Sunteți pe pagina 1din 2

CONSTRUCTOR .....................................................................................................................................................

BENEFICIAR ..........................................................................................................................................................
OBIECTUL ..............................................................................................................................................................
ADRESA ................................................................................................................................................................

BULETIN DE EXAMINARE VIZUALA A SUDURILOR


PRODUS ...............
PROIECT NR. . PLAN NR. . COMANDA INTERNA ....
SUBANSAMBLUL ............................................................................................
POZITIE DE MONTAJ/NR. REPER .......................................... NR. SCHEMA IZOMETRICA ..............
OBIECTUL CONTROLULUI ...................................................................................................................
SUDURA CAP LA CAP .....................................................................................................................
SUDURA DE COLT ...........................................................................................................................
S-AU CONSTAT URMATOARELE:
COD SUDURA

DEFECTE CONFORM STAS

NORMATIV

REZULTATUL
EXAMINARII
(ADMIS / RESPINS)

NUME SI PRENUME
INTOCMIT
VERIFICAT

SEMNATURA

DATA ...............................