Sunteți pe pagina 1din 243

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

COLIN FALCONER

FRUMOASA MEA SPIOAN

Colin Falconer My beautiful spy Editor Aldo Press, Bucure ti ! by Aldo Press trad"# $ui%a &ioc irescu ' Bucure ti# Aldo Press, ())*

Cnd dragostea nu e nebunie, atunci nu e dragoste adevrat.


(

- &O$IN FA$&ONER -

Pedro &aldero+ de la Barca Pentru frumoasa mea Karen-Maree

CARTEA I 1
Bucureti, septembrie 1944 ,+ alte -.pre/ur0ri, s-ar fi a1e+turat cu precau2ie -+ rui+ele Bucure tiului dup0 l0sarea -+tu+ericului" $a ase str0%i dista+20 de 3otel, ora ul era o lu.e a te+ebrelor i a u.brelor -+sp0i.4+t0toare, lu.i+at0 doar de fl0c0rile albastre ale plitelor ali.e+tate cu spirt, u+de refu5ia2ii st0teau -+53esui2i -+ ceea ce .ai r0.0sese di+ blocurile distruse" Se r0t0ci cur4+d" 6rase o -+/ur0tur0 cu 1oce sc0%ut0" 7u.+e%eule8 &3iar i cu re1ol1erul care -i at4r+a 5reu -+ bu%u+arul de la 3ai+0, tot -i era tea.0" Ora ul era pli+ de c0ut0tori pri+ 5u+oaie i de de%ertori" &oti pe o strad0 i se lo1i de u+ alt b0rbat" Se sperie i se d0du -+apoi, 5ata s0 se apere de u+ e1e+tual atac" 7ar b0rbatul -l i5+or0 i - i 10%u de dru." 70du i el s0 .ear50 .ai departe, dar ce1a -l f0cu s0 se -+toarc0 -+ loc i s0-l ur.0reasc0" B0rbatul ie i di+ -+tu+eric i atu+ci -i %0ri pe+tru o clip0 tr0s0turile, co+turate -+ lu.i+a lu+ii# a1ea o fa20 lat0 i p0trat0, plat0 i aspr0 ca o lopat0, iar p0rul era tu+s scurt" , i d0du sea.a c0 era b0rbatul pe care -l 10%use -+ acea dup0a.ia%0 -+ biroul lui 7e.i e+9o, st4+d -+ spatele efului s0u, cu o fa20 lipsit0 de orice fel de e:presie" B0rbatul i+tr0 -+tr-o cl0dire aflat0 la cap0tul str0%ii" ;ata8 sta era blocul u+de locuia ea" , i scoase re1ol1erul" 6r0sese la 2i+t0 la poli5o+, dar +u tr0sese +iciodat0 la .4+ie, pe -+tu+eric sau -+tr-u+ spa2iu str4.t" Au%i pa ii rusului r0su+4+d pe sc0ri deasupra lui" ,+cepu s0 urce treptele -+ fu50" Se -.piedic0 -+ be%+0 de +i te 5u+oaie i c0%u c4t era de lu+5, lo1i+du-se cu fluierul piciorului de ci.e+t" ,+/ur0 de durere" Rusul d0r4.a de/a u a" Stri50 la el, sper4+d s0-i distra50 ate+2ia, i se +0pusti orbe te pe sc0ri" U a aparta.e+tului %0cea pe /os, s.uls0 di+ bala.ale" Pe o .as0 di+ .i/locul ca.erei ardea o si+5ur0 lu.4+are" O stri50 pe 7a+iela, dar +u pri.i +ici u+ r0spu+s" Nu erau prea .ulte locuri -+ care s0 se ascu+d0 i +u a1ea dec4t c4te1a
<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

secu+de s0 se 3ot0rasc0" Nu putea s0 a tepte -+ cadrul u ii" =i+4+d re1ol1erul cu a.bele .4i+i, aler50 -+ buc0t0rie" Nu era +i.e+i acolo" ' 7a+iela8 >6rebuie s0 1i+0 .ai -+t4i dup0 .i+e" Nu pot l0sa s0 i se -+t4.ple ei ce1a"? Au%i u+ %5o.ot -+ spatele lui, 1e+i+d di+spre dor.itor" Se -+toarse i, la lu.i+a lu.4+0rii, %0ri silueta rusului -+ cadrul u ii" @0%u pistolul -+dreptat spre el i se si.2i foarte cal." A1u u+ se+ti.e+t brusc de se+i+0tate" Se ter.i+ase" Atia ce a1ea s0 se -+t4.ple i - i -+drept0 -+tr-o frac2iu+e de secu+d0 re1ol1erul -+ direc2ia cea bu+0, tii+d c0 lucrul 0sta ar putea s0 aib0 o i.porta+20 1ital0 pe+tru ea, dac0 pe+tru el +u" ,.pu c0tura r0su+0 ca o bubuitur0 de tu+ -+ spa2iul acela str4.t" 6rase i el -+ acela i ti.p" Nu si.2i 5lo+2ul" Nici .0car +u- i d0du sea.a c0 era r0+it" Se co+ce+tr0 asupra 2i+tei lui, de parc0 ar fi fost di+ +ou la poli5o+, i .ai trase de dou0 ori -+ai+te s0 cad0 la p0.4+t" Nu si.2i +ici o durere"

2
7a1is o 10%u pe+tru pri.a dat0 pe 7a+iela Si.o+ici -+ barul a.erica+ di+ 3otelul At3B+Be Palace di+ Bucure ti -+ iu+ie CDE)" Nu- i putu lua oc3ii de la ea" Ora ul era pli+ de fe.ei fru.oase, de co+tese f0r0 +ici u+ ba+ i de fe.ei c0%ute -+ di%5ra2ie care 1oiau s0 fie sal1ate, i p4+0 atu+ci +u le aru+case dec4t o pri1ire apreciati10, cu. face orice b0rbat" 7ar fe.eia asta era diferit0" Ma/oritatea celor pre%e+2i erau %iari ti brita+ici i a.erica+i, plus o .4+0 de diplo.a2i, cu. era i Nic9" Ea i+tr0 -.preu+0 cu u+ turist 5er.a+, care f0cea parte di+ S7 sau lucra pe+tru ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii ' la fel ca to2i ' i care era de/a beat" @orbea prea tare i r4dea prea .ult i toat0 lu.ea di+ bar se uita la el" Nici celor c42i1a 5er.a+i di+ le5a2ia de pe strada @ictor E.a+uel III +u le pl0cea ce 1edeau" Iubitul ei era t4+0r, -+alt i blo+d, u+ e:e.plu .i+u+at al 1isului lui Fitler, cu e:cep2ia faptului c0 +u putea sta -+ picioare f0r0 s0 fie a/utat" Bu%ele -i sclipeau u.ede, iar oc3ii -i r0t0ceau f0r0 2i+t0" ,+c4+t0toarea fe.eie care -l -+so2ea era e:tre. de /e+at0G pri1irea ei se pli.b0 pri+ -+c0pere i de .ai .ulte ori se opri speculati10 asupra lui Nic9" 6i+erii 5er.a+i erau la .are c0utare" A1eau ba+i i toc.ai cuceriser0 Polo+ia" Era o co.bi+a2ie ire%istibil0" Asta i oc3ii lor alba tri ca de 53ea20" Be+di: - i ter.i+0 pa3arul cu 5i+ to+ic i - i apri+se -+c0 o 2i5ar0" ' E di+ ce -+ ce .ai r0u" 7oi tipi di+ ser1iciul de i+for.a2ii au fost b0tu2i
E

- &O$IN FA$&ONER -

s0pt0.4+a trecut0 c3iar -+ fa2a caselor lor" Oa.e+ii 0 tia 1or s0 +e alu+5e, 7a1is" Nic9 se -+treb0 dac0 Be+di: era ale5erea potri1it0 pe+tru opera2iu+e, dac0 - i putea p0stra cal.ul" ,l a1erti%ase pe Abra.s -+ pri1i+2a lui, dar, date fii+d -.pre/ur0rile, +u prea e:ista alt0 alter+ati10" ' Mai re%ist0 -+c0 pu2i+, %ise Nic9" ' Pe+tru 1oi e u or" Nic9 se uit0 -+ direc2ia fe.eii" Aceasta - i ridicase di+ +ou pri1irea, iar el i-o surpri+se" Brusc, -i fu 5reu s0 se co+ce+tre%e" ' Noi a1e. +e1oie de a/utorul t0u, spuse el" ' NoiH ' ;u1er+ul" Nu-i pute. l0sa pe 5er.a+i s0 1i+0 i s0 ia petrolul 0la" I0c0.i+tele di+ Ploie ti erau cele .ai .ari re%er1e de petrol di+ Europa" Fitler a1ea +e1oie de petrol pe+tru bli+datele lui" ,+ai+te de r0%boi, .ulte co.pa+ii brita+ice dob4+diser0 co+cesiu+i acolo" ;er.a+ii -l for2aser0 pe re5ele Ro.4+iei s0-i alu+5e, iar el se supusese" Nu prea a1usese de ales" ' Ai cu. i+te+2io+a2i s0-i opri2iH ' A1e. pla+urile +oastre" 7ar a1e. +e1oie de ti+e, Be+di:" Ai rela2ii acolo, tii pe ci+e trebuie s0 .itui." ' S0 .itui2iH Pe+tru +u.ele lui 7u.+e%eu, ce a1e2i de 54+d s0 face2iH ' A1e. +e1oie de ci+e1a care s0 dea ba+i cui trebuie" &re%i c0 po2i face asta pe+tru +oiH Be+di: - i +ete%i .usta2a" , i roti pri1irea pri+ barG .4i+ile -i tre.urau" Era o. de afaceri, +u spio+" MIJ recrutase .ul2i di+tre directorii e:ecuti1i ai co.pa+iilor brita+ice de petrol di+ Ploie ti, dar acu. +u.0rul celor pe care -i puteai ade.e+i cu 1orba era di+ ce -+ ce .ai .ic" ' Nu su+t f0cut pe+tru asta, r0spu+se Be+di:" , i ter.i+0 b0utura i se ridic0" ' Bi+e" O s0-.i p0stre% cal.ul" Spu+e-.i ce 1rei s0 fac" Nic9 -i d0du i+struc2iu+ile -+ dru. spre ie ire" Aoferul lui Be+di: a tepta -+tru+ Opel de culoare -+c3is0" ' Mult +oroc, Be+di:8 -i ur0 Nic9 i -i str4+se .4+a" Be+di: se urc0 -+ .a i+0 i plec0" Nic9 1ru s0 ia u+ ta:i, dar se r0%54+di" Nu a1ea de .ers dec4t trei str0%i p4+0 la aparta.e+tul lui" 6ra1ers0 pia2a i trecu pe l4+50 Ate+eu, i5+or4+d -+/ur0turile 1i%itiilor" Au%i %ar10 la i+trarea -+ 3otel" ;er.a+ul blo+d i fata pe care -i 10%use la bar se certau, iar fata 2ipa" Se -+toarse" ' E totul -+ ordi+eH o -+treb0 el -+ fra+ce%0" Nea.2ul -+cerca s0 o tra50 spre u+ ta:i care a tepta" O 2i+ea de bra2, iar ea -+cerca s0 se elibere%e di+ str4+soarea lui" Portarul -i i5+ora cu des014r ire, la fel ca oferul ta:iului" ' Pleac0 de aici, e+5le%ule8 Nu e treaba ta8 stri50 blo+dul"
*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Fata -l -+/ur0 pe t4+0r -+ fra+ce%0 i -l lo1i -+ fluierele picioarelor" El ic+i de durere i -i trase o pal.0 peste obra%" Nic9 -l r0suci spre el i -l lo1i cu putere -+ sto.ac, dobor4+du-l la p0.4+t" ,+ ti.p ce +ea.2ul %0cea pe /os, fe.eia -l lo1i -+ coaste cu tocurile ei ascu2ite" Se pre50tea s0 -l lo1easc0 di+ +ou, dar Nic9 o opri" Cul de vache! stri50 ea" ' ,+c4+t0tor tip" ,l cu+o ti de .ult0 1re.eH ' 7estul de .ult0" ' &i+e eH o -+treb0 el" ' ,l c3ea.0 Faller" ' E iubitul t0uH ' A fost -+ seara asta, dar acu. +u .ai e" ' 7e ce 1-a2i certatH ' I+sista s0 .0 duc la el acas0, iar eu a. refu%at" ' E dreptul u+ei doa.+e s0 refu%e" ' ;er.a+ii 0 tia +u su+t de aceea i p0rere" Faller se t4r4se p4+0 la 53i1eciul cu flori aflat la i+trarea -+ foaierul 3otelului i d0dea cu %5o.ot afar0 alcoolul pe care -l b0use -+ seara aceea" Portarul era -+5ro%it" ' Nu.ele .eu e Nic9" Nic9 7a1is" Fac parte di+ le5a2ia brita+ic0" ' 7a+iela Si.o+ici" Era -+alt0 i sub2ire, cu u+ p0r +e5ru care -i a/u+5ea p4+0 la u.eri i cu oc3i str0lucitori" A1ea 3ai+e scu.pe, cu.p0rate di+tr-u+ul di+ .a5a%i+ele pari%ie+e de pe &3aussBe" O fe.eie ca ea +u era obi +uit0 s0 .ear50 oriu+de" ' Ei bi+e, -+truc4t +u .ai ai iubit i str0%ile su+t periculoase pe+tru o doa.+0 la ora asta t4r%ie, -i per.i2i u+ui 5e+tle.a+ e+5le% s0 te -+so2easc0 p4+0 acas0H Ea %4.bi u or" ' &3iar e tiH ' E+5le%" ' U+ 5e+tle.a+" ' Bi+e-+2eles" ' Nu.ai dac0 +u te a tep2i s0-2i dau u+ s0rut de +oapte bu+0" ' M0 .ul2u.esc cu u+ salut +a%ist i cu pro.isiu+ea c0 o s0-.i scrii" &e -+se.+a pri1irea asta a eiH ' Stai s0 c3e. o tr0sur0" U+de locuie tiH F0cu u+ se.+ cu capul u+ei tr0suri care a tepta -+ fa2a 3otelului i al c0rei proprietar -i pri1ea cu ostilitate de pe capr0" ' $4+50 strada $ipsca+i"
C

!enorocitule! Klb" fra+ce%0G +"tr"L J

- &O$IN FA$&ONER -

Strada $ipsca+i era -+ cartierul e1reiesc i Nic9 se -+treb0 dac0 fe.eia era e1reic0" $ucrul 0sta ar putea s0-i aduc0 +eca%uri" 7ar o lu0 de bra2 i o co+duse la tr0sur0" ' S0 .er5e.8 7e la balco+ul 3otelului At3B+Be Palace, tr0surile p0reau ro.a+tice, dar de aproape .iroseau a cal i a tra+spira2ie de la 1i%itiu" Nic9 putu s0 disti+50 coastele calului pri+ pielea lui de culoarea bro+%ului" ' 6e -+t4l+e ti des cu 5er.a+iH ' P0rea u+ b0iat de treab0" E destul de ar0tos i spu+e lucruri a.u%a+te" 7ar u+ii b0rba2i se sc3i.b0 dup0 ce beau c4te1a pa3are" Nu tiu de ce" ' &e face -+ Bucure tiH -+treb0 Nic9" Profesio+istul di+ el +u se odi3+ea +ici o clip0" ' &e1a -+ le50tur0 cu petrolul, cred" &e1a -+ le50tur0 cu petrolul" Si+5urul .oti1 pe+tru care 5er.a+ii erau -+ Ro.4+ia era petrolulG a1ea le50tur0 cu faptul c0 Fitler -l 1oia pe tot" ' &red c0 o s0- i dea pal.e .4i+e di.i+ea20 c4+d o s0- i aduc0 a.i+te cu. s-a purtat" Nu-.i pot i.a5i+a de ce ar prefera u+ b0rbat co.pa+ia u+ei sticle -+ locul t0u" ' ,+ ceea ce .0 pri1e te, -.i pare bi+e c0 s-a -.b0tat, fii+dc0 acu. su+t sal1at0 de u+ e+5le% fer.ec0tor cu oc3i alba tri" &red c0 totul a ie it foarte bi+e p4+0 la ur.0" , i ridic0 pri1irea spre el i Nic9 - i d0du brusc sea.a c4t de aproape st0tea de ea" Ai era at4t de fru.oas08 Pe .0sur0 ce se dep0rtau de 3otel, bule1ardul de1e+ea di+ ce -+ ce .ai -+tu+ecat" Era o +oapte periculoas0 i a5itat0" Se au%eau 5ardi tii c4+t4+d pri+ pie2e i biserici i di+ c4+d -+ c4+d se 1edeau 5loate de ti+eri a5resi1i 3oi+0ri+d pe str0%i, c4+t4+d i flutur4+d stea5uri ro.4+e ti, s0rb0tori+d i.i+e+ta c0dere a Parisului" Era o at.osfer0 de car+a1al, cu o +ua+20 ascu+s0 de 1iole+20" ' $ocuie ti si+5ur0H ' Nu e +e1oie s0-.i .ai 1orbe ti -+ fra+ce%0, r0spu+se ea -+tr-o e+5le%0 perfect0" ' U+de ai -+102at e+5le%aH ' A. -+102at idi , fra+ce%0 i e+5le%0 de la tat0l .eu" ;er.a+a a. -+102at-o de la .a.a .ea, care s-a +0scut -+ 6i.i oara" ,.i dau sea.a c0 e ti surpri+s" Probabil cre%i c0 su+t supracalificat0 pe+tru actuala .ea ocupa2ie, +u-i a aH ' Ai care e actuala ta ocupa2ieH ' 7a+se% cu 5er.a+i i -i las s0-.i fac0 ci+ste cu b0uturi i s0-.i cu.pere dresuri de .0tase" Nic9 1ru s-o -+trebe dac0 asta era tot ce f0cea" Bucure tiul +u era $o+draG aici fe.eile f0ceau ca. ce 1oiau ele i a se culca cu u+ b0rbat era la .od0 pe+tru o ro.4+c0 -+ aceea i .0sur0 -+ care era i cu.p0rarea u+ei p0l0rii" Pri+ ur.are,
M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

l0s0 c3estiu+ea -+10luit0 -+ .ister" P0r0sir0 &alea @ictoriei, -+so2i2i de %5o.otul f0cut de copitele calului pe caldar4." Bule1ardele de1e+ir0 str0%i i str0%ile de1e+ir0 alei" $a acea or0 di+ +oapte, fe.eia ar fi fost o 2i+t0 si5ur0 dac0 ar fi .ers de u+a si+5ur0" &ui di+ Bucure tiul de a%i i-ar p0sa dac0 o e1reic0 ar fi 1iolat0 sau o.or4t0H Se -+t4.pla destul de des" ' U+de e fa.ilia taH ' Ma.a a .urit c3iar -+ai+te de r0%boi" 6ata i-a f0cut u+ obicei di+ a fi i+fractor" I+sist0 s0 se poarte ca u+ e1reu de fiecare dat0 c4+d are oca%ia, a a c0 poli2i tii au fost +e1oi2i s0-l -+c3id0" ' ,+2ele5" ' 7ar du.+eata, monsieur" E ti diplo.at, +u-i a aH ' Se 1edeH ' 7ac0 -2i dau ba+i, ai putea s0-.i faci rost de trei 1i%eH Era o -+trebare care i se pu+ea tot ti.pul, dar +u c3iar at4t de direct i +u de o fe.eie fru.oas0 -+ toiul +op2ii" E%it0, iar ea lu0 asta ca pe u+ r0spu+s" ' Nu co+tea%0" ' @rei s0 p0r0se ti Bucure tiulH ' Su+t e1reic0" Bi+e-+2eles c0 1reau" ' 6rei 1i%eH ' A. u+N frate" ,+c0 .ai -+cerc0. s0-l scoate. pe tata di+ -+c3isoare i, c4+d 1o. reu i, 1re. s0 p0r0si. 2ara asta -+5ro%itoare i s0 plec0. departe de fasci ti c4t .ai repede posibil" ,+ Ro.4+ia, 1i%ele erau .ai 1aloroase ca aurulG 5u1er+ul brita+ic -i i+struise pe diplo.a2i s0 +u dea 1i%e dec4t -+ ca%uri e:cep2io+ale" Nu 1oiau ca to2i ace ti e1rei s0 ia cu asalt Palesti+a i s0-i dera+/e%e pe arabi" ' O s0 10d ce pot face" 7ar -+ %ilele astea e foarte 5reuG Mi+isterul de E:ter+e di+ $o+draN ' Nu-i +i.ic" N-ar fi trebuit s0-2i cer asta" ,l b0tu pe 1i%itiu pe u.0r" ' Opre te aici8 Se oprir0 -+ fa2a u+ei cl0diri d0r0p0+ateG deasupra u+ei u i 1er%i ardea u+ feli+ar cu 5a%, iar 1opseaua era cr0pat0 di+ prici+a 1ec3i.ii" Si+5ura lu.i+0 care se .ai %0rea era lic0rirea slab0 a u+ui feli+ar aflat .ai -+colo pe alee" Era 5e+ul de loc u+de 5ardi tilor le pl0cea s0 aru+ce u+ e1reu b0tut" Fata 10%u -+trebarea di+ oc3ii lui# >&e caut0 o fe.eie care tie patru li.bi str0i+e i poart0 3ai+e scu.pe cu.p0rate di+ .a5a%i+ele de pe &3aussBe -+tr-u+ aparta.e+t d0r0p0+at di+ cartierul e1reiescH? ' $ocuia. pe strada Br0tia+u -+ai+te ca 5u1er+ul s0 +e ia tot ce a1ea., e:plic0 ea" ,i ati+se u or .4+a" ' ,2i .ul2u.esc c0 ai fost dr05u2 cu .i+e"
O

- &O$IN FA$&ONER -

' Poate c0 +e 1o. re1edea" ' Sper, monsieur# O a/ut0 s0 coboare di+ tr0sur0" ' Stai pu2i+8 o opri el" Scoase di+ bu%u+arul de la 3ai+0 o carte de 1i%it0 i u+ stilou i i le d0du fe.eii" ' Scrie-.i +u.ele fratelui i al tat0lui t0u i o s0 10d ce pot face -+ pri1i+2a 1i%elor" Ea -i %4.bi sceptic" Bi+e-+2eles c0 +u-l credea" Brusc, se aplec0 spre el i-l s0rut0" 6recuse .ult ti.p de c4+d +u-l .ai s0rutase ci+e1a a a" Apoi, fata se -+dep0rt0 de el i disp0ru -+ spatele u ii" Nic9 se urc0 -+apoi -+ tr0sur0 i 1i%itiul d0du bice calului, care -+cepu s0 -+ai+te%e di+ +ou cu 5reu pe str0%ile -+tu+ecate" Asta fu tot" O -+t4l+ire -+t4.pl0toare" U+ 5est ca1aleresc" U+ flirt scurt" El era -+surat, iar ea era probabil prea t4+0r0" &re%u c0 +-a1ea s-o .ai re1ad0 1reodat0"

3
7ar, dup0 o s0pt0.4+0, tot +u reu ea s0 i-o scoat0 di+ .i+te" , i pri1i so2ia tur+4+du- i b0utur0 -+tr-u+ pa3ar i - i d0du sea.a c0 - i ur0 te c0s+icia" Nu .ai a1eau +ici u+ subiect de discu2ie, iar rela2ia lor era .oart0" Era 1i+a a.4+duroraG el se dedicase co.plet .u+cii lui i fusese ese+2ial s0 aib0 o so2ie pe post de decor" 7ar credea c0 fusese u+ so2 foarte bu+, dac0 +u u+ul pli+ de pasiu+e" Se obi +uiser0 u+ul cu cel0lalt" 7ar oare +u toate cuplurile tr0iau a aH &ei .ai .ul2i cu+oscu2i de-ai lui suportau situa2ia cu cal. i - i co+di.e+tau plictiseala cu c4te o a1e+tur0 a.oroas0 discret0" 7e ce-ar fi 1ia2a lui altfelH 7i1or2ul p0rea de +eco+ceput" Pe++ifer ar fi fost de1astat0" Ai cu. ar fi reac2io+at b0ie2iiH 6otu i, r0%boiul -l f0cuse s0- i dea sea.a c4t de pre2ioas0 era 1ia2a i +u 1oia s0 .ai iroseasc0 +ici o clip0 cu aceast0 c0s0torie ratat0" Fusese .ai u or c4+d erau i b0ie2ii cu eiG dista+2a se+ti.e+tal0 di+tre ei +u co+tase c3iar at4t de .ult" Acu., c0 erau si+5uri, - i d0dea sea.a c4t de 5oal0 era 1ia2a pe care o duceau -.preu+0" O adiere de 14+t -+so2i c0derea serii, rup4+d t0cerea .or.4+tal0 a dup0a.ie%ei" Fru+%ele arborilor se f0cuser0 .aro+ii di+ prici+a c0ldurii" U+ soare ro u ca focul tra+sfor.ase cupola aurie a bisericii bi%a+ti+e de peste dru. -+tr-o flac0r0" Pe .0sur0 ce se -+sera, o lu.i+0 tra+dafirie ap0ru pe %idurile sobre ale palatului re5al" Era ora la care bur53e%ia Bucure tiului ie ea la pli.bare pe &alea @ictoriei"
D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

&lasa .i/locie di+ Ro.4+ia era tears0G fe.eile se -.br0cau -+ +e5rul pari%ia+, cu perlele i bl0+urile de 1ulpe ar5i+tie pe care i le puteau per.ite" Nu.ai 20ra+ii purtau culori 1ii" Pri+ ur.are, u+ ro.4+ - i procla.a statutul social -.br0c4+duse -+ 3ai+e -+c3ise la culoare" 7ar -+ seara asta trec0torii a1eau u+ aer de sole.+itate" R0%boiul se apropia di+ ce -+ ce .ai .ult" 7e u+ a+, %iarele - i tot b0teau /oc de 5er.a+i i de 5ra+dioasele lor prete+2ii .ilitareG c0derea Polo+iei, a Nor1e5iei i a =0rilor de Pos fusese e:plicat0 -+ pres0 ca o 5af0 a u+or 5e+erali prost pre50ti2i" 7ar pe+tru clasa .i/locie di+ Bucure ti, c0derea Parisului era si.ilar0 cu /efuirea Ro.ei de c0tre barbari" Nu i se spu+ea Bucure tiului >.icul Paris?H Ar3itectura i bule1ardele erau i+spirate dup0 cele di+ Fra+2aG e:ista c3iar i u+ Arc de 6riu.f, co+struit pe+tru a s0rb0tori sf4r itul pri.ului r0%boi .o+dial" &4+d 5er.a+ii i+1adaser0 Parisul, distruseser0 cultura, arta i .odaG +i.e+i +u-i iubea pe fra+ce%i .ai .ult ca ro.4+ii i, acu. c0 ce+trul lu.ii ci1ili%ate era sub se.+ul s1asticii, toate certitudi+ile 1ec3i disp0ruser0" Nic9 era aici de peste u+ a+ i -+c0 +u reu ise >s0-i ia pulsul? acestei 20ri" U+eori se si.2ea ca i cu. ar fi fost aru+cat pe o sce+0 u+de se /uca o oper0 italia+0 de proast0 calitate" Re5ele era u+ clo1+ care c3eltuia ba+ii 20rii ca s0- i re+o1e%e palatul i s0 cu.pere bi/uterii pe+tru a.a+ta lui, -+ ti.p ce 5er.a+ii i ru ii co.plotau s0 pu+0 .4+a pe silo%urile de 5r4u i pe %0c0.i+tele de petrol ale Ro.4+iei" ,+tre ti.p, la le5a2ie, Nic9 i cole5ii lui discutau despre diferite c0i de a sabota bar/ele de petrol de pe 7u+0re, -+ 1re.e ce +oaptea f0ceau rost de secrete la .4+a a doua -+ 3otelul At3B+Be Palace" @ec3iul Bucure ti se ducea de r4p0G cu o 1ar0 -+ai+te puteai cu.p0ra ca1iar cu 9ilo5ra.ul de la >$ucc3ia+o?, parfu.uri fra+2u%e ti i .0+u i de .0tase pe+tru so2ie aduse direct di+ Paris -+ pr010liile de pe &alea @ictoriei" Acu., .a5a%i+ele de pe &3aussBe erau -+c3ise di+ prici+a fasci tilor i se au%ea c0 3ra+a a1ea s0 fie i+suficie+t0 -+ ti.pul ier+ii" Nic9 -+c3ise oc3ii i se 54+di di+ +ou la 7a+iela Si.o+ici, a.i+ti+du- i .irosul parfu.ului ei" ' $a ce te 54+de tiH -l -+treb0 Pe++ifer" Fe.eia ie i pe balco+ 2i+4+d c4te u+ pa3ar cu 5i+ to+ic -+ a.bele .4i+i" B0rbatul lu0 b0utura oferit0 de ea" ' M0 -+treba. u+de 1o. fi peste u+ a+, r0spu+se el, lucru care +u era ade10rat, dar era plau%ibil" ' Probabil c0 tot -+ 2ara asta -+5ro%itoare, isp0 i+du-+e p0catele" ' Nu cred" ;er.a+ii au i+1adat Parisul" P4+0 la sf4r itul a+ului 1or fi de/a -+ Marea Brita+ie" ' O, +u se 1a a/u+5e la asta8 Felul ei de a se co.pl0cea -l -+furie"
C)

- &O$IN FA$&ONER -

' Ai ce-o s0-i opreasc0H Ea se a e%0 pe scau+, picior peste picior" ' Su+t -+5ri/orat0 di+ prici+a b0ie2ilor" ' Ai eu" ' &red c0 ar trebui s0 .0 duc acas0" A. au%it c0 Foare se 54+de te s0 e1acue%e fa.iliile i perso+alul care +u e ese+2ial" Nic9 b0u /u.0tate de pa3ar i r0.ase t0cut" Foare era .i+istrul, pri+cipalul repre%e+ta+t al Marii Brita+ii la Bucure ti, eful le5a2iei" Era ade10rat, situa2ia de1e+ea di+ ce -+ ce .ai periculoas0 pe+tru brita+iciG rece+t, u+ii directori e:ecuti1i ai co.pa+iilor petroliere di+ Ploie ti fuseser0 aresta2i i b0tu2i" Na2io+ali tii ro.4+i urau to2i str0i+ii cu e:cep2ia 5er.a+ilor i, cur4+d, se putea ca Bucure tiul s0 +u .ai fie u+ loc si5ur" Nici lui +u-i pl0cea s0-i tie pe b0ie2i at4t de departe" $o+dra era bo.bardat0 di+ 5reu de a1ia2ia 5er.a+0, iar lui -i trecuser0 pri+ .i+te .ii de sce+arii de co .ar# c0 Pa.ie +u a/u+5e la ti.p la ad0post, c0 Ric3ard doar.e -+ ca.era lui de la i+ter+at c4+d o bo.b0 r0t0cit0 cade pri+ acoperi " @oia ca Pe++ifer s0 fie acolo cu ei, de parc0 pre%e+2a .a.ei lor i-ar fi prote/at -+tr-u+ fel" Mai a1ea u+ .oti1, u+ul e5oist" Ar putea astfel s0 descopere cu. e 1ia2a f0r0 ea" ' &e s-a -+t4.plat, Nic9H Sau ar -+se.+a s0 -+calci clau%a de co+fide+2ialitate dac0 .i-ai spu+eH Era u+ fel de 5lu.0 de-a lorG ea +u-l -+treba +iciodat0 ce f0cea sau u+de se ducea c4+d a1ea de re%ol1at >treburi de-ale a.basadei?" U+eori trecea o s0pt0.4+0 f0r0 s0 pri.easc0 1e ti de la el" 7ar tia c0 +u trebuie s0 -+trebe +i.ic" ' Nic9H ' Pofti.H ' 6e-a. -+trebat acu. u+ secol dac0 s-a -+t4.plat ce1a" ' Nu s-a -+t4.plat +i.ic" M0 54+dea. doar" ' $a c3estiu+i le5ate de ser1iciuH ' Nu .0 54+desc .ereu +u.ai la ser1iciu" Pe++ifer -l pri1i .irat0" ,+ se.i-+tu+ericul di+ ca.er0, el -i studie tr0s0turile lu.i+ate de l0.pile de pe .as0" Era -+c0 o fe.eie foarte atr050toare, slab0, cu spatele drept, cu tr0s0turi de o fru.use2e clasic0, a a cu. erau c4+d o cu+oscuse pe+tru pri.a dat0, cu aproape dou0%eci de a+i -+ ur.0" Se -+treb0 ce-ar face ea f0r0 el, dac0 ar fi s0 a/u+50 1reodat0 -+ situa2ia astaG se -+treb0 ce-ar face el f0r0 ea" 7ar +u .ai putea co+ti+ua s0 tr0iasc0 -+ acest spa2iu lipsit de se+ti.e+te" &4+d1a, fusese prea obsedat de cariera lui ca s0 .ai obser1e lucrul 0staG acu. era .ai .atur i a.bi2iile lui +u i se .ai p0reau c3iar a a de i.porta+te ca -+ai+te" Se ridic0 s0- i .ai toar+e u+ pa3ar" ' Bei ca. .ult"
CC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' 7ou0 pa3are de 5i+ to+ic +u te tra+sfor.0 -+tr-u+ alcoolic" Se l0s0 brusc -+tu+ericul" Aparta.e+tul lor era la trei str0%i dista+20 de pia2a pri+cipal0 i de la balco+ Nic9 putea s0 disti+50 palatul re5al" Era cufu+dat -+ be%+0, cu e:cep2ia u+ei e:plo%ii de lu.i+0 la al treilea eta/, u+de &arol se -+t4l+ea cu co+silierii lui -+tr-o edi+20 de ur5e+20" Re5ele ' sau &arol 6ic0losul, cu. -i spu+eau priete+ii apropia2i ' era -+col2it" Nop2ile la+5uroase cu a.a+ta lui pe Aleea @ulpac3e erau pe sf4r ite" Acu. era asaltat de proble.e de stat, de c3estiu+i cu care refu%ase s0- i bat0 capul p4+0 atu+ci" O .ul2i.e de oa.e+i se adu+aser0 t0cu2i -+ fa2a por2ilor, st4+d de 1e53e, uit4+du-se la ca+delabrele 1e+e2ie+e de la eta/ul al treilea, de parc0 ar fi a teptat u+ .iracol di1i+" Ru ii se apropiau di+spre +ord, 5er.a+ii i+1adau 2ara pe la 7u+0re, u+5urii i bul5arii st0teau ca +i te ulii la p4+d0" Era 5reu s0-2i dai sea.a ce i-ar putea sal1a acu. pe to2i" &arol +u era cu si5ura+20 o.ul care s0 se descurce -+tr-o ase.e+ea situa2iiG de cri%0G era cel .ai i+co.pete+t i corupt o. pe care -i -+t4l+ise Nic9 1reodat0" ' O, 7oa.+e8 o au%i el pe Pe++ifer e:cla.4+d di+ balco+" S-au -+tors" B0rbatul ie i cu pa3arul afar0 i pri1i -+ /os" ,+ /ur de o sut0 de ti+eri -.br0ca2i -+ u+ifor.e 1er%i .0r 0luiau de-a lu+5ul bule1ardului, stri54+d slo5a+uri" U+ii di+ ei a1eau ar.e" Se -+dreptau spre pia2a pri+cipal0 i spre palat" ' ;arda de Fier, %ise Nic9" ' 7e ce +u-i arestea%0 poli2iaH -+treb0 fe.eia" ' U+ii di+ ei su+t poli2i ti" ' Ai re5ele ce faceH ' O s0 se ascu+d0 sub cear afuri, cu capul -+tre coapsele a.a+tei lui, ca s0 +u aud0 %5o.otul" ' Nu fi 1ul5ar8 ' Acu. +u se .ai poate face +i.ic -+ pri1i+2a lor, Pe+" Ei su+t 1iitorul" ' Eu i-a -.pu ca pe to2i" ' A -+cercat i re5ele c3estia asta, dar +-a .ers" &3iar -+ai+te de r0%boi, .ii de parti%a+i fuseser0 e:ecuta2i di+ ordi+ul lui &arol" Se spu+ea -+ 5lu.0 c0 5ardi tii erau precu. cartofii# partea .ai bu+0 era sub p0.4+t" Ma/oritatea se refu5iaser0 -+ Berli+G acu. se sc3i.base situa2ia i se -+torceau buluc -+apoi, di+ ce -+ ce .ai .ul2i .er54+d fuduli pe strad0 -+ fiecare %i" Nic9 se a e%0 pe scau+ i pri1i 5loata -+ai+t4+d pe bule1ard spre lu.i+ile palatului" ' S-ar putea ca lucrurile s0 de1i+0 ca. i+co.ode -+ cur4+d, re.arc0 el" ' Nu +e 1or face +ici u+ r0u, %ise Pe++ifer" ' 7e ceH Pe+tru c0 a1e. i.u+itate diplo.atic0H Pe+tru c0 su+te. brita+iciH Pe+tru c0 tat0l t0u e o rud0 -+dep0rtat0 a ducelui de Norfol9H Ea sesi%0 sup0rarea di+ 1ocea lui i se -+cru+t0" ' E totul -+ ordi+e, Nic9H
C(

- &O$IN FA$&ONER -

' E ca. r0coare aici, r0spu+se el i, ridic4+du-se, i+tr0" Ade10rul era c0, p4+0 de cur4+d, e:istaser0 pu2i+e sc0p0ri" Fusese o 1ia20 pli+0 de secrete bi+e p0strate, at4t di+ pu+ct de 1edere particular, c4t i di+ pu+ct de 1edere profesio+al" 7ar b0rbatul se s0turase de 1ia2a asta secret0, de tai+ele pe care le p0strase fa20 de al2ii i fa20 de el -+su i"

4
Postul 0sta li se p0rea ca. departe u+ora i, c4+d fusese tri.is pri.a dat0 la Bucure ti, Nic9 cre%use c0 acesta era sf4r itul carierei lui -+ ser1iciile secrete" 7ar acu. +u .ai era a aG - i d0du sea.a c0 soarta fusese bl4+d0 cu el" Aici, r0%boiul putea fi e1itat# c3eia pla+urilor lui Fitler erau %0c0.i+tele de petrol di+ Ploie ti" Ni.e+i di+ le5a2ie +u tia pe+tru ci+e lucra Nic9 -+ realitate" Nu- i f0cuse priete+i apropia2i -+ cl0dire pe+tru c0 asta era politica lui" 7oar a.basadorul, Foare, ata atul .ilitar i superiorul lui Nic9 di+ cadrul Biroului de &o+trol al Pa apoartelor tiau care era ade10rata lui slu/b0" St0tuse retras ca s0- i .asc3e%e 1ia2a secret0" A1ea u+ birou .ic i -+53esuit, -+ care -l tr05ea cure+tul" Nu a1ea -+c0l%ire ce+tral0 i +u e:ista dec4t o si+5ur0 ferestruic0G iar+a era prea fri5, iar 1ara era prea cald" Pere2ii erau pli+i de dulapuri i pe biroul lui tro+au .or.a+e de dosare pr0fuite pe care +u le desc3isese +iciodat0" Ade10rata lui .u+c0 era -+ si5ura+20 -+tr-u+ seif 5ri di+ .etal aflat -+tr-u+ col2 al -+c0perii i +u.ai Nic9 i a.basadorul cu+o teau co.bi+a2ia" P4+0 acu. c4te1a s0pt0.4+i, a1usese o secretar0 de ori5i+e ro.4+0, pe +u.e Nadia, care -i b0tea la .a i+0 scrisori pe care el +u le tri.itea +iciodat0G - i cifra si+5ur rapoartele pe+tru 5u1er+ul brita+ic i le -+.4+a a.basadorului ca s0 le dea perso+al fu+c2io+arilor de la subsol -+s0rci+a2i cu cifrarea" Nadia era o fe.eie de la 2ar0, cu p0r +e5ru i des i cu o alu+i20 .are pe obra%ul st4+5" ,+tr-o %i, +u .ai 1e+ise la ser1iciu" $ucrul 0sta -l surpri+sese, -+truc4t ea era -+totdeau+a pu+ctual0" A doua %i aflase c0 fusese arestat0" ,+trebase -+ dreapta i-+ st4+5a la /a+dar.erie, dar +u .ai au%ise +iciodat0 de ea" So2ul ei era croitor e1reu" Ai el disp0ruse" Aeful le5a2iei era Abra.s, eful Biroului de &o+trol al Pa apoartelor, u+ fu+c2io+ar dista+t de 14rst0 .i/locie, care p0rea prea tacitur+ pe+tru .u+ca pe care o f0cea" P0rul c0ru+t de la t4.ple era at4t de perfect, -+c4t ai fi %is c0 era pictat" Abra.s era u+a di+ acele fii+2e rare, u+ e1reu educat -+ &a.brid5e" O astfel de coli%iu+e -+tre a.bi2ie i reli5ie - i l0sase a.pre+ta asupra lui i-l tra+sfor.ase -+tr-o parodie a 5e+tle.a+ului e+5le%" Bea ca+tit02i e+or.e de ceai i 1orbea cu
C<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

respect despre re5e, -+ felul optit care e re%er1at -+ .od +or.al u+ei %eit02i" Iar despre cric9et i despre ru5by 1orbea cu sole.+itate" ,i .0sura pe str0i+i cu o pri1ire li+i tit0 i fi:0 pe care cei care +u-l cu+o teau o co+siderau -+sp0i.4+t0toare" 6r0s0turile lui erau terse, cu e:cep2ia u+ei cicatrici albe de pe fru+te, care -l f0cea s0 par0 u or si+istru i care era re%ultatul u+ei c0%0turi pe sc0rile colii u+de -+102ase" Nu era c0s0torit i .a/oritatea perso+alului -l co+sidera rece" Se %1o+ea c3iar c0 era 3o.ose:ual" * * * ,+ di.i+ea2a care ur.0 de.o+stra2iei di+ pia2a palatului, Nic9 fu c3e.at -+ biroul lui Abra.s" Acesta -i f0cu se.+ s0 se a e%e pe u+ scau+ i -+cepu s0 1orbeasc0 despre 1re.e" , i b0u ceaiul -+cet, cu bl4+de2ea u+ui preot de la 2ar0, -+ ti.p ce se pl4+se de c0ldur0" Nic9 se a5it0 pe scau+, a tept4+d s0 treac0 la afaceri" Abra.s puse cea ca de ceai pe .as0 cu u+ aer de re5ret" ' Su+te. aproape 5ata, %ise el" ' S-a ara+/atH -+treb0 Nic9" Abra.s -.pi+se spre el u+ dosar pe care scria 6OP SE&RE6 cu litere ro ii de tipar" Apoi se a e%0 pe scau+ ca s0-i dea ti.p lui Nic9 s0-l citeasc0" Nic9 desc3ise dosarul, -+cerc4+d s0- i st0p4+easc0 e.o2ia" Era sc3i2a u+ui pla+ de a sabota so+dele de petrol di+ Ploie ti" A ci+ci%eci i patra co.pa+ie de tere+ a i+5i+erilor Maiest02ii Sale fusese tri.is0 la Ista+bul di+ E5ipt i era de/a sec3estrat0 -+ secret de turci -+ afara ora ului, de53i%at0 -+ u+itatea +u.0rul u+u de co+struc2ie de dru.uri a Ista+bulului" U+ 1as co.ercial brita+ic a tepta -+ Bosfor, -+c0rcat cu e:plo%i1i i ec3ipa.e+t" Era u+ pla+ -+dr0%+e2, aproape +es0buit" A1eau s0 .oar0 .ul2i oa.e+i" 7ar f0r0 petrolul 0la, Fitler a1ea s0 fie parali%atG astfel de lo1ituri tactice .ici, precu. cea pe care o pl0+uiau ei aici, sc3i.bau cursul r0%boaielor" Nic9 - i ridic0 pri1irea spre Abra.s, +er0bd0tor i te.0tor -+ acela i ti.p" ' Era i ti.pul8 ' ;u1er+ul brita+ic a teapt0 s0-i d0. de 1este c4+d 1a fi totul pre50tit" ' Pre50titH ' Na1a care ur.ea%0 s0-i aduc0 pe ace ti oa.e+i i ec3ipa.e+tul lor 1a acosta -+ apropiere de &o+sta+2a" Militarii ro.4+i 1or asi5ura tra+sportul" ' 7r05u2 di+ partea lor, obser10 Nic9" ' Ur.ea%0 s0 fie pl0tite su.e co+siderabile de ba+i" 7u.+e%eule8 At4t de .ulte lucruri puteau .er5e prost8 Mita 1a trebui s0 i+clud0 oferii .ilitari ro.4+i, 50r%ile de la 5ra+i20, 1a.e ii i destul de .ul2i 5e+eraliG poate c0 erau prea .ul2i oa.e+i i.plica2i pe+tru ca u+ astfel de pla+ s0 aib0 succes" Fusese co+ceput -+ lu.ea co+fortabil0 a 5u1er+ului brita+ic, +u -+ Bucure ti" 7ac0 1or
CE

- &O$IN FA$&ONER -

reu i, sabota/ul 0sta ar putea s0 a.4+e pla+urile de i+1a%ie ale lui Fitler i s0 sal1e%e Europa de la de%astru" ' 7e ce +e a/ut0 turciiH ' A+9ara crede c0 petrolul ro.4+esc 1a ali.e+ta -+tr-o %i o i+1a%ie a 6urciei" 6urcii su+t de p0rere c0 e -+ i+teresul lor s0 +e a/ute, p0str4+d -+ acela i ti.p ilu%ia de +eutralitate" ' Ilu%iile su+t i.porta+te" ' Be+di: se 1a ocupa de pl02i" ,+ seiful di+ biroul a.basadorului te a teapt0 o 1ali%0 -+ care se afl0 o 5r0.ad0 de lire" 6e 1ei duce la Ploie ti .4i+e sear0 i i-o 1ei da perso+al lui Be+di:" ' 7a, do.+ule" ' Asi5ur0-te c0 a -+2eles de ce a1e. +e1oie i c0 e +ecesar s0 p0stre%e o discre2ie total0" Asta e tot" Succes8 ' Mul2u.esc, do.+ule" Se ridic0 i d0du s0 plece" ' Apropo, 1oia. s0 10 1orbesc despre +i te 1i%eN ' &e 1i%eH ' Su+t +i te priete+i de-ai .ei" E1rei" Erau bo5a2i, dar le5io+arii le-au luat absolut tot" ' Su+0 fa.iliarN ' Su+t priete+i" @reau s0-i scot di+ 2ar0" ' &u+o ti politica brita+ic0 -+ ceea ce-i pri1e te pe e1reii ro.4+i, 7a1is" ' Nu su+t dec4t trei" ' E doar 14rful aisber5ului" ' Sau o pic0tur0 -+ ocea+" 7epi+de di+ ce u+53i pri1e ti" ' Au f0cut cerereH ' ,+c0 +u" ,+ oc3ii lui Abra.s +u se putea citi +i.ic" ' Spu+e-.i cu. -i c3ea.0" @or fi +e1oi2i s0 1i+0 la a.basad0 i s0 co.plete%e for.ularele a a cu. se obi +uie te" O s0 10d ce pot face" ' @0 .ul2u.esc, %ise Nic9, i Abra.s se -+toarse la 34rtiile lui" * * * ,l -+t4l+i pe Pordo+ pe+tru pri.a dat0 -+tr-u+ birou pr0fuit di+tr-u+ col2 al subsolului" 70du -+t4.pl0tor peste el" O.ul a1ea o urubel+i20 -+ .4+0 i o pip0 -+ 5ur0 i era preocupat de .icul aparat di+ .etal care %0cea pe birou -+ fa2a lui" ' 6u ci+e .ai e tiH -+treb0 Nic9" &e +aiba faci cu c3estia aiaH Pordo+ - i ridic0 pri1irea i %4.bi, de%1eli+du- i fer.ec0toarea stru+50rea20" ' Pordo+" Sec2iu+ea 7" Sec2iu+ea 7 ' prescurtare de la 7i1erse .ec3erii ' era o ra.ur0 a
C*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

ser1iciului di+ care f0cea i el parte, ser1iciul secret brita+ic" Nu se obosise +i.e+i s0-i spu+0 c0 Pordo+ era acolo" ' Eu su+t 7a1is, %ise el" Nic9 7a1is" ' A, da8 A. au%it de ti+e" Falal securitate8 ' &e faci aiciH ' Nu 2i s-a spusH ' Se pare c0 +u" ' ,.i pare r0u" A. cre%ut c0 o s0-2i %ic0 ci+e1a" ' la e cu.1a u+ deto+atorH -+treb0 Nic9, tii+d e:act ce era" Pordo+ -l de%ar.a cu u+ r4+/et" ' 7ac0 au%i o bubuitur0, fu5i spre cea .ai apropiat0 u 0 i tri.ite pe ci+e1a aici cu o pu+50 s0 adu+e r0.0 i2ele" , i -+des0 tutu+ -+ pip0" ' M-au tri.is aici de la &airo" Se 1orbe te ce1a de di+a.itarea u+or bar/e la Por2ile de Fier de pe 7u+0re i blocarea ca+alului" ' SeriosH ' &ei di+ 5u1er+ul brita+ic au tri.is e:plo%ibil -+tr-o 5ea+t0 diplo.atic0" ' 7r05u2 di+ partea lor" ' E -+ seiful de acolo, %ise Pordo+, ar0t4+d spre o cutie 5ri di+ .etal aflat0 -+tr-u+ col2 al -+c0perii" R4+/etul -i pieri" ' 6rebuie s0-l opri. cu orice pre2 pe Fitler s0 pu+0 .4+a pe petrolul 0la" ' &u orice pre2, spuse Nic9" Pordo+ se -+toarse la deto+atorul lui i co+ti+u0 s0 .e tereasc0 la el" >&e r0%boi suprarealist8? se 54+di Nic9" Abra.s +ici .0car +u catadicsise s0-i spu+0 c0 cei di+ Sec2iu+ea 7 erau -+ cl0dire" Se -+treb0 ce altce1a -i .ai ascu+dea"

5
August, 1940 &artierul e1reiesc, cu str0%ile lui -+5uste i pietruite, cu e1reii ortodoc i care purtau u1i2e i b0rbi lu+5i i cu croitoriile care 1i+deau p0r de cal, p4+%0 aspr0 i balo2i de c0ptu eal0, a1ea ce1a .edie1al -+ el" Ai ura pe care o +utreau ace ti oa.e+i a1ea ce1a .edie1al" Ni.ic +u-l face .ai popular pe u+ politicia+ dec4t c3i+uirea u+ui e1reu" Nic9 50si libr0ria pe care o c0uta l4+50 strada $ipsca+i, o pia20 %5o.otoas0 di+ ce+trul cartierului" Era pr0fuit0, .ic0 i -+53esuit0, cu rafturi -+2esate de c0r2i
CJ

- &O$IN FA$&ONER -

i de co.e+tarii reli5ioase" A tept0 -+ spatele .a5a%i+ului, f0r0 s0 se prefac0 prea .ult c0 e clie+t" Nu fusese ur.0rit" U+ e1reu 1oi+ic cu o p0l0rie de fetru pe cap i+tr0 -+ libr0rie i pri1irile lor se -+t4l+ir0 pe+tru o clip0" B0rbatul se pref0cu i+teresat de o a+u.it0 carte, e:a5er4+du- i 5esturile, a a cu. fac de obicei a.atorii" ,+ cele di+ ur.0, lu0 u+ 1olu. 5ros de co.e+tarii reli5ioase i strecur0 u+ plic -+0u+tru" Puse cartea la loc i ie i" Nic9 50si cartea, scoase plicul di+ ea i-l b050 -+ bu%u+arul de la 3ai+0" E1reul era directorul 5e+eral al u+ei fabrici de ar.a.e+tG plicul co+2i+ea pla+ul de produc2ie di+ ulti.ele trei lu+i" Ie i di+ libr0rie, -+ lu.i+a puter+ic0 a soarelui, si.2i+d cu. caldar4.ul do5orea sub talpa pa+tofilor lui" Era epui%at de c0ldur0 i de i+utilitateG pla+ul de produc2ie a1ea s0 a/u+50 -+tr-u+ dulap pr0fuit al 5u1er+ului brita+ic i +-a1ea s0 i+flue+2e%e -+ +ici u+ fel desf0 urarea r0%boiului" 7ac0 ar putea sabota %0c0.i+tele de petrol di+ Ploie ti, ar si.2i c0 a f0cut -+tr-ade10r u+ ser1iciu 20rii sale, dar b0+uia c0 fu+c2io+arii di+ $o+dra a.4+au opera2iu+ea pe+tru c0 +u 1oiau s0 supere u+ 5u1er+ +eutru cu o ac2iu+e at4t de brusc0, i+difere+t ce %icea Pordo+" Ai atu+ci o 10%u, -i %0ri pe+tru o clip0 fa2a -+ .ul2i.e, i i+i.a -i b0tu cu putere" ,l tre%i di+ 54+durile lui ca o u 0 care se tr4+teaG +-o 10%u dec4t pe+tru pu2i+ ti.p# u+ al 1erde ca /adul, flutur4+d -+tr-o .are de %ulufi i de p0l0rii de fetru de culoare +ea5r0" 7a+iela coti pe strada Iarafi" Nic9 aler50 dup0 ea, dar fe.eia disp0ruse" R0.ase locului, si.2i+du-se ca u+ prost" Se urc0 -+tr-o tr0sur0 care a tepta -+ apropiere i -i %ise 1i%itiului s0-l duc0 -+apoi la le5a2ia brita+ic0" @i%itiul d0du bice calului i tr0sura por+i" Ba+c3eta di+ piele era fierbi+te -+ locul u+de co1iltirul +u o ferea de soare" Acu., b0rbatul +u 1oia dec4t s0 se -+toarc0 la le5a2ie, departe de cer etori, de 1acar. i de -+53esuial0" Ora ul se topea di+ prici+a c0ldurii, aerul era pr0fuit i 50lbui ca o perdea de fu." O .otociclet0 cu ata -+ care se aflau trei 5ardi ti -+ c0.0 i 1er%i 20r0+e ti trecu cu %5o.ot pe l4+50 ei, at4t de aproape, -+c4t calul o lu0 la 5oa+0 i 1i%itiul fu +e1oit s0 foloseasc0 biciul pe+tru a putea st0p4+i a+i.alul" &4te1a secu+de .ai t4r%iu, trecu i o .a i+0 de poli2ie, cu sire+a por+it0, iar poli2istul aflat la 1ola+ -l -+/ur0 pe 1i%itiu, care -l i5+or0 cu des014r ire" ,+ sc3i.b, acesta - i -+drept0 furia asupra calului" ' $i+i te te-te, e1reu prost ce e ti8 url0 el i-l lo1i di+ +ou cu biciul" E1reu prost" &3iar i 1i%itiii 1orbeau a a" Nic9 si.2i c0 i se %burle te pielea" Se r0suci pe ba+c3et0 i pri1i .a i+a de poli2ie disp0r4+d pe aleile -+tortoc3eate de l4+50 $ipsca+i" ,+ aer plutea u+ .iros de 1iole+t0" &alul se d0du -+apoi i se s.uci" Fu cople it de u+ prese+ti.e+t al
CM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

.or2ii, a.ar i co14r itor" * * * $e1i, care .er5ea -+ fa20, fu pri.ul care 10%u .otocicleta cu ata oprit0 -+ fa2a aparta.e+tului lor" Scoase u+ stri50t de a1erti%are# ' ;ardi tii8 Si.o+ o apuc0 pe 7a+iela de .4+0 i a.4+doi se -+toarser0 i o luar0 la fu50" O .a i+0 de poli2ie +ea5r0 ie i de dup0 col2 -+ spatele lor, bloc4+du-le dru.ul" 7oi poli2i ti s0rir0 afar0 di+ ea" U+ul a1ea -+ .4+0 o b4t0 di+ le.+, cel0lalt u+ bici" ' Fu5i8 -i stri50 Si.o+ lui $e1i" $e1i alu+ec0 pe caldar4. i c0%u" &ei doi poli2i ti t0b0r4r0 i.ediat asupra lui i -+cepur0 s0-l bat0" El 2ip0 c4+d c0%u pe+tru a doua oar0, dar asta +u f0cu dec4t s0-i -+cura/e%e" 7a+iela +u se putea .i ca" Se retr0sese -+ cadrul u+ei u i i st0tea acolo, acoperi+du- i fa2a cu .4i+ile i 2ip4+d" Si.o+ a/u+sese de/a la cap0tul str0%ii" 7oi 5ardi ti ie ir0 di+ aparta.e+t, puser0 .4+a pe el i -l traser0 -+apoi spre .a i+a de poli2ie" ,l aru+car0 -+0u+tru i .a i+a plec0, s0lt4+d pe caldar4." &42i1a trec0tori -+sp0i.4+ta2i s0rir0 -+ l0turi di+ fa2a ei" &ei doi b0rba2i care -l b0teau pe $e1i se plictisir0" A1eau stropi de s4+5e pe fe2e i pe c0.0 i" $e1i +u .ai ar0ta ca u+ o.G p0rul -i era p0tat de s4+5e, iar c3ipul lui era de +erecu+oscut" I0cea ca o %drea+20 pe /os" B0rba2ii - i ridicar0 pri1irile i o 10%ur0 pe fe.eie, iar u+ul di+ ei r4+/i i -i f0cu cu oc3iul" Ea - i d0du sea.a ce a1ea s0 ur.e%e" &i+e1a o apuc0 de .4+0" &re%4+d c0 era 5ata s0 fie pri+s0, -+cerc0 s0 se elibere%e di+ str4+soare" 7ar +u era u+ 5ardist, era el, str0i+ul di+ seara precede+t0, e+5le%ul care o co+dusese acas0 -+ tr0sur0" ,l pri1i cu ui.ire" B0rbatul o trase dup0 el pe o alee -+5ust0, cu %iduri de c0r0.id0 pe a.bele p0r2i" $a cap0t a tepta o tr0sur0, al c0rei 1i%itiu aru+ca pri1iri +eli+i tite peste u.0r" &4+d -i 10%u pe 5ardi ti, trase de fr4ie i disp0ru -+tr-o clip0" ' 6ic0losule8 stri50 e+5le%ul -+ ur.a lui" Fata se uit0 -+ spate" &ei doi 5ardi ti aproape c0 -i a/u+seser0" , i aru+c0 di+ picioare pa+tofii cu toc -+alt i, -+c0 2i+4+du-l de .4+0, -l ur.0 pe str0i+ pri+ labiri+tul de str0%i, care erau di+tr-o dat0 pustii, si.2i+d cu. -i ard pl0.4+ii"

6
Folul 3otelului At3B+Be Palace fusese .artorul .ultor i+tr0ri +eobi +uite, dar
CO

- &O$IN FA$&ONER -

apari2ia u+ei fe.ei fru.oase i descul2e, cu fusta p0tat0 de s4+5e, 2i+4+d de .4+0 u+ e+5le% %burlit i tra+spirat st4r+i +u.aidec4t ru.oare" Nic9 se 54+di c0 barul a.erica+ era pli+ de lu.e, a a c0 o co+duse pe fat0 -+tr-o curte .ic0 aflat0 -+ spatele 3otelului, la care se putea a/u+5e +u.ai pri+ 5las1a+durile di+ salo+ul u+de se ser1ea .icul de/u+" U+ ofi2er ro.4+ i iubita lui 1e+iser0 acolo pe+tru o -+t4l+ire cla+desti+0 i -i pri1ir0 cu ostilitate pe i+tru i" Nic9 i 7a+iela se a e%ar0 sub arbori, la o .as0 ce+u ie, b0tut0 de i+te.perii" ' A teapt0 aici8 %ise el" Se duse la bar i se -+toarse cu dou0 pa3are de 2uic0" M4i+ile 7a+ielei tre.urau at4t de tare, -+c4t +u putu s0 2i+0 pa3arul" A1ea c0.a a sf4 iat0, iar fa2a -i era p0.4+tie i pli+0 de tra+spira2ie" ' &red c0 ar0t ca +aiba, -+50i.0 ea" Nic9 o a/ut0 s0 bea 2uica" Fe.eia i+spir0 puter+ic c4+d si.2i alcoolul ar%4+dui 54tul" ,l lu0 de .4+0G a1ea +i te .4i+i .ici, delicate, fra5ile i palide" ' 7e ce ai f0cut astaH opti ea" ' Nu tiu, -i r0spu+se el" ' Mi-ai sal1at 1ia2a" ' &i+e erau cei doi b0rba2iH ' &el pe care l-au aru+cat -+ .a i+0 eraN fratele .eu" $e1iN $e1i era u+ priete+" ' Nu puteai face +i.ic" ' 6rebuie s0-l 50sesc" ,+cerc0 s0 ter.i+e de b0ut 2uica i o 10rs0 pu2i+ pe fusta ei" El -i lu0 pa3arul di+ .4+0" ' U+de l-au dusH ' &red c0 la prefectur0" >Bietul de el8? 1ru Nic9 s0 adau5e" Prefectura a1ea o reputa2ie -+sp0i.4+t0toare i poli2i tii de acolo f0ceau ce 1oiau ei cu +eferici2ii care le c0deau -+ .4+0" ' 6rebuie s0-l 50sesc, repet0 ea" Acu. tre.ura 1iole+t" B0rbatul o lu0 -+ bra2e, iar ea -+cepu s0 pl4+50" $acri.ile ei -i udar0 c0.a aG se aplec0 spre ea i -i si.2i parfu.ul p0rului" ' 7e ce te ur.0reau 5ardi tiiH .ur.ur0 el" Fata -i po1esti c0 tat0l ei fusese proprietarul u+ei b0+ci, Ba+ca de &redit Bucure ti" Si.o+ fusese directorul b0+cii" Fusese acu%at de fraud0 i co+da.+at in absentia, dar era doar o scu%0, ca s0 +u par0 c0 autorit02ile le furaser0 ba+ca" 7e dou0 lu+i, de c4+d tat0l lor fusese arestat, se ascu+deau a.4+doi de poli2ie" 6i+erii ro.4+i se uitau la ei di+ cel0lalt cap0t al cur2ii" >Probabil c0 p0re. ciuda2i?, se 54+di Nic9" ' Nu te po2i -+toarce la aparta.e+tul t0u" &u si5ura+20 te 1or a tepta acolo"
CD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Ai u+de s0 stai -+ +oaptea astaH ' N-a. +ici u+ ba+" 6ot ce a. e -+ aparta.e+t" ' Atu+ci 1a trebui s0-2i 50si. u+ loc u+de s0 dor.i, %ise el" * * * St0tu -+ .i/locul ca.erei, 2i+4+d-o de -+c3eietura .4i+ii" P0rea pierdut0, ca o feti20" 6rase draperiile i, -+ acela i ti.p, pri1irea ei c0%u pe patul uria " Fusese dus0 -+ c4te1a ore di+tr-o cl0dire d0r0p0+at0 di+ cartierul e1reiesc -+tru+ salo+a di+ @ersailles, cu draperii 5rele de culoarea aurului la ferestre i cu scau+e aurite, -+ stil $udo1ic al Q@I-lea, acoperite cu brocart tra+dafiriu" U a de la balco+ era -+tredesc3is0 i adierea 14+tului aducea cu ea parfu.ul tra+dafirilor di+ 5r0di+0" ' &e se 1a -+t4.pla cu Si.o+H -+treb0 7a+iela" Nic9 d0du la o parte p0rul +e5ru de pe fa2a ei" ' O s0 10d ce pot face" Fata a1ea acea pri1ire dista+t0 pe care b0rbatul o 10%use la solda2ii care se -+torceau de pe c4.pul de lupt0 -+ ti.pul R0%boiului &i1il di+ Spa+ia" O lu0 -+ bra2e i o si.2i .i c4+du-se la pieptul lui" @ru s-o ridice i s-o duc0 -+ pat" 7ar ce1a -l opriG tia c0 ea +u se 1a opu+e, -+truc4t era si+5urul fel -+ care -l putea r0spl0ti, iar el +u 1oia s0 fie r0spl0tit, +u 1oia s0 .urd0reasc0 5estul pe care -l f0cuse cu o si.pl0 partid0 de se:" ,+ plus, +u asta 1oia orice b0rbat de la eaH Iar el +u era 5e+ul care s0 aib0 a1e+turi a.oroase la -+t4.plare" Nu era deloc stilul lui" ' &e s-a -+t4.platH .ur.ur0 fe.eia" ' 6rebuie s0 plec" Era 5reu de descifrat e:presia de pe fa2a ei" ' O s0 .0 -+torc .4i+e di.i+ea20 i 1o. 1edea ce pute. face pe+tru fratele t0u, %ise el" Se -+dep0rt0 de ea i se ur- pe+tru c0 era at4t de i+te5ru" Se -+drept0 repede spre u 0 i p0r0si ca.era" * * * ,+ ti.p ce -+torcea c3eia -+ broasc0, u a se desc3ise lar5 i Pe++ifer i se aru+c0 -+ bra2e" ' U+de ai fostH I-a. su+at pe to2i di+ le5a2ie" F0cu oc3ii .ari" ' &e s-a -+t4.platH ' N-a. p02it +i.ic" ' Ai s4+5e pe c0.a 0"
()

- &O$IN FA$&ONER -

' Stai li+i tit0, +u e al .eu" >Nu e al .eu"? &e 1oia s0 spu+0 cu astaH >Nu e s4+5ele .eu, a a c0 +u trebuia s0-2i faci 5ri/iH? Se -+treb0 cu. a/u+sese s4+5ele acoloG poate atu+ci c4+d 7a+iela c0%use -+ ti.p ce fu5eau de 5ardi ti" Se putea s0 fi fost de la %54rietura de pe .4+a ei" Nu putu s-o pri1easc0 -+ oc3i" ' N-a. +i.ic, Pe+" Se despri+se di+ bra2ele ei i i+tr0 -+ aparta.e+t" A1ea .are +e1oie de u+ R3is9y" Se duse la dul0piorul cu b0uturi i - i tur+0 trei de5ete -+tr-u+ pa3ar" >A a .ai .er5e8? ' N-ai de 54+d s0-.i spui ce s-a -+t4.platH ' ;ardi tii s-au 3ot0r4t s0 spar50 +i te capete -+ cartierul e1reiesc" A. fost pri+s la .i/loc" ' Pri+s -+ ce a+u.eH Al cui e s4+5ele 0staH ' Fabar +-a." Pe++ifer -l pri1ea ca i c4+d ar fi fost u+ str0i+ care toc.ai i+trase cl0ti+4+duse -+ sufra5eria ei" Poate c0 a a i era" Se %0ri pe+tru o clip0 -+ o5li+da di+ 3ol" Ar0ta de parc0 s-ar fi b0tut -+tr-u+ bar" A1ea pete de s4+5e pe c0.a a lui alb0 i o pri1ire rece i periculoas0" ' 6e si.2i bi+eH -l -+treb0 Pe++ifer di+ cadrul u ii" ' Nu" Era c4t pe ce s0 fiu o.or4t" Fe.eia pri.i 1estea cu cal." Poate c0 -i trecuse pri+ cap o alt0 posibilitate, .ult .ai -+5ro%itoare" ' E aproape .ie%ul +op2ii, Nic9" U+de ai fostH ' A. b0ut c4te1a pa3are la barul a.erica+ ca s0 .0 li+i tesc" ' Ai +u te-ai 54+dit s0-.i dai u+ telefo+, s0-.i spui c0 e ti teaf0rH ' Atii cu. su+t telefoa+ele -+ ora ul 0sta bleste.at" ' E la doar trei str0%i dista+20" Puteai s0 1ii acas0" @ocea ei, di+ ce -+ ce .ai ridicat0, era pli+0 de .4+ie a.estecat0 cu 5ri/0" ' &e +aiba s-a -+t4.platH ' Era. pe strada $ipsca+i" A. 10%ut +i te e1rei ataca2i de 5ardi ti i l-a. a/utat pe u+ul di+ ei s0 scape" Asta e tot" , i 5oli pa3arul" ' Ar trebui s0 pleci di+ Bucure ti, %ise el" E prea periculos aici" Se -+toarse la dul0piorul cu b0uturi i - i .ai tur+0 +i te R3is9y" , i petrecuse to2i ace ti a+i sub acoperire, p0str4+d secretele 5u1er+ului" 7ar acu. se -+treb0 dac0 .ai putea co+ti+ua s0 preti+d0 c0 e ce1a ce +u fusese +iciodat0, %i dup0 %i, la ser1iciu i acas0, pe+tru re5e i pe+tru 2ar0"

(C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

7
7a+iela se pre50tea s0 plece di+ 3otel c4+d fu su+at0 de la recep2ie s0 i se spu+0 c0 u+ a+u.e do.+ 7a1is o a tepta -+ 3ol" Nu se a teptase s0-l .ai 1ad0 1reodat0" Se -.br0c0 repede i cobor- sc0rile" E+5le%ul st0tea l4+50 u+ul di+ st4lpiG era u+ b0rbat disti+s i atr050tor, -+tr-u+ costu. +e5ru, cu oc3i alba tri i cu p0r +e5ru i cre2" ,i %4.bi c4+d se apropie de el" Ma/oritatea b0rba2ilor r4+/eau la ea ca +i te lupi, dar Nic9 era diferit i fata +u tia ce s0 cread0 despre el" Afar0 -l a tepta o .a i+0, u+ Fu.ber +e5ru, cu u+ ofer de la le5a2ie" ,i 2i+u portiera desc3is0, apoi se urc0 -+ spate l4+50 ea" ' Ai dor.it bi+eH o -+treb0 el -+ e+5le%0" Bi+e-+2eles c0 +u dor.ise .ai deloc, c0ci pl4+sese i - i f0cuse 5ri/i di+ prici+a lui Si.o+" Reu ise doar s0 a2ipeasc0 pu2i+ i se tre%ise dup0 c4te1a .i+ute 2ip4+d, cu oc3ii .ari, 10%4+du-l pe $e1i %0c4+d pe strad0 pli+ de s4+5e i b0tut" 7ar -i r0spu+se c0 dor.ise bi+e, 54+di+du-se c0 ar fi p0rut +erecu+osc0toare dac0 i-ar fi spus altce1a" ' Eu +-a. dor.it deloc, %ise el" &u1i+tele lui su+ar0 ca u+ repro i 7a+iela re5ret0 c0 +u-i spusese ade10rul" ' Nu e ti obli5at s0 faci asta, -i spuse ea" Ai fost de/a prea bu+ cu .i+e" ' Face parte di+ .e+iu, mademoiselle. ,l 10%u /uc4+du-se cu 1eri53eta de pe de5et, sco24+d-o i pu+4+d-o la loc, pri1i+d abse+t pe 5ea." ' Ai a1ut +eca%uri cu so2ia taH El se uit0 la ea" ' Nu" Fata -i lu0 .4+a i -l s0rut0 cu ta+dre2e pe obra%G era ulti.ul lucru la care s-ar fi a teptat di+ partea ei" ' Mul2u.esc, opti ea" Se oprir0 -+ fa2a prefecturii, el i+tr0 i lipsi .ult ti.p" &4+d se -+toarse, era su.bru" Se urc0 di+ +ou -+ .a i+0 i d0du di+ u.eri" Nu a1ea ce s0 spu+0" &4+d1a, o 1i%it0 di+ partea u+ui .e.bru al le5a2iei Maiest02ii Sale, cu ba+i pre50ti2i, ar fi a1ut o oarecare 5reutate -+ fa2a poli2i tilor ro.4+iG dar %ilele alea se duseser0 de .ult" 7a+iela se uit0 pe 5ea. la %idurile reci ale sec2iei de poli2ie i se -+treb0 ce i se -+t4.pla lui Si.o+ acolo" ,+ ciuda di.i+e2ii c0lduroase, -i era fri5" Respira prea repede i Nic9 o lu0 -+ bra2e i o trase spre el" ,l l0s0 s0 o 2i+0 la pieptul luiG refu%a s0 cread0 c0 +-o s0-l .ai 1ad0 +iciodat0 pe Si.o+" Nu 1oia +ici .0car s0 54+deasc0 a a ce1a" * * *
((

- &O$IN FA$&ONER -

O luar0 pe strada Iarafi, acolo u+de fu5iser0 de 5ardi ti cu o %i -+ai+te" ;ea.urile libr0riei erau sparte" ;ardi tii pr0daser0 tot, iar pe /os %0ceau c0r2i rupte i pe /u.0tate arse" Nic9 si.2i o %5uduitur0 c4+d ro2ile .a i+ii trecur0 peste ele" Se oprir0 -+ fa2a cl0dirii u+de locuiau ea i Si.o+" Strada era pustie" Oa.e+ilor le era tea.0 s0 ias0 di+ cas0 -+ di.i+ea2a asta" Nic9 cobor- di+ .a i+0 -+ ur.a 7a+ielei" ' 7oar tu i Si.o+ locuia2i aiciH Ea -+cu1ii+20 di+ cap" ' Mai a. u+N frate" ,l c3ea.0 A.os" A fu5it di+ ora c4+d tata a fost arestat" Nu l-a. .ai 10%ut de s0pt0.4+i -+tre5i" ' 7ar cel0lalt b0rbat cu care eraiH ' $e1iH El d0du afir.ati1 di+ cap, 54+di+du-se la t4+0rul care %0cea pe /os ca o bucat0 de car+e -+s4+5erat0" ' Se ascu+dea de ec3ipele de .u+c0" Ec3ipele de .u+c0G dac0 +-ar fi fost at4t de -+5ro%itoare, ar fi fost a.u%a+t" ;u1er+ul refu%ase s0 -+role%e e1rei -+ ar.at0, dar -+ %iare ace tia erau calo.+ia2i pe+tru c0 +u 1oiau s0 lupte pe+tru 2ara lor" A a c0 to2i ti+erii e1rei .a/ori erau for2a2i s0 lucre%e pe+tru ar.at0 la s0pat tra+ ee" Fe.eia pri1i de%+0d0/duit0 spre fereastra de la eta/ul -+t4i al cl0dirii" ' ,+ clipa asta .0+4+ci 3o.ar la &ap a i -+ clipa ur.0toare te tre%e ti -+tru+ aparta.e+t f0r0 baie, .4+c4+d sup0 de or%" Acu. tat0l .eu %ace -+tr-o celul0 de la subsolul prefecturii, iar eu +-a. destui ba+i s0-l scot de acolo" Ai c3iar dac0 a a1ea, u+de +e-a. putea duceH ' &red c0-2i pot face rost de 1i%ele alea" ' Acu. e prea t4r%iu" ' Nu i pe+tru ti+e" 7a+iela desc3ise u a de la i+trarea -+ cl0dire i urc0 sc0rile, ur.at0 de Nic9" Pe scar0 era -+tu+eric i b0rbatul fu +e1oit s0 se 2i+0 bi+e de balustrada rece di+ fier, pip0i+du- i dru.ul spre palier" U a aparta.e+tului %0cea pe podeaG c4te1a a c3ii di+ toc r0.0seser0 at4r+ate de bala.ale" Fata i+tr0 -+0u+tru, trec4+d peste .obila rupt0 i c0lc4+d pe cioburi de sticl0, care scr4 +ir0 sub talpa pa+tofilor ei" ;ardi tii luaser0 ce 1oiser0 i distruseser0 restul" 7a+iela p0ru 5ata s0 le i+e" &0%u -+ 5e+u+c3i i -+cepu s0 pl4+50, tre.ur4+d di+ tot corpul" El -+5e+u+c3e l4+50 ea, tres0ri+d u or c4+d u+ ciob -l -+2ep0 -+ 5e+u+c3i" ' Nu-i +i.ic, opti el i o cupri+se e%ita+t cu bra2ele" Ea -l l0s0 s0 o -.br02i e%e pe+tru o clip0, apoi se eliber0 di+ str4+soare" El se
(<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

ridic0 -+ picioare, si.2i+du-se +ea/utorat" ' 7a+ielaN ' Pleac08 ' &e-o s0 faciH ' O s0 stau aici" ' Nu e ti -+ si5ura+20" ' N-a. u+de altu+de1a s0 .0 duc" ' Poate -2i 50sesc eu u+ loc" O a/ut0 s0 se ridice, iar ea se spri/i+i de el, lipsit0 de 1la50" Apoi, Nic9 o a/ut0 s0 coboare sc0rile p4+0 la .a i+a care -i a tepta afar0" ,i d0du oferului o adres0 de pe bule1ardul Br0tia+u" Se a e%ar0 pe ba+c3eta di+ spate i el o lu0 -+ bra2e" $a +aiba cu to2i cei care-l 1edeau8 N-o putea l0sa s0 %ac0 si+5ur0 -+ aparta.e+tul 0la" O s0-i 50seasc0 u+ loc u+de s0 stea" Ai tia la ci+e s0 apele%e ca s0-l a/ute"

8
Ploie ti era la doar ci+ci%eci i +ou0 de 9ilo.etri la +ord de Bucure ti, -+ &4.pia Ro.4+0" &ea .ai .are re%er10 de petrol a Europei era u+ ora i+dustrial trist i ce+u iu, u+de petrolul ie ea u+eori di+ p0.4+t i r0.4+ea lipit de pa+tofi" &u .ult -+ai+te de a a/u+5e la periferie, Nic9 10%u lu.i+ile so+delor" @ali%a .aro di+ piele era l4+50 el pe ba+c3eta di+ spate" Puse o .4+0 pe ea s0 se asi5ure c0 e -+c0 acolo i fi:0 cu pri1irea ceafa oferului, fasci+at de straturile 5roase de piele care c0deau peste 5ulerul c0.0 ii b0rbatului" E:traordi+ar8 O.ul +u a1ea 54t deloc" ,l c3e.a Io+escu, Ilie Io+escu, u+ul di+ oferii de la le5a2ie" Pudec4+d dup0 .0ri.ea i co.porta.e+tul lui, Nic9 b0+uia c0 a1ea tale+te ascu+se i c0 de asta fusese tri.is s0-l -+so2easc0 -+ aceast0 .ic0 pli.bare la Ploie ti" O 5oril0 cu .a i+0" Pri1i pe 5ea. -+ -+tu+eric" 7ac0 Abra.s reu ea, a1ea s0 fie u+a di+ cele .ai .ari lo1ituri di+ istoria spio+a/ului" Poate c0 +-a1ea s0 opreasc0 bo.bele care c0deau asupra 20rii lui, dar -l putea -.piedica pe +ebu+ul 0la di+ Berli+ s0- i co+ti+ue i+1a%ia" Io+escu opri la u+ co+trol al ar.atei" ;0r%ile se uitar0 cu ostilitate la pa aportul diplo.atic al lui Nic9 p4+0 c4+d 50sir0 ba+c+otele care fuseser0 14r4te -+0u+tru" Ba+ii fur0 tra+sfera2i repede -+ bu%u+arele lor i .ilitarii le f0cur0 se.+ s0 treac0" Nic9 %4.bi -+ si+ea lui" Se spu+ea c0 li.ba folosit0 de obicei -+ Ro.4+ia era fra+ce%a, dar +u era deloc a aG ba+ii erau li.ba/ul u+i1ersal" $ucrul 0sta -i d0du spera+2a c0 pla+ul a1ea s0 fu+c2io+e%e" 7ac0 lui i se per.itea s0 i+tre -+ Ploie ti
(E

- &O$IN FA$&ONER -

pe+tru c4te1a .ii de lei, atu+ci u+ .ilio+ de lei ar putea s0 per.it0 u+ei ar.ate de i+5i+eri s0 a/u+50 la %0c0.i+tele de petrol" 7ar trebuiau s0 fac0 asta acu., -+ai+te de a fi prea t4r%iu" * * * Be+di: locuia si+5ur -+tr-o cas0 cu eta/ l4+50 ;ara de Sud" ,+ ti.p ce se apropiau de ea, Nic9 fu cupri+s de tea.0" &asa era cufu+dat0 -+ -+tu+eric, Io+escu trase .a i+a -+ fa2a casei, opri .otorul i a tept0" Strada era -+tu+ecat0 i pustie" Nic9 %0bo1i pu2i+, pri1i i ascult0 cu ate+2ie, dar %5o.otul .otorului care se r0cea era si+5urul su+et care se au%ea" ' Stai aici8 -i ceru el lui Io+escu" $u0 1ali%a, ie i di+ .a i+0 i .erse pe aleea -+tu+ecat0 cu .ai .ult0 -+credere dec4t si.2ea de fapt" B0tu la u 0" Nu pri.i +ici u+ r0spu+s" Se uit0 pe toate ferestrele di+ partea di+ fa20 a casei, dar +u 10%u +ici o .i care -+0u+tru" Se -+toarse la .a i+0, Io+escu era a5itat" ' E periculos s0 st0. aici, do.+ule Nic9, spuse el -+ ro.4+0" ' E o la+ter+0 -+ torpedou, %ise Nic9 i -+ti+se .4+a" Io+escu i-o d0du" ' $as0-.0 ci+ci .i+ute" B0rbatul ocoli casa i -+cerc0 u a di+ spate" Era desc3is0" Se.+ r0u" E%it0G ca s0 se li+i teasc0, pip0i re1ol1erul .arca Sebley di+ bu%u+arul 3ai+ei" ' Be+di:H Ap0s0 pe -+trerup0tor" Ni.ic" &i+e1a t0iase cure+tul" $u.i+0 cu la+ter+a pri+ ca.er0G pe /os erau buc02i de cera.ic0, iar .asa di+ buc0t0rie fusese r0stur+at0 -+ toiul u+ei lupte" Nic9 str4+se cu putere 1ali%a" &o+2i+ea dou0%eci de .ii de lire sterli+eG o a1ere" , i si.2i i+i.a b0t4+d +ebu+e te" ' Be+di:H Scoase re1ol1erul di+ bu%u+ar, ridic0 piedica i -+ai+t0 pri+ buc0t0rie" ,+drept0 la+ter+a spre o u 0 care d0dea -+ sufra5erieG fasciculul de lu.i+0 de%10lui o ca+apea tapisat0, dou0 rafturi /oase de bibliotec0 aflate l4+50 fereastr0 i u+ suport pe+tru la.p0" Be+di: tr0ia si.pluG sau, .ai bi+e %is, tr0ise si.plu, c0ci la.pa st0tea acu. -+cli+at0 -+tr-o parte, c0%ut0 pe cada1rul lui de pe podea" Nic9 -+5e+u+c3e l4+50 el i -i lu0 pulsul" &orpul +u se r0cise -+c0" &4+d - i retrase .4+a, si.2i ce1a ud pe de5ete" S4+5e" &apul lui Be+di: %0cea -+tr-o balt0 de s4+5e coa5ulat, ase.0+0tor 5elati+ei" $a lu.i+a la+ter+ei se 10%ur0 buc02i de scalp -+ irate pe co1or" E+5le%ul au%i u+ %5o.ot -+ buc0t0rie, se ridic0 -+ picioare i se -+toarse" A1u pre%e+2a de spirit s0 sti+50 la+ter+a, ca s0 +u fie o 2i+t0 si5ur0" Au%i +i te 1oci -+ -+tu+eric stri54+d -+ 5er.a+0 i fu orbit de lu.i+a a dou0 la+ter+e" Ridic0 re1ol1erul Sebley pe care-l 2i+ea -+ .4+a dreapt0, dar - i d0du sea.a c0 +u a1ea
(*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

ti.p s0 tra50" Se aru+c0 i+sti+cti1 -+ dreapta" Au%i -.pu c0turi at4t de aproape de el i at4t de %5o.otoase, -+c4t -i r0su+ar0 urec3ile" A tept0 s0 .oar0"

9
' 7e ce +-ai tras, do.+ule Nic9H stri50 Io+escu de pe scau+ul di+ fa20" ;esticula ca u+ +ebu+, cu o .4+0 pe 1ola+" ' 7e ce +-ai folosit ar.aH Nic9 %0cea .oale pe ba+c3eta di+ spate, a.e2it, cople it de u+ se+ti.e+t de irealitate" 7esc3ise 1ali%a aflat0 l4+50 el, 1erific4+d di+ +ou ' i+util, de altfel ' dac0 5r0.e%ile de lire sterli+e .ai erau -+c0 acolo" Apoi o -+cuie la loc" Io+escu ofa .ult prea repede, dar a1ea u+ .oti1 bu+" Pe co1orul lui Be+di: %0ceau doi 5er.a+i, a.4+doi -.pu ca2i -+ spateG trebuiau s0 a/u+50 -+ Bucure ti -+ai+te ca poli2ia secret0 a lui Moru%o1 s0 descopere cada1rele" ' 7e ce +-ai folosit ar.aH repet0 Io+escu" 7ac0 Io+escu ar fi a teptat ci+ci .i+ute, a a cu. -i ordo+ase Nic9, acesta ar fi fost .ortG e+5le%ul tia c0, dac0 Io+escu +-ar fi a teptat -+ u.br0, ca u+ profesio+ist ce era, dac0 +u ar fi i+trat -+ cas0 -+ ur.a celor doi 5er.a+i, cu pistolul -+ .4+0, el ar fi %0cut acu. cu fa2a -+ /os pe co1or, -+tr-o balt0 de s4+5e, la fel ca Be+di:" ' N-a. a1ut ti.p, -i r0spu+se el lui Io+escu" &o+ce+trea%0-te asupra dru.ului" 6oc.ai .i-ai sal1at 1ia2a" @rei s0 .0 o.ori -+tr-u+ accide+t de .a i+0H Io+escu cl0ti+0 di+ cap i .or.0i ce1a -+ barb0" Merser0 ca +ebu+ii pri+ +oaptea +ea5r0" ,+ .i+tea lui Nic9 era u+ 3aos total" Fuseser0 tr0da2i" &i+e1a a+u+2ase ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2iiG se aflase de pla+ul lor -+ai+te ca ar.ata ro.4+0 i 1a.a s0 fi au%it de el" Probabil c0 tr0d0torul era ci+e1a di+ le5a2ie" M4i+ile -i tre.urau di+ prici+a adre+ali+ei" Se si.2i cupri+s de .4+ie" ,+ai+te de asta, co+siderase tr0darea ca pe ce1a i.perso+al, ca pe o cri.0 -.potri1a 20rii lui" 7ar acu. era perso+al" Fusese c4t pe ce s0 .oar0 di+ cau%a cui1a" * * * Se de%br0c0 pe -+tu+eric i se b050 -+ pat l4+50 so2ia lui" Pe++ifer .ur.ur0 -+ so.+ i se -+dep0rt0 de el" ' E ti rece, .or.0i ea" El -i s0rut0 spatele, 1r4+d s0 si.t0 c0ldura u+ui alt trup o.e+esc" Fusese la u+ pas de .oarte -+ seara asta, iar ea +u 1a ti +iciodat0" ,i pl0cuse .ult0 1re.e s0
(J

- &O$IN FA$&ONER -

aib0 secrete, dar -+ seara asta se si.2ea si+5ur i -i era tea.0" &u o or0 .ai de1re.e, Abra.s -l -+t4.pi+ase la u a aparta.e+tului s0u de pe strada Br0tia+u -+ 3alat i -+ papuci" &3iar i tre%it di+ so.+ ar0ta cal., disti+s i +etulburat" P0rul -i era la fel de fru.os ara+/at, c3iar dac0 dor.ise" ' 7a1isH &e s-a -+t4.platH ' A1e. proble.e, do.+ule8 6rebuie s0 10 1orbesc" ' Ar fi bi+e s0 i+tri" Se a e%aser0 pe fotolii -+ sufra5erie, ca +i te ade10ra2i 5e+tle.e+i e+5le%i, cu e:cep2ia faptului c0 u+ul di+ ei a1ea s4+5e pe c0.a 0" Abra.s ascultase -+sp0i.4+tat relatarea lui Nic9 despre cele petrecute la Ploie ti" ' E ti u+ o. foarte +orocos, %isese Abra.s la sf4r it" &ei doi f0ceau f0r0 -+doial0 parte di+ for2ele speciale 5er.a+e" ' $-au o.or4t pe Be+di: i apoi .-au a teptat pe .i+e" Atiau c0 1i+" ' A a se pare" ' &i+e .ai tiaH Abra.s r0.ase t0cut .ult ti.p" ' 7espre Be+di:H &li1e Alle+ a fost cel care l-a recrutat" Alle+ era corespo+de+tul la Bucure ti ai %iarului $ondon %imes. $ucra pe+tru ser1iciile secrete brita+ice de ase a+i i slu/ba lui ' care era c4t se poate de ade10rat0 ' -i oferea o acoperire perfect0 pe+tru acti1it02ile sale" ' Altci+e1aH Abra.s cl0ti+ase di+ cap" ' 7oar cele dou0 persoa+e di+ ca.era asta" ' &li1e Alle+H 7e ceH ' Nu -+trebi +iciodat0 de ce, 7a1is" Ni.e+i +u -+2ele5e lucrurile astea" Su+t o sut0 de .oti1e" Abra.s pri1ise spre ceasul +ic3elat de pe ser1a+t0" ' E t4r%iu" Ar trebui s0 te duci acas0 i s0 -+cerci s0 dor.i pu2i+" Nu .ai pute. face +i.ic -+ seara asta" O s0 fie u+ iad .4i+e la le5a2ie" Mai 1orbi. .4i+e di.i+ea20" A a c0 st0tea acu. -+ti+s -+ patul lui, epui%at, dar +ereu i+d s0 doar.0, -+torc4+d -+ .i+te pe toate p0r2ile e1e+i.e+tele di+ seara aia" ,l usturau oc3ii i se si.2ea a.e2it di+ prici+a oboselii" $a r0s0rit se %0rea o ra%0 slab0 de lu.i+0" Se cr0pa de %iu0" >7ac0 a fi .urit -+ seara asta, a fi fost .ul2u.it de 1ia2a .eaH? se 54+di el" , i puse -+trebarea de .ii de ori, st4+d -+ -+tu+eric i ascult4+d b0t0ile i+i.ii lui pa+icate" >7ac0 a fi .urit, a .eritat s0 fac toate asteaH E:ist0 re5reteH 7a, e:ist0" ,+ai+te de a .uri, a 1rea s0 tiu cu. e s0 iube ti cu ade10rat pe ci+e1a"? Se 54+di la Abra.s, corect i dista+t p4+0 -+ .0du1a oaselor, i se 10%u pe si+e peste c42i1a a+i, dac0 supra1ie2uia r0%boiului 0sta" Nu a a 1oia el s0 fie" Se 54+di la 7a+iela, la felul -+ care -l s0rutase -+ tr0sur0, i se si.2i 1i+o1at c0
(M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

se 54+de te la o alt0 fe.eie -+ 1re.e ce so2ia lui dor.ea l4+50 el" Brusc, 1ia2a i se p0ru .ult .ai pre2ioas0 i +u .ai r0.0sese prea .ult ti.p de irosit" Pe .0sur0 ce lu.i+a %ilei p0tru+dea -+ ca.er0, Nic9 se si.2i de%orie+tat i -+curcat" , i d0du -+5ro%itor de clar sea.a c0 ura 1ia2a, secretele i deta area de propriile dori+2eG cu .ult0 1re.e -+ ur.0, - i calculase 1ia2a p4+0 la cel .ai .ic detaliu, doar ca s0 descopere acu. c0 toate calculele fuseser0 5re ite"

10
;er.a+ii -+fii+2aser0 u+ birou de propa5a+d0 -+ ce+trul ora ului, +u.it Biroul ;er.a+" O 3art0 a Fra+2ei st0tuse lu+i de %ile a502at0 la fereastr0, acoperit0 de s05e2i care ar0tau -+ai+tarea for2elor ar.ate 5er.a+e, toate co+1er54+d ca o 53ear0 spre Paris" Rece+t fusese -+locuit0 cu o 3art0 a i+sulelor brita+ice, ale c0ror ora e pri+cipale fuseser0 -+cercuite cu ro u" Nic9 - i %ise c0 ar trebui s0 fie -+ A+5lia -+ seara asta, -+ loc s0 stea aici i s0 bea cafea i 2uic0 -+ 3olul c0ldu2 al u+ui 3otel, /uc4+d /ocuri psi3olo5ice cu du .a+ul" ,+ $o+dra, oa.e+ii se -+53esuie -+ sta2ii de .etrou -+ fiecare sear0, -+ ti.p ce a1ia2ia 5er.a+0 tra+sfor.0 ora ul -+tr-o rui+0" Bo.bard4+du-i fiii" Era 5reu s0-i 1ad0 pe ace ti 5er.a+i -+ fiecare %i i s0- i st0p4+easc0 ura" 6recuse at4t de .ult de c4+d +u-i .ai 10%use pe b0ie2i8 7ac0 +-ar fi fost r0%boi, ar fi 1e+it i ei aici -+ 1aca+2a de 1ar0, dar lucrul 0sta era i.posibil acu." Atia c0 erau solda2i care luptau -+ Bur.a i -+ pe+i+sula Malaya care probabil +u- i .ai 10%user0 fa.iliile de tot at4ta ti.p ca el, dar cel pu2i+ ei tiau ce f0ceau i de ce o f0ceau" El era blocat aici, duc4+d u+ r0%boi fals pe care se p0rea acu. c0 +i.e+i di+ 5u1er+ul brita+ic +u 1oia ca el s0-l duc0" 6ra1ers0 pia2a, -+drept4+du-se 5r0bit spre At3B+Be Palace" Fotelul era o atrac2ie a ora ului la fel de .are ca palatul re5eluiG fusese co+struit -+ CDC), ar3itectul s0u i+spir4+du-se dup0 3otelurile Maurice i Rit% di+ Paris, de i cariatidele i tur+ule2ele ori5i+ale fuseser0 -+locuite" &u ti.pul, fa2ada de1e+ise de u+ 5albe+ .urdar, iar obloa+ele fuseser0 1opsite -+ albastru 2ip0tor, de+ot4+d o lips0 total0 de 5ust" Statuia lui &arol I, c0lare pe u+ cal de bro+%, 5esticula eroic spre palatul desce+de+tului s0u, aflat la cel0lalt cap0t al pie2ei" Uria ele 5ladiole ro ii di+ curtea 3otelului -+floreau l4+50 u+ petic a.0r4t i uscat de iarb0" Baldac3i+ul de deasupra i+tr0rii +u oferea .ai deloc u.br0" 6recu pri+ furcile caudi+e ale cer etorilor i+stala2i -+ fa2a 3otelului, .a/oritatea profesio+i ti orbi2i sau .utila2i de p0ri+2ii lor -+ copil0rie" ;lobi oculari opaci, bube pli+e de puroi i cioturi de .e.bre -i erau 14+turate pe sub
(O

- &O$IN FA$&ONER -

+as -+ acela i fel -+ care 14+%0torii a.bula+2i -+cercau s0-l ispiteasc0 cu pl0ci+te de cas0" ' Mi-e foa.e, foa.e, foa.eN 7ar c0ldura -i .ole ise co.plet, a a c0 cer etorii +u-l .ai ur.0rir0 cu obi +uitul lor e+tu%ias." I+tr0 fericit pe u a tur+a+t0 -+ 3olul r0coros al 3otelului" Foaierul era -+tu+ecos c3iar i -+ cea .ai lu.i+oas0 %i a 1erii i cele trei r4+duri de st4lpi 5albe+i di+ .ar.ur0 -i d0deau 3otelului -+f02i area u+ei catedrale" Iidurile di+ .ar.ur0 de culoarea ru5i+ei i co1oarele de u+ ro u apri+s sporeau at.osfera rece ca de iar+0" Si+5ura lu.i+0 1e+ea de la ca+delabrele electrice" Ma: Ti+5 -l a tepta la barul a.erica+" Ma: era repre%e+ta+tul Reuters la Bucure ti, si.bolul .asculi+it02ii e+5le%e fu.0toare de pip0, -+ pa+talo+i di+ fla+el 5ri i cu 3ai+0 di+ tReed cu petice 5albe+e di+ piele la coate" Ma/oritatea %iari tilor - i petreceau %ilele la bar" Mu+ca era cea care 1e+ea la eiG aici era locul spre care se -+dreptau to2i cei afla2i -+ Bucure ti dac0 a1eau %1o+uri sau b4rfe de 14+dut" F0cuser0 cu+o ti+20 di+ .oti1e profesio+ale, c0ci i+for.atorii lui Ma: erau .ai bu+i ca ai lui" Nic9 +u tia de u+de pri.ea %iaristul i+for.a2iile, dar se p0rea c0 acesta tia .ereu ce a1ea s0 se -+t4.ple -+ palat cu dou0%eci i patru de ore -+ai+tea celor di+ le5a2ie" &u ti.pul, Ma: de1e+ise cel .ai bu+ priete+ i co+fide+t al lui Nic9" Iiaristul .ai co.a+d0 u+ r4+d de b0uturi i puse pa3arele cu 5i+ to+ic pe te/53ea" &li1e Alle+ era i el acolo" Ma: - i scoase pipa di+ 5ur0 i r4+/i" ' Nic98 Spio+ul .eu preferat8 ' Pe+tru +u.ele lui 7u.+e%eu, Ma:8 ' &e .ai faci, b0tr4+eH -i po1estea. lui &li1e de .ica ta a1e+tur0 de asear0" Nic9 se uit0 la &li1e" Nu petrecuser0 prea .ult ti.p -.preu+0" Nu era deloc ca Ma:G r4dea rar i +u spu+ea .ulte despre el" >Ar trebui s0 te scot c3iar acu. afar0 i s0 aflu de la ti+e ade10rul despre .isiu+ea di+ Ploie ti?, - i %ise Nic9" >7ar dac0 Abra.s se -+ al0H? ' Mai bi+e ai po1esti-o tu, su5er0 Ma:" ' Era. pe strada $ipsca+i" Ni te 5ardi ti au atacat c42i1a e1rei c3iar acolo, pe strad0" Erau i poli2i tii de fa20" $-au b0tut .0r pe u+ +efericit c3iar -+ fa2a .ea" &el0lalt a fost aru+cat -+tr-o .a i+0 de poli2ie i de atu+ci +u l-a .ai 10%ut +i.e+i" Ma: cl0ti+0 di+ cap" ' Mi-e tea.0 c0 s-a %is cu 1ec3iul Bucure ti" $ucrurile o s0 de1i+0 foarte +epl0cute aici" Mai ales dup0 plecarea lui &arol" 6o2i -+ afar0 de re5e tiau c0 acesta 1a trebui s0 plece" Nu era +u.ai di+ prici+a faptului c0 era corupt sau c0 l0co.ia lui era le5e+dar0" Nic9 pri.ea deseori .usafiri care -i po1esteau cu. re5ele de2i+ea .o+opolul asupra fabric0rii
(D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

de u+ifor.e .ilitare i apoi le cerea solda2ilor lui +i te pre2uri e:orbita+te ca s0 le cu.pere de la el" Odat0 -.pr0 tiase c3iar %1o+uri pe pia2a de ac2iu+i ca s0 destabili%e%e .o+eda +a2io+al0 i s0 ob2i+0 profit la +e5ru" &u ade10rat ui.itor era faptul c0 .a/oritatea ro.4+ilor +u erau +ici oca2i, +ici .0car surpri+ i de corup2ia lui" Pierderea de teritorii i a .4+driei +a2io+ale fusese lucrul care -i -+torsese pe oa.e+i -.potri1a re5elui" Ru ii toc.ai a+e:aser0 dou0 di+ pro1i+ciile di+ +ord, iar re5ele +u f0cuse +i.ic -+ pri1i+2a asta" Iro+ia era c0 fusese u+a di+ deci%iile lui -+2elepte, c0ci era u+ r0%boi pe care Ro.4+ia +u l-ar fi putut c4 ti5aG dar supu+erea lui f0cuse ca Bucure tiul s0- i piard0 -+ cele di+ ur.0 -+crederea -+ &arol 6ic0losul" Poporul a tepta acu. sal1area de la +a2io+ali ti i de la oa.e+i ca Foria Si.a, eful ;0r%ii de Fier" 7isperat, re5ele -+cercase s0 li+i teasc0 .ul2i.ea declar4+d a.+istie pe+tru .e.brii ;0r%ii de Fier i -l f0cuse pe Si.a .i+istrul culturii i artelor" Nu fusese u+ succes r0su+0tor" 7i+ +oul lui post, Si.a ordo+ase arestarea, torturarea i e:ecutarea a sute de e1rei" 7e fapt, f0cuse di+ asta o for.0 de art0, dup0 cu. obi +uia s0 5lu.easc0 Ma:" Ai 1ocile celor ridica2i -.potri1a re5elui tot +u t0cuser0" Erau de.o+stra2ii -+ pia20 -+ fiecare %i, .a/oritatea or5a+i%ate c3iar de Foria Si.a" &li1e +u discutase prea .ult" Acu. - i ter.i+0 b0utura, - i lu0 r0.as bu+ scurt i politicos i plec0" ' E totul -+ ordi+e, b0tr4+eH -+treb0 Ma: dup0 plecarea lui Alle+" ' 7a" Si5ur c0 da" ' 6e-a sup0rat cu ce1aH ' Nu" 7e ce cre%i astaH ' 7i+ cau%a felului -+ care te uitai la el, b0iete" Bietul &li1e8 Orice-a f0cut, +u fi prea dur cu el" Bea .ai .ult dec4t trebuie, ad0u50 Ma: i .ai co.a+d0 u+ r4+d" Era ora u+spre%ece +oaptea" ' &e .ai face 7a+ielaH -+treb0 Nic9, sc3i.b4+d subiectul" ' Nu-2i face 5ri/i di+ prici+a ei" Ai -+credere -+ Ma:" Face bi+e" ,l b0tu pe u.0r" 7e o s0pt0.4+0, Ma: o ad0postea pe 7a+iela -+ aparta.e+tul lui de pe strada Br0tia+u, feri+d-o de pericole" &4+d Nic9 ap0ruse la u a lui -+ di.i+ea2a aceea, -+so2it de o fe.eie fru.oas0 cu lacri.i pe obra/i, +u pusese +ici o -+trebare" 7ar f0cuse presupu+eri" ' Fii discret, Nic9" E ti c0s0torit" ' Nu tiu despre ce 1orbe ti, %ise Nic9, tres0ri+d c4+d - i au%i dori+2ele ascu+se afir.ate at4t de -+dr0%+e2" ' Fe.eilor ca Pe++ifer +u le scap0 +i.ic" ' Ar trebui s-o a+5a/e%i la Reuters" ' A 1rea eu, dar +u pare 5e+ul care s0 bea .ult" Ridic0 pa3arul"
<)

- &O$IN FA$&ONER -

' S0+0tate8 e:cla.0 %iaristul, cu obi +uitul lui fler pe+tru profe2iile care se -.pli+esc e:act pe dos"

11
St0teau -+ 5r0di+a restaura+tului &i+a, pe scau+e di+ r0c3it0G 5ata s0 apu+0, soarele se %0rea pri+tre fru+%ele arborilor care aru+cau u.bre lu+5i asupra cur2ii" O .ul2i.e de oa.e+i se str4+seser0 -+ pia20 -+ fa2a por2ilor palatului" O alt0 de.o+stra2ie -.potri1a re5elui" $u.i+ile colorate care at4r+au -+ copaci d0deau 5r0di+ii u+ aer de bas." &3el+eri -+ 3ai+e albe se .i cau 5r0bi2i de la o .as0 la alta, -+ ti.p ce clie+2ii obi +ui2i ai restaura+tului -i apucau de frac, cer4+d s0 fie ser1i2i" Nic9 reu i -+ cele di+ ur.0 s0 atra50 ate+2ia c3el+erului" Pe++ifer co.a+d0 spara+53el cu sos ola+de% i %.eur0 cu fri ca la desertG +u a1usese +iciodat0 o poft0 prea .are de .4+care" ' Iar ai de 54+d s0 fii .oroc0+osH -+treb0 ea" Sper di+ tot sufletul c0 o s0 fii o co.pa+ie .ai 1esel0 -+ seara astaG +u e ti -+ apele tale de s0pt0.4+i -+tre5i" B0rbatul se -+treb0 cu. a1ea s0-i spu+0 lucrul 0sta" &e1a se sc3i.base -+ el -+ ulti.ele s0pt0.4+i, .ai .ult dec4t - i d0dea el sea.a" * * * Se -+t4l+iser0 -+ 1ara a+ului CD(E, la u+ bal -+ 3otelul Sa1oy" El 1e+ise de la O:ford i st0tea cu fratele lui -+ Te+si+5to+" Ea era fru.oas0, c0l0torise .ult i studiase la Roedea+" 6at0l ei era diplo.at i a.bi2ia lui Nic9 de a i+tra i el -+ diplo.a2ie fusese -+t4.pi+at0 cu .ult0 bucurie de Pe++ifer" El a1ea +e1oie de o so2ieG era aproape o ceri+20 obli5atorie, la fel ca diplo.a de la O:ford" Ea c0uta u+ so2 potri1it i, pri1i+d acu. -+ ur.0, ceea ce se -+t4.plase -+tre ei fusese i+e1itabil" Probabil c0 era u+ b0rbat foarte diferit atu+ci" ,+ sc3i.b, lui i se p0rea c0 ea r0.0sese aceea iG sc3i.b0rile di+ i+teriorul lui fuseser0 cele care le %5uduiser0 c0s+icia" Pri1i+d -+apoi, -l dera+/a c0 +u- i putea a.i+ti cu. o ceruse -+ c0s0torie sau dac0 .0car o ceruse" F0cuser0 dra5oste pe+tru pri.a dat0 cu o lu+0 -+ai+te de a se c0s0tori, -+tr-u+ 3otel di+ Bri53to+ aflat pe .alul .0rii" Nu fusese a a cu. sperase, dar - i %isese c0 a1ea s0 fie .ai bi+e" Pe++ifer r0.0sese i.ediat -+s0rci+at0 cu Pa.ieG doi a+i .ai t4r%iu se +0scuse Ric3ard" Atu+ci 1ia2a p0rea si.pl0" El .u+cea foarte .ult i, dac0 l-ar fi -+trebat ci+e1a -+ perioada aia, i-ar fi r0spu+s c0 o carier0 de succes i u+ c0.i+ stabil era tot ce- i putea dori u+ o." Nu cre%use +iciodat0 altfel" $ocuiser0 trei a+i -+ Bue+os Aires, dar, la -+ceputul carierei lui, a.bi2iile lui
<C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Nic9 -+ cadrul diplo.a2iei se -+dreptaser0 cu.1a spre do.e+iul .ult .ai .isterios al i+for.a2iilor" Pri.ise cur4+d posturi -+ $isabo+a i Madrid, lucr4+d pe+tru Biroul de &o+trol al Pa apoartelor" &4+d se c0s0toriser0, /uraser0 s0 fie -.preu+0 la bi+e i la r0u" Nic9 a1ea dou0%eci i trei de a+i i +u tia ce -+se.+au astfel de cu1i+te pe+tru el sau pe+tru ea" Nu- i i.a5i+ase +iciodat0 c0 -+tr-o %i a1ea s0 si.t0 ce si.2ea acu." 6i.pul era u+ farsor, te l0sa s0-2i pier%i 1re.ea c0ut4+d u+de +u trebuieG oare +-o iubise -+tr-ade10r +iciodat0 sau iubirea lor disp0ruse cu at4t de .ult ti.p -+ ur.0, -+c4t doar credea c0 +u e:istase delocH Iar acu. erau -+ Bucure tiG lu.ea i+trase -+ r0%boi i el i+trase -+ co+flict cu el -+su i" Norii de furtu+0 se adu+aser0 deasupra Europei i deasupra .icului s0u u+i1ers i Nic9 +u tia care a1ea s0 fie re%ultatul +ici u+eia di+tre b0t0lii" ' E ti fericit0, Pe+H ' &e 1rei s0 spuiH ' E ti .ul2u.it0 de .i+e, de c0s0toria +oastr0H ' Bi+e-+2eles c0 su+t, r0spu+se ea, iar el 10%u o lic0rire de tea.0 -+ oc3ii ei" Nic9 - i d0du sea.a c0, -+ ciuda +e.ul2u.irii ei, so2ia lui +u se 54+dise +iciodat0 s0 fac0 altce1a dec4t s0 ia lucrurile a a cu. erau" O trup0 de 2i5a+i -+ blu%e albe i pa+talo+i di+ catifea c4+tau .elodii orie+tale triste -+ c3io cul c3i+e%esc di+ .i/locul 5r0di+ii" 7e re5ul0, b0rbatului +u-i pl0cea .u%ica 2i50+easc0, i se p0rea prea se+ti.e+tal0, dar -+ seara asta se potri1ea cu starea lui de spirit" ' =i se pare de a/u+sH Pe++ifer -l pri1i -+cru+tat0" ' 7e a/u+sH ' Nu-2i dore ti s0 e:iste pu2i+0N pasiu+e -+ 1ia2a +oastr0H S0 petrece. .ai .ult ti.p -.preu+0H S0 1orbi. .ai .ultH ' Nu cred c0 te -+2ele5, Nic9" 7espre ce 1rei s0 1orbi.H Ai atu+ci - i d0du sea.a" El era cel +efericit, +u ea" Pe++ifer accepta dista+2a di+tre ei, t0cerile lui lu+5i, orele petrecute la ser1iciu p4+0 t4r%iu" Poate c0 i lui -i pl0cuse stilul 0sta de 1ia20 c4+d1a" &4+d se sc3i.baseH Ai cu.H Iar acu. 1oia s0 sc3i.be i re5ulile pe care i le i.pusese" Nu i se p0rea corect" Pe+tru pri.a dat0, Nic9 - i d0du sea.a c0 so2ia lui era .ul2u.it0 de c0s+icia lor, c0, -+ ciuda tuturor la.e+t0rilor ei de-a lu+5ul a+ilor, cerea foarte pu2i+ de la el" F0r0 -+cu1ii+2area ei, era i.posibil s0 pu+0 cap0t c0s0toriei" Atia c0 +u putea fi el cel care s-o p0r0seasc0 pri.ul" Nu a1ea destule .oti1e, +u e:ista i+fidelitate, +u e:istau certuri -+5ro%itoare" Ai cu. r0.4+ea cu b0ie2iiH ' Nu cred c0 a. fost 1reodat0 .ai +efericit ca acu., %ise el" ' Su+te. -+ .i/locul u+ui r0%boi, Nic9, dup0 cu. -2i place c3iar 2ie s0 spui" Ii-le asta oa.e+ilor de acas0 care se ad0postesc de bo.be" B0rbatul i+spir0 ad4+c i .ai -+cerc0 o dat0"
<(

- &O$IN FA$&ONER -

' Su+t +efericitN di+ prici+a rela2iei di+tre +oi" @0%u suferi+2a di+ oc3ii ei i fu +e1oit s0- i -+toarc0 pri1irea -+ alt0 parte" ' &e 1rei s0 spuiH ' @reau s0 spu+N 6e-ai 54+dit 1reodat0 c0 ar fi .ai bi+e dac0 +e-a. desp0r2iH Oc3ii fe.eii se u.plur0 brusc de lacri.i" ' Nu, Nic9" Nu .-a. 54+dit +iciodat0 la asta" , i d0du sea.a c0 +u-i putea face a a ce1a" ' 7u.+e%eule8 &e e %5o.otul 0staH -+treb0 ea" Pe deasupra 1iorilor, b0rbatul au%i ropotul -+dep0rtat al u+or pa i i u+ .ur.ur -+ pia20 care de1e+i o sca+dare dista+t0 i i+siste+t0# ' Abdic0N abdic0N Nic9 tia c0 pri.ul .i+istru al re5elui, 5e+eralul A+to+escu, era -+ palat -+ .o.e+tul acela, -+cerc4+d s0-l co+1i+50 pe re5e s0 abdice -+ i+teresul Ro.4+iei" Se p0rea c0 al2ii se 3ot0r4ser0 s0 sporeasc0 presiu+ea asupra lui &arol" ' &e se -+t4.pl0, Nic9H ' Obi +uitele aiureli, r0spu+se el" Nu- i d0du sea.a de ce +u -+cerca s0-i e:pliceG probabil pe+tru c0 se s0turase de politica Ro.4+iei i +u 1oia dec4t s0 uite de ea pe+tru o 1re.e" Sau poate c0 pref0c0toria de1e+ise u+ obicei pe+tru el" Solda2ii ridicau baricade -+ /urul pie2ei, 50r%ile aler5au spre por2ile palatului" Se au%i o -.pu c0tur0, apoi -+c0 u+a" &eilal2i .ese+i s0rir0 de pe scau+ele lor, r0stur+4+d pa3are i farfurii" U+ii se +0pustir0 spre 5ardul scu+d s0 1ad0 .ai bi+e ce se petrece" &ei care erau .ai frico i fu5ir0 -+0u+tru" O .ul2i.e de 5ardi ti .0r 0luiser0 -+ pia20, sca+d4+d >Pos re5ele8? i c4+t4+d i.+ul lor" &4te1a .i+ute .ai t4r%iu, u+ ca.io+ p0tru+se -+ pia20 i di+ el s0rir0 solda2i, trop0i+d cu boca+cii pe caldar4." U+ ta+c, 1opsit -+ albastru desc3is, se po%i2io+a cu 50l05ie -+ fa2a palatului" ' Acu. o s0 -+ceap0 distrac2ia, %ise Nic9" ' Fai s0 .er5e. acas08 -l ru50 Pe++ifer" U+ ca.io+ .ilitar cu o porta1oce .o+tat0 pe capot0 se apropie de por2ile palatului" O 1oce .etalic0 ordo+0 tuturor s0 p0r0seasc0 pia2a i s0 r0.4+0 -+ casele lor" 6o2i cei care a1eau s0 fie 50si2i pe strad0 dup0 o /u.0tate de or0 a1eau s0 fie aresta2i" Nic9 o lu0 pe Pe++ifer de .4+0 i ie ir0 a.4+doi di+ restaura+t" I+te+2io+au s0 se strecoare pri+ spatele Ate+eului ca s0 e1ite .ul2i.ea" ' @oiai s0-.i spui altce1a, %ise Pe++ifer" ' Sal1at de re1olu2ie, .ur.ur0 Nic9 -+ barb0 i -+cepur0 s0 aler5e" * * * A doua %i de di.i+ea20, la ora patru, &arol era -+ dru. spre &o+sta+2a, -+tr-o
<<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

.a i+0 apar2i+4+d corpului diplo.atic 5er.a+, -.preu+0 cu a.a+ta lui" Mi3ai, fiul de optspre%ece a+i al lui &arol, fu i+1estit re5e -+ locul lui, dar ade10rata putere trecu -+ .4+a lui A+to+escu, care de1e+i >&o+duc0tor?" $e5io+ari -+ u+ifor.e 1er%i .0r 0luiau pri+ pia20 c4+t4+d, -+ ti.p ce 50r%ile care tr0seser0 asupra lor cu o sear0 -+ai+te -i acla.au i -i salutau -+ stil fascist" &4+d A+to+escu - i +u.i 5u1er+ul c4te1a %ile .ai t4r%iu, /u.0tate di+ el erau fasci ti bi+e cu+oscu2i i si.pati%a+2i ai +a%i tilor" Foria Si.a fu +u.it 1icepre.ier, iar -+ bisericile ro.4+e ti -++e5rite de fu.ul de t0.4ie, preo2ii a+u+2ar0 c0-i 1or ca+o+i%a pe .artirii ;0r%ii de Fier" Ai .ai .ul2i solda2i 5er.a+i ap0ruser0 pe str0%i" &irculau %1o+uri c0 dou0 di1i%ii de i+fa+terie fuseser0 tri.ise s0 p0%easc0 so+dele de petrol de la Ploie ti, ca s0 +u fie sabotate de e+5le%i" >&u toate astea, +oi co+ti+u0. s0 st0. aici i s0 pierde. 1re.ea, a tept4+du-i pe cei di+ 5u1er+ul brita+ic s0 +e dea .4+0 liber0?, - i %ise Nic9" Ar fi putut la fel de bi+e s0 fie -+ &3ile, la c4t de .ulte f0cea -+ pri1i+2a r0%boiului" Se l0sa fri5ul -+ ora " &afe+elele de pe &3aussBe - i d0dur0 /os acoperi urile de p4+%0, iar .esele i scau+ele fur0 b05ate -+0u+tru" Aproape +i.e+i +u .ai ie ea s0 se pli.be seara" Iar+a se apropia cu pa i repe%i"

12
Ma: desc3ise u a -.br0cat -+ 3alat" , i le50 cordo+ul i r4+/i" ' Sir ;ala3ad, %ise el" ' Pot s0 i+truH ' Si.te-te ca acas0" A a fac to2i" Nic9 i+tr0 -+ buc0t0rie -+ ur.a lui Ma:" Iiaristul puse u+ ibric de cafea pe foc i - i apri+se o 2i5ar0" ,+cepu i.ediat s0 tu easc0, 2i+4+d-o a a 1reo ci+ci .i+ute i f0c4+du-l pe Nic9 s0 cread0 c0 priete+ul lui era la u+ pas de a da ortul popii, cu e:cep2ia faptului c0 acesta .ai fusese i -+ai+te .artorul u+or astfel de sce+e" ,+ cele di+ ur.0, Ma: se opri di+ tu it i respir0 ad4+c" ' A a .ai .er5e, spuse el i trase di+ +ou di+ 2i5ar0" E pri.a pe %iua de a%i" ,2i cur020 pl0.4+ii" 7e aproape, Nic9 putu s0 1ad0 c0 Ma: a1ea p0rul c0ru+t la r0d0ci+i" Fuseser0 priete+i .ult ti.p p4+0 s0- i dea sea.a c0 %iaristul - i 1opsea p0rul" @a+itatea lui era oarecu. +ea teptat0" ' &e .ai face 7a+ielaH -l -+treb0 Nic9" ' Mi+u+at" Nici +u tiu cu. s0-2i .ul2u.esc" Nu se poate de%lipi de .i+e" 7ar +-ar trebui s-o la i s0 stea prea .ult aiciG .0 epui%ea%0" ' Foarte a.u%a+t"
<E

- &O$IN FA$&ONER -

6oc.ai atu+ci se au%i desc3i%4+du-se o u 0 i 7a+iela ie i di+ dor.itor, -.br0cat0, str0lucitoare, perfect0" ' @rei cafea, dra50H o -+treb0 Ma:" Ea -i %4.bi lui Nic9" ' Bu+0, Nic9" Nu-l b05a -+ sea.0 pe Ma:" M0 tac3i+ea%0 tot ti.pul" ' Atiu" ' Pri+ ur.are, .-ai sal1at di+ +ou, -i %ise ea" ' Nici pe departe, replic0 Ma:" E aparta.e+tul .eu" Iiaristul tur+0 cafeaua -+ ce ti" ' Ei bi+e, scla1ul a pre50tit .icul de/u+" Acu., dac0 +u 10 sup0ra2i, .0 duc s0 .0 -.brac" 7up0 plecarea lui, cei doi se uitar0 pe+tru o clip0 u+ul la altul -+ t0cere" ' Ar02i .i+u+at8 e:cla.0 Nic9" ' Nu tiu cu. s0-2i .ul2u.esc, spuse ea, iar el a/u+se la co+clu%ia c0 probabil 1orbea ade10rat" ' A. fost di+ +ou la prefectur0" N-a. a1ut +oroc" ,.i pare r0u" 7a+iela st0tu prea aproape de el i -l ati+se cu .4+a" B0rbatul ar fi 1rut ca ea s0- i ia .4+a de acolo i -+ acela i ti.p i-ar fi dorit ca fata s0 se apropie i .ai .ult" ' Nu pot sta aici o 1e +icie" ' $ui Ma: -i place s0 te aib0 -+ prea/.0" 6o2i cred c0 e ti a.a+ta lui" Reputa2ia lui pri+tre fe.eile di+ Bucure ti a crescut" ' &u. r0.4+e cu reputa2ia .eaH -+treb0 ea" Nic9 - i d0du sea.a c0 presupusese prea .ulte -+ ceea ce o pri1ea, doar pe+tru c0 toate celelalte fe.ei di+ Bucure ti se culcau cu 5er.a+i" ' E ti -+ si5ura+20 aici" ' Su+t e1reic0, Nic9" Noi +u su+te. -+ si5ura+20 +ic0ieri" ' E .ai bi+e dec4t -+ cartierul e1reiesc" Ea -+cu1ii+20 di+ cap, fii+d cel pu2i+ de acord -+ aceast0 pri1i+20" ' 7e ce faci astaH 7e ce .0 a/u2iH ' 6rebuie +eap0rat ca to2i s0 1rea ce1a -+ sc3i.bH 7a+iela - i -+dep0rt0 .4+a de a lui" ' A a se -+t4.pl0 de obicei" ' Atu+ci, o fac pe+tru bi+ele sufletului .eu" ' &e-o s0 se -+t4.ple cu Si.o+H Nic9 d0du di+ u.eri" Putea 53ici, dar +u 1oia s0-i spu+0 c0 +u prea e:ista a+sa s0- i .ai 1ad0 fratele 1reodat0" ' E ti at4t de bu+8 E ti cel .ai bu+ o. pe care l-a. cu+oscut8 B0rbatul se -+treb0 dac0 Pe++ifer ar fi de acord cu afir.a2ia asta" Se uit0 la ceas" ' 6rebuie s0 plec la ser1iciu" Stai aici c4t dore ti" Nu e +ici o proble.0"
<*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

70du s0 plece, dar e%it0" U+eori, fe.eia p0rea i+destructibil0, dar alteori, ca acu., ar0ta ca o pas0re .ic0 i r0+it0" Ea -+ti+se o .4+0 ca s0-l ati+50 pe obra%, -+s0 el %4.bi i se -+dep0rt0" Atia c0, dac0 l-ar fi ati+s di+ +ou, +-ar .ai fi putut s0 se co+trole%e i asta +u se cu1e+ea deloc" Mai ales -+ buc0t0ria lui Ma:" * * * ,+ di.i+ea2a aia, Abra.s i+tr0 -+ biroul lui Nic9 i se l0s0 s0 cad0 pe u+ scau+" , i p0r0sea rar biroul ca s0 se a1e+ture%e at4t de .ult pri+ cl0dire, a a c0 Nic9 - i d0du sea.a c0 era 1orba de ce1a i.porta+t" ' @reau s0 perc3e%i2io+e%i aparta.e+tul lui &li1e Alle+" ' &e trebuie s0 caut, do.+uleH ' Nu tiu" 7ar a fost i.plicat -+ .oartea lui Be+di:" Su+t si5ur de asta" ' A1e. do1e%iH ' Nu .ai e:ist0 +ici u+ alt suspect, 7a1is" Abra.s -+cepu s0 dese+e%e cu de5etul pe le.+ul l0cuit al biroului" ' Ne-a tr0dat" Ai-a tr0dat 2ara" Ao10i o clip0, p0ru c0 1rea s0 .ai spu+0 ce1a, apoi se ridic0 -+ picioare i plec0 la fel de brusc i i+opi+at cu. 1e+ise" Nic9 +u a1usese +iciodat0 -+credere -+ &li1e Alle+G a1ea ce1a ce +u-i pl0cuse la el, ce1a -+ pri1iri, dar +u cre%use c0 putea fi tr0d0tor" Pla+ul de a sabota so+dele di+ Ploie ti fusese si+5ura lor a+s0 de a afecta cursul r0%boiului di+ i+teriorul Ro.4+iei, dar acu., c0 5er.a+ii - i .utaser0 dou0 re5i.e+te di+ di1i%ia Bra+de+bur5 -+ Ploie ti, orice sabota/ era i.posibil" &li1e Alle+" Nic9 lu0 3ai+a i .erse s0 ia o .a i+0 i pe Io+escu" * * * &li1e locuia -+tr-u+ aparta.e+t -+ apropiere de blocul &arlto+ de pe strada Br0tia+u" Nu le fu prea 5reu s0 i+tre, Io+escu -l 50si pe ad.i+istrator i, dup0 ce se toc.i cu el -+ ro.4+0, -i d0du +i te ba+i i f0cu rost de o c3eie" Odat0 -+0u+tru, Nic9 i+spect0 rapid aparta.e+tul" &li1e era u+ ade10rat be2i1a+G locul era pli+ de sticle 5oale, aru+cate pe podea i c3iar -+ c3iu1et0" Erau b0uturi tari# R3is9y i 2uic0" Nu era u+ se.+ bu+" Io+escu r0.ase de pa%0 la u 0G Nic9 era rapid i e:pert -+ astfel de treburi" ,+tr-o /u.0tate de or0 50si ceea ce c0uta -+ dor.itorul lui &li1e, -+tr-u+ sertar fals de la ser1a+t0" Era u+ plic .aro, pli+ de lire sterli+e, iar pe spate era u+ +u.0r de telefo+" Nic9 for.0 +u.0rul, folosi+d telefo+ul di+ sufra5erieG -i r0spu+se o 1oce -+ 5er.a+0"
<J

- &O$IN FA$&ONER -

, i +ot0 +u.0rul, puse plicul la loc -+ sertar i ie i afar0, -+cui+d u a -+ ur.a lui"

13
Abra.s era la Biroul de &o+trol al Pa apoartelor" Secretara -l co+duse pe Nic9 -+0u+tru" 7easupra capului lui Abra.s at4r+a u+ portret pr0fuit al re5elui ;eor5e al @-lea, sole.+ ca 7u.+e%eu" Abra.s +u- i ridic0 pri1irea di+ 34rtiile lui" ' &e ai 50sit, 7a1isH Nic9 -i spuse despre plic i despre +u.0rul de telefo+ scris pe spate" ' Ai su+at la +u.0rul 0laH ' E al le5a2iei 5er.a+e de pe strada @ictor E.a+uel" ' ,+2ele5" Ai tras 1reo co+clu%ieH ' Nu pot s0 tra5 dec4t u+a si+5ur0" ' Su+t de acord" Mul2u.esc, 7a1is" Asta e tot" ' Mai e ce1a" ' Spu+e repede8 A. cereri pe+tru 1i%e de a+ali%at, -.i afectea%0 .u+ca, dar Mi+isterul de E:ter+e refu%0 s0-.i .0reasc0 bu5etul ca s0 a+5a/e% .ai .ul2i oa.e+i" ' Atiu cu. s0 -.piedic0. petrolul ro.4+esc s0 a/u+50 -+ ;er.a+ia" ' A. .ai discutat asta" &ei di+ 5u1er+ul brita+ic +u-l 1or .ai aproba acu." 7e%astrul de la Ploie ti i-a speriat" ' Nu 1or fi i.plica2i cet02e+i brita+ici" @o. folosi .e.bri ai Fa5a+a3, for2ele e1reie ti de ap0rare" Oferi. -+ sc3i.bul lor fe.ei i copii e1rei ro.4+i, -i aduce. pe ei ile5al -+ 2ar0 i eliber0. u+ +u.0r e5al de 1i%e pe+tru e1reii care 1or p0r0si Ro.4+ia" ,+ sc3i.b, .e.brii Fa5a+a3 r0.4+ aici ca lupt0tori de 53eril0 pe+tru a sabota le50turile cu calea ferat0 i cu 7u+0rea" Abra.s -l fi:0 .ult ti.p cu pri1irea" Era o idee 5e+ial0 i Nic9 tia asta" ,+ felul 0sta, sio+i tii scoteau e1rei di+ Ro.4+ia, iar 5u1er+ul brita+ic putea spu+e si+cer c0 +u sporea +u.0rul i.i5ra+2ilor -+ Palesti+a" Ai ar opri li1rarea petrolului c0tre Fitler" Abra.s d0du di+ u.eri" ' &e 1rei s0 faciH ' @reau s0 .0 duc la Ista+bul s0 1orbesc cu Be+-Ara%i, repre%e+ta+tul sio+i tilor de acolo" ' Foarte bi+e" O s0 tra+s.it u+ .esa/ cifrat la $o+dra" Nic9 se ridic0 s0 plece, apoi se -+toarse" ' Ai cu &li1e Alle+ cu. r0.4+eH
<M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Asta e tot, r0spu+se Abra.s i - i co+ce+tra ate+2ia asupra .or.a+elor de 34rtii di+ fa2a lui" * * * Era o %i fru.oas0 de toa.+0 c4+d 5er.a+ii i+trar0 -+ Bucure ti" 6oat0 di.i+ea2a, escadrile de a1ioa+e Messersc3.itt i Fei+9el %burar0 pe deasupra acoperi urilor, a+u+24+d Bucure tiul c0 a1ia2ia 5er.a+0 1e+ise s0 se /oace" A+to+escu -i i+1itase pe +e.2i s0 tri.it0 o .isiu+e .ilitar0 -+ Ro.4+ia, de i +u prea a1usese de ales -+ pri1i+2a asta" Ro.4+ia prefera o alia+20 dec4t o i+1a%ieG -+ plus, ci+e altci+e1a i-ar fi putut sal1a de /afurile di+ +ord ale ar.atei ruseH 6o2i ro.4+ii cu care 1orbise Nic9 -i spuseser0 c0 Fitler -i 1a a/uta s0 ia -+apoi Basarabia i Buco1i+a de la ru i, uit4+d c0 Fitler sus2i+use prete+2iile lui Stali+ asupra acelor teritorii cu doar ase lu+i -+ai+te" ,+ ci+stea sosirii +oilor priete+i, co+ducerea 3otelului At3B+Be Palace at4r+ase s1astica pe fa2ada 3otelului, .asi1ul stea5 ro u cu +e5ru -+ti+%4+du-se pe trei eta/e i opri+du-se deasupra acoperi ului de p4+%0 de la i+trare" Nic9 +u .ai 10%use +iciodat0 at4t de .ul2i oa.e+i adu+a2i -+ 3ol la u+ aperiti1" @e+iser0 cu to2ii s0 ia parte la scrierea acestei .ici pa5i+i di+ istorie# diplo.a2i, petroli ti, %iari ti i, desi5ur, fe.ei -+ bl0+urile lor de 1ulpe" ,+ aer plutea tea.a, dar ro.4+cele erau c3iar e+tu%ias.ate" 6e+siu+ea spori pe tot parcursul di.i+e2ii, ca o a.a+t0 care - i a teapt0 fru.osul, dar brutalul iubit" Nic9 i se al0tur0 lui Ma: -+ 3ol s0 pri1easc0 spectacolul" ' &e .ai face 7a+ielaH -+treb0 el" ' A plecat, r0spu+se Ma:" Nic9 se uit0 speriat -+ /urul lui" ' A plecatH U+deH ' Nu tiu, b0tr4+e" A. a/u+s ieri-sear0 acas0 i +u .ai era" A l0sat +i te ba+i pe .as0 pe+tru .4+carea pe care a .4+cat-o i u+ bilet -+ care -.i .ul2u.ea foarte .ult" A. 50sit i asta pe+tru ti+e" ,i d0du o scrisoare" ' N-ai de 54+d s-o desc3i%iH Nic9 se uit0 la plic" Ma: .ai co.a+d0 u+ r4+d de b0uturi" , i ridic0 pa3arul i .ur.ur0# ' Noroc8 Nic9 desf0cu scrisoarea i citi cele c4te1a cu1i+te pe care 7a+iela i le scrisese -+ fra+ce%0# &3er !icholas, ai fost un om foarte bun. &ar sunt multe lucruri 'e care nu le (tii des're mine (i nu m 'ot ba)a chiar att de mult 'e buntatea ta (i a 'rietenilor ti. *oi locui o vreme la ni(te 'rieteni de-ai tatlui meu. +unt sigur c ne vom revedea ,n hotelul -th.n.e Palace. %ot /ucure(tiul se ,ntlne(te acolo mai devreme sau mai tr)iu. 01i mul1umesc din nou c mi-ai salvat via1a (i c ai ,ncercat s m a2u1i, .o+sieur 3chi -lba(tri. &aniela.
<O

- &O$IN FA$&ONER -

Se au%i u+ .ur.ur de a5ita2ie c4+d pri.ul Mercedes opri la i+trare" &4te1a clipe .ai t4r%iu, ofi2eri cu 5rad -+alt -+ ar.ata 5er.a+0 i+1adar0 3olul, str0luci+d -+ u+ifor.ele lor ce+u ii i ri5ide, cu 5ulere ro ii l0cuite i cu 1ipu c0 ro ie la pa+talo+i, .ul2i purt4+d &rucea de Fier, clasa I" I5o.otul f0cut de boca+cii lor pe podeaua de .ar.ur0 r0su+0 -+ tot foaierul" ,i salutar0 -+ stil +a%ist pe diplo.a2ii 5er.a+i i pe ofi2erii di+ ar.ata ro.4+0 1e+i2i s0-i -+t4.pi+e" Nu era obi +uitul salut rapid preferat de cei di+ ;estapo i c3iar de Fitler -+su iG oa.e+ii 0 tia erau aristocra2i, - i lo1eau c0lc4iele cu u+ %5o.ot care se.0+a cu o -.pu c0tur0 i -+ti+deau bra2ele drept -+ fa2a oc3ilor" Ma: se -+toarse spre Nic9 i ridic0 di+ spr4+ce+e" ' Se sc3i.b0 cali.era, re.arc0 el" Era u+a di+ 5lu.ele %iaristului, dar +u r4se +iciu+ul di+ ei" Atiau a.4+doi c0 Ro.4+ia +u .ai era doar u+ loc ciudat aflat -+ .i/locul u+ui r0%boi europea+" Brusc, Bucure tiul de1e+ise e:tre. de periculos" * * * 7a+iela pri1i de-a lu+5ul str0%ilor -+5uste i pietruite ale cartierului e1reiesc" Atia c0 Nic9 7a1is +u 1a afla +iciodat0 c4t de .ult -+se.+a pe+tru ea" Era acea pas0re e:tre. de rar0, u+ b0rbat care o trata cu bu+0tate i +u 1oia +i.ic -+ sc3i.b" O sal1ase de dou0 ori, -i 50sise u+ loc u+de s0 stea atu+ci c4+d +u a1ea u+de s0 se duc0 i +u-i ceruse fa1oruri se:uale" 7i+ .o.e+tul -+ care -l 10%use, tiuse c0 putea a1ea -+credere -+ el" Era oare ceea ce se +u.ea dra5oste la pri.a 1edereH A1ea cei .ai alba tri i .ai bl4+%i oc3i pe care -i 10%use 1reodat0 la u+ b0rbat i, ori de c4te ori -l 1edea, a1ea o se+%a2ie ciudat0 -+ sto.ac" 7a, poate c0 se -+dr05ostise de el, cel .ai +eobi +uit erou al ei" 7ar +u era bu+0 pe+tru el" Era -+surat i cur4+d a1ea s0 plece di+ Bucure ti" B0rba2i ca Nic9 7a1is +u a1eau a1e+turi a.oroase, iar ea +u i+te+2io+a s0-l despart0 de so2ia lui" ,+ plus, erau .ulte lucruri pe care el +u le tia despre ea, pe care ea +u i le spusese i care f0ceau ca orice rela2ie di+tre ei s0 fie i.posibil0" ,l .i+2ise -+ pri1i+2a .ultor c3estiu+i, dar acele .i+ciu+i +u-l 1or r0+i +iciodat0, pe+tru c0 +u se putea -+t4.pla +i.ic -+tre ei" Poate alt0dat0, -+ alt loc, -+tr-o alt0 1ia20, ar putea e:ista o alt0 a+s0" 7ar acu. ar putea fi prea crud"

14
7ou0 %ile .ai t4r%iu, &li1e Alle+ era -+ Pia2a U+i1ersit02ii, f0c4+d u+ reporta/ despre o de.o+stra2ie a ;0r%ii de Fier" &42i1a stude+2i aler5ar0 dup0 el, pe+tru c0
<D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

era str0i+" ,l -+col2ir0 -+tr-o alee l0tural+ic0 i -l b0tur0 cu pu.+ii i cu r0+5i de fier" U+ alt %iarist de la Fa1as, o a5e+2ie fra+ce%0, reu i s0 scape i se -+toarse la At3B+Be Palace s0 aduc0 a/utoare" &4+d Ma: i al2i c42i1a %iari ti a/u+ser0 -+ pia20 cu Fu.ber-ul lui Ma:, -l 50sir0 pe &li1e %0c4+d cu fa2a -+ /os pe caldar4., cu capul -+tr-o balt0 de s4+5e" ,+ /urul lui se str4+sese o .ul2i.e de oa.e+i" Fusese b0tut at4t de r0u, -+c4t - i pierduse u+ oc3i i a1ea to2i di+2ii spar2i" 7i+ fericire pe+tru el, era i+co+ tie+t" A1ea capul at4t de u.flat, -+c4t Ma: +u-l recu+oscu dec4t dup0 3ai+e" ,l luar0 de acolo i-l tra+sportar0 la cel .ai apropiat spital, u+de u+ doctor ro.4+ -l l0s0 s0 %ac0 pe o tar50 ti.p de dou0 ore" A doua %i, .i+istrul Foare ara+/a s0 fie dus la bordul u+ui 1as -+apoi -+ A+5lia, dar &li1e .uri la /u.0tatea dru.ului di+tre &o+sta+2a i Ista+bul" Nic9 +u-i po.e+i +iciodat0 lui Abra.s de acest i+cide+t" 7ar se -+treb0 de .ulte ori despre cele -+t4.plate" 7i+ e:perie+2a pe care o a1ea, +u prea e:istau accide+te sau coi+cide+2e -+ profesia lui" * * * ,+ aceea i sear0, Nic9 o 10%u pe 7a+iela Si.o+ici -+ barul a.erica+" Era -+co+/urat0 de trei ofi2eri di+ ar.ata 5er.a+0" Fa2a distrus0 i r010 it0 pe care o 10%use el ulti.a dat0 -+ acela i loc disp0ruse" 6ra+sfor.area era ui.itoare" Probabil c0 fe.eia -l si.2i uit4+du-se la ea, pe+tru c0 - i .ut0 pri1irea de la -+so2itorii ei spre el i, c4+d -l 10%u, %4.betul str0lucitor -i pieri" U+ul di+ ofi2eri -l 10%u pe Nic9 uit4+du-se fi:" O lu0 pe 7a+iela pe dup0 u.eri i %4.bi pri+ perdeaua de fu. de 2i5ar0" Mai -+t4i Parisul, apoi 7u+9erUueG ob2i+eau tot ce 1oiau" Faller pri1ea 5elos de la o .as0 di+ col2" Nu .ai era a a de beat ca atu+ci c4+d -l -+t4l+ise Nic9 pe+tru pri.a dat0G era -+ stare s0 stea f0r0 s0 fie sus2i+ut, ceea ce era o -.bu+0t02ire se.+ificati10" ' Ai u+ focH -+treb0 o 1oce -+ 5er.a+0" Nic9 se -+toarse" B0rbatul era scu+d i 5ras, cu p0rul c0ru+t, iar la re1erul 3ai+ei a1ea pri+s0 o i+si5+0 +a%ist0" Nic9 scoase o bric3et0 i -i apri+se 2i5ara" ' E ti e+5le%" ' &e .-a dat de 5olH ' Nu e ti -+so2it de +ici o fat0, r0spu+se el c3icoti+d" Sie5fried Maier, la dispo%i2ia du.itale8 , i -+cli+0 u or capul i - i lo1i c0lc4iele -+ stil prusac" ' Nic9" Nic3olas 7a1is" Fac parte di+ le5a2ia brita+ic0" ' A3a, u+ diplo.at8 7e c4+d su+t -+ Bucure ti, a. -+t4l+it o .ul2i.e de diplo.a2i"
E)

- &O$IN FA$&ONER -

' E u+ loc care cere .ult0 diplo.a2ie" 7u.+eata ce faci aici, Ferr MaierH ' A. 1e+it -+ i+teres de afaceri, r0spu+se el si.plu" Nic9 - i i.a5i+a care erau acele afaceri" 7e lu+i de %ile, 5u1er+ul -+c3idea afacerile co+duse de e1rei i i+stala co.isari 5ardi ti -+ locul lor, care +u tiau +i.ic despre co.er2" 7ac0 +u, poli2ia 5ardist0 desci+dea -+ ti.pul +op2ii i -i ducea pe oa.e+ii de afaceri e1rei la prefectur0 -+ ba%a u+or acu%a2ii false, u+de ace tia %0ceau la .ila te.+icerilor lor p4+0 c4+d erau de acord s0- i cede%e propriet02ile" Acu., afaceri tii 5er.a+i i italie+i d0deau +01al0 -+ Ro.4+ia s0 cu.pere b0+ci, .a5a%i+e i i+stitu2ii de pres0 la u+ pre2 deri%oriu" ' 7e c4+d e ti -+ Ro.4+ia, Ferr 7a1isH -+treb0 Maier" ' 7e aproape u+ a+" ' ,2i place .ult aiciH ' E .i+u+at, dac0 -2i plac 2uica i fasci tii" ' Mie perso+al -.i place foarte .ult 2uica" 7ar +-ar trebui s0 te ata e%i prea tare de ora " Nu 1ei sta prea .ult aici" ' P0cat" ,+cepuser0 s0-.i plac0 fasci tii" ' 7esi5ur, e posibil s0 fi. di+ +ou priete+i foarte cur4+d" R0%boiul se 1a ter.i+a repede i toat0 lu.ea 1a uita de/a de el p4+0 la &r0ciu+ul ur.0tor" ,+ cele di+ ur.0, poate c0 e .ai bi+e a a pe+tru to2i" 6otu i, ar fi p0cat dac0 ar trebui s0 pleci" Fe.eile de aici su+t foarte fru.oase" ' N-a. obser1at" ' &u at4t .ai bi+e, pe+tru c0 se pare c0 prefer0 5er.a+ii ti+eri" Oricu., su+t si5ur c0 +e 1o. re-+t4l+i" Asta dac0 .ai r0.4i pe-aici" ' @oi a tepta cu +er0bdare aceast0 pl0cere" ;er.a+ul %4.bi u or i plec0" Nic9 o c0ut0 di+ pri1iri pe 7a+iela" Fe.eia sc0pase de di1i%ia Pa+%er care se 2i+use scai de ea pri+ bar i ie ise pe 3ol" El se duse dup0 ea, o 10%u i+tr4+d -+ salo+ul u+de se ser1ea .icul de/u+, apoi ie i+d afar0 -+ .icu2a curte u+de o dusese el dup0 ce o a/utase s0 scape de 5ardi ti" St0tu o clip0 -+ cadrul u ii, pri1i+d-o" Fata se uita la cerul -+tu+ecat al +op2ii" Pe +ea teptate, se -+toarse i-l 10%u" I4.bi cu aceea i u uri+20 cu care -2i pui u+ pulo10r ca s0 +u-2i .ai fie fri5" ' &red c0 a. b0ut prea .ult 1er.ut, %ise ea" ' Ar trebui s-o iei -+cet, replic0 el" E -+c0 de1re.e" ' ,+cerc, dar b0ie2ii co+ti+u0 s0-.i u.ple pa3arul" ' B0ie2iiH @rei s0 spui +a%i tii" Ea se str4.b0" ' E ti prost dispus" Poate c0 ar trebui s0 te las si+5ur" ' Faller s-a uitat la ti+e toat0 seara" ' FallerH ' 64+0rul care a 1o.itat -+ 53i1eciul cu flori"
EC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Nu .ai 2i+ .i+te partea aia" Nu-.i a.i+tesc dec4t c0 a. -+t4l+it u+ e+5le% cu +i te oc3i alba tri fru.o i i c0 el a fost foarte 5ala+t i .-a co+dus acas0" &red c0 l-a. s0rutat -+ tr0sur0" ' E u+ o. foarte +orocos" , i scoase 3ai+a i i-o puse pe u.eri" ' Nu cred" 7ac0 ar ti totul despre .i+e, ar fu5i c4t de repede ar putea" ' $a ce te 54+deai c4+d a. ie it afar0 dup0 ti+eH ' M0 54+dea. c0 1ia2a e ciudat0" Acu. u+ a+ locuia. pe bule1ardul Br0tia+u i totul p0rea si.pluG -.i pla+ificase. perfect ur.0torii %ece a+i" Ai acu. uite8 ' &e a1eai -+ pla+H ' Atii tu" $ucruri obi +uite" U+ so2 care s0 .0 iubeasc0 i s0 se poarte fru.os cu .i+e" &opii" 6oate acele lucruri pe care le ai de/a, monsieur. ,i aru+c0 o pri1ire care se.0+a a repro " ' N-a. pl0+uit asta, 7a+iela" S-a -+t4.plat" U+ alt lucru ciudat de care ai parte -+ 1ia20" A. se+%a2ia c0 a. tr0it ca u+ so.+a.bul p4+0 acu." Pri1irile lor se -+t4l+ir0" ,+2ele5eau de/a at4t de .ulte u+ul despre altul8 ' U+de stai acu.H ' ,+tr-u+ aparta.e+t, aproape de locul u+de a. stat -+ai+te" ' 6e-a. c0utat" &red c0 pot s0-2i fac rost de 1i%ele alea" ' 7e 1i%eH ' B0+uiesc c0 acu. toc.ai ai +e1oie de a a ce1a" I0ri o lic0rire de durere -+ oc3ii ei" ' 6e po2i duce -+ Palesti+a" Poate c3iar -+ A+5lia" ' 7ar +u pot" Nu f0r0N Si.o+" E -+c0 -+ -+c3isoare" >7e/a .ort?, - i %ise Nic9" ' @i+o la a.basad0, co.pletea%0 o cerere i adu o foto5rafie" Pot or5a+i%a totul" Ea cl0ti+0 di+ cap" ' Mul2u.esc, dar +u pot" Nu acu." El 1ru s0-i spu+0# >;4+de te-te la ti+e, c0ci pe Si.o+ +u-l 1ei .ai 1edea +iciodat0"? 7ar +u putu s-o fac0" Fe.eia tre.ura" ,+ aer se si.2ea u+ .iros de iar+0" ' E fri5 aici, obser10 ea" St0tea prea aproape" A1ea +i te oc3i .ari i u+ %4.bet trist" 7ista+2a .ic0 di+tre ei -l +eli+i tea, dar +u f0cu +ici u+ efort s0 se -+dep0rte%e de ea" ' ,.i a.i+tesc c4+d te-a. 10%ut pri.a dat0 la bar, %ise fata" A. si.2it ce1a pe+tru ti+e c3iar di+ pri.a clip0G a. tiut c0 e ti diferit" ,i d0du 3ai+a -+apoi" ' Mul2u.esc, monsieur. =i-a. spus c0 ar02i foarte bi+e -+ seara astaH ' &redea. c0 preferi b0rba2ii -+ u+ifor.0"
E(

- &O$IN FA$&ONER -

' ,+ locul u+ui b0rbat cu +i te oc3i alba tri at4t de .i+u+a2i i o 3ai+0 alb50lbuieH Niciodat0" Ai, aplec4+du-se brusc spre el, -l s0rut0 pe 5ur0" Nic9 -+cerc0 s0 o str4+50 la piept, dar ea se r0suci ca o %14rlu50 i sc0p0, r4%4+d" >&e +aiba facH? se 54+di el" >Su+t -+c0 -+surat, iar fata asta +u poate dec4t s0 .0 co.pro.it0, at4t di+ pu+ct de 1edere particular, c4t i pe pla+ profesio+al"? ' N-o s0 te uit +iciodat0, spuse 7a+iela, apoi se -+toarse i i+tr0" El se uit0 lu+5 dup0 ea i - i dori s-o fi cu+oscut .ai de.ult" 7ar atu+ci +-ar .ai fi fost o.ul care era acu., iar ea ar fi fost prea t4+0r0" Poate c0 acu. era .o.e+tul cel .ai potri1it, de i +u.ai -+ ti.p a1ea s0 se 1ad0 dac0 1a ie i sau +u ce1a di+ asta" * * * Faller a tepta -+ 3ol" Era beat, c0ci era aproape %ece i lui i se p0rea ce1a i+dece+t s0 fie trea% dup0 ora opt" Nic9 ar fi 1rut ca to2i 5er.a+ii s0 fie ca Faller# di1i%ia Pa+%er ar fi i+trat -+ a+2uri i -+ po.i -+ai+te de a p0r0si t0r4.ul Ri+ului" ' &e-ai c0utat afar0H -+treb0 Faller -+ e+5le%0, cu u+ puter+ic acce+t 5er.a+" ' Pleac0 de aici8 Nic9 -+cerc0 s0 treac0 pe l4+50 el, dar Faller -l apuc0 e u.0r" ' O s0 10 d0. afar0 di+ Bucure ti" E+5le%ul +-a1ea c3ef de asta" Faller .irosea de la o po t0 a b0utur0" Oa.e+ii di+ 3ol se uitau la ei" Era 5e+ul de spectacol pe+tru care 1e+eau la At3B+Be Palace, iar el +u 1oia s0 fie i.plicat -+ a a ce1a" ' E ti beat" Faller - i lu0 u+ ela+ s0lbatic i-l poc+i pe Nic9 -+ falc0, sp0r54+du-i bu%a" B0rbatul - i d0du sea.a ce 1oia 5er.a+ul s0 fac0, dar fu prea ui.it ca s0 se fereasc0" ,+tr-o frac2iu+e de secu+d0, -l dobor- pe Faller la p0.4+t" Nu fu +e1oie dec4t de o si+5ur0 lo1itur0, pe care o re5ret0 i.ediat, pe+tru c0 t4+0rul ar fi putut 1o.ita pe pa+tofii lui lustrui2i" Maier - i f0cu pe +ea teptate apari2ia" ,l apuc0 pe Faller de bra2, -l ridic0 -+ picioare i -i uier0 ce1a la urec3e" Faller se -+dep0rt0 cl0ti+4+du-se" Maier se -+toarse spre Nic9 i d0du u or di+ cap" ' ,.i cer scu%e, Ferr 7a1is" ' Nu te scu%a" A. c4 ti5at" ' O e:perie+20 +ou0 pe+tru u+ e+5le%" ,2i s4+5erea%0 bu%a" ' Nu-i +i.ic" Nic9 o 10%u pe 7a+iela pri1i+du-l de la i+trarea -+ barul a.erica+" E:presia de pe fa2a ei f0cu ca se+ti.e+tul lui de triu.f s0 se e1apore" Mica lui 1ictorie +u o i.presio+ase deloc" Plec0, pu2i+ ru i+at, si.2i+d -+ 5ur0 5ustul s0rat al propriului s4+5e"
E<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

15
Pe++ifer +u se culcase -+c0 atu+ci c4+d Nic9 a/u+se acas0" Era -+ c0.a 0 de +oapte, a e%at0 pe scau+ul fa1orit, citi+d o carte" $a.pa aru+ca o lu.i+0 5albe+0 pe pa5i+i" Fe.eia - i ridic0 pri1irea i se uit0 la el pe deasupra oc3elarilor" ' S4+5ere%i" ' M-a. luat la b0taie" ' ,+ 3otelH ' E teritoriul cucerit de +oi -+ Balca+i" ' Sper c0 5lu.e ti" ' U+ +a%ist -+fierb4+tat .i-a dat u+ pu.+" ' 7e ceH ' 6u de ce cre%iH Su+te. -+ r0%boi" ' ,+ Europa, +u -+ 3olul 3otelului At3B+Be Palace" ' A uitat u+de era" ' Acu. e ti +eserios" ' Era beat" Pe++ifer -+c3ise cartea cu %5o.ot" ' 7e c4te ori o s0 .ai 1ii acas0 pli+ de s4+5e, Nic9H Se presupu+e c0 e ti diplo.at" ' B0+uiesc c0 +-a. fost prea diplo.at -+ ulti.a 1re.e" Ea a tept0 ca so2ul ei s0 .ai spu+0 ce1a, dar el +-o f0cu" ' S-a -+t4.plat ce1aH ' &e 1rei s0 spuiH ' Nu tiu" 6e-ai sc3i.bat" El o pri1i fi:" Oare au%ise 1reu+ cu14+t di+ ceea ce -i spusese -+ restaura+tul &i+aH ' E:ist0 o alt0 fe.eie, Nic9H B0rbatul si.2i o 5reutate -+ capul pieptului" ' Nu, bi+e-+2eles c0 +u, r0spu+se el" Era ade10rat, +u e:ista o alt0 fe.eie, pe+tru c0 +u a1ea s0 se culce +iciodat0 cu 7a+iela Si.o+ici" 7ar -+ .i+tea lui f0cuse de/a dra5oste cu ea de .ii de ori, a a c0 +ici .0car ade10rul 0sta +u era at4t de clar pe c4t ar fi putut s0 fie" 7ac0 a1ea s0 50seasc0 1reodat0 cura/ul i co+1i+5erea .oral0 de a pleca, +u 1oia s0 fie di+ prici+a altei fe.ei" ' M0 duc s0 .0 culc, %ise el" * * *
EE

- &O$IN FA$&ONER -

&e1a .ai t4r%iu, Pe++ifer 1e+i i ea s0 se culce" Nic9 se pref0cu c0 doar.e" Statur0 a a cu spatele u+ul la altul" El pri1i lu.i+a 5albe+0 care p0tru+dea pri+tro desc3i%0tur0 a perdelelor, tii+d c0 1e+ea de la 3otelul At3B+Be Palace, u+de 7a+iela Si.o+ici r4dea i flirta cu ofi2eri 5er.a+i be2i" Pe++ifer se -+toarse cu fa2a i -l lu0 -+ bra2e, cuib0ri+du-se l4+50 el" Apoi -i s0rut0 u.0rul" ' ,.i pare r0u, %ise Nic9" Su+t obosit" Se -+toarse cu fa2a la ta1a+" Ea - i pli.b0 .4+a de-a lu+5ul corpului lui, o ruti+0 pe care el o cu+o tea foarte bi+e acu." &4+d el fu 5ata, Pe++ifer -l trase spre ea, -+de.+4+du-l s0 p0tru+d0 -+0u+trul ei" F0cu dra5oste cu ea cu o pasiu+e -+1er u+at0, i.a5i+4+du- i c0 l4+50 el era 7a+iela, cu p0rul ei +e5ru -.pr0 tiat pe per+0 ca u+ e1a+tai, cu capul dat pe spate, cu o pic0tur0 de sudoare pe fru+te, -+ ti.p ce 1e+a de la 54t -i %14c+ea u or" , i i.a5i+0 c0 -+ /urul taliei lui erau coapsele ei, c0 1ocea ei -i opte te la urec3e, -+de.+4+du-l s-o iubeasc0" &4+d a/u+se -+ pu+ctul cul.i+a+t, scoase u+ stri50t, ceea ce +u f0cuse +iciodat0 p4+0 atu+ci, i aproape c0-i rosti +u.ele" ' 7ra5ul .eu, opti Pe++ifer i -i spri/i+i capul de u.0rul ei, -+ ti.p ce el -+cerca s0- i tra50 sufletul" , i d0du sea.a c0 se tr0dase" ' 7ra5ul .eu, te si.2i bi+eH ' 6e iubesc, opti el" 7ar se 54+dea tot la 7a+iela" 7e ce spusese astaH 7oar di+ 1i+o102ie, pe+tru c0 era ceea ce se a tepta ea s0 aud0H ' Ai eu te iubesc, %ise fe.eia, iar el se cutre.ur0, c0ci ar fi 1rut s0 si.t0 ce1a ce de fapt +u si.2ea" A fostN i+te+s" &redea. c0 e ti obosit" ' ,.i pare r0u" 6e-a. r0+itH ' Nu, opti ea" Nu .-ai r0+it" Pe+tru c0 Nic9 +u 1oia s-o r0+easc0" sta era ade10rul" Nu 1oia s-o r0+easc0, 1oia doar s0 fie di+ +ou liber"

16
6o2i bucure te+ii erau spio+i i, dac0 +u erau spio+i, atu+ci erau diplo.a2i i ata a2i .ilitari care 1oiau s0 dea i.presia c0 su+t spio+i" I+5i+erii petroli ti brita+ici i fra+ce%i ie eau di+ 2ar0, iar cei 5er.a+i i italie+i i+trauG ;estapo-ul pl0tea blo+de austriece -+ spera+2a de a seduce ro.4+ii i de a ob2i+e i+for.a2ii de la ei, iar ro.4+cele se pli.bau de bra2 cu ofi2erii di+ le5a2ia 5er.a+0 di+ acela i .oti1"
E*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

6o2i erau atra i de 3otelul At3B+Be Palace, pe+tru c0 aici era locul u+de lu.ea di+ Bucure ti 1e+ea s0 se afi e%e, s0 14+d0 i s0 cu.pere secrete" &ei care lucrau -+ 3otel lucrau de ase.e+ea pe+tru poli2ia secret0 a lui Moru%o1# 1ale2ii, 3a.alii, fe.eia cu or2 alb de la toalet0, c3iar i lac3eii cu obra/i ru.e+i i cu c3ipiele le5ate sub b0rbie" 6e duceai seara acolo i, p4+0 a doua %i de di.i+ea20, ci+e1a di+ palatul aflat di+colo de pia20 tia cu ci+e i u+de ai luat ci+a, ce ai .4+cat, c4+d te-ai -+tors la 3otel i cu ci+e te-ai culcat" Nic9 tia ci+e pe+tru ci+e lucrea%0G era .eseria lui# 14+%0torul de tutu+ cu barb0 di+ col2 care citea u+ %iar 5recesc era pl0tit de 5er.a+iG fe.eia dr05u20 cu oc3i +e5ri care st0tea la bar i bea 1er.ut lucra pe+tru fra+ce%i" ;r0sa+ul cu oc3i de 1ultur -+ costu. alb i cu barb0 c0ru+t0 lucra pe+tru to2i, dar se culca cu u+ 5er.a+ ' u+ b0iat dr05u2 di+ Stutt5art a a c0 +u .ai era co+siderat u+ o. de -+credere, +ici .0car ca a5e+t dublu" Masa .are di+ 3ol era u+ baro.etru al r0%boiului, toate %iarele str0i+e %0ceau acolo# *oel4ische /eobachter i /oersen)eitung erau 1ec3i de o %i, -+ ti.p ce titlul de pe i+i.a pa5i+0 a e:e.plarului bo2it di+ $ondon %imes a+u+2a retra5erea fra+ce%ilor di+colo de Mar+a -+ C( iu+ie i era at4t de deteriorat i de %dre+2uit, -+c4t era i.posibil s0-l .ai 2ii -+ .4+0" U+ui oaspete obi +uit al 3otelului, datele i starea %iarelor le-ar fi spus tot ce 1oiau s0 tie despre cei care erau -+ a1a+ta/" ;er.a+ii se i+stalaser0 acu. -+ Ro.4+ia ca la ei acas0" Oficial, pre%e+2a lor era e:plicat0 ca o .isiu+e .ilitar0 de i+struireG -+ barul a.erica+, %iari tii r4deau i se -+trebau ce putea face o 2ar0 de .0ri.ea Ro.4+iei cu dou0 sute de .ii de i+structori .ilitari" ;er.a+ii puseser0 st0p4+ire i pe 3otelul At3B+Be Palace" ,+ %iua sosirii lor, co+ducerea 3otelului eliberase .ai .ulte eta/e pe+tru a fi folosite e:clusi1 de ofi2erii di+ ar.ata 5er.a+0" Mul2i di+ perso+alul le5a2iei brita+ice fuseser0 tri.i i acas0 i .a/oritatea %iari tilor str0i+i plecaser0 i eiG Ma: Ti+5 era pri+tre pu2i+ii care se 3ot0r4ser0 s0 r0.4+0" 7u.i+ic0 di.i+ea2a era li+i te -+ 3otelG c4te1a 5rupuri de b0rba2i i fe.ei u oteau despre -+t4l+irile a1ute cu o sear0 -+ai+te sau discutau despre politic0 i +e5ociau pre2uri pe+tru secrete ade10rate i i.a5i+ate" Era at4t de li+i te, -+c4t sc4r24itul pa+tofilor pe parc3etul di+tre co1oarele lu+5i, -+5uste i ro ii ca 1i+ul se.0+a cu scr4 +etul u+or fr4+e 3idraulice" Nic9 i Ma: st0teau -+tr-u+ salo+ aflat l4+50 3ol, pe u+a di+ ca+apelele di+ plu de culoarea cire ei, b4+d 2uic0 i cafea turceasc0" U+ portret cu ra.0 aurie repre%e+t4+du-l pe A+to+escu fusese spri/i+it de 5las1a+duri pe u+ e1alet u+de cu c4te1a s0pt0.4+i -+ai+te se aflase u+ tablou -+ ulei al re5elui &arol" Re5ele a .urit" 6r0iasc0 re5ele8 Nic9 - i studie priete+ul# Ma: a1ea aerul u+ui dileta+t" 7e la dista+20, p0rul lui +e5ru i des i trupul de irat i slab -i d0deau -+f02i area u+ui o. la 1reo patru%eci de a+i, c4+d de fapt el se apropia de ai%eci, iar la o cercetare .ai ate+t0 a fe2ei lui descopereai o .ul2i.e de 1ase capilare pe +as i pe obra/i de la prea .ult0
EJ

- &O$IN FA$&ONER -

b0utur0 i prea .ulte +op2i pierdute" A1ea o so2ie i fa.ilie -+ Fa.pstead, despre care 1orbea foarte rar" &eilal2i %iari ti cedau cu respect -+ fa2a luiG se.+ase articole despre u+ele di+ cele .ai i+fa.e ora e, le luase i+ter1iuri lui Fitler i lui $e+i+ i f0cuse reporta/e despre r0%boiul ci1il di+ &3i+a i despre .asacrele di+ S3a+53ai" St0tea aplecat, cu coatele pe 5e+u+c3i, i 1orbea cu 1oce sc0%ut0" &o.plicitatea lor se reflecta -+ o5li+%ile aurite de pe pere2i" ' Se %1o+e te c0 5er.a+ii se pre50tesc s0 i+tre -+ ;recia, %ise Ma:, -+cerc4+d s0 ob2i+0 i+for.a2ii" Au de 54+d s0 la+se%e i+1a%ia de aici" ' N-a. de u+de s0 tiu, replic0 Nic9" Eu su+t doar ata at .ilitar ad/u+ct" ' A a e, a. uitat" Ma: - i puse trei li+5uri2e de %a30r -+ cea c0" ' Presupu+ c0 +u tii +i.ic +ici despre cealalt0 c3estiu+e pe care a. au%it-o" ' &are c3estiu+eH ' &0 se pl0+uia tri.iterea u+ui re5i.e+t de i+5i+eri ai Maiest02ii Sale s0 sabote%e %0c0.i+tele de petrol de la Ploie ti" ' Asta ar -+se.+a co.iterea u+ui act de r0%boi -+tr-o 2ar0 priete+0" Ar 1iola su1era+itatea Ro.4+iei" $ui Ma: -i pl0cu r0spu+sul 0sta" R4sul lui atrase pri1irile celorlal2i oa.e+i pre%e+2i -+ -+c0pere" ' E .ai bi+e s0 pier%i r0%boiul dec4t s0-l la i pe re5ele Ro.4+iei s0 cread0 c0 e ti +epoliticos" Nic9 -l pri1i cu cal." &u. aflase despre i+5i+eriH Probabil c0 de la &li1e Alle+" 7ar acu. +u .ai co+taG .oartea lui Be+di: co.pro.isese opera2iu+ea i a ci+ci%eci i patra co.pa+ie de tere+ ridicase tab0ra i se -+torsese -+ li+i te -+apoi -+ E5ipt" Pordo+ disp0ruse di+ biroul .urdar de la subsol la fel de .isterios cu. ap0ruse" ' Acu. e prea t4r%iu, %ise Ma:" A. ratat oca%ia" ;er.a+ii +u +e 1or l0sa s0 +e .ai apropie. de Ploie ti" &4+d 1or ataca Rusia, 1or a1ea +e1oie de petrolul 0la pe+tru ta+curile lor" ' Eu doar ur.e% politica 5u1er+ului, Ma:, +-o stabilesc" ' &el pu2i+ a. a/utat i eu cau%a seara trecut0, spuse %iaristul" ' Po1este te-.i8 ' ,+ fiecare sear0, fa.ilia Traut - i las0 pa+tofii afar0 ca s0 fie lustrui2i" A a c0 .-a. sculat la patru a%i-di.i+ea20 i i-a. a.estecat" &4+d ofi2erii 5er.a+i sau dat /os di+ pat, +ici u+ul +-a putut s0- i pu+0 pa+tofii -+ picioare" Atii c0 .i+2ile teuto+ice +u suport0 de%ordi+ea" Era o fars0 copil0reasc0, dar Nic9 i%buc+i -+ r4s" Ar fi 1rut s0 fi fost i el de fa20" Era .ai .ult dec4t f0cuser0 ei -+ ulti.ele ase lu+i ca s0-i frustre%e pe 5er.a+i" B0u di+ cafeaua turceasc0, foarte a.ar0 i foarte tare" &e cu2ele f0r0 toart0 l0sar0 ur.e .ici i rotu+de pe suprafa2a de .ar.ur0 a .esei"
EM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Atii c0 Ro.4+ia e +e1oit0 s0 le fac0 pe plac 5er.a+ilor, %ise Ma:" N-are de ales" &ei di+ 5u1er+ul brita+ic - i dau sea.a de astaH 7ac0 &3a.berlai+ ar fi fost -+ strada 7oR+i+5, poate c0 ar fi f0cut la fel" ' Nu se 1a -+t4.pla lucrul 0sta at4ta ti.p c4t e &3urc3ill acolo" $ui -i place s0 se lupte" ' &a+alul M4+ecii +e-a sal1at, desi5ur" Ma: se -+toarse i tri.ise c4te1a s0rut0ri -+ aer, adopt4+d obiceiul local de a c3e.a c3el+erul" O.ul 1e+i -+ 5rab0, aduc4+d de la bar -+c0 dou0 pa3are cu a.alfi, coctailurile ar0.ii f0cute di+ 1er.ut a.estecat cu 2uic0" ,+ ti.p ce b0uturile erau a e%ate pe .as0, Nic9 a1u u+ se+ti.e+t de 1i+o102ie" Pri.01ara trecut0 .4+case ca1iar la restaura+tul &i+a, ali+4+du-se cu 54+dul c0, -+tr-o 2ar0 at4t de bo5at0 precu. Ro.4+ia, c3iar i cel .ai s0rac o. - i putea per.ite lucrurile ese+2iale 1ie2ii i +u .urea de foa.e" Acu., cu .ai pu2i+ de u+ a+ .ai t4r%iu, i+1adarea Basarabiei de ru i u.pluse ora ul de refu5ia2i, i+fla2ia sc0pase de sub co+trol, iar u+tul i ou0le erau i+suficie+te" 7i+colo de u ile 3otelului oa.e+ii .ureau, -+ ti.p ce el st0tea pe u+ fotoliu di+ plu , b4+d coctailuri" ' Noroc8 -i ur0 Ma: i ridic0 pa3arul, toast4+d pe+tru 1iitor" ' Noroc8 Iiaristul de1e+i brusc serios" ' &e-ai p02it la bu%0H ' M-a. t0iat c4+d .-a. b0rbierit" ,+ cele di+ ur.0, Ma: -l -+treb0# ' &e se -+t4.pl0, Nic9H ' &e 1rei s0 spuiH ' 6e cu+osc de aproape u+ a+" Nu-2i st0 -+ fire s0 te iei la b0taie cu ci+e1a" &red c0 .i+istrul 2i-a f0cut dita.ai .orala" ' 6ipul era beat" A. -+cercat s0 e1it sca+dalul, dar i+di1idul .-a lo1it pri.ul" ' 6o2i 1orbesc despre asta" ' Ai ce spu+H ' &0 1-a2i b0tut di+ prici+a u+ei fe.ei" Nic9 oft0" ' Nu e ade10rat" ' Pe++ifer tie c0 +u e ade10ratH Nic9 - i .u c0 bu%a" ' &re%i c0 ar trebui s0-i spu+H ' Ascult0-.0 pe .i+e, a.ice8 7ac0 1rei s0-i spui, a teapt0 .o.e+tul potri1it" ' E:ist0 u+ .o.e+t potri1itH ' Bi+e-+2eles c0 e:ist0" 7e asta s-a i+1e+tat patul .or2ii"
EO

- &O$IN FA$&ONER -

' Nu s-a -+t4.plat +i.ic" Oc3ii lui Ma: se u.brir0" ' ,+totdeau+a se -+t4.pl0 ce1a" Nic9 respir0 ad4+c" 7u.+e%eule8 6rebuia s0 discute cu ci+e1a" ' 7oar flirte%, Ma:" A. cre%ut c0 a. uitat cu. se face" Atiu c0 .0 port ca u+ prost" Nu e +e1oie s0-.i a.i+te ti lucrul 0sta" ' Fii discret, b0tr4+e8 At4ta tot" 7ac0 1rei s0 ai o a1e+tur0 a.oroas0, folose te u+ pic de tact, u+ pic de fi+e2e" Nu te lua la b0taie -+ 3ol" Mai lipse te s0 te duele%i la r0s0ritul soarelui8 ' Nu e ceea ce cre%i" ' 7ar tu i Pe++iferH Nic9 cl0ti+0 di+ cap" ' M0 iube te" &e pot s0 facH ' 6u o iube ti pe eaH ' Su+te. de .ult ti.p -.preu+0" Nu 1reau s-o r0+esc, Ma:" Iiaristul -+cepu s0 r4d0 i Nic9 se -+furie" ' Nu e a.u%a+t, %ise el" 7ar apoi, 54+di+du-se la ceea ce toc.ai spusese, - i d0du sea.a c0 probabil era a.u%a+t" ' Nu e:ist0 di1or2 a.iabil, b0tr4+e" E u+ +o+se+s" &a i c4+d ai spu+e r0%boi pa +ic, b0taie priete+oas0" E o co+tradic2ie -+tre ter.e+i" Nic9 - i frec0 fa2a" $ucrurile astea erau si.ple dac0 +u erai tu cel i.plicat -+ ele" ' ,.pu c0-.0, te ro58 e:cla.0" Era o 5lu.0, dar - i a.i+ti de Be+di: i de &li1e Alle+" Ai 5ri/0 ce-2i dore ti, .ai ales pe ti.p de r0%boi" ' Re%ol10 proble.ele pe r4+d, spuse Ma:" ,+ clipa aceea, totul -+cepu s0 se .i te, ce tile i pa3arele c0%ur0 pe podea i se sparser0G era ca i cu. ar fi fost -+tr-u+ 1a5o+ de tre+ care se oprise brusc" Fe.eile 2ipar0 i, pe+tru o secu+d0, se a ter+u li+i tea" Apoi, toat0 lu.ea -+cepu s0 r4d0" &utre.urele .ici erau ce1a destul de obi +uit -+ Bucure ti %ilele astea" F0ceau parte di+ 1ia2a cotidia+0, la fel ca 5ardi tii, ca +a%i tii i ca cer etorii de la i+trare" ' ,+tr-o %i o s0 fie u+ cutre.ur ade10rat, %ise Ma:, cu tale+tul lui de a pre%ice lucrurile"

17
Istanbul
ED

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Se -+t4l+ir0 -+tr-u+ restaura+t aflat l4+50 bule1ardul ti9lal i luar0 u+ lift 1ec3i p4+0 la eta/ul ci+ci" Se a e%ar0 -+tr-u+ col2, la o .as0 cu 1edere spre Bosfor i spre lu.i+ile de pe .alul asiatic" Era -+tu+eric, o -+t4l+ire -+tre iubi2i" 7ar Nic9 +u credea c0 el i Be+-Ara%i se 1or 2i+e de .4+0 la .ese" &o+1ersa2ia era prete+2ioas0" E+5le%ul - i d0duse sea.a di+ pri.a c0 Be+-Ara%i era u+ tic0los aro5a+t, dar +u- i putea l0sa se+ti.e+tele perso+ale -+ pri1i+2a o.ului s0 stea -+ calea afacerilor" $a ci+0, discutar0 despre 1re.e, despre Ista+bul i, bi+e-+2eles, despre r0%boi" &4t .4+car0 pri.ul fel, Be+-Ara%i -i 2i+u o -+trea50 prele5ere despre politica palesti+ia+0 i despre perfidia brita+icilor" ,+ ti.p ce a teptau cafeaua, se l0s0 o t0cere 5rea" Be+-Ara%i b0tu daraba+a cu de5etele -+ .as0" ' Arabii au o %ical0# >7u .a+ul du .a+ului .eu e priete+ul .eu?, %ise el -+ cele di+ ur.0" Nu-.i plac e+5le%ii" Nu e ce1a perso+al, do.+ule 7a1is, dar +ici tu +u-.i placi" ,+s0 e ti du .a+ul du .a+ului .eu" ' A. +e1oie de a/utorul t0u" ,+ sc3i.b, te pot a/uta i eu la r4+dul .eu" Be+-Ara%i p0str0 o t0cere .or.4+tal0" ' 7ac0 +u po2i distru5e %0c0.i+tele de petrol, trebuie s0 -+c3i%i Por2ile de Fier dac0 1rei ca 5er.a+ii s0 +u .ai pri.easc0 petrolul de la Ploie ti" Por2ile de Fier erau la 5ra+i2a s4rb0, u+ defileu -+5ust u+de 7u+0rea era str0/uit0 de a.bele p0r2i de 1ersa+2i -+al2i" Bar/ele +u puteau trece dec4t c4te u+a pe r4+d i +u.ai co+duse de u+ c4r.aci special a+tre+at" Petrolul ro.4+esc di+ %0c0.i+tele de la Ploie ti trebuia s0 treac0 pe la Por2ile de Fier ca s0 a/u+50 -+ ;er.a+ia" Se 1e3iculase de .ult ideea c0 o utili%are -+2eleapt0 a u+ei ca+tit02i de e:plo%ibil ar putea s0 d0r4.e 1ersa+2ii i s0 -+c3id0 traficul pe 7u+0re s0pt0.4+i sau c3iar lu+i la r4+d" ' $a ce te-ai 54+ditH Nic9 se aplec0 spre el" ' Opt sute de solda2i di+ Fa5a+a3" ,i aduce. -+ Ro.4+ia -+ sc3i.bul a opt sute de refu5ia2i e1rei" $e d0. refu5ia2ilor 1i%e pe+tru Palesti+a i 10 a/ut0. s0-i scoate2i di+ 2ar0" ' Ai ce 1or face ace ti opt sute de solda2iH ' Oa.e+ii t0i su+t a+tre+a2i -+ r0%boaie de 53eril0" @or r0.4+e s0 se asi5ure c0 Por2ile de Fier +u 1or fi desc3ise" ' Po2i face astaH ' Po2i tu s-o faciH Be+-Ara%i se ridic0 di+ spr4+ce+e" ' Poate" E ideea ta sau a celor di+ $o+draH ' A .ea" 6rebuie s0 tiu dac0 e reali%abil0 -+ai+te s0 le-o pre%i+t efilor .ei di+ $o+dra" Be+-Ara%i cl0ti+0 di+ cap"
*)

- &O$IN FA$&ONER -

' &re%i c0-i po2i co+1i+5eH Nic9 de1e+i ostil au%i+d asta" ' Su+te. cu to2ii de aceea i parte" ' 7o.+ule 7a1is, dac0 tu cre%i c0 su+t doar dou0 p0r2i -+ co+flictul 0sta, te -+ eli a.ar+ic" R0%boiul e stratificat, ca o 3al1a bu+0" Poate c0 1oi 10 lupta2i cu 5er.a+ii" Al2ii au alte idei" ' Adic0H ' @ei afla la .o.e+tul potri1it, - i ter.i+0 pa3arul cu rac3iu" ' 7i+ c4te a. -+2eles, 5u1er+ul brita+ic e cel care 1a a1ea 5ri/0 de +ota de plat0 pe+tru ci+a asta" Nic9 -l pri1i -+dep0rt4+du-se# u+ b0rbat .esc3i+ cu u+ .ers aro5a+t" Nu-i pl0cea de el" 7ar, a a cu. spusese c3iar Be+-Ara%i, era du .a+ul u+ui du .a+, iar -+ clipa de fa20 Nic9 i cei pe+tru care lucra el a1eau +e1oie de priete+ia lui dac0 1oiau s0-i -.piedice pe 5er.a+i s0 pu+0 .4+a pe petrol" N-a1ea de 54+d s0 stea -+ ora ul 0sta uitat de lu.e f0r0 s0 fac0 +i.ic" , i 1a ser1i 2ara bi+e i cu credi+20, i+difere+t ce f0ceau co.patrio2ii s0i ca s0 -+cerce s0-l opreasc0" * * * 7ac0 tre+ul +u ar fi a1ut ci+ci ore -+t4r%iere di+ prici+a u+ei deraieri de cealalt0 parte a 5ra+i2ei, Nic9 ar fi fost -+ aparta.e+tul lui di+ Bucure ti la ora trei -+ acea di.i+ea20 c4+d a1u loc cutre.urul" ,+ sc3i.b, st0tu -+tr-u+ 1a5o+ de tre+ rece ca 53ea2a, .o20i+d i a5it4+du-se, ridic4+du-se di+ c4+d -+ c4+d s0 bat0 di+ picioare pe coridor ca s0 se -+c0l%easc0" 6re+ul i+tr0 a5ale -+ suburbiile Bucure tiului c3iar c4+d se cr0pa de %iu0" &erul era de u+ ce+u iu .urdar" Era ca i cu. o corti+0 s-ar fi ridicat i ar fi de%10luit o sce+0 apocaliptic0# coloa+e u+suroase de fu. se -+0l2au di+ 2e1i de 5a% sparte, iar pe str0%i era .olo% acolo u+de casele i blocurile se pr0bu iser0 ca +i te castele de +isip" O fe.eie .er5ea cl0ti+4+du-se pe .i/locul u+ei str0%i, acoperit0 de praf i cu s4+5e pe fa20" Nic9 10%u u+ dor.itor descoperit# /u.0tate di+ perete i di+ podea disp0ruser0, dar patul i ser1a+ta r0.0seser0 la locul lorG pe u+ul di+ pere2i %0ri pe+tru o clip0 o foto5rafie de +u+t0 -+r0.at0" U+ cutre.ur" Micile scutur0turi pe care le si.2iser0 lu+i de-a r4+dul i de care r4seser0 fuseser0 1estitorii u+ui de%astru" Ro2ile scr4 +ir0 c4+d tre+ul se opri" A teptar0 parc0 o eter+itateG dup0 o 1re.e, Nic9 10%u al2i c0l0tori s0ri+d pe i+e" , i d0du sea.a c0 acestea erau probabil stricate" , i lu0 1ali%a, desc3ise portiera i s0ri -+ +oroi, u+de alu+ec0 i se %54rie la 5e+u+c3i, si.2i+d apoi o durere ascu2it0 c4+d se ridic0 -+ picioare"
*C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Era -+5ro%itor de fri5, cerul era +e5ru ca s.oala i u+ 14+t tic0los -l i%bi -+ fa20, aduc4+d cu el .irosul de 5a%, de praf de ci.e+t i de .oarte" Se .ai si.2ea ce1a, u+ .iros care plutea peste tot -+ aer, u+ .iros de fu.G -+tre5ul ora era -+10luit -+ fu. pro1e+it de la .iile de focuri i%buc+ite pretuti+de+i" Bucure te+ilor le era tea.0 s0 .ai i+tre -+ casele lor, co+ti+u4+du- i 1ia2a pe str0%i -+ acea di.i+ea20" Nic9 +u tia u+de se afl0, dec4t c0 era u+de1a -+ suburbiile Bucure tiului, a a c0 por+i de-a lu+5ul i+elor de tre+, tii+d c0-l 1or co+duce la ;ara de Nord, iar de acolo +u .ai a1ea dec4t c4te1a .i+ute de .ers p4+0 la aparta.e+tul lui" @ru s0 o ia la fu50, dar 5e+u+c3iul -l durea de parc0 -l -+2epa ci+e1a cu u+ ac" 7ep0 i c42i1a c0l0tori care .er5eau cu 5reu pri+ +oroi pe l4+50 tre+ul oprit, c0r4+d dup0 ei 1ali%e i copii .ici" ,+ ora se au%eau sire+ele po.pierilor i ale a.bula+2elor" 7e-o parte i de alta a i+elor, Nic9 10%u 5r0.e%i de .olo% acolo u+de fuseser0 odat0 case" Blocuri de ase eta/e at4r+au a.e2ite deasupra str0%ilor" B0rbatul se -+treb0 ce 1a 50si c4+d 1a a/u+5e acas0" * * * Pia2a di+ fa2a ;0rii de Nord era -+ .od +or.al pli+0 de tr0suri, ta:iuri i tra.1aie, iar el ar fi trebuit s0 se lupte s0- i croiasc0 dru. pri+tr-o .ul2i.e %5o.otoas0 de cer etori i copii %dre+20ro i, care s-ar fi -+53esuit -+ /urul lui -+ clipa -+ care i-ar fi dat sea.a c0 e str0i+" Ast0%i, pia2a di+ fa2a 50rii era ciudat de pustieG +u erau dec4t dou0 .a i+i, u+a di+ ele fii+d u+ Fu.ber 5ri -+c3is" Si.2i u+ 1al de u urare c4+d 10%u o fa20 cu+oscut0" ' Ma:8 &e faci aiciH stri50 el" ' A. 1e+it s0 te caut pe ti+e, a.ice" 7u.+e%eule8 -+ ce 3al ar02i8 Ac3iop0te%i" 6e-ai lo1it la piciorH ' ;e+ial8 Ar fi trebuit s0 te faci detecti1" Nu e +i.ic" 6rebuie s0 o 50sesc pe Pe+" ' O s-o 50si." Su+t si5ur c0 e teaf0r0" ;e+u+c3iul -l durea -+5ro%itor" , i aru+c0 1ali%a pe ba+c3eta di+ spate a Fu.ber-ului i, dup0 ce se urc0 -+ .a i+0, - i suflec0 pa+talo+ul" ;e+u+c3iul se u.flase i pielea se -+ti+sese di+ prici+a lic3idului for.at dedesubt" 7u.+e%eule8 ' &e s-a -+t4.plat, Ma:H ' M-a. tre%it la trei di.i+ea2a i a. si.2it c0 se clati+0 ca.era cu .i+e, de parc0 a fi fost pe .are -+ .i/locul u+ei furtu+i" ' Fotelul .ai e la locul luiH -+treb0 Nic9" ' N-are +ici .0car o cr0p0tur0" 7u.+e%eu face .ulte lucruri -+5ro%itoare, dar +-ar lua si+5urul loc di+ ora ul 0sta oribil u+de po2i bea ce1a ca lu.ea" ia de la &arlto+ +-au fost la fel de +oroco i" S-a d0r4.at ca u+ castel di+ c0r2i de /oc"
*(

- &O$IN FA$&ONER -

&arlto+ era cel .ai -+alt bloc di+ ora " Probabil c0 erau sute de oa.e+i -+0u+tru" 7ar Nic9 +u- i putea face 5ri/i pe+tru acele sufleteG durerea e perso+al0" Ma: ocoli o 5r0.ad0 de pietre care %0ceau pe strad0 de parc0 u+ uria ar fi dat cu pu.+ul -+ caldar4." ' Nu po2i .er5e .ai repedeH ' Fac tot ce pot" Peste tot erau .a i+i de po.pieri, 1e3icule aba+do+ate i oa.e+i care r0t0ceau pe str0%i i c0rora le era tea.0 s0 i+tre di+ +ou -+ casele i -+ aparta.e+tele lor" Al2ii d0deau dispera2i la o parte cu .4i+ile 5oale .olo%ul i buc02ile de %id0rie di+ cl0dirile d0r4.ate i +u era +i.e+i s0-i a/ute" Nic9 si.2i o 5reutate ap0s4+du-i pieptul c4+d a/u+ser0 pe strada lui" Nu 1oia so piard0 a a" R0.0seser0 at4tea lucruri +espuse, at4tea c3estiu+i de re5lat -+tre ei8 Nu i-ar fi iertat-o +iciodat0" Blocul se d0r4.ase" Aripa de 1est a celor dou0 eta/e superioare c0%use i +u.ai /u.0tate di+ cl0dire .ai r0.0sese -+ picioare" Restul era o 5r0.ad0 -+c4lcit0 de te+cuial0, pietre i fire de la i+stala2ia electric0" &eea ce-l i%bi pe Nic9 fu li+i tea" Probabil c0 erau o sut0 de oa.e+i -+5ropa2i sub d0r4.0turi i totu i +u se au%ea +ici u+ su+et" O .ul2i.e de oa.e+i se adu+aser0 s0 1ad0 cu. bri50%i de solda2i 5er.a+i se apucaser0 s0 dea .etodic la o parte .olo%ul" Ofi2erii 5er.a+i -+ 3ai+e lu+5i i +e5re di+ piele pri1eau totul -+ t0cere" Uit4+du-se la ceea ce .ai r0.0sese di+ cl0dire, Nic9 10%u sufra5eria lor, u+de u+ fotoliu albastru tapi2at at4r+a -+ ec3ilibru pe .ar5i+ea balco+ului f0cut praf" 7or.itorul ' u+de s-ar fi aflat Pe++ifer ' disp0ruse" Se d0du /os di+ .a i+0" Oa.e+ii se pli.bau de colo-colo, a.e2i2i" U+ b0rbat stri50 la el, u+ str0i+ cu s4+5e pe fa20, +ebu+ de durereG o b0tr4+0 se a e%0 53e.uit0 -+ .i/locul str0%ii, le50+4+d u+ borca+ de .ur0turi -+ bra2e" Nic9 au%i u+ 5ea.0t de u+de1a de sub d0r4.0turi" Se coco20 pe .ald0rul de c0r0.i%i i fiare i se apuc0 s0 dea la o parte orbe te cu .4i+ile buc02ile de ci.e+t" &ur4+d, de5etele -+cepur0 s0-i s4+5ere%e, iar .olo%ul se pr0bu i sub el i -i s.ulse o bucat0 lu+50 de piele de pe picior" Ar fi trebuit s-o iubeasc0 .ai .ult" ' Nic98 Se -+toarse i o 10%u st4+d cu Ma: l4+50 Fu.ber-ul lo1it" A1ea fa2a pli+0 de praf i .urdar0 de te+cuial0, iar .4+a -i s4+5era" ' Su+t teaf0r0, Nic9" Su+t teaf0r0" ' Pe+8 e:cla.0 el" Se d0du /os de pe d0r4.0turi i o lu0 -+ bra2e" ' Nic9, opti ea i -+cepu s0 pl4+50 pe u.0rul lui" ' ;ata, %ise b0rbatul" E-+ re5ul0"
*<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' A. ador.it -+ fotoliu a tept4+d s0 1ii acas0, spuse fe.eia" 7ac0 +-a fi ador.itN El o str4+se la piept, pl4+54+d -.preu+0 cu ea, co.plet +epre50tit pe+tru ceea ce ur.0" Nu era u urare, ci de%a.05ire" Nu 1oia ca so2ia lui s0 .oar0, dar o parte di+ el, doar pe+tru o clip0 ru i+oas0, cre%use c0 - i rec0p0tase libertatea"

18
Se ca%aser0 la At3B+Be Palace" Nic9 pri1i pia2a pri+tre perdelele de la fereastr0" Ora ul era cufu+dat -+ -+tu+eric i -+10luit -+ cea20" Oa.e+i -+ar.a2i aler5au pe caldar4.ul acoperit de %0pad0, -+drept4+du-se spre palat" Pe deasupra acoperi urilor r0su+au -.pu c0turi" Era u+ fri5 cu.plit -+ ca.er0" St0teau cu paltoa+ele pe ei, -+5r0.0di2i -+ /urul lu.4+0rilor care ofereau si+5ura surs0 de lu.i+0" &ure+tul se -+trerupsese di+ +ou, la fel c0ldura" Pe++ifer for.a +ori ori -+ aer c4+d respira" P0rea trist0, iar triste2ea -i d0dea c3ipului ei o fru.use2e si.pl0 pe care Nic9 +-o .ai 10%use de .ult" ' 6rebuie s0 te scoate. de aici, Pe+" Ea +u %ise +i.ic" ' E prea periculos acu." Nu 1re. s0-i l0s0. pe b0ie2ii +o tri f0r0 .a.0" $a fel ca .ii de al2i colari, b0ie2ii fuseser0 e1acua2i pe coasta de 1est i locuiau cu .a.a lui Pe++ifer -+ Sesto+-super-Mare" ' 6rebuie s0 pleci" 6rebuie s0 +e 54+di. la Ric3ard i la Pa.ie" ' M0 te. c0, dac0 plec, +-o s0 te .ai 10d +iciodat0" ' 6oate celelalte fe.ei au plecat" E .ai bi+e s0 pleci i tu" E di+ ce -+ ce .ai periculos aici" Ar putea a1ea loc o +ou0 lo1itur0 de stat" Fe.eia r0.ase t0cut0" ' Au%i asta, Pe+H Su+t focuri de ar.0" Ea tre.ur0 i sufl0 -+ .4i+i, -+cerc4+d s0 le -+c0l%easc0" ' M-a si.2i .ai bi+e dac0 a ti c0 e ti acolo cu ei" Pri1irea ei era i+descifrabil0" Fusese -+totdeau+a o .a.0 ca. dista+t0" &3iar i atu+ci c4+d copiii erau .ici, preferase s0-i lase cu bo+ele" ,+ pri1i+2a asta, probabil c0 -i co+1e+ise de .i+u+e s0 fie so2ie de diplo.at, pe+tru c0 b0ie2ii fuseser0 tri.i i de +e1oie la i+ter+at -+ A+5lia, -+c0 de la o 14rst0 fra5ed0" Nic9 se -+treb0 dac0 Pe+ re5reta acu. acel ti.p pierdutG el, u+ul, -l re5reta" R0%boiul 0sta bleste.at era a+sa lui s0 fac0 ce1a care s0 .erite" ' M0 .ai iube ti, Nic9H opti ea" ' Bi+e-+2eles, r0spu+se el, i - i dori s0 fi a1ut puterea de a-i spu+e ade10rul"
*E

- &O$IN FA$&ONER -

* * * &obor- la bar" &o.ploturile co+ti+uau c3iar i la lu.i+a lu.4+0rilor" U+ fu+c2io+ar di+ Mi+isterul Ro.4+ al Ap0r0rii -+cerca s0 14+d0 copii ale be+%ilor -+re5istrate -+ biroul lui A+to+escu" Ar fi putut fi ade10rate" Nic9 le refu%0" O.ul cerea prea .ult i, oricu., ce .ai co+ta acu.H Se -+t4l+i cu Ma: -+ barul a.erica+" Erau co.plet si+5uri" Na%i tii disp0ruser0 -+ ca.erele lor la ora %ece i .a/oritatea .ilitarilor 5er.a+i se .utaser0 la 3otelul A.basador, -+torc4+du-se la At3B+Be Palace doar c4+d 1oiau s0 se culce cu o fat0" $a .ie%ul +op2ii, coridoarele i sc0rile erau lu.i+ate doar de c4te1a becuri 1iolete" Ma: se duse acas0" ,+ ti.p ce tra1ersa foaierul, -+drept4+du-se spre ca.era lui, Nic9 a1u se+ti.e+tul ciudat c0 era ur.0rit" U+ .e.bru al ;estapoului cu o fa20 si+istr0 st0tea l4+50 sc0ri, pref0c4+du-se c0 cite te %iarul" Na%i tii erau prude+2i -+ pri1i+2a asasi+ilor care fi putut profita de -+treruperea cure+tului" Au%i r4sete -+ 3olul di+ spatele lui# u+ 5er.a+ - i ducea priete+a cu el" ,+ -+tu+ericul di+ foaier, Nic9 10%u u+ p0r lu+5 i +e5ru, - i d0du sea.a c0 era ea i si.2i u+ /u+53i -+ i+i.0" Ar fi trebuit s0 urce direct -+ ca.era lui, dar, di+ ci+e tie ce .oti1 +ebu+, se opri i a tept0 pe sc0ri" Maier -l 10%u i r4+/i" ' Priete+ul .eu e+5le%8 stri50 el" 7a+iela" 6i.p de aproape o s0pt0.4+0 fusese -+5ri/orat di+ prici+a ei, -+treb4+du-se dac0 %ace -+ 1reu+ spital sau dac0 e pri+tre 5r0.e%ile de corpuri -++e5rite care erau -+5ropate -+ 5rab0 pri+ tot ora ul -+ .or.i+te +e.arcate" Ea +u 1ru s0-i -+t4l+easc0 pri1irea" ' Nu te-ai culcat -+c0, Ferr 7a1isH -+treb0 Maier" ' A. stat s0 beau u+ p030rel, reu i el s0 -+5ai.e" ' Nu cucere ti Europa dac0 e ti .a3.ur, replic0 Maier r4%4+d" Noapte bu+08 Nic9 -i pri1i urc4+d sc0rile, 3ip+oti%at de oldurile ei perfecte care se le50+au" Fata se -+toarse doar o dat0 i oc3ii lor se -+t4l+ir0" ,+ lu.i+a 1iolet0, el cre%u c0-i 1ede bu%ele .i c4+du-se i se -+treb0 ce a+u.e ar fi 1rut s0-i spu+0" Nu a1ea +ici u+ drept asupra ei, dar dori+2a di+ el +u-i d0du pace delocG se foi toat0 +oaptea i +u putu s0 doar.0 +ici o clip0, tortur4+du-se si+5ur" ,+cerc0 s0 +u i-l i.a5i+e%e pe Maier posed4+d-o, dar, -+ ti.p ce st0tea trea% -+ pat, e1oc0 bi+e-+2eles fiecare detaliu al -.preu+0rii lor, -+ toat0 a5o+ia ei sple+did0" * * * Oare frica sau 5elo%ia -l -.piedica s0 doar.0H El i Pe++ifer %0ceau ca re5ii i re5i+ele di+ .or.i+tele aflate -+ Sest.i+ster Abbey, pe spate, u+ul l4+50 altul, t0cu2i i -+53e2a2i de fri5" Se d0du /os di+ pat i se pli.b0 pri+ ca.er0, dor+ic de o ceart0" Ar fi 1rut ca
**

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Pe++ifer s0 fie trea%0, dar aceasta doar .ur.ur0 ce1a -+ so.+ i se -+toarse pe-o parte" A a c0 b0rbatul - i puse 3alatul de .0tase ' u+ul di+ pu2i+ele lucruri pe care le sal1aser0 di+ aparta.e+t ' i cobor- -+ 3ol, pip0i+du- i dru.ul -+ lu.i+a slab0 i 1iolet0 a l0.pilor" Folul era rece ca o cataco.b0" $a i+trare se 1edeau +i te u.bre .i c4+du-se# erau pa%+icii 5er.a+i care patrulau" B0rbatul di+ ;estapo .o20ia pe scau+ul lui de sub scar0" Recep2io+erul dor.ea cu capul pe birou" Nic9 -+cepu s0 se pli.be de colo-colo doar de dra5ul de a se pli.ba, -+cerc4+d s0 se li+i teasc0, de parc0 aceast0 de%orie+tare a lui putea fi f0cut0 cu.1a s0 dispar0 cu a/utorul .i c0rii" ' Ar02i ca u+ ti5ru -+ cu c0, %ise o 1oce" Atiu c0 era 1ocea ei, de i +-o putea 1edeaG +u era dec4t o siluet0 pe u+ scau+ spri/i+it de u+ul di+ st4lpi" Pe+tru o secu+d0, fu prea surpri+s ca s0 poat0 1orbi" ' &e faci aiciH ' $a fel ca ti+e" Nu putea. s0 dor." ' Maier o s0 se -+trebe u+de e ti, %ise el, -+ ti.p ce bucuria de a o 50si acolo -i disp0ru, l0s4+d loc 5elo%iei" ' Sfor0ie ca u+ urs" 7a+iela e%it0 o clip0" ' 7e ce +u stai /os pu2i+H Nic9 50si u+ scau+ cu sp0tar" >&e ciudat0 e 1ia2a8? se 54+di el" >Noi st0. aici, -+ ti.p ce so2ia .ea i iubitul 7a+ielei dor. si+5uri la eta/"? 7a+iela purta o 3ai+0 di+ bla+0 de 1ulpe pe care Maier o cu.p0rase f0r0 -+doial0 pe+tru ea i -+ care fata tre.ura acu. ca 1ar5a" ' 6e-a. 10%ut .ai de1re.e -+ 3ol" Nu cred c0 .-ai obser1at" Erai cu so2ia taH ' A. fe.ei peste tot" &u. ar0taH ;lu.a +u a1u 3a%" ' E foarte fru.oas0, %ise ea" O iube ti, Nic9H ' E o -+trebare bu+0, dar +u cred c0 pot r0spu+de la ea acu." ' 7e asta e ti a a +efericitH ' Se 1edeH ' 7a" 60cur0 a.4+doi .ult ti.p" ' 7e ce MaierH o -+treb0 el -+ cele di+ ur.0" ' Nu tiu, r0spu+se fe.eia de%+0d0/duit0" $-a a/utat pe tata s0 scape de ;arda de Fier" $-a co+1i+s s0-i dea dru.ul" A adar, Maier era protectorul ei acu." ' E teaf0rH Fa2a ei se u.bri"
*J

- &O$IN FA$&ONER -

' E foarte bol+a1" &eea ce -l surpri+dea pe Nic9 +u era faptul c0 Maier -i co+1i+sese pe ro.4+i s0-i dea dru.ul tat0lui ei, ci acela c0 b0tr4+ul supra1ie2uise ase lu+i -+tr-o -+c3isoare ro.4+easc0" Atia cu. erau trata2i pri%o+ierii e1rei, .ai ales cei bo5a2i" ' Si55i e bu+ cu .i+e" A a -i %icea lui Maier# Si55i" ' sta e u+ lucru i.porta+t" ' Ai pot s0 .0 prefac c0-.i place de el" Su+t o actri20 bu+0" ,+totdeau+a a. fost a a" ' &e fel de o. eH ' ,.i a.i+te te deN 7ar +u- i ter.i+0 fra%a" Mai t4r%iu, Nic9 se -+treb0 ce 1oise s0 spu+0" ' N-a fost .ereu a a" &4+d locuia. pe strada Br0tia+u, +u .-a. 54+dit +iciodat0 c0 o s0 fac ceea ce fac acu." $ui 7u.+e%eu -i place s0 +e dea peste +as, dac0 de1e+i. prea .4+dri" ' Nu e +e1oie s0 fii .4+dru" ,i d0 peste +as oricui" B0rbatul se 54+di la %iua -+ care o 10%use pe strad0, purt4+d u+ al 1erde, la dup0-a.ia%a aceea c4+d -i ur.0riser0 5ardi tii" ' Maier crede c0 te poate a/uta s0-2i elibere%i fratele di+ -+c3isoareH ' Su+t a+u.ite lucruri pe care +ici Si55i +u le poate ara+/a" ' &e li+i titor8 Se pri1ir0 fi:" ' Nu 2i-e tea.0H -+treb0 ea dup0 o 1re.e" ' 7e ;arda de FierH Bi+e-+2eles c0 .i-e tea.0" ' Nu e ciudatH ;ardi tii te-ar o.or- i pe ti+e dac0 ar putea" 7oar 5er.a+ii 0 tia stau -+tre ti+e i u+ .asacru" ' Nu .-a. 54+dit la asta" Ei bi+e, -+ ca%ul 0staN 5eil 5itler! 7a+iela i%buc+i -+ r4s i r4sul ei sparse li+i tea" ,+tors pe+tru c4te1a .o.e+te la .o20iala lui, b0rbatul di+ ;estapo se tre%i i -i pri1i cu se1eritate, de parc0 ar fi u otit -+tr-o bibliotec0 public0" ' 7e c4+d e ti plecat de acas0H -l -+treb0 fe.eia" ' 7e optspre%ece lu+i" E .ult ti.p" R0%boaiele au obiceiul s0-2i strice 1ia2a" ' &u. e -+ A+5liaH ' Be. .ult ceai" Nic9 se -+treb0 cu. putea descrie o 2ar0 cui1a care +u .ai fusese +iciodat0 acolo" ' Oa.e+ii su+t oarecu. .ai dista+2i" Nu su+t pli+i de pasiu+e" A1e. o %ical0# >=i+e-te tare?" Asta -+sea.+0 c0, i+difere+t ce si.2i, +u la i s0 se 1ad0" ' A a e ti i tuH ' &red c0 da" Mai tot ti.pul 1ie2ii .ele a. fost a a" ' Ai acu.H
*M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Acu.H 60cu o clip0, apoi respir0 ad4+c" ' @reau s0 stau toat0 +oaptea aici de 1orb0 cu ti+e, 1reau s0 te 2i+ -+ bra2e i s0 +u-2i .ai dau +iciodat0 dru.ul" N-a. .ai si.2it asta pe+tru +i.e+i p4+0 acu. i .ai .ult ca si5ur +-a. 1orbit +iciodat0 a a" 7ar a. o so2ie i doi fii pe care +u-i pot aba+do+a i .i se face r0u c4+d .0 54+desc c0 -+trea5a .ea 1ia20 a fost, o pref0c0torie" Iat08 Nu .-a. 2i+ut tare i +ici +u a. fost pli+ de pasiu+e ar%0toare, dar asta e tot ce pot spu+e acu." Fe.eia -i lu0 .4+a -+ .4i+ile ei i o 2i+u ca pe o pas0re r0+it0" Apoi -l trase spre ea i -l s0rut0 u or pe 5ur0" Pe+tru pri.a dat0, Nic9 - i per.ise s0 cread0 c0 i ea si.2ea la fel ca el" ' A fi 1rut s0N -+cepu 7a+iela, dar +u ter.i+0 fra%a, iar el +u descoperi +iciodat0 ce ar fi 1rut ea" $iebling, %ise o 1oce de pe sc0ri" Aici erai8 Era. -+5ri/orat di+ prici+a ta" &e faci -+ 3olH Nic9 fu surpri+s de ta+dre2ea di+ 1ocea lui Maier" 7a+iela - i trase .4+a -+apoi, de parc0 ar fi fost pri+s0 fur4+d di+ bu%u+arul cui1a" ' Si55i8 E ti trea%8 -.i pare r0u" Nu putea. dor.i" Maier tra1ers0 3olul i se opri c4+d -l 10%u pe Nic9" ' Priete+ul .eu e+5le%8 &e cau2i aiciH ' E di+ cau%a i+so.+iei" E o boal0 co+ta5ioas0" Maier p0ru .43+it" ' Fai -+apoi -+ pat, liebling, -i %ise el 7a+ielei" Fata oft0 i se ridic0 -+ picioare, supu+4+du-se" ' Noapte bu+08 .ur.ur0 ea i -l ur.0 pe Maier pe sc0ri" $ui Nic9 i se p0ru c0 o 1ede uit4+du-se -+apoi cu dor, dar cu. ar fi putut s0 disti+50 o astfel de e:presie -+ -+tu+ericH Probabil c0 se -+ elase"

19
$a sf4r itul pri.ului r0%boi .o+dial, MIJ - i asu.ase respo+sabilitatea de a acorda 1i%e cet02e+ilor str0i+i de peste ocea+" &i+e1a di+ Mi+isterul de E:ter+e cre%use c0 e o idee bu+0 s0 foloseasc0 siste.ul de co+trol al pa apoartelor ca acoperire pe+tru str4+5erea de i+for.a2ii" Birourile de &o+trol al Pa apoartelor +u a1eau o le50tur0 prea str4+s0 cu corpul diplo.atic, dar +ici +u se bucurau pe depli+ de statut diplo.aticG dac0 era +ecesar, a.basadorul local putea declara c0 +u- i asu.0 +ici u+ fel de respo+sabilitate pe+tru acti1it02ile lor" 7ar aceast0 acoperire era slab0" Orice 5u1er+ du .a+ putea descoperi cu
*O

- &O$IN FA$&ONER -

u uri+20 ide+titatea efului ba%ei MIJ f0c4+d pur i si.plu o cerere pe+tru ob2i+erea u+ei 1i%e brita+ice" 7e ase.e+ea, treaba asta se do1edise a fi u+a dificil0" U+a di+ -+datoririle efului Biroului de &o+trol al Pa apoartelor era s0 acorde 1i%e e1reilor care 1oiau s0 e.i5re%e -+ Palesti+a" ,+ Bucure ti, cele c4te1a cereri se tra+sfor.aser0 -+tr-o 5r0.ad0 i.e+s0 i Abra.s era cople it de e1rei ro.4+i dispera2i care 1oiau s0 ob2i+0 1i%e pe+tru a sc0pa de tortura la care erau supu i e1reii i de .asacrele care a1eau loc -+ ur.a re-+1ierii ;0r%ii de Fier" ,+ di.i+ea2a asta, Abra.s p0rea iritat" Nu i se .0rise bu5etul pe+tru a putea a+5a/a .ai .ul2i fu+c2io+ari locali i, cu toate c0 pu2i+e di+ cererile de pe biroul lui a1eau a+se s0 fie aprobate, trebuiau totu i a+ali%ate" &a de obicei, petrecu %ece .i+ute pl4+54+du-i-se lui Nic9 de i+utilitatea acoperirii lui -+ai+te de a trece la subiect" ' 7ar +u 0sta e .oti1ul pe+tru care a. 1rut s0 te 10d, %ise el" E -+ le50tur0 cu propu+erea pe care i-ai f0cut-o a5e+tului Fa5a+a3" ' A2i pri.it 1e ti de la 5u1er+H -+treb0 Nic9 cu +er0bdare" Abra.s cl0ti+0 di+ cap" ' 7e ceH ' Face. ce +i se spu+e, 7a1is" Mi+2ile di+ 5u1er+ su+t .ai -+2elepte i .ai pu2i+ -+fierb4+tate" ' Mai -+2elepteH Abra.s d0du di+ u.eri" ' &4t0 1re.e Ro.4+ia r0.4+e +eutr0, 5u1er+ul brita+ic +u 1rea s0 1iole%e su1era+itatea u+ui 5u1er+ priete+" ' SeriosH $e face. asta fra+ce%ilor i spa+iolilor de sute de a+i" ' E u+ pu+ct de 1edere foarte ci+ic, 7a1is" Per.ite-.i s0-2i rea.i+tesc c0 su+t -+s0rci+at s0 acord 1i%e cet02e+ilor str0i+i, iar c3estiu+ea e.i5r0rii e1reilor -+ Palesti+a e u+a foarte dificil0 -+ .o.e+tul de fa20" ' Ai lui Be+-Ara%i ce-i spu+H ' 7ac0 1rei, spu+e-i ade10rul" Nic9 de-abia se .ai putea ab2i+e" 7ar +u era 1i+a lui Abra.s" Era o deci%ie a Mi+isterului de E:ter+e" Pe+tru +u.ele lui 7u.+e%eu8 ;er.a+ia aru+ca -+ fiecare sear0 .ii de bo.be asupra ora elor lor i cei di+ 5u1er+ul brita+ic se te.eau s0 +u-i supere pe ro.4+i" Me.brii MIJ di+ Bucure ti +u a1eau +ici ba+i, +ici resurse, a a c0 st0teau pur i si.plu s0-i pri1easc0 pe 5er.a+i f0c4+d ce 1oiau ei, pe oa.e+i ca Maier r4%4+du-le -+ +as" Ar fi preferat s0 fie -+tr-u+ul di+ ser1iciile ar.atei" 7ac0 ar a1ea o ar.0 -+ .4+0, ar si.2i cel pu2i+ c0 face ce1a" ' 64.pi2ii 0 tia di+ 5u1er+ +e fac s0 pierde. r0%boiul, opi+0 Nic9" Abra.s -l pri1i fi:" Nu era de acord cu u+ astfel de li.ba/" Se l0s0 o t0cere -+delu+5at0" ' @reau s0 discut0. despre Maier, spuse el -+ cele di+ ur.0"
*D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Nic9 -l pri1i .irat" ' MaierH ' Ai despre fe.eia asta cu care te -+t4l+e ti" Afir.a2ia -l lu0 co.plet pri+ surpri+dere" El -+c0 se .ai 54+dea la %0c0.i+tele de petrol di+ Ploie ti" ' Fe.eieH ' 7ac0 ai de 54+d s0 repe2i tot ce spu+, o s0-.i ies di+ s0rite, 7a1is" Atii despre ci+e 1orbesc" O c3ea.0 7a+iela Si.o+ici, +u-i a aH ' Nu s-a -+t4.plat +i.ic +ecu1ii+cios" ' Nu .0 i+teresea%0 asta, 7a1is" 7ar se -+t4l+e te cu ofi2eri 5er.a+i cu fu+c2ii foarte -+alte i co.porta.e+tul t0u ar putea fi pus sub se.+ul -+treb0rii la 5u1er+ dac0 +u -+ ceruri" >$a +aiba cu 5u1er+ul8? - i %ise Nic9" ' ,.i cere2i s0 +u .0 .ai 10d cu eaH ' Bi+e-+2eles c0 +u" 7i.potri10" ' 7o.+uleH ' Sie5fried Maier e colo+el -+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii, e:plic0 Abra.s" Ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii era ser1iciul de co+traspio+a/ al ar.atei 5er.a+e" Spre deosebire de ;estapo, .e.brii lui +u erau i+teresa2i de ideolo5ie ' era u+ ser1iciu de i+for.a2ii, la fel ca ser1iciul secret brita+ic di+ care f0cea parte Nic9" ' Mai .ult dec4t at4t, e:ist0 a+u.ite aspecte ale trecutului s0u care -l fac deosebit de i+teresa+t pe+tru +oi, co+ti+u0 Abra.s" 7ac0 ea e a.a+ta lui, dup0 cu. se pare c0 este, ar putea de1e+i foarte 1aloroas0" ' 7espre ce aspecte e 1orbaH ' Nu pot s0-2i spu+" 7ar oa.e+i ca Maier ar putea a1ea u+ i.pact se.+ificati1 asupra 1iitorului Europei de @est, a14+d -+ 1edere e1e+i.e+tele di+ ulti.ul a+" Nic9 -l pri1i fi:" 7e c4+d -l cu+o tea, Abra.s +u d0duse +iciodat0 prea .ulte detalii despre u+ ca% i +ici +u i+1e+tase po1e ti .elodra.atice" ' Nu cred c0 -+2ele5" ' Nu e +e1oie s0 -+2ele5i, 7a1is" F0 tot ce po2i" O.ul 0sta ar putea fi foarte i.porta+t pe+tru +oi" A a c0 i fe.eia ar putea fi i.porta+t0" Afl0 dac0 1rea s0 lucre%e pe+tru +oi" ' O s0-.i dau toat0 sili+2a" ' Fii discret, 7a1is" 7ar +-o l0sa s0 scape" S0 +-o lase s0 scape" &3iar a a" Nic9 se ridic0 s0 plece" &4+d a/u+se la u 0, se opri" ' &e a2i 1rut s0 spu+e2i cu Maier i 1iitorul Europei de @estH Abra.s trase spre el +i te 34rtii# tot cereri pe+tru 1i%0" Nu- i ridic0 pri1irea
J)

- &O$IN FA$&ONER -

spre Nic9" ' Nu e +e1oie s0 tii, 7a1is" $a re1edere8 * * * Be+-Ara%i - i roti pri1irea pri+ birou, uit4+du-se la dulapurile 5ri, la biroul di+ .etal i la portretul pr0fuit al re5elui ;eor5e at4r+at pe perete" ' Foarte i.presio+a+t, re.arc0 el" ' A. fost +e1oit s0 dau /os tablourile lui @er.eer i ale lui Rube+s" Nu se potri1eau cu 1a%ele di+ di+astia Mi+5" Be+-Ara%i +u sc3i20 +ici .0car u+ %4.bet" ' @rei +i te ceaiH B0rbatul cl0ti+0 di+ cap" ' S0 trece. la afaceri8 Ploaia se preli+5ea pe 5ea., sp0l4+d .urd0ria" Nic9 se te.use de asta" 6ic0losul a1usese dreptate de la bu+ -+ceput" Nu a1ea i.porta+20 c0 e+5le%ul era la fel de sca+dali%at de ti.iditatea 5u1er+ului s0u" Be+-Ara%i -i spusese ce ur.a s0 se -+t4.ple i aro5a+2a lui a1ea s0 fie i+suportabil0 acu." ' Ei bi+eH repet0 el" Nic9 d0du di+ cap" Fa2a lui Be+-Ara%i e:pri.0 dispre2, dar +u surpri%0" ' Pot s0 -+treb de ceH ' Nu pute. fi co.plici la 1iolarea su1era+it02ii u+ui 5u1er+ priete+" ' Ro.4+iaH Priete+0H Ro.4+ii su+t la fel de priete+o i cu 5u1er+ul brita+ic cu. su+t bedui+ii" 6rei %ile de ospitalitate i apoi -2i taie 54tul" Se uit0 disperat -+ ta1a+" ' Su+te2i i+credibili8 7e ce .-ai f0cut s0-.i pierd ti.pul cu astaH ' ,.i pare r0u" N-a fost deci%ia .ea" Proble.a acord0rii de 1i%e pe+tru Palesti+a e1reilor refu5ia2i este u+a dificil0" ' 6ra5edia este c0 irose ti +u +u.ai ti.pul .eu, ci i 1ie2ile u+or oa.e+i" 7ar su+t 1ie2ile u+or e1rei, a a c0 de ce 2i-ar p0saH Se aplec0 spre el" ' ,+ ceea ce .0 pri1e te, +u-.i pas0 c4tu i de pu2i+ de Por2ile de Fier" ,.i pas0 de opt sute de e1rei pe care 1reau s0-i sal1e%" &e-o s0 se -+t4.ple cu ace ti oa.e+i dup0 ce 1oi o s0 da2i bir cu fu5i2iiH Nic9 +u tia ce s0-i r0spu+d0" ' @0 dispre2uiesc8 e:cla.0 Be+-Ara%i" Se ridic0 -+ picioare i plec0" Nic9 - i i%bi tocul de scris de perete" Pe+tru +u.ele lui 7u.+e%eu8 Acu. era o certitudi+e c0 re%er1ele de petrol ale Ro.4+iei a1eau s0 a/u+50 la
JC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Fitler" ,+c0 di+ seara c4+d fusese la Ploie ti, Nic9 era co+1i+s c0 ci+e1a di+ Bucure ti sau di+ 5u1er+ul brita+ic le sabota pla+urile i +-a1ea +ici o le50tur0 cu a a-%isa +eutralitate a Ro.4+iei sau cu 1reo a1ersiu+e .oral0 fa20 de a/utorarea e1reilor" &i+e1a 1oia ca 5er.a+ii s0 ob2i+0 petrolul 0la" 7e asta .urise Be+di:" Ai Nic9 ar fi .urit, dac0 le-ar fi stat -+ cale" Se -+treb0 c4t de .ulte -i spu+ea Abra.s" Ai se -+treb0 de ce acest Maier ' colo+el -+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii ' era c3iar at4t de i.porta+t" St0tu acolo .ult0 1re.e, 54+di+du-se" Apoi se ridic0 i, cu u+ 5est al .4i+ii, d0r4.0 pe /os tot ce era pe biroul lui" Apoi lu0 scau+ul i -l i%bi de perete" U a se desc3ise i +oua lui secretar0 b050 prude+t capul -+0u+tru" ' E totul -+ ordi+eH -+treb0 ea" ' Nici c0 se putea .ai bi+e, r0spu+se Nic9 i ie i"

20
64+0ra fe.eie pl4+5ea, tre.ur4+d di+ tot corpul di+ prici+a suferi+2eiG b0rbatul -+ u+ifor.0 .ilitar0 se 2i+ea de ea de parc0 s-ar fi -+ecat" Nic9 +u afl0 +iciodat0 ci+e erau, de u+de erau i +ici dac0 se re-+t4l+iser0 1reodat0G -i pl0cea s0 cread0 c0 da" &4+d le scria po1estea -+ .i+te, soldatul se -+torcea de fiecare dat0 acas0 teaf0r, iar ea era acolo, a tept4+du-l" 7esp0r2irea lor fu reluat0 de .ii de ori -+ 5ar0 -+ seara aceea" Pero+ul era a5lo.erat, oa.e+ii stri5au i se -.pi+5eau, 3a.alii - i croiau dru. cu u.erii pri+ .ul2i.e, tr054+d dup0 ei c0rucioare cu ba5a/e, lu.ea - i lua r0.as-bu+ -+ 5rab0G era o ade10rat0 +ebu+ie" Al2ii dor.eau pri+tre pu2i+ele lucruri pe care le a1eau cu ei, c4te1a piese de .obil0 i +i te co1oare" Refu5ia2ii, pali%i i de%+0d0/dui2i, f0ceau .0.0li50 pe +i te plite .ici ali.e+tate cu spirt" Nic9 i Pe++ifer se uitau u+ul la altul pe deasupra pr0pastiei care -i separaG -+ cele di+ ur.0, el -+ti+se st4+5aci bra2ele spre ea" Se si.2ea oarecu. -+ elat" Ar fi 1rut s0 fie b0rbatul -+ u+ifor.0 .ilitar0, s0- i 2i+0 so2ia -+ bra2e a a cu. acel soldat t4+0r o 2i+ea pe-a lui" ' 6ra+s.ite-le lui Pa.ie i lui Ric3 dra5ostea .ea, %ise el" ' 7esi5ur" &red c0 +-o s0-i .ai recu+osc" R4se u or" ' Sper c0 o s0 ai 5ri/0 de ti+e, Nic9" ' Bi+e-+2eles" ' Nu tiu ce-a face dac0 2i s-ar -+t4.pla ce1a" 7eclara2ia asta -l surpri+se pu2i+" &re%use .ereu c0 Pe++ifer a1ea s-o duc0 foarte bi+e f0r0 el"
J(

- &O$IN FA$&ONER -

' O s0 te descurci tu" Ea -l lu0 -+ bra2e" Nic9 - i d0du sea.a c0 fe.eia pl4+5e i o b0tu pe u.0r" ' E -+ ordi+e, dra50, o li+i ti el" 6recuse .ult ti.p de c4+d +u-i .ai spusese a a" ' Ai 5ri/08 ' N-o s0 p02esc +i.ic" Aici +u cad bo.be" ' Nu -+c0" 6re+ul ur.a s-o duc0 p4+0 la &o+sta+2a, la Marea Nea5r0" U+ distru50tor sub pa1ilio+ turcesc a tepta s0-i tra+sporte pe refu5ia2ii brita+ici la Ista+bul, u+de u+ co+1oi al .ari+ei re5ale a1ea s0-i -+so2easc0 pe parcursul periculosului dru. -+apoi spre A+5lia" Nu tiau dac0 era ulti.a dat0 c4+d se .ai 1edeau" Pe++ifer -i ati+se ta+dru fa2a cu .4+a ei -+.0+u at0" El +u putu s-o pri1easc0 -+ oc3i" Fe.eia -l s0rut0 i -l -.br02i 0 -+ 5rab0, apoi plec0" B0rbatul o pri1i disp0r4+d -+ .ul2i.e" Ea se urc0 -+ tre+, o fe.eie slab0 -+tr-o peleri+0 de ploaie, cu o siluet0 tears0" Nic9 -i f0cu cu .4+a c4+d tre+ul se puse -+ .i care, pierdut -+ .i/locul +orilor de fu., i se uit0 lu+5 dup0 so2ia lui -+ ti.p ce aceasta se apleca pe fereastra co.parti.e+tului" O pri1i p4+0 c4+d disp0ru di+ 1edere, p4+0 c4+d de1e+i o a.i+tire pe care s-o depo%ite%e -+ .i+tea lui, ca o foto5rafie ascu+s0 -+tr-u+ sertar secret ce a1ea s0 fie scoas0 afar0 cu u+ oarecare re5ret c4+d1a -+ 1iitor, c4+d ei +u a1eau s0 .ai fie so2 i so2ie" * * * Aparta.e+tul era .ic i pli+ de lucruri aru+cate -+ de%ordi+e" 7a+iela - i f0cu apari2ia -+ spatele u ii, palid0 i -+sp0i.4+tat0" F0r0 .ac3ia/, p0rea .ai t4+0r0 i fra5il0" ' Nic98 ' Bu+0, 7a+iela8 ' &u. .-ai 50sitH ' A. pus pe ci+e1a s0 te ur.0reasc0, r0spu+se el, iar ea cre%u c0 b0rbatul 5lu.e te" ' I+tr08 Fe.eia f0cu cafea -+tr-u+ ibric, pe ara5a%ul di+ .icu2a buc0t0rie pe care o a1ea" Era a5itat0" ' &e cau2i aiciH ' A. 1rut s0 te 10d" @0%u e:presia de pe fa2a ei" &redea c0 Nic9 1e+ise acolo ca s0 fac0 se: cu ea" Ei bi+e, +i.ic +u-l oprea s0-i cear0 asta, dac0 era ceea ce 1oia cu ade10rat" ' $ocuie ti si+5ur0H
J<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Fe.eia +u-i r0spu+se" ' Ar trebui s0 pleci de aici c4t .ai po2i" Pe ara5a% fierbea o sup0 de pui" 7a+iela tur+0 pu2i+0 sup0 -+tr-u+ castro+, pe care -l acoperi cu o c4rp0" B0rbatul au%i pe ci+e1a tu i+d -+ dor.itor i o ur.0 pe fat0 de-a lu+5ul u+ui coridor -+tu+ecat i -+5ust" Pe pat %0cea u+ b0tr4+, care respira cu 5reutate" &a.era .irosea ur4t, a tra+spira2ie i a putre%iciu+e" ' E tat0l .eu, %ise ea" @e%i ce i-au f0cutH Era u+ b0rbat puter+ic i fru.os c4+d l-au arestat" 7a+iela -l ridic0 -+ capul oaselor i -+cepu s0-i dea s0 .0+4+ce supa" $ic3idul curse pe b0rbia b0tr4+ului, ur.4+d traseul u+ei %b4rcituri de pe obra%ul lui +eras" Ea -l terse cu u+ er1e2el" Era o latur0 a seduc0toarei lui pe care Nic9 +-o .ai 10%use" ' A adar, ce cau2i aiciH -l -+treb0 ea" ' E o proble.0 delicat0" Pri1irile lor se -+t4l+ir0" ' @rei s0 te culci cu .i+eH Felul ei direct de a 1orbi -l lu0 pri+ surpri+dere" ' E -+ le50tur0 cu Maier" ' @rei s0 te culci cu MaierH 5lu.i fata, desti+%4+d at.osfera" ' Nu e 5e+ul .eu" ' Prea scu+dH ' Prea blo+d" Ea %4.bi pe+tru o clip0, apoi co+ti+u0 s0-l 3r0+easc0 pe b0tr4+, care -+c0 +u- i desc3isese oc3ii" ' @reau s0 te pl0tesc pe+tru a+u.ite i+for.a2ii" ' @rei s0 spio+e% pe+tru ti+eH 7up0 ce Si55i .-a a/utat s0-l scot pe tata de la prefectur0H ' &3iar te-a a/utatH 7a+iela d0du di+ u.eri" ' ,+tr-u+ fel" 7ar .-a costat .ul2i ba+i" A %is c0 su+t pe+tru eful poli2iei" ' Probabil c0 a a i era" ' E ti spio+H ' Ar0t eu a spio+H B0tr4+ul +u 1ru s0 .ai .0+4+ce" Ea -i spuse ce1a -+ idi , dar el cl0ti+0 di+ cap" Fata oft0 i l0s0 li+5ura /os" ' &e fel de i+for.a2ii 1reiH -+treb0 ea" ' Nu trebuie dec4t s0 fii cu oc3ii -+ patru" Nu cer s0 aflu secrete" ;u1er+ul .eu 1rea s0 tie ce 54+desc oa.e+i ca Maier, ce p0rere au despre r0%boi" ' E doar u+ o. de afaceri"
JE

- &O$IN FA$&ONER -

El %4.bi c4+d au%i astaG %4.bi i ea" ' O 1ei faceH 7a+iela -l -+1eli pe b0tr4+, -l s0rut0 cu bl4+de2e pe fru+te i acoperi castro+ul cu c4rpa, apoi se ridic0 -+ picioare" ' Nu-2i pot pro.ite a a ce1a" Nic9 ie i di+ ca.er0 -+ ur.a ei" Fe.eia puse castro+ul pe .asa di+ buc0t0rie i se -+toarse spre el, cu .4i+ile la spate i cu o pro1ocare -+ pri1iri" ' @rei s0 r0.4iH -+treb0 ea, iar -+ oc3ii ei b0rbatul citi u+ .esa/" ' Ar trebui s0 plec" >M0 -+dr05ostesc de fe.eia asta?, - i %ise Nic9" >Oare asta 1reauH O a1e+tur0 a.oroas0 co+1e+abil0, acu. c0 so2ia .ea a plecatH? P0rea prea .esc3i+" ' 6rebuie s0 plec, repet0 el" E%it0, apoi ie i 5r0bit, -+ai+te s0 se r0%54+deasc0" * * * 7a+iela -l pri1i de la fereastr0 .er54+d pe strada pietruit0" ,+tr-u+ fel, era -+c4+tat0 c0 Nic9 -i refu%ase i+1ita2iaG -l deosebea de al2i b0rba2i" 7ar o parte di+ ea era trist0G de c4te ori trebuia s0-i de.o+stre%e c0 era u+ 5e+tle.a+H Nu .ai a1usese +iciodat0 astfel de se+ti.e+te pe+tru u+ b0rbat i .0car o dat0 -+ 1ia20 1oia s0 ob2i+0 ce- i dorea, s0 aib0 .o.e+tul i b0rbatul doar pe+tru ea" M0car o dat0" ,l au%i pe tat0l ei tu i+d -+ ca.era al0turat0 i se duse la el" Era pe .oarteG a1ea i+fec2ie la pl0.4+i" &4+d -l scoseser0 di+ -+c3isoare, fata de-abia -l .ai recu+oscuse" Era u+ b0rbat -+c0 atr050tor c4+d fusese arestat, iar acu. era u+ sc3elet distrus" 7a+iela +u- i a.i+tea ca el s-o fi 2i+ut -+ bra2e sau s-o fi ali+tat 1reodat0 c4+d era .ic0 i, c4+d crescuse, o +u.ise t4rf0" Acu. a1ea +e1oie de ea, dar era prea t4r%iu" Fata ar fi putut s0 ia 1i%ele pe care i le oferise Nic9 i s0 plece -+ Palesti+a, s0 scape di+ iadul 0sta" 7ar acu. putea cel pu2i+ s0-i arate c0-l iube te, -+ ciuda faptului c0 tat0l ei +-o iubise +iciodat0, i spera c0 -+ cele di+ ur.0 el 1a ti c0 a fost o fiic0 bu+0, c3iar dac0 +u 1a desc3ide oc3ii i +u 1a rosti cu1i+tele pe care ea a tepta de at4ta 1re.e s0 le aud0"

21
Era fri5 -+ .a i+0, Io+escu d0du dru.ul la c0ldur0, iar %5o.otul 1e+tilatorului -l acoperi pe cel al .otorului" I+trar0 pe o strad0 pietruit0, aflat0 l4+50 1ec3iul Fa+ al lui Ma+uc, i .erser0 -+cet" U+ b0rbat - i f0cu apari2ia di+tr-o cl0dire di+ apropiere i urc0 pe ba+c3eta di+ spate"
J*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Pa+ Ro.a+escu pro1e+ea di+tr-u+a di+ fa.iliile aristocrate di+ Bucure ti i fusese educat la U+i1ersitatea Sorbo+a di+ Paris" ,+f02i area lui co+tra%icea acest lucru# p0rul s0u lu+5 i u+suros at4r+a deasupra 5ulerului de la 3ai+0 i a1ea o barb0 lu+50 i +e-+5ri/it0" ,+ plus, .irosea ur4t" 7ar Ro.a+escu era co+fide+tul lui Foria Si.a i, pri+ ur.are, era u+ul di+ cei .ai i.porta+2i a5e+2i ai lui Nic9, cel .ai pre2ios i+for.ator plasat -+ i+teriorul ;0r%ii de Fier" Era de ase.e+ea bol e1ic co+1i+s, iar Nic9 b0+uia ' sau, .ai bi+e %is, presupu+ea ' c0 lucra pe+tru ser1iciul de i+for.a2ii al ar.atei ruse, ;RU" ' &e .ai faci, Pa+H -+treb0 Nic9" 7ar lui Ro.a+escu +u-i pl0cea s0 stea la taclale" Probabil c0 era prea bur53e%" ' Si.a 1rea o co+fru+tare, %ise el" A a1ut loc o -+t4l+ire la palat asear0" ,+ ca.era de co+siliu" A+to+escu a dat cu pu.+ul -+ .as0 i Si.a i-a stri5at c0 e ter.i+at, c0 o s0-l sp4+%ure de por2ile palatului" Fai+a lui Ro.a+escu era ud0 de la ploaie, iar .irosul de l4+0 u.ed0 era .ai -+5ro%itor dec4t putoarea corpului s0u" 7ac0 1a a1ea loc o co+fru+tare -+tre A+to+escu i 5ardi ti i dac0 5er.a+ii 1or fi de partea ;0r%ii de Fier, Foria Si.a 1a prelua puterea i 1or ur.a .asacre -+ .as0" @a fi u+ 3aos total" &3iar i 1ie2ile diplo.a2ilor brita+ici ar putea fi -+ pericol" U+ii di+ .e.brii le5a2iei care .ai r0.0seser0 -+ 2ar0 1oiau acu. s0 plece" ' Atii ce 1or face 5er.a+iiH -+treb0 Nic9" ' Si.a e co+1i+s c0 -l 1or sus2i+e" A pri.it asi5ur0ri di+ partea lui 1o+ Tilli+5er, +oul .i+istru" ' Asi5ur0ri de la FitlerH ' El %ice c0 de la Fitler" Ai Si.a -l crede" ' Nu e -+ i+teresul lui Fitler s0 sus2i+0 ;arda de Fier" ' Si.a %ice c0 s-a -+t4l+it cu 1o+ Tilli+5er la le5a2ia 5er.a+0" ;er.a+ii +u-l 1or pe A+to+escu la putere" Nic9 cl0ti+0 di+ cap" Era 5reu de i.a5i+at c0 era -+ i+teresul 5er.a+ilor s0 dea Bucure tiul pe .4+a +a2io+ali tilor" ' &e a1e2i de 54+d s0 face2iH ' Nu pute. face +i.ic, r0spu+se Nic9" ' Ar trebui s0 pleca2i di+ 2ar0" ;ardi tii au luat-o ra%+a" Ater50toarele de parbri% se luptau cu ploaia deas0" ' O s0 .ai iau le50tura c4+d 1oi putea, spuse Ro.a+escu" 7ar o s0 fie .ai dificil de acu. -+colo" B0tu u or -+ scau+ul oferului i Io+escu opri .a i+a" Ro.a+escu se d0du /os" ' Noroc, mon ami! opti el, apoi tr4+ti portiera i disp0ru -+ -+tu+eric" Mirosul lui persist0 -+ .a i+0, u+ i% -+2ep0tor de l4+0 u.ed0 i putoare" ,+ ciuda ploii i a fri5ului, Nic9 l0s0 5ea.ul" Au%i -.pu c0turi u+de1a -+ ora G .oartea p4+dea di+ u.br0"
JJ

- &O$IN FA$&ONER -

Acu. era doar o lupt0 de supra1ie2uire" Nu .ai -+cercau s0-i -+1i+50 sau s0-i frustre%e pe 5er.a+iG du .a+ul era i%b01itorul lor, colacul lor de sal1are" 7ac0 5er.a+ii se al0turau fasci tilor ro.4+i -+ lupta asta, atu+ci 1ia2a fiec0rui cet02ea+ e+5le% i a.erica+ di+ Bucure ti era -+ pericol" &0dea -+ sarci+a lui s0-i spu+0 lui Abra.s ce s0 fac0, dac0 s0 r0.4+0 sau s0 plece" Acele 1ie2i erau respo+sabilitatea lui acu." >Ar trebui s0 plec0.?, - i %ise el" Nu tia di+ ce .oti1 5u1er+ul brita+ic 1oia ca ei s0 stea aici" M4+dria i -+c0p024+area lui erau cele care -l -+de.+au s0 le %ic0 s0 r0.4+0" Asta i dorul de 7a+iela Si.o+ici"

22
Iar+a pusese st0p4+ire pe Bucure ti" &upolele bisericii Tre2ulescu erau acoperite de +ea i, cu e:cep2ia bule1ardelor, u+de tra.1aiele treceau de %or cu plu5uri di+ le.+, %0pada era l0sat0 +eati+s0 -+ ora " Spre +ord, .u+2ii p0reau proasp0t sp0la2i -+ fiecare di.i+ea20, 53e2ari 14+o i i alba tri" Boca+cii i 5alo ii erau l0sa2i -+ b0l2i de 53ea20 topit0 la 5arderobele 3otelurilor i -+ s0lile de a teptare ale le5a2iei" Ro.4+ii de r4+d purtau c0ciuli de astra3a+ +e5ru i 5riG refu5ia2ii i 2i5a+ii se descurcau cu %iare 1ec3i" U+ su+et +ou -2i r0su+a -+ urec3i c4+d ie eai di+ 3otel# clopo2eii de la s0+ii" 6rupele 5er.a+e co+ti+uau s0 i+1ade%e 2ara" Pia2a di+ fa2a 3otelului ar0ta ca o tab0r0 .ilitar0, cu iruri peste iruri de ca.ioa+e .ilitare ce+u ii parcate acolo" Era clar c0 +e.2ii se pre50teau de ca.pa+ie" Fie c0 1oiau, fie c0 +u, ro.4+ii i+trau -+ r0%boi -.potri1a ru ilor" * * * O u 0 -+53e2at0, .4i+i 14r4te ad4+c -+ bu%u+arele 3ai+ei" Ea era -.br0cat0 5ros, pe+tru a se prote/a de fri5, i pri1i -+ dreapta i -+ st4+5a -+ai+te de a 1e+i l4+50 el -+ cadrul u ii, de parc0 ar fi fost doi -+dr05osti2i care se -+t4l+eau -+ secret" 7oi solda2i 5er.a+i -+ .a+tale 5roase trecur0 pe l4+50 ei, 2i+4+d la subra2 cutii de ciocolat0, cu.p0rate -+ sc3i.bul c4tor1a .o+ede de la .a5a%i+ul de ciocolat0 de pe &3aussBe" R4deau de o 5lu.0 pe care o spuseser0" Ora ul de1e+ise u+ loc periculos" ,+ fiecare +oapte, deta a.e+te de le5io+ari fa+atici -+ 3ai+e de piele i c0ciuli de bla+0 -+alte por+eau -+ tro.b0 cu .otocicletele s0 /efuiasc0 i s0 -.pr0 tie teroarea -+ casele e1reilor" Ba+di2i 5ardi ti 1e+i2i de la 2ar0 patrulau pe str0%i -+ 50 ti i f0ceau ce 1oiau ei" =ara era -+ pra5ul a+ar3iei de lu+i de %ile" A+to+escu -i co+cediase pe directorul i pe prefectul poli2iei, a.bii 5ardi ti, i d0duse u+ decret care -i
JM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

-+dep0rta pe to2i co.isarii di+ posturile lor profitabile" $uase peste +oapte puterea i ba+ii +a2io+ali tilor" Pro1ocarea fusese la+sat0" ' A. +otat tot ce-a. 2i+ut .i+te, %ise ea" Nu.ele 5er.a+ilor care si.pati%ea%0 cu 5ardi tii, .e.brii SS care le fur+i%ea%0 ar.e le5io+arilor" 7a+iela scoase u+ plic di+ 3ai+0 i -l 14r- repede -+ bu%u+arul lui de la spate" ' &e crede Maier c0 o s0 se -+t4.pleH ' $-a. au%it spu+4+du-i u+ui priete+ de-al lui di+ ar.ata 5er.a+0 c0 Tilli+5er i-a pro.is lui Si.a c0 o s0-l sus2i+0 -.potri1a lui A+to+escu" A fost o .i+ciu+0" ;er.a+ii 1or ca ;arda de Fier s0 fie distrus0" Nu le pas0 dec4t de petrol, iar le5io+arii su+t prea +ebu+i, c3iar i pe+tru +a%i ti" ' ,l cre%iH ' Ne.2ii +u su+t fa+dosi2i" Pe+tru ei e doar politic0" ' Tilli+5er i-a p0c0litH ' Bi+e-+2eles" Nic9 oft0" Pe+tru +u.ele lui 7u.+e%eu8 Se spu+ea c0 a ob2i+e i+for.a2ii se.0+a cu -+cercarea u+ui orb de a 50si -+tr-o ca.er0 -+tu+ecat0 o pisic0 +ea5r0 care +u e acolo" S0-l cread0 pe Ro.a+escu, u+ apropiat al lui Foria Si.a, sau pe a.a+ta o.olo5ului s0u di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2iiH Oare se -+ elau a.4+doiH Sau u+ul di+ ei ' dac0 +u cu.1a a.4+doi ' -l .i+2ea i+te+2io+atH 6ot ce putea face era s0 raporte%e ce se spu+ea i ce se au%ea i s0 lase pe al2ii s0 ia deci%iile" 7ar +-ar fi 1rut ca at4tea 1ie2i, i+clusi1 a lui, s0 depi+d0 de acele deci%ii" Putea a1ea -+credere -+ eaH Fa2a ei era ridicat0 spre a lui" Ai, pe +ea teptate, se tre%i s0rut4+d-o" 7e data asta +u era u+ i.pulsG o dorea" 6oat0 retice+2a disp0ruse" 7a+iela a1ea fa2a rece i 5ura cald0" Fata reac2io+0 i.ediat, lipi+du-se de el" Apoi se s.ulse di+ bra2ele lui i se f0cu +e10%ut0" 7up0 aceea, b0rbatul r0.ase acolo .ult0 1re.e, cople it" Pe+tru pri.a dat0 -+ 1ia2a lui si.2ea c0 tr0ie te cu ade10rat" * * * Abra.s se uit0 la rapoartele -.pr0 tiate pe biroul lui# .i+ciu+i, %1o+uri, /u.0t02i de ade10r, co+tradic2ii" $a ur.a ur.ei, totul se ba%a pe ipote%e i pe lo5ic0" ' &e p0rere a1e2i, do.+uleH ' Nu tiu, 7a1is" Pare lo5ic ca 1o+ Tilli+5er s0 fac0 u+ /oc dublu" , i frec0 fru+tea" ' S0-l i5+or0. pe cel .ai bi+e plasat a5e+t pe care -l a1e. -+ i+teriorul ;0r%ii de FierH ' 7u.+ea1oastr0 .i-a2i cerut s-o recrute%, do.+ule"
JO

- &O$IN FA$&ONER -

Abra.s oft0" ' Mi+istrul 1rea s0 tie dac0 ar trebui s0 e1acu0. perso+alul r0.as" ' &red c0 ar trebui s-o crede. pe do.+i oara Si.o+ici" ;er.a+ii +u l-ar l0sa +iciodat0 pe Si.a s0 pu+0 .4+a pe Bucure ti" ' Ai -+credere -+ fe.eia astaH ' Mai .ult dec4t at4t" &e spu+e ea are lo5ic0" Abra.s -+cu1ii+20 di+ cap" ' Sper di+ tot sufletul c0 ai dreptate" 7ac0 +u, s0pt0.4+a 1iitoare pe 1re.ea asta 1o. fi .or2i cu to2ii"

23
O s0pt0.4+0 .ai t4r%iu, Nic9 st0tea la fereastra le5a2iei i pri1ea cu. fu.ul +e5ru se -+0l2a -+ spirale di+ cartierul e1reiesc" O rafal0 de .itralier0 r0su+0 -+ ora , f0c4+d 5ea.urile s0 %0+50+e" ' ,+ sf4r it a -+ceput, %ise Nic9" P0r0sir0 biroul i cobor4r0 la subsol" Se str4+seser0 cu to2ii -+ ca.era de u+de se tra+s.iteau .esa/e" Radioul era desc3is pe frec1e+2a 5u1er+ului i u+ul di+tre i+terpre2i le traducea celor -+c0 r0.a i -+ le5a2ie" ;arda de Fier pusese st0p4+ire pe postul de radio i se f0ceau +e+u.0rate apeluri c0tre le5io+ari s0 se pre%i+te la sediul le5iu+ii" &a.era era pli+0 de fu. de 2i5ar0" Fu.au to2i -+ la+2" ' &e crede2i c0 o s0 fac0 PerryH -+treb0 ci+e1a" Nic9 se uit0 la Abra.s" Presupuse c0 a1eau s0 afle destul de cur4+d"

24
Fotelul At3B+Be Palace r0.4+ea u+ul di+ cele .ai si5ure locuri di+ ora ul de1astat" ;er.a+ii i+stalaser0 sa+ti+ele -+ /urul 3otelului ca s0-i prote/e%e pe-ai lor, iar pe teras0 erau postate .itraliere" Str0%ile erau periculoase acu. i, ti.p de dou0 %ile, Nic9 +u putuse p0r0si 3otelul s0 se duc0 la le5a2ie" Nu tia +i.ic de restul perso+alului brita+ic" Era u+ r0%boi ciudatG si5ura+2a i supra1ie2uirea lor erau asi5urate de du .a+" ,l 50si la bar pe OV$eary, %iarist la %he Chicago 5erald %ribune. Ma/oritatea %iari tilor p0r0siser0 ora ul cu .ult ti.p -+ ur.0" Nu .ai r0.0seser0 dec4t Ma: i OV$eary" ' U+de e Ma:H -+treb0 Nic9" ' Nu l-a. 10%ut de c4+d a -+ceput +ebu+ia asta" Nu-2i face 5ri/i" N-o s0 p02easc0 +i.ic" Atie s0 se descurce"
JD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Nic9 +u era la fel de -+cre%0tor ca OV$eary" Ma: locuia -+tr-u+ aparta.e+t de pe strada Br0tia+u, la dou0 str0%i dista+20 de 3otel" A1useser0 loc +i te lupte destul de cr4+ce+e acolo cu o dup0-a.ia%0 -+ai+te" P4+0 acu., ar.ata 5er.a+0 st0tuse cu .4i+ile -+ s4+, e:act a a cu. reie ise di+ cele spuse de 7a+iela" ;rupuri .ici de b0rba2i i fe.ei u oteau -+ 3olul 3otelului, -+ ti.p ce ofi2erii 5er.a+i se pli.bau de colo-colo, -+c0l2a2i cu ci%.e lustruite, r4%4+d i stri54+d u+ii la al2ii de parc0 totul +-ar fi fost dec4t u+ /oc" Ai pe+tru ei era, f0r0 -+doial0G ar fi putut %drobi oric4+d a.bele tabere" Erau ca +i te supra1e53etori de coal0 care supra1e53eau a.u%a2i doi b0ie2ei b0t4+du-se -+ curtea colii" ,.pu c0turile de pe strad0 sporeau se+ti.e+tul apocalipticG Nic9 a1ea se+%a2ia c0 a teptau sf4r itul lu.ii -+ 3olul iadului" 7ac0 era a a, perso+a/ele se potri1eau de .i+u+eG erau cu to2ii acolo, pri+2ese de du%i+0, efi de artilerie, a5e+2i ai ;estapo-ului i so2i care - i -+ elau so2iile" U+ ta+c trase u+de1a -+ apropiere, f0c4+d pere2ii i 5ea.urile s0 se %5uduie" &4te1a fe.ei 2ipar0" ' 7u.+e%eule8 e:cla.0 Nic9 cu 1oce tare i 10%u tea.a reflectat0 pe fe2ele celor di+ foaier" P4+0 i c3el+erii - i -+trerupser0 treburile i a teptar0, 2i+4+du- i r0suflarea" ' Se spu+e c0 A+to+escu e .ort, %ise OV$eary" ' 7ac0 luptele co+ti+u0 -+sea.+0 c0 e -+ 1ia20, replic0 Nic9" 7a+iela era acolo, u+de1a" Se %1o+ea c0 5ardi tii -i arestau pe to2i e1reii" ,+ di.i+ea2a asta, e+5le%ul era foarte a5itat" Poate c0 fata era cu Maier" 7oar +-ar fi l0sat-o pe a.a+ta lui s0 .oar08 6rebuia s0 afle u+de e" 6rebuia s0 tie c0 e teaf0r0" * * * O 1eci+0 aler50 s0-i spu+0 ce se petrecea, -.pu c0turile r0su+aser0 -+ ora toat0 di.i+ea2a, dar de 1reo or0 se l0sase o li+i te ciudat0" ' @i+ 5ardi tii8 2ip0 1eci+a, apoi 7a+iela o au%i fu5i+d pe sc0ri" Fe.eia se duse la fereastr0" ;ardi tii t4rau fa.ilii -+tre5i afar0 di+ case i le aru+cau -+ ca.ioa+e" Strada era blocat0 la a.bele capete" Nu e:ista +ici o sc0pare" Aler50 -+ ca.era u+de dor.ea tat0l ei" B0tr4+ul respira 5reu" A1ea s0 .oar0 cur4+d" 7ac0 ar fi si+5ur0, ar putea 50si o cale de a sc0pa" ' O, tat08 .ur.ur0 ea" &ear afurile .iroseau a tra+spira2ie i a putre%iciu+e" 7a+iela - i 14r- bra2ele sub el i -l ridic0 cu u uri+20 di+ pat, c0ci acu. era doar piele i os" ' E -+ re5ul0, tat0, opti ea" 6otul 1a fi bi+e" Au%i o fe.eie 2ip4+d pe strad0 i 1ocile aspre ale 5ardi tilor"
M)

- &O$IN FA$&ONER -

' O s0 fie bi+e, tat0, repet0 fata" St0tea -+ .i/locul ca.erei, cu tat0l ei .uribu+d -+ bra2e, +ea/utorat ca u+ copil, -+ ti.p ce boca+cii solda2ilor r0su+au pe caldar4." Nu tia ce s0 fac0"

25
O .ul2i.e de oa.e+i se adu+aser0 -+ 3ol, la u a de la i+trare" Nic9 se duse s0 1ad0 ce a+u.e -i atr0sese acolo" U+ b0rbat -+tr-u+ palto+ .aro aler5a spre 3otel, tra1ers4+d pia2a pustie" Alu+ec0 pe 53ea20 i - i pierdu p0l0ria, dar o.ul se ridic0 speriat -+ picioare i co+ti+u0 s0 aler5e, f0r0 s0 se .ai oboseasc0 s-o recupere%e" 7e cealalt0 parte a pie2ei, u+ le5io+ar stri50 la el i - i ridic0 ar.a la oc3i" ' &i+e eH -+treb0 u+ diplo.at bra%ilia+" ' Ma: Ti+5, r0spu+se Nic9" E %iarist la Reuters" ' E +ebu+, %ise diplo.atul" Au%ir0 cu to2ii %5o.otul -.pu c0turii" Ma: co+ti+u0 s0 aler5e" &ei doi solda2i 5er.a+i posta2i l4+50 .itraliera de la i+trarea -+ 3otel co+siderar0 c0 5lo+2ul trecuse prea aproape de ei i traser0 o rafal0 pe deasupra capului le5io+arului" Acesta se l0s0 -+ /os i fu5i s0 se ascu+d0" Ma: s0ri peste c42i1a +0.e2i de %0pad0 .urdar0 i se repe%i -+ 1era+da 3otelului" &eilal2i oaspe2i stri5ar0 de bucurie" Stri5ar0 i solda2ii 5er.a+i, r4%4+d de parc0 ar fi 10%ut o pisic0 terfelit0 sc0p4+d de o 3ait0 de c4i+i" ,l b0tur0 pe u.0r i -l ridicar0 -+ picioare, -.pi+54+du-l pe u ile 3otelului, u+de .ai .ul2i oaspe2i -l a/utar0 pe Nic9 s0-l duc0 spre u+a di+ ca+apele" Ma: +u a1ea c3ef s0 se al0ture 1eseliei 5e+erale" Respira cu uier0turi, ca u+ bol+a1 de ast., iar picioarele care -l purtaser0 p4+0 la sa+ctuar refu%au acu. s0-l .ai sus2i+0" Mul2i.ea de 5ur0-casc0 se d0du la o parte ca s0-l lase s0 treac0 i Nic9 -l aru+c0 f0r0 prea .ult0 cere.o+ie pe o ca+apea de culoarea cire ei, u+de fu +u.aidec4t -+co+/urat de oa.e+i, u+ii plictisi2i, al2ii curio i" ' E ti teaf0rH ,i lu0 ce1a 1re.e s0- i tra50 sufletul" ' Oa.e+ii 0ia su+t +i te a+i.ale, 54f4i el" P4+0 atu+ci, Ma: fusese -+totdeau+a 5e+ul de e+5le% laco+icG acu. tre.ura de spai.0 i era palid la fa20" &i+e1a se duse s0-i aduc0 u+ pa3ar de 2uic0 s0-l re1i5ore%e" ' &e s-a -+t4.platH ' 6a+cul a -+ceput s0 bo.barde%e aparta.e+tul" M-a. 54+dit c0 e ti.pul s0 .0 .ut, b0tr4+e" P4+0 atu+ci a. fost pur i si.plu prea speriat" Nic9 -l a/ut0 s0 bea 2uica"
MC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Nici +-o s0-2i 1i+0 s0 cre%i ce se petrece afar0" B0rbatul se 54+di la 7a+iela, de%br0cat0, 1iolat0, b0tut0" ,l 10%u pe Maier i+tr4+d -+ barul a.erica+ -+so2it de doi ofi2eri di+ ar.ata 5er.a+0" ,l stri50" Maier se -+toarse, surpri+s" ' Priete+ul .eu e+5le%8 M0 bucur s0 10d c0 e ti teaf0r" &u ce te pot a/utaH ' ,2i place cu. decur5e r0%boiulH ' sta +u e r0%boi" E doar o lupt0 -+tre c4i+i" ' &42i c4i+i su+t -+ stare s0 co+duc0 u+ ta+cH Maier p0rea +eli+i tit" ' &e s-a -+t4.plat, Ferr 7a1isH ' U+de e priete+a taH ' 7o.+i oara Si.o+iciH N-a. +ici cea .ai 1a50 idee" &e te pri1e te pe ti+eH ' S-ar putea s0 fi c0%ut -+ .4i+ile a.icilor t0i le5io+ari" Nu te -+5ri/orea%0 lucrul 0staH ' Nu e treaba .ea" Nic9 f0cu u+ pas spre el" ' Atii c0 e e1reic0H ' @orbe te .ai -+cet8 ' 6rebuie s0 o a/u2i8 ' Nu trebuie s0 fac +i.ic" Maier p0rea speriat" Pri1i peste u.0r la cei doi ofi2eri 5er.a+i, care ur.0reau discu2ia cu i+teres" ' Acu. trebuie s0-.i iau la re1edere, Ferr 7a1is" 6e ro5 s0 +u .0 .ai aborde%i -+ felul 0sta8 ;er.a+ul se -+dep0rt0" Nic9 se -+toarse la Ma:" &42i1a spectatori 5ri/ulii se -+5r0.0diser0 di+ +ou -+ /urul lui, .ai de5rab0 di+ plictiseal0 dec4t pe+tru c0 le p0sa cu ade10rat" ,i d0du la o parte" Ma: -+c0 tre.ura, fi:4+d co1orul cu pri1irea" Nic9 se a e%0 l4+50 el" ' A. +e1oie de a/utorul t0u, Ma:" ' &eH ' 6rebuie s0 .0 a/u2i s-o 50sesc" ' Pe ci+eH ' Atii despre ci+e 1orbesc" ' 7ac0 ie i, o s0 .ori" ' E .ai bi+e dec4t s0 stau aici i s0-i 10d pe 5er.a+i cu. r4d de +oi" ' E ti c0s0torit, Nic9" Mai 2ii .i+teH ' A. +e1oie de .a i+a ta, Ma:" Fa2a %iaristului - i recap0t0 culoarea" Oft0" ' $a +aiba8 Stai s0 fu.e% o 2i5ar0 i 1i+ cu ti+e"
M(

- &O$IN FA$&ONER -

26
;er.a+ii care st0teau de pa%0 la i+trare -i pri1ir0 cu ui.ire c4+d trecur0 pe l4+50 ei" Nic9 si.2i %0pada b0t0torit0 pri+ talpa sub2ire a pa+tofilor" @4+tul care sufla cu -+1er u+are -i fic3iuia fa2a" Nici dac0 ar fi aler5at de%br0cat pri+ pia20 +u s-ar fi si.2it .ai 1ul+erabil sau .ai si+5ur" &4te1a -.pu c0turi r0su+ar0 pe deasupra acoperi urilor" S4+5ele -i %14c+i e+5le%ului -+ urec3i" Ma: alu+ec0 pe 53ea20 i c0%u" Nic9 -l ridic0 -+ picioare i aler5ar0 u+ul l4+50 altul pe strada Episcopiei -+ai+te de a se aru+ca -+ fa2a i+tr0rii celui .ai apropiat .a5a%i+" &4+d1a, aici se 1i+deau 3ai+e de ulti.0 .od0 de la Paris, dar acu. ferestrele i u ile erau baricadate" Nu 1a .ai fi +ici o colec2ie de iar+0 -+ a+ul 0sta" Respirau a.4+doi cu 5reutate" Albul .urdar al 3otelului At3B+Be Palace, ase.0+0tor u+ui tort de +u+t0, p0rea de/a descura/a+t de departe" Ma: +u reu ea s0- i tra50 sufletul" 7e obicei, e:erci2iul lui de di.i+ea20 co+sta -+ a se spri/i+i de te/53eaua barului a.erica+ -+ai+te de a- i apri+de o 2i5ar0" A1ea sali10 -+ col2ul 5urii c4+d se ridic0 -+ picioare" P0r0si i+trarea -+ .a5a%i+ -.pletici+du-se i -.br02i 4+d peretele" Nic9 -l ur.0" 7e-a lu+5ul bule1ardului %0ceau aba+do+ate .a i+i i autobu%e" Nic9 10%u u+ cada1ru -+ti+s -+tr-u+ ta:i, pe scau+ul oferului, a c0rui tapiserie era pli+0 de s4+5e -+c3e5at" Ora ul .irosea a ars i u+ fu. +e5ru plutea ca u+ li+2oliu deasupra acoperi urilor" Str0%ile erau pustii" El i Ma: erau si+5urii care ie iser0 afar0 -+ acest ora pli+ de oa.e+i -+ar.a2i i de +ebu+i" Frica -+ce2o a totul, c0ci Nic9 +u- i a.i+ti c4+d aler50 pe strada Br0tia+u" Si.2ea c0 are u+ +od -+ sto.ac" Aparta.e+tul lui Ma: era la doar dou0 str0%i dista+20 de 3otel, -+tr-o cl0dire cu ase eta/e co+struit0 -+ stil pari%ia+" Fu.ber-ul era parcat afar0" ,+ spatele i -+ fa2a lui erau .a i+i arse, dar, di+ .oti1e i+e:plicabile, auto.obilul %iaristului sc0pase +eati+s -+ ti.pul 1iole+2elor di+ %iua precede+t0" I+trar0 -+ .a i+0 i Ma: b4/b4i dup0 c3ei, dar .4i+ile -i tre.urau at4t de tare, -+c4t +u reu i s0 le ba5e -+ co+tact" Nic9 i le s.ulse di+ .4+0" ' 70-te la o parte, Ma:8 ' M0 descurc eu, a.ice" ' Ba +u te descurci" Iiaristul se t4r- spre scau+ul di+ dreapta i se l0s0 -+ /os" Nic9 b050 c3eia -+ co+tact" Motorul era prea rece ca s0 por+easc0" B0rbatul sper0 c0 apa di+ radiator +u -+53e2ase" E:ista o .a+i1el0 de por+ire" E+5le%ul cobor- di+ .a i+0 i se aplec0 deasupra capotei, fii+d o 2i+t0 u oar0 pe+tru orice o. -+ar.at di+ Bucure ti" Motorul 34r4i de c4te1a ori, apoi .a+i1ela recul0 i aproape c0-i rupse lui Nic9 -+c3eietura"
M<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Por+e te, tic0loaso8 url0 el" Ma i+a pri+se -+cet--+cet 1ia20" Parbri%ul era acoperit cu 53ea20" B0rbatul o d0du /os, apoi se urc0 di+ +ou la 1ola+" ' O s0 +e o.ori, b0tr4+e, %ise Ma:" Nic9 co+duse -+cet pe str0%ile pustii, aplecat deasupra 1ola+ului, a tept4+d ca u+ 5lo+2 s0 spar50 parbri%ul -+ orice .o.e+t" Ma: co+ti+ua s0 stea 53e.uit, cu capul pe scau+ul di+ dreapta" ' Nu tiu cu. de te-a. l0sat s0 .0 co+1i+5i s0 fac asta, spuse el" ' ,.i pare r0u" ' Ar fi i ca%ul, a.ice" Merser0 aproape ci+ci str0%i, trec4+d pe l4+50 cada1re -+53e2ate -+ po%i2ii bi%are" Iidurile cl0dirilor erau ciuruite de 5loa+2e" Nu 10%ur0 pe +i.e+i" A/u+ser0 la periferia cartierului e1reiesc" Nic9 opri .a i+a" ;4f4ia de fric0 i for.a +ori ori -+ aer c4+d respira" ' O s0 .er5e. pe /os de aici" Ie i di+ .a i+0 i se 53e.ui l4+50 ro2ile di+ fa20" Ma: -l ur.0" ' O s0 .uri., a.ice" Atii astaH Se au%i o -.pu c0tur0 pe strada al0turat0" Prea aproape" ,+ orice clip0 putea ap0rea de dup0 col2 u+ deta a.e+t de le5io+ari i lucrul 0sta ar fi -+se.+at sf4r itul" Mirosul dulcea5 al .or2ii -l f0cu pe Nic9 s0 1o.ite" Sau era di+ prici+a spai.ei luiH &4+d ter.i+0, b0rbatul - i terse 5ura cu dosul .4i+ii" ' S0 .er5e.8 %ise el" * * * Au%ir0 de departe 2ipetele" I+sti+cti1, se culcar0 pe burt0 -+ %0pad0" ' 7u.+e%eule8 e:cla.0 Ma:" &red c0 a. f0cut pe .i+e" Nic9 se -+toarse" Fa2a %iaristului e:pri.a u.ili+20 i teroare" ' A teapt0 aici8 -i %ise el" Se t4r- p4+0 la col2ul str0%ii" @0%u 1reo ase le5io+ari, care 50siser0 u+ e1reu cu care s0 se /oace" O.ul ar0ta ca u+ stude+t, u+ 3asid ras -+ cap i cu u1i2e lu+5i de p0r at4r+4+du-i pe l4+50 urec3i" Purta o 3ai+0 lu+50 i +ea5r0, pli+0 de .urd0rie de la locurile u+de st0tuse ascu+s" U+ le5io+ar -+drept0 pu ca spre picioarele o.ului i trase" ;lo+2ul f0cu s0 sar0 sc4+tei di+ caldar4. i -+sp0i.4+tatul pri%o+ier scoase u+ 2ip0t i -+cepu s0 2op0ie" U+ alt le5io+ar a1ea o ca+istr0 de be+%i+0 i -l stropi cu ea pe e1reu, care 2ip0 di+ +ou" 74+du- i sea.a ce a1ea s0 ur.e%e, o.ul -+cerc0 s0 scape, dar u+ul di+ tor2io+arii lui -l dobor- la p0.4+t cu patul pu tii" &el cu ca+istra de be+%i+0 aru+c0 u+ c3ibrit apri+s i +e+orocitul fu cupri+s de
ME

- &O$IN FA$&ONER -

fl0c0ri" Nic9 se t4r- -+apoi la locul u+de Ma: st0tea cu fa2a -+ /os -+ %0pad0" ,l trase de 5uler p4+0 la o i+trare di+ apropiere" ' Nu te .i ca i +u scoate +ici u+ su+et8 Stri50tele co+ti+uar0 la +esf4r it" Nu to2i le5io+arii r0.aser0 s0 pri1easc0 i s0 se distre%e" 6rei trecur0 la c42i1a .etri de Nic9 i de Ma:, lu4+d-o spre 1est, -+drept4+du-se spre pia20" &4te1a .i+ute .ai t4r%iu -i ur.ar0 i ceilal2i -+ 5rab0" Nic9 - i i.a5i+0 ce i s-ar -+t4.pla 7a+ielei dac0 tic0lo ii 0 tia ar pu+e .4+a pe ea" Nici +u 1ru s0- i -+c3ipuie c0 ar putea fi de/a prea t4r%iu s-o .ai sal1e%e" Mirosul c0r+ii arse era cople itor" &4+d le5io+arii disp0rur0 di+ 1edere, cei doi b0rba2i o luar0 la fu50" Nic9 aru+c0 o pri1ire spre cada1rul +e5ru care %0cea -+ .i/locul str0%ii, dar o.ul -+cetase s0 .ai 2ipe i st0tea acu. +e.i cat, ca o 5r0.ad0 de %dre+2e arse" * * * &artierul e1reiesc era pustiu" Peste tot %0ceau cada1re -+53e2ate" &l0direa -+ care locuia 7a+iela fusese /efuit0 i ars0G buc02i de le.+ -+c0 .ai .oc+eau pri+tre %idurile -++e5rite" Nic9 au%i -.pu c0turi pe strada al0turat0" Se lipi cu spatele de u+ perete" Era cald -+c0" ,+c3ise oc3ii" ' A. a/u+s prea t4r%iu, %ise Ma:" Statur0 u+ul l4+50 altul re%e.a2i de perete, pri1i+d +ori orii albi pe care -i for.au -+ aer c4+d respirau" ' A. a/u+s prea t4r%iu, Nic98 Ai f0cut tot ce-ai putut" S0 plec0. de aici8 ' ,+c0 +u" Nic9 tra1ers0 -+ fu50 strada, s0ri+d peste fotolii f0cute praf i peste c0r2i rupte, ale c0ror pa5i+i tip0rite -+ ebraic0 fluturau -+ 14+t" Fu c4t pe ce s0 alu+ece pe u+ al de ru50ciu+e care %0cea pe /os -+tr-o balt0 de s4+5e -+c3e5at" Acoperi ul cl0dirii se pr0bu ise di+ prici+a focului i buc02ile -++e5rite st0teau 5r0.ad0 -+ /urul sc0rilor" O bucat0 de .etal co+torsio+at0 c0%use peste u+ ca+delabru di+ ala.0" Era -+c0 fierbi+te la ati+5ere" B0rbatul se -+toarse s0 plece c4+d au%i u+ %5o.ot u+de1a -+ apropiere" Era ca i c4+d ci+e1a ar fi tu it" @0%u o scar0 di+ ci.e+t care ducea la o pi1+i20 aflat0 sub sc3eletul di+ .etal al casei sc0rilor" ' E ci+e1a acoloH S0ri peste o -+c4lcitur0 de 5ri+%i i buc02i di+ .etal i a/u+se la piciorul sc0rii" &i.e+tul era .4+/it de s4+5e uscat acolo u+de se a.estecase cu %0pada care se topea" Au%i di+ +ou cu. ci+e1a tu e te" 70du cu piciorul -+ u a de la subsol i o desc3ise" Era ci+e1a acolo, -+ -+tu+ericG au%ea respira2ia uier0toare a cui1a"
M*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Fei8 stri50 el -+ fra+ce%0" !6ave) 'as 'eur. 7e suis -nglais. 7e veu8 vous aider!9 ' Nic9H &i+e1a apri+se o lu.4+are" Era 7a+iela, 53e.uit0 -+ col2, cu p0rul .urdar i -+sp0i.4+tat0" St0tea pe 1i+e l4+50 tat0l ei, care %0cea i+co+ tie+t pe podea" ' 7a+ielaH B0tr4+ul tu i di+ +ou i pe bu%e -i ap0ru o spu.0 ro%" ' E pe .oarte, %ise 7a+iela" Nic9 -+5e+u+c3e l4+50 ea" Fe.eia se re%e.0 de el i -+cepu s0 pl4+50" B0rbatul o lu0 -+ bra2e" ,+ cele di+ ur.0, ea se s.ulse de la pieptul lui i - i terse furioas0 fa2a, de parc0 i-ar fi fost ru i+e" ' &4+d au 1e+it 5ardi tii, +e-a. ascu+s aici, %ise fe.eia" $-a. dus -+ bra2e" A a cu. .-a dus el pe .i+e c4+d era. .ic0" >Oricu. o s0 .oar0?, se 54+di Nic9" Atiau a.4+doi asta" Respira2ia b0tr4+ului .irosea a .ort0ciu+e" ' 6rebuie s0 te scoate. de aici, spuse el" ,i si.2i u.0rul pri+ 3ai+a di+ bla+0 de 1ulpe, f0cut0 dup0 .oda fra+2u%easc0" , i a.i+ti c0 o .ai 10%use -.br0cat0 cu ea -+ acea +oapte -+ 3olul 3otelului" Acu., pli+0 de .urd0rie, 3ai+a +u .ai era deloc ele5a+t0, ci f0cea -+ sf4r it ceea ce fusese .e+it0 de +atur0 s0 fac0, i a+u.e s0 2i+0 de cald -+ +op2ile de iar+0" O a/ut0 s0 se ridice -+ picioare" ' Ai tataH -+treb0 ea" O -+trebare i+util0" Orice s-ar fi -+t4.plat, a doua %i pe 1re.ea asta b0tr4+ul 1a fi .ort" Era i+co+ tie+t i oricu. +u- i d0dea sea.a de ceea ce se petrecea" 7up0 p0rerea lui Nic9, tat0l fetei f0cuse i+farct sau a1ea o i+fec2ie la pl0.4+i" 7ar +u-l puteau l0sa acolo" Nic9 -l lu0 -+ bra2e" Era ca i cu. ar fi ridicat de /os o 5r0.ad0 de cre+5i uscate" ' &e faci aiciH -l -+treb0 7a+iela" ' A. 1e+it s0 te caut" ' 7e ceH 7e ceH Bu+0 -+trebare" Nu tia ce s0-i r0spu+d0, la fel cu. +u tiuse ce s0-i r0spu+d0 lui Ma:" ' S0 plec0. de aici8 %ise el" Urc0 sc0rile cu b0tr4+ul -+ bra2e, ur.at de 7a+iela" 6ra1ers0 -+ fu50 strada p4+0 la locul u+de -l a tepta Ma:, 53e.uit -+ spatele u+ei ca.io+ete arse" ' 7u.+e%eule8 e:cla.0 %iaristul" ' A. 50sit-o" ' &i+e +aiba e 0sta, b0ieteH MoiseH E .ort, fir-ar s0 fie8 $as0-l /os8
(

Nu 10 fie tea.0" Su+t e+5le%" @reau s0 10 a/ut" KFr", +"t"L MJ

- &O$IN FA$&ONER -

' ,+c0 .ai tr0ie te" ' Mie +u .i se pare" Ma: se uit0 la 7a+iela i cl0ti+0 ui.it di+ cap" ' Nu-.i 1i+e s0 cred8 A %is c0 o s0 te 50seasc0" 6ic0losul 0sta e +ebu+" Fe.eia era prea epui%at0 ca s0-i .ai r0spu+d0" ' 6rebuie s0-.i spui ce s-a -+t4.plat" @reau s0-2i public po1estea -+ %iar, %ise Ma: i r4sul lui +ebu+ r0su+0 de-a lu+5ul str0%ii, deasupra oaselor celor ar i i celor .or2i de cur4+d" * * * ,+cepur0 s0 aler5e spre bule1ardG 10%ur0 Fu.ber-ul parcat de cealalt0 parte a i+tersec2iei" Ma: era -+ fru+te, dar, i.ediat ce a/u+se la cap0tul str0%ii, trase o -+/ur0tur0 i se ascu+se -+ spatele %idului" $a c42i1a .etri dista+20 era oprit u+ ta+c al 5u1er+ului, 1opsit -+ albastru desc3is" Nic9 se 53e.ui l4+50 %id, si.2i+d aerul rece -+53e24+du-i pl0.4+ii" ' Ai acu. ce face.H -+treb0 Ma:" ' Nu pute. r0.4+e aici" 7ac0 1i+e 1reo patrul0 de-a le5io+arilor, su+te. .or2i" Nic9 au%i u+ su+et .etalic c4+d turela ta+cului -+cepu s0 se roteasc0" =ea1a era -+dreptat0 spre cl0dirile di+ /ur, c0ut4+d 2i+te" ' Acu.8 stri50 el" Ai -i -.pi+se pe Ma: i pe 7a+iela -+ fa2a lui" Apoi -l ridic0 pe b0tr4+ -+ bra2e i o por+i -+ fu50 -+ ur.a lor" &u coada oc3iului 10%u 2ea1a ta+cului -+drept4+du-se spre el" Se pre50ti pe+tru ceea ce p0rea i+e1itabil i se -+treb0 cu. ar fi s0 .oar0G spera doar c0 a1ea s0 se ter.i+e repede" 6i.pul -+ceti+i" B0rbatul se si.2ea de parc0 ar fi a1ut 5reut02i le5ate de picioare" 7a+iela i Ma: a/u+ser0 la col2ul str0%ii" Se uitau la el, -+de.+4+du-l s0 se 5r0beasc0, dar erau departe" Prea departe" Nic9 se cl0ti+0, se -+toarse i 10%u 2ea1a fi:at0 asupra lui" 7ar tu+arii +u desc3iser0 foculG e+5le%ul se -+treb0 dup0 aceea de ce +u tr0seser0 -+ el" Poate c0 se blocase .eca+is.ulG sau poate c0 e:ista u+ alt .oti1 .isterios" Oa.e+ii ucid f0r0 +ici u+ se+s i u+eori - i .a+ifest0 .ila -+ acela i .od ira2io+al i -+t4.pl0tor" Se a teptase s0 .oar0 c4+d plecase di+ 3otelG -+ loc de asta, a/u+se -+ cealalt0 parte a str0%ii i fu ocat s0 descopere c0 -+c0 .ai tr0ie te"

MM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

27
Nu- i d0du sea.a de u+de ap0ru b0iatulG +u e:istau 5ra+i2e ale c4.pului de lupt0" Ora ul era -+tr-u+ 3aos absolut i di+ el - i f0cuse apari2ia acest b0iat, acest copil, purt4+d c0.a a 1erde a 5ardi tilor i 2i+4+d -+ .4+0 o pu c0" Nu a1ea .ai .ult de paispre%ece a+i" &4+d -l 10%u, Nic9 +u fu ocat de pu ca di+ .4+a lui st4+50, ci de bucuria de pe fa2a copilului" Bucuria c0 a 50sit ce1a de ucis" B0iatul scoase u+ c3iot i duse pu ca la oc3i" Nic9 au%i -.pu c0tura, sau poate ecoul ei, i o clip0 .ai t4r%iu si.2i buc02i de c0r0.id0 %54rii+du-i fa2a c4+d 5lo+2ul lo1i %idul la c42i1a ce+ti.etri de capul lui" Ma: i 7a+iela erau la 1reo %ece pa i -+ fa2a luiG b0iatul +ici .0car +u-i 10%use" Nic9 +u putea face +i.ic" ,+c0 -l .ai 2i+ea -+ bra2e pe b0tr4+ i +u a1ea u+de s0 fu50" ,i 10%u pe Ma: i pe 7a+iela -+torc4+du-se la au%ul -.pu c0turii i, peste u.0rul b0iatului, %0ri e:presia de 5roa%0 de pe c3ipurile lor" &opilul -+cepu s0 aler5e spre el, ar.4+d pu ca, c3iop0taG p0rea o ra+0 .ai 1ec3e sau poate c0 era u+ defect di+ +a tere" 6rase di+ +ou" 7ar era prea a5itat ca s0 2i+teasc0 cu. trebuie i 5lo+2ul rico a -+ caldar4." B0iatul 2i+ti spre pieptul lui Nic9, apoi l0s0 ar.a .ai /os, la +i1elul picioarelor b0rbatului" >Faide s0 +e distr0. pu2i+ .ai -+t4i?, spu+ea pri1irea lui" >O s0 te fac s0 c3iop0te%i ca .i+e"W Paispre%ece a+i" &e a putut s0 i se -+t4.ple cui1a at4t de t4+0r ca s0-l u.ple de at4ta ur0H >Are aceea i 14rst0 ca fiul .eu cel .ic?, se 54+di Nic9" Ma: i 7a+iela -i stri5ar0 s0 fu50 i b0iatul au%i stri50tele i se -+toarse" E%it0" Pe ci+e s0 o.oare .ai -+t4iH Nic9 se si.2i 2i+tuit locului" ,i era fri5 i obosise c0r4+du-l pe tat0l 7a+ieleiG era prea epui%at s0 se .ai sal1e%e" ,i stri50 lui Ma: s0 o ad0posteasc0 pe 7a+iela" B0iatul era -+ dificultate# +u tia ce s0 alea50" Ai Nic9 profit0 de oca%ie" ,l l0s0 pe b0tr4+ /os i se aru+c0 asupra b0iatului, care ridic0 pu ca e:act -+ clipa -+ care Nic9 -l lo1i cu toat0 puterea" B0iatul trase doar u+ 5lo+2" Nic9 +u- i d0du sea.a c0 fusese r0+it" Au%ise po1esti+du-se despre b0rba2i -.pu ca2i -+ r0%boi care +u- i d0deau sea.a c0 erau r0+i2i dec4t .ult .ai t4r%iu" Adre+ali+a era cea care -i tra+sfor.a pe oa.e+i -+ eroi" B0iatul se pr0bu i pe spate, iar %5o.otul pe care -l f0cu capul lui c4+d se lo1i de caldar4.ul -+53e2at fu -+5ro%itor" Ar.a c0%u %0+50+i+d pe /os" B0iatul se %14rcoli sub trupul e+5le%ului, apoi - i d0du oc3ii peste cap" Nic9 se ridic0 tre.ur4+d" Uci5a sau +u, -+ fo+d i la ur.a ur.ei +u era dec4t u+ copil" B0rbatul -l pri1i fi:, si.2i+du-se cupri+s de u+ 1al de 5rea20 i repulsie" ' E .ortH -+treb0 Ma:"
MO

- &O$IN FA$&ONER -

Nu era +e1oie s0-i ia pulsul" Nic9 -+cu1ii+20 di+ cap" ' 7u.+e%eule8 O 10%u pe 7a+iela uit4+du-se la el" Nu co+ta c0 +u era pri.a dat0 c4+d o.or4se pe ci+e1a sau c0 de data asta +u 1oise s0 se -+t4.ple a a" I+cide+tul 0sta o s0-l b4+tuiasc0 toat0 1ia2a" ' S0 +u .ai r0.4+e. aici8 %ise el" Se -+toarse s0-l ridice pe b0tr4+ de /os" Acesta se 3olba la el, cu acea e:presie ciudat0 a celor .or2i de cur4+d -+tip0rit0 pe fa2a lui %b4rcit0" ;lo+2ul b0iatului -l +i.erise -+ i+i.0" ,+ .oarte, t4+0rul lor priete+ 50sise ceea ce - i dorise# o 1icti.0 potri1it0"

28
,.pu c0turile i bubuitul surd al ta+curilor fuseser0 -+locuite de clopotele bisericilor care b0teau pe+tru cei .or2i" A+to+escu c4 ti5ase" Fusese u+ lucru i+e1itabilG se st0p4+ise doar ca s0 sal1e%e de la u+ de%astru i .ai .are u+ ora care %0cea de/a -+ rui+e dup0 cutre.ur" I+for.a2iile 7a+ielei fuseser0 corecte# .e.brii ;0r%ii de Fier cre%user0 c0 5er.a+ii -i 1or a/uta i, c4+d descoperiser0 .i+ciu+a, fusese prea t4r%iu" $a ur.a ur.ei, +u erau o perec3e potri1it0G c4te1a .ii de le5io+ari fa+atici cu pu ti +u se puteau .0sura cu ta+curile i cu artileria ro.4+0" 7ar -+ acele trei %ile de 3aos, le5io+arii - i desc0rcaser0 cu 1iole+20 +er1ii pe e1rei" Era cu.plit ce f0cuser0 ei" Mii de oa.e+i .uriser0 -+tr-u+ .od -+5ro%itor" 7ac0 +-ar fi fost i+sti+ctele i cura/ul ei ' i +es0bui+2a lui Nic9 ' 7a+iela ar fi a1ut aceea i soart0" * * * ' &e +aiba te-a -.pi+s s0 faci astaH -+treb0 Ma:" St0teau -+ barul a.erica+, >-+tor i la s4+ul .a.ei?, cu. %icea Ma:" Iiaristul era beatG o 2i+ea -+tr-o be2ie de dou0 %ile" St0tea re%e.at de te/53ea, cu 2i5ara apri+s0 -+tr-o .4+0 i cu u+ pa3ar de 1er.ut -+ cealalt0" Era %ece di.i+ea2a i .a+ etele lui erau .urdare de scru., iar oc3ii lui erau u.fla2i i ro ii de la prea .ult alcool i prea pu2i+ so.+" ' Nu tiu, r0spu+se Nic9" ' Ai sal1at-o de dou0 ori" Aba+do+ea%0 partida c4t .ai po2i" Aase lu+i de fericire i +u te -+treab0 +i.e+i +i.ic" Ii sau +oapte" Asta e p0rerea .ea" ' Mul2u.esc, Ma:" Su+t si5ur c0 e u+ sfat bu+" ' 7ra5ostea e o for.0 de +ebu+ie, s0 tii" M0 ro5, Plato+ a spus asta, +u eu"
MD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

N-a. 1rut s0 te i+ti.ide% cu cu+o ti+2ele .ele -+ do.e+iul literaturii clasice" Nic9 cl0ti+0 di+ cap, - i ter.i+0 b0utura i p0r0si barul" &ure+tul era -+trerupt i 3olul era -+tu+ecat i rece" Acu. era o lu.e si+istr0 i di+colo de u ile 3otelului, u+ iad -+53e2at# %0pad0 .urdar0, solda2i coco a2i -.br0ca2i -+ paltoa+e adu+4+d pri%o+ieri, supra1ie2uitori r0t0ci+d a.e2i2i pri+tr-u+ ora lipsit de .il0" O 10%u pe 7a+iela st4+d si+5ur0 l4+50 u+ul di+ st4lpii de .ar.ur0 5albe+0, pr0bu it0 pe u+ scau+ ca o 3ai+0 aru+cat0 cu +ep0sare de proprietarul ei" R0.ase acolo, pri1i+d-o" Nu credea c0 fata -l 10%use, c0ci +u- i ridic0 pri1irea, dar ea %ise# ' Ai 10%ut ce-au f0cutH ' N-a. fost .ai departe de le5a2ie" $e5a2ia ' o alt0 sce+0 /al+ic0" A/u+sese -+ biroul lui pe sc0rile di+ spate, deoarece u a di+ fa20 era asaltat0 de sute de e1rei care supra1ie2uiser0 e:ceselor 5ardi tilor i care cereau acu. 1i%e ca s0 fu50 di+ acest ora -+5ro%itor" 7ar Biroul de Pa apoarte di+ $o+dra +u per.itea acordarea de 1i%e pe+tru a p0r0si Bucure tiul i, c4+d le5a2ia a1ea s0 plece -+ cele di+ ur.0 di+ Ro.4+ia, ace ti oa.e+i a1eau s0 fie l0sa2i la .ila 5er.a+ilor i a pri+2ului lor .ario+et0" ' Ai au%it ce s-a -+t4.plat la abatorH -+treb0 7a+iela" Nic9 -+cu1ii+20 di+ cap" 6oat0 lu.ea di+ ora 1orbea despre asta" ;ardi tii t4r4ser0 ase sute de e1rei, fe.ei i b0rba2i, la abator i -i .0cel0riser0 e:act ca pe porciG apoi at4r+aser0 carcasele de +i te c4rli5e di+ o2el i puseser0 pa+carte pe care scria# >&ar+e bu+0 de .4+cat?" &3iar i soarta aia era .ai bl4+d0 dec4t cea re%er1at0 e1reilor aresta2i -+ ti.pul re1oltei i du i -+ celulele de la subsolul prefecturii" So2ii i fiice fuseser0 1iolate -+ fa2a so2ilor i ta2ilor lorG cele care sc0paser0 de u+ astfel de trata.e+t fuseser0 obli5ate s0 pri1easc0 cu. so2ii lor erau uci i -+ c3i+uri at4t de 5roa%+ice, -+c4t, c4+d oa.e+ii lui A+to+escu cuceriser0 sediul poli2iei trei %ile .ai t4r%iu, u+ele fe.ei -++ebu+iser0 di+ prici+a suferi+2ei i a spai.ei" ,+ p0durea B0+easa erau i acu. descoperite cada1re"" ' &u. pot oa.e+ii s0- i fac0 u+ii altora a a ce1aH -l -+treb0 ea" Era o -+trebare pe care filosofii o de%b0teau de secole, iar el +u tia ce s0-i r0spu+d0, +ici ei, +ici altcui1a" Uciderea u+ei fii+2e o.e+e ti poate fi u+ act de tea.0 sau de +ecesitate, dar a-i t0ia .ai -+t4i urec3ile i +asul i se p0ruse -+totdeau+a ce1a per1ers lui Nic9" 7ar el +u era dec4t u+ ro.a+tic i+curabil" ' U+eori cred c0 petrecerile i co+1ersa2iile politicoase la .as0 su+t ade10ratele abera2ii, %ise b0rbatul" Ea cl0ti+0 di+ cap, de parc0 ar fi -+cercat s0- i scoat0 di+ .i+te i.a5i+ile sup0r0toare 10%ute -+ ti.pul %ilei" ' @oia. s0-2i .ul2u.esc di+ +ou pe+tru ceea ce ai f0cut, %ise fata" E ti -+5erul .eu p0%itor"
O)

- &O$IN FA$&ONER -

&e putea s0-i spu+0H O sal1ase di+ cartierul e1reiesc, o adusese -+apoi la At3B+Be Palace i -i per.isese lui Maier s0 pu+0 di+ +ou st0p4+ire pe ea" Poate c0 era -+tr-ade10r u+ act de +oble2e .e+it s0-i u ure%e se+ti.e+tul de 1i+o102ie pro1ocat de irul de e1rei -+5r0.0di2i la u a le5a2iei i poate c0 o l0sase s0 plece pe+tru c0 +u 1oia s0 se -+dr05osteasc0 i .ai tare de ea sau pe+tru c0 Maier -i putea oferi o protec2ie pe care el +u putea s0 i-o ofere -+ ur.0toarele s0pt0.4+i i lu+i de %ile" 7ar acu. re5reta" ' Nu e ti obli5at0 s0 stai cu Maier, %ise el" ' &e altce1a s0 facH ' Pot s0-2i fac rost de o 1i%0" S0 te scot di+ Bucure ti" ' Nu pot pleca, replic0 ea" ' 7e ce +uH 7a+iela refu%0 s0-i r0spu+d0" ' Atu+ci, ce ai de 54+d s0 faciH ' Nu tiu" ' Ai u+de s0 te duciH ' &red c0 o s0 supra1ie2uiesc, %ise fata" Ai felul -+ care o spuse -i st4r+i 5elo%ia" ' Su+t .o.e+te -+ care a 1rea ca tu s0 +u fi fost acolo -+ %iua -+ care au 1e+it le5io+arii" Su+t .o.e+te -+ care a 1rea s0 fi .urit -.preu+0 cu $e1i" ' Nu 1orbe ti serios, +u-i a aH Ea +u-i r0spu+se" Nic9 -l 10%u pe Maier i+tr4+d pe u a tur+a+t0" 7a+iela se ridic0 i, aplec4+duse spre el, -l s0rut0 cu ta+dre2e pe obra%" ' N-o s0 te uit +iciodat0, %ise ea" ' 7e ce +u 1rei s0 pleciH o -+treb0 el" Fata cl0ti+0 di+ cap" Nic9 +u -+2elese dec4t .ult .ai t4r%iu i atu+ci fu de/a prea t4r%iu" * * * A+to+escu i+sist0 ca e+5le%ii s0 plece -+ ti.pul +op2ii" Fa.alii 3otelului At3B+Be Palace aduser0 ba5a/ele lui Nic9 i le puser0 -+tr-o .a i+0 a a.basadeiG +u erau prea .ulte ba5a/e, .a/oritatea lucrurilor lui i ale lui Pe++ifer %0ceau sub rui+ele aparta.e+tului lor" &4+d cobor- sc0rile, toat0 lu.ea di+ 3ol t0cu i se 3olb0 la el" &42i1a 5er.a+i r4+/eau, u+ii - i ridicar0 c3iar pa3arele, salut4+du-l -+ bat/ocur0G al2ii, precu. Maier, a1ur0 de.+itatea s0- i -+toarc0 pri1irile -+ alt0 parte" Fo tii lui asocia2i, .icul 5rup de spio+i i de escroci i prostituate di+ lu.ea bur53e%0, se luptau cu alte se+ti.e+te# u+ii cu re5retul, al2ii cu furia"
OC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

E+5le%ii p0r0seau -+ sf4r it Bucure tiul" O 10%u -+ .ul2i.e, cu p0rul +e5ru i oc3ii str0lucitori, st4+d -+ .i/locul u+ui 5rup de 5er.a+i -+ u+ifor.e ce+u ii, -+ fa2a barului a.erica+" Fata - i ridic0 pri1irea i oc3ii lor se -+t4l+ir0 pre2 de c4te1a secu+de" Pe+tru o clip0, %4.betul pieri" * * * Era u+ dru. scurt cu .a i+a p4+0 la ;ara de Nord, pe str0%i -+tu+ecate i pustii, pe l4+50 %iduri ciuruite de 5loa+2e" $a 5ar0, se -+t4l+i cu ceilal2i cole5i ai lui de la le5a2ie" 6re+ul ur.a s0-i duc0 la &o+sta+2a, u+de u+ distru50tor sub pa1ilio+ turcesc a tepta s0-i tra1erse%e Marea Nea5r0 p4+0 la Ista+bul" &4+d tre+ul p0r0si 5ara, -+cepu s0 +i+50 -+cetG pe cer +u se 1edea +icio stea" ,+trea5a lu.e se ducea de r4p0 i Nic9 +u se putea 54+di dec4t c0 +-a1ea s-o .ai 1ad0 +iciodat0 pe 7a+iela Si.o+ici"

CARTEA a II-a 29
Expresul Orient-Simplon, Sofia-Istanbul, februarie 1941 &4+d Nic9 a/u+se -+ Ista+bul, fu a/utat s0 i+tre i.ediat -+ co+sulatul brita+ic, folosi+d aceea i acoperire pe care o utili%ase -+ Bucure ti" Ata atul .ilitar, 7o+aldso+, -l puse la cure+t cu tot ce trebuia s0 tie# 5u1er+ul brita+ic credea acu. c0 era doar o c3estiu+e de ti.p p4+0 c4+d Bul5aria se 1a al0tura A:ei i e+5le%ii 1or fi +e1oi2i s0 e1acue%e co+sulatul di+ Sofia" 7o+aldso+ -i %ise c0 ar3i1a co+sulatului fusese pus0 -+tr-o lad0 .are, pe care Nic9 trebuia s-o aduc0 la Ista+bul" I se d0du u+ bilet pe+tru ur.0torul tre+ spre Sofia i i se spuse s0 se pre%i+te a.basadorului de acolo" * * * 6uri tii 5er.a+i care 1e+iser0 s0 1i%ite%e Ro.4+ia treceau acu. 7u+0rea cu feriboturile pe+tru a petrece o alt0 1aca+20" &4+d - i desc3ideau 1ali%ele pe+tru a fi 1erificate de 1a.e ii bul5ari, pri+tre lucrurile lor se aflau u+ifor.e .ilitare i pistoale" Bul5arii %4.beau i le f0ceau se.+ s0 treac0" ,+ 3olul 3otelului s0u di+ Sofia, Nic9 au%ea .ereu stri54+du-se 5eil 5itler c4+d +a%i tii se salutau u+ii pe al2ii" Orice prete+2ie de +eutralitate disp0ruse" Fitler - i luase o alt0 a.a+t0 -+
O(

- &O$IN FA$&ONER -

Balca+i, f0r0 a fi +e1oit s0 se c0s0toreasc0 cu ea" ,+tre ti.p, iruri -+tre5i de 1a5oa+e tr05eau pe li+iile secu+dare, tra+sport4+d .u+i2ie pe+tru ar.ata bul5ar0, -+ 1re.e ce altele se -+dreptau -+ direc2ie opus0, -+c0rcate cu u+t, ulei i %a30r" Era u+a di+ cele .ai bo5ate 20ri di+ Balca+i i .a/oritatea oa.e+ilor +u a1eau ce .4+ca" ,+ sc3i.b, -+ Fra+9furt i -+ Feidelber5 se tr0ia foarte bi+e" * * * Era o sear0 rece i depri.a+t0" ,+ dreptul lu.i+ilor di+ 5ar0, se 1edea cu. plou0 .0ru+t" Nic9 era -+f0 urat -+ palto+, supra1e53i+d -+c0rcarea l0%ilor de la co+sulat" &42i1a stropi reci de ploaie -i alu+ecar0 pe ira spi+0rii" B0rbatul tre.ur0" Suferea de ipo3o+drie -+c0 de c4+d era -+ Bucure ti i era b4+tuit de fa+to.a -+fr4+5erii" &o+sulul -i str4+se .4+a" ' Ne 1o. re1edea f0r0 -+doial0 la Ista+bul foarte cur4+d, .ur.ur0 el" U+ co+ductor -+ u+ifor.0 .aro .er5ea 5r0bit de-a lu+5ul pero+ului" :n voiture, messieurs et 6dames, en voiture.; ' Succes, 7a1is8 -i ur0 co+sulul c4+d Nic9 se urc0 -+ tre+" ' Mul2u.esc, do.+ule, r0spu+se el i se duse s0- i caute co.parti.e+tul" &oridoarele erau -+2esate de oa.e+i" Ar0t0 biletul co+ductorului de tre+ i i+tr0 -+ co.parti.e+tul lui" , i puse 1ali%a -+ plasa pe+tru ba5a/e i - i at4r+0 3ai+a ud0 -+ spatele u ii, u+de apa se scurse pe /os, for.4+d o b0ltoac0" Au%i fluierul i.pie5atului i tre+ul ie i -+cet di+ 5ar0" Se si.2i u urat c0 p0r0sea Sofia" ,i a.i+tea prea .ult de Bucure tiul di+ ulti.ele %ile, pli+ de 5er.a+i care c4+tau i 1orbeau prea tare, ie i+d cu 5r0.ada di+ toate restaura+tele i di+ toate barurile" Erau st0p4+ii -+tre5ii lu.i acu." * * * ,+cerc0 s0 citeasc0 u+ e:e.plar di+ %he %imes, 1ec3i de trei s0pt0.4+i, pe care -l adusese cu el di+ Ista+bul, dar +u se putu co+ce+traG citea acela i para5raf de %eci de ori" ,l aru+c0 c4t colo i pri1i pe 5ea.ul b0tut de ploaie" Au%i -+so2itorul de tre+ su+4+d di+ clopo2el pe coridor" Premier service, 6dames et messieurs, le d,ner est servi, 'remier d,ner < Nu-i era foa.e, dar ar fi fost ce1a cu care s0- i ocupe 54+durile" Se ridic0 -+ picioare i ie i pe coridor" 6re+ul a1ea u+ 1a5o+ cu dou0 saloa+e separate, iar 1a5o+ul-restaura+t era de cealalt0 parte a acestora" Era pri.a dat0 c4+d c0l0torea cu e:presul Orie+t< E

Urca2i -+ 1a5oa+e, doa.+elor i do.+ilor8 Urca2i -+ 1a5oa+e8 KFr", +"t"L Pri.a ser1ire, V.+elor i V.+ilor8 &i+a e ser1it08 Pri.a ci+0 KFr", +"t"L O<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Si.plo+ i era i.presio+atG era foarte lu:os" Saloa+ele i 1a5o+ul-restaura+t a1eau pa+ouri di+ le.+ de .a3o+ i de tec, -+crustate cu sa+tal, iar pe pere2i erau at4r+ate tablouri ori5i+ale" Scau+ele erau acoperite cu piele ro ie sta+2at0, -+so2ite de 5ar+ituri la fel de scu.pe, tac4.urile erau di+ ar5i+t curat i di+ por2ela+ de Se1res" Pa3arele erau di+ cristal de Baccarat" U+ c3el+er -+ 3ai+0 alb0 -i lu0 co.a+da -+ fra+ce%0# sup0 de le5u.e, pilaf cu car+e de prepeli20 i u+ 1i+ ro u di+ V<M" >7e ce +uH? - i %ise el" >Nu .0 cost0 +i.ic"? Se re%e.0 de sp0tarul scau+ului i - i pri1i cu ate+2ie co.ese+ii" M4+ca -.preu+0 cu du .a+ul" 6re+ul era folosit %ilele astea .ai .ult de efii partidelor +a%iste care c0l0toreau de la Berli+ -+ Balca+i i i+1ers, -+ .isiu+i diplo.atice -+ 20ri-.ario+et0 precu. Bul5aria i Ro.4+ia" Aeful ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii, a.iralul &a+aris, i 1o+ Pape+, a.basadorul ;er.a+iei -+ 6urcia, c0l0toreau frec1e+t pe ruta asta" Nic9 -+cerc0 s0- i i.a5i+e%e ci+e erau co.ese+ii lui i ce c0utau -+ tre+" Austriacul 5ras cu barbi o+ ro cat era .ai .ult ca si5ur ba+c3erG cei trei 5er.a+i care 1orbeau i r4deau la .asa 1eci+0 f0ceau parte di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2iiG turcul cu 5aroaf0 ro ie la buto+ier0 i cu i+elul 5ros di+ aur pe de5etul cel .ic p0rea prea prosper ca s0 fie ci+stit" Ai-l -+c3ipui -+ ba%arul de .irode+ii, f0c4+d co.er2 cu opiu i secrete 5u1er+a.e+tale, b4+d cafea a.ar0 i fu.4+d 2i50ri turce ti" Atu+ci i+tr0 ea" N-ar fi putut fi .ai ocat +ici dac0 c3el+erul i-ar fi aru+cat u+ pa3ar cu ap0 rece ca 53ea2a -+ fa20" Era cu Maier" El era -.br0cat -+ u+ifor.0G ea purta o roc3ie +ea5r0, a1ea p0rul +e5ru str0lucitor, u+53iile date cu lac ro u i ru/ proasp0t pe bu%e" Si.2i c0 -++ebu+e te de dori+20" Maier -l 10%u" ,i %4.bi de parc0 ar fi 10%ut u+ priete+ bu+" $iebling, pri1e te8 E e+5le%ul" &e pl0cere +ea teptat08 Nic9 se ridic0 -+ picioare" ' E -+tr-ade10r +ea teptat0, Ferr Maier" ' O .ai 2ii .i+te pe do.+i oara Si.o+ici, +u-i a aH E+5le%ul d0du u or di+ cap -+ direc2ia ei" ' 7o.+i oar0 Si.o+ici" Fa2a ei era 5oal0 de orice e:presie" B0rbatul -+cerc0 s0 citeasc0 ce1a -+ oc3ii ei" ' @-ar face pl0cere s0 sta2i cu .i+eH ' 7oar pe+tru o clip0, r0spu+se Maier i se a e%ar0 cu to2ii la .as0" A adar, Ferr 7a1is, cu ce treburi -+ SofiaH ' 6reburi de-ale a.basadei" 7ar tuH ' 6uris." Sofia e u+ ora foarte fru.os" Nic9 +u era de aceea i p0rere, dar se pref0cu c0 e de acord"
OE

- &O$IN FA$&ONER -

' 6otu i, cred c0 e .ai bi+e s0 +u te ata e%i prea .ult de u+ loc" 7i+ c4te 2i+ .i+te, -2i pl0cea .ult i Bucure tiul" Nic9 +u .u c0 .o.eala" ' 6e duci la Ista+bulH ' Pe+tru pu2i+ ti.p" ' 6ot pe+tru turis.H R0%boiul a fost bu+ cu ti+e" Ai parte de .ulte 1aca+2e" Maier %4.bi" ,i pl0cea /ocul 0sta" ' 7i+ p0cate, de data asta e 1orba de afaceri" ' Stai .ultH ' N-a. f0cut pla+uri" Poate c0 +e 1o. 1edea di+ c4+d -+ c4+d" 7a+iela p0rea plictisit0 de discu2ia lor" Nic9 era co+ tie+t de pre%e+2a ei i ar fi 1rut s0 fie si+5ur cu ea, s0 1orbeasc0 cu ea, c3iar dac0 doar pe+tru c4te1a .i+ute" Fe.eia -i e1ita cu 5ri/0 pri1irea" &3el+erul aduse supa i Maier se ridic0" ' 6e dera+/0." Ar trebui s0 te l0s0. s0 .0+4+ci -+ li+i te" Nic9 se ridic0 i el" ' Ferr Maier" 7o.+i oar0 Si.o+ici" ' Poft0 bu+08 -i ur0 ea i astea fur0 si+5urele cu1i+te pe care i le adres0" Maier o co+duse la o .as0 aflat0 -+ cel0lalt cap0t al 1a5o+ului-restaura+t" Fe.eia se a e%0 cu spatele la e+5le%" B0rbatul -i pri1i discut4+d, au%i r4sul ei electri%a+t, care -l duse i.ediat cu 54+dul la 3olul slab lu.i+at al 3otelului At3B+Be Palace" A adar, era -+c0 a.a+ta lui Maier" ,i spusese -+ seara aceea -+ foaier c0 era o actri20 bu+0 i Nic9 se -+treb0 dac0 acu. se pref0cea sau +u" Oare era fericit0H Nu- i putea da sea.a" 7ar 5elo%ia +u e u+ co.esea+ bu+" E+5le%ul - i pierduse pofta de .4+care" ,.pi+se farfuria cu sup0 di+ fa2a lui i se 3ot0r- s0 se -+toarc0 -+apoi -+ co.parti.e+t" &4+d trecu pe l4+50 .asa lui Maier, +u se uit0 la 7a+iela" &4+d1a, se .ul2u.ise s0 tr0iasc0 -+ a.or2eal0G acu. a1ea u+ se+ti.e+t acut c0 pierduse ce1a foarte i.porta+t -+ 1ia20" Nu si.2ise +iciodat0 pe+tru o fe.eie ceea ce si.2ea pe+tru 7a+ielaG era ca i cu. ar fi tr0it 1ia2a doar pe /u.0tate" * * * 7a+iela -+cerc0 s0 se co+ce+tre%e asupra a ceea ce -i spu+ea Maier, dar -+ .i+tea ei -l ur.0ri pe Nic9 pe coridor p4+0 la co.parti.e+tul lui, -+cerc4+d s0-i e:plice totul f0r0 s0-l r0+easc0" Maier discuta despre politic0, fii+d e:tre. de fasci+at de propria de tept0ciu+e i i+to:icat de i.porta+2a 20rii lui -+ lu.e i, pri+ e:te+sie, de propria i.porta+20, desi5ur" O plictisea" Acu. -i e:plica .eritele 1i+ului Ta1a9lidere, u+ 1i+ ro u pe care -l co.a+dase pe+tru ci+0" 7ar ea +u se putea 54+di dec4t la e+5le%ul -+alt -.br0cat -+ costu., cu oc3i alba tri i tri ti i cu o u1i20 de p0r +e5ru c0%ut0 pe fru+te,
O*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

care se i+stalase -+ .od i+e:plicabil -+ i+i.a ei"

30
,+so2itorul de tre+ -i f0cu patul" 7up0 plecarea lui, Nic9 se de%br0c0 i sti+se lu.i+a" St0tu pe -+tu+eric, pri1i+d cu. ploaia rece b0tea -+ 5ea." Se -+treb0 ce f0cea Pe++ifer, se 54+di la fiii lui, cresc4+d -+ A+5lia f0r0 el" 7ar cel .ai .ult se 54+di la 7a+iela, care dor.ea la doar c4te1a co.parti.e+te dista+20" Nu- i d0du sea.a c4+d a2ipi, le50+at de uieratul .ela+colic al tre+ului, de %0+50+itul ro2ilor, de sc4r24itul pa+elelor di+ le.+" Fu dera+/at dis-de-di.i+ea20 de o b0taie slab0 -+ u 0" ,+truc4t a1ea so.+ul foarte u or, se tre%i +u.aidec4t" Se d0du /os di+ pat i - i puse 3alatul" ' &i+e eH Nu pri.i +ici u+ r0spu+s" $u0 re1ol1erul di+ bu%u+arul 3ai+ei, care era at4r+at0 de u 0" ,l 2i+u ascu+s i -+tredesc3ise u a co.parti.e+tului" ,i recu+oscu .ai -+t4i parfu.ul" ' 7a+ielaH @erific0 3olul" Nu .ai era +i.e+i pe coridor, cu e:cep2ia -+so2itorului de tre+ care .o20ia pe scau+" Pe +ea teptate, fata se lipi de el i -l s0rut0 cu o pasiu+e care -l l0s0 f0r0 1la50" , i d0du sea.a c0 -+c0 .ai 2i+ea re1ol1erul -+ .4+a dreapt0 i c0 ar.a +u a1ea si5ura+2a pus0" 7u.+e%eule8 @4r- pistolul sub saltea" ,+ co.parti.e+t era -+tu+eric i +u putea 1edea fa2a fetei" ' &e cau2i aiciH ' @oia. s0 te 10d -+tre patru oc3i" ' Ai cu Maier cu. r0.4+eH ' I-a. spus c0 +u pot s0 dor." &rede c0 su+t -+ salo+" ' 7ac0 1i+e s0 te cauteH 7a+iela f0cu o 5ri.as0 surpri+%0toare" ' N-o s0 .0 50seasc0, r0spu+se ea" Nu su+t acolo" Nic9 o trase l4+50 el pe pat" ' A. cre%ut c0 +-o s0 te .ai 10d +iciodat0" ' &4+d Si55i i-a f0cut ba5a/ele s0 plece di+ Bucure ti, s-a 3ot0r4t s0 .0 ia cu el" B0+uiesc c0, dac0 -2i iei totul cu ti+e, +u .ai e +e1oie s0 cu.peri acelea i lucruri c4+d a/u+5i -+ alt ora " $ucruri ca peria de p0r, costu.ele de iar+0, a.a+ta" ' &e cau2i aiciH o -+treb0 el di+ +ou" ' A. 1e+it s0 te pre1i+, opti ea"
OJ

- &O$IN FA$&ONER -

' S0 .0 pre1iiH ' $-a. au%it pe Maier discut4+d cu u+ colo+el 5er.a+ -+ 5ar0" 6e-au 10%ut urc4+d -+ tre+ i ofi2erul -i spu+ea despre ti+e" Ei cred c0 e ti spio+" &olo+elul i-a %is lui Si55i c0 poli2ia bul5ar0 o s0 te dea /os di+ tre+ la 5ra+i20 i o s0 te areste%e" Nic9 fu c4t pe ce s0 spu+0# >N-ar -+dr0%+i ei s0 fac0 asta"? 7ar ci+e tia ce ar -+dr0%+i oa.e+ii s0 fac0 -+ Balca+iH Europa o luase ra%+aG c4+d1a, u+ e+5le% putea co+ta pe puterea i pe reputa2ia 20rii lui ca s0 .ear50 +esti+53erit pri+ lu.eG dar acu. +u .ai era a a" 7ac0 -l 1or aresta -+ai+te de a a/u+5e la 5ra+i20, 1a disp0rea pur i si.plu, bul5arii se 1or scu%a, se 1a la+sa o a+c3et0 i, -+ tot acest ti.p, el 1a fi -+ ci+e tie ce ascu+%0toare di+ fu+dul Bul5ariei, torturat de e:per2i pe+tru a di1ul5a +u.ele tuturor oa.e+ilor lui de le50tur0 di+ Ro.4+ia i di+ Orie+tul Apropiat" Si.2i c0-l cupri+de frica" Apri+se la.pa de l4+50 pat" Era aproape dou0 +oaptea" @or a/u+5e la 5ra+i20 -+ .ai pu2i+ de o or0" ' 7e ce -.i spui astaH ' 6u de ce cre%iH ' Nu tiu, r0spu+se el" I-o spu+ea pe+tru c0 -i sal1ase 1ia2a i se si.2ea -+datorat0H Sau a1ea u+ alt .oti1H ' 6rebuie s0 plec, %ise ea" Se aplec0 spre el i -l s0rut0 di+ +ou pe 5ur0" ,i lu0 .4+a i o duse la i+i.a ei, iar el o 2i+u acolo doar pe+tru o clip0, apoi se ridic0 -+ picioare" ' Stai pu2i+8 -i spuse Nic9" A. +e1oie de a/utorul t0u" ' &e 1rei s0 facH ' ,+so2itorul de la cap0tul coridorului" @reau s0-l faci s0 plece de acolo" ' $as0 totul -+ sea.a .ea" ,l s0rut0 -+c0 o dat0" ' Ne 1ede. -+ Ista+bul, %ise ea i, cu aceast0 pro.isiu+e 1a50, disp0ru" Nic9 l0s0 u a -+tredesc3is0, o pri1i pe 7a+iela tre%i+du-l pe -+so2itorul de tre+ i opti+du-i ce1a" Nu afl0 +iciodat0 ce po1este i+1e+tase pe+tru el, dar o fe.eie fru.oas0 care cere a/utorul pe+tru orice lucru prostesc, 1a ob2i+e -+totdeau+a cei dore te, -+ ti.p ce u+ b0rbat +u se 1a ale5e dec4t cu o ridicare di+ u.eri i cu u+ refu% ostil" ,+so2itorul, -+c0 bui.ac de so.+, o ur.0 pe fat0 -+ cel0lalt 1a5o+ pri+ u a desp0r2itoare" Nic9 tia de/a ce a1ea de f0cut" Se -.br0c0 i - i puse re1ol1erul -+ bu%u+ar" 60ie cordo+ul de la obloa+e cu u+ bricea5 i -l 14r- -+ cel0lalt bu%u+ar" Apoi desc3ise fereastra" @4+tul rece -l i%bi -+ fa20 i ploaia ud0 per+a de pe pat" , i puse palto+ul, asi5ur4+du-se repede c0 are pa aportul -+ bu%u+ar" &u pu2i+ +oroc, poli2ia bul5ar0 1a crede c0 a s0rit pe fereastr0" &ercet0 -+c0 o
OM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

dat0 ca.era cu pri1irea" Mul2u.it de pre50tirile pe care le f0cuse, se furi 0 afar0 pe coridorul pustiu" * * * &4+d desc3ise u a desp0r2itoare care d0dea spre 1a5o+ul-restaura+t, %5o.otul ro2ilor de tre+ -l asur%i" Respir0 ad4+c -+ fa2a u ii di+ 1estibul i se ru50 s0 +u fie +i.e+i trea% la ora aia" @a5o+ul-restaura+t era 5ol" 6recu repede pe l4+50 buc0t0rie" Au%i doi buc0tari discut4+d, pre50ti+d de/a .icul de/u+" U a ur.0toare le5a 1a5o+ul-restaura+t de 1a5o+ul cu ba5a/e" , i scoase re1ol1erul di+ bu%u+ar, dar +u trase piedica" Nu a1ea i+te+2ia s0-l foloseasc0G era doar pe+tru i+ti.idare" Pa%+icul dor.ea dus" Sfor0ia i -i cur5ea sali10 di+ 5ur0 pe .4+eca u+ifor.ei" 7ac0 ar fi fost u+ fil., dac0 el ar fi fost Robert &ole.a+ sau Errol Fly++, l-ar fi lo1it pe pa%+ic -+ cap cu patul re1ol1erului i o.ul ar fi c0%ut i+co+ tie+t la p0.4+t" ,+ 1ia2a real0 -+s0, Nic9 tia di+ e:perie+20 c0, dac0 +u-l lo1eai destul de tare, o.ul fie -+cepea s0 2ipe, fie se -+furia la cul.e, i, dac0 -l lo1eai prea tare, -i sp0r5eai capul i -l o.orai sau - i pierdea at4t de profu+d cu+o ti+2a, -+c4t -+ceta s0 .ai respire sau se -+eca cu propria 1o.0" Nu 1oia s0 ri te s0-i fac0 a a ce1a u+ui biet fra+ce% care a1ea o .eserie ci+stit0, de i ca. plictisitoare, u+ui o. care a1ea poate o so2ie i o fa.ilie acas0" $a fel ca el, .a/oritatea a+5a/a2ilor di+ cadrul c0ilor ferate +u-i suportau pe +a%i ti i u+ii di+ ei erau c3iar -+ slu/ba ser1iciilor secrete brita+ice" O.ul se tre%i c4+d Nic9 trase piedica re1ol1erului c3iar l4+50 urec3ea lui" B0rbatul -i spuse -+ fra+ce%0 ce 1oia de la el" Pa%+icul era -+c0 bui.ac de so.+ i tre.ura de fric0 at4t de tare, -+c4t de-abia putea sta -+ picioare" $ui Nic9 i se f0cu .il0 de el" O.ul se de%br0c0 de 3ai+e i r0.ase -+ c3ilo2i" Nu era o pri1eli te prea fru.oas0" Nic9 -l obli50 s0 descuie 1a5o+ul de ba5a/e i -l -.pi+se -+0u+tru" ,i le50 .4i+ile la spate cu cordo+ul de la oblo+ul di+ co.parti.e+tul lui i -i puse u+ c0lu la 5ur0, folosi+d o bucat0 de p4+%0 ro ie t0iat0 di+tr-u+ stea5 de se.+ali%are" 7up0 ce ter.i+0, se de%br0c0 i el de 3ai+e" Pa%+icul f0cu oc3ii c4t cepele" >&rede c0 o s0 .0 dau la el?, se 54+di Nic9 cu de%5ust" P4+0 i u+ eto+ia+ ar fi ales pe ci+e1a .ai ispititor" Nic9 -i repet0 c0 +u a1ea i+te+2ia s0-i fac0 1reu+ r0u, apoi se -.br0c0 cu u+ifor.a pa%+icului" Pa+talo+ii erau prea scur2i, iar 3ai+a era prea lar50" Fu +e1oit s0 str4+50 cureaua p4+0 la cap0t ca s0 +u cad0 pa+talo+ii de pe el" ,l l0s0 pe pa%+ic 53e.uit pe podea l4+50 lada care co+2i+ea ar3i1a co+sulatului" &4+d se
OO

- &O$IN FA$&ONER -

-+toarse -+ co.parti.e+tul pa%+icului, si.2i c0 tre+ul -+ceti+e te" A/u+seser0 la 5ra+i20"

31
St0tu la pupitrul pa%+icului, pri1i+d fi: u a care ducea la 1a5o+ul-restaura+t" Au%i stri50te pe pero+" I+i.a -i b0tea cu putere" , i a.i+ti cu1i+tele 7a+ielei# >Ne 1ede. -+ Ista+bul"? Atia c0 era o +ebu+ieG u+ b0rbat pe care -l -+5ri/orea%0 pierderea u+ei fe.ei atu+ci c4+d ar putea s0- i piard0 cur4+d propria 1ia20 trebuie s0 fie u+ pic +ebu+" &e spusese Ma:H &0 dra5ostea e o +ebu+ie di1i+0" Oare asta eraH Era -+dr05ostit de eaH , i si.2i pal.ele ude i le terse de pa+talo+ii u+ifor.ei" Ascu+sese re1ol1erul sub pupitru" Nu-l 1or pri+de, orice s-ar -+t4.pla" Moartea era .ai u or de co+te.plat dec4t tortura" Se -+treb0 ce-ar %ice Pe++ifer dac0 el +u s-ar .ai -+toarce" Se 54+di de ase.e+ea la cei doi b0ie2i ai lui i sper0 c0 -+tr-o %i ace tia 1or fi .4+dri de el" Se 54+di la 7a+iela i se 54+di la so2ia lui" Se 54+di cu. ar fi s0 .oar0 i se -+treb0 de ce apropierea .or2ii -l face pe o. s0 se si.t0 at4t de 1iu" >&o+ce+trea%0-te Nic98 P0strea%0-2i .i+tea li.pede8? Afar0, ploaia c0dea u+de1a peste u+ loc pustiu di+ Balca+i i oa.e+i ur42i -+ u+ifor.e ce+u ii se pu+eau la ad0post, uit4+du-se str4.b la 1re.ea .i%erabil0G dar el era dorit i era -+ pericol, iar lu.ea +u .ai fusese +iciodat0 at4t de lu.i+oas0" Ura r0%boiul 0sta bleste.at i -+ aceia i ti.p 1oia s0 dure%e la +esf4r it" * * * Nic9 au%i %5o.ot de pa i -+ 1a5o+ul-restaura+t" @e+eau" Erau trei la +u.0r, -+ u+ifor.e .aro /e5oase, cu .4+eci u%ate i cu 5ulere .urdare de la tra+spira2ie" A1eau b0rbi 2epoase i .ust02i prost -+5ri/ite# 20ra+i care -+cercau s0 arate ca +i te 5e+erali" U+ul di+ ei -i spuse ce1a -+ bul5ar0, iar el r0spu+se -+ fra+ce%0, a a cu. ar fi r0spu+s ade10ratul pa%+ic" Se uitar0 -+curca2i u+ii la al2ii" Nic9 tia de la 7a+iela c0 poli2i tii c0utau u+ pasa5er pe +u.e Peter Bo:, +u.ele fals sub care c0l0torea el" !on, monsieur, +ici u+ do.+ cu +u.ele 0sta sau cu 1reu+ alt +u.e +u a trecut pe aici, r0spu+se e+5le%ul cu respect" Poli2istul - i .u c0 o10itor bu%a" E%itarea lui -l co+1i+se pe Nic9 c0 pla+ul s0u a1ea s0 fu+c2io+e%e i se rela:0, 14r4+du- i re1ol1erul -+apoi -+ bu%u+ar"
OD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

U+ul di+ poli2i ti trecu pe l4+50 cole5ii lui i se -+drept0 spre 1a5o+ul de ba5a/e, dar Nic9 s0ri -+ picioare i i se puse -+ dru." Poli2istul - i u.fl0 pieptul, oc3ii lui +e5ri fii+d la doar c42i1a ce+ti.etri de fa2a lui Nic9" A1ea o respira2ie ur4t .irositoare" Nic9 se -+treb0 ce a1ea s0 fac0"

32
Poli2istul o10i" Statur0 acolo, +as -+ +as" ,+ cele di+ ur.0, spre u urarea lui Nic9, o.ul se retrase" Se -+toarse i ie i di+ 1a5o+, f0c4+du-le se.+ celorlal2i s0-l ur.e%e" E+5le%ul se pr0bu i pe scau+ul pa%+icului" Picioarele -+cepur0 s0-i tre.ure f0r0 s0 le poat0 co+trola" Era di+ prici+a adre+ali+ei" 6re+ul p0r0si li+ia .oart0" Nic9 se duse -+ spatele 1a5o+ului, u+de se afla o ferestruic0" Se oprir0 di+ +ou di+colo de 5ra+i2a turc0, dar +u 1e+i +i.e+i -+ 1a5o+ul de ba5a/e i, -+ cele di+ ur.0, fur0 l0sa2i s0 treac0" Era -+ si5ura+20" Se -.br0c0 di+ +ou cu 3ai+ele lui i trecu pri+ 1a5o+ul-restaura+t i pri+ saloa+e, -+drept4+du-se spre co.parti.e+tul s0u" &4+d ie i di+ salo+, -+so2itorul se 3olb0 ui.it la el" Nic9 -i %4.bi i -i ur0 o di.i+ea20 bu+0" Era fri5 -+ co.parti.e+t" Fereastra r0.0sese desc3is0" O -+c3ise i se uit0 -+ /ur" Poli2i tii bul5ari r0stur+aser0 tot co+2i+utul 1ali%ei lui pe /os" Era .ai de5rab0 frustrare dec4t eficie+20" , i adu+0 3ai+ele i le 14r- la loc -+ 1ali%0" Patul era ud leoarc0" Nu prea .ai co+ta, pe+tru c0 tia c0 acu. +u .ai putea dor.i" Se uit0 pe fereastr0" Era -+tu+eric afar0 i Nic9 10%u reflect4+du-se -+ 5ea. i.a5i+ea u+ui e+5le% sl0b0+o5 care 2i+ea -+ poal0 u+ re1ol1er Sebley" Ascult0 rit.ul ro2ilor de fier pe i+e, - i a.i+ti s0rutul 7a+ielei, - i a.i+ti c0 fata toc.ai -i sal1ase 1ia2a i - i a.i+ti, de ase.e+ea, pro.isiu+ea pe care ea i-o f0cuse la desp0r2ire# >Ne 1ede. -+ Ista+bul"? I.a5i+ea lui -+cepu s0 piar0 pe .0sur0 ce se lu.i+a de %iu0" Se tre%i -+ sc3i.b uit4+du-se la u+ r0s0rit de soare rece, la rui+ele de u+ 5albe+ .urdar ale Bi%a+2ului care se %0reau pri+tre c3iparo ii +e5ri" 6re+ul .erse de-a lu+5ul %idurilor d0r0p0+ate de la .alul .0rii" Pe+tru o clip0, farul lu.i+0 cocioabele si+istre i -+tu+ecate de l4+50 i+ele de tre+" 6recur0 pe l4+50 .arele 3are. al lui Suley.a+, pe l4+50 palatul 6op9api i pe l4+50 +i ele di+ %iduri u+de capetele du .a+ilor sulta+ului fuseser0 c4+d1a 3ra+0 pe+tru corbi" Ista+bul putea p0rea o rui+0 .urdar0 sau o .0rturie i.porta+t0 a istorieiG depi+dea de starea de spirit a o.ului care -l pri1ea" ,+ di.i+ea2a asta, ora ul -i
D)

- &O$IN FA$&ONER -

i+sufl0 lui Nic9 spera+20, ceea ce era -+tr-ade10r u+ se+ti.e+t periculos" * * * 7o+aldso+ -l a tepta pe pero+ul 50rii Sir9eXiG Abra.s, care fusese tri.is sub acoperire -+ Biroul de &o+trol al Pa apoartelor di+ Ista+bul, -l -+so2ea" &4+d se d0du /os di+ tre+, Nic9 -i lu0 i.ediat deoparte i le po1esti ce se -+t4.plase" ' Ar fi .ai bi+e s0 pleci +u.aidec4t de aici, -l sf0tui 7o+aldso+" Spre +eca%ul e+5le%ului, ata atul +u p0rea +ici surpri+s, +ici i.presio+at de felul -+ care sc0pase de pericol" Nic9 tri.ise u+ 3a.al s0-i aduc0 ba5a/ele i se -+drept0 spre ie ire" Era de/a -+tr-u+ ta:i, tra1ers4+d podul ;alata i diri/4+du-se spre Pera, c4+d 1a5o+ul de ba5a/e fu descuiat de fu+c2io+arii 50rii i pa%+icul fu descoperit -+ c3ilo2i i le5at fedele , -+ spatele u+ei l0%i .ari" ,+cepu i.ediat c0utarea c0l0torului di+ co.parti.e+tul B, dar f0r0 succes" * * * ,l 10%u -+ .area de oa.e+i i de 3a.ali de pe pero+, -+ai+te ca el s0 dispar0 pe poarta 50rii, u+ e+5le% -+tr-u+ costu. 50lbui, disti+54+du-se -+ .i/locul turcilor .ai scu+%i" &4+d -l pierdu di+ 1edere, fu cople it0 de 1i+0 i de suferi+20" @ia2a era at4t de crud08 Maier o lu0 pe dup0 u.eri" Ea se -+toarse i -i %4.bi li+i titor" * * * Ar3i1a fu -+c0rcat0 -+tr-u+ ca.io+ i tra+sportat0 la co+sulat, u+de eful Partidului =0r0+esc Bul5ar, p4+0 de cur4+d liderul .i c0rii de re%iste+20 di+ 2ara lui, ie i di+ lad0 -+fo.etat, epui%at, dar teaf0r" ,+truc4t supra1ie2uise c0l0toriei f0r0 s0 .0+4+ce +i.ic altce1a dec4t dou0 portocale, i se ser1i u+ .ic de/u+ copios i fu felicitat pe+tru c0 sc0pase de -+c3isoare i probabil de la .oarte" U+ Abra.s lipsit de .il0 -l i+tero50 ti.p de ci+ci ore -+ai+te de a-i per.ite -+ sf4r it s0 se odi3+easc0" ,+treb0rile pe care poli2ia turc0 i le puse co+sulului cu pri1ire la u+ e+5le% pe +u.e Peter Bo: fur0 descura/ate cu polite2e" 7iplo.atul r0spu+se c0 re5reta, dar co+sulatul +u cu+o tea pe +i.e+i cu +u.ele 0sta" &3estiu+ea fu repede -+5ropat0 sub u+ .ald0r de 34r2oa5e -+tr-u+ birou di+ Beyo5lu i +u se .ai au%i +iciodat0 de ea"
DC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

33
&o+sulatul ara+/ase ca Nic9 i restul perso+alului le5a2iei di+ Bucure ti s0 locuiasc0 te.porar -+ 3otelul Pera Palas" Nic9 -i ceru 3a.alului s0-i duc0 1ali%a -+ ca.er0 i, dup0 plecarea acestuia, e+5le%ul ie i pe balco+ s0 fu.e%e o 2i5ar0" @4+tul rece -i t0ie r0suflarea, -l -+1ior0" Ploaia c0dea .0ru+t peste &or+, iar b0rcile de pescari i feriboturile disp0ruser0 di+ 1edere" @4+tul era s0rat i destul de rece ca s0-2i -+53e2e oasele" Ni+sese cu o s0pt0.4+0 -+ ur.0 i cocoloa e .urdare de %0pad0 r0.0seser0 ca o spu.0, at4r+4+d de acoperi urile caselor i u.pl4+d /53eaburile" Nic9 - i pip0i fa2a cu o .4+0# trebuia s0 se rad0" E1e+i.e+tele di+ +oaptea precede+t0 p0rur0 deodat0 ireale" >Ne 1ede. -+ Ista+bul"? 7a+iela era acolo, u+de1a" 6rebuia s0 o 1ad0 di+ +ou" * * * Ista+bulul +u era u+ si+5ur ora , ci trei# 1ec3iul Ista+bul era -+ Sera5lio, cartierul co+ser1ator, ale c0rui .osc3ee i 3are.uri -i d0deau ora ului fai.oasele lui for.eG de cealalt0 parte a &or+ului de Aur era o alt0 lu.e, o lu.e a barurilor, a cluburilor de +oapte i a restaura+telor di+ /urul pie2ei 6a9si., cartierul europea+ PeraG iar -+ cap0tul cel0lalt al Bosforului era Scutari, -+ Asia" Ro.a+ii -l +u.eau Bi%a+2 i, .ai t4r%iu, &o+sta+ti+opol, u+de Iusti+ia+ a co+struit .0rea2a biseric0 Sf4+ta Sofia, o capodoper0 di+ piatr0 care, i dup0 ci+ci sute de a+i, co+ti+ua s0 do.i+e 1ec3iul cartier" Oto.a+ii cuceriser0 ora ul i -l tra+sfor.aser0, iar li+ia ori%o+tului st0tea .0rturie sulta+ilor i pa ilor care tr0iser0 acolo, .osc3eele .0re2e ale lui Suley.a+, Ruste. i Baia%id -+0l24+duse deasupra p4lcurilor de case di+ sudul &or+ului, -+ ti.p ce ele5a+tul 6ur+ al 7rept02ii se ridica di+tre c3iparo ii di+ Sera5lio, u+de sulta+ii - i a1eau odi+ioar0 3are.urile" AtatYr9 fusese cel care rede+u.ise ora ul, cu doar c42i1a a+i -+ai+te, dar pe+tru .ulte fa.ilii europe+e 1ec3i el era tot &o+sta+ti+opol i doar pe cele .ai +oi 30r2i ap0rea sub +u.ele de Ista+bul" Nic9 - i a.i+ti c4+d a/u+sese acolo pe+tru pri.a dat0, 1e+i+d de la &o+sta+2a" 7up0 ce trecuse pe l4+50 -+tu+ecata fort0rea20 Ru.eli, ora ul ap0ruse ca o e:plo%ie de lu.i+0" ,+ co.para2ie cu Bucure tiul, u+ ora pri+s -+ 53earele ier+ii, ale fricii i ale 3ra+ei i+suficie+te, era ca i cu. ai fi fost eliberat di+tr-o -+c3isoare" 6urcia reu ise acolo u+de Ro.4+ia e uase# +u se i.plicase -+ r0%boi, -+ ciuda eforturilor $o+drei i Berli+ului de a o atra5e -+ co+flict" Fitler 1oia ca 6urcia s0
D(

- &O$IN FA$&ONER -

fie pe post de ba%0 de u+de s0 la+se%e atacul -.potri1a Rusiei i Orie+tului Mi/lociu, iar e+5le%ii 1oiau ca turcii s0-i a/ute s0-i alu+5e pe 5er.a+i di+ Balca+i" 7ar c3iar i $eul i @ulturul erau prete+de+2i +oi -+ co.para2ie cu ru iiG de u+ secol -+tre5 ace tia 1oiau s0 ob2i+0 co+trolul asupra 7arda+elelor i acces +esti+53erit la Marea Meditera+0" R0%boiul le oferea acu. aceast0 a+s0" 7ar pre edi+tele 6urciei, I+o+u, se 2i+use tare i +u- i i.plicase 2ara -+ co+flict" Marele r0%boi di+ ur.0 cu aproape dou0%eci de a+i fusese de%astruos pe+tru turci i pre edi+tele era 3ot0r4t s0 +u se .ai lase t4r4t -+ altul" Eco+o.ia era la p0.4+t, iar ar.ata era prea .ic0 i prea prost ec3ipat0 pe+tru a ap0ra 2ara" Militarii r0.0seser0 cu trei%eci de a+i -+ ur.0 -+ ceea ce pri1ea ec3iparea, +u a1eau bli+date, +u a1eau a1ioa+e i +ici artilerie a+tiaeria+0" I+trarea -+ r0%boi al0turi de alia2i sau de 5er.a+i +u ar fi dus dec4t la o catastrof0, -+ loc de asta, I+o+u se.+a tratate de priete+ie cu to2i /uc0torii i.porta+2i i -+cerca s0-l -.pace pe fiecare" 7ar +eutralitatea Ista+bulului f0cea ca ora ul s0 fie u+ .a5+et pe+tru refu5ia2ii dispera2i di+ Bul5aria, ;recia, U+5aria, Iu5osla1ia i Ro.4+ia" Ace tia sporiser0 popula2ia ora ului cu sute de .ii de suflete, -.po10r4+d i .ai .ult o 2ar0 u+de .ul2i sufereau de/a de foa.e i de s0r0cie" Neutralitatea atr05ea i u+ alt 5e+ de re%ide+2i" $a fel ca -+ Bucure ti, +e+u.0ra2i a5e+2i str0i+i i spio+i operau acu. di+ co+sulate, restaura+te i 3oteluri" Nic9 +u.0rase 1reo aptespre%ece ser1icii secrete str0i+e care operau acolo la sosirea lui, tra+sfor.4+d ora ul -+tr-u+ c4.p de lupt0 ca.uflat, u+de .a+ierele ele5a+te i li.ba/ul politicos ascu+deau .oti1e /os+ice" Iar e+5le%ul f0cea i el parte di+tr-o astfel de cate5orie" &o+sulatul brita+ic era -+ Pera, o cl0dire e+or.0 -+ stil 1ictoria+, aflat0 l4+50 bule1ardul Isti9lal" Era -+ cartierul europea+ al ora ului, care data di+ E1ul Mediu, c4+d Pera era a e%are italia+0" Spre deosebire de 1ec3iul ora , li+ia ori%o+tului era dreapt0, cu e:cep2ia 6ur+ului ;e+o1e%, co+struit .ai -+t4i ca o fort0rea20, utili%at apoi ca loc de reperare a i+ce+diilor, iar acu. folosit .ai .ult pe post de pa+ou publicitar 5i5a+t" Pe str0%ile -+tu+ecate i pietruite ale cartierului se aflau b0+ci, birouri i .a5a%i+e, tra.1aiele circul4+d -+colo i -+coace pe bule1ardul Isti9lal, ec3i1ale+tul str0%ii O:ford di+ A+5lia" Nic9 a/u+se la birou la ora D"<) i urc0 pe scara di+ spate, c0ci i+trarea pri+cipal0 era re%er1at0 diplo.a2ilor obi +ui2i" A1ea dou0 birouri, o ca.er0 pe+tru ar3i10 i o secretar0, pe acela i palier cu a5e+tul de pa%0 i cu ca.era u+de se cifrau .esa/ele" &a ata at .ilitar ad/u+ct, trebuia s0 i+ter1ie1e%e b0rba2i i fe.ei de toate +a2io+alit02ile care 1e+eau s0-l 1i%ite%e pe co+sul c4+d treceau pri+ Ista+bul" Erau refu5ia2i, oa.e+i de afaceri, diplo.a2i, birocra2i i politicie+i care - i pierduser0 fu+c2ia di+ prici+a r0%boiului" Nic9 -i i+tero5a pe to2i i de .ulte ori ob2i+ea i+for.a2ii 1aloroaseG u+eori reu ea c3iar s0-i recrute%e ca a5e+2i"
D<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

&elorlal2i cole5i ai lui di+ co+sulat li se e:plicase c0 Nic9 -l a/uta pe ata atul .ilitar, prelu4+d c4te1a di+ sarci+ile acestuia, dar +u.ai 7o+aldso+, co+sulul i Abra.s tiau cu ce se ocupa el de fapt" 7i+ e:perie+2a lui Nic9, -+ toate co+sulatele i a.basadele u+de fusese tri.is, to2i credeau c0 su+t suficie+t de discre2i ca s0 tie totul, dar +u prea era a a" 6rebuia s0 aib0 5ri/0 ce le spu+ea cole5ilor lui di+ co+sulat, s0 fie la fel de ate+t cu. era -+ cea .ai a5lo.erat0 cafe+ea di+ Ista+bul" Se duse direct -+ biroul lui 7o+aldso+" Era i Abra.s acolo, i Nic9 le po1esti ce se -+t4.plase cu o +oapte -+ai+te -+ tre+ul cu care se -+torsese de la Sofia" 7o+aldso+ -l felicit0 pe+tru succesul .isiu+ii i pe+tru felul -+ care sc0pase de poli2ia bul5ar0" ' 7ar de ce te-a a/utat fe.eia astaH -l -+treb0 7o+aldso+" ' A. recrutat-o -+ Bucure ti, la i+struc2iu+ea do.+ului Abra.s, r0spu+se el" Era o i+1ersare subtil0 a faptelor reale" &4t de co+ tii+cios p0rea8 ' Fratele ei a fost arestat i probabil ucis de ;arda de Fier, iar fasci tii au pus .4+a pe ba+ca i pe casa fa.iliei ei" Pe tat0l ei l-au aru+cat -+ -+c3isoare" ' 7e ceH ' E e1reic0" ' E1reic0H 7o+aldso+ se uit0 la Abra.s" &ei doi sc3i.bar0 o pri1ire" ' Ai e a.a+ta lui MaierH -+treb0 7o+aldso+" ' 7a" ' El tie c0 e e1reic0H ' Nu cred c0 -.p0rt0 e te p0rerea aria+0 despre puritatea rasei" ,+ plus, 7a+iela Si.o+ici este o fe.eie foarte fru.oas0" ' Ne a/ut0 pe+tru c0 ur0 te 5er.a+iiH ' E:ist0 o oarecare priete+ie -+tre +oi" A. a/utat-o de c4te1a ori -+ Bucure ti" ' SeriosH f0cu 7o+aldso+" Nic9 se -+treb0 ce 54+dea 7o+aldso+" Abra.s puse cea ca de ceai pe farfuriu20 i %ise# ' Ar trebui s-o e:ploat0. ca pote+2ial a5e+t, i+for.a2iile pe care +i le-a fur+i%at -+ Bucure ti s-au do1edit -+ cele di+ ur.0 a fi foarte 1aloroase" ' &re%i c0 lucrul 0sta e posibil, 7a1isH -+treb0 7o+aldso+" Nic9 pri1i pe fereastr0 la acoperi urile i la casele di+ le.+ -+5r0.0dite -+ /urul &or+ului" ' 7a, e posibil" ' O po2i co+tactaH ' Nu tiu u+de este" ' Poate c0 te 1a co+tacta ea, %ise Abra.s" ' Sper" 7o+aldso+ b0tu cu de5etele -+ .as0" P0rea -+tristat"
DE

- &O$IN FA$&ONER -

' Ei bi+e, 2i+e-+e la cure+t, spuse el" * * * Pri.a sarci+0 a lui Nic9 fu s0 restabileasc0 re2eaua pe care -+cepuse s-o co+struiasc0 -+ Bucure ti" &ei .ai eficie+2i i+for.atori ai lui +u fuseser0 ca 7a+iela Si.o+ici, ci a+5a/a2i obi +ui2i ai c0ilor ferate" &4+d de1e+ise clar c0 ur.au s0 p0r0seasc0 Bucure tiul, e+5le%ul -+cepuse s0 co+struiasc0 o re2ea -+ i+teriorul Ro.4+ieiG recrutase de/a doi -+so2itori de tre+ di+ e:presul Orie+tSi.plo+, precu. i u+ fr4+ar i u+ co+ductor care c0l0toreau -+ .od re5ulat cu tre+urile turce ti care se -+dreptau spre Sofia sau spre Bucure ti" ,+ ti.p ce 6urcia r0.4+ea +eutr0, tre+urile co+ti+uau s0 c0l0toreasc0 +esti+53erite spre toate capitalele di+ Balca+i ocupate de 5er.a+i, iar a+5a/a2ii c0ilor ferate reu eau s0 treac0 ile5al peste 5ra+i20 ba+i i docu.e+teG i, ca s0 adu+e i+for.a2ii, +u a1eau +e1oie de sta2ii de e.isie-recep2ie 1olu.i+oase, pe+tru c0 se -+torceau frec1e+t la Ista+bul i puteau da raportul -+ persoa+0" Fr4+arul se do1edise e:tre. de 1aloros" A1ea pri1irea a5er0 i o .e.orie e:cele+t0" 70duse -+ .od re5ulat rapoarte despre .i c0rile trupelor 5er.a+e i despre pote+2iale 2i+te ale atacurilor cu bo.b0 di+ Ro.4+ia i di+ Bul5aria" Pri+cipalul lor scop era acu. s0 -+cerce s0 a+ticipe%e ur.0toarea .i care a lui Fitler -+ Balca+i" @a ataca Rusia sau 6urciaH Nu le putea lo1i pe a.4+dou0" @a i+1ada ;recia sau Iu5osla1iaH Nic9 citea +e+u.0rate rapoarte, -+cerc4+d s0 50seasc0 a+u.ite tipare, dar era ca i cu. ar fi -+cercat s0 refac0 u+ pu%%le care repre%e+ta aproape -+ -+tre5i.e u+ cer" Autorul editorialului di+ pri+cipalul cotidia+ al Ista+bulului, Cumhurri=et, +u a1ea +icio -+doial0# >Pe+tru ;er.a+ia, u+ r0%boi -+delu+5at -+sea.+0 -+fr4+5erea" Ade10rata 2i+t0 a lui Fitler este I.periul Brita+ic, pri+ ur.are +u 1a ataca 6urcia"? Nic9 - i -+c3ipuia c0 asta spera i pre edi+tele I+o+u" Ser1iciul turc de i+for.a2ii esti.a c0 5er.a+ii ar cuceri Ista+bulul -+ .ai pu2i+ de patru%eci i opt de ore" 7e/a .ul2i turci fu5eau di+ ora G +u .ai 50seai +ici u+ loc liber -+ tre+ sau pe 1apor %ilele astea" &3iar i pre1i%iu+ea lui Abra.s era -+tu+ecat0" ' &el .ult o lu+0, %isese el" Eu +u .i-a despac3eta lucrurile" &ur4+d o s0 plec0. di+ +ou" O sire+0 r0su+0 /al+ic -+ tot ora ul, -+trerup4+du-i 54+durile" U+ alt e:erci2iu" 6elefo+ul -+cepu s0 su+e" ' 7a1is" ' Eu su+t, %ise o 1oce" ' 7a+ielaH ' 6rebuie s0 +e -+t4l+i."
D*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' E totul -+ ordi+eH ' Nu pot s0 1orbesc acu." Fotelul As9atliya+" Ora dou0" Fata -+c3ise telefo+ul" * * * Fotelul As9atliya+ era la cap0tul .ai s0r0c0cios al bule1ardului Isti9lal, u+ 3otel .are, -+ stil 1ictoria+, a c0rui 5lorie apusese" 7i+ 3olul d0r0p0+at, Nic9 10%u c3el+eri -+ 3ai+e care fuseser0 c4+d1a albe pli.b4+du-se pri+tre cei c42i1a .ese+i afla2i -+tr-o sal0 i.e+s0 i slab lu.i+at0, cu st4lpi spirala2i i cu decora2ii aurite care se scoro/eau" 7or.itoarele erau .ai celebre pe+tru 54+50+iile di+ paturi dec4t pe+tru lu:ul lor" Nic9 -.pi+se u ile 5rele di+ le.+ de .a3o+ i i+tr0 -+ bar" Puse pe te/53eaua de .ar.ur0 dou0 pa3are cu 1odc0 a.estecat0 cu 1er.ut i a tept0" Ea -+t4r%ie u+ sfert de or0" &4+d -+ cele di+ ur.0 sosi, +-o recu+oscu# +u era .ac3iat0, purta oc3elari de soare i a1ea pe cap o e arf0 di+ .0tase, de culoare 1erde ca /adul" Se a e%0 pe scau+" ' A adar, ai sc0pat de poli2ia bul5ar0, %ise fe.eia" $ui i se t0ie respira2ia, lucru care i se -+t4.pla .ereu c4+d era l4+50 ea" @oia at4t de .ult s-o str4+50 -+ bra2e8 ' U+de e MaierH ' E plecat pe u+de1a cu afaceri" ,l pri1i pe deasupra oc3elarilor ei de soare, u+ accesoriu i+util i e:tra1a5a+t" Era -+tu+eric -+ bar, c3iar i la acea or0 di+ %i, lu.i+a 5albe+0 a soarelui p0tru+%4+d pri+ 50urile di+ perdelele de .0tase u%ate" ' Ai pro1ocat .ult0 a5ita2ie la 5ra+i20" Poli2i tii aler5au de colo-colo pe coridoare, stri54+d i i+tr4+d -+ toate co.parti.e+tele" Se %1o+ea c0 ci+e1a a s0rit di+ tre+" ' Maier ce a %is de astaH ' Si55i +-a spus +i.ic" Nu tiu +iciodat0 ce 54+de te" ' N-a b0+uit c0 ai fost i tu i.plicat0H 7a+iela p0ru cu ade10rat ocat0" ' 7e ce-ar crede a a ce1aH Pe+tru ea era de +eco+ceput ca ci+e1a s-o b0+uiasc0" Oare era o .i+ci+oas0 c3iar at4t de des014r it0H ' Atii, +-a. fost si5ur0 c0 e ti teaf0r dec4t c4+d a. a/u+s -+ Ista+bul" E ti foarte de tept" Nic9 fu -+c4+tat c0 fata fusese -+5ri/orat0 di+ prici+a lui i flatat c0 -l credea de tept" ' Mul2u.esc" Ea lu0 o -+53i2itur0 de 1odc0 cu 1er.ut"
DJ

- &O$IN FA$&ONER -

' So2ia ta e -+ Ista+bulH ' Nu" S-a -+tors -+ A+5lia" 7a+iela - i puse .4+a .ic0 i palid0 peste a lui, u+ 5est at4t de ta+dru i de i+ti., -+c4t, pe+tru o clip0, b0rbatul +u tiu ce s0 spu+0" Ur.0 o t0cere lu+50 i dureroas0" &3iar i acu., c4+d a1ea oc3ii ascu+ i -+ spatele oc3elarilor de soare i p0rul acoperit cu o e arf0, tot fru.oas0 era" 7ar ar fi dorit-o c3iar dac0 ar fi fost -.br0cat0 cu u+ sac" ' Pri+ ur.are, e ti tot a.a+ta lui MaierH -+treb0 b0rbatul" ' M0 tratea%0 destul de bi+e" ' 7ar +u-i ur0 ti pe oa.e+ii 0 tiaH $-au -+c3is pe tat0l t0u i 2i-au luat casa i afacerea" ' &0-l ur0sc sau +u pe Maier +u sc3i.b0 ce .i s-a -+t4.plat .ie i Bucure tiului" Oricu., Si55i a fost cel care .-a a/utat s0-l elibere% pe tata" A fost bu+ cu .i+e" ' O s0 fie la fel de bu+ dac0 o s0 afle c0 ai fost aiciH ' El .i-a %is s0 1i+" ,i trebuir0 c4te1a clipe lui Nic9 ca s0 -+2elea50 ce 1ru ea s0 spu+0" Apoi, dup0 ce -+2elese, i se p0ru at4t de e1ide+t, -+c4t se .ir0 c0 +u b0+uise i.ediat" ' @rea s0 .0 seduci i apoi s0 spio+e%i pe+tru el" ' Nu tie c0 .-a. -+t4l+it -+ co.parti.e+t cu ti+e" ' 7e ce -.i spui astaH ' Atii c0 -+ realitate +u e o. de afaceri" El -+cu1ii+20 di+ cap" ' E colo+el -+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii, %ise ea direct" Apoi ad0u50# ' &eea ce -+sea.+0 c0 a putea -+ sc3i.b s0 spio+e% pe+tru ti+e" 7u.+e%eule8 Perspecti1a asta -l +0ucise -+c0 de c4+d o .e+2io+ase 7o+aldso+" Nu +u.ai c0 ar putea fi o lo1itur0 dat0 ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii, dar i-ar da lui .oti1e i oca%ii s-o re1ad0 pe 7a+iela" Ai acu., iat-o c0 su5era c3iar ea lucrul 0sta8 ' E periculos, %ise el" ' M-ai -+trebat dac0 -i ur0sc pe fasci ti" Faptul c0-l ur0sc pe Maier +u-i alu+50 pe 5er.a+i di+ 2ara .ea" 7ar dac0 te a/ut pe ti+e, e ca i cu. a face ce1a pe+tru to2i cei care au .urit, +u-i a aH ' 7e ce 1rea Maier s0 .0 spio+e%iH ' &rede c0 lucre%i pe+tru ser1iciul secret brita+ic" Nic9 o pri1i fi:" Fe.eia -i sus2i+u pri1irea" ' Ai ai spio+a pe+tru +oi -+ sc3i.bH Ea -+cu1ii+20 di+ cap" ' &u.H ' Maier las0 34rtii -+ irate peste tot" $e-a. 10%ut" Su+t docu.e+te oficiale"
DM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Atii 5er.a+0H ' 7esi5ur" 7ar a putea s0 le copie% pe+tru ti+e" ' Nu" @a trebui s0-2i face. rost de u+ aparat de foto5rafiat" ' $as asta -+ sea.a ta" 6rebuie s0-.i spui cu. se face" =i+e .i+te, trebuie s0 par0 c0 te spio+e% cu ade10rat, a a c0 trebuie s0-.i dai ce1a s0-i duc lui Maier" , i ter.i+0 b0utura" ' Acu. trebuie s0 plec" Mai 1orbi." Se aplec0 i-l s0rut0, l0s4+du-i pe bu%e 5ustul ru/ului ei i -+ +0ri .irosul pl0cut al parfu.ului, f0c4+du-l s0 1rea i .ai .ult" Bar.a+ul se uit0 la el# >E+5le% +orocos ce e ti8? se 54+dea o.ul" >7ac0 ai ti tu8? - i %ise Nic9" >Puc0. u+ /oc periculos, +u su+t si5ur c0 tiu toate re5ulile"?

34
&rag !ic4, Ce mai faci" M gndesc la tine tot tim'ul (i m ,ntreb dac e(ti teafr. -nglia e foarte de'rimant. 0nc se vorbe(te des're o inva)ie (i to1i brba1ii care nu sunt destul de 'otrivi1i 'entru armat sunt ,n >arda ?ntern (i 'atrulea) 'e str)i cu 'u(ti de 'e vremea 'rimului r)boi mondial. Chiar (i unchiul :rnest s-a ,nrolat, de(i era 'rea btrn 'entru ultimul lot. !u cred c germanii vor avea vreo (ans dac vor veni aici ar muri de rs. /ie1ii au crescut foarte mult, nici nu i-ai mai recunoa(te. 7ames e de2a mai ,nalt ca mine (i se descurc foarte bine la (coal. @ichard a devenit un biat studios, cu toate c e 'u1in cam timid. +unt sigur c o s-i treac. +irenele sun ,n fiecare noa'te. Peste tot se vd case drmate de bombe. -vem 'ro'riul ad'ost ,n grdin (i, cnd ,nce' s sune sirenele, fugim afar (i ne ad'ostim acolo. -vem (i o lam' cu ga), a(a c 'utem citi (i 2uca 2ocuriA e destul de confortabil. /ie1ii cred c totul nu e dect o glum 'roast. 7ames vrea ca r)boiul s continue destul ct s 'oat deveni el 'ilot ,ntr-o )i. &ragul meu, s ai gri2 de tine. %e rog s-mi scrii cnd vei 'utea. 7ennifer. * * * Se -+t4l+ir0 iar dou0 seri .ai t4r%iu, la 3otelul As9atliya+" Ea -+t4r%ie di+ +ou" O a tept0 +er0bd0tor la bar, si.2i+d u+ +od -+ sto.ac la 54+dul c0 s-ar putea ca fata s0 +u .ai 1i+0 deloc" 7a+iela - i f0cu -+ cele di+ ur.0 apari2ia, purt4+d o e arf0 i u+ palto+ lu+5, pe care +u i le d0du /os" Era fri5 -+ barG fri5 ca -+tr-u+
DO

- &O$IN FA$&ONER -

.or.4+t" Nic9 o co+duse la o .as0 di+ col2 i -i d0du cutia pe care i-o adusese" O desc3ise i -i ar0t0 dulciurile di+0u+tru" ' Aparatul de foto5rafiat e -+ i+teriorul capacului, %ise el" 7ac0 1a fi b0+uitor c4+d 1ei duce cutia acas0, -i po2i ar0ta c0 su+t dulciuri ade10rate -+0u+tru" ' 7e ce ar fi b0+uitorH B0rbatul d0du di+ u.eri" Probabil c0 +u prea -+2ele5ea rela2ia ei cu Maier" E:ista acu. o parte di+ el care era +er0bd0toare s0 -+ceap0 .isiu+ea, profesio+istul di+ MIJ care 1oia s0 afle secretele u+uia di+ cei .ai i.porta+2i a5e+2i ai ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii di+ Balca+i" 6otu i, o alt0 parte di+ el +u 1oia s-o e:pu+0 pe 7a+iela la u+ astfel de pericol" Nu a1usese +iciodat0 i+te+2ia s0 o foloseasc0 -+ felul 0sta, atu+ci c4+d o 10%use pe+tru pri.a dat0 -+ acea sear0 -+ Bucure ti" ' Atii s0 folose ti u+ aparat de foto5rafiatH -+treb0 Nic9" ' Pot -+102a" ' 6rebuie s0 potri1e ti corect dista+2a" 7i+ prici+a clarit02ii" Ea -+cu1ii+20 +er0bd0toare di+ cap" B0rbatul - i d0du sea.a c0 fata +u-l asculta" &4+d lu0 pa3arul cu 1odc0 de pe .as0, .4i+ile ei tre.urau" Se uit0 la el pe deasupra pa3arului, iar pri1irea ei -i tra+s.ise u+ .esa/" E:presia de pe fa2a fetei era aproape s0lbatic0" ' E ti cea .ai fru.oas0 fe.eie pe care a. 10%ut-o 1reodat0, se au%i Nic9 spu+4+d" &4+d su+t cu ti+e, +u .0 pot 54+di la +i.ic altce1a" ' Nu su+t ci+e cre%i tu c0 su+t, %ise ea" ' Nu-.i pas0, replic0 el" Nu 1reau dec4t s0 r0.4i cu .i+e" 7a+iela se apropie de el i b0rbatul -i si.2i r0suflarea pe obra%" ' 7a, opti ea" Nic9 o lu0 de .4+0 i ie ir0 a.4+doi di+ bar" * * * St0tea cu spatele la el, uit4+du-se pe fereastr0 la cerul de culoarea dudei" &4+tecul .ue%i+ului care c3e.a credi+cio ii la ru50ciu+ea de sear0 r0su+a peste tot -+ 1ec3iul ora " Fe.eia se co+tura pe fu+dalul -+tu+ecat al .0re2ei .osc3ei a lui Suley.a+, aflat0 de cealalt0 parte a &or+uluiG a.ur5ul se apropia cu repe%iciu+e" 7a+iela st0tu a a .ult0 1re.e i +u se -+toarse dec4t atu+ci c4+d el o ati+se u or pe u.0r" Nic9 10%u o lacri.0 alu+ec4+du-i pe obra%" ' Nu tiu dac0 ar trebui s0 face. asta, %ise ea" El -i lu0 fa2a -+ .4i+i i o s0rut0 cu bl4+de2e pe 5ur0" -llah -4bar, -llah -4bar. 7u.+e%eu e .are, 7u.+e%eu e .are" @e+i2i la ru50ciu+e8
DD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

B0rbatul o .4+54ie pe obra%" Ea -i lu0 .4+a i -i s0rut0 de5etele" Nic9 fu surpri+s i +edu.erit de lacri.ile ei" Nu -+2ele5ea de ce pl4+5e" 6otu i, lui +u i se p0rea c0 fac u+ lucru r0u" ' Nu pl4+5e8 opti el" ,i desc3eie roc3ia, f0r0 s0- i ia oc3ii de la fa2a ei, i o l0s0 -+ /os, de%5oli+du-i u.eriiG si.2i s4+ii delica2i ai fe.eii ati+54+du-i .4i+ile" Ea tre.ur0 la ati+5erea lui" El se aplec0 s0-i s0rute 54tul" ' 6e ro58 opti ea" Respir0 parfu.ul pielii ei .0t0soase" O s0rut0 di+ +ou i -i si.2i trupul -+cord4+du-se cu disperare" Fe.eia 5e.u c4+d li.ba lui tras0 co+turul s4+ilor ei" ;ea.0tul se tra+sfor.0 -+ suspi+, suspi+ul -+ lacri.i, apoi 7a+iela -+cepu s0 pl4+50" Se -+col0ci sub el i Nic9 fu +e1oit s-o a/ute s0 se -+ti+d0 pe pat" ' 7a+iela, opti el" Fe.eia +u putu s0-i spu+0 c4t de .ult se s0turase de b0rba2ii care o foloseau, c4t de de%5ustat0 era de ea -+s0 i di+ prici+a +e+u.0ratelor +op2i -+ care se d0ruise u+or str0i+i -+ sc3i.bul supra1ie2uirii i al u+ui strop de bu+0tate" Acu. e:ista u+ b0rbat pe+tru care si.2ea -+tr-ade10r ce1a i +u putea face cu el ceea ce f0cea cu to2i ceilal2i" Nu 1oia dec4t ca el s-o 2i+0 -+ bra2e" Ai Nic9 c3iar a a f0cu" O duse -+ pat i o l0s0 s0 se -+col0ceasc0 pl4+54+d la pieptul lui, o s0rut0 pe fru+te, o .4+54ie pe p0r i o l0s0 s0- i 1erse a.arul, .ir4+du-se de aceast0 fii+20 fru.oas0 i .isterioas0 care i+trase -+ 1ia2a lui i a.e+i+2a acu. s0 i-o -+toarc0 pe dos" * * * 7a+iela desc3ise oc3ii" ' ,.i pare r0u" ' Nu-i +i.ic" Mai stai aici pu2i+" ' 6e-a. de%a.05it" Nic9 d0du la o parte o u1i20 de p0r de pe fa2a ei" ' E -+ re5ul0" Nu trebuie s-o face. dac0 +u 1rei" 7a+iela -l s0rut0, cu fa2a lipicioas0 di+ prici+a lacri.ilor care se uscaser0" P0rea ce1a ireal" ' 7ra5ul .eu, opti ea" 7ra5ul .eu" B0rbatul respir0 parfu.ul p0rului ei, parfu.ul u+ei alte fe.ei, i -i si.2i 1e+a %14c+i+d u or c4+d o s0rut0 pe 54t" Era o ta+dre2e la care +u se a teptase" Ea -i lu0 fa2a -+ .4i+i i -l l0s0 s0 o s0rute, f0r0 s0- i -+c3id0 oc3ii" El +u b4/b4i -+ -+tu+eric, a a cu. f0cuse .ai tot ti.pul 1ie2ii lui de o. -+surat" O pri1i -+ oc3i i i+ti.itatea asta -l oc0 i -l surpri+se .ai .ult dec4t
C))

- &O$IN FA$&ONER -

parfu.ul ei +eobi +uit i trupul +ecu+oscut care se afla l4+50 el -+ pat" &e f0cuse cu 1ia2a lui de +u a1usese +iciodat0 astfel de se+ti.e+teH 6a+dre2ea fu cea care -l e.o2io+a" ,i spuse -+ oapt0 c0 era fru.oas0, iar ea oft0 i -i %4.bi de parc0 ar fi fost iubi2i de .ult0 1re.e" , i trecu de5etele pri+ p0rul lui i, c4+d el p0tru+se -+ i+teriorul ei, +u- i lu0 oc3ii de la fa2a lui" R0.aser0 a a parc0 o 1e +icie, f0r0 s0 se .i te, iar triste2ea i re5retul di+ pri1irea ei -l -+duio ar0" 7ulcea2a ei -l luase pri+ surpri+dere" O dorise cu disperare, totu i o posed0 cu bl4+de2e, iar ea -i opti cu1i+te -+ li.ba ei .ater+0, cu1i+te pe care el +u le -+2elese, dar - i d0du sea.a ce -+se.+au dup0 dori+2a di+ 1ocea ei" 70ruirea ei fusese +ea teptat0" Nic9 fu r0bd0tor i, c4+d ea a/u+se -+ .o.e+tul cul.i+a+t, si.2i c0 -l %54rie cu u+53iile pe spate i c0 -+cepe s0 pl4+50" 7a+iela - i trase sufletul i r0.aser0 +e.i ca2i .ult0 1re.eG se pri1ir0 -+ oc3i, a tept4+d, +ecli+ti2i, p4+0 c4+d a teptarea de1e+i i+suportabil0 i atu+ci +u .ai a teptar0" ,+ cele di+ ur.0, o .i care aproape i.perceptibil0 a bu%elor ei -l f0cu s0- i piard0 capul" Se -+t4.pl0 -+ ti.p ce Nic9 o pri1ea -+ oc3i i fe.eia se uit0 la el cu o ui.ire at4t de dulce, de parc0 +-ar .ai fi 10%ut 1reodat0 u+ b0rbat f0c4+d a a ce1a" Era o clip0 1i+o1at0 furat0 %eilor" Ea era a.a+ta altui b0rbatG el era so2ul altei fe.ei" * * * 7a+iela se d0du /os di+ pat i- i c0ut0 3ai+ele pe podea" ,+ ti.p ce o pri1ea pre50ti+du-se de plecare, Nic9 - i rea.i+ti c0 +u era dec4t u+ .o.e+t de +ebu+ie, o a1e+tur0, +i.ic .ai .ult" 7ar, -+ 1re.e ce o parte di+ el se dista+2a de ea, o alt0 1oce di+ i+teriorul lui se -+treba cu. ar putea-o co+1i+5e s0 .ai r0.4+0 pu2i+" ' Ai acu.H -+treb0 Nic9" A1ea se+%a2ia c0 -+53i2ise o piatr0" ' O s0 fac tot ce pot" S0 +u te a tep2i la re%ultate i.ediat" @a trebui s0 a tept oca%ia potri1it0" ' Nu .-a. referit la aparatul de foto5rafiat, ci la +oi" Ea se -+toarse i -i %4.bi dulce-a.ar" ' Ne 1o. re1edea cur4+d" ' &u. te pot 50siH 7a+iela - i puse dresurile" ' Nu po2i" O s0 te su+ eu" Fe.eia se ridic0 -+ picioare i - i +ete%i roc3ia, apoi se aplec0 spre el i-l s0rut0" Ie i di+ ca.er0 f0r0 s0 .ai spu+0 +i.ic" B0rbatul - i lu0 c0.a a de pe /os" Era i.pre5+at0 cu parfu.ul ei" 7e/a -i era dor de ea"
C)C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

* * * 7a+iela 50si u+ ta:i -+ fa2a 3otelului de pe bule1ardul Isti9lal i se urc0 -+ el" Nu era bi+eG +i.ic +u era bi+e" Nu era ceea ce 1oia ea" Nu putea ie i +i.ic bu+ di+ asta" @ia2a ei o de%5usta at4t de .ult, -+c4t u+eori se 54+dea s0 se aru+ce de pe podul ;alata" Supra1ie2uise, dar poate c0 ade10ra2ii +oroco i erau $e1i i ceilal2i, pe+tru c0 totul se ter.i+ase pe+tru ei i +u .ai erau +e1oi2i s0 se lupte cu 1ia2a asta -+5ro%itoare" 7ar .ai era Nic9G -i spusese +i te lucruri .i+u+ate, lucruri pe care t4+/ise de .ult s0 le aud0" ;0sise -+ sf4r it u+ b0rbat pe care -l dorea i care 1oia de la ea .ai .ult dec4t o +oapte, dar poate c0 -l 50sise prea t4r%iu"

35
Se .utase -+tr-o cas0 di+ apropierea .0re2ei .osc3ei a lui Suley.a+ i a1ea u+ balco+ cu 1edere spre &or+" Era l4+50 pia2a de fructe, -+tr-u+ labiri+t de cur2i d0r0p0+ate i str0%i -+5uste i pietruite, str0/uite de case al c0ror le.+ era putre%it i -++e5rit de 1re.e" &asa era pli+0 de .obil0 di+ le.+ de .a3o+ +e5ru i .irosea puter+ic a tutu+ turcesc, fa1oritul fostului proprietar" Parc3etul era acoperit cu co1oare staco/ii de Bu3ara, iar pe pere2i at4r+au c3ili.uri di+ .0tase" ,+c0perile a1eau cotloa+e i per1a%uri u+de se i+stalau pisicile ser1itorilor, care 50seau -+totdeau+a .o.e+tul potri1it al %ilei pe+tru a se -+c0l%i la soare" ,+ spatele casei era o 5r0di+0 .ic0 de tra+dafiri, -+ care cre tea u+ si+5ur copac al lui Iuda" Se spu+ea c0 de u+ astfel de copac se sp4+%urase Iuda dup0 ce pri.ise cele trei%eci de .o+ede de ar5i+t drept r0splat0 pe+tru c0 -l tr0dase pe Iisus" U+ alt a.0r4t care +u putuse suporta co+seci+2ele u+ei idei care la -+ceput i se p0ruse bu+0" ;r0di+a era -+co+/urat0 de u+ %id -+alt di+ c0r0.id0" A tept0 l4+50 poarta di+ spatele caseiG se uit0 la ceas# era trecut de %ece" F0cu c42i1a pa i -+ -+tu+eric" Nu erau stele pe cer -+ seara asta i ploua .0ru+t -+ ti.p ce el se pli.ba +eli+i tit de colo-colo pri+ aceast0 5r0di+0 -+tu+ecat0 i secret0" Au%i pe alee %5o.otul tocurilor de la pa+tofii ei" 7escuie poarta i ea se strecur0 -+0u+tru" I+trar0 -+ biroul lui, u+de b0rbatul l0sase o la.p0 apri+s0" ,i lu0 3ai+a i o at4r+0 -+ cuier" &4+d se -+toarse, fe.eia 2i+ea .4+a -+ti+s0 spre el" ,+ pal.0 a1ea u+ fil., pe care Nic9 -l lu0" ' A teapt0 aici8 %ise el" @rei s0 bei ce1aH
C)(

- &O$IN FA$&ONER -

7a+iela cl0ti+0 di+ cap" Se a e%0 pe u+ scau+, picior peste picior, e:pu+4+dui dresurile de .0tase" Maier a1ea .are 5ri/0 de ea" Nic9 cobor- -+ pi1+i20, u+de ara+/ase ca u+ul di+ fu+c2io+arii de la co+sulat care se ocupau cu descifrarea .esa/elor s0 i+stale%e te.porar o ca.er0 obscur0" Nu.ele lui era Sa+derso+ i o.ul se puse +u.aidec4t pe treab0" Acest /oc dublu -l u.plea de satisfac2ie pe Nic9" 7a+iela -i spusese c0 Maier o pl0tea bi+e pe+tru i+for.a2iile pe care i le aducea" E+5le%ul +u credea +ici o clip0 c0 fe.eia f0cea asta pe+tru ba+i" 7up0 %ece .i+ute, Sa+derso+ desc3ise pri.ul ba%i+, puse fil.ul -+ re1elator, apoi -+ fi:ator" Era u+ /oc .ortal i 7a+iela ar fi cea care ar pl0ti dac0 ce1a +u ar .er5e cu. trebuie" B0rbatul ar fi 1rut s0 +-o fi l0sat s0 fac0 asta" 7ac0 o descoperea MaierH Sa+derso+ 2i+u u+ cap0t al fil.ului -+ lu.i+0" Nic9 10%u scrisul pe +e5ati1 i i+i.a -+cepu s0-i bat0 cu putere" Foto5raful sp0l0 fil.ul, apoi -l at4r+0 la uscat" Nic9 se apropie cu lupa de pelicula lu.i+at0 de u+ bec de o sut0 de Ra2i" Pe fil. scria -+ 5er.a+0# >6op secret" Ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii di+ Berli+ c0tre 1o+ Pape+, A+9ara"? ' 6er.i+0 tu aici, -i %ise el lui Sa+derso+ i se -+toarse -+ birou" * * * 7a+iela st0tea pe fotoliul de l4+50 fereastr0, cu oc3ii -+c3i i" Nic9 cre%u c0 ador.ise, dar, c4+d i+tr0 -+ -+c0pere, fe.eia - i ridic0 pri1irea spre el i %4.bi" ' &u. ai reu it s0 foto5rafie%i docu.e+teleH o -+treba Nic9" ' U+ b0rbat +u st0 tot ti.pul cu pa+talo+ii pe el" Ai u+eori - i las0 c3eile -+ bu%u+ar" ' I-ai furat c3eileH ' Ai-a l0sat pa+talo+ii ca s0-i spele 1aletul" &3eile erau -+ bu%u+ar" ' O s0 afle" ' Nu, +-o s0 afle" Are -+credere -+ .i+e" &rede c0 te spio+e% pe ti+e i e +e5li/e+t" ' Ai c3eileH ' S-a dus la o -+t4l+ire de afaceri i, c4t ti.p a fost el plecat, a. desc3is seiful i a. foto5rafiat toate docu.e+tele pe care le-a. 50sit -+0u+tru" Apoi a. ara+/at 34rtiile -+ seif e:act a a cu. au fost i i-a. pus c3eile -+apoi -+ bu%u+ar" A fost foarte si.plu" P0rea at4t de -+cre%0toare -+ capacit02ile ei" 7ar toat0 lu.ea e -+cre%0toare p4+0 c4+d lucrurile -+cep s0 .ear50 prost" ' ,+2ele5" ' Asta e tot ce po2i s0 spuiH >,+2ele5?H ' Su+t -+5ri/orat"
C)<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' E ceea ce .-ai ru5at s0 fac" ' 7a, tiu" ' Era ce1a pe fil. care ar putea fi i.porta+tH ' Poate" 7a+iela se ridic0G a1ea oc3ii str0lucitori" ' Maier +u .0 a teapt0 acas0 dec4t dup0 .ie%ul +op2ii" ' Po2i r0.4+eH opti el" ' 7a, r0spu+se ea" Bi+e-+2eles c0 da" * * * &u pu2i+ -+ai+te de .ie%ul +op2ii, Nic9 o co+duse pe 7a+iela pri+ 5r0di+0" $u+a ar5i+tie str0lucea pri+tre +ori, iar 14+tul f0cea fru+%ele copacului lui luda s0 fo +easc0" ' Fii prude+t08 opti el, dar ea disp0ruse de/a" Parfu.ul ei pluti pe+tru o clip0 -+ aer -+ai+te de a se risipi" B0rbatul -+cuie u a i se -+toarse la lucru" * * * Maier st0tea -+ pat, a tept4+d-o s0 se -+toarc0 acas0" $a.pa de pe +optier0 era apri+s0" &4+d fata i+tr0 -+ dor.itor, el - i ridic0 pri1irea di+ 34rtiile pe care le citea" Nu-i spuse +i.ic, iar t0cerea lui i se p0ru +eli+i titoare" 7a+iela -+cepu s0 se de%brace" Maier o pri1ea" &4+d1a, lucrul 0sta +u -+se.+ase +i.ic pe+tru eaG era doar u+ trup" Acu. se si.2ea .urdar0, trec4+d a a de la u+ b0rbat la altul" , i a e%0 fru.os roc3ia pe u+ scau+" Si.2i pri1irea lui a2i+tit0 asupra ei" ' &redea. c0 dor.i" ' M-a. 3ot0r4t s0 te a tept" Pe 5ea. se 1edeau lu.i+ile 1ec3iului ora aflat di+colo de &or+" Fata se -+treb0 care di+ lu.i+i era de la fereastra lui, c0ci era .ai .ult ca si5ur c0 Nic9 -+c0 lucra" >7e ce +u e ti tu cu .i+e aiciH? Ea +u era dec4t o a1e+tur0 a.oroas0G e+5le%ul a1ea s0 se -+toarc0 la so2ia lui de -+dat0 ce r0%boiul se 1a ter.i+a" ,i spusese s0 aib0 5ri/0, de i o l0sase s0 spio+e%e pe+tru el, s0 se pu+0 -+ pericol" Ar fi 1rut s0 cread0 c0 o iube te, dar tia c0 +u era a a, tia c0 to2i erau -+dr05osti2i de o ilu%ie a ei i +iciu+ul +-o cu+o tea cu ade10rat" sta era +eca%ul dac0 erai o actri20 at4t de bu+0# -i ui.eai pe to2i cu far.ecul i cu de53i%area ta, dar, -+ cele di+ ur.0, +u puteai fi si5ur0 c0 te iubeau" &u. ar fi pututH Nici .0car ea +u .ai tia ce era real -+0u+trul ei, +u .ai tia ci+e era de fapt" 7e1e+ise u+a cu rolul pe care -l /uca" Si.2i u+ /u+53i ascu2it c4+d se -+toarse cu spatele la fereastr0" , i d0du c3ilo2ii
C)E

- &O$IN FA$&ONER -

/os i se b050 repede -+ pat" Maier puse 34rtiile deoparte i sti+se lu.i+a" Ea -l las0 s-o ia -+ bra2e i -+cerc0 s0 se rela:e%e c4+d -i si.2i pe+isul -+t0rit pe coaps0" El o .4+54ie pe s4+i" Fata -+cerc0 s0 se lase -+ 1oia lui, a 5ustului i .irosului s0u fa.iliar" 7ar +u si.2i dec4t disperare" $iebling, te doresc, opti el" ' Ai eu te doresc, %ise ea" Atia c0 e seac0 i +u-l 1oia -+ i+teriorul ei" ,+tr-u+ fel, actul de i+ti.itate ar fi prea cople itor -+ seara asta" ,+ sc3i.b, fata -+cepu s0-i s0rute pieptul, apoi burta, d4+du-i de -+2eles ce i+te+2ii a1ea, iar .4+a pe care i-o puse el pe cap o -+cura/a" F0cu se: oral cu el, -l au%i 5e.4+d i se si.2i e:tre. de u urat0 la 54+dul c0 poate asta era tot ce 1oia Maier de la ea" >&e actri20 bu+0 su+t8? - i %ise 7a+iela" >M0 -+treb dac0 o s0 .0 cu+osc 1reodat0 cu ade10rat sau .0car aceast0 fat0 al c0rei rol -l /oc -+ fa2a lu.ii"?

36
A doua %i de di.i+ea20, 2i+4+d la subra2 u+ plic .aro -+ care se aflau dou0%eci i ase de +e5ati1e, Nic9 b0tu la u a biroului lui Abra.s" Nu se b0rbierise i abia dac0 dor.ise 1reu+ pic" Abra.s -l pri1i de%aprobator" ' 7a1is" Ar02i -+5ro%itor" &e s-a -+t4.platH ' A. ce1a s0 10 ar0t" Nic9 puse plicul pe birou" Abra.s se -+cru+t0, -l lu0, r0stur+0 +e5ati1ele +e5re i lucioase pe .as0 i le studie cu ate+2ie" Nic9 -i d0du o lup0" Abra.s r0.ase t0cut .ult0 1re.e, e:a.i+4+d fiecare +e5ati1 -+ parte" ' U+ele par s0 fie u+ sc3i.b obi +uit de i+for.a2ii -+tre Berli+ i Ista+bul, %ise Nic9" 7ar su+t i copiile a dou0 tele5ra.e strict secrete tri.ise de &a+aris lui 1o+ Pape+ -+ A+9ara" $e 1oi da la tradus, dar se pare c0 +e5ati1ul 0sta repre%i+t0 pla+urile detaliate ale for2elor ar.ate 5er.a+e di+ Bul5aria, iar 0sta e de la 1o+ Pape+ i 1orbe te despre eforturile pe care le face de a co+1i+5e autorit02ile di+ A+9ara s0 per.it0 i+trarea co+silierilor .ilitari -+ 2ar0" E+5le%ul lu0 u+ alt +e5ati1 de pe birou" ' ,+ 0sta e de%10luit +u.ele u+ui cet02ea+ turc di+ Mi+isterul Ap0r0rii care fur+i%ea%0 5er.a+ilor i+for.a2ii secrete procurate di+ biroul .i+istrului" Abra.s se re%e.0 de sp0tarul scau+ului i -l pri1i fi: pe Nic9" ' Foarte i.presio+a+t8 &u. ai ob2i+ut .aterialul 0staH ' &u a/utorul 7a+ielei Si.o+ici" A2i a1ut dreptate" E o .i+0 de aur" ' 6rebuie i+struit0 pu2i+" U+ele foto5rafii su+t +eclare" Nic9 - i -+53i2i .4+ia" 7a+iela riscase e+or. s0 fac0 rost de i+for.a2iile astea
C)*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

pe+tru ei i pri.a reac2ie a lui Abra.s era s0 se pl4+50 c0 +u le putea descifra pe toate" ' 7ar +u e r0u pe+tru pri.a ei -+cercare" ' &u. le-a ob2i+utH ' $e-a furat di+ seiful lui Maier" Abra.s r0.ase t0cut .ult0 1re.e, c4+t0ri+d i.plica2iile" ,+ cele di+ ur.0, - i -+toarse di+ +ou ate+2ia asupra foto5rafiilor" ' Ar trebui s0-i d0. +oului t0u a5e+t u+ +u.e de cod" ' M-a. 54+dit de/a la asta" &e spu+e2i de &alul troia+H Abra.s .edita pu2i+" ,+truc4t a1ea cu+o ti+2e bu+e de istorie i absol1ise o+orabil u+i1ersitatea di+ O:ford, probabil c0 i se p0rea u+ pic ca. e1ide+t" ' &alul troia+" 6rofeul pe care Maier -l aduce -+ casa lui, f0r0 s0 tie c0 e de fapt u+ du .a+" Foarte bi+e, 7a1is" 70du aprobator di+ cap" ' B0+uiesc c0 ai stat trea% toat0 +oaptea ca s0 lucre%i la +e5ati1ele astea, dar acu. ar trebui s0 ar02i ca u+ ata at .ilitar ad/u+ct, a a c0 du-te acas0, b0rbiere tete i f0 o baie" ' 7a, do.+ule, spuse Nic9 i se ridic0 s0 plece" ' 7a1is8 %ise Abra.s" ' 7a, do.+ule" ' Fii prude+t8 -l sf0tui el i, pe+tru o clip0, e:presia de pe fa2a lui fu aproape o.e+easc0"

37
,+ fiecare 5r0di+0 era c4te u+ copac al lui Iuda i, o dat0 cu 1e+irea pri.01erii, -+ Scutari era o e:plo%ie de ro u pe fu+dalul +e5ru al c3iparo ilor di+ ci.itirele -+ti+se" Pe pia2a de fructe ap0rur0 cire ele, iar i+sectele .i u+au -+ copaci" Bel5radul i Ate+a fur0 cucerite de 5er.a+i, -+ ti.p ce -+tr-o +oapte -+5ro%itoare di+ .ai, a1ia2ia 5er.a+0 aru+c0 o sut0 de bo.be deasupra $o+drei -+ doar c4te1a ore" ,+ 1re.e ce Nic9 cu.p0ra pepe+i 5albe+i, caise i piersici di+ pie2e, 5er.a+ii i+1adau Rusia" Petrolul di+ Ploie ti ali.e+ta di1i%iile Pa+%er care treceau pri+ Mi+s9" Nic9 se 54+di la Be+di: i la felul -+ care toate -+cerc0rile lor de a -+c3ide so+dele de petrol fuseser0 blocate de ci+e tie ce 5u1er+a+t brita+ic a+o+i." &4+d 1e+i toa.+a, ap0rur0 s.oc3i+ele i stru5urii i -+cepur0 petrecerile di+ Pera cu co+1ersa2iile lor politicoase, cu .olu te -+f0 urate -+ coc0 i pr0/ite, ca1iar i delicioase pl0ci+te cu 3o.ar" ,+tre ti.p, oa.e+ii di+ Stali+5rad .ureau de foa.e"
C)J

- &O$IN FA$&ONER -

Spre sf4r itul a+ului CDEC, -+ 1re.e ce ploaia c0dea peste apele ce+u ii ale &or+ului, departe, -+ cealalt0 parte a lu.ii, /apo+e%ii atacar0 Pearl Farbor, iar lucrul 0sta -i deter.i+0 -+ cele di+ ur.0 pe a.erica+i s0 i+tre -+ r0%boiul care de1astase restul lu.ii" Nou0spre%ece +a1e ale .ari+ei a.erica+e se scufu+dar0 -+ acea di.i+ea20 di+ dece.brie, dar +u.ai soarta u+ei .ata3ale ru5i+ite +u.ite Stru.a capt0 ate+2ia lui Nic9 -+ iar+a aceea depri.a+t0"

38
Nic9 tra1ers0 3olul 3otelului Pera Palas i urc0 -+ fu50 treptele spre foaierul cu cupol0" Mirosea a 2i50ri i 1ec3i, u+ a.estec ciudat -+tre Orie+t i epoca 1ictoria+0, plu ul ro u i le.+ul de .a3o+ co+trast4+d cu ferestrele .e+ite de la .e%a+i+" ,l 50si pe Ma: b4+d 5i+ to+ic la bar, le50+4+du-se periculos pe u+ul di+ scau+ele -+alte f0r0 sp0tar" ,+cepuse s0 bea i .ai .ult de c4+d plecase di+ Bucure tiG aler50tura pri+ %0pad0 i -+t4l+irea cu t4+0rul le5io+ar -i distruseser0 +er1ii" Ma: fusese tri.is la biroul a5e+2iei Reuters di+ Ista+bul" 7ar era sc3i.batG difere+2a era subtil0 i poate c0 +u.ai priete+ii s0i o puteau obser1a, scoas0 -+ e1ide+20 de u.bra de sub oc3i i de tre.urul u or al .4i+ilor" ' Ar02i ca +aiba, -i %ise el lui Nic9 c4+d acesta i+tr0 -+ bar" &e-ai .ai pus la cale, a.iceH ' Su+t doar obosit" ' 7ac0 a a spui tuN @rei s0 bei ce1aH ' 7e ce +uH Ma: .ai co.a+d0 dou0 pa3are cu 5i+ to+ic" ' Ai au%it de +a1a asta care o s0 a+core%e aici .4i+eH Stru.a di+ &o+sta+2a" U+ 1as ru5i+it pli+ de refu5ia2i e1rei pe care +u-i 1rea +i.e+i" Se -+t4.pl0 di+ +ou ca -+ poe.ul >B0tr4+ul .ari+ar?" Sau >B0tr4+ul Mes3u55a3? -+ ca%ul de fa20, %ise el i r4se +ec3e%at" Bu+ul Ma:8 N-a1ea +ici u+ pic de se+sibilitate" ' Nu-i pute. a/uta cu +i.ic" ' Bi+e-+2eles c0 +u" Su+te. e+5le%i" E -.potri1a reli5iei +oastre s0 a/ut0. al2i oa.e+i" ' &e 1rei s0 spui cu asta, Ma:H -+treb0 Nic9 iritat" ' Ai au%it %1o+urile, a.iceH 7espre ceea ce se -+t4.pl0 pe teritoriul +ostru fa1oritH Nu .i-au pl0cut +iciodat0 2i5a+ii i e1reii, +-a. putut a1ea -+credere -+ ei, dar a. au%it c0 5er.a+ii -i -+carc0 cu .iile -+ ca.ioa+e i +eferici2ii dispar
C)M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

pur i si.plu" ,+ &3i i+0u au a1ut loc .asacre" Ai 10%ut i tu de ce su+t -+ stare le5io+arii" Bi+e-+2eles c0 Nic9 tia de .asacrele di+ &3i i+0u i de deport0rile -+ .as0 ale e1reilor i 2i5a+ilor di+ Basarabia i Buco1i+a" F0cuse +e+u.0rate rapoarte pe care le tri.isese 5u1er+ului brita+ic" P4+0 acu. +u pri.ise +ici u+ r0spu+s cu pri1ire la proble.ele astea" ' &e se aude la co+sulat, a.iceH O s0 1ede. di1i%iile Pa+%er trec4+d podul ;alata s0pt0.4+a 1iitoareH ' Atiu la fel de .ulte ca ti+e" ' Ei, 3aide8 7oar o 1orb0" N-o s0 tip0resc +i.ic" ,2i /ur pe 1ia2a .a.ei .ele" ' Nu ti., Ma:" sta e ade10rul" &red c0 +ici Fitler +u tie ce-o s0 fac0" 7ar +-o s0 atace 6urcia -+ ti.p ce e ocupat cu Rusia" Iiaristul - i ter.i+0 b0utura i co.a+d0 alta" ' U+eori 1ise% c0 a1ia2ia 5er.a+0 aru+c0 bo.be asupra Ista+bulului" 6oate casele astea di+ le.+ ar arde o s0pt0.4+0 -+trea50" Focul s-ar 1edea p4+0 -+ 7Ysseldorf" Nic9 a1ea acelea i co .aruriG - i -+toarse pri1irea -+ alt0 parte i, -+ o5li+da de pe u+ul di+ st4lpi, 10%u u+ turc -+ costu. .aro fu.4+d i b4+d rac3iu, pref0c4+du-se c0 cite te u+ e:e.plar di+ &u.3urriyet" Era supra1e53eat" Probabil c0 de E.+iyet, ser1iciul turc de i+for.a2ii" ' ;3ici pe ci+e a. 10%ut %ilele trecute, %ise Ma:" 7up0 e:presia de pe fa2a %iaristului, Nic9 - i d0du sea.a ce 1oia s0 spu+0" ' Pe tipul 0la, Maier" ,l .ai 2ii .i+teH A. petrecut dou0 ore, cele .ai lu+5i di+ 1ia2a .ea, -+cerc4+d -.preu+0 cu ti+e s0-i scot a.a+ta di+ ra3at" ' E -+ Ista+bulH -+treb0 Nic9" ' &e cre%i c0 face aiciH M0 -+treb dac0 fata aia e tot cu el" ' Fabar +-a." Ma: %4.bi iro+ic i se aplec0 spre el" ' Ai 5ri/0, iub0re2ule8 Nu te l0sa pri+s di+ +ou -+ .re/e8 ' Nu tiu despre ce 1orbe ti, r0spu+se Nic9 i subiectul fu l0sat balt0" * * * Abra.s st0tea pe ba+c3eta di+ spate a Be+tley-ului, pri1i+d cu dispre2 profu+d a5ita2ia de pe docurile di+ E.i+o+u" ;ea.urile erau ridicate, dar b0rbatul str4.b0 di+ +as c4+d si.2i .irosul de pe te" Nic9 -l cu+o tea pe Abra.s de peste doi a+i i tot +u era si5ur -+ pri1i+2a lui" Era u+ o. auster, +u r4dea i +u se -+furia +iciodat0" U+ii %iceau c0 era rece ca 53ea2a, dar Nic9 se -+treba dac0 +u cu.1a ace tia -l /udecaser0 5re it" Putea fi -+fl0c0rat c4+d era 1orba de idei i de filosofieG lui Nic9 -i d0duse i.presia u+ui o. care iubea cu ade10rat u.a+is.ul, dar +u-i pl0ceau prea .ult oa.e+ii"
C)O

- &O$IN FA$&ONER -

' Iat-o8 .ur.ur0 Abra.s" Stru.a era a+corat0 1i%a1i de debarcaderul 6op3a+e pe+tru feriboturi, la aproape trei sute de .etri dista+20 de 20r., -+ partea asiatic0" Se d0dur0 /os di+ .a i+0 i .erser0 pe c3ei pe+tru a o 1edea .ai bi+e" Aerul di.i+e2ii era rece i Nic9 10%u +ori ori albi for.4+du-se c4+d respira" Pesc0ru ii t0iau 10%du3ul cu 2ipetele lor" Era o .ata3al0 ru5i+it0 i supraa5lo.erat0G o puteai .irosi de pe docuri" Re.orc3ere i +a1e ale .ari+ei turce roiau -+ /urul ei, iar pe c3ei patrulau solda2i, -+ ca% c0 1reu+ refu5iat -+cerca s0 a/u+50 -+ot p4+0 la da+e" O .ul2i.e de turci se adu+aser0 s0 ca te 5ura, dar e:presiile de pe fe2ele lor erau ostile" Erau e1rei pe +a1a aia i +u erau dori2i -+ 6urcia" Stru.a plecase di+ &o+sta+2a cu trei %ile -+ ur.0, pli+0 de refu5ia2i e1rei care fu5eau di+ Ro.4+ia" $a 5ura Bosforului, .otorul cedase i +a1a -+cepuse s0 pluteasc0 -+ deri10 spre u+ tere+ .i+at, dar fusese sal1at0 de u+ re.orc3er al .ari+ei turce i fusese re.orcat0 dou0%eci de .ile p4+0 la Ista+bul" ' &0pita+ul le-a spus autorit02ilor portuare c0 .otorul are +e1oie de repara2ii, dar autorit02ile su+t suspicioase" O s0 le ia o s0pt0.4+0 s0 re.edie%e proble.a, dar +i.e+i +u 1rea s0 pl0teasc0 cei ci+ci .ii de dolari a.erica+i" Nu li se per.ite .e.brilor ec3ipa/ului sau pasa5erilor s0 coboare de pe +a10 c4t ti.p 1or fi f0cute repara2iile" U.brele u+or +ori de ploaie se deplasau spre ei, pluti+d pe apa sclipitoare ca o perl0" Se -+toarser0 repede la .a i+0" ' Pute. face ce1aH Abra.s -l pri1i +e-+cre%0tor" ' 7e ceH ' 7e dra5ul dece+2ei" 7i+ 5e+ero%itate cre ti+0" ' &e +e1oie au ei de 5e+ero%itate cre ti+0H Su+t e1rei" ,+ plus, cei di+ 5u1er+ul brita+ic b0+uiesc c0 pri+tre refu5ia2i se afl0 i a5e+2i +a%i ti" ' &e .oti1 au s0 cread0 a a ce1aH ' Ro.4+ia e acu. de partea ;er.a+iei" Oa.e+ii 0 tia pro1i+ di+tr-o 2ar0 du .a+0" A a c0 trebuie s0 fi. prude+2i, 7a1is" Se spu+e c0 5er.a+ii au -+fii+2at o coal0 -+ Pra5a care s0-i -+1e2e pe a5e+2ii 5er.a+i s0 se poarte ca +i te e1rei" ,+1a20 s0 1orbeasc0 idi i s0 se roa5e" ' Presupu+ c0 i-au f0cut i circu.ci%ii" Se urcar0 -+ .a i+0" ' &u tot respectul, do.+ule, e de-a dreptul ridicol" ' Atiu asta i o tii i tu, dar e politica 5u1er+ului i datoria +oastr0 e s-o aplic0." 6otu i, ideea c0 +a%i tii +e tri.it -+ .od i+te+2io+at to2i refu5ia2ii 0 tia pe cap ca s0-i -+furie pe arabii di+ Palesti+a i s0-i atra50 de partea A:ei +u e c3iar at4t de ridicol0" Nic9 cl0ti+0 di+ cap i ar0t0 spre Stru.a"
C)D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' 7ar cu ei ce-o s0 se -+t4.pleH ' Asta +u e treaba 5u1er+ului brita+ic" A1e. i a a destule proble.e" $uar0 dru.ul -+apoi peste podul ;alata" $ui Nic9 i se f0cu 5rea20" , i i.a5i+0 c0 ar fi putut fi 7a+iela pe +a1a aia" Politica era si.pl0 c4+d oa.e+ii +u erau dec4t +i te +u.ere" 7oar c4+d a1eau fe2e se co.plica proble.a"

39
&4+d se -+toarser0 la co+sulat, secretara lui Nic9 le spuse c0 erau a tepta2i -+ biroul ata atului" 7o+aldso+ era u+ .isterG era scu+d, 1oi+ic, purta oc3elari i a1ea cea .ai fru.oas0 so2ie pe care o 10%user0 1reodat0 .e.brii perso+alului" F0r0 ea, ar fi putut de1e+i u+ perso+a/ de care s0-2i ba2i /oc, pe+tru c0 era cel .ai ters i .ai aro5a+t o. pe care -l -+t4l+ise Nic9 1reodat0" 7ar far.ecul i fru.use2ea so2iei lui -i d0deau u+ a+u.it presti5iu" Nu e:ista b0rbat sau fe.eie di+ co+sulat care s0 +u se uite la 7o+aldso+ i s0 specule%e -+ pri1i+2a secretului s0u, s0-l trate%e cu i .ai .ult respect sau, -+ ca%ul b0rba2ilor .ai ti+eri, s0-l pri1easc0 cu u+ fel de tea.0 pli+0 de ad.ira2ie" Secretara -i co+duse -+ biroul ata atului" Era o -+c0pere .are, aerisit0, cu ferestre -+alte i cu o pri1eli te i.pu+0toare" ,i procla.a +u.aidec4t statutul" 7o+aldso+ a tepta a e%at la birou, cu .4i+ile -.preu+ate" @i%a1i de el st0tea 1ec3iul priete+ al lui Nic9 di+ Fa5a+a3, 7a1id Be+-Ara%i" At.osfera di+ ca.er0 era c4t se poate de rece" 7up0 ce se f0cur0 pre%e+t0rile, 7o+aldso+ -i oferi lui Be+-Ara%i o cea c0 de ceai" ' Nu 1reau ceai" @reau s0 face2i ce1a pe+tru oa.e+ii 0ia de pe +a10" 7o+aldso+ -i ceru oricu. secretarei s0 aduc0 +i te ceai" ' A2i 10%ut cu. arat0 Stru.aH -+treb0 Be+-Ara%i" 7o+aldso+ se uit0 la Abra.s" ' Eu i 7a1is toc.ai +e-a. -+tors di+ port, %ise Abra.s" ' Su+t peste apte sute de oa.e+i la bord, .ai .ult de trei sute su+t fe.ei i copii" Na1a a fost co+struit0 doar pe+tru o sut0 de pasa5eri" ' ,+2ele5" ' &3iar -+2ele5i, do.+ule Abra.sH ,+2ele5i cu. e s0 fii e1reu -+tr-o alt0 2ar0 dec4t a taH Atii c0, -+ai+te de a pleca di+ &o+sta+2a, oa.e+ilor 0stora li s-au furat ba+ii i bi/uteriile -+ portH Atii ce -+sea.+0 s0 fii e1reu -+ Ro.4+ia de c4+d au sosit 5er.a+iiH ' 7o.+ul 7a1is aici de fa20 a fost pri+tre ulti.ii .e.bri ai le5a2iei +oastre di+ Bucure ti care a p0r0sit Ro.4+ia, %ise 7o+aldso+" Su+t si5ur c0 el -+2ele5e .ai bi+e ca oricare di+ +oi"
CC)

- &O$IN FA$&ONER -

Be+-Ara%i se uit0 la Nic9" >7e parc0 u+ul care +u e e1reu ar putea s0 -+2elea50?, se 54+dea el" ' Oa.e+ii 0 tia 1or s0 se duc0 -+ Palesti+a, dar 5u1er+ul 1ostru refu%0 s0 le acorde 1i%e" ' Nu pute. face +i.ic -+ pri1i+2a asta, replic0 Abra.s" A. pri.it i+struc2iu+i de la 5u1er+ul brita+ic" @-a2i 54+dit s0-i urca2i -+tr-u+ tre+H ' Ati2i la fel de bi+e ca .i+e c0 turcii +u le 1or da 1oie s0 coboare de pe 1as, pe+tru c0 le-a2i spus c0 5u1er+ul 1ostru ar co+sidera lucrul 0sta u+ act de ostilitate" I-a2i for2at s0 10 fac0 pe plac i acu. 1re2i s0 da2i 1i+a pe ei pe+tru situa2ia asta" Abra.s ridic0 defe+si1 .4i+ile -+ aer" ' A 1rea s0 te pot a/uta" ' Ai 10%ut -+ ce 3al e +a1aH Autorit02ile turce +u .0 las0 s0 urc la bord, dar a. 1orbit cu c0pita+ul" @asul e supraa5lo.erat i .4+carea e i+suficie+t0" Nu pot +ici .0car s0 50teasc0 cu. trebuie .4+carea pe care o .ai au pe+tru c0 5er.a+ii di+ &o+sta+2a le-au furat oalele i ti50ile" Be+-Ara%i se uit0 la cei trei b0rba2i di+ ca.er0" ' &e-o s0 se -+t4.ple cu eiH -+treb0 el i 1ocea lui 5roas0 se -+ec0 brusc de e.o2ie" ' ,+ ceea ce .0 pri1e te le doresc +u.ai bi+e, desi5ur, dar +u pute. sc3i.ba politica 5u1er+ului +ostru, spuse Abra.s" ' Politica 5u1er+ului brita+ic e s0-i lase pe to2i s0 se -+eceH Be+-Ara%i -+cepea s0 se -+furie" ' Motorul s-a stricat -+ai+te ca +a1a s0 plece di+ &o+sta+2a" A fost +e1oie s0 fie scoas0 -+ lar5 de ro.4+i" B0tu cu pu.+ul -+ biroul lui 7o+aldso+" ' Ati2i ce1a despre +a1a astaH A fost -+re5istrat0 -+ CO<), pe+tru +u.ele lui 7u.+e%eu8 A fost folosit0 ca bar/0 pe+tru tra+sportarea 1itelor pe 7u+0re c4+d a -+ceput r0%boiul 0sta, a fost declarat0 i+apt0 pe+tru c0l0toria pe .are8 E o capca+0 a .or2ii" Nu cred c0 .-ar duce +ici .0car p4+0 -+ cealalt0 parte a Bosforului" ,+truc4t Abra.s +u r0spu+se, Be+-Ara%i s0ri -+ picioare" ' E ti e1reu, +u-i a aH &u. po2i lucra pe+tru u+ 5u1er+ care las0 s0 se -+t4.ple asta poporului t0uH ' Poate c0 .-a. +0scut e1reu, dar A+5lia e 2ara .ea" ' N-ai de ce s0 te .4+dre ti cu a a ce1a, replic0 Be+-Ara%i i p0r0si -+c0perea, c4t pe ce s-o d0r4.e pe secretara lui Abra.s i s0 1erse ta1a cu ce tile de ceai pe care aceasta o ducea" 7up0 plecarea lui, -+ birou se l0s0 t0cerea" ' A .ers ca pe roate, spuse Nic9" 7o+aldso+ .4r4i /e+at" Se ridic0 de pe scau+ i se duse la fereastr0" ' 7e ce +u-i a/ut0.H -+treb0 Nic9"
CCC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Atii la fel de bi+e ca .i+e c0 a1e. +e1oie de sus2i+erea arabilor di+ Palesti+a -.potri1a 5er.a+ilor, r0spu+se Abra.s" Nu 1o. ob2i+e asta dac0 -i a/ut0. pe e1rei s0 colo+i%e%e 2ara" ' 7ac0 0sta e si+5urul .oti1, +u pri.i. .are lucru de la .usul.a+ii pe care -i pl0ti." A. au%it c0 citesc Mein Kam'f -+ .osc3ee" ' Ar desc3ide por2ile de%astrului, %ise 7o+aldso+ pe u+ to+ re%o+abil de dulce" Ar fi -+ceputul sf4r itului" ,+ceputul sf4r itului" Politic0 pri+ platitudi+e" Nic9 tia c0 &3urc3ill era de acord cu i.i5rarea e1reilor, dar e:istau oa.e+i -+ Mi+isterul de E:ter+e care +u-i -.p0rt0 eau p0rerile" Oa.e+i ca 7o+aldso+ i ca Abra.s" &itise u+ raport strict secret -+ care se su5erase c3iar scufu+darea +a1elor care -i tra+sportau pe e.i5ra+2ii e1rei la Ista+bul" Raportul se -+c3eia astfel# -sta e singura modalitate de a o'ri traficul. %otu(i, este un 'as 'e care, din motive evidente, guvernul Maiest1ii +ale n-ar fi gata sub nici o form s-l autori)e)e. ,+ sc3i.b, +a1ele care sp0rseser0 bloca/ul palesti+ia+ fuseser0 capturate, i.i5ra+2ii deporta2i i ec3ipa/ul arestat" Fusese aleas0 alter+ati1a .ai bl4+d0" ' Arabii +u 1or fi +iciodat0 priete+ii +o tri, %ise Nic9" 7o+aldso+ d0du di+ u.eri" ' Se poate s0 ai dreptate, dar +u +e pute. per.ite s0 tur+0. 5a% pe foc" Asta e politica oficial0 a 5u1er+ului" Nic9 se ridic0 s0 plece" ' N-a. +i.ic -.potri10, at4ta ti.p c4t e doar politic0" Oa.e+ilor de pe Stru.a +u le-ar pl0cea s0 se -+ece pe+tru c0 a a a. 1rut +oi" Aproape c0 ie ise pe u 0 c4+d Abra.s -l c3e.0 -+apoi" ' 7a1is, +u uita c0 faci parte di+ ser1iciul diplo.atic, %ise el" Fii diplo.at8 Mila +-are ce c0uta -+ politic0" sta e u+ co+sulat, +u u+ orfeli+at" ' 7a, do.+ule, r0spu+se Nic9 i p0r0si biroul"

40
7a+iela 1e+ea c4+d putea i st0tea at4t c4t -+dr0%+ea s0 stea" El a tepta ca telefo+ul +e5ru de pe biroul lui s0 su+e, -+treb4+du-se ce f0cea ea i u+de era" Fata 1e+ea deseori +oaptea, furi 4+du-se t0cut0 ca o u.br0 pe poarta di+ 5r0di+0" 7ar -+ +oaptea asta p0rea preocupat0 i +u-i aduse +ici u+ plic" B0rbatul -+cerc0 s-o s0rute, dar ea +u reac2io+0" Nic9 pre50ti b0uturile i fata - i lu0 pa3arul i se duse la fereastr0" Stru.a era acolo -+ -+tu+ericG se 1edeau lu.i+ile farurilor de la re.orc3erele care o p0%eau" E+5le%ul se 54+di la cartierul e1reiesc, -+ %iua c4+d fusese atacat de ;arda de Fier" , i %ise c0 .ul2i +u -+2ele5eau ce -+sea.+0 s0 fii refu5iat, de parc0 oa.e+ii
CC(

- &O$IN FA$&ONER -

i-ar p0r0si di+ capriciu casele i 1ia2a dus0 p4+0 atu+ci" , i a.i+ti de e1reul pe care -l 10%use ars de 1iu pe strad0 i de $e1i, %0c4+d ca +i te %dre+2e -+s4+5erate pe caldar4." Brusc, -i fu -+5ro%itor de ru i+e de 2ara lui" &e spusese Abra.sH Mila +-are ce c0uta -+ politic0" ' Su+t e1rei pe +a1a aia, la fel ca .i+e, .ur.ur0 7a+iela" ' A 1rea s0 pot face ce1a pe+tru ei" ' $a ce folosesc e+5le%ii -+ r0%boiul 0staH Nu +e-a2i putut a/uta -+ Bucure ti, +u +e pute2i a/uta +ici acu.8 El -+ti+se .4i+ile, de%+0d0/duit" Fata a1ea dreptate" ' Nic9, dac0 ai putea s0 .0 a/u2i, ai face-oH ' Atii bi+e c0 da" Fa2a ei a1ea di+ +ou acea e:presie ciudat0" ' 7a+ielaH ' A. +e1oie de a/utorul t0u acu." ' @i+o aici i stai /os" B0rbatul st0tea pe o ca+apea l4+50 sob0, u+de era cald" Ea 1e+i i se a e%0 l4+50 el, st4+d cu coatele pe 5e+u+c3i, de parc0 ar fi fost lo1it0 -+ sto.ac" ' &e s-a -+t4.platH ' Na1a di+ lar5" &red c0 fratele .eu e la bord" ' Fratele t0uH ' A.os" Mi-a scris acu. c4te1a s0pt0.4+i s0-.i spu+0 c0 i-a cu.p0rat u+ loc pe u+ 1as +u.it Stru.a i c0 1rea s0 -+cerce s0 fu50 -+ Palesti+a" ' =i-a scrisH &u. a aflat u+de e tiH ' 7up0 ce tat0l .eu a fost arestat, A.os a fu5it di+ Bucure ti i s-a dus la 2ar0" A cre%ut c0 e .ai si5ur a a" 7ar .i-a scris -+ fiecare s0pt0.4+0 la 3otelul At3B+Be Palace" &4+d a. 1e+it aici, i-a. scris i eu, de i p4+0 acu. +-a. fost +iciodat0 si5ur0 c0 a pri.it scrisorile .ele" 7a+iela pri1i fi: apa -+tu+ecat0" ' &e-o s0 se -+t4.ple cu ei, Nic9H 7i+ c4te a. au%it, c0pita+ul pl0+uie te s0 treac0 de bloca/ul brita+ic i s0 a+core%e pe pla/0" ' Ai 10%ut cu. arat0 +a1a" &3iar dac0 ies -+ lar5, +u 1or reu i +iciodat0 s0 a/u+50 la desti+a2ie" ' Nu-i 1a a/uta +i.e+iH ' ;u1er+ul .eu e -+5ri/orat c0 ace ti oa.e+i 1or a/u+5e -+ Palesti+a" ,+cearc0 s0-i for2e%e pe turci s0-i tri.it0 -+apoi -+ Marea Nea5r0" ' Atiu c0 fratele .eu e la bord, %ise ea" ' Ai ce 1rei s0 fac euH ' Po2i s0-l sco2i di+ capca+a aia a .or2ii i s0-l a/u2i s0 a/u+50 -+ Palesti+a pe alt0 caleH ' Nu tiu" ' Eu te-a. a/utat pe ti+e, +u-i a aH $ucrul 0sta trebuie s0 -+se.+e ce1a
CC<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

pe+tru 5u1er+ul t0u" Fata -i e1ita pri1irea i asta -l +eli+i tea" ' Mai e ce1a ce +u-.i spuiH ' Orice s-ar -+t4.pla, +u 1reau s0 .0 ur0 ti" El se -+cru+t0" ' 7e ce te-a ur-H 7a+iela 1ru s0 %ic0 ce1a, dar se opri" 7esi5ur, .ai t4r%iu e+5le%ul -+2elese de ce se te.ea fata# o -+sp0i.4+ta ceea ce credea c0 ar putea fratele ei s0-i spu+0 lui Nic9" 7ar acu., b0rbatul +u putu dec4t s0 se uite ui.it la ea i s0 se -+trebe ce -+se.+au cu1i+tele ei"

41
Ne.a+ To+ic -i f0cu s0 a tepte o /u.0tate de or0 -+ a+tica.era biroului s0u di+ Mi+isterul Ap0r0rii -+ai+te s0-i pri.easc0 -+0u+tru" Secretarul lui perso+al, u+ t4+0r cu o .usta20 +ea5r0 i stufoas0, -i co+duse -+ birou" To+ic -i salut0 cu c0ldur0 i ceru s0 se aduc0 trei pa3are cu ceai de .ere" 7iscutar0 despre 1re.e ' fusese cea .ai fri5uroas0 iar+0 de p4+0 atu+ci ' i despre cu. decur5ea r0%boiul, care era la fel de lu5ubru" Ar.ata africa+0 a lui Ro..el a.e+i+2a E5iptul, iar -+ Pacific /apo+e%ii puseser0 st0p4+ire pe Rabaul" To+ic le oferi 2i50ri" Ai-o apri+se pe-a lui i fu i.ediat -+10luit -+tr-u+ strat 5ros de fu." ' Ai acu., do.+ilor, ce pot face pe+tru 1oiH -+treb0 el -+tr-o e+5le%0 e:cele+t0, de i cu u+ puter+ic acce+t str0i+" ' Este o c3estiu+e ca. delicat0, %ise Abra.s" E 1orba de Stru.a" Nu.ele 1asului c0%u ca u+ bleste." To+ic -i pri1i fi:, dar +u spuse +i.ic" ' E ci+e1a la bord care +e i+teresea%0 foarte .ult" @re. s0-l scoate. de acolo" To+ic se uit0 .irat la ei" ' P4+0 acu., 5u1er+ul 1ostru a i+sistat s0 +u acord0. a%il +ici u+ui refu5iat de pe +a10" ' E o proble.0 strict secret0" Nu i+dic0 +ici o sc3i.bare -+ politica 5u1er+ului +ostru" ' N-a2i 1rea s0-.i spu+e2i despre ce este 1orbaH ' E 1orba de o a+u.it0 persoa+0 aflat0 la bordul +a1ei care poate fi de a/utor 5u1er+ului Maiest02ii Sale" To+ic p0ru s0 se rela:e%e i -i pri1i a.u%at" ' ,+2ele5" Poate pute. ara+/a ce1a" @a trebui s0 fi. foarte discre2i, desi5ur" &u. se +u.e te persoa+aH
CCE

- &O$IN FA$&ONER -

Nic9 se aplec0 spre To+ic" ' Se +u.e te A.os Si.o+ici" Are dou0%eci i patru de a+i i e u+ e1reu di+ Bucure ti" ' &e 1re2i de la elH ' 7up0 cu. a. .ai spus, e o c3estiu+e care pri1e te ser1iciul de i+for.a2ii, r0spu+se Abra.s" ' &e 1e2i face cu el dac0 -l d0. /os de pe +a10H ' ,i 1o. face rost de o 1i%0, %ise Nic9" Apoi -l 1o. urca -+tr-u+ tre+ care trece pri+ Siria, cu desti+a2ia Faifa" To+ic d0du di+ cap i puse trei li+5uri2e de %a30r -+ pa3arul cu ceai de .ere" ' 7ac0 1o. fi de acord s0 10 a/ut0., poate +e 1e2i putea a/uta i 1oi cu o proble.0" ' 7esi5ur" 7ac0 1o. putea" ' &rede. c0 ci+e1a di+ acest birou fur+i%ea%0 5er.a+ilor copii dup0 tele5ra.ele sc3i.bate -+tre Ista+bul i A+9ara" @re. s0 ti. ci+e" Nic9 se uit0 la Abra.s" 7a+iela le d0duse de/a i+for.a2ia asta" Nu.ele lui era Saffet 7i9er i era secretarul perso+al al lui To+ic, b0rbatul cu .usta20 care toc.ai -i co+dusese -+ biroul lui To+ic" Nic9 -l abordase de/a i -l a+ta/ase ca s0 lucre%e pe+tru ser1iciile secrete brita+ice" &opii dup0 tele5ra.ele tri.ise lui To+ic treceau acu. .ai -+t4i pri+ biroul lui Nic9 de la co+sulatul brita+ic" $ucrul 0sta ar putea fi /e+a+t dac0 o.ul ar fi i+tero5at de E.+iyet" ' 7e ce crede2i c0 10 pute. fur+i%a +oi o astfel de i+for.a2ieH -+treb0 Abra.s" ' U+ul di+ a5e+2ii 1o tri se -+t4l+e te frec1e+t cu a.a+ta u+ui colo+el di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii" Fie 5er.a+ii ob2i+ i+for.a2ii de la 1oi, fie 1oi ob2i+e2i i+for.a2ii de la ei" B0+uiesc c0 ulti.a 1aria+t0 e cea ade10rat0" >Pri+ ur.are, a. a1ut dreptate?, se 54+di Nic9" >E.+iyet .0 supra1e53ea%0"? ' @o. 1edea ce pute. face, %ise Abra.s" 7up0 ce p0r0sir0 biroul lui To+ic i se -+dreptar0 spre .a i+0, Abra.s spuse# ' Sper c0 treaba asta o s0 .erite ti.pul i efortul depus" ' 7ac0 +u, cel pu2i+ 1o. putea dor.i .ai bi+e tii+d c0 a. f0cut ce trebuie" ' Eu dor. -+totdeau+a bi+e, 7a1is, replic0 Abra.s i se urc0 -+ .a i+a a.basadei" &o+ tii+2a .ea e curat0" A ta cu. eH * * * U+ cer f0r0 +ori, cu stele ca de 53ea20" @4+tul -l i%bea -+ obra/i" St0tea la prora -+ alupa poli2iei, care t0ia apa, -+drept4+du-se spre silueta +ea5r0 a Stru.ei" $u.i+ile ora ului sclipeau -+ aerul rece i curat, iar u+ far se pli.ba /uc0u pe suprafa2a -+tu+ecat0 a apei" Na1a era a+corat0 la aproape trei sute de .etri de 20r." $a -+ceput p0ru
CC*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

aba+do+at0, dar, pe .0sur0 ce alupa se apropie de ea, Nic9 10%u o 5r0.ad0 de oa.e+i -+ ira2i de-a lu+5ul balustradelor" St0teau t0cu2i, ca u+ corte5iu de -+.or.4+tare" @0%ut0 de aproape, Stru.a ar0ta i .ai /al+ic" B0rbatul se -+treb0 cu. de reu ise s0 a/u+50 p4+0 la Ista+bulG +u p0rea -+ stare +ici .0car s0 tra1erse%e &or+ul" &are+a di+ le.+ era putre%it0 i +i te pl0ci de o2el ru5i+ite fuseser0 fi:ate de-o parte i de alta pe+tru a 2i+e 1asul laolalt0" O suprastructur0 rudi.e+tar0 di+ le.+, destul de ubred0, fusese co+struit0 pe pu+te ca s0 ser1easc0 f0r0 -+doial0 de ad0post pasa5erilor -.barca2i -+ plus pe u+ 1as de/a supraa5lo.erat" Nu se 1edeau +ic0ieri colaci sau b0rci de sal1are" Oa.e+ii 0 tia sperau s0 a/u+50 -+ Palesti+a cu d0r0p0+0tura astaH Era cel .ai /al+ic 1as pe care -l 10%use Nic9 1reodat0" $a pupa at4r+a u+ stea5 5albe+, pe+tru a i+dica faptul c0 +a1a era -+ cara+ti+0" Nic9 - i ridic0 pri1irea i 10%u oa.e+i uit4+du-se la el, fe2ele palide i -+sp0i.4+tate ale celor os4+di2i" Aalupa opri l4+50 1as i de la bord li se aru+c0 o scar0 di+ fr4+53ie" 7oi poli2i ti -+cepur0 s0 urce, ur.a2i de Nic9" Pri.ul lucru care -l i%bi fu putoarea, .irosul i+fect al fecalelor" Na1a era scufu+dat0 -+ -+tu+eric, dar Nic9 %0ri u+ c3ip palid la lu.i+a u+ei lu.4+0ri, -+ai+te ca flac0ra s0 fie sti+s0 de o alt0 pal0 de 14+t" Poli2i tii a1eau la+ter+e i pli.bar0 fasciculele de lu.i+0 pe pu+te, -+drept4+du-le spre 5rupule2ele de oa.e+i -+sp0i.4+ta2i i -+fri5ura2i, -+53esui2i de-a 1al.a u+ii -+ al2ii" ' Bi+e a2i 1e+it -+ capca+a pe+tru obola+i8 %ise o 1oce -+ fra+ce%0" Nu.ele .eu e ;arabate+9o" Su+t c0pita+ul acestei +a1e .i%erabile" &u ce te pute. a/uta, monsieur" ' M0 +u.esc 7a1is" Fac parte di+ le5a2ia brita+ic0" ' @-a2i 3ot0r4t -+ sf4r it s0-i a/uta2i pe +eferici2ii 0 tiaH ' A fi 1rut s-o pute. face" &0pita+ul - i frec0 fa2a cu .4+a" ' B0+uia. eu" &e 1reiH ' &aut pe ci+e1a" Nu.ele lui e A.os Si.o+ici" ' 7e ce -l cau2iH ' @reau s0-l iau de pe 1asul 0sta" ' Ai o 1i%0 pe+tru elH ' Posibil" ' O 1i%0" O 1i%08 Monsieur, cu. e s0 fii 7u.+e%euH Respir0 ad4+c" ' U+ o. di+ apte sute" &e a f0cut de a a/u+s s0 fie a a de +orocosH ' E la bordH Fur0 lo1i2i de o +ou0 rafal0 de 14+t rece ca 53ea2a" &0pita+ul - i frec0 di+ +ou
CCJ

- &O$IN FA$&ONER -

fa2a cu .4+a i Nic9 au%i u+ su+et aspru, se.+ c0 o.ul a1ea o barb0 2epoas0" ' N-a. +u.ele pasa5erilor, monsieur. 6ic0losul proprietar al +a1ei 0steia +u .i-a dat o list0" ' 6rebuie s0-l 50sesc pe b0rbatul 0sta" ' &e 14rst0 are acest Si.o+iciH ' Are dou0%eci i patru de a+i i e di+ Bucure ti" ' 7e u+de tii c0 e la bordH ' I-a scris surorii lui -+ai+te de a pleca di+ &o+sta+2a" ' Surorii lui, %ise c0pita+ul i studie 54+ditor fa2a lui Nic9" Ei bi+e, s0 .er5e. i s0 1ede. dac0 -l pute. 50si8 S-ar putea s0 2i se par0 o 1i%it0 i+teresa+t0" Nic9 -l ur.0 pe ;arabate+9o -+ .0ru+taiele 1asului" $a u+ .o.e+t dat se -.piedic0 i -+ti+se o .4+0 pe+tru a- i rec0p0ta ec3ilibrul i o bucat0 de plac0 se rupse -+ .4+a lui, .4+cat0 de ru5i+0" &4+d cobor- sub pu+te, Nic9 se sufoc0" Mirosul -+2ep0tor de uri+0, de tra+spira2ie i de fecale f0cea aproape i.posibil0 respira2ia" , i apri+se la+ter+a i lu.i+0 paturile" B0rba2i, fe.ei i copii st0teau -+5r0.0di2i -+ paturi di+ le.+ suprapuse p4+0 la ta1a+, c4te patru sau ci+ci -+tr-u+ pat" Si+5urele su+ete care se au%eau erau pl4+setul copiilor i so.+ul a5itat al bol+a1ilor" Erau ca +i te 1ite" ' U+ii copii au febr0, %ise ;arabate+9o" A1e. trei%eci de doctori la bord i +ici .0car o aspiri+0" ' @0 pot face eu rost de .edica.e+te" ' Ar fi fru.os di+ partea du.itale" 7up0 cu. 1e%i, +u au spa2iu suficie+t s0 doar.0, dar cel pu2i+ le e .ai cald aici /os" Nu pute. l0sa .ai .ult de o sut0 de oa.e+i s0 urce pe pu+te, altfel .i%erabila asta o s0 se r0stoar+e" ' A 1rea s0 10 pot a/uta" ' Bi+e-+2eles c0 ai 1rea, monsieur. Bi+e-+2eles c0 ai 1rea" , i puse .4i+ile -+ old" ' E 1reu+ A.os Si.o+ici aiciH Neferici2ii se a5itar0, dar +u spuse +i.e+i +i.ic" ;arabate+9o - i f0cu loc pri+tre oa.e+ii -+53esui2i ca sardelele, trec4+d peste 1ali%e u%ate i peste cutii iefti+e, stri54+du-l pe A.os" ' &i+e -l caut0H stri50 ci+e1a di+ -+tu+eric" ' E ti A.os Si.o+iciH ' 7epi+de" ' E ti sau +u e tiH ' &e treab0 ai cu elH ' Arat0-.i actele de ide+titate8 ,+truc4t o.ul refu%0, ;arabate+9o re+u+20 de%5ustat" Se -+toarse -+apoi, cl0ti+4+d di+ cap"
CCM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' @e%i, monsieur" ' 6rebuie s0 fie aici" ;arabate+9o st0tu acolo, cu .4i+ile -+ old" ' 7ac0 le spu+ c0 ai o 1i%0, to2i 1or sus2i+e c0 su+t A.os Si.o+ici" &u. arat0H Nic9 -i d0du descrierea pri.it0 de la 7a+iela# -+alt, p0r +e5ru i c4rlio+2at, 1orbitor de e+5le%0, dou0%eci i patru de a+i" ;arabate+9o cl0ti+0 di+ cap" ' E ti si5ur c0 e la bordH ' Nu" ' Mai -+cerc0." Poate e pe pu+te" Urcar0 pe scar0" &4+d a/u+se di+ +ou pe pu+te, Nic9 cre%u c0 o s0 1erse" Se duse la balustrad0, cu fa2a -+ b0taia 14+tului, i respir0 ad4+c" ' St0. aici de ase s0pt0.4+i, %ise ;arabate+9o" 7e ce +u +e a/ut0 +i.e+iH ' Politica" ' Politica8 Scuip0 peste bord" ' A teapt0 aici8 M0 duc s0 10d dac0 -l pot 50si pe acest A.os Si.o+ici" 7ar +u-2i pro.it +i.ic" 7ar se re-+toarse pu2i+ .ai t4r%iu, -+so2it de u+ t4+0r -+alt, slab, -+tr-u+ costu. u%at i pli+ de .urd0ria acu.ulat0 -+ cele ase s0pt0.4+i -+ care proprietarul lui dor.ise pe pu+tea Stru.ei" ' E ti A.os Si.o+iciH -+treb0 Nic9" 64+0rul p0rea -+5ro%it" Se uit0 la ;arabate+9o, apoi la poli2i ti, apoi di+ +ou la Nic9" ' 7a" ' Ai o sor0, 7a+ielaH 64+0rul -+cu1ii+20 di+ cap" ' E -+5ri/orat0 di+ prici+a ta" Nic9 se apropie de el" 64+0rul pu2ea" ' Sora ta te-a c0utat peste tot" 6e pute. lua de pe 1asul 0sta" ' S0 .0 lua2iH A.os se uit0 la ;arabate+9o, apoi di+ +ou la Nic9" P0rea 5ata s0 i%buc+easc0 -+ pl4+s" ' 6e si.2i bi+eH ' A fost foarte bol+a1, %ise ;arabate+9o" Po2i 1edea i du.+eata asta" Ser5e+tul turc .or.0ia +e.ul2u.it" Erau pe 1as de aproape o or0 i 1oia s0 plece" Nic9 puse o .4+0 pe u.0rul lui A.os" ' Ai aflat ce1a despre Si.o+H 64+0rul cl0ti+0 +e5ati1 di+ cap" ' E -+ ordi+e, %ise e+5le%ul" O s0 te d0. /os" A.os +u spuse +i.ic"
CCO

- &O$IN FA$&ONER -

Ser5e+tul turc i+sist0 s0 plece" ' 6otul o s0 fie bi+e, %ise Nic9 i cobor- scara -+ ur.a poli2i tilor" &4+d alupa se -+dep0rt0 de +a10, .ai .ul2i pasa5eri -+ti+ser0 .4i+ile i stri5ar0 -+ ro.4+0 i -+ 5er.a+0" ,+ +oaptea aia, Nic9 se %14rcoli -+ patul lui, +efii+d -+ stare s0 doar.0" 7e c4te ori -+c3idea oc3ii, 1edea fe2ele acelor +eferici2i -+ cala -.pu2it0 a Stru.ei i to2i de.o+ii di+ iad ar0tau acu%ator spre el" B0rbatul stri50 c0 e +e1i+o1at, dar +u-l ascult0 +i.e+i"

42
Nu se putea -+t4l+i cu 7a+iela la el acas0 dec4t dac0 Maier tia di+ai+te de -+t4l+ire i credea c0 fata a1ea u+ .oti1 de ordi+ profesio+al pe+tru a se duce acolo, a a c0 ast0%i stabilir0 s0 se -+t4l+easc0 -+ spatele .osc3eii lui Suley.a+" O a tept0 pe o alee, b0t4+d di+ picior ca s0 se -+c0l%easc0, -+ ti.p ce di+ cerul plu.buriu c0deau ful5i .0ru+2i de %0pad0" Ista+bul era u+ tablou al cetii i al %idurilor -+tu+ecate i cr0pate" Fata ap0ru pe +ea teptate, cu fa2a acoperit0 cu o e arf0 1erde i cu .4i+ile -+fu+date ad4+c -+ bu%u+arele palto+ului" St0tu aproape de el, respira2ia ei for.4+d +ori ori albi -+ aer" , i ridic0 pri1irea spre e+5le% i -l s0rut0 cu ta+dre2e pe 5ur0" ' 7ra5ul .eu Nic9" ' A. 1e ti pe+tru ti+e, %ise el i o trase i .ai aproape" ' $-ai 50sitH ' A. fost pe Stru.a asear0" $-a. 50sit" ' O, 7oa.+e8 &u. arat0H ' A sl0bit" A fost bol+a1" ' Po2i s0-l dai /os de pe 1asH ' O s0 fac tot ce -.i st0 -+ puti+20" Pot s0-i fac rost de o 1i%0 pe+tru Palesti+a -+ re5i. de ur5e+20" ,+c0 a tept0. per.isiu+ea 5u1er+ului turc" ' =i-a spus ce1aH Nic9 cl0ti+0 di+ cap" ' Are +e1oie de u+ doctor" Fata -l str4+se cu putere de .4+0 i -l s0rut0 di+ +ou" ' Nici +u tii c4t de .ult -+sea.+0 asta pe+tru .i+e8 O s0 te r0spl0tesc" @ei 1edea" ' Nu e +e1oie" 7a+iela -l s0rut0 pe obra%" ' S0 +u .0 ur0 ti +iciodat0, Nic9, opti ea, apoi disp0ru ca o u.br0 -+tr-o
CCD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

lu.e ce+u ie i -+53e2at0" Abra.s -l d0duse -+ 1ilea5 turcilor pe Saffet 7i9er pe+tru asta" Nic9 se bucura c0 Abra.s -+c0 .ai dor.ea bi+e +oaptea" El +u putea"

43
$ucra -+ biroul lui, c4+d su+etul stride+t al telefo+ului +e5ru de pe .as0 -l f0cu s0 tresar0" Se uit0 la ceas" Era ora +ou0" Ridic0 receptorul" ' 7a1is" ' Nic9" 6rebuie s0 te 10d" ' &e s-a -+t4.platH ' Restaura+tul $i.a+ di+ strada ;ate of t3e 63u.b" Peste o /u.0tate de or0" Fata -+c3ise telefo+ul" * * * Nic9 cobor- di+ ta:i pe bule1ardul Isti9lal i se -+drept0 spre ;ate of t3e 63u.b, aflat0 la dou0 str0%i dista+20" @4+tul b0tea cu putere, dar c3iar i -+tr-o +oapte rece ca asta e:istau oa.e+i care se pli.bau, -+drept4+du-se spre baruri i restaura+te# ofi2eri 5er.a+i cu iubitele lor u+5uroaice, oa.e+i de afaceri turci r4%4+d i fu.4+d i diplo.a2i e+5le%i cu so2iile lorG Nic9 -i cu+o tea pe c42i1a di+ ei i -i salut0 d4+d u or di+ cap" ,+ cafe+ele, b0rba2ii i fe.eile discutau -+ italia+0, fra+ce%0, spa+iol0 i ro.4+0" B0rbatul se opri 1i%a1i de ;ate of t3e 63u.bG u+ tra.1ai 1erde trecu cu %5o.ot pe l4+50 el" &el care o ur.0rise pe 7a+iela era fie +e5li/e+t, fie prea -+cre%0tor# Nic9 -i 10%u lic0rirea 2i50rii -+ cadrul u+ei u i di+ cap0tul str0%ii" Era .ai u or s0 ur.0re ti pe ci+e1a -+ ti.pul 1eriiG a1eai la dispo%i2ie terasele cafe+elelor, u+de puteai sta i citi %iarul, f0r0 a dai de b0+uit" Acu. c0 tia u+de era ur.0ritorul se si.2ea .ai li+i tit" 6ra1ers0 strada i i+tr0 -+ restaura+tul $i.a+" Nu se uit0 -+ spate, fii+d si5ur c0 ur.0ritorul lor 1a fi tot acolo la plecare" 7a+iela st0tea la o .as0 di+ fu+dul restaura+tului, purt4+d o e arf0 1erde di+ .0tase" Nu erau dec4t c42i1a clie+2i, .a/oritatea b0rba2i" Nic9 se a e%0 pe scau+ i -i ceru c3el+erului s0 aduc0 o sticl0 de rac3iu i dou0 pa3are" Fata era palid0" N-o 10%use +iciodat0 at4t de -+sp0i.4+tat0, dec4t -+ %iua aceea -+ Bucure ti c4+d fu5ise de 5ardi ti" ' &e s-a -+t4.platH -+treb0 el" Pe .as0 era u+ plic, pe care 7a+iela i-l d0du" Era +esi5ilat" Nic9 scoase di+ el +i te foi b0tute la .a i+0"
C()

- &O$IN FA$&ONER -

' &e su+t asteaH ' &ite te-le8 ' Su+t ori5i+ale" &u. le-ai ob2i+utH $e-ai luat di+ seiful luiH ' 6rebuie s0 le duc -+apoi -+ai+te ca Maier s0 se -+toarc0 acas0" ' &4+d se -+toarceH Ea -+cerc0 s0 %4.beasc0, dar +u reu i dec4t s0 se str4.be" ' S-ar putea s0 se fi -+tors de/a" 7u.+e%eule8 Era o +ebu+ie" ' A fost plecat aproape o lu+0 -+ai+te de &r0ciu+" ,+ Berli+" B0rbatul citi 34rtiile c4t de repede putu" ' Iisuse8 .ur.ur0 el" ' N-a 1orbit +iciodat0 despre asta" 7ar pri.e te telefoa+e +oaptea t4r%iu" Are .ulte secrete, Nic9" ' 6rebuie s0 duci astea -+apoi" 7e ce ai f0cut-oH ' M-ai a/utat s0-l 50sesc pe A.os" A. 1rut s0 fa ce1a pe+tru ti+e" ' O sticl0 de R3is9y ar fi fost de a/u+s" Ea p0ru r0+it0" $u0 .e.ora+du.ul di+ .4+a lui i -l puse -+apoi -+ plic" &4+d se ridic0 s0 plece, Nic9 o pri+se de bra2" ' Ai fost ur.0rit0H -+treb0 el" Ea cl0ti+0 di+ cap" ' Nu" ' Fai s-o spu+ altfel" Ai fost ur.0rit0" Fata pri1i peste u.0rul lui" ' 7e u+de tiiH ' E treaba .ea s0 tiu" Ea c0%u .oale pe scau+ i -+cepu s0 tre.ure" ' 7oa.+e8 ' M0 ocup eu de asta" ' &u.H Nic9 puse +i te ba+i pe .as0 pe+tru rac3iu" &3el+erul se uit0 cu repro la elG sperase ca str0i+ul bi+e -.br0cat s0 ci+e%e i s0 lase u+ bac i .are" ' Eu o s0 plec, -i %ise el fetei" @reau s0 a tep2i ci+ci .i+ute, apoi s0 .er5i pe strad0 i s0 o iei la st4+5a" ' E -+tu+eric pe acoloG +u su+t feli+are" ' Nu-i +i.ic" O s0 te supra1e53e% eu" ' &e ai de 54+d s0 faciH ' E u+ restaura+t la cap0tul aleii +u.it Ru.eli" O iei pe alee, tra1erse%i pe trotuarul cel0lalt, .er5i p4+0 la cap0t, te ascu+%i -+ cadrul pri.ei u i pe care o 1e%i i a tep2i acolo" Ea e%it0" ' F0 cu. -2i spu+ eu i totul o s0 fie bi+e"
C(C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Nic9 se ridic0 i ie i afar0" ;3ea2a sclipea pe caldar4." E+5le%ul +u se uit0 -+apoi" Merse destul de .ult -+ai+te s0 se -+toarc0, o lu0 pe o str0du20 l0tural+ic0 i - i croi dru. spre ;ate of t3e 63u.b, u+de se ascu+se -+ cadrul u+ei u i i a tept0 -+ u.br0" 6re.ura c3iar i cu palto+ul 5ros de l4+0 pe el" 7u.+e%eule, ce fri5 era8 Au%i 1aietul -+ surdi+0 al u+ei .elodii arabe de la u+ restaura+t aflat la eta/" @4+tul -.pr0 tia %0pada pe strad0" Pe bule1ardul Isti9lal -+c0 .ai erau trec0tori, dar aici, cu o strad0 .ai la sud, era pustiu" 7e ce se e:pusese 7a+iela pericoluluiH Acu. trebuia s0 .oar0 ci+e1a pe+tru ca ea s0 fie sal1at0" Nic9 tia c0 atacul 0sta de co+ tii+20 +u i-ar fi dera+/at pe al2iiG -+ fo+d, -+ Europa oa.e+ii .ureau cu .iile -+ fiecare %i i b0rbatul care -i ur.0rise era u+ du .a+G totu i, Nic9 +u reu ise +iciodat0 s0 aib0 acea i+difere+20 fa20 de uciderea cui1a, a a cu. a1eau u+ii" O 10%u pe 7a+iela ie i+d di+ restaura+t, o 10%u e%it4+d" ' Faide8 F0 a a cu. 2i-a. spus8 .ur.ur0 b0rbatul pe u+ to+ sc0%ut" Fe.eia -+cepu s0 .ear50 -+ direc2ia lui, a/u+se la col2ul str0%ii, la .ai pu2i+ de +ou0 .etri de locul u+de st0tea el, dar +u-l 10%u" Nic9 - i 2i+u respira2ia" 7a, iat0-l8 Mer5ea 5r0bit, cu .4i+ile -+ bu%u+are, cu p0l0ria tras0 peste urec3i i cu capul -+ /os pe+tru a se ap0ra de 14+t" 6ocurile 7a+ielei r0su+ar0 pe caldar4." B0rbatul a/u+se la col2ul str0%ii i por+i -+ ur.a ei pe aleea -+tu+ecat0" Mer5ea prea repede, probabil de tea.0 s0 +-o piard0 -+ -+tu+eric" Nic9 a tept0 p4+0 c4+d o.ul aproape disp0ru di+ 1edere, apoi por+i dup0 el" Nu se 5r0bea, st0tea -+ u.br0, ca s0 +u fie 10%ut" O lu.i+0 5albe+0 se %0ri pe caldar4., 1e+i+d de la restaura+tul Ru.eli" E+5le%ul -l 10%u pe a5e+tul lui Maier o10i+d, -+treb4+du-se probabil de ce 7a+iela alesese s0 .ear50 si+5ur0 at4t de departe de bule1ardul Isti9lal" 7ar +u a1ea alter+ati10 dec4t s-o ur.0reasc0" Astea erau ordi+ele lui" Nic9 5r0bi pasul" , i -+0bu i 5rea2a" Atia ce trebuia s0 fac0 i a1ea oroare de asta" 7ar +ici el +u a1ea alt0 alter+ati10" 7e-o parte i de alta a str0%ii erau -+53esuite .ulte i+tr0ri -+tu+ecate" 6ocurile 7a+ielei co+ti+uar0 s0 r0su+e pe strad0" Fe.eia se opri -+ cadrul u+ei u i, a a cu. -i spusese Nic9, i se f0cu brusc li+i te" A5e+tul lui Maier e%it0" Nic9 de-abia reu i s0-i %0reasc0 silueta -+ -+tu+ericul aleiiG probabil c0 o.ul 53icise c0 ce1a +u era -+ re5ul0" Se ter.i+0 foarte repede" B0rbatul +u 10%u .4+a care -i %drobi bere5ata" Se pr0bu i la p0.4+t 2i+4+duse de 54t i .uri repede" $u5er-ul auto.at pe care -l scosese di+ 3ai+0 c0%u cu %5o.ot pe caldar4." O.ul +u a1usese ti.p +ici .0car s0-i -+dep0rte%e si5ura+2a"
C((

- &O$IN FA$&ONER -

7up0 ce totul se ter.i+0, Nic9 scoase o bric3et0 di+ bu%u+ar i lu.i+0 fa2a b0rbatului" ,i lu0 pulsul ca s0 fie si5ur c0 .urise" 7u.+e%eule8 Era Faller" Sti+se bric3eta -+ai+te ca 7a+iela s0 1ad0 ci+e era a5e+tul" $u0 $u5er-ul de /os i-l b050 -+ bu%u+ar" Apoi se duse la ca+al i 1o.it0 rac3iul i ce .ai r0.0sese di+ ci+a lui" ' $-ai o.or4t8 %ise 7a+iela cu o 1oce sc0%ut0" Nic9 +u-i r0spu+se" Era furios pe ea, ar fi 1rut ca fata s0 +u se fi pus -+tr-u+ astfel de pericol i el s0 +u fi fost +e1oit s0 fac0 lucrul 0sta" Se -+drept0 de spate i - i terse 5ura cu dosul pal.ei" ,l trase pe Faller -+ cadrul u+ei u i i-l spri/i+i de ea" N-o s0 dera+/e%e +i.e+i corpul p4+0 a doua %i de di.i+ea20" P4+0 atu+ci, o s0 aib0 el 5ri/0 s0 dispar0" ' S0 plec0. de aici8 %ise Nic9" S0 tii s0 uci%i u+ o. era u+aG s-o faci, i s-o faci de aproape, +u pri1i+d 2i+ta di+tr-u+ a1io+ sau pri+tr-u+ periscop, sau c3iar de-a lu+5ul 2e1ii u+ei pu ti, era cu totul altce1a" Se -+treb0 ce credea ea acu. despre el, dac0 era oripilat0 sau -+sp0i.4+tat0" Nu era pri.a dat0 c4+d -l 1edea st4+d deasupra u+ui cada1ru, dar -+ %iua aceea -+ cartierul e1reiesc +u a1usese i+te+2ia s0 ucid0" Merse 2i+4+d-o de bra2 i, c4te1a .i+ute .ai t4r%iu, a/u+ser0 di+ +ou pe bule1ardul Isti9lal, u+de se au%eau r4sete i .u%ic0 1e+i+d di+ restaura+te i baruri i u+de iubi2ii se pli.bau bra2 la bra2, -+drept4+du-se spre paturi calde i u+ so.+ li+i tit" Nic9 tia c0 +u 1a putea dor.i deloc -+ +oaptea aia sau -+ +op2ile care a1eau s0 ur.e%e" Nu scoaser0 +ici u+ cu14+t p4+0 c4+d a/u+ser0 -+ pia2a 6a9si." ,+ cele di+ ur.0, el %ise# ' &e 1ei face dac0 Maier e acas0H ' @a trebui s0 i+tru" ' E si+ucidere curat0" N-o s0 te las s0 faci asta" ' Nu e:ist0 alt0 solu2ie" ' 6e 1a ucide" Nu 1a a1ea +ici el alter+ati10" ' O s0 50sesc eu o cale s0 pu+ 34rtiile astea la loc f0r0 s0 .0 1ad0" ' Nu, %ise el" ;r0bir0 pasul" Aparta.e+tul lui Maier era la doar dou0 str0%i dista+20 de co+sulatul 5er.a+" Nic9 se uit0 la ceas" Era aproape u+spre%ece" ' A fost 1i+a .ea, spuse ea" ' N-a fost 1i+a +i.0+ui" A/u+ser0 la casa lui Maier" Nu se 1edea Mercedesul albastru -+c3is parcat afar0 i Nic9 se si.2i cupri+s de de%a.05ire" Nu 1oia ca 7a+iela s0 se -+toarc0 la Maier" Era a+sa ei s0 scape, dac0 1oia s0 profite de oca%ieG b0rbatul tia c0 ar
C(<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

a/uta-o i la +aiba cu Abra.s i cu restul ser1iciului de i+for.a2ii, la +aiba cu r0%boiul8 Fata d0du s0 tra1erse%e strada, dar el o 2i+u str4+s de .4+0" ' Nu te duce -+apoi8 O s0-2i fac rost de o 1i%0" O s0 te prote/e%" ' 7e ceH -+treb0 ea" 7ac0 l-ar au%i Abra.s8 S-ar face +e5ru de furie" 7a+iela era o co.oar0, u+ul di+ cei .ai pro.i20tori a5e+2i pe care -i a1eau -+ Ista+bul" Iar ceea ce -i ar0tase -+ seara asta era de-a dreptul di+a.it0" Ai el -+cerca s0 pu+0 cap0t carierei ei -+ai+te ca aceasta s0 -+ceap0 cu ade10rat" ' Nu pot, %ise ea c4+d Nic9 +u-i d0du +ici u+ r0spu+s" Se eliber0 di+ str4+soarea lui i tra1ers0 -+ fu50 strada" O lu0 pe o alee de l4+50 cas0" O s0 i+tre pri+ 5r0di+a di+ spatele casei i o s0 urce pe scara de ser1iciu, ca s0 +-o 1ad0 ser1itorii" Nic9 tia c0 +u 1a a1ea li+i te p4+0 c4+d fata +u-i 1a telefo+a di+ +ou, p4+0 c4+d +u 1a ti c0 e teaf0r0" 7ar .ai -+t4i trebuia s0 fac0 ce1a -+ pri1i+2a lui Faller"

44
' Ar02i -+5ro%itor, %ise Abra.s" Nic9 se a e%0 pe u+ scau+" Nu dor.ise i +ici +u-i priise .icul de/u+" Se uit0 pe fereastr0 la ora ul ce+u iu, care se -+ti+dea de la Pera spre &or+G per1a%ul era acoperit de %0pad0" Era o iar+0 cu.plit de rece, cu. +u .ai 10%user0 locuitorii Ista+bulului de a+i de %ile" Soba di+ por2ela+ aflat0 -+tr-u+ col2 al biroului se lupta -+ %adar cu fri5ul" Abra.s sufl0 -+ .4i+i ca s0 le -+c0l%easc0" ' A. au%it ce s-a -+t4.plat" Nic9 d0du di+ u.eri" ' Su+t si5ur c0 +u ai a1ut de ales" &e 1oia &alul troia+ de la ti+e la ora aia t4r%ie di+ +oapteH ' A luat +i te 34rtii b0tute la .a i+0 di+ seiful lui Maier" N-a putut s0 le foto5rafie%e" ' AiH Nic9 respir0 ad4+c" ' Era pla+ul prelu0rii puterii 5u1er+ului 5er.a+ de la +a2io+al-sociali ti" Presupu+ea .oartea lui Fitler i arestarea tuturor fu+c2io+arilor cu fu+c2ii -+alte di+ partidul lui Fitler" Sc3i2a de ase.e+ea co+di2iile u+ui tratat de pace +e5ociat cu A+5lia" Era u+ docu.e+t +ese.+at i f0r0 desti+atar" Abra.s -l pri1i fi:" ' 7up0 cu. a2i spus -+ Bucure ti, Ferr Maier e u+ o. foarte i+teresa+t"
C(E

- &O$IN FA$&ONER -

' &re%i c0 docu.e+tul era aute+ticH Nic9 d0du di+ u.eri" ' Nu tiu, %ise el" Pe+tru o 1re.e, +ici u+ul di+tre ei +u spuse +i.ic" ' &e 1o. faceH -+treb0 Nic9 -+ cele di+ ur.0" @o. tra+s.ite i+for.a2ia asta 5u1er+ului brita+icH Abra.s cl0ti+0 di+ cap" ' N-au ce face cu ea" Ai l-ar pu+e pe Maier -+ pericolG colo+elul +e-ar putea fi de folos .ai t4r%iu" ' A2i spus -+ Bucure ti c0 su+te2i i+teresat -+ .od special de Maier" Abra.s se 54+di pu2i+, apoi p0ru s0 se 3ot0rasc0" ' 6at0l lui e priete+ foarte bu+ cu eful ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii, a.iralul &a+aris" &a+aris face parte di+tr-u+a di+ cele .ai i.porta+te fa.ilii aristocrate di+ ;er.a+ia i -i ur0 te pe +a%i ti" Refu%0 s0 recrute%e fasci ti -+ ser1iciul lui de i+for.a2ii" Pri+ ur.are, Maier +e i+teresea%0 foarte .ult" Nu trebuie +eap0rat ca r0%boiul 0sta s0 fie -+c3eiat pri+ .i/loace .ilitare, 7a1is" Su+t persoa+e -+ $o+dra i -+ Berli+ care cred c0 ar putea e:ista i o alt0 cale" ' 7eci crede2i c0 docu.e+tul era aute+ticH ' S-a %1o+it c0 a+u.i2i .e.bri ai elitei 5er.a+e 1or s0-l eli.i+e pe Fitler i s0 pu+0 cap0t r0%boiului" 7eoca.dat0 +u pute. dec4t s0 a tept0." B0tu cu de5etele -+ .as0" ' &e s-a -+t4.plat cu cada1rul lui FallerH ' M-a. -+tors aici i a. c3e.at pe ci+e1a di+ departa.e+tul de opera2iu+i speciale" M-a. 54+dit c0 ei 1or ti ce s0 fac0" Se pare c0 trupul a fost aru+cat peste bordul u+ei b0rci de pescuit -+ Marea Mar.ara, c3iar -+ai+te de r0s0ritul soarelui" A fost le5at cu .ulte 5reut02i i +-o s0 apar0 di+ +ou la suprafa20 s0 +e pu+0 -+ -+curc0tur0" Maier 1a presupu+e c0 a .urit, dar +u 1a ti de ce sau cu." ' Asta +u 1a aru+ca oricu. b0+uiala asupra &alului troia+H ' &u+osc o da+satoare u+5uroaic0 di+tr-u+ul di+ cluburile de l4+50 pia2a 6a9si." A. ara+/at cu ea s0 le spu+0 celorlalte da+satoare c0 l-a dus pe Faller -+ aparta.e+tul ei asear0, dar c0 el era beat i a -+ceput s0 o lo1easc0, a a c0 ea l-a dat afar0" Po1estea se 1a r0sp4+di destul de repede -+ pia2a 6a9si." Asta 1a -+curca destul de .ult lucrurile f0r0 s0 par0 c0 e o c3estiu+e ara+/at0" Maier o s0 cread0 c0 Faller s-a dus la fe.ei i dup0 b0utur0 -+ loc s0- i fac0 datoria" Ar putea a1ea b0+uieli, dar +u 1a reu i +iciodat0 s0 descopere ade10rul" ' Sper c0 ai dreptate, %ise Abra.s" >Sper i eu?, se 54+di Nic9" 7ar +u- i rosti 54+dul cu 1oce tare" * * * A teptau -+ biroul lui, -+ ti.p ce 7a+iela - i bea a5itat0 ceaiul de portocale i
C(*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Nic9 se -.b0ta cu 5i+ to+ic" Nu 1orbir0 prea .ult" B0rbatul -+cerc0 de .ai .ulte ori s0 -+ceap0 o co+1ersa2ie, dar fe.eia era prea abse+t0, a a c0 r0.aser0 t0cu2i" ,+ /urul orei +ou0, Nic9 au%i o .a i+0 opri+du-se -+ fa2a cl0dirii" Se duse la fereastr0 i se uit0 afar0" Era poli2ia" U+ ofi2er desc3ise portiera di+ spate i u+ t4+0r slab -+tr-u+ costu. bo2it, 2i+4+d -+ .4+0 o 1ali%0 u%at0 di+ carto+, se d0du /os di+ .a i+0" ' E aici, %ise Nic9" 7a+iela se ridic0 -+ picioare i - i +ete%i roc3ia" ' Ei bi+e, spuse e+5le%ul" &e-ar fi s0 cobor4. i s0-l -+t4.pi+0.H ' Nic9H B0rbatul se -+toarse" ' Iart0-.08 ' Pe+tru ce s0 te iertH Poli2i tii b0teau la u 0" Nic9 cobor- i le desc3ise" U+ c0pita+ de poli2ie turc -l salut0 i t4+0rul cu 1ali%a p0 i -+ lu.i+0" Era -+alt, palid i sfri/it i -+5ro%itor de speriat" ' A.os, %ise Nic9" Bi+e ai 1e+it8 I+tr08 Nic9 -i .ul2u.i c0pita+ului de poli2ie i ofi2erul -l salut0 di+ +ou, se urc0 -+ .a i+0 i plec0" 64+0rul st0tu -+ pra5ul u ii, sc3i.b4+d 1ali%a di+tr-o .4+0 -+ alta i uit4+duse a5itat -+ /ur" 7a+iela cobor- sc0rile i cei doi se uitar0 fi: u+ul la altul" Nic9 a tept0 s0-i 1ad0 -.br02i 4+du-se" ' &i+e e 0staH -+treb0 7a+iela"

45
64+0rul accept0 recu+osc0tor .4+carea pe care i-o oferi Nic9 i -+53i2i 3ulpa1 .ai .ulte farfurii cu ou0 i br4+%0" Acu. 2i+ea pa3arul cu rac3iu pe care i-l d0duse e+5le%ul de parc0 ar fi fost u+ ou Faber5B" ' ,+ seara -+ care a2i urcat la bordul Stru.ei, dor.ea. c3ircit -+ cabi+a de pe pu+te" @orbea pe u+ to+ sc0%ut, f0r0 s0-l poat0 pri1i pe Nic9 -+ oc3i" ' &0pita+ul .-a tre%it i .-a -+trebat ce 14rst0 a." Mi-a spus s0 .0 ridic, apoi .-a -+trebat dac0 1orbesc e+5le%a i i-a. %is c0 da" M-a -+trebat dac0 1reau s0 plec de pe Stru.a" Bi+e-+2eles c0 1oia." A %is c0 su+t cel .ai +orocos e1reu di+ lu.e" M-a i+struit s0 spu+ c0 +u.ele .eu e A.os Si.o+ici, dac0 .0 -+treab0 ci+e1a cu. .0 c3ea.0" ' A spus el astaH
C(J

- &O$IN FA$&ONER -

' A %is s0 spu+ c0 su+t A.os Si.o+ici p4+0 a/u+5 la 20r., apoi s0 sper c0 totul 1a fi bi+e" , i ridic0 pri1irea spre Nic9" ' N-o s0 .0 tri.ite2i -+apoi, +u-i a aH Nic9 se uit0 la 7a+iela, dar ea se -+torsese cu spatele" Pri1ea pe fereastr0 la lu.i+ile -+dep0rtate ale cartierului Pera i pl4+5ea -+ li+i te" B0rbatul - i d0du sea.a ce f0cuse c0pita+ul" @oia s0- i sal1e%e .0car u+ pasa5er i, dac0 +u-l putea sal1a pe ade10ratul A.os Si.o+ici, atu+ci a1ea s0 cree%e el u+ul" ' &u. te c3ea.0H -l -+treb0 Nic9" &are e ade10ratul t0u +u.eH ' Solo.o+" Solo.o+ $eibo1ici" ' Ei bi+e, Solo.o+" M4i+e te 1oi urca -+tr-u+ tre+ spre Faifa" &0pita+ul a a1ut dreptate" ,+ clipa de fa20, e ti cel .ai +orocos e1reu di+ lu.e" Nic9 se ridic0 -+ picioare, se duse la 7a+iela i - i puse .4i+ile pe u.erii ei" ' 7e ce +u e pe Stru.aH opti ea" ' Poate c0 i-a rupt biletul, %ise Solo.o+" Mul2i priete+i de-ai .ei le-au rupt pe ale lor c4+d au 10%ut -+ ce 3al e +a1a" Poate c0 e -+ &o+sta+2a, a tept4+d alt 1as" 7a+iela tre.ur0 i - i puse .4i+ile -+ /urul corpului, frec4+du- i bra2ele de%5olite" ' ,2i .ul2u.esc, Nic9, opti ea" ,2i .ul2u.esc c0 ai -+cercat" ,2i .ul2u.esc pe+tru tot" ' ,.i pare r0u" Fata se -+toarse i-l s0rut0 cu ta+dre2e pe obra%" ' Poate c0 o s0-.i scrie di+ +ou, %ise ea" 7ar +u-i .ai scrise +iciodat0" 7a+iela +u .ai pri.i +ici o 1este de la A.os"

46
St0tu pe docuri, pri1i+d cu. re.orc3erul ro u cu alb tr05ea 1asul Stru.a dup0 el, pe l4+50 fort0rea2a Ru.eli, -+drept4+du-se spre Marea Nea5r0" 6urcii +u le d0duser0 +ici u+ a1ertis.e+t i, c4+d re.orcar0 +a1a, a.basadorul A+5liei -+c0 .ai +e5ocia luarea copiilor de pe 1as" &ele apte sute de suflete de la bord +u 10%ur0 +iciodat0 coastele de u+ .aro .urdar ale Palesti+ei" Re.orc3erul t0ie fu+ia i l0s0 Stru.a la ci+cispre%ece .ile de 20r.ul M0rii Ne5re, -+ ape li+i tite" Motorul .ort al +a1e era i+util i Stru.a -+cepu s0 pluteasc0 -+ deri10" A doua %i, c3iar -+ai+te de r0s0ritul soarelui, 1asul e:plod0" 7e i era sub pa1ilio+ pa+a.e%, se su5er0 ideea c0 fusese bo.bardat de u+ sub.ari+ rusesc"
C(M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Era iar+0" &ei care +u .urir0 -+ e:plo%ie .urir0 de fri5 -+ apele -+53e2ate ale M0rii Ne5re" Nu e:ist0 dec4t u+ si+5ur supra1ie2uitor"

CARTEA a III-a 47
Istanbul, august 194 @e+ea u+eori +oaptea t4r%iu, o siluet0 -+tu+ecat0 .er54+d de-a lu+5ul str0%ii pietruite" B0tea -+ u a de le.+, de dou0 ori scurt i o dat0 lu+5" El o a tepta, iar ea se strecura -+0u+tru, u.pl4+d ca.era de parfu." Pucau u+ /oc co.plicat, c0ci, pe+tru a .e+2i+e ilu%ia c0 ea -l spio+a pe el, a a cu. -i ceruse Maier, era +ecesar s0 fabrice i+for.a2ii false pe care s0 i le duc0 5er.a+ului, s0 /ustifice 1i%itele ei +octur+e" Nic9 i Abra.s pla+ificau cu .eticulo%itate ceea ce ur.au s0 fac0 i felul -+ care a1eau s-o fac0, pe+tru c0 trebuia s0 par0 c0 7a+iela ob2i+use .aterialul -+tru+ .od plau%ibil" $a -+ceput, -i d0dur0 docu.e+te false, pe care fe.eia le copie, cu scrisul ei -+5ri/it" El o cro+o.etra, iar ea +u a1ea +iciodat0 .ai .ult de o /u.0tate de or0 la dispo%i2ie ca s0 copie%e orice docu.e+te 1oia, la -+t4.plare" 7a+iela -i spu+ea lui Maier c0 Nic9 aducea u+eori acas0 34rtii de la co+sulat, lucru care era ade10rat, de i protocolul i+ter%icea asta" ,i spu+ea c0 le copia -+ ti.p ce Nic9 dor.ea" ,+ clipa -+ care de1e+i spioa+a lui, 7a+iela Si.o+ici de1e+i de ase.e+ea a.a+ta lui" B0rbatul a/u+sese s0 cu+oasc0 la perfec2ie for.a oldurilor ei, astfel c0 i-o aducea a.i+te doar -+ti+%4+d .4i+ileG -+c3idea oc3ii i si.2ea i+sta+ta+eu ati+5erea p0rului ei +e5ru i lu+5 pe obra%ul lui, c4+d ea se apleca s0-l s0rute" &ur4+d, a/u+se s-o cu+oasc0 at4t de bi+e, -+c4t tia cu. dor.ea, cu u+ bra2 aru+cat +e5li/e+t deasupra capului i -+cru+t4+du-se -+ so.+ ca u+ copil bosu.flat" Atia cu. se %14rcolea +oaptea, c3i+uit0 de 1isele ei" ,i cu+o tea parfu.ul dulce i caracteristic i, c4+d erau -.preu+0, Nic9 respira .irosul dulce de .osc al pielii ei" 7up0 ce fe.eia pleca, ilu%ia i+ti.it02ii lor se destr0.a i 5elo%ia -l c3i+uia ca o durere de di+2i" ,l i+1idia pe MaierG de i -l p0c0leau pe 5er.a+, acesta o a1ea pe 7a+iela l4+50 el c4+d se tre%ea di.i+ea2a i ea f0cea parte di+ 1ia2a lui -+ fiecare %i" Asta - i dorea Nic9 cel .ai .ult" Nu era +iciodat0 si5ur ce se petrecea -+ spatele acelor .isterio i oc3i
C(O

- &O$IN FA$&ONER -

str0lucitori" Se -+treba ce .i+ciu+i -i spu+ea 7a+iela lui Maier" ' Nu pot a/u+5e la or5as. c4+d su+t cu Si55i, -i spusese ea odat0, dup0 ce f0cuser0 dra5oste" El o -+trebase# ' &e faciH 6e prefaciH ' Bi+e-+2eles, -i r0spu+sese fe.eia" 6oat0 +esi5ura+2a lui -+cepuse s0-l ard0 -+ i+terior precu. c0rbu+ii -+ci+ i i se -+trebase dac0 7a+iela se pref0cea i atu+ci c4+d era cu el" &u. putea tiH O 1isa de .ulte ori i se tre%ea a14+d o se+%a2ie de durere ade10rat0 c4+d -+ti+dea .4+a dup0 ea i descoperea c0 +u era l4+50 el" Se lupta cu el -+su i# o parte di+ el 1oia s0 50seasc0 o cale de a o -+dep0rta de Maier, -+ ti.p ce profesia i datoria lui -i cereau s0 fac0 tot posibilul s-o 2i+0 -+ casa 5er.a+ului i s0 fie -+ co+ti+uare -+ 5ra2iile acestuia" * * * Era t4r%iu i Nic9 lucra -+ biroul lui, citi+d u+ dosar pe care -l adusese acas0 de la co+sulat" ,+ seara asta a1ea s-o 1ad0 di+ +ou pe 7a+iela, pe+tru pri.a dat0 dup0 aproape patru s0pt0.4+i, i di+ ci+ci -+ ci+ci .i+ute - i ciulea urec3ea, sper4+d s0 aud0 %5o.otul pa ilor ei pe caldar4." Subiectul dosarului era >Opera2iu+ea &icero? i era pla+ul lui Nic9" Pa+ Ro.a+escu supra1ie2uise destr0.0rii ;0r%ii de Fier i -l co+tactase di+ +ou pe e+5le% pri+ i+ter.ediul u+ui o. de afaceri turc pe +u.e O.ar Tal.a%" Fostul lui a5e+t dublu di+ ;arda de Fier co+ducea acu. u+ 5rup de co.u+i ti -+ 7obro5ea i -l -+trebase pe Nic9 dac0 e+5le%ii erau dispu i s0-i fur+i%e%e o sta2ie de e.isierecep2ie i e:plo%ibili" Opera2iu+ile speciale di+ &airo tri.iseser0 u+ e:pert -+ sabota/ pe +u.e Pordo+ ' e+5le%ul -l -+t4l+ise ulti.a dat0 -+ subsolul le5a2iei di+ Bucure ti ' i Nic9 co+cepuse u+ pla+ pri+ care s0-l tri.it0 la sud de &o+sta+2a -.preu+0 cu o sta2ie de e.isie-recep2ie i cu u+ a5e+t calificat, cu scopul de a lua le50tura cu 5rupul lui Ro.a+escu" Au%ii pa ii 7a+ielei pe alee, l0s0 balt0 34rtiile i se duse -+ 5r0di+0 s0 descuie poarta" 7e -+dat0 ce fata i+tr0 -+0u+tru, se aru+car0 u+ul -+ bra2ele celuilalt" B0rbatul o duse -+ dor.itor i c0%ur0 pe pat" F0cur0 dra5oste repede i cu pasiu+e, desp0r2irea i dori+2a fi%ic0 de +esuportat cople i+du-i pe a.4+doi" Era -+totdeau+a ca i cu. s-ar fi -+tors acas0" * * * Ar0ta ca u+ b0ie2el c4+d dor.ea" 7a+iela -i .4+54ie c3ipul, cople it0 de u+ 1al de triste2e" A1eau clipa de fa20 i asta era tot ce puteau a1ea" Orice s-ar -+t4.pla, .o.e+tele astea petrecute -.preu+0 +-o 1or p0r0si +iciodat0, +i.e+i
C(D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

+u-i 1a putea lua a.i+tirile" >7ar de ce +u pot a1ea .ai .ultH? se -+treb0 ea" >&3iar trebuie s0 fie a aH? ,l s0rut0 u or pe fru+te i se ridic0 -+ picioare, si.2i+d sper.a lui cur54+du-i pe coapse" Ar fi 1rut ca -+tr-o %i o parte di+ el s0 creasc0 -+0u+trul ei" 7ar tia c0 asta +u se putea -+t4.pla +iciodat0" , i terse furioas0 lacri.ile, se -.br0c0 cu u+a di+ c0.0 ile lui i se furi 0 afar0 di+ ca.er0" * * * B0rbatul desc3ise oc3ii i se -+treb0 c4t ti.p dor.ise" , i a.i+tea c0 1orbiser0 pe -+tu+eric dup0 ce f0cuser0 dra5oste, dar +u .ai tia c4+d ador.ise" ' 7a+ielaH &4te1a clipe .ai t4r%iu, fata - i f0cu apari2ia -+ pra5ul u ii de la dor.itor" ' Nic9" ' U+de ai fostH ' M-a. dus s0-2i aduc ce1a de b0ut, r0spu+se ea i -i d0du u+ pa3ar cu ap0" Se a e%0 pe .ar5i+ea patului i apri+se o lu.4+are de pe +optier0" Purta u+a di+ c0.0 ile luiG .4+ecile -i erau prea lu+5i i c0.a a -i a/u+5ea p4+0 la 5e+u+c3i" Era adorabil0" Se urc0 -+ pat i se a e%0 c0lare pe el, /uc4+du-se cu p0rul de pe pieptul lui" ' Nu tia. u+de e ti" A. dor.it .ultH ' 7oar c4te1a .i+ute" ' ,.i pare r0u" ' Nu fi prostu28 ,+cepur0 s0 1orbeasc0, a a cu. f0ceau -+totdeau+a" U+eori discutau ore -+tre5i" Fata a1ea +e+u.0rate -+treb0ri despre A+5liaG ;uildford, acolo u+de locuia el, i se p0rea la fel de e:otic cu. i se p0rea lui Bucure tiul" @ie2ile lor fuseser0 e:tre. de diferite" Ea se dusese -+ fiecare %i pe str0du2e -+5uste i pietruite la coala u+de -+102ase ebraica i 6al.udul i u+de b0tr4+ii citeau di+ 6ora -+ clase pr0fuite, iar b0ie2ii ro.4+i - i b0teau /oc de ei i -i lo1eau cu pietre di+ cap0tul cel0lalt al str0%ii" Nic9 fusese +e1oit s0 suporte educa2ia pri.it0 la coala particular0, lo1iturile de b02, du urile reci i tere+urile de fotbal +oroioase, 1e+i+d acas0 doar de &r0ciu+ i -+ 1aca+2ele de 1ar0" 7a+ielei +u-i 1e+i s0 cread0 c4+d el -i spuse despre i+ter+atG +u- i putea i.a5i+a a a ce1a" &3iar i Nic9 cre%use .ult ti.p c0 era u+ lucru +or.al, p4+0 c4+d crescuse i -+t4l+ise oa.e+i care +u fuseser0 desp0r2i2i +iciodat0 de fa.iliile lor" Asta i se p0rea fetei la fel de sca+dalos cu. i se p0rea lui lu.ea -+ care crescuse ea, o lu.e u+de erai b0tut pe+tru c0 a1eai o alt0 reli5ie" ' Fa.ilia .ea a locuit peste o sut0 de a+i -+ aceea i cas0 di+ cartierul
C<)

- &O$IN FA$&ONER -

e1reiesc" 6at0l .eu a rupt tradi2ia c4+d +e-a. .utat pe bule1ardul Br0tia+uG a1ea. apte a+i atu+ci" A fost sca+dal .are -+ fa.ilie" ' Ai t0i erau ortodoc iH ' ,.i a.i+tesc cu. erau s0rb0torile e1reie ti c4+d era. copil# u+c3ii .ei purtau cafta+e cu ciorapi albi i p0l0rii cu .ar5i+ea di+ bla+0" 6at0l .eu a fost pri.ul care i-a sc3i.bat -.br0c0.i+tea" 7a+iela - i aduse a.i+te de altce1a i %4.bi" ' A1e2i casta+e coapte -+ A+5liaH El -+cu1ii+20 di+ cap" ' $e po2i cu.p0ra toa.+a de la 14+%0torii a.bula+2i" ' &4+d era. .ic0, tat0l .eu .i le cu.p0ra de la u+ o. care le cocea pe strad0 -+tr-u+ tuci ro u ru5i+it" ' Nu pot s0-.i i.a5i+e% cu. ar0tai c4+d erai .ic0" ' Era. slab0 ca o scobitoare i a1ea. di+2i .ari" ' Pu+ pariu c0 b0ie2ii .ureau dup0 ti+e" ' 7oar u+ul" ' Nu te cred" ' A fost pri.ul b0iat pe care l-a. s0rutat" A1ea. ci+cispre%ece a+i i el .-a dus -+ pra5ul u ii u+ei libr0rii .icu2e c4+d +e -+torcea. de la coal0" =i+ .i+te c0 +u .i-a pl0cut deloc" A. f0cut-o pe+tru c0 1oia. ca lui s0-i plac0 de .i+e" ' &e s-a -+t4.plat cu elH Ea d0du di+ u.eri" ' Nu tiu" S-a .utat -+ alt0 parte" ' 7e c4t ti.p -l cu+o teaiH ' Nu 1reau s0 1orbesc despre asta, %ise fata" @reau s0 uit de Ro.4+ia -+ +oaptea asta" Faide s0 1orbi. despre altce1a" Spu+e-.i despre $o+dra, po1este te-.i despre Parla.e+t" A. 10%ut +i te po%e" E:ist0 u+ ceas .are" ' Bi5 Be+" ' Po2i s0-l 1e%i de oriu+de di+ $o+draH ' Nu e c3iar at4t de .are" ' Ai a1e2i cutii ro ii .o+tate pe st4lpi" Oa.e+ii pu+ scrisori -+ ele" A. citit despre lucrul 0sta" Mi-a. i.a5i+at de .ulte ori cu. ar fi s0 .er5 acolo" 6at0l .eu a studiat la U+i1ersitatea Sorbo+a di+ Paris" Mi-a pro.is c0 .0 ia cu el -+ Fra+2a i la $o+dra, darN Poate c0 totu i .0 1oi duce acolo -+tr-o %i" ' &4+d se 1a ter.i+a r0%boiul 0staN ' Nu se 1a ter.i+a +iciodat0" @a dura la +esf4r it" ' =i-a. spus, 7a+iela, pot s0-2i fac rost de u+ pa aport i de o 1i%0G pot s0-2i fac rost de ele c3iar acu. dac0 1rei" ' Po2i s0 faci rost de ele pe+tru .i+e, dar +u pe+tru to2i oa.e+ii 0ia de pe Stru.a i 7u.+e%eu tie c42i al2ii ca ei" Fa2a ei c0p0t0 o e:presie bl4+d0 i 7a+iela -i lu0 .4+a -+ .4i+ile ei"
C<C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' S0 +u re5re2i +iciodat0 c0 .-ai -+t4l+it8 ' 7e ce-a re5retaH ' Se pot -+t4.pla .ulte lucruri" &e 1oia s0 spu+0 cu astaH U+eori, a o iubi pe 7a+iela se.0+a cu a fi -+tr-o ca.er0 pli+0 de o5li+%i" ,l iubea, dar +u 1oia s0 fie cu el i +u 1oia s0 1orbeasc0 despre 1iitor" ' 6rebuie s0 plec, %ise ea" Nic9 ura cu1i+tele astea" Ore -+tre5i, 1ra/a pe care r0%boiul o aru+ca asupra lor 2i+ea lu.ea la dista+20 i b0rbatul - i putea i.a5i+a c0 erau iubi2i, f0r0 20rile i co.plica2iile care st0teau -+tre ei" , i -+c3ipuia c0 se tre%ea di.i+ea2a al0turi de ea, se pref0cea c0 -+ seara asta +u trebuia s0 plece" Apoi 7a+iela rostea acele cu1i+te de care el se te.ea i +atura efe.er0 a rela2iei lor -l cufu+da di+ +ou -+ frustrarea i -+ si+5ur0tatea care de1e+iser0 1ia2a lui de %i cu %i" 7e fiecare dat0 a1ea u+ se+ti.e+t profu+d de suferi+20, +u tia dac0 era sau +u ulti.a oar0 c4+d erau -.preu+0" ' &3iar trebuie s0 pleciH O au%i -.br0c4+du-se pe -+tu+eric" ' Si55i o s0 se -+furie dac0 stau aici toat0 +oaptea" ' Nu-2i faci dec4t datoria, %ise el cu a.0r0ciu+e" ' ,.i fac datoria dac0 .0 culc cu ti+e" 7ac0 +u .0 -+torc p4+0 di.i+ea2a, ar putea crede c0 .-a. -+dr05ostit de ti+e" ' Ai a a esteH -+treb0 el, 2i+4+du- i respira2ia" Ea +u-i r0spu+se" ,+ sc3i.b, se aplec0 spre el i-l s0rut0 pe 5ur0" Nic9 o pri+se de talie i -+cerc0 s-o tra50 -+apoi -+ pat" Fata -+cepu s0 r4d0 i se s.ulse di+ bra2ele lui, pu+4+du- i la loc breteaua de la sutie+" 6ot +u-i r0spu+sese la -+trebare" ' 6rebuie +eap0rat s0 plec" ' R0.4i8 o ru50 Nic9, i felul -+ care o spuse o -.piedic0 pe 7a+iela s0 5lu.easc0 pe sea.a asta" , i trase dresurile pe ea" ' Nu pot" ' Nu e ti obli5at0 s0 te -+torci la el" ' Ai ci+e o s0 .ai spio+e%e ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii pe+tru ti+eH Fata se ridic0 -+ picioare i p0 i -+ lu.i+a lu+ii, ale c0rei ra%e ar5i+tii -i de%10luir0 b0rbatului a.a+ta -+ le+/eria ei i+ti.0 i -+ dresuri" Era dureros de fru.oas0" Nic9 1ru s0 p0stre%e pe+tru totdeau+a acest .o.e+t -+ a.i+tirea lui, pe+tru atu+ci c4+d totul se 1a ter.i+a" ' Maier crede c0 .-ai -.brobodit co.pletH ' Iice c0 fe.eile su+t sl0biciu+ea ta, r0spu+se ea" Se uit0 -+ oc3ii lui i e:ist0 o clip0 c4+d a.4+doi ar fi putut spu+e ce1aG -+ loc de asta, t0cur0 i r0.aser0 pe 54+duri"
C<(

- &O$IN FA$&ONER -

Nic9 oft0 pri1i+du-i spatele arcuit -+ ti.p ce fata - i tr05ea roc3ia pe cap" S-o 1ad0 -.br0c4+du-se era o e:perie+20 erotic0 i totu i depri.a+t0, pe+tru c0 de fiecare dat0 -+se.+a o .ic0 desp0r2ire, o pre50tire a desp0r2irii fi+ale" ' Fii prude+t08 o sf0tui el" ' Nu b0+uie te +i.ic" ' 7ac0 o s0 afle 1reodat0 c0-l spio+e%i, o s0 te r0+easc0" Nu putu s0 spu+0 >o s0 te o.oare?" Nu suporta 54+dul c0 i s-ar fi putut -+t4.pla ce1a r0u" Ea - i d0du p0rul pe spate i -l pri1i 5ale , %4.bi+d" ' Su+t -+totdeau+a prude+t0" I4.betul 0la b05a u+ b0rbat -+ boal0, -l de%ar.a, era cea .ai puter+ic0 ar.0 a ei" F0cea lu.ea s0 cread0 c0 e si5ur0 pe ea i c0 e .ul2u.it0 de 1ia2a ei, c3iar dac0 .ai a1ea pu2i+ i i%buc+ea -+ pl4+s" ' 7ac0 1i+e -+tr-o %i acas0 i seiful e desc3is, iar tu +u ai a1ut ti.p s0 pui 34rtiile la locH ' Aud c4+d opre te .a i+a afar0" A. -+totdeau+a ti.p s0 pu+ 34rtiile la loc" ' Ai dac0 i+tr0 1reu+ ser1itorH ' ,+cui u a" Nic9 cl0ti+0 sceptic di+ cap" Nu-i pl0ceau riscurileG totu i el -i ceruse s0 i le asu.e" ,+ ulti.ii doi a+i a/u+sese s0 tie o .ul2i.e de lucruri despre Maier" 7e e:e.plu, tia c0 afacerile lui di+ Balca+i ' .a5a%i+ul di+ Bucure ti, 3otelul di+ Sofia, depo%itele de .irode+ii di+ Ista+bul ' erau afaceri aute+tice, c0ci Maier pro1e+ea di+tr-o fa.ilie prusac0 aristocrat0 bo5at0" ,+ai+te de r0%boi, fusese -+ .ari+0 sub co.a+da lui &a+aris i - i d0duse doctoratul -+ studii balca+ice la U+i1ersitatea Feidelber5" Fusese tri.is la Ista+bul sub acoperire c3iar de &a+aris, pe post de +e5ustor de c4+ep0" Era cea .ai bu+0 acoperire posibil0, s0 ai o slu/b0 i s0 fii 10%ut f0c4+du-2i treaba" 7ar Maier +u ar0ta ca u+ +e5ustor de c4+ep0" 6r0s0turile lui patricie+e, p0rul c0ru+t de la t4.ple, oc3ii alba tri ca de 53ea20 -l f0ceau s0 par0 ceea ce era cu ade10rat, u+ autocrat, u+ o. obi +uit cu bo502ia i cu puterea" Nic9 tia c0 5er.a+ul c0l0torea frec1e+t -+tre Berli+ i Ista+bul, duc4+du-i lui &a+aris docu.e+te i.porta+te la sediul ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii" Mai tia i c0 a1ea ascu+%0tori -+ 6a9si. i Isti9lal i a5e+2i -+ Bul5aria, Ista+bul, A+9ara, Ba5dad, Palesti+a i 7a.asc" 7ar despre persoa+a lui Sie5fried Maier aflase foarte pu2i+e lucruri" 7a+iela +u 1oia s0 1orbeasc0 despre el" ' E o i+for.a2ie i+util0 pe+tru r0%boi i +u 1a face dec4t s0 te r0+easc0, %isese ea" Nu tia +i.ic despre 1ia2a lor -.preu+0" Atia c0 Maier a1ea o alu+i20 pe oldul drept, c0 -i pl0cea s0 bea bere la ci+0 i c0 prefera 2i50rile turce ti -+ locul celor
C<<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

5er.a+eG dar fata +u-i spu+ea despre ce discutau, cu. tr0iau, dac0 r4deau -.preu+0" ' &u. e c4+d e ti cu elH o -+trebase el odat0" ' =i-a. spus de/a" 7e ce -.i pui -+treb0rile asteaH &e 1rei de la .i+eH ' Nu 1orbe ti +iciodat0 despre el" ' &e 1rei s0 spu+H Nu face dec4t s0 te supere" 7e ce 1rei s0 te torture%i si+5urH ' @reau doar s0 tiu, at4ta tot" ' E bu+ cu .i+e" E bl4+d, de i tiu c0 +-o s0 .0 cre%i" Bi+e-+2eles c0 si.t ce1a pe+tru el" &e fel de persoa+0 cre%i c0 su+tH ' 6e -+treab0 1reodat0 de .i+eH ' 7esi5ur" ' Ai ce-i spuiH ' ,i spu+ c0 .0 iube ti" ' El ce %iceH B0+uie te c0-l tra5i pe sfoar0H ' Mi+ciu+ile pe care le i+1e+te%i pe+tru el i le pui -+ plicurile alea su+t perfecte" Ai -l s0rutase, a a cu. f0cea .ereu c4+d 1oia s0-i distra50 ate+2ia" Acu., pe fereastr0 se %0rea o lu+0 -+ cre tere, lu+a lui Mo3a..ed, str0luci+d pe u+ cer pli+ de stele" Nic9 ar fi 1rut ca acea clip0 s0 +u se sf4r easc0 +iciodat0" 7ar 7a+iela se -.br0case i -l a tepta" Noaptea trecuse prea repedeG +u e:ista c3ip s-o opre ti -+ loc" * * * &obor- dealul -.preu+0 cu ea, -+drept4+du-se spre sta2ia de ta:iuri" &ur4+d pia2a de fructe a1ea s0 pri+d0 1ia20G 14+%0torii - i ara+/au tarabele pe -+tu+eric i u+ ca.io+ trecu pe l4+50 ei, -+c0rcat cu pepe+i 5albe+i, lu.i+4+d %idurile cl0dirilor cu farurile lui -+ ti.p ce s0lta pe caldar4." Fa.ali coco a2i sub 5reutatea co urilor di+ r0c3it0 se pre50teau pe+tru o +ou0 %i de .u+c0 isto1itoare, -+ai+te c3iar ca soarele s0 r0sar0" Nic9 au%i o sire+0 di+ direc2ia docurilorG 1ec3iul ora se tre%ea di+ so.+" Soarele - i f0cu palid apari2ia" 7a+iela .er5ea al0turi de el, cu spatele drept i cu o e arf0 1erde di+ .0tase acoperi+du-i p0rul +e5ruG era o fe.eie 5ra2ioas0, o e+i5.0 de care +-ar fi trebuit s0 se -+dr05osteasc0 +iciodat0, de i acu. credea c0 o c0utase toat0 1ia2a" ,i 50si u+ ta:i -+ fa2a pie2ei de .irode+ii" Aoferul dor.ea" Nic9 se aplec0, -l apuc0 de u.0r i -l scutur0 s0-l tre%easc0, apoi -i d0du adresa di+ 6a9si." ' &4+d o s0 te .ai 10dH ' &ur4+d" 7a+iela se urc0 -+ ta:i" Se ducea acas0 la u+ alt b0rbat"
C<E

- &O$IN FA$&ONER -

El se apropie de 5ea." ' Fii prude+t0 I ' 6e iubesc, %ise ea i -l s0rut0" &u1i+tele ei -l ocar0, -l l0sar0 uit4+du-se uluit dup0 lu.i+ile ro ii ale .a i+ii .ult ti.p dup0 ce aceasta tra1ersase podul ;alata, disp0r4+d di+ 1edere" Era pri.a dat0 c4+d fe.eia -i spu+ea a a ce1a" Se -+toarse acas0, .osc3eea lui Suley.a+ -+0l24+du-se ca o fiar0 a.e+i+20toare -+ 14rful dealului" Parfu.ul ei r0.ase toat0 %iua pe 3ai+ele lui"

48
B0rcile de pescuit s0ltau pe ap0 i alu+ecau aproape de c3ei, dar pescarii +u- i pierdeau +iciodat0 ec3ilibrul, stri54+d la trec0tori i 2i+4+du- i .arfa pe pu+te, ara+/at0 pe t01i de le.+" 7ac0 +u erau destui clie+2i, &o+sta+ti+ pu+ea u+ pe te 1iu -+tr-o cutie de .etal i o aru+ca pe pu+tea b0rcii, u+de se .i ca i %0+50+ea, f0c4+d oa.e+ii s0 se adu+e, r4%4+d i ar0t4+d spre ea" 6rec0torii le f0ceau pescarilor co.a+da i aru+cau .o+ede -+ barc0, apoi, dup0 ce ba+ii erau +u.0ra2i, o plas0 cu pe te era a%14rlit0 -+ sus spre cu.p0r0tori" &o+sta+ti+ -l 10%u pe Nic9 i trase de o fr4+53ie ca s0 aduc0 barca i .ai aproape de c3ei" Apoi s0ri pe docuri" Era u+ .ari+ar cu p0rul c0ru+t, +eb0rbierit de trei %ile i cu o .usta20 care -i d0dea .ereu u+ aer depri.at" P0rul lui lu+5 i l02os era di+ ce -+ ce .ai rar i -i acoperea c3elia ca +i te cor%i de c3itar0" Nic9 -i oferi o 2i5ar0 i i-o apri+se" 7e aproape, 10%u c0 pescarul a1ea u+53iile .urdare de ulei de .otor i c0 a1ea di+2ii strica2i" ' 7obro5ea, %ise Nic9" &o+sta+ti+ %4.bi" Se +0scuse i tr0ise aproape toat0 1ia2a -+tr-u+ sat aflat -+ sud-estul 7obro5ei" ' ;0sesc locul 0la i cu oc3ii -+c3i i" ' @re. s0 tra+sport0. trei oa.e+i acoloG pre2ul e acela i" ' Nu-.i pas0 de ba+i" &4+dH ' 6e a+u+2 eu" &o+sta+ti+ s0ri -+apoi -+ barc0, al0tur4+du-se celor doi .e.bri ai ec3ipa/ului, care erau e1rei ca i el, di+ satul lui di+ 7obro5ea" B0tr4+ul pescar .ai aru+c0 o cutie pe pu+te i +i te colari c3iuir0 -+c4+ta2i" O.ul le d0du u+ pe ti or albastru" Nepo2ii lui ar fi fost de 14rsta lorG asta dac0 .ai erau -+ 1ia20"

C<*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

49
Sabotarea i+stala2iilor i a i+frastructurii du .a+ului fusese c4+d1a treaba Sec2iu+ii 7 a ser1iciului secret brita+ic, dar, la -+ceputul r0%boiului, &3urc3ill for.ase o or5a+i%a2ie separat0, 7eparta.e+tul E:ecuti1 de Opera2iu+i Speciale, care preluase aceast0 respo+sabilitate" Erau rebelii, re+e5a2ii ser1iciului de i+for.a2ii" Fiii r0t0citori" 7EOS de1e+ise pe+tru fu+c2io+arii Mi+isterului de E:ter+e .ai detestabil dec4t ;estapo" Nic9 era de p0rere c0 e:istau .oti1e bu+e pe+tru a li+e cele dou0 or5a+i%a2ii separate# a5e+2ii 7EOS erau a+tre+a2i pe+tru u+ si+5ur act de sabota/, -+ ti.p ce a5e+2ii ca el -+su i erau i.plica2i -+ .isiu+i de lu+50 durat0, -+ ti.pul c0rora adu+au i+for.a2ii i care +ecesitau o acoperire plau%ibil0, .0suri bu+e de si5ura+20 i .ult0 r0bdare" Erau +i te tipi co.plet diferi2i, dup0 cu. -i au%ise spu+4+d pe cole5ii lui di+ ser1iciul secretG ei erau /uc0tori de a3, -+ 1re.e ce a5e+2ii 7EOS erau ase.0+0tori coRboy-ilor" &oRboy-ul 0sta a/u+sese la ei de la 7eparta.e+tul E:ecuti1 de Opera2iu+i Speciale di+ &airo" Patric9 Pordo+ era -+alt, slab i ar0tos -+tr-u+ fel col0resc, u+ b0rbat a.abil i de irat, care studiase la O:ford, c0ruia +u-i pl0ceau prea .ult 14slitul i ru5by-ul i care a1ea 1e +ic -+cle tat0 -+tre di+2i o pip0 rar apri+s0 cu. trebuie" Nic9 i-l a.i+ti /uc4+du-se cu deto+atorul -+ subsolul le5a2iei di+ Bucure ti" Acu., el, Abra.s i Nic9 st0teau -+ ca.era de co+feri+2e di+ biroul 7EOS di+ Ista+bul, uit4+du-se la o 3art0 a Ro.4+iei, care era -+ti+s0 pe .asa di+ le.+ de ste/ar l0cuit" Pordo+, purt4+d u+ pulo1er pe 54t de culoare albastru .ari+ i pa+talo+i 9a9i bufa+2i, pri1ea 3arta cu i+teres acade.ic" Biroul era -+tr-o cl0dire di+ secolul al Q@III-lea, situat0 l4+50 3otelul Par9 i l4+50 co+sulatul 5er.a+" Nic9 se uit0 pe fereastr0 i -l 10%u pe 1o+ Pape+, a.basadorul 5er.a+, fu.4+d i r4%4+d -.preu+0 cu perso+alul co+sulatului -+ 5r0di+a lu:uria+t0 aflat0 di+colo de %id" 7u .a+ul" ' Barca +e 1a l0sa aici, la aispre%ece 9ilo.etri -+ sud-estul 7obro5ei, %ise Nic9, -+torc4+du- i di+ +ou ate+2ia asupra 30r2ii" &0pita+ul, &o+sta+ti+, 1a aru+ca a+cora -+ 5olf aici, iar tu i operatorul sta2iei de e.isie-recep2ie 1e2i fi du i la 20r. cu barca" Aeful re%iste+2ei locale, Ro.a+escu, 10 1a a tepta pe pla/0" @a tri.ite u+ se.+al cu la+ter+a, de dou0 ori lu+5 i o dat0 scurt" Pordo+ d0du di+ cap, p0r4+d foarte rela:at pe+tru u+ o. care se pre50tea s0 .ear50 la r0%boi" ' &o+sta+ti+ 0sta e de.+ de -+credereH se i+teres0 el" ' Absolut" ' @ii i tu cu +oiH .ai -+treb0 Pordo+"
C<J

- &O$IN FA$&ONER -

Nic9 -+cu1ii+20 di+ cap" ' @reau s0 1orbesc cu Ro.a+escu" Stau o +oapte i .0 -+torc a doua %i cu &o+sta+ti+" ' Apropo, .e.brii 5rupului cu care 1ei petrece ur.0toarele ase lu+i su+t cu to2ii .ar:i ti, %ise Abra.s" Pordo+ - i ridic0 pri1irea" ' Are 1reo i.porta+20H ' S-ar putea s0 aib0 .ai t4r%iu" 7up0 r0%boi" ' Su+t si5ur c0 1or la fel de .ult ca +oi s0-i 1ad0 pe 5er.a+i alu+5a2i di+ Ro.4+ia" ' Poate" 7ar +e 1or da b0taie de cap dup0 ce se 1a ter.i+a totul" ' Mai -+t4i trebuie s0 c4 ti50. r0%boiul" ' Nu cred c0 e:ist0 1reo -+doial0 -+ pri1i+2a celui care 1a c4 ti5a, %ise Abra.s" Si+cer s0 fiu, Stali+ .0 -+5ri/orea%0 .ai .ult ca Fitler" Sper doar c0 +u 1o. a/uta Ro.4+ia s0 de1i+0 o a doua Rusie" Pordo+ se uit0 la Nic9, c0ut4+d spri/i+" ' Ru ii su+t alia2ii +o tri, do.+ule, spuse el" ' &ei di+ $o+dra +u se 54+desc la co+seci+2e c4+d iau astfel de deci%ii" 7ar r0%boiul +u 1a dura la +esf4r it i atu+ci politicie+ii ca .i+e i ca Nic9 1or trebui s0 repare ce-au stricat ei" @rei s0 1e%i Ro.4+ia a+e:at0 Rusiei, Pordo+H ' &red c0 toat0 lu.ea are dreptul la libertate" ' Nu cred c0 Stali+ ar fi de acord cu ti+e -+ pri1i+2a asta" Abra.s se duse la fereastr0" Era desc3is0 i -l au%ir0 pe 1o+ Pape+ r4%4+d de aceea i 5lu.0" Era u+ r0%boi ciudat" ' Uita2i-10 la el8 %ise Abra.s" Neci+stit" E5oist" A.bi2ios" Iat0 u+ o. cu care a. fi putut face afaceri8 Nic9 10%u e:presia de pe fa2a lui Pordo+" Erau pu2i+i cei care -l pl0ceau pe Abra.s, iar e+5le%ul +u era si5ur c0 Pordo+ f0cea parte di+ ei" Mai t4r%iu, -+ ti.p ce .er5eau cu .a i+a pe bule1ardul Isti9lal, Abra.s se -+toarse spre Nic9 i spuse# ' &iudat i+di1id, Pordo+ 0sta" Nu su+t si5ur c0-.i place" ' Nu, do.+ule" ' 7ar a a su+t cei di+ 7EOS" Probabil c0 i-au petrecut copil0ria co+strui+d bo.be di+ %a30r tos i +eofali+0" Ai rup4+d aripile .u telor" Ai rupt 1reodat0 aripile u+ei .u te, 7a1isH ' Nu, do.+ule" ' Iat08 7e asta lucre%i pe+tru +oi" &e .ai face so2iaH Sc3i.barea brusc0 a subiectului co+1ersa2iei -l f0cu pe Nic9 s0 tresar0" Se -+treb0 ci+e 1orbiseG sau poate c0 1orbiser0 to2i" ' Presupu+ c0 -i este 5reu acolo" ' Probabil c0 -i e dor de ti+e"
C<M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' ,.i i.a5i+e% c0 e 5reu s0 cre ti copii de u+ul si+5ur" ' A a e" 6otu i, e i.porta+t s0 ai o so2ie, 7a1is" 7ac0 e ti a.bi2ios" @orbe te fru.os, se -.brac0 fru.os, c3estii de-astea" =i+e .i+te lucrul 0sta8 I+trar0 pe poarta co+sulatului" Abra.s +u .ai %ise +i.ic altce1aG +ici +u era +e1oie" * * * Poate c0 lui Abra.s +u-i pl0cea Pordo+, dar Nic9 credea c0 acesta era o co.pa+ie pl0cut0, a a c0 -+ seara aia stabilir0 s0 bea ce1a -+ 6a9si. -+ ci+stea succesului .isiu+ii lor" Merser0 pe strada -+tu+ecat0 spre Isti9lal" &erul era plu.buriu" 6recur0 pe l4+50 irurile de lustra5ii cu sc0u+a ele i cu sticlele lor pli+e cu cre.0 pe+tru lustruit" Nic9 i Pordo+ tra1ersar0 pia2a 6a9si., f0c4+d slalo. pri+tre autobu%e i tra.1aie %5o.otoase" 6ra.1aiele erau pli+e de oa.e+i, u+ii st4+d pe scar0, iar clopo2eii su+au +ebu+e te c4+d 1e3iculele s0ltau pe li+ii, -.pr0 tii+d trec0torii le+e i" ,+ .i/locul pie2ei era u+ .o+u.e+t .are i ce+u iu, ridicat -+ .e.oria celor .or2i -+ r0%boiul de i+depe+de+20" 6urcii a1useser0 parte de .ulte r0%boaieG Nic9 -+2ele5ea de ce +u 1oiau s0 fie i.plica2i -+ 0sta de acu." ' 7e c4t ti.p lucre%i cu Abra.sH -l -+treb0 Pordo+" ' 7e 1reo trei a+i" ' E u+ tip ciudat, +u-i a aH O spu+ cu tot respectul de ri5oare" ' Presupu+ c0 e u+ pic ca. ciudat" E .ereu scor2os c4+d 1i+e 1orba de ru i" ' E e1reuH Nic9 -+cu1ii+20 di+ cap" ' ,+tr-o %i o s0 -+1e2e s0 se -+2elea50 cu ei" Pordo+ r4+/i, co+ti+u4+d s0 str4+50 pipa -+tre di+2i" ' 7u.+e%eule8 A fi -+ stare s0 sec u+ lac -+ clipa asta" N-ai dec4t s0 .0 cre%i prost, dar r0%boiul .0 tulbur0" 7easupra u+ei u i era o fir.0 pe care scria ARIIONA" 7i+ i+teriorul cl0dirii se au%ea .u%ic0 turceasc0" Nic9 -l co+duse pe Pordo+ pe +i te sc0ri -+5uste -+tru+ bar slab lu.i+at, cu +i te pere2i auri2i de prost 5ust i cu o5li+%i at4t de .urdare, -+c4t erau aproape opace" Era cald -+0u+tru i .irosea a tutu+ i a tra+spira2ie" Nu era dec4t u+ si+5ur clie+t -+ afar0 de ei, u+ turc -+tr-u+ costu. occide+tal -+c3is la culoare care se -.b0ta ca u+ porc -+tr-u+ col2" ,+ fa2a u+ei sce+e /oase, u+de o siria+c0 plictisit0 i suprapo+deral0 da+sa di+ buric, se aflau c4te1a .ese i scau+e ubrede" Nic9 co.a+d0 o sticl0 de rac3iu i dou0 pa3are" Pri.ul pa3ar era .e+it s0 rela:e%e u.erii i s0 fac0 durerea de cap s0 dispar0G al doilea, s0 o fac0 pe da+satoarea di+ buric s0 par0 .ai fru.oas0 dec4t era de faptG al treilea, s0
C<O

- &O$IN FA$&ONER -

tra+sfor.e lu.ea -+tr-u+ loc priete+os i bi+e1oitor" ' =i-e fric0H -l -+treb0 Nic9 pe Pordo+, dup0 ce barierele di+tre ei fur0 d0r4.ate cu a/utorul b0uturii" ' ,+cerc s0 +u .0 54+desc la asta" Pipa -i da+s0 -+tre di+2i" ' $ucrul de care te te.i cel .ai .ult e tr0darea" Nu tii +iciodat0 c4+d o s0 se -+t4.ple i de cele .ai .ulte ori e ci+e1a -+ care ai -+credere, ci+e1a care -2i este apropiat" Ai fost tr0dat 1reodat0, Nic9H >Bu+0 -+trebare?, se 54+di Nic9" 7e cele .ai .ulte ori e ci+e1a -+ care ai -+credere" Pordo+ - i scoase portofelul di+ bu%u+ar" ,i ar0t0 o foto5rafie -+ care erau o fe.eie t4+0r0 i fru.oas0 i dou0 fete, %4.bi+d lu.iiG fu+dalul repre%e+ta o 1ale sco2ia+0, decorul ci+e tie c0rui studio foto5rafic di+ $o+dra" ' Pocul 0sta e de fapt pe+tru burlaci, %ise el" 7ar po2i .uri la fel de u or i -+ ar.at0 sau -+ a1ia2ie" M4+54ie dr050stos foto5rafia cu de5etul ar0t0tor" ' 6u e ti c0s0torit, Nic9H E+5le%ul scoase i el foto5rafia cu fa.ilia lui, o foto5rafie .ic0, %dre+2uit0 pe .ar5i+i, f0cut0 cu 1reo ci+ci a+i -+ ur.0" Nu se .ai uitase la ea de lu+i de %ile" Era prea dureros" ' B0ie2ii su+t .ari acu., spuse el" Mi se pare c0 a trecut o 1e +icie de c4+d erau .ici" ' &opiii au obiceiul 0sta, s0 creasc0 repede" ' Eu i so2ia .eaN lucrurile +u stau prea bi+e -+tre +oi" ' ,.i pare r0u" >Nu tie ce s0 %ic0?, se 54+di Nic9" Oa.e+ii +u tiu +iciodat0 ce s0 %ic0 -+ situa2iile astea" ' E 1i+a .ea" A. a1ut o a1e+tur0 a.oroas0" ' 6o+tule8 Nic9 r4se" Era u urat c0 Pordo+ +u p0rea +ici /e+at, +ici oripilat de .0rturisirea lui" ' Probabil c0 ai dreptate" 7ar a. fost -+dr05ostit de fe.eia asta" ,+c0 .ai su+t" Pordo+ - i cercet0 54+ditor pipa, ca i cu. ar fi -+2eles" ' Ai a1ut 53i+io+" ;3i+io+" >Ar putea s0-.i plac0 tipul 0sta?, - i %ise Nic9" ' 7epi+de cu. pri1e ti lucrurile" ' Nu le po2i pri1i dec4t -+tr-u+ si+5ur fel" Ai dat-o -+ bar0" &u1i+tele -l surpri+ser0 +epl0cut" Apoi, Nic9 -+cepu s0 r4d0" >Are dreptate?, se 54+di el" >A. dat-o -+ bar0"? ' Nu pot s0 spu+ c0-.i pare r0u" A. iubit-o" ,+c0 o .ai iubesc"
C<D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' 7e c4+d durea%0 a1e+turaH ' 7e .ai bi+e de doi a+i" 7a+satoarea di+ buric p0r0si sce+a" 6urcul beat di+ col2 aplaud0 cu e+tu%ias." ' Ai ce ai de 54+d s0 faciH ' Nu tiu" E co.plicat" $ucrea%0 i ea pe+tru +oi" ' Pri+ ur.are, faci asta pe+tru r0%boiH -+treb0 el direct" ' 7a, r0spu+se Nic9" E co+tribu2ia .ea la -+fr4+5erea lui Fitler" ' Su+t si5ur c0 1ei fi po.e+it -+ tele5ra.e, spuse Pordo+ i Nic9 %4.bi au%i+d asta" Fii prude+t8 ad0u50 el, u+ sfat ciudat pe+tru u+ o. care se pre50tea s0 se duc0 de 3u+0 1oie -+ spatele li+iilor i+a.ice, risc4+d s0 fie torturat i ucis dac0 era capturat" 6er.i+ar0 sticla de rac3iu i se -+toarser0 a doua %i de di.i+ea20 a.e2i2i la co+sulat" Nic9 -l su+0 pe pa%+icul de +oapte i -i ceru s0 tri.it0 pe ci+e1a care s0i duc0 pe a.4+doi acas0"

50
A/u+s acas0, Nic9 se l0s0 .oale -+tr-u+ fotoliu i se 54+di la Pe++ifer, se 54+di la b0ie2i i la ulti.a dat0 c4+d -i 10%use" Se -+torsese -+ A+5lia cu u+ a+ -+ ur.0G a.basadorul -i 50sise loc pe u+ distru50tor al .ari+ei re5ale" Pe++ifer -l -+t4.pi+ase pe docuri -+ Ports.out3, -+so2it0 de doi ti+eri 1oi+ici, i lui Nic9 -i luase c4te1a clipe s0- i dea sea.a c0 erau fiii lui, de1e+i2i aproape b0rba2i" El i Pe++ifer se -.br02i aser0 de parc0 ar fi fost doi str0i+i" Apoi d0duse .4+a cu Pa.es i cu Ric3ard" * * * &asa di+ ;uildford p0rea cu.1a .ai .ic0, sc3i.bat0 -+tr-u+ fel" F0cea parte di+tr-o alt0 1ia20" ,+ .i/locul 5r0di+ii era acu. u+ ad0post -.potri1a atacurilor aerie+e i .ulte di+ casele pe care Nic9 le tia di+ copil0rie erau d0r4.ate, .ul2u.it0 a1ia2iei 5er.a+e" ,+ seara aceea, el i Pe++ifer f0cur0 dra5oste pe+tru pri.a dat0 de c4+d ea plecase di+ Bucure ti" Fu u+ de%astru" Nic9 +u se putea 54+di dec4t la 7a+ielaG probabil c0 Pe++ifer a1usese se+%a2ia c0 era si+5ur0" 7ar, dup0 aceea, fe.eia -l .4+54ie pe p0r i opti# ' Ai -+102at lucruri +oi" B0rbatul +u cre%use c0 se putea da de 5ol at4t de u or" St0tu acolo pe -+tu+eric i - i ascult0 b0t0ile i+i.ii, -+ ti.p ce cre+5ile u+ui .0r lo1eau ferestrele
CE)

- &O$IN FA$&ONER -

dor.itorului" Se a tept0 s0 se aud0 1orbi+dG -+ loc de asta, - i 2i+u respira2ia i a tept0 ca Pe++ifer s0-i pu+0 i+e1itabila -+trebare" ' E:ist0 o alt0 fe.eieH opti ea" Se a tept0 s0 se aud0 +e54+d, s0 1ad0 dac0 1a -+cerca totu i s0- i sal1e%e c0s+icia" Sau +u era dec4t o -+ el0torieH 7ac0 +e5a, b0+uia c0 Pe++ifer 1a accepta .i+ciu+a i 1ia2a lor 1a .er5e -+ai+te" Fe.eia era obi +uit0 cu 1ia2a lui secret0G la ur.a ur.ei, +u 1a fi dec4t u+ secret -+ plus" A tept0 s0 1i+0 .i+ciu+a, dar aceasta +u 1e+iG -+ sc3i.b, se au%i spu+4+d# ' 7a" Pe++ifer se d0du /os di+ pat i se duse -+ baie" 70du dru.ul la ap0 -+ c3iu1et0 pe+tru ca Nic9 s0 +-o aud0 pl4+54+d" B0rbatul st0tu -+ cadrul u ii, o parte di+ el 1r4+d s-o str4+50 -+ bra2e, o alt0 parte respi+54+d ideea" ' ,.i pare r0u, %ise el" Ea - i d0du cu ap0 rece pe fa20" ' &re%i c0 +u tia.H Nu, +u credea asta" 7oi a+i era .ult pe+tru ca o c0s+icie solid0 s0 supra1ie2uiasc0, iar c0s+icia lor +u fusese deloc solid0" ' Pute. trece peste asta, %ise fe.eia" El +u r0spu+se" ' Se -+t4.pl0 tot ti.pul, co+ti+u0 ea" Era ade10rat" Se -+t4.pla" B0rba2ii a1eau a1e+turi a.oroase i so2iile lor -i iertau" 7ar ace tia erau b0rba2i care 1oiau ca .aria/ul lor s0 .ear50, i+difere+t c4+d de /os+ici i de +eci+sti2i de1e+iser0 ei" ' ,.i pare r0u, Pe+, repet0 Nic9" N-a. pl0+uit s0 se -+t4.ple a a ce1a" ' Nu 1reau s0 tiu detaliile" ' &red c0 ar trebui cel pu2i+ s0 discut0." ' Nu cred c0 1reau asta" Pe++ifer se urc0 di+ +ou -+ pat" El se -+ti+se l4+50 ea i +ici u+ul di+ ei +u dor.i" &ear aful era receG afar0, lu+a -+ cre tere aler5a pri+tre +orii +e5ri i Nic9 se -+treb0 dac0 de pe podul ;alata se 1edea aceea i lu+0" * * * 7up0 at4ta 1re.e, b0ie2ii erau ca +i te str0i+i pe+tru el" , i d0du sea.a c0 1a trebui s0 a/u+50 s0-i cu+oasc0 di+ +ou i +u a1ea destul ti.p pe+tru asta" P4+0 c4+d a1eau s0-l accepte iar ca tat0, Nic9 1a fi +e1oit s0 se -+toarc0 la r0%boi" 7esi5ur, b0ie2ii +u .ai erau i+teresa2i s0 fac0 -.preu+0 cu el lucrurile pe care le f0ceau -+ai+te ca r0%boiul s0 i%buc+easc0" Erau prea .ari ca s0 se .ai /oace da.e sau de-a 1-a2i ascu+selea i prea .ici ca s0 .ear50 cu el la u+ bar s0 bea o bere" Ai se sc3i.baser0, +u +u.ai fi%ic, ci i di+ pu+ct de 1edere al caracterului" 7i+ copii -+cepuser0 s0 se tra+sfor.e -+ adul2i" Ric3ard, care a1ea acu.
CEC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

ci+cispre%ece a+i, de1e+ise u+ fel de tocilar, ceea ce -l de%a.05ea pe Nic9 -+ aceea i .0sur0 -+ care o i.presio+a pe Pe++ifer, care pl0+uia s0-i fac0 doctorG Pa.es era cu c42i1a ce+ti.etri .ai -+alt dec4t tat0l lui i -+cerc0rile lui Nic9 de a /uca fotbal cu fiul lui erau -+t4.pi+ate cu u+ u or dispre2, c0ci Pa.ie era acu. .ult .ai bu+ ca el" ,+tr-o %i -i duse -+ ora s0 bea ceai i s0 .0+4+ce pr0/ituri" &o+1ersa2ia cu ei decurse foarte 5reu" Pa.es fu cel care 1orbi .ai .ult, -+treb4+du-l despre Ista+bul, despre .osc3ee i despre 3ai+ele purtate de oa.e+ii de acolo, dar 1ru .ai ales s0 tie dac0 tat0l lui fusese .artor la 1reo lupt0 i p0ru de%a.05it c4+d Nic9 -i spuse c0 6urcia era o 2ar0 +eutr0 i c0 si+5ura le50tur0 cu r0%boiul erau +i te bo.bardiere r0t0cite care ap0reau u+eori pe cer" Nu putea +ici .0car s0 le spu+0 fiilor lui ade10rul despre el -+su i" Pa.es -l -+treb0 pe Nic9 cu ce se ocupa i b0rbatul -i spuse c0 lucra -+tr-u+ birou la co+sulat" 7e%a.05irea fiului s0u fu e1ide+t0" Fiecare fiu 1rea ca tat0l lui s0 fie u+ erou i eroii +u stau la birouri" Poate c0 -i 1a putea spu+e -+tr-o %i ade10rul" ' &4+d te -+torci acas0H -+treb0 deodat0 Ric3ard" Se /ucase -+co+ti+uu cu pr0/itura di+ farfuria lui, tra+sfor.4+d-o -+tr-o 5r0.ad0 de firi.ituri" ' Nu tiu" &4+d o s0 se ter.i+e r0%boiul" Ric3ard pri1i fi: fa2a de .as0" ' Ma.a a pl4+s tot ti.pul dup0 ce s-a -+tors de la Bucure ti" ' A 2i+ut-o a a lu+i de %ile, %ise Pa.es" ' ,.i i.a5i+e% c0 -i era dor de .i+e" ' =ie -2i e dor de eaH -+treb0 Ric3ard" 7up0 e:presia de pe fa2a lui, Nic9 - i d0du sea.a c0 +u-l .ai putea trata ca pe u+ copil" ' Bi+e-+2eles" ' Acu. e .ai bi+e, %ise Pa.es, iese .ult -+ ora " &ei doi b0ie2i sc3i.bar0 o pri1ire, u+ fel de pro1ocare" Oc3elarii lui Ric3ard reflectar0 lu.i+a c4+d b0iatul - i -+toarse capul" Se l0s0 o t0cere -+delu+5at0" ' &e-a2i p02itH -+treb0 Nic9" ' Ma.a are u+ +ou priete+, spuse Pa.es i Ric3ard -+cerc0 s0-l lo1easc0 -+ fluierele picioarelor pe sub .as0" ' 6er.i+0, Ric3ard8 %ise Nic9" 7ar se si.2i +u.aidec4t 1i+o1at c0 -l certase" ,+ fo+d, b0iatul era de partea lui" Se -+toarse spre Pa.es" ' &i+e e priete+ul 0sta ' U+ .aior di+ for2ele aerie+e, r0spu+se Pa.es" ' E u+ c3iula+5iu, %ise Ric3ard" ' O duce pe .a.a la fil."
CE(

- &O$IN FA$&ONER -

' Nu-i ade10rat8 Nu-l asculta8 ' Su+t si5ur c0 +u e +i.ic r0u -+ asta, spuse Nic9" Probabil c0 .a.a 1oastr0 se si.te si+5ur0" Nu .0 dera+/ea%0" I4.bi ca s0-i asi5ure c0 era totul -+ ordi+e, dar b0ie2ii +u se l0sar0 p0c0li2i" Nic9 se si.2i ros de 5elo%ie" Nu 1oise ca Pe+ s0 fie +efericit0, c3iar sperase c0 1a 50si pe ci+e1a care s-o iubeasc0 di+ +ou" 7ar o alt0 parte di+ el presupusese c0 fe.eia -i 1a fi 1e +ic credi+cioas0 i 5elo%ia lui -l lu0 pri+ surpri+dere" Se -+treb0 dac0 o 1a descoase .ai t4r%iu pe Pe++ifer -+ pri1i+2a acestui .aior di+ for2ele aerie+e sau dac0, la fel ca ea, 1a prefera s0 +u tie +i.ic" * * * A+5lia se sc3i.base fa20 de cea pe care Nic9 o p0r0sise cu patru 1eri -+ ur.0" Era .ai trist0 i poate .ai pu2i+ opti.ist0G prea .ulte 10du1e i prea .ulte .a.e care - i pierduser0 fiii" Era o A+5lie a cartelelor pe+tru ra2ii, a prafului de ou0, a .0 tilor de 5a%e c0rate pe u.0r -+tr-o cutie de carto+ i a c4r+a2ilor 14+du2i pe sub .4+0 de .0celar" ,+tr-o %i, se duser0 la $o+dra s0 bea ceai -+tr-o cafe+ea" Nic9 10%u cu oc3ii lui -+ ce 3al a/u+sese ora ul di+ prici+a bo.belor 5er.a+e i se si.2i 1i+o1at c0 +u suferise al0turi de co.patrio2ii lui" ,+ ti.p ce ei -+duraser0 bo.barda.e+tul, el -+cepuse o a1e+tur0 a.oroas0 -+tr-u+ 3otel lu:os di+ Bucure ti" A1u u+ se+ti.e+t ciudat de dislocare" &orpul lui era -+ A+5lia, dar .i+tea i sufletul erau -+ Ista+bul, ur.0ri+d cu oc3ii .i+2ii o fe.eie ele5a+t0, cu o e arf0 1erde acoperi+du-i p0rul +e5ru, .er54+d pe o strad0 pietruit0 u+de se aflau case 1ec3i de pe 1re.ea oto.a+ilor, deasupra c0rora se -+0l2a .osc3eea lui Suley.a+" ,+ 1i%iu+ea lui, fe.eia se opri -+ fa2a u+ei case cu o u 0 1opsit0 -+ 1erde i se uit0 -+ sus la balco+G pe c3ipul ei se citea o e:presie pe care u+ str0i+ ar fi putut-o i+terpreta drept dori+20" * * * 7i+ acea pri.0 +oapte, +u .ai 1orbiser0 deloc despre Ista+bul" ,+tr-o %i, Nic9 se -+toarse acas0 i o au%i pe Pe++ifer pl4+54+d -+ baieG c4+d o stri50, ea -+cuie u a" Abia dup0 o s0pt0.4+0 fe.eia se si.2i -+ stare s0 desc3id0 di+ +ou discu2ia" St0teau pe scau+e -+ 5r0di+0, citi+d %iarele de du.i+ic0" Era o ruti+0 care alt0dat0 i s-ar fi p0rut pl0cut0 lui Nic9G acu., -+s0 i docilitatea ei -l f0cea s0 fie +eli+i tit i iritat" ' &e s-a -+t4.platH ' 6rebuie s0 1orbi., Pe+" Fe.eia -.p0turi %iarul"
CE<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' 6e ascult" 7ar r0.aser0 t0cu2i" B0rbatul +u 1oia s-o r0+easc0, dar, dup0 p0rerea lui, a1ea de ales -+tre a o p0r0si i a tr0i o .are .i+ciu+0" Pe++ifer rupse t0cerea" ' Atiu c0 te-ai culcat cu o alt0 fe.eie" A -+ceput la Bucure ti, +u-i a aH ' 7a, a -+ceput atu+ci" 7ar +u .-a. culcat cu ea" ' Nu .0 .i+2i8 ' Spu+ ade10rul" ' Ai cre%ut c0 +u tia.H ' Nu tiu ce ai cre%ut tu" Fe.eia %4.bi cu a.0r0ciu+e" ' ,+tr-u+ fel, faptul c0 po2i fi citit ca o carte e o 1irtute, Nic9" ' Nu su+t o carte prea bu+0" ' 6e ro5, scute te-.0 de se+ti.e+tele tale de 1i+o102ie8 6e .ai 1e%i cu eaH ' B0ie2ii .i-au %is c0 te -+t4l+e ti cu ci+e1a, spuse el" Ea -i aru+c0 o pri1ire pli+0 de 1e+i+" ' A adar, su+te. c3it" Asta 1rei s0 spuiH =i-ar pl0cea, +u-i a aH &o+ tii+2a ta s-ar si.2i .ai u urat0H ' Nu, Pe+, +u asta a. 1rut s0 spu+" ' E doar u+ priete+" Nu 2i-a face +iciodat0 a a ce1a, Nic9" >7ar tu .i-ai f0cut-o .ie?, l0s0 ea s0 se -+2elea50" Nic9 respir0 ad4+c" ' &i+e e tipulH ' &e tupeu ai8 %ise fe.eia, apoi se ridic0 -+ picioare i i+tr0 -+ cas0" * * * Nic9 -i duse pe b0ie2i la fil., apoi /uc0 cu ei u+ .eci de fotbal de%l4+at, dar Ric3ard +u era i+teresat i Pa.es p0rea s0 co+sidere ilare -+cerc0rile lui de a dribla .i+5ea pe l4+50 el" 7up0 aceea, b0rbatul se a e%0 pe iarb0, cu r0suflarea t0iat0" Ric3ard scoase o carte, -+ ti.p ce Pa.ie /uca .i+5ea pe piciorul drept, d4+du-se .are" ' A. au%it-o pe .a.a pl4+54+d di+ +ou asear0, %ise Pa.es" Ric3ard - i ridic0 pri1irea di+ cartea de istorie" ' O s0 di1or2a2iH ' Nu tiu" ' Ba da, o s0 di1or2a2i, spuse Pa.es" ' Ma.a a %is c0 ai o priete+0, %ise Ric3ard" Nic9 -l pri1i ocat" Nu-i 1e+ea s0 cread0 c0 Pe++ifer le-ar spu+e astfel de lucruri b0ie2ilor" ' 7e ce +u +e spui, pur i si.pluH ' Pe+tru c0 +u cred c0 a2i -+2ele5e"
CEE

- &O$IN FA$&ONER -

' Pe+tru c0 +e-ai .i+2it8 ' Nu 1-a. .i+2it" ' Ne .i+2i c3iar acu." Pa.es a1ea dreptate" ,i .i+2ea ascu+%4+du-le a+u.ite lucruri" 7ar tot .ai credea c0 erau prea ti+eri ca s0 -+2elea50" ' O s0 1orbi. despre asta .ai t4r%iu, %ise el" B0ie2ii se uitar0 u+ul la altul" Ric3ard 14r- u+ de5et pe sub oc3elari i - i terse o lacri.0, pref0c4+du-se c0- i scarpi+0 +asul" Pa.es co+ti+u0 s0 /oace .i+5ea pe picior" 7eodat0, o l0s0 s0 cad0 i o lo1i cu toat0 puterea" Mi+5ea %bur0 pri+ aer i a/u+se -+ strad0, for24+d ca.io+ul brutarului s0 1ire%e ca s-o ocoleasc0" ' Asta a fost prostie curat0, %ise Nic9" 7u-te i ia .i+5ea8 ' Nu 1reau8 replic0 Pa.es" Era pri.a dat0 c4+d Pa.ie -l sfida" &o+flictul se decla+ ase" Erau doar +i te copii i pe+tru ei lu.ea +u a1ea dec4t dou0 culori, alb i +e5ruG +u e:istau +ua+2e de 5ri" ,i p0rea r0u pe+tru ceea ce le f0cea lor i lui Pe+" Nic9 se ridic0 -+ picioare i se duse s0 ia .i+5ea, apoi se -+dreptar0 to2i trei spre cas0" B0ie2ii .er5eau -+ai+te i +i.e+i +u .ai spu+ea +i.ic" * * * ,+ ulti.a %i, Nic9 st0tu -+ buc0t0rie, -+ ti.p ce Pe+ -i pre50tea u+ .ic de/u+ special" Fe.eia reu ise cu.1a s0 fac0 rost de ase c4r+a2i de porc de la .0celar i b0rbatul se uita la ea cu. -i pr0/e te -+ ti5aie" 7ar Pe+ +u 1oia s0- i ridice pri1irea spre el" ' &4r+a2i, %ise Nic9" 7e teapt0 fat08 ' I-a. luat pe sub .4+0" ' &e-ai f0cut ca s0-i ob2iiH ' Nu e ti persoa+a potri1it0 s0-.i pui -+treb0ri de 5e+ul 0sta" ' Ai f0cut rost i de ou0H ' Fii .ul2u.it cu ce ai8 Fe.eia aiaN O s0 te a tepte pe docuriH ' Nici -+ 6urcia +u 50se ti ou0" ' Probabil c0 suferi" @rei s0 di1or20.H ;r0si.ea de la c4r+a2i s0ri pe or2ul ei" Se uitar0 u+ul la altul" ' Mi-a fost dor de c4r+a2i" Nu e:ist0 c4r+a2i -+ Ista+bul" M-a. ca. s0turat de .iel" ' &e fel de fe.eie esteH ' Po1este te-.i despre .aiorul 0sta" ' Nu a. ce s0-2i spu+" ' &3iar a aH
CE*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' &4+d +e-a. c0s0torit, a. /urat s0 fi. -.preu+0 la bi+e i la r0u, %ise ea" ' &redea. c0 preotul se referea la 1re.e" Era o 5lu.0 /al+ic0" Pe++ifer puse car+a2ii pe o farfurie" Se uitar0 di+ +ou u+ul la altul" ' Atiu ce-a. spus, %ise el" 7ar era. t4+0r i credea. c0 +u .0 1oi sc3i.ba +iciodat0" Ai +ici tu" Nu tia. +i.ic despre 1ia20 i despre cu. s0 iube ti pe ci+e1a" Nu tiu de ce +-a .ers, Pe+" ' Ai a1ut o a1e+tur0 a.oroas0" ' Nu e c3iar a a de si.plu" ' SeriosH ' Ai fost la fel de +efericit0 ca .i+e" ' &red c0 aici te -+ eli" Ade10rul e c0 e ti u+ tic0los e5oist i a a ai fost -+totdeau+a" ' Atu+ci de ce .ai e ti c0s0torit0 cu .i+eH ' N-a. +ici cea .ai 1a50 idee" A fi putut la fel de bi+e s0 fiu c0s0torit0 cuN ti5aia asta" ' 7e ce e at4t de 5reu s0 re+u+2i la o ti5aie, Pe+H &e rost .ai are s0 te a502i de eaH ' A. a1ut o c0s+icie fericit0 p4+0 s0 te -+curci cu fufa aia" ' 6u ai a1ut o c0s+icie fericit0" ' Nu te .ai cu+osc" ' Nu .-ai cu+oscut +iciodat0" 7ar asta e 1i+a .ea" Nu 2i-a. spus +iciodat0 +i.ic" Era 1i+a lui" Se c0s0torise cu ea di+ .oti1e cu totul ero+ate# pe+tru c0 ea -l credea fru.os i de tept, pe+tru c0 era o so2ie perfect0, pe+tru c0 era fru.oas0" St0tuse cu Pe+ di+ .oti1e cu totul ero+ate i pe+tru c0 +u-i spusese +iciodat0 +i.ic" &u. ar putea ea s0-l -+2elea50 acu.H ' ,.i faci sil0" ' Uite ce el Nu .ai pute. co+ti+ua a a" ' Nici .0car +-a. -+ceput, %ise ea i -i d0du c4i+elui car+a2ii" 7ou0 ore .ai t4r%iu, por+ir0 spre Ports.out3" * * * ,+ %iua aceea, pe docuri, Pe++ifer se a5020 cu pasiu+e de el i f0cu ce1a ce Nic9 +-o 10%use +iciodat0 f0c4+d -+ fa2a copiilor ei# pl4+se" ' ,+toarce-te, te ro58 opti ea" El +u reu i s0 spu+0 +i.ic" ' 6e ro5, Nic98 B0rbatul -+cerc0 s-o -.br02i e%e, dar ea -l respi+se" ' Pro.ite-.i c0 te 1ei -+toarce8
CEJ

- &O$IN FA$&ONER -

Ric3ard - i -.br02i a .a.a" ' Bi+e-+2eles c0 se 1a -+toarce" O s0 te -+torci, +u-i a a, tat0H Nic9 se uit0 la Pa.es i 10%u du .0+ie pe fa2a lui" Pe++ifer - i ridic0 pri1irea spre el, pli+0 de ur0" ' N-o s0 te las +iciodat0 s0 pleci, Nic9, %ise ea" Era bi+ecu14+tarea i bleste.ul ei" Iar cu1i+tele astea r0su+ar0 .ai t4r%iu -+ urec3ile lui, -+ ti.p ce se re%e.a de balustrada distru50torului, b0tut de 14+tul apri5 al Atla+ticului de Nord, c4+d +u- i dorea dec4t ca u+ sub.ari+ +a%ist s0-i spulbere toate alter+ati1ele i s0-l absol1e de se+ti.e+tul de 1i+0 care -i rodea sufletul" Pe+tru c0, i+difere+t dac0 7a+iela -l .ai a tepta sau +u -+ Ista+bul, tia c0 +u se .ai putea -+toarce"

51
Nic9 .a+c0 la .icul de/u+ u+ iaurt 5albe+ co+siste+t i +i te s.oc3i+e 1er%i i b0u o cea c0 de cafea a.ar0, apoi ie i pe 1era+d0 s0 3r0+easc0 p0s0rile" ,+ fiecare di.i+ea20, 1r0biile 1e+eau s0 ciu5uleasc0 firi.iturile aru+cate de el, buc02ele de p4i+e i de s.oc3i+e" Erau rapide i speriate, dar u+a di+ ele era pu2i+ .ai -+dr0%+ea20 dec4t celelalte" Plutea -+ aer c4te1a .i+ute i d0dea di+ aripi -+ tufi uri, f0c4+du- i cura/, dup0 care 1e+ea s0 ciu5uleasc0 firi.iturile di+ .4+a lui, a14+t4+du-se ca o s05eat0 spre el, apoi retr054+du-se la fel de repede" ,i a.i+tea de 7a+iela" Fata i se pl4+5ea u+eori c0 +ici u+ b0rbat +-o putea -+2ele5eG -+ acela i ti.p era at4t de re%er1at0, -+c4t +ici u+ b0rbat +-ar fi a1ut cu. s-o -+2elea50" $ui Nic9 i se p0rea c0 si+5ur0tatea pe care 7a+iela i-o i.pu+ea era u+ .od de a 2i+e lu.ea la dista+20" Se repe%ea i ciu5ulea fl0.4+d0 firi.iturile de dra5oste care -i erau oferite, apoi fu5ea la fel de repede" ,+ di.i+ea2a aceea, Nic9 a tept0 .ai .ult ca de obicei pe 1era+d0, dar 1r0biu2a +u 1e+i" Se -+treb0 ce p02ise" 7i+colo de %idurile 5r0di+ii era o lu.e periculoas0, erau pisici pri+ tot ora ul, c0ut4+d o prad0 u oar0" Sau poate c0 plecase pur i si.plu" &ura/oasa lui 1rabie +u se .ai -+toarse +iciodat0 i Nic9 +u putu dec4t s0- i i.a5i+e%e ce i se -+t4.plase" * * * U+ ofer al a.basadei 1e+i s0-l ia -+tr-u+ Fu.ber +e5ru i Nic9 se a e%0 pe ba+c3eta di+ spate, pierdut -+ 54+duri" 6raficul era i+fer+alG -+ fa2a lor, Rolls Royce-ul ar5i+tiu al u+ui +e5ustor bo5at de .irode+ii se lupta -+ i+tersec2ie cu o
CEM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

c0ru20, al c0rei fer.ier st0tea pe capr0, i5+or4+d cla:oa+ele disperate ale .a i+ilor di+ /urul lui" U+ .05ar r05ea, se opi+tea i d0dea di+ copite, -+ ti.p ce proprietarul lui -l lo1ea cu basto+ul" ,+ .i/locul 3aosului, 3a.alii tr05eau di+ 5reu c0ru2e -+c0rcate cu saci pli+i cu coria+dru i c3i.e+ pe+tru ba%ar" Nic9 i5+or0 %ar1a, l0s4+du-l pe ofer s0- i bat0 capul cu +ebu+ia di+ Ista+bul" Se uit0 la do.urile i la .i+aretele care se -+0l2au -+ spatele ba%arului de .irode+ii" Pri1irea lui se opri asupra u+ei fe.ei care .er5ea bra2 la bra2 cu u+ b0rbat -+alt i blo+d, -.pr0 tii+d poru.beii adu+a2i pe treptele u+ei .osc3ei" A1ea p0rul acoperit cu o e arf0 di+ .0tase de culoarea /adului" Nic9 cu+o tea foarte bi+e .ersul 0la, 2i+uta aia" ,+torc4+du- i capul dup0 ei, -i 10%u trec4+d 5r0bi2i pe l4+50 orbi i pe l4+50 s0r.a+i, i5+or4+d ru50.i+2ile de a cu.p0ra la.e de ras i 2i50ri" 7isp0rur0 -+ labiri+tul de str0%i di+ spatele .osc3eii" Stri50 la ofer s0 opreasc0 i s0ri afar0 di+ .a i+0" ,+ aer se si.2ea .irosul .irode+iilor di+ Misir &arsisi" Nic9 o %0ri di+ +ou pe fe.eie i -+cepu s0 aler5e, croi+du- i dru. pri+ -+53esuial0 i atr054+d bleste.ele cer etorilor i ale 3a.alilor -.po10ra2i cu saci" 6urcii se uitau ui.i2i la e+5le%ul cu oc3ii c4t cepele, care aler5a pri+ .ul2i.e stri54+d +u.ele u+ei fe.ei" Nu tia c0 %iua era lu+50 i c0 era ti.p destul c3iar i pe+tru cei .ai ocupa2i oa.e+iH St0tu cu r0suflarea t0iat0 -+ .i/locul str0%ii a5lo.erate, cercet4+d cu pri1irea .ii de capete, c0ut4+d e arfa 1erde ca /adul" @ocea pl4+50rea20 a .ue%i+ului -+cepu s0 c3e.e credi+cio ii la ru50ciu+ea de di.i+ea20" &er etorii -l tr05eau care .ai de care de .4+ec0" N-o .ai 1edea" Fe.eia disp0ruse"

52
,+tre5ul ora %0cea cople it de soarele do5oritor al lu+ii au5ust" $a a.ia%0, aflat -+ dru. spre aparta.e+tul lui Ma: di+ pia2a 6a9si., Nic9 se lipi de cl0diri pe+tru a profita de u.bra lor ca u+ o. care -+cearc0 s0 scape de +i te tr050tori de elit0" &0ldura secase ora ul de e+er5ie" Oa.e+ilor le s0rea foarte u or 2a+d0ra" Ma: bea .ai .ult dec4t trebuia" St0tea pe balco+ -+ tricou b4+d rac3iu i, -+ lu.i+a puter+ic0 de 1ar0, Nic9 obser10 pe +asul i pe obra/ii lui o 5r0.ad0 de 1ase capilare sparte" 7iscutar0 despre r0%boi" Situa2ia se sc3i.base dup0 ce 5er.a+ii fuseser0 -+1i+ i la Stali+5rad la pu2i+ ti.p dup0 &r0ciu+" 7e cur4+d, trupele aliate debarcaser0 -+ Sicilia i cuceriser0 Paler.o" Nu .ai e:istau editoriale -+ Cumhurri=et care s0 specule%e asupra i+te+2iilor ;er.a+iei cu pri1ire la 6urcia" ' =ie cu. -2i .ai .er5e, a.iceH
CEO

- &O$IN FA$&ONER -

' 7estul de bi+e" ' Nu se 1ede" Ar02i -+5ro%itor" ' A. .ulte pe cap" ' Su+t c3estiu+i le5ate de spio+a/ sau de dra5osteH Nic9 puse ap0 -+ pa3arul lui cu rac3iu" ' Nu pot discuta cu ti+e despre spio+a/, Ma:" ' Atu+ci s0 1orbi. despre cealalt0 proble.0" Ai pri.it 1e ti de la Pe++iferH Nic9 -+cu1ii+20 di+ cap" ' E bi+e" ' 6e-a iertatH ' Nu i-a. cerut s0 .0 ierte" S-a ter.i+at, Ma:" ' Nu te 5r0bi, a.ice8 6e-ai distrat i tu pu2i+" 7ac0 +u te po2i distra -+ ti.pul u+ui r0%boi, ce altce1a po2i faceH ' &i+e a %is c0 i+fidelitatea e distracti10H ' Nu su+t si5ur" Probabil c0 u+ b0rbat" R4+/i" Se tia c0 de ase lu+i a1ea o a1e+tur0 cu o u+5uroaic0 pe +u.e Adrie++e @ar5a, care era c4+t0rea20 -+tr-u+ club de +oapte" ' ,+cerc s0 p0stre% secret0 rela2ia .ea, Ma:" ' 7esi5ur" 6e -+2ele5 perfect" 7ar .i-e tea.0 c0 e ca. t4r%iu acu." S0 -+c3i%i u a 5ra/dului dup0 ce o du%i+0 de escadroa+e de ca1alerie au 24 +it afar0 i to2i caii au .urit de b0tr4+e2eN 70du rac3iul pe 54t i- i .ai tur+0 u+ pa3ar" ' Spio+ea%0 pe+tru ti+e, +u-i a aH ' 6u ce cre%iH ' 7a, spio+ea%0 pe+tru ti+e" N-o s0 spu+ +i.0+ui asta" Pur8 Bi+e-+2eles" Nu 1reau s0 aduc pre/udicii r0%boiului" Si5ur c0 +u" Nic9 +u %ise +i.ic" ' Fitler e ter.i+at, desi5ur" ' Nu -+c0" ' Scrie pe %iduri cu dita.ai literele" Stali+5radul i-a 1e+it de 3ac" Ru ii l-au -+1i+s pe Napoleo+, o s0-l -+1i+50 i pe el" ' O s0 co+ti+ue lupta p4+0 la cap0t, Ma:" ' 7ar 5e+eralii lui o 1or faceH >Asta-i -+trebarea?, - i %ise Nic9" Ai dac0 +u 1or .ai lupta, ce se 1a -+t4.plaH Spera ca 7a+iela s0 afle r0spu+sul la toate astea pe+tru el" ' &u. stai cu dra5osteaH -+treb0 Nic9" ' &3estia cu fe.eile e s0 +u te -+dr05oste ti de ele, a.ice" sta-i trucul" 6e pre1i+, fiule8 7ac0 te -+dr05oste ti, te faci de r4s i +u e bi+e pe+tru +i.e+i" E pri.a re5ul0 a lui Ma: Ti+5 -+ ceea ce pri1e te iubirea" ' Mul2u.esc, replic0 Nic9" ' Sfaturile +u cost0 +i.ic" Apropo, ce .ai face fru.oasa 7a+ielaH
CED

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' O iubesc, dar +u tiu dac0 pot a1ea -+credere -+ ea" ' Ei, a.ice8 6oc.ai ai re%u.at istoria b0rba2ilor i fe.eilor -+tr-o si+5ur0 fra%0" Bu+0 treab08 Mai 1rei u+ pa3arH * * * Pisicile fu5ir0 di+ calea lui c4+d c0lc0 prude+t pe sc0rile abrupte, str4.b4+d di+ +as di+ prici+a .irosului de ca+al i de fructe stricate" $a poalele dealului erau docurile i cartierul pescarilor, locui+2e di+ piatr0 -++e5rit0 de 1re.e i case di+ le.+ putre%it -+cli+ate spre strad0" P0 i peste %dre+2e i peste co/i de pepe+e, c3iar i peste piciorul rete%at al u+ui .05ar" ;0si o i+trare -+tu+ecat0 i i+tr0, 2i+4+du- i respira2ia ca s0 +u si.t0 .irosul de 5u+oi de sub casa sc0rii" A tept0 p4+0 c4+d oc3ii lui se obi +uir0 cu be%+a, apoi urc0 la eta/ul doi" B0tu la u a u+ui aparta.e+t" ,+truc4t &o+sta+ti+ +u r0spu+se, b0tu a doua oar0, .ai puter+ic" ' &o+sta+ti+8 Eu su+t8 7esc3ide u a8 &4+d &o+sta+ti+ - i f0cu -+ cele di+ ur.0 apari2ia, Nic9 fu cople it de .irosul de b0utur0 di+ respira2ia lui" Probabil c0 +u se .ai b0rbierise i +u- i .ai f0cuse baie de %ile -+tre5i" ' Ar fi .ai bi+e s0 i+tri, %ise &o+sta+ti+ i se d0du la o parte" Era u+ aparta.e+t .urdar, cu o si+5ur0 ca.er0 i o buc0t0rie" Nic9 lo1i cu piciorul o sticl0 5oal0 de rac3iu care %0cea pe podea, iar aceasta se rosto5oli p4+0 a/u+se sub .as0" ' &4+d plec0.H -+treb0 &o+sta+ti+" ' @i+eri" ' ,+ 7obro5ea, daH ' ,+ 7obro5ea" ' ,+ 7obro5ea, repet0 el" &o+sta+ti+ se +0scuse -+ 7obro5ea, pescuise acolo toat0 1ia2a" Fu5ise -+ CDEC, dup0 1e+irea 5er.a+ilor" Fusese pe .are c4+d 5er.a+ii -i adu+aser0 pe e1reii di+ satul lui i -i -.pu caser0 pe to2i cu .itralierele pe c4.p" Fu5ise -+ 6urcia cu barca lui de pescuit, Natalia, i fusese ad0postit de u+ 10r care locuia -+ ;alata" Abia dup0 dou0 lu+i aflase c0 so2ia i fiii lui supra1ie2uiser0 i se ascu+deau -+ p0durile de di+colo de satul s0u +atal" &o+sta+ti+ pl0+uise s0 se -+toarc0 cu barca -+ 7obro5ea i s0-i sal1e%e, c4+d cel .ai bu+ priete+ al lui di+ sat -l 50sise pe c3ei -+ ;alata" Pl4+seser0 i se -.br02i aser0 c3iar acolo pe docuri, dup0 care priete+ul lui -i d0duse +i te 1e ti -+5ro%itoare" Fa.ilia lui fusese pri+s0 i tri.is0 -+tr-u+ la50r de co+ce+trare -+ Polo+ia" 7e atu+ci, &o+sta+ti+ fusese ros de re.u c0ri" Era u+ul di+ pri.ii recru2i ai lui Nic9 i acceptase propu+erea acestuia foarte u orG si+5ura lui dori+20, si+5urul .oti1 pe+tru care .ai tr0ia era s0 fac0 ce1a, orice, ca s0 a/ute la -+fr4+5erea
C*)

- &O$IN FA$&ONER -

+a%i tilor" Nic9 -i d0du lui &o+sta+ti+ +i te ba+i pe+tru c3eltuielile i pe+tru dera+/ul lui, tii+d c0 -i 1a folosi doar ca s0 cu.pere rac3iu" &o+sta+ti+ a1ea +e1oie de ce1a care s0-i ali+e durerea" ' Pe 1i+eri8 %ise Nic9" ' Pe 1i+eri8 r0spu+se &o+sta+ti+ i -+c3ise u a -+ ur.a lui" Nic9 se -+dep0rt0 -+ 5rab0" Nu-i pl0cea s0 stea -+ prea/.a lui &o+sta+ti+" @i+a se a5a20 ca scaiul de cei care supra1ie2uiescG p0tea%0 ca s4+5ele" &o+sta+ti+ se 5r0bise s0 se sal1e%e, dar descoperise c0 sal1area lui era de fapt u+ cadou a.ar" Acu. +u- i .ai dorea dec4t ceea ce-l -+sp0i.4+tase c4+d1a .ai .ult dec4t orice# propria .oarte" * * * O.ar Tal.a% a1ea -+f02i area u+ui obi +uit al opiuluiG de fiecare dat0 c4+d se -+t4l+ea cu Nic9, p0rea i .ai afu+dat -+ iadul risipitorilor" Era tras la fa20 i a1ea o pri1ire 5oal0" Nu era cu .ult .ai -+ 14rst0 dec4t Nic9, dar p0rul lui era de/a -+c0ru+2it i a1ea o .usta20 pleo tit0 care -i acoperea aproape -+ -+tre5i.e /u.0tatea i+ferioar0 a fe2ei" Obra/ii lui erau at4t de %b4rci2i, -+c4t Nic9 - i i.a5i+a u+eori c0 1ede praf -+ -+cre2ituri" 7ar O.ar -+c0 .ai reu ea s0 par0 u+ b0rbat atr050tor i c3iar i.pu+0tor, atu+ci c4+d st0tea departe de pipa cu opiu" 7epe+de+2a a1ea ce1a trist i u.ilitor, iar depe+de+2a lui O.ar pusese cu totul st0p4+ire pe el" Poate c0 a recruta ca a5e+t u+ depe+de+t de opiu +u era cea .ai bu+0 sau cea .ai str0lucit0 ideeG Nic9 -l >.o te+ise? de la predecesorul lui di+ Ista+bul" $a -+ceput, O.ar se do1edise 1aloros i reu ise p4+0 deu+0%i s0- i co+trole%e de.o+ul depe+de+2ei" Rela2iile lui di+ Mi+isterul 6urc de Ap0rare i di+ E.+iyet, poli2ia secret0 turc0, erau i.pecabile" Abra.s b0+uia c3iar c0 E.+iyet -l i+filtrase -+ r4+durile lor ca s0 le dea i+for.a2ii care +u puteau fi tra+s.ise folosi+d c0ile diplo.atice obi +uite" O.ar c0%use -+ .od firesc -+ .4i+ile spio+ilorG se ducea des cu afaceri la Bucure ti, u+de e:porta co1oare, al0.uri i piele" Se -+t4l+ea re5ulat cu u+ fu+c2io+ar pe proble.e de co.er2 di+ Mi+isterul de I+ter+e, care -+t4.pl0tor era +epotul lui Io+ Popescu, eful opo%i2iei liberale di+ Ro.4+ia i u+ o. cu i+flue+20 -+ 5u1er+" ,+truc4t era u+ul di+ .i+i trii lui A+to+escu, Popescu pri.ea rapoarte di+ Fra+2a de la a.basadorul Ro.4+iei la @ic3y, i+clusi1 i+for.a2ii despre .i c0rile trupelor i despre fabricile de ar.a.e+t de acolo" 7e u+ a+ de %ile, Popescu -i tra+s.itea lui Nic9 copii ale acestor rapoarte pri+ i+ter.ediul lui O.ar, care le aducea -+ Ista+bul ascu+se -+ fu+dul fals al ser1ietei sale" ,.preu+0 cu rapoartele 7a+ielei, aceste docu.e+te erau tri.ise .are alului Farris i co.a+da+tului
C*C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

bo.bardierelor e+5le%e" O.ar -i d0du lui Nic9 u+ plic .aro, iar b0rbatul -i d0du u+ altul, co+2i+4+d o su.0 co+siderabil0 de lire sterli+e" ' A. u+ .esa/ pe+tru ti+e, %ise turcul" Popescu-Bei .-a ru5at s0-2i spu+ asta, dar +u.ai 2ie" ' &o+ti+u08 ' @rea s0 -+ceap0 u+ dialo5 despre posibilitatea u+ui ar.isti2iu" Ei bi+e, scria -+tr-ade10r pe %iduri cu dita.ai literele, a a cu. spusese Ma:" Era 5reu de cre%ut c0 -+ ur.0 cu doar dou0 1eri +a%i tii p0ruser0 ire%istibili" ' Mai e ce1a" Popescu-Bei e +e.ul2u.it" Iice c0 -i sus2i+e2i pe co.u+i ti" Pe i+di1idul 0sta, Ro.a+escu" ' E u+a di+ pu2i+ele .i c0ri de re%iste+20 di+ i+teriorul 20rii" Politica lor +u +e i+teresea%0 deoca.dat0" ' Iice c0 ace ti co.u+i ti 1or s0 preia puterea" ' Su+t +er0bd0tori s0 +e a/ute s0-i -+1i+5e. pe 5er.a+i" Asta e prioritatea +oastr0" ' &red c0 1rea s0 lucre%e cu 1oi" 7ar bol e1icii 0 tia -l tulbur0" ' &4+d te -+torci la Bucure tiH ' Peste o lu+0" ' O s0 -+cerc s0 ob2i+ u+ r0spu+s p4+0 atu+ci" ' 7u.+e%eu s0 fie cu ti+e, efendi! ' Ai cu ti+e, O.ar-Bei" ,+ dru. spre co+sulat, Nic9 -+c3ise oc3ii, -+cerc0 s0 i5+ore %ar1a 14+%0torilor a.bula+2i i a ta:iurilor de pe podul ;alata i se -+treb0 dac0 tic0lo ii 0ia aro5a+2i di+ 5u1er+ul brita+ic 1or asculta de 5lasul ra2iu+ii, dac0 se 1or l0sa co+1i+ i s0 se sal1e%e +u +u.ai pe ei -+ i i, ci i pe ro.4+i i c3iar pe 5er.a+i de Fitler, de Stali+ i de restul +ebu+iei 0steia" Poate c0 Abra.s a1ea dreptate" Stali+ era cel care ar trebui s0-i -+5ri/ore%e acu."

53
U+ oi. 2ip0 i se l0s0 dus de 14+t ca o bucat0 de 34rtie, pri1i+d pu+ctele .ici de dedesubt tr0i+du- i scurta 1ia20 dra.atic0" Oc3iul s0u auriu -l 10%u pe Nic9 coti+d pe o alee i i+tr4+d -+tr-o cafe+ea" ,+ ti.p ce se rotea pri+ aer, oi.ul 10%u de ase.e+ea fe.eia cu e arf0 di+ .0tase 1erde ca /adul care -l ur.0rise pe alee" Pas0rea clipi di+ +ou, apoi, cu o .i care delicat0 a aripilor, se -+0l20 -+ 10%du3, fi:4+du- i pri1irea asupra altor 1ie2i, asupra altor dra.e .0ru+te ale .arelui ora "
C*(

- &O$IN FA$&ONER -

* * * @aietul .elodiei turce ti de la radio -l irita a%i pe Nic9 .ai .ult ca +iciodat0" Suferea di+ +ou de ipo3o+drie" Se ridic0 -+ picioare c4+d ea i+tr0 -+0u+tru i -i 2i+u scau+ul" Fata se a e%0 i Nic9 o a/ut0 s0- i apri+d0 2i5ara" U+ c3el+er aduse dou0 ce cu2e cu cafea turceasc0, de culoarea i co+siste+2a +oroiului" ' &e s-a -+t4.platH -l -+treb0 ea -+ cele di+ ur.0" El +u-i r0spu+se" ' Mai bi+e .i-ai spu+e" Atiu c0 s-a -+t4.plat ce1a" =i se cite te pe fa20" Nic9 respir0 ad4+c" ' 6e-a. 10%ut ieri" ,+ fa2a pie2ei de .irode+ii" ,+truc4t fata +u %ise +i.ic, b0rbatul co+ti+u0# ' Erai cu u+ b0rbat" ' &e f0ceai acoloH -+treb0 ea, de parc0 el ar fi fost cel care trebuia s0 dea e:plica2ii" ' M0 -+drepta. spre ser1iciu" ' Nu o iei .ereu pe acolo" ' Nici tu +u te pli.bi .ereu la bra2 cu al2i b0rba2i, +u-i a aH 7a+iela -l pri1i fi:, furioas0" ' &u. -+dr0%+e tiH opti ea" N-ai so2ie i copiiH N-ai f0cut dra5oste cu so2ia ta c4+d te-ai -+tors -+ A+5liaH Ai 2i+ut-o -+ bra2e, ai s0rutat-oH =i-a. f0cut 1reo pro.isiu+e care s0 te fac0 s0 cre%i c0 su+t proprietatea taH Nic9 se aplec0 spre ea" ' Spu+e-.i ci+e e8 Se l0s0 o t0cere -+delu+5at0" Apoi fata %ise# ' ,l c3ea.0 ;ri5orie1" ' &i+e eH ' $ucrea%0 pe+tru NT@7" Pe+tru ru i" Nic9 si.2i c0 i se face r0u" ' Nu te uita a a la .i+e8 Nu tii cu. e 1ia2a .ea, Nic9" Nu tr0ie ti -+ lu.ea .ea" ' 6e-ai culcat cu elH ' Nu" Nu .-a. culcat cu el" ' Atu+ci ce f0ceaiH ' Si55i .-a ru5at s0 fiu dr05u20 cu el" ' A a cu. ai fost dr05u20 cu .i+eH Ea +u-i r0spu+se" ' 6e-ai culcat cu elH o -+treb0 Nic9 di+ +ou" Fata 1ru s0 2ipe la el" &u. putea u+ b0rbat s0 fie at4t de orbH ' Nu"
C*<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

, i d0du sea.a c0 +-o credea" Se aplec0 spre el i -i opti# ' Nu te-a. .i+2it +iciodat0" 6ot ce 2i-a. spus e ade10rat" Absolut totul" &e s0 -+2elea50 di+ astaH Erau at4t de .ulte fe.ei -+ i+teriorul 7a+ielei Si.o+ici8 7e aceea era o spioa+0 perfect0G putea -+truc3ipa .ai .ulte persoa+e, le putea face pe toate s0 par0 reale i le putea 2i+e separate u+a de alta" ' 7ac0 +u .0 cre%i, asta e8 Nic9 d0du di+ u.eri, de-a dreptul +edu.erit" Ea sti+se 2i5ara i p0r0si cafe+eaua f0r0 s0 .ai spu+0 +i.ic" * * * &4+d trecu de col2ul str0%ii, 7a+iela se opri i se re%e.0 de %id" Suferi+2a i%1ora de u+de1a di+ ad4+cul sufletului ei" ,+cepu s0 tre.ure" Era ca i cu. ci+e1a o 2i+ea de u.eri i o scutura la +esf4r it" El +-o 1a -+2ele5e +iciodat0, +i.e+i +-o 1a -+2ele5e" Era si+5ur0 i a a a1ea s0 fie -+totdeau+a" * * * Nic9 o 50si re%e.at0 de %id, pl4+54+d" ,+cerc0 s-o ia -+ bra2e, dar ea -l lo1i cu pu.+ii" B0rbatul o l0s0 s0-l lo1easc0" ' ,.i pare r0u, %ise el" ,.i pare r0u" Ni te oa.e+i -i pri1ir0 ui.i2i de la ferestre" U+ tra.1ai trecu pe l4+50 ei, urc4+d cu 5reu dealul i f0c4+d caldar4.ul s0 1ibre%e i s0 5ea.0 co+ti+uu" ' &e te-a apucatH -+treb0 7a+iela" ' Nu tiu" N-a. 1rut s0 te r0+esc" ' $as0-.0 -+ pace8 stri50 ea di+ +ou, dar, -+ loc s0 fu50, se aru+c0 la pieptul lui" Ploaia -+cepu s0 cad0 .0ru+t di+tr-u+ cer i+difere+t" ,+ cele di+ ur.0, fata -+cet0 s0 .ai pl4+50 i Nic9 st0tu acolo, 2i+4+d-o -+ bra2e, 3olb4+du-se la faia+2a cr0pat0 de pe %idul u+ei .osc3ei di+ apropiere, a c0rei i+scrip2ie fru.oas0 i 1ec3e era u+ .ister, ca u+ cod care de2i+ea toate r0spu+surile, cu co+di2ia ca el s0 tie s0-l descifre%e" Fata - i ridic0 pri1irea spre el i -l s0rut0, cu obra/ii u%i de lacri.i" ' $ucrea%0 pe+tru NT@7" Pe+tru ru i" Si55i .-a ru5at s0-l seduc" O -+c0pere pli+0 de o5li+%i" Oriu+de se -+torcea, 1edea alt0 i.a5i+eG ade10rul +u era +iciodat0 acela i"

54
C*E

- &O$IN FA$&ONER -

&oasta era o li+ie sub2ire i -+tu+ecat0, .ai .ult si.2it0 dec4t 10%ut0" Marea p0rea de o2el" &o+sta+ti+ opri .otoarele i l0s0 .areea s-o duc0 pe Natalia la 20r." &u+o tea bucata asta de coast0 di+ a.i+tiri i 5ra2ie u+ui si.2 al .ari+arului care 53ice te ad4+ci.ea i dista+2a f0r0 a/utorul 30r2ilor i al altor i+stru.e+te" Nic9 au%i %5o.otul f0cut de a+cor0 i si.2i .areea tr054+d barca spre .al c4+d Natalia s0lt0 pe creasta u+ui 1al" ' Acolo8 e:cla.0 &o+sta+ti+" Pe pla/0, o la+ter+0 se apri+se i se sti+se de trei ori" Era se.+alul" Puser0 sta2ia de e.isie-recep2ie i e:plo%ibilul -+ barca de cauciuc pe care o aduseser0 cu ei di+ Ista+bul" &ele dou0 a/utoare ale lui &o+sta+ti+ cobor4r0 -+ barc0, ur.ate de Pordo+, apoi de 7ea9i+, operatorul sta2iei, i -+ cele di+ ur.0 de Nic9" ,+cepur0 s0 14sleasc0 spre 20r." ' &e1a +u e -+ re5ul0, opti Pordo+" Si+5urul su+et care se au%ea era %5o.otul rit.ic al 1alurilor care se lo1eau de 20r., for.4+d o du+50 fosforesce+t0 -+ -+tu+eric" ' &e esteH ' Nu tiu, opti Pordo+" A. o presi.2ire" S0rir0 -+ ap0G sub picioarele lor erau pietre alu+ecoase i Nic9 c0%u" Ie i la suprafa20 -+cerc4+d s0- i tra50 sufletul, apoi -l a/ut0 pe Pordo+ s0 tra50 barca la .al" 7ea9i+ i u+ul di+ a/utoare duser0 pre2ioasa sta2ie de e.isie-recep2ie pe pla/0, asi5ur4+du-se c0 +u a fost udat0, -+ ti.p ce -+so2itorii lor 2i+eau barca s0 +u se r0stoar+e" Pla/a era -+tu+ecat0 i pustie" Se uitar0 dup0 fasciculele de lu.i+0 ale la+ter+elor" Ni.ic" U+de era Ro.a+escuH Pordo+ a1ea o ar.0 .arca Ste+ pe u.0r" O lu0 i o -+carc0" ' &e faciH ' M0 pre50tesc s0 -+fru+t proble.ele, %ise el i -+ acea clip0 fur0 orbi2i a.4+doi de lu.i+a u+ui far" Pordo+ reac2io+a pri.ul# trase u+ foc care f0cu praf farul ' Nic9 presupuse c0 era .o+tat -+ spatele u+ui ca.io+ parcat -+ apropierea pla/ei ' i fur0 cufu+da2i di+ +ou -+ -+tu+eric" 7e u+de1a de pe pla/0 r0su+ar0 c4te1a focuri de ar.0" Nic9 au%i u+ 5lo+2 uier4+d pe l4+50 el, la c42i1a ce+ti.etri de fa2a lui, i se aru+c0 -+sp0i.4+tat pe +isipul ud" Pordo+ scoase u+ stri50t su5ru.at" Nic9 -+ti+se .4+a i 50si capul lui Pordo+, sau ce .ai r0.0sese di+ el" ,l au%i pe 7ea9i+ 2ip4+d, dar +u-l putea 1edea +ici pe el, +ici pe ceilal2i -+ be%+0G di+ prici+a farului, oc3ii lui +u .ai erau obi +ui2i cu -+tu+ericul" Se t4r- -+apoi spre .are" Nu 10%u barca de cauciuc, dar Natalia se co+tura pe fu+dalul u+ui cer catifelat" ,+cepu s0 -+oate, t0i+d 1alurile, d4+d cu disperare di+ bra2e"
C**

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Nu au%ea dec4t %5o.otul 1alurilor i su+etul propriei respira2ii" Era cople it de spai.0" * * * ' 70-.i .4+a8 stri50 &o+sta+ti+" B0tr4+ul pescar -l apuc0 pe Nic9 de -+c3eietura .4i+ii i -l a/ut0 s0 urce pe scara di+ fr4+53ie de la pupa, u+de e+5le%ul se aru+c0 pe pu+te, tu i+d i -+cerc4+d s0- i tra50 sufletul" Au%i di+ +ou focuri de ar.0 1e+i+d di+spre pla/0, 5loa+2ele uier4+d pe deasupra capului s0u i le.+ul cr0p4+du-se c4+d o sal10 lo1i cabi+a de co.a+d0" ' U+de su+t ceilal2iH stri50 &o+sta+ti+" ' Nu tiu, ic+i Nic9" Pordo+ e .ort" Nic9 se ridic0 -+ 5e+u+c3i i 10%u sclipirea focurilor de ar.0 -+ -+tu+eric" ;ea.urile di+ cabi+a de co.a+d0 se f0cur0 20+d0ri i &o+sta+ti+ stri50 de durere" ' &o+sta+ti+8 ' N-a. +i.ic8 Motorul pri+se 1ia20 i pescarul -+toarse barca, -+drept4+du-se -+cet spre lar5ul .0rii" O alt0 sal10 f0cu praf catar5ul pe care se afla a+te+a radio, apoi cabi+a de co.a+d0 p0ru s0 e:plode%e" Nic9 ic+i c4+d +i te a c3ii de le.+ i se -+fipser0 -+ obra% i -+ oc3i" Epui%at di+ prici+a -+otului, e+5le%ul -+ai+ta t4r4+du-se -+ 5e+u+c3i" &o+sta+ti+ st0tea aplecat peste c4r.0, dar Nic9 +u putu s0 1ad0 c4t de 5ra1 era r0+it" Si.2i propriul s4+5e cur54+du-i di+ b0rbie" ' E ti teaf0rH -+treb0 el, dar &o+sta+ti+ +u r0spu+se" * * * Nori +e5ri ca s.oala se %0reau -+ +ord, iar ulti.ele stele p0leau de pe cer" &o+sta+ti+ %0cea 5r0.ad0 -+tr-u+ col2 al cabi+ei de co.a+d0, .ort cu o or0 -+ ur.0 di+ prici+a pierderii de s4+5e" Acu., Nic9 st0tea la c4r.0 i se -+drepta spre 20r.ul M0rii Ne5re, tii+d c0 +u putea +a1i5a pri+tre .i+ele plasate la 5ura Bosforului" Poate c0 1a a+cora -+ apropierea u+ui sat de pescari sau, -+ cel .ai r0u ca%, dac0 e ua cu barca pe pla/0, putea -+ota p4+0 la cel .ai apropiat 20r." A a .ort cu. era, &o+sta+ti+ p0rea li+i titG i se -.pli+ise cea .ai ar%0toare dori+20# era di+ +ou cu fa.ilia lui" A adar, Nic9 era si+5ur -+ aceast0 ulti.0 or0 -+ai+te de a a/u+5e cu barca pe pla/0G si+5ur s0 .edite%e la faptul c0 fusese tr0dat i s0 -+cerce s0- i dea sea.a cu. se -+t4.plase"
C*J

- &O$IN FA$&ONER -

55
' E ti .ai bi+e dup0 c3i+ul pri+ care ai trecutH -+treb0 Abra.s" Nic9 ati+se u or t0ieturile pe care le a1ea deasupra oc3iului, acolo u+de se -+fipseser0 a c3iile de le.+ pro1e+ite de la cabi+a de co.a+d0" ' Su+t -+tre5, %ise el" Sc0pase -+c0 o dat0 ca pri+ urec3ile acului" &o+sta+ti+, Pordo+, 7ea9i+ i doi b0rba2i care plecaser0 la lupt0 -.preu+0 cu el i ale c0ror +u.e +ici .0car +u le cu+o tea %0ceau acu. .or2i pe pla/a di+ 7obro5ea" Nic9 fusese sal1at de pa%a de coast0 turc0 di+ satul de pe 20r.ul M0rii Ne5re u+de e uase cu Natalia" ' Probabil c0 ci+e1a i-a a+u+2at pe 5er.a+i, %ise 7o+aldso+" 6rebuie s0 presupu+e. c0 to2i .e.brii 5rupului lui Ro.a+escu su+t fie .or2i, fie aresta2i" Ur.0 o t0cere -+delu+5at0 i pli+0 de sti+53ereal0" Abra.s se -+cru+ta de parc0 ar fi 50sit pe u+ul di+ co1oare o pat0 i.posibil de .e+2io+at" El era /uc0tor de a3, +u 5ladiatorG -i pl0ceau luptele .e+tale, pro1oc0rile cerebrale ale /ocului pe care -l /ucau ei" @0rsarea de s4+5e -l tulbura" ' Se poate s0 fi fost i+di1idul 0sta, &o+sta+ti+H Nic9 cl0ti+0 di+ cap" ' 6oat0 fa.ilia lui a fost ucis0 de 5er.a+i, pe+tru +u.ele lui 7u.+e%eu8 6o+ul era 24f+os i de+ota o u oar0 +esupu+ere" 7o+aldso+ se foi pe scau+" Abra.s se f0cu ro u la fa20" ' ,.i pare r0u, do.+ule, dar pe+tru .i+e &o+sta+ti+ e di+colo de orice b0+uial0" ' Ai .e.brii ec3ipa/uluiH ' Nu le-a spus care e desti+a2ia dec4t dup0 ce au a/u+s -+ lar5" 7o+aldso+ oft0" ' Ei bi+e, si+5urii care .ai tiau despre opera2iu+ea asta se afl0 acu. -+ aceast0 -+c0pere" ' 6rebuie s0 fie o proble.0 local0, %ise Abra.s" ' Asta i-a. spus i lui &3astelai+, u+ul di+ oa.e+ii lui Ro.a+escu, replic0 7o+aldso+" 7ar acu. +u .ai a1e. cu. s0 afl0." Nic9 se si.2i cupri+s de +eli+i te" U+eori lua acas0 dosare s0 le citeasc0 +oaptea, -+ ciuda faptului c0 asta -+se.+a -+c0lcarea protocoalelor, i acu. - i a.i+ti c0 docu.e+tele referitoare la >Opera2iu+ea &icero? erau pe biroul lui -+tro sear0 c4+d ador.ise i 7a+iela era acolo, liber0 ci+e tie c4t ti.p s0 se pli.be pri+ cas0 i s0- i ba5e +asul peste tot" Pri1irea lui Abra.s era tulbur0toare" Era ca i cu. ar fi tiutG Nic9 se lupt0 cu el -+su i" Oare fata -l tr0daseH Oare di+ prici+a 7a+ielei Si.o+ici .uriser0 Pordo+, &o+sta+ti+ i ceilal2iH
C*M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

,l tri.isese ea cu bu+0 tii+20 la .oarteH O parte di+ el refu%0 s0 cread0 lucrul 0sta" Ai totu iN &u. putea fi si5urH Se 54+di la foto5rafia de fa.ilie pe care Pordo+ i-o ar0tase -+ 6a9si., - i a.i+ti de %4.betul care -i de%1elea stru+50rea20, de pipa +eapri+s0 pe care o 2i+ea str4+s -+tre di+2i, de faptul c0 1orbise desc3is despre tr0dare" >7ac0 -i -.p0rt0 esc lui Abra.s b0+uielile .ele, s-a %is cu cariera .ea" Ai ceo s0 re%ol1 cu asta dac0 Abra.s are dreptate, dac0 opera2iu+ea a fost dat0 -+ 1ilea5 de u+ul di+ oa.e+ii lui Ro.a+escuH Nu pot s0 cred c0 ea ar face a a ce1a"? ' Sper c0 10 da2i sea.a c0 Pordo+ e si+5ura pierdere i.porta+t0, %ise Abra.s" $upt0torii 0ia ro.4+i de 53eril0 ar fi fost u+ spi+ -+ coasta +oastr0 dup0 ter.i+area r0%boiului" E .ai bi+e c0 a. sc0pat de ei" Oricu. 1o. c4 ti5a r0%boiul 0sta" ,+ fo+d, lupt0. pe+tru pace" Nic9 se -+treb0 ce p0rere ar a1ea 5u1er+ul brita+ic despre e1aluarea lui Abra.s" Sau ce-ar spu+e so2ia lui Pordo+" Se uit0 pe fereastr0 la acoperi urile caselor di+ Ista+bul i - i cercet0 +eli+i tit co+ tii+2a, -+treb4+du-se dac0 7o+aldso+ i Abra.s f0ceau la fel" * * * Ulti.a or0 a +op2ii, cea .ai +ea5r0 or0, c4+d +ebu+ul se foie te -+ ca.era de la a%il, c4+d 2ip0 buf+i2ele i c4+d cei si+5uri i c3i+ui2i se %14rcolesc -+ so.+, feri+du-se de de.o+ii 1e+i2i s0-i b4+tuie" 7a+iela era -+totdeau+a c3i+uit0 de +oapte, aru+ca c4t colo cear afurile, aiura i .or.0ia cu1i+te pe care Nic9 +u le -+2ele5ea" @isele ei erau pli+e de b0rba2i care o a teptau -+ ca.ere -+tu+ecate i f0ceau lucruri -+5ro%itoare, erau 1ise -+ care fu5ea -+co+ti+uu, 1ise despre u.bre i despre spai.e +ecu+oscute" Fata %icea c0 a a fusese -+totdeau+a" 6otu i, a se culca cu ea, -+ se+sul literal al cu14+tului, era u+ul di+ lucrurile care -i pl0ceau lui Nic9 cel .ai .ult" 7a+iela +u a1ea .ereu co .aruri" U+eori dor.ea li+i tit0 i profu+d dup0 ce f0ceau dra5oste, iar lui -i pl0ceau .o.e+tele astea, s-o 1ad0 cuib0rit0 -+ bra2ele sale, cu u+ picior aru+cat +e5li/e+t peste coapsa lui, cu .4+a odi3+i+du-se fru.os -+ p0rul de pe pieptul lui" O pri1i acu. dor.i+d, cu trupul co+tur4+du-se -+tu+ecat pe fu+dalul alb al cear afului de bu.bac" A1ea 5ura u or -+tredesc3is0, -+ for.0 de i+i.0, u+ bra2 deasupra capului i p0rul +e5ru -.pr0 tiat pe per+0" Fata .ur.ur0 ce1a -+ so.+" El %4.bi, bucur4+du-se s-o pri1easc0 pur i si.plu, s0-i asculte respira2ia profu+d0 i rit.at0" 7eodat0, pe +ea teptate, 7a+iela desc3ise oc3ii" ' 6e-ai tre%it, .ur.ur0 ea"
C*O

- &O$IN FA$&ONER -

, i u.e%i bu%ele i pri1i pri+ ca.er0, a.i+ti+du- i probabil u+de era i cu ci+e era" Se -+ti+se -+cet, ca o pisic0, -l l0s0 s0-i .4+54ie coastele i s4+ii i -i %4.bi at4t de -+c4+t0tor, -+c4t el si.2i c0 o dore te di+ +ou" ' N-a. 1rut s0 te tre%esc" ' Mi+ci+osule8 Se aplec0 spre el i-l s0rut0 pe u.0r" Nic9 se 54+di la +oaptea -+ care se tre%ise i +-o 50sise l4+50 el -+ pat, la +oaptea -+ care fusese +e5li/e+t i l0sase -.pr0 tiate pe birou docu.e+tele referitoare la >Opera2iu+ea &icero?" ' &e s-a -+t4.plat, dra5ul .euH opti ea" El cl0ti+0 di+ cap" ' Ni.ic" O .4+54ie pe u.0r" Fata se spri/i+i -+tr-u+ cot" ' M0 si.t -+ si5ura+20 c4+d .0 2ii -+ bra2e" ,+truc4t el +u r0spu+se, ea -i cercet0 fa2a cu ate+2ie" ' S-a -+t4.plat ce1a, +u-i a aH ' Nu, bi+e-+2eles c0 +u" ' Mie po2i s0-.i spui, Nic9" ' =i-a. %is c0 +u s-a -+t4.plat +i.ic" Su+t doar +i te proble.e le5ate de ser1iciu" Se -+dep0rt0 de ea i st0tu -+ti+s pe spate, uit4+du-se la ta1a+" Era foarte cald -+ ca.er0, a a c0 se de%1eli" Nu se putea odi3+i, +u putea dor.i" 6rebuia s0 afle ade10rul" 7ar cu.H , i puse 3alatul i se duse -+ birou" U a era ca de obicei descuiat0, iar pe birou erau -.pr0 tiate .ai .ulte 34rtii" Nici u+a di+ ele +u era i.porta+t0" Nu .ai aducea acas0 docu.e+te strict secrete" N-ar fi trebuit s0 le aduc0 +ici -+ +oaptea aia" Se duse la bar i - i tur+0 5i+ -+ pa3ar" Nu 1oia s0 beaG -i d0dea ce1a de f0cut, a1ea ce s0 2i+0 -+ .4+0" >7ac0 e ti -+dr05ostit de o actri20, cu. tii ce e ade10rat i ce +uH? se -+treb0 el" Fiecare oftat, fiecare s0rut, fiecare %4.bet, fiecare declara2ie de dra5oste putea fi doar o pref0c0torie" Poate c0 +u era +i.ic ade10rat" Poate c0 se+ti.e+tele lui de dori+20 -+se.+au c0 t4+/ea dup0 ce1a ce +u e:ista -+ afara u+ei de53i%0ri i+5e+ioase" Pri1i pe fereastr0" Ploaia se oprise i rotocoale de abur ie eau di+ caldar4." Nu e:ista +icio adiere de 14+t" Se 54+di la 1iitor, f0r0 7a+iela Si.o+ici, se 54+di la ceea ce a1ea s0 fac0 dup0 ter.i+area r0%boiului, se 54+di la fe.eia t4+0r0 i fru.oas0 care st0tea -+ti+s0 -+ patul lui i la sc3i.b0toarea a1e+tur0 a.oroas0 care +u ar fi trebuit s0 -+ceap0 +iciodat0"

C*D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

56
7osarul despre &alul troia+ se .0rea -+ fiecare lu+0" 7i+ c4+d -+ c4+d, fata le aducea u+ fil., u+eori dou0" &alitatea foto5rafiilor 1aria, de .ulte ori +u erau clare i re%ultatele erau ili%ibile, sau foto5rafiile erau -+ce2o ate pe+tru c0 .i case .4+a c4+d le f0cuse" Nic9 -i d0dea docu.e+te s0 le copie%e, asi5ur4+du-se -+totdeau+a c0 le scria -+ 5rab0" Era o ade10rat0 art0 s0 tii ce fel de i+for.a2ii s0-i dai lui Maier" U+ele trebuiau s0 fie aute+tice i 1erificabile pe+tru ca .i+ciu+ile s0 par0 1eritabile" 70dur0 -+ 1ilea5 +u.ele u+or a5e+2i dubli care -i tr0daser0G falsificar0 .esa/e cifrate pri.ite de la 7EOS di+ &airo, f0c4+d alu%ie la o i+1a%ie a ;reciei, -+ ti.p ce ade10rata i+1a%ie era pla+ificat0 s0 aib0 loc -+ alt0 parteG e:istau rapoarte false despre i+tra+si5e+2a turcilor fa20 de i+teresele brita+ice care, dac0 erau acceptate ca fii+d aute+tice, puteau sl0bi presiu+ea 5er.a+ilor asupra A+9arei" U+eori se -+t4l+eau -+tr-o cafe+ea di+ Sulta+a3.et, u+de str0i+ii +u se duceau +iciodat0" Era aproape de %idurile 1ec3iului palat, pe o strad0 di+ spatele bisericii Sf4+ta Sofia" Mesele i scau+ele a1eau pl0ci de .ar.ur0 u+suroas0, iar pe pere2i erau foto5rafii terse cu Mustafa Te.al, .arele AtatYr9, precu. i o copie a u+ei picturi de Belli+i repre%e+t4+du-l pe Ma3o.ed &uceritorul" Aceste i.a5i+i e:istau peste tot -+ 6urciaG era u+ o.a5iu adus celor doi b0rba2i care i+flue+2aser0 cel .ai .ult poporul turc -+ ulti.ii ci+ci sute de a+i" Nic9 st0tea -+tr-u+ col2 -+tu+ecat al cafe+elei, plictisit de 1aietul .u%icii turce ti de la radio" , i d0du 3ai+a /os" Partea di+ spate a c0.0 ii lui era ud0 de tra+spira2ie" &eilal2i clie+2i erau .u+citori turci cu di+2i strica2i i cu 3ai+e .aro bo2ite care - i petreceau ti.pul fu.4+d, ascult4+d .o+oto+a .u%ic0 ar0beasc0 de la radio i /uc4+d table la +esf4r it" Ma/oritatea erau +eb0rbieri2i, c0ci +ici u+ .u+citor turc +u- i per.itea s0 se duc0 la b0rbier -+ fiecare %i" &afe+eaua ar fi putut p0rea ro.a+tic0 dac0 +u a1eai si.2ul .irosului" 7ar era -+ toiul 1erii i ora ul se cocea sub soarele .editera+ea+" Mirosul i+suportabil al 5u+oiului plutea -+ aerul fierbi+te, iar c0ldura era ca u+ abur 1e+i+os care otr01ea pl0.4+ii i su5ea u.e%eala di+ corp" Mu tele roiau ca +i te +ori ori +e5ri -+ /urul co/ilor de pepe+e care putre%eau" U+ lustra5iu, 53e.uit l4+50 u 0, b0tu cu peria -+ capacul cutiei lui i aru+c0 o pri1ire acu%atoare spre pa+tofii .urdari de +oroi ai lui Nic9" B0rbatul -i f0cu u+ se.+ i b0iatul 1e+i i se 53e.ui la picioarele lui, sco24+du- i periile, c4rpele i cre.ele de lustruit di+ cutia de le.+" ,+ ti.p ce b0iatul -i cur02a pa+tofii, Nic9 ur.0ri cu pri1irea doi b0rba2i care puf0iau di+ +ar53ilele, di+2ii lor strica2i i tusea seac0 de.o+str4+d c0- i petrecuser0 -+trea5a 1ia20 -+ astfel de localuri" Poru.beii se pli.bau +esti+53eri2i
CJ)

- &O$IN FA$&ONER -

pri+tre picioarele lor" U+ ta:i opri -+ fa2a cafe+elei i di+ el cobor- 7a+iela" Purta o e arf0 1erde ca /adul ca s0- i ascu+d0 p0rul +e5ru i lu+5 de pri1irile turcilor" 7ar -+tr-o 2ar0 .usul.a+0 fe.eia e fe.eie i, c4+d fata i+tr0 -+ cafe+ea, turcii o de%br0car0 di+ pri1iri, cu e:presii fl0.4+de i aspre pe fa20" 7a+iela se a e%0 pe scau+ i u+ c3el+er cu o 3ai+0 alb0 i u+suroas0 aduse dou0 pa3are cu ceai de .ere" 7iscutar0 despre lucruri +e-+se.+ate" Fata - i d0du i.ediat sea.a c0 ce1a +u era -+ re5ul0" ' &e s-a -+t4.platH opti ea" El pri1i -.buf+at afar0" ' $a ce te 54+de tiH 60cerea dur0 la +esf4r it" ' Ai de 54+d s0-.i spui ce s-a -+t4.plat sau o s0 st0. a a toat0 dup0a.ia%aH El +u-i r0spu+se" ' 7e ce +u 1rei s0-.i spuiH ' Nu s-a -+t4.plat +i.ic" ' E 1orba de so2ia taH Nic9 cl0ti+0 di+ cap" Oc3ii 0ia8 @edeau p4+0 -+ sufletul lui i spu+eau u+ .ilio+ de ade10ruri i u+ .ilio+ de .i+ciu+i" ,+ cele di+ ur.0, 7a+iela b050 .4+a -+ bu%u+ar i scoase u+ fil., pe care -l l0s0 s0 cad0 pe .as0" ' Nu i+te+2io+e% s0 .ai stau dac0 refu%i s0 1orbe ti cu .i+e" El 1ru s-o -+trebe# >M-ai tr0datH? &u1i+tele -i r0.aser0 -+ 54t" Fata se ridic0 -+ picioare i plec0" Nic9 +u se duse dup0 ea" ,+ sc3i.b, st0tu acolo, c4+t0ri+d fil.ul -+ .4+0, f0r0 s0 .ai fie si5ur de +i.ic, +ici .0car de propriile i+sti+cte" &u. putea afla ade10rulH &u. putea fi si5urH

57
Era dis-de-di.i+ea20 i Ista+bulul se tre%ea la 1ia20" ,+ biroul lui 7o+aldso+, %5o.otul asur%itor al traficului era .ai ate+uat" Afar0 -+ curte, u+ ser1itor turc .0tura 1era+da" ' @reau s0 discut0. despre &alul troia+, %ise 7o+aldso+" Nic9 -l pri1i fi:" Oare 7o+aldso+ o b0+uia i elH ' E 1orba de ulti.ul fil. pe care +i l-a dat" ' 7o.+uleH ' E o .i+0 de aur"
CJC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' M0 bucur" ' Foto5rafiile repre%i+t0 docu.e+te di+ c0l0toria rece+t0 pe care Maier a f0cut-o -+ ;er.a+ia" Ne fur+i%ea%0 loca2ia a dou0 fabrici de cauciuc i trei li+ii de asa.blare a a1ioa+elor de 14+0toare cu reac2ie Messersc3.itt care au fost rece+t .utate -+ +i te fabrici de te:tile aba+do+ate, aflate la 1reo dou0%eci i ci+ci de 9ilo.etri de @ie+a" A. tra+s.is i+for.a2iile co.a+da+tului de bo.bardiere de la S3ite3all" Ai f0cut o treab0 e:cele+t0, 7a1is" ' Mul2u.esc, do.+ule" ' Fe.eia asta e probabil cel .ai i.porta+t a5e+t al +ostru di+ Ista+bul, poate c3iar di+ Orie+tul Apropiat" Ai 5ri/0 de ea, 7a1is8 ' A. -+2eles" 7o+aldso+ se aplec0 spre el" ' 6rebuie s-o prote/0. cu orice pre2" Nu-.i pas0 ce trebuie s0 faci pe+tru asta" Nic9 se ridic0 i p0r0si -+c0perea, si.2i+d c0-i fu5e p0.4+tul de sub picioare" 7a+iela -l iubea" Nu .i+2ise" Asta era do1ada c0utat0 de el, +u-i a aH Nu-i a aH * * * &urtea .osc3eii era u.brit0 de copaci" Poru.beii se -+0l2ar0 -+ 10%du3 c4+d u+ -+t4r%iat aler50 pe lespe%ile de piatr0, apoi cobor4r0 di+ +ou s0 se a5ite -+ /urul f4+t4+ii u+de b0rba2ii - i sp0lau picioarele -+ai+te de ru50ciu+e" U+ i+1alid st0tea 53e.uit la u.bra 5aleriei, 14+%4+d t01i2e cu se.i+2e pe+tru p0s0ri turi tilor p054+i care 1oiau s0 le 3r0+easc0" Nic9 o pri1i 1e+i+d spre el, p0 i+d pe lespe%ile fierbi+2i, cu capul acoperit cu o e arf0 1erde ca /adul i cu o br02ar0 de aur la .4+0" B0rbatul +u putu s0 citeasc0 +i.ic -+ oc3ii ei" Nu se ati+ser0" Fata - i d0du o u1i20 de p0r de pe fru+te i - i ascu+se di+ +ou .4+a sub e arf0 ca s0 +u tre%easc0 poftele 1reu+ui .usul.a+ aflat la ru50ciu+e" A1ea fire sub2iri i blo+de pe .4+0" Nic9 -i %0ri pe+tru o clip0 bra2ul 5ol i - i a.i+ti c0 7a+ielei -i pl0cea ca el s-o s0rute acolo, ca bu%ele lui s0-i ati+50 u or pielea +eted0 i palid0, por+i+d de la -+c3eietur0 i p4+0 la partea i+terioar0 a bra2ului" ' Mi-a fost dor de ti+e, -i %ise el" ' Ai de 54+d s0-.i spui ce se petreceH Nic9 cl0ti+0 di+ cap" ' Nu pot" Fe.eia 1isurilor lui" @e+i2i la ru50ciu+e8 7u.+e%eu e .are8 7u.+e%eu e .are, dar ce fel de /oc /oac0 7u.+e%euH I-o scosese -+ cale pe fe.eia asta .i+u+at0, f0cuse -+ a a fel -+c4t s0 fie -.preu+0 i, pri+ ci+e tie ce .iracol, o f0cuse s0-l iubeasc0" 7u.+e%eu e .are, dar i-o scosese -+ cale -+tr-u+ .o.e+t
CJ(

- &O$IN FA$&ONER -

+epotri1it, c4+d lu.ea era de1astat0 de r0%boi, iar el era -+surat cu o alt0 fe.eie" , i l0sar0 pa+tofii -+ 5alerie i i+trar0 -+ .osc3ee" Sute de l0.pi cu ulei at4r+au de ta1a+, aru+c4+d o lu.i+0 ca de c3i3li.bar pe faia+20 i -+ do.ul .0re2 aflat deasupra capetelor lor" ' 6e iubesc8 -i opti ea" Atiu c0 +u .0 cre%i, dar ade10rul e -+ oc3ii .ei" Nic9 o fi:0 cu pri1irea" U+eori -i fura aceste .o.e+te, pri1i+d-o cu. se uit0 la al2ii" 7a+iela +u -+2ele5ea de ce b0rbatul f0cea lucrul 0sta" U+eori -l surpri+dea uit4+du-se la ea cu. se -.brac0 sau cu. - i piapt0+0 p0rul, iar el tia c0 pri1irea lui o +eli+i tea" Nu c0 era cea .ai fru.oas0 fe.eie di+ lu.eG dar de1e+ise cea .ai fru.oas0 fe.eie di+ lu.e pe+tru el" ' Ade10rul e -+ oc3ii .ei, repet0 ea" 7ar c4+d se uit0 -+ oc3ii ei, Nic9 +u 10%u ade10rul, ci doar propria +edu.erire" -llah -4bar. 7u.+e%eu e .are" @e+i2i la ru50ciu+e8

CARTEA a IV-a 58
Istanbul, noiembrie 194 &4+d Nic9 au%i 1ocea de la cel0lalt cap0t al firului, se si.2i cupri+s de tea.0" ' Su+t Maier, %ise 1ocea" Nu e:ist0 +ici u+ prea.bul, +icio iro+ie precedat0 de 5lu.e despre >priete+ul .eu e+5le%?" ' Ferr Maier" &u ce te pot a/utaH ' 6rebuie s0 discut0., r0spu+se 5er.a+ul i Nic9 se 54+di c0 era probabil 1orba de 7a+iela" >&e ar a1ea el s0-.i spu+0H? se -+treb0 Nic9" >O fi 1orba de 7a+ielaH O fi 1reo capca+0H? ' U+de 1rei s0 +e -+t4l+i., Ferr MaierH -+treb0 e+5le%ul" * * * S0 te duci la 3a.a., baia public0 de aburi, era u+ e1e+i.e+t social -+ 6urcia, u+ loc u+de s0 te rela:e%i i s0 discu2iG era ulti.ul loc -+ care te-ai fi a teptat s0 fii ur.0rit dac0 1oiai s0 or5a+i%e%i o -+t4l+ire cla+desti+0 cu u+ a5e+t al du .a+ilor" Maier i+dicase o cl0dire l4+50 rui+ele Feptstadio+ului" Nic9 se de%br0c0 -+tru+ul di+ co.parti.e+te i - i -+f0 ur0 u+ prosop -+ /urul taliei" U+ a+5a/at -l
CJ<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

co+duse la sau+0" B0rba2i p0ro i, de 14rst0 .i/locie, se pli.bau 5oi pri+ baia de aburi, ter54+du- i tra+spira2ia de pe fa20" $ocul era pli+ de u+ puter+ic .iros b0rb0tesc" Nic9 se a e%0 pe o ba+c0, si.2i+d cu. -+cepe s0 tra+spire" ,+c3ise oc3ii i se rela:0" Se -+treb0 di+ +ou de ce 1oise Maier s0 se -+t4l+easc0 cu el" >Oare pl0+uie te ce1aH? se -+treb0 b0rbatul" Baia de aburi -i a.i+tea lui Nic9 de clarobscurul i.a5i+ii despre iad a u+ui pictor italia+ clasic, siluete -+ce2o ate .i c4+du-se ca +i te fa+to.e pri+ aburi, b0rba2i obi +ui2i cu bur2i re10rsate pe care c0ldura i 1aporii -i f0ceau s0 arate, -+5ro%itor" O siluet0 se -+drept0 5reoaie spre Nic9 i se a e%0 l4+50 el pe ba+c0, f0r0 s0 dea se.+e c0 l-ar cu+oa te" Nic9 cu+o tea corpul lui Maier .ai bi+e ca pe al oric0rui alt b0rbatG de e:e.plu, tia c0 are o alu+i20 pe oldul st4+5 i o cicatrice pe piept, c3iar sub cla1icul0" Aflase lucrurile astea de la 7a+iela, iar acu. i se p0reau tulbur0toare" &e altce1a .ai tia despre acest du .a+ at4t de apropiatH Atia c0 -i pl0cea s0 bea u+ pa3ar de 1odc0 -+ai+te de culcare, c0 dor.ea pe spate cu .4i+ile -+cruci ate pe sto.ac i c0 -i pl0ceau .0sli+ele +e5re" Ai iat0-l acu. pe Maier, st4+d l4+50 el de parc0 ar fi fost u+ str0i+" Ar0ta re.arcabil de bi+eG corpul lui era tare i .usculos" Nic9 - i -+c3ipuise ' c3iar sperase ' c0 se -+5r0 ase -+tre ti.p" P0rul de pe piept -i -+c0ru+2ise pu2i+, dar a1ea u+ trup puter+ic, era u+ ri1al de te.ut" ' Priete+ul .eu e+5le%" ' Ferr Maier" Maier era sc3i.bat" Aro5a+2a lui disp0ruseG la fel %4.betul -+54.fat pe care Nic9 a/u+sese s0-l urasc0 -+ foaierul 3otelului At3B+Be Palace" Fusese -+locuit de ce1a aspru i disperat" , i terse pieptul cu .4+a i scutur0 tra+spira2ia cu o .i care +e5li/e+t0 a .4i+ii" Nic9 se -+treb0 dac0 Maier f0cuse 1reodat0 5re eala de a se -+dr05osti de o fat0 pe care o e:ploata -+ folosul 20rii lui, a a cu. f0cuse el" ,+tr-u+ co.parti.e+t al0turat, au%i u+ .aseur fr0.4+t4+d car+ea .oale a u+ui clie+t" ' A. .ai 1orbit i alt0dat0 -+ public, Ferr Maier" 7e ce aiciH ' Su+t supra1e53eat de S7" S7, Sic3er3eitdie+st, era ra.ura de peste ocea+ a ;estapo-ului" ,i ura pe cei di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii .ai .ult dec4t toate ser1iciile secrete ale Alia+2ei puse laolalt0" R0.ase t0cut, a tept4+d" ' Ai au%it 5lu.a cu ;Zri+5H El i so2ia lui dau o petrecere" 7up0 ci+0, se retra5 cu to2ii -+ salo+ i atu+ci Frau ;Zri+5 - i d0 sea.a c0 so2ul ei a disp0rut" Aude u+ %5o.ot puter+ic -+ sufra5erie" Se duce acolo i -l 1ede pe ;Zri+5
CJE

- &O$IN FA$&ONER -

-+cerc4+d s0 s.ul50 ca+delabrul 1e+e2ia+ di+ ta1a+" >Fer.a++8? stri50 ea" >&e faciH =i-a. spus s0-l la i -+ pace" Ai destule decora2ii i f0r0 el8? Maier r4se de propria 5lu.0 i Nic9 r4se -.preu+0 cu el" E:istau .o.e+te c4+d -i era 5reu s0-l urasc0 at4t c4t ar fi 1rut" ' Nu-2i .ai plac +a%i tii, Ferr MaierH ' Nu .i-au pl0cut +iciodat0, r0spu+se 5er.a+ul i %4.betul -i disp0ru de pe bu%e" Acu. su+t doar u+ curier, u+ .esa5er, Ferr 7a1is" A. priete+i cu .ult0 i+flue+20 aici i -+ Berli+" Atii asta, +u-i a aH Nic9 +u %ise +i.ic" ' &eea ce ur.ea%0 s0-2i spu+ e foarte delicat" Sper c0 1ei p0stra i+for.a2ia pe+tru ti+e i c0 1ei 50si pe ci+e1a di+ co+sulat c0ruia s0 i-o po2i -+credi+2a" @ia2a .ea i 1ie2ile .ultora depi+d de asta" ' 7esi5ur" ' Poate c3iar 1ie2ile a .ilioa+e de oa.e+i" Milioa+eH Nic9 se -+treb0 u+de a1eau s0 a/u+50 cu aceast0 discu2ie" Presupuse c0 1or co+ti+ua s0 /oace .icul lor /oc# Maier se 1a preface c0 +u tie c0 Nic9 lucrea%0 pe+tru ser1iciile secrete brita+ice, iar Nic9 se 1a preface c0 +u tie c0 Maier e colo+el -+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii" ' @oi trata tot ce-.i 1ei spu+e cu cea .ai .are -+credere, Ferr Maier" Maier - i terse tra+spira2ia de pe oc3i" ' Atii c0 FY3rer-ul +ostru se .4+dre te cu bu+01oi+2a lui" sta e .oti1ul pe+tru care ;er.a+ia a luat Ro.4+ia, Bul5aria i U+5aria sub protec2ia ei" &3urc3ill al 1ostru +-a -+2eles asta" ' Ai .ie .i-e ca. 5reu s0 fac difere+2a -+tre protec2ie i i+1a%ie" ,+ loc s0 apere politica +a%ist0, Maier -l lu0 pe Nic9 pri+ surpri+dere, spu+4+du-i o alt0 5lu.0" ' Fitler, &3urc3ill i Roose1elt su+t la o co+feri+20 de pace" 7iscut0 de .ult0 1re.e i -+cepe s0 li se fac0 foa.e" Pe poli2a e.i+eului e u+ 1as -+ care se afl0 u+ pe ti or auriu i cei trei se -+treab0 cu. ar putea pri+de pe ti orul ca s0-i .0+4+ce" &3urc3ill face u+ la2 di+ la+2ul de la ceasul lui i -+cearc0 s0 pri+d0 pe ti orul, dar +u reu e te" Roose1elt pri+de o .usc0 i o lea50 de o sfoar0, cobor4+d-o -+ 1as pe post de .o.eal0, dar pe ti orul o i5+or0" ,+ cele di+ ur.0 1i+e r4+dul lui Fitler" Acesta scoate r0bd0tor apa di+ 1as cu o li+5uri20 p4+0 c4+d pe ti orul r0.4+e pe fu+d, %b0t4+du-se" >;r0be te-te s0-l pr0/e ti, Adolf8? %ice &3urc3ill" >N-o s0 fac asta dec4t dac0 .0 roa508? r0spu+de Fitler" ' Ai 1rut s0-.i 1orbe ti despre FitlerH -+treb0 Nic9" ' A. 1rut s0-2i 1orbesc despre co+feri+2e de pace" ' Ferr MaierH ' &e tii despre a.iralul &a+arisH ' Atiu c0 e eful ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii, c0 are .ulte rela2ii i c0 e bi+e educat"
CJ*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Ai e patriot ca .i+e" Fa.iliile +oastre se cu+osc foarte bi+e" Ne iubi. 2ara, dar asta +u -+sea.+0 c0-i iubi. i pe +a%i ti" Nu e acela i lucru" ' 7e ce -.i spui toate asteaH ' @o. pierde r0%boiul 0sta, Ferr 7a1is" Nu a%i, +u .4i+e, dar -l 1o. pierdeG +i.ic +u e .ai si5ur" Ai c4+d -l 1o. pierde, ru ii - i 1or tri.ite ta+curile i co.isariiG ce se 1a -+t4.pla cu ;er.a+ia atu+ciH &4+d a. fost -+ Berli+, a. discutat cu .ai .ul2i 5er.a+i patrio2i i cu .ulte rela2ii care 1or s0 -+ceap0 u+ dialo5 cu Alia+2a" ,+su i a.iralul &a+aris .-a ru5at s0 aborde% proble.a" Nic9 - i a.i+ti de 34rtiile pe care 7a+iela le furase di+ seiful lui Maier" Pri+ ur.are, erau aute+tice" ,+cerc0 s0 +u- i tr0de%e e+tu%ias.ul" ' E ti o.ul de le50tur0 al a.iralului &a+arisH ' 7a" ' &i+e .ai e i.plicatH ' Mi-a cerut s0 +u-2i .ai dau i alte detalii p4+0 +u-i do1ede ti c0 ci+e1a di+ 5u1er+ul brita+ic i a.erica+ e dispus s0 +e5ocie%e cu el" Era 5reu s0 stea acolo, tra+spir4+d di+ abu+de+20, i s0 r0.4+0 cal., a a cu. fusese i+struit" ' Nu prea are rost s0 +e5ocie. cu a.iralul &a+aris dac0 +u are puterea de a sc3i.ba cursul r0%boiului" ' Fitler +u poate r0.4+e 1e +ic la putere -+ ;er.a+ia, Ferr 7a1is" Nic9 -l pri1i .irat" ' Nu pot spu+e .ai .ulte" ' Po2i -+cerca, +u-i a aH ' A1e. pla+urile +oastre" &a s0 recrut0. al2i oa.e+i, trebuie s0 fi. si5uri c0 1o. a1ea be+eficii i.ediate i ta+5ibile de pe ur.a eli.i+0rii lui Fitler" ' Bi+e" @oi tra+s.ite .esa/ul t0u, Ferr Maier" ' Mul2u.esc" Maier e%it0, fii+du-i 5reu s0 spu+0 ce a1ea de spus" ' S0 tii c0 +u su+t u+ tr0d0tor, Ferr 7a1is" ,.i iubesc 2ara" sta e .oti1ul pe+tru care fac asta" Nic9 se 10%u pe si+e -+su i, u+ b0rbat lupt4+du-se cu propria co+ tii+20, cu datoria i cu i+i.a lui" Pe+tru o clip0, Maier +u fu u+ ri1al, ci u+ to1ar0 de suferi+20" 7ar, spre u urarea e+5le%ului, clipa trecu repede" Maier se ridic0 -+ picioare" ' @oi a tepta 1e ti de la ti+e" &4+d 5er.a+ul se -+toarse s0 plece, Nic9 -l -+treb0# ' &e-2i .ai face a.a+ta ro.4+c0H Era o r0utate di+ partea lui i si.2i 5elo%ie i furie -+ propria 1oce" Maier -i aru+c0 o pri1ire, apoi se adu+0, co+strui+du- i po1estea -+ a a fel -+c4t s0 +u se dea de 5ol" 7up0 re5ulile /ocului, Nic9 +u trebuia s0 tie c0 a.a+ta
CJJ

- &O$IN FA$&ONER -

lui 1e+ea la el la ru50.i+tea lui MaierG dup0 acelea i re5uli, Maier +u trebuia s0 tie c0 Nic9 se culca cu ea" ' O 2ii .i+teH ' 7e c4+d +e-a. -+t4l+it -+ tre+" ' ,+ tre+, %ise el, f0r0 s0 lase s0 se citeasc0 +i.ic pe fa2a lui" A -+cerca s0-2i a.i+te ti o .i+ciu+0 e .ai 5reu dec4t s0-2i a.i+te ti ade10rul" Etic3eta -+ el0ciu+ii poate fi prete+2ioas0" ' ,.i a.i+tesc acu." A a1ut loc o a5ita2ie" Mi s-a spus c0 ai cobor4t pe +ea teptate di+ tre+" ' A. cobor4t la Ista+bul, a a cu. pl0+uise." ' ,+sea.+0 c0 a. fost prost i+for.at" ' A a se pare" &0ldura -i d0dea o se+%a2ie de le i+" @a trebui s0 ias0 c4t .ai cur4+d di+ -+c0perea asta" ' Mai e ti cu eaH ' &u ci+eH ' &u ro.4+ca" &u. o c3e.aH ' 7a+iela" 7a, locuie te -+ casa .ea di+ pia2a 6a9si." M0 epui%ea%0" $a fiecare c4te1a lu+i .0 duc acas0 la so2ia .ea di+ Berli+ ca s0 .0 odi3+esc" Maier %4.bi, tac3i+4+du-l" Nic9 se si.2i c3i+uit de se+ti.e+tul lui de 1i+0" ' N-a fi surpri+s dac0 a. de1e+i priete+i dup0 ter.i+area r0%boiului, %ise Maier" ' Poate, r0spu+se Nic9, f0r0 s0 lase s0 i se citeasc0 +i.ic pe c3ip" Priete+i" Mai de5rab0 i-ar scoate ficatul cu o .istrie" Nu ur4se +iciodat0 at4t de .ult u+ o. cu. -l ura pe Maier -+ clipa aceea" Maier - i str4+se i .ai .ult prosopul -+ /urul taliei" ' A 1rea s0 10d r0%boiul 0sta ter.i+4+du-se, %ise el" Nu .i-a pl0cut +iciodat0" ' P0rea s0-2i plac0 destul de .ult c4+d erai -+ Ro.4+ia" ' P0i, atu+ci c4 ti5a." Succes8 Sper c0 1ei a1ea 1e ti bu+e pe+tru a.iral c4t de cur4+d" Ai disp0ru -+ .i/locul aburilor"

59
;e+eralul-locote+e+t $eo+id Feodere1 cobor- di+ ta:i i, trec4+d pe l4+50 portar, i+tr0 -+ 3olul 3otelului" Era, bi+e-+2eles, supra1e53eat tot ti.pul de E.+iyet, de ser1iciile secrete brita+ice i de propriile ser1icii secrete ruse" 7ar se a tepta la asta" Se ca%0 -+tr-o ca.er0 la 3otelul As9atliya+, a a cu. -i su5erase
CJM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

fe.eia" ,l obser10 pe turcul -+ costu. .aro -+c3is, a e%at pe u+ scau+ -+ 3ol, fu.4+d i pref0c4+du-se c0 cite te %iarul Cumhurri=etA apoi 10%u u+ b0rbat -+alt i blo+d i+tr4+d dup0 el -+ 3otel i duc4+du-se -+ sala de .ese, de i +u era -+c0 ora dou0spre%ece" Se -+treb0 care di+ ei -l ur.0reaG poate c0 a.4+doi" , i scrise +u.ele -+ re5istru i urc0 -+ ca.er0 cu u+ lift de fier care sc4r24ia" &a.era era .urdar0 i .irosea a praf i a tutu+" Se a e%0 pe u+ scau+ l4+50 fereastr0 i a tept0" , i scoase 2i50rile di+ bu%u+ar" Fe.eia -+t4r%ia" Au%i o b0taie -+ u 0 i se duse repede s0 desc3id0, -+ pra5 st0tea o fe.eie fru.oas0, cu p0rul +e5ru" ' 7a+iela Si.o+iciH Ea -+cu1ii+20 di+ cap i, trec4+d pe l4+50 el, i+tr0 -+0u+tru" ,+ .4+0 2i+ea o ser1iet0 +ea5r0 di+ piele" ' Asta eH o -+treb0 b0rbatul" Fe.eia +u-i r0spu+se" ,+ sc3i.b, - i d0du 3ai+a /os i desc3ise ser1ieta" ' &e-ar fi s0 -+cepe.H propuse ea" * * * &rag !ic4, 01i scriu de la mtu(a +arah din !eBCua=. !e-a invitat s 'etrecem srbtorile de Crciun ,m'reun cu ea. *ia1a de aici e mai lini(tit dect ,n +urre=. !u se aud niciodat sirenele sunnd. /ombele n-au 'ricinuit a'roa'e nici o 'agub aici. %otul e ra1ionat, dar ,n !eBCua= e mai u(or. 0n $ondra nu aveam voie s mncm dect un ou 'e s'tmn, dar mtu(a +arah are gini ,n curte (i acum mncm cte ou vrem. : minunat# Nic9 parcurse pa5i+a .ai repede" /ie1ii sunt bine (i ,1i transmit dragostea lor. 7ames a ,nce'ut s se brbiereasc (i face de-a dre'tul un s'ectacol din asta diminea1a dac se taie, se mndre(te cu tietura de 'e brbia lui (i ,l tachinea) 'e @ichard. Mi-e team c studiile lor au fost afectate de r)boiA cel 'u1in, bie1ii nu sunt ,nc destul de mari s 'artici'e la lu't (i m rog lui &umne)eu ca r)boiul s se termine 'n cnd vor deveni ei ma2ori. -i 'ierdut att de multe lucruri din via1a lor! 0ncerc s le e8'lic natura meseriei tale, dar fire(te c nu le 'ot s'une tot adevrul, iar ei cred c a lucra ,n di'loma1ie nu e la fel de frumos ca a 'ilota avioane. @)boiul a distrus multe familii. Pe strada unde locuie(te mtu(a +arah sunt dou femei care (i-au 'ierdut fiii 'e cm'ul de lu'tA unul era ,n marina
CJO

- &O$IN FA$&ONER -

comercial, iar cellalt era 'ilot. M simt vinovat c am doi fii snto(i. Dtiu c e o 'rostie s simt a(a, dar nu m 'ot ab1ine. Citesc )iarele ,n fiecare )i ca s aflu ce se ,ntm'l ,n %urcia (i ,n /alcani. &ar cele mai multe (tiri sunt des're r)boiul din de(ert, desigur, (i des're ceea ce se 'etrece ,n s'atele frontului. +e gse(te destul mncare ,n ?stanbul" &ragul meu, (tiu c am avut 'roblemele noastre (i c uneori m cre)i o femeie as'r, dar te-am iubit ,ntotdeauna. +unt gata s te iert. Cred c ne datorm asta (i le-o datorm lui 7amie (i lui @ichard. 0n fond, cstoria nu e floare la ureche. +unt gata s uit trecutul dac (i tu vrei acela(i lucru. -i gri2 de tine! Cu dragoste, 7ennifer. * * * Nic9 l0s0 scrisoarea di+ .4+0 i se duse s0 se pli.be" Se apropia iar+aG cerul era acoperit de +ori i ploua .0ru+t" Ideea c0 A+5lia l-ar putea c3e.a -+tr-o %i -+apoi i se p0rea i.posibil0 i suprarealist0G sub do.urile -+53esuite ale Asiei, p0rea u+ loc care +u e:ista dec4t -+ i.a5i+a2ie" @oia s0 stea pe+tru totdeau+a -+ Ista+bul, de parc0 cealalt0 lu.e +-ar fi e:istat -+ afara acestui ora fer.ecat" 7easupra lui, .osc3eea lui Suley.a+ tro+a peste 1ec3iul ora , .area cupol0 ce+u ie fii+d fla+cat0 de altele .ai .ici, ca o .a.0 cu copiii ei" Pia2a de fructe se re10rsa -+ strad0 la picioarele lui, -+tre ba%arele 1ec3iului ora i depo%itele &or+ului de Aur" Sub arcade, scriitorii profesio+i ti st0teau la +i te .ese ubrede, tra+scrii+d scrisori pe+tru clie+2ii lor" &ei care erau .ai ti+eri b0teau de %or la .a i+ile de scris .arca Re.i+5to+, -+ ti.p ce b0tr4+ii scribi foloseau 1ec3ile pe+e de 54sc0 i scriau -+ araba tradi2io+al0" P0reau -.po10ra2i i epui%a2i de 1alul %il+ic de se+ti.e+te o.e+e ti, la fel ca preo2ii i ca doctorii" Aici, o fat0 -i tri.itea o scrisoare priete+ului ei care era -+ ar.at0G acolo, u+ tat0 b0tr4+ -i scria fiului s0u aflat -+tr-o pro1i+cie -+dep0rtat0" Nic9 i-o i.a5i+0 pe Pe++ifer st4+d la u+a di+ aceste .ese, dict4+du- i scrisoarea c0tre u+ so2 i+fidel di+tr-o 2ar0 -+dep0rtat0" , i i.a5i+0 e:presia de pe fa2a scribuluiG po1estea lor +-ar fi u+a +ou0 pe+tru el sau pe+tru istorie" Nu tia cu. se 1a ter.i+a po1estea asta pe+tru el sau pe+tru ea" ?nsh6allah! dup0 cu. ar fi spus orice .usul.a+ ade10rat" Fac0-se 1oia lui 7u.+e%eu8 * * * ' A. pri.it o tele5ra.0 cifrat0 de la $o+dra a%i di.i+ea20, %ise Abra.s" ' ,+ le50tur0 cu MaierH
CJD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Abra.s -+cu1ii+20 -+cet di+ cap i Nic9 - i d0du i.ediat sea.a c0 +u erau 1e ti bu+e" ' A. pri.it ordi+ s0 +u d0. curs +ici u+ei solicit0ri di+ partea repre%e+ta+2ilor a.iralului &a+aris afla2i -+ Ista+bul" ' 7e ce +uH ' Se pare c0 +u 1re. s0-i sup0r0. pe ru i" ,.pi+se u+ dosar spre Nic9" Era dosarul despre Sie5fried Maier i era 5ros c4t o e+ciclopedie" Nic9 -l desc3ise i citi docu.e+tul aflat deasupra" O tele5ra.0 .arcat0 >Strict secret? i tri.is0 de Mi+isterul de I+ter+e di+ $o+dra co+fir.0 spusele lui Abra.s" ' 7esi5ur, ru ii +e 1or tr0da, %ise Abra.s" ' Nu -+2ele5" ' Nu ai ce s0 -+2ele5i" Ai +o tri prefer0 s0 aib0 -+credere -+ Stali+" Asta este" Nu 10d .ai departe de sf4r itul r0%boiului" Abra.s era ro u de furie" Se+ti.e+tele lui erau clare" ' ,+cli+0-te -+ fa2a .0re2ei lor -+2elepciu+i, 7a1is8 Nic9 -+c3ise dosarul" &4+d se ridic0 s0 plece, Abra.s %ise# ' Spu+e-i c0 1reau s0-l 10d" ' 7o.+uleH ' @orbesc de Maier" @reau s0 .0 -+t4l+esc cu el" Perso+al" Ara+/ea%0 -+t4l+irea8 ' A14+d -+ 1edere tele5ra.a asta, do.+ule, pot s0 -+treb de ceH ' E o i+for.a2ie secret0, 7a1is" 7eoca.dat0 +u e +e1oie s0 tii" Nic9 e%it0" ,+ oc3ii lui Abra.s +u se putea citi +i.ic" ' 7a, do.+ule, %ise el i plec0"

60
@e+i cu u+ ofer la 5ara/ i se.+0 pe+tru u+ Ford .are" Merser0 pe bule1ardul Isti9lal, la l0sarea serii, -+ %5o.otul asur%itor al troleibu%elor i al stri50telor 14+%0torilor de 3al1a i de %iare" P0r0sir0 bule1ardul i Nic9 se asi5ur0 c0 +u fuseser0 ur.0ri2i" ,l 10%u pe Maier a tept4+d la col2ul str0%ii, a a cu. co+1e+iser0G oferul -+ceti+i i Maier urc0 -+ .a i+0" Era a5itat i 54f4ia" F0r0 -+doial0, faptul c0 era supra1e53eat de S7 -l stresa e+or." ' 7up0 e:presia de pe fa2a ta -.i dau sea.a c0 +u su+t 1e ti bu+e, %ise el" Nic9 d0du di+ u.eri i cl0ti+0 di+ cap" ' 7e ceH
CM)

- &O$IN FA$&ONER -

' Nu pot face +i.ic" A. .4i+ile le5ate" Maier - i frec0 fru+tea cu de5etul cel .are" ' Nu 1re2i s0 se ter.i+e r0%boiulH ' U+ii di+ +oi 1or" ' $as0-.0 s0 53icesc, Ferr 7a1is" &3urc3ill +u 1rea s0-i supere pe ru i" ' Nu cu+osc .oti1ul" E o situa2ie care .0 dep0 e te" &3iar i acu. co+ti+uau cu pref0c0toria" Maier -+c3ise oc3ii i oft0" $ui Nic9 i se f0cu brusc .il0 de el, lucru care +-ar fi trebuit s0 se -+t4.ple" ' &ei de-acas0 beau 53i+de %drobite i %ic c0 beau cafea" &asa fa.iliei .ele di+ Fra+9furt a fost distrus0 de bo.bele e+5le%ilor" &el .ai .are di+tre 1erii .ei a .urit -+ ca.pa+ia de iar+0 di+ Rusia" Nic9 - i a.i+ti c0, atu+ci c4+d -l cu+oscuse -+ Bucure ti, Maier +u fusese at4t de -+5ri/orat de soarta e+5le%ilor care sufereau di+ prici+a bo.belor la+sate de a1ia2ia 5er.a+0" 7ar asta e firea o.ului" Oa.e+ii +u -+2ele5 suferi+2a dec4t atu+ci c4+d trec ei -+ i i pri+ ea" ' Fitler e u+ +ebu+" O s0-.i distru50 2ara" ' Su+t de acord cu ti+e" Pri1irile lor se -+t4l+ir0" A.4+doi tiau la ce se 54+dea cel0lalt i +u era 1orba de r0%boi" Maier o tri.isese pe 7a+iela Si.o+ici -+ bra2ele altui b0rbat ca s0- i a/ute 2ara s0 c4 ti5e r0%boiulG acu. r0%boiul p0rea i+util i 5er.a+ul credea c0 sacrificiul era prea .are" ' &i+e1a de la co+sulat 1rea s0 te -+t4l+easc0 perso+al" Maier p0ru surpri+s s0 aud0 asta" ' &i+eH ' Aeful Biroului de Pa apoarte, Abra.s" ' 7esi5ur" E eful t0u, Ferr 7a1isH ' E o i+for.a2ie secret0" Nu e +e1oie s0 tii" Maier r4se i cl0ti+0 di+ cap" ' 7espre ce 1rea s0 discut0. i de ce +u pute. 1orbi aiciH ' Nu tiu" ' ,+2ele5" =i s-a spus i 2ie c0 +u e +e1oie s0 tii" R4se di+ +ou" ' Foarte bi+e" @ei ara+/a tu -+t4l+ireaH ' 7a, o 1oi ara+/a eu" Nic9 -i spuse oferului s0 -+toarc0 .a i+a i o luar0 -+apoi pri+ &u.3urriyet &addesi, -+drept4+du-se spre pia2a 6a9si." Maier f0cu +i te co.e+tarii aiurea despre 1re.e" Nic9 -i %ise di+ +ou c0 1a 2i+e le50tura i c0 -i p0rea r0u c0 +u-i putuse a/uta .ai .ult pe el i pe priete+ii lui di+ Berli+" Maier cobor- di+ .a i+0 pe o strad0 li+i tit0 di+ apropierea ca%i+oului i r0%boiul co+ti+u0"
CMC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

61
Nic9 .erse -+cet cu .a i+a pe strada pietruit0, Strada 7oa.+ei" Maier - i f0cu apari2ia di+ u.bra u+ei i+tr0ri i urc0 pe ba+c3eta di+ spate, l4+50 Abra.s" ' &o+du8 %ise Abra.s" Nic9 .erse p4+0 la cap0tul str0%ii, apoi o lu0 la dreapta spre 6a9si." $a acea or0 di+ +oapte era pu2i+0 circula2ie i e+5le%ul pri1i -+ o5li+da retro1i%oare ca s0 se asi5ure c0 +u era ur.0rit" 6ra1ers0 podul ;alata i se -+drept0 spre Sera5lio" ,+ cele di+ ur.0, parc0 Fu.ber-ul pe o strad0 li+i tit0 de la picioarele bisericii Sf4+ta Sofia" ' Bucur0-te de pli.bare8 %ise Abra.s" Nic9 cobor- di+ .a i+0" Urc0 di+ +ou dealul, .er54+d de-a lu+5ul %idurilor p4+0 la poarta 1ec3iului palat" Era o +oapte r0coroas0, dar fru.oas0G o lu+0 -+ cre tere aler5a pe cer pri+tre +orii +e5ri ca s.oala" @0%u sclipirea 2i50rilor pe ba+c3eta di+ spate a Fu.ber-ului -+ ti.p ce cei doi b0rba2i discutau" Se -+treb0 despre ce putea fi 1orba" ,i pl0cea s0 aib0 secrete, dar +u-i pl0ceau secretele altora" Ridic4+du- i pri1irea, 10%u +i ele di+ %idurile -+alte ale 1ec3iului palat, u+de sulta+ii l0sau capetele tr0d0torilor s0 putre%easc0 -+ soare" Pe atu+ci tiau cu. s0 re%ol1e proble.ele" Fu.0 o 2i5ar0, apoi -+c0 u+a" Se uit0 la ceas" 6recuser0 dou0%eci de .i+ute" Se au%i u+ cla:o+" Era se.+alul c0 cei doi ter.i+aser0 de 1orbit" Se -+toarse la .a i+0 i se urc0 la 1ola+" Se uit0 -+ o5li+da retro1i%oare, o potri1i astfel -+c4t s0 poat0 1edea fa2a lui Maier, dar 5er.a+ul era i.pe+etrabil" 6ra1ersar0 -+ t0cere podul" Nic9 opri .a i+a pe Strada 7oa.+ei i Maier cobor-" Apoi Nic9 i Abra.s se -+toarser0 la co+sulat" ' E totul -+ ordi+eH -l -+treb0 pe Abra.s" ' A .ers ca pe roate, r0spu+se Abra.s" &4+d a/u+ser0 la co+sulat, -+ loc s0 se duc0 acas0, Abra.s se duse -+apoi -+ biroul lui" 7u.+e%eule8 Era trecut de .ie%ul +op2ii" Nic9 duse .a i+a -+ 5ara/ i lu0 u+ ta:i p4+0 acas0" * * * 7o+aldso+ +u p0rea u+ tip -+ for.0" Era scu+d i 5ras, cu o burt0 re10rs4+duse peste ti1itura pa+talo+ilor lui scur2i, i c4+d ap0ru pe tere+ul de sUuas3 care .irosea a .uce5ai, tere+ co+struit de co+sulat la subsol pe+tru perso+alul s0u, pe Nic9 aproape c0-l puf+i r4sul" 7ar, c4+d -+cepur0 s0 /oace, b0rbatul - i d0du repede sea.a c0 -l subesti.ase" 7up0 ci+cispre%ece .i+ute, Nic9 era .ort de
CM(

- &O$IN FA$&ONER -

oboseal0 i 54f4ia puter+ic, -+ ti.p ce 7o+aldso+ abia dac0 tra+spirase" Se i+stalase -+ 14rful 6-ului i -l aler5a f0r0 .il0 pe Nic9 de la u+ cap0t la altul al tere+ului" ,+ ti.p ce Nic9 - i tr05ea sufletul, 7o+aldso+ s0lta 1esel .i+5ea de sUuas3 pe rac3eta lui" ' &u. -2i .er5e, 7a1isH ' Bi+e, do.+ule" ' E ti .ul2u.it de .u+ca taH ' 7a, do.+ule" ' 6e -+2ele5i cu Abra.sH ' Absolut" &re%u c0 erau doar +i te -+treb0ri +e1i+o1ate, p4+0 c4+d 10%u e:presia de pe fa2a lui 7o+aldso+" ' 6otu i e ca. ciudat, +u-i a aH -+treb0 7o+aldso+" Nic9 +u tiu ce s0 r0spu+d0" ' E e1reu" ' Fiecare o. cu reli5ia lui, do.+ule" ' Prostii8 Fii prude+t -+ prea/.a lui, 7a1is" ' 7o.+uleH ' Fii prude+t8 Are +i te priete+i +epotri1i2i" ' &e 1re2i s0 spu+e2i, do.+uleH 7o+aldso+ -i d0du .i+5ea" ' &red c0 e r4+dul t0u s0 ser1e ti" A. a1ut +oroc -+ pri.ele dou0 /ocuri" 7ar acu. cred c0 tii ce pot" ,+s0 7o+aldso+ -l b0tu .0r di+ +ou, cu ci+cispre%ece la trei, apoi -i str4+se .4+a i p0r0sir0 a.4+doi tere+ul de /oc f0r0 s0 .ai spu+0 +i.ic"

62
!aispre"ece #ilometri la $est %e &osco$a ;e+eralul-locote+e+t $eo+id Feodere1 st0tea la fereastra biroului s0u i se uita fi: la .estece+i, pierdut -+ 54+duri" Era fri5 -+ cas0G +u .ai f0cuse focul de c4+d se -+torsese de pe fro+t i b0rbatul 10%u +ori ori albi for.4+du-se -+ aer c4+d respira" ;ea.urile erau acoperite cu u+ strat sub2ire de 53ea20" 7ar co+fortul perso+al +u-l .ai i+teresa" Era obi +uit cu fri5ul" ,+ Stali+5rad era i .ai r0uG fri5ul, foa.ea i oboseala f0cuser0 parte at4ta 1re.e di+ 1ia2a lui, -+c4t acu. aproape c0 le si.2ea lipsa" Era altfel c4+d so2ia lui tr0ia" Atu+ci se bucurase de o 1ia20 ti3+it0" 7ar, de c4+d .urise Nata a, -+cepuse di+ +ou s0 tr0iasc0 precu. u+ soldat, c3iar i atu+ci
CM<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

c4+d +u era pe fro+t" Era 5reu s0-i .ai pese de ci+e1a" 7ac3a st0tea 5oal0 de lu+i de %ile i se a ter+use praful peste tot, c0ci ser1itorii fuseser0 co+cedia2i dup0 -+.or.4+tare" Perdelele di+ sufra5erie erau trase" B0rbatul se pli.b0 o 1re.e pri+ ca.er0, c0ut4+du-i fa+to.ele" @0%u pia+ul, -i ridic0 -+cet capacul i ati+se c4te1a clape" Nu tia s0 c4+teG Nata a tia" ,i pl0cuse s-o asculte c4+t4+d" &3iar i acu., c4+d -+c3idea oc3ii, putea au%i obseda+tele +ote ale .elodiei FEr :lise i o putea 1edea pe Nata a str4+54+du- i co+ce+trat0 bu%ele -+ ti.p ce ur.0rea partitura, de5etele ei lu+5i i se+sibile da+s4+d pe clapele de filde -+50lbe+ite" ,+tr-u+ col2 al ca.erei era u+ 5ra.ofo+" $eo+id ati+se acul i discul, u+ studiu de Bac3" ,+ ti.p ce pri1ea r0.0 i2ele fostei lui 1ie2i, e:ersa -+ 54+d .odul -+ care -l 1a o.or- pe Iosif Stali+" Ser1ieta lui u%at0 di+ piele era pe birou" $4+50 ea se afla o alta, e:act la fel" &o+2i+ea o bo.b0 cu ceas i e:plo%ibili" $a ur.0toarea edi+20 a 5u1er+ului la care 1a participa, 1a pu+e ser1ieta l4+50 scau+ul lui i, c4+d aceasta 1a e:ploda, 1a .uri cu si5ura+20, dar to1ar0 ul Stali+ 1a .uri -.preu+0 cu el" &4+d 1or perc3e%i2io+a dac3a, cei di+ NT@7 ' ;estapo-ul lui Stali+ ' 1or 50si -+ biroul lui, pri+tre 34rtii, +u.0rul de telefo+ al co+sulatului brita+ic di+ Ista+bul i +u.ele u+ui restaura+t di+ Ista+bul frec1e+tat de .e.brii ser1iciului secret brita+ic" @or descoperi de ase.e+ea c0 fusese -+ Se1astopol cu o s0pt0.4+0 -+ ur.0 i c0 se -+t4l+ise cu c0pita+ul u+ui 1as co.ercial turcesc, apoi 1or descoperi c0 1asul p0r0sise Ista+bulul" &4+d -l 1or c0uta pe c0pita+, 1or afla c0 e -+ slu/ba ser1iciilor secrete brita+ice di+ Ista+bul" Nu 1a e:ista dec4t o si+5ur0 co+clu%ie" Feodere1 tres0ri i se pri+se cu .4+a de old" &a+cerul cu care fusese dia5+osticat de doctor -l dera+/a di+ ce -+ ce .ai .ult" &ur4+d, durerea 1a de1e+i at4t de puter+ic0, -+c4t 1a a1ea +e1oie de cal.a+te" 7ar el 1a .uri cu .ult -+ai+te de asta" Nu 1a l0sa ca+cerul s0-i fac0 ceea ce -i f0cuse Nata ei" Era soldat, +u politicia+" Era datoria lui s0 lupte -.potri1a 5er.a+ilor, dar -l dispre2uise -+totdeau+a pe to1ar0 ul Stali+" O.ul era u+ .0celar" Nu a1ea alt0 alter+ati10 dec4t s0 fac0 ceea ce se pre50tea s0 fac0, dar +u putea s0 +e5e c0 +u-i pl0cea s0 .oar0 a a" * * * $ui Nic9 +u i se spuse +u.ele .usafirului i +ici ra+5ul s0u diplo.atic" Presupuse c0 era di+ Mi+isterul de I+ter+e de la S3ite3all" ' @reau s0-2i pre%i+t pe ci+e1a, 7a1is, -i %ise 7o+aldso+, dup0 ce secretara -l co+duse -+ biroul lui" &el0lalt b0rbat se ridic0 ale+e -+ picioare"
CME

- &O$IN FA$&ONER -

' Acesta e Nic3olas 7a1is" &alul troia+ e prote/atul lui" Are de ce s0 fie .4+dru de el" ' M0 bucur s0 te cu+osc" O str4+5ere de .4+0 ca. .oale" Era u+ b0rbat -+alt, pu2i+ ca. 5ras, cu u+ p0r rar piept0+at pe spate i cu o ro ea20 de ba+c3er de ora -+ obra/i" Era /o1ial, desi5ur, i %4.bea ca dia1olul -+ persoa+0" Abra.s - i f0cu i el apari2ia i statur0 cu to2ii -+ biroul lui 7o+aldso+, b4+d ceaiul de portocale adus de secretar0, -+ ti.p ce b0rbatul de la .i+ister st0tea cu .asi1ul lui spate lipit de calorifer ca s0 se -+c0l%easc0 i -i plictisea cu obser1a2ii despre 1re.e, care ' %icea el ' a1ea s0 fie .ai cald0" Etala o fer.ec0toare lips0 de cu+o ti+2e -+ pri1i+2a 5eo5rafiei i a cli.ei .o+diale care, dup0 p0rerea lui Nic9, era de fapt o pref0c0torie" Oc3ii lui reci i ce+u ii sc0p0rau ca a.+arul" ' Ai acu., 1reau s0 10 1orbesc despre &alul troia+, %ise .usafirul -+ cele di+ ur.0" &e1a di+ to+ul lui -l +eli+i ti pe Nic9" ' &e ti. despre a5e+tul 0staH Nic9 respir0 ad4+c" Se -+treb0 despre ce putea fi 1orba" ' A fost recrutat -+ Bucure ti, %ise Abra.s" ' &u c4t -l pl0ti.H 7o+aldso+ se uit0 la Abra.s i -+cu1ii+20 di+ cap" Ide+titatea fiec0rui a5e+t era prote/at0 de u+ +u.e de cod i u+ co+trol putea de%10lui ade10rata ide+titate +u.ai efilor cu cel .ai -+alt ra+5 di+ ser1iciul secret" ' E o ea, %ise Abra.s" E a.a+ta efului ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii di+ Ista+bul" ' Foarte i.presio+a+t" ' E co+siderat0 o .i+0 de aur" ' ,.i i.a5i+e%" E aproape prea bu+0 ca s0 fie ade10rat0" 60cere" ' Ne cost0 .ultH -+treb0 el" ' Nu lucrea%0 pe+tru +oi pe+tru ba+i, r0spu+se Nic9" ' Atu+ci de ce lucrea%0 pe+tru +oiH ' E ro.4+c0" 6at0l ei a fost rui+at de fasci ti i crede. c0 fratele ei a fost o.or4t de ;arda de Fier" ,i ur0 te pe 5er.a+i" ' Bu+0 po1este" Pare destul de plau%ibil0" 7ar .-a. uitat pe dosarul pe care -l a1e. -+ $o+dra" Ma/oritatea i+for.a2iilor pe care +i le-a fur+i%at su+t 1a5i i +eco+clude+te, iar de c4te1a ori au fost c3iar i+corecte" A. fost l0sa2i s0 crede. lu+i de %ile c0 a.basadorul 5er.a+ la A+9ara a a/u+s la o -+2ele5ere cu turcii i, ba%4+du-+e pe aceast0 i+for.a2ie, a. fost pe pu+ctul de a lua +i te .0suri precipitate care ar fi fost de%astruoase" 7e fapt, acu. +e -+treb0. dac0 e+tu%ias.ul 1ostru fa20 de aceast0 surs0 +u e cu.1a prost plasat"
CM*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Nic9 se 54+di la 7obro5ea" Se 54+dea la 7obro5ea tot ti.pul" B0rbatul de la .i+ister - i duse .4i+ile la spate i se uit0 la ei ca u+ ofi2er care - i i+spectea%0 trupele" ' Bo.bardierele alia2ilor i ale a.erica+ilor %boar0 -+ fiecare %i deasupra ;er.a+iei" &o.a+da.e+tul caut0 2i+te si5ure" Fabricile, cauciucul, petrolul, be+%i+a, a1ioa+ele i rul.e+2ii 5er.a+ilor su+t cap de list0" sta e .oti1ul pe+tru care a. de1e+it ate+2i c4+d a. 10%ut acest ulti. docu.e+t pri.it de la &alul troia+ cu pri1ire la fabricile de a1ioa+e Messersc3.itt di+ apropierea @ie+ei" Farris e +er0bd0tor s0 le bo.barde%e" 7ar dac0 i+for.a2ia e 5re it0H Ar putea fi o capca+0 i .ul2i di+ ti+erii +o tri pilo2i 1or pl0ti cu 1ia2a pe+tru 5re eala +oastr0" @ede2i ce 1reau s0 spu+H ' A. distrus o re2ea i.porta+t0 de spio+a/ di+ Ira9 pe ba%a i+for.a2iilor pri.ite de la &alul troia+, %ise Abra.s" ' Nu ti. c4t de eficie+2i erau acei ira9ie+i" E bi+e s0 strecori pri+tre .i+ciu+i i c4te1a i+for.a2ii ade10rate" Re+u+2i la pu2i+ ca s0 c4 ti5i .ai .ult" &u+oa te. cu to2ii /ocurile astea" ' &e 1re2i s0 spu+e2i, do.+uleH &rede2i c0 Nic9 se -+ al0 i c0 a5e+tul lui +u e de -+credereH A5e+tul lui" 7e/a Abra.s d0dea bir cu fu5i2ii" ' 7e ce ar a1ea Maier -+ posesia lui at4t de .ulte i+for.a2ii i.porta+te di+ afara Balca+ilorH Asta e -+trebarea" Secretara lui 7o+aldso+ b0tu la u 0" &o+sulul 5e+eral -l putea pri.i acu. pe .usafir" ' @a ur.a, %ise b0rbatul de la .i+ister" Poate 1e2i dori s0 10 54+di2i la ce 1a. spus" 70du 1esel di+ cap i p0r0si 1al-14rte/ ca.era" 7up0 plecarea lui, se l0s0 o t0cere -+delu+5at0" Abra.s i 7o+aldso+ se uitar0 u+ul la cel0lalt" ' Sper c0 situa2ia asta +-o s0 se tra+sfor.e -+tr-u+ de%astru, %ise 7o+aldso+" ' Eu a. -+credere -+ ea, spuse Nic9" ' 7a, dar co.a+da+tul bo.bardierelor poate a1ea -+credere -+ eaH -+treb0 Abra.s" Nic9 - i d0du sea.a c0 +u la bo.bardiere se 54+dea el, ci la cariera lui" ' &u. r0.4+e cu docu.e+tul furat di+ seiful lui MaierH Acu. ti. c0 era aute+tic" Abra.s d0du di+ u.eri" 7o+aldso+ - i -+toarse pri1irea -+ alt0 parte" * * * ,+ seara aceea, Nic9 st0tu la fereastra biroului s0u, uit4+du-se la .icu2a 5r0di+0 cu si+5uraticul ei copac al lui Iuda, la curtea secret0 pe u+de ea i+tra de
CMJ

- &O$IN FA$&ONER -

.ulte ori -+ cas0" Bur+i2a se tra+sfor.ase -+tr-o ploaie tore+2ial0 i apa cur5ea -+co+ti+uu de pe stre i+i" Ai-o i.a5i+0 -+ 5r0di+a -+tu+ecat0, o 10%u cu oc3ii .i+2ii .i c4+du-se pri+ -+tu+eric ca u.bra u+ui +or deasupra .0rii, o fa+to.0 pe sc0ri" Nu 1oia s0 cread0 c0 -l tr0dase" 7ar +u- i putea per.ite s0 +u cread0G +u acu." Ai asta era proble.a" ,+1estise prea .ult -+ propria 1ersiu+e a ade10rului ca s0 .ai cread0 c0 se putea -+ ela"

63
!aispre"ece #ilometri la $est %e &osco$a Feodere1 se uit0 pe 5ea.ul li.u%i+ei Iil la .estece+ii -+al2i, ale c0ror ra.uri erau acoperite de c3iciur0" P0.4+tul .aro+iu era tare ca piatra i pro.oroaca str0lucea pe /os" B0rbatul 2i+ea o .4+0 pe ser1ieta di+ piele de l4+50 el, a.or2eala pe care o si.2ise de c4+d .urise Nata a fii+d -+ cele di+ ur.0 -+locuit0 de tea.0" Oricu. era pe .oarteG se pre50tise -+ acea di.i+ea20 pe+tru ale5erea pe care o f0cea, dar +u cre%use c0 1a fi at4t de 5reu" $i.u%i+a 5o+ea pe Tu%oto1s9iy Prospe9t, trec4+d pri+ suburbiile -+tu+ecate di+ 1estul capitalei" 6ra1ersar0 r4ul Mosco1a i podul Borodi+s9iy i se -+dreptar0 spre Tre.li+" Feodere1 presupuse c0 a doua %i la ora asta +u.ele lui 1a fi difu%at de sta2iile de radio di+ toat0 lu.ea" Nu- i dorise +iciodat0 fai.0 sau 5lorieG probabil c0 +u a1ea s0 aib0 parte +ici de u+a, +ici de cealalt0, ci doar de +otorietatea de care se bucur0 post-.orte. asasi+ii oa.e+ilor celebri" Aoferul lui i+tr0 pe o poart0 aflat0 de cealalt0 parte a Pie2ei Ro ii, apoi tra1ers0 pia2a p4+0 c4+d a/u+se -+tr-o curte cu i+trare pri1at0" O.ul -i desc3ise portiera" B0rbatul e%it0 pe+tru o clip0, ca s0- i tra50 sufletul" Se -+treb0 dac0 Nata a 1a fi .4+dr0 de el a%i" Se -+drept0 ca de obicei spre biroul lui cu 1edere la .a5a%ia de .u+i2ii" Aedi+2a 5u1er+ului era abia peste patru%eci i ci+ci de .i+ute" I+te+2io+a s0 bea u+ pa3ar .are cu 1odc0 -+ birou -+ai+te de a se duce la edi+20" Se urc0 -+tr-u+ lift i -+c3ise u a" $iftul por+i, sc4r24i+d i 5e.4+d, opri+du-se apoi la eta/ul trei" B0rbatul cobor- i se -+drept0 spre biroul lui, .er54+d de-a lu+5ul culoarului acoperit cu co1oare" Se opri" ,+ fa2a u ii st0teau 1reo ase ofi2eri NT@7, -+ar.a2i cu .itraliere" Se -+toarse" ,+ spatele lui era c3iar Beria, -+co+/urat de al2i trei pa%+ici NT@7 -+ u+ifor.e" A adar, fusese tr0dat" Atia ce a1ea de f0cut" B050 .4+a -+ bu%u+ar, iar pa%+icii stri5ar0 la el" >N-au
CMM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

dec4t s0 .0 -.pu te"? Si5ura+2a era scoas0" @4r- pistolul -+ 5ur0, lipi+du-i 2ea1a de 10lul palati+" Atiuse de la bu+ -+ceput c0 se putea a/u+5e la asta" Ap0s0 pe tr05aci" * * * 7e la fereastra ei, 7a+iela pri1i 3a.alii trudi+d -+ ploaie" &42i1a .05ari trecur0 -+c0rca2i cu co uri di+ r0c3it0 pli+e cu portocale i cu stru5uri, -+co+/ura2i de-o parte i de alta de aburi" Nori +e5ri -+ for.0 de +ico1al0 se for.au deasupra M0rii Mar.ara" Fata 2i+ea -+ .4+0 foto5rafia -+r0.at0 a .a.ei ei, si+5ura pe care o a1ea" 6ras0 dr050stos cu de5etul co+turul fe2ei .a.ei ei, de parc0 aceasta ar fi fost di+ car+e i oase" ' M0 -+treb ce cre%i despre .i+e acu., .ur.ur0 ea" Afar0, ploaia lo1ea acoperi ul ca o sal10 de cuie" ' &e s0 facH Probabil c0-2i este ru i+e cu .i+e" 7ar ce altce1a pot s0 facH A. fost -+totdeau+a o de%a.05ire, +u-i a aH ,.i folosesc bi+e i+sti+ctele proaste" O lacri.0 -i alu+ec0 pe obra%" Fata o terse furioas0" Nu a1ea de ce s0- i pl4+50 de .il0" Se ridic0 -+ picioare i se pli.b0 pri+ ca.er0" ' &e s0 fac -+ pri1i+2a e+5le%uluiH -l iubesc" M0 -+2ele5e cu ade10rat" 7ar e -+surat, .a.0" 7e ce trebuie s0 fie a aH 7e ce +u poate fi u orH 7e ce trebuie ca toate s0-.i .ear50 -+totdeau+a prostH Se -+toarse la fereastr0 i se uit0 la lu.i+ile di+ pia2a 6a9si. i se -+treb0 u+de o 1a .ai duce desti+ul" &orti+a -+tu+ecat0 a +op2ii se l0s0 peste ora " 7a+iela c0ut0 o lu.i+0 pe cer, dar +u 50si +iciu+a"

64
S0 i+tri pe por2ile .asi1e ale pie2ei de .irode+ii era ca i cu. ai fi i+trat -+tr-o fort0rea20" Ba%arul asalta si.2urile di+ toate p0r2ile# .irosurile puter+ice, stri50tele +e5ustorilor care- i 1i+deau .arfa clie+2ilor, 5r0.e%ile str0lucitoare de scor2i oar0 aurie i ofra+ ro%" Nic9 fu purtat de tore+tul .ul2i.ii, di+ .i/locul c0reia sc0p0 s0ri+d pe +i te trepte de piatr0 aflate l4+50 u+a di+ por2i" 6reptele duceau la o u 0 di+ le.+" &ioc0+i i u+ ser1itor turc purt4+d o rob0 -i r0spu+se i -l co+duse -+ biroul lui Maier" &4+d i+tr0, fu i%bit de u+ 1al de c0ldur0, -+truc4t ca.era era -+c0l%it0 de dou0
CMO

- &O$IN FA$&ONER -

sobe cu c0rbu+i" Biroul era lu:os, pe /os erau co1oare 1er%i i ro cate de A+atolia, iar u+ul di+ pere2i era acoperit cu faia+20 albastr0 de I%.ir" Fereastra d0dea spre ba%ar" I.presio+a+t" ' Priete+ul .eu e+5le%, %ise Maier, ridic4+du-se de la biroul lui .asi1 di+ le.+ de +uc" Nu %4.bea" P0rea epui%at" ' Ferr Maier" Maier -i f0cu se.+ s0 se a e%e pe u+ scau+" Apoi b050 .4+a -+tr-u+ sertar al biroului i scoase o sticl0 de rac3iu i dou0 pa3are" ' E ca. de1re.e pe+tru asta, %ise el" ' Mie .i-ar pri+de bi+e u+ p030rel" ' Bi+e, replic0 5er.a+ul" Ai .ie" ,.pi+se pa3arul spre Nic9" E+5le%ul ad0u50 pu2i+0 ap0 i lic3idul li.pede c0p0t0 culoarea laptelui" A1ea 5ust de a+aso+" ' Ai 1rut s0 1orbe ti cu .i+e" Maier apri+se o 2i5ar0 i se re%e.0 de sp0tarul scau+ului" P0rea rela:at, dar .4+a cu care 2i+ea 2i5ara tre.ura" ' Atii ci+e su+t, +u-i a aH >,+ sf4r it8? - i %ise Nic9" >Nu +e .ai preface."? ' Spu+e-.i tu" ' Su+t colo+el -+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii" Su+t si5ur c0 tii lucrul 0sta" ' M-ai i+1itat aici ca s0-.i spui astaH ' Atii c0 +u-i a a" ' &e 1reiH ' @reau s0 scap de r0%boiul 0sta" ' @rei s0 de%erte%iH Maier - i frec0 fa2a cu .4+a" ' Nu .i-au l0sat alter+ati10" 7e%ertarea u+ui colo+el di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii ar fi o ade10rat0 lo1itur0" Nic9 de-abia reu i s0- i st0p4+easc0 e+tu%ias.ul" ' &4+dH ' ,+c0 +u .-a. 3ot0r4t" Nic9 se -+treb0 dac0 +u cu.1a era u+ alt /oc de-al 5er.a+ului" B0u pu2i+ rac3iu i .edita" ' 7ac0 1o. a/u+5e la o -+2ele5ere, 1a trebui desi5ur s0 +e spui absolut tot ce tii" ' Nu .ai co+tea%0 acu." R0%boiul e pierdut" 7e fapt, i Maier ar0ta -+fr4+t" Sau era totul o pref0c0torieH ' @oi a1ea +e1oie de ti.p s0-.i scot fa.ilia di+ ;er.a+ia" ' E posibilH ' 6otul e posibil"
CMD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Ai a.a+ta taH Oc3ii lui str0lucir0 i pri1irea i se -+0spri brusc" ' &e-i cu eaH ' @rei s0-i oferi. i ei protec2ieH Maier %4.bi, pre50tit -+ sf4r it s0 aba+do+e%e /ocul" ' Asta 1a depi+de -+ .are .0sur0 de ti+e, Ferr 7a1is" Nic9 si.2i o 5reutate -+ piept i de-abia .ai putu s0 respire" ' 7e .i+eH ' 7esi5ur" Ati. a.4+doi care e .oti1ul" Pri1irile lor se -+t4l+ir0" A lui Maier era rece i i.posibil de descifrat" ' M-ai luat pri+ surpri+dere, %ise Nic9" ' Nu pot s0 suf0r s0 fiu pre1i%ibil" ' @a trebui s0 discut cu superiorii .ei" ' Bi+e-+2eles" Ai superiorii t0i se 1or da peste cap s0 .0 a/ute" A1ea dreptate" 7e%ertarea efului ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii di+ Ista+bul ar fi o lo1itur0 5rea dat0 5er.a+ilor" Nic9 ter.i+0 de b0ut rac3iul i se ridic0" ' =i+e. le50tura" Maier -i -+ti+se .4+a" Nic9 e%it0, apoi i-o str4+se" Era pri.a dat0 c4+d se ati+5eau" ' E ce1a ce trebuie s0 tii, Ferr 7a1is" &i+e1a di+ co+sulatul 1ostru lucrea%0 pe+tru ru i" Nic9 se 3olb0 la ei" ' 7e u+de tii astaH ' A. capturat rece+t u+ul di+ cei .ai bu+i a5e+2i NT@7 di+ Balca+i" A. 10%ut copiile i+tero5atoriului" ,i d0du lui Nic9 u+ plic .aro" ' Astea su+t duplicate" 7ar ar trebui s0 ai 5ri/0 cui le ar02i" 7u-i-le direct lui Ferr Abra.s" ' 7e u+de tiu c0 i+for.a2iile su+t aute+ticeH ' Nu tii" 7ar Abra.s 1a ti" ' $a re1edere, Ferr Maier8 Fiedersehen. Ser1itorul lui Maier -l co+duse la u 0 i Nic9 a/u+se di+ +ou -+ .i/locul +ebu+iei di+ pia20" Nu se -+toarse i.ediat la .a i+0G -+ loc de asta, se pli.b0 f0r0 +ici o 2i+t0 pri+ ba%ar aproape o or0" I5+or0 i.plor0rile cer etorilor i ale 14+%0torilor a.bula+2i, sort4+d -+ .i+te buc02ile de pu%%le i pla+ific4+du- i 1iitorul al0turi de fosta a.a+t0 a lui Sie5fried Maier" * * * Abra.s era cu totul alt o. -+ afara co+sulatului" $a ser1iciu era se1er, aproape
CO)

- &O$IN FA$&ONER -

rece ca 53ea2a" 7eparte de autoritatea pe care i-o co+ferea fu+c2ia, p0rea surpri+%0tor de +eli+i tit" $ocuia -+tr-o cas0 .are i ordo+at0, cu .obil0 di+ le.+ de .a3o+ i rafturi pli+e cu c0r2i, -+ 1ec3iul cartier al Ista+bulului" Ferestrele d0deau spre Marea Mar.ara" Era o cas0 ara+/at0 i disti+s0G podeaua str0lucea de cur02e+ie, iar l4+50 o fereastr0 arcuit0 se afla u+ pia+" Nic9 se -+treb0 dac0 c4+tase ci+e1a 1reodat0 la el" I+1ita2ia de a ci+a si+5ur cu el -l luase pe Nic9 pri+ surpri+dere i +u era u+a pe care s0 o poat0 refu%a" &o+1ersa2ia fusese afectat0 i +epl0cut0G se re%u.aser0 la subiecte le5ate de ser1iciu, de r0%boi i de politic0" Abia dup0 ce se retraser0 -+ salo+ i u+ ser1itor le aduse cafeaua, Abra.s aborda -+ sf4r it subiectul referitor la afir.a2iile f0cute de Maier cu. c0 e:ista u+ spio+ rus -+ a.basad0" ' ,l crede2iH -+treb0 Nic9" ' E plau%ibil" ' A2i citit docu.e+tele pe care .i le-a datH ' Su+t i.posibil de 1erificat" 7esi5ur, co+2i+utul lor .0 +eli+i te te" Iilele astea .0 -+5ri/orea%0 .ai .ult priete+ii +o tri ru i dec4t du .a+ii +o tri 5er.a+i" ' &ei di+ 5u1er+ul brita+ic 1or refu%a s0 aud0 asta" ' sta e .oti1ul pe+tru care .-au tri.is la Ista+bul" Fa2a lui se sc3i.b0, o cut0 -i ap0ru brusc pe fru+te, i+dic4+d starea de iritare a lui Abra.s" ' 7o.+ul Ara%i di+ Fa5a+a3 .i-a citat odat0 u+ pro1erb arab# >7u .a+ul du .a+ului .eu e priete+ul .eu"? 7ar se -+ al0, 7a1is" O s0 1e%i c4+d se 1a ter.i+a r0%boiul" Acu. +u +e ba50 +i.e+i -+ sea.0, dar Stali+ e o a.e+i+2are .ai .are pe+tru +oi dec4t a fost 1reodat0 Fitler" Ni.e+i di+ 5u1er+ul brita+ic sau di+ Sas3i+5to+ +u 1rea s0 asculte" Era prea furios ca s0 .ai stea locului" Se ridic0 -+ picioare i se duse la ser1a+t0, desc3ise o tabac3er0 di+ ar5i+t i scoase u+a di+ 2i50rile tari turce ti care -i pl0ceau at4t de .ult" ' Nu ;er.a+ia e du .a+ul +ostru, ci Fitler" 7ac0 i-a. putea a/uta pe 5er.a+i s0-l alu+5e de la putere, totul s-ar ter.i+a" A1e. +e1oie de o ;er.a+ie puter+ic0 pe+tru a-i -.piedica pe ru i s0 i+tre -+ Europa" Nic9 .ai au%ise tirada asta i +u tia ce s0 spu+0" ,+ ti.p ce Abra.s co+ti+ua s0 1orbeasc0, Nic9 se uit0 pri+ ca.er0, -+cerc4+d s0 +u par0 prea +eate+t" Obser10 c0 1olu.ele le5ate -+ piele de pe rafturi fuseser0 ara+/ate -+ ordi+e alfabetic0, -+ fu+c2ie de +u.ele de fa.ilie al autorului, i %4.bi" Era tipic pe+tru Abra.s" Pe perete era u+ portret cu ra.0 aurie repre%e+t4+du-l pe re5ele ;eor5e al @-lea i .ai .ulte foto5rafii ale u+ui b0rbat i ale u+ei fe.ei cu fe2e aspre, care erau probabil p0ri+2ii lui Abra.s" @0%u de ase.e+ea ce1a la care +u se a teptase# foto5rafia sepia a u+ei ti+ere" Era -+50lbe+it0 de 1re.e i tr0s0turile +u
COC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

se .ai disti+5eau foarte bi+e" Fusese f0cut0 -+ studioul u+ui foto5raf, cu u+ decor care repre%e+ta o sce+0 pastoral0" Abra.s c0%use pe 54+duri" Nic9 se 3ot0r- s0-i distra50 ate+2ia -+treb4+du-l de foto5rafie" ' E sora du.+ea1oastr0H -l -+treb0 el" Abra.s trase di+ 2i5ar0" ' A fost lo5od+ica .ea" ' $o5od+icaH ' A rupt lo5od+a cu dou0 %ile -+ai+te de c0s0torie" N-a. .ai 10%ut-o de atu+ci" Nic9 +u fu -+ stare s0- i ascu+d0 surpri%a" , i pusese de .ulte ori -+treb0ri -+ pri1i+2a lui Abra.s, a trecutului i a 1ie2ii lui particulare -+ afara a.basadei" U+eori se -+treba dac0 a1ea -+tr-ade10r o 1ia20 perso+al0" ' &4+d s-a -+t4.plat astaH ' &u .ult ti.p -+ ur.0, 7a1is, r0spu+se el iritat, -+c3i%4+d subiectul" Apoi ad0u50 pe +ea teptate# ' A. tiut c0 +u 1oi .ai putea si.2i aceea i afec2iu+e pe+tru o alt0 fe.eie" A adar, ce po2i faceH ,+tr-ade10r, ce po2i faceH Pasiu+ea su+a ciudat -+ li.ba/ul for.al al diplo.atului" Pri+ ur.are, 53e2arul a1ea totu i o i+i.0" ,+c0 .ai suferea di+ prici+a u+ei iubiri pierdute" Abra.s se a e%0 i - i co+ti+u0 tirada -.potri1a tic0lo iilor co.u+is.ului i fe.eia di+ foto5rafie fu uitat0" Nic9 +u .ai redesc3ise subiectul" &e po2i faceH N-a aflat +iciodat0 +u.ele ei"

65
Nic9 luase pr4+%ul cu 7o+aldso+ i cu ata atul .ilitar al Statelor U+ite la u+ restaura+t de pe strada Fiul Scla1ului, iar acu. se -+torceau -+apoi, .er54+d pe bule1ardul Isti9lal" Nic9 - i ridic0 5ulerul ca s0 se apere de 14+tul puter+ic" Se opri s0- i apri+d0 o 2i5ar0 i -i l0s0 pe 7o+aldso+ i pe ata at s-o ia -+ai+te" &4+d - i ridic0 pri1irea, 10%u u+ turc bi+e -.br0cat -+drept4+du-se spre ei di+ direc2ie opus0, 2i+4+d -+ .4+0 o ser1iet0 .are" &e1a la o.ul acela -l +eli+i ti, ce1a ce +u putea defi+i, - i a.i+ti de Pordo+ i de acel al aselea si.2 de care 1orbise el" Au%i pe ci+e1a stri54+du-l cu disperare pe +u.e i se -+toarse" O 10%u pe 7a+iela f0c4+du-i +ebu+e te se.+ cu .4+a di+ fa2a b0+cii de la cel0lalt cap0t al bule1ardului" ,l stri50 pe 7o+aldso+, dar el i ata atul erau de/a la 1reo patru%eci
CO(

- &O$IN FA$&ONER -

i ci+ci de .etri -+ fa20" ,i 1a pri+de di+ ur.0" B0rbatul cu ser1ieta se oprise" ' Nic98 2ip0 7a+iela" Nic9, te ro58 Se -+toarse spre ea, croi+du- i dru. pri+ 3aosul de tra.1aie i .a i+i de pe Isti9lal" ' 7a+ielaH E:presia de pe fa2a ei -i -+53e20 s4+5ele -+ 1i+e" ' &e s-a -+t4.platH Se au%i o e:plo%ie asur%itoare i totul se -+tu+ec0" * * * Fu ui.it s0 se tre%easc0 -+ti+s pe spate pe caldar4." Se ridic0 -+ capul oaselor, cu capul 14/4i+d, i se uit0 speriat la trupul lui, pip0i+du- i bra2ele i picioarele" P0rea s0 +u fie r0+it" Erau ur.e de s4+5e, dar +u 50sea +ici o ra+0" ' 7a+ielaH Fata %0cea l4+50 el, cu fa2a -+ /os" >7u.+e%eule8 Nu8 6e ro5, 7oa.+e, +u8? O -+toarse cu fa2a -+ sus, cre%4+d c0 s4+5ele 1i+e de la ea, i c0ut0 disperat ra+a" Se ru50 u+ei di1i+it02i -+ care +u credea i -+ .i+tea lui -i pro.ise orice +u.ai ca ea s0 fie teaf0r0" ' 7a+iela8 Ea desc3ise oc3ii" ' E ti teaf0r0H @ocea lui p0rea c0 1i+e de u+de1a de departe" , i duse o .4+0 la fa20 i descoperi c0-i cur5ea s4+5e di+ urec3e" 7a+iela se aru+c0 de 54tul lui" ' E ti r0+it0H -+treb0 el" Fata cl0ti+0 di+ cap" B0rbatul cu ser1ieta disp0ruseG -+ locul lui +u .ai r0.0sese dec4t o pat0" ,+ .i/locul str0%ii, pe li+iile de tra.1ai, %0cea o .4+0 o.e+easc0" 7o+aldso+ i ata atul +u .ai erau acu. dec4t o 5r0.ad0 de %dre+2e -+s4+5erate pe caldar4." Nic9 - i d0du sea.a c0, dac0 +-ar fi fost 7a+iela, ar fi fost i el .ort" Ea st0tea cu fa2a lipit0 de u.0rul lui i 1ocea ei era -+0bu it0" Nic9 reu i cu 5reu s-o aud0G +u reu ea s0 aud0 .ai +i.ic" ' A. cre%ut c0 a. a/u+s prea t4r%iu" ' Ai tiut, %ise el" ' Nu 1reau s0 te pierd, spuse 7a+iela" B0rbatul o -+dep0rt0 de el i se uit0 di+ +ou s0 1ad0 dac0 are 1reo ra+0" ' Nu e ti r0+it0H Ea cl0ti+0 di+ cap" Nic9 se ridic0 cl0ti+4+du-se -+ picioare, apoi o a/ut0 i pe 7a+iela s0 se ridice"
CO<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Si.2ea c0-i 1i+e s0 1erse i +u reu ea s0- i .e+2i+0 ec3ilibrul" Pe .0sur0 ce capul i se li.pe%i, -+cepu s0 54+deasc0 di+ +ou ca u+ profesio+ist" ' 6rebuie s0 pleci de aici, -i %ise el" ,+treb0rile .ai puteau a tepta" 6rebuia ca 7a+iela s0 plece -+ai+te de sosirea poli2iei" ' Fu5i8 stri50 i o -.pi+se" Ea se cl0ti+0, apoi o lu0 la fu50 spre strada Fiul Scla1ului" Se uit0 o dat0 -+apoi, dup0 care disp0ru" ,+ dep0rtare se au%i o sire+0, -+ ti.p ce pri.a .a i+0 de poli2ie se -+drepta spre bule1ardul Isti9lal"

66
Abra.s tur+0 trei de5ete de R3is9y -+tr-u+ pa3ar i -l puse pe birou -+ fa2a lui Nic9" ' Ar02i de parc0 ai a1ea +e1oie s0 bei ce1a, %ise el" ' Maier, spuse Nic9" ' Pofti.H ' Maier a pus bo.ba aia" El l-a o.or4t pe 7o+aldso+" Urec3ea dreapt0 a lui Nic9 2iuia -+tru+a" 7octorul spusese c0 e:plo%ia -i sp0rsese ti.pa+ul" 7e acolo pro1e+ise s4+5ele de pe c0.a a lui" Abra.s se a e%0 pe scau+, - i -+cruci a .4i+ile pe sto.ac i .edita" ' >O.or4t? e u+ cu14+t ca. tare, a14+d -+ 1edere c0 oa.e+ii su+t uci i cu .iile -+ Italia i -+ Africa de Nord" ' 7ac0 +-ar fi fost &alul troia+, acu. a fi .ort" ' &alul troia+H ' A. 10%ut-o c3iar -+ai+te ca bo.ba s0 e:plode%e" Mi-a sal1at 1ia2a" ' Ar fi trebuit s0 iau pr4+%ul -.preu+0 cu 1oi" 7ac0 +-ar fi fost telefo+ul ur5e+t de la a.basadorul australia+, a fi fost i eu .ort" 6e-a. ru5at s0 1ii cu .i+e, dac0-2i .ai a.i+te ti" 7esti+ul, a.ice" ' N-ar fi a1ut cu. s0 tie dec4t dac0 i-ar fi spus Maier" Abra.s oft0" Se aplec0 i -.pi+se spre Nic9 plicul .aro pri.it de la Maier" ' &opiile i+tero5atoriului la care a fost supus a5e+tul NT@7 capturat -+ Sofia de ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii" N-a spus doar c0 era u+ spio+ rus -+ co+sulatul 0sta" A spus i cu. -l c3ea.0" ' AiH ' 7o+aldso+" ' 7o+aldso+H ' Iat0 -+c0 ce1a la care s0 te 54+de ti" Acu. patru %ile a a1ut loc u+ ate+tat la
COE

- &O$IN FA$&ONER -

1ia2a lui Stali+" ' &eH ' U+ 5e+eral-locote+e+t rus pe +u.e Feodere1 a -+cercat s0 i+troduc0 -+ Tre.li+ o ser1iet0 pli+0 cu e:plo%ibili" &ei di+ NT@7 au fost a1erti%a2i i toc.ai se pre50teau s0-l areste%e c4+d o.ul s-a -.pu cat -+ cap" ,+ .o.e+tul de fa20 crede. c0 Feodere1 f0cea parte di+tr-u+ co.plot al ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii" 7ac0 Stali+ ar .uri i Rusia s-ar retra5e di+ Alia+20, &a+aris ar a1ea o a+s0 .ai bu+0 de a +e5ocia separat u+ tratat de pace" ' &i+e era Feodere1H ' Era u+ul di+ efii de perso+al de la Stali+5rad" Fusese decorat de trei ori i f0cut erou al U+iu+ii So1ietice de Stali+ -+su i" Se pare c0 fiul lui a fost capturat de 5er.a+i i se poate ca ace tia s0 se fi folosit de lucrul 0sta" &i+e tieH Sau poate c0 s-a co+siderat u+ ade10rat patriot" ' Ai 7o+aldso+H ' 7ac0 lucra pe+tru ru i, atu+ci ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii trebuia s0 scape de el" &i+e tie ce pa5ube a f0cut c4t a fost aiciH ' &3estia asta o s0 fac0 furori la S3ite3all" ' Nu.ai dac0 se afl0" Se uitar0 u+ul la cel0lalt" ' &arierele +oastre ar fi ter.i+ate" A. fi p0ta2i cu asta pe+tru tot restul 1ie2ii" ' 6ot trebuie s0 se afle -+ cele di+ ur.0" ' 7e ceH Nic9 se 54+di pu2i+# Abra.s a1ea dreptate" 7e ceH ' &ei di+ 5u1er+ul brita+ic 1or dori s0 tie de ce a fost o.or4t 7o+aldso+" ' Poate c0 ci+e1a 1oia s0-l o.oare pe ata atul .ilitar a.erica+" Poate c0 a fost o 5re eal0" Oa.e+ii -i 1or duce cu pre ul bi+e de tot, 7a1is" Nic9 r0.ase t0cut pe+tru o clip0, -+torc4+d proble.a pe toate p0r2ile" ' Se poate ca 7o+aldso+ s0 le fi spus ru ilor despre co.plotH ' E posibil" 7ac0 a1ea pe ci+e1a -+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii care lucra pe+tru el" ,+trebarea e# ci+eH ' Poate c0 Maier 1a putea s0 +e spu+0 asta" ' 7ac0 1a trece de partea +oastr0" ' @a trece" ' Ade10rul e c0 +-o s0-.i fie dor de 7o+aldso+" Orici+e lucrea%0 pe+tru NT@7 probabil c0 +u e f0cut pe+tru ser1iciul diplo.atic al Maiest02ii Sale" ' &u+oa te. ide+titatea asasi+uluiH ' E.+iyet lucrea%0 la asta" 7ar -.i i.a5i+e% c0 o s0 fie ca. 5reu de descoperit" Au 50sit o bucat0 di+ fru+tea lui pe u+ balco+ aflat la aproape dou0%eci .etri de locul e:plo%iei" Se pare c0 a1ea u+ +e5 deasupra spr4+ce+ei drepte" Nu e u+ i+diciu prea co+clude+t" ' Ai bo.baH
CO*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' B0+ui. c0 a fost deto+at0 de la dista+20" Asasi+ului i s-a spus f0r0 -+doial0 c0 1a a1ea ti.p s0 scape" $-au .i+2it" ,+5ro%itoare lucruri .i+ciu+ile astea" Nic9 ter.i+0 de b0ut R3is9y-ul" ' Ai acu. ce se 1a -+t4.plaH ' R0%boiul 1a co+ti+ua" 6otul 1a fi ca -+ai+te" Asta e, Nic9" Asta se 1a -+t4.pla" Ia-2i liber a%i8 7u-te acas0 i culc0-te pu2i+8 Ar02i -+5ro%itor" Nic9 +u se duse acas0" Merse pe podul ;alata, -+cerc4+d s0 -+2elea50 cele petrecute" &re%use c0 +u poate a1ea -+credere -+ 7a+iela, dar ea -i sal1ase 1ia2aG Maier era du .a+ul lui, dar el 1oia s0-i fie priete+G 7o+aldso+ era eful lui, dar lucra pe+tru ru i" Nu .ai tia ce s0 cread0" Nu tia +ici .0car dac0 .ai credea -+ -+credere" * * * @e+ise la l0sarea serii, -l su+ase la a.basad0 s0 se asi5ure di+ +ou c0 e teaf0r i s0-i spu+0 c0 1oia s0-l 1ad0" F0cur0 dra5oste -+cet, la lu.i+a u+ei si+5ure lu.4+0ri de pe +optier0" Erau a.4+doi pli+i de 14+0t0i i speria2i i a.orul lor fu +esi5ur" 7up0 aceea, statur0 u+ul -+ bra2ele celuilalt, c0ldura trupurilor lor f0c4+d ca 1ia2a s0 par0 i .ai pre2ioas0" ' &u. ai tiutH opti el" ' $-a. au%it pe Maier 1orbi+d la telefo+" ' &u ci+e 1orbeaH ' Nu tiu" ' &e altce1a a .ai %isH ' 7oar c0 1a fi plasat0 o bo.b0" Atia. c0 lucre%i pe+tru 7o+aldso+" 6rebuia s0 .0 asi5ur c0 +u erai cu el" ' &4+d s-a -+t4.plat astaH ' A%i-di.i+ea20" &a. cu o or0 -+ai+te de a e:ploda bo.ba" A. cre%ut c0 o s0 a/u+5 prea t4r%iu" A. i+1e+tat o scu%0 ca s0 ies di+ cas0" >E ade10rat c0 .oartea e u+ afrodisiac?, se 54+di el" &ur4+d, si.2i di+ +ou +e1oia s0 fac0 dra5oste cu ea, 50si+d -+ iubire o afir.are a 1ie2ii" O lu0 -+ bra2e, iar ea i se d0rui di+ +ou, d4+du- i capul pe spate pe+tru ca bu%ele lui s0 ur.e%e li+ia lu+50 i +eted0 a 54tului i a u.0rului ei" ,+ col2urile ca.erei ardeau sobe cu c0rbu+i i ploaia b0tea -+ ferestre" Mur.urul lor 54f4it fu acoperit de tu+etul -+dep0rtat care %5udui 5ea.urile" 7a+iela ic+i i - i arcui spatele -.preu+0 cu el, -+ ti.p ce furtu+a i%buc+ea deasupra ora ului, pic0turile de ploaie reci ca 53ea2a lo1i+d ferestrele precu. u+ pu.+ de pietricele, 1ec3ea cas0 5e.4+d -+ b0taia 14+tului" * * *
COJ

- &O$IN FA$&ONER -

7a+iela dor.i -+ bra2ele lui, iar Nic9 ascult0 respira2ia ei profu+d0 i rit.at0" 7up0 o 1re.e, ea se rosto5oli .ai departe de el i b0rbatul se -+toarse -+tr-o parte ca s-o pri1easc0, s0-i 1ad0 p0rul -.pr0 tiat pe per+0 i bu%ele -+tredesc3ise, -+ for.0 de i+i.0" Fe.eia dor.i ca. o or0, cu bra2ul drept aru+cat +e5li/e+t deasupra capului" Nu a1ea u+ so.+ li+i tit i -+ ulti.ul ti.p co .arurile ei se -+desiser0" O dat0, -+ so.+, luase per+a de sub capul lui i o aru+case pri+ ca.er0" 7ar -+ seara asta dor.ea li+i tit0 ca u+ copil, respir4+d ad4+c" Apoi se -+toarse -+tr-o parte i desc3ise oc3ii" Era fru.oas0 a a bui.ac0 de so.+ cu. era, dar ceea ce poate fi -+duio 0tor -+tr-o c0s0torie de1i+e dureros -+tr-o a1e+tur0 a.oroas0" Mai erau c4te1a ore p4+0 c4+d 7a+iela trebuia s0 plece acas0G -+ loc de asta, el +u se putea 54+di dec4t la %ilele i la s0pt0.4+ile -+ care ea 1a dor.i -+ alt0 parte" ' &0s0tore te-te cu .i+e8 opti el" Fa2a ei se -+tu+ec0" ' E ti de/a c0s0torit, Nic9" ' @reau s0-l p0r0se ti, %ise el, -+cre%0tor c0 lo5ica lui o 1a co+1i+5e" Nu te .ai po2i pu+e -+ pericol" ;er.a+ii pierd r0%boiul 0sta" $as0-.0 s0 te prote/e%" Ea %4.bi i -l .4+54ie pe fa20" ' Pot s0 ob2i+ u+ post la Ro.a sau la Paris dup0 ter.i+area r0%boiului" Pot s0-2i fac rost de u+ pa aport brita+ic" A. 1orbit de/a cu Abra.s" ' Ai o fa.ilie, Nic9" ' Pe ti+e te iubesc" ' Iar so2ia ta te iube te pe ti+e" B0ie2ii t0i la fel" 7up0 r0%boi 1a trebui s0 te -+torci la ei" 7a+iela -+cerc0 s0-i dea u+ s0rut, s0rutul dup0 care Nic9 t4+/ea ori de c4te ori +u erau -.preu+0" 7ar acu. b0rbatul o respi+se, prefer4+d s0 se certe cu ea" ' Nu .0 .ai -+torc" ' Nu 1reau s-o p0r0se ti" ' E deci%ia .ea" ' Nu 1reau s0 te despart de fa.ilia ta" ,+cerc0 s0 se -+dep0rte%e de el, dar Nic9 o pri+se de u.0r i o trase -+apoi" Ploaia -+cepuse s0 bat0 i .ai tare -+ acoperi " ' Ai dac0 Maier +-ar .ai fi -+ prea/.0H &e-ai faceH ' &re%i c0 Si55i .0 1a p0r0siH -l -+treb0 ea" ' Era doar o -+trebare" ' Nu tiu" ' 6rebuie s0 te fi 54+dit 1reodat0 la asta" Fe.eia d0du eloc1e+t di+ u.eri" ' 7e ce +u 1ii s0 stai aiciH
COM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Faide s0 +u face. asta acu.8 %ise ea" ' R0.4i aici -+ +oaptea asta8 Fa2a ei se sc3i.o+osiG Nic9 +u putu s0- i dea sea.a dac0 era 5ata s0 pl4+50 sau s0 i%buc+easc0 de furie" ' Nu pot, spuse ea i - i b050 fa2a -+ per+0, b0t4+d-o cu pu.+ii la fel de i+eficie+t ca u+ copil" Afar0, furtu+a se potolise, +u .ai era dec4t u+ bubuit -+dep0rtat deasupra M0rii Mar.ara" Acu. se au%ea apa cur54+d pe caldar4. di+ .ii de stre i+iG totul era rece i u.ed" Nic9 -i lu0 .4+a i o str4+se, de parc0 ar fi putut-o for2a s0 1ad0 lucrurile pri+ pris.a lui" ' &u. po2i tr0i a aH ' Nu -+2ele5i" Pe+tru ti+e e at4t de u or8 ' U orH &u. po2i s0 spui a a ce1aH Ea -i lu0 .4+a i o puse pe pieptul ei" ' @ei fi -+totdeau+a aici, Nic9" ,+ i+i.a .ea" &3iar dac0 1o. fi departe u+ul de cel0lalt, tot 1ei a1ea u+ loc -+ sufletul .eu" B0rbatul 1ru s0 2ipe la ea# >$a ce-.i folose te .ie astaH &u. .0 poate a/uta i co+sola ce1a ce +u pot 1edeaH? $a coal0, profesorul de reli5ie le spusese despre dra5ostea lui 7u.+e%eu, dar +u -+se.+a +i.ic pe+tru el c4+d era si+5ur sau speriat sau disperat" ;e+ul 0sta de dra5oste era refu5iul celor care erau prea -+sp0i.4+ta2i s0 iubeasc0 ceea ce era real" El +u 50sise +iciodat0 spera+20 sau sal1are -+ ceea ce era i+1i%ibil" Astea erau .o.e+tele -+ care ar fi 1rut s0 pu+0 pu+ct situa2iei" Nu .ai era o a1e+tur0 a.oroas0G si.2ea c0 Maier era i+trusul, +u el, i +u 1oia dec4t s0 pu+0 cap0t /ocului pe care -l /ucau, s-o ia de l4+50 el i s-o tie -+ si5ura+20" Nu .ai 1oia s0 t4+/easc0 at4ta dup0 ea, s0 .ai si.t0 5elo%ia care -l .0ci+a c4+d o pri1ea -.br0c4+du-se ca s0 plece spre patul u+ui alt b0rbat, s0 .ai a tepte -+t4l+irea ur.0toare, f0r0 s0 tie c4+d se 1a ter.i+a"

67
,+ ceea ce-i pri1ea pe +a%i ti, ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii a1ea .ai .ul2i oa.e+i +ede.+i de -+credere dec4t Re%iste+2a fra+ce%0" Fi..ler, eful S7-ului, credea c0 acest ser1iciu era o a.e+i+2are la adresa si5ura+2ei .ai .are dec4t 7EOS" Abra.s era co+1i+s c0 Maier 1a trebui s0 ac2io+e%e cur4+d" @oia ca Nic9 s0 se -+t4l+easc0 di+ +ou cu el, s0-l -.pi+50 s0 fac0 acel ulti. i ire1ocabil pas" $a -+de.+ul lui, Nic9 -i d0du telefo+ lui Maier i stabili o -+t4l+ire -+tr-o
COO

- &O$IN FA$&ONER -

cafe+ea di+ 1ec3iul ora " I+e1itabilul Ma3o.ed &uceritorul pri1ea di+tr-u+ portret de pe perete cu o -+2elepciu+e .ali2ioas0" &3el+erul aduse cafeaua -+tr-o ce cu20" 7i+ ea se -+0l2au firi oare de abur fierbi+te" A1ea ca de obicei co+siste+2a +oroiului, dar -l re1i5ora" &afeaua turceasc0 lo1e te i+i.a ca u+ oc electric, +ea5r0, a.ar0 i foarte, foarte tare" &ioc0+iturile fierarului de al0turi acopereau aproape de tot 1aietul .u%icii de la radio" 6i+ic3i5iii treceau pe l4+50 cafe+ea pe biciclete, ale c0ror ro2i alu+ecau pe 53ea20" Aici era ora ul turcului obi +uit, c42i1a b0tr4+i -+ costu.e .aro u%ate fu.4+d pipe, b4+d ceai di+ pa3are .ici i /uc4+d table, pri1i+du-i pe str0i+i cu suspiciu+e" Nic9 se uit0 la ceas" Maier -+t4r%ia i e+5le%ul -+cepu s0 se +eli+i teasc0" 7ar 5er.a+ul - i f0cu brusc apari2ia, cu p0l0ria tras0 pe oc3i ca s0 se apere de 14+t i cu 5ulerul palto+ului s0u 5ri ridicat p4+0 la b0rbie" Se a e%0 l4+50 Nic9" Nu e:istar0 for.alit02i" ' &u. .er5 afacerile cu .irode+iiH -+treb0 Nic9" ' Nu tiu +i.ic despre afacerile cu .irode+ii" Ai +ici +u-.i pas0" Nic9 .ai co.a+d0 cafea" Maier - i apri+se o 2i5ar0" ,+cerc0 de trei ori p4+0 s0 se apri+d0 c3ibritul" ' Talte+bru++er i-a scris lui Fitler tiiH -+treb0 Maier" Talte+bru++er era ad/u+ctul lui Fi..ler -+ cadrul S7" ' A. 10%ut o copie a scrisorii" U+ul di+ oa.e+ii +o tri a scos-o pe ascu+s di+ Reic3sta5" Talte+bru++er a %is c0 ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii de aici di+ Ista+bul e u+ cuib de 1iespi" Fru.oas0 caracteri%are dup0 ce +e-a. ser1it cu at4ta credi+20 2ara, +u-i a aH ' 7e ce -.i spui toate asteaH Maier sufl0 -+delu+5 fu.ul -+ aer" ' Nu 1reau s0 10d ;er.a+ia distrus0 de +a%i ti" ' 6e-ai 3ot0r4t s0 de%erte%iH ' >A de%erta? e u+ cu14+t at4t de ur4t8 7ar ai dreptate" Nu 1reau s0-.i tr0de% priete+ii i cole5ii, dar +u .ai pot co+ti+ua s0 ser1esc i+teresele +a%i tilor" sta e ade10rul" ' &e 1rei, Ferr MaierH ' 7ac0 .0 a/uta2i, 10 1oi spu+e tot ce tiu despre opera2iu+ea +oastr0 di+ Ista+bul" ' Ne 1ei spu+e i ce tii despre 7o+aldso+H &e -+se.+a acea pri1ireH Ap0ru pe+tru o secu+d0, apoi disp0ru" ' 7esi5ur" 6rebuie s0-.i prote/a2i i fa.ilia" ' U+de e fa.ilia ta acu.H ' E -+c0 -+ Berli+" Ni te priete+i de-ai .ei se ocup0 de 1i%ele pe+tru 6urcia" ' N-ar trebui s0 a.4+i prea .ult"
COD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Maier %4.bea, dar -+ oc3ii lui se citea +er1o%itatea" 7e%ertarea +u era si+5urul lucru care -l preocupa" ' Ai a.a+ta taH ' &e-i cu eaH ' @rei o 1i%0 i pe+tru eaH ' M0 te. c0 +u 1a fi posibil" S-ar putea ca Frau Maier s0 +u aprecie%e asta" Se aplec0 spre el" Nic9 si.2i .iros de tutu+ i de ap0 de colo+ie scu.p0" ' Nu pari u+ tip c3iar a a de r0u, priete+e e+5le%" 7esi5ur, au fost .o.e+te c4+d a fi 1rut s0-2i tai 54tul" 7ar asta e" >Ai eu a fi 1rut s0-i tai pe-al t0u?, - i %ise Nic9" >7ar ai tri.is-o pe ea la .i+eG a fost ideea ta"? 6otu i -l satisf0cea s0 tie c0 tulburase li+i tea lui Maier -+ aceea i .0sur0 -+ care o tulburase Maier pe a lui" ' 7eci, +e-a. -+2elesH ' 7e -+dat0 ce e ti 5ata, d0-.i u+ telefo+ la co+sulat" Sau acas0" Uite +u.0rul8 ,.pi+se spre el o bucat0 de 34rtie" Maier o b050 -+ bu%u+ar i ter.i+0 de b0ut cafeaua" Apoi se ridic0" ' Acu. trebuie s0 plec s0 .ai cu.p0r +i te scor2i oar0" ' Baft08 Mi se pare c0 e la .are c0utare %ilele astea" Maier e%it0G era i.posibil s0-2i dai sea.a dac0 era furios sau trist" ' E o fe.eie re.arcabil0" 7ar tu tii de/a lucrul 0sta" ' 7a, tiu, %ise Nic9" ' N-o 1ei a1ea +iciodat0, s0 tii" Iic4+d asta, se -+toarse i plec0" * * * ' 7u.+e%eu 2i-a pus scula afar0 i i+i.a -+0u+tru i a f0cut-o cu u+ scop, b0tr4+e" Nu te po2i ata a de fe.ei dec4t -+tr-u+ si+5ur fel, a.ice, i a+u.e pri+ i+ter.ediul or5a+elor car+ale" I+i.a trebuie s0 o p0stre%i, r0.4+e -+ i+terior i +u e .e+it0 s0 se ata e%e de +i.ic" Ai priceputH Erau -+tr-u+ bar -+tu+ecat de l4+50 6a9si." A.a+ta lui Ma:, Adrie++e @ar5a, c4+ta o balad0 u+5ureasc0 trist0 pe sce+a .icu20, aco.pa+iat0 de u+ turc la ba5la.a" Fru+tea -+alt0 a lui Ma: era tra+spirat0 i pic0turile de sudoare str0luceau -+ lu.i+a reflectoarelor" ,i d0dea u+ aer de disperare +ebu+0" ' Uit0-te la .i+e i la @ar5a" E o fat0 bu+0" Acrobat0, dac0 -+2ele5i ce 1reau s0 spu+" E pl0cut0 la 1edere" Secretul e s0 +u te ata e%i prea .ult" E doar o fe.eie" Pu.0tate di+ lu.ea asta su+t fe.ei" 6rebuie s0 2ii .i+te lucrul 0sta, a.ice" ' O s0 -+cerc"
CD)

- &O$IN FA$&ONER -

@ar5a era -+tr-ade10r fru.oas0, o sla10 blo+d0, cu olduri u+duitoare i cu o 1oce care -i f0cea pe b0rba2ii di+ bar s0 o de1ore%e di+ oc3i" ' N-ar fi trebuit s0-2i spu+, %ise Nic9" Atia. c0 +u 1ei -+2ele5e" ' 6e -+2ele5 perfect" I+te+2io+e%i s0-2i distru5i 1ia2a di+ prici+a u+ei fe.ei" Nu e ti pri.ul" ,2i doresc .ult +oroc" ' O iubesc, Ma:" ' B0rba2ii +u se -+dr05ostesc, a.ice, li se scoal0" ' E ti ci+ic" ' Bi+e-+2eles c0 su+t, doar su+t %iarist" @ar5a ter.i+ase balada i trecuse la u+ alt c4+tec de dra5oste, -+ aplau%ele furtu+oase ale u+ui 5rup de turci care st0teau c3iar l4+50 sce+0, la picioarele ei" ' @reau s0 .0 c0s0toresc cu ea, %ise Nic9" ' 7e ce s0 distru5i ce1a fru.osH Nu te -+2ele5, b0tr4+e" Ai -+t4l+it 1reodat0 u+ b0rbat cu o c0s+icie fericit0H ,+cepu s0 opteasc0 teatral# ' ,+tre +oi fie 1orba, @ar5a 1rea s0 se .0rite" ' 6u +uH ' Nu cred -+ c0s0torie" O dat0 e de a/u+s" A. refu%at-o" Ma: - i ter.i+0 R3is9y-ul i .ai co.a+d0 u+ul" Iiaristul bea prea .ult" Acu. +u-l .ai putea a/uta +i.e+i" Nic9 se uit0 la @ar5a i se -+treb0 dac0 e:ista 1reo fe.eie care l-ar fi putut aduce pe dru.ul cel bu+" Se -+doia"

68
St0teau u+ul l4+50 altul pe podul ;alata, uit4+du-se la apele reci i -+tu+ecate, b0tu2i de 14+t" Nu ie iser0 prea .ul2i pescari cu barca, -+truc4t 14+tul isca 1aluri pe &or+ i .icile feriboturi s0ltau ca +i te cai pe crestele -+1olburate" &a de obicei, 7a+iela -l -+treb0 dac0 .ai pri.ise 1e ti de la Pe++ifer" $ui Nic9 i se p0rea c0 fata -+cerca .ereu s0-i -.pace" 7ar -i spuse ade10rul# c0 Pe++ifer -i scrisese de trei ori -+ acea lu+0, c0 era bi+e i c0 se -+torsese la $o+dra, iar b0ie2ii erau la coal0, Pa.ie fii+d -+ ulti.ul a+" ' @or a tepta cu +er0bdare s0 te re1ad0" ' Asta s-ar putea s0 +u se -+t4.ple prea cur4+d" ' 6rebuie s0 te -+torci la fa.ilia ta dup0 ce se 1a ter.i+a r0%boiul" ' N-o s0 .0 -+torc +iciodat0 la Pe++ifer" Nu acu." ' Atu+ci 1ei 50si pe altci+e1a" ' 6e 1reau pe ti+e" ' Nu su+t bu+0 pe+tru ti+e" 6rebuie s0 50se ti o fe.eie care s0 te poat0 face fericit"
CDC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' A. 50sit-o" 6u e ti cea pe care o 1reau" ' @or .ai fi i alte fe.ei care te 1or face fericit" Nu poate e:ista c3i+ .ai .are dec4t s-o au%i pe fe.eia iubit0 dori+du-2i fericire al0turi de altci+e1a, -.pi+54+du-te -+ bra2ele alteia" Putea fi ce1a .ai crud sau .ai dureros pe lu.eH &u1i+tele fuseser0 rostite cu bu+0tate, desi5ur, c0ci Nic9 credea c0 7a+iela 1oia cu ade10rat ca el s0 fie fericit" ,+ sc3i.b, b0rbatul 1oia ca fata s0 fie la fel de 5eloas0 i de posesi10 ca el" Ea -l lu0 de .4+0" ' A fi 1rut s0 fi. doar +oi doi" ' A. putea fi, dac0 asta 1rei" Furia i frustrarea lui -l deter.i+ar0 s0 fac0 ce1a ce +u cre%use 1reodat0 c0 1a face# -i de%10lui fetei u+ secret .ilitar" ' , i aduce so2ia i fiul la Ista+bul" Atiai astaH 6rece de partea +oastr0, 7a+iela" 6u ce-o s0 faciH Pe fa2a ei ap0ru o triste2e de +edescris" Nic9 - i d0du sea.a c0 fata tia de/a" ' Pot s0 a. eu 5ri/0 de ti+e, %ise el" ' 7ac0 su+te. desti+a2i s0 fi. -.preu+0, atu+ci 1o. fi, replic0 ea" ' Oa.e+ii decid dac0 ce1a este sau +u este desti+at s0 fie" ' Nu te po2i -.potri1i sor2ii, Nic9" B0rbatul +u -+2ele5ea fatalis.ul 0sta de care se a502a 7a+iela" Era ca i cu. fata 3ot0r4se c0 se +0scuse sub o stea lipsit0 de +oroc i +i.e+i +-o .ai putea a/uta cu +i.ic, c0 +u a1ea +ici u+ pic de co+trol asupra 1ie2ii ei" El +u cre%use +iciodat0 -+ soart0" Oa.e+ii cred -+ desti+ atu+ci c4+d +u 1or s0- i asu.e respo+sabilitatea pe+tru ale5erile lor" ,+ astfel de .o.e+te ar fi 1rut s0 2ipe la ea, s0 o scuture, dar tia c0 +u ar fi folosit la +i.ic" P0rea la fel de 3ot0r4t0 s0 fie +efericit0 cu. erau al2ii laco.i de a1ere, se: sau putere, a5024+du-se de ideea asta cu u+ de1ota.e+t orb" ' 6e iubesc, %ise el" 7e ce co+ti+ui s0 .0 respi+5iH ' Nu te .ai po2i tortura -+ felul 0sta, r0spu+se ea pe u+ to+ de afacerist0" =ia. dat tot ce-a. putut s0-2i dau, iar tu 1rei i .ai .ult" &e te-a apucatH Poate c0 ar trebui s0 +u +e .ai 1ede." Nic9 fusese si5ur c0 -+tr-o %i 1a reu i s0 o co+1i+50 pri+ si.pla putere a 1oi+2ei" 7ar acu. - i d0du sea.a c0 ar putea -+tr-ade10r s-o piard0" ' Nu .ai pot face asta, %ise ea" Nu te .ai pot r0+i -+ felul 0sta" ,.i pare r0u, Nic9" ' 7ar ce 1ei faceH 7a+iela %4.biG era u+ %4.bet trist i obosit" ' @oi supra1ie2ui" O fac -+totdeau+a" Rela2ia lor durase trei a+i, -+ ciuda desp0r2irilor, a pericolului i a -+doielilorG i totu i, acu. c4+d +u .ai era +e1oit0 s0 stea cu Maier, 1oia s0-l p0r0seasc0" Asta +u putea s0 -+se.+e dec4t c0 +u-l iubea, c0 +u-l iubise +iciodat0"
CD(

- &O$IN FA$&ONER -

Nic9 era obosit p4+0 -+ .0du1a oaselor i +u .ai a1ea putere s0 co+ti+ue lupta" O l0s0 s0 plece, s0 tra1erse%e podul spre Beyo5lu" $u.ea era ce+u ie i rece" Su+etul sire+ei u+ui 1as co.ercial se au%i trist -+ dep0rtare" * * * &asele de le.+ st0teau -+cli+ate spre strad0" Pe deasupra acoperi urilor, Nic9 %0ri Marea Mar.ara, b0rcu2ele roi+d ca +i te 54+d0cei pri+tre 1asele de r0%boi a+corate -+ port" U+ .ue%i+ c3e.0 credi+cio ii la ru50ciu+ea de pr4+%, -+so2it de u+ alt .ue%i+, apoi de u+ altul, 1ocile lor r0su+4+d deasupra ora ului -+ +ote discorda+te" &e1a -l f0cu pe Nic9 s0- i ridice pri1irea" @0%u fa2a u+ei fe.ei ap0r4+d pe+tru o clip0 la o fereastr0 cu obloa+ele pe /u.0tate trase, uit4+du-se pri+tre /alu%ele" Ace ti fii ai lui Mo3a..ed -+2ele5eau dori+2a, dar pri+ faptul c0- i 2i+eau fe.eile sec3estrate re1elau .ai .ult firea u+ui b0rbat dec4t pe cea a u+ei fe.ei" U+ul di+ +epo2ii lui Mo3a..ed spusese c4+d1a c0 dori+2a era co.pus0 di+ %ece p0r2i i c0 fe.eile posedau +ou0 di+ ele" >7ar sufletul este cel care dore te, +u +u.ai trupul?, se 54+di Nic9" >Sufletul este cel care iube te cu ade10ratG b0rba2ii iubesc cu pri1irea, fe.eile cu i+i.a"? Se opri la cap0tul str0%ii i se uit0 -+apoi s0 se asi5ure c0 +u fusese ur.0rit" Nu 10%u dec4t o .i care -+ spatele /alu%elelor u+ei case aflate la /u.0tatea str0%ii, o fe.eie care -l pri1ea, u+ alt suflet ca i el, -+c3is -+tr-o cu c0" * * * &asa lui O.ar era di+ secolul al Q@II-lea, de pe 1re.ea I.periului Oto.a+" Fusese 5ra+dioas0 c4+d1a, dar acu. -i apusese de .ult 5loriaG ferestrele bata+te i arcadele di+ le.+ purtau se.+ele trecerii ti.pului, iar 1opseaua de pe u a de la i+trare se deco/ea precu. pielea ars0 de soare" Nic9 desc3ise poarta i - i croi dru. pri+ 5r0di+a pr0p0dit0" B0tu la u 0 i a tept0" 6oc.ai se pre50tea s0 bat0 di+ +ou, c4+d au%i o c3eie r0suci+du-se -+ broasc0 i u a se -+tredesc3ise" 7i+0u+tru 1e+i u+ .iros de .ust i de ce1a dulce i 5re2os" So2ia lui O.ar se uit0 la el di+ u.br0, cu capul -+f0 urat -+tr-o e arf0 .are" Oc3ii ei +e5ri -l pri1ir0 cu spai.0" @e+irea u+ui str0i+ -+ cas0 +u putea s0-i aduc0 so2ului ei dec4t 53i+io+" Nic9 se desc0l20 i i+tr0" Era fri5 i -+tu+eric" Se uit0 -+ /ur" &asa fusese c4+d1a pli+0 de .obil0 5rea di+ le.+ de .a3o+ i podelele fuseser0 acoperite cu co1oare de Bu3ara" Acu. era aproape 5oal0" Nu .ai erau dec4t c4te1a c3ili.uri at4r+ate pe pere2iG restul fusese 14+dut pe+tru a satisface pofta lui O.ar"
CD<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Fe.eia -l co+duse -+tr-u+ dor.itor aflat -+ partea di+ spate a casei" O.ar st0tea -+ti+s pe partea st4+50, pe u+ co1or pus -+tr-u+ col2 al ca.erei" ,+c0perea era -+tu+ecat0 i pli+0 de u+ .iros de fu. dulce" Nic9 se a e%0 turce te l4+50 el i a tept0" ,l 10%u pe O.ar lu4+d cu u+ ac o bucat0 +ea5r0 i lipicioas0 de opiu i -+des4+d-o -+ pip0" O apri+se cu o lu.4+are i i+3ala fu.ul 5ros, a14+d o pri1ire -+ce2o at0 i r0t0cit0" Nic9 +ici .0car +u era si5ur c0- i d0dea sea.a de pre%e+2a lui" Parfu.ul dulce i sti.ulator al opiului pluti pri+ ca.er0" 6oc.ai c4+d Nic9 credea c0 O.ar era pierdut -+ 1isele lui, acesta -i f0cu se.+ s0 se apropie" :fendi, .ur.ur0 el" Nu te-a. .ai 10%ut de .ult" >Ena=din, O.ar-Bei" Fie ca %iua ta s0 fie lu.i+oas08 ' &u. -2i .er5eH ' Bi+e, O.ar" $0udat fie 7u.+e%eu8 ' A. au%it c0 ai proble.e cu o fe.eie, %ise O.ar" ' Oa.e+ilor le place s0 b4rfeasc0" ' ,+2ele5, efendi. Si+5urii b0rba2i care +u au proble.e cu fe.eile su+t .or2i" R4+/i i i+3ala di+ +ou fu.ul dulce" ' Popescu-Bei 1rea s0 stabileasc0 o -+t4l+ire" Aici -+ Ista+bul" , i tri.ite propriul .esa5er, de la .i+ister" E 5i+erele lui, ofi2er -+ ar.at0, fiul u+uia di+ cei .ai bu+i priete+i ai lui Popescu" Nu.ele lui esteN esteN O.ar -l p0r0sise di+ +ou, aru+c4+du-se -+ bra2ele li+i titoare ale opiului" Nic9 se ridic0 -+ picioare de%5ustat i ie i repede di+ cas0" Odat0 afar0, cre%u c0-i 1i+e s0 1erse" Fu.ul opiului -l a.e2ise i fu +e1oit s0 se spri/i+e de perete" Se -+toarse la podul ;alata, u+de c3iar -+ acea di.i+ea20 7a+iela -l p0r0sise pe+tru totdeau+a" I+te+2io+ase s0 ia u+ ta:i de acolo p4+0 la co+sulat, dar -+ loc de asta coborsc0rile p4+0 la po+to+ul di+ u.bra podului" Si.2i sc4+durile le50+4+du-se sub picioarele lui c4+d u+ troleibu% trecu cu %5o.ot pe podul aflat deasupra" ,+ port, 5rupuri .ici de pesc0ru i pluteau i 2ipau -+ /urul pupei u+ei b0rci de pescuit" 6urcii -i +u.eau sufletele pierdute ale Bosforului, fa+to.ele celor care .uriser0 -+ apele lui -+tu+ecate, ale fetelor alu+5ate di+ 3are.uri i ale curte+ilor 54tui2i" At4t de .ulte suflete pierdute -+ lu.e8 U+eori, Nic9 credea c0 putea fi i el u+ul di+ ele, la fel 7a+iela" >Oare su+t c3iar at4t de diferit de O.ar, depe+de+t cu. su+t de r0 i+a dulce i +ea5r0 a dori+2ei .eleH? se -+treb0 el" Se spu+ea c0, o dat0 ce de1e+eai scla1ul opiului, si+5ura sc0pare era s0 te aru+ci de pe podul ;alata" Pri1i -+delu+5 apa i - i i.a5i+0 c0- i 1ede propriul c3ip uit4+du-se la el, sc3eletic i fa+to.atic" ' Nu e dori+20, -i %ise c3ipul" Atii c0 e .ai .ult dec4t at4t" Atii c0 o iube ti" ' N-o pot iubi, spuse el" Se presupu+e c0 trebuie s0 iubesc pe altci+e1a"
CDE

- &O$IN FA$&ONER -

7ar era prea t4r%iu" B0rbatul cu care tr0ise -+trea5a lui 1ia20 disp0ruse" &3ipul care se reflecta -+ apa ad4+c0 i -+1olburat0 era diferit de cel pe care -l cu+oscuse c4+d1a" B0rbatul re%er1at i secretos l0sase 5arda /os i u+ str0i+ -i u%urpase ide+titatea, -i furase pa aportul i c3eia de la cas0 i pusese st0p4+ire pe 1ia2a lui" Atia c0, orice s-ar fi -+t4.plat cu 7a+iela, el +u se .ai putea -+toarce" @a -+2ele5e ci+e1a asta, priete+ii, fa.ilia, b0ie2ii luiH Se -+toarse cu spatele la pod i 10%u u+ 3a.al .er54+d pe pasarela u+uia di+ feriboturile pripo+ite la docuri, -+co1oiat sub 5reutatea u+or saci .asi1i de ore%" &4+d doi .ari+ari -i luar0 sacii de pe u.eri, Nic9 10%u e:presia de u urare de pe fa2a o.ului, pl0cerea fu+da.e+tal0 de a sc0pa de teribila po1ar0" &re%u c0 tie ce si.te"

69
,+tr-o +oapte, ploaia i %0pada disp0rur0" &4+d 7a+iela se tre%i a doua %i, cerul era se+i+ i soarele str0lucea" 7esc3ise fereastra i au%i stri50tele 14+%0torilor a.bula+2i de pe strad0 i r05etul i+siste+t al u+ui .05ar" 7or.ise di+ +ou prost i a1usese 1isuri tulbur0toare" Se tre%i 54+di+du-se la el" &e s0 fac0H Nic9 -i p0tru+sese -+ suflet" Mo.e+tele petrecute -.preu+0 fuseser0 u+ele di+ cele .ai .i+u+ate di+ 1ia2a ei, dar el 1oia .ereu .ai .ult, +u se .ul2u.ea +iciodat0 s0 tr0iasc0 clipaG erau at4tea lucruri pe care Nic9 +u le -+2ele5ea, pe care +u le putea l0sa -+ pace8 &re%use c0 +u tr0ise deloc -+ai+te s0 i+tre -+ 1ia2a luiH Nu se -+trebase +iciodat0 cu. de ea supra1ie2uise i restul fa.iliei ei +uH Nu se 54+dise +iciodat0 c4t de 1i+o1at0 se si.2ea c0 supra1ie2uise i c4t de .ult o durea se+ti.e+tul 0staH @oia s-o a.e+i+2e sau s-o co+1i+50 s0-i fac0 pe plac, de parc0 ar fi a1ut 1reu+ drept asupra ei, c4+d el era c0s0torit i a1ea doi fii -+ A+5lia" Nu-i -+2ele5ea deloc i+i.aH ,i d0ruise tot ce putea s0-i d0ruiasc0" 7e ce 1oia -+totdeau+a .ai .ultH Ai totu i, -i era dor de el" Atia c0 trebuie s0-l .ai 1ad0 o dat0" 7oar o dat0" &rag !ic4, : cea mai grea scrisoare 'e care a trebuit s-o scriu vreodat. !ici nu (tiu de unde s ,nce'. -m ,ncercat ,ntotdeauna s-1i fiu o so1ie bun. Ceea ce ni s-a ,ntm'lat recent n-a fost din vina mea. :ram gata s te iert (i s ne continum via1a, dac ai fi vrut (i tu asta. &ar ultima dat cnd te-ai ,ntors ,n -nglia a fost clar 'entru mine c nu
CD*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

doreai a(a ceva. Di mi-am dat seama din ultimele tale scrisori c inima (i mintea ta sunt ,n alt 'arte. &u' cum (tii, m ,ntlnesc de doi ani cu un maior de la ba)a local a for1elor aeriene. Di-a 'ierdut so1ia ,n bombardament (i ne-am ,m'rietenitA cred c am fost o alinare 'entru el, iar el a fost ,ntr-o oarecare msur o alinare 'entru mine. !-am de'(it niciodat limitele bunului sim1. Dtii c nu 1i-a( face niciodat a(a ceva, !ic4. -m fost ,ntotdeauna o so1ie bun (i credincioas. %otu(i, ,n ultimele s'tmni lucrurile s-au schimbat. !u sunt mndr de asta. +unt femeie, !ic4, (i nu 'ot a(te'ta la nesfr(it s te hotr(ti. Mi-a cerut s ,nce' o nou via1 alturi de el (i asta inten1ione) acum s fac. 0mi 'are ru. &ar tu ai fost cel care a adus o alt femeie ,n csnicia noastr, iar eu am a(te'tat destul. +'er c ,1i vei da seama c a(a e cel mai bine. -m vorbit cu un avocat s ,ntocmeasc actele de divor1. Presu'un c nu ai nici o obiec1ie. 7ennifer. Nic9 se pli.b0 pri+ ca.er0, str4+54+d scrisoarea -+ .4+a dreapt0" Nu re5reta +i.ic di+ ceea ce f0cuse, dar acu., -+ .od ciudat, a1ea u+ se+ti.e+t acut de pierdere, de i tia c0 ceea ce si.2ea era suferi+20 pe+tru ce1a pierdut -+ trecut" ,+ decurs de o s0pt0.4+0 o pierduse pe fe.eia pe care o iubise ti.p de aproape dou0%eci de a+i i pe fe.eia pe care o iubea .ai .ult dec4t pe oricare alta" 6otu i se a teptase de la bu+ -+ceput s0 se -+t4.ple a a"

70
Fotelul Par9 era o cl0dire .urdar0 di+ stuc, situat .ai departe de .arele bule1ard Ayas Pa a, 1i%a1i de co+sulatul 5er.a+, cu uria ul lui stea5 +a%ist ro u i +e5ru" A1ea o alee circular0 -+ fa2a i+tr0rii, 1e +ic pli+0 de li.u%i+e 5er.a+e i fra+ce%e, iar -+ ce+trul aleii erau c4te1a straturi de flori l0sate -+ para5i+0" Era sediul +eoficial al fasci tilor di+ Ista+bul" ,+ barurile i -+ restaura+tele lui se adu+au 5er.a+i, u+5uri, austrieci, c3iar i arabi i /apo+e%i" ,+ dru. spre lift, Nic9 10%u u+ diplo.at ira9ia+ co+1ers4+d -+ tai+0 cu u+ %iarist 5er.a+ -+ foaier i -l 2i+u .i+te pe+tru 1iitor" A1ea u+ dosar pe+tru fiecare si.pati%a+t +a%ist i fascist care i+tra i ie ea di+ Ista+bulG .ai cur4+d sau .ai t4r%iu, to2i - i f0ceau apari2ia -+ 3otelul Par9" 7ar -+ seara asta a1ea treburile lui i cel .ai bu+ loc pe+tru a le re%ol1a era c3iar sub +asul ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii" Urc0 cu liftul p4+0 la eta/ul ci+ci i, dup0 ce cobor-, se asi5ur0 c0 +u era +i.e+i pe coridor" Se -+drept0 repede spre ca.era *)* i b0tu la u 0" O 5oril0 -+tr-u+ costu. care +u-i 1e+ea deloc bi+e desc3ise u a i -l pofti -+0u+tru" 70du
CDJ

- &O$IN FA$&ONER -

s0-l perc3e%i2io+e%e pe Nic9, dar Popescu -i f0cu se.+ s0 plece" &ei doi b0rba2i - i str4+ser0 .4i+ile i Popescu -l co+duse pe Nic9 la fereastr0 u+de se aflau dou0 fotolii ro ii di+ piele" ,i oferi rac3iu" ;orila aduse b0uturile" Popescu era ele5a+t, -.br0cat ca u+ ofi2er de ca1alerie, cu cra1at0 i costu. -+c3is la culoare, i a1ea aerul de risip0 e:tra1a5a+t0 i educa2ie afi at de b0rba2ii de 1i20 +obil0 di+ Ro.4+ia" Era liderul opo%i2iei liberale, iar fa.ilia lui era i.plicat0 de apte%eci de a+i -+ politica Ro.4+iei, 1ocea ra2iu+ii -+ .i/locul u+ei adu+0turi de afaceri ti, i+dustria i i efi de poli2ie" &3iar i acu., Popescu co+ti+ua s0 aib0 i+flue+20 asupra lui A+to+escu" ' ,+ sf4r it +e -+t4l+i. fa20 -+ fa208 Sper c0 2i-a. fost de u+ oarecare a/utor" ' ,+tr-ade10r" ' A. f0cut ce-a. putut" Nu-i iubesc pe 5er.a+i, monsieur 7a1is" 7ar a. fost co+str4+s de pra5.atis.ul politic" ' &u. .er5 lucrurile -+ Bucure tiH ' Nu prea bi+e" Atii c0 b0ie2ii +o tri au luptat -+ Stali+5radH A. pierdut o sut0 ci+ci%eci de .ii de oa.e+i" &u alte cu1i+te, Ro.4+ia +u .ai are ar.at0" ' Au .urit .ul2i" ' &red c0 a fost o deci%ie luat0 de -+altul co.a+da.e+t 5er.a+" Au 1rut s0 +e distru50 ar.ata -+ ca% c0 +e 3ot0r4. 1reodat0 s0 lupt0. -.potri1a lor" A fost u+ .od de-a +e de%ar.a" ' Ai -+c0 u+ul foarte eficie+t" ' O sut0 ci+ci%eci de .ii de oa.e+i i tot +u +e-au fost -+apoiate pro1i+ciile pierdute" 7ar 1oi +e-a2i a1erti%at -+ pri1i+2a lui Fitler" ' A14+d -+ 1edere -.pre/ur0rile, +u a2i fi putut face .are lucru" ' M0 bucur c0 54+de ti a a" 7ar asta +u-l a/ut0 pe fiul .eu" Era ofi2er -+ artilerie" Ai-a pierdut a.bele picioare la Tie1" Popescu - i ter.i+0 de b0ut rac3iulG acu. +u .ai %4.bea" ' 7e ce ai 1rut s0 +e -+t4l+i.H -+treb0 Nic9" ' U+ii di+ +oi au fost -+totdeau+a si.pati%a+2i ai cau%ei alia2ilor" ,+2ele5i ce 1reau s0 spu+H ' &red c0 da" ' &rede. c0 e i.porta+t ca discu2iile di+tre 5u1er+ul 1ostru i 5u1er+ul +ostru s0 co+ti+ue" Nu le pute2i per.ite ru ilor s0 i+tre -+ Bucure ti" Nu e -+ i+teresul 1ostru i cu si5ura+20 +u e -+ i+teresul +ostru" ' Su+t alia2ii +o tri" ' Alia2iH &3urc3ill al 1ostru i Roose1elt -l las0 pe Stali+ s0 fac0 ce 1rea" ' @oi face tot ce-.i 1a sta -+ puti+20" ' Sper" Spu+e-le celor di+ 5u1er+ul du.itale c0 -+c0 .ai au priete+i -+ Bucure ti" ' @oi fi -+totdeau+a le50tura di+tre du.+eata i $o+dra, pro.ise Nic9" ' M0 bucur s0 aud asta" Acu., 3aide s0 1orbi. despre pu+ctele +oastre
CDM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

co.u+e i despre cu. a. putea scoate Ro.4+ia di+ de%astrul 0sta" S-ar putea s0 a1e. +e1oie u+ii de al2ii -+tr-o %i" Nu se tie +iciodat0" Nic9 %4.bi politicos" ,+2ele5ea c0 Popescu putea a1ea -+tr-o %i +e1oie de el, dar +u 1edea cu. ar putea fi i+1ers"

71
7i+ 3otelurile aflate -+ /urul pie2ei 6a9si. se au%ea .u%ic0" Era s4.b0t0 sear0 i Nic9 .er5ea bra2 la bra2 cu 7a+iela pri+ .ul2i.e, r4sete i %1o+uri despre pace re10rs4+du-se di+ cafe+elele de pe bule1ardul Isti9lal" &i+ar0 la ca%i+oul 6a9si." Pe sce+0, o u+5uroaic0 c4+ta balade ro.4+e ti" Era refu5iat0, la fel ca .ul2i al2ii di+ ora ele asediate i .ai +orocoas0 dec4t .a/oritatea pe+tru c0 era -+alt0, blo+d0 i a1ea picioare fru.oase" Atr05ea .ul2i ad.iratori, .ai ales a.erica+i" &3iar i pe a.basador, c4+d era -+ ora " Se spu+ea c0 acesta a1ea o a1e+tur0 cu ea" Nic9 co.a+d0 a.pa+ie i se a e%ar0 la u+a di+ .esele di+ fa20" B0rba2ii di+ public +u se .ai saturau s-o pri1easc0 pe blo+d0, dar Nic9 +u- i putea lua oc3ii de la 7a+iela" Fata se uita -+ direc2ia sce+ei, dar oc3ii ei a1eau e:presia fi:0 a cui1a care toc.ai 10%use o .oarte -+5ro%itoare, -+c3eieturile .4i+ilor i se albiser0 de c4t de tare str4+5ea .ar5i+ea .esei i b0tea cu piciorul -+ podea .ai repede dec4t rit.ul .u%icii" B0rbatul fusese -+totdeau+a ui.it de st0rile ei de spirit, -+cerc0 s0 fac0 pu2i+0 co+1ersa2ie, dar f0r0 succes" O iubea pe aceast0 fe.eie .isterioas0, dar -+tre ei era o barier0 de care el +u putea trece" ,l p0r0sise atu+ci, pe podul ;alataG apoi -l su+ase i -i spusese c0 1oia s0 se -+t4l+easc0 cu el" 7ar de-abia dac0 scosese 1reu+ cu14+t -+trea5a sear0, c3i+uit0 de propriile 54+duri" ' Nu su+t o co.pa+ie prea bu+0 -+ seara asta, %ise fata" Poate c0 ar trebui s0 .er5e. acas0" ' Atu+ci de ce .-ai su+atH ' 6e ro58 -l ru50 ea" Nu pot face asta acu." Nic9 d0du di+ u.eri, apoi ceru +ota de plat0 i se duse s0 ia 3ai+ele de la 5arderob0" Se s0turase de toate asteaG - i %ise c0 acu. +u 1oia dec4t s0 scape de ea, c0 ar trebui s0- i accepte prostia i s-o uite, s0 ter.i+e odat0" 7ar tia c0 +u putea face lucrul 0sta" 7a+iela era -+ s4+5ele lui" Fata +u-l a tept0, ci ie i -+ai+te di+ ca%i+ou" Nic9 toc.ai luase 3ai+ele i tra1ersa 3olul, c4+d au%i %ar10 afar0" ,+ fa2a ca%i+oului era oprit u+ Mercedes +e5ru" Portiera di+ spate era desc3is0 i Nic9 10%u picioarele u+ei fe.ei lo1i+d +ebu+e te -+ toate direc2iile" Portarul cobor- -+
CDO

- &O$IN FA$&ONER -

fu50 sc0rile ca s0 o a/ute, dar u+ %dra3o+ -+tr-u+ costu. -+c3is la culoare ie i de u+de1a di+ u.br0 i -l lo1i cu pu.+ul, dobor4+du-l la p0.4+t cu u uri+2a u+ui profesio+ist" Portarul +u se .ai ridic0" Atacatorul lui se urc0 pe ba+c3eta di+ spate a .a i+ii" =ea1a de e apa.e+t a Mercedesului scoase u+ %5o.ot puter+ic c4+d oferul de.ar0 -+ tro.b0, f0c4+d cauciucurile s0 alu+ece pe caldar4., i .a i+a se -+dep0rt0, cu portiera di+ spate -+c0 desc3is0" ' 7a+iela8 @e3iculul s0lta pe suspe+sii de parc0 pe ba+c3eta di+ spate se ducea o lupt0 apri50" Nic9 10%u farurile apri+%4+du-se de .ai .ulte ori -+ ti.p ce .a i+a - i croia dru. pri+ trafic" Opelul pe care e+5le%ul -l scosese -+ seara aceea di+ 5ara/ul co+sulatului era parcat la 1reo ci+ci%eci de .etri dista+20 de el" Nic9 -l d0du pe ofer /os de la 1ola+ ' acesta dor.ea cu capul re%e.at de sp0tarul scau+ului, sfor0i+d ' i se urc0 -+ .a i+0" Por+i .otorul i b050 Opelul -+ 1ite%0" Ma i+a de.ar0 -+ tro.b0, l0s4+du-l pe ofer -+ .i/locul str0%ii, ui.it i pe /u.0tate ador.it" Ma i+a se -+cli+0 spre dreapta c4+d Nic9 1ir0 pri+tre celelalte auto1e3icule, acceler4+d di+ ce -+ ce .ai tare" M4i+ile -i tre.urau pe 1ola+ i era cople it de spai.0" * * * Pia2a 6a9si. era a5lo.erat0, lu.i+at0 de +eoa+e i %5o.otoas0 i Nic9 cla:o+a frustrat, f0c4+d slalo. pri+tre trec0tori, tra.1aie i autobu%e" Ur.0ri Mercedesul pe str0%ile pietruite di+ &u.3urriyet &addesi, pe l4+50 b0+ci, birouri i depo%ite, apoi pri+ suburbii, pe l4+50 .a5a%i+e -+c3ise i 5ara/e lu.i+ate c3iar i la acea or0 di+ +oapte de l0.pi cu 9erose+" &ur4+d l0s0 -+ ur.0 lu.i+ile cartierului Beyo5lu" 7ru.urile de1e+ir0 .ai -+5uste i pli+e de 5ropi" Se -+ti+se spre torpedou i 50si -+0u+tru re1ol1erul Sebley pe care -l pusese acolo pe+tru orice e1e+tualitate" Ar.a -i d0du u+ se+ti.e+t de si5ura+20" O puse pe scau+ul de l4+50 el" Stri5a di+ toate puterile, -+/ur4+d .a i+a i pe si+e -+su i pe+tru c0 fusese at4t de +e5li/e+t" &ur4+d ie i di+ Ista+bul i p0tru+se -+ 2i+utul deluros al 6raciei" &o+ducea .ult prea repede i aproape c0 lo1i u+ fer.ier b0tr4+ c0lare pe u+ .05ar, care ap0ru brusc -+ lu.i+a farurilor" 7ru.ul era prost, pli+ de de+i1el0ri, %54l24i+du-l di+ toate -+c3eieturile" &i+e f0cuse astaH U+de o duceauH Ai de ceH &o+ti+u0 s0 2i+0 pedala accelera2iei ap0sat0 p4+0 la cap0t" Motorul 3uruia -+tru+a, acul 9ilo.etra/ului i+dic4+d o 1ite%0 periculos de .are" Farurile s0ltau, u+ tu+el -+5ust de lu.i+0 co+duc4+du-l pe Nic9 pri+tre dealurile .arcate de ur.e ad4+ci" Pierduse di+ 1edere Mercedesul, dar praful -+c0 .ai plutea -+ aer la cotituri, a a c0 Nic9 tia c0 +u era departe i di+ c4+d -+
CDD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

c4+d %0rea lu.i+a ro ie a farurilor di+ spate" 7e ce 7a+ielaH O de+i1elare" ,+ fa20 era doar -+tu+eric, apoi b0rbatul fu brusc orbit de lu.i+a u+or faruri" @ir0 i+sti+cti1, trase tare de 1ola+ spre dreapta i ap0s0 fr4+a" Ma i+a se -+14rti -+ loc, iar ro2ile p0r0sir0 dru.ul" Se lupt0 cu 1ola+ul" Opelul c0%u -+tr-o parte i alu+ec0 -+tr-u+ a+2, aru+c4+du-l pe Nic9 peste scau+ele di+ fa20G e+5le%ul - i pierdu cu+o ti+2a" * * * &4+d - i re1e+i, .a i+a st0tea cu spatele la dru., cu farurile ridicate spre cer di+ prici+a pa+tei -+cli+ate" , i aduse a.i+te de re1ol1erul lui i -l c0ut0 disperat pe scau+ i pe /os, dar ar.a disp0ruse"

72
Au%i oa.e+i aler54+d spre .a i+0 i portiera se desc3ise" O capca+0" , i d0du sea.a cu 5roa%0 c0 +u pe 7a+iela o 1oiau, ci pe el" Fu tras afar0 di+ .a i+0" Si.2i o lo1itur0 puter+ic0 -+ ceaf0, iar bra2ele -i fur0 duse la spate" ,+cerc0 s0 se elibere%e i, drept r0splat0 pe+tru -.potri1irea lui, se alese cu o +ou0 lo1itur0 -+ cap" Puterile -l p0r0sir0 i se aplec0 -+ fa20" , i si.2i .4i+ile le5ate str4+s cu o fu+ie" ,l t4r4r0 departe de .a i+0" &3iar dac0 era doar pe /u.0tate co+ tie+t, o parte di+ creierul lui -+c0 .ai co+ti+ua s0 calcule%e" Se folosiser0 de 7a+iela pe+tru a a/u+5e la el" 7ar ce ar fi putut faceH &3iar dac0 ar fi tiut, tot s-ar fi dus dup0 ea" Probabil c0 acu. oferul lui -l a+u+2ase de/a pe Abra.s i Abra.s d0duse u+ telefo+ la E.+iyet" 7ar se 1a face di.i+ea20 p4+0 c4+d ci+e1a 1a 50si r0.0 i2ele Opelului" Atu+ci 1a fi de/a .ult prea t4r%iu" ,l aru+car0 -+ spatele Mercedesului" Nic9 -+cerc0 s0- i ridice capul ca s0 o 1ad0 pe 7a+iela" &e-i f0cuser0 tic0lo ii 0 tiaH 7ar se tre%i cu u+ boca+c pe ceaf0 care -i lipi capul de podea" Portiera fu -+c3is0 cu %5o.ot i .a i+a por+i di+ +ou pe dru.ul de+i1elat" 7i+ prici+a -+tu+ericului, Nic9 +u putu s0 1ad0 fa2a a5resorilor s0i i +i.e+i di+ .a i+0 +u rosti +ici u+ cu14+t" 7a+iela8 7u.+e%eule8 O de%a.05ise" * * *
())

- &O$IN FA$&ONER -

Mercedesul se opri" Portiera fu desc3is0 i Nic9 au%i %5o.otul 1alurilor .0rii" ,l traser0 afar0 di+ .a i+0 i -l aru+car0 pe /os" O au%i pe 7a+iela 2ip4+d i o stri50, de i +u- i putu i.a5i+a dup0 aceea ce fel de co+solare i-ar fi putut oferi el atu+ci" 7rept r0splat0 pe+tru dera+/ul lui, u+ul di+ b0rba2i -l lo1i -+ coaste" 7urerea -l -+furie" Se rosto5oli pe spate i d0du cu piciorul, reu i+d s0- i lo1easc0 a5resorul -+ abdo.e+" O.ul scoase u+ stri50t i se -+doi de ale" 7ar Nic9 +u a1u 1re.e s0 se bucure de .ica lui 1ictorie" Nu si.2i lo1itura pe care o pri.i -+ ceaf0 de la cole5ul a5resorului, dar aceasta fu ad.i+istrat0 cu profesio+is., cu .i+i.u. de efort, i fu ulti.ul lucru pe care e+5le%ul i-l .ai a.i+ti" * * * Se tre%i cu u+ .iros de .otori+0 -+ +0ri" @o.it0" &re%u c0 era di+ prici+a lo1iturii pri.ite la cap, dar apoi - i d0du sea.a c0 era pe u+ 1as care se lupta di+ 5reu cu .area furtu+oas0" A1ea .4i+ile i picioarele le5ate i era aru+cat -+ cal0, cu picioarele -+ apa de culoarea ru5i+ei de pe fu+dul 1asului" ,+ /urul lui %0ceau ca+istre cu .otori+0, fr4+53ii i o a+cor0 de re%er10" Mirosul de pe te -l f0cu di+ +ou s0 1o.ite" Se rosto5oli departe de fu+dul 1asului, co+ti+u4+d s0 1erse" Pri+ desc3i%0tura aflat0 deasupra lui 10%u u+ cer ce+u iu i rece, pe care se .ai %0rea -+c0 ulti.a f4 ie tra+dafirie a r0s0ritului" Au%i 1oci 5uturale 1orbi+d -+ 5er.a+0 -+ cabi+a de co.a+d0" ,+cerc0 s0 se .i te, dar asta +u f0cu dec4t s0-i pro1oace u+ +ou 1al de 5rea20" O stri50 pe 7a+iela" Nu pri.i +ici u+ r0spu+s" Presupuse c0 erau u+de1a pe Marea Nea5r0, -+drept4+du-se spre +ord" ,+ ciuda r0%boiului, b0rcile de pescuit .i5rau -+ susul i -+ /osul coastei, e1it4+d b0rcile patrulelor" Folosise c3iar el astfel de b0rci ca s0 i+troduc0 i s0 scoat0 cla+desti+ a5e+2i di+ ;recia i Ro.4+ia" $e50+area 1asului -i pro1oc0 u+ +ou 1al de 5rea20 i Nic9 -+c3ise oc3ii, -+cerc4+d s0-l co+trole%e" Se -+treb0 c4t 1a .ai dura c3i+ul 0sta i c4+d a1ea s0 -+ceap0 ade10rata tortur0" Se spu+ea c0 a teptarea era cea .ai 5rea"

73
Nu tia de c4t ti.p erau pe .are" Presupuse c0 era dup0-a.ia%0 c4+d 3uruitul .otoarelor - i sc3i.b0 i+te+sitatea" @asul -+cet0 s0 .ai -+ai+te%e i i+trar0 -+ ape .ai li+i tite" Au%i stri50te -+ ti.p ce pluteau -+ ape pu2i+ ad4+ci i barca se %54rie
()C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

de st4lpii u+ui debarcader" 6rei b0rba2i cobor4r0 scara, -l luar0 i -l t4r4r0 afar0" Era -+5ro%itor de fri5 pe pu+te, iar cerul era acoperit de +ori +e5ri" Fu aru+cat pe o pasarel0 i, pe+tru o clip0, reu i s0 %0reasc0 barca de pescuit care -l adusese aici# 1opseaua cabi+ei de co.a+d0 era scoro/it0 i pe care+0 se preli+5ea ru5i+a" , i -+toarse capul i 10%u c4te1a colibe de pescari i +i te solda2i -+ u+ifor.e 5ri, pri1i+du-l cu dispre2 i tea.0" Fu aru+cat -+ spatele u+ei dubi2e" Presupuse c0 era -+ Ro.4+ia" ,+ ti.p ce %0cea pe podeaua rece di+ .etal, cu .4i+ile a.or2ite di+ prici+a le50turilor, a tept0 ca portierele s0 se desc3id0 di+ +ou i ca 7a+iela s0 fie aru+cat0 -+0u+tru l4+50 el" ,+ loc de asta, .otorul dubi2ei pri+se 1ia20 i 1e3iculul se puse -+ .i care, s0lt4+d pe tere+ul de+i1elat" U+de era 7a+ielaH &e-i f0cuser0H 6rebuia s0 fie -+ 1ia20" 6otu i, o parte di+ el +u 1oia ca fata s0 .ai tr0iasc0, pe+tru c0 +u 1oia ca ea s0-i -.p0rt0 easc0 soarta" * * * I0cea -+tr-o parte, cu fa2a lipit0 de podeaua rece di+ .etal a dubi2eiG bra2ele -l dureau -+5ro%itor" &u doar dou0spre%ece ore -+ ur.0 st0tea -+ ca%i+oul di+ pia2a 6a9si., cu u+ pa3ar de a.pa+ie -+ fa20 i cu o fe.eie fru.oas0 al0turiG cel .ai bu+ costu. al lui, +e5ru i cu re1er dublu, +u era p0tat de .urd0ria i.posibil de ide+tificat di+ cala u+ei b0rci de pescuit i +u a1ea s4+5e uscat pe fa20" Nu i-ar fi putut -+c3ipui atu+ci si.pla tortur0 de a a1ea bra2ele le5ate la spate ti.p de dou0spre%ece ore, se+%a2ia c0 -+c3eieturile de la u.0r i de la cot au luat foc, dori+2a de a 2ipa +u di+ prici+a durerii, care +u era prea .are, ci di+ cau%0 c0 +u 50sea o cale de a sc0pa de disco+fortul lui c3iar i pe+tru o clip0" 7ubi2a se opri i portierele fur0 desc3ise" Nic9 10%u o curte, -+co+/urat0 de bar0ci cu dou0 eta/e, co+struite di+ c0r0.id0" Ici-colo erau parcate .ai .ulte ca.ioa+e .ilitare de culoare ce+u ie" U+ stea5 ro.4+esc at4r+a de u+ st4lp aflat -+ ce+trul cur2ii" 7oi b0rba2i -l traser0 afar0 di+ dubit0 i -l t4r4r0 pe p0.4+tul -+53e2at spre o cl0dire /oas0 di+ c0r0.id0" Nic9 - i -+toarse capul, c0ut4+d-o di+ pri1iri pe 7a+iela" 7ar era si+5ur" 6rei pa%+ici -+ u+ifor.a .ilitar0 a ro.4+ilor pri1eau de la i+trare" Mai era u+ b0rbat, -.br0cat cu o 3ai+0 +ea5r0 di+ piele, lu+50 p4+0 la 5e+u+c3i, care purta -+se.+ele u+ui ofi2er di+ S7" Nic9 a1ea 5ura uscat0 i de-abia .ai putea respira, -+cerc0 s0 stea -+ picioare, dar 5e+u+c3ii cedar0 sub el" Atia ce a1ea s0 ur.e%e"
()(

- &O$IN FA$&ONER -

74
A1ea peste ci+ci%eci de a+i i p0rul c0ru+t i scurt" @orbea o e+5le%0 stilat0, cu acce+t brita+ic" @ocea lui era u or .elodioas0, era u+ o. educat i rafi+at" St0tea l4+50 o .as0 di+ le.+, doi solda2i ro.4+i p0%i+d u a di+ spatele lui" ,+ afar0 de .asa di+ le.+, ca.era era 5oal0" ,+c0perea a1ea o fereastr0 -+alt0 i cu 5rila/ di+ fier, iar pere2ii erau di+ c0r0.id0" B0rbatul spuse c0 +u.ele lui era O1erat3 i c0 era .aior" Se purta ca u+ doctor care a1ea u+ pacie+t cu o boal0 5ra10, poate c3iar -+ fa%0 ter.i+al0, i care a1ea sarci+a s0 dea fa.iliei 1estea cea proast0" Nic9 - i d0du sea.a c0 +u putea face +i.ic" A1u se+%a2ia c0 i+testi+ele i se lic3efiaser0" Se 54+di la Pe++ifer i la b0ie2i, la faptul c0 -+c0 .ai 1oia s0-i fac0 s0 fie .4+dri de el" Se 54+di de ase.e+ea la i%b01ire i la 7a+iela, -+cerc4+d s0 se co+1i+50 c0 fata .ai era cu.1a -+ 1ia20" &0ut0 -+ .i+te o cale de sc0pare" ,i de%le5aser0 .4i+ile, dar acestea %0ceau i+utile -+ poal0G a -+cerca s0 le ridice era ca i cu. ar fi -+cercat s0 ridice +i te saci pli+i cu +isip" A.bele -+c3eieturi erau u.flate i s4+5eraser0 acolo u+de fu+ia i+trase -+ car+e" ' ,.i i.a5i+e% c0 tii de ce e ti aici, %ise O1erat3" ' Su+t ata at .ilitar ad/u+ct -+ co+sulatul brita+ic di+ Ista+bul, iar 1oi a2i -+c0lcat pre1ederile codului diplo.atic" ' E ti .aior -+ ser1iciile secrete brita+ice i co+trole%i .ai .ul2i a5e+2i care spio+ea%0 ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii, priete+ii i alia2ii Reic3-ului" Nic9 se -+treb0 dac0 O1erat3 tia c0 7a+iela era u+ul di+ a5e+2ii lor" Se -+treb0 dac0 a1eau de 54+d s-o i+tero53e%e i pe ea, ca s0 afle c4t de .ulte le spusese despre Maier" 7esi5ur, cei di+ S7 +u s-ar fi obosit at4t dac0 +-ar fi fost si5uri de ide+titatea lui" Atia ce a1ea de f0cut# trebuia s0 le spu+0 c4t .ai pu2i+e lucruri, s0 le dea i+for.a2ii false, s0 /oace /ocul c4t de .ult putea" ' &e s-a -+t4.plat cu priete+a .eaH O1erat3 %4.bi, dar +u r0spu+se" ,+ loc de asta, -.pi+se spre el o bucat0 de 34rtie" ' 6e ro5 s0 scrii pe foaie +u.ele a5e+2ilor 1o tri di+ Ista+bul8 ' Nu pot" ' Refu%i s0 coopere%iH ' @reau s0 spu+ c0 +u pot s0 2i+ stiloul -+ .4+0" Asiste+2ii t0i au e:a5erat u+ pic cu e+tu%ias.ul" ,i ar0t0 -+c3eieturile"
()<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' Atu+ci -.i 1ei spu+e +u.ele lor i eu le 1oi scrie, %ise O1erat3" 6rase 34rtia i stiloul spre el" F0cea parte di+ /oc, a a c0 Nic9 -i f0cu pe plac" I+1e+t0 +i te +u.e i +i te adrese, -+cerc4+d s0 tra50 de ti.p" I+cluse i +u.ele u+ui cu+oscut a5e+t dublu di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii, ca s0 -+curce i .ai .ult lucrurile" 7up0 ce ter.i+0, se uit0 la O1erat3" Oc3ii .aiorului erau +e5ri i reci, iar %4.betul -i disp0ruse" * * * Noul lui c0.i+ era o celul0 .ic0 i u.ed0, cu u+ p0tu2 di+ fier i cu o 5aur0 -+ ci.e+t pe post de toalet0" ,+ ti.pul +op2ii, o bucat0 .uce50it0 de p4i+e +ea5r0 i o ca+0 cu ap0 -.pu2it0 fur0 -.pi+se pri+tr-o desc3i%0tur0 a u ii de o2el" &i+a" ,+53e20 de fri5 sub o p0tur0 sub2ire i pli+0 de p0duc3i i au%i obola+i fu5i+d pe /os -+ -+tu+eric" Probabil c0 i+trau pri+ aceea i 5aur0 -+fior0toare di+ podea care fusese f0cut0 pe+tru +e1oile lui" I se p0ru c0 aude u+ 2ip0t u+de1a -+ +oapte i se ridic0 brusc -+ capul oaselor, cu trupul acoperit de o tra+spira2ie rece" O torturau" St0tu acolo, cu i+i.a b0t4+du-i +ebu+e te -+ piept, a tept4+d" Nu se au%ea +i.ic" Fusese i.a5i+a2ia lui" Se -+ti+se la loc i -+cerc0 s0- i dea sea.a ce se -+t4.plase" Oare Maier era -+ spatele afacerii 0steiaH Nu prea credeaG era o opera2iu+e a S7-ului i o folosiser0 pe 7a+iela ca .o.eal0" 7esi5ur, .ai e:ista o posibilitate, u+a .ai -+5ro%itoare, dar Nic9 refu%0 s0 o ia -+ co+siderare" ,+ cele di+ ur.0, fr4+t de oboseal0, e+5le%ul c0%u -+tr-u+ so.+ ad4+c i f0r0 1ise" * * * Fu tre%it brusc de %5o.otul u+or boca+ci 5rei pe coridor" U a de .etal fu desc3is0, +i te 1oci stri5ar0 la el -+ 5er.a+0 i i se 14r- o lu.i+0 puter+ic0 -+ oc3i" 7oi pa%+ici -l ridicar0 -+ picioare i -l t4r4r0 afar0 di+ celul0" Nu-l a/ut0 cu +i.ic faptul c0 tia ce f0ceau, c0 se a teptase la asta, c0 tia c0 era ora la care -+cepeau cele .ai .ulte i+tero5atorii, -+truc4t .i+tea i spiritul su+t e:tre. de slabe la .ie%ul +op2ii" 6rupul lui era 5ata s0-l tr0de%e, i.plor4+d s0 fie l0sat s0 se odi3+easc0, s0 doar.0" Fu t4r4t -+ ca.era u+de fusese i+tero5at pri.a dat0 -+ acea dup0-a.ia%0 i aru+cat cu brutalitate pe u+ scau+" ' 6e /oci cu +oi, %ise O1erat3" ' @-a. spus ce 1oia2i s0 ti2i"
()E

- &O$IN FA$&ONER -

O1erat3 lu0 u+ pac3et de 2i50ri de pe .as0 i scoase o 2i5ar0 pe+tru el" ,i oferi i lui Nic9 u+a, dar e+5le%ul refu%0" O1erat3 b050 2i5ara -+ 5ur0 i lu0 bric3eta aurie care se afla pe .as0 l4+50 pac3et" Apri+se 2i5ara, tr054+d ad4+c fu.ul -+ piept" Apoi sufl0 fu.ul -+ aer i %4.biG era %4.betul u+ui o. r0bd0tor care a1ea destul ti.p la dispo%i2ie" ' Ati. c0 te-ai folosit de o ro.4+c0 pe +u.e 7a+iela Si.o+ici ca s0 spio+e%i u+ colo+el di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii +u.it Sie5fried Maier" Nic9 tres0ri c4+d au%i +u.ele fetei" ' U+de e 7a+ielaH ' Asta +u te pri1e te pe ti+e" Nic9 - i d0du sea.a c0 5er.a+ii tiau prea .ulte i c0 +-o 1a a/uta pe 7a+iela dac0 1a +e5a" ' Nu e spioa+0" Ne folosea. de ea doar pe+tru de%i+for.are, at4ta tot" O l0sa. s0 1ad0 di1erse docu.e+te i tia. c0 le copia%0 i i le duce lui Maier" Nu e a5e+tul +ostru" Nici .0car +u i-a dat sea.a ce f0cea." O1erat3 -i aru+c0 o pri1ire care de+ota o st0p4+ire de si+e e:traordi+ar0" ' @o. afla ade10rul de la ea la .o.e+tul potri1it" Probabil c0 10%u e:presia de spai.0 de pe fa2a lui Nic9, pe+tru c0 ad0u50# ' &u e:cep2ia ca%ului -+ care 1rei s-o scute ti de suferi+2a asta" &e putea face ca s-o sal1e%eH ,+ clipa aceea +u se putea sal1a +ici .0car pe el -+su i" ' =i-a. spus de/a" I-a. dat a+u.ite i+for.a2ii s0 i le duc0 lui Maier i ea i-a %is c0 su+t furate" ' Nu +e spui +i.ic +ou" ' Atu+ci +u .ai e +e1oie s-o i+tero5a2i, +u-i a aH ' Poate c0 p0str0. i+tero5atoriul ei pe+tru ti+e" $ui Nic9 i se t0ie respira2ia" Se pre50tise pe+tru c3i+ul 0staG dar, dac0 o 1or aduce pe 7a+iela i o 1or tortura -+ fa2a lui, 1a fi +e1oit s0 le spu+0 totul" O1erat3 10%u e:presia de pe c3ipul lui" ' @re. s0 ti. +u.ele a5e+2ilor 1o tri di+ Ista+bul, %ise el" ' =i le-a. spus de/a" ' Ai le 1o. 1erifica pe toate" 6e prefaci c0 -2i este tea.0 de +oi, dar a a ai fost i+struit, +uH Ne dai o 5r0.ad0 de +u.e, te prefaci c0 e ti 5ata s0 coopere%i, +e dai fapte care su+t 5reu de 1erificat" =i s-a spus s0 tra5i de ti.p, -+ 1re.e ce cole5ii t0i calculea%0 ce tii i ce +e-ai putea spu+e i reac2io+ea%0 -+ai+te ca +oi s0 face. 1reo .i care -.potri1a 1oastr0" A. dreptateH ' Nu su+t u+ o. cura/os, do.+ule .aior O1erat3" ,.i cu+osc li.itele" Faci o .are 5re eal0" Nu a. u+ ra+5 at4t de -+alt pe c4t cre%i" ' $as0-.0 s0 1orbesc desc3is" Ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii di+ Balca+i a fost o de%a.05ire pe+tru FY3rer i pe+tru poporul 5er.a+" S-a l0sat co.pro.is" Acu. +oi 1re. s0 reec3ilibr0. bala+2a"
()*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

>Nu a. cu. s0 scap de aici?, se 54+di Nic9" >O s0 .or -+ locul 0sta"? ' Spu+e-+e ce tii despre a.iralul &a+aris" ' &eH ' &rede. c0 a+u.ite persoa+e cu i+flue+20 co.plotea%0 -.potri1a FY3rerului i a ;er.a+iei" Atii asta" Nic9 se 54+di la docu.e+tele pe care 7a+iela le furase di+ seiful lui Maier -+ ur.0 cu doi a+i" Pe+tru asta -l capturaser0H ' 7e fapt, +u tiu" U+ alt %4.betG de data asta u+ul pli+ de re5ret" O1erat3 aru+c0 o pri1ire spre pa%+ici i d0du u or di+ cap" Pa%+icii -l apucar0 pe Nic9 de coate i -l ridicar0 de pe scau+" ,l t4r4r0 cu spatele pe coridor, cu .4i+ile la spate" * * * ,+c0perea asta era 5oal0, cu e:cep2ia u+ui si+5ur scau+ di+ le.+" O bar0 5roas0 de fier era ci.e+tat0 -+ perete, -+ apropiere de ta1a+, iar de ea erau le5ate dou0 fr4+53ii solide, fiecare di+ ele ter.i+4+du-se cu u+ la2" Nic9 fu urcat pe scau+ i -+c3eieturile -i fur0 14r4te -+ la2uri" U+ alt pa%+ic i+tr0 -+ ca.er0, 2i+4+d -+ .4+0 o b4t0 de cauciuc" A1ea o -+f02i are -+sp0i.4+t0toare, dup0 cu. presupuse Nic9 c0 trebuia s0 fie# u+ &roMa5+o+ cu u+ cap -+ for.0 de 5lo+2 i cu bu%ele ca ficatul crud" Scau+ul fu aru+cat c4t colo de sub picioarele lui Nic9 i e+5le%ul at4r+0 +ea/utorat -+ aer" ;e.u c4+d u.erii lui preluar0 -+trea5a 5reutate a corpului s0u" O1erat3 i+tr0 -+ ca.er0" ' ,+cepe8 ordo+0 el" B0rbatul cu b4ta f0cu u+ pas -+ fa20 i -l lo1i pe Nic9 -+ ri+ic3i" Re%ultatul fu -+sp0i.4+t0tor" Nic9 ic+i de durere" Era ca u+ oc electric" Pe+tru o clip0, e+5le%ul +u .ai putu s0 respire" &orpul lui i+tr0 -+tr-o stare spas.odic0" Si.2i cu. se %14rcole te ca o .ario+et0 la cap0tul fr4+53iilor" O1erat3 1e+i -+ fa2a lui" 6o+ul s0u era priete+os i a1ea o atitudi+e e:tre. de rela:at0" St0tea cu .4i+ile -+ bu%u+ar" ' @e%i -+ ce situa2ie te afliH Acu. -+2ele5iH Era fri5 -+ ca.er0, dar trupul lui Nic9 era pli+ de tra+spira2ie" E+5le%ul -+c3ise oc3ii, -+cerc4+d s0 respire -+ ciuda durerii" O1erat3 oft0 i - i apri+se o alt0 2i5ar0 cu bric3eta aurie" ' Faide s0 ter.i+0. cu afacerea asta8 @rei s0 coopere%iH ' =i-a. spusN ce tiu" ' 7ac0 ai de 54+d s0 fii dificil, +u-.i dai de ales, %ise el, i atu+ci -+cepu o b0taie serioas0"
()J

- &O$IN FA$&ONER -

Nic9 pierdu +o2iu+ea ti.pului" Fiecare secu+d0 p0ru o 1e +icieG dar poate c0 -+tre5ul co .ar +u dur0 dec4t c4te1a .i+ute" , i a.i+ti c0 2ip0 at4t de tare spre sf4r it, -+c4t -l durea 54tul" ,+ cele di+ ur.0, le i+0" &4+d - i re1e+i, %0cea pe ci.e+tul rece" O1erat3 se aplec0 deasupra lui" ' Nu-2i 1a folosi la +i.ic erois.ul 0sta" A1e. tot ti.pul di+ lu.e" Nic9 -+cerc0 s0 se ridice, dar c3iar i cea .ai .ic0 .i care era u+ ade10rat c3i+" Nu putea +ici .0car s0 1orbeasc0" Ai tortura abia -+cepuse" Nic9 tia c0, dac0 5er.a+ii ar a.e+i+2a s0-i fac0 asta 7a+ielei, le-ar spu+e tot ce 1oiau s0 tie" $u.ea era u+ loc -+tu+ecat i -+5ro%itor" Nu e:ista +ici o sc0pare"

75
Nic9 fu dus -+apoi -+ celula lui i aru+cat pe p0tu2ul de fier" Eli.i+a s4+5e, +u putea +ici .0car s0 se t4rasc0 p4+0 la 5aura di+ podea s0 uri+e%e" Nu-i p0sa" I0cu -+ -+tu+eric, tre.ur4+d di+ prici+a ocului, i+capabil s0 se .i te, i+capabil s0 doar.0 di+ cau%a durerii" ,i era fri5" Se 54+di la Pe++ifer" Se 54+di la b0ie2i" 7ar cel .ai .ult se 54+di la 7a+iela" 7ac0 +-o aduceau -+ fa2a lui -+ ti.pul i+tero5atoriului, -+se.+a c0 fata era .oart0" 7ac0 o aduceau, 1a trebui s0- i tr0de%e 2ara i priete+ii" Nu e:ista +ici u+ pic de ali+are -+ -+tu+ericul ad4+c i sile+2ios" * * * Au%i %5o.ot de boca+ci pe coridor" I se t0ie respira2ia, tea.a de ceea ce ur.a s0 se -+t4.ple aproape sufoc4+du-l" U a se desc3ise i doi solda2i ro.4+i -l ridicar0 -+ picioare" Nic9 2ip0 di+ prici+a durerii" ,l 2i+ur0 drept -+tre ei i -l t4r4r0 pe coridor" E+5le%ul -+cerc0 s0 se pre50teasc0 pe+tru atac, 3ot0r4t s0-i -+fru+te c4t de .ult putea" Asta fusese a+tre+at s0 fac0" Aceea i -+c0pere, acela i .aior di+ S7" 7ar O1erat3 +u era si+5ur de data asta" Mai erau doi b0rba2i -+ costu.e -+c3ise la culoare care se certau cu el -+ 5er.a+0" ,l recu+oscu pe u+ul di+ ei# era Popescu" &4+d -l 10%u pe Nic9, Popescu se str4.b0, ocat i de%5ustat" >Probabil c0 ar0t -+5ro%itor?, se 54+di Nic9" Era pli+ de .urd0ria di+ celul0 i 3ai+ele lui erau p0tate de s4+5e" Nu ar0ta la fel de fru.os ca atu+ci c4+d -l 10%use Popescu ulti.a oar0 la 3otelul Par9" &earta re-+cepu, de data asta cu i .ai .ult0 1iole+20, -+ cele di+ ur.0, Popescu tra1ers0 ca.era i opti# ' @ii cu +oi"
()M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' &e se -+t4.pl0H ' E ti oaspetele 5u1er+ului ro.4+ i ai fost tratat -+5ro%itor" Popescu d0du u+ ordi+ i aceia i pa%+ici ro.4+i care -l duseser0 pe Nic9 -+ ca.era de tortur0 -l co+duser0 acu. cu bl4+de2e pe coridor, -+cura/4+du-l i trat4+du-l cu at4ta 5ri/0 de parc0 ar fi fost o rud0" Popescu i cole5ul s0u .er5eau -+ai+tea lui" &4+d ie ir0 afar0, Nic9 - i si.2i fa2a udat0 de ploaie" Se -+treb0 dac0 asta f0cea parte di+ strate5ie" ,+tr-o clip0, 1a fi t4r4t -+tr-o alt0 celul0 i 1a fi torturat di+ +ou" Nu- i per.ise s0 spere c0 se ter.i+ase" Fu a/utat s0 urce -+tr-o .a i+0 +ea5r0 i Popescu urc0 l4+50 el" &ole5ul lui st0tu pe scau+ul di+ fa20" U+ ofi2er ro.4+ -+ u+ifor.0 se urc0 la 1ola+" 6ra1ersar0 curtea pli+0 de +oroi i ie ir0 pe poart0" Nic9 se a tepta di+ clip0 -+ clip0 ca .a i+a s0 se -+toarc0 i s0 se -+drepte -+d0r0t spre bar0ci" O1erat3 -l 1a a tepta, %4.bi+d, iar el 1a fi dus -+apoi -+ celul0 i totul 1a re-+cepe" ' Ai +e1oie de u+ doctor, %ise Popescu" ' &e se -+t4.pl0H ' 6e scoate. de aici" ' 7e ceH Popescu p0ru surpri+s de -+trebarea lui Nic9" ' ;er.a+ii 1or pierde r0%boiul" Se pare c0 ei +u -+2ele5 lucrul 0sta" Ma i+a i+tr0 -+tr-o 5roap0" Nic9 scoase u+ stri50t di+ prici+a durerii pe care o si.2i -+ ri+ic3i" Popescu url0 furios la ofer" Acesta -+ceti+i" ' @re. s0 1orbe ti cu 5u1er+ul du.itale, %ise Popescu" @re. s0 +e5ocie. u+ ar.isti2iu" ' Ai 2i+e .i+te c0 +oi te-a. sal1at, spuse cel0lalt b0rbat -+tr-o e+5le%0 cu u+ puter+ic acce+t str0i+" ' Spu+e-le oa.e+ilor du.itale c0 1re. ca 5er.a+ii s0 fie alu+5a2i di+ 2ara +oastr0" Nu 1re. ca ru ii s0 i+tre -+ Ro.4+ia" $ui Nic9 -i era 5reu s0 se co+ce+tre%e" &apul -i c0%u -+ piept" A adar, +u era u+ iretlic" Aoferul +u 1a -+toarce .a i+a, +u-l 1or duce -+apoi la -+c3isoare, +u-l 1or .ai bate" ' E ti r0+it 5ra1H -+treb0 Popescu" ' O s0-.i re1i+, r0spu+se el, dar la fiecare %dru+ci+0tur0 a .a i+ii si.2ea ca i cu. ci+e1a -i electrocuta ri+ic3ii" ' U+de e 7a+ielaH ' &i+eH ' A. fost r0pit -.preu+0 cu o fe.eie" Nu.ele ei e 7a+iela Si.o+ici" ;er.a+ii cred c0 e a5e+t brita+ic" 6rebuie s0 +e -+toarce. dup0 ea" ' Nu .ai su+t al2i pri%o+ieri, %ise Popescu" ' E 2i+ut0 -+tr-u+a di+ bar0ci" ' Nu .ai era +i.e+i -+ afar0 de du.+eata"
()O

- &O$IN FA$&ONER -

A adar, 7a+iela era .oart0" O o.or4ser0 i o aru+caser0 -+ Marea Nea5r0" 6ot dru.ul p4+0 la 5ra+i20, Popescu discut0 cu el despre cu. ar putea fi i+ter.ediat0 o -+2ele5ere -+tre fac2iu+ea lui i Alia+20, despre cu. ar putea fi tri.is u+ .esa5er la Ista+bul i cu. ar putea -+cepe +e5ocierile" Nic9 10%u bu%ele lui Popescu .i c4+du-se i au%i cu1i+tele, dar era a.or2it de durere i .ai t4r%iu +u- i .ai a.i+ti aproape +i.ic di+ ceea ce se discutase" 6recur0 pri+tr-u+ pu+ct de co+trol 5er.a+, pe l4+50 u+ ir de i+fa+teri ti 5er.a+i care c0l0toreau -+ ca.ioa+e +eacoperite, .a/oritatea ti+eri" F0r0 -+doial0 c0 fe2ele lor ar0tau la fel ca a lui# +u le 1e+ea s0 cread0 c0 1iitorul era a a cu. era, c4+d fusese at4t de si5ur c4+d1a" 76 &ear afurile erau reci, ude de tra+spira2ie i i se lipeau de corp" ,+cerc0 s0 le dea la o parte" Au%i 1ocea u+ei fe.ei i desc3ise oc3ii" O i+fir.ier0 -i lu0 pulsul, ap0s4+du-i artera carotid0 cu de5etele, +u.0r4+d b0t0ile -+ ti.p ce se uita la ceasul pri+s de u+ifor.a ei" A.bele lui -+c3eieturi erau ba+da/ate bi+e -+ locul u+de fr4+53iile -i pro1ocaser0 le%iu+i" ,+cerc0 s0- i aduc0 a.i+te u+de se afla" A1ea .i+tea -+ce2o at0" , i a.i+ti c0 Popescu -l co+dusese la 5ra+i20 i c0 doi poli2i ti turci -l c0raser0 p4+0 la o .a i+0 .ilitar0" ' U+de su+tH -+treb0 el" A1ea 54tul uscat i 1ocea lui su+0 ca o oapt0 r05u it0" ' E ti -+ spitalul a.erica+, r0spu+se i+fir.iera, cu u+ puter+ic acce+t fra+2u%esc" ' Su+t -+ Ista+bulH O parte di+ el -+c0 .ai b0+uia c0 era ci+e tie ce iretlic" ' 7esi5ur" Mai a1ea c4te1a a.i+tiri fra5.e+tate# u+ iti+erar -+tortoc3eat, por+i+d de la 5ra+i2a turc0, de-a lu+5ul u+or dru.uri proaste, se+%a2ia de durere, opriri frec1e+te ca s0 eli.i+e s4+5e" Poate c0 le i+ase, pe+tru c0 +u- i a.i+tea cu. a/u+sese -+ Ista+bul" ' A putea beaN pu2i+0 ap0H I+fir.iera lu0 o caraf0 aflat0 l4+50 pat i tur+0 u+ pic de ap0 -+tr-u+ pa3ar" ,i spri/i+i capul i -i duse pa3arul la 5ur0" Nic9 +u se d0duse +iciodat0 -+ 14+t dup0 ap0, dar acu. i se p0ru .ai 5ustoas0 dec4t u+ coctail de la barul a.erica+" ' &4t e ceasulH ' E ci+ci" ' 7up0-a.ia%0H 7e c4t ti.pN su+t aiciH ' Ai fost adus asear0" A1eai dureri" 7octorul 2i-a dat ce1a s0 te a/ute s0
()D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

dor.i" B0rbatul - i si.2ea corpul ciudat de u or" Probabil c0 -i d0duser0 .orfi+0" Barba lui +eras0 %54rie le+/eria" ,i re1e+ir0 -+ .i+te .ai .ulte detalii# trecerea u+ei 5ra+i2e, iruri de s4r.0 53i.pat0 i pa%+ici cu .itraliere pe u.0r" Ar fi putut s0 fie cu .ul2i a+i -+ ur.0" U a se desc3ise i u+ doctor -+ 3alat alb i+tr0 -+so2it de Abra.s" ' 7o.+ule 7a1is8 Ar02i .ai bi+e, %ise doctorul" ' Su+t teaf0rH ' Ai co+tu%ii serioase -+ %o+a ri+ic3ilor" Au e:istat i +i te s4+5er0ri i+ter+e" $a -+ceput .i-a fost tea.0 c0 ai suferit afec2iu+i 5ra1e, dar, di+ fericire, +u este a a" 6rebuie s0 te pre1i+ c0 1ei a1ea -+ co+ti+uare dureri pe+tru o 1re.e" 7ar +u 1ei sta prea .ult -+ spital" @erific0 fi a de la cap0tul patului i d0du .ul2u.it di+ cap" ' 6e las -+ co.pa+ia cole5ului du.itale" 7octorul plec0" Fa2a lui Abra.s ap0ru -+ce2o at0 -+ai+tea oc3ilor lui" ' &u. te .ai si.2iH Se a e%0 pe u+ scau+ l4+50 pat" ' &e da+da+a8 7a+da+a" Nic9 -+cepu s0 r4d0, apoi se str4.b0 de durere" 7a+da+a" ' A fost u+ iad -+ seara -+ care ai disp0rut" Nu 2i-a. 50sit .a i+a dec4t a doua %i di.i+ea20" Era de/a prea t4r%iu s0 .ai face. ce1a" Ne-a. luat dup0 ur.ele de cauciucuri p4+0 c4+d a. a/u+s la u+ di5 p0r0sit" Ne-a. dat sea.a ce sa -+t4.plat" ' Ai 7a+ielaH Abra.s se -+cru+t0" ' &alul troia+" Era cu .i+e la ca%i+ou" Nic9 se a5020 de spera+2a de art0 c0 fata fusese cru2at0, c0 fusese aba+do+at0 pe pla/0" Abra.s cl0ti+0 di+ cap" ' Nici ur.0 de ea" Nic9 fu cupri+s de disperare i +u- i dori dec4t ca ati+5erea cald0 i 5elati+oas0 a .orfi+ei s0-l -+10luie -+ -+tre5i.e, ca s0 +u .ai fie +e1oit s0 se -+toarc0 1reodat0 la aceast0 1ia20 rece" ' Spu+e-.i ce s-a -+t4.plat, %ise Abra.s" Nic9 -i po1esti tot ce se petrecuse di+ clipa -+ care p0r0siser0 ca%i+oul" ,i relat0 ce -i spusese lui O1erat3 -+ ti.pul i+tero5atoriuluiG aproape toate i+for.a2iile fuseser0 false" Nu d0duse do1ad0 de prea .ult cura/" ;er.a+ii +u a1useser0 destul ti.p la dispo%i2ie s0-l descoas0G e+5le%ul tia c0 -+ cele di+ ur.0 le-ar fi spus totul" Abra.s p0ru .ul2u.it" ' Ai fost foarte cura/os, %ise el" Ar fi putut fi u+ de%astru"
(C)

- &O$IN FA$&ONER -

' Adic0 +-a fostH ' E ti -+ 1ia20" 6e-a. recuperat, replic0 Abra.s, de parc0 ar fi a1ut 1reu+ .erit perso+al -+ asta" I+fir.iera se -+toarse -+ ca.er0" ' Ar trebui s0 pleca2i, monsieur. Are +e1oie de odi3+0" Abra.s se opri la u 0" ' 6rebuie s0-l scoate. pe Maier de-acolo, %ise el, dup0 care plec0"

77
Suferi+2a i 1i+a -l -+so2eau per.a+e+t" St0teau triste l4+50 pat -+ fiecare di.i+ea20 c4+d se tre%ea" 7esc3idea oc3ii i, pe+tru c4te1a clipe .i+u+ate, %iua p0rea pro.i20toare, dar apoi - i aducea a.i+te ce se -+t4.plase i -+c3idea di+ +ou oc3ii, dori+du- i -+c0 o dat0 refu5iul .ilosti1 al so.+ului" ,+ loc s0 pl4+50 dup0 c0s+icia lui pierdut0, Nic9 pl4+5ea dup0 7a+iela" Nu e:ista +i.ic care s0-l co+sole%e sau care s0-i dea .oti1e s0 co+ti+ue s0 tr0iasc0G +ici fiii lui, +ici slu/ba lui" Fii+2ele o.e+e ti supra1ie2uiesc 3r0+i+du-se cu o:i5e+ i cu spera+20" 7ac0 +u e:ist0 .ul2u.ire -+ 1ia2a lor, trebuie s0 e:iste pro.isiu+ea acelei .ul2u.iri" 7ar lui Nic9 i se p0rea acu. c0 .urise orice spera+20" Fata ar fi putut .uri -+ .ii de feluri pe barca aia" Nic9 i le i.a5i+ase pe toate" 70duse 5re G o de%a.05ise" Se tre%i dori+du- i .oartea pe care O1erat3 i-ar fi putut-o oferi -+ cele di+ ur.0" Ar fi putut s0- i dea -+ 1ilea5 secretele, apoi ei l-ar fi -.pu cat i aceast0 +e+orocit0 lupt0 cu el -+su i s-ar fi ter.i+at" Oare ce1a di+ toate astea c3iar a1ea 1reo i.porta+20 la fi+alH &4te1a +u.e ad0u5ate la dosarul lui O1erat3 +-ar fi i+flue+2at cu +i.ic re%ultatul r0%boiuluiG erois.ul sau lipsa lui de erois. +-ar fi co+tat deloc" &4te1a s0pt0.4+i .ai t4r%iu, Nic9 -l 10%u pe Maier -+ barul di+ Pera Palas" P0rea -.b0tr4+it i era tras la fa20" &ei di+ S7 -l supra1e53eau %i i +oapte" ,+c0 +u reu ise s0- i scoat0 so2ia i fiul di+ Berli+ i te+siu+ea - i spu+ea cu14+tul" @orbir0 la telefo+G Nic9 re+u+20 la pref0c0torie i -l -+treb0 ce se -+t4.plase cu 7a+iela" ' Nu tiu, r0spu+se Maier cu o 1oce f0r0 i+fle:iu+i" A ie it -+tr-o sear0 i +u s-a .ai -+tors" 6u tii ce1aH Nic9 +u a1u ce s0-i spu+0" * * *
(CC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

So+eria stride+t0 a telefo+ului aflat l4+50 pat -l tre%i" @isa c0 aler5a pri+ +isip, 30ituit de b0rba2i f0r0 fe2e" Era leoarc0 de tra+spira2ie" B4/b4i pri+ -+tu+eric dup0 telefo+" ' 7a1isH ' &i+e eH ' Abra.s" ' &e s-a -+t4.platH ' S7 arestea%0 to2i ofi2erii di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii di+ ora " Nic9 apri+se la.pa de pe +optier0 i se uit0 la ceas" Era trei f0r0 u+ sfert di.i+ea2a" ' 6rebuie s0-l scoate. pe Maier acu.8 -2i tri.it o .a i+0" F0 tot ce po2i8 Abra.s -+c3ise telefo+ul" Nic9 se d0du /os di+ pat i for.0 +u.0rul lui Maier" Maier r0spu+se +u.aidec4t" ' U+de e tiH -+treb0 el" ' Acas0" 6oc.ai a. aflat" &ei di+ S7 au -+ceput s0 fac0 arest0ri" ' 7a" 7oi a5e+2i su+t -+ sufra5eria .ea c3iar acu." ' 6ra5e de ti.p8 stri50 el -+ telefo+" @i+ i.ediat8 Puse pe el o c0.a 0 i o perec3e de pa+talo+i" ,+ ti.p ce cobora -+ fu50 sc0rile, au%i o .a i+0 opri+d -+ fa2a i+tr0rii" ,+c0 se -.br0ca cu 3ai+a i - i -+c3eia +asturii de la c0.a 0 c4+d se urc0 -+ ea" ' ;r0be te-te8 -i stri50 el oferului" * * * 6ra1ersar0 podul i urcar0 dealurile abrupte spre Pera, .er54+d pe str0%i pietruite i -+tu+ecate" $e lu0 aptespre%ece .i+ute s0 a/u+50 la aparta.e+tul lui Maier di+ 6a9si." &4+d oprir0 -+ fa2a i+tr0rii, Nic9 10%u o lu.i+0 la eta/ul doi" ,+ fa2a cl0dirii, l4+50 Mercedesul lui Maier, era parcat0 o li.u%i+0 Forc3" Radiatorul era -+cadrat de dou0 ste5ule2e +a%iste" Aoferul lui Nic9 cla:o+a" Probabil c0 Maier st0tea la fereastr0, p4+di+d" ,i po1esti lui Nic9 .ai t4r%iu c0 cei doi .e.bri S7 se purtaser0 destul de fru.os, -i spuseser0 c0 era tri.is -+apoi la Berli+ i -i d0duser0 ti.p s0- i fac0 1ali%a" &4+d Maier 10%u li.u%i+a co+sulatului, aru+c0 1ali%a c4t colo i o %bu53i pe u 0 afar0" Nic9 -l 10%u ie i+d -+ fu50 di+ aparta.e+t" 7esc3ise portiera di+ spate i Maier se urc0 -+ .a i+0" ,+ ti.p ce auto1e3iculul de.ara, e+5le%ul se uit0 -+ o5li+da retro1i%oare i -i 10%u pe cei doi a5e+2i S7 aler54+d spre Forc3" 7ar ei coteau de/a pe bule1ardul Isti9lal, -+drept4+du-se -+ 1ite%0 cu trofeul lor spre co+sulatul brita+ic"
(C(

- &O$IN FA$&ONER -

78
Era o di.i+ea20 rece -+ Ista+bul" Maier st0tea -+ Biroul lui Abra.s, .4+c4+d o.let0 cu u+c0" A1ea u+ apetit s0+0tos i se bucura de o ospitalitate .ai bu+0 dec4t cea pe care i-ar fi oferit-o Fi..ler" Maier - i ter.i+0 .icul de/u+ i d0du farfuria la o parte" ' 6ic0lo ii8 puf+i el, apri+%4+du- i o 2i5ar0" Abra.s se a e%0 -+tr-u+ fotoliu aproape de fereastr0 i lu0 o -+53i2itur0 de ceai" ' A.basada 5er.a+0 le-a spus poli2i tilor turci c0 ai fost r0pit i le-a cerut s0 te caute" ' O 1or faceH -+treb0 Maier" ' Nu 1or l0sa +ici o foaie de 34rtie de pe biroul lor +ecercetat0" 7ar .0 -+doiesc c0 te 1or 50si" Se aplec0 spre el" ' A adar, do.+ule colo+el Maier, ce ai s0 +e spuiH Secretara lui Abra.s st0tea +eobser1at0 -+tr-u+ col2 al ca.erei, cu u+ car+e2el de +oti2e -+ poal0 i cu u+ creio+ -+ .4+0" Maier se re%e.0 de sp0tarul scau+ului i - i terse 5ura cu u+ er1e2el" &l0ti+0 di+ cap" ' &ei de-acas0 .0 1or co+sidera u+ tr0d0tor" ' A1e. o -+2ele5ere" E prea t4r%iu pe+tru +e5ocieri" ' Fitler e +ebu+" A. %is -+totdeau+a lucrul 0sta" ' ,.i pare r0u, do.+ule colo+el, dar +u su+te. aici s0 discut0. filosofie, ci fapte" Maier p0rea depri.at" El era -+ si5ura+20, dar ci+e1a di+ ;er.a+ia se 1a asi5ura c0 so2ia i fiul lui 1or fi pedepsi2i pe+tru tr0darea sa" Poate c0 a5e+2ii S7 d0r4.au c3iar acu. u a locui+2ei lor di+ Berli+" 7ar +u a1usese de alesG a teptase p4+0 -+ ulti.a clip0 s0 -+cerce s0-i scoat0 di+ 2ar0 i +u .ai a1ea ce altce1a s0 fac0 pe+tru ei" ,+c3ise oc3ii i -+cepu s0 1orbeasc0" * * * @orbi ti.p de ci+ci ore, le d0du +u.ele u+or si.pati%a+2i ai +a%i tilor, +u.ele curierilor i a5e+2ilor ser1iciului 5er.a+ de i+for.a2ii di+ Palesti+a, Siria, Ira9 i E5iptG le spuse ce tia despre opera2iu+ile Alia+2ei di+ Bul5aria, U+5aria i Ro.4+ia, ce aflaser0 5er.a+ii despre ser1iciile secrete brita+ice i a.erica+e di+ 6urcia i, cu o satisfac2ie i .ai .are, le spuse tot ce tia despre acti1it02ile S7"
(C<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

&4+d Maier ter.i+0, secretara lui Abra.s u.pluse u+ caiet -+tre5 i era de/a la /u.0tatea celui de-al doilea" 70duser0 lo1ituraG cariera lui Abra.s era asi5urat0" Scru.iera di+ fa2a lui Maier era pli+0-oc3i, iar fu.ul de 2i5ar0 i .irosul de tra+spira2ie di+ ca.er0 -i -+toarser0 lui Nic9 sto.acul pe dos" M4i+ile lui Maier tre.urauG poate c0 b0use prea .ult0 cafea turceasc0 tare" ' Ai cu 7o+aldso+ cu. r0.4+eH -l -+treb0 Nic9" Maier se uit0 la Abra.s i e%it0 pu2i+" ' Nu tiu +i.ic despre asta" ' 7a+iela tia" M-a a1erti%at" ;er.a+ul cl0ti+0 di+ cap" ' 6e-a .i+2it" ' A %is c0 te-a au%it 1orbi+d la telefo+ despre o bo.b0" ' A fost -+totdeau+a o .i+ci+oas0 des014r it0, replic0 Maier i se uit0 la Abra.s, cer4+du-i spri/i+ul" ' Are dreptate, 7a1is" Nu cred c0 ea era ci+e p0rea s0 fie" Nic9 se re%e.0 de sp0tarului scau+ului, cu u+ +od de spai.0 -+ sto.ac" Atia ce a1ea s0 ur.e%e" ' 7espre 7a+iela Si.o+ici ce +e po2i spu+eH -+treb0 Abra.s" 7e c4+d -+cepuse s0 1orbeasc0, Maier p0strase u+ to+ co+sta+t, dar acu. Nic9 si.2i altce1a -+ 1ocea lui, o +ot0 de triu.f" ' A, da8 7a+iela Si.o+ici, %ise el i -i aru+c0 o pri1ire lui Nic9 pe care acesta +-o putu descifra" ' I-ai cerut s0 seduc0 u+ o. pe +u.e ;ri5orie1, spuse Nic9, purt4+du-se ca u+ profesio+ist -+ fa2a lui Abra.s" $ucra pe+tru NT@7" ' I-a. cerut s0 fac0 .ulte lucruri pe+tru .i+e" 7ar, -+tr-ade10r, a. pus-o s0l seduc0" $-a atras -+tr-u+ 3otel li+i tit di+ 6a9si. u+de -l a teptau c42i1a a5e+2i de-ai .ei" A fost dro5at i tra+sportat -+ secret peste 5ra+i20 -+ Bul5aria pe+tru a fi i+tero5at cu. trebuie" Abra.s se aplec0 spre Maier, spri/i+i+du- i coatele pe 5e+u+c3i" ' Ai folosit acela i pla+ i pe+tru a-l scoate pe do.+ul 7a1is di+ Ista+bulH Nic9 si.2i c0 i se opre te i+i.a -+ loc" ' A. ru5at-o cu .ult ti.p -+ ur.0 s0-l spio+e%e pe .aiorul 7a1is" ' Atiu asta, %ise Nic9, dor+ic s0 tear50 r4+/etul de pe fa2a lui Maier" Mi-a spus c4+d +e-a. -+t4l+it pri.a dat0 -+ Ista+bul" ' Fii+dc0 a a i-a. cerut eu" Ur.0 o t0cere -+delu+5at0, ti.p -+ care cei doi e+5le%i luar0 -+ co+siderare i.plica2iile acestei afir.a2ii" ' &e 1rei s0 spuiH -+treb0 Abra.s" Nic9 se si.2i a.or2it" ' Ne -+ elaH
(CE

- &O$IN FA$&ONER -

' M-a. 54+dit c0 a. c4 ti5a .ai .ult dac0 2i-a. fur+i%a i+for.a2ii false pri+ i+ter.ediul ei dec4t dac0 a. -+cerca s0 ob2i+e. docu.e+te aute+tice" A. presupus ' i a. a1ut dreptate ' c0 +u 1ei aduce dec4t foarte rar 34rtii acas0 i c0 -i 1a fi i.posibil do.+i oarei Si.o+ici s0 i+tre -+ co+sulat, oric4t de -+dr05ostit ai fi fost tu de ea" ' 6oate i+for.a2iile pe care +i le-a dat ea erau falseH -+treb0 Abra.s" ' A. f0cut s0 par0 c0 7a+iela era cea care f0cea foto5rafiile -+cerc4+d s0 le fac cu c4t .ai .ult0 st4+50cie posibil" Ai a. pres0rat i c4te1a i+for.a2ii ade10rate de care .0 putea. lipsi f0r0 +ici o proble.0" Nic9 -+c3ise oc3ii" 7u.+e%eule8 ' Al doilea be+eficiu ob2i+ut de pe ur.a do.+i oarei Si.o+ici a fost c0 tia. c0 aproape toate i+for.a2iile pe care .i le aducea ea erau false" 7e i +u erau folositoare, +e per.iteau s0 i+terpret0. corect alte i+for.a2ii pe care le ob2i+ea." Abra.s oft0 ad4+c" ' Apoi a a1ut loc r0pirea do.+ului 7a1is" N-a. fost de acord cu u+ astfel de co.porta.e+t barbar, dar cei di+ S7 au i+sistat, iar -+ .o.e+tul acela eu -+cerca. s0 .0 dau bi+e pe l4+50 ei, sper4+d s0 c4 ti5 ti.p ca s0-.i pla+ific fu5a" 7up0 cu. se 1ede, +-a fu+c2io+at" Nic9 cre%u pe+tru o clip0 c0 o s0 i se fac0 r0u" ' 7a+iela tiaH ' &0 ur.a s0 fii pri+s i torturatH 7a, tia" Nic9 si.2i ca i cu. ar fi c0%ut -+ ap0 rece ca 53ea2a" ' 7o.+ule .aior, a. cre%ut i eu .ult0 1re.e c0 7a+iela .0 iube te" $a fel ca ti+e, .i-a fost 5reu s0-.i separ acti1it02ile profesio+ale de se+ti.e+tele pe care le a1ea. pe+tru fata asta" 7ar, -+ cele di+ ur.0, .i-a. dat sea.a c0 e ca u+ ade10rat .erce+ar, co.plet lipsit0 de scrupule" P0cat c0 +-ai -+2eles i tu lucrul 0sta" ' &e s-a -+t4.plat cu eaH -+treb0 Abra.s" Maier d0du di+ u.eri" ' &red c0 e -+ Bucure ti" 6r0ie te cu u+ .aior di+ Siec3er3eitdie+st" Parc0 O1erat3 -l c3ea.0" Nic9 se duse la fereastr0 i o desc3ise" 6rase ad4+c -+ piept aerul rece, str4+54+d cu putere per1a%ul" Se uit0 -+ 5r0di+0G copacii lui Iuda -+cepeau di+ +ou s0 -+.u5ureasc0" ' M-a .i+2it8 Rosti cu1i+tele cu 1oce tare ca s0 aib0 o oarecare lo5ic0" M-a .i+2it" ,i spusese c0 -l iube te i totu i -l -+ elase ti.p de trei a+i, apoi -l atr0sese -+tro capca+0" Fusese torturat i ar fi fost cu si5ura+20 ucis dac0 +-ar fi i+ter1e+it Popescu"
(C*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

, i i.a5i+0 c0 1ede fa2a ei pe o per+0 lu.i+at0 de lu+0" 7ra50, dra50" ,+cerc0 s0-i ia ap0rarea, s0 se co+1i+50 c0 poate era totu i +e1i+o1at0" 7ar tia c0 fusese u+ prost" Bleste.0 clipa -+ care o -+t4l+ise i se l0s0 b0tut de 14+tul rece de pri.01ar0, obra/ii ar%4+du-i de ru i+e i de ur0" Fru.oasa di.i+ea20 de pri.01ar0 se stricase" Nori +e5ri 1e+ir0 di+spre +ord i -+cepu s0 bur+i2e%e" Nic9 -+c3ise oc3ii" A1ea se+%a2ia c0 ci+e1a -l e1iscerase cu o li+5ur0 tocit0" * * * Ma: Ti+5 -i spusese .ereu s0 +u se ata e%e +iciodat0 prea .ult de o fe.eie" A1ea o so2ie acas0 i pe Adrie++e @ar5a -+ patul lui di+ aparta.e+tul pe care -l ocupa -+ Ista+bul" 7up0 spusele lui, +u era dec4t o a1e+tur0 a.oroas0 trec0toare" Adrie++e +u -+se.+a +i.ic pe+tru el" ,+ seara -+ care Nic9 -l sal1a pe Maier di+ .4i+ile S7, Adrie++e @ar5a -i %ise lui Ma: c0 se -+dr05ostise de u+ alt b0rbat, u+ diplo.at italia+" Pri+ ur.are, -l p0r0sea" ,+ seara aceea, u+ 14+%0tor de 2i50ri turc di+ pia2a 6a9si., aflat -+ dru. spre cas0, -l 10%u pe Ma: c0%4+d de pe podul ;alata -+ apele -+1olburate ale &or+ului" O.ul declar0 c0 Ma: era beat i c0%use di+ 5re eal0, dar Nic9 credea c0 +u se 1a afla +iciodat0 ade10rul" $ui Ma: i-ar fi pl0cut iro+ia situa2ieiG dup0 o 1ia20 -+trea50 de b0utur0, .urise pe+tru c0 -+53i2ise prea .ult0 ap0" 7ac0 Ma: ar .ai fi fost -+ 1ia20, Nic9 ar fi putut discuta cu el despre tr0dare i poate c0 i-ar fi b05at .i+2ile -+ cap" >Nu trebuie s0 te d0ruie ti +iciodat0 cu totul u+ei fe.ei?, spusese Ma:" 7ar poate c0 la fi+al +u- i putuse respecta propria re5ul0 de aur" Sau poate c0 +-o cre%use +ici elG dup0 cu. %isese de .ulte ori, era doar u+ %iarist i +u trebuia s0 cre%i dec4t /u.0tate di+ ce spu+ea i +i.ic di+ ce scria"

79
Nic9 2i+ea re1ol1erul Sebley calibrul <O -+tr-u+ sertar al biroului s0uG -i fusese oferit de ser1iciile secrete -+ sc3i.bul ar.ei pierdute -+ seara c4+d fusese r0pit" Scoase re1ol1erul di+ ascu+%0toare s0-l cure2e i s0 se fa.iliari%e%e di+ +ou cu .eca+is.ul lui" Se si.2ea distrus" >7e asta +e e tea.0 s0 iubi. prea .ult?, se 54+di el" >Ne las0 f0r0 ap0rare, a.ice?, -l au%i pe Ma: spu+4+d" >6rebuie s0 ai -+totdeau+a o re%er10, asta e ideea"? >Ne d0. -+apoi -+ fa2a ade10rului co+for. c0ruia dra5ostea are puterea s0 +e
(CJ

- &O$IN FA$&ONER -

lase 5oi, dup0 cu. are puterea s0 +e 1i+dece" A a c0 ale5e. co+fortul -+ locul pasiu+ii, si5ura+2a -+ locul -+sp0i.4+t0torului salt -+ 5ol al i+i.ii"? ,+ sertar era o cutiu20 cu .u+i2ieG Nic9 lu0 u+ 5lo+2 i -l 14r- cu 5ri/0 -+ re1ol1er, -+14rti .eca+is.ul de .ai .ulte ori, apoi -l -+c3ise" Erau .ul2i a1oca2i ai ap0r0rii# fiii lui, desi5ur, c0ci +u era o lec2ie pe care u+ tat0 1oia s-o dea copiilor s0iG apoi Pe++ifer, care -+c0 .ai 2i+ea la el, care ar fi fost -+durerat0, de i el -i d0duse .oti1e -+te.eiate s0-l urasc0G i .ai ales 7a+iela Si.o+ici, o fa+to.0, poate u+ul di+ sufletele pierdute ale Bosforului acu., spu+4+du-i c0 Maier .i+2ise, c0 ea +u-l tr0dase +iciodat0" Nic9 +u era u+ o. credi+cios, dar u+ 7u.+e%eu o.+ipre%e+t era de ase.e+ea acolo, -+cru+t4+du-se la el cu repro , c0ci u+ astfel de 5est -l os4+dea pe 1ecie, dac0 era s0 dea cre%are Bibliei pe care o citise c4+d era la coal0G i .ai era acel Iuda -+5ro%itor, spera+2a, care -i optea c0 poate %iua de .4i+e a1ea s0 fie .ai bu+0 dac0 f0cea efortul de a .ai tr0i -+c0 o %i" &i+e1a a spus odat0 c0 spera+2a e doar disperare a.4+at0" Acu. a1ea s0 lase soarta s0 3ot0rasc0" Nu era u+ o. deosebit de cura/os i era +e1oie de .ult cura/ s0 2i+0 u+ pistol la t4.pl0 i s0 apese pe tr05aci" 7ar +u se si.2ise +iciodat0 .ai 5olit de orice se+ti.e+te o.e+e ti dec4t se si.2ea -+ acel .o.e+t" Ar.0 re1ol1erul i .eca+is.ul se -+14rti" O a+s0 di+ aseG +u era r0u pe+tru o di1i+itate .ilosti10, dac0 e:ista a a ce1a, sau pe+tru soart0, dac0 asta era" Pe+tru pri.a dat0 dup0 .ulte lu+i de %ile, poate c3iar a+i, a1u o se+%a2ie de e:altare, c0ci 1iitorul lui a1ea s0 fie -+ sf4r it 3ot0r4t, iar el era scutit de orice respo+sabilitate -+ pri1i+2a asta"

CARTEA a V-a 80
Bucureti, august 1944 Soarta 3ot0r-" 6rei lu+i .ai t4r%iu, desti+ul decise ca, -+tr-o %i di+ au5ust, -+tr-o di.i+ea20 cald0 i se+i+0, Nic9 s0 se afle -+tr-u+ a1io+ Fa1illa+d al a1ia2iei brita+ice care -i tra+sporta pe el i pe Abra.s de la Ista+bul la Bucure ti" Pe .0sur0 ce a1io+ul se apropia de pista de ateri%are di+ peri.etrul sudic, Nic9 10%u u+ +or de fu. pluti+d deasupra ora ului" Ro.4+ia fusese tr0dat0 -+c0 o dat0" Ofe+si1a so1ietic0 -+cepuse pe () au5ust, iar po%i2iile 5er.a+e i ro.4+e se pr0bu iser0 repede" Fiul lui &arol, re5ele Mi3ai, or5a+i%ase o lo1itur0 de stat cu
(CM

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

a/utorul ar.atei i -l arestase pe A+to+escu, apoi -i -+locuise 5u1er+ul cu .e.brii Partidului Na2io+al 7e.ocrat al lui Popescu" Re5ele a+u+2ase i.ediat c0 2ara sa se 1a al0tura for2elor aliate -+ lupta -.potri1a A:ei" ,+ seara aceea, co.a+da+tul trupelor 5er.a+e fusese pri.it la palat i, dup0 o scurt0 -+tre1edere cu re5ele, afir.ase c0 1a p0r0si +u.aidec4t Bucure tiul" Se 2i+use de cu14+tG dar, i.ediat dup0 plecarea lui, ordo+ase a1ia2iei 5er.a+e s0 bo.barde%e ora ul" Raidurile co+ti+uaser0 -+ for20 ti.p de trei %ile" Ateri%ar0 pe aeroportul B0+easa, trec4+d pe l4+50 r0.0 i2ele a1ioa+elor 5er.a+e Fei+9el distruse de u+ raid rusesc cu c4te1a s0pt0.4+i -+ai+te" Se -+dreptar0 spre 3a+5arele aflate la cap0tul aerodro.ului" 7i+ +ou -+ Bucure ti" Ea era acolo, u+de1a" Nic9 se uit0 la Abra.s, care st0tea pe locul de l4+50 el, i se -+treb0 la ce se 54+de te" &u dou0 s0pt0.4+i -+ ur.0, u+ .are al i patru 5e+erali fuseser0 e:ecuta2i pe+tru c0 luaser0 parte la co.plotul care 1i%a uciderea lui Fitler" ,+su i &a+aris fusese str4+s de 54t cu o coard0 de pia+" Abra.s era de partea -+1i+50torilor, dar, -+ .ulte pri1i+2e, pierduse r0%boiul" Pe fa2a lui +u se putea citi +i.ic" @a trebui s0 se descurce cu. 1a putea" So1ieticii 1or sosi cur4+d i .isiu+ea lui era s0 co.u+ice cu +oii lor alia2iG Abra.s 1e+ise s0-l -+t4l+easc0 pe dia1ol" * * * ,+ fa2a biroului 10.ii a tepta u+ Opel +e5ru" &4+d Nic9 cobor- di+ Fa1illa+d, Popescu aler50 -+ -+t4.pi+area lui" ' Bi+e ai 1e+it -+ Ro.4+ia8 stri50 el pe deasupra 3uruitului .otoarelor" Sper c0 1i%ita asta o s0-2i plac0 .ai .ult dec4t ulti.a" Era o 5lu.0 proast0 i Nic9 +u r0spu+se" Popescu -l s0rut0 pe fiecare obra%, dup0 cu. era obiceiul ro.4+ilor" Abra.s -i -+ti+se .4+a pe+tru a se pre%e+ta .ai for.al" Apoi, Popescu -i co+duse la .a i+0" * * * >7ac0 ro.4+ii l-ar fi ascultat pe Popescu i ar fi +e5ociat .ai de1re.e cu +oi, poate c0 +-ar fi -+ -+curc0tura -+ care se afl0 acu.?, se 54+di Nic9" 7ar soarta lor fusese pecetluit0 -+ ur.0 cu trei lu+i, c4+d &3urc3ill i Roose1elt co+1e+iser0 asupra %o+elor .ilitare opera2io+ale di+ sud-estul EuropeiG co+for. -+2ele5erii, alia2ii pri.eau ;recia, iar ru ii pri.eau Ro.4+ia" Acu. era prea t4r%iu s0 se .ai fac0 ce1a -+ pri1i+2a asta" Ar.ata Ro ie se apropia de ora " ,+ ti.p ce .er5eau cu .a i+a, Nic9 au%i focuri de artilerie -+ dep0rtare" Ru ii erau la doar c42i1a 9ilo.etri dista+20, distru54+d ce .ai r0.0sese di+ re%iste+2a
(CO

- &O$IN FA$&ONER -

5er.a+0" 7ru.urile erau pres0rate cu .ira/e" 6recur0 pri+ suburbii .urdare, pe l4+50 colibe di+ le.+, pe l4+50 capre i cai pripo+i2i, apoi pe l4+50 cl0diri di+ ci.e+t, -+co+/urate de c4.puri p0r05i+ite sau de tere+uri a5ricole" ,+ cele di+ ur.0 a/u+ser0 -+ ora ul propriu-%is, -+c0 de1astat de cutre.ur i de r0%boiul ci1il di+ ur.0 cu trei a+i" Multe di+ cl0dirile care supra1ie2uiser0 atu+ci fuseser0 distruse acu. de a1ia2ia 5er.a+0" Nic9 - i a.i+ti cu. era Bucure tiul -+ CD<D, c4+d sosise aici pe+tru pri.a dat0, .ai dec0%ut dec4t Parisul, dup0 cu. se spu+ea, i .ai iefti+# ca1iarul era 14+dut cu 9ilo5ra.ul, iar pr4+%ul 2i+ea de la a.ia%0 p4+0 la ora ci+ciG -+ .a5a%i+ele de pe &3aussBe erau parfu.uri i 3ai+e pari%ie+eG 5r0di+ile publice erau pli+e de flori i str0%ile erau .0turate %il+ic de o ar.at0 de 20r0+ci" 7ar asta era atu+ci" Acu. str0%ile erau pustiiG cei c42i1a trec0tori pe care -i 1edeau a1eau pri1irile r0t0cite i erau -.br0ca2i -+ %dre+2e" &ea .ai .are parte a ora ului %0cea -+ rui+e, iar bo.bele la+sate de 5er.a+i f0cuser0 50uri uria e -+ bule1arde" Ma5a%i+ele de pe &3aussBe erau -+c3ise i aproape to2i arbori disp0ruser0" U+a di+ rui+e -+c4+t0 pri1irea lui Nic9# +i te oa.e+i d0duser0 foc Biroului ;er.a+" Era pl0cut s0-l 1e%i de1astat i ar%4+d .oc+it" Sire+ele -+cepur0 s0 su+e -+ tot ora ul" &ei de pe strad0 o luar0 la fu50" Nic9 au%i uieratul -+sp0i.4+t0tor al a1ioa+elor Stu9a" Popescu stri50 la ofer s0 50seasc0 u+ ad0post" Se oprir0 -+ fa2a B0+cii Na2io+ale" Popescu desc3ise portiera i -i -.pi+se spre cl0dire" ' Pe aici8 Pe aici8 Se refu5iar0 -+tr-u+a di+ -+c0perile de la subsol" Nic9 si.2i p0.4+tul %5udui+du-se deasupra lor c4+d bo.bardierele 5er.a+e - i luar0 di+ +ou r0.asbu+ de la fo tii lor alia2i" >Salutare i .ul2u.i. pe+tru petrol8?

81
Mirosea ur4t -+ -+c3isoare, a fric0 i a tra+spira2ie" U+ pa%+ic -i co+duse spre biroul directorului" Iidurile ce+u ii di+ c0r0.id0 i c3eile de la ce+tura pa%+icului -i a.i+tir0 lui Nic9 de propria perioad0 scurt0 petrecut0 ca pri%o+ier -+tr-u+ loc foarte ase.0+0tor" Se -+t4.plaser0 +i te lucruri -+5ro%itoare aici i, de i era -+so2it de u+ul di+ alia2ii lui Popescu, u+ fu+c2io+ar cu oc3elari pe +u.e E.il, e+5le%ul +u se putu ab2i+e s0 +u se cutre.ure de spai.0 c4+d au%i u a di+ o2el -+c3i%4+du-se -+ ur.a lui" Nu.ele lui Popescu -l f0cu pe directorul -+c3isorii s0 ia po%i2ia de drep2i" Era
(CD

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

u+ o.ule2 -+cre%ut, -.br0cat -+tr-o u+ifor.0 .aro" Nic9 - i roti pri1irea pri+ biroul lui# era o -+c0pere -+tu+ecat0, cu u+ birou di+ o2el, u+ dulap di+ o2el i o fereastr0 .urdar0 cu 5rila/ de fier care d0dea spre o curte ci.e+tat0" 7irectorul le oferi .ieros +i te 2uic0, dar E.il refu%0 cu u+ 5est al .4i+ii" ' &0ut0. doi pri%o+ieri care au fost adu i aici la -+ceputul r0%boiului, -i %ise E.il" Acest do.+ este ata atul .ilitar ad/u+ct al co+sulatului brita+ic di+ Ista+bul i este i+teresat -+ .od deosebit de soarta lor" ' 7esi5ur, spuse directorul" &u. se +u.eauH ' Si.o+ici, r0spu+se E.il" Pe u+ul -l c3e.a Si.o+" A fost arestat -+ iu+ie CDE)" &el0lalt era fratele lui, A.os" Era -+c0 -+ libertate -+ dece.brie CDEC" Asta e tot ce tiu" ' U+ .o.e+t, 10 ro5, %ise directorul i se duse -+ biroul co+2opistului s0 1erifice c3iar el dosarele" &4t ti.p lipsi directorul, Nic9 se -+treb0 di+ +ou de ce f0cea asta" 7a+iela -l tr0dase, +u-i datora +i.ic" 6otu i o parte di+ el -+c0 .ai 1oia s0 cread0 c0 Maier .i+2ise" ,+ plus, dac0 -l 50sea pe u+ul di+ fra2ii ei, putea afla +i te r0spu+suri" 6recuser0 ase lu+i i el tot se .ai 54+dea la ea -+ fiecare %i" Poate c0 r0spu+surile l-ar putea c3iar co+duce la ea" 7irectorul se -+toarse dup0 c4te1a .i+ute cu u+ dosar pr0fuit -+ .4+0" ,l puse pe birou" ' A. 50sit docu.e+tele" A.os Si.o+ici a fost arestat pe (O .artie CDE(" A1ea dou0%eci i patru de a+i" Era ba+c3er" E1reu, %ise el cu dispre2" A .urit -+ ti.p ce -+cerca s0 e1ade%e" A c0%ut de la o fereastr0 aflat0 la eta/ul trei" E.il se -+toarse spre Nic9 i -i relat0 tot ce spusese directorul" Nic9 d0du di+ u.eriG b0+uise c0 era o aler50tur0 dup0 cai 1er%i, +u se a teptase s0-i .ai 50seasc0 pe cei doi b0rba2i -+ 1ia20 dup0 at4ta ti.p" ' E si+5urul Si.o+ici di+ ar3i10" 7ar a. 50sit o +ot0 la dosar" Se pare c0 .ai e:ist0 u+ .e.bru al fa.iliei, -+s0 +u.ele lui e Tra+s9y, Si.o+ Tra+s9y" A fost luat de aici -+ +oie.brie CDE) de ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii i tra+sferat la o alt0 -+c3isoare" ,.i aduc a.i+te de el" A fost adus -+apoi rece+t, -+ .artie" ' E aiciH -+treb0 E.il" ' 7a" 7ori2i s0-l 1ede2iH E.il se -+toarse spre Nic9" ' &el care se +u.e te Si.o+ e -+c0 -+ -+c3isoarea asta" @rei s0-l 1e%iH Nic9 +u se a teptase la a a ce1a" ' 7a" 7a, desi5ur, r0spu+se el i se si.2i brusc 5ol pe di+0u+tru" * * * Era sl0bit dup0 patru a+i petrecu2i -+tr-o -+c3isoare +a%ist0" A1ea .4i+ile -+c0tu ate -+ fa20 i Nic9 -i 10%u oasele de la -+c3eieturi" Oc3ii -i erau ad4+ci -+
(()

- &O$IN FA$&ONER -

orbite, a1ea pielea 5albe+0 di+ prici+a icterului i era ras -+ cap ca s0 +u fac0 p0duc3i" I+elarul de la .4+a st4+50 lipsea" St0tea pe scau+ ' E.il luase -+ st0p4+ire biroul directorului pe durata -+tre1ederii ' i se uita la ei cu u+ a.estec de tea.0 i suspiciu+e" Se p0rea c0 +u 1orbea fra+ce%a, a a c0 E.il f0cu di+ +ou pe traduc0torul pe+tru Nic9" ' Spu+e-i, te ro5, ci+e su+t i c0 su+t de la co+sulatul brita+ic di+ Ista+bul, -i %ise Nic9 lui E.il" Spu+e-i c0 a. 1e+it s0-l a/ut0." A1u loc u+ sc3i.b rapid de cu1i+te, care +u p0ru s0-l i.presio+e%e deloc pe b0rbat" Acesta %ise ce1a pe u+ to+ o20r4t, apoi se uit0 -+ alt0 parte" ' @rea s0 tie cu. l-ai putea du.+eata a/uta, spuse E.il" ' Atie c0 5er.a+ii au p0r0sit Bucure tiulH ' Atie" Nu crede c0 1a co+ta prea .ult" ' Spu+e-i ci+e e ti" Spu+e-i c0-l po2i scoate de aici" U+ alt sc3i.b rapid de cu1i+te" Pe+tru pri.a dat0, Nic9 10%u spera+20 -+ oc3ii b0rbatului, c3iar dac0 era o10itoare i te.0toare" ' ,+treab0-l dac0 cu+oa te o fe.eie pe +u.e 7a+iela Si.o+ici" E.il traduse -+trebarea lui Nic9 i p0ru surpri+s de r0spu+sul pri.it" ' E fratele eiH Fur0 .ur.urate c4te1a cu1i+te" E.il cl0ti+0 di+ cap" ' Iice c0 +u e fratele ei" E so2ul ei" * * * Popescu -i f0cuse rost de o .a i+0 i de u+ ofer" Nic9 -i spuse oferului s0 se -+drepte spre 1ec3iul cartier e1reiesc" , i a.i+ti cu., -+tr-o +oapte rece, o co+dusese pe 7a+iela pe aceste str0%i 1ec3i i pietruite" Acu. +u .ai r0.0seser0 dec4t +i te %iduri arse i .or.a+e de .olo%" Se -+treb0 ce se -+t4.plase cu .iile de oa.e+i care locuiser0 c4+d1a acoloG poate c0 u+ii di+ ei se -.barcaser0 pe Stru.a" Aoferul parc0 -+ pia20" 7e acolo Nic9 tia dru.ul" Aparta.e+tul u+de locuise ea +u .ai e:ista" ,+trea5a cl0dire fusese distrus0 i +u .ai r0.0seser0 dec4t +i te %iduri -+cli+ate periculos spre strad0" &e c0utaH Era u+ prost dac0 .ai era -+dr05ostit de o fe.eie care -l tr0dase -+ felul 0sta" 6otu i, i+difere+t ce f0cuse ea, pe+tru el +u .ai co+ta acu." O iubeaG 0sta era ese+2ialul" Putea ale5e s0 tra+sfor.e acea iubire -+ ur0, dac0 i se p0rea .ai u or a a" Era ale5erea lui" 7ar fata ati+sese o coard0 -+ i+teriorul lui, iar el iubise i, poate pe+tru pri.a dat0 -+ 1ia20, iubise cu ade10rat" Ea fusese piatra lui filosofal0" Nu.ai -+ ti.p se 1a 1edea dac0 el se 1a folosi 1reodat0 de aceast0 alc3i.ie" Atia c0 +-a1ea s-o .ai 1ad0 1reodat0" Se l0s0 pe 1i+e pri+tre .or.a+ele de
((C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

c0r0.i%i i le.+ ars i rosti o ru50ciu+e pe+tru 7a+iela, oriu+de s-ar fi aflat ea"

82
7ar o .ai 10%u o dat0" O re10%u -+ si+5urul loc u+de ar fi putut s0 fie" $a 3otelul At3B+Be Palace" ;r0di+a fusese lo1it0 de bo.bele alia2ilor -+tr-u+ raid aeria+ i acu. era -+ rui+0" Orice ur.0 a fo tilor ei .usafiri i proprietari fusese tears0" Uria a s1astic0 ro u cu +e5ru disp0ruse, de%10lui+d o cr0p0tur0 -+ fa2ada 3otelului, l0sat0 de cutre.urul di+ CDE)" Folul -+tu+ecat, cu irurile lui de st4lpi di+ .ar.ur0 5albe+0, se.0+a cu u+ .or.4+t" 6recuse 1re.ea pri+2eselor cu 3ai+e di+ bla+0 de 1ulpe, a isto1i2ilor diplo.a2i sud-a.erica+i i a fu+c2io+arilor +a%i ti" Fo tii st0p4+i ai ora ului plecaser0 acu., iar ca+apelele di+ plu ro u ca cirea 0 i scau+ele -+ stil $udo1ic al Q@-lea a teptau sosirea +oilor .i+i tri" Sau poate c0 fu+c2io+arii so1ietului .u+citoresc 1or dispre2ui lu:ul .0re2ului i 1ec3iului 3otel" Nic9 se -+doia serios de asta" , i a.i+ti u+de st0tuse 7a+iela -+ seara aceea" Aproape c0 d0duse peste ea -+ -+tu+eric" Su+t o actri20 bu+0" ,+totdeau+a a. fost a a" Re5retul i suferi+2a aproape c0 -l sufocar0" ,+ loc s0 urce -+ ca.era pe care Popescu o re%er1ase pe+tru el, Nic9 se a e%0 pe scau+ul pe care st0tuse fata -+ seara aceea i re10%u -+ .i+te i.a5i+ea ei" * * * Ai atu+ci, 7a+iela i+tr0 pe u a tur+a+t0 -.preu+0 cu u+ b0rbat -+ u+ifor.a u+ui ofi2er de ra+5 superior di+ ar.ata ro.4+0" Fru.oasa lui supra1ie2uitoare, bra2 la bra2 cu u+ alt colac de sal1are8 Fata -l 10%u i se opri" Era o actri20 bu+0 ' a a fusese -+totdeau+a ' dar -+ clipa aceea tale+tul ei o p0r0si" ' 7a+iela8 Fata se -+toarse i p0r0si repede 3otelul" Ofi2erul se uit0 ui.it dup0 ea" Nic9 trecu pe l4+50 el i ie i pe u 0 -+ ur.a ei" Afar0 era i+suportabil de cald, iar lu.i+a puter+ic0 a soarelui -l orbi" 7a+iela se uit0 -+apoi i, c4+d -l 10%u pe Nic9, o lu0 la fu50" Se opri doar o dat0 ca s0- i scoat0 pa+tofii cu toc di+ picioare, a a cu. f0cuse -+ acea %i c4+d fu5eau de 5ardi ti" B0rbatul si.2ea caldar4.ul do5ori+d c3iar i pri+ talpa pa+tofilor lui"
(((

- &O$IN FA$&ONER -

Probabil c0 picioarele 7a+ielei erau de-a dreptul fripte pri+ dresuri" 6ra1ers0 pia2a -+ ur.a ei" Fata +u putea aler5a prea repede -+ fusta ei -+5ust0 i b0rbatul o a/u+se repede di+ ur.0" 7a+iela i+tr0 -+ biserica Tre2ulescu" Nic9 i+tr0 dup0 ea" Sfi+2i sobri cu barb0 pri1eau di+ icoa+ele lustruite care at4r+au pe pere2ii -++e5ri2i de 1re.e" Altarul -.pr0 tia sclipiri aurii -+ -+tu+ericul i+sti+ctual" &iudat loc de refu5iu pe+tru u+ e1reu8 A tept0 p4+0 c4+d oc3ii i se obi +uir0 cu -+tu+ericulG apoi o 10%u, -+5e+u+c3i+d l4+50 o icoa+0 a Sf4+tului A+to+, -+c0 .ai -+cerca s0- i tra50 sufletul" A1ea obra/ii br0%da2i de lacri.i" ' &e cau2i aiciH opti ea" ' A. cre%ut c0 ai .urit" ' &e 1reiH &lipa p0rea ireal0" $u+i de %ile se luptase -+ .i+tea lui cu ceea ce -i spusese Maier, ca u+ detecti1 care caut0 i+dicii, ca u+ a1ocat care caut0 pri+tre .or.a+e de .0rturii do1e%i care s0-i sus2i+0 ca%ul, acu%a2ii la adresa ei" O parte di+ el cre%use c0 7a+iela .urise i pl4+sese dup0 ea" Acu. era -+ fa2a lui, fru.oasa lui 7a+iela, o a.i+tire re1e+it0 la 1ia20" Nu tia dac0 1oia s-o o.oare sau s-o s0rute" Fata tre.ura, de parc0 .ici ocuri electrice i-ar fi str0b0tut trupul" ' A. cre%ut c0 ai .urit, repet0 el" ' Eu a. cre%ut c0 tu ai .urit" , i ridic0 oc3ii spre el i pri1irea ei -l topi" Fata -+cepu s0 pl4+50 i se pr0bu i -+ bra2ele lui, suspi+4+d ca u+ copil" >Ar trebui s-o ur0sc?, se 54+di Nic9" >7e ce +u pot s-o ur0scH? ' 7ra5a .ea8 opti el" ' Atiu ce 2i-au f0cut" 7u.+e%eule, Nic98 &u. .-ai putea ierta 1reodat0H $acri.ile ei -i p0taser0 c0.a a" 7a+iela -+cerc0 s0 tear50 ri.elul, dar +u f0cu dec4t s0-l -+ti+d0 i .ai .ult" ' &e s-a -+t4.platH Pe+tru +u.ele lui 7u.+e%eu, 7a+iela, ce s-a -+t4.plat -+ seara aiaH &u1i+tele ei se re10rsar0 ca u+ u1oi# ' Nu tiu, erau doi b0rba2i, .i-au pus o c4rp0 pe fa20 -.bibat0 cu u+ fel de substa+20 i +-a. putut s0 .ai respir, cred c0 a. le i+atG c4+d .-a. tre%it, era. pe u+ 1as, i-a. au%it 1orbi+d despre ti+e, despre locul u+de te duceau i despre ce 1oiau s0 fac0" O, 7oa.+e8 A. cre%ut c0 ai .urit" 6ras0 cu 14rful de5etelor co+turul bu%elor lui" ' &u. ai sc0patH ' M-au l0sat le5at0 pe 1as ore -+tre5i, apoi .-au urcat -+tr-o dubi20 i .-au dus la o -+c3isoare" A. cre%ut c0 o s0 .0 o.oare" M-au 2i+ut acolo c4te1a s0pt0.4+i i -+tr-o %i .i-au dat dru.ul" Nu tiu de ce"
((<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Nic9 se 54+di la ceea ce-i spusese Maier" Poate c0 .i+2ise# a1ea .oti1e -+te.eiate s-o fac0" Poate c0 fusese pur i si.plu rea-1oi+20, o dori+20 de r0%bu+are sau poate c0 - i %isese c0, dac0 +-o putea a1ea el, atu+ci s0 +-o aib0 +ici Nic9" Putea ci+e1a do1edi ce se -+t4.plase cu ade10ratH ' &e 2i-au f0cutH opti ea" Nic9 se uit0 -+ acei .i+u+a2i oc3i str0lucitori, c0ut4+d u+ .oti1 s-o cread0" ' Nu-i +i.ic, %ise el i cu trei cu1i+te alu+50 iadul -+ care -l atr0sese ea" 6u e ti teaf0r0H ' Su+t -+ 1ia20" B0rbatul si.2i .iros de parfu., iar dresurile de pe acele picioare fru.os sculptate erau di+ .0tase" F0r0 -+doial0 c0 e:ista u+ ofi2er 5er.a+ care p0r0sea Ro.4+ia cu +i te a.i+tiri fru.oase despre Bucure ti" Maiorul O1erat3 cu.1aH Nu, cu si5ura+20 c0 +u" Se -+treb0 dac0 ru ii 1or fi la fel de 5e+ero i" ' Nu .-ai -+trebat de Maier, %ise el" Au%i %5o.ot de pa i r0su+4+d -+ +aos i 10%u u+ preot i+tr4+d di+ sacristie" 7a+iela se s.ulse di+ bra2ele lui" ' Su+t si5ur0 c0 e bi+e" ' A trecut de partea +oastr0" ' Ai %is c0 a a 1a face" Fata - i ridic0 pri1irea spre el, dar i-o -+toarse la fel de repede -+ alt0 parte" ' =i-a spusH ' Bi+e-+2eles" Ai i-a f0cut o deosebit0 pl0cere" ' Probabil c0 .0 ur0 ti" ' Ar trebui, dar +u te ur0sc" Se a teptase s-o urasc0" Petrecuse ase lu+i -+cerc4+d s0 adu+e suficie+t 1e+i+ ca s-o urasc0" 7ar era i.posibil" ' U+de locuie ti acu.H ' Fai s0-2i ar0t8 %ise fata" Se ridicar0 -+ picioare i ie ir0 afar0" 7up0 r0coarea di+ biseric0, fur0 -+t4.pi+a2i de ca+icul0" 7a+iela 1e+i l4+50 el pe trepte, apoi -+ti+se .4+a i-l .4+54ie pe fa20, a a cu. .ai f0cuse de sute de ori" ' 6e-a. iubit -+totdeau+a, spuse ea" * * * Fata locuia la ase str0%i dista+20 de 3otel, pe o alee u+de +u .ai r0.0sese aproape +ici o cl0dire -+ picioare" ,l co+duse pe +i te sc0ri di+ ci.e+tG palierele erau pli+e de 5u+oaie, iar .irosul era i.posibil de descris" 7esc3ise u a u+ui aparta.e+t aflat la eta/ul trei al cl0dirii" Nic9 i+tr0 dup0 ea" 7a+iela apri+se o lu.4+are" A1ea o sufra5erie .urdar0, cu
((E

- &O$IN FA$&ONER -

o .as0 1ec3e i dou0 scau+e, u+ dor.itor cu u+ pat -+5ust i o buc0t0rie -+tu+ecat0, a c0rei c3iu1et0 era p0tat0 cu ru5i+0 de la robi+ete" Nic9 str4.b0 di+ +as c4+d si.2i .iros de 1ar%0 fiart0 1e+i+d de la aparta.e+tul de dedesubt" 7a+iela se uita la el cu acea pri1ire pli+0 de dor pe care b0rbatul a/u+sese s-o cu+oasc0 bi+e pe parcursul lu+5ii lor rela2ii" ' Nu-.i 1i+e s0 cred c0 e ti tu, %ise ea" ' 7e ce ai fu5it .ai de1re.eH ' Mi-era tea.0" ' 7e ceH ' 7e ti+e" A. 10%ut pe fa2a ta c0 tiai ce a. f0cut" A. cre%ut c0 +u .0 1ei ierta +iciodat0" ' Maier a %is c0 tiai c0 cei di+ S7 pl0+uiau s0 .0 r0peasc0" A %is c0 erai i tu i.plicat0" Fata se f0cu palid0 i se spri/i+i de .ar5i+ea .esei" ' Spu+e-.i c0 +u cre%i a a ce1a8 ' &are e ade10rulH ' Nu 2i-a putea face +iciodat0 asta" 6e-a. iubit -+totdeau+a" N-a. .i+2it +iciodat0 -+ pri1i+2a asta" ' Ai .i+2it -+ pri1i+2a .ultor altor lucruri" ' A. fost +e1oit0" ' 7e ce ai f0cut-oH ' Mai co+tea%0 acu.H ' 7a" ' A a1ut 5ri/0 de .i+e" A fost bu+" Iar tu erai c0s0torit, Nic9" ' El la fel" ' 7ar el +u .ai 1oia +i.ic altce1a" &l0ti+0 di+ cap" ' Atiu c0 +u .0 cre%i, dar +-a. 1rut dec4t ca tu s0 .0 iube ti" Nic9 b050 .4+a -+ bu%u+ar" ' Ai +e1oie de ba+iH -+treb0 el" Ai, sco24+du- i portofelul, -i 14r- u+ pu.+ de lei -+ .4+0" Ea pri1i ba+c+otele cu o e:presie i.posibil de descifrat" ' Eu i Pe++ifer di1or20." ' Nu 1a face asta" 6e iube te prea .ult" El d0du di+ u.eri" ' Oa.e+ii se satur0 de a teptat" $a fi+al, +u .ai a1ea ce s0 a tepte" ' @rei s0 stai cu .i+e -+ seara astaH ' AiciH ' Oriu+de" ' Nu" Ea p0ru de%a.05it0, dar +u surpri+s0"
((*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' ,+2ele5" ' Nu, +u -+2ele5i, %ise el i p0r0si aparta.e+tul" ,+ ti.p ce cobora pe scara -+tu+ecat0, si.2i c0 are u+ +od -+ 54t" Pl4+sese dup0 ea o dat0G acu. 1a trebui s-o fac0 di+ +ou"

83
Si.o+ fusese ras i sp0lat la ordi+ele lui Popescu" Nic9 1e+i s0-l ia de la prefectur0 cu u+ Opel" Si.o+ st0tea 2eap0+ pe ba+c3eta di+ spate, -+tr-u+ costu. de care -i f0cuse rost Popescu" Era cu dou0 +u.ere .ai .ari i at4r+a ca u+ sac pe trupul lui sc3eletic" &4+d cotir0 pe strada $ipsca+i, pe fa2a lui Si.o+ se citi o e:presie de tea.0 i ui.ire" Se oprir0 pe o strad0 bo.bardat0, -+ fa2a u+ei cl0diri care st0tea s0 cad0G Nic9 cobor- di+ .a i+0 i -i f0cu se.+ lui Si.o+ s0-l ur.e%e" 64+0rul era speriat" >Poate crede c0 l-a. adus aici ca s0 fie e:ecutat"? Nic9 o lu0 -+ai+te pe sc0rile di+ beto+" 7e-abia .ai putea s0 respire c4+d a/u+se la eta/ul trei, dar asta +u a1ea le50tur0 cu efortul depus" Se si.2ea str4+s de 54t" Iat0# pierduse tot" Poate c0 doar asta .erita" B0tu la u 0" 6ri.isese di.i+ea20 u+ curier la aparta.e+tul ei s0 stabileasc0 -+t4l+irea" Ea desc3ise u a i Nic9 se -+treb0 dac0 asta a1ea s0 fie ulti.a dat0 c4+d o .ai 1edea" 7a+iela %4.bi" Oc3ii 0ia str0lucitori8 Era .i+u+at0" I+i.a lui se fr4+se" ' A 1e+it ci+e1a s0 te 1ad0, %ise el i se d0du la o parte" Fata se uit0 peste u.0rul lui la Si.o+ i pe+tru o clip0 p0ru +edu.erit0" Apoi -l recu+oscu" Nic9 au%i u+ suspi+ -+ecat" Si.o+ f0cu u+ pas -+ fa20 i se aru+c0 de 54tul ei" Ea -l 2i+u -+ bra2e -+ ti.p ce el pl4+5ea" Pri1irile lor se -+t4l+ir0 peste u.0rul lui Si.o+ i, a a cu. -i spusese ea -+ Ista+bul, ade10rul era -+ oc3ii ei" Nic9 i+tr0 -+ aparta.e+t i aru+c0 +i te 34rtii pe .as0" ' Astea su+t per.ise de liber0 trecere, %ise el" A. tras +i te sfori" A1e2i i ce1a ba+i aici" O s0 10 a/u+50 p4+0 la Ista+bul" 7e acolo 10 pot face rost de pa apoarte brita+ice" 7a+iela se s.ulse di+ bra2ele lui Si.o+ i se uit0 fi: la Nic9" ' 7e ce ai f0cut astaH ' Nu trebuie s0 .0 .ai -+trebi" Si.o+ c0%u .oale -+ 5e+u+c3iG +u.ai 7u.+e%eu tia ce-i puteau face u+ui o. patru a+i de brutalitate i de -+carcerare" 7ar r0%boiul -i dusese pe to2i -+ locuri u+de +u cre%user0 c0 1or a/u+5e 1reodat0" O.ul pl4+5ea cu fa2a ascu+s0 -+ fusta ei"
((J

- &O$IN FA$&ONER -

Nu- i luar0 r0.as-bu+" Nic9 cobor- repede sc0rile i ie i -+ strad0" Aoferul i Popescu -l a teptau -+ Opel" &4+d d0du s0 se urce -+ .a i+0, e+5le%ul au%i u+ stri50t i se -+toarse" O 10%u pe 7a+iela aler54+d spre el" ' Stai8 ,+cerc0 s0-l ia -+ bra2e, dar Nic9 o opri" Acu. a1ea +e1oie de toat0 st0p4+irea lui de si+e" &el pu2i+ 1a face asta cu de.+itate" ' Nu trebuie s0-.i e:plici, %ise el" ' ,2i datore% .0car at4t" B0rbatul cl0ti+0 di+ cap" ' Nu" M-ai iubit" E de a/u+s" ,.i pare r0u" ,.i pare r0u c0 .-a. -+doit de asta" Ai se urc0 -+ .a i+0" ' S0 plec0. de aici8 -i %ise el lui Popescu" * * * >E at4t de slab8? se 54+di 7a+iela" >&e i-au f0cutH? Pre50ti pu2i+0 .4+care" Ofi2erul ro.4+ -i adusese +i te car+e, iar ea a1ea u+ pic de .0.0li50 i de p4i+e" El f0cu oc3ii .ari c4+d si.2i .iros de car+e pr0/it0 -+ ti5aie i, c4+d 7a+iela -i puse .4+carea -+ fa20, o -+53i2i 3ulpa1 ca u+ a+i.al, f0r0 s0- i ridice +ici .0car o dat0 pri1irea, de-abia r0sufl4+d" 7up0 aceea, ea -i aduse +i te 2uic0 i r0.aser0 a.4+doi uit4+du-se u+ul la altul pe deasupra .esei" ' &i+e eraH o -+treb0 Si.o+" ' E+5le%ulH EraN $-a. -+t4l+it -+ Ista+bul" M-a a/utat" ' A fost iubitul t0uH ' Nu, .i+2i ea" ' I-a. 10%ut pri1irea" 6e iube te" Si.o+ cl0ti+0 di+ cap" ' Nu co+tea%0" Nu 1reau s0 tiu" 7ac0 +u 1oia s0 tie, cu. -i 1a putea spu+eH &u. 1a afla ce f0cuseH Ai, dac0 +u tia ce f0cuse, cu. o 1a putea cu+oa te 1reodat0H &u. o 1a putea cu+oa te cu ade10ratH 7ac0 +u tia, cu. o 1a putea iertaH ,+ cei trei a+i de c0s+icie di+ai+tea -+ceperii r0%boiului, 7a+iela +u si.2ise +iciodat0 pe+tru Si.o+ ceea ce si.2ise pe+tru Nic9" Poate c0 Nic9 a1usese aceea i dile.0 cu so2ia lui" Poate c0 +ici el +-o .i+2iseG poate c0 -+tr-ade10r +u i+te+2io+ase +iciodat0 s0 se .ai -+toarc0 la Pe++ifer" ' =i-a. scris -+ fiecare lu+0, %ise el" Ai pri.it scrisorileH Bi+e-+2eles c0 pri.ise scrisorile" Scrisorile erau colacul lui de sal1are, iar ea le citise pe toate i le 2i+ea -+ 1ali%a ei .aro u%at0, -.preu+0 cu foto5rafia .a.ei ei, cu cele .ai bu+e 3ai+e i cu dresurile ei di+ .0taseG asta era tot ce a1ea pe lu.e"
((M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Pri.a lui scrisoare era u+ apel c0tre ea s0-l a/ute i fusese scris0 sub pri1irile te.+icerilor lui +a%i tiG .ai t4r%iu scrisese despre 1ia2a -+ -+c3isoare, iar cu1i+tele lui o u.pluser0 de 5roa%0" 7up0 1reu+ a+ i ce1a, scrisorile de1e+iser0 dista+te i 3aoticeG 1orbea .ai .ult despre trecut, despre %ilele de coal0 i despre copil0ria lor, f0r0 s0 po.e+easc0 +i.ic despre lipsurile lui" 7a+iela +u a1usese 1oie +iciodat0 s0-i r0spu+d0 la scrisori" Scrisorile erau le5ate toate la u+ loc cu sfoar0 i b05ate la fu+dul 1ali%eiG erau si+5ura ei le50tur0 cu el, cu 1ia2a pe care o pre2uise c4+d1a, cu c0s0toria ei i cu p0ri+2ii ei" 7ar trecutul era trecut acu." B0rbatul 0sta era o fa+to.0" ' @rei s0-.i po1este ti despre -+c3isoare, despre ce s-a -+t4.platH ' Nu 1reau s0 1orbesc despre asta" ' 6e-au b0tutH ' ;ardi tii .-au b0tut -+ fiecare %i" Apoi au 1e+it 5er.a+ii i .-au luatG ei au f0cut asta" Ridic0 .4+a st4+50 i -i ar0t0 locul u+de fusese t0iat i+elarul" ' 7up0 aceea s-au purtat destul de bi+e cu .i+e" M0 b0teau +u.ai c4+d a1eau c3ef i se asi5urau c0 pri.esc .4+care -+ fiecare %i" Se uit0 pri+ ca.er0" A1ea pri1irea r0t0cit0 i 7a+iela - i d0du sea.a c0, -+ .i+tea lui, Si.o+ -+c0 .ai au%ea u ile celulelor tr4+ti+du-se i al2i pri%o+ieri 2ip4+d" ' Ai tuH &u. a fost r0%boiul pe+tru ti+eH &e putea s0 %ic0H 6ot ce f0cuse fusese pe+tru el, dar c4t a+u.e -i putea spu+eH ,l .4+54ie pe p0r i -l l0s0 s0- i pu+0 capul pe pieptul ei" 7ac0 +-ar fi i%buc+it r0%boiul, poate c0 ar fi fost destul de ferici2i -.preu+0, dar acu. ea 50sise u+ b0rbat care -i cucerise i+i.a i lucrul 0sta o 1a ur.0ri toat0 1ia2a" , i iubea so2ul -+ felul ei" Si.o+ fusese bu+ cu ea, o iubise atu+ci c4+d +i.e+i altci+e1a +u 1oise s-o fac0 i -i 1a fi 1e +ic recu+osc0toare pe+tru asta" ' O s0 a. 5ri/0 de ti+e, opti ea i -l 2i+u -+ bra2e ca pe u+ copil" ,l purtase ti.p de patru a+i ca pe o po1ar0, -l 2i+use -+ 1ia20, era al ei" 7ar -+0u+trul ei era o 1oce care -i optea# >O, c4t a fi 1rut ca el s0 .oar08 Atu+ci a fi fost liber0"? ' @i+o aici8 opti ea" ,l duse -+ dor.itor" ,l a/ut0 s0- i scoat0 3ai+ele i r0.ase ocat0 c4+d 10%u c4t de slab era" Si.o+ -+ti+se -+fo.etat .4i+ile spre ea, o str4+se de s4+i i -i s.ulse 3ai+ele" 7a+iela -l l0s0 s0 o culce pe patG el -i ridic0 fusta i -+cerc0 s-o pe+etre%e prea de1re.e" Ea -l 53id0 -+ i+teriorul ei i totul se ter.i+0 foarte repedeG b0rbatul pl4+se la sf4r it" 7up0 aceea, 7a+iela -l 2i+u -+ bra2e i -l .4+54ie pe spate" Si.o+ dor.i prost, 5e.u i stri50 -+ so.+" Ea -l 2i+u -+ bra2e i -l li+i ti" Nu dor.i deloc" ,+ sc3i.b, se 54+di la Nic9G se -+treb0 u+de era i -l dori .ai .ult ca +iciodat0"
((O

- &O$IN FA$&ONER -

84
A doua %i, lui Nic9 i se aduse u+ plic -+ ca.er0" Fusese l0sat la recep2ie -+ acea di.i+ea20" Pe el scria# >Nic3olas 7a1is, CGFotelul At3B+Be Palace, ca.era EC(" Ro5 a se li1ra"? Nic9 se a e%0 pe pat i se uit0 .ult0 1re.e la plic" ,+ cele di+ ur.0, 50si cura/ul s0-l desc3id0" ,+ acela i ti.p, - i a.i+ti di+ +ou de acele %ile de 1ar0 di+ CDE) c4+d o -+t4l+ise pe 7a+ielaG atu+ci ora ul era diferit, iar el era u+ alt b0rbat" 7esc3ise plicul i -l l0s0 s0 cad0 pe /os" Pri.a dat0 +u citi scrisoarea cu14+t cu cu14+t" A doua oar0 o citi .ai -+cet i o citi de .ai .ulte ori -+ai+te s-o lase -+ cele di+ ur.0 di+ .4+0# &ragul meu, %rebuie s (tii c te iubesc, aici, a)i, acum. -cum ,mi cuno(ti micul secret, dar nu (tii totul. -(a c ,1i voi s'une. 01i datore) mcar att. 0mi imagine) c lui +iggi i-a fcut mare 'lcere s-1i s'un ce am fcut 'entru el. M ,ntreb dac 1i-a s'us de ce. Cnd aveam (ais're)ece ani, am fost curtat de un brbat 'e nume ?lie, un romn. :ra cre(tin ortodo8. -m fcut asta ,n ciuda obiec1iilor familiei mele, am continuat s m ,ntlnesc cu el chiar (i du' ce 'rin1ii mei mi-au inter)is lucrul sta, 'entru c am cre)ut c m iube(te. -m rmas ,nsrcinat (i, cnd a aflat, m-a 'rsit. -m fost de)onorat. Mama a fost alturi de mineA dac n-ar fi fost ea, tatl meu m-ar fi aruncat ,n strad. -m 'ierdut co'ilul la na(tere. &octorul mi-a s'us c nu mai 'ot avea niciodat co'ii. -m cre)ut c, du' ?lie, n-o s m mai vrea nici un biat. &ar a'oi ,n via1a mea a intrat +imon. M cuno(tea de cnd eram la (coalA mi-a s'us c fusese ,ntotdeauna ,ndrgostit de mine (i m-a luat de so1ie ,n ciuda a ceea ce '1isem. Dtii ce s-a ,ntm'lat cu evreii de aici cnd a i)bucnit r)boiul. Mama a murit cu 'u1in tim' ,nainte de ,nce'erea lui (i ,i mul1umesc lui &umne)eu 'entru asta, cci nu era nevoie s sufere. %atl meu a fost arestat de fasci(ti (i banca noastr a fost 'reluat de un bancher germanA am 'ierdut a'artamentul (i servitorii, totul. :u (i +imon ne-am ascuns ,n a'artamentul de 'e strada $i'scani. Dtii ce am fcut ca s 'utem su'ravie1ui. -colo ne duceam ,n du'-amia)a cnd +imon a fost arestat de 'oli1ie. &e ce nu 1i-am s'us c era so1ul meu" Pentru c (tiam c a( 'utea avea nevoie de
((D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

a2utorul tu (i m-am gndit c n-o s vrei s m a2u1i dac (tii adevrul. /rba1ii vor ,ntotdeauna ceva ,n schimb. &e(i acum (tiu c m-am ,n(elat ,n 'rivin1a ta. +imon era 'rintre 'u1inii din 'refectur care mai erau ,nc ,n via1 cnd -ntonescu a ,nbu(it revolta. Curnd du' aceea, a c)ut ,n minile +&-ului. $am rugat 'e +iggi s m a2ute s-l scot de acolo. 0n loc de asta, s-a folosit de +imon ca s m fac agenta lui. Primul lucru 'e care l-au fcut cei din +& a fost s-mi trimit unul din degetele lui +imon, cu verigheta ,nc 'e el, ca s nu am nici o ,ndoial. +&-ul a fcut asta, nu +iggi. $ui nu-i 'lac metodele barbare, de(i nu s-a dat niciodat ,n lturi s-i foloseasc 'e cei care sunt barbari. Mi-a s'us c +imon nu va mai '1i nimic dac fceam ce voia el. - fcut s 'ar c era 'rotectorul (i nu tor1ionarul meu. Ce 'uteam face" >ermanii conduceau lumea, iar engle)ii 'lecau. &u' cum ve)i, n-am fcut-o 'entru bani. !u voiam banii lui (i nu-i voiam nici 'e ai ti. +imon a 'rimit 'ermisiunea s-mi scrie ,n 'rima )i a fiecrei luni calendaristice. -m stat ca 'e ghim'i 'n cnd am 'rimit scrisoarea aia. &ar +iggi mi-a 'romis c +imon nu va '1i nimic atta tim' ct m su'uneam. %e-am iubit cu adevrat ,n /ucure(ti, !ic4, de(i (tiam c nu e bine. !-a fost nevoie s m for1e) s te 'lac. Partea aia nu a fost o 'refctorie. - fost ideea lui +iggi s te aborde) ,n trenA a 'lanificat totul cu multe )ile ,nainte. Farsa cu 'oli1ia bulgar a fost 'us la cale ca s te conving s ai ,ncredere ,n mine. %ot tim'ul ct m-am 'refcut c s'ione) 'entru tine, +iggi trgea de fa't sforile. &ar a contat la final" -i 'ierdut r)boiul 'entru c eu am ,ncercat s-mi 1in so1ul ,n via1" -m fcut multe lucruri de care nu sunt mndr. &ar n-am (tiut des're r'ire. 01i 2ur c n-am (tiut nimic. &a, unul din agen1ii +& a venit la mineA voia s te atrag ,ntr-o ca'can ca s 'oat 'une mna 'e tine (i mi-a s'us c, dac refu)am, +imon va fi ucis. -m refu)atA nu 'uteam s fac asta. &ar s-au folosit oricum de mine. Presu'un c n-au avut cu adevrat nevoie de coo'erarea mea. -u fcut-o fr s (tiu eu. %rebuie s cre)i asta. Cnd am aflat ce 1i-au fcut, am vrut 'ur (i sim'lu s mor. Cre)i c +iggi i-ar fi lsat 'e cei din +& s te 'rind" Dtiai c se 'regtea s de)erte)eA chiar tu mi-ai s'us asta. &ac le-ai fi )is ce (tiai des're el" -r fi ,nsemnat condamnarea lui la moarte. Mai tr)iu, cnd a fost ,n siguran1, a inventat minciuni des're mine (i a fcut-o din rutate. Dtiu c nu m cre)i, dar m-am ,ndrgostit cu adevrat de tine. %e-am iubit atunci (i te iubesc (i acum. &ac n-ai fi fost cstorit, a( fi rmas cu tine 'entru totdeauna. &ar aveai o familie, !ic4, (i o so1ie. Ce 'uteam face" ?ar eu sunt ,nc
(<)

- &O$IN FA$&ONER -

mritat. -cum, so1ul meu e cel care are dre't asu'ra mea, chiar dac nu asu'ra inimii mele. + (tii c am vorbit ct se 'oate de serios. %e iubesc, !ic4. %e iubesc mai mult dect 'ot s'une vreodat ,n cuvinte. -( fi vrut s avem 'arte de un alt sfr(itA a( fi vrut s ne ,ntlnim ,n alte circumstan1e. %e voi 'stra ,ntotdeauna ,n amintirea mea. +'er c (i tu vei face la fel. Mi-ai s'us cndva c, dac dragostea nu e nebunie, nu e dragoste adevrat. :i bine, asta ,nseamn c tu ai fost nebunul meu. 0n ceea ce m 'rive(te, am fcut tot ce a trebuit ca s salve) via1a so1ului meu. Hi-am druit dragostea mea (i am cre)ut c va fi suficient 'entru tine. +e face tr)iu (i curnd va fi 'rea ,ntuneric ca s mai 'ot scrie. &u-te acas, dragul meu !ic4! Iit-m (i uit tot ce s-a ,ntm'lat aici! -dio! %e iubesc. &. * * * ,+ dup0-a.ia%a aceea, Nic9 st0tea pe balco+ul ca.erei lui de 3otel i pri1ea ta+curile ruse ti trec4+d pe bule1ardele Bucure tiului, a a cu. f0cuser0 -+ai+te ta+curile 5er.a+e" Ar fi trebuit s0 i%buc+easc0 -+ urale, desi5ur" Ru ii erau alia2ii lor" 7ar +u a1ea c3ef de urale" Abra.s se -+toarse spre el" ' 7ac0 i+1i2i u+ lup -+ casa ta, s0 +u fii surpri+s dac0 +-o s0 1rea s0 .ai plece" ' E u+ pro1erbH ' Nu tiu" 7ar poate c0 ar trebui s0 fie" ' Ma.a spu+ea c0, i+difere+t c4t de r0u .er5 lucrurile, soarele tot o s0 r0sar0 -+ fiecare di.i+ea20" ' &3iar a aH Nu.ai dac0 -i per.ite Stali+" &e-ar fi s0 cobor4. i s0 +e -+t4.pi+0. +oii priete+iH * * * Si.o+ st0tea pe per1a%ul ferestrei, uit4+du-se afar0" Iiua era .o3or4t0 i ap0s0toare" B0rbatul fusese t0cut -+trea5a %i, cufu+dat -+ 54+duri" 7a+iela presupu+ea c0 era -+c0 -+ -+c3isoare" ' Nu 1rei s0 discut0. despre ceea ce s-a -+t4.platH -+treb0 ea" ' Nu" ' 6rebuie s0 discut0." ' Nu despre -+c3isoare" @reau s0 .0 prefac c0 +-a. fost +iciodat0 acolo" Fe.eia respir0 ad4+c" ' Eu a. ce1a s0-2i spu+"
(<C

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

' E .ai bi+e s0 r0.4+0 -+ trecut, u+de +u +e poate face r0u" Ai se -+toarse di+ +ou spre fereastr0" 7a+iela -i 10%u i.a5i+ea reflectat0 -+ 5ea., -i 10%u fa2a isto1it0 i palid0" >7ar trecutul te poate r0+i -+totdeau+a?, se 54+di ea" , i aduse a.i+te c4t de speriat0 era de fiecare dat0 c4+d scrisorile lui +u soseau i cu. - i i.a5i+ase aceast0 reu+iu+e" &re%use c0 a1ea s0 si.t0 di+ +ou ceea ce si.2ise -+ai+te" , i a.i+ti cu. fusese c4+d1a# pr4+%uri la &ap a, petreceri -+ aparta.e+tul de pe bule1ardul Br0tia+u, pli.b0rile -.preu+0 pri+ parcul &i .i5iu" 7e ce +u .ai putea si.2i la felH Nic9 -i ar0tase u+ alt fel de dra5oste" Acu. tia cu. era s0 fie iubit0 cu ade10rat de u+ b0rbat" Nu era de a/u+s c0 Si.o+ fusese bu+ cu ea, c0 -+c0 o .ai iubea i a1ea s-o iubeasc0 .ereu, orice s-ar fi -+t4.platH ,+ seara aia, Si.o+ o trase spre el -+ patul -+5ust i f0cu di+ +ou dra5oste cu ea, cu .ai .ult0 bl4+de2e, dar, c4+d 7a+iela -+c3ise oc3ii, +u Si.o+ era deasupra ei, ci Nic9" I+i.a ei o tr0da toc.ai c4+d 1oia at4t de .ult s0 fie di+ +ou so2ia so2ului ei"

85
>Noii +o tri priete+i"? $a -+ceput, Moloto1, .i+istrul rus de e:ter+e, ceru ca +u.ai -+altul co.a+da.e+t so1ietic s0 supra1e53e%e ar.isti2iul cu ro.4+ii" 7oar presiu+ea co+siderabil0 e:ercitat0 de &3urc3ill i de Roose1elt -l f0cur0 s0 accepte o co.isie aliat0 de co+trol care s0 i+clud0 repre%e+ta+2i a.erica+i i e+5le%i" 7ar Stali+ i+sist0 ca -+altul co.a+da.e+t so1ietic s0 p0stre%e pe+tru el toate deci%iile i.porta+te" Mai .ult, alia2ii +u a1eau 1oie s0 +e5ocie%e direct cu 5u1er+ul ro.4+, ci trebuiau s0 foloseasc0 autorit02ile so1ietice ca i+ter.ediari" >A adar, +-o s0 .ai a. parte de co+1ersa2ii i+ti.e cu priete+ul .eu, Popescu?, se 54+di Nic9" $ucrurile se sc3i.bau repede -+ Bucure ti" $ui Nic9 i lui Abra.s li se ordo+ase s0 coopere%e pe depli+ cu +oii lor alia2i, dar se p0rea c0 ru ii +u 1oiau s0 coopere%e pe depli+ cu ei" O ar.at0 de birocra2i so1ietici puseser0 st0p4+ire pe Mi+isterul de I+ter+e, i, -+ ti.p ce a teptau s0 fie pri.i2i de .0ri+i.iile lor, Abra.s spu.e5a -+ ca.era lui de 3otel, pli.b4+du-se de colo-colo" ' $e-a. spus c0 a a o s0 se -+t4.ple8 url0 el" $-a. a1erti%at de la bu+ -+ceput, dar +-au 1rut s0 .0 asculte" Acu. s0 1ede. c4t0 -+credere pute. a1ea -+ ca.ara%ii +o tri di+ clasa .u+citoare8
(<(

- &O$IN FA$&ONER -

Nic9 i Abra.s f0cur0 a+tica.er0 -+ At3B+Be Palace ti.p de trei %ile p4+0 c4+d +oii st0p4+i ai Ro.4+iei fur0 de acord s0 se -+t4l+easc0 cu ei" ,+tr-o sear0, la ora ci+ci, se pre%e+tar0 la eta/ul trei al Mi+isterului de I+ter+e" Fur0 -+t4.pi+a2i de u+ b0rbat -+tr-o u+ifor.0 .0sli+ie cu epole2i ro ii, care, -+tr-o e+5le%0 o10iel+ic0, se pre%e+t0 ca fii+d 5e+eralul 7e.i e+9o" A1ea u+ -+ceput de c3elie, iar .usta2a i barba lui -i a.i+teau lui Nic9 de foto5rafiile care -l repre%e+tau pe $eo+ 6ro29i" Purta o perec3e de oc3elari iefti+i i a1ea o e:presie 24f+oas0" Fur0 trata2i .ai .ult ca +i te pri%o+ieri de r0%boi dec4t ca alia2i" 7oi solda2i ru i -i escortar0 -+ biroul lui 7e.i e+9o, iar le5iti.a2iile lor fur0 cercetate cu .i+u2io%itate -+ai+te ca 5e+eralul s0-i pofteasc0 s0 ia loc" ,+ spatele scau+ului s0u st0tea u+ b0rbat solid, cu p0rul blo+d i scurt i cu o fa20 ca u+ 5lo+2, o pre%e+20 t0cut0 i a.e+i+20toare" Stabiliser0 -+t4l+irea ca s0 sc3i.be i+for.a2ii despre a5e+2ii i alia2ii di+ Bucure ti" 7ar, pe .0sur0 ce -+t4l+irea se desf0 ura, lui Nic9 i se p0ru c0 -i ofereau lui 7e.i e+9o .ai .ulte i+for.a2ii dec4t le oferea el" @0%u c0 Abra.s +u reu ea s0- i st0p4+easc0 furiaG se f0cuse +e5ru la fa20 i de-abia .ai putea articula cu1i+tele" ,l l0sa .ai .ult pe Nic9 s0 1orbeasc0" Abia la sf4r itul -+t4l+irii, toc.ai c4+d se pre50teau s0 plece, 7e.i e+9o -.pi+se spre ei u+ dosar i -i -+treb0 dac0 1oiau s0-l e:a.i+e%e" ' &e-i astaH -+treb0 Abra.s" ' 7osarul e despre o fe.eieN ;e+eralul - i citi +oti2ele, apoi se uit0 la ei pe deasupra oc3elarilor" ' N7a+iela Si.o+ici" O cu+oa te2iH A fost a.a+ta u+ui colo+el di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii di+ Ista+bul" ' Ati. despre ea, r0spu+se Abra.s" ' A fost folosit0 pe+tru atra5erea -+ capca+0 a u+uia di+ a5e+2ii +o tri" O.ul +ostru s-a l0sat sedus de ea" ' 7a" Nu.ele lui era ;ri5orie1" ' 7eci ti2i astaH 7ar tia2i c0, di+ cau%a ei, ;ri5orie1 a fost pri+s de Sic3er3eitdie+stH $-a atras -+tr-o cas0 di+ %o+a podului ;alata, iar acolo a fost r0pit, scos pe ascu+s di+ 6urcia i dus -+ Bul5aria" Era u+ul di+ cei .ai bu+i a5e+2i ai +o tri i tia .ulte lucruri" $-au f0cut s0 1orbeasc0" 7i+ cau%a ei, a. pierdut u+ul di+ cei .ai dedica2i oa.e+i ai +o tri di+ Ro.4+ia, u+ bol e1ic i u+ to1ar0 de1otat pe +u.e Pa+ Ro.a+escu" >A adar, 7a+iela +u .-a tr0dat?, se 54+di Nic9" >N-a fost 1i+a .ea c0 Pordo+ i ceilal2i au .urit"? ' Atia2i c0 a1ea o rela2ie cu ci+e1a di+ co+sulatul 1ostru i c0 fur+i%a i+for.a2ii falseH Era a5e+t dublu" >Repre%e+ta2ia asta +u e u+ sc3i.b de i+for.a2ii, e .e+it0 s0 +e fac0 de ru i+e?, se 54+di Nic9" ' Fe.eia locuie te di+ +ou -+ Bucure ti, %ise 7e.i e+9o" 6oc.ai a.
(<<

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

descoperit c0 are o rela2ie cu u+ c0pita+ de artilerie" ' &e-o s0 se -+t4.ple cu eaH -+treb0 Nic9" E:presia de pe fa2a lui 7e.i e+9o era pli+0 de dispre2" ' E u+ du .a+ al poporului" @a fi f0r0 -+doial0 arestat0 i /udecat0" Se opri i - i d0du oc3elarii /os" ' Poate" ' PoateH ' ;ri5orie1 a1ea u+ frate" Nu.ele lui e Ale:ei i lucrea%0 pe+tru NT@7" Este cel care st0 acu. -+ spatele .eu" S-ar putea s0 1rea s0- i r0%bu+e fratele" * * * &4+d ie ir0 -+ cele di+ ur.0 afar0, Abra.s - i scutur0 3ai+ele de u+ praf i.a5i+ar" ' Iat0-i i pe +oii +o tri alia2i8 %ise el" Mi+u+at8 F0r0 -+doial0 c0 +e 1or alu+5a di+ Bucure ti .ai repede dec4t au f0cut-o 5er.a+ii" Iarba di+ parc era uscat0, iar fru+%ele di+ arborii r0.a i se str4+seser0 i se f0cuser0 .aro+ii i fo +eau ca 34rtia uscat0 -+ adierea fierbi+te a 14+tului" Abra.s - i l0r5i cra1ata, apoi lu0 o sticl0 de ap0 50sit0 pri+ iarb0 i o aru+c0 iritat -+ lac" Nic9 +u-l .ai 10%use +iciodat0 pier%4+du- i cu.p0tul" ' &o.u+i ti tic0lo i8 Suprafa2a lacului era pli+0 de 5u+oaie# sticle, co/i de portocal0, pu+5i de 34rtie" @4+%0torii a.bula+2i care 1i+deau pr0/ituri cu susa+ se pli.bau de colocolo, f0r0 s0 aib0 +ici u+ clie+t" &afe+eaua di+ apropiere era 5oal0, scau+ele ei rupte i le.+0ria ce+u ie i b0tut0 de 1re.e reflect4+d .oartea trist0 a u+ui ora prea epui%at ca s0 .ai aib0 5ri/0 de si+e -+su i" ' ,+ orice ca%, s-au -+ elat -+ pri1i+2a lui ;ri5orie1, %ise Abra.s" ' 7o.+uleH ' Maier .i-a spus c0 ;ri5orie1 +u le-a %is +i.ic despre Ro.a+escu i 5rupul lui" ' Atu+ci ci+e +e-a tr0dat 5er.a+ilorH ' Eu, 7a1is" Eu a. f0cut-o" Nic9 fu prea uluit ca s0 .ai 1orbeasc0" ' A. a1ut dreptate -+ pri1i+2a ru ilor, +u-i a aH Ai 10%ut i tu cu. su+t tic0lo ii 0 tia" Fiecare di+ ei e u+ .ic Fitler -+ de1e+ire" ' 7ar Ro.a+escuN el i oa.e+ii lui erau de partea +oastr0" ' $uptau -.potri1a 5er.a+ilor, dar +u erau de partea +oastr0, cu. +u su+t +ici bleste.a2ii 0 tia de ru i" 7e -+dat0 ce 5er.a+ii ar fi plecat, ar fi luptat -.potri1a +oastr0" I-a. l0sat pe 5er.a+i s0 fac0 treaba -+ locul +ostru" A fost o co+tribu2ie .ic0, dar sper c0 -+tr-o %i 1a fi apreciat0" Nic9 si.2i o pic0tur0 de sudoare cur54+du-i pe spi+are"
(<E

- &O$IN FA$&ONER -

' 7ar +u l-a2i tr0dat +u.ai pe Ro.a+escu" $-a2i tr0dat i pe Pordo+" M-a2i tr0dat i pe .i+e" ' ,.i pare r0u" A. a1ut -+ 1edere lucruri .ult .ai i.porta+te" P0cat de Pordo+, desi5ur" Probabil c0 era u+ tip 5ro%a1" 7ar trebuie f0cute sacrificii pe+tru cau%0" &3iar i Ro.a+escu ar fi fost de acord cu .i+e" ' 7u.+e%eule8 ' Faide, 7a1is8 Asta face. +oi" Nu .ai pl4+5e dup0 laptele 10rsat" , i 14r- .4i+ile -+ bu%u+ar i pri1i lacul" ' Nu ac2io+e% si+5ur, 7a1is" Su+te. u+ 5rup, a. fost la O:ford -.preu+0, crede. -+ acelea i lucruri" Este cu+oscut sub +u.ele de &lubul Aylesbury" Presupu+ c0 e u+ +u.e ca. fa+te%ist, pe+tru c0 +u +e -+t4l+i. +iciodat0, +u ca 5rup, dar lucr0. cu to2ii -+ ser1iciul de i+for.a2ii i a1e. acelea i idealuri" ' Adic0 tr0darea priete+ilorH ' 7eoca.dat0 o s0 uit c0 ai spus asta" Pordo+ +u era priete+ul .eu i +ici tu +u e ti" Su+te. cole5i" E o difere+20" ' Atu+ci, tr0darea 20riiH ' 7i.potri10" 64.pi2ii 0ia di+ 5u1er+ul brita+ic su+t cei care +e-au tr0dat" Au a.4+at sf4r itul r0%boiului i sute de .ii de alia2i i-au pierdut 1ia2a pe+tru c0 +-au 1rut ei s0-l supere pe Stali+" 7ac0 l-a. fi a/utat pe &a+aris i a. fi a/u+s la o -+2ele5ere cu 5er.a+ii, ar fi fost c3iar at4t de r0uH Ar fi fost .ai bi+e dec4t s0 color0. Europa -+ ro u" ' &e i-a2i spus lui Maier -+ seara aia, -+ fa2a bisericii Sf4+ta SofiaH ' A1ea u+ pla+ s0-l asasi+e%e pe Stali+" A1ea u+ o. de le50tur0 plasat foarte sus, pe +u.e Feodere1" A pus-o pe priete+a ta 7a+iela s0-i duc0 o ser1iet0 special co+ceput0, care era de fapt o bo.b0" $-a. a/utat cu u+ele ara+/a.e+te" ' &e ara+/a.e+teH ' 6e+tati1a de a-l asasi+a pe Stali+ era o opera2iu+e a ser1iciilor 5er.a+e de i+for.a2ii" 7ar +u ar fi a1ut +ici u+ rost dac0 +u p0rea c0 ideea a por+it de la +oi" $-a. a/utat pu2i+ cu asta" ' $-a2i a/utatH ' Alia+2a di+tre alia2i i U+iu+ea So1ietic0 ar fi fost distrus0 dac0 ar fi e:istat 1reo b0+uial0 c0 A+5lia a fost i.plicat0 -+ asasi+area lui Stali+" M-a. asi5urat c0 le50tura cu +oi 1a p0rea aute+tic0" ' 7ar 7o+aldso+ a aflatH ' Nici p4+0 a%i +u tiu cu." M0 spio+a" ,2i i.a5i+e%i, 7a1isH &4t tupeu8 ' A a c0 ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii l-a asasi+at" Ai du.+ea1oastr0 a2i tiut de astaH ' 7esi5ur" ' A fi putut .uri i eu -+ %iua aia" ' A. -+cercat s0 te co+1i+5 s0 1ii s0 iei pr4+%ul cu .i+e, .ai 2ii .i+teH A. f0cut tot ce-a. putut" Nu putea. s0-2i spu+ de ce credea. c0 +-ar trebui s0 te
(<*

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

duci la .as0 cu 7o+aldso+" A fi dat totul -+ 1ilea5" $ui Nic9 +u-i 1e+ea s0 cread0 ce au%eaG dar totul a1ea lo5ic0, a a c0 - i d0du sea.a c0 Abra.s -i spu+ea -+ sf4r it ade10rul" Abra.s - i ascu+sese fa+atis.ul sub u+ strat de rafi+a.e+t care era ilu%oriu" ' Asta datea%0 -+c0 di+ Bucure ti, +u-i a aH 7u.+ea1oastr0 l-a2i tr0dat pe Be+di:" Ai a2i dat 1i+a pe &li1e Alle+" ' F0r0 petrol, poate c0 Fitler +-ar fi atacat Rusia" A. 1rut ca el s0 pu+0 .4+a pe petrol" A. cre%ut c0 se 1or distru5e u+ii pe al2ii" Atacul l-a ter.i+at pe Fitler, dar +u i pe Stali+" 6ic0lo ii 0 tia de ru i su+t prea .ul2i ca s0-i po2i ucide pe to2i" ' Su+te2i +ebu+8 ' ,.i place s0 cred c0 su+t u+ 1i%io+ar, %ise Abra.s" S0-2i 2ii 5ura, Nic98 Nu 1ei reu i s0 do1ede ti +i.ic i, dup0 de%astrul &alului troia+, +u se tie dac0 1ei .ai a1ea +orocul s0 ob2ii 1reu+ alt post" S-ar putea s0 ai +e1oie de .i+e -+ 1iitor" ' Pordo+ a1ea o fa.ilie" A1ea dou0 fete" ' Nu te oferi 1olu+tar s0 te duci -+ spatele li+iilor i+a.ice dec4t dac0 2i s-a ur4t cu bi+ele" Abra.s .ai aru+c0 o sticl0 -+ lac" ' Ai &o+sta+ti+H Be+di:H EuH ' 6otul pe+tru bi+ele o.e+irii, 7a1is" Se l0sa -+tu+ericul" &erul era de u+ 1iolet pr0fuit i pri.ele stele ap0reau pe bolta cereasc0" Nic9 +u .ai suport0 s0-l 1ad0 pe Abra.s" Se -+toarse s0 plece" Nu-i .ai r0.0sese dec4t u+ si+5ur lucru bu+ de f0cut" ' U+de te duci, 7a1isH ' E:ist0 o 1ia20 pe care o pot sal1a" ,.i faci sil0, Abra.s" ' Mi se fr4+5e i+i.a, dra5ule" Nic9 scuip0 la picioarele lui" Abra.s r4se"

86
,+ alte -.pre/ur0ri, s-ar fi a1e+turat cu precau2ie -+ rui+ele Bucure tiului dup0 l0sarea -+tu+ericului" $a ase str0%i dista+20 de 3otel, ora ul era o lu.e a te+ebrelor i a u.brelor -+sp0i.4+t0toare, lu.i+at0 doar de fl0c0rile albastre ale plitelor ali.e+tate cu spirt, u+de refu5ia2ii st0teau -+53esui2i -+ ceea ce .ai r0.0sese di+ blocurile distruse" Se r0t0ci cur4+d" 6rase o -+/ur0tur0 cu 1oce sc0%ut0" 7u.+e%eule8 &3iar i cu re1ol1erul care -i at4r+a 5reu -+ bu%u+arul de la 3ai+0, tot -i era tea.0" Ora ul era pli+ de c0ut0tori pri+ 5u+oaie i de de%ertori" &oti pe o strad0 i se lo1i de u+ alt b0rbat" Se sperie i se d0du -+apoi, 5ata s0 se apere de u+ e1e+tual atac" 7ar b0rbatul -l i5+or0 i - i 10%u de dru."
(<J

- &O$IN FA$&ONER -

70du i el s0 .ear50 .ai departe, dar ce1a -l f0cu s0 se -+toarc0 -+ loc i s0-l ur.0reasc0" B0rbatul ie i di+ -+tu+eric i atu+ci el -i %0ri pe+tru o clip0 tr0s0turile, co+turate -+ lu.i+a lu+ii# a1ea o fa20 lat0 i p0trat0, plat0 i aspr0 ca o lopat0, i p0rul tu+s scurt" , i d0du sea.a c0 era b0rbatul pe care -l 10%use -+ acea dup0a.ia%0 -+ biroul lui 7e.i e+9o, st4+d -+ spatele efului s0u, cu o fa20 lipsit0 de orice fel de e:presie" B0rbatul i+tr0 -+tr-o cl0dire aflat0 la cap0tul str0%ii" ;ata8 sta era blocul u+de locuia ea" , i scoase re1ol1erul" 6r0sese la 2i+t0 la poli5o+, dar +u tr0sese +iciodat0 la .4+ie, pe -+tu+eric sau -+tr-u+ spa2iu str4.t" Au%i pa ii rusului r0su+4+d pe sc0ri deasupra lui" ,+cepu s0 urce treptele -+ fu50" Se -.piedic0 -+ be%+0 de +i te 5u+oaie i c0%u c4t era de lu+5, lo1i+du-se cu fluierul piciorului de ci.e+t" ,+/ur0 de durere" Rusul d0r4.a de/a u a" Stri50 la el, sper4+d s0-i distra50 ate+2ia, i se +0pusti orbe te pe sc0ri" U a aparta.e+tului %0cea pe /os, s.uls0 di+ bala.ale" Pe o .as0 di+ .i/locul ca.erei ardea o si+5ur0 lu.4+are" O stri50 pe 7a+iela, dar +u pri.i +ici u+ r0spu+s" * * * 6re+ul plec0 di+ 5ar0, lu.i+ile de%10lui+d c42i1a 1a5abo+%i 53e.ui2i -+ /urul plitelor ali.e+tate cu spirt" U+ b0rbat +eb0rbierit, care st0tea l4+50 i+ele de tre+, - i ridic0 pri1irea spre ei i e:presia de pe fa2a lui o cutre.ur0" Era u urat0 c0 p0r0sea -+ sf4r it ora ul 0sta -+5ro%itor" Nu .ai recu+o tea Bucure tiul" Si.o+ -i lu0 .4+a i i-o str4+se, li+i ti+d-o" Era 5reu s0 +u iube ti u+ o. care era bu+" A1ea c3ipiul tras pe oc3i, a a c0 7a+iela +u-i putu 1edea fa2a, dar - i puse capul pe u.0rul lui, si.2i+d pe obra% l4+a aspr0 a 3ai+ei sale" Era tot +u.ai piele i os" , i pro.ise c0 1a a1ea cur4+d parte de o 1ia20 +ou0 i c0 1a fi di+ +ou fericit0" Spera di+ tot sufletul s0 fie a a" * * * Nu erau prea .ulte locuri -+ care s0 se ascu+d0 i +u a1ea dec4t c4te1a secu+de s0 se 3ot0rasc0" Nu putea s0 a tepte -+ cadrul u ii" =i+4+d re1ol1erul cu a.bele .4i+i, aler50 -+ buc0t0rie" Nu era +i.e+i acolo" ' 7a+iela8 >6rebuie s0 1i+0 .ai -+t4i dup0 .i+e" Nu pot l0sa s0 i se -+t4.ple ei ce1a"? Au%i u+ %5o.ot -+ spatele lui, 1e+i+d di+spre dor.itor" Se -+toarse i, la
(<M

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

lu.i+a lu.4+0rii, %0ri silueta rusului -+ cadrul u ii" @0%u pistolul -+dreptat spre el i se si.2i foarte cal." A1u u+ se+ti.e+t brusc de se+i+0tate" Se ter.i+ase" Atia ce a1ea s0 se -+t4.ple i - i -+drept0 -+tr-o frac2iu+e de secu+d0 re1ol1erul -+ direc2ia cea bu+0, tii+d c0 lucrul 0sta ar putea s0 aib0 o i.porta+20 1ital0 pe+tru ea, dac0 pe+tru el +u" ,.pu c0tura r0su+0 ca o bubuitur0 de tu+ -+ spa2iul acela str4.t" 6rase i el -+ acela i ti.p" Nu si.2i 5lo+2ul" Nici .0car +u- i d0du sea.a c0 era r0+it" Se co+ce+tra asupra 2i+tei lui, de parc0 ar fi fost di+ +ou ia poli5o+, i .ai trase de dou0 ori -+ai+te s0 cad0 la p0.4+t" Nu si.2i +ici o durere"

87
;0sir0 o pe+siu+e -+ apropiere de docuri i st0tur0 acolo, a tept4+d sosirea u+ui 1as care s0-i duc0 -+ A+5lia" ,+ acea pri.0 +oapte, dor.ir0 pe u+ p0tu2 -+ care abia -+c0pea o persoa+0" &a.era .irosea a tra+spira2ie i a fasole fiart0" ,+ ti.p ce Si.o+ se de%br0ca, 7a+iela -i 10%u coastele pri+ pielea palid0 i cicatricele de pe spate" Respir0 ad4+c" A teptase .o.e+tul potri1it" @a e:ista 1reodat0 a a ce1aH ' 6rebuie s0-2i spu+ ce1a" El oft0, de%u.fl4+du- i obra/ii" ' Faide s0 +u face. asta acu.8 ' 6rebuie s0-2i spu+ despre e+5le%" ' Nu co+tea%0" 6recutul e trecut" ' Ba co+tea%0" $-a. iubit, Si.o+" ,+c0 -l .ai iubesc" B0rbatul +u %ise +i.ic" ' A. fost a.a+2i ti.p de trei a+i" A tept0 s0-i 1ad0 reac2ia" Spera c0 o 1a lo1i" O .erita" 7ar el +-o lo1i, pe+tru c0 atu+ci ea ar fi fost liber0 s0 plece" ,+ sc3i.b, e:presia de pe fa2a lui -i fr4+se i+i.a" ' =i-a. spus c0 +u co+tea%0" Era ca i cu. ar fi 1rut s0 tear50 cu acele c4te1a cu1i+te ulti.ii patru a+i di+ 1ia2a lor" 7ac0 1oiau s0 supra1ie2uiasc0, acea perioad0 +u putea e:ista, pe+tru c0 atu+ci +u i-ar putea co+ti+ua 1ia2a +iciodat0" ' 6e iert, 7a+iela" Ea +u-i ceruse iertarea, dar o accept0" Se ur- pe+tru sl0biciu+ea ei fa20 de el, sl0biciu+e de care +u d0duse +iciodat0 do1ad0 -+ to2i acei a+i c4t se descurcase de u+a si+5ur0" Era so2ia lui i tia c0 el +-o 1a l0sa +iciodat0 s0 plece" * * *
(<O

- &O$IN FA$&ONER -

&0ldura era i+suportabil0" 7a+iela i Si.o+ st0teau -+tr-o ceai+0rie aflat0 deasupra docurilor, uit4+du-se la .ul2i.ea de oa.e+i care se pli.bau de colocolo pe c3ei, 1a5abo+%ii i dispera2ii, to2i c0ut4+d o +ou0 cas0 i o +ou0 a+s0" U+ 1as de pasa5eri toc.ai a+corase -+ &or+ i c0l0torii care trecuser0 de 1a.0 i de autorit02ile portuare u.plur0 pia2a 6op3a+e# b0rba2i cu pielea -+c3is0 la culoare i cu turba+e pe cap, -+c0rca2i cu pui i cu saci, turci bo5a2i -+ ur.a c0rora aler5au 3a.ali cu port.a+touri" 7a+iela studie fa2a lui Si.o+, -+cerc4+d s0 50seasc0 ce1a care s0-i fac0 i+i.a s0 tresalte, dar +u 50si +i.icG +u si.2ea pe+tru el dec4t recu+o ti+20 pe+tru faptul c0 se purtase fru.os cu ea, c0 o sal1ase" Ai-ar fi dorit s0-l iubeasc0 .ai .ult" Ar fi fost cu .ult .ai u or a a" A1eau cu ei biletele cu.p0rate di+ ba+ii da2i de Nic9 i pa apoartele, a a cu. pro.isese e+5le%ul" 6oate lucrurile pe care le a1eau -+c0puser0 -+ dou0 1ali%e di+ carto+ aflate la picioarele lor" P0r0siser0 pur i si.plu aparta.e+tul, se urcaser0 -+ pri.ul tre+ spre &o+sta+2a i luaser0 u+ 1as spre Ista+bul" 7a+iela 1oise s0- i ia la re1edere de la Nic9 pe+tru ulti.a oar0G dar de c4te ori -2i po2i lua r0.as-bu+H Si.o+ se purtase fru.os cu ea -+ ulti.ele s0pt0.4+i, -i ar0tase poate .ai .ult0 dra5oste i -+2ele5ere dec4t .erita ea" A teptase ca iubirea s0-i i+1ade%e i+i.a, a a cu. cre%use c0 se 1a -+t4.pla" A tepta s0 si.t0 al0turi de el ceea ce si.2ise al0turi de Nic9" 7ar, pe .0sur0 ce s0pt0.4+ile e:ilului lor treceau, +u si.2ea dec4t di+ ce -+ ce .ai .ult0 frustrare i +u tia dac0 era di+ prici+a ei sau a lui" Si.o+ p0rea i+teriori%at i 7a+iela - i i.a5i+0 c0 era di+ cau%a -+carcer0rii luiG era +or.al s0 fie astfel" 7ar apoi - i a.i+ti c0 b0rbatul fusese -+totdeau+a a a, c3iar i -+ cele .ai fericite perioade di+ 1ia2a lor" Asta era firea lui" Atia c0 +u 1a .ai fi +iciodat0 la fel -+tre ei, +iciodat0" I se p0rea c0 dusese ba5a/ul 0sta toat0 1ia2a" A.i+tirea tr0d0rii lui Ilie era la fel de 1ie de parc0 s-ar fi -+t4.plat ieri" &4+d tat0l ei aflase de rela2ia lor, -i i+ter%isese s0 se .ai -+t4l+easc0 cu el, dar ea o f0cuse pe ascu+s" ,l l0sase pe Ilie s0 se culce cu ea doar o si+5ur0 dat0, ca s0-i fac0 pe placG dup0 aceea, el -i spusese c0 era secretul lor, iar ea p0strase acel secret p4+0 c4+d descoperise c0 era -+s0rci+at0 i era i.posibil s0-l .ai p0stre%e" &re%use c0 el o iube te, dar apoi - i d0duse sea.a c0 Ilie se folosise de ea i 7a+iela +u uitase +iciodat0 tr0darea lui, c0ci riscase totul pe+tru el" &4+d +0scuse copilul, fusese +e1oit0 s0 -+dure ru i+ea de u+a si+5ur0" Pe+tru priete+ii lui ro.4+i, Ilie era u+ erou, iar ea era doar o t4rf0 e1reic0" , i spusese c0 +u 1a .ai a1ea +iciodat0 -+credere -+tr-u+ b0rbat" 7ar, c4+d Si.o+ se ar0tase i+teresat de ea i o ceruse de +e1ast0 de la tat0l ei, de i tia ce ru i+e p02ise, fusese cople it0 de recu+o ti+20" Si.o+ +u 1oise altce1a dec4t ca ea s0 fie so2ia lui" 7a+iela +u tiuse c0 el
(<D

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

t4+/ise .ereu dup0 eaG i -i datora at4t de .ult pe+tru c0 o sal1ase atu+ci c4+d +i.e+i altci+e1a +u 1oise s-o fac08 &u. ar putea s0-l de%a.05easc0 acu.H 6otu iN Se uit0 la el cu. pri1e te fi: &or+ul, tras4+d abse+t cu de5etul cicatricea de pe falca lui, acolo u+de fusese b0tut de 5ardi ti" , i a.i+ti cu. fusese odi+ioar0, c4+d era ce1a .ai -.pli+it la trup, u+ b0iat atr050tor care ar fi putut a1ea orice fe.eie ar fi 1rut" 7e ce o alesese pe eaH ,+tr-o %i 1a fi di+ +ou atr050tor" Era -+c0 t4+0r i supra1ie2uise c4+d .ul2i al2ii .uriser0" 7a+iela respir0 ad4+c" ' Nu 1i+ cu ti+e, %ise ea" ' &eH ' A. spus c0 +u 1i+ cu ti+e" ' &e tot 1orbe ti acoloH ' Nu pot" El r4se, apoi se -+cru+t0, +e tii+d ce s0-i spu+0" ' Nu -+2ele5" ' Pur i si.plu +u pot" ' Nu 1rei s0 .er5i -+ A+5liaH U+de 1rei s0 .er5iH ' Nu 1reau s0 .er5 cu ti+e, r0spu+se ea" Nu-i 1e+i s0 cread0 c0 se au%ise spu+4+d asta" ' 7oar +u 1orbe ti serios8 ' N-ai -+trebat +iciodat0 ce .i s-a -+t4.plat -+ to2i acei a+i c4t ai stai -+ -+c3isoare" Nu-2i pas0H ' Nu 1reau s0 tiu" Asta a fost -+2ele5erea +oastr0" Ai astfel o -+1i+5ea de fiecare dat0" A a fusese i c4+d se c0s0toriser0" Refu%4+d s0 se certe cu ea, -i d0dea .ereu se+ti.e+tul c0 +-are dreptate, c0 se pl4+5e tot ti.pul i c0 el e cel care are r0bdare" 7ar de data asta, 7a+iela +u se l0s0" Si+5ura putere pe care o .ai a1ea era ade10rulG ade10rul era eliberarea ei" ' A. fost a.a+ta u+ui colo+el di+ ser1iciul 5er.a+ de i+for.a2ii i a. f0cut tot ce .i-a cerut el ca s0 te 2i+ pe ti+e -+ 1ia20, Si.o+" M-a. culcat cu el i a. spio+at pe+tru el" Ai .-a. -+dr05ostit de e+5le%" M-a. culcat cu el i .-a. -+dr05ostit de el" E:presia de durere de pe fa2a lui Si.o+ -i s05eta i+i.a" ' ,.i ceri s0 te iertH Pe+tru c0 a. f0cut-o de/a" Nu trebuie s0 .ai 1orbi. despre asta" =i+e de trecut acu." ' Nu 2i+e de trecut" Su+t -+c0 -+dr05ostit0 de el" ' Nu are rost s0 .ai discut0." E ti so2ia .ea" E .ai bi+e s0 uit0. trecutul" ' Nu e trecutul, Si.o+" E pre%e+tul" E ceea ce si.t acu." El tres0ri" 7u.+e%eule8 Fiecare pri1ire, fiecare u.br0 di+ oc3ii lui8 7a+iela +u tia dac0 1a putea face asta"
(E)

- &O$IN FA$&ONER -

' Nu .0 po2i aba+do+a acu." Nu dup0 tot ce s-a -+t4.plat" ' ,.i pare r0u, Si.o+" ' 6rebuie s0 ui2i de asta" @o. .er5e -+ A+5lia, 1ei uita tot ce s-a -+t4.plat -+ Ista+bul i +e 1o. co+ti+ua 1ia2a" ' ,l iubesc, %ise ea" E:ist0 .o.e+te de tur+ur0 -+ 1ia2a fiec0rui o." 7a+iela tia c0 acesta era .o.e+tul -+ care putea s0- i recapete libertatea, dac0 era suficie+t de puter+ic0, dac0 a1ea destul cura/" 7ar -+ i+teriorul ei era aceea i fat0 prostu20 care r0.0sese -+s0rci+at0 i pe care +-o putea iubi +i.e+i" Oricu., .erita s0 fie pedepsit0 pe+tru c0 -l -+dep0rtase pe Nic9 de so2ia i de fa.ilia lui" Se au%i spu+4+d# ' $as0-.0 s0 plec, te ro58 7ac0 Si.o+ -i 1a 1edea disperarea, dac0 1a 1edea c4t de .ult a1ea +e1oie de libertatea ei, 1a ceda" ' Nu pot tr0i f0r0 ti+e8 o ru50 el" Nu dup0 tot ce a. suferit" ' Ai eu a. suferit" Si.o+ a1ea o e:presie at4t de disperat0 pe fa20, -+c4t 7a+iela 1ru pur i si.plu s0 o ia la fu50" ' Atii ce -+sea.+0 s0 fii b0tut p4+0 le i+iH ' Atii ce -+sea.+0 s0 fii t4rfa altui b0rbatH ' N-a. supra1ie2uit trei a+i -+ -+c3isoarea aia +a%ist0 ca s0 .0 p0r0se ti acu." ' N-ai fi supra1ie2uit +ici trei %ile f0r0 .i+e8 2ip0 ea" ' &u. po2i face astaH Pe fa2a lui se citi pa+ica" Ar0ta ca u+ b0ie2el i -+ clipa aceea 7a+iela +u 1ru dec4t s0-l ia -+ bra2e i s0-i spu+0 c0 totul 1a fi -+ ordi+e" ' Nu-.i po2i face asta" Nu acu., %ise el" ' ,+c0 -l .ai iubesc, spuse ea, tii+d c0 ade10rul era tot ce o 1a 2i+e departe de 1as i de u+ 1iitor pe care +u-l .ai dorea" ' Nu pot tr0i f0r0 ti+e" Atia c0 Si.o+ are dreptate" &ei trei a+i de -+c3isoare -l l0saser0 f0r0 resurse" 7ar c4t -i datoraH &4t a1ea s0 .ai treac0 p4+0 c4+d - i 1a pl0ti co.plet datoria fa20 de elH Si.2i c0 3ot0r4rea ei -+cepe s0 se clati+e" , i pro.isese c4+d1a c0 +u- i 1a tr0i +iciodat0 1ia2a pe+tru u+ alt b0rbat, dar acu. descoperea c0 -+c0 -i .ai datora dob4+d0 lui Si.o+ pe+tru ceea ce -i d0duse el odi+ioar0" Oare datoria a1ea s0 creasc0 la +esf4r itH ' &u. po2i face asta, dup0 ce .-a. c0s0torit cu ti+e c4+d +i.e+i altci+e1a +a 1rut s-o fac0H Ai uitat lucrul 0staH Iat08 O spusese" , i 1a aba+do+a so2ul acu., c4+d el o i.plora s0 r0.4+0H 6ot ce f0cuse -+ ace ti ulti.i trei a+i fusese pe+tru el" &u. s0-l lase s0 plece acu.H I+1estise at4t de .ult -+ supra1ie2uirea lui8
(EC

- FRUMOASA MEA SPIOAN -

Atu+ci Si.o+ -+cepu s0 pl4+50" O dat0 cu lacri.ile lui, 3ot0r4rea 7a+ielei se duse pe apa s4.betei" ' Nu pl4+5e, %ise ea i, pu+4+du-i capul pe pieptul ei, -l .4+54ie pe p0r" O s0 fie bi+e" Nu pl4+5e" ' A. trecut a.4+doi pri+ .ulte, spuse el" @o. 1orbi despre asta -+ dru. spre A+5lia" Bi+eH

88
O 10%u pe+tru pri.a dat0 pe 7a+iela Si.o+ici -+ barul a.erica+ di+ 3otelul At3B+Be Palace di+ Bucure ti -+ iu+ie CDE)" Nu- i putu lua oc3ii de la ea" ;reu de spus ce-l face pe u+ b0rbat s0- i piard0 capul di+ prici+a u+ei fe.ei" Ora ul era pli+ de fe.ei fru.oase, de co+tese f0r0 +ici u+ ba+ i de fe.ei c0%ute -+ di%5ra2ie care 1oiau s0 fie sal1ate" P4+0 atu+ci +u le aru+case dec4t o pri1ire apreciati10, cu. face orice b0rbat" 7ar oc3ii lui se oprir0 defi+iti1 asupra 7a+ielei Si.o+ici" Patru a+i .ai t4r%iu, -+ septe.brie CDEE, c4+d ru ii erau -+ Bucure ti i alia2ii -+ Bru:elles, Nic9 st0tea pe balco+ul spitalului a.erica+ di+ Ista+bul, a e%at pe u+ scau+ di+ r0c3it0, uit4+du-se la apele str0lucitoare ale Bosforului i -+treb4+du-se de ce a1ea 53i+io+ul s0 .ai fie -+c0 -+ 1ia20" Ai crede c0 u+ asasi+ profesio+ist e -+ stare s0- i +i.ereasc0 2i+ta c3iar i -+ se.i-+tu+ericul u+ui aparta.e+t .icu2" ' U+ pl0.4+ distrus i pierderea u+ui litru i /u.0tate de s4+5e i-ar fi putut ucide pe al2ii, -i spuseser0 doctorii -+ai+te de a-l tra+sfera la Ista+bul ca s0 se refac0" Ai o dori+20 puter+ic0 de a tr0i" >7e u+de i p4+0 u+de dori+2a astaH? se -+treb0 el" Pri1i u+ 1as co.ercial -+dep0rt4+du-se de c3ei i croi+du- i dru. spre Sera5lio" Atia c0 7a+iela Si.o+ici era la bord" ,l 10%u pe Ma: tra1ers4+d pelu%a i 1e+i+d spre el" O alt0 fa+to.0, o alt0 u.br0 di+ trecut" Oare e bi+e s0 rupi le50turile cu trecutul ca s0-2i ur.e%i fericirea 50sit0 -+ pre%e+tH 7a+iela credea c0 +u e bi+e i el -i acceptase deci%ia" P4+0 atu+ci cre%use c0 a1ea dreptul la o astfel de fericire" Acu. ea plecase, iar lui +u-i .ai p0sa care era r0spu+sul" Atia c0 ceea ce f0cuse -+ acei trei a+i -+ Ista+bul fusese o +ebu+ieG dar, dac0 fusese +ebu+ie, -+sea.+0 c0 fusese dra5oste" Ma: se a e%0 pe scau+ i pri1i 1asul ie i+d di+ port" ' E la bordH -+treb0 el" Nic9 +u r0spu+seG -i pierise 1ocea" ' O s0 se -+toarc0, %ise Ma:" O fat0 ca eaN O s0 se -+toarc0"
(E(

- &O$IN FA$&ONER -

Nic9 se -+treb0 ce a1ea s0 fac0 dac0 7a+iela +-a1ea s0 se .ai -+toarc0 +iciodat0" F0cuse parte di+ 1ia2a lui at4ta ti.p, -+c4t -i era i.posibil s0- i i.a5i+e%e c0 putea tr0i f0r0 ea" Ori%o+tul 1iitorului s0u se -+ti+dea +e.ilos -+ fa2a lui" &4+d cu+o ti dra5ostea, la fel ca atu+ci c4+d cu+o ti +ebu+ia ade10rat0, te sc3i.bi pe+tru totdeau+a" E i.posibil s0 te -+torci"

(E<

S-ar putea să vă placă și