" ap+4 dac+ "@nc+"4 dac+ ne 1eri" de inte"perii 0i de accidente 0.a.".d.H. Li apoi doar un ne'i"it Gla propriu4 nu la 1iguratH nu '!ar 'i"i 2tul&urat34 2&olnav 1iind4 'au '+rac3... Actul de a "a'ca ne'i"irea dup+ o p'eudo!doctrin+ 1ilo'o1ic+ Gdup+ o colecie de0irat+ de contradicii 0i incoerene evidenteH nu poate '+ duc+ pe ni"eni prea departe /n via+... ,eneca# "ine nu tie cum s moar, nu va ti s triasc. 8nainte de toate, s micorm nsemntatea vieii i s o socotim printre lucrurile lipsite de pre.(+2 .a cum spunea "icero ladiatorii nu ne sunt pe plac, pentru c ei r'vnesc cu orice c,ip s$i pstre%e viaa. )$am nele e dac am vedea c o dispreuiesc.(+4 I"ul care di'preuie0te viaa4 a>unge '+ 1ie di'preuit de via+. .i'preul 1a+ de via+ nu poate duce dec@t la "oarte4 &oal+ 0i durere... Acea't+ atitudine care 'ocote0te viaa ca 1iind 2printre lucrurile lipsite de pre poate declan0a /n 'toic doar o 2virtute "or&id+34 care /n realitate e'te un viciu grav de atitudine 1a+ de via+ 0i 1iin+4 o 2virtute3 care nu poate conduce dec@t 'pre o 'tare de 2"ort viu3 'peci1ic+ unuia care4 de0i /n via+ 1iind4 'e vrea a
3-- )&idem4 p. 3: G pictet4 Fra mente4 1-H. 3-5 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 10:. 3-6 ,eneca4 Luciu' Annaeu'4 1:)14 Scrieri filo%ofice alese4 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. :6. 3-8 )&idem.

1:2

2(ndi1erena3 'toicilor

1i "ort G"ental 0i 1izicH4 dorindu!0i '+ nu 2trudea'c+3 pentru 2via+3 G1iindc+ ea e'te pentru el un 2lucru 1+r+ pre3H# 1ai nainte de orice, s nu trudim pentru lucruri fr pre, sau care nu aduc nici un folos.(+5 Cel care nu 2trude0te3 pentru via+4 nu poate r+"@ne prea "ult /n via+4 pentru c+ viaa nu 'e "enine de la 'ine4 ci tre&ui /ntreinut+ cu un e1ort "ai "are 'au "ai "ic Gdup+ /"pre>ur+riH. :;< dac priveti nesf'ritele nt'mplri potrivnice ca i cum li s$ar nt'mpla altora, vei fi la adpost nainte ca ele s te do&oare.(+6 Acea't+ atitudine de ignorare voit+ a realit+ii /n care tr+ie0te nu poate '+!l 1ac+ pe 'toic dec@t '+!0i ignore propria via+ Gceea ce i 'e /nt@"pl+ lui4 nu altoraH 0i /nc+ /n "od inutil4 deoarece 2/nt@"pl+rile3 nu 'e duc /n 2trea&a lor3 doar pentru c+ 2'toicul3 'e 1ace c+ nu le vede 0i 'e "inte pe 'ine c+ ceea ce i 'e /nt@"pl+ lui 'e /nt@"pl+ de 1apt altuia. .ac+ o"ul 2nu trude0te pentru via+3 0i nu e'te atent la ce i 'e /nt@"pl+4 lui 0i altora G1+c@nd di'tincie /ntre ace'te dou+ 1eluri de /nt@"pl+riH4 el nu poate '+ 1ie 1olo'itor nici propriei viei 0i nici vieii 'ociale. C@nd /i cere o"ului4 deopotriv+4 '+ 1ie 1olo'itor vieii G'ociale 0i individualeH 0i4 re'pectiv4 '+ o trateze GA 'ocotea'c+H ca pe ceva 2lip'it de pre34 ,eneca 'e pare c+ nu 'e'izeaz+ contradicia exi'tent+ /ntre cele dou+ tipuri de cereri# Hu cerem altceva omului dec't s fie folositor societii. #ac poate, ntre ii societi, dac nu, mcar unei pri din ea. #ac nici aceasta n$o poate nfptui, s$i ajute atunci pe cei apropiai. Sau, n sf'rit, s fie de folos pentru el nsui.(07 G ugen CizeD# 8n orice ca%, stoicismul pre%int contradicii complicate, deoarece doctrina Porticului tinde concomitent spre un individualism e*acer&at, care predic autodesv'rirea n i%olare, i spre umanismul autentic/ cci, dei neleptul n$are nevoie de nimeni pentru ec,ili&rul propriu; stoicii recomand solidaritatea ntre oameni i ntrajutorarea reciproc.(01H pictet# #ac i m&rie%i copilul sau femeia spune$i c cel pe care$l m&rie%i este un om, cci astfel, dac moare, nu te vei tul&ura.(0!
3-) )&idem4 p. ::. 3-: )&idem4 pp. :8!:). 350 ,eneca4 Luciu' Annaeu'4 1:)14 Scrieri filo%ofice alese4 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 1)). 351 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. <(((. 352 )&idem4 p. ) G pictet4 1anualul4 )H.

1:3

Radu Lucian Alexandru

*e acela0i principiu4 al 2treceriiA di'pariieiA "orii3 'toicul ar putea g@ndi "ai departe# 2.ac+ ii la virtuile tale Gcu"p+tare4 cura> etc.H4 c@nd le practici4 'pune!i c+ ace'tea 'unt trec+toare 0i a't1el4 dac+ la un "o"ent dat vei a>unge '+ tr+ie0ti vicio'4 nu te vei tul&ura.3... pictet nu realizeaz+ c+ pe o" nu!l tul&ur+ doar 1aptul c+ 21e"eia 'au copilul3 '+u e'te "uritoare4 re'pectiv "uritor 'au 1aptul c+ eaA el "oare la un "o"ent dat4 ci /l tul&ur+4 "ai ale'4 toate con'ecinele Ge"oionale4 'en'uale4 "ateriale4 'ociale etc.H care decurg dintr!un a't1el de eveni"ent. Apoi4 cel pe care 2nu!l tul&ur+ Gnici "+carH "oartea3 celor dragi4 de ce i!ar "ai 2/"&r+i0a3 pe ace0tiaF Ca '+ ceF... Ce '+ le arate prin /"&r+i0area 'aF C+ nu!i pa'+ dac+ 'unt vii 'au "oriF Bu le!ar ar+ta "ai &ine 2indi1erena3 'a 1a+ de ei4 dac+ nu i!ar "ai /"&r+i0a deloc4 dac+ nu i!ar "ai "@ng@ia4 dac+ nu i!ar "ai con'ola la greu4 dac+ nu i!ar a>uta la nevoieF =otivul 2netul&ur+rii3 /n 1aa "orii lor nu 1uncioneaz+ la 1el /n 1aa /"&r+i0+rii4 "@ng@ierii4 a>utor+riiF .e ce '+ 'e tul&ure el cu o 2/"&r+i0are3 'au cu o "@ng@iere4 'au cu e1ortul unui a>utor4 dac+ cei care le pri"e'c pe ace'tea 'unt 2oa"eni3 0i 2"uritori3F... Ace't 2"otiv "ortuar3 du' p@n+ la cap+t4 de un 'toic con'ecvent cu o&'e'iile 'ale "or&ide4 nu poate '+ duc+ dec@t la r+ceal+ 'u1letea'c+4 la indi1eren+ e"oional+4 la ne'i"ire 'enti"ental+ 0i /n cele din ur"+ chiar la incapacitatea de a "ai 1ace ceva de o "anier+ "otivat+ de e"patie 'au 'i"patie J c+ci orice ar 1ace J acea aciune 'au acel lucru 'unt de'tinate /n cele din ur"+ "orii Gdi'trugerii4 di'pariieiH... Li indi1erent pentru cine le! ar 1ace4 0i indi1erent de intenia 0i raiona"entul pe care '!ar 'pri>ini /n aciunea 'a4 acel 2cineva34 acea intenie4 acel raiona"ent4 2"oare3 0i elA ea la un "o"ent dat... Chiar 0i tr+irea /ntr!o relativ+ 2lip'+ de tul&urare3 are un '1@r0it... .ac+ 0tii dinainte c+ durerea e'te dureroa'+ 0i c+ ea are un '1@r0it4 nu te va "ai durea atunci c@nd ea va apare la un "o"ent datF .ac+ 0tii c+ /n'etarea e'te nepl+cut+ 0i c+ ea are un '1@r0it4 nu vei "ai 'i"i nepl+cerea ei 'peci1ic+ c@nd vei 1i /n'etatF... Ce leg+tur+ cauzal+4 nece'ar+ 0i 'u1icient+4 exi't+ /ntre 2a 0ti c+ oa"enii 'unt "uritori3 0i 'i"irea Gi"aginar+ aH 2netul&ur+rii3 la "oartea celor dra iF... .e0i exi't+ o leg+tur+ /ntre 'u'inerea unui raiona"ent gre0it /n p'ihic 0i apariia unei 'u1erineA nelini0ti p'ihice4 acea't+ leg+tur+ e'te i"ediat+ J nu tre&uie '+ te co"pori cu un o" /n via+ ca 0i cu" ar 1i "ort c+ atunci nu o '+ te lini0te0ti4 ci chiar di"potriv+# o '+ te tul&uri4 ne1iind /n acord cu realitatea...
1:-

2(ndi1erena3 'toicilor

Apoi4 apariia "orii Gunui apropiatH tre&uie '+ 2tul&ure34 '+ trag+ un 'e"nal de alar"+4 '+ 'e"nalizeze c+ cel care a 'u1erit "oartea a 1o't in1luenat de o 'erie de 1actori cauzatori ai "orii Gprintre care '!ar putea nu"+ra# accidente "ortale4 ageni patogeni4 condiii neigenice4 1actori nocivi de "ediu4 du0"ani4 ani"ale '+l&atice etc.H care ar tre&ui cercetai4 /nele0i 0i evitai pe viitor de cei r+"a0i /n via+4 dac+ ei vor '+ evite "oartea4 pe c@t le 't+ /n putin+. . murit fiul altuia, sau femeiaY Hu este nimeni care s nu spun c este un eveniment firesc pentru orice om. #ar dac$i moare cuiva, unul din ai si, ndat se vait/ Jai mie, c't sunt de ndurerata(0( Apariia 2/ndurer+rii3 la "oartea cuiva G2din ai '+i3H e'te dintr!o anu"it+ per'pectiv+ un eveni"ent la 1el de 1ire'c ca 0i "oartea care a declan0at!o. Li ea e'te cu at@t "ai "are cu c@t cel care "oare /i e'te "ai apropiat celui 2/ndurerat3 J acea't+ proporionare a /ndurer+rii e'te tot un 2eveni"ent 1ire'c3A naturalA nor"alA o&i0nuitV Be1ire'cA neo&i0nuit ar 1i ca acea't+ proporionare a inten'it+ii durerii '+ nu apar+... 2=oartea3 'e vede alt1el din dep+rtare 0i de aproape J dar /n a"&ele cazuri ea produce de o&icei 2/ndurerare3 0i 2dureri3 0i e &ine '+ 1ie a0a ca viaa '+ 0tie '+ 'e 1erea'c+ pe c@t po'i&il de ea4 1erindu!'e de 1actorii cauzali care o deter"in+ '+ 'e "ani1e'te. vitarea "orii e'te pentru via+ un eveni"ent 1oarte 1ire'c 0i 'i"irea 2/ndurer+rii3 la "oartea altei viei 1ace parte din 'ti"ularea ei 'pre a evita4 pe c@t /i 't+ /n putere4 "oartea 'a 0i a altora. 17. Pe oameni i tul&ur nu lucrurile n sine, ci prerile pe care i le fac cu privire la lucruri. #e e*emplu, moartea n sine, nu este o primejdie, fiindc nici lui Socrate nu i s$a prut astfel; dar fiindc opiniile asupra morii o consider un pericol, n acestea st de fapt pericolul.(0+ Ipiniile unuia cu puternice tendine 'inuciga0e4 cu" a 1o't ,ocrate /n "o"entul conda"n+rii 'ale Gcare 0i!a ale' /ntr!o oarecare "+'ur+ conda"narea la "oarte prin iritarea intenionat+ a >uriului care!l >udeca4 care a ale' /ntre po'i&ilitatea evad+rii 0i "oarte din nou "oartea 0i care apoi a ale' /ntre "oartea provocat+ de alii 0i 'inucidere4 'inuciderea G&@nd 'ingur otravaHH4 nu 'unt de luat /n con'iderare prea 'erio'4 dec@t exact pe do' J 0i anu"e4 ca
353 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 1anualul4 38H. 35- )&idem4 p. : G pictet4 1anualul4 10H. ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 1: G pictet4

1:5

Radu Lucian Alexandru

argu"ent c+ 2opiniile care con'ider+ c+ "oartea nu e o pri"e>die3 'unt periculoa'e4 deoarece duc la gr+&irea /nt@lnirii cu ea... Li /n ace't 'en'4 orice 'toic con'ecvent cu 'ine 0i cu a't1el de argu"ente de 'inuciga0 'au cu altele de ace't gen4 i"ediat dup+ ce le!ar 'coate pe gur+ ar tre&ui '+ 'e 'inucid+ 'au "+car '+ nu "ai 1ac+ nici cel "ai "ic e1ort pentru a evita "oartea4 care4 chipurile4 pentru ei4 2nu e'te o pri"e>die3. *e oa"eni 2/i pot tul&ura3 0i lucrurile 0i p+rerile de'pre lucruri4 dar "ai ale' lucrurile. .e exe"plu4 pe cineva /n1o"etat din lip'+ de "@ncare nu!l tul&ur+ at@t p+rerea lui de'pre "@ncare 0i de'pre lip'a ei4 c@t /l tul&ur+ 1aptul c+ nu "+n@nc+4 1iindc+ nu are ce '+ "+n@nce G'u1erina 0i tul&urarea 'peci1ic+ 1oa"ei nu e'te o 2p+rere34 ci e'te la 1el de real+ ca 0i 2p+rerea3 de'pre acea't+ 'u1erin+H. *ro&le"a lui pictet G0i a altor 'toiciH e'te c+ 'u& titulatura general+ de 2tul&urare3 'unt l+'ate '+ 'e "ani1e'te 'pre con1uzie4 prin lip'+ de di1ereniere clar+4 pe de o parte4 durerea 1izic+ 0i 'u1erina p'ihic+ 0i4 pe de alt+ parte4 'e"nalul de tul&urare Gdurere4 'u1erin+H 0i ceea ce el 'e"nalizeaz+ Gun pericol4 o gre0eal+4 o aciune di'tructiv+ e1ectuat+ a'upra lorH4 adic+ 1actorul exterior 0iA 'au interior care genereaz+ prin aciunea lui di'tructiv+ apariia acelei 2tul&ur+ri3 'e"nalizatoare. *ericolul "orii4 atunci c@nd e'te4 't+ "ai ale' /n 2lucruri3 0i a&ia apoi /n 2p+reri3 J dar 0i c@nd 't+ "ai ale' /n p+reri Gca cele 'inuciga0e ale unor 'toiciH nu p+rerea 'ingur+ /i aduce 'toicului pieirea4 ci 2lucrul3 'peci1ic care /i cauzeaz+ e1ectiv "oartea Gotrava4 o &oal+4 o ar"+ etc.H. .e exe"plu4 2p+rerea3 de'pre pericolul reprezentat de apropierea de un tigru G'au de un 2du0"an3 /n r+z&oi4 'au de o 2gloat+ /nt+r@tat+3 la o >udecat+H 0i de iritarea lui voit+ 1+r+ nici o intenie de a 'e ap+ra /n caz c+ /l atac+4 nu ucide direct 'toicul ce are vreo p+rere oarecare de'pre pericolul cu pricina J ci tigrul GA du0"anulH tre&uie4 de o&icei4 '+ 1ac+ trea&a de lovireA di'trugere Gadic+ 2lucrul3A activitateaA aciuneaH din care apare pericolul real al "orii. *ericolul de a nu vedea 'au de a ignora pericolul real din cauza unor 2p+reri 'inuciga0e34 rupte de realitate4 e'te /n'+ 1oarte prezent pentru acel 'toic care a"eit de prea "ulte con1uzii /ntre p+reri 0i lucruri con1und+ vor&ele 0i p+rerile cu 1aptele4 aciunile4 lucrurile 0i 1iinele la care ace'te p+reri 1ac re1erire Gchiar dac+ teoretic 'u'ine c+ vrea '+ di'ting+ /ntre eleH.
1:6

2(ndi1erena3 'toicilor

12. Hiciodat i n nici o oca%ie s nu$i spui/ .m pierdut aceasta, ci .m dat$o napoi.. . murit copilaulY V$am dat napoi. . murit femeiaY . fost dat napoi. ki$a fost rpit arinaY Hicidecum, ai dat$o i pe aceasta napoi. #ar cel care mi l$a smuls e un rufctora "e te interesea% din moment ce acela care i le druise, i le$a cerut napoiY Pentru c't timp i$l d, n rijete$l ca pe proprietatea altuia, ntocmai cum se n rijesc drumeii de ,anurile unde poposesc.(00 ,toicul de care vor&e0te pictet e'te 2pro'tul per1ect3 J e'te victi"a per1ect+# orice 2r+u1+c+tor3 poate '+!i ia a&'olut tot ce are 0i 2pro'tul 'toic3 Gnu!i pute" zice alt1el4 /n contextul celor 'u'inute de el "ai 'u'H o '+ con'idere c+ tot ce i '!a luat a 21o't dat /napoi3 nu"ai el 0tie cui... GEeilorA z"eilorF R+u1+c+toruluiF...H 0i prin ur"are4 nu va c+uta '+!0i recupereze &unurile 2luate3 0i nu va da /n >udecat+ 2r+u1+c+torul3 J 2lu"ea 'toicilor3 e'te paradi'ul hoilor 0i t@lharilor... Li apoi arina cu pricina 'toicul a luat!o de la r+u1+c+torF GCa '+ poat+ '+ i!o dea 2/napoi3FH Li dac+ nu a luat!o de la el4 cu" i!o poate da 2/napoi3 ace'tuiaF Li ce hangiu de'toinic ar 1i un a't1el de 'toic iu&itor de 2/napoiere3F J ?n "axi" o '+pt+"@n+ G/ngri>indu!'e de hanul '+u ca de proprietatea altuiaH /i va di'pare din han tot ce are4 1iindc+4 cu 'iguran+4 vor veni de'tui clieni care '+!0i 2/napoieze3 la ei aca'+ paturile4 'caunele4 "e'ele etc. de prin han. ,ingura 2"e'erie3 care i 'e potrive0te 'toicului cu n+rav de 2/napoiere3 G"ental+FH ar 1i aceea de cer0etor care "+n@nc+ doar ceea ce pri"e0te 1+r+ '+ cear+... C@t de'pre pla'area 2copilului3 0i 21e"eii3 /n aceea0i categorie cu 2arina3 J 0i anu"e4 printre 2propriet+ile3 indi1erente 'toicului4 care 'e dau cu u0urin+ 2/napoi3 Gde exe"plu4 r+u1+c+torilor care i!ar r+pi 'pre 'clavie 'au celor care i!ar ucideH... acea'ta indic+ 'pre o i"agine de ne&unie co"plet+ pe care doar ni0te ne'i"ii 2du0i r+u de tot cu 'orcova3 ar putea '+ o con'idere 21ilo'o1ie3... ki$au risipit untdelemnul, i este furat vinulY Spune$i c un astfel de pre cumpr calmul desv'rit, deplina linite a spiritului. Himic nu se do&'ndete pe ratis.(02 ,e pare totu0i c+ toat+ averea 'toicului autentic poate 1i do&@ndit+ pe grati' J o poi lua Gi!o poi 2/napoia3H cu 2"axi"u" de cal"3 0i 2deplin lini0tit3 c+ nu vei p+i a&'olut ni"ic din partea lui...
355 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 1anualul4 16H. 356 )&idem G pictet4 1anualul4 1)H. ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 11 G pictet4

1:8

Radu Lucian Alexandru

( '!a luat deci 'toicului toat+ averea 0i toat+ "@ncareaF G.e exe"plu4 de c+tre 'clavul lui.H Bu!i ni"ic# o '+ "oar+ 1ericit Gde 1oa"eH# "ci este prefera&il s mori de foame, fr team ns i fr riji, dec't s trieti n &elu dar cu sufletul tul&urat i e prefera&il ca sclavul tu s fie ru dec't s fii tu nefericit.(04 ,toicul e'te deci un "are "a'ochi't J el nu poate 1i 1ericit4 dac+ nu i 'e 1ace r+u# /0i 2pl+te0te3 21ericirea3 prin 'uportarea r+ut+ilor care i 'e 1ac de c+tre ceilali J &a /nc+ acea't+ r+utate a celorlali lui /i aduce 2deplina lini0te a 'piritului3... .ac+ acea'ta nu ar 1i o g@ndire de"n+ doar de un de"ent4 atunci ar 1i de r@' de!a dreptul... 12. ?.sesia morii I&'e'iile "ortuare 'unt o caracteri'tic+ general+ a 'toicilor4 dar dintre toi 'toicii ele 'unt 1oarte vizi&ile "ai ale' /n cazul lui =arc Aureliu4 care4 /n cartea 'a "tre sine nsui4 1ace 1oarte "ulte re1eriri la "oarte J 0i /nc+ unele de'tul de "or&ide G&oln+vicioa'e4 ne'+n+toa'eH# Za nc, moartea nu este numai un efect al naturii, ci este c,iar o aciune &inefctoare pentru natur.(05 ?n logica de "ai 'u'4 pro&a&il c+ GuneoriH pentru Aureliu4 2viaa3 nu era doar un 2e1ect al naturii34 ci poate chiar o 2aciune r+u1+c+toare a naturii3VF... :;< s ateptm cu inima mpcat moartea, i s nu vedem n ea altceva dec't de%a re area corpului n elementele primordiale din care este alctuit orice fiin vieuitoare.(06 Celui c+ruia 2pl+cerea 0i durerea3 /i 'unt indi1erente Gnici &une4 nici rele J con1or"4 de exe"plu4 "tre sine nsui4 ((4 10H ar tre&ui teoretic '+!i 1ie indi1erente 0i 2/"p+carea34 0i 2ne/"p+carea3Q 0i 2a0teptarea34 0i 2aciunea3 J 0i a't1el4 la 1el de &ine4 con1or" cu indi1erena 'a ver&al+4 ar putea '+ 2acioneze3 Gnu '+ a0tepteH cu ini"a 2ne/"p+cat+3 G'au 2/"p+cat+3H 1ie pentru prevenirea "orii4 1ie pentru gr+&irea ei. 7nui indi1erent practic doar /nt@"plarea i!ar ine loc de raiune 0i di'cern+"@nt... Privete timpul imens dinapoia ta i un alt infinit naintea taa "e deose&ire mai este aici ntre unul, ce a trit trei %ile i ntre altul, care a vieuit trei viei de omY(27
358 )&idem G pictet4 1anualul4 18H. 35) Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 50 G((4 11H. 35: )&idem4 p. 52 G((4 16H. 360 )&idem4 p. 81 G(<4 50H.

1:)

2(ndi1erena3 'toicilor

chiar o 2i"en'+3 deo'e&ireV ,au cel puin una 2enor" de vizi&il+3V

aceea0i

deo'e&ire ca aceea exi'tent+ /ntre 3 zile 0i 100.000 de zile G365 x 100 x 3 s 10:.500 zileH. (ar dac+ "intea unora nu poate 1ace di1eren+ /ntre 3 0i - 'au chiar /ntre 3 0i 104 'au chiar /ntre 3 0i 1004 'au chiar /ntre 3 0i 100.000... atunci acea "inte ca" are o pro&le"+4 deoarece nu prea e capa&il+ de di'cri"inare. Apoi dac+ durata vieii unui o" e'te pentru Aureliu' 2indi1erent+3 /n raport cu in1initul4 la 1el de 2indi1erent+3 ar tre&ui '+ 1ie pentru el 0i 2viaa virtuoa'+3A 21ericit+3 raportat+ la acela0i 2in1init3. Ce!i pa'+ 2in1initului3 dac+ Aureliu' a 1o't 2virtuo'3 'au 2vicio'3F 2Argu"entul in1initului3 adu' pentru 2indi1erena3 1a+ de "oarte G1a+ de durata vieiiH poate '+ 1ie adu' la 1el de &ine 0i pentru a 2de"on'tra3 indi1erena 1a+ de 2virtute3 'au 21ericire3. Ar 'una ca" a0a# 2*rive0te ti"pul i"en' dinapoia ta 0i un alt in1init /naintea taV Ce deo'e&ire "ai e'te aici /ntre unul4 ce a 1o't fericitP virtuos trei zile 0i altul4 care a 1o't fericitP virtuos trei viei de o"F3... ?n ciuda indi1erenei 'ale teoretice 1a+ de ce e 2puin3 /n raport cu ce e 2in1init34 nu 'e 0tie din ce "otiv4 Aureliu' g+'e0te /n'+ o leg+tur+ /ntre 2i"inena "orii34 re'pectiv 2'curti"ea vieii3 0i nece'itatea de a 1i cin'tit Gvirtuo'H# Hu tri ca i cum ai mai avea mii de ani de via. 1oartea plutete deasupra capului tu. "'t vreme mai trieti, c't timp mai poi, fii om cinstit.(21 Ce are una cu altaF .ac+ viaa ar 1i avut durata de 10 2viei3 'au de un "iliard de viei4 'au ar 1i avut chiar o durat+ in1init+4 o"ul nu "ai tre&uia '+ 1ie virtuo'F l tre&uie '+ 1ie virtuo' doar pentru c+ viaa e 'curt+F Li de unde at@ta ra& 'pre 2cin'te34 dac+ oricu" nu e'te nici o deo'e&ire /ntre cel care ar tr+i 2trei zile3 0i cel care ar tr+i 2trei viei de o"3F... G.ac+ 9otuna este dac contempli o sut, ori numai trei ani, cursul lumii.(2!H ?n plu'4 pornind de la pre"i'a 2'curti"ii vieii3 altcineva ar putea 2argu"enta3 exact contrariul celor 'u'inute de Aureliu# 2*entru c+ viaa e 'curt+ 0i pentru c+ oricu" nu conteaz+ /n raport cu in1initul4 o"ul ar tre&ui '+ 1ie c@t "ai vicio' cu putin+4 pentru c+ alt+ 0an'+ la 2viciu3 nu "ai areV3... 8ncetarea vieii deci nu este neprielnic nimnuia, mai cu seam, deoarece nu depinde de voina noastr, i nici duntoare interesului universal, nu aduce nici o ruine cuiva.
361 Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 63 G(<4 18H. 362 )&idem4 p. 128 G(T4 38H.

1::

Radu Lucian Alexandru

#in contr, e un &ine, fiindc este folositoare i prielnic lumii ntre i, care n c,ipul acesta se nnoiete.(2( .ac+ pentru unii 'toici 2"oartea3 era pla'at+ GuneoriH printre cele 2indi1erente3 Gnici &une4 nici releH4 vede" aici4 c+4 pentru Aureliu4 2"oartea3 'e 2/"&uneaz+3 0i devine chiar un 2&ine3 pentru el. Argu"entul invocat /n'+ pentru acea't+ 2/"&unare3 a "orii e'te /n'+ unul 1oarte 'la&# 2/nnoirea3 nu e'te /n orice condiii un &ine Gde "ulte ori ea 1iind un r+uH. .ac+ 2/ncetarea GuneiH viei GAiH3 ar 1i /n orice condiii 2prielnic+ intere'ului general3 0i ar 1i 2un &ine34 GdoarH pentru c+ duce la 2/nnoire34 atunci4 pe acela0i con'iderent Gal 2/nnoirii3H4 orice di'trugere4 orice cri"+A ucidere4 orice violen+ 'au "inciun+4 'au /n 1ond orice 1apt+ care duce la 'chi"&areA /nnoire ar 1i 2un &ine4 1iindc+ e'te 1olo'itoare 0i prielnic+ lu"ii /ntregi4 care /n chipul ace'ta 'e /nnoie0te3... Apoi# toate lucrurile care nu depind de voina noa'tr+ ne 'unt 2prielnice3 Gnu ne 'unt neprielniceHF... Li /n plu'4 ce 'e 1ace 'toicul atunci c@nd 2intere'ul general3 cere ca viaa cuiva '+ dureze c@t "ai "ultF =ai e atunci 2ned+un+toare3 2/ncetarea vieii3 pentru 2intere'ul general3F xpri"+rile lui Aureliu4 denot+ o privire de'tul de 'uper1icial+ a'upra 2vieii 0i "orii3 'au cel puin o privire "or&id+ a lor. 2?nnoirea Glu"iiH vieii3 Gca parte a 2lu"ii /ntregi3H nu 'e 1ace doar prin 2/ncetarea vieii34 ci "ai ale' prin reproducereaA /n"ulirea ei J adic+4 nu at@t prin "oartea ei4 c@t toc"ai di"potriv+# prin per'i'tena 0i continuitatea ei. <iaa /n general 'e /nnoie0te "ai ale' prin 2reproducere3 0i prin 2'chi"&are3 Gde 'ineH 0i "ai puin prin 2"oarte3 0i prin 2/ncetare3 Giar /n ce prive0te viaa /n particular J cea care 2/nceteaz+3 nu 'e "ai poate 2/nnoi3 pe 'ine...H Li dac+ tot voia '+ 1ac+ apologia a ceva Gcare 2/nnoie0te3H4 "ai &ine 1+cea 'toicul no'tru apologia 2na0terii vieii3 0i nu a 2/ncet+rii3 ei... Mrice corp sensi&il, ce priveti, nc,ipuiete$i$l ca fiind deja n stare de descompunere, transformare, sau putre%ire, ori risipire; cu et c orice fiin se nate numai ca s moar.(2+

363 )&idem4 p. 155 GT((4 23H. 36- Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 135 GT4 1)H.

200

2(ndi1erena3 'toicilor

Cineva care e'te o&'edat de "oarte Gcu" era uneori AureliuH devine un 2ne'i"itor3 al vieii 0i un 2di'preuitor3 1a+ de ea. ,ti"ul@nd /n "intea lui /ntreinerea a tot 1elul de /nchipuiri "or&ide4 rupte de realitatea ti"pului prezent /n care 'e "ani1e't+4 el devine incapa&il '+ vad+ viaa /n 2co"punerea34 2con'trucia34 2adunarea3 0i 'ta&ilitatea ei 1uncional+ de "o"ent 0i a't1el nu "ai poate '+ o tr+ia'c+ cu 2pati"ile3 0i 2po1tele3 ei exi'teniale reale Gnu i"aginareH. l devine or& 0i 'urd 1a+ de realitatea i"ediat+ a vieii doar pentru a!0i ine "intea &locat+ /n t+r@"urile grote0ti ale /nchipuirilor 'ale "ortuare. Iricu"4 de0i /ncura>eaz+ /nchipuirile "or&ide a'upra de'co"punerii 0i putreziciunii unor a'pecte ale realit+ii Ga corpurilor 'en'i&ileH4 pe altele nu are cura> '+ le ating+ Gde exe"plu4 2virtuile3H# el vede "oarte 0i de'co"punere pe'te tot "ai puin /n 2virtuile3 'ale... Li de aici 'e na0te o 2'chizo1renie3A ruptur+ de'tul de ciudat+ /n "intea 'a. *e de o parte4 dac+ chiar ar crede c+ toate G21iinele3H 2'e na'c numai ca '+ "oar+34 c+ toate G2corpurile 'en'i&ile3H 'e ri'ipe'c 0i ni"ic nu 'e 2adun+34 c+ toate 'unt doar /n de'co"punere 0i putrezire 0i ni"ic /n 2co"punere3 0i 2neputrezire34 ar 1i nor"al '+ 1ie nihili't p@n+ la cap+t 0i '+ a1ir"e acela0i lucru 0i 1a+ de 2raiune34 2virtute3 'au 1a+ de 2ur"+rirea &inelui o&0te'c3. (ar pe de alt+ parte4 /n "+'ura /n care ar vedea viaa cu pa'iunile 0i po1tele ei reale 0i vii4 /ntin'e /n1ocat 'pre 2raiune34 2virtute34 21ericire34 'pre 2&inele celorlali3 0i al vieii /n general4 ar putea 1oarte li"pede '+ vad+ /n aciune cotidian+ viaa ce vi&reaz+ /n orice 2corp 'en'i&il3 la via+. Aureliu /n'+ e'te doar un nihili't pe >u"+tate 0i un 2virtuo' "or&id3 o&'edat de "oarte 0i "orti1icare J cineva care4 de0i pare c+ 2tr+ie0te34 de 1apt4 'e co"port+ ca 0i cu" ar 1i "ort de>a... <irtutea e'te un 1el de 2ta&u3 pentru nihili'tul 'toic J el vrea oarecu" '+ di'trug+4 '+ de'co"pun+4 '+ alunge viaa din orice4 "ai puin din 2virtute3 J nu reu0e0te /n'+ dec@t '+ ucid+ viaa din virtute 0i '+ alunge ne>u'ti1icat virtutea din via+ J 'e produce a't1el /n p'ihicul '+u o du&l+ per'onalitate J una care e o&'edat+ de "oarte 0i 'e vrea indi1erent+ 1a+ de via+ 0i alta care 'e vrea a 1i virtuoa'+4 1+r+ /n'+ a 'e'iza contradicia dintre cele dou+ tipuri de per'onalitate. Ace'te dou+ p+ri 1uncioneaz+ oarecu" /n paralel 0i 'e ignor+ reciproc pe c@t po'i&il 0i a't1el >udec+ile 'toicului4 "ai "ereu4 'unt lip'ite de o "ini"+ coeren+...

201

Radu Lucian Alexandru

<irtutea 'toicului e'te a't1el4 de "ulte ori4 doar 2virtutea3 2"ortului!viu3 Ga 2corpului3 cu o 2"inte3 iu&itoare de "oarteH4 o 2virtute "or&id+3 G&olnav+4 ne'+n+toa'+H care din cauza o&'e'iei 'ale 1a+ de "oarte /l 1ace relativ indi1erent 1a+ de via+ 0i /l rupe de tr+irea prezent+ a vieii pentru a!l ine p'ihic legat prin tot 1elul de /nchipuiri Gde cele "ai "ulte ori4 cu totul de'prin'e de realitatea ti"pului prezent /n care el 'e "ani1e't+H. Farmecul unui c'ntec, sau al unui &alet, sau al unui joc atletic, nu$l vei mai simi aa deplin, de ndat ce, de e*emplu, desfaci ansam&lul armonic al c'ntecului n tonurile sale i%olate i la fiecare te ntre&i/ dac nota aceasta, ori cealalt poate s te farmece. .tunci, vei recunoate adevrul, i tot aa, dac procede%i la anali%a fiecrei micri sau est de &alet, precum i la un spectacol de lupt atletic. 8ndeo&te I n afar de virtute i de efectele ei I ncearc s pricepi &ine toate lucrurile cu privire la prile lor alctuitoare, i datorit acestei anali%e o s ajun i s le preuieti mai puin.(20 Analiza atent+ a di1eritelor a'pecte ale realit+ii nu duce la o 2preuire3 "ai puin+ a lor dec@t /n cazul celor care 1ac o a't1el de analiz+ /n "od gr+&it 0i 'uper1icial. Ceilali /neleg prin inter"ediul ei co"plexitatea organizatoric+ 0i 1uncional+ a ace'tor a'pecte4 at@t luate /n "od individual4 c@t 0i /n leg+tur+ cu unit+ile exi'teniale din care 'unt p+ri co"ponente. Analiza 1+r+ 'intez+ tinde '+ ignore /ntregul din care p+rile analizate 1ac parte. .ar uneori 'toicii par c+ nu vor deloc '+ /neleag+ viaa /n /ntreaga ei co"plexitate 0i vor '+ o reduc+ copil+re0te la ni0te 'che"e rigide de >udecat+4 a1late /n con1lict v+dit cu evidena raional+ 0i e"piric+. i nu prea vor '+ 'tudieze viaa /n /ntregul ei 'tructural! 1uncional4 ci /ncearc+ '+ o 2analizeze3 prin 2de'1acere3A 2de'co"punere3A 2putre1acie3... i nu /ncearc+ '+ /neleag+ viaa a1lat+ /n activitate de vieuire4 ci vor '+!i 1ac+ disecia4 chiar dac+ ea /nc+ tr+ie0te4 a't1el a>ung@nd4 nu '+ o /neleag+4 ci '+ o 2ucid+3. i nu prea vor '+ vad+ cu" 1uncioneaz+ viaa4 ci vor '+ o 2rup+34 '+ o 2'parg+34 '+ o 2taie3 ca ea '+ nu "ai poat+ 1unciona. ca 0i cu" ar dez"e"&ra toate p+rile unui car4 le!ar arunca /ntr!o parte 'au alta 0i pe ur"+ ar zice# 2<edei c+ ace't car nu 1uncioneaz+VF <edei c+ el a 1o't con'truit numai pentru ca '+ 1ie di'tru'VF3 <edei 2c orice fiin se nate numai ca s moarF GCon1or" "tre sine nsui, T4 1).H .e "ulte ori 'toicul pro1ee0te di'trugerea Gdi'ecia4 de'co"punerea4 putre1aciaH 0i pe ur"+ purcede '+ o aduc+ el /n'u0i /n lu"e prin 2raiunea3 'a lovit+ nihili'tic cu tot 1elul de
365 Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 1-1 GT(4 2H.

202

2(ndi1erena3 'toicilor

p'eudo!argu"ente 0i tot 1elul de 2analize3 "or&ide c+zute /n 2indi1eren+3 1a+ de ceea ce analizeaz+. 9iindc+ el tinde '+ vad+ /n "od i"aginar 2'ta1ia "orii3 pe'te tot4 devine incapa&il '+ "ai vad+ /n "od real viaa /n aciune. "'nd i srui copilul, %icea -pictet, tre&uie s$i %ici n 'nd/ m'ine poate e mort.(22 Av@nd "intea "ereu plin+ cu a't1el de 1antezii "or&ide4 'toicul nu "ai prea are /n ea loc 0i de 2/nelepciune3... .e 1apt4 din acea't+ atitudine "or&id+ a'upra vieii J acea't+ privire a ei ca 0i cu" nu ar 1i Gc@nd ea /n "od evident e'teH poate duce doar la o 2virtute "or&id+3 G&olnav+4 ne'+n+toa'+H care de 1apt e'te un 2viciu3 ce con't+ /n retragerea 2&ez"etic+3 G/n 2&ezna "orii3H4 2negativi't+34 2pe'i"i't+34 2indi1erent+3 din 1aa tr+irii plenare a vieii. ?nchipuirile care /i 1ac pe unii 'toici '+ vad+ pe'te tot 21anto"a "orii3 'unt doar at@t J /nchipuiri delirante care!i /"piedic+ '+ vad+ viaa care tr+ie0te /n ei 0i /n 1aa lor. G142. -ti un sufleel mrunt care t'r cu el un cadavru, aa spunea -pictet.(24H Acea't+ 2virtute "or&id+3 GA 2cadaveric+3H declar+ c+ ur"+re0te 21olo'ul o&0te'c 0i intere'ul pu&lic3 Gcon1or" "tre sine nsui4 <((4 5H4 dar /n 1apt G1iindc+ nu prea "ai e'te capa&il+ de e"patie4 de 'i"patie4 de e"oie4 de rezonan+4 de a1eciune4 de &ucurie autentic+4 de tr+ire 1ericit+ a vieii4 deoarece 'e la'+ 't+p@nit+ de 2viziunea3 o&'e'iv+ a "orii chiar 0i /n 1aa prezenei evidente a vieiiH ea nu "ai e'te dec@t o u"&r+ a virtuii4 nu "ai e'te dec@t o i"itare grote'c+ a ei 1+cut+ de c+tre un 2zo"&i ! 1ilo'o13 care nu "ai 0tie prea clar nici "+car dac+ e "ort 'au viu G2cadavrul3 pe care /l poart+ cu 'ine un a't1el de 21ilo'o13 e'te cadavrul propriei 'ale "ini 2uci'e3 de tot 1elul de indi1erene cri"inale 0i o&'e'ii "ortuare care /i paralizeaz+ 2corpul "inii3 'ale /n acea incoeren+ 2virtuoa'+3 'peci1ic+ 2'u1leelului3 care tr+ie0te doar /nchipuit /n raiune 0i g@ndire cu 'en'...H. <irtutea pe care o propov+duie0te un a't1el de 2zo"&i3 nu "ai e'te dec@t 2virtutea "ortului3 J a celui 21+r+ pati"+34 21+r+ po1t+3 G2indi1erent+3 la pl+cere 0i durereH J adic+ nu "ai e'te dec@t virtute "oart+. 2=or"+iala3 o&'edat+ de "oarte pe care o vede" "ani1e'tat+ /n di'cur'ul lui Aureliu 0i a altor 'toici e'te relativ inutil+ pentru incitarea "ani1e't+rii puternice a virtuii4 deoarece virtutea nu 'e 1ace /n vederea "orii4 ci /n vederea vieii4 ea nu are nici un ro't pentru
366 Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 150 GT(4 3-H. 368 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 61 G pictet4 Fra mente4 186H.

203

Radu Lucian Alexandru

"ori4 ci doar pentru cei vii. <irtutea '+n+toa'+ a vieii e aceea care o a>ut+ pe acea'ta '+!0i tr+ia'c+ viaa 0i nu '+ 0i!o pl@ng+ /nc+ /nainte de /ncetarea ei4 e acea virtute care nu trece prin via+ ador"it+ 0i ane'teziat+ "or"+ind 2ca prin vi'3 Gkine minte, fr ntrerupere/ lumea este prefacere, viaa I nc,ipuire.(25H ceva de'pre 2datorie3 0i 2intere'ul pu&lic3 1+r+ o "ini"+ 2tragere de ini"+3... .ac+ 2viaa e'te /nchipuire34 atunci 2lucr+rile de 1olo' pu&lic3 ale vieii nu 'unt tot /nchipuiriF Mnorea% pe %ei, f s prospere &inele oamenilora Scurt e viaa i nu este dec't un sin ur fruct al e*istenei pm'nteti/ o concepie moral i lucrri de folos pu&lic.(26 Iri viaa nu e'te /nchipuire 0i atunci lucr+rile ei nu 'unt /nchipuiri4 ori e'te 0i atunci 0i ele 'unt... =intea lui Aureliu plute0te pe undeva prin t+r@"ul crepu'cular al nehot+r@rii celui care nu 'e poate decide /ntre via+ 0i "oarte 0i care4 a't1el4 nu poate 'au nu vrea '+ di'cearn+4 /n "od 'erio'4 /ntre 2ne"ernicia vieii3 0i 2virtutea ei3# "ci acela ce cumpnete repe%iciunea nvalnic a valurilor de metamorfo%e i alterri n %&ucium perpetuu, i d &ine seama de nemernicia fpturilor supuse morii.(47 C@nd "ai uit+ de o&'e'ia "orii4 /"p+ratul =arc Aureliu4 'e "ai g@nde0te /n'+ 0i la 2intere'ul pu&lic3# "ci toate reali%rile, fie datorate numai puterii mele personale, fie mplinite cu ajutorul altuia, tre&uie s ai& de scop folosul o&tesc i interesul pu&lic.(41 Li 'e g@nde0te la 2intere'ul pu&lic3 ca 0i cu" '!ar g@ndi la intere'ul '+u4 1iindc+ el /"p+rat 1iind4 0i /nc+ al ("periului Ro"an4 cele dou+ tipuri de intere'e de "ulte ori 'e con1undau# Himeni nu o&osete c'nd e vor&a s$i caute folosul; folosul ns ni$l d activitatea natural. #eci nu osteni i caut$i folosul fc'nd &ine semenilor.(4! La Aureliu vede" deci uneori un u0or progre' 'toic ce con't+ /ntr!o in'i'ten+ "ai "are pe 21apte3 0i 2aciuni3 de &ine 0i nu doar pe 2virtui3 interioare G'u1lete0tiH.

36) Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 61 G(<4 3H. 36: )&idem4 p. )) G<(4 30H. 380 )&idem4 p. 125 G(T4 2)H. 381 )&idem4 p. :6 G<((4 5H. 382 )&idem4 p. 106 G<((4 8-H.

20-

2(ndi1erena3 'toicilor

Mmul, oriunde ar fi lsat, poate fi fericit n orice loc; fericit ns este acela ce i$a pre tit sin ur o soart fericit. Soarta fericit ns const n voie &un, n porniri &une i fapte &une.(4( Ace't progre' e'te /n'+4 de "ulte ori4 u"&rit de u"&ra care i!o la'+ /n 'u1let 21anto"a "orii3 0i de o prea gr+&it+ re'e"nare /n 1aa 2r+ului3 din lu"e 0i a 2apuc+turilor oa"enilor3# Hici nu spera n vreun stat platonic, ci fii mulumit, numai s mear lucrurile c't de puin nainte, i nu socoti nensemnat pro resul acesta, fir$ar c't de mic. "ci cine poate sc,im&a apucturile oamenilorY(4+ =intea lui Aureliu penduleaz+ deci "ereu /ntre re'e"nare 0i i"&old 'pre aciune4 /ntre indecizie 0i o&'e'ie4 /ntre 2indi1eren+3 0i 2virtute3# .tunci spre ce tre&uie s ne ndreptm toat rija noastrY Spre un sin ur lucru/ o simire dreapt, fapte de folos o&tesc, a vor&i numai adevrul i o dispo%iie de spirit de a primi cu resemnare orice nt'mpinm n via, ca pe o necesitate, ca pe un lucru cunoscut, care are acelai i%vor i ori ine ca i noi.(40 7neori4 el nu prea reu0e0te '+ vad+ contradicia dintre 2'i"irea dreapt+34 re'pectiv 21apta de 1olo'3 0i 2a pri"i cu re'e"nare orice /nt@"pin+" /n via+3# 1acerea drept+ii nu pre'upune deloc re'e"narea4 ci toc"ai di"potriv+ J ea pre'upune4 de "ulte ori4 /n "od direct4 elanul4 av@ntul4 in'i'tena G2pa'iunea3 0i 2po1ta3H de a /nl+tura din 'ocietate nedrept+ile pe care le 2/nt@"pin+" /n via+3... G ugen CizeD ne 'pune de'pre =arcu' Aureliu' c+ :;< mesajul mpratului filo%of se pre%int, de asemenea, contradictoriu, cci pendulea% ntre idealism i materialism, ntre individualismul solitar i umanismul vi&rant, ntre pre%ervarea structurii sociale date i amorti%area efectelor ei dureroase pentru cei nevoiai i npstuii.(42H C@nd "ai uit+ /n'+ de re'e"nare4 Aureliu' /nelege 0i el c+ .deseori sv'rete o nedreptate i acel ce nu face nimic; cine nu mpiedic nedreptatea, c'nd poate, ndeamn la sv'rirea ei.(44

383 )&idem4 p. )2 G<4 36H. 38- )&idem4 p. 125 G(T4 2:H. 385 )&idem4 p. 68 G(<4 33H. 386 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. TT. 388 Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 121 G(T4 5H.

205

Radu Lucian Alexandru

13. ?mul nelept .iogene' ne 'pune de'pre 'toici c+ :114< #up ei, neleptul e lipsit de pasiuni.(45 8ntr$adevr, nici durere nu va simi vreodat neleptul, tiind c durerea este o str'n ere neraional a sufletului, cum spune .pollodoros n tica sa.(46 :116< Stoicii mai declar c filosofii sunt asemenea %eilor, fiindc au ceva divin n ei.(57 1ai adau c nelepii sunt adoratori ai %eilor, cci ei cunosc cele cuvenite %eilor, iar pietatea este tiina de a servi %eii.(51 Ca '+ rezu"+"4 2/nelepii3 'toici 'unt ni0te tipi 2lip'ii de pa'iuni3 care ador+ Gcu pa'iuneFH zeiiA z"eii 0i ni0te indivizi ne'i"itori la durere care4 de0i 2au ceva divin /n ei34 'e pare c+ 'unt de 1apt doar ni0te 'lugiA 'ervitori ai zeilorA z"eilor... de0i nu 'e 0tie exact cu" au a>un' ei '+!i cunoa'c+ pe zeiA z"ei 0i vrerea ace'tora. G.iogene' L. ne pove'te0te de'pre .iogene din ,inope ur"+toarea /nt@"plare# .ltdat, au%ind pe unul vor&ind despre fenomenele cereti/ #e c'te %ile, l ntre&, ai sosit din cerY(5!...H *rotagora' Gk -)5 J -10 /.e.n.H era "ult "ai rezervat dec@t 'toicii /n leg+tur+ cu exi'tena zeilor. ?n leg+tur+ cu p+rerile lui *rotagora' de'pre zei .iogene' ne 'pune ur"+toarele# M alt lucrare a nceput$o aa/ 8n ce$i privete pe %ei n$am mijloace s tiu nici c e*ist, nici c nu e*ist; cci multe sunt pricinile care mpiedic cunoaterea; at't o&scuritatea pro&lemei, c't i scurtimea vieii omeneti. :0!< Pentru aceast introducere din cartea sa, atenienii l$au e*pul%at i i$au ars scrierile n piaa pu&lic, dup ce$au trimis crainicul s le str'n de la toi cei care le posedau.(5( .e0i G/n i"aginaia lor &a'"ologic+H 2/nelepii3 'toicii 'unt lip'ii de pa'iuni4 pl+ceri4 dureri 0i de 2alte cele3 tre&uincioa'e unui o" cu 2'caun la cap34 ei 'unt4 totu0i4 a"atori de politic+# :116< Stoicii mai spun iari c neleptul va lua parte la viaa politic, dac nu$l va mpiedeca nimic, deoarece astfel va opri viciul i va promova virtutea(5+ :...<
38) Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i4 p. 2-3 G<((4 118H. 38: )&idem G<((4 11)H. 3)0 )&idem G<((4 11:H. 3)1 )&idem. 3)2 )&idem4 p. 202 G<(4 ((4 3:H. 3)3 )&idem4 p. 2:: G(T4 <(((4 51!52H. 3)- )&idem4 p. 2-- G<((4 121H.

206

2(ndi1erena3 'toicilor

.eci /neleptul pro"oveaz+ virtutea prin politic+ doar dac+ nu!l /"piedic+ ni"ic. .ac+ /l /"piedic+ c@te ceva4 a'ta e# 'e de'curc+ politica 0i 1+r+ 2virtutea3 'toicului... 8neleptul se va cstori, cum spune `enon n Repu&lica sa, i va avea copii.(50 Cu cine 'e va c+'+toriF Cu cine 'e ni"ere0te# :1(1< 9ot doctrina lor este c printre nelepi tre&uie s e*iste comunitatea femeilor, astfel ca fiecare s ai& le turi cu cine se nimerete, aa cum spune `enon, n Repu&lica lui.(52 Li 1iindc+ 'e poate c+'+tori cu orice 1e"eie Gadic+ cu cine 'e ni"ere0teH el nu prea poate nici '+ gre0ea'c+ Gcel puin /n alegerea 2neve'tei3 2lui3H# 1ai departe, neleptul e infaili&il, nefiind supus reelii. Li "ai t@rziu 2/neleptul3 a a>un' 2pap+3 J de la 1r. papa J tat+ 0i eng. papa J t+tic... 0i nu de la ro. pap4 ca /n 2pap+!lapte3... Li nu e 2pap+!lapte34 pentru c+ el 0tie '+!i co"ande 1e"eii4 a0a cu" ne a'igur+ ,eneca# .m temeiuri s spun, Serenus, c ntre stoici i ceilali filo%ofi este aceeai deose&ire ca ntre &r&ai i femei. Li unii i alii sunt prtai la traiul comun, dar femeile sunt nscute spre a se supune, iar &r&aii spre a comanda.(54 ,eneca pare '+ zic+ aici c+ doar 'toicii 'unt 1ilo'o1i cu 2&+r&+ie3 0i c+ ei ar tre&ui '+ co"ande tuturor celorlali 1ilo'o1i. Be "ai 'pune apoi c+4 chiar 0i a0a cu" 'unt ei G2n+'cui 'pre a 'e 'upune 'toicilor3H4 doar 1ilo'o1ii tr+ie'c cu adev+rat G/n 'upunereFH# #intre toi muritorii sunt linitii doar cei care se consacr filo%ofiei; doar ei triesc cu adevrat.(55... GMare poate fi ceva mai nes&uit dec't felul n care 'ndesc unii oameni, m refer la cei care se laud cu nelepciunea lorY(56H (at+ ce ne "ai 'pune ,eneca de'pre 2el3 0i 2/neleptul ideal3# 9u m&rie%i plcerea, eu o in n fr'u; tu te &ucuri de plcere, eu m servesc de ea; tu o consideri &inele suprem, n timp ce eu I nici mcar un &ine; tu faci totul pentru plcere, eu nimic.
3)5 )&idem. 3)6 )&idem4 p. 2-6 G<((4 131H. 3)8 ,eneca4 Luciu' Annaeu'4 1:)14 Scrieri filo%ofice alese4 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 33. 3)) )&idem4 p. 62. 3): )&idem4 p. 53.

208

Radu Lucian Alexandru

n).1. "'nd spun c eu nu fac nimic pentru plcere, vor&esc despre neleptul ideal, sin urul cruia i n dui plcerea. #ar eu nu$l numesc nelept pe cel deasupra cruia se afl ceva, i cu at't mai puin plcerea(67:...< =inciuna cu 'iguran+ tre&uie c+ era o 2virtute3 'toic+4 pentru c+ alt1el nu 'e explic+ cu" a putut ,eneca '+ zic+ cu "axi"+ 'enin+tate c+ el nu 1ace Gnu a 1+cutH ni"ic pentru pl+cere. Irgoliul "axi" tre&uie apoi c+ e o alt+ 2virtute3 'toic+ din "o"ent ce 2el3 G2eu3 din 2eu ni"ic3H 'e con'ider+ Gcel puin /n propoziia T(.1H nu doar 2/nelept34 ci 2/neleptul ideal3... (ncoerena tre&uie c+ era a treia 2virtute3 'toic+4 deoarece 'ingurul c+ruia /i e'te 2/ng+duit+3 pl+cerea Gde c+tre ,enecaH J adic+ 2/neleptului ideal3 J nu 1ace ni"ic pentru ea... Bu 'e /nelege de ce /i e'te 2/ng+duit+34 dac+ nu are nici o 2tragere3 'pre ea4 re'pectiv nu o con'ider+ 2nici "+car un &ine3 Gpro&a&il c+4 2din principiu34 2/nelepilor3 'toici le 'unt /ng+duite nu"ai 2pl+cerile3 GA 't+rileA lucrurileA aciunileH pentru o&inerea GA realizareaH c+rora ei nu 'unt di'pu0i '+ 1ac+ ni"ic Gadic+4 doar acelea pe care de 1apt ei nu prea le dore'c...HH. Apoi4 dac+ 2cel dea'upra c+ruia 'e a1l+ ceva3 nu "ai e nu"it de ,eneca 2/nelept34 cel dea'upra c+ruia 'e a1l+ 2virtutea34 2&inele 'upre"3 0i 2Eeu'3 cu" o 1i nu"it de ,eneca Gprin alte propoziiiHF Prin urmare, n virtute se sete adevrata fericire. "are va fi sfatul pe care i$l va da aceast virtuteY S nu judeci nimic drept &un sau ru, dac nu este fie re%ultatul virtuii, fie al viciului.(61 "e$i promite virtutea n sc,im&ul acestei ncercriY 3spli uriae, pe msura celor divine/ nu vei fi le at prin nici o constr'n ere, nu$i va lipsi nimic, vei fi li&er, n si uran, nevtmat, nu vei face nici o ncercare n %adar, n nici o privin nu vei cunoate oprelite; toate i vor iei dup plan, nu i se va nt'mpla nimic potrivnic, nimic contrar prerii i voinei tale.(6! ,toicul tre&uia deci 2'+ >udece3 drept &un doar ce era 2rezultatul virtuii3 0i gata J univer'ul devenea "agic pentru el 0i lu"ea c+dea 'upu'+ la picioarele lui4 ui"it+ de o
3:0 ,enecaQ ,1@ntul Augu'tin4 200-4 #espre fericire4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 32 GLuciu' Annaeu' ,eneca4 #espre viaa fericit, T.3 0i T(.1H. 3:1 )&idem4 p. -6 G,eneca4 #espre viaa fericit, T<(.1H. 3:2 )&idem G,eneca4 #espre viaa fericit, T<(.2H.

20)

2(ndi1erena3 'toicilor

a'e"enea 1or"ida&il+ 2>udecat+3... G=ai lip'eau din 2r+'pl+ile uria0e3 de "ai 'u' ur"+toarele# 2vei z&ura pe un covor 1er"ecat34 2vei intra /n 1oc 0i nu vei arde34 2tot ce vei atinge 'e va tran'1or"a /n aur3 0i 2pe0ti0orul de aur /i va /ndeplini orice dorin+34 2vei 't+p@ni lu"ea3 0i 2chiar 0i pietrele 'e vor da 'ingure la o parte din calea ta ca '+ nu te r+nea'c+ din gre0eal+3...H #e aceea, faci o reeal c'nd m ntre&i pentru ce caut virtutea; cci mi ceri ceva superior &inelui suprem. 1 ntre&i ce atept de la virtuteY Pe ea nsi. "ci nu are nimic mai nsemnat dec't propria ei valoare.(6( ,eneca nu a0teapt+ ni"ic de la 2virtute3... dec@t 2pe ea /n'+0i3... 0i... 2r+'pl+ile uria0e4 pe "+'ura celor divine3 prin care el crede c+ o&ine4 de la virtute4 2"area cu 'area3 0i ni"ic "ai puin... 9antezia 1ilo'o1ului 'toic 1ace a't1el 'altul din'pre ideali'" 0i utopie4 prin "agic 0i "itic4 'pre &a'" 0i pove0ti de ador"it copii4 pe care4 evident4 nici "+car el G,enecaH nu le crede# Hu sunt un nelept i I ca s$i ,rnesc rutcioenia I nici nu voi fi.(6+ curio' totu0i# dac+ nu e /nelept4 de unde 20tie3 el at@tea de'pre /nelepciuneF .in auziteF... ?nelepciunea era greu de atin' 0i pentru 'toicul =arc Aureliu4 care4 vor&ind cu el /n'u0i4 /0i 'punea ur"+toarele# 8n cur'nd vei muri i n$ai devenit nici ferm, nici fr nelinite, nici li&erat de nc,ipuirea c lucrurile din afar te$ar putea face nefericit, n$ai devenit nici &inevoitor fa de oricine, nici nu te$ai deprins nc a cuta nelepciunea numai n faptele drepte.(60 ?n leg+tur+ cu relaia dintre p+rinii 'toici 0i copiii lor4 pictet a1ir"a ur"+toarele# 1+2. M fat este pentru tatl su o proprietate cu totul strin.(62 ?n acela0i 'til de expri"are pictet ar 1i putut continua 'pun@nd c+ 2o 1at+ e'te4 pentru "a"a 'a4 o oal+ de &uc+t+rie pe care n!a v+zut!o niciodat+3... 'au 2o 1at+ e'te pentru tat+l '+u o 0ur+ de 1@n a unui 'tr+in de care nu a auzit niciodat+3... Iare ce a vrut '+ zic+ pictet4 c@nd a a1ir"at c+ 1ata Gunui 'toicH e'te pentru ace'ta 2o proprietate3 pe care el 2nu d+ nici doi &ani3 G2cu totul 'tr+in+3HF
3:3 )&idem4 p. 31 G,eneca4 #espre viaa fericit, (T.-H. 3:- )&idem4 p. 50 G,eneca4 #espre viaa fericit, T<((.3H. 3:5 Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 6) G(<4 38H. 3:6 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 5) G pictet4 Fra mente4 1-6H.

20:

Radu Lucian Alexandru

107. "el care se nele e cu inerele su afl un fiu, cel care nu se nele e i pierde i fiica.(64 Cu" /i poi pierde 2o proprietate cu totul 'tr+in+3 Go 21iic+3HF Li cu" te poi /nelege cu 'oul unei 2propriet+i 'tr+ine3F Li c@t de &ine 'e putea /nelege ace'ta cu 'ocrul '+u4 dac+ ace'ta /i con'idera 'oia ca 1iind4 nici "ai "ult4 nici "ai puin4 dec@t 2o proprietate cu totul 'tr+in+3 Gla 1el de i"portant+4 pro&a&il4 pentru el4 ca orice alt+ 2proprietate 'tr+in+3 J de exe"plu4 la 1el de i"portant+ ca o urzic+ oarecare cre'cut+ /n China pe o 2proprietate cu totul 'tr+in+3 lui pictet...HF 102. "ine nu iu&ete pe nimeni s nu socoteasc vreodat c este iu&it de cineva.(65 .ar cel care /0i 2iu&e0te3 1ata ca pe o 2proprietate3 Gde exe"plu4 o ca'+H cu 2totul 'tr+in+3 Gde exe"plu4 o ca'+ a unui 'tr+in con'truit+ pe undeva prin (ndiaHF Ace'ta ce 1el de iu&ire poate '+ a0tepte de la 1ata luiF... Realitatea ne arat+ c+ chiar 0i p+rinii ne&uni Gprecu" cei care /0i con'ider+ 1iicele 2propriet+i cu totul 'tr+ine3H 'unt de cele "ai "ulte ori iu&ii de 1iicele lor4 deoarece iu&irea 1a"ilial+ are tendina '+ d+ruie /n "od relativ necondiionat... "aracteristicile celui care face pro rese n nelepciune/ nu critic pe nimeni, nu laud pe nimeni, nu mustr pe nimeni, nu nvinuiete pe nimeni, nu vor&ete nimic despre el, consider'ndu$se cineva sau c tie ceva.(66 .up+ ace'te caracteri'tici4 propu'e de virtute# 8n tot ce fptuieti, nimic s nu$i fie n cu et, dec't preocuparea de a e*ista n si uran iar tcerea druiete mai mult si uran dec't vor&a.+77 La o analiz+ "ai atent+4 progre'ul de care vor&e0te pictet nu 'e 1ace /n 2/nelepciune34 ci cel "ult /n 2indi1erena3 a1i0at+ 1a+ de cei din >ur 0i 1a+ de 'ine# critica 0i lauda4 "u'trarea 0i /nvinuirea au locul lor &ine precizat /n edi1iciul 1uncional 'ocial al /nelepciunii J cel care nu e capa&il '+ critice aproape c+ nu e'te capa&il '+ g@ndea'c+Q cine nu e capa&il '+ laudeA aprecieze4 nu e capa&il nici '+ iu&ea'c+Q cine nu "u'tr+ pe cel care
3:8 )&idem G pictet4 Fra mente4 150H. 3:) )&idem G pictet4 Fra mente4 156H. 3:: pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 1anualul4 81H. -00 )&idem4 p. -: G pictet4 Fra mente4 88H.

pictet pentru aprecierea 2progre'ului /n

/nelepciune34 2"utul3 pare a 1i /neleptul /nelepilor 0i "ueniaA t+cerea cea "ai "are

ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 33 G pictet4

210

2(ndi1erena3 'toicilor

gre0e0te /i per"ite ace'tuia '+ per'i'te /n gre0eal+Q cel care nu /nvinuie0te r+ul4 atunci c@nd el 'e "ani1e't+4 nu prea poate '+!l eli"ineA /nl+ture G1iindc+ nu prea are "otiv '+ o 1ac+H... (ar 2/neleptul3 care con'ider+ c+ nu 0tie chiar nimic "ai corect '!ar nu"i 2pro'tul 'upre"3 dec@t "are /nelept... C@t de'pre 2co"unicarea3 cu un individ care 2nu vor&e0te nimic de'pre el3 nici nu "ai are ro't '+ vor&i"... G2Cu" te nu"e0tiF Ce dore0tiF Cu ce te pot a>utaF Ce "ai 1aciF La ce te g@nde0tiF Cu" te 'i"iF 7nde te doareF etc.3 ar 1i /ntre&+ri la care 2/neleptul "ut3 ar re1uza '+ r+'pund+ ca '+ 1ie 'igur c+ 21ace progre'e /n /nelepciune3...H "u alte cuvinte, dorete s se petreac numai cele ce se petrec, s nvin , numai cel care nvin e cu adevrat. "ci astfel, niciodat nu vei fi tul&urat.+71 Eic@nd cele de "ai 'u'4 pictet /0i ca" dore0te '+ nu!0i dorea'c+ ni"ic4 ci doar '+ con'tate /n prezent ceea ce 'e petrece acu" 0i at't. .ar un a't1el de o" nu!0i poate progra"a ni"ic pe 2viitor3 0i nu poate 1ace nici un plan pentru vreo aciune coerent+ de durat+. l vrea a't1el ca 2viitorul3 Gcele ce se vor petrece 0i cele ce el ar vrea s se petreac+ c@ndvaH '+ 'e con1unde 'pre indi'tincie cu prezentul Gcu cele ce se petrec acu"H. I a't1el de atitudine care 1ie nu 1ace4 1ie nu vrea '+ 1ac+4 di'tincie /ntre prezent 0i viitorQ o a't1el de atitudine &locat+ /n prezent4 care nu vede utilitatea 1iec+ruia dintre ace'te dou+ 2ti"puri34 nu poate 1i 'peci1ic+ dec@t unei 1iine extre" de tul&urate de 2prezent34 care4 /n lip'a oric+rui plan din partea ei4 o duce oriunde vreau alii 'au pe unde 'e ni"ere0te din /nt@"plare. I a't1el de 2atitudine3 Gde ignorare 0i de eli"inare total+ a 2viitorului3 din "inteH e'te /n'+ i"po'i&il+ practic# dorina4 de cele "ai "ulte ori4 'e leag+ "ai ale' de viitor... A't1el4 atunci c@nd "+n@nc+4 /n ti"p ce "+n@nc+4 doar un 2aerian3 ar putea zice 2.ore'c '+ "+n@ncV3 GCa 0i cu" nu ar "@nca.H. Li doar un 2neatent3 ar putea zice 2.ore'c '+ 'tau pe 'caun la "a'+V3 c@nd el ar 'ta de>a a0ezat pe 'caun la "a'+... (ar cel care ar zice 2.ore'c '+ continui '+ "+n@ncV3 'e re1er+ de>a la viitor... A!i dori 2'+ 'e petreac+ numai cele ce 'e petrec34 pe de o parte4 ar putea '+ /n'e"ne c+ acu" i!ai dori '+ 'e /nt@"ple G/n viitorH numai ceea ce 'e /nt@"pl+ de>a Gadic+ ceva i"po'i&il# anu"e ca viitorul '+ nu 1ie cu ni"ic di1erit de prezent4 adic+ '+ nu exi'te 'chi"&areH...
-01 )&idem4 p. 2) G pictet4 1anualul4 -:H.

211

Radu Lucian Alexandru

*e de alt+ parte4 ar putea '+ /n'e"ne c+ /n prezent /i dore0ti s se petreac G/n prezentH doar cele care se petrec /n prezent 0i ni"ic altceva J c+ i!ai dori ca dorina ta '+ 1ie &locat+ exclu'iv /n prezent G'+ 'e orienteze doar 'pre 2acu"3 1+r+ nici o preocupare pentru viitorH 0i '+ 1ie legat+ 'trict de apro&area GdorireaH lui nedi'cri"inativ+ Gindi1erent dac+ prezentul4 'u& di1erite a'pecte4 e 2&un3 'au 2r+u34 tu ar tre&ui '+ i!l dore0ti '+ 1ie exact a0a cu" e'te J de exe"plu4 dac+ e 2r+u34 '+!i dore0ti ca acel 2r+u3 2'+ 'e petreac+3H4 ignor@nd deci orice leg+tur+ a dorinei cu viitorul 0i4 re'pectiv4 cu 'chi"&area prezentului J de exe"plu4 c+ i!ai dori G/n prezentH '+ ai G/n prezentH nu"ai ceea ce ai de>a... 'au alt1el 'pu'4 c+ i!ai dori s nu$i mai doreti nimic G/n a1ar+ de ceea ce de>a aiH J ceea ce ar /n'e"na4 pe de o parte4 c+ /i dore0ti o i"po'i&ilitate Ganu"e ca dorina ta '+ nu 'e 'chi"&e deloc pe viitorH 0i4 pe de alt+ parte4 c+ /i dore0ti ca dorina ta '+ nu vizeze /n nici un 1el 'chi"&area intenionat+4 'chi"&area pe care tu '+ o 1aci /n 2lu"e3 prin propria ta aciune /ndreptat+ 'pre 'chi"&area unei 't+ri de 1apt prezente la un "o"ent dat... G ca 0i cu" i!ai dori "ereu '+ 0tii nu"ai ceea ce 0tii la un "o"ent dat 0i ni"ic "ai "ult J adic+ '+ nu 1aci nici un e1ort voit 'pre a cunoa0te "ai "ult dec@t cuno0ti /n prezent...H (ar a!i dori 2s nvin , numai cel care nvin e cu adevrat4 /n pri"ul r@nd4 e de'tul de greu4 pentru c+ de "ulte ori nu tii cine o '+ /nving+ cu adev+rat. ?n al doilea r@nd4 o a't1el de dorin+ te predi'pune4 uneori4 'pre adoptarea unei atitudini amorale Gindi1erente 1a+ de "oral+H4 deoarece 'u'inerea unei a't1el de dorine /n'ea"n+ '+ renuni la orice dorin+ de 2i"plicare "oral+3 /n vreo 2&+t+lie3A 2con1runtare3A 2/ntrecere3 Gnu!i dore0ti ca unul 'au altul dintre co"&atani G2&un3 'au 2r+u3H '+ /nving+ J 0i a't1el nu iei parte activ la a 'pri>ini nici o parte din con1lict G2&un+3 'au 2rea3H4 ci doar con'tai care din ei /nvinge 0i at@tH. Li /n al treilea r@nd4 o a't1el de dorin+ te!ar duce4 alteori4 la un co"porta"ent imoral4 deoarece ar /n'e"na s$i doreti4 de exe"plu4 2r+ul3 0i 2viciul34 doar pentru c+ ace'tea '! ar ni"eri '+ 2/nving+ cu adev+rat3 /ntr!o /"pre>urare 'au /n alta... 105. #ac vrei s trieti o via lipsit de neca%uri, consider evenimentele ce urmea% s survin, la fel de ireversi&ile ca i cele petrecute deja.+7! Ce leg+tur+ nece'ar+ 0i 'u1icient+ e'te /ntre a con'idera /n "od a&'urd c+ viitorul e tot una cu trecutul G/ntre con'iderarea eveni"entelor 2petrecute de>a3 ca 1iind la 1el de
-02 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 Fra mente4 15)H. ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 5) G pictet4

212

2(ndi1erena3 'toicilor

2irever'i&ile3 ca cele care 'e vor petreceH 0i a tr+i 2o via+ lip'it+ de necazuri3F... Li ce 'e /nt@"pl+ dac+4 printre cele ce ur"eaz+ '+ 'urvin+4 va 1i 0i o via+ cu ceva 2necazuri34 dup+ "intea 'toicului4 2irever'i&ile3 0i 2petrecute de>a3 Gde0i ele /nc+ nu '!au petrecutHF <iaa lui va "ai 1i atunci 2lip'it+ de necazuri3F... Bu preaV ,toicul are un talent 'pecial /n a!0i crea 'ingur 2necazuri3 prin 1aptul c+ nu caut+ '+ le evite pe c@t /i 't+ /n putin+ 0i prin 1aptul c+ odat+ /nt@lnit cu ele nu prea dore0te '+ le rezolve Gdorind "ai degra&+ '+ le 2ra&de3 0i '+ 'e 2re'e"neze3 cu eleH... .up+ caracteri'ticile atri&uite /neleptului de c+tre 'toici G'lug+rnicia pa'ional+ la zeiA z"ei4 ne'i"irea Gi"aginar+H la durere 0i pl+cereQ 2ni"ereala3 1e"eilor4 co"andarea lorQ /n1u"urarea de a 'e con'idera ca 1iind 2'ingurii care tr+ie'c cu adev+rat3 0i cei 2care nu gre0e'c niciodat+3Q con'iderarea copiilor proprii ca pe ni0te 2propriet+i 'tr+ine3Q lip'a de reacie 'ocial+ Gcritic+4 laudativ+4 educativ+4 >u'tiiar+H concretizat+ /n "uenieA t+cere iu&itoare de 2'iguran+3Q 'u'inerea Gteoretic+ aH di'trugerii in'tituiilor >udiciare4 educaionale4 religioa'e etc. ale 'tatuluiQ tr+irea relativ 2/nt@"pl+toare3 prin 2prezent34 1+r+ vreo dorin+ G'erioa'+H de 'chi"&are 2"oral!'ocial+3 Gprezent+ 'au viitoareHQ con1undarea viitorului cu trecutul 0.a.H nu e de "irare dac+ un a't1el de 2'peci"en u"an3 e greu de 2/ng+duit3 /ntr!un 'tat 1uncional oarecare# #ac voi lua toate statele la r'nd, nu voi si mcar unul s$l poat n dui pe nelept, sau n care neleptul s$i poat ndura traiul.+7( Iricu"4 ca '+ 1ie 2/ng+duii3 /n vreun 'tat ace0ti 2/nelepi3 ar tre&ui "ai /nt@i '+ exi'te4 ori chiar un 'toic dintre cei "ai i"portani4 cu" e ,eneca4 recunoa0te c+ el nu e 2/nelept3 Gcon1or" #espre viaa fericit, T<((.3H 0i acela0i lucru /l recunoa0te 0i 2"arele3 'toic =arcu' Aureliu' Gcon1or" "tre sine nsui4 (<4 38H4 ceea ce ne 1ace '+ ne /ntre&+"# dac+ ,eneca nu era 2/nelept34 de unde 0tia el ce e acela un /nelept 0i cu ce 'e ocup+ elF... 2.in auziteF3... Li dac+ Aureliu' nu a atin' 2/nelepciunea 'toic+34 de unde 0tia el c+ acea'ta poate 1i atin'+F... Tot 2din auziteF3... 'te oare 2/neleptul 'toic3 altceva dec@t o pur+ 1iciune "ental+ a 'toicilorF Altceva dec@t un 'i"plu per'ona> de &a'" precu" 29+t!9ru"o'3 0i 2=o0!Cr+ciun3F... Li dac+ 2/neleptul 'toic3 nu era dec@t un 2ideal3 de g@ndire 0i co"porta"ent4 era el oare un 2ideal34 pe de o parte4 po'i&il de ur"+rit G/n "od realH 0i4 pe de alt+ parte4 2de"n de ad"irat3 Gdin punct de vedere 2"oral3H 0i 21olo'itor3 din punct de vedere practicF...
-03 ,eneca4 Luciu' Annaeu'4 1:)14 Scrieri filo%ofice alese4 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 1:-.

213

Radu Lucian Alexandru

Co"te!,ponville ne o1er+ o concluzie de'pre 2/neleptul3 'toic 0i 2/nelepciunea3 lui# Stoicismul i epicurismul sunt nelepciuni e*a erate, mpinse dincolo de limite, i, tocmai de aceea, lipsite de nelepciune.+7+ 2-. @i.ertate i sclavie ,eneca# #e aceea tre&uie s ne sim calea spre li&ertate. 8ns nu e*ist alt mod de a ajun e la ea dec't prin indiferena fa de soart+70 :...< *entru 'clavul 21+cut 'clav de 'oart+34 indi1erena 1a+ de acea't+ 2'oart+3 a lui4 cu 'iguran+4 nu!i va aduce degra&+ li&ertatea. A 1i 2indi1erent 1a+ de 'oart+3 e'te4 /ntr!un anu"e 'en'4 a ignora realitatea4 a nu lua cuno0tin+ de o 'ituaie dat+. (ar ignor@nd!o4 pre1+c@ndu!te c+ nu o vezi4 nu vei /ncerca nici '+ o 'chi"&i4 deoarece pentru acea'ta ar tre&ui "ai /nt@i '+ o recuno0ti ca atare Gcu &unele 0i cu relele eiH. (e0irea din 2indi1erena3 1a+ de propria 2'oart+3 0i a celor din >ur e'te unul din pri"ii pa0i pe calea 'pre o&inerea unei li&ert+i 'au alteia Gpentru cei care 'unt lip'ii de eleH 0i4 re'pectiv4 'pre prote>area 0i /nt+rirea propriei li&ert+i. =arc Aureliu# Vas$te fr mpotrivire n voia soartei i ra&d s fii mpletit de ctre ea n le turile care$i plac ei.+72 ,toici'"ul Gro"anH e'te unul care /ncura>eaz+ 2"orala 'clavului34 re'e"narea4 nep+'area4 /"p+carea cu realit+ile 'ociale 0i politice G2&une3 0i 2rele3H ale vre"ii. G ugen CizeD# .cest fost sclav care era -pictet n$a ela&orat o filo%ofie revoluionar, ci i$a pus 'ndirea n sluj&a intereselor )mperiului 3oman.+74H pictet# .adar, cel care vrea s fie independent nici s nu r'vneasc, nici s nu respin ceva din cele ce stau n puterea altora. #ac nu face astfel, n mod o&li atoriu, devine sclav.+75 Radicalizarea4 vederea doar /n al& 0i negru4 'peci1ic+ lui pictet 0i altor 'toici4 'e poate o&'erva 0i /n citatul de "ai 'u'# /ntre 2independen+3 0i 2'clavie3 'toicul nu "ai e'te
-0- Co"te!,ponville4 AndraQ .elu"eau4 ReanQ 9arge4 Arlette4 20084 "ea mai frumoas istorie a fericirii4 Crupul editorial ART4 ;ucure0ti4 p. 3-. -05 ,enecaQ ,1@ntul Augu'tin4 200-4 #espre fericire4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. 22 GLuciu' Annaeu' ,eneca4 #espre viaa fericit, (<4 5H. -06 Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti4 p. 68 G(<4 3-H. -08 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. T(<. -0) )&idem4 p. 12 G pictet4 1anualul4 21H.

21-

2(ndi1erena3 'toicilor

capa&il '+ vad+ ni"ic altceva J el 'e dovede0te a't1el a 1i incapa&il '+ vad+ exact ceea ce e'te# dependena 0i interdependena 2'ociologic+3 0i 2ecologic+3 'peci1ic+ 1iinei u"ane. Traiul /n 'ocietate pre'upune /n "od i"plicit ca 1iecare "e"&ru al ei '+ 2r@vnea'c+3A dorea'c+ ceva de la alii 0i '+ 2re'ping+3 pe acelea care nu!i convin4 pri"ite de la ei. Be&unul care nu re'pinge ni"ic devine /n'+ auto"at 'clav4 exploatat4 victi"+ garantat+... (ar cel care 2nu dore0te ni"ic3 de la 'e"enii '+i Gde la &rutar p@ine4 de la croitor haine4 de la agricultor ali"ente4 de la ar"at+ protecie4 de la >udec+tor >u'tiie4 de la pro1e'or educaie4 de la "edic trata"ente pentru a 'e vindeca de &oal+ etc.H nu doar c+ nu exi't+ /n vreo 'ocietate4 dar dac+ prin a&'urd ar exi'ta4 el nu prea ar avea ce '+ caute /n 2'ocietate3 J 1iind potrivit pentru a tr+i "ai "ult pe vreo 2in'ul+ pu'tie34 dec@t /n 2co"unitate3... ,toicul 'e arat+ a't1el a 1i4 uneori4 doar un 2ani"al 'ocial ne&un34 1iindc+ par a!i lip'i chiar 0i cele "ai ele"entare in'tincte de interaciune 'ocial+ 1uncional+... 2Argu"entele3 lui 'unt "ai "ult dec@t ridicole# aerul e'te /n puterea 'aF 29a&ric+3 el aerul pe care /l re'pir+F Li dac+ totu0i /l con'u"+ G1+r+ 2r@vn+3 0i 2re'pingere3H4 ace't act /l 1ace "ai puin dependent de con'u"ul de aerF Li dac+ e'te 2dependent3 de el4 /n'ea"n+ c+ el e'te 2'clavul aerului3F... 2.ependena3 nu e'te /n "od auto"at 2'clavie3... G ugen CizeD# :;< li&ertatea lui -pictet, mai pre nant c,iar dec't la ali stoici, se interiori%ea%, ec,ivalea% cu independena moral. Jrei s fii li&er, evidenia% =anualul nu dori i nu te feri de ceea ce depinde de alii, cci altfel vei deveni n c,ip necesar un sclav.+76H A echivala 2dependena3 cu 2'clavia3 e o exagerare gro'ier+. .e exe"plu4 't+p@nul de 'clavi depinde /n "od direct de "unca ace'tora J 0i totu0i el nu e'te chiar 'clavul 'clavilor '+i... ,au un alt exe"plu# copilul depinde4 pentru na0terea 0i pentru cre0terea 'a p@n+ la o anu"it+ v@r't+4 de "a"a 'a4 dar acea't+ dependen+ nu!l 1ace totu0i 2'clavul3 "a"ei 'ale. ,au un alt exe"plu# o"ul depinde4 pentru a tr+i4 de actul de a re'pira4 de a "@nca4 de a &ea ap+ 0.a.".d. J totu0i el nu e'te 2'clavul3 re'piraiei4 "@nc+rii4 apei 0.a.".d. ... .ependenaA 2dependina3 G0i "ai ale' inter!dependenaH e una din condiiile cele "ai inti"e de exi'ten+ ale vieii u"ane. A nu dori 2ceea ce depinde de alii3 e'te4 de exe"plu4
-0: pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. T((.

215

Radu Lucian Alexandru

a nu dori '+ vor&e0ti o li"&+ oarecare a unei 'ociet+i oarecare J pentru c+ li"&a aceea 2depinde de alii34 iar 2a nu te 1eri3 'au 2a nu re'pinge3 /nv+area oric+rei li"&i de pe p+"@nt4 cu care un 'toic "ai pli"&+re prin lu"e4 ar intra /n contact4 ar /n'ea"na '+ nu 1ac+ altceva toat+ viaa dec@t '+ /nvee 2li"&i 'tr+ine3... 2A nu te 1eri3 de 2ceea ce depinde de alii3 e'te practic reeta 'claviei nu a li&ert+ii J c+ci dac+ ei vor '+ te exploateze 0i tu 2nu te 1ere0ti34 a>ungi cu 'iguran+ 'clavul lor4 chiar dac+ zici c+ nu!i dore0ti ace't lucru J a nu dori e'te 0i a te 1eri4 iar a nu te 1eri e'te practic 0i a dori... Actul de a alege pre'upune /n "od direct a dori ceva 0i4 prin ur"are4 a re'pinge altceva4 iar un 'toic care nu dore0te 0i nu re'pinge4 practic4 nu vrea '+ 1ac+ nici o alegere 2exterioar+3 0i nici o di'cri"inare /ntre cele 2din a1ar+3 J ceea ce /l la'+ e1ectiv4 pe de o parte4 la 2"ila 'orii3 0i la 2voia /nt@"pl+rii3 0i4 pe de alt+ parte4 /l 1ace 2or&34 2'urd3 0i 2paralizat3 J "i0carea privirii pre'upune o alegere4 a'cultarea a ceva la 1el4 iar "i0carea 2de &un+ voie3 /ntr!o direcie 'au alta pre'upune o alegere Gdorin+H a 1aptului de a te "i0ca 0i o re'pingere a actului de a 'ta4 o alegere Gdorin+H a unei direcii de "i0care 0i o re'pingere a alteia4 o alegere Gdorin+H a unor 'copuri pentru acea "i0care 0i o re'pingere a altora 0.a.".d. 1(. Hu cuta ca nt'mplrile s se desfoare aa cum vrei, ci dorete ca evenimentele s se petreac n mod o&inuit i astfel cursul vieii i va fi linitit.+17 .up+ pictet 'toicul 'e pare c+ tre&uie '+ 'tea oarecu" 2ca un pro't3 0i '+ 'e uite la 2/nt@"pl+ri3 cu" trec pe l@ng+ el 1+r+ a c+uta '+ le in1lueneze /n vreun 1el G1+r+ a c+uta 2ca /nt@"pl+rile '+ 'e de'1+0oare3 a0a cu" vrea elH. .e exe"plu4 dac+ la un "o"ent dat i 'e 1ace 1oa"e 'au 'ete4 pro&a&il c+ va a0tepta 2lini0tit3 p@n+ c@nd 2/nt@"pl+rile3 vor veni '+!i &age "@ncare /n gur+ ca unui copil de @+ G0i nici "+car ca ace'tuia4 deoarece copilul dore0te '+ "+n@nce 0i /0i expri"+ 0i el cu" poate dorina acea'ta4 dovedind a't1el c+ chiar 0i un prunc are "ai "ult+ "inte dec@t un 'toicH. I a't1el de "entalitate 2in1antil+3 cu greu poate duce la o 2via+ lini0tit+3 G"ai ale' deoarece 2/nt@"pl+rile34 de o&icei4 "ai 2au3 0i alte 2gri>i3 dec@t '+!i dea de "@ncare 'toiculuiH. Cel care nu caut+ '+ in1lueneze /nt@"pl+rile 2a0a cu" vrea el3 o '+ a>ung+ la
-10 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 1anualul4 13H. ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 10 G pictet4

216

2(ndi1erena3 'toicilor

2voia /nt@"pl+rilor34 care vor 1ace cu el ceea ce 2ele3 vor dori G0i de o&icei 2/nt@"pl+rile3 2nu "or de gri>a3 de a!i 1ace 'toicului 2viaa lini0tit+3H. 10. Mrice te$ar nt'mpina n via, amintete$i s te concentre%i asupra ta nsui i s caui s afli ce putere i e de folos, mpotriva evenimentului respectiv. :;< #ac o trudnic munc i$e dat s nduri, ai la ndem'n r&darea. 8mpotriva unei ji niri, vei si resemnarea. #ac te vei o&inui astfel nu te vor nctua nicic'nd nc,ipuirile.+11 *entru cineva care nu caut+ ca /nt@"pl+rile exterioare '+ 'e de'1+0oare a0a cu" vrea el Gcon1or" 1anualul4 13H a c+uta totu0i '+ 1olo'ea'c+ o 2putere3 /"potriva unui 2eveni"ent3A 2/nt@"plare3 arat+ /n pri"ul r@nd o doz+ con'i'tent+ de incoeren+. A 1olo'i o 2putere3 Ginterioar+H /"potriva unui eveni"ent GexteriorH e'te a vrea ca acel eveni"ent '+ 'e de'1+0oare cu" vrea 'toicul 0i nu alt1el. .e exe"plu4 /n'oit de 2r+&dare3 0i nu de 2iritare34 de 2re'e"nare3 0i nu de 2atitudine activ+ 0i de"n+3 etc. J 0i /n'oit4 de a'e"enea4 de toate e1ectele exterioare pe care ace'tea le produc a'upra "er'ului eveni"entului re'pectiv J /ntr!un 1el 'e de'1+0oar+ un eveni"ent exterior care e'te /nt@"pinat cu r+&dare 0i re'e"nare 0i alt1el dac+ e /nt@"pinat de 2revolt+3 0i de 2luare de atitudine3... R+&darea 0i re'e"narea nu 'unt doar "odalit+i de g@ndire 0i nu r+"@n 1+r+ ur"+ri concrete /n exterior. le 'unt "ereu /n'oite de aciuni concrete G'peci1ice4 de exe"plu4 pentru 2"unca r+&d+toare3 0i 2a'cultarea re'e"nat+3H care in1lueneaz+ /n "od direct 2"er'ul /nt@"pl+rilor3# 1apta nu poate 1i de'p+rit+ /n "od arti1icial de g@ndirea care o conduce... le 'unt inti" relaionate 0i a't1el a!i 'chi"&a g@ndirea e'te4 de cele "ai "ulte ori4 0i a!i 'chi"&a 1apta ce decurge din ea... .e aceea4 a vrea '+ g@nde0ti /ntr!un 1el e 0i a vrea '+ acionezi /ntr!un 1el 'peci1ic G0i a't1el '+ in1luenezi "er'ul eveni"entelor /ntr!un anu"it "od 0i nu /n altulH J in1luenarea eveni"entelor interioare Gdorine4 g@nduri4 raiona"ente...H /n'ea"n+4 /ntr!o "+'ur+ varia&il+4 0i in1luenarea "odului de "ani1e'tare a celor exterioare Ga 1aptelor 0i eveni"entelor 'ociale4 de exe"pluH. .e aceea4 cel care nu vede leg+tura acea'ta inti"+ 0i 1oarte puternic+ doar crede c+ nu 'e la'+ /nc+tu0at de 2/nchipuiri3. G.ac+ 2"unca trudnic+3 G'au 2>ignirea3H e'te o 2/nchipuire34 atunci 0i 2r+&darea3 G'au 2re'e"narea3H e tot o 2/nchipuire3. Li dac+ 2ner+&darea3 0i 2lip'a de re'e"nare3 'unt 2/nchipuiri34 atunci 0i 2r+&darea3 0i 2re'e"narea3 'unt tot 2/nchipuiri3.H
-11 )&idem4 pp. 10!11 G pictet4 1anualul4 15H.

218

Radu Lucian Alexandru

?n plu'4 1ugind de 2/nc+tu0area /nchipuirilor34 'toicul cade 1ix /n &raele 'claviei realeA 1izice. Cel care /0i ra&d+ >ugul r+"@ne un 2&ou34 cel care 'e re'e"neaz+ /n 1aa >ignirii adu'e de cel care!l exploateaz+ 0i!l &at>ocore0te devine Gdac+ nu e'te de>aH 'clav /n "od 1aptic4 nu GdoarH /nchipuit. ,u& ace't a'pect4 1o'tul 'clav pictet 'e pare c+ nu a 1o't capa&il '+ propov+duia'c+ dec@t 2"entalitatea de 'clav3. G2*ro'tule 'tai lini0titV Trage la >ugV Ra&d+ 0i re'e"neaz+!teV...3H .du$i aminte c eti interpretul rolului dorit de maestru. :;< "ci datoria ta este s interprete%i rolul ce i s$a dat, ntr$o pre%entare c't mai potrivit, dar s alea acest rol st n puterea altuia.+1! ,clavul 'toic la'+ deci pe alii Gpe "ae'tru4 pe 't+p@nH '+!i aleag+ 2rolurile3 pe care '+ le >oace4 deoarece 1ie nu e capa&il4 1ie nu vrea '+!0i 2>oace3 propriul 2rol3 pe 'cena lu"ii... 21. ,oncluzii G(on ;anu# Planul sistemic/ e vor&a acum de rupturile stoice, antidialectice, ntre atitudine i eveniment, ntre intenie i act i :;< ntre viaa privat i cea social. ",iar viaa interioar e ciuntit prin ju ularea laturii ei pasionale i, n ansam&lu, mpovrat de fatalismul Vo os$lui cosmic. 8i spune cuv'ntul aici vi%iunea nondialectic asupra li&ertii, i%olat ilu%oriu de sfera necesitii.+1(H ?n concluzie4 actele 0i eveni"entele depind /ntr!o "+'ur+ "ai "are 'au "ai "ic+ de noi G0i ale noa'tre4 0i ale celorlaliH4 iar indi1erena 1a+ de r+ul generat de unele din ace'te acte nu 1ace dec@t '+!l a>ute pe ace'ta '+ crea'c+ 0i '+ 'e /n"ulea'c+4 lucru 'u&liniat chiar 0i de 'toicul ,eneca# Mrice ru se nrdcinea% ad'nc dac nu e stvilit ndat ce se isc.+1+ .in acea't+ per'pectiv+ 2indi1erena3 'toic+ 1a+ de actele celorlali Gcon'iderate de 'toic ca 1iindu!i 2indi1erente3H nu nu"ai c+ nu e'te "oral+4 dar e'te chiar pro1und i"oral+ /n e'ena ei. veni"entele 0i actele interioare Gintenii4 g@nduri4 percepii4 e"oii etc.H nu depind doar de noi4 ci "ai ale' de contextul cultural!'ocial!natural!i'toric!lingvi'tic!"oral!etc. /n care ne "ani1e't+". .e aceea4 dac+ cele exterioare ar 1i 2indi1erente34 pe "otivul unei
-12 pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 1- G pictet4 1anualul4 2-H. -13 ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti4 p. 120. -1- ,eneca4 Luciu' Annaeu'4 1:)14 Scrieri filo%ofice alese4 ditura =inerva4 ;ucure0ti4 p. 3.

21)

2(ndi1erena3 'toicilor

pre'upu'e independene radicale 1a+ de 2noi34 atunci 0i cele 2interioare3 ar 1i4 de cele "ai "ulte ori4 la 1el de 2indi1erente3 din acela0i "otiv J dar a'ta doar pentru cineva care ar g@ndi c@t de c@t 0i ar 0ti ce e aceea coeren+ de idei... G?n ulti"+ in'tan+ 2indi1erena3 Gat@t c@t e po'i&il+H 1a+ de exterior nu poate 1i dec@t o 2indi1eren+3 1a+ de interior...H Re'tr@ngerea tupei't+ a po'i&ilit+ii aplic+rii atri&utului de 2&ine3 G'au de 2r+u3H doar la unele dintre a'pectele interioare Gintenie4 raiuneH4 pe "otivul i"aginar al dependenei 'tricte a 2"oralei3 doar de 'toic4 nu are nici o >u'ti1icare raional+ J &a "ai "ult chiar J dac+ acea't+ re'tr@ngere e'te ur"at+ p@n+ la cap+t /n con'ecinele ei teoretice 0i practice4 ea nu duce dec@t la contradicie4 con1uzie 0i incoeren+4 care invit+ "ani1e'tarea r+ului4 hao'ului 0i indi1erenei 2ne'i"ite3 nu doar /n G0i 1a+ deH 'ocietate4 natur+ 0i ceilali4 ci 0i /n G0i 1a+ deH 2'ine!/n'u0i3... Borocul 'toicilor a 1o't doar acela c+ nu prea au practicat 2indi1erena3 pe care uneori au predicat!o 1a+ de 2indi1erente3 G'+n+tate4 &oal+ 0.a.".d.H 0i /n acte '!au "ulu"it '+ 1ac+ 0i ei ca" acelea0i 1apte virtuoa'e pe care le con'iderau ca atare cele "ai "ulte din 1ilo'o1iile antichit+ii.

21:

Radu Lucian Alexandru

Concluzii
1. 'ezumat I"ul antic 0i cel conte"poran au aceea0i 'tructur+ 0i "odalitate p'ihic+ de 1uncionare ar"onioa'+4 /n cadrul c+reia 21ericirea3 0i 2'u1erina3 au4 printre altele4 0i rolul de 'e"nale p'ihice care ne indic+ prezena /n p'ihic a unor raiona"ente 2corecte34 re'pectiv 2gre0ite34 la 1el cu" prezena durerii 0i4 re'pectiv4 a pl+cerii indic+ aciunea a'upra corpului a unor 1actori ne1avora&ili &unei lui 1uncion+ri G1actori di'tructivi4 periculo0iH4 re'pectiv 1avora&ili ar"oniz+rii Gre1acerii ar"oniei di'tru'eH. ?n antichitate4 dup+ cu" a" v+zut4 /n cazul lui Ari'totel4 al &uddhi'"ului 'au al 'toicilor ace't rol i"portant de 2'e"nal3 pe care /l are de >ucat 21ericirea34 re'pectiv 2'u1erina34 de "ulte ori4 dac+ nu era trecut total cu vederea4 atunci cel puin '!a putut vedea c+ el era in'u1icient con0tientizat 0i /nele'4 conduc@ndu!i a't1el4 uneori4 pe unii antici4 la concluzii a&erante de genul 2nece'it+ii eli"in+rii dorinei3 'au 'peci1ice c+ut+rii 2tran'cenderii34 2deta0+rii3 0i 2indi1erenei3 1a+ de pl+cere 0i durere Gatitudini caracteri'tice pentru unii &uddhi0ti 0i 'toiciH. I a't1el de poziionare /n raport cu dorina4 cu durerea 0i4 re'pectiv4 cu pl+cerea4 din "ultiple puncte de vedere4 nu poate 1i dec@t nociv+ pentru &una 1uncionare a 1iinei u"ane... picur 0i cirenaicii au o atitudine "ai conce'iv+ 1a+ de 2pl+cere34 /n ti"p ce Ari'totel tinde '+!0i piard+ 21ericirea3 prin ni0te 'paii a&'tracte ca" 2aerian3 precizate... *e ur"ele 2/ndatoririlor3 'toice4 re'pectiv a 21olo'ului3 cla"at Gde 1oarte "uli autori antici4 printre care 0i Ari'tip4 Ari'totel4 picur4 Eenon 0.a.H ca 0i criteriu de apreciere a &inelui '!a "ani1e'tat4 pe de o parte4 2datoria3 lui Sant4 re'pectiv curentul utilitari't... 9ericirea4 'u1erina4 pl+cerea G0i durereaH 0i4 re'pectiv4 2indi1erena3 G2deta0area34 2de'prinderea3H 1a+ de ele au con'tituit 0i vor con'titui /n continuare te"e 1unda"entale ale eticii 0i "oralei4 1iecare din ele av@nd de >ucat un rol &ine precizat /n &una 1uncionare &iologic+4 p'ihologic+4 'ociologic+ 0i ecologic+ a o"ului. *rin lucrarea de 1a+4 con'ider c+ a" adu' un plu' de lu"in+ /n cercetarea ace'tor repere "a>ore ale "oralei Gantice4 "oderne 0i conte"poraneH care poate '+ a>ute la o "ai &un+ /nelegere a "ecani'"elor 'peci1ice "oralei GpracticeH 0i eticii GteoreticeH...

220

Concluzii

2. $6nelepciunea& antic =uli dintre conte"porani au tendina de a!i idealiza pe unii 'au pe alii din 1ilo'o1ii antici 0i a't1el 'unt predi'pu0i '+!i /nelepea'c+ pe 21avoriii3 lor cu "ult "ai "ult dec@t e cazul... i trec prea u0or cu vederea "arile nea>un'uri ale g@ndirii lor 0i au tendina de a expune 0i de a analiza cu o prea "are 2&un+voin+3 'i'te"ele lor doctrinare. .ac+ ne pre1ace" /n'+ c+ nu vede" eroarea4 incoerena4 contradicia4 neclaritatea4 r+utatea4 acolo unde ele exi't+ /n "od evident4 ele nu vor di'p+rea 2de la 'ine34 ci4 de cele "ai "ulte ori4 vor r+"@ne pe loc4 av@nd tendina '+ 'e /nt+rea'c+ 0i '+ 'e "ultiplice4 exact prin ace'te 2prezent+ri3 0i 2analize3 p+rtinitoare4 'uper1iciale 0i gr+&ite 1+cute a'upra lor. Atitudinea critic+ 0i hiper!critic+ are /n'+ o "ult "ai "are utilitate pentru progre'ul 0tiinei 0i 1ilo'o1iei J dulceg+riile 0i co"plezenele4 /n cel "ai &un caz4 pot duce doar la 'tagnarea ace'tui progre'... Cei "ai "uli 1ilo'o1i antici4 nu doar c+ nu erau 2/nelepi34 dup+ "ulte din 'tandardele 0tiini1ice 0i "orale al vre"ii noa'tre4 dar ei nu erau 2/nelepi3 nici "+car dup+ "ulte din 'tandardele valorice general con'iderate de 'ociet+ile /n care ei '!au "ani1e'tat... xagerarea4 exce'ul4 a'ceti'"ul extre"4 ignorarea evidenelor4 pierderea /n vor&e 1+r+ 'en' 'unt c@teva din caracteri'ticele ce con1er+4 de "ulte ori4 pretin'ei lor /nelepciuni4 dac+ nu o 1or"+ /nrudit+ cu a&'urdul4 atunci cel puin una /nrudit+ cu ridicolul 0i hilarul. Reproducerea necritic+ a 2pro'tiilor3 G0tiini1ice4 "orale4 &iologice4 'ociologiceH antice poate ar+ta o oarecare erudiie /n cunoa0terea ace'tor 2pro'tii34 dar ea nu poate ar+ta prezena4 /n cel care o a1i0eaz+4 a unei g@ndiri care 'e "ai 0i g@nde0te la ceea ce 2reproduce3... Care e'te 1olo'ul ce reie'e din 'tudiul a di1erite 'i'te"eA doctrineA expuneri 1ilo'o1ice propu'e de un 1ilo'o1 'au altul dac+ nu identi1ic+" gre0elile lui4 dac+ nu /nv++" din ele 0i dac+ nu le co"&ate" 'u1icient de "ult /nc@t4 pe c@t po'i&il4 ele '+ nu 'e "ai repete nici /n noi 0i nici /n cei c+rora le atrage" atenia a'upra ace'tor gre0eli de percepie4 raiune 0i aciuneF 7nii ar putea '+ 'pun+ c+4 de cele "ai "ulte ori4 2/nelepciunea3 antic+ cuprinde4 pe l@ng+ c@teva "ini"e conexiuni cu realitatea4 doar "ult+ pro'tieA ignoran+A ne0tiin+ 2adunat+ gr+"ad+3 0i a'cun'+ dup+ ceva 2&une intenii34 dup+ c@teva 21a&ulaii3 0i 21anta'"e3 'peci1ice locului 0i ti"pului 0i dup+ "ulte 'alturi a&rupte prin logic+4 prin percepie 0i prin e"oie.
221

Radu Lucian Alexandru

.ac+ i!a" 'pune ace'tei 2/nelepciuni3 2poezie de gr+dini+34 pro&a&il c+ a't1el a" "ai /ndep+rta din greutatea pro'tieiA ignoranei care o apa'+4 1+c@nd!o4 a't1el4 nu doar i"practica&il+ 0i rupt+ de aproape orice relaie cu evidena concretului4 ci4 "ai ale'4 "ult "ai apropiat+ de regi'trul co"icului 0i a&'urdului dec@t de cel al 'eriozit+ii4 raionalit+ii 0i reali'"ului. Alii ar putea '+ 'u'in+ c+ 2/nelepciunea3 antic+ e'te "ai "ereu doar o glu"+ proa't+ 1+cut+ la adre'a 2/nelepciunii3Q un de"er' care "ai degra&+ a co"pro"i' 2/nelepciunea3 /n ochii 2pu&licului3 dec@t a a>utat la a o 1ace pe acea'ta de dorit 2pe o 'car+ "ai larg+3Q o activitate 2intelectual+3 pierdut+ prin la&irintul a&'tractului de'prin' a&rupt de concret4 care a "eninut prea "ult "intea u"an+ /n angoa'ele ani"alice 'peci1ice 'piritului 1anatic credincio' unor tradiii pro'te0ti4 /n loc '+ o a>ute '+ p+0ea'c+ prin critic+ progre'i't+ 'pre 'e"nalizarea 0i corectarea c@t "ai gra&nic+ a unor erori "a>ore de >udecat+ 0i aciune G"oral+4 politic+4 econo"ic+4 0tiini1ic+4 arti'tic+ etc.H. Li tot a0a4 unii ar putea '+ ai&+ uneori i"pre'ia4 parcurg@nd cu atenie4 /n "od c@t "ai o&iectiv4 "ulte din textele de 2/nelepciune3 antic+4 c+ acea'ta e'te4 de 1oarte "ulte ori4 at@t de 'uper1icial+ 0i de goal+ de coninut /nc@t nu e de "irare dac+ cineva ar con'idera c+ ea pare a 1i "ai degra&+ dovada unei lip'e de g@ndire4 dec@t a unei prezene a ei... Care e'te 2progre'ul3 teoretic 0i practic adu' de di'cur'ul etic al lui Ari'totel4 ;uddha4 picur4 Eenon 'au ali 'toiciF J .e "ulte ori4 el e aproape negli>a&il 'au egal cu zero# c@nd nu reproduce ni0te evidene ale 2cunoa0terii co"une34 el tinde '+ 'e piard+ pe 'ine /n 'peculaii 1+r+ cap 0i coad+ care /l 1ac '+!0i piard+ 2&unul 'i"3 pe care4 de "ulte ori4 2cunoa0terea co"un+3 /l are... .ar e chiar "ai grav de at@t J uneori4 unii din ei Gca de exe"plu4 Ari'totelH au /nt+rit G/n loc '+ corectezeH o parte din gre0elile 2"orale3 ale 'ociet+ilor /n care '!au "ani1e'tat G'clavagi'"ul4 inegalitatea de gen4 di1erena de cla'+ etc.H4 iar alteori unele din /nv++turile 2"orale3 ale unora din ei i!au /"pin' G"ai ale' pe &uddhi0ti 0i pe 'toiciH 'pre o rupere de lu"e4 'pre o ignorare a r+ului din ea4 'pre o evadare i"aginar+ /n 1anta'ticul unei lu"i lip'ite de 2'u1erin+3 0i 2dorin+3... .e "ulte ori etica J /nelea'+ ca 0i re1lecie a'upra "oralit+ii co"une J nu a 1+cut dec@t '+ pervertea'c+ cu "axi"+ ne'i"ire &unul!'i"4 logica 0i datele o1erite de percepia e"piric+ i"ediat+.

222

Concluzii

GSolaDoh'Di# NOP nici o &analitate nu e at't de &anal nc't sensurile ei s nu fie din c'nd n c'nd provocate i contestate de filosofi.+10H G%ittgen'tein# Filo%oful este acela care tre&uie s lecuiasc n el multe &oli ale intelectului nainte de a putea ajun e la noiunile simului comun.+12H (nterpretarea eronat+ a originii4 "ani1e't+rii 0i 'copurilor 2aciunilor "orale3 Gde "ulte ori 'c+pate exclu'iv prin ceva t+r@"uri 2divine34 1anta'tice4 2non!e"pirice3 'au 2a&'tracte3H nu doar c+ le!a 1+cut pe ace'tea relativ i"practica&ile4 dar /n "+'ura /n care '! au g+'it unii naivi care '+ /ncerce '+ le pun+ /n practic+ G/n acord cu ace'te interpret+ri eronateH4 acea't+ /ncercare a lor nu le!a adu' dec@t 'u1erin+ inutil+4 cauzat+ de /n'u0irea necritic+ a unor con1uzii 0i contradicii evidente pentru orice "inte dotat+ cu o "ini"+ luciditate "oral+... Celor care cred c+ ace0ti 2unii3 0i 2alii3 po"enii "ai 'u' exagereaz+ caracterul negativ al 2/nelepciunii3 antice 0i ignor+ cu &un+ 0tiin+ 2progre'ele nota&ile3 1+cute de ea4 '!ar putea '+ li 'e r+'pund+ c+4 chiar dac+ poate un pic exagerat+4 o a't1el de 2prezentare negativ+3 nu 1ace dec@t '+ co"pen'eze 1oarte puin 1a+ de tonele de 2propagand+ pozitiv+3 1+cute de!a lungul 'ecolelor ace'tei 2/nelepciuni3 antice J propagand+ care nu '!a '1iit '+ 2&age 'u& pre034 '+ 2ignore3 0i '+ g+'ea'c+ tot 1elul de explicaii hilare 0i &izare pentru a!i >u'ti1ica4 2/nelepciunii3 antice4 2derapa>ele3 0i 2'c+p+rile34 2exager+rile3 0i 21anteziile34 2erorile3 0i 2ororile3... Li tot a0a4 ar "ai putea '+ i 'e r+'pund+ ace'tei o&iecii c+ 2/nelepciunea3 'e cunoa0te dup+ 2roadele3 ei J ori dac+ co"par+" roadele "orale4 politice4 econo"ice4 educaionale 0i "ai ale' tehnice 0i 0tiini1ice ale 2/nelepciunii3 antice cu cele ale 2/nelepciuniiA 0tiinei3 "oderne 0i "ai ale' conte"porane4 ne apare evident 1aptul c+ 2/nelepciunea3 antic+ nu e'te dec@t o glu"+ la adre'a 2/nelepciunii34 care nu >u'ti1ic+ /n nici un 1el po'tularea vreo unei 2epoci de aur3 'peci1ice antichit+ii... G.... Ro0ca# #in toate punctele de vedere din care omul a privit p'n a%i e*istena, cel preconi%at de tiina po%itiv s$a dovedit mai eficace. #ovad re%ultatele o&inute de aceasta n domeniul realitii fi%ice.+14H Li li 'e "ai poate r+'punde criticilor criticii 2/nelepciunii3 antice c+ doar prin critic+ acea't+ 2/nelepciune3 a 1o't dovedit+ /n 1oarte "ulte a'pecte ale ei ca 1iind 1oarte
-15 SolaDoh'Di4 Le'zeD4 1::84 [orror 1etap,Wsicus4 ditura ALL4 ;ucure0ti4 p. 101. -16 %ittgen'tein4 Ludhig4 20054 8nsemnri postume 161+ $ 16014 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 p. :2. -18 Ro0ca4 .. ..4 20104 -*istena tra ic4 ditura Crinta4 Clu>!Bapoca4 p. 1)-.

223

Radu Lucian Alexandru

2ne/neleapt+3 0i a 1o't dat+ la o parte pentru a 1ace loc progre'ului 0i /nelepciunii reale4 nu i"aginare. Critica a 1+cut po'i&il progre'ul 0i ea /l va 1ace po'i&il /n continuare# /nc+ "ai r+"@n a'cun'e 0i in'u1icient criticate prea "ulte teze nocive G"orale4 1ilo'o1ice4 religioa'e4 politice etc.H inventate prin antichitate4 2expirate /nc+ /nainte de a 1i inventate34 care4 /n ciuda caracterului lor a&erant4 /0i 1ac /nc+ 'i"ite e1ectele negative Gdog"atice4 1anatice4 agre'ive4 ignoranteH4 toc"ai datorit+ unor analize 'uper1iciale 0i a lip'ei unor dez&ateri critice 'erioa'e 1+cute a'upra lor 0i /n leg+tur+ cu ele... G%ar&urton B.# .cceptarea necritic a ideilor altor persoane duce la sta nare mental.+15H 3. $*tica #rmoniei&+16 ?n ceea ce prive0te "orala G&ineleA virtuteaA pl+cereaA 1ericireaA /nelepciuneaA utilitateaA datoriaA legeaA li&ertateaA dreptateaA valoareaA raionalitateaA 1uncionalitatea etc.H privit+ 2/n general34 acea'ta nu poate 1i dec@t relativ+ la criteriile de apreciere a 2"oralit+ii3 G&ineluiA virtuiiA 1ericiriiA /nelepciuniiA utilit+iiA datorieiA legiiA li&ert+iiA drept+iiA valoriiA raionalit+iiA 1uncionalit+ii etc.H unui act 'au altuia. ?n ce prive0te /n'+ "ecani'"ele naturale c+rora le 'unt 'upu'e di1erite a'pecte i"portante pentru 1uncionarea 1iinei u"ane4 cu" 'unt 1eno"enele 'peci1ice raiunii4 e"oiei4 pl+cerii4 durerii4 1ericirii 'au 'u1erinei4 ace'tea 'e de'1+0oar+ dup+ legi cauzale &ine precizate care 1uncioneaz+ 1+r+ gre0 /n cazul unui organi'" u"an care 'e "ani1e't+ /n cadrul unor para"etrii opti"i de 1uncionare. .e exe"plu4 2durerea34 ca 'e"nal care indic+ c+ ceva nu 1uncioneaz+ cu" tre&uie4 c+ exi't+ un 2nea>un'3 Glip'+A pericolA 1actor nocivH pe care tre&uie '+!l /nl+tur+" J 'u& 1or"ele ei 'peci1ice de "ani1e'tare Gca de exe"plu4 1oa"ea4 'etea4 'enzaia de 1rig4 1e&ra4 durerea de cap4 durerea de 'to"ac4 durerea cauzat+ de o lovitur+4 de o t+ietur+4 de o ar'ur+4 de o ap+'are puternic+4 de un 'ti"ul vizual 'au 'onor a1lat ca inten'itate pe'te anu"ite li"ite accepta&ile etc.H J 'e "ani1e't+ /n acord cu legi de apariie 0i "ani1e'tare 1oarte exacte Glegi care /i deter"in+ apariia4 inten'itatea4 durata /n ti"p etc.H.
-1) %ar&urton4 Bigel4 1:::4 "um s 'ndim corect i eficient4 ditura Trei4 ;ucure0ti4 p. 13). -1: *entru dezvoltarea ideilor expu'e /n ace't 'u&capitol4 /n leg+tur+ cu 21ericirea34 cu 2'u1erina p'ihic+34 cu 2raiona"entele corecte3 0i cu cele 2gre0ite34 a 'e vedea Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca.

22-

Concluzii

,enzaia de 1oa"e4 de exe"plu4 /nelea'+ ca o 'enzaie de 2durere3A 2'u1erin+34 apare /n leg+tur+ cu "ecani'"ul de hr+nire 0i are o 1or"+ 'peci1ic+ u0or di'cerna&il+ de durerea 'peci1ic+ 'enzaiei de 2'ete3 'au celei de 21e&r+34 'au celei de 2ar'ur+3 J 1iecare din ace'te 1or"e di'tincte de "ani1e'tare a 'enzaiei de durere 1iind legate de 'ti"uli 'peci1ici care le deter"in+ apariia4 re'pectiv inten'itatea4 durata 0i di'pariia. Acelea0i a'pecte le pute" con'tata 0i /n cazul 2pl+cerii3# varietatea pl+cerilor4 variaia inten'it+ii 0i duratei lor4 cauzarea apariiei 0i di'pariiei lor de c+tre 'ti"uli 0i 1actori 'peci1ici 0.a.".d. ?nelea'+ ca 2'e"nal3 care ne indic+ c+ 'unte" pe dru"ul cel &un /n corectarea unui nea>un'4 /n 'ati'1acerea unei nevoi4 /n evitarea aciunii unor 1actori di'tructivi4 pl+cerea indic+ "ereu 0i 'pre altceva dec@t ea J anu"e 'pre acele 1uncii organice /n leg+tur+ cu care ea apare Ghr+nire4 hidratare4 aco"odare ter"ic+4 percepie4 reproducere etc.H 0i a c+ror 1uncionare opti"+ i"plic+4 /n cazul proce'elor ciclice4 luarea unor "+'uri ciclice de re1acere a unei anu"ite ar"onii 1uncionale di'tru'e te"porar4 de o&icei4 prin aciunea unor 1actori ce deter"in+ apariia unei lip'e Gde hran+4 ap+ etc.H. .urerea acea'ta 21izic+3A 2corporal+3A 2organic+3 0i pl+cerea core'pondent+ ei Gpe un anu"it 'eg"ent de 1uncionare al organi'"uluiH nu 'unt 2/nv+ate3 Gla 20coal+3H4 nu 'unt un produ' al 2culturii3 'au al 2"oralei3. le apar cu precizie4 dup+ legi 'peci1ice de "ani1e'tare4 /n prezena unor 'ti"uli 'peci1ici care le deter"in+ apariia4 inten'itatea4 durata4 di"inuarea 0i di'pariia J iar ace'te legi e &ine '+ 1ie cuno'cute 0i 'tudiate prin o&'ervarea atent+ a "ecani'"elor lor de "ani1e'tare. ,tudierea 0i /nelegerea ace'tor legi naturale 0i adaptarea la ele 1ace "ai "ult pentru 2aciunea "oral+3 dec@t o "ie de 'peculaii "eta1izice 1+r+ cap 0i coad+ a'upra unor te"e ale "oralei 0i eticii. Acea't+ corelaie exi'tent+ /ntre apariia 0i "ani1e'tarea a'upra unui organi'" a unor 'ti"uli 0i 1actori 2durero0i3 Gproduc+tori de durereH 0i apariia 0i "ani1e'tarea durerii e'te una legic+ la nivelul 1iziologiei u"ane 0i ea poate 1i o&'ervat+ direct4 prin con'tatarea perceptiv+ a unor evidene... a e'te deci "ai "ult o pro&le"+ de 2o&'ervare3 dec@t una de 2interpretare3 raional+... 9+c@nd o di'tincie didactic+ 0i practic+ nece'ar+ /ntre 2durere3 G21izic+3A 2corporal+3J legat+ de "ecani'"ele 21izice3A 2corporale3 'peci1ice 1uncion+rii o"uluiH 0i 2'u1erin+3 G2p'ihic+3 J legat+ de "ecani'"ele 1uncion+rii p'ihiculuiH4 re'pectiv /ntre 2pl+cere3 0i 21ericire3 0i atri&uind4 /n principal4 2'u1erinei3 0i 21ericirii3 o leg+tur+ preponderent+ cu
225

Radu Lucian Alexandru

1uncionarea 2p'ihicului3 Ga raiona"entelor4 e"oiilor4 intuiiilor etc.H 0i /neleg@nd c+ a0a cu" 2corpul3 1uncioneaz+ dup+ legi preci'e de organizare 0i "ani1e'tare4 tot a0a4 nici 2p'ihicul3A 2"intea34 nu 1uncioneaz+ 2la /nt@"plare3 G2dup+ capul ei3H4 ci tot dup+ ni0te legi 'peci1ice4 pute" /nelege 1oarte &ine c+ 2'u1erina p'ihic+3 G'enzaia de nelini0te4 agitaie4 'tre'4 angoa'+ etc.H e'te la nivel 2p'ihic3 echivalentul a ceea ce 2durerea3 e'te la nivel 21izic3A 2corporal34 adic+ un 2'e"nal3 c+ ceva 2nu e'te /n regul+3 /n 1uncionarea p'ihicului J anu"e4 c+ de exe"plu4 ace'ta e'te 'upu' aciunii unor prevederi eronate4 unor raiona"ente gre0ite4 unor intuiii 1al'e etc. G 'te evident+ leg+tura 1oarte puternic+ exi'tent+ /ntre 21izicA corporal3 0i 2p'ihicA "inte3 G/ntre 2'i'te"ul nervo'3 0i celelalte 'i'te"e ale 1iineiH4 de aceea4 de'p+rirea lor 2'trict+3A 2a&'olut+3 nu e'te po'i&il+ J dar o de'p+rire 2didactic+3 0i 2relativ+3 &azat+ pe di1erene 'peci1ice e'te po'i&il+ 0i chiar nece'ar+.H Acea't+ 2'u1erin+ p'ihic+3 'e "ani1e't+ la nivel concret 'u& 1or"e 'peci1ice4 cu" 'unt4 de exe"plu# 2'enzaia de tea"+3 G1ric+4 1o&ie4 groaz+H4 de 2"@nie3 Giritare4 nervozitate4 ur+H4 de 2tri'tee3 G'up+rare4 2depre'ie3H etc. J adic+ prin ceea ce 'e pot nu"i 2e"oii negative3 0i4 re'pectiv4 2'enti"ente negative3. Cu" durerea 'e"nalizeaz+4 /n "o"entul apariiei ei4 exi'tena4 /n acela0i "o"ent4 a aciunii unui 1actor di'tructiv4 re'pectiv lip'a unei aciuni nece'are pentru continuarea 1uncion+rii opti"e a 2corpului34 tot a0a4 acea't+ 2'u1erin+ p'ihic+3 Gconcretizat+ printre altele4 "ai ale' /n e"oii 0i 'enti"ente negativeH ne indic+ c+ ave" /n p'ihicA "inte G/n partea de 2'o1t3A 2progra"are3H4 exact /n "o"entul c@nd o 'i"i"4 raiona"ente 2di'tructive34 re'pectiv c+ ne lip'e'c raiona"entele 2corecte3 nece'are 1uncion+rii ar"onioa'e a p'ihicului 0i a /ntregului organic din care el 1ace parte-20. Bici acea't+ 2'u1erin+ p'ihic+34 re'pectiv 21ericirea3 core'pondent+ Gcore'punz+toare 'i"irii unor e"oii 0i 'enti"ente 2pozitive3 /n "o"entul corect+rii 2raiona"entelor gre0ite3 prin 'u'inerea rul+rii /n p'ihic a unor 2raiona"ente corecte3 din per'pectiva &unei 1uncion+ri a p'ihicului 0i a /ntregului exi'tenial 'peci1ic u"anH nu e'te 2/nv+at+34 ci ea apare la 1el de legic 0i de natural /n 2p'ihic34 precu" 2pl+cerea3 0i 2durerea3 apar /n relaie cu 1uncionarea 2corpului 1izic3.

-20 *entru 'u&linierea leg+turii exi'tente /ntre e"oii 0i raiona"enteA cogniii a 'e vedea 0i pre"i'ele pe care 'e &azeaz+ 2terapia cognitiv+3 J a 'e vedea /n ace't 'en'4 printre altele4 de exe"plu4 ;rin'ter4 *hilippe4 20024 9erapia co nitiv4 ditura Teora4 ;ucure0ti.

226

Concluzii

2Raiona"entul corect3 '!ar putea expri"a 'u& "ulte 1or"e4 dar pro&a&il cea "ai i"portant+ e'te cea 'peci1ic+ unei 2a0tept+riA prevederi corecte3 a con'ecinelor unei aciuni J adic+ un raiona"ent G1+cut de o&icei /n vederea prevederii unor condiii viitoare 'au /n vederea con'tat+rii unor condiii trecute 'au prezenteH poate 1i con'iderat 2corect34 dac+ ceea ce 'e 'u'ine prin el4 /n relaie cu viitorul chiar 'e va /nt@"pla4 re'pectiv dac+ ceea ce 'e 'u'ine prin el /n relaie cu trecutul 'au prezentul '!a /nt@"plat e1ectiv 'au 'e realizeaz+ e1ectiv /n prezent-21. 9actorul 2core'ponden+ cu realitatea3 G2adev+rul core'ponden+3H e'te deci deci'iv /n con'truirea unui raiona"ent corect. .e unde 0tie trupul '+ tran'"it+ 'e"nalul de durere 'peci1ic unei lovituri atunci c@nd ne lovi" /ntr!un loc 'peci1icF .in 2experienele trecute3 'peci1ice /ntregii linii evolutive a 'peciei noa'tre care au contri&uit la 1or"area 0i 1ixarea "ecani'"elor 'enzoriale actuale. Tot a0a organi'"ul no'tru 0tie c@nd '+ tran'"it+ 'e"nale 'peci1ice de 2'u1erin+ p'ihic+34 re'pectiv de 21ericire3 /n circu"'tane 'peci1ice. ,e poate con'tata o leg+tur+ evident+ /ntre 21ericirea3 expri"at+ 'u& 1or"a a di1erite e"oiiA 'enti"ente pozitive Gcal"4 &ucurie4 elan4 entuzia'"4 relaxare4 lini0te4 "ulu"ire4 iu&ire4 cura> etc.H 0i &unul "er' al vieii individuale Gcorporale 0i p'ihiceH4 re'pectiv 'ociale Go"ul 1iind4 evident4 /ntr!o "are "+'ur+4 o 21iin+ 'ocial+3 /nc+ de la apariia 'peciei din care el 1ace parteH 0i ecologice G1iina u"an+ "ani1e't@ndu!'e /ntr!un context ecologic 'peci1ic de care depinde4 /n 1oarte "are "+'ur+4 &una 'a 1uncionareH. Ace'te "ani1e't+ri clare4 'evere4 legice 'peci1ice 21ericirii3 0i 2'u1erinei3 G2p'ihice3H4 re'pectiv pl+cerii 0i durerii G2corporale3H 1iind evidente 0i "ani1e't@ndu!'e la orice o" '+n+to'4 ace'ta poate '+ le ia /n con'iderare 'pre a anticipa 0i prevedea cu "axi"+ pro&a&ilitate4 re'pectiv pentru a /nelege4 "odul 'peci1ic de "ani1e'tare al 2pl+ceriiA durerii3 0i 21ericiriiA 'u1erinei3 J lu@nd a't1el "+'urile nece'are di"inu+rii la "axi" po'i&il a apariiei4 a inten'it+ii 0i duratei 'peci1ice 2durerii corporale3 0i 2'u1erinei p'ihice3 0i "+'urile nece'are pentru 2eli"inarea3 lor prin /nl+turarea aciunii 21actorilor nocivi34 'e"nalizat+ de apariia ace'tor 2'e"nale3 J 1+r+ /n'+ a /ncerca '+ eli"ine 2de1initiv3 0i 2univer'al3 "ani1e'tarea 'e"nalului de 2durere34 re'pectiv de 2'u1erin+34 cu 1uncia lor 'peci1ic+.
-21 A 'e vedea /n ace't 'en' 0i Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 Bapoca4 capitolul 2Ce /n'ea"n+ de 1apt c+ un raiona"ent e'te gre0itF3. ditura C L(B 4 Clu>!

228

Radu Lucian Alexandru

Ace'tea au rolul lor &ine precizat /n &una 1uncionare a organi'"ului J anu"e ele au o 1uncie de 'e"nalizare a unui pericol Gde exe"plu4 de extindere a unei di'trugeri prezenteH4 a unei lip'e Gde exe"plu4 /n 'ati'1acerea ciclic+ a unei nevoiH4 a aciunii unui 21actor nociv3 G>udecat+ gre0it+4 &oal+4 lovitur+4 ar'ur+ etc.H... 0i prin acea't+ 2'e"nalizare3 ele ne per"itA a>ut+A incit+ '+ lu+" i"ediat "+'uri concrete de eli"inare a 2pericolului34 2lip'ei3 'au 2aciunii 1actorului nociv3... Tot a0a4 2'e"nalul3 de 2pl+cere34 re'pectiv 21ericire34 ne indic+ c+ 'unte" 2pe dru"ul cel &un3 /n re'taurarea unei ar"onii 'peci1ice 1uncion+rii opti"e a organi'"ului J la 1el cu" 'i"irea 2't+rii de nor"alitate3 Gnici pl+cere4 nici durere4 nici 1ericire 0i nici 'u1erin+H ne indic+ c+ pe "o"ent 'eg"entul pentru care e'te 'i"it+ acea't+ 2'tare de nor"alitate34 re'pectiv /ntregul exi'tenial care 'unte"4 1uncioneaz+ 21+r+ pro&le"e3 la acei para"etri 2nor"ali3 G2opti"i3H de 1uncionare4 care /i 'unt 'peci1ici. Acea't+ 2'tare de nor"alitate34 acea't+ 2'enzaie de ar"onie3 e'te deci a treia 'tare 'enzitiv+ prezent+ /n 2trup3 0i /n 2p'ihic3 J 0i ea apare c@nd nu exi't+4 pe "o"ent4 nici un 2nea>un'3 de 'e"nalat prin 2durere34 re'pectiv 2'u1erin+3 G2p'ihic+3H4 re'pectiv c@nd nu 'unte" /n cur' de e1ectuare a nici unei aciuni de re1acere4 re!echili&rare4 re!ar"onizare a 1iinei /n ur"a /nt@lnirii cu ace'te 2nea>un'uri3 G2re1acere3 'e"nalizat+ prin 2pl+cere34 re'pectiv 21ericire3H. Ace'te trei 't+riA 'enzaii 'unt 1oarte u0or de di1ereniat /ntre ele J 'e"nalele de durereA 'u1erin+4 re'pectiv pl+cereA 1ericire av@nd4 /n condiii nor"ale4 o durat+ de "ani1e'tare4 "ai redu'+ dec@t cea 'peci1ic+ 'i"irii 't+riiA 'enzaiei de 2nor"alitate3A 2ar"onie3. G*entru un o" '+n+to'4 care nu e'te a1ectat de o &oal+4 de o lip'+ acut+ 'au de un accident 2"a>or34 durereaA 'u1erina4 re'pectiv pl+cereA 1ericirea apar4 /n cele "ai "ulte cazuri4 ca 'e"nale de 'curt+ durat+ 0i de "ic+ inten'itate.H A0adar4 pentru cine /0i dore0te 'tareaA 'enzaia de 21ericire34 re'pectiv 'tareaA 'enzaia de 2pl+cere3 'au 'tareaA 'enzaia de 2nor"alitate3A 2ar"onie3 pot 1i indicate aciuni 'peci1ice4 cuno'cute 2de toat+ lu"ea3. Li la 1el e cu cel care vrea '+ evite pe c@t po'i&il 'tareaA 'enzaia de 2durere corporal+34 re'pectiv de 2'u1erin+ p'ihic+3# odat+ ace'tea ap+rute pentru a!i 'e"naliza 2contactul3 cu un 21actor nociv3 &unei 'ale 1uncion+ri Ga1lat /n 2interiorul3 0iA 'au /n 2exteriorul3 '+uH el tre&uie '+ caute '+ "ini"izeze inten'itatea lor 0i '+ reduc+ c@t "ai "ult durata lor de "ani1e'tare prin luarea unor hot+r@ri 1er"e4 i"ediate4 de /nl+turare a aciunii ace'tui
22)

Concluzii

21actor nociv3 a'upra 'a 0i prin e1ectuarea unor aciuni 'peci1ice /n ace't 'en'. G.ac+ 2"+'urile3 nu 'unt luate la ti"p4 2durerea3 G2corporal+3H 0iA 'au 2'u1erina3 G2p'ihic+3H vorA va cre0te /n inten'itate4 ar+t@nd a't1el agravarea 'ituaiei prin extinderea aciunii acelui 21actor nociv34 re'pectiv "+rirea potenialului '+u di'tructiv4 /n lip'a unei aciuni de contrare 0i de eli"inareA /nl+turare a "ani1e't+rii lui /n relaie cu noiH. 4. 8inele i rul. $StareaA senzaia de .ine& i $stareaA senzaia de ru& ,u1erina 0i 1ericirea4 re'pectiv durerea 0i pl+cerea4 ca 'e"nale4 'unt 2&une3 pentru 1uncionarea opti"+ a corpului 0i p'ihicului u"an... ,u1erina 0i durerea pot 1i con'iderate /n'+ 0i 2rele34 dac+ prin acea'ta /nelege" c+ tre&uie evitat+ pe c@t po'i&il apariia4 re'pectiv "ani1e'tarea lor inten'+ 0i de durat+4 prin evitarea contactului cu 1actorii care le declan0eaz+ de o&icei acea't+ apariie4 re'pectiv "ani1e'tare J "ai ale' /n cazul 1actorilor pertur&atori ai 2ar"oniei3 care nu au o "ani1e'tare ciclic+. *entru ace0ti 1actori cu o ciclicitate previzi&il+ Glegai4 de exe"plu4 de ciclul de 'ati'1acere a nevoilorH 2durerea3 'peci1ic+ lor G"ani1e'tat+ 'u& 1or"a 'enzaiei de 21oa"e34 2'ete34 21rig3 etc.H e'te o realitate cotidian+4 care tre&uie li"itat+4 atunci c@nd apare 0i at@t ti"p c@t 'e "ani1e't+4 la o inten'itate 0i o durat+ "ini"+4 prin /nl+turarea pro"pt+ a lip'urilor Gde hran+4 ap+4 con1ort ter"ic etc.H 'e"nalate de ea. .e exe"plu4 't+rileA 'enzaiile de 2tea"+A 1ric+34 de 2"@nie3 'au de 2tri'tee3 G2e"oiile negative3 'peci1ice ace'tor a'pecteH 'unt 2&une3 /n 'en'ul c+ 'e"nalizeaz+ prezena /n noi a unor 2raiona"ente gre0ite3 'peci1ice 0i a 2aciunilor rele3 care le /n'oe'c. *e de alt+ parte4 ele 'unt 2rele3 /n 'en'ul c+ nu 'unt 't+riA 'enzaii pl+cute G1iind 1or"e ale 2'u1erinei p'ihice3H 0i nici nu 'unt ceva care '+ 1ie de dorit a 'e "ani1e'ta de'4 cu inten'itate 0i pe o durat+ /ndelungat+4 ci di"potriv+ J "ani1e'tarea lor /n noi e &ine '+ 1ie evitat+ la "axi" po'i&il4 iar apariia /n noi4 la un "o"ent dat4 a ace'tor 2e"oii negative3 G'peci1ice 1ricii4 "@niei4 tri'teii etc.H tre&uie con0tientizat+ cu pro"ptitudine 0i apoi e &ine '+ lu+" "+'urile nece'are pentru a le reduce inten'itatea 0i durata 0i pentru a le /nl+turaA /ndep+rtaA opri "ani1e'tarea lor 2alar"ant+3 /n p'ihic prin /nl+turareaA /ndep+rtarea c@t "ai gra&nic+ a 1actorilor 2nocivi3A 2periculo0i3 'e"nalizai de prezena lor J adic+ a 2raiona"entelor gre0ite3 Ga0tept+rilor 1al'e4 iluziilor4 'peranelor de0arte4 credinelor dog"atice etc.H 0i a 2aciunilorA co"porta"entelor releA gre0ite3 pe care ace'te raiona"ente le declan0eaz+ 0i le 'u'in /n "ani1e'tare G0i care a't1el ne /"piedic+ '+
22:

Radu Lucian Alexandru

/nl+tur+" G'au '+ evit+" /nt@lnirea cuH aciunea unor 1actori Gindividuali4 'ociali4 zoologici4 ecologici4 cli"aterici etc.H nociviA periculo0i pentru &una 1uncionare a /ntregului p'iho! corporal 'peci1ic 1iinei u"ane 0i a 'i'te"ului 'ocio!ecologic /n care ea 'e "ani1e't+H. Bu e de dorit o 'ituaie /n care "ani1e'tarea lor Ga tri'teii4 1ricii4 "@niei etc.H ca semnale de alarm '+ 1ie co"plet 0i de1initiv /nl+turat+4 ci doar una /n care apariia 0i "ani1e'tarea ace'tor 'e"nale e'te evitat+ la "axi" po'i&il4 re'pectiv redu'+ ca inten'itate 0i durat+ 0i /ndep+rtat+A /nl+turat+A oprit+ pe "o"ent 0i pe o perioad+ "axi" po'i&il+ de ti"p4 prin evitareaA reducereaA /ndep+rtarea 21actorilor nociviA periculo0i3 a c+ror prezen+ G/n noi 'au /n a1ara noa'tr+4 /n leg+tur+ cu noiH ele ne!o 'e"nalizeaz+... 7n 2'i'te" de alar"+3 nu tre&uie di'tru'A eli"inat J e nevoie doar de evitareaA reducereaA oprirea 2'e"nalelor de alar"+3 pe care el le tran'"ite la un "o"ent dat Gpentru a ne anuna exi'tena4 /n 2aria lui de acoperire34 a unui pericol4 a unei 2lip'e3 'au a unei 2aciuni nociveA d+un+toare3 pentru 1uncionarea opti"+ a 2exi'teneiA "ani1e't+rii3 /n leg+tur+ cu care 2'i'te"ul de alar"+3 e'te 'etat '+ 1uncionezeH prin luarea unor "+'uri preventive de evitare4 re'pectiv a unor "+'uri pro"pte 0i e1iciente de /nl+turare4 a 2pericolelorA lip'urilor3 'e"nalizate de re'pectivele 2'e"nale de alar"+3. xi'tena unui co"plex de 2'i'te"e de 'e"nalizare3 care pot tran'"ite 'e"nale de avertizareA alert+A alar"+A atenionare4 re'pectiv 'e"nale care '+ indice 1uncionarea /n para"etrii opti"i 0i 'e"nale care '+ indice prezena unui proce' activ de re1acere a 1uncion+rii opti"e dup+ deran>area ei la un "o"ent dat e'te extre" de i"portant+ pentru &una 1uncionare a 'i'te"elor exi'teniale u"ane4 ani"ale 'au 'ociale G0i de "ulte ori 0i a celor 2tehnic!1uncional!co"plexe34 ca de exe"plu# auto"o&ile4 calculatoare4 in'talaii indu'triale etc.H. 2*l+cerea3 0i 2durerea34 re'pectiv 21ericirea3 0i 2'u1erina34 re'i"ite e1ectiv de 1iina u"an+ la nivel 'enzorial Gintern 0i extern4 corporal 0i p'ihicH nu 'unt "ai deloc o pro&le"+ de 2interpretare34 ci doar una de 2con'tatare3 0i4 din acea't+ per'pectiv+4 ca" acela0i lucru pute" '+!l 'pune" de'pre 2'tareaA 'enzaia de &ine34 re'pectiv de'pre 2'tareaA 'enzaia de r+u3. ?n "+'ura /n care leg+" 2&inele3 de 2'tarea de &ine3 0i 2r+ul3 de 2'tarea de r+u34 "ani1e't+rile lor 'peci1ice 'unt u0or de di1ereniat una de alta.

230

Concluzii

.ac+ /n'+ 2&inele3 GA 2r+ul3H e'te apreciat dup+ alte criterii4 atunci el e'te relativ la criteriile de >udecat+ pe care le 1olo'i" pentru a!l aprecia J /n ace't caz 2interpretarea3 >uc@nd un rol "ai 'e"ni1icativ dec@t 'i"pla 2con'tatare3... A't1el4 de'prin'e de reperul preci' 'peci1ic 2't+riiA 'enzaiei de &ine34 re'pectiv 2't+riiA 'enzaiei de r+u34 &inele 0i r+ul 'e relativizeaz+ /n 1uncie de ti"p4 'paiu4 circu"'tane 0i criterii de >udecare. Li a't1el4 ceea ce e'te con'iderat de unii4 uneori4 ca 1iind un 2&ine34 GalteoriH poate 1i con'iderat de alii ca 1iind un 2r+u3 0i ceea ce e'te con'iderat de unii ca 1iind 2&un3 /n anu"ite circu"'tane poate 1i con'iderat4 tot de ei4 ca 1iind 2r+u3 /n alte circu"'tane. A'ta nu /n'ea"n+ /n'+ c+4 pentru u"anitate /n general4 nu ar exi'ta un "ini" con'en'4 "+car /n ceea ce prive0te tr+'+turile de &az+ ale 2&inelui3 Glegate4 de o&icei4 de 2'tarea de &ine34 re'i"it+ 1ie ca 2pl+cere3 0iA 'au 21ericire34 1ie ca 'tare de 2nor"alitate3A 2ar"onie34 re'pectiv de a'igurarea acelor condiii de 1uncionare opti"+ a 1iinei u"aneH 'au ale 2r+ului3 Glegat4 de o&icei4 de 2'tarea de r+u34 re'i"it+ ca 2durere corporal+3 0iA 'au 2'u1erin+ p'ihic+34 re'pectiv4 legat de proa'ta 1uncionare a individului Gdatorit+ ne'ati'1acerii opti"e a unor nevoi 0iA 'au aciunii unor &oli4 lip'uri4 1actori nocivi etc.H 0i 'ociet+ii Gproa't+ organizare 0i coordonare4 lip'+ de 2'iguran+3 0i de 2protecie 'ocial+34 dez&inare etc.HH. A't1el 2&inele3 e'te legat de o&icei de 2pl+cere3 0i de 21ericire34 re'pectiv de 1actorii e1ectivi4 interiori Gp'ihici 0i corporaliH 0i exteriori4 care genereaz+ apariia /n noi a ace'tor 'e"nale de refacere 0iA 'au dezvoltare a ar"oniei proprii J dar el e'te legat 0i de 'tarea de 2ar"onie3A 2nor"alitate34 adic+ de con'tatarea "ani1e't+rii opti"e a unor 1actori ce menin4 pe "o"ent4 2ar"onia3 'i'te"ului exi'tenial nu"it o"4 pe di1eritele 'ale paliere de "ani1e'tare Gindividual4 'ocial4 ecologicH 0i /n leg+tur+ cu di1erite 'i'te"e 0i 'u&'i'te"e organizatorice 0i 1uncionale din care el e'te con'tituit la nivel corporal 'au la nivel p'ihic. 2,tareaA 'enzaia de &ine3 e'te o 'tare pe care o pute" 'i"i 'enzorial4 care nu e chiar a0a de relativ+ 0i de 'u&iectiv+ pe c@t ar putea '+ cread+ unii Goricu"4 nu "ai "ult dec@t ar putea 1i 2'u&iective3 durerea 'au pl+cereaH. a 'e poate con'tata 0i "+rturi'i cu "axi"+ 'iguran+ prin expre'ii 'incere core'punz+toare unei 't+ri de 1apt4 ca de exe"plu4 2"+ 'i"t &ine3... La 1el 0i 2'tarea de r+u3... .e aceea4 conceptele de 2&ine3 0i 2r+u3 pot '+ 1ie inti" legate de 2'tareaA 'enzaia de &ine34 re'pectiv de 2'tareaA 'enzaia de r+u3.
231

Radu Lucian Alexandru

Relativitatea 2&inelui3 e'te dat+ de relativitatea de1inirii individuale 'au 'ociale a exi'tenei 'ale /n leg+tur+ cu aprecierea valoric+ 0i dezira&ilitatea unor 1actori4 re'pectiv cu re'pingerea 0i re1uzul altor 1actori. .in acea't+ per'pectiv+4 'ingura regul+ e'te aceea c+ e'te 2&ine3 ceea ce un individ 'au o co"unitate alege '+ nu"ea'c+ ca 1iind 2&ine34 aduc@nd /n ace't 'en' argu"ente 0i >u'ti1ic+ri "ai "ult 'au "ai puin conving+toare. C@nd 2&inele3 e'te de'prin' de 2'tareaA 'enzaia de &ine34 el devine o 'i"pl+ 2pro&le"+ de dicionar34 de nu"ire a ceva 'au altceva cu un nu"e 'au altul dup+ &unul plac al individului 0iA 'au al co"unit+ii care 1ace acea nu"ireA de1inire. ?n 1uncie de criteriile propu'e pentru acordarea atri&utului de 2&ine3 apare 0i 'e "ani1e't+ un 2&ine3 'peci1ic. Cel care 'ta&ile0te 2pl+cerea3 ca 1iind un 2&ine3 va con'idera 2&un3 orice 1actor care /i produce pl+cere. Cel care 'ta&ile0te c+ 2utilitatea3 e'te un 2&ine3 va aprecia ca 1iind 2&un+3 orice aciune pe care el o con'ider+ ca 1iind capa&il+ '+ produc+ vreo utilitate oarecare G"ai 2pl+cut+3 'au "ai 2nepl+cut+3 pentru el 'au pentru aliiH. Cel care 'ta&ile0te c+ 2puterea3 GA 2controlul3H e'te un 2&ine3 va /nelege prin 2&ine3 tot ceea ce!i per"ite cre0terea /n 2putere3 GA 2control3H4 de o "anier+ relativ indi1erent+ 1a+ de 2utilitate3 'au 2pl+cere3. A't1el4 ceea ce e'te 2&ine3 dintr!un punct de vedere poate 1i 2r+u3 din alt punct de vedere 'au /n alte circu"'tane de ti"p 0i 'paiu. Rudecat /n'+ din acelea0i puncte de vedere G'u& acelea0i raporturiH ceva nu poate 1i 0i &un4 0i r+u4 /n acela0i ti"p. *l+cerea e'te "ai "ult 'au "ai puin 2pl+cut+3 de 1iecare dat+ c@nd apare. .urerea e'te "ai "ult 'au "ai puin 2dureroa'+3 de 1iecare dat+ c@nd o re'i"i". Tot a0a 2'tareaA 'enzaia de &ine3 e'te 2&ine!venit+3 de 1iecare dat+ c@nd o experi"ent+"... C@nd 'unt con'iderate 21ilo'o1ic34 la nivelul unui a&'tract rupt de aproape orice contact cu concretul4 2pl+cerea34 21ericirea34 2ar"onia3 0i 2&inele3 pot lua cele "ai ciudate /n1+i0+ri Gde"on'tr@nd a't1el relativitatea extre" de 'u&iectiv+ a con'ider+rii lor 2a&'tracte3H. C@nd /n'+ ace'tea 'unt redu'e 0i legate de 2'enzaia de pl+cere34 de 2'tareaA 'enzaia de 1ericire3 0i4 re'pectiv4 de 2'tarea de ar"onieA nor"alitate3 Gre'pectiv4 c@nd ace'tea 'unt legate pe an'a"&lu cu 2'enzaiaA 'tarea de &ine3H4 a&'tractul devine de'tul de concret 0i relativul de'tul de &ine precizat 0i de'tul de clar deli"itat /nc@t '+ per"it+ eli"inarea "ultora dintre con1uziile 0i ne/nelegerile care pot '+ apar+ /n leg+tur+ cu 2pl+cerea34 21ericirea34 2ar"onia3 0i 2&inele3 1iinei.

232

Concluzii

G,artre# -*emplu/ construcia unui flotor implic adevrul principiului lui .r,imede. 3eciproc, adevrul principiului lui .r,imede implic verificarea sa prin construirea unui flotor. Ntilul nvluie adevrul, adevrul nvluie utilul. )deea nu este niciodat pur practic i nici pur teoretic/ ea este practico$teoretic sau teoretico$practic.+!!H 2;inele 'enzorial3 G2&inele 'i"it3H uneori nu e tot una cu 2&inele a&'tract34 dar ace't 2&ine 'enzorial3 G2'tarea de &ine3H e'te4 de cele "ai "ulte ori G0i /n condiii de 1uncionare '+n+toa'+A opti"+ a 1iinei u"aneH4 un reper "ult "ai 'igur 0i "ai clar al 2&inelui3 dec@t oricare altul... R+t+cit+ prin 2a&'tract3 "oralaA etica poate a>unge uneori la a avea leg+turi de'tul de 'la&e cu realitatea 'enzorial+. .eter"inat+ /n 2concret3 0i ghidat+ de reperul pe care /l con'tituie 2'tareaA 'enzaia de &ine3 G/nglo&@nd /n ea 'tarea de 2pl+cere34 re'pectiv 21ericire3 0i re'pectiv de 2ar"onie3A 2nor"alitate3H 0i de reperul 'peci1ic core'punz+tor 2't+riiA 'enzaiei de r+u3 G"ani1e'tat+ ca 0i 'enzaie de 2durere corporal+34 re'pectiv de 2'u1erin+ p'ihic+3H ea poate c+p+ta r+d+cini 'olide pe care 'e poate ulterior "ani1e'ta /n li"itele vocaiei 'ale J a'igurarea unei 1uncionalit+i opti"e a 'i'te"ului corporal!p'ihic u"an 0i a celui 'ocial!ecologic /n care ace'ta 'e "ani1e't+4 pentru ca apoi4 1uncion@nd la para"etri opti"i4 o"ul '+!0i poat+ atinge di1erite alte 'copuri Gdec@t a'igurarea ace'tei 21uncion+ri opti"e3H pe care el 0i le poate propune Goarecu"4 /n plu' 1a+ de eaH. . 7irtutea *entru a /nelege c@t "ai &ine conceptul de 2virtute3 Gca de exe"plu# cura>4 prevedere4 cal"4 cu"p+tare4 iu&ire etc.H pute" '+ "enion+" Gprintre di1erite alte co"ponenteH ur"+toarele trei co"ponente "a>ore ale ei# e"oiile 0i 'enti"entele 2pozitive3 cu care o anu"e virtute 'e a'ociaz+Q 2raiona"entele corecte3 care /n'oe'c "ani1e'tarea acelor e"oii 0i 'enti"ente 0i aciunile 2&une3 prin care 'e concretizeaz+ acele 2raiona"ente corecte3 0i e"oii 2pozitive3. (denti1ic@nd ace'te trei co"ponente "a>ore ale 2virtuii3 G2raiona"entul corect34 2e"oia pozitiv+3 0i 2aciunea &un+3H pute" /nelege c+ 2virtutea3 e'te un 1eno"en co"plex care nu 'e reduce nici doar la 2raiune3 0i 2raiona"ente34 nici doar la 2e"otivitate3 0i 2e"oii34 nici doar la 2aciune3 0i 21apte3 J ci ea cuprinde /n e'ena ei toate ace'te co"ponente G0i "ulte altele4 ca de exe"plu# 2'enzaiaA percepia corect+34
-22 ,artre4 Rean!*aul4 20064 .devr i e*isten4 ditura Be"ira4 ;ucure0ti4 p. 3).

233

Radu Lucian Alexandru

2"e"oria &un+34 2voina de &ine34 2"otivaiaA intenia pozitiv+3 etc.H lucr@nd /"preun+ /n cadrul unui 2"ecani'"3 'peci1ic virtuii4 potrivit unor legi 'peci1ice de "ani1e'tare4 care duce la atingerea4 re1acerea 'au p+'trarea Gdup+ caz aH 2't+rii de &ine3 Gcon'tituit+ din co"ponentele 'peci1ice 't+riiA 'enzaiei de 2pl+cere34 2't+rii de 1ericire3 0i4 re'pectiv4 't+riiA 'enzaiei de 2ar"onie3A 2nor"alitate3H 0i la &una 1uncionare a 'i'te"ului corporal!p'ihic u"an. Atingerea 0i "eninerea ace'tor 't+ri G2de &ine3 0i4 re'pectiv4 de 2&un+ 1uncionare3H /i per"it apoi 1iinei u"ane '+!0i ur"+rea'c+ 0i '+!0i ating+ 0i alte 'copuri4 ca de exe"plu4 2educaia34 2cercetarea34 2creaia34 2>ocul34 2'portul34 2di'tracia34 2"unca3 etc. G;ine/nele' /n'+ c+4 dintr!o anu"it+ per'pectiv+4 ace'te 2alte 'copuri3 'e dovede'c a avea o contri&uie i"portant+ la /nt+rireaA re1acereaA "eninerea 't+rilor 2de &ine34 re'pectiv de 2&un+ 1uncionare3... J 0i din ace't punct de vedere pute" con'tata o intercondiionare a 2'copurilor &une3 pe care 0i le poate propune o"ul la un "o"ent dat.H .e cele "ai "ulte ori4 o"ul ur"+re0te '+ o&in+ 2'tarea de &ine3 general4 a'ociat+ /n condiii de '+n+tate 2&unei 'ale 1uncion+ri3 pe an'a"&lu4 dar /n particular4 el4 de "ulte ori4 con1und+ Gprin raiona"ente gre0iteH cauzele care genereaz+ legic Go&iectivH 2'tarea de r+u34 re'pectiv de 2proa't+ 1uncionare34 cu acele cauze care genereaz+ legic Go&iectivH 2'tarea de &ine34 re'pectiv 2&una 1uncionare3 a 1iinei 'ale. A't1el4 uneori4 unii oa"eni /0i propun '+ 'i"t+ lucruri relativ i"po'i&il de 'i"it Gcu" ar 1i 2o 1ericire ne/ntrerupt+3 'au di'pariia 1unciei 'e"nalizatoare a durerii G2di'pariia total i definitiv a oric+rei ur"e de durere3H4 'au 2o virtute rupt+ /n "od &rutal de e"oii 0i aciuni3 etc.H care dac+4 prin a&'urd G'au din alte cauzeH4 ar 1i 'i"ite4 nu ar 1ace dec@t '+ deregleze /n "od grav &una 1uncionare a organi'"ului u"an. Ia"enii lip'ii de 2"aturitate "ental+A p'ihic+3-23 /0i dore'c '+ ating+ tot 1elul de 2lucruri34 2't+ri3 0i 2tr+iri3 1a&ulatorii 'au au i"pre'ia i"aginar+ c+ chiar tr+ie'c /ntr!un 2univer' 1anta'tic3 J ei cultiv+ a't1el /n p'ihicul lor tot 1elul de 2raiona"ente gre0ite34 de "ulte ori 'peci1ice 2credinei dog"atice3-2-4 care /i 1ac '+ ignore realitatea evident+ pentru a tr+i i"aginar /n lu"i 1anta'tice populate cu 2zG"Hei3 0i 2"agie adev+rat+34 lu"i lip'ite de 2legi naturale3 0i pu'e /n "i0care de 2legile 'upranaturale3 'peci1ice &a'"elor4 legendelor4 "iturilor 0i pove0tilor de ador"it copii G"ariH.
-23 A 'e vedea /n ace't 'en' 0i Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 ditura C L(B 4 Clu>! Bapoca4 capitolul 2Adeizarea *'ihic+3. -2- A 'e vedea /n ace't 'en' 0i Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 ditura C L(B 4 Clu>! Bapoca4 capitolul 2Raiona"entele gre0ite 'peci1ice credinelor dog"atice34 precu" 0i Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 1itul credinei4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca.

23-

Concluzii

Ace0ti oa"eni neateni la "er'ul real al lu"ii /n care tr+ie'c reduc uneori4 /n i"aginaia lor 2"eta1izic+34 toat+ 1iina u"an+ la o 'ingur+ co"ponent+ a ei Gde exe"plu4 la 2raiune34 identi1icat+4 de "ulte ori4 /n "od i"plicit 'au explicit4 cu ne&uloa'a 'peci1ic+ noiunii de 2'u1let3-25H 'au ignor+ GteoreticH 1eno"enul 'peci1ic 2"orii3 Gcare dup+ "intea lor 2nu are nici o leg+tur+ cu ei3H4 'au /ncearc+ '+ a1i0eze o 2indi1eren+3 Gla 1el de teoretic+4 re'pectiv la 1el de nociv+ c@nd devine 0i practic+H 1a+ de 2'+n+tate3 0i 2&oal+34 2via+3 0i 2"oarte34 2'+r+cie3 0i 2&og+ie3 etc. G.octrinele "orale 'peci1ice lui Ari'totel4 lui ;uddha4 lui picur 'au 'toicilor prezint+ nu"eroa'e nea>un'uri J o parte din ele le!a" ar+tat /n lucrarea de 1a+4 propun@nd4 "ai "ereu4 o per'pectiv+ care nu doar arat+ o gre0eal+4 ci propune 0i o corectare a ei...H G*opper# Principiul corectrii necontenite a reelilor const n metoda de a cuta necontenit reelile i de a le corecta din timp pe cele mici sau pe cele care a&ia ncep s apar.+!2H +. Scopurile vieii C@nd vor&i" de &ine /n general nu vor&i" de un 2&ine 'upre"34 de un 2&ine a&'olut3 'au de un 2&ine ulti"3 Gcare '+ 1ie 2'copul vieii u"ane3H4 ci vor&i" de un &ine relativ 'au4 "ai &ine zi'4 de un 2&ine condiionat3 de 1or"a# 2.ac+ vre" '+!l o&ine" pe T G'tare4 o&iect etc.H4 con'iderat de noi4 din di1erite "otive4 ca 1iind un 2&ine34 atunci e nece'ar '+ g@ndi" /ntr!un anu"it 1el Gcu e"oiile a1erente ace'tui 21el de g@ndire3H J adic+ '+ identi1ic+" e"piric 0i raional cauzele 0i 1aptele reale care chiar ne a>ut+ '+ atinge" o&iectivul pe care ni l!a" propu' '+!l realiz+"4 con'ider@ndu!l po'i&il de realizat J 0i '+ acion+"4 /n con1or"itate cu ace'te 2g@nduriA raiona"ente3 0i cu ace'te realit+i e"pirice4 /ntr!un "od 'peci1ic...3 .up+ ce 'e 'ta&ile0te o 1or"+ c@t "ai exact+4 "ai clar+ 0i "ai &ine deli"itat+ a ace'tui 2&ine relativA condiionat34 de o&icei4 el poate 1i atin' Gdac+ e'te po'i&il de atin' 0i pro&a&il '+ 1ie atin'H pe "ai "ulte c+i Gde g@ndire4 'i"ire 0i aciune relativ di1eriteH4 evident adaptate contextului /n care 'e "ani1e't+ J c+i care4 de "ulte ori4 /"&rac+ 1or"a unor 2c+i &+t+torite34 a unor c+i cuno'cute ca 1iind relativ 'igure 0i e1iciente de "ai toat+ lu"ea...

-25 *entru c@teva clari1ic+ri /n leg+tur+ cu 2'u1letul3 a 'e vedea Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 Houa Mrdine 3eli ioas4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca4 capitolul 2,u1letul nu e'te altceva dec@t p'itruvi'ul3. -26 *opper4 Sarl R.4 1::64 1i%eria istoricismului4 ditura All4 ;ucure0ti4 p. T(T.

235

Radu Lucian Alexandru

<iaa Gu"an+H nu are un 'ingur 'cop GA o&iectivA elH 'au o 'ingur+ int+ GA "enireA "i'iuneA 2che"are3H. a are "ultiple 'copuri GA eluriA inteA o&iectiveH "a>ore pe care le ur"+re0te G1ie c+ e'te con0tient+ de ace't 1apt4 1ie c+ nu e'teH care de o&icei 'unt 2ar"onizate3 0i 2coordonate3 /ntre ele. .ar c@nd uneori ace'te 'copuri 2"a>ore34 di'tincte 0i di1erite4 intr+ /n con1lict unele cu altele4 pentru "o"ent4 /n 1uncie de circu"'tane4 dintre ace'te 'copuri 2"a>ore3 Gpl+cerea4 1ericirea4 ar"onia4 1uncionalitatea opti"+4 utilitatea4 li&ertatea4 dreptatea4 creativitatea4 /n"ulirea4 'upravieuirea4 'igurana4 puterea etc.H o"ul poate 0i tre&uie '+ aleag+ ni0te 'copuri 'au un 'cop prioritar4 care odat+ atin'4 dac+ nu duce auto"at 0i la atingerea altor 'copuri "a>ore4 e'te &i1at 0i apoi 'e trece la atingerea altui 'cop prioritar Gdintre cele 2"a>ore3 0i 2"inore3 pe care 1iina u"an+ e'te nevoit+ 'au /"pin'+ de natura ei legic+ 'peci1ic+ '+ le ur"+rea'c+ 'au pe care ea dore0te '+ le ur"+rea'c+4 chiar dac+ dorina 'a nu 'e "ani1e't+ 'u& 1or"a unei 2nevoi3 'au 2nece'it+i3H... I"ul vrea '+ realizeze 0i tre&uie '+ realizeze "ultiple aciuni /n exi'tena 'a J uneori de'tul de di1erite ca 'cop... .ar cu" nu le poate realiza pe toate deodat+ el e'te nevoit '+!0i 'ta&ilea'c+ ni0te priorit+i de "o"ent4 re'pectiv vala&ile pentru o perioad+ "ai 'curt+ 'au "ai lung+ de ti"p4 0i o ordine de atingere a ace'tor priorit+i Ge nevoit '+!0i 'ta&ilea'c+ ni0te 'copuri "a>ore 0i ni0te 'copuri "inore de atin' pe viitor 0i apoi '+!0i 'ta&ilea'c+ /n raport cu ele priorit+i de "o"ent 0i de per'pectiv+ adaptate circu"'tanelorH. Atingerea ace'tor 'copuri propu'e4 de o&icei4 nu e'te /n'+ nici total+ 0i nici de1initiv+ J dorina atingerii unui 'cop 0i atingerea lui e1ectiv+4 de cele "ai "ulte ori4 e'te ciclic+ 0i 'e "ani1e't+ 'u& 1or"a unor aciuni te"porare 0i localeA particulare 0i a unor rezultate 'peci1ice lor care au aceea0i natur+. A't1el 21ericirea3 0i 2pl+cerea3 propu'e4 uneori4 ca 'cop 2"a>or3 G0iA 'au prioritar4 la un "o"ent dat4 1a+ de alte 'copuri "a>ore 'au "inoreH nu pot nicidecu" '+ 1ie continue 0i de1initive J ci prin natura lor 'peci1ic+ ele nu 'unt dec@t te"porare4 di'continue 0i particulare G'peci1ice anu"itor 'eg"ente de 1uncionare a 1iinei J de exe"plu4 pentru 'i'te"ul dige'tiv4 pentru cel tactil4 pentru cel vizual4 pentru cel reproduc+tor4 pentru 2'i'te"ul p'ihic3 etc.H. relativ i"po'i&il G0i de'tul de ridicolH '+!i propui '+ 'i"i /n acela0i "o"ent toate 2pl+cerile3 0i toate 21ericirile3 G2e"oiile pozitive3H de care e'te capa&il+ 1iina u"an+. Ace'tea vin pe r@nd 0i variaz+ /n cantitate 0i inten'itate4 /n 1or"+ 0i 'peci1icitate. *lu' c+4
236

Concluzii

de o&icei4 ace'te 'e"nale de 2pl+cere3 0i4 re'pectiv4 21ericire3 'e"nalizeaz+ re1acerea te"porar+ 0i particular+ a ar"oniei unui anu"it 'eg"ent al 1iinei G'peci1ic hr+nirii4 hidrat+rii4 'exului4 raion+rii etc.H 0i a't1el pretenia de a le "enine de1initiv /ntr!o 1or"+ 2co"plet+3 e'te oarecu" echivalent+4 de exe"plu4 cu pretenia 2de a "@nca odat+ pentru totdeauna3 0i re'pectiv cu aceea de a "@nca practic tot ti"pul Gpentru a re'i"i pl+cerea actului de a "@ncaH 'au de a &ea un pahar de ap+ care '+ ne hidrateze toat+ viaa4 re'pectiv de a &ea /n continuu ap+ G'au alte licoriH pentru a 'i"i "ereu pl+cerea de a &ea ap+ G'au alte &+uturiH... Irgani'"ul no'tru are cicluri de 1uncionare4 corporal+ 0i p'ihic+4 /n care pl+cereaA 1ericirea4 durereaA 'u1erina 0i4 re'pectiv4 'tarea de 2ar"onie3A 2nor"alitate3 au un rol 0i un loc &ine deter"inat de "ani1e'tare... Bu exi't+ un 2&ine 'upre"3 care '+ 1ie vala&il tot ti"pul4 indi1erent de circu"'tane4 0i pentru toate a'pectele 1iinei4 ci doar un 2&ine relativ3 Gcon'iderat ca atare dup+ criterii "ai 'u&iective 'au "ai o&iective de apreciere valoric+H care e'te vala&il te"porar4 /n anu"ite circu"'tane 'peci1ice 0i pentru anu"ite a'pecte de "ani1e'tare ale 1iinei. C@nd /0i realizeaz+ &ine 1uncia pe care o au de /ndeplinit /n 1uncionarea opti"+ a organi'"ului 0i 2durerea34 0i 2pl+cerea3 'unt la 1el de 2&une3 ca 0i 2'tarea de ar"onieA nor"alitate3 J 1iecare 'e"naliz@nd apariia 0i "ani1e'tarea unor 1actori 'peci1ici /n interiorul 0i /n exteriorul no'tru. Apariia 2pl+cerii3 0i a 21ericirii3 poate 1i denaturat+ de la "ani1e'tarea ei nor"al+ prin intervenia unor 1actori precu" alcoolul 0i drogurile 'au 'u& aciunea unor &oli care produc deregl+ri ale 1uncion+rii lor nor"ale J cu e1ecte nocive de "ulte ori "a>ore 0i evidente. Ace't lucru ne arat+ c+ 2pl+cerea3 0i 21ericirea3 nu 'unt de dorit doar 2/n 'ine3 Gadic+ pentru 'enzaia lor 'peci1ic+H4 ci "ai ale' pentru ceea ce ele 'e"nalizeaz+ atunci c@nd tran'"it un 2'e"nal corect3 Gcare nu e'te denaturat de &oal+ 'au 2droguri3H J 0i anu"e4 c+ 1ace" aciunile nece'are4 la un "o"ent dat4 pentru a re1aceA re'taura &una 1uncionare a organi'"ului. .ar nici inver'ul ace'tei 'ituaii nu e'te "ai de dorit J 0i anu"e4 ca 2virtutea3 Gadic+4 /n principal4 g@ndirea4 'i"irea 0i aciunea de re1acere4 de dezvoltare 'au de "eninere a &unei 1uncion+riH '+ nu 1ie /n'oit+ deloc de 2pl+cere3 0iA 'au 21ericire3 'au de 2ar"onie3 Gci poate chiar de 2durere3 0i 2'u1erin+3H.
238

Radu Lucian Alexandru

.e0i uneori acea't+ 'ituaie poate '+ apar+ Gde exe"plu4 atunci c@nd 'unte" o&ligai '+ alege"4 pe "o"ent4 /ntre dou+ 2rele3 pe cea "ai puin 2rea3 J de exe"plu4 /ntre a /nl+tura o durere cronic+ 0i a evita o durere de "o"ent c@nd "erge" la denti'tH4 ea nu con'tituie regula general+ a relaiei dintre 2virtute3 0i 2pl+cere3A 21ericire3A 2ar"onie3. ?n condiii de 2'+n+tate3 0i de 2nor"alitate3 2virtutea3 Gadic+4 "ai ale'4 g@ndirea4 'i"irea 0i aciunea con'iderate ca 1iind 2&une3 pentru noi4 /n vederea o&inerii 'au re1acerii4 'au "eninerii4 'au dezvolt+rii Gdup+ caz aH 2't+rii de &ine3 Ga 2pl+cerii34 a 21ericirii3 0i4 re'pectiv4 /n 'pecial4 a 2't+rii de ar"onieA nor"alitate3H 0i de 2&un+ 1uncionare3H e'te inti" legat+ de evitarea pe c@t po'i&il4 re'pectiv de di"inuarea inten'it+ii 0i duratei dureriiA 'u1erinei la "ini"ul po'i&il Go alar"+ tre&uie '+ 'une doar p@n+ e luat+ /n 'ea"+H 0i de eli"inareaA /nl+turarea "ani1e't+rii lor te"porare 0i locale4 prin /nl+turarea pro"pt+ Gprin aciuni 'peci1iceH a aciunii 21actorilor nocivi3 Gaciune nociv+ 'e"nalizat+ de "ani1e'tarea dureriiA 'u1erineiH. 2<irtutea3 e'te4 de a'e"enea4 legat+ de "ani1e'tarea 2pl+cerii3A 21ericirii34 atunci c@nd re1ace" ar"onia te"porar 0i local 2deran>at+3... Li ea "ai e'te legat+ 0i de "ani1e'tarea 2't+rii de ar"onieA nor"alitate34 atunci c@nd 'e"nalele 'peci1ice dureriiA 'u1erinei4 re'pectiv pl+ceriiA 1ericirii G/n 'en' 'trictH4 nu 'e "ai "ani1e't+ pe "o"ent G'e"n c+4 "o"entan4 pe anu"ite 'eg"ente 'peci1ice4 re'pectiv 2/n general34 1uncion+" 2nor"al3 1+r+ a 1i 2deran>ai3 0i 1+r+ a realiza aciuni de /ndep+rtare a unui 2deran>3 'peci1icH. A0adar G/n leg+tur+ cu 2virtutea3H raiunea4 e"oia 0i aciunea Gprecu" 0i alte co"ponente ale o"ului4 ca de exe"plu4 'enzaia4 "e"oria4 voina4 dorina4 i"aginaia4 intuiia4 in'tinctul etc.H tre&uie '+ 1uncioneze 2corect3A 2&ine3 0i '+ 1ie coordonate /n "od ar"onio' pentru a'igurarea 2&unei 1uncion+ri3 Gp'ihologice4 corporale4 'ociale4 ecologice etc.H a 1iinei noa'tre J 0i odat+ acea't+ 1uncionare a'igurat+ G0i 'e"nalizat+ printr!o 2'tareA 'enzaie de &ine3 care /"&rac+4 1ie 1or"a 't+rii de 2nor"alitate3A 2ar"onie34 1ie pe aceea de 2pl+cere34 re'pectiv 21ericire3H ea poate 1i 1olo'it+ 0i pentru atingerea a di1erite alte 'copuri "a>ore 'au "inore Galtele dec@t cele 'trict legate de "eninerea4 re1acerea 'au dezvoltarea ace'tei 2&une 1uncion+ri3 0i oarecu" /n plu' 1a+ de ea J de exe"plu4 2c+l+toria34 2explorarea34 2cercetarea34 2>oaca34 2di'tracia34 2creaia3 etc.H pe care 0i le poate propune 1iina noa'tr+4 la un "o"ent dat4 /n 1uncie de anu"ite circu"'tane 'peci1ice...
23)

Concluzii

?n "are4 1iina care 1uncioneaz+ la 2para"etri opti"i3 /0i poate explora 0i realiza lini0tit+ dorineleA a'piraiileA vi'ele... Cea care nu 1uncioneaz+4 la un "o"ent dat4 la ace0ti para"etri e o&ligat+ '+ lupte4 "ai /nt@i de toate4 pentru a!0i 'ati'1ace nevoileA nece'it+ileA o&ligaiile... ,copurile vieii 'e "i0c+ "ereu /ntre nevoi 0i dorine4 /ntre nece'it+i 0i a'piraii4 /ntre o&ligaii 0i vi'e4 "ani1e't@ndu!'e a't1el /n '1era 2&inelui relativ &ine precizat3 G'peci1ic+ 2't+rilorA 'enzaiilor de &ine3 Gcaracterizate prin 2pl+cere3 0iA 'au 21ericire3 'au prin 'tarea de 2nor"alitate3A 2ar"onie3H 0i4 re'pectiv4 2&unei 1uncion+ri3 a 1iinei u"ane pe di1eritele 'ale co"ponente 0i /n an'a"&luH4 /n aria de cuprindere a 2virtuilor3 Gadic+4 /n principal4 a 2raiona"entelor corecte34 2e"oiilor pozitive3 0i 2aciunilor &une3 care ur"+re'c realizareaA "eninereaA re1acereaA dezvoltarea ace'tor 2't+ri de &ine3 0i4 re'pectiv4 de 2&un+ 1uncionare3H 0i /n arealul de expri"are al 2actelor exi'teniale3 care pornind de la 't+rile 2de &ine3 0i4 re'pectiv4 2de &un+ 1uncionare3 pot con'trui4 pe &aza lor 0i /n relaie cu ele4 prezena u"ani't+4 0tiini1ic+ 0i arti'tic+ a 1iinei prin lu"e...

23:

Radu Lucian Alexandru

+i liogra#ie 8i.lio)rafie primar Ari'totel4 1::64 #e anima. Parva naturalia4 ditura Ltiini1ic+4 ;ucure0ti. Ari'totel4 20084 -tica nicoma,ic4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 *rahova. Ari'totel4 200:4 Politica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg4 *rahova. Aureliu4 =arc4 20064 "tre sine nsui4 ditura <e'tala4 ;ucure0ti. ;anu4 (on4 1:)04 Filosofia elenismului ca etic4 ;ucure0ti. ;arne'4 Ronathan4 1::64 .ristotel4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. ;erg'on4 Kenri4 1::24 "ele dou surse ale moralei i reli iei4 uropean4 (a0i. ;laga4 Lucian4 1::-4 "urs de filosofia reli iei4 ditura 9ronde4 Al&a (ulia. ;rin'ter4 *hilippe4 20024 9erapia co nitiv4 ditura Teora4 ;ucure0ti. Cailla4 Alain4 20004 "ritica raiunii utilitare4 ditura .acia4 Clu>!Bapoca. Carrither'4 =ichael4 1::64 Zudd,a4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. Cazan4 Ch. Alexandru4 20064 )ntroducere n filosofie4 ditura 7niver'itar+4 ;ucure0ti4 cap. 2Crecia34 'u&cap. 2-. tapa cla'ic+34 punctul 2-.8 Ari'totel34 pp. 23:!2)3. Cicero4 =arcu' Tulliu'4 1:)34 #espre supremul &ine i supremul ru O#e fini&us &onorum et malorumK4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti. Cicero4 20114 Parado*a stoicorum I Parado*urile stoicilor4 ediie &ilingv+4 ,aeculu" <izual4 ;ucure0ti. Codo&an4 Aurel4 20054 Filosofia ca en literar4 Bapoca. Co"te!,ponville4 AndraQ .elu"eau4 ReanQ 9arge4 Arlette4 20084 "ea mai frumoas istorie a fericirii4 Crupul editorial ART4 ;ucure0ti. Conta4 <a'ile4 20014 9eoria fatalismului4 ditura Li&ro" Antet4 ;ucure0ti. Cople'ton4 9redericD4 200)4 )storia filosofiei ) Urecia i 3oma4 ditura ALL4 ;ucure0ti. Cri'tian4 9laviu4 1:::4 1esajul lui Zudd,a4 ditura .acia4 Clu>!Bapoca. ooo #,ammapada $ 9emeiurile Ve ii4 20014 ditura Kerald4 ;ucure0ti. ditura (dea .e'ign U *rint4 Clu>! ditura ditura (n'titutul ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4

2-0

;i&liogra1ie

liade4 =ircea4 1:::4 )storia credinelor i ideilor reli ioase4 nciclopedic4 ;ucure0ti.

ditura 7niver'

pictet4 1anualulQ =arcu' Aureliu'4 "tre sineQ 1:884 ditura =inerva4 ;ucure0ti. Ca''et4 Ro'e Irtega M4 1:::4 )dei i credine4 ditura Ltiini1ic+4 ;ucure0ti. Cavriliu4 Leonard4 1::64 1ic tratat de sofistic4 ditura (R(. Cheorghe4 Liviu GeditorH4 1::54 Zudd,a, Vumina unei ci spirituale4 ;ucure0ti. Cuu4 Cheorghe4 1:834 #icionar latin$rom'n4 ditura Ltiini1ic+4 ;ucure0ti. Kadot4 *ierre4 1::84 "e este filosofia anticY4 ditura *oliro"4 (a0i. Kuang *o4 20024 S,in $ 1intea Nniversal4 ditura Kerald4 ;ucure0ti. Sant4 (""anuel4 20034 "ritica raiunii practice4 ditura *aideia4 ;ucure0ti. Sant4 (""anuel4 20084 Za%ele metafi%icii moravurilor4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg. SierDegaard4 ,jren4 1::84 Zanc,etul O)n vino veritasK4 ;ucure0ti. SolaDoh'Di4 Le'zeD4 1::84 [orror 1etap,Wsicus4 ditura ALL4 ;ucure0ti. Sri'hna"urti4 7. C.4 20104 1intea e un mit4 ditura Kerald4 ;ucure0ti. Laertio'4 .iogene'4 1:254 Vives of t,e -minent P,ilosop,ers4 Loe& Cla''ical Li&rary4 ;ooD T J picuru' G'ur'a# http'#AAen.hiDi'ource.orgAhiDiALive'io1ithei "inenti*hilo'opher'A;ooDiTH. Laertiu'4 .iogene'4 1:254 Vives of t,e -minent P,ilosop,ers4 Loe& Cla''ical Li&rary4 ;ooD <(( J The ,toic' G'ur'a# http#AAen.hiDi'ource.orgAhiDiALive'io1ithei "inenti*hilo'opher'A ;ooDi<((H. Laertio'4 .iogene'4 1::84 #espre vieile i doctrinele filosofilor4 ditura *oliro"4 (a0i. =ac(ntyre4 Ala'dair4 1::)4 9ratat de moral. #up virtute4 ;ucure0ti. ooo 1ilinda$Pan,a sau 8ntre&rile 3e elui 1ilinda4 1::34 ditura (n'titutul uropean4 (a0i. =ill4 Rohn ,tuart4 1::-4 Ntilitarismul4 ditura Alternative4 ;ucure0ti. =ill4 Rohn ,tuart4 1::64 #espre li&ertate4 ditura "ine'cu4 ;ucure0ti. =ure0an4 <alentin4 20064 "omentariu la -tica nicoma,ic4 ;ucure0ti. ditura Ku"anita'4 ditura Ku"anita'4 ditura 7niver'al .al'i4 ditura RA=4

2-1

Radu Lucian Alexandru

=u0ete'cu!Tele'a4 (a0i.

lena4 200-4 #icionar latin$rom'n de u% colar4

ditura *oliro"4

*eter'4 9ranci' .4 20084 9ermenii filo%ofiei receti4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. *laton4 1::34 P,aidros4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. *opper4 Sarl R.4 1::64 1i%eria istoricismului4 ditura All4 ;ucure0ti. Radu4 Lucian Alexandru4 20034 -van ,elia )nterioar, comentariu la -van ,elia dup 1atei4 ditura Bevali4 Clu>!Bapoca. Radu4 Lucian Alexandru4 200-4 "ltorie prin "ontiin4 ditura =ega4 Clu>!Bapoca. Radu4 Lucian Alexandru4 20064 2 cono"ia ideal+ /n viziunea lui *laton34 /n vol. "omunitatea i mediul de afaceri4 ditura =ega4 Clu>!Bapoca4 pp. 218! 251. Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 -tica .rmoniei4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca. Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 1itul credinei4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca. Radu4 Lucian Alexandru4 200:4 Houa Mrdine 3eli ioas4 ditura C L(B 4 Clu>!Bapoca. Radu4 Lucian Alexandru4 20114 2The ;uddhi't *hilo'ophy and the t*ro&le"3 o1 ,u11ering3, /n revi'ta 9,e Scientific cournal of [umanistic Studies4 nr. - G(,,B# 2066 J )))0H4 Clu>!Bapoca4 pp. 3:! -6. Ro''4 .avid4 1::)4 .ristotel4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. Ro0ca4 .. ..4 20104 -*istena tra ic4 ditura Crinta4 Clu>!Bapoca. Rou''eau4 Rean!Raclue'4 20014 #espre contractul social sau Principiile dreptului politic4 ditura =ondero4 ;ucure0ti. Rou''eau4 Rean!Raclue'4 20064 Jisrile unui ,oinar sin uratic4 ditura (n'titutul Cultural Ro"@n4 ;ucure0ti. ,artre4 Rean!*aul4 20064 .devr i e*isten4 ditura Be"ira4 ;ucure0ti. ,eneca4 Luciu' Annaeu'4 1:)14 Scrieri filo%ofice alese4 ditura =inerva4 ;ucure0ti. ,eneca4 Luciu' Annaeu'4 #espre viaa fericit4 /n ,enecaQ ,1@ntul Augu'tin4 200-4 #espre fericire4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti4 pp. 5!88. ,inger4 *eter4 GeditorH4 20064 9ratat de etic4 ditura *oliro"4 (a0i. ,nelling4 Rohn4 1::84 -lemente de Zudism4 ditura RAI4 ;ucure0ti. ,pinoza4 200:4 9ratat despre ndreptarea intelectului4 ditura Antet TT *re''4 9ilipe0tii de T@rg4 *rahova. ,tere4 rne't4 1::)4 #in istoria doctrinelor morale4 ditura *oliro"4 (a0i.

2-2

;i&liogra1ie

<ida"4 Teodor4 1::-4 )ntroducere n filosofia moralei4 Bapoca. <ida"4 Teodor4 20014 9emati%ri ale 'ndirii etice actuale4 =ure0.

ditura (nter!Tonic4 Clu>! ditura Ardealul4 T@rgu! ditura Ca'a

<ida"4 Teodor4 20084 #imensiuni ale eticii comunicrii i mass$media4 C+rii de Ltiin+4 Clu>!Bapoca.

%ar&urton4 Bigel4 1:::4 "um s 'ndim corect i eficient4 ditura Trei4 ;ucure0ti. %ittgen'tein4 Ludhig4 20054 8nsemnri postume 161+ $ 16014 ;ucure0ti. Ei""er4 Keinrich4 1::84 Filo%ofiile )ndiei4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. 8i.lio)rafie secundar ;adiou4 Alain4 200)4 1anifest pentru filosofie4 Bapoca. ;erg'on4 Kenri4 20024 -ner ia spiritual4 ditura =eridiane4 ;ucure0ti. ;laga4 Lucian4 1::64 U'ndire ma ic i reli ie4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. ;laga4 Lucian4 20034 #espre contiina filo%ofic4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. Co"ta!,ponville4 Andra4 1::)4 1ic tratat al marilor virtui4 ditura 7niver'4 ;ucure0ti. Co"te4 Augu'te4 1)-24 #iscours sur lpesprit positif4 e!&ooD G'ur'a# http#AAcla''ilue'.ulac.caAcla''ilue'ACo"teiaugu'teAdi'cour'ie'pritipo'iti1A.i'cour'ie' pritipo'iti1.pd1H. .e'carte'4 Rena4 200-4 3e uli de ndrumare a minii. 1editaii despre filo%ofia prima4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. .e'carte'4 Rena4 20114 #espre pasiunile sufletului4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg. "piricu'4 ,extu'4 20014 -*punere a filosofiei sceptice4 9ilipe0tii de T@rg. Ca''et4 Ro'e Irtega M4 1:::4 "'teva lecii de metafi%ic4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. Caudin4 *hilippe Gcoord.H4 1::54 1arile reli ii4 ;ucure0ti. Clotz4 Cu'tave4 1::24 "etatea reac4 ditura =eridiane4 ;ucure0ti. Ka&er"a'4 Rurgen4 20004 "ontiina moral i aciunea comunicativ4 ;ucure0ti.
2-3

ditura Ku"anita'4

ditura (dea .e'ign U *rint4 Clu>!

ditura Antet TT *re''4

ditura Irizonturi 0i

ditura Lider4

ditura All4

Radu Lucian Alexandru

Su"ar4 Sri'han4 1::)4 Ntopianismul4 ditura .u ,tayle4 ;ucure0ti. Lao Ei4 1:::4 "artea despre tao i virtuile sale4 ditura Ltiini1ic+4 ;ucure0ti. Lavelle4 Loui'4 1::84 Panorama doctrinelor filosofice4 ditura Ti"pul4 (a0i. Le ;ihon4 Chri'tine4 1:::4 1arile pro&leme ale eticii4 (n'titutul uropean4 (a0i. Le ,enne4 Rena4 1:3-4 M&stacle et valeur4 ditura 9ernand Au&ier4 *ari'. Le ,enne4 Rena4 1:-84 9raitF de morale FnFrale4 *re''e' 7niver'itaire' de 9rance4 *ari'. Lyotard4 Rean!9rancoi'4 20034 "ondiia postmodern/ raport asupra cunoaterii4 ditura (deea .e'ign U *rint4 Clu>!Bapoca. =arcu'e4 Ker&ert4 1:884 Scrieri filo%ofice4 ditura *olitic+4 ;ucure0ti4 cap. 2Contri&uii la critica hedoni'"ului34 pp. 136 J 186. =u'c+4 <a'ile4 20024 Filosofia ca istoria filosofiei4 ditura .acia4 Clu>!Bapoca. BaDa"ura4 Ka>i"e4 1::84 Mrient i Mccident/ o istorie comparat a ideilor4 Ku"anita'4 ;ucure0ti. Boica4 Con'tantin4 1::24 1at,esis sau &ucuriile simple4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. Boica4 Con'tantin4 1::34 1odelul cultural european4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. *atav>ali4 qo a Srtra4 ditura Kerald4 ;ucure0ti. *etrovici4 (on4 1::24 )ntroducere n metafi%ic4 ditura Agora4 (a0i. *etrovici4 (on4 1::84 Filosofi contemporani4 ditura Cara"ond4 ;ucure0ti. *laton4 1:)64 3epu&lica4 GIpere vol. <H4 ditura Ltiini1ic+ 0i nciclopedic+4 ;ucure0ti. *laton4 Zanc,etulQ =ar'ilio 9icino4 .supra iu&iriiQ 1::24 ditura de <e't4 Ti"i0oara. *laton4 1:::4 Ve ile4 ditura (R(4 ;ucure0ti. *le0u4 Andrei4 1:))4 1inima moralia4 ditura Cartea Ro"@nea'c+4 ;ucure0ti. R+dule'cu!=otru4 Con'tantin4 1::64 9imp i destin4 <e'tala4 ;ucure0ti. ,chopenhauer4 Arthur4 20034 Fundamentele moralei4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg. ,chopenhauer4 Arthur4 20084 .rta de a avea ntotdeauna dreptate4 ;ucure0ti. ,pinoza4 ;aruch4 1::34 -tica4 ditura Antet4 9ilipe0tii de T@rg. <ernant4 Rean *ierre4 1::54 1it i ;ucure0ti. <ianu4 Tudor4 1::84 )ntroducere n teoria valorilor4 ditura Al&atro'4 ;ucure0ti.
2--

ditura

ditura ,aeculu" (.I. 0i

ditura

ditura Art4

'ndire n Urecia antic4

ditura =eridiane4

;i&liogra1ie

<idal!Baluet4 *ierre4 1:)54 J'ntorul He ru4 ditura "ine'cu4 ;ucure0ti. <yg'a4 Z,a avad$Ustt4 ditura Kerald4 ;ucure0ti. %ittgen'tein4 Ludhig4 1::14 9ractatus Vo ico I P,ilosop,icus4 ;ucure0ti. %ittgen'tein4 Ludhig4 1::34 Vecii i convor&iri despre estetic, psi,olo ie i credina reli ioas4 ditura Ku"anita'4 ;ucure0ti. Teno1on4 1:5)4 Statul spartan. Statul atenian4 ditura Ltiini1ic+4 ;ucure0ti. Ei""ern4 Al1red .4 1:224 9,e reeX commen_ealt, $ Politics and -conomics in Fift, "enturW .t,ens4 ditura Clarendon *re''4 Ix1ord. ditura Ku"anita'4

2-5