Sunteți pe pagina 1din 32

SORIN ANTOHI

COORDONATOR
Modernis_


anti_o.ernis_
NOI PERSPECTIVE INTERDISCIPLINARE

SORIN ANTOHI
COORDONATOR
Modernism
antimodernism
NOI PERSPECTIVE
INTERDISCIPLINARE
EDITURA (;uvntul
este de SORIN ANTOHI.
Apare cu revista CuvAntul
Redactor: COSMIN
Coperta GHEORGHE BE/AN
Tehnoredactare: TOLONTAN
Muzeul al Literaturii Romne
& Amfiteatru, 2008
Muzeul al Literaturii Romne
B-dul Dacia nr. 12, sector 1
Telefon: 021.212.58.46
Amfiteatru
Str. Mexic nr. 2, bl 13, se. 1, ap. 1, sector 1,
Descrierea CIP a Bibliotecii a Romniei:
Modernism antimodemism : noi perspective
interdisciplinare / Sorin Antohi, Hayden White, Roger
Griffin, ... ; coord.: Sorin Antohi. -
Cuvntul: Editura Muzeului Literaturii Romne, 2008
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-88613-3-6
ISBN 978-973-167-006-5
1. Antohi, Sorin (coord.)
II. White, Hayden
III. Griffin, Roger
008
Cuprins
SORIN ANTOHI,
Cuvnt nainte 7
HAYDEN WHITE,
Primitivismul modernismul 17
HAYDEN WHITE,
Modernismul american,
postmodernismul, avangarda 33
ROGER GRIFFIN,
Modernitate, modernism fascism.
O "re-sintetizare a viziunii" 45
JORN ResEN,
Studiile istorice ntre modernitate
postmodernitate 79
SORIN ALEXANDRESCU,
Modernism antimodernism.
Din nou, cazul romnesc 103
LIVIU ANTONESEI,

populismul demagogia 161
VICTOR RIZESCU,
De la preistoria teoriei
la istoria ideologiilor periferice 187
VALENTIN SANDULESCU,
Modernism fascism.
Repere istoriografice 207
asupra 221
Autorii 223
Indice de nume 225
Modernism anti-modernism.
Din nou, cazul romnesc
Sorin Alexandrescu
l
Revizitnd modernitatea vrea
pornesc de la ntrebarea care din conceptele cu-
noscute ne pot fi de folos, care concepte noi,
provenite din teorii mai recente, le pot lua eventual locul.
1. Puncte de vedere clasice
Zeletin, n Burgezia (1925)2, Eugen Lo-
vinescu, n volumul 3 din Istoria (tot n
1925), au propus care sunt con-
siderate standard. cele bur-
gheze, capitaliste, de orientare pro-franceze pro-
engleze, au produs statul romn, ca tot ce de
n timp ce
cele de sorginte agrare, conservatoare adesea
pro-germane, au rezistat acestei au tot po-
sibilul pentru a-i frna avntul. Zeletin considera bur-
ghezia a trecut direct de la faza la cea
ceea ce ar fi fost, normal, a doua sa
liberalismul democratizarea (pp. 139, 187).
Modelul englez francez n trei faze este contrazis n
alte precum Germania, unde burghezia se cu
ntrziere. Oricum, puternica ascensiune a bur-
gheziei, din a doua a secolului al XIX-lea in-
clusiv n perioada n rezis-
altor clase, mai ales cele agrare, ceea ce duce la "vic-
toria n (pp. 260-262) - o ca-
103
re-l include pe Dobrogeanu-Gherea (p. 257) -, la inexis-
unei culturi burgheze n Romnia. se
eu, de ce liberalismul se abia Primul
Mondial prin opere - nainte se limita-
se la marile discursuri (mai ales) ale - printre
care cele de mai sus. Modernitatea modul ei de
constituire n Romnia sunt prezentate ca normale, n timp
ce, n primul rnd Juni-
mea, o criticase deja din anii '70-'80 ai secolului al XIX-lea
ca de import; la fel, prin ceea ce
mai trziu avea teoria la C. Dobrogea-
nu-Gherea.
Lovinescu n sprijin mai multe teorii care au n
comun dintre dar care
prin ordinea termenilor. n timp ce Gustave le Bon vede ci-
ca ea ducnd la crearea unei culturi au-
tentice, Spengler, cultura ca fiind
doar produsul ei tardiv, degradat.
3
de aceste modele de cauzalitate Lovines-
cu pare a cei doi termeni ca simultan co-
vertical: "Pe cnd cultura este dar un bun sufletesc,
produs colectiv evolutiv al unui grup social,
este un bun material mai mult la so-
(p. 370). n polemica lui cu care-
i faptul "sufletul" romnilor, n viziune a
lucrurilor, nu ar contribui cu nimic la lor (aceas-
ta fiind exclusiv de import, deci), Lovinescu el
nu se de "sufletul", ci doar de
ea este, da, de import, dar acest lucru nu este grav pentru
toate popoarele de la alte popoare, iar modernita-
tea este tocmai de sincronizarea lor
Romnii fac exact ce trebuie
Modernitatea este deci Lovinescu scrie
n deceniul al treilea, cel mai stabil al perioadei in-
104
tebelice, n care Anglia, victorioase n Primul
Mondial, Europa, inclusiv Germania Re-
publicii de la Weimar, ea, dar deja ame-
de de dreapta. El are o viziune pur
a lucrurilor, dar
n viitor. Pe parte, Spengler vede Europa
dintr-o Germanie viziunea lui este
toate culturile au cunoscut la fel se
va ntmpla cu cea din Europa, declinul ei este ine-
vitabil chiar n cadrul ei, rolul Parisului al Londrei de-
cade n timp ce Berlinul NewYorkul vor ntr-o lu-
me din ce n ce mai Pieirea lumii moderne oc-
cidentale, de negndit pentru Lovinescu, inte-
lectualitatea deceniilor de hitlerism,
de al Doilea Mondial la care se gn-
dea Lovinescu fusese deja mortelle de Valery
primul apoi de Rece din
nou abia sistemului sovietic (cnd
apar noi primejdii). Viziunea este con-
de tonul sumbru al anilor treizeci, cnd apar chiar vi-
ziuni alternative conforme unui mult model
nalist de dreapta, ca fiind mai "modern" dect cel
liberal, considerat epuizat.; Istoria va demonstra
liberalismului abia tuturor totalita-
rismelor de dreapta de stnga, dar acest triumf care-l
tardiv pe Lovinescu a costat Romnia, Eu-
ropa de peste o de secol de
Ce este atunci modernitatea, n acest context? Ea se opu-
ne clar ca
dar de socialmente dar
cu respectarea rolurilor sociale vechi de cnd lumea. Mo-
dernitatea, progres infinit, emanci-
pare egalitate industrializare,
litate n comportament, dar pierderea cu natu-
105
ra cu "valorile acestea din fiind mereu
numite global, dar detailate. Atunci cnd mo-
dernitatea nu se mai opune am putea spune ea
s-a terminat, Alain Touraine: "Nous sor-
tons de la modernite quand nous cessons de definir une
conduite ou une forme d'organisation sociale par sa place
sur l'axe tradition - modernite ou sous-developpement -
developpement... [quand] nous cessons d' expliquer les faits
sociaux par leur place dans une histoire qui aurait un sens,
une direction"6.
Concluzia ar fi dat fiind la
n perioada era deja
pe cnd n n care noi nu ne mai
opunem am din modernitatea
Nu putem numi epoca ca fiind post-mo-
- aceasta ar putea fi subiectul unei alte -, dar
de modernitate este suficient de mare,
chiar nu am ntru totul din ea, pentru ca s-o dis-
retrospectiv: tocmai fiind (n mare
ea poate fi ca atare. Habermas
pentru lumea proiectul modern nu este ter-
minat, el este unvollendet, mai bine am din erori-
le trecutului, dect definitiv. 7
Pe parte, ntre
n perioada n ciuda unor
politice diferite, att de Lovinescu (liberal), ct de
criticii lui de dreapta), nu cred
mai poate fi Studiile recente, istorice, sociologi-
ce, studiul al civile, sau al culturii vi-
zuale, toate aceste aspecte ca un tot inseparabil, n
care dihotomia suflet (individual sau colectiv, ca anis-
/ lume nu se mai
n fine, nici ideea de progres continuu a lui Lovinescu
n general, a Iluminismului a secolului al XIX-lea, nici cea
de blestem (sau destin) al pieirii inevitabile a Occidentului
106
(Spengler), nu ne mai conving, chiar noile
primejdii care Occidentul La fel,
ntre modernitatea anti-moderni-
tatea mi se pare contes-
chiar n cultura din Europa. De-altfel, al-
ternativa nu nsemna atunci o
n vechiul n Romnia, n
rism), ci tot o interpretare a lucrurilor, chiar din
punct de vedere politic, ea nu a ba chiar, n for-
mele ei extreme, de stnga de dreapta, a fost de
post-belice n Occident 1989, n Est. In
de ideea de sincronicitate a dintr-o cu
cea din lumea din jur, idee prin teoria glo-
balismului, nu cred, deci, mai putem ceva din mo-
delul lovinescian. Stadiile lui Zeletin par ele simpliste,
ncrederea sa n liberalism, n sine
lui de iar calificarea drept a criti-
cii liberalismului mai curnd de polemicile din
Nu mai discut aici n ideile lui Zigu Ornea
pentru istoria literaturii, ale lui care
el pe scriitorii interbelici n cu
o de Arghezi
8
stereotip ar putea fi
cred, n alte istorii ale unor discipline sau
arte interbelice: unul din scopurile despre
modernitatea

ar fi tocmai critica stereotipului ca-


re mparte cultura inclusiv cea ntre un de-
mocratism filo-francez un conservatorism filo-german.
2. Spre o standard
standard a pentru Occident, es-
te cea de la Hegel la Habermas, trecnd prin Max
Weber, pe o SeIbstbegrundung a subiectului, pe
te a mijloacelor de a atinge anumite scopuri, pe seculariza-
re mai general, Entzauberung - lumii nu
107
numai din punct de vedere religios, ci poetic, sensibil -,
apoi pe autoritatea legale, legitimitatea statului
ca de a
(vizavi de cea a scopurilor ultime) pe rolul decisiv al unei
eficiente, n stat pe de-asupra claselor
sociale. Rolul acestei n statul modern romnesc
nu cred a fost studiat serios; el a sinonim
cu cam cum am
citit n Caragiale, cum din fanariotism din
te, din practica mersului nostru pe la de
au fost anumite sectoare n care
rul public a lucrat n sensul eficient weberian, crend un soi
de ntre stat societate? de
Acestei a ea, speculativ
i s-au mai realiste n istoria
constituirii statului a moderne: fundamentul
iluminist a fost ncorporat n sociologie
Un soi de a mai multor teorii, consi-
astfel modernitatea prin (cel
criterii: formarea statului economie de ga-
rantarea particulare, industrializare mai mul-
te cicluri de tehnologice, facilizarea serviciilor, de-
gradual), emancipare, drepturile omu-
lui, pentru drepturi culturale
reguli de comportare generale,
sincrone cu societatea, sistem unificat de pe
ntreg teritoriul, sistem propriu de
Cred putem accepta o asemenea
"de lucru" pentru a investiga n care Romnia inter-
a realizat aceste criterii. Avantajul ei este ea inte-
cum am spus deja, cultura societatea (sau civi-
de dualismullui Lovinescu Zeletin.
opresc la cteva dintre aceste criterii n cele ce ur-
ele sunt preliminarii la o lucrare n curs.
108
3.
3.1. Statul societatea
David Held
1o
, trebuie distins ntr-o istorie a sta-
tului modern ntre liberalismul unor Hobbes Locke,
preocupat de drepturile individului, inviolabilitatea pro-
de protejarea lor, promo-
de Bentham MiU pe responsabilitatea gu-
vernului de ea a fost treptat n seco-
lele al XIX-lea al XX-lea. Occidentul a fost deci mai nti
liberal n teorie apoi democratic n Romnia, ca
de-obicei n studiile comparate, a nceput mai trziu, dar a
mers mai repede. Liberalismul a (abia) n secolul al
XIX-lea, un rudiment de a existat
1866 (spun "rudiment" din cauza votului cenzitar de
atunci) o a
ut din 1918 n 1938, dictatura din acel an fiind
una din ultimele autoritare instalate ntr-o
deja atunci de asemenea regimuri. mani-
feste, programe liberale din secolul al
XIX-lea, asupra liberalismului cu un caracter mai te-
meinic istoric filozofic-politic apar abia consolida-
rea liberale reformelor de Primul
Mondial. O de ar fi deci
ce a nsemnat mai exact pentru mo-
dernitatea n
n timp a numitelor faze, mult n alte (s-
ar cuveni poate mai curnd cu Germania Ita-
lia dect cu Anglia, cum se fac de-obicei).
Tot n s-ar situa studiile despre sfe-
ra n sensul lui Habermas, dar Stuart HalJl'
care disting ntre Stat, prin public, societate, for-
dintr-o (civil society) una abso-
lut (domestic life). Societatea se spune nu
109
prea a existat n Romnia sau a existat mai cu-
rnd subteran, neajungnd la
contra regimului, precum n Cehoslovacia, Polonia sau
Ungaria; ea ar fi abia la nceputul anilor
cnd a rezistat cu succes neocomunismului a ade-
sea partidele democratice, fragile n perioada lor
fie? chiar fiind, a existat atunci o societate in-
o sau un anumit rol
al unor civile culturale, cu (sau rol politic su-
biacent, cum au existat n secolul al XIX-lea, fie n Transil-
vania, fie n Moldova Muntenia?
In cadrul unui capitol ai statul
societatea au fost ai unei mo-
care n Romnia a avut loc de sus n jos, ca n mul-
te alte central- sud-europene, nu invers, cum
din istoria a Angliei.
un al treilea agent, intelectualitatea, care a lu-
crat desigur n cu doi, furnizn-
du-le adesea acestora oamenii necesari. Dar, mai nti, n ca-
re cadru au lucrat ei?
3.2. factor de modernizare
oroarea de fascismul antebelic, inclusiv
legionarismul, comunismul postbelic, mai ales n cumpli-
ta a lui este evident de ce noi nu mai
putemvorbi de n mod pozitiv. Cred pu-
tem reflecta asupra lui n sensul, istoric important, al unui cu-
rent care a dus la crearea consolidarea statului ro-
mn, un factor considerat oriunde n lume, pentru
atingerea Creatorii statului romn nu
pot fi responsabili, cred, pentru excesele lor,
ar trebui n ce anumite
ale acestor creatori au oferit, fie involuntar, punc-
te de plecare pentru excesele de mai trziu.
110
J. Hutchinson A. Smith
13
, o este altce-
va dect o etnie. aceasta din este un dat, bazat pe
factorii, comuni indivizilor dintr-un grup social, de
(reali sau mitici), religie, teritoriu stabil cul-
o este un construct la care con-
tribuie o parte a grupului, zicem
elita lui, antreneze pe n
o etnie adesea numai cum o altele, o
trebuie fie n stare se Sau, cum
spune Walker Connor: ,.An ethnic group may be other-de-
fined, the nation must be self-defined"14.
deci, n primul rnd, identitate
nii, sau "imaginarea" ei - n sensul de "inventare" n reali-
tate, nu de "existent doar n - are loc la anumite
elite n anumite adesea provocate de un contact
cu lumea etnia este deci o comunitate n
timp ce este o comunitate Termenul
nu n niciun caz dubii asupra n ci
vrea doar sublinieze strategiile pe care o
le spre a impune o imagine a poporului
din care face parte. Am putea, cred, aplica cu folos
teorie la diversele elite care au "inventat" identi-
tatea n acest sens, de la la con-
servatori liberali, legionari,
sau noii de 1990. Linia
de interpretare ar fi atunci cea de E. Gellner Eric
Hobsbawm, care nti se apoi
astfel nct Statul con-
struiesc retrospectiv

Hutchinson I Smith modele de formare


a statului modem: cel "lateral", civic-teritorial, cel
"vertical", etnic-genealogic. Primul model mai ales
formate ca state unitare, centralizate, din pe-
rioada precum Anglia, n care un nucleu
progresiv grupuri ,Jaterale" n gestiunea sta-
111
tului, ajungnd la o societate un stat relativ omogene. Al
doilea model este bazat pe mobilizatoare a unei eli-
te asupra "poporului": aceasta face apel la
lui proprie, sau o adesea prin re-
ferire la comuni, reali sau mitici. Exemple s-ar pu-
tea n Germania Italia, dar n foarte multe state est-
extra-europene, n fapt n marea majoritate a lumii,
de care Anglia sunt mai curnd
ele sunt, n timp, modele ideologice
l
?
mai jos aplicarea ei la din Romnia.
3.3. Intelectualii
Ar fi interesant ne ce tip de elite avem n
aceste perioade cum ele cu poporul, de fapt,
ce "poporul" de fiecare deci cum
n raportul cu restul
Dincolo de dintre intelectualitatea teh-
n societate, ape-
la la conceptele de New Class de intelectuali n sensul lui
Alvin Gouldner
18
Noua se ntre vechile clase, cele
de proletari, teoretizate de Marx, ea fiind carac-
prin de gestiune,
etc., prin non (altfel dect proletarii)
prin (altfel dect n interio-
rul acestei noi clase se intelectualii "in-
dar ca o prin
proprii, distinctive. Gouldner i prin a
discursului critic", secularizare (dar ar trebui vedem
unii intelectuali romni nu tot cri-
tic, o "anti-secularizare"), cu (break with
the established tradition), la recunoscute,
dezacord (dissenting), nu consens, cu opinia ten-
Gouldner, de-a se constitui ntr-o
pentru ntreaga (intelec-
tualii sunt uneori ca pretres manques).
112
a mai intra n mi se pare evident de-
se "ca o pe multe aspecte ale Ro-
mniei interbelice. Pe parte, conceptul de
este foarte apropiat de cel de "pseudo-burghezi" al lui Mi-
hail Manoilescu. burghezii sunt cei ca-
re economia bancheri, co-
mari proprietari agricoli), pseudo-burghezii sunt
cei care profesii liberale n stat. sta-
tistica lui dintre 1930-1939, primii ar 22.500 cei-
101.000 de persoane; cu membri ai familiei cu tot, ei n-
ar fi mai mult de 500.000, 2,5% dintr-un popor de 20
de milioane
19
bourgeoisie de robe- termen pe care-l
construiesc n analogie cu vechea noblesse de robe din mo-
narhia - ar fi deci factorul moderni-
zator al un grup redus cantitativ, dar vocal in-
fluent. Manoilescu lui Max Weber ntre
Besitzburgertum Kulturburgertum, sau Bildungselite dar,
altfel dect Zeletin, mai celei de-
a doua n modernizarea Personal, am interpretat eu
astfel rolul demnitari (la haute robe) al notabili-
lor locali (la petite robe)2'.
a asemenea aproximare a (viitorului) ter-
men american de New Class ne-ar putea ajuta
grupul care o identitate pentru res-
tul Ar fi extraordinar, cred, am putea iden-
tifica prin viitoare indivizi activi public,
ca membri ai acestui grup.
4. Ambiguitatea
4.1. Liberalii conservatorii
Sunt unele de racut. Mai nti, de
mai sus a privitoare la o stare a so-
este diferit de diferitele ei grupuri sociale.
113
Dezvoltarea a industrializarea,
intersubiective, munca
utilitarismul, de profit indiferent de
mijloacele folosite, urbanizarea, istoria ca dezvolta-
re merg desigur n cu triumful burghe-
ziei n societate ele sunt pozitiv de aceasta. Dim-
clasele sau grupurile sociale legate mai mult de ac-
agrare, sau de micile meserii, au de-a cri-
tica valorile de mai sus de-a referi pozitiv la valori uma-
ne precum solidaritatea onoarea, mun-
ca de ciclul anotimpurilor, organicitatea
ideile de revenire a lucrurilor, les loisirs, ritualizarea
socialului, ritmul lent, pasiunile autentice nu simulacrul
lor, sentimentalismul, natura, ruralitatea. n mai Eu-
ropa, n momente istorice diferite, proprii istoriei
procesul de modernizare a rezulta-
tullui, starea de modernitate, a dus la un pluralism evalua-
tiv necunoscut n premodernitate.
Modernizarea regatului absolutist din secolele XVII-
XVIII, ca modernitatea statului burghez din secolele
XIX-XX, s-au bazat pe teorii fie din dor-
de nnoire, fie din marea burghezie de recu-
a ei economice. re-
la aceste a printre cei care, ca losers
sociali politici, trebuiau inventeze alte criterii dect ce-
le din practica statului spre a recupera ponde-
rea Cnd aceste criterii nu erau pur simplu nos-
talgice, ele apelau la un capital cultural care cla-
selor vechi, n cu capitalul economic sau politic al
noi. Cultura, gustul, se opuneau astfel,
cum observa Bourdieu
22
, banilor puterii, ca tot
attea valori conservatoare, clasice, opuse valorilor mo-
derne, liberale. Noii puternici ai zilei nu aveau gust, vechii
puternici aveau gust, dar puterea. nceputul se-
114
colului al XX-lea chiar perioada nu fac ex-
de la
Punctele de vedere au fost cel duble, corespunznd
- primele - ideologiilor liberale - celelalte - ideologiilor
conservatoare. S-au produs grefe
precum cele dintre liberalism social-demo-
ambele favorabile triumfului burgheziei,
cea de-a doua, spre deosebire de primul, vedea n tri-
umf doar preludiul ulterioare a burgheziei. Mar-
shall Berman
23
a analizat
chiar n Manifestul partidului comunist, prin imaginile con-
tradictorii ale burgheziei din acest text. Pe parte, teh-
nologia organizarea muncii, evident interesan-
te pentru liberali, au fost (violent) atacate de anumite gru-
puri conservatoare, dar acceptate, chiar entuziast, de al-
tele. n Germania, de exemplu, un anume Kulturpessimis-
mus (Ernst Troeltsch, Max Weber), ca Werner Sombart
- suflet" - cultu-
rii, deci -, n timp ce conservatori,
adoptarea tehnologiei crearea unui "om nou" care
unifice valorile tehnicii n scopul
unei Germanii moderne (Hans Freyer, Cari
Schmitt, Ernst Jtinger). intelectuali ai Republicii de la
Weimar priveau astfel cu simpatie - lucru greu de
pentru noi - Uniunea unde industrializa-
rea a se ntlni cu avangarda cel
la distrugerea acesteia din de Stalin.
Heidegger are el o atitudine mai curnd asupra
n eseul despre umanism el din nou,
gndirea nu poate fi dect gndire despre calitate
pe care ea o pierde sub tehnicii moderne2
4
Teh-
nica reduce das Seiende la un obiect de consum, iar
modernitatea n genere uitarea (das Sein).
Necesitatea de-a rememora l-ar duce astfel pe Heideg-
ger, Luc Ferry, la o atitudine "Il ne s'agirait
115
plus simplement d' accomplir la modernite, mais aussi de
detruire ce qui en elle fait obstacle ala pensee comme me-
moire de l'etre: l'antimodernisme deviendrait alors une
composante indispensable de l'entreprise"2s.
Spiritul antimodern se astfel din cel modern. Jef-
frey HerF6 a putut vorbi de un "modernism n
Germania n care extrem, anticapitalismul
antisemitismul - evreii fiind tipicii
numai pe complet de valorile
germane - coincideau foarte cu apelul la
dezvoltare mai ales cucerirea pute-
rii de Hitler. Herf are meritul de-a aminti opi-
niile "celeilalte" care a sprijinit
masiv modernizarea prin tehniceY Re-
de aici, o opiniile erau deosebit de
n societate cu privire la perspectivele sensul
uman al procesului de modernizare, al valorii
n sine, deci.
a este de ntrebarea
antimodernitatea este sau foarte apro-
spiritului antidemocratic, nu chiar (proto)fascist.
Acceptarea acestei att de liberali, ct de
face loc n ultima vreme unor ana-
lize mult mai Defectele, sau siste-
mului liberal au fost criticate pe n perioada in-
nu numai de autori atunci deja n
partide de sau care vedeau, logic din
punctul lor de vedere, n liberalism politic prin-
cipal, ci de oameni non politic atunci, unii nici
mai trziu, care noi din sincera convingere a
unui sistem dominant n Europa
de vreun secol desigur de
de ce a prins acest antiliberalism n Romnia, unde li-
beralismul era extrem de Motivele mai ales mo-
rale ale acestor antiliberali priveau atomizarea
116
prin individualismul liberal, ruperea individului de mediu,
istorie memorie acestora, root-
lessness, materialism de semen.
(Noi, revenim la individ, ca singur fundament
democratic, ororile totalitarismelor
aceste mult mai grave dect teroarea de stn-
ga sau de dreapta! n Occident aceste critici de-alt-
fel astfel se poate explica revenirea la religie, ca posibil fac-
tor de solidaritate
Mai ales din 1917, de
alternative a nsemnat unei"a treia nici capi-
talist, nici comunist, adesea etichetat ca de dreap-
ta". Zeev Sternhell a scris astfel despre intelectualii francezi
ntr-o asemenea cartea semnifi-
cativ, Ni droite ni gauche, l'ideologie fasciste en France2
8

Problema a fost a unora dintre parti-


la spre fascism hitlerism. Unde,
cum, pot fi atunci stabilite limite prin care conservatorii
nu fie automat (proto
Un ni-l Steven Holmes, care se att de
antiliberali interbelici, precum Maurras, Schmitt sau Leo
Strauss, ct de antiliberali de al Doilea Mon-
dial, precum MacIntyre Roberto Unger, refuznd penna-
nent de a-i "degrada" pe unii, pe la cate-
goriile inspiratori voie) sau
de drum", sau ai fascismului sau ai al-
tor n totalitare. Faptul unii dintre
cei n - spre deosebire de - au devenit mai trziu ca-
dre de partid este desigur un criteriu, dar este el suficient? Hol-
mes teoreticienii fascismului avansau uneori
teze ca antiliberalii americani de sub-
"But fascism containedvirulent elements (such as racism,
obsession about the enemy within, the Fuhrerprinzip, soil
worship, the cult of violence, and so forth) that went far
117
beyond anything suggested by postwar antiliberals addressing
a large American audience"29.
Putem folosi trasarea acestei limite n analiza din
Romnia.
4.2. Modernizare, modernitate modernism
De fapt, elogiul la autori (clasici) -
nu-i mai amintesc - a fost totdeauna dublat de critica mo-
la Amintesc sumar pe unii dintre
Emanciparea individului, acea disembedding din tripla
lui subordonare n ordinea de
re, de care vorbea Charles Taylor
30
, a fost ca ducnd,
n fapt, doar la aplatizare, "affadissement de l'esprit"31, pier-
derea critic att de a unui
progres moral real, deplasare n societate de la autoritate la
argumentare
32
consumism indiferent la semen. Chiar sta-
rea de drept nu este dect prezervarea actualului echilibru
de putere
33
.
Printre Kundera se el de la un
"modernism antimodern", de Musil, Ionesco sau
Beckett
34
, un termen acceptat, cred, de intelectuali,
ei ambiguitatea modernismului "propriu-zis".
Originea teoriilor asupra acestei malaise3
5
se desigur
la Nietzsche la Freud. Reamintesc aici doar "Critica mo-
capitolul 39 din Amurgul zeilor (1888). Demo-
n-a adus dect de organizare n so-
cietate, statului, a (vezi Renaut) a
oamenii repede
aceasta fie libertatea? "Modernitate" este un termen con-
tradictoriu
36

de Nietzsche la nivelul mo-


(das Moderne) - el o Selbst- Widerspruch,
deci cu sine -, cred poate fi mai
bine ca existnd la nivelul dintre moder-
nitate termeni.
118
O Charles Harrison Paul Wood
prezentnd trei termeni n lor 1. moder-
nization este un proces de progres tehnic, prin
industrializare, 2. modernity este "the social and
cultural condition of these objective changes, ... a form of
experience... an awareness of change and of adaptation to
change, ... the effect on the person", iar 3. modernism este
"the deliberate reflection upon and distillation of, ... in a
word the representation of [modernity)"37. Modernizarea
este deci un proces (obiectiv), modernitatea este o stare de
spirit iar modernismul este (perso-
asupra primilor doi termeni. Din situare a pro-
blemei pe trei nivele, pe care dori s-o adopt n analiza si-
din Romnia, cred, o articulare mai a
dintre subiect lumea n care mo-
dernizarea este un proces despre care putem vorbi "obiec-
tiv", zicem n statistici, modernitatea este o stare
pe care subiectul o poate sau nu, cum mo-
dernismul subiectului poate fi sau favorabil, sau critic la
adresa a ceea ce se la celelalte nivele. Ambiguita-
tea de care vorbea Heidegger sau Nietzsche s-ar situa atunci
la nivelul fie al ca stare pe care un fi-
lozof, sau artist, o sau nu, fie la nivelul modernis-
mului, al exact lui ca filozof, sau artist, la ceea
ce vede n jur. s-ar putea explica mai clar, cred, multi-
tudinea att de diverse la modernizarea Europei,
respectiva Romniei, n perioadele date. Clasicele
ale lui Baudelaire s-ar potrivi cu trihotomie: el pe de-
o parte elogia "eroismul" burgheziei, pe de-alta apela la
eternitate ca parte din modernitate, imposibil de re-
dus la o La fel, Georg Simmel, mai trziu, pe
de-o parte metropolei, iar pe
parte este de faptul "modern mind has be-
come more and more calculating"38. Cel mai frapant apare
ambiguitate la Max Weber. Sociologul din el
119
obiectiv dezvoltarea spiritului capi-
talist n cu etica mai ales n Anglia,
Olanda Germania, fapt n fond istoric pozitiv, We-
ber nu se poate mpiedica nu remarce, ngrijorat, ni-
meni nu mai poate controla acest spirit n viitor am pu-
tea asista la o degradare a "To-day
the spirit of religious ascetism has escaped from the ca-
ge...The pursuit of wealth, stripped of its religious and et-
hic meaning, tends to become associated with purely mun-
dane passions, which often actually give it the character of
sport No one knows who willlive in this cage in the fu-
ture there will be agreat rebirth ofold ideas and ideals or...
a mechanized petrification embellished with a sort of con-
vulsive self-importance. For ofthe last stage of the cultural
development, it might well be truly said: Specialists without
spirit, sensualists without heart; this nullity imagines that it
has attained a level ofcivilization never before achieved...39
Pesimismul cu care a fost asociat Max Weber n raport cu
modernitatea a devenit unul din lait-motivele modernis-
mului de tip expresionist, din Germania, iar acesta va fi "co-
rectat", cum am deja, abia mai trziu, la noii filozofi
de dreapta. Max Weber poate fi ca un exemplu
tipic de modernism ca reprezentare a unei moder-
din alt punct de vedere, nu i se poate contes-
ta valoarea
Interesant este faptul dubla atitudine, lucrnd simul-
tan la Max Weber, este diacronic, deci istoric, de
teoreticieni la nivelul faptelor Raymond Wil-
liams modernismul, pa-
sionat (eager) modernitatea, pe cnd mai trziu se mparte
ntre "the Futurist affirmation of the city" "Eliot's pessi-
mistic recoil"40. Tot el distinge trei faze n istoria moder-
nismului, de la lupta mpotriva academismului la
secolului al XIX-lea, la dezvoltarea unei arte alternative,
puternic inovative cu proprii de difuzare, la nce-
120
putul secolului finalmente, la unor
"fully oppositional formations"; modernismul propriu-zis
coincide cu faza a doua, avangarda, cu faza a treia
41
. Punnd
accentul pe popor (Williams semnificativ, ter-
menul german de Volk), dar pe mai adnci ale psi-
hicului, poate respinge liberalismul
n n numele evolund fie spre stnga, fie
spre dreapta, exprimnd atunci "within this, one influential
strand of option for conservative forms of order"42. Om el
de stnga, Williams face aceste lucide pen-
tru n Anglia a trei trenduri: mo-
demismul (sau avangarda) de stnga - Auden Isherwood
-, cel de dreapta al lui Wyndham Lewis, Pound Yeats, dar
"an Ancient-and -Modern position" a unui "key moder-
nist poet", T. S. Eliot, prin tot ce scrie ntre 1920-1940.
lui Williams mi se par foarte importante.
Mai nti, el avangarda n modernis-
mului, subliniind angajamentul ei politic n raport cu preo-
mai mult estetice ale modernismului - vom vedea
mai jos eu ncerc printre altele, n
Romnia - ca Herf Griffin, dar naintea
lor, a avangardei de dreapta. Pe
parte, autori au fost n mare contempo-
rani, ca atare dintre faza a doua (modernismul)
a treia (avangarda) este, n cele din mai mult tipolo-
dect Mai departe,
modernismul britanic - poate cu lui Ezra Pound -
unei avangarde extreme, cum s-a
ntmplat n Italia, Rusia sau Romnia; lui
Williams este deci mai teoretic - o voi folosi
eu - dect pentru analiza unor engleze specifice. In
fine, de centru politic, pe care i-o con-
lui Eliot, mi ntr-un fel, aposteriori43, propria
mea interpretare a cazului romnesc, de a unui
121
modernism nepolitic n mijlocul angajamentelor politice de
tot felul din jurul lui.
Revin, n ncheierea acestor preliminarii teoretice, la
cartea lui Marshall Berman care n titlu, semnifica-
tiv, cuvintele "the experience of modernity", n sensul deja
subliniat la Harrison Wood. Berman cel mai
dintre modernizare modernism: "Current
thinking about modernity is broken into two different com-
partments, hermetically sealed off from one another: mo-
dernization in economics and politics, modernism in art,
culture and sensibility"44. Mai departe, distinge ntre
tipuri de modernism, anume ntre "modernolatry", repre-
de Marinetti, Maiakovski, Le Corbusier, Marshall
McLuhan, printre "cultural despair" la Pound, Eliot,
Ortega y Gasset, Hannah Arendt, Foucault, Marcuse etc.,
pentru care "all ofmodem life seems uniformly hollow, ste-
rile, flat, one-dimensionmal, empty ofhuman possibili-
ties"4s. Modernismul are capacitatea de "innovative self-des-
truction"46. Dubla reprezentare a prin mo-
dernism nu putea fi mai exact aceasta cu att
mai mult cu ct "disperarea" se la de
dreapta (Pound), de stnga (Arendt), ca la apolitismul
Eliot. n fine, o precizare este foarte
analizei modernismului dintr-o nu
este slavist, Berman o modernis-
mului rusesc pentru polaritatea modernis-
mului n genere: "At one pole we can see the modernism of
advanced nations, building directly on the materials ofeco-
nomic and political modernization and drawing vision and
energy from a modemized reality- Marx's factories and rail-
ways, Baudelaire's boulevards - even when it changes that
reality in radical ways. At an opposite pole we find a mo-
dernism that arises from backwardness and underdevelop-
ment... forced to build on fantasies and dreams ofmodemity,
to nourish itself on an intimacy and a struggle with mirages
122
and ghosts... it turns in on itself and tortures itself for its in-
ability to singlehanded1y make history"47. Tocmai de-aceea
Berman cu dubla reprezentare a Peters-
burgului, pe de-o parte ca cea mai realizare a moder-
Rusiei, de la Petru cel Mare ncoace, pe parte
ca o imagine a unei "umeal city" a lumii moder-
ne, cum o descriu scriitori ca Gogoi sau Biely n
romanul Petersburg48. Concluzia este "All forms of
modernist art and thought have a dual character: theyare at
once expressions of and protests against the process of mo-
dernization": n avansate este vorba de o complexita-
te n cele napoiate aceasta ia un aspect fantasmatic4
9

Cuvinte care s-ar potrivi perfect imaginii


la Mateiu Caragiale, Mircea Eliade, Ion Vinea (Lunatecii),
Mircea Sau poate la scriitorii
romni moderni cu vreunui Ion Marin Sadoveanu
de veac n 1942)? O concluzie care, de s-ar
adeveri, ar trebui ne dea mult de gndit asupra moder-
nismului romnesc...
n fine, remarcile lui Marshall Berman cu privire la
aportul pentru modernismul rus al
raznochintsy, o n jurul lui
1860, de mai curnd cu
starea a treia din Occident
So
Oameni agresivi,
de orice este "genteel", nobil la n clasele de
sus, ei "a modem political culture oftheir own"
pentru motivul evident nimic din de "liberte,
egalite, fraternite" nu exista atunci n Rusia
s1
La prima vedere, dar... nici eu nu sunt slavist, pseudo-
burghezii lui Manoilescu, sau micii mei notabili (la petite
robe), despre care vorbesc mai jos, nu par a fi
acestor noi intelectuali poate pentru n ro-
mne era exista chiar o
de gndire la 1848 sau mai nainte. Oricum,
este interesant de comparat acestor mici notabili, sau
123
intelectuali, n est-europene, o cercetare pe care nu o
pot nici ncepe aici, dar care ar completa n mod fericit pe
cele despre nobilimea de Liah
Greenfeld.
4.3 Antimodemii
O complet foarte o are An-
toine Compagnon. Cele cinci paradoxuri ale

privesc noului, religia viitorului, mania teore-
ndemnul la cultura de mase pasiunea Ele
privesc, fiecare, un alt moment istoric, de la Baudelaire
Manet la postmodernism, nct este greu de izolat
valabile oricnd. De este dintre moder-
nism, pasionat de nou, deci de prezent, reli-
gie a viitorului: ale timpului complet diferi-
te. La fel, avangardei n re-

O cu privire la dualitatea lui Baudelaire,
unde modernitatea includea ,,0 la modernitate,
sau n orice caz la modernizare
s
4, a fost, poate, punctul de
plecare al recente a lui Compagnon, extrem de origi-
Les antimodernes
ss

Aceasta introduce un concept nou, "antimodern", dife-


rit de termenii aparent similari "antimodemist"
nalist": "Les antimodernes - non les traditionalistes, donc,
mais les antimodernes authentiques - ne seraient autres que
les modernes, les vrais modernes, non dupes du moderne,
deniaises"s6. Antimodernii la moder-
nism, pozitivism cultul progresului. Termenul "designait
le doute, la nostalgie, plus qu'un rejet pur et simple"s7. Mai
literatura mare din secolul al XIX-lea al XX-lea, pre-
de posteritate este, Compagnon, de dreapta
nving pe contemporanii lor moderni pro-
ori (mai) de stnga: Chateubriand pe Lamartine,
124
Baudelaire pe Victor Hugo, Flaubert pe Zola, Proust pe
Anatole France, Julien Gracq "noul roman francez" etc., ul-
timul fiind Roland Barthes, care declara n 1971 se situa
n "ariergarda avangardei": "etre d'avant-garde, c'est sa-
voir ce qui est mort; etre d'arriere-garde, c'est l'aimer en-
core"S8, o care voie, rentoarcerea la tre-
cut la memoria lui a unor postmoderni precum Vattimo.
n rest, cartea propune termeni-cheie care se opun tot
attor caracteristici ale modernilor contrare-
anti-iluminismul, pesimismul, obsesia
original, sublimul la vituperation, vociferarea atacarea
a adversarilor. Imposibil de rezumat o carte de
(strict dar cteva
cel n perspectiva lui Compagnon, se pot dovedi uti-
le de aici.
nu este o - aceasta ar
fi o (p. 23) - ci contrarul (p. 29),
o care vrea la restabilirea monarhiei
n (pp. 28-29) la promovarea unei elite, sau oli-
garhii a dar nu la (p. 37), nici la ega-
litate - o utopie - sau la vot universal,
a spiritului uman", cum l Flaubert ntr-o
scrisoare George Sand (p. 35).
sunt fie conservatori, fie fie doar
ultimii sunt (p. 26) doresc revenirea la
"noblesse d'epee". Pe parte, "face au tra-
ditionaliste qui a des racines, l'antimoderne n'a ni lieu, ni
table, ni lit"s9. Idolul antimodernilor ar fi Nietzsche, am zi-
ce noi, dar Compagnon mai ales asupra ca-
re de la de Maistre ajunge la Maurras; ea include,
pe Cioran, admiratorullui de Maistre (p. 23).
Acesta din revine la tot pasul n carte. El cerea o "me-
mai aproape de Dum-
nezeu de sacru (p. 56). Voga pesimismului ncepe
125
1880, Compagnon, prin Schopenhauer Bru-
netiere (p. 82). Primul Mondial, Maritain
Antimoderne n 1922, n care pozitivismul lui
Renan filozofia lui Bergson, de-altfel pentru
"erezie de Vatican, n 1907. Sorel, n Reflexions
sur la violence (1908), pentru contra me-
todei, pesimism n loc de obtimism, contra
mai n general, "aderarea la real" mpotriva intelectualis-
mului modem (p. 219). Peguy i n volumele Si-
tuations pe Taine Renan responsabili nu numai pentru
n dar pentru ideologia laicitate
pentru "tout commen-
ce en mystique et finit en politique" (p. 225), l opune me-
reu pe Pascal lui Descartes (pp. 222-234), cu
Bergson dar l alteori, la fel ca Maritain care, ne-
otomist fiind, i lui Bergson, reducerea
la n loc de (p. 247). Tot Ma-
ritain, n la Antimoderne, "barbaria intelec-
la fel ca Peguy care critica "barbaria a me-
tafizicii progresului (p. 250). "Modemii" erau prin anii '20-
'30 Gide, Valery, Claudel Proust, n timp ce Thibaudet os-
cila ntre antimodernii Maritain, Peguy sau Mas-
sis, iar revista "Nouvelle Revue ncerca
un echilibru ntre modemi antimoderni, ntre stnga
dreapta. Un lung capitol este dedicat n carte lui Julien Benda,
de stnga" de la "NRF". lui polemici
cu mai autorii francezi - climatul intelectual interbelic din
este efervescent - sunt legate de volumele sale pamflet,
de la Belphegor (1918) La trahison des clercs (1927), mult
n Romnia mai ales de Eliade), sau
La fin de l'eternel (1929), la volumul postbelic La Fran-
ce byzantine (1945). n prima, Benda mai ales pe
Maurras Barres de-a abandona spiritualul n favoarea
temporalului (p. 310)60, iar n a doua de-a goni din cotidian
126
gndirea infinitului. dezangajat politic al lui
Benda astfel diverse valori "universaliste", tipic fran-
ceze, n unor autori la dreap-
ta, dar spre anilor treizeci Benda el o
atitudine acum iar n cartea din 1945
tocmai modernismullui Mallarme, Gide sau al unor
pentru prea marea formei li-
terare pure, pe Valery pentru intelectualism. Benda poa-
te deci fi taxat de antiintelectual, antimodern antiliterar
(pp. 363-364). Pentru sale, Com-
pagnon l finalmente astfel: ,,1'incarnation de la
mauvaise conscience antimoderne de Riviere et de Paulhan,
mais d'abord de Gide, vrai moderne divise contre lui-
meme" (p. 370).
Acest tablou imens al interbelice este deci n
timp un tablou al modernului n
cu opusul, antimodernul, ca al fugii de politic combina-
te cu acestuia, sau al universal ului intelectual
spiritual, n cu particularul toate incar-
nate adesea n Ceea ce eu numeam
eticismul n cu estetismul formei (literare)
se deci a fi mult mai a unei cul-
turi europene n cu politica. Motiv pentru a adopta,
mai jos, termenii lui Compagnon.
cu privire att la liberalism, re-
sau miturile n care mai cred les niais,
neghiobii, ct la mi se pare
perfect atitudinea unui grup specific n Romnia de care voi
vorbi mai departe.
n ultima pentru mine deci-
este cartea lui Roger Griffin, Modernism and Fascism
61

El are "curajul" intelectual de-a afirma, mpotriva opiniei
de stngii n primele decenii post-
belice, dreapta n genere, dar chiar fascismul hitle-
127
rismul interbelic, au avut o proprie la formarea
unui anume tip de modernism: "its thrust towards a new
type of society means that it represents an alternative mo-
dernism rather than the rejection of it" (p. 2). Griffin
el dintre modernizare, modernitate mo-
dernism de mine mai sus. astfel pe Da-
vid Harvey: "Modernism is a troubled and fluctuating aes-
thetic response to conditions of modernity produced by a
particular process of modernization"62la care concluzia lui
Griffin este: "Thus modernism can be seen as an attempted
rebellion against Modernity carried out in order to inau-
gurate a new modernity" (p. 53). La ambii autori moder-
nismul este un dat
dar, Harvey accentua latura Griffin
dimensiunea a modernismului (p. 54) care
eventual o include pe Modernismul se pa-
ralel cu modernizarea de la spre
1850, apoi el i opune nu doar "the sphere of aesthetics and
high culture", dar numeroase proiecte individuale co-
lective de-a stabili o "mai o or-
dine "conceived as an alternative modernity"
care degringoladei generale
chiar "un om nou" (pp. 54-55), "a more spiritual alter-
native" (p. 56). De fapt, respingere (rejection) a mo-
din motive morale sau politice Griffin,
de "programmatic modernism" (p. 62), dar, pe
acesta, autorul un "epiphanic moder-
nism" care distinge, dincolo de alternativele morale sau
politice, "epifanii" ale unor lumi transcenden-
te, spirituale, cum au descoperit Joyce, Woolf, Proust sau
Kafka (pp. 63-64); timpul ar fi atunci, Griffin, fie cel
al ceasornicului (chronos), fie "aevum, a time neither tem-
poral nor eternal, in which things can be perpetual"63, a
corespunde modernismului epifanic (ne
amintim multe din povestirile lui Eliade exact n acest
128
timp se Clasicii modernismului estetic au deci
asemenea care esteticul. este
extrem de pentru noi, dat fiind
epifaniei de Mircea Eliade referirii lui la -
Joyce n cu originea termenului
64
n fine, Griffin
separat unei "palingenetic force that can ex-
press itself directly in revolutionary social and political mo-
vements, left and right, without aesthetic mediation"65.
Putem astfel conchide un modernism estetic,
unul programatic, fie de dreapta, fie de stnga, unul epi-
fanic, spiritual: patru n total. Aceste concluzii n
2007 unele concluzii ale mele din Privind napoi, moderni-
tatea (1999), ca cartea lui Compagnon, de-altfel, astfel
nct voi folosi n acest text n continuare, cum am spus
deja, termenii noi n locul celui vechi de "modernism etic".
5. Modernitatea n Romnia
5.1 Modernitate modernitate
Ca n alte cazuri, aplicarea unei scheme teoretice occi-
dentale la Romnia duce la constituirea unui model "mixt".
ne referim la secolele XIX XX pentru modernizarea
Romniei - diverse ale boierilor domnilor lu-
din secolele XVII XVIII nu ar trebui trecute cu ve-
derea (conform volumului lui Liah Greenberg) -, am pu-
tea decupa mai multe perioade foarte diferite.
5.1.2. Secolul al XIX-lea
Prima 1821-1866, este una n ca-
re politicienii intelectualii constituie un grup
omogen se direct "poporului" pentru a-i infu-
za idealurile liberale ambele trebu-
iau la emancipare, la ncheierea statului "colonial"
n raport cu Poarta la formarea Statului (Ter-
129
menul "colonial" este frecvent utilizat mai ales n studiile
despre coloniile engleze din Asia; n ce au fost
"colonii" otomane? istoricii romni au
insistat mereu asupra statutului special al romne,
doar o cu diverse "colonii propriu-zise" ar pu-
tea limpezi lucrurile.)
Perioada 1866 - 1918 se constituie, n jurul
unui model "Iateral", civic-teritorial. mai ales dom-
niei a lui Carol 1, Principatele Unite apoi Regatul romn
au o relativ n care modernizarea
a atins diferite domenii. A existat o
un discurs al acestei care nu se mai adresa in-
distinct romnilor, ci unor grupuri sociale bine delimitate,
chemate se asocieze mai repede n versiunea li-
beralilor, mai lent n cea Discursul lui P. P. Carp,
"Era din 1881, astfel la delegiti-
marea ca tot attea "forme fond" ncepe-
rea unei "ere noi a Statului nostru"; aceasta este
"misiunea noastre, precum crearea lui a fost mi-
siunea de la '48"66. Discursul politic se
chiar n interiorul Junimii, n ceea ce am numit n par-
te discursul ideologilor (Maiorescu), al politicienilor (Carp)
al intelectualilor (Eminescu)67. autono-
mizarea acestor grupuri corespunde, de-altfel,
genurilor culturale, pentru care pleda Maiorescu
printr-o atitudine tipic modernizatoare n sensul bine cu-
noscut de la Kant ncoace, la Habermas. n jur de
1900 liberalii cer reforme politice - mai ales
abolirea sistemului electoral cenzitar - drepturi pentru cla-
sa mijlocie noul decupaj al electoratului
va permite astfel (mai accesul la politic.
Ajuns aici, sunt tentat complic schemele lui
Hutchinson Smith ntreb ai
din societate urmau cu ideal de
130
modernizare a precum cel mai sus. Se poa-
te observa, cred, acestui mainstream i se opun n
anumite curente deviante, sau subterane, nu n sen-
sul de secret, sau de reprimare, ci de vizibilitate
Statutul acestor diverse curente trebuie una
din fiind preluarea conceptului lui Peter Biirger
de cum s-a ntm-
plat - exemplul este de la secolului al XIX-lea n
unde intelectualitatea era fie
politic, fie Asemenea "insti-
ar putea fi n critica la
Eminescu - numim un (precursor al unui) viitor spirit
antimodern? -, dar modernismullui Macedonski. Intere-
sant este ambele atitudini, acum subterane, sau devian-
te de la modelul "lateral", dar n timp deloc
vechilor atitudini "verticale", vor o mare
pondere n perioada
Perioada de la Primul Mondial nregis-
astfel un dublu discurs dominant despre modernizare
/ modernitate, alternativ liberal conservator, cu
curente "subterane" moderniste, cel
eminescian cel pur estetic macedonskian. Vom
vedea n secolul al XX-lea aceste "curente" vor deveni
"blocuri" ideologice n care politica cultura
par a fi modelate convergent.
negative asupra au
prevalat totdeauna n Romnia asupra opinii con-
trare. se probabil faptului,
mai sus, "conservatoare", cu n
politica la secolului al XIX-lea, au cu-
cerit, n De la Junimea
ncolo, aceste au modelat aproape necontestate opinia
prin Dobrogeanu-Gherea,
revistele simboliste ("Literatorul", Macedonski) le-au
131
repulsia de burghezie. Zeletin, Lovinescu,
Manoilescu au abia n perioada va-
lorile burgeze, dar nu au le mai opiniei pu-
blice cu autoritate.
Perioada a nceput deci n Romnia, n ultimul
al secolului al XIX-lea, printr-o din-
tre prima introducea, prin fap-
te, modernitatea, a doua o critica o discredita prin mass-
media de atunci: discursurile publice, presa, literatura ar-
ta. Grigorescu produce n serie tablouri ale unei Romnii ar-
haic agrare, acestea erau de burghezia.ur-
Eminescu nostalgie a premodernulUI, ca
iar Caragiale orice forme de in-
a publice: ridicolul cu
erau simulate valoarea a chIar
stngace, de-a le introduce n cotidian. Ca rezultat, moder-
nismul romnesc apare de la nceput ca fiind opus moder-
sau
n acea este asigurarea autono-
miei artei, cu efectul ei, de la Macedonski
ncolo. Modernismul n se deci nu mpotriva
unei puternice n societate, ci ca o ridiculizare
a de-a o introduce n societate. Cultura mpotriva
politicii orientarea modernismului in-
telectual mpotriva socio-economlCe. Regula
mai sus pare, din acest punct de vedere,.a se ve-
rifica, dar mai ales n sensul lui Berman n sub-
dezvoltate, modernismul se bate cu "fantasmele" moder-
"a struggle with mirages and ghosts".
Ar trebui, atunci, o
mpotriva explicite ale autorilor, a textelor
imaginilor din spre a descoperi valoarea
temelor, imaginilor tipurilor sociale burgheze. Ar trebUI,
cu alte cuvinte, o en creux, cum zic francezii, a unei
132
figuri precum Scatiu, spre a recupera, ca "secret" po-
zitive, valorile lui sociale, de anteprenor modem, prezentate
intens negativde Duiliu Zamfirescu. Este o asemenea lec-
Nu dar ea este singu-
ra care poate lecturii culturale
de-a favoriza salvarea prin victimizare a "ciocoilor vechi" din
ghearele "ciocoi noi"70. Pe parte, (pseu-
do)burghezul doritor de nnoire n societate nu era, foarte pro-
babil (Caragiale!), deschis la nnoiri n Da-
niel Bell inegalitate n atitudine'. n
Habermas s-ar putea ca Unbehagen
(termenul lui), sau Malaise, nu se modernis-
mului estetic, ci dintr-o mai
(tiefer liegende) mpotriva distrugerii (Zerstorung) me-
diului, formelor de istorice (geschichtliche Lebenswelten)
a n societate
72
nu i
s-ar opune atunci doar modemismul estetic al elitelor, ci un
mod de profund ancorat n societate, o n fond le-
a acesteia la agresiunea spiritului modem. Altfel spus,
oroarea de Scatiu ar fi moralmente nu
s-ar datora criticismului conservator junimist al lui Duiliu
Zamfirescu: ea deci n-ar mai trebui cumam pro-
pus mai sus, ci ca atare. Care este atunci abordarea
a lucrurilor? Greu de Personal, cred ase-
menea lecturi "n sunt recomandabile, pentru
este greu de anticipat rezultatul ei, iar de sens a ro-
manului nu ar astfel dect Concluzia mai ge-
ar fi un eventual consens asupra
a modernismului pare astfel mai dect oricnd!
5.2 Secolul al XX-lea
5.2.1
a putea opri aici la detaliile din Rom-
nia acelei epocF3, spune perioada 1918-1938 se
133
altfel. n anii '20 modelul "lateral" evident
bine reformelor agrare electorale, de noi
partide democratice, printre care cele care
mea, ca germane, maghiare legi-
din 1923, economice unei
indiscutabile a partidului liberal. Anii '30
mai curnd imaginea n a deceniului precedent. Ca-
rol al II-lea toate partidele existente cu
legionarilor, o domnie a bunului-plac,
la putere guvernul liberal aservit al lui
de un boom economic cauzat de comenzile Statului, im-
presia de modernizare inclusiv prin urbanism
mussolinian, dar treburile Statului cu afacerile
private trece n 1938 la o care nu va pu-
tea rezolva nimic va duce la abandonarea puterii n
minile lui Antonescu
74

Carol al II-lea formal modelul "lateral", el


participarea la gestiunea Statului o
cu decizii personale sau ale camarilei. Se n aceste
un triplu cel economic liberal, puter-
nic modernizator, un cultural, antiliberal
promovat de Iorga, Crainic etc., opus pri-
mului curent pe motive economice, sociale politice, un
nou cultural, pe care trebuie identi-
atitudini diferite ale unor curente extremiste, de
dreapta de stnga. le pe rnd.
5.2.2. Blocul liberal
Liberalii discursul politica de mo-
dernizare a - conform principiului lui Gh. Du-
ca potrivit a Romniei nu pu-
tea exista ei -
creeze n perioada o moderni-
tate teoretic, nu
134
n modelului "lateral". Gh. Duca, D.
M. Manoilescu doctrina ultimul spre ne-
oliberalism, prin care individualismul este corectat de prio-
ale statului precum ideea idee
ordine, progres armonie cele "cinci coloane" pre-
cizate chiar de Gheorghe Duca ntr-un discurs din 19307
5

Ei i corespunde o care
amprenta n edituri, premii litera-
re, urbanism Modernismul din litera-
de n continuarea celui "subteran" ma-
cedonskian din perioada de obicei ne-
utru n raport cu problemele politice ale el este, cu
neangajat social, dar foarte rar procarlist.
Oricum, modernismul estetic este curentul major n arta
n prin cenaclul lui Lovinescu - o in-
ntre modernitatea cea - sau, n afa-
ra lui, prin Camil Petrescu, dar prin pictorii majori ai epo-
cii: Tonitza, Pallady, Steriade, Iser, Lucian
Grigorescu etc. Ei modernismul precedent, nean-
gajat social, al lui Macedonski statut de main-
stream.
Putem de-aceea, cred, vorbim de un "bloc" ideologic
- al statut teoretic de precizat - prin ca-
re modernitatea a Romniei coincide,
sau n orice caz nu este de modernismul estetic din

Camil Petrescu are, printre altele, darul de-a prezen-
ta n dar n amestecuri ambigue, mo-
dernitatea modernismul. "Doamna T, n Patul lui Procust,
vinde mobile cubiste, dar n cu Fred i
pentru simplitate n arta culi-
n ori n alegerea mobilelor din apar-
tamentul ei. Modernitatea a lui Fred este
pozitiv, cinismul n afaceri al lui este prezen-
135
tat monstruos. Modernismulliterar preia astfel de la litera-
tura oroarea de capitalism de orice moder-
nitate care succes n afaceri. Cantonarea moder-
nismului n un refuz hautain, dar nu de-
clarat critic, al valorilor burgheze. Mateiu Caragiale nu es-
te departe de Goncourt, din acest punct de vedere, nici
Camil Petrescu sau Hortensia Papadat-Bengescu de Virgi-
nia Woolf. i apropie, de asemeni, intrinseci ale
modernismului: cultul formei, interiorizarea personajelor n
roman, rafinamentul limbajului al textului,
fundalul urban, aplecarea spre de-creating the given sur-
face of reality; intersecting historical time with time accor-
ding with the movement and rhythm of the subjective
mind... the belief in perception as plural, life as multiple,
reality as insubstantial"76.
Acest modernism estetic este mai extins dect aria
de a liberalismului.
5.2.2 Blocul agrarian
un al doilea curent n care dintre mo-
dernitate modernism sunt diferite. Este vorba de agra-
rianismul profesat de Partidul
de principalii lui teoreticieni Constantin Stere, Petre Andrei
Virgil Madgearu
77
oameni politici, precum Iuliu Maniu,
Armand n 1938), Grigore Gafencu, Con-
stantin Corneliu Coposu. Acest curent procla-
ma necesitatea unei agrare", a econo-
miei spre industrie n baza
economiei familiale, caracteristice Europei Centrale. Unui
homo oeconomicus, un "om parte", identificat de Marx pen-
tru capitalismul occidental, Madgearu i opune "omul
ntreg" prin care acesta natura valorile lui: "Cer-
cetarea economice se poate trebuie se n
ei cu celelalte cultura-
136
le ale Madgearu, citnd pe
din Ernst Troeltsch, Max Weber Werner Sombart (vezi
discutarea lor mai sus de Jeffrey Herf)78. Previziunea
lui Madgearu este "Se va da o ntre dic-
de vor m-
na iar organizate ale
nale vor mna este simptomul
unei mari crize a de vi-
ziune limbaj cu viitoarea ntre bani
de Spengler (vezi mai sus, nota 5), este
Spengler miza pe "cezarism", Madgearu pe
aici ntreaga dintre conservatoris-
mul german, din care se va hitlerismul, agrarianis-
mul democratic
Acest partid vorbea de ca un factor de progres,
de posibilitatea unui "stat democratic,
aflat pe o "a treia cale" n raport cu capitalismul comu-
nismul, de alte partide similare din
Verde erau astfel combinate anumite idei
despre calitatea a (romn),
cunoscute de la dar a plusa pe or-
todoxia cum va face Nichifor Crainic Gn-
direa - o situare ntr-un curent european contemporan.
Programul din 1926 astfel
a fiind agricultura, interesele aces-
teia nu vor fi subordonate intereselor unui industrialism
artificial"so, iar la capitolul ideologie program
a izvort, cu ideologia lui cu tot, din ne-
istorice ale poporului romnesc din instinctul
popular luminat prin a al-
tor neamuri"81.
scriitori ar putea fi n aria de a
acestui curent agrarian, att prozatori sau evocativ
lirici, dar laici, precum Rebreanu sau Sadoveanu, dar
137
precum Goga, PiUat, Blaga, este mai greu a sta-
bili aici directe ntre politic estetic dect n "blocul"
precedent. Oricum, n acest "bloc", modernismul
altfel dect n primul, mai curnd deziluzie cu privire la mo-
dernizarea de tip liberal efectul ei negativ asu-
pra oamenilor: acest modernism combate deci modernita-
tea tocmai de-aceea propune o modernitate al-

propune atunci agrarianismul ca o a doua a
unui "bloc" modernizator politic modernist estetic, opus
primului, cel liberal, n gestionarea statului, dar tot
la modernizare, a uneia altfel cu
alte mijloace.
5.2.3 Blocul
Un alt curent precedent "subteran" se el.
eminescian este continuat de un alt soi de
un declarat antimadernist,
prin modernitate se att varianta ct
cea net inclusiv expresia lor
cultural al lui Iorga - considerat chiar de
Hutchinson ca opus celui politic
82
- C.
(Romnismul. Catehismul unei noi 1936; Etnicul
romnesc, 1942), este continuat n linie de Nichi-
for Crainic (Puncte cardinale n haos, 1936; Ortodoxie
1940), Nae Ionescu (Raza vnturilor, 1937) n
mod diferit, de Nicolae Cazul lui Nae Ionescu este di-
ficil de din punctul de vedere adoptat aici. ple-
doaria lui pentru ortodoxie l aici, filozofia
a lui Nae Ionescu alte teme ale publicisticii lui l
evident n grupul motivul pentru care Nae Io-
nescu apare de ori n tabloul meu. Nu mai
putem vorbi la de unei alte
ci mai curnd de refuzul ei, lor - nu cred pu-
tem vorbi aici chiar de un program - excluznd sau mini-
138
maliznd modernizarea consti-
modernismul estetic (Iorga) sau, la Nae Ionescu,
chiar filozofic de sorginte
cu-Motru Nae Ionescu pornesc de-altfel de la
dar l n unei formule politice cultura-
le net autoritare. Pe parte, marea personalitate a lui
Iorga cultura a lui Crainic i fac fie la curent
cu "noul" n gndirea ca n cea
nalism nu aici n niciun caz obscurantism. Ar fi
de-aceea interesant de cercetat ntre
nalismul romnesc un Julius Evola, de exemplu, sau
pentru a vedea primul nu evolua atunci, dincolo de or-
todoxie, spre un european.
romnesc sunt nete,
uneori dificil de trasat. La "stnga", el agrarianis-
mul de modernitate cu care are o anu-
idee de
agrarianismul este rezolut democrat, antinostalgic
"n pas cu vremea". La "dreapta" lui, se lo-
de legionarism, cu care are ortodoxia, dar nu
legionarilor la
deci profund di-
ferit att de agrarianism, ct de legionarism.
Pe parte, ortodox nu este literar
artistic nici el foarte productiv- o poate mai ge-
cu catolic, spre exemplu - se limi-
la texte de Arghezi, Crainic, Agrbiceanu, Ga-
laction, desen mai mult sau mai ne-
obizantin. Am putea vorbi de o dar per-
a ortodoxiei mai curnd n fundalul dect n avan-
scena culturii de sezizat, de-aceea, ca
de criticat sau de Acest "bloc" are ast-
fel o mai mare dect ne gradul ei de vi-
zibilitate n perioada El constituie chiar un soi de
fundal permanent pe care se orice fel de mo-
139
dernitate din secolul al XIX-lea un
fundal refractar la nnoire, n mare autarhic, sceptic
la orice modificare, nu suficient de articulat pentru a
mpiedica mimetismul politic cultural din orice
sceptic de-asemeni la fiece europenizare, mereu
"nevoile neamul": "Cum am fost, Toate ti-
purile de modernitate au trebuit lupte mpotriva acestei re-
mute, dar Au nvins-o? Toate ntr-o
dar niciuna definitiv.
5.2.4 Blocul "antimodem"
Un alt "bloc" este reperabil n ca nou
cultural. grupa aici pe Blaga, pe Nae Iones-
cu (n afara ortodoxiei lui, cum am mai sus),
pe dar mai ales pe Eliade, Cioran, Mircea
Noica, poate Comarnescu, pe Eugen Iones-
cu poate pe (vezi mai jos). Ei sunt
cu Nietzsche, Spengler, Dilthey, morfologia ger-
a artei, indirect cu Husserl Heidegger, cu
Papini, Unamuno Ortega y Gasset, noi surse de in-
n afara Europei, de la India (Eliade) la Statele
Unite (Comarnescu), se n afara ortodoxiei (spre
deosebire de maestrul unora dintre ei, Nae Ionescu), dar n
interiorul unei efervescente ecumenice (Elia-
de, Blaga), propun o total a matricei rom-
(Blaga), sau o violent (Cioran), ori o proiec-
n universal dar n niciun caz nu o conti-
pe cea din "blocul" precedent, se
drept ai unei noi la nivel eu-
ropean, n afara provincialism, opun crea-
tivitate n politicii, dar au momente de n cea
din prin temporare, dar greu de
(mai nnoiesc fundamental poezia
(Blaga), romanul (Eliade), eseul sculptura (Brn-
140
finalmente "teroarea istoriei", pe care spera-
s-o prin exil (Eliade, Cioran, Eugen Ionescu,
nchisoare sub comunism
Noica), sau adaptare (Comarnescu, ntr-un fel
Noica). In multe din aceste puncte, Nae Ionescu este pe
cu lui elevi, astfel nct plasarea sa,
chiar n acest grup mi se pare lipsesc
studii tematice pentru a detalia
le dintre ei.
Acest grup este n unui "om nou", mai curnd
dect a nnoirii celui "vechi" sunt mai
ales de Cioran), nu ortodox, problema-
tica a mai mult dect cea a revalori-
ne referim, cum am acum,
fie la modernizare sau fie la mo-
dernism, este clar lor cu mult ca-
tegoriile politicului ale esteticii. "Noi faptul
brut al sentimentul tragic al unei crize...
Nici dictatura de nici integral nu ne pot
fi semne ale absolutului de care avem nevoie. Dar nici
relativismul de nu ne mai este cu
semnificativ, Mircea

Pe parte, ruptura de orice continuitate cu trecu-


tul focalizarea pe nou constituie o a mo-
numai a uneia care drept "iluzie" orice
metode sau valori, fie vechi, fie contemporane. Este vorba
aici de o de trecut de prezent, printr-o atitu-
dine simultan grupul
Crainic I Nae Ionescu era antimodern,
sunt ntr-un eseu
mai vechi
84
i-am considerat etici", spre deose-
bire de cei estetici din "blocurile" liberal agrarian, dar lec-
turi mai recente fac consider acum mai curnd an-
timoderni n sensul utilizat de Compagnon (vezi mai sus).
141
Scriam deci n acel eseu mai vechi:
"Ca n Occident, [modernismul etic] introduce n Ro-
mnia vitalitate, chiar primitivism, explozii de
te evadare n sexualitate att n universul omo-
genizat, aplatizat, masificat al triumfatoare
dar detestate (vezi, de exemplu, romane ale lui Cezar Petres-
cu precum Calea Victoriei), ct n universul armonios, se-
nin al modernismului estetic. Lionel Trilling vedea astfel
ntr-o anume a bitter line of hostility
to civilization, a disenchantment with culture itself, nihi-
lism , exact cum ne apar personajele lui Mircea Eliade, sau
Cioran". Reiau apoi, cu permisiunea cititorului, un
citat mai lung din carte pentru a defini mai exact
acest modernism etic: Eliade Cioran cadrul, con-
siderat de ei prea strmt, fals chiar inuman, alliberalis-
mului n societate al modernismului n La fel ca
dintre tinerii acelui deceniu, de la Gndirea la Crite-
rion la ziarele de stnga, ei vor n timp a
a modernismului estetic. Ei percep, cu alte
cuvinte, solidaritatea dintre aceste sisteme normative,
ca ntre componentele lor interne, exact acea soli-
daritate pe care dictaturile viitoare vor ncerca o nege.
Lovinescu cupla liberalismul modernismul printr-
o evaluare critica lui Eliade a lui Cioran cu-
termeni ntr-o evaluare Pe de
parte, ei nu vor anularea unor puncte din programul mo-
cu altora, precum dictaturile viitoare
87
,
nici o iluzorie ntoarcere la valori premoderne, precum ro-
manticul Eminescu, nu nici crearea vreunui
stat teocratic, precum Crainic sau Nae Ionescu, sau trans-
plantarea modelului corporatist italian etc. Eliade vrea o re-
Cioran o schimbare la a Romniei,
ambele derivate din convingerea n primatul spiritului asu-
pra politicului economicului. spiritualitate nu es-
te n ortodoxe (Cioran avea oroare de ele),
142
ci ntr-un soi de ecumenism destul de vag, deschis valo-
rilor lumii, inclusiv celor utilizate ma mult ca un
fel de citate Cristina), atent la noi ex-
actuale. Eliade Cioran modernitatea n
sens de filozofic de legitimare a sociale
politice prin farsa reprezentative, dar
spontan la tot ce este modern n epoca lor, mai bine zis
la acel modernism care nu este estetic n sensul n care era
la Valery, Pound
88
, Proust sau Kafka. Citindu-i comen-
tndu-i pe Kierkegaard, Papini sau Unamuno, sau
pe misticii europeni religiile asiatice, ei sunt moderni n
alt sens dect primii autori este clar
modernismullui Unamuno era cu totul altul dect cel al lui
Valery. [Acest] alt modernism, sau modernism etic,
nu numai aderare la alte valori, ci la alte moduri
europene de-a scrie: fragmentele eseistice violent subiecti-
ve ale lui Cioran amintesc mai curnd de Nietzsche dect de
vreun filozof romn, iar dialectica fantasticului introdu-
ce prin Eliade o o care, desigur, au
ceva cu Eminescu sau scriitori romni, dar sunt
n timp profund nnoitoare. Prin acest modernism
etic, Eliade Cioran ies deci ntr-un fel din modernitate, dar
numai din aceea de paradigmele liberale este-
tice ale epocii. Se poate afirma ei propun o mo-
dernitate, un alt sistem de valori atitudini -
modernismului textelor lor -, n fapt mai
dect modernitatea deoarece include
nalismul acesteia din ntr-un complex normativ do-
minat de spiritualitate sacru, care
n timp un anume ciclu de marginalitate eu-
de de cultura
cum am spus deja, "modernismul etic", antili-
beral, nu a fost antidemocratic nu a fost
fascist, sau, n Romnia, legionar, cum,
a valori spirituale, el nu a fost catolic nici,
143
la noi, ortodox. Pariul meu deci identificarea
unui curent intermediar, suficient de puternic spre a fi
acreditat ca independent de curentele vecine, el a cu-
noscut, inevitabil, zone de contact, sau de cu
acestea (folosesc, de-aceea, cuvntul
Rndurile citate mai sus din Privind napoi, modernita-
tea, au fost scrise prin 1998 - cartea a n anul
-, ca eu fi putut citi atunci cartea lui Antoine Com-
pagnon, Cele cinci paradoxuri ale n
la Echinox n 1998 n la Seuil, n 1990)
cu mult timp nainte de publicarea lui Les
Antimodernes (Gallimard, 2005; n rom-
cu att mai mult Modernism and Fascism (2007),
de Roger Griffin. Precizez acest lucru pentru abia
lectura acestor mi-am dat seama modernismul pe
care eu l numeam "etic" coincidea de fapt cu spiritul "an-
timodern" al lui Compagnon cu modernismul "epifanic"
al lui Griffin. Acestea din sunt apelative mai po-
trivite le adopt, de-aceea, ncepnd cu acest articol.
Oricum, "eticul" meu se opunea "esteticului" interbelic
nu n sensul acesta din era imun - sau indiferent -
la etic, ci n sensul - de la Kant, la noi, de la
Maiorescu, ncoace - frumosul poate fi realizat n in-
dependent de valorile morale adiacente ale operei. Eseuri-
le lui Camil Petrescu, de exemplu, nu sunt n afara eticii,
desigur, dar ele nu pun aceste probleme ca primordiale,
cu precum o pun eseurile jurnalisti-
ca) lui Eliade Cioran: motiv, deci, pentru a-l clasa, n 1999,
pe primul la "modernismul estetic" pe doi la mo-
dernismul etic
90
,
Pe parte, antimodernismul n multe in-
clusiv n Romnia, rolul de-a polemiza viguros cu moder-
nismul, cum am spus mai sus, la modul Gndirii al
ntregii literaturi cultivate la rom-
144
Neamul romnesc etc. de scriitori precum Sa-
doveanu istorici precum Iorga.
Nu este sensul n care Com-
pagnon termenul de "antimodern". El vede, n
antimodern un spirit nrudit cu cel modem ca atare, opus
el celui Se pune desigur ntrebarea un ter-
men, precum modernul, poate include un termen formal
contrar, ca antimodernul
91
Eu cred da, atunci cnd
problema mai curnd istoric, cum face Compag-
non, desemnnd curente de gndire care au anumite
componente comune, de exemplu la dar
altele care diverse, precum modul n care este

Revenind la Romnia, antimodernii n sensul lui Com-
pagnon nu ar fi deci de fel Iorga, Crainic sau Nae Ionescu,
nici scriitori precum Sadoveanu sau Goga, clasabili mai
curnd ca ci tocmai scriitorii Elia-
de, Cioran, Mircea Blaga, precum Brn-
desigur se simt mai curnd
cu filozofii sau scriitorii francezi de Compagnon,
sau cu spanioli precum Unamuno Ortega y Gasset, sau cu
scriitorii epifanici de Griffin, unde Eliade s-ar pu-
tea ntlni cu T. S. Eliot, admirat de Griffin, sau cu Ortega
y Gasset, dect cu Iorga Crainic. Ceea ce eu am numit
"modernism etic" numesc, de acum nainte, ca
Compagnon, "antimoderni", sau, ca Griffin,
epifanici, deci un al patrulea curent interbelic,
distant de de modernism (es-
tetic). de noi orizonturi de de noi va-
lori spirituale de noi procedee literare artistice l distin-
ge, pe de-o parte, de pledoaria pentru ntoarcere la
sau pentru ei ca Weltaanschanng suficient se-
colului al XX-lea, pentru este legat fie de ortodoxie, fie de
tematica fie de scriitura dar i distinge, pe
parte, de estetice pure, neinteresate de ac-
145
tualitatea precum la
liberali sau agrarieni, unii dintre ei, pre-
cum Thomas Mann, un puternic interes pentru
societate. Un anume conservatorism pe
antimoderni n sensul adesea de
liberalism, dar nu cel nu n Romnia, n sen-
sul conservatorismului politic englez mai ales, german
din anii Nici "veche" nu oferea vreun
model n Romnia, precum n celelalte nici pro-
testantismul vreun model de a muncii,
nici eroismul care sngele pier-
dut n Primiul Mondial, cu ajutorul (re)aproprierii
tehnologiei hipermoderne, precum scria n Germania Jtin-
ger. Romnia la un soi de Kulturpessimismus gene-
ral, de tip Spengler, Blaga, printre care l-au ci-
tit bine, se mai curnd la morfologia artei dect la
criza lumii moderne, mai pentru el. Lucru
explicabil, cred, ne gndim Romnia, benefi-
a de la Versailles, n a impor-
ta sau dezvolta noi tehnologii - n ambele profund
de Germania - nu avea motive de a adera la pesimismul
profund al sau filozofilor conservatori ger-
mani. mai Romnii mai sus par a fi fost
de Nietzsche, ei se opresc n la citarea lui
mai curnd Mircea probabil
cel mai bun al filozofiei germane contempora-
ne, este evident la curent cu Dilthey Scheler, dar
ca la nivelul mai curnd global al unei
Lebensphilosophie reduse la cultivarea a
a intense a cotidianului, dect la analizele profunde ale
lui Husserl sau Heidegger (nu mai vorbesc de filozofia lim-
bajului, sau criticism marxist care par a le
ne complet necunoscute). "Spiritualul" este cuvntul-che-
ie la Mircea Eliade Mircea probabil ei ar
fi fost de acord cu valoarea pe care i-o Heidegger, de
146
exemplu n discursul de rector pe 27 mai 1933, l-ar fi
cunoscut, anume o valoare profund de
dar de unui popor
92
Dificultatea de-a da o de-
spiritului
93
se aici cu
existente n discursul lui Heidegger, nu
chiar n discursul considerat vrful sa-
le politice (o dar imposibil de "rezolvat"
n cteva rnduri aici). Mai precis, situarea
ntr-o n lui Griffin
este mai de demonstrat dect este lor
de definit. Citatul din Heidegger este oferit aici deci numai
ca reper filozofic posibil, nu real, n niciun caz ca un re-
per politic
94

Este apoi evident tineri sunt n anii treizeci


mai curnd la vrsta rapide a tot ce este nou - cul-
tivarea noului este, cum o definitorie a mo-
- dect la crearea unui sistem propriu. Dintre
doar Blaga ajunge la dar filozofia lui la
descoperirea marilor forme creatoare, n sensul lui Cassirer,
Spengler, Jung al morfologiei artei, interes pentru is-
toria problemele Nae Ionescu nu
nivelul unor cursuri - s-a spus mereu - fascinante
n deschiderea de noi perspective, Eliade Cioran ating fa-
za operei abia n anii cincizeci, cnd vor avea un
alt public dect cel romnesc, n timp ce Mircea
sau Noica, se n ani cincizeci, n Gulagul ro-
mnesc. Aceste spirite antimoderne deci n Romnia
la configurarea unui al "treilea drum", extrem de
original, dar timpul le n ciuda extraordinarei lor
de pentru a construi o a "treia ideologie" n
lor. Mircea Eliade n ani mai curnd un
nou roman dect o filozofie.
Si jurnalistica lui Eliade, Noica Cioran, ne-
integral- spre deosebire de cea a lui Nae Io-
nescu Mircea -, o pentru a
147
ge noul Weltanschauung al antimodemilor. a putea in-
tra aici n mi se pare clar elevii lui Nae Ionescu
nu nici ortodoxismul radical al maestrului,
nici campaniile lui politice, precum cea n favoarea apoi
mpotriva lui Carol al II-lea, nici antisemitismul sistematic
(cteva accente sunt rare, ele discutabile, iar Eliade
au criticat faimoasa a lui Nae Ionescu la romanul De
mii de ani al lui Mihai Sebastian), nici diversele lui "in-
trigi" politice, reale sau atribuite. Pe parte, simpatia
celor trei pentru legionari pentru Codreanu n particular
o ntlneau pe cea a lui Nae Ionescu, att ct se
acum, niciunul dintre ei nu a participat la campaniile poli-
tice ale de fier, cu att mai la lor.
Utiliznd criteriile lui Holmes, am putea spune simpatia
pentru Codreanu n-a trecut la considerarea lui ca (viitor)
nici ca om al decizii ultime (Fii-
hrerprinzip), n a sucombat Heidegger n
unele din lui publice din 1933-1934, nici la ras-
ism, nici la obsesia interior, cultul
tului, sau al (n afara unor cam infantile ale
lui Cioran contra Eliade a n mod
ca decisiv, elementul al legionarilor, dar nu l-a
ca ortodox, precum doctrinarii lor. Cum am mai spus, spi-
ritualul a preocuparea a ntregului grup
n la la (nici n
Lacrimi al lui Cioran), el a vag, relativaproa-
pe de conceptele-metafore ale trilogiilor lui Blaga. lecturi-
le uluitoare ale lui Eliade Cioran, mai ales pentru vrsta
lor de atunci, au deschis un orizont extrem de larg n cul-
tura n plus, multe din conceptele elaborate mai
trziu de cei doi n - precum sacrul, centrul, axis
mundi, la Eliade, sau neantul irecuperabil, la Cio-
ran - ca de Noica n Romnia, sunt identificate deja n zia-
ristica lor, adesea pur intuitiv. Ele au creat ntr-un fel
noul limbaj cultural al anilor treizeci, cu repercusiuni n
148
multe decenii ulterioare, chiar sub comunism. Studierea
a acestui limbaj nu a avut loc, n mare
pentru articolele respective au fost "vnate" obsesiv att
de partizanii "fascismului" lor, ct de cei care l-au
a acestor, pe atunci, tineri
filozofi a fost exclusiv n baza operelor lor de ma-
turitate, n primul rnd pentru viitorii lor elevi sau ad-
miratori occidentali nu aveau acces la articolele
a acestui curent antimodern, dar nu
trebuie deci a fi
5.2.5. - 5.2.6. Blocurile extremiste
n fine, de discutat extremismul de dreapta de
stnga, ca avangarda. Este evident ambele extremisme
aveau ideile lor proprii despre modernitate, fiecare dorind
nnoirea a Romniei prin foc
vreme s-a considerat n ciuda marilor deosebiri, legio-
narii romni aveau ceva comun: dis-
pentru deci lipsa de n
aceasta. O a demonstrat, mai recent,
contrarul, inclusiv n ce fascismul nazismul
95
n
ciuda interesului enorm al acestor ntreb
variantele ale acestor curente au avut real-
mente culturale comparabile cu cele din Germania,
Italia sau Rusia acelor ani, chiar le privim
parti-pris politic. acest parti-pris, ca
unor studii serioase asupra lor, amn o
mai
5.2.7. Avangarda
opresc de-aceea numai la Ea este, cred,
mai de de modernism n Romnia, dect n
alte dar greu de ncadrat n schema
aici. Respingnd modernismul estetic (prin de ori-
149
ce grup modernist de tip Lovinescu, CarniI Petrescu etc., prin
anti-elitism, pentru pentru ca
pentru public), ea respinge angajarea
n Occident, fie la dreapta, fie la stnga. Avangar-
da nu poate fi deci n vreunul din "blo-
curile" politic radicale, ca n Germania, Italia sau Ru-
sia. Unde i-ar putea fi atunci locul? nclin cred, dar lu-
crurile trebuie cercetate profund, avangarda rom-
ar fi mai curnd aproape de un spirit antimodern,
propus mai sus, dect de oricare alt "bloc" prezentat aici.
Concluzii
Epoca ar fi atunci de :
1. un bloc modernizator liberal un modernism estetic
afirmativ
2. un bloc modernizator agrarian o de mo-
dernism estetic
3. un bloc antimodernist
4. un bloc antimodern, simultan anti-
modernist (inclusiv, poate, avangarda)
5. un bloc extremist de dreapta, politic cultural (de cer-
cetat)
6. un bloc extremist de stnga, politic cultural (de cercetat)
7. (Avangarda, nu o la blocul antimodern,
cum fi tentat s-o fac.)
5.3 Roata istoriei
Primele trei blocuri au evident o dominatoare, n
timp ce trei deviante, "subtera-
ne" n anii '20, dar mai vizibile n anii '30 devenind, unul
dintre ele, anume blocul de dreapta, chiar dominant la
deceniului al patrulea.
al Doilea Mondial, blocul de
stnga devine dominant trimite toate celelalte blocuri n sub-
150
teran, chiar la propriu, n Gulag, tolernd mai trziu,
ntr-un fel, blocul pe cel antimodern. Abia n
anii '90 se din nou, blocul liberal devine do-
minant, fiind concurat de noile avataruri ale extremis-
melor de dreapta de stnga, "convertite" la to-
lernd, vrnd-nevrnd, toate celelalte forme de discursuri.
6. Un fel de concluzii
n ncheiere, dori fac cteva propuneri personale,
pornind de la sugestiile de mai sus.
6.1. Nu a existat n Romnia un conflict ntre
ci mai multe conflicte dintre di-
ferite tipuri de "lateral" sau "vertical", liberal sau
agrarian, managerial sau cultural, antimodem modem n ge-
nere, ori dintre un modernism dominant altul subteran, dar
toate produse de corespunznd unor
curente de nnoire active n acea n mai tot
continentul. li s-au opus ntr-un mod difuz, iar
antimodemii au fost ei modemi.
6.2. Am putea chiar vorbi de blocuri social-ideologic-
culturale constituite n lungul a patru mari curente politice:
- neoliberal, secular, mai curnd francofl1;
- moderat religios, conservator, oa-
recum germanofl1;
- ortodox;
- antimodem n sens special (Compagnon, Griffin, Herf),
dar nu incluznd eventual avangarda;
- extremist de dreapta, mistic, fl1onazist, dar
local;
- extremist de stnga, rupt de orice locale,

151
6.3. Numai primele blocuri au respectat regulile
democratice de tip "lateral", n timp ce celelalte au dus la co-
"verticale", subversive n raport cu primele, dar nu
lipsite de n calitate de critici ai (n
sensul lui Alain Renault).
6.4. Ultimele patru blocuri au ele propuneri de mo-
dernizare a de nou modernism cultural alter-
nativ. Ele au intrat n pentru cucerirea puterii -
indiferent prin mijloace democratice, sau nu - din
convingere vechea organizare
era mai asigure gestiunea unei so-
a unei culturi ajunse n pragul exploziei. A existat
deci n Romnia un pluralism modernizator.
6.5. Faptul noi ntr-o mai cu-
rnd cu toate lipsurile ei, aceasta a trium-
fat n ntreaga nu ne dreptul
de modernizare a celorlalte modele - fiecare din ele a avut
un timp de experimentare, cel comunist de peste 40 de ani
-, ci ne doar privilegiul de-a ceea ce unii dintre con-
temporanii lor nu au anume ele nu duc la progres,
nu sunt viabile produc chiar - anume din ele - ge-
nocid
6.6. Chiar acest pluralism, trebuie seama
de caracterul lui "etajat" n diverse lumi sociale, regiona-
le culturale din acei ani, definite prin profiluri diferite: Ro-
mnia a avut atunci o "modernitate cu mai multe viteze".
6.7. Studierea lor nu poate avea loc numai n
textuale de atunci, ci n cele vizuale mai ales, n com-
cu modernismele europene.
152
Note:
1. Profesor emerit la Universitatea Amsterdam, profesor la Universita-
tea director al Centrului de in studiul imaginii al
acestei
2. cu Neoliberalismul, Nemira, 1997.
3. Culturile fac popoarele, care sunt doar psihice. "Les peuples
dans le style d'une culture s'appellent nations, et ce mot les distingue deja
des peuples d'avant et d'apres la culture". "La culture repose sur une idee"
(Oswald Spengler: Le declin de ['Occident, Gailimard, 1976, voi 2,
pp.155-156). "Civilisation signifie donc le stade d'une culture dans lequel
la tradition et la personnalite ont perdu leur valeur immediate, et ou il
faut que chaque idee soit d' abord repensee en argent avant de pouvoir se
realiser... La democratie est I'identification parfaite de l' argent et de la
puissance politique" (idem, voI. 2, p. 447).
4. Spengler incheie la voI. 1, din 1917, cu aceste cuvinte: "Je n'ai
qu'un desir a ajouter: que ce livre puisse ne pas etre tout a fait indigne des
sacrifices militaires de l'Allemagne" (p. Il). a n
1922. Tazerout, francez, a lucrat
din 1927, care ajunsese deja la 100.000 de exemplare. Succesul
se datora poate faptului cititorii germani deziluziile
autorului.
5. Pentru a cita tot pe Spengler, ale idei au inspirat nazismul,
el nu a fost membru al partidului lupta se va da
ntre bani snge: "L'avenement du cesarisme brise la dietature de l'ar-
gent et de son arme politique, la democratie... L'epee vaincra l'argent (voI.
2, pp. 447, 465).
6. Critique de la modernite, Fayard, 1992, p. 208.
7. "Ich meine, dass wir eher aus den Verirrungen, die das Projekt der Mo-
derne begleitet haben, aus den Fehlern der verstiegenen Aufhebungs-
programme lernen, statt die Moderne und ilir Projekt selbst verloren ge-
ben sollten" - JUrgen Habermas: Die Moderne- ein unvollendetes Projekt,
Reklam, Leipzig, 1990, p. 49.
8. Pentru rezerve cu privire la canonul estetic, datorat n mare lui
vezi articolul meu "Pentru un mai grabnic al canonu-
lui estetic" din volumul Privind napoi, modernitatea, Univers, 1999,
pp.149-154.
9. Este rostul proiectului CNCSIS "MODERN", realizat cu mai
colegi de Centrul de n studiul imaginii (CESI),
printr-o in curs de la editura Polirom. Unele din te-
zele acestui text au fost de-altfel prezentate la o sesiune CESI pe 20 oc-
tombrie 2006, a fi publicate.
153
10. "Central perspectives on the modem state", n: The idea ofmodern sta-
te, ed. by G. McLennan, D. Held & S. HalI, Open University Press, 1984,
pp.29-79.
11. "The state in question", n volum The Idea of Modem State,
pp.I-28.
12.n numele Statului, n scopul lui, au adesea,
n perioada ntr-o carte, (Na-
tionalism. Five Roads to Modernity, Harvard University Press, 1992,
2003), Liah Greenfeld printre lui Petru cel Ma-
re Caterinei a doua. Cum ea mai ales documentele politice
literare ale epocii - inclusiv poezia lui Antioh Cantemir (pp. 218-220)!
-, ntrebarea n ce schimbarea discursului politic
implica n sfera puterii n mentalitate. Larry Wolff a de-
monstrat marea a francezi asu-
pra Caterinei: schimbarea discursului a venit deci din exteriorul (In-
ventarea Europei de Est, traducere de Bianca Rizzoli, Humanitas, 2000;
la Stanford University Press, 1994). din Romnia
a fost probabil (vezi lui Vlad Georgescu, mai ales
Istoria ideilor politice (1369-1878), editura Jon Dumitru, Miin-
chen, 1987).
13. Editors of Nationalism, Oxford University Press, 1994 Ethnicity, Ox-
ford University Press, 1996.
14. Nationalism, pp. 45-46.
15. Benedict Anderson: Imagined communities, Verso, 1983, 199I.
16. "Le nationalisme vient avant la nation. Ce ne sont pas les nations qui
font les Etats et le nationalisme; c'est l'inverse", in: Eric Hobsbawrn: Na-
tions et nationalisme depuis 1780, Gallimard, 1992, p. 28. Autorul
este de un popular",
nalismului oficial, dar datele acestuia prea difuze - confuze
- spre a putea constitui o de plecare. Pe de parte, un
zis "primordialism" n istoria tocmai de la aces-
te date memoria ca sursele lui
reale, neprelucrate de politicieni.
17. Un sistem dublu este de Paul Gardes n "Nation:
les deux conceptions", in: Le discours balkanique, Fayard, 2004,
pp. 37-66.
18. The Future of Intellectuals and The Rise of a New Class, New York,
Seabury Press, 1979.
19. Rostul destinul burgheziei 1942, p.128. Conform lui Da-
niel Chirot, aceste procente nu ar fi fost mult deosebite n alte In An-
glia, "pseudoburghezii" ar fi constituit cam 4%-5% din pe la
1870 cam 20% la nceputul secolului al XX-lea, includem "clasa
154
medie muncitorii clerului care aspirau la burghezie" (Daniel Chirot:
n schimbare, traducere de Daniela Tabac, Editura Athena, 1996,
p. 165). Textul nu este foarte clar, poate din cauza traducerii,
dau aceste cifre sub beneficiu de inventar (S.A.).
20. Regine Pernoud: Histoire de la bourgeoisie en France, Seuil, 1962,
1982. acestei noblesse de robe n modernizarea a
Germaniei a Rusiei este mai recent de Liah Greenfeld
(op. cit).
21. Privind napoi, modernitatea, Univers, 1999, p.95-97. ntlneam
astfel cu Peter Sugar, care opina agentul a fost numai n
Cehia clasa de mijloc, n timp ce n Romnia au fost n Po-
lonia (apud H. Hutchinson & A.D. Smith, ed, Nationalism,
p.I72).
22. La distinction, Minuit, 1979, printre altele.
23. Marshall Berman: AII that is solid melts into Air. The experience of mo-
dernity, Verso, 1982, 1997.
24. "Lettre sur l'humanisme", n : Questions, voI. 3, Gallimard, 1966, p.
78: "La pensee est la pensee de l'etre". Sub tehnicii, "Ia philo-
sophie devient une technique de I'explication par les causes ultimes"
(idem, p. 80).
25. Luc Ferry: "La deconstruction heidegerienne de la modernite politi-
que", in: Histoire de la philosophie politique, voI. 4, sous la direction
d'A1ain Renaut, Calmann-Levy, 1999, p. 399.
26. Jeffrey Herf: Readionary modernism, Cambridge University Press,
1984, 1998.
27. Vezi capitolul "Engineers as Ideologues", op. cit., pp. 152-188.
28. Editions Complexe, 1987. Vezi La droite revolutionnaire, Seuil,
1978.
29. The Anatomy ofAntiliberalism, Harvard University Press, 1993, 1996,
p.9.
30. Modern Social Imaginaries, Duke University Press, 2004; am citit-o n
traducere sub - inspiratul - titlu Moderniteit in meervoud
("Modernitate Klement / Pelckmans, 2005. Anthony Giddens
de desfacerea (disembedding) individului din cu
mediul local prin simboluri publice sisteme de (Modernity
and Self-Identity, Polity Press, 1991, p.17-20).
31. A1ain Renaut: "Qu'est-ce que l'antimodernisme politique?", in: His-
toire de la philosophie politique, voI. 4, sous la direction d'Alain Renaut,
CaJmann-Levy, 1999, pp. 364-367.
32. Idem, p. 385.
33. Idem, p. 376.
34. L'art du roman, Gallimard, 1986, p. 172; apud Alain Renaut, op.cit.,
p.369.
155
35. Termenul apare n titlul altei a lui Charles Taylor, tot n
De malaise van de moderniteit, 1994. Termenul german simi-
lar apare la Freud n Das Unbehagen in der Kultur, 1930.
36. textul german: "Democratismus war jederzeit die Nie-
dergangsform der organisierenden Kraft... Vervallsform des Staats".
"Man lebt fur heute, man lebt sem geschwind - man lebt sehr unveran-
twortJich: dies gerade nennt man Freiheit" (Friedrich Nietzsche: Got-
in: Werke in zwei Cari Hanser Verlag, Miin-
chen, 1981, voI. 2, p. 383). "Ich definierte das Moderne bereits als den
physiologischen Selbst-Widerspruch (idem, p. 384).
37. Art inTheory. 1900-1990, ed. by Charles Harrison and Paul Wood,
Blackwell, 1992, 1997, p. 125.
38. "Metropolis and mental Life" (1902), idem, p. 131.
39. The Protestant Ethic and the Spirit ofCapitalism (I904 -1905), in: idem,
p.136. Traducere n Etica spiritul capitalismu-
lui, editura Incitatus, 2003, pp. 147-148.
40. Raymond Williams: Politics ofModernism, Verso, 1989,2007, p. 43.
41. Idem, pp. 50-5I.
42. Idem, pp. 58-59.
43. Am citit recent carte, ca pe cele ale lui Herf Griffin, deci
redactarea, prin 1998, a volumului Privind napoi, modernitatea
(1999).
44. All that is solid melts into Air. The experience ofmodernity, Verso, 1982,
1997, p. 88.
45. Idem, p. 169.
46. Idem, p. 98.
47. Idem, p. 231-232.
48. Idem, p. 176
49. Idem, p. 235.
50. Idem, p. 213.
51. Idem, p. 230.
52. Seuil, 1990, traducere la Echinox, 1998.
53. pp. 46, 78-79 respectiv, 50.
54. Idem, p. 30.
55. Gallimard, 2005.
56. Idem, p. 8.
57. Idem, p. 9.
58. Idem, p.13.
59. Idem, p.22.
60. "Consider un dect n
o face... pentru triumful unei pasiuni realiste de de
sau de n: traducere de Gabriela
ia, Humanitas, 2007, p. 64. Benda pe Renan care considera
156
moral este fii liber, inclusiv de limba neamul n timp ce Barres
i-a "Moral este nu vrei fii liber de neamul op. cit., p. 75.
61. Palgrave Macrnillan, 2007.
62. Op. cit., p. 52, citat din David Harvey, The Condition of Postmoder-
nity, Blackwell, 1990, p. 98.
63. Op.cit., p. 81; aici Griffin la seminala carte a lui Frank Ker-
mode, The Sense ofan Ending, Oxford University press, 1967, 2000.
64. Griffin se de mai multe ori la Eliade, dar numai la
scrieri filozofice (p. 77, de exemplu, unde motivul "terorii
istoriei" la Eliade), pare a nu-i opera nici
cu legionarismul.
65. Op.cit., pp. 67-68 (italicele sunt ale autorului, S.A.).
66. C. Gane: P. P. Carp locul n istoria a 1937, voI. 1,
p.254.
67. Vezi articolul meu "Junimea - discurs politic discurs cultural", n:
Privind napoi, modernitatea, pp. 47-90.
68. Vezi articolul meu "Populism burghezie: Romnia la nceputul se-
colului al XX-lea", idem, pp. 91-124.
69. Theorie der Avangarde, Suhrkamp, 1974, Naturalismus,
Suhrkamp, 1977, altele n continuare. Am putea reflecta asupra ide-
ii lui Alvin Toffler din The Third Wave cum n societa-
tea pot merge n toate nu numai nainte, ci napoi,
sau lateral.
70. Liah Greenfeld a n Europa secolelor XVII-XIX la
noblesse de robe novi homini din au fost negativ
de intelectualii de snge, poate tocmai
pentru regii s-au sprijinit pe primii pentru a frnge puterea
celei de-a doua.
71. "Radikal in Fragen der Wirtschaft, wurde der Bourgeois konserva-
tiv in Fragen der Moral und des Geschmacks", apud J. Habermas, Die
Moderne - ein unvollendetes Projekt, p.39.
72. Idem, p. 40.
73. O fac ntr-un articol n curs de publicare n Romnia n Italia. O
a acestuia, "Towards a Modern Theory of Romanian Na-
tionalism in the Interwar Period", a n Nation and National Ideo-
logy. Past, Present and Prospects, Bucharest, New Europe College, 2002,
pp.138-164.
74. O mare parte din istoria acestor ani se poate n cartea mea
Paradoxul romn, Univers, 1998.
75. Gheorghe Partidele politice din Romnia, 1918-194(). Progra-
me doctrinare, Editura Sylvi, 2002, p. IlS. Ideile
principale sunt reluate n programele de guvernare PNL din 1930
1933 (idem, pp. 105-108 respectiv, pp. 118-123)
157
76. Privind napoi, modernitatea, pp. 7-8. Citatul englez provine din Mo-
dernism 1890-1930, ed. by Malcolm Bradbury and James Mc.Farlane,
Penguin Books, 1981, p. 50.
77. Agrarianism, capitalism, imperialism, 1936, reeditat la Dacia in 1999.
78. Agrarianism... , p. 95.
79. Idem, p. 122.
80. Gheorghe op.cit., p. 149.
81.ldem, p. 155.
82. ntr-un eseu preluat in Nationalism, pp. 123-128, Hutchinson distinge
politic de de cultural.
Acesta din urm respinge "individul" abstract, subiect al drepturilor
universale ale omului, ntr-o istorie proprie; aici el
ca exemplu, printre pe Vivekananda n India pe Iorga in Rom-
nia: "They are not mere scholars, but rather, ('myth-making intellec-
tuals" (p. 123). Astfel, Huchinson l pe Gellner, care-i redusese pe
la spirite retrograde i inovatori mo-
rali care opun occidental" the superior mystical, orga-
nic bond between peasant, land and community" (Nationalism, p. 128).
Aceasta este de-altfel interpretarea n Romnia pe care eu
ncerc aici, s-o
83. Dimensiunea a voI. III, Eminescu, 1996,
pp.27-28.
84. "Romanul romnesc interbelic: problema canonului", in: Privind na-
poi, modernitatea, pp. 125-148.
85. Apud Modernism, p. 41.
86. Privind napoi, modernitatea, p. 8.
87. Dictaturile de dreapta proprietatea libertatea
artei, dar drepturile omului politica dictatura de
stnga primele valori, ambele fiecare n felul ei,
industrializarea de solidaritate ntre economie li-
beralism politic prooccidental libertate a artei a individului nu
deci dect n cadrul interbelice. "Moderni-
zarea nu este modernitate cultu-
spuneam n carte (p. 340). este
de analiza lui Jeffrey Herfn cazul Republicii de la Weimar.
88. Sunt mai convins de includerii lui Pound in acest
grup de scriitori dect eram n 1999 (SA).
89. Privind napoi, modernitatea, pp. 343-344. n chestiune
este nu numai de istoricii literari ai epocii, de la lo-
vinescu la Ralea, dar chiar la aceia care, precum Fundoianu,
o contestau teoretic, dar o urmau in (vezi volumul Imagini
din 1922).
158
90. Termenul de "etic" in acest context mai curnd de "est-eti-
cuI" promovat de Monica Lovinescu.
91. ntrebare era titlul unei la Bratislava in
2007, unde Compagnon introdusese deja tezele sale printr-o

92. "Car esprit ce n'est ni la subilite vide ni le jeu sans engagement du
bon sens ni l'exercice interminable de l'entendement se livrant ii ses
analyses et encore moins la raison universelle. L'esprit, c'est au contra-
ire: dans un accord au ton de l'origine, savoir s'etre resolu pour l'essen-
ce de I'etre. Et le monde spirituel d'un peuple n'est pas l'etage surajoute
d'une culture, pas plus que l'arsenal des connaissances et des valeurs em-
ployables. C'est au contraire la puissance de la mise ii I'epreuve la plus
profonde des forces qui lient un peuple ii sa terre et ii son sang, comme
puissance du plus intime eveil et du plus extreme ebranIement de son Da-
sein. Seul un monde spirituel est garant pour le peuple de sa grandeur"
(Ecrits politiques 1933-1966, Gallimard, 1995, p. 104 Presentation, tra-
duction et notes par Franr;ois Fedier).
93. Antiteza spirit / suflet, din Spengler, apare des la Noica: o
de aprofundat.
94. Am ncercat compar filozofice ale lui Mircea Eliade Hei-
degger ntr-un articol n curs de
95. Vezi spre din nou, deja citate ale lui Jeffrey Herf
Roger Griffin.
159