Sunteți pe pagina 1din 9

EGALITATI BILANTIERE

La inceputul perioadei de gestiune, situatia economico-juridica a unei societati comerciale care are ca obiect de activitate productia de bunuri se prezinta sub forma bilantului urmator: Activ Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. &. !. 10. 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 '%$ %121 %"11 #ijloace de transport #ateriale consumabile ombustibili )roduse finite #arfuri lienti +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul onturi la banci in lei asa in lei TOTAL ACTIV Bilant initial Suma 121000 $1000 '%00 2$00 1!"00 "%000 1*100 !200 "1000 &100 !""!! TOTAL PASIV !""!! Pasiv Suma !200 2%&000 $!00 11000 *000 '000 "*00 !000

Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. &. 1$21 '01 '0' '21 ''' '$2 redite bancare pe termen lung (urnizori (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate Impozit pe venituri de natura salariilor reditori diversi

In cursul perioadei au loc operatii economice singulare, cate una pentru fiecare tip de egalitate bilantiera fundamental si grupuri de operatii economice inseparabile, cate unul pentru fiecare tip de egalitate bilantiera derivate, astfel:

Operatiunea economica nr.1:-ocietatea comerciala depune numerar din casa suma in valoare de *000 lei in banca. Analiza operatiunii:In urma acestei operatiuni singulare, elementul de activ . onturi la banci in lei va creste cu *000 lei, concomitent cu reducerea elementului de activ . asa in lei/ cu *000 lei 01ilantul nr.12. Activ Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. &. !. 10. 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 '%$ %121 %"11 #ijloace de transport #ateriale consumabile ombustibili )roduse finite #arfuri lienti +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul onturi la banci in lei 0"10004*0002 asa in lei 0&100-*0002 TOTAL ACTIV Bilant nr.# Suma 121000 $1000 '%00 2$00 1!"00 "%000 1*100 !200 "&000 1100 !""!! TOTAL PASIV !""!! Pasiv Suma !200 2%&000 $!00 11000 *000 '000 "*00 !000

Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. &. 1$21 '01 '0' '21 ''' '$2 redite bancare pe termen lung (urnizori (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate Impozit pe venituri de natura salariilor reditori diversi

%121 3 4*000 lei %"11 3 -*000 lei A $% &%'P "0&&004*000-*000 5 "0&&00

Operatiunea economica nr.2:+in salariile datorate se va retine impozit pe salarii datorat bugetului statului de 1200 lei. Analiza operatiunii:In urma acestei operatiuni, elementul de pasiv .Impozit pe venituri de natura salariilor/ va creste cu suma de 1200 lei, iar elementul de pasiv .)ersonal-salarii datorate/ se va diminua cu suma de 1200 lei 01ilantul nr.22.

Activ Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. &. !. 10. 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 '%$ %121 %"11 #ijloace de transport #ateriale consumabile ombustibili )roduse finite #arfuri lienti +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul onturi la banci in lei asa in lei TOTAL ACTIV '21 ) -1200 lei ''' ) 41200 lei A'P $% &% "0&&00 5 "0&&0041200-1200

Bilant nr.( Suma 121000 $1000 '%00 2$00 1!"00 "%000 1*100 !200 "&000 1100 !""!!

Pasiv Suma !200 2%&000 $!00 11000 *000 2&00 '!00 !000

Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. &. 1$21 '01 '0' '21 ''' '$2 redite bancare pe termen lung (urnizori (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate 0'000-12002 Impozit pe venituri de natura salariilor 0"*00412002 reditori diversi

TOTAL PASIV

!""!!

Operatiunea economica nr.3:-ocietatea comerciala ac6izitioneaza materiale consumabile in valoare de 1&00 lei de la furnizori.

Analiza operatiunii:In urma acestei operatiuni, elementul de activ .#ateriale consumabile/ se va majora cu 1&00 lei concomitent cu cresterea elementului de pasiv .(urnizori/ cu 1&00 lei 01ilantul nr."2. Activ "02 3 41&00 lei '01 ) 41&00 lei ''2$34'"2 lei Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. &. !. 10. 11. 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 ''2$ '%$ %121 %"11 #ijloace de transport #ateriale consumabile 0'%0041&002 ombustibili )roduse finite #arfuri lienti T73 deductibila 004'"22 +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul onturi la banci in lei asa in lei TOTAL ACTIV A $%'P $% "0&&00422"2 5 "0&&00422"2 Bilant nr. Pasiv

Suma 121000 $1000 $"00 2$00 1!"00 "%000 1*100 '"2 !200 "&000 1100 ##! (

Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. &. 1$21 '01 '0' '21 ''' '$2 redite bancare pe termen lung (urnizori 011000422"22 (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate Impozit pe venituri de natura salariilor reditori diversi

Suma !200 2%&000 $!00 1"2"2 *000 2&00 '!00 !000

TOTAL PASIV

##! (

Operatiunea economica nr.4:-ocietatea comerciala si-a ac6itat datoriile fata de creditori in valoare de 2000 lei.

Analiza operatiunii:In urma acestei operatiuni economice, se reduce elementul de activ . onturi la banci in lei/ cu suma de 2000 lei, concomitent cu reducerea elementului de pasiv . reditori diversi/ cu suma de 2000 lei 01ilantul nr.'2. Activ Bilant nr.) Pasiv

Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. &. !. 10. 11. 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 ''2$ '%$ %121 %"11 #ijloace de transport #ateriale consumabile ombustibili )roduse finite #arfuri lienti T73 deductibila +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul onturi la banci in lei 0"&000-20002 asa in lei TOTAL ACTIV %121 3 -2000 lei '$2 ) -2000 lei A *%'P *% "110"2-2000 5 "110"2-2000

Suma 121000 $1000 $"00 2$00 1!"00 "%000 1*100 '"2 !200 "$000 1100 !+! (

Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. &. 1$21 '01 '0' '21 ''' '$2 redite bancare pe termen lung (urnizori (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate Impozit pe venituri de natura salariilor reditori diversi 0!000-20002

Suma !200 2%&000 $!00 1"2"2 *000 2&00 '!00 *000

TOTAL PASIV

!+! (

Operatiunea economica nr.5:-ocietatea comerciala ac6izitioneaza in numerar actiuni in valoare de 1%000 lei, din care ac6ita in momentul ac6izitionarii suma de 10000 lei din contul de la banca, iar restul de %000 lei este amanat pana la scadenta.

Analiza operatiunii:In urma acestei operatiuni economice, elementul de activ . onturi la banci in lei/ scade cu 10000 lei, iar in pasiv apare elementul .7arsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt/ cu suma de %000 lei 01ilantul nr.%2. Activ %121 3 -10000 lei %0" 341%000 lei Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. &. !. 10. 11. 12. 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 ''2$ '%$ %01 %121 %"11 #ijloace de transport #ateriale consumabile ombustibili )roduse finite #arfuri lienti T73 deductibila +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul 3ctiuni detinute la entitatile afiliate 0041%0002 onturi la banci in lei 0"$000-100002 asa in lei TOTAL ACTIV %0! ) 4%000 lei A $% *%- ' P $%. "0!0"241%000-10000 5 "0!0"24%000 Operatiunea economica nr.6:-e inregisteaza stingerea creantei fata de client in valoare de 1*100 lei.)entru suma de *000 lei pe seama creditorilor, iar pentru diferenta de 10100 lei prin incasarea sumei din contul disponibil. Suma 121000 $1000 $"00 2$00 1!"00 "%000 1*100 '"2 !200 1%000 2$000 1100 #)! ( TOTAL PASIV #)! ( Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. &. !. 1$21 '01 '0' '21 ''' '$2 %0! redite bancare pe termen lung (urnizori (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate Impozit pe venituri de natura salariilor reditori diversi 7arsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt 004%0002 Suma !200 2%&000 $!00 1"2"2 *000 2&00 '!00 *000 %000 Bilant nr., Pasiv

Analiza operatiunii:In urma acestei operatiuni economice, elementul de activ . lienti/ scade cu suma de 1*100 lei, iar elementul de pasiv . reditori diversi/ scade cu *000 lei, iar elementul de activ . onturi la banci in lei/ sporeste cu 10100 lei 01ilantul nr.$2. Activ '111 3 -1*100 lei '$2 ) -*000 lei Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. &. !. 10. 11. 12. 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 ''2$ '%$ %01 %121 %"11 #ijloace de transport #ateriale consumabile ombustibili )roduse finite #arfuri lienti 01*100-1*1002 T73 deductibila +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul 3ctiuni detinute la entitatile afiliate onturi la banci in lei 02$0004101002 asa in lei TOTAL ACTIV %121 3 410100 lei A &% $%. ' P *%"1'0"2-1*100410100 5 "1'0"2-*000 Operatiunea economica nr.7:-e inregisteaza obligatia de plata a impozitului pe salarii in valoare de 1"00 lei din care &00 lei reprezinta impozit datorat de personal, iar %00 lei reprezinta impozit datorat de societate. Analiza operatiunii:In urma acestei operatiuni economice, elementul de pasiv .Impozit pe venituri de natura salariilor/ sporeste cu suma de 1"00 lei8 elementul de pasiv .)ersonalSuma 121000 $1000 $"00 2$00 1!"00 "%000 0 '"2 !200 1%000 "$100 1100 !0! ( TOTAL PASIV !0! ( Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. &. !. 1$21 '01 '0' '21 ''' '$2 %0! redite bancare pe termen lung (urnizori (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate Impozit pe venituri de natura salariilor reditori diversi 0*000-*0002 7arsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt Suma !200 2%&000 $!00 1"2"2 *000 2&00 '!00 0 %000 Bilant nr./ Pasiv

salarii datorate/ scade cu suma de &00 lei, iar in activ apare elementul . 6eltuieli cu impozit pe salarii/ cu suma de %00 lei 01ilantul nr.*2. Activ '21 ) - &00 lei ''' ) 41"00 lei $"% 3 4%00 lei A $%. ' P $% *%Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. &. !. 10. 11. 12. 1". 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 ''2$ '%$ %01 %121 %"11 $"% #ijloace de transport #ateriale consumabile ombustibili )roduse finite #arfuri lienti T73 deductibila +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul 3ctiuni detinute la entitatile afiliate onturi la banci in lei asa in lei 6eltuieli cu impozit pe salarii 004%002 TOTAL ACTIV Suma 121000 $1000 $"00 2$00 1!"00 "%000 0 '"2 !200 1%000 "$100 1100 %00 !0, ( TOTAL PASIV !0, ( Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. &. !. 1$21 '01 '0' '21 ''' '$2 %0! redite bancare pe termen lung (urnizori (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate 02&00-&002 Impozit pe venituri de natura salariilor 0'!0041"002 reditori diversi 7arsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt Suma !200 2%&000 $!00 1"2"2 *000 2000 $200 0 %000 Bilant nr.0 Pasiv

"0*0"24%00 5 "0*0"241"00-&00 Operatiunea economica nr.8: onform statelor de plata a salariilor, se inregistreaza plata salariatilor prin casierie catre personalul societatii in valoare de 1000 lei, din care '00 lei sunt platite, iar restul de $00 lei reprezentand contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate. Analiza operatiunii:In urma acestei operatiuni economice, elementul de pasiv .)ersonalsalarii datorate/ se reduce cu 1000 lei, apare elementul de pasiv . ontributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate/ in valoare de $00 lei, iar elementul de active . asa in lei/ se reduce cu '00 lei 01ilantul nr.&2. Activ Bilant nr." Pasiv '21 ) -1000 lei '"1' ) 4$00 lei %"11 3-'00 lei A *%- ' P *% $%. "0*%"2-'00 5 "0*%"2-10004$00 Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 2111 Terenuri 2. ". '. %. $. *. 21"" "02 "022 "'% "*1 '111 #ijloace de transport #ateriale consumabile ombustibili )roduse finite #arfuri lienti Suma 121000 $1000 $"00 2$00 1!"00 "%000 0 Nr. Simbol Denumire element Crt. 1. 1011 apital subscris nevarsat 2. 1012 apital subscris varsat ". '. %. $. *. 1$21 '01 '0' '21 '"1' redite bancare pe termen lung (urnizori (urnizori de imobilizari )ersonal-salarii datorate 02000-10002 ontributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 004$002 Impozit pe venituri de natura salariilor reditori diversi 7arsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt Suma !200 2%&000 $!00 1"2"2 *000 1000 $00

&. !. 10. 11. 12. 1".

''2$ '%$ %01 %121 %"11 $"%

T73 deductibila +econtari cu actionarii, asociatii privind capitalul 3ctiuni detinute la entitatile afiliate onturi la banci in lei asa in lei 01100-'002 6eltuieli cu impozit pe salarii TOTAL ACTIV

'"2 !200 1%000 "$100 *00 %00 !0# (

&. !. 10.

''' '$2 %0!

$200 0 %000

TOTAL PASIV

!0# (