Sunteți pe pagina 1din 8

____________________________ SRL

PLAN DE ACTIUNE Pericol grav si iminent de accidentare

Exemplar nr._ Pagina 1 din 8 APROBAT ,

1. SCOP 1.1. Plan l descrie mod l de acti ne in ca! de pericol grav si iminent. ". #O$E%&' #E AP(&CARE ".1. Plan l se aplica pe intreg amplasament l nitatii in activitatea de prod ctie si intretinere si are ca scop sta)ilirea de mas ri de preintimpinare a accidentelor de m nca prin mas ri de evac are l cratorilor ,inlat rarea conditiilor si eliminarea conditiilor posi)il generatoare de accidente. *. #E+&%&T&& S& PRESC'RTAR& *.1. pericol grav ,i iminent de accidentare - sit a.ia concret/, real/ ,i act al/ c/reia 0i lipse,te doar prile1 l declan,ator pentr a prod ce n accident 0n orice moment2 3. CO%S&#ERAR&& 4E%ERA(E 3.1. Starea de pericol grav ,i iminent de accidentare, poate 5i constatat/ de c/tre orice l cr/tor din 0ntreprindere ,i6sa nitate prec m ,i de c/tre inspectorii de m nc/. 3.". &nstr irea c mod l de acti ne petr starea de pericol grav si iminent cade in responsa)ilitatea anga1ator l i prin personal l desemnat. 3.*. O)ligativitatea c noasterii mas rilor care tre) ie exec tate in ca! de pericol grav si iminent de accidentare revine t t ror anga1atilor sociatatii. RESPO%SAB&(&TAT& 7.1 Directorul general (administrator, conducerea unitatii). 7.1.1 Solicita intocmirea plan l i de acti ne in ca! de sit atii c pericol grav si iminent. 7.1." % meste prin deci!ie persoanele responsa)ile c indeplinirea mas rilor preva! te in plan l de acti ne in ca! de sit atii c pericol grav si iminent. 7." Lucratorul desemnat SSM(persoana desemnata) 7.".1 Ela)orea!a plan l de acti ne in ca! de sit atii c pericol grav si iminent. 7."." A5isea!a plan l la loc vi!i)il. 7.".* +ace prop neri de responsa)ilitati re5eritoare la pre!ent l plan de acti ne. 7.".3 Asig ra act ali!area in5ormatiilor privind modi5icarea plan l i de acti ne. 7.".7 Exec ta instr irea personal l i privind exec tarea mas rilor incl se in pre!ent l plan si veri5ica mod l in care si8a ins sit c nostintele. 7.".9 Exec ta aplicatii practice c contin t l plan l i de acti ne in ca! de pericol grav si iminent. 7.".: Cond ce ec;ipa de interventie. 7.".8 Exec ta an ntarea serviciilor speciali!ate d pa ca! . 7.".< Exec ta an ntarea cond catorilor ierar;ici . 7.".1= Participa la inlat rarea ca !elor care a cond s la apari.ia st/rii de pericol grav ,i iminent.

7.

____________________________SRL

PLAN DE ACTIUNE Pericol grav si iminent de accidentare

Exemplar nr._ Pagina " din 8

7.* Responsa)il l te;nic6persoana desemnata >in 5 nctie de speci5ic l nitatii? 7.*.1 &a mas ri de marcare a traseelor de evac are ori de cite ori starea acestora imp ne acest l cr > stergere sa deteriorare? 7.*." &a mas ri de reparare a il minat l i de sig ranta si a cel i arti5icial de pe caile de evac are. 7.*.* #isp ne veri5icarea 5 nctionarea instalatiei de alarmare la termenele preva! te si consemnea!a constatarile in Registr l de monitori!are a 5 nctionarii sistemelor si dispo!itivelor de protectie,sisteme de alarmare si semnali!are de rgenta. 7.*.3 &a mas ri de inlat rarea ca !elor care a cond s la apari.ia st/rii de pericol grav ,i iminent. 7.3 Seful de echipa/sectie/persoana desemnata (in functie de specificul unitatii) 7.3.1 Participa la program l de instr ire8testare si la aplicatiile pe tema sit atiilor de rgenta. 7.3." Cond ce personal l din s )ordine in exec tarea plan l i. 7.3.* 'rmareste si coordonea!a deplasarea personal l i pe traseele de evac are. 7.3.3 Rasp nde de mentinerea cailor de evac are in stare coresp n!atoare l ind mas ri pentr evitarea depo!itarii pe acestea a materialelor. 7.3.7 @eri5ica in permanenta existenta marca1elor cailor de evac are si solicita responsa)il l i te;nic re5acerea acestora in ca! l deteriorarii. 7.3.9 @eri5ica in permanenta 5 nctionarea il minat l i de sig ranta pe traseele de evac are si sesi!ea!a responsa)il l i te;nic orice de5ecti ne constatata. 7.3.: @eri5ica pre!enta intreg l i personal la p nct l de evac are. 7.3.8 +ace prop neri de im) natatire a plan l i de acti ne. 7.3.< @eri5ica indeplinirea responsa)ilitatilor de catre persoanele din s )ordine. 7.7 Personal l exec tant 7.7.1 Participa la program l de instr ire8testare si la aplicatiile pe tema sit atiilor de rgenta. 7.7." $entine in stare li)era caile de acces si sesi!ea!a se5 l i de ec;ipa orice a)atere de la reglementarea cailor de acces si evac are. 7.7.* Are o)ligatia de a ad ce la c nostiinta se5 l i de ec;ipa sa l crator l i desemnat SS$ orice sit atie care ar p tea 5i considerata posi)il generatoare de accidente de m nca. 7.7.3 Respecta c strictete operatiile care intra in responsa)ilitatea sa si s nt preva! te in pre!ent l plan. 7.7.7 &a mas rile imediate care se imp n in ca! l aparitiei nei stari de pericol grav si iminent de accidentare 7.7.9 Se oc pa permanent de im) natatirea nivel l i de c nostiinte in ceea ce priveste plan l de interventie. 7.9 $ecanic l6persoana desemnata 7.9.1 Participa la program l de instr ire8testare si la aplicatiile pe tema sit atiilor de rgenta. 7.9." $entine in stare li)era caile de acces si sesi!ea!a se5 l i de ec;ipa orice a)atere de la reglementarea cailor de acces si evac are. 7.9.* Are o)ligatia de a ad ce la c nostiinta se5 l i de ec;ipa sa l crator l i desemnat SS$ orice sit atie care ar p tea 5i considerata posi)il generatoare de accidente de m nca. 7.9.3 Opreste alimentarea c energie electrica sa ga!e nat rale d pa ca!. 7.9.7 Cola)orea!a c serviciile speciali!ate in ca! l in care acestea s nt implicate pentr inlat rarea conditiilor care a creat starea de pericol iminent.

____________________________SRL

PLAN DE ACTIUNE Pericol grav si iminent de accidentare

Exemplar nr._ Pagina * din 8

7.9.9 Exec ta rep nerea instalatiilor in 5 ncti ne la declararea re!olvata a starii de pericol grav si iminent. 9. P(A% #E ACT&'%E

Starea de pericol grav ,i iminent de accidentare poate 5i considerata A 5 nctionarea de5ect oasa a n i ec;ipament de m nca avarii ale retelelor de tilitati energie,ga!e nat rale in incinta nitatii. indeplinirea conditiilor pentr i!) cnirea n i incendi iminenta sa declansarea nei calamitati nat rale>c trem r,in ndatie etc? (a constatarea st/rii de pericol grav ,i iminent de accidentare se vor l a imediat rm/toarele m/s ri de sec ritateA 6.1. oprirea echipamentului de munc !i"#au acti$it %ii& 9.1.1. ec;ipamentele de m nca se opresc atit daca 5 nctionarea de5ect oasa a acestora pre!inta pericol grav si iminent de accidentare dar si in ca! l in care starea de pericol este determinata de alt 5actor extern. 9.1.". Oprirea ec;ipament l i de l cr este exec tata de catre l crator l de pe post l de l cr implicat 9.1.*. Oprirea energiei electrice este exec tata de catre mecanic si se va 5ace de la intrer pator l de )ransament plasat pe corp l exterior al cladirii linga )loc l de mas ra. 9.1.3. Oprirea ga!elor nat rale este exec tata de catre mecanic si se va 5ace de la ro)inet l de )ransament plasat in exterior al cladirii linga poarta de intrare personal prin inc;iderea completa a ro)inet l i. 6.'. e$acuarea per#onalului din (ona periculoa# & 9.".1. Evac area personal l i se 5ace rmind traseele indicate pe plan l de evac are. 9.".". Evac area se poate 5ace n mai pentr loc rile de m nca din !ona peric loasa prin an ntarea ver)ala sa evac area intreg l i personal de la toate loc rile de m nca prin alarmarea prin actionarea ) ton l i de panica. 9.".*. Plan l de evac are este ela)orat ,act ali!at si pre!entat l cratorilor de catre l crator l desemnat SS$ 9.".3. Evac area este coordonata de catre se5 l de ec;ipa care rmareste ca intreg personal l din s )ordine sa a1 nga la p nct l de ad nare in ca! de evac are care este plasat linga ca)ina pa!nic l i de la intrare. 6.). anun%area #er$iciilor #peciali(ate& 9.*.1. este exec tata de catre l crator l desemnat SS$ sa in lipsa acest ia de catre se5 l de ec;ipa . 9.*.". an ntarea se 5ace prin tele5on l a5lat in )iro l l crator l i desemnat SS$ la n mereleA politie, salvare, pompieri 11' ga! _____ 6.*. anun%area conduc torilor ierarhici& 9.3.1. este exec tata de catre l crator l desemnat SS$ sa in lipsa acest ia de catre se5 l de ec;ipa la n merele de tele5onA ____________ + ______________ 6.,. eliminarea cau(elor care au condu# la apari%ia #t rii de pericol -ra$ !i iminent 9.7.1. &n 5 nctie de nat ra st/rii de pericol grav ,i iminent eliminarea ca !elor care a provocat8o poate 5i 5ac ta de catre personal l propri sa de catre personal speciali!at.

____________________________SRL

PLAN DE ACTIUNE Pericol grav si iminent de accidentare

Exemplar nr._ Pagina 3 din 8

9.7.". Pentr avarii apar te la ec;ipamente de m nca inlat rarea starii de pericol grav si iminent se va 5ace de catre personal l te;nic propri cali5icat coresp n!ator. 9.7.*. Pentr avarii apar te la retelele de ga!e nat rale se va solicita spri1in l societatii de distri) tie daca este ca! l>avarii in instalatia distri) itor l i? sa la o persoana a tori!ata pentr l crari in instalatii de ga!e nat rale daca avaria are loc in instalatia cons mator l i 9.7.3. Pentr avarii apar te la retea a de electricitate se va solicita spri1in l companiei de electricitate pentr avariile intervenite in instalatiile 5 rni!or l i iar pentr avariile din instalatiile cons mator l i interventie va 5i exec tata de personal speciali!at propri . 9.7.7. &n ca! l calamitatilor nat rale>in ndatii,c trem l etc? starea de pericol grav si iminent este considerata sol tionata n mai cind &nspectorat l pentr Sit atii de 'rgenta da n an nt in acest sens 9.7.9. (a interventia in diversele ca! ri considerate pericol grav si iminent se va tine cont de rmatoarele recomandariA Cum #. te prote/e(i #i #. inter$ii 0n ca( de incendiu - comportati8vB c calm si respectati reg rile si mBs rile indicate 0n asemenea sit atie2 - dacB pentr salvarea oamenilor, tre) ie sB treceti prin 0ncBperi incendiate, p neti pe cap o pBt ra medB2 - desc;ide8ti c pr dentB sile, deoarece a5l x l rapid de aer, provoacB cresterea rapidB a 5lacBrilor2 - prin 0ncBperile c 5 m dens deplasati8vB tCrCt sa aplecati2 - strigati victimele >copiii de reg lB se asc nd s ) pat ri, 0n d lap ri,etc.?, 4Bsiti8le si salvati8le2 - dacB vi se aprinde 0m)rBcBmintea, n 5 giti2 c lcati8vB pe pBmCnt si rostogoliti8vB2 - as pra oamenilor cBrora li s8a aprins 0m)rBcBmintea, ar ncati n palton,o pBt ra sa ceva care 0i acoperB etans2 - 0n ca! l stingerii incendi l i 5olositi stangBtoare, apB, nisip, pBmCnt, 0nvelitori, etc.2 - dacB arde s pra5ata verticalB, apa se ar ncB de s s 0n 1os2 - lic;idele incendiare se sting prin acoperire c nisip,pBmCnt,c vert ri grele2 - instalatiile electrice se sting n mai d pB 0ntrer perea preala)ilB a s rselor de energie2 - iesiti din !ona incendiarB 0n directia dinspre care )ate vCnt l2 - )om)ele incendiare de aviatie se sting prin acoperirea c pBmCnt sa prin sc 5 ndare 0n ) toaie >galeti de apB?2 - picBt rile de napalm, ca! te pe 0m)rBcBminte se sting prin acoperirea loc l i respectiv c 0m)rBcBminte s )tire,l t sa nisip2 - amestec rile pe )a!B de 5os5or sa sodi se sting prin i!olarea acestora de aer l 0ncon1 rator prin acoperire c pBmCnt,nisip, acoperiri etanse >palton,pBt ri,etc.? - aplicati pe pBrtile a5ectate pansament scat si c rat si pre!entati8vB la p nctele medicale. Cum #. te prote/e(i #i #. inter$ii 0n ca( de inundatii Dn ca! l cCnd in ndatia va s rprins acasBA RetinetiE Acest tip de calamitate este precedat, de o)icei, de intervale mari de prevenire>mai p tin 0n ca! l r perii )ara1elor ;idrote;nice, pentr localitBtile sit ate, imediat 0n aval? 1. dacB aveti timp l ati rmBtoarele mBs riA 8ad ceti 0n casB nele l cr ri sa p neti8le c lcate la pBmCnt 0ntr8 n loc sig r >mo)ilB de c rte, nelte de gradinB sa alte o)iecte care se pot m ta si care pot 5i s 5late de vCnt sa l ate de apB? 8)locati 5erestrele ast5el 0ncCt sB n 5ie sparte de vCnt ri p ternice, de apB, de o)iecte care pl tesc sa de al vi ni2 8evac ati animalele si ) n rile de valoare 0n loc ri de re5 gi , dinainte c nosc te2 80nc iati sile si 5erestrele d pB ce 0nc;ideti apa,ga! l si instalatiile electrice2 8n stocati saci de nisip pe partea din a5ara peretilor2 mai )ine permiteti apei de in ndatie sB

____________________________SRL

PLAN DE ACTIUNE Pericol grav si iminent de accidentare

Exemplar nr._ Pagina 7 din 8

c rgB li)er prin 5 ndatie, sa dacB s nteti sig r cB veti 5i in ndati procedati sing r la in ndatia 5 ndatiei2 ". #acB in ndatia este iminentB procedati ast5elA 8m tati o)iectele care se pot misca 0n partea cea mai de s s a casei2 deconectati aparatele electrice si impre nB c 0ntreaga 5amilie pBrBsiti loc inta si deplasati8vB spre loc l de re5 gi >eta1e s perioare, acoperis ri, 0naltimi sa alte loc ri dominante? care n pot 5i acoperite de nivel l cotelor maxime ale apelor2 80n ca! l 0n care s nteti s rprins 0n a5ara loc intei >pe strB!i, scoli, parc ri sBli de spectacole, a togBri,etc.? Este necesar sB respectati c strictete com nicBrile primite si sB vB 0ndreptati spre loc rile de re5 gi cele mai apropiate. respectati ordinea de evac are sta)ilitBAcopii, )BtrCni,)olnavi si 0n prim l rCnd, !onele cele mai peric loase2 0nainte de pBrBsirea loc intei Dntrer peti instalatiile de alimentare c apB, ga!e, energie electricB si 0nc;ideti 5erestrele2 scoateti animalele din gospodBrie si diri1ati8le cBtre loc rile care o5erB protectie2 F la pBrBsirea loc intei l ati doc mentele personale si, o re!ervB de alimente, apB, tr sB sanitarB, n mi1loc de il minat, n aparat de radio, iar pe timp 5rig ros si 0m)rBcBminte mai groasB2 d pB sosirea la loc l de re5 gi , comportati8vB c calm, oc pati loc rile sta)ilite, prote1ati si s praveg;eati copiii, respectati mBs rile sta)ilite. n intrati 0n loc intB 0n ca! l 0n care aceasta a 5ost avariatB sa a devenit insal )rB2 n atingeti 5irele electrice2 n cons mati apa direct de la s rsB, ci n mai d pB ce a 5ost 5iartB2 cons mati alimente n mai d pB ce a 5ost c rBtate, 5ierte si d pB ca!, controlate de organele sanitare 2 n 5olositi instalatiile de alimentare c apB, ga!e, electricitate, decCt d pB apro)area organelor de specialitate2 acordati a1 tor victimelor s rprinse de in ndatii2 exc tati l crBri de 0nlBt rare a rmBrilor in ndatiei, dega1area mal l i, c rBtirea loc intei si mo)ilier l i, de!in5ectarea incBperilor, repararea avariilor spri1initi moral si material oamenii a5ectati de in ndatii prin gB!d ire, donare de ) n ri materiale,alimente,medicamente Cum #. te prote/e(i #i #. inter$ii 0n ca( de in(.pe(iri in5ormati8vB permanent as pra conditiilor atmos5erice 5olosind radio l si televi!or l2 5iti pregBtiti pentr a re!ista acasB . Pregatiti re!erva de alimente, apB si com) sti)il si asig rati8 vB mi1loacele di5erite pentr 0ncBl!it si preparat ;rana2 pregBtiti mi1loacele de il minat independente de retea a electricB2 pBstrati la 0ndemCnB nelte pentr dega1area !Bpe!ii2 evitati a)sol t orice 5el de cBlBtorie dacB n este a)sol t necesarB2 dacB tot si este necesar sB plecati l ati8vB 0m)rBcBminte groasB, caci lB, mBn si2 cBlBtoriti n mai !i a si 5olositi soselele principale2 interesati8vB de starea dr m rilor2 n 5iti c te!Btori si temerari2 opriti, 0ntorceti8vB sa cereti a1 tor2 dacB plecati c masina, asig rati8o c lant ri pentr !BpadB, lopatB, rB! itoare, ca)l l de remorcare, )en!inB de re!ervB si asig rati8vB cB stie cineva 0ncotro plecati2 0ncercati sB scoateti a tove;ic l l de pe partea carosa)ilB pentr a evita )loca1ele si a 5acilita interventia mi1loacelor de des!Bpe!ire2 dacB mi1loc l de transport se stricB, n intrati 0n panicB si pBstrati8vB calm l, dati semnale de alarmB, aprindeti l minile, ridicati capota masinii si asteptati a1 tor l2

____________________________SRL

PLAN DE ACTIUNE Pericol grav si iminent de accidentare

Exemplar nr._ Pagina 9 din 8

n pBrBsiti mi1loc l de transport pentr a cere a1 tor, deoarece vB p teti rBtBci2 evitati s prasolicitarea2 0n localitBti n parcati a tove;ic lele pe strB!i, 0ncercati sB le scoateti de pe carosa)il.

Re-uli de comportare 0n ad.po#turile de protectie ci$il. adBpostirea8 se reali!ea!B in scop l ocrotirii cetBtenilor impotriva atac rilor inamic l i, e5ectelor de!astrelor si se asig rB prin l crBri special constr ite ca adBpost ri de protectie civilB, prec m si in s )sol l clBdirilor si in alte spatii care se amena1a!B in acest scop. cCnd se gaseste in adBpost 5iecare cetBtean este o)ligatA a? sB exec te c strictete dispo!itiile date de se5 l adBpost l i sa ale personal l i de servici pe adBpost2 )? sB tina in po!itie de pregBtire masca contra ga!elor si mi1loacele de protectie2 c? sB rmBreasca mod l de comportare a copiilor2 d? sB transporte imediat in adBpost cele necesare nei sederi mai indel ngate2 e? sB a1 te se5 l adBpost l i pentr mentinerea ordinii si disciplinei2 5? sB pBstre!e linistea si sB n prod cB panicB in ca! l deteriorBrii adBpost l i2 g? sB ia parte activB la activitBtile des5Bs rate pentr inlBt rarea avariilor, sB acorde prim l a1 tor rBnitilor,intoxicatilor2 ;? sB acorde prioritate copiilor,5emelor, )BtrCnilor,persoanelor ce n se pot deplasa sing re. - se inter!iceA - a 5ace !gomot si a m)la 5BrB rost2 - a c pla sa dec pla il minat l electric, agregatele2 - a 5 ma, aprinde l mCnBri, c;i)rit ri, lBmpi c petrol2 - a inc;ide sa a desc;ide sile metalice2 - a 5olosi 5BrB apro)are nelte geniste existente in adBpost2 - a ar nca re!id ri mena1ere sa g noaie in alte loc ri decCt cele indicate. Cum #. te prote/e(i #i #. inter$ii 0n ca( de cutremur sB8ti ins sesti reg lile minimale pentr a8ti salva viata in ca! de c trem r.. sB n depo!ite!i in clBdirile c destinatia de loc intB materiale com) sti)ile, explo!ivi sa s )stante toxice. GF sB 5ixe!i mo)ilier l si alte o)iecte incCt acestea sB n se rBstoarne, sB al nece sa sB se prB) seasca in timp l c trem r l i, devenind ast5el s rse de pericol. GF sB ai la indemanB n aparat de radio porta)il, o lanternB c )aterii de re!ervB si o tr sB de prim a1 tor. GF sB c noasteti loc rile celor mai apropiate nitati medicale, sedi l politiei, pompierilor si alte adrese tile. GF sB stii si sB sta)ilesti n loc in care se vor a5la actele 5amiliei, o listB c adresele si tele5oanele tile. 8 pBstrati8vB calm l, n intrati in panicB. 8 inc;ideti s rsele de 5oc. 8 desc;ideti sile si departati8vB de 5erestre sa )alcoane. 8 adBpostiti8vB s ) o grindB, lCngB n perete de re!istentB, toc de sB, s ) )iro sa o masB solidB. 8 n 5 giti pe sB, n sBriti pe geam, n alergati pe scBri , n tili!ati li5t l. 8 dacB s nteti pe stradB, departati8vB de clBdiri, stClpi sa alte o)iecte a5late in ec;ili)r precar, deplasati8vB cCt mai departe de clBdiri, 5eriti8vB de cBderea tenc ielilor, cos rilor, parapetelor, evitati aglomeratia, n alergati. 8 n )locati strB!ile, lBsati cale li)erB pentr masinile salvBrii, pompierilor, ec;ipelor de interventie. -

____________________________SRL

PLAN DE ACTIUNE Pericol grav si iminent de accidentare

Exemplar nr._ Pagina : din 8

8 cCnd s nteti in masinB >si aceasta in mers? scoateti masina in a5ara carosa)il l i, opriti imediat si rBmCneti in masinB. 8 cCnd masina este stationatB langB clBdire, este )ine sB pBrBsiti masina imediat si sB vB indepartati de aceasta. 8 asc ltati n mai an nt rile post rilor de radio si televi!i ne si recomandarile organelor in drept. 8 n pBrBsi imediat loc l in care te a5li. 8 la pBrBsirea loc intei l ati actele de identitate, n mi1loc de il minat, n aparat de radio si o)iecte personale. 8 inc;ide instalatia de ga! si electricB. 8 n 5olosi 5oc desc;is. 8 dacB s8a declansat n incendi incearcB sB8l stingi. 8 an ntB serviciile speciale de interventie. 8 acordB prim l a1 tor celor a5ectati. 8 calmea!B persoanele intrate in panicB sa speriate, in special copiii. 8 im)racB8te coresp n!ator anotimp l i 8 d pB seism pBrBseste c calm clBdirea 5BrB a l a l cr ri in tile, veri5icB mai intCi scara si dr m l de iesire. 8 dB prioritate celor rBniti, copiilor, )BtrCnilor si 5emeilor8 8 n atinge cond ctorii electrici sa alte instalatii electrice. 8 com)ate !von rile, stirile 5alse, panica si de!ordinea. 8 evitB, pe cCt posi)il, circ latia pe strB!i 8 a1 tB ec;ipele speciali!ate de interventie, respectCnd dispo!itiile acestora. 8 este necesara experti!area acesteia de catre n expert te;nic, atestat de m.l.p.a.t., adresand 8te consili l i local. 8 pentr experti!area, proiectarea si exec tia l crarilor de consolidare a cladirilor de loc inte se acorda 5acilitati 5inanciare potrivit prevederilor o.-. nr."=61<<3, rep )licata in m.o. nr.17=61<<8, completata prin o.-. nr. 1"61<<<. 8 este )ine sa inc;ei o asig rare a cladirii in care loc iesti sa l cre!i si sa c nosti starea te;nica a acesteia prin experti!a te;nica. neori c trem r l poate 5i rmat de replici care pot 5i la 5el de severe sa mai p ternice decCt soc l initial. Cum #. te prote/e(i #i #. inter$ii 0n ca(ul de#coperirii munitiilor nee1plodate retinetiE ne trali!area si distr gerea m nitiilor se exec tB de cBtre s ) nitBtile pirote;nice care a pregBtirea si dotarea c aparat rB specialB pentr aceastB misi ne peric loasB. - n le atingeti2 - n le loviti sa miscati2 - n le introd ceti 0n 5oc2 - n 0ncercati sB demontati 5ocoasele sa alte elemente componente2 - n lBsati copii sB se 1oace c asemenea componente2 - n ridicati, n transportati sa introd ceti m nitiile neexplodate 0n 0ncBperi, loc inte sa grBme!i de 5ier vec;i2 - 0n !onele nde se pres p ne cB ar exista m nitii neexplodate n exec tati l crBri de 0m) nBtBtiri 5 nciare, sBpBt ri man ale, n aprindeti 5oc l si inter!iceti circ latia ve;ic lelor, oamenilor si an malelor2 - cCnd se exec tB l crBri si se depistea!B , c oca!ia sBpBt rilor, m nitii neexplodate, se sistea!B imediat l crBrile, se indepBrtea!B 0ntreg l personal din !ona peric loasB si se an ntB organele de interventie >politie, protectia civilB? 2 - cCnd l ati la c nostintB despre existenta lor, an ntati imediat organ l de politie cel mai apropiat sa protectia civilB.

____________________________SRL

PLAN DE ACTIUNE Pericol grav si iminent de accidentare

Exemplar nr._ Pagina 8 din 8 Apro)at

Ela)orat % me #ata Semnat ra

@eri5icat

Avi!at

S-ar putea să vă placă și