Sunteți pe pagina 1din 73

NORMATIV DE PROIECTARE, EXECUIE I EXPLOATARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (G.P.L.

) PENTRU AUTOVEHICULE
Indic !i" NP #$%&'' Cuprins (. O)IECT. DOMENIU DE APLICARE
1.1. Obiectul prezentului normativ este proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate (G !" utilizate drept carburant la autovehicule. #istemele de distribuie G ! pentru autovehicule se amena$eaz% &n staii independente sau staii mixte (&n comun cu distribuia altor carburani ' benzine, motorine", noi sau existente. 1.(. revederile normativului se aplic% la) a" #istemele de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule cu instalaie monobloc tip #*id av+nd un recipient de stocare subteran cu capacitate maxim% de ,--- litri (volum de ap%". b" #istemele de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule cu unul sau dou% recipiente de stocare subterane de aceeai capacitate, cu o capacitate individual% de maximum 1,.--- litri (volum de ap%" i /-.--- de litri capacitate total%. 1./. 0u fac obiectul prezentului normativ) 1 instalaiile de gaz petrolier lichefiat cu care se echipeaz% autovehiculele (omolagate i autorizate 2#324". 1 echipamentul autocisternei pentru transportul G ! la staia de distribuie. 1 instalaiile care utilizeaz% gaz petrolier lichefiat drept combustibil pentru &nc%lzire, prepararea hranei i &n scopuri tehnologice. 1 instalaii de gaz natural comprimat sau gaz natural lichefiat pentru alimentarea autovehiculelor. 1.5. roiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule se realizeaz% astfel &nc+t acestea s% corespund% cel puin cerinelor de calitate prev%zute &n !egea nr. 1-6177,) a" rezisten% i stabilitate. b" siguran% &n exploatare. c" siguran% la foc. d" igien%, s%n%tatea oamenilor, refacerea i protecia mediului. e" izolaie termic%, hidrofug% i economie de energie. f" protecie &mpotriva zgomotului. 1.,. !a proiectarea, execuia, montarea, echiparea i exploatarea componentelor sistemului de distribuie a gazelor petroliere lichefiate (G !" la autovehicule vor fi respectate &n mod obligatoriu prevederile specifice din rescripiile tehnice) C5, C8, C(-, C(9 colecia 2#C24. :top;

*. SISTEME DE DISTRI)UIE A GAZELOR PETROLIERE LICHEFIATE LA AUTOVEHICULE


SISTEM CU INSTALAII MONO)LOC TIP S+ID E,-.-n!- c/.0/n-n!(.1. #istemul de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, tip #*id cuprinde) a. un recipient de stocare pentru G ! suprateran, cu capacitate de maxim ,--- litri volum de ap%, echipat cu racorduri, aparatur% de m%sur% i control, ventile i arm%turi de siguran%.

b. o pomp% centrifug%, antrenat% de un motor electric, pentru vehicularea G ! &n faza lichid%, de la recipient spre pompa de distribuie G ! la autovehicule. c. o pomp% de distribuie G ! la autovehicule, echipat% cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, arm%turi, aparatur% de control i afiare i &nregistrare mecanic% sau electronic%. d. un ventil cu &nchidere rapid%, pe aspiraia pompei centrifuge, cu acionare 2#C24 de la distan%, rezistent la aciunea focului. e. trasee de conducte i arm%turi aferente pentru faza lichid%, respectiv gazoas%. f. un filtru pe aspiraia pompei centrifuge. g. un tablou de comand% pentru acionarea pompei centrifuge. h. cadru metalic pentru susinerea echipamentelor. (.(. Componena sistemului de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule tip #*id este prezentat% &n fig. 1. (./. #*idul se livreaz% cu toate utila$ele, arm%turile, aparatele, echipamentele i conductele montate i garantate de produc%tor conform legislaiei &n vigoare &n 4om+nia. (.5. <n cadrul staiilor de distribuie G ! se vor utiliza numai instalaii monobloc tip #*id autorizate de c%tre 2#C24. =area &n exploatare a instalaiei monobloc tip #*id se face dup% obinerea autorizaiei de funcionare eliberat% de 2#C24 conform prevederilor rescripiilor tehnice C4 1, colecia 2#C24. R-ci0i-n!1, d- 2!/c 34ecipientul se va monta pe un postament de beton, calculat pentru a asigura stabilitatea &n condiii normale de funcionare la care se adaug% sarcini accidentale provenite din seism, sunt, proba hidraulic%. (.,. 4ecipientul trebuie s% fie omologat i autorizat 2.#.C.2.4. conform procedurii &n vigoare pe baza prescripiilor tehnice C 8 ' Colecia 2.#.C.2.4. (.>. 4ecipientul se prevede cu urm%toarele racorduri) 1 racord pentru umplere. 1 racord pentru conducta de aspiraie a pompei centrifuge. 1 racord pentru manometru. 1 racord pentru supapa de siguran%. 1 racord pentru indicatorul de nivel cu transmisie magnetic%. 1 racord pentru retur faza lichid% i faza gazoas% &n recipient. 1 racord pentru scurgerea apei (pur$a". 1 racord pentru verificare nivel maxim (opional". (.9. 4ecipientul se prote$eaz% &mpotriva suprapresiunilor cu o supap% de siguran% cu arc, reglat% s% deschid% &n atmosfer% la parametrii stabilii prin prescripiile tehnice C5 i C/9 colecia 2#C24. #upapa de siguran% va fi verificat% i sigilat% o dat% pe an pe standuri autorizat 2#C24. #upapa de siguran% trebuie prev%zut% cu un element de &nchidere (meninut &n poziia deschis pe timpul funcion%rii", care asigur% &nchiderea circuitului &n cazul demont%rii supapei pentru verificare sau &nlocuire. (.8. 4ecipientul se echipeaz% cu urm%toarele aparate de m%sur% i control) un manometru, cu indicare permanent% a presiunii G ! din interior. un indicator de nivel, cu transmisie magnetic% i indicare permanent%. ?paratele de m%sur% i control se marcheaz% cu culoare roie la valorile maxim admise ale presiunii respectiv nivelului. (.7. 3olumul maxim admis de stocare G ! &n recipient este de 8-@ din capacitatea recipientului. (.1-. ?paratele de m%sur% i control utilizate pe recipient trebuie s% fie omologate i acceptate de 2nspecia metrologic% i 2.#.C.2.4. (.11. e recipient se aplic%, &n loc vizibil, placa de timbru cuprinz+nd i parametrii specificai de rescripiile tehnice 2#C24 &n vigoare.

(.1(. 4ecipientul se prote$eaz% &mpotriva radiaiilor solare cu vopsea alb% av+nd propriet%i reflectorizante. (.1/. <n zona median%, pe &ntreg perimetrul recipientului, se traseaz% o dung% de culoare portocalie, cu l%imea de (-- mm, pe care, cu culoarea alb%, se inscripioneaz% pe ambele p%ri AG?BC CD4O!2C4C !2CECF2?DCA. (.15. #uporii recipientului trebuie s% asigure fixarea recipientului de cadru metalic de susinere. i se realizeaz% din materiale incombustibile. Cadrul de susinere al instalaiei monobloc tip #G2= va fi format antiseismic i rezistent la sarcini laterale (v+nt etc." A3.4!13i 5i c/nd1c!(.1,. roiectarea, executarea i montarea conductelor se efectueaz% &n conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice C(- ' Colecia 2#C24. (.1>. 4acordul pentru umplerea recipientului trebuie astfel conceput &nc+t s% permit% cuplarea numai cu racordul furtunului flexibil din dotarea autocisternei. 4acordul pentru umplere se prevede cu o valv% de siguran% care trebuie s% deschid% numai la presiunea creat% &n urma pornirii pompei din echiparea autocisternei de G !. (.19. Draseul pentru vehicularea fazei lichide cuprinde) 1 conducta de leg%tur% &ntre recipient i pompa centrifugat%. 1 conducta de leg%tur% &ntre pompa centrifugat% i pompa de distribuie. 1 conducta de retur &ntre refularea pompei centrifuge i recipient. (.18. e conducta de leg%tur% &ntre recipient i pompa centrifug% se prev%d) a. un ventil cu &nchidere rapid%, acionat de la distan%, cu rol de izolare a recipientului &n caz de incident sau incendiu i rezistent la foc. b. o supap% de siguran% care trebuie s% se deschid% la dep%irea presiunii admise pe aspiraia pompei centrifuge. (.17. Conducta de retur a fazei lichide se prevede cu o supap% de exces de flux i un ventil de siguran% care trebuie s% se deschid% la dep%irea presiunii admise pe traseul de refulare al pompei centrifuge, conform rescripiei tehnice 2#C24. (.(-. Draseul pentru faza gazoas% trebuie s% asigure preluarea i returnarea &n recipient a vaporilor de gaze petroliere lichefiate rezultate &n separatorul coloanei de distribuie. Conducta de retur faza gazoas% se conecteaz% cu conducta de retur faza lichid%. (.(1. ?paratele de m%sur% i control utilizare pe recipient trebuie s% fie omologate de 2nspecia metrologic% i 2#C24. P/.0 c-n!3i6174 (.((. entru vehicularea fazei lichide, dinspre recipient spre pompa de distribuie G ! la autovehicule, se utilizeaz% pompe centrifuge, care trebuie s% asigure o etanare perfect%. (.(/. ?cionarea i comanda pompei centrifuge se va realiza prin butoane de pornire amplasate la tabloul electric prote$at cu carcas% metalic%. Carcasa precum i celelalte echipamente trebuie s% fie &n construcie Cx. (.(5. !a tabloul electric se prev%d l%mpi (!C=1uri" de culori diferite, pentru semnalizarea optic% a pornirii, respectiv opririi pompei centrifuge. P/.0 d- di2!3i819i(.(,. ompa de distribuie G ! la autovehicule se compune din) a. ventil electromagnetic al fazei lichide respectiv al fazei gazoase. b. filtrul pe traseul de admisie a G !. c. contor volumetric. d. separator de faze. e. afia$ electronic a cantit%ii de G ! livrate. f. supape i valve difereniale pe faza lichid% i faza gazoas%. g. aparatur% de m%sur% i control. h. furtun flexibil, cu pistol de alimentare G ! a recipientelor care echipeaz% autovehiculele i cupla$ de &nchidere automat% a circuitului &n cazul smulgerii accidentale a furtunului.

#chema circuitului hidraulic al pompei de distribuie este prezentat &n fig. (. (.(>. istolul pompei de alimentare cu G ! a recipientelor din echiparea autovehiculelor trebuie conceput &nc+t s% asigure) a" livrarea G ! numai atunci c+nd s1a realizat cuplarea etan% a pistolului cu valv% de alimentare de pe recipientul autovehiculului. b" &nchiderea automat% a circuitului la atingerea nivelului maxim de umplere.

SISTEM CU RECIPIENTE SU)TERANE


E,-.-n!- c/.0/n-n!(.(9. #istemul de distribuie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu recipiente subterane cuprinde) a. unul sau dou% recipiente de stocare subterane de aceeai capacitate cu capacitatea individual% de maxim 1,.--- litri (volum de ap%" i cu capacitate total% de maximum /-.--- litri (volum de ap%". b. pompe de vehiculare a fazei lichide. c. pompa de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule. d. un electrocompresor, dup% caz, cu motor &n construcie Cx. e. trasee de conducte pentru faza lichid% i faza gazoas%. f. sistem de control i de sigurana oper%rii. <n cadrul staiilor de distribuie G ! se vor utiliza numai echipamente autorizate 2#324. (.(8. Fiecare recipient se echipeaz% cu aparate cu echipamente de siguran%, m%sur% i control precum i cu trasee proprii de conducte pentru faza lichid% i gazoas%. (.(7. ompele de vehiculare pot fi pompe centrifuge sau pompe submersibile, montate &n recipientul de stocare. (./-. Conductele aferente fiec%rui recipient de stocare trebuie s% fie distincte, fiind interzis% conectarea cu conducte aferente altui recipient. (./1. Clectrocompresorul se prevede, &n funcie de tipul autocisternei de transport gaze petroliere lichefiate, av+nd rolul de &nlocuire sau suplimentare a pompei centrifuge de &ncarcare a recipientelor din staia de distribuie. (./(. Componentele sistemului de distribuie G ! sunt prezentate &n schemele funcionare &n variantele) 1 cu pomp% centrifugal% de vehiculare G ! ' fig. /. 1 cu pomp% centrifugal% submersibil% de vehiculare G ! ' fig. 5. R-ci0i-n!1, d- 2!/c 3(.//. 4ecipientele se vor monta pe fundaii de beton, calculate pentru a asigura stabilitatea &n condiii normale de funcionare, la care se adaug% sarcini accidentale provenite din seism, proba hidraulic% etc. 4ecipientele se vor amplasa deasupra p+nzei freatice. cuva recipientelor se va hidroizola. (./5. 4ecipientele de stocare utilizate trebuie s% aib% fiecare capacitatea maxim% de 1,.--- litri volum de ap%, s% fie omologate i garantate de produc%tori i autorizate 2.#.C.2.4. pe baza rescripiilor tehnice &n vigoare colecia 2.#.C.2.4. (./,. 4ecipientele de stocare se prev%d cu protecia catodic% conform prevederilor normativului pentru protecia contra coroziunii a construciilor metalice &ngropate, indicativ 2.15 i se prote$eaz% &mpotriva coroziunii conform #D?# 9//, i, dup% caz, conform #D?# 1-.9-(. (./>. Doate racordurile poziioneaz% pe capacele gurilor de vizitare ale recipientului, cu excepia racordului pentru pompa centrifug% care se poziioneaz% &n treimea inferioar% a recipientului. <n cazul utiliz%rii pompelor submersibile, puul pompei se monteaz% &mpreun% cu racordurile pentru conducta de umplere i pentru conducta de retur faza gazoas%. (./9. 4ecipientul de stocare se prevede cu urm%toarele racorduri) a. racord pentru conducta de &nc%rcare. b. racord pentru conducta de aspiraie a pompei centrifuge.

c. racord pentru conducta de retur faza lichid%. d. racord pentru conducta de retur faza gazoas%. e. racord pentru supapele de siguran%. f. racord pentru manometru. g. racord pentru indicatorul de nivel maxim. h. racord pentru preaplin. (./8. <n cazul utiliz%rii pompei submersibile de vehiculare G !, recipientul se echipeaz% cu un pu pentru montarea pompei respective. (./7. Fiecare recipient se echipeaz% cu) a" aparate pentru m%surarea i &nchiderea nivelului de produs i a presiunii. b" un sistem de dou% supape de siguran%, din care una de rezerv%, legate la o conduct% de desc%rcare &n atmosfer% cu &n%limea de cel puin / m fa% de cota terenului i cu seciunea egal% cu cea a supapelor, calculat% la c%derea de presiune. (.5-. e fiecare recipient se aplic%, la loc vizibil, placa de timbru conin+nd datele i parametrii specificai la rescripiile tehnice, colecia 2.#.C.2.4. (.51. ?paratele de m%sur% i control utilizate pe recipiente trebuie s% fie omologate de 2nspecia metrologic% i 2#C24. P/.0- d- "-:ic1, 3(.5(. #istemele de distribuie a gazelor petroliere lichefiate cu recipiente subterane se prev%d, dup% caz, cu pompe pentru &nc%rcarea recipientului i pentru alimentarea pompelor de distribuie. ompa pentru &nc%rcarea recipientului se prevede &n cazul &n care autocisterna de transport gaze petroliere lichefiate nu este echipat% cu pompa proprie i6sau cu compresor. ompele de vehiculare G ! pot fi pompe centrifuge sau submersibile acionate electric ori hidraulic dup% caz. (.5/. ompele trebuie s% fie adecvate naturii i caracteristicilor gazelor petroliere lichefiate utilizate i s% reziste la presiunile prev%zute de rescripii tehnice, colecia 2#C24. Cerinele respective trebuie s% fie menionate &n certificatul de fabricaie al pompelor. (.55. ompa centrifug% pentru vehiculare G ! se monteaz% astfel &nc+t nivelul minim al fazei lichide din recipientul de stocare s% fie mai sus dec+t partea superioar% a corpului pompei. (.5,. e conducta de aspiraie a oric%rei pompe centrifuge se prev%d) a. un venit cu &nchidere rapid% acionat de la distan%. b. un dispozitiv de siguran% pentru preluarea dilat%rilor fazei lichide cu desc%rcare direct% &n atmosfer%. c. un filtru. d. un ventil de izolare. e. un ventil de exces de flux. (.5>. e conducta de aspiraie a pompei submersibile se prev%d) a. un ventil de exces flux. b. un robinet sferic cu ti$a i maneta de acionare din exteriorul recipientului, pentru izolarea pompei. (.59. e conducta de refulare a pompei centrifuge pentru alimentarea aparatelor de distribuie se prev%d) a. un ventil de sens unic. b. un dispozitiv de siguran% pentru preluarea dilat%rii fazei lichide cu desc%rcare direct% &n atmosfer%. c. un ventil de izolare. d. un robinet de pur$a. e. supap% de siguran%. (.58. e conducta de refulare a pompei submersibile pentru alimentarea aparatelor de distribuie se prev%d) a. un ventil de izolare.

b. un dispozitiv de siguran% pentru preluarea dilat%rii fazei lichide cu desc%rcare direct% &n atmosfer%. c. un ventil cu &nchidere rapid% acionat de la distan% rezistent la aciunea focului. d. un ventil de sens unic. e. o supap% de siguran%. f. o conduct% de retur faza lichid% &n recipient. (.57. e conducta de retur faz% lichid% se prev%d arm%turile i dispozitivele de siguran% prev%zute la pct. (.59. lit. a1e. (.,-. <n cazul &nc%rc%rii recipientului de stocare cu pompe fixe i6sau electrocompresor, pe conducta de &nc%rcare a recipientului se prev%d) a. un dispozitiv de siguran% pentru preluarea dilat%rilor fazei lichide. b. un robinet cu &nchidere rapid% cu acionare de la distan%, testat la foc. c. un ventil de izolare cu acionare manual%. (.,1. <n cazul &nc%rc%rii recipientului cu echipamentele aferente autocisternei de tranport, conducta de umplere se prevede cu un element de &nchidere care &nchide automat ieirea gazelor petroliere lichefiate la deconectarea furtunului flexibil i cu o supap% de exces de debit cu rol de &nchidere a circuitului fazei lichide la dep%irea debitului admis la &nc%rcare. (.,(. ?cion%rile de la distan% prev%zute la pct. (.5, lit. a, (.58 lit. c i (.,-, lit. b se dispun pe un suport amplasat &n &nc%perea gestionarului i &n peronul aparatelor de distribuie. P/.0 d- di2!3i819i- GPL (.,/. ompa de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule se compune din) a. ventile de interceptare a fazei lichide, respectiv a fazei gazoase. b. filtru pe traseul de admisie a G !. c. contor volumetric. d. separator de faze. e. afia$ electronic a cantit%ii de G ! livrate. f. supape i valve difereniale pe faza lichid% i faza gazoas%. g. aparatur% de m%sur% i control. h. 11( furtunuri flexibile prev%zute cu pistol de alimentare i cu cupla$ de &nchidere automat% a circuitului &n cazul smulgerii accidentale a furtunului flexibil. (.,5. istolul pompei de alimentare cu G !, a recipientelor din echiparea autovehiculelor trebuie astfel conceput &nc+t s% asigure) a. livrarea G ! numai atunci c+nd s1a realizat cuplarea etan% a pistolului cu valva de alimentare de pe recipientul autovehiculului. b. &nchidere automat% a circuitului la atingerea nivelului maxim de umplere. (.,,. #eparatorul de vapori se conecteaz% la o conduct% de faz% gazoas% pentru returnarea gazelor petroliere lichefiate &n recipient. Conducta de retur faza gazoas% se prevede cu ventil cu &nchiderea rapid% acionat de la distan%, rezistent la aciunea focului, dispus conform art. (.,(. C/nd1c!- d- "-:ic1, 3- 7 ;- 0-!3/,i-3- ,ic:-6i !(.,>. Conductele de leg%tur% &ntre toate componentele sistemelor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate trebuie s% fie realizate din materiale adecvate pentru gaze petroliere lichefiate. (.,9. Condiiile i caracteristicile tehnice de calitate pe care trebuie s% le &ndeplineasc% materialele pentru conducte, modul de &mbinare i de protecie a acestora se stabilesc potrivit rescripiilor tehnice, Colecia 2#.C.2.4. (.,8. Conductele de alimentare a aparatelor de distribuie precum i cele de retur de la acestea &n recipient se ancoreaz% la baza aparatelor de distribuie i se prev%d cu ventil de exces de debit pentru a se &mpiedica emisia gazelor petroliere lichefiate &n atmosfer% &n cazul lovirii accidentale a aparatului.

(.,7. =e regul%, conductele se amplaseaz% &n canale subterane, hidroizolate, uor vizitabile, acoperite cu dale rezistente la traficul suprateran. Conductele pot fi i &ngropate direct &n p%m+nt, cu respectarea urm%toarele condiii) a" la captele tubului de protecie se prevede o conduct% de aerisire cu &n%limea de 1,, m de la sol. Si2!-.- d- c/n!3/, 5i d- 2i713 n94 /0-343ii #chema bloc a sistemului de control i de siguran% a oper%rii este prezentat% &n fig. ,. (.>-. #taia de distribuie a gazelor petroliere lichefiate se poate afla unul din urm%toarele moduri de operare) a. normal, c+nd staia este preg%tit% s% distribuie gaze petroliere lichefiate la utilizatori i poate fi oric+nd alimentat% de la autocisternele de transport. b. &n ateptare, c+nd staia este &nchis%, personalul nu este prezent dar este posibil% alimentarea de la autocisternele de transport. c. neoperaional%, c+nd staia este complet &nchis% pentru reparaii sau pentru o situaie de urgen%. (.>1. ?tunci c+nd staia se afl% &n ateptare, toate ventilele de siguran% cu acionare de la distan% trebuie s% fie &nchise. C+nd staia este neoperaional%, ventilele de siguran% cu acionare de la distan% trebuie s% fie &nchise i sistemele de acionare de la distan% scoase de sub tensiune. Si2!-.1, -,-c!3ic d- c/n!3/, (.>(. Doate modurile de operare prevazute la pct. (.>-. trebuie sa fie controlate i indicate de un circuit av+nd urm%toarele elemente principale) a. panoul principal de control prev%zut cu un comutator principal de operare, indicatoare luminoase pentru fiecare mod de operare, sistemele de acionare a pompelor de vehiculare, semnaliz%rile de nivel cu sisteme de alarm% optic% i acustic% i echipamentul de control. b. un tablou dispus &n apropierea punctului de &nc%rcare, prev%zut cu un comutator de operare, semnaliz%ri de nivel cu sistemele de alarm% aferente, dispozitivul pentru scurgerea electricit%ii statice de la autocistern% i un receptor pentru sistemul de &nchidere &n caz de urgen%. c. cel puin dou% butoane de acionare a ventilelor cu &nchidere rapid% &n caz de urgen%. (.>/. #taia trebuie s% devin% operaional% prin ap%sarea comutatorului principal de operare prev%zut &n panoul principal de control. (.>5. ?cionarea comutatorului principal de operare, trebuie s% asigure deschiderea ventilelor de siguran% de la distan% prev%zute pe circuitele de alimentare a pompelor de distribuie, circuitele de retur faz% gazoas% i bH1pass1ul pompei de vehiculare. (.>,. ?cionarea comutatorului de operare prev%zut &n tabloul punctului de &nc%rcare trebuie s% asigure punerea sub tensiune doar a circuitelor electrice strict necesare realiz%rii operaiei de &nc%rcare, f%r% a fi posibil% distribuia la autovehicule. Si2!-.- d- c/n!3/, , ni"-,1,1i din 3-ci0i-n! (.>>. Fiecare recipient de stocare se prevede cu un indicator local al nivelului, un dispozitiv de protecie la supra&nc%rcare prev%zut cu sistem de alarm% i un aparat de control conectat la indicatorul de nivel din tabloul punctului de &nc%rcare. (.>9. #istemul de alarm% se regleaz% astfel &nc+t s% declaneze la atingerea nivelului de 8-@ din nivelul maxim de umplere. (.>8. =ispozitivul de protecie la supra&nc%rcare trebuie s% &ntrerup% automat circuitul de &nc%rcare a recipientului la atingerea nivelului maxim de umplere independent de celelalte ventile de &nchidere &n caz de urgen%. (.>7. O cedare a dispozitivului de protecie la supra&nc%rcare trebuie s% conduc% la &nchiderea automat% a ventilului cu &nchidere rapid% cu acionare de la distan% prev%zut pe conducta de umplere a recipientului. (.9-. ?tingerea nivelului minim de lichid &n recipient trebuie s% conduc% la oprirea automat% a pompei de vehiculare i &nchiderea ventilului cu &nchidere rapid% cu acionare de la distan% prev%zut pe circuitul de alimentare a pompelor de distribuie. Si2!-.1, d- <nc:id-3- <n c ; d- 137-n94 (.91. #istemul de &nchidere &n caz de urgen% trebuie s% asigure izolarea complet% a recipientului de stocare fa% de) 1 conducta de &nc%rcare. 1 conducta de alimentare a aparatelor de distribuie. 1 conducta de bH1pass a pompei de vehiculare. 1 conducta de retur faza gazoas%.

(.9(. 2zolarea recipientului &n caz de urgen% se realizeaz% prin ventile cu &nchidere rapid% acionate de la distan%, echipate cu arc pentru revenire. (.9/. #istemele de acionare a ventilelor de &nchidere rapid% pot opera cu gaze petroliere lichefiate, cu aer comprimat sau pot fi sisteme electrice. (.95. #istemele de acionare a ventilelor se activeaz% manual, prin ap%sarea butoanelor de acionare. (.9,. !a ap%sarea unui buton de acionare aferent sistemului de &nchidere &n caz de urgen%, trebuie s% se asigure) a. scoaterea de sub tensiune a circuitelor electrice aferente sistemului de distribuie. b. &nchiderea ventilelor &ntr1un interval de 1, secunde. (.9>. #istemul de &nchidere &n caz de urgen% al staiei de distribuie trebuie s% permit% interconectarea cu sistemul de &nchidere &n caz de urgen% i autocisternei aflat% &n poziie de desc%rcare astfel &nc+t, &n cazul unei situaii de urgen% pe durata desc%rc%rii, ventilele de &nchidere ale celor dou% sisteme s% poat% fi acionate simultan de la butoanele sistemului de &nchidere &n caz de urgen% ale autocisternei. :top;

$. ORGANIZAREA STAIILOR
Z/n 3- E= /.1. Organizarea incintei staiei de distribuie G ! pentru autovehicule urm%rete dispunerea distinct% a activit%ilor &n funcie de pericolul de explozie pe care &l prezint% asigur+nd deplin% funcionalitate. /.(. entru prevenirea posibilit%ilor de izbucnire a incendiilor i limitarea propag%rii acestora, &n proiectele pentru staiile de distribuie G ! va fi precizat% zonarea mediilor cu pericol de explozie i a extinderii acestora, asigur+ndu1se m%suri de protecie corespunz%toare pericolului. Bonele cu pericol de explozie i extinderile acestora se stabilesc pentru condiii normale de funcionare a sistemelor prev%zute, precum i a exploat%rii lor corespunz%toare. !a stabilirea acestor zone nu sunt luate &n considerare avariile imprevizibile datorate nerespect%rii condiiilor tehnologice i funcionale, a modific%rilor i improvizaiilor efectuate f%r% respectarea prevederilor legale, precum i a situaiilor excepionale (calamit%i catastrofale etc.". /./. Bonarea mediilor cu pericol de explozie (conform terminologiei din ?nexa 1" dintr1o staie de distribuie G ! este urm%toarea) zona A-A care cuprinde) 1 interiorul recipientului de stocare G !. 1 interiorul autocisternei pentru transport G ! pe timpul aliment%rii #*idului. zona A1A care cuprinde) 1 interiorul carcasei pompei de distribuie G !. 1 interiorul &nc%perilor pompei centrifuge G !. 1 &n $urul supapelor de siguran%. 1 zona punctului de alimentare din autocistern%. 1 zona pompei de centrifuge de la instalaia monobloc tip #G2=. 1 zona din $urul canalului de ventilare a &nc%perii pompelor centrifuge. zona A(A care cuprinde) 1 spaiul din $urul instalaiei monobloc tip #*id. 1 spaiul din zona pompelor de distribuie G !. 1 spaiul din $urul punctului de alimentare din autocistern%.

Bonarea ACxA este exemplificat% &n fig. > pentru instalaia monobloc tip #*id, &n fig. 9 pentru recipiente de depozitare subterane i &n figura 8 pentru &nc%perea pompei centrifuge care aspir% din recipientul subteran. C/.0/n-n9 2! 9ii,/3 5i di2! n9- d- 2i713 n94. /.5. Bonele distincte &n cadrul staiei) a" zona de distribuie G ! care cuprinde) pompa de distribuie a instalaiei monobloc tip #*id. pompele de distribuie aferente staiilor cu recipiente subterane. construcii anexe (birouri, birou de distribuitori etc.". b" zona de stocare G ! care cuprinde) recipientul instalaiei monobloc tip #*id. recipientele subterane. c" zona de utilit%i i construcii anexe (post trafo, grup electrogen, central% termic%, ateliere de monta$, &ntreinere service, magazine, puncte de alimentaie publice, puncte de desfacere butelii de aragaz". /.,. =up% tipul recipientului i modul de dispunere sistemele de distribuie a G ! la autovehicule pot fi) 1 cu recipient suprateran montat pe #*id. 1 cu recipient montat subteran. /.>. =up% natura carburantului distribuit, staiile de distribuie pot fi) 1 independente (numai G !". 1 mixte (G ! i ali carburani". /.9. !a organizarea staiilor mixte, partea aferent% altor carburani (benzine, motorine" se realizeaz% conform 0ormativului 0 --5 A roiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea staiilor de distribuie a carburanilor la autovehicule (benzin%rii" pentru asigurarea siguranei la focA. /.8. Organizarea staiei de distribuie mixte cu instalaie monobloc tip #*id este exemplificat% cu caracter informativ &n fig. 7. =istanele de siguran% &ntre instalaia monobloc tip s*id i celelalte construcii i amena$%ri din staie sunt date &n tab. 2. /.7. Organizarea unei staii de distribuie mixt% cu rezervoare subterane este exemplificat% cu caracter informativ &n fig. 1-. =istanele de siguran% &ntre obiectele din cadrul unei staii mixte cu rezervoare subterane sunt date &n tabelul (. /.1-. Circulaia &n staii se organizeaz% prin amena$%ri constructive i marca$e speciale astfel f%cute s% asigure) accesul, circulaia &n incint%, parcarea i ieirea &n condiii de deplin% siguran% a autovehiculelor. accesul direct la pompele de distribuie. un parcurs minim al autovehiculului &n cadrul staiei. buna supraveghere a operaiunilor de alimentare cu combustibil a autovehiculelor i de plat%. separarea fluxurilor de alimentare de cele pentru funciunile anexe (sp%l%torie, atelier service i restaurant etc.". reducerea la minimum a riscului de coliziune &ntre autovehicule. retragerea rapid% a autovehiculelor &n caz de incendiu sau accidente.

Dabelul 1

DISTANELE DE SIGURAN> ?NTRE INSTALAIA MONO)LOC TIP S+ID I ALTE CONSTRUCII I AMENA@>RI ?N INCINTA STAIEI MIXTE DE DISTRI)UIE CAR)URANI
0r. crt. =istanele de siguran% fa% de #*idI (m("

Categorii de construcii din incinta staiei

unct de alimentare cu G ! din autocistern% 1 Cabin% personal de deservire ( Grup sanitar / Jagazin propriu pentru piese auto 5 #p%l%torie auto, atelier reparaii , unct de alimentaie public%, cu volum sub 1-- m/ > 4estaurant, motel ' cu volum de peste 1-- m / 9 Construcii subterane 8 rize de aer proasp%t pentru ventilare 7 11, /1, 1111,

#eparatoare de gr%simi, c%mine de canalizare 14ezervoare subterane de carburani (benzin% motorin%" ompe de distribuie carburani (benzin%, motorin%" la autovehicule ost transformare, staie conexiuni de tip interior 1/ unct desfacere butelii aragaz 15 1-11,II (1-

11

1-

1(

1,

I =istanele de siguran% sunt m%surate la limita cadrului metalic de susinerea echipamentului. II =istana se alege &n funcie de capacitatea de desfacere a buteliilor de aragaz conform 0 -18. NOT la Tabelul 1 <n cazuri $ustificate tehnic, &ntre componentele staiei din cadrul limitei de proprietate beneficiarii pot stabili distane de siguran% mai mici cu p+n% la /-@ pe propria r%spundere a societ%ii, cu implicarea factorilor de decizie (J !?D, 2#C24", prin hot%r+ri scrise ale conducerii societ%ilor respective, dac% se adopt% m%suri de protecie compensatorii stabilite prin proiect. Dabelul (

DISTANELE DE SIGURAN> ?NTRE SISTEMELE DE DISTRI)UIE CU RECIPIENTE SU)TERANE I ALTE CONSTRUCII I AMENA@>RI DIN INCINTA STAIILOR MIXTE
OK2CCDL! 4ecipiente &ngropate de 1 G ! unct de alimentare din cisterna auto G ! ( ompe de distribuie / G ! , 8 1, 1 ( , / 8 1, 5 0 , 8 , 11, > > 11, 19 ((18 ///7 1, 1, 1, 11, 1, 1, 11 1, 1, 1, 1( 1, ((-

<nc%perea pompelor 5 centrifuge G ! Cabin% gestionar , magazin piese auto #p%l%torie auto ?telier > reparaii f%r% foc deschis

0 11-

, 1, 1, (-

8 > 1111(-

1-

10

(0 0

/0 0 0

1, > > 1-

1, > > 1-

1, 0 0 0

(0 0 0

0 0 0

unct de alimentaie public% cu volum sub 1-- (9 m/ 4estaurante, moteluri cu / 8 volum peste 1-- m 4ecipient &ngropat de 7 carburani (benzin%, motorin%" ompe de distribuie carburani (benzin%, 1motorin%" rize de aer proasp%t pentru ventilare 11 ost trafo, staie 1( conexiuni de tip interior /1,

/1,

/1,

/1,

0 >

0 >

0 11-

(-

/0

0 ,

0 1,

1,

1,

1,

1,

>

>

1-

1-

(-

1, 1,

1, (-

1, (-

1, (-

0 0

0 0

0 0

0 0

, 1,

, (0

NOT la tablul 2 <n cazuri $ustificate tehnic, &ntre componentele staiei din cadrul limitei de proprietate beneficiarii pot stabili distane de siguran% mai mici p+n% la /-@ pe propria r%spundere la societ%i cu implicarea factorilor de decizie (J! ?D, 2#C24" prin hot%r+ri scrise ale consiliilor de conducere respective, dac% se adopt% m%suri de protecie compensatorii stabilite prin proiect.

NORMATIV DE PROIECTARE, EXECUIE I EXPLOATARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (G.P.L.) PENTRU AUTOVEHICULE
Indic !i" NP #$%&'' Cuprins (. O)IECT. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Obiectul prezentului normativ este proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate (G !" utilizate drept carburant la autovehicule. #istemele de distribuie G ! pentru autovehicule se amena$eaz% &n staii independente sau staii mixte (&n comun cu distribuia altor carburani ' benzine, motorine", noi sau existente. 1.(. revederile normativului se aplic% la) a" #istemele de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule cu instalaie monobloc tip #*id av+nd un recipient de stocare subteran cu capacitate maxim% de ,--- litri (volum de ap%". b" #istemele de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule cu unul sau dou% recipiente de stocare subterane de aceeai capacitate, cu o capacitate individual% de maximum 1,.--- litri (volum de ap%" i /-.--- de litri capacitate total%. 1./. 0u fac obiectul prezentului normativ) 1 instalaiile de gaz petrolier lichefiat cu care se echipeaz% autovehiculele (omolagate i autorizate 2#324". 1 echipamentul autocisternei pentru transportul G ! la staia de distribuie. 1 instalaiile care utilizeaz% gaz petrolier lichefiat drept combustibil pentru &nc%lzire, prepararea hranei i &n scopuri tehnologice. 1 instalaii de gaz natural comprimat sau gaz natural lichefiat pentru alimentarea autovehiculelor. 1.5. roiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule se realizeaz% astfel &nc+t acestea s% corespund% cel puin cerinelor de calitate prev%zute &n !egea nr. 1-6177,) a" rezisten% i stabilitate. b" siguran% &n exploatare. c" siguran% la foc. d" igien%, s%n%tatea oamenilor, refacerea i protecia mediului. e" izolaie termic%, hidrofug% i economie de energie. f" protecie &mpotriva zgomotului. 1.,. !a proiectarea, execuia, montarea, echiparea i exploatarea componentelor sistemului de distribuie a gazelor petroliere lichefiate (G !" la autovehicule vor fi respectate &n mod obligatoriu prevederile specifice din rescripiile tehnice) C5, C8, C(-, C(9 colecia 2#C24. :top;

*. SISTEME DE DISTRI)UIE A GAZELOR PETROLIERE LICHEFIATE LA AUTOVEHICULE


SISTEM CU INSTALAII MONO)LOC TIP S+ID E,-.-n!- c/.0/n-n!(.1. #istemul de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, tip #*id cuprinde) a. un recipient de stocare pentru G ! suprateran, cu capacitate de maxim ,--- litri volum de ap%, echipat cu racorduri, aparatur% de m%sur% i control, ventile i arm%turi de siguran%. b. o pomp% centrifug%, antrenat% de un motor electric, pentru vehicularea G ! &n faza lichid%, de la recipient spre pompa de distribuie G ! la autovehicule. c. o pomp% de distribuie G ! la autovehicule, echipat% cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, arm%turi, aparatur% de control i afiare i &nregistrare mecanic% sau electronic%. d. un ventil cu &nchidere rapid%, pe aspiraia pompei centrifuge, cu acionare 2#C24 de la distan%, rezistent la aciunea focului. e. trasee de conducte i arm%turi aferente pentru faza lichid%, respectiv gazoas%. f. un filtru pe aspiraia pompei centrifuge. g. un tablou de comand% pentru acionarea pompei centrifuge.

h. cadru metalic pentru susinerea echipamentelor. (.(. Componena sistemului de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule tip #*id este prezentat% &n fig. 1. (./. #*idul se livreaz% cu toate utila$ele, arm%turile, aparatele, echipamentele i conductele montate i garantate de produc%tor conform legislaiei &n vigoare &n 4om+nia. (.5. <n cadrul staiilor de distribuie G ! se vor utiliza numai instalaii monobloc tip #*id autorizate de c%tre 2#C24. =area &n exploatare a instalaiei monobloc tip #*id se face dup% obinerea autorizaiei de funcionare eliberat% de 2#C24 conform prevederilor rescripiilor tehnice C4 1, colecia 2#C24. R-ci0i-n!1, d- 2!/c 34ecipientul se va monta pe un postament de beton, calculat pentru a asigura stabilitatea &n condiii normale de funcionare la care se adaug% sarcini accidentale provenite din seism, sunt, proba hidraulic%. (.,. 4ecipientul trebuie s% fie omologat i autorizat 2.#.C.2.4. conform procedurii &n vigoare pe baza prescripiilor tehnice C 8 ' Colecia 2.#.C.2.4. (.>. 4ecipientul se prevede cu urm%toarele racorduri) 1 racord pentru umplere. 1 racord pentru conducta de aspiraie a pompei centrifuge. 1 racord pentru manometru. 1 racord pentru supapa de siguran%. 1 racord pentru indicatorul de nivel cu transmisie magnetic%. 1 racord pentru retur faza lichid% i faza gazoas% &n recipient. 1 racord pentru scurgerea apei (pur$a". 1 racord pentru verificare nivel maxim (opional". (.9. 4ecipientul se prote$eaz% &mpotriva suprapresiunilor cu o supap% de siguran% cu arc, reglat% s% deschid% &n atmosfer% la parametrii stabilii prin prescripiile tehnice C5 i C/9 colecia 2#C24. #upapa de siguran% va fi verificat% i sigilat% o dat% pe an pe standuri autorizat 2#C24. #upapa de siguran% trebuie prev%zut% cu un element de &nchidere (meninut &n poziia deschis pe timpul funcion%rii", care asigur% &nchiderea circuitului &n cazul demont%rii supapei pentru verificare sau &nlocuire. (.8. 4ecipientul se echipeaz% cu urm%toarele aparate de m%sur% i control) un manometru, cu indicare permanent% a presiunii G ! din interior. un indicator de nivel, cu transmisie magnetic% i indicare permanent%. ?paratele de m%sur% i control se marcheaz% cu culoare roie la valorile maxim admise ale presiunii respectiv nivelului. (.7. 3olumul maxim admis de stocare G ! &n recipient este de 8-@ din capacitatea recipientului. (.1-. ?paratele de m%sur% i control utilizate pe recipient trebuie s% fie omologate i acceptate de 2nspecia metrologic% i 2.#.C.2.4. (.11. e recipient se aplic%, &n loc vizibil, placa de timbru cuprinz+nd i parametrii specificai de rescripiile tehnice 2#C24 &n vigoare. (.1(. 4ecipientul se prote$eaz% &mpotriva radiaiilor solare cu vopsea alb% av+nd propriet%i reflectorizante. (.1/. <n zona median%, pe &ntreg perimetrul recipientului, se traseaz% o dung% de culoare portocalie, cu l%imea de (-- mm, pe care, cu culoarea alb%, se inscripioneaz% pe ambele p%ri AG?BC CD4O!2C4C !2CECF2?DCA. (.15. #uporii recipientului trebuie s% asigure fixarea recipientului de cadru metalic de susinere. i se realizeaz% din materiale incombustibile. Cadrul de susinere al instalaiei monobloc tip #G2= va fi format antiseismic i rezistent la sarcini laterale (v+nt etc." A3.4!13i 5i c/nd1c!(.1,. roiectarea, executarea i montarea conductelor se efectueaz% &n conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice C(- ' Colecia 2#C24.

(.1>. 4acordul pentru umplerea recipientului trebuie astfel conceput &nc+t s% permit% cuplarea numai cu racordul furtunului flexibil din dotarea autocisternei. 4acordul pentru umplere se prevede cu o valv% de siguran% care trebuie s% deschid% numai la presiunea creat% &n urma pornirii pompei din echiparea autocisternei de G !. (.19. Draseul pentru vehicularea fazei lichide cuprinde) 1 conducta de leg%tur% &ntre recipient i pompa centrifugat%. 1 conducta de leg%tur% &ntre pompa centrifugat% i pompa de distribuie. 1 conducta de retur &ntre refularea pompei centrifuge i recipient. (.18. e conducta de leg%tur% &ntre recipient i pompa centrifug% se prev%d) a. un ventil cu &nchidere rapid%, acionat de la distan%, cu rol de izolare a recipientului &n caz de incident sau incendiu i rezistent la foc. b. o supap% de siguran% care trebuie s% se deschid% la dep%irea presiunii admise pe aspiraia pompei centrifuge. (.17. Conducta de retur a fazei lichide se prevede cu o supap% de exces de flux i un ventil de siguran% care trebuie s% se deschid% la dep%irea presiunii admise pe traseul de refulare al pompei centrifuge, conform rescripiei tehnice 2#C24. (.(-. Draseul pentru faza gazoas% trebuie s% asigure preluarea i returnarea &n recipient a vaporilor de gaze petroliere lichefiate rezultate &n separatorul coloanei de distribuie. Conducta de retur faza gazoas% se conecteaz% cu conducta de retur faza lichid%. (.(1. ?paratele de m%sur% i control utilizare pe recipient trebuie s% fie omologate de 2nspecia metrologic% i 2#C24. P/.0 c-n!3i6174 (.((. entru vehicularea fazei lichide, dinspre recipient spre pompa de distribuie G ! la autovehicule, se utilizeaz% pompe centrifuge, care trebuie s% asigure o etanare perfect%. (.(/. ?cionarea i comanda pompei centrifuge se va realiza prin butoane de pornire amplasate la tabloul electric prote$at cu carcas% metalic%. Carcasa precum i celelalte echipamente trebuie s% fie &n construcie Cx. (.(5. !a tabloul electric se prev%d l%mpi (!C=1uri" de culori diferite, pentru semnalizarea optic% a pornirii, respectiv opririi pompei centrifuge. P/.0 d- di2!3i819i(.(,. ompa de distribuie G ! la autovehicule se compune din) a. ventil electromagnetic al fazei lichide respectiv al fazei gazoase. b. filtrul pe traseul de admisie a G !. c. contor volumetric. d. separator de faze. e. afia$ electronic a cantit%ii de G ! livrate. f. supape i valve difereniale pe faza lichid% i faza gazoas%. g. aparatur% de m%sur% i control. h. furtun flexibil, cu pistol de alimentare G ! a recipientelor care echipeaz% autovehiculele i cupla$ de &nchidere automat% a circuitului &n cazul smulgerii accidentale a furtunului. #chema circuitului hidraulic al pompei de distribuie este prezentat &n fig. (. (.(>. istolul pompei de alimentare cu G ! a recipientelor din echiparea autovehiculelor trebuie conceput &nc+t s% asigure) a" livrarea G ! numai atunci c+nd s1a realizat cuplarea etan% a pistolului cu valv% de alimentare de pe recipientul autovehiculului. b" &nchiderea automat% a circuitului la atingerea nivelului maxim de umplere.

SISTEM CU RECIPIENTE SU)TERANE


E,-.-n!- c/.0/n-n!(.(9. #istemul de distribuie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu recipiente subterane cuprinde)

a. unul sau dou% recipiente de stocare subterane de aceeai capacitate cu capacitatea individual% de maxim 1,.--- litri (volum de ap%" i cu capacitate total% de maximum /-.--- litri (volum de ap%". b. pompe de vehiculare a fazei lichide. c. pompa de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule. d. un electrocompresor, dup% caz, cu motor &n construcie Cx. e. trasee de conducte pentru faza lichid% i faza gazoas%. f. sistem de control i de sigurana oper%rii. <n cadrul staiilor de distribuie G ! se vor utiliza numai echipamente autorizate 2#324. (.(8. Fiecare recipient se echipeaz% cu aparate cu echipamente de siguran%, m%sur% i control precum i cu trasee proprii de conducte pentru faza lichid% i gazoas%. (.(7. ompele de vehiculare pot fi pompe centrifuge sau pompe submersibile, montate &n recipientul de stocare. (./-. Conductele aferente fiec%rui recipient de stocare trebuie s% fie distincte, fiind interzis% conectarea cu conducte aferente altui recipient. (./1. Clectrocompresorul se prevede, &n funcie de tipul autocisternei de transport gaze petroliere lichefiate, av+nd rolul de &nlocuire sau suplimentare a pompei centrifuge de &ncarcare a recipientelor din staia de distribuie. (./(. Componentele sistemului de distribuie G ! sunt prezentate &n schemele funcionare &n variantele) 1 cu pomp% centrifugal% de vehiculare G ! ' fig. /. 1 cu pomp% centrifugal% submersibil% de vehiculare G ! ' fig. 5. R-ci0i-n!1, d- 2!/c 3(.//. 4ecipientele se vor monta pe fundaii de beton, calculate pentru a asigura stabilitatea &n condiii normale de funcionare, la care se adaug% sarcini accidentale provenite din seism, proba hidraulic% etc. 4ecipientele se vor amplasa deasupra p+nzei freatice. cuva recipientelor se va hidroizola. (./5. 4ecipientele de stocare utilizate trebuie s% aib% fiecare capacitatea maxim% de 1,.--- litri volum de ap%, s% fie omologate i garantate de produc%tori i autorizate 2.#.C.2.4. pe baza rescripiilor tehnice &n vigoare colecia 2.#.C.2.4. (./,. 4ecipientele de stocare se prev%d cu protecia catodic% conform prevederilor normativului pentru protecia contra coroziunii a construciilor metalice &ngropate, indicativ 2.15 i se prote$eaz% &mpotriva coroziunii conform #D?# 9//, i, dup% caz, conform #D?# 1-.9-(. (./>. Doate racordurile poziioneaz% pe capacele gurilor de vizitare ale recipientului, cu excepia racordului pentru pompa centrifug% care se poziioneaz% &n treimea inferioar% a recipientului. <n cazul utiliz%rii pompelor submersibile, puul pompei se monteaz% &mpreun% cu racordurile pentru conducta de umplere i pentru conducta de retur faza gazoas%. (./9. 4ecipientul de stocare se prevede cu urm%toarele racorduri) a. racord pentru conducta de &nc%rcare. b. racord pentru conducta de aspiraie a pompei centrifuge. c. racord pentru conducta de retur faza lichid%. d. racord pentru conducta de retur faza gazoas%. e. racord pentru supapele de siguran%. f. racord pentru manometru. g. racord pentru indicatorul de nivel maxim. h. racord pentru preaplin. (./8. <n cazul utiliz%rii pompei submersibile de vehiculare G !, recipientul se echipeaz% cu un pu pentru montarea pompei respective.

(./7. Fiecare recipient se echipeaz% cu) a" aparate pentru m%surarea i &nchiderea nivelului de produs i a presiunii. b" un sistem de dou% supape de siguran%, din care una de rezerv%, legate la o conduct% de desc%rcare &n atmosfer% cu &n%limea de cel puin / m fa% de cota terenului i cu seciunea egal% cu cea a supapelor, calculat% la c%derea de presiune. (.5-. e fiecare recipient se aplic%, la loc vizibil, placa de timbru conin+nd datele i parametrii specificai la rescripiile tehnice, colecia 2.#.C.2.4. (.51. ?paratele de m%sur% i control utilizate pe recipiente trebuie s% fie omologate de 2nspecia metrologic% i 2#C24. P/.0- d- "-:ic1, 3(.5(. #istemele de distribuie a gazelor petroliere lichefiate cu recipiente subterane se prev%d, dup% caz, cu pompe pentru &nc%rcarea recipientului i pentru alimentarea pompelor de distribuie. ompa pentru &nc%rcarea recipientului se prevede &n cazul &n care autocisterna de transport gaze petroliere lichefiate nu este echipat% cu pompa proprie i6sau cu compresor. ompele de vehiculare G ! pot fi pompe centrifuge sau submersibile acionate electric ori hidraulic dup% caz. (.5/. ompele trebuie s% fie adecvate naturii i caracteristicilor gazelor petroliere lichefiate utilizate i s% reziste la presiunile prev%zute de rescripii tehnice, colecia 2#C24. Cerinele respective trebuie s% fie menionate &n certificatul de fabricaie al pompelor. (.55. ompa centrifug% pentru vehiculare G ! se monteaz% astfel &nc+t nivelul minim al fazei lichide din recipientul de stocare s% fie mai sus dec+t partea superioar% a corpului pompei. (.5,. e conducta de aspiraie a oric%rei pompe centrifuge se prev%d) a. un venit cu &nchidere rapid% acionat de la distan%. b. un dispozitiv de siguran% pentru preluarea dilat%rilor fazei lichide cu desc%rcare direct% &n atmosfer%. c. un filtru. d. un ventil de izolare. e. un ventil de exces de flux. (.5>. e conducta de aspiraie a pompei submersibile se prev%d) a. un ventil de exces flux. b. un robinet sferic cu ti$a i maneta de acionare din exteriorul recipientului, pentru izolarea pompei. (.59. e conducta de refulare a pompei centrifuge pentru alimentarea aparatelor de distribuie se prev%d) a. un ventil de sens unic. b. un dispozitiv de siguran% pentru preluarea dilat%rii fazei lichide cu desc%rcare direct% &n atmosfer%. c. un ventil de izolare. d. un robinet de pur$a. e. supap% de siguran%. (.58. e conducta de refulare a pompei submersibile pentru alimentarea aparatelor de distribuie se prev%d) a. un ventil de izolare. b. un dispozitiv de siguran% pentru preluarea dilat%rii fazei lichide cu desc%rcare direct% &n atmosfer%. c. un ventil cu &nchidere rapid% acionat de la distan% rezistent la aciunea focului. d. un ventil de sens unic. e. o supap% de siguran%. f. o conduct% de retur faza lichid% &n recipient. (.57. e conducta de retur faz% lichid% se prev%d arm%turile i dispozitivele de siguran% prev%zute la pct. (.59. lit. a1e. (.,-. <n cazul &nc%rc%rii recipientului de stocare cu pompe fixe i6sau electrocompresor, pe conducta de &nc%rcare a recipientului se prev%d)

a. un dispozitiv de siguran% pentru preluarea dilat%rilor fazei lichide. b. un robinet cu &nchidere rapid% cu acionare de la distan%, testat la foc. c. un ventil de izolare cu acionare manual%. (.,1. <n cazul &nc%rc%rii recipientului cu echipamentele aferente autocisternei de tranport, conducta de umplere se prevede cu un element de &nchidere care &nchide automat ieirea gazelor petroliere lichefiate la deconectarea furtunului flexibil i cu o supap% de exces de debit cu rol de &nchidere a circuitului fazei lichide la dep%irea debitului admis la &nc%rcare. (.,(. ?cion%rile de la distan% prev%zute la pct. (.5, lit. a, (.58 lit. c i (.,-, lit. b se dispun pe un suport amplasat &n &nc%perea gestionarului i &n peronul aparatelor de distribuie. P/.0 d- di2!3i819i- GPL (.,/. ompa de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule se compune din) a. ventile de interceptare a fazei lichide, respectiv a fazei gazoase. b. filtru pe traseul de admisie a G !. c. contor volumetric. d. separator de faze. e. afia$ electronic a cantit%ii de G ! livrate. f. supape i valve difereniale pe faza lichid% i faza gazoas%. g. aparatur% de m%sur% i control. h. 11( furtunuri flexibile prev%zute cu pistol de alimentare i cu cupla$ de &nchidere automat% a circuitului &n cazul smulgerii accidentale a furtunului flexibil. (.,5. istolul pompei de alimentare cu G !, a recipientelor din echiparea autovehiculelor trebuie astfel conceput &nc+t s% asigure) a. livrarea G ! numai atunci c+nd s1a realizat cuplarea etan% a pistolului cu valva de alimentare de pe recipientul autovehiculului. b. &nchidere automat% a circuitului la atingerea nivelului maxim de umplere. (.,,. #eparatorul de vapori se conecteaz% la o conduct% de faz% gazoas% pentru returnarea gazelor petroliere lichefiate &n recipient. Conducta de retur faza gazoas% se prevede cu ventil cu &nchiderea rapid% acionat de la distan%, rezistent la aciunea focului, dispus conform art. (.,(. C/nd1c!- d- "-:ic1, 3- 7 ;- 0-!3/,i-3- ,ic:-6i !(.,>. Conductele de leg%tur% &ntre toate componentele sistemelor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate trebuie s% fie realizate din materiale adecvate pentru gaze petroliere lichefiate. (.,9. Condiiile i caracteristicile tehnice de calitate pe care trebuie s% le &ndeplineasc% materialele pentru conducte, modul de &mbinare i de protecie a acestora se stabilesc potrivit rescripiilor tehnice, Colecia 2#.C.2.4. (.,8. Conductele de alimentare a aparatelor de distribuie precum i cele de retur de la acestea &n recipient se ancoreaz% la baza aparatelor de distribuie i se prev%d cu ventil de exces de debit pentru a se &mpiedica emisia gazelor petroliere lichefiate &n atmosfer% &n cazul lovirii accidentale a aparatului. (.,7. =e regul%, conductele se amplaseaz% &n canale subterane, hidroizolate, uor vizitabile, acoperite cu dale rezistente la traficul suprateran. Conductele pot fi i &ngropate direct &n p%m+nt, cu respectarea urm%toarele condiii) a" la captele tubului de protecie se prevede o conduct% de aerisire cu &n%limea de 1,, m de la sol. Si2!-.- d- c/n!3/, 5i d- 2i713 n94 /0-343ii #chema bloc a sistemului de control i de siguran% a oper%rii este prezentat% &n fig. ,. (.>-. #taia de distribuie a gazelor petroliere lichefiate se poate afla unul din urm%toarele moduri de operare) a. normal, c+nd staia este preg%tit% s% distribuie gaze petroliere lichefiate la utilizatori i poate fi oric+nd alimentat% de la autocisternele de transport.

b. &n ateptare, c+nd staia este &nchis%, personalul nu este prezent dar este posibil% alimentarea de la autocisternele de transport. c. neoperaional%, c+nd staia este complet &nchis% pentru reparaii sau pentru o situaie de urgen%. (.>1. ?tunci c+nd staia se afl% &n ateptare, toate ventilele de siguran% cu acionare de la distan% trebuie s% fie &nchise. C+nd staia este neoperaional%, ventilele de siguran% cu acionare de la distan% trebuie s% fie &nchise i sistemele de acionare de la distan% scoase de sub tensiune. Si2!-.1, -,-c!3ic d- c/n!3/, (.>(. Doate modurile de operare prevazute la pct. (.>-. trebuie sa fie controlate i indicate de un circuit av+nd urm%toarele elemente principale) a. panoul principal de control prev%zut cu un comutator principal de operare, indicatoare luminoase pentru fiecare mod de operare, sistemele de acionare a pompelor de vehiculare, semnaliz%rile de nivel cu sisteme de alarm% optic% i acustic% i echipamentul de control. b. un tablou dispus &n apropierea punctului de &nc%rcare, prev%zut cu un comutator de operare, semnaliz%ri de nivel cu sistemele de alarm% aferente, dispozitivul pentru scurgerea electricit%ii statice de la autocistern% i un receptor pentru sistemul de &nchidere &n caz de urgen%. c. cel puin dou% butoane de acionare a ventilelor cu &nchidere rapid% &n caz de urgen%. (.>/. #taia trebuie s% devin% operaional% prin ap%sarea comutatorului principal de operare prev%zut &n panoul principal de control. (.>5. ?cionarea comutatorului principal de operare, trebuie s% asigure deschiderea ventilelor de siguran% de la distan% prev%zute pe circuitele de alimentare a pompelor de distribuie, circuitele de retur faz% gazoas% i bH1pass1ul pompei de vehiculare. (.>,. ?cionarea comutatorului de operare prev%zut &n tabloul punctului de &nc%rcare trebuie s% asigure punerea sub tensiune doar a circuitelor electrice strict necesare realiz%rii operaiei de &nc%rcare, f%r% a fi posibil% distribuia la autovehicule. Si2!-.- d- c/n!3/, , ni"-,1,1i din 3-ci0i-n! (.>>. Fiecare recipient de stocare se prevede cu un indicator local al nivelului, un dispozitiv de protecie la supra&nc%rcare prev%zut cu sistem de alarm% i un aparat de control conectat la indicatorul de nivel din tabloul punctului de &nc%rcare. (.>9. #istemul de alarm% se regleaz% astfel &nc+t s% declaneze la atingerea nivelului de 8-@ din nivelul maxim de umplere. (.>8. =ispozitivul de protecie la supra&nc%rcare trebuie s% &ntrerup% automat circuitul de &nc%rcare a recipientului la atingerea nivelului maxim de umplere independent de celelalte ventile de &nchidere &n caz de urgen%. (.>7. O cedare a dispozitivului de protecie la supra&nc%rcare trebuie s% conduc% la &nchiderea automat% a ventilului cu &nchidere rapid% cu acionare de la distan% prev%zut pe conducta de umplere a recipientului. (.9-. ?tingerea nivelului minim de lichid &n recipient trebuie s% conduc% la oprirea automat% a pompei de vehiculare i &nchiderea ventilului cu &nchidere rapid% cu acionare de la distan% prev%zut pe circuitul de alimentare a pompelor de distribuie. Si2!-.1, d- <nc:id-3- <n c ; d- 137-n94 (.91. #istemul de &nchidere &n caz de urgen% trebuie s% asigure izolarea complet% a recipientului de stocare fa% de) 1 conducta de &nc%rcare. 1 conducta de alimentare a aparatelor de distribuie. 1 conducta de bH1pass a pompei de vehiculare. 1 conducta de retur faza gazoas%. (.9(. 2zolarea recipientului &n caz de urgen% se realizeaz% prin ventile cu &nchidere rapid% acionate de la distan%, echipate cu arc pentru revenire. (.9/. #istemele de acionare a ventilelor de &nchidere rapid% pot opera cu gaze petroliere lichefiate, cu aer comprimat sau pot fi sisteme electrice. (.95. #istemele de acionare a ventilelor se activeaz% manual, prin ap%sarea butoanelor de acionare. (.9,. !a ap%sarea unui buton de acionare aferent sistemului de &nchidere &n caz de urgen%, trebuie s% se asigure) a. scoaterea de sub tensiune a circuitelor electrice aferente sistemului de distribuie. b. &nchiderea ventilelor &ntr1un interval de 1, secunde.

(.9>. #istemul de &nchidere &n caz de urgen% al staiei de distribuie trebuie s% permit% interconectarea cu sistemul de &nchidere &n caz de urgen% i autocisternei aflat% &n poziie de desc%rcare astfel &nc+t, &n cazul unei situaii de urgen% pe durata desc%rc%rii, ventilele de &nchidere ale celor dou% sisteme s% poat% fi acionate simultan de la butoanele sistemului de &nchidere &n caz de urgen% ale autocisternei. :top;

$. ORGANIZAREA STAIILOR
Z/n 3- E= /.1. Organizarea incintei staiei de distribuie G ! pentru autovehicule urm%rete dispunerea distinct% a activit%ilor &n funcie de pericolul de explozie pe care &l prezint% asigur+nd deplin% funcionalitate. /.(. entru prevenirea posibilit%ilor de izbucnire a incendiilor i limitarea propag%rii acestora, &n proiectele pentru staiile de distribuie G ! va fi precizat% zonarea mediilor cu pericol de explozie i a extinderii acestora, asigur+ndu1se m%suri de protecie corespunz%toare pericolului. Bonele cu pericol de explozie i extinderile acestora se stabilesc pentru condiii normale de funcionare a sistemelor prev%zute, precum i a exploat%rii lor corespunz%toare. !a stabilirea acestor zone nu sunt luate &n considerare avariile imprevizibile datorate nerespect%rii condiiilor tehnologice i funcionale, a modific%rilor i improvizaiilor efectuate f%r% respectarea prevederilor legale, precum i a situaiilor excepionale (calamit%i catastrofale etc.". /./. Bonarea mediilor cu pericol de explozie (conform terminologiei din ?nexa 1" dintr1o staie de distribuie G ! este urm%toarea) zona A-A care cuprinde) 1 interiorul recipientului de stocare G !. 1 interiorul autocisternei pentru transport G ! pe timpul aliment%rii #*idului. zona A1A care cuprinde) 1 interiorul carcasei pompei de distribuie G !. 1 interiorul &nc%perilor pompei centrifuge G !. 1 &n $urul supapelor de siguran%. 1 zona punctului de alimentare din autocistern%. 1 zona pompei de centrifuge de la instalaia monobloc tip #G2=. 1 zona din $urul canalului de ventilare a &nc%perii pompelor centrifuge. zona A(A care cuprinde) 1 spaiul din $urul instalaiei monobloc tip #*id. 1 spaiul din zona pompelor de distribuie G !. 1 spaiul din $urul punctului de alimentare din autocistern%. Bonarea ACxA este exemplificat% &n fig. > pentru instalaia monobloc tip #*id, &n fig. 9 pentru recipiente de depozitare subterane i &n figura 8 pentru &nc%perea pompei centrifuge care aspir% din recipientul subteran. C/.0/n-n9 2! 9ii,/3 5i di2! n9- d- 2i713 n94. /.5. Bonele distincte &n cadrul staiei) a" zona de distribuie G ! care cuprinde) pompa de distribuie a instalaiei monobloc tip #*id.

pompele de distribuie aferente staiilor cu recipiente subterane. construcii anexe (birouri, birou de distribuitori etc.".

b" zona de stocare G ! care cuprinde) recipientul instalaiei monobloc tip #*id. recipientele subterane. c" zona de utilit%i i construcii anexe (post trafo, grup electrogen, central% termic%, ateliere de monta$, &ntreinere service, magazine, puncte de alimentaie publice, puncte de desfacere butelii de aragaz". /.,. =up% tipul recipientului i modul de dispunere sistemele de distribuie a G ! la autovehicule pot fi) 1 cu recipient suprateran montat pe #*id. 1 cu recipient montat subteran. /.>. =up% natura carburantului distribuit, staiile de distribuie pot fi) 1 independente (numai G !". 1 mixte (G ! i ali carburani". /.9. !a organizarea staiilor mixte, partea aferent% altor carburani (benzine, motorine" se realizeaz% conform 0ormativului 0 --5 A roiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea staiilor de distribuie a carburanilor la autovehicule (benzin%rii" pentru asigurarea siguranei la focA. /.8. Organizarea staiei de distribuie mixte cu instalaie monobloc tip #*id este exemplificat% cu caracter informativ &n fig. 7. =istanele de siguran% &ntre instalaia monobloc tip s*id i celelalte construcii i amena$%ri din staie sunt date &n tab. 2. /.7. Organizarea unei staii de distribuie mixt% cu rezervoare subterane este exemplificat% cu caracter informativ &n fig. 1-. =istanele de siguran% &ntre obiectele din cadrul unei staii mixte cu rezervoare subterane sunt date &n tabelul (. /.1-. Circulaia &n staii se organizeaz% prin amena$%ri constructive i marca$e speciale astfel f%cute s% asigure) accesul, circulaia &n incint%, parcarea i ieirea &n condiii de deplin% siguran% a autovehiculelor. accesul direct la pompele de distribuie. un parcurs minim al autovehiculului &n cadrul staiei. buna supraveghere a operaiunilor de alimentare cu combustibil a autovehiculelor i de plat%. separarea fluxurilor de alimentare de cele pentru funciunile anexe (sp%l%torie, atelier service i restaurant etc.". reducerea la minimum a riscului de coliziune &ntre autovehicule. retragerea rapid% a autovehiculelor &n caz de incendiu sau accidente.

Dabelul 1

DISTANELE DE SIGURAN> ?NTRE INSTALAIA MONO)LOC TIP S+ID I ALTE CONSTRUCII I AMENA@>RI ?N INCINTA STAIEI MIXTE DE DISTRI)UIE CAR)URANI
0r. Categorii de construcii din incinta staiei =istanele de

crt. unct de alimentare cu G ! din autocistern% 1 Cabin% personal de deservire ( Grup sanitar / Jagazin propriu pentru piese auto 5 #p%l%torie auto, atelier reparaii , unct de alimentaie public%, cu volum sub 1-- m/ > 4estaurant, motel ' cu volum de peste 1-- m / 9 Construcii subterane 8 rize de aer proasp%t pentru ventilare 7 #eparatoare de gr%simi, c%mine de canalizare 1-

siguran% fa% de #*idI (m("

1-

1-

1-

1-

1,

/-

1,

1-

1-

11

4ezervoare subterane de carburani (benzin% motorin%" ompe de distribuie carburani (benzin%, motorin%" la autovehicule ost transformare, staie conexiuni de tip interior

1-

1(

1,

1/ unct desfacere butelii aragaz 15

(-

1-11,II

I =istanele de siguran% sunt m%surate la limita cadrului metalic de susinerea echipamentului. II =istana se alege &n funcie de capacitatea de desfacere a buteliilor de aragaz conform 0 -18. NOT la Tabelul 1 <n cazuri $ustificate tehnic, &ntre componentele staiei din cadrul limitei de proprietate beneficiarii pot stabili distane de siguran% mai mici cu p+n% la /-@ pe propria r%spundere a societ%ii, cu implicarea factorilor de decizie (J !?D, 2#C24", prin hot%r+ri scrise ale conducerii societ%ilor respective, dac% se adopt% m%suri de protecie compensatorii stabilite prin proiect. Dabelul (

DISTANELE DE SIGURAN> ?NTRE SISTEMELE DE DISTRI)UIE CU RECIPIENTE SU)TERANE I ALTE CONSTRUCII I AMENA@>RI DIN INCINTA STAIILOR MIXTE
OK2CCDL! 4ecipiente &ngropate de 1 G ! unct de alimentare din ( cisterna auto G ! ompe de distribuie G ! / <nc%perea pompelor 5 centrifuge G ! Cabin% gestionar , magazin piese auto , 8 0 11, , 1, 8 > 11 ( , / 8 1, 5 0 , 8 , 11, > 1> 11, 110 9 ((1(0 8 ////0 7 1, 1, 1, 1, > 11, 1, 1, 1, > 11 1, 1, 1, 1, 0 1( 1, (((0

#p%l%torie auto ?telier > reparaii f%r% foc deschis

1-

1, (-

11-

1(-

0 0 0

0 0

> 1-

> 1-

0 0

0 0

unct de alimentaie public% cu volum sub 1-- (9 m/ 4estaurante, moteluri cu / 8 volum peste 1-- m 4ecipient &ngropat de 7 carburani (benzin%, motorin%" ompe de distribuie carburani (benzin%, 1motorin%" rize de aer proasp%t pentru ventilare 11 ost trafo, staie 1( conexiuni de tip interior /1,

/1,

/1,

/1,

0 >

0 >

0 11-

(-

/0

0 ,

0 1,

1,

1,

1,

1,

>

>

1-

1-

(-

1, 1,

1, (-

1, (-

1, (-

0 0

0 0

0 0

0 0

, 1,

, (0

NOT la tablul 2 <n cazuri $ustificate tehnic, &ntre componentele staiei din cadrul limitei de proprietate beneficiarii pot stabili distane de siguran% mai mici p+n% la /-@ pe propria r%spundere la societ%i cu implicarea factorilor de decizie (J! ?D, 2#C24" prin hot%r+ri scrise ale consiliilor de conducere respective, dac% se adopt% m%suri de protecie compensatorii stabilite prin proiect.

AMENA@>RI CONSTRUCTIVE
S! 9i- d- di2!3i819i- GPL c1 in2! , 9i- ./n/8,/c !i0 SAid /.11. !a staia de distribuie G ! tip #*id se asigur%) a. un drum de fug% pentru autocistern%, direct &n drumul principal. b. o zon% amena$at% pentru desc%rcarea G ! din autocistern%, av+nd stratul de uzur% din beton sau din covor asfaltic. c. o copertin% uoar% pentru protecia la intemperii a instalaiei monobloc tip #*id.

d. platform% cu postament din beton cu &n%lime de (- cm pentru fixarea instalaiei i m%suri de protecie &mpotriva coliziunii (borduri sau bare de protecie". e. iluminarea artificial% a zonei de distribuire G !. S! 9i- d- di2!3i819i- c1 3-;-3"/ 3- 218!-3 nC1" 3-ci0i-n!1,1i d- 2!/c 3- G.P.L. /.1(. 4ecipientul de stocare se amplaseaz% &ntr1o cuv% subteran% de beton armat (fig. 11". ereii cuvei vor avea grosimea de minim (- cm i vor dep%i cota terenului amena$at cu (-15- cm. <n cazul soluiei cu dou% recipiente de stocare, cuva se compartimenteaz% printr1un perete din beton armat av+nd aceeai grosime cu a peretului cuvei (fig. 1(". Cuva se hidroizoleaz% contra p%trunderii apei de infiltraie i se tencuiete &n interior. /.1/. <ntre recipienii de stocare i elementele de construcie ale cuvei trebuie s% se asigure urm%toarele distane minime) a" ,- cm &ntre pardoseal% i generatoarea inferioar% a recipientului. b" ,- cm &ntre recipient i perei. /.15. Cuva se acoper% cu o copertin% realizat% din materiale incombustibile uoare, av+nd &n%limea minim% de -,9 m. =istana dintre planeu i generatoarea superioar% a recipientului trebuie s% fie min. 1,-- m. /.1,. #paiul dintre recipient i cuv% se umple cu nisip cernut. #tratul de nisip trebuie s% dep%easc% generatoarea superioar% a recipientului cu maxim /- cm, f%r% s% acopere racordurile cu care este echipat recipientul. /.1>. #ubteran, cuva se &mpre$muiete perimetral cu gard, av+nd &n%limea de ( m, realizat din st+lpi metalici fixai &n beton i plasa de s+rm% cu ochiuri de 1 cm, pe rama metalic%. <mpre$muirea se prevede cu dou% pori dispuse pe laturi opuse, av+nd l%imea de 7- cm i deschiderea spre exterior, sisteme de &nchidere i de &ncuiere cu lac%t.

?nc40-3- 0/.0-,/3 /.19. ompele centrifuge se amplaseaz% &ntr1o &nc%pere subteran%, care trebuie s% dep%easc% cota terenului &ncon$ur%tor cu 1- cm, realizat% din elemente de beton armat f%r% planeu de tip teras%, prote$at% contra p%trunderii apei de infiltraie i tencuit% la interior. <nc%perea pompelor se prote$eaz% cu o copertin% realizat% din materiale incombustibile, uoare, av+nd &n%limea minim% de ( m m%surat% &n planul ce conine accestul &n casa sc%rii sau &n planul sc%rii metalice dup% caz. /.18. <nc%perea se dimensioneaz% astfel &nc+t s% permit% accesul uor i executarea nestingherit% a manevrelor de operare. /.17. ?ccesul &n &nc%pere se asigur% printr1o scar% metalic% fixat% &ntr1un perete (fig. 11" sau printr1o cas% de sc%ri amplasat% &n exterior, realizat% din beton armat (fig. 1(". Golul de comunicare &ntre casa sc%rii i &nc%perea pompelor se prote$eaz% cu o u% rezistent% la foc 5, minute. /.(-. #tratul de uzur% al pardoselii, scara metalic%, t+mpl%ria i sistemele de acionare a uii rezistente la foc se realizeaz% ori se prote$eaz% astfel &nc+t la lovire, respectiv la manevrare, s% nu produc% sc+ntei capabile s% iniieze aprindere amestecurilor explozive. ?nc40-3- -,-c!3/c/.03-2/31,1i /.(1. Clectrocompresorul se amplaseaz% &n &nc%perea pompelor sau &ntr1o &nc%pere suprateran% special destinat%, dispus% &n apropierea recipientului de stocare. /.((. <nc%perea suprateran% a electroprocesorului, special destinat%, se realizeaz% din elemente de beton armat cu grosime minim% de (- cm i acoperi din materiale incombustibile uoare, conceput i realizat astfel &nc+t s% cedeze la o presiune de cel mult 1(- *g6m (. /.(/. #tratul de uzur% al pardoselii, scara metalic%, t+mpl%ria, elementele de acoperi i sistemele de acionare a uii de acces se realizeaz% i se prote$eaz% astfel &nc+t la lovire sau respectiv la manevrare s% nu produc% sc+ntei capabile s% iniieze aprinderea amestecurilor explozive. /.(5. #tr%pungerile pereilor pentru trecerea conductelor sau cablurilor electrice se etaneaz% cu materiale rezistente la foc min. 5, minute. P-3/n1, 0/.0-,/3 d- di2!3i819i- G.P.L. /.(,. ompele de distribuie se fixeaz% &n postamentele de beton cu &n%limea de (- cm fa% de cota aleilor de circulaie i se dispun &ntr1o copertin%. /.(>. Copertina peronului se execut% din elemente incombustibile. <n%limea copertinei se alege astfel &nc+t s% permit% accesul autovehiculelor pentru alimentare. P1nc! d- <nc43c 3- G.P.L.

/.(9. unctul de &nc%rcare cu gaze petroliere licheiate a recipientelor de stocare se dispune &n incinta staiei, astfel &nc+t autocisterna s% poat% iei uor &n drumul principal f%r% manevre suplimentare. 0u se admite &nc%rcarea recipientului prin staionarea autocisternei pe drumul public. /.(8. Bona punctului de &nc%rcare a recipientului se dimensioneaz% astfel &nc+t s% permit% accesul i staionarea autocisternelor de transport indiferent de gabarit i s% nu st+n$eneasc% circulaia &n incinta staiei de distribuie. /.(7. Bona punctului de &nc%rcare se delimiteaz% fa% de restul staiei de distribuie prin marca$e realizate pe stratul de uzur% a circuitului din incint%. C/n2!31c9ii n-=- 5i 1=i,i 3/./-. <n staiile de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule se prev%d, dup% caz, urm%toarele construcii anexe) a. spaii de cazare. b. birouri pentru personalul administrativ, dup% caz. c. grup electrogen. d. central% termic%. e. gospod%rie de ap%. f. sp%l%torie auto. g. atelier de &ntreinere i service. h. ateliere de &ntreinere i reglare a autovehiculelor. i. magazine. $. punct de alimentaie public% cu volum de cel mult 1-- m /. *. punct de desfacere butelii de aragaz cu capacitate p+n% la 1(,- Gg (conform 0 -18".

/./1. Construciile anexe i auxiliare se realizeaz% din materiale incombustibile av+nd rezisten% la foc prev%zut% de reglement%rile generale privind sigurana la foc. Finisa$ele construciilor precum i c%ile de evacuare a persoanelor se stabilesc &n conformitate cu reglement%rile generale privind sigurana la foc.

INSTALAII UTILITARE
In2! , 9ii -,-c!3ic/./(. 2nstalaiile electrice cu tensiuni p+n% la 1--- 3 curent alternativ aferente construciilor i incintelor staiilor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule se proiecteaz% i se execut% &n conformitate cu prevederile normativului 1.9. /.//. Jodul de racordare la reeaua de distribuie a furnizorului de energie electric% se stabilete &n funcie de tipul consumatorului, de puterea absorbit% de acetia i de condiiile locale, cu respectarea normativelor .C. 1(5, .C. 1/( i regulamentul .C. 7/(. !a alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor, echipamentelor receptoarelor i cablurilor electrice precum i la instalarea acestora se respet% prevederile normativelor 2.9. .C. 1-9 i #D?# 8(9,, #D?# ,/(,. /./5. 2nstalaiile electrice aferente sistemelor de distribuie i construciilor staiilor individuale sau mixte precum i receptoarele, echipamentele i aparatele din compunerea sistemelor de distribuie G ! se aleg corespunz%tor categoriei de mediu din &nc%perile sau spaiile respective i caracteristicilor mediului periculos generat de gazele petroliere lichefiate. /./,. Jodul de zonare a mediilor din staiile de distribuie a gazelor petroliere lichefiate, precum i categoriile zonelor de mediu periculos din punct de vedere al instalaiilor electrice se stabilesc pe baza normativului 2.9, 2.=. ' 19 i sunt prezente &n planele nr. >,9 i 8. /./>. rotecia &mpotriva electrocut%rii i prizelor de p%m+nt se proiecteaz% i se execut% conform #D?# 1(.>-5, #D?# (>1( i #D?# 8(9,. /./9. Conductele, cablurile sau barele electrice se aleg i se instaleaz% &n conformitate cu normativele 2.9, .C. 1-9 i #D?# 1(.>-5, dup% caz. Cablurile de alimentare cu energie electric% ale pompelor centrifuge se pozeaz% &ngropate i acoperite cu nisip. /./8. <nc%perea pompelor centrifuge de vehiculare a gazelor lichefiate i, dup% caz, &nc%perea electrocompresorului precum i &nc%perea gestionarului se echipeaz% cu instalaii electrice pentru iluminat de siguran% pentru continuarea lucrului i de intervenie de tip. /. /./7. ?limentarea cu energie a sistemului electric de &nchidere &n caz de urgen% se asigur% pe o singur% cale cu condiia ca ventilele de izolare &n caz de urgen% s% &nchid% la &ntreruperea accidental% a aliment%rii cu energie electric%. In2! , 9ii d- "-n!i, 3-

/.5-. <nc%perea pompelor aferente sistemelor de distribuie cu recipiente subterane se echipeaz% ca instalaie de ventilare mecanic% local% independent%, &n circuit deschis. /.51. !a dimensionarea instalaiei de ventilare trebuie s% se asigure urm%toarele condiii) a. debitul de aer ce trebuie aspirat se stabilete &n funcie de propriet%ile fizico1chimice ale gazelor petroliere lichefiate i de volumul &nc%perii. b. zona de influen% a prizelor de aspiraie trebuie s% acopere &ntreaga suprafa% a pardoselii. c. prizele de aspiraie s% realizeze curenii de aer cu viteze mai mari dec+t vitezele de emisie a noxelor. d. s% se asigure &nl%turarea posibilit%ilor de formare a amestecurilor explozive. /.5(. Canalele de evacuare se realizeaz% din materiale incombustibile. Cvacuarea aerului &n atmosfer% trebuie s% se realizeze printr1o gur% de evacuare amplasat% la cel puin / m fa% de cota terenului &ncon$ur%tor. rizele de aspiraie se dispun la nivelul pardoselii, c+t mai aproape de pompele de vehiculare a gazelor petroliere lichefiate. /.5/. Clementele componente ale ventilatorului trebuie s% fie realizate din materiale sau prote$ate &nc+t s% nu produc% sc+ntei capabile s% aprind% amestecurile explozive pe timpul funcion%rii. /.55. Jotorul electric de antrenare a ventilatorului i &ntregul aparata$ electric de pornire1oprire se aleg corespunz%tor categoriei de mediu a &nc%perii i caracteristicilor mediului periculos general de gazele petroliere lichefiate. /.5,. 2nstalaia de ventilare se prevede cu comand% automat% i manual%. /.5>. Comanda automat% a instalaiei de ventilare se realizeaz% &n una din soluiile) a. de la instalaia de detectare gaze la atingerea nivelului de (-@ din limita inferioar% la explozie. b. de la un dispozitiv de temporizare reglat astfel &nc+t la fiecare /- secunde s% se evacueze un volum de aer cel puin egal cu volumul &nc%perii pompelor de vehiculare. /.58. <n panoul principal de control trebuie s% se asigure semnalizarea optic% a pornirii respectiv a opririi ventilatorului. !a instalaiile de ventilare cu comand% de la instalaia de detectare gaze se asigur% i semnalizarea acustic% la pornirea ventilatorului. In2! , 9ii d- <nc4,;i3-

/.57. <nc%perile construciilor anexe i auxiliare se echipeaz% cu instalaii de &nc%lzire central% sau sisteme individuale de &nc%lzire omologate conform prevederilor 0ormativului 1.1/. =istanele de siguran% pentru rezervoarele de combustibil aferente centralei termice fa% de obiectele din incinta staiilor se stabilesc conform rescripiilor tehnice C8 colecia 2.#.C.2.4., normativului 2 1/ i prezentului normativ, dup% caz. /.,-. Centrala termic% proprie se amplaseaz% &n afara zonelor cu pericol de explozie inclusiv a celor de extindere. Orice gol al &nc%perii cazanului aferent centralei i coul de fum se amplaseaz% la distan% de 1, cm fa% de extinderile zonelor Cx ale componentelor sistemului de distribuie. Cazanele centralei termice vor avea avizul obligatoriu de instalare 2#C24 conf. rescripiilor tehnice C2 ' colecia 2#C24. /.,1. Ltilizarea sistemelor de &nc%lzire local% se admite numai &n &nc%perile f%r% pericol de incendiu i6sau de explozie cu respectarea regulilor specifice fiec%rei destinaii prev%zute &n normele generale i specifice de prevenire i stingere a incendiilor. In2! , 9ii d- 03/!-c9i- <.0/!3i" !342n-!1,1i /.,(. 2nstalaia monobloc tip #G2= i construciile aferente staiilor individuale i staiilor mixte se prote$eaz% &mpotriva tr%snetului prin m%suri, mi$loace sau sisteme prev%zute de normativul 2.(-6 In2! , 9ii d- d-!-c! 3- d- 7 ;/.,/. <n raport de sistemul de comand% a instalaiei de ventilare prev%zut la pct. /.5>, &nc%perea pompelor de vehiculare a gazelor petroliere lichefiate se echipeaz% cu detectori de gaze cu analizare continu%, fixai &n pardoseal%. /.,5. 2nstalaia de detectare de gaze se prevede cu sistem de indicare i de semnalizare cu alarmare optic% i acustic%, &n panoul principal de control la atingerea pragului de (-@ i respectiv de 9,@ din limita inferioar% i superioar% de explozie a gazelor petroliere lichefiate. :top;

B. CONDIII DE AMPLASARE A STAIILOR DE DISTRI)UIE G.P.L.


5.1. ?mplasarea staiilor de distribuie G ! pentru autovehicule se va face pe baza prevederilor Certificatului de urbanism i ale ?utorizaiei de construire. 5.(. Ctapele care trebuie parcurse pentru darea &n folosin% a staiilor de distribuie G ! sunt)

a. <ntocmirea documentaiei pentru obinerea Certificatului de urbanism1elaborat% conform EG ,(,6177> i !egea 1-6177,. b. ?vizarea documentaiei se face de c%tre Consiliul local ($udeean" sau rim%ria localit%ii. c. #tudiul de fezabilitate (dup% caz". d. <ntocmirea documentaiilor pentru avizele i acordurile prev%zute &n Certificatul de urbanism referitoare la) situaia terenului. asigurarea cu utilit%i (energie electric%, ap%1canal, gaze etc.". situaia reelelor &n zon%. circulaia pe drumul public. mediu, s%n%tate, pompieri, ?!? (dup% caz".

e. =ocumentaia pentru autorizaia de construire. #e avizeaz% de c%tre organele administraiei publice (prim%rii, consilii locale". f. roiect de execuie ( D i =C sau faz% unic%". #e execut% de c%tre proiectant autorizat 2#C24 sau de c%tre unitatea furnizoare i avizat 2#C24. g. Cxecuia lucr%rilor. 2nstalarea recipienilor G ! precum i a instalaiei monobloc tip #G2=, probele, verific%rile i &ncerc%rile se realizeaz% de c%tre instalatori autorizai 2#C24 i de c%tre unit%ile specializate de deservire autorizate 2#C24. ?vizarea lucr%rilor se realizeaz% de c%tre) a" la instalaiile tip #G2= 1 2#C24 b" la instalaiile cu rezervoare subterane 1 4esponsabili cu execuia lucr%rii 1 =irigini atestai J! ?D 1 2#C! L?D 1 2#C24

h. 4ecepia lucr%rilor (la terminarea lucr%rilor i finale" se realizeaz% conf. E.G. (9/61775 i E.G. nr. ,16177> ?vizeaz% comisia de recepie i. ?utorizaia de funcionare. #e elibereaz% de organele competente &n domeniu) 1 unitatea teritorial% 2#C24. 1 mediu, pompieri, drumuri, dup% caz. $. Cartea tehnic% a construciei se &ntocmete de c%tre reprezentani ai investitorilor conf. E.G. (9/675 C 1>968/. #e &ntocmete pe baza) 1 proiectului de execuie verificat. 1 proceselor verbale de recepie. 1 autorizaie de funcionare. 5./. #taiile de distribuie G ! pentru autovehicule, independente sau mixte, se amplaseaz% pe terenuri care &ndeplinesc condiiile stabilite de reglement%rile specifice pentru transportul auto al gazelor petroliere lichefiate i distanele de siguran% stabilite &n prezenta reglementare (tabelele / i 5". 5.5. 2ntrarea &n staia de distribuie G ! a autovehiculelor se face direct din osea, &n sensul de circulaie (vira$ dreapta". 5.,. ompele de distribuie G ! amplasate &n cadrul staiei se dispun &n locuri uor accesibile din circulaiile publice, la cel puin 1- m de drumuri naionale i $udeene i (- m de drumuri internaionale i autostr%zi. 5.>. Draversarea staiilor de distribuie G ! de c%tre conducte de ap%, gaz, agent termic, electrice sau canaliz%ri (altele dec+t cele proprii" nu este admis%. 5.9. =istana dintre liniile electrice aeriene i incinta staiei marcat% sau &mpre$muit% va fi de cel puin 1, m &n cazul liniilor electrice de $oas% tensiune i medie tensiune i de 5- m &n cazul liniilor electrice de &nalt% tensiune. 5.8. !a amplasarea staiilor de distribuie G ! pentru autovehicule prev%zute cu instalaie monobloc tip #G2= se vor respecta distanele de siguran% fa% de vecin%t%i prev%zute &n tabelul /. 5.7. !a amplasarea staiilor de distribuie G ! pentru autovehicule prev%zute cu rezervoare subterane se vor respecta distanele de siguran% fa% de vecin%t%i prev%zute &n tabelul 5. Dabelul /

DISTANELE DE SIGURAN> ?NTRE INCINTA STAIEI DE DISTRI)UIE GPL CU INSTALAIE MONO)LOC TIP S+ID I CONSTRUCIILE ?NVECINATE
0r. crt. C?DCGO422!C =C CO0#D4LCM22, 20#D?!?M22 N2 ?!DC ?JC0?OP42 =istana fa% de instalaia tip #*idI

A. Ci"i,- (P18,ic-) Cl%diri de locuit) 1 1 birouri amplasate &n cartiere de locuine. 1 locuine unifamiliale (individuale" amplasate &n construcii izolate Construcii de &nv%%m+nt (gr%dinie, coli primare i gimnaziale, licee, coli profesionale i postliceale, instituii de &nv%%m+nt superior" Construcii de s%n%tate (spitale, policlinici, cree speciale, case de copii, c%mine de b%tr+ni, staii de salvare i alte unit%i sanitare" Construcii de cultur%) 5 1 expoziii, biblioteci, muzee, cluburi, s%li de reuniune, cazinouri, case de cultur%, cinematografe, centre i complexe culturale, teatre. 1 s%li polivalente i circuri. ,- m Construcii de cult) , 1 l%cae de cult. 1 m%n%stiri, schituri i cimitire. ,- m Construcii comerciale) > 5- m 5- m 5- m 5- m

(- m

5- m

,- m

1 magazine generale, construcii pentru comer alimentar i nealimentar. 1 supermagazine, piee agroalimentare, depozite en gros Construcii i amena$%ri sportive) 9 1 complexe sportive, stadioane, patinoare, poligoane de tir, s%li de competiii sportive. 1s%li de antrenamente, popic%rii /- m Construcii de agrement) 8 1 locuri de $oac% pentru copii, parcuri, scuaruri Construcii de turism 7 1 hoteluri, moteluri i restaurante i alte cl%diri de cazare cu peste ,- locuri. 1 hoteluri, moteluri, vile, cabane, restaurante et. cu capacitate de cazare sub ,- locuri. Campusuri universitare, campinguri i sate de vacan% 1Construcii financiar1bancare (sedii de b%nci centrale, filiale" 1 sedii societ%i de asigur%ri /- m ,- m /- m ,- m ,- m

,- m

(- m

11

Construcii pentru transport) 1( 1 porturi, aeroporturi, g%ri, autog%ri Construcii administrative 1/ 1 sedii ale administraiei centrale i locale 1 sedii de biroruri (, m ). Ind12!3i ,- d- 03/d1c9i- 5i d-0/;i! 3Cu procese tehnologice din categoria ?, K pericol de incendiu Cu procese tehnologice din categoria C, =, C pericol de incendiu Jici ateliere de producie, depozite de m%rfuri (cu suprafaa construit% sub 1-- m(" =epozite lichide inflamabile supraterane 19 =epozite lichide inflamabile subterane, altele dec+t din benzin%rii C. D31.13i, 3-9-,-, c/nd1c!- . 7i2!3 ,-, .-n C43i ?utostr%zi, drumurile internaionale 17 1, m (, m /- m /, m

15

(, m

1,

1, m

1>

1, m

18

1, m

=rumuri naionale i $udeene (C%i ferate, linii tramvai (1 !inii de tramvai (( =rumuri publice &n localit%i (str%zi" (/ !inii electrice aeriene de &nalt% tensiune (5 !inii electrice aeriene de medie i $oas% tensiune (, Conducte de transport gaze naturale sau de produse petroliere C%mine de canalizare (9 Canale termoficare (8 <mpre$muire la limita de proprietate (7 8m I =istanele se m%soar% de la cadrul metalic al instalaiei monobloc tip #G2= la construciile &nvecinate, exterioare staiei. 1, m 1- m 1- m /- m ,m 1- m (- m 8m

(>

1- m

AMENA@>RI CONSTRUCTIVE

S! 9i- d- di2!3i819i- GPL c1 in2! , 9i- ./n/8,/c !i0 SAid /.11. !a staia de distribuie G ! tip #*id se asigur%) a. un drum de fug% pentru autocistern%, direct &n drumul principal. b. o zon% amena$at% pentru desc%rcarea G ! din autocistern%, av+nd stratul de uzur% din beton sau din covor asfaltic. c. o copertin% uoar% pentru protecia la intemperii a instalaiei monobloc tip #*id. d. platform% cu postament din beton cu &n%lime de (- cm pentru fixarea instalaiei i m%suri de protecie &mpotriva coliziunii (borduri sau bare de protecie". e. iluminarea artificial% a zonei de distribuire G !. S! 9i- d- di2!3i819i- c1 3-;-3"/ 3- 218!-3 nC1" 3-ci0i-n!1,1i d- 2!/c 3- G.P.L. /.1(. 4ecipientul de stocare se amplaseaz% &ntr1o cuv% subteran% de beton armat (fig. 11". ereii cuvei vor avea grosimea de minim (- cm i vor dep%i cota terenului amena$at cu (-15- cm. <n cazul soluiei cu dou% recipiente de stocare, cuva se compartimenteaz% printr1un perete din beton armat av+nd aceeai grosime cu a peretului cuvei (fig. 1(". Cuva se hidroizoleaz% contra p%trunderii apei de infiltraie i se tencuiete &n interior. /.1/. <ntre recipienii de stocare i elementele de construcie ale cuvei trebuie s% se asigure urm%toarele distane minime) a" ,- cm &ntre pardoseal% i generatoarea inferioar% a recipientului. b" ,- cm &ntre recipient i perei. /.15. Cuva se acoper% cu o copertin% realizat% din materiale incombustibile uoare, av+nd &n%limea minim% de -,9 m.

=istana dintre planeu i generatoarea superioar% a recipientului trebuie s% fie min. 1,-- m. /.1,. #paiul dintre recipient i cuv% se umple cu nisip cernut. #tratul de nisip trebuie s% dep%easc% generatoarea superioar% a recipientului cu maxim /- cm, f%r% s% acopere racordurile cu care este echipat recipientul. /.1>. #ubteran, cuva se &mpre$muiete perimetral cu gard, av+nd &n%limea de ( m, realizat din st+lpi metalici fixai &n beton i plasa de s+rm% cu ochiuri de 1 cm, pe rama metalic%. <mpre$muirea se prevede cu dou% pori dispuse pe laturi opuse, av+nd l%imea de 7- cm i deschiderea spre exterior, sisteme de &nchidere i de &ncuiere cu lac%t. ?nc40-3- 0/.0-,/3 /.19. ompele centrifuge se amplaseaz% &ntr1o &nc%pere subteran%, care trebuie s% dep%easc% cota terenului &ncon$ur%tor cu 1- cm, realizat% din elemente de beton armat f%r% planeu de tip teras%, prote$at% contra p%trunderii apei de infiltraie i tencuit% la interior. <nc%perea pompelor se prote$eaz% cu o copertin% realizat% din materiale incombustibile, uoare, av+nd &n%limea minim% de ( m m%surat% &n planul ce conine accestul &n casa sc%rii sau &n planul sc%rii metalice dup% caz. /.18. <nc%perea se dimensioneaz% astfel &nc+t s% permit% accesul uor i executarea nestingherit% a manevrelor de operare. /.17. ?ccesul &n &nc%pere se asigur% printr1o scar% metalic% fixat% &ntr1un perete (fig. 11" sau printr1o cas% de sc%ri amplasat% &n exterior, realizat% din beton armat (fig. 1(". Golul de comunicare &ntre casa sc%rii i &nc%perea pompelor se prote$eaz% cu o u% rezistent% la foc 5, minute. /.(-. #tratul de uzur% al pardoselii, scara metalic%, t+mpl%ria i sistemele de acionare a uii rezistente la foc se realizeaz% ori se prote$eaz% astfel &nc+t la lovire, respectiv la manevrare, s% nu produc% sc+ntei capabile s% iniieze aprindere amestecurilor explozive. ?nc40-3- -,-c!3/c/.03-2/31,1i /.(1. Clectrocompresorul se amplaseaz% &n &nc%perea pompelor sau &ntr1o &nc%pere suprateran% special destinat%, dispus% &n apropierea recipientului de stocare. /.((. <nc%perea suprateran% a electroprocesorului, special destinat%, se realizeaz% din elemente de beton armat cu grosime minim% de (- cm i acoperi din materiale incombustibile uoare, conceput i realizat astfel &nc+t s% cedeze la o presiune de cel mult 1(- *g6m (. /.(/. #tratul de uzur% al pardoselii, scara metalic%, t+mpl%ria, elementele de acoperi i sistemele de acionare a uii de acces se realizeaz% i se prote$eaz% astfel &nc+t la lovire sau respectiv la manevrare s% nu produc% sc+ntei capabile s% iniieze aprinderea amestecurilor explozive.

/.(5. #tr%pungerile pereilor pentru trecerea conductelor sau cablurilor electrice se etaneaz% cu materiale rezistente la foc min. 5, minute. P-3/n1, 0/.0-,/3 d- di2!3i819i- G.P.L. /.(,. ompele de distribuie se fixeaz% &n postamentele de beton cu &n%limea de (- cm fa% de cota aleilor de circulaie i se dispun &ntr1o copertin%. /.(>. Copertina peronului se execut% din elemente incombustibile. <n%limea copertinei se alege astfel &nc+t s% permit% accesul autovehiculelor pentru alimentare. P1nc! d- <nc43c 3- G.P.L. /.(9. unctul de &nc%rcare cu gaze petroliere licheiate a recipientelor de stocare se dispune &n incinta staiei, astfel &nc+t autocisterna s% poat% iei uor &n drumul principal f%r% manevre suplimentare. 0u se admite &nc%rcarea recipientului prin staionarea autocisternei pe drumul public. /.(8. Bona punctului de &nc%rcare a recipientului se dimensioneaz% astfel &nc+t s% permit% accesul i staionarea autocisternelor de transport indiferent de gabarit i s% nu st+n$eneasc% circulaia &n incinta staiei de distribuie. /.(7. Bona punctului de &nc%rcare se delimiteaz% fa% de restul staiei de distribuie prin marca$e realizate pe stratul de uzur% a circuitului din incint%. C/n2!31c9ii n-=- 5i 1=i,i 3/./-. <n staiile de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule se prev%d, dup% caz, urm%toarele construcii anexe) a. spaii de cazare. b. birouri pentru personalul administrativ, dup% caz. c. grup electrogen. d. central% termic%. e. gospod%rie de ap%. f. sp%l%torie auto.

g. atelier de &ntreinere i service. h. ateliere de &ntreinere i reglare a autovehiculelor. i. magazine. $. punct de alimentaie public% cu volum de cel mult 1-- m /. *. punct de desfacere butelii de aragaz cu capacitate p+n% la 1(,- Gg (conform 0 -18". /./1. Construciile anexe i auxiliare se realizeaz% din materiale incombustibile av+nd rezisten% la foc prev%zut% de reglement%rile generale privind sigurana la foc. Finisa$ele construciilor precum i c%ile de evacuare a persoanelor se stabilesc &n conformitate cu reglement%rile generale privind sigurana la foc.

INSTALAII UTILITARE
In2! , 9ii -,-c!3ic/./(. 2nstalaiile electrice cu tensiuni p+n% la 1--- 3 curent alternativ aferente construciilor i incintelor staiilor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule se proiecteaz% i se execut% &n conformitate cu prevederile normativului 1.9. /.//. Jodul de racordare la reeaua de distribuie a furnizorului de energie electric% se stabilete &n funcie de tipul consumatorului, de puterea absorbit% de acetia i de condiiile locale, cu respectarea normativelor .C. 1(5, .C. 1/( i regulamentul .C. 7/(. !a alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor, echipamentelor receptoarelor i cablurilor electrice precum i la instalarea acestora se respet% prevederile normativelor 2.9. .C. 1-9 i #D?# 8(9,, #D?# ,/(,. /./5. 2nstalaiile electrice aferente sistemelor de distribuie i construciilor staiilor individuale sau mixte precum i receptoarele, echipamentele i aparatele din compunerea sistemelor de distribuie G ! se aleg corespunz%tor categoriei de mediu din &nc%perile sau spaiile respective i caracteristicilor mediului periculos generat de gazele petroliere lichefiate. /./,. Jodul de zonare a mediilor din staiile de distribuie a gazelor petroliere lichefiate, precum i categoriile zonelor de mediu periculos din punct de vedere al instalaiilor electrice se stabilesc pe baza normativului 2.9, 2.=. ' 19 i sunt prezente &n planele nr. >,9 i 8. /./>. rotecia &mpotriva electrocut%rii i prizelor de p%m+nt se proiecteaz% i se execut% conform #D?# 1(.>-5, #D?# (>1( i #D?# 8(9,.

/./9. Conductele, cablurile sau barele electrice se aleg i se instaleaz% &n conformitate cu normativele 2.9, .C. 1-9 i #D?# 1(.>-5, dup% caz. Cablurile de alimentare cu energie electric% ale pompelor centrifuge se pozeaz% &ngropate i acoperite cu nisip. /./8. <nc%perea pompelor centrifuge de vehiculare a gazelor lichefiate i, dup% caz, &nc%perea electrocompresorului precum i &nc%perea gestionarului se echipeaz% cu instalaii electrice pentru iluminat de siguran% pentru continuarea lucrului i de intervenie de tip. /. /./7. ?limentarea cu energie a sistemului electric de &nchidere &n caz de urgen% se asigur% pe o singur% cale cu condiia ca ventilele de izolare &n caz de urgen% s% &nchid% la &ntreruperea accidental% a aliment%rii cu energie electric%. In2! , 9ii d- "-n!i, 3/.5-. <nc%perea pompelor aferente sistemelor de distribuie cu recipiente subterane se echipeaz% ca instalaie de ventilare mecanic% local% independent%, &n circuit deschis. /.51. !a dimensionarea instalaiei de ventilare trebuie s% se asigure urm%toarele condiii) a. debitul de aer ce trebuie aspirat se stabilete &n funcie de propriet%ile fizico1chimice ale gazelor petroliere lichefiate i de volumul &nc%perii. b. zona de influen% a prizelor de aspiraie trebuie s% acopere &ntreaga suprafa% a pardoselii. c. prizele de aspiraie s% realizeze curenii de aer cu viteze mai mari dec+t vitezele de emisie a noxelor. d. s% se asigure &nl%turarea posibilit%ilor de formare a amestecurilor explozive. /.5(. Canalele de evacuare se realizeaz% din materiale incombustibile. Cvacuarea aerului &n atmosfer% trebuie s% se realizeze printr1o gur% de evacuare amplasat% la cel puin / m fa% de cota terenului &ncon$ur%tor. rizele de aspiraie se dispun la nivelul pardoselii, c+t mai aproape de pompele de vehiculare a gazelor petroliere lichefiate. /.5/. Clementele componente ale ventilatorului trebuie s% fie realizate din materiale sau prote$ate &nc+t s% nu produc% sc+ntei capabile s% aprind% amestecurile explozive pe timpul funcion%rii. /.55. Jotorul electric de antrenare a ventilatorului i &ntregul aparata$ electric de pornire1oprire se aleg corespunz%tor categoriei de mediu a &nc%perii i caracteristicilor mediului periculos general de gazele petroliere lichefiate. /.5,. 2nstalaia de ventilare se prevede cu comand% automat% i manual%. /.5>. Comanda automat% a instalaiei de ventilare se realizeaz% &n una din soluiile)

a. de la instalaia de detectare gaze la atingerea nivelului de (-@ din limita inferioar% la explozie. b. de la un dispozitiv de temporizare reglat astfel &nc+t la fiecare /- secunde s% se evacueze un volum de aer cel puin egal cu volumul &nc%perii pompelor de vehiculare. /.58. <n panoul principal de control trebuie s% se asigure semnalizarea optic% a pornirii respectiv a opririi ventilatorului. !a instalaiile de ventilare cu comand% de la instalaia de detectare gaze se asigur% i semnalizarea acustic% la pornirea ventilatorului. In2! , 9ii d- <nc4,;i3/.57. <nc%perile construciilor anexe i auxiliare se echipeaz% cu instalaii de &nc%lzire central% sau sisteme individuale de &nc%lzire omologate conform prevederilor 0ormativului 1.1/. =istanele de siguran% pentru rezervoarele de combustibil aferente centralei termice fa% de obiectele din incinta staiilor se stabilesc conform rescripiilor tehnice C8 colecia 2.#.C.2.4., normativului 2 1/ i prezentului normativ, dup% caz. /.,-. Centrala termic% proprie se amplaseaz% &n afara zonelor cu pericol de explozie inclusiv a celor de extindere. Orice gol al &nc%perii cazanului aferent centralei i coul de fum se amplaseaz% la distan% de 1, cm fa% de extinderile zonelor Cx ale componentelor sistemului de distribuie. Cazanele centralei termice vor avea avizul obligatoriu de instalare 2#C24 conf. rescripiilor tehnice C2 ' colecia 2#C24. /.,1. Ltilizarea sistemelor de &nc%lzire local% se admite numai &n &nc%perile f%r% pericol de incendiu i6sau de explozie cu respectarea regulilor specifice fiec%rei destinaii prev%zute &n normele generale i specifice de prevenire i stingere a incendiilor. In2! , 9ii d- 03/!-c9i- <.0/!3i" !342n-!1,1i /.,(. 2nstalaia monobloc tip #G2= i construciile aferente staiilor individuale i staiilor mixte se prote$eaz% &mpotriva tr%snetului prin m%suri, mi$loace sau sisteme prev%zute de normativul 2.(-6 In2! , 9ii d- d-!-c! 3- d- 7 ;/.,/. <n raport de sistemul de comand% a instalaiei de ventilare prev%zut la pct. /.5>, &nc%perea pompelor de vehiculare a gazelor petroliere lichefiate se echipeaz% cu detectori de gaze cu analizare continu%, fixai &n pardoseal%. /.,5. 2nstalaia de detectare de gaze se prevede cu sistem de indicare i de semnalizare cu alarmare optic% i acustic%, &n panoul principal de control la atingerea pragului de (-@ i respectiv de 9,@ din limita inferioar% i superioar% de explozie a gazelor petroliere lichefiate.

:top;

B. CONDIII DE AMPLASARE A STAIILOR DE DISTRI)UIE G.P.L.


5.1. ?mplasarea staiilor de distribuie G ! pentru autovehicule se va face pe baza prevederilor Certificatului de urbanism i ale ?utorizaiei de construire. 5.(. Ctapele care trebuie parcurse pentru darea &n folosin% a staiilor de distribuie G ! sunt) a. <ntocmirea documentaiei pentru obinerea Certificatului de urbanism1elaborat% conform EG ,(,6177> i !egea 1-6177,. b. ?vizarea documentaiei se face de c%tre Consiliul local ($udeean" sau rim%ria localit%ii. c. #tudiul de fezabilitate (dup% caz". d. <ntocmirea documentaiilor pentru avizele i acordurile prev%zute &n Certificatul de urbanism referitoare la) situaia terenului. asigurarea cu utilit%i (energie electric%, ap%1canal, gaze etc.". situaia reelelor &n zon%. circulaia pe drumul public. mediu, s%n%tate, pompieri, ?!? (dup% caz".

e. =ocumentaia pentru autorizaia de construire. #e avizeaz% de c%tre organele administraiei publice (prim%rii, consilii locale". f. roiect de execuie ( D i =C sau faz% unic%". #e execut% de c%tre proiectant autorizat 2#C24 sau de c%tre unitatea furnizoare i avizat 2#C24. g. Cxecuia lucr%rilor. 2nstalarea recipienilor G ! precum i a instalaiei monobloc tip #G2=, probele, verific%rile i &ncerc%rile se realizeaz% de c%tre instalatori autorizai 2#C24 i de c%tre unit%ile specializate de deservire autorizate 2#C24. ?vizarea lucr%rilor se realizeaz% de c%tre) a" la instalaiile tip #G2= 1 2#C24

b" la instalaiile cu rezervoare subterane 1 4esponsabili cu execuia lucr%rii 1 =irigini atestai J! ?D 1 2#C! L?D 1 2#C24 h. 4ecepia lucr%rilor (la terminarea lucr%rilor i finale" se realizeaz% conf. E.G. (9/61775 i E.G. nr. ,16177> ?vizeaz% comisia de recepie i. ?utorizaia de funcionare. #e elibereaz% de organele competente &n domeniu) 1 unitatea teritorial% 2#C24. 1 mediu, pompieri, drumuri, dup% caz. $. Cartea tehnic% a construciei se &ntocmete de c%tre reprezentani ai investitorilor conf. E.G. (9/675 C 1>968/. #e &ntocmete pe baza) 1 proiectului de execuie verificat. 1 proceselor verbale de recepie. 1 autorizaie de funcionare. 5./. #taiile de distribuie G ! pentru autovehicule, independente sau mixte, se amplaseaz% pe terenuri care &ndeplinesc condiiile stabilite de reglement%rile specifice pentru transportul auto al gazelor petroliere lichefiate i distanele de siguran% stabilite &n prezenta reglementare (tabelele / i 5". 5.5. 2ntrarea &n staia de distribuie G ! a autovehiculelor se face direct din osea, &n sensul de circulaie (vira$ dreapta". 5.,. ompele de distribuie G ! amplasate &n cadrul staiei se dispun &n locuri uor accesibile din circulaiile publice, la cel puin 1- m de drumuri naionale i $udeene i (- m de drumuri internaionale i autostr%zi. 5.>. Draversarea staiilor de distribuie G ! de c%tre conducte de ap%, gaz, agent termic, electrice sau canaliz%ri (altele dec+t cele proprii" nu este admis%. 5.9. =istana dintre liniile electrice aeriene i incinta staiei marcat% sau &mpre$muit% va fi de cel puin 1, m &n cazul liniilor electrice de $oas% tensiune i medie tensiune i de 5- m &n cazul liniilor electrice de &nalt% tensiune. 5.8. !a amplasarea staiilor de distribuie G ! pentru autovehicule prev%zute cu instalaie monobloc tip #G2= se vor respecta distanele de siguran% fa% de vecin%t%i prev%zute &n tabelul /. 5.7. !a amplasarea staiilor de distribuie G ! pentru autovehicule prev%zute cu rezervoare subterane se vor respecta distanele de siguran% fa% de vecin%t%i prev%zute &n tabelul 5. Dabelul /

DISTANELE DE SIGURAN> ?NTRE INCINTA STAIEI DE DISTRI)UIE GPL CU INSTALAIE MONO)LOC TIP S+ID I CONSTRUCIILE ?NVECINATE

0r. crt.

C?DCGO422!C =C CO0#D4LCM22, 20#D?!?M22 N2 ?!DC ?JC0?OP42

=istana fa% de instalaia tip #*idI

A. Ci"i,- (P18,ic-) Cl%diri de locuit) 1

1 birouri amplasate &n cartiere de locuine. 1 locuine unifamiliale (individuale" amplasate &n construcii izolate Construcii de &nv%%m+nt (gr%dinie, coli primare i gimnaziale, licee, coli profesionale i postliceale, instituii de &nv%%m+nt superior" Construcii de s%n%tate (spitale, policlinici, cree speciale, case de copii, c%mine de b%tr+ni, staii de salvare i alte unit%i sanitare" Construcii de cultur%) 5 1 expoziii, biblioteci, muzee, cluburi, s%li de reuniune, cazinouri, case de cultur%, cinematografe, centre i complexe culturale, teatre. 1 s%li polivalente i circuri.

5- m

(- m

5- m

,- m

5- m

,- m

Construcii de cult) , 1 l%cae de cult. 1 m%n%stiri, schituri i cimitire. ,- m Construcii comerciale) > 1 magazine generale, construcii pentru comer alimentar i nealimentar. 1 supermagazine, piee agroalimentare, depozite en gros Construcii i amena$%ri sportive) 9 1 complexe sportive, stadioane, patinoare, poligoane de tir, s%li de competiii sportive. 1s%li de antrenamente, popic%rii /- m Construcii de agrement) 8 1 locuri de $oac% pentru copii, parcuri, scuaruri Construcii de turism 7 1 hoteluri, moteluri i restaurante i alte cl%diri de cazare cu peste ,- locuri. 1 hoteluri, moteluri, vile, cabane, restaurante et. cu capacitate de cazare sub ,- locuri. /- m ,- m ,- m 5- m 5- m

,- m

(- m

Campusuri universitare, campinguri i sate de vacan% 1Construcii financiar1bancare (sedii de b%nci centrale, filiale" 1 sedii societ%i de asigur%ri Construcii pentru transport) 1( 1 porturi, aeroporturi, g%ri, autog%ri Construcii administrative 1/ 1 sedii ale administraiei centrale i locale 1 sedii de biroruri (, m ). Ind12!3i ,- d- 03/d1c9i- 5i d-0/;i! 3Cu procese tehnologice din categoria ?, K pericol de incendiu Cu procese tehnologice din categoria C, =, C pericol de incendiu Jici ateliere de producie, depozite de m%rfuri (cu suprafaa construit% sub 1-- m(" =epozite lichide inflamabile supraterane 19 (, m /- m /, m /- m ,- m

11

15

(, m

1,

1, m

1>

1, m

18

=epozite lichide inflamabile subterane, altele dec+t din benzin%rii C. D31.13i, 3-9-,-, c/nd1c!- . 7i2!3 ,-, .-n C43i ?utostr%zi, drumurile internaionale

1, m

17 =rumuri naionale i $udeene (C%i ferate, linii tramvai (1 !inii de tramvai (( =rumuri publice &n localit%i (str%zi" (/ !inii electrice aeriene de &nalt% tensiune (5 !inii electrice aeriene de medie i $oas% tensiune (, Conducte de transport gaze naturale sau de produse petroliere C%mine de canalizare (9 Canale termoficare (8

1, m

8m

(- m

1- m

,m

/- m

1- m

(>

1- m

1- m

1, m

<mpre$muire la limita de proprietate (7 8m I =istanele se m%soar% de la cadrul metalic al instalaiei monobloc tip #G2= la construciile &nvecinate, exterioare staiei.

Dabelul 5

DISTANE DE SIGURAN> ?NTRE STAIA DE DISTRI)UIE GPL CU REZERVOARE SU)TERANE I CONSTRUCII ?NVECINATE

0r. crt.

C?DCGO422!C =C CO0#D4LCM22, 20#D?!?M22 N2 ?!DC ?JC0?OP42

=istana fa% de depozitul de G ! I

A. Ci"i,- (P18,ic-) Cl%diri de locuit) 1

1 birouri amplasate &n cartiere de locuine. 1 locuine unifamiliale (individuale" amplasate &n construcii izolate Construcii de &nv%%m+nt (gr%dinie, coli primare i gimnaziale, licee, coli profesionale i postliceale, instituii de &nv%%m+nt superior" Construcii de s%n%tate (spitale, policlinici, cree speciale, case de copii, c%mine de b%tr+ni, staii de salvare i alte unit%i sanitare"

5- m

(- m

5- m

5- m

Construcii de cultur%) 5 1 expoziii, biblioteci, muzee, cluburi, s%li de reuniune, cazinouri, case de cultur%, cinematografe, centre i complexe culturale, teatre. 1 s%li polivalente i circuri. ,- m Construcii de cult) , 1 l%cae de cult. 1 m%n%stiri, schituri i cimitire. ,- m Construcii comerciale) > 1 magazine generale, construcii pentru comer alimentar i nealimentar. 1 supermagazine, piee agroalimentare, depozite en gros Construcii i amena$%ri sportive) 9 1 complexe sportive, stadioane, patinoare, poligoane de tir, s%li de competiii sportive. 1s%li de antrenamente, popic%rii 5- m Construcii de agrement) 8 1 locuri de $oac% pentru copii, parcuri, scuaruri >- m >- m 5- m 5- m 5- m

,- m

Construcii de turism 7 1 hoteluri, moteluri i restaurante i alte cl%diri de cazare cu peste ,- locuri. 1 hoteluri, moteluri, vile, cabane, restaurante et. cu capacitate de cazare sub ,- locuri. Campusuri universitare, campinguri i sate de vacan% 1Construcii financiar1bancare (sedii de b%nci centrale, filiale" 1 sedii societ%i de asigur%ri Construcii pentru transport) 1( 1 porturi, aeroporturi, g%ri, autog%ri Construcii administrative 1/ 1 sedii ale administraiei centrale i locale 1 sedii de biroruri /- m ). Ind12!3i ,- d- 03/d1c9i- 5i d-0/;i! 3Cu procese tehnologice din categoria ?, K pericol de incendiu Cu procese tehnologice din categoria C, =, C pericol de incendiu ,- m ,- m 5- m ,- m 5- m

(- m

11

15

5- m

1,

(- m

1>

Jici ateliere de producie, depozite de m%rfuri (cu suprafaa construit% sub 1-- m(" =epozite lichide inflamabile supraterane

(- m

19 =epozite lichide inflamabile subterane, altele dec+t din benzin%rii C. D31.13i, 3-9-,-, c/nd1c!- . 7i2!3 ,-, .-n C43i ?utostr%zi, drumurile internaionale 17 =rumuri naionale i $udeene (C%i ferate, linii tramvai (1 !inii de tramvai (( =rumuri publice &n localit%i (str%zi" (/ !inii electrice aeriene de &nalt% tensiune (5 !inii electrice aeriene de medie i $oas% tensiune (, Conducte de transport gaze naturale sau de produse petroliere

5- m

18

(- m

/- m

1, m

/- m

1, m

1- m

5- m

1, m

(>

1, m

C%mine de canalizare (9 Canale termoficare (8 <mpre$muire la limita de proprietate (7 I =istanele se m%soar% de la cuva recipientului i6sau punctul de &nc%rcare a recipientului. :top; (- m (- m 1- m

D. EXECUIA SISTEMELOR DE DISTRI)UIE G.P.L.


,.1. !a executarea lucr%rilor de construcii i instalaii la staiile de alimentare cu gaze petroliere lichefiate a autovehiculelor &n cadrul staiilor de distribuie carburani vor fi respectate prevederile din A0ormativul de prevenire i stingere a incendiilor pe durata execut%rii lucr%rilor de construcii i instalaii aferente acestoraA 1 indicativ C/--. ,.(. Cxecuia, montarea, echiparea i autorizarea recipientelor pentru gaze petroliere lichefiate sub presiune se va face &n conformitate cu rescripiile tehnice C5 i C8 Colecia 2#C24. f%r% aceast% autorizaie staia nu poate funciona. ,./. entru sistemele de alimentare cu G ! a autovehiculelor cu instalaie monobloc de tip #*id cu capacitate de depozitare p+n% la ,--- litri, procurate din str%in%tate este obligatoriu obinerea avizului de import din partea 2#C241ului. ,.5. 4ecipientele vor fi echipate cu aparatur% de m%sur%, control i siguran% care s% semnalizeze o funcionare normal% iar &n caz de avarie s% semnalizeze corespunz%tor. ?paratura const% din) manometru cu cadran &n diametru de cel puin 1>- mm. termometru cu cadran &n diametru de cel puin 1>- mm. indicator pentru m%surarea nivelului de lichid minim, maxim, continuu. 2ndicatoarele vor fi de tip flotor i cadran. 0u se admit indicatoare cu sticl%.

supape de siguran% (minim dou% buc%i pe rezervor", pentru limitarea presiunii interioare, cu desc%rcare &n atmosfer% la &n%lime de min. /,m conf. pct. (./7. b de cota terenului. supape de exces debit pe racordurile de intrare6ieire faz% lichid% i gazoas% pentru izolarea mecanic% a rezervorului.

=area &n exploatare a instalaiei monobloc tip #*id se face numai dup% obinerea autorizaiei de funcionare eliberat% de 2#C24 conform prevederilor rescripiilor tehnice C4 1, colecia 2#C24. ,.,. ?paratele de masura i control vor fi alese astfel ca indicaiile parametrilor de lucru s% fie &n treimea mi$locie a cadranului, valorile maxime fiind inscripionate cu vopsea roie. ,.>. Doate robinetele vor fi prev%zute cu roi de manevr%, bine fixate pe ti$%. Cste recomandat ca &n instalaie s% fie montate robinete cu sfer%, cu ti$% de acionare. ,.9. Doat% aparatura de m%sur%, control, comand% i siguran% utilizat% va fi antiex. ,.8. #paiul ocupat de sistemul de alimentare cu G ! va fi prev%zut cu marca$e i inscripion%ri pentru identificare i avertizare ca zon% de pericol de explozie. 4ecipientele vor fi marcate astfel) 1. trasarea unei dungi orizontale de vopsea &n direcia median% a recipienilor, cu o l%ime de cca. /-- mm cu fond de culoare portocaliu, pe care se va scrie cu vopsea alb% denumirea produsului ce se stocheaz% (G !" i la loc vizibvil sigla fimei. (. pe p%rile laterale i &n treimea mi$locie a p%rii superioare a fundurilor rezervoarelor se va desena un p%trat cu latura de cca. 5,- mm pe fond negru &n care se va inscripiona cu vopsea de culoare alb% num%rul rezervorului, av+nd &n%limea cifrei de /,,- cm pentru a putea fi identificat de la distana de cel puin /-,- m. /. vor fi indicate vizibil prin vopsire pe corpul lor urm%toarele date. nr. fiei de eviden% 2#C24. presiunea maxim% admisibil% de lucru 1,8 J a. timpul de scaden% (luna, anul urm%toarei verific%ri". 5. fiecare recipient va avea o plac% de timbru (conf. anexa F din C 8179". e teritoriul incintei se vor planta panouri cu interdicia fumatului, interdicia de a introduce surse care pot provoca sc+ntei (chibrituri, brichete etc." !a intrare &n incint% se va amena$a un loc unde se depun toate obiectele care provoac% sc+ntei sau surse de foc. ,.7. Derenul din incinta staiei va fi eliberat, pe c+t posibil vegetaia &nalt% pentru a permite o ventilare natural% a amplasamentului, evit+nd astfel acumul%rile de gaz. latformele de acces i circulaie din incinta staiei vor fi pardosite cu materiale antisc+nteie. ,.1-. !a lucr%rile de &ntreinere, intervenie se vor utiliza scule antiex. ,.11. Doat% instalaia va fi legat% la p%m+nt i va fi conectat% la nulul electric din incint% a c%rei rezisten% nu va dep%i valoarea 1,- ohm.

MONTARE RECIPIENTE
,.1(. 4ecipientele pot fi montate suprateran, &n sistemul cu instalaie monobloc tip s*id sau &ngropate, acoperite cu nisip, &n sistemul de distribuie cu rezervoare subterane.

RECIPIENTE SU)TERANE ?N CUV> DE )ETON


,.1/. 4acordurile pentru aparatura de m%sur%, control, siguran% i comenzi vor fi poziionate pe capacele gurilor de vizitare aferente recipientului, pentru asigurarea unui acces uor.

,.15. 2nstrumentele de m%sur% i control vor fi alese astfel ca indicaiile parametrilor de lucru s% fie &n treimea mi$locie a cadranului, valorile maxime de proces inscripion+ndu1se cu vopsea roie pe geamul cadranului. ,.1,. ?paratele de m%sur% i control vor fi cu cadranul montat &n plan orizontal. ,.1>. Doate robinetele vor fi prev%zute cu roi de manevr%, bine fixate pe ti$%. Cste recomandat ca &n instalaie s% fie montate robinetele cu sfer%, cu ti$% de acionare. ,.19. <n cazul sistemului cu dou% recipiente acestea se dispun cu axele longitudinale paralele. ,.18. Cuva recipientelor de stocare G ! se &mpre$muiete cu gard realizat &n conf. cu pct. art. /.1>. ,.17. 4ecipientele se vor monta &ngropat &n cuve de beton, dimensiunile acestora fiind dictate de cotele de gabarit ale utila$elor. Cuva va fi compartimentat% pentru maxim dou% recipiente i va avea acoperiul de tip uor pentru decomprimare &n caz de explozie. ,.(-. =istana &ntre mantaua recipientului i pereii finisai ai cuvei, pe toate direciile, va fi minimum ,-,- cm (fig. 11, fig. 1(". ,.(1. 4ecipientele se monteaz% &n cuv% amena$at%, rezemate pe supori, relizai din materiale incombustibile, cu &n%limea de ,- cm. ,.((. 2ncinta depozitului se va pava dup% ce &n prealabil acesta a fost prote$at contra coroziunii prin vopsire i izolare cu bitum. ,.(5. <n toat% zona de vehiculare G ! se vor plasa marca$e i inscripion%ri i scadena 2#C24 pentru identificarea acesteia i avertizare ca zon% cu pericol de explozie. Jarca$ele constau din) panouri metalice cu fond de culoare portocaliu, pe care se va scrie cu vopsea neagr% denumirea produsului ce se stocheaz%. panouri metalice pe care se va marca un p%trat cu latura de cca 5,- mm pe fond negru &n care se va desena cu vopsea de culoare alb% num%rul rezervorului, care face posibil% identificarea de la distan% (cel puin /-,- m" i se vor plasa la partea superioar% a taluzului. pe teritoriul zonei se vor planta panouri cu interdicia fumatului, interdicia de a introduce surse care pot provoca sc+ntei (chibrituri, brichete etc.". !a intrare &n incint% se amena$eaz% un loc unde se depun toate obiectele care provoac% sc+ntei sau sunt surse de foc.

MONTARE POMPE G.P.L.


,.(,. ompele de vehiculare G ! care alimenteaz% pompele de distribuie se vor monta la nivelul inferior al recipientului, funcion+nd &necat. #e pot amplasa &ntr1o construcie de zid sau beton. ,.(>. Jotoarele de acionare vor fi &n construcie antiex, cu grad de protecie Cx i vor fi legate la instalaia de &mp%m+ntare din incint%. ,.(9. ompele de vehiculare G ! se vor monta pe fundaii din beton pentru a avea asigurat% stabilitatea i vor fi amplasate la minimum 8-,- cm fa% de perei. ,.(8. 4acordarea la reelele de conducte se face conform rescripii 2#C24 ' C(- prin &mbin%ri cu flane cu g+t i prezoane i vor avea continuitate din punct de vedere electric.

MONTARE POMPE DE DISTRI)UIE


,.(7. ompele pentru distribuia produsului se monteaz% pe postamente din beton i vor fi fixate corespunz%tor. Llterior monta$ului se va umple cu nisip. ,./-. eroanele pompelor de distribuie la autovehicule se prev%d cu borduri, pante de scurgere, care s% asigure preluarea apelor pluviale. ,./1. ompele de distribuie se conecteaz% obligatoriu la instalaia de &mp%m+ntare din incint%.

MONTARE CONDUCTE
,./(. Conductele tehnologice asigur% vehicularea produsului pe teritoriul staiei. Jonta$ul acestora se face &n conformitate cu prevederile rescripiilor tehnice C(- Colecia 2#C24 i .=. 198. ,.//. =imensionarea conductelor tehnologice se va face conform rescripii tehnice 2#C24 &n vigoare. ,./5. Grosimea de perete a conductelor se face conform rescripii tehnice C (-, Colecia 2#C24 dar nu va fi mai mic% de ,,- m pentru conductele din oel cu rezistena de rupere cuprins% &ntre />-,- ' 55-,- 06mm (.

,./,. 4eele de conducte se realizeaz% din eav% tras% la rece sau laminat% la cald, &mbin%rile fiind realizate prin sudur% electric%. #udurile trebuie s% aib% la baz% procedee omologate de sudur% &n conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice C49 colecia 2#C24 i vor fi executate de sudori autorizai &n conformitate cu prevederile rescripiilor tehnice, C417 Colecia 2#C24. ,./>. #udurile se execut% numai la temperaturi mai mari de plus , C f%r% r%ciri brute, care s% influeneze zona de sudur%. ,./9. Conductele se pot monta i suprateran, cu spri$inire pe chituci de beton, &n care caz se prev%d supape de siguran% pentru preluarea dilat%rilor fluidului. Jontarea acestora se face pe tronsoane de conducte izolate prin arm%turi de &nchidere. ,./8. Conductele montate aerian se vor prote$a contra coroziunii prin aplicarea de vopsea pe baz% de ulei sau vor fi de tip acrilic. 3opseaua va fi de culoare galben% i se vor trasa s%gei de culoare neagr% care s% indice sensul de curgere, ,./7. Conductele se pot monta i &ngropat, sub ad+ncimea de &nghe, &n care caz se prote$eaz% anticorosiv prin bituminare de tip &nt%rit. Conductele se vor poza &n an, pe un strat de nisip (cca ,11-,- cm", ulterior se va completa cu nisip &n strat de minimum ,,- cm peste generatoarea conductei. 2ndentificarea conductei se va face prin banda de plastic care are meniunea fluidului de lucru. ,.5-. Draseul conductei va fi marcat prin evi de r%suflare prin care se poate detecta eventuale sc%p%ri de gaze cu a$utorul detectoarelor mobile de gaze. ,.51. =up% montare, conductele se supun unei probe de rezisten% hidraulic% la presiunea de (,/ J a pe timp de 1-,- minute, fluidul de prob% fiind apa i unei probe de etaneitate la presiunea de 1,8 J a pe o durat% de minim /-,- minute, fluidul de prob% fiind aerul. Creterea presiunii &n conduct% se face treptat, valoarea treptelor fiind de cca. -,/1-,5 J a cu timp de meninere de cca 1-,- minute. ,.5(. 3erificarea conductelor se face dup% reducerea presiunii la valoarea de 8-@ din presiunea de lucru a conductei i se accept% dac% nu apar l%crim%ri, deformaii fizice &n conduct%, pierderi de presiune, alte defecte. ,.5/. Cordoanele de sudur% se vor controla nedistructiv, radiografic, &n volum de 1--@, interpretarea fiind f%cut% &n conformitate cu 2 (9. #e accept% repararea defectelor conductelor prin &nl%turarea mecanic% (polizare" a acestora i refacerea cordoanelor de sudur% prin procedee omologate. =up% reparaie, zonele respective se controleaz% 1--@ dup% care se repet% probele. ,.55. Cordoanele de sudur% se supun unui tratament termic de detensionare, utiliz+nd &n acest sens rezistene electrice. =iagramele de detensionare ce se ridic% se vor anexa la cartea tehnic% a conductei. ,.5,. Bonele de sudur% se vor prote$a dup% efectuarea probelor, prin vopsire i completarea izolaiei. ,.5>. Cste obligatoriu a se &ntocmi cartea tehnic% a conductei care trebuie s% conin% partea de proiect, derog%rile care au fost date (dac% este cazul", procesele verbale de lucr%ri ascunse, procesele verbale cu probele efectuate, filmele cordoanelor de sudur%, diagramele de detensionare, certificatele de calitate a materialelor introduse &n lucru, procesele verbale de recepie preliminar% i final% etc. ,.59. +n% la punerea &n exploatare, conductele i rezervoarele se vor inertiza cu un gaz netru (azot, CO (". :top;

v E. EXPLOATARE
F,1=1, !-:n/,/7ic >.1. =urata &n exploatare se face numai dup% obinerea autorizaiei de funcionare eliberat% de 2#C24 conform rescripiilor tehnice C4 1, colecia 2#C24.

>.(. #istemul de alimentare al autovehiculelor se deruleaz% dup% urm%torul flux tehnologic) >.(.1. 4ecipientul de stocare G ! se alimenteaz% prin intermediul autocisternelor speciale, dotate i echipate pentru acest scop, &n baza contractelor &ncheiate &ntre furnizori i staiile de distribuie a produselor petroliere. >.(.(. reg%tirea &n vederea desc%rc%rii G ! const% &n) efectuarea cupl%rii racordurilor flexibile (faza lichid% i gazoas%" la rezervoare. punerea la instalaia de &mp%m+ntare la #G2=. blocarea autocisternei prin acionarea sistemului de fr+nare. deschiderea liniilor de desc%rcare i egalizare presiune din circuit. pornirea pompei din dotarea autocisternei.

Cantitatea de produs care se livreaz% se contorizeaz% prin contorul autocisternei. >./. =epozitarea produsului se va face &n unul sau dou% recipiente subterane de 1, m / fiecare av+nd capacitate maxim% total% de /-,- m/, sau recipiente supraterane, &n instalaia monobloc tip #*id, cu capacitatea maxim% de , m / fiecare, &n conformitate cu rescripiile tehnice C8 colecia 2#C24. >.5. rin pompele de vehiculare produsul este aspirat din rezervoare i refulat la pompele de distribuie. >.,. ompele de distribuie preiau faza lichid% de produs prin intermediul pompelor de vehiculare i prin leg%turi flexibile asigur% alimentarea sistemelor cu care sunt dotate autovehiculele rutiere. Si2!-.- d- 2i713 n94 5i .4213i d- -=0,/ ! 3>.>. #istemele de siguran% asigur% protecia contra dep%irii valorilor maximale a parametrilor de funcionare a instalaiilor de alimentare cu G ! a autovehiculelor. >.9. 4espectarea prezentelor prevederi conduce la reducerea la minim a posibilit%ilor de aprindere a amestecurilor de aer ' G ! rezultate din dega$%rile normale sau accidentale a unor cantit%i de lichid sau vapori din sistem. >.8. #istemele de siguran% inclus m%surile luate prin proiect, &n execuie i exploatare care asigur% o funcionare normal%, f%r% periclitarea instalaiei i se iau pentru asigurarea) 1 ' proteciei contra dep%irii parametrilor de lucru. ( ' proteciei contra curenilor electrostatici. / ' proteciei contra sc+nteilor de natur% electric%. 5 ' proteciei contra sc+nteilor mecanice. , ' proteciei contra surselor cu foc deschis. >.7. rotecia contra dep%irii parametrilor de lucru se realizeaz% prin montarea a dou% supape de siguran% pe recipient, manometru, termometru, indicatoare de nivel, care trebuie s% &ndeplineasc%) 1 ' regla$e i controale, conform rescripiilor tehnice1colecia 2#C24 &n vigoare, pentru prevenirea avariilor urmate de incendii i explozii. ( ' supapele de sigura% vor fi revizuite odat% pe an, reparate, probate hidraulic, reglate i sigilate &n ateliere mecanice specializate autorizate 2#C24 &nainte de utilizare, pentru a deschide la presiunea stabilit%.

/ ' &n cazul scoaterii din funciune a supapelor de siguran% pentru un timp &ndelungat, repunerea lor &n funciune se va face numai dup% ce au fost revizuite, probate hidraulic, reglate, sigilate pentru presiunea stabilit%. Cvidena efectu%rii probelor supapelor de siguran% va fi inut% la zi de responsabilul cu reglarea supapelor. 5 ' fiecare supap% de siguran% va avea o etichet% fixat% pe corpul ei, pe care se va nota locul pentru care este destinat% i presiunea de desc%rcare. , ' manometrele, termometrele, indicatoarele de nivel vor fi verificate &nainte de monta$ precum i dup% fiecare revizie a sistemului. 3erificarea se face de c%tre laboratoare metrologice abilitate &n acest sens. > ' la montarea prin &nfiletarea aparatelor de m%sur% i control etanarea se realizeaz% prin band% de teflon &nf%urat% pe partea filetat%. >.1-. rotecia contra curenilor electrostatici se realiz% astfel) 1 ' sistemul de alimentare cu G ! va fi legat la instalaia de &mp%m+ntare a incintei. 4ezistena maxim% va fi de 1 ohm. ( ' conductele care vor fi &ngropate se vor izola la conductele aeriene i rezervoare prin piesele electroizolante care &mpiedic% cureii indui s% formeze acumul%ri de energie electrostatic%. / ' personalul de deservire nu va purta echipament de protecie sau len$erie din materiale plastice, care prin frecare poate acumula sarcini electrice. >.11. rotecia contra sc+nteilor electrice se realizeaz% astfel) 1 ' tablourile electrice care se amplaseaz% &n zona cu pericol de explozie se aleg &n construcie Cx. 22 ?D 1 i se vor lega din punct de vedere electric la instalaia de &mp%m+ntare, pentru prelua eventualele scurtcircuite. ( ' motoarele electrice de acionare a pompelor, care se amplaseaz% &n zona cu pericol de explozie se vor realiza &n construcie antiex Cx. 22 ?D 1 i se vor lega din punct de vedere electric la instalaia de &mp%m+ntare pentru a prelua eventualele scurtcircuite. / ' cablurile electrice utilizate &n zonele cu pericol de explozie vor fi dimensionate la curentul maxim, traseele vor c+t mai scurte i nu se vor intersecta cu reelele de conducte. =e asemenea, nu vor trece peste rezervoarele de stocare produse. 5 ' cablurile multiconductori utilizate &n instalaie, vor fi din cupru i vor avea o protecie din dou% benzi metalice galvanizate cu grosimea minim% de -,( mm. 2zolaia exterioar% trebuie s% fie din material care s% nu propage flac%ra. , ' iluminatul exterior va asigura un nivel de iluminare care s% permit% intervenia &n instalaie pe timp de noapte. 2nstalaia de iluminare exterioar% se va lega la instalaia de &mp%m+ntare. >.1(. rotecia contra sc+nteilor mecanice se realizeaz% astfel) 1 ' &n exploatare se vor utiliza numai scule, dispozitive care s% nu produc% sc+ntei i s% nu prezinte grade de uzur% avansate. ( ' personalul de deservire trebuie s% poarte echipament de protecie adecvat i &nc%l%minte f%r% piese metalice &nglobate pe talp%. / ' &n funcionarea motoarelor, pompelor nu trebuie s% apar% fenomene de gripare, desc%rc%ri care prin frecare pot conduce la &nc%lziri excesive. >.1/. rotecia contra surselor cu foc deschis se realizeaz% astfel) 1 ' la amplasare se vor respecta distanele de siguran% fa% de vecin%t%i i activit%i generatoare de foc deschis. ( ' la intervenii &n instalaii ' revizii, reparaii etc., se vor lua m%suri pentru eliminarea scurgerilor gazului petrolier lichefiat i eliminarea zonelor cu pericol de explozie. ?nc43c 3- 3-ci0i-n!-,/3 >.15. <nc%rcarea cu G ! a recipientului se realizeaz% numai de la autocisterne special destinate pentru transportul de G !, omologate i avizate de instituii abilitate (4.?.4., 2#C24". >.1,. 2ndiferent de capacitatea de transport, autocisternele trebuie s% corespund% prescripiilor tehnice rom+neti pentru transportul m%rfurilor periculoase i acordului internaional ?=4, respectiv rescripiilor tehnice ' colecia 2.#.C.2.4. pentru amestec tip C (propan comercial". >.1>. <nc%rcarea cu gaze petroliere lichefiate se face cu unit%ile de pompare6contorizare i furtunele flexibile din echiparea autocisternei de c%tre conduc%torul auto, autorizat 2.#.C.2.4., verificat i instruit de furnizorul de gaze petroliere lichefiate, care trebuie s% cunoasc% at+t echipamentul de pe cisterna auto c+t i de pe recipientele de stocare G ! de la instalaiile monobloc tip s*id, respectiv de la recipientele subterane.

>.19. Operaia de &nc%rcare se realizeaz% &n conformitate cu regulile prev%zute &n Janualul de operare al furnizorului de gaze petroliere lichefiate. >.18. <naintea &nceperii operaiei de &nc%rcare, conduc%torul auto trebuie, dup% caz, s% se asigure c%) a. accesul i ieirea autocisternei se poate realiza f%r% dificultate. b. recipientul de stocare nu prezint% semne de coroziune sau deterior%ri. c. recipientul este complet echipat cu aparatele de m%sur% i control i sunt &n stare de funcionare. >.17. Operaia de &nc%rcare poate &ncepe numai dac%) a. motorul autocisternei este oprit. b. circuitele electrice ale autocisternei sunt scoase de sub tensiune. c. roile autocisternei sunt blocate cu saboi. d. autocisterna este legat% la centura de &mp%m+ntare. >.(-. e timpul &nc%rc%rii recipientului se interzice accesul &n staie al utilizatorilor i distribuia gazelor petrolifere lichefiate i celorlali carburani la autovehicule. >.(1. Cuplarea autocisternei la recipient se face prin intermediul racordurilor din dotare i se verific% etanarea &mbin%rii. Cantitatea de produs care se livreaz% va fi contorizat% cu un contor volumetric din dotarea autocisternei. >.((. !imita de umplere permis% pentru orice rezervor va fi determinat% folosind metoda m%sur%rii gavimetrice (a autocisternei" sau volumetric%. >.(/. #e permite s% se foloseasc% metoda volumetric% dac% recipientul de pe autovehicul este proiectat i echipat corespunz%tor acestui sistem i dac%) capacitatea maxim% a recipientului de pe autovehicul este de maxim 71,- Gg (volum de ap%". dispun de indicatoare de nivel maxim cu corecie de temperatur%. recipientul a fost omologat de c%tre firma constructoare, &n conformitate cu prevederile Kiroului 0aional de Jetrologie i a fost omologat de 2#C24. >.(5. rin metoda volumetric%, cantitatea de produs care se livreaz% nu va dep%i volumul maxim de umplere determinat cu formula)

unde 3D ' rocentul din capacitatea rezervorului &n care se poate umple cu G !. d ' densitatea produsului, la 1, C (Gg6dmc". Gu ' grad de umplere &n Gg6l F ' factor de corecie al volumului, &n funcie de temperatura de &nc%rcare, conform rescripiei tehnice C8 ?nexa C ' Colecia 2#C24. >.(,. ?utocisterna va fi garat% la o distan% de minim ,,- m fa% de rezervoarele &ngropate. >.(>. <n mod obligatoriu autocisterna se va lega la instalaia de nul electric existent% &n staie. P3/!-c9i , 2i713 n9 5i i7i-n .1ncii >.(9. <n toate etapele de proiectare i executare a sistemelor de alimentare cu G ! a autovehiculelor, se respect% cerinele eseniale referitoare la protecia, sigurana i igiena muncii prev%zute &n) 1 actele normative cu aplicabilitate general% i anume) !egea proteciei muncii nr. 7-. 0orme metodologice de aplicare a prevederilor !egii nr. 7-. 0orme generale de protecia muncii.

1 actele normative specifice activit%ii beneficiarului. >.(8. <n proiecte se includ prevederile, din actele normative, care s% permit% executarea sistemelor de alimentare cu G ! a autovehiculelor, &n condiii de deplin% siguran% i s%n%tate, pe de o parte pentru personalul de execuie iar pe de alt% parte pentru utilizat. >.(7. Conduc%torii locurilor de munc% au obligaia ca direct sau dup% caz prin delegat, s% realizeze &n principal instructa$ul personalului &n funcie de sfera de activitate a acestora prin elaborarea de) 2nstruciuni de instruire a personalului. 2nstruciuni pentru &ntreinerea, revizia i repararea utila$elor i conductelor, aparatelor de m%sur%, control, siguran% i comand% din instalaie. 2nstruciuni pentru operare, exploatare, &n instalaie, funcie de profilul activit%ii ce se desf%oar% &n depozit. 2nstruciuni pentru transportul i depozitarea recipientelor cu capacitate p+n% la ,.--- l. Ec:i0 .-n! d- 03/!-c9i>./-. <n activitatea staiei, personalul de deservire trebuie s% poarte echipamente de protecia muncii const+nd din salopete, &nc%l%minte adecvat% anotimpului. >./1. !en$eria intim% purtat% de personal va fi din es%turi care, de asemenea, nu se &ncarc% electrostatic. <nc%l%mintea nu va avea elemente metalice care s% produc% sc+ntei. >./(. Janevra robineilor se va face numai prin intermediul m%nuilor de protecie. :top;

%. PREVENIREA I STINGEREA INCENDIILOR


P3-"-d-3i 7-n-3 ,9.1. Organizarea, conducerea i desf%urarea activit%ii de prevenire i stingere a incendiilor se realizeaz% &n concordan% cu cerinele de siguran% la foc prev%zute &n normele generale de #2 i reglement%rile tehnice. 9.(. erimetrul staiei se delimiteaz% de restul zonei de amplasare prin marca$e i amena$%ri. 9./. ?ccesul, circulaiile interioare, ieirile din staie precum i circulaiile racord din drumurile publice trebuie bine &ntreinute, cur%ate i eliberate de orice obstacole care ar putea &mpiedica accesul forelor de intervenie pentru stingerea incendiilor. ?ccesul i circulaiile interioare se macheaz% pe carosabil sau se delimiteaz% prn borduri sau spaii verzi. 9.5. <n perimetrul staiei &n zona de acces se planteaz% indicatoare de restricie i avertizare privind) 1 viteza maxim% admis% care nu trebuie s% dep%easc% 1- *m6h. 1 interzicerea fumatului i utiliz%rii surselor de foc deschis. 1 locurile &n care autovehiculele pot staiona. 1 sensul fluxurilor de circulaie. 9.,. 2ncinta staiei trebuie iluminat% corespunz%tor &n timpul nopii. 9.>. Cste strict interzis% utilizarea surselor de iluminat cu flac%r% deschis% i a l%mpilor portabile neprote$ate corespunz%tor mediilor cu pericol de explozie generalte de gaze petroliere lichefiate. 9.9. Folosirea focului deschis &n afara locurilor special amena$ate i destinate acestui scop este interzis%. !ucr%rile de sudur% la utila$e, echipamente sau conducte se execut% cu luarea m%surilor prev%zute &n prezentul normativ. 9.8. <n locurile de munc% cu pericol de explozie se interzice folosirea sculelor i dispozitivelor care pot produce sc+ntei prin frecare sau lovire. #e admit scule i dispozitive confecionate din materiale neferoase sau special prote$ate, marcate &n acest scop de furnizor.

9.7. #%p%turile &n incinta staiei se execut% numai pe baza unui permis de s%p%turi &ntocmit conform modelului din ?nexa nr. /, eliberat de eful staiei sau administrator, dup% caz. 9.1-. ?ccesul persoanelor str%ine sau altor persoane dec+t cele cu atribuiuni de serviciu &n &nc%perea pompelor de vehiculare i &n perimetrul recipientului de stocare este interzis. 9.11. !ucr%rile de &ntreinere, verificare i de &nlocuire a motoarelor, aparatelor cablurilor electrice i corpurilor de iluminat prote$ate exploziilor se execut% numai de c%tre personal autorizat pentru instalaii Cx. 9.1(. 3erificarea, &ntreinerea i repararea instalaiilor electrice pentru medii normale cu tensiuni p+n% la 1--- 3 c.a. ale construciilor se realizeaz% potrivit prevederilor normativului 2.9. 9.1/. 3erificarea, &ntreinerea i repararea instalaiei de protecie &mpotriva tr%snetului i cele de punere la p%m+nt se realizeaz% potrivit prevederilor normativului 2.(-. 9.15. 3erificarea, &ntreinerea i repararea instalaiei de detectare gaze se realizeaz% conform preciz%rilor furnizorului de echipament i prevederilor normelor metrologice. 9.1,. 3erificarea i &ntreinerea instalaiei fixe de stingere cu dioxid de carbon se realizeaz% conform normativului 2.=.57. 9.1>. Doate mi$loacele de intervenie &n caz de incendiu trebuie meninute &n perfect% stare de funcionare i verificate conform prescripiilor &n vigoare. 9.19. ersonalul de exploatare a sistemelor de distribuie gaze petroliere lichefiate trebuie s% &ndeplineasc% condiiile de personal prev%zute de rescripii tehnice Colecia 2.#.C.2.4, 9.18. ersonalul de exploatare trebuie s% cunoasc% foarte bine instalaia, modul de intervenie &n caz de incident sau incendiu, dispunerea i modul de utilizare a instalaiilor i mi$loacelor de stins incendiu. 9.17. 2nstructa$ul de prevenire i stingere a incendiilor se efectueaz% cu &ntregul personal al staiei care, prin natura obligaiilor, are acces la componentele sistemului de distribuie gaze petroliere lichefiate la automobile. ersonalul de exploatare se admite la munc% numai dup% efectuarea instruirii i verific%rii &nsuirii cunotinelor de prevenire i stingere a incendiilor generale i specifice locului de munc%. 9.(-. 2nstructa$ul de prevenire i stingere a incendiilor poate fi) a. instructa$ul introductiv general. b. instructa$ul specific locului de munc%. c. instructa$ul periodic. 9.(1. 2nstructa$ul introductiv general se execut% cu) a. persoanele nou anga$ate. b. persoane transferate de la o alt% staie de distribuie gaze petroliere lichefiate. c. persoane care execut% lucr%ri pe baz% de contract &n incinta staiei. 9.((. 2nstructa$ul specific locului de munc% se face cu noii anga$ai. 9.(/. 2nstructa$ul periodic se execut% cu toi anga$aii. 2ntervalul &ntre dou% instructa$e periodice nu trebuie s% dep%easc%, de regul%, /- de zile. 9.(5. Cu prile$ul activit%ilor de instruire i ori de c+te ori se consider% necesar se execut% exerciii practice de intervenie i salvare &n caz de incendiu, at+t pe timp pe zi c+t i pe timp de noapte. P3-"-d-3i 20-ci6ic9.(,. Cste interzis% funcionarea sistemului de distribuie a gazelor petroliere lichefiate &n urm%toarele situaii) a. apariia unui defect la aparatura de automatizare, m%sur% i control. b. nefuncionarea instalaiei de ventilare. c. nefuncionarea instalaiei de detectare gaze.

d. sc%derea coninutului de dioxid de carbon din instalaia de stingere cu mai mult de 1-@. e. pe timpul &nc%rc%rii recipientului de stocare a gazelor petroliere lichefiate. f. la apariia oric%rei situaii de urgen% prev%zute &n prezentul normativ. 9.(>. 2ntroducerea &n exploatare a recipientului de stocare gaze petroliere lihefiate este permis% numai cu respectarea instruciunilor din manualul de operare i a rescripiilor tehnice1colecia 2.#.C.2.4. &n vigoare. 9.(9. Cxploatarea recipientelor de gaze petroliere lichefiate f%r% asigurarea tuturor m%surilor de siguran% prev%zute &n proiect, cu aparatura de automatizare, m%sur% i control incomplet% sau defect%, este interzis%. 9.(8. Gheaa format% la tuuri, robinete sau pe traseele de conducte se &ndep%rteaz% numai cu ap% cald%, fiind interzis% utilizarea surselor cu flac%r%, a aburului sau lovirea cu orice obiect. Si!1 9ii d- 137-n94 9.(7. Constituie o situaie de urgen% una sau mai multe din urm%toarele situaii) a. &ntreruperea aliment%rii cu energie electric%. b. apariia unor sc%p%ri de gaze petroliere lichefiate la sistemul de distribuie ori la autocisterna de transport pe timpul &nc%rc%rii recipientului. c. desc%rcarea repetat%, la intervale scurte, a supapelor de siguran%. d. apariia unui incendiu &n orice punct al staiei. e. apariia unui incendiu la vecin%t%i, pe o raz% de 1-- m care poat% s% pun% &n pericol staia de distribuie G !. 9./-. <n cazul apariiei unei situaii de urgen%, staia se trece &n regim neoperaional, asigur+ndu1se toate m%surile de siguran% i, dup% caz, cele specifice tipului de incident prev%zute &n manulul de operare i &n prezentul normativ &n caz de incendiu. consmatorul de G ! precum i unitatea de deservire vor anuna imediat, telefonic sau fax &n (5 ore ' unitatea teritorial% 2#C24. P3-"-d-3i 03i"ind 03/!-c9i <.0/!3i" inc-ndii,/3 , -6-c!1 3- 3-"i;ii,/3 5i 3-0 3 9ii,/3 9./1. remerg%tor efectu%rii interveniilor cu foc deschis la componentele sistemelor de distribuie gaze petroliere lichefiate trebuie s% se execute urm%toarele operaiuni, dup% caz) a. trecerea staiei &n regim neoperaional. b. izolarea traseului sau utila$ului i blindarea conductelor de leg%tur%. c. golirea recipientului sau conductei (transvazarea".d" degazarea pompei. d. degazarea pompei. e. sp%larea sau inertizarea recipientului i traseului de conducte. f. dezaerisirea recipientului. g. efectuarea probei de gaz. 9./(. 2ntervenia cu foc deschis se execut% numai dup%) a. inspectarea utila$ului sau a conductei de c%tre eful staiei. b. &ntocmirea permisului de lucru cu foc i semnarea acestuia de persoanele desemnate. c. verificarea cunotinelor privind prevenirea i stingerea incendiilor a persoanelor care efectueaz% intervenia. d. desemnarea persoanelor cu atribuii de supraveghere a lucr%rilor i pentru intervenie &n caz de incendiu. 9.//. e &ntreaga perioad% a lucr%rilor de revizie i reparaii este interzis) a. efectuarea altor manevre sau intervenii dec+t cele stabilite. b. l%sarea f%r% supraveghere a aparatelor de sudur%, chiar pentru perioade scurte de timp. c. l%sarea generatorului de acetilen% &n funciune sau ne&nchiderea robinetelor pe admisia gazului i oxigenului la brenerul de sudur%, &n cazul &ntreruperilor de lung% durat%. d. utilizarea recipientelor ' butelii pentru oxigen i a generatoarelor de acetilen% cu defeciuni sau improvizaii.

e. aruncarea slamului de carbid &n canaliz%ri sau &n locuri neamena$ate pentru acest scop. f. amplasarea slamului de carbid &n canaliz%ri la distan% mai mic% de , m fa% de butelia de oxigen. g. aezarea buteliei de oxigen i nefixarea ei &n alte poziii dec+t cea vertical%. h. amplasarea generatorului de acetilen% sau a buteliei de oxigen la mai puin de 1- m fa% de recipientele cu gaze combustibile sub presiune sau cu combustibil lichid. i. utilizarea de scule neadecvate sau defecte. $. folosirea l%mpilor de tip normal pentru iluminat &n interiorul recipientului, chiar dac% proba de laborator nu indic% prezena vaporilor de G !. *. intrarea &n recipient a unei persoane f%r% a fi asigurat% cu cordia. l. intrarea &n recipient a unei persoane f%r% a fi supravegheat% de c%tre o alt% persoan% admis% la lucru. 9./5. 4eintroducerea &n circuitul tehnologic a recipientului de stocare se face cu respectarea strict% a instruciunilor din manualul de operare, excut+ndu1se &ntocmai toate operaiile i manevrele, probele de presiune i de etaneitate, &n conformitate cu rescripiile tehnice ' colecia 2.#.C.2.4. Ec:i0 3- 5i d/! 3- c1 in2! , 9ii 5i .iC,/ c- d- 2!in7-3- inc-ndii,/3 9./,. <nc%rcarea pompelor de vehiculare a gazelor petroliere lichefiate conf. fig. 8 se echipeaz% cu instalaie fix% de stingere cu dioxid de carbon sau gaze inerte. 9./>. roiectarea i executarea instalaiei fixe de stingere cu dioxid de carbon se realizeaz% &n conformitate cu normativul 2.=. 57. 9./9. Consumul de dioxid de carbon necesar stingerii se stabilete astfel &nc+t volumul &nc%perii s% fie umplut cu gaz, procentul de oxigen &n aer sc%z+nd sub 15@ &n timpul cel mai scurt posibil. 9./8. 4ecipientele ' butelii de diozid de carbon trebuie s% respecte prevederile rescripiilor tehnice C,178, colecia 2#C24 i s% se amplaseze &ntr1o &nc%pere suprateran%, cu acces direct din exterior f%r% pericol de incendiu, amplasat% la cel puin 1- m fa% de &nc%perea pompelor. 9./7. ?tunci c+nd staiile se amplaseaz% &n zone f%r% reele stradale de ap% iar la distane de maxim (-- m se afl% surse naturale permanente de ap%, se amena$eaz% o ramp% de alimentare a autospecialelor de intervenie. 9.5-. =otarea minim% cu mi$loace de stingere a incendiilor se asigur% astfel) a. / sting%toare portabile cu pulbere, de > *g, pentru fiecare #G2=. b. > sting%toare portabile cu pulbere, de > *g i un sting%tor transportabil cu pulbere, pentru fiecare sistem de distribuie cu un recipient subteran de 1,.--- litri volum de ap%. 9.51. entru construciile anexe i auxiliare aferente staiilor de distribuie se prev%d &n plus sting%toare portabile adecvate, asigur+ndu1se un sting%tor portativ cu pulbere de > *g sau echivalentul acestuia la maxim 1,- m ( suprafa% construit% desf%urat%, &ns% cel puin dou% sting%toare la o construcie. 9.5(. #taiile de distribuie amplasate &n zone cu reele stradale de ap% se doteaz% cu accesorii de trecere a apei care s% permit% intervenia cu cel puin o linie de furtun de la hidranii exteriori ai reelei respective. 9.5/. ?ccesoriile de trecerea apei se p%streaz% &ntr1un panou de incendiu care trebuie s% conin%) un hidrant portabil K6C. furtunuri de refulare tip ACA &n cantit%ile necesare realiz%rii dispozitivului de intervenie. dou% evi de refulare a apei cu dispozitiv de pulverizare. o cheie pentru hidrant subteran. dou% chei de racordare a furtunurilor.

9.55. <n cazul staiilor mixte, dotarea cu sting%toare portabile i transportabile prev%zute de prezentul normativ se asigur% &n plus fa% de cele prev%zute de normativul 0. . --5. M/d d- c9i/n 3- 0-n!31 2!in7-3- inc-ndii,/3 9.5,. !a apariia unui incendiu de vapori de gaze petroliere lichefiate se procedeaz% &n raport de locul producerii emanaiei de gaze, dup% cum urmeaz%) a" &nc%perea pompelor) se apas% butonul de acionare a sistemului de &nchidere &n caz de urgen%. se acioneaz% butonul manual de oprire a ventilatorului. se deschide circuitul de inundare cu dioxid de carbon. se anun% pompierii militari. se evacueaz% autovehiculele i se oprete accesul utilizatorilor &n staie. b" la arm%turile de pe manlocul recipientului subteran) se apas% butonul de acionare a sistemului de &nchidere &n caz de urgen%. se evacueaz% autovehiculele i se oprete accesul utilizatorilor &n staie. se anun% pompierii. dac% sunt condiii tehnice de izolare se intervine cu sting%toarele din dotare pentru stingere i se izoleaz% locul incidentului. dac% nu sunt condiii de izolare a locului incidentului se r%cete permanent zona &n care se manifest% incendiul i, dup% caz, zonele vecine p+n% la sosirea pompierilor. dup% sosirea pompierilor se aplic% procedurile prev%zute &n manualul de operare &n caz de urgen% (transvazare, inundare cu ap%" continu+ndu1se operaia de r%cire. c" pe circuitul de distribuie) se apas% butonul de acionare a sistemului de &nchidere &n caz de urgen%. se evacueaz% autovehiculele i se oprete accesul utilizatorilor &n staie. se anun% pompierii. se intervine cu sting%toarele cu pulbere i6sau $eturi de ap% pulverizat% p+n% la stingerea fl%c%rilor. d" circuitele cisternei aflate la desc%rcare) se oprete desc%rcarea prin acionarea comenzii de la distana din dotarea autocisternei. se apas% butonul de acionare a sistemului de &nchidere &n caz de urgen%. se anun% pompierii. se acioneaz% cu sting%toarele cu pulbere p+n% la stingerea fl%c%rilor i se izoleaz% locul incidentului oper+ndu1se potrivit manualului de operare a autocisternei. se evacueaz% autovehiculele i se oprete accesul utilizatorilor &n staie. se asigur% r%cirea zonei afectate (dup% caz".

e" la instalaia monobloc tip #G2= (indiferent de locul producerii") se izoleaz% recipientul prin acionarea sistemului de &nchidere de la distan% a ventilului de siguran% prev%zut pe aspiraia pompei centrifuge. se acioneaz% cu sting%toarele cu pulbere i6sau $eturi de ap% pentru r%cirea rezervorului (dup% caz". se anun% pompierii. se evacueaz% autovehiculele i se oprete accesul utilizatorului &n staie. dup% sosirea pompierilor se procedeaz% conform prevederilor manualului de operare (transvazare, inundare cu ap%" asigur+ndu1se r%cirea cu ap% p+n% la terminarea operaiunilor de intervenie. 9.5>. <n toate cazurile se anun% conducerea staiei, organele 2.#.C.2.4. teritoriale i celelalte autorit%i competente &n cel mult (5 ore. :top;

vANEXA ( TERMINOLOGIE
S! 9i- d- di2!3i819i- GPL Q incint%, sau parte dintr1o incint% a unei staii de distribuie a carburanilor &n care gazul petrolier lichefiat (G !" este depozitat i apoi distribuit prin racorduri speciale &n rezervoarele autovehiculelor, prev%zute cu instalaii de alimentare a motoarelor cu gaze petroliere lichefiate (G !". Si2!-. d- di2!3i819i- Q ansamblul utila$elor, echipamentelor, aparatelor i conductelor pentru stocare gaze petroliere lichefiate i distribuia acestora la autovehicule. D-0/;i! d- GPL Q incint% &n care sunt unul sau mai multe rezervoare montate fix i echipate cu toate elementele de leg%tur% i siguran%, utilizate pentru depozitarea G !. C 0 ci! !- d- 2!/c 3- Q volumul net al unui recipient c+nd este umplut p+n% la nivelul maxim permis pentru stocarea gazelor petroliere lichefiate, potrivit reglement%rilor tehnice specifice. G ;- 0-!3/,i-3- ,ic:-6i !- Q amestec de hidrocarburi, &n principal propan i butan i proporii mai mici de hidrocarburi mai uoare i6sau mai grele aflate &n stare gazoas% &n condiii normale de temperatur% i presiune (R(- C i 9>- mmEg" i care pot fi lichefiate prin cobor+rea temperaturii i6sau creterea presiunii. A3 7 ; Q denumire comercial% (?stra 4om+n% gaz" a gazului petrolier lichefiat (G !" cu caracteristicile definite &n #D?# >>198 conin+nd &n principal max 1(@ C/ i min. 89@ C5, cu presiunea de vapori de max. 9,, bar6,- C.

Conform prescripiilor 2#C24 amestecurile de hidrocarburi C1 ' C5 sunt &ncadrate &n mai multe categorii dup% presiunea de vapori i masa volumic% i anume) ?mestec ? cele care la 9- C au o tensiune de vapori ce nu dep%ete 11 bar i la ,- C cu o mas% volumic% nu mai mic% de -,,(, Gg6l. ?mestec ?o cele care la 9- C au o tensiune de vapori ce nu dep%ete 1> bar i la ,- C cu o mas% volumic% nu mai mic% de -,57, Gg6l. ?ceste amestecuri (? i ?o" &n comer &n mod curent butan (comercial". ?mestec K cele care la 9- C au o tensiune de vapori ce nu dep%ete (> bar i la ,- C cu o mas% volumic% nu mai mic% de -,5,- Gg6l. ?mestec C cele care la 9- C au o tensiune de vapori ce nu dep%ete /1 bar i la ,- C cu o mas% volumic% nu mai mic% de -,55- Gg6l. ?mestecurile de hidrocarburi K i C sunt denumite comercial propan. R-ci0i-n! d- 2!/c 3- 218!-3 n (<n73/0 !) Q recipient de stocare orizontal, instalat sub cota terenului &ncon$ur%tor, &ntr1o cuv% de beton, complet acoperit cu nisip montat cu partea superioar% cu cel puin -,/- m mai $os de cota terenului &ncon$ur%tor. P1nc! d- <nc43c 3- Q spaiul delimitat i amena$at pentru staionarea autocisternei pe timpul &nc%rc%rii recipientului de stocare, prev%zut cu sistem de punere la p%m+nt. unctul de &nc%rcare va fi prev%zut cu toate sistemele de siguran% i protecie impuse de normele &n vigoare. P191, 0/.0-i 218.-32i8i,- Q un dispozitiv special confecionat pentru imersia i fixarea pompei submersibile. F13!1n 6,-=i8i, Q furtun de cauciuc, cu insercie metalic%, sau alte materiale, rezistent la aciunea produselor petroliere, utilizat pentru transferul G !. Di20/;i!i" d- 2i713 n94 0-n!31 03-,1 3- di, !43ii 6 ;- ,ic:id- Q un dispozitiv de reducere a presiunii care acioneaz% la apariia unei supratensiuni pe un tronson de conduct% pentru faza lichid%, &ntre dou% dispozitive de &nchidere. S10 0 d- 2i713 n94 Q dispozitiv de reducere a presiunii &ntr1un sistem de stocare i6sau vehiculare a fluidelor sub presiune, care acioneaz% la dep%irea presiunii normale de lucru, i &nchidere automat% la revenirea &n regim normal de funcionare. V-n!i, c1 <nc:id-3- 3 0id4 Q dispozitiv pentru izolarea unui recipient de stocare fa% de traseele de conducte pentru vehicularea gazelor petroliere lichefiate, acionat prin comand% de la distan%. ?cionarea poate fi prin comand% electric%, pneumatic% sau hidraulic%. V-n!i, d- -=c-2 d- d-8i! Q dispozitiv care asigur% &nchiderea automat% &n cazul unui exces de debit de fluid.

V-n!i, d- 1nic 2-n2 (c, 0-!4 d- 3-9in-3-) Q dispozitiv care permite curgerea fluidului numai &ntr1un singur sens, &ntr1un sistem de conducte (constructiv poate fi ventil, clapet%, bil% etc.". P/.04 d- di2!3i819i- Q ansamblul compus din pompa de transvazare a lichidului, filtru, sistemul de contorizare i afiare cantitate i valoare, furtun de alimentare, care distribuie G ! din depozitul de stocare &n rezervoarele autovehiculelor. P/.04 c-n!3i6174 Q pomp% la care micarea lichidului se obine prin efectul forei centrifuge rezultat% prin &nv+rtirea unui rotor &nchis &ntr1o carcas%, care antreneaz% lichidul &n micarea sa. Jicarea continu% de rotaie a rotorului determin% o micare continu%, f%r% pulsaii a lichidului &n pomp%. ?cionarea rotorului se face cu a$utorul unui motor (electric, termic, turbin%, etc." P/.0 218.-32i8i,4 Q pomp% a c%rei poziie de monta$ este imersat% sub nivelul de lichid. R-9- d- c/nd1c!- Q ansamblul de conducte, flane, coturi, reducii, arm%turi, aparatur% de m%sur% i control aferent%, sisteme de siguran% destinat% transportului fluidelor. A1!/ci2!-3n Q autovehiculul cisternei echipat corespunz%tor, cu care se transport% gazul petrolier lichefiat de la furnizor la beneficiar. Uni! !- di2!3i81i!/ 3- Q unitate care aprovizioneaz% cu G ! staia de distribuie produse petroliere, dotat% cu instalaie de livrare G ! &n autoturisme. Z/n 3- Q activitate de delimitare a spaiilor cu posibil risc &n apariia unui amestec exploziv. Z/n c1 0-3ic/, d- -=0,/;i- Q spaiu &n care &n condiii normale de funcionare se pot acumula, permanent sau accidental gaze sau vapori inflamabili, care &n anumite cantit%i &n amestec cu aerul pot crea atmosfer% exploziv%. Bonele cu pericol exploziv se clasific% &n -, 1 i (. Z/n F#F Q &n care atmosfera exploziv% este permanent% sau pe perioade foarte lungi de timp, ori perioade scurte de timp cu frecven% mare &n condiii normale de funcionare, respectiv, mai mult de 1.--- ore pe an. Z/n F(F Q &n care atmosfera exploziv% este intermitent% sau pe perioade scurte de timp, &n condiii normale de funcionare, respectiv &n total &ntre 1i 1.--- ore pe an. Z/n F*F Q &n care atmosfera exploziv% are apariii accidentale, ca urmare a unui accident tehnic, sau pe perioade scurte de timp, &n condiii normale de funcionare, respectiv p+n% la 1- ore pe an.

E=!ind-3- ;/n-i c1 0-3ic/, d- -=0,/;i- Q spaiul din vecin%tatea zonei clasificat% -. 1 i ( m%surat% &n toate direciile, orizontal, pe minimum 1, m de la orice punct de ieire a acestor gaze sau vapori dintr1o surs%. A!./26-34 -=0,/;i"4 Q amestec de gaze, vapori ai lichidelor inflamabile cu aer care &n anumite cantit%i, &n condiii de atmosfer% normal%, pot produce explozie.

ANEXA *

REGLEMENT>RI TEHNICE DE REFERIN> PRIVIND PROIECTAREA I EXPLOATAREA SISTEMELOR DE DISTRI)UIE A GAZELOR PETROLIERE LICHEFIATE LA AUTOVEHICULE
(. LEGI, DECRETE, PRESCRIPII CU CARACTER GENERAL 1 !egea 1-6177, ' !egea privind calitatea &n construcii. 1 EG nr. 9>>61779 ' pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea &n construcii. 1 EG nr. (9(61775 ' 4egulament privind controlul de stat al calit%ii &n construcii. 1 EG nr. (>>61775 ' Clasificarea i durata normal% de funcionare a mi$loacelor fixe. 1 EG nr. (9/61775 ' 4egulament de recepie al lucr%rilor de construcii i instalaii aferente acestora. 1 EG nr. ,16177> ' 4egulament de recepie a lucr%rilor de monta$ utila$e, echipamente instalaii tehnologice i a punerii &n funciune a capacit%ilor de producie. 1 0orme generale de prevenire i stingere a incendiilor. 1 OG nr. >-61779 ' Ordonana Guvernului 4om+niei privind ap%rarea &mpotriva incendiilor, aprobate cu !egea nr. (1(61779. 1 !egea 7- ' !egea proteciei muncii. *. PRESCRIPII TEHNICE, INSTRUCIUNI I NORMATIVE

1. rescripii tehnice C5 ' Colecia 2#C24 privind recipientele pentru stocarea G ! din instalaiile tehnologice de producere a G ! i din staiile de distribuie a acestora. (. rescripii tehnice ' C8 ' Colecia 2#C24 pentru proiectarea, execuia, instalarea, exploatarea, repararea i verificarea recipientelor stabile de stocare i alimentare &n instalaii cu gaze petroliere lichefiate cu capacitate p+n% la ,--- litri. /. rescripii tehnice C(- ' Colecia 2#C24 pentru proiectarea, execuia, instalarea, exploatarea, repararea i verificarea conductelor tehnologice, metalice pentru unele gaze petroliere lichefiate din industria chimic% i petrochimic%. 5. rescripii tehnice C, ' Colecia 2#C24 pentru proiectarea, execuia, repararea i verificarea recipientelor ' butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. ,. rescripii tehnice C(9 ' Colecia 2#C24 privind recipientele cisterne, recipientele containere i recipientele butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. >. rescripii tehnice C4, ' Colecia 2#C24 privind metodologia de autorizare a personalului de deservire. 9. 0ormativ pentru proiectarea, execuie, exploatare i postutilizare a staiilor de distribuie a carburanilor la autovehicule (benzin%rii" pentru asigurarea siguranei la foc ' 0 --5. 8. 2nstruciuni tehnice pentru protecia anticoroziv% a elementelor de construcii metalice C1/7. 7. 0ormativ de prevenire a incendiilor pe durata execut%rii lucr%rilor de construcii i instalaii aferente ' C/--. 1-. 0ormativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de ventilare ' 1,. 11. 0ormativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu tensiuni p+n% la 1--- 3ca i 1,-- 3ca ' 2 9. 1(. 0ormativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare ' 2 7. 1/. 0ormativ privind efectuarea &nc%rc%rilor de presiune la conductele tehnologice din oel ' 2 1(. 15. 0ormativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de &nc%lzire central% ' 2 1/. 1,. 0ormativ pentru protecia coroziunii a construciilor metalice &ngropate ' 2 15. 1>. 0ormativ pentru proiectarea i executarea proteciei &mpotriva tr%snetului ' 2 (-.

19. 2nstruciuni privind stabilirea i verifiarea clasei de calitate a &mbin%rilor sudate la conducte tehnologice din oel ' 2 (9. 18. 0ormativ pentru proiectarea antiseismic% a construciilor de locuine social culturale, agroozotehnice i industriale ' 17. 0orme tehnice de proiectare &n realizare construciilor privind protecia la aciunea focului ' (-. 0orme generale de protecie a muncii. (1. 0orme unice de protecie a muncii &n fora$1extracie, iei, gaze i transport1distribuie gaze. ((. 2nstruciuni de lucru i de protecie a muncii specifice activit%ii de distribuie a gazelor naturale. (/. 0ormele specifice de prevenire i stingere a incendiilor. (5. 2nstalaii sanitare, alimentare cu ap% la construcii civile i industriale. rescripii fundamentale de proiectare ' #D?# 1598. (,. Culori indicatoare de securitate. Condiii tehnice generale ' #D?# (7961. (>. 2ndicatoare de securitate. 4eprezent%ri ' #D?# (79(. (9. rotecia &mpotriva electrocut%rilor prin atingere indirect%. 2nstalaii electrice fixe ' #D?# 1(>-565. (7. rotecia &mpotriva electrocut%rii prin atingere indirect%. 2nstalaii electrice fixe. rescripii de proiectare i execuie ' #D?# 1(>-56,. /-. 2nstalaii de legare la p%m+nt de protecie. rescripii ' #D?# >117. /1. 0orme de tehnica securit%ii, depozitare, &mbuteliere, transportul G ! ale Jinisterului 2ndustriei Chimice61788. /(. rescripii tehnice de zonare a mediilor cu pericol de explozie pentru toate tipurile de instalaii i echipamente din activitatea de fora$1extracie iei i gaze ' 1775. $. ALTE REGLEMENT>RI I PRESCRIPII 1. 4egulamentul Comunit%ii Curopene CCC >9 A revederi uniforme referitoare la avizarea echipamentelor specifice ale autovehiculelor cu motor care utilizeaz% gaze petroliere lichefiate (G !" &n sistemul de propulsieA. 118. 1--.

(. 4eglement%ri pentru exploatarea staiilor de gaze petroliere lichefiate &n Olanda. /. 0orme de siguran% pentru instalaii de distribuie stadal% a gazelor petroliere lichefiate pentru autotraciune ' 2talia 691. 5. ?cordul privind transportul 2nternaional al substanelor periculoase pe drumuri publice (?.=.4.". ,. Ghid pentru exploatarea &n condiii de siguran% &n domeniul G ! ' elaborat de rogramul 0aiunilor Lnite privind mediul &ncon$ur%tor.

ANEXA $ #.C................

PERMIS PENTRU S>P>TURI


1. =l............... reprezentantul #.C.......... cu echipa format% din.... lucr%tori......... este autorizat s% execute lucr%ri de s%p%turi pentru................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. pe traseul.................................................................................................................................................... delimitat de la.............................................................................................................................................. p+n% la........................................................................................................................................................ (. J%suri...................................................................................................................................................... a. <nainte de &nceperea lucrului......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... b. <n timpul lucrului........................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... c. <ntreruperea lucrului.................................................................................................................................... d. !a terminare lucrului.................................................................................................................................. e. J%suri speciale.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... /. !ucrarea a fost cerut% de............................................................................................................................ 5. #emn%turi #eful statiei care a solicitat 4eprezentantul societatii care efectuarea lucrarii executa lucrarea .............................................. .............................................. ,. ?utorizarea lucr%rilor &n continuare ................................................... ...................................................

#CJ0PDL42 0r. ?nul !una Biua Neful staiei 4eprezentantul societ%ii care execut% lucrarea

Lnitatea......

PERMIS DE LUCRU CU FOC N3...... din......


#e elibereaz% prezentul ermis de lucru cu foc dlui....................., a$utat de dl................, care urmeaz% s% execute.............., folosind................. la (&n".................... !ucr%rile &ncep de la data de...., ora..... i se &ncheie la data de......, ora..... remerg%tor, pe timpul i la terminarea lucr%rilor cu foc se vor lua urm%toarele m%suri) 1. <ndep%rtarea sau prote$area materialelor combustibile, instalaiilor utila$elor, aparatelor, conductelor i a recipientelor din zona de executare a lucr%rilor i din apropierea acesteia, pe o raz% de.... metri, astfel).................................................. ................................................................................................................................................................... (. Golirea, izolarea, sp%larea, aerisirea conductelor, utila$elor sau instalaiilor, prin ............................................ ................................................................................................................................................................... /. 3entilarea spaiilor &n care se execut% lucr%rile se realizeaz% ...................................................................... 5. 3erificarea zonei de lucru i a vecin%t%ilor acesteia, &nl%turarea surselor de aprindere i a condiiilor care favorizeaz% producerea incendiilor i a exploziilor, prote$area antifoc a materialelor din zon%. <nceperea lucr%rilor cu foc s1a f%cut &n baza buletinului de analiz% nr.... , din......., eliberat de.... (acolo unde este cazul". ,. 4espectarea normelor de prevenire i stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru.... >. ?sigurarea &n zona de lucru a mi$loacelor de stingere a incendiilor . ................................................................................................................................................................... 9. ?nunarea efului sectorului &n care se execut% lucrarea despre &nceperea, &ntreruperea i &ncheierea acesteia. 8. Controlul m%surilor de prevenire i stingere a incendiilor se asigur% de c%tre dl...... 7. #upravegherea lucr%rilor cu foc se asigur% de c%tre dl.................................................................................. ................................................................................................................................................................... 1-. 2ncendiul sau orice alt incident se va anuna la ....... prin............................................................................ ................................................................................................................................................................... 11. ?lte m%suri .#.2. specifice ..................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

1(. ersonalul de execuie, control i supraveghere a fost instruit asupra m%surilor .#.2.

4esponsabil Cmitentul Neful sectorului &n care se execut% lucr%rile Cxecutanii lucr%rilor cu foc #erviciul de pompieri civili :top;

0ume i prenume

#emn%tura

S-ar putea să vă placă și