Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEALUCIAN BLAGADIN SIBIU FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE SPECIALIZAREA B4/II

Analiza unui discurs politic: Discursul inaugural al preedintelui american Barack Obama

Masterand:Lieanu Alexandra-Mihaela

Cuvintele, care formeaz un aparat retoric, funcioneaz ca indicator al unui regim politic, cruia i este parial constitutiv, imprimndu-i un anumit stil. O personalitate excepional poate s impun puterii marca propriei sale voci. Aa , de exemplu, n rana, de !aulle a fost, conform clieului momentului, un "stilist# al guvernrii, avnd simultan imaginea de "ministru al ver$ului i al gestului#. (Ballandier !"""#$ Discursul pre i!e"#i$l $l pre%e!i"#elui B$r$c& O'$($)
2

%entru c& tema proiectului a 'ost analizarea unui discurs politic i pentru c& nu am reuit s& g&sesc un discurs politic rom(nesc care s& m& mulumeasc& din punct de )edere al con*inutului am hot&r(t s& traduc i s& discut despre discursul sus*inut de preedintele +tatelor ,nite Barack Obama cu ocazia alegerii sale -n 'unc*ia de preedinte$ A"$li $ !iscursului p*li#ic) Dei este un discurs ce pare a 'i amplu acesta este 'oarte uor de citit coerent clar i la obiect$ Discursul a durat ./ minute -ncadr(ndu-se -n normele unui discurs normal de inaugurare: aprox$ !" min$ 0oi -ncepe analiza discursului prin a r&spunde la c(te)a -ntreb&ri care se impun a 'i r&spunse:Ce fel de discurs este?Cine este vorbitorul?Care este scopul vorbitorului?Discursul vrea s educe, s motiveze, s conving sau s distreze?Care este cel mai important mesaj ce se dorete a fi transmis?Discursul i-a atins obiectivele? Discursul este unul inaugural preedinte 'ixand primele principii i o direc*ie pentru *ar&$ Barack Obama este )orbitorul1 transmi*&torul mesa2ului -n cazul nostru 'iind noul preedinte al +tatelor ,nite ale Americii nou ales -n 'unc*ie$ 3n calitate de preedinte nou ales acesta i-a expus -n 'a*a na*iunii credin*ele planurile m&surile i a trasat o traiectorie pe care dorete s& ii construiasc& ederea la 4asa Alba$ +copul s&u a)(nd -n )edere c& este )orba despre un discurs inaugural este acela de a mul*umi i de a clari'ica direc*ia in care dorete s& mearg& -n continnuare$ Discursul este -n principal moti)a*ional dorind -n acelai timp s& i con)ing& auditoriul1publicul *int&$ %rincipalul mesa2 al discursului este mesa2ul transmis -n repetate r(nduri acela c& America are 'or*a i resursele necesare de a trece peste orice i implicit de a trece peste criza cu care se con'runt& actual$ %ersonal consider c& discursul a 'ost unul clar i bine structurat care a reuit s& transmit& ideile esen*iale a reuit s& moti)eze i a reuit s& con)ing& popula*ia c& a 'acut alegerea potri)ita$ Contextul i publicul discursului: 5anuarie !""6 Alegerea noului preedinte al +,A 4ontext de criz& mondial& %ublicul: cet&*enii americani i aleg&torii s&i
3

%n general se vor$ete despre trei dimensiuni ale comunicrii politice& - dimensiunea pragmatic' - dimensiunea sim$olic' - dimensiunea structural. Am ales s& analizez discursul politic inaugural al preedintelui Barack Obama deoarece acesta este un exemplu de discurs politic nedemagocic bine structurat i care ii atinge clar obiecti)ele stabilite$ 7ste un discurs care se 'undamenteaz& pe )alorile culturale i spirituale ale poporului$ Discursul insist& asupra )alorilor esen*iale i secundare care inspir& americanii i anume: valorile morale (corect1incorect drept1nedrept moral1imoral#8 valoarea individului (to*i politicienii -i declar& preocuparea pentru bun&starea indi)idului#8 realizarea i succesul (presupune acumularea de putere de status bog&*ie#8 sc(im$area i progresul (schimbarea duce la progres lucru implicit bun pentru to*i#8 egalitatea etic (exprim& con)ingerea c& to*i oamenii sunt egali i trebuie s& se bucure de un tratament egal#8 efortul i optimismul (obiecti)ele propuse pot 'i realizate dac& se muncete asiduu i cu optimism dup& pro)erbul popular: 9%ri)ete 2um&tatea plin& a paharului:8 eficiena, simul practic i pragmatismul (c&utarea solu*iilor practice ; americanii sunt oameni practici#$ 4hiar dac& )alorile enumerate au 'ost identi'icate cu mai bine de patruzeci de ani -n urm& ele au rele)an*& i ast&zi$ +e spune c& primul scop al unui discurs de inaugurare con'orm tradi*iilor americane este exprimarea idealurilor 'amiliare americanilor '&r& a 'ace apel la cliee$ Obama a utilizat -n mod e'ecti) in opinia mea mai multe cliee re'erin*e religioase pentru a transmite mesa2ul s&u na*iunii -ntr-un context politic cu totul deosebit ; inaugurarea %reedintelui +,A$ %reedintele a mizat pe dimensiunea pro'und simbolic& a procesului de inaugurare$ <iturile au o -nc&rc&tur& puternic& de aceea ele reuesc s& determine adeziunea mental& a populatiei$ Ast'el ritul poate 'i -n*eles ca reprezent(nd un set de ac*iuni sec)en*iale de roluri teatralizate de )alori sau simboluri cu menirea de a atrage populatia i de a o moti)a$ 0aloarea pro)oc&rii este unul dintre cele mai uzuale mituri politice din societatea american&$ Actorii politici o'er& totdeauna electoratului o pro)ocare i prezint& momentul alegerii ca pe unul de importan*& crucial&$ Acesta a 'ost si cazul discursului actualului presedinte$ Motto-ul discursului inaugural al lui Barack Obama c(t i genericul -ntegii sale campanii a 'ost: =>es ?e 4an: (9Da putem:#$ 4eea ce a -nsemnat de 'apt nu numai o

pro)ocare a poporului american dar i redarea speran*ei -ntr-o perioada contro)ersat& a'ectat& de criza economico-'inanciar& mondial&$ Discursul inaugural al preedintelui Barack Obama a durat ./ minute a a)ut o ax& bine de'init&: intrarea Americii -ntr-o 9nou& epoc&= deci ideea de pro)ocare a perse)erat pe toat& durata discursului$ (Durata optim& a unui discurs inaugural este considerat& de !" de minute$ 4el mai lung discurs a 'ost cel al lui ?$ @enrA @arrison care a durat aproape ! ore#$ Obama a subliniat scopul s&u de a readuce +,A -n postura de lider respectat al lumii libere promi*(nd s& lase -n urm& perioada Bush prin re'orme interne dar i o nou& perspecti)& pe plan extern: 9%uterea noastr& crete prin 'olosirea ei cu pruden*&:$ 90om 'ace ce trebuie -n 5rak i A'ganistan iar cu prietenii notri )om 'ace ce e bine acolo$ Bu ne )om cere scuze pentru modul nostru de )ia*& C$$$D:$ Obama s-a re'erit tangen*ial i la lupta cu teroritii '&r& -ns& a le declara r&zboi cum a '&cut-o predecesorul s&u: 9%entru cei care -ncearc& s& ne terorizeze le spunem c& spiritul nostru nu poate 'i rupt i c& )& )om -n)inge C$$$D:$ 9+tau ast&zi -n 'a*a )oastr& umil i onorat de -ncrederea pe care mi-a*i acordat-o C$$$D: Acestea au 'ost cu)intele de -nceput ale discursului inaugural al lui Obama$ 9)mil i onorat# aceast& expresie realizeaz& o micorare a distan*ei dintre public i leader adic& unitatea dintre popor i conduc&tor$ %rin aceste 'raze modeste americanii trebuie s& decodi'ice mitul indi)idului care a muncit din greu i s-a -ncununat de succes datorit& propriilor e'orturi ; un a'ro-american de)ine cel mai puternic preedinte din lume$ Din punct de )edere psihologic acest 92oc: de cu)inte poate 'i atestat ca o programare neuroling)istic& a publicului receptor exerci*iu ce presupune ampli'icarea emo*iilor printr-un exces de sinceritate$ Aceast& tehnic& comunica*ional& exclude agresi)itatea i cinismul -n exprimare i pune mai degrab& -n )aloare senza*ia de lips& de ap&rare a )orbitorului$ %rin urmare sinceritatea din partea presedintelui asigur& toleran*a din partea auditoriului: nu po*i s& 'ii prea critic 'a*& de persoana care i-a deschis su'letul i *i-a -ntins o m(n& amical&$ 93i mul*umesc preedintelui Eeorge ?$ Bush pentru ser)iciul adus na*iunii noastre C$$$D: Aa a continuat discursul preedintelui nou-ales$ Obama con'irm& ast'el principiile 2ocului concuren*ial din perioada campaniei electorale c(nd oponen*ii se a'l& de o parte i alta a 9baricadei: politice8 de 'apt -ns& ambele p&r*i au drept obiecti) bun&starea i 'ericirea poporului american$ Din perspecti)a abord&rii dimensiunii simbolice a comunic&rii politice important& pentru un discurs inaugural ar 'i p&strarea unei tradi*ii$ Ast'el pentru preedin*ii americani a de)enit o tradi*ie includerea la s'(ritul 2ur&m(ntului a 'razei 9Aa s& ne a2ute DumnezeuF:$ Graze similare g&sim i la
5

s'(ritul discursului inaugural al lui Barack Obama: 94u a2utorul lui Dumnezeu s& ducem mai departe acel cadou de libertate i s&-l d&m genera*iilor urm&toare$ 0& mul*umescF Dumnezeu s& ne binecu)(ntezeF Dumnezeu s& binecu)(nteze AmericaF:$ ,tilizarea acestor 'raze-cliee are sdrept scop legitimarea -n 'a*a publicului larg i a opiniei publice a noului locatar al 4asei Albe$ Aceasta este o legitimare simbolic& -n primul r(nd apoi una 2uridic& i politic&$ La baza 'iec&rui discurs inaugural se g&sete incontestabil o anumit& ideologie -n baza c&reia noul lider -i 'ixeaz& direc*ia pe care urmeaz& s& conduc& poporul$ Aceste elemente au 'ost 'oarte )izibile in discursul lui Barack Obama$ Discursul lui Barack Obama se distinge prin 'aptul c& mai -ntotdeauna promite publicului ceea ce acesta )rea s& aud&$ Ast'el Obama promite -n discursurile sale electorale c& )a a2uta clasa de mi2loc (aproape 'iecare american se consider& membru al ei# i c& -i )a penaliza pe cei care au de)enit indecent de boga*i$ ,n mesa2 similar de -ncura2are pentru to*i americanii desprindem i -n discursul s&u inaugural: 93ntrebarea pe care ne-o punem este nu dac& Eu)ernul este mai bun sau mai r&u ci dac& el -i a2ut& pe oameni$ Aceast& criz& ne-a amintit c& 'ar& un ochi atent la toate acestea na*iunea nu poate prospera$ +uccesul economiei a depins nu numai de %5B ci i de bun&starea 'iec&ruia dintre noi$: Dac& )rem s& )orbim despre limba2ul utilizat -n discurs acesta a 'ost mai degrab& unul populist i mobilizator dec(t unul moralizator aspect bun consider eu intrucat americanii asteptau mai mult sa 'ie incura2ati decat sa 'ie criticati$ 4hiar dac& printre 'raze se desluesc consecin*ele politicilor eronate promo)ate de administar*ia Bush Obama nu i-a propus s& lanseze critici dure la adresa predecesorului s&u$ 3n acest sens doar un eu'emism atest& ade)&rata opinie a )orbitorului: 93n aceast& zi declar&m c& )om pune cap&t micilor ruti care au '&cut parte din politica noastr& C$$$D$: Obama a ac*ionat oarecum di'erit 'a*& de ma2oritatea politicienilor a'la*i -n situa*ia sa i -n mod special 'a*& de politicientii rom(ni$ Acesta nu a '&cut multe promisiuni nu a '&cut o list& de obiecti)e dar 'olosindu-i talentul s&u de orator a descris greut&*ile pe care trebuie s& le -n'runte americanii pentru a dep&i criza a -ncercat s&-i liniteasc& i s& le dea speran*a c& pot tra)ersa cu bine perioada de criz& economic& (mitul efortului i optimismului*: +untem n mi,locul unei crize, acest lucru s fie $ine neles, ara se afl n plin rz$oi mpotriva reelelor teroriste, economia noastr este sl$it, sistemul nostru de sntate este i el sl$it,

urmtoarea generaie tre$uie s-i micoreze ateptrile, dificultile care ne ateapt vor fi mari i nu se vor sc(im$a n timp scurt, dar ele vor fi indeplinite -..... (!" ianuarie !""6# Obama a utilizat -n mod e'ecti) at(t meta'ore implicite c(t i re'erin*e religioase pentru a atinge o cot& maxim& de energizare a maselor$ Ast'el g&sim urm&toarele 'raze cu simboluri i meta'ore implicite: 9+& marc&m aceast& zi reamintind cine suntem noi i ce am a2uns -n aceast& iarna a greutilor s& a)ans&m din nou prin curenii ng(eai s& 'acem 'a*& curenilor care vor veni:$ Meta'ore implicite: cureni de g(ea oc(i ateni, nori adunai furtuni dezlnuite etc$ Re u(+"! )oi sublinia 'aptul c& discursul inaugural de'inete un moment -n timp$ He a2ut& s&-*i 'aci o imagine despre persoana care este preedinte despre modul cum )ede el acest moment i -ncotro crede el c& trebuie s& se -ndrepte un popor$ ,n discurs de acest gen este un discurs al responsabilit&*ii i pragmatismului un -ndemn la munc& i rea'irmare a )alorilor sacre pentru o na*iune$ %reedintele este principalul st&p(n al cu)intelor sale chiar i atunci c(nd comunicarea dintre gu)ernan*i i gu)erna*i este instrumentalizat& cu a2utorul specialitilor$ 5n acest sens Obama a utilizat in mod inteligent resursele de care dispunea a pro'itat de situaia de in care se a'la i a reuit s& construiasca un discurs inaugural bun$ %entru a )iziona imaginile cu discursul inaugural: http:11III$Aoutube$com1IatchJ)K02nAgL"!a?M

S-ar putea să vă placă și