Sunteți pe pagina 1din 150

Kerstin Gier

Culorile Dragostei
Vol. 2 Albastru De Safir
Prolog.
Londra,
14 mai 1602
Era ntuneri! "e aleea Sout#$ar%& ntuneri! 'i "ustiu. (n aer "lutea miasm) de alge, de
#a*na 'i de "e'te mort. El o str+nse in,oluntar mai tare de m+n) 'i o trase du") el.
- Ar fi fost mai bine s) mergem !#iar "e malul r+ului. (n labirintul )sta de alei "o.i s) te
r)t)!e'ti foarte u'or, 'o"ti el.
- Da, 'i de du") fie!are !ol. "+nde'te un #o. sau un !riminal.
Vo!ea ei ")rea n!+ntat).
- /inunat, nu0 Asta e de o mie de ori mai bine de!+t s) stai ntre *idurile alea mb+!site
'i s)1.i fa!i temele2
('i adun) ro!#ia grea 'i "orni n grab) mai de"arte.
Lui i ,eni s) r+d) in,oluntar. 3alentul lui Lu!4 de a ,edea !e,a "o*iti, n ori!e situa.ie 'i
n ori!e moment era uni!. 5i!i m)!ar a'a1numita E"o!) de Aur a Angliei, al !)rei nume era
momentan !ontra*is 'i !are se do,edea destul de sinistr), n1o "utea s"eria, !i dim"otri,).
- P)!at !) nu a,em ni!iodat) la dis"o*i.ie mai mult de trei ore, s"use ea !+nd el i se
al)tur). 6amlet mi1ar fi "l)!ut 'i mai mult da!) nu ar fi trebuit s)1l ,)d n e"isoade.
Ea e,it) !u "ri!e"ere o de*gust)toare balt) de noroi sau !eea !e el s"era din tot sufletul
s) fi fost noroi. A"oi f)!u agil ,reo !+.i,a "a'i de dans 'i se roti o dat) m"re7ur.
- Astfel, !on'tiin.a fa!e din noi to.i ni'te la'i89 5u !1a fost gro*a,0
El d)du a"robator din !a" 'i fu ne,oit s) se !on!entre*e !a s) nu1l a"u!e din nou r+sul.
:)!ea asta "rea des n "re*en.a lui Lu!4. Da!) nu era atent, "utea ")rea !el mai mare idiot2
Se ndre"tau s"re Podul Londrei n mod stu"id, "odul Sout#$ar%, !are ar fi fost "ra!ti!
mai a,anta7os !a am"lasament, nu era !onstruit n!) la a!el moment. 3rebuiau ns) s) se
gr)beas!) da!) nu doreau s) le fie des!o"erit) !)l)toria n se!olul al ;V<<1lea.
Doamne, !e n1ar fi dat el s) "oat) s!)"a, n sf+r'it, de gulerul )la alb 'i rigid2 A'a trebuie
s) se fi sim.it !+inii !are erau ne,oi.i s) "oarte "lasti!ul )la "rote!tor n 7urul g+tului du")
inter,en.iile !#irurgi!ale.
Lu!4 o lu) "e du") !ol., n dire!.ia flu,iului. P)rea s)1i fi r)mas g+ndul la S#a%es"eare.
- =+t i1ai dat, "+n) la urm), omului )luia, Paul, !) ne1a l)sat s) intr)m n 3eatrul >lobe0
- Patru dintre monedele astea grele, #abar n1am !e ,aloare au.
?+se.
- Probabil !) a fost a"ro@imati, !+'tigul lui "e un an.
- (n ori!e !a*, ne1a fost de folos. Lo!urile au fost su"er.
Au a7uns n fug) la Podul Londrei. A'a !um f)!use 'i la ,enire, Lu!4 se o"ri, dorni!) s)
dis!ute des"re !asele "este !are era !onstruit "odul. Dar el o trase mai de"arte.
- Atii bine !e a s"us domnul >eorgeB da!) *)bo,e'ti "rea mult sub o fereastr), s1ar "utea
s) te tre*e'ti !u !on.inutul unei oale de noa"te fi@ n !a", i aminti el. (n "lus, atragi aten.ia2
- 5i!i nu .i dai seama !) e'ti "e un "od. Arat) !a o strad) normal). C#, "ri,e'te, un
ambuteia72 Ar !am fi tim"ul s) mai !onstruias!) ,reo !+te,a "oduri.
S"re deosebire de aleea l)turalni!), "odul era destul de animat, ns) !)ru.ele, "alan!#inele
'i !ale'tile !are ,oiau s) a7ung) "e malul !el)lalt al 3amisei nu se mi'!au ni!i un "i!. /ai n fa.)
se au*eau ,o!i, n7ur)turi 'i !ai ne!#e*+nd, ns) nu se 'tia !au*a ambuteia7ului. Pe fereastra unei
!)le'ti din imediata lor a"ro"iere, se i.i !a"ul unui b)rbat !u o ")l)rie neagr). >ulerul lui alb 'i
rigid din dantel) se ar!uia "+n) sub ure!#i.
- 5u mai e@ist) ,reun alt drum "este r+ul )sta m"u.it0 (i strig) el n fran!e*) ,i*itiului.
A!esta neg).
- Ai, !#iar da!) ar e@ista, n1a,em !um s) ntoar!em, suntem blo!a.i2 /) du! n fa.) s)
,)d !e s1a nt+m"lat. Sunt sigur !1o s) ne mi'!)m n !ur+nd, sir.
Domb)nind, b)rbatul 'i trase !a"ul, !u ")l)rie 'i !u guler !u tot, nd)r)t, n !alea'!), n
,reme !e ,i*itiul se d)du 7os 'i1'i !roi drum "rin mul.ime.
- Ai au*it, Paul0 Sunt fran!e*i, 'o"ti Lu!4 n!+ntat). 3uri'ti2
- Da. >ro*a,2 (ns) trebuie ns) s) mergem mai de"arte, nu mai a,em mult tim".
('i aminti ,ag !) !itise unde,a !) a!est "od fusese distrus la un moment dat "entru a fi
a"oi re!onstruit mai lung !u !in!is"re*e!e metri. A'adar, nu era un lo! bun "entru un salt n tim".
Se luar) du") ,i*itiul fran!e*, ns), "u.in mai n!olo, oamenii 'i ,e#i!ulele erau a'a de
ng#esuite unele ntr1altele, n!+t nu se "utea tre!e.
- Am au*it !) a luat fo! o !)ru.) !u ni'te butoaie !u ulei, s"use femeia din fa.a lor,
neadres+ndu1se !ui,a anume. Da!) n1au gri7), dau iar fo! la tot "odul.
- Dar nu a*i, at+ta lu!ru 'tiu 'i eu, murmur) Paul 'i o lu) "e Lu!4 de bra.. Vino, ne
ntoar!em 'i a'te"t)m "e malul !el)lalt s) fa!em saltul na"oi.
- (.i mai adu!i aminte "arola0 Pentru e,entualitatea !) nu reu'im la tim".
- Era !e,a !u gut) 'i !u !a,).
- >utta !a,at la"idem, "rostu.ule.
Se uit) la el !#i!otind. C!#ii ei alba'tri str)lu!eau de "l)!ere, iar lui i ,eni brus! n minte
!e1i s"usese fratele s)u, :al%, !+nd l ntrebase des"re !li"a ideal)B EEu nu mi1a' "ierde "rea mult
tim" !u ,orbele. A' tre!e dire!t la fa"te. Pe urm), n1are de!+t s)1.i dea o s!atoal!), tu ai s) fii
"reg)tit9.
:al% ,oise, desigur, s) 'tie des"re !ine era ,orba, dar Paul nu a,usese !#ef de dis!u.ii !are
n!e"eau !uB EAtii bine !) leg)turile dintre familiile de Villiers 'i /ontrose trebuie s) se re*ume
la afa!eri9 'i se n!#eiau !uB En "lus, toate femeile din familia /ontrose sunt r)ut)!ioase 'i se
transform) mai t+r*iu n ni'te dia,oli, "re!um lad4 Arista9.
De r)ut)!ioas) ni!i nu "utea fi ,orba2 Poate !) asta era ,alabil "entru !elelalte femei
/ontrose dar, !u siguran.), nu 'i "entru Lu!4.
Lu!4, !are "e el l sur"rindea n fie!are *i !u !e,a nou, !)reia i m)rturisise at+tea !+te nu
mai "o,estise nim)nui alt!ui,a. Lu!4, !ea !u !are efe!ti,8
3rase ad+n! aer n "ie"t.
- De !e te1ai o"rit0 (ntreb) Lu!4.
Dar el se a"le!ase de7a s"re ea 'i1'i li"i bu*ele de gura ei. 3im" de trei se!unde, se temu
!) ea a,ea s)1l m"ing) la o "arte, ns) Lu!4 ")ru s) trea!) "este sur"ri*a momentului, a'a !) i
r)s"unse la s)rut, mai nt+i timid, a"oi tot mai ferm.
De fa"t, ni!i nu "utea fi ,orba des"re !li"a ideal), mai ales !), de fa"t, se gr)beau foarte
tare, !)!i ar fi "utut s) fa!) n ori!e moment saltul n tim" 'i, de fa"t8
Paul uit) !are era al treilea Ede fa"t9. 3ot !e mai !onta n a!el moment era ea.
A"oi ns), "ri,irea1i !)*u "e un indi,id !u o glug) neagr) 'i s)ri s"eriat na"oi. Lu!4 l
"ri,i "entru o !li") iritat), nainte s) ro'eas!) 'i s)1'i "le!e o!#ii.
- (mi "are r)u, murmur) ea derutat). Ai Larr4 =oleman a s"us !), atun!i !+nd s)rut, se
simte !a 'i !+nd "artenerului meu i1ar stri,i !ine,a de fa.) o m+n) "lin) de agri'e !rude.
- Agri'e0
Paul !l)tin) din !a".
- Ai !ine naiba este Larr4 =oleman )sta0
A!um era !om"let derutat), iar el nu "utea s) i1o ia n nume de r)u. 3rebuia !um,a s)
n!er!e s)1'i fa!) ordine n #aosul !are1i !o"le'ise mintea. C trase "e Lu!4 din lumina f)!liilor, o
"rinse de umeri 'i o "ri,i fi@ n o!#i.
- CF, Lu!4. (n "rimul r+nd, s)rutul t)u are a"ro@imati, gustul8 !)"'unelor. (n al doilea
r+nd, da!)1l "rind "e Larr4 =oleman )sta, l "o!nes! dire!t n nas. (n al treilea r+nd, .ine minte
unde ne1am ntreru"t. Pe moment ns), a,em, din !+te se "are, o mi!) "roblem).
Paul i1l indi!) f)r) ,orbe "e b)rbatul nalt !are ie'i non'alant din umbra unei !)ru.e 'i se
a"le!) ns"re geamul !ale'tii fran!e*ului.
Lu!4 f)!u o!#ii mari de fri!).
- Dun) seara, baroane, s"use b)rbatul.
Vorbea tot n fran!e*) 'i, la au*ul ,o!ii lui, m+na lui Lu!4 se n!le't) "e bra.ul lui Paul.
- /) bu!ur s) ,) ,)d. A.i b)tut !ale lung) din :landra "+n) ai!i.
('i nete*i gluga.
Din interiorul !ale'tii, se au*i un glas sur"rinsB
- :alsul mar!#i*2 =e fa!e.i ai!i0 =um de este !u "utin.)0
- Asta a' ,rea s) 'tiu 'i eu, 'o"ti Lu!4.
- A'a ,) saluta.i "ro"riul urma'0 ?e"li!) b)rbatul nalt binedis"us. Eu sunt, la urma
urmei, ne"otul ne"otului Domniei Voastre, 'i, !#iar da!) tuturor le fa!e "l)!ere s) m) !onsidere
b)rbatul f)r) nume, da.i1mi ,oie s) ,) asigur !) am nume. =#iar mai multe, !a s) fiu mai "re!is.
(mi "ermite.i s) ,) .in !om"anie n !alea'!)0 5u este "rea !onfortabil ai!i afar), iar "odul )sta ,a
r)m+ne blo!at o bun) bu!at) de ,reme.
:)r) s) mai a'te"te ,reun r)s"uns 'i f)r) a se uita m"re7ur, b)rbatul des!#ise "ortiera 'i
ur!) n !alea'!).
Lu!4 l tr)sese "e Paul doi "a'i n lateral, !+t mai de"arte de lumina tor.elor.
- =#iar el este2 Doar !) mult mai t+n)r. =e fa!em a!um0
- Absolut nimi!, 'o"ti Paul. 51ar fi o idee bun) s) ne du!em 'i s)1l salut)m2 5oi ni!i n1
am a,ea !e !)uta ai!i.
- Dar de !e este el ai!i0
- C !oin!iden.) stu"id). Sub ni!i o form) nu trebuie s) ne ,ad). Vino2 3rebuie s)
a7ungem "e malul r+ului.
(ns) ni!iunul dintre ei nu se mi'!) din lo!. Se #olbau am+ndoi !a ferme!a.i la fereastra
ntune!at) a !ale'tii, mai fas!ina.i de!+t "ri,iser) nainte s!ena de la 3eatrul >lobe.
- La ultima noastr) nt+lnire, ,1am dat lim"ede de n.eles !e ")rere am des"re
dumnea,oastr), se au*i din !alea'!) ,o!ea baronului fran!e*.
- C#, da, nto!mai2
?+sul nfundat al ,i*itatorului l f)!u "e Paul s) se nfioare, de'i nu ar fi "utut s"une de
!e.
- 6ot)r+rea mea e ne*drun!inat)2
Vo!ea baronului se "oti!ni "u.in. Voi "reda a!est instrument dia,oles! Alian.ei, indiferent
de metodele "erfide "e !are ,e.i bine,oi a le folosi "entru a m) m"iedi!a. Atiu !) a,e.i un "a!t
!u dia,olul.
- =e ,rea s) s"un)0 Ao"ti Lu!4.
Paul nu f)!u de!+t s) !latine din !a".
Se au*i din nou un r+s nfundat.
- Preabigotul 'i orbitul meu str)mo'2 =+t de sim"l) ar fi "utut fi ,ia.a dumitale 'i a
mea2
- Da!) mi1ai fi dat as!ultare mie, nu e"is!o"ului dumitale sau a!estor de"lorabili fanati!i
din Alian.). Da!) ,1a.i fi folosit mintea n lo!ul g#irlandelor ,oastre de trandafiri. Da!) a.i fi
n.eles !) fa!e.i "arte din !e,a mai mare de!+t !eea !e ,1a "redi!at "reotul ,ostru.
?)s"unsul baronului ")rea o rug)!iune& Lu!4 'i Paul l1au au*it doar murmur+nd !e,a.
- Amin2 S"use oas"etele !u un oftat. A'adar, a!esta este ultimul dumnea,oastr) !u,+nt
n a!east) "ri,in.)0
- Sunte.i dia,olul n "ersoan)2 <*bu!ni baronul. P)r)si.i imediat a!east) !alea'!) 'i s)
nu1mi mai ie'i.i ,reodat) n !ale2
- =um dori.i. Ar mai fi doar un detaliu minor. 5u ,1am s"us "+n) a!um, "entru a nu ,)
ne!)7i inutil, dar "e "iatra dumnea,oastr) de morm+nt, "e !are am ,)*ut1o !u o!#ii mei, st)
ns!ris) *iua de 14 mai 1602 !a dat) a mor.ii dumnea,oastr).
- Dar asta este !#iar8, s"use baronul.
- A*i, nto!mai. Ai nu mai e mult "+n) la mie*ul no".ii.
Daronul se au*i tu'ind.
- =e fa!e0 Ao"ti Lu!4.
- ('i n!al!) "ro"riile legi.
Paul a,ea a!um "ielea de g)in) "e tot !or"ul.
- Vorbe'te des"re8
Se ntreru"se, !)!i stoma!ul i fu !u"rins de o familiar) sen*a.ie de grea.).
- Vi*itiul meu se ,a ntoar!e imediat, s"use baronul, ns) ,o!ea lui suna a!um e,ident
!o"le'it) de fri!).
- Da, n1am ni!i o ndoial), r)s"unse oas"etele "ar!) u'or "li!tisit. 3o!mai de1aia m)
gr)bes! 'i eu.
Lu!4 'i duse m+inile la burt).
- Paul2
- Atiu, 'i eu simt la fel. :ir1ar s) fie de treab)2 3rebuie s) fugim, da!) nu ,rem s) !)dem
lamentabil n r+u.
C a"u!) de bra. 'i o trase du") el, a,+nd gri7) !a fe.ele lor s) nu fie ,)*ute de !ei din
!alea'!).
- De fa"t, se "are !) a.i fi murit n "atria dumnea,oastr), din !au*a unei ne"l)!ute gri"e,
au*ir) ei ,o!ea oas"etelui !+nd tre!ur) "e l+ng) !alea'!). Dar, "entru !) ,i*itele "e !are ,i le1am
f)!ut au a,ut dre"t !onse!in.) ,enirea dumnea,oastr) la Londra, unde ,)d !) ,) bu!ura.i de o
s)n)tate de fier, s1a !reat un de*e!#ilibru fira,. =ore!t !um sunt de fel, m) simt astfel obligat s)
dau o m+n) de a7utor /or.ii.
De'i Paul era "reo!u"at de sen*a.ia "e !are o sim.ea n stoma! 'i de !al!ulul metrilor "e
!are1i mai a,eau de str)b)tut "+n) la mal, sensul !u,intelor b)rbatului i ")trunse "+n) n
!on'tiin.), a'a !) se o"ri lo!ului.
Lu!4 l m"inse dintr1o "arte.
- :ugi2 Auier) ea, n!e"+nd la r+ndu1i s) alerge. /ai a,em doar !+te,a se!unde2
=u genun!#ii moi, se "use 'i el n mi'!are, 'i, n tim" !e fugea, iar malul "e !are1l a,ea n
fa.a o!#ilor de,enea tot mai n!e.o'at, au*i din interiorul !ale'tii un .i")t sinistru, !#iar da!)
n)bu'it, !)ruia i urm) un EDia,ole29 #or!)it du") !are se a'ternu o lini'te morm+ntal).
Din Analele >ardienilor 1G de!embrie 1HH2
Lu!4 'i Paul au fost trimi'i ast)*i, la ora 1I.00, n anul 1H4G.
La ora 1H.00, !+nd au re,enit, au ateri*at n straturile de trandafiri din fa.a ferestrei S)lii
Dragonului, mbr)!a.i n #aine de se!ol ;V<< !om"let ude.
/i1au l)sat im"resia !) erau foarte *)")!i.i 'i !) ,orbeau n dodii, a'a !) i1am n'tiin.at,
m"otri,a ,oin.ei lor, "e lordul /ontrose 'i "e :al% de Villiers. Lordul /ontrose n!) 'i mai
amintea !u "re!i*ie de balul !ostumat organi*at n gr)din) n anul 1H4G, bal n !ursul !)ruia unii
oas"e.i, "rintre !are 'i Lu!4 !u Paul, degust+nd "rea mult al!ool, au ateri*at n ba*inul !u
"e'ti'ori aurii. Lordul Lu!as 'i1a asumat r)s"underea "entru a!est in!ident 'i a "romis s)
nlo!uias!) !ele dou) e@em"lare de trandafiri E:erdinand Pi!ard9 'i E/rs Jo#n Laing9 distruse.
Lu!4 'i Paul au fost !u se,eritate a,erti*a.i s) nu se mai ating) de al!ool "e ,iitor,
indiferent n !e e"o!) s1ar afla.
A !onsemnatB J. /ount7o4, ade"t de gradul doi.
Knu
- Stimabililor, a!easta este o biseri!)2 Ai!i nu se s)rut) nimeni2
Am des!#is o!#ii s"eriat) 'i m1am retras degrab), a'te"t+nd s) ,)d ,enind s"re mine
"re!i"itat un "astor de mod) ,e!#e, !u sutana flutur+ndu1i 'i !u o e@"resie re,oltat) "e !#i", gata
s) ne .in) o "redi!) do7enitoare. Dar nu "astorul era !el !e ne tulburase s)rutul. 5i!i m)!ar nu era
o fiin.) uman), !i un mi! gargui, !are se g#emuise "e o stran) din imediata a"ro"iere a
!onfesionalului 'i !are m) "ri,ea la fel de nedumerit !um l "ri,eam 'i eu "e el.
Lu!ru "ra!ti! "u.in "osibil. =)!i eu eram ntr1o stare !are, n "rin!i"iu, nu se mai "utea
des!rie dre"t nedumerire. =a s) fiu sin!er), a,eam mai degrab) un fel de "an) ,iolent) de
g+ndire.
3otul n!e"use !u a!el s)rut.
>ideon de Villiers m) s)rutase. Pe mine, >$endol4n S#e"#erd.
Dinen.eles !) ar fi trebuit s) m) ntreb de !e i ,enise a'a, brus!, a!east) idee ntr1un
!onfesional dintr1o biseri!) de unde,a din Delgra,ia anului 1H12, la s!urt tim" du") !e to!mai
l)saser)m n urma noastr) o e,adare uluitoare, !u toate 'i!anele aferente, !a s) nu mai "un la
so!oteal) 'i ro!#ia mea str+mt) 'i lung) "+n) la gle*ne, !u gulerul ei marin)res! "enibil.
A' fi "utut s) fa! o !om"ara.ie analiti!) a a!estui s)rut !u !elelalte, "rimite de la al.i
b)ie.i, 'i s) ,)d !um de se f)!ea !) >ideon "utea s) s)rute at+t de8 mult mai bine.
Ar mai fi trebuit s)1mi dea de g+ndit 'i fa"tul !) ntre noi era un "ara,an, !u o ferestrui!)
ti"i!) "entru ori!e !onfesional, "rin !are >ideon 'i stre!urase !a"ul 'i m+inile, 'i !) astea nu erau
ni!ide!um !ondi.iile ideale "entru un s)rut, !a s) nu "unem delo! la so!oteal) fa"tul !) nu mai
a,eam ne,oie de 'i mai mult #aos n ,ia.a mea, du") !e to!mai aflasem, n urm) !u trei *ile, !)
mo'tenisem de la familie gena !)l)toriei n tim".
?ealitatea era ns) !) nu m) g+ndeam la absolut nimi!, n afar), "oate, de EC#9, 'i
E6mm9, 'i E/ai ,reau29
De a!eea ni!i nu am "utut s) !on'tienti*e* "e de"lin 7ung#iul din stoma!, 'i abia !+nd a!el
gargui m) "ri,i !u bra.ele n!ru!i'ate de "e strana biseri!ii, iar mie1mi !)*ur) o!#ii "e dra"eria
!+!)nie a !onfesionalului, !are adineauri era ,erde !atifelat, mi1am dat seama !), ntre tim",
re,enisem n "re*ent.
- La naiba2
>ideon se retrase n "artea sa de !onfesional 'i1'i mas) !eafa.
ELa naiba29 /1am "r)bu'it ,iolent din !el de1al 'a"telea !er n !are "luteam 'i am uitat de
gargui.
- /ie nu mi s1a ")rut !#iar a'a r)u, am s"us eu, str)duindu1m) s) foloses! un ton !+t
mai deta'at.
Din ")!ate, mi se !am t)iase res"ira.ia, !eea !e diminu) im"resia general). 5u1l "uteam
"ri,i "e >ideon n o!#i, dar am !ontinuat, n s!#imb, s) m) #olbe* la dra"eria maro din "oliester
a !onfesionalului.
Dumne*eule2 =)l)torisem a"roa"e o sut) de ani n tim", f)r) s) simt, deoare!e a!el s)rut
m) luase !om"let8 "rin sur"rindere. Adi!), n se!unda unu, ti"ul bomb)ne 'i nu este mul.umit
de nimi!, n se!unda doi te afli n toiul unei urm)riri 'i trebuie s) fugi din !alea unor b)rba.i
narma.i !u "istoale, 'i deodat) !a din senin a!ela'i ti" .i s"une !) e'ti deosebit) 'i te s)rut).
Ai !+t de bine se "ri!e"ea >ideon s) s)rute2 Am de,enit brus! geloas) "e toate fetele !u !are
e@ersase.
- 5u se ,ede nimeni.
>ideon s!oase "e furi' !a"ul din !onfesional, a"oi ie'i n biseri!).
- Dine. Lu)m autobu*ul 'i ne ntoar!em la 3em"le. Vino, suntem a'te"ta.i.
/) #olbam la el nedumerit), "rin dra"eria !onfesionalului. Asta ,oia !um,a s) nsemne
!) re,eneam la ordinea de *i0 Du") un s)rut Lde fa"t, !el mai bine ar fi nainte, dar era de7a "rea
t+r*iuM, "oate ar trebui totu'i l)murite ni'te !#estiuni fundamentale, nu0 :usese s)rutul un fel de
de!lara.ie de dragoste0 Eu 'i >ideon eram a!um !um,a m"reun)0 Sau doar ne giugiuliser)m 'i
noi un "i!, "entru !) nu a,useser)m alt!e,a mai bun de f)!ut0
- Eu nu merg !u autobu*ul mbr)!at) a'a, am rostit !ategori!), ridi!+ndu1m) !+t mai
demn !u "utin.).
/ai bine mi1a' fi smuls limba de!+t s) "un una dintre ntreb)rile !are to!mai mi tre!user)
"rin !a".
?o!#ia mea era alb) !u funde bleu n talie 'i la guler, "robabil ultimul r)!net n moda
anului 1H12, dar nu to!mai "otri,it) "entru trans"ortul n !omun din se!olul ;;<.
- Lu)m un ta@i.
>ideon se ntoarse !)tre mine, dar nu1mi s"use nimi!. (n redingot) 'i !u "antaloni la
dung), ni!i el nu ")rea mbr)!at to!mai "otri,it "entru a merge !u autobu*ul. 5u !) nu i1ar fi stat
bine a'a, mai ales !) ")rul nu1i mai era "eriat ordonat du") ure!#i, !um fusese !u ,reo dou) ore
mai de,reme, !i1i !)dea n bu!le rebele "e frunte.
Am ie'it 'i eu din !onfesional 'i m1am dus l+ng) el, n na,a biseri!ii, tremur+nd. Era
!um"lit de frig a!olo. Sau de ,in) era fa"tul !), de ,reo trei *ile, nu dormisem a"roa"e delo!0 Cri
"oate !eea !e to!mai se nt+m"lase0
=or"ul meu "rodusese "robabil mai mult) adrenalin) n ultimul tim" de!+t n to.i !ei
'ais"re*e!e ani de dinainte. Se nt+m"laser) at+tea, iar eu a,usesem a'a de "u.in tim" s) "relu!re*
totul, n!+t, de at+tea informa.ii 'i sentimente !+te n),)liser) "este mine, sim.eam !1o s)1mi
e@"lode*e !a"ul. Da!) a' fi fost un "ersona7 de ben*i desenate, deasu"ra mea ar fi "lutit o bul) !u
un mare semn de ntrebare n ea. Ai "oate 'i ,reo !+te,a !ranii.
/1am s!uturat im"er!e"tibil. Da!) >ideon ,oia s) re,in) la ordinea de *i8 foarte bine,
"uteam s) fa! 'i eu a!ela'i lu!ru.
- CF, atun!i s) ie'im de1ai!i, am s"us eu ar.)goas). /i1e frig.
Am ,rut s) tre! "e l+ng) el, dar m1a "rins de bra..
- As!ult), referitor la !eea !e to!mai8
Se ntreru"se, s"er+nd "robabil s) inter,in. =eea !e eu binen.eles !) nu am f)!ut. (mi
doream "rea mult s) 'tiu !e a,ea de *is. (n "lus, mi era greu s) res"ir normal !+nd eram at+t de
a"roa"e de el.
- A!el s)rut8 5u e8
Din nou, doar 7um)t).i de "ro"o*i.ii. Pe !are le1am !om"letat eu n g+nd.
E5u e !eea !e "are.9
C#, e !lar, 'i1atun!i de !e a f)!ut1o0 =a 'i !um !ine,a ar da fo! "erdelelor 'i1a"oi s1ar
mira de !e arde !asa. LCF, !om"ara.ia era stu"id).M 5u ,oiam s)1i u'ure* delo! situa.ia, a'a !) l1
am "ri,it re!e, a'te"t+nd. Adi!), n!er!am s)1l "ri,es! re!e, a'te"t+nd, !)!i, de fa"t, "robabil !)
afi'asem "ri,irea aia !are "ar!) s"uneaB EEu sunt mi!u.a Dambi, ,) rog s) nu m) m"u'!a.i4N, "e
!are "ur 'i sim"lu nu "uteam s1o m"iedi!. /ai trebuia s)1n!ea") s)1mi tremure 'i b)rbia.
E5u e !eea !e "are. 6ai, s"une1o odat)29
Dar >ideon nu mai ad)ug) nimi!. S!oase o agraf) din ")rul meu !iufulit Lntre tim",
!om"li!ata mea !oafur) !u mel!i'ori ar)ta "robabil de "ar!) 'i1ar fi f)!ut o "ere!#e de ,r)biu.e
!uib n eaM, a"u!) o 'u,i.) 'i o r)su!i "e deget. =u !ealalt) m+n) n!e"u s)1mi m+ng+ie obra*ul,
a"oi se a"le!) ns"re mine 'i m) mai s)rut) o dat), de data asta foarte gri7uliu. Eu am n!#is
o!#ii8 'i s1a nt+m"lat a!ela'i lu!ru !a mai nainteB !reierul meu a intrat ntr1o binef)!)toare
"au*) de emisie. LSingurele g+nduriB EC#9, E6mmmm9 'i E/ai ,reau9.M
E dre"t !) numai ,reo *e!e se!unde, du") !are, o ,o!e ener,at) se au*i !#iar l+ng) noiB
- <ar n!e"e.i0
S"eriat), mi1am "us "almele "e "ie"tul lui >ideon 'i l1am m"ins, a"oi m1am uitat la
grimasa mi!ului gargui, !are se b)l)b)nea at+rnat !u !a"ul n 7os de galeria sub !are ne aflam noi.
>ideon mi d)duse drumul la ")r 'i afi'ase o min) neutr). Cf, Doamne2 =e g+ndea oare
des"re mine a!um0 5u "uteam !iti nimi! n o!#ii lui ,er*i, de!+t, e,entual, o u'oar) derut).
- /i8 mi s1a ")rut !) aud !e,a, am murmurat eu.
- CF, s"use el "e un ton destul de ami!al.
- Pe mine m1ai au*it, inter,eni garguiul. /1ai au*it2
Era a"roa"e !+t o "isi!) de mare, !#iar 'i figura i sem)na !u a unei "isi!i, de'i, ntre
ure!#ile as!u.ite 'i mari !a de lin@, a,ea 'i dou) !orni.e rotun7ite, "lus ari"ioare "e s"ate 'i o
!oad) lung) 'i sol*oas) de 'o"+rl), !are se termina ntr1un triung#i 'i "e !are 'i1o mi'!a ner,os
n!olo 'i1n!oa!e.
- Ai "o.i s) m) 'i ,e*i2
Eu am r)mas t)!ut).
- Ar fi mai bine s) mergem, s"use >ideon.
- /) "o.i ,edea 'i au*i2 Strig) mi!ul gargui n!+ntat, arun!+ndu1se de "e galerie "e o
stran), unde n!e"u s) sar) n sus 'i1n 7os.
A,ea ,o!ea unui !o"il r)!it 'i r)gu'it.
- Am ,)*ut !lar2
EA!um, te rog, nu fa!e ,reo gre'eal), altfel nu mai s!a"i de el.9 /i1am l)sat "ri,irea s)
alune!e indiferent) "e l+ng) stran), n ,reme !e m) ndre"tam s"re ie'irea din biseri!). >ideon
mi des!#ise u'a.
- /ul.umes!, e'ti foarte amabil2 S"use garguiul 'i se stre!ur) 'i el afar).
A7uns), "e trotuar, am n!e"ut s) !li"es! des din !au*a luminii. Era nnorat, a'a !) soarele
nu se "utea ,edea, ns) ")rea s) fie "e nserat.
- A'tea"t)2 Strig) garguiul 'i m) trase de ro!#ie. 3rebuie s) st)m urgent de ,orb)2 6ei,
m) !al!i "e "i!ioare8 5u te fa!e !) nu m) ,e*i. Atiu !) m) ,e*i.
Din gur) i .+'ni un 7et de a"), !are m) stro"i "e g#etele mele !u butoni.
- 6o"a, s!u*e2 Se nt+m"l) doar !+nd sunt foarte agitat.
Am "ri,it s"re fa.ada biseri!ii. Probabil !) era n stil ,i!torian, !u ,itralii 'i !u dou)
turnuri !iud).ele 'i dr)gu.e. =)r)mida alterna !u i"sosul !rem, !re+nd un ,esel model ,)rgat. Dar,
ori!+t de sus a' fi "ri,it, nu se "utea ,edea ni!i m)!ar o figur) sau un gargui "e fa.ada
!onstru!.iei. =iudat totu'i !) n)lu!a a!eea b+ntuia "e1a!olo.
- Ai!i sunt2 Strig) garguiul 'i se !).)r), sub o!#ii mei, "e *id)rie.
Se "utea !).)ra "re!um o 'o"+rl), asemenea tuturor de tea"a lui. Am r)mas o se!und) !u
"ri,irea a.intit) s"re !)r)mida de l+ng) !a"ul lui, a"oi m1am ntors !u s"atele.
>arguiul nu mai era a'a de sigur !) "uteam, ntr1ade,)r, s)1l ,)d.
- A#, te mg, s"use el. Ar fi a'a frumos s) "ot ,orbi 'i !u alt!ine,a de!+t !u fantoma lui
Sir Art#ur =onan Do4le.
Plin de rafinament "i!iul2 (ns) nu am "i!at n "las). /i1era mil) de el, dar 'tiam !+t de
deran7ante "ot de,eni a!este mi!i bestii, n "lus, m) deran7ase n tim"ul s)rutului, 'i, din !au*a
lui, >ideon "robabil !) m) !redea a!um o fi.oas) su")r)!ioas).
- 3e rog, te rog, te roooooooog2 <nsist) garguiul.
/) str)duiam din r)s"uteri s)1l ignor. O)u, Dumne*eu mi1era martor !) a,eam 'i1a'a
destule "robleme "e !a".
>ideon ie'i n strad) 'i f)!u semn unui ta@i, !are o"ri imediat, du") !um era de a'te"tat.
Knii oameni au mereu noro! la !#estii de genul )sta. 5oro! sau un fel de autoritate nn)s!ut).
Duni!a mea, lad4 Arista, de e@em"lu. 5u trebuie de!+t s) stea "e marginea str)*ii 'i s) arun!e o
"ri,ire se,er), !) ta@imetri'tii fr+nea*) numaide!+t.
- Vii, >$endol4n0
- 5u "o.i s1o 'tergi a!um a'a, "ur 'i sim"lu2
Vo!ea r)gu'it) de !o"il de,enise "l+ng)!ioas) de1.i fr+ngea inima.
- A!um, !) abia ne1am g)sit.
Da!) am fi fost singuri, "robabil !) m1a' fi ndurat s) ,orbes! !u el. (n !iuda din.ilor
as!u.i.i 'i a "i!ioarelor !u g#eare, era oare!um dr)g)la' 'i "robabil 'i foarte singur. L:antoma
lui Sir Art#ur =onan Do4le !u siguran.) a,ea treburi mai im"ortante. De fa"t, !e !)uta la
Londra0M ns), !+nd !omuni!i !u fantome n "re*en.a altor oameni, a!e'tia te iau da!) ai noro!
dre"t min!inoas) ori "ref)!ut) sau, n !ele mai multe !a*uri, dre"t nebun). 5u ,oiam s) ris! s)
fiu !onsiderat) nebun) de !)tre >ideon. (n "lus, ultimul gargui !u !are ,orbisem se ata'ase at+t
de tare de mine, n!+t ni!i la toalet) nu mai "uteam s) merg singur).
A'a !) m1am ur!at n ta@i !u o figur) m"ietrit), "ri,ind dre"t nainte, "+n) !+nd ma'ina
se "use n mi'!are. Al)turi de mine, >ideon se uita "e geam. 3a@imetristul ne studie !ostuma.ia
n oglinda retro,i*oare, !u s"r+n!enele ridi!ate, dar nu s"use nimi!. Lu!ru !are merita a"re!iat.
- /ai e "u.in 'i se fa!e 'ase 7umate, mi s"use >ideon, str)duindu1se, n mod e,ident, s)
"oarte o !on,ersa.ie neutr). 5u1i de mirare !) mi1e foame de mor.
A!um, !) adusese ,orba, mi d)deam seama !) 'i mie mi1era foame. Din !au*a atmosferei
groa*ni!e de diminea.), nu1mi m+n!asem mi!ul de7un ni!i m)!ar "e 7um)tate, iar m+n!area de la
'!oal) fusese, !a de obi!ei, ne!omestibil). /) g+ndeam !u o anumit) "oft) la send,i'urile 'i
!#iflu.ele de "e m)su.a de !eai a lui lad4 3ilne4, "e !are, din ")!ate, le ratasem.
Lad4 3ilne42 Abiam atun!i mi1am dat seama !) eu 'i >ideon ar fi trebuit s) de*batem mai
n am)nunt a,entura noastr) din anul 1H12. La urma urmei, situa.ia s!)"ase de1a binelea de sub
!ontrol, iar eu #abar n1a,eam !e urmau s) !read) des"re asta >ardienii, !are, !+nd ,enea ,orba
des"re misiuni !e im"li!au !)l)toria n tim", nu "rea 'tiau de glum). Eu 'i >ideon !)l)toriser)m
n tim" !u misiunea de a re!olta s+nge de la lad4 3ilne4, "e !are s)1l introdu!em a"oi n
!ronograf Lmoti,ul a!estei a!.iuni nu1l n.elesesem n!) "e de1a1ntregul, de'i ")rea !e,a e@trem
de im"ortant& din !+te 'tiam, a,ea leg)tur) !u sal,area lumii !el "u.inM. Dar, nainte s) re*ol,)m
asta, au intrat n s!en) ,eri'oara mea Lu!4 'i Paul "ersona7ele lor fiind ti!)lo'ii din a!east)
"o,este. =el "u.in, a'a erau !on,in'i !ei din familia lui >ideon, !a, de altfel, 'i el. Se ")rea !)
Lu!4 'i Paul furaser) al doilea !ronograf, !u a7utorul !)ruia se as!unseser) n tre!ut. De ani de
*ile nu mai 'tia nimeni nimi! de ei "+n) !+nd au a")rut la lad4 3ilne4 'i ne1au tulburat *dra,)n
mi!a noastr) "artid) de !eai.
?atasem !om"let momentul e@a!t !+nd a")ruser) "istoalele n 7o!, din !au*a s"aimei
!um"lite, dar, la un moment dat, >ideon .inuse o arm) li"it) de !eafa lui Lu!4, un "istol "e !are,
!a s) fim !insti.i, nu "rea a,usese ,oie s)1l ia !u el. LA'a !um ni!i eu nu a,usesem ,oie s)1mi iau
mobilul, dar m)!ar !u telefonul nu "uteai m"u'!a "e nimeni2M A"oi ne refugiaser)m n biseri!).
Dar sentimentul !) "o,estea !u Lu!4 'i Paul nu era !#iar a'a de sim"l) "e !+t o "re*entau !ei din
familia de Villiers nu1mi d)duse "a!e ni!i o se!und).
- =e1o s) le "o,estim a!um des"re lad4 3ilne40 Am ntrebat eu.
- Atiu 'i eu0
>ideon 'i fre!) obosit fruntea.
- 5u !) ar trebui s) min.im, dar "oate ar fi mai inteligent !a n situa.ia de fa.) s) nu d)m
!#iar toate detaliile. =el mai bine, m) la'i "e mine s) ,orbes!.
A")ruse, din nou, bine1!unos!utul !omandant.
- Da, sigur, am s"us eu. Eu doar am s) dau a"robator din !a" 'i1am s)1mi .in gura, a'a
!um se !u,ine s) fa!) o fat).
/i1am n!ru!i'at in,oluntar bra.ele la "ie"t. De !e nu "utea >ideon s) se "oarte normal
m)!ar o dat)0 De !e mai nt+i m) s)rutase L'i nu o dat)2M, "entru !a, imediat du") a!eea, s) fa!)
din nou "e /arele /aestru al Lo7ei >ardienilor0
:ie!are se uita "e geamul lui.
(n !ele din urm), >ideon fu !el !are ru"se t)!erea, !eea !e m) um"lu de un fel de
satisfa!.ie.
- =e e, .i1a m+n!at "isi!a limba0
A'a !um o s"usese el, suna a"roa"e st+nga!i.
- Poftim0
- Asta m) ntreba mama !+nd eram mi!. De fie!are dat) !+nd st)team a'a, nd)r)tni!, 'i
"ri,eam nainte, !um fa!i tu a!um.
- Ai o mam)0
Abia du") !e mi1au ie'it !u,intele "e gur), mi1am dat seama !+t de stu"id) fusese
ntrebarea. Dumne*eule2
>ideon ridi!) o s"r+n!ean).
- P)i tu !e ai !re*ut0 (ntreb) el amu*at. =) sunt un android asamblat de un!#iul :al% 'i
de domnul >eorge0
- 5u e'ti de"arte de ade,)r. Ai fotografii !u tine bebelu'0
(n!er!+nd s) mi1l imagine* "e >ideon bebelu', !u obr)7ori dolof)nei 'i !u !#eliu.), nu m1
am "utut ab.ine s) nu !#i!otes!.
- Knde sunt mama 'i tat)l t)u0 Lo!uies! tot ai!i, n Londra0
>ideon !l)tin) din !a".
- 3ata a murit, iar mama lo!uie'te n Antibes, n sudul :ran.ei. >ideon str+nse din bu*e
"entru o !li"), iar eu am !re*ut !) a,ea s) se retrag) din nou n t)!erea lui. A"oi ns) !ontinu)B
=u fratele meu mai mi! 'i !u Domnul S"une1mi 3at) Dertelin. El are o firm) !are "rodu!e
!om"onente din "latin) 'i !u"ru "entru a"aratur) ele!troni!), firm) !are se "are !) merge su"er.
Cri!um, 'i1a numit ia#tul =resus1.
Eram de1a dre"tul stu"efiat). At+tea informa.ii de natur) "ersonal) deodat)8 Asta nu era
ti"i! "entru >ideon.
- C#, trebuie s) fie tare !ool s)1.i "etre!i ,a!an.ele a!olo, nu0
- Sigur !) da, s"use el !ini!. Pis!ina e mare !+t trei terenuri de tenis, iar ia#tul )la stu"id
are robine.ii din aur.
- A' *i!e, n ori!e !a*, !) e mai bine de!+t o !aban) nen!)l*it) n Peebles.
(n familia mea, ,a!an.ele de ,ar) erau "etre!ute, de obi!ei, n S!o.ia.
- Da!) a' fi n lo!ul t)u 'i a' a,ea o familie n sudul :ran.ei, m1a' du!e s1o ,i*ite* n
fie!are $ee%end. =#iar da!) nu ar a,ea "is!in) imens) 'i robine.i din aur.
>ideon se uit) la mine !l)tin+nd din !a".
- A#, da0 Ai !um ai fa!e asta, da!), n a!ela'i tim", ar trebui s) !)l)tore'ti n tre!ut la
fie!are !+te,a ore0 5u e ni!i o 'me!#erie s) mergi !u o sut) !in!i*e!i de %ilometri la or) "e
autostrad).
- C#2
Po,estea asta !u !)l)toritul n tim" era n!) "rea nou) "entru mine, a'a !) nu1mi
!larifi!asem n!) toate !onse!in.ele "e !are le im"li!a. E@istau doar dois"re*e!e "urt)tori ai genei
r)s"+ndi.i "rin toate se!olele iar eu n!) nu !on'tienti*am "rea bine fa"tul !) 'i eu eram unul
dintre ei. 3o.i se a'te"taser) s) fie ,eri'oara mea, =#arlotte, !are se 'i "reg)tise !u ardoare "entru
a!est rol.
Dar, din moti,e obs!ure, mama mea tri'ase n "ri,in.a datei mele de na'tere, 'i1a!um
"i!ase "e noi m)g)rea.a. La fel !a >ideon, a,eam 'i eu a!um "osibilitatea fie s) fa! salturi
!ontrolate n tim", !u a7utorul !ronografului, fie s) fiu luat) "rin sur"rindere de un salt n tim", n
ori!e !li") 'i indiferent de lo!ul n !are m1a' fi aflat, lu!ru !are, !um aflasem "e "ro"ria1mi "iele,
nu era to!mai "l)!ut.
- Desigur, ar trebui s) iei !ronograful !u tine, !a s) "o.i, ntre tim", s) eli"se*i n
"erioade de tim" sigure, am g+ndit eu !u ,o!e tare.
>ideon "uf)i trist.
- Da, n felul )sta, sunt "osibile !)l)torii foarte rela@ante 'i "o.i ,edea o mul.ime de
lo!uri istori!e "e traseu. Dar, l)s+nd la o "arte fa"tul !) nu mi s1ar "ermite ni!iodat) s) !olind
"rin m"re7urimi !u !ronograful n ru!sa!, tu !e ai fa!e n tot tim"ul )sta f)r) el0
/) o!oli !u "ri,irea 'i se uit) "e geam.
- /ul.umit) lui Lu!4 'i lui Paul, a!um nu mai a,em de!+t un !ronograf. Sau ai uitat
asta0
Vo!ea1i rede,eni a"rins), !a1ntotdeauna !+nd ,enea ,orba des"re Lu!4 'i de Paul.
Am ridi!at din umeri 'i m1am uitat 'i eu "e geam. 3a@iul nainta n!eti'or ns"re Pi!adill4.
Su"er2 3rafi!ul de sear) n =it4. Probabil !) am fi a7uns mai re"ede "e 7os.
- E !lar !) tu nu ai n.eles n!) foarte bine !) nu "rea ,ei mai a,ea multe o!a*ii s)
")r)se'ti a!east) insul), >$endol4n2 (n ,o!ea lui >ideon se "utea sim.i am)r)!iunea. Sau a!est
ora'. (n lo! s) te trimit) s)1.i "etre!i ,a!an.ele n S!o.ia, familia ta ar fi f)!ut mai bine s)1.i arate
lumea asta mare. A!um este "rea t+r*iu. Preg)te'te1te s) ,e*i toate la !+te ,ise*i doar folosindu1
se de >oogle Eart#.
3a@imetristul s!oto!i du") o !arte de bu*unar 7er"elit), se l)s) "e s"ate n s!aun 'i n!e"u
s) !iteas!) im"asibil.
- Dar8 tu ai fost n Delgia 'i la Paris, am re"li!at eu. =a s) !)l)tore'ti de a!olo n tre!ut
'i s) re!olte*i s+nge de la8 !um l !#eam)8
- Da, sigur, m) ntreru"se el. (m"reun) !u un!#iul meu, trei >ardieni 'i o !reatoare de
!ostume. =e mai !)l)torie2 =a s) nu mai s"un !) Delgia este un t)r+m tare e@oti!2 5u ,is)m oare
!u to.ii s) "etre!em m)!ar trei *ile n Delgia0
<ntimidat) de ,e#emen.a lui brus!), am ntrebat n!eti'orB
- Dar, da!) ai "utea s) alegi, unde .i1ar "l)!ea s) !)l)tore'ti0
- Vrei s) s"ui da!) nu a' du!e !u mine blestemul )sta al !)l)toriei n tim"0 Cf, Doamne,
ni!i nu a' 'ti !u !e s) n!e". =#ile, Dra*ilia, Peru, =osta ?i!a, 5i!aragua, =anada, Alas%a,
Vietnam, 5e"al, Australia, 5oua Oeeland)8 ?+n7i 'ters. =am "este tot, mai "u.in "e Lun). Dar
nu e ni!i o "l)!ere s) te tot g+nde'ti la !eea !e nu ai s) "o.i fa!e ni!iodat) n ,ia.). 3rebuie s)
a!!e"t)m fa"tul !), n !eea !e "ri,e'te !)l)toriile, ,ia.a noastr) ,a fi mai degrab) monoton).
- Da!) fa!em abstra!.ie de !)l)toriile n tim".
/1am nro'it "entru !) s"usese E,ia.a noastr)9, !eea !e suna !um,a at+t de8 intim.
- /)!ar asta e un fel de re!om"ens) "entru fa"tul !) e'ti ,e'ni! !ontrolat 'i ntemni.at,
s"use >ideon. Da!) nu ar fi e@istat !)l)toriile n tim", a' fi murit de mult de "li!tiseal).
Parado@al, dar ade,)rat.
- =a s) fiu sin!er), da!) !#iar a' sim.i ne,oia de !e,a "al"itant, mie mi1ar fi de1a7uns s)
m) uit, din !+nd n !+nd, la un film !a"ti,ant.
Pri,eam !u in,idie un bi!i!list !are se stre!ura "rin ambuteia7. Voiam s) a7ung a!as)2
/a'inile din fa.a noastr) nu se mi'!au ni!i m)!ar un milimetru, !eea !e ")rea s)1i !on,in)
ta@imetristului nostru !ufundat n le!tur).
- Da!) familia ta tr)ie'te n sudul :ran.ei, tu unde lo!uie'ti0 L1am ntrebat "e >ideon.
- (n ultima ,reme, am lo!uit n =#elsea. Dar, !a s) fiu mai e@a!t, am tre!ut "e1a!olo
doar !a s)1mi fa! du' 'i s) dorm. =+nd am reu'it s) dorm.
Cft). (n ultimele trei *ile dormise la fel de "u.in !a mine. Da!) nu !#iar mai "u.in.
- (nainte am lo!uit la un!#iul meu :al%, n >reen$i!#, n!) de la ,+rsta de uns"re*e!e
ani. =+nd mama l1a !unos!ut "e Domnul 5umai1bun1de1luat1la1"alme 'i s1a #ot)r+t s) ")r)sim
Anglia, >ardienii s1au m"otri,it. La urma urmei, mai erau doar !+.i,a ani "+n) la saltul de
ini.iere, iar eu mai a,eam at+tea de n,).at.
- Ai1atun!i, mama ta te1a ")r)sit0
Pe mama mea n1ar fi l)sat1o ni!iodat) inima s) fa!) a'a !e,a, eram sigur).
>ideon ridi!) din umeri.
- (mi "la!e de un!#iul meu, este n regul) atun!i !+nd nu fa!e "e /arele /aestru al
Lo7ei >ardienilor. Cri!um, mi1e de o mie de ori mai sim"ati! de!+t a'a1*isul meu tat) ,itreg.
- Dar8
A"roa"e !) ni!i nu ndr)*neam s) ntreb, a'a !) am 'o"titB
- Dar nu .i1e dor de ea0
Din nou, un ridi!at din umeri.
- P+n) s) m"lines! !in!is"re*e!e ani, !+nd n!) mai "uteam !)l)tori f)r) "robleme, m)
du!eam mereu a!olo n ,a!an.e. <ar mama ,ine 'i ea de !el "u.in dou) ori "e an la Londra
ofi!ial, !a s) m) ,i*ite*e, n realitate ns), !a s)1i !#eltuias!) banii lui /onsieur Dertelin. Are o
sl)bi!iune "entru #aine, "antofi 'i bi7uterii ,intage. Ai "entru restaurante ma!robioti!e !u multe
stele.
:emeia aia ")rea o mam) s!oas) din !)r.ile ilustrate.
- Ai fratele t)u0
- ?a"#ael0 El a de,enit, ntre tim", un fran!e* ,eritabil. (i s"une Etat)9 Domnului
5umai1bun1de1luat1la1"alme, 'i se "are !) ,a "relua !+nd,a fr+iele im"eriului de "latin). De'i,
du") !um stau lu!rurile n momentul de fa.), ni!i nu 'tiu da!) ,a reu'i s) termine '!oala,
tr+ntorul. Se "reo!u") mai degrab) de fete de!+t de le!.ii.
>ideon 'i ntinse bra.ul "e s")tarul ban!#etei, iar mie mi se a!!eler) brus! ritmul
res"ira.iei.
- De !e e'ti at+t de 'o!at)0 Pi1e !um,a mil) de mine a!um0
- Pu.in, am s"us eu f)r) s) mint 'i m1am g+ndit la b)iatul de uns"re*e!e ani !are fusese
ne,oit s) r)m+n) singur1singurel n Anglia, n gri7a unor b)rba.i misterio'i !are l obligau s) ia
le!.ii de s!rim) 'i s) !+nte la ,ioar). Ai s) 7oa!e "olo:al% ni!i m)!ar nu este !u1ade,)rat un!#iul
t)u. Doar o rud) nde")rtat).
/a'inile din s"atele nostru !la@onau furioase. 3a@imetristul 'i ridi!) doar s!urt "ri,irea,
a"oi "use ,e#i!ulul n mi'!are, f)r) a se l)sa distras de la le!tur). Eu s"eram doar s) nu fie "rea
"al"itant !a"itolul "e !are1l !itea. >ideon ")ru s) nu1i dea ni!i un "i! de aten.ie.
- :al% mi1a fost mereu !a un tat), s"use el.
(mi *+mbi str+mb.
- Sin!er, nu trebuie s) m) "ri,e'ti de "ar!) a' fi un fel de Da,id =o""erfield.
Poftim0 De !e a' fi !re*ut !) ar fi un fel de Da,id =o""erfield0 >ideon gemu.
- /) refer la "ersona7ul romanului lui =#arles Di!%ens, nu la magi!ian. /ai !ite'ti 'i tu
!+te o !arte din !+nd n !+nd0
Ai iat)1l din nou "e ,e!#iul 'i arogantul >ideon2 (mi ,uia de7a !a"ul de "rea mult)
"rietenie 'i n!redere. (n mod !iudat, eram a"roa"e u'urat) s)1l am din nou n fa.a mea "e ,e!#iul
Domn ng+mfare. Am afi'at o figur) !+t se "utea de n!re*ut) 'i m1am nde")rtat un "i! de el.
- =a s) fiu !instit), "refer literatura modern).
- A#, da0
C!#ii lui >ideon s!li"eau amu*a.i.
- =a de e@em"lu0
51a,ea de unde s) 'tie !) 'i ,eri'oara mea =#arlotte mi "usese !u regularitate a!eea'i
ntrebare 'i !u a!eea'i arogan.). De fa"t, !iteam destul de mult, a'a !) eram gata ori!+nd s)
r)s"und la a!east) ntrebare, dar, "entru !) =#arlotte mi !atalogase n "ermanen.) le!turile dre"t
Enesofisti!ate9, !i numai Et+m"enii lugubre "entru feti'!ane9, la un moment dat mi se luase, a'a
!) i stri!asem distra!.ia "entru totdeauna. Kneori trebuie s)1i n,ingi "e oameni !u "ro"riile
arme. Ame!#eria este s) nu ai ni!i un fel de e*itare !+nd ,orbe'ti 'i este obligatoriu s) men.ione*i
'i numele a !el "u.in unui autor re!unos!ut de bestselleruri, "referabil al unuia de !are !#iar s) fi
!itit !e,a. (n "lus, !u !+t numele e mai e@oti! 'i mai str)in, !u at+t mai bine.
Am ridi!at b)rbia 'i l1am "ri,it "e >ideon fi@ n o!#i.
- De e@em"lu, !ites! !u "l)!ere >eorge /atusse%, Qall4 Lamb, Piotr Sel,ieni%i, Liisa
3i%aanenen. /i se "ar gro*a,i, n s"e!ial autorii finlande*i, !are au un umor a"arte. A"oi, tot !e a
s!ris Ja!% August /err4$et#er, de'i ultimul roman m1a !am de*am)git, 6elen /arundi, se1
n.elege, 3a#uro Ras#amoto, La$ren!e Delane4 'i, desigur, >rim"#oo%, 3s!#er%o$s%4, /aland,
Pitt8
>ideon era !om"let n !ea.). /i1am dat o!#ii "este !a".
- ?udolf Pitt, nu Drad.
=ol.urile gurii i se ridi!ar) "u.in.
- De'i trebuie s) s"un !) /area de ametist nu mi1a "l)!ut delo!, am !ontinuat eu ra"id.
Prea multe metafore bombasti!e, nu .i s1a ")rut 'i .ie0 =itindu1l, m1am g+ndit tot tim"ul !)
alt!ine,a a s!ris !artea n lo!ul lui.
- /area de ametist0 ?e"et) >ideon, 'i1a!um *+mbea de1a binelea. C#, da, 'i mie mi s1a
")rut groa*ni! de bombasti!). Pe !+nd A,alan'a de !#i#limbar mi1a "l)!ut nes"us de mult.
51am a,ut n!otro 'i a trebuit s)1i r)s"und tot !u un *+mbet.
- Da, !u A,alan'a de !#i#limbar a !+'tigat "e merit "remiul austria! "entru literatur). =e
")rere ai ns) de 3a%os#i /a#uro0
- C"erele de n!e"ut sunt CF, dar g)ses! un "i! obositor fa"tul !) 'i abordea*) iar 'i iar
trauma din !o"il)rie, s"use >ideon. Dintre litera.ii 7a"one*i mi "la!e mai mult Ramamoto
Fa$asa%i sau 6aru%i /ura%ami.
A!um nu m) mai "uteam o"ri din r+s.
- S) 'tii !) /ura%ami !#iar e@ist)2
- Atiu, re"li!) >ideon. =#arlotte mi1a d)ruit o !arte de1a lui. Data ,iitoare !+nd mai
,orbim des"re !)r.i, o s)1i re!omand /area de ametist. De8 =um s"uneai !)1l !#eam)0
- ?udolf Pitt.
=#arlotte i d)ruise o !arte !e dr)gu. din "artea ei2 3rebuia s)1.i 'i ,in) o astfel de idee2
Ai, n rest, oare !e mai f)!eau ei doi, n afar) de dis!u.iile des"re !)r.i0 =#eful de r+s mi !am
dis")ruse.
=um "uteam s) stau "ur 'i sim"lu ai!i la ta!lale !u >ideon, !a 'i !+nd ntre noi nu s1ar fi
nt+m"lat nimi!0 (n "rimul r+nd, e@istau totu'i ni'te !#estiuni fundamentale de l)murit. /1am
uitat fi@ la el 'i am tras ad+n! aer n "ie"t, f)r) s) 'tiu "rea bine !e ,oiam e@a!t s)1l ntreb.
EDe !e m1ai s)rutat09
- A"roa"e !) am a7uns, s"use >ideon.
O)")!it), m1am ntors s) "ri,es! "e geam. (ntr1ade,)r, la un moment dat, n tim"ul
!onfrunt)rii noastre, se "are !) ta@imetristul l)sase le!tura 'i1'i reluase !ursa, astfel !) a!um mai
a,ea "u.in 'i intra "e =ro$n Cffi!e ?o$, n !artierul 3em"le, unde so!ietatea se!ret) a
>ardienilor 'i a,ea !artierul general. Pu.in mai t+r*iu, ma'ina "ar!) "e unul dintre lo!urile
re*er,ate, al)turi de un Dentle4 str)lu!itor.
- Sunte.i sigur !) e "ermis s) sta.ione* ai!i0
- Da, f)r) ni!i o gri7), l asigur) >ideon 'i !obor. 5u, >$endol4n, tu r)m+i n ta@i "+n)
,in eu !u banii, s"use el !+nd am dat s) !obor. Ai, nu uita, ori!e ,om fi ntreba.i, m) la'i "e mine
s) ,orbes!. /) ntor! imediat.
- =easul merge, s"use ta@imetristul moro!)nos.
5e1am uitat am+ndoi du") >ideon, !are dis")rea "rintre *idurile ,enerabile ale !l)dirilor
din 3em"le, 'i abia atun!i mi1am dat seama !) fusesem l)sat) a!olo dre"t ga7.
- Sunte.i de la teatru0 (ntreb) ta@imetristul.
- Poftim0
=e era umbra aia !are flutura deasu"ra noastr)0
- P)i, m) refeream la !ostumele astea !arag#ioase.
- 5u. De la mu*eu.
Pe "lafonul ma'inii se au*eau ni'te *gomote !iudate8 de *g+rieturi. =a 'i !+nd o "as)re
s1ar fi a'e*at deasu"ra. C "as)re mare.
- =e este asta0
- =e anume, ntreb) ta@imetristul.
- =red !) s1a a'e*at o !ioar) sau a'a !e,a "e ma'in), am s"us eu "lin) de s"eran.).
(ns) nu !ioara fu !ea !are se a"le!) "este marginea "lafonului 'i "ri,i "e geam n)untru.
Era mi!ul gargui din Delgra,ia. =+nd mi ,)*u e@"resia re,oltat), afi') un *+mbet ,i!torios "e
!#i"ul de "isi!) 'i s!ui") un 7et de a") "este "arbri*.
5imi! nu st) n !alea dragostei& ea nu !unoa'te "or.i 'i ni!i *),oare Ai1n,inge1ori!e
o"reli'ti !e i ies n !ale.
Ea n1are n!e"ut, 'i1'i flutur) ari"ile1i ne!ontenit, D)t+ndu1le la infinit.
/att#ias =laudius L1S401lG1IM
Doi
- 3e1am sur"rins, nu0 Strig) mi!ul gargui.
De !um !obor+sem din ta@i, nu se mai o"rise din ,orbit.
- 5u te "o.i des!otorosi !#iar a'a u'or de unul !a mine.
- Da, bine. As!ult)8
/1am uitat ner,oas) s"re ma'in). 3a@imetristului i s"usesem !) a,eam urgent ne,oie de
aer "roas")t, fiind!) mi era r)u, 'i1a!um el se uita ns"re noi sus"i!ios 'i se ntreba de !e
,orbeam !u "eretele. >ideon nu se ,edea n!).
- (n "lus, "ot s) 'i *bor.
=a s) mi1o do,edeas!), garguiul 'i desf)!u ari"ile.
- =a un lilia!. /ai ra"id de!+t ori!e ta@i.
- A!um as!ult)1m) bineB fa"tul !) te "ot ,edea nu nseamn) ni!ide!um8
- /) "o.i ,edea 'i au*i2 /) ntreru"se garguiul. Atii !e rar se nt+m"l) asta0 Kltima !are
a "utut s) m) ,ad) 'i s) m) aud) a fost /adame 3ussaud, iar ea, din ")!ate, nu "unea "rea mare
"re. "e !om"ania mea. De obi!ei, m) stro"ea !u a") sfin.it) 'i se ruga. S)rmana, era un "i! !am
sensibil). ('i d)du o!#ii "este !a". Atii tu, !am multe !a"ete t)iate8
S!ui") din nou un 7et de a"), !#iar dinaintea "i!ioarelor mele.
- (n!etea*)2
- S!u*e2 Este numai din !au*a emo.iei. (n amintirea ,remurilor !+nd eram 7g#eab.
S"eran.ele s) mai s!a" de el erau slabe, dar ,oiam m)!ar s) n!er!. Pe !ale "a'ni!). A'a
!) m1am a"le!at ns"re el, "+n) !+nd o!#ii ne1au a7uns la a!ela'i ni,el.
- E'ti, f)r) doar 'i "oate, un "ersona7 sim"ati!, dar e im"osibil s) r)m+i !u mine2 Via.a
mea este 'i1a'a destul de !om"li!at) 'i, !a s) fiu sin!er), mi sunt absolut sufi!iente stafiile "e
!are le !unos! de7a. A'a !), te rog, dis"ari.
- Eu nu sunt o stafie, s"use garguiul ofus!at. Eu sunt un demon. Sau, mai bine *is, !eea
!e a mai r)mas dintr1un demon.
- Ai !are este diferen.a0 Am strigat eu dis"erat). 5u am ne,oie s) ,)d ni!i stafii, ni!i
demoni. (n.elege odat)2 3rebuie s) te ntor!i n biseri!a ta.
- =are e diferen.a0 6ai, te rog2 Stafiile sunt imagini ale oamenilor de!eda.i, !are, din te
miri !e moti,, nu ,or s) ")r)seas!) a!east) lume. Dar eu am fost demon de !+nd eram n!) n
,ia.). Doar nu "o.i s) m) "ui n a!eea'i oal) !u stafiile obi'nuite. /ai mult de at+t, a!eea nu e
biseri!a mea. Pierd 'i eu tim"ul "e1a!olo.
3a@imetristul se uita la mine !u gura larg !)s!at). Prin fereastra des!#is) "utea "robabil s)
aud) fie!are !u,+nt de1al meu.
/i1am fre!at fruntea !u m+na.
- /i1e egal. (n ori!e !a*, nu "o.i r)m+ne !u mine.
- De !e te temi0 >arguiul se a"ro"ie n!re*)tor 'i1'i n!lin) !a"ul. (n *ilele noastre, nu
mai e nimeni ars da!) e !onsiderat ,r)7itor, doar "entru !) ,ede 'i 'tie !e,a mai multe de!+t
oamenii obi'nui.i.
- Da, dar, n *ilele noastre, !ine,a !are ,orbe'te !u fantome ))) 'i !u demoni este
trimis la "si#iatru, am s"us eu. 5u n.elegi !)8 /1am ntreru"t. 51a,ea ni!i un rost. Pe !ale
"a'ni!) nu "uteam re*ol,a nimi!. A'a !) m1am n!runtat 'i am s"us !+t de dur am "ututB Doar
"entru !) am g#inionul s) te "ot ,edea nu1nseamn) !) "o.i s) m) obligi s)1.i .in !om"anie.
>arguiul nu ")ru absolut delo! im"resionat.
- Dar "ot s)1.i .in eu !om"anie, noro!oaso8
- =a s) fie totul foarte !larB m) deran7e*i2 A'a !), te rog, "lea!)2 Am m+r+it eu.
- 5u, nu "le!2 =)!i, da!) "le!, ai s) regre.i. A"ro"o, .i se ntoar!e "artenerul de
giugiuleal).
('i .uguie bu*ele 'i n!e"u s) imite *gomotul s)rutului.
- A#, .ine1.i gura2 L1am ,)*ut "e >ideon a")r+nd !u "a'i mari de du") !ol.. Ai 'terge1o
odat)2
Kltima re"li!) am s!os1o "rintre din.i, f)r) s)1mi mi'! bu*ele, asemenea unui ,entrilo!.
Dinen.eles !) garguiul nu fu !+tu'i de "u.in im"resionat.
- 5u !u tonul )sta, t+n)r) doamn)2 S"use el satisf)!ut. >+nde'te1te mereu !) suntem
r)s"l)ti.i !u a!eea'i moned) !u !are "l)tim.
>ideon nu era singur. (n urma lui "uteam s) disting silueta rotun7oar) a domnului >eorge,
!are g+f+ia de *or, !)!i trebuia s) alerge !a s) .in) "asul !u >ideon. (mi *+mbi de la distan.).
Eu mi1am redresat .inuta 'i mi1am nete*it ro!#ia.
- >$endol4n, sla,) !erului, s"use domnul >eorge, tam"on+ndu1'i sudoarea de "e frunte
!u o batist). E'ti n regul), feti.a mea0
- >r)su.ul a"roa"e !1a r)mas f)r) suflu, obser,) garguiul.
- :oarte n regul), domnule >eorge. Am a,ut doar !+te,a8 )))8 "robleme8
>ideon, !are1i d)dea ta@imetristului ni'te ban!note, m) "ri,i alarmat "este "lafonul
ma'inii.
- =u sin!roni*area, am murmurat eu 'i m1am uitat du") ta@imetrist, !are demar)
!l)tin+nd din !a".
- Da, >ideon ne1a *is de7a !) au a")rut !om"li!a.ii. 5u1mi ,ine s) !red, unde,a n
sistem este o sin!o"), trebuie s) anali*)m asta foarte temeini!. Ai "oate !#iar s) fa!em modifi!)ri.
<m"ortant ns) este !) nu ,i s1a nt+m"lat nimi!.
Domnul >eorge mi oferi bra.ul, !eea !e ")ru un "i! !am !iudat, !)!i era !u a"roa"e o
7um)tate de !a" mai s!und de!+t mine.
- Vino, feti.a mea, mai a,em !+te !e,a de f)!ut.
- De fa"t, a' fi ,rut s) a7ung !+t mai re"ede "osibil a!as), am s"us eu.
>arguiul se !o!o.ase "e un burlan 'i mergea "e el n e!#ilibru, desu"ra noastr), de1a
lungul 7g#eabului unui a!o"eri', !+nt+nd !+t l .ineau "l)m+nii :riends $ill befriends.
- C#, da, fire'te, s"use domnul >eorge. Dar ast)*i ai "etre!ut trei ore n tre!ut. Pentru a
fi n siguran.) "+n) m+ine du")1amia*), trebuie s) mai eli"se*i ,reo !+te,a ore. 5u1.i fa!e gri7i,
nu e nimi! soli!itant. Doar o "i,ni.) !onfortabil) n !are .i ,ei fa!e temele.
- Dar "robabil !) mama m) a'tea"t) 'i1'i fa!e de7a gri7i2
(n "lus, era mier!uri, iar a!as) era *iua "entru fri"tur) de "ui la !u"tor !u !artofi. =a s) nu
mai ,orbim !) m) a'te"tau a!olo o !ad) 'i "atul meu2
Du") !e !) m) aflam ntr1o asemenea situa.ie, s) mai fiu 'i!anat) 'i !u teme "entru a!as)
era !#iar o neru'inare. =ine,a ar fi trebuit s)1mi dea o s!utire. EDeoare!e >$endol4n este, mai
nou, im"li!at) n misiuni *ilni!e, !are !onstau n a !)l)tori n tim", ,a fi s!utit) "e ,iitor de teme
"entru a!as).9
>arguiul !ontinua s) *biere de "e a!o"eri', iar eu m) ab.ineam s) nu1l !ore!te*.
/ul.umit) 7o!ului Singstar 'i du")1amie*ilor de %arao%e "etre!ute la "rietena mea Leslie,
!uno'team "+n) 'i te@tele "ieselor forma.iei Tueen 'i 'tiam e@a!t !) n ast) melodie nu a")rea n
ni!i un ,ers !u,+ntul E!astra,ete9.
- Dou) ore sunt sufi!iente, s"use >ideon, !are nainta !u "a'i a'a mari, !) eu 'i domnul
>eorge abia "uteam s) ne .inem du") el. Du") !are "oate s) se du!) a!as) 'i s) se odi#neas!).
Kram !+nd ,orbea des"re mine la "ersoana a treia, !u mine de fa.).
- Da, 'i1o s) se bu!ure tare mult, am s"us eu. =)!i este foarte obosit).
- C ,om suna "e mama ta 'i1i ,om s"une !) ,ei fi dus) a!as) !el t+r*iu la ora *e!e,
s"use domnul >eorge.
Cra *e!e0 Adio "ui la !u"tor2 Pun "ariu "e ori!e !) "or.ia mea a,ea s)1i !ad) ,i!tim)
ne#alitului de frate1miu.
- Q#en 4ouUre t#roug# $it# life and all #o"e is lost, !+nta garguiul, !+nd *bur+nd, !+nd
ag).+ndu1se de "eretele de !)r)mid), "entru a !obor gra.ios l+ng) mine, "e asfalt.
- Vom s"une !) mai ai de stat !+te,a ore, *ise domnul >eorge, mai mult "entru sine
de!+t "entru mine. Poate ar fi mai bine s) nu1i "o,este'ti des"re !)l)toria ta n anul 1H12, !)!i ea
!rede !) ai eli"sat n anul 1HI6.
A7unsesem n fa.a !artierului general al >ardienilor. De se!ole, de1ai!i erau !ontrolate
!)l)toriile n tim". /embrii familiei de Villiers erau, du") !+te se ")rea, des!enden.i dire!.i ai
=ontelui de Saint1>ermain, unul dintre !ei mai faimo'i !)l)tori n tim" din linia b)rb)teas!). 5oi,
familia /ontrose, al!)tuiam linia femeias!), !eea !e "entru !ei din familia de Villiers ")rea s)
nsemne !) nu eram !u ade,)rat "rea im"ortan.i.
=ontele de Saint1>ermain fusese !el !are des!o"erise !)l)toriile !ontrolate n tim", !u
a7utorul !ronografului, tot el fiind !el !are d)duse ordinul nebunes! !onform !)ruia to.i !ei
dois"re*e!e !)l)tori n tim" trebuiau nregistra.i n !ronograf.
(ntre tim", nu mai li"seau de!+t Lu!4, Paul, lad4 3ilne4 'i n!) o gagi!), o dam) de
onoare, al !)rei nume nu reu'eam s)1l re.in. Pe )'tia mai trebuia s)1i ")!)lim !a s) le lu)m ,reo
!+.i,a mililitri de s+nge.
(ntrebarea ntreb)rilor era ns) !e a,ea s) se nt+m"le du") !e to.i !ei dois"re*e!e !)l)tori
n tim" erau nregistra.i n !ronograf, iar !er!ul se n!#idea. Se ")rea !) nimeni nu 'tia r)s"unsul
!u e@a!titate. >ardienii se !om"ortau !a ni'te "o"+nd)i !+nd ,enea ,orba des"re !onte. =ult orb
f)r) o"reli'ti2
/ie mi se "unea literalmente o g#ear) n g+t !+nd m) g+ndeam la Saint1>ermain, !)!i
singura mea nt+lnire !u el n tre!ut numai "l)!ut) nu fusese.
(n fa.a mea, domnul >eorge ur!a tre"tele g+f+ind. 3ru"ul s)u mi! 'i rotun7or !a o bil)
radia, !a1ntotdeauna !e,a re!onfortant, n ori!e !a*, el era !am singurul din toat) ga'!a n !are
a,eam, !+t de !+t, n!redere. =u e@!e".ia lui >ideon de'i nu, nu n!redere se "utea numi !eea !e
sim.eam "entru el.
La e@terior, !l)direa lo7ei nu se deosebea de !elelalte !ase de "e aleea ngust) !e n!on7ura
3em"le =#ur!#, n !are se aflau, !u "re!)dere, birouri de a,o!atur) 'i sedii ale unor do!en.i ai
<nstitutului de Atiin.e Juridi!e. Eu 'tiam ns) !) a!el !artier era mai mare 'i mult mai "reten.ios
de!+t ")rea "e dinafar), 'i !) se ntindea !u "re!)dere sub ni,elul solului "e su"rafe.e uria'e.
=u "u.in tim" nainte s) a7ungem la u'), >ideon m) trase na"oi 'i1mi 'uier) n 'oa"t)B
- Am s"us !) e'ti e@trem de s"eriat), a'a !) ia 'i tu o figur) mai tulburat) da!) ,rei s)
a7ungi a!as) mai de,reme.
- Am !re*ut !) am de7a o asemenea figur), am murmurat eu.
- V) a'tea"t) n Sala Dragonului, s"use domnul >eorge g+f+ind !+nd am a7uns sus, "e
!oridor. Lua.i1o ,oi nainte, eu am s1o rog "e doamna Jen%ins s) ,) adu!) !e,a de m+n!are.
Probabil ,) e !am foame. A,e.i ,reo dorin.) anume0
(nainte s)1mi "ot e@"rima "oftele, >ideon m) a"u!) de bra. 'i m) trase mai de"arte.
- Da!) se "oate, !+t mai mult din toate2 Am mai a"u!at eu s)1i strig domnului >eorge
"este um)r, nainte !a >ideon s) m) trag) du") el "e un !uloar din s"atele unei alte u'i.
/i1era greu s) nu m) m"iedi! !u ro!#ia mea !ea lung).
>arguiul .o")ia agil "e l+ng) noi.
- Partenerul t)u de giugiuleal) nu e "rea manierat, s"use el. (n mod obi'nuit, a'a tragi
du") tine o !a"r) "e !are1o du!i la iarmaro!.
- 5u te mai gr)bi n #alul )sta, i1am s"us lui >ideon.
- =u !+t s!)")m mai re"ede, !u at+t te "o.i du!e a!as) mai !ur+nd.
(mi "urta oare de gri7) sau doar ,oia s) s!a"e de mine0
- Da, dar8 "oate !) eu mi dores! s) fiu de fa.), la asta nu te1ai g+ndit0 Am 'i eu o
mul.ime de ntreb)ri 'i m1am s)turat s) nu1mi dea nimeni ni!i un r)s"uns.
>ideon r)ri "u.in "asul.
- Ast)*i ori!um nu mai are !ine s)1.i dea ,reun r)s"uns ast)*i ,or ,rea s) 'tie !um a
fost "osibil !a Lu!4 'i Paul s) ne a'te"te. Din ")!ate, tu e'ti n!) "rin!i"alul nostru sus"e!t.
A!el Enostru9 mi1a dat un 7ung#i n inim), !eea !e m1a !am iritat.
- Eu sunt singura !are nu 'tie nimi! des"re nimi!2
>ideon oft).
- Am n!er!at de7a s)1.i e@"li!. A!um, "robabil !) e'ti !om"let ignorant) 'i8 ino!ent),
dar nu 'tie nimeni !e ,ei fa!e n ,iitor. 5u uita !) "o.i !)l)tori n tre!ut 'i "o.i, astfel, s) le
"o,este'ti lui Lu!4 'i lui Paul des"re ,i*ita noastr). Se ntreru"se. V))8 ai "utea s) le "o,este'ti.
/i1am dat o!#ii "este !a".
- La fel !um ai "utea 'i tu2 Ai, la urma urmei, de !e trebuie s) fie nea")rat unul dintre
noi doi0 Care /argret 3ilne4 nu ar fi "utut s)1'i lase ei nse'i un mesa7 n tre!ut0 Sau >ardienii0
Ar "utea s) trimit) o s!risoare unuia dintre !)l)torii n tim", din ori!e e"o!), n ori!e e"o!)8
- 6)0 :)!u garguiul, !are *bura a!um deasu"ra noastr). Poate s)1mi e@"li!e 'i mie
!ine,a des"re !e ,orbi.i0 5u1n.eleg o iot).
- =u siguran.), e@ist) mai multe ,ariante de e@"li!a.ii, s"use >ideon 'i n!etini 'i mai
mult. Ast)*i ns) am a,ut im"resia !) Lu!4 'i Paul te1au im"resionat !um,a, !a s) *i! a'a. Se
o"ri, mi d)du drumul bra.ului 'i m) "ri,i serios. Ai fi ,orbit !u ei 'i le1ai fi as!ultat "o,e'tile
min!inoase, "oate !#iar le1ai fi dat de bun),oie s+nge "entru !ronograful furat da!) nu a' fi fost
'i eu de fa.).
- 5u, nu a' fi f)!ut asta, am negat eu. Dar mi1ar fi "l)!ut s) aud !e a,eau s) ne *i!). 5u
m1au im"resionat negati,.
>ideon n!u,iin.) din !a".
- Ve*i, e@a!t !e s"uneam. >$endol4n, oamenii )'tia inten.ionea*) s) distrug) un se!ret
!are a fost o!rotit tim" de sute de ani. Vor s) ob.in) !e,a la !are nu au dre"tul. <ar "entru asta nu
au ne,oie de!+t de s+ngele nostru. 5u !red !) se ,or da na"oi de la nimi! "entru a1l ob.ine.
('i nl)tur) o 'u,i.) !+rlion.at) de ")r 'aten de "e frunte, iar eu mi1am .inut in,oluntar
res"ira.ia.
Dumne*eule, ar)ta a'a de bine2 C!#ii )ia ,er*i, linia frumos ar!uit) a bu*elor, "ielea alb)
totul era absolut "erfe!t la el. Ai mai 'i mirosea at+t de bine, n!+t, "entru o se!und), m1am
sim.it ademenit) de g+ndul s)1mi s"ri7in, "ur 'i sim"lu, !a"ul "e "ie"tul lui. Dinen.eles !) nu am
f)!ut1o.
- Poate ai uitat !) 'i noi ne dorim s+ngele lor 'i !) tu ai fost !el !are i1a .inut lui Lu!4 un
"istol la !eaf), 'i nu ,i!e,ersa, am re"li!at eu. Ea nu era narmat).
C !ut) se i,i ntre s"r+n!enele lui >ideon.
- >$endol4n, nu fi a'a nai,)2 Am fost atra'i ntr1o ambus!ad). Lu!4 'i Paul a,eau
nt)riri narmate. Erau !el "u.in "atru !ontra unu2
- Doi2 Am strigat eu. /ai eram 'i eu "e1a!olo2
- =in!i, da!) o "unem la so!oteal) 'i "e lad4 3ilne4. :)r) "isolul meu, se "rea "oate s)
fi fost mor.i a!um. Cri!um, ne1ar fi "utut lua s+nge !u for.a, !)!i e@a!t de1asta se aflau a!olo. <ar
tu ,oiai s) ,orbe'ti !u ei0
/i1am mu'!at bu*ele.
- Alooo0 S"use garguiul. Se mai g+nde'te !ine,a 'i la mine0 Sunt total !onfu*2
- (n.eleg !) e'ti derutat), !ontinu) >ideon, de data asta mult mai bl+nd, dar !u o
arogan.) de nere!unos!ut n glas. (n ultimele *ile ai tr)it 'i ai aflat mult "rea multe. Ai fost total
ne"reg)tit). =um ai "utea n.elege des"re !e e ,orba ai!i0 Lo!ul t)u este a!as), n "at. A'a !), #ai
s) is"r),im odat)2 /) a"u!) din nou de bra. 'i m) trase du") el. Eu am s) ,orbes!, iar tu mi ,ei
!onfirma "o,estea, bine0
- Da, ai s"us1o de7a de !el "u.in dou)*e!i de ori2 Am r)s"uns eu iritat) 'i m1am "ro"tit
"e "i!ioare n fa.a unei "l)!u.e de alam) "e !are s!ria ELad4s9.
- Pute.i n!e"e f)r) mine. Eu am ne,oie la toalet) n!) din 1H12.
>ideon mi d)du drumul.
- Atii !um s) a7ungi sus0
- Dinen.eles, am s"us eu, de'i nu eram a'a de sigur) !) "uteam s) m) ba*e* "e sim.ul
meu de orientare.
=asa asta a,ea "rea multe !uloare, s!)ri, ung#ere 'i u'i.
- :oarte bine2 /)!ar am s!)"at de ti", s"use garguiul. A!um "o.i s)1mi e@"li!i n lini'te
!e se "etre!e ai!i2
Am a'te"tat "+n) !+nd >ideon a dis")rut du") urm)torul !ol., a"oi am des!#is u'a
toaletei 'i am m+r+it la garguiB
- 3re!i odat) n)untru2
- Poftim0
>arguiul m) "ri,i ofensat.
- (n !loset0 De!i asta este absolut8
- 5u m) interesea*) ")rerea ta. 5u sunt "rea multe lo!uri unde s) "o.i !on,ersa n lini'te
!u demonii 'i nu ,reau s) ris! s) ne aud) !ine,a2 A'a !) tre!i2
>arguiul se .inu de nas 'i m) urm) f)r) tragere de inim) n toalet), unde mirosea u'or,
doar a de*infe!tant 'i a l)m+ie. Am arun!at o "ri,ire s!urt) n !abin). 5u era nimeni.
- A'a. A!um fii atent. Atiu !) "robabil n1am s) s!a" de tine "rea re"ede, ns), da!) ,rei
s) r)m+i !u mine, atun!i trebuie s) res"e!.i !+te,a reguli, !lar0
- S) nu m) s!obes! n nas, s) nu ,orbes! ur+t, s) nu s"erii !+inii8, turui garguiul.
- =e0 5u, !eea !e ,reau eu este s)1mi a!!e".i s"a.iul intim. Serile 'i !+nd sunt n baie,
,reau s) fiu singur), iar da!) se mai nt+m"l) s) m) s)rute !ine,a ai!i a trebuit s) ng#it n se!
nu ,reau s) am s"e!tatori, e !lar0
- 6mm, f)!u garguiul. Ai aud asta din gura !ui,a !are m1a t+r+t ntr1un !loset2
- De!i ne1am n.eles0 (mi ,ei res"e!ta s"a.iul intim0
- Sub ni!i o form) nu ,reau s) te ,)d sub du' sau "fui, Doamne fere'te2
- =+nd te s)ru.i, s"use garguiul emfati!. =#iar nu trebuie s)1.i fa!i ni!i un fel de gri7i n
"ri,in.a asta. Ai, de regul), 'i mie mi se "are !am "li!tisitor s)1i "ri,es! "e oameni dormind.
Sfor)iturile 'i balele lor, !a s) nu mai ,orbes! des"re altele8
- (n "lus, nu te b)ga n ,orb) atun!i !+nd sunt la '!oal) sau !+nd dis!ut !u !ine,a 'i, te
rog, da!) !#iar trebuie s) !+n.i, f)1o !+nd nu sunt eu de fa.)2
- Pot s) imit 'i trom"eta, s"use garguiul. Sau o goarn) de "o'talion. Ai !+ine0
- 5u2
Am ins"irat ad+n!. Pentru indi,idul )sta a,eam ne,oie de ner,i de o.el.
- 5u "o.i s) fa!i rost de unul0 (n !a* e@trem, merge 'i o "isi!), dar "isi!ile sunt mereu
tare arogante 'i nu "o.i s) le ener,e*i "rea u'or. /ai e@ist) 'i ")s)ri !are m) "ot ,edea. Ai o
"as)re0
- Duni!a mea nu su"ort) animalele de !as), am s"us eu 'i m1am ab.inut s) adaug !) nu
su"orta ni!i animalele de !as) in,i*ibile.
- Dine, a!um s1o lu)m !u n!e"utulB "e mine m) !#eam) >$endol4n S#e"#erd. /)
bu!ur s) te !unos!.
- ;emerius, s"use garguiul radiind !u tot !#i"ul. Sunt n!+ntat. Se !o!o.) "e !#iu,et) 'i
m) "ri,i ad+n! n o!#i. Pe bune2 :oarte, foarte n!+ntat2 (mi !um"eri o "isi!)0
- 5u. Ai1a!um ie'i2 Am ne,oie la toalet)2
- (#.
;emerius se n)"usti "e u') afar), f)r) s1o des!#id) n "realabil, du") !are l1am au*it din
nou "e #ol, fredon+nd :riends $ill be friends.
Am r)mas n toalet) mai mult de!+t ar fi fost ne!esar. /1am s")lat temeini! "e m+ini 'i
mi1am !l)tit fa.a !u a") re!e din bel'ug, s"er+nd s) mi se lim"e*eas!) din nou mintea. Dar nu am
reu'it s) o"res! ,+ltoarea g+ndurilor. /i1am "ri,it ")rul n oglind). Ar)ta de "ar!) 'i1ar fi f)!ut
ni'te !iori !uib n el. Am n!er!at s)1l nete*es! !u degetele 'i s)1mi ridi! "u.in moralul. A'a !um
ar fi f)!ut "rietena mea Leslie da!) ar fi fost ai!i.
E/ai sunt doar !+te,a ore 'i1ai reu'it, >$endol4n. 6ei, .in+nd !ont de fa"tul !) e'ti
obosit) 'i fl)m+nd), ni!i nu ar).i a'a r)u.9
?efle@ia din oglind) m) "ri,ea de*a"robator, !u o!#i mari 'i n!er!)na.i.
EDine, am min.it9, am re!unos!ut eu. EAr).i groa*ni!. Dar ai ar)tat 'i mai r)u. De
e@em"lu, atun!i !+nd ai a,ut ,)rsat de ,+nt. A'a !), fruntea sus2 Ai s) reu'e'ti.9
;emerius se ag).ase "re!um un lilia! de un !andelabru de "e !oridor.
- =am sinistru ai!i, 'i d)du el !u ")rerea. 3o!mai a tre!ut un !a,aler tem"lier !u un bra.
li"s), l !uno'ti0
- 5u, am s"us. Sla,) Domnului2 Vino, trebuie s1o lu)m "e1ai!i.
- (mi e@"li!i 'i mie !#estia aia !u !)l)toria n tim"0
- 5i!i eu n1o n.eleg.
- (mi !um"eri o "isi!)0
- 5u.
- Atiu eu un lo! unde se g)ses! gratis. 6ei, n armura de a!olo e un om.
<1am arun!at "e furi' o "ri,ire armurii. A,usesem, ntr1ade,)r, sen*a.ia !) ,)*usem ni'te
o!#i li!)rind nd)r)tul ,i*ierei n!#ise. Era a!eea'i armur) "e !are o b)tusem ieri "e um)r !u
obr)*ni!ie, !re*+nd, desigur, !) era doar de de!or.
A,eam im"resia !) m) des")r.eau ani de *iua de ieri.
(n fa.a u'ii S)lii Dragonului m1am nt+lnit !u doamna Jen%ins, se!retara. Du!ea o ta,) 'i
se bu!ur) s) m) ,ad), !a s)1i des!#id u'a.
- /ai nt+i doar !eai 'i bis!ui.i, s!um"o, s"use ea *+mbind, "ar!) s!u*+ndu1se. Doamna
/allor4 a "le!at de mult a!as) 'i trebuie s) !aut "rin bu!)t)rie, s) ,)d !e "ot s) "reg)tes! "entru
!o"iii mei fl)m+n*i.
Am n!u,iin.at din !a" "oliti!oas), dar eram sigur) !), da!) se str)duia "u.in, mi1ar fi
"utut au*i stoma!ul morm)ind !e,a de genulB E=omand) !e,a la !#ine*i9.
=ei din sal) ne a'te"tau de7aB >ideon, un!#iul :al%, !are m) du!ea mereu !u g+ndul la un
lu", !u o!#ii lui !#i#limbarii 'i ")rul alb, do!torul Q#ite !el se,er 'i sumbru, !u ,e'ni!ul lui
!ostum negru, 'i sur"ri*) !#iar 'i "rofesorul meu de engle*) 'i istorie, domnul Q#itman,
"ore!lit 'i Domnul Ve,eri.oi. /1am sim.it brus! 'i mai "rost 'i am n!e"ut s) trag n!ur!at) de
"angli!a bleu a ro!#iei. 5u mai de"arte de a*i1diminea.), domnul Q#itman m) "rinsese !#iulind
m"reun) !u Leslie 'i ne .inuse o "redi!) do7enitoare. (n "lus, mai 'i !onfis!ase de la Leslie toate
informa.iile adunate de ea de "e net. P+n) n a!el moment, doar b)nuisem !) ar fi f)!ut "arte din
=er!ul <ni.ia.ilor al Lo7ei >ardienilor, lu!ru !are se !onfirma, astfel, ofi!ial.
- <at)1te, >$endol4n, s"use :al% de Villiers "rietenos, dar f)r) s) *+mbeas!).
P)rea neb)rbierit, dar "oate !) f)!ea "arte dintre b)rba.ii !are se b)rbieres! diminea.a, iar
seara au de7a o barb) !a de trei *ile. Probabil !) de ,in) erau *onele mai n!#ise la !uloare din
7urul gurii, dar, n ori!e !a*, ")rea mai n!ordat 'i mai serios de!+t ieri sau !#iar de!+t la "r+n*.
Kn lu" alfa ner,os.
Domnul Q#itman mi f)!u totu'i !u o!#iul, iar do!torul Q#ite morm)i !e,a ininteligibil,
din !are se au*ir) !u,inteleB Emuieri9 'i E"un!tualitate9.
L+ng) do!torul Q#ite se afla, !a1ntotdeauna, mi!a fantom) blond) a b)ie.elului ?obert,
singurul !are ")rea s) se bu!ure !) m) ,edea, !)!i mi adres) un *+mbet radios. ?obert era fiul
do!torului Q#ite, !are murise la ,+rsta de 'a"te ani ne!at ntr1o "is!in) 'i !are1l nso.ea, de
atun!i, "e do!tor "as !u "as, !a fantom). Sigur !), n afar) de mine, nimeni alt!ine,a nu1l "utea
,edea, 'i, deoare!e do!torul Q#ite era mereu de fa.), nu a"u!asem n!) s) "ort o dis!u.ie serioas)
!u ?obert, "entru a afla, de e@em"lu, de !e mai b+ntuia "e a!est ")m+nt.
=u bra.ele n!ru!i'ate, >ideon se s"ri7inea de unul dintre "ere.ii artisti! de!ora.i !u
s!ul"turi. Pri,irea lui tre!u re"ede "e l+ng) mine, a"oi se o"ri la bis!ui.ii de "e ta,a adus) de
doamna Jen%ins. S"eram !a stoma!ul lui s) g#ior.)ie la fel de tare !a al meu.
;emerius se stre!urase n n!)"ere naintea mea 'i1a!um "ri,ea a"re!iati, de 7ur1m"re7ur.
- /ii de tr)snete 'i fulgere2 E@!lam) el. 5u1i rea delo! !o'melia asta.
D)du un o!ol n!)"erii, admir+nd s!ul"turile "e !are ni!i eu nu m) "uteam s)tura s) le
"ri,es!. /ai ales sirena, !are "lutea deasu"ra sofalei, m) ferme!ase. :ie!are sol*i'or era
re"re*entat n !el mai mi! detaliu, n toate nuan.ele de albastru 'i de tur!oa*. (ns) numele s)lii
,enea de la dragonul uria' !are 'er"uia ntre !ele dou) !andelabre sus"endate de "lafon 'i !are
")rea at+t de real, de "ar!) ar fi "utut n ori!e !li") s)1'i desfa!) ari"ile 'i s)1'i ia *borul.
/i1ar fi "l)!ut s) s"unB E5u fa!e r)u, ,rea doar s) se 7oa!e9 Ln s"eran.a !) a'a 'i eraM, dar
nu era re!omandabil s) ,orbe'ti !u o fantom) des"re un demon, !+nd n!)"erea era "lin) de
oameni !are nu1i "uteau ,edea ni!i "e unul, ni!i "e !el)lalt.
- /) du! s) ,)d da!) mai g)ses! !e,a de m+n!are "rin bu!)t)rie, s"use doamna Jen%ins.
- A.i terminat de mult "rogramul, doamn) Jen%ins, re"li!) :al% de Villiers. Lu!ra.i "rea
mult "este "rogram n ultima ,reme.
- Da, merge.i a!as), i ordon) .+fnos do!torul Q#ite. 51o s) moar) nimeni de foame
ai!i.
Da da, eu2 Ai eram sigur) !) la fel g+ndea 'i >ideon n a!el moment. =+nd "ri,irile ni se
nt+lnir), mi *+mbi.
- Dar bis!ui.ii nu sunt to!mai o !in) s)n)toas) "entru ni'te !o"ii, s"use doamna Jen%ins,
e dre"t, destul de n!et.
Dinen.eles !) eu 'i !u >ideon nu mai eram ni'te !o"ii, dar o mas) de!ent) tot ni se
!u,enea. P)!at !) doamna Jen%ins era singura de a!olo de a!eea'i ")rere !u mine, !)!i, din
")!ate, nu "rea era luat) n seam). La u'), se !io!ni de domnul >eorge, !are n !ontinuare a,ea
res"ira.ia ntret)iat) 'i !are mai 'i !)ra dou) foliante grele, legate n "iele.
- A#, doamn) Jen%ins, s"use el. /ul.umes! mult "entru !eai. V) rog s) merge.i a!as) 'i
s) n!uia.i dumnea,oastr) biroul.
Doamna Jen%ins s1a n!runtat, dar a r)s"uns "oliti!osB
- Pe m+ine1diminea.)2
Domnul >eorge n!#ise u'a n urma ei !u un g+f+it *gomotos, a"oi "use !)r.ile groase "e
mas).
- A'a, iat)1m)1s. Putem n!e"e. =u "atru membri ai =er!ului <ni.ia.ilor nu a,em !,orum,
dar m+ine ,om fi a"roa"e n forma.iune !om"let). Sin!lair 'i 6a$%ins sunt, du") !um era de
a'te"tat, indis"onibili, ambii transfer+ndu1mi mie dre"tul de ,ot. Ast)*i nu ,om fa!e de!+t s)
stabilim o dire!.ie a"ro@imati,).
- =el mai bine ar fi s) ne a'e*)m.
:al% ne indi!) s!aunele a'e*ate m"re7urul mesei aflate !#iar sub dragonul s!ul"tat,
fie!are aleg+ndu1'i un lo!.
>ideon 'i a'e*) redingota "e s")tarul s!aunului "lasat n diagonal) fa.) de al meu 'i1'i
sufle!) m+ne!ile.
- Am s) mai s"un n!) o dat)B nu ar trebui !a >$endol4n s) fie "re*ent) la a!east)
dis!u.ie. Este obosit) 'i foarte ns")im+ntat). Ar trebui s) eli"se*e, du") !are, !ine,a ar trebui s1o
du!) a!as).
EAi1nainte de toate, s)1i !omande !ine,a, ,) rog, o "i**a, !u mult) br+n*).9
- 5u1.i fa!e gri7i, >$endol4n ,a sta doar "u.in, !a s) aib) o!a*ia s) ne "re*inte
im"resiile ei, s"use domnul >eorge. A"oi o ,oi !ondu!e "ersonal la !ronograf.
- =#iar a'a s"eriat) nu mi se "are, morm)i do!torul Q#ite.
?obert, mi!a fantom), r)m)sese n s"atele s!aunului lui 'i "ri,ea !urios s"re sofaua "e
!are st)tea tol)nit ;emerius.
- =e1i !#estia aia0 /) ntreb).
Dinen.eles !) nu i1am r)s"uns.
- Eu nu sunt o !#estie. Sunt un bun "rieten de1al lui >$endol4n, r)s"unse ;emerius n
lo!ul meu 'i s!oase limba. Da!) nu !um,a !el mai bun "rieten al ei. C s)1mi !um"ere un !+ine.
Am "ri,it se,er) ns"re sofa.
- <m"osibilul s1a nt+m"lat, s"use :al%. =+nd >ideon 'i >$endol4n s1au dus n ,i*it) la
lad4 3ilne4, erau de7a a'te"ta.i. 3o.i !ei de fa.) "ot de"une m)rturie !) am ales absolut la
nt+m"lare data 'i ora ,i*itei lor. =u toate a!estea, Lu!4 'i Paul i a'te"tau. 5u are !um s) fie o
"ur) !oin!iden.).
- Asta nseamn) !) !ine,a trebuie s) le fi "o,estit des"re a!east) nt+lnire, s"use domnul
>eorge, !are r)sfoia unul dintre foliante. (ntrebarea este !ineB
- /ai degrab) !+nd, re"li!) do!torul Q#ite, "ri,indu1m).
- Ai !u !e s!o", am inter,enit eu.
>ideon se n!runt).
- S!o"ul e !lar. Au ne,oie de s+ngele nostru !a s)1l introdu!) n !ronograful furat. De
a!eea 'i1au adus 'i nt)riri.
- (n Anale nu a"are ni!i m)!ar un !u,in.el des"re ,i*ita ,oastr), s"use domnul >eorge.
=u toate !) ,oi ,1a.i nt+lnit !u !el "u.in trei >ardieni dintre !ei "osta.i s) ")*eas!) intr)rile. V)
"ute.i aminti numele lor0
- Primul se!retar ne1a nt+m"inat "ersonal. >ideon 'i nde")rt) o bu!l) de "e frunte.
Durg#es sau !am a'a !e,a. 5e1a s"us !) erau a'te"ta.i s) eli"se*e "e sear) fra.ii Jonat#an 'i
3imot#4 de Villiers, n tim" !e lad4 3ilne4 eli"sase de7a la "rimele ore ale dimine.ii. <ar un
b)rbat "e nume Qinsle4 ne1a dus la Delgra,ia !u o !alea'!). Ar fi trebuit s) ne a'te"te n fa.a
u'ii, dar, !+nd am ie'it din !as), !alea'!a dis")ruse. A trebuit s1o lu)m la fug) "e 7os 'i s) ne
ad)"ostim ntr1o as!un*)toare n a'te"tarea saltului na"oi.
Sim.eam !um m) nro'eam, amintindu1mi modul !um ne "etre!user)m tim"ul n
as!un*)toare. Am luat re"ede un bis!uit, l)s+ndu1mi ")rul s)1mi as!und) fa.a.
- =onsemnarea din a!ea *i a fost f)!ut) de un >ardian din =er!ul <ni.ia.ilor, un anume
:ran% /ine. 5u sunt de!+t !+te,a r+nduri, !+te !e,a des"re ,reme, a"oi !e,a des"re un mar' de
"rotest al sufragetelor n =it4 'i men.iunea !) lad4 3ilne4 s1a "re*entat "un!tual) "entru a eli"sa.
5i!i un e,eniment deosebit. >emenii de Villiers nu sunt men.iona.i, de'i au fost 'i ei n fie!are an
membri ai =er!ului <ni.ia.ilor.
Domnul >eorge oft) 'i n!#ise foliantul.
- :oarte !iudat. 3otul ne du!e !u g+ndul la un !om"lot n "ro"riile r+nduri.
- <ar ntrebarea "rin!i"al) r)m+ne !um de1au "utut Lu!4 'i Paul s) 'tie !) ,oi doi urma
s) a")re.i n a!east) *i, la a!est) or) la lad4 3ilne4, s"use domnul Q#itman.
- Pu#, i*bu!ni ;emerius de "e sofa. =am "rea multe nume mi ,+7+ie !a"ul.
- E@"li!a.ia este !lar), s"use do!torul Q#ite, "ri,indu1m) din nou.
3o.i "ri,eau n gol, g+nditori 'i "osomor+.i, in!lusi, eu. 5u f)!usem nimi!, dar era
e,ident !) to.i !ei "re*en.i erau de ")rere !) eu, la un moment dat din ,iitor, a,eam s) simt
ne,oia s) le de*,)lui lui Lu!4 'i lui Paul momentul n !are urma s) o ,i*it)m "e lad4 3ilne4
indiferent de moti,. 3otul era foarte !onfu* 'i, !u !+t m) g+ndeam mai mult la asta, !u at+t mi se
")rea mai ilogi!. Ai, deodat), m1am sim.it foarte singur).
- =e fel de !iuda.i mai sunte.i 'i ,oi0 (ntreb) ;emerius 'i s)ri de "e sofa "entru a se
at+rna !u !a"ul n 7os de unul dintre !andelabrele uria'e. A'a de!i, !)l)torii n tim", da0 =ei de
tea"a mea am tre!ut "rin multe, dar )sta este 'i "entru mine un teritoriu ,irgin.
- Eu nu n.eleg un lu!ru, am s"us eu. De !e ,1a.i a'te"tat s) s!rie !e,a des"re ,i*ita
noastr) n a!este Anale, domnule >eorge0 Adi!), da!) ar fi fost !e,a, a.i fi ,)*ut 'i a.i fi
!on'tienti*at dinainte !) a,eam s) a7ungem n a!ea *i a!olo 'i a.i fi 'tiut e@a!t "rin !e urma s)
tre!em. Sau e totul !a1n filmul a!ela !u As#ton Fut!#er0 De fie!are dat) !+nd unul dintre noi se
ntoar!e din tre!ut, se s!#imb) 'i tot ,iitorul0
- A!easta este o ntrebare interesant) 'i foarte filosofi!), >$endol4n, s"use domnul
Q#itman, !a 'i !um ne1am fi aflat la una dintre orele lui. 5u 'tiu des"re !e film ,orbe'ti, dar,
!onform legilor logi!ii, !#iar 'i !ea mai mi!) s!#imbare din tre!ut "oate influen.a enorm ,iitorul.
E@ist) o istorioar) s!urt) de ?a4 Dradbur4 n !are8
- Poate ar fi bine s) am+n)m dis!u.iile filosofi!e "entru alt) dat), l ntreru"se :al% de
Villiers. A!um a' dori s) aud detaliile des"re ambus!ada !are a a,ut lo! n !asa lui lad4 3ilne4 'i
!um de a.i reu'it s) s!)"a.i.
/1am uitat la >ideon. (l im"loram din "ri,iri s) "re*inte !ea mai bun) ,ersiune de
"o,este f)r) "istol. /i1am mai luat un bis!uit.
- Am a,ut noro!, s"use >ideon, ,orbind la fel de !alm !a de obi!ei. Am obser,at
imediat !) era !e,a n neregul). Lad4 3ilne4 nu ")rea delo! sur"rins) s) ne ,ad). /asa era
"reg)tit). =+nd Paul 'i Lu!4 au a")rut, iar ,aletul s1a "ostat n u'), eu 'i >$endol4n am tulit1o
"rin !amera ,e!in) 'i1a"oi "e s!ara ser,itorilor. =alea'!a dis")ruse, a'a !) am luat1o "e 7os.
5u ")rea s)1i fie greu s) mint). :a.a nu i se1nro'i !a s)1l dea de gol, nu !li"i ner,os, nu
"ri,i stresat n sus, nu a,ea ni!i urm) de nesiguran.) n glas. =u toate astea, mi s1a ")rut !)
,ersiunii lui i li"sea a!el !e,a !are ar fi f)!ut1o !redibil).
- =iudat, s"use do!torul Q#ite. Da!) ambus!ada ar fi fost "us) la !ale !um se !u,ine, ar
fi fost narma.i 'i ar fi a,ut gri7) s) nu "ute.i s!)"a.
- /) ia ame.eala, *ise ;emerius de "e sofa. Kr)s! formele astea ,erbale !are ameste!)
,iitorul 'i tre!utul !u un !on7un!ti,.
/1am uitat ner)bd)toare la >ideon. A!um !#iar trebuia s)1i ,in) o idee str)lu!it), da!)
,oia s) r)m+n) la ,ersiunea lui f)r) "istol.
- =red !), "ur 'i sim"lu, i1am luat "rin sur"rindere, s"use >ideon.
- 6mm, f)!u :al%.
5i!i fe.ele !elorlal.i nu ar)tau !u1ade,)rat !on,inse. 5i!i nu era de mirare2 >ideon o
d)duse1n bar)2 Da!) tot min.eai, atun!i trebuia s) ser,e'ti 'i ni'te detalii derutante, !are s) nu
interese*e "e nimeni.
- Am fost foarte ra"i*i, am inter,enit eu re"ede. S!ara ser,itorilor se "are !) era
"roas")t !erat), !)!i mai !) am alune!at. De fa"t, mai mult am alune!at "e s!)ri n 7os de!+t s) le
!obor+m normal. Da!) nu m1a' fi .inut bine de balustrad), a!um m1a' fi aflat tot n anul 1H12, !u
g+tul ru"t. Pra!ti!, !e se nt+m"l) da!) mori ntr1o de"lasare n tim"0 =ada,rul re,ine singur
na"oi0 /da, n ori!e !a*, am a,ut noro! !) u'a de 7os era des!#is), deoare!e slu7ni!a to!mai
intra !u un !o' "lin !u !um")r)turi. Kna gras) 'i blond). Am !re*ut !) >ideon o s1o doboare 'i "e
ea& a,ea ou) n !o', ,) da.i seama !e ar fi ie'it. Dar am fugit "e l+ng) ea 'i1a"oi, !+t de re"ede1am
"utut, de1a lungul str)*ii. /i1am f)!ut 'i1o b)'i!) la deget.
>ideon se l)sase "e s"ate n s!aun 'i1'i n!ru!i') bra.ele. 5u i1am "utut inter"reta e@a!t
"ri,irea, dar nu ")rea ni!i s) m) a"re!ie*e, ni!i s)1mi fie re!unos!)tor.
- Data ,iitoare am s) m) n!al. n "antofi de s"ort, am mai s"us eu n t)!erea general).
Du") !are mi1am mai luat un bis!uit. (n afar) de mine, se "are !) nu mai ,oia nimeni s)
m)n+n!e.
- Eu am o teorie, s"use domnul Q#itman rar, 7u!+ndu1se !u inelul !u sigiliu de la m+na
sa drea"t). Ai, !u !+t m) g+ndes! mai mult la asta, !u at+t sunt mai sigur !) nu gre'es!. Da!)8
- (n!e", n!et1n!et, s) m) simt "rost, !)!i am s"us1o de7a de1at+tea ori, dar ea nu ar
trebui s) ia "arte la a!east) dis!u.ie, inter,eni >ideon.
Am sim.it !um 7ung#iul din inima mea se transform) n !e,a !#iar mai r)u. A!um nu m)
mai sim.eam r)nit), !i furioas).
- Are dre"tate, fu de a!ord do!torul Q#ite. Este un gest absolut ne!ugetat s1o l)s)m s) ia
"arte la deliber)rile noastre.
- Dar ne ba*)m 'i "e amintirile lui >$endol4n, s"use domnul >eorge. Cri!e amintire,
ori!+t de nesemnifi!ati,), referitoare la ,estimenta.ie, !u,inte 'i as"e!t e@terior, ar "utea s) ne
dea indi!iul de!isi, legat de "erioada de tim" de referin.) a lui Lu!4 'i a lui Paul.
- C s) 'tie lu!rurile astea 'i m+ine, 'i "oim+ine, re"li!) :al% de Villiers. =red !) !el mai
bine ar fi, ntr1ade,)r, s) te du!i !u ea s) eli"se*e, 3#omas.
Domnul >eorge 'i n!ru!i') bra.ele "este abdomenul s)u rotund 'i t)!u.
- Am s) merg eu !u >$endol4n8 la !ronograf 'i am s) su"ra,eg#e* !)l)toria n tim",
s"use domnul Q#itman 'i1'i m"inse s!aunul n s"ate.
- Dine, n!u,iin.) :al%. Dou) ore ,or fi mai mult de!+t sufi!iente. Knul dintre ade".i ar
"utea s1o a'te"te la ntoar!ere& de tine mai a,em ne,oie ai!i, sus.
L1am "ri,it "e domnul >eorge ntreb)tor. Din ")!ate, el ridi!) din umeri resemnat.
- Vino, >$endol4n2
Domnul Q#itman se ridi!ase de7a.
- =u !+t s!a"i mai re"ede de asta, !u at+t a7ungi mai re"ede n "at, iar m+ine1diminea.)
"o.i s) te "re*in.i !um trebuie la '!oal). A"ro"o, abia a'te"t s)1.i as!ult "re*entarea des"re
S#a%es"eare.
Dumne*eule2 Vsta da, tu"eu2 S) ,orbe'ti n a!ele momente des"re S#a%es"eare era !#iar
"rea de tot2
Am mai stat "e g+nduri o !li"), ntreb+ndu1m) da!) s) "roteste* sau nu, dar am de!is s)
n1o fa!. (n "rin!i"iu, !#iar nu1mi doream s) iau "arte la a!ea 'uet) idioat). Voiam s1a7ung a!as)
'i s) uit tot a!el talme'1balme' !u !)l)torii n tim" 'i "e >ideon odat) !u el. 51a,eau de!+t s)
7ongle*e !u se!retele lor n n!)"erea aia e@!entri!), "+n) !+nd le'inau de oboseal). /ai ales lui
>ideon i doream asta. Ai1n "lus, 'i1un !o'mar du")80
;emerius a,ea dre"tateB erau !u to.ii ni'te !iuda.i.
3+m"enia a fost doar !) tot nu m1am "utut ab.ine s) m) uit la >ideon 'i s) m) g+ndes!
"roste'teB EDa!) mi1ar *+mbi a!um, m)!ar o dat), i1a' ierta totul9.
Lu!ru "e !are, desigur, nu l1a f)!ut. (n s!#imb, m1a "ri,it ine@"resi,, astfel !) a fost
im"osibil s) "ot s"une !e se "etre!ea n !a"ul lui. Pentru o !li"), s)rutul nostru ")rea at+t de
nde")rtat, iar eu, ni!i nu 'tiu din !e moti,, nu am "utut s) nu m) g+ndes! la ni'te ,ersuri sinistre
"e !are =4nt#ia Dale, "re*i!)toarea !lasei n ale dragostei, le s"unea ntotdeauna !el mai bineB
EC!#i ,er*i "re!um o broas!)W3e iube'te, a"oi te las)9.
- 5oa"te bun), am s"us eu demn).
- 5oa"te bun), au murmurat to.i.
3o.i, mai "u.in >ideon. El a s"usB
- 5u uita.i s1o lega.i la o!#i, domnule Q#itman.
Domnul >eorge "ufni su")rat "e nas. =+nd domnul Q#itman des!#ise u'a 'i m) l)s) s)
ies "e #ol, l1am au*it "e domnul >eorge *i!+ndB
- V1a.i g+ndit !um,a !) e@a!t a!east) marginali*are ar "utea fi moti,ul "entru !are
lu!rurile !are urmea*) s) se nt+m"le se ,or nt+m"la0
5u am mai "utut au*i ns) da!) !ine,a a 'i r)s"uns. K'a masi,) se n!#ise 'i nu se mai
au*i ni!i o ,o!e.
;emerius se s!)r"ina n !a" !u ,+rful !o*ii.
- Asta este !ea mai smintit) adunare "e !are am nt+lnit1o ,reodat)2
- 5u "une la suflet, >$endol4n, o ndemn) domnul Q#itman.
S!oase o e'arf) neagr) din 7a!#et) 'i mi1o m"inse sub nas.
- E'ti !ea mai nou) n a!est 7o!. /area ne!unos!ut) din e!ua.ie.
Ai eu !e trebuia s) s"un a!um0 Ai "entru mine era totul nou2 =u trei *ile n urm), nu 'tiam
nimi! des"re e@isten.a a!estor >ardieni. =u trei *ile n urm), ,ia.a mea era n!) absolut normal).
/) rog, n mare "arte !el "u.in.
- Domnule Q#itman, nainte s) m) lega.i la o!#i8 am "utea s) tre!em "rin atelierul lui
/adame ?ossini !a s)1mi re!u"ere* lu!rurile0 Am la ea dou) uniforme !are mi trebuie, !a s) am
!u !e m)1mbr)!a m+ine la '!oal). Ai1n "lus, 'i g#io*danul meu tot a!olo e.
- Dinen.eles.
(naintam, iar domnul Q#itman flutura binedis"us e'arfa n aer.
- Po.i s) te 'i s!#imbi& n !)l)toria asta n1ai s) te nt+lne'ti !u nimeni. (n !e an ar trebui
s) fii trimis)0
- Cri!um nu !ontea*) da!) tot m) trimite.i ntr1o "i,ni.), am s"us eu.
- P)i da, dar trebuie s) alegem un an n !are s) "o.i ateri*a f)r) "robleme n a'a1
numita8 )))8 "i,ni.), "referabil f)r) s) dai o!#ii !u !ine,a. (n!e"+nd !u anul 1H4I ar trebui s)
nu fie ni!i o "roblem) !)!i, nainte de a!est an, erau folosite !a ad)"osturi antiaeriene. =e *i!i
de 1HS40 Este anul n !are m1am n)s!ut eu, un an bun. ?+se. Sau alegem X0 iulie 1H66. Atun!i a
!+'tigat Anglia finala =am"ionatului /ondial de :otbal m"otri,a >ermaniei. Dar nu "rea te
interesea*) fotbalul, nu1i a'a0
- /ai ales !+nd m) aflu ntr1o "i,ni.) de dou)*e!i de metri ")tra.i, f)r) ferestre, nu "rea,
am s"us eu f)r) ,lag).
- 3otul este numai "entru a te "rote7a.
Domnul Q#itman oft).
- C !li"), o !li"), s"use ;emerius, !are tre"ida al)turi de mine. <ar nu "ri!e" nimi!. S)1
n.eleg !) a!um te ,ei sui ntr1o ma'in) a tim"ului 'i ,ei !)l)tori n tre!ut0
- Da, nto!mai, am r)s"uns eu.
- Atun!i s) alegem anul 1H4G, s"use domnul Q#itman mul.umit. Jo!urile Clim"i!e de
Var) de la Londra.
Deoare!e o luase nainte, nu "utuse s) ,ad) !)1mi d)dusem o!#ii "este !a".
- =)l)torii n tim"2 3ssss. =e mai "rieten) fain) mi1am ales2 S"use ;emerius 'i, "entru
"rima oar), reu'eam s) g#i!es! !e,a !e sem)na a res"e!t n ,o!ea lui.
(n!)"erea n !are era ")strat !ronograful se afla mult sub ")m+nt 'i, de'i "+n) atun!i
fusesem adus) 'i luat) de1a!olo numai legat) la o!#i, n!e"usem oare!um s)1mi imagine* unde
era am"lasat). Ai asta deoare!e, 'i n 1H12, 'i n 1SG2, a,usesem ,oie, din feri!ire, s1o ")r)ses!
nelegat) la o!#i. =+nd domnul Q#itman m) !onduse de la !roitoria lui /adame ?ossini de1a
lungul !oridoarelor 'i al s!)rilor, drumul mi ")ru !#iar foarte familiar& numai "e ultima bu!at)
am a,ut sentimentul !) domnul Q#itman a f)!ut o bu!l) n "lus, !a s) m) derute*e.
- Vsta !#iar 'tie s) fa!) situa.ia "al"itant), s"use ;emerius. De !e au as!uns ma'ina asta
a tim"ului n !ea mai obs!ur) "i,ni.) !u "utin.)0
L1am au*it "e domnul Q#itman ,orbind !u !ine,a, du") !are s1a des!#is o u') masi,),
!are s1a n!#is a"oi la lo!, iar domnul Q#itman mi1a eliberat o!#ii.
Am !li"it des la ,ederea luminii. L+ng) domnul Q#itman se afla un t+n)r ro'!at n
!ostum negru, !are ")rea un "i! !am agitat 'i !are trans"ira de emo.ie. /1am uitat du")
;emerius, !are, !a s) se amu*e, stre!urase !a"ul n afara n!)"erii, "rin u'a n!#is), n ,reme !e
restul !or"ului i r)m)sese n)untru.
- Astea sunt !ele mai groase *iduri "e !are le1am ,)*ut ,reodat), s"use el, du") !e intr)
iar !u totul n !amer). Sunt a'a de groase, !) ar "utea *idi n el 'i1un "ui de elefant, 'i1anume de1a
latul, da!) m)1n.elegi.
- >$endol4n, a!esta este domnul /arle4, ade"t de gradul unu, s"use domnul Q#itman.
El te ,a a'te"ta ai!i la ntoar!ere 'i te ,a !ondu!e na"oi sus. Domnule /arle4, ea este
>$endol4n S#e"#erd, ?ubinul.
- Sunt onorat, domni'oar).
?o'!atul f)!u o mi!) "le!)!iune. <1am *+mbit 7enat).
- V)), da, m) bu!ur de asemenea.
Domnul Q#itman se ndre"t) !)tre un seif ultramodern, !u dis"la4 !are !li"ea, !are1mi
s!)"ase n !ursul !elor dou) ,i*ite anterioare. Se afla as!uns n s"atele unei ta"iserii, "e !are erau
.esute s!ene de basm, a"arent din E,ul /ediu. =a,aleri !u !ai 'i "om"oane la !oifuri 'i domni.e
!u !oifuri as!u.ite 'i ,)luri admirau f)r) 7en) un adoles!ent "e 7um)tate gol, !are r)"usese un
balaur. (n ,reme !e domnul Q#itman introdu!ea !ifrul, domnul /arle4 !el ro'!at "ri,ea dis!ret
n "odea, de'i ori!um nu se "utea ,edea nimi!, !)!i domnul Q#itman as!unsese "ri,irilor noastre
dis"la41ul !u s"atele lui lat. K'a seifului se des!#ise u'or, iar domnul Q#itman lu) din)untru
!ronograful nf)'urat ntr1o #us) de m)tase 'i1l "use "e mas).
Domnul /arle4 'i .inu sur"rins r)suflarea.
- Domnul /arle4 ,ede a*i "entru "rima oar) !um se folose'te !ronograful, s"use
domnul Q#itman 'i1mi f)!u !u o!#iul. =u b)rbia, indi!) ns"re o lantern) !are se afla "e mas).
La1o, "entru !a*ul n !are !urentul ele!tri! fa!e ,reo figur). =a s) nu trebuias!) s) mori de
s"aim) "e1ntuneri!.
- /ul.umes!.
Am stat s) m) g+ndes! da!) nu !um,a ar fi fost bine s) fi !erut 'i1un inse!ti!id& o "i,ni.)
a'a de ,e!#e era, !u siguran.), "lin) de ")ian7eni8 Ai de 'obolani0 5u era !instit s) fiu trimis)
a!olo singur)1singuri!).
- A' "utea, ,) rog, s) "rimes! 'i1un b).0
- Kn b).0 >$endol4n, n1ai s) te nt+lne'ti !u nimeni a!olo.
- Dar, "oate sunt 'obolani8
- Aobolanii se tem ei de tine, 'i nu in,ers, !rede1m).
Domnul Q#itman s!osese !ronograful din #usa de m)tase.
- <m"resionant, nu1i a'a, domnule /arle40
- Da, sir. :oarte im"resionant, sir.
Domnul /arle4 se #olba re,eren.ios la a"arat.
- Lingu'itorule2 <*bu!ni ;emerius. ?o'!a.ii sunt totdeauna lingu'itori, nu !re*i0
- /i1l imaginasem mai mare, am s"us eu. Ai nu m1a' fi g+ndit ni!iodat) !) o ma'in) a
tim"ului ar sem)na a'a de mult !u un !eas de "us deasu"ra 'emineului.
;emerius fluier) "rintre din.i.
- Astea *i! 'i eu "ietri!ele2 Da!) mai sunt 'i ,eritabile, atun!i 'i eu a' .ine !#estia asta
n!#is) ntr1un seif.
(ntr1ade,)r, !ronograful era m"odobit !u "ietre "re.ioase im"resionant de mari, !are
str)lu!eau "re!um bi7uteriile =oroanei "rintre su"rafe.ele "i!tate 'i ins!ri".ionate ale bi*arului
a"arat.
- >$endol4n 'i1a ales anul 1H4G, s"use domnul Q#itman, n tim" !e des!#idea ni'te
!)")!ele, re"un+nd n mi'!are roti.e minus!ule.
- =e s1a "etre!ut la Londra n a!el an, domnule /arle4, 'ti.i0
- Jo!urile Clim"i!e de Var), sir, s"use domnul /arle4.
- 3o!ilarule2 E@!lam) ;emerius. ?o'!a.ii sunt totdeauna to!ilari.
- :oarte bine.
Domnul Q#itman se ndre"t).
- >$endol4n ,a ateri*a n data de 12 august, la ora dou)s"re*e!e a "r+n*ului, 'i ,a
"etre!e a!olo e@a!t o sut) dou)*e!i de minute. E'ti "reg)tit), >$endol4n0
Am ng#i.it n se!.
- A' mai dori s) 'tiu8 sunte.i sigur !) n1o s) m) nt+lnes! !u nimeni a!olo0
E(n afar) de 'obolani 'i de ")ian7eni.9
- Domnul >eorge mi1a dat inelul lui, !a s) nu1mi fa!) nimeni ni!i un r)u8
- Kltima oar) ai a7uns n Sala Ar#i,ei, !are a fost n toate tim"urile foarte fre!,entat).
Dar n!)"erea unde ,ei a7unge a!um este goal). Da!) r)m+i lini'tit) 'i nu ")r)se'ti "i,ni.a !are
ori!um ,a fi n!uiat) !u siguran.) !) nu te ,ei nt+lni !u nimeni. (n anii de du") r)*boi, a!east)
"arte a be!iului era doar rareori ,i*itat), oamenii fiind "reo!u"a.i, "este tot n Londra, de lu!r)rile
de !onstru!.ie de deasu"ra ni,elului solului. Domnul Q#itman oft). C e"o!) fas!inant)8
- Dar, da!) totu'i, absolut nt+m"l)tor, e@a!t n tim"ul !+t sunt eu a!olo, !ine,a ,a intra
n a!ea n!)"ere 'i m) ,a ,edea0 Ar trebui m)!ar s) 'tiu "arola a!elei *ile.
Domnul Q#itman ridi!) din s"r+n!ene, u'or iritat.
- 5u ,a intra nimeni, >$endol4n. (n!) o dat)B ,ei a7unge ntr1o "i,ni.) n!uiat), ,ei
"etre!e a!olo o sut) dou)*e!i de minute, du") !are ,ei re,eni, f)r) s) afle !ine,a din anul 1H4G.
Da!) ar fi fost a'a, ar fi fost !onsemnat n Anale !e,a des"re ,i*ita ta. (n afar) de asta, nu a,em
tim" a!um s) afl)m !um suna "arola a!elei *ile.
- <m"ortant este s) "arti!i"i, s"use domnul /arle4 timid.
- Poftim0
- Parola n tim"ul Clim"iadei a fostB E<m"ortant este s) "arti!i"i9.
Domnul /arle4 "ri,i 7enat n "odea.
- Pe asta am re.inut1o, !)!i !elelalte sunt, de regul), n latin).
;emerius 'i d)du o!#ii "este !a", iar domnul Q#itman ")rea !) ,oia s) fa!) 'i el a!ela'i
lu!ru.
- A#a0 /da, >$endol4n, ai au*it. 5u !) ,ei a,ea ne,oie de ea, dar, da!) asta te fa!e s)
te sim.i mai bine8 A!um ,ii, te rog0
/1am dus la !ronograf 'i i1am ntins m+na domnului Q#itman. ;emerius tre"ida l+ng)
mine.
- Ai1a!um0 (ntreb) el agitat.
A!um ,enea "artea ne"l)!ut). Domnul Q#itman des!#ise o !la") a !ronografului 'i1mi
"las) degetul ar)t)tor n des!#i*)tur).
- =red !1o s) m) .in, "ur 'i sim"lu, de tine, s"use ;emerius 'i mi se !o!o.) "re!um o
maimu.i!) n s"inare, .in+ndu1se bine de g+tul meu.
5u ar fi trebuit s) simt nimi!, 'i totu'i am a,ut sen*a.ia !) mi1ar fi "us !ine,a un 'al umed
"e s"ate.
Domnul /arle4 f)!u o!#ii mari de emo.ie.
- /ul.umes! "entru "arol), i1am s"us eu 'i1a"oi m1am str+mbat, !+nd un a! as!u.it mi
m"unse ad+n! degetul, iar n!)"erea se um"lu de o lumin) ro'ie.
Am str+ns bine lanterna n m+n). =ulorile 'i oamenii n!e"ur) s) mi se roteas!) dinaintea
o!#ilor 'i1un fior mi tra,ers) tot !or"ul.
Din Proto!oalele in!#i*itoriale ale ")rintelui domini!an >ian Petro Daribi Ar#i,ele
Dibliote!ii Kni,ersitare din Pado,a Ldes!ifrate, traduse 'i "relu!rate de dr. /. >iordanoM
2X iunie 1I42, :loren.a ns)r!inat de !)tre !ondu!)torul !ongrega.iei !u un !a* !are
"resu"une dis!re.ie ma@im) 'i fler 'i unde nu trebuie e@agerat n ale !urio*it).ii. Elisabetta, !ea
mai mi!) dintre fii!ele lui /., !are tr)ie'te de *e!e ani as!uns) ntre *idurile m)n)stirii, se "are !)
"oart) n ea un su!!ubus, do,ad) a unui !on!ubina7 !u dia,olul. (ntr1ade,)r, n tim"ul ,i*itei
mele, m1am "utut !on,inge at+t de o "osibil) sar!in) a fetei, !+t 'i de o stare "si#i!) u'or
!onfu*). (n ,reme !e stare.a, !are se bu!ur) de de"lina mea n!redere 'i !are "are s) fie o femeie
!u o "er!e".ie s)n)toas) a oamenilor, nu e@!lude o e@"li!a.ie natural) a fenomenului, sus"i!iunea
de ,r)7itorie ,ine, n mod e@!e".ional, !#iar de la tat)l fetei. El "retinde a fi ,)*ut !u "ro"riii lui
o!#i !um dia,olul, lu+nd !#i"ul unui t+n)r, a mbr).i'at1o "e fat) n gr)din), du") !are s1a
,olatili*at ntr1un nor de fum, l)s+nd n urma sa un u'or miros de sulf. Alte dou) ele,e de la
m)n)stire au "retins !) ar fi ,)*ut1o de mai multe ori "e Elisabetta n !om"ania dia,olului, !are i1
ar fi f)!ut daruri sub forma unor !ostisitoare "ietre "re.ioase. Cri!+t de in!redibil) ar ")rea
"o,estea, a,+nd n ,edere leg)tura str+ns) dintre /. Ai ?. /. Ai di,er'ii "rieteni de la Vati!an,
mi ,ine greu s) m) ndoies! ofi!ial de dis!ern)m+ntul lui 'i s1o a!u* "e fii!a sa de adulter doar
"e a!east) ba*). Prin urmare, de m+ine i ,oi audia "e to.i !ei im"li!a.i.
3rei
- ;emerius0
Sen*a.ia de umed din 7urul g+tului meu dis")ruse. Am a"rins re"ede lanterna. Dar
n!)"erea n !are ateri*asem era de7a luminat) de un be! !#ior, !are se b)l)ng)nea at+rnat de
"lafon.
- Alo, se au*i !ine,a *i!+nd.
Am dat o rait). (n!)"erea era ti!sit) !u tot felul de !utii 'i de mobile, iar de *idul de l+ng)
u') se s"ri7inea un t+n)r li,id.
- <ii8 im"ortant e s) "arti!i"i, m1am b+lb+it eu.
- >$endol4n S#e"#erd0 Se b+lb+i 'i el.
Am !onfirmat d+nd din !a".
- De unde 'ti.i0
3+n)rul s!oase din bu*unarul "antalonilor o foaie de #+rtie mototolit) 'i mi1o ntinse.
Ar)ta la fel de tulburat !um m) sim.eam eu. Purta bretele 'i o!#elari mi!i 'i rotun*i 'i a,ea ")rul
blond, !u !)rare ntr1o "arte, dat !u mult) "omad) 'i "ie"t)nat "e s"ate. S1ar fi "otri,it foarte bine
ntr1un film ,e!#i !u gangsteri, n rolul asistentului iste., dar inofensi,, al !omisarului dur
de"endent de .ig)ri, !are se ndr)goste'te de iubita gangsterului n,)luit) n nenum)rate boa din
"ene 'i !are, la final, este ntotdeauna u!is.
/1am mai lini'tit "u.in 'i m1am uitat re"ede m"re7ur. 5u mai era nimeni alt!ine,a n
n!)"ere& ni!i ;emerius nu era "e ni!)ieri. Se ,ede treaba !) "utea s) trea!) "rin *iduri, dar nu s)
'i !)l)toreas!) n tim".
Am luat 'o,)ielni! #+rtia. Era ng)lbenit), o foaie !u ")tr).ele dintr1un !aiet !u ar!, din
!are fusese ru"t) negli7ent. Pe foaie st)tea s!ris, destul de m+*g)lit, ntr1o !aligrafie uimitor de
familiar)B
3entru =or!=u=Lu!as /ontrose im"ortant2
12 august 1H4G, ora 12 a4rr+n*u=ui. Labor at oru= !=e af!fiimie.
3e rog, ,ino singur.
>g$endol4n S#e"#erd.
<nima ren!e"u s)1mi bat) mai re"ede. Lordul Lu!as /ontrose era buni!ul meu2 /urise
!+nd eu a,eam *e!e ani. /1am uitat ngri7orat) la linia ar!uit) a literei L. Din ")!ate, nu n!)"ea
ni!i o ndoial)B s!risul m+*g)lit sem)na "+n) la !onfu*ie !u s!risul meu. Dar !um era !u "utin.)
a'a !e,a0
Am "ri,it ns"re t+n)r.
- De unde ai asta0 Ai !ine e'ti0
- 3u ai s!ris1o0
- Se "rea "oate, am s"us eu, iar g+ndurile mele n!e"ur) s) se agite freneti!.
Da!) eu s!risesem a!el bilet, de !e nu1mi "uteam aminti nimi! des"re el0
- De unde1l ai0
- Am #+rtia asta de !in!i ani. =ine,a a stre!urat1o m"reun) !u o s!risoare n bu*unarul
7a!#etei mele. (n *iua n !are a a,ut lo! !eremonia "entru gradul doi. S!risoarea s"unea a'aB E=el
!are ")strea*) se!rete ar trebui s) !unoas!) 'i se!retul din s"atele se!retului. Do,ada fa"tului !)
nu 'tii doar s) ta!i, !i s) 'i g+nde'ti.9 :)r) semn)tur). Era un !u totul alt s!ris de!+t !el din bilet,
unul8 )))8 mai degrab) elegant 'i "u.in !am demodat.
(mi rodeam bu*a inferioar).
- 5u "ri!e".
- 5i!i eu. (n to.i anii a!e'tia am !re*ut !) e un fel de "rob), s"use t+n)rul. Kn alt test, !a
s) *i! a'a. 5u am "o,estit nim)nui nimi!, am a'te"tat tot tim"ul s)1mi ,orbeas!) !ine,a des"re
asta sau s) a"ar) alte indi!ii. Dar nu s1a nt+m"lat ni!iodat) nimi!. Ai1a"oi, ai a")rut tu, a'a, din
neant. La ora dou)s"re*e!e "un!t. De !e mi1ai s!ris a!ea s!risoare0 De !e ne nt+lnim n a!east)
"i,ni.) as!uns)0 Ai din !e an ,ii0
- 2011, am s"us eu. (mi "are r)u, dar la !elelalte ntreb)ri n1am ni!i eu ,reun r)s"uns.
/i1am dres glasul. 3u !ine e'ti0
- C#, te rog s) m) s!u*i. 5umele meu este Lu!as /ontrose. :)r) lord. Sunt ade"t de
gradul doi.
>ura mi se us!) brus!.
- Lu!as /ontrose. Dourdon Pla!e, num)rul G1.
3+n)rul n!u,iin.) din !a".
- Da, a!olo lo!uies! ")rin.ii mei.
- Atun!i8
/1am uitat fi@ la el 'i1am tras ad+n! aer n "ie"t.
- Atun!i, e'ti buni!ul meu.
- C#, nu din nou2 E@!lam) t+n)rul 'i oft) foarte ad+n!.
Se de*li"i a"oi de "erete !u o smu!itur), s!utur) de "raf unul dintre s!aunele !are erau
ngr)m)dite !laie "este gr)mad) ntr1un !ol. 'i se "ost) n fa.a mea.
- 51ar fi mai bine s) ne a'e*)m0 (mi simt "i!ioarele moi !a de gum).
- Ai eu, am re!unos!ut 'i m1am l)sat s) !ad "e s!aunul ta"i.at.
Lu!as 'i lu) 'i el un s!aun 'i se a'e*) n fa.a mea.
- A'adar, tu e'ti ne"oata mea0 ?+se anemi!. Atii, mi se "are tare !iudat. Eu ni!i m)!ar
nu sunt !)s)torit. =a s) fiu mai e@a!t, ni!i m)!ar logodit nu sunt.
- =+.i ani ai0 C#, s!u*e, ar trebui s) 'tiu 'i singur) asta& te1ai n)s!ut n 1H24, a'adar, n
anul 1H4G ai dou)*e!i 'i "atru de ani.
- Da, s"use el. (n trei luni ,oi m"lini dou)*e!i 'i "atru de ani. Dar tu, !+.i ani ai0
- Aais"re*e!e.
La fel !a Lu!4.
Lu!4. 5u am "utut s) nu1mi amintes! !e1mi strigase !+nd fugisem de ea la lad4 3ilne4.
(n!) nu1mi ,enea s) !red !) m) aflam dinaintea buni!ului meu. =)utam asem)n)ri !u
b)rbatul n "oala !)ruia st)tusem 'i as!ultasem "o,e'ti "al"itante. =are mi luase a")rarea n fa.a
lui =#arlotte, !+nd a!easta "retinsese !) n!er!am s) m) dau mare !u "o,e'tile mele !u fantome.
(ns) !#i"ul neted al b)rbatului din fa.a mea nu ")rea s) aib) ,reo asem)nare !u !el br)*dat de
riduri 'i de !ute al b)tr+nului "e !are1l !unos!usem eu. (n s!#imb, g)seam !) sem)na !u mamaB
o!#ii alba'tri, linia ar!uit) energi! a b)rbiei, felul n !are *+mbea n a!el moment. Pentru o !li"),
am n!#is o!#ii !o"le'it) !eea !e se "etre!ea era "ur 'i sim"lu "rea8 "rea mult.
- De!i a'a stau lu!rurile, s"use Lu!as n!et. Ai sunt un8 )))8 buni! dr)gu.0
(mi ,enea s) "l+ng 'i !u greu m) "uteam ab.ine s) n1o fa!. A'a !) doar am dat a"robator
din !a".
- =eilal.i !)l)tori n tim" ateri*ea*) mereu, absolut ofi!ial 'i !omod, sus, n Sala
Dragonului, a !ronografului sau n ar#i,), s"use Lu!as. 6i de !e ai ales a!est laborator ,e!#i 'i
sumbru0
- 5u eu l1am ales. /i1am 'ters nasul !u dosul "almei. 5i!i m)!ar nu 'tiam !) este un
laborator. (n ,remea mea, ai!i este o "i,ni.) oare!are, !u un seif n !are este ")strat !ronograful.
- Ade,)rat0 De fa"t, a!esta nu mai era ni!i n *ilele mele un laborator n ade,)ratul sens
al !u,+ntului, s"use Lu!as. <ni.ial ns), a!east) n!)"ere a fost folosit) !a laborator se!ret de
al!#imie. Este una dintre !ele mai ,e!#i n!)"eri din !l)dire. Al!#imi'ti 'i magi!ieni londone*i
renumi.i au f)!ut ai!i e@"erimente, !u sute de ani naintea nfiin.)rii Lo7ei Se!rete a !ontelui de
Saint1>ermain, n !)utarea "ietrei filosofale. Pe "ere.i se mai "ot ,edea n!), "ar.ial, desene
sinistre 'i formule misterioase, 'i se s"une !) *idurile ar fi a'a groase fiind!) n ele ar fi *idite
s!#elete 'i !ranii8 Se o"ri, 'i1a!um el era !el !are1'i rodea bu*a de 7os. A'adar, 'i tu e'ti ne"oata
mea. (mi dai ,oie s) ntreb de la !are dintre8 )))8 !o"iii mei0
- Pe mama o !#eam) >ra!e, am s"us eu. (.i seam)n) foarte mult.
Lu!as n!u,iin.) din !a".
- Lu!4 mi1a "o,estit des"re >ra!e. Ea s"une !) ar fi !el mai bun dintre !o"iii mei 'i !)
!eilal.i ar fi ni'te filistini. :)!u o str+mb)tur). 5u "ot s)1mi imagine* !) ,oi a,ea ,reodat) !o"ii
filistini8 Sau !) ,oi a,ea !o"ii8
- Probabil !) nu e'ti tu de ,in), !i so.ia ta, am murmurat eu.
Lu!as oft).
- De !+nd a a")rut Lu!4 ai!i, n urm) !u dou) luni, m) iau to.i "este "i!ior, deoare!e ea
are ")rul ro'!at, nto!mai !a o fat) de !are sunt8 m) rog8 interesat. Dar Lu!4 nu a ,rut s)1mi
de*,)luie !u !ine m) ,oi !)s)tori, !)!i !onsider) !) m1a' "utea r)*g+ndi. Ai1atun!i ni!iunul dintre
,oi nu s1ar mai na'te.
- /ai de!isi,) de!+t !uloarea ")rului este gena !)l)toriei n tim", "e !are ,iitoarea ta
so.ie o are de mo'tenit, am s"us eu. Du") asta ai fi "utut1o re!unoa'te.
- E@a!t asta este !iudat. Lu!as alune!) "e s!aun un "i! mai n fa.). >)ses! !#iar dou)
fete din linia de 7ad de1a dre"tul8 )))8 atr)g)toare. 5um)rul "atru 'i num)rul o"t.
- A#a, am f)!ut eu.
- Atii, n momentul de fa.) lu!rurile stau n a'a fel n!+t nu m) "ot de!ide. Poate !) un
mi! indi!iu din "artea ta m1ar a7uta.
Am ridi!at din umeri.
- Din "artea mea8 Duni!a mea, a'adar so.ia ta, este La8
- 5u2 Strig) Lu!as. ('i ridi!) ambele bra.e ntr1un gest defensi,. /1am r)*g+ndit. /ai
bine nu1mi s"une. Se s!)r"in) n !a" 7enat. Asta este uniforma de la Saint Lenno@, nu0 ?e!unos!
stema de "e nasturi.
- =ore!t, am s"us eu, uit+ndu1m) la 7a!#eta mea bleumarin.
/adame ?ossini mi s")lase 'i mi !)l!ase uniforma, a'a !) ar)ta !a nou) 'i mirosea
dis!ret a la,and). (n "lus, i f)!use !e,a 7a!#etei, !)!i ar)ta mult mai bine.
- Sora mea, /adeleine, merge 'i ea tot la Saint Lenno@. Din !au*a r)*boiului, abia anul
)sta d) ba!alaureatul.
- 3anti /add40 6abar n1am a,ut.
- 3oate fetele /ontrose merg la Saint Lenno@. Ai Lu!4. Are a!eea'i uniform) !a tine. A
lui /add4 este ,erde1n!#is !u alb. <ar fusta este n !arouri8 Lu!as 'i drese ,o!ea. V)), asta n
!a* !) te interesea*)8 A!um ns), ar fi mai bine s) ne !on!entr)m 'i s) ne g+ndim de !e ne
nt+lnim noi doi a*i, ai!i. A'adar, "resu"un+nd !) tu ai s!ris a!est bile.el8
- =) ,oi s!rie a!est bile.el2
- Ai !) ,ei fa!e s)1mi "ar,in) !u o!a*ia unei ,iitoare !)l)torii n tim"8 De !e !re*i !) ai
f)!ut asta0
- Vrei s) s"ui de !e ,oi fa!e asta0
Am oftat.
- (ntr1un fel, are logi!). Probabil !) tu "o.i s)1mi !larifi!i o mul.ime de lu!ruri. Dar ni!i
eu nu 'tiu8
L1am "ri,it n!ur!at) "e t+n)rul meu buni!.
- (i !uno'ti bine "e Lu!4 'i "e Paul0
- Paul de Villiers eli"sea*) din ianuarie ai!i. A de,enit, n a!est tim", !u doi ani mai
mare& un "i! !am nfri!o')tor. <ar Lu!4 a fost ai!i "entru "rima oar) n iunie. De !ele mai multe
ori, eu am gri7) de !ei doi n tim"ul ,i*itelor lor. De regul), este foarte8 distra!ti,. Pot s)1i a7ut
la temele "entru a!as). Ai trebuie s) admit fa"tul !) Paul este "rimul de Villiers !are1mi este
sim"ati!. ('i drese din nou glasul. Da!) ,ii din anul 2011, trebuie s)1i 'tii "e !ei doi. =e !iudat !),
ntre tim", se ndrea"t) 'i ei n!et s"re "atru*e!i de ani2 3e rog s)1i salu.i din "artea mea.
- 5u, nu "ot fa!e asta.
Cf, totul era a'a de !om"li!at. Ai "robabil !) trebuia s) am gri7) 'i !e "o,esteam, at+ta
,reme !+t eu ns)mi nu "ri!e"eam !e se "etre!ea !u ade,)rat. Vorbele mamei n!) mi r)sunau n
ure!#i. E5u te n!rede n nimeni. 5i!i m)!ar n "ro"riile1.i sentimente.9 Dar n !ine,a tot trebuia
s) m) n!red, 'i !ine ar fi fost mai "otri,it da!) nu "ro"riul meu buni!0 Am de!is s) mi*e* totul
"e o !arte.
- 5u "ot s)1i salut "e Lu!4 'i "e Paul din "artea ta. Au furat !ronograful 'i au "le!at !u
el n tre!ut.
- =e0
C!#ii lui Lu!as se m)rir) n s"atele lentilelor.
- De !e s) fi f)!ut asta0 5u "ot s) !red2 Ei ni!iodat) nu ar fi8 =+nd s) se fi nt+m"lat
a'a !e,a0
- (n 1HH4, am s"us eu. (n anul n !are m1am n)s!ut eu.
- (n 1HH4, Paul ,a m"lini dou)*e!i de ani, iar Lu!4 o"t s"re*e!e, s"use Lu!as, mai
mult "entru sine de!+t "entru mine. A'adar, "este doi ani. =)!i a!um ea are 'ais"re*e!e ani, iar el
o"ts"re*e!e. O+mbi a"ologeti!. Adi!), desigur, nu a!um, !i doar !+nd eli"sea*) n a!est an.
- 5u "rea am dormit n ultimele no".i, a'a !) am sentimentul !) am !reierul f)!ut doar
din ,at) de *a#)r, am s"us eu. <ar la matemati!) ori!um sunt tuf).
- Lu!4 'i Paul sunt8 =eea !e1mi "o,este'ti tu nu are ni!i un fel de logi!). Ei nu ar fa!e
ni!iodat) !e,a at+t de8 nebunes!.
- 3otu'i, au f)!ut1o. /) g+ndeam !) "oate "o.i s)1mi s"ui de !e. (n ,remea mea, to.i
n!ear!) s) m) !on,ing) !) !ei doi sunt8 r)i. Sau nebuni. Sau 'i una, 'i alta. (n ori!e !a*,
"eri!ulo'i. =+nd am nt+lnit1o "e Lu!4, mi1a s"us !) ar trebui s) te ntreb de !a,alerul ,erde.
A'adar, !e este a!est !a,aler ,erde0
Lu!as m) "ri,ea "er"le@.
- 3e1ai nt+lnit !u Lu!40 Dar to!mai ai s"us !) ea 'i Paul ar fi dis")rut n anul n !are te1
ai n)s!ut. A"oi ")ru !)1'i d) seama de !e,a. Da!) ei au luat !ronograful, tu !um de mai "o.i
!)l)tori n tim"0
- /1am nt+lnit !u ea n anul 1H12. La lad4 3ilne4. Ai mai e@ist) un al doilea !ronograf,
"e !are1l foloses! >ardienii "entru noi.
- Lad4 3ilne40 Dar a murit a!um "atru ani. <ar !el de1al doilea !ronograf nu este
fun!.ional.
Am oftat.
- A!um este. As!ult), buni!ule8
La au*ul a!estor !u,inte, Lu!as tres)ri.
- Pentru mine, toate astea sunt mai aiuritoare de!+t "entru tine, !)!i, "+n) a!um ,reo
dou) *ile, nu a,eam ni!i !ea mai ,ag) idee de toat) nebunia asta. 5u1.i "ot e@"li!a. Am fost
trimis) ai!i "rin eli"sare, Dumne*eule, ni!i m)!ar nu 'tiu !e1nseamn) !u,+ntul )sta idiot, abia ieri
l1am au*it "rima oar). Este doar a treia oar) !+nd !)l)tores! n tim" !u a7utorul !ronografului.
(nainte de asta, am f)!ut trei salturi ne!ontrolate n tim". =eea !e nu a fost to!mai distra!ti,. De
fa"t, to.i au !re*ut !) "urt)toarea de gen) era =#arlotte, ,eri'oara mea, deoare!e ea se n)s!use n
*iua !ore!t), iar mama mea min.ise referitor la *iua mea de na'tere. A'a !) =#arlotte a fost !ea
!are a luat ore de dans n lo!ul meu, !ea !are a n,).at totul des"re !ium) 'i des"re regele >eorge,
!are 'tie s) se duele*e, s) !)l)reas!) asemenea unei doamne 'i s) !+nte la "ian 'i Dumne*eu 'tie
!e1o mai fi n,).at n orele de mister. =u !+t ,orbeam mai mult, !u at+t mi ie'eau mai re"ede
!u,intele "e gur). (n s!#imb, eu nu 'tiu nimi!, n afar) de "u.inul !e mi s1a s"us "+n) a!um, !eea
!e, !a s) fiu sin!er), nu a fost "rea mult sau "rea edifi!ator 'i, !eea !e este 'i mai r)u, "+n)
a!um n1am a,ut tim" ni!i m)!ar s) g)ses! o noim) a e,enimentelor. Leslie asta este "rietena
mea !ea mai bun) a !)utat totul "e >oogle, dar domnul Q#itman ne1a luat dosarul, iar eu
ori!um nu1n.elesesem de!+t "e 7um)tate tot !e1mi s"usese. Se "are !) to.i s1au a'te"tat la !e,a
deosebit de la mine, iar a!um sunt de*am)gi.i.
- ?o'ul de rubin, n*estrat !u magia !orbului, n!#ide n sol ma7or =er!ul =elor
Dois"re*e!e9, murmur) Lu!as.
- Da, ,e*i, magia !orbului, bla bla bla. La mine, din ")!ate, ni!i o 'ans)2 =ontele de
Saint1>ermain m1a sugrumat, de'i se afla la !+.i,a metri distan.) de mine, dar eu "uteam s)1i aud
,o!ea n !a", 'i1a"oi au mai fost 'i b)rba.ii a!eia din 64de Par%, !u "istoale 'i !u s"ade, iar eu a
trebuit s)1l n7ung#ii "e unul dintre ei, !)!i altfel l1ar fi u!is "e >ideon, !are este8 el este a'a, un
fel de8 Am tras ad+n! aer n "ie"t, !a s) !ontinui a"oi n a!ela'i ritmB De fa"t, >ideon este
foarte ng+mfat 'i se !om"ort) !u mine de "ar!) a' fi o "iatr) de moar) ag).at) de g+tul lui, iar
a*i1diminea.) i1a dat lui =#arlotte un s)rut, "e obra*, dar asta "oate !) nseamn) !e,a, iar eu nu ar
fi trebuit ni!i n ru"tul !a"ului s)1l s)rut, !)!i nu1l !unos! de!+t de o *i sau dou), dar a fost
deodat) a'a de8 dr)gu., 'i1a"oi8 totul s1a "etre!ut a'a re"ede8 'i toat) lumea !rede !) eu le1a'
fi s"us lui Lu!4 'i lui Paul !+nd urma s1o ,i*it)m "e lad4 3ilne4, !)!i a,em ne,oie de s+nge de la
ea, fiind!) n!) nu1l au n !ronograful lor. Ai mie nu1mi s"une nimeni !e se "etre!e !+nd ai n
!ronograf s+ngele tuturor, iar eu !red uneori !) ni!i ei nu 'tiu e@a!t. <ar eu trebuie s) te ntreb de
!a,alerul ,erde, a'a mi1a s"us Lu!4.
Lu!as mi7i o!#ii n s"atele o!#elarilor, n!er!+nd !u o dis"erare e,ident) s) n.eleag) !e,a
din #emoragia mea de !u,inte.
- 5u am ni!i o idee !e ar "utea s) nsemne !a,alerul ,erde, s"use el. (mi "are r)u, dar
ast)*i aud asta "entru "rima oar). Poate !) este tidul unui film0 De !e nu m) ntrebi8 Ai "utea s)
m) ntrebi asta n 2011.
L1am "ri,it s"eriat).
- C#, n.eleg, s"use Lu!as re"ede. 5u "o.i s) m) ntrebi fiind!) am murit de mult sau m)
sting unde,a, ntr1un a*il, b)tr+n, surd 'i orb8 5u, nu, te rog, nu ,reau s) 'tiu.
De data asta nu mi1am mai "utut st)"+ni la!rimile. Am "l+ns a"roa"e o 7um)tate de minut
!u sus"ine, deoare!e ori!+t de !iudat ar suna mi era tare dor de buni!ul meu.
- 3e1am iubit tare mult, am s"us eu n !ele din urm).
Lu!as mi ntinse o batist) 'i m) "ri,i "lin de !om"asiune.
- E'ti sigur)0 /ie ni!i m)!ar nu1mi "la! !o"iii. 3o.i sunt !um,a at+t de ener,an.i8 Dar
"oate !) tu ai fost un e@em"lar ie'it din !omun de dr)gu.. Sunt sigur.
- Da, am fost. Dar tu ai fost dr)gu. !u to.i !o"iii.
/i1am suflat nasul !u *gomot.
- =#iar 'i !u =#arlotte.
Am t)!ut o ,reme am+ndoi, a"oi Lu!as s!oase dintr1un bu*unar un !eas 'i s"useB
- =+t tim" mai a,em0
- /1au trimis ai!i "entru e@a!t dou) ore.
- 5u e "rea mult. Am irosit de7a mult "rea mult tim". Se ridi!). Am s) fa! rost de #+rtie
'i de !reioane 'i1o s) n!er!)m s) fa!em "u.in) ordine n a!est #aos. =el mai bine ar fi s) nu te
mi'ti de1ai!i.
Am dat a"robator din !a". Du") !e Lu!as dis")ru, am "ri,it nainte, !u fa.a ngro"at) n
"alme. A,ea dre"tate, era im"ortant s) ne ")str)m mintea lim"ede.
=ine 'tie !+nd a,eam s) m) mai nt+lnes! !u buni!ul meu0 Des"re !e lu!ruri !are urmau
s) se nt+m"le ar fi trebuit s)1l n'tiin.e*0 Pe de alt) "arte, m) ntrebam dis"erat) !e informa.ii
folositoare mi1ar fi "utut da. (n "rin!i"iu, el era singurul meu aliat. Doar !) n e"o!a ne"otri,it).
Ai1n !are dintre a!ele enigme obs!ure ar fi "utut fa!e lumin) de a!olo de unde se afla0
Lu!as li"si mult, 'i, !u fie!are minut !are tre!ea, eu m) ndoiam tot mai tare de
sentimentele mele. Poate !) totu'i min.ise 'i urma s) a"ar) numaide!+t !u Lu!4 'i !u Paul, 'i !u
un !u.it uria', "entru a1mi lua s+nge. Am !)utat !e,a !e a' fi "utut folosi dre"t arm). (ntr1un !ol.
era o 'i"!) n !are am *)rit nfi"t un !ui ruginit, dar, !+nd am ,rut s1o ridi!, a!easta se sf)r+m)
ntre degetele mele. E@a!t n a!el moment, u'a se des!#ise iar, 'i1n n!)"ere intr) t+n)rul meu
buni!, !u un to" de #+rtie sub bra. 'i !u o banan) n m+n).
Am r)suflat u'urat).
- Poftim, !a s)1.i "otole'ti foamea.
Lu!as mi arun!) banana, lu) un al treilea s!aun din mald)r, l "use ntre noi 'i a'e*)
#+rtia.
- (mi "are r)u !) a durat at+ta. 5enoro!itul de Fennet# de Villiers mi1a stat n !ale. 5u
"ot s)1i suf)r "e a!e'ti de Villiers, 'i bag) nasurile lor lungi 'i !urioase absolut "este tot, ,or s)
!ontrole*e 'i s) de!id) tot, 'i tot ei 'tiu !el mai bine ori!e2
- A'a e, am murmurat eu.
Lu!as 'i s!utur) n!#eietura m+inii.
- S)1n!e"em atun!i, ne"oat). Ki e'ti ?ubinul, a dou)s"re*e!ea din !er!. Diamantul din
familia de Villiers s1a n)s!ut !u doi ani naintea ta. A'adar, n ,remea ta, ar trebui s) aib)
a"ro@imati, nou)s"re*e!e ani. Ai !um s"uneai !) l !#eam)0
- >ideon, am *is eu, sim.ind !um m) nfierb+ntam numai rostindu1i numele. >ideon de
Villiers.
=reionul lui Lu!as alerg) "e #+rtie.
- Ai este n!re*ut, !a to.i !ei din familia de Villiers. =u toate astea ns), l1ai s)rutat, da!)
am n.eles eu bine. 5u e'ti un "i! !am t+n)r) "entru a'a !e,a0
- Absolut delo!, am s"us eu. Dim"otri,), am !am r)mas n urm). (n afar) de mine, toate
fetele din !las) iau de7a "ilula.
/) rog, toate n afar) de Ais#ani, Pegg4 'i =assie =lar%e, dar ")rin.ii lui Ais#ani erau
indieni !onser,atori 'i ar fi omor+t1o numai da!) s1ar fi uitat la un b)iat, Pegg4 era mai degrab)
atras) de fete, iar n !e1o "ri,ea "e =assie, !u siguran.) !) a!neea ei a,ea s) dis"ar) !+nd,a de la
sine, 'i1atun!i a,ea s) de,in) 'i ea mai amabil) !u !on!et).enii ei 'i s) n!ete*e s) se mai
r).oias!)B E=e te ui.i a'a, !a "rostuU09 !+nd !ine,a doar "ri,ea n dire!.ia ei.
- C#, iar =#arlotte desigur !) nu d) ni!i ea ni!i dou) !e"e degerate "e se@. /oti, "entru
!are >ordon >elderman a "ore!lit1o ?egina de >#ea.). Dar, ntre tim", nu mai sunt !#iar a'a de
sigur) da!) i se "otri,e'te !u1ade,)rat8
Am s!r+'nit din din.i, !)!i m) g+ndeam !um l "ri,ise =#arlotte "e >ideon 'i ,i!e,ersa.
Da!) te g+ndeai "u.in mai bine !e re"ede1i ,enise lui >ideon ideea de a m) s)ruta, adi!) e@a!t la
dou) *ile du") !e ne !unos!user)m, atun!i ni!i nu mai trebuia s)1mi imagine* !e se "utuse
nt+m"la ntre el 'i =#arlotte n to.i a!e'ti ani.
- =e fel de "ilul)0 (ntreb) Lu!as.
- Poftim0
C#, Doamne, n anul 1H4G n!) se folosea !a metod) !ontra!e"ti,) doar "re*er,ati,ul din
intestin de ,a!) sau !am a'a !e,a da!) se folosea. Dar !#iar nu ,oiam s) aflu.
- 5u ,reau s) dis!ut !u tine des"re se@, buni!ule, "e bune2
Lu!as m) "ri,i !l)tin+nd din !a".
- <ar eu ni!i nu ,reau s) aud a!est !u,+nt din gura ta. Ai nu m) refer la !u,+ntul
Ebuni!ule9.
- CF.
Am !ur).at banana n tim" !e Lu!as 'i lua noti.e.
- Dar ,oi !e termen folosi.i0
- Pentru !e0
- Pentru se@0
- 5oi nu ,orbim des"re asta, s"use Lu!as, a"le!at "este to"ul de #+rtie. (n ori!e !a*, nu
!u fete de 'ais"re*e!e ani. A'adar, s) !ontinu)mB !ronograful a fost furat de Lu!4 'i de Paul
nainte !a s+ngele ultimilor doi !)l)tori n tim" s) fie introdus n el. Astfel, a fost "us n fun!.iune
al doilea !ronograf, din !are li"se'te, desigur, s+ngele !elorlal.i !)l)tori n tim".
- 5u, nu !#iar. >ideon a reu'it s)1i g)seas!) "e a"roa"e to.i !)l)torii n tim" 'i s) le
re!olte*e s+nge. /ai li"ses! doar lad4 3ilne4 'i C"alul, Elisa sau !am a'a !e,a.
- Elaine Durg#le4, s"use Lu!as. C dam) de la !urtea Elisabetei <, !are a murit la
o"ts"re*e!e ani de febr) "uer"eral).
- =ore!t. Ai, desigur, s+ngele lui Lu!4 'i al lui Paul. A'a !) noi urm)rim s) le lu)m lor
s+nge, iar ei urm)res! s) ne ia s+nge nou). =el "u.in, asta am n.eles eu.
- A!um e@ist) dou) !ronografe, !u !are !er!ul ar "utea fi n!#is0 Dar asta este de1a
dre"tul in!redibil2
- =e se nt+m"l) !+nd !er!ul este !om"let0
- Atun!i se afl) se!retul, s"use Lu!as solemn.
- C#, Doamne, nu2 5u1n!e"e 'i tu2 Am !l)tinat ner,oas) din !a". Poate m)!ar unul s)
,orbeas!) mai la obie!t0
- Profe.iile ,orbes! de as!ensiunea 'oimului, des"re triumful omenirii asu"ra bolii 'i
asu"ra mor.ii, des"re *orii unei noi ere.
- A#a, am s"us eu, la fel de luminat) !a "+n) a!um. De!i e de bine, nu0
- De foarte bine !#iar. =e,a !e ,a !ontribui de!isi, la "rogresul omenirii. De a!eea a
fondat !ontele de Saint1>ermain So!ietatea >ardienilor, de a!eea au intrat n r+ndurile noastre !ei
mai inteligen.i 'i mai "uterni!i oameni ai lumii. S!o"ul tuturor este a")rarea se!retului, "entru !a
el, la momentul "otri,it, s) ni se arate 'i s) "oat) sal,a lumea.
CF. /)!ar )sta era un dis!urs !lar. Sau, !el "u.in, !el mai !lar "e !are1l au*isem "+n)
atun!i "e marginea se!retului.
- Dar de !e nu ,or Lu!4 'i Paul !a a!est !er! s) se n!#id)0
Lu!as oft).
- 6abar n1am. =+nd *i!eai !) i1ai nt+lnit0
- (n anul 1H12, am s"us eu. Pe 22 iunie. Sau "e 24, nu am re.inut e@a!t. =u !+t m)
str)duiam mai mult s)1mi amintes!, !u at+t eram mai nesigur). Dar se "rea "oate s) fi fost 'i 120
Era un num)r "ar, sunt sigur) de asta. 1G0 (n ori!e !a*, !+nd,a du")1amia*a. Lad4 3ilne4
"reg)tise "e o mas) o gustare substan.ial) la !eai. A"oi mi1am dat seama !e s"usesem 'i mi1am
"us m+na la gur). C#2
- =e e0
- A!um, eu .i1am "o,estit .ie, iar tu le ,ei s"une lui Lu!4 'i lui Paul, 'i de a!eea ne ,or
"utea "+ndi a!olo. A'adar, n "rin!i"iu, tu e'ti tr)d)torul, nu eu. De'i e !am a!ela'i lu!ru.
- =e0 C#, nu2
Lu!as !l)tin) din !a" energi!.
- 51am s) fa! asta. 51am s) le "o,estes! absolut nimi! des"re tine asta ar fi o nebunie2
Da!) le1a' s"une m+ine !) ,or fura !+nd,a !ronograful 'i !) ,or "le!a !u el n tre!ut, ar fi mor.i
"e lo!. 3rebuie s) te g+nde'ti foarte bine !e "o,este'ti !ui,a des"re ,iitor, m1au*i0
- /) rog, "oate n1ai s) le s"ui !#iar m+ine, dar ai totu'i mul.i ani la dis"o*i.ie. (mi
meste!am g+nditoare banana. Pe de alt) "arte8 (n !e "erioad) or fi "le!at !u !ronograful0 De !e
nu n asta0 La urma urmei, ai!i ar fi a,ut un "rieten, 'i1anume "e tine. Poate !) tu m) min.i, iar ei
m1a'tea"t) de mult la u'), !a s)1mi ia s+nge.
- 51am ni!i !ea mai ,ag) idee n !e e"o!) ar fi "utut s) "le!e, re"li!) Lu!as oft+nd. 5i!i
m)!ar nu1mi "ot imagina !) ,or fa!e a'a o nebunie. Sau de !e2 A"oi ad)ug) de*n)d)7duitB 51am
#abar de absolut nimi!.
- E !lar !), n a!est moment, ni!i tu, ni!i eu nu a,em #abar de nimi!, am s"us eu, la fel
de de*n)d)7duit).
Lu!as not) E!a,alerul ,erde9, Eal doilea !ronograf9 'i Elad4 3ilne49 "e #+rtie 'i ad)ug) un
mare semn de ntrebare.
- A,em ne,oie de n!) o nt+lnire mai t+r*iu2 P+n) atun!i, a' "utea !)")ta mai mult)
e@"erien.)8 Ai brus! m1am luminat. <ni.ial, trebuia s) eli"se* n anul 1HI6. A'a !) "oate reu'im
s) ne re,edem m+ine1sear).
- 6a #a2 :)!u Lu!as. Pentru tine, 1HI6 o fi m+ine1sear), dar "entru mine asta este8
Dar, n regul), #ai s) ne g+ndim2 Da!) e'ti trimis) "rin eli"sare ntr1o "erioad) "osterioar)
a!esteia, ,ei fi trimis) tot n a!east) n!)"ere0
Am !onfirmat d+nd din !a".
- =red !) da. Dar nu m) "o.i a'te"ta ai!i *i 'i noa"te. Ai1a"oi, ar "utea s) a"ar) ori!+nd
'i >ideon "e1ai!i, !)!i 'i el trebuie s) eli"se*e.
- Atiu !um fa!em, s"use Lu!as !u un entu*iasm s"orit. Data ,iitoare !+nd a7ungi n
a!east) n!)"ere, ,ino dire!t la mine2 Am un birou la eta7ul al doilea. 3rebuie doar s) tre!i de
dou) "osturi de "a*), dar asta nu1i o "roblem) da!) le s"ui !) te1ai r)t)!it. E'ti ,eri'oara mea.
6a*el. De la .ar). Am s) n!e" !#iar de a*i s) le "o,estes! tuturor des"re tine.
- Dar domnul Q#itman s"une !) u'a de ai!i este mereu n!uiat) 'i, n afar) de asta, ni!i
m)!ar nu 'tiu e@a!t unde ne afl)m.
- Dinen.eles !) ai ne,oie de o !#eie. Ai de "arola *ilei.
Lu!as se uit) m"re7ur.
- Am s)1.i !omand o !#eie 'i1am s1o as!und ai!i unde,a, "entru tine. La fel ,oi fa!e 'i
!u "arola. Am s1o s!riu "e un bile.el 'i1am s1o "un n as!un*)toarea noastr). =el mai bine,
unde,a n *id)rie. A!olo, n s"ate, !)r)mi*ile sunt un "i! mai le7ere, ,e*i0 Poate reu'im s) fa!em
un lo!'or n s"atele lor. Se ridi!), 'i !roi drum "rintre ,e!#ituri 'i ngenun!#e l+ng) "erete.
Pri,e'te ai!i2 Am s) re,in !u ni'te unelte 'i1am s) fa! o as!un*)toare "erfe!t). =+nd a7ungi ai!i
data ,iitoare, nu ,a trebui de!+t s) s!o.i "iatra asta 'i1ai s) g)se'ti !#eia 'i "arola.
- Dar sunt al naibii de multe "ietre, am s"us eu.
- Pine1o minte doar "e asta de ai!i, al !in!ilea r+nd de 7os n sus, a"ro@imati, n !entru.
La naiba2 Asta a fost ung#ia mea2 5u !ontea*), )sta e "lanul, 'i !red !) este !#iar bun.
- Dar, n!e"+nd de a!um, ar trebui s) !obori ai!i n fie!are *i, !a s) nlo!uie'ti "arola,
am s"us eu. =um ,rei s) fa!i asta0 3u nu studie*i la C@ford0
- Parola nu ,a fi nnoit) n fie!are *i, r)s"unse Lu!as. Kneori a,em a!eea'i "arol)
s)"t)m+ni la r+ndul. (n afar) de asta, e singura "osibilitate s) aran7)m n!) o nt+lnire. Pine minte
"iatra asta. Am s) as!und ai!i 'i un "lan, !a s) g)se'ti drumul "+n) sus. De ai!i "lea!) drumuri
se!rete "rin 7um)tate de Londra. Se uit) la !eas. Ai1a!um, s) ne a'e*)m din nou 'i s) ne lu)m
noti.e. :oarte sistemati!. Vei ,edea !), la final, noi doi ,om fi !ei mai de'te".i.
- Sau tot doi ne'tiutori dintr1o "i,ni.) mu!eg)it).
Lu!as n!lin) u'or !a"ul 'i1mi *+mbi.
- Poate ai "utea, a'a, n "aralel, s)1mi s"ui 'i mie da!) numele buni!ii tale n!e"e !u A.
Sau "oate !u =0
5u m1am "utut ab.ine s) nu *+mbes!.
- =are .i1ar "l)!ea mai mult0
=er!ul =elor Dois"re*e!e.
Din =roni!ile >ardienilor, ,olumul 4, =er!ul =elor Dois"re*e!e.
Patru
- >$en42 >$en42 3rebuie s) te tre*e'ti2
Am s)rit n sus din ad+n!ul ,isului. (n ,is se f)!ea !) eram o femeie foarte b)tr+n) 'i
!o!o'at) aflat) fa.)1n fa.) !u un >ideon !are ar)ta s"lendid 'i !are "retindea !) ar !#ema1o
>$endol4n S#e"#erd 'i !) ar ,eni din anul 20G0. /1am uitat la !#i"ul familiar, !u n)su! !+rn, al
surorii mele =aroline.
- (n sf+r'it2 S"use ea. Am !re*ut !) nu mai reu'es! s) te tre*es!. Dormeam de7a !+nd ai
a7uns asear) a!as), de'i am n!er!at din r)s"uteri s) r)m+n trea*). Ai mai adus o ro!#ie la fel de
nnebunitoare !a "rima0
- 5u, de data asta, nu. /1am ridi!at. De data asta m1am "utut s!#imba a!olo.
- A'a o s) fie mereu de1a!um n!olo0 Ai s) ,ii mereu a!as) abia du") !e adorm eu0
/ama este tare !iudat) de !+nd .i se nt+m"l) asta. <ar mie 'i lui 5i!% ne e dor de tine f)r) tine,
!inele sunt tare bi*are.
- A'a erau 'i1nainte, am asigurat1o eu, l)s+ndu1mi !a"ul s) !ad) din nou "e "ern).
=u o sear) n urm), fusesem adus) a!as) !u o limu*in) "e al !)rei 'ofer nu1l !uno'team 'i
fusesem nso.it) de ro'!atul domn /arle4 !#iar "+n) la u').
5u mai d)dusem o!#ii !u >ideon, 'i fusese !#iar bine a'a. Era de1a7uns !) urma s)1l ,ise*
toat) noa"tea.
La u') m) nt+m"inase domnul Dern#ard, ,aletul buni!ii, amabil !a1ntotdeauna 'i absolut
!ordial de fel. Pe s!)ri m) nt+lnisem !u mama, !are m) mbr).i'ase de "ar!) m1a' fi ntors dintr1
o e@"edi.ie la Polul Sud. Ai eu m) bu!urasem s1o ,)d, de'i n!) mai eram "u.in su")rat) "e ea.
Era a'a straniu s) !onstat !) fusesem min.it) de "ro"ria mam). Ai ni!i m)!ar nu ,oia s)1mi
de*,)luie moti,ul. (n afara unor sintagme enigmati!e Enu te n!rede n nimeni "eri!ulos
se!ret bla bla bla9 nu aflasem nimi! de la ea !are s)1i e@"li!e atitudinea. Din a!est moti,, 'i
"entru !) mi ,enea s) le'in de oboseal), de,orasem foarte ta!iturn) o bu!at) de "ui re!e, du")
!are m) dusesem la !ul!are, f)r) s1o mai "un "e mama la !urent !u e,enimentele *ilei. De altfel,
la !e i1ar fi a7utat toate a!ele informa.ii0 Ai1a'a 'i f)!ea "rea multe gri7i. /i se ")rea a"roa"e la
fel de e"ui*at) !a mine.
=aroline mi *g+l.+i din nou bra.ul.
- 6ei, nu adormi iar2
- Dine, bine.
/i1am tre!ut !u a,+nt "i!ioarele "este marginea "atului 'i am !onstatat !), n !iuda lungii
!on,orbiri telefoni!e "e !are o a,usesem !u Leslie nainte de a adormi, eram, ntr1o oare!are
m)sur), odi#nit). Dar unde era ;emerius0 Dis")ruse asear), !+nd intrasem n baie, 'i de1atun!i
nu mai a")ruse.
Sub du' m1am tre*it definiti,. /i1am s")lat ")rul !u 'am"onul s!um" al mamei lu!ru
absolut inter*is 'i1a"oi am folosit 'i balsamul ei, asta 'i de team) s) nu fiu dat) de gol de
"arfumul de trandafiri 'i de gre"frut. (n tim" !e1mi fre!am ")rul !u "roso"ul "entru a1l us!a, m1
am ntrebat in,oluntar da!) lui >ideon i "l)!eau trandafirii 'i gre"frutul, dar a"oi m1am "us
imediat la "un!t.
Abia da!) dormisem o or) sau dou), !) m) 'i g+ndeam din nou la ti"ul )la sonat2 Ai, m)
rog, !e a'a mare !#estie se nt+m"lase0 Dun, ne giugiuliser)m 'i noi un "i! ntr1un !onfesional,
du") !are domnul rede,enise n!re*utul de mai1nainte, iar "r)bu'irea mea din !el de1al 'a"telea
!er nu era !e,a de !are1mi f)!ea "l)!ere s)1mi amintes!, ori!+t de odi#nit) sau de obosit) eram.
=eea !e, de fa"t, i s"usesem 'i lui Leslie, !are, !u o sear) n urm), "ar!) ni!i nu mai ,oia s) aud)
alt!e,a.
/i1am us!at ")rul !u fo#nul, m1am mbr)!at 'i1am !obor+t n grab) numeroasele tre"te
s"re sufragerie. Eu, =aroline 'i mama lo!uiam la al treilea eta7 al !asei. /)!ar a!olo era !+t de !+t
!onfortabil, !om"arati, !u restul fort)re.ei aflate de la n!e"utul tuturor tim"urilor L!el "u.in2M n
"ro"rietatea familiei mele.
?estul !asei era "lin de anti!#it).i 'i de tablouri ale diferi.ilor str)mo'i, ns) doar "u.ine
erau o n!+ntare "entru o!#i. Ai mai a,eam 'i1o sal) de bal, n !are 5i!%, a7utat de mine, n,).ase
s) mearg) "e bi!i!let) desigur, n se!ret dar trafi!ul din metro"ol) era, n *ilele noastre,
re,olt)tor de "eri!ulos, du") !um 'tiam !u to.ii.
?egretam, !a1ntotdeauna, !) noi 'i mama nu "uteam m+n!a sus, dar buni!a, lad4 Arista,
insista s) ne "re*ent)m n sufrageria sumbr), al !)rei lambriu a,ea !uloarea !io!olatei !u la"te,
a!easta fiind singura !om"ara.ie frumoas) !are1mi ,enise ,reodat) n minte. =ealalt) !om"ara.ie
era !am8 )))8 de*gust)toare.
/)!ar n a!ea *i atmosfera era mult mai bun) de!+t n !ea "re!edent), du") !um mi1am
dat eu seama imediat !e am intrat n n!)"ere.
Lad4 Arista, !are a,ea mereu !e,a din aerul unei "rofesoare de balet !are te "o!ne'te
numaide!+t "este degete, s"use "rietenoas)B
- Dun) diminea.a, !o"ila mea.
<ar =#arlotte 'i mama ei mi *+mbir), de "ar!) ar fi 'tiut !e,a de !are eu n1a,eam #abar.
=um m)tu'a >lenda nu1mi *+mbea de obi!ei Lea abia da!) *+mbea ,reodat) !ui,a, da!)
nu "unem la so!oteal) ridi!area a!r) a !ol.urilor guriiM, iar =#arlotte, nu mai de"arte de *iua
"re!edent), mi arun!ase n fa.) ni'te lu!ruri oribile, am de,enit imediat sus"i!ioas).
- S1a1nt+m"lat !e,a0 Am ntrebat eu.
:ratele meu de dois"re*e!e ani, 5i!%, mi r+n7i !+nd m1am a'e*at "e s!aunul meu de
l+ng) =aroline, iar mama mi m"inse o farfurie uria') !u omlet). A"roa"e !) m1a luat le'inul de
foame !+nd am sim.it aroma g+dil+ndu1mi n)rile.
- A#, Dumne*eule mare, ,rei !a fii!a ta s) a!o"ere a*i ne!esarul de gr)simi 'i de
!olesterol "e o lun), nu1i a'a, >ra!e0
- Da, e@a!t, s"use mama !alm).
- /ai t+r*iu, te ,a ur "entru !) nu ai a,ut mai mult) gri7) de silueta ei, s"use m)tu'a
>lenda 'i *+mbi iar.
- Silueta lui >$endol4n este f)r) !usur, re"li!) mama.
- (n!)8 "oate, s"use m)tu'a >lenda, *+mbind n !ontinuare.
- <1a.i "us !e,a n !eai m)tu'ii >lenda0 <1am 'o"tit lui =aroline.
- A sunat !ine,a, 'i de1atun!i m)tu'a >lenda 'i =#arlotte sunt ntr1o ,er,) de in,idiat,
'u'oti =aroline. Par!) sunt !u totul alt!ine,a2
(n a!el moment, ;emerius ateri*) afar), "e "er,a*ul ferestrei, 'i str+nse ari"ile 'i se
stre!ur) "rin geam n)untru.
- Dun) diminea.a2 Am s"us eu ,esel).
- Dun) diminea.a2 ?)s"unse ;emerius 'i s)ri de "e "er,a* "e un s!aun neo!u"at.
(n ,reme !e !eilal.i m) "ri,ir) un "i! nedumeri.i, ;emerius se s!)r"in) "e burt).
- Ai o familie destul de numeroas) n!) nu mi1am f)!ut o imagine !om"let), dar mi1
am dat seama !) n !asa asta sunt i*bitor de multe femei. Prea multe, a' s"une eu. Ai ma7oritatea
arat), n !ea mai mare "arte a tim"ului, de "ar!) ar a,ea ne,oie urgent) s) fie temeini! g+dilate.
('i s!utur) ari"ile. Knde sunt ta.ii tuturor !o"iilor )stora0 Ai unde sunt animalele de !om"anie0 C
!as) a'a mare 'i ni!i m)!ar un !anar n ea0 Sunt de*am)git.
Am r+n7it.
- Knde e str)m)tu'a /add40 Am ntrebat eu, a"u!+ndu1m) feri!it) s) m)n+n!.
- /) tem !) ne,oia de somn a !umnatei mele este mai mare de!+t !urio*itatea ei, s"use
lad4 Arista demn).
Aedea la mas), drea"t) !a o lum+nare, m+n!+nd dintr1o 7um)tate de felie de "+ine !u unt,
"e !are o .inea !u degetele r)sfirate. LA"ro"o, "e buni!a n1o ,)*usem ni!iodat) altfel de!+t
drea"t) "re!um o lum+nare.M
- Din !au*) !) ieri s1a tre*it a'a de,reme, toat) *iua a fost insu"ortabil de "rost1dis"us).
5u !red !1o ,om mai ,edea nainte de ora *e!e a dimine.ii.
- /ie1mi !on,ine, s"use m)tu'a >lenda !u ,o!e as"r). P)l),r)geala ei des"re ou) de
safir 'i !easorni!e din turn ne !al!) "e to.i "e ner,i. Dar tu, >$endol4n, !um te mai sim.i0 (mi
imagine* !) totul este at+t de !onfu* "entru tine.
- 6mm, am f)!ut eu.
- 3rebuie s) fie ngro*itor s) !onsta.i dintr1odat) !) te1ai n)s!ut menit) s) fii de rang
nalt, f)r) a te "utea ridi!a la n)l.imea a'te"t)rilor.
/)tu'a >lenda n.e") o bu!).i!) de ro'ie din farfuria ei.
- Domnul >eorge a ra"ortat !), "+n) n "re*ent, >$endol4n s1a !om"ortat foarte bine,
s"use lad4 Arista 'i, "+n) s) a"u! s) m) bu!ur de do,ada ei de solidaritate, ad)ug)B n ori!e !a*,
date fiind m"re7ur)rile, >$endol4n, ast)*i ,ei fi din nou luat) de la '!oal) 'i dus) la 3em"le. De
data a!easta, ,ei fi nso.it) de =#arlotte.
Lu) o ng#i.itur) de !eai.
5u a' fi reu'it s) des!#id gura f)r) s)1mi !ad) omleta din ea, a'a !) m1am #olbat doar
s"eriat), n tim" !e 5i!% 'i =aroline ntrebar) n lo!ul meuB
- De !e0
- Deoare!e, s"use m)tu'a >lenda !l)tin+nd ntr1un fel a"arte din !a", deoare!e =#arlotte
"oate s) fa!) toate a!ele lu!ruri "e !are >$endol4n ar fi trebuit s) le "oat) fa!e "entru a fi, !+t de
!+t, "otri,it) "entru misiunea ei. Ai1a!um a'a !um ne "utem !u to.ii imagina n urma
e,enimentelor #aoti!e ale ultimelor dou) *ile, !ei din 3em"le 'i dores! !a =#arlotte s1o a7ute "e
,eri'oara ei s) se "reg)teas!) "entru urm)toarele salturi n tim".
Ar)ta de "ar!) fii!)1sa to!mai ar fi !+'tigat olim"iada. =el "u.in.
EPentru urm)toarele salturi n tim"0 Poftim09
- =ine e m)tura asta sfri7it), ro'!at) 'i r)ut)!ioas)0 Dori s) afle ;emerius. S"er, de
dragul t)u, s) fie doar o rud) nde")rtat).
- 5u !) ne1ar fi sur"rins a!east) rug)minte, dar, !u toate a!estea, am !um")nit da!) ar
trebui s)1i r)s"undem. La urma urmei, =#arlotte nu mai are ni!i o obliga.ie. Dar8 Ai!i, m)tur8
)))8 m)tu'a !ea sfri7it), ro'!at) 'i r)ut)!ioas) oft) teatral 'i !ontinu)B =#arlotte este "erfe!t
!on'tient) de im"ortan.a a!estei misiuni 'i dis"us) s) dea do,ad) de altruism "entru a !ontribui la
reu'ita ei.
/ama oft) 'i ea 'i1mi arun!) o "ri,ire !om")timitoare. =#arlotte 'i d)du du") ure!#e o
'u,i.) din ")rul ei str)lu!itor de ro'u 'i !li"i des ns"re mine.
- Poftim0 :)!u 5i!%. Ai !e1ar trebui s1o n,e.e =#arlotte "e >$enn40
- C#, s"use m)tu'a >lenda, iar obra7ii i se nro'ir) de at+ta fer,oare. C gr)mad) de
lu!ruri, dar ar fi absurd s) !read) !ine,a !), ntr1un tim" a'a s!urt, >$endol4n ar "utea re!u"era
!eea !e =#arlotte a asimilat n ani de *ile, !a s) nu mai ,orbim des"re !um s) *i! talentele
nn)s!ute, !are nu le !ara!teri*ea*) n egal) m)sur) "e !ele dou). S1ar "utea doar n!er!a s) se
m")rt)'eas!) m)!ar stri!tul ne!esar. /ai "resus de ori!e, e de1a dre"tul tragi!, dar lui
>$endol4n i li"ses! !ultura general) 'i manierele "otri,ite "entru fie!are e"o!) n "arte din
!+te am au*it.
E=e obr)*ni!ie2 Ai de la !ine, m) rog, a au*it dumneaei asta09
- Da, 'i e@a!t de maniere ai !ea mai mare ne,oie !+nd stai n!#is) ntr1o "i,ni.), am s"us
eu. 5u de alta, dar ar "utea s) te ,ad) un !+r!)ia! !um te s!obe'ti n nas.
=aroline !#i!oti.
- C#, nu, >$enn4, mi "are r)u !) trebuie s)1.i s"un, dar n "erioada !e urmea*) ,a fi un
"i! mai !om"li!at "entru tine.
=#arlotte mi arun!) o "ri,ire !are se ,oia "lin) de !om"asiune, dar !are era mai degrab)
"i*ma') 'i mali.ioas).
- Veri'oara ta are dre"tate.
(mi fusese dintotdeauna un "i! team) de "ri,irea ")trun*)toare a lui lad4 Arista, ns) de
data asta am tres)rit de1ade,)ratelea.
- Din ordine ,enite de !el mai sus "osibil, ,ei "etre!e foarte mult tim" n se!olul al
;V<<<1lea, s"use ea.
- Ai1anume, "rintre oameni, ad)ug) =#arlotte, !are ar g)si foarte !iudat fa"tul !) nu ai
'ti ni!i m)!ar !are1i numele reginei !are !ondu!e .ara. Sau !e1i a!eea o ta'!).
EC !e anume, ,) rog09
- =e1i a!eea o ta'!)0 (ntreb) =aroline.
=#arlotte *+mbi deli!at.
- S)1.i e@"li!e sora ta.
Am "ri,it1o deran7at). De !e1i f)!ea mereu o asemenea "l)!ere s) m) fa!) de r+s, s!o.+nd
n e,iden.) !+t eram de "roast) 'i de ignorant)0 /)tu'a >lenda r+se n!et.
- Este un fel de geant) de m+n), un s)!ule. stu"id, "lin, de !ele mai multe ori, !u
nimi!uri f)r) rost, s"use ;emerius. Ai batiste. Ai sti!lu.e !u s)ruri.
A#2
- 3a'!) este un termen ar#ai! "entru "o'et), =aroline, am s"us eu, f)r) s)1mi iau
"ri,irea de la =#arlotte, !are1'i ridi!) sur"rins) "leoa"ele, f)r) a renun.a ns) la *+mbetul ei
deli!at.
- Din ordine ,enite de !el mai sus "osibil0 < se adres) mama lui lad4 Arista. Asta !e mai
,rea s)1nsemne0
- Am !re*ut !) am !)*ut de a!ord !a, "e !+t "osibil, >$endol4n s) nu fie ameste!at) n
toat) a!east) "o,este. =) ,a fi doar trimis) s) eli"se*e n ni'te e"o!i oare!are. =um de "ute.i s)
lua.i brus! de!i*ia de a o e@"une unui asemenea "eri!ol0
- Asta nu e treaba ta, >ra!e, re"li!) buni!a re!e. Ai "ro,o!at de7a destul r)u.
/ama 'i mu'!) bu*ele. ('i "limb) "ri,irea furioas) de la mine la lad4 Arista 'i in,ers,
du") !are se ridi!) 'i1'i m"inse s!aunul.
- 3rebuie s) "le! la lu!ru, s"use ea.
(l s)rut) "e 5i!% "e !a", a"oi ne "ri,i "e mine 'i "e =aroline.
- Distra!.ie "l)!ut) la '!oal). =aroline, nu uita de fularul "entru ora de lu!ru manual. 5e
,edem disear)2
- S)rmana mama, 'o"ti =aroline du") !e mama a ")r)sit !amera. Asear) a "l+ns. 5u
!red !) e delo! m")!at) !u fa"tul !) "ose*i a!est) gen).
- Da, am s"us. /i1am dat 'i eu seama.
- Ai nu e singura, s"use 5i!% 'i le arun!) lui =#arlotte 'i m)tu'ii >lenda, !are n!) mai
*+mbea, o "ri,ire "lin) de subn.elesuri.
5i!iodat) nu mai "rimisem at+ta aten.ie la intrarea n !las) !a n a!ea *i. Asta era din
!au*) !) 7um)tate dintre !olegii mei ,)*user) !um, n du")1amia*a *ilei "re!edente, fusesem
a'te"tat) de o limu*in) neagr).
- (n!) se mai fa! "ariuri, s"use >ordon >elderman. C !ot) su"er "entru "rima ,ariant)B
"o"onarul non'alant de ieri este "rodu!)tor de tele,i*iune, !are le1a sele!.ionat "e =#arlotte 'i "e
>$endol4n "entru un s#o$, dar a !+'tigat >$endol4n. Varianta a douaB ti"ul este ,)rul ,ostru
"o"onar, !are are un ser,i!e "entru limu*ine. Varianta treiB
- A#, mai ta!)1.i gura, >ordon, 'uier) =#arlotte, du") !are 'i d)du ")rul "e s"ate 'i se
a'e*) la lo!ul ei.
- =red !) ai "utea s) ne e@"li!i 'i nou) de !e ai flirtat !u ti"ul )la, iar a"oi >$endol4n a
fost !ea !are s1a suit !u el n limu*in), s"use =4nt#ia Dale "e un ton mieros. Leslie a n!er!at s)
ne !on,ing) !) ar fi meditatorul lui >$endol4n2
- Da, sigur, un meditator !#iar ,ine ntr1o limu*in) 'i se .ine de m+n) !u Prin.esa de
>#ea.), s"use >ordon 'i1o "ri,i su")rat "e Leslie. E !lar !) ai!i este ,orba des"re ni'te n!er!)ri
de"lorabile de mu'amali*are.
Leslie ridi!) din umeri 'i m) "ri,i !u un r+n7et.
- A'a, la re"e*eal), nu mi1a ,enit !e,a mai bun n minte.
Se l)s) "e s!aun.
/1am uitat du") ;emerius. Kltima oar) l ,)*usem !o!o.at "e a!o"eri'ul '!olii, de unde1
mi f)!use ,esel !u m+na. Primise indi!a.ii s) nu se a"ro"ie de mine n tim"ul orelor, dar nu
!redeam !) a,ea s) le 'i res"e!te.
- =a,alerul )sta ,erde "are s) fie un drum nfundat, s"use Leslie "e un ton 7os.
S"re deosebire de mine, ea nu "rea dormise n noa"tea !e tre!use, !i "etre!use din nou ore
n 'ir na,ig+nd "e internet.
- E@ist) o faimoas) figurin) de 7ad !u numele )sta, a"ar.in+nd dinastiei /ing, dar se afl)
ntr1un mu*eu din Pe%ing& mai e@ist) 'i o statuie ntr1o "ia.) dintr1un ora' german "e nume
=lo""enburg 'i dou) !)r.i !u titlul )sta, un roman din 1H26 'i o !arte "entru !o"ii, !are a fost ns)
"ubli!at) abia du") moartea buni!ului t)u. Asta1i tot, "entru moment.
- /) g+ndisem !) ar "utea fi un tablou, am s"us eu.
(n filme, se!retele se aflau mereu as!unse n s"atele unor tablouri.
- >re'it, re"li!) Leslie. Da!) ar fi fost ,orba de un !a,aler albastru, lu!rurile ar fi stat !u
totul altfel8 Am !)utat E!a,alerul VE?DEE 'i !u a7utorul unui generator de anagrame. Dar, m)
rog, da!) "entru tine E=A?KL VALE ?EVEDE9 nseamn) !e,a8 !) mie nu1mi s"une nimi!.
Am 'i "rintat !+te,a !#estii, "oate fa!i ,reo leg)tur).
(mi ntinse o foaie.
- E,arul =ALE VEDE.9 E=A?KL VALE VE?DE9, am !itit eu g+nditoare.
Leslie !#i!otea.
- Preferata mea esteB EVA=A?KL LE VE?DE9. Aase, ,ine Domnul Ve,eri.oiu2
Se referea la domnul Q#itman, !are intr) n !las), ")'ind, !a de obi!ei, foarte im"etuos.
Pore!la i1o d)duser)m din !au*a o!#ilor lui mari 'i !)"rui. Pe1atun!i nu a,eam, desigur, #abar
!ine era de fa"t.
- Eu n!) a'te"t o mustrare dis!i"linar) "entru ieri, am s"us, dar Leslie !l)tin) din !a".
- 5u merge, re"li!) ea "rom"t. Sau "oate !) dire!torul >illes ,a ,rea s) afle !)
"rofesorul de engle*) este un membru im"ortant al unei misterioase so!iet).i se!rete0 =)!i eu
e@a!t asta a' s"une da!) ne1ar turna. C#, dra!e, ,ine n!oa!e2 Ai iar se uit) a'a8 arogant2
Domnul Q#itman ,eni, ntr1ade,)r, la noi. Puse "e ban!), n fa.a lui Leslie, biblioraftul
gros "e !are ni1l !onfis!ase ieri n toaleta fetelor.
- /1am g+ndit !)1.i ,rei na"oi a!east) foarte interesant)8 !ole!.ie de foi, s"use el
!ini!.
- Da, mul.umes!, r)s"unse Leslie 'i se nro'i dis!ret.
Prin E!ole!.ie de foi9 se1n.elegea un dosar imens !u informa.ii des"re fenomenul
!)l)toriei n tim", n !are se g)sea absolut tot !e aflaser)m noi Ldesigur, mai ales LeslieM des"re
>ardieni 'i des"re !ontele de Saint1>ermain. La "agina X4, imediat du") informa.iile str+nse
des"re tele!#ine*ie, se afla 'i o noti.) referitoare stri!t la domnul Q#itmanB EVe,eri.oiuU s) fie 'i
el, oare, membru al lo7ei0 <nel. Semnifi!a.ie09 Puteam doar s) s"er)m !) domnul Q#itman nu
f)!use leg)tura dintre a!east) noti.) 'i el.
- Leslie, nu1mi fa!e "l)!ere s) .i1o s"un, dar !red !) .i1ai "utea !anali*a energia mai bine
ns"re anumite dis!i"line '!olare. Domnul Q#itman i se adresase *+mbind, dar n tonul lui mai
era 'i alt!e,a n afar) de "ur) *eflemea. ('i !obor ,o!eaB 5u tot !e ni se "are interesant ne e 'i de
folos.
Asta era !um,a o amenin.are0 Leslie lu) t)!ut) biblioraftul 'i1l ng#esui n g#io*dan.
=eilal.i ne "ri,eau !urio'i. Era !lar !) se ntrebau des"re !e ,orbea domnul Q#itman.
=#arlotte era destul de a"roa"e "entru a1l n.elege 'i afi'ase o fa.) mali.ioas) de nere!unos!ut.
Domnul Q#itman !ontinu)B
- <ar tu, >$endol4n, ar trebui s)1n!e"i s) n.elegi !) dis!re.ia este o nsu'ire "e !are nu
!) ar fi bine s1o ai, !i !#iar obligatoriu.
>$endol4n d)du a"robator din !a".
- Este !#iar ")!at !) te do,ede'ti at+t de ne,redni!).
=+t) nedre"tate2 Am de!is s) urme* e@em"lul lui Leslie, a'a !) eu 'i domnul Q#itman
ne1am "ri,it n t)!ere !+te,a se!unde. A"oi, *+mbetul i se l)rgi 'i m) b)tu "e nea'te"tate "e
obra*.
- Ei, #ai, !a"ul sus2 Sunt sigur !) mai "o.i n,).a multe2 S"use el nde")rt+ndu1se.
>ordon, !um st) treaba0 Pre*entarea ta e din nou !o"iat) de "e net0
- P)i, nu s"une.i dumnea,oastr) mereu !) a,em ,oie s) ne folosim de toate sursele "e
!are le g)sim, se a")r) >ordon, reu'ind s)1'i module*e ,o!ea.
- =e1a ,rut Q#itman de la ,oi0 Se a"le!) =4nt#ia Dale !)tre noi. =e dosar era )la0 Ai de
!e te1a m+ng+iat, >$endol4n0
- 51ai de !e s) fii geloas), =4n, re"li!) Leslie. 3ot "e tine te "la!e mai mult.
- A#, s"use =4nt#ia. 5u sunt delo! geloas). Alo2 De !e !red to.i !) a' fi ndr)gostit) de
el0
- Poate "entru !) e'ti "re'edinta :an!lubului Qilliam Q#itman0 /i1am dat eu !u
")rerea.
- Sau "oate "entru !) ai s!ris E=4nt#ia Q#itman9 de dou)*e!i de ori "e o bu!at) de
#+rtie, moti,+nd !) ai ,rut s) ,e*i !e sen*a.ie1.i d)0 Ad)ug) Leslie.
- Sau "oate "entru !)8
- Dine, bine, s"use =4nt#ia "rintre din.i. A fost odat). S1a dus.
- A fost alalt)ieri, re"li!) Leslie.
- (ntre tim" am de,enit mai matur) 'i mai n.elea"t). =4nt#ia oft) 'i se uit) "rin !las).
De ,in) sunt numai !o"il)ro'ii )'tia. De1am fi a,ut 'i noi n !las) b)ie.i m)!ar "e 7um)tate mai
maturi, nu era ne,oie s) fa!) nimeni "asiune "entru un "rofesor. A"ro"o, !e1i !u ti"ul )la !are te1
a luat ieri !u limu*ina, >$enn40 E !e,a ntre ,oi0
=#arlotte "ufni amu*at), !eea !e1i atrase aten.ia =4nt#iei.
- 6ai, =#arlotte, nu fa!e at+ta "e misterioasa2 E ,reuna dintre ,oi !ombinat) !u el0
Domnul Q#itman se "ostase ntre tim" n s"atele !atedrei 'i ne !eru s) ne "reo!u")m de
sonetele lui S#a%es"eare.
(n mod e@!e".ional, i eram re!unos!)toare "entru asta. /ai bine S#a%es"eare de!+t
>ideon2 Au'oteala se ntreru"se, fiind nlo!uit) !u oftaturi 'i fo'net de #+rtii. Eu ns) am mai
au*it1o "e =#arlotte *i!+ndB
- De!i >$enn4, !u siguran.), nu.
Leslie se uit) la mine !om")timitoare.
- 6abar n1are ea, mi 'o"ti. De fa"t, nu1.i "oate ins"ira de!+t mil).
- Da, i1am r)s"uns eu tot n 'oa"t), dar n realitate mil) mi1era doar de mine.
Du")1amia*a n !om"ania lui =#arlotte a,ea s) fie, !u siguran.), o mare n!+ntare.
Du") '!oal), limu*ina a'te"ta, de data a!easta nu n fa.a "or.ii, !i dis!ret, mai n 7osul
str)*ii. ?o'!atul domn /arle4 era afar) 'i se "limba ner,os n sus 'i1n 7os, de,enind 'i mai
ner,os !+nd ne ,)*u ,enind.
- A#, dumnea,oastr) sunte.i, s"use =#arlotte e,ident nemul.umit), iar domnul /arle4
ro'i.
Prin "ortiera des!#is), =#arlotte arun!) o "ri,ire n interiorul limu*inei. 5u era nimeni n
afar) de 'ofer 'i de ;emerius. =#arlotte ")rea de*am)git), !eea !e m) binedis"use.
- Pi1a fost dor de mine0
;emerius se tol)ni satisf)!ut n s!aun !+nd ma'ina "orni la drum. Domnul /arle4 se sui
n fa.), n ,reme !e =#arlotte, a'e*at) l+ng) mine, "ri,ea t)!ut) "e geam.
- E bine, s"use ;emerius, f)r) s)1mi a'te"te r)s"unsul. Dar !u siguran.) n.elegi !) mai
am 'i alte obliga.ii de!+t s) te ")*es! tot tim"ul.
/i1am dat o!#ii "este !a", iar ;emerius n!e"u s) !#i!oteas!).
=#iar mi fusese dor de el. Cra se ntinsese "re!um o gum) de meste!at, iar mai t+r*iu,
!+nd doamna =ounters nu mai !ontenise s) ne ,orbeas!) des"re bog).iile solului statelor balti!e,
!#iar mi doream s)1i aud !omentariile lui ;emerius. (n "lus, mi1ar fi f)!ut "l)!ere s) i1l "re*int
lui Leslie, at+t !+t se "utea. Leslie era n!+ntat) de des!rierile mele, !#iar da!) n!er!)rile de a1i
fa!e un desen nu fuseser) to!mai m)gulitoare "entru bietul gargui. LEAi1astea !e sunt, !+rlige de
rufe09 dorise Leslie s) 'tie du") !e desenasem !orni.ele.M E(n sf+r'it, un "rieten in,i*ibil !are1.i
"oate fi de folos29 s"usese ea n!+ntat). E>+nde'te1te un "i!B s"re deosebire de James, !are st)
ne")s)tor doar n ni'a lui 'i !are se "l+nge totdeauna de manierele tale, a!est gargui "oate s"iona
"entru tine 'i "oate ,edea !e se "etre!e n s"atele u'ilor n!#ise.9
La asta nu m) g+ndisem. Dar, ntr1ade,)r, a*i1diminea.), n tim"ul "o,e'tii )leia !u ta!8
tea!'8 !u termenul )la n,e!#it "entru geant), ;emerius se do,edise !#iar foarte folositor.
E;emerius ar "utea fi asul t)u din m+ne!)9, ad)ugase Leslie. E5u doar un ofti!os bun de
nimi! "re!um James.9
Din ")!ate, a,ea dre"tate n a!east) "ri,in.). James era mda, de fa"t, !e era0 Da!) ar fi
"utut s) *dr)ng)ne din lan.uri sau s) b)l)ng)ne !andelabre, am fi "utut s)1l de!lar)m ofi!ial
fantoma '!olii. James August Peregrin Pim"lebottom era un t+n)r dr)gu., de ,reo dou)*e!i de
ani, !u "eru!) alb) "udrat) 'i !u o redingot) nflorat), mort de dou) sute dou)*e!i 'i nou) de ani.
A!oala fusese !+nd,a !asa ")rinteas!), 'i, asemenea ma7orit).ii fantomelor, ni!i el nu ,oia s)
a!!e"te !) murise. Pentru el, se!olele de e@isten.) !a fantom) erau !a un singur ,is !iudat, din
!are n!) mai s"era s) se tre*eas!). Leslie b)nuia !) nu s1ar fi tre*it la tim" 'i ar fi ratat astfel
momentul de!isi,, !u lumina orbitoare !are te atrage ns"re !a")tul tunelului.
E5i!i James nu e "e de1a1ntregul nefolositor9, re"li!asem eu.
La urma urmei, !u o *i n urm) a7unsesem la !on!lu*ia !) James !a re"re*entant al
se!olului al ;V<<<1lea mi1ar "utea fi !#iar de mare a7utor, de e@em"lu, "entru a m) n,).a s) m)
duele*. =+te,a ore m1am bu!urat, *ugr),indu1mi n minte imaginea grandioas) n !are eu,
mul.umit) lui James, a' fi n stare s) m+nuies! s"ada la fel de diba!i "re!um >ideon. Din ")!ate,
totul se do,edise o eroare imens).
La "rima noastr) or) de s!rim) L!are, du") !um st)tuser) lu!rurile, fusese 'i ultimaM,
.inut) n "au*a de "r+n* n !lasa goal), Leslie se t),)lise de r+s. Dinen.eles !) ea nu "utuse s)1l
,ad) "e James 'i ni!i mi'!)rile lui, !are, du") ")rerea mea, erau foarte "rofi, 'i ni!i nu "utuse s)1i
aud) !omen*ileB EParea*), /iss >$endol4n, "area*)2 3er.)2 Prim)2 3er.)2 =,int)29 5u m)
,)*use de!+t "e mine, maimu.)rindu1m) dis"erat) 'i flutur+nd n aer ar)t)torul doamnei =ounters
m"otri,a unei s"ade in,i*ibile, "rin !are tre!eam !a "rin br+n*). <nutil 'i de tot r+sul.
Du") !e Leslie se s)turase de r+s, fusese de ")rere !) James ar fi f)!ut mai bine s) m)
n,e.e alt!e,a, iar el fusese, n mod e@!e".ional, de a!ord !u ea. Duelurile !u s"ada 'i lu"tele n
general erau treab) de b)rba.i, *isese, !el mai "eri!ulos lu!ru "e !are fetele l1ar fi "utut .ine n
m+n), du") ")rerea lui, fiind andrelele.
- :)r) ndoial) !) lumea ar fi un lo! mult mai bun da!) ar res"e!ta 'i b)rba.ii a!east)
regul), re"li!ase Leslie. Dar, at+ta ,reme !+t n1o fa!, femeile trebuie s) fie "reg)tite.
<ar James a"roa"e !) le'inase !+nd Leslie s!osese din g#io*dan un !u.it !u o lam) lung)
de dou)*e!i de !entimetri.
- =u )sta te "o.i a")ra mai bine da!) ,reun ")du!#e din tre!ut mai ,rea s) te
ino"ortune*e.
- Arat) !a8
- Kn !u.it 7a"one* de bu!)t)rie. 3re!e "rin legume 'i "rin !arne !rud) !a "rin unt.
/ie1mi tre!use un fior "e 'ira s"in)rii.
- Este doar "entru situa.ii de urgen.), mai ad)ugase Leslie. =a s) "o.i 'i tu s) te sim.i un
"i! mai n siguran.). A fost !ea mai bun) arm) de !are am "utut fa!e rost a'a, "e fug), f)r)
"ermis de "ortarm).
(ntre tim", !u.itul se afla n g#io*danul meu, ntr1un etui "entru o!#elari de1al mamei lui
Leslie transformat n tea!), al)turi de o rol) de band) ade*i,), !are, da!) era s)1i dau !re*are lui
Leslie, ar fi "utut s)1mi fie de mare folos.
Aoferul lu) o !urb) n mare ,ite*), iar ;emerius, !are nu se .inuse bine la tim", alune!) "e
"ielea lu!ioas) a ban!#etei 'i se i*bi de =#arlotte. Se redres) degrab).
- ?igid) !a un "ar de !ire', !oment) el 'i1'i s!utur) ari"ile. C "ri,i "e =#arlotte dintr1o
"arte. A*i trebuie s1o su"ort)m toat) *iua0
- Da, din ")!ate, am s"us eu.
- Da, din ")!ate, !e0 (ntreb) =#arlotte.
- Din ")!ate, iar nu am m+n!at la "r+n*, am s"us eu.
- E numai ,ina ta, r)s"unse =#arlotte. Dar, !a s) fiu sin!er), n1ar stri!a s) sl)be'ti !+te,a
%ilograme. La urma urmei, trebuie s) intri n #ainele "e !are /adame ?osini le1a !reat "entru
mine.
('i str+nse s!urt bu*ele, iar eu am sim.it !um n!ol.e'te n mine un fel de mil). Probabil !)
ea !#iar s1ar fi bu!urat s) "oat) "urta !ostumele f)!ute de /adame ?osini, dar a"oi a")rusem eu
'i stri!asem totul. Desigur, nu inten.ionat, dar totu'i.
- Am ro!#ia "e !are a trebuit s1o mbra! "entru ,i*ita la !ontele de Saint1>ermain a!as),
n dula", am s"us eu. Ai "utea s1o "or.i la urm)torul !arna,al organi*at de =4nt#ia Dale. Pun
"ariu !1o s) le'ine to.i !+nd o s) te ,ad)2
- ?o!#ia a!eea nu1.i a"ar.ine, s"use =#arlotte ar.)goas). Este "ro"rietatea >ardienilor,
nu tu de!i*i !e se fa!e !u ea. 51are !e s) !aute a!as), n dula"ul t)u.
Pri,i din nou "e geam.
- >a, ga, ga, s"use ;emerius.
=#arlotte nu "rea reu'ea s) fa!) "e nimeni s1o ndr)geas!)& nu reu'ise ni!iodat). 3otu'i,
g)seam de"rimant) a!east) atmosfer) re!e. Am mai f)!ut o n!er!are.
- =#arlotte80
- /ai a,em "u.in 'i am a7uns, m) ntreru"se ea. Sunt foarte !urioas) da!) o s) ne
nt+lnim !u !ine,a din =er!ul <ni.ia.ilor. :a.a1i moro!)noas) se lumin) brus!. Adi!) n afara !elor
"e !are1i !unoa'tem de7a. Este e@trem de "al"itant. (n *ilele !e urmea*), 3em"le ,a roi de
legende ,ii. Politi!ieni faimo'i, de.in)tori de Premii 5obel 'i sa,an.i multi"remia.i se ,or afla n
a!este n!)"eri sfinte, f)r) !a lumea s) 'tie !e,a des"re asta. Fo""e Jotland ,a fi 'i el ai!i, o#, 'i
Jonat#an ?ee,es16a,iland8 3are mi1a' dori s)1i str+ng m+na.
La !um era =#arlotte de obi!ei, de data asta ")rea de1a dre"tul entu*iasmat).
(n s!#imb, eu n1a,eam #abar des"re !ine ,orbea. /) uitam ntreb)toare la ;emerius, !are
ridi!a 'i el din umeri.
- 5u le 'tie nimeni "e toate, i1am s"us eu !u un *+mbet n.eleg)tor.
=#arlotte oft).
- 5u, dar n1ar stri!a nim)nui s) mai !iteas!) din !+nd n !+nd !+te un *iar sau s) se mai
uite la !+te un 7urnal de 'tiri, "entru a se "une la !urent !u "oliti!a interna.ional). E,ident ns) !)
mai trebuie s)1.i "ui 'i !reierul la !ontribu.ie "entru asta8 Da!) ai.
=um s"uneam, nu "rea o ndr)gea nimeni.
Limu*ina o"rise, iar domnul /arle4 des!#ise "ortiera. Pe !ea a lui =#arlotte, du") !um
am !onstatat.
- Domnul >iordano ,) a'tea"t) n ,e!#iul refe!toriu, s"use domnul /arle4, iar eu
a,eam sentimentul !) se str)duise din r)s"uteri s) nu adauge 'i un Esir9. Ar trebui s) ,) !ondu!
a!olo.
- =unos! drumul, s"use =#arlotte 'i se ntoarse !)tre mine. Vino2
- E !e,a !u tine, de ,rea toat) lumea s)1.i dea ordine, s"use ;emerius. S) ,in 'i eu0
- Da, te rog, am r)s"uns eu !+nd am intrat "e aleea ngust) din 3em"le. /) simt mai
bine !+nd e'ti 'i tu !u mine.
- (mi !um"eri un !+ine0
- 5u2
- Dar .i1e drag de mine, nu1i a'a0 =red !) ar trebui s) fiu fioros mai des2
- Sau folositor, am re"li!at eu, g+ndindu1m) la ,orbele lui LeslieB E;emerius ar "utea fi
asul t)u din m+ne!)9.
A,ea dre"tate. Doar nu era la ndem+na ori!ui un "rieten !are s) "oat) tre!e "rin *iduri.
- 5u mai bomb)ni a'a, s"use =#arlotte.
Ea 'i domnul /arle4 mergeau la !+.i,a metri n fa.a noastr), unul l+ng) !el)lalt, 'i1abia
atun!i mi1am dat seama !+t de mult sem)nau.
- Da, domni'oar) ?ottenmeier, s) tr)i.i, am r)s"uns eu.
/eet t#e time as it see%s us. LS) a'te"t)m !e ne ,a !ere ,remea.M L=4mbeline, Qilliam
S#a%es"eareM
=in!i.
=a s) n1o mai lunges!B le!.ia !u =#arlotte 'i !u domnul >iordano a fost 'i mai
ns")im+nt)toare de!+t mi1a' fi "utut imagina. Asta mai ales din !au*a fa"tului !) 'i "ro"useser)
s) m) n,e.e n a!ela'i tim" urm)toareleB n ,reme !e m) lu"tam !u "a'ii de dans ai unui menuet
Lg)tit) !u o !rinolin) ,)rgat), de un ro'u !irea'), !are n1a,ea ni!i o leg)tur) !u blu*a de uniform)
de !uloarea "iureului de !artofiM, trebuia s)1mi dau seama 'i n !e m)sur) se deosebes! o"iniile
"oliti!e ale liberalilor de !ele ale !onser,atorilor, !um se .ine un e,antai 'i !are este diferen.a
dintre En)l.imea Sa9, EAlte.a Sa9 'i ELumin).ia Sa9. Du") numai o or) 'i 'a"tes"re*e!e feluri
diferite de a des!#ide un e,antai, m) durea !a"ul de1mi "lesnea 'i nu mai 'tiam !are1i drea"ta 'i
!are1i st+nga, n!er!area mea de a mai destinde atmosfera !u o glum) E51ar "utea fa!e 'i
Lumin).ia /ea o "au*)09 nu fu bine "rimit).
- 5u e delo! !omi!, s"use >iordano na*al. (n!uiato2
Ve!#iul refe!toriu era o sal) mare de la "arter, !u ferestre nalte !are d)deau ns"re o !urte
interioar). (n afar) de un "ian !u !oad) 'i de ,reo !+te,a s!aune li"ite de "erete, nu mai e@ista alt
mobilier. ;emerius se at+rnase, !a de obi!ei, !u !a"ul n 7os de un !andelabru 'i1'i str+nsese
ordonat ari"ile la s"ate.
Domnul >iordano se "re*entase astfelB
- >iordano, doar >iordano, te rog. Do!tor n istorie, renumit !reator de mod), maestru
?ei%i, designer de bi7uterii, !unos!ut !oregraf, ade"t de gradul trei, s"e!ialist n se!olele al
;V<<<1lea 'i al ;<;1lea.
- A#, la naiba2 S"usese ;emerius. (n!) unul "e !are l1a s!)"at mai!)1sa1n !a" !+nd era
mi!.
Din ")!ate, nu "uteam s) fiu de a!ord !u el de!+t "e mute'te. Domnul >iordano, "ardon,
doar >iordano, sem)na i*bitor !u unul dintre a!ei ,+n*)tori sminti.i de "e !analul de teles#o""ing
!are ,orbeau mereu de "ar!) ar fi a,ut nasul "rins !u un !+rlig de rufe, iar de sub mas) i1ar fi
mu'!at un !#i#ua#ua de gamb). /) a'te"tam n ori!e moment s)1'i ar!uias!) bu*ele Lsili!onate0M
ntr1un *+mbet 'i s) s"un)B EAi1a!um, iubi.i teles"e!tatori, s) "ri,im a!east) f+nt+n) de interior
Drigitte de o !alitate absolut e@!e".ional), o mi!) oa*) de feri!ire, 'i asta la numai dou)*e!i 'i
'a"te de lire& un ade,)rat !#ili"ir& nu trebuie sub ni!i o form) s) o rata.i& eu nsumi am dou)
a!as)89
(n s!#imb, el s"use f)r) s) *+mbeas!)B
- <ubita mea =#arlotte, "u"i!i, "u"i!i, 'i s)rut) n aer st+nga1drea"ta, "e l+ng) ure!#ile
ei. Am au*it !e s1a nt+m"lat 'i este absolut in1!re1di1bil2 3o.i anii )'tia de "reg)tire 'i at+ta talent
irosit2 Este o tragedie, un s!andal strig)tor la !er 'i e at+t de nedre"t8 Ai, asta ar fi ea, nu0
Dublura ta.
(n tim" !e m) s!ana din !a" "+n)1n "i!ioare, 'i .uguie bu*ele !)rnoase. 5u m1am "utut
ab.ine s) nu m) uit fas!inat) nd)r)t. A,ea o original) "ie"t)n)tur) sau,age, li"it) "robabil de !a"
!u tone de gel 'i de fi@ati,. D+re sub.irele de barb) neagr) tra,ersau "artea de 7os a fe.ei,
asemenea unor r+uri desenate "e o #art). S"r+n!enele i erau "ensate !om"let 'i1a"oi !onturate
din nou !u un fel de mar%er negru, 'i, da!) nu m) n'elam, a,ea nasul "udrat.
- Ai asta trebuie !a, "+n) m+ine1sear), s) fie "reg)tit) organi! "entru o serat) din anul
1SG20 (ntreb) el.
Prin Easta9 era !lar !) se referea la mine. Prin Eserat)9 se referea la alt!e,a. (ntrebarea era
la !e.
- 6ei, #ei, !red !) Du*atuU te1a 7ignit, m) aten.ion) ;emerius. Da!) ai ne,oie de o
n7ur)tur) "e !are s) i1o s!ui"i n fa.), .i stau la dis"o*i.ie !a sufleur.
EDu*atuUE era de7a un n!e"ut bun.
- C serat) este un fel de "etre!ere r)suflat) organi*at) seara, !ontinu) ;emerius. Asta, n
!a* !) nu 'tiai. Du") !in), in,ita.ii se adun) laolalt), 'i !+nt) unul altuia !e,a la "ianoforte 'i fa!
tot "osibilul s) nu1i ia somnul.
- A#, mul.umes!2
- (n!) nu1mi ,ine s) !red !) ei !#iar ,or s)1'i asume a!est ris!, s"use =#arlotte,
a'e*+ndu1'i #aina "e un s!aun. A1i da drumul lui >$endol4n "rintre oameni este m"otri,a
tuturor regulilor legate de ")strarea se!retului. E de1a7uns s1o "ri,e'ti, 'i1.i dai seama !) !e,a nu1i
n regul) !u ea.
- Da, g+nd la g+nd2 Strig) Du*atuU. Dar !ontele este renumit "entru e@!entri!it).ile lui.
Ai a!olo legenda ei. 3erifiant)2 =ite'te1o, te rog.
=e anume Ea mea90 Pentru mine, termenul Elegend)9 a,ea leg)tur) !u m")r).ia
basmelor. Sau !u #)r.ile. =#arlotte r)sfoi o ma") de "e "ian.
- Ar trebui s1o ntru!#i"e*e "e "u"ila ,i!ontelui de Datten0 <ar >ideon este fiul lui0 Asta
nu e un "i!u. !am ris!ant0 Ar "utea fi de fa.) !ine,a !are s)1i !unoas!) "e ,i!onte 'i "e membrii
familiei a!estuia. De !e nu s1a ales un ,i!onte fran!e* din e@il0
>iordano oft).
- 5u s1a "utut din !au*a !uno'tin.elor ei "re!are de limbi str)ine. Poate !ontele dore'te
doar s) ne "un) la n!er!are. Va trebui s)1i do,edim !) "utem s) transform)m a!east) feti'!an)
ntr1o doamn) din se!olul al ;V<<<1lea. Pur 'i sim"lu trebuiel.
('i fr)m+nt) m+inile.
- /) g+ndes! !), da!) s1a reu'it asta !u Feira Fnig#tle4, atun!i o s) se reu'eas!) 'i !u
mine, am s"us eu !on,ing)tor.
Feira Fnig#de4 era genul de fat) absolut modern), !are, !u toate a!estea, a fost at+t de
minunat) n filmele unde "urta !ostume de e"o!), !#iar 'i !u "eru!ile alea u'!#ite.
- Feira Fnig#tle40
S"r+n!enele negre a"roa"e !) atinser) r)d)!inile ")rului ta"at.
- (ntr1un film "oate !) mai merge, dar Feira Fnig#tle4 nu ar re*ista ni!i *e!e minute n
se!olul al ;V<<<1lea 'i s1ar afla imediat !) "ro,ine dintr1o e"o!) modern). 5umai du") !um 'i
arat) din.ii !+nd *+mbe'te, du") !um 'i arun!) "e s"ate !a"ul 'i du") !um ntredes!#ide gura2 (n
se!olul al ;V<<<1lea, ni!i o femeie nu ar fi f)!ut a'a !e,a2
- =#iar a'a "re!is nu a,e.i ni!i dumnea,oastr) de unde 'ti, am s"us eu.
- =e1anume, ,) rog0
- Am s"us !) ni!i dumnea,oastr) nu "ute.i8
Du*atuU m) str)fulgera !u "ri,irea.
- 3rebuie s) stabilim !#iar a!um "rima regul), 'i1a!easta ar fiB E=e s"une /aestrul nu ,a
fi t)g)duit9.
- Ai !ine e /aestrul0 C#, n.eleg, dumnea,oastr) sunte.i, am s"us eu 'i m1am nro'it un
"i!, n tim" !e ;emerius se "use "e un r+s !e adu!ea !u un !ot!od)!it.
- A'adar, !+nd r+dem, nu ar)t)m din.ii. /1am f)!ut n.eles0
Asta a' fi reu'it f)r) "robleme. Era de !re*ut !) la e,enimentul sau "etre!erea a!eea de1i
*i!ea seart) a' fi a,ut ,reun moti, s) r+d.
/aestrul Du*atu se "otoli !+t de !+t 'i1'i re"lie s"r+n!enele, a"oi, "entru !) nu "utea s)1l
aud) "e ;emerius, !are striga din ta,an E5ebunuU29 !+t l .ineau "l)m+nii, n!e"u tristul in,entar
al !uno'tin.elor mele. Vru s) afle !e 'tiam eu n materie de "oliti!), literatur), maniere 'i
obi!eiuri ale anului 1SG2, iar r)s"unsul meu LEAtiu tot !e nu e@ista atun!i de e@em"lu, nu
e@istau !losete la !are s) tragi a"a, iar femeile nu a,eau dre"t de ,ot9M l f)!u s)1'i ngroa"e fa.a
n "alme "entru !+te,a se!unde.
- /ai am "u.in 'i m) s!a" "e mine de r+s, s"use ;emerius 'i, din ")!ate, n!e"ea s) m)
moli"seas!) 'i "e mine.
=u greu mi "uteam st)"+ni r+sul, !are mi se blo!ase n diafragm) 'i st)tea s)
i*bu!neas!).
=#arlotte s"use bl+ndB
- Am !re*ut !) te1au a,erti*at de7a !) este !om"let ne"reg)tit), >iordano.
- Dar eu8 /)!ar no.iuni elementare8
/aestrul 'i ridi!) fa.a din "alme. 5u am ndr)*nit s) m) uit la el, !)!i, da!) i se ntinsese
!um,a ma!#ia7ul, !#iar !) "ufneam n r+s.
- =um stai !u n!lina.iile mu*i!ale0 Pian0 Vo!e0 6arf)0 Ai !um te des!ur!i !u dansul de
so!ietate0 St)"+ne'ti m)!ar un menuet ) deu@ sim"lu0 Dar alte dansuri0
6arf)0 /enuet ) deu@0 /ai ntrebi0 A!um !#iar !) se dusese de r+") st)"+nirea de sine
'i1am n!e"ut s) r+d n #o#ote.
- Dine !) m)!ar unii dintre noi se amu*), s"use Du*atuU de")'it de situa.ie, 'i a!esta
trebuie s) fi fost momentul !+nd de!ise s) m) torture*e "+n) !+nd a,ea s)1mi "iar) !#eful de r+s.
(ntr1ade,)r, nu dur) mult "+n) s) se nt+m"le. Kn sfert de or) mai t+r*iu, m) sim.eam de
"ar!) eram !ea mai mare "rosto,an) 'i ratat) din lume. Ai asta de'i ;emerius n!er!a de "e lo!ul
lui din ta,an s) m) n!ura7e*e !+t "uteaB
- 6ai, >$endol4n, arat)1le sadi!ilor )stora !) "o.i2
5imi! nu mi1ar fi "l)!ut mai mult. Din ")!ate ns), mi era im"osibil.
- 3our de main, m+na st+ng), n!uiato, dar "e la drea"ta, =orn$all a !a"itulat, iar lordul
5ort# a demisionat n martie 1SG2, !eea !e a dus la8 Pe la drea"ta nu, drea"ta2 =erule mare2
=#arlotte, arat)1i tu, te rog, n!) o dat)2
Ai =#arlotte mi ar)t). 3rebuia s) re!unos! !) dansa absolut minunat la ea ")rea totul
sim"lu !a o 7oa!) de !o"ii.
Ai1n "rin!i"iu a'a 'i era. 3e du!eai n fa.), te du!eai n s"ate, te du!eai m"re7ur, *+mbind
n tim"ul )sta nentreru"t, f)r) s)1.i ar).i din.ii. /u*i!a se au*ea din ni'te difu*oare as!unse n
lambriu 'i trebuie s) s"un !) nu era !#iar genul de mu*i!) la au*ul !)reia s)1.i ,in) s) .o")i.
Poate a' fi reu'it s) re.in mai bine "a'ii da!) Du*atuU nu ar fi tr)n!)nit f)r) o"rire n
"aralelB
- A'adar, din 1SSH, r)*boi 'i !u S"ania8 A!um, mori'!a, te rog, "e !el de1al "atrulea
b)rbat trebuie s) ni1l imagin)m, 'i fa!em re,eren.), a'a, !e,a mai gra.ios, te rog. Ai1n!) o dat) de
la !a")t, nu uita s) *+mbe'ti, !a"ul dre"t, b)rbia sus, Ameri!a de 5ord to!mai a fost "ierdut) n
fa,oarea /arii Dritanii, Dumne*eule, nu, la drea"ta, bra.ul la ni,elul "ie"tului 'i ntindem, o
lo,itur) amarni!) des"re !are nu e bine s) le ,orbe'ti fran!e*ilor, tre!e dre"t li"s) de
"atriotism8 5u "ri,i la "i!ioare, ori!um nu le "o.i ,edea n #ainele astea.
Drus!, =#arlotte se re*um) la ntreb)ri !iudate LE=ine a fost regele Durundiei n 1SG209M
'i la !l)tinat "ermanent din !a", !eea !e m) f)!ea 'i mai nesigur) "e mine.
Du") o or), de,eni totul "rea "li!tisitor "entru ;emerius. ('i lu) *borul de "e !andelabru,
mi f)!u !u m+na 'i dis")ru "rin *id. A' fi dorit s)1l "un s)1l .in) sub obser,a.ie "e >ideon, dar
nu era ne,oie, !)!i, du") n!) ,reun sfert de or) de tortur) "rin menuet, >ideon intr) n ,e!#iul
refe!toriu al)turi de domnul >eorge, e@a!t !+nd eu, =#arlotte, Du*atuU 'i al "atrulea indi,id
imaginar re"etam o figur) de dans "e !are Du*atuU o numea Ele !#ain9 'i unde eu trebuia s)1i dau
m+na "artenerului in,i*ibil. Din ")!ate, i1am dat m+na gre'it).
- /+na drea"t), um)rul dre"t, m+na st+ng), um)rul st+ng, url) Du*atuU furios. E !#iar
a'a de greu0 Kit)1te la =#arlotte !um fa!e, e "erfe!t)2
=#arlotte !ea "erfe!t) !ontinu) s) danse*e du") !e obser,ase !) a,eam oas"e.i, n ,reme
!e eu r)m)sesem !a o "roast) "e lo!, dorindu1mi mai degrab) s) intru n ")m+nt de ru'ine.
- C#, s"use =#arlotte n !ele din urm), !a 'i !um abia atun!i i1ar fi obser,at "e >ideon
'i "e domnul >eorge.
:)!u o re,eren.) gra.ioas), !eea !e era, du") !um 'tiam de7a, un fel de "le!)!iune !are se
f)!ea la n!e"utul 'i la finalul menuetului 'i, din !+nd n !+nd, 'i n tim"ul dansului. Ar fi trebuit
s) "ar) stu"id), mai ales !) ea era mbr)!at) n uniforma de '!oal), n s!#imb, era !um,a8
dr)gu.).
/1am sim.it de dou) ori mai "rost, "e de o "arte din !au*a !rinolinei !u dungi ro'ii 'i albe
asortate la blu*a de uniform) Lar)tam !a un 7alon din a!ela de "lasti! !are se folose'te n trafi! !a
s) demar!#e*e o *on) n lu!ruM, iar "e de alt) "arte, fiind!) Du*atuU nu nt+r*ie s) se "l+ng) de
mineB
5u 'tie !are1i drea"ta 'i !are1i st+nga8 un model de st+ng)!ie8 grea de !a"8 misiune
im"osibil)8 (n!uiat)8 dintr1o ra.) n1ai !um s) fa!i o leb)d)8 n1are !um s) fa!) fa.) a!estei
serate f)r) s) agite s"iritele8 uita.i1,) 'i dumnea,oastr)2
Domnul >eorge 'i >ideon i urmar) ndemnul, iar eu m1am f)!ut ro'ie !a "ara fo!ului. (n
a!ela'i tim", sim.eam !um furia din mine !re'tea. 3otul a,ea o limit)2 /i1am s!os urgent fusta,
!u !adru de s+rm) !u tot, "e !are Du*atuU mi1l legase n 7urul 'oldurilor, 'i1am "ufnitB
- 5u 'tiu de !e trebuie s) ,orbes! des"re "oliti!) n se!olul al ;V<<<1lea. 5i!i n *ilele
noastre nu fa! asta n1am ni!i !ea mai ,ag) idee des"re "oliti!)2 Ei 'i0 Da!) m) ntreab) !ine,a
des"re mar!#i*ul nu1'tiu1!um, am s) s"un "ur 'i sim"lu !) nu m) interesea*) ni!i !+t negru sub
ung#ie "oliti!a. Ai da!) !ine,a ,a ,rea nea")rat s) danse*e !u mine menuet !eea !e n1a' "rea
!rede, am s) s"unB E5u, mul.umes!, foarte amabil din "artea dumnea,oastr), dar mi1am s!r+ntit
"i!iorul9. Pot s) fa! asta, f)r) s)1mi ar)t din.ii.
- A!um n.elege.i !e ,reau s) s"un0 (ntreb) Du*atuU, fr)m+nt+ndu1'i din nou m+inile.
LP)rea s) fie un ti!.M 5i!i m)!ar o urm) !+t de mi!) de bun),oin.) n s!#imb, ns")im+nt)tor de
multe la!une 'i li"s) de talent n toate domeniile. Ai, "e deasu"ra, mai 'i "ufne'te n r+s !a una de
!in!i ani, doar la au*ul numelui lordului Sand$i!#.
C#, da, lordul Sand$i!#. <n!redibil !)1l !#eam) !u1ade,)rat astfel. Dietul om2
- =u siguran.) !) ,a8, n!e"u domnul >eorge, dar Du*atuU i1o rete*)B
- S"re deosebire de =#arlotte, fata asta n1are ni!i un "i! de8 es"liegleriel.
A#2 <ndiferent !e era aia, da!1o a,ea =#arlotte, eu nu mi1o doream.
=#arlotte o"rise mu*i!a 'i se a'e*ase la "ian, de unde1i *+mbea !om"li!e lui >ideon. El i
ntoarse *+mbetul.
Pe mine, n s!#imb, nu m) onor) de!+t !u fi@ o "ri,ire, !are ns) fu e@trem de gr)itoare.
Ai nu s"unea nimi! de bine. Probabil !) era 7enat s) se afle n a!eea'i n!)"ere !u o ratat) !a
mine, mai ales !) era !on'tient de !+t de gro*a, ar)ta el, n 7ean'ii lui u*a.i 'i tri!oul )la mulat.
Din nu 'tiu !e moti,, de,enisem 'i mai furioas). A"roa"e !)1mi ,enea s) s!r+'nes! din din.i.
Domnul >eorge "ri,i ab)tut !+nd la mine, !+nd la Du*atuU 'i in,ers, a"oi s"use, !u fruntea
n!runtat) a ngri7orareB
- Ai s) reu'e'ti, >iordano. =#arlotte este o asistent) !u e@"erien.). (n "lus, mai a,em la
dis"o*i.ie !+te,a *ile.
- Am "utea a,ea 'i s)"t)m+ni2 51ar fi ni!iodat) de1a7uns !a s1o "reg)tim "entru un bal
de "ro"or.ii, ri"ost) Du*atuU. Pentru o serat), da, "oate, n !er! restr+ns 'i !u "u.in noro!, dar un
bal, "oate !#iar n "re*en.a du!elui 'i1a du!esei, e@!lus. 5u "ot s) m) g+ndes! de!+t !) domnul
!onte 'i1a "ermis o glum).
Pri,irea domnului >eorge de,eni re!e.
- Asta sigur nu, s"use el. Ai !u siguran.) !) nu a,e.i dre"tul s) ,) ndoi.i de de!i*iile
!ontelui. >$endol4n ,a reu'i, nu1i a'a, >$endol4n0
Eu nu am r)s"uns. A"re!ierea de sine mi fusese "rea !runt maltratat) n ultimele dou)
ore. Da!) ar fi fost ,orba doar des"re a nu bate la o!#i ntr1un mod st+n7enitor, m1a' fi des!ur!at.
/1a' fi retras, "ur 'i sim"lu, ntr1un !ol. 'i a' fi b+.+it dis!ret din e,antai. /) rog, "oate nu, !ine
'tie !e mai nsemna 'i asta. A' fi stat, "ur 'i sim"lu, 'i a' fi *+mbit f)r) din.i. Desigur !) ar fi
trebuit s) nu m) deran7e*e nimeni, s) nu fiu ntrebat) des"re mar!#i*ul de Stafford 'i s) nu fiu
ni!i!um in,itat) la dans.
=#arlotte n!e"u s) !+nte n surdin) la "ian. <nter"reta o bu!at) absolut minunat), n stilul
!elei "e !are to!mai dansasem. >ideon se a"ro"ie, iar ea l "ri,i 'i1i s"use !e,a !e nu am "utut s)
n.eleg din !au*a oftatului *gomotos al Du*atului.
- Am n!er!at s1o n,).)m me!ani! "a'ii de ba*) ai menuetului, dar m) tem !) trebuie s)
a"el)m la alte metode2
51a,eam n!otro, trebuia s1o admir "e =#arlotte "entru !a"a!itatea ei de a ,orbi, de a1l
"ri,i "e >ideon n o!#i, de a1'i ar)ta deli!ioasele gro"i.e din obra7i 'i de a !+nta la "ian n a!ela'i
tim".
Du*atuU n!) se mai t+nguiaB
Poate ar fi de a7utor imagini sau semne !u !reta "e "odea, n "lus, ar trebui s)8
- Ve.i "utea s) relua.i le!.ia m+ine, l ntreru"se domnul >eorge. >$endol4n trebuie s)
eli"se*e a!um. Vii, >$endol4n0
Am n!u,iin.at din !a" u'urat) 'i mi1am luat g#io*danul 'i #aina. (n sf+r'it, liber).
Sentimentul de frustrare era nlo!uit u'or de un sentiment "al"itant de ner)bdare. Da!) mergea
totul bine, a,eam s) eli"se* la o dat) de du") nt+lnirea mea !u buni!ul, urm+nd a g)si !#eia 'i
"arola n as!un*)toare.
- D)1mi mie s) du! asta. Domnul >eorge mi lu) g#io*danul 'i1mi *+mbi n!ura7ator.
/ai sunt "atru ore, 'i1a"oi "o.i merge a!as). A*i "ari mult mai "u.in obosit) de!+t ieri. C s)1.i
alegem un an frumos 'i lini'tit. =e *i!i de 1HIX0 >ideon s"une !) n labo8, adi!) n !amera
!ronografului, este foarte !onfortabil. Se "are !) ar fi 'i1o sofa a!olo.
- 1HIX este "erfe!t, am s"us eu, n!er!+nd s) nu "ar "rea entu*iasmat).
La !in!i ani du") ultima mea nt+lnire !u Lu!as2 /) "uteam a'te"ta !a, ntre tim", s) mai
fi !)")tat !e,a e@"erien.).
- A#, =#arlotte2 Doamna Jen%ins a !omandat o ma'in) "entru tine, a'a !) "o.i s)1.i iei
liber "entru restul *ilei.
=#arlotte se o"ri din !+ntat.
- Da, domnule >eorge, s"use ea "oliti!oas), a"oi n!lin) !a"ul 'i1i *+mbi lui >ideon.
E'ti 'i tu liber a!um0
>ideon !l)tin) din !a".
- 5u. Eu o ,oi !ondu!e "e >$endol4n.
Ai eu, 'i =#arlotte am fost, !u siguran.), la fel de sur"rinse.
- Da nu, inter,eni domnul >eorge. Pi1ai nde"linit de mult rolul "entru *iua de a*i.
- Ai ar).i e"ui*at, obser,) =#arlotte. 5i!i nu e de mirare. Ar trebui s)1.i folose'ti tim"ul
!a s) dormi.
=iudat, dar eram de a!ord !u ea. Da!) >ideon ar fi ,enit !u mine, n1a' fi a,ut ni!i !um s)
iau !#eia din as!un*)toare, ni!i !um s)1l !aut "e buni!ul.
- :)r) mine, >$endol4n ,a "etre!e "atru ore inutile n "i,ni.), s"use >ideon. Da!) a'
nso.i1o, atun!i ar "utea n,).a !e,a n tim"ul )sta. A"oi ad)ug) !u un *+mbet dis!retB De
e@em"lu, !um s) deosebeas!) st+nga de drea"ta. /enuetul !#iar ,a fi ne!esar.
EPoftim0 Pentru numele lui Dumne*eu, nu iar ore de dans29
- E *adarni!, inter,eni Du*atuU.
- 3rebuie s)1mi fa! temele, am s"us eu !+t am "utut de ostil, n "lus, m+ine mai trebuie
s) "redau 'i "re*entarea des"re S#a%es"eare.
- Pot s) te a7ut 'i !u asta, s"use >ideon 'i m) "ri,i.
5u i1am "utut des!ifra "ri,irea. Pentru !ine,a !are nu1l !uno'tea, "oate !) s1ar fi ,rut
ne,ino,at), dar eu 'tiam mai bine !um st)teau lu!rurile.
=#arlotte *+mbea n!), dar a!um nu mai f)!ea gro"i.ele alea dr)g)la'e.
Domnul >eorge ridi!) din umeri.
- Din "artea mea, n1ai de!+t. (n felul )sta, >$endol4n nu ,a mai fi a'a singur) 'i nu ,a
mai trebui s) se team).
- De fa"t, mi fa!e "l)!ere s) fiu singur), am s"us eu dis"erat). /ai ales du") !e am
"etre!ut ntreaga *i "rintre oameni, a'a !um s1a1nt+m"lat a*i.
Printre oameni !r+n!en de idio.i.
- A#, da0 (ntreb) =#arlotte !ini!). =om"let singur) nu e'ti ns) ni!iodat), i ai mereu
"rin "rea7m) "e "rietenii t)i in,i*ibili, n1am dre"tate0
- Da da, am r)s"uns eu. >ideon, n1ai fa!e de!+t s) ne deran7e*i.
E/ai bine du1te !u =#arlotte la !inema. Sau, din "artea mea, n!ro"i.i un !lub literar29 mi
s"uneam asta n sinea mea. Dar oare !#iar ,oiam0 Pe de o "arte, nu1mi doream nimi! alt!e,a mai
mult de!+t s) ,orbes! !u buni!ul meu 'i s)1l ntreb !e aflase des"re !a,alerul ,erde. Pe de alt)
"arte, mi ren,iau n minte anumite amintiri des"re a!ele EC###9 'i E/mm9 'i E/ai ,reau9 din
urm) !u o *i.
La naiba2 3rebuia s) m) adun 'i s) m) g+ndes! la toate lu!rurile ne"l)!ute "e !are le
obser,asem la >ideon.
Dar el nu1mi d)du tim". Des!#ise de7a u'a "entru mine 'i "entru domnul >eorge.
- 6ai, >$endol4n2 S) "ornim s"re anul 1HIX2
(n drum s"re ,e!#iul laborator de al!#imie, domnul >eorge m) leg) la o!#i nu f)r) a se
s!u*a nainte a"oi m) lu) de m+n) oft+nd. >ideon se ,)*u ne,oit s)1mi !are g#io*danul.
- Atiu !) domnul >iordano nu e o "ersoan) "rea agreabil), s"use domnul >eorge, du")
!e tre!user)m de s!ara n s"iral). Dar "oate n!er!i, totu'i s) te str)duie'ti 'i tu un "i! s)1l "la!i.
Am "ufnit *gomotos.
- Ar "utea 'i el s) se str)duias!) un "i! mai mult s) m) "la!)2 /aestru ?ei%i, designer
de bi7uterii, !reator de mod)8 =e !aut) n r+ndurile >ardienilor0 Am !re*ut !) ai!i nu sunt de!+t
sa,an.i 'i "oliti!ieni de mare !alibru.
- Domnul >iordano este un fel de "as)re e@oti!) "rintre >ardieni, re!unos!u domnul
>eorge. Dar are o minte str)lu!itoare. Pe l+ng) e@tra,agantele lui8 s) le *i!em meserii, !are l1au
mai f)!ut 'i milionar, el este un istori! re!unos!ut 'i8
- (n urm) !u !el "u.in !in!i ani, !+nd a "ubli!at o lu!rare des"re ni'te surse ne!unos!ute
"+n) a!um, referitoare la o so!ietate londone*) se!ret) !are are leg)turi !u fran!masonii 'i la
legendarul !onte de Saint1>ermain, >ardienii au de!is !) trebuie s)1l !unoas!) mai ndea"roa"e,
inter,eni >ideon.
Vo!ea lui se au*ea !u e!ou "rintre *idurile de "iatr).
Domnul >eorge 'i drese glasul.
- V)), da, 'i asta. Aten.ie, trea"t)2
- (n.eleg, am s"us eu. Atun!i, >iordano este membru al >ardienilor !a s) nu1i "oat) da1
n ,ileag. Ai !e fel de surse ne!unos!ute erau a!elea0
- :ie!are membru ofer) so!iet).ii !e,a !are s1o fa!) mai "uterni!), s"use domnul
>eorge, f)r) s)1mi r)s"und) la ntrebare. <ar talentele domnului >iordano sunt deosebit de
,ariate.
- :)r) ndoial), am re"li!at eu. =e alt b)rbat ar "utea s)1'i li"eas!) singur un 'tras "e
ung#ie0
L1am au*it "e domnul >eorge tu'ind, !a 'i !+nd s1ar fi ne!at. C ,reme, am naintat n
t)!ere. Pa'ii lui >ideon nu se mai au*eau, a'a !) am b)nuit !1o luase nainte Ldin !au*a leg)turii
de la o!#i, ne mi'!)m !u ,ite*a mel!uluiM. (n !ele din urm), mi1am luat inima1n din.i 'i1am
ntrebatB
- /ai e@a!t, de !e trebuie s) merg eu la a!east) serat) 'i la bal, domnule >eorge0
- C#, nu te1a informat nimeni des"re asta0 <eri1sear) sau, mai bine *is, ieri1noa"te
>ideon l1a ,i*itat "e !onte, "entru a1l inorma des"re !ea mai re!ent)8 a,entur) a ,oastr). S1a
ntors de1a!olo !u o s!risoare n !are !ontele 'i e@"rim) e@"li!it dorin.a !a tu 'i >ideon s)1l
nso.i.i la o serat) dat) la lad4 Drom"ton, !+t 'i la un bal !are are lo! !+te,a *ile mai t+r*iu. (n
"lus, n "rogram se mai afl) 'i o ,i*it) de du")1amia*) la 3em"le. S!o"ul ntregii a!.iuni este !a
domnul !onte s) te !unoas!) mai ndea"roa"e.
/i1a ,enit n minte "rima nt+lnire !u !ontele 'i m1am !utremurat.
- (n.eleg !) ,rea s) m) !unoas!) mai bine. Dar de !e dore'te s) merg "rintre oameni
str)ini0 Este un fel de test0
- Este o do,ad) n "lus !) nu are ni!i un rost s) te .in) la distan.) de toate. =a s) fiu
sin!er, eu m1am bu!urat tare mult de a!east) s!risoare. Ea demonstrea*) fa"tul !) domnul !onte
are mult mai mult) n!redere n tine de!+t unii dintre domnii >ardieni, !are !onsider) !) tu n1ai fi
de!+t un fel de figurant) n a!est 7o!.
- Ai o tr)d)toare, am !om"letat eu 'i m1am g+ndit la do!torul Q#ite.
- Sau o tr)d)toare, m) !ore!t) domnul >eorge n!et. P)rerile sunt m")r.ite. 6ai !), am
a7uns, feti.o. Po.i s)1.i elibere*i o!#ii.
>ideon ne a'te"ta de7a. Am f)!ut o ultim) n!er!are s) s!a" de el, s"un+nd !) a' fi a,ut de
n,).at "e de rost un sonet de S#a%es"eare 'i !) nu "uteam fa!e asta de!+t !u ,o!e tare, dar ridi!)
doar din umeri 'i s"use !) 'i luase iPod1ul !u el 'i !) ni!i nu a,ea s) m) aud). Domnul >eorge
s!oase !ronograful din seif 'i ne instrui stri!t, !a nu !um,a s) l)s)m !e,a n urma noastr).
- 5i!i !ea mai mi!) bu!).i!) de #+rtie, au*i, >$endol4n0 3e ntor!i !u !on.inutul
g#io*danului inta!t. Ai, desigur, 'i !u g#io*danul. Ai n.eles0
Am dat a"robator din !a", mi1am luat g#io*danul din m+na lui >ideon 'i l1am str+ns tare
la "ie"t. A"oi i1am ntins domnului >eorge un deget. De data a!easta "e !el mi! !el ar)t)tor
fusese de7a "rea maltratat !u1at+tea n.e")turi.
- Ai da!) se1nt+m"l) s) intre !ine,a n n!)"ere !+t tim" suntem noi a!olo0
- Asta n1o s) se1nt+m"le, m) asigur) >ideon. A!olo e mie*ul no".ii a!um.
- Da, 'i0 Se "oate s)1i ,in) !ui,a ideea s) .in) n "i,ni.) o nt+lnire ins"irati,).
- =ons"irati,), s"use >ideon. Da!) tot e s) fie.
- Poftim0
- 5u1.i fa!e gri7i, s"use domnul >eorge 'i1mi stre!ur) degetul "rin des!#i*)tura din
!ronograf.
/i1am mu'!at bu*ele !+nd bine !unos!uta sen*a.ie de montagnes russes mi se r)s"+ndi n
stoma!, iar a!ul mi sfredeli degetul. =amera fu s!)ldat) ntr1o lumin) rubinie, a"oi m1am tre*it
ntr1un ntuneri! des),+r'it.
- Alo2 Am s"us eu n!eti'or, dar nimeni nu1mi r)s"unse.
C se!und) mai t+r*iu, ateri*) 'i >ideon l+ng) mine 'i a"rinse imediat o lantern).
- Ve*i, nu e !#iar a'a ne"l)!ut ai!i, s"use el, du!+ndu1se la u') 'i a"rin*+nd lumina.
3ot numai un be! f)r) aba7ur at+rna din ta,an, dar restul n!)"erii se s!#imbase ,i*ibil de
la ultima mea ,i*it). /ai nt+i mi !)*ur) o!#ii "e "eretele unde Lu!as ,oise s) !onstruias!)
as!un*)toarea noastr). L+ng) a!el "erete erau "use s!aune unul "este altul, dar totul ")rea mult
mai ordonat de!+t ultima oar). 5u mai era delo! molo*, n !om"ara.ie !u data tre!ut) !amera
fiind !#iar !urat) 'i, mai ales, mult mai goal). (n afar) de s!aunele de la "erete, Emai e@istau9
a!olo o mas) 'i o sofa mbr)!at) n stof) ,erde de m)tase.
- Da, ntr1ade,)r, ,i*ibil mai "l)!ut de!+t la ultima mea ,i*it) ai!i. /i1a fost tot tim"ul
team) !1o s) ias) de unde,a un 'obolan 'i1o s) m) ron.)ie.
>ideon a")s) !lan.a u'ii 'i o *g+l.+i o dat) s!urt. (n mod e,ident, n!uiat).
- C singur) dat) a fost des!#is) a!east) u'), s"use el !u o grimas). A fost !u1ade,)rat o
sear) frumoas). De ai!i "lea!) un tunel se!ret "+n) la Palatul de Justi.ie. Ai se !ontinu) 'i mai
ad+n!, !u !ata!ombe "line de s!#elete 'i de !ranii8 Ai nu de"arte de1ai!i se g)se'te n anul
1HIX o "i,ni.) de ,inuri.
- Ar trebui s) e@iste o !#eie.
Pri,irea1mi alune!) din nou s"re "eretele !u "ri!ina. A!olo unde,a, sub o !)r)mid) mai
le7er), se afla o !#eie. Am oftat. =e al naibii de ")!at !) nu1mi folosea la nimi!2 Dar, ntr1un fel,
era 'i1un sentiment "l)!ut s) 'tii !e,a de !are >ideon n1a,ea #abar.
- Ai b)ut din ,in0
- =e ,rei s) s"ui0
>ideon lu) unul dintre s!aunele de l+ng) "erete 'i1l "use l+ng) mas).
- Kite, "entru tine. Distra!.ie "l)!ut) !u temele.
- V)), mul.ume!.
/1am a'e*at, mi1am s!os lu!rurile din geant) 'i m1am "ref)!ut !) m) !ufund !u totul n
!arte. (ntre tim", >ideon se lungi "e sofa, s!oase un iPod din bu*unar 'i1'i "use !)'tile n ure!#i.
Du") dou) minute, am ris!at 'i i1am arun!at o "ri,ire, !onstat+nd !) a,ea o!#ii n!#i'i. Adormise
!um,a0 De fa"t, ni!i nu era de mirare, da!) te g+ndeai !) noa"tea tre!ut) fusese iar "e drumuri.
C ,reme m1am "ierdut n !ontem"larea nasului s)u dre"t, a "ielii albe, a bu*elor moi 'i a
genelor dese 'i ar!uite. A'a, rela@at, >ideon ")rea mult mai t+n)r !a de obi!ei 'i deodat) am
"utut s) mi1l imagine* "erfe!t !a b)ie.el. Kn b)ie.el dr)g)la', n ori!e !a*. Pie"tul i se ridi!a 'i1i
!obora regulat, 'i m) g+ndeam da!) a' fi "utut !um,a ndr)*ni s)8 5u, era "rea ris!ant. 5i!i n1
ar mai fi trebuit s) m) uit la a!el "erete da!) ,oiam s) nu se afle des"re Lu!as 'i se!retul nostru.
=um nu1mi mai r)m+nea alt!e,a de f)!ut 'i !um nu "rea a,eam !um s) stau "atru ore n
'ir "ri,indu1l "e >ideon dormind Lde'i a,ea 'i asta farme!ul eiM, mi1am f)!ut !ura7 s) m) a"u!, n
!ele din urm), de le!.ii, mai nt+i de !ele des"re bog).iile solului din =au!a*, a"oi de ,erbele
neregulate din fran!e*). Pre*entarea des"re o"erele 'i ,ia.a lui S#a%es"eare mai a,ea ne,oie doar
de o n!#eiere, "e !are am !u"rins1o ndr)*ne. ntr1o singur) fra*)B ES#a%es"eare 'i1a "etre!ut
ultimii !in!i ani ai ,ie.ii la Stratford u"on A,on, unde a murit n 16169. >ata. /ai trebuia doar s)
n,). un sonet "e de rost. =um toate erau la fel de lungi, am ales unul la1nt+m"lareB E/ine e4e
and #eart are a mortal $ar, #o$ to di,ide t#e !onYuest of m4 sig#t9, am murmurat eu.
- Vorbeai !u mine0 (ntreb) >ideon, a"oi se ridi!) 'i1'i s!oase !)'tile din ure!#i.
Din ")!ate, nu am reu'it s) nu m)1nro'es!.
- E S#a%es"eare, am s"us eu.
>ideon *+mbi.
- /ine e4e m4 #eart t#4 "i!tureUs sig#t $ould bar, m4 #eart mine e4e t#e freedom of t#at
rig#t8 Sau !am a'a !e,a.
- 5u, e@a!t a'a, am s"us eu 'i1am n!#is !artea.
- (n!) nu1l 'tii, s"use >ideon.
- Cri!um l1a' fi uitat "+n) m+ine. =el mai bine l n,). m+ine1diminea.), nainte s) "le!
la '!oal). A'a am mai multe 'anse s)1l .in minte "+n) la ora domnului Q#itman.
- =u at+t mai bine2 A!um am "utea s) e@ers)m menuetul. >ideon se ridi!). Lo! a,em
ai!i din bel'ug.
- C#, nu2 3e rog, nu2
Dar >ideon f)!use de7a o "le!)!iune n fa.a mea.
- (mi a!orda.i, ,) rog, a!est dans, /iss S#e"#erd0
- 5imi! nu mi1ar fa!e mai mare "l)!ere, domnule, l1am asigurat eu, f)!+ndu1mi ,+nt !u
!artea de S#a%es"eare "e "ost de e,antai. Din ")!ate ns), mi1am s!r+ntit "i!iorul. Poate !) a.i
dori s1o in,ita.i "e ,eri'oara mea. Doamna n ,erde de a!olo. Am f)!ut un semn !)tre sofa. <1ar
fa!e "l)!ere s) ,) arate !+t de bine 'tie s) danse*e.
- Eu ns) dores! s) danse* !u dumnea,oastr) !um dansea*) ,eri'oara dumnea,oastr)
'tiu de mult.
- Eu m1am referit la ,eri'oara mea Sofa, nu la ,eri'oara mea =#arlotte, am re"li!at eu.
V) asigur !)8 )))8 !) ,) ,e.i distra mult mai bine !u Sofa de!+t !u =#arlotte. Poate !) Sofa nu
e !#iar a'a gra.ioas), dar e mai deli!at), are mai mult 'arm 'i un !ara!ter mult mai "l)!ut.
>ideon r+se.
- =um am s"us, "e mine m) interesa.i e@!lusi, dumnea,oastr). V) rog s)1mi fa!e.i
a!east) onoare.
- Dar unui gentleman !a dumnea,oastr) ar trebui s)1i "ese de bietul meu "i!ior s!r+ntit2
- ?egret, mie nu.
>ideon 'i s!oase iPodul din bu*unarul "antalonului.
- Pu.inti!) r)bdare, or!#estra este gata imediat.
(mi "use !)'tile n ure!#i 'i m) trase n "i!ioare.
- C#, su"er, Lin%in, am s"us eu !u "ulsul ridi!+ndu1mi1se "+n)1n ta,an, deoare!e
>ideon se afla deodat) at+t de a"roa"e.
- =e0 Pardon. Kn moment, se re*ol,) imediat.
Degetele1i alune!ar) "e dis"la4.
- A'a. /o*art se "otri,e'te. (mi d)du iPodul. 5u, "une1l n bu*unarul fustei, trebuie s)
ai ambele m+ini libere.
- Dar tu nu au*i delo! mu*i!a, am s"us eu, n tim" !e n ure!#ile mele n!e"u un
murmur de ,iori.
- Aud destul, nu trebuie s) .i"i a'a. CF, s) ne a'e*)m "e "o*i.ii& asta ar fi o forma.ie de
o"t. La st+nga mea se afl) n!) un domn, la drea"ta mea, doi la r+nd. La tine, a!ela'i lu!ru, doar
!) numai !u doamne. ?e,eren.), te rog.
Am f)!ut o "le!)!iune 'i mi1am "us e*itant m+na n a lui.
- S) 'tii !) m) o"res! imediat da!) m) fa!i n!uiat)2
- Asta n1a' fa!e ni!iodat), s"use >ideon 'i m) !onduse "e l+ng) sofa, tot nainte. (n dans
e ,orba, nainte de toate, de !alitatea !on,ersa.iei. (mi "ermite.i s) ,) ntreb de !e a,e.i re"ulsie
fa.) de dans0 /a7oritatea tinerelor doamne ador) s) danse*e.
- Ssst, trebuie s) m) !on!entre*.
P+n) ai!i mergea totul bine. /) miram de mine ns)mi. A!el tour de main mi ie'i "erfe!t,
o rotire la st+nga, una la drea"ta.
- /ai "utem s) fa!em asta o dat)0
- Las) b)rbia n 7os, e@a!t a'a. Ai uit)1te la mine. 51ai ,oie s) .i iei o!#ii de la mine,
ori!+t de bine ar ar)ta ,e!inul meu.
51am "utut s) nu s!#i.e* o grimas). Asta !e mai era0 Kn fel de :is#ing for !om"liments0
Ei bine, n1a,eam s)1i dau satisfa!.ie. De'i trebuia s) re!unos! !) >ideon dansa foarte bine. =u el
era !u totul altfel de!+t !u Du*atuU mergea totul de la sine. (n!et1n!et, am reu'it s) "rind gustul
a!estui menuet.
>ideon obser,) 'i el asta.
- <a te uit), ,e*i !) "o.i0 /+na drea"t), um)rul dre"t, m+na st+ng), um)rul st+ng8
:oarte bine.
A,ea dre"tate. Puteam2 De fa"t, era o 7oa!) de !o"il. Vi!torioas), m1am rotit !u unul
dintre !eilal.i domni in,i*ibili, du") !are mi1am "us din nou m+na ntr1a lui >ideon.
- 6a2 S) mai s"un) !ine,a !) sunt gra.ioas) "re!um o moar) de ,+nt2 Am i*bu!nit eu.
- C !om"ara.ie !om"let neru'inat), fu de a!ord >ideon. (i e'ti su"erioar) ori!)rei mori
de ,+nt ntr1ale dansului.
Am !#i!otit. Du") !are mi1am re,enit.
- K"s, a!um ,ine iar Lin%in Par% la r+nd.
- 5u !ontea*).
(n tim" !e n ure!#i mi suna melodia Pa"er!ut, >ideon m) !ondu!ea f)r) gre'eal) "entru
ultima figur), la final f)!+nd o "le!)!iune. Eram a"roa"e trist) !) se terminase.
Am f)!ut o "le!)!iune ad+n!) 'i mi1am s!os !)'tile din ure!#i.
- Poftim. :oarte dr)gu. din "artea ta !) m1ai n,).at.
- /i1am ,)*ut interesul, re"li!) >ideon. De obi!ei, eu sunt !el !are nu fa!e de!+t s)
gre'eas!) fa.) de tine, ai uitat0
- 5u.
Duna mea dis"o*i.ie se risi"i din nou. <n,oluntar, "ri,irea mi se ndre"t) din nou s"re
"eretele l+ng) !are erau sti,uite s!aunele.
- 6ei, n1am terminat n!). A fost destul de dr)gu., dar nu "erfe!t. De !e e'ti deodat) a'a
ab)tut)0
- De !e !re*i !) ,rea !ontele de Saint1>ermain s) merg la o serat) 'i la un bal0 Ar "utea
s) m) !#eme, "ur 'i sim"lu, ai!i, la 3em"le, unde nu ar e@ista ni!i un "eri!ol s) fiu bat7o!orit) de
oameni str)ini. 51ar mai trebui s) se mire nimeni de mine 'i ar "utea, e,entual, s) ")stre*e asta
"entru "osteritate.
>ideon m) "ri,i "entru o !li") nainte s) r)s"und)B
- =ontele "ermite rareori !ui,a s)1i ")trund) n s"a.iul intim, ns) n s"atele fie!)rei idei
"e !are o are se as!unde un "lan genial. =ontele are o b)nuial) !on!ret) n !e1i "ri,e'te "e
b)rba.ii !are ne1au ata!at n 64de Par%, 'i eu !red !) ,rea s)1i fa!) s) ias) din b+rlog "e !ei !are
trag sforile, s!o.+ndu1ne "e noi doi n so!ietate ntr1un !adru mai larg.
- C#, am f)!ut eu. =re*i !) ,or a")rea din nou ni'te b)rba.i !u s"ade !are ne ,or80
- 5u, at+ta ,reme !+t suntem "rintre oameni, s"use >ideon.
Se a'e*) "e s")tarul sofalei 'i1'i n!ru!i') bra.ele la "ie"t.
- Cri!um, eu !onsider !) este "rea "eri!ulos8 (n ori!e !a*, "entru tine.
/1am s"ri7init de marginea mesei.
- 5u i1ai b)nuit "e Lu!4 'i "e Paul "entru nt+m"larea din 64de Par%0
- Da 'i nu, r)s"unse >ideon. Kn om "re!um !ontele de Saint1>ermain nu 'i1a f)!ut
"u.ini du'mani de1a lungul ,ie.ii. (n Anale e@ist) anumite !onsemn)ri referitoare la atentate la
,ia.a lui. D)nuies! !), "entru a1'i atinge s!o"urile, Lu!4 'i Paul s1au !ombinat !u unul sau !u
altul dintre a!e'ti du'mani.
- Asta e 'i ")rerea !ontelui0
>ideon ridi!) din umeri.
- S"er.
Am stat o !li") "e g+nduri.
- Eu a' fi de a!ord s) n!+l!i din nou regulile, s) fa!i iar "e James Dond 'i s)1.i iei un
"istol !u tine !a data tre!ut), am sugerat. A'a, ti"ii )ia n1ar a,ea ni!i o 'ans), !u toate s"adele lor.
=#iar, de unde l1ai a,ut0 Ai eu m1a' sim.i mai bine da!) a' a,ea unul asem)n)tor.
- C arm) "e !are nu 'tii s1o folose'ti ar "utea fi folosit) m"otri,a ta, ri"ost) >ideon.
/) g+ndeam la !u.itul meu 7a"one* "entru legume. <maginea folosirii lui m"otri,a mea
nu era una to!mai "l)!ut).
- =#arlotte este bun) la s!rim)0 Ai 'tie s) foloseas!) 'i un "istol0
Din nou o ridi!are din umeri.
- <a le!.ii de s!rim) n!) de la dois"re*e!e ani normal !) este bun).
5ormal. =#arlotte 'tia s) le fa!) "e toate bine. (n afar) de a fi dr)gu.).
- =u siguran.) i1ar fi "l)!ut de ea !ontelui, am s"us eu. E !lar !) eu nu am fost genul lui.
>ideon r+se.
- (n!) i mai "o.i s!#imba imaginea des"re tine. Vsta este "rin!i"alul moti, "entru !are
dore'te s) te !unoas!) mai ndea"roa"e, !a s) ,erifi!e da!) nu !um,a "rofe.iile au a,ut totu'i
dre"tate n "ri,in.a ta.
- =#estia aia !u magia !orbului0
=a1ntotdeauna !+nd ,enea ,orba des"re asta, nu m) sim.eam n largul meu.
- Profe.iile s"un !um,a 'i la !e se refer) toate astea0
>ideon e*it) un "i!, a"oi s"use n!etB
- =orbul, n leag)nul lui rubiniu, aude mor.ii !+nt+nd ntre lumi, abia da!)1n.elege for.a,
abia da!) "ri!e"e "re.ul, !) "uterea s"ore'te 'i !er!ul se1n!#ide89 'i drese glasul. Pi s1a f)!ut
"ielea de g)in).
- Sun) at+t de nfri!o')tor. /ai ales "artea aia !u mor.ii !are !+nt). /i1am fre!at bra.ele.
Are 'i o !ontinuare0
- 5u. =am asta ar fi totul, mai mult sau mai "u.in. 3rebuie s) admi.i !) nu "rea .i se
"otri,e'te, nu0
Da, !am a,ea dre"tate.
- (n "rofe.ie e@ist) !e,a 'i des"re tine0
- Desigur, s"use >ideon. E@ist) des"re fie!are !)l)tor n tim". Eu sunt leul !u !oama de
diamante, la a !)rui ,edere Soarele8 Pentru o !li") ")ru s) se 7ene*e, du") !are !ontinu) !u o
grimas)B Dla bla bla. C#, 'i str)1str)1str)buni!a ta, nd)r)tni!a lad4 3ilne4, este, !um nu se "oate
mai bine, o ,ul"e, o ,ul"e de 7ad, !are se as!unde sub un tei.
- Ai "rofe.ia asta "oate !ine,a s1o 'i des!ifre*e !um,a0
- Absolut2 Doar !) este "lin) de simboluri. 3otul este numai o !#estiune de inter"retare.
Se uit) la !eas. /ai a,em tim". Pro"un s) relu)m le!.ia de dans.
- La serat) se ,a dansa0
- 5u "rea !red, s"use >ideon. La a'a !e,a mai mult se 'ade, se bea, se dis!ut) 'i8 se
fa!e mu*i!). Pe tine mai mult !a sigur !) te ,or ruga s) le !+n.i sau s) le re!i.i !e,a.
- /da, am f)!ut eu. Ar fi fost totu'i mai bine s) iau ore de "ian de!+t s) m) du! !u
Leslie la !ursul )la de #i"1#o". Dar 'tiu s) !+nt ,o!al& destul de bine. Anul tre!ut, la "etre!erea
=4nt#iei, am fost !+'tig)toarea ne!ontestat) a !on!ursului de %arao%e, "entru inter"retarea
absolut original) a "iesei Some$#ere o,er t#e rainbo$. Asta de'i, ,enind !ostumat) n sta.ie de
autobu*, nu am "ornit !a fa,orit).
- A#, da. Da!) ,ei fi rugat) s) !+n.i !e,a n fa.a oamenilor, ai s) le s"ui !) ai "robleme
!u ,o!ea.
- Asta am ,oie s) s"un, dar nu 'i !) am "i!iorul s!r+ntit0
- Poftim !)'tile. La fel !a mai de,reme.
:)!u o "le!)!iune.
- =e fa! da!) m) in,it) alt!ine,a, 'i nu tu0
Am f)!ut 'i eu o "le!)!iune "rostii, o re,eren.).
- Atun!i fa!i e@a!t a!ela'i lu!ru, s"use >ideon 'i m) lu) de m+n). Dar, n a!east)
"ri,in.), se!olul al ;V<<<1lea este foarte formal. 5u in,i.i, "ur 'i sim"lu, o fat) str)in) la dans
f)r) s)1i fii "re*entat ofi!ial n "realabil.
- Asta da!) nu fa!e ea ni'te semne obs!ene !u e,antaiul.
3re"tat, n!e"eam s) simt "a'ii de dans.
- De fie!are dat) !+nd n!linam e,antaiul, !#iar 'i numai un !entimetru, >iordano f)!ea
o !ri*) de ner,i, iar =#arlotte !l)tina din !a", de "ar!) era un !).el din a!ela trist, "e !are1l
"uneau oamenii mai demult n s"atele ma'inilor.
- 5u ,rea de!+t s) te a7ute, s"use >ideon.
- Da, sigur. Ai ")m+ntul e "lat, am "uf)it eu, de'i !u siguran.) a'a !e,a era de ne"ermis
n tim" !e dansai menuet.
- 5u "rea s1ar *i!e !) ,) a,e.i la suflet.
5e1am rotit, fie!are !u "artenerul lui imaginar. A#0 Se "utea, da0
- =red !) "e =#arlotte n1o "la!e nimeni, n afar) de m)tu'a >lenda, de lad4 Arista 'i de
"rofesorii no'tri.
- 5u !red, s"use >ideon.
- C#, ,1am uitat, desigur, "e >iordano 'i "e tine. K"s, mi1am dat o!#ii "este !a", !eea !e
"re!is e inter*is n se!olul al ;V<<<1lea.
- Se "oate s) fii !um,a un "i! geloas) "e =#arlotte0
/i1a ,enit s) r+d.
- =rede1m), da!) ai !unoa'te1o la fel de bine !a mine, n1ai mai "une o ntrebare at+t de
imbe!il).
- De fa"t, o !unos! foarte bine, s"use >ideon n!et 'i m) lu) din nou de m+n).
EDa, dar nu1i !uno'ti de!+t latura mieroas)9, am ,rut eu s) s"un, ns) a"oi am n.eles
sensul fra*ei lui 'i am de,enit dintr1odat) !um"lit de geloas) "e =#arlotte.
- Ai, m) rog, !+t de8 am)nun.it ,) !unoa'te.i0
/i1am tras m+na dintr1a lui >ideon, d+ndu1i1o n s!#imb ,e!inului s)u imaginar.
- P)i, a' s"une, at+t de bine !+t "o.i s) !uno'ti "e !ine,a !u !are "etre!i foarte mult tim"
m"reun). 3re!+nd "e l+ng) mine, mi *+mbi mali.ios. Ai ni!iunul dintre noi n1a "rea a,ut tim"
"entru alte8 )))8 "rietenii.
- (n.eleg. Ai1atun!i trebuie s) ne folosim de !e1a,em. 5u mai "uteam s) re*ist ni!i o
se!und). Ai =#arlotte !um s)rut)0
>ideon m) "rinse de m+na !are1mi era !u !el "u.in dou)*e!i de !entimetri "rea sus n aer.
- >)ses! !) fa!e.i "rogrese uimitoare n !e "ri,e'te !on,ersa.ia. 3otu'i, un gentleman nu
,orbe'te des"re astfel de lu!ruri.
- Da, a' lua asta n !onsiderare da!) ai fi !u1ade,)rat un gentleman.
- Da!) ,1am dat ,reodat) o!a*ia s)1mi 7ude!a.i !om"ortamentul dre"t nedemn de un
gentleman, atun!i8
- A#, mai ta!i odat)2 Cri!e ar fi ntre tine 'i =#arlotte nu m) interesea*) !+tu'i de "u.in.
Dar g)ses! !) e'ti destul de obra*ni! s) te distre*i8 giugiulindu1te n a!ela'i tim" 'i !u mine.
- S) m) giugiules!0 =e !u,+nt ur+t2 V1a' fi tare re!unos!)tor da!) m1a.i l)muri asu"ra
moti,ului su")r)rii dumnea,oastr) 'i da!) a.i "utea, n a!ela'i tim", s) ,) g+ndi.i 'i !e trebuie s)
fa!e.i !u !oatele. La a!east) figur) ar trebui .inute n 7os.
- 5u e delo! nostim, am "ufnit eu. 51ar fi trebuit s) te las s) m) s)ru.i. Da!) a' fi 'tiut
!) tu 'i =#arlotte8
A#, /o*art se terminase 'i ,enea iar Lin%in Par%. E@!elent. Cri!um se "otri,ea mai bine
!u starea mea de s"irit.
- Eu 'i =#arlotte !e0
- Sunte.i mai mult de!+t "rieteni.
- =ine s"une asta0
- 3u0
- 51am s"us delo! asta.
- A#a. Vrei s) s"ui !) ,oi doi nu ,1a.i s)rutat n!).
Am renun.at la re,eren.), n!runt+ndu1m) n s!#imb la el.
- 5i!i asta n1am s"us.
Se a"le!) 'i1'i lu) iPodul din bu*unarul meu.
- (n!) o dat), trebuie s) mai re"e.i figura !u bra.ele. (n rest, a fost gro*a,.
- =on,ersa.ia ta las) mult de dorit, am s"us. Ai !e,a !u =#arlotte sau nu0
- =redeam !) nu te interesea*) delo! !e e ntre mine 'i =#arlotte.
(n!)1l "ri,eam n!runtat).
- =ore!t, da.
- Atun!i, e totul n regul).
>ideon mi d)du na"oi iPodul.
Din !)'ti de au*ea 6allelu7a#, ,ersiunea lui Don Jo,i.
- 5u e bu!ata !are ne trebuie, am s"us eu.
- 5u, nu, admise >ideon 'i *+mbi. /1am g+ndit !) ai a,ea ne,oie de un !almant.
- E'ti8 e'ti a'a un8 a'a un8
- Da0
- /+rlan.
Se mai a"ro"ie un "as, a'a !) mai r)m)sese a"ro@imati, un !entimetru distan.) ntre noi.
- Ve*i tu, asta e diferen.a dintre tine 'i =#arlotte. Ea n1ar s"une ni!iodat) a'a !e,a.
(mi era, deodat), foarte greu s) res"ir.
- Poate "entru !) ei nu1i dai ni!i un moti, s1o fa!).
- 5u, nu asta este e@"li!a.ia. =red !) este, "ur 'i sim"lu, mai manierat).
- Da, 'i are ner,ii mai tari, am re"li!at eu.
Din nu 'tiu !e moti,, m) #olbam la gura lui >ideon.
- 5umai "entru !a*ul n !are ,rei s) mai n!er!i o dat), da!) s1o1nt+m"la s) ne mai
afl)m ,reodat) n ,reun !onfesional 'i s) ne "li!tisim, a doua oar) nu m) mai las sur"rins).
- Vrei s) s"ui !) n1ai s) te mai la'i a doua oar) s)rutat) de mine0
- E@a!t, am 'o"tit eu, in!a"abil) s) m) mi'!.
- P)!at, s"use >ideon, gura lui a"ro"iindu1se at+t de mult de a mea, n!+t i "uteam sim.i
res"ira.ia "e bu*e.
/i1era !lar !) nu "rea l)sam s) se n.eleag) !) ,orbeas! serios. Pentru !) ni!i nu
,orbeam. /ai trebuia s) am 'i mare n!redere n mine !) m) "uteam ab.ine s) nu1mi n!ol)!es!
bra.ele n 7urul g+tului lui >ideon. (n ori!e !a*, de")'isem de mult momentul n !are m1a' fi
ntors 'i1a' fi "le!at sau l1a' fi m"ins "e el.
Era !lar !) la fel ,edea lu!rurile 'i >ideon. /+na lui n!e"u s)1mi m+ng+ie ")rul, a"oi am
sim.it, n sf+r'it, atingerea deli!at) a bu*elor lui.
EAnd e,er4 breat# $e too% $as #allelu7a#9, !+nta Don Jo,i n ure!#ile mele.
(mi "l)!use dintotdeauna afurisita asta de melodie era una dintre !ele "e !are le1a' fi
"utut as!ulta 'i de !in!i*e!i de ori la r+nd. A!um ns), a,ea s) r)m+n) "entru eternitate legat) de
amintirea lui >ideon.
6allelu7a#.
Aase.
De data asta nu am mai fost deran7a.i, ni!i de un salt n tim", ni!i de ,reun alt gargui
obra*ni!. =+t a durat 6allelu7a#, s)rutul a r)mas foarte deli!at 'i "rudent, a"oi ns) >ideon 'i1a
nfi"t ambele m+ini n ")rul meu, m1a tras 'i m1a li"it str+ns de el. S)rutul nu mai era deli!at, iar
rea!.ia "e !are am a,ut1o m1a sur"rins !#iar 'i "e mine. /i1am sim.it deodat) !or"ul moale 'i
u'or, iar bra.ele mi s1au n!ol)!it in,oluntar n 7urul g+tului lui >ideon. 6abar n1a,eam !um, dar,
n minutele !e au urmat, f)r) s) ne ntreru"em s)rutul, am ateri*at "e sofaua ,erde, 'i1a!olo am
!ontinuat s) ne s)rut)m, "+n) !+nd >ideon s1a ridi!at brus! 'i s1a uitat la !eas.
- Du") !um am s"us, e !#iar ")!at !) nu mai am ,oie s) te s)rut, *ise el !u res"ira.ia
ntret)iat).
Pu"ilele i erau imense, iar obra7ii foarte ro'ii.
/) ntrebam !um ar)tam eu. Deoare!e m) transformasem "ro,i*oriu ntr1o budin!)
uman), nu eram n stare s) m) ridi! din "o*i.ia semintins. A trebuit s) !onstat re,oltat) !) nu
a,eam #abar !+t tim" tre!use de la 6allelu7a#. Oe!e minute0 C 7um)tate de or)0 Cri!are dintre
,ariante era "osibil).
>ideon m) "ri,i 'i mi s1a ")rut !) disting n o!#ii lui un fel de nedumerire.
- 3rebuie s) ne str+ngem lu!rurile, s"use el n !ele din urm). <ar tu trebuie s) fa!i urgent
!e,a !u ")rul t)u arat) de "ar!) .i l1ar fi smoto!it un idiot !u ambele m+ini, du") !are te1a mai
'i tr+ntit "e o sofa8 =elui !are ne1o a'te"ta n1o s)1i ,in) greu s)1'i dea seama !e s1a nt+m"lat8
Cf, Doamne, nu te uita a'a la mine2
- =um anume0
- =a 'i !um nu te1ai mai "utea mi'!a.
- Dar !#iar nu "ot, am s"us eu serioas). Sunt o budin!). /1ai transformat ntr1o budin!).
=#i"ul lui >ideon fu luminat de un *+mbet s!urt, a"oi s)ri n "i!ioare 'i n!e"u s)1mi
adune lu!rurile n g#io*dan.
- 6ai odat), budin!u.o, ridi!)1te2 Ai ,reun "ie"t)n sau ,reo "erie de ")r la tine0
- E una "e1a!olo, am s"us eu se!.
>ideon s!oase etuiul "entru o!#elari al mamei lui Leslie.
- Ai!i0
- 5u2 Am strigat eu, 'i, s"eriindu1m) !um"lit, mi1a dis")rut 'i starea de budin!) n !are
eram.
Am s)rit n "i!ioare, am smuls din m+na lui >ideon etuiul !u !u.itul 7a"one* "entru
legume 'i l1am arun!at na"oi n geant). 5u mi1am dat seama da!) >ideon a fost sur"rins sau nu.
A'e*) la lo! s!aunul, l+ng) "erete 'i se uit) iar la !eas, n ,reme !e eu mi s!osesem "eria de ")r.
- Dou) minute, s"use >ideon 'i ridi!) iPodul de "e "odea.
6abar n1a,eam !um a7unsese a!olo. Sau !+nd.
/i1am "eriat la re"e*eal) ")rul.
>ideon m) studie !u o "ri,ire serioas).
- >$endol4n0
- /da0
Am l)sat n 7os "eria 'i l1am "ri,it !+t de !alm) am "utut. Cf, Dumne*eule2 Ar)ta at+t de
in!redibil de bine, iar o "arte din !or"ul meu ,oia s) se transforme din nou ntr1o budin!).
- Ai80
Am a'te"tat.
- Am !e0
- 5imi!.
Am sim.it n stoma! !unos!uta sen*a.ie de grea.).
- =red !) n!e"e, am s"us eu.
- Pine geanta str+ns n m+n), n1ai ,oie sub ni!i o form) s)1i dai drumul. Ai ,ino "u.in
mai n!oa!e, altfel ateri*e*i "e mas).
(n tim"ul mi'!)rii, totul de,eni ne!lar. :ra!.iuni de se!und) mai t+r*iu, am ateri*at f)r)
"robleme n "i!ioare, fi@ naintea o!#ilor larg des!#i'i ai domnului /arle4. /utra n)stru'ni!) a
lui ;emerius se i.i de du") um)rul lui.
- (n sf+r'it, s"use ;emerius. De1un sfert de or) l tot as!ult "e ro'!at ,orbind singur.
- Sunte.i bine, /iss0 Se b+lb+i domnul /arle4, d+ndu1se un "as mai n s"ate.
- Da, este, s"use >ideon, !are ateri*ase n s"atele meu 'i m) "ri,ea !er!et)tor.
=+nd i1am *+mbit, ntoarse re"ede !a"ul.
Domnul /arle4 'i drese glasul.
- 3rebuie s) ,) transmit !) sunte.i a'te"tat n Sala Dragonului, sir. <ni8 5um)rul 'a"te
a ,enit 'i dore'te s) "oarte o dis!u.ie !u dumnea,oastr). Da!)1mi "ermite.i, o du! eu "e /iss la
ma'ina ei.
- /iss nu are ni!i o ma'in), s"use ;emerius. 5i!i m)!ar !arnet nu are, iste.ule2
- 5u e ne!esar, o iau eu !u mine sus.
>ideon a"u!) e'arfa neagr).
- =#iar trebuie0
- Da, trebuie.
>ideon nnod) e'arfa la s"ate. (mi "rinse 'i !+te,a fire de ")r 'i trase, dar n1am ,rut s) m)
"l+ng, a'a !) mi1am mu'!at bu*ele.
- Da!) nu !uno'ti lo!ul unde se afl) !ronograful, n1ai !um s)1l de*,)lui mai de"arte 'i
nu ne "oate lua nimeni "rin sur"rindere da!) am ateri*a indiferent !+nd n n!)"erea !u
"ri!ina.
- Dar a!east) "i,ni.) a"ar.ine >ardienilor, iar !)ile de a!!es sunt ")*ite n "ermanen.),
am s"us eu.
- (n "rimul r+nd, "rin a!easte galerii subterane sunt mai multe drumuri de!+t "rin
!l)dirile din 3em"le. (n al doilea r+nd, nu "utem e@!lude ,arianta !) !ine,a din interior ar fi
interesat de o nt+lnire1sur"ri*).
- 5u te n!rede n nimeni. 5i!i !#iar n "ro"riile1.i sentimente9, am murmurat eu. /ul.i
oameni sus"i!io'i mai sunt "e1ai!i.
>ideon 'i "use o m+n) "e talia mea 'i m) m"inse nainte.
- E@a!t.
L1am au*it "e domnul /arle4 lu+ndu1'i r)mas1bun, a"oi u'a se n!#ise n s"atele nostru.
Am "ornit unul l+ng) altul f)r) s) mai ,orbim. De'i erau o mul.ime de lu!ruri des"re !are a' fi
,rut s) dis!ut)m, doar !) nu 'tiam !u !are s) n!e".
- <ntui.ia mea mi s"une !) iar ,1a.i giugiulit, obser,) ;emerius. <ntui.ia 'i "ri,irea mea
as!u.it).
- Prostii, i1am r)s"uns eu, 'i l1am au*it "e ;emerius i*bu!nind ntr1un r+s *gomotos.
- =rede1m), sunt "e a!est ")m+nt din se!olul al ;<1lea 'i 'tiu !um arat) o fat) !are ,ine
din !)"i.a de f+n.
- =)"i.) de f+n2 Am re"etat eu ofensat).
- =u mine ,orbe'ti0 (ntreb) >ideon.
- Dar !u !ine alt!ine,a0 Am s"us eu. =+t e !easul0 A"ro"o de f+n, mi1e o foame de lu".
- /ai e "u.in 'i se fa!e 'a"te 7um)tate.
>ideon mi d)du drumul f)r) a,erti*are. Se au*ir) o serie de bi"uri, iar eu m1am lo,it !u
um)rul de un *id.
- 6ei2
;emerius i*bu!ni din nou n r+s.
- Asta numes! eu un ade,)rat !a,aler.
- S!u*e. 5enoro!itul )sta de mobil n1are semnal ai!i, 7os. 3rei*e!i 'i "atru de a"eluri
ne"reluate, gro*a,2 5u "oate s) fie de!+t8 C#, Doamne, mama2
>ideon oft) ad+n!.
- /i1a l)sat uns"re*e!e mesa7e "e mailbo@.
Pi")iam *idul !a s) "ot nainta.
- Cri mi s!o.i t+m"enia asta de e'arf) de la o!#i, ori m) !ondu!i2
- Dine, bine.
<1am sim.it din nou m+na.
- 5u 'tiu !e s) *i! des"re ti"ii )'tia !are1'i leag) "rietena la o!#i !a s) "oat) s)1'i
,erifi!e n lini'te mobilul, s"use ;emerius.
Asta nu 'tiam ni!i eu.
- S1a1nt+m"lat !e,a r)u0
- D)nuies! !) da. De obi!ei, nu "rea ne sun)m a'a des. 3ot nu am semnal.
- Aten.ie, trea"t), m) a,erti*) ;emerius.
- Poate e !ine,a bolna,, am s"us eu. Sau ai uitat !e,a im"ortant. De !ur+nd, mama mi1a
l)sat nenum)rate mesa7e doar !a s)1mi aminteas!) s)1l feli!it "e un!#iul 6arr4 de *iua lui. 6a2
Da!) ;emerius nu m1ar fi a,erti*at, m1a' fi lo,it fi@ n stoma! de !a")tul balustradei.
>ideon ni!i m)!ar nu obser,). /) str)duiam s) ur! "e "i")ite s!ara n s"iral).
- 5u, nu1i asta. Eu nu uit ni!iodat) o ani,ersare.
P)rea gr)bit.
- 3rebuie s) aib) leg)tur) !u ?a"#ael.
- :ratele t)u mai mi!0
- 3ot tim"ul fa!e !#estii "eri!uloase. =ondu!e f)r) !arnet, se arun!) de "e st+n!i 'i se
!a.)r) f)r) !entur) "e mun.i. 5u 'tiu !ui 'i !e ,rea s) demonstre*e !u asta. Anul tre!ut s1a r)nit la
"ara"antism 'i a stat trei s)"t)m+ni n s"ital !u traumatism !ranio1!erebral. Ai fi *is !) a n,).at
!e,a din asta, dar nu, de *iua lui l1a f)!ut "e Domnul 5umai1bun1de1luat1la1"alme s)1i d)ruias!)
o bar!) !u motor ra"id). Ai idiotul )sta i g#i!e'te toate dorin.ele din "ri,iri.
A7un'i sus, >ideon gr)bi "asul, iar eu m1am m"iedi!at de mai multe ori.
- A#, n sf+r'it2 Ai!i merge.
(n mod !lar, a!um 'i as!ulta din mers mesa7ele. Din ")!ate, nu "uteam n.elege nimi!.
- Cf, la naiba2 L1am au*it murmur+nd de mai multe ori.
<ar mi d)duse drumul, iar eu naintam orbe'te.
- Da!) nu ,rei s) te i*be'ti de ,reun "erete, ar trebui s1o iei la st+nga, m) inform)
;emerius. C#, a!um 'i1a dat 'i el seama !) nu ai un radar n!or"orat.
- CF8, murmur) >ideon.
/+inile lui mi atinser) s!urt obra*ul, a"oi !eafa.
- >$endol4n, mi "are r)u.
Vo!ea i ")rea ngri7orat), dar eu a,eam o b)nuial) !) nu din !au*a mea.
- 3e des!ur!i singur) de1ai!i0
/i1a de*legat e'arfa, iar eu am !li"it n lumin). Eram n fa.a atelierului lui /adame
?ossini. >ideon mi m+ng+ie s!urt obra*ul 'i *+mbi str+mb.
- Atii drumul, da0 3e a'tea"t) ma'ina. 5e ,edem m+ine2
5i!i nu am a"u!at s) r)s"und, !) 'i fugise.
- Ai dus a fost, !oment) ;emerius. 5u "rea elegant, a' s"une eu.
- =e s1a nt+m"lat0 Am strigat eu du") el.
- :ratele meu a fugit de1a!as), a r)s"uns el, f)r) s) se ntoar!) sau s) n!etineas!). Ai
,oie s) n!er!i de trei ori s) g#i!e'ti n!otro a "ornit.
Dar dis")ru du") "rimul !ol., iar eu n1am a"u!at s) g#i!es! de!+t o dat).
- Atun!i n1am s) "arie* "e :i7i, am murmurat eu.
- =red !) ar fi fost mai bine da!) nu te1ai fi t),)lit !u el "rin f+n, s"use ;emerius. A!um
!rede !) te "oate a,ea u'or 'i ni!i nu se mai sin!#ise'te.
- 3a!i odat), ;emerius2 Po,estea asta !u t),)litul "rin f+n m) um"le de ner,i. Doar ne1
am s)rutat 'i noi un "i!.
- 51ai de !e s) te transformi ntr1o tomat), s!um"o2
/i1am luat n "alme obra7ii dogorin*i 'i m1am nfuriat.
- 6ai s) mergem, mi1e foame. A*i m)!ar am o 'ans) s) mai "rind !e,a de m+n!are de la
!in). Ai "oate "e drum arun!)m 'i noi o "ri,ire la ti"ii )ia din =er!ul <ni.ia.ilor.
- 5u, te rog2 <1am s"ionat toat) du")1amia*a, s"use ;emerius.
- C#, bra,o2 Po,este'te2
- Pli!1ti1si1tor2 Am !re*ut !1o s) bea s+nge din !ranii de om 'i !1o s)1'i tatue*e sti#uri
misterioase "e bra.e. Dar nu, doar au ,orbit, mbr)!a.i n !ostumele lor !u !ra,at).
- Ai, mai e@a!t, des"re !e au ,orbit0
- S) ,edem da!) "ot s) fa! un re*umat. ('i drese glasul. (n esen.), a fost ,orba da!) ar fi
,oie s) se n!al!e regula de aur 'i s)1i ")!)leas!) "e 3urmalina 5eagr) 'i "e Safir. ESu"eridee9,
s"uneau unii. E5uuu, sub ni!i o form)9, !eilal.i& a"oi, !eilal.i din nouB EDa da, altfel n1o s) reu'im
ni!iodat) s) sal,)m lumea, la'ilor9& la !are !eilal.iB E5uuu, dar este ne!instit, 'i1n "lus, 'i
"eri!ulos da!) ne g+ndim la !ontinuum 'i la moral)9& !eilal.i a"oiB EDa, dar nu mai !ontea*),
da!) n felul )sta sal,)m lumea9& a"oi, aiureli emfati!e 'i de1o "arte, 'i de !ealalt) !red !) ai!i
am adormit. La final ns), au !)*ut iar !u to.ii de a!ord !), din ")!ate, Diamantul are tendin.a s)
a!.ione*e mereu "e "ro"ria1i r)s"undere, n tim" !e ?ubinul "are s) fie o mi!) idioat), a'a !) ni!i
nu n!a"e ,orba s) fie im"li!at) n C"era.iunea C"al 'i n C"era.iunea Jad, "entru !), "ur 'i
sim"lu, este "rea "roast). Ai n.eles !e,a "+n) ai!i0
- V))8
- Dinen.eles !) te1am a")rat, dar nu m1au as!ultat, !ontinu) ;emerius. Era ,orba des"re
fa"tul !) trebuie s) fii .inut) !+t mai la distan.) de toate informa.iile. =) e'ti de7a un ris! "entru
se!uritate, din !au*a edu!a.iei tale "re!are 'i a nai,it).ii !are re*ult) de ai!i, 'i1n "lus mai e'ti 'i
indis!re.ia ntru!#i"at). Pe "rietena ta Leslie ,or, ori!um, s1o .in) sub obser,a.ie.
- Cf, fir1ar s) fie2
- Vestea bun) este !) ,ina "entru in!om"eten.a ta o arun!) n s"inarea mamei tale.
/uierile sunt ori!um totdeauna ,ino,ate, au fost de a!ord a!ei domni negustori de se!rete. Du")
!are a fost iar ,orba des"re tot felul de do,e*i, fa!turi de la !roitor, s!risori, 7ude!at) s)n)toas),
'i, du") dis!u.ii 'i agita.ii, au !)*ut to.i de a!ord !) Lu!4 'i Paul ar fi "le!at !u !ronograful n
anul 1H12, unde ar tr)i n "re*ent. De'i sintagma En "re*ent9 nu "rea se "otri,e'te n a!est !a*.
;emerius se s!)r"in) n !a". /) rog, nu !ontea*), ideea e !) a!e'ti domni sunt siguri !) a!olo se
as!und !ei doi, 'i, !u urm)toarea o!a*ie, minunatul 'i "uterni!ul t)u erou ar trebui s) dea de ei, s)
le ia s+nge 'i s) re!u"ere*e !ronograful& du") !are au luat1o de la !a")t, bla bla bla, reguli de aur,
di,aga.ii senten.ioase8
- <nteresant, am s"us eu.
- >)se'ti0 Da!)1i a'a, atun!i asta se datorea*) numai felului meu deosebit de amu*ant de
a re*uma toate bali,ernele alea "li!tisitoare.
Am des!#is u'a !)tre urm)torul !oridor 'i to!mai ,oiam s)1i r)s"und lui ;emerius, !+nd
am au*it ,o!ea mameiB
- Ai r)mas la fel de arogant !a alt)dat)2
Asta era mama2 Ai1ntr1ade,)r, du") !ol., am ,)*ut1o. St)tea n fa.a lui :al% de Villiers, !u
ambii "umni str+n'i.
- <ar tu la fel de n!)").+nat) 'i de li"sit) de dis!ern)m+nt2 ?e"li!) :al%. =eea !e .i1ai
"ermis s) fa!i legat de data na'terii lui >$endol4n Dumne*eu 'tie din !e moti, a d)unat
enorm situa.iei.
- Situa.iei2 Situa.ia asta a ,oastr) a !ontat dintotdeauna mai mult de!+t oamenii im"li!a.i
n ea2 Strig) mama.
Am n!#is u'a !+t de n!et am "utut 'i am naintat ti"til. ;emerius se de"lasa u'or "e
l+ng) "erete.
- /da, furioas), nu glum).
A'a era. C!#ii mamei s!li"eau, obra7ii1i erau ro'ii, iar ,o!ea era neobi'nuit de ridi!at).
- =)*usem de a!ord s) n1o im"li!a.i "e >$endol4n. =) n1o s) fie "us) n "eri!ol2 Ai1
a!um ,re.i s) i1o ser,i.i !ontelui "e ta,). Ea este absolut. 5ea7utorat)2
- Ai e numai ,ina ta, ri"ost) :al% de Villiers re!e.
/ama 'i mu'!) bu*ele.
- =a /are /aestru al a!estei lo7e, e'ti r)s"un*)tor2
- Da!) ai fi 7u!at de la bun n!e"ut !u !)r.ile "e fa.), >$endol4n nu ar mai fi a!um
ne"reg)tit). A'a, !a s) 'tii, !u "o,estea ta !um !), !#i"urile, ai ,rut s)1i oferi fii!ei tale o !o"il)rie
lini'tit), ai "utea "oate s)1l ")!)le'ti "e domnul >eorge, dar nu 'i "e mine. Eu !ontinui s) fiu
foarte !urios s) aflu !e ne ,a "o,esti a!ea moa').
- 51a.i g)sit1o n!)0
Vo!ea mamei nu mai era a'a strident).
- Este doar o !#estiune de *ile, >ra!e. Camenii no'tri sunt "este tot.
(n a!el moment, mi obser,) "re*en.a, iar e@"resia re!e 'i su")rat) de "e fa.) i dis")ru.
- De !e e'ti singur), >$endol4n0
- <ubita mea2 /ama se n)"usti asu"ra mea 'i m) mbr).i'). /1am g+ndit !), da!) se ,a
fa!e la fel de t+r*iu !a ieri, mai bine s) ,in s) te iau.
- Ai s) te folose'ti de o!a*ie "entru a m) !o"le'i !u re"ro'uri, !om"let) :al% !u un
*+mbet dis!ret. De !e nu este domnul /arle4 !u tine, >$endol4n0
- Am a,ut ,oie s) "ar!urg singur) ultima bu!at) de drum, am s"us eu e,a*i,. De !e ,1a.i
!ertat0
- /)mi!u.a ta !rede !) in!ursiunile tale n se!olul al ;V<<<1lea ar fi "eri!uloase, s"use
:al%.
5u "uteam s1o n,inuies!. <ar ea nu 'tia ni!i m)!ar !ea mai mi!) "arte a "eri!olelor.
5imeni nu1i "o,estise nimi! des"re b)rba.ii !are ne ata!aser) n 64de Par%. Eu, la r+ndul meu,
mi1a' fi ng#i.it mai degrab) limba de!+t s)1i "o,estes!. 5i!i des"re lad4 3ilne4 'i "o,estea !u
"istoalele nu a,ea !um s) 'tie, iar !) domnul !onte de Saint1>ermain m) amenin.ase ntr1un mod
foarte sinistru nu1i "o,estisem n!) de!+t lui Leslie. A#, 'i buni!ului meu, desigur.
/1am uitat !er!et)tor la :al%.
- /+nuirea e,antaiului 'i menuetul ,oi reu'i !um,a s) le n,)., am s"us !u non'alan.).
Asta nu e !e,a to!mai ris!ant, mam). Singurul "eri!ol ar fi !)1mi ,ine s) ru" e,antaiul )la n
bu!).i n !a"ul lui =#arlotte8
- Poftim, ai au*it, >ra!e0 S"use :al% 'i1mi f)!u !u o!#iul.
- =ui 'i !e ,rei tu s) demonstre*i, :al%0
/ama i arun!) n!) o "ri,ire n!runtat), a"oi m) lu) de bra. 'i m) trase du") ea.
- Vino2 =eilal.i ne a'tea"t) s) m+n!)m.
- Pe m+ine, >$endol4n, strig) :al% du") noi. Ai8 )))8 "e alt) dat), >ra!e.
- La re,edere, am murmurat eu.
/ama a b+iguit 'i ea !e,a, ininteligibil, desigur.
- De!i, da!) m) ntrebi "e mine, t),)leal) n f+n, s"use ;emerius. Pe mine nu m)
")!)les! ei !u !ioro,)iala lor. Eu re!unos! o rela.ie re*ultat) n urma unei t),)leli n f+n !+nd o
,)d.
Am oftat. /ama oft) 'i ea 'i m) trase mai a"roa"e, !+nd mai a,eam !+.i,a metri 'i
ie'eam. La n!e"ut am fost un "i! .ea")n), "e urm) ns) mi1am "us !a"ul "e um)rul ei.
- 51ar trebui s) te !er.i !u :al% din !au*a mea. (.i fa!i "rea multe gri7i, mam).
- =e u'or .i ,ine .ie s) s"ui asta8 5u e un sentiment "rea "l)!ut s) !re*i !) ai f)!ut
totul gre'it. S) 'tii !) am obser,at !) e'ti furioas) "e mine. Cft) iar. Ai, ntr1un fel, ai dre"tate.
- =u toate astea, te iubes!, am s"us eu.
/ama se lu"ta !u la!rimile.
- <ar eu te iubes! mai mult de!+t .i1ai "utea imagina, murmur) ea.
A7unsesem "e aleea din fa.a !asei, iar mama se uit) m"re7ur, !a 'i !+nd s1ar fi temut s) nu
trag) !ine,a !u ure!#ea din ntuneri!.
- A' da ori!e s) am o familie absolut normal), !u o ,ia.) absolut normal).
- =e este normal0 Am ntrebat eu.
- 5u noi, asta e sigur.
- E doar o !#estiune de "ers"e!ti,). A'adar, !e1ai f)!ut a*i0 Am ntrebat eu ironi!.
- C#, !a de obi!ei, a s"us mama !u un r+n7et anemi!. /ai nt+i o mi!) !eart) !u mama,
a"oi o !eart) mai mare !u sora mea, la lu!ru un "i! de !eart) !u 'efuU, 'i1n final n!) o !eart) !u8
fostul meu "rieten, !are, absolut nt+m"l)tor, este /are /aestru al unei neobi'nuit de se!rete lo7e
se!rete.
- 5u .i1am s"us eu0 =oment) ;emerius. 3),)leal) n f+n2
- Ve*i, absolut normal, mam)2
=u toate astea, mama *+mbi.
- Dar tu, draga mea, !e1ai f)!ut a*i0
- A#, nu au fost e,enimente deosebite. La '!oal), stres !u Ve,eri.oiuU, a"oi un "i! de
dans 'i de maniere la so!ietatea asta se!ret) obs!ur) !are se o!u") !u !)l)toriile n tim", a"oi,
nainte s) a"u! s1o str+ng de g+t "e adorabila mea ,eri'oar), am f)!ut o s!urt) !)l)torie n anul
1HIX, unde mi1am f)!ut n lini'te temele, "entru !a m+ine s) am mai "u.in stres !u sus1numitul
Ve,eri.oi.
- Pare destul de le7er.
3o!urile mamei "o!)neau "e asfalt. Se uit) iar m"re7ur.
- 5u !red !) suntem urm)rite, am lini'tit1o. Au destule "e !a". =asa roie'te de "ersoane
bi*ar de misterioase.
- =er!ul <ni.ia.ilor s1a ntrunit nu se1nt+m"l) des. Kltima oar) s1au adunat !+nd au
furat Lu!4 'i Paul !ronograful. Sunt r)s"+ndi.i "rin toat) lumea8
- /am)0 5u !re*i !) ar fi tim"ul s)1mi s"ui !e 'tii0 5u folose'te nim)nui s) tot b+7b+i
"e1ntuneri!.
- (n !el mai "ro"riu sens al !u,+ntului, sublinie ;emerius.
/ama se o"ri.
- /) su"raestime*i2 Pu.inele !uno'tin.e "e !are le de.in nu .i1ar fi de ni!i un folos.
Probabil !) n1ar fa!e de!+t s) te derute*e 'i mai tare. Sau, 'i mai r)u, s) te e@"un) 'i mai mult
"eri!olelor.
Am !l)tinat din !a". A'a re"ede nu a,eam de !+nd s) !a"itule*.
- =ine sau !e este !a,alerul ,erde0 Ai de !e nu ,or Lu!4 'i Paul s) se n!#id) !er!ul0
Sau "oate totu'i ,or, "+n) la urm), dar numai "entru a folosi se!retul n "ro"riul lor interes0
/ama 'i mas) t+m"lele.
- Des"re a!est !a,aler ,erde aud a!um "entru "rima oar). <ar n !eea !e1i "ri,e'te "e
Lu!4 'i "e Paul, sunt sigur) !) moti,ele lor nu sunt de natur) egoist). L1ai !unos!ut "e !ontele de
Saint1>ermain. Are la dis"o*i.ie mi7loa!e8 3)!u iar. Cf, iubito, nimi! din !eea !e .i1a' "utea
s"une nu .i1ar fi de folos, !rede1m).
- 3e rog, mam)2 Este 'i1a'a destul de r)u !) to.i a!e'ti oameni se!reto'i se !om"ort) at+t
de misterios 'i !) nu au n!redere n mine, dar tu e'ti mama mea2
- Da, s"use ea, iar la!rimile i inundar) din nou o!#ii. Sunt.
3otu'i, argumentul nu .inu.
- Vino, ta@iul ne a'tea"t) de7a de o 7um)tate de or). Probabil !1o s) m) !oste salariul "e
o 7um)tate de lun).
Am urmat1o !u un oftat.
- Putem s) lu)m metroul.
- 5u, trebuie s) m)n+n!i urgent !e,a !ald. (n afar) de asta, fratelui 'i surorii tale le este
groa*ni! de dor de tine. 51ar su"orta n!) o !in) f)r) tine.
(n mod sur"rin*)tor, seara fu "a'ni!) 'i re!onfortant), !)!i buni!a mea era "le!at) !u
m)tu'a >lenda 'i !u =#arlotte la o"er).
- 3os!a, s"use str)m)tu'a /add4 n!+ntat), s!utur+ndu1'i bu!lele blonde. S"er s) se
ntoar!) a!as) !e,a mai !ulti,ate. (mi f)!u r)ut)!ioas) !u o!#iul. =e bine !) Violet n1a mai a,ut
ne,oie de bilete.
/1am uitat la !eilal.i nedumerit). Se1nt+m"lase !) "rietena str)m)tu'ii Lo doamn) n etate
foarte dr)gu.), !u minunatul nume Violet Pur"le"lum, !are ne m"letea fulare n fie!are an de
=r)!iunM ,oise, de fa"t, s) mearg) ea la o"er), !u fiul 'i !u ,iitoarea ei nor), ns) se ")rea !)
,iitoarea ei nor) se de!isese s) fie ,iitoarea nor) a unei alte doamne.
=a de fie!are dat) !+nd lad4 Arista 'i m)tu'a >lenda erau "le!ate, la noi se instala imediat
o atmosfer) destins). Era oare!um !a n '!oala "rimar) !+nd ie'ea n,).)toarea din !las). 5u
terminasem n!) de m+n!at, !) am 'i s)rit s) le ar)t fra.ilor mei, m)tu'ii /add4, mamei 'i
domnului Dern#ard !um m) n,).aser) Du*atuU 'i =#arlotte s) danse* menuet 'i s) foloses!
e,antaiul, iar ;emerius mi sufla da!) uitam !e,a. A'a !), "ri,ind lu!rurile retros"e!ti,, situa.ia
n!e"use s) mi se "ar) 'i mie mai degrab) !arag#ioas) de!+t tragi!) 'i am reu'it s) n.eleg de !e
se amu*au !eilal.i. Du") un tim", am n!e"ut !u to.ii s) dans)m "rin !amer) Ln afar) de domnul
Dern#ard, !are ns) b)tea ritmul !u ,+rful "i!ioruluiM, s) ,orbim na*al "re!um >iordano 'i s) ne
!io!nim unii de al.ii.
- (n!uiato2 Kit)1te la =#arlotte !um fa!e2
- Drea"ta2 5u, drea"ta este unde e degetul mare din st+nga.
AiB
- (.i "ot ,edea din.ii2 5u e "atrioti!2
5i!% "re*ent) dou)*e!i 'i trei de modalit).i de a1.i fa!e ,+nt !u un 'er,et transformat n
e,antai 'i de a transmite "ersoanei !u !are e'ti fa.)1n fa.) mesa7e f)r) !u,inte.
- Asta nseamn)B EK"s, a,e.i "ro#abul des!#eiat, domnul meu9, iar da!) la'i e,antaiul
"u.in n 7os 'i "ri,e'ti a'a nseamn)B E6ei, ,reau s) m) !)s)tores! !u dumnea,oastr).9 Dar da!)
fa!i in,ers nseamn)B ES+!, de ast)*i suntem n r)*boi !u S"ania89
3rebuia s) re!unos! !) 5i!% a,ea un e@traordinar talent a!tori!es!. (n !ele din urm),
=aroline n!e"u s) danse*e arun!+ndu1'i "i!ioarele a'a de sus Ladu!ea mai degrab) a !an!an
de!+t a menuetM, n!+t unul dintre "antofi i ateri*) n !astronul !u !rem) ba,are*) "e !are o
a,eam !a desert.
A!est e,eniment ne mai tufli un "i! ,eselia, "+n) !+nd domnul Dern#ard "es!ui "antoful
din !rem), l "use "e farfuria lui =aroline 'i s"use n !el mai serios mod !u "utin.)B
- /) bu!ur !) a r)mas at+ta !rem). =u siguran.), /iss =#arlotte 'i !elelalte dou)
doamne ,or dori s) !iuguleas!) !e,a la ntoar!erea de la o"er).
Str)m)tu'a mea i *+mbi radioas).
- E'ti ntotdeauna at+t de gri7uliu, dragule.
- Este datoria mea s) am gri7) s) ,) fie bine, re"li!) domnul Dern#ard. <1am "romis asta
fratelui dumnea,oastr) nainte s) se "r)")deas!).
<1am "ri,it g+nditoare "e !ei doi.
- /) ntreb da!) buni!ul meu ,1a "o,estit !e,a des"re un !a,aler ,erde, domnule
Dern#ard. Sau .ie, m)tu') /add4.
/)tu'a /add4 !l)tin) din !a".
- Kn !a,aler ,erde0 =e1ar "utea fi0
- 6abar n1am, am s"us eu. Atiu doar !) trebuie s)1l g)ses!.
- Eu, !+nd !aut !e,a, m) du! de fie!are dat) n bibliote!a buni!ului dumnea,oastr),
s"use domnul Dern#ard, iar o!#ii lui !)"rui !a de bufni.) s!li"ir) nd)r)tul o!#elarilor. A!olo
g)ses! ntotdeauna !e !aut. Da!) a,e.i ne,oie de a7utor, !unos! foarte bine lo!ul, !)!i eu sunt !el
!are 'terge !)r.ile de "raf.
- Este o idee bun), dragule, s"use str)m)tu'a /add4.
- /ereu la dis"o*i.ia dumnea,oastr).
- Domnul Dern#ard mai "use ni'te lemne n 'emineu nainte s) ne ure*e noa"te bun).
;emerius se lu) du") el.
- Vreau nea")rat s) ,)d da!)1'i s!oate o!#elarii nainte s) se !ul!e, s"use el. (.i ,oi
"o,esti da!) se stre!oar) !um,a din !as) "entru a se al)tura "e furi' unei tru"e de #ea,4 metal, s)
fa!) "e basistul.
(n mod normal, n tim"ul s)"t)m+nii, fratele 'i sora mea trebuiau s) se !ul!e ntotdeauna
de,reme, dar n seara asta mama a f)!ut o e@!e".ie. Am r+s "e s)turatelea, rela@a.i, la gura
'emineului. =aroline s1a !uib)rit n bra.ele mamei, 5i!% s1a !uib)rit l+ng) mine, iar str)m)tu'a
/add4 s1a a'e*at n fotoliul !u re*em)tori laterale al lui lad4 Arista, 'i1a suflat o bu!l) blond) de
"e frunte 'i ne1a "ri,it mul.umit).
- Po.i s) ne "o,este'ti !e,a de alt)dat), tanti /add40 C im"lor) =aroline. De !+nd erai
mi!) 'i trebuia s)1o ,i*ite*i "e ,eri'oara 6a*el de la .ar)0
- Cf, a.i au*it asta de1at+tea ori, obie!t) m)tu'a /add4, s"ri7inindu1'i "a"u!ii ro* de
"+sl) "e b)n!u.a "entru "i!ioare.
Dar nu se l)s) "rea mult rugat). 3oate "o,e'tile des"re ngro*itoarea ei ,eri'oar) n!e"eau
!u !u,inteleB
- 6a*el era !am !ea mai n!re*ut) fat) "e !are ,1a.i "utea1o imagina.
Du") !are noi *i!eam n !orB
- E@a!t !a =#arlotte2
<ar str)m)tu'a /add4 !l)tina din !a" 'i s"uneaB
- 5u, 6a*el era mult, mult mai rea. Lua "isis!ile de !oad) 'i le n,+rtea n aer, deasu"ra
!a"ului.
St+nd !u b)rbia s"ri7init) "e !a"ul lui 5i!% 'i as!ult+nd "o,estea n !are tanti /add4, n
,+rst) de *e!e ani, a r)*bunat toate "isi!ile maltratate din >lou!esters#ire 'i a a,ut gri7) s)1i
organi*e*e ,eri'oarei 6a*el o baie n #a*na, g+ndul meu *bur) la >ideon. Care unde era n a!ele
!li"e0 =e f)!ea0 =ine era !u el0 Se g+ndea oare la mine !u a!east) !iudat) sen*a.ie de !)ldur)
n stoma!0 Probabil !) nu.
=u greu mi1am m"iedi!at un oftat ad+n! !+nd m1am g+ndit la des")r.irea noastr) din fa.a
atelierului lui /adame ?ossini. >ideon ni!i m)!ar nu se mai uitase la mine, de'i, !u doar !+te,a
!li"e mai de,reme, ne s)rutaser)m.
Din nou. Ai doar i "romisesem lui Leslie la telefon, !u o sear) n urm), !) a'a !e,a nu
a,ea s) se mai nt+m"le ni!iodat). 5u "+n) nu !larifi!am !e era ntre noi2
Dinen.eles !) Leslie r+sese.
E6aide, #aide, "e !ine ,rei tu s) ")!)le'ti0 Este foarte !lar !e e ntre ,oiB e'ti ndr)gostit)
nebune'te de ti"ul )sta29
Dar !um "uteam s) fiu ndr)gostit) de un b)iat "e !are l !uno'team de numai !+te,a *ile0
De un b)iat !are, n !ea mai mare "arte a tim"ului, a,ea fa.) de mine un !om"ortament de1a
dre"tul im"osibil. E dre"t !), n momentele !+nd n1o f)!ea, era8 era a'a de8 a'a de in!redibil8
- /1am ntors2 =ron!)ni ;emerius 'i ateri*) !u a,+nt "e mas), l+ng) lum+nare.
Din bra.ele mamei, =aroline tres)ri 'i se uit) n dire!.ia lui.
- =e e, =aroline0 Am ntrebat eu n!et.
- A#, nimi!, s"use ea. /i s1a ")rut !) ,)d o umbr).
- =#iar0
/1am uitat uluit) la ;emerius. El ridi!) dintr1un um)r 'i r+n7i.
- (n !ur+nd, e lun) "lin). Persoanele sensibile ne "ot ,edea a!um !+teodat), de !ele mai
multe ori doar !u !oada o!#iului. Da!) se uit) a"oi dire!t ns"re noi, nu ne mai ,)d8
Se at+rn) iar de !andelabru.
- D)tr+na !u *ulufi ,ede 'i simte mai multe de!+t re!unoa'te. =+nd i1am "us, de "rob), o
g#ear) "e um)r, a dus m+na ntr1a!olo8 La !um e familia ta, ni!i nu m) mir).
/1am uitat dr)g)stos la =aroline. =o"ilul sensibil, "oate nu mo'tenise, totu'i, #arul
str)m)tu'ii /add4 de a a,ea ,i*iuni.
- A!um ,ine "artea mea "referat), s"use =aroline !u o!#ii s!)")r+ndu1i, iar str)m)tu'a
/add4 "o,esti, ntr1o manier) adorabil), !um sadi!a 6a*el, n minunata ei ro!#ie de dumini!),
st)tea "+n) la g+t n #a*na, url+ndB EAm s) .i1o "l)tes! eu a!as), /adeleine, am s) .i1o "l)tes!
a!as)29
- Ai a 'i f)!ut1o, s"use str)m)tu'a /add4. Ai nu doar o dat).
- Dar asta e alt) "o,este, "e !are1o ,om as!ulta data ,iitoare, inter,eni mama. =o"iii
trebuie s) mearg) la !ul!are. /+ine se du! la '!oal).
Am oftat !u to.ii, iar str)m)tu'a /add4 oft) !el mai tare.
Vinerea era *i de !l)tite, a'a !) nimeni nu rata masa de "r+n* de la !antina '!olii, !)!i era
!am singurul fel de m+n!are a"etisant de a!olo. Deoare!e 'tiam !) Leslie 'i1ar fi dat 'i ,ia.a
"entru a!ele !l)tite, nu i1am "ermis s) r)m+n) !u mine n !las), unde a,eam nt+lnire !u James.
- Du1te s) m)n+n!i, i1am s"us eu. A' fi gro*ni! de su")rat) da!) ar trebui s) renun.i la
!l)tite din !au*a mea.
- Dar nu mai e nimeni ai!i !are s) su"orte !abotinismul. Ai1a"oi, a' ,rea s) aud mai
e@a!t !um s1au "etre!ut ieri lu!rurile !u tine, >ideon 'i sofaua ,erde8
- Cri!+t m1a' str)dui, mai e@a!t de!+t .i1am "o,estit de7a n1am !um s1o fa!, am s"us eu.
- Atun!i mai "o,este'te o dat)2 Este at+t de romanti!2
- Du1te s) m)n+n!i !l)tite2
- Ast)*i trebuie nea")rat s)1i !eri num)rul de telefon, s"use Leslie. Este o regul) de aurB
nu ne s)rut)m !u ni!i un b)iat de la !are nu a,em ni!i m)!ar num)rul de telefon.
- =l)tite deli!ioase, fine, !u mere8, am s"us eu.
- Dar8
- Sunt !u ;emerius.
Am ar)tat ns"re "er,a*ul ferestrei, unde ;emerius 'edea 'i1'i rodea "li!tisit ,+rful !o*ii
lui as!u.ite.
Leslie !a"itul).
- Dine. Dar ast)*i s)1n,e.i 'i tu !e,a mai util2 Agita.ia aia din m+ini !u ar)t)torul
doamnei =ounters nu e de ni!i un folos2 Ai, da!) te ,ede !ine,a f)!+nd asta, ai s) fii trimis) la
balamu!. >+nde'te1te bine2
- Plea!) odat), am s"us eu 'i1am m"ins1o ns"re u'), e@a!t !+nd intr) James.
James se bu!ur) !) eram singuri.
- Pistruiata m) agit) de fie!are dat) !u ")l),r)geala ei insolent). Se "oart) !u mine de
"ar!) a' fi in,i*ibil.
- Asta !red !) e din !au*) !)8 A#, las)2
- De!i, !u !e1.i "ot fi de folos a*i0
- /) g+ndeam !) ai "utea s) m) n,e.i !um se s"une EDun)9 la o serat) din se!olul al
;V<<<1lea.
- Dun)0
- Da. Dun). Salut. Dun) seara. (n.elegi0 =um se salut) oamenii ntre ei. Ai !e se fa!e
!+nd salu.i. Dai m+na, s)ru.i m+na, fa!i o "le!)!iune, o re,eren.), Alte.a Voastr), Lumin).ia
Voastr), n)l.imea Voastr)8 E totul a'a !om"li!at, 'i "o.i fa!e at+tea gre'eli.
James lu) o atitudine foarte "re.ioas).
- 5u 'i da!) fa!i !e1.i s"un eu. /ai nt+i, te ,oi n,).a !um fa!e o dam) o re,eren.) n
fa.a unui domn !are de.ine a!ela'i rang !a ea n so!ietate.
- Su"er2 S"use ;emerius. (ntrebarea e !um ,a reu'i >$endol4n s) re!unoas!) !e rang
are un domn n so!ietate.
James se #olb) la el.
- Asta !e mai e0 O+t, *+t, "isi!)2 Plea!) de1ai!i2
;emerius forn)i, ne,enindu1i s) !read).
- =um ai s"us0
- A#, James2 Am s"us eu. Kit)1te, te rog, mai bine2 El este ;emerius, "rietenul meu8
)))8 garguiul demon. ;emerius, el este James, tot un "rieten de1al meu.
James s!oase o batist) din m+ne!) 'i1o flutur), un "arfum de m)rg)ritare g+dil+ndu1mi
n)rile.
- <ndiferent !e e8 ar fi bine s) "le!e. (mi aminte'te !) m) aflu ntr1un ngro*itor ,is
"ro,o!at de febr), un ,is n !are trebuie s)1i dau le!.ii de bune maniere unei feti'!ane "rost1
!res!ute.
Am oftat.
- James. Vsta nu e ni!i un ,is, !+nd ai s)1n.elegi odat)0 (n urm) !u "este dou) sute de
ani, "oate !#iar ai a,ut un ,is "ro,o!at de febr), "e urm) ns) ai8 De!i, tu 'i ;emerius, am+ndoi
sunte.i8 sunte.i8
- /or.i, !om"let) ;emerius. =a s) fim e@a!.i. (n!lin) !a"ul. Vsta1i ade,)rul. =e te tot
dai "e du") !ire'0
James 'i flutur) batista.
- 5u ,reau s1as!ult asta. Pisi!ile nu "ot ,orbi.
- Pi se "are !) sem)n !u o "isi!), fantom) "roast) !e e'ti0 Strig) ;emerius.
- (n fine, s"use James, f)r) s) se uite. (n afar) de ure!#ile as!u.ite, "oate. Ai de !orni.e.
Ai de ari"i. Ai de !oada aia !arag#ioas). Cf, !+t de tare ur)s! "l)smuirile astea "ro,o!ate de febr)2
;emerius se "ost) !u "i!ioarele larg de")rtate n fa.a lui James, d+nd ner,os din !oad).
- Eu nu sunt o "l)smuire. Eu sunt un demon, s"use el 'i s!ui") ener,at "e "odea un
'u,oi de a"). Kn demon "uterni!. <n,o!at de magi 'i de ar#ite!.i ai se!olului al ;<1lea, !onform
m)sur)torii ,oastre a tim"ului, s) ")*es! al)turi de un gargui de "iatr) tumul unei biseri!i, !are,
n *ilele astea, nu mai e@ist) de mult. =+nd !or"ul meu de gresie a fost distrus, n urm) !u multe
sute de ani, n1a mai r)mas de!+t asta din mine !a s) *i! a'a, doar o umbr) a !eea !e am fost
!+nd,a, blestemat "entru eternitate s) b+ntui "e a!est ")m+nt, "+n) !+nd el se ,a destr)ma. =eea
!e b)nuies! !) ar mai "utea dura ,reo !+te,a milioane de ani.
- La la la, nu aud nimi!, s"use James.
- E'ti "ateti!, re"li!) ;emerius. S"re deosebire de tine, eu nu am alt) "osibilitate "rin
blestemul ,r)7itorilor, sunt legat de a!east) e@isten.). 6i ns) ai "utea ori!+nd s) renun.i la ,ia.a
ta 7alni!) de fantom) 'i s) "le!i a!olo unde se du! oamenii !+nd mor.
- Dar eu nu am murit, "isi!) "roast) !e e'ti2 Strig) James. Sunt, "e moment, bolna, 'i
*a! n "at !u fantasmele astea groa*ni!e "ro,o!ate de febr). Ai, da!) nu tre!em la un alt subie!t,
a!um, "e lo!, "le!2
- >ata, gata, am s"us eu, n!er!+nd s) 'terg !u buretele balta f)!ut) de ;emerius. De!i
s) !ontinu)m2 ?e,eren.a n fa.a domnului de a!ela'i rang8
;emerius !l)tin) din !a" 'i *bur) deasu"ra !a"etelor noastre, ns"re u').
- Atun!i, eu am s) .in se 'ase. Ar fi "rea 7enant da!) te1ar des!o"eri !ine,a ai!i f)!+nd
re,eren.e.
Pau*a de "r+n* nu fusese destul de lung) "entru a n,).a toate tru!urile "e !are ,oia James
s) mi le arate, dar la final 'tiam s) fa! re,eren.e 'i s) las s) mi se s)rute m+na n trei moduri
diferite. L/) bu!uram tare mult !) un asemenea obi!ei nu se mai "urta n *ilele noastre.M =+nd se
ntoarser) !olegii mei, James 'i lu) r)mas1bun !u o "le!)!iune, iar eu am mai a"u!at s)1i
mul.umes! re"ede n 'oa"t).
- Ai0 (ntreb) Leslie.
- James !rede !) ;emerius este o "isi!) ridi!ol) din ,isul s)u "ro,o!at de febr), am
informat1o eu. Prin urmare, nu "ot de!+t s) s"er !) !eea !e m1a n,).at nu e, de asemenea, alterat
de fante*iile lui. Altfel, a!um a' 'ti !e1a' a,ea de f)!ut da!) a' fi "re*entat) du!elui de
De,ons#ire.
- Dra,o, s"use Leslie. Ai !e anume fa!i0
- C re,eren.) ad+n!) 'i lung), am s"us eu. A"roa"e la fel de lung) !a 'i naintea regelui,
dar !lar mai lung) de!+t n fa.a unui mar!#i* sau a unui !onte. De fa"t, este foarte sim"lu. (n rest,
trebuie s)1mi dau mereu !uminte m+na la "u"at 'i s) *+mbes! n tim"ul )sta.
- =a s) ,e*i, "+n) la urm), tot a fost 'i James )sta bun la !e,a. 5u a' fi !re*ut ,reodat).
Leslie se uit) a"re!iati, m"re7ur. Ai s)1i dai "e to.i "e s"ate n se!olul al ;V<<<1lea.
- S) s"er)m, am s"us eu.
?estul le!.iei nu "utea s)1mi tulbure buna dis"o*i.ie. =#arlotte 'i "rostul )la de Du*at
a,eau s) se minune*e !) eu !uno'team a!um !#iar 'i diferen.a dintre Alte.) Sa 'i Lumin).ia Sa,
de'i f)!user) tot "osibilul s)1mi e@"li!e asta !+t mai !om"li!at !u "utin.).
- A"ro"o, am o teorie "ri,ind magia !orbului, s"use Leslie du") ore, "e drumul de la
!las) la dula". Este a'a sim"l), !) nu s1a g+ndit nimeni "+n) a!um la asta. 5e ,edem m+ine1
diminea.) la tine 'i adu! tot !e am adunat. Asta da!) nu !um,a a "l)nuit iar mama *i de !ur).enie
n familie 'i nu ne m"arte tuturor m)nu'i de mena78
- >$enn40
=4nt#ia Dale ,eni din s"ate 'i m) b)tu "e um)r.
- (.i mai aminte'ti de ?egina =urti*, !are a fost n !las) !u sora mea "+n) anul tre!ut0 Se
afl) a!um ntr1o !lini!) "entru anore@i!i. Vrei s1a7ungi 'i tu a!olo0
- 5u, am s"us eu uimit).
- CF, atun!i m)n+n!) asta2 A!um2
=4nt#ia mi arun!) o !aramea. Eu am n!e"ut s1o des"a!#ete* su"us). Dar, !+nd am ,rut
s) bag bomboana n gur), =4nt#ia m) a"u!) de bra..
- Stai2 =#iar ,rei s1o m)n+n!i0 De!i nu e'ti la diet)0
- 5u, am s"us eu.
- Atun!i =#arlotte a min.it. A "retins !) nu ,ii la masa de "r+n* "entru !) ,rei s) a7ungi
la fel de silfid) !a ea8 D)1n!oa bomboana2 5u e'ti n "eri!ol s) de,ii anore@i!).
=4nt#ia m+n!) ea bomboana.
- Poftim, o in,ita.ie la *iua mea. E din nou bal mas!at. <ar anul )sta, mottoul esteB E3otul
n,er*e'te at+t de ,erde9. Po.i s)1.i adu!i 'i "rietenul.
- V))8
- Atii tu. <1am s"us 'i lui =#arlotte a!ela'i lu!ru. /i1e egal !are dintre ,oi dou) l adu!e
"e ti"ul )la, im"ortant este s) ,in) la "etre!erea mea.
- >lume'te, mi 'o"ti Leslie.
- Am au*it, s"use =4nt#ia. Po.i 'i tu s)1l adu!i "e /a@, Leslie.
- =4n, eu 'i /a@ nu mai suntem m"reun) de 'ase luni.
- C#, asta e nasol, re"li!) =4nt#ia. =um,a, de data asta sunt "rea "u.ini b)ie.i. Cri
adu!e.i ,oi unii, ori trebuie s) le retrag in,ita.ia unor fete. Ais#ani, de e@em"lu. Dar ea ori!um
!red !) nu ,a ,eni, "entru !) ")rin.ii ei nu "ermit "etre!erile mi@te8 Dumne*eule, asta !e mai e0
S) m) !iu"eas!) !ine,a2
Prin asta =4nt#ia se referea la un b)iat nalt, !u ")rul blond, tuns s!urt. St)tea n fa.a
biroului dire!torului nostru, m"reun) !u domnul Q#itman. Ai mi se ")rea bi*ar de !unos!ut.
- Au, .i") =4nt#ia, !)!i Leslie i nde"linise dorin.a 'i1o !iu"ise.
Domnul Q#itman 'i b)iatul se ntoarser) !)tre noi. =+nd am ,)*ut "ri,irea a!eea ,erde de
sub genele dese 'i negre, am 'tiut imediat !ine era str)inul. =erule2 A!um !red !) Leslie ar fi
trebuit s) m) !iu"eas!) 'i "e mine.
- La fi@, s"use domnul Q#itman. ?a"#ael, a!estea sunt ele,e din !lasa ta. =4nt#ia Dale,
Leslie 6a4 'i >$endol4n S#e"#erd. Saluta.i1l "e ?a"#ael Dertelin, fetelor. De luni, ,a fi !oleg de
!las) !u ,oi.
- Dun), am murmurat eu 'i Leslie, iar =4nt#ia s"useB
- Pe bune0
?a"#ael ne adres) un r+n7et, .in+nd non'alant m+inile n bu*unarele "antalonilor. Sem)na
destul de bine !u >ideon, !#iar da!) era un "i! mai t+n)r. Du*ele lui erau mai !)rnoase, iar "ielea
a,ea o nuan.) bron*at), !a 'i !um to!mai ar fi sosit dintr1o ,a!an.) de o lun) n =araibe. Poate !)
oamenii feri!i.i din sudul :ran.ei ar)tau !u to.ii a'a.
- De !e te1ai mutat la '!oala noastr) la mi7lo!ul anului0 (ntreb) Leslie. Ai f)!ut ,reo
boa!)n)0
?+n7etul lui ?a"#ael se l)rgi.
- De"inde !e1n.elegi "rin asta, s"use el. De fa"t, m) aflu ai!i fiind!) m1am s)turat de
'!oal). (ns), din anumite moti,e8
- ?a"#ael s1a mutat ai!i din :ran.a, l ntreru"se domnul Q#itman. Vino a!um, ?a"#ael,
dire!torul >illes ne a'tea"t).
- Pe luni, atun!i, s"use ?a"#ael, iar au am a,ut sen*a.ia !) se adresase e@!lusi, lui
Leslie.
=4nt#ia a'te"t) "+n) !+nd domnul Q#itman 'i ?a"#ael dis")rur) n biroul dire!torului
>illes, a"oi ntinse ambele bra.e ns"re ta,an 'i strig)B
- /ul.umes!2 /ul.umes!, drag) Doamne, !) mi1ai as!ultat ruga.
Leslie mi d)du un !ot n !oaste.
- Ar).i de "ar!) to!mai te1ar fi !)l!at autobu*ul "e "i!ior.
- A'tea"t) s) afli !ine e ti"ul, am 'o"tit eu, 'i1ai s) ar).i 'i tu la fel.
:ie!e e"o!) este un sfin@ !are se sur")1n abis de ndat) !e i1afost des!ifrat) enigma.
6einri!# 6eine.
Aa"te.
Din !au*a nt+lnirii !u fratele lui >ideon 'i a dis!u.iei la re"e*eal) !u Leslie !a urmare a
a!estei nt+lniri Lea a ntrebat de *e!e ori EE'ti sigur)09, eu am s"us de *e!e ori EAbsolut sigur)29,
a"oi am mai s"us am+ndou) !am de o sut) de ori E<n!redibil9, 'i E5u1mi ,ine s) !red9 'i E<1ai
,)*ut o!#ii09M, am a7uns !u !+te,a minute du") =#arlotte la limu*ina !are ne a'te"ta. Domnul
/arle4, !are ")rea mai emo.ionat !a ni!iodat), fusese trimis din nou s) ne ia. ;emerius st)tea "e
"lafonul ma'inii, mi'!+nd din !oad) n!oa!e 'i1n!olo. =#arlotte 'edea de7a "e ban!#eta din s"ate
'i m) "ri,i ener,at).
- Knde naiba ai stat at+t0 Pe unul !a >iordano nu1l la'i s) a'te"te. Eu !red !) tu nu ai
n.eles !e onoare este "entru tine s) fii ele,a lui.
Domnul /arle4 m) in,it) n ma'in) !u o e@"resie 7enat), a"oi n!#ise "ortiera.
- S1a1nt+m"lat !e,a0
A,eam un sentiment ne"l)!ut !) ratasem !e,a im"ortant, iar e@"resia lui =#arlotte mi
nt)rea a!east) b)nuial).
=+nd ma'ina se "use n mi'!are, ;emerius ")trunse n ma'in) "rin "lafonier) 'i se tr+nti
"e s!aunul din fa.a mea. Domnul /arle4 se a'e*ase la fel !a data tre!ut), n fa.), l+ng) 'ofer.
- Ar fi frumos da!) ast)*i .i1ai da silin.a mai mult, s"use =#arlotte. Pentru mine este
totul re,olt)tor de 7enant. La urma urmei, e'ti ,eri'oara mea.
51am "utut s) nu r+d !u ,o!e tare.
- 6aide, =#arlotte2 =u mine nu trebuie s) fii a'a "ref)!ut). (.i fa!e !ea mai mare "l)!ere
s) m) ,e*i n astfel de situa.ii "enibile.
- 5u este ade,)rat2 =#arlotte !l)tin) din !a". Asta este, din nou, ti"i! "entru tine, s)
g+nde'ti astfel, n ego!entrismul t)u "ueril.
3o.i ,or doar s) te a7ute !a s)8 nu distrugi totul !u in!om"eten.a ta. De'i "oate !) a!um
ni!i n1o s) mai ai o!a*ia. 5u m1ar mira s) se anule*e totul8
- Din !e !au*), m) rog0
=#arlotte m) "ri,i o ,reme n t)!ere, du") !are s"use "e un ton a"roa"e ,eselB
- Ai s) afli mai de,reme de!+t !re*i. Da!) ai s) afli.
- S1a1nt+m"lat !e,a0 Am ntrebat eu, dar nu adres+ndu1m) lui =#arlotte, !i lui
;emerius. Doar nu eram "roast). A "o,estit !e,a domnul /arle4 "+n) s) ,in0
- 5umai !#estiuni !ri"tate, s"use ;emerius, n tim" !e =#arlotte .inea bu*ele str+nse 'i
"ri,ea "e geam. Se "are !) s1a "etre!ut un in!ident n tim"ul unui salt n tim" de a*i1diminea.)
al8 )))8 "ietri!elei )leia s!li"i!ioase8
('i s!)r"in) s"r+n!eana !u ,+rful !o*ii.
- A!um nu di,ulga 'i tu !#iar tot2
=#arlotte, !are, du") !um era de n.eles, !redea !) ,orbes! !u ea, s"useB
- Da!) nu ai fi ,enit a'a t+r*iu, ai fi 'tiut.
- Diamant, relu) ;emerius. =ine,a la8 mda, !um s) m) e@"rim mai bine0 =ine,a l1a
"o!nit "este t)rt)!u.).
Stoma!ul mi se n!le't) deodat) dureros.
- =e0
- 5u te agita, !ontinu) ;emerius. 51a murit. =el "u.in, a'a am dedus din b+lb+iala
*bu!iumat) a ro'!atului. Doamne, Dumne*eule2 E'ti alb) "re!um !eara. C#, o#, doar n1ai s)
,omi.i a!um2 Vino1.i n fire2
- 5u "ot, am 'o"tit eu.
/i1era ntr1ade,)r !um"lit de r)u.
- 51ai !e s) fa!i, 'uier) =#arlotte "rintre din.i. Primul lu!ru "e !are l n,a.) "urt)torul
unei gene este s) lase deo"arte "ro"riile ne,oi 'i s) dea !e are mai bun "entru a!east) !#estiune.
3u fa!i e@a!t "e dos.
(n mintea mea l ,edeam "e >ideon *)!+nd la "odea ntr1o balt) de s+nge. ?es"iram !u
greu.
- Al.ii ar fa!e ori!e s) fie ele,ii lui >iordano. Dar tu te !om"or.i !a 'i !+nd asta ar fi o
tortur) "entru tine.
- A#, mai ta!)1.i flean!a odat), =#arlotte2 Am strigat eu.
=#arlotte se ntoarse iar s"re geam. Eu am n!e"ut s) tremur.
;emerius 'i s!oase una dintre g#eare 'i mi1o "use "e genun!#i, n!er!+nd s) m)
lini'teas!).
- Am s) ,)d !e mai "ot s) aflu. Am s)1.i g)ses! "artenerul de giugiuleal) 'i1am s)1.i
ra"orte* a"oi, n regul)0 Dar te rog s) nu1n!e"i s) bo!e'ti2 Am s) de,in foarte agitat 'i1am s)1
n!e" s) s!ui" a") "este minun).ia asta de s!aune mbr)!ate1n "iele, iar ,eri'oara ta o s) !read) !1
ai f)!ut "e tine.
Dintr1un salt, dis")ru n *bor "rin "lafonier). 3re!u o 7um)tate de or) de !#in "+n) !+nd,
n sf+r'it, a")ru din nou l+ng) mine.
C 7um)tate de or) n !are mi1am imaginat !ele mai !um"lite lu!ruri 'i1n !are am fost mai
mult moart) de!+t ,ie. :a"tul !), ntre tim", a7unsesem de7a la 3em"le nu mbun)t).ea !u nimi!
situa.ia& a!olo m) a'te"ta maestrul !el nendur)tor. Eu ns) nu eram n stare ni!i s) as!ult
"re*entarea lui >iordano des"re "oliti!a !olonial), ni!i s) imit "a'ii de dans ai lui =#arlotte. Da!)
>ideon fusese din nou ata!at de b)rba.i narma.i !u s"ade 'i nu se "utuse a")ra de data asta0
Da!) nu mi1l imaginam ntins la "odea, "lin de s+nge, mi imaginam !um *)!ea ntr1un "at de la
tera"ie intensi,), !one!tat la mii de tuburi, mai alb !a ,arul. De !e nu era nimeni s)1mi dea
detalii0
Atun!i sosi, n sf+r'it, ;emerius, intr+nd n ,e!#iul refe!toriu dire!t "rin *id.
- Ai0 Am ntrebat eu, f)r) s)1mi mai "ese de >iordano sau de =#arlotte.
=ei doi to!mai ,oiau s) m) n,e.e !um se a"laud) la o serat) din se!olul al ;V<<<1lea.
Desigur, !u totul altfel de!+t o f)!eam eu.
- =e fa!i tu este An1tan1te di*e mane "e, n!uiato, i*bu!ni >iordano. A'a bat din "alme
!o"ila'ii !are se 7oa!) n groa"a !u nisi"8 A!um unde se mai uit)0 Am s)1nnebunes!l
- 3otul este absolut n regul), fat) din f+n, s"use ;emerius 'i r+n7i ,esel. =ine,a l1a lo,it
"e b)iat n !a" 'i l1a s!os din !ir!ula.ie "entru ,reo !+te,a ore, dar, du") !+te se "are, are o .east)
tare !a diamantul 'i ni!i m)!ar o !omo.ie. <ar rana de la frunte l fa!e oare!um8 )))8 C#, nu,
nu de,eni iar a'a de li,id)2 Pi1am s"us doar, e totul n regul)2
Am tras aer n "ie"t. De u'urare, m) luase ame.eala.
- A'a1i mai bine, s"use ;emerius. 51ai ni!i un moti, s) intri n #i"er,entila.ie. <ub)re.ul
are n!) la lo!ul lor to.i din.ii lui albi. Ai1n7ur) tot tim"ul& !red !) asta e de bine.
/ul.umes!, Doamne. /ul.umes!, Doamne. /ul.umes!, Doamne.
=el !are mai a,ea "u.in 'i intra n #i"er,entila.ie era >iordano. Din !au*a mea. Drus!,
toate isteri!alele lui nu m) mai afe!tau. Dim"otri,), era, de fa"t, de1a dre"tul amu*ant s) ,e*i
!um !uloarea "ielii dintre liniile b)rbii lui tre!ea de la ro*1n!#is la ,iolet.
Domnul >eorge sosi la .an! "entru a e,ita s) fiu "ede"sit) de Du*at din !au*a furiei
imense "e !are o sim.ea.
- Ast)*i a fost, da!) e "osibil a'a !e,a, 'i mai r)u.
>iordano se "r)bu'i "e un s!aun minus!ul 'i1'i tam"on) sudoarea !u o batist) de !uloarea
"ielii lui n a!el moment.
- 3ot tim"ul s1a #olbat numai n fa.), !u o "ri,ire "ierdut) da!) nu a' 'ti !) e
im"osibil, a' "aria "e droguri2
- >iordano, te rog, s"use domnul >eorge. 5imeni nu are a*i o *i "rea gro*a,)8
- =um i merge lui8 >ideon0 (ntreb) =#arlotte n!et, arun!+ndu1mi o o!#ead).
- =onform m"re7ur)rilor, r)s"unse domnul >eorge serios.
=#arlotte mi arun!) din nou o "ri,ire s!urt) 'i !er!et)toare.
Eu m1am uitat ur+t la ea. Sim.ea !um,a ,reun fel de satisfa!.ie boln),i!ioas) "entru !) ea
'tia !e,a !e !redea !) "e mine m) interesa de muream0
- A#, trean!a1flean!a, s"use ;emerius. Se simte su"er, !rede1m), s!um"o2 A e@terminat
!e,a mai de,reme un 'ni.el uria' de ,i.el, !u !artofi la !u"tor 'i ni'te ,erdea.). Pi se "are !) are
,reo leg)tur) !u E!onform m"re7ur)rilor1U0
>iordano se ener,) !) nu1l as!ulta nimeni.
- 51a' dori s) se dea !um,a ,ina "e mine la final, s"use el isteri! 'i1'i m"inse ntr1o
"arte s!)unelul. Am lu!rat !u talente ne!unos!ute 'i !u mai1marii a!estei lumi, dar ni!iodat) nu
mi s1a mai nt+m"lat una !a asta.
- Dragul meu >iordano, 'ti.i bine !+t de a"re!iat sunte.i ai!i. Ai nimeni alt!ine,a nu ar fi
mai "otri,it "entru !a >$endol4n s)8
Domnul >eorge t)!u, deoare!e >iordano 'i m"insese bosumflat n fa.) bu*a de 7os 'i1'i
arun!) "e s"ate !a"ul !u fre*a lui a"retat).
- S) nu1mi s"une.i !) nu ,1am a,erti*at, re"li!) el. Asta1i tot !e ,) !er.
- (n regul), s"use domnul >eorge oft+nd. Eu8 Da, a!um !e s) *i!02 Am s) transmit 'i
eu mai de"arte. Vii, >$endol4n0
Eu mi de*legasem de7a !rinolina 'i1o "usesem frumos "e s!aunul "ianului.
- La re,edere, i1am s"us eu lui >iordano.
El !ontinu) s) afi'e*e figura bosumflat).
- /) tem !a n1am !um s) e,it asta.
Pe drumul ns"re subsolul unde se afla ,e!#iul laborator de al!#imie, "e !are, ntre tim",
a"roa"e !)1l 'tiam 'i !u o!#ii lega.i, domnul >eorge mi "o,esti !e se nt+m"lase de diminea.).
Era un "i! !am uimit !) domnul /arle4 nu m) informase n!) asu"ra e,enimentelor, iar eu nu m1
am obosit s)1i e@"li! !um de se nt+m"lase asta.
>ideon fusese trimis, !u a7utorul !ronografului, ntr1o mi!) misiune L!e fel de misiune,
asta n1a ,rut s)1mi de*,)luieM, n tre!ut Lni!i anul n1a ,rut domnul >eorge s) mi1l de*,)luieM, 'i
fusese g)sit dou) ore mai t+r*iu, f)r) !uno'tin.), "e !oridor, nu de"arte de !amera !ronografului.
=u o ran) des!#is) la frunte, n mod e,ident "ro,o!at) de un instrument asem)n)tor unui !iomag.
>ideon nu1'i amintea nimi!& f)"ta'ul "robabil !) st)tuse la "+nd) 'i ata!ase.
- Dar !ine80
- 5u 'tim. C situa.ie difi!il), mai ales n !ondi.iile a!tuale. L1am e@aminat am)nun.it, nu
are ni!i o urm) de n.e")tur), de unde s) dedu!em !) i s1ar fi "utut lua s+nge8
- S+ngele din rana de la frunte n1ar fi fost de1a7uns0 Am ntrebat eu nfior+ndu1m)
im"er!e"tibil.
- Posibil, re!unos!u domnul >eorge. Dar8 da!) !ine,a ar fi ,rut s) mearg) la sigur, ar
fi re!oltat s+nge "rin alte metode. /) rog, e@ist) nenum)rate ,ariante de e@"li!a.ii. 5imeni n1a
'tiut !) >ideon a,ea s) a"ar) a!olo, a'a !) este "u.in "robabil s)1l fi a'te"tat !ine,a n mod
s"e!ial. Este mult mai "robabil s) fie ,orba des"re o nt+lnire nt+m"l)toare. (n anumi.i ani, ai!i
7os e@istau o mul.ime de gru")ri sub,ersi,e, !ontrabandi'ti, !riminali, interlo"i, n !el mai
"ro"riu sens al !u,+ntului. Personal, !red !) a fost ,orba des"re o nt+m"lare neferi!it)8 ('i
drese glasul. /da, n ori!e !a*, se "are !) >ideon a re*istat bine in!identului, do!torul Q#ite
ne!onstat+nd ,reo ran) gra,). Astfel, !onform "lanifi!)rii, ,oi doi ,e.i "utea fi "re*en.i dumini!)
la "r+n* la serat). ?+se. =e !iudat sun) o serat) dumini!) la "r+n*2
Da, #a #a #a, foarte nostim.
- Knde e >ideon a!um0 Am ntrebat eu ner)bd)toare. La s"ital0
- 5u. Se odi#ne'te s"er. La s"ital a fost doar "entru o tomografie, dar, "entru !),
mul.umes! lui Dumne*eu, nu s1a !onstat nimi!, s1a e@ternat. <eri1sear) a "rimit o ,i*it)1sur"ri*)
de la fratele lui8
- Atiu, am s"us eu. Domnul Q#itman l1a ns!ris a*i "e ?a"#ael la Saint Lenno@.
L1am au*it "e domnul >eorge oft+nd ad+n!.
- D)iatul a fugit de1a!as) du") !e a f)!ut nu 'tiu !e boa!)n) !u "rietenii lui. C idee
nebuneas!) din "artea lui :al% s)1l .in) ai!i, la Londra. (n ,remurile astea turbulente a,em !u to.ii
'i mai ales >ideon lu!ruri mai bune de f)!ut de!+t s) ne o!u")m de tineri rebeli8 Dar :al%
nu i1a "utut refu*a ni!iodat) !e,a Selinei, 'i, du") !um se ,ede, ultima 'ans) a lui ?a"#ael este s)
termine '!oala de"arte de "rietenii !are au o influen.) at+t "roast) asu"ra lui.
- Selina este mama lui >ideon 'i a lui ?a"#ael0
- Da, s"use domnul >eorge. :emeia de la !are au mo'tenit am+ndoi o!#ii )ia ,er*i 'i
frumo'i. A'a8 am a7uns. Po.i s)1.i s!o.i leg)tura de la o!#i.
De data asta, eram doar noi doi n !amera !ronografului.
- =#arlotte a s"us !), n a!este m"re7ur)ri, ar fi "osibil s) se renun.e la ,i*itele
"rogramate n se!olul al ;V<<<1lea, am s"us eu "lin) de n)de7de. Sau s) se am+ne0 Doar "entru a1
i da tim" lui >ideon s) se refa!), iar eu s) mai "ot e@ersa un "i!8
Domnul >eorge !l)tin) din !a".
- 5u. 5u ,om fa!e asta. Vom lua toate m)surile de "re!au.ie "osibile, dar "entru !onte a
fost foarte im"ortant !a "rogramul s) fie str+ns. 3u 'i >ideon ,e.i merge "oim+ine la a!east)
serat), este #ot)r+t. Ai ,reo dorin.) anume n !e "ri,e'te anul n !are s) fii trimis) a*i0
- 5u, am s"us eu foarte indiferent). Cri!um n1are ni!i o im"ortan.), da!) tot stai n!uiat
ntr1o "i,ni.), nu0
Domnul >eorge s!oase gri7uliu !ronograful din #usa de m)tase.
- A'a e. Pe >ideon l trimitem de !ele mai multe ori n anul 1HIX, un an lini'tit& trebuie
doar s) a,em gri7) s) nu se nt+lneas!) to!mai !u el nsu'i. :)!u o grimas). /i s1ar ")rea sinistru
s) stai n!#is unde,a !u "ro"ria "ersoan). Se m+ng+ie "e burta bombat) 'i "ri,i g+nditor n gol.
=e *i!i de anul 1HI60 3ot un an foarte lini'tit.
- Da, sun) "erfe!t, am s"us eu.
Domnul >eorge mi d)du lanterna 'i1'i s!oase inelul de "e deget.
- Pentru ori!e e,entualitate8 5u1.i fie team), mai mult !a sigur nu ,a ,eni nimeni
noa"tea, la dou) 7um)tate.
- Dou) 7um)tate noa"tea0 Am re"etat eu re,oltat).
=um a,eam s)1l !aut "e buni!ul meu n !reierii no".ii0 5imeni n1a,ea s) m) !read) !) m1
am r)t)!it n "i,ni.) la dou) 7um)tate noa"tea. Poate !) ni!i nu era !ine,a a!as). Atun!i totul
a,ea s) fie *adarni!2
- C#, domnule >eorge, ,) rog, nu2 5u m) trimite.i noa"tea n !ata!omba a!eea sinistr),
singur)82
- Dar, >$endol4n, asta n1are ni!i o im"ortan.) n ad+n!ul ")m+ntului, ntr1o n!)"ere
fere!at)8
- 5oa"tea ns)8 mi1e fri!)2 V) rog, nu a,e.i ,oie sub ni!i o form) s) m) trimite.i
singur)8
Eram a'a de dis"erat), !) mi se um"lur) o!#ii de la!rimi, f)r) s) trebuias!) s) m) "refa!.
- E1n regul), s"use domnul >eorge 'i m) "ri,i !alm !u o!#ii lui mititei. Am uitat !) tu8
S) alegem un alt moment al *ilei, mai bine. S) *i!em, du")1amia*a, n 7urul orei trei0
- Este mai bine, am s"us eu. /ul.umes!, domnule >eorge.
- 51ai "entru !e. Domnul >eorge ridi!) s!urt "ri,irea de la !ronograf 'i1mi *+mbi. =#iar
!erem mult de la tine. Da!) a' fi n lo!ul t)u, mi s1ar ")rea 'i mie "eri!ulos s) fiu absolut singur
ntr1o "i,ni.). /ai ales !) tu mai 'i ,e*i, din !+nd n !+nd, lu!ruri "e !are al.ii nu le ,)d8
- Da, mul.umes! !) mi1a.i adus aminte, am s"us eu.
;emerius nu era a!olo, !)!i sigur l1ar fi deran7at foarte tare !u,+ntul Elu!ruri9.
- =um era aia !u mormintele "line de s!#ele.i 'i de !ranii, aflate imediat du") !ol.0 C#,
s"use domnul >eorge. 51am ,rut s) te s"erii 'i mai tare.
- 5u ,) fa!e.i gri7i. De mor.i nu mi1e fri!). S"re deosebire de oamenii ,ii, a!e'tia nu1.i
"ot fa!e nimi! ,orbes! din e@"erien.). Am ,)*ut !um domnul >eorge ridi!) o s"r+n!ean) 'i am
ad)ugat re"edeB Dinen.eles !) mi se "ar !um"li.i 'i nu mi1a' dori, sub ni!i o form), s) m) aflu
noa"tea "rin "rea7ma !ata!ombelor8
<1am ntins m+na, n tim" !e !u !ealalt) .ineam g#io*danul str+ns la "ie"t.
- V) rog s) lua.i de data asta al "atrulea deget& nu a fost n!) n.e"at.
<nima1mi b)tea !a nebuna !+nd am luat !#eia din s"atele !)r)mi*ii !e astu"a
as!un*)toarea 'i am des")turit bile.elul "e !are Lu!as l l)sase a!olo. Erau doar !u,inte n latin)
'i ni!i un mesa7 "ersonal. Parola *ilei mi se ")ru neobi'nuit de lung) 'i ni!i nu am n!er!at s1o
n,). imediat "e de rost. Am s!os un "i@ din "enar 'i mi1am s!ris1o n "alm). Lu!as f)!use 'i un
"lan al n!)"erilor subterane. =onform a!estuia, la u') trebuia s1o iau la drea"ta, a"oi s) fa! n
total de trei ori la st+nga, "+n) !+nd a7ungeam la s!ara mare, unde a,eau s) fie "rimele santinele.
K'a se des!uie f)r) "robleme !+nd am r)su!it !#eia n la!)t. Am stat un "i! "e g+nduri 'i am
de!is s) n1o n!ui la lo!, "entru e,entualitatea !) la ntoar!ere m1a' fi gr)bit. /irosea a mu!egai,
iar "e *iduri se ,edea !lar ,e!#imea a!elei "i,ni.e. Plafonul era 7os, iar !uloarele foarte nguste.
La fie!are !+.i,a metri se bifur!a un alt !uloar sau e@ista o u') n "erete. :)r) lanterna mea 'i
"lanul lui Lu!as, "robabil m1a' fi r)t)!it, de'i lo!ul a!ela mi se ")rea destul de familiar. =+nd am
!otit la st+nga, la ultimul !uloar nainte de s!ar), am au*it ,o!i 'i am ins"irat ad+n!.
A!um trebuia s) le !on,ing "e santinele !) e@ista un moti, foarte ntemeiat "entru !are
trebuiau s) m) lase s) tre!. S"re deosebire de se!olul al ;V<<<1lea, !ei doi de a!olo nu ")reau
delo! "eri!ulo'i. St)teau la ba*a s!)rilor 'i 7u!au !)r.i. /1am a"ro"iat sigur) "e mine. =+nd m1au
,)*ut, unuia i1au !)*ut !)r.ile din m+n), !el)lalt a s)rit n sus, !)ut+ndu1'i agitat s"ada. =are era
s"ri7init) de "erete.
- Dun) *iua, am s"us eu !u !ura7. 5u ,) deran7a.i.
- Pof8 "of8 !e0 Se b+lb+i "rimul, n tim" !e al doilea "usese m+na "e s"ad) 'i m)
"ri,ea inde!is.
- S"ada nu e o arm) !am e@oti!) "entru se!olul ;;0 Am ntrebat eu uimit). =e fa!e.i
da!) a"are !ine,a !u o grenad)0 Sau !u o mitralier)0
- Ai!i nu "rea ,ine nimeni, s"use !el !u s"ada 'i r+n7i !onfu*. Este mai mult o arm)
tradi.ional), !are8
=l)tin) din !a" de "ar!) ar fi ,rut s)1'i re,in) la normal, du") !are se im"ulsion) 'i lu) o
"o*i.ie drea"t).
- Parola0
/1am uitat n "alm).
- 5am Yuod n iu,entus non dis!itur, n matura aetate nes!itur.
- Este !ore!t), s"use !el !are n!) 'edea "e s!)ri. Dar de unde ,eni.i, da!)1mi da.i ,oie
s) ntreb0
- De la Palatul de Justi.ie, am s"us eu. C s!urt)tur) gro*a,). V1a' "utea1o ar)ta !+nd,a.
A!um ns) am o nt+lnire foarte im"ortant) !u Lu!as /ontrose.
- /ontrose0 5u 'tiu da!) se afl) ast)*i n !l)dire, s"use !el !u s"ada, iar !el)lalt ad)ug)B
- V) !ondu!em sus, /iss, dar mai nt+i trebuie s) ne s"une.i !um ,) !#eam). Pentru
"ro!esul1,erbal.
<1am s"us "rimul nume !are1mi ,eni n minte. Poate !am "rea re"ede.
- Violet Pur"le"lum0 ?e"et) s!e"ti! !el !u s"ada, n tim" !e !el)lalt se #olba la
"i!ioarele mele.
Pro"abil !) lungimea uniformei mele nu era !onform) !u moda anului 1HI6. 5u !onta,
trebuia s) trea!) "este asta.
- Da, am s"us eu u'or agresi,, !)!i m) ener,asem "e mine ns)mi. 51a,e.i ni!i un moti,
s) r+n7i.i a'a !arag#ios. 5u "oate s)1i !#eme "e to.i Smit# sau /iller. A!um "utem merge0
=ei doi b)rba.i se !ertar) s!urt !are dintre ei s) m) !ondu!) sus, a"oi !el !u s"ada !ed) 'i
se a'e*) din nou !onfortabil "e s!ar). Pe drum, !el)lalt ,ru s) afle da!) mai fusesem a!olo. Am
s"us !) da, de !+te,a ori !#iar, 'i !e frumoas) era Sala Dragonului, nu1i a'a, 'i !) 7um)tate din
familia mea erau membri ai lo7ei, iar b)rbatul a ")rut s)1'i aminteas!) subit !) m1ar fi ,)*ut la
ultima "etre!ere n gr)din).
- Dumnea,oastr) a.i fost fata !are a ser,it limonada, nu0 (m"reun) !u lad4 >ainsle4.
- V)), e@a!t, am s"us eu 'i am n!e"ut s) ")l),r)gim des"re "etre!erea din gr)din),
des"re trandafiri 'i des"re o mul.ime de oameni "e !are nu1i !uno'team. L=eea !e nu m1a
m"iedi!at ns) s) !omente* des"re ")l)ria !arag#ioas) a doamnei Lamotte 'i des"re fa"tul !)
to!mai domnul /ason se !ombinase !u o !urier), "fui2M
=+nd am tre!ut "e l+ng) "rimele ferestre, am "ri,it !urioas) afar) totul ")rea foarte
!unos!ut. S) 'tii !) ora'ul de din!olo de *idurile ,enerabile din 3em"le oferea o !u totul alt)
imagine de!+t n ,remurile tale, era !um,a !iudat. A"roa"e !)1mi ,enea s) m) n)"ustes! afar) 'i
s) ,)d !u o!#ii mei !a s) !red.
La "rimul eta7, santinela b)tu la u'a unui birou. Am !itit numele buni!ului meu "e o
"l)!u.), 'i m1a !o"le'it un ,al de m+ndrie. ?eu'isem !u ade,)rat2
- C anume /iss Pur"le"lum "entru domnul /ontrose, s"use gardianul "rin des!#i*)tura
u'ii.
- /ul.umes! !) m1a.i !ondus, am *is eu, tre!+nd "e l+ng) el !a s) intru n birou. 5e
,edem la urm)toarea "etre!ere n gr)din)2
- Da. Abia a'te"t, s"use el, dar eu i n!#isesem de7a u'a n nas.
/1am ntors "e lo! triumf)toare.
- Ei, !e *i!i0
- /iss8 )))8 Pur"le"lum0
D)rbatul de la mas) m) "ri,i !u o!#i mari. Era !lar !) nu era buni!ul. /1am uitat 'i eu la
el s"eriat). Era foarte t+n)r, "ra!ti! un b)ie.andru, 'i a,ea o fa.) rotund) 'i neted) 'i o!#i
lumino'i 'i "rieteno'i, !are mi se ")reau foarte !unos!u.i.
- Domnul >eorge0 Am ntrebat eu, ne,enindu1mi s) !red.
- 5e !unoa'tem0
3+n)rul domn >eorge se ridi!ase.
- Da, desigur. De la ultima "etre!ere n gr)din), m1am b+lb+it eu, n tim" !e !a"ul mi
,+7+ia de1at+tea g+nduri. Eu am fost !ea !u limonada8 unde este bu8 Lu!as0 51a s"us !) are
nt+lnire a*i !u mine0
- Eu sunt asistentul lui 'i nu sunt ai!i de "rea mult) ,reme, b+igui domnul >eorge
ru'inat. Dar nu, nu a s"us nimi!. Ar trebui s) soseas!) n ori!e moment. Dori.i s) lua.i lo! "+n)
atun!i, /iss8 )))0
- Pur"le"lum2
- =ore!t. S) ,) !omand "oate o !afea0
Se duse "e du") masa de s!ris 'i1mi aran7) un s!aun e@a!t la momentul "otri,it. (mi
tremurau "i!ioarele.
- 5u, mul.umes!. 5u dores! !afea.
/) !er!et) 'o,)ielni!. Eu m) uitam la el amu.it).
- Sunte.i de la !er!eta'i0
- Poftim0
- /) refeream la uniform).
- 5u.
5u m) "uteam ab.ine s) nu m) #olbe* n!ontinuu la domnul >eorge. El era8
in!onfundabil2 A!el domn >eorge, !u !in!i*e!i 'i !in!i de ani mai n ,+rst), sem)na in!redibil de
mult !u a!esta, doar !) nu mai a,ea ")r delo! 'i "urta ni'te o!#elari !are erau a"roa"e la fel de
gro'i "e !+t erau de la.i.
3+n)rul domn >eorge, n s!#imb, a,ea o gr)mad) de ")r, ordonat "ie"t)nat !u !)rare 'i
dat !u mult) "omad), 'i era !#iar slab. Era !lar !) nu se sim.ea "rea n largul lui s) fie "ri,it !u o
asemenea insisten.), !)!i se ro'i, se a'e*) iar la lo!ul lui din s"atele mesei de s!ris 'i n!e"u s)
r)sfoias!) ni'te #+rtii. /) g+ndeam !e1ar fi s"us da!) a' fi s!os din geant) inelul lui !u sigiliu 'i i
l1a' fi ar)tat.
Am t)!ut am+ndoi !el "u.in un sfert de or), a"oi u'a biroului se des!#ise 'i intr) buni!ul
meu. =+nd m) ,)*u, o!#iii i se m)rir) "entru o !li"), du") !are 'i re,eni 'i s"useB
- A#, ia te uit) !ine1i ai!i, dr)gu.a mea de ,eri'oar)2
Am s)rit n "i!ioare. De la ultima noastr) nt+lnire, Lu!as se maturi*ase ,)dit. Purta un
!ostum elegant 'i !ra,at), 'i a,ea o musta.), !are nu "rea l "rindea. /usta.a m) g+dil) !+nd m)
s)rut) "e obra*.
- =+t m) bu!ur, 6a*el2 =+t tim" r)m+i n ora'0 P)rin.ii t)i au ,enit 'i ei0
- 5u, m1am b+lb+it eu.
Dintre toate "ersoanele din lume, trebuia s) fiu to!mai 6a*el.
- Sunt a!as), !u "isi!ile8
- A"ro"o, el este 3#omas >eorge, noul meu asistent. 3#omas, ea este 6a*el /ontrose
din >lou!esters#ire. Pi1am s"us !) eram sigur !) ,a ,eni !ur+nd s) m) ,i*ite*e.
- Am !re*ut !) o !#eam) Pur"le"lum2 ?e"li!) domnul >eorge.
- Da, am s"us eu. A'a 'i este. Este al doilea nume al meu. 6a*el Violet /ontrose
Pur"le"lum dar !ine "oate .ine minte a'a un nume0
Lu!as m) "ri,i n!runtat.
- Am s) fa! o mi!) "limbare !u 6a*el, se adres) el domnului >eorge. (n regul)0 Da!)
ntreab) !ine,a de mine, i s"ui !) sunt ntr1o dis!u.ie !u un !lient.
- Da, domnule /ontrose, sir, s"use domnul >eorge, str)duindu1se s) afi'e*e o min)
indiferent).
- La re,edere, am s"us eu.
Lu!as m) lu) de bra. 'i m) trase afar) din !amer). O+mbeam am+ndoi, !are mai de !are
mai n!ordat. Abia du") !e u'a !asei se n!#ise n s"atele nostru 'i a7unser)m afar), n aleea
s!)ldat) de soare, am n!e"ut din nou s) ,orbim.
- 5u ,reau s) fiu nesuferita de 6a*el, am s"us eu !u re"ro' 'i am "ri,it !urioas)
m"re7ur.
3em"le nu ")rea s) se fi s!#imbat "rea mult n !in!i*e!i 'i !in!i de ani, da!) ignoram
ma'inile "ar!ate afar).
- Ar)t !um,a !a o fat) !are ia "isi!ile de !oad) 'i le rote'te n aer "e deasu"ra !a"ului0
- Pur"le"lum0 ?e"li!) Lu!as !u la fel de mult re"ro'. /ai b)t)tor la o!#i ni!i nu se
"utea, nu0 A"oi m) a"u!) de ambii umeri 'i m) "ri,i. <a s) te ,)d, ne"oat)2 Ar).i la fel !a a!um
o"t ani.
- Da, !)!i a fost alalt)ieri, am s"us eu.
- <n!redibil, murmur) Lu!as. (n to.i a!e'ti ani nu m1am g+ndit de!+t !) totul fusese doar
un ,is8
- <eri am a7uns n anul 1HIX, dar nu am fost singur).
- =+t tim" a,em la dis"o*i.ie a*i0
- Am a7uns la trei, ora ,oastr), la 'ase 7umate fi@ ,oi "le!a na"oi.
- /)!ar a,em un "i! de tim" la dis"o*i.ie !a s) st)m de ,orb). Vino, du") !ol. e o
!afenea mi!u.) unde am "utea bea un !eai.
Lu!as m) lu) de bra., 'i1am "ornit ns"re !#ei.
- 51o s)1.i ,in) s) !re*i, dar de trei luni sunt tat), mi "o,esti el, !ontinu+nd s) mearg).
3rebuie s) re!unos! !) este un sentiment "l)!ut. Ai !red !) Arista a fost o alegere bun). =laudine
Se4more s1a !am deformat, 'i1n "lus se s"une !) mai 'i trage la m)sea, nainte de "r+n*.
Am mers "e o aleee s!urt), a"oi am tre!ut "e sub bolta "or.ii 'i am ie'it n strad). A!olo
am r)mas "e lo!, !o"le'it). Autobu*ele ro'ii !u eta7 ")reau s!oase dintr1un mu*eu 'i f)!eau o
larm) teribil), iar ma7oritatea oamenilor !are mergeau "e trotuare "urtau ")l)rii b)rba.ii,
femeile, !#iar 'i !o"iii2 De "eretele !asei am"lasate ,i*a,i, n diagonal), at+rna un afi', !are f)!ea
re!lam) filmului 6ig# So!iet4!u ireal de frumoasa >ra!e Fell4 'i !u in!redibil de ur+tul :ran%
Sinatra. /) #olbam !u gura !)s!at) n st+nga 'i1n drea"ta 'i abia "uteam nainta. 3otul ar)ta !a
ntr1un afi' nostalgi! n stil retro doar !) mult mai !olorat.
Lu!as m) duse la o !afenea dr)gu.) din !ol. 'i !omand) !eai 'i s!ones.
- Kltima oar) .i1era foame, 'i aminti el. Ai!i se fa! 'i ni'te send,i'uri gustoase.
- 5u, mul.umes!, am s"us eu. Duni!ule, legat de domnnul >eorge2 (n anul 2011 se
"oart) de "ar!) nu m1ar fi ,)*ut ni!iodat).
Lu!as ridi!) din umeri.
- A#, nu1.i fa!e gri7i din !au*a b)iatului. P+n) ,) ,e.i ,edea din nou, mai sunt !in!i*e!i
'i !in!i de ani. Probabi !), "ur 'i sim"lu, te ,a uita.
- Da, "oate, am s"us eu 'i am "ri,it iritat) la numero'ii fum)tori.
=#iar l+ng) noi, la o mas) de forma rini!#iului, "e !are se afla o s!rumier) de sti!l) de
m)rimea unui !raniu uman, 'edea un b)rbat gras !are fuma o .igar). Era un fum gros s)1l tai !u
!u.itul, n anul 1HI6 nu se au*ise n!) de !an!erul la "l)m+ni0
- Ai aflat, ntre tim", !e,a des"re !a,alerul ,erde0
- 5u, dar am aflat !e,a 'i mai im"ortant. A!um 'tiu de !e ,or fura Lu!4 'i Paul
!ronograful.
Lu!as se uit) s!urt m"re7ur 'i1'i trase s!aunul mai a"roa"e de al meu.
- Du") ,i*ita ta, Lu!4 'i Paul au eli"sat de ,reo !+te,a ori ai!i, f)r) s) se fi nt+m"lat
!e,a deosebit. Am b)ut m"reun) !eai, i1am ntrebat ni'te ,erbe fran!e*e 'i ne1am omor+t
"li!tiseala tim" de "atru ore. A,eau dis"o*i.ie s) nu ")r)seas!) delo! !l)direa, iar Fennet# de
Villiers, turn)tor nenoro!it, a a,ut gri7) s) nu n!)l!)m a!este dis"o*i.ii. C singur) dat) am reu'it
s) ne furi')m afar) !a s)1i du! "e Lu!4 'i "e Paul la un film 'i s) se "limbe 'i ei "u.in "e1ai!i, dar,
g#inion, am fost des!o"eri.i. A#, !e tot s"un euB Fennet# ne1a des!o"erit. A fost un s!andal
monstru. Am fost "ede"sit dis!i"linar 'i, tim" de 'ase luni, o santinel) a stat n fa.a S)lii
Dragonului n ,reme !e Lu!4 'i Paul se aflau la noi. Lu!rurile s1au s!#imbat abia du") !e am
de,enit ade"t de gradul trei. C#, mul.umes! mult.
Kltimele !u,inte fuseser) adresate !#elneri.ei, !are ar)ta "re!um Doris Da4 n filmul 3#e
/an Q#o Fne$ 3oo /u!#. P)rul ei ,o"sit blond auriu era tuns s!urt 'i "urta o ro!#ie ,a"oroas),
!u "oalele foarte largi. 5e aduse !omanda !u un *+mbet larg, 'i nu m1ar fi mirat da!) ar fi n!e"ut
s) !+nte Tue sera, sera.
Lu!as a'te"t) "+n) !+nd !#elneri.a nu ne mai "utea au*i, a"oi !ontinu)B
- Dinen.eles !) am n!er!at, "rin ntreb)ri "re!aute, s) aflu !e moti, ar fi "utut a,ea s) o
'tearg) !u !onograful. 5i!i o 'ans). Singura lor "roblem) era !) erau ngro*itor de ndr)gosti.i
unul de altul. Se "are !) rela.ia lor nu era ,)*ut) !u o!#i buni, a'a !) o .ineau se!ret). 5umai
!+.i,a oameni 'tiau de ea eu, de e@em"lu, 'i mama ta, >ra!e.
- Atun!i, "oate !) s1au refugiat n tre!ut "entru !) nu a,eau ,oie s) fie m"reun)2 =a
?omeo 'i Julieta0
A#. =+t de ns")im+nt)tor de romanti!2
- 5u, s"use Lu!as. 5u, nu a!esta a fost moti,ul.
Ameste!) n "a#arul de !eai, n tim" !e eu m) uitam la!om) la !o'ule.ul "lin de s!ones
!alde a!o"erite !u un 'er,et de "+n*), !are miroseau ademenitor.
- Eu am fost moti,ul, !ontinu) Lu!as.
- =e0 3u0
- 5u eu dire!t. Dar a fost ,ina mea. Ai1anume, ntr1o *i, mi1a ,enit ideea des!reierat) de
a1i trimite "e Lu!4 'i "e Paul un "i! mai de"arte n tre!ut.
- =u !ronograful0 Dar !um8
- <isuse, da, a fost o idee des!reierat), .i1am s"us. Lu!as 'i tre!u m+na "rin ")r. Dar am
fost *ilni!, n !ele "atru ore, n!uia.i n sala aia nenoro!it), m"reun) !u !ronograful. Ai !e s) fa!i
alt!e,a de!+t s) ai idei din astea idioate0 Am studiat temeini! "lanuri mai ,e!#i, s!rierile se!rete
'i Analele, a"oi am f)!ut rost de !ostume de la teatru, 'i1n final am de"us n !ronograf s+nge de la
Lu!4 'i de la Paul 'i i1am trimis, de "rob), "entru dou) ore, n anul 1IH0. :)r) "robleme. Du")
!ele dou) ore, am+ndoi au re,enit la mine n anul 1H4G, f)r) s) le fi obser,at !ine,a li"sa. C
7um)tate de or) mai t+r*iu, au "le!at de a!olo na"oi n anul 1HH2. A fost "erfe!t.
/i1am ,+r+t n gur) o !#ifl), uns) din bel'ug !u !lotted !ream1. Puteam s) g+ndes! mai
bine da!) meste!am. (mi n),)liser) o gr)mad) de ntreb)ri n !a", a'a !) am ales1o "e !ea mai
bun) dintre eleB
- Dar n 1IH0 >ardienii ni!i m)!ar nu e@istau0
- (nto!mai, s"use Lu!as. 5i!i m)!ar a!east) !l)dire nu e@ista n!). Ai1a!esta a fost
noro!ul nostru. Sau g#inionul, !um ,rei.
Lu) o ng#i.itur) de !eai. De m+n!at nu m+n!ase n!) nimi!, iar eu n!e"eam tre"tat s) m)
ntreb !um de1a,ea s) "un) "e el multele sale %ilograme.
- Pe ba*a ,e!#ilor "lanuri, am aflat !) a!ea !l)dire n !are se afl) Sala Dragonului fusese
!ostruit) e@a!t "e lo!ul unde, ntre sf+r'itul se!olului al ;V<1lea 'i sf+r'itul se!olului al ;V<<1lea,
fusese o "ia.et) !u o f+nt+n).
- 5u "ri!e"8
- A'tea"t). A!east) des!o"erire era "re!um un bilet gratuit de !)l)torie "entru noi. Lu!4
'i Paul "uteau s) a7ung) n tre!ut, n a!ea "ia.et), din Sala Dragonului, trebuind doar s) re,in) la
tim", "entru !a a"oi s) "le!e na"oi, n Sala Dragonului din tim"ul lor. Po.i s) m) urm)re'ti0
U Sm+nt+n) groas) ob.inut), n Anglia, "rin n!)l*irea la"telui
- Ai da!) ateri*au n "lin) *i n "ia.et)0 5u ar fi fost imediat aresta.i 'i ar'i "e rug !a
,r)7itori0
- Era o "ia.et) lini'tit). De obi!ei, ni!i nu erau remar!a.i. Ai, da!) da, oamenii se fre!au
ului.i la o!#i 'i1'i s"uneau doar !), "entru o !li"), nu i n'elase "ri,irea. Dinen.eles !) totul era
e@trem de "eri!ulos, dar nou) ni se ")rea in!redibil de genial. 5e1am bu!urat t+l#)re'te !) ne
,enise a!east) idee 'i !)1i "uteam ")!)li "e to.i, iar Lu!4 'i Paul se distrau de minune. Ai eu,
!#iar da!) st)team !a "e a!e n Sala Dragonului, a'te"t+nd ntoar!erea lor. =a s) nu mai ,orbes!
des"re !e1ar s1ar fi nt+m"lat da!) ar fi intrat !ine,a atun!i n sal)8
- Destul de !ura7os, am s"us eu.
- Da, re!unos!u Lu!as, !u un aer ,ino,at. A'a !e,a fa!i numai !+nd e'ti t+n)r. Ast)*i n1
a' mai fa!e asta sub ni!i o form). Dar m) g+ndeam !), da!) ar fi fost !u ade,)rat "eri!ulos,
atun!i eu, !el mai ,+rstin! 'i mai n.ele"t din ,iitor, a' fi inter,enit, m)1n.elegi0
- =ine era a!est eu mai n.ele"t din ,iitor0 Am ntrebat eu r+n7ind.
- P)i, eu nsumi, strig) Lu!as, a"oi 'i !obor imediat ,o!ea. (n 1HH2, a,eam s) 'tiu de7a
!e f)!usem !u Lu!4 'i !u Paul n anul 1H4G, 'i, da!) ar fi mers "rost, i1a' fi a,erti*at "e !ei doi
asu"ra mai t+n)rului 'i mai nai,ului eu8 /) g+ndeam.
- CF, am s"us eu rar 'i am mai luat o !#ifl), s)1mi #r)nes! !reierul, !a s) *i! a'a. Dar n1
ai f)!ut asta0
Lu!as !l)tin) din !a".
- E,ident !) nu, idiotul de mine. Ai1a'a de,eneam mereu tot mai negli7en.i. =+nd lui
Lu!4 i s1a "redat 6amlet la '!oal), i1am trimis "e am+ndoi n anul 1602. (n trei *ile !onse!uti,e,
au "utut s) ,ad) re"re*enta.ia original) a Lord =#amberlainUs /en de la 3eatrul >lobe.
- (n Sout#$ar%0
Lu!as d)du a"robator din !a".
- Da, asta a fost !am "rea mult. 3rebuiau s) trea!) 3amisa "este Podul Londrei, iar a!olo
s) n!er!e s) "rind) din 6amlet !+t de mult "uteau, !a s) se "oat) ntoar!e nainte de saltul n
tim". Dou) *ile la r+nd, lu!rurile au mers bine, dar, n a treia, "e Podul Londrei a a,ut lo! un
a!!ident, iar Lu!4 'i Paul au fost martorii unei !rime. 5u au reu'it s) a7ung) la tim" "entru saltul
"e a!est mal, !i au ateri*at n Sout#$ar%ul anului 1H4G mai e@a!t n 3amisa n tim" !e eu
nnebuneam de ngri7orare. =#iar 'i amintirea a!elor e,enimente l afe!ta, "entru !) de,eni "alid
n 7urul nasului. Au a7uns la 3em"le n ultima se!und), u*i leoar!) 'i mbr)!a.i n !ostume de
se!ol ;V<<, nainte s) "le!e na"oi, n 1HH2. Am aflat totul abia !u o!a*ia urm)toarei lor ,i*ite8
(mi ,+7+ia din nou !a"ul de at+.ia ani.
- La !e fel de !rim) au fost martori0
Lu!as 'i trase s!aunul 'i mai a"roa"e. C!#ii din s"atele o!#elarilor erau ntune!a.i de1
at+ta serio*itate.
- 3o!mai ai!i e "un!tul !ulminant2 Lu!4 'i Paul au ,)*ut !um !ontele de Saint1>ermain
a u!is "e !ine,a.
- =ontele0
- Lu!4 'i Paul se nt+lniser) "+n) atun!i !u !ontele doar de dou) ori. 3otu'i, erau absolut
siguri !) el era. Du") salturile lor de ini.iere, fie!are l1a nt+lnit n anul 1SG4, !a s) i se "re*inte.
=ontele nsu'i #ot)r+se astfel& a ,rut s)1i !unoas!) "e !)l)torii n tim" n)s!u.i du") el abia la
sf+r'itul ,ie.ii lui. /1ar mira !a n !a*ul t)u s) fi fost altfel. ('i drese glasul. S) fie altfel2 /) rog2
(n ori!e !a*, >ardienii, Lu!4, Paul 'i !ronograful au "le!at n nordul >ermaniei, unde !ontele 'i1a
"etre!ul ultimii ani ai ,ie.ii. Eu nsumi am fost de fa.). Voi fi de fa.). =a /are /aestru al lo7ei8
(.i ,ine s) !re*i0
/i1am n!runtat fruntea.
- Am "utea80
- Cf, iar di,ag#e*, nu0 E n!) din!olo de "uterea mea de "er!e".ie fa"tul !) lu!rurile
urmea*) s) se nt+m"le, de'i s1au nt+m"lat de mult. Knde r)m)sesem0
- =um "utea !ontele s) !omit) o !rim) n anul 16028 C#, n.eleg2 A f)!ut1o n tim"ul
unei !)l)torii n tim"2
- E@a!t. Ai anume, "e !+nd era mult mai t+n)r. A fost o !on!iden.) e@traordinar) !)
Lu!4 'i Paul se aflau n a!ela'i moment e@a!t n a!ela'i lo!. Da!) "oate fi ,orba des"re
!oin!iden.) n a!east) situa.ie, ntr1una dintre numeroasele lui s!rieri, !ontele nsu'i
!onsemnea*)B E=ine !rede n !oin!iden.e nu a n.eles "uterea destinului.9
- Pe !ine a omor+t0 Ai de !e0
Lu!as se uit) din nou "rin !afenea.
- Asta, drag) ne"oat), nu am 'tiut ni!i noi la n!e"ut. A durat s)"t)m+ni "+n) s) afl)m.
Vi!tima lui fusese nimeni altul de!+t Lan!elot de Villiers, "rimul !)l)tor n tim" din !er!.
=#i#limbarul2
- Ai1a omor+t "ro"riul str)mo'0 Dar de !e0
- Lan!elot de Villiers era un baron belgian !are, n anul 1602, se mutase !u ntreaga
familie n Anglia. (n !roni!i 'i n S!rierile se!rete al !ontelui de Saint1>ermain, "e !are le1a l)sat
mo'tenire >ardienilor, st) s!ris !) Lan!elot a murit n 160S, 'i to!mai de1aia nu ne1am g+ndit la
el la n!e"ut. Dar, n realitate 'i nu1.i mai dau a!um toate detaliile in,estiga.iilor noastre de
dete!ti,i baronului i se t)iase beregata n anul 1602, n "ro"ria1i !alea'!)8
- 5u "ri!e", am murmurat eu.
- 5i!i eu nu am reu'it n!) s) "un la lo!ul lor toate elementele a!estui "u**le, s"use
Lu!as s!o.+nd din bu*unar un "a!#et de .igarete 'i a"rin*+nd una dintre ele. (n "lus, n!e"+nd !u
24 se"tembrie 1H4H, nu i1am mai ,)*ut "e Lu!4 'i "e Paul. D)nuies! !) au fugit !u !ronograful
ntr1un tim" de dinaintea mea, !)!i altfel m1ar fi !)utat de mult. Cf8 La naiba2 5u te uita2
- =e e0 Ai de !+nd fume*i tu0
- Vine Fennet# de Villiers, !u "o!it) de sor)1sa.
Lu!as n!er!) s) se as!und) "e du") lista de bu!ate.
- S"une1i, "ur 'i sim"lu, !) nu dorim s) fim deran7a.i, am 'o"tit eu.
- 5u "ot s) fa! asta mi este su"erior& at+t n lo7), !+t 'i n ,ia.). Lui i a"ar.ine
nenoro!ita asta de !an!elarie8 Da!) a,em noro!, n1o s) ne ,ad).
51am a,ut noro!. Kn b)rbat nalt, de ,reo "atru*e!i 'i !in!i de ani, 'i o !u!oan) !u ")l)rie
tur!oa* ,enir) .int) la masa noastr) 'i se a'e*ar) "e !elalte dou) s!aune libere, f)r) s)1i fi in,itat
!ine,a.
- Se ,ede treaba !), n du") amia*a1asta, !#iulim am+ndoi, nu1i a'a, Lu!as0 S"use
Fennet# de Villiers !ordial 'i1l lo,i u'or "e Lu!as "este um)r. 5u !) nu a' n!#ide o!#ii du") !e
ieri ai n!#eiat at+t de briliant !a*ul Par%er. (n!) o dat), feli!it)ri2 Am aflat de7a !) ai "rimit o
,i*it) de la .ar).
C!#ii lui de !uloarea !#i#limbarului m) studiar) temeini!. Am n!er!at s)1l "ri,es! 'i eu
!+t am "utut de indiferent). Era !iudat !um "uteau to.i !ei din familia de Villiers, din toate
tim"urile s) semene ntre ei, !u "ome.ii lor "roeminen.i 'i !u nasurile lor aristo!rati!e, dre"te.
=el de fa.) era 'i el o a"ari.ie im"resionant), !#iar da!) nu ar)ta la fel de bine "re!um :al% de
Villiers din ,remea mea, de e@em"lu.
- 6a*el /ontrose, ,eri'oara mea, m) "re*ent) Lu!as. 6a*el, a!e'tia sunt domnul 'i
doamna de Villiers.
- Dar eu sunt sora iui, !oment) doamna de Villiers 'i !#i!oti. C#, bra,o, a,e.i .ig)ri.
3rebuie nea")rat s) sustrag una de la dumnea,oastr).
- Din ")!ate, noi to!mai "le!am, s"use Lu!as, d+ndu1i galant o .igaret) doamnei 'i1a"oi
oferindu1i 'i fo!. /ai am ni'te #+rtii de re*ol,at8
- Dar nu ast)*i, "rietene, nu ast)*i.
Aeful lui i f)!u "rietene'te !u o!#iul.
- =+nd sunt doar !u Fennet#, e a'a "li!tisitor, s"use doamna de Villiers 'i sufl) "e nas
fum de .igar). =u el nu se "oate ,orbi de!+t des"re "oliti!). Fennet#, te rog s) mai !oman*i un
r+nd de !eai "entru to.i. De unde ,eni.i, dr)gu.)0
- >lou!esters#ire, am s"us eu 'i am tu'it "u.in.
Lu!as oft) resemnat.
- Kn!#iul meu, tat)l lui 6a*el, are a!olo un teren mare 'i multe animale.
- A#, iubes! ,ia.a la .ar). Ai animalele2 E@!lam) doamna de Villiers entu*iast).
- Eu 'i mai mult, am s"us eu. /ai ales "isi!ile.
Din Analele >ardienilorWEProto!olul !erberului9
24 iulie 1HI6
5am Yuod n iu,entus non dis!itur, n matura aetate nes!itur.
Cra SB 5o,i!ele =artrell, !are a fost absent la e@amenul no!turn Ariadne, a a7uns la s!ara
de a!!es !u 'a"te ore nt+r*iere. Se !latin) "u.in 'i miroase a al!ool, !eea !e las) s) se b)nuias!)
fa"tul !) nu a tre!ut e@amenul, dar a de"istat !rama as!uns).
:a! o e@!e".ie 'i l las s) trea!), folosindu1se de "arola din *iua "re!edent).
(n rest, nu au e@istat e,enimente deosebite.
A !onsemnatB J. Smit#, no,i!e, tura de diminea.).
Cra 1X.12B Am obser,at un 'obolan. Am n!er!at s)1l m"ung !u sabia, dar Lero4 l1a
#r)nit !u resturile send,i'ului s)u 'i l1a bote*at Audre4.
Cra 1I.1IB /iss Violet Pur"le"lum s1a "re*entat la s!ara de a!!es, ,enind "e un !uloar
ne!unos!ut nou), dins"re Palatul de Justi.ie. A "re*entat, f)r) gre'eal), "arola *ilei, Lero4 a
es!ortat1o, !onform dorin.ei dumneaei, !)tre birourile de la eta7.
Cra 1I.24B Audre4 a a")rut din nou.
(n rest, nu au fost e,enimente semnifi!ati,e.
A !onsemnatB P. Qard, no,i!e, tura de du")1amia*).
(ntre orele 1G.00 'i 24.00B 5u au e@istat e,enimente deosebite.
A !onsemnatB 5. =artrell, no,i!e, tura de sear).
(ntre orele 24.00 'i 6.00B 5u au e@istat e,enimente deosebite.
Au !onsemnatB F. Elberet#W/. Qard, no,i!i.
C"t.
Santinela de la ba*a s!)rii dormea !u !a"ul s"ri7init de balustrad).
- S)rmanul =artrell, 'o"ti Lu!as !+nd am tre!ut "e l+ng) b)rbatul !are sfor)ia. 5u !red
!a ,a reu'i s) de,in) ade"t da!) ,a !ontinua s) bea a'a8 =u at+t mai bine "entru noi. Vino,
re"ede2
(naintam !u sufletul la gur), deoare!e fuseser)m ne,oi.i s) "ar!urgem n fug) drumul de
la !afenea "+n) a!olo. Fennet# de Villiers 'i sora lui ne re.inuser) o ,e'ni!ie, st)tuser)m la
ta!lale !u ei ore n 'ir, des"re ,ia.a la .ar) n general 'i !ea din >lou!esters#ire n s"e!ial Lam
"res)rat totul !u !+te,a ane!dote dr)gu.e des"re ,eri'oara mea /adeleine 'i o oaie "e nume
=larisseM, des"re !a*ul Par%er Ldin !are eu am n.eles doar !) buni!ul l !+'tigaseM, des"re toate
filmele !u >ra!e Fell4 'i nunta ei !u un "rin!i"e monegas!. Din !+nd n !+nd, tu'eam 'i n!er!am
s) adu! ,orba des"re urm)rile de*astruoase ale fumatului asu"ra s)n)t).ii, dar subie!tul nu fusese
bine "rimit. =+nd, n sf+r'it, reu'iser)m s) ")r)sim !afeneaua, era at+t de t+r*iu, !) ni!i n1am mai
a,ut tim" s) merg la toalet), de'i a,eam ,e*i!a "lin) !am !u un litru de !eai.
- (n!) trei minute, s"use Lu!as g+f+ind, n tim" !e alergam "e !uloarele "i,ni.ei. Ai mai
a,eam at+t de multe s)1.i s"un2 Da!) n1ar fi a")rut "a!ostea asta de 'ef al meu8
- 5u am 'tiu !) ai fost anga7atul unui de Villiers, am re"li!at eu. La urma urmei, tu e'ti
,iitorul lord /ontrose, membru al =amerei Lor*ilor.
- Da, r)s"unse Lu!as "osa!. Dar "+n) s) intru n "osesia mo'tenirii l)sate de tat)l meu,
trebuie s)1mi !+'tig e@isten.a, a mea 'i a familiei mele. A!est "ost s1a oferit "ur 'i sim"lu8 3ot
!e le1a l)sat !ontele de Saint1>ermain mo'tenire >ardienilor, a'a1numitele s!rieri se!rete,
s!risorile, !roni!ile, toate lu!rurile astea au tre!ut mai nt+i "rin !en*ura lui. >ardienii 'tiu numai
!eea !e a l)sat Saint1>ermain s) se afle, iar s!o"ul tuturor informa.iilor este !a genera.iile !e1i
,or urma s) fa!) totul "entru a n!#ide !er!ul. (ns) ni!iunul dintre >ardieni nu !unoa'te integral
se!retul.
- Dar tu l !uno'ti0 Am strigat eu.
- Sssssst2 5u. 5i!i eu nu1l !unos!.
Am !otit "e du") ultimul !ol., iar eu am des!#is n for.) u'a ,e!#iului laborator de
al!#imie. Lu!rurile mele se aflau "e mas), e@a!t a'a !um le l)sasem.
- (ns) Lu!4 'i Paul !unos! se!retul, sunt !on,ins de asta. =+nd ne1am ,)*ut ultima oar),
mai a,eau "u.in 'i g)seau do!umentele. Se uit) la !eas.
- La naiba2
- =ontinu)2 L1am *orit eu, n tim" !e1mi luam g#io*danul 'i lanterna.
/i1am dat seama n ultima se!und) !) mai trebuia s)1i na"oie* lui Lu!as !#eia. Sim.eam
de7a n stoma! familiara grea.).
- Ai, te rog, rade1.i musta.a, buni!ule2
- =ontele a,ea du'mani, des"re !are se ,orbe'te doar n trea!)t n !roni!i, s"use Lu!as
re"ede. El a,usese n ,edere mai ales o ,e!#e organi*a.ie se!ret) a"ro"iat) biseri!ii, !are 'i
s"unea Alian.a :lorentin). (n 1S4I, anul nfiin.)rii lo7ei ai!i, la Londra, a!east) organi*a.ie a
a7uns la do!umentele mo'tenite de la !ontele de Saint1>ermain8 >)se'ti !) musta.a nu m)
"rinde0
=amera n!e"u s) se n,+rteas!) n 7urul meu.
- 3e iubes!, buni!ule2 Am strigat eu.
- Do!umente !are do,edes!, "rintre altele, !) nu a7unge s) introdu!i n !ronograf
s+ngele tuturor !elor dois"re*e!e !)l)tori n tim"2 Se!retul se de*,)luie abia !+nd8, l1am mai
au*it eu "e Lu!as *i!+nd, nainte s) mi se nmoaie "i!ioarele.
C fra!.iune de se!und) mai t+r*iu, !li"eam orbit) de lumina str)lu!itoare. Ai de albea.a
unei !)m)'i. Kn !entimetru mai la st+nga, 'i a' fi ateri*at dire!t "e "i!ioarele domnului >eorge.
Am s!os un .i")t s!urt de s"aim) 'i m1am dat na"oi !+.i,a "a'i.
- Data ,iitoare trebuie s) ne g+ndim s)1.i d)m la tine o !ret), !a s) mar!#e*i lo!ul, s"use
domnul >eorge !l)tin+nd din !a" 'i1mi lu) g#io*danul din m+n).
5u m) a'te"tase singur. L+ng) el se afla :al% de Villiers, do!torul Q#ite 'edea "e un
s!aun la mas), mi!u.a fantom) tr)gea !u o!#iul de du") "i!ioarele lui, iar de "eretele de l+ng) u')
se s"ri7inea >ideon, !u un uria' "lasture alb "e frunte.
La ,ederea lui, am ins"irat ad+n!.
Afi'a atitudinea lui obi'nuit), !u bra.ele n!ru!i'ate la "ie"t, dar !uloarea fe.ei abia da!)
ntre!ea albea.a "lasturelui, iar !ear!)nele de sub o!#i f)!eau !a iri'ii s)1i "ar) neobi'nuit de
,er*i. Am sim.it o dorin.) !o,+r'itoare s) alerg la el, s)1l iau n bra.e 'i s)1i suflu "este ran), a'a
!um f)!eam mereu !u 5i!% !+nd se lo,ea.
- E totul n regul), >$endol4n0 (ntreb) :al% de Villiers.
- Da, am s"us eu, f)r) s)1mi iau o!#ii de la >ideon.
Doamne, !e dor mi fusese de el2 Abia atun!i mi d)deam seama !+t de mult. =+t tre!use
de la s)rutul de "e sofaua ,erde0 C *i0 De'i abia da!) "utea fi ,orba des"re un s)rut.
>ideon m) "ri,ea inert, a"roa"e absent, !a 'i !um m1ar fi ,)*ut "entru "rima oar). 5i!i o
r)m)'i.) a !eea !e fusese !u o *i n urm).
- Am s1o !ondu! "e >$endol4n sus, !a s) "oat) merge a"oi a!as), s"use !alm domnul
>eorge, du") !are mi "use o m+n) "e s"ate 'i m) m"inse u'or "e l+ng) :al%, ns"re u'). Dire!t
!)tre >ideon.
- 3e1ai8 E'ti mai bine0 Am ntrebat eu.
>ideon nu s"use nimi!, !i doar m) "ri,i. =e,a nu era ns) n regul) !u felul n !are se uita
la mine. Par!) nu a' fi fost o "ersoan), !i un obie!t. Knul nesemnifi!ati,, !omun, !um ar fi8 un
s!aun. Poate !) suferise, ntr1ade,)r, o !omo.ie !erebral) 'i nu mai 'tia !ine eram0 /1a luat dintr1
odat) !u frig.
- Lo!ul lui >ideon este n "at, dar trebuie s) eli"se*e !+te,a ore, da!) nu ,rem s) ris!)m
,reun salt ne!ontrolat n tim", e@"li!) do!torul Q#ite as"ru. Este o im"ruden.) s) fie l)sat iar
singur8
- Dou) ore ntr1o "i,ni.) lini'tit) din 1HIX, Ja%e, l ntreru"se :al%. Pe o sofa. Poate s)
su"ra,ie.uias!).
- Da, f)r) dis!u.ie, s"use >ideon, iar "ri,irea1i de,eni, da!) se mai "utea a'a !e,a, 'i
mai ntune!at).
/i1a ,enit deodat) s) "l+ng. Domnul >eorge des!#ise u'a.
- 6ai, >$endol4n.
- (n!) o !li"), domnule >eorge. >ideon m) a"u!) de bra.. A' ,rea s) 'tiuB n !e an a fost
trimis) >$endol4n adineauri.
- Adineauri0 <ulie 1HI6, s"use domnul >eorge. De !e0
- P)i, "entru !) miroase a fum de .igar), s"use >ideon, str+ng+ndu1m) dureros de tare de
bra..
/ai a,eam "u.in 'i s!)")m g#io*danul din m+n).
/i1am mirosit automat m+ne!a 7a!#etei. A,ea dre"tate orele "etre!ute n !afeneaua
"lin) de fum l)saser) urme de net)g)duit. =um, Dumne*eu, a,eam s) e@"li! asta0
- CF, m1a.i des!o"erit, am s"us eu, "ri,ind n 7os. Am fumat 'i eu "u.in. Dar numai trei
.ig)ri. Sin!er.
Domnul >eorge !l)tin) din !a".
- Dar, >$endol4n, doar te1am aten.ionat s) nu iei !u tine obie!te8
- (mi "are r)u, l1am ntreru"t eu. Dar e a'a de "li!tisitor n "i,ni.a aia ntune!oas), iar o
.igar) te a7ut) 'i s)1.i n,ingi fri!a8
/) str)duiam s) afi'e* o figur) 7enat).
- Am str+ns !u gri7) s!rumul 'i am adus totul !u mine, nu trebuie s) ,) fa!e.i gri7i !1o s)
g)seas!) !ine,a un "a!#et de Lu!%4 Stri%e 'i1o s)1'i "un) ntreb)ri.
:al% r+se.
- Prin.esa noastr) nu e !#iar at+t de !uminte "e !+t "are, s"use do!torul Q#ite, iar eu am
res"irat u'urat).
Se ")rea !) m) !re*user).
- 5u fi at+t de 'o!at, 3#omas2 Eu am fumat "rima .igar) la treis"re*e!e ani.
- Ai eu. Prima 'i ultima.
:al% de Villiers se a"le!ase din nou s"re !ronograf.
- :umatul !#iar nu este re!omandabil, >$endol4n. Sunt sigur !) mama ta ar fi 'o!at)
da!) ar afla.
P+n) 'i mi!ul ?obert d)dea din !a" ,e#ement 'i m) "ri,ea !u re"ro'.
- (n "lus, d)unea*) 'i frumuse.ii, !om"let) do!torul Q#ite. 5i!otin) nu fa!e bine tenului
'i afe!tea*) din.ii.
>ideon nu s"unea nimi!. Ai ni!i nu sl)bise str+nsoarea din 7urul bra.ului meu. /)
!#inuiam s)1l "ri,es! n o!#i !+t mai natural "osibil 'i am n!er!at s) afi'e* un *+mbet
a"ologeti!. /) "ri,i !u o!#ii u'or str+n'i 'i !l)tin) im"er!e"tibil din !a". A"oi mi d)du, n!et1
n!et, drumul. Am ng#i.it n se!, deoare!e mi se "usese brus! un nod n g+t.
De !e se "urta >ideon astfel0 A!um, dr)gu. 'i tandru, n !li"a urm)toare, re!e 'i distant0
5imeni nu "utea ndura a'a !e,a. Eu, n ori!e !a*, nu. =eea !e se "etre!use ntre noi doi a!olo,
7os, mi se ")ruse sin!er. Ade,)rat. Ai1a!um n1a,ea alt!e,a mai bun de f)!ut de!+t s) se foloseas!)
de "rima o!a*ie !a s) m) dea de gol n fa.a tuturor0 Knde ,oia s1a7ung)0
- Vino a!um, mi !eru domnul >eorge.
- Atun!i, ne ,edem "oim+ine, >$endol4n, s"use :al% de Villiers. E *iua ta !ea mare.
- 5u uita.i s1o lega.i la o!#i, s"use do!torul Q#ite, iar eu l1am au*it "e >ideon
i*bu!nind s!urt n r+s. =a 'i !um do!torul Q#ite ar fi f)!ut o glum) "roast). A"oi, u'a !ea grea se
n!#ise n urma noastr).
- Se "are !) nu "rea1i "la! fum)torii, am s"us eu n!et, de'i a' fi "referat s) fi "utut
i*bu!ni n la!rimi.
- D)1mi ,oie, te rog, s) te leg la o!#i, s"use domnul >eorge, iar eu am r)mas nemi'!at),
"+n) !+nd el reu'i s) fa!) e'arfei nguste un nod la !eaf). (mi lu) a"oi g#io*danul din m+n) 'i m)
m"inse gri7uliu n fa.).
- >$endol4n8 3rebuie s) fii foarte atent).
- =+te,a .ig)ri n1o s) m) omoare, domnule >eorge.
- 5u la asta m1am referit.
- Dar la !e0
- La sentimentele tale.
- Poftim0 Sentimentele mele0
L1am au*it "e domnul >eorge oft+nd.
- =o"ilul meu drag, !#iar 'i un orb ar "utea ,edea !e sentimente nutre'ti "entru >ideon.
- Eu8
Am amu.it din nou. Era !lar !) domnul >eorge a,ea "ri,irea mult mai as!u.it) de!+t a' fi
!re*ut eu.
- ?ela.iile dintre doi !)l)tori n tim" nu au stat ni!iodat) sub o stea noro!oas), s"use el.
La fel !a leg)turile dintre familiile de Villiers 'i /ontrose. Ai, n ,remuri !a a!estea, nu trebuie
"ierdut din ,edere fa"tul !), n "rin!i"iu, nu "o.i a,ea n!redere n nimeni.
Poate doar mi n!#i"uiam, dar a,eam im"resia !) m+na domnului >eorge de "e s"atele
meu tremura.
- Este, din ")!ate, o !#estiune irefutabil) fa"tul !) 7ude!ata s)n)toas) a oamenilor are de
suferit de ndat) !e intr) n 7o! dragostea. <ar tu ai !ea mai mare ne,oie de o 7ude!at) s)n)toas)
a!um. Aten.ie, trea"t).
Am a7uns, f)r) s) mai s!oatem o ,orb), la s!ara de a!!es la ni,elul su"erior, iar domnul
>eorge mi de*leg) o!#ii 'i m) "ri,i !u serio*itate.
- Po.i reu'i n toate, >$endol4n. Eu !red !u t)rie n tine 'i1n abilit).ile tale.
:a.a lui rotund) era iar "lin) de brobonele de sudoare. (n o!#ii lui lumino'i nu "uteam !iti
de!+t ngri7orarea "e !are o !iteam 'i1n o!#ii mamei !+nd m) "ri,ea. Eram !o"le'it) de un ,al de
afe!.iune.
- Pofti.i. <nelul dumnea,oastr), am s"us eu. =e ,+rst) a,e.i, domnule >eorge0 (mi
"ermite.i s) ,)1ntreb0
- Aa"te*e!i 'i 'ase, s"use domnul >eorge. 5u e ni!i un se!ret.
L1am "ri,it insistent. =#iar da!) nu m) g+ndisem !u ade,)rat la asta, l1a' fi !re*ut, f)r)
"robleme, !u *e!e ani mai t+n)r.
- Atun!i, n 1HI6 a,ea.i80
- Dou)*e!i 'i unu. A!esta a fost anul n !are am debutat ai!i !a asistent de a,o!at 'i am
de,enit membru al lo7ei.
- C !unoa'te.i "e Violet Pur"le"lum, domnule >eorge0 Este o "rieten) de1a str)m)tu'ii
mele.
Domnul >eorge ridi!) o s"r+n!ean).
- 5u, nu !red. Vino, te !ondu! la ma'in). Sunt sigur !) mama ta te a'tea"t) !u dor.
- Da, "ute.i fi !#iar foarte sigur de asta. Domnule >eorge80
Dar domnul >eorge "ornise de7a. 5u mi mai r)m+nea alt!e,a de f)!ut de!+t s) m) .in
du") el.
- /+ine ,ei fi luat) de1a!as) la "r+n*. /adame ?ossini are ne,oie de tine "entru "rob),
du") !are >iordano ,a n!er!a s) te mai n,e.e !+te !e,a. <ar, n final, mai trebuie s) 'i eli"se*i.
- Se "are !1o s) fie o *i gro*a,), am s"us eu se!.
- Dar asta nu este ni!i un fel de magie, am 'o"tit eu 'o!at).
Leslie oft).
- Poate !) nu n sensul s!amatoriilor alea !u #o!us1"o!us1"re"aratus, dar este un #ar
magi!. Este magia !orbului.
- Este mai degrab) un fel de .i!neal), am !omentat eu. Kn !e,a din !au*a !)ruia se r+de
de tine !e,a !e ori!um nu !rede nimeni.
- >$enn4, nu e o .i!neal) !+nd !ine,a are "er!e".ii "aranormale. Este mai degrab) un
#ar. 3u "o.i ,edea s"irite !u !are "o.i !omuni!a.
- Ai demoni, ad)ug) ;emerius.
- (n mitologie, !orbul simboli*ea*) leg)tura oamenilor !u *eii. =orbii sunt mi7lo!itorii
dintre ,ii 'i mor.i.
Leslie ntoarse dosarul !a s) "ot !iti !e g)sise ea "e net des"re !orbi.
- 3rebuie s) re!uno'ti !) e@traordinarul se "otri,e'te bine !u abilitatea ta.
- Ai !u !uloarea ")rului, remar!) ;emerius. 5egru !a "ana !orbului8
(mi mu'!am bu*a de 7os.
- Dar n "rofe.ii totul sun) at+t de, of, #abar n1am, at+t de im"ortant 'i de "uterni!. =a 'i
!um magia !orbului ar fi un fel de arm) se!ret).
- Dar se "rea "oate s) fie, re"li!) Leslie. Da!) n!ete*i s) mai !re*i !) ar fi doar un fel
de .i!neal) !are te a7ut) s) ,e*i fantome.
- Ai demoni, re"li!) ;emerius din nou.
- 3are mi1ar "l)!ea s) ,)d te@tele "rofe.iilor, s"use Leslie. /1ar interesa foarte mult
!um sun) e@a!t te@tul.
- Sunt sigur) !) =#arlotte .i l1ar "utea turui f)r) gre'eal), am *is eu. =red !) a n,).at
a'a !e,a n orele ei de mister. A!olo nu ,orbe'te nimeni de!+t n rime. >ardienii. =#iar 'i mama.
Ai >ideon.
Am "ri,it re"ede n alt) "arte, "entru !a Leslie s) nu obser,e !) mi se um"luser) o!#ii de
la!rimi, dar era "rea t+r*iu.
- Cf, dr)g)la'o2 5u "l+nge iar2 (mi ntinse o batist). O)u !) e@agere*i.
- 5u, nu e@agere*. /ai .ii minte !+nd ai bo!it trei *ile la r+nd din !au*a lui /a@0 Am
sus"inat eu.
- Dinen.eles !) mai .in minte, s"use Leslie. 5u au tre!ut de!+t 'ase luni.
- A!um mi dau seama !e1ai sim.it atun!i. Ai, brus!, n.eleg de !e .i1ai dorit mai bine s)
fi murit2
- Am fost a'a "roast)2 /i1ai fost tot tim"ul al)turi 'i mi1ai s"us !) /a@ nu merit) ni!i
m)!ar s) m) g+ndes! la el, fiind!) se "urtase !a un nenoro!it. Ai !) ar fi trebuit s) m) s")l "e
din.i8
- Da, iar "e fundal se re"eta la nesf+r'it 3#e Qinner 3a%es <t All.
- Pot s) fa! rost de "ies), se oferi Leslie. Da!) te1ar fa!e s) te sim.i mai bine.
- 5u. Dar "o.i s)1mi dai !u.itul 7a"one* "entru legume, !a s)1mi fa! #ara!#iri.
/1am tr+ntit "e "at 'i1am n!#is o!#ii.
- De !e trebuie s) fie fetele mereu at+t de dramati!e0 (ntreb) ;emerius. E 'i b)iatuU ntr1
o "as) "roast) 'i se uit) "osa!, deoare!e l1a ")lit !ine,a n moalele !a"ului, 'i "entru tine se 'i
du!e lumea de r+").
- Pentru !) nu m) iube'te, am s"us eu dis"erat).
- 51ai de unde s) 'tii, ri"ost) Leslie. Eu, din ")!ate, am fost foarte sigur) !) /a@ nu m)
iube'te, deoare!e, la o 7um)tate de or) du") !e n!#eiasem "rietenia, a 'i fost ,)*ut giugiulindu1se
n sala de !inema !u una, Anna. Dar a'a !e,a nu i se "oate re"ro'a 'i lui >ideon. El e doar un
"i!u. !am8 s!#imb)tor.
- Dar de !e0 Ar fi trebuit s) ,e*i !um m1a "ri,it2 Par!) s!+rbit. =a 'i !um a' fi fost8 un
g+nda!. Pur 'i sim"lu, nu mai re*ist.
- /ai de,reme te !om"arai !u un s!aun, !oment) Leslie, !l)tin+nd din !a". Adun)1te
odat)2 Domnul >eorge are dre"tateB de ndat) !e intr) n 7o! dragostea, s1a *is !u 7ude!ata
s)n)toas). 5oi suntem la un "as de o reali*are e"o!al).
De diminea.), !+nd Leslie ,enise la noi 'i ne f)!user)m !omode "e "atul meu, domnul
Dern#ard b)tuse la u'a !amerei mele lu!ru "e !are nu1l mai f)!use ni!iodat) 'i "usese o ta,)
"e masa mea de s!ris.
- C gust)ri!) "entru tinerele domni.e, s"usese el.
Eu nu "utusem de!+t s) m) #olbe* la el, !)!i nu1mi aminteam s) fi ur!at ,reodat) la a!el
eta7.
- A!um, deoare!e a.i ntrebat mai deun)*i, mi1am luat libertatea de a fa!e unele
!er!et)ri, !ontinuase domnul Dern#ard, "ri,indu1ne serios !u o!#ii lui de bufni.), "e deasu"ra
o!#elarilor. Ai, a'a !um m) g+ndeam, am 'i g)sit !e !)utam.
- =e anume0 (ntrebasem eu.
Domnul Dern#ard d)duse la o "arte 'er,etul de "e ta,) 'i s!osese la i,eal) o !arte.
- =a,alerul ,erde, s"usese el. /1am g+ndit eu !) ar "utea fi !eea !e !)uta.i.
Leslie s)rise n "i!ioare 'i luase !artea n m+ini.
- Dar m1am uitat de7a "rin !artea asta la bibliote!)& nu e nimi! s"e!ial8, murmurase ea.
Domnul Dern#ard i *+mbise !u indulgen.).
- Presu"un !) asta s1a datorat fa"tului !) a!ea !arte "e !are a.i ,)*ut1o n bibliote!) nu
era "ro"rietatea lordului /ontrose. /) g+ndes! ns) !) a!est e@em"lar s1ar "utea s) ,)
interese*e.
Se retr)sese a"oi !u o mi!) "le!)!iune, iar eu 'i Leslie ne n)"ustiser)m imediat asu"ra
!)r.ii. Kn bile.el, "e !are !ine,a s!risese m)runt sute de !ifre, !)*u "lutind "e "odea. De emo.ie,
Leslie se1nro'i toat).
- C#, Dumne*eule, )sta e un !od2 Strig) ea. =+t de minunat2 Asta mi1am dorit
dintotdeauna. A!um mai trebuie doar s) afl)m !e nseamn)2
- Da, n!u,iin.) ;emerius. St)tea at+rnat de galeria "erdelei din !amera mea. Am au*it
asta adeseori. =red !) 'i asta este una dintre a!ele ultime fra*e renumite8
Dar Leslie nu a,u ne,oie de mai mult de !in!i minute "entru a1'i da seama !) numerele
a,eau leg)tur) !u anumite litere din te@t.
- Prima !ifr) indi!) de fie!are dat) "agina, a doua arat) r+ndul, a treia !u,+ntul, a "atra
litera. Ve*i0 14 22 6 X nseamn) "agina 14, r+ndul 22, al 'aselea !u,+nt 'i, din a!esta, a
treia liter). =l)tinase din !a". =e tru! ieftin2 Se n!ear!) n fie!are a doua !arte "entru !o"ii,
da!)1mi amintes! bine. 5u !ontea*)2 (n ori!e !a*, !onform a!estei s!#eme, "rima liter) este un e.
;emerius d)du im"resionat din !a".
- Au*i1o "e "rietena ta2
- 5u uita !) ai!i e totul "e ,ia.) 'i "e moarte, s"use Leslie. =re*i !) ,reau s)1mi "ierd
!ea mai bun) "rieten) numai "entru !), du") un "i! de giugiuleal), nu a mai fost n stare s)1'i
foloseas!) !reierul0
- E@a!t !e1am *is 'i eu2
Kltimele ,orbe i a"ar.ineau lui ;emerius.
- Este foarte im"ortant s) te o"re'ti din bo!it 'i s) afli !e au des!o"erit Lu!4 'i Paul,
!ontinu) Leslie !u insisten.). Da!) e'ti trimis) 'i a*i s) eli"se*i n 1HI6 trebuie s)1l rogi "e
domnul >eorge s1o fa!) insist) s) ai o dis!u.ie ntre "atru o!#i !u buni!ul t)u2 =e idee stu"id)
s) ,) du!e.i ntr1o !afenea2 Ai de data asta ai s) s!rii tot, tot !e1.i ,a s"une, "+n) n !el mai mi!
detaliu, m1au*i0 Cft). E'ti sigur) !) se numea Alian.a :lorentin)0 51am "utut g)si ni!)ieri !e,a
des"re asta. 3rebuie s) arun!)m o "ri,ire n s!rierile alea se!rete "e !are le1a l)sat >ardienilor
!ontele de Saint1>ermain. Da!) ;emerius ar fi n stare s) mi'te obie!te, atun!i ar "utea !)uta
ar#i,a, ar tre!e "rin *id 'i ar !iti totul8
- Da, d)1mi a!um "este nas !u inutilitatea mea, !oment) ;emerius ofensat. 5u mi1au
trebuit de!+t 'a"te se!ole "entru a m) obi'nui !u fa"tul !) nu "ot ni!i m)!ar s) dau o "agin) de
!arte.
=ine,a b)tu la u'a !amerei mele. =aroline b)g) !a"ul "e u').
- E gata "r+n*ul2 >$enn4, ntr1o or) ,ine !ine,a s) ,) ia, "e tine 'i "e =#arlotte.
Am gemut.
- Ai "e =#arlotte0
- Da. A'a a s"us tanti >lenda. Diata =#arlotte, o s) fie folosit) abu*i, !a n,).)toare
"entru talente f)r) s"eran.) sau !am a'a !e,a.
- 5u mi1e foame, am s"us eu.
- Venim imediat, r)s"unse Leslie 'i1mi d)du un !ot n !oaste. >$enn4, !e naiba2 51ai
de!+t s)1.i "l+ngi singur) de mil) mai t+r*iu. A!um trebuie s) m)n+n!i !e,a2
/1am ridi!at 'i mi1am suflat nasul.
- 51am energia ne!esar) s) as!ult !omentariile mali.ioase ale m)tu'ii >lenda.
- P)i, o s) !am ai ne,oie de toat) energia da!) ,rei s) su"ra,ie.uie'ti *ilelor !e ,or urma.
Leslie m) trase n "i!ioare. =#arlotte 'i m)tu'a ta sunt un antrenament bun "entru situa.ia real).
Da!) su"ra,ie.uie'ti a!estui "r+n*, n1o s) ai ni!i o "roblem) !u serata.
- Ai, da!) nu, "o.i ori!+nd s)1.i fa!i #ara!#iri, s"use ;emerius.
/adame ?ossini m) salut), str+ng+ndu1m) la "ie"tul ei ,oluminos.
- >+ti'orul meu de leb)d)2 <at)1te, n sf+r'it2 /i1ai li"sit2
- Ai dumnea,oastr) mie, am s"us eu !u sin!eritate.
Sim"la "re*en.) a lui /adame ?ossini, !u !ordialitatea ei !o"le'itoare 'i !u minunatul ei
a!!ent fran.u*es! L=um graseia ea Eg+ti'orul meu de leb)d)92 Da!)1ar fi "utut 'i >ideon s)
aud)2M, a,ea un efe!t energi*ant 'i totodat) !almant. Era !a un balsam "entru stima mea de sine,
!am de,astat).
- Vei fi n!+ntat) s) ,e*i !e .i1am !usut. >iordano a"roa"e !) a i*bu!nit n la!rimi !+nd
i1am ar)tat ro!#ia ta, a'a frumoas) e.
- =red, am s"us eu.
=u siguran.) !) >iordano "l+nsese de !iud) !) nu "utea "urta el a!ea ro!#ie. (n ori!e !a*,
fusese destul de "rietenos, nu n ultimul r+nd "entru !)1mi reu'ise dansul 'i "entru !), mul.umit)
talentelor de sufleor ale lui ;emerius, 'tiusem e@a!t !are lord era ade"tul !onser,atorilor 'i !are
al liberalilor. L;emerius tr)sese !u o!#iul "este um)rul lui =#arlotte 'i !itise din fi.ui!a a!esteia.M
Pro"ria mea legend) Penelo"e /ar4 >ra4, n)s!ut) n 1S6I "utusem s1o s"un f)r) gre'eal),
tot mul.umit) lui ;emerius, in!lusi, toate "renumele ")rin.ilor mei de!eda.i. 5umai !u e,antaiul
!ontinuam s) nu m) des!ur!, dar =#arlotte f)!use o "ro"unere !onstru!ti,)B s) nu foloses! delo!
e,antai.
La finalul orei de !urs, >iordano mi mai d)duse o list) !u o mul.ime de !u,inte "e !are
nu a,eam, sub ni!i o form), ,oie s) le foloses!.
- P+n) m+ine s) le n,e.i "e de rost 'i s) le asimile*i2 S"usese el na*al. (n se!olul al
;V<<<1lea nu e@ist) autobu*e, 'tiri'ti sau as"iratoare, nimi! nu este su"er, marf) sau !ool, nu se
!unoa'te n!) nimi! des"re fenomenul de fisiune nu!lear), !remele !u !olagen sau g)urile din
stratul de o*on.
A#, "e bune0 (n tim" !e eu n!er!am s)1mi imagine* de !e naiba ar fi trebuit eu n se!olul
al ;V<<<1lea s) n!er! s) "ort o dis!u.ie n !are s) fie ne!esar s) formule* fra*e !are s) !on.in)
sintagmele E'tirist9, Egaur) n stratul de o*on9 'i E!reme !u !olagen9, am s"us "oliti!oas) ECF9,
dar >iordano n!e"use de7a s) se isteri*e*eB
- 5uuuuuu2 5u mai s"une CF2 (n se!olul al ;V<<<1lea nu e@ist) CF, n!uiato2
/adame ?ossini mi leg) !orsetul la s"ate. Eram din nou sur"rins) de !+t de !omod era.
=u o !#estie din asta "e tine, a,eai automat o .inut) drea"t). (n 7urul 'oldurilor, mi s1a legat o
!rinolin) !)"tu'it) L!red !) se!olul al ;V<<<1lea a fost o "erioad) deosebit de minunat) "entru
toate doamnele !u "o"ouri mai gr)su.e 'i 'olduri mai l)t)re.eM, a"oi /adame ?ossini mi trase "e
!a" o ro!#ie grena. (n!#ise un 'ir lung de !o"!i 'i nasturi la s"ate, n ,reme !e eu "i")iam
n!+ntat) m)tasea grea 'i brodat). Vai, !e frumoas) mai era 'i ro!#ia asta2
/adame ?ossini se roti n!et n 7urul meu, iar "e fa.) i nflori un *+mbet de satisfa!.ie.
- :erme!)tor. /agnifiYue.
- A!easta e ro!#ia "entru bal0 Am ntrebat eu.
- 5u, a!easta este ro!#ia "entru serat).
(n 7urul de!olteului ad+n!, /adame ?ossini "rindea minus!uli trandafiri de m)tase.
Pentru !) a,ea gura "lin) de bolduri, ,orbea ininteligibil, "rintre din.i.
- Ai ,oie s) "or.i ")rul ne"udrat, iar !uloarea n!#is) arat) fantasti! !u grena. E@a!t !um
mi1am imaginat. (mi f)!u !u o!#iul 'me!#ere'te. Vei atrage aten.ia, g+ti'orul meu de leb)d), nUest
!e "as de'i nu asta e inten.ia noastr). Dar !e "ot s) fa!0
('i fr)m+nt) m+inile. S"re deosebire de >iordano, ea, !u statura ei minion) 'i !u g+tul de
.estoas), ")rea dr)g)la') !+nd f)!ea a!est gest.
- A!um e'ti o mi!) frumuse.e, 'i nu ar fi de ni!i un folos s) te as!undem n ,e'minte de
!ulori s")l)!ite. De!i, g+ti'orul meu de leb)d), suntem gata. A!um e r+ndul ro!#iei de bal.
?o!#ia de bal era de un albastru "al !u broderii 'i !u ,ol)na'e !rem 'i se a'e*a la fel de
frumos "re!um ro!#ia ro'ie. Da!) a'a !e,a era "osibil, a!east) ro!#ie a,ea un de!olteu 'i mai
s"e!ta!ulos, iar "oalele a,eau o am"loare de metri buni n 7urul meu. /adame ?ossini mi !+nt)ri
gri7ulie !osi.a n m+ini.
- (n!) nu sunt sigur) !um o s) fa!em. =u o "eru!) n1ai s) te sim.i to!mai !omod, mai
ales !) trebuie s) as!udem sub ea ")rul )sta mult. Dar ai ")rul at+t de negru, n!+t, da!) l1am
"udra, am ob.ine doar un gri oribil. Tuelle !atastro"#e2 ('i fre!) fruntea. 5u !ontea*). A'a ,ei fi,
ntr1ade,)r, absolument en ,ogue, dar, !erule mare, !e mod) oribil) a mai fost 'i asta2
/i1a ,enit s) r+d "entru "rima oar) n a!ea *i. 6orrible2 Da, a'a era. 5u numai moda, dar
'i >ideon era #orrible 'i desagreable 'i, din "artea mea, stu"ide& n ori!e !a*, a'a a,eam s) ,)d eu
lu!rurile de atun!i n!olo. LDasta2M
/adame ?ossini nu ")ru s)1'i dea seama de !+t de mult mi alinase sufletul. =ontinua s)
se indigne*e de a!ele ,remuri.
- :ete tinere, !are1'i "udrau ")rul "+n) !+nd a!esta ar)ta de "ar!) ar fi fost al buni!ii8
3eribil2 (n!al.), te rog, a!e'ti "antofi. >+nde'te1te !) trebuie s) danse*i n ei, !)!i ar mai fi tim"
s)1i modifi!)m.
Pantofii ro'ii broda.i, "entru ro!#ia ro'ie, alba'tri !u !atarame aurii, "entru ro!#ia de bal
erau uimitor de !omo*i, de'i ar)tau !a ni'te "iese de mu*eu.
- Sunt !ei mai frumo'i "antofi "e !are i1am n!)l.at ,reodat), am s"us eu n!+ntat).
- Asta a fost 'i inten.ia mea, re"li!) /adame ?ossini, 'i fa.a1i radie. De!i, ngera', am
terminat. Ai gri7) s) te !ul!i de,reme ast)1sear), !)!i m+ine ,ei a,ea o *i s"e!ial).
Pe !+nd eu mi "uneam 7ean'ii 'i "ulo,erul meu bleumarin "referat, /adame ?ossini
aran7) ro!#iile "e mane!#inele f)r) !a". A"oi se uit) la !easul de "e "erete 'i1'i n!runt) su")rat)
fruntea.
- 3+n)rul )sta neserios2 3rebuia s) fie ai!i de un sfert de or)2
Pulsul mi !res!u brus!.
- >ideon0
/adame ?ossini d)du a"robator din !a".
- 5u ia delo! n serios !e fa!em ai!i, !rede !) n1are ni!i o im"ortan.) da!) un "antalon
st) bine sau nu. Dar nu e a'a2 Este !#iar deosebit de im"ortant !+t de bine st) un "antalon.
, JZ<orrible. 3errible. Desagreableu, mi n!er!am eu noua mantr).
=ine,a b)tu la u'). Era doar un *gomot dis!ret, ns) toate re*olu.iile mele se s"ulberar).
Dintr1odat), abia a'te"tam s)1l re,)d "e >ideon. (n a!ela'i tim", m) temeam ngro*itor de
o nt+lnire. 5u a' fi "utut s) mai re*ist n!) o dat) "ri,irii a!eleia sumbre.
- A#, s"use /adame ?ossini. <at)1l2 <ntr)2
/i se n!ord) tot !or"ul, dar "e u') nu1'i f)!u a"ari.ia >ideon, !i ro'!atul domn /arle4.
5er,os 'i ru'inat, !a1ntotdeauna, b+iguiB
- 3rebuie s1o !ondu! "e ?u8 ))), "e /iss s) eli"se*e.
- (n regul), am s"us eu. 3o!mai am terminat.
;emerius mi r+n7ea din s"atele domnului /arle4. (l gonisem nainte s) intru la "rob).
- 3o!mai am *burat "rintr1un ministru de interne ade,)rat, s"use el ,esel. A fost !ool2
- Dar unde e b)iatul0 3un) /adame ?ossini. 3rebuia s) ,in) la "rob)2
Domnul /arle4 'i drese glasul.
- 3o!mai l1am ,)*ut "e Dia8 Pe domnul de Villiers st+nd de ,orb) !u !ealalt) ?u8 =u
/iss =#arlotte. Era nso.it de fratele dumnealui.
- <a "oftim2 5i!i nu m) interesea*), s"use /adame ?ossini furioas).
EPe mine ns), da9, mi1am *is eu. (n g+nd i s!riam de7a un S/S lui Leslie. Doar un
singur !u,+ntB E6ara!#iri9.
- Da!) nu ,ine ai!i imediat, m) ,oi "l+nge /arelui /aestru, s"use /adame ?ossini.
Knde mi1e telefonul0
- (mi "are r)u, murmur) domnul /arle4. :r)m+nta 7enat o e'arf) neagr) n m+ini. (mi
"ermite.i80
- Desigur, am s"us eu, l)s+ndu1l, !u un oftat, s) m) lege la o!#i.
- 3o!ilarul s"une, din ")!ate, ade,)rul, *ise ;emerius. S!li"i!iosul t)u flirtea*) de
mama fo!ului, a!olo sus, !u ,eri'oara ta. Ai dr)g)la'ul lui frate a'i7derea. =e1or g)si b)ie.ii )'tia
la ro'!ate0 =red !) se du! m"reun) la !inema. Dar mai bine s) nu1.i s"un asta, !) iar te "ui "e
bo!it.
Am !l)tinat din !a".
;emerius se uit) n ta,an.
- Pot s)1l .in sub obser,a.ie da!) ,rei. =e *i!i0
Am n!u,iin.at din !a" energi!.
Pe drumul s"re subsol, domnul /arle4 t)!u tena!e, iar eu am st)ruit asu"ra g+ndurilor
mele sumbre. Abia !+nd am a7uns n !amera !ronografului, iar domnul /arle4 mi1a de*legat
o!#ii, am ntrebatB
- Ast)*i unde m) trimite.i0
- (l ,oi8 (l ,om a'te"ta "e num)rul nou), )))8 domnul Q#itman, s"use domnul
/arle4 'i m) o!oli !u "ri,irea, du") !are se uit) n 7os. /ie nu1mi st) n "utere s) o"ere*
!ronograful. V) rog s) lua.i un lo!.
Dar abia m) a'e*asem, !) u'a se 'i des!#ise 'i1n !amer) intr) domnul Q#itman. Ai,
imediat n urma lui, >ideon.
<nima mi se o"ri "entru o !li").
- Dun), >$endol4n, s"use domnul Q#itman !u *+mbetul lui 'armant de ,e,eri.oi. /)
bu!ur s) te ,)d. D)du la o "arte ta"iseria de "e "erete, n s"atele !)reia se afla as!uns seiful.
A'adar, s) te trimitem s) eli"se*i.
Abia da!) au*eam !e s"unea. >ideon era n!) foarte "alid, dar ar)ta mult mai s)n)tos
de!+t !u o sear) n urm). Plasturele mare 'i alb dis")ruse, a'a !) am "utut ,edea rana de la
r)d)!ina ")rului, o ran) de *e!e !entimetri lungime, !are fusese "rins) !u numeroase !o"!i.
A'te"tam s) s"un) !e,a, dar nu f)!u de!+t s) m) "ri,eas!).
;emerius s)ri !u a,+nt "rin "erete, fi@ l+ng) >ideon, iar mie mi se t)ie r)suflarea de
s"aim).
- K"s. <at)1l2 S"use ;emerius. Am ,rut s) te a,erti*e*& sin!er, s!um"o. Dar nu m1am
"utut de!ide du") !ine s) fug mai nt+i. Se "are !) =#arlotte a "reluat, "entru o sear), rolul de
bon) a fratelui !elui dr)g)la' al lui >ideon. Au "le!at m"reun) la o ng#e.at). Pe urm) se du! la
!inema. =inematografele sunt !)"i.ele de f+n ale e"o!ii moderne, a' s"une eu.
- E totul n regul) !u tine, >$endol4n0 (ntreb) >ideon, ridi!+nd o s"r+n!ean). Pari
agitat). Pi1ar "rinde bine o .igar), !a s) te lini'te'ti0 =are e mar!a ta "referat)0 Lu!%4 Stri%e0
5u "uteam de!+t s) m) #olbe* la el "arali*at).
- Las1o1n "a!e2 S"use ;emerius. 5u ,e*i !) sufer) din dragoste, "rost grobian !e e'ti0
Ai1anume, din ,ina ta2 De fa"t, !e !au.i tu ai!i0
Domnul Q#itman s!osese !ronograful din seif 'i1l "usese "e mas).
- S) ,edem n!otro mergem a*i8
- /adame ?ossini ,) a'tea"t) la "rob), sir, se adres) domnul /arle4 lui >ideon.
- :ir1ar2 E@!lam) >ideon, derutat "entru o !li"). Se uit) la !eas. Am uitat !om"let. Era
foarte su")rat)0
- /i s1a ")rut destul de indignat), r)s"unse domnul /arle4. (n a!el moment, u'a se
des!#ise din nou, iar n !amer) intr) domnul >eorge. >+f+ia foarte tare, 'i, !a1ntotdeauna !+nd se
agita, fruntea1i era a!o"erit) de brobonele de sudoare.
- =e se "etre!e ai!i0
Domnul Q#itman 'i n!runt) fruntea.
- 3#omas0 >ideon a s"us !) e'ti n!) ntr1o dis!u.ie !u :al% 'i !u ministrul de interne.
- =#iar am fost. P+n) !+nd am "rimit un telefon de la /adame ?ossini 'i am aflat !)
>$endol4n a fost de7a dus) s) eli"se*e, s"use domnul >eorge.
Era "entru "rima oar) !+nd l ,edeam furios.
- Dar >ideon a *is !) ne1ai delegat "e noi8, n!e"u domnul Q#itman, sin!er derutat.
- 5u este ade,)rat2 >ideon, !e se "etre!e ai!i0
Din o!#ii domnului >eorge dis")ruse ori!e urm) de bonomie. >ideon 'i n!ru!i'ase
bra.ele la "ie"t.
- Am !re*ut !) o s) ,) bu!ura.i da!) ,) lu)m sar!ina asta de "e umeri, s"use el sim"lu.
Domnul >eorge 'i tam"on) broboanele de sudoare !u batista.
- (.i mul.umes! "entru gri7), i1o1ntoarse el !u o umbr) de sar!asm n glas. Dar nu era
ne,oie. Plea!) n se!unda asta sus, la /adame ?ossini.
- /i1ar fa!e "l)!ere s1o nso.es! "e >$endol4n, s"use >ideon. Du") e,enimentele de
ieri, "oate ar fi mai bine s) nu r)m+n) singur).
- Prostii, r)s"unse domnul >eorge. 5u e@ist) ni!i un moti, "entru !are s) "resu"unem
!) ar fi e@"us) ,reunui "eri!ol, at+ta ,reme !+t nu e trimis) "rea de"arte n tre!ut.
- A'a e, n!u,iin.) domnul Q#itman.
- De e@em"lu, n anul 1HI60 (ntreb) >ideon non'alant, "ri,indu1l "e domnul >eorge
dire!t n o!#i. A*i1diminea.) am r)sfoit "u.in Analele, 'i trebuie s) s"un !) anul 1HI6 "are s) fi
fost deosebit de lini'tit. :ra*a !are a"are !el mai des n a!east) "erioad) esteB E5u au e@istat
e,enimente deosebite9. C astfel de fra*) este mu*i!) "entru ure!#ile noastre, nu1i a'a0
(ntre tim", mie1mi b)tea inima s)1mi s"arg) "ie"tul. =om"ortamentul lui >ideon nu a,ea
alt s!o" de!+t s) e@"li!e !e f)!usem eu !u1ade,)rat !u o *i n urm), da!) aflase !um,a. Dar !um
naiba s) fi aflat0 (n definiti,, doar mirosisem a .ig)ri 'i1at+t, !eea !e ar fi "utut s)1l bage la
b)nuieli, dar nu i1ar fi "utut ni!ide!um s"une !e se nt+m"lase n 1HI6.
Domnul >eorge l "ri,ea la r+ndul lui, f)r) s) !li"eas!). P)rea 'i el un "i! iritat.
- A!easta nu a fost o rug)minte, >ideon. /adame ?ossini a'tea"t). /arle4, "o.i "le!a 'i
dumneata.
- Da, sir, domnule >eorge, sir, murmur) domnul /arle4.
Du") !e u'a se n!#ise n urma lui, domnul >eorge !ontinu) s)1l s)gete*e !u "ri,irea "e
>ideon, !are nu se !lintise din lo!. Domnul Q#itman l "ri,ea 'i el !u o u'oar) uimire.
- =e mai a'te".i0 (ntreb) domnul >eorge re!e.
- De !e a.i trimis1o "e >$endol4n n "lin) *i n tre!ut nu !um,a e m"otri,a
regulamentului0 (ntreb) >ideon.
- C#, o#, s"use ;emerius.
- >ideon, nu e de datoria ta8, n!e"u domnul Q#itman.
- 51are ni!i o im"ortan.) la !e or) a f)!ut saltul, l ntreru"se domnul >eorge. A ateri*at
ntr1o "i,ni.) n!uiat).
- /i1a fost fri!), am s"us eu re"ede 'i "oate "u.in !am tare. 5u am ,rut s) fiu singur) n
"i,ni.a asta noa"tea, l+ng) !ata!ombe8
>ideon m) "ri,i s!urt 'i ridi!) iar dintr1o s"r+n!ean).
- C#, da, doar e'ti o fiin.) mi!) 'i foarte fri!oas), uitasem !u des),+r'ire. ?+se n!et.
1HI6 a fost anul n !are a.i de,enit membru al lo7ei, domnule >eorge, nu1i a'a0 =e !oin!iden.)
!iudat)2
Domnul >eorge se n!runt).
- 5u n.eleg unde ba.i, >ideon, s"use domnul Q#itman. Dar a' "ro"une s) "le!i a!um la
/adame ?ossini. Eu 'i domnul >eorge ne ,om o!u"a de >$endol4n.
>ideon se uit) din nou la mine.
- Am urm)toarea "ro"unereB termin !u "roba 'i1a"oi m) trimite.i 'i "e mine du")
>$endol4n, indiferent unde. (n felul a!esta, nu ,a mai a,ea de !e s) se team) n noa"te.
- Doar de tine, !oment) ;emerius.
- Pi1ai !om"letat de7a "or.ia "entru a*i, s"use "rofesorul meu. Dar da!) lui >$endol4n
i e team)8
/) "ri,i !om")timitor. 5u i1o "uteam lua n nume de r)u. Se "resu"unea !) ")ream !u
ade,)rat s"eriat). <nima n!)1mi b)tea !u "utere 'i eram in!a"abil) s) s"un !e,a.
- Din "artea mea, "utem s) fa!em 'i1a'a, s"use domnul Q#itman ridi!+nd bra.ele. 5u se
n!al!) ni!i o regul), nu1i a'a, 3#omas0
Domnul >eorge !l)tin) n!et din !a", de'i ar)ta de "ar!) ar fi ,rut s) fa!) e@a!t "e dos.
=#i"ul lui >ideon fu str)b)tut de un *+mbet de satisfa!.ie, 'i se eliber) din "o*i.ia .ea")n) din
dre"tul u'ii.
- A'adar, "e !ur+nd, s"use el ,i!torios, ns) "entru mine sun) !a o amenin.are.
=+nd u'a se n!#ise n urma lui, domnul Q#itman oft).
- Se !om"ort) foarte !iudat de !+nd a "rimit lo,itura a!eea n !a", nu !re*i, 3#omas0
- Da da, admise domnul >eorge.
- Poate ar trebui s) mai a,em o dis!u.ie !u el referitoare la tonul tri,ial "e !are l
folose'te fa.) de !ei mai nal.i n grad !a el, s"use domnul Q#itman. Pentru ,+rsta lui, este
foarte8 =e s) *i!. Se "une mult) "resiune "e el, trebuie s) nu "ierdem ni!i asta din ,edere. /)
"ri,i n!ura7ator.
- De!i, >$endol4n, e'ti "reg)tit)0
/1am ridi!at.
- Da, am min.it eu.
=orbul, n leag)nul lui rubiniu, aude mor.ii !+nt+nd ntre lumi, Abia da!)1n.elege for.a,
abia da!) "ri!e"e "re.ul, =) "uterea s"ore'te 'i !er!ul se1n!#ide8
Leul !u m+ndru1i !#i" de diamant, A !)rui lumin) str)lu!itoare f)r) de ,este ,ra7a o
tulbur), Ai moartea Soarelui el o ntoarn), /or.ii !orbului !a")t "un+nd.
Din s!rierile se!rete ale !ontelui de Saint1>ermain.
5ou).
5u ntrebasem n !e an m) trimiseser), !)!i ori!um nu !onta. De fa"t, totul ar)ta !a la
ultima mea ,i*it). Sofaua ,erde trona n mi7lo!ul n!)"erii, iar eu i1am arun!at o "ri,ire furioas),
!a 'i !+nd ea ar fi fost ,ino,at) de toate. La fel !a data tre!ut), l+ng) "eretele !u as!un*)toarea lui
Lu!as erau sti,uite s!aune, iar n mine se du!ea o ade,)rat) lu"t). S) goles! as!un*)toarea0 Da!)
>ideon a,ea b)nuieli 'i nu mai n!)"ea ndoial) !) a,ea atun!i ori!um "rima idee !are i1ar fi
,enit ar fi fost s) "er!#e*i.ione*e n!)"erea, nu0 A' fi "utut s) as!und !on.inutul unde,a, "e unul
dintre !uloare, 'i1a"oi s) m) ntor!, nainte s) a"ar) >ideon8
Am n!e"ut s) dau freneti! s!aunele la o "arte, a"oi m1am r)*g+ndit. (n "rimul r+nd, nu
a,eam !um s) as!und 'i !#eia, !)!i ar fi trebuit, la final, s) n!ui la lo! u'a. (n al doilea r+nd,
!#iar 'i da!) >ideon ar fi des!o"erit as!un*)toarea, !um urma s) demonstre*e !) a,ea ,reo
leg)tur) !u mine0 Puteam, "ur 'i sim"lu, s) fa! "e "roasta.
Am a'e*at !u gri7) s!aunele la lo! 'i am a,ut gri7) s) 'terg urmele !are m1ar fi dat de gol.
A"oi am ,erifi!at da!) u'a era ntr1ade,)r n!uiat), du") !are m1am a'e*at "e sofaua ,erde.
/) sim.eam !um,a !a n urm) !u "atru ani, !+nd, din !au*a unei nt+m"l)ri !u o broas!),
eu 'i Leslie fuseser)m ne,oite s) a'te"t)m n biroul dire!torului >illes, "+n) !+nd a!esta a,usese
tim" s) ne .in) moral). De fa"t, nu f)!usem nimi! r)u. =4nt#ia, n "ersoan), !)l!ase !u bi!i!leta
o broas!) 'i, !um nu d)duse do,ad) de sentimente de remu'!are du") in!ident LE5u era de!+t o
imbe!il) de broas!) 'i1at+t9M, eu 'i Leslie de!iseser)m, furioase la !ulme, s) r)*bun)m broas!a.
Voiam s1o ngro")m n "ar!, dar, nainte de asta "entru !) broas!a ori!um era moart) ne
g+ndiser)m s) o b)g)m "u.in n s"erie.i "e =4nt#ia 'i s) o fa!em un "i! mai sensibil) fa.) de
soarta broa'telor "e ,iitor, da!) i1am mai fi ar)tat1o o dat) n "or.ia ei de su"). 5imeni n1ar fi
"utut b)nui !), la ,ederea ei, =4nt#ia a,ea s) fa!) o !ri*) de ner,i, !u .i"ete !on,ulsi,e8 (n
ori!e !a*, dire!torul >illes ne tratase !a "e dou) !riminale "eri!uloase 'i, din ")!ate, nu uitase
a!est e"isod. Klterior, !+nd ne nt+lnea "e unde,a "rin '!oal), ne s"unea de fie!are dat)B EA#,
fetele !ele rele, !u broas!a9.
<ar noi ne sim.eam, de fie!are dat), !a naiba.
Am n!#is o!#ii "entru o !li"). >ideon nu a,ea ni!i un moti, s) se "oarte at+t de ur+t !u
mine. 5u f)!usem nimi! r)u. 5u mai "ridideau !u to.ii s) re"ete !) nu trebuiau s) aib) n!redere
n mine, m) legau la o!#i, nimeni nu1mi r)s"undea la ntreb)ri era normal s) n!er! s) aflu
singur) !e se nt+m"la de fa"t, nu1i a'a0
Knde naiba era >ideon0 De!ul din ta,an s!r+'ni 'i lumina "+l"+i o !li"). Era destul de
frig a!olo 7os. Poate m) trimiseser) ntr1una dintre iernile alea re!i de du") r)*boi de !are
"o,estea mereu tanti /add4. >ro*a,2 =ondu!tele de a") ng#e.aser), iar "e str)*i erau animale
moarte degerate. Am ,erifi!at da!) s!oteam aburi !+nd res"iram. 5u era !a*ul.
Lumina "+l"+i iar, 'i1n!e"u s)1mi fie fri!). Da!) m) tre*eam brus! n ntuneri!0 De data
asta nu se g+ndise nimeni s)1mi dea o lantern)& de fa"t, nu se "utea s"une !) m1ar fi tratat !ine,a
!u gri7) 'i !u aten.ie. Pe ntuneri!, 'obolanii "re!is !) ar fi ndr)*nit s) ias) din as!un*)torile lor.
Poate le era foame8 Ai, unde erau 'obolani, ni!i !ar!ala!ii nu erau "rea de"arte. P+n) 'i s"iritul
!a,alerului tem"lier f)r) o m+n), des"re !are ,orbise ;emerius, ar fi f)!ut st+nga1m"re7ur.
=rrrrrr!.
Vsta fusese be!ul.
3re"tat, a7ungeam la !on,ingerea !) "re*en.a lui >ideon era de "referat !elei a
'obolanilor 'i a fantomelor. Dar el nu ,enea. (n s!#imb, lumina "+l"+ia, de "ar!) mai a,ea "u.in
'i1'i d)dea du#ul.
=o"il fiind, !+nd mi era fri!) n ntuneri!, !+ntam de fie!are dat), a'a !) n!e"usem
automat s) fa! 'i a!um asta. /ai nt+i foarte n!et, a"oi din !e n !e mai tare. La urma urmei, nu
era nimeni a!olo !are s) m) "oat) au*i.
=+ntatul a7uta m"otri,a fri!ii. Ai m"otri,a frigului. Du") "rimul minut, "+n) 'i be!ul
n!et) s) mai "+l"+ie. =u e@!e".ia !+nte!elor /)riei /ena sau !#iar ale Emilianei 3orrini, !+nd
se "unea din nou "e "+l"+it. (n s!#imb, la ,e!#ile melodii ADDA, be!ul str)lu!ea !alm 'i
uniform. Din ")!ate, nu 'tiam "rea multe dintre melodiile lor, mai ales te@tele. Dar be!ul se
mul.umea 'i !u Ela la la, one !#an!e n a lifetime, la la la9.
Am !+ntat ore n 'ir. =el "u.in, a'a mi se ")ruse, !) tre!user) ore. Du") 3#e Qinner
3a%es <t AK L!+nte!ul "referat al lui Leslie !+nd suferea din dragosteM, am n!e"ut s) !+nt din nou
< Qonder. Atun!i am n!e"ut s) 'i danse* "rin !amer), !a s) nu1mi fie frig. Abia du") !e am
!+ntat a treia oar) /amma /ia, am fost !on,ins) !) >ideon nu a,ea s) mai ,in).
La naiba2 A' fi "utut totu'i s) m) stre!or f)r) "robleme "+n) sus. Am n!er!at s) !+nt
6ead C,er 6eels 'i RouUre Qasting /4 3ime, !+nd >ideon a")ru brus! l+ng) sofa.
Am n!#is gura 'i l1am "ri,it !u re"ro'.
- De !e ai nt+r*iat at+t0
- 5u m)1ndoies! !) .i s1a ")rut !) a tre!ut mult.
Pri,irea i era la fel de re!e 'i de stranie !a mai de,reme. Se duse la u') 'i *g+l.+i de
!lan.).
- Ai fost totu'i sufi!ient de inteligent) n!+t s) nu ")r)se'ti n!)"erea. E dre"t !) n1a,eai
de unde s) 'tii !+nd urma s) a"ar.
- 6a #a, am s"us eu. Asta a fost o glum)0
>ideon se s"ri7ini !u s"atele de u').
- >$endol4n, fa.) de mine ai "utea s) nu mai fa!i at+ta "e ne,ino,ata.
=u greu i su"ortam r)!eala din "ri,ire. Verdele o!#ilor lui, !are, altfel, mi "l)!ea at+t de
mult, luase a!um !uloarea 7eleului. A!ela de*gust)tor, de la !antina '!olii.
- De !e e'ti at+t de8 r)ut)!ios !u mine0
De!ul "+l"+i din nou. Probabil !)1i era dor de !+nte!ele mele.
- 51ai !um,a un be! la tine0
- /irosul de .ig)ri te1a dat de gol. >ideon se 7u!a !u lanterna n m+n). Am f)!ut !+te,a
!er!et)ri 'i am "us lu!rurile !a" la !a".
Am ng#i.it n se!.
- =e1i a'a de r)u !) am fumat0
- 5u ai fumat. Ai nu te "ri!e"i delo! s) min.i. Knde este !#eia0
- =e !#eie0
- =#eia "e !are .i1a dat1o domnul >eorge !a s) te nt+lne'ti !u el 'i !u buni!ul t)u n
1HI6. :)!u un "as ns"re mine. Da!) e'ti de'tea"t), ai as!uns1o "e1ai!i "e unde,a. Da!) nu, o ai
n!) asu"ra ta.
Se duse la sofa, d)du la o "arte "ernele 'i le arun!) "e "odea. Ai!i nu este.
/) #olbam la el re,oltat).
- Domnul >eorge nu mi1a dat ni!i o !#eie. Sin!er2 <ar "o,estea !u mirosul de .igar) este
absolut8
- 5u au fost doar .ig)ri. Ai mirosit 'i a trabu!, s"use el !alm.
('i "limb) "ri,irea "rin n!)"ere, a"oi se o"ri asu"ra sti,ei de s!aune de l+ng) "erete.
/) lu) din nou !u frig, 'i, !a s) fie totul "erfe!t, be!ul n!e"u s) "+l"+ie mai abitir.
- Eu8, am n!e"ut nesigur.
- Da0 S"use >ideon e@trem de "rietenos. Ai mai fumat 'i un trabu!0 Pe l+ng) !elelalte
trei Lu!%4 Stri%e0 Asta ai ,rut s) s"ui0
Am t)!ut. >ideon se a"le!) 'i lumin) !u lanterna sub sofa.
- Domnul >eorge .i1a s!ris "arola "e un bile.el sau ai n,).at1o "e de rost0 Ai, la
ntoar!ere, !um ai reu'it s) tre!i din nou "e l+ng) !erber f)r) !a el s) men.ione*e asta n "roto!ol0
- =e dra!ului tot s"ui a!olo0 Am ntrebat eu.
3rebuia s) "ar ofensat), dar nu "rea mi1a ie'it.
- Violet Pur"le"lum8 =e nume bi*ar, nu g)se'ti0 L1ai au*it ,reodat)0
>ideon se ridi!ase din nou 'i m) "ri,ea. 5u, 7eleul nu era !om"ara.ia "otri,it) "entru
o!#ii lui. Str)lu!eau mai degrab) !a ,erdele de'eurilor to@i!e.
Am !l)tinat n!et din !a".
- =iudat, s"use el. =)!i este o "rieten) a familiei ,oastre. =+nd i1am men.ionat, absolut
din nt+m"lare, lui =#arlotte numele, ea mi1a s"us !) buna doamn) Pur"le"lum ,) tri!otea*)
mereu fulare as"re.
Cf2 5enoro!ita de =#arlotte2 5u "utea s)1'i .in) gura aia0
- 5u, nu este ade,)rat, am re"li!at eu. 5umai !ele "entru =#arlotte erau as"re. Ale
noastre au fost mereu foarte moi.
>ideon se s"ri7ini de sofa 'i1'i n!ru!i') bra.ele la "ie"t. Lanterna lumina ns"re ta,an,
unde be!ul "+l"+ia n!) foarte ner,os.
- Pentru ultima oar), unde este !#eia, >$endol4n0
- (.i 7ur !) domnul >eorge nu mi1a dat ni!i o !#eie, am s"us eu, n!er!+nd dis"erat) s)
limite* !atastrofa. El nu are absolut ni!i o leg)tur).
- A#, nu0 Du") !um am s"us, nu "rea 'tii s) min.i. Lumin) !u lanterna s!aunele de
l+ng) "erete. Da!) a' fi fost n lo!ul t)u, a' fi as!uns !#eia n ta"i.eria unuia dintre s!aune.
CF. Atun!i n1a,ea de!+t s) !aute. /)!ar ar fi a,ut o o!u"a.ie "+n) !+nd a,eam s) ne
ntoar!em. Prea mult nu a,ea s) mai dure*e.
- Pe de alt) "arte8
>ideon mut) lanterna astfel n!+t fas!i!ulul de lumin) s)1mi lumine*e fa.a.
- Pe de alt) "arte, ar fi o mun!) de Sisif.
Am f)!ut un "as n lateral 'i am s"us ner,oas)B
- (n!etea*)2
- Ai nu trebuie s) te "ui mereu n "ielea altora, !ontinu) >ideon.
(n lumina "+l"+itoare a be!ului, o!#ii lui de,eneau tot mai ntune!a.i 'i1mi ins"irar) dintr1
odat) team).
- Poate !) ai as!uns "ur 'i sim"lu !#eia n bu*unarul "antalonilor. D)1mi1o2
(ntinse m+na.
- 51am ni!i o !#eie, fir1ar s) fie2
>ideon se a"ro"ie n!et de mine.
- Eu a' da1o de bun),oie da!) a' fi n lo!ul t)u. Dar, !um am s"us, nu trebuie s) te "ui
totdeauna n "ielea !elorlal.i.
(n a!el moment, be!ul 'i d)du definiti, du#ul.
>ideon st)tea e@a!t n fa.a mea, lanterna lui lumin+nd unde,a ns"re "erete. (n afar) de
lumina ei, era ntuneri! be*n).
- De!i0
- S) nu !um,a s) te a"ro"ii, am s"us eu.
Am f)!ut !+.i,a "a'i na"oi, "+n) !e m1am li"it !u s"atele de "erete. (n urm) !u dou) *ile,
mi se ")rea !) nu era ndea7uns de a"roa"e de mine, dar n a!el moment m) sim.eam de "ar!) a'
fi fost al)turi de un str)in. Am de,enit brus! foarte furioas).
- =e e !u tine0 Am r)bufnit eu. 5u .i1am f)!ut nimi!2 5u n.eleg !um de "o.i ntr1o *i s)
m) s)ru.i, iar a doua *i s) m) ur)'ti. De !e0
La!rimile .+'nir) at+t de re"ede, n!+t nu le1am "utut m"iedi!a s) se re,erse "e obra7i.
Dine !) nu se ,edea nimi! n ntuneri!.
- Poate "entru !) nu1mi "la!e s) fiu min.it.
(n !iuda a,ertismentului meu, >ideon se a"ro"ie de mine 'i de,eni a!um im"osibil s) fug
din !alea lui.
- /ai ales de fete !are ntr1o *i mi se arun!) de g+t, iar a doua *i aran7ea*) s) fiu ata!at.
- =e tot s"ui a!olo0
- 3e1am ,)*ut, >$endol4n.
- Poftim0 Knde m1ai ,)*ut0
- <eri1diminea.), n tim"ul saltului n tim". A,usesem o misiune de nde"linit, !+nd,
deodat), mi1ai a")rut n !ale !a o :ata /organa. /1ai "ri,it 'i mi1ai *+mbit, !a 'i !um te1ai fi
bu!urat !) m) ,e*i. A"oi te1ai rotit "e !)l!+ie 'i ai dis")rut du") urm)torul !ol..
- Ai !+nd *i!i !) s1a nt+m"lat asta0
Eram at+t de nedumerit), n!+t am n!etat "entru !+te,a se!unde s) mai "l+ng. >ideon mi
ignor) inter,en.ia.
- C se!und) mai t+r*iu, !+nd am a7uns la a!ela'i !ol., am "rimit o lo,itur) n !a" 'i nu
am mai fost, din ")!ate, n stare s) mai "ort o dis!u.ie l)muritoare !u tine.
- Vrei s) s"ui !) eu8 .i1am f)!ut rana asta0
La!rimile n!e"ur) iar s) 'iroias!).
- 5u, s"use >ideon. 5u !red asta. 3u nu a,eai nimi! n m+n) !+nd te1am ,)*ut. (n "lus,
m) ndoies! !) ai "utea lo,i !u at+ta for.). 5u, tu doar m1ai ademenit n a!el !ol., unde m)
a'te"ta alt!ine,a.
E@!lus. E@!lus din toate "un!tele de ,edere.
- Eu nu a' fa!e ni!iodat) a'a !e,a, am reu'it, n !ele din urm), s) s"un !lar. 5i!iodat)2
- Am fost 'i eu un "i! 'o!at, !ontinu) >ideon u'or. =redeam totu'i !) suntem8 "rieteni.
A"oi ns), !+nd te1ai ntors ieri1sear) din eli"sare mirosind a .ig)ri, m1am g+ndit !) ar fi fost
"osibil totu'i s) m) fi min.it tot tim"ul. Ai1a!um, d)1mi !#eia2
/i1am 'ters la!rimile de "e obra7i. Din ")!ate, la!rimile !ontinuau s)1mi !urg) f)r)
n!etare. Am reu'it !u mare greutate s)1mi n)bu' un sus"in, lu!ru "entru !are m) uram 'i mai
mult.
- Da!) ar fi ade,)rat, atun!i de !e le1ai s"us tuturor !) nu ai ,)*ut !ine te1a lo,it0
- Pentru !) a!esta este ade,)rul. 5u am ,)*ut !ine a f)!ut1o.
- Dar nu ai "omenit ni!i des"re mine nimi!. De !e0
- Deoare!e "e domnul >eorge8 Pl+ngi !um,a0
(mi lumin) fa.a !u lanterna, iar au am n!#is o!#ii orbit). Probabil !) ar)tam !a o ,e,eri.)
t)r!at). De !e mi d)dusem oare !u rimei0
- >$endol4n8
>ideon stinse lanterna.
Ai1a!um !e mai urma0 Per!#e*i.ie !or"oral) "e1ntuneri!0
- Plea!), am s"us eu "rintre sug#i.uri. 51am ni!i o !#eie la mine, 7ur. Ai nu 'tiu "e !ine
ai ,)*ut tu, dar nu a,eam !um s) fi fost eu. 5u a' "ermite ni!iodat), ni!iodat), s)1.i fa!) !ine,a
,reun r)u.
De'i nu "uteam ,edea nimi!, sim.eam !) >ideon se afla fi@ n fa.a mea. =or"ul i radia
!)ldur) n ntuneri! "re!um un radiator.
=+nd m) atinse "e obra* !u m+na, am tres)rit, iar el 'i1o retrase re"ede.
- (mi "are r)u, l1am au*it 'o"tind. >$en, eu8
P)rea dintr1odat) nea7utorat, dar eram "rea tulburat) !a s) simt ,reo satisfa!.ie.
5u 'tiu !+t tim" s) fi tre!ut a'a. La!rimile !ontinuau s) mi se "reling) "e obra7i. =e1a
f)!ut el8 n1am "utut ,edea.
La un moment dat, a a"rins din nou lanterna, 'i1a dres glasul 'i1a"oi 'i1a luminat !easul de
la m+n).
- /ai a,em trei minute 'i ne1ntoar!em, s"use "e un ton im"ersonal. Ar trebui s) ie'i din
a!est !ol., altfel ,ei ateri*a "este !uf)r.
Se ntoarse la sofa 'i "use la lo! "ernele "e !are le a*,+rlise "e "odea.
- Atii, dintre to.i >ardienii, domnul >eorge mi s1a ")rut mereu !el mai loial. Knul n
!are "o.i s) ai n!redere n ori!e situa.ie.
- Dar domnul >eorge nu are ni!i !ea mai mi!) leg)tur) !u "o,estea asta, am s"us eu,
ie'ind 'o,)ielni! din !ol.i'orul meu. Este ,orba des"re alt!e,a.
/i1am 'ters la!rimile !u dosul "almei. /ai bine i s"uneam ade,)rul, "entru !a m)!ar s)
nu "un) la ndoial) loialitatea bietului domn >eorge.
- =+nd am fost trimis) "rima oar) s) eli"se* singur), m1am nt+lnit, din nt+m"lare, !u
buni!ul meu.
CF, "oate nu !#iar tot ade,)rul.
- =)uta nu 'tiu !e ,in8 5i!i nu !ontea*). A fost o nt+lnire bi*ar), mai ales du") !e ne1
am dat seama !ine eram. El a as!uns !#eia 'i "arola "entru urm)toarea mea ,i*it) n a!east)
n!)"ere, !a s) mai "utem sta de ,orb) din nou. De a!eea am ,enit ieri, res"e!ti, n 1HI6, sub
numele de Violet Pur"le"lum. =a s) m) nt+lnes! !u buni!uU2 A murit a!um !+.i,a ani 'i mi1e tare
dor de el. 3u nu ai fi f)!ut a!ela'i lu!ru da!) ai fi fost n lo!ul meu0 S) mai ,orbes! n!) o dat)
!u el a fost at+t de8
Am t)!ut. 3)!ea 'i >ideon. /) uitam la silueta lui 'i a'te"tam.
- Ai domnul >eorge0 La ,remea a!eea, era de7a asistentul buni!ului t)u, s"use el n !ele
din urm).
- E1ade,)rat !) l1am ,)*ut n trea!)t. Duni!ul i1a s"us !) a' fi fost ,eri'oara lui, 6a*el.
=u siguran.), a uitat de mult asta "entru el, a!eea a fost o nt+lnire li"sit) de im"ortan.), !are s1
a "etre!ut a!um e@a!t !in!i*e!i 'i !in!i de ani. /i1am dus m+na la stoma!. =red !)8
- Da, s"use >ideon. (ntinse m+na, du") !are se r)*g+ndi. Pornim imediat, s"use el f)r)
,lag). Vino !+.i,a "a'i mai n!oa!e.
=amera n!e"u s) se1n,+rt) n 7urul meu, a"oi am !li"it n lumin), !l)tin+ndu1m) un "i!,
iar domnul Q#itman s"useB
- <at)1,)2
>ideon 'i "use lanterna "e mas) 'i1mi arun!) o "ri,ire s!urt). Poate !) era doar n
imagina.ia mea, dar de data asta "ar!) am *)rit un soi de !om"asiune n "ri,irea lui. /i1am mai
'ters o dat) fa.a "e furi', ns) domnul Q#itman 'i d)du totu'i seama !) "l+nsesem. (n afar) de el
nu mai era nimeni a!olo. Pentru ;emerius fusese, f)r) ndoial), "rea "li!tisitor.
- =e1i !u tine, >$endol4n0 (ntreb) domnul Q#itman !u !el mai em"ati! 'i mai demn de
n!redere ton "rofesoral "osibil. S1a1nt+m"lat !e,a0
Da!) nu l1a' fi !unos!ut "rea bine, a' fi fost "robabil tentat) s) i*bu!nes! iar n la!rimi 'i
s)1mi s"un oful inimii LE>i1>ideon !el r)1r)u m1a su1su")rat29M. Dar eu l !uno'team mult "rea
bine. E@a!t !u a!ela'i ton ne ntrebase, !u o s)"t)m+n) n urm), !ine f)!use "e tabl) !ari!atura
doamnei =ounter.
- =red !) autorul este foarte talentat, s"usese el, *+mbind amu*at.
:oarte "rom"t), =4nt#ia Ldesigur2M o d)duse de gol "e Pegg4, iar domnul Q#itman
n!etase s) mai *+mbeas!) 'i !onsemnase fa"ta lui Pegg4 n !aietul !lasei.
- Ai, a"ro"o, !e1am s"us des"re talent n1a fost min!iun). 3alentul t)u de1a intra n belele
este de admirat, ad)ugase el.
- 6mm0 :)!u el de data asta 'i1mi *+mbi onest 'i !om")timitor.
Dar eu nu a,eam s) !ad n !a"!an).
- Kn 'obolan, am murmurat eu. /i1au s"us !) n1o s) fie 'obolani8 Ai s1a mai ars 'i
be!ul, 'i nu am a,ut ni!i o lantern). Eram singur)1singuri!) n ntuneri!, !u 'obolanul )la oribil.
/ai a,eam "u.in 'i s"uneam 'iB EAm s) ,) s"un mamei9& dar m1am o"rit n ultima
se!und).
Domnul Q#itman ")rea "u.in !am ngri7orat.
- ?egret, s"use el. Data ,iitoare, o s) ne g+ndim la asta. A"oi adaug) "e tonul lui sf)tos
de "rofesorB A!um ,ei fi !ondus) a!as), .i re!omand s) te !ul!i de,reme& m+ine ,a fi o *i grea
"entru tine.
- Am s1o !ondu! la ma'in), s"use >ideon, lu+nd de "e mas) e'arfa neagr) !u !are eram
mereu legat) la o!#i.
- Knde este domnul >eorge0
- Este "rins ntr1o dis!u.ie, r)s"unse domnul Q#itman n!runt+ndu1se. >ideon, !red !)
ar trebui s)1.i re,i*uie'ti "u.in tonul tri,ial. 5oi .i a!ord)m mult) libertate, !)!i 'tim !), n
momentul de fa.), nu .i1e "rea u'or, ns) ar trebui s) ar).i !e,a mai mult res"e!t fa.) de membrii
=er!ului <ni.ia.ilor.
:a.a lui >ideon r)mase ine@"resi,), dar el s"use "oliti!osB
- A,e.i dre"tate, domnule Q#itman. (mi "are r)u. (mi ntinse m+na. Vii0
A"roa"e !) era s)1l iau de m+n), din refle@. Ai, "entru !) nu "uteam s) fa! asta f)r) s) m)
"ierd !om"let, am sim.it un fior. /ai a,eam "u.in 'i i*bu!neam iar n la!rimi.
- V)), la re,edere, i1am s"us eu domnului Q#itman, "ri,ind insistent n 7os.
>ideon mi des!#ise u'a.
- Pe m+ine, r)s"unse domnul Q#itman. Ai g+ndi.i1,) am+ndoiB somnul ndestul)tor este
!ea mai bun) "reg)tire.
K'a se n!#ise n urma noastr).
- A'a de!i, ai fost singur)1singuri!) n "i,ni.a ntune!oas), !u un 'obolan, s"use >ideon
'i r+n7i !)tre mine.
5u1mi ,enea s) !red. Dou) *ile la r+nd mi arun!ase numai "ri ,iri de g#ea.), n orele din
urm) !#iar unele !are a"roa"e !) m) f)!user) s) ng#e. bo!n), nto!mai !a a!ele biete animale
din iernile !runte de du") r)*boi. Ai1a!um asta0 C glum), !a mai totul n ultima ,reme0 Poate era
un sadi!, !are nu "utea s) *+mbeas!) de!+t du") !e m) termina de tot0
- 5u ,rei s) m) legi la o!#i0
(n!) nu a,eam starea ne!esar) s)1i gust glumele 'i n1a,ea de!+t s) obser,e asta.
>ideon ridi!) din umeri.
- Presu"un !) ai n,).at de7a drumul. A'a !) "utem s1o l)s)m balt) !u legatul la o!#i.
Vino2
Ai din nou un r+n7et "rietenos.
Vedeam !oridoarele din subsol "entru "rima oar) n ,remurile noastre. Erau !urate 'i
ngri7ite, n "ere.i erau n!astrate s"oturi de lumin), "ar.ial !u sen*ori de mi'!are, !are luminau
"erfe!t drumul.
- 5u to!mai im"resionant, nu0 =oment) >ideon. 3oate !oridoarele !are du! s"re
e@terior sunt "re,)*ute !u u'i s"e!iale 'i !u semnale de alarm), n *ilele noastre a!est lo! fiind la
fel de sigur !a un seif dintr1o ban!). Dar toate astea s1au f)!ut n anii 'a"te*e!i, !)!i, mai demult,
de ai!i "uteai s) "orne'ti ntr1o "limbare subteran) "rin 7um)tate de Londra.
- 5u m) interesea*), am s"us eu "osa!).
- Atun!i, des"re !e1ai ,rea s) ,orbim0
- Des"re nimi!.
=um de "utea s) se "oarte de "ar!) nimi! nu s1ar fi nt+m"lat0 ?+n7etul )la stu"id 'i
")l),r)geala de doi bani m) nfuriau de1a binelea. Am gr)bit "asul 'i, de'i .ineam bu*ele str+nse,
nu am "utut s) nu e@"lode*B
- 5u "ot s) fa! asta, >ideon2 5u m) "ot obi'nui !u fa"tul !) ba m) s)ru.i, ba m) trate*i
de "ar!) m1ai dis"re.ui din ad+n!ul sufletului.
>ideon t)!u "entru un moment.
- Ai mie mi1ar "l)!ea mai mult s) te s)rut tot tim"ul de!+t s) te dis"re.uies!, s"use el.
Dar ni!i tu nu fa!i situa.ia "rea u'oar).
- 5u .i1am f)!ut nimi!, am ri"ostat eu.
S1a o"rit.
- 6aide, >$endol4n2 Doar nu !re*i !u1ade,)rat !1o s)1.i !um")r "o,estea aia !u buni!ul
t)u 'i !u fa"tul !) s1a nimerit s) a"ar) fi@ n !amera n !are eli"sase'i tu2 La fel !um 'i Lu!4 'i
Paul au a")rut absolut din nt+m"lare la lad4 3ilne4. Sau b)rba.ii )ia din 64de Par%.
- Da, e@a!t, eu, "ersonal, i1am !#emat a!olo, "entru !) mi dorisem dintotdeauna s)
n7ung#ii "e !ine,a !u s"ada. Ai s) nu uit)m !) mai doream 'i s) ,)d un b)rbat f)r) 7um)tate de
fa.)2 Am r)bufnit eu.
- =e 'i de !e fa!i tu n ,iitor8
- A#, mai .ine1.i gura odat)2 Am .i"at eu furioas). /1am s)turat de toate2 De lunea
tre!ut) tr)ies! !a ntr1un !o'mar, !are nu "are s) se mai termine. =+nd !red !) m1am tre*it,
!onstat !) n!) ,ise*. (mi umbl) "rin !a" un milion de ntreb)ri, la !are nimeni nu1mi r)s"unde, 'i
to.i se a'tea"t) s) dau tot !e "ot "entru !e,a !e nu n.eleg absolut delo!2
Am n!e"ut s) nainte* a"roa"e n fug), dar >ideon se str)duia s) .in) "asul !u mine.
L+ng) s!ar) nu era nimeni !are s) !ear) "arola. De !e ar fi f)!ut1o, !+nd toate !)ile de a!!es erau
asigurate !a la :ort Fno@0 Am ur!at s!)rile dou) !+te dou).
- 5imeni nu m1a ntrebat da!) ,reau asta. 3rebuie s)1mi "etre! tim"ul !u un "rofesor de
dans s)rit de "e fi@, !are m) 7igne'te ntruna, iubita mea ,eri'oar) are ,oie s)1mi arate !) 'tia o
mul.ime de !#estii "e !are eu n1o s) le 'tiu ni!iodat), iar tu8 tu8
>ideon !l)tina din !a".
- 6ei, "o.i s) te "ui m)!ar o dat) n lo!ul meu0
A!um se terminase 'i !u lini'tea lui.
- Ai !u mine se "etre!e a!ela'i lu!ru2 3u !um te1ai fi !om"ortat da!) ai fi 'tiut !), mai
de,reme sau mai t+r*iu, eu a' fi a,ut gri7) s) .i dea !are,a !u o b+t) n !a"0 5u "rea !red !), n
a!este !ondi.ii, m1ai mai fi !onsiderat demn de iubire sau ne,ino,at, nu0
- Cri!um nu !red asta, am s"us eu ,e#ement. Atii !e0 (ntre tim", !#iar mi1a' "utea
imagina !) mi1ar fa!e mare "l)!ere s)1.i trag una n !a" !u m+na mea.
- Ei "oftim, s"use >ideon 'i r+n7i iar.
5u "uteam de!+t s) "uf)i furioas). Am tre!ut "e l+ng) atelierul lui /adame ?ossini. Pe
sub u') se ,edea lumin). Probabil !) n!) mai lu!ra la !ostuma.iile noastre.
>ideon 'i drese glasul.
- A!um am "utea ,orbi iar normal0
5ormal2 6ai !)1mi ,enea s) r+d.
- Ai, !e "lanuri ai "entru disear)0 (ntreb) el "e tonul !el mai "rietenos 'i mai inofensi,.
- Dinen.eles !) ,oi re"eta s+rguin!ioas) "a'ii de menuet, iar nainte de !ul!are ,oi
formula 'i !+te,a "ro"o*i.ii f)r) !u,intele Eas"irator, tensiometru, 7ogging 'i trans"lant de
inim)9, am r)s"uns eu !ini!). 3u0
>ideon se uit) la !eas.
- /) ,oi nt+lni !u =#arlotte 'i !u fratele meu 'i8 mai ,edem. La urma urmei, e
s+mb)t) seara.
Da, desigur. 51a,ea.i de!+t s) mai ,ede.i ,oi !+t "oftea.i, mie mi1era de1a7uns.
- /ul.umes! !) m1ai !ondus, am s"us eu !+t am "utut de re!e. De1ai!i n!olo m)
des!ur! singur).
- E ori!um n drumul meu, s"use >ideon. Ai "o.i s) te o"re'ti din alergat. Ar trebui s)
e,it eforturile e@agerate. <ndi!a.iile do!torului Q#ite.
De'i eram e@trem de su")rat) "e el, "entru o !li") m1a mustrat !um,a !on'tiin.a. L1am
"ri,it din lateral.
- Dar, da!) du") urm)torul !ol. te lo,e'te !ine,a n !a", s) nu !um,a s) s"ui !) eu te1am
atras n !a"!an).
>ideon *+mbi.
- (n!) nu ai fa!e a'a !e,a.
E51a' fa!e ni!iodat) a'a !e,a9, mi1a tre!ut "rin !a". Cri!+t de nesuferit ar fi fost !u mine.
5u a' fi "ermis ni!iodat) s)1i fa!) !ine,a ,reun r)u. 5u 'tiu "e !ine o fi ,)*ut el, dar sub ni!i o
form) n1a' fi "utut fi eu.
Dolta "or.ii din fa.a noatr) fu luminat) de bli.ul unui a"arat de fotografiat. De'i era de7a
ntuneri!, n 3em"le erau n!) mul.i turi'ti. (n "ar!area din s"ate a'te"ta limu*ina neagr) "e !are
o 'tiam at+t de bine. =+nd ne ,)*u a"ro"iindu1ne, 'oferul !obor 'i1mi des!#ise "ortiera. >ideon
a'te"t) s) m) ur! n ma'in), a"oi se a"le!) ns"re mine.
- >$endol4n0
- Da0
Era "rea ntuneri! "entru a1i "utea distinge bine fa.a.
- /i1a' dori s) ai mai mult) n!redere n mine.
P)rea at+t de serios 'i de sin!er, n!+t, "entru o se!und), mi "ieri glasul.
- <ar eu mi1a' dori s) "ot asta, am re"li!at eu.
Abia du") !e >ideon n!#ise "ortiera, iar ma'ina se "use n mi'!are, mi1am dat seama !)
ar fi fost mai bine da!) a' fi s"usB E<ar eu mi1a' dori a!ela'i lu!ru de la tine9.
C!#ii lui /adame ?ossini str)lu!eau de n!+ntare. /) lu) de m+n) 'i m) duse n fa.a
oglin*ii mari de "e "erete, !a s) "ot s) e,alue* re*ultatul str)daniilor ei. La "rima ,edere, abia
da!) m) mai re!uno'team. Asta se datora n "rimul r+nd ")rului, !are era de obi!ei dre"t, dar !are
a!um era aran7at n nenum)rate bu!le ridi!ate n !re'tetul !a"ului, "entru a forma o !oafur) nalt)
uria'), !am !a a!eea "e !are o a,usese ,eri'oara mea Janet la nunt). Knele 'u,i.e *ulufate mi
at+rnau "e umerii goi. 5uan.a de ro'u1n!#is a ro!#iei m) f)!ea s) "ar 'i mai "alid) de!+t eram,
dar nu ar)tam boln),i!ioas), !i str)lu!itoare. /adame ?ossini mi "udrase de!ent nasul 'i fruntea
'i1mi !olorase obra7ii !u "u.in fard, 'i, de'i !u o *i n urm) m) !ul!asem destul de t+r*iu, datorit)
m)iestriei ei n ale ma!#ia7ului nu mai a,eam ni!i o umbr) sub o!#i.
- Par!)1ai fi Alb)1!a1O)"ada, s"use /adame ?ossini 'i1'i tam"on) o!#ii ume*i !u un
rest de stof). ?o'u !a s+ngele, alb !a *)"ada, negru !a abanosul. C s) m) o!)ras!) "entru !) ai s)
ie'i n e,iden.) asemenea unui !+ine !olorat. Arat)1mi ung#iile. Da, tres bien, !urate 'i s!urte. Ai1
a!um, !latin) !a"ul. 5u a'a, mai tare, !oafura asta trebuie s) re*iste toat) noa"tea.
- Se simte de "ar!) a' "urta o ")l)rie, am s"us eu.
- Ai s) te obi'nuie'ti, re"li!) /adame ?ossini 'i mai "ul,eri*) ni'te fi@ati,.
La !ele a"ro@imati, !in!i %ilograme de agrafe !are sus.ineau muntele de bu!le au mai fost
ad)ugate !+te,a n s!o" de!orati,, !u a!ela'i gen de trandafira'i "re!um !ei din 7urul de!olteului
ro!#iei. Adorabil2
- A'a2 >ata, g+ti'orul meu de leb)d). S)1.i fa! iar ni'te fotografii0
- C#, ,) rog2
/1am uitat du") geanta mea, n !are se afla mobilul.
- Leslie m1ar omor da!) nu a' imortali*a a!est moment.
- /i1a' dori s) fa! !+te,a !u am+ndoi, s"use /adame ?ossini, du") !e m) "ri,i
a"ro@imati, de *e!e ori "e fie!are "arte. =u tine 'i !u t+n)rul a!ela "rost1!res!ut. =a s) se "oat)
,edea !+t de "erfe!t 'i totu'i absolut de!ent sunt !alibrate garderobele "entru fie!are n "arte. Dar
de >ideon se o!u") >iordano, eu am refu*at s) m) mai !ert !u "ri,ire la ne!esitatea 'tram"ilor !u
model. Destul2
- Dresurile mele nu sunt !#iar a'a rele, am s"us eu.
- Asta "entru !), de'i arat) e@a!t !a n a!ele ,remuri, elastanul le fa!e mult mai !omode,
s"use /adame ?ossini. Pe1atun!i se folosea un fel de 7artier), !are "robabil !)1.i strangula
7um)tate din "ul"). Jartelele "e !are le "or.i tu sunt "ur de!orati,e. Desigur, s"er s) nu se uite
!are,a sub fusta ta dar, da!) totu'i se nt+m"l), nu are nimeni de !e s) se "l+ng), nUest1!e "as0
D)tu din "alme. Dien, am s) sun a!um sus 'i1am s) s"un !) e'ti gata.
(n tim" !e ,orbea la telefon, eu m1am dus din nou n fa.a oglin*ii. Eram emo.ionat). Pe
>ideon mi1l s!osesem n!) de diminea.), !u toat) !on,ingerea, din minte, dar "re.ul fusese !), n
s!#imb, trebuia s) m) g+ndes! a!um !onstant la !ontele de Saint1>ermain. La teama de o nou)
nt+lnire !u !ontele se ad)uga 'i o bu!urie ine@"li!abil) la g+ndul seratei, lu!ru !are era 'i "entru
mine u'or !iudat.
/ama i "ermisese lui Leslie s) r)m+n) la noi "este noa"te, moti, "entru !are "etre!usem
totu'i o sear) dr)gu.). (mi f)!use bine s) anali*e* nt+m"l)rile !u Leslie 'i !u ;emerius. Poate !)
ei nu n!er!aser) de!+t s)1mi ridi!e moralul, dar 'i Leslie, 'i ;emerius erau de ")rere !) nu a' fi
a,ut n!) ni!i un moti, s) m) arun! de "e "od din !au*a iubirii nem")rt)'ite. Am+ndoi afirmau
!), date fiind m"re7ur)rile, >ideon ar fi fost ndre"t).it s) se !om"orte !um o f)!use, iar Leslie
era de ")rere !), a,+nd n ,edere egalitatea dintre se@e, trebuia s) le "ermitem 'i b)ie.ilor s) aib)
momentele lor de "roast)1dis"o*i.ie, ea sim.ind, n ad+n!ul sufletului ei, !) >ideon era un ti" !u
ade,)rat de treab).
- 5u1l !uno'ti delo!2
S!uturasem din !a".
- S"ui asta doar "entru !) 'tii !) asta ,reau s) aud2
- Da, 'i "entru !) ,reau s) 'i fie a'a, s"usese Leslie. Da!) la final se ,a do,edi un
nenoro!it, am s)1l !aut "ersonal 'i1am s)1l !otonoges!2 (.i "romit.
;emerius ,enise t+r*iu a!as), "entru !), la rug)mintea mea, se .inuse du") =#arlotte,
>ideon 'i ?a"#ael.
S"re deosebire de el, eu 'i Leslie nu g)seam delo! "li!tisitor s) ne "o,esteas!) des"re
?a"#ael.
- Da!) m) ntreba.i "e mine, mi!u.ul arat) un "i! !am "rea bine, se "l+nsese ;emerius.
Ai e !on'tient de asta.
- Lu!ru !u !are a nimerit1o la fi@ !u =#arlotte, re"li!ase Leslie mul.umit). Prin.esa de
>#ea.) le1a s"ulberat tuturor "+n) a!um "ofta de ,ia.).
5e a'e*aser)m "e "er,a*ul lat de la fereastra mea. ;emerius se suise "e mas), 'i aran7ase
frumos !oada n 7urul !or"ului 'i n!e"use s) ra"orte*e.
=#arlotte 'i ?a"#ael se duseser) mai nt+i la o ng#e.at), a"oi la !inema 'i1n !ele din urm)
se nt+lniser) !u >ideon la un restaurant italian. Eu 'i Leslie doream s) afl)m totul foarte, foarte
e@a!t, de la titlul filmului, la to""ingul "i**elor 'i "+n) la ultimul !u,in.el rostit. Du") s"usele lui
;emerius, =#arlotte 'i ?a"#ael ,orbiser) ntr1ade,)r !#estii neinteresante "entru !el)lalt. (n tim"
!e ?a"#ael "refera s) dis!ute des"re diferen.a dintre engle*oai!e 'i fran.u*oai!e 'i des"re
!om"ortamentul se@ual al a!estora, =#arlotte re,enea mereu la de.in)torii Premiilor 5obel "entru
literatur) din ultimii *e!e ani, !eea !e l f)!use "e ?a"#ael s) se "li!tiseas!) ,)dit 'i s) n!ea") s)
se "reo!u"e ostentati, !u uitatul du") alte fete. <ar la !inema, ?a"#ael Ls"re marea uimire a lui
;emeriusM nu a,usese ni!i o tentati,) de1a o "i")i "e =#arlotte, !i, dim"otri,), du") ,reo *e!e
minute adormise ad+n!. Leslie fusese de ")rere !) !e,a mai sim"ati! de1at+t nu mai au*ise de
mult) ,reme, iar eu eram absolut de a!eea'i ")rere. Du") a!eea am dorit, desigur, s) afl)m
nea")rat da!) >ideon, =#arlotte 'i ?a"#ael ,orbiser) 'i des"re mine la restaurant, iar ;emerius
ne redase Loare!um f)r) tragere de inim)M urm)torul dialog re,olt)tor L"e !are eu fusesem ne,oit)
s)1l tradu!, !a s) *i! a'a, "entru LeslieMB
=#arlotteB >iordano este foarte ngri7orat !a nu !um,a >$endol4n s) stri!e totul m+ine.
>ideonB mi dai 'i mie, te rog, uleiul de m)sline0
=#arlotteB Politi!a 'i istoria sunt, "ur 'i sim"lu, mistere de ne")truns "entru >$endol4n,
iar numele8 ni!i "e1astea nu le "oate b)ga la !a". (i intr) "e1o ure!#e 'i1i ies "e !ealalt). 51are
!e fa!e, n !reierul ei, "ur 'i sim"lu, nu e@ist) destul s"a.iu de sto!are. Este "rea n!)r!at !u
numele membrilor tru"elor de b)ie.i 'i !u ngro*itor de lungile liste de distribu.ie ale unor filme
romanti!e de "rost gust.
?a"#aelB >$endol4n este ,eri'oara ta !are !)l)tore'te n tim", nu0 Am ,)*ut1o ieri la
'!oal). Este !ea !u ")r lung 'i negru 'i !u o!#i alba'tri, nu0
=#arlotteB Da, 'i !u aluni.a aia "e t+m"l) !are arat) !a o banan).
>ideonB =a o mi!) semilun).
?a"#aelB =um o !#eam) "e "rietena ei0 Dlonda "istruiat)0 Lill40
=#arlotteB Leslie 6a4. =e,a mai mult) !a"a!itate intele!tual) de!+t >$endol4n. (n
s!#imb, este un e@em"lu elo!,ent "entru mitul !) st)"+nii seam)n) !u !+inii lor. Are un >olden
?etrie,er "letos. (l !#eam) Dertie.
?a"#aelB C#, !e dul!e2
=#arlotteB .i "la! !+inii0
?a"#aelB /ai ales >olden ?etrie,erii !u "istrui.
=#arlotteB n.eleg2 /da, "o.i s)1.i n!er!i noro!ul. Prea greu n1o s)1.i fie. Leslie e 'i mai
e@"erimentat) !u b)ie.ii de!+t >$endol4n.
>ideonB Pe bune0 Dar !+.i8 )))8 "rieteni a a,ut >$endol4n0
=#arlotteB C#, Dumne*eule2 Pu#. /i1e "u.in 7en). 5u ,reau s1o ,orbes! de r)u, dar nu e
delo! "reten.ioas), mai ales da!) mai 'i bea !e,a. La noi n !las) i1a n!er!at mai "e to.i o dat),
iar dintre b)ie.ii din !lasa de deasu"ra noastr)8 =e s) *i!, la un moment dat am "ierdut 'irul.
Pore!la "e !are i1au dat1o8 mai bine n1a' men.iona1o.
?a"#aelB Salteaua '!olii0
>ideonB mi dai 'i mie, te rog, sarea0
=+nd ;emerius a7unsese n a!est "un!t al "o,estirii, a' fi ,rut s) m) du! ,al,+rte7 7os, la
=#arlotte, 'i s1o str+ng de g+t, dar Leslie m) o"rise, s"un+ndu1mi !) r)*bunarea este mai bun)
!+nd se ser,e'te re!e, nen!)l*it) de fo!ul furiei. Argumentul meu !um !) nu ar fi fost ,orba
des"re r)*bunare, !i !#iar des"re !rim) n1a .inut. (n "lus, mai s"usese 'i !), da!) >ideon 'i
?a"#ael erau "e 7um)tate at+t de inteligen.i "e !+t erau de ar)to'i, ori!um n1a,eau s) !read) ni!i
o ,orb) de1a lui =#arlotte.
- =red !) Leslie !#iar seam)n) "u.in !u un >olden ?etrie,er, s"usese ;emerius, du")
!are, sub amenin.area "ri,irii mele dure, ad)ugaseB /ie mi "la! !+inii, doar 'tii bine asta2 Sunt
ni'te animale at+t de inteligente2
Da, Leslie era !u1ade,)rat inteligent). (ntre tim", des!ifrase 'i !artea !u !a,alerul ,erde.
Dinen.eles !) re*ultatul ob.inut n urma unei num)r)tori laborioase se do,edise "u.in !am
de*am)gitor. 5u era de!+t un alt !od numeri! !u dou) litere 'i ni'te semne 'i mai bi*are.
E=in!i*e!i 'i unu *ero trei *ero "atru unu "un!t 'a"te o"t n ,irgul) *ero *ero *ero o"t
"atru nou) "un!t nou) unu o.9
Era a"roa"e mie*ul no".ii !+nd ne stre!uraser)m n bibliote!), tra,ers+nd toat) !asa& adi!)
doar eu 'i Leslie ne stre!uraser)m, ;emerius *burase.
A!olo, tim" de fi@ o or), !)utaser)m "rin rafturi noi indi!ii. A !in!i*e!i 'i una !arte, din
r+ndul trei8 al !in!i*e!i 'i unulea r+nd, a trei*e!ea !arte, "agina "atru, r+ndul 'a"te, al o"tulea
!u,+nt8
Dar, indiferent din !e !ol. n!e"eam num)r)toarea, nimi! nu a,ea ,reo logi!). (n !ele din
urm), tr)seser)m din rafturi !)r.i la nt+m"lare 'i n!e"user)m s) le s!utur)m, s"er+nd s) mai
g)sim "rin ele ,reun bile.el. 5i!i un re*ultat. 3otu'i, Leslie era n!re*)toare, 'i s!risese !odul "e
o bu!at) de #+rtie, "e !are o tot s!otea din bu*unarul "antalonului 'i1o studia. EAsta trebuie s)1
nsemne !e,a9, murmura ea nen!etat "entru sine. EAi1am s) aflu !e.9
Du") !are, n sf+r'it, ne !ul!aser)m. De diminea.), de'te"t)torul m) tre*ise brus! din
somnul meu f)r) ,ise iar din a!el moment, nu m) mai g+ndisem la alt!e,a de!+t la serat).
Vine domnul >eorge s) te ia, m) smulse /adame ?ossini din g+nduri.
(mi d)du o gentu.), o ta'!), iar eu am stat "e g+nduri da!) nu !um,a ar fi fost bine s)1mi
stre!or n ea, n ultimul moment, !u.itul "entru legume. =ontrar sfatului lui Leslie, am refu*at s)1
mi "rind !u.itul de "ul") !u band) ade*i,). =u noro!ul meu, m1a' fi r)nit singur), !a s) nu mai
s"unem !) nu1mi d)deam seama !um l1a' fi s!os de1a!olo da!) a' fi a,ut ne,oie. =+nd domnul
>eorge intr) n !amer), /adame ?ossini mi "use "e du") umeri un 'al am"lu, elaborat brodat,
a"oi m) s)rut) "e am+ndoi obra7ii.
- /ult noro!, g+ti'orul meu de leb)d), s"use ea. A,e.i gri7) s1o adu!e.i teaf)r) na"oi,
/onsieur >eorge.
Domnul >eorge r+se un "i!u. !am for.at. 5u1mi mai ")rea la fel de rotun7or 'i de rela@at
!a de obi!ei.
- Din ")!ate, nu de"inde de mine, /adame. Vino, feti.o, sunt ni'te oameni !are1ar dori
s) te !unoas!)2
Era de7a du")1amia*) !+nd a7unser)m la eta7, n Sala Dragonului. (mbr)!atul 'i !oafatul
duraser) mai bine de dou) ore. Domnul >eorge era neobi'nuit de t)!ut, iar eu m) !on!entram s)
nu !al! "e ti,ul ro!#iei "e s!)ri. /i1a ,enit n minte ultima noastr) ,i*it) n se!olul al ;V<<<1lea
'i !+t de greu mi1ar fi fost s) fug de ni'te oameni narma.i !u s"ade mbr)!at) !u ro!#ia a!eea
,oluminoas).
- Domnule >eorge, a.i "utea, ,) rog, s)1mi e@"li!a.i 'i mie !e1i !u Alian.a :lorentin)0
Am ntrebat eu dintr1un im"uls subit.
Domnul >eorge se o"ri.
- Alian.a :lorentin)0 =ine .i1a "o,estit des"re asta0
- (n "rin!i"iu, nimeni, am s"us eu oft+nd. Dar mai aflu 'i eu !+te !e,a din !+nd n !+nd.
(ntreb doar "entru !)8 mi1e team). 3i"ii din alian.) au fost !ei !are ne1au ata!at n 64de Par%,
nu1i a'a0
Domnul >eorge m) "ri,i !u serio*itate.
- Poate. E !#iar "robabil. Dar nu trebuie s)1.i fie team). 5u !red !) trebuie s) ,) teme.i
de un e,entual ata! ast)*i. (m"reun) !u !ontele 'i !u ?a%o!*4, am luat toate m)surile de
siguran.) "osibile. Am des!#is gura !a s) s"un !e,a, dar domnul >eorge m) ntreru"seB Dine,
"entru !) altfel n1ai lini'te, uiteB a trebuit, ntr1ade,)r, s) lu)m n !al!ul fa"tul !), n 1SG2, "are s)
fi e@istat un tr)d)tor n r+ndurile >ardienilor, "oate a!eea'i "ersoan) !are, n anii "re!eden.i, a
di,ulgat informa.ii !are au dus la atentatele asu"ra !ontelui de Saint1>ermain de la Paris, Do,er,
Amsterdam 'i din >ermania. ('i fre!) !#elia. (n Anale nu se men.ionea*) numele a!estui b)rbat.
De'i !ontele a reu'it s) distrug) Alian.a :lorentin), tr)d)torul din r+ndurile >ardienilor nu a fost
ni!iodat) demas!at. C ,i*it) n anul 1SG2 ar trebui s) s!#imbe lu!rurile.
- >ideon este de ")rere !) Lu!4 'i Paul ar a,ea leg)tur) !u toate astea.
- E@ist), ntr1ade,)r, unele indi!ii !are !ondu! la a!east) b)nuial). Domnul >eorge mi
indi!) u'a S)lii Dragonului. A!um ns) n1a,em tim" s) intr)m n detalii. Cri!e s1ar nt+m"la, nu
te des")r.i de >ideon. Da!) ,e.i fi !um,a se"ara.i, as!unde1te unde,a unde "o.i a'te"ta n
siguran.) saltul na"oi.
Am dat a"robator din !a". Din nu 'tiu !e moti,, gura mi se us!) de tot.
Domnul >eorge des!#ise u'a 'i m) l)s) s) tre!. =u fusta mea am"l), abia am "utut s) m)
stre!or "e l+ng) el. (n!)"erea era "lin) de b)rba.i !are m) fi@au !u "ri,irea, iar eu m1am nro'it,
brus! ru'inat). (n afar) de do!torul Q#ite, :al% de Villiers, domnul Q#itman, domnul /arle4,
>ideon 'i inefabilul >iordano, sub dragonul uria' mai erau al.i !in!i b)rba.i, mbr)!a.i n
!ostume negre 'i afi'+nd o min) serioas). /i1am dorit !a ;emerius s) fi fost a!olo, !a s)1mi
"oat) s"une !are dintre ei era ministrul de interne 'i !are de.in)torul Premiului 5obel, dar
;emerius "rimise alt) misiune. L5u de la mine de la Leslie. Dar des"re asta mai t+r*iu.M
- Domnilor0 (mi "ermite.i s) ,1o "re*int "e >$endol4n S#e"#erd0
Asta era mai degrab) o ntrebare retori!), rostit) de :al% de Villiers "e un ton solemn.
- Ea este ?ubinul nostru. Kltimul !)l)tor n tim" din =er!ul =elor Dois"re*e!e. Ast)1
sear) o ,a ntru!#i"a "e Penelo"e >ra4, "u"ila !elui de1al "atrulea ,i!onte de Datten, !om"let)
domnul >eorge, iar >iordano murmur)B
- =are1o s) intre, "robabil, n istorie !a dama f)r) e,antai.
<1am arun!at o "ri,ire ra"id) lui >ideon, a !)rui redingot) bordo brodat) se "otri,ea, ntr1
ade,)r, de minune !u ro!#ia mea. S"re marea mea u'urare, nu "urta "eru!)& la !+t eram de
n!ordat), "robabil !) a' fi i*bu!nit ntr1un r+s isteri!. Dar nu era nimi! de r+s n felul !um ar)ta,
adi!) absolut "erfe!t. P)rul !astaniu era legat la s"ate ntr1o !osi.), un *uluf i !)dea, !a din
nt+m"lare, "e frunte, mas!+nd ingenios rana. A'a !um mi se nt+m"la adesea, ni!i de data
a!easta nu am reu'it s) identifi! ,reo e@"resie "e !#i"ul lui.
A trebuit s) str+ng, una du") alta, m+inile domnilor ne!unos!u.i, fie!are rostindu1'i
numele Lmi1a intrat "e1o ure!#e 'i mi1a ie'it "e !ealalt)& =#arlotte a,usese dre"tate !u "ri,ire la
intele!tul meuM, iar eu am murmurat de fie!are dat) !+te !e,a de genul E/) bu!ur mult9 sau
EDun) seara, sir9. Kna "este alta, erau !u to.ii ni'te !ontem"orani foarte austeri. Doar unul singur
*+mbea, ns) !eilal.i "ri,eau !a 'i !um urma s) le fie am"utat !+te un "i!ior. =el !are *+mbea
trebuie s) fi fost ministrul de interne. Politi!ienii erau, "ur 'i sim"lu, mai genero'i !u *+mbetele&
f)!ea oare!um "arte din meseria lor.
>iordano m) studia din !a" "+n)1n "i!ioare, iar eu a'te"tam s) !omente*e. (n s!#imb, el
oft) e@agerat de tare. 5i!i :al% de Villiers nu *+mbea, dar m)!ar s"useB
- ?o!#ia .i ,ine !u1ade,)rat absolut e@traordinar, >$endol4n. Ade,)rata Penelo"e
>ra4 ar fi, !u siguran.), feri!it) da!) ar ar)ta a'a bine. /adame ?ossini a f)!ut o treab) gro*a,).
- Este ade,)rat2 Am ,)*ut un "ortret al ade,)ratei Penelo"e >ra4. 5u1i de mirare !) 'i1a
"etre!ut toat) ,ia.a nem)ritat), n !el mai as!uns !ol. din Derb4s#ire, strig) domnul /arle4, du")
!are se f)!u ro'u !a ra!ul 'i "ri,i 7enat n "odea.
Domnul Q#itman l !it) "e S#a%es"eare !el "u.in, eram foarte !on,ins) !) era
S#a%es"eare, !)!i domnul Q#itman era de1a dre"tul obsedat de a!esta.
- Ei bine, dar) de !e ar trebui s) "re.uim farme!ele, !e raiul n iad ni1l "res!#imb)09
C#, )sta nu este un moti, s) ro'e'ti, >$endol4n.
L1am "ri,it ener,at). Ve,eri.oi t+m"it2 Ei bine, eram ro'ie dinainte, 'i sigur nu din !au*a
lui. Ai, n afar) de asta, ni!i nu n.elesesem !itatul ar fi "utut fi la fel de bine 'i un !om"liment,
'i o insult). (n mod nea'te"tat, >ideon m) sus.inu.
- Vanitosul se su"raa"re!ia*) ra"ort+ndu1se la "ro"ria1i lume9, i se adres) el "rietenos
domnului Q#itman. Aristotel.
Du*ele domnului Q#itman se sub.iar) ntr1un *+mbet !a o linie.
- Domnul Q#itman a ,rut numai s) e@"rime !+t de gro*a, ar).i, mi s"use >ideon, iar
mie s+ngele mi inund) din nou, brus!, obra7ii.
>ideon se !om"ort) de "ar!) n1ar fi remar!at asta. (ns), !+te,a se!unde mai t+r*iu, !+nd
m1am uitat la el, *+mbea mul.umit. (n s!#imb, domnul Q#itman ")rea a se ab.ine !u greu s) nu
rosteas!) n!) un !itat din S#a%es"eare.
Do!torul Q#ite, du") "i!ioarele !)ruia se as!unsese ?obert, !are m) "ri,ea !u o!#i mari,
se uit) la !eas.
- Ar trebui, n!et1n!et, s) "ornim. Pastorul are un bote* la ora 'ais"re*e!e.
Pastorul0
- Ast)*i nu ,e.i fi trimi'i n ,iitor din "i,ni.), !i dintr1o biseri!) din 5ort# Audle4
Street, m) l)muri domnul >eorge. =a s) nu ,) ia "rea mult tim" s1a7unge.i a!as) la lordul
Drom"ton.
- (n felul a!esta, redu!em 'i ris!ul unui ata! "e drumul de dus sau de ntors, s"use unul
dintre str)ini, lu!ru "entru !are "rimi o "ri,ire !ontrariat) de la :al% de Villiers.
- =ronograful este de7a "reg)tit, s"use el, indi!+nd un !uf)r !u m+nere de argint !are se
afla "e mas). Afar) a'tea"t) dou) limu*ine. Domnilor8
- /ult su!!es, s"use !el "e !are eu l !redeam ministru de interne.
>iordano oft) n!) o dat) ad+n!.
Do!torul Q#ite, !u o trus) medi!al) L"entru !e0M n m+n), .inu u'a des!#is). Domnul
/arle4 'i domnul Q#itman a"u!ar) fie!are de !+te un m+ner al !uf)rului, "e !are l !)rar) afar)
at+t de solemn, de "ar!) ar fi fost =#i,otul Leg)m+ntului.
Din !+.i,a "a'i, >ideon a7unse l+ng) mine 'i1mi oferi bra.ul.
- Ei, mi!u.) Penelo"e, s) te "re*ent)m nobilei so!iet).i londone*e, s"use el. E'ti gata0
5u, nu eram delo! gata. <ar Penelo"e era un nume oribil. Dar nu1mi r)m+nea de ales. L1
am "ri,it "e >ideon !+t am "utut de !alm).
- >ata ori!+nd e'ti 'i tu.
Jur onestitate 'i !urtenie, bun)1!u,iin.) 'i !om"asiune, d+r*enie n fa.a nedre"t).ii, s"ri7in
"entru !ei slabi, !redin.) fa.) de lege, ")strarea tainelor, res"e!tarea ?egulilor de Aur, din a!east)
!li") 'i "+n) la moarte. Le@tras din Jur)m+ntul ade".ilorM
=roni!ile >ardienilor, ,olumul <, EP)str)torii se!retelor9
Oe!e.
=el mai mult m) temeam de o nou) ntre,edere !u !ontele de Saint1>ermain. La ultima
noastr) nt+lnire, i au*isem ,o!ea n mintea mea, iar m+na lui mi !u"rinsese 'i mi str+nsese
beregata, de'i el r)m)sese la mai bine de "atru metri distan.) de mine. E5u 'tiu e@a!t !e rol 7o!i
tu, feti.o, sau da!) e'ti n ,reun fel im"ortant). Dar nu "ermit s)1mi fie n!)l!ate regulile.9
3rebuia s) se .in) !ont de fa"tul !), ntre tim", n!)l!asem anumite reguli desigur, 'i de
fa"tul !) nu "rea le !uno'team. Asta m) um"lu de o anumit) !iud)B "entru !) nimeni nu se
sin!#isise s)1mi e@"li!e 'i mie ni'te reguli sau m)!ar s) mi le s"un)& ni!i nu era de mirare !) nu
le res"e!tam.
Dar mi1era team) 'i de toate !elelalte n se!ret, eram !on,ins) !) >iordano 'i =#arlotte
a,useser) dre"tateB a,eam s) m) fa! de r+s lamentabil n rolul lui Penelo"e >ra4, a'a !) lumea
a,ea s) obser,e !) era !e,a n neregul) !u mine. Pentru o !li"), nu1mi mai adu!eam aminte ni!i
m)!ar lo!alitatea din Derb4s#ire de unde m) tr)geam. =e,a !u D. Sau !u P. Cri !u D. Sau8
- Ai n,).at "e de rost lista in,ita.ilor0
Aflat l+ng) mine, domnul Q#itman nu m) a7uta ni!i el "rea mult s)1mi domoles!
emo.iile. De !e naiba ar fi trebuit s) n,). lista in,ita.ilor "e de rost0 La !l)tinarea mea din !a",
domnul Q#itman rea!.ion) !u un oftat stins.
- 5i!i eu nu o 'tiu "e de rost, re!unos!u >ideon. St)tea n limu*in) "e ban!#eta din fa.a
mea. Se du!e toat) frumuse.ea da!) 'tii dinainte "e !ine ai s)1nt+lne'ti.
3are a' fi ,rut s) "ot afla da!) era 'i el la fel de agitat !a mine. Da!)1i trans"irau "almele
sau da!) inima1i b)tea la fel de iute !a a mea. Sau fusese at+t de des n se!olul al ;V<<<1lea, !) nu
mai "re*enta ni!i un interes "entru el0
- Da!)1.i mai mu'ti mult bu*ele, o s) s+ngere*e, s"use el.
- Sunt "u.in8 emo.ionat).
- Se ,ede. 3e1ar a7uta da!) te1a' .ine de m+n)0
Am !l)tinat energi! din !a".
E5u, asta doar ar nr)ut).i situa.ia, idiotule2 (n "lus, n !eea !e "ri,e'te atitudinea ta fa.)
de mine, ori!um nu mai "ri!e" nimi!2 =a s) nu mai ,orbim des"re rela.ia noastr) n general2 Ai1
a"oi, domnul Q#itman se 'i uit) de7a !a un ,e,eri.oi !are le "ri!e"e "e toate29
A"roa"e !) i!nisem. Care m1a' fi sim.it mai bine da!) i1a' fi arun!at n fa.), !u ,o!e tare,
!+te,a dintre g+ndurile mele0 Am e*itat o !li"), du") !are am renun.at la idee.
(n sf+r'it, am a7uns. (n fa.a biseri!ii, !+nd >ideon m) a7uta s) ies din ma'in) Lntr1o ro!#ie
!a a!eea era !ategori! ne!esar) o m+n) de a7utor la o astfel de mane,r), da!) nu !#iar dou)M, mi1
am dat seama !), de data asta, nu "urta s"ad). =e nai,itate2
3re!)torii ne "ri,eau !urio'i, iar domnul Q#itman ne des!#ise "ortalul biseri!ii.
- Pu.in mai re"ede, ,) rog2 S"use el. Doar nu ,rem s) fa!em sen*a.ie.
5eee, !um a'a0 Cri!um nu era nimi! sen*a.ional n fa"tul !), n "lin) *i, "e 5ort# Audle4
Street, "ar!aser) dou) limu*ine, !) ni'te b)rba.i n !ostume negre s!oseser) dintr1un "ortbaga7
=#i,otul Leg)m+ntului, !u !are defilaser) a"oi "e trotuar, nainte s)1l du!) n biseri!). De'i, de la
distan.), !uf)rul "utea fi luat 'i dre"t un mi! si!riu8 /i se f)!u "ielea de g)in).
- S"er !) m)!ar te1ai g+ndit s)1.i iei un "istol, i1am 'o"tit eu lui >ideon.
- Ai o im"resie foarte !iudat) des"re a!east) serat), mi r)s"use el !u ,o!e tare 'i1mi
"use 'alul "e umeri. Pie .i1a !ontrolat !ine,a "o'eta0 5u de alta, dar s) nu !um,a s)1.i sune
mobilul n mi7lo!ul ,reunei dis!u.ii.
<magin+ndu1mi !um ar fi fost s) se nt+m"le a!est lu!ru, nu am "utut s) nu *+mbes! s!urt,
!)!i soneria mobilului meu era, n a!el moment, o bros!u.) !e or)!)ia de mama fo!ului.
- (n afar) de tine, nu ar fi nimeni de fa.) !are s) m) "oat) suna, am s"us eu.
- <ar eu ni!i m)!ar nu am num)rul t)u de telefon. Pot totu'i s) arun! o "ri,ire n "o'eta
ta0
- Se nume'te ta'!), am s"us eu 'i i1am ntins s)!ule.ul !u o ridi!are din umeri.
- S)ruri, batist), "arfum, "udr)8 E@em"lar, !oment) >ideon. =a la !arte. Vino2
(mi na"oie "o'eta, m) lu) de m+n) 'i m) tre!u "rin "ortalul biseri!ii, "e !are domnul
Q#itman l fere!) imediat n urma noastr). A7un'i n)untru, >ideon uit) s)1mi mai dea drumul
m+inii, 'i era bine a'a, !)!i altfel m1a' fi "ani!at n ultimul moment 'i a' fi luat1o la fug).
(n s"a.iul liber din fa.a altarului, :al% de Villiers 'i domnul /arle4, sub "ri,irile s!e"ti!e
ale "astorului Ln,e'm+ntat !om"let !a "entru liturg#ieM, to!mai se "reg)teau s) s!oat)
!ronograful din !#i,o8 )))8 din !uf)r. Do!torul Q#ite m)sur) n!)"erea !u "a'i mari 'i s"useB
- De la a "atra !oloan), uns"re*e!e "a'i la st+nga& n felul )sta, merge.i la sigur.
- 5u 'tiu da!) ,) "ot garanta !) la ora 1G.X0 nu ,a fi absolut nimeni n biseri!), s"use
"astorul. Crganistul r)m+ne, de obi!ei, "+n) mai t+r*iu, 'i mai sunt 'i ni'te membri ai !omunit).ii
!are se mai o"res! !u mine la u') "entru a dis!uta, 'i "e a!e'tia !u greu8
- 5u ,) fa!e.i ni!i o gri7), re"li!) :al% de Villiers.
=ronograful se afla a!um dire!t n fa.a altarului. Lumina soarelui de du")1amia*)
")trundea "rin ,itraliile biseri!ii, f)!+nd "ietrele "re.ioase s) str)lu!eas!) s"e!ta!ulos.
- Vom fi ai!i !a s) ,) a7ut)m, du") slu7b), s) s!)"a.i de oi.ele dumnea,oastr). Se uit)
!)tre noi. Sunte.i gata0
>ideon mi d)du, n sf+r'it, drumul m+inii.
- Am s) "le! eu "rimul, s"use el.
Pastorul r)mase !u gura !)s!at) !+nd >ideon dis")ru, "ur 'i sim"lu, ntr1un ,+rte7 de
lumin) orbitoare.
- >$endol4n.
:al% mi lu) m+na 'i1mi stre!ur) unul dintre degete n !ronograf, *+mbindu1mi
n!ura7ator.
- 5e re,edem n e@a!t "atru ore.
- S"er, am murmurat eu, a"oi a!ul mi n.e") degetul, !amera se um"lu de o lumin)
ro'ie, iar eu am n!#is o!#ii.
=+nd i1am des!#is iar, m1am !l)tinat u'or 'i !ine,a m) "rinse str+ns de umeri.
- E1n regul), mi 'o"ti >ideon la ure!#e.
5u se ,edea mare lu!ru. Doar o singur) lum+nare n ntuneri!ul fantomati!.
- Dien,enue, s"use o ,o!e as"r) din ntuneri!, 'i, de'i m) a'te"tasem la asta, am tres)rit.
C siluet) de b)rbat se des"rinse din umbra unei !oloane, iar la lumina lum+n)rii am
re!unos!ut !#i"ul li,id al lui ?a%o!*4, "rietenul !ontelui. La fel !a 'i la "rima noastr) nt+lnire,
m) trimitea 'i de data asta !u g+ndul la un ,am"ir, n lumina a!eea s)r)!)!ioas), o!#ii lui negri,
!om"let li"si.i de s!li"ire, sem)n+nd mai mult !a ori!+nd !u dou) bi*are g)uri negre.
- /onsieur ?a%o!*4, s"use >ideon n fran!e*) 'i se n!lin) "oliti!os. /) bu!ur s) ,)
,)d. Pe nso.itoarea mea o !unoa'te.i de7a8
- Desigur. /ademoiselle >ra4, "entru seara a!easta. /) bu!ur.
?a%o!*4 f)!u o re,eren.).
- V)), tres8, am murmurat eu. Du!uria este de "artea mea, am dat1o eu "e engle*).
51a,eai ni!iodat) de unde 'ti !e "uteai s"une ntr1o limb) str)in) f)r) s)1.i dai seama, mai
ales da!) nu erai !#iar n !ele mai bune rela.ii de "rietenie !u ea.
- Eu 'i oamenii mei ,) ,om !ondu!e la !asa lordului Drom"ton, s"use ?a%o!*4.
Era ns")im+nt)tor, !)!i nu1i "uteam ,edea "e a!ei oameni, dar i au*eam res"ir+nd 'i
mi'!+ndu1se !+nd am "ornit "rin na,a biseri!ii n urma lui ?a%o!*4, ns"re u'). 5i!i afar), "e
strad), n1am "utut des!o"eri "e nimeni, de'i m1am uitat m"re7ur de mai multe ori. Era r)!oare,
!)dea o burni.) u'oar) 'i, da!) felinarele stradale se in,entaser) de7a, !ele de "e strada a!eea
erau, !u siguran.), defe!te toate. Era a'a ntuneri!, n!+t ni!i m)!ar fa.a lui >ideon, !are era l+ng)
mine, n1o "uteam distinge. Criunde m) uitam, umbrele ")reau !) "rind ,ia.), !) res"ir) 'i !) fa!
*gomote dis!rete. L1am str+ns de m+n) "e >ideon. At+ta1i trebuia s)1mi dea drumul2
- Sunt to.i oamenii mei, murmur) ?a%o!*4. Lu"t)tori n!er!a.i din r+ndurile !uru.ilor. C
s) ,) adu!em n siguran.) na"oi.
=e re!onfortant2
=asa lordului Drom"ton nu era de"arte 'i, !u !+t ne a"ro"iam mai mult, !u at+t atmosfera
de,enea mai "u.in sumbr), "+n) !+nd, n !ele din urm), !ona!ul a")ru "uterni! luminat, ar)t+nd
!#iar agreabil. Camenii lui ?a%o!*4 r)maser) n umbr), iar el ,eni singur !u noi "+n) n !as),
unde am fost nt+m"ina.i de lordul Drom"ton "ersonal n #olul s"a.ios de la intrare, din !are o
s!ar) "om"oas) !u balustrad) !urbat) du!ea s"re "rimul ni,el. Era la fel de gras "re!um mi1l
aminteam, iar fa.a1i str)lu!ea n lumina nenum)ratelor lum+n)ri.
(n afar) de lord 'i de "atru la!#ei, nu mai era nimeni n n!)"ere. Ser,itorii a'te"tau
alinia.i l+ng) o u') s) "rimeas!) ordine. ?estul in,ita.ilor nu erau ni!)ieri, dar mi a7ungeau la
ure!#i *gomote de ,o!i 'i ta!tul unei melodii *)ng)nitoare.
(n ,reme !e ?a%o!*4 se retrase !u o re,eren.), mi fu foarte !lar de !e lordul Drom"ton ne
nt+m"inase "ersonal a!olo, nainte s) fi a"u!at !ine,a s) ne ,ad). 5e asigur) de n!+ntarea lui
nem)rginit) de a ne re,edea 'i de !+t de mult se bu!urase de "rima noastr) nt+lnire, dar !)
E#mm, #mm9 ar fi fost mai inteligent s) n1o n'tiin.)m "e so.ia lui de a!ea nt+lnire.
- =a s) e,it)m ori!e nen.elegeri, s"use el.
:)!u tot tim"ul !u o!#iul, !a 'i !+nd i1ar fi intrat !e,a n el, 'i1mi s)rut) de !el "u.in trei
ori m+na.
- =ontele m1a asigurat !) "ro,eni.i dintr1una dintre !ele mai bune familii din Anglia&
s"er s)1mi ierta.i neru'inarea din tim"ul amu*antei noastre dis!u.ii des"re se!olul ;;< 'i ideea
mea absurd) !) a.i fi "utut fi a!tri.).
(mi f)!u iar !u o!#iul, gest de,enit de7a de"lasat.
- =u siguran.) !) ,ina este 'i de "artea noastr), s"use >ideon mol!om. =ontele a
n!er!at totul "entru a ,) indu!e n eroare. A!um, !) suntem doar ntre noi, este un b)tr+nel
!iudat, nu1i a'a0 Eu 'i sora mea ado"ti,) ne1am obi'nuit de7a !u glumele lui, dar, "entru !ine nu1l
!unoa'te a'a bine, "oate ")rea destul de bi*ar, mi lu) 'alul 'i i1l d)du unuia dintre la!#ei.
- A!um, s) l)s)m asta. Am au*it !) salonul Domniei Voastre ar a,ea un "ianoforte 'i o
a!usti!) minunat). (n ori!e !a*, ne1am bu!urat foarte mult de in,ita.ia lui lad4 Drom"ton.
Lordul Drom"ton r)mase "entru !+te,a se!unde !u "ri,irea "ierdut) n de!olteul meu,
a"oi s"useB
- <ar ea ,a fi, la r+ndul ei, n!+ntat) s) ,) !unoas!). Veni.i, !eilal.i oas"e.i au sosit de7a.
(mi oferi bra.ul. /iss >ra40
- /4lord.
<1am arun!at o "ri,ire lui >ideon, iar el mi *+mbi n!ura7ator, urm+ndu1ne n salonul n
!are am ")truns dire!t din #olul de la intrare, "rintr1o u') dubl) ar!uit).
Eu mi n!#i"uisem salonul !a fiind un fel de !amer) de *i, ns) n!)"erea n !are
intraser)m noi a"roa"e !) se "utea lua la ntre !ere !u sala noastr) de bal. (ntr1un 'emineu mare
de "e una dintre lungimile n!)"erii ardea n ,+l,)t)i fo!ul, iar n fa.a ferestrelor !u dra"eriile lor
grele se afla o s"inet)1. Pri,irea mi se "limb) "este m)su.e !u "i!ioare "roeminente, sofale !u
im"rimeuri !olorate 'i s!aune !u bra.e aurite. 3otul era luminat de sute de lum+n)ri, a'e*ate "este
tot 'i !are n,)luiau n!)"erea ntr1o at+t de minunat) str)lu!ire magi!), n!+t, "entru un moment,
am r)mas mut) de uimire. Din ")!ate, lumina s!otea la i,eal) 'i mul.i oameni str)ini, iar uimirea
mea L!u a,erti*)rile lui >iordano n minte, a"roa"e !) am str+ns din bu*e !+nd am n!#is gura, !a
nu !um,a, din negli7en.), s) r)m+n !u gura !)s!at)M se ameste!) din nou !u teama. Asta se ,oia o
mi!) 'i intim) adunare la o serat)0 Atun!i, la bal !um a,ea s) fie0
5u am reu'it s)1mi fa! o idee mai e@a!t), !)!i >ideon m) 'i trase im"la!abil n mul.ime.
/ulte "ere!#i de o!#i ne studiau !urioase 'i, o !li") mai a"oi, o doamn) mi!) 'i rotun7oar) ,eni
n grab) !)tre noi, do,edindu1se a fi !#iar lad4 Drom"ton.
Purta o ro!#ie bleu !u a!!esorii de m)tase, iar ")rul i era "rins sub o "eru!) ,oluminoas),
!are, da!) te g+ndeai la nenum)ratele lum+n)ri din n!)"ere, ar)ta nemai"omenit de "eri!ulos,
"ut+nd ori!+nd s) de!lan'e*e un in!endiu. Amfitrioana noastr) a,ea un *+mbet amabil 'i ne
salut) !ordial. Am f)!ut automat o re,eren.), n tim" !e >ideon se folosi de o!a*ie "entru a m)
l)sa singur), res"e!ti, "entru a "le!a "rin mul.ime !u lordul Drom"ton. P+n) s) m) "ot de!ide
da!) ar trebui s) fiu su")rat) din a!east) !au*), lad4 Drom"ton m) 'i im"li!ase ntr1o dis!u.ie.
Din feri!ire, mi1am amintit e@a!t la momentul o"ortun numele lo!ului de unde ,eneam
res"e!ti,, unde lo!uia Penelo"e >ra4. (n!ura7at) de mi'!area a"robatoare a !a"ului ei, am
asigurat1o "e lad4 Drom"ton !) era un lo! "a'ni! 'i lini'tit, dar !) du!ea li"sa amu*amentului
e,enimentelor mondene, !are, ai!i la Londra, a,eau, "ur 'i sim"lu, s) m) !o"le'eas!).
- Sunt sigur) !) n1o s) mai g+ndi.i astfel du") !e >eno,e,a :airfa@ ,a bine,oi s) ne
"re*inte 'i ast)*i ntregul ei re"ertoriu la "ianoforte.
C doamn) ntr1o ro!#ie de !uloarea "rimulelor ni se al)tur).
- Dim"otri,), sunt absolut !on,ins) !), du") a!est amu*ament, ,e.i dori s) ,) ntoar!e.i
la ,ia.a de la .ar).
- Pssst, f)!u lad4 Drom"ton !#i!otind. 5u e "oliti!os, >eorgiana2
=+nd m) "ri,i a'a !ons"irati,, mi se ")ru deodat) destul de t+n)r). =um de reu'ise s)
adune to.i !ol)!eii )ia de gr)sime0
- Poate !) nu e "oliti!os, dar e ade,)rat2
Doamna n galben Lo !uloare at+t de de*a,anta7oas), !#iar 'i n lumina lum+n)rilor2M mi
m")rt)'i, !u glas s!)*ut, !) so.ul ei ar fi adormit la ultima serat) 'i ar fi n!e"ut s) sfor)ie
*gomotos.
- Asta n1are !um s) se nt+m"le 'i a*i, ne asigur) lad4 Drom"ton. (l a,em !a oas"ete 'i
"e minunatul 'i misteriosul !onte de Saint1>ermain, !are ne ,a n!+nta, la un moment dat, !u o
inter"retare la ,ioar). <ar La,inia abia a'tea"t) s) !+nte n duet !u al nostru domn /er!#ant.
- Pentru asta ns) ,a trebui s)1l mbibi bine !u ,in, s"use doamna n galben 'i mi adres)
un *+mbet larg, e@"un+ndu1'i !+t se "utea de la ,edere din.ii.
<1am r)s"uns !u un *+mbet la fel de larg. 6a2 Am 'tiut eu. >iordano nu era alt!e,a de!+t
un l)ud)ros de doi bani2
Cri!um, erau !um,a mult mai rela@ate de!+t mi imaginasem eu.
- Vsta este un ade,)rat num)r de e!#ilibristi!), sus"in) lad4 Drom"ton. D)1i "rea "u.in
,in, 'i n1o s) !+nte, d)1i "rea mult, 'i1o s) !+nte !+nte!e marin)re'ti inde!ente. (l !unoa'te.i "e
!ontele de Saint1>ermain, draga mea0
Am rede,enit imediat serioas) 'i1am "ri,it in,oluntar m"re7ur.
- <1am fost de7a "re*entat) a!um !+te,a *ile, am s"us eu, str)duindu1m) s)1mi m"iedi!
din.ii s)1mi !l)n.)ne. :ratele meu ado"ti,8 (l !unoa'te.
Pri,irea1mi !)*u asu"ra lui >ideon, !are se afla n a"ro"ierea 'emineului 'i se ntre.inea
!u o t+n)r) fira,), mbr)!at) ntr1o ame.itor de frumoas) ro!#ie ,erde. Ar)tau de "ar!) s1ar fi
'tiut de mult. Ai ea r+dea, l)s+nd s) i se ,ad) din.ii. A,ea din.i frumo'i, nu ni'te !ioturi !ariate 'i
"line de g)uri, a'a !um n!er!ase >iordano s) m) fa!) s) !red.
- =ontele a!esta nu1i a'a !) e, "ur 'i sim"lu, in!redibil0 A' "utea s)1l as!ult ore n 'ir
"o,estind, s"use doamna n galben, du") !e m) l)murise !) era ,eri'oara lui lad4 Dom"ton. Eu
ador ndeosebi "o,e'tile din :ran.a2
- Da, "o,e'tile "i!ante, re"li!) lad4 Drom"ton. =are nu sunt ni!ide!um "entru ure!#ile
ino!ente ale unei debutante.
L1am !)utat !u "ri,irea "e !onte "rin n!)"ere 'i l1am des!o"erit 'e*+nd ntr1un !ol., "rins
ntr1o dis!u.ie !u al.i doi b)rba.i. De de"arte, mi ")rea elegant 'i f)r) ,+rst). =a 'i !um ar fi
sim.it !)1l "ri,eam, 'i ridi!) o!#ii negri ns"re mine.
=ontele era mbr)!at asemenea tuturor !elorlal.i b)rba.i "re*en.i "urta "eru!) 'i
redingot), la !are asortase ni'te bermude !am ridi!ole 'i ni'te "antofi bi*ari !u !ataram). (ns),
s"re deosebire de !eilal.i, nu ar)ta !a 'i !um to!mai ar fi ,enit de la film)rile "entru un film de
e"o!), 'i1atun!i am de,enit "entru "rima oar) !on'tient) de lo!ul unde m) aflam.
Du*ele i se s!#imonosir) ntr1un *+mbet, iar eu mi1am "le!at "oliti!oas) !a"ul, n tim" !e
"ielea mi se f)!use de g)in) "e tot !or"ul. =u greu m1am o"rit s) nu m) a"u! din refle@ !u m+na
de beregat). 5u a,eam, sub ni!i o form), de g+nd s)1l fa! s) g+ndeas!) !ine 'tie !e "rostii.
- A"ro"o, fratele dumitale ado"ti, este un b)rbat de1a dre"tul !#i"e', draga mea, s"use
lad4 Drom"ton. =ontrar *,onurilor !are ne1au a7uns "e la ure!#i.
/i1am luat "ri,irea de la !ontele de Saint1>ermain 'i m1am uitat din nou ns"re >ideon.
- A,e.i dre"tate. Este, ntr1ade,)r, foarte8 !#i"e'.
Asta ")rea s) fie 'i ")rerea doamnei n ,erde. 3o!mai 'i aran7a e'arfa de la g+t, !u un
*+mbet !o!#et. >iordano "robabil !) m1ar fi omor+t "entru un astfel de !om"ortament.
- =ine este doamna !u !are flir8 )))8 ,orbe'te0
- La,inia ?utland. =ea mai frumoas) ,)du,) a Londrei.
- Dar, ,) rog, f)r) !om"asiune, arun!) "rimula. Este de mult) ,reme !onsolat) de du!ele
de Lan!as#ire, s"re marea nemul.umire a du!esei, 'i1n "aralel a de*,oltat o "asiune 'i "entru
"oliti!ieni as"iran.i. :ratele dumitale este interesat de "oliti!)0
- =red !) asta nu are ni!i o rele,an.) n a!est moment, inter,eni lad4 Drom"ton. La,inia
arat) de "ar!) to!mai a "rimit un !adou "e !are arde de ner)bdare s)1l des!#id). (l studie "e
>ideon din !a" "+n)1n "i!ioare. Da!) e s) ne lu)m du") *,onuri, ne1am fi a'te"tat la o !onstitu.ie
slab) 'i la o statur) li"sit) de ,igoare. =+t de mult ne bu!ur)m !) nu e !a*ul2 Drus!, "e fa.)1i
a")ru o e@"resie de groa*). C#, n1a.i "rimit n!) nimi! de b)ut2
Veri'oara lui lad4 Drom"ton se uit) n 7ur 'i1i d)du un g#iont unui b)rbat din a"ro"ierea
ei.
- Domnule /er!#ant0 :a!e.i1,) "u.in folositor 'i adu!e.i1ne !+te un "a#ar !u "un!iul
s"e!ial al lui lad4 Drom"ton. Ai lua.i1,) 'i dumnea,oastr) unul. Am dori s) ,) au*im !+nt+nd
ast)1sear), nu1i a'a0
- A"ro"o, a!easta este ferme!)toarea /iss Penelo"e >ra4, "u"ila ,i!ontelui de Datten,
s"use lad4 Drom"ton. /i1a' dori s) ,) fa! !uno'tin.) mai "e1ndelete, dar nu are a,ere, iar
dumneata e'ti un ,+n)tor de *estre a'adar, nu merit) s) dau fr+u ai!i "asiunii mele "entru "e.it.
Domnul /er!#ant, !are era !u un !a" mai mi! de!+t mine, !a, de fa"t, mul.i dintre !ei din
salon, nu ")ru deosebit de ofensat. :)!u galant o "le!)!iune 'i s"use, "ri,ind intens n de!olteul
meuB
- Dar asta nu nseamn) !) a' fi orb n fa.a farme!elor a!estei n!+nt)toare tinere doamne.
- /) bu!ur "entru dumnea,oastr), am s"us eu nesigur), la !are lad4 Drom"ton 'i
,eri'oara ei i*bu!nir) ntr1un r+s *gomotos.
- C#, nu, lordul Drom"ton 'i /iss :airfa@ se du! la "ianoforte2 S"use domnul /er!#ant
'i1'i d)du o!#ii "este !a". /) a'te"t la !e1i mai r)u.
- ?e"ede2 D)uturile noastre2 Crdon) lad4 Drom"ton. 5imeni nu "oate ndura a'a !e,a
trea*.
Pun!iul, din !are, la n!e"ut, am gustat doar, reti!ent), a,ea un gust minunat. :oarte
fru!tat, !u o tent) de s!or.i'oar) 'i de n!) !e,a. Stoma!ul mi se n!)l*i "l)!ut. Pentru o !li"), m1
am rela@at !om"let 'i n!e"u s)1mi "la!) n!)"erea a!eea e@uberant luminat) 'i to.i oamenii a!eia
at+t de bine mbr)!a.i, du") !are domnul /er!#ant ntinse o m+n) "rin s"atele meu 'i mi1o
stre!ur) fi@ n de!olteu, astfel !) am fost !+t "e !e s)1mi ,)rs "un!iul.
- =)*use unul dintre a!e'ti n!+nt)tori trandafira'i, "retinse el, r+n7ind !u subn.eles.
/1am #olbat la el derutat). >iordano nu m) "reg)tise "entru o astfel de situa.ie, a'a !) nu
'tiam !e "re,edea eti!#eta n !a*ul unui "i")itor din a!east) e"o!). /1am uitat du") >ideon,
!er+nd a7utor din "ri,iri, dar el era at+t de !ufundat n dis!u.ia !u t+n)ra ,)du,), n!+t nu obser,)
nimi!. Da!) am fi fost n se!olul meu, i1a' fi s"us domnului /er!#ant s)1'i .in) labele alea
7egoase a!as), altfel i1ar fi !)*ut 'i lui !e,a, 'i nu un trandafir. Dar, n situa.ia dat), o astfel de
rea!.ie mi se ")ru un "i! !am8 ne"oliti!oas). A'a !) i1am *+mbit 'i am s"usB
- C#, mul.umes! frumos, foarte amabil. 5i!i nu obser,asem.
Domnul /er!#ant f)!u o "le!)!iune.
- /ereu la dis"o*i.ia dumnea,oastr).
<n!redibil, !+t) neobr)*are2 (ns), ntr1o e"o!) n !are femeile nu a,eau dre"t de ,ot, ni!i
nu trebuia s) te mire !) nu erau res"e!tate.
Dis!u.iile 'i r+setele n!etar) tre"tat !+nd /iss :airfa@, o "ersoan) !u nas sub.ire, ntr1o
ro!#ie de un ,erde "i"irig, se a"ro"ie de "ianoforte, se a'e*), 'i aran7a "oalele ro!#iei 'i atinse
!la"ele. Ai ni!i nu !+nta r)u. Singurul lu!ru !are !am deran7a era inter"retarea ,o!al). Era
in!redibil de8 sus. Kn "i! mai sus da!)1ar fi fost, ar fi "utut fi luat) dre"t fluier "entru !+ini.
- ?e!onfortant, nu1i a'a0
Domnul /er!#ant se ngri7i s) mi se um"le din nou "a#arul. S"re stu"oarea mea L'i
oare!um 'i s"re u'urarea meaM, a!esta "i")i absolut grosolan 'i s+nii lui lad4 Drom"ton, sub
"rete@tul !) ar fi ,)*ut a!olo un fir de ")r. Lad4 Drom"ton nu ")ru deran7at), !i doar l f)!u
de*m).at 'i1l lo,i !u e,antaiul "este degete. LA#a2 A'adar, la asta foloseau, de fa"t, e,antaiele2M,
du") !are ea 'i ,eri'oara ei m) luar) !u ele "e o sofa bleu !u flori!ele, aflat) n a"ro"ierea
ferestrei. /) "lasar) n mi7lo!ul lor.
- Ai!i sunte.i la ad)"ost de degete neast+m")rate 'i obra*ni!e, s"use lad4 Drom"ton 'i
m) b)tu maternal "e genun!#i. Doar ure!#ile ,) mai sunt n "eri!ol.
- De.i2 /) ndemn) ,eri'oara n 'oa"t). Ve.i a,ea ne,oie2 /iss :airfa@ abia a n!e"ut.
Sofaua era neobi'nuit de tare, iar s")tarul era a'a de bombat, !) mi era !u ne"utin.) s) m)
s"ri7in de el, asta da!) nu !um,a a' fi ,rut !a "oalele bogate ale ro!#iei mele s) se "r),)leas!)
odat) !u mine. (n mod e,ident, sofalele din se!olul al ;V<<<1lea nu erau f)!ute "entru tr+nd),it.
- 5u 'tiu, nu sunt obi'nuit) s) beau al!ool, am s"us eu e*itant.
Singura mea e@"erien.) !u al!oolul a,usese lo! !u e@a!t doi ani n urm). Eram la o
"etre!ere n "i7amale la =4nt#ia. C "etre!ere absolut !uminte. :)r) b)ie.i, doar !u multe DVD1uri
!u filme. Ai un !astron de salat) "lin !u ng#e.at) de ,anilie !u su! de "orto!ale 'i !u ,od!), "e
!are ni!i n1o sim.eai de1at+ta ng#e.at) 'i !are a,usese asu"ra fie!)ruia alt efe!t. (n tim" !e
=4nt#ia, du") trei "a#are, des!#isese geamul 'i uria'e !u toat) "utereaB EOa! Efron, te iubes!29 de
se1au*ise "este tot n =#elsea, Leslie se dusese .int) s"re ,asul !losetului 'i ,omitase, Pegg4 i
f)!use lui Sara# o de!lara.ie de dragoste LEE'ti a'''a de frrrumoas), m)rrrit)1te !u mmine9M, iar
Sara# f)!use o !ri*) de "l+ns, f)r) s) 'tie de !e. La mine fusese !el mai r)u. S)risem n "atul
=4nt#iei 'i urlasem la nesf+r'it "iesa Drea%ing :ree. =+nd tat)l =4nt#iei intrase n !amer), i
ntinsesem "eria de ")r a =4nt#iei, !are .inea lo! de mi!rofon, 'i strigasem la elB E=+nt) 'i tu,
!#eliosule2 /i'!)1.i 'oldurile9. A doua *i, nu mi "utusem e@"li!a de !e f)!usem asta.
Du") a!east) "o,este, oare!um "enibil), eu 'i Leslie luaser)m #ot)r+rea !a, "e ,iitor, s)
nu ne mai a"ro"iem de al!ool L'i, "entru !+te,a luni, ni!i de tat)l =4nt#ieiM, 'i de1atun!i
fuseser)m foarte !onse!,ente n de!i*ia noastr). =#iar da!) uneori era !iudat s) fim singurele
tre*e ntr1o mul.ime de ab.igui.i. La fel 'i a!um, de "ild).
Sim.eam din nou "ri,irea !ontelui de Saint1>ermain a.intit) asu"ra mea de la !el)lalt
!a")t al salonului, 'i un fior mi !obor ne"l)!ut "e !eaf).
- Se s"une !) ar st)"+ni arta !itirii g+ndurilor, 'o"ti lad4 Drom"ton l+ng) mine, iar eu
am de!is s) renun. "ro,i*oriu la interdi!.ia !onsumului de al!ool.
Doar "entru o sear). Ai doar "entru !+te,a ng#i.ituri. =a s) uit de teama "ro,o!at) de
!ontele de Saint1>ermain. Ai de toate !elelalte.
Pun!iul s"e!ial al lui lad4 Drom"ton 'i f)!ea uluitor de ra"id efe!tul, 'i nu numai asu"ra
mea. Du") al doilea "a#ar, to.i g)sir) inter"retarea mult mai "u.in ns")im+nt)toare& du") al
treilea, am n!e"ut s) batem ta!tul !u "i!ioarele, iar eu eram de ")rere !) nu mai fusesem
ni!iodat) la o "etre!ere a'a dr)gu.). Sin!er, oamenii de ai!i erau mult mai rela@a.i de!+t mi
imaginasem. /ai rela@a.i de!+t !ei din se!olul ;;<, !a s) fim mai e@a!.i. <ar iluminatul era de1a
dre"tul grandios. De !e nu1mi d)dusem eu seama "+n) atun!i !) sutele de lum+n)ri f)!eau !a
fie!are "ersoan) din a!ea n!)"ere s) aib) tenul de "ar!) ar fi fost "oleit !u aur0 =#iar 'i !ontele,
!are1mi *+mbea, din !+nd n !+nd, de la !el)lalt !a")t al salonului.
Al "atrulea "a#ar mi amu.i definiti, ,o!ea interioar) !are m) .inea n gard) LE:ii atent)2
5u te n!rede n nimeni29M. 5umai fa"tul !) >ideon ")rea a nu a,ea o!#i de!+t "entru doamna n
ro!#ie ,erde mi mai tulbura starea "l)!ut) n !are m) aflam.
- Kre!#ile noastre sunt a!um ndea7uns de antrenate, !onstat) lad4 Drom"ton n !ele din
urm), a"oi se ridi!) a"laud+nd 'i se ndre"t) s"re s"inet).
- Draga mea drag) /iss :airfa@. A.i fost n!) o dat) s"lendid), s"use ea, s)rut+nd1o "e
/iss :airfa@ "e ambii obra7i 'i indi!+nd a"oi s"re !el mai a"ro"iat s!aun. A!um ns), ,) rog "e
to.i s)1i a"laud)m din suflet "e domnul /er!#ant 'i "e lad4 La,inia, nu, nu, nu a!!e"t s) m)
!ontra*i!e.i !+nd s"un !) a.i e@ersat n se!ret m"reun).
Veri'oara lui lad4 Drom"ton, !are 'edea l+ng) mine, url) !a o adoles!ent) nebun), fan) a
unei tru"e de b)ie.i, !+nd domnul /er!#ant, "i")itorul de s+ni, se a'e*) la s"inet) 'i ne oferi un
ar"egiu tumultuos. :rumoasa lad4 La,inia i adres) lui >ideon un *+mbet radios 'i naint)
fo'nind din ro!#ia ei ,erde. Am "utut ,edea !) nu mai era !#iar a'a t+n)r) !um !re*usem. Dar
!+nta gro*a,2 =a Anna 5etreb%o, "e !are o as!ultasem n urm) !u doi ani la ?o4al C"era 6ouse
din =o,ent >arden. /da, "oate nu !#iar at+t de gro*a, "re!um 5etreb%o, dar, n ori!e !a*, era o
ade,)rat) bu!urie s1o as!ul.i. Da!)1.i "l)!eau ariile bombasti!e din o"erele italiene. =eea !e nu
era !a*ul meu, !a s) fiu sin!er), dar, mul.umit) "un!iului, situa.ia se "re*enta a!um !u totul
altfel. Ai, din !+te se ,edea, ariile din o"erele italiene ")reau s) n!ing) atmosfera n se!olul al
;V<<<1lea. Camenii din salon de,eniser) foarte rela@a.i. 5umai s)rmana /iss :airfa@, !ea !u
,o!ea "re!um fluierul "entru !+ini, f)!u o fa.) a!r).
- (mi "ermi.i s) te r)"es! "entru o !li")0
>ideon ,eni n s"atele sofalei 'i1mi *+mbi. Era !lar. A!um, !) doamna n ,erde era
o!u"at) !u altele, 'i amintise 'i de mine.
- =ontelui i1ar fa!e "l)!ere da!) i1ai oferi !om"ania ta.
C#. =ore!t, mai era !e,a. Am ins"irat ad+n!, mi1am luat "a#arul 'i1am dat !ura7oas) "e
g+t !on.inutul. =+nd m1am ridi!at, am sim.it o ame.eal) "l)!ut). >ideon mi lu) "a#arul gol din
m+n) 'i1l "use "e una dintre m)su.ele !u "i!ioru'e dr)g)la'e.
- Ai b)ut !um,a al!ool0 Ao"ti el.
- 5u, doar ni'te "un!i, i1am r)s"uns eu tot n 'oa"t).
K"s, "odeaua aia era !am deni,elat).
- Pra!ti!, eu nu !onsum al!ool delo!, 'tii0 Knul dintre !ele mai solide "rin!i"ii ale mele.
Po.i s) te distre*i 'i f)r) al!ool.
>ideon ridi!) o s"r+n!ean) 'i1mi oferi bra.ul.
- /) bu!ur !) te distre*i.
- Da, 'i re!i"ro!a e ,alabil), l1am asigurat eu.
Pu#, "odelele astea din se!olul al ;V<<<1lea erau !am instabile. 5u1mi d)dusem seama
"+n) atun!i.
- Adi!), "oate !) este !am b)tr+n) "entru tine, dar asta n1ar trebui s) te deran7e*e. Ai ni!i
fa"tul !) are o a,entur) !u ,i!ontele de nu1'tiu1!um. 5u, *)u, gro*a,) "etre!ere2 Camenii de ai!i
sunt mult mai dr)gu.i de!+t am !re*ut. EA'a de bu!uro'i s) te "i")ie 'i s) se li"eas!) de tine.9 /1
am uitat la "i")itorul de la "ian 'i la dublura lui 5etreb%o. Ai8 se "are !) le fa!e mare "l)!ere s)
!+nte. :oarte sim"ati!i. (.i ,ine s) li te al)turi "e dat).
- ?e,ino1.i, 'o"ti >ideon, n tim" !e m) !ondu!ea ns"re sofaua "e !are 'edea !ontele.
V)*+ndu1ne !) ne a"ro"iem, se ridi!) !u s"rinteneala unui b)rbat mult mai t+n)r 'i 'i
!urb) bu*ele ntr1un *+mbet ner)bd)tor.
EA'adar9, m1am g+ndit eu 'i1am ridi!at b)rbia. ES) ne !om"ort)m !a 'i !+nd nu a' 'ti !),
a'a !um s"une >oogle, nu e'ti delo! un !onte ade,)rat. S) ne "refa!em !) ai a,ea un !omitat 'i
!) nu ai fi un im"ostor de "ro,enien.) in!ert). S) ne "refa!em !) nu m1ai fi sugrumat data
tre!ut). Ai s) ne "refa!em !) a' fi "erfe!t trea*).9
<1am dat drumul lui >ideon, am a"u!at m)tasea grea a ro!#iei mele ro'ii, mi1am e,a*at
"oalele 'i am f)!ut o re,eren.) ad+n!), din !are m1am ridi!at abia !+nd !ontele mi1a ntins m+na1i
m"odobit) !u inele.
- Draga mea !o"il), s"use el, iar o!#ii !io!olatii i s!li"ir) amu*a.i, n tim" !e1mi b)tu
u'or m+na. (.i admir elegan.a. Du") "atru "a#are din "un!iul s"e!ial al lui lad4 Drom"ton, altele
ni!i numele nu 'i1l mai "ot b+igui.
C#, mi num)rase "a#arele. /i1am "le!at "ri,irea ,ino,at). De fa"t, fuseser) !in!i. Dar
!#iar meritase2 Eu, una, n ori!e !a*, nu du!eam delo! dorul sen*a.iei a")s)toare de fri!) difu*).
Ai ni!i !om"le@elor mele de inferioritate. 5u. (mi "l)!ea >$endol4n !ea beat). =#iar da!) se
!l)tina un "i! "e "i!ioare.
- /er!i "our le !om"liment, am murmurat eu.
- :erme!)toare2 E@!lam) !ontele.
- (mi "are r)u, ar fi trebuit s) fiu mai atent, s"use >ideon.
=ontele r+se n!et.
- Drag) tinere, erai "rins !u altele. Ai1a"oi, !el mai im"ortant "entru to.i ast)1sear) este
s) ne amu*)m, nu1i a'a0 /ai ales !) lordul Alastair, !)ruia inten.ione* s)1i "re*int a!east)
adorabil) t+n)r) doamn), nu a a")rut n!). Am fost ns) informat !) s1ar ndre"ta n!oa!e.
- Singur0 (ntreb) >ideon.
=ontele *+mbi.
- 5u are ni!i o im"ortan.).
Anna 5etreb%o "entru s)rmani 'i !u "i")itorul de s+ni 'i n!#eiar) aria !u un ultim a!ord
furios, iar !ontele mi d)du drumul m+inii 'i n!e"u s) a"laude.
- 5u1i a'a !) este minunat)0 Kn mare talent2 Ai mai e 'i frumoas).
- Da, am s"us eu n!et 'i am a"laudat la r+ndul meu, str)duindu1m) s) nu dau im"resia
!) 7o! an1tan1te. E !e,a s) "o.i fa!e !andelabrele s) ,ibre*e.
A"laudatul mi afe!t) e!#ilibrul fragil, a'a !) m1am !l)tinat u'or. >ideon m) "rinse.
- 5u "ot s) "ri!e", s"use el su")rat, !u bu*ele foarte a"ro"iate de ure!#ea mea. Abia
da!) suntem ai!i de dou) ore 'i e'ti beat) !ri.)2 =e, Dumne*eu, a fost n mintea ta0
- Ai s"us E!ri.)9, am s) te "+r)s! lui >iordano, am !#i!otit eu.
(n tumultul general, nu ne "utea au*i nimeni.
- (n "lus, e de7a tardi, s) mai !omente*i. Am !)*ut de7a n ,asul !u "un!i s"e!ial, a'
s"une eu.
Kn sug#i. mi ntreru"se dis!ursul.
- 6o"a2 S!u*e.
/1am uitat n 7ur.
- =eilal.i sunt ns) 'i mai be.i de!+t mine, a'a !), f)r) indign)ri morale de"lasate, te rog.
Am totul sub !ontrol. Po.i, de asemenea, s)1mi dai drumul f)r) gri7), sunt stabil) !a o st+n!).
- 3e a,erti*e*, 'o"ti >ideon, a"oi ns) mi d)du ntr1ade,)r drumul.
=a s) fiu sigur), mi1am de")rtat "u.in "i!ioarele. Sub ro!#ia aia am"l) nu "utea ,edea
nimeni.
=ontele ne "ri,ise amu*at, e@"resia lui fiind !ea a unui buni! m+ndru. <1am arun!at o
"ri,ire "e furi', "rimind n s!#imb un *+mbet !are1mi n!)l*i inima. De !e1mi fusese mie a'a de
fri!) de el0 =u greu am "utut s)1mi mai amintes! !e1mi s"usese Lu!asB !) a!est b)rbat le t)iase
beregatele "ro"riilor str)mo'i8
Lad4 Drom"ton se re"e*i iar n fa.), s) le mul.umeas!) domnului /er!#ant 'i lui lad4
La,inia "entru re"re*enta.ia lor. A"oi nainte !a /iss :airfa@ s) se "oat) ridi!a din nou !eru
s) fie a"laudat !u "utere oas"etele de onoare al serii, "reaumblatul, misteriosul, faimosul !onte de
Saint1>ermain.
- /i1a "romis !) ast)1sear) ne ,a inter"reta !e,a la ,ioar), s"use ea, iar lordul Drom"ton
,eni n grab) !u o !utie de ,ioar), at+t de n grab) "e !+t i "ermitea burta sa !ea ,oluminoas).
Publi!ul n!)l*it de "un!i nu mai "utea de n!+ntare. Asta !#iar era o "etre!ere mega!ool.
=ontele *+mbi, n tim" !e s!oase ,ioara din !utia ei 'i1n!e"u s) o a!orde*e.
- 5u mi1ar tre!e ni!iodat) "rin minte s) ,) de*am)ges!, lad4 Drom"ton, s"use el !u o
,o!e !alm). Dar b)tr+nele mele degete nu mai sunt la fel de agile !a odinioar), !+nd !+ntam n
duet !u infamul >ia!omo =asano,a la !urtea fran!e*)8 <ar guta mi !am d) de fur!) *ilele astea.
Kn !or de murmure 'i de sus"ine str)b)tu n!)"erea.
- De a!eea, a' dori !a ast)1sear) s) "redau ,ioara t+n)rului meu "rieten, !ontinu)
!ontele.
>ideon ")ru un "i! 'o!at 'i !l)tin) din !a". Dar, !+nd !ontele ridi!) din s"r+n!ene 'i
s"use E3e rog29, lu) instrumentul 'i ar!u'ul !u o "le!)!iune u'oar) 'i se ndre"t) s"re s"inet).
=ontele m) "rinse de m+n).
- <ar noi doi ne ,om a'e*a "e sofa 'i ne ,om bu!ura de !on!ert, da0 C#, n1ai de !e s)
tremuri. <a lo!, !o"ila mea. 3u nu 'tii, dar, n!e"+nd de ieri du")1amia*), noi doi suntem !ei mai
buni "rieteni. =)!i am a,ut o dis!u.ie de1a dre"tul intim) 'i1am "utut "une !a")t tuturor
diferendelor.
6)0
- <eri du")1amia*)0 Am re"etat eu.
- Din "ers"e!ti,a mea, s"use !ontele. Pentru tine, a!east) nt+lnire urmea*) s) aib) lo!.
?+se. (mi "la! lu!rurile !om"li!ate, ai obser,at0
/1am #olbat la el "er"le@). (n a!ea !li"), >ideon a n!e"ut s) !+nte, iar eu am uitat
!om"let !e ,oiam s) ntreb. Dumne*eule2 Se "rea "oate s) fi fost din ,ina "un!iului, dar, uau2 C
,ioar) era !#iar se@4. :elul n !are >ideon o lu) n m+n) 'i1o a'e*) sub b)rbie8 /ai mult ni!i n1
ar fi trebuit s) fa!) eu eram de7a "ierdut). >enele lui lungi arun!au umbre "e obra7i, iar ")rul i
!)*u "e fa.) !+nd "use ar!u'ul "e ,ioar) 'i1n!e"u s)1l "limbe "e !oarde. =+nd "rimele a!orduri
um"lur) n!)"erea, a"roa"e !) mi se t)ie r)suflarea& erau at+t de deli!ate 'i de armonioase, !)1mi
,eni brus! s) "l+ng. P+n) n a!el moment, ,ioara fusese 7os de tot "e lista mea de instrumente
"referate de fa"t, mi "l)!ea doar n filme, !+nd am"lifi!a anumite momente. Dar !e au*eam n
a!este !li"e era absolut in!redibil de frumos, din toate "un!tele de ,edereB melodia dul!e1am)ruie
'i b)iatul !are f)!ea !oardele s1o redea. 3o.i !ei "re*en.i as!ultau f)r) s) res"ire, iar >ideon ")rea
")truns de !eea !e f)!ea, ignor+ndu1i "ar!) "e to.i !ei "re*en.i.
/i1am dat seama !) "l+ngeam abia !+nd !ontele mi atinse obra*ul "entru a1mi "rinde
deli!at, !u un deget, o la!rim). Am tres)rit s"eriat). (mi *+mbi, iar n o!#ii lui !)"rui1n!#is am
obser,at o str)lu!ire !ald).
- Da!)1ar fi fost altfel, a' fi fost foarte de*am)git.
Eu ns)mi eram foarte tulburat), a'a !) i1am *+mbit la r+ndul meu. LPe bune2 =um de
"uteam2 A!ela era b)rbatul !are m) strangulase2M
- =e "ies) este a!easta0 Am ntrebat eu.
=ontele ridi!) din umeri.
- 5u 'tiu. Probabil una !are urmea*) s) fie !om"us).
(n sal) i*bu!nir) ro"ote de a"lau*e !+nd >ideon n!#eie. :)!u o "le!)!iune *+mbind 'i
refu*), !u su!!es, un bis, dar nu reu'i la fel de bine s) s!a"e 'i de o mbr).i'are din "artea lui lad4
La,inia. Se ag).) de bra.ul lui, a'a !) nu1i mai r)mase alt!e,a de f)!ut de!+t s) ,in) !u ea la
sofaua unde ne aflam eu 'i !ontele.
- 5u1i a'a !) a fost gro*a,0 Strig) lad4 La,inia. Am 'tiut de !um am ,)*ut a!este m+ini
!) sunt !a"abile de lu!ruri e@traordinare.
- Pe "ariu, am murmurat eu.
/i1ar fi "l)!ut s) m) ridi! de "e sofa, astfel !a lad4 La,inia s) nu m) "oat) "ri,i a'a, de
sus, dar nu am reu'it. Al!oolul mi "arali*ase mus!ulatura abdominal).
- Kn instrument minunat, mar!#i*e, i s"use >ideon !ontelui 'i1i na"oie ,ioara.
- Kn Stradi,arius. =reat de maestru nsu'i s"e!ial "entru mine, r)s"unse !ontele ,is)tor.
/i1ar fa!e "l)!ere s) de,in) al t)u, b)iatul meu. Seara a!easta este momentul "erfe!t "entru a!est
gest solemn.
>ideon ro'i u'or. De bu!urie, am b)nuit eu.
- 5u8 "ot8
(l "ri,i "e !onte n o!#ii lui negri, a"oi "le!) "ri,irea 'i re,eni asu"ra s"uselor2
- Este o mare onoare "entru mine, mar!#i*e.
- Cnoarea este de "artea mea, r)s"unse !ontele sobru.
- Dumne*eule2 Am murmurat eu.
Se ")rea !) !ei doi se iubeau tare mult.
- Sunte.i la fel de mu*i!al) "re!um fratele dumnea,oastr) ado"ti,, /iss >ra40 (ntreb)
lad4 La,inia.
E5u, "robabil !) nu. Dar, n ori!e !a*, mai mu*i!al) de!+t e'ti tu9, mi1am s"us n sinea
mea.
- /ie mi fa!e "l)!ere s) inter"rete* ,o!al, am s"us eu.
>ideon mi arun!) o "ri,ire de a,erti*are.
- Vo!al2 Strig) lad4 La,inia. La fel !a mine 'i !a draga noastr) /iss :airfa@.
- 5u, am s"us eu !ategori!. Eu nu "ot ni!i s) ating tonuri at+t de nalte "re!um /iss
:airfa@ doar nu eram ,reun lilia! 'i ni!i nu am un ,olum "ulmonar !a al dumnea,oastr). Dar
!+nt !u "l)!ere.
- =red !) am a,ut "arte de destul) mu*i!) "entru seara a!easta, s"use >ideon.
Lad4 La,inia se ar)t) ofensat).
- Dar am fi n!+nta.i da!) ne1a.i onora dumnea,oastr) n!) o dat), ad)ug) >ideon
re"ede 'i1mi arun!) o "ri,ire amenin.)toare.
=um eram at+t de b)ut), ni!i nu mi1a ")sat.
- A.i8 inter"retat minunat, am s"us eu. /i1a ,enit s) "l+ng2 Sin!er.
?+n7i de "ar!) f)!usem o glum) 'i de"use Stradi,ariusul n !utie.
Lordul Drom"ton se a"ro"ie de noi g+f+ind, !u dou) "a#are de "un!i n m+n), 'i l asigur)
"e >ideon !) era absolut n!+ntat de ,irtuo*itatea lui 'i !) bietul Alastair a,ea s) regrete nes"us
!) ratase momentul.
- =rede.i !) Alastair ,a reu'i, "+n) la urm), s) nimereas!) drumul n seara a!easta0
(ntreb) !ontele un "i! indignat.
- Sunt !on,ins de asta, r)s"unse lordul Drom"ton 'i1mi ntinse unul dintre "a#are.
Am sorbit !u nesa. din el. /am), !e bun) mai era !#estia aia2 Era de1a7uns s1o miro'i, !)
de7a "luteai. >ata s) n'fa!i o "erie de ")r, s) sari n "at 'i s) !+n.i Drea%ing :ree !u sau f)r)
Oa! Efron2
- /4lord, trebuie nea")rat s1o !on,inge.i "e /iss >ra4 s) ne inter"rete*e !e,a, s"use
lad4 La,inia. (i fa!e mare "l)!ere s) !+nte.
('i !obor+se tonul ntr1un mod straniu, !um,a autoritar. (mi amintea !um,a de =#arlotte.
E dre"t !) ar)ta diferit, ns), unde,a sub a!ea ro!#ie ,erde, se as!undea o =#arlotte, eram
!on,ins) de asta. >enul de femeie !are mi*a totdeauna "e fa"tul !) !eilal.i, ba*+ndu1se "e "ro"ria
lor medio!ritate, remar!au !+t de absolut de su"erb) 'i de uni!) era ea. Pa#2
- Dine, am s"us eu, n!er!+nd n!) o dat) s) m) ridi! de sofa.
De data asta !u su!!es. Am reu'it !#iar s) 'i r)m+n "e "i!ioare.
- Atun!i, ,oi !+nta.
- Poftim0 S)ri >ideon !l)tin+nd din !a". Sub ni!i o form) n1o s) !+nte8 /) tem !)
"un!iul8
- /iss >ra4, ne1a.i fa!e tuturor o mare bu!urie da!) a.i !+nta "entru noi, s"use lordul
Drom"ton 'i1mi f)!u !u o!#iul !u o asemenea determinare, n!+t !ele !in!is"re*e!e b)rbii duble
ale sale n!e"ur) s) se *g+l.+ie serios. Ai, da!) "un!iul este de ,in), atun!i, !u1at+t mai bine2
Veni.i !u mine n fa.). V) ,oi anun.a.
>ideon m) "rinse str+ns de bra..
- Asta nu1i o idee "rea bun), s"use el. Lord Drom"ton, ,) im"lor, n fa.a "ubli!ului, sora
mea ado"ti,)8
- E@ist) "entru toate un n!e"ut, re"li!) b)rbatul 'i m) trase mai de"arte du") el. Doar
suntem ntre noi. 5u ne stri!a.i distra!.ia2
- E@a!t. 5u ne stri!a distra!.ia, am s"us 'i eu 'i i1am nde")rtat m+na. Se1nt+m"l) s) ai
la tine o "erie de ")r0 =+nt mai bine da!) .in una n m+n).
>ideon ar)ta u'or dis"erat.
- Sub ni!i o form), s"use el 'i se lu) du") mine 'i lordul Drom"ton, a"ro"iindu1ne !u
to.ii de s"inet).
L1am au*it "e !onte r+*+nd dis!ret n urma noastr).
- >$en8, 'o"ti >ideon "rintre din.i. (n!etea*) !u "rostiile2
- Penelo"e, l1am !ore!tat eu, am golit "a#arul de "un!i dintr1o ng#i.itur) 'i i l1am dat.
=e ")rere ai0 =re*i !) le1ar "l)!ea C,er t#e ?ainbo$0 Sau 'i1ai!i am r+s 6allelu7a#0
>ideon i!ni.
- 5u "o.i s) fa!i asta. Vino na"oi2
- 5u, e "rea modern, nu0 S) ,edem8
Am tre!ut n re,ist) toat) lista de "iese, n tim" !e lordul Drom"ton m) "re*ent),
a!!entu+nd "om"os fie!are !u,+nt. Domnul /er!#ant, "i")itorul, ni se al)tur).
- Doamna are ne,oie de a!om"aniament "rofesional la s"inet)0 (ntreb) el.
- 5u, doamna are ne,oie8 de !u totul alt!e,a, s"use >ideon 'i se a'e*) "e taburetul de
la "ian. 3e rog, >$en8
- Pen, da!) tot ,rei, am s"us eu. Atiu !e1am s) !+nt. DonUt =r4 for /e Argentina. Atiu tot
te@tul, iar melodia n1are ,+rst), nu !re*i0 Dar "oate !) argentinienii nu 'tiu8
- Doar nu ,rei s) te fa!i de r+s n fa.a at+tor oameni, nu0
Era o dul!e n!er!are de a m) s"eria, ns), n !ondi.iile date, n1a,ea ni!i o 'ans).
- As!ult), i1am 'o"tit eu !onfiden.ial. 5u1mi "as) de oameni, n "rimul r+nd, sunt !u
to.ii mor.i de ,reo dou) sute de ani. (n al doilea r+nd, to.i sunt binedis"u'i 'i be.i !u e@!e".ia ta,
desigur.
>ideon 'i s"ri7ini fruntea n "alm) gem+nd, lo,ind !u !otul !+te,a !la"e ale s"inetei.
- Ati.i8 ))), se nt+m"l) s) !unoa'te.i bu!ata /emor40 Din =ats0 L1am ntrebat eu "e
domnul /er!#ant.
- C#, nu, regret, r)s"unse a!esta.
- 5u fa!e nimi!& am s) !+nt a !a"ella, am s"us eu n!re*)toare 'i m1am ntors !)tre
"ubli!. /elodia se nume'te /emor4, 'i1n ea este ,orba des"re8 o "isi!) !e sufer) din dragoste.
Dar, de fa"t, sunt lu!ruri !are ni se nt+m"l) 'i nou), oamenilor. (n sensul !el mai larg.
>ideon 'i ridi!ase din nou !a"ul 'i m) "ri,ea, ne,enindu1i s) !read).
- 3e rog, mai n!er!) el o dat).
- 51o s) "o,estim nim)nui, am s"us eu. CF0 ?)m+ne se!retul nostru.
- S) n!e"em, a'adar. E@traordinara, uni!a 'i minunata /iss >ra4 ,a !+nta a!um "entru
noi2 Strig) lordul Drom"ton. Pentru "rima oar) n "ubli!2
Ar fi trebuit s) fiu emo.ionat), "entru !) to.i se o"rir) din ,orbit 'i toate "ri,irile se
ndre"tar) !)tre mine, dar nu eram. 6a, !e "aradisia! era "un!iul a!ela2 3rebuia nea")rat s) fa!
rost de re.et).
=e ,oiam s) !+nt0
>ideon tast) !+te,a a!orduri la s"inet), iar eu am re!unos!ut imediat "rimele m)suri.
/emor4. A#, da, e@a!t. <1am mul.umit lui >ideon *+mbind. =e dr)gu. din "artea lui !) m)
s"ri7inea2 Am ins"irat ad+n!. Prima not) din a!east) melodie era deosebit de im"ortant). Da!)1o
ratai, nu mai a,ea ni!i un rost s) !ontinui. 3rebuia s) s!o.i un, J/idnig#t9 !lar "re!um !ristalul,
'i totu'i dis!ret.
/1am bu!urat !)1mi ie'ise !a al Darbrei StreisandB 5ot a sound from t#e "a,ement, #as
t#e moon lost #er memor40 S#e is smiling alone.
=a s) ,e*i2 Du") !+te se ")rea, >ideon 'tia s) !+nte 'i la "ian. Ai nu r)u. Cf, Doamne,
da!) nu a' fi fost de7a at+t de ngro*itor de ndr)gostit) de el, m1a' fi ndr)gostit !el t+r*iu n a!el
moment. 5i!i nu trebuia s) se uite la !la"e, !i "ur 'i sim"lu m) fi@a "e mine !u "ri,irea. Ai ")rea
un "i! mirat, de "ar!) to!mai f)!use o des!o"erire uluitoare. Poate "entru !) luna era o ea0
- All alone n t#e moonlig#t < !an dream at t#e old da4s, !+ntam eu numai "entru el.
(n!)"erea a,ea o a!usti!) nemai"omenit), de "ar!) a' fi !+ntat la mi!rofon. Sau "oate !)
efe!tul se datora fa"tului !) t)!eau !u to.ii !#iti!.
- Let t#e memor4 li,e again.
Era mult mai distra!ti, de!+t 7o!ul de %arao%e. Era absolut nemai"omenit. Ai, !#iar da!)
nu era de!+t un ,is frumos 'i urma !a, n ori!e !li"), s) intre n !amer) tat)l =4nt#iei 'i s) se
n)"usteas!) "re!um o furtun) asu"ra noastr), a!el moment merita totul.
5imeni n1a,ea s) m) !read).
3ime ainUt not#inU but time. <tUa ,erse $it# no r#4me, and it all !omes do$n to 4ou.
Don Jo,i.
Kns"re*e!e.
Singurul lu!ru "rost a fost s!urtimea !+nte!ului. Am fost tentat) s) mai adaug o strof), dar
asta n1ar fi f)!ut de!+t s) stri!e ntreaga im"resie, a'a !) am renun.at. Prin urmare, n!er!at) de
un mi! regret, am inter"retat ,ersurile "referateB <f 4ou tou!# me, 4ouUll understand $#at
#a""iness is. Loo%, a ne$ da4 #as begun 'i1am a7uns n!) o dat) la !on!lu*ia !) era foarte
"osibil !a ,ersurile s) nu fi fost s!rise s"e!ial "entru "isi!i. Poate !) de ,in) era "un!iul da, !u
siguran.) !) a'a era dar se ")rea !) oas"e.ilor de la serat) le "l)!use re"re*enta.ia noastr) la fel
de mult !a ariile din o"erele italiene de mai de,reme. (n ori!e !a*, a"laudar) n!+nta.i, 'i, n tim"
!e lad4 Drom"ton se gr)bea s) ,in) n fa.), eu am f)!ut o "le!)!iune !)tre >ideon 'i i1am s"us
!onfiden.ialB
- /ul.umes!2 A fost deosebit de amabil din "artea ta2 =+n.i at+t de gro*a,2
('i s"i7ini din nou !a"ul n "alm), !a 'i !+nd nu1i ,enea s) !read) !eea !e to!mai f)!use.
Lad4 Drom"ton m) mbr).i'), iar domnul /er!#ant m) s)rut) e@uberant "e ambii obra7i,
m) numi E,o!ea ngerilor9 'i !eru un bis.
/) sim.eam at+t de bine, n!+t a' fi !ontinuat f)r) "robleme, dar >ideon 'i re,eni din
'o!, se ridi!) 'i m) a"u!) de n!#eietura m+inii.
- Sunt sigur !) Andre$ Llo4d Qebber ar fi n!+ntat s) 'tie !) ai!i i este de7a a"re!iat)
mu*i!a, dar sora mea trebuie s) se odi#neas!) a!um. P+n) s)"t)m+na tre!ut) a a,ut o !um"lit)
inflama.ie n g+t, iar medi!ul i1a re!omandat s)1'i mena7e*e ,o!ea altfel, ar "utea1o "ierde
"entru totdeauna.
- Doamne, Dumne*eule2 Strig) lad4 Drom"ton. De !e nu a.i s"us asta de la n!e"ut0
S)rmana fat)2
Eu fredonam n!eti'or n!+ntat) < feel "rett4 din Qest Side Stor4.
- Eu8 Pun!iul dumnea,oastr) are, ntr1ade,)r, !e,a, s"use >ideon. =red !)1i fa!e "e
to.i s) uite de ei.
- C#, da, a'a e, admise lad4 Drom"ton radiind de bu!urie. A"oi !ontinu) !u ,o!e
s!)*ut)B 3o!mai a.i de*,)luit se!retul !alit).ilor mele de ga*d). 3oat) Londra ne in,idia*) "entru
"etre!erile noastre "line de ,oie bun)& lumea se bate "e in,ita.ii. Dar mi1au trebuit ani de *ile
"entru a "erfe!.iona re.eta 'i !red !) n1o ,oi transmite mai de"arte de!+t "e "atul de moarte.
- =e ")!at, am s"us eu. Este ns) ade,)ratB serata dumnea,oastr) este mult mai frumoas)
de!+t mi "uteam n!#i"ui2 /i se s"usese !) trebuie s) m) a'te"t la !e,a "li!tisitor, s!or.os8
- >u,ernanta ei este "u.in !am !onser,atoare, m) ntreru"se >ideon. Ai se "oate s"une
!) ,ia.a monden) din Derb4s#ire este u'or demodat).
Lad4 Drom"ton !#i!oti.
- C#, da, sunt !on,ins). A#, iat)1l, n sf+r'it, "e Alastair2
Se uit) ns"re u'), unde lordul Drom"ton nt+m"ina un nou1sosit. Era un b)rbat de ,+rst)
mi7lo!ie Lgreu de "re!i*at din !au*a "eru!ii albe !a *)"ada "e !are o "urtaM, mbr)!at ntr1o
redingot) s!li"i!ioas) e@tra,agant), b)tut) !u "ietre str)lu!itoare. Efe!tul era s"orit de
,estimenta.ia !om"let neagr) a nso.itorului s)u, !are era n,)luit ntr1o "elerin) neagr), a,ea un
")r negru !a t)!iunele 'i un ten m)sliniu, 'i !#iar 'i de la distan.) am "utut ,edea !) o!#ii1i
sem)nau !u dou) g)uri negre, !a ai lui ?a%o!*4. P)rea nelalo!ul lui n mi7lo!ul a!elei adun)ri
!olorate 'i m"odobite !u bi7uterii "re.ioase.
- Am !re*ut !) Alastair nu ne ,a mai onora !u "re*en.a ast)1sear). =eea !e n1ar fi fost
!#iar a'a o tragedie, da!) m)1ntreba.i "e mine. Pre*en.a lui nu ndeamn) nea")rat la rela@are 'i la
,eselie. Voi n!er!a s)1l ")!)les! !u un "a#ar de "un!i 'i1a"oi s)1l trimit al)turi s) 7oa!e !)r.i8
- <ar noi ,om n!er!a s)1l binedis"unem !u un "i! de mu*i!), s"use domnul /er!#ant 'i
se a'e*) la s"inet). (mi fa!e.i onoarea, lad4 La,inia0 =osi fan tutte0
>ideon mi "use m+na "e bra.ul s)u 'i m) !onduse !+.i,a "a'i mai n!olo.
- Pentru numele lui Dumne*eu, !+te ai b)ut0
- =+te,a "a#are, am re!unos!ut eu. Sigur ingredientul se!ret este altul de!+t al!oolul.
Poate absint0 =a n filmul a!ela trist !u 5i!ole Fidman, /oulin ?ouge. Am sus"inat. 3#e
greatest t#ing, 4ouUll e,er learn is 7ust to lo,e and be lo,ed n return. Parie* !) 'i asta 'tii s)
inter"rete*i.
- =a s) !larifi!)m lu!rurileB ur)s! musi!alurile, s"use >ideon. =re*i !) mai "o.i re*ista
!+te,a minute0 Lordul Alastair a a")rut, n sf+r'it, 'i, du") !e1l ,om saluta, ,om "utea "le!a.
- De7a0 =e ")!at, am s"us eu.
>ideon m) "ri,i !l)tin+nd din !a".
- Se "are !) ai "ierdut no.iunea tim"ului. Da!) a' "utea, .i1a' b)ga !a"ul sub a") re!e.
=ontele de Saint1>ermain ni se al)tur).
- A fost o re"re*enta.ie. Absolut deosebit), s"use el 'i1l "ri,i "e >ideon !u s"r+n!enele
ridi!ate.
- (mi "are r)u, s"use >ideon !u un sus"in 'i se uit) ns"re !ei doi nou1,eni.i. Lordul
Alastair "are s) mai fi luat n greutate.
=ontele r+se.
- 5u1.i fa!e s"eran.e. Ad,ersarul meu este n!) n !ea mai bun) form). ?a%o!*4 l1a
,)*ut duel+ndu1se a*i la >alliano ni!iunul dintre filfi*onii )ia tineri n1a a,ut ,reo 'ans) n fa.a
lui. Krma.i1m), abia a'te"t s)1i ,)d mutra.
- Ast)*i este a'a dr)gu., i1am 'o"tit eu lui >ideon, n tim" !e l urmam "e !onte. Atii,
data tre!ut) a b)gat fri!a n mine, dar ast)*i m) simt de "ar!) ar fi buni!ul meu. (l "la!, ntr1un
fel. A fost frumos din "artea lui s)1.i d)ruias!) Stradi,ariusul. Sigur ,alorea*) o a,ere da!) l
li!ite*i "e eDa4. K"s, se !am !latin) totul "e1ai!i.
>ideon 'i "use m+na n 7urul taliei mele.
- (.i 7ur !) te omor du") !e s!)")m de ai!i, murmur) el.
- Am n!e"ut de7a s) ,orbes! nedeslu'it0
- (n!) nu, s"use el. Dar sunt sigur !1o ,ei fa!e.
- 5u ,1am s"us eu !) "oate s) "i!e n ori!e !li")0
Lordul Drom"ton "use o m+n) "e um)rul b)rbatului n auriu 'i "e !ealalt) "e um)rul
!ontelui.
- /i s1a s"us !) ,1a.i !unoa'te de7a. Stimate lord Alastair, n1a.i ,orbit ni!iodat) des"re
fa"tul !)1l !unoa'te.i "ersonal "e faimosul !onte de Saint1>ermain.
- 5u este un lu!ru !u !are s) m) laud, re"li!) lordul Alastair arogant, iar b)rbatul n
negru !u fa.a m)slinie, !are st)tea la un "as n urma lui, !om"let) !u un glas r)gu'itB
- (ntr1ade,)r.
C!#ii lui negri ")reau literalmente s)1l sfredeleas!) "e !onte, a'a !) nu n!)"ea ni!i o
ndoial) !)1l ura din ad+n!ul sufletului. /1am g+ndit "entru o !li") !) a,ea as!uns) sub "elerin)
o s"ad), "e !are inten.iona s1o foloseas!) n ori!e !li"). (n ori!e !a*, nu1mi era !lar de !e "urta o
astfel de "elerin). (n "rimul r+nd, !) era destul de !ald, 'i1n al doilea r+nd, n a!east) atmosfer)
s)rb)toreas!) ")rea ne"oliti!os 'i bi*ar.
Lordul Drom"ton radia de bu!urie, de "ar!) ni!i n1ar fi sesi*at n!ordarea !are "lutea n
aer.
=ontele f)!u un "as n fa.).
- Stimate lord Alastair, !e "l)!ere2 =#iar da!) ne1am !unos!ut a!um !e,a ani, nu ,1am
uitat ni!iodat), s"use el.
=um eu st)team n s"atele lui Saint1>ermain, nu i1am "utut ,edea fa.a, dar, din ,o!e s1ar
fi *is !) *+mbea. >lasul i suna ,esel 'i senin.
- (mi amintes! n!) de dis!u.ia noastr) des"re s!la,ie 'i moral) 'i des"re !+t de uluitor
!onsideram eu fa"tul !) era.i n stare s) le se"ara.i at+t de "erfe!t nto!mai "re!um tat)l
dumnea,oastr).
- =ontele nu uit) ni!iodat) nimi!, s"use lordul Drom"ton entu*iast. Este fenomenal2 (n
ultimele *ile "etre!ute n !om"ania sa am n,).at mai multe de!+t n toat) ,ia.a mea. Atia.i, de
e@em"lu, !) este !a"abil s) "rodu!) "ietre "re.ioase arti*anale0
- Da, 'tiu.
Pri,irea lordului Alastair de,eni, da!) a'a !e,a era "osibil, 'i mai re!e, iar !om"anionul
s)u res"ira greu, de "ar!) era gata s)1'i dea du#ul. (i "ri,eam #i"noti*at) "elerina.
- Atiin.a nu este nea")rat "un!tul forte al lordului Alastair, din !+te1mi amintes!, s"use
!ontele. C#, !e ne"oliti!os din "artea mea2 Se d)du un "as ntr1o "arte, de*,)luindu1ne "ri,irilor
"e mine 'i "e >ideon. A' fi ,rut s) ,i1i "re*int "e a!e'ti doi ferme!)tori tineri. =a s) fiu sin!er,
a!esta este singurul moti, "entru !are m) aflu a*i ai!i. La ,+rsta mea, "refer s) e,it "etre!erile 'i
s) merg de,reme la !ul!are.
La ,ederea lui >ideon, lordul f)!u o!#ii in!redibil de mari.
Lordul Drom"ton 'i "ost) !or"ul ,oluminos ntre mine 'i >ideon.
- Stimate lord Alastair, "ermite.i1mi s) ,i1l "re*int "e fiul ,i!ontelui de Datten. Ai "e
"u"ila ,i!ontelui, n!+nt)toarea /iss >ra4.
?e,eren.a mea fu mai "u.in !ondes!endent) de!+t o !erea eti!#eta, din dou) moti,eB "e de
o "arte, mi1era team) s) nu m) de*e!#ilibre*& "e de alt) "arte, lordul era at+t de arogant, n!+t am
uitat !u totul !) ntru!#i"am o biat) "u"il) a ,i!ontelui de Datten. 6ei, 'i eu eram ne"oata unui
lord !u un lung 'i glorios 'ir de str)mo'i. Ai, n afar) de asta, n ,remurile noastre originile nu mai
au ni!i o im"ortan.). 3o.i oamenii sunt egali, nu1i a'a0
(n ori!e alt moment, "ri,irea lordului Alastair mi1ar fi f)!ut s+ngele s)1mi ng#e.e n ,ene,
dar "un!iul era un antigel de n)de7de, a'a !) am re*istat "ri,irii lui !+t am "utut eu de demn.
Cri!um nu mi1a a!ordat "rea mult) aten.ie, !)!i >ideon era !el "e !are nu1l s!)"a din o!#i, n
,reme !e lordul Drom"ton !ontinua s) tr)n!)neas!) ,oios.
5imeni nu se sin!#isi s)1l "re*inte "e !om"anionul n negru al lordului Alastair 'i nimeni
nu ")ru s) obser,e !um m) .intuia !u "ri,irea de du") um)rul lordului 'i !um morm)iaB
- 3u2 Demon !u o!#i de safir2 Ai s1a7ungi n iad !+t de !ur+nd.
Poftim0 A!um !#iar !) se mergea "rea de"arte. <1am !erut a7utor din "ri,iri lui >ideon,
!are afi'ase un *+mbet !am !ris"at. Dar ,orbi abia !+nd lordul Drom"ton ,oi s) "le!e "entru a1'i
adu!e so.ia 'i !+te,a "a#are de "un!i.
- 5u ,) obosi.i, ,) rog, lord Drom"ton, s"use el. 5oi ori!um trebuie s) "le!)m !ur+nd.
Sora mea este n!) sl)bit) du") boala ndelungat) 'i nu este obi'nuit) s) stea trea*) a'a t+r*iu. ('i
"use din nou un bra. n 7urul taliei mele, iar !u !el)lalt m) a"u!) de antebra.. Du") !um ,ede.i,
nu se "rea .ine bine "e "i!ioare.
=+t) dre"tate a,ea2 Podeaua !#iar se leg)na ne"l)!ut sub "i!ioarele mele. /1am s"ri7init
re!unos!)toare de >ideon.
- C#, re,in imediat2 Strig) lordul Drom"ton. Sigur so.ia mea ,a 'ti !um s) ,) !on,ing)
s) mai r)m+ne.i.
=ontele de Saint1>ermain se uit) du") el *+mbind.
- Este numai suflet omul )sta la !+t de mult i "la!e armonia, nu ar "utea su"orta s) ne
,ad) !ert+ndu1ne.
Lordul Alastair l studie "e >ideon !u o ostilitate nedisimulat).
- Atun!i ntru!#i"a un anume mar!#i* Qelldone, da!)1mi amintes! bine. <ar ast)*i este
fiul unui ,i!onte. Asemenea Domniei Voastre, 'i "rote7atul as"ir) tot s"re nalta so!ietate.
?egretabil.
- Asta se !#eam) "seudonim di"lomati!, s"use !ontele !ontinu+nd s) *+mbeas!). Dar n1
a,e.i !um s)1n.elege.i. (n ori!e !a*, am au*it !) ,1a f)!ut "l)!ere s!urta !onfruntare din tim"ul
nt+lnirii de a!um uns"re*e!e ani.
- /ie1mi fa!e "l)!ere ori!e !onfruntare, s"use lordul Alastair.
Se !om"orta de "ar!) nu l1ar fi au*it "e !om"anionul lui 'o"tindB EDistruge.i du'manii
Domnului !u s)biile ngerilor 'i ale ar#ang#elilor9, 'i !ontinu)B
- De1atun!i am mai n,).at !+te,a tru!uri. S"re deosebire de "rote7atul dumnea,oastr),
!are, n a!e'ti uns"re*e!e ani, nu "are s) fi mb)tr+nit de!+t !u !+te,a *ile 'i, du") !um m1am
"utut !on,inge singur, nu a a,ut tim" s)1'i mbun)t).eas!) te#ni!a.
- S) ,) !on,inge.i singur0 ?e"et) >ideon 'i r+se dis"re.uitor. Pentru asta ar fi trebuit s)
fi.i de fa.), n "ersoan). Dar n1a.i f)!ut de!+t s) ,) trimite.i oamenii, iar "entru ei te#ni!a mea a
fost absolut sufi!ient). =eea !e demonstrea*) n!) o dat) !) este mai bine s) te o!u"i "ersonal de
astfel de lu!ruri.
- Dumnea,oastr)80
Lordul Alastair mi7i o!#ii.
- A#, ,orbi.i des"re in!identul din 64de Par% de lunea tre!ut). =ore!t, ar fi trebuit s) m)
o!u" "ersonal de el. E dre"t !) a fost o idee s"ontan). (ns), f)r) a7utorul magiei negre 'i al unei8
Wete, nu a.i fi su"ra,ie.uit.
- /) bu!ur !) ,) e@"rima.i a'a des!#is, s"use !ontele. =)!i, de !+nd oamenii
dumnea,oastr) au atentat la ,ia.a "rietenilor mei ai!i de fa.), am de,enit !am indignat8 Am
!re*ut !) eu sunt !el m"otri,a !)ruia ,) sunt dire!.ionate agresiunile. Se n.elege de la sine !) nu
,oi mai "ermite re"etarea unui astfel de e,eniment.
- Dumnea,oastr) fa!e.i !e !onsidera.i de !u,iin.), iar eu fa! nto!mai !e trebuie s) fa!,
re"li!) lordul Alastair, iar !om"anionul lui #or!)i E/oarte2 /oarte demonilor29 at+t de !iudat,
n!+t eram sigur) !) .inea as!uns) o s"ad) sub "elerin). Era !lar !) era dus !u "luta. /i1am dat
seama !) nu ne mai "ermiteam s)1i mai ignor)m !om"ortamentul bi*ar.
- 5u am fost "re*enta.i 'i trebuie s) re!unos! !) am 'i eu "roblemele mele !u manierele
din *iua de a*i, am s"us 'i l1am "ri,it fi@ n o!#i. Dar ,orb)ria asta des"re moarte 'i des"re
demoni o g)ses! absolut ne"otri,it).
- 5u ,orbi !u mine, demone2 <*bu!ni Dart# Vader .+fnos. Sunt in,i*ibil o!#ilor t)i de
safir2 <ar ure!#ile tale nu m) "ot au*i.
- Da, !e bine1ar fi, am s"us eu, dorindu1mi brus! s) "le! a!as).
Sau m)!ar s) m) a'e* din nou "e sofa. (ntreaga n!)"ere se !l)tina n 7urul meu "re!um un
,a"or "e o mare agitat) de furtun). >ideon, !ontele 'i lordul Alastair ")rur) deruta.i "entru o
!li"). Kitar) !om"let s)1'i arun!e unul altuia re"li!i !ri"tate 'i se #olbar) la mine nedumeri.i.
- S)biile urma'ilor mei ,) ,or str)"unge tru"urile, Alian.a :lorentin) ,a r)*buna r)ul
f)!ut semin.iei mele 'i ,or "ieri de "e fa.a a!estui ")m+nt !ei "e !are Domnul nu1i ndur),
!ontinu) Dart# Vader f)r) s) se adrese*e !ui,a anume.
- =u !ine ,orbe'ti0 /) ntreb) >ideon n 'oa"t).
- =u !el de !olo, am s"us eu, m1am ag).at !e,a mai bine de bra.ul lui 'i i l1am ar)tat "e
Dart# Vader. =ine,a ar trebui s)1i s"un) !) o "elerin) nu e !#iar ultimul r)!net8 nu e !#iar
!onform) !u ultimele tendin.e n mod). Ai !) da!) nu1i e !u su")rare eu nu sunt un demon 'i
nu ,reau ni!i s) fiu str)"uns) de s)biile urma'ilor lui, ni!i s) "ier de "e fa.a ")m+ntului. Au2
/+na lui >ideon mi str+ngea !u "utere antebra.ul.
- =e1i !u !ir!ul )sta, !onte0 (ntreb) lordul Alastair, aran7+ndu1'i o bro') ostentati,),
!are1i "rindea e'arfa de la g+t.
=ontele nu1i d)du aten.ie. (mi arun!) mie o "ri,ire "e sub "leoa"ele1i grele.
- <nteresant, s"use el !u ,o!e n!eat). Se "are !) fata "oate "ri,i n ad+n!ul sufletului
negru 'i r)t)!it al Domniei Voastre, stimabile Alastair.
- A b)ut at+ta ,in, n!+t m) tem !) fanta*ea*), s"use >ideon 'i1mi 'uier) n ure!#eB
Pine1.i "lis!ul2
De s"aim), mi se str+nse stoma!ul, !)!i mi fu deodat) !lar !) !eilal.i nu1l "uteau ,edea
sau au*i "e Dart# Vader, 'i1anume deoare!e nu era de!+t o nenoro!it) de fantom)2 Da!) n1a' fi
fost a'a beat), m1a' fi g+ndit mai din tim" la asta. =+t de "roast) "uteam, de fa"t, s) fiu0 5i!i
#ainele 'i ni!i "ie"t)n)tura nu se "otri,eau !u se!olul n !are ne aflam. /)!ar !+nd n!e"use s)
#or!)ie !a un muribund ar fi trebuit s)1mi dau seama !ine, res"e!ti, !e, se afla n fa.a mea.
Lordul Alastair 'i l)s) !a"ul "e s"ate 'i s"useB
- Atim am+ndoi al !ui suflet de ai!i a"ar.ine dia,olului, !onte. =u a7utorul lui Dumne*eu
,oi m"iedi!a a!east)8 !reatur) s) ,in) "e lume2
- Str)"uns de s)biile sfintei Alian.e :lorentine, !om"let) Dart# Vader senten.ios.
=ontele r+se.
- Dumnea,oastr) n!) nu a.i n.eles legile tim"ului, stimabile Alastair. Sim"lul fa"t !)
a!e'ti doi tineri se afl) ai!i de fa.) do,ede'te !) str)mo'ii Domniei Voastre nu ,or a,ea sor.i de
i*b+nd). A'a !) "oate nu ar trebui s) ,) ba*a.i "rea mult "e ,oin.a Domnului n a!east) situa.ie.
Ai ni!i "e r)bdarea mea de a!um nainte.
Deodat), "ri,irea 'i glasul i de,enir) de g#ea.), iar eu am obser,at !um lordul b)tu n
retragere. Pentru o !li"), ori!e urm) de arogan.) i dis")ru de "e !#i", nlo!uit) de fri!) "ur).
- S!#imb+nd regulile 7o!ului, ,1a.i afe!tat "ro"ria ,ia.), s"use !ontele !u e@a!t a!eea'i
,o!e !u !are, la ultima noastr) nt+lnire, m) s"eriase de moarte, 'i am fost dintr1odat) din nou
!on,ins) !) era n stare s) ru") g+tul !ui,a !u "ro"riile1i m+ini.
- Amenin.area dumnea,oastr) nu m) im"resionea*), 'o"ti lordul Alastair, dar e@"resia
lui i tr)da min!iuna.
Alb !a un !ada,ru, duse m+na la m)rul lui Adam.
- Doar nu ,re.i s) "le!a.i de7a, dragii mei0
Lad4 Drom"ton se a"ro"ie degrab) n fo'netul ro!#iei 'i ne "ri,i ,esel) "e to.i. =#i"ul
!ontelui de Saint1>ermain se rela@) din nou, e@"rim+nd a!um numai bun)tate.
- A#, iat1o 'i "e n!+nt)toarea noastr) ga*d). 3rebuie s) s"un !) ,) ridi!a.i ntotdeauna
la n)l.imea renumelui dumnea,oastr), /4lad4. De mult nu m1am mai distrat a'a.
Lordul Alastair 'i fre!) beregata. =uloarea1i re,enea tre"tat n obra7i.
- Satane2 Satane2 Striga Dart# Vader furios. C s) te distrug, 'i limba !ea min!inoas) o s)
.i1o smulg !u ale mele m+ini8
- 3inerii mei "rieteni ai!i de fa.) regret) la fel de mult !a mine fa"tul !) trebuie s) ne
retragem, !ontinu) !ontele !u un *+mbet. Dar i ,e.i rent+lni !ur+nd la balul dat de lordul 'i de
lad4 Pim"lebottom.
- C astfel de adunare este at+t de interesant) !+t sunt 'i !ei !are iau "arte la ea, re"li!)
lad4 Drom"ton. /1a' bu!ura, a'adar, s) ,) am din nou oas"ete !+t de !ur+nd. =a, de altfel, 'i "e
ferme!)torii dumnea,oastr) tineri "rieteni. A fost o mare "l)!ere "entru noi to.i.
- Pl)!erea este numai de "artea noastr), s"use >ideon 'i1mi d)du drumul !u gri7), "ar!)
nesigur !) "uteam s) m) .in "e "i!ioare f)r) a7utor.
De'i n!)"erea n!) se !l)tina "re!um un ,a"or, iar mintea mea ")rea !) suferea de un
!runt r)u de mare L!a s) nu ie'im din !onte@tM, am reu'it !a, la des")r.ire, s) m) adun din nou 'i
s) le fa! !inste "rofesorilor mei, >iordano 'i, mai ales, James. Doar "e lordul Alastair 'i "e
fantoma !are n!) mai arun!a amenin.)ri ,eninoase nu i1am onorat ni!i m)!ar !u o "ri,ire. Am
f)!ut o "le!)!iune n fa.a lordului 'i a lui lad4 Drom"ton, am mul.umit "entru frumoasa sear) 'i
nu am !li"it des !+nd lordul Drom"ton a l)sat o urm) de bale "e m+na "e !are mi1a s)rutat1o.
(n fa.a !ontelui am f)!ut o re,eren.) foarte ad+n!), dar nu am ndr)*nit s)1l mai "ri,es!
n!) o dat) n o!#i. =+nd mi1a s"us n!etB EAtun!i, ne ,edem ieri du")1amia*)9, am n!u,iin.at
din !a" 'i am a'te"tat !u "ri,irea "le!at) "+n) !+nd >ideon mi s1a al)turat iar 'i m1a luat de bra..
?e!unos!)toare, m1am l)sat !ondus) de el afar) din salon.
- La naiba, >$endol4n2 Asta nu e o "etre!ere dat) de "rietenele tale de la '!oal)2 =um
ai "utut0
>ideon mi a'e*) !u brutalitate 'alul "e umeri. Ar)ta de "ar!) ar fi ,rut s) m) *g+l.+ie.
- (mi "are r)u, am s"us eu a nu 'tiu !+ta oar).
- Lordul Alastair este nso.it doar de un "a7 'i de ,i*itii lui, morm)i ?a%o!*4, !are se i.i
n s"atele lui >ideon "re!um o 7u!)rie !u ar! dintr1o !utie. Drumul 'i biseri!a sunt asigurate.
3oate !)ile de a!!es n biseri!) sunt ")*ite.
- Atun!i s) mergem, s"use >ideon 'i m) lu) de m+n).
- A' "utea s1o du! eu "e bra.e "e doamna, "ro"use ?a%o!*4. 5u "are a se .ine "rea bine
"e "i!ioare.
- C idee tentant), dar, nu, mul.umes!, r)s"unse >ideon. ?eu'e'te 'i singur) s) "ar!urg)
!ei !+.i,a metri, nu1i a'a0
Am !onfirmat din !a".
Ploaia se nte.ise. Du") salonul luminos al familiei Drom"ton, drumul "rin ntuneri!
na"oi la biseri!) era 'i mai straniu de!+t la ,enire. Kmbrele ")reau s) "rind) iar)'i ,ia.) 'i din
nou mi se ")rea !) la ori!e !ol. "+nde'te !+te o siluet), gata s) se n)"usteas!) asu"ra noastr). Ai
,or "ieri de "e fa.a a!estui ")m+nt !ei "e !are Domnul nu1i ndur)9, "ar!) murmurau umbrele.
Ai lui >ideon ")rea s)1i dea fiori drumul de ntoar!ere. /ergea a'a re"ede, n!+t !u greu
"uteam .ine "asul !u el, 'i nu s!otea ni!i un !u,in.el. Din ")!ate, ume*eala nu m) a7uta s) am
mintea lim"ede, ni!i nu f)!ea !aldar+mul s) nu se mai !latine. Prin urmare, am fost deosebit de
u'urat) !+nd am intrat n biseri!), iar >ideon m1a de"us "e una dintre b)n!ile dinaintea altarului.
(n tim" !e el s!#imba !+te,a ,orbe !u ?a%o!*4, eu am n!#is o!#ii 'i mi1am blestemat "rostia. (n
mod !ert, a!el "un!i a,usese 'i efe!tele lui "o*iti,e, ns), una "este alta, ar fi fost mai bine s)
res"e!t "a!tul antial!ool al meu 'i al lui Leslie. Pri,ind "roblema retros"e!ti,, ar fi fost mult mai
n.ele"t.
La fel !a la sosirea noastr), n biseri!) ardea o singur) lum+nare n altar, iar n afara a!elei
lumini.e mi!i 'i "+l"+itoare st)"+nea un ntuneri! tenebros. Du") !e ?a%o!*4 se retrase E3oate
u'ile 'i ferestrele ,or fi ")*ite de oamenii mei "+n) !+nd ,e.i "le!a9 m) !u"rinse teama. Am
"ri,it n sus !)tre >ideon, !are ,enise l+ng) ban!a "e !are 'edeam.
- (n)untru este la fel de sinistru !a afar). De !e nu r)m+ne !u noi0
- Din "olite.e.
('i n!ru!i') bra.ele.
- 5u ,rea s) aud) !um urmea*) s) .i" la tine. Dar nu1.i fa!e gri7i, suntem singuri.
Camenii lui ?a%o!*4 au s!oto!it "rin toate ung#erele.
- =+t mai durea*) "+n) la salt0
- 5u mult. >$endol4n, !red !) .i1e !lar !) ai f)!ut e@a!t o"usul a !eea !e ar fi trebuit s)
fa!i, nu0 De fa"t, !a de fie!are dat).
- 5u ar fi trebuit s) m) la'i singur) "un "ariu !) 'i asta a fost !am tot o"usul a !eea !e
trebuia tu s) fa!i2
- 3e rog, nu da a!um ,ina "e mine2 /ai nt+i te mbe.i, du") !are inter"rete*i "iese de
musi!al, iar la final te !om"or.i !a o nebun) to!mai n fa.a lordului Alastair2 =e naiba a ,rut s) n
semne tr)n!)neala aia des"re s)bii 'i demoni0
- 5u eu am n!e"ut, !i nfri!o')toarea aia de fan8
/i1am mu'!at bu*ele. 5u "uteam s)1i s"un asta, !)!i 'i1a'a m) !onsidera destul de
!iudat).
>ideon inter"ret) total gre'it t)!erea mea brus!).
- C#, nu2 3e rog s) nu ,er'i2 Sau, da!) nu ai n!otro, atun!i f)1o !+t mai de"arte de
mine. Se uit) la mine u'or de*gustat. =erule, >$endol4n, n.eleg !) "oate fi tentant s) te ame.e'ti
un "i! la o "etre!ere, dar nu 'i la a!easta2
- 5u mi1e r)u.
=el "u.in, nu1mi era n!).
- Ai nu beau ni!iodat) la "etre!eri ori!e .i1o fi "o,estit =#arlotte.
- 5u mi1a "o,estit nimi!, re"li!) >ideon.
/) "ufni r+sul.
- 5uuu, desigur. Ai ni!i nu a afirmat !) eu 'i Leslie am fost !u fie!are b)iat din !lasa
noastr) 'i mai !u to.i din !lasa de deasu"ra, nu0
- De !e s) fi *is a'a !e,a0
EStai s) m) g+ndes! "oate "entru !) este o ,r)7itoare ro'!at) mes!#in)09 Am n!er!at s)
m) s!ar"in n !a", dar degetele mele nu au reu'it s) ")trund) "rin turnul de bu!le. A'a !) am
e@tras una dintre agrafe 'i am folosit1o n a!est s!o".
- (mi "are sin!er r)u2 Des"re =#arlotte se "oate s"une ori!e, dar sunt absolut sigur) !)
n1ar fi "us gura "e a!el "un!i.
- A'a este, admise >ideon 'i *+mbi brus!. E dre"t !) oamenii )ia n1ar mai fi a,ut o!a*ia
s) as!ulte Andre$ Llo4d Qeber !u dou) sute de ani mai de,reme, 'i1ar fi fost tare ")!at.
- =ore!t8 De'i m+ine am s)1mi dores! s) intru n ")m+nt de ru'ine. /i1am ngro"at
fa.a n "alme. De fa"t, da!) m) g+ndes! bine, a' ,rea s) intru !#iar de1a!um.
- Asta e bine, s"use >ideon. (nseamn) !) dis"are efe!tul al!oolului. A' mai a,ea totu'i o
ntrebareB La !e .i1ar fi folosit "eria de ")r0
- Pe "ost de mi!rofon, am murmurat eu "rintre degete. C#, Doamne2 Sunt ngro*itoare.
- Dar ai o ,o!e dr)gu.), s"use >ideon. P+n) 'i mie, du'man de!larat al musi!alurilor,
mi1a "l)!ut.
- =um de1ai "utut s) inter"rete*i at+t de bine la "ian da!) ur)'ti musi!alurile0 /i1am
l)sat m+inile n "oal) 'i l1am "ri,it. Ai fost in!redibil2 E@ist) oare !e,a !e nu "o.i s) fa!i0
=erule, "ar!) eram o fan) isteri!)2
- 5u2 Po.i s) m) !onsideri lini'tit) un *eu. ?+n7i. Asta este iar !e,a tare dul!e la tine.
Vino, a"roa"e !) a sosit momentul. 3rebuie s) ne o!u")m "o*i.iile.
/1am ridi!at 'i am n!er!at s) stau !+t de drea"t) "uteam.
- Ai!i, mi arat) >ideon. Vino odat), nu mai fi a'a de !#inuit) de remu'!)ri. (n esen.),
seara a fost un su!!es. Poate un "i! altfel de!+t a fost g+ndit), dar totul a mers !onform "lanului.
6ei, r)m+i "e lo!2
(mi "rinse talia !u ambele m+ini 'i m) trase l+ng) el, "+n) !+nd s"atele meu se li"i de
"ie"tul lui.
- Po.i s) te s"ri7ini f)r) gri7) de mine. 3)!u o !li"). Ai1mi "are r)u !) am fost a'a
afurisit.
- Am 'i uitat.
Ai!i min.eam un "i!. Dar era "entru "rima oar) !+nd >ideon se s!u*a "entru
!om"ortamentul lui. 5u 'tiu da!) trebuia s) dau ,ina "e al!ool 'i "e indiferen.a dinainte, dar asta
!#iar m) im"re sionase foarte tare.
Am stat a'a o ,reme, f)r) s) s"unem nimi!, 'i am "ri,it la fla!)ra "+l"+itoare a lum+n)rii.
Kmbrele dintre !oloane ")reau 'i ele !) se mi'!), form+nd modele ntune!oase "e "odea 'i "e
ta,an.
- Alastair )sta8 De !e1l ur)'te a'a de mult "e !onte0 Este !e,a "ersonal0
>ideon n!e"u s) se 7oa!e !u unul dintre *ulufii !e1mi !)deau "e um)r.
- De"inde. =eea !e se !#eam) at+t de "om"os Alian.a :lorentin) este, de fa"t, de se!ole,
un fel de ntre"rindere de familie. (n tim"ul !)l)toriei sale n se!olul al ;V<1lea, !ontele s1a
nt+lnit a!!idental !u familia !ontelui de /adrone la :loren.a. Sau, !a s) fiu mai e@a!t, abilit).ile
lui au fost n.elese total gre'it de a!easta. =)l)toriile n tim" nu re*onau !u !on!e".iile religioase
ale !on telui. (n "lus, a e@istat 'i o nen.elegere legat) de fii!a lor& n ori!e !a*, el a fost !on,ins
!) se afla n fa.a unui demon 'i a sim.it !) era alesul Domnului "entru e@terminarea "ro!rea.iei
iadului.
<1am au*it deodat) ,o!ea foarte a"roa"e de ure!#e, 'i, nainte s) !ontinue, mi atinse g+tul
!u bu*ele.
- Dar, !+nd !ontele de /adrone a murit, misiunea a fost "re luat) de fiul lui, a"oi de fiul
a!estuia, 'i1a'a mai de"arte. Lordul Alastair este ultimul dintr1un 'ir de fanati!i ,+n)tori
n!#i"ui.i de demoni, da!) ,rei.
- (n.eleg, am s"us eu, !eea !e nu era !#iar ade,)rat.
Dar asta se "otri,ea !um,a !u !eea !e to!mai ,)*usem 'i au*isem.
- S"une1mi, n se!unda asta m) s)ru.i !um,a0
- 5u. Dar ni!i mult nu mai am, murmur) >ideon, !u bu*ele foarte a"roa"e de "ielea
mea. 5u ,reau, sub ni!i o form), s) m) foloses! de fa"tul !) e'ti beat) 'i !) m) !onsideri un *eu.
Dar mi1e destul de greu8
Am n!#is o!#ii 'i mi1am l)sat !a"ul "e s"ate, li"indu1mi1l de um)rul lui, iar el m) str+nse
'i mai tare n bra.e.
- Du") !um am s"us, nu fa!i situa.ia to!mai u'oar). =+nd sunt ntr1o biseri!), singur !u
tine, mi ,in mereu idei tr)snite8
- E !e,a des"re mine !e nu 'tii, am s"us eu !u o!#ii n!#i'i. Kneori ,)d8 "ot8 de!i8
oameni !are sunt mor.i de mult8 Kneori "ot s)1i ,)d 'i s) aud !e s"un. La fel !a mai de,reme.
=red !) b)rbatul "e !are l1am ,)*ut l+ng) lordul Alastair ar fi "utut fi a!el !onte italian.
>ideon t)!u. Probabil !) to!mai se g+ndea !e ta!ti!) ar fi trebuit s) aborde*e !a s)1mi
re!omande !el mai bun "si#iatru.
Am oftat. Ar fi trebuit s) ")stre* se!retul "entru mine. A!um, "este toate, m) mai
!onsidera 'i nebun).
- Pornim, >$endol4n, s"use >ideon, m) nde")rt) "u.in de el 'i m) ntoarse astfel n!+t
s)1l "ot ,edea.
Era "rea ntuneri! "entru a1i distinge e@"resia fe.ei, dar ,edeam !) nu *+mbea.
- Ar fi frumos da!), n se!undele !+nd sunt "le!at, ai "utea s) nu te mi'ti. E'ti gata0
Am !l)tinat din !a".
- 5u to!mai.
- A!um .i dau drumul, s"use el, 'i1n a!eea'i se!und) dis")ru.
Am r)mas singur) n biseri!), n!on7urat) de toate umbrele a!elea sumbre. (ns), !+te,a
se!unde mai t+r*iu, am sim.it sen*a.ia de ame.eal) din stoma!, iar umbrele n!e"ur) s) se
roteas!).
- <at1o, se au*i ,o!ea domnului >eorge.
Am !li"it de !+te,a ori. Diseri!a ")rea de1a dre"tul str)lu!itoare, iar lumina s"oturilor de
#alogen, !om"arati, !u !ea aurie dat) de lum+n)rile din salonul lui lad4 Drom"ton, era !#iar
foarte deran7ant) "entru o!#i.
- 3otul este n regul), s"use >ideon, arun!+ndu1mi o "ri,ire !er!et)toare. Pute.i s) ,)
n!#ide.i la lo! trusa medi!al), do!tore Q#ite.
Do!torul Q#ite morm)i !e,a ininteligibil. (ntr1ade,)r, "e altar erau n'irate tot felul de
instrumente al !)ror lo! era mai degrab) "e una dintre m)su.ele a!elea mobile din s)lile de
o"era.ii.
- =erule mare, do!tore Q#ite, a!elea sunt !um,a !leme !#irurgi!ale0 >ideon r+se. =e
bine e s) aflu !e ")rere a,e.i des"re seratele din se!olul al ;V<<<1lea.
- Am ,rut s) fiu "reg)tit "entru ori!e e,entualitate, s"use do!torul Q#ite, n tim" !e1'i
"unea instrumentele la lo! n trus).
- Abia a'te"t)m s) au*im !e1a,e.i de "o,estit, s"use :al% de Villiers.
- /ai nt+i de toate, abia a'te"t s) s!a" de #ainele astea.
>ideon 'i de*nod) e'arfa de la g+t.
- A fost totul8 (n regul)0 (ntreb) domnul >eorge, arun!+ndu1mi agitat o "ri,ire "ie*i').
- Da, r)s"unse >ideon, *,+rlind !+t !olo e'arfa. 3otul a de!urs !onform "lanului. Lordul
Alastair a ,enit mai t+r*iu de!+t era a'te"tat, dar la tim" "entru a ne ,edea. (mi *+mbi. <ar
>$endol4n 'i1a 7u!at rolul e@!e".ional. C ade,)rat) "u"il) a ,i!ontelui de Datten.
5u am "utut s) nu m) nro'es! toat).
- (mi ,a fa!e "l)!ere s)1i !omuni! asta lui >iordano, s"use domnul >eorge !u m+ndrie
n ,o!e 'i1mi oferi bra.ul. 5u !) a' fi a,ut ,reo ndoial)8
- 5u, sigur !) nu, am murmurat eu.
=aroline m) tre*i 'o"tindB
- >$enn4, nu mai !+nta2 Este 7enant2 3rebuie s) mergi la '!oal)2
/1am ridi!at !u o mi'!are brus!) 'i m1am #olbat la ea.
- Am !+ntat0
- =e0
- /i1ai s"us s) nu mai !+nt.
- Am s"us !) trebuie s) te tre*e'ti2
- De!i nu am !+ntat0
- Ai dormit, s"use =aroline !l)tin+nd din !a". >r)be'te1te, e'ti din nou n nt+r*iere. <ar
mama m1a rugat s)1.i transmit s) nu !um,a s) te mai s"eli !u gelul ei de du'2
Sub du', am n!er!at, "e !+t "osibil, s) nu m) g+ndes! la e,eni mentele din *iua
"re!edent). Dar nu mi1a reu'it "e de"lin, moti, "entru !are am irosit !+te,a minute !u fruntea
li"it) de u'a !abi nei de du', murmur+ndB E51a fost de!+t un ,is9. Durerea de !a" "e !are1o
a,eam nu mbun)t).ea n ni!i un fel situa.ia.
=+nd, n sf+r'it, am !obor+t n sufragerie, ora mi!ului de7un tre!use de mult, din feri!ire.
;emerius st)tea at+rnat de !andelabru 'i !l)dina din !a".
- Ei, e'ti trea*) din nou, be.i,an!) mi!)0
Lad4 Arista m) studie din !a" "+n)1n "i!ioare.
- Pi1ai ma!#iat n mod inten.ionat numai un o!#i0
- V)), nu.
Am ,rut s) m) retrag, dar mama s"useB
- /ai nt+i m)n+n!i2 De fardat "o.i s) te o!u"i 'i mai t+r*iu.
- /i!ul de7un este !ea mai im"ortant) mas) a *ilei, nu1i a'a0 Oise tanti >lenda.
- Prostii2 ?e"li!) tanti /add4.
Aedea "e fotoliul din fa.a 'emineului, n #alat de !as) 'i !u !iora"i "+n) la genun!#i, !a de
feti'!an).
- Se "oate foarte bine renun.a la mi!ul de7un n felul )sta, e!onomise'ti o mul.ime de
!alorii, "e !are le "o.i in,esti seara ntr1un "a#ar de ,in. Sau !#iar n dou), trei.
- Se "are !) toat) familia are o n!lina.ie s"re b)uturi al!ooli!e, obser,) ;emerius.
- Da, du") !um se "oate ,edea din !+t de bine ar).i tu, 'o"ti m)tu'a >lenda.
- S1ar "utea s) fiu eu un "i! mai "linu.), dar n ni!i un !a* nu sunt tare de ure!#i,
>lenda, s"use m)tu'a /add4.
- /ai bine ai fi r)mas n "at, !oment) lad4 Arista. /i!ul de7un este "entru to.i !ei
"re*en.i mult mai rela@at !+nd tu r)m+i n "at s) dormi.
- Din ")!ate, nu este alegerea mea2 ?i"osta m)tu'a /add4.
- <ar a a,ut o ,i*iune a*i1noa"te, m) l)muri =aroline.
- Da, a'a este, admise m)tu'a /add4. A fost oribil. At+t de trist. /1a mar!at "rofund. Se
f)!ea !) era o inim) minunat) din rubin 'lefuit, !are str)lu!ea n soare8 Se afla sus de tot, "e
marginea unei st+n!i.
5u eram sigur) !) ,oiam s) as!ult !ontinuarea. /ama mi *+mbi.
- /)n+n!) !e,a, iubito. /)!ar ni'te fru!te. Ai nu mai da as!ultare.
- Ai1a"oi a ,enit un leu8 /)tu'a /add4 sus"in). =u o minunat) blan) aurie8
- K#, f)!u ;emerius. Ai !u o!#i ,er*i, str)lu!itori, "un "ariu.
- 3e1ai m+*g)lit "e fa.) !u !ario!a, i1am s"us eu lui 5i!%.
- Ssst, m) a"ostrof) el. Abia a!um de,ine "al"itant.
- Ai, !+nd a ,)*ut leul inima !um st)tea ea a!olo, a lo,it1o !u laba, iar inima a !)*ut n
r+"a ad+n!) de mul.i, mul.i metri, s"use m)tu'a /add4 'i duse dramati! m+inile la "ie"t. =+nd s1
a lo,it de ")m+nt, s1a s"art n sute de bu!).ele 'i, !+nd m1am uitat mai atent), mi1am dat seama
!) erau, de fa"t, o mul.ime de stro"i de s+nge8
- 6o"a, s"use ;emerius.
- Ai1a"oi0 (ntreb) =#arlotte.
- 5imi!, r)s"unse m)tu'a /add4. Asta a fost tot, destul de ns")im+nt)tor !#iar 'i1a'a.
- C#, murmur) 5i!% de*am)git. Ai1n!e"use a'a bine2
/)tu'a /add4 se uit) la el su")rat).
- D)iete, eu nu s!riu s!enarii2
- Sla,) Domnului2 <*bu!ni m)tu'a >lenda.
A"oi se ntoarse s"re mine, des!#ise gura, dar o n!#ise la lo!. (n lo!ul ei ,orbi ns)
=#arlotteB
- >ideon a s"us !) ai tre!ut !u bine de serat). 3rebuie s) admit !) sunt tare u'urat). Ai
!red !) to.i se simt la fel.
Am ignorat1o, "ri,ind n s!#imb !u re"ro' ns"re !andelabru.
- (n!) de asear) am ,rut s)1.i "o,estes! !) to!ilara a luat !ina !u >ideon. Dar8 !um s)
m) e@"rim0 Ai fost un "i! !am8 indis"us), s"use ;emerius.
Am forn)it.
- 5u1i ,ina mea !) "ietri!i!a ta "re.ioas) a in,itat1o s) r)m+n) la mas).
;emerius 'i lu) a,+nt, tre!u n *bor "este mas) 'i se o"ri "e s!aunul gol al m)tu'ii
/add4, unde se a'e*) !onfortabil 'i1'i n!ol)!i frumos !oada de 'o"+rl) n 7urul "i!ioarelor.
- Vreau s) s"un !) 'i eu a' fi f)!ut la fel s) fi fost n lo!ul lui. /ai nt+i fata a f)!ut toat)
*iua "e bona fratelui s)u mai mi!, 'i1a"oi i1a mai 'i dereti!at "rin lo!uin.) 'i i1a !)l!at !)m)'ile.
- =e0
- =um am s"us, nu1i ,ina mea. A fost at+t de re!unos!)tor, !) a trebuit s)1i arate
numaide!+t !e ra"id "oate el "re"ara s"ag#ete "entru trei "ersoane8 /am), 'i !e binedis"us era
b)iatuU2 Ai fi *is !) luase !e,a la bord. Ai1a!um, te rog s)1n!#i*i din nou gura& se uit) de7a to.i la
tine.
A'a 'i era.
- /) du! s)1mi farde* 'i !el)lalt o!#i, am s"us.
- Ai "oate1.i dai 'i !u "u.in ru7, s"use =#arlotte. E doar un sfat.
- C ur)s!2 Am s"us. C ur)s!2 C ur)s!2
- Cf, Doamne2 Doar "entru !) i1a !)l!at ni'te nenoro!ite de !)m)'i0 Leslie m) "ri,ea
!l)tin+nd din !a". Este de1a dre"tul8 sinistru2
- A 'i g)tit "entru ea, m1am lamentat eu. A stat toat) *iua n lo!uin.a lui2
- Da dar "e tine te1a de*mierdat 'i te1a a!o"erit !u s)rut)ri n biseri!), i aminti Leslie 'i
sus"in).
- Da nu.
- Da, dar tare ar mai fi f)!ut1o.
- Ai "e =#arlotte a s)rutat1o2
- (ns) numai la des")r.ire, "e obra*2 (mi r)!ni ;emerius dire!t n ure!#e. =red !), da!)
mai trebuie s) mai re"et asta n!) o dat), am s) e@"lode*. Eu am 'ters1o. 5imi!urile astea ale
fetelor m) omoar).
Din !+te,a b)t)i de ari"i, ;emerius a7unse "e a!o"eri'ul '!olii, unde se instal)
!onfortabil.
- 5u mai ,reau s1aud ni!i un !u,+nt "e tema asta, s"use Leslie. A!um este mult mai
im"ortant s)1.i adu!i aminte tot !e s1a ,orbit ieri. Ai "rin asta m) refer la lu!ruri !are !ontea*) !u
ade,)rat, 'tii tu, !ele de ,ia.) 'i de moarte2
- Pi1am "o,estit tot !e 'tiu, am asigurat1o eu, fre!+ndu1mi fruntea.
>ra.ie !elor trei as"irine ng#i.ite, durerile de !a" dis")ruser), dar mi mai r)m)sese n!)
o sen*a.ie de dis!onfort n *ona t+m"lelor.
- 6mm.
Leslie se a"le!) asu"ra noti.elor.
- De !e nu l1ai ntrebat "e >ideon !u !e o!a*ie l1a mai nt+lnit "e a!est lord Alastair n
urm) !u uns"re*e!e ani 'i des"re !e dis"ut) armat) era ,orba0
- /ai sunt multe lu!ruri des"re !are nu l1am ntrebat, !rede1m)2
Leslie oft) din nou.
- (.i ,oi fa!e o list). Ai s) "o.i, astfel, s) mai stre!ori !+te o ntrebare, !+nd ,e*i !) e
momentul "otri,it 'i .i1o "ermit 'i #ormonii.
Puse !arne.elul n bu*unar, a"oi "ri,i ns"re "oarta '!olii.
- 3rebuie s) mergem, altfel a7ungem "rea t+*iu. Vreau nea")rat s) fiu de fa.) !+nd
?a"#ael Dertelin intr) "entru "rima oar) n !las). Dietul b)iat, "robabil !) uniforma '!olar) i se
"are o *eg#e.
Am f)!ut un o!ol 'i1am tre!ut "e la ni'a lui James. (n agita.ia de diminea.) nu b)tea la
o!#i !+nd ,orbeam !u el, mai ales !) Leslie se a'e*ase n a'a fel n!+t s1ar fi "utut !rede !)
,orbes! !u ea.
James 'i duse batista "arfumat) la nas 'i "ri,i !er!et)tor m"re7ur.
- Du") !um ,)d, de data asta n1ai adus !u tine 'i "isi!a aia "rost !res!ut).
- (n!#i"uie'te1.i, James, am fost la o serat) la lad4 Drom"ton, am *is eu. Ai am f)!ut
re,eren.e nto!mai !um m1ai n,).at.
- Lad4 Drom"ton, da, da, s"use James. 5u este !onsiderat) un antura7 "rea bun. Se *i!e
!) "etre!erile ei ar fi destul de turbulente.
- Da, a'a e. S"erasem !) a'a ar fi normal.
- Sla,) Domnului, nu2
James 'i .uguie iritat bu*ele.
- /) rog, nu !ontea*). S+mb)ta ,iitoare, sau !am a'a !e,a, !red !) sunt in,itat) la un
bal dat de ")rin.ii t)i. Lordul 'i lad4 Pim"lebottom.
- 5u "ot s) !red a'a !e,a2 <*bu!ni James. /ama "une foarte mult "re. "e antura7ul
so!ial "erfe!t.
- Da, mul.umes! frumos, am s"us eu 'i m1am ntors s) "le!. E'ti un ade,)rat snob2
- 5u am ,rut s) te 7ignes!, strig) James du") mine. Ai !e1i a!ela un snob0
?a"#ael era de7a n u') !+nd am a7uns 'i noi n dre"tul !lasei. Ai ar)ta at+t de neferi!it, !)
ne1am o"rit.
- Dun), eu sunt Leslie 6a4, iar a!easta este "rietena mea >$edol4n S#e"#erd, s"use
Leslie. 5e1am !unos!ut ,ineri, n fa.a biroului dire!torului.
Kn r+n7et anemi! i lumin) fa.a.
- /) bu!ur !) m)!ar ,oi m) re!unoa'te.i. Eu am a,ut o "roblem) !u asta !+nd m1am
"ri,it adineauri n oglind).
- Da, re!unos!u Leslie. Ar).i !a un ste$ard de "e un ,as de !roa*ier). Dar ai s) te
obi'nuie'ti.
?+n7etul lui ?a"#ael se a!!entu).
- 3rebuie doar s) ai gri7) s) nu1.i intre !ra,ata n su"), am *is eu. /ie mi se1nt+m"l)
mereu.
Leslie n!u,iin.) din !a".
- A"ro"o, m+n!area este, de obi!ei, oribil). (n rest, lu!rurile nu sunt !#iar a'a rele ai!i.
Sunt sigur) !1ai s) te sim.i !ur+nd !a a!as).
- 51ai fost ni!iodat) n sudul :ran.ei, nu0 (ntreb) ?a"#ael !u o urm) de am)r)!iune n
glas.
- 5u, re!unos!u Leslie.
- Se ,ede. 51am s) m) simt ni!iodat) !a a!as) ntr1o .ar) n !are "lou) dou)*e!i 'i "atru
de ore nentreru"t.
- 5ou), engle*ilor, nu ne "la!e !+nd se ,orbe'te tot tim"ul at+t de ur+t des"re ,remea de
ai!i, s"use Leslie. A#, iat) !) ,ine doamna =ounter. S"re noro!ul t)u, este ni.el fran!ofil). C s) te
iubeas!) da!), din !+nd n !+nd, !a din nt+m"lare, ai s) mai stre!ori ni'te !u,inte fran.u*e'ti
!+nd ,orbe'ti.
- 3u es mignonne, *ise ?a"#ael.
- Atiu, re"li!) Leslie, tr)g+ndu1m) n !las). Dar nu sunt fran!ofil).
- 3e "la!e, am s"us eu 'i mi1am arun!at !)r.ile "e "u"itru.
- 51are de!+t, *ise Leslie. Din ")!ate, nu e genul meu.
/i1a ,enit s) r+d.
- Da, sigur2
- C#, te rog, >$en, a7unge !) una dintre noi 'i1a "ierdut de7a u*ul ra.iunii. =unos! genul
)sta de b)ie.i. 5u adu! de!+t "robleme. (n afar) de asta, l interese* numai "entru !) =#arlotte i1a
s"us !) sunt o "rad) u'oar).
- Ai "entru !) ar).i "re!um !+inele t)u, Dertie, am ad)ugat eu.
- Da, e@a!t, 'i de1asta. Leslie r+se. Pe l+ng) toate astea, m) ,a uita imediat du") !e se ,a
n)"usti =4nt#ia asu"ra lui. Pri,e'te, s1a dus s"e!ial la !oafor !a s)1'i fa!) 'u,i.e "roas"ete.
Dar Leslie se n'ela. (n mod e,ident, ?a"#ael nu "rea era interesat de !on,ersa.ia !u
=4nt#ia. (n "au*), !+nd ne1am a'e*at "e ban!a de sub !astani, iar Leslie n!e"u s) studie*e din
nou #+rtiu.a !u !odul din !artea des"re !a,alerul ,erde, ?a"#ael se a"ro"ie ti"til de noi, se a'e*)
"e ban!) f)r) s) fie in,itat 'i s"useB
- C#, tare, geo!a!#ing.
- =e0
Leslie se uit) la el indignat). ?a"#ael ar)t) ns"re #+rtie.
- 5u 'ti.i !e1i aia geo!a!#ing0 Kn fel de ,+n)toare de !omori modern) !u a7utorul >PS1
ului. =ifrele arat) "re!um ni'te !oordonate geografi!e.
- 5u, astea sunt numai ni'te8 Pe bune0
- D)1mi s) ,)d2
?a"#ael i lu) fi.ui!a din m+n).
- Da. =u !ondi.ia !a *eroul aflat dinaintea literelor s) fie a'e*at sus 'i s) fie astfel
simbolul "entru grad. <ar !ratimele, "entru minute 'i se!unde.
Kn *gomot asur*itor r)*bi "+n) la noi. =4nt#ia urla la =#arlotte "e tre"tele '!olii,
gesti!ul+nd s)lbati!, n ,reme !e =#arlotte "ri,ea su")rat) ns"re noi.
- C#, Doamne2
Leslie de,eni foarte agitat).
- Atun!i, asta ar nsemna I1 de grade, X0 de minute, 41,SG de se!unde nord 'i 0 grade,
0G minute, 4H,H1 de se!unde est0
?a"#ael !onfirm) din !a".
- A'adar, indi!) un lo!0 Am ntrebat eu.
- Da, da, s"use ?a"#ael. Kn lo! !u o arie destul de mi!), a"ro@imati, "atru metri ")tra.i.
Ai !e1i a!olo0 Kn !a!#e0
- Da!) am 'ti8, murmur) Leslie. 5i!i m)!ar nu a,em #abar unde e lo!ul.
?a"#ael ridi!) din umeri.
- E u'or de aflat.
- =um anume0 E ne,oie de un >PS0 =um fun!.ionea*) a'a !e,a0 6abar n1am, s"use
Leslie agitat).
- Eu ns) 'tiu. 3e1a' "utea a7uta, *ise ?a"#ael.
- /ignonne.
Am "ri,it din nou ns"re tre"tele '!olii. =4nt#iei 'i lui =#arlotte li se al)turase Sara#, 'i
toate trei se #olbau su")rate la noi. Leslie nu obser,) nimi!.
- CF. Dar trebuie s) re*ol,)m n du")1amia*a asta, mai s"use Leslie. 5u a,em tim" de
"ierdut.
- 5i!i eu, re"li!) ?a"#ael. S) ne nt+lnim la ora "atru, n "ar!. P+n) atun!i, ,oi fi s!)"at
!um,a de =#arlotte.
- 5u1.i imagina !) ,a fi "rea u'or.
<1am arun!at o "ri,ire !om")timitoare. ?a"#ael r+n7i.
- =red !) m) subestime*i, mi!u.) !)l)toare n tim".
Putem ,edea !um !ade de "e mas) o !ea'!) 'i se fa!e .)nd)ri, dar nu ,om ,edea ni!iodat)
!ea'!a adun+ndu1se la lo! 'i s)rind na"oi "e mas).
A!est "rogres al de*ordinii materiei sau entro"ie deosebe'te tre!utul de ,iitor 'i d), astfel,
tim"ului o dire!.ie.
Ste"#en 6a$%ing.
Dois"re*e!e
- A' fi "utut, "ur 'i sim"lu, s) mbra! ro!#ia de s)"t)m+na tre!ut), am s"us eu !+nd
/adame ?ossini mi trase "e !a" un ,is de ro!#ie ro* "al, "res)rat) din lo! n lo! !u trandafira'i
!rem 'i bordo. =ea bleu nflorat). St) ag).at) n garderob). A!as), ar fi trebuit doar s)1mi s"une.i.
- Ssst, g+ti'orul meu de leb)d), *ise /adame ?ossini. Pentru !e !re*i tu !) sunt eu
"l)tit)0 =a s) "or.i de dou) ori a!eea'i ro!#ie0 Se "reo!u") a"oi de n)stura'ii !u !are se "rindea
ro!#ia la s"ateB Sunt doar un "i! re,oltat) !) .i1ai distrus !oafura2 (n a!ele ,remuri, a'a !e,a
trebuia s) dure*e *ile n 'ir. Doamnele dormeau n fund "entru asta.
- /da, dar n1a,eam !um s) merg a'a la '!oal), am subliniat eu.
Probabil m1a' fi blo!at n u'a autobu*ului '!olii !u o asemenea !oafur) nalt).
- Pe >ideon l mbra!) >iordano0
/adame ?ossini f)!u un gest de dis"re..
- Pa#2 A s"us !) n1are ne,oie de ni!i un a7utor2 Asta nseamn) !) o s) "oarte iar ni'te
!ulori triste 'i1'i ,a lega ntr1un fel im"osibil e'arfa. Dar eu am renun.at. A'a2 =e fa!em a!um !u
")rul0 Adu! re"ede drotul 'i1o s)1l "rindem, "ur 'i sim"lu, !u o "angli!), et bien.
(n tim" !e /adame ?ossini mi aran7a ")rul !u drotul, am "rimit un S/S de la Leslie.
E/ai a'te"t e@a!t dou) minute, 'i, da!) le "etit frangais nu ,ine "+n) atun!i, "oate s)1'i ia adio de
la mignonne <1am r)s"unsB E6ei, a,e.i nt+lnire abia "este un sfert de or)2 Las)1i m)!ar *e!e
minute.9
5u am mai a"u!at s) ,)d r)s"unsul lui Leslie, !)!i /adame ?ossini mi1a luat mobilul din
m+n) !a s) fa!) de7a obligatoriile fotografii. ?o*ul m) "rindea mai bine de!+t a' fi !re*ut Ln
,ia.a real), asta nu "rea era !uloarea mea "referat)8M, dar !oafura mea ar)ta de "ar!) mi1a' fi
"etre!ut noa"tea !u degetele nfi"te n "ri*). Pangli!a ro* n!+l!it) "rintre 'u,i.e ")rea o
n!er!are *adarni!) de a mbl+n*i ")rul e@"lodat. =+nd >ideon ,eni s) m) ia, n!e"u s)
!#i!oteas!) f)r) 7en).
- 3ermin)2 Da!) e s) r+dem, atun!i am "utea foarte bine s) r+dem de tine2 < se adres)
/adame ?ossini. 6a2 (n !e #al ar).i iar2
Dumne*eule, da2 =um ar)ta iar2 =#iar ar fi trebuit s) fie inter*is s) ar).i a'a bine n ni'te
bermude negre stu"ide 'i !u o redingot) brodat), de un ,erde !a al sti!lelor de bere, !are ns) i
s!otea n e,iden.) 'i mai bine o!#ii.
- 51ai #abar de mod), tinere2 Altfel, ai fi "us bro'a de smarald !are fa!e "arte din
a!east) !ostuma.ie. Ai s"ada aia !are nu se "otri,e'te delo!8 Ar trebui s) ntru!#i"e*i un
gentleman, nu un soldat2
- =u siguran.), a,e.i dre"tate, s"use >ideon, f)r) s) se o"reas!) din !#i!otit. Dar, m)!ar
")rul meu nu arat) !a buretele )sta de s+rm) !u !are !ur). oalele.
/1am str)duit s) afi'e* o min) arogant).
- =u !are tu .i !ure.i oalele0 3e !re*i !um,a =#arlotte0
- Poftim0
- Doar ea e !ea !are, mai nou, .i fa!e !urat2
>ideon ")ru "u.in derutat.
- Asta nu este8 adi!) nu8 este !#iar8, murmur) el.
- 6a, 'i mie mi1ar fi 7en) n lo!ul t)u, am re"li!at eu. Da.i1mi, ,) rog, ")l)ria, /adame
?ossini.
P)l)ria un monstru uria' !u "ene ro* era ori!um mai "u.in rea de!+t !oafura mea. =el
"u.in, a'a !redeam eu. C "ri,ire n oglind) ar)t) !) era o eroare regretabil). >ideon se "use din
nou "e !#i!otit.
- Pornim odat)0 Am "ufnit eu.
- S) ai gri7) de g+ti'orul meu de leb)d), au*i0
- Asta fa! mereu, /adame ?ossini.
- Ve*i s) nu2 Am s"us eu !+nd eram "e !oridor. Am ar)tat s"re e'arfa neagr) "e !are o
.inea n m+n). 5u m) legi la o!#i0
- 5u, ,om renun.a la asta. Din moti,e ntemeiate, r)s"unse >ideon. Ai din !au*a
")l)riei.
- (n!) mai !re*i !) te ,oi atrage du") un !ol. 'i te ,oi "o!ni !u o 'i"!) n !a"0 /i1am
aran7at ")l)ria. A"ro"o, m1am mai g+ndit la asta 'i1ntre tim" am a7uns la !on!lu*ia !) e@ist) o
e@"li!a.ie foarte sim"l) "entru toate.
- Ai !are ar fi a!easta0
>ideon ridi!) din s"r+n!ene.
- D+nd filmul na"oi, .i1ai imaginat totul. =+t tim" ai *)!ut a!olo le'inat, m1ai ,isat 'i,
din a!est moti,, ai dat "e urm) ,ina "e mine2
- Da, 'i eu m1am g+ndit la a!east) ,ariant), re!unos!u el, s"re sur"rinderea mea, a"oi
m) lu) de m+n) 'i m) trase mai de"arte. Dar nu2 Atiu bine !e1am ,)*ut.
- Ai1atun!i de !e nu ai "o,estit nim)nui !) s1ar ")rea !) eu am fost !ea !are te1a atras n
!a"!an)0
- 5u am ,rut s) aib) o ")rere 'i mai "roast) des"re tine de!+t au de7a. ?+n7i. Ai8 te
doare !a"ul0
- =#iar a'a mult nu am b)ut8, am r)s"uns eu.
>ideon r+se.
- 5uuuu, !lar. De fa"t, erai "erfe!t trea*).
/i1am smuls m+na dintr1a lui.
- 51am "utea, te rog, s) ,orbim des"re alt!e,a0
- 6aide2 D)1mi 'i mie ,oie s) te ta!#ine* "u.in "e tema asta. Ai fost a'a dul!e asear)2
Domnul >eorge !#iar a !re*ut !) erai total e"ui*at) !+nd ai adormit n limu*in).
- Doar "entru !el mult dou) minute, am s"us eu 7enant de afe!tat).
Probabil !)1mi !urseser) balele sau !ine 'tie !e alt) !#estie ru'inoas) mai f)!usem.
- S"er !) te1ai dus imediat la !ul!are.
- 6mm, am f)!ut eu.
(mi aminteam doar foarte ,ag !um mama mi s!osese !ele "atru sute de mii de agrafe din
")r 'i !um adormisem nainte s) "un !a"ul "e "ern). Dar nu ,oiam s)1i s"un asta. La urma urmei,
el se amu*ase !u =#arlotte, !u ?a"#ael 'i !u s"ag#etele.
>ideon se o"ri a'a brus! de n!+t m1am i*bit de el 'i mi s1a t)iat res"ira.ia. Se ntoarse
!)tre mine.
- As!ult)8, murmur) el. 5u am ,rut s)1.i s"un asta ieri fiind!) am !re*ut !) e'ti "rea
beat), ns) a!um, !) e'ti trea*) 'i n.e"i !a un ari!i8
(mi m+ng+ie atent fruntea !u degetele, iar eu mai a,eam "u.in 'i intram n #i"er,entila.ie.
(n lo! s)1'i !ontinue fra*a, m) s)rut). (n!#isesem de7a o!#ii nainte !a bu*ele lui s)1mi ating)
gura. S)rutul m) ame.i mult mai mult de!+t "un!iul de !u o sear) n urm), f)!u s) mi se1nmoaie
genun!#ii 'i1mi st+rni o mie de fluturi n stoma!.
=+nd >ideon mi d)du din nou drumul, ")ru s) fi uitat !e ,oia s) s"un). (ntinse un bra. "e
l+ng) !a"ul meu, se s"ri7ini n el de "erete 'i m) "ri,i serios n o!#i.
- 5u mai "utem !ontinua a'a.
Am n!er!at s) res"ir din nou normal.
- >$en8
Pe !oridor se au*ir) "a'i ,enind din s"atele nostru. >ideon 'i retrase ra"id bra.ul 'i se
r)su!i. C !li") mai t+r*iu, domnul >eorge se afla n fa.a noastr).
- <at)1,)2 V) a'te"t)m de7a. De !e nu e >$endol4n legat) la o!#i0
- Am uitat !om"let. V) rog, lega.i1o dumnea,oastr), s"use >ideon 'i1i ntinse e'arfa
neagr) domnului >eorge. Eu8 )))8 o iau nainte.
Domnul >eorge "ri,i n urma lui oft+nd. A"oi se uit) la mine 'i mai oft) o dat).
- Am !re*ut !) te1am a,erti*at, >$endol4n, s"use el, n tim" !e m) lega la o!#i. Ar
trebui s) fii "re!aut) n !e "ri,e'te "ro"riile sentimente2
- /da, am s"us eu, a"u!+ndu1m) de obra7ii de 7ar !are m) tr)dau. (n !a*ul a!esta, n1ar
trebui s) m) l)sa.i at+t de mult tim" singur) !u el8
Asta era, din nou, o logi!) ti"i!) "entru >ardieni. Da!) ar fi ,rut s) m) m"iedi!e s) m)
ndr)gostes! de >ideon, atun!i ar fi trebuit s) aib) gri7) s) fie un b)rbat idiot 'i ur+t. =u un breton
stu"id, !u ung#ii murdare 'i !u un defe!t de ,orbire. Ai ar fi "utut !#iar s) renun.e 'i la !#estia !u
!+ntatul la ,ioar).
Domnul >eorge m) !onduse "rin ntuneri!.
- Poate !), "ur 'i sim"lu, a tre!ut "rea mult tim" de !+nd am a,ut 'i eu 'ais"re*e!e ani.
Atiu numai !+t de u'or im"resionabili suntem la a!east) ,+rst).
- Domnule >eorge, a.i "o,estit !um,a !ui,a !) "ot ,edea fantome0
- 5u, r)s"unse a!esta. Adi!), am n!er!at, dar nu m1a as!ultat nimeni. Atii, >ardienii
sunt sa,an.i 'i misti!i, dar nu "rea le au !u "ara"si#ologia. Aten.ie, trea"t).
- Leslie, "rietena mea, dar "robabil !) 'ti.i asta de7a, a'adar, Leslie este de ")rere !)
a!east)8 !a"a!itate a mea ar fi Emagia !orbului9.
Domnul >eorge t)!u o ,reme.
- Da. A'a !red 'i eu, s"use el a"oi.
- Ai la !e anume mi1ar a7uta mie a!east) magie a !orbului0
- =o"ilul meu drag, da!1a' "utea, .i1a' r)s"unde la a!east) ntrebare. /i1a' fi dorit s) te
fi ba*at mai mult "e 7ude!ata ta s)n)toas), dar8
- Dar nu mai e ni!i o s"eran.), asta a.i ,rut s) s"une.i0 /i1a ,enit s) r+d. Probabil a,e.i
dre"tate.
>ideon ne a'te"ta n !amera !ronografului, m"reun) !u :al% de Villiers, !are m)
!om"liment) "entru ro!#ie, oare!um absent, n tim" !e "unea n mi'!are roti.ele !ronografului.
- A'adar, >$endol4n, ast)*i are lo! dis!u.ia ta !u !ontele de Saint1>ermain. Este du")1
amia*a *ilei de dinaintea seratei.
- Atiu, am s"us eu, arun!+ndu1i o "ri,ire "ie*i') lui >ideon.
- 5u este o misiune deosebit de grea, s"use :al%. >ideon te ,a !ondu!e sus, la sediul lui,
'i tot el te ,a 'i lua de a!olo.
Asta nsemna !) a,eam s) r)m+n singur) !u !ontele. /) !u"rinse brus! o sen*a.ie de
groa*).
- 5u1.i fie team)2 Doar ,1a.i n.eles a'a bine ieri. 5u mai 'tii0
>ideon 'i "las) degetul n !ronograf 'i1mi *+mbi.
- >ata0
- >ata ori!+nd e'ti 'i tu, am s"us eu n!et, n tim" !e !amera fu inundat) de o lumin)
alb), iar >ideon dis")ru.
Am f)!ut un "as n fa.) 'i i1am ntins lui :al% m+na.
- Parola *ilei esteB Tui nes!it dissimulare nes!it regnare, s"use :al%, a")s+ndu1mi
degetul "e a!.
?ubinul n!e"u s) str)lu!eas!) 'i totul n 7urul meu se !onto"i ntr1un ,+rte7 de lumin)
ro'ie. =+nd am ateri*at, uitasem de7a "arola.
- 3otul n regul), se au*i ,o!ea lui >ideon !#iar l+ng) mine.
- De !e1i a'a ntuneri! ai!i0 Doar !ontele ne a'tea"t). Ar fi fost dr)gu. din "artea lui s) fi
a"rins 'i el ni'te lum+n)ri.
- Da, dar nu 'tie e@a!t unde ,om ateri*a, re"li!) >ideon.
- De !e nu0
5u1l "uteam ,edea "e >ideon, dar am intuit !) ridi!ase din umeri.
- 5u a ntrebat ni!iodat) a!est lu!ru, iar eu am o ,ag) sen*a.ie !) nu i1ar "l)!ea "rea
mult s) 'tie !) folosim laboratorul lui iubit de al!#imie !a "ist) de de!olare 'i de ateri*are. Ai
gri7), ai!i e "lin de obie!te fragile8
Am mers "e "i")ite "+n) la u'). Pe !oridorul de afar), >ideon a"rinse o tor.) 'i o s!oase
din su"ort. Arun!a "e "erete !iudate umbre tremur)toare, iar eu m1am a"ro"iat f)r) s) ,reau mai
mult de >ideon.
- =um naiba era nenoro!ita aia "arol)0 Pentru !a*ul n !are1.i ,a da !ine,a !u !e,a n
!a"8
- Tui nes!it dissimulare nes!it regnare.
- =ine se s!oal) de diminea.) de"arte a7unge0
>ideon r+se 'i "use tor.a la lo!, n su"ortul ei.
- =e fa!i0
- Am ,rut doar8 De!i, referitor la mai de,reme8 Domnul >eorge ne1a ntreru"t n
tim" !e ,oiam s)1.i s"un !e,a foarte im"ortant.
- Are leg)tur) !u !e .i1am "o,estit ieri n biseri!)0 Pot s) n.eleg da!) m) !onsideri
nebun) din a!el moti,, dar un "si#iatru n1ar a7uta la nimi!.
>ideon se n!runt).
- 3e rog s) ta!i din gur) m)!ar un minut, da0 3rebuie s)1mi adun tot !ura7ul !a s)1.i fa!
o de!lara.ie de dragoste. 51am ni!i un fel de e@"erien.) !u lu!ruri de genul )sta.
- Poftim0
- /1am ndr)gostit de tine, s"use el serios. >$endol4n2
Stoma!ul mi se str+nse in,oluntar, !a n urma unui 'o!. De fa"t, era de bu!urie.
- Ade,)rat0
- Da, ade,)rat2
L1am ,)*ut "e >ideon *+mbind n lumina tor.ei.
- Atiu, abia da!) ne !unoa'tem de o s)"t)m+n), iar la n!e"ut mi1ai ")rut absolut8
!o"il)roas), 'i "robabil !) m1am "urtat e@e!rabil !u tine. Dar e'ti ngro*itor de !om"li!at), nu se
'tie ni!iodat) !e1ai s) fa!i n !li"a urm)toare, 'i1n unele "ri,in.e e'ti de1a dre"tul ngro*itor de8
)))8 nai,). Kneori n1a' ,rea de!+t s) te iau 'i s) te *g+l.+i.
- CF, se ,ede !), ntr1ade,)r, n1ai e@"erien.) n domeniul de!lara.iilor de dragoste, am
s"us eu.
- Dar, "e de alt) "arte, e'ti at+t de #aioas), de istea.) 'i de indes!ri"tibil de dul!e,
!ontinu) >ideon, de "ar!) ni!i nu m1ar fi au*it. Ai !el mai r)u este !) e de1a7uns s) te afli n
a!eea'i n!)"ere !u mine, !) 'i simt ne,oia s) te ating 'i s) te s)rut8
- Da, asta !#iar e foarte r)u, am 'o"tit eu, 'i inima mi tres)ri !+nd >ideon s!oase a!ul
de ")l)rie din ")rul meu, a*,+rli !+t !olo monstrul )la !u "ene, m) trase s"re el 'i m) s)rut).
3rei minute mai t+r*iu, du") a"re!ierile mele, m) aflam li"it) !u s"atele de *id, !u
res"ira.ia t)iat), str)duindu1m) s) m) .in "e "i!ioare.
- >$endol4n, #ei, res"ir) normal2 <ns"ir), e@"ir), ins"ir), e@"ir), s"use >ideon amu*at.
/i1am "us m+inile "e "ie"tul lui 'i l1am m"ins.
- (n!etea*) !u asta2 E'ti insu"ortabil de arogant.
- (mi "are r)u. Doar !) e un sentiment at+t de8 ame.itor s) 'tiu !) ui.i s) res"iri din
!au*a mea. Lu) din nou tor.a din su"ort. Vino a!um2 /ai mult !a sigur suntem de7a a'te"ta.i de
!onte.
Abia !+nd am !otit "e urm)torul !oridor, mi1am amintit de ")l)rie, dar nu a,eam ni!i un
!#ef s) m) mai ntor! du") ea.
- =iudat, dar to!mai mi1a tre!ut "rin minte !) mi ,or fi foarte dragi de1a!um n!olo
serile "li!ti!oase de eli"sare n anul 1HIX, s"use >ideon. Doar noi doi 'i ,eri'oara Sofa8
Pa'ii no'tri !ontinuau s) str)bat) !oridoarele nesf+r'ite, iar eu mi re,eneam tre"tat din
,isul meu ro* 'i "ufos, "entru a1mi reaminti unde ne aflam. ?es"e!ti,, n !e e"o!).
- Da!) a' .ine eu tor.a, tu ai "utea s) s!o.i "re,enti, s"ada, am "ro"us eu. 5u se 'tie
ni!iodat). (n !e an ai fost lo,it n !a"0 LAsta era una dintre multele ntreb)ri "e !are Leslie mi le
s!risese "e un bile.el 'i "e !are eu ar fi trebuit s) le "un ori!+nd mi1ar fi "ermis starea
#ormonal).M
- 3o!mai mi1am dat seama !) eu .i1am f)!ut .ie o de!lara.ie de dragoste, dar tu mie nu,
s"use >ideon.
- 5u0
- (n ori!e !a*, nu ,erbal. Ai nu sunt sigur da!) se "une. Ssst2
Pi"asem "entru !) to!mai ne t)iase !alea un 'obolan mare 'i gras, absolut ta!ti!os, !a 'i
!um n1ar fi a,ut ni!i !ea mai mi!) urm) de fri!). C!#ii i s!+nteiar) ro'ii n lumina tor.ei.
- Suntem ,a!!ina.i !ontra !iumei0 Am ntrebat eu, ag).+ndu1m) 'i mai str+ns de m+na
lui >ideon.
(n!)"erea de la "rimul eta7, "e !are !ontele de Saint1>ermain o alesese s)1i fie biroul din
3em"le, era mi!) 'i foarte modest) "entru /arele /aestru al Lo7ei >ardienilor !#iar da!) lui
i "l)!ea s) r)m+n) n Londra doar arareori. Knul dintre "ere.i era !om"let a!o"erit de un dula"
nalt "+n)1n ta,an, "lin !u !)r.i legate n "iele, n fa.a !)ruia se aflau un "u"itru 'i dou) fotolii,
mbr)!ate n a!eea'i stof) din !are erau !onfe!.ionate 'i dra"eriile. (n rest, nu mai e@ista ni!i o
alt) "ies) de mobilier. Afar) str)lu!ea soarele de se"tembrie, iar n 'emineu nu ardea fo!ul, fiind
'i1a'a destul de !ald. :ereastra d)dea ns"re mi!u.a !urte interioar) !u f+nt+ni arte*iene, !are
e@ista 'i n ,remea noastr). Per,a*ul ferestrei, "re!um 'i "u"itrul erau a!o"erite !u #+rtii, "ene de
s!ris, lum+n)ri "entru sigiliu 'i !)r.i, unele dintre ele sti,uite de1a dre"tul ris!ant, astfel !), da!)
ar fi alune!at, ar fi r)sturnat !)limarele !u !erneal) a'e*ate !ura7os n mi7lo!ul a!estui #aos. Era o
n!)"ere mi!) 'i "l)!ut). 5u se afla nimeni alt!ine,a a!olo, 'i totu'i, de !um am intrat, am sim.it
!) mi se *b+rle'te ")rul de "e !eaf).
Kn se!retar moro!)nos, !u o "eru!) alb) !a a lui /o*art, m) !ondusese n)untru *i!+ndB
EV) asigur !) domnul !onte nu se ,a l)sa mult a'te"tat1N. A"oi n!#isese u'a n s"atele meu. 5u
m) des")r.isem !u "l)!ere de >ideon, !are, du") !e m) "redase se!retarului moro!)nos,
dis")ruse n s"atele urm)toarei u'i, binedis"us, d+nd im"resia unei "ersoane familiari*ate !u
lo!ul.
/1am dus la fereastr) 'i1am "ri,it s"re lini'tita !urte interioar). 3otul ar)ta foarte "a'ni!,
ns) sen*a.ia ne"l)!ut) !) nu eram singur) nu1mi d)dea "a!e. Poate m) s"iona !ine,a "rin
"eretele din s"atele !)r.ilor. Sau "oate oglinda at+rnat) deasu"ra 'emineului era, de fa"t, o
fereastr), "ri,it) de "e "artea !ealalt) a "eretelui, !am !a la !amerele "entru interogatoriu de la
"oli.ie.
C ,reme, am stat "ur 'i sim"lu, sim.indu1m) st+n7enit), du") !are m1am g+ndit !) s"ionul
se!ret ar obser,a !) m) sim.eam "ri,it) da!) a' fi !ontinuat s) stau n "o*i.ia aia rigid),
nenatural). A'a !) am luat !artea de deasu"ra !elei mai nalte sti,e de "e "er,a*ul ferestrei 'i am
des!#is1o. /ar!ellus, De medi!amentis. A#a. /ar!ellus !ine1o mai fi fost 'i )sta se "are !)
des!o"erise ni'te metode medi!ale neobi'nuite, !are fuseser) re*umate n a!ea !)rti!i!). Am g)sit
un fragment sim"ati!, !are se o!u"a de bolile fi!atului. 3rebuia doar s) "rin*i o 'o"+rl) ,erde, s)1
i s!o.i fi!atul, "e !are s)1l legi ntr1o "+n*) ro'ie sau ntr1o !+r") a !)rei !uloare natural) s) fie
negrul L=uloarea natural) s) fie negrul0 6mm0M 'i s) at+rni a!ea "+n*) sau !+r") de "artea
drea"t) a bolna,ului de fi!at. Da!) a"oi i mai 'i d)deai drumul 'o"+rlei, *i!+ndu1iB E!!e dimitto
te ,i,am8 'i n!) !e,a, la fel de latine'te, atun!i "roblema fi!atului era re*ol,at). (ntrebarea era
doar da!) 'o"+rla mai "utea fugi du") !e i se s!osese fi!atul. Am n!#is !artea. Era !lar !) lui
/ar!ellus )sta i li"sise o doag). =artea de deasu"ra sti,ei al)turate era legat) n "iele maro1
n!#is 'i era foarte groas) 'i grea, a'a !) am r)sfoit1o f)r) a o lua de a!olo. Des"re tot felul de
demoni 'i des"re !um ar "utea fi ei de folos magi!ienilor 'i oamenilor m+r'a,i era titlul im"rimat
!u litere de aur "e !o"ert) 'i, de'i nu eram ni!i magi!ian, ni!i om Em+r'a,9, am des!#is1o unde,a
la mi7lo!. Am dat "este imaginea unui !+ine #idos, sub !are s!ria !) a!ela ar fi Jestan, un demon
din 6indu Fus#, adu!)tor de boli, moarte 'i r)*boi. L1am g)sit imediat anti"ati! "e Jestan, a'a !)
am dat "agina. C ar)tare !iudat), !u ni'te es!res!en.e asem)n)toare unor !oarne "e .east) L!a ale
%lingonienilor din Star 3re%M, se #olba la mine de "e "agina urm)toare 'i, n tim" !e eu "ri,eam
s!+rbit) n l)turi, %lingonianul mi7i o!#ii 'i se ridi!) din !arte !a fumul din #orn, a"oi se
materiali*) ra"id ntr1o ar)tare n toat) regula, mbr)!at) n ro'u din !a" "+n)1n "i!ioare, !are se
instal) l+ng) mine 'i m) "ri,i de sus, !u o!#i ar*)tori.
- =ine ndr)*ne'te s)1l !#eme "e marele 'i "uterni!ul Derit#0 Strig) el.
Sigur !) situa.ia mi !am d)du fiori, dar e@"erien.a m) n,).ase !) fantomele ar)tau ele
"eri!ulos 'i "uteau amenin.a !+t "ofteau, dar, de regul), nu erau n stare s) de!lan'e*e ni!i m)!ar
o boare. <ar eu s"eram din tot sufletul !a a!est Derit# s) nu fie mai mult de!+t un du#, o imagine
as!uns) n "aginile a!elei !)r.i a ade,)ratului demon, !are, tr)geam eu n)de7de, d)duse de mult
ortul "o"ii.
- 5u te1a !#emat nimeni, am s"us eu, "oliti!oas), dar destul de ne")s)toare.
- Derit#, demonul min!iunilor, mare du!e al iadului2 Se "re*ent) Derit# !u glas
r)sun)tor. 5umit 'i Dolfri.
- Da, s!rie 'i1ai!i, am s"us eu, uit+ndu1m) din nou n !arte. (n "lus, mai "o.i 'i ndre"ta
,o!ile !+nt)re.ilor.
Kn #ar foarte interesant. Desigur, "entru asta trebuia, du") !e1l in,o!ai Llu!ru !e ")rea el
nsu'i e@trem de !om"li!at, !)!i se "are !) trebuia s1o fa!i n limba babilonian)M, s)1i adu!i
di,erse ofrande de "referin.), a,ortoni n!) ,ii. Dine, asta era nimi! n !om"ara.ie !u !eea !e
trebuia s) fa!i !a s) transforme metalul ordinar n aur. =)!i "utea s) fa!) 'i asta. Ae!#emienii
!ine or mai fi fost 'i )'tia l1au rugat "e Derit# s1o fa!). P+n) !+nd au ,enit <a!ob 'i fiii lui 'i i1au
u!is "e to.i b)rba.ii, En !ele mai !runte !#inuri, !u s)biile lor9. P+n) ai!i, totul era bine.
=um Derit# nu1mi f)!use n!) nimi!, am "rins !ura7.
- /i se "ar !iuda.i oamenii !are ,orbes! des"re ei la "ersoana a treia, am s"us eu 'i am
dat "agina.
A'a !um s"erasem, Derit# a dis")rut iar n "aginile !)r.ii, "re!um fumul n !are sufli 'i
se1m"r)'tie. Am r)suflat u'urat).
- <nteresant) le!tur), s"use o ,o!e sua,) n s"atele meu.
/1am r)su!it. =ontele de Saint1>ermain se stre!urase neobser,at n !amer). Se s"ri7inea
ntr1un baston !u o m)!iulie artisti! s!ul"tat). Silueta lui nalt) 'i sub.ire era im"resionant) !a1
ntotdeauna, iar o!#ii negri ,ii.
- Da, foarte interesant), am murmurat eu oare!um derutat).
A"oi ns), mi1am re,enit, am n!#is !artea 'i am f)!ut o re,eren.) ad+n!). =+nd m1am
ridi!at din nou din mormanul de ,olane ale ro!#iei, !ontele *+mbea.
- /) bu!ur !) ai ,enit, *ise el, a"oi mi lu) m+na 'i o duse la bu*e.
Abia da!) am sim.it atingerea.
- /i se "are ne!esar s) ne !unoa'tem mai bine, !)!i "rima noastr) nt+lnire a de!urs
!am8 neferi!it, nu1i a'a0
5u am s"us nimi!. La "rima noastr) nt+lnire, eu m) "reo!u"asem ndeosebi !u intonarea
n g+nd a imnului nostru na.ional, !ontele f)!use !+te,a remar!i ustur)toare la adresa li"sei de
inteligen.) a femeilor n general, 'i a mea n s"e!ial, iar la final, m) sugrumase 'i m) amenin.ase
ntr1un mod absolut ne!on,en.ional. A,ea dre"tate, nt+lnirea de!ursese ntr1un mod !am
neferi!it.
- =e m+n) re!e ai, obser,) el. Vino, ia lo!2 Eu sunt b)tr+n, nu "ot r)m+ne "rea mult n
"i!ioare.
?+se, mi d)du drumul m+inii, a"oi se a'e*) "e fotoliul din s"atele "u"itrului. =u toate
a!ele !)r.i "e fundal, sem)na 'i mai mult !u "ortretul luiB un b)rbat f)r) ,+rst), !u tr)s)turi
nobile, o!#i ,ii 'i "eru!) alb), !u o aur) de mister 'i de "rime7die, !are te fas!inea*). De ,oie, de
ne,oie, m1am a'e*at n fotoliul !el)lalt.
- 3e interesea*) magia0 A ntrebat el, ar)t+nd ns"re ,raful de !)r.i.
Am !l)tinat din !a".
- P+n) lunea tre!ut) nu m) interesa, !a s) fiu sin!er).
- E o nebunie, nu1i a'a0 /ama ta te1a l)sat, n to.i anii )'tia, s) !re*i !) e'ti o fat)
absolut normal). Ai, de la o *i la alta, a trebuit s) !onsta.i !) e'ti o "ies) im"ortant) dintr1o mare
tain) a omenirii. (.i "o.i imagina de !e a f)!ut asta0
- Pentru !) m) iube'te.
Am ,rut s1o s"un !a "e o ntrebare, dar a sunat !a un r)s"uns foarte ferm. =ontele r+se.
- Da, a'a g+ndes! femeile2 <ubire2 3agma ,oastr) a u*at "este m)sur) a!est termen.
<ubirea este r)s"unsul m) nduio'ea*) de fie!are dat) !+nd aud asta. Sau m) amu*), de"inde.
=eea !e nu ,or n.elege femeile ni!iodat) este !) b)rba.ii au o !u totul alt) "er!e".ie de!+t ele
asu"ra iubirii.
3)!eam. =ontele 'i n!lin) u'or !a"ul.
- :)r) !on!e"tul ei "lin de de,otament des"re iubire, femeii i1ar fi mult mai greu s)
su"un) b)rbatul n ori!e rela.ie.
/) str)duiam s) mi ")stre* o e@"resie neutr).
- (n ,remurile noastre, lu!rurile s1au s!#imbat. LESla,) Dom nului29M D)rba.ii 'i femeile
au a!elea'i dre"turi. 5imeni nu trebuie s) fie su"usul nim)nui.
=ontele r+se din nou, de data asta mai mult, !a 'i !+nd !#iar a' fi f)!ut o glum) bun).
- Da, *ise el n !ele din urm). Am fost informat asu"ra a!estui lu!ru. Dar, !rede1m),
indiferent !e dre"turi i1ar "ermite b)rbatul femeii s) aib), firea oamenilor r)m+ne nes!#imbat).
/da, !e re"li!) "uteai s) dai la asta0 =el mai bine era s) nu *i!i nimi!. A'a !um !ontele
to!mai de!larase, !u greu "o.i s!#imba !e,a la firea oamenilor !eea !e era "erfe!t ,alabil 'i1n
!a*ul lui.
=ontele m) "ri,i o ,reme, !u !ol.urile gurii ridi!ate ntr1un *+mbet amu*at, a"oi s"use
brus!B
- A'adar, magie8 =onform "rofe.iilor, ar trebui s) !uno'ti domeniul. En*estrat) !u
magia !orbului, n!#ide n sol ma7or =er!ul =elor Dois"re*e!e.1N
- Am au*it 'i eu asta, !#iar de mai multe ori de7a, am re"li!at. Dar nimeni nu mi1a "utut
s"une !e este, de fa"t, magia !orbului.
- =orbul, n leag)nul lui rubiniu, aude mor.ii !+nt+nd ntre lumi, WAbia da!)1n.elege
for.a, abia da!) "ri!e"e "re.ul, W=) "uterea s"ore'te 'i !er!ul se1n!#ide89
Am ridi!at din umeri. Jo!ul )sta de !u,inte nu lumina "e nimeni.
- Este doar o "rofe.ie de "ro,enien.) ndoielni!), s"use !ontele. 5u trebuie nea")rat s)
se "otri,eas!). Se l)s) "e s"ate 'i se !ufund) iar n !ontem"larea mea. Po,este'te1mi !e,a des"re
")rin.ii t)i 'i des"re !asa ,oastr).
- P)rin.ii mei0 Eram un "i! sur"rins). 5u "rea e mare lu!ru de "o,estit. 3ata a murit de
leu!emie !+nd eu a,eam 'a"te ani. P+n) s) se mboln),eas!), a fost le!tor la Kni,ersitatea din
Dur#am. A!olo am 'i lo!uit "+n) s) moar). A"oi, eu, mama, fratele 'i sora mea mai mi!) ne1am
mutat la Londra, n !asa buni!ilor mei. Lo!uim a!olo m"reun) !u m)tu'a, !u ,eri'oara 'i !u
str)m)tu'a mea, /add4. /ama lu!rea*) n e!#i"a administrati,) a unui s"ital.
- Ai are ")r ro'!at, !a toate fetele /ontrose, a'a1i0 La fel !a sora ta, nu0
- Da, to.i, n afar) de mine, sunt ro'!a.i.
De !e i se ")rea oare asta a'a interesant0
- 3ata a,ea ")rul negru.
- 3oate !elelalte femei din =er!ul =elor Dois"re*e!e sunt ro'!ate, 'tiai asta0 P+n) nu
demult, n multe .)ri era de1a7uns s) ai a!east) !uloare de ")r !a s) fii ars) "e rug !a ,r)7itoare. (n
toate tim"urile 'i n toate !ulturile, oamenii au "er!e"ut magia !a fiind fas!inant) 'i totodat)
"rime7dioas). A!esta este 'i moti,ul "entru !are m1am o!u"at at+t de am)nun.it de ea. De !eea !e
!uno'ti nu1.i mai este fri!). Se a"le!) n fa.) 'i1'i n!ru!i') degetele. Pe mine m1a interesat !u
"re!)dere felul !um au abordat a!east) tem) !ulturile Crientului nde")rtat. (n !)l)toriile mele
"rin <ndia 'i "rin =#ina, am a,ut noro!ul s) nt+lnes! mul.i das!)li, gata s)1mi m")rt)'eas!)
n,).)turile lor. Am fost ini.iat n tainele =roni!ii A%as#a 'i am n,).at multe lu!ruri "e !are
!a"a!itatea intele!tual) a ma7orit).ii !ulturilor o!!identale le1ar fa!e, "ur 'i sim"lu, "raf. De
nimi! nu se teme Diseri!a mai tare !a de situa.ia n !are omul 'i1ar da seama !) Dumne*eu nu
'ade sus, n !eruri, s) ne de!id) destinul, !i se afl) n fie!are dintre noi. /) studie !er!et)tor, a"oi
*+mbi.
- Este re!onfortant s) de*bat !u ,oi, tinerii se!olului ;;<, "e tema blasfemiei. Ere*ia nu
,) fa!e ni!i m)!ar s) tres)ri.i.
5u. Probabil !) n1am tres)ri ni!i da!) am 'ti !e1i aia ere*ie.
- /ae'trii asiati!i sunt mult naintea noastr) n de*,oltarea s"iritual), s"use !ontele.
Anumite8 abilit).i minore, "re!um !ea "e !are am "utut1o demonstra "e tine la "rima noastr)
nt+lnire, a!olo le1am de"rins. /entorul meu a fost un !)lug)r al unui ordin se!ret din ad+n!urile
6imala4ei. El 'i fra.ii s)i de a!olo "ot !omuni!a f)r) s) se foloseas!) de !oardele ,o!ale 'i1'i "ot
nfr+nge du'manii f)r) s) mi'te un deget, at+t de mari sunt "uterea s"iri tului lor 'i "er!e".ia
a!esteia.
- Da, !u siguran.) este !e,a folositor, am s"us eu "re!aut).
5u trebuia s)1i trea!) "rin minte s) ,rea s)1mi demonstre*e totul n!) o dat).
- <eri1sear), la serata a!eea, !red !) a.i testat a!east) abilitate "e Lord Alastair.
- C#, serata. O+mbi iar. Pri,ind din "ers"e!ti,a mea, ea ,a a,ea lo! abia m+ine. =e bine
!) ,om reu'i, ntr1ade,)r, s)1l nt+lnim "e lordul Alastair a!olo2 Atie s)1mi a"re!ie*e mi!a
demonstra.ie0
- Pare, n ori!e !a*, im"resionat, am r)s"uns eu. Dar nu nea") rat intimidat. S"une !) ,a
a,ea gri7) s) nu ne na'tem ni!iodat). Ai n!) !e,a des"re ni'te !reaturi ale iadului.
- Da, din ")!ate, are un mod de adresare foarte ne!u,iin!ios, *ise !ontele. Desigur, ni!i
nu se !om"ar) !u str)mo'ul lui, !ontele de /adrone. Ar fi trebuit s)1l u!id atun!i !+nd am a,ut
o!a*ia. Dar eram t+n)r 'i, din ")!ate, foarte nai,8 A doua oar) nu mai fa! a!east) gre'eal).
=#iar da!) nu ,oi "utea s)1l dobor !u m+inile mele, *ilele lordului sunt num)rate, ori!+.i oameni
adun) n 7urul lui "entru a1l a")ra 'i ori!+t de "ri!e"ut ar fi n m+nuirea s"adei. Da!) a' mai fi
t+n)r, l1a' "ro,o!a eu nsumi. Dar o "oate fa!e urma'ul meu. Arta lui >ideon n m+nuirea s"adei
e remar!abil).
La men.ionarea numelui lui >ideon, m1au luat !)ldurile, a'a !um se1nt+m"la mereu. /i1a
,enit n minte !eea !e1mi s"usese mai de,reme, 'i mi s1a f)!ut 'i mai !ald.
Am "ri,it in,oluntar s"re u').
- Knde s1a dus, de fa"t0
- Va fa!e o e@!ursie, s"use !ontele !u non'alan.). 3im"ul a7unge la fi@ s)1i fa!) o ,i*it)
unei dragi "rietene tinere de1a mea. Lo!uie'te n a"ro"iere 'i, da!) ia !alea'!a, n !+te,a minute e
la ea.
Poftim0
- :a!e des asta0
=ontele *+mbi din nou un *+mbet !ald 'i "rietenos, sub !are se as!undea alt!e,a, !e,a
!e nu "uteam identifi!a.
- 51o !unoa'te de "rea mult) ,reme. Le1am f)!ut !uno'tin.) abia !u "u.in tim" n urm).
Ea este o ,)du,) istea.), t+n)r) 'i foarte atr)g)toare, iar eu !onsider !) unui t+n)r nu1i "oate
d)una s)8 m) rog8 "etrea!) "u.in tim" n !om"ania unei femei mai e@"erimentate.
Eram in!a"abil) s) dau ,reo re"li!), dar era !lar !) ni!i nu se a'te"ta la a'a !e,a de la
mine.
- La,inia ?utland fa!e "arte dintre femeile bine!u,+ntate !)rora le fa!e "l)!ere s) dea
mai de"arte din e@"erien.a lor, s"use !ontele.
Da, ntr1ade,)r. A'a mi l)sase 'i mie im"resia. (mi "ri,eam indignat) m+inile, !are se
str+nser) in,oluntar n "umni. La,inia ?utland, dama n ro!#ie ,erde. A'adar, de1ai!i toat)
intimitatea a!eea !u o sear) n urm)8
- Am im"resia !) a!east) idee nu te "rea n!+nt), *ise !ontele !u o ,o!e sua,).
A,ea absolut) dre"tate. 5u1mi f)!ea "l)!ere de ni!i o !uloare. =u mari eforturi, am reu'it
s)1l "ri,es! "e !onte din nou n o!#i. El !ontinua s) afi'e*e *+mbetul a!ela !ald 'i "rietenos.
- /i!u.a mea, este im"ortant s) n,e.i din ,reme !) o femeie nu trebuie s) ridi!e ni!i un
fel de "reten.ii de "ro"rietate asu"ra unui b)rbat. :emeile !are fa! asta sf+r'es! neiubite 'i
singure. =u !+t o femeie e mai de'tea"t), !u1at+t mai re"ede se ,a ada"ta la firea b)rbatului.
=e ")l),r)geal) imbe!il de stu"id)2
- C#, dar, desigur, tu e'ti n!) foarte t+n)r), nu1i a'a0 /ie mi "ari !#iar mult mai
ne!oa"t) de!+t alte fete de ,+rsta ta. Probabil, e'ti ndr)gostit) "entru "rima oar).
- 5u, am murmurat eu.
Da da. Da da2 =ategori! "entru "rima oar). =el "u.in, a'a se sim.ea. At+t de ame.itor. At+t
de e@isten.ial. At+t de in!om"arabil. At+t de dureros. At+t de dul!e.
=ontele r+se n!et.
- 51ai de !e s) te ru'ine*i. A' fi de*am)git da!) n1ar fi a'a.
A!ela'i lu!ru s"usese 'i la serat), !+nd n!e"usem s) "l+ng din !au*a inter"ret)rii la
,ioar) a lui >ideon.
- (n "rin!i"iu, este foarte sim"luB o femeie !are iube'te 'i1ar da, f)r) e*itare, 'i ,ia.a
"entru iubitul ei, *ise !ontele. 3u .i1ai da ,ia.a "entru >ideon0
/ai bine nu.
- (n!) nu m1am g+ndit la asta, am s"us eu bul,ersat).
=ontele oft).
- Din ")!ate 'i mul.umit) "rote!.iei ndoielni!e a mamei tale nu a.i a,ut "arte de
"rea mult tim" m"reun), tu 'i >ideon, dar sunt im"resionat de !+t de bine 'i1a f)!ut treaba.
Dragostea .i se "oate !iti "e fa.). Dragostea8 'i gelo*ia2
=e treab)0
- 5imi! nu este mai u'or de anti!i"at de!+t rea!.ia unei femei ndr)gostite. 5imeni nu e
mai u'or de !ontrolat de!+t o femeie !are a!.ionea*) d+nd !urs sentimentelor ei "entru un b)rbat,
!ontinu) !ontele. Asta i1am e@"li!at lui >ideon n!) de la "rima noastr) nt+lnire. Dinen.eles !)1
mi "are "u.in r)u !) a irosit at+ta energie "e ,eri'oara ta8 =um o !#eam)0 =#arlotte0
A!um m) #olbam la el. Din nu 'tiu !e moti,, m) g+ndeam la ,i*iunea m)tu'ii /add4 'i la
inima de rubin, a'e*at) "e o st+n!), "e marginea unei "r)")stii. =el mai mult mi1a' fi dorit s)1mi
n!#id ure!#ile, numai !a s) nu mai as!ult ,o!ea a!eea sua,).
- Din a!est "un!t de ,edere, el este mult mai rafinat de!+t eram eu la ,+rsta lui, s"use
!ontele. Ai trebuie s) re!unoa'tem !) natura a 'i fost generoas) !u el. =e !or" de Adonis2 =e !#i"
frumos, !e gra.ie, !e talent2 Probabil !) ori!um nu trebuie s) fa!) "rea mari eforturi !a s) i se
arun!e fetele la "i!ioare. ELeul rage n fa die* ma7or, !oama de diamant "ur, multi"li!atio,
Soarele ,r)7it89
Ade,)rul m) afe!t) !a o lo,itur) n stoma!. 3ot !e f)!use >ideon, m+ng+ierile lui,
gesturile, s)rut)rile lui, !u,intele lui, toate astea nu a,useser) !a s!o" de!+t mani"ularea mea.
Pentru !a eu s) m) ndr)gostes! de el, a'a !um o f)!use 'i =#arlotte naintea mea. Pentru a fi mai
u'or de !ontrolat.
<ar !ontele a,ea at+ta dre"tateB >ideon ni!i nu fusese ne,oit s) fa!) "rea multe. Diata mea
inim) "rostu.) i se d)ruise singur) 'i i se a'ternuse la "i!ioare.
Vedeam !u o!#ii min.ii leul ndre"t+ndu1se s"re inima de rubin de "e marginea "r)"astiei,
arun!+nd1o !+t !olo !u o singur) lo,itur) de lab). Vedeam inima !)*+nd !u n!etinitorul n gol,
i*bindu1se de ")m+nt, ad+n! de tot n genune 'i s")rg+ndu1se n mii de "i!)turi minus!ule de
s+nge.
- L1ai au*it de7a !+nt+nd la ,ioar)0 Da!) nu, am s) am gri7) s1o fa!i nimi! nu !u!ere'te
mai lesne femeile !a mu*i!a. =ontele "ri,i ,is)tor n ta,an. A!esta era 'i unul dintre tru!urile lui
=asano,a. /u*i!a 'i "oe*ia.
Eram "e moarte. Sim.eam asta. A!olo unde, mai adineauri, fusese inima, sim.eam a!um o
r)!eal) !a de g#ea.). Sen*a.ia se "relinse a"oi n stoma!, "i!ioare, bra.e, m+ini, iar la final a7unse
n !a". =a n trailerul unui film, e,enimentele ultimelor *ile mi se derulau n minte, sus.inute de
a!ordurile melodiei 3#e Qinner 3a%es <t AllB de la "rimul s)rut din !onfesional, "+n) la
de!lara.ia de dragoste de mai de,reme, din "i,ni.). 3otul, doar o mani"ulare n stil mare !u
e@!e".ia unor s!urte ntreru"eri, n tim"ul !)rora "robabil !) fusese el nsu'i "erfe!t organi*at).
Ai afurisita aia de ,ioar) mi "usese !a"a!2
De'i am n!er!at mai t+r*iu s)1mi amintes!, nu am mai 'tiut delo! des"re !e ,orbisem !u
!ontele, !)!i, du") !e fusesem !u"rins) de a!ea r)!eal), nu mi1a mai ")sat de nimi!. Partea bun)
era !), n !ea mai mare "arte a dis!u.iei noastre, ,orbise mai mult !ontele. =u ,o!ea lui sua,),
mi1a "o,estit des"re !o"il)ria din 3os!ana, des"re stigmatul de a fi fost un bastard, des"re
greut).ile nt+m"inate n !)utarea tat)lui s)u natural 'i des"re !um se "reo!u"ase el, n!) de t+n)r,
de se!retele !ronografului 'i ale "rofe.iilor. Eu !#iar m) str)duiam s)1l as!ult, mai ales "entru !)
'tiam !) trebuia, du") a!eea, s)1i redau lui Leslie !on,ersa.ia !u,+nt !u !u,+nt, dar asta nu m)
a7uta !u nimi!, !)!i g+ndurile1mi !ontinuau a se n,+rti n 7urul "ro"riei mele nai,it).i. <ar eu mi
doream s) se termine totul 'i s) r)m+n singur), !a s) "ot, n sf+r'it, s) "l+ng.
- /ar!#i*e0 Se!retarul !el moro!)nos b)tuse, a"oi des!#isese u'a. Delega.ia
ar#ie"is!o"al) este ai!i.
- C#, asta e bine, s"use !ontele, a"oi se ridi!) 'i1mi f)!u !u o!#iul. Politi!a2 (n a!este
,remuri, ea n!) este !oordonat) de Diseri!).
/1am ridi!at 'i eu !l)tin+ndu1m) 'i am f)!ut o re,eren.).
- /i1a f)!ut "l)!ere s) stau de ,orb) !u tine, *ise !ontele. Ai a'te"t de7a !u ner)bdare
urm)toarea noastr) nt+lnire.
Am murmurat !um,a !) eram de a!eea'i ")rere.
- 3e rog s)1i transmi.i lui >ideon salut)rile mele 'i regretul meu !) nu l1am "rimit a*i.
=ontele 'i lu) bastonul 'i se ndre"t) !)tre u'). Ai, da!) ,rei s)1.i dau un sfatB o femeie de'tea"t)
n.elege !) trebuie s)1'i as!und) gelo*ia. Altfel, noi, b)rba.ii, ne sim.im ntotdeauna at+t de
siguri8
Am au*it, "entru ultima oar), a!el r+s dis!ret, sua,, du") !are am r)mas singur). E dre"t
!) nu "entru mult tim", !)!i, du") numai !+te,a minute, se!retarul moro!)nos se ntoarse 'i
s"useB
- Da!) dori.i, ,) rog s) m) urma.i8
Eu m) "r)bu'isem din nou n fotoliu, a'te"t+nd !u o!#ii n!#i'i s) se "orneas!) la!rimile,
!are ns) se l)sar) a'te"tate. =eea !e "oate !) era mai bine. :)r) s) s!ot o ,orb), l1am urmat "e
se!retar la eta7ul inferior, unde am stat a"oi, "ur 'i sim"lu, a'te"t+nd Leu n!) sim.eam !) am s)
m) "r)bu'es! 'i am s) morM, "+n) !+nd el arun!) o "ri,ire ngri7orat) la !easul de "e "erete 'i
s"useB
- Vine "rea t+r*iu.
(n a!ea !li"), u'a se des!#ise 'i >ideon a")ru n !oridor. <nima mea uit) "entru o !li") !)
era de7a *drobit) n urma lo,iturii "rimite 'i se "orni a bate !u re"e*i!iune. ?)!eala din !or" fu
n)bu'it) de o ngri7orare nebun). De*ordinea n !are se "re*entau #ainele lui >ideon, ")rul
asudat 'i ,+l,oi, obra7ii ro'ii 'i o!#ii lui str)lu!itori, a"roa"e !a du") o stare febril), "entru toate
mai !) a' fi dat ,ina "e lad4 La,inia, da!) nu ar fi fost a!ea ran) ad+n!) 'i s+nger+nd) de "e bra.
'i dantelurile de "e "ie"t 'i de la m+ne!i mbibate !u s+nge.
- Sunte.i r)nit, sir, strig) se!retarul s"eriat, lu+ndu1mi ,orbele din gur). LDine, f)r) sir.
Ai f)r) forma de "olite.e.M Am s) !#em un do!tor2
- 5u, s"use >ideon a'a de st)"+n "e el, !)1mi ,enea s)1l iau de ure!#i. 5u e s+ngele
meu. (n ori!e !a*, nu tot. 6aide, >$en, trebuie s) ne gr)bim. Am fost "u.in re.inut.
/) a"u!) de m+n) 'i m) trase du") el, iar se!retarul se lu) du") noi "+n) la s!)ri,
b+iguind de !+te,a oriB
- Dar, sir2 =e s1a nt+m"lat0 51ar trebui s)1l inform)m "e mar!#i*80
(ns) >ideon i r)s"unse !) nu era tim" "entru asta, !) a,ea s)1l !aute din nou "e !onte !+t
de !ur+nd "osibil 'i1a,ea s)1i ra"orte*e.
- De ai!i mergem singuri mai de"arte, s"use el !+nd am a7uns la ba*a s!)rilor, unde !ele
dou) santinele a'te"tau !u s)biile s!oase. V) rog s) transmite.i !ontelui salut)rile mele2 Tui
nes!it dissimulare nes!it regnare.
=ele dou) santinele eliberar) tre!erea, iar se!retarul f)!u o "le!)!iune de r)mas1bun.
>ideon lu) o tor.) din su"ort 'i m) trase du") el.
- Vino, mai a,em !el mult dou) minute2
(n!) ")rea e@trem de energi!.
- Ai aflat, ntre tim", !e nseamn) "arola0
- 5u, am s"us eu, minun+ndu1m) singur) !) inima mea, !are1'i re,enise !u ,ite*a
g+ndului, refu*a s) !ad) na"oi n genune, !i se !om"orta de "ar!) totul ar fi fost n regul).
S"eran.a !) inima mea ar fi "utut, n !ele din urm), s) aib) dre"tate a"roa"e !) m) u!idea.
- (n s!#imb, am aflat alt!e,a. Al !ui e s+ngele de "e #ainele tale0
- =ine nu 'tie s) se "refa!) nu 'tie s) domine.9
>ideon lumin) !u tor.a du") ultimul !ol..
- Ludo,i! al ;<1lea.
- =e "otri,eal), am *is eu.
- =a s) fiu sin!er, #abar n1am !um l !#ema "e ti"ul al !)rui s+nge mi1a ruinat #ainele.
/adame ?ossini "re!is m) ,a lua la rost.
>ideon m"inse u'a laboratorului 'i "use tor.a ntr1un su"ort de "e "erete. :la!)ra
"+l"+itoare lumin) o mas) mare, "lin) de a"arate !iudate, re!i"iente de sti!l), e"rubete 'i "a#are,
n !are se g)seau li!#ide 'i "ulberi de diferite !ulori. Pere.ii erau n umbr), dar "uteam ,edea !)
erau a"roa"e n ntregime ,o"si.i 'i s!ri'i, 'i !#iar de deasu"ra tor.ei r+n7ea un !raniu desenat
grosolan, la !are g),anele fuseser) nlo!uite !u dou) "entagrame.
- Vino ai!i, s"use >ideon 'i m) trase de !ealalt) "arte a mesei.
(n !ele din urm), mi d)du drumul la m+n). Dar numai "entru a1mi !u"rinde talia !u
ambele m+ini 'i a m) trage l+ng) el.
- =um a fost dis!u.ia !u !ontele0
- A fost foarte8 edifi!atoare, am s"us eu.
<nima1fantom) din "ie"tul meu se *b)tea "re!um o ")s)rui!), iar eu mi1am ng#i.it nodul
din g+t.
- =ontele mi1a e@"li!at !) tu8 'i el a,e.i o teorie !omun)8 'i1anume, a!eea !) o
femeie ndr)gostit) ar fi mai u'or de !ontrolat. 3rebuie s) fi fost frustrant s) fi de"us at+ta efort
!u =#arlotte, 'i1a"oi s1o iei de la !a")t !u mine, nu0
- =e tot s"ui a!olo0
>ideon m) "ri,ea n!runtat.
- 3e1ai des!ur!at de minune, am !ontinuat eu. De fa"t, 'i !ontele este de a!eea'i ")rere.
E dre"t !) ni!i nu am fost un !a* "rea !om"li!at8 Doamne, !e ru'ine1mi e !+nd m) g+ndes! !um
.i1am nlesnit totul2
5u1l mai "uteam "ri,i.
- >$endol4n8 Se ntreru"se. /ai e "u.in. Poate ar trebui s) "urt)m dis!u.ia asta du").
(n lini'te. 51am ni!i !ea mai ,ag) idee des"re !e ,orbe'ti8
- Eu ,reau doar s) 'tiu da!) este ade,)rat, am *is eu.
Dinen.eles !) era ade,)rat, dar, du") !um se 'tie, s"eran.a moare ultima. Stoma!ul m)
anun.a !) se a"ro"ia saltul n tim".
- Da!) tu !#iar ai "l)nuit s) m) fa!i s) m) ndr)gostes! de tine, la fel !um ai f)!ut 'i !u
=#arlotte naintea mea.
>ideon mi d)du drumul.
- Vsta este un moment foarte aiurea, s"use el. >$endol4n. Vorbim imediat des"re asta.
(.i "romit.
- 5u2 A!um2
5odul din g+t "o!ni, iar la!rimile n!e"ur) s)1mi 'iroias!).
- E de1a7uns s) s"ui da sau nu2 Ai "l)nuit totul0
>ideon 'i fre!) fruntea.
- >$en8
- Da sau nu0 Am re"etat eu sus"in+nd.
- Da, s"use >ideon. Dar, te rog, n!etea*) s) "l+ngi.
Ai, "entru a doua oar) n a!ea *i, inima mea ,arianta ei fantomati!), a!eea !are, de1at+ta
s"eran.), ren,iase se "r)bu'i n abis 'i se i*bi de fundul "r)"astiei, de*integr+ndu1se n mii de
a'!#ii minus!ule.
- (n regul), asta a fost tot !e ,oiam s) 'tiu, am 'o"tit eu. (.i mul.umes! "entru sin!eritate.
- >$en. A' ,rea s)1.i e@"li!8
>ideon se e,a"or) din fa.a o!#ilor mei. Pre. de !+te,a se!unde, tim" n !are r)!eala mi se
instal) iar n tot !or"ul, am "ri,it fi@ n fla!)ra tor.ei 'i la !raniul de deasu"ra ei, n!er!+nd s)1mi
n)bu' la!rimile, du") !are "ri,irea mi se n!e.o').
Am a,ut ne,oie de !+te,a se!unde "entru a m) obi'nui !u lumina din !amera
!ronografului din ,remea mea, dar am au*it ,o!ea agitat) a do!torului Q#ite 'i o bu!at) de "+n*)
sf+'iindu1se.
- 5u e nimi!, s"use >ideon. Doar o mi!) t)ietur). Abia da!) a s+ngerat. 5i!i m)!ar de
"lasture nu am ne,oie. Do!tore Q#ite, l)sa.i !lemele2 5u s1a nt+m"lat nimi!2
- Dun), fat) din !)"i.a de f+n, m) salut) ;emerius. 51ai s) g#i!e'ti ni!iodat) !e am
des!o"erit noi a*i2 C#, nu2 S) nu1mi s"ui !) iar ai "l+ns2
Domnul >eorge m) "rinse !u ambele m+ini 'i m) r)su!i o dat) n 7urul "ro"riei a@e.
- 5u e r)nit)2 S"use el !u u'urare n ,o!e.
Da. =u e@!e".ia inimii mele.
- S1o 'tergem de1ai!i, "ro"use ;emerius. :ratele lui >)g)u.) 'i "rietena ta Leslie au s)1
.i dea o 'tire deosebit de interesant)2 (n!#i"uie'te1.i !) au des!o"erit lo!ul indi!at de !oordonatele
!odului. 51o s)1.i ,in) s) !re*i2
- >$endol4n0
>ideon m) "ri,ea de "ar!) s1ar fi temut !), din !au*a lui, urma s) m) arun! n fa.a
"rimului autobu*.
- E totul n regul), am s"us eu, f)r) s)1l "ri,es! n o!#i. Dom nule >eorge, a.i "utea, ,)
rog, s) m) !ondu!e.i sus0 (mi dores! s) a7ung !+t mai re"ede a!as).
- Desigur, n!u,iin.) domnul >eorge.
>ideon f)!u o mi'!are, dar do!torul Q#ite l .inu str+ns.
- Vrei s) stai lo!ului02
Sf+'iase !om"let m+ne!a #ainei lui >ideon 'i a !)m)'ii de dedesubt. Dra.ul era a!o"erit
!u s+nge us!at, iar sus de tot, a"roa"e de um)r, se "utea ,edea o mi!) t)ietur). :antoma mi!ului
?obert se uita foarte serios la tot s+ngele )la.
- =ine a fost0 3rebuie de*infe!tat) 'i !usut), s"use do!torul Q#ite "osomor+t.
- (n ni!i un !a*, re"li!) >ideon.
Era "alid, f)r) ni!i o urm) din buna dis"o*i.ie de mai de,reme.
- Asta "utem fa!e mai t+r*iu. A!um trebuie s) ,orbes! !u >$endol4n.
- =#iar nu e ne,oie, am s"us eu. Atiu tot !e e de 'tiut. 5u ,reau de!+t s) merg a!as).
- :ire'te2 S"use ;emerius.
- /ai e 'i m+ine o *i, i *ise domnul >eorge lui >ideon, lu+nd e'arfa neagr). >$endol4n
!#iar "are obosit). /+ine1diminea.) trebuie s) mearg) la '!oal).
- E@a!t2 Ai la noa"te mai trebuie s) mearg) 'i la ,+n)toare de !omori, !oment)
;emerius. Sau de !e s1o g)si la !oordonatele alea8
Domnul >eorge m) leg) la o!#i. 51am mai a"u!at s) ,)d de!+t o!#ii lui >ideon, !are
str)lu!eau ireal de ,er*i n !ontrast !u !#i"ul lui li,id.
- 5oa"te bun) tuturor, am s"us eu, du") !are domnul >eorge m1a !ondus afar) din
n!)"ere.
(n afar) de mi!u.ul ?obert, ori!um nu1mi r)s"unse nimeni.
- CF, nu ,reau s) !ree* "rea mult sus"ans, s"use ;emerius. Leslie 'i ?a"#ael s1au
distrat de minune n du")1amia*a asta, s"re deosebire de tine, du") !um se ,ede. /) rog, !ei doi
au reu'it s) stabileas!) foarte e@a!t !oordonatele. Ai1a!um ai ,oie s) g#i!e'ti din trei n!er!)ri
unde e lo!ul.
- Ai!i, n Londra0 Am ntrebat eu.
- Dingo2 Strig) ;emerius.
- Poftim0 (ntreb) domnul >eorge.
- 5imi!, am s"us eu. V) rog s) m) s!u*a.i, domnule >eorge.
Domnul >eorge oft).
- S"er !) dis!u.ia ta !u !ontele de Saint1>ermain a de!urs bine.
- C#, da, am s"us eu !u am)r)!iune n glas. A fost foarte edifi!atoare din toate "un!tele
de ,edere.
- Alo2 /ai sunt 'i eu "e1ai!i, strig) ;emerius, iar eu i1am remar!at aura umed) !+nd s1a
ag).at de g+tul meu !a o maimu.i!). Ai am ni'te nout).i foarte, foarte interesante. A'adar,
as!un*)toarea "e !are o !)ut)m se afl) ai!i, n Londra. Ai urmea*) !e,a 'i mai bunB mai "re!is, se
afl) n /a4fair. Ai, !#iar 'i mai "re!is, n Douidon Pla!e. Ai !a s) fiu "re!is de totB Dourdon Pla!e
num)rul G12 Ei, !e *i!i0
La mine a!as)0 =oordonatele indi!) un lo! din "ro"ria noastr) !as)0 =e, Dumne*eu, o fi
as!uns buni!ul a!olo0 Poate o alt) !arte0 Kna !u ni'te nsemn)ri !are s) ne "oat), n sf+r'it, a7uta
mai de"arte0
- P+n) ai!i, fata !u !).elul 'i fran.u*ul au f)!ut treab) bun), s"use ;emerius.
<ndis!utabil, des"re !#estia asta !u !oordonatele n1a,eam ni!i !ea mai ,ag) idee. Dar a!um, a!um
intru eu n 7o!2 =)!i numai uni!ul, minunatul 'i su"erinteligentul ;emerius 'i "oate ,+r !a"ul
"rin toate *idurile 'i "oate ,edea !e se as!unde n s"atele sau ntre a!estea. De a!eea, la noa"te
n!e"em ,+n)toarea de !omori2
- Vrei s) ,orbe'ti des"re asta0 (ntreb) domnul >eorge.
Am !l)tinat din !a".
- 5u, "oate s) a'te"te "+n) m+ine, am s"us eu, adres+ndu1m) 'i domnului >eorge, 'i lui
;emerius.
(n noa"tea a!eea, doream s) stau "ur 'i sim"lu 'i s)1mi 7eles! inima *drobit). Voiam s)
m) s!ald n auto!om")timire 'i n metafore bombasti!e. Ai "oate a,eam s) as!ult 'i Don Jo,i !u
6allelu7a#. La urma urmei, fie!are are ne,oie de o !oloan) sonor) "entru o astfel de situa.ie.
E"ilog.
Londra, 2H se"tembrie 1SG2
Ateri*) !u s"atele li"it de *id, "use m+na "e m+nerul s"adei 'i "ri,i m"re7ur. (n ograd)
nu era ni!i .i"enie om, e@a!t !um "romisese lordul Alastair. (ntre *iduri erau ntinse sfori de rufe,
!ear'afurile albe at+rnate deasu"ra flutur+nd u'or n ,+nt.
Paul "ri,i n sus, s"re ferestrele n !are se oglindea soarele du")1amie*ii. Pe un "er,a*
st)tea o "isi!) 'i1l "ri,ea *eflemitoare, !u o lab) at+m+ndu1i non'alant) "este margine. (i amintea
de Lu!4.
D)du drumul m+nerului s"adei 'i1'i aran7) dantelele din 7urul n!#eieturilor m+inilor.
(mbr)!)mintea s"e!ifi!) a!elei "erioade i se ")rea toat) la felB bermude ridi!ole, #aine
!arag#ioase !u "oale lungi, in!omode 'i, n "lus, broderii 'i dantele "este tot. =um"lit. Voise s)
"oarte !ostumul 'i "eru!a "e !are le !omandaser) s"e!ial "entru ,i*itele n anul 1S4I, dar Lu!4 'i
lad4 3ilne4 insistaser) s) !omande o !ostuma.ie !om"let nou). Ele erau de ")rere !) a,eau s) se
#olbe*e to.i la el da!) ar fi !olindat "e str)*ile anului 1SG2 n #aine din anul 1S4I, iar argumentul
lui !) nu urma de!+t s) se nt+lneas!) ra"id !u lordul Alastair ntr1un lo! ferit, "entru a fa!e
s!#imb de do!umente, nu1i fusese luat n !onsiderare. Stre!ur) m+na ntre #ain) 'i ,est), unde,
ntr1un "li! maro, se aflau m")turite !o"iile.
- :oarte frumos. Sunte.i "un!tual.
Vo!ea re!e l f)!u s) se r)su!eas!). Lordul Alastair se i,i din umbra bol.ii "or.ii, mbr)!at
elegant !a1ntotdeauna, !#iar da!) e@trem de !olorat 'i !u e@agerat de multe "odoabe at+rnate sau
"rinse !u a!e !are str)lu!eau n soare. Ar)ta nefires! "rintre !ear'afurile a!elea modeste. P+n) 'i
m+nerul s"adei ")rea din aur "ur b)tut n "ietre "re.ioase, !eea !e d)dea armei un as"e!t
inofensi, 'i a"roa"e ridi!ol.
Paul arun!) o "ri,ire fugar) "e sub bolta "or.ii, din!olo de !are se ntindea o "a7i'te ,erde
de1a lungul str)*ii, "+n) 7os, "e malul 3amisei. Se au*ea forn)it de !ai, a'a !) "resu"use !) lordul
Alastair ,enise ntr1o !alea'!).
- Sunte.i singur0 (ntreb) lordul Alastair.
A,ea un ton e@trem de arogant, !are, n "lus, ")rea al unui indi,id !are suferea de
!ongestie na*al) !roni!). Se a"ro"ie.
- =e ")!at2 /i1ar fi f)!ut "l)!ere s1o re,)d "e !om"anioana dumnea,oastr) !ea ro'!at).
A a,ut un mod at+t de8 )))8 neobi'nuit de a1'i e@"rima ")rerea.
- A fost doar de*am)git) !) nu a.i folosit a,anta7ele "e !are ,i le1au nlesnit ultimele
noastre informa.ii. Ai este s!e"ti!) "ri,itor la !e a,e.i de g+nd s) fa!e.i !u !ele de a*i.
- <nforma.iile dumnea,oastr) nu au fost !om"lete2
- Au fost ndea7uns de !om"lete2 Planurile Alian.ei :lorentine nu au fost sufi!ient de
bine g+ndite2 (n "ais"re*e!e ani, au e'uat !in!i atentate asu"ra !ontelui, "entru dou) dintre ele
dumnea,oastr) "ersonal fiind r)s"un*)tor2 Kltima oar) n urm) !u uns"re*e!e ani ")rea.i at+t
de sigur "e dumnea,oastr)2
- 5u ,) fa!e.i gri7i2 Krm)toarea n!er!are nu ,a da gre'2 S"use lordul Alastair. Eu 'i
nainta'ii mei am f)!ut, de fie!are dat), a!eea'i gre'eal), a!eea de a ne lu"ta !u !ontele de "ar!)
ar fi un om normal. Am n!er!at s)1l demas!)m, s)1l def)im)m, s)1i distrugem bunul renume.
Am n!er!at s) adu!em "e drumul !el dre"t suflete r)t)!ite, "re!um al dumnea,oastr), f)r) s)
n.elegem !) era.i !u to.ii de mult "ierdu.i "rin s+ngele demoni!.
Paul 'i n!runt) iritat fruntea. Dis!ursul "re.ios al lordului, la fel !a ale !elorlal.i membri
ai Alian.ei :lorentine, nu a,usese ni!iodat) ,reo noim) "entru el.
- Am n!er!at s)1i ,enim de #a! !a unui om obi'nuit, !u otr),uri, t)i'uri de s)bii 'i
"lumbi de "istoale, !ontinu) lordul Alastair. =e ridi!ol2 Se "use "e un r+s r)gu'it. <ndiferent !e
am n!er!at, el a fost mereu !u un "as naintea noastr). Criunde a")ream, el era de7a a!olo. P)rea
in,in!ibil. A,ea "este tot "rieteni influen.i 'i "rote!tori, !are, asemenea lui, se "ri!e"eau la magie
neagr). /embrii lo7ei sale sunt dintre !ei mai "uterni!i oameni ai tim"urilor noastre. A durat
de!enii la r+nd "+n) s) n.eleg !) unui demon nu1i ,ii de #a! !u metode umane. A!um ns) m1am
de'te"tat.
- /) bu!ur s) aud asta, s"use Paul 'i se uit) s!urt ntr1o "arte.
(n "oart) a")rur) n!) doi b)rba.i n negru, !are1'i "urtau s"adele la ,edere. La naiba2
Lu!4 a,usese dre"tate. Alastair ni!i nu se g+ndise s) se .in) de !u,+nt.
- A,e.i s!risorile0
- :ire'te, *ise lordul Alastair 'i s!oase din #ain) un m)nun!#i gros de #+rtii, legate !u o
sfoar) ro'ie. (ntre tim" 'i nu n ultimul r+nd gra.ie dumnea,oastr) 'i informa.iilor
dumnea,oastr) sublime am reu'it s) infiltre* un bun "rieten n r+ndurile >ardienilor. (mi
furni*ea*) de7a informa.ii im"ortante *ilni!. Atia.i !), momentan, !ontele se afl) din nou n ora'0
A#, fire'te !) 'tia.i2
=+nt)ri m)nun!#iul de #+rtii n m+n), a"oi i1l arun!) lui Paul, !are l "rinse f)r)
difi!ultate ntr1o m+n).
- /ul.umes!. =u siguran.), a.i f)!ut !o"ii du") ele.
- 51a fost ne,oie, s"use lordul arogant. Dar dumnea,oastr)0 /i1a.i adus !e am !erut0
Paul 'i stre!ur) sulul de #+rtii n #ain) 'i ridi!) "li!ul maro.
- =in!i "agini de liste !u des!enden.ii de Villiers, n!e"+nd !u se!olul al ;V<1lea 'i
Lan!elot de Villiers, "rimul !)l)tor n tim", 'i "+n) la >ideon de Villiers, n)s!ut n se!olul ;;.
- Ai linia femeias!)0 (ntreb) lordul Alastair, ")r+nd un "i! agitat de data a!easta.
- Este 'i ea ai!i. (n!e"+nd !u Elaine Durg#le4 'i "+n) la >$endol4n S#e"#erd.
Kltimul nume i d)du lui Paul un fior. (i "ri,i iar re"ede "e !ei doi b)rba.i. Se o"riser) sub
bolta "or.ii, !u m+inile "e s"ade, !a 'i !um ar fi a'te"tat !e,a. S!r+'nind din din.i, Paul trebui s)
admit) !) g#i!ise de7a !e anume a'te"tau.
- :oarte bine. Atun!i, da.i1mi1l2
Paul e*it).
- 5u a.i res"e!tat n.elegerea, s"use el "entru a !+'tiga tim", f)!+nd semn s"re !ei doi
b)rba.i. Ar fi trebuit s) ,eni.i nenso.it.
Lordul Alastair se uit) indiferent n dire!.ia "ri,irii lui Paul.
- Kn gentleman de !ondi.ia mea so!ial) nu e ni!iodat) singur. Ser,itorii mei m) nso.es!
mereu 'i oriunde. /ai naint) un "as. Ai1a!um, da.i1mi #+rtiile2 De restul m) ,oi o!u"a eu.
- Ai da!) m1am r)*g+ndit0
- /ie, "ersonal, mi1e indiferent da!) iau a!este #+rtii din m+inile dumnea,oastr) ,ii sau
moarte, s"use lordul, du!+ndu1'i m+na la m+nerul m"o"o.onat al s"adei. Sau, altfel s"us, n1are
ni!i o im"ortan.) da!) ,) omor nainte sau du") !e1mi da.i "li!ul.
Paul a"u!) "l)seaua s"adei sale.
- A.i f)!ut un 7ur)m+nt.
- /da, re"li!) lordul Alastair 'i1'i s!oase s"ada. Dia,olului nu1i ,ii de #a! !u !#estiuni
de moral)2 D)1mi #+rtiile2
Paul se retrase doi "a'i 'i1'i s!oase 'i el arma.
- 5u s"unea.i dumnea,oastr) !) noi n1am "utea fi r)"u'i !u arme obi'nuite0 S"use el 'i
ridi!) o s"r+n!ean), n!er!+nd s) "ar) !+t mai ironi! "osibil.
- Vom ,edea a!um da!) am a,ut dre"tate, i1o tr+nti lordul. En garde, demone2
Paul ar fi "referat s) mai ,orbeas!), dar lordul Alastair ")rea s) fi a'te"tat a!est "rile7. Se
a"ro"ie dintr1un singur "as, #ot)r+t s)1l u!id) "e Paul. P)!at !) a!east) determinare 'i modul
briliant n !are st)"+nea arta duelului nu erau o !ombina.ie "rea feri!it).
=el "u.in asta g+ndi Paul !+nd, du") mai "u.in de dou) minute, se tre*i din nou li"it de
*id. Parase !+t "utuse de bine ata!urile, se stre!urase "e sub !ear'afuri 'i n!er!ase, la r+ndu1i, s)1
l n!ol.eas!) "e lord. Oadarni!.
Pisi!a f)!u un salt 'i !obor de "e "er,a*, *bug#ind1o "e sub bolta "or.ii. (n s"atele
ferestrelor, ni!i o mi'!are. La naiba2 De !e n1o as!ultase "e Lu!40 (l im"lorase s) sete*e un
inter,al de tim" mai mi! n !ronograf. (n felul )sta, "robabil !) ar fi re*istat ndea7uns de mult
n!+t s) se "oat) ,olatili*a sub o!#ii lordului.
Arma lui Alastair s!li"i n soare. Krm)toarea sa lo,itur) fu at+t de brutal), n!+t Paul
a"roa"e !) s!)") s"ada din m+n).
- Sta.i2 Strig) el, g+f+ind mai mult de!+t ar fi trebuit. A.i !+'tigat2 V) dau #+rtiile.
Lordul Alastair !obor s"ada.
- :oarte n.ele"t.
Pref)!+ndu1se a res"ira greu, Paul se s"ri7ini de *id 'i1i arun!) lordului "li!ul maro. (n
a!eea'i !li"), se n)"usti asu"ra lui, dar Alastair ")ru s)1i fi anti!i"at gestul. L)s) s)1i !ad) "li!ul
'i "ar) lo,itura lui Paul !u agilitate.
- Voi "ar!urge fie!are list) a demonilor2 Strig) el 'i r+se. A!um ns), ,reau s) ,)d !e
!uloare are s+ngele dumnea,oastr)2
:)!u o fandare rafinat), iar Paul sim.i !um lama s"adei lordului Alastair i s"inte!) #aina
'i "ielea. S+nge !ald i se "relinse "e bra. n 7os. 5u durea "rea tare, a'a !) b)nuia !) nu era de!+t
o *g+rietur) u'oar), ns) r+n7etul "i*ma' al ad,ersarului s)u 'i fa"tul !) a!esta ")rea s) nu fi
obosit delo!, n ,reme !e el g+f+ia 'i abia mai "utea res"ira, l f)!eau s) nu fie "rea o"timist.
- =e mai a'te"ta.i0 Le strig) lordul Alastair "este um)r !elor doi la!#ei. 51a,em ,oie s)1
i mai d)m r)ga*2 Sau ,re.i s) se ,olatili*e*e sub o!#ii no'tri, la fel !a ultimii ad,ersari0
D)rba.ii n negru rea!.ionar) f)r) t)gad). =+nd i ,)*u ,enind s"re el "rintre !ear'afurile
albe, Paul 'tiu !) era "ierdut. /)!ar Lu!4 era n siguran.). Da!) ar fi ,enit 'i ea, ar fi murit odat)
!u el.
- ?osti.i1,) ultimele !u,inte, s"use lordul Alastair, iar Paul se g+ndi s) dea drumul
s"adei, s) !ad) n genun!#i 'i s)1n!ea") s) se roage.
Poate !) lordul !el "ios ar mai fi a'te"tat un "i! nainte s)1l u!id). Dar, la fel de bine, ar fi
"utut s) fie mort nainte s1a"u!e s) ngenun!#e*e.
(n a!el moment, obser,) o mi'!are nd)r)tul !ear'afurilor, iar unul dintre oamenii lui
Alastair se "r)bu'i f)r) ni!i un *gomot, nainte s) se fi r)su!it de tot. Du") o milise!und) de 'o!,
!el)lalt se re"e*i !u s"ada ridi!at) asu"ra noului ad,ersar, un t+n)r n #ain) ,erde, !are a")ru
a!um de du") !ear'afuri, "ar+nd rela@at ata!urile !u s"ada din dotare.
- >ideon de Villiers, rosti Paul, n ,reme !e, re!)")t+ndu1'i !ura7ul, n!er!a s) se a"ere
de lo,iturile lordului Alastair. 5u m1a' fi g+ndit ni!iodat) !) m) ,oi bu!ura a'a mult s) te re,)d,
"u'tiule.
- De fa"t, eram doar !urios, s"use >ideon. Am *)rit tr)sura !u bla*onul lordului Alastair
sta.ion+nd "e drum 'i am ,rut s) ,)d !e fa!e n ograda asta ")r)sit)8
- /4lord, e demonul a!ela !are l1a u!is "e Jen%ins n 64de Par%2 <!ni omul lordului
Alastair.
- Pe tine, "entru !e te "l)tes!, i 'uier) lordul, ale !)rui "uteri ")reau s) se fi dublat.
Paul sim.i !) a fost atins "entru a doua oar), la a!ela'i bra., "u.in mai sus. De data asta,
durerea i str)b)tu tot !or"ul.
- /4lord8
Ser,itorul ")rea s) aib) "robleme.
- Preia1l "e )sta2 Strig) lordul Alastair ner,os. /) o!u" eu de !el)lalt2
Paul r)sufl) u'urat du") !e lordul l abandon). ('i "ri,i re"ede bra.ul s+ngera, dar n!)
mai "utea .ine s"ada.
- 5oi doi ne !unoa'tem2
Lordul Alastair st)tea a!um fa.)1n fa.) !u >ideon, !u s"ada ")tat) de s+ngele lui Paul.
- A'a e, r)s"unse >ideon, iar Paul admir) !um,a in,oluntar !almul "e !are1l radia.
Care "u'tiului !#iar nu1i era team)0
- 5e1am nt+lnit a!um uns"re*e!e ani, la un duel de antrenament de la >alliano, la s!urt
tim" du") atentatul e'uat asu"ra !ontelui de Saint1>ermain.
- /ar!#i*ul Qelldone, s"use lordul !u dis"re.. /i1amintes!. /i1a.i adus o ,este de la
dia,ol nsu'i.
- V1am adus un a,ertisment de !are, din ")!ate, nu a.i .inut !ont.
C!#ii lui ,er*i s!li"eau amenin.)tor.
- Pui de dia,ol2 Am 'tiut de !um ,1am ,)*ut. Parada dumnea,oastr) n1a fost rea, dar
"oate ,) mai aminti.i !) eu am !+'tigat mi!ul nostru duel de antrenament.
- (mi amintes! bine, re"li!) >ideon, s!utur+nd dantelele man'etelor, !a 'i !+nd l1ar fi
deran7at. De "ar!) s1ar fi nt+m"lat s)"t)m+na tre!ut). De fa"t, da!) stau s) m) g+ndes! bine,
"entru mine !#iar s)"t)m+na tre!ut) a fost. En garde2
/etalul se lo,i de metal 'i *)ng)ni, dar Paul nu "utu ,edea !ine era n a,anta7, !)!i, ntre
tim", 'i re,eni 'i ser,itorul !are mai r)m)sese 'i se n)"usti asu"ra lui !u s"ada ridi!at).
La!#eul nu se duela la fel de elegant !a st)"+nul lui, dar era foarte ,e#ement, iar Paul
obser,) !um for.a bra.ului r)nit !eda, n !iuda "au*ei de res"iro de mai de,reme.
=+nd a,ea oare s) fa!) saltul0 Prea mult nu mai "utea dura2 Str+nse din din.i 'i mai fand)
o dat). /inute n 'ir, nimeni nu s!oase ni!i un !u,+nt& nu se au*eau de!+t *)ng)nitul s"adelor 'i
g+f+ielile lu"t)torilor. A"oi, Paul ,)*u !u !oada o!#iului !um "re.ioasa s"ad) a lordului Alastair
*bur) "rin aer, du") !are !)*u "e !aldar+m !u un *gomot surd.
Sla,) Domnului2
Ser,itorul se retrase !+.i,a "a'i.
- /4lord0
- Vsta a fost un tru! mes!#in, demone, i*bu!ni lordul furios, m"otri,a tuturor regulilor2
Eram la .int)2
- 5u 'ti.i s) "ierde.i, din !+te1mi dau seama, r)s"unse >ideon.
S+ngera dintr1o ran) la bra.. C!#ii lordului Alastair ardeau de furie.
- K!ide.i1m), da!) ndr)*ni.i2
- 5u a*i, re"li!) >ideon 'i1'i "use s"ada la lo! n tea!).
Paul ,)*u mi'!area !a"ului lordului 'i !um ser,itorul 'i n!ord) to.i mu'!#ii. Se arun!)
!u ,ite*a fulgerului ntre ei 'i "ar) lo,itura, nainte !a ,+rful s"adei ser,itorului s)1l "oat)
str)"unge "e >ideon ntre !oaste. (n a!eea'i se!und), >ideon 'i s!oase din nou s"ada 'i1l
str)"unse "e b)rbat n "ie"t. S+ngele .+'ni n ,aluri din ran), iar Paul se ,)*u ne,oit s) se
fereas!).
Lordul Alastair se folosise de a!est tim" "entru a1'i ridi!a s"ada 'i "entru a lua n ,+rful ei
"li!ul de "e !aldar+m. :)r) s) mai s!oat) o ,orb), se r)su!i 'i fugi "e sub bolda "or.ii.
- La'ule2 Strig) Paul furios. A"oi i se adres) lui >ideonB E'ti r)nit, "u'tiule0
- 5u, e doar o *g+rietur), r)s"unse >ideon. 3u ns) ar).i r)u. Dra.ul2 3ot s+ngele )sta8
Str+nse din bu*e 'i1'i ridi!) s"ada. =e #+rtii erau !ele "e !are i le1ai dat lordului Alastair0
- Arbori genealogi!i, s"use Paul trist. >enealogia !)l)torilor n tim" de se@ mas!ulin 'i
feminin.
>ideon s!utur) de*gustat din !a".
- Am 'tiut eu !) ,oi doi sunte.i tr)d)torii. Dar nu m1am g+ndit !1o s) fi.i at+t de "ro'ti2
Va n!er!a s)1i u!id) "e to.i urma'ii !ontelui2 Ai1a!um 'tie 'i numele liniei femeie'ti. Da!) e
du") el, nu ne ,om na'te ni!iodat).
- Ar fi trebuit s)1l u!i*i !+nd ai a,ut o!a*ia, s"use Paul !u am)r)!iune. 5e1a ntins o
!a"!an). As!ult), nu mai am a'a mult tim", "ot s) dis"ar n ori!e !li"). Dar este im"ortant s) m)
as!ul.i.
- 51am s1o fa!2 C!#ii lui ,er*i l str)fulgerau "e Paul, furibun*i. Da!) a' fi 'tiut !) te ,oi
nt+lni ast)*i ai!i, a' fi luat !u mine o e"rubet)8
- A fost o gre'eal) s) ne al)tur)m alian.ei, *ise Paul re"e*it. Lu!4 s1a m"otri,it de la
bun n!e"ut. Dar eu am !re*ut !), da!) i a7ut)m s)1l ani#ile*e "e !onte8
Se a"u!) de stoma!. Prinse ntre degete sulul de s!risori legate !u sfoar) "e !are1l
stre!urase n #ain) mai de,reme.
- :ir1ar s) fie2 Pine2 <a astea, "u'tiule2
>ideon lu) 'o,)ielni! "a!#etul.
- (n!etea*) s)1mi mai s"ui E"u'tiule9. Sunt !u 7um)tate de !a" mai nalt de!+t tine.
- Are leg)tur) !u "artea din "rofe.ii "e !are !ontele le1a t)inuit "+n) a!um >ardienilor.
Este im"ortant s) le !ite'ti nainte s)1.i trea!) "rin !a" s) fugi la iubitul t)u !onte 'i s) ne "+r)'ti.
La naiba, Lu!4 are s) m) omoare !+nd o s1aud)2
- =ine mi garantea*) !) nu sunt m)sluite0
- =ite'te1le2 Ai1ai s) n.elegi de !e am furat !ronograful. Ai de !e ,rem s)1l m"iedi!)m
"e !onte s) n!#id) !er!ul de s+nge. < se t)ie r)suflarea. >ideon, trebuie s) ai gri7) de >$endol4n,
s"use el re"ede. Ai trebuie s1o fere'ti de !onte2
- A' "rote7a1o "e >$endol4n de ori!ine2 Pri,irea lui >ideon fu str)b)tut) de o s!li"ire
de m+ndrie. Dar nu n.eleg !e leg)tur) ai tu !u ea.
- Am o foarte mare leg)tur), b)iete2
Paul trebui s) se for.e*e s) nu 'i "iard) !um")tul. Dumne*eule, da!) "u'tiul ar fi a,ut !ea
mai ,ag) idee2
>ideon 'i n!ru!i') bra.ele.
- Din !au*a tr)d)rii ,oastre, oamenii lordului Alastair erau !+t "e !e s) ne u!id) de
!ur+nd n 64de Par%, "e >$endol4n 'i "e mine2 A'a !) nu "rea ai !um s) m) fa!i s) !red !)1.i
"as) de starea ei.
- 6abar n1ai8 Paul se ntreru"se. 5u mai a,ea tim". 5u !ontea*). As!ult)2 Se g+ndi la
!e1i s"usese Lu!4 'i n!er!) s)1'i ia !ea mai !on,ing)toare ,o!e "osibil)B
- (ntrebare sim"l) r)s"uns sim"luB C iube'ti "e >$endol4n0
>ideon nu1l s!)") ni!i o se!und) din o!#i. Pri,irea lui era gr)itoare "entru Paul. S) fi
tr)dat !um,a nesiguran.a0 >ro*a,2 =u s"ada, b)iatul se des!ur!a de minune. La !a"itolul
sentimente ns), ")rea s) fie un biet n!e")tor.
- >ideon2 3rebuie s) 'tiu r)s"unsul2
Vo!ea1i era "uterni!). =#i"ul b)iatului 'i mai "ierdu din duritate.
- Da, s"use el sim"lu.
Paul sim.i !um i dis")rea toat) furia. Lu!4 intuise bine. =um de se "utuse ndoi de ea0
- Atun!i, !ite'te #+rtiile, ad)ug) el re"ede. 5umai a'a ,ei "utea n.elege !are este !u
ade,)rat rolul lui >$endol4n 'i !+te sunt n 7o! "entru ea.
>ideon l fi@a !u "ri,irea.
- =e ,rei s) s"ui0
Paul se a"le!) n fa.).
- >$endol4n ,a muri da!) nu m"iedi!i a!est lu!ru. E'ti singurul !are "oate fa!e asta. Ai
n !are ea are n!redere, din !+te se ,ede.
(l str+nse mai tare "e >ideon de bra. !+nd sim.i !um sen*a.ia de ame.eal) amenin.a s)1l
!o"le'eas!). =e n1ar fi dat s) mai am+ne momentul !u unul, dou) minute2
- Promite1mi, >ideon2 <nsist) el dis"erat.
Dar nu mai "utu au*i r)s"unsul lui >ideon. 3otul se n!e.o') n 7urul lui, i se nmuiar)
"i!ioarele 'i1a"oi "orni n ,ite*) "rin s"a.iu 'i tim".
S:[?A<3

S-ar putea să vă placă și