Sunteți pe pagina 1din 171

- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -

MARC LEYY
APTE ZILE PENTRU O
ETERNITATE
Traducere din limba francez de Marie-Jeanne Vasiliu
Aceas! car!e a fs! !radus du" Mare Le#$% &e"! 'urs "ur une
(!erni!() Edi!ins Rber! Laffn!% Paris% *++,
*
- MAR- LEV. -
/azardul es!e frma "e care ia 0umnezeu "en!ru a r m1ne
inc2ni!3
JEAN -O-TEAU
Lui Manine,
Lui Louis.
La nceput, a f cut Dumnezeu cerul i p mntul.
i a fost sear i a fost diminea :
Ziua nti
Tl ni! 4n "a!% Lucas "ri#i ledul "a2erului% care cli"ea cu
frenezie3 56i 4nc7ise car!ea 6i "use% 4nc1n!a!% al !uri3 Reci!ea
"#es!ea as!a "en!ru a !reia ar % 4n "a!ruzeci 6i "! de re% 6i 8
de c1nd e iadul iad 8 nu inea min!e s fi f cu! al! lec!ur mai
sa#uras 3
M1n21ie c"er!a cu #1rful de2e!ului3 Aces! indi#id% "e nume
/il!n% era "e cale s de#in au!rul lui "refera!3 Lu din nu 4n
m1n #lumul% nes"us de ferici! c 4l 2 sise 8 ui!a! de #reun
clien! 8 4n ser!arul n"!ierei din aceas! camer de 7!el 6i% cu
un 2es! si2ur% 4l arunc 4n #aliza desc7is % de la cel lal! ca" ! al
4nc "erii3 &e ui! la ceas% se 4n!inse 6i se d du 's din "a!3
9Ridic -!e 6i umbl :% zise el% 4n#eseli!3 5n fa a 6ifnierului% 46i
s!r1nse din nu ndul cra#a!ei% 46i "!ri#i% "ri#indu-se 4n 2lind %
#es!nul cs!umului ne2ru% 46i lu c7elarii de sare de "e
27eridnul de l1n2 !ele#izr 6i 4i b 2 4n buzunarul de la "ie"!3
Pa2erul a2 a!% din mers% de cureaua "an!alnilr #ibra f r
4nce!are3 Lucas 4m"inse cu "icirul u6a sin2urului dula" 6i se
duse la fereas!ra ce d dea 4n cur!ea in!eriar 3 Ridic "erdeaua
nemi6ca! % din #al cenu6iu% ca s -6i dea seama dac nu se
sim ea #re adiere care s "un "e fu2 "luarea ce c!r"ea
,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
car!ierul din 'sul Man7a!!anului% a'un21nd "1n la Tri;e-a
<
3
Ziua a#ea s fie canicular = Lucas adra sarele% 6i cine "u!ea s
6!ie mai bine dec1! el c1! era de nci#> Nu a"rba el "rliferarea
!u!urr siurilr de 2ermeni 6i de bac!erii !cmai "e " m1n!urile
usca!e de sece! > Nu-i !ria el 4nsu6i 8 c7iar mai nemils dec1!
aia cu casa 8 "e cei slabi% 4nde" r!1ndu-i din r1ndurile celr
"u!ernici> 9i a fs! lumin ?: fredna% ridic1nd rece"!rul
!elefnului3 -1nd Rece" ia 4i r s"unse% ceru s i se "re2 !easc
n!a de "la! 8 c l !ria la Ne@ .rA i se scur!ase 8 a"i " r si
camera3
La ca" !ul cularului% decnec! alarma u6ii ce d dea s"re
scara de incendiu3
A'uns 4n cur!icic % recu"era car!ea din #aliza de care se
desc!rsi% arunc1nd- 4n!r-un cn!ainer mare% "en!ru 2uni% 6i
"rni cu "as u6r "rin &/3
Pe s!r du a 4n2us! % "a#a! cu bl#ani dislca i din lc 4n lc%
Lucas arunc "ri#ire "f!icias s"re balcna6ul din fier fr'a!%
care nu mai rezis!a !en!a iei de a se "r bu6i dec1! mul umi!
unr bulane ru2ini!e3 T1n ra lca!ar de la e!a'ul !rei 8 un
manec7in cu s1nii mul! "rea bine mdela i% cu "1n!ec inslen! 6i
cu buze c rnase 8 se ins!alase 4n 6ezln2% f r s b nuiasc
nimic3 B-7es!ie care "ica numai bine3C 5n c1!e#a minu!e Bdac nu-
l 4n6ela #ederea% 6i aceas!a nu-l 4n6ela nicida! C% bulanele
urmau s cedeze3 i% a!unci% "reafrumasa a#ea s se
"meneasc mai 's cu !rei e!a'e 6i cu cr"ul 4n 4n!re2ime
dezar!icula!3 &1n2ele curs din urec7e% "rin!re rs!urile "ie!relr
din "a#a'% #a sublinia 2raza 4n!i" ri! "e c7i"ul fe!ei3 Mu!ri6ara
ei dr 2 la6 #a r m1ne 4ncremeni! as!fel "1n ce se #a
descm"une 4n!r- lad de brad% 4n care familia #a 4nc7ide "e
demazel % du" care 4i #a face #1n! sub dal de marmur 6i
c1 i#a li!ri de lacrimi inu!ile3 Un lucru de nimic% care nu #a a#ea
ca urmare dec1! "a!ru r1nduri "rs! redac!a!e% din!r-un ziar de
car!ier% 6i un "rces in!en!a! celui ce adminis!ra imbilul3 Un
res"nsabil !e7nic de la "rim rie 46i #a "ierde slu'ba
B4n!!deauna e ne#ie de un #in#a!C% unul din!re su"eririi lui #a
mu6amaliza afacerea% cu cncluzia c acciden!ul s-ar fi
!ransfrma! 4n!r- ade# ra! dram dac sub balcna6 s-ar fi
afla! 6i ni6!e !rec !ri3 0e unde rezul!a c eDis! un 0umnezeu
1
Tri;e-a 8 car!ier si!ua! la sud de Man7a!!an3
E
- MAR- LEV. -
"e aces! " m1n! 6i !cmai as!a era% 4n cele din urm % ade# ra!a
"rblem a lui Lucas3
Ziua ar fi "u!u! 4nce"e de minune dac n-ar fi suna! un !elefn
4n in!erirul aces!ui cc7e! a"ar!amen! 6i dac !1m"i!a care 4l
cu"a nu 6i-ar fi l sa! celularul 4n baie3 F1sca aia "ras! se
ridic 6i se duse du" elG ca!e2ric% 2 se6!i mai mul! memrie
4n!r-un Mac dec1! 4n creierul unui manec7in% 46i s"use Lucas
dezam 2i!3
56i 4ncle6! maDilarele% iar din ii 4i scr16nir ca an2rena'ul
caminului de 2uni care #enea s"re el% z2uduind s!rada "e
unde !recea3 -u un cl n ni! brusc 6i snr% 4m"le!i!ura me!alic
a balcnului se smulse de "e fa ada cl dirii 6i se "r bu6i3 La
e!a'ul inferir% fereas!r se f cu nd ri% "ul#eriza! de
buca! de balus!rad 3 Un 2i2an!ic 'c de marc% alc !ui! din
2rinzi de fier ru2ini!e 8 lcuin e an!edilu#iene "en!ru clniile
de bacili ai !e!ansului 8 se "r # li "e !r!uar3 Pri#irea lui Lucas
se lumin din nuG un ln'ern din me!al ascu i! se n "us!ea
s"re sl cu #i!ez #er!i2inas 3 0ac sc!elile lui se d#edeau
a fi crec!e 8 6i ele erau 4n!!deauna crec!e 8 4nc nu era !!ul
"ierdu!3 5nce"u s !ra#erseze nn6alan! drumul% silindu-l "e
6ferul benei s 4nce!ineasc 3 Frinda " !runse 4n cabina
caminului cu 2unaie 6i se 4nfi"se 4n !racele 6ferului3
-aminul f cu n "rasnic mi6care la!eral 3 -ei di 2unieri%
c ra i "e "la!frma din s"a!e% n-a#ur !im" s zic nici 9miau:G
unul fu 4n7 a! de f lcile c sca!e ale benei% care 4l zdrbir %
im"er!urbabile% iar cel lal! fu az#1rli! 4nain!ea caminului 6i
alunec % iner!% "e asfal!3 Ra!a din fa 4i !recu "es!e "icir3
5n 2ana lui% caminul 0d2e l#i un felinar% "e care 4l arunc
4n aer3 -ablurile elec!rice% r mase f r izla ie% a#ur s!r luci!a
idee de-a zbu27i "1n la ri2la "lin c7i de zaie3 O 'erb de
sc1n!ei #es!i frmidabilul scur!circui! care afec! !a! s!rada3 5n
car!ier% s!"urile din in!ersec ii 46i "ierdur culrile% de#enind la
fel de ne2re ca 7ainele lui Lucas3 5n de" r!are se 6i auzeau
bu6i!urile ma6inilr l sa!e s se descurce cum le ! ia ca"ul3 La
4ncruci6area s!r zilr -rsb$ 6i &"rin2% !am"narea caminului
de 2uni cu un !aDi 2alben nu mai "u!u fi e#i!a! 3 Izbi! din!r-
"ar!e% !aDiul .ell@ -ab se 4nfi"se 4n #i!rina "r # liei ce
a"ar inea Muzeului de Ar! Mdern % 94nc cm"resiune "en!ru
#i!rina lr:% murmur Lucas3 Osia din fa a caminului de 2uni
escalad ma6in ce s!a ina= farurile lui% de-acum arbe% fiDau
cerul3 Ve7iculul 2rei se cl !in % 4n!r-un z2m! de fier ! nii
H
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
izbi!e unele de al!ele% 6i se culc "e "ar!e3 Tnele de 2unaie
"e care le cn inea 4i ie6ir din m run!aie 6i drumul fu ac"eri!
cu un c#r de mizerii3 0u" #acarmul 4n care se cnsumase
drama% urm lini6!e mrm1n!al 3 &arele 46i cn!inua lini6!i!
cursa c !re zeni!3 - ldura 4m"r 6!ia! de razele lui a#ea s
um"le la iu eal car!ierul cu du7are "es!ilen ial 3
Lucas 46i aran'a 2ulerul c m 6ii Ba#ea ne2r i! rare fa
de c m 6ile cu 2ulerul r sfr1n! "e deasu"ra #es!nuluiC3
-n!em"l 4n!inderea dezas!rului din 'ur3 Era abia ra nu % du"
ceasul lui% iar ziua 4nce"ea c1! se "a!e de "rmi !r3
-a"ul 6ferului din !aDi z cea "e #lan% a" s1nd claDnul care
suna cncmi!en! cu sirenele remrc7erelr din "r!ul Ne@ .rA%
un lc a!1! de 4nc1n! !r% c1nd #remea era bun % ca 4n aceas!
diminea de !amn !1rzie3 Lucas se ducea c7iar acl3 A"i% un
elic"!er a#ea s -l lase la aer"r!ul La Fuardia% de unde a#inul
lui urma s decleze du" 6aizeci 6i 6ase de minu!e3
*
5n "r!ul cmercial &an Irancisc% c7eiul J+ era "us!iu3 Zfia
4nc7ise 4nce! !elefnul 6i ie6i din cabin 3 -u c7ii mi'i i din "ricina
luminii% "ri#i di2ul din "ar!ea "us 3 Un ri de ameni se a2i!a 4n
'urul unr cn!ainere uria6e3 0in cabinele afla!e 4n 4nal!ul cerului%
macara2iii diri'au sub!ilul bale! eDecu!a! de bra ele u!ila'elr care
se 4n!1lneau la #er!icala unui 2i2an!ic car2u ce "leca 4n -7ina3
Zfia f! G c7iar a6a% 4nzes!ra! cu !a! bun #in a din lume%
cum era% nu "u!ea s fac !!ul de una sin2ur 3 A#ea ea
mul ime de daruri% dar "e cel al ubicui! ii nu3
-ea a 4n# luise% de-acum% !ablierul "dului Flden Fa!e= dar
#1rfurile "ilnilr mai ie6eau din nrii 2r6i ce ac"ereau !re"!a!
2lful3 5n c1!e#a cli"e% ac!i#i!a!ea "r!uar a#ea s 4nce!eze din
cauza li"sei de #izibili!a!e3 Zfia% 4nc1n! !are 4n unifrma de
fi er 4ns rcina! cu si2uran a ac!i#i! ii "r!uare% n-a#ea dec1! un
mic r 2az "en!ru a-i cn#in2e "e res"nsabilii de sindica! s
4n!reru" lucrul dc7erilr "l !i i 4n acrd3 M car de-ar 6!i cum s
se m1nie?) T!u6i% #ia de m ar !rebui s a!1rne mai 2reu 4n
balan dec1! c1!e#a l zi 4nc rca!e 4n 2rab = dar amenii n-
a#eau s se sc7imbe c7iar a6a% cu una cu du % al!fel n-ar mai fi
fs! ne#ie de "rezen a ei3
Zfiei 4i "l cea a!msfera care dmnea 4n dcuri% unde a#ea
4n!!deauna mul!e de f cu!3 Ta! mizeria lumii 46i d dea
K
- MAR- LEV. -
4n!1lnire 4n umbra #ec7ilr an!re"zi!e3 Oamenii f r ac"eri6
deasu"ra ca"ului 46i 2 seau aici un ad "s!% care abia dac -i
"r!e'a% cu c7iu cu #ai% 4m"!ri#a "lilr de !amn % a #1n!ului
! is 8 ce sufla din lar2ul Pacificului "1n "es!e ra6% da! cu
#enirea iernii 8 6i a "a!rulelr de "li ie% c rra nu le "l cea
delc s se a#en!ureze 4n aces! uni#ers s!il% indiferen! de
an!im"3
8 Manca% "re6!e-i?
Omul cu 4nf i6are 2reaie se f cu n-aude% n-a#ede3 -"ia% "e
un carne! "r"!i! de bur! % num rul de 4nma!riculare al unui
cn!ainer care se ridica s"re cer3
8 Manca? Nu m sili s - i fac "rces-#erbal3 Ia- i micrfnul 6i
"re6!e imedia! lucrul3 Acum? re"e! Zfia3 Vizibili!a!ea e sub "!
me!ri 6i 6!ii far!e bine c ar fi !rebui! s fluieri "rirea c7iar de
c1nd a sc zu! sub zece3
eful de ec7i" semn faia 6i- 4n!inse !1n rului "n!a!r
care 4l asis!a3 -u un 2es! al m1inii% 4i f cu semn s "lece3
8 Nu s!a dedesub!% e6!i c7iar "e #er!icala bra ului macaraleiG
dac se des"rinde 4nc rc !ura% nimeni nu !e mai sca" ?
8 0a% numai c nu se des"rinde nicida! 3 Manca% m-ai auzi!>
insis! Zfia3
8 0u" c1!e 6!iu eu% n-am c7i cu raze laser% ca s #izez
eDac!? bmb ni b rba!ul% sc r"in1ndu-se du" urec7e3
8 0ar ai rea-credin mai "recis dec1! rice !eleme!ru? Nu
4ncerca s !ra2i de !im"% 4nc7ide da! "r!ul s!a% "1n nu e
"rea !1rziu3
8 &un! "a!ru luni de c1nd lucrezi aici 6i nicida!
"rduc!i#i!a!ea n-a fs! mai sc zu! ca 4n "eriada as!a3 -e%
dumnea!a s le dai de m1ncare cle2ilr mei 6i familiilr lr% la
sf1r6i!ul s "! m1nii>
Un !rac!r se a"r"ia de zna de desc rcare3 ferul nu #edea
mare lucru= "1r27iile frn!ale ale u!ila'ului e#i!ar 4n ul!ima cli"
cicnirea cu remrc 3
8 /ai% mi6c -!e de acl% fe!i % dar #ezi "rea bine c ne
4ncurci?
8 0e 4ncurca!% nu # 4ncurc eu% ci cea a3 N-ai dec1! s - i
"l !e6!i al!fel dc7erii3 &un! si2ur c draslele lr #r fi mai
ferici!e s -6i #ad !a ii disear % dec1! s 4ncaseze a'u!rul "en!ru
deces da! de sindica!3 0 -i zr% Manca% al!fel% 4n du minu!e !e
dau "e m1na 'us!i iei 6i- s "ledez c7iar eu 4n fa a 'udec !rului3
eful de ec7i" m sur "e Zfia% du" care scui" 4n a" 3
L
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 Nici m car nu i se mai # d cercule ele de "e su"rafa a
a"ei? zise ea3
Manca d du din umeri% "use m1na "e @alAie-!alAie 6i se 7! r4
s rdne "rirea 2eneral a lucrului3 0u" c1!e#a cli"e% sirena
r sun de "a!ru ri% imbiliz1nd "e da! bale!ul macaralelr% al
benzilr !rans"r!are% al !rac!arelr% al c1n!arelr% al
s!i#ui!arelr 6i a !! ceea ce mi6ca "e c7eiuri 6i la brdul
car2urilr3 0e"ar!e% 4n!r-un s"a iu ne# zu!% sirena de cea a
unui remrc7er r s"unse semnalului de 4nce!are a lucrului3
8 -u a!1!ea zile nemunci!e% "r!ul s!a s se 4nc7id "1n
la urm 3
8 Nu sun! eu aia care d rdine% Manca3 Eu am 2ri' dar s
nu mar ameni3 /ai% nu mai face mu!ra as!a% nu-mi "lace s
fim su" ra i% 4 i fac cins!e cu cafea 6i ni6!e u 'um ri3
8 N-ai dec1! s !e ui i la mine mul! 6i bine cu c7ii 6!ia de
4n2er= cum cre6!e #izibili!a!ea la zece me!ri% cum "un iar 6i !!ul
4n mi6care? & nu zici c nu i-am s"us?
8 0a% de 4nda! ce ai s " i ci!i numele de "e cca #aselr?
/ai% #in?
Fishers Deli, cea mai bun cr16m din "r!% era de'a ar7i"lin 3
0e fiecare da! c1nd se l sa cea a% ! i dc7erii se adunau aici%
"en!ru a-6i 4m" r! 6i s"eran a 4n lim"ezirea cerului% care le-ar fi
sal#a! ziua de munc 3 -ei #ec7i s! !eau la mesele din fundul
s lii3 -ei mai !ineri s! !eau 4n "iciare% l1n2 !e'27ea% rz1ndu-6i
un27iile 6i 4ncerc1nd s z reasc % "rin 2eam% "r#a unei na#e ri
bra ul unei macarale de brd% aces!ea fiind cele din!1i semne ale
4mbun ! irii #remii3 0incl de cn#ersa iile de circums!an %
! i se ru2au% cu inima s!r1ns 3 Pen!ru ace6!i !rudi!ri "rice"u i la
!a!e% care munceau zi 6i na"!e% f r s se "l1n2 #reda! de
ru2ina 6i de sarea ce le " !rundeau "1n 4n 4nc7eie!uri% "en!ru
ace6!i ameni care nu-6i mai sim eau m1inile b ! !ri!e de a!1!a
munc % era cum"li! s se 4n!arc acas a#1nd 4n buzunar dar
cei c1 i#a dlari ce re"rezen!au a'u!rul sindical3
5n bis!ru era ade# ra! 7 rm laieG clinc7e! de !ac1muri%
#a"ri 6uier1nd 4n "ercla!r% cuburi de 27ea l#indu-se de
"ere ii "a7arelr3 Pe banc7e!ele de mu6ama r6ie% dc7erii se
4n2r m diser 4n 2ru"uri de c1!e 6ase 6i sc7imbau "u ine cu#in!e
4n !a! aceas! zar# 3
Ma!7ilde% c7elneri a% !uns ca Audre$ /e"burn% silue!
fra2il 4n!r- bluz de bumbac 4n caruri% ducea !a# a!1! de
4nc rca! % 4nc1! s!iclele de "e ea r m1neau 4n "iciare dar
J
- MAR- LEV. -
"rin!r- minune3 -u carne!ul de cmenzi #1r1! 4n 6r % se ducea
6i se 4n!rcea de la buc ! rie la !e'27ea% de la bar la mese% de la
sal la 27i6eul b ia!ului care s"al #asele3
Pen!ru ea% zilele cu cea deas 4nsemnau munc f r di7n %
dar% lcalul fiind 2l mai !! !im"ul% le "refera "e aces!ea3 -u
z1mbe!ele ei 2enerase% cu "ri#irile ei 6mec7ere6!i% cu re"licile
ei b 6c liase% reu6ea% 4n cele din urm % s mai ridice mralul
b rba ilr din 'ur3 U6a se desc7ise= ea 4n!arse ca"ul 6i z1mbiG
cun6!ea bine "e cea care in!rase3
8 Zfia? Masa H? Fr be6!e-!e% a"ra"e c a !rebui! s m urc
"e ea ca s i- " s!rez3 5 i aduc imedia! ni6!e cafea3
Zfia se a6ez la mas % 4n !# r 6ia 6efului de ec7i" % care
cn!inua s bmb ne3
8 0e cinci ani le !! s"un s ins!aleze lumini cu !un2s!en= am
c16!i2a "e "u in du zeci de zile de rb!eal "e an3 i% "e urm %
nrmele as!ea sun! !1m"enie% fl c ii mei 6!iu s 6m!ruiasc 6i
la #izibili!a!ea de cinci me!ri= sun! ni6!e ade# ra i "rfi 4n
meseria lr3
8 Treizeci 6i 6a"!e la su! din efec!i#ele dumi!ale sun! ucenici%
Manca?
8 Ucenicii sun! aici ca s 4n#e e? Meseria nas!r se !ransmi!e
din !a! -n fiu 6i nimeni nu se 'ac % aici% cu #ia a celrlal i3 O
le2i!ima ie de dc7er !rebuie b inu! "e meri!% 6i as!a de c1nd
lumea?
-7i"ul lui Manca se 4mbl1nzi c1nd Ma!7ilde 4i 4n!reru"se "en!ru
a "une "e mas cmanda% m1ndr de dib cia "e care
db1ndise ser#ind3
8 Ou 'um ri cu 6unc % "en!ru dumnea!a% Manca3 Tu% Zfia%
"resu"un c nu m n1nci nimic% ca de bicei3 T!u6i% i-am adus
cafea cu la"!e f r s"um % de6i nici "e as!a n- s- bei3 P1ine%
Ae!c7u"% 2a!a% !a!e sim! "e mas ?
-u 2ura de'a "lin % Manca 4i mul umi3 -u #ce nesi2ur %
Ma!7ilde 4n!reb "e Zfia dac era liber 4n seara aceea3 Zfia
4i r s"unse c s !reac s- ia de 4nda! ce-6i !ermin
"r2ramul3 U6ura! % c7elneri a dis" ru 4n !umul!ul lcalului care
se um"lea !! mai mul!3 0in fundul s lii% un b rba! s" !s se
4ndre"! s"re ie6ire3 5n dre"!ul mesei celr di se "ri ca s -l
salu!e "e 6eful de ec7i" 3 Manca se 6!erse la 2ur 6i se ridic
"en!ru a-l 4n!1m"ina3
8 -e-i cu !ine "e aici>
8 Am #eni!% ca 6i !ine% s le fac #izi! celr mai bune u
M
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
'um ri din ra6?
8 5l cun6!i "e nul ns!ru fi er 4ns rcina! cu si2uran a
ac!i#i! ii "r!uare% lc!enen! Zfia)>
8 N-am a#u! aceas! "l cere% 4l 4n!reru"se imedia! Zfia%
ridic1ndu-se3
8 A!unci% i-l "rezin! "e #ec7iul meu "rie!en% ins"ec!rul
Fer2e Pil2uez% de la "li ia din &an Irancisc3
Ea 4i 4n!inse m1na cu na!urale e de!ec!i#ului care "ri#ea
uimi!3 0eda! % "a2erul a2 a! la cureaua Zfiei 4nce"u s sune3
8 -red c sun!e i c7ema! % s"use Pil2uez3
Zfia se ui! la micul a"ara!3 0easu"ra cifrei L% ledul cli"ea
4n!runa3 Pil2uez m sur % z1mbind3
8 La dumnea#as!r se a'un2e "1n la L> Treaba "e care
face i !rebuie s fie s!ra6nic de im"r!an! ? La ni se a'un2e dar
"1n la E3
8 E "rima ar c1nd se a"rinde ledul s!a% r s"unse ea
!ulbura! 3 Trebuie s # las% # r2 s m scuza i3
5i salu! "e cei di b rba i% 4i f cu un mic semn lui Ma!7ilde%
care n- # zu% 6i 46i cri drum s"re u6 % "rin!re amenii din lcal3
0e la masa la care ins"ec!rul Pil2uez 4i luase lcul% 6eful de
ec7i" s!ri2 G
8 & nu cnduci cu #i!ez "rea mare? -1nd #izibili!a!ea e sub
zece me!ri% nici un #e7icul nu e au!riza! s circule "e c7ei?
0ar Zfia nu-l auzi= ridic1ndu-6i 2ulerul 'ac7e!ei de "iele%
aler2 s"re ma6in 3 Nici nu !r1n!i bine "r!iera% 6i "rni m!rul%
care demar ca ful2erul3 Irdul de ser#iciu se n "us!i de-a
lun2ul dcurilr% cu sirena url1nd3 Zfia nu " rea c1!u6i de "u in
s!1n'eni! de "aci!a!ea ce ei ce de#enea !! mai 2ras 3
-nducea "rin aces! decr s"ec!ral% s!recur1ndu-se "rin!re
macarale% f c1nd slalm c1! se "a!e de iu!e "rin!re cn!ainere
6i ma6ini "ri!e3 -1!e#a minu!e 4i fur de-a'uns "en!ru a a'un2e
la in!rarea 4n zna de ac!i#i!a!e cmercial 3 5nce!ini la "s!ul de
cn!rl% c7iar dac % "e asemenea #reme% drumul !rebuie s fi
fs! liber3 ;ariera cu dun2i r6ii 6i albe era ridica! 3 Fardianul de
"e c7eiul J+ ie6i din 27ere! % dar% 4n!r- asemenea noapte alb ,
nu # zu nimic3 Nu- i mai #edeai nici m car "r"ria m1n 4n!ins
la lun2ime de bra 3 Zfia lu "e ,rd &!ree!% de-a lun2ul znei
"r!uare3 0u" ce s!r b !ea 4n!re2ul ;azin -7inezesc% ,rd &!ree!
lua% 4n sf1r6i!% s"re cen!rul ra6ului3 Im"er!urbabil % Zfia
cnducea "e s!r zile "us!ii3 Pa2erul sun din nu3 Ea "r!es! cu
2las !are3
<+
- MAR- LEV. -
8 Iac 6i eu ce "!? N-am ari"i% iar #i!eza e limi!a! ?
Nici nu-6i !ermin bine fraza% 6i un ful2er imens "lei cea a cu
un 7al sc1n!eie!r3 Un !r sne! de nemai"meni! #ilen se
auzi% cu!remur1nd !a!e 2eamurile fa adelr3 Zfia f cu c7ii
mari% iar "icirul ei a" s ce#a mai !are "e accelera!r3 Acul
#i!ezme!rului urc far!e u6r3 Ea 4nce!ini% "en!ru a !ra#ersa
MarAe! &!ree!3 I r s "a! dis!in2e cularea semafrului% se
an2a'a "e Nearn$3 0ar "! in!ersec ii mai des" r eau "e Zfia
de des!ina ie% nu dac se resemna s res"ec!e semnele de
circula ie de "e s!r zi% lucru "e care a#ea s -l fac f r nici
4ndial 3
Pe s!r zile arbe% "laie dilu#ian sf16ia ! cerea3 Pe "arbriz%
"ic !uri mari se s" r2eau cu un "lesc i! asurzi!r3 !er2 !arele
nu mai "u!eau lu"!a cu a"a3 5n de" r!are% dar lumina de la
ul!imul e!a' al maies!usului Turn "iramidal% cum era su"ranumi!
Transamerica ;uildin2% mai s!r "un2ea nrul ne2ru 6i 2rs care
ac"erea ra6ul3
*
L f indu-se 4n f!liul s u de la clasa 4n!1i% Lucas se desf !a cu
s"ec!aclul diablic% dar de frumuse e di#in % # zu! "rin
7ublu3 ;ein2ul LKL se 4n#1r!ea "e deasu"ra 2lfului &an
Irancisc% a6!e"!1nd i"!e!ic au!riza ie de a!erizare3
Ner bd !r% Lucas b !u cu de2e!ele 4n "a2erul a2 a! de curea3
Ledul nr3 L cli"ea f r "rire3 &!e@ardesa se a"r"ie% rdn1ndu-
i s -l 4nc7id 6i s -6i ridice s" !arulG a#inul se "re2 !ea de
a!erizare3
8 P i% is"r #i i da! cu "re2 !irile% dmni6ar % 6i a6eza i
"rc ria as!a de a#in la sl% c sun! 2r bi!?
Vcea cmandan!ului de brd 71r1i 4n difuzareG cndi iile
me!erl2ice la sl erau rela!i# dificile% 4ns can!i!a!ea mic de
cmbus!ibil din rezer#are 4i bli2a s a!erizeze3 Ordn
"ersnalului na#i2an! s se a6eze 6i cn#c "e s!e@ardesa-
6ef la "s!ul de "il!a'3 A"i 46i 4nc7ise micrfnul3 Lini6!ea sili!
de "e c7i"ul s!e@ardesei de la clasa 4n!1i meri!a cu "rissin un
OscarG nici ac!ri din lume n-ar fi reu6i! un asemenea z1mbe!
a la -7arlie ;r@n% cum era cel "e care 6i-l a2 ase ea la
cl urile 2urii3 ; !r1na damn de l1n2 Lucas% care nu mai
"u!ea s -6i s! "1neasc frica% se a2 de m1na lui3 Pe Lucas 4l
amuzau de2e!ele ei 'ila#e 6i !remura!ul u6r care cu"rinsese3 O
<<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
serie de z21l 1ieli% unele mai #ilen!e dec1! al!ele% aruncau
a#inul 4n !a!e " r ile3 Me!alul " rea s sufere 4n!cmai ca
"asa2erii3 Prin 7ublu% se "u!eau #edea ari"ile a"ara!ului% care
scilau la am"li!udinea maDim "re# zu! de in2inerii de la
;ein23
8 0e ce a fs! cn#ca! s!e@ardesa-6ef > 4n!reb b !r1na
damn % 2a!a s izbucneasc 4n "l1ns3
8 -a s "un buc ic de za7 r 4n cafeaua cmandan!ului
de brd? r s"unse Lucas% radis3 V-a in!ra! frica-n ase>
8 -red c e c7iar mai mul! dec1! a!1!3 0ar-ar 0umnezeu s
sc " m cu bine?
8 Ei? Nu? Termina i imedia! cu c7es!ia as!a? &un!e i ferici! G
" s!ra i-# 2raza% c # face bine? Adrenalina e c1! se "a!e de
s n !as G cur !!? Es!e lic7idul care desfund 4n!re2ul circui!
san2uin3 i% "e urm % # face inima s lucreze3 &un!e i "e cale s
c16!i2a i di ani de #ia 3 Un abnamen! mca% "e du zeci 6i
"a!ru de luni% e !!u6i un c16!i2% c7iar dac % ui!1ndu-m la mu!ra
dumnea#as!r % "r2ramul nu cred s fie c7iar a6a de ns!im?
-u 2ura "rea usca! ca s mai "a! #rbi% "asa2era 46i 6!erse
cu dsul m1inii "ic !urile de !rans"ira ie care 4i brbnau
frun!ea3 5n "ie"!% inima 4i b !ea ca nebuna% res"ira ia i se
4n2reuiase% iar 4n fa a c7ilr #edea numai s!elu e3 5n#eseli!%
Lucas b !u "rie!ene6!e "e 2enunc7iG
8 0ac # s!r1n2e i bine "lea"ele 6i # cncen!ra i 8 se
4n ele2e 8 cred c-ar !rebui s #ede i Ursa Mare3
i izbucni 4n r1s3 Vecina lui 46i "ierdu cun6!in a% iar ca"ul 4i
c zu "e s" !ar3 5n ciuda #ilen!elr !urbulen!e% s!e@ardesa se
ridic 3 A2 1ndu-se cu c7iu cu #ai de ca"acul cm"ar!imen!ului
"en!ru ba2a'e de m1n % #eni l1n2 femeia le6ina! 3 &case din
buzunarul 6r ului mic fil cu s ruri% des!u" 6i "limb "e
sub nasul b !r1nei damne3 Lucas se ui! la ea 6i mai 4n#eseli!3
8 Trebuie n!a! c Mamaia are !a!e m!i#ele s nu rezis!e
"rea bine% "il!ul s!a al #s!ru nu se 4ncurc 3 Parc am fi 4n
mn!a2nes russes3 0aO% ia zi) "rmi! c s r m1n 4n!re ni)
leacul s!a b besc) a"lica! asu"ra ei) e ca s #indece r ul "rin
r u>
i "ufni din nu 4n!r-un r1s nes! "1ni!3 &!e@ardesa 4l m sur %
fensa! G si!ua ia nu i se " rea delc amuzan! 6i i- s"use3
Un 2l de aer eD"edie cu bru!ali!a!e "e s!e@ardes c !re
u6a "s!ului de "il!a'3 Lucas 4i adres un z1mbe! lar2 6i 46i "lesni
zdra# n% "es!e fa % #ecina3 Aceas!a !res ri 6i 46i desc7ise un
<*
- MAR- LEV. -
c7i3
8 Ei% ia! -# din nu "rin!re ni? -1!e mile a i f cu! 4n cursul
aces!ei mici "limb ri>
&e "lec s"re urec7ea ei 6i 6"!iG
8 Nu # ru6ina i% ui!a i-# 4n 'ur% ! i se ra2 ? -e mai
cara27isl1c?
Ea nu a#u !im" s -i r s"und % c ci a#inul !cmai a!insese% cu
un #uie! asurzi!r% "is!a aer"r!ului3 Pil!ul in#ers !ura ia
m!arelr% iar carlin2a fu biciui! de 6iraie furiase de a" 3 5n
sf1r6i!% a"ara!ul se "ri3 5n !a! cabina% "asa2erii 4i a"laudau "e
"il i sau 46i 4m"reunau m1inile% mul umindu-i lui 0umnezeu c 4i
sal#ase3 EDas"era!% Lucas 46i desf cu cen!ura de si2uran % ridic
c7ii s"re cer% se ui! la ceas 6i "rni c !re ie6irea din fa 3
*
Plaia se 4n!e ise3 Zfia 46i "arc Irdul l1n2 !r!uarul de
l1n2 Turn3 Trase 4n 's "araslarul% care l s la #edere mic
insi2n cu inscri" ia -IA3 Ie6i 6i lu la fu2 "e sub 6iraiele de
a" % se sc!ci "rin fundul buzunarului% du" m run i6% 6i b 2 4n
"arcme!ru sin2ura mned "e care a#ea3 A"i% !ra#ers
es"lanada% !recu de cele !rei u6i !urnan!e ce duceau 4n 7lul
"rinci"al al maies!usului edificiu "iramidal% "e care 4l cli3
Pa2erul "rins de curea #ibra din nuG ea 46i ridic c7ii s"re cer3
8 5mi "are nes"us de r u% dar marmura ud e far!e
alunecas ? Ta! lumea 6!ie as!a% "a!e dar cu eDce" ia
ar7i!ec ilr)
La ul!imul e!a' al Turnului circula 2lum care s"unea c
diferen a din!re ar7i!ec i 6i 0umnezeu e c 0umnezeu nu se
cnsider ar7i!ec!3
Zfia merse de-a lun2ul zidului cl dirii% "1n 4n dre"!ul unei
dale "e care recunscu du" nuan a ei mai desc7is 3 56i "use
m1na "e "ere!e3 Un "anu al fa adei se d du de"ar!eG Zfia
in!r 6i !ra"a se a6ez imedia! la lc3
*
Lucas cbr1se din !aDi 6i mer2ea cu "a6i si2uri "rin "ia a "e
care Zfia !ra#ersase cu c1!e#a cli"e mai de#reme3 Pe "ar!ea
"us a aceluia6i Turn% el 46i "use m1na% ca 6i fa!a% "e "ia!r 3
0ala 8 de da!a as!a mai 4n!uneca! dec1! celelal!e 8 culis % 6i el
<,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
in!r 4n "ilnul #es!ic din Transamerica ;uildin23
*
Zfiei nu-i era delc 2reu s se acmdeze cu "enumbra
cridrului3 0u" 6a"!e c!i!uri% a'unse la un 7l s"a is% "laca!
cu 2rani! alb% de unde se ridicau !rei ascensare3 Plafnul 7lului
se afla la 4n l ime ame i!are3 Nu 2lburi mnumen!ale%
fiecare a#1nd al! m rime 8 sus"enda!e de ni6!e cabluri ale
c rr "unc!e de amarare nu "u!eau fi z ri!e 8 difuzau lumin
"alin 3
Pen!ru Zfia% fiecare #izi! la sediul A2en iei era surs de
uimire3 A!msfera ce dmnea 4n aces!e lcuri era% ca!e2ric%
nebi6nui! 3 Ea 4l salu! "e "r!ar% care se ridicase 4n s"a!ele
27i6eului s u3
8 ;un ziua% Pe!re% ce faci% e6!i bine>
Afec iunea "e care Zfia i- nu!rea celui ce #e27ea
din!!deauna la in!rarea 4n -en!ral era sincer 3 Iiecare amin!ire
a !recerii sale "rin "r ile aces!ea a!1! de r1#ni!e era le2a! de
"rezen a lui aici3 Oare nu lui i se da!ra clima!ul lini6!i! 6i "a6nic
care dmnea la In!rarea 4n Lca6% 4n ciuda !ranzi!ului a!1! de
in!ens> Nici c7iar 4n zilele de mare afluen % c1nd su!e de
"ersane se "reci"i!au s"re "r i% Pe!ru% alias Tic % nu 4n2 duia
dezrdinea sau 4mbulzeala3 I r "rezen a aces!ei fiin e
"ndera!e 6i a!en!e% sediul -IA n-ar mai fi acela6i3
8 Treab mul! 4n ul!ima #reme% s"use Pe!ru3 E6!i a6!e"!a! 3
0ac #rei s !e sc7imbi% las -m c1!e#a cli"e% !rebuie s am "e
unde#a c7eia !a de la #es!iar)
5nce"u s sc!ceasc "rin ser!arele de la rece" ie 6i
murmur G
8 &un! a!1!ea? Ei% "e unde i fi "us->
8 N-am !im"% Tic ? s"use Zfia% " 6ind 2r bi! s"re in!rarea
"re# zu! cu ins!ala ie de securi!a!e3
U6a de s!icl se d du 4n l !uri3 Zfia se duse s"re lif!ul din
s!1n2a% dar Pe!ru c7em la rdine% ar !1ndu-i cu de2e!ul
cabina eD"res din mi'lc% care urca direc! la ul!imul e!a'3
8 E6!i si2ur> 4n!reb ea% sur"rins 3
Pe!ru d du din ca"% 4n !im" ce u6ile lif!ului se desc7iser 4n
clinc7e!ul unui cl" el% care ric6a "e "ere ii de 2rani!3 Zfia
r mase blca! c1!e#a secunde3
8 Fr be6!e-!e% 6i zi bun % 4i s"use el% cu un z1mbe! afec!us3
<E
- MAR- LEV. -
U6ile se 4nc7iser 4n urma ei% iar cabina urc s"re ul!imul e!a'
al -IA3
*
5n "ilnul "us al Turnului% nenul din #ec7iul lif! de marf
1r1ia% iar lumina "1l"1i c1!e#a cli"e3 Lucas 46i aran'a cra#a!a 6i
46i scu!ur u6urel re#erele #es!nului3 Frila'ul !cmai se
desc7isese3
Un b rba! 4mbr ca! 4n!r-un cs!um eDac! ca al lui 4i ie6i
imedia! 4n 4n!1m"inare3 I r s sca! #rb % aces!a 4i ar ! cu
un 2es! scur! scaunele din!r- s li de a6!e"!are 6i se 4n!arse
s se a6eze la biru3 0ul ul cu alur de cerber% care drmea 4n
lan % la "iciarele b rba!ului% desc7ise un c7i% se linse "e b! 6i
46i 4nc7ise iar c7iul% l s1nd s -i cur2 d1r de bale "e mc7e!a
nea2r 3
*
Rece" inera 4ns i "e Zfia s"re cana"ea 'as % cu "erne
mi3 5i feri ni6!e re#is!e% "use la dis"zi ie "e m su scund 3
5nain!e de a se 4n!arce la birul s u% 4ncredin c % 4n c1!e#a
mmen!e% #a #eni cine#a du" ea3
*
5n aceea6i cli" % Lucas 4nc7ise re#is! 6i se ui! la ceasG era
a"ra"e de amiaz 3 56i desf cu br ara 6i 46i "use ceasul in#ers%
ca s nu ui!e s -l "!ri#easc la "lecare3 Uneri% se 4n!1m"la ca%
la 9;iru:% !im"ul s se "reasc 4n lc% iar Lucas nu "u!ea suferi
li"sa de "unc!uali!a!e3
*
Zfia 4l recunscu "e Mi7ail% de 4nda! ce aces!a a" ru 4n
ca" !ul cularului% 6i c7i"ul i se lumin 3 P rul 4nc run i!%
4n!!deauna "u in ciufuli!% ridurile ad1nci% din 'urul c7ilr% care 4i
alun2eau "u in !r s !urile% 6i acel irezis!ibil accen! sc ian Bunii
sus ineau c 4l 4m"rumu!ase de la &ir &ean -nner$% ale c rui
filme nu-i sc "au nicida! C 4i d deau alur ele2an! % "e care
#1rs!a nu i- al!era c1!u6i de "u in3 Zfia adra felul 4n care na6ul
<H
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
ei 6uiera s-urile% dar era 6i mai !"i! du" 2r"i a ce i se frma
4n b rbie% a!unci c1nd z1mbea3 0e c1nd in!rase ea 4n A2en ie%
Mi7ail 4i fusese men!rul% e!ernul mdel3 Pe m sur ce Zfia
urcase !re"!ele ierar7iei% el 4ns ise "as cu "as 6i f cuse 4n a6a
fel 4nc1! 4n dsarul ei s nu fi2ureze nimic ne2a!i#3 Prin lec ii
"reda!e cu r bdare 6i "rin!r- a!en ie de#!a! % "usese
4n!!deauna 4n #alare "re iasele cali! i ale "r!e'a!ei sale3
Fenerzi!a!ea a"ra"e f r seam n% "rezen a de s"iri!%
#iiciunea sufle!ului sincer al Zfiei cm"ensau le2endarele
re"lici cu care ea 46i sur"rindea% c1!eda! % e2alii3 -1! des"re
felul "rea "u in r!dD 4n care se 4mbr ca ea uneri) aici% !a!
lumea 6!ia far!e bine 6i de far!e mul! #reme c nu-i musai s
"r i ras % ca s fii c lu2 r3
Mi7ail sus inuse 4n!!deauna% dearece iden!ificase 4n Zfia%
c7iar imedia! du" ce fusese admis % un elemen! de eli! % dar
a#usese 4n!!deauna 2ri' ca ea s nu 6!ie as!a nicida! 3 Nimeni
n-ar fi 4ndr zni! s -i cn!es!e "unc!ul de #edereG era recunscu!
"en!ru au!ri!a!ea cu !!ul na!ural % "en!ru 4n ele"ciunea 6i
"en!ru abne2a ia lui3 5nc din na"!ea !im"urilr% Mi7ail era
num rul di 4n A2en ie% m1na drea"! a marelui Pa!rn c ruia%
aici% !a! lumea 4i s"unea Domnul.
-u un dsar sub bra % Mi7ail !recu "rin fa a Zfiei3 Ea se ridic
s -l 4mbr i6eze3
8 -e ferici! sun! s !e re# d? Tu ai !rimis du" mine>
8 0a% m r2% nu c7iar3 &!ai aici% s"use Mi7ail3 Vin eu s !e iau
du" aceea3
P rea 4ncrda!% lucru care nu 4i s! !ea 4n fire3
8 -e se 4n!1m"l >
8 Nu acum% s - i eD"lic mai !1rziu3 i f -mi "l cerea% sca!e-
i bmbana aia din 2ur % 4nain!e de a)
Rece" inera nu-l l s s -6i !ermine recmandareaG era
a6!e"!a!3 El "rni cu "a6i 2r bi i "e cular 6i se 4n!arse "en!ru
a-i !rimi!e "ri#ire lini6!i!are3 0e du" u6a s"a isului biru se
auzeau de'a fr1n!urile unei discu ii care se 4ncin2ea !! mai !are3
8 A7% nu% nu la Paris? ia sun! !! !im"ul 4n 2re# ) ar fi mul!
"rea u6r "en!ru !ine% sun! manifes!a ii a"ra"e 4n fiecare zi)
Nu insis!a) e a!1!a #reme de c1nd se in de c7es!iile as!ea% c
nu-i # d eu "rindu-se m1ine% dar ca s ne fac nu "l cere?
O scur! "auz 4l 4ncura'a "e Mi7ail s ridice bra ul 6i s ba!
4n u6 % dar 46i 4n!reru"se 2es!ul c1nd auzi 2lasul Domnului rs!ind
ce#a mai r s"ica!G
<K
- MAR- LEV. -
8 i nici 4n Asia sau Africa?
Mi7ail 46i 4ndi ar ! !rul% dar m1na i se "ri la c1 i#a
cen!ime!ri de ! blia u6ii% c ci !nul discu iei se ridica din nu%
r sun1nd% de da!a as!a% "1n "e cular3
8 TeDasul> Nici s n-aud? 0ac e "e-a6a% de ce nu Alabama>?
Mi7ail f cu nu 4ncercare% f r mai mul! succes% de6i #cea
se lini6!ise3
8 -e-ai zice s fie aici La urma urmei% nu-i idee rea) ne
scu!e6!e de de"las ri inu!ile3 i% "e urm % nici nu mai 6!iu de
c1nd ne !! dis"u! m !eri!riul s!a3 & fie la !an Francisco"
T cerea a6!ernu! 4i ar ! lui Mi7ail c ssise mmen!ul3 Zfia
4i z1mbi cu sfial % 4n !im" ce el in!ra 4n birul Domnului. U6a se
4nc7ise 4n urma lui% iar Zfia se 4n!arse s"re rece" iner 3
8 E ner#s% nu>
8 0a% de la r s ri!ul cciden!al% r s"unse ea% e#azi#3
8 0e ce>
8 Aici% aud mul!e lucruri% !!u6i nu cunsc !ainele Domnului#
6i% "e urm % 6!i i care e re2ula% nu !rebuie s s"un nimic% in la
"s!ul meu3
-u mul! cazn % ea reu6i s " s!reze ! cere ce#a mai lun2
de un minu el% a"i relu G
8 5n!re ni du % abslu! cnfiden ial% "! s # asi2ur c nu
numai Mi7ail es!e 4ncrda!3 Rafail 6i Fa#riil au lucra! !a!
na"!ea cciden!al % iar Mi7ail a #eni! 6i el% la asfin i!ul rien!al%
a6a c !reaba e afurisi! de serias 3
Zfia se amuza de #cabula a!1! de s!r in A2en iei3 Era are
cu "u!in ca% 4n aces! lc% !im"ul s fie eD"rima! 4n re% 4n !im"
ce fiecare fus de "e 2lb a#ea "e a lui> Na6ul 4i amin!ea% de
fiecare da! c1nd ea f cea c1!e irnie% c r s"1ndirea la scar
uni#ersal a ac!i#i! ilr -en!ralei 6i di#ersi!a!ea lin2#is!ic a
"ersnalului s u 'us!ificau anumi!e eD"resii 6i uzan e
nebi6nui!e3 0e eDem"lu% era in!erzis ca!e2ric iden!ificarea
"rin cifre a a2en ilr de In#es!i2a ii3 Domnul 46i alesese "rimii
membri ai cnducerii 6i 4i 4nzes!rase cu nume% iar !radi ia se
"er"e!uase) 4n defini!i#% c1!e#a re2uli nes"us de sim"le% far!e
4nde" r!a!e de ideile "recnce"u!e de "e " m1n!% facili!au
crdnarea "era iunilr 6i ierar7ia -IA3 5n2erii erau desebi i
din!!deauna du" "renume3
)c ci a6a func ina% 4nc din na"!ea !im"urilr% casa lui
0umnezeu% care mai "ur!a 6i numele de -ENTRALA 0E
INVE&TIFA II ANFELI-E3
<L
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Domnul se "limba 4n lun2 6i-n la!% cu un ar 4n2ri'ra!% in1ndu-
6i m1inile la s"a!e3 0in c1nd 4n c1nd% $l se "rea s "ri#easc "e
fereas!ra 4nc "erii3 -e#a mai 's% un s!ra! 2rs de nri nu-L l sa
s z reasc nici cea mai mic "alm de " m1n!3 Imensi!a!ea
azurie brda fereas!ra lar2 cu dimensiuni infini!e3 El arunc
"ri#ire m1nias s"re masa de cnsiliu% care cu"a !a!
4nc "erea3 T blia aces!eia% nem sura! de lun2 % se 4n!indea "1n
la "ere!ele birului al !ura!3 5n!rc1ndu-se s"re mas % Domnul
4m"inse un !eanc de dsare3 Ta!e 2es!urile !r dau ner bdarea
care 4l cu"rinsese3
8 Vec7i? T!ul e "r fui!? Vrei s - i s"un Eu ce 21ndesc>
-andida!urile as!ea " c !uiesc "rin cnfrmism? -um #rei !u s
c16!i2 m>
Mi7ail% care r m sese l1n2 u6 % 4nain!a c1 i#a me!ri3
8 T i sun! a2en i selec ina i de -nsiliul Vs!ru)
8 -e s - i s"un? -nsiliul Meu? -e sece! de idei? -nsiliul
ba!e a"a 4n "iu cu acelea6i 6i acelea6i "arable? 5mb !r1ne6!e?
-1nd erau !ineri% erau "lini de idei "rin care s fac lumea mai
bun 3 Azi% a"ra"e c s-au resemna!?
8 0ar cali! ile nu le sun! delc sec !ui!e% 0amne3
8 Nu le "un sub semnul 4n!reb rii% dar ui! -!e 6i !u unde am
a'uns?
Vcea Domnului se 4n l ase s"re cer% f c1nd s se cu!remure
"ere ii 4nc "erii3 Mi7ail se !emea% mai mul! dec1! de rice
al!ce#a% de accesele de m1nie ale "a!rnului s u3 Erau rarisime%
dar cnsecin ele lr fuseser mai de2rab de#as!a!are3 Era de-
a'uns s !e ui i "e fereas!r 6i s #ezi cum era #remea 4n ra6% ca
s 27ice6!i 4n ce dis"zi ie se afla Domnul 4n mmen!ul acela3
8 Au f cu! are slu iile -nsiliului s "r2reseze cu ade# ra!
menirea% 4n mmen!ul de fa > relu Domnul. T!u6i% nu "rea
a#em de ce s ne umflam 4n "ene% nu> 5n cur1nd% n- s mai
"u!em influen a nici m car sim"l b !aie de ari" a unui
flu!ure) nici El 6i nici Eu% de al!fel% s"use Domnul ar ! 1nd s"re
"ere!ele din fundul 4nc "erii3 0ac eminen ii membri ai
cnsiliului meu ar fi da! d#ad de ce#a mai mul! mderni!a!e%
n-a6 mai fi fs! ne#i! s acce"! "r#care a!1! de absurd ?
0ar "ariul e "ariu% a6a c ne !rebuie ce#a nu% ri2inal%
s!r luci!r 6i% mai ales% ne !rebuie crea!i#i!a!e? 5nce"e nu
4nfrun!are 6i 4n 'c es!e c7iar sar!a aces!ei case% ce Naiba>
Pe da! % 4n "ere!ele des" r i!r se auzir !rei b ! i% iar Domnul
<J
- MAR- LEV. -
se ui! 4n!r-acl cu un aer a2asa! 6i se a6ez 4n ca"ul mesei3 $l
4l m sur "e Mi7ail 6i 4i ceru% cu eD"resie 6irea! G
8 Ara! -mi da! ce ascunzi sub bra ?
5ncurca!% fidelul s u ad'unc! se a"r"ie 6i 4i "use 4n fa un
dsar de car!n3 Domnul d du de"ar!e c"er!a 6i r sfi "rimele
file3 Pri#irea i se lumin 3 56i 4ncre i frun!ea% ceea ce 4nsemna c
lec!ura 4i !rezise un in!eres cresc1nd3 $l ridic ul!imul n2leu 6i
eDamin cu a!en ie seria de f!2rafii aneDa!e3
;lnd 8 f!2rafia! "e alee a #ec7iului cimi!ir din Pra2a 8
brun 8 aler21nd de-a lun2ul canalelr din &anA! Pe!ersbur2 8
r6ca! 8 s!1nd sub Turnul Eiffel 6i "ri#indu-l cerce! !r 8 !uns
scur! la Raba! 8 cu csi ele 4n #1n! la Rma 8 bucla! 8 4n Pia a
Eur"ei% din Madrid 8 cu cama c7i7limbarie 8 "e s!r zile din
Tan2er 8 ea era mereu 4nc1n! !are3 0in fa sau din "rfil%
c7i"ul 4i era "ur 6i sim"lu an2elic3 5n!reb !r% Domnul ar !
sin2ura f!2rafie 4n care Zfia a#ea um rul dez2li!G un
am nun! ne4nsemna! 4i re inuse a!en ia3
8 E un mic desen% se 2r bi Mi7ail s -l l mureasc % in1ndu-6i
"umnii s!r1n6i3 O "erec7e de ari"iare% un nimic f r nici
4nsemn !a!e% cc7e! rie% un !a!ua') ni el cam mdern% nu>
0ar "a!e fi 6!ers?
8 V d 6i eu c -s ari"i% mrm i Domnul. Unde e% c1nd "!
#edea>
8 A6!ea"! "e "alier)
8 A!unci% adu- 4n un!ru?
Mi7ail ie6i din biru 6i se duse s- ia "e Zfia3 Pe drum%
d sc li cum se cu#ine3 Zfia a#ea s -l #ad "e "a!rnul l mare%
6i e#enimen!ul era des!ul de nebi6nui! "en!ru ca na6ul s aib
!rac 4n lcul ei) iar Zfia !rebuie s s!ea cumin!e% c1! !im" #a
dura 4n!re#ederea3 Va !rebui s ascul!e 6i s !ac % 4n afara
cazurilr c1nd Domnul 4i #a "une 4n!rebare f r s dea el 4nsu6i
r s"unsul% 4i era cu des #1r6ire in!erzis s -l "ri#easc 4n c7i3
Mi7ail 46i !rase sufle!ul 6i cn!inu 3
8 Prinde- i " rul la s"a!e 6i s!ai drea"! 3 i 4nc un lucru% dac
!rebuie s #rbe6!i% 4 i #ei 4nc7eia fiecare fraz cu Doamne#
Mi7ail "ri#i "e Zfia 6i z1mbi3
8 )6i% a"i% ui! !! ce i-am s"us3 Iii !u 4ns i? La urma
urmei% as!a 4i 6i "lace3 0e aceea i-am "r"us candida!ura !a 6i
desi2ur c !cmai "en!ru as!a !e-a ales 6i $l. M sim! is!#i!% nu
mai am #1rs!a la care s su"r! !a!e as!ea3
8 -e am de f cu!> 0e ce am fs! aleas >
<M
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 O s afli3 /ai% !ra2e aer 4n "ie"! 6i in!r 3 Pen!ru !ine% as!a e
ziua cea mare) 6i scui" da! 2uma aia de mes!eca!?
Zfia nu se "u!u s! "1ni 6i 4i f cu re#eren 3
-u c7i"ul s u "arc d l!ui! 4n "ia!r % cu m1inile sale sublime%
cu s!a!ura% cu #cea sa 2ra# % 0umnezeu era 6i mai
im"resinan! dec1! !! ceea ce 46i "u!use ea ima2ina #reda! 3
Zfia 46i s!recur cu discre ie 2uma de mes!eca! sub limb 6i
sim i un fir de nedescris "e 6ira s"in rii3 Domnul in#i! s ia
lc3 0a! fiind c % du" " rerea na6ului s u %$l 6!ia c a6a 4i
s"unea Zfia lui Mi7ailC% era una din!re cele mai califica!e a2en!e
ale -asei Lui, se "re2 !ea s -i 4ncredin eze misiunea cea mai
im"r!an! "e care A2en ia ini iase de la crea ia sa3 $l "ri#i%
ea 46i l s imedia! c7ii 4n 's3
8 Mi7ail 4 i #a 4nm1na dcumen!ele 6i ins!ruc iunile necesare
"en!ru "erfec!a desf 6urare a "era iunilr de care #ei r s"unde
!u 6i numai !u)
Ea nu a#ea dre"!ul s dea 2re6 6i !im"ul 4i #a fi dr mui!)
A#ea la dis"zi ie 6a"!e zile "en!ru a b ine reu6i!a3
8 0#ede6!e c ai ima2ina ie 6i !alen!= de al!fel% 6!iu c ai
mul!e cali! i3 Iii eD!rem de discre! 3 0e asemenea% 6!iu c e6!i 6i
far!e eficien! 3
$l 4i !rasa direc!i#e "recise% c ci A2en ia nu mai fusese
nicida! a!1! de eD"us din cauza unei "era ii3 Uneri% nici $l
nu mai 4n ele2ea cum de se l sase an!rena! 4n aceas!
nemai"meni! "r#care3
8 ;a da% cred c 6!iu? ad u2 $l.
in1nd cn! de 2ra#i!a!ea mizei% ea nu se #a "u!ea s"ri'ini
dec1! "e Mi7ail% iar% 4n caz de eD!rem necesi!a!e sau de
indis"nibili!a!e a aces!uia% "e Domnul nsui. -eea ce urma s -i
dez# luie $l nu !rebuia s ias nicida! din aces! lc3 $l 46i
desc7ise ser!arul 6i "use 4n fa a Zfiei un manuscris "e care se
aflau du semn !uri3 TeD!ul de!alia dis"zi iile nebi6nui!ei
misiuni care a6!e"!aG
&ele dou puteri ce hot r sc ordinea acestei lumi s'au
nfruntat f r ncetare nc din noaptea timpurilor. &onstatnd c
nici una dintre ele nu a reuit s influen eze, dup propria sa
(oin , destinul omenirii, fiecare se recunoate contracarat de
cealalt n nf ptuirea pe deplin a (iziunii sale asupra lumii#
Domnul 4n!reru"se lec!ura Zfiei% "en!ru a cmen!aG
8 0in ziua 4n care i-a r mas m rul 4n 21!% Lucifer se !! "une
*+
- MAR- LEV. -
drin ei mele de a l sa P m1n!ul 4n m1inile mului3 N-a f cu!
al!ce#a dec1! s 4ncerce mereu s -mi demns!reze c f "!ura "e
care am crea!- nu es!e demn de aces! dar3
$l 4i f cu Zfiei semn s cn!inue% iar aceas!a 46i relu lec!uraG
#)oate analizele politice, economice i climatolo*ice tind s
pun n e(iden faptul c + mntul e pe cale s de(in un
infern.
Mi7ail 4i eD"lic Zfiei c 4nal!ul lr -nsiliu cmb !use
aceas! cncluzie "rema!ur a lui Lucifer% cu cns!a!area c
si!ua ia ac!ual era rezul!a!ul "ermanen!ei lr ri#ali! i% ce
ac ina ca fr1n 4n calea eD"rim rii ade# ra!ei na!uri mene6!i3
Era mul! "rea !im"uriu "en!ru a se da un #erdic!= sin2ura
cer!i!udine era aceea c " m1n!ul nu mer2ea delc ca uns3 Zfia
cn!inu G
,o iunea de omenire se deosebete radical, n func ie de
punctul de (edere al uneia sau alteia dintre cele dou puteri.
Dup eterne discu ii, am acceptat ideea c al treilea mileniu
are datoria de a de(eni o er nou , eliberat de anta*onismele
noastre. De la nord la sud, de la (est la est, a (enit (remea s
substituim coe-isten ei noastre silite un mod de operare mult
mai eficient#
8 As!a nu mai "u!ea cn!inua a6a% cn!inu Domnul.
Zfia urm rea mi6c rile len!e ale m1inilr care 4ns eau
2lasul3
8 &eclul al PP-lea a fs! "lin de 4ncerc ri3 i% du" cum mer2
lucrurile% "1n la urm ne #r sc "a cu !!ul de sub cn!rl% 6i
Lui, 6i Mie. Nu mai "u!em 4n2 dui a6a ce#a% es!e 4n 'c
credibili!a!ea nas!r 3 5n Uni#ers nu eDis! dar Terra% ne
"ri#e6!e 4n!rea2 lume3 Oamenii cau! slu ia numeraselr lr
4n!reb ri 4n lcurile sfin!e% dar acl 2 sesc din ce 4n ce mai
"u ine r s"unsuri)
Mi7ail% care se ui!a 4n !a#an% !u6i s!1n'eni!3 Domnul 4ndemn
"e Zfia s cn!inue3
#+entru a atesta le*itimitatea celui care (a a(ea
responsabilitatea de a *u(erna p mntul n cursul mileniului
(iitor, noi ne'am lansat o ultim pro(ocare, ai c rei termeni sunt
prezenta i mai .os:
)imp de apte zile, (om trimite printre oameni pe aceea sau
pe acela care este considerat drept cel mai bun a*ent al nostru.
&el mai capabil de a atra*e omenirea spre bine sau spre r u (a
aduce (ictoria n tab ra lui, preludiu la fuziunea ambelor noastre
*<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
institu ii. /dministrarea noii lumi i (a re(eni puterii n(in* toare.
Manuscrisul era semna! de m1na lui 0umnezeu 6i de m1na
0ia#lului3
Zfia 46i ridic 4nce! ca"ul3 Via s mai ci!easc !eD!ul da! %
de la 4nce"u!% ca s 4n elea2 ri2inea ac!ului "e care 4l inea 4n
m1n G
8 E un "ariu absurd% s"use Domnul, "u in 4ncurca!3 0ar% ce-i
f cu! e bun f cu!3
Ea 4nce"u s reci!easc "er2amen!ul% iar $l 4n elese uluiala "e
care i- !r dau "ri#irile3
8 -nsider aces! 4nscris ca "e un alinea! din ul!imul meu
!es!amen!3 i eu 4mb !r1nesc3 E "en!ru "rima ar c1nd 4mi
"ierd% cu ade# ra!% r bdarea% de aceea% f 4n a6a fel% 4nc1! s
!reac !im"ul c1! mai re"ede% ad u2 $l, "ri#ind "e fereas!r 3 Nu
ui!a c1! es!e de m sura!) 4n!!deauna a fs!% as!a a fs! "rima
mea cncesie3
Mi7ail 4i f cu un semn ZfieiG !rebuia s se ridice 6i s
" r seasc 4nc "erea3 Ea se eDecu! "e da! 3 5n "ra2% nu "u!u
s -6i s! "1neasc drin a de a se 4n!arce3
8 Doamne"
Mi7ail 46i inu r suflarea3 0umnezeu se ui! la ea% c7i"ul Zfiei
se lumin 3
8 Mul umesc% s"use ea3
0umnezeu 4i z1mbi3
8 a"!e zile "en!ru e!erni!a!e) m bizui "e !ine?
O urm ri cu "ri#irea% 4n !im" ce ea ie6ea din camer 3
Pe cular% lui Mi7ail abia 4i #enise sufle!ul la lc% c1nd se auzi
c7ema! 4na"i de 2lasul cel 2ra#3 O l s "e Zfia% f cu s!1n2a-
4m"re'ur 6i se 4n!arse 4n birul uria63 Domnul i 4ncrun!
s"r1ncenele3
8 ;uc ica de cauciuc "e care a li"i!- sub masa mea are
"arfum de c "6uni% nu-i a6a>
8 5n!r-ade# r% de c "6uni% Doamne, r s"unse Mi7ail3
8 Un ul!im lucruG du" ce 46i #a !ermina misiunea% i-a6 fi
recunsc !r dac ai "une- s -6i 6!ear2 desenul la mic de "e
um r% "1n nu se a"uc !a! lumea s -6i fac unul la fel3 Mda
as!a? Nicida! un sca"i de ea?
8 Es!e lim"ede% 0amne3
8 5nc 4n!rebareG -um ai 6!iu! c s- ale2>
8 0ar lucrez al !uri de dumnea#as!r de "es!e du mii de
ani% Doamne"
**
- MAR- LEV. -
Mi7ail 4nc7ise u6a 4n urma lui3 -1nd Domnul r mase sin2ur% se
a6ez 4n ca"ul mesei celei lun2i 6i fiD "ere!ele din fa a Lui. 56i
drese 2lasul 6i anun !are 6i r s"ica!G
8 &un!em 2a!a?
8 i ni? r s"unse #cea mali ias a lui Lucifer3
Zfia a6!e"!a 4n!r- s li 3 Mi7ail in!r 6i se duse la fereas!r 3
&ub ei% cerul se lumina% c1!e#a dealuri ie6eau din s!ra!ul de nri3
8 0 -i zr% n-a#em !im" de "ierdu!% !rebuie s !e "re2 !esc3
&e a6ezar la m su r!und % din!r- ni6 3 Zfia 4i 4m" r! 6i
lui Mi7ail nelini6!ea ei3
8 0e unde !rebuie s 4nce" asemenea misiune% nasule>
8 &cum"a mea Zfia% !u "rne6!i la drum cu un anumi!
7andica"3 & "ri#im lucrurile 4n fa G r ul a de#eni! uni#ersal 6i
a"ra"e la fel de in#izibil ca ni3 Tu 'ci 4n a" rare% ad#ersarul
! u 4n a!ac3 Mai 4n!1i% #a !rebui s iden!ifici fr ele cu care se #a
caliza 4m"!ri#a !a3 F se6!e lcul 4n care #a 4ncerca s "ereze3
E#en!ual% las -l "e el s ac ineze cel din!1i 6i cmba!e-i
"riec!ele c1! " i mai bine3 0ar du" ce-l #ei neu!raliza #ei
a#ea 6ansa de a "une 4n "er un "riec! de an#er2ur 3 &in2urul
! u a!u #a fi cuna6!erea !erenului3 Ei au ales ca !ea!ru de
"era ii) "rin cel mai "ur 7azard% &an Irancisc3
*
Le2 n1ndu-se cu scaunul% Lucas !cmai lua cun6!in de
acela6i dcumen!% sub c7iul a!en! al +reedintelui s u3 0e6i
s!rurile erau !rase% Lucifer nu-6i scsese c7elarii de sare care
4i mascau "ri#irea3 T i cei din an!ura'ul lui 6!iauG c7iar 6i cea mai
mic lumini 4i iri!a c7ii% ar6i c1nd#a de s!r lucire "es!e
m sur de mare3
5ncn'ura! de membrii cabine!ului s u% care se a6ezaser 4n
'urul mesei nes"us de lun2i Bse 4n!indea "1n la "ere!ele care
se"ara imensa 4nc "ere de birul al !ura!C% +reedintele declar
4n fa a cm"nen ilr -nsiliului c 6edin a era 4nc7is 3
M1na! de direc!rul de cmunicare% un anume ;laise%
adunarea se 4ndre"! s"re sin2ura ie6ire3 &!1nd 's% +reedintele
f cu un 2es! cu m1na% c7em1ndu-l 4na"i% l1n2 el% "e Lucas3
Accen!u1ndu-6i 2es!ul% 4l 4ndemn s se "lece 6i 4i murmur la
urec7e ni6!e cu#in!e "e care nu le auzi nimeni3 Ie6ind din biru%
Lucas se "meni cu ;laise% care 4l cnduse "1n la lif!3
*,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Pe drum% aces!a 4i 4nm1na mai mul!e "a6a"ar!e% #alu! % un
m nunc7i mare de c7ei de au!mbil 6i 4i ar ! car!e de credi!
de cularea "la!inei% "e care i- flu!ur "e sub nas3
8 U6urel cu n!ele de c7el!uieli% nu !e arunca?
-u un 2es! iu!e 6i a2asa!% Lucas lu dre"!un27iul de "las!ic 6i
renun la ideea de a s!r1n2e m1na cea mai adi"as din
4n!rea2a r2aniza ie3 Obi6nui! cu aces! 2en de a!i!udine% ;laise
46i frec "alma de fundul "an!alnilr 6i 46i ascunse cu s!1n2 cie
m1inile 4n buzunare3 0isimularea era una din!re marile
s"eciali! i ale i"c7imenului% care urcase "1n la aces! "s! nu
"rin cm"e!en % ci "rin !a! #iclenia 6i i"crizia "e care le
"a!e "une la b !aie se!ea de-a a'un2e3 ;laise 4l cn2ra!ul "e
Lucas 6i 4i s"use c i-a s"ri'ini! candida!ura din 2reu Bceea ce era
li!!
*
% in1nd cn! de 4nf i6area luiC3 Lucas nu crezu i! G 4n
c7ii lui% ;laise nu era dec1! un incm"e!en! c ruia 4i fusese
4ncredin a! res"nsabili!a!ea cmunic rii in!erne numai 6i
numai "e baza le2 !urilr de rudenie3
Lucas nici m car nu se s!eni s -6i 4ncruci6eze de2e!ele la
s"a!e% c1nd 4i f 2 dui lui ;laise s -i !rimi! cu re2ulari!a!e
ra"ar!e des"re mersul misiunii3 5n s1nul r2aniza iei care 4i
flsea ser#iciile% mis!ificarea era mi'lcul cel mai si2ur de care
dis"uneau direc!rii "en!ru a-6i "ereniza "u!erile3 -a s se "un
bine cu +reedintele, aces!ra li se 4n!1m"la c7iar s se 6i min!
4n!re ei3 Res"nsabilul cu cmunicarea 4l im"lr "e Lucas s -i
di#ul2e ceea ce 4i murmurase la urec7e +reedintele. 0ar aces!a
4l m sur cu dis"re 6i "lec 3
*
Zfia s ru! m1na na6ului ei 6i 4l 4ncredin a c n- s -l
dezam 2easc 3 5l 4n!reb dac "a!e s -i des! inuiasc un
secre!3 Mi7ail 4ncu#iin cu un semn din ca"3 Zfia 6# i 6i 4i
m r!urisi c Domnul a#ea ni6!e c7i neasemui i% ea nu mai
# zuse nicida! un asemenea albas!ru3
8 Uneri% 46i sc7imb cularea% dar 4 i es!e in!erzis s -i s"ui
cui#a ceea ce ai # zu! 4n un!ru3
Ea f 2 dui 6i ie6i "e cridr3 El 4ns i "1n 4n fa a lif!ului3
2
Li!! 8 fi2ur de s!il% care cns! 4n a s"une c1! mai "u in 6i a face
s se 4n elea2 c1! mai mul!3 %,. ).0
*E
- MAR- LEV. -
EDac! c1nd u6ile erau "e "unc!ul de a se 4nc7ide% Mi7ail 4i 6"!i%
cm"liceG
8 $l !e-a 2 si! 4nc1n! !are3
Zfia r6i3 Mi7ail se f cu% #ezi 0amne% c nu #ede nimic3
8 Pen!ru ei% aceas! "r#care "a!e c nu e dec1! unel!ire
dr ceasc 4n "lus= "en!ru ni 4ns e "rblem de su"ra#ie uire3
Ne bizuim "e !ine3
0u" c1!e#a cli"e% ea !ra#ers din nu 7lul imens3 Pe!ru
arunc "ri#ire la ecranele de cn!rlG calea era liber 3 U6a
culis din nu "e fa ada cl dirii% iar Zfia "u!u s ias 4n s!rad 3
*
EDac! 4n acela6i mmen!% Lucas ie6ea din Turn "e cealal!
la!ur 3 Un ul!im ful2er brazd cerul 4n de" r!are% deasu"ra
clinelr din Tiburn3 Lucas c7em un !aDi3 -1nd ma6ina firmei
.ell@ -ab "ri 4n dre"!ul lui% se az#1rli 4n ea3
Pe !r!uarul din fa % Zfia aler2a s"re ma6ina ei3 O a2en! de
circula ie !cmai 4i f cea "rces-#erbal de cn!ra#en ie3
8 Irumas zi? -e mai face i> &un!e i bine> 4i s"use Zfia
femeii 4n unifrm 3
A2en!a 46i 4n!arse 4nce! ca"ul% ca s se cn#in2 c Zfia nu
lua "es!e "icir3
8 Ne cuna6!em> 4n!reb a2en!a Jnes3
8 Nu% nu cred3
F1ndi!are% femeia 46i rdea "iDul% "ri#ind- "e Zfia3 0e!a6
frmularul din carne!3
8 0ar dumnea#as!r sun!e i bine> 4n!reb ea% s!recur1nd
"rcesul-#erbal sub 6!er2 !rul de "arbriz3
8 N-a#e i cum#a 2um de mes!eca! cu arm de c "6uni>
4n!reb Zfia% lu1nd 71r!ia3
8 Nu% cu men! 3
Zfia refuz % cu "li!e e% !able!a care 4i era feri! 3 0esc7ise
"r!iera3
8 Nici m car nu # !1r2ui i 4n "ri#in a "rcesului-#erbal>
8 Nu% nu3
8 !i i c % de la 4nce"u!ul anului% cnduc !rii #e7iculelr ce
a"ar in 2u#ernului sun! bli2a i s -6i "l !easc ei 4n6i6i
amenzile>
8 0a% s"use Zfia% cred c am ci!i! as!a "e unde#a= la urma
urmei% e des!ul de nrmal3
*H
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 La 6cal s! !ea i 4n!!deauna 4n "rimul r1nd> 4n!reb
a2en!a Jnes3
8 &incer s fiu% nu-mi mai aduc amin!e) Acum% c m-a i
4n!reba!% cred c m a6ezam cam "e unde #iam3
8 &un!e i si2ur c # e bine>
8 Asfin i!ul din seara as!a s fie su"erb% s nu care cum#a
s -l ra!a i? Ar !rebui s -l "ri#i i 4m"reun cu familia% din Presidi
ParA= s"ec!aclul #a fi ului!r3 V las% m a6!ea"! un mun!e de
!reburi% s"use Zfia% urc1nd 4n ma6in 3
-1nd Irdul se 4nde" r! % a2en!a sim i un u6r fir "e 6ira
s"in rii3 56i b 2 "iDul 4n buzunar 6i 46i lu celularul3
5i l s un mesa' lun2 s ului ei% la c su a #cal 3 5l 4n!reb
dac nu se "a!e duce la ser#iciu cu 'um !a!e de r mai
!1rziu= ea s se dea "es!e ca" 6i s se 4n!arc mai de#reme3
5i "r"unea "limbare 4n Presidi ParA% la asfin i!3 A#ea s fie
eD!rardinar% 4i s"usese an2a'a! de la -IA? Ad u2 c -l iube6!e
6i c % de c1nd a#eau "r2ramul decala!% nu 2 sise nici un
mmen! ca s -i s"un c1! de mul! 4i li"sea3 0u" c1!e#a re%
f c1nd cum" r !uri "en!ru un "icnic im"r#iza!% nici m car nu-6i
d du seama c "ac7e!ul de 2um de mes!eca! "e care 4l "usese
4n c6 nu a#ea arm de men! 3
*
Prins 4n ambu!eia'ele din car!ierul financiar% Lucas r sfia
"a2inile unui 27id !uris!ic3 Pa!e s zic ;laise ce- #rea% dar
im"r!an a misiunii sale 'us!ifica cre6!ere a sumelr de "e
n!ele de c7el!uieli% a6a c 4i ceru 6ferului s -l lase 4n Nb /ill3
Un a"ar!amen! la Fairmont, re"u!a!ul 7!el din ra6% 4i cn#enea
de minune3 Ma6ina c!i "e -alifrnia &!ree!% 4n dre"!ul lui Frace
-a!7edral 6i se "ri sub maies!uasa c"er!in a 7!elului% 4n
fa a c#rului de ca!ifea r6ie cu mar2ini aurii3 ; ia!ul care c ra
ba2a'ele #i s -i ia #ali'ara% dar Lucas 4i arunc "ri#ire care 4l
f cu s r m1n la dis!an 3 I r s -i mul umeasc "r!arului
care "use 4n mi6care% "en!ru el% u6a !urnan! % se duse dre"! la
rece" ie3 Iunc inara nu 2 sea nici urm de rezer#are3 Lucas
ridic !nul% !ra!1ndu- "e !1n ra femeie de inca"abil 3
Ins!an!aneu% 6eful de ser#iciu zbur 4n 4n!1m"inarea lui3 -u un
!n slu2arnic% rezer#a! anume "en!ru 9clien ii dificili:% 4i 4n!inse
car!el ma2ne!ic 6i se "ierdu 4n scuze% s"er1nd c cazare la
ca!e2ria 9a"ar!amen! de ran2 su"erir: 4l #a face s dea ui! rii
*K
- MAR- LEV. -
micile ne"l ceri "ricinui!e de an2a'a! incm"e!en! 3 Lucas
a"uc f r mena'amen!e car!ela 6i ceru s nu fie deran'a! sub
nici un m!i#3 &e f cu% a"i% c -i s!recar bancn! 4n m1na
"e care b nuia a"ra"e la fel de 'ila# ca a lui ;laise 6i se
4ndre"! cu "as 2r bi! c !re ascensr3 eful rece" iei se 4n!arse
cu m1na 2al 6i cu aerul furis3 Lif!ierul 4l 4n!reb "e "asa2erul
s u radis dac "e!recuse zi "l cu! 3
8 Te munce6!e cum#a 2ri'a> -e mama dracuO 4 i "as ie>
r s"unse Lucas% ie6ind din cabin 3
*
Zfia "ri la mar2inea !r!uarului3 Urc !re"!ele "ernului din
fa a c su ei #ic!riene c ra!e "e Pacific /ei27!s3 0esc7ise u6a
6i d du nas 4n nas cu "r"rie! reasa3
8 Te-ai 4n!rs din c l !rie? -e bine-mi "are? s"use Miss
&7eridan3
8 0ar n-am fs! "leca! dec1! 4n diminea a as!a3
8 E6!i si2ur > Mi s-a " ru! c asear n-ai fs! acas 3 O7% 6!iu
eu "rea bine c iar 4mi ba2 nasul unde nu-mi fierbe ala% dar nu-
mi "lace c1nd e casa 2al 3
8 M-am 4n!rs !1rziu3 0rmeai3 Am a#u! de lucru ce#a mai
mul! ca de bicei3
8 Prea munce6!i din cale afar ? La #1rs!a !a% 6i frumas cum
e6!i% ar !rebui s - i "e!reci serile cu un iubi!3
8 Trebuie s urc s m sc7imb% Reine% dar 4 i "rmi! c %
4nain!e de-a "leca% !rec s !e # d3
Irumuse ea lui Reine &7eridan nu ca"i!ulase nicida! 4n fa a
!im"ului3 Vcea ei dulce 6i 2ra# era minuna! % iar "ri#irea
luminas s! !ea m r!urie unei #ie i "line% din care nu " s!rase
dec1! amin!irile "l cu!e3 Iusese una din!re "rimele femei% mari
re"r!eri% care b !user lumea 4n lun2 6i-n la!3 Pere ii salnului
s u #al erau ac"eri i cu f!2rafii 4n2 lbeni!e% 4nf i61nd
c7i"uri din !recu!% 4n!1lni!e 4n numerasele-i c l !rii3 5n !im" ce
cnfra ii s i c u!aser s f!2rafieze eDce" ia% Reine alesese
fa"!ul cmun% "en!ru frumsul% "en!ru sensul "e care 4l #edeau
dar c7ii ei3
-1nd "iciarele nu i-au mai 4n2 dui! s "lece 4n urm !area
c l !rie% ea s-a re!ras 4n lcuin a din Pacific /ei27!s% unde se
n scuse 6i de unde "lecase% la * februarie <M,K% cu un car2u ce
se 4ndre"!a s"re Eur"a% 4n ziua 4n care 4m"linise du zeci de
*L
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
ani3 Mai !1rziu% s-a 4n!rs s -6i !r iasc aici unica "#es!e de
dra2s!e% "e dura!a unui scur! mmen! de fericire3
0e a!unci% Reine a lcui! sin2ur 4n aceas! cas mare% "1n
4n ziua 4n care a da! un anun 4n !an Francisco &hronicle. 9Eu
sun! nua dumnea#as!r roommate
1
2, i-a s"us z1mbind Zfia%
c1nd s-a "rezen!a! la u6 % c7iar 4n aceea6i diminea 3 Tnul ei
7! r1! fermecase "e Reine% a6a c nua lca!ar se mu!ase la
c derea serii% sc7imb1nd% "e m sur ce !receau s "! m1nile%
#ia a aces!ei femei care% acum% m r!urisea c1! era de ferici! c
renun ase la sin2ur !a!e3 Zfia adra serile "e!recu!e 4n
!# r 6ia "r"rie! resei sale3 -1nd nu se 4n!rcea acas "rea
!1rziu% z rea de la 2eamul #erandei raza de lumin ce s!r b !ea
#es!ibulul 6i anun a 4n!!deauna c era in#i!a! la Miss
&7eridan3 &ub "re!eD!ul c #ia s fie si2ur c !!ul mer2ea
bine% Zfia b 2a ca"ul "e u6 3 Pe c#r% s! !ea desc7is un album
mare% "lin de f!2rafii% iar c1!e#a buc i de "l cin! 4mbiau
din!r- cu" mic % fin cizela! % adus din Africa3 Reine a6!e"!a 4n
f!liu% cu fa a s"re m slinul care 46i 4n!indea ramurile 4n cur!ea
in!eriar 3 A!unci% Zfia se 4n!indea "e 's 6i 4nce"ea s 4n!arc
file unuia din!re albumele cu c"er!e #ec7i% de "iele% care
um"leau "1n la refuz raf!urile bibli!ecilr din 4nc "ere3 I r s
sca"e #reda! din c7i m slinul% Reine cmen!a% una c1!e una%
ima2inile3
Zfia urc la e!a'% 46i descuie a"ar!amen!ul% 4m"inse u6a cu
"icirul 6i 46i az#1rli c7eile "e cnsl 3 56i l s 'ac7e!a 4n #es!ibul%
46i scase bluza 4n salna6% !ra#ers drmi!rul dezbr c1ndu-6i
"an!alnii 6i in!r 4n baie3 0esc7ise la maDimum rbine!ele% "1n
c1nd e#ile 4nce"ur s duduie3 Trase l#i!ur scur! "es!e
m ciulia du6ului 6i a"a 4nce"u s -i cur2 6iraie 4n " r3 Mica
lucarn desc7is % ce da s"re casele cbr1nd 4n s"iral "1n 4n
"r!% l sa s se aud sune!ul cl"!elr de la Frace -a!7edral%
care b !eau de ra 6a"!e seara3
8 Nu 4nc ? s"use ea3
Ie6i din cabina de !ale! % care mirsea frums% a eucali"!% 6i
se 4n!arse 4n drmi!r3 0esc7ise dressin2ul% ezi! 4n!re un maiu
6i c ma6 b rb !easc "rea mare "en!ru ea% 4n!re ni6!e
"an!alni de bumbac 6i #ec7ii s i blu2i= "! "en!ru blu2i 6i
c ma6 % c reia 4i suflec m1necile3 56i a!1rn "a2erul de curea 6i
3
Rmma!e %en*l.0 8 cle2 de camer 3 %,. ).0
*J
- MAR- LEV. -
se 4nc l cu "erec7e de !eni6i% " ind s"re u6 % 4n !im" ce
4ncerca s le ridice 6!aiful f r s se a"lece3 56i lu c7eile% 7! r4
s lase fereas!ra desc7is 6i cbr4 !re"!ele3
8 5n seara as!a m 4n!rc !1rziu3 Ne #edem m1ine= dac ai
ne#ie de ce#a% sun -m "e "a2er3 0e acrd>
Miss &7eridan bd2 ni li!anie "e care Zfia 6!ia s-
in!er"re!eze de minune3 -e#a care !rebuie s fi zisG 9Munce6!i
"rea mul!% fe!i % nu !r im dec1! sin2ur da! ?:
i era ade# ra!% Zfia muncea 4n!runa "en!ru binele al!ra%
f r s se "reasc c1!u6i de "u in3 Nu-6i lua nici m car "auz
de mas sau ca s bea "u in a" = 6i as!a% "en!ru c 4n2erii nu
se 7r nesc nicida! 3 Oric1! de 2eneras 6i de in!ui!i# ar fi fs!
Reine% nu "u!ea 27ici nimic din ceea ce c7iar 6i Zfiei 4i #enea
2reu s s"un c era 9#ia a ei:3
*
0an2 !ul cl"!elr 2rele 4nc mai r suna3 Ul!ima b !aie de
ra 6a"!e3 Frace -a!7edral% cc a! 4n #1rful lui Nb /ill% se afla
"es!e drum de feres!rele a"ar!amen!ului cu"a! de Lucas3 El 46i
su2ea cu 4nc1n!are c"anul de "ui% rn indu-i z21rciul% du"
care se ridic 6i 46i 6!erse m1inile cu "erdeaua3 56i "use #es!nul%
se "ri#i 4n 2linda mare% care !rna "e 6emineu% 6i ie6i din
camer 3 -br4 !re"!ele sc rii "rinci"ale ce dmina 7lul cu
maies!uasa ei s"iral 6i 4i !rimise un z1mbe! zeflemi!r
rece" inerei% care l s ca"ul 4n 's de 4nda! ce-l z ri3 &ub
c"er!ina de la in!rare% un cmisinar 4i c7em imedia! un !aDi% 4n
care Lucas se urc f r s -i dea bac6i63 A#ea c7ef de ma6in
frumas 6i nu = sin2urul lc din ra6 4n care "u!ea 2 si a6a
ce#a% 4n!r- zi de duminic % era "r!ul cmercial% unde s! !eau
4n6ira!e% du" ce fuseser desc rca!e de "e car2uri%
sumedenie de mdele3
-eru s fie dus "e c7eiul J+) Acl% "u!ea fura ma6in "e
2us!ul lui3
8 0 -i zr% sun! 2r bi!? 4i s"use 6ferului3
-7r$slerul lu "e -alifrnia &!ree! 6i cbr4 s"re ra63
Tra#ers car!ierul afacerilr 4n mai "u in de 6a"!e minu!e3 La
fiecare in!ersec ie% 6ferul bd2 nea% "un1ndu-6i 's carne!ul=
!a!e semafarele !receau "e #erde% 4m"iedic1ndu-l s -6i n!eze
des!ina ia cursei% a6a cum 4l bli2a le2ea3 9Parc ar face-
dinadins:% mrm i la a 6asea in!ersec ie3 V zu z1mbe!ul lui
*M
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Lucas 4n re!r#izr% 4n !im" ce al 6a"!elea semafr 4i d du cale
liber 3
-1nd a'unser la in!rarea 4n zna "r!uar % din m!r ie6i un
#al de aburi= ma6ina !u6i 6i se imbiliza "e mar2inea drumului3
8 As!a mai li"sea? f! 6ferul3
8 N-am s - i "l !esc cursa% s"use Lucas "e un !n sec% n-am
a'uns c7iar la des!ina ie3
Ie6i% l s1nd "r!iera desc7is 3 Mai 4nain!e ca 6ferul s "a!
reac ina% ca"!a !aDiului zbur 4n aer% arunca! de un 27eizer
de a" ru2inie% care ie6ea din radia!r3 9Te-a l sa! 2arni!ura
c7iulasei3 M!rul e mr!% fl c ule?: s!ri2 Lucas% 4nde" r!1ndu-
se3
5n fa a 27ere!ei 2ardianului% "rezen! insi2n 3 ;ariera cu
dun2i r6ii 6i albe se ridic 3 Lucas se duse% " 6ind si2ur% "1n 4n
"arcare3 Acl% c7i un su"erb -7e#rle! -amar deca"!abil% "e
care 4l desc7ise f r nici 2reu!a!e3 &e ins!al la #lan% alese
c7eie din m nunc7iul "e care 4l "ur!a la br1u 6i demar du"
c1!e#a secunde3 Ma6ina lu 4na"i% "e aleea cen!ral % f r s
ra!eze nici una din!re b l!acele frma!e 4n ad1nci!urile
asfal!ului3 Murd ri% 4n felul aces!a% fiecare cn!ainer afla! de
"ar!e 6i de cealal! a drumului% f c1nd ilizibile numerele de
4nma!riculare3
La ca" !ul aleii% !rase brusc fr1na de m1n = ma6ina alunec
la!eral% "rindu-se la c1 i#a cen!ime!ri de #i!rina lui Fischers
Deli, barul din "r!3 Lucas ie6i% urc fluier1nd cele !rei !re"!e de
lemn 6i 4m"inse u6a3
&ala era a"ra"e 2al 3 0e bicei% munci!rii #eneau aici s -6i
as!1m"ere se!ea de du" lun2 zi de lucru% dar as! zi 4ncercau
s recu"ereze rele "ierdu!e 4n cursul dimine ii% din "ricina
#remii "ras!e care se 4nc " 1nase s le "un be e-n ra!e3 5n
seara as!a% urmau s 4nce!eze lucrul far!e !1rziu% resemn1ndu-
se s -6i "redea u!ila'ele ec7i"elr de na"!e% care nu a#eau s
mai 4n!1rzie mul!3
Lucas se a6ez 4n!r- bD % "ri#ind- in! "e Ma!7ilde% care
6!er2ea ni6!e "a7are% 4n dsul !e'27elei3 Tulbura! de z1mbe!ul
lui s!raniu% ea #eni imedia! s -i ia cmanda3 Lui Lucas nu-i era
se!e3
8 Pa!e ce#a de m1ncare> 4l 4n!reb 3
0ar dac 4i inea !# r 6ie3 Ma!7ilde refuz "li!ics fer!aG 4n
!im"ul ser#iciului 4i era in!erzis s se a6eze la #re mas din sal 3
Lucas a#ea !! !im"ul% nu-i era fame 6i 46i "r"unea s- in#i!e 4n
,+
- MAR- LEV. -
al! lc dec1! aces!a% "e care 4l 2 sea 2raznic de banal3
Ma!7ilde era 4ncurca! % farmecul lui Lucas n- l sa nici "e
de"ar!e indiferen! 3 5n aceas! "ar!e a ra6ului% ele2an a era la
fel de rar ca 6i 4n #ia a ei3 56i 4n!arse ca"ul% 4n #reme ce Lucas
urm rea cu "ri#irile lui diafane3
8 &un!e i% cu ade# ra!% far!e amabil% murmur ea3
5n acela6i mmen!% auzi ma6in care claDn scur!% de du
ri3
8 Nu "!% 4i r s"unse lui Lucas% !cmai 4n seara as!a iau masa
cu "rie!en 3 Ea a claDna!3 Pa!e r m1ne "e al! da! >
Zfia in!r % cu sufle!ul la 2ur % 6i se 4ndre"! s"re bar% unde
Ma!7ilde 46i cu"ase din nu lcul 6i 46i rec " !ase arecum
calmul3
8 Iar! -m c am 4n!1rzia!% dar ziua de azi a fs! "ur 6i sim"lu
un balamuc% s"use Zfia% c r1ndu-se "e un !abure! din fa a
barului3
Vre zece b rba i din ec7i"ele de na"!e in!rar 6i ei 4n lcal%
ceea ce 4l cn!rarie mul! "e Lucas3 Unul din!re dc7eri se "ri 4n
dre"!ul ZfieiG 2 sea 4nc1n! !are f r unifrm 3 Ea 4i mul umi
macara2iului "en!ru cm"limen! 6i se 4n!arse c !re Ma!7ilde%
ridic1ndu-6i "ri#irea s"re cer3 Irumasa c7elneri se a"lec la
urec7ea "rie!enei sale 6i 4i s"use s se ui!e discre! la clien!ul 4n
cs!um ne2ru% ins!ala! 4n bDa din fundul s lii3
8 L-am # zu!) las -l 4n "la!a 0mnului?
8 Fa!a% imedia! sari cu #rbele mari? 6"!i Ma!7ilde3
8 Ma!7ilde% cea mai recen! a#en!ur a !a a fs! c1! "e ce s
!e cs!e #ia a% a6a c dac de da!a as!a !e-a6 "u!ea ine de"ar!e
de ce e mai r u) Mi-ar "l cea !are mul!?
8 Nu # d de ce 4mi s"ui as!a?
8 Pen!ru c !i"ii de 2enul s!a 4nseamn !cmai ce e mai r u?
8 -e 2en>
8 la cu "ri#ire care se #rea !enebras 3
8 0aO !ra2i iu!e% nu !e-ncurci? Nici m car nu !e-am # zu!
4nc rc1ndu- i "is!lul?
8 i-a lua! 6ase luni ca s !e dezin!Dici de !a!e "rc riile "e
care barmanul la al ! u de "e OOIarrell
E
le 4m" r ea 8 a!1! de
m rinims 8 cu !ine3 Vrei s - i dis!ru2i a dua 6ans > Ai un 'b%
ai camer 6i e6!i 9cura! : de 6a"!es"rezece s "! m1ni3 Vrei s-
4
OOIarrell 8 s!rad din &an Irancisc% cu baruri r u fama!e3
,<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
iei iar de la ca" !% a6a% la re"ezeal >
8 &1n2ele meu nu-i cura!?
8 0 -i "u in r 2az 6i ia- i medicamen!ele?
8 Ti"ul s!a are un aer nes"us de bl1nd3
8 -a un crcdil 4n fa a unei fleici3
8 5l cun6!i>
8 Nu l-am # zu! nicida! ?
8 A!unci de ce 4l 'udeci a!1! de "ri"i!>
8 -rede-m % am darul de a "ri#i lucrurile cu !a!
biec!i#i!a!ea3
Vcea 2ra# a lui Lucas 4i murmur 4n ceaf 3 Zfia !res ri3
8 0e #reme ce a i aca"ara! dinain!e seara deliciasei
dumnea#as!r "rie!ene% fi i 2eneras 6i acce"!a i in#i!a ie
"en!ru am1ndu % la unul din!re cele mai bune res!auran!e din
ra63 5n cabrile!a mea 4nc "em de minune !us!rei?
8 &un!e i far!e in!ui!i#G nu eDis! al!a mai 2eneras dec1!
Zfia? 4i r s"unse Ma!7ilde% s"er1nd din !a! inima c "rie!ena
ei se #a 4ndu"leca3
Zfia se 4n!arse cu in!en ia de a-i mul umi b rba!ului 6i de a
se desc!rsi de el% dar 6i "e ea fra"ar imedia! c7ii lui% care
fiDau cu insis!en 3 &e "ri#ir am1ndi 4ndelun2% f r s -6i
"a! s"une ce#a3 Lucas ar fi #ru! s #rbeasc % 4ns din "ie"!
nu-i ie6i nici un sune!3 T cu!% cerce!a !r s !urile acelui c7i"
feminin% "e c1! de !ulbur !r% "e a!1! de necunscu!3 Ei nu-i mai
r m sese nici "ic !ur de sali# 4n 2ur 3 - u! "e b1'b1i!e ce#a
de b u!3 El 46i "use m1na "e !e'27ea3 O serie de 2es!uri s!1n2ace
4i f cu "a7arul s alunece% s se rs!2leasc "e su"rafa a
zinca! 6i s se s"ar2 de "dea% 4n 6a"!e ciburi3 Zfia se
a"lec "en!ru a aduna !rei fra2men!e de s!icl % Lucas
4n2enunc7e 6i le lu "e celelal!e "a!ru% ca s- a'u!e3 5n !im" ce se
ridicau% nu-6i dezli"ir "ri#irile unul de cel lal!3
Ma!7ilde% care se ui!ase "e r1nd% c1nd la Lucas% c1nd la Zfia%
in!er#eni% a2asa! 3
8 O s m !ur?
8 &ca!e- i 6r ul 6i 7ai% am 4n!1rzia! far!e mul!% r s"unse
Zfia% 4n!rc1ndu-6i "ri#irile3
5l salu! "e Lucas cu mi6care din ca" 6i 46i !rase afar % f r
mena'amen!e% "rie!ena3 5n "arcare% Zfia 2r bi "asul3 0u" ce 4i
desc7ise lui Ma!7ilde "r!iera% se a6ez 6i ea 6i demar ca
fur!un 3
8 0aO ce !e-a a"uca!> 4n!reb % ului! % Ma!7ilde3
,*
- MAR- LEV. -
8 Abslu! nimic?
Ma!7ilde 4n!arse s"re Zfia re!r#izrul cen!ral3
8 Ui! -!e ce fa faci 6i mai zi-mi da! c n-ai abslu! nimic?
Ma6ina 2nea de-a lun2ul "r!ului3 Zfia desc7ise 2eamul din
"ar!ea ei3 5n ma6in " !runse un #al de aer 4n27e a!3 Ma!7ilde se
4nfira3
8 Omul s!a e !eribil de 2ra#? murmur Zfia3
8 Eu 6!iam c un !i" "a!e fi 4nal!% scund% frums% ur1!% slab%
2ras% " rs% s"1n% c7el% dar 2ra#?) -u as!a% m r!urisesc c mi-ai
lua! "iui!ul?
8 0e-aia 4 i zic s ai 4ncredere 4n mine3 0e fa"!% nici m car nu
6!iu cum s -i s"un3 E !ris!) 6i " rea a6a de fr m1n!a!)
Nicida! n-am mai)
8 Ei bine% e candida!ul "erfec! "en!ru !ine% care !e dai 4n #1n!
du" sufle!ele c7inui!e3 -u si2uran c s mi !e "ric"se6!i cu
mic frac!ur de #en!ricul s!1n2?
8 Nu fi caus!ic ?
8 V d c s-a 4n!rs lumea "e ds? Eu 4 i cer " rere
im"ar ial 4n "ri#in a unui b rba! "e care 4l 2 sesc bes!ial de nu
se "a!e% iar !u% care nici m car nu !e ui i la el% mi-l dbri cu
s 2ea! de zici c i-a !rimis- 4nsu6i Fernim3 -1nd
ca!adicse6!i% 4n sf1r6i!% s !e 4n!rci s"re el% 4 i li"e6!i c7ii de ai
lui ca #en!uza de la "m"a mea de desfunda! c7iu#e!a3 i% "e
l1n2 as!a% n-am nici m car dre"!ul de a fi caus!ic ?
8 Tu n-ai sim i! nimic% Ma!7ilde>
8 ;a da3 0ac #rei s 6!ii !!ul% am sim i! und de 3abit
4ou*e 6i% cum asemenea "arfumuri nu 2 se6!i dec1! la Mac$Os
H
%
s!a e mai de2rab un semn bun% 4n ceea ce "ri#e6!e ele2an a
!i"ului3
8 Nu i-ai da! seama c1! era de 4n!uneca!>
8 5n!uneca! e afar = a"rinde- i farurile% c s faci un
acciden!?
Ma!7ilde 46i s!r1nse "e l1n2 21! 2ulerul canadienei 6i ad u2 G
8 ;un% de acrd% cs!umul 4i era cam 4n!uneca!% dar% scuz -m
"u in% era de ca6mir ade# ra!% cu crial i!alieneasc ?
8 0ar eu nu #rbeam des"re c7es!ia as!a3
8 !ii ce#a> Eu sun! si2ur c s!a nu-i un !i" d- la de "ar!
rice fel de izmene3 5 i s"un eu?
Ma!7ilde lu i2ar 6i a"rinse3 0esc7ise 2eamul din "ar!ea
5
Mac$Os 8 lan de ma2azine de luD3
,,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
ei 6i sufl un # l !uc lun2 de fum% care zbur "e fereas!r 3
8 Mai bine s mr de "neumnie? ;un% !reac de la mineG
recunsc% eDis! izmene 6i izmene?
8 Tu nu ascul i nici un cu#1n! din !! ce- i s"un eu? r s"unse%
"recu"a! % Zfia3
8 5 i 4nc7i"ui ce 4ncurca! !rebuie s fie fa!a lui -al#in Nlein
c1nd ci!e6!e numele lui !aic -s u% scris cu li!ere mari% "e
izmenele unui b rba! care se des"aie 4n fa a ei>
8 L-ai mai # zu!> 4n!reb Zfia% im"er!urbabil 3
8 Pa!e la barul lui Mari% dar n-a6 b 2a m1na 4n fc3 Pe
#remea aia% serile 4n care #edeam lim"ede erau des!ul de rare)
8 0ar !a!e as!ea s-au !ermina!% au r mas 4n urma !a% s"use
Zfia3
8 Tu crezi 4n c7es!iile alea% cu 9d('Q-#u:>
8 Pa!e% de ce>
8 Adineauri% la bar) c1nd i-a c zu! "a7arul din m1n ) Z u
dac nu mi s-a " ru! c # d !a! mi6carea cu 4nce!ini!rul3
8 E6!i !u "e bur!a 2al 3 Te duc s iei cin asia!ic ? 4nc7eie
Zfia3
8 P! s - i "un ul!im 4n!rebare>
8 &i2ur c da3
8 ie nu i-e nicida! fri2> iscdi Ma!7ilde3
8 0e ce>
8 Pen!ru c % dac mie 4mi "ui un be i2a6 4n 2ur % s m
!ransfrm 4n 4n27e a! 3 5nc7ide 2eamul la?
Irdul 2nea s"re #ec7ea bmbnerie din F7irardelli &Ruare3
0u" c1!e#a minu!e de ! cere% Ma!7ilde r suci bu!nul radiului
6i "ri#i s"re ra6ul ce defila "e l1n2 ma6in 3 La in!ersec ia
din!re -lmbus A#enue 6i ;a$ &!ree!% "r!ul 4i dis" ru din c7i3
*
8 0ac a i #rea s ridica i m1na% s -mi 6!er2 6i eu !e'27eaua?
Pa!rnul lui Fishers Deli 4n!reru"se re#eria lui Lucas3
8 Pf!im>
8 A#e i ni6!e ciburi sub de2e!e% s # ! ia i?
8 Nu # face i 2ri'i "en!ru mine3 -ine era>
8 O femeie frumas % lucru des!ul de rar "e aici?
8 0a% de-aia 4mi "lace mie car!ierul s!a? i- ! ie Lucas3 Nu
mi-a i r s"uns la 4n!rebare3
8 -7elneri a mea e cea care # in!ereseaz > 4mi "are nes"us
,E
- MAR- LEV. -
de r u% dar nu dau infrma ii des"re "ersnalul meu3 N-a#e i
dec1! s # 4n!arce i al! da! 6i s- 4n!reba i c7iar
dumnea#as!r 3 M1ine% la ra zece% in!r din nu 4n !ur 3
Lucas b !u cu "alma 4n !e'27eaua de zinc3 ;uc ile de s!icl
zburar 4n mii de ciburi 6i cibule e3 Pr"rie!arul lcalului se
!rase 4na"i cu un "as3
8 M dare dre"! 4n c! de c7elneri a dumi!ale? O cun6!i "e
!1n ra care a "leca! cu ea> 4l descusu% mai de"ar!e% Lucas3
8 E "rie!en de-a ei% lucreaz la "aza "r!ului% as!a e !! ce
# "! s"une3
-u mi6care iu!e% Lucas 4n7a c1r"a ce a!1rna la cureaua
"a!rnului3 56i 6!erse cu ea "alma care 8 ciuda! lucru? 8 n-a#ea
nici cea mai mic z21rie!ur 3 A"i% arunc buca!a de "1nz 4n
c6ul de 2uni din s"a!ele !e'27elei3
Pa!rnul lui Fishers Deli se 4ncrun! 3
8 Iii "e "ace% m6ule% s"use Lucas% "ri#indu-6i "alma
nea!ins 3 As!a-i ca a!unci c1nd mer2i "e ' ra!ic3 E un !ruc%
4n!!deauna e un !ruc?
A"i% se 4ndre"! s"re ie6ire3 5n fa a lcalului% 46i sca se un
cibule minuscul% care i se 4nfi"sese 4n!re ar ! !r 6i de2e!ul
mi'lciu3
&e duse s"re cabrile! % se a"lec "es!e "r!ier 6i sl bi fr1na
de m1n 3 Ma6ina fura! alunec 4nce! s"re mar2inea c7eiului 6i
se r s!urn 4n a" 3 -1nd b!ul 4i in!r 4n #aluri% c7i"ul lui Lucas fu
lumina! de un z1mbe! c"il resc% "es!e m sur de ferici!3
Pen!ru el% cli"a 4n care a"a n # lea 4n ma6in 8 in!r1nd "e
2eamul 4n!redesc7is 4n!!deauna de m1na lui 2ri'ulie 8 era un
mmen! de "ur bucurie3 0ar "refera!ele sale erau bulele mari%
ce sc "au din !ba de e6a"amen!% "1n s se 4n bu6e
cmbus!ia3 9F1l-21lul: cu care se s" r2eau la su"rafa era
irezis!ibil3
-1nd mul imea se adun ca s #ad farurile din s"a!ele
ma6inii -amar dis" r1nd 4n a"ele !ulburi ale "r!ului% Lucas era
de'a de"ar!e% "e alee% cu m1inile 4n buzunare3
8 -red c !cmai am desc"eri! "erl rar % murmur % 4n
!im" ce se 4nde" r!a3 0ac nu c16!i2% 4nseamn "ur 6i sim"lu c
6i-a b 2a! dracul cada?
*
Zfia 6i Ma!7ilde s! !eau la mas % 4n fa a imensei #i!rine ce
,H
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
d dea s"re ;eac7 &!ree!% a#1nd sub c7i "ri#eli6!ea 2lfului3
9-ea mai bun mas din lcalul ns!ru:% "recizase 6eful de sal
eurasian% cu un z1mbe! care nu-i ascundea nimic din dan!ura
"reminen! 3 Peisa'ul era ma2nific3 La s!1n2a% "dul Flden
Fa!e% m1ndru de nuan ele lui de cru% ri#aliza 4n frumuse e cu
;a$ ;rid2e% "dul ar2in!iu% mai 4n #1rs! dec1! el cu un an3 5n
fa a lr% ca!ar2ele #aselr cu "1nze se le2 nau 4nce! 4n "r!ul de
a2remen!% la ad "s! de 7ula din lar23 Alei ac"eri!e cu "ie!ri6
des" r eau " !ra!ele de "eluz % care se 4n!indeau "1n la a" 3
Pe ele se "limbau cei ce ie6iser s se bucure% la c derea serii%
de !em"era!ura mils!i# a aces!ui 4nce"u! de !amn 3
-7elnerul le "use "e mas du cc!eiluri% s"eciali!a!ea casei%
6i un c6ule cu c7i"suri de cre#e i3 9-adu din "ar!ea lcalului:%
s"use el% 4nm1n1ndu-le lis!a de buca!e3 Ma!7ilde 4n!reb "e
Zfia dac #enea 4n!!deauna aici3 Pre urile i se " reau far!e
mari "en!ru "un2a unei mdes!e func inare adminis!ra!i#e3
Zfia s"use c le in#i!a "a!rnul3
8 A7a% faci s le dis"ar "rcesele-#erbale>
8 E dar un ser#iciu "e care i l-am f cu! acum c1!e#a luni% un
nimic% !e asi2ur% 4i r s"unse ea% cam 4ncurca! 3
8 Mie nu "rea mi-e clar cum e cu nimicurile as!ea ale !ale? -e
fel de ser#iciu>
Zfia 4l 4n!1lnise "e "r"rie!arul res!auran!ului 4n!r- sear % 4n
dcuri3 Mer2ea "e c7ei% a6!e"!1nd s -i ias din #am un
!rans"r! de #esel din -7ina3
Tris!e ea din "ri#irea lui a!r sese a!en ia Zfiei= c1nd b rba!ul
se a"r"iase de mal% fiD1nd 4ndelun2 a"a cenu6ie% ea se !emuse
de !! ce "u!ea fi mai r u3 &e a"r"iase 6i in!rase 4n #rb cu el=
4n cele din urm % mul 4i m r!urisise c ne#as!a #ia s -l lase
du" "a!ruzeci 6i !rei de ani de c s !rie3
8 -1 i ani are ne#as! -sa> 4n!reb Ma!7ilde% in!ri2a! 3
8 a"!ezeci 6i di de ani?
8 i% la 6a"!ezeci 6i di de ani% 4 i mai !rece "rin min!e s
di#r ezi> se minun Ma!7ilde% s! "1nindu-6i cu 2reu r1sul3
8 0ac b rba!ul 4 i sfr ie #reme de "a!ruzeci 6i !rei de ani% 4 i
!rece "rin min!e% 6i c7iar c1! se "a!e de des% ca s nu s"un 4n
fiecare na"!e3
8 i> Ai ref cu! cu"lul>
8 L-am cn#ins s se "ereze 6i i-am f 2 dui! c n- s -l
dar 3 ; rba ii sun! a!1! de slabi de 4n2er?
8 -rezi c s-ar fi arunca! 4n!r-ade# r>
,K
- MAR- LEV. -
8 56i az#1rlise #eri27e!a 4n a" ?
Ma!7ilde 46i 4n l c7ii s"re cer 6i r mase fascina! de
"lafnul res!auran!ului% decra! 4n 4n!re2ime cu #i!ralii de la
Tiffan$Os% care 4i d deau s lii un aer de ca!edral 3 Zfia 4i
4m" r! 6ea " rerea3 O ser#i cu 4nc "l cin! de "ui3
-urias % Ma!7ilde 46i !recu m1n "rin " r3
8 -7es!ia as!a cu sfr i!ul e c7iar ade# ra! >
Zfia "ri#i 6i nu-6i "u!u! s! "1ni un z1mbe!3
8 Nu?
8 A7? P i% a!unci% ce s rb !rim> 4n!reb Ma!7ilde% ridic1ndu-
6i "a7arul3
Zfia 4i #rbi 4n !ermeni #a2i des"re "rm#are de care
beneficiase c7iar 4n aceea6i diminea 3 Nu% nu i se sc7imbase
func ia= nu% nu fusese a#ansa! = 6i nici m car nu era #rba
des"re #re c7es!ie ma!erial 3 0ac Ma!7ilde bine#ia s nu mai
r1n'easc % 4i "u!ea eD"lica% e#en!ual% c anumi!e sarcini de
ser#iciu 4 i fereau mai mul!e dec1! banii sau au!ri!a!eaG era
#rba de frm sub!il de des #1r6ire "ersnal 3 Pu!erea
db1ndi! asu"ra "r"riului eu% 4n beneficiul 8 6i nu 4n
de!rimen!ul 8 celrlal i% "u!ea fi far!e dulce3
8 Amin? zise Ma!7ilde% 4n zeflemea3
8 -u !ine% fa! % # d eu bine c mai am mul! de !ras "1n s
a'un2 la ca" !ul caznei mele% re"lic Zfia% nec 'i! 3
Ma!7ilde !cmai lua s!icla de bambus% "lin cu saAe% "en!ru a
!urna 4n "a7are% c1nd eD"resia Zfiei se sc7imb ful2er !r3 56i
4n7a "rie!ena de 4nc7eie!ura m1inii 6i ridic % li!eralmen!e% din
f!liu3
8 Ie6i de aici% fu2i re"ede s"re u6 ? url Zfia3
Ma!7ilde r m sese 4nm rmuri! 3 Vecinii de la al!e mese
"ri#ir la fel de mira i "e Zfia% care #cifera% 4n#1r!indu-se 6i
"arc "1ndind un du6man in#izibil3
8 Afar !a! lumea% ie6i i c1! "u!e i de iu!e 6i 4nde" r!a i-#
de lcul s!a% 2r bi i-# ?
Lumea din 'ur "ri#ea% 6# ind 6i 4n!reb1ndu-se ce fars
idia! mai era 6i as!a3 Pr"rie!arul lcalului aler2 la Zfia% cu
m1inile 4m"reuna!e a ru2 % im"lr1nd- "e aceea "e care
cnsidera "rie!en s nu mai !ulbure rdinea3 Zfia 4l a"uc %
ener2ic % de umeri 6i 4l ru2 cu cerul 6i " m1n!ul s e#acueze
ne4n!1rzia! sala3 5l cn'ur s aib 4ncredere 4n ea% era
c7es!iune de secunde3 Liu Tran nu era c7iar un 4n ele"!% dar
ins!inc!ul nu-l 4n6elase nicida! 3 ; !u de du ri% scur!% din
,L
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
"alme 6i cele c1!e#a cu#in!e "e care le rs!i 4n can!nez fur
de-a'uns "en!ru a "une 4n mi6care bale!ul 7! r1! al c7elnerilr3
; rba ii 4n li#rea alb !raser scaunele mesenilr% "e care 4i
cnduser iu!e s"re cele !rei ie6iri din lcal3
Liu Tran r mase 4n mi'lcul s lii care se 2lea3 Zfia 4l !rase de
bra s"re una din!re ie6iri% dar el rezis! % z rind- "e Ma!7ilde%
care nici nu se clin!ise% 4m"ie!ri! la c1 i#a "a6i de ei3
8 Am s ies ul!imul% s"use Liu% c7iar 4n mmen!ul 4n care un
a'u!r de buc !ar se n "us!i afar din buc ! rie% url1nd ca din
2ur de 6ar"e3
O eD"lzie de nemai"meni! #ilen m !ur lcul3 Unda
de 6c dislc lus!ra mnumen!al % care se "r bu6i% 2reaie% la
" m1n!3 Mbila " rea as"ira! "rin #i!rina ale c rei 2eamuri
"ul#eriza!e se r s"1ndir "e 6seaua ce !recea mai 's de acl3
Mii de mici cris!ale r6ii% #erzi 6i albas!re "luau "es!e lcalul 4n
ruin 3 Iumul cenu6iu 6i 4nec cis care cu"rinsese sala de mese
se ridica 4n # l !uci% "rin "ere!ele c sca! al fa adei3 Vuie!ul ce
4ns ise ca!as!rfa fu urma! de ! cere sufcan! 3 O"ri! mai 's
de lcal% Lucas 4nc7ise 2eamul nii ma6ini "e care furase cu
r 4n urm 3 A#ea nem r2ini! rare fa de "raf 6i una 4nc 6i
mai mare fa de lucrurile care nu ie6eau a6a cum "re# zuse el3
Zfia 4m"inse bufe!ul masi# care se r s!urnase "es!e ea3 56i
frec 2enunc7ii 6i " 6i "es!e m su de ser#i! c zu! "e
"ar!e3 Pri#i la dezrdinea care dmnea 4n 'urul ei3 &ub sc7ele!ul
marelui "licandru des"uia! de !a!e "dabele lui z cea
res!aura!rul% res"ir1nd sacada!% 2rei3 Zfia d du fu2a la el3 Liu
se s!r1mb % dbr1! de durere3 Pl m1nii i se um"leau de s1n2e%
cm"rim1ndu-i inima !! mai mul!% cu fiece ins"ira ie3 5n
de" r!are% sirenele "m"ierilr r sunau 4n ecu% "e s!r zile
ra6ului3
Zfia 4l ru2 "e Liu s se in !are3
8 E6!i ne"re ui! % sus"in b !r1nul c7inez3
Zfia 4i lu m1na= Liu a"uc "e a ei 6i 6i- "use "e "ie"!ul
care 6uiera ca un "neu s"ar!3 -7iar dac suferea% c7ii lui 6!iau
s ci!easc ade# rul3 56i adun ul!imele "u!eri 6i murmur c %
mul umi! Zfiei% nu sim ea nici nelini6!e3 !ia c % 4n smnul cel
mare 6i #e6nic% nu #a mai sfr i3 R1se% "r#c1ndu-6i un acces
de !use3
8 -e nrc "e #ii!rii mei #ecini? 4 i da!reaz mul!e3
Un #al de s1n2e 4i n # li "e 2ur % cur21ndu-i "e braz 6i
"ierz1ndu-se 4n r6ul c#rului3 Z1mbe!ul lui Liu 4n27e 3
,J
- MAR- LEV. -
8 -red c !rebuie s - i cau i "rie!ena3 N-am # zu!- ie6ind3
Zfia se ui! de 'ur 4m"re'ur% dar nu # zu nici urm de
Ma!7ilde sau de #reun al! cr"3
8 L1n2 u6 % sub dula"ul de #ase% 4ndemn Liu% !u6ind din
nu3
Zfia se ridic 3 Liu "ri% in1nd- de 4nc7eie!ura m1inii% 6i 46i
ad1nci "ri#irea 4n c7ii ei3
8 -um ai 6!iu!>
Zfia 4l cn!em"l "e mul 4n ale c rui "u"ile aurii se s!in2eau
ul!imele raze de #ia 3
8 Ai s 4n ele2i 4n c1!e#a cli"e3
A!unci% c7i"ul lui Liu fu lumina! de un z1mbe! imens 6i !a!
fiin a lui fu cu"rins de "ace3
8 5 i mul umesc "en!ru 4ncredere3
Aces!ea au fs! ul!imele cu#in!e ale lui Mis!er Tran3 Pu"ilele 4i
de#enir c1! #1rful de ac% "lea"ele 4i cli"ir % iar brazul i se l s
4n "alma clien!ei sale de "e urm 3 Zfia 4l m1n21ie "e frun!e3
8 Iar! -m c nu !e "! 4ns i% s"use ea% "un1nd 's 4nce!i6r
ca"ul iner! al res!aura!rului3
&e ridic % 4nde" r! cmd mic % r s!urna! cu "iciarele 4n
sus% 6i se 4ndre"! s"re mbil masi# % culca! la " m1n!3 O
4m"inse din r s"u!eri 6i desc"eri "e Ma!7ilde% incn6!ien! % cu
furculi mare% "en!ru ser#i! fri"!ura de ra % 4nfi"! 4n 2amba
s!1n2 3
Iasciculul de lumin al unei l m"i "ur!a!e de un "m"ier
m !ur "deaua= "a6ii lui f ceau s !rsneasc mlzul3 &e
a"r"ie de cele du femei 6i ridic imedia! rece"!rul a"ara!ului
de emisie-rece" ie din 7ls!erul a2 a! de um r% ca s anun e c
2 sise du #ic!ime3
8 Una sin2ur ? i se adres Zfia3
8 -u a!1! mai bine% s"use un b rba! 4n cs!um ne2ru% care
scru!a de la dis!an d r1m !urile3
eful "m"ierilr d du din umeri3
8 O fi #reun a2en! federal3 Acum% a"ra"e c a'un2 4nain!ea
nas!r % c1nd e #re eD"lzie "e unde#a% bmb ni el% "un1nd "e
fa a lui Ma!7ilde masc de Di2en3
I se adres unui cec7i"ier% care #enea s"re elG
8 Are un "icir frac!ura!% "a!e 6i m1n % es!e f r
cun6!in 3 Anun -i "e "aramedici% ca s- e#acueze c1! mai
re"ede3
Ar ! s"re cr"ul lui Tran3
,M
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 la de acl cum e>
8 Prea !1rziu? r s"unse b rba!ul 4n cs!um% din cel lal! ca" !
al s lii3
Zfia inea "e Ma!7ilde 4n bra e 6i 4ncerca s -6i s! "1neasc
!ris!e ea care 4i a" sa "ie"!ul3
8 E numai #ina mea% n-ar fi !rebui! s #enim aici3
&e ui! s"re cer% "rin #i!rina s"ulbera! = buza inferiar 4i
!remura3
8 Nu lua acum? Era "e calea cea bun % ar fi reu6i!3 - zusem
de acrd s -mi la6i c1!e#a luni 6i de-abia du" aia s iei
7! r1re3 Vrba-i #rb ?
Uimi i% cei di brancardieri care se a"r"iar de ea 4n!rebar
dac 4i era bine3 5i lini6!i cu sim"l mi6care din ca"3 Ei 4i
"r"user masc de Di2en% dar Zfia nu #i3 A!unci% ru2ar
s se dea de"ar!e= ea se !rase 4na"i cu c1 i#a "a6i% iar cei di
sal#a!ri a6ezar "e Ma!7ilde "e !ar2a 6i se 4ndre"!ar
imedia! s"re ie6ire3 Zfia se duse "1n la ceea ce mai r m sese
din #i!rina de s!icl % f r s sca"e din c7i !ru"ul "rie!enei sale%
care dis" ru 4n ambulan 3 V1r!e'urile r6ii-"r!calii ale sal# rii
se "ierdur 4n de" r!are% da! cu sune!ul sirenei% 4n !im" ce se
4ndre"!au s"re &an Irancisc Memrial /s"i!al3
8 N-a#e i de ce s # sim i i #in#a! % !u!urr ni se 4n!1m"l
s fim 4n lcul ne"!ri#i!% la mmen!ul ne"!ri#i!3 As!a-i sar!a?
Zfia !res ri3 Recunscuse 2lasul 2ra# al celui ce 4ncerca s-
recnfr!eze cu a!1!a s!1n2 cie3 Lucas se a"r"ia de ea% mi'indu-
6i c7ii3
8 -e face i aici> 4n!reb ea3
8 -redeam c #-a s"us de'a cmandan!ul "m"ierilr%
r s"unse el% sc 1ndu-6i cra#a!a3
8 )i% cum !!ul "are s indice banal eD"lzie a 2azelr
din buc ! rie sau% 4n cel mai r u caz% m1n criminal % dr 2u ul
a2en! federal se #a "u!ea 4n!arce acas % l s1ndu-i "e "li i6!ii
de la sec ie s -6i fac !reaba3 Terri6!ilr nu le arde s #1neze
ra e cu "r!cale?
Vcea "e c1! de r 2u6i! % "e a!1! de mrc nas a
ins"ec!rului de "li ie le 4n!reru"sese cn#ersa ia3
8 -u cine a#em narea> 4n!reb Lucas% cu zeflemea care 4i
!r da a2asarea3
8 -u ins"ec!rul Pil2uez de la Pli ia din &an Irancisc% 4i
r s"unse Zfia3
8 &un! 4nc1n!a! c % de da!a as!a% m-a i recunscu!? 4i s"use
E+
- MAR- LEV. -
Pil2uez Zfiei% i2nr1ndu-l !!almen!e "e Lucas3 Pa!e c s -mi
eD"lica i 6i mie da! ce a fs! cu mica scen din diminea a as!a3
8 Nu #iam s d m eD"lica ii cu "ri#ire la 4m"re'ur rile 4n care
ne-am 4n!1lni! "rima ar % !cmai ca s- "r!e'ez "e Ma!7ilde%
ad u2 Zfia3 5n dcuri% b1rfele se r s"1ndesc mai iu!e dec1!
cea a3
8 -1nd am l sa!- s ias mai cur1nd dec1! fusese "re# zu!%
#-am acrda! !a! 4ncrederea% de aceea #-a6 fi recunsc !r
dac a i "rceda la fel 4n ceea ce m "ri#e6!e3 Tac!ul nu e musai
in!erzis 4n "li ie? Aces!ea fiind zise% a#1nd 4n #edere s!area 4n
care se afl mi!i!ica% "a!e ar fi fs! mai bine dac l sam s -6i
eDecu!e "edea"sa3
8 Irumas defini ie a !ac!ului% ins"ec!re? 4i lu #rba din
2ur Lucas% salu!1ndu-i "e am1ndi3
Trecu "rin s" r!ura uria6 % 4n care z ceau res!urile u6ii duble%
mnumen!ale% ce fusese adus cu mare c7el!uial din Asia3
5nain!e de a se duce s"re ma6ina lui% Lucas i se adres din
s!rad Zfiei3
8 5mi "are nes"us de r u "en!ru "rie!ena dumnea#as!r 3
-7e#rle!ul ne2ru dis" ru% du" c1!e#a secunde% la in!ersec ia
cu ;eac7 &!ree!3
Zfia nu-l "u!ea l muri c1!u6i de "u in "e ins"ec!r3 Numai un
!eribil "resen!imen! f cuse s -i 2r beasc "e clien i s
" r seasc res!auran!ul3 Pil2uez f cu bser#a ia c eD"lica iile ei
erau cam li"si!e de cnsis!en % dac luau 4n cnsidera ie
num rul de #ie i "e care !cmai le sal#ase3 Zfia nu a#ea nimic
al!ce#a de ad u2a!3 Pa!e c de!ec!ase f r s -6i dea seama
mirsul de 2aze care ie6ea din "lafnul fals al buc ! riei3 Pil2uez
mrm iG dsarele 4nc1lci!e% 4n care era ames!eca! subcn6!ien!ul%
a#eau su" r !area !endin de a se ine scai de el% 4n ul!imii
ani3
8 Anun a i-m 6i "e mine c1nd #e i s!abili cncluziile
anc7e!ei% am ne#ie s 6!iu ce s-a 4n!1m"la!3
El 4i 4n2 dui s "lece de la fa a lcului3 Zfia se 4n!arse la
ma6ina ei3 Parbrizul era cr "a! din!r- "ar!e 4n!r-al!a% iar
carseria mar era ac"eri! de un 2ri "r fs% abslu! unifrm3
Pe drumul care ducea la Ur2en % 4n!1lni mai mul!e ma6ini ale
"m"ierilr care cn!inuau s se 2r beasc s"re lcul dramei3
A'uns la s"i!al% 46i l s Irdul 4n "arcare 6i se 4ndre"! s"re
in!rare3 O infirmier 4i ie6i 4n 4n!1m"inare 6i 4i s"use c Ma!7ilde
era 4n sala de cnsul!a ii3 Zfia 4i mul umi !inerei femei 6i lu lc
E<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
"e una din!re banc7e!ele 2ale din sala de a6!e"!are3
*
Ner bd !r% Lucas claDn de du ri3 I r s -6i ia c7ii de
"e micul ecran 8 unde ec7i"a .anAees cnducea cu un "unc!a'
zdrbi!r 8 2ardianul din 27ere! a" s "e un bu!n3 ;ariera se
ridic 6i -7e#rle!ul 4nain! % cu farurile s!inse% "1n la mar2inea
di2ului3 Lucas desc7ise 2eamul 6i 46i az#1rli c7i6!cul3 Aduse
mane!a de #i!ez 4n "zi ia zer 6i ie6i din #e7icul% l s1ndu-i
m!rul 4n func iune3 -u l#i!ur de "icir 4n bara de "r!ec ie
din s"a!e 4i d du im"ulsul necesar "en!ru a se "une 4n mi6care%
"1n la mar2inea c7eiului unde se r s!urn 6i dis" ru 4n a" 3
5nc1n!a!% cn!em"l cu m1inile 4n 6lduri 4n!rea2a scen 3 0u"
ce ul!ima bul de aer "lesni la su"rafa a a"ei% se 4n!arse 6i
"rni 4n "as #is c !re "arcare3 O /nda de culare m slinie
" rea c nu-l a6!e"!a dec1! "e el3 5i me6!eri brasca% desc7ise
ca"!a% smulse alarma 6i az#1rli c1! acl3 &e ins!al la #lan 6i
cerce! % "rea "u in en!uziasma!% in!erirul 4mbr ca! 4n "las!ic% 46i
scase !rusa de c7ei 6i alese una% care " rea a fi cea mai
"!ri#i! 3 M!rul 4nce"u s duduie "e da! 3
8 O 'a"nez #erde? As!a-i c7iar culmea? bd2 ni Lucas%
ridic1nd fr1na de m1n 3
Arunc "ri#ire la ceasul "e care 4l "ur!a la 4nc7eie!ura m1inii3
5n!1rziase3 Acceler 3 &!1nd "e babS
K
% un bsc7e!ar "e nume
Jules d du din umeri 6i se ui! du" ma6ina care se 4nde" r!a% 4n
!im" ce un ul!im 921l-21l: 46i d dea sufle!ul la su"rafa a a"ei3
*
8 O s sca"e>
Era "en!ru a !reia ar % 4n aceea6i sear % c1nd #cea lui Lucas
f cea s !resar 3
8 &"er% r s"unse ea% "ri#indu-l din ca" "1n -n "iciare3 -ine
sun!e i dumnea#as!r % mai eDac!>
8 Lucas3 0ezla! 6i !!da! 4nc1n!a!% f cu el% 4n!inz1ndu-i
m1na3
6
;abS 8 dis"zi!i# de frma unui msr% fiDa! "e c7eiuri% de care se
lea2 cu "ar1me #asele acs!a!e3 %,. ).0
E*
- MAR- LEV. -
Zfia sim ea abia acum c bseala "unea s! "1nire "e ea3 &e
ridic 6i se duse la dis!ribui!rul de cafea3
8 Vre i 6i dumnea#as!r una>
8 Nu beau cafea% r s"unse Lucas3
8 Nici eu% zise ea% ui!1ndu-se la mneda de du zeci de cen i
"e care 4n#1r!ea 4n m1n 3 -e face i aici>
8 -a 6i dumnea#as!r 3 Am #eni! s # d cum 4i mer2e3
8 0e ce> 4n!reb Zfia% b 21ndu-6i mneda 4n buzunar3
8 Iiindc !rebuie s fac un ra"r! 6i fiindc % "en!ru mmen!%
la rubrica 9#ic!ime: am scris cifra <3 A6a c am #eni! s #erific
dac nu cum#a !rebuie s -mi reac!ualizez infrma ia3 5mi "lace
s -mi de"un d rile de seam 4n aceea6i zi= am rare de
4n!1rzieri3
8 A6a 4mi s"uneam 6i eu?
8 Mai bine a i fi acce"!a! in#i!a ia mea la cin ? Acum% n-am
mai fi fs! aici?
8 Adineauri a i #rbi! far!e la biec! des"re !ac!? P re i a fi
un eD"er! 4n ma!erie?
8 Ea n- s ias din blcul "era!r dec1! la na"!e% !1rziu3
Iurculi ele de ser#i! ra a fac ni6!e "a2ube al naibii de mari c1nd
sun! 4nfi"!e 4n carnea macr de m3 Vr !rece re 4n!re2i "1n
c1nd dc!rii #r case !! ce !rebuie3 P! s # duc la cafeneaua
de "es!e drum>
8 Nu% nu "rea "u!e i?
8 -um dri i3 O s a6!e"! m aici= a!msfera nu e la fel de
sim"a!ic % dar% dac "refera i a6a) P ca!?
&! !eau s"a!e 4n s"a!e% "e banc7e!ele lr% de mai bine de
r % c1nd c7irur2ul a" ru% 4n sf1r6i!% 4n ca" !ul cularului3 Nu-6i
!r 2ea m nu6ile f c1ndu-le s "lesc ie Bdin!!deauna% c7irur2ii
se debarasau de ele 6i le aruncau 4n "ubele "use la 4ndem1n 4n
aces! sc"C3 Ma!7ilde era 4n afara "ericluluiG ar!era nu-i fusese
a!ins 3 &cannerul nu e#iden iase nici urm de !rauma!ism
cranian3 -lana #er!ebral 4i era in!ac! 3
Ma!7ilde a#ea du frac!uri nede"lasa!e% una la 2amb %
cealal! la bra % 6i c1!e#a cus !uri3 Acum i se "unea 27i"sul3 O
cm"lica ie era ric1nd "sibil 4ns dc!rul era 4ncrez !r3
T!u6i% drea ca "acien!a s r m1n 4n re"aus !!al% 4n cursul
urm !arelr re3 I-ar fi recunsc !r Zfiei dac le-ar !ransmi!e
celr a"r"ia i c % "1n a dua zi% de diminea % Ma!7ilde nu
a#ea #ie s "rimeasc nici #izi! 3
8 O #i face imedia!G nu-s dec1! eu3
E,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
i 46i l s num rul "a2erului la infirmiera 6ef de e!a'3 Ie6ind%
Zfia !recu "rin fa a lui Lucas 6i% f r s -i arunce "ri#ire% 4l
infrm c nu #a fi ne#i! s -6i mdifice "rcesul-#erbal3 A"i%
dis" ru du" !urnic7e!ul de la in!rare3 Lucas a'unse 4n "arcarea
"us!ie% c1nd ea 4nc 46i mai c u!a c7eile3
8 0ac a i #rea s nu m mai face i s !resar% #-a6 fi far!e
recunsc !are% 4i s"use ea3
8 -red c ni di am 4nce"u!- cu s!1n2ul% 4i r s"unse Lucas%
cu #ce bl1nd 3
8 -um adic > i- 4n!arse ea3
Lucas 6# i 4nain!e de a-i r s"undeG
8 & zicem c % uneri% nu "rea s!au s -mi ale2 cu#in!ele% dar
m bucur sincer c "rie!ena dumnea#as!r a ie6i! cu bine din
aceas! 4ncercare3
8 Ei bine% m car 4m" r! 6im 6i ni ce#a "e ziua de azi?
-are#as zic % !!ul e "sibil? Acum% dac 4mi "ermi!e i s
desc7id "r!iera)
8 0ar% dac am mer2e s 94m" r! 6im: 6i cafea) # r2>
Zfia amu i3
8 Pras! idee? cn!inu Lucas3 0umnea#as!r nu be i cafea%
iar eu nici a!1!? Pa!e un suc de "r!cale> -7iar aici% "es!e
drum% au ni6!e sucuri eDcelen!e3
8 0e ce ine i a!1!a s # "!li i se!ea 4n !# r 6ia mea>
8 Pen!ru c abia am ssi! 4n ra6 6i nu cunsc abslu! "e
nimeni3 Am "e!recu! !rei ani la Ne@ .rA% 4n cea mai de"lin
sin2ur !a!e3 ;i2 A""le
L
a"ra"e c m-a f cu! !aci!urn% dar sun!
7! r1! s m sc7imb3
Zfia 46i 4nclin ca"ul 6i 4l "ri#i in! "e Lucas3
8 ;un% iau de la ca" !% s"use el3 Ui!a i de Ne@ .rA% de
sin2ur !a!ea mea 6i% de al!fel% de !a!e celelal!e3 Nu 6!iu de ce
in a!1!a s beau ce#a 4m"reun cu dumnea#as!r 3 0e fa"!%
"u in 4mi "as de b u!ur % #reau s # cunsc3 Pf!im% #-am
m r!urisi! ade# rul3 Ar fi fa"! bun din "ar!ea dumnea#as!r
dac a i s"une da3
Zfia 46i "ri#i ceasul de la m1n 6i 6# i c1!e#a cli"e3 A"i
z1mbi 6i acce"! in#i!a ia3 Tra#ersar s!rada 6i in!rar la 5risp6
5reme. Micul lcal mirsea frums% a "r 'i!uri caldeG !a# cu
"l cin! !cmai fusese scas din cu"!r3 &e a6ezar la mas
7
;i2 A""le %ar*. /m.0 8 "recla ra6ului Ne@ .rA3
EE
- MAR- LEV. -
din dre"!ul #i!rinei3 Zfia nu m1nca nimic% dar se ui!a% "er"leD %
la Lucas3 Aces!a 4nfulecase 4n mai "u in de zece minu!e 6a"!e
226i "udra!e cu za7 r3
8 0in lis!a " ca!elr ca"i!ale% # d c l cmia nu #
!rauma!izeaz delc% s"use ea% cu "ri#ire amuza! 3
8 Ta!e "#e6!ile as!ea cu " ca!ele sun! un cara27isl1c)
r s"unse el% lin21ndu-6i de2e!ele3 &un! ni6!e 6mec7erii
c lu2 re6!i3 O zi f r 226i e mai ur1! dec1! zi cu #reme
bun ?
8 Nu # "lace sarele> 4l 4n!reb ea% mira! 3
8 O7% cum s nu% 4l adr? 4mi "lac arsurile 6i cancerele de
"iele3 5mi "lace c1nd amenii cra" de c ldur % s!ran2ula i de
cra#a! 3 -1nd femeile sun! !erriza!e la 21ndul c li se "relin2e
mac7ia'ul3 -1nd !a! lumea face !i2nafes din cauza a"ara!elr
de aer cndi ina!% care 2 uresc s!ra!ul de zn= c1nd cre6!e
"luarea% iar animalele se s!in2 de se!e% f r s mai "menim de
b !r1nii care se sufc 3 A7% nu% scuze? &arele nu-i delc crea ia
celui "e care 4l crede i3
8 A#e i un md ciuda! de a "ri#i lucrurile3
Zfia de#eni mai a!en! la s"usele lui Lucas% c1nd el declar %
"e un !n 2ra#% c !rebuie s dai d#ad de nes!i!a!e 4n
mmen!ul 4n care califici r ul 6i binele3 Ordinea cu#in!elr
in!ri2 "e Zfia3 0e c1!e#a ri% Lucas ci!ase r ul 4nain!ea
binelui) de bicei% amenii f ceau in#ers3
Prin min!e% 4i !recu un 21nd3 5l b nui c e un 4n2er Verifica!r%
#eni! s cn!rleze buna desf 6urare a misiunii sale3 5i 4n!1lnise
adesea% c7iar 6i 4n "era iuni mai "u in ambi iase dec1! as!a3
-u c1! #rbea mai mul! Lucas% cu a!1! i"!eza aceas!a " rea mai
"lauzibil % a!1! era de "r#ca!r3 Is"r #indu-6i a nua 22a6 %
el anun % cu 2ura "e 'um !a!e "lin % c ar fi nes"us de
4nc1n!a! s- re#ad 3 Zfia z1mbi3 El "l !i n!a 6i ie6ir din lcal3
5n "arcarea "us!ie% Lucas 46i ridic frun!ea3
8 Es!e "u in cam rece% 4ns cerul e su"erb% nu-i a6a>
Ea 4i acce"!ase in#i!a ia la cin de a dua zi3 0ac % "rin cel
mai mare 6i mai nea6!e"!a! 7azard% lucrau am1ndi "en!ru
aceea6i firm % cel ce #ise s- !es!eze a#ea s fie ser#i!G ea% una%
s -i c1n!e 4n s!run 6i s aib "ar!e de dis!rac ie "e cins!e3
Zfia 46i lu ma6ina 6i se 4n!arse acas 3
Parc 4n fa a cl dirii 4n care lcuia 6i a#u 2ri' s nu fac
z2m! c1nd urc !re"!ele de la in!rare3 Nu se z rea nici 2ean
de lumin = u6a de la a"ar!amen!ul lui Reine &7eridan era 4nc7is 3
EH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
5nain!e de a in!ra 4n cas % 46i ridic c7iiG "e firmamen! nu erau
nici nri% nici s!ele3
i a fost sear i a fost diminea #
Ziua a doua
Ma!7ilde se !rezise din zri3 5n cursul n" ii% fusese cbr1!
4n!r- camer unde "lic!iseala se 6i f cea sim i! 3 0e
cincis"rezece luni 4ncace% 7i"erac!i#i!a!ea fusese sin2urul ei
remediu "en!ru a se "u!ea lecui de reminiscen ele unei al!e #ie i%
4n care afurisi!ul cc!eil de dis"erare 6i dr2uri a"ra"e c
d duse 2a!a3 Nenul ce 1r1ia deasu"ra ca"ului 4i amin!ea de
lun2ile re de lu"! 4m"!ri#a se#ra'ului% care% "e a!unci% 4i sf16ia
cu dureri de nedescris m run!aiele% 4i amin!ea de zilele de infern
dan!esc% 4n care Zfia 8 numi! de ea 94n2erul " zi!r: 8
!rebuia s- in de m1ini% c ci% ca s su"ra#ie uiasc % 46i mu!ila
!ru"ul% 4n 4ncercarea de a-6i mai a!enua "edea"sa insu"r!abil
cu care "l !ea "l cerile din !recu!% 6i-l z21ria "1n c1nd 46i
smul2ea "ielea% "r#c1ndu-6i ni r ni3
Uneri% i se " rea c 4nc mai sim!e 4n eas! durerea ascu i!
"ricinui! de 7ema!amele r mase du" nenum ra!ele l#i!uri
"e care le !r 2ea% din r s"u!eri% cu ca"ul% 4n acele n" i% c1nd
z cea "rad suferin elr de "e urm 3 56i "ri#i 4nc7eie!ura
bra uluiG s!i2ma!ele 4n e" !urilr se 6!erseser !! mai mul!%
s "! m1n du" s "! m1n % ca un semn al is" 6irii3 Un sin2ur
"unc!ule #ilaceu mai "ersis!a "e !raseul unei #ene% "arc
"en!ru a-i amin!i c "e acl in!ra c1nd#a mar!ea len! 3 Zfia
4m"inse u6a camerei3
8 Taman la !im"% s"use ea% "un1nd un buc7e! de bu'ri "e
n"!ier 3
8 Taman la !im" "en!ru ce> 4n!reb Ma!7ilde3
8 i-am # zu! fa a% 4n !im" ce in!ram% 6i "r2nza me!e a
mralului ! u " rea s indice mdificare c !re #ariabil% cu
!endin s"re fur!un 3 M duc s cer #az de la infirmiere3
8 &!ai l1n2 mine% s"use Ma!7ilde% cu 2lasul s!ins3
8 ;u'rii sun! a"ra"e la fel de ner bd !ri ca !ine% au ne#ie
de mul! a" = s!ai a6a% c m 4n!rc imedia!3
EK
- MAR- LEV. -
R mas sin2ur 4n camer % Ma!7ilde cn!em"l flrile3 -u
m1na s n !as % m1n21ie crlele m ! sase3 Pe!alele bu'rilr
a#eau !eD!ur aidma bl ni ei de "isic % Ma!7ilde adra
felinele3 Zfia% care se 4n!arse aduc1nd 2 lea! % 4i 4n!reru"se
#isarea3
8 As!a-i !! ce au= dar nu-i nici nenrcire% bu'rii nu sun!
flri snabe3
8 &un! "refera ii mei3
8 !iu3
8 -um de ai reu6i! s -i 2 se6!i "e #remea as!a>
8 &ecre!?
Zfia se ui! la "icirul "us 4n 27i"s al "rie!enei sale% a"i la
bra ul imbiliza! de a!el 3 Ma!7ilde 4i sur"rinse "ri#irea3
8 0aO 6!iu c n-ai 6ma! delc% 4n "r 'elni a aia? 0e fa"!% ce s-
a 4n!1m"la!% cu ade# ra!% a!unci> Nu-mi amin!esc a"ra"e nimic3
&! !eam de #rb % !u !e-ai ridica!% eu nu% 6i% "e urm % imens
2aur nea2r 3
8 Nu) acumulare de 2aze 4n "lafnul fals din buc ! rie? -1!
ai de s!a! aici>
0c!rii ar fi l sa!- "e Ma!7ilde s ias c7iar de a dua zi% dar
ea nu a#ea "sibili!a!ea s -6i an2a'eze asis!en! la dmiciliu%
iar% 4n s!area 4n care se afla% nu se "u!ea mi6ca delc3 -1nd Zfia
se "re2 !i de "lecare% Ma!7ilde izbucni 4n lacrimi3
8 Nu m l sa aici% mirsul s!a de dezinfec!an!e m
4nnebune6!e3 Am "l !i! des!ul% 4 i 'ur3 Nu m-a6 mai "u!ea a"uca
nicida! de c7es!ia aia3 5mi 1 1ie fundul a6a de !are de 2raz %
c nu 4n27i! nici m car calman!ele "e care mi le dau 6!ia3 !iu
c % "en!ru !ine% sun! "#ar % dar sca!e-m de aici c7iar acum%
Zfia3
Zfia se 4n!arse la c " !1iul "rie!enei sale 6i m1n21ie "e
frun!e% ca s alun2e firii suferin ei care 4i z21l 1ia !ru"ul3 5i
f 2 dui s fac !! "sibilul "en!ru a 2 si c1! mai re"ede
slu ie3 La sf1r6i!ul zilei a#ea s !reac % din nu% s- #ad 3
Ie6ind din s"i!al% Zfia "rni 4n #i!ez s"re dcuri= ziua de lucru
4i era 4nc rca! 3 Tim"ul !recea iu!eG a#ea misiune de 4nde"lini!
6i c1 i#a "r!e'a i "e care nici nu "u!ea fi #rba s -i abandneze3
&e duse s -i fac #izi! #ec7iului s u amic r ! ci!r3 Jules 46i
" r sise lumea f r s se fi dumiri! #reda! ce anume 4l f cuse
s- ia "e calea care 4l dusese sub arcada nr3 L% unde 46i s!abilise
dmiciliul ins!abil) 0ar serie de !eribile farse "e care i le
'ucase #ia a3 O reducere de "ersnal% care 4i "usese ca" !
EL
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
carierei3 O sim"l scrisare% care 4l anun ase c nu mai f cea
"ar!e din marea cm"anie ce 4nsemnase !!ul 4n #ia a lui3
La cincizeci 6i "! de ani e6!i 4nc far!e !1n r) 6i% c7iar dac
firmele de csme!ice 'ur c % 4n "rea'ma #1rs!ei de 6aizeci de
ani% #ia a 4 i s! 4nc 4nain!e 8 cu cndi ia s ai 2ri' de ca"i!alul
! u es!e!ic 8 "r"riile lr de"ar!amen!e de resurse umane sun!
"rea "u in cn#inse de c7es!ia as!a 4n mmen!ul c1nd
ree#alueaz "lanul de carier al an2a'a ilr3 A6a c Jules MinsA$
se "menise 6mer3 Un a2en! de "az 4i cnfiscase ecusnul la
in!rarea 4n cl direa unde "e!recuse mai mul! !im" dec1! acas 3
I r s -i s"un #rb % b rba!ul 4n unifrm 4l 4ns ise "1n 4n
biru3 Trebuise s -6i s!r1n2 lucrurile sub "ri#irile cle2ilr mu i
ca "e6!ele3 Jules "lecase% b !u! de "laia acelei zile sinis!re% cu
cu!iu de car!n sub bra % ca unic ba2a'% du" !reizeci 6i di de
ani de rbie fidel 3
Via a lui Jules MinsA$% un s!a!is!ician nebun du" ma!ema!icile
a"lica!e% se rezuma !!u6i la ari!me!ic c1! se "a!e de
rudimen!ar G adunarea @eeAendurilr "e care le "e!recuse
s!udiind dsarele% 4n de!rimen!ul "r"riei #ie i= 4m" r irea% 4n
"rfi!ul "u!erii celr care 4l flseau Bera m1ndru s lucreze
"en!ru ei= f cea "ar!e din!r- mare familie% unde fiecare a#ea un
rl de 'uca!% cu cndi ia s s!ea la lcul luiC= 4nmul irea
umilin elr 6i a ideilr i2nra!e de ni6!e au!ri! i nele2i!ime% cu
"u!eri db1ndi!e "e nedre"!= 4n sf1r6i!% sc derea dre"!ului de a-6i
4nc7eia cariera 4n md demn3 &em n1nd cu c#adra!ura cercului%
eDis!en a lui Jules se reducea la ecua ie de nedre"! i f r
slu ie3
5n c"il rie% lui Jules 4i "l cea s -6i "iard #remea "e l1n2
cimi!irul de ma6ini% unde "res uria6 cm"rima carcasele
au!mbilelr #ec7i3 Pen!ru a alun2a sin2ur !a!ea care 4i b1n!uia
n" ile% 46i ima2inase deseri #ia a !1n rului cadru d!a!% care i-
ruinase "e a lui% 9e#alu1ndu-l: ca bun de da! la fiare #ec7i3
- r ile de credi! i se f cuser ne# zu!e 4n cursul !amnei% cn!ul
din banc nu su"ra#ie uise iernii% casa 6i- " r sise la #enirea
"rim #erii3 5n #ara care urmase% sacrificase dra2s!e imens %
lu1ndu-6i m1ndria 4n!r- ul!im c l !rie3 I r ca m car s -6i dea
seama% numi!ul Jules MinsA$% de cincizeci 6i "! de ani% se
"menise 4n si!ua ia de a-6i ale2e ca dmiciliu ins!abil arcada nr3
L% de "e c7eiul J+ al "r!ului cmercial din &an Irancisc3 5n
cur1nd% a#ea s s rb !reasc zece ani "e!recu i sub cerul liber%
4i "l cea s le "#es!easc celr care s! !eau s -l ascul!e c % 4n
EJ
- MAR- LEV. -
ziua marii "lec ri% nu-6i d duse seama de abslu! nimic3
Zfia bser# cica!ricea care 4i su"ura de sub ru"!ura
"an!alnului de !@eed 9"rince-de-2alles:3
8 Jules% ar !rebui s mer2i la dc!r% cu "icirul s!a?
8 A7% nu 4nce"e iar% !e r2? Picirul meu e c1! se "a!e de
bine?
8 0ac rana as!a nu e cur a! % s fac can2ren 4n mai
"u in de s "! m1n % 6i !u 6!ii far!e bine as!a?
8 Am !recu! eu% de acum% "es!e cea mai rea din!re can2rene%
frumu6ic% a6a c % una 4n "lus% una 4n minus) i% "e urm % e
a!1!a #reme de c1nd 4l !! r2 "e 0umnezeu s #in s m ia%
4nc1! !rebuie s -l las s -6i fac !reaba3 0ac m !ra!ez de fiecare
da! c1nd am c1!e ce#a care nu mer2e% la ce-mi mai flse6!e s
m r2 s "lec de "e " m1n!ul s!a "r " di!> Prin urmare% #ezi
!u% buba as!a e bile!ul meu c16!i2 !r "en!ru lumea ailal! 3
8 -ine- i ba2 4n ca" ideile as!ea "rs!e6!i>
8 Nimeni3 0aO e un fl c u !1n r care se 4n#1r!e6!e "e aici 6i
care e abslu! de acrd cu mine3 5mi "lace !are mul! s s! m de
#rb am1ndi3 -1nd m ui! la el% "arc 4mi # d ima2inea
reflec!a! 4n!r- 2lind din !recu!3 -s!umele lui au acela6i s!il
ca 7ainele "e care le "ur!am eu% mai 4nain!e ca "e cri!rul meu
s -l ia ame eala desc"erind #1n!ul ce-mi fluiera "rin buzunare3
Eu 4i #rbesc des"re cele bune% el des"re cele rele) du" cum
#ezi% facem "u in !rc% iar eu% unul% m dis!rez3
-ndi ia lui Jules MinsA$ era c7iar mai rea dec1! a unui
"riznier3 Nu !u "ere i% nu !u ac"eri6% nu !u sufle! de m "e care
s -l urasc ) Iar 7ran "e mas % nici c1! 2ra!ii la fereas!r % "e
care s #iseze c le "ile6!e) -1nd lu" i "en!ru su"ra#ie uire%
#isarea e un luDG ziua% Jules !rebuia s -6i cau!e 7rana "rin 2r"ile
de 2uni= iarna% !rebuia s se mi6!e necn!eni!% "en!ru a lu"!a
4m"!ri#a alian ei mr!ale din!re smn 6i fri2)
8 Jules% !e duc la dis"ensar?
8 Eu credeam c lucrezi la si2uran a ac!i#i! ii "r!uare% nu la
Arma!a &al# rii?
Zfia 4l !rase "e bsc7e!ar de bra cu !a! "u!erea% ca s -l
a'u!e s se scale3 El nu-i u6ura efr!ul% dar% 4n cele din urm %
4ns i #r1nd-ne#r1nd la ma6in 3 Ea 4i desc7ise "r!iera= Jules 46i
!recu m1na "rin barb % 6# ind3 Zfia 4l "ri#i ! cu! 3 Ridurile
ad1nci din 'urul c7ilr lui de azur " reau s alc !uiasc un si
de re ea de fr!ifica ii "en!ru un sufle! cu !r iri 2enerase3 5n
'urul 2urii c rnase 6i z1mbi!are% se desenau al!e cali2rafii%
EM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
"r"rii unei eDis!en e 4n care s r cia era dar cea a 4nf i6 rii3
8 N- s miras "rea frums 4n calea6ca !a3 0in "ricina
urliului s!uia am r1!% 4n ul!imele zile n-am "u!u! s m mai
duc "1n la du6uri?
8 Jules% dac se s"une c banii n-au mirs% de ce ar a#ea
mirs ni ic mizerie> /ai% las discu ia 6i urc ?
0u" ce 46i l s "asa2erul la dis"ensar% "en!ru 4n2ri'iri% ea se
4ndre"! iar s"re "r!3 Pe drum% f cu un cl% ca s- #ad "e Miss
&7eridanG #ia s -i cear un ser#iciu im"r!an!3 O 2 si 4n "ra2ul
u6ii3 Reine a#ea de f cu! ni6!e cum" r !uri 6i% 4n ra6ul s!a
renumi! "rin s!r zile lui 4n "an! % unde% "en!ru "ersan
#1rs!nic % fiecare "as es!e "r#care% 4n!1lnirea cu Zfia% la
r a!1! de nebi6nui! % era un ade# ra! miracl3 Zfia ru2 s
se ins!aleze 4n ma6in 6i urc 4n fu2 "1n 4n a"ar!amen!ul ei3
In!r % arunc "ri#ire s"re rb!ul !elefnic% care nu 4nre2is!rase
nici un mesa'% 6i cbr4 imedia!3 Pe drum% i se des! inui lui Reine=
aceas!a acce"! s- 2 zduiasc "e Ma!7ilde "1n ce se #a
4ns n !6i3 A#eau ne#ie de un mi'lc cu a'u!rul c ruia s- urce
la e!a' 6i de c1!e#a "erec7i de bra e zdra#ene% care s cbare
"a!ul me!alic de"zi!a! 4n "d3
*
Ins!ala! cnfr!abil 4n cafeneaua de la num rul KKK% de "e
MarAe! &!ree!% Lucas m1z2 lea ni6!e sc!eli c7iar "e masa cu
! blie de melamin % lu1ndu-6i 4n "rimire slu'ba cu !!ul nu % din
cadrul celui mai mare 2ru" imbiliar din -alifrnia3 56i 4nmuia al
"!ulea crn 4n cea6ca de cafea cu fri6ca% a"leca! asu"ra
"asinan!ei lucr ri care "#es!ea cum se dez#l!ase &ilicn
Valle$G 7 (ast fie de teren, de(enit n treizeci de ani cea mai
strate*ic zon a tehnolo*iilor de (rf, supranumit pl mnul
informaticii mondiale. Pen!ru Lucas% s"ecialis! 4n sc7imb rile de
iden!i!a!e% an2a'area fusese de sim"li!a!e sur"rinz !are% iar
acum "re2 !ea de'a% cu "l cere nebun % un "lan mac7ia#elic3
5n a'un% ar!iclul din !an Francisco &hronicle, cu "ri#ire la
2ru"ul imbiliar /83, ci!i! 4n a#in% 4i adusese bucurie 4n "ri#iriG
#ice"re6edin!ele aces!uia% un !i" cu bra'i buc la i% "za f r nici
re inere 4n fa a biec!i#ului care 4l f!2rafia3 Ed /eur! 8 /-ul
din /83 8 eDcela 4n ar!a de a se da mare 4n in!er#iuri 6i
cnferin e de "res % l ud1nd f r 4nce!are incmensurabilele
cn!ribu ii ale 2ru"ului s u la 4nflrirea ecnmic a re2iunii3
H+
- MAR- LEV. -
Ti"ul% care se ambi ina% de #re du zeci de ani% s a'un2
de"u!a!% nu sc "a nici ceremnie ficial 3 Tcmai a!unci se
"re2 !ea s desc7id 4n md fes!i#% cu un mare ! mb l u
duminical% seznul de "escui! crabi3 Lucas se i#ise 4n drumul lui
Ed /eur! eDac! 4n aceas! 4m"re'urare3
Im"resinan!a a2end cu adrese de "ersane influen!e% de
care Lucas uzase% cn!ribuind cu abili!a!e la cn#ersa ie% 4i
adusese imedia! "s!ul de cnsilier al #ice"re6edin!elui% crea!
anume "en!ru el3 An2rena'ul "r!unismului n-a#ea nici un
secre! "en!ru Ed /eur!% iar acrdul fu 4nc7eia! mai 4nain!e ca
num rul di din 2ru"ul /83 s fi a#u! !im" s 4nfulece un cle6!e
de crab% muia! cu 2enerzi!a!e 4n!r- mainez cu 6fran% care 4i
" ! la fel de 2eners "las!rnul smc7in2ului3
Era uns"rezece diminea a 6i% 4n!r- r % Ed a#ea s i-l "rezin!e
"e Lucas ascia!ului s u% An!ni Andric% "re6edin!ele 2ru"ului3
A-ul din /83 cnducea cu m1n de fier 4n!r- m nu6 de
ca!ifea #as!a re ea cmercial "e care esuse de-a lun2ul
anilr3 Un sim 4nn scu! al imbiliarului 6i ine2alabil asidui!a!e
4n munc 4l a'u!aser "e An!ni Andric s 4n!emeieze un imens
im"eriu% care flsea "es!e !rei su!e de a2en i 6i a"ra"e !!
a!1 ia 'uri6!i% cn!abili 6i asis!en!e3
Lucas 6# i 4n fa a celui de-al "!ulea crn3 Plesni din de2e!ul
mare 6i din ar ! !r% ca s cmande un ca""uccin3 Rz1ndu-6i
carica nea2r % 46i cnsul! n!i ele 6i cn!inu s cu2e!e3
&!a!is!icile 4m"rumu!a!e de la de"ar!amen!ul de infrma!ic din
/83 erau 2r i!are3
Oferindu-6i% 4n cele din urm % c7ifl cu cicla! % !rase
cncluzia c % 4n !a! #alea% era cu ne"u!in s 4nc7iriezi% s
#inzi sau s cum"eri c7iar 6i cel mai mic imbil sau cea mai mic
"arcel de !eren f r s !ra!ezi cu 2ru"ul care 4l an2a'ase din
seara !recu! 3 Plian!ul "ublici!ar 6i inefabilul s u sl2an 8
9Imbiliarul in!eli2en!: 8 4i 4n2 duir s -6i des #1r6easc "lanul3
/83 era en!i!a!e cu du ca"e!e% care a#ea un c lc1i al lui
A7ile% 4n "unc!ul de 'nc iune al celr du 21!uri de 7idr 3 Era
de-a'uns ca ambele creiere ale r2aniza iei s as"ire la acela6i
aer% ca s se sufce reci"rc3 Era de-a'uns ca Andric 6i /eur! s -
6i dis"u!e c1rma cr biei% 6i 2ru"ul a#ea s "lu!easc % f r
4n!1rziere% 4n deri# 3 Naufra2iul bru!al al im"eriului /83 a#ea s
s!1rneasc la iu eal "f!a marilr "r"rie!ari% duc1nd la
des!abilizarea "ie ei imbiliare din #alea 4n care c7iriile erau
s!1l"ii de baz ai #ie ii ecnmice3 Reac iile "ie elr financiare
H<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
nu s-ar fi f cu! a6!e"!a!e% iar 4n!re"rinderile din re2iune s-ar fi
asfiDia! c1! se "a!e de re"ede3
Lucas #erific ni6!e da!e% "en!ru a-6i s!abili i"!ezeleG cea mai
"rbabil era aceea c un mare num r de firme nu a#eau s
su"ra#ie uiasc c7iriilr crescu!e 6i sc derii c!ei lr la burs 3
-7iar 6i 4n cazul unui calcul "esimis!% era de a6!e"!a! ca "e "u in
zece mii de "ersane s -6i "iard lcul de munc = cifr
suficien! "en!ru ca ecnmia 4n!re2ii re2iuni s fac im"lzie%
"r#c1nd cea mai frumas emblie ima2inabil G cea a
pl mnului informaticii mondiale.
Mediile financiare% ale c rr cer!i!udini "asa2ere nu "! fi
e2ala!e dec1! de "ermanen!a lr 6# ial % miliardele care se
4n#1r!eau "e Tall &!ree! "en!ru 4n!re"rinderile cu !e7nl2ie de
#1rf a#eau s se #la!ilizeze 4n c1!e#a s "! m1ni% "r#c1ndu-i
inimii aces!ei re2iuni un su"erb infarc!3
8 Flbalizarea are 6i la!ur bun !!u6i? 4i s"use Lucas
c7elneri ei care 4i aducea% de da!a as!a% cicla! fierbin!e3
8 0e ce% # 21ndi i cum#a c s cur a i "rc riile as!ea% "e
care le-a i f cu!% cu #reun "rdus creean> r s"unse ea% ui!1ndu-
se% 4n!reb !are% la m1z2 lelile de "e mas 3
8 O s 6!er2 !!% la "lecare? mrm i el% relu1ndu-6i cu2e!area3
0e #reme ce amenilr li se d dea de 4n eles c sim"l
b !aie de ari" a unui flu!ure "u!ea isca un ura2an% Lucas a#ea
s demns!reze c aceas! !erem "u!ea fi a"lica! 4n
ecnmie3 -riza american s-ar "r"a2a ne4n!1rzia! 4n Eur"a 6i
4n Asia3 /83 ar fi flu!urele% Ed /eur! b !aia de ari" % iar dcurile
din ra6 ar "u!ea fi far!e bine !ea!rul #ic!riei sale3
0u" ce 6!erse me!dic% cu furculi a% sc!elile de "e
melamin % Lucas ie6i din cafenea 6i cli cl direa3 Pe s!rad % c7i
un -7r$sler% c ruia 4i s"arse 4ncuie!area3 La s!"% a" s "e
bu!nul de cmand elec!ric a ca"!ei% care se "lie 6i in!r 4n
s"a iul rezer#a! anume "en!ru ea3 In!r1nd 4n "arcarea nii sale
firme% Lucas 46i lu !elefnul mbil3 &e "ri 4n fa a "aznicului 6i 4i
f cu un semn "rie!enesc cu m1na% ca s aib r bdare "1n 46i
!ermin cn#rbirea3 Os!en!a!i#% 4i des! inuia unui in!erlcu!r
ima2inar c 4l sur"rinsese "e Ed /eur! fudulindu-se 4n fa a unei
4nc1n! !are ziaris!e% cum c ade# ra!ul ca" al 2ru"ului era el%
iar ascia!ul lui dar "iciarele? Lucas cn!inu cu un frmidabil
77! de r1s% desc7ise "r!iera 6i 4i 4n!inse c7eia !1n rului
"aznic% care 4l 4n6!iin a c brasca 4i era s!rica! 3
8 !iu% zise Lucas% cu un aer 4ncurca!% nu mai a#em si2uran
H*
- MAR- LEV. -
nic ieri?
Paznicul% care nu sc "ase nici un cu#1n! din cn#ersa ie% 4l
"ri#i 4nde" r!1ndu-se s"re 7lul cl dirii3 &e duse s "arc7eze
deca"!abila% cu m1n eD"er! 6i si2ur )
0ar el 6i nimeni al!ul era "ersana c reia asis!en!a "ersnal
a lui An!ni Andric 4i 4ncredin a zi de zi ma6ina E D E% ca s i-
"arc7eze3 Z#nul a#u ne#ie de du re "1n s a'un2 la
e!a'ul nu % care era 6i ul!imul% al cl dirii din MarAe! &!ree!
num rul KKK% "res!i2isul sediu al firmei /83: "auza de "r1nz 4i
s! #ilise 4nain!area3 La ra !reis"rezece 6i 6a"!es"rezece%
An!ni Andric in!r bea! de furie 4n birul lui Ed /eur!= la ra
!reis"rezece 6i du zeci 6i nu % acela6i An!ni ie6i din birul
ascia!ului s u% !r1n!ind u6a3 A'uns "e "alier% s!ri2 c
9"iciarele: se duceau s se des!ind "e !erenul de 2lf 6i c
9menin2ele: n-a#eau dec1! s "rezideze 4n lcul lr 6edin a
lunar a cmi!e!ului de direc!ri cmerciali3
5n !im" ce 46i lua cabrile!a% Lucas 4i arunc "aznicului "ri#ire
cm"lice3 N-a#ea 4n!1lnire cu "a!rnul lui dec1! "es!e r % ceea
ce 4i l sa un r 2az "en!ru un drum mic de !!3 A#ea "f!
nebun s -6i sc7imbe ma6ina 6i% ca s- "arc7eze 4n s!ilul s u "e
cea cndus acum% "r!ul nu era c7iar a!1! de de"ar!e3
*
Zfia l sase "e Reine la cafr 6i 4i f 2 duise c se 4n!arce
s- ia du" du re3 5i mai r m sese eDac! !im"ul c1! s a'un2
la cen!rul de frmare "en!ru ne# z !ri% unde "reda un curs de
is!rie3 -1nd Zfia a" ru 4n "ra2ul u6ii% ele#ii ei se scular 4n
"iciare3
8 I r nici cc7e! rie% eu sun! cea mai !1n r din clas % a6a
c # r2 s lua i lc?
Adunarea se eDecu! % cu un murmur% iar Zfia 46i cn!inu
lec ia c7iar de unde l sase cu r 4n urm 3 0esc7ise car!ea 4n
braille% "us "e ca!edr % 6i 4nce"u s ci!easc 3 Zfiei 4i "l cea
aceas! scriere% 4n care cu#in!ele erau descifra!e cu buricele
de2e!elr% 4n care frazele se alc !uiau "e "i" i!e% 4n care !eD!ele
"rindeau #ia 4n "alm 3 Ea a"recia aces! uni#ers ambli"% a!1!
de mis!eris "en!ru cei care credeau c # d !!% de6i erau
nes"us de rbi 4n a!1!ea "unc!e esen iale3 -1nd sun cl" elul%
ea 46i !ermin lec ia 6i le d du 4n!1lnire ele#ilr 'ia urm !are3
56i lu ma6ina 6i "lec du" Reine% s- ia acas 3 A"i% !ra#ers
H,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
din nu ra6ul% ca s -l aduc "e Jules de la dis"ensarul dcurilr3
;anda'ul care 4i 4nf 6ur "icirul 4i d dea bsc7e!arului alur de
"ira!% iar el nu-6i ascunse anumi! m1ndrie c1nd Zfia f cu
aceas! remarc 3
8 Ai un aer "recu"a!? 4i s"use Jules3
8 Nu% sun! dar ni el c"le6i! de munc 3
8 Tu e6!i 4n!!deauna c"le6i! de munc % !e ascul!3
8 Jules% am acce"!a! "r#care nebi6nui! 3 0ac ai #rea s
faci ce#a incredibil de bun% ce#a care ar sc7imba mersul lumii%
dumnea!a ce ai ale2e>
8 0ac a6 fi u!"is! sau dac a6 crede 4n minuni% i-a6 s"une
c a6 eradica famea din lume% a6 face s dis"ar !a!e blile% a6
in!erzice rice a!in2ere adus demni! ii unui c"il3 A6 recncilia
!a!e reli2iile% a6 sufla 6i a6 face s dmneasc "e " m1n!
de"lin 4n ele2ere 6i cred c a6 mai face s "iar rice urm de
s r cie3 0a% a6 face !a!e as!ea) dac a6 fi 0umnezeu?
8 i !e-ai 4n!reba! de'a de ce nu face $l as!a>
8 Tu 6!ii la fel de bine ca 6i mine c !a!e as!ea nu de"ind de
#in a Lui, ci de a amenilr% c rra $l le-a 4ncredin a! P m1n!ul3
Zfia% nu eDis! un bine imens% "e care s ni-l "u!em re"rezen!a%
"en!ru sim"lul m!i# c % s"re desebire de r u% binele es!e
in#izibil3 ;inele nu se calculeaz 6i nu se "#es!e6!e% f r s -6i
"iard ce#a din ele2an a 6i din rs!ul lui3 ;inele es!e alc !ui!
din!r- can!i!a!e infini! de lucruri m run!e% care% "use ca" la
ca"% "a!e c #r reu6i s sc7imbe% "1n la urm % lumea3 -ere
ricui s - i numeasc cinci ameni care au sc7imba! 4n bine
mersul menirii3 Nu #a 6!i% de eDem"lu% s - i s"un cum 4l
c7eam "e "rimul demcra! sau "e in#en!a!rul an!ibi!icelr
sau "e un "acifica!r3 Oric1! de ciuda! ar " rea% "u ini ameni ar
reu6i s i-i ci!eze= 4n sc7imb% 4 i #r "meni% f r nici "rblem %
cinci dic!a!ri3 -una6!em numele !u!urr blilr 2ra#e% dar
rareri "e al celr care le-au 4n#ins3 A"2eul r ului% de care se
!eme fiecare% nu e nimic al!ce#a dec1! sf1r6i!ul lumii= dar ! i "ar
s i2nre c % la aces! a"2eu% s-a a'uns de'a de mul! #reme)
c7iar din ziua -rea iei3
8 0ar% a!unci% dumnea!a% Jules% ce ai face ca s realizezi
binele% binele cel mai bun>
8 A6 face eDac! ce faci !u? I-a6 face "e cei din 'urul meu s
aib s"eran a c !!ul e "sibil3 Tu ai in#en!a! un lucru minuna!
c7iar adineauri% f r ca m car s - i dai seama de as!a3
8 -e am f cu!>
HE
- MAR- LEV. -
8 Trec1nd "rin fa a arcadei mele% mi-ai z1mbi!3 -e#a mai
!1rziu% de!ec!i#ul la% care !! #ine "e aici s ia masa% a !recu! 4n
ma6in 6i s-a ui!a! la mine cu aerul la al lui #e6nic ursuz3
Pri#irile ni s-au 4n!1lni!% eu i-am 4ncredin a! z1mbe!ul ! u% iar%
c1nd a "leca!% am # zu! c -l a#ea "e buze3 A6a c a#ea s
!ransmi! 6i el "u in s"eran celui sau celei cu care urma s se
#ad 3 Acum% 4 i dai seama ce ai f cu!> Ai in#en!a! un #accin
4m"!ri#a cli"elr "smr1!e3 0ac ar face !a! lumea c7es!ia
as!a% m car da! "e zi% dac ar feri dar a!1!% un z1mbe!% 4 i
ima2inezi nemai"meni!a e"idemie de fericire care ar c!r"i
" m1n!ul> A!unci% i-ai c16!i2a "ariul3
; !r1nul Jules !u6i 4n "umn3
8 0ar% 4n fine3 i-am s"us c nu-s un u!"is!3 A6a c m #i
m r2ini s - i mul umesc c m-ai adus "1n aici3
;sc7e!arul cbr4 din ma6in 6i se duse s"re ad "s!ul lui3 &e
4n!arse 6i 4i f cu Zfiei un mic semn cu m1na3
8 Oricare ar fi 4n!reb rile "e care i le "ui% 4ncrede-!e 4n
ins!inc!ul ! u 6i f ce ai f cu! 6i "1n acum3
Zfia 4l "ri#i% 4n!reb !are3
8 Jules% ce f ceai 4nain!e de a !r i aici>
El dis" ru sub arcad % f r s -i r s"und 3
Zfia se duse s -l #ad "e Manca% la Fishers Deli9 ra
"r1nzului #enise de mul!i6r 6i% "en!ru a dua ar 4n acea zi%
!rebuia s -i cear cui#a un ser#iciu3 eful de ec7i" nici nu se
a!insese de m1ncare3 Ea se a6ez la masa lui3
8 Nu- i m n1nci u le>
Manca se a"lec 6i-i 6"!i la urec7eG
8 -1nd Ma!7ilde nu-i aici% m1ncarea n-are nici un 2us!3
8 Tcmai des"re ea am #eni! s - i #rbesc3
Zfia "lec din "r! du" 'um !a!e de r % 4ns i! de Manca
6i de "a!ru dc7eri de-ai lui3 Trec1nd "rin fa a arcadei num rul L%
ea se "ri brusc3 5l recunscu "e b rba!ul cu cs!um ele2an!%
care fuma i2ar % s!1nd l1n2 Jules3 -ei di dc7eri "e care 4i
luase 4n ma6ina ei 6i ceilal i di care urmau 4n!r- fur2ne!
4n!rebar de ce fr1nase a!1! de brusc3 Ea acceler f r s le
r s"und 6i se 4ndre"! s"re Memrial /s"i!al3
*
Iarurile ma6inii LeDus s!r luci!r de nu se a"rinser de
HH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
4nda! ce in!r 4n "arcarea de la subsl3 Lucas "rni cu "a6i
2r bi i s"re u6a ce ducea la scar 3 &e ui! la ceasG #enise cu zece
minu!e mai de#reme3
U6ile lif!ului se desc7iser la e!a'ul nu 3 Lucas f cu un cl%
"en!ru a !rece "rin fa a 4nc "erii 4n care lucra asis!en!a lui
An!ni Andric% se in#i! 4n un!ru 6i se a6ez "e cl ul birului3
Ea nici nu-6i ridic c7ii de "e !as!a!ura calcula!rului% "e care
de2e!ele 4i zburau f r "rire3
8 &un!e i de#!a! 4n!ru !!ul muncii% nu-i a6a>
Elizabe!7 4i z1mbi 6i 46i # zu de lucru3
8 !ia i c % 4n Iran a% dura!a "r2ramului de lucru es!e
re2lemen!a! "rin le2e> 5n Iran a% ad u2 Lucas% eDis! ideea c
ac!i#i!a!e care dureaz mai mul! de !reizeci 6i cinci de re "e
s "! m1n d uneaz dez#l! rii indi#idului?
Elizabe!7 se ridic 6i 46i !urn cafea3
8 i dac #rei c7iar !u s munce6!i mai mul!>
8 Nu " i? Iran a "ri#ile2iaz ar!a de a !r i?
Elizabe!7 se a6ez din nu 4n fa a calcula!rului 6i i se adres
lui Lucas "e un !n dis!an!3
8 Am "a!ruzeci 6i "! de ani% sun! di#r a! % am1ndi c"iii
4mi sun! la uni#ersi!a!e% sun! "r"rie!ara unui mic a"ar!amen!
din &ausali! 6i al al!uia% din!r- c su cns!rui! "rin asciere%
"e malul lacului Ta7e% "e care 4l #i ac7i!a 4n di ani3 -a s #
s"un !!ul% eu nu s!au s sc!esc c1!e re "e!rec la ser#iciu3 5mi
"lace far!e mul! ceea ce fac% mul! mai mul! dec1! s m f1 1i
"rin fa a #i!rinelr% cns!a!1nd c n-am !ras des!ul "en!ru a-mi
cum" ra ce #reau3 -1! des"re francezi% in s # amin!esc c
m n1nc melci? 0mnul /eur! e 4n birul lui 6i a#e i 4n!1lnire la
ra "ais"rezece) ceea ce "ic !cmai bine% "en!ru c es!e ra
du fiD?
Lucas se 4ndre"! s"re u6 3 5nain!e de a ie6i "e cular% se
4n!arse3
8 N-a i 2us!a! nicida! un!ul cu us!uri% al!fel n-a i mai #rbi
a6a?
*
Zfia r2anizase ie6irea an!ici"a! a lui Ma!7ilde% care
acce"!ase s semneze eD!ernarea "e "r"ria r s"undere3 La
r1ndul ei% Zfia 'urase c % la cel mai mic semn c lucrurile n-ar
mer2e cum !rebuie% #a aduce imedia! la s"i!al3 eful ser#iciului
HK
- MAR- LEV. -
Ur2en e 46i d du acrdul% cu cndi ia ca eDaminarea "re# zu! la
ra cincis"rezece s cnfirme e#lu ia fa#rabil a s n ! ii
"acien!ei3
Pa!ru dc7eri luar 4n "rimire "e Ma!7ilde 4nc din "arcarea
s"i!alului3 Flumeau "e 4n!recu!e cu "ri#ire la fra2ili!a!ea
4nc rc !urii 6i se dis!rau% flsind mul ime de !ermeni s"ecifici
ac!i#i! ii lr% a!ribuindu-i lui Ma!7ilde rlul unui cn!ainer3 O
4n!inser cu mul!e "recau ii "e brancarda "e care
im"r#izaser 4n s"a!ele camine!ei3 Zfia cnducea c1! de 4nce!
"u!ea% dar c7iar 6i cel mai mic 7" 4i "r#ca lui Ma!7ilde
durere #ie% "e care sim ea "1n la 4nc7eie!ura ca"sei3 Le
!rebui 'um !a!e de r ca s a'un2 cu bine la des!ina ie3
0c7erii cbr1r "a!ul me!alic din "d 6i 4l ins!alar 4n
li#in2ul Zfiei3
Manca 4l 4m"inse "1n la fereas!r 6i aran'a micul 27eridn%
care a#ea s 4nde"lineasc func ia de n"!ier 3 A"i% 4nce"u
len!a ascensiune a lui Ma!7ilde% "e care dc7erii duceau la e!a'
"e sus% sub 4nal!ul cmandamen! al lui Manca3 La fiecare !rea"!
urca! % Zfia 46i inea "umnii% auzind- "e Ma!7ilde care i"a de
fric 3 ; rba ii 4i r s"undeau c1n!1nd c1! 4i inea 2ura3 -1nd
!recur % 4n sf1r6i!% de c!ul sc rii% izbucnir am1ndu 4n r1s3 -u
nesf1r6i! 2ri' % dc7erii 46i de"user c7elneri a "refera! 4n
a6!ernu!ul "ras" !3
Zfia #ia s -i "reasc la mas % dre"! mul umire3 0ar Manca
s"use c nu era ne#ieG Ma!7ilde 4i r sf ase des!ul la Deli, ca s -
i r s"und 6i ei 4n acela6i fel3 Zfia 4i cnduse 4na"i% 4n "r!3
-1nd ma6ina se 4nde" r! % Reine "re2 !i du ce6!i de cafea
l1n2 care "use cu"a ei de ar2in! cizela!% unde se aflau c1!e#a
buc i de "l cin! % 6i urc la e!a'3
Plec1nd de la c7eiul J+% Zfia se 7! r4 s fac un mic cl3
0esc7ise radiul 6i sc7imb "s!urile "1n c1nd Luis Arms!rn2
um"lu cu snri! ile #cii lui ma6ina3 :hat a ;onderful ;orld
era unul din!re c1n!ecele ei "refera!e3 5l fredn 4m"reun cu
b !r1nul bluesman3 Irdul c!i du" cl ul an!re"zi!elr 6i lu
4n direc ia arcadelr ce m r2ineau s"a iul "e care erau ins!ala!e
uria6ele macarale3 Zfia acceler 6i% !rec1nd "es!e benzile fiDa!e
4n asfal! anume "en!ru reducerea #i!ezei% ma6ina se 7urducai de
c1!e#a ri3 Ea z1mbi 6i 46i desc7ise lar2 2eamul3 V1n!ul 4i r # 6i
" rul3 Zfia r suci bu!nul de #lum al radiului% iar c1n!ecul se
auzi 6i mai !are3 Radias % se 'uca% f c1nd slalm "rin!re cnurile
de si2uran ) 4n !im" ce se 4ndre"!a s"re a 6a"!ea arcad 3 -1nd
HL
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
4l z ri "e Jules% 4i f cu un mic semn% la care b !r1nul r s"unse "e
da! 3 Era sin2ur) a!unci% Zfia 4nc7ise radiul% 4nc7ise 2eamul 6i
lu s"re ie6ire3
*
/eur! " r sise sala de cnsiliu 4n a"lauzele sus"iciase ale
direc!rilr% s"eria i de "rmisiunile f cu!e de aces!a3 -n#ins c
era eD"er! 4n !a!e c7ic7i ele cmunic rii% Ed !ransfrmase
reuniune cmercial 4n "ardia unei cnferin e de "res %
de!aliindu-6i f r nici re inere #iziunile me2al-eD"ansinis!e3
5n lif!ul care 4l ducea la e!a'ul nu % Ed era de'a 4n al nu lea cerG
la urma urmei% mana2emen!ul resurselr umane nu era c7iar a6a
de cm"lica!= dac era ne#ie% "u!ea s f ureasc de unul sin2ur
des!inul 2ru"ului3 Nebun de bucurie% 46i 4n l s"re cer "umnul
s!r1ns% 4n semn de #ic!rie3
*
Min2ea de 2lf cl !inase s!e2ule ul 6i% a"i% dis" ruse3 An!ni
Andric !cmai reu6ise ma2nific 92aur 4n unu:% din!r-un 94n
"a!ru:3 Nebun de bucurie% 46i ridic s"re cer "umnul s!r1ns% 4n
semn de #ic!rie3
*
5nc1n!a!% Lucas 46i l s s"re " m1n! "umnul s!r1ns% 4n semn
de #ic!rieG #ice"re6edin!ele reu6ise s semene !ulburare f r
"receden! "rin!re cnduc !rii im"eriului s u% iar cnfuzia din
min!ea aces!ra a#ea s se "r"a2e ne4n!1rzia! la e!a'ele
inferiare3
Ed 4l a6!e"!a l1n2 dis!ribui!rul de b u!uri= z rindu-l% 46i
desc7ise bra ele3
8 -e 6edin frmidabil % nu-i a6a> Mi-am da! seama c sun!%
de "rea mul!e ri% de"ar!e de !ru"ele mele? -7es!ia as!a !rebuie
remedia! 6i% 4n aces! sens% c7iar #reau s - i cer un mic ser#iciu3
5n cursul aceleia6i seri% Ed a#ea 4n!1lnire cu ziaris! care
!rebuia s "ublice un ar!icl des"re el 4n c!idianul lcal3 0e da!a
as!a% !rebuia s -6i sacrifice 4nda!ririle fa de "res 4n beneficiul
fidelilr s i clabra!ri3 Tcmai 4i in#i!ase la cin "e 6eful de la
0ez#l!are% "e res"nsabilul de la MarAe!in2 6i "e cei "a!ru
HJ
- MAR- LEV. -
direc!ri ai re elei cmerciale3 0in "ricina micii cir# ieli cu
An!ni% "refera s nu-6i infrmeze ascia!ul cu "ri#ire la
ini ia!i#a lui 6i s -l lase s se bucure de ade# ra! sear de
di7n % de care a#ea 8 du" cum se #ede 8 ne#ie3 0ac Lucas
ar a#ea bun #in a s "ar!ici"e la in!er#iu 4n lcul lui% i-ar face
un ne"re ui! ser#iciu% cu a!1! mai mul! cu c1! el2iile #eni!e din
"ar!ea unui !er se d#ediser a fi din!!deauna mai
cn#in2 !are3 Ed se baza "e eficien a nului s u cnsilier% "e
care 4l 4ncura'a b !1ndu-l "rie!ene6!e "e um r3 Masa era
rezer#a! la ra du zeci 6i unu% la !imbad, un res!auran!
s"ecializa! 4n "esc rie% de "e Iis7ermanOs T7arfG un cadru
ni elu6 rman!ic% crabi delici6i% sc!eal nrabil % n!a de
"la! a#ea s i- d#edeasc 3
*
0u" ce !ermin cu mu!area lui Ma!7ilde% Zfia se 4n!arse la
Memrial /s"i!al% de da!a as!a 4n!r-un al! ser#iciu3 In!r 4n
"a#ilinul nr3 , 6i urc la e!a'ul !rei3
&ec ia de "edia!rie era% ca de bicei% su"raa2lmera! 3 0e
4nda! ce micul T7mas 4i recunscu "a6ii 4n ca" !ul cularului%
!! c7i"ul i se lumin 3 Pen!ru el% mar ea 6i #inerea erau zile din
care cenu6iul se f cea ne# zu!3 Zfia 4l m1n21ie "e braz% se
a6ez "e mar2inea "a!ului% 46i de"use 4n "dul "almei un s ru!
"e care 4l sufl 4n direc ia lui Bera 2es!ul lr cm"liceC 6i 4nce"u
s -i ci!easc de la "a2ina cu cl 4ndi!3 Nimeni nu a#ea #ie s
se a!in2 de car!ea "e care ea "unea 4n ser!arul n"!ierei%
du" fiecare #izi! 3 T7mas " zea ca "e cmar 3 Nici c7iar
el nu-6i 4n2 duia s ci!easc #reun cu#in el 4n absen a ei3
Omule ul cu ca"ul li"si! de " r cun6!ea mai bine dec1! ricine
#alarea unei cli"e ma2ice3 Numai Zfia "u!ea s -i s"un
"#es!ea as!a3 Nimeni nu a#ea #ie s r "easc #reun minu! din
"eri"e iile fan!as!ice ale ie"ura6ului T7edre3 In!na iile 2lasului
ei f ceau ca fiecare r1nd s fie nes"us de "re is3 Uneri% Zfia
se ridica% umbl1nd 4n lun2 6i-n la! "rin 4nc "ere= "a6ii ei mari 8
4ns i i de 2es!uri lar2i 6i de mimic 8 s!1rneau "e da! r1se!ele
nes! "1ni!e ale b ie elului3 5n !im"ul rei feerice% 4n care
"ersna'ele se 4nsufle eau% acl% 4n camera lui% #ia a 46i rein!ra
4n dre"!uri3 -7iar 6i c1nd 46i desc7idea din nu c7ii% T7mas ui!a
de ziduri% de fric 6i de durere3
Ea 4nc7ise car!ea% "use bine 6i se ui! la T7mas% care se
HM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
4ncrun!ase3
8 Pare-mi-se c % din!r-da! % ai c " !a! un aer 4n2ri'ra!?
8 Nu% r s"unse c"ilul3
8 E ce#a ce n-ai 4n eles% 4n "#es!ea as!a>
8 0a3
8 -e> 4n!reb ea% lu1ndu-l de m1n 3
8 0e ce mi- s"ui>
Zfia nu 2 sea cu#in!ele cele mai "!ri#i!e "en!ru a-6i frmula
r s"unsul3 A!unci% T7mas z1mbi3
8 Eu 6!iu? eDclam c"ilul3
8 A!unci% s"une-mi 6i mie3
El r6i 6i 46i m!!li cear6aful 4n!re de2e!e3 Murmur G
8 Pen!ru c m iube6!i?
0e da!a as!a% Zfiei i se 4mbu'rar bra'ii3
8 Ai dre"!a!e% es!e eDac! cu#1n!ul "e care 4l c u!am%
murmur ea% cu 2lasul bl1nd3
8 0e ce amenii mari nu s"un 4n!!deauna ade# rul>
8 Pen!ru c % uneri% se !em% cred eu3
8 0ar !u nu e6!i ca ei% nu-i a6a>
8 & zicem c fac 6i eu lucrurile cum "! mai bine% T7mas3
Ea ridic b rbia c"ilului 6i 4l s ru! 3 El i se az#1rli 4n bra e 6i
s!r1nse c1! "u!u de !are3 0u" ce !erminar cu dezmierd rile%
Zfia se 4ndre"! s"re u6 % dar T7mas c7em "en!ru ul!im
ar 3
8 O s mr>
T7mas "ri#ea in! = Zfia scru! 4ndelun2 c7ii a!1! de
ad1nci ai b ie elului3
8 Pa!e3
8 Nu 6i dac e6!i !u aici3 A!unci% "e #ineri% s"use c"ilul3
8 Pe #ineri% r s"unse Zfia sufl1nd c !re el s ru!ul din "dul
"almei3
O lu 4na"i% s"re dcuri3 Via s #erifice dac desc rcarea
car2ului se desf 6ura 4n cndi ii bune3 &e a"r"ie de "rima s!i#
de "ale i= un am nun! 4i a!rase a!en ia3 5n2enunc7e% "en!ru a
cn!rla #i2ne!a sani!ar care a!es!a c !em"era!ura im"us
fusese res"ec!a! 3 Pas!ila de#enise nea2r 3 Zfia 46i lu imedia!
s!a ia de emisie-rece" ie 6i c u! canalul H3 ;irul &er#iciului
Ve!erinar nu r s"undea3 -aminul fri2rific% care a6!e"!a 4n
ca" !ul !ra#eei% urma s duc f r 4n!1rziere% 4n numerase
res!auran!e din ra6% marfa de2rada! 3 Trebuia s 2 seasc
K+
- MAR- LEV. -
slu ie% 6i as!a c1! mai iu!e3 Mu! "e canalul ,3
8 Manca% sun! Zfia% unde e6!i>
Radiul 71r1i3
8 5n !urnul de bser#a ie% s"use Manca% 6i !im"ul e far!e
frums% dac ai cum#a 4ndieli 4n aceas! "ri#in ? A"ra"e c
"! #edea cas!ele -7inei?
8 <asco'de'=ama es!e la desc rcare3 P i s #ii 4ncace c1!
" i de re"ede>
8 E #re "rblem >
8 A6 "refera s #rbesc cu dumnea!a la fa a lcului% 4i
r s"unse ea% 4nc7iz1nd a"ara!ul3
0u" c1!e#a minu!e% Manca a" ru la #lanul unui !rac!r
Ien@icA3 Zfia 4l a6!e"!a la "iciarele macaralei care de"unea
"ale ii "e usca!3
8 Ei% ce "! face "en!ru dumnea!a> 4n!reb 6eful de ec7i" 3
8 Aceas! macara a desc rca! zece "ale i cu cre#e i
necmes!ibili3
8 i>
8 0u" cum " i cns!a!a% cei de la ser#iciul sani!ar nu sun!
aici% iar eu nu reu6esc s dau de ei3
8 Am eu di c1ini 6i un 7ams!er acas % daO as!a nu 4nseamn
c sun! #e!erinar3 i% "e urm % dumnea!a !e "rice"i la crus!acee>
Zfia 4i ar ! "as!ila-mar!r3
8 -re#e ii n-au nici un secre! "en!ru mine? 0ac nu ne
cu" m de c7es!ia as!a% n- s ne fie "rea bine c1nd s ne
ducem la res!auran! disear )
8 Mda) P i% ce #rei s fac eu% 4n afar de a m1nca un bif!ec
la mine acas >
8 )i n- s fie "rea bine nici "en!ru ia mici% care #r m1nca
m1ine la can!in ?
Iraza nu era delc li"si! de in!en ie3 Manca nu su"r!a s se
a!in2 cine#a nici c7iar de un sin2ur fir de " r din ca"ul unui
c"il3 Pen!ru el% c"iii re"rezen!au ce#a sf1n!3 &e ui! la ea
c1!e#a cli"e% frec1ndu-6i b rbia3
8 ;ine% de acrd? s"use Manca% lu1nd emi !rul Zfiei3
&c7imb frec#en a% "en!ru a-l cn!ac!a "e macara2iu3
8 &am$% 4ndrea"! - i bra ul s"re lar2?
8 Manca% !u e6!i> Am !rei su!e de Aile la ca" !ul bra ului?
Prblema !a nu mai "a!e a6!e"!a>
8 Nu?
;ra ul macaralei se r suci 4nce!% im"rim1ndu-i 4nc rc !urii un
K<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
u6r balans3 A"i% se imbiliz la #er!icala a"ei3
8 ;ine? s"use Manca 4n micrfn3 Acum% s i-l dau "e
fi erul-6ef cu "r!ec ia ac!i#i! ii "r!uare% care !cmai a
desc"eri! un mare nea'uns la sis!emul ! u de arimare3 O s - i
rdne c7iar ea s dai drumul c1! " i de re"ede 4nc rc !urii% ca
s nu ai ce#a de suferi!3 i s !e eDecu i cu aceea6i #i!ez %
"en!ru c a6a i-e meseriaG s faci c7es!ii de felul s!a?
5i 4n!inse Zfiei rece"!rul% z1mbind cu 2ura "1n la urec7i3 Ea
6# i 6i !u6i u6r% 4nain!e de a !ransmi!e rdinul3 &e auzi un
z2m! sec 6i c1rli2ul macaralei se desf cu3 Pale ii cu crus!acee
se scufundar 4n a"ele "r!ului3 Manca se urc iar 4n Ien@icAul
lui3 0emar1nd% 9ui! : c l sase mane!a de #i!ez 4n mar6arier 6i
r s!urn l zile afla!e de'a "e usca!3 &e "ri 4n dre"!ul Zfiei3
8 0ac % 4n na"!ea as!a% "e6!ilr s le fie r u% e "rblema
dumi!ale3 Eu nu #reau s aud de a6a ce#a3 i nici de
dcumen!ele de asi2urare?
i !rac!rul "rni% f r z2m!% "e asfal!3
0u" -amiaza era "e sf1r6i!e3 Zfia !ra#ers ra6ulG bru! ria
care fabrica "ricmi2dalele fa#ri!e ale lui Ma!7ilde se afla la
ca" !ul de nrd al Ric7mnd-ului% "e EH!7 &!ree!3 Prfi! de
cazie ca s fac ni6!e cum" r !uri3
Zfia ssi acas du" r % cu bra ele 4nc rca!e% 6i urc
imedia! la e!a'3 5m"inse u6a cu "icirul= f r s #ad mare lucru
4n fa a ei% !recu direc! 4n s"a iul des!ina! buc ! riei3 R sufl
u6ura! % 4n !im" ce l sa "ac7e!ele "e ! blia de lemn% 6i 46i ridic
c7iiG Reine 6i Ma!7ilde "ri#eau cu un aer mai mul! dec1!
ciuda!3
8 Mi-a i "u!ea s"une de ce r1de i% ca s m dis!rez 6i eu>
4n!reb Zfia3
8 Nu r1dem? asi2ur Ma!7ilde3
8 Nu 4nc ) dar% du" mu!rele #as!re% "ariez c nu mai a#e i
mul!3
8 Ai "rimi! ni6!e flri? susur Reine "rin!re buzele "e care 6i le
u2uiase3
Zfia le "ri#i r1nd "e r1nd3
8 Reine le-a "us 4n baie? ad u2 Ma!7ilde% s! "1nindu-se3
8 0e ce 4n baie> 4n!reb Zfia% sus"icias 3
8 ; nuiesc c din cauza umezelii? ri"s! Ma!7ilde% #esel
ne#ie mare3
Zfia d du de"ar!e "erdeaua du6ului 6i auzi "e Reine% care
K*
- MAR- LEV. -
ad u2aG
8 Aces! 2en de #e2e!ale are ne#ie de mul! a" ?
&e a6!ernu ! cerea 4n ambele 4nc "eri3 -1nd Zfia 4n!reb cine
a#usese delica!e ea de a-i !rimi!e un nuf r% 4n saln se auzi r1sul
lui Reine% urma! imedia! de 77!ele lui Ma!7ilde3 Reine reu6i s
se s! "1neasc 4ndea'uns de bine% "en!ru a ad u2a c "e
mar2inea c7iu#e!ei era un bile el3 5n!reb !are% Zfia desf cu
"licul3
!pre marea mea p rere de r u, o problem profesional total
nepre( zut m silete s amn pe alt dat cina noastr . &a s
fiu iertat, ( dau ntlnire la ora >?,1@, n barul de la 36att
$mbarcadero, ca s lu m un aperiti(. <eni i, compania
dumnea(oastr mi este indispensabil .
-ar!na6ul !ele2rafic era semna! Lucas3 Zfia 4l 27em!ci 6i 4l
arunc la c63 &e 4n!arse 4n saln3
8 Ei% cine e> 4n!reb Ma!7ilde% 6!er21ndu-6i lacrimile de r1s3
Zfia se 4ndre"! s"re dressin2ul "e care 4l desc7ise cu
mi6care ener2ic 3 56i "use 'ac7e! % a"uc din mers c7eile de "e
m su a de la in!rare 6i% 4nain!e de a ie6i% se 4n!arse s"re Reine 6i
Ma!7ilde% "en!ru a le s"une c1! era de 4nc1n!a! c ele du se
4n!1lniser 3 Pe masa din buc ! rie a#eau cum" r !uri% a6a c 46i
"u!eau "re2 !i cina3 Ea a#ea de lucru 6i se #a 4n!arce !1rziu3 Le
f cu "lec ciune fr a! 6i dis" ru3 Ma!7ilde 6i Reine auzir un
9bun seara: s!ri2a! de "e scar % eDac! cu cli" 4nain!e ca u6a
s se !r1n!easc 3 Z2m!ul Irdului se s!inse du" c1!e#a
secunde3 Ma!7ilde se ui! la Reine f r s -6i ascund z1mbe!ul
lar23
8 -rede i c s-a sim i! fensa! >
8 Tu ai "rimi! #reda! un nuf r>
Zfia cnducea cu mi6c ri bru6!e3 0esc7ise radiul 6i
bmb ni3
8 Vas zic % m ia dre"! brasc >
La in!ersec ia cu T7ird A#enue% l#i furias 4n #lan%
ac in1nd "e nea6!e"!a!e claDnul3 5n fa a "arbrizului% un "ie!n
4i ar ! % cu un 2es! li"si! de ele2an % c s!"ul era !! r6u3 Zfia
46i scase ca"ul "e 2eam 6i i" la elG
8 5mi "are nes"us de r u% dar ba!racienii sun! dal!ni6!i?
i se 4ndre"! 4n #i!ez s"re c7eiuri3
8 O "rblem "rfesinal !!al ne"re# zu! ? ;la-bla-bla? -e
s - i s"un? -ine se crede% m r2>
K,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
-1nd Zfia a'unse la c7eiul J+% "aznicul ie6i din 27ere! 3 A#ea
un mesa' din "ar!ea lui MancaG aces!a #ia s- #ad de ur2en 3
Ea se ui! la ceas 6i "rni 4n 2rab s"re birul 6efilr de ec7i" 3
In!r1nd 4n 4nc "ere% du" eD"resia lui Manca 46i d du seama c
a#usese lc un acciden!G el 4i cnfirm c un dc7er "e nume
Fmez% care lucra 4n cal % c zuse3 -auza c z !urii fusese
"rbabil scar 6ubred 3 5nc rc !ura din fundul calei 4i
amr!izase dar 4n mic m sur 6cul% a6a c mul fusese
!rans"r!a! la s"i!al 4n!r- s!are des!ul de "recar 3 Acciden!ul
s!1rnise m1nia cle2ilr3 Zfia nu era de ser#iciu 4n mmen!ul
ca!as!rfei% dar as!a nu 4nsemna c se sim ea mai "u in
r s"unz !are3 0e c1nd se 4n!1m"lase drama% !ensiunea nu
4nce!ase s creasc 4n r1ndul munci!rilr% iar z#nurile "ri#ind
4nce!area lucrului circulau de'a 4n!re c7eiurile MK 6i J+3 Pen!ru a
calma s"iri!ele% Manca f 2 duise c #a cere cnsemnarea
#asului la c7ei3 0ac anc7e!a a#ea s cnfirme b nuielile%
sindica!ul urma s se cns!i!uie ca "ar!e ci#il 6i s -l dea 4n
'udeca! "e arma!r% 4n!re !im"% "en!ru a dezba!e !emeiul
2re#ei% Manca 4i in#i!ase la cin % c7iar 4n aceea6i sear % "e cei
!rei 6efi de sec ie din Uniunea 0c7erilr3 -u un aer 2ra#% Manca
n! "e buca! de 71r!ie ru"! din blcn!es adresa
res!auran!ului3
8 Ar fi bine s #ii 4m"reun cu ni% am f cu! rezer#area
"en!ru ra nu 3
5i 4n!inse Zfiei 71r!ia% du" care se des" r ir 3
V1n!ul rece% care sufla "e c7eiuri% 4i " lmuia bra'ii3 Ea 46i
um"lu "l m1nii cu aerul 4n27e a! 6i eD"ir 4nce!3 Un "esc ru6 se
a6ez "e un cablu de amarare% care se 4n!indea sc1r 1ind3
Pas rea 46i 4nclin ca"ul 6i fiD "e Zfia cu "ri#irea3
8 E6!i !u% Fa#riil> 4n!reb ea% cu #ce sfias 3
Pesc ru6ul se 4n l 4n aer% i"1nd 4ndelun23
8 Nu% nu erai !u)
P 6ind de-a lun2ul a"ei% fu cu"rins de senza ie
necunscu! % ca un # l de !ris!e e ce se ames!ecase cu ce urile3
8 E6!i nec 'i! >
Flasul lui Jules f cu s !resar 3
8 Nu !e-am auzi!3
8 Eu da% s"use b !r1nul% a"r"iindu-se3 -e faci aici% la ra
as!a> - dar nu mai e6!i de ser#iciu?
8 Am #eni! s m 21ndesc% du" zi cm"le! ana"da3
8 Ei% nu !e lua du" a"aren e= 6!ii 6i !u c % de mul!e ri% sun!
KE
- MAR- LEV. -
4n6el !are3
Zfia d du din umeri 6i se a6ez "e "rima !rea"! a sc rii de
"ia!r ce cbra s"re a" 3 Jules se ins!ala al !uri3
8 Te mai dare "icirul> 4l 4n!reb ea3
8 Mai las -mi "icirul 4n "ace? Vrei> Ia zi% ce nu mer2e>
8 -red c sun! bsi! 3
8 Tu nu e6!i nicida! bsi! ) !e ascul!?
8 Nu 6!iu ce am% Jules) m sim! "u in a6a% cam f r c7ef3
8 Ia! -ne 6i aici?
8 0e ce s"ui as!a>
8 0e-aia? 0e la ce !e-a lua! a6a% cu ic!is-"lic!is>
8 /abar n-am3
8 Nu #ezi nicida! c1nd #ine 2an2a suferin eiG es!e aici 6i%
a"i% 4n!r- bun zi% dis"are nu se 6!ie cum3
El 4ncerc s se ridice= Zfia 4i 4n!inse m1na% "en!ru a-l a'u!a s
se s"ri'ine de ea3 5ndre"!1ndu-se% Jules f cu s!r1mb !ur 3
8 E 6a"!e 6i un sfer!) cred c !rebuie s !e duci acl3
8 0e ce s"ui as!a>
8 Nu-mi mai !! "une 4n!reb ri? & zicem c !rebuie s "leci
"en!ru c e !1rziu3 &ear bun % Zfia3
El 4nce"u s mear2 f r s 6c7ia"e!e3 5nain!e de-a in!ra sub
arcada lui% se 4n!arse 6i 4i arunc 4n!rebareG
8 Necazul s!a al ! u fi blnd sau% mai de2rab % brune!>
Jules se f cu ne# zu! 4n "enumbr % l s1nd- sin2ur 4n
"arcare3
-1nd 4n!arse c7eia de cn!ac!% # zu c n-a#ea nici
s"eran G farurile Irdului abia dac luminau "r#a na#ei3
0emarrul f cu a"ra"e acela6i z2m!% ca de "iure de car!fi
ames!eca! cu m1na3 Ie6i din ma6in !r1n!ind cu #ilen "r!iera=
se duse s"re 27ere! 3
8 Ra7a!? f cu ea% ridic1ndu-6i 2ulerul3
Un !aDi l s % du" un sfer! de r % la Embarcader -en!er3
Zfia lu la fu2 s"re sc rile rulan!e% care duceau 4n marele 7l
al cm"leDului 7!elier3 0e acl% lu lif!ul% care urc % iu!e ca
ful2erul% "1n la ul!imul e!a'3
;arul "anramic se r!ea 4nce! 4n 'urul aDei sale3 5n!r-
'um !a!e de r % "u!eai admira as!fel Insula Alca!raz la es!% ;a$
;rid2e la sud% car!ierele financiare 6i !urnurile lr ma2nifice la
#es!3 Pri#irea Zfiei ar fi "u!u! z ri la fel de bine maies!usul
Flden Fa!e% care unea "a'i6!ile 4n#erzi!e ale Parcului Presidi cu
KH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
falezele "line de men! care dminau &ausali!) cu cndi ia s
fi fs! a6eza! cu fa a s"re fereas!r 3 5ns Lucas cu"ase lcul
cel mai bun)
El 4nc7ise lis!a de cc!eiluri 6i c7em c7elnerul cu "cni!ur
din de2e!e3 Zfia l s ca"ul 4n 's3 Lucas scui" 4n "umn
s1mburele "e care 4l lus!ruia% me!iculs% cu limba3
8 Pre urile de aici sun! absurde% dar !rebuie s recunsc c
"ri#eli6!ea es!e eDce" inal % s"use el% b 21ndu-6i 4n 2ur al!
m slin 3
8 0a% a#e i dre"!a!e% #ederea e des!ul de frumas % s"use
Zfia3 Parc z resc buc ic din Flden Fa!e 4n buc ica de
2lind din fa a mea3 0ar dac n- fi cum#a un refleD al u6ii de
la !ale! % c 6i ea e !! r6ie3
Lucas 46i scase limba 6i se ui! la ea cruci6% 4n 4ncercarea de
a-i #edea ca" !ul3 Lu s1mburele lus!rui!% 4l l s 4n c6ule ul de
"1ine 6i !rase cncluziaG
8 Oricum% e 4n!uneric% nu>
-u m1n !remur1nd % c7elnerul "use "e mas un mar!ini
dr$ 6i du cc!eiluri de crab% du" care se 4nde" r! cu "a6i
2r bi i3
8 Nu #i se "are c e "u in cam ner#s> 4n!reb Zfia3
Lucas a6!e"!ase zece minu!e ca s fie ins!ala! la mas 6i% de
aceea% 4l cam mu6!ruluise "e c7elner3
8 -rede i-m % la !arifele as!ea% " i s fii "re!en is?
8 0umnea#as!r a#e i% cu si2uran % car!e de credi! aurie%
nu> 4i re"lic % f r s "iard !im"ul% Zfia3
8 -a!e2ric? 0e unde 6!i i> 4n!reb Lucas% cu un aer "e c1!
de uimi!% "e a!1! de 4nc1n!a!3
8 - r ile as!ea 4i fac "e ameni% de mul!e ri% ar2an i)
-rede i-m % n!a de "la! de aici n-are nici le2 !ur cu salariile
an2a'a ilr din lcal3
8 E un "unc! de #edere% recunscu Lucas% mlf indu-6i a nu
6!iu c1!a m slin 3
0in acea cli" % de fiecare da! c1nd cmand mi2dale) un al!
"a7ar) un 6er#e! cura!) el f cu efr!ul de a rs!i "e 4nfunda!e
c1!e#a mul umescuri care " reau c -i ard% "ur 6i sim"lu% 21!le'ul3
Zfia de#eni 4n2ri'ra! 6i 4l 4n!reb ce 4l nec 'ea% dar el izbucni
4n!r-un !un !r 77! de r1s3 T!ul era c1! se "a!e de bine 4n
cea mai bun din!re lumi% era cu ade# ra! ferici! c 4n!1lnise3
0u" 6a"!es"rezece m sline% "l !i n!a% f r s lase bac6i63
Ie6ind din lcal% Zfia s!recur % discre!% 4n m1na c7elnerului% care
KK
- MAR- LEV. -
se ducea du" ma6ina lui Lucas% bancn! de cinci dlari3
8 V duc acas > 4n!reb Lucas3
8 Nu% mul umesc% s iau un !aDi3
-u un 2es! lar2% Lucas desc7ise "r!iera din "ar!ea
"asa2erului3
8 Urca i% # duc eu?
-abrile!a 2nea cu #i!ez 3 Lucas f cu m!rul s bubuie 6i
"use un cm"ac! disc 4n fan!a de "e brdul ma6inii3 -u un
z1mbe! lar2% scase din buzunar car!e de credi! Pla!inium 6i
flu!ur % in1nd- 4n!re de2e!e3
8 Trebuie s recuna6!e i c as!ea n-au dar defec!e?
Zfia 4l fiD c1!e#a secunde3 Iu!e ca ful2erul% 4i smulse din
m1n buca!a de "las!ic auriu 6i arunc afar 3
8 &e "are c "! fi ref cu!e 4n du zeci 6i "a!ru de re? s"use
ea3
Ma6ina 4ncremeni% 4n!r-un scr16ne! de "neuri3 Lucas izbucni 4n
r1s3
8 Umrul unei femei e irezis!ibil?
-1nd ma6ina "ri 4n fa a unei s!a ii de !aDiuri% Zfia 4n#1r!i
c7eia de cn!ac!% "en!ru a "ri z2m!ul asurzi!r la m!rului3
-br4 6i 4nc7ise cu delica!e e "r!iera3
8 &un!e i si2ur c nu #re i s # duc acas > 4n!reb Lucas3
8 V mul umesc% dar am de mers unde#a3 5n sc7imb% a6 #rea
s # cer un mic ser#iciu3
8 T! ce dri i3
Zfia se a"lec s"re 2eamul lui Lucas3
8 A i "u!ea a6!e"!a "1n !rec de cl ul s!r zii% 4nain!e de a
"une iar 4n mi6care supermaina as!a de !uns iarba>
Ea se d du 4na"i cu un "as3 El a"uc de 4nc7eie!ura m1inii3
8 Am "e!recu! un mmen! di#in% s"use Lucas3
O ru2 s acce"!e re"r2ramarea% la al! da! % a cinei
ra!a!e3 Primele mmen!e ale unei 4n!1lniri erau 4n!!deauna
dificile% "enibile% "en!ru el% care era !imid3 Ea !rebuia s le fere
6ansa de a se cuna6!e mai bine3 Zfia r m sese "er"leD %
auzindu-l cum definea !imidi!a!ea3
8 Nu "u!em 'udeca amenii du" "rima im"resie% nu>
5n !nul lui eDis!a un dram de farmec) Ea acce"! s
"r1nzeasc 4m"reun 6i nimic al!ce#a? A"i% se 4n!arse "e
c lc1ie 6i se duse s"re !aDiul din ca" !ul r1ndului3 Ma6ina V<*
cndus de Lucas bubuia de'a 4n s"a!ele ei3
KL
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
TaDiul "ri l1n2 !r!uar3 -l"!ele de la Frace -a!7edral
b !ur a nua ar 3 Zfia in!r la !imbad9 a'unsese la anc3
5nc7ise lis!a de buca!e 6i i- 4n!inse c7elneri ei% a"i b u 2ur
de a" % 7! r1! s a!ace direc! subiec!ul care adusese la
aceas! mas 3 Trebuia s -i cn#in2 "e 6efii de sindica! s
"!leasc a2i!a ia care 4nce"ea s se fac sim i! "e c7eiuri3
8 -7iar dac 4i sus ine i% dc7erii nu #r "u!ea rezis!a f r
salarii mai mul! de s "! m1n 3 0ac ac!i#i!a!ea se "re6!e%
car2urile nu #r a#ea al!ce#a de f cu! dec1! s amareze de
cealal! "ar!e a 2lfului3 O s le da i dc7erilr l#i!ur de
mar!e% s"use ea cu #ce c1! se "a!e de si2ur 3
Ac!i#i!a!ea lr cmercial era 4n!r- cncuren acerb cu
"r!ul #ecin 6i ri#al% OaAland3 Un nu blca' ar fi dus la "lecarea
4n!re"rinderilr de na#lu3 Iar "f!a "rm!rilr% care% de #re
zece ani% s! !eau cu c7ii "e cele mai frumase !erenuri din ra6%
era% 6i a6a% des!ul de mare f r s mai fie ne#ie s fac ei "e
&cufi a R6ie cu 2re#a 4n c6ule 3
8 As!a s-a 4n!1m"la! de'a la Ne@ .rA 6i la ;al!imre% se
"a!e 4n!1m"la 6i aici% cn!inu ea% cn#ins de cauza "e care
"leda3 i% dac "r!ul cmercial 6i-ar 4nc7ide "r ile% cnsecin ele
dezas!ruase n-ar afec!a numai #ia a dc7erilr3 Iar!e re"ede%
fluDul ne4nce!a! al camianelr care ar !ra#ersa zilnic "durile ar
sufca% "1n la urm % accesul 4n "eninsul 3 Oamenii ar !rebui s
"lece mai de#reme de acas % "en!ru a a'un2e la ser#iciu% 6i s-ar
4n!arce 6i mai !1rziu3 Nici n-ar !rece 6ase luni 6i mul i din!re ei s-
ar resemna s mi2reze 4n sud3
8 Nu crede i c 4n!inde i carda "rea !are> 4n!reb unul
din!re b rba i3 Nu e #rba dec1! de rene2cierea "rimelr de
risc? i% "e urm % cred c #m fi s"ri'ini i 6i de cle2ii n6!ri din
OaAland?
8 -7es!ia as!a se nume6!e !eria b ! ii de ari" a flu!urelui%
insis! Zfia% ru"1nd un cl al fe ei de mas din 71r!ie3
8 -e ames!ec au% aici% flu!urii> 4n!reb Manca3
; rba!ul 4n cs!um ne2ru% care cina la masa din s"a!e% se
4n!arse "en!ru a in!er#eni 4n cn#ersa ia lr3 Zfiei 4i 4n27e
s1n2ele 4n #ine c1nd 4l recunscu "e Lucas3
8 E un "rinci"iu din 2efizic % du" care b !aia de ari" a
unui flu!ure din Asia creeaz de"lasare a aerului ce "a!e
de#eni% din cnsecin 4n cnsecin % un cicln de#as!a!r "e
cas!ele Ilridei3
0ele2a ii sindicali se ui!ar unii la al ii% "e c1! de ! cu i% "e
KJ
- MAR- LEV. -
a!1! de 4n!reb !ri3 Manca 46i 4nmuie cl ul de "1ine 4n mainez
6i "ufni% 4nain!e de-a eDclamaG
8 0ac !! ne-am "rs!i! 4n Vie!nam% am fi "u!u! "rfi!a de
cazie s le facem de "e!recanie mizilr% ca s nu zicem c ne-
am dus "1n acl de2eaba?
Lucas salu! "e Zfia 6i se 4n!arse s"re ziaris!a care 4i lua
un in!er#iu la masa 4n#ecina! 3 -7i"ul Zfiei se f cuse r6u ca
fcul3 Unul din!re dele2a i 4n!reb dac era aler2ic la
crus!acee3 0ar ea nici nu se a!insese de m1ncarea "e care
a#ea 4n fa 3 &im ea u6ar 2rea % se 'us!ific Zfia% ferindu-
se s 4m"ar! cu ei cn inu!ul farfuriei3 5i im"lr s se
21ndeasc bine 4nain!e de a cmi!e ire"arabilul3 A"i% se scuz G
c7iar nu se sim ea bine3
-1nd "lec de la mas % ! i se ridicar 3 5n !recere% se a"r"ie
de !1n ra femeie 6i "ri#i in! 3 &ur"rins % aceas!a se !rase
4na"i% 2a!a-2a!a s cad "e s"a!e3 Zfia 4i adres un z1mbe!
fr a!3
8 Pe semne c -i "l ce i s!ra6nic de mul!% de #-a feri! lcul cu
fa a s"re "ri#eli6!ea de afar ? -a s nu mai s"un c sun!e i
blnd ? V dresc am1ndurra sear ) "rfesinal ) c1! mai
"l cu! ?
i se 4ndre"! cu "as 7! r1! s"re #es!iar3 Lucas se re"ezi%
a"uc de bra 6i sili s se 4n!arc s"re el3
8 -e #-a a"uca!>
8 Prfesinal G e 2reu de "rnun a!% nu> Un f% di de o 6i 8
6!i i ce#a> 8 nici un A
B
? T!u6i% cu "u in bun #in % "1n la
urm s 2 si i unul?
8 E ziaris! ?
8 0a% 6i eu sun! ziaris! G duminica% 4mi c"iez 4nsemn rile
f cu!e 4n !im"ul s "! m1nii% 4n 'urnalul in!im3
8 0ar Am$ e ziaris! de-ade# ra!elea?
8 Iar 2u#ernul "are a fi far!e cu"a!% 4n aces! mmen!% s
s!ea de #rb cu Am$?
8 5n!cmai? i nu mai #rbi i a6a de !are% c s se alea2
"raful de c"er!a mea3
8 -"er!a
M
re#is!ei ei% "resu"un? Oferi i-i !!u6i un deser!% am
8
Jc de cu#in!eG li!era A se "rnun la fel ca 6i cul Bfr3C Bfund% dsC3
%,. ).0
9
Jc de cu#in!eG 4n ri2inal cou(erture Bfr3C 8 c"er! = cu#er!ur =
ac"erire3 %,. ).0
KM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
# zu! "e lis! unul care cs! sub 6ase dlari?
8 Ei dr cie% e #rba de ac"erirea misiunii mele?
8 As!a e #es!e cu ade# ra! minuna! ? -1nd#a% c1nd s fiu
bunic % s le "#es!esc ne" ilr mei c % 4n!r- sear % am lua!
un a"eri!i# cu James ;nd? -1nd s ie6i i la "ensie% cred c
s a#e i dre"!ul s des! inui i secre!ul im"us 4n "rezen!% nu>
8 ;un? A'un2e? 0u" cum cns!a! eu% nici dumnea#as!r nu
lua i cina cu !rei "rie!ene din liceu?
8 5nc1n! !r% sun!e i cu des #1r6ire 4nc1n! !r% Lucas% 6i #
r2 s remarca i c 6i in#i!a!a dumnea#as!r es!e% s"use Zfia3
Are un delicis c "6r "ur!a! cu m1ndrie "e un dr 2 la6 21! de
"as re3 Nrcasa? 5n "a!ruzeci 6i "! de re s "rimeasc
su"erb cli#ie de nuiele?
8 As!a e un a"r"> Nu #-a "l cu! nuf rul meu>
8 0im"!ri# ? M-am sim i! fla!a! c nu mi-a i !rimis 6i un
ac#ariu cu sc ri 4n el? /ai% 2r bi i-# % ui!a i-# ce "smr1!
"are? Pen!ru femeie% e 4n2rzi!r s se "lic!iseasc la masa
unui b rba!% crede i-m "e cu#1n!% 6!iu eu ce s"un?
Zfia 4i 4n!arse s"a!ele3 U6a res!auran!ului se !r1n!i 4n urma
ei3 Lucas d du din umeri% arunc "ri#ire s"re masa de la care
"lecase Zfia 6i se duse la in#i!a!a lui3
8 -ine era> 4n!reb 'urnalis!a% care 46i "ierduse r bdarea3
8 O "rie!en 3
8 !iu c -mi ba2 nasul unde nu-mi fierbe ala% dar " rea
rice% numai "rie!en nu3
8 5n!r-ade# r% # b 2a i nasul unde nu # fierbe ala?
-1! dur cina% lui Lucas nu-i ! cu 2ura% ridic1nd 4n sla#
cali! ile "a!rnului s u3 5i eD"lic ziaris!ei c % s"re desebire de
ceea ce credea lumea% frmidabila "rs"eri!a!e a cm"aniei era
meri!ul lui Ed /eur!3 Iideli!a!ea eDcesi# fa de ascia!ul lui% ca
6i le2endara-i mdes!ie% 4l f cuser "e #ice"re6edin!e s se
mul umeasc cu "zi ia de 9num rul di:% c ci% "en!ru Ed /eur!%
im"r!an! era cauza3 T!u6i% ade# ra!ul ca" 21ndi!r al
binmului era el 6i numai el? 0e2e!ele a2ile ale ziaris!ei aler2au
"e !as!a!ura calcula!rului ei de buzunar3 I"cri!% Lucas ru2 s
nu dez# luie 4n ar!icl unele cnsidera iuni "e care i le
"rezen!ase abslu! cnfiden ial% 6i as!a numai "en!ru c c7ii ei
alba6!ri erau irezis!ibili3 &e a"lec s -i !arne #in 4n "a7ar% iar ea
4l ru2 s -i 4ncredin eze 6i al!e secre!e de alc#% dar din
L+
- MAR- LEV. -
"rie!enie% bine4n eles3 El r1se cu 77!e 6i ad u2 c 4nc nu era
des!ul de bea!3 Aran'1ndu-6i bre!ea a maiului% Am$ 4l 4n!reb
ce anume l-ar "u!ea 4mb !a3
*
Zfia urc !re"!ele de la in!rare cu "a6i neauzi i3 Era !1rziu%
dar u6a lui Reine era 4nc 4n!redesc7is 3 Zfia 4m"inse u6urel
cu de2e!ul3 Pe c#r% nu era nici albumul% nici cu"a cu "r 'i!uri3
Miss &7eridan a6!e"!a s!1nd 4n f!liu3 Zfia in!r 3
8 T1n rul s!a 4 i "lace% nu-i a6a>
8 -are !1n r>
8 Nu mai face "e "ras!a? la cu nuf rul? -u care i-ai
"e!recu! seara?
8 N-am lua! dec1! un "a7ar3 0e ce>
8 Pen!ru c mie nu-mi "lace% de-aia?
8 Te asi2ur c nici mie3 E dis3
8 E c7iar a6a cum s"unG 4 i "lace?
8 ;a nu? E #ul2ar% cu nasul "e sus 6i "lin de el3
8 0amne &fin!e% ui!e- c s-a 6i 4ndr 2s!i!? eDclam Reine%
ridic1nd bra ele s"re cer3
8 ;a delc? E un m care nu se sim!e bine 4n "ielea lui 6i "e
care credeam c -l "! a'u!a3
8 E c7iar mai r u dec1! 4mi 4nc7i"uiam? zise Reine% ridic1nd
din nu bra ele s"re cer3
8 Ei% as!a-i?
8 Nu #rbi a6a de !are% s- !reze6!i "e Ma!7ilde?
8 Oricum% c7iar dumnea!a 4mi s"uneai 4n!runa c am ne#ie
s eDis!e cine#a 4n #ia a mea3
8 -7es!ia as!a% scum"% le- s"un c"iilr lr !a!e mamele
e#reice) c1! !im" nu sun! c s !ri i3 5n ziua c1nd ei le aduc "e
cine#a acas % mamele 4nce" s c1n!e acela6i c1n!ec% dar cu
#rbele "e ds3
8 ;ine% Reine% dar dumnea!a nici m car nu e6!i e#reic ?
8 Ei 6i>
Reine se scul 6i scase un mic "la!u din bufe!% desc7ise
cu!ia de me!al 6i "use !rei biscui i 4n cu"a de ar2in!% 4i rdn
Zfiei s rn ie cel "u in unul% 6i f r s cr1cneasc = 6i a6a
suferise des!ul% a6!e"!1nd- !a! seara?
8 &!ai 's 6i s"une-mi !!? zise Reine% a6ez1ndu-se cnfr!abil
4n f!liu3
L<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
O ascul! "e Zfia f r s- 4n!reru" % c u!1nd s 4n elea2
in!en iile b rba!ului care ie6ise 4n calea ei de c1!e#a ri3 A in!i
asu"ra Zfiei "ri#ire inc7izi!rial 6i nu ru"se ! cerea "e care
6i- im"usese% dec1! ca s -i cear "r 'i!ur 3 Nu m1nca dulciuri
dec1! la sf1r6i!ul mesei% dar 4m"re'urarea 'us!ifica "e de"lin
asimilare imedia! de za7aruri ra"ide3
8 Mai descrie-mi-l? ceru Reine% du" ce rn ise "u in biscui!3
Pe Zfia dis!ra nes"us cm"r!amen!ul "r"rie! resei sale3
0a! fiind c se f cuse !1rziu% ar fi "u!u! s "un ca" !
cn#ersa iei 6i s "lece% dar "re!eD!ul era numai bun "en!ru a
sa#ura aces!e cli"e minuna!e% c1nd m1n21ierea unei #ci es!e
mai fermec !are dec1! cea a unei m1ini3 R s"unz1ndu-i cu cea
mai mare sinceri!a!e "sibil in!erlcu!arei sale% se sur"rinse c
nu "u!ea s -i a!ribuie b rba!ului cu care 46i "e!recuse seara nici
cea mai ne4nsemna! cali!a!e% 4n afar 8 "a!e 8 de un anumi!
s"iri!% dmina! de l2ic 3
Reine b !u cu !andre e "e 2enunc7i3
8 Aceas! 4n!1lnire nu e rdul 4n!1m"l rii3 E6!i 4n "ericl 6i nici
m car nu- i dai seama?
; !r1na damn # zu c Zfiei 4i sc "ase !1lcul #rbelr sale3
&e a6ez mai bine 4n f!liu3
8 5l ai de'a 4n s1n2e3 O s - i a'un2 4n inim 3 Acl% s
culea2 !a!e em iile "e care !u le-ai cul!i#a! cu a!1!a 2ri' 3
A"i% !e #a 7r ni cu s"eran e3 -uceririle amrase sun! cele mai
e2is!e din!re cruciade3
8 Reine% z u dac n- iei razna?
8 Nu% !u e6!i aia care s- ia razna c1! de cur1nd3 !iu c m
cnsideri bab "ala#ra2iaic % dar ai s #ezi !u c e a6a cum 4 i
s"un3 5n fiecare zi% 4n fiecare r % ai s cau i s !e cn#in2i c
rezis!en a% "ur!area% sub!erfu2iile !ale sun! 4n m sur s !e
a"ere% dar drul du" el #a fi mai !are ca un dr23 A6a c nu !e
" c li sin2ur % dar a!1!a !e r2? ; rba!ul s!a #a "une
s! "1nire "e min!ea !a 6i nimic n- s !e a'u!e c1nd 4i #ei sim i
li"sa3 Nici ra iunea 6i nici m car !im"ul% care 4 i #a fi cel mai a"ri2
#r 'ma63 0ar 21ndul c -l #ei re#edea a6a cum 4 i 4nc7i"ui !u c
es!e !e #a face s - i 4n#in2i cea mai !eribil fric G aceea de a fi
" r si! ) de el) de !ine 4ns i3 Es!e cea mai dificil ale2ere "e
care ne- im"une #ia a3
8 0e ce 4mi s"ui !a!e as!ea% Reine>
Reine "ri#i c!rul unuia din!re albumele din bibli!ec % 4n
c7ii ei "u!eai ci!i anumi! ns!al2ie3
L*
- MAR- LEV. -
8 Pen!ru c #ia a mea a r mas unde#a% 4n urm ? Prin urmare%
ri faci !!ul% ri nu faci nimic? Nu !ri6aG f r "ref c !rii 6i% mai
ales% f r cm"rmisuri?
Zfia 4m"le!ea fran'urii c#rului3 Reine "ri#i cu dui6ie 6i 4i
m1n21ie " rul3
8 ;un% nu face mu!ri6ara as!a3 &e "are c % din c1nd 4n c1nd%
"#e6!ile de dra2s!e mai au 6i c1!e un final ferici!? /ai% 2a!a cu
#rbele uza!e% nici nu am cura' s m ui! c1! e ceasul3
Zfia 4nc7ise u6r u6a 6i urc la ea3 Ma!7ilde drmea ca un
4n2er3
*
Pa7arele de mar2ari!a se cicnir % sc 1nd un clinc7e!
cris!alin3 A6eza! cmd "e cana"eaua din a"ar!amen!ul lui de la
7!el% Lucas se l uda c "re"ar aces! cc!eil ca nimeni al!ul3
Am$ 46i duse "a7arul la 2ur 6i a"rb din c7i3 -u #ce !eribil
de dulce% el 4i m r!urisi c e 2els "e 2run'ii de sare care i se
r ! ciser "e buze3 Ea 4i rn i 6i 4i linse% 4n !im" ce limba lui
Lucas i se s!recur "e buze% 4nain!e de a se a#en!ura mai 4nain!e%
mul! mai 4nain!e3
*
Zfia nu a"rinse lumina3 Tra#ers 4nc "erea cufunda! 4n
"enumbr 6i se duse la fereas!ra "e care f cu s culiseze 4nce!3
&e a6ez "e "er#az 6i se ui! la marea ce !i#ea malul cu s"um 3
56i um"lu "l m1nii cu aerul adus 4n ra6 de briza din lar2ul
ceanului 6i "ri#i cerul% #is !are3 Pe cer nu erau s!ele)
i a fost sear i a fost diminea #
Ziua a treia
Vi s !ra2 "es!e el cu#er!ura% dar m1na c u! zadarnic3
0esc7ise un c7i 6i 46i frec brazul% "e care barba 4nce"use din
nu s creasc 3 Lucas 46i sim i "r"ria res"ira ie 6i 46i s"use c %
de bun seam % i2ara 6i alclul nu f ceau delc cas bun 3
Radi-de6!e"! !rul afi6a ra du zeci 6i unu3 Pe "erna de l1n2
L,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
el nu era nimeni% dar urma ad1nci! l sa! de ca"ul cui#a3 &e
scul 6i se duse% 2l-"u6c % 4n salna63 Am$% 4nf 6ura! 4n
cu#er!ur % rn ia un m r r6u% lua! din c6ule ul cu fruc!e3
8 Te-am !rezi!> 4l 4n!reb ea3
8 Indirec!% da? E ce#a cafea "e aici>
8 Mi-am lua! 4ndr zneala de a cmanda la rm-ser#ice=
acum% fac un du6 6i 6!er23
8 0ac nu !e deran'eaz "rea !are% a6 "refera s - i faci du6ul
acas ? &un! 4n mare 4n!1rziere% 4i r s"unse Lucas3
Am$ r mase 4nm rmuri! 3 &e duse imedia! 4n drmi!r 6i 46i
adun lucrurile r # 6i!e3 &e 4mbr c 4n 2raba mare% 46i 4n7a
"an!fii cu !c 6i "rni "e micul cular ce ducea s"re u6 3
Lucas scase ca"ul din baie3
8 Nu mai #rei cafea>
8 Nu% s- beau 6i "e as!a !! acas % mul umesc "en!ru m r?
8 N-ai de ce3 Mai #rei unul>
8 Nu% e 4n rdine3 Am fs! 4nc1n!a! 3 O zi bun 3
Am$ desf cu l n i6rul de si2uran 6i a" s "e clan 3 Lucas
se a"r"ie de ea3
8 P! s !e 4n!reb ce#a>
8 Te ascul!?
8 -are sun! flrile !ale "refera!e>
8 Lucas% !u ai mul! 2us!% dar% 4n s"ecial% unul "rs!? M1inile 4 i
sun! far!e dibace% l1n2 !ine am "e!recu!% cu ade# ra!%
na"!e dr ceasc % dar 7ai s ne "rim aici?
5n !im" ce ie6ea% d du nas 4n nas cu c7elnerul de "e e!a'% care
aducea "la!ul cu 2us! ri3 Lucas se ui! la Am$3
8 E6!i si2ur c nu #rei cafea% dac !! a #eni!>
8 &i2ur ?
8 Iii dr 2u % s"une-mi ce flri 4 i "lac?
Am$ res"ir ad1nc% #izibil eDas"era! 3
8 Nu 4n!rebi c7es!ia as!a c7iar "e cea c reia #rei s i le
!rimi i3 Nu- i dai seama c risi"e6!i !! farmecul> La #1rs!a !a%
4nc nu 6!ii a6a ce#a>
8 E#iden! c 6!iu% r s"unse Lucas% cu !nul unui b ie el
bsumfla!% dar cea c reia #reau s i le !rimi! nu e6!i !u?
Am$ se r suci "e c lc1ie% 2a!a-2a!a s -l dea 's "e c7elnerul
care cn!inua s a6!e"!e 4n u6 3 -ei di b rba i auzir % 4nlemni i%
#cea lui Am$% care zbiera din fundul cularuluiG 9Un cac!us? i
" i s !e 6i a6ezi "e el?: O urm rir % ! cu i% cu "ri#irea3 &e auzi
un clinc7e!G ssise lif!ul% 4nain!e ca u6ile aces!uia s se 4nc7id %
LE
- MAR- LEV. -
Am$ ad u2 G 9Un ul!im am nun!% Lucas% e6!i 4n fundul 2l?:
*
8 N-ai 4nc7is un c7i !a! na"!ea)
8 Eu drm% de bicei% a6a de "u in)
8 Zfia% ce !e "recu" >
8 Nimic?
8 O "rie!en 6!ie s 4n elea2 ceea ce nu-i s"une cealal! 3
8 Am "rea mul! de lucru% Ma!7ilde3 Nici nu 6!iu cu ce s 4nce"3
Mi-e !eam s nu fiu de" 6i! de munc 3 Mi-e !eam c n- s
fac fa a6!e"! rilr3
8 As!a-i c7iar "rima ar c1nd # d c !e 4ndie6!i de !ine3
8 Pesemne c sun!em "e cale de a de#eni cu ade# ra!
"rie!ene3
Zfia se duse 4n s"a iul des!ina! buc ! riei3 Trecu 4n s"a!ele
mesei 6i um"lu cu a" ceainicul elec!ric3 0in "a!ul ei% ins!ala! 4n
saln% Ma!7ilde "ri#ea re# rsa!ul zrilr3 O burni u6ar uda
4n!re2ul 2lf3 Nri !ri6!i ac"ereau cerul3
8 Nu "! s suf r luna c!mbrie% s"use Ma!7ilde3
8 0aO ce i-a f cu!>
8 E luna care 4n2ra" #ara3 Tamna% !!ul e mesc7inG zilele
se scur!eaz % sarele nu #ine nicida! la 4n!1lnire% dar fri2ul
4n!1rzie s sseasc G ne ui! m la "ul#ere% f r s le "u!em
4mbr ca3 Tamna nu-i dec1! "rc rie de an!im" 4m"u i!G dar
umezeal % "laie 6i iar "laie3
8 A7a? i% c7i"urile% eu sun! aia care n-a drmi! bine?
A"a din ceainic 4nce"u s blbrseasc 3 Un declic "ri din
fier!3 Zfia d du de"ar!e ca"acul unei cu!ii de !abl % lu un
"licule de Earl Fre$% !urn a"a clc!i! 4n!r- can mare 6i l s
ceaiul la infuza!3 Pre2 !i micul de'un "en!ru Ma!7ilde "e !a# %
lu ziarul "e care Reine i-l s!recurase% ca 4n fiecare diminea % "e
sub u6 6i se duse la "rie!ena ei3 O a'u! s se ridice% 4i aran'
"ernele 6i% a"i% "lec 4n drmi!r3 Ma!7ilde ridic fereas!ra cu
27il!in 3 Umezeala !amnei " !runse "1n 4n ase%
r sclindu-i durerea ascu i! din "icir 6i f c1nd- s se s!r1mbe3
8 Asear % l-am # zu! din nu "e !i"ul cu nuf rul? s!ri2 din
baie Zfia3
8 V d c nu # mai dezli"i i unul de cel lal!? 4i r s"unse
Ma!7ilde% s!ri21nd la fel de !are3
8 Mie-mi zici> Lua cina c7iar 4n acela6i res!auran!3
LH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 -u cine>
8 -u blnd ?
8 -e 2en>
8 ;lnd ?
8 i mai cum>
8 Fenul 9fu2i du" mine% c n- s - i fie "rea 2reu s m
"rinziG am !curi 4nal!e:?
8 A i #rbi!>
8 Va23 A b1i2ui! ce#a% cum c ea era ziaris! 6i el d dea un
in!er#iu3
Zfia in!r sub du6% r suci rbine!ele #ec7i 6i scr16ni!are 6i
!rase l#i!ur zdra# n 4n m ciulia du6ului% care !u6i de du
riG a"a 4i 6iri "e fa 6i "e cr"3 Ma!7ilde desc7ise !an
Francisco &hronicle. O f!2rafie 4i a!rase a!en ia3
8 Ti"ul n-a min i!? s!ri2 ea3
Zfia% care 46i 6am"na din bel6u2 " rul% desc7ise c7ii3
5ncerc s 4nde" r!eze cu dsul m1inii s "unul care 4i in!ra 4n
c7i% "r#c1ndu-i us!urimi% 6i b inu efec!ul cn!rar3
8 Numai c ea e mai de2rab 6a!en ) ad u2 Ma!7ilde3 i
mai de2rab des!ul de ar !as ?
Z2m!ul du6ului 4nce! 3 Zfia a" ru imedia! 4n saln3 Un
"rs" 4i 4nf 6ur mi'lcul% iar "e ca" "ur!a un cif de s"um 3
Ma!7ilde 46i cn!em"l "rie!ena3
8 &1nii ! i c7iar c sun! frum6i?
8 &fin ii
<+
sun! 4n!!deauna frum6i? Al!fel n-ar mai fi sfin i?
8 As!a 4ncerc s le s"un 6i eu alr mei% 4n fiecare diminea % 4n
fa a 2linzii3
8 Ai "u!ea s -mi eD"lici mai eDac! des"re ce #rbe6!i !u%
Ma!7ilde>
8 0es"re merele !ale? A6 fi 4nc1n!a! dac ar fi 6i ale mele
a6a de an 6e ca ale !ale3
Zfia 46i ascunse s1nii cu bra ul3
8 0es"re ce #rbeai mai 4nain!e>
8 Prbabil des"re ceea ce !e-a scs de sub du6 f r s !e
cl !e6!i? s"use Ma!7ilde% flu!ur1nd ziarul3
8 -um se "a!e ca in!er#iul s fie de'a "ublica!>
8 Redac!are "e calcula!r 6i In!erne!? 0ai un in!er#iu% du"
c1!e#a re e6!i "e "rima "a2in a ziarului 6i% a dua zi% e6!i 2a!a
10
Jc de cu#in!e baza! "e "rnun ia a"rDima!i# iden!ic a
cu#in!elrG seins Bs1niC 6i saints Bsfin iC3 %,. ).0
LK
- MAR- LEV. -
de ambala! "e6!ele?
Zfia #i s ia c!idianul din m1na lui Ma!7ilde% dar aceas!a se
"use3
8 Nu !e a!in2e de el? E6!i ud 3
Ma!7ilde 4nce"u s ci!easc !are "rimele cu#in!e ale ar!iclului
"e du clane% cu !i!lul 9A0EV RATA A&-EN&IUNE A FRUPULUI
/832: un #eri!abil "ane2iric al lui Ed /eur!% 4n care ziaris!a
! m1ia 8 "e !reizeci de r1nduri 8 cariera celui ce cn!ribuise
incn!es!abil la frmidabilul a#1n! ecnmic al re2iunii3
-ncluzia !eD!ului era c mica scie!a!e din anii OH+% de#eni! un
2ru" 2i2an!ic% se s"ri'inea as! zi% 4n 4n!re2ime% "e umerii lui3
Zfia izbu!i s "un m1na "e faie 6i !ermin lec!ura
ar!iclului% deasu"ra c ruia !rna "z de mici dimensiuni% 4n
culri3 Era semna! de Am$ &!e#en3 Zfia 4ndi ziarul 6i nu-6i "u!u
s! "1ni un z1mbe!3
8 E blnd ? s"use ea3
8 O s # mai 4n!1lni i>
8 Am acce"!a! s iau masa de "r1nz cu el3
8 -1nd>
8 Mar i3
8 Mar i la ce r >
Lucas urma s !reac s- ia "e la du s"rezece% r s"unse
Zfia3 Ma!7ilde ar ! cu de2e!ul s"re u6a b ii 6i d du din ca"3
8 Vas zic "es!e du re?
8 E mar i> 4n!reb Zfia% adun1ndu-6i de zr 7ainele3
8 A6a scrie 4n 'urnal?
0u" c1!e#a minu!e% Zfia ie6i din dressin23 Pur!a blu2i 6i un
"ul#er cu c7iuri mari3 &e "rezen! 4n fa a "rie!enei sale% cu
drin a nem r!urisi! de a "rimi un cm"limen!3 Ma!7ilde 4i
arunc "ri#ire 6i se cufund iar 4n lec!ur 3
8 -e nu mer2e> Nu se "!ri#esc culrile> ;lu2ii sun! de #in %
nu> 4n!reb Zfia3
8 Mai #rbim du" ce 4 i lim"eze6!i " rul% zise Ma!7ilde%
r sfind "a2inile cu "r2ramele de !ele#iziune3
Zfia se ui! 4n 2linda de "e c min3 56i scase "ul#erul 6i se
4n!arse% cu umerii l sa i% 4n baie3
8 E "rima ar c1nd !e # d "recu"a! de felul 4n care e6!i
4mbr ca! ) Mai f 4ncercare 6i s"une-mi c nu- i "lace% c nu e
2enul ! u de b rba!% c e "rea 92ra#:) dar ca s # d 6i eu cum
4 i iese? ad u2 Ma!7ilde3
Un u6r z2re" na! 4n u6 #es!i in!rarea lui Reine3 A#ea
LL
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
bra ele 4nc rca!e cu un c6 de le2ume "ras"e!e 6i cu cu!ie de
car!n% a c rei fund !r da un cn inu! sa#urs3
8 Pare-mi-se c !im"ul nu se "a!e 7! r4 delc ce !ale! s
4mbrace azi% s"use ea% "un1nd "r 'i!urile "e farfurie3
8 Pare-mi-se c nu numai el% s"use Ma!7ilde% cu 4n eles3
Reine se 4n!arse s"re Zfia% care ie6ea din baie 8 de da!a
as!a cu " rul usca! 6i 4nfia! 8 4nc7eindu-6i "an!alnii 6i
le21ndu-6i 6ire!urile !eni6ilr3
8 Ie6i 4n ra6> iscdi Reine3
8 Iau masa cu cine#a% r s"unse Zfia% "u"1nd- "e braz3
8 Eu s -i in de ur1! lui Ma!7ilde3 0ac 6i ea m #rea? 0e
al!fel% s- fac c7iar dac "lic!isesc% fiindc eu m "lic!isesc 6i
mai r u dec1! ea% s!1nd 's% la mine acas % de una sin2ur 3
0in s!rad % se auzi de c1!e#a ri un claDn3 Ma!7ilde scase
ca"ul "e 2eam3
8 E c7iar mar i? s"use ea3
8 E el> 4n!reb Zfia% r m1n1nd la dis!an de fereas!r 3
8 Nu% e Iederal ED"ress? Acum% 46i dis!ribuie cle!ele cu
cabrile! Prsc7e3 0e c1nd l-au recru!a! "e Tm /anAs% nu se
mai dau 4na"i de la nimic?
&neria sun de du ri3 Zfia le s ru! "e Reine 6i "e
Ma!7ilde% ie6i din a"ar!amen! 6i cbr4 iu!e scara3
Ins!ala! la #lan% Lucas 46i ridic "e frun!e c7elarii de sare 6i
4i adres un z1mbe! 2eners3 Nici nu-6i 4nc7ise bine Zfia
"r!iera% 6i ma6ina se a#1n! % asal!1nd clinele din Pacific
/ei27!s3 In!r 4n Presidi ParA% !ra#ers 6i se an2a'a "e un drum
la!eral ce ducea la Flden Fa!e3 0e cealal! "ar!e a 2lfului%
dealurile din Tiburn abia se z reau "rin "1cl 3
8 V duc s lua i masa "e malul a"ei? s!ri2 4n #1n! Lucas3 -ei
mai buni crabi din zn ? V "lac crabii% nu-i a6a>
Zfia a"rb din "li!e e3 -1nd nu ai ne#ie s !e 7r ne6!i%
a#an!a'ul e c " i ale2e f r nici 2reu!a!e ceea ce nu #ei
m1nca3
Aerul era c ldu % asfal!ul se 4n!indea ca "an2lic nesf1r6i!
sub r ile ma6inii% iar muzica de la radi era 4nc1n!are3
Mmen!ul sem na "1n la cnfuzie cu cli" de fericire% care nu
cerea dec1! s fie 4m" r! 6i! 3 Ma6ina " r si au!s!rada 6i lu
"e un drumea2 ale c rei ser"en!ine se desf 6urau "1n 4n "r!ul
#aselr de "escui! din &ausali!3 Lucas "ri 4n "arcarea din fa a
di2ului3 Ocli ma6ina 6i desc7ise "r!iera din "ar!ea Zfiei3
8 V r2 s m 4ns i i3
LJ
- MAR- LEV. -
5i 4n!inse bra ul 6i a'u! s cbare3 O luar "e !r!uarul ce
mer2ea de-a lun2ul malului3 0e cealal! "ar!e a s!r zii% un b rba!
era !ras de z2ard de un ma2nific 2lden re!rie#er cu " rul ca
nisi"ul3 Trec1nd "e l1n2 ei% aces!a se ui! la Zfia 6i se izbi din
"lin de un felinar3
Ea #i s !ra#erseze imedia!% ca s -i dea m1n de a'u!r
mului% dar Lucas inu de bra G rasa aceea de c1ini era
s"ecializa! 4n sal# ri3 O duse 4n lcal3 Ia!a de la rece" ie lu
du meniuri 6i 4i cnduse la mas ins!ala! "e !eras 3 Lucas
in#i! "e Zfia s ia lc "e banc7e!a cu fa a s"re mare3 -mand
un #in s"ums3 Ea lu buc ic de "1ine 6i i- arunc
"esc ru6ului c ra! "e balus!rad % care urm rea cu "ri#irea3
Pas rea a"uc dumica!ul din zbr% a"i se 4n l 4n # zdu7%
b !1nd lar2 din ari"i% 6i !ra#ers 2lful3
La c1 i#a Ailme!ri de acl% "e cel lal! mal% Jules se "limba 4n
sus 6i-n 's "e c7eiuri3 &e a"r"ie de mal 6i !rase un 6u! scur!
4n!r- "ia!r % care ric6 de 6a"!e ri "e #aluri% du" care se
scufund 3 56i b 2 m1inile 4n buzunarele #ec7ilr lui "an!alni de
!@eed 6i se ui! la linia rmului "us% de!a61ndu-se la mar2inea
a"ei3 -7i"ul 4i era la fel de 4n!uneca! ca !alazurile% iar dis"zi ia la
fel de a2i!a! ca 7ula din 2lf3 Ma6ina ins"ec!rului Pil2uez% care
"leca de la Fishers Deli 6i se 4ndre"!a s"re ra6% 4n urle!ele
sirenei% 4l smulse din cu2e!are3 Un scandal din -7ina!@n
de2enerase 4n!r- 4nc ierare 6i !a!e uni! ile erau c7ema!e 4n
a'u!r3 Jules 46i mi'i c7ii3 Mrm i 6i se 4n!arse sub arcada lui3
A6eza! "e l di de lemn% c zu "e 21nduriG 4l cn!raria ce#a3 O
faie de ziar% adus de #1n!% se a6ez "es!e b l!ac % eDac! 4n
fa a lui3 /1r!ia se 4mbib cu a" 6i% !re"!a!% f!2rafia lui Lucas%
de "e #ers% a" ru "e faia de#eni! !rans"aren! 3 Lui Jules nu-i
"l cu delc firul care 4i !recu% 4n acea cli" % "e 6ira s"in rii3
*
-7elneri a "use "e mas #asul aburind% din care d deau "e de
l !uri cle6!ii crabilr3 Lucas ser#i "e Zfia 6i arunc "ri#ire
s"re "las!ranele care 4ns eau cas!rna6ele "en!ru cl !i!
de2e!ele3 5i feri unul Zfiei% care 4l refuz % iar Lucas renun % 6i
el% s 6i-l le2e la 21! "e al lui3
8 Trebuie s m r!urisesc c ba#e!a nu-i un accesriu "rea
ele2an!3 Nu m1nca i> 4n!reb el "e Zfia3
8 Nu% nu cred3
LM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 &un!e i #e2e!arian ?
8 Ideea de a m1nca animale mi s-a " ru! 4n!!deauna cam
bizar 3
8 A6a au fs! r1ndui!e lucrurile% nu-i nimic bizar 4n as!a3
8 T!u6i% 4n!r- arecare m sur % a6a e?
8 0ar !a!e f "!urile de "e " m1n! m n1nc al!e #ie! i%
"en!ru a su"ra#ie ui3
8 0a% dar mie nu mi-au f cu! nimic crabii 6!ia3 5mi "are
nes"us de r u% s"use ea% 4nde" r!1nd u6r farfuria al c rei
cn inu! 4i f cea% c1! se "a!e de clar% sil 3
8 Iace i 2re6eal 3 Na!ura e cea care a 7! r1! a6a3 0ac
" ian'enii nu s-ar 7r ni cu insec!e% a!unci insec!ele ne-ar m1nca
"e ni3
8 Tcmai% crabii sun! ni6!e " ian'eni mari% a6a c !rebuie s -i
l s m 4n "ace?
Lucas se 4n!arse 6i c7em "e c7elneri 3 5i ceru lis!a de
deser!uri 6i% far!e "li!ics% 4i s"use c !erminaser de m1nca!3
8 0ar nu #reau s # 4m"iedic s m1nca i? s"use Zfia%
r6ind3
8 M-a i a!ras de "ar!ea crabilr?
El se ui! "e lis! 6i 4i ar ! cu de2e!ul crem fndan! de
cicla! 3
8 -red c % de da!a as!a% nu ne #m face r u dec1! nu
4n6ine3 O c7es!ie de-as!a !rebuie s !! aib #re mie de calrii?
-urias s -6i !es!eze 'us!e ea in!ui iei 4n "ri#in a 5n2erilr
Verifica!ri% Zfia 4l 4n!reb "e Lucas des"re ade# ra!ele lui
sarcini de ser#iciu3 Lucas cli r s"unsul3 Erau mul!e al!e
subiec!e in!eresan!e des"re care "u!eau #rbi= 6i% "en!ru
4nce"u!% #ia s 6!ie ce f cea Zfia 4n #ia a de zi cu zi% c1nd nu
#e27ea la si2uran a ac!i#i! ii din "r!ul cmercial3 -um 46i
cu"a !im"urile libere> Ea 4i r s"unse c eD"resia i se " rea
ciuda! c7iar 6i c1nd era la sin2ular3 5n afara relr "e care le
"e!recea 4n dcuri% lucra la diferi!e ascia ii% "reda la ins!i!u!ul
ne# z !rilr% se cu"a de "ersane #1rs!nice 6i de c"ii
s"i!aliza i% 4i "l cea !# r 6ia lr% eDis!a 4n!re ea 6i ei le2 !ur
ma2ic 3 0ar c"iii 6i "ersanele #1rs!nice #edeau ceea ce mul i
ameni i2nr G !im"ul "e care 6i-l "ierduser ace6!ia ca adul i3 5n
c7ii ei% ridurile b !r1ne ii erau cele mai frumase scrieri ale
#ie ii% cele din care c"iii 4n# au s -6i ci!easc #isurile3 Lucas
"ri#i fascina!3
8 -7iar face i !a!e as!ea>
J+
- MAR- LEV. -
8 0a?
8 0ar de ce>
Zfia nu r s"unse3 Lucas 46i srbi ul!ima 2ur de cafea% ca s -
6i re2 seasc "u in din s! "1nirea de sine% a"i cmand al!a3 O
b u c1! se "a!e de 4nce! 6i a!1!a "a2ub dac b u!ura i se
r cise% a!1!a "a2ub dac cerul se 4n!unecase3 Ar fi #ru! ca
aceas! cn#ersa ie s nu se 4nc7eie% nu 4nc % nu 4n acel
mmen!3 Ea 46i s!r1nse "e l1n2 21! 2ulerul "ul#erului 6i se
ridic % 4i mul umi "en!ru "r 'i!ur % era "rima ar c1nd 2us!a
cicla!a 6i 4i desc"erea sa#area nemai"meni! 3 Lucas crezu
c -6i ba!e 'c de el% 4ns % du" eD"resia radias a !inerei femei%
46i d du seama c nu-l min!e3 0ar mai era 4nc un lucru care 4l
deru! 6i mai mul!3 EDac! 4n acea cli" % Lucas ci!i 4n c7ii Zfiei
ce#a eD!rardinarG ea nu min ea nicida! ? i se sim i " !runs%
"en!ru 4n!1ia ar % de 4ndial % fa"! care 4l l s cu 2ura c sca! 3
8 Lucas% nu 6!iu ce-i fi s"us% dar% acum% c1nd nu e de fa
nici un " ian'en% # asuma i ni6!e riscuri enrme?
8 Pf!im>
8 0ac mai s!a i cu 2ura c sca! 4n felul s!a% "1n la urm
s 4n27i i i musc ?
8 Nu # e fri2> 4n!reb Lucas% ridic1ndu-se% dre"! ca un b 3
8 Nu% e 4n rdine3 0ar% dac 4nce"em s mer2em% s fie 6i
mai bine3
Pla'a era a"ra"e "us!ie3 Un "esc ru6 uria6 " rea c alear2
"e a" % 4ncerc1nd s -6i ia zbrul3 Labele i se des"rinser de
mare% ridic1nd "u in s"um de deasu"ra #alurilr3 5n cele din
urm % "as rea se 4n l % f cu un #ira' len! 6i se 4nde" r! %
ne" s !are% 4n raza de lumin care s!r b !ea s!ra!ul de nri3
I1lf1i!ul ari"ilr se cn!"i cu cli"ci!ul #alurilr risi"i!e "e rm3
Zfia se a"lec % lu"!1nd cu "alele de #1n! ce 6fic7iuiau nisi"ul3 O
s!r b !u un mic fir3 Lucas 46i scase #es!nul 6i i-l "use "e
umeri3 Aerul% "lin de "ic !uri minuscule de a" % 4i l#ea bra'ii3
-7i"ul 4i fu lumina! de un z1mbe! imens% ca un ul!im bs!acl 4n
calea r1sului care cu"rindea% un r1s f r m!i#% f r cauz
a"aren! 3
8 0e ce r1de i> 4n!reb Lucas% in!ri2a!3
8 N-am nici cea mai mic idee3
8 A!unci% nu care cum#a s # "ri i) # s! a6a de bine?
8 Tu!urr le s! bine3
O "laie fin 4nce"u s cad % s "1nd 4n nisi" mii de cra!ere
J<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
mici3
8 Ia ui!e% s"use ea% "arc am fi "e Lun % nu #i se "are>
8 ;a da% "u in?
8 V-a i 4n!ris!a! din!r- da! 3
8 A6 #rea ca !im"ul s se "reasc 4n lc3
Zfia 46i "lec c7ii 6i merse mai de"ar!e3
Lucas se 4n!arse% " 6ind cu fa a s"re ea3 5nain!a de-a-
nd ra!elea% "reced1nd "a6ii Zfiei% care se dis!ra% c lc1nd cu
me!iculzi!a!e "e urmele "a6ilr lui3
8 Nu 6!iu cum s s"un c7es!iile as!ea% cn!inu el% cu
eD"resie c"il reasc "e c7i"3
8 A!unci% nu s"une i nimic3
V1n!ul 4i sufl Zfiei " rul "es!e fa 3 Ea 6i-l d du s"re s"a!e3
O 6u#i sub ire i se 4ncurcase "rin!re 2enele lun2i3
8 Am #ie> zise el% 4n!inz1nd m1na3
8 E ns!im? 0in!r- da! % " re i in!imida!3
8 Nu mi-am da! seama3
8 A!unci% nu care cum#a s # "ri i) # s! a6a de bine?
Lucas se a"r"ie de Zfia% iar eD"resia c7i"urilr lr se
sc7imb 3 Ea 46i d du seama c % 4n c6ul "ie"!ului% a#ea ce#a ce
nu eDis!aG o infim palpita ie pe care o sim ea pn n tmpl .
0e2e!ele lui Lucas !remurau u6r% 4n!1rziind f 2 duiala unei
m1n21ieri delica!e% cu care a!inse brazul Zfiei3
8 Fa!a% zise el% eliber1ndu-i c7ii3
Un ful2er sf16ie cerul 4n!uneca!= se auzi !une!ul 6i "laie
2rea se n "us!i asu"ra lr3
8 A6 #rea s # mai # d% s"use Lucas3
8 i eu3 Pa!e ni el mai "e usca!% dar 6i eu #reau% r s"unse
Zfia3
Lucas lu sub bra ul lui 6i !rase s"re res!auran!3 Terasa din
lemn alb era "us!ie3 &e ad "s!ir sub s!rea6in ac"eri! cu
"l ci de ardezie 6i se ui!ar am1ndi la a"a care se re# rsa din
'27eaburi3 Pe balus!rad % "esc ru6ul m1nc cis 4i "ri#ea% f r s
se sinc7iseasc de a#ers 3 Zfia se a"lec 6i lu un cl!uc de
"1ine 4nmuia! de a" 3 5l scu!ur 6i 4l arunc de"ar!e3 5nari"a!a se
4nde" r! s"re lar2% cu 2u6a "lin 3
8 -um # mai "! #edea> 4n!reb Lucas3
8 0in ce uni#ers #eni i>
El 6# iG
8 0e "rin infern?
J*
- MAR- LEV. -
Zfia 6# i la r1ndul ei= 4l m sur cu "ri#irea 6i z1mbi3
8 As!a s"un adesea% c1nd a'un2 aici% cei ce au !r i! 4n
Man7a!!an3
Iur!una s! !ea s 4ncea" = acum% erau ne#i i s i"e% ca s se
"a! auzi3 Zfia lu m1na lui Lucas 6i s"use cu #ce bl1nd G
8 Mai 4n!1i% m suna i3 M 4n!reba i ce mai fac% ce nu! i mai
am 6i% 4n cursul cn#ersa iei% 4mi "r"une i 4n!1lnire3 A!unci%
s # s"un c am de lucru% c sun! far!e cu"a! 3
0umnea#as!r 4mi #e i su2era al! zi% iar eu # #i s"une c
as!a 4mi cn#ine de minune% "en!ru c % !cmai a!unci% #i anula
ce#a3
Un nu ful2er s!r b !u% 4n zi2za2% cerul de#eni! cu des #1r6ire
ne2ru3 Pe "la' % #1n!ul sufla% de acum% 4n rafale3 Parc #enea
sf1r6i!ul lumii3
8 N-a i #rea s ne 2 sim un ad "s! mai bun> 4n!reb Zfia3
8 -e mai face i> s"use Lucas 4n c7i" de r s"uns3
8 ;ine? 0e ce> se mir ea3
8 Pen!ru c a6 fi #ru! s # in#i! s "e!rece i du" -amiaza cu
mine) dar nu sun!e i liber % a#e i de lucru% sun!e i cu"a! 3
Pa!e c cin % disear % ar mer2e de minune% nu>
Zfia z1mbi3 El 46i d du 7aina de"ar!e% ca s- ad "s!easc
mai bine sub ea 6i !rase s"re ma6in 3 Marea dezl n ui! uda
!r!uarul "us!iu3 Lucas !ra#ers % in1nd- "e Zfia de m1n 3 &e
lu"! cu "r!iera% "e care #1n!ul 4n rafale nu-l l sa s- desc7id 3
Z2m!ul asurzi!r al fur!unii se mai a!enua c1nd se ins!alar 4n
ma6in 3 Prnir la drum% s"re cas % sub "laia care b !ea 4n
"arbriz3 Lucas l s "e Zfia 4n fa a unui 2ara'% a6a cum 4l
ru2ase3 5nain!e de a se des" r i% el se ui! la ceas3 Ea se a"lec
la fereas!r 3
8 5n seara as!a% a#eam 4n "r2ram cin % dar am s 4ncerc s-
anulez3 O s # sun "e mbil3
Z1mbi 6i demar 3 Zfia 4l urm ri cu "ri#irea% "1n c1nd ma6ina
dis" ru 4n #alul de #e7icule de "e Van Ness A#enue3
Ea se duse s "l !easc re4nc rcarea ba!eriei 6i c7el!uielile de
remrcare a ma6inii3 -1nd lu "e ;rad@a$% fur!una !recuse3
Tunelul ducea direc! 4n inima car!ierului 9fierbin!e: al ra6ului3
Pe zebr % c7i un 7 de buzunare% care se "re2 !ea s
n # leasc asu"ra "radei3 &e "ri "e banda a dua% ie6i din Ird
6i aler2 s"re el3
5l lu la rs! f r mena'amen!e= mul se d du 4na"i cu un
J,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
"asG a!i!udinea 4i era amenin !are3
8 Iar!e "ras! idee% s"use Zfia% ar !1nd cu de2e!ul s"re
femeia cu ma" di"lma!% care se 4nde" r!a3
8 Oi fi 6i !u #reun 94n2era6:
<<
>
8 Nu-i as!a "rblema?
8 A!unci% ia- i zbruO% !1m"i!?
i 7 ul lu la fu2 du" "rada lui3 0ar% 4n cli"a 4n care se
a"r"ie de ea% 46i suci 2lezna 6i se 4n!inse "e 's c1! era de lun23
T1n ra femeie% care se urcase 4n cablecar
<*
% nu b 2 de seam
nimic3 Zfia a6!e"! "1n ce 7 ul se ridic % a"i se duse s"re
ma6in 3
5n !im" ce desc7idea "r!iera% 46i mu6c buza% nemul umi! de
sine3 -e#a anume in!erferase cu in!en iile ei3
Obiec!i#ul fusese a!ins% dar nu a6a cum ar fi dri!G nu reu6ise
s -l fac "e a2resr s -6i sc7imbe in!en iile3 56i cn!inu drumul%
4ndre"!1ndu-se s"re dcuri3
*
8 & # "arc7ez ma6ina% dmnule>
Lucas !res ri 6i 46i 4n l "ri#irea= 4l fiD % cu un aer ciuda!% "e
mul ce deser#ea "arcarea3
8 0e ce !e ui i a6a la mine>
8 Pen!ru c s!a i 4n ma6in % f r s # mi6ca i% de mai bine de
cinci minu!e 6i% a!unci% mi-am zis c )
8 -e i-ai zis>
8 Am crezu! c nu # sim i i bine% mai ales c1nd #-a i "us
ca"ul "e #lan3
8 P i% f bine 6i nu mai crede nimic3 As!a s !e scu!easc de
draie de dece" ii3
Lucas ie6i din ma6in 6i 4i arunc !1n rului c7eile3 -1nd u6ile
lif!ului se desc7iser % d du nas 4n nas cu Elizabe!7% care se
a"lec s"re el% ca s -i s"un bun ziua3 Lucas f cu imedia! un
"as 4na"i3
8 Elizabe!7% m-ai salu!a! de'a 4n diminea a as!a% s"use Lucas%
f c1nd s!r1mb !ur 3
8 A#eai dre"!a!e 4n "ri#in a melcilr cu us!uriG sun! delici6i?
O zi bun ?
11
5n2era6 Bar23C 8 "li is!3 %,. ).0
12
-ablecar 8 !ram#aiul din &an Irancisc3
JE
- MAR- LEV. -
-1nd u6ile cabinei se desc7iser la e!a'ul nu % ea dis" ru "e
cridr3
Ed 4l "rimi "e Lucas cu bra ele desc7ise3
8 E binecu#1n!are c !e-am 4n!1lni!% scum"ul meu Lucas?
8 &e "a!e s"une 6i a6a% s"use Lucas% 4nc7iz1nd u6a birului3
&e duse s"re birul #ice"re6edin!elui 6i se ins!ala 4n!r-un
f!liu3 /eur! flu!ura !an Francisco &hronicle.
8 Ni di s facem lucruri m re e3
8 Nu m 4ndiesc3
8 Mi se "are mie sau nu "rea i-e bine>
Lucas f! 3 Ed 4i sim i eDas"erarea3 &cu!ur din nu% cu mare
#eselie% faia de 'urnal% unde fi2ura ar!iclul lui Am$3
8 Irmidabil ar!icl? Nici eu n-a6 fi #rbi! mai bine3
8 A 6i a" ru!>
8 5n diminea a as!a3 A6a cum mi-a "rmis ea3 0elicias Am$
as!a% nu> Pesemne c- fi !ras !a! na"!ea3
8 0a% cam a6a ce#a3
Ed ar ! cu de2e!ul "za lui Lucas3
8 Prs! mai sun!? Ar fi !rebui! s - i dau "z de-a mea%
4nain!e de in!er#iu% dar nu cn!eaz % 6i dumnea!a ai ie6i! c1! se
"a!e de bine3
8 Mul umesc3
8 E6!i si2ur c i-e bine% Lucas>
8 0a% dmnule "re6edin!e% c1! se "a!e de bine3
8 Nu 6!iu dac nu m 4n6al ins!inc!ul% dar ai un aer cam
ciuda!3
Ed des!u" caraf de cris!al 6i 4i !urn lui Lucas un "a7ar de
a" % ad u21nd cu fals cm" !imireG
8 0ac ai "rbleme% c7iar 6i de rdin "ersnal% " i a#ea
4ncredere 4n mine3 Ni sun!em cas mare% dar% 4nain!e de !a!e%
familie mare?
8 0rea i s m #ede i% dmnule "re6edin!e>
8 &"une-mi Ed?
ED!a!ic% Ed cmen! cina lua! 4n ra6 cu sear 4nain!e% care
se "e!recuse mai bine dec1! s"erase3 56i 4n6!iin ase clabra!rii
cu "ri#ire la in!en ia lui de a crea un nu de"ar!amen! 4n s1nul
2ru"ului% "e care 4l #a b!eza 0i#izia In#en ii3 &c"ul aces!ei ni
uni! i #a fi acela de a "une 4n lucru mi'lace cmerciale inedi!e%
"en!ru a cuceri ni "ie e3 -nduc !rul s u a#ea s fie EdG
"en!ru el% aceas! eD"erien #a fi ca cur de re4n!inerire3
&im ea li"sa ac iunii3 La ra la care #rbea% mai mul i
JH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
subdirec!ri erau de'a 4nc1n!a i s frmeze nu 2ard %
a"r"ia! de #ii!rul "re6edin!e3 -a!e2ric% Iuda n- s dis"ar
nicida! ) era c7iar 4n s!are s a"ar 4n mul!i"le i"s!aze% se
21ndi Lucas3 -n!inu1nd-6i eD"unerea% /eur! cnc7ise c
arecare cncuren cu ascia!ul s u nu "u!ea face nici un r u%
ba c7iar dim"!ri# % era ca 2ur de Di2en% 4n!!deauna
benefic 3
8 E6!i de acrd cu mine% Lucas>
8 -a!e2ric% r s"unse aces!a% d1nd din ca"3
Lucas era "arc le2 na! "e ari"i de 4n2erG in!en iile lui /eur! 4i
4n!receau cu mul! a6!e"! rile 6i l sau s se 4n!re#ad reu6i!a
"riec!ului s u3 Pe MarAe! &!ree! num rul KKK% a!msfera din
birurile "!en!a ilr a#ea s se rarefieze c1! de cur1nd3 -ei di
b rba i discu!ar des"re reac ia lui An!ni3 Era mai mul! dec1!
"rbabil c ascia!ul lui Ed a#ea s se 4m"!ri#easc nilr idei
ale aces!uia3 A#ea ne#ie de mi6care ful2er !are "en!ru a-6i
lansa di#izia% dar nu era u6r s "ui la "unc! "era iune de
asemenea an#er2ur G 4 i cerea mul! !im"% "reciz /eur!3
Vice"re6edin!ele #isa s db1ndeasc "ia "res!i2ias % care
s 'us!ifice "u!erea mul! #isa! 3 Lucas se ridic 6i "use dsarul
"e care 4l inea sub bra 4n fa a lui Ed3 5l desc7ise 6i scase din el
un ra"r! #luminsG Zna "r!uar din &an Irancisc se
4n!indea "e mai mul i Ailme!ri% m r2inind% "rac!ic% !a! cas!a
de es! a ra6ului% 6i se afla 4n!r- "er"e!u mu!a ie3 Ac!i#i!a!ea
din dcuri su"ra#ie uia% s"re marele re2re! al lumii imbiliare%
care d duse !!u6i lu"!e cr1ncene "en!ru eD!inderea "r!ului
des!ina! #aselr de a2remen! 6i "en!ru !ransfrmarea !erenurilr
din fa a m rii% cele mai a"recia!e din ra63 Micile #eliere 46i
2 siser lc de ancrare 4n!r-un al dilea "r!% al lr% #ic!rie a
acelra6i "rm!ri% care izbu!iser s -6i dea b ! lia ce#a mai la
nrd3 Pen!ru crearea aces!ei uni! i reziden iale se 4nfrun!aser
!a!e mediile de afaceri% care r1#niser 4n e2al m sur % iar
"r"rie!arii caselr de "e mar2inea a"ei 9c!izaser : bani 2rei ca
s sufle !erenul de sub nasul al!r dri!ri3 Mai 4nain!e% fuseser
cns!rui!e 6i ni6!e 2i2an!ice !erminale% care "rimeau "ac7eb!uri
imense3 Valurile de "asa2eri ce ie6eau din "1n!ecele aces!ra
luau "e "rmenad recen! amena'a! % care 4i ducea la c7eiul
,M3 Zna !uris!ic fa#rizase a"ari ia unei sumedenii de
ma2azine 6i res!auran!e3 Mul!i"lele ac!i#i! i de "e c7eiuri erau
sursa unr "rfi!uri uria6e 6i a unr a"ri2e 4nfrun! ri de in!erese3
0e zece ani 4ncace% direc!rii firmelr imbiliare din zna
JK
- MAR- LEV. -
"r!uar se sc7imbau cam la cincis"rezece luni% semn ce indica
r zbaiele "en!ru su"rema ie% care nu cn!eneau s se dea 4n
dmeniul ac7izi in rii 6i eD"la! rii malurilr ra6ului3
8 Unde #rei s a'un2i> 4n!reb Ed3
Lucas z1mbi mali is 6i desf 6ur un "lan= "e car!u6ul
aces!uia se "u!ea ci!iG 9Pr!ul &an Irancisc% 0curile nr3 J+:3
8 & a!ac m aces! ul!im bas!in?
Vice"re6edin!ele #ia un !rn% Lucas 4i ferea crana?
Lucas se a6ez din nu% "en!ru a-6i de!alia "riec!ul3 0curile
se aflau 4n!r- si!ua ie "recar 3 Munca !! mai 2rea era de mul!e
ri "ericulas % iar !em"eramen!ul dc7erilr era n r #a63 Aici%
2re# se "u!ea "r"a2a mai re"ede dec1! un #irus3 Lucas f cuse
de'a !! ce !rebuie "en!ru ca a!msfera s de#in eD"lzi# 3
8 Nu # d la ce ne-ar flsi c7es!ia as!a% s"use Ed% c sc1nd3
Lucas cn!inu cu un aer de!a6a!3
8 A!1!a #reme c1! cm"aniile care se cu" de l2is!ic 6i de
na#lu 46i "l !esc salariile 6i c7iriile% nimeni nu 4ndr zne6!e s le
mu!e de acl3 0ar si!ua ia s-ar "u!ea sc7imba des!ul de re"ede3
Ar fi de-a'uns ca ac!i#i!a!ea s fie din nu "araliza! 3
8 0irec ia "r!ului nu #a acce"!a nicida! a6a ce#a3 Ne #m
izbi de "rea mul!e rezis!en e3
8 As!a de"inde de influen ele care #r in!ra 4n 'c% s"use
Lucas3
8 Pa!e% cl !in din ca" Ed /eur!3 0ar% "en!ru un "riec! de
asemenea an#er2ur % #m a#ea ne#ie de un s"ri'in #eni! din
sferele cele mai 4nal!e3
8 Nu !rebuie s # eD"lic !cmai dumnea#as!r cum se !ra2
sfrile lobb6in*'ului? Pe direc!rul imbiliar al "r!ului 4l "a6!e
4nlcuireaG !!ul a!1rn de un fir de " r3 &un! si2ur c "rim de
"lecare l-ar in!eresa c1! se "a!e de mul!3
8 Nu 6!iu des"re ce #rbe6!i?
8 Ed% cred c a i "u!ea fi 4nsu6i in#en!a!rul li"iciului de "e
s"a!ele "licurilr care circul "e sub mese?
Vice"re6edin!ele 46i 4ndre"! s"a!ele% 4n f!liul lui% ne6!iind
dac !rebuia s se sim! fla!a! de aceas! remarc % 4ndre"!1ndu-
se c !re u6 % Lucas 4i mai s"use "a!rnului s uG
8 5n dsarul albas!ru #e i 2 si 6i fi6 cu infrma ii de!alia!e
des"re candida!ul ns!ru la re!ra2ere 2eners remunera! 3 56i
"e!rece !a!e @eeAendurile la lacul Ta7e 6i e da!r #1ndu!3
Aran'a i-mi c1! mai iu!e 4n!1lnire cu el3 Im"une i-i un lc c1! se
"a!e de cnfiden ial% iar% "en!ru res!ul% lasO "e mine3
JL
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
/eur! cerce! % ner#s% filele dsarului3 &e ui! % ului!% la Lucas
6i se 4ncrun! G
8 La Ne@ .rA f ceai "li!ic >
U6a se 4nc7ise3
Lif!ul era "e "alier= Lucas 4l l s s "lece 2l3 56i scase
!elefnul mbil% 4l desc7ise 6i frm % febril% num rul c su ei sale
#cale3 9Nu a#e i mesa'e ni:% re"e! de du ri #cea cu
in!na ii de rb!3 A"i% c u! "1n c1nd !elefnul afi6 "licule ul
!eD!G aces!a era 2l3 5nc7ise a"ara!ul 6i in!r 4n lif!3 -1nd ie6i 4n
"arcare% 46i m r!urisi c era !ulbura! de un lucru "e care nu
izbu!ea s -l iden!ificeG o infim palpita ie n coul pieptului, pe
care o sim ea pn n tmpl .
*
edin a dura de "es!e du re3 Urm rile c derii lui Fmez 4n
fundul calei #asului <alparaiso c " !au "r"r ii 4n2ri'r !are3
; rba!ul era !! la reanimare3 Manca !elefna la s"i!al din r 4n
r % in!eres1ndu-se de s!area luiG dia2ns!icul "us de medici
cn!inua s fie des!ul de rezer#a!3 0ac munci!rul ar fi muri!%
nimic n-ar mai fi "u!u! s! #ili furia dc7erilr% care% "e mmen!%
era dar un murmur surd3 eful sindica!ului de "e -as!a de
Ves!% care se de"lasase aici "en!ru a lua "ar!e la 6edin % se
ridic 6i 46i mai !urn cafea3 Zfia se flsi de aces! "rile'
"en!ru a " r si% cu discre ie% sala 4n care a#eau lc dezba!erile3
Ie6i din cl dire 6i se 4nde" r! la c1 i#a "a6i% ascunz1ndu-se 4n
s"a!ele unui cn!ainer3 La ad "s! de "ri#irile curiase% frm un
num r3 Anun ul rb!ului fu scur!G 9Lucas:= imedia!% se auzi un
bi"3
8 &un! Zfia= disear sun! liber 3 &una i-m 6i s"une i-mi cum
ne #edem3 Pe cur1nd3
5n !im" ce 4nc7idea% 46i "ri#i !elefnul mbil 6i% f r s 6!ie cu
ade# ra! de ce% z1mbi3
La sf1r6i!ul du" -amiezii% dele2a ii 7! r1ser 4n unanimi!a!e
s -6i am1ne decizia3 A#eau ne#ie de !im" "en!ru a c1n! ri mai
bine "rblema3 -misia de anc7e! urma s -6i fac "ublic
eD"er!iza abia mai !1rziu% 4n cursul n" ii% iar &an Irancisc
Memrial /s"i!al a6!e"!a rezul!a!ul bilan ului medical din
diminea a urm !are "en!ru a se "rnun a 4n "ri#in a 6anselr
de su"ra#ie uire ale dc7erului3 5n cnsecin % 6edin a fu 4nc7is
6i am1na! "e a dua zi3 Manca urma s -i cn#ace "e membrii
JJ
- MAR- LEV. -
birului de 4nda! ce a#ea s "rimeasc cele du ra"ar!e% iar
adunarea 2eneral a#ea s aib lc imedia! du" aceea3
Zfia sim ea ne#ia s res"ire aerul #eni! din lar23 56i 4n2 dui
c1!e#a minu!e de r 2az 6i lu de-a lun2ul c7eiurilr3 La c1 i#a
"a6i de ea% "r#a ru2ini! a lui <alparaiso se le2 na la ca" !ul
cablurilr de amara'3 Na#a era 4nl n ui! ca fiar nefas! 3
Umbra marelui car2u se reflec!a cu in!ermi!en e 4n a"a
ames!eca! cu uleiuri% care unduia 4n #ia # lurelelr ce se
izbeau de el% cli"cind3 0e-a lun2ul "un ilr% ameni 4n unifrm
umblau 4ncace 6i 4ncl% cu"a i cu fel de fel de ins"ec ii3
- "i!anul #asului 4i urm rea% s"ri'ini! de balus!rada "un ii de
cmand 3 Lu1nd 4n cnsiderare felul 4n care 46i aruncase i2ara
"es!e brd% se "are c % 4n rele urm !are% si!ua ia a#ea s
de#in 4nc 6i mai !ulbure dec1! a"ele ce 4n27i iser c7i6!cul3
Vcea lui Jules ru"se ! cerea lcurilr% "e care dar "esc ru6ii
mai s!r "un2eau cu i"e!ele lr3
8 A"a as!a nu !e 4ndeamn delc s faci un "ln'n% a6a-i>
0ar dac e 9 l mare:?
Zfia se 4n!arse 6i 4i m sur cu "ri#ire duias 3 Oc7ii lui
alba6!ri erau bsi i% barba #1l#i% 7ainele "nsi!e% dar s r cia
nu-i mic6ra c1!u6i de "u in farmecul3 ; rba!ul aces!a 46i "ur!a
ele2an a 4n s!r fundul inimii3 Jules 46i #1r1se m1inile 4n
buzunarele #ec7ilr lui "an!alni de !@eed cu m!i#e esu!e 4n
caruri3
8 E s!f 9"rince-de-2alles:% dar cred c "rin ul 6i-a f cu!
cam de mul!i6r #aliza3
8 i "icirul>
8 & zicem c s! !! l1n2 cel lal!% iar as!a de'a nu-i
c7es!ie a6a de rea3
8 Ai fs! s - i sc7imbi "ansamen!ul>
8 0ar !u cum mai duci>
8 M dare "u in ca"ul% 6edin a as!a nu se mai !ermina3
8 i !e mai dare "u in 6i inima% nu>
8 Nu% de ce>
8 Pen!ru c % dac m ui! "e la ce re !e 4n#1r!e6!i "e aici 4n
ul!imul !im"% m 4ndiesc c #ii ca s !e brnzezi3
8 Ei% 6i dumnea!a% Jules? &im eam dar ne#ia de "u in aer
"ras" !?
8 i cel mai "ras" ! "e care l-ai 2 si! e !aman 4n 'urul unui
bazin care du7ne6!e a "e6!e 4m"u i!3 0ar "esemne c ai
dre"!a!eG duci c1! se "a!e de bine?
JM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
; rba ii care ins"ec!au #ec7ea na# cbr1r "e scar de
brd3 In!rar 4n du Irduri ne2re% ale c rr "r!iere nu f cur
nici un z2m! 4n cli"a 4n care le 4nc7iser 3 Ma6inile se 4ndre"!ar
4nce! s"re ie6irea din zna "r!uar 3
8 0ac "l nuiai s !e bucuri m1ine de ziua liber % ia- i 21ndul?
Tare mi-e !eam c s fie mai 4nc rca! dec1! de bicei3
8 i mie mi-e !eam 3
8 -are #a s zic % unde r m sesem> cn!inu Jules3
8 5n cli"a 4n care !rebuia s m iau la cear! cu dumnea!a% ca
s !e duc s - i sc7imbe "ansamen!ul? &!ai aici% m duc s -mi iau
ma6ina3
Zfia se 4nde" r! f r s mai s!ea s -i ascul!e ar2umen!ele3
8 Nu 'ac delc crec!? bmb ni el 4n barb 3
0u" ce-l duse "e Jules la dc!r% Zfia lu s"re cas 3 -u
m1n cnducea% iar cu cealal! 46i c u!a !elefnul mbil3 Prbabil
c iar se #1r1se "e unde#a% "rin fundul 2en ii leia mari3 5n !im"
ce c!rb ia du" el% semafrul se f cu r6u3 -1nd "ri% 46i
r s!urn 2ean!a "e scaunul din drea"!a 6i culese !elefnul din
mrmanul de biec!e r s"1ndi!e 4n dezrdine3
Lucas 4i l sase un mesa'G a#ea s !reac s- ia din fa a casei la
6a"!e 6i 'um !a!e3 Zfia se ui! la ceasG mai a#ea eDac! "a!ruzeci
6i 6a"!e de minu!e ca s le s ru!e "e Ma!7ilde 6i "e Reine 6i%
a"i% s se 4mbrace3 &e a"lec % desc7ise !r"edul 6i scase de
acl 2irfarul% "e care 4l "use "e ca"!a ma6inii BO da! % n- fi
fc?C3 -u sirena url1nd% "rni 4n #i!ez "e ,rd &!ree!3
*
Lucas se "re2 !ea s "lece de la biru3 56i lu "ardesiul de "e
umera6 6i 6i-l "use "e s"a!e3 &!inse lumina3 0incl de feres!rele
lar2i% ra6ul a" ru 4n alb 6i ne2ru3 Tcmai 4nc7idea u6a% c1nd
!elefnul 4nce"u s sune3 &e 4n!arse s r s"und 3 Ed 4l infrm
c 4n!1lnirea slici!a! #a a#ea lc la 6a"!e 6i !reizeci de minu!e3
5n semi4n!uneric% Lucas n! % 2r bi!% adresa "e un cl de 71r!ie3
8 V sun de 4nda! ce cad la 4n ele2ere cu mul ns!ru3
Lucas 4nc7ise% f r al!e frmule de "li!e e% 6i se a"r"ie de
2eam3 &e ui!a la s!r zile ce se 4n!indeau la "iciarele lui3 0e la
acea 4n l ime% liniile luminase !rasa!e de farurile albe 6i r6ii ale
ma6inilr alc !uiau imens "1nz de " ian'en% care sc1n!eia 4n
4n!uneric3 Lucas 46i li"i frun!ea de s!icl 3 5n dre"!ul 2urii lui% "e
fereas!r a" ru aurel de aburi3 0e"ar!e% "rin!re ma6ini%
M+
- MAR- LEV. -
cli"ea lumini albas!r G un 2irfar urca s"re Pacific /ei27!s3
Lucas f! % 46i b 2 m1inile 4n buzunarele "ardesiului 6i ie6i din
camer 3
*
Zfia "ri sirena 6i "use 2irfarul la lc= 4n fa a casei% era un
lc liber% 4n care 46i s!recur imedia! ma6ina3 Urc !re"!ele "a!ru
c1!e "a!ru 6i in!r 4n a"ar!amen!3
8 &un! mul i ia care !e fu2 resc> 4n!reb Ma!7ilde3
8 Pf!im>
8 0ac ai #edea ce fa ai? Nu e6!i cu sufle!ul la 2ur a"ra"e
delc?
8 M duc s m "re2 !esc% sun! 4n mare 4n!1rziere? -e-ai
f cu! azi>
8 La ra "r1nzului% am aler2a! "u in cu -arl Le@is 6i am b !u!
eu?
8 Te-ai "lic!isi! r u>
8 Pe s!rada !a au !recu! 6aizeci 6i "a!ru de ma6ini% din care
nu s"rezece #erzi?
Zfia se 4n!arse 6i se a6ez la "iciarele "a!ului3
8 M1ine% s fac !! "sibilul s m 4n!rc mai de#reme3
Ma!7ilde arunc "ri#ire s"re ceasul "us "e 27eridn 6i d du
din ca"3
8 Nu #reau s -mi ba2 nasul unde nu-mi fierbe ala)
8 5n seara as!a% ies 4n ra6% dar nu m 4n!rc !1rziu3 0ac nu
drmi% "u!em s s! m de #rb % s"use Zfia% ridic1ndu-se3
8 Tu sau eu> murmur Ma!7ilde% "ri#ind- cum dis"are 4n
dressin23
Zfia rea" ru% du" zece minu!e% 4n saln3 P rul ud 4i era
4nf 6ura! 4n!r-un "rs"% iar mi'lcul 4n!r-al!ul3 Puse !rus mic %
de "1nz % "e mar2inea c minului 6i se a"r"ie de 2lind 3
8 Iei cina cu Lu cel mic> descusu Ma!7ilde3
8 A suna!>
8 Nu? Nici #rb 3
8 A!unci% cum de 6!ii>
8 Ui!e-a6a?
Zfia se 4n!arse% 46i "use m1inile 4n 6lduri 6i "ri#i% cu
7! r1re% "e Ma!7ilde3
8 Ai 27ici! 9ui!e-a6a: c iau cina cu Lucas>
M<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 0ac nu m 4n6el% mi se "are c ceea ce ii 4n m1na drea"!
se nume6!e mascara% iar ceea ce ii 4n s!1n2a es!e un " m !uf
"en!ru a"lica! fardul3
8 Nu # d care-i le2 !ura?
8 Vrei s - i dau un indiciu> irniza Ma!7ilde3
8 Vi fi c1! se "a!e de 4nc1n!a! s -l aud? r s"unse Zfia%
u6r a2asa! 3
8 0e mai bine de di ani% !u e6!i "rie!ena mea cea mai bun )
Zfia 46i 4nclin ca"ul 4n!r- "ar!e3 -7i"ul lui Ma!7ilde fu
lumina! de un z1mbe! 2eners3
8 )6i e "rima ar c1nd # d c !e fardezi?
Zfia se 4n!arse din nu s"re 2lind % f r s -i r s"und 3
Ma!7ilde lu cu nn6alan su"limen!ul ce cn inea "r2ramele
de !ele#iziune 6i 4nce"u s -l ci!easc "en!ru a 6asea ar 4n acea
zi3
8 Ni n-a#em !ele#izr? s"use Zfia% 4n!inz1ndu-6i "e buze%
delica!% cu #1rful de2e!ului% "u in 2lss3
8 Pic bineG am rare de a6a ce#a? r s"unse f r s s!ea "e
21nduri Ma!7ilde% 4n!rc1nd "a2ina3
Telefnul 4nce"u s sune 4n 2ean!a l sa! de Zfia "e "a!ul lui
Ma!7ilde3
8 Vrei s r s"und eu> 4n!reb aceas!a% cu #ce
ne#in#a! 3
Zfia se "use "e c!rb i! de zr "rin 2ean! 3 Lu !elefnul 6i
se duse 4n cel lal! ca" ! al camerei3
8 Nu% nu #rei? bd2 ni Ma!7ilde% a!ac1nd 2rila "r2ramelr
de a dua zi3
Lucas era nes"us de m17ni!G 4n!1rziase 6i nu mai "u!ea s- ia
de acas 3 A#eau mas rezer#a! % "en!ru ra du zeci 6i
!reizeci% la ul!imul e!a' al imbilului ;anA f America% de "e
-alifrnia &!ree!3 Res!auran!ul de !rei s!ele% care dmina ra6ul%
ferea "ri#eli6!e ma2nific a "dului Flden Fa!e3 O a6!e"!a
"e Zfia acl3 Ea 4nc7ise% se duse 4n cl ul des!ina! buc ! riei 6i
se ui! 4n fri2ider3 Ma!7ilde auzi #cea 4nfunda! a "rie!enei sale%
care 4n!rebaG
8 -e i-ar "l cea la cin > Am "u in !im" 6i s - i "re2 !esc
ce#a3
8 O 9mle! -sala! -iaur!:3
-e#a mai !1rziu% Zfia 46i lu "ardesiul din dressin2% s ru!
"e Ma!7ilde 6i 4nc7ise 4nce!i6r u6a a"ar!amen!ului3
M*
- MAR- LEV. -
&e ins!ala la #lanul Irdului3 5nain!e de a demara% l s 4n 's
"araslarul 6i se "ri#i c1!e#a cli"e 4n 2linda din s"a!ele
aces!uia3 -u mu!r 4n!reb !are% ridic 2eamul din "ar!ea ei 6i
b 2 c7eia 4n cn!ac!3 -1nd ma6ina dis" ru la cl ul s!r zii%
"erdeaua de la fereas!ra lui Reine se l s u6urel 4n 's3
Zfia 46i l s ma6ina la in!rarea 4n "arcare 6i 4i mul umi mului
4n li#rea r6ie care 4i 4n!indea un !ic7e!3
8 Tare a6 #rea s fi fs! eu cel cu care #e i lua cina? s"use
!1n rul3
8 Mul umesc frums% r s"unse ea% 4mbu'ra! 6i 4nc1n!a! 3
U6a !urnan! se "use 4n mi6care 6i Zfia a" ru 4n 7l3 0u"
ra de 4nc7idere a birurilr% dar barul de la "ar!er 6i
res!auran!ul "anramic de la ul!imul e!a' mai erau desc7ise
"en!ru "ublic3 5n !im" ce se 4ndre"!a cu "a6i si2uri s"re lif!% sim i
4n 2ur ciuda! senza ie de usc ciune3 Pen!ru "rima ar %
Zfiei 4i era se!e3 &e ui! la ceas3 0a! fiind c #enise cu zece
minu!e 4nain!e% c7i "rin #i!rin !e'27eaua de aram a cafenelei
6i 46i sc7imb direc ia3 Tcmai se "re2 !ea s in!re% c1nd
recunscu "rfilul lui Lucas% care se afla la mas % 4n !iul unei
cn#ersa ii cu direc!rul ser#iciului imbiliar din "r!3 Zfia se
!rase 4na"i% !ulbura! % 6i se 4n!arse la lif!3
0u" buca! de #reme% Lucas a" ru 4n urma 6efului de sal %
care 4l cnducea s"re masa la care a6!e"!a Zfia3 Ea se ridic % el
4i s ru! m1na 6i in#i! s se a6eze cu fa a s"re fereas!r 3
5n !im"ul cinei% Lucas 4i "use su!e de 4n!reb ri% la care ea
r s"undea cu al!ele mie3 El a"recia meniul rafina!= ea nu se
a!inse de nimic% "un1nd "e nebser#a!e m1ncarea "e mar2inea
farfuriei3 Li se " rea c 4n!reru"erile da!ra!e c7elnerului dureaz
e!erni!a!e3 -1nd aces!a se a"r"ie din nu% cu m !uric de
aduna! f r1mi!urile% ce aducea cu secer b rbas % Lucas se
a6ez al !uri de Zfia 6i sufl cu "u!ere "es!e fa a de mas 3
8 Fa!a% acum e cura!? Ne "u!e i l sa% # mul umesc mul!? 4i
s"use c7elnerului3
-n#ersa ia 4nce"u din nu3 Lucas 46i "usese bra ul "e
s" !arul banc7e!ei% iar Zfia sim i c ldura m1inii ce s! !ea a!1!
de a"ra"e de ceafa ei3
-7elnerul #eni din nu% 4nfuriindu-l "e Lucas= aces!a le "use
dinain!e du lin2uri 6i s"um fndan! % de cicla! 3 5n#1r!i
"la!ul ca s -l "rezin!e c1! mai a#an!a's% se 4ndre"! 6i% fudul
ne#ie mare% anun cn inu!ul3
M,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 A i f cu! far!e bine c ni l-a i "reciza!% s"use Lucas% cam
1fns3 L-am fi "u!u! cnfunda cu sufleul de mrc#i?
-7elnerul se 4nde" r! discre!3 Lucas se "lec s"re Zfia3
8 N-a i m1nca! nimic3
8 M n1nc far!e "u in% 4i r s"unse ea% l s1ndu-6i ca"ul 4n 's3
8 /ai% 2us!a i? Iace i-mi aceas! "l cere? Pen!ru 2ur %
cicla!a e buc ic de rai3
8 i% "en!ru 6lduri% un iad? 4i r s"unse ea3
I r s -i mai lase r 2azul de a "r!es!a% Lucas ! ie crema%
duse lin2ura la buzele Zfiei 6i 4i de"use cicla!a cald "e
limb 3 5n "ie"!ul ei% b ! ile necunscu!e se f cur sim i!e 6i mai
!are3 56i ascunse frica 4n ad1ncul c7ilr lui Lucas3
8 E cald 6i% 4n acela6i !im"% rece3 E dulce% s"use ea3
Ta#a "ur!a! de c7elnerul care aducea cniacul se 4nclin u6r
6i "a7arul alunec de "e ea3 -1nd se l#i de "ardseal % se
s"arse 4n 6a"!e ciburi abslu! iden!ice3 &ala ! cu% Lucas !u6i
u6r% iar Zfia ru"se ! cerea3
Via s -i mai "un lui Lucas du 4n!reb ri% dar 4l ru2 s
r s"und f r cli6uri3 El 4i f 2 dui3
8 -e f cea i la mas cu direc!rul cm"aniei imbiliare din
"r!>
8 E curis c m 4n!reba i a6a ce#a3
8 Ne-am 4n eles s r s"unde i f r cli6uri? Lucas se ui!
in! la Zfia 6i 46i a"r"ie de2e!ele de m1na "e care ea 6i-
"usese "e mas 3
8 Era 4n!1lnire de lucru% ca ul!ima ar 3
8 s!a n-a fs! cu ade# ra! un r s"uns% dar mi-a i an!ici"a! a
dua 4n!rebare3 -e meserie a#e i> Pen!ru cine lucra i>
8 Am "u!ea s"une c m aflu 4n!r- misiune3
8 -e fel de misiune> 4l 4n!reb din nu Zfia3
Oc7ii lui Lucas " r sir cli" "e Zfia3 O anumi! "ri#ire 4i
a!r 2ea a!en iaG 4n fundul s lii% !cmai 4l recunscuse "e ;laise%
cu un z1mbe! r u! cis 4n cl ul 2urii3
8 -e e> Nu # sim i i bine> se 4n2ri'r Zfia3
Lucas se !ransfrmase sub c7ii ei3 Abia dac -l mai recun6!ea
"e cel cu care 4m" r! 6ise aceas! sear "lin de sen!imen!e
inedi!e3
8 Nu-mi "une i nici 4n!rebare% 4i s"use el3 0uce i-# la
#es!iar% lua i-# "ardesiul 6i 4n!arce i-# acas 3 O s # sun
m1ine= acum nu # "! eD"lica nimic% 4mi "are nes"us de r u3
8 -e #-a a"uca!> 4l 4n!reb % "er"leD Zfia3
ME
- MAR- LEV. -
8 Pleca i? Acum?
Ea se ridic 6i !ra#ers sala3 Auzea c7iar 6i cele mai mici
z2m!eG un !ac1m care c dea% "a7arele care se cicneau%
#ec7i!ura de ba!is! cu care un dmn b !r1n se 6!er2ea la 2ur %
res"ira ia femeii "rs! 4mbr ca!e% care m1nca din c7i% mar!
de "f! % "r 'i!urile din #i!rin % f6ne!ul scs de 'urnalul unui m
de afaceri care ci!ea 'uc1ndu-6i "r"riul rl% cu"lul care mer2ea
"rin!re mese 6i care nu-6i mai #rbea de c1nd se ridicase ea3
Zfia 46i 2r bi "asul= 4n fine% u6ile lif!ului se 4nc7iser 3 5n ea nu
mai era dec1! un # lm 6a2 de em ii cn!radic!rii3
Aler2 4n s!rad 3 V1n!ul izbi 4n fa 3 5n ma6ina care 2nea%
nu mai erau dec1! ea 6i un fir de melanclie3
-1nd ;laise se a6ez 4n lcul "e care 4l " r sise Zfia% Lucas
46i s!r1nse "umnii3
8 Ei% cum ne mer2 afacerile> 4n!reb ;laise% '#ial3
8 -e 4n#1r!e6!i aici> i se adres Lucas% cu #ce care nu
4ncerca s -i ascund c1!u6i de "u in iri!area3
8 &un! res"nsabil cu cmunicarea in!ern 6i eD!ern % a6a c
am #eni! s ) cmunic m ni elu6?
8 0umi!ale n-am de ce s - i dau ra"r!ul?
8 Lucas% Lucas% z u a6a? -ine #rbe6!e de ra"ar!e> Am #eni!
"ur 6i sim"lu ca s # d cum duce cu s n !a!ea m1nzcul meu%
6i% du" cum # d% 4i mer2e de minune3
Flasul lui ;laise 21l21ia de "rie!enie "e c1! de mieras % "e
a!1! de fals 3
8 !iam eu c e6!i s!r luci!r% dar acum !rebuie s
m r!urisesc c !e subes!imasem3
8 0ac as!a e !! ce a#eai de zis% cred c am face bine s ne
s"unem la re#edere?
8 M-am ui!a! la ea 4n !im" ce 4i susurai serenade 6i !rebuie s
recunsc c % 4n mmen!ul 4n care a fs! adus deser!ul% am r mas
de-a dre"!ul im"resina!? Pen!ru c !reaba as!a% b !r1ne%
frizeaz 2eniul?
Lucas 4l urm rea cu a!en ie "e ;laise% 4ncerc1nd s descifreze
ce anume 4l "u!ea 4n#eseli "e aces! "erfec! imbecil3
8 Na!ura n-a "rea fs! 2eneras cu dumnea!a% ;laise% dar nu
dis"era3 5n!r- bun zi% s se i#easc "e la ni " c !as care
#a fi cmis un lucru suficien! de 2ra# "en!ru a fi s1ndi! s
"e!reac #re c1!e#a re 4n bra ele dumi!ale?
8 Nu-i ne#ie de a!1!a fals mdes!ie% Lucas% am 4n eles 6i am
a"rba! !!ul3 In!eli2en a dumi!ale m #a sur"rinde mereu3
MH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Lucas se 4n!arse% cer1nd% cu un 2es!% s i se aduc n!a de
"la! 3 ;laise lu 6i 4i 4n!inse 6efului de sal car!e de credi!3
8 Las % as!a m "ri#e6!e "e mine?
8 0e fa"!% unde #rei s a'un2i> 4n!reb Lucas% recu"er1nd
n!a de "la! din!re de2e!ele 'ila#e ale lui ;laise3
8 Mi-ai "u!ea acrda ce#a mai mul! 4ncredere3 E ne#ie s - i
mai amin!esc c misiunea as!a i-a fs! 4ncredin a! numai
mul umi! mie> /ai s nu mai facem "e "r6!ii% dar 6!im !!ul
c1! se "a!e de bine?
8 -e 6!im> 4n!reb Lucas% ridic1ndu-se3
8 -ine e ea?
Lucas se a6ez 4nce!% la lc% 6i 4l "ri#i in! "e ;laise3
8 i cine e ea>
8 P i% e cealal! % dra2ul meu) e ad#ersara dumi!ale?
Lucas c sc u6r 2ura% de "arc % din!r- da! % n-ar mai fi a#u!
suficien! aer3 ;laise cn!inu G
8 -ea care a fs! !rimis 4m"!ri#a dumi!ale3 0umnea!a e6!i
demnul ns!ru% ea e 4n2erul lr% face "ar!e din cr"ul lr de
eli! 3
Lucas se !rase 4na"i% c1nd ;laise se a"lec s"re el3
8 Nu fi c7iar a6a de nec 'i!% b !r1ne% 4i d du el 4nain!e% as!a
mi-e meseriaG s le 6!iu "e !a!e3 Trebuia nea" ra! s !e felici!3
Pen!ru !ab ra nas!r % is"i!irea 4n2erului nu mai e #ic!rie% e un
!riumf? Iiindc des"re as!a e #rba% la dre"! #rbind% nu>
Lucas sim i und de 4n2ri'rare 4n ul!ima 4n!rebare a lui
;laise3
8 P i% nu ziceai c meseria dumi!ale e s le 6!ii "e !a!e%
b !r1ne> 4l 4n!reb Lucas% cu irnie ames!eca! cu furie3
Plec de la mas 3 5n !im" ce !ra#ersa res!auran!ul% auzi 2lasul
lui ;laiseG
8 Mai #enisem "en!ru ce#aG s - i s"un c e6!i c u!a!?
0esc7ide- i celularul? Persana de care !e-ai a"r"ia! 4n ul!imele
re ar #rea nea" ra! s 4nc7eia i un acrd 4n seara as!a3
U6ile ascensrului se 4nc7iser 4n urma lui Lucas3 ;laise c7i
farfuria "e care deser!ul r m sese ne!ermina!% se a6ez 6i 46i
b 2 de2e!ul 'ila# 4n cicla! 3
*
Ma6ina Zfiei 2nea "e Van Ness A#enue3 5n !im" ce !recea%
!a!e semafarele c " !au cularea #erde3 0esc7ise radiul 6i
MK
- MAR- LEV. -
c u! un "s! care difuza rcA3 0e2e!ele ei l#eau #lanul 4n
ri!mul muzicii% 4l izbeau din ce 4n ce mai !are% "1n c1nd 4nce"ur
s- dar falan2ele3 Irdul lu s"re Pacific /ei27!s 6i se "ri
f r mena'amen!e 4n fa a c su ei3
La feres!rele de la "ar!er nu se z rea nici lumin 3 Zfia
4nce"u s urce scara3 -1nd 46i "use "icirul "e cea de-a !reia
!rea"! % u6a lui Miss &7eridan se 4n!redesc7ise3 Zfia se lu du"
lumina care se s!recurase 4n semi4n!uneric 6i in!r 4n
a"ar!amen!ul lui Reine3
8 i-am s"us eu?
8 ;un seara% Reine3
8 /ai% s!ai l1n2 mine% ai s -mi s"ui bun seara la "lecare3
0e6i% dac m ui! bine la !ine% 4n mmen!ul de fa am "u!ea
s"une mai de2rab bun diminea a?
Zfia se a"r"ie de f!liu3 &e a6ez "e mc7e! 6i 46i "use
ca"ul "e bra ul lui Reine3 Aceas!a 4i m1n21ie " rul 6i% a"i%
4nce"u s #rbeasc G
8 Vrei s m 4n!rebi ce#a> N d 'duiesc? Pen!ru c eu% una% am
de da! un r s"uns?
8 Nu sun! 4n s!are s - i s"un ce sim!3
Zfia se scul % se duse la fereas!r 6i ridic "erdeaua3 5n
s!rad % Irdul " rea c darme3 Reine cn!inu G
8 0e"ar!e de mine 21ndul de a fi indiscre! 3 0ar% m r2% nu-i
" i cere mului ce nu- i "a!e da? La #1rs!a mea% #ii!rul se
mic6reaz # z1nd cu c7ii 6i% c1nd e6!i "rezbi!% a6a cum sun!
eu% a!unci c7iar c !rebuie s fii 4n2ri'ra!3 0e aceea% "e m sur
ce !rec zilele% "ri#esc 4nain!e% a#1nd su" r !area im"resie c
drumul se "re6!e 4n fa a 4nc l rilr mele3
8 0e ce 4mi s"ui as!a% Reine>
8 Iiindc 4 i cunsc 2enerzi!a!ea% dar 6i "udarea3 Pen!ru
femeie de #1rs!a mea% bucuriile 6i !ris!e ile celr "e care 4i iubim
sun! ca ni6!e Ailme!ri c16!i2a i de la na"!ea care se anun 3
&"eran ele #as!re% drin ele #as!re ne s"un c % du" ni%
drumul cn!inu % c !! ce am f cu! cu #ie ile nas!re are un
sens% fie c7iar 6i unul infim) un rs! mic-mi!i!el de a fi3 i% acum%
s -mi s"ui ce nu mer2e?
8 Nu 6!iu?
8 -eea ce sim i !u se nume6!e dr?
8 &un! a!1!ea lucruri "e care a6 #rea s i le "! s"une3
8 Iii "e "ace% le 27icesc)
Reine ridic b rbia Zfiei% 4nce!i6r% cu #1rful unui de2e!3
ML
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 /ai% scal - i z1mbe!ul din smn? E de a'uns un 2r uncir
de s"eran ca s semeni un c1m" 4n!re2 de fericire) i un "ic
de r bdare% ca s -i la6i !im" s creasc 3
8 Reine% ai iubi! #reda! >
8 Vezi !a!e "zele alea #ec7i din albumele mele> Ei bine% nu
flsesc% "rac!ic% la nimic? Ma'ri!a!ea amenilr care a"ar acl
sun! mr i demul! 6i !!u6i% "en!ru mine% ele sun! far!e
im"r!an!e3 !ii de ce>) Pen!ru c le-am f cu!? 0ac ai 6!i c1! de
mul! a6 #rea s m mai duc "iciarele 4nc da! acl?
;ucur -!e% Zfia? Iu2i% nu- i "ierde !im"ul? Pa!e c zilele de luni
sun! is!#i!are% "a!e c duminicile sun! "smr1!e% dar%
0amne 0umnezeule% ce "l cu! e s 4nce"i s "! m1n nu ?
Reine 46i desf cu "alma% lu ar ! !rul Zfiei 6i i-l "limb de-a
lun2ul liniei #ie ii3
8 !ii ce e un Cachert, Zfia>
Zfia nu r s"unse3 Flasul lui Reine se f cu 6i mai m1n21isG
8 Ascul! -m bine% as!a e cea mai frumas "#es!e din
lumeG Cachert es!e "ersana "e care i-a 7 r zi!- 0umnezeu%
es!e cealal! 'um !a!e a !a% ade# ra!a !a dra2s!e3 A6a c !a!
4n ele"ciunea #ie ii !ale cns! 4n a-l 2 si) 6i% mai ales% 4n a-l
recuna6!e3
Zfia "ri#i "e Reine 4n ! cere3 &e scul % s ru! % "lin de
!andre e% "e frun!e 6i 4i s"use na"!e bun 3 5nain!e de a ie6i% se
4n!arse 6i-i adres ul!im ru2 min!eG
8 Tare mul! a6 #rea s # d unul din!re albumele dumi!ale?
8 Pe care> 0ar le-ai # zu! de #re zece ri?
8 Pe al dumi!ale% Reine3
i u6a se 4nc7ise 4nce! 4n urma fe!ei3
Zfia 4nce"u s urce !re"!ele3 A'uns "e "alierul ei% se
r z21ndi% cbr4 scara f r z2m! 6i 46i de6!e"! din smn
b !r1nul Ird3 Ora6ul era a"ra"e "us!iu3 O lu "e -alifrnia
&!ree!3 Un semafr sili s se "reasc 4n fa a cl dirii unde
cinase3 Paznicul "arc rii 4i f cu un mic semn "rie!enesc cu m1na=
ea 4n!arse ca"ul 6i "ri#i s"re -7ina!@n% care se 4n!indea la
drea"!a3 0u" c1!e#a s!r zi% 46i l s ma6ina l1n2 !r!uar%
!ra#ers mica "ia % 46i li"i m1na de "ere!ele de es! al Turnului
"iramidal 6i in!r 4n 7l3
5l salu! "e Pe!ru 6i se 4ndre"! s"re lif!ul care ducea la ul!imul
e!a'3 -1nd u6ile se desc7iser % ceru s -l #ad "e Mi7ail3
Rece" inerei 4i " rea nes"us de r u% dar 4nce"use ziua
rien!al % 6i na6ul ei !reb luia la cel lal! ca" ! al lumii3
MJ
- MAR- LEV. -
Zfia 6# i 6i 4n!reb dac Domnul era dis"nibil3
8 5n "rinci"iu% da% dar% 6!i i% ar "u!ea s fie cam dificil3
-1nd # zu aerul in!ri2a! al Zfiei% rece" inera nu "u!u rezis!a
drin ei de a-i r s"unde3
8 0umnea#as!r "! s # s"un? Domnul are un fiD% un
7bb$% dac "refera iG rac7e!ele? E nebun du" ele? Ideea c
amenii !rimi! draie de rac7e!e 4n cer Dl face s se
"r " deasc de r1s3 Nu ra!eaz nici lansare= se 4nc7ide 4n
birul Lui, desc7ide !a!e mni!arele 6i nimeni nu mai "a!e s!a
de #rb cu $l. Nu # ascund c si!ua ia 4nce"e s fie cam
"rblema!ic de c1nd au 4nce"u! 6i c7inezii cu lans rile3
8 5n mmen!ul aces!a e #re lansare> 4n!reb % ne!ulbura! %
Zfia3
8 0ac nu in!er#ine #re "rblem de rdin !e7nic% declarea
e "re# zu! 4n ,L de minu!e 6i *E de secunde? 0ri i s -I l sa i
un mesa'> Era ce#a im"r!an!>
8 Nu% nu-L deran'a i% #iam dar s -L 4n!reb ce#a3 O s m
4n!rc3
8 Unde # #e i afla "u in mai !1rziu> -1nd Di las n!e
incm"le!e% am "ar!e 4n!!deauna de c1!e mic refleDie "e
mar2ine3
8 Prbabil s fac c1 i#a "a6i "e c7eiuri= m r2% a6a cred3
A!unci% # s"un na"!e bun cciden!al ri bun diminea a
rien!al % cum "refera i?
Zfia ie6i din Turn3 5nce"use s burni eze3 &e duse f r nici
2rab s"re ma6in 3 Ins!ala! la #lan% se 4ndre"! s"re c7eiul J+%
cel lal! lc din ra6 unde 46i afla refu2iul3
O cu"rinse drin a de a res"ira aer cura!% de a #edea c"aci%
a6a c lu s"re nrd3 In!r 4n Flden Fa!e ParA "rin calea
Mar!in Lu!7er Nin2 6i cn!inu s 4nain!eze "1n la lacul din
mi'lc3 0e-a lun2ul drumea2ului% felinarele desenau miriade de
7aluri 4n na"!ea 4ns!ela! 3 Iarurile luminar caban mic % din
lemn% de unde se 4nc7iriau b rci% "e #reme bun 3 Zfia 46i l s
ma6ina 4n "arcarea 2al 6i se duse s"re banc de sub un
felinar3 &e a6ez 3 Pur!a! de briz u6ar % leb d mare 6i
alb "lu!ea% cu c7ii 4nc7i6i% !rec1nd "e l1n2 un br!ac adrmi!
"e frunz de nuf r3 Zfia f! 3
i% a!unci% Dl # zu #enind din ca" !ul aleii3 Domnul mer2ea
nn6alan!% cu m1inile 4n buzunar3 P 6i "es!e 2rila'ul scund 6i
lu de-a curmezi6ul "eluzei% clind bsc7e!ele de flri3 !e
a"r"ie 6i !e a6ez l1n2 ea3
MM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 Ai #ru! s m #ezi>
8 Nu #iam s deran'ez% Doamne.
8 Tu nu m deran'ezi nicida! 3 Ai #re "rblem >
8 Nu% 4n!rebare3
Oc7ii Domnului se luminar 6i mai mul!3
8 A!unci% !e ascul!% fiica mea3
8 T! !im"ul% "r"# duim dra2s!ea% dar ni% 4n2erii% nu
dis"unem dec1! de !erii3 Prin urmare% ce 4nseamn cu ade# ra!
dra2s!ea "e " m1n!% Doamne
$l "ri#i s"re cer 6i lu "e Zfia de umeri3
8 0ar aces!a e lucrul cel mai frums "e care l-am in#en!a!?
0ra2s!ea e " r!icic de s"eran % e necn!eni!a re4nnire a
lumii% e calea s"re " m1n!ul f 2 duin ei3 Am crea! diferen a
"en!ru ca menirea s cul!i#e 4n ele2ereaG lume m2en ar fi
fs! a!1! de !ris! ? & mri% nu al!a? i% "e urm % "en!ru cel sau
cea care a 6!iu! s iubeasc 6i s fie iubi!B C% mar!ea nu e dec1!
un mmen! din #ia 3
Zfia desen "e 's% cu #1rful "icirului% un cerc3
8 0ar "#es!ea cu acel Cachert e ade# ra! >
0umnezeu z1mbi 6i 4i lu m1na3
8 Irumas idee% nu> -el care 46i 2 se6!e 'um !a!ea de#ine
mai 4m"lini! dec1! !a! menirea la un lc? Omul nu es!e unic%
4n sine3 0ac l-a6 fi #ru! as!fel% n-a6 fi crea! dec1! unul3 Abia c1nd
4nce"e s iubeasc de#ine% 4n!r-ade# r% unic3 Omul% a6a cum l-am
crea!% "a!e c nu e "erfec!% dar nimic din uni#ers nu "a!e
de" 6i "erfec iunea a du fiin e care se iubesc3
8 Acum 4n ele2 mai bine% s"use Zfia% !ras1nd linie drea"!
eDac! 4n mi'lcul cercului3
$l se ridic 6i Di b 2 din nu m1inile 4n buzunare3 Era 2a!a s
"lece% c1nd se 4n!arse 6i Di "use m1na "e cre6!e!ul Zfiei3 -u
un !n bl1nd 6i cm"lice% 4i s"useG
8 O s - i 4ncredin ez un mare secre!3 Unica 6i sin2ura
4n!rebare "e care mi- "un% 4nc din "rima ziG Oare eu sun! cel ce
a in#en!a! dra2s!ea% sau dra2s!ea e cea care m-a in#en!a! "e
mine>
5n !im" ce se 4nde" r!a cu "as u6r% 0umnezeu Di "ri#i
ima2inea reflec!a! 4n a" 3 Zfia Dl auzi mrm indG
8 Domnul 4n sus% Domnul 4n 's) !rebuie s -mi 2 sesc 6i eu
da! un "renume% 4n casa as!a) 6i a6a m fac ei s "ar mai
b !r1n% cu di!ai b rbiul)
&e 4n!arse s"re Zfia 6i 4n!reb G
<++
- MAR- LEV. -
8 -e-ai zice dac mi-a6 ale2e ca "renume 3ouston
;lca! % Zfia 4l urm ri cu "ri#irea% 4n !im" ce $l se 4nde" r!a%
cu sublimele-E m1ini 4ncruci6a!e la s"a!e% 6i mrm ia de unul
sin2ur3
8 Domnul 3ouston, "a!e) Nu) 3ouston% e "erfec!?
i #cea se s!inse 4n s"a!ele unui c"ac 4nal!3
Zfia r mase sin2ur c1!e#a mmen!e3 ;r!acul c ra! "e
frunza lui de nuf r "ri#i in! 6i r c i de du ri3 Zfia se
"lec s"re el 6i-i s"useG
8 -e-i> -e-i>
A"i% se ridic % urc 4n ma6in 6i ie6i din Flden Fa!e ParA3 Pe
clina Nb /ill% un cl"! b !ea de uns"rezece3
*
R ile din fa se "rir la c1 i#a cen!ime!ri de mar2inea
di2ului3 ;!ul ma6inii As!n Mar!in se reflec!a 4n a" 3 Lucas
cbr4 6i l s "r!iera desc7is 3 56i "use "icirul dre"! "e bara de
"r!ec ie din s"a!e% f! din 2reu 6i renun 3 &e 4nde" r! c1 i#a
"a6i% sim ind c i se 4n#1r!e6!e ca"ul3 &e a"lec deasu"ra a"ei 6i
#mi! 3
8 Nu "rea s-ar zice c i-e bine?
Lucas se ridic 6i 4l "ri#i "e b !r1nul bsc7e!ar% care 4i 4n!indea
i2ar 3
8 Tu!un brun= cam !are% a#1nd 4n #edere 4m"re'ur rile% s"use
Jules 6i 4i "use 4n m1n bric7e!a% a c rei flac r le lumin % un
scur! mmen!% fe ele3
Lucas a"rinse i2ara% !rase fumul% ad1nc% 4n "ie"! 6i !u6i
imedia!3
8 &un! bune% zise% arunc1nd de"ar!e c7i6!cul3
8 &!macul deran'a!> 4l iscdi Jules3
8 Nu? r s"unse Lucas3
8 A!unci% "a!e #re su" rare>
8 0ar dumi!ale% Jules% ce- i mai face "icirul>
8 -a !! res!ulG 6c7ia" ! ?
8 P i% a!unci% "une- i banda'ul la lc% "1n nu faci #re
infec ie% zise Lucas% 4nde" r!1ndu-se3
Jules 4l "ri#i 4ndre"!1ndu-se s"re #ec7ile cl diri afla!e la #re
su! de me!ri de acl3 Lucas urc !re"!ele sc rii m1nca!e de
ru2in 6i 4nain!a "e 2aleria ce se 4n!indea de-a lun2ul fa adei% 4n
dre"!ul e!a'ului 4n!1i3 Jules s!ri2 du" elG
<+<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 &u" rarea aia e cum#a brune! ri% mai de2rab % blnd >
0ar Lucas nu-l auzi3 U6a sin2urului biru cu fereas!ra lumina!
se 4nc7ise 4n urma lui3
*
Zfia n-a#ea nici un c7ef s se 4n!arc acas 3 5n ciuda "l cerii
de-a 2 zdui "e Ma!7ilde% 4i li"sea 4n!ru c1!#a in!imi!a!ea3
Mer2ea "e l1n2 #ec7iul !urn de c r mid r6ie% care dmina
c7eiurile "us!ii3 -easul de sub ac"eri6ul cnic al aces!uia b !u
'um !a!ea de r 3 Ea se a"r"ie de mar2inea c7eiului3 Pr#a
#ec7iului car2u se le2 na 4n lumina lunii% care abia se
des"rinsese din!r-un # l u6r de cea 3
8 Tare-mi "lace ca'a as!a de nuc ? &un!em de acela6i lea!?
i ea sc1r 1ie c1nd se mi6c % dar e 6i mai ru2ini! dec1! mine?
Zfia se 4n!arse 6i 4i z1mbi lui Jules3
8 N-am nimic 4m"!ri#a ei% dar% dac sc rile i-ar fi fs! 4n!r-
s!are mai bun % a6 fi iubi!- mai mul!3
8 U!ila'ul nu-i de #in cu nimic 4n acciden!ul s!a3
8 0e unde 6!ii>
8 Pere ii din dcuri au urec7iG un cu#in el de ici% un cu#in el
de cl a'un2 s frmeze un c "e el de fraz )
8 !ii cum a c zu! Fmez>
8 s!a-i mis!erul? 0ac ar fi #rba de un !1n r% ai "u!ea crede
c a fs! mai nea!en!3 Auzim de a!1!a #reme% la !ele#izr% c
!inerii sun! mai c sca i dec1! b !r1nii) dar eu n-am !ele#izr% iar
dc7erul era c !an b !r1n 3 Nimeni n- s 4n27i! abureala
as!a% cum c ar fi aluneca!% c7i"urile% de "e scar 3
8 Pa!e c fi a#u! #re ame eal >
8 &e "rea "a!e% 4ns r m1ne s afl m de ce i- fi #eni!
ame eala3
8 Iar eu 4mi 4nc7i"ui c !e ba!e de'a 21ndul s!a)
8 Pe mine m ba!e mai ales #1n!ul 6i 4mi #1r 4n ase
"rc ria as!a de umezeal 3 Mi-ar "l cea s ne cn!inu m
cn#ersa ia ce#a mai la "ar!e3 L1n2 scara de acl% care duce
4n biruri% e un fel de micrclima!3 Te-ar deran'a dac am face
c1 i#a "a6i 4m"reun >
Zfia 4i feri b !r1nului bra ul ei3 &e ad "s!ir sub 2aleria
care mer2ea de-a lun2ul fa adei3 Jules se mu! ni el mai 4ncl%
ins!al1ndu-se eDac! sub sin2ura fereas!r care mai era lumina!
la acea r !1rzie3 Zfia 6!ia c ! i amenii 4n #1rs! au manii%
<+*
- MAR- LEV. -
dar% dac 4i iubeai% nu !rebuia s -i cn!razici% ci s -i la6i 4n "ace%
cu ale lr3
8 Ui!e% aici e bine% ba c7iar c1! se "a!e de bine% 4i s"use el3
&e a6ezar 's l1n2 "ere!e3 Jules ne!ezi cu!ele e!ernilr lui
"an!alni 9"rince-de-2alles:3
8 Ei% cum e cu Fmez> 4l 4n!reb Zfia3
8 Eu% unul% nu 6!iu nimic? 0ar% dac !aci 6i ascul i% s-ar "u!ea
ca "uiul s!a de #1n! s ne "#es!easc ce#a3
Zfia se 4ncrun! % dar Jules 46i duse un de2e! la buze3 5n
lini6!ea n" ii% Zfia auzi 2lasul 2ra# al lui Lucas% r sun1nd 4n
biru% c7iar deasu"ra ca"ului ei3
*
/eur! s! !ea 4n ca" !ul mesei cu ! blie de melamin 3 Puse 4n
fa a lui Terence Tallace% direc!rul ser#iciului imbiliar din "r!
8 care se a6ezase 4n fa a lui Lucas 8 un "ac7e el 4n#eli! 4n
71r!ie de ambala'3
8 Acum% !reime3 Urm !rul "ac7e! #a ssi du" ce cnsiliul
#s!ru de adminis!ra ie #a #!a eD"r"rierea dcurilr% iar
ul!imul% du" ce #i semna manda!ul eDclusi# de cmercializare
a !erenurilr% s"use #ice"re6edin!ele3
8 Am c zu! de acrd c adminis!ra!rii #6!ri !rebuie s se
reuneasc 4n cnsiliu 4nain!e de sf1r6i!ul s "! m1nii3
8 Termenul e !eribil de scur!% 2emu mul% care 4nc nu
cu!ezase s ia "ac7e elul marniu3
8 &e a"r"ie ale2erile? Prim ria #a fi 4nc1n!a! s anun e
!ransfrmarea unei zne "luan!e 4n!r-un car!ier cu lcuin e
cur ele3 O s fie ca un dar "ica! din cer? ad u2 Lucas%
!rimi 1nd "ac7e!ul s"re m1inile lui Tallace3 Treaba dumi!ale nu
"are a fi c7iar a6a de cm"lica! ?
Lucas se ridic 6i se a"r"ie de fereas!r = du" ce
4n!redesc7ise% s"useG
8 i% "en!ru c 4n cur1nd n- s mai ai ne#ie s munce6!i)
ai "u!ea c7iar s refuzi "rm#area "e care i- #r feri dre"!
mul umire c i-ai 4mb2 i!)
8 F sind slu ia crizei care-i amenin a? 4i lu #rba din 2ur
Tallace% "e un !n izmeni!% 4n!inz1ndu-i un "lic mare 6i alb lui Ed3
8 5n aces! ra"r! cnfiden ial es!e "rezen!a! #alarea
fiec rei "arcele% s"use el3 M ri i "re ul cu zece la su! % iar
adminis!ra!rii mei nu # #r "u!ea refuza fer!a3
<+,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Tallace 46i lu "licul cu#eni! 6i 4l c1n! ri% #esel% 4n "alm 3
8 O s reunesc cnsiliul "1n #ineri% cel !1rziu% ad u2 el3
Pri#irile lui Lucas% care r ! ceau "e fereas!r % fur a!rase de
umbr u6ar % ce dis" rea "e l1n2 "ere!ele cl dirii3 -1nd Zfia
urc 4n ma6in % lui Lucas i se " ru c ea 4l "ri#ea dre"! 4n c7i3
&!"urile din s"a!ele Irdului dis" rur 4n de" r!are3 Lucas 46i
l s ca"ul 4n 's3
8 Terence% nu ai nicida! mus!r ri de cu2e!>
8 Nu sun! eu la care s "r#ace 2re#a% 4i r s"unse aces!a%
ie6ind din biru3
Lucas refuz "r"unerea lui Ed de a-l 4ns i 6i r mase sin2ur3
-l"!ele de la Frace -a!7edral b !ur de miezul n" ii3 Lucas
46i "use "ardesiul 6i 46i b 2 m1inile 4n buzunare3 0esc7iz1nd
u6a% m1n21ie cu #1rful de2e!elr c r ulia fura! % de care nu se
mai des" r ea3 Z1mbi% cn!em"l s!elele 6i reci! G
8 & fie lumin !ri "e ! ria cerului ca) s des"ar! ziua de
na"!e) 6i s fie semne) ca s desebeasc lumina de
4n!uneric3
i a # zu! 0umnezeu c es!e bine3
i a fost sear i a fost diminea #
Ziua a patra
Ma!7ilde 2emuse a"ra"e 4n fiecare r = durerea 4i !ulburase
necn!eni! smnul3 0e-abia c1nd se i#ir zrii se mai lini6!i3 Zfia
se scul f r s fac z2m!% se 4mbr c 6i ie6i din cas 4n #1rful
"iciarelr3 Prin fereas!ra de "e "alier in!ra un sare #esel3 -1nd
a'unse la "ar!er% d du de Reine= aceas!a 4m"in2ea u6a de la
in!rare cu "icirul% c ci ducea 4n bra e un imens buc7e! de flri3
8 ;un diminea a% Reine3
Reine% care inea 4n 2ur scrisare% nu-i "u!ea r s"unde3
Zfia se re"ezi s- a'u!e3 Lu buc7e!ul uria6 6i 4l "use "e cnsla
de la in!rare3
8 V d c cine#a !e r sfa s!ra6nic% Reine3
8 Nu "e mine? Pe !ine? Ui!e% 6i bile elul s!a "are-mi-se c !!
ie 4 i es!e adresa!? zise ea% 4n!inz1nd un "lic "e care Zfia 4l
desf cu% in!ri2a! 3
<+E
- MAR- LEV. -
< datorez nite e-plica ii. !una i'm , ( ro*, Lucas.
Zfia b 2 bile elul 4n buzunar3 Reine "ri#ea flrile "e
'um !a!e admira!i# % "e 'um !a!e zeflemi!are3
8 Ei% "f!im? 0aO 6!iu c nu s-a 4ncurca!? &un! #re !rei su!e% 6i
!a!e de #arie! i diferi!e? N-am s 2 sesc 4n ru"!ul ca"ului
#az 4n care s 4nca" 3
Miss &7eridan se 4n!arse 4n a"ar!amen!ul ei% cu Zfia "e
urme% care ducea 4n bra e sm"!usul buc7e!3
8 Pune flrile alea l1n2 c7iu#e! 3 O s - i fac ni6!e buc7e!e de
dimensiuni mai mene6!i3 Le iei c1nd !e 4n!rci3 /ai% 6!er2e-%
# d c ai 4n!1rzia! de'a3
8 Mul umesc% Reine= cum #in% s !rec "e aici3
8 0a% da% c7iar a6a% d -i zr% nu mai s!a% nu-mi "lace s !e # d
dar "e 'um !a!e% iar ca"ul 4 i e de "e acum 4n al! "ar!e?
Zfia 46i s ru! "r"rie! reasa 6i ie6i din cas 3 Reine lu din
dula" cinci #aze 6i le 4n6ir "e mas 3 A"i% c u! 4n ser!ar un
seca!r 6i 4nce"u s fac aran'amen!ele3 56i "use c7ii "e
cren2u de liliac 6i d du de"ar!e3 -1nd auzi "arc7e!ul
!rsnind deasu"ra ca"ului ei se "ri din lucru 6i 4nce"u s
"re2 !easc micul de'un "en!ru Ma!7ilde3 0u" c1!e#a cli"e%
urc scara% bmb nindG
8 /!elier % flr reas ) 6i ce m- mai a6!e"!a de aci 4nain!e>
Z u dac mai 6!iu ce s zic?
Zfia 46i "ri ma6ina 4n fa la Fishers Deli. -1nd in!r 4n bar% 4l
recunscu "e ins"ec!rul Pil2uez= aces!a in#i! s ia lc3
8 -e mai face "r!e'a!a dumnea#as!r >
8 &e res!abile6!e 4nce!ul cu 4nce!ul3 Picirul dare mai r u
dec1! bra ul3
8 E nrmal% s"use ins"ec!rul= 4n ul!ima #reme% nu "rea mai
ai de ce s umbli 4n m1ini?
8 -e # aduce aici% dmnule ins"ec!r>
8 Acciden!ul dc7erului3
8 i ce # face s fi i a6a de "smr1!>
8 Anc7e!a cu "ri#ire la acciden!ul dc7erului3 0ri i s be i
ce#a> 4n!reb Pil2uez% 4n!rc1ndu-se s"re bar3
0e c1nd cu acciden!ul lui Ma!7ilde% lcalul asi2ura un
minimum de ser#iciiG cu eDce" ia relr de #1rf% !rebuia s !e
4narmezi cu r bdare ca s " i b ine cafea3
8 &e 6!ie de ce a c zu!>
8 -misia de anc7e! cnsider c de #in e !rea"! a
<+H
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
sc rii3
8 As!a-i #es!e des!ul de "ras! % murmur Zfia3
8 Pe mine nu m cn#in2 me!dele lr de in#es!i2a ie? M-am
cam cir# i! cu 6eful cmisiei3
8 0in ce cauz >
8 P i% !! re"e!au c scara fusese 9ras de cari:% iar mie mi
s-a " ru! c as!a era dar 2ar2ar 3 Prblema% cn!inu Pil2uez%
ad1nci! 4n 21nduri% e c si2uran ele de "e !ablul elec!ric nu-i
in!eresau delc "e cmisari?
8 0ar ce ames!ec au aici si2uran ele>
8 Aici% n-au nici un ames!ec% dar l1n2 cal au% 6i 4nc mul!?
Un dc7er eD"erimen!a! nu cade din "rea mul!e m!i#eG ri
scara era "u!red % 6i recunsc c as!a nu era c7iar nu-nu )
ri mul n-a fs! a!en!% ceea ce nu se "!ri#e6!e cu carac!erul lui
Fmez? 0ar dac nu cum#a era far!e 4n!uneric 4n cal % ceea ce
se 4n!1m"l numai c1nd lumina se s!in2e brusc3 5n!r-un
asemenea caz% acciden!ul es!e a"ra"e ine#i!abil3
8 &u2era i c ar fi #rba de un ac! r u#i!r>
8 &u2erez c cel mai bun md de a-l face "e Fmez s cad
era s s!in2 cine#a "riec!arele% c1nd el se afla "e scar ? -1nd
cala es!e lumina! % a"ra"e c - i !rebuie c7elari de sare ca s
rb!e6!i acl3 0u" " rerea dumnea#as!r % ce se 4n!1m"l
c1nd !!ul es!e cufunda!% brusc% 4n 4n!uneric> P1n c1nd #i se
acmdeaz c7ii% # "ierde i ec7ilibrul3 Nu #-a lua! nicida!
ame eala c1nd a i in!ra! 4n!r-un ma2azin sau 4n!r-un cinema%
du" ce a i s!a! 4n "lin sare> Ima2ina i-# efec!ul% c1nd s!ai "e
un !abure! 4nal! de du zeci de me!ri?
8 A#e i #re d#ad 4n s"ri'inul celr afirma!e de
dumnea#as!r >
Pil2uez b 2 m1na 4n buzunar 6i scase ba!is! "e care
"use "e mas 3 O desf cu 6i din ea se i#i un mic cilindru% calcina!
"e !a! lun2imea3 Zfia 4l "ri#i% 4n!reb !are3
8 Am aici si2uran ars % c reia 4i li"se6!e un zer din
am"era'% l muri el3
8 Nu "rea m "rice" la elec!rici!a!e)
8 -7es!ia as!a era de zece ri mai slab dec1! sarcina "e care
!rebuia s- su"r!e?
8 i as!a e d#ad >
8 0e rea-#in % 4n rice caz? &i2uran a "u!ea rezis!a cel mul!
cinci minu!e% 4nain!e de a-6i da sufle!ul3
8 i ce d#ede6!e as!a>
<+K
- MAR- LEV. -
8 - !rebuie s facem lumin nu numai 4n cala lui <alparaiso.
8 i cmisia de anc7e! ce crede des"re c7es!ia as!a>
Pil2uez 4n#1r!ea 4n!runa si2uran a% 4ncerc1nd cu mare 2reu!a!e
s -6i ascund furia ce i se ci!ea "e c7i"3
8 -rede c biec!ul s!a% "e care 4l in 4n m1n % nu d#ede6!e
nimic% din mmen! ce nu l-am 2 si! "e !ablu?
8 Iar dumnea#as!r crede i !cmai cn!rariul>
8 0a?
8 0e ce>
Pil2uez d du de-a dura% "e mas % si2uran a3 Zfia "rinse 6i
4nce"u s- cerce!eze cu a!en ie3
8 Am 2 si!- sub scar = "rbabil c fi zbura!- acl
su"ra!ensiunea3 Mai mul! ca si2ur% cel care a #eni! s 6!ear2
urmele n-a 2 si!-3 Pe !ablu% era una nu-nu 3
8 i a#e i de 21nd s face i anc7e! >
8 Nu 4nc = 6i 4n "ri#in a as!a am "rblem ?
8 -are>
8 M!i#ul? -ine 6i ce in!eres a#ea s -l fac "e Fmez s cad
4n fundul barcazului s!uia> -ui naiba 4i era de fls acciden!ul>
A#e i #re idee>
Zfia sim i c 4i #ine r u% dar se s! "1ni= !u6i% duc1ndu-6i m1na
la 2ur 3
8 Nici cea mai mic ?
8 Nici una mi!i!ic % m car> 4n!reb Pil2uez% ne4ncrez !r3
8 Nici una minuscul % s"use ea% !u6ind din nu3
8 P ca!% 4i r s"unse Pil2uez 6i se ridic 3
Tra#ers barul% ie6i% l s1nd- "e Zfia s !reac 4nain!e% 6i se
4ndre"! s"re ma6in 3 &e s"ri'ini de "r!ier 6i se 4n!arse s"re
Zfia3
8 & nu 4ncerca i nicida! s min i i% n-a#e i delc !alen!?
5i adres un z1mbe! sili! 6i se a6ez la #lan3 Zfia aler2 s"re
el3
8 -misia de anc7e! a scs asear din cauz #asul 6i nimeni
nu s-a mai 4n!rs s -l ins"ec!eze du" aceea3
8 A!unci% ce anume i- fi cn#ins s -6i sc7imbe " rerea "es!e
na"!e> 4n!reb ins"ec!rul3
8 &in2urul lucru "e care 4l 6!iu e c "unerea 4n cauz a #asului
#a s!1rni nu 2re# 3
8 i% 4n aces! caz% care ar fi a#an!a'ul cmisiei>
8 Trebuie s fie #re le2 !ur = 4ncerca i s- afla i?
8 P i% sin2ura le2 !ur !rebuie s fie cel care a rdna!
<+L
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
acciden!ul lui Fmez3
8 Un acciden!% cnsecin % un sc"% murmur % !ulbura! %
Zfia3
8 O s 4nce" s fac s " !uri 4n !recu!ul #ic!imei% ca s
4nde" r!ez rice al! i"!ez 3
8 Presu"un c s!a e cel mai bun lucru "e care 4l "u!e i face%
s"use Zfia3
8 0ar dumnea#as!r unde # duce i>
8 La adunarea 2eneral a dc7erilr3
Ea se 4nde" r! de "r!ier 3 Pil2uez "use m!rul 4n func iune
6i se 4nde" r! 3
Pe c1nd ie6ea din zna "r!uar % d du un !elefn la biru3
0is"ecera ridic rece"!rul la al 6a"!elea !1r1i!3 Pil2uez 4nce"u s
#rbeasc G
8 ;un ziua% sun!em "m"ele funebre3 0e!ec!i#ului Pil2uez i-
a #eni! r u 6i% ul!erir% a deceda!% !! 4ncerc1nd s dea de
dumnea#as!r 3 Am dri s 6!im dac "refera i s -i de"unem
cr"ul la cmisaria! sau direc! la dumnea#as!r acas 3
8 A da! 0umnezeu? E 2ra" de 2uni la du s!r zi de aici=
n-a#e i dec1! s -l de"une i acl3 O s m duc s -l # d c1nd i
a#ea ad'unc! 6i n- s mai fiu bli2a! s r s"und la !elefn
din du 4n du minu!e% r s"unse Na!7alia3
8 -1! amabili!a!e?
8 -e #rei>
8 Nu i-ai f cu! 2ri'i nici m car cli" >
8 0e c1nd 4 i su"ra#e27ez 2licemia 6i cles!erlul% nu i-a mai
#eni! r u3 5n sc7imb% am a'uns s re2re! uneri #remurile c1nd !e
duceai s m n1nci u "e furi6= m car a6a !e mai sl bea 6i "e
!ine din c1nd 4n c1nd 1fna3 0ar ce-i cu a!1!a risi" de farmec>
M-ai suna! s #ezi ce mai fac>
8 Vreau s - i cer un ser#iciu3
8 N-am ce zice% 6!ii cum s -l ceri? 0 -i drumul% !e ascul!)
8 Ui! -!e "e ser#erul cen!ral 6i afl !! ce se "a!e des"re
numi!ul IeliD Fmez3 &! "e Iillmre &!ree! nr3 HK3 Le2i!ima ie
de dc7er nr3 HEKJL3 i !are a6 #rea s 6!iu cine i-a s"us c
m1ncam u "e furi63
8 5nc7i"uie- i c 6i eu lucrez !! 4n "li ie? -1! des"re !ine%
m n1nci cu aceea6i delica!e e cu care #rbe6!i?
8 Ei 6i> -e are a face>
8 -ine 4 i duce c m 6ile la cur a!> ;un% !e las% am 6ase
a"eluri care m a6!ea"! 6i "a!e c unul fi cu ade# ra!
<+J
- MAR- LEV. -
ur2en!?
0e 4nda! ce Na!7alia "use rece"!rul 's% Pil2uez d du
drumul sirenei 6i 4n!arse ma6ina3
P1n c1nd ! cu mul imea% fu ne#ie de 'um !a!e de r 4n
ca"3 Reuniunea de "e es"lanad abia 4nce"use3 Manca !ermina
de ci!i! ra"r!ul medical de la &an Irancisc Memrial /s"i!alG
Fmez suferise !rei in!er#en ii c7irur2icale3 Medicii nu se "u!eau
"rnun a 4n "ri#in a 4n!arcerii lui la munc % 4ns cele du fisuri
ale #er!ebrelr lmbare nu-i afec!aser m du#a s"in riiG
blna#ul era 4n cn!inuare f r cun6!in % dar 4n afara ric rui
"ericl? Un murmur de u6urare se f cu auzi! 4n !a! adunarea%
dar 4ncrdarea amenilr nu dis" ruse3 0c7erii s! !eau 4n
"iciare% 4n fa a es!radei im"r#iza!e 4n!re du cn!ainere3 Zfia
se ins!alase ce#a mai de"ar!e% 4n ul!imul r1nd3 Manca ceru s se
fac lini6!e3
8 -misia de anc7e! a !ras cncluzia c de #in "en!ru
acciden!ul cle2ului ns!ru a fs!% "rbabil% #ec7imea sc rii din
cal 3
-7i"ul res"nsabilului sindical era 2ra#3 -ndi iile de lucru
care le erau im"use "useser 4n "ericl #ia a unuia din!re
!#ar 6ii lrG da! 4n "lus% unul din!re ei "l !ise cu s n !a!ea sa3
Un firi6r de fum 4n e" !r se ridica din s"a!ele unui cn!ainer
de l1n2 !ribuna "e care s! !ea Manca 4n !im" ce le #rbea
dc7erilr3 Ed /eur! 46i a"rinsese !rabucul 6i desc7isese fereas!ra
Ja2uarului3 A"i% "usese bric7e!a la lc% 4n lca6ul ei% 6i scui"ase
firi6arele de !u!un care 4i r m seser "e limb 3 Acum 46i freca
m1inile% 4nc1n!a! de m1nia "e care sim ea cresc1nd la c1 i#a
me!ri de el3
8 Nu "! s # "r"un dec1! a!1!G s su"unem la #! 2re#a "e
dura! nelimi!a! % s"use% 4n 4nc7eiere% Manca3
O ! cere 2rea "lu!ea deasu"ra adun rii3 Una c1!e una% su!
de m1ini se ridicar 3 5n cele din urm % Manca d du din ca"%
a"rb1nd decizia unanim a cle2ilr s i3 Zfia !rase aer 4n "ie"!
6i ceru cu#1n!ul3
8 Nu face i as!a? V l sa i "rin6i 4n!r- ca"can ?
Pe c7i"urile 4n!arse s"re ea ci!i mirare ames!eca! cu furie3
8 Fmez n-a c zu! din "ricina sc rii% cn!inu Zfia% #rbind
mai !are3
8 -e se ames!ec as!a> s!ri2 un dc7er3
8 P i si2ur% i-ar cn#eni de minune s nu-6i "un nimeni
<+M
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
4n!reb ri le2a!e de res"nsabili!a!ea care 4 i re#ine ie% ca 6ef cu
securi!a!ea muncii? zbier al!ul3
8 5mi "are nes"us de r u c s"une i asemenea lucruri? 4i
re"lic Zfia3
&im ea c a2resi#i!a!ea celr din 'ur se 4n!rcea asu"ra ei3
8 Mi se re"r6eaz mereu c # im"un "rea mul!e m suri de
"re#edere% iar dumnea#as!r 6!i i as!a c1! se "a!e de bine?
Rumarea 4nce! c1!e#a cli"e% du" care un al !reilea b rba!
4n!reb G
8 A!unci% de ce a c zu! Fmez>
8 5n rice caz% nu din cauza sc rii? r s"unse Zfia cu 2lasul
sc zu! 6i 46i l s ca"ul 4n 's3
Un !rac!ris! 4nain! % izbindu-6i "alma cu ran2 de fier3
8 Valea% Zfia? Aici% nu mai e6!i bine-#eni! ?
Ea se sim i% deda! % amenin a! de dc7erii care se a"r"iau3
I cu un "as 4na"i 6i se izbi de un b rba! din s"a!ele ei3
8 Te a'u!% m a'u i? 4i 6"!i Pil2uez la urec7e3 0umnea!a 4mi
eD"lici ce e cu 2re#a as!a% iar eu !e sca" din 4ncurc !ur 3 -red c
i-ai frma! anumi! " rere 4n aceas! "ri#in % 6i nici nu-mi
!rece "rin min!e c s -mi s"ui cum c ai "r!e'a "e cine#a?
Zfia 46i 4n!arse ca"ul s"re elG Pil2uez afi6a un z1mbe!
"i6ic7er3
8 Ins!inc!ul de "li is!% scum"% ad u2 el% 4n#1r!ind 4n!re
de2e!e si2uran a ars 3
&e a6ez 4n fa a ei 6i 46i ar ! insi2na= mul imea se "!li "e
da! 3
8 &e "rea "a!e ca dmni a s aib dre"!a!e% zise el%
sa#ur1nd ! cerea care se a6!ernuse3 &un! ins"ec!rul Pil2uez de
la ;ri2ada -rime a Pli iei din &an Irancisc 6i am ru2 min!ea s
# re!ra2e i cu c1 i#a "a6i% "en!ru c suf r de a2rafbie?
Nimeni nu se clin!i3 0e "e es!rad % Manca s!ri2 G
8 0e ce # afla i aici% dmnule ins"ec!r>
8 -a s -i 4m"iedic "e "rie!enii dumi!ale s fac "rs!ie 6i s
se lase "rin6i 4n ca"can % a6a cum s"unea dmni6ara?
8 i ce # "ri#e6!e as!a "e dumnea#as!r > cn!inu s -l
4n!rebe 6eful sindica!ului3
8 As!a m "ri#e6!e? s"use Pil2uez% ridic1nd m1na 4n care
inea si2uran a3
8 -e-i aia> 4l descusu Manca3
8 -eea ce ar fi !rebui! s asi2ure ilumina!ul cn!inuu 4n cala
unde a c zu! Fmez?
<<+
- MAR- LEV. -
Ta!e fe ele se 4n!arser s"re Manca3 Aces!a s!ri2 mai !are3
8 Nu # d unde #re i s a'un2e i% dmnule ins"ec!r3
8 P i as!a s"uneam 6i eu% b !r1ne3 i nici Fmez nu "u!ea
#edea mai mul!% acl% 4n cal 3
Micul cilindru de cu"ru descrise "arabl deasu"ra ca"e!elr
dc7erilr3 Manca 4l "rinse din zbr3
8 Acciden!ul !#ar 6ului #s!ru a fs! "r#ca! de un ac!
r u#i!r% cn!inu Pil2uez3 Aceas! si2uran e de zece ri mai
slab dec1! ar fi !rebui!% cns!a!a i c7iar dumnea#as!r 3
8 0e ce ar fi f cu! cine#a a6a ce#a> 4n!reb #ce annim 3
8 -a s in!ra i 4n 2re# ? r s"unse% lacnic% Pil2uez3
8 Pe #ase 2 se6!i si2uran e "es!e !!% s"use un b rba!3
8 -eea ce s"une i dumnea#as!r n-are nimic de-a face cu
ra"r!ul cmisiei? 4i lu al!ul #rba din 2ur 3
8 Lini6!e? url Manca3 & "resu"unem c a i a#ea dre"!a!e3
-ine s fi "us la cale aceas! l#i!ur >
Pil2uez se ui! la Zfia 6i f! % 4nain!e de a-i r s"unde 6efului
de sindica!G
8 & s"unem c aces! as"ec! al "rblemei 4nc nu a fs! cu
!!ul elucida!?
8 A!unci% "leca i de aici cu "#e6!ile as!ea de adrmi! c"iii%
#cifera un dc7er% a2i!1nd 4n aer dal! bifurca! 3
M1na "li is!ului cbr4 4nce! s"re !cul "is!lului3 Mul imea
amenin !are #enea s"re ei ca un #al de maree% 2a!a-2a!a s -i
4n27i! 3 L1n2 es!rad % 4n fa a unui cn!ainer desc7is% Zfia 4l
recunscu "e cel care fiDa cu "ri#irea3
8 Eu 4l cunsc "e cel care a cmanda! aceas! crim ?
Vcea calm a lui Lucas 4i f cu "e dc7eri s 4nlemneasc 3
Ta!e fe ele se 4n!arser s"re el3 &!1nd l1n2 cn!ainer% Lucas 4i
4m"inse u6a ce sc1r 1i din balamale 8 l s1nd la #edere Ja2uarul
ascuns 4n un!ru 8 6i 4l ar ! cu de2e!ul "e b rba!ul de la #lan%
care r sucea% febril% c7eia de cn!ac!3
8 &-au 4m"ins sume mari "en!ru r scum" rarea !erenurilr "e
care rb!i i #i) du" 2re# % desi2ur3 5n!reba i-l% el e
cum" r !rul?
/eur! ac ina brusc sc7imb !rul de #i!eze% "neurile "a!inar
"e asfal!% 6i ma6ina de ser#iciu a #ice"re6edin!elui firmei /83 se
a#1n! 4n!r- curs nebun "rin!re macarale% ca s sca"e de
furia dc7erilr3
Pil2uez 4i rdn lui Manca s -6i "reasc amenii3
8 Fr be6!e-!e% "1n nu se las cu lin6a'?
<<<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
eful sindica!ului se s!r1mb 6i 46i frec un 2enunc7i3
8 Am ar!ri! 2raznic de la umezeala de "e c7eiuri% 2emu
el3 -e #re i% as!a-i meseria?
i se 4nde" r! 6c7i" !1nd3
8 Vi di nu # mi6ca i de aici% mrm i Pil2uez3
5i l s "e Lucas 6i "e Zfia 6i lu la fu2 du" dc7erii
a 1 a i3 Lucas 4l urm ri cu "ri#irea3
5n !im" ce ins"ec!rul dis" rea du" un !rac!r% Lucas f cu un
"as s"re Zfia 6i 4i lu m1inile 4n ale lui3 Ea 6# i% a"i 4l 4n!reb G
8 &un!e i un Verifica!r% nu-i a6a> s"us ea cu un 2las "lin de
s"eran 3
8 Nu% nu 6!iu des"re ce #rbi i?
8 i nici nu lucra i "en!ru 2u#ern>
8 & zicem c lucrez "en!ru ce#a) cam de acela6i 2en3 0ar
# mai da!rez !!u6i 6i al!e eD"lica ii3
Un z2m! de fier rie se auzi unde#a% de"ar!e3 Lucas 6i Zfia
se "ri#ir 6i d dur fu2a am1ndi 4n direc ia din care #enea
zar#a3
8 0ac "un amenii m1na "e el% #a fi #ai 6i amar de "ielea
lui? s"use Lucas% mer21nd cu "a6i mici3
8 A!unci% ru2a i-# s nu se 4n!1m"le a6a ce#a% r s"unse
Zfia% in1nd "asul cu el?
8 Ea7? Oricum% la c1! #alreaz )? 4i s"use Lucas% aler21nd cu
di "a6i 4nain!ea ei3
Zfia 4l de" 6i3
8 0ar # d c nu # li"se6!e delc suflul?
8 5n "ri#in a suflului% sun! ine"uizabil ?
El se s!r1mb 6i f cu efr!uri "en!ru a-6i rec " !a "zi ia
frun!a6 % 4n cularul 4n2us! din!re du s!i#e de cn!ainere3 0ar
Zfia 46i m ri #i!eza% 4m"iedic1ndu-l s- a'un2 3
8 &un! acl% 21f1i ea% cu sufle!ul la 2ur % dar r m1n1nd 4n
cn!inuare 4n fa a lui3
Lucas s"rin! % "en!ru a a'un2e 4n r1nd cu ea3 5n de" r!are% din
b!ul Ja2uarului% care se 4nfi"sese 4n furca unui 4nc rc !r% ie6ea
un fum alburiu3 Zfia res"ir ad1nc% "en!ru a-6i " s!ra lcul3
8 Eu m cu" de el% iar dumnea#as!r de dc7eri) de
4nda! ce m a'un2e i% zise ea% lu1nd- 6i mai !are la "icir3
Ocli mul imea cm"ac! % care 4ncn'ura #e7iculul3 Nu #ia s
"ri#easc 4na"i 6i s "iard % as!fel% c1!e#a secunde "re iase3
&e dis!ra% 21ndindu-se la mu!ra "e care !rebuia s- fac Lucas% 4n
s"a!ele ei3
<<*
- MAR- LEV. -
8 E ridicl? 0u" c1!e 6!iu eu% nu ne luasem la 4n!recere? 4l
auzi "e Lucas% r mas cu !rei "a6i 4n urm 3
Adunarea cn!em"l % ! cu! % ma6ina 2al 3 Un dc7er #eni 4n
fu2 G 2ardianul nu # zuse "e nimeni !rec1nd "rin fa a 27ere!ei=
Ed era 4nc "riznierul c7eiurilr 6i% cu si2uran % se ascundea 4n
#reun cn!ainer3 Oamenii se r s"1ndir = fiecare lu 4n al!
direc ie% 7! r1! s fie el "rimul care s -l 2 seasc "e fu2ar3
Lucas se a"r"ie de Zfia3
8 N-a6 #rea s fiu 4n lcul lui?
8 &-ar " rea c si!ua ia as!a # 4nc1n! de-a binelea? 4i
r s"unse ea% ener#a! 3 Mai bine m-a i a'u!a s dau de el 4nain!ea
lr?
8 Mi s-a cam ! ia! res"ira ia 6i% z u a6a% m 4n!reb cine fi de
#in ?
8 -1! rea-#in ? s"use Zfia% "un1ndu-6i m1inile 4n 6lduri3
0ar cine a 4nce"u!>
8 0umnea#as!r ?
Vcea lui Jules 4i 4n!reru"se3
8 -n#ersa ia #as!r "are far!e "asinan! % dar% dac a i
"u!ea- relua ce#a mai !1rziu% am reu6i% e#en!ual% s sal# m
#ia 3 Urma i-m ?
Jules le eD"lic "e drum c Ed 46i abandnase ma6ina c7iar
du" ce !am"nase 6i se n "us!ise s"re ie6irea din "r!3 Fla!a
se a"r"ia amenin !r% eDac! c1nd el !recuse "rin dre"!ul
arcadei nr3 L3
8 Unde e> se 4n2ri'r Zfia% " 6ind al !uri de b !r1nul
bsc7e!ar3
8 &ub un mrman de bulendre?
Jules a#usese mul! de furc "1n -l cn#insese s se ascund
4n c rucirul lui3
8 Rar mi-a fs! da! s # d un ins a6a de an!i"a!ic? M crede i
c a mai f cu! 6i nazuri>? bmb ni Jules3 -1nd i-am ar !a!
bazinul 4n care a#eau s -l 4mb ieze dc7erii% c1nd a # zu! ce
culare a#ea s"uma de la su"rafa a a"ei% s-a cn#ins min!ena6
c alele mele nu erau c7iar a6a de murdare?
Lucas% care !! r m1nea 4n urm % 46i zri "a6ii% ca s se
a"r"ie de ei% 6i murmur G
8 ;a dumnea#as!r ?
8 ;a delc? 6"!i ea% 4n!rc1ndu-6i ca"ul3
8 0umnea#as!r a i accelera! "rima?
8 Nici #rb ?
<<,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 Ei? Fa!a? Termina i am1ndi% 4i lu la rs! Jules3 Ins"ec!rul
e l1n2 el3 Trebuie s 2 sim cale ca s -l sca!em "e mul s!a
de aici% "e nebser#a!e3
Pil2uez le f cu un semn cu m1na% 6i ! i !rei se 4nde" r!ar
s"re el3 Ins"ec!rul lu cmanda "era iunilr3
8 T i c!rb ie "e l1n2 macarale3 R sclesc fiecare cl i6r
6i% 4n cur1nd% r s a'un2 aici? Pa!e #reunul din!re #i di s -6i
aduc ma6ina f r s ba2e nimeni de seam >
Irdul era "arca! 4n!r-un lc ne"!ri#i!% Zfia ar fi a!ras%
"rbabil% a!en ia dc7erilr% dac s-ar fi dus s -l ia3 Lucas r mase
mu! ca "e6!ele% !ras1nd cu #1rful "icirului un cerc "rin r1na
c7eiului3
Jules 4i ar ! lui Lucas% din c7i% macara care de"unea 4n
dcuri% nu de"ar!e de ei% un -7e#rle! -amar afla! 4n!r- s!are
'alnic 3 Era a 6a"!ea carcas de ma6in "e care sc!ea din
#aluri3
8 Eu% unul% a6 6!i far!e bine unde s 2 sesc ma6in % nu
de"ar!e de aici% dar m!rul ar face un 21l-21l de 2raz % c1nd
a6 demara? sufl 4n urec7ea lui Lucas b !r1nul bsc7e!ar3
V z1nd "ri#irea 4n!reb !are a ins"ec!rului Pil2uez% Lucas se
4nde" r! % bd2 nindG
8 V fac eu rs! de !! ce !rebuie?
0u" !rei minu!e% se 4n!arse la #lanul unui -7r$sler s"a is%
"e care 4l "ri sub arcad 3 Jules 4m"inse 4n fa c rucirul=
Pil2uez 6i Zfia 4l a'u!ar "e /eur! s sar din el3
Vice"re6edin!ele se culc "e banc7e!a din s"a!ele ma6inii% iar
Jules 4l ac"eri 4n 4n!re2ime cu cu#er!ur de-a lui3
8 i% 4nain!e de-a aduce 4na"i% !e r2 s fii amabil s- dai la
cur a!% ad u2 el% !r1n!ind "r!iera3
Zfia se ins!ala l1n2 Lucas3 Pil2uez se duse la 2eamul ei3
8 Nu "ierde i !im"ul?
8 Vi-l l s m la sec ie> 4n!reb Lucas3
8 -e s facem cu el> r s"unse% cu "ara"n% "li is!ul3
8 Nu-l "une i sub urm rire> 4n!reb Zfia3
8 &in2ura d#ad "e care a#eam era un cilindru mic% din
aram % de di cen!ime!ri lun2ime% 6i a !rebui! s renun la el% ca
s # sca" din 4ncurc !ur ? La urma urmei% ad u2 ins"ec!rul%
d1nd din umeri% s!a 6i e rlul unei si2uran eG s e#i!e)
su"ra!ensiunile% nu> /ai% 6!er2e i-?
Lucas b 2 ma6ina 4n #i!ez 6i se 4nde" r! 4n!r-un nr de
"raf3 5n !im" ce 2nea de-a lun2ul c7eiurilr% #cea 4nfunda! a
<<E
- MAR- LEV. -
lui Ed se f cu auzi! 3
8 Ai s mi- "l !e6!i% Lucas?
Zfia ridic un cl al cu#er!urii% desc"erind fa a s!ac'ie a lui
/eur!3
8 Nu sun! si2ur c mmen!ul e c7iar a6a de bine ales% s"use
ea% "e un !n rezer#a!3
0ar #ice"re6edin!ele% care nu-6i mai "u!ea s! "1ni cli"i!ul%
ad u2 % "en!ru urec7ile lui LucasG
8 E6!i !ermina!% Lucas% nici nu- i !rece "rin min!e ce "u!ere
am?
Lucas blc fr1nele= ma6ina "a!in c1 i#a me!ri3 -u m1inile "e
#lan% Lucas se 4n!arse s"re Zfia3
8 -br1 i?
8 -e a#e i de 21nd s face i> 4l 4n!reb % 4n2ri'ra! 3
Tnul cu care el 46i re"e! rdinul nu l sa lc de discu ie3 Zfia
cbr4% iar 2eamul se 4nc7ise cu un z n2 ni!% 4n re!r#izr% /eur!
# zu c7ii 4n!uneca i ai lui Lucas% care " reau c se fac 6i mai
ne2ri3
8 ;a !u e6!i la c ruia nici nu-i !rece "rin min!e ce "u!ere am
eu% b !r1ne? s"use Lucas3 0ar% fii "e "ace% s i- ar ! eu c1! se
"a!e de iu!e3
&case c7eia din cn!ac! 6i ie6i din ma6in 3 Nici nu f cu bine
un "as% c !a!e "r!ierele se 4ncuiar 3 M!rul 46i m ri "r2resi#
#i!eza 6i% c1nd Ed /eur! se redres % acul de "e cadranul din
cen!rul !ablului de brd afi6a E H++ de !ura ii "e minu!3 Pneurile
"a!inau "e asfal!% f r ca ma6ina s se clin!easc din lc3 Lucas
46i "use m1inile 4n s1n 6i% cu un aer 4n2ri'ra!% murmur G
8 -e#a nu mer2e% dar ce are>
Zfia se a"r"ie de el 6i 4l scu!ur f r mena'amen!e3
8 -e face i>
5n ma6in % Ed se sim i 4n6f ca! de "u!ere de ne4n#ins% care 4l
s!ri#ea de banc7e! 3 &" !arul aces!eia fu dizlca! cu bru!ali!a!e
6i az#1rli! "rin lune! 3 Pen!ru a rezis!a fr ei care 4l !r 2ea 4na"i%
/eur! se a2 de cureaua de "iele din dre"!ul lui% dar cus !ura
ced 6i cen!ura se ru"se3 A"uc % dis"era!% m1nerul "r!ierei% dar
fr a care 4l as"ira era a!1! de "u!ernic % 4nc1! ar!icula iile i se
alb s!rir % du" care !rebui s renun e la zadarnica lui rezis!en 3
-u c1! Ed lu"!a mai mul!% cu a!1! era mai !are !ras 4na"i3
-r"ul% cm"rima! de 2reu!a!e nem sura! % 4i era 4m"ins%
im"lacabil% 4n "r!ba2a'3 Un27iile lui z21riau% f r s aib mai
mul! succes% "ielea banc7e!ei3 -1nd fu 4n "r!ba2a'% s" !arul
<<H
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
banc7e!ei se a6ez din nu la lc% iar a" sarea 4nce! 3 Acum% Ed
era 4n 4n!uneric3 Pe !ablul de brd% acul care num ra !ura iile
!re"ida% n "us!indu-se s"re mar2inea cadranului3 Afar % #uie!ul
m!rului de#enise asurzi!r3 &ub r ile care sc!eau fum%
cauciucul l sa d1re ne2re 6i unsurase3 Ma6ina se cu!remura din
!a!e 4nc7eie!urile3 5n2ri'ra! % Zfia se re"ezi s -l sca! "e
"asa2er% dar ma6ina era 2al 3 -u"rins de "anic se 4n!arse
s"re Lucas care% cu un aer "recu"a!% 4n#1r!ea 4n!re de2e!e
c7eia de cn!ac!3
8 -e-a i f cu! cu el> 4n!reb Zfia3
8 E 4n "r!ba2a'% r s"unse Lucas% absrbi!3 -e#a nu mer2e)
ce-i fi ui!a!>
8 0ar sun!e i abslu! blna#? 0ac fr1nele nu mai rezis! )
Zfia nu reu6i s -6i sf1r6easc fraza3 Vizibil u6ura!% Lucas d du
din ca" 6i "cni din de2e!e3 5n in!erirul berlinei% fr1na de m1n
se ridic 6i ma6ina se n "us!i s"re "r!3 Zfia aler2 "e
mar2inea c7eiului 6i se cncen!ra asu"ra " r ii din s"a!ele
ma6inii% care 4nc mai era la su"rafa a a"eiG ca"!a "r!ba2a'ului
se desc7ise 6i #ice"re6edin!ele 4nce"u s b1'b1ie "rin a"a
unsuras % care m r2inea c7eiul J+3 Plu!ind ca un d" 4n deri# %
Ed /eur! se 4nde" r! % 4n!1nd cu s!1n2 cie s"re scara de "ia!r %
6i scui"1nd de nu mai "u!ea3 Ma6ina se scufund % duc1nd cu ea
marile "riec!e imbiliare ale lui Lucas3 Pe mal% aces!a se ui!a
ru6ina!% cu cada c7iului% ca un c"il "rins asu"ra fa"!ului3
8 Nu # e fmic > 4n!reb "e Zfia% care #enea% 7! r1! %
s"re el3 -u !a!e c7es!iile as!ea% am cam s ri! "es!e masa de
"r1nz% nu>
Ea 4l biciui cu "ri#irea3
8 -ine sun!e i>
8 E cam 2reu de eD"lica!% r s"unse el% 4ncurca!3
Zfia 4i smulse din m1n c7eia de cn!ac!3
8 &un!e i "uiul lui A27iu sau cel mai bun ucenic al lui% de
izbu!i i s face i asemenea lucruri>
-u #1rful "icirului% Lucas !ras linie drea"! eDac! 4n
mi'lcul cercului "e care 4l desenase 4n r1n 3 56i l s ca"ul 4n
's 6i r s"unse cu un aer "lua!G
8 Vas zic % !! n-a i 4n eles>
Zfia se !rase 4na"i cu un "as% a"i cu di3
8 &un! !rimisul lui) a2en!ul lui de eli! ?
Ea 46i duse m1na la 2ur % 4n bu6indu-6i i" !ul3
8 Nu% dumnea#as!r nu) murmur ea% "ri#indu-l "en!ru
<<K
- MAR- LEV. -
ul!ima ar "e Lucas% 4nain!e de a-6i lua "iciarele la s"inare3
5l auzi s!ri21ndu-i numele% dar cu#in!ele lui nu mai erau dec1!
c1!e#a silabe 7 cui!e de #1n!3
8 Ei fir-a6 al naibii% nici !u nu mi-ai s"us ade# rul? s"use
Lucas% 6!er21nd cercul cu l#i!ur de "icir furias 3
*
5n birul s u imens% Lucifer s!inse mni!rul de cn!rl% "e
care c7i"ul lui Lucas de#eni un "unc!ule alb% ce dis" ru 4n
cen!rul ecranului3 &a!an se r suci "e f!liu 6i a" s "e bu!nul
in!erfnului3
8 Trimi!e i-mi-l imedia! "e ;laise?
*
Lucas merse "e 's "1n 4n "arcare 6i "lec din dcuri 4n!r-un
0d2e 2ri desc7is3 0u" ce !recu de barier % se sc!ci "rin
fundul buzunarelr% du" car!e de #izi! % "e care 4nfi"se 4n
"araslar3 56i lu !elefnul mbil 6i frm num rul sin2urei
ziaris!e "e care cun6!ea 4n sens biblic3 Am$ r s"unse du" a
!reia snerie3
8 5nc nu 6!iu de ce ai "leca! su" ra! ? s"use el3
8 Nu m a6!e"!am s m suni3 Ai c16!i2a! un "unc!3
8 Vreau s - i cer un ser#iciu?
8 Ai "ierdu! din nu "unc!ul? i eu ce c16!i2 la afacerea as!a>
8 & zicem c am un cadu "en!ru !ine?
8 0ac sun! flri% ine- i-le?
8 Un scoop
>1
"
8 Pe care ai #rea s i-l "ublic% 4mi 4nc7i"ui?
8 0a% cam a6a ce#a3
8 Numai dac "n!ul e 4ns i! de na"!e la fel de fierbin!e
ca ul!ima3
8 Nu% Am$% es!e im"sibil?
8 i% dac renun la du6% e !! im"sibil>
8 T!?
8 M a"uc dis"erarea c1nd # d cum ni6!e !i"i ca !ine se
4ndr 2s!esc?
8 0esc7ide- i re"r!fnul? 5 i s"un c7es!ie des"re un
13
&c" Bar23 En2l3C 8 6!ire de senza ie3 %,. ).0
<<L
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
anumi! ma2na! din dmeniul imbiliar% ale c rui " anii #r face
din !ine cea mai ferici! 'urnalis! ?
0d2e-ul 2nea "e ,rd &!ree!3 Lucas !ermin cn#rbirea 6i
c!i "e Van Ness% lu1nd- s"re Pacific /ei27!s3
*
;laise cic ni de !rei ri 4n u6 % 46i 6!erse m1inile 'ila#e "e
"an!alni 6i in!r 3
8 M-a i c7ema!% dmnule +reedinte
8 0e ce i fi sim ind !u ne#ia s -mi "ui 4n!reb ri !1m"i!e%
dac 6!ii r s"unsul> &!ai 4n "iciare?
;laise se ridic % !eribil de 4n2ri'ra!3 +reedintele 46i desc7ise
ser!arul 6i scase un dsar r6u% "e care 4l !rimise la cel lal!
ca" ! al mesei3 -u "a6i m run ei% ;laise se duse du" el 6i se
4n!arse imedia!% "r "indu-se 4n fa a s! "1nului s u3
8 -e " rere ai% !1m"i!ule> -rezi c !e-am adus aici ca s !e
# d cum !e 4n#1r!e6!i "e l1n2 birul meu> 0esc7ide dsarul%
cre!inule?
;laise d du de"ar!e c"er!a de car!n 6i recunscu imedia!
f!2rafia 4n care Lucas inea "e Zfia 4n bra e3
8 A6 flsi- cu mare "l cere 4n c7i" de felici!are de sf1r6i! de
an% dar 4mi li"se6!e le2enda? ad u2 Lucifer% b !1nd cu "umnul
4n mas 3 5mi 4nc7i"ui c s mi- 2 se6!i !u% de #reme ce e6!i
c7iar la care l-a ales "e cel mai bun a2en! al ns!ru?
8 Irmidabil "za as!a% nu> b1i2ui ;laise% care !rans"ira "rin
! i "rii3
8 A" i% ri umrul ! u de" 6e6!e "u!erea mea de 4n ele2ere%
ri 4mi sca" mie ce#a in!eli2en!% ri"s! &a!an% s!ri#indu-6i
i2ara "e ! blia de marmur 3
8 0mnule +reedinte, dar nu # 4nc7i"ui i c ) ei% nu) 4n
fine) m r2? 4ndru2 ;laise% "e un !n afec!a!3 T!ul a fs!
"re# zu! 6i ri2urs cn!rla!? Lucas are ni6!e resurse neb nui!e%
e "ur 6i sim"lu incredibil?
&a!an 46i scase al! i2ar din buzunar 6i a"rinse3 Trase
ad1nc% 4n "ie"!% fumul 6i% a"i% 4l !rimise 4n nasul lui ;laise3
8 ;a2 de seam ce s"ui)
8 A#em 4n #edere "ar!id 4nc7eia! cu 6a7-ma!) ei bine%
sun!em "e cale de a-i lua ad#ersarului #s!ru re2ina3
Lucifer se ridic 6i se duse la fereas!r 3 56i "use am1ndu
"almele "e 2eam 6i c zu "e 21nduri c1!e#a cli"e3
<<J
- MAR- LEV. -
8 Mai !ermin cu me!afrele as!ea ale !ale% am rare de ele?
& s"er m c s"ui ade# rul) cnsecin ele unei minciuni ar fi
infernale "en!ru !ine?
8 Nu a#em de 21nd s V d m nici b !aie de ca"? 2emu
;laise% re!r 21ndu-se 4n #1rful "iciarelr3
R mas sin2ur% &a!an se ins!al din nu 4n ca" !ul mesei celei
lun2i3 0 du drumul mni!rului de cn!rl3
8 T!u6i% ia s #erific m ni du -!rei c7es!ii% mrm i el%
a" s1nd iar "e bu!nul in!erfnului3
*
Lucas 2nea "e Van Ness3 La in!ersec ia cu Pacific &!ree!%
4nce!ini 6i 46i 4n!arse ca"ul% a"i desc7ise 2eamul% d du drumul
radiului 6i lu i2ar 3 Trec1nd "e sub "ilnii "dului Flden
Fa!e% 4nc7ise radiul% arunc i2ara% 4nc7ise 2eamul 6i cn!inu
s cnduc 4n ! cere s"re &ausali!3
*
Zfia 46i l s Irdul !cmai 4n fundul "arc rii% a"i lu "e
scar 6i ie6i la su"rafa % 4n Unin &Ruare3 Tra#ers " rcule ul 6i
merse "e 's f r nici in! 3 Pe aleea dia2nal % se a6ez "e
banc % l1n2 !1n r care "l1n2ea3 O 4n!reb ce su" rase%
dar% "1n s -i aud r s"unsul% sim i c suferin 4i a" sa
"ie"!ul3
8 5mi "are !are r u% s"use ea% 4nde" r!1ndu-se3
R ! ci "e s!r zi% "rindu-se 4n fa a #i!rinelr bu!icurilr de luD3
&e ui! la u6a !urnan! a marelui ma2azin Mac$Os 6i% f r s -6i
dea seama% " 6i 4n un!ru3 Nici nu in!r bine% c #1nz !are%
4mbr ca! din ca" "1n -n "iciare 4n!r- unifrm 2alben ca
"uiul de 2 in % 4i "r"use s- s!r"easc din bel6u2 cu ul!ima
clnie la md % &anan6 :harf. Zfia refuz "li!ics% cu un
z1mbe! 6!ers% 6i 4n!reb unde "u!ea 2 si "arfumul 3abit
4ou*e.
T1n ra "rm!are nu 4ncerc s -6i ascund iri!area3
8 Al dilea s!and% 4n drea"!a dumnea#as!r ? s"use ea%
ridic1nd din umeri3
-1nd Zfia se 4nde" r! % #1nz !area s!r"i "e s"a!e%
"uf ind de du ri un nri6r 2 lbui3
8 i al ii au dre"!ul s !r iasc ?
<<M
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Zfia se a"r"ie de #i!rin 3 Lu cu !imidi!a!e flacnul "en!ru
demns!ra ii% de6urub ca"acul dre"!un27iular 6i 46i "use du
"ic !uri de "arfum la 4nc7eie!ura m1inii% 46i a"r"ie m1na de nas%
ins"ir esen a sub!il 6i 4nc7ise c7ii3 &ub "lea"ele "leca!e%
cea a u6ar ce "lu!ea sub Flden Fa!e se 4ndre"!a 4n nrd% s"re
&ausali!G "e aleea "us!ie% un b rba! sin2ur% 4n cs!um ne2ru%
mer2ea de-a lun2ul a"ei3
Vcea #1nz !arei readuse la reali!a!e3 Zfia "ri#i 4n 'urul ei3
Iemei cu bra ele 4nc rca!e de "ac7e!e le2a!e cu "an2lici se
2r beau% umbl1nd din rain 4n rain3
Zfia 46i l s ca"ul 4n 's% "use flacnul la lcul lui% a"i ie6i din
ma2azin3 0u" ce 46i lu ma6ina% se duse la cen!rul de frmare
"en!ru ne# z !ri3 Lec ia din ziua aceea se desf 6ur 4n ! cere%
iar ele#ii i- res"ec!ar "e !a! dura!a rei3 -1nd sun
cl" elul% ea " r si scaunul de "e es!rad 6i le s"use dar
9mul umesc:% du" care ie6i din sal 3 &e 4n!arse acas 6i d du
de #az care 4m"dbea cu flrile ei sm"!uase 7lul3
8 Mi-a fs! im"sibil s -l duc sus% la !ine? s"use Reine%
desc7iz1nd u6a3 5 i "lace> E #esel% aici% la in!rare% nu>
8 0a% 4i r s"unse Zfia% mu6c1ndu-6i buzele3
8 -e ai>
8 Reine% cred c nu e6!i 2enul la de femeie care zice 9 i-am
s"us eu:?
8 Nu% nu-s delc 2enul la3
8 A!unci% ai "u!ea "une buc7e!ul s!a la dumnea!a% !e r2>
4n!reb Zfia cu 2lasul "ieri!3
i urc imedia! la e!a'3 Reine "ri#i cum fu2e "e sc ri= c1nd
dis" ru din c7ii ei% murmur G
8 i-am s"us eu?
Ma!7ilde l s 's ziarul 6i 46i "ri#i 4n fa "rie!ena3
8 Ai a#u! zi "l cu! >
8 0ar !u> r s"unse Zfia% "un1ndu-6i 2ean!a la "iciarele
cuierului3
8 E un r s"uns? 0ac m ui! bine la !ine% in s - i "recizez c
4n!rebarea nu era ur2en! 3
8 &un! bsi! % Ma!7ilde?
8 Vin? A6az -!e "e "a!?
Zfia se su"use3 -1nd se l s s cad "es!e "la"um %
Ma!7ilde 2emu3
8 Vai? 4mi "are !are r u? s"use Zfia% ridic1ndu-se3 Prin
<*+
- MAR- LEV. -
urmare% cum i-ai "e!recu! ziua>
8 Pasinan!? r s"unse Ma!7ilde% s!r1mb1ndu-se3 Am desc7is
fri2iderul% am !r1n!i! "an! 7aias 8 !u 6!ii ce 7az am eu 8
de-a "lesni! de r1s r6ie 6i% du" aia% !a! du" -amiaza mi-am
"e!recu!- frec1nd "razul?
8 Azi ai a#u! dureri mari>
8 0ar 4n !im"ul cursului de aerbic? P i s !e a6ezi% dar% de
da!a as!a% cu delica!e e3
Ma!7ilde se ui! "e fereas!r 6i 4i s"use imedia! ZfieiG
8 R m1i 4n "iciare?
8 0e ce> 4n!reb Zfia% in!ri2a! 3
8 Pen!ru c % 4n du minu!e% ai s !e scli% 4i r s"unse
Ma!7ilde% f r s -6i ia "ri#irea de la ceea ce se "e!recea afar 3
8 -e e>
8 Nu "! s cred c face iar c7es!ia as!a? r1n'i Ma!7ilde3
Zfia f cu c7ii mari 6i se d du 4na"i cu un "as3
8 E 's>
8 Mam % c 6ucar mai e? M car s fi a#u! 6i el un fra!e
2eam n= a6a% ar fi r mas 6i "en!ru mine unul? Te a6!ea"!
rezema! de ca"!a ma6inii3 -u flri? /ai% cbar ? s"use
Ma!7ilde% r mas de'a sin2ur 4n camer 3
Zfia era "e !r!uar3 Lucas se ridic 6i 4i 4n!inse% in1nd 4n
m1inile f cu!e c u6% un nuf r r6u% care s! !ea an 6% 4n!r-un
27i#eci de ceramic 3
8 T! nu 6!iu ce flri # "lac% dar cel "u in as!a s # fac
s -mi #rbi i?
Zfia 4l "ri#i f r s s"un nimic3 Lucas f cu un "as s"re ea3
8 V r2 s m l sa i m car s # eD"lic3
8 -e s -mi eD"lica i> Nu mai e nimic de eD"lica!% s"use ea3
5i 4n!arse s"a!ele% se duse 4n cas % se "ri 4n mi'lcul 7lului%
f cu s!1n2a-4m"re'ur% ie6i din nu 4n s!rad % se a"r"ie de el f r
s sca! #rb % 4n6fac nuf rul 6i in!r iar 4n cas 3 U6a se
!r1n!i 4n urma ei3 Reine 4i ie6i 4n cale% 4m"iedic1nd- s urce 6i 4i
cnfisc flarea ac#a!ic 3
8 Am eu 2ri' de ea3 5 i dau !rei minu!e ca s urci 6i s !e
aran'ezi3 I "e cc7e!a 6i "e dificila% e c7es!ie far!e feminin %
dar nu ui!a c "usul lui 9!!: es!e 9nimic:? i 9nimic: nu-i mare
lucru) 7ai% 6!er2e-?
Zfia 4ncerc s ri"s!eze% 4ns Reine 46i "use m1inile 4n
6lduri 6i declar "e un !n au!ri!arG
8 Nici un 9dar:% c nu ine?
<*<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
In!r1nd 4n a"ar!amen!% Zfia se duse s"re dressin23
8 Nu 6!iu de ce% dar% cum l-am # zu!% mi-a mirsi! a 'ambn
cu "iure% sa#ura! 4m"reun cu Reine% 4n seara as!a% s"use
Ma!7ilde% admir1ndu-l de la fereas!r "e Lucas3
8 Ma!7ilde% ce faci> se zb1rli Zfia3
8 ;ine? 0ar !u>
8 Ma!7ilde% nu-mi c u!a "ricin % c nu-i mmen!ul?
8 O7% iubi% " i% eu am im"resia c !u e6!i aia care ai c u!a!-
6i ai 6i 2 si!- de una sin2ur ?
Zfia 46i lu im"ermeabilul din cuier 6i "rni s"re u6 % f r
s -i r s"und "rie!enei sale% care 4i s!ri2 cu #ce lim"edeG
8 Prblemele de amr 46i 2 sesc 4n!!deauna slu ia?) Numai
"en!ru mine nu?
8 Mai "!le6!e-!e cu "anseurile !ale% #rei> Nici m car n-ai
idee des"re ce #rbe6!i% 4i re"lic Zfia3
8 0ac mi-ai fi cunscu! 9fs!ul:% i-ai fi f cu! 6i !u idee
des"re ceea ce 4nseamn iadul? /ai% "e!recere frumas ?
Reine "usese nuf rul "e un mic 27eridn3 5l "ri#i cu a!en ie 6i
murmur G 9A da! 0umnezeu?: Arunc1ndu-6i "ri#ire 4n 2linda
de deasu"ra c minului% 46i aran'a 4n 2rab " rul ar2in!iu 6i se
duse cu "a6i u6ri s"re in!rare3 56i s!recur ca"ul "rin cr " !ura
u6ii 6i 4i 6"!i lui Lucas% care mer2ea 4n sus 6i-n 's "e !r!uarG
9Vine?: A"i% auzind- "e Zfia% in!r iu!e 4n a"ar!amen!ul ei3
Zfia se a"r"ie de berlina m#% de care s! !ea rezema!
Lucas3
8 0e ce a i #eni! aici> -e #re i>
8 O a dua 6ans ?
8 -1nd e #rba s faci "rim bun im"resie% n-ai nicida!
a dua 6ans 3
8 5n seara as!a% a6 #rea !are mul! s # d#edesc c e idee
fals ?
8 0e ce>
8 0e-aia3
8 R s"unsul e cam scur!?
8 Pen!ru c 4n du" -amiaza as!a m-am 4n!rs la &ausali!3
Zfia se ui! la elG era "en!ru "rima ar c1nd 4l 27icea fra2il3
8 Nu #iam s #in seara% cn!inu el3 Nu% e ce#a mai
cm"lica!3 9A nu #i: a f cu! 4n!!deauna "ar!e din mine= ceea
ce e ciuda!% acum% e s cunsc "usul3 Pen!ru c % de da!a as!a%
am #ru!?
8 -e a i #ru!>
<**
- MAR- LEV. -
8 & # # d% s # aud% s # #rbesc?
8 0a> i mai ce> & 2 sesc un m!i# ca s # cred>
8 Veni i cu mine3 L sa i-m s # in#i!% nu refuza i aceas!
cin 3
8 Nu mai mi-e fame% s"use ea% "lec1ndu-6i c7ii3
8 Nicida! nu # e fame? Nu sun! sin2urul care n-a s"us
!!)
Lucas desc7ise "r!iera 6i z1mbi3
8 )!iu cine sun!e i3
Zfia 4l "ri#i 6i urc 4n ma6in 3
Ma!7ilde l s din m1n cl ul "erdelei% care alunec % 4nce!% la
fereas!r 3 5n acela6i mmen!% al! "erdea cbra la 2eamul de
la "ar!er3
Ma6ina dis" ru la ca" !ul s!r zii "us!ii3 &ub burni a fin % de
!amn % Lucas cnducea cu #i!ez mic % iar Zfia se ui!a afar %
c u!1nd 4n cer r s"unsuri la 4n!reb rile "e care 6i le "unea3 Nu
sc!ea nici #rb 3
8 0e c1nd 6!i i> ru"se ea ! cerea3
8 0e c1!e#a zile% r s"unse Lucas% frec1ndu-6i% 'ena!% b rbia3
8 0in ce 4n ce mai bine? i% 4n !! !im"ul s!a% n-a i s"us
nimic?
8 Nici dumnea#as!r nu mi-a i s"us nimic?
8 Eu nu 6!iu s min!?
8 Iar eu% unul% nu sun! "r2rama! "en!ru a s"une ade# rul?
8 i% a!unci% cum s nu m 21ndesc c a i "us !!ul la cale% c
m mani"ula i c7iar de la 4nce"u!>
8 Pen!ru c as!a ar 4nsemna s # subes!ima i3 i "en!ru c
si!ua ia ar "u!ea fi% la fel de bine% "e ds3 T!ul e "sibil? Iar
4m"re'urarea 4n care ne afl m 4mi d dre"!a!e3
8 -e 4m"re'urare>
8 Ta! a!msfera as!a bl1nd % 4n# lui!are 6i necunscu! 3
0umnea#as!r % eu 4n aceas! ma6in % f r s 6!im 4nc!r
mer2em3
8 -e #re i s face i> 4n!reb Zfia% cu "ri#ire absen! ce
"lu!ea "e deasu"ra "ie!nilr de "e !r!uarele ude% "e l1n2 care
!recea ma6ina3
8 /abar n-am? & r m1n l1n2 dumnea#as!r 3
8 O"ri i-# ?
Lucas "ri brusc% iar ma6ina alunec "e asfal!ul umed%
"rindu-se l1n2 un felinar3
8 Mi-a i li"si! !a! na"!ea 6i !a! ziua3 Mi-era dr de
<*,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
dumnea#as!r % a6a c am "leca! "e 's "1n la &ausali!% dar 6i
acl 4mi li"sea i3 V duceam drul 6i era un sen!imen! nes"us
de dulce3
8 Nici nu cuna6!e i sensul aces!r cu#in!e3
8 Nu cun6!eam dec1! an!nimul lr3
8 O"re6!e-!e? Nu-mi mai face cur!e?
8 5n sf1r6i!% c1! am #isa! s ne !u!uim?
Zfia nu-i r s"unse3 &emafrul se f cu 2alben% a"i #erde%
a"i 2alben% a"i r6u3 !er2 !rul de "arbriz 4nde" r!a
"ic !urile de "laie% ri!m1nd ! cerea3
8 i% "e urm % nici nu # fac cur!e? s"use Lucas3
8 N-am s"us c -mi face i cur!e 4n!r-un fel ne"!ri#i!% r s"unse
Zfia% d1nd cu ! rie din ca"= am s"us c -mi faci cur!e% e
desebire?
8 P! cn!inua> 4n!reb Lucas3
8 Ne asal!eaz ! i% cu farurile3
8 N-au dec1! s a6!e"!e% e r6u?
8 0a% a !reia ar ?
8 Nu 4n ele2 ce se 4n!1m"l cu mine= de al!fel% nu mai 4n ele2
a"ra"e nimic% dar 6!iu c % l1n2 dumnea#as!r % m sim! bine
6i c nici #rbele as!ea nu fac "ar!e din #cabularul meu3
8 E cam de#reme "en!ru as!fel de cu#in!e3
8 0e ce> Pen!ru c % "e l1n2 !a!e as!ea% eDis! ni6!e
mmen!e anume "en!ru s"us ade# rul>
8 0a% sun!?
8 0e da!a as!a% c7iar c am ne#ie s fiu a'u!a!? -a s fiu
sincer% e mai cm"lica! dec1! 4mi 4nc7i"uiam?
8 0a% Lucas% e 2reu s fii cins!i!3 Mul! mai 2reu dec1! credea i
6i% deseri% e amarnic de nedre"!3 0ar% s nu fii cins!i! 4nseamn
c % de6i #ezi% !e 4nc " 1nezi s fii rb3 Ta!e as!ea sun! nes"us
de 2reu de eD"lica!3 La dre"! #rbind% ni di sun!em far!e
diferi i% c7iar "rea diferi i3
8 -m"lemen!ari% s"use el% "lin de s"eran 3 5n "ri#in a as!a%
sun! de acrd3
8 Nu% abslu! diferi i?
8 i c1nd !e 21nde6!i c #rbele as!ea ies !cmai din 2ura
dumnea#as!r ) Eu credeam c )
8 Te "mene6!i c % acum% a i 4nce"u! s 6i crede i?
8 Nu fi i rea= 4n rice caz% m 21ndeam c diferen a) dar
"rbabil c m-am 4n6ela! sau% mai de2rab % am a#u! dre"!a!e%
ceea ce% 4n md "aradDal% e dezlan!3
<*E
- MAR- LEV. -
Lucas ie6i din ma6in % l s1ndu-6i "r!iera desc7is 3 Vacarmul
claDanelr crescu 6i mai mul!% c1nd Zfia 4nce"u s aler2e "e
urmele lui% "rin "laie3 5l s!ri2a% dar el nu auzeaG "laia se
4n!e ise3 5n sf1r6i!% 4l a'unse 6i 4l "rinse de bra 3 El se 4n!arse cu
fa a s"re ea3 Zfia a#ea " rul li"i! de braz= el 4i 4nde" r! cu
delica!e e 6u#i rebel % de la cl ul 2urii3 Ea 4i 4m"inse m1na3
8 Lumile nas!re n-au nimic 4n cmun3 -redin ele nas!re
sun! s!r ine% s"eran ele nas!re di#er2en!e% cul!urile nas!re
sun! a!1! de de"ar!e una de al!a) unde #re i s mer2em% c1nd
!!ul ne si!ueaz "e "zi ii "use>
8 V e !eam ? s"use el= as!a e% sun!e i 4nm rmuri! de
2raz 3 5m"!ri#a ric rei rdini% dumnea#as!r sun!e i cea
care refuz s #ad % dumnea#as!r % care 4mi #rbea i de rbire
6i de sinceri!a!e? Predica i% c1! e ziua de lun2 % cu#1n!ul care
zide6!e% dar 'ur min!ele # du#i!e de fa"! nu 4nseamn nimic3 Nu
m 'udeca i3 E dre"!% sun! "usul dumnea#as!r % cn!rariul
dumnea#as!r % en!i!a!ea desebi! de dumnea#as!r % dar sun!
6i cel ce # seam n % cealal! 'um !a!e a dumnea#as!r 3 Nu "!
descrie ceea ce sim!% "en!ru c nu cunsc cu#in!ele care s
denumeasc ceea ce m b1n!uie% de du zile 4ncace% "1n
4n!r-a!1!% 4nc1! m face s cred c !!ul s-ar "u!ea sc7imbaG
lumea mea% a6a cum s"unea i% a dumnea#as!r % a lr3 M dare
4n c! de lu"!ele "e care le-am da!% nu-mi "as de n" ile mele
4n!uneca!e 6i nici de dimine i% sun! un nemuri!r care are c7ef%
"en!ru "rima ar % s !r iasc 3 Am "u!ea s ne 4n# m unul cu
cel lal!% s ne desc"erim 6i% "1n la urm % s sem n m unul cu
cel lal!) 4n !im"3
Zfia 4i "use un de2e! "e buze% 4n!reru"1ndu-l3
8 5n c1! !im"> 0u zile>
8 i !rei n" i? 0ar meri! s le sacrific "ar!e din e!erni!a!ea
mea% 4i s"use Lucas3
8 Iar 4nce"e i?
5n cer% bubui !une!ul3 A#ersa se !ransfrma 4n!r- fur!un
amenin !are3 Lucas ridic c7ii 6i "ri#i na"!ea care era
nea2r cum nu mai fusese nicida! 3
8 Fr bi i-# % s"use el cu 7! r1re% !rebuie s "lec m imedia!
de aici3 Am un "resen!imen! far!e ur1!3
I r s mai s!ea "e 21nduri% !rase "e Zfia du" el3 0e
4nda! ce 4nc7iser "r!ierele% !recu "e s!"% f r s -i "ese de
6ferii 4n6ira i 4n fa a ma6inii lui3 -!i brusc la s!1n2a 6i se
ad "s!i de "ri#irile indiscre!e 4n !unelul ce !recea "e sub deal3
<*H
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Aces!a era "us!iu= Lucas acceler "e drumul 4n linie drea"! % ce
ducea 4n -7ina!@n3 Tuburile de nen defilau "e deasu"ra
"arbrizului% lumin1nd cu s!r ful2er ri albe% in!ermi!en!e%
in!erirul ma6inii3 !er2 !arele de "arbriz se "rir 3
8 Prbabil e #reun cn!ac! defec!% zise Lucas% 4n mmen!ul
c1nd becurile farurilr eD"ldar simul!an3
8 -n!ac!e defec!e? i- 4n!arse Zfia3 O"ri i-# % nu se mai
#ede a"ra"e nimic3
8 Tare mi-ar "l cea% r s"unse Lucas% a" s1nd "e "edala de
fr1n % care nu mai "unea nici rezis!en 3
Ridic "icirul de "e accelera ie% dar% la asemenea #i!ez %
ma6ina nu s-ar mai fi "ri! dec1! la ca" !ul !unelului% unde se
in!ersec!au cinci bule#arde3 Pen!ru Lucas% as!a n-ar fi a#u! nici
cnsecin % c ci se 6!ia in#incibil= el 4n!arse ca"ul 6i m sur
"e Zfia3 5n!r- frac iune de secund % 46i 4ncle6!a m1inile cu !a!
"u!erea "e #lan 6i s!ri2 G
8 ine i-# bine?
-u mi6c ri si2ure% 4n!arse ma6ina% "en!ru a li"i de 2lisiera
care m r2inea zidul dala!3 Jerbe mari de sc1n!ei s rir "e 2eam3
&e auzir du de!un !uriG eD"ldaser "neurile3 Ma6ina f cu
serie de s ri!uri la!erale 6i se a6ez de-a curmezi6ul3 ;!ul l#i
zidul de "r!ec ie% iar sia din s"a!e se ridic % !1r1nd #e7iculul
4n!r- serie de !umbe3 Acum% ;uicAul s! !ea culca! "e ac"eri6%
cu r ile 4n sus% alunec1nd ineDrabil s"re ie6irea din !unel3 Zfia
46i s!r1nse "umnii 6i ma6ina se "ri% 4n sf1r6i!% dar la c1 i#a
me!ri de in!ersec ie3 -7iar 6i cu ca"ul 4n 's% Lucas 46i d du
seama din!r- "ri#ire c Zfia era ne# ! ma! 3
8 N-a i " i! nimic> 4l 4n!reb ea3
8 Flumi i? 4i r s"unse el% 6!er21ndu-se de "raf3
8 As!a e ceea ce se c7eam reac ie 4n lan ? s"use Zfia%
r sucindu-se ca s sca"e de "zi ia li"si! de cnfr! 4n care se
afla3
8 Prbabil= s ie6im de aici "1n nu ne cade 4n ca" ul!ima
"r iune de "lan6eu% r s"unse Lucas% d1nd de"ar!e% cu
l#i!ur de "icir% "r!iera3
Ocli carcasa fume21nd 6i a'u! "e Zfia s ias afar 3 0e
4nda! ce ea fu 4n "iciare% lu de m1n 6i ru"ser la fu2 3 &e
s!recurar la iu eal s"re cen!rul car!ierului c7inezesc3
8 0e ce fu2im a6a> 4n!reb Zfia3
Lucas aler2a 4nain!e% f r #rb 3
8 P! m car s -mi recu"erez m1na> 21f1i ea3
<*K
- MAR- LEV. -
Lucas 46i desf cu de2e!ele% eliber1nd- din s!r1nsare3 &e "ri
la mar2inea unei s!r du e lumina!e s r c cis de c1!e#a felinare
bsi!e3
8 & in!r m aici% s"use Lucas% ar !1nd s"re un mic res!auran!3
O s fim mai "u in eD"u6i3
8 ED"u6i la ce> 0es"re ce e #rba> Parc a i fi un #ul"i
urm ri! de 7ai! de c1ini3
8 Iu2a?
Lucas desc7ise u6a% dar Zfia nu se clin!i nici un cen!ime!ru3
&e 4n!arse s- !ra2 4n un!ru% dar ea se "use3
8 Nu e mmen!ul? s"use el% a"uc1nd- de bra 3
Zfia se des"rinse imedia! 6i 4l 4m"inse3
8 Abia am sc "a! am1ndi din!r-un acciden!% m !1r1 i 4n!r-
curs nebun % de6i nu ne urm re6!e nimeni% "l m1nii mei mai au
"u in 6i fac eD"lzie% 6i nu "rimesc nici cea mai mic eD"lica ie)
8 Urma i-m % n-a#em !im" de discu ii3
8 0e ce m-a6 4ncrede 4n dumnea#as!r >
Lucas se 4ndre"!a% mer21nd de-a-nd ra!elea% s"re micul lcal3
Zfia 4l "ri#ea= 4n cele din urm % "rni% 6# ind% "e urmele lui3
&ala era minuscul % a#ea dar "! mese3 El alese "e cea din
fund% 4i feri Zfiei un scaun 6i se a6ez la r1ndul lui3 Nu desc7ise
meniul "e care i-l "rezen! b !r1nul 4n cs!um !radi inal% dar
ceru "li!ics% 4n!r-un "erfec! dialec! mandarin% un ceai care nu
fi2ura "e lis! 3 ; rba!ul se 4nclin 6i dis" ru 4n buc ! rie3
8 Lucas% ri 4mi eD"lica i ce se 4n!1m"l % ri "lec?
8 -red c !cmai am "rimi! un a#er!ismen!3
8 N-a fs! un acciden!> -e fel de a#er!ismen! e s!a> 0e ce
anume !rebuie s # feri i>
8 0e dumnea#as!r ?
8 0ar de ce>
Lucas !rase aer 4n "ie"!% 4nain!e de a r s"undeG
8 PENTRU - EI PREV ZU&ER TOTUL% 5N AIAR 0E IAPTUL
- NE VOM 5NTULNI?
Zfia lu un ful2 de cre#e!e din micul bl de "r elan albas!ru
6i 4l rn i sub c7ii 7lba i ai lui Lucas% care 4i !urn cea6c din
ceaiul fierbin!e "e care b !r1nul 4l "usese "e mas 3
8 A6 #rea a!1! de mul! s # cred? 0ar) dumnea#as!r ce-
a i face 4n lcul meu>
8 M-a6 ridica 6i a6 " r si aces! lc)
8 0ar n- s- lua i iar de la ca" !?
8 )6i% de "referin % "e u6a din s"a!e3
<*L
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 i c7iar as!a a i #rea s fac>
8 -a!e2ric? Nu "ri#i i 4na"i sub nici un m!i#? La !rei% #
ridica i 6i d m buzna du" "erdeaua aia3 Acum?
O a"uc de 4nc7eie!ura m1inii 6i !rase du" el f r
mena'amen!e3 Tra#ers1nd 4n 2ana mare buc ! ria% el desc7ise
cu l#i!ur de um r u6a care d dea 4n cur!icic 3 Pen!ru a-6i cri
drum% Lucas 4m"inse un cn!ainer de 2uni% ale c rui r i
scr16nir 3 Zfia 4n elese% 4n sf1r6i!G din 4n!uneric% se des"rindea
umbr 3 La lumina ce #enea "e feres!ruic % se ad u2ase cea din
#1rful armei au!ma!e care 4i in!ea3 Zfia a#u un r 2az de
c1!e#a secunde "en!ru a cns!a!a% din!r- scur! "ri#ire% c erau
4ncn'ura i din !rei " r i de ziduri% du" care cinci fcuri sf16iar
! cerea3
Lucas se arunc "es!e ea% a" r1nd- cu !ru"ul lui3 Zfia #i s -
l dea de"ar!e% dar el li"i de "ere!e3
Primul 2ln 4i ric6a 4n ca"s = al dilea 4i a!inse u6r "ar!ea
de sus a bazinului% f c1ndu-l s -6i 4ndaie 2enunc7ii% dar el se
redres imedia!= sim i al !reilea im"ac! 4n cas!e% iar mu6c !ura
2ln ului fu sur"rinz !are= al "a!rulea "riec!il 4l l#i 4n mi'lcul
clanei #er!ebrale 6i Lucas sim i c i se !aie r suflarea% dar
reu6i% de6i cu 2reu% s -6i reca"e!e suflul3 -1nd 4l a!inse al cincilea
2ln % sim i c flac r 4i ardea carneaG aces!a era "rimul care 4i
" !rundea 4n !ru") sub um rul s!1n23
0u" ce 46i s #1r6i !ic l6ia% a2resrul fu2i imedia!3 -1nd
ecul 4m"u6c !urilr se s!inse% dar res"ira ia Zfiei mai !ulbura
lini6!ea3 5l inea 4n bra e "e Lucas% iar ca"ul lui se di7nea "e
um rul ei3 -u c7ii 4nc7i6i% " rea s z1mbeasc 3 Ea 4i le2 n
!ru"ul iner! 6i 4i 6"!i la urec7eG
8 Lucas?
Aces!a nu-i r s"unse3 Ea 4l scu!ur ce#a mai !are3
8 Lucas% nu # "rs!i i? 0esc7ide i c7ii?
-u c7ii 4nc7i6i% el " rea c darme lini6!i!% ca un c"il
cufunda! 4n #ise3 i% cu c1! 2raza ei era mai mare% cu a!1! 4l
s!r1n2ea mai !are 4n bra e3 -1nd 4i curse lacrim "e braz%
Zfia sim i c "ie"!ul 4i era a" sa! de fr nemai"meni! 3
Tres ri3
8 Nu nu ni se "u!ea 4n!1m"la a6a ce#a3 Ni sun!em)
8 )0e'a mr i) ne4n#in6i) nemuri!ri> 0a? Iiecare
incn#enien! cu a#an!a'ul lui% nu-i a6a> s"use el% 4ndre"!1ndu-se%
a"ra"e #esel3
Zfia 4l m sur cu a!en ie% inca"abil s -6i dea seama ce era
<*J
- MAR- LEV. -
cu s!area aceea care cu"rindea3 El 46i a"r"ie 4nce! fa a3 Zfia
se feri% "1n c1nd buzele lui Lucas le a!inser "e ale ei% sc7i 1nd
un s ru! cu 2us! "iaceu3 Ea se !rase 4na"i 6i 46i "ri#i "alma
4nr6i! 3
8 0ar% a!unci) de ce s1n2erezi>
Lucas urm ri firi6rul r6u% care 4i cur2ea de-a lun2ul bra ului3
8 E abslu! im"sibil% nici c7es!ia as!a nu fusese "re# zu! ?
s"use el3
)A"i le6in 3
Ea 4l "rinse s!r1ns% 4n bra e3
8 -e-i cu ni> 4n!reb Lucas% #enindu-6i 4n fire3
8 5n ceea ce m "ri#e6!e% e des!ul de cm"lica!3 5n ceea ce !e
"ri#e6!e% cred c ai fs! l#i! 4n um r de un 2ln 3
8 M dare?
8 Pa!e c i se "are il2ic% dar e ce#a nrmal= !rebuie s !e
duc la s"i!al3
8 Nici nu se "une "rblema?
8 Lucas% n-am nici un fel de cun6!in e medicale 4n
s"eciali!a!ea 0emnl2ie% dar se "are c ai s1n2e 4n #ine 6i c
e6!i "e cale de a-l "ierde3
8 -unsc "e cine#a de la cel lal! ca" ! al ra6ului% care "a!e
s cas "la2a as!a 4n !im" ce se cica!rizeaz % s"use el% a" s1nd
"e ran 3
8 i eu cunsc "e cine#a% a6a c #ii cu mine f r #rb %
fiindc ai a#u!% 6i a6a% sear suficien! de a2i!a! 3 -red c 6i mie
mi-au a'uns em iile3
Ea 4l s"ri'ini 6i 4l !rase "e s!r du 3 5n ca" !ul "asa'ului% Zfia
z ri cr"ul a2resrului% z c1nd ne4nsufle i! sub ni6!e "ubele
arunca!e claie "es!e 2r mad 3 Zfia se ui! % ului! % la Lucas3
8 T!u6i% mai am 6i eu f r1m de amr "r"riu? s"use el% 6i
!recu mai de"ar!e3
O"rir un !aDi% care 4i l s % du" zece minu!e% la ea acas 3
Zfia 4l cnduse s"re scara de la in!rare 6i 4i f cu semn s s!ea
cumin!e3 A"i% cu mul!e "recau ii desc7ise u6a 6i urcar !i"!il "e
scar 3 -1nd a'unser la e!a'% u6a lui Reine se 4nc7ise f r
z2m!3
*
5nm rmuri! 4n s"a!ele birului s u% ;laise s!inse mni!rul de
cn!rl3 Palmele 4i asudau din 2rs% frun!ea 4i era ac"eri! de
<*M
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
brbane de !rans"ira ie3 -1nd sun !elefnul% nu r s"unse3 Pe
rb!% auzi 2lasul lui Lucifer% care 4l cn#ca% "e un !n "rea
"u in bine#i!r% la cmi!e!ul de criz ce urma s aib lc la
c derea n" ii rien!ale3
8 Ai !! in!eresul s fii "unc!ual% cu slu ii 6i cu nu
defini ie a cnce"!ului cnfrm c ruia 9!!ul es!e "re# zu!:%
4nc7eie +reedintele, du" care !r1n!i !elefnul3
;laise se lu cu m1inile de ca"3 Tremur1nd din !! cr"ul%
ridic rece"!rul% care 4i sc " din m1n 3
*
Mi7ail se ui!a la "ere!ele ac"eri! de ecrane% "e care 4l a#ea 4n
fa 3 Ridic rece"!rul 6i frm num rul direc! al lui 3ouston.
Telefnul era "us "e rb!3 0 du din umeri 6i se ui! la ceasG 4n
zece minu!e% Ariane V a#ea s -6i " r seasc ram"a de lansare
din Fu$ana3
*
0u" ce 4l culc "e Lucas 4n "a!ul ei% cu um rul s"ri'ini! de
du "erne mari% Zfia se duse la dressin23 Lu de "e raf!ul de
sus cu!ia de lucru% scase s!icl cu alcl din dul "irul de
medicamen!e din baie 6i se 4n!arse 4n drmi!r3 &e a6ez l1n2
Lucas% des!u" s!icla cu alcl 6i 4nmuie a a de cusu! 4n
dezinfec!an!3 A"i% 4ncerc s- ba2e 4n ac3
8 -us !ura !a s fie un ade# ra! masacru% s"use Lucas% cu
un z1mbe! mali is3 Tremuri?
8 ;a delc? r s"unse ea% !riumf !are% du" ce !recu firul "rin
urec7ea acului3
Lucas lu m1na Zfiei 6i 4m"inse% cu bl1nde e% de"ar!e% 4i
m1n21ie brazul 6i a!rase s"re el3
8 Mi-e !eam s nu !e cm"rmi! cu "rezen a mea3
8 Trebuie s m r!urisesc c serile "e!recu!e 4n cm"ania !a
sun! b2a!e 4n ne"re# zu!3
8 Pa!rnul meu n-are nimic de-a face cu 7azardul3
8 0e ce ar fi "us s fii 4m"u6ca!>
8 -a s m "un la 4ncercare 6i s a'un2 la aceea6i cncluzie
ca !ine% "resu"un3 N-ar fi !rebui! s fiu nicida! r ni!3 5mi "ierd
"u!erile 4n "rezen a !a 6i a"ra"e c m-a6 ru2a s fie ade# ra!
6i reci"rca3
<,+
- MAR- LEV. -
8 -e ai de 21nd s faci>
8 Pe !ine n- s aib cura' s !e a!ace3 Imuni!a!ea !a an2elic
4l face s se 21ndeasc de du ri 4nain!e de-a ac ina3
Zfia 4l "ri#i "e Lucas 4n s!r fundul c7ilr3
8 Eu nu #rbeam des"re as!a3 -e #m face "es!e du zile>
El 4i a!inse buzele cu de2e!ul= Zfia 4l l s 3
8 La ce !e 21nde6!i> 4l 4n!reb % !ulbura! % cs1nd 4nain!e3
8 5n ziua c1nd a c zu! Zidul ;erlinului% b rba ii 6i femeile au
desc"eri! c s!r zile lr erau asem n !are3 0e fiecare "ar!e%
se 4n6iruiau case% ma6inile circulau% felinarele luminau n" ile3
Iericirea 6i nefericirea lr nu era la fel% dar c"iii din #es!% ca 6i
cei din es!% 6i-au da! seama c ceea ce era de cealal! "ar!e nu
era a6a cum li se "#es!ise3
8 0e ce s"ui as!a>
8 Pen!ru c 4l aud "e Rs!r"#ici c1n!1nd la #ilncel?
8 -e buca! > 4n!reb ea% f c1nd al !reilea "unc! de su!ur 3
8 E "rima ar c1nd aud? A7% acum m-a duru!?
Zfia se a"r"ie de Lucas ca s ru" a a cu din ii3 56i "use
ca"ul "e "ie"!ul lui 6i% de da!a as!a% se abandn % 4i unea
! cerea3 Lucas 46i !recu de2e!ele "rin "le!ele Zfiei% ac"erindu-i
ca"ul cu m1n21ieri3 Ea se 4nfir 3
8 0u zile sun! far!e scur!e?
8 0a% 6"!i el3
8 Ne #m des" r i3 E ine#i!abil3
i% "en!ru "rima ar % Zfia 6i Lucas se !emur de e!erni!a!e3
8 N-am "u!ea ne2cia s !e lase s "leci cu mine> 4n!reb
Zfia% cu #ce sfias 3
8 -u +reedintele nu se ne2ciaz % mai ales dac ai 2re6i!
fa de el= 6i% a"i% !are mi-e !eam c eu% unul% n-am acces liber
4n lumea !a3
8 0ar% 4nain!e% erau mul!e "unc!e de !recere 4n!re es! 6i #es!%
nu> s"use ea% a"r"iindu-6i din nu acul de mar2inea "l 2ii3
Lucas se s!r1mb 6i scase un i" !3
8 Ei% daO !are slab de 4n2er mai e6!i? 0e-abia !e-am a!ins? Mai
am c1!e#a 4m"uns !uri?
U6a se desc7ise brusc 6i 4n "ra2 a" ru Ma!7ilde% s"ri'inindu-se
de cada m !urii care 4i flsea dre"! c1r' 3
8 Eu n-am nici #in % dac "ere ii casei !ale sun! din
muca#a? s"use% 6c7i" !1nd s"re ei3
&e a6ez la "iciarele "a!ului3
8 0 -mi acul la% 4i s"use% au!ri!ar % Zfiei3 i !u% !reci
<,<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
4ncace% 4i rdn lui Lucas3 Ai baf! c7iar G sun! s!1n2ace?
i cusu cu m1ini "rice"u!e "la2a3 Trei 4m"uns !uri de fiecare
"ar!e a um rului fur de-a'uns ca s 4nc7id r nile3
8 0i ani de #ia "e!recu i 4n s"a!ele unei !e'27ele de lcal
dubis 4 i sc! la i#eal ni6!e neb nui!e !alen!e de infirmier = m
r2% 4n s"ecial c1nd e6!i 4ndr 2s!i! de c1rciumar3 0e al!fel% 4n
aceas! "ri#in % #-a6 "u!ea s"une am1ndurra du -!rei c7es!ii%
4nain!e s m duc la culcare3 0u" aia% s fac !! ce "! "en!ru
a m cn#in2e c sun! "e cale de-a adrmi% iar m1ine diminea
s m "r " desc de r1s 21ndindu-m la #isul "e care 4l #isez
acum3
Ma!7ilde "lec din camer % s"ri'inindu-se "e c1r'a im"r#iza! 3
5n "ra2% se 4n!arse 6i se ui! la ei3
8 Nu cn!eaz dac sun!e i sau nu ceea ce cred eu c sun!e i3
5nain!e de a !e cuna6!e "e !ine% Zfia% credeam c ade# ra!a
fericire de "e aces! " m1n! nu eDis! dec1! 4n c r uliile "ras!eG
mi se " rea c dar a6a recun6!eai3 0ar% 4n!r- zi% !u e6!i aia
care mi-a s"us c lucrul cel mai bun din ni e ascuns "e unde#a
6i c !rebuie s -i d m m1n de a'u!r% ca s -6i desc7id ari"ile%
nu s se sufce3 A6a c % fer - i 6ansa as!a% fiindc % dac eu a6 fi
a#u! #reuna cu el% " i fi si2ur % scum"% c n-a6 fi l sa!- s -mi
sca"e3 Iar !u% r ni!ule 2ra# ce e6!i% dac 4i 6ifnezi c7iar 6i
"an % 4 i refac cus !ura cu andreaua3 i nu mai face i fe ele
as!ea3 Orice #i s-ar 4n!1m"la% # in!erzic ca!e2ric s # da i
b !u i% "en!ru c % dac #i renun a i% a!unci se d "es!e ca"
!a! lumea% a mea 4n rice caz?
U6a se !r1n!i 4n urma ei3 Lucas 6i Zfia amu iser 3 Ascul!au
"a6ii lui Ma!7ilde% care 6c7i" !a "e "arc7e!ul salnului3 0in "a!%
aceas!a le s!ri2 G
8 0e c1nd 4 i !! s"un c !u% cu aerul s!a de mirnsi % e6!i
un 4n2er? Ei bine% acum% n-ai dec1! s dai din umeri "1n nu mai
" i% nu-s eu c7iar a6a de !an! ?
Trase de firul l m"ii "use "e 27eridn3 Lumina se s!inse
imedia!3 Razele lunii se s!recurau "rin "erdelele !u!urr
feres!relr din a"ar!amen!3 56i "use "erna 4n ca"3 5n drmi!r%
Zfia se 27emui l1n2 Lucas3
&une!ul cl"!elr de la Frace -a!7edral " !runse "e fereas!ra
4n!redesc7is din baie3 Ecul celei de a du s"rezecea b ! i se
risi"i deasu"ra ra6ului3
i a fost sear i a fost diminea #
<,*
- MAR- LEV. -
Ziua a cincea
5nce"ea s se luminezeG ssise cea de-a cincea zi% iar Zfia 6i
Lucas drmeau3 Aerul "ras" ! al zrilr in!ra "e fereas!r %
aduc1nd miresmele !amnei3 Zfia se li"i de Lucas3 Feam !ul lui
Ma!7ilde de6!e"!ase din!r-un #is a2i!a!3 &e 4n!inse 6i 4nlemni "e
da! % b 21nd de seam c nu era sin2ur 3 0 du 4nce! de"ar!e
cu#er!ura 6i cbr4 din "a!% 4mbr ca! 4n 7ainele de "es!e zi3 &e
duse !i"!il 4n saln3
8 i-e r u>
8 Am f cu! mi6care brusc 6i m-a !r sni! durere cum"li! 3
5mi "are !are r u% nu #iam s !e !rezesc3
Zfia se duse 4n s"a iul des!ina! buc ! riei 6i% de acl% "ri#i
c7i"ul "smr1! al "rie!enei sale3
8 Tcmai ai c16!i2a! cicla! fierbin!e? 4i s"use% desc7iz1nd
fri2iderul3
Ma!7ilde !rase "erdeaua3 Pe s!rada 4nc "us!ie% un b rba!
ie6ea din cas % in1ndu-6i c1inele 4n les 3
8 Tare mi-ar "l cea s am un labradr% dar e de a'uns s m
21ndesc c ar !rebui s -l "limb 4n fiecare diminea 6i m a"uc
"andaliile3 -red c a6 a'un2e s -mi fac Przac in!ra#ens% s"use
Ma!7ilde% l s1nd "erdeaua s cad 3
8 0e#ii res"nsabil "en!ru cei "e care 4i 4mbl1nze6!i
<E
% 6i as!a
n-am zis- eu? cmen! Zfia3
8 E far!e bine c ai f cu! aceas! "recizare3 A#e i #reun "lan
Lu cel mic 6i cu !ine>
8 Ne cuna6!em de du zile? i% "e urm % 4l c7eam Lucas3
8 As!a ziceam 6i eu?
8 Nu% nu a#em nici un "lan?
8 P i% as!a nu "a!e r m1ne a6a? -1nd e6!i 4n di% ai
4n!!deauna "lanuri?
8 As!a de unde ai mai scs->
8 A6a mer2e !reabaG eDis! ima2ini ale fericirii "e care n-ai
dre"!ul s le re!u6ezi= le clrezi% dar nu de" 6e6!i linia? Prin
urmare% unu 6i cu unu fac di% di fac un cu"lu 6i cu"lul face
"lanuri3 E a6a cum 4 i s"un 6i nu al!min!eri?
14
5n ri2inalG On es! res"nsable de ce RuOn a""ri#ise %fr.0 8 re"lic a
Vul"ii din 9Micul Prin : de An!ine de &ain!-EDu"er$3 %,. ).0
<,,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Zfia "ufni 4n r1s3 5n cra!i % la"!ele se umfl = 4l !urn 4n!r-
cea6c 6i 4l ames!ec 4ndelun2 cu "raful de cicla! 3
8 Pf!im% dec1! s s"ui "rs!ii% mai bine bea% s"use% aduc1nd
b u!ura aburind 3 Unde ai # zu! !u cu"lul>
8 E6!i de 2raz ? 0e !rei ani 4ncace% !e !! aud #rbindu-mi
des"re dra2s!e 6i bla-bla-bla3 La ce i-r flsi "#e6!ile as!ea
cu z1ne% dac !u refuzi rlul "rin esei% c7iar din "rima zi de
!urnare>?
8 -e me!afr rman!ic ?
8 0a% bine? P i% du-!e 6i me!afreaz cu el% dac nu !e
deran'eaz ? ;a2 de seam c % dac !u nu faci nimic% cum mi se
dre2e "icirul s!a% cum i-l suflu f r nici ru6ine?
8 O s #edem3 &i!ua ia nu e c7iar a6a de sim"l cum "are3
8 0aO ai mai auzi! !u de #re "#es!e de dra2s!e care s fie
sim"l > Zfia% !e-am # zu! 4n!!deauna sin2ur 3 Tu e6!i aia care
4mi s"uneaG 9Ni 6i numai ni sun!em res"nsabili "en!ru
fericirea nas!r :3 Ei bine% scum"% fericirea !a are cam <%JH 4n
4n l ime 6i ca la #re LJ de Aili6are de mu6c7i% a6a c % r2u-!e%
nu care cum#a s !reci "e l1n2 ea3 Ta! !reaba se "e!rece "e
dedesub!3
8 A7? -e #rbe? -u ade# ra! 4n ele"!e 6i delica!e?
8 Nu% sun! "rac!ice3 i cred c 9fericirea: !a !cmai se
!reze6!e% a6a c % acum% ai "u!ea s !e duci s #ezi ce face%
fiindc eu c7iar am mare ne#ie de "u in aer? /ai% u6c7eal %
mu! caminul din aces! saln?
Zfia cl !in din ca" 6i se duse 4na"i% 4n drmi!r3 &e a6ez la
"iciarele "a!ului 6i 4l urm ri "e Lucas% care se de6!e"!a3 A6a
cum se 4n!indea 6i c sca% sem na cu felin 3 El 46i 4n!redesc7ise
c7ii3 Imedia!% c7i"ul 4i fu lumina! de un z1mbe!3
8 E6!i de mul! aici> 4n!reb 3
8 -e- i face bra ul>
8 Nu mai sim! a"ra"e nimic% 4i r s"unse el% f c1nd mi6care
de r!a ie a um rului% 4ns i! de s!r1mb !ur de durere3
8 i% 4n #ersiune ne-mac7% ce- i face bra ul>
8 M dare de-mi sar c7ii?
8 A!unci% di7ne6!e-!e3 A6 #rea s - i fac ce#a de m1ncare% dar
nu 6!iu ce "referi la micul de'un3
8 Vre du zeci de cl !i!e 6i !! a!1!ea crnuri3
8 -afea sau ceai> 4l 4n!reb ea% ridic1ndu-se3
Lucas "ri#i3 -7i"ul i se 4n!unec 3 O a"uc de m1n 6i !rase
s"re el3
<,E
- MAR- LEV. -
8 Tu n-ai a#u! nicida! im"resia c lumea !e las 4n urm % de
unul sin2ur% 4n !im" ce ea ia 4nain!e>) &enza ia c % "e m sur
ce !e ui i 4n 'ur% fiecare un27er al camerei 4n care e6!i se
4n2us!eaz >) -n#in2erea c % "es!e na"!e% 7ainele i s-au
4n#ec7i!% c fiecare 2lind 4 i fer ima2inea unui s"ec!acl
'uca! f r nici un s"ec!a!r% 4n care ac!ri a e "r"ria- i mizerie)
Iar 21ndul c nu iube6!i "e nimeni 6i c nimic nu !e iube6!e%
21ndul c aces! nimic #a fi c7iar #idul "r"riei !ale eDis!en e nu
!e-a b1n!ui! 8 alun21ndu- i rice sen!imen! de bine 8 nicida! >
Zfia a!inse cu #1rful de2e!elr buzele lui Lucas3
8 Nu 21ndi a6a3
8 A!unci% nu m l sa3
8 M duceam dar s - i fac cafea3
&e a"r"ie de el3
8 Nu 6!iu dac eDis! #re slu ie% dar ni #m 2 si% 6"!i
ea3
8 Nu !rebuie s -mi las um rul s se 4n e"eneasc 3 Tu du-!e 6i
f - i du6ul% iar eu m #i cu"a de micul de'un3
Ea acce"! bucuras 6i dis" ru3 Lucas 46i "ri#i c ma6a
a2 a! de c " !1iul "a!uluiG m1neca " !a! de s1n2e se
4nne2rise3 O smulse% a"i se duse 6i desc7ise fereas!ra3
-n!em"l ac"eri6urile care i se a6!erneau la "iciare% 4n 2lf%
sirena de cea a unui mare car2u 6uier % "arc r s"unz1ndu-le
cl"!elr de la Frace -a!7edral3 El 27em!ci buca!a de "1nz
" !a! 6i arunc de"ar!e% du" care 4nc7ise 2eamul3 A"i% f cu
#re c1 i#a "a6i s"re baie 6i 46i li"i urec7ea de u6a aces!eia3
Auzind 6iri!ul a"ei% se sim i% brusc% 4nfierb1n!a!3 Of! din 2reu 6i
ie6i din drmi!r3
8 Pun de cafea% #rei> 4n!reb "e Ma!7ilde3
Ea 4i ar ! cea6ca de cicla! cald 3
8 M-am l sa! de eDci!an!e 6i de !a!e alea= dar am auzi! de
cl !i!e% a6a c s m mul umesc cu zece la su! din 7ld-u"3
8 -inci la su! maDimum% 4i r s"unse el% !rec1nd 4n s"a!ele
mesei% 6i numai dac 4mi s"ui unde e cafe!iera3
8 Lucas% asear am auzi! c1!e ce#a din cn#ersa ia #as!r 6i
z u c m-a f cu! s ciulesc urec7ea3 Pe #remea c1nd m
dr2 m% nu zic) nu mi-a6 fi "us nici 4n!rebare3 0ar% acum% nu
cred c as"irina mi-ar fi "u!u! "r#ca asemenea c neal 3
0es"re ce #rbea i% mai eDac!>
8 ; user m mul! am1ndi 6i !rebuie s fi s"us draie de
"rs!ii= "rin urmare% fii "e "ace% ia- i an!al2icele 4n cn!inuare% c
<,H
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
n-au nici un efec! secundar3
Ma!7ilde se ui! la #es!nul "e care Lucas 4l "ur!ase cu zi
4nain!eG era "us "e mar2inea unui scaun% iar s"a!ele 4i era ciurui!
de 2lan e3
8 i% c1nd !ra2i la m sea% !ra2i 6i cu "u6ca-n 2u2u6!iuci>
8 5n!!deauna? 4i r s"unse Lucas% desc7iz1nd u6a
drmi!rului3
8 5n rice caz% #es!nul s!a es!e des!ul de bine cri! "en!ru
7ain din Ae#lar
<H
% " ca! c la care l-a cusu! nu i-a "us 4n! ri!uri
la umeri3
8 O s -i s"un3 P i s !e bazezi "e mine3
8 M bazez? 0u6uial "l cu! ?
Reine in!r 4n saln 6i "use "e mas ziarul 6i "un2 mare de
"r 'i!uri% cu c7ii la Ma!7ilde% r mas sin2ur 4n camer 3
8 0e #reme ce asi2ur ser#icii ;ed V ;reaAfas!% ar fi bine ca
nimeni s nu-mi cri!ice cali!a!ea micului-de'un% fiindc % nu se 6!ie
nicida! % mi-ar "u!ea 4nde" r!a #ii!area clien!el ? Prumbeii s-
au scula!>
8 &un! 4n drmi!r% s"use Ma!7ilde% ridic1ndu-6i c7ii s"re cer3
8 Eu i-am s"us c "usul lui 9!!: e 9nimic:% iar ea c7iar a
lua!- de bun 3
8 Nu l-ai # zu! "e animal cu "ie"!ul 2l?
8 Nu% dar% la #1rs!a mea% 6!ii !u% ri c # d un b rba!% ri c
# d un cim"anzeu% e cam !! aia3
Reine aran'a crnurile "e farfurie mare% ui!1ndu-se% in!ri2a! %
la #es!nul lui Lucas3
8 &"une-le s nu se duc la cur !ria din cl ul s!r zii% c
!i"ul la m cuna6!e? ;un% cbr3
i dis" ru "e casa sc rii3
Zfia 6i Lucas se a6ezar 6i ei la mas 3 56i luar ! i !rei micul
de'un3 0u" ce Lucas d du 2a!a 6i ul!imul crn% f cur cura! "rin
buc ! rie% iar "e Ma!7ilde ins!alar cnfr!abil 4n "a!3 Zfia
7! r4 s -l ia 6i "e Lucas 4n #izi!a "e care urma s- fac 4n dcuri3
&e 4n!inse du" im"ermeabilul din cuier= Lucas arunc "ri#ire
sc1rbi! s"re #es!nul afla! 4n!r- s!are a!1! de 'alnic 3 Ma!7ilde
f cu bser#a ia c c ma6 cu sin2ur m1nec era "u in cam
"rea ri2inal "en!ru acel car!ier3 Ea a#ea c ma6 b rb !easc
15
Ne#lar 8 fibr sin!e!ic % u6ar % !rainic 6i far!e rezis!en! la fc3 %,.
).0
<,K
- MAR- LEV. -
"rin!re celelal!e lucruri 6i acce"!a s i- 4m"rumu!e% cu cndi ia
s i- 4na"ieze eDac! a6a cum "ur!ase= el 4i mul umi3 0u"
c1!e#a minu!e% erau 2a!a s ias din cas % c1nd 2lasul lui Reine%
care s! !ea 4n "ra2 cu m1inile 4n 6lduri 6i 4l m sura "e Lucas% 4i
c7em la rdine3
8 -ine # #ede are m!i#e seriase s cread c a#e i
cns!i!u ie slid = !!u6i% nu e cazul s -l is"i!i i "e dia#l 6i s #
"ric"si i cu r ceal 3 Urma i-m ?
Ea in!r 4n a"ar!amen! 6i desc7ise un dula" #ec7i3 U6a de
lemn sc1r 1i din balamale3 Reine d du de"ar!e c1!e#a 7aine 6i
scase la i#eal un #es!n "us "e un umera6% "e care i-l 4n!inse
lui Lucas3
8 Nu-i c7iar la "rima !inere e% de6i% dac #re i s 6!i i " rerea
mea% es !urile "rince-de-2alles nu se #r demda nicida! 3 i%
"e urm % !@eed-ul ine cald?
5l a'u! "e Lucas s -6i "un #es!nul care-i #enea ca !urna! 6i
"ri#i cu cada c7iului "e Zfia3
8 Nu 4ncerca s afli al cui a fs!% de acrd> La anii mei% faci 6i
!u ce " i cu amin!irile !ale3
Reine se 4nc#ri2 % s"ri'inindu-se de mar2inea c minului 6i
s!r1mb1ndu-se amarnic3 Zfia se re"ezi s"re ea3
8 -e ai% Reine>
8 Abslu! nimic% dar durere de bur! 3 Nimic de s"eria!3
8 0ar e6!i alb la fa 6i "ari e"uiza! ?
8 N-am mai s!a! la sare de #re zece ani 6i% "e urm % 6!ii !u%
la anii mei% diminea a !e mai scli 6i bsi!3 Nu !e 4n2ri'ra?
8 Nu #rei s !e duc la dc!r>
8 As!a ar mai li"si? 0c!rii s -6i #ad de ale lr% iar eu s -
mi # d de ale mele3
i le f cu un semn cu m1na% care #ia s s"un G 97ai% 7ai%
"leca i de aici am1ndi% sun!e i 2r bi i:3 Zfia 6# i% 4nain!e de a
se su"une3
8 Zfia?
8 0a% Reine?
8 A6 fi !are bucuras s - i ar ! albumul la "e care #iai a!1!
de mul! s -l #ezi3 0ar f!2rafiile din el sun! mai s"eciale% a6
#rea s le desc"eri s"re sear % la lumin sc zu! % fiindc as!a
le "une cel mai bine 4n #alare3
8 -um #rei% Reine3
8 A!unci% #in s m #ezi la ra cinci3 & fii "unc!ual % cn!ez
"e !ine3
<,L
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 5 i "rmi! c s fiu aici3
8 i% acum% 6!er2e i- am1ndi% #-am f cu! s # "ierde i
!im"ul cu "#e6!ile mele de bab ? Lucas% ai 2ri' de #es!nul
s!a) am inu! far!e mul! la b rba!ul care 4l "ur!a3
-1nd ma6ina se 4nde" r! % Reine l s 4n 's "erdeaua 6i%
bd2 nind de una sin2ur % 4nce"u s aran'eze buc7e!ele care 4i
4m"dbeau masa3
8 M1ncarea% !ac1murile% nu mai r m sese dec1! fa a de
mas 3
Zfia cnducea "e -alifrnia &!ree!3 La s!"ul din in!ersec ia
cu PlA &!ree!% se "menir c7iar al !uri de ma6ina ins"ec!rului
Pil2uez3 Aces!a ascul!a anun ul 71r1i! !ransmis "rin s!a ia de
radi3 Zfia cbr4 2eamul% ca s -l salu!e3
8 Nu 6!iu ce- fi s "! m1na as!a% dar "arc au 4nnebuni! ! i3
E a cincea 4nc ierare din -7ina!@n3 V las% zi bun ? le s"use el
6i demar 4n 2rab 3
Ma6ina "li is!ului c!i la s!1n2a% cu sirena url1nd= du" zece
minu!e% a lr se "ri la ca" !ul c7eiului J+3 &e ui!ar la #ec7iul
car2u care se le2 na cu ne" sare% la ca" !ul cablurilr de
amara'3
8 Pa!e c am 2 si! slu ie "en!ru a e#i!a ine#i!abilul% s"use
Zfia3 Te iau cu mine?
Lucas "ri#i% nelini6!i!3
8 Unde>
8 La ai mei? Vin cu mine% Lucas?
8 -um> -u a'u!rul &f1n!ului 0u7> 4n!reb % irnic% Lucas3
8 -1nd nu #rei s !e mai 4n!rci la "a!rnul ! u% a!unci !rebuie
s faci !!ul% numai ceea ce se a6!ea"! de la !ine nu3 I -l s !e
zbare?
8 Tu mi-ai ci!i -V-ul> -rezi c "! s -l 6!er2 sau s -l scriu din
nu 4n "a!ruzeci 6i "! de re> i% c7iar dac a6 reu6i s fac as!a%
e6!i si2ur c familia !a m-ar "rimi cu bra ele desc7ise 6i cu
inima aurela! de bune in!en ii> Zfia% nici n-a6 !rece bine de
"ra2ul casei !ale% 6i ar s ri "e mine 7ai! de "aznici% care m-ar
!rimi!e de unde am #eni!3 Iar c l !ria m 4ndiesc c ar fi la
clasa 4n!1i3
8 Eu mi-am 4nc7ina! sufle!ul celrlal i% "en!ru a-i cn#in2e s
nu acce"!e cu resemnare fa!ali!a!ea3 Acum% mi-a #eni! 6i mie
r1ndul s 2us! bucuria% s fiu ferici! 3 Paradisul 4nseamn s fim
di? -red c -l meri!?
<,J
- MAR- LEV. -
8 Tu crezi im"sibilul? Ei se #r "une din r s"u!eri% nu ne #r
l sa nicida! s ne iubim3
8 Ar fi de-a'uns "u in s"eran % un semn3 Lucas% !u 6i numai
!u " i lua 7! r1rea de a !e sc7imba3 0#ede6!e-le c ai "u in
bun #in 3
8 -1! de mul! a6 #rea ca #rbele !ale s fie ade# ra!e% ca
!!ul s fie a6a de u6r cum s"ui !u3
8 A!unci% 4ncearc % !e im"lr?
&e a6!ernu ! cerea3 Lucas% "lin de 4ndieli% se a"r"ie "u in de
e!ra#a ru2ini! a imensei na#e3 &mucindu-se 4n crzile de
amara'% care se 4n!indeau 6i sc1r 1iau s lba!ic% <alparaiso " rea
un animal ce se zb !ea% drind s se elibereze "en!ru a "leca 4n
c u!area ul!imului s u lc de di7n G ad1ncul m rii3
8 Mi-e fric % Zfia)
8 i mie3 Las -m s !e duc 4n lumea mea3 5 i #i c l uzi
fiecare "as% 4 i #i 4n!1m"ina zilele% 4 i #i in#en!a n" ile% #i
r m1ne l1n2 !ine3 Vi 6!er2e des!inul ce i-a fs! 7 r zi!% 4 i #i
lecui !a!e r nile3 5n zilele de furie !urba! % 4 i #i le2a m1inile la
s"a!e% ca s nu- i faci r u= 4mi #i li"i 2ura de 2ura !a% ca s - i
4n bu6 i"e!ele% 6i nimic nu #a mai fi #reda! la fel3 i% dac e6!i
sin2ur% #m fi unul sin2ur 4n di3
Lucas lu 4n bra e% 4i a!inse brazul 6i 4i m1n21ie auzul cu
!imbrul 2ra# al 2lasului s u3
8 0ac ai 6!i "e c1!e c i am 4ncerca! s a'un2 la !ine? Eram
ne6!iu!r% Zfia% m-am 4n6ela! de a!1!ea ri= 6i% de fiecare da! %
am lua!- de la ca" ! cu mai mul! bucurie% cu mai mul!
m1ndrie3 Viam ca !im"ul ns!ru s se "reasc 4n lc% "en!ru ca
s -l "! !r i% "en!ru ca s !e "! desc"eri 6i iubi a6a cum meri i%
dar aces! !im" ne lea2 f r s ne a"ar in 3 Eu sun! din!r- al!
scie!a!e% unde !! 4nseamn nimeni% unde !! 4nseamn sin2ur3
Eu sun! r ul% !u e6!i binele% eu sun! "usul ! u% dar cred c !e
iubesc= de aceea% cere-mi !! ce #rei3
8 5ncrederea !a3
P r sir zna "r!uar 3 Ma6ina "rni "e ,rd &!ree!3 Zfia
c u!a mare ar!er de circula ie% un lc "lin de a2i!a ie%
!ra#ersa! de ameni 6i de ma6ini3
*
;laise in!r "lua! 6i "alid 4n birul s"a is3
8 Ai #eni! "en!ru cursul "ar!icular de 6a7> #cifera
<,M
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
+reedintele, "limb1ndu-se 4ncace 6i 4ncl "rin fa a feres!rei
nesf1r6i!e3 Redefine6!e-mi n iunea de 9ma!:3
;laise 46i !rase un f!liu mare 6i ne2ru3
8 &!ai 4n "iciare% cre!inule? ;a nu% la urma urmei e mai bine
s s!ai 's= cu c1! !e # d mai "u in% cu a!1! mi-e mai bine3 Prin
urmare% ca s rezum m si!ua ia% a2en!ul ns!ru de eli! 6i-a
sc7imba! !ab ra>
8 0mnule +reedinte#
8 Taci din 2ur ? M-ai auzi! cum#a s"un1ndu- i s #rbe6!i> Mi-
ai ci!i! cum#a "e buze c urec7ile mele ar a#ea c7ef s aud
sune!ul 2lasului ! u fnf i!>
8 Eu)
8 Tu s !aci?
+reedintele uria6e a!1! de !are% 4nc1! ;laise se f cu mai mic
cu cinci cen!ime!ri 4n ca"3
8 Nu se "une "rblema c am "ierde un lu"! !r "en!ru
cauza nas!r % cn!inu +reedintele. 0e al!fel% nici nu se "une
"rblema s "ierdem ce#a3 Punc!3 A6!e"! m de e!erni!a!e
s "! m1na as!a 6i n-am s !e las "e !ine s dis!ru2i !!ul%
micrbule? Nu 6!iu care era% "1n 4n "rezen!% defini ia !a "en!ru
9infern:% dar "a!e c am eu una nu % "re2 !i! anume "en!ru
!ine? N-ai auzi! c1nd i-am s"us s !aci> I 4n a6a fel 4nc1! s nu-
i mai # d buzele alea adi"ase mi6c1ndu-se3 Ai #reun "lan>
;laise lu 71r!ie 6i m1z2 li 4n 2rab c1!e#a r1nduri3
+reedintele 4n7a n!a 6i ci!i 4n !im" ce se 4ndre"!a s"re
ca"ul mesei3 0ac #ic!ria " rea cm"rmis % n-a#eau dec1! s
4n!reru" "ar!ida= "u!eau relua ric1nd3 ;laise "r"unea
rec7emarea an!ici"a! a lui Lucas3 ;ea! de furie% Lucifer
27em!ci 71r!ia 6i arunc 4n nasul lui ;laise3
8 Lucas s mi- "l !easc 3 i 4nc scum"3 Adu-l aici 4nain!e
de c derea n" ii% 6i nu care cum#a s dai 2re6 de da!a as!a?
8 N- s #in de bun #ie3
8 -nsideri cum#a c #in a lui ar fi su"eriar #in ei mele>
8 -nsider "ur 6i sim"lu c #a !rebui s mar )
8 )ui i un mic de!aliu) c as!a s-a 4n!1m"la! 7 ! demul!%
imbecilule?
8 0ac l-a "u!u! a!in2e un 2ln % 4nseamn c mai eDis! 6i
al!e mi'lace "rin care s a'un2em "1n la el3
8 A!unci% 2 se6!e-le% 4n lc s !r nc ne6!i?
;laise se f cu ne# zu!3 Era ra "r1nzului3 5n cinci re% ziua
a#ea s dis"ar % ceea ce 4nsemna c r 2azul de care dis"unea
<E+
- MAR- LEV. -
"en!ru redac!area unui cn!rac! 4n !ermeni far!e duri era c1! se
"a!e de scur!3 Trebuia s "un la cale uciderea celui mai bun
a2en! al s u% iar as!a nu-i 4n2 duia c1!u6i de "u in s lase
lucrurile la 4n!1m"lare3
*
Irdul era "arca! la in!ersec ia din!re PlA 6i -alifrnia% 4n fa a
unui su"erma2azin3 La aceas! r din zi% 6irul de #e7icule era
ne4n!reru"!3 Zfia bser# un b !r1n s"ri'ini! 4n bas!n% care
" rea c n-are cura' s se a#1n!e "e !recerea marca! 3 Tim"ul
afec!a! !ra#ers rii celr "a!ru benzi era far!e scur!3
8 i% acum% ce facem> 4n!reb Lucas% cu un aer dezam 2i!3
8 A'u! -l? r s"unse ea% ar !1ndu-i-l "e b !r1nul "ie!n3
8 Flume6!i>
8 -1!u6i de "u in?
8 Vrei s -l !rec s!rada "e un m6nea2> Nu mi se "are "rea
cm"lica!)
8 A!unci% f -?
8 Ei bine% s- fac% s"use Lucas% 4nde" r!1ndu-se de-a-
nd ra!elea3
&e a"r"ie de b rba!% dar f cu imedia! cale 4n!ars 3
8 Nu # d ce im"r!an are ceea ce 4mi ceri3
8 Preferi s 4nce"i "e!rec1ndu- i du" -amiaza la s"i!al 6i
acrd1nd s"ri'in mral blna#ilr> Nici as!a nu e ce#a cm"lica!%
e de-a'uns s -i a'u i s se s"ele% s -i 4n!rebi ce mai fac% s le dai
4ncredere% s le s"ui c se #r 4ns n !6i cur1nd% s !e a6ezi "e
un scaun 6i s le ci!e6!i ziarul)
8 ;ine% 2a!a? M duc s -i dau a'u!r b6r2ului ! u?
&e 4nde" r! din nu) "en!ru a se 4n!arce cu iu eal l1n2
Zfia3
8 & nu zici c nu i-am s"usG dac mucsul la mic% care se
'ac acl% 4n fa % 4mi face fie 6i sin2ur "z % 4i !ra2 un "icir
4n fund de-l !rimi! s se 'ace "rin!re sa!eli i?
8 Lucas?
8 Fa!a% 2a!a% m duc?
Lucas 4l !rase de bra % f r mena'amen!e% "e mul care 4l
"ri#ea ului!3
8 0u" c1!e 6!iu eu% n-ai #eni! s numeri ma6inile? A6a c %
ine-!e bine de bas!n% al!fel ai s de#ii na#i2a!r sli!ar "e
-alifrnia &!ree!3
<E<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
&emafrul 46i sc7imb cularea 6i 9ec7i"a'ul: "rni "e
carsabil3 La a dua band % frun!ea lui Lucas 4nce"u s se
ac"ere cu brbane de !rans"ira ie% la a !reia i se " ru c 4n
mu6c7ii ca"selr lui 46i s!abilise dmiciliul clnie de furnici% la
a "a!ra 4l a"ucar ni6!e cram"e #ilen!e3 Inima 4i b !ea s se
ru" % iar aerul 4i 2 sea cu mare cazn "l m1nii3 5nain!e de a
a'un2e la mi'lcul 6selei% Lucas 4nce"u s se sufce3 Zna de
"r!ec ie le 4n2 duia s fac "rire% im"us de al!fel 6i de
semafrul care se f cuse #erde% eDac! ca fa a lui Lucas3
8 Tinere% !e sim i bine> 4l 4n!reb b !r1nul dmn3 Vrei s !e
a'u! s !ra#ersezi> ine-m bine de bra % nu mai a#em mul!3
Lucas lu ba!is!a de 71r!ie "e care i- 4n!indea b !r1nul% ca s
se 6!ear2 "e frun!e3
8 Nu "!? s"use el% cu #ce !remur1nd 3 Nu izbu!esc? 4mi "are
!are% !are% !are r u?
i lu la fu2 s"re ma6in % unde 4l a6!e"!a Zfia% cu bra ele
4ncruci6a!e 6i rezema! de ca"! 3
8 Ai de 21nd s -l la6i acl>
8 Era c1! "e ce s -mi las asele "e acl? s"use el% 21f1ind3
Ea nici m car nu-l a6!e"! s -6i !ermine fraza 6i se n "us!i 4n
mi'lcul ma6inilr care claDnau% "en!ru a a'un2e la "la!frma
cen!ral 3 5l a"uc "e b !r1n de bra 3
8 Mi-e ru6ine% 4n2rzi!r de ru6ine? E un 4nce" !r= "en!ru el%
a fs! "rima ar % s"use ea% 4nnebuni! 3
Omul se scar"in la ceaf % "ri#ind- !! mai in!ri2a! "e Zfia3
5n !im" ce semafrul se f cea r6u% Lucas s!ri2 "e Zfia3
8 Las -l acl?
8 -e-ai s"us>
8 Ai auzi! far!e bine? Am f cu! 'um !a!e din drum s"re !ine=
acum% f 6i !u 'um !a!ea cealal! % s"re mine3 Las -l acl unde e?
8 Ai 4nnebuni!>
8 Nu? L2ic? Am ci!i! 4n!r- car!e minuna! % scris de /il!n%
c a iubi 4nseamn a 4m" r i3 Iiecare din!re ni !rebuie s fac
un "as c !re cel lal!? Tu mi-ai ceru! im"sibilul% 6i eu l-am f cu!
"en!ru !ine= acum% acce"! 6i !u s renun i la "ar!e din !ine3
Las -l "e mul la unde es!e3 Ale2eG ri m6ne2u ul% ri eu?
; !r1nul b !u "e Zfia "e um r3
8 Nu #reau s # 4n!reru"% dar% "1n la urm s 4n!1rzii de-a
binelea% cu !a! cir# iala as!a a #as!r 3 /ai% du-!e la iubi!ul
dumi!ale?
i% f r s mai a6!e"!e% mul !ra#ers 6i "ar!ea a dua a
<E*
- MAR- LEV. -
6selei3
Zfia 4l 2 si "e Lucas rezema! de ma6in = "ri#irea ei era !ris! 3
El 4i desc7ise "r!iera% a6!e"! s se a6eze 6i se ins!ala la
#lan% dar Irdul nici nu se clin!i3
8 Nu !e ui!a a6a la mine= 4mi "are nes"us de r u c n-am
"u!u! mer2e "1n la ca" !% i- s"un cu !a! sinceri!a!ea3
Ea f! din 2reu 6i 4i r s"unse% #is !areG
8 Pen!ru ca s creasc % un c"ac are ne#ie de su! de
ani) 6i sun! de-a'uns c1!e#a minu!e ca s ard )
8 &i2ur= dar unde #rei s a'un2i>
8 O s #in s s!au 4n casa !a= !u m #ei duce acl% Lucas3
8 Nici s nu !e 21nde6!i?
8 ;a m 21ndesc mai mul! dec1! 4 i 4nc7i"ui3
8 N-am s !e las s faci as!a nici 4n ru"!ul ca"ului3
8 Eu mer2 cu !ine% Lucas% 6i 2a!a3
8 N-ai s reu6e6!i3
8 Tu e6!i la care mi-ai s"us s nu m subes!imez3 E un
ade# ra! "aradD% dar ai ! i m #r "rimi cu bra ele desc7ise?
5n#a -m ce e r ul% Lucas?
El 4i "ri#i 4ndelun2 c7i"ul de frumuse e f r seam n3 Pierdu!
4n!r- ! cere aidma celei ce des"ar!e du uni#ersuri% Zfia se
"re2 !ea "en!ru c l !rie cu des!ina ie necunscu! % dar
7! r1rea f cea s nu sim! nici urm de !eam 3 i% "en!ru
"rima ar % drin a de#eni mai "u!ernic dec1! 21ndul la
"sibilele cnsecin e= "en!ru "rima ar % 9a iubi: c " !a un sens
cu !!ul diferi! de ceea ce 46i "u!use ima2ina ea3 Lucas "rni la
drum 6i cnduse cu mare #i!ez s"re car!ierele din 'sul ra6ului3
*
&uresci!a!% ;laise ridic rece"!rul 6i 4i ceru% b1lb1indu-se%
secre!arei s -i fac le2 !ura cu +reedintele sau% mai de2rab %
s -l anun e "e aces!a c se 4ndre"!a s"re birul lui3 56i 6!erse
m1inile de "an!alni 6i lu cu el case! 3 Piciarele lui mici 4l
duceau c1! "u!eau de iu!e% " 6ind m run el s"re fundul
cridrului3 ;laise sem na c1! se "a!e de bine cu un r i3 0u"
ce b !u la u6 % in!r 4n birul +reedintelui, care 4l "rimi ridic1nd
m1n 4n aer3
8 Taci din 2ur ? !iu de'a?
8 A#eam dre"!a!e? nu se "u!u! 4m"iedica s !r1mbi eze
sub!ilul ;laise3
<E,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 Pa!e? 4i r s"unse% "e un !n !rufa6% +reedintele.
;laise f cu un mic sal! de mul umire 6i se l#i cu "umnul 4n
"alm c1! "u!u! de !are3
8 O s #ede i cum # aduc "e !a# 6a7-ma!-ul la? 'ubil el%
"lesnind de fudulie3 Am # zu! 'us!G Lucas e "ur 6i sim"lu un
2eniu? A cn#er!i!- "e a2en!a lr de eli! % a a!ras- de "ar!ea
nas!r ? -e #ic!rie sublim ?
5nain!e de a cn!inua% ;laise 4n27i i 4n sec3
8 Trebuie s 4n!reru"em imedia! "ar!ida3 0ar am ne#ie de
semn !ura dumnea#as!r 3
Lucifer se ridic 6i 4nce"u s se "limbe 4n sus 6i-n 's "rin fa a
feres!rei3
8 & rmane ;laise% e6!i a!1! de "rs!% 4nc1! uneri m 4n!reb
dac "rezen a !a aici nu e #re erare de rien!are3 La ce r #a
fi "us 4n a"licare "lanul ns!ru>
8 ED"lzia #a a#ea lc eDac! la ra 6a"!es"rezece% r s"unse
;laise% cnsul!1ndu-6i febril ceasul)
)-eea ce le l sa eDac! "a!ruzeci 6i du de minu!e "en!ru a
anula "era iunea "e care ;laise "usese la cale cu a!1!a
m ies!rie3
8 N-a#em nici secund de "ierdu!% dmnule +reedinte"
8 A#em !! !im"ul3 Ne #m asi2ura #ic!ria% f r cel mai mic
risc de c in din "ar!ea ei3 Nu sc7imb m nimic din ceea ce era
"re# zu!) cu eDce" ia unui sin2ur de!aliu) ad u2 &a!an%
frec1ndu-6i b rbia3 La cinci fiD% 4i aducem aici "e am1ndi3
8 0ar care #a fi reac ia ad#ersarului ns!ru> 4n!reb ;laise%
care sim ea c 4nnebune6!e de 2ri' 3
8 Acciden!u-i acciden!? 0u" c1!e 6!iu% nici m car nu sun! eu
la care a in#en!a! 7azardul? & "re2 !e6!i "en!ru ei rece" ie%
n-ai dec1! "a!ruzeci de minu!e?
*
In!ersec ia din!re ;rad@a$ 6i -lmbus A#enue fusese
din!!deauna lcul de "redilec ie al !u!urr #iciilr s"e ei umaneG
dr2uri% cr"uri de femei 6i de b rba i% "e care #ia a 4i d duse
ui! rii% 46i f ceau !rcul la ad "s! de "ri#irile indiscre!e3 Lucas
"ri ma6ina 4n ca" !ul unei s!r du e 4n2us!e 6i 4n!unecase3 &ub
scar " r 2ini! % !1n r "rs!i!ua! 4ndura bru!ali! ile
"e6!elui% care b !ea la ea ca la fasle3
8 Ui! -!e bine% s"use Lucas? Ia! -mi uni#ersul% cel lal! c7i" al
<EE
- MAR- LEV. -
na!urii umane% cel "e care #rei s -l cmba i !u3 0u-!e 6i cau! - i
"ar!ea de bun !a!e 4n 2r mada as!a de mizerii% desc7ide c7ii
mari% f r s !e min i% 6i ai s #ezi "u!reziciunea% dec derea%
#ilen a 4n s!are bru! 3 -ur#a care mare sub c7ii ! i se las
murd ri! % sn"i! 4n b !aie% f r s -i "un rezis!en b rba!ului
c ruia i-a fs! #1ndu! 3 -a 6i aces! P m1n!% mai are c1!e#a cli"e
de #ia = 4nc #re c1!e#a l#i!uri 6i 46i #a da sufle!ul "ierdu!3 Ia!
miza aces!ui !eribil "ariu care ne lea2 3 Viai s !e 4n# ce e
r ul% Zfia> E de-a'uns sin2ur lec ie% "en!ru ca s - i 4nsu6e6!i
4n!rea2a dimensiune a r ului% cm"rmi 1ndu-!e "e #ecie3
Tra#erseaz s!r du a 6i acce"! s nu in!er#ii= ai s #ezi% e c1! se
"a!e de sim"lu s nu faci nimic3 0e sim"li!a!e sur"rinz !are?
I 6i !u ca 6i ceilal iG #ezi- i de drum% nu !e "ri 4n fa a aces!ei
mizerii3 Am s !e a6!e"! 4n cel lal! ca" ! al s!r zii= da! a'uns
acl% nu #ei mai fi aceea6i3 Aces! "asa' des"ar!e cele du lumi%
f r s"eran de 4n!arcere3
Zfia cbr4 din ma6ina care se 4nde" r! 3 In!r 4n "enumbr =
fiecare "as "e care 4l f cea i se " rea !! mai dificil3 Pri#i 4n
de" r!are 6i 4ncerc % din r s"u!eri% s rezis!e3 La "iciarele ei%
s!r du a se 4n!indea la infini!% ac"eri! de un c#r de 2unaie
care murd rea "a#a'ul "lin de 71r!a"e3
Pere ii din 'ur erau de un 2ri ne2ricis3 Zfia z ri "e &ara7%
"rs!i!ua!a% cc6a! sub l#i!urile care "luau asu"ra ei3 Fura 4i
era ac"eri! de mul ime de r ni din care se "relin2ea un
firi6r de s1n2e ne2ru ca abisul= ca"ul i se cl !ina% s"a!ele 4i era
a"ra"e 'u"ui!% cas!ele 4i !rsneau una du" al!a sub bu6i!urile
!! mai #ilen!e3 0ar% deda! % &ara7 4nce"u s lu"!e3 Lu"!a ca
s nu cad % ca s nu-6i lase "1n!ecele 4n #ia l#i!urilr de "icir%
care ar fi s!ins 6i "u ina #ia care 4i mai r m sese3 Pumnul
4ncasa! 4n falc 4i izbi ca"ul de "ere!e3 cul fu nemai"meni!% iar
r sune!ul din in!erirul craniului ei% 4n2rzi!r3
&ara7 # zu% ca "e ul!im raz de s"eran % ca "e un
miracl !rimis de un 0umnezeu 4n care nu crezuse nicida! 3
A!unci% Zfia s!r1nse din din i% din "umni% 46i # zu de drum) 6i 46i
4nce!ini "a6ii3 5n s"a!ele ei% femeia% care c zuse 4n!r-un 2enunc7i%
nu mai a#ea nici m car "u!erea s 2eam 3 Zfia nu #edea
"umnul b rba!ului% care c dea% asemenea unui bars% "e ceafa
resemna! a "rs!i!ua!ei3 -u"rins de 2rea de nedescris%
recunscu% "rin!r- "erdea de lacrimi% umbra lui Lucas% care
a6!e"!a cu m1inile 4n s1n la cel lal! ca" ! al s!r du ei3
Zfia se "ri3 Ta! fiin a ei 4m"ie!ri3 Url numele lui Lucas3 -u
<EH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
un i" ! de durere 8 durere "e care nu 6i- "u!use ima2ina 8
4l s!ri2 a!1! de !are% 4nc1! sf16ie 4n!rea2a ! cere a lumii 6i !recu
"es!e !a!e abisurile% "e dura!a unei frac iuni de secund % f r
ca cine#a s bser#e3 Lucas #eni 4n fu2 s"re ea% de" 6i% 4l
4n6fac "e b ! u6 6i d du cu el de " m1n!3 Aces!a se ridic
imedia! 6i se n "us!i asu"ra lui Lucas% a c rui #ilen de
nedescris 4l !ransfrm "e b rba! 4n!r- zdrean 3 i% 4n !im" ce
s1n2ele i se scur2ea din !ru"% mul !r ia !ra2edia ar2an ei sale
4n#inse de ul!ima 2raz % care 4l 4ns ea 4n mar!e3
Lucas se l s "e #ine% 4n fa a !ru"ului li"si! de #ia al lui
&ara73 5i lu "ulsul% 46i s!recur m1inile sub s"a!ele ei 6i ridic
4n bra e3
8 Vin% 4i s"use% cu 2lasul bl1nd% Zfiei3 N-a#em !im" de
"ierdu!% !u 6!ii mai bine dec1! ricine drumul s"re s"i!al3 O s
cnduc eu% fiindc !u nu e6!i 4n s!are3 & -mi s"ui "e unde s- iau3
O culcar "e !1n ra femeie "e banc7e!a din s"a!ele ma6inii3
Zfia lu 2irfarul din !r"ed 6i d du drumul sirenei3 Trecuse de
ra "a!ru= Irdul 2nea s"re &an Irancisc Memrial /s"i!al%
unde a#eau s a'un2 4n mai "u in de un sfer! de r 3 -um ssir
la Ur2en % &ara7 fu lua! 4n "rimire de di medici% din!re care
unul era reanima!r3 Ia!a suferise un !rauma!ism al cu6!ii
!racice= radi2rafiile craniene ar !au% de asemenea% un
7ema!m 4n lbul cci"i!al% f r leziuni cerebrale #izibile% 6i un
"li!rauma!ism facial3 &canerul cnfirmase c #ia a nu 4i era 4n
"ericl% dar nici nu li"sise mul!3
Lucas 6i Zfia " r sir "arcarea3
8 E6!i alb ca 71r!ia% dar nu !u l-ai l#i! "e !i"% Zfia% ci eu3
8 Am da! 2re6% Lucas% nici eu nu sun! 4n s!are s m sc7imb3
&un! la fel ca !ine3
8 i-a6 fi "ur!a! "ic dac ai fi reu6i!3 Pe mine m
im"resineaz ceea ce e6!i% Zfia% nu ceea ce ai de#eni% "en!ru
a-mi face "e "lac3 Nu #reau s !e sc7imbi3
8 A!unci% de ce ai f cu! as!a>
8 Pen!ru ca s 4n ele2i c sun!em diferi i 4n e2al m sur 3
Pen!ru ca s nu m 'udeci% du" cum nici eu nu !e 'udec3 Pen!ru
c !im"ul a!1! de dr mui! de care dis"unem 6i care ne
4nde" r!eaz ar "u!ea la fel de bine s ne a"r"ie3
Zfia se ui! la ceasul de "e !ablul de brd 6i !res ri3
8 -e ai>
8 N- s m "! ine de "rmisiunea "e care i-am f cu!- lui
Reine% 6i as!a s- m17neasc 3 !iu c !rebuie s fi "re2 !i!
<EK
- MAR- LEV. -
ceaiul% c fi f cu! "r 'i!uri !a! du" -amiaza 6i c m
a6!ea"! 3
8 Nu-i c7iar a6a de 2ra#3 O s !e scuze3
8 0a% dar #a fi m17ni! 3 I-am 'ura! c s fiu "unc!ual 3
Pen!ru ea% era ce#a im"r!an!3
8 -1nd a#ea i 4n!1lnire>
8 La cinci fiD3
Lucas se ui! la ceasG era cinci f r zece% iar cada de ma6ini
din fa a lr le l sa slabe s"eran e c Zfia 46i #a "u!ea nra
"rmisiunea3
8 O s 4n!1rzii cel mul! un sfer! de r 3
8 O s fie "rea !1rziuG se #a fi 4nsera!3 -a s -mi ara!e
f!2rafiile% a#ea ne#ie de anumi! lumin % ca de un s"ri'in%
ca de un "re!eD! "en!ru a r sfi ni6!e "a2ini s"eciale% 4nscrise 4n
memria ei3 M-am c zni! a!1!a ca s- fac s -6i ia "ia!ra de "e
inim % ca s se elibereze? A#eam da!ria s -i s!au al !uri3 Pur 6i
sim"lu% a"ra"e c nu mai sun! bun de nimic3
Lucas 46i "ri#i ceasul de la m1n 6i m1n21ie brazul Zfiei%
l s1nd% 4n 2lum % "u in b!3
8 O s facem din nu un mic !ur de fr % cu 2irfarul 6i
sirena% ca s a'un2em la !im"3 A#em ne#ie de 6a"!e minu!e3
0ar n- s facem "e drum e!erni!a!e? Pune- i cen!ura?
Irdul 16ni imedia! din r1nd% se 4ncadr "e banda din s!1n2a
6i lu cu !a! #i!eza "e -alifrnia &!ree!3 5n nrdul ra6ului%
!a!e semafarele frmar alee ma2is!ral de lumini r6ii% care
eliberau !a!e in!ersec iile din calea lr3
*
8 0a% da% #in? 4i r s"unse Reine micii snerii care 1r1ia%
anun 1nd c "r 'i!urile erau 2a!a3
&e a"lec % #ind s sca! !a#a din cu"!rul ara2azului% dar
aceas!a era "rea 2rea% nu "u!ea ine cu sin2ur m1n 3 L s
cu"!rul desc7is 6i "use "r 'i!ura "e su"r!ul de email3 -u 2ri' %
ca s nu se fri2 % s!recur dedesub!ul ! #ii un !c !r de lemn%
a"i lu un cu i! la! 6i ascu i! 6i 4nce"u s !aie "r 'i!ura 4n buc i3
&e 6!erse "e frun!e 6i sim i c % de-a lun2ul cefei% 4i alunecau
c1!e#a "ic !uri de !rans"ira ie3 Ea nu !rans"ira nicida! %
"esemne c era de #in bseala dbr1!are care cu"rinsese
de diminea 6i% de a!unci% n- mai sl bise3 L s % cli" %
"r 'i!ura 6i se duse 4n drmi!r3 5n acel mmen!% 4n% cas in!r un
<EL
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
#1r!e' de aer% care a'unse "1n 4n s"a!ele mesei din buc ! rie3
-1nd Reine se 4n!arse% se ui! la ceas 6i d du zr s "un
farfurii "e un "la!u3 5n s"a!ele ei% una din!re cele 6a"!e lum1n ri
"use "e mas 8 cea mai a"r"ia! de ara2az 8 se s!insese3
*
Irdul c!i "e Van Ness3 Lucas "rfi! de #ira' 6i arunc
"ri#ire s"re ceasG mai a#eau cinci minu!e% "en!ru a a'un2e eDac!
la ra fiDa! 3 Acul #i!ezme!rului se mu! la nu cifr 3
*
Reine se duse la 6ifnier 6i 4i desc7ise u6a care sc1r 1ia din
!a!e balamalele3 M1na ei% a!1! de frums " !a! de ani% se
s!recur sub !eancul de len'erie 4m"dbi! cu dan!el rii de "e
#remuri= de2e!ele fra2ile a"ucar un re2is!ru cu c"er!e de "iele
cr "a! 3 56i 4nc7ise c7ii 6i adulmec scar ele #lumului% du"
care 4l "use 's% "e c#rul din mi'lcul salnului3 Nu mai a#ea
dec1! s "un a"a la fier! 6i !!ul era 2a!a= Zfia !rebuia s
sseasc din!r- cli" 4n!r-al!a3 Reine sim i c inima 4i ba!e ce#a
mai re"ede 6i 4ncerc s s! "1neasc em ia care cu"rindea3
&e 4n!arse 4n buc ! rie% 4n!reb1ndu-se "e unde fi "us
c7ibri!urile3
*
Zfia se inea c1! "u!ea de bine de bara de deasu"ra "r!ierei3
Lucas 4i z1mbi3
8 0ac ai 6!i c1!e ma6ini am cndus 6i n-am z21ria!- "e nici
una? 5nc du s!"uri dr 2 la6e 6i sun!em "e s!rada !a3
Lini6!e6!e-!e% nu e dec1! cinci f r du minu!e3
*
Reine sc!ci "rin ser!arul bufe!ului% a"i 4n cel al ser#an!ei% 4n
sf1r6i!% "rin dul "iare% dar f r nici un rezul!a!3 &e ui! cu
a!en ie "e raf!urile de 's3 Ridic1ndu-se% sim i u6ar ame eal
6i scu!ur din ca"= a"i% 46i cn!inu c u! rile3
8 0ar unde 0umnezeu le-i fi "us> bmb ni ea3
&e ui! 4n 'ur 6i 2 si% 4n cele din urm % cu!iu a "us "e
<EJ
- MAR- LEV. -
mar2inea ara2azului3
8 -red c % dac a6 s!a 4n fa a m rii% nici a"a n-a6 #edea-? 46i
s"use% 6i r suci bu!nul arz !rului3
*
Pneurile ma6inii scr16nir la curb 3 Lucas in!rase 4n Pacific
/ei27!s% iar casa nu era la mai mul! de su! de me!ri3 O
anun % m1ndru% "e Zfia c % 4n cel mai r u caz% s 4n!1rzie cu
cincis"rezece secunde3 El "ri sirena) iar Reine% 4n buc ! rie%
sca" r c7ibri!ul3
*
ED"lzia s"ulber ins!an!aneu !a!e 2eamurile casei3 Lucas
a" s fr1na cu am1ndu "iciarele3 Irdul f cu s ri!ur 4n!r-
"ar!e% e#i!1nd la !im" u6a de la in!rare% arunca! 4n mi'lcul
s!r zii3 Zfia 6i Lucas se ui!ar % 4n2rzi i% la "ar!erul c zu! "rad
fl c rilrG le era cu ne"u!in s r zba! "rin!r-un asemenea zid
de fc3 Trecuse de ra 6a"!es"rezece) dar cu c1!e#a secunde3
Ma!7ilde fusese az#1rli! 4n mi'lcul salnului3 5n 'urul ei% !!ul
era cu susu-n 'sG micul 27eridn z cea "e "ar!e% 2linda de
deasu"ra c minului se s" rsese 4n c dere% 4m"r 6!iind mii de
ciburi "e c#r3 U6a fri2iderului a!1rna 4n!r- balama% lus!ra cea
mare se le2 na% a!1rn1nd "ericuls 4n!r- 4nc1lceal de cabluri
elec!rice3 Un mirs 4nec cis% de fum% 4nce"use s se infil!reze
"rin!re 2rinzile "lan6eului3 Ma!7ilde se 4ndre"! 6i 46i !recu
m1inile "es!e bra'i% ca s 4nde" r!eze "raful "r#eni! din
mlzul 4m"r 6!ia!3 F7i"sul i se fisurase "e !a! lun2imea3 Ea
!rase cu 7! r1re de mar2inile aces!uia 6i-l arunc de"ar!e3
Adun1ndu-6i "u!erile% se s"ri'ini de s" !arul scaunului r s!urna!
6i se scul 3 &e s!recur % 6n!1c ind% "rin!re 2r mezile de mlz%
a!inse u6a a"ar!amen!ului 6i% cum aceas!a nu era cald % ie6i "e
"alier 6i 4nain!a "1n la balus!rad 3 &e a"lec 6i sc!i cum s -6i
criasc drum "rin!re numerasele fcare de incendiu% a"i
4nce"u s cbare scara% f r s ia 4n cnsidera ie durerea
sf16ie!are din "icirul blna#3 5n 7l% c ldura era insu"r!abil =
Ma!7ilde a#ea im"resia c % din!r- cli" 4n!r-al!a% s"r1ncenele 6i
" rul a#eau s -i ia fc3 5n fa a ei% 2rind incandescen! se
des"rinse din !a#an% !1r1nd cu sine "uzderie de ! ciuni
<EM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
r6ie!ici3 -ncer!ul de !rsni!uri era asurzi!r% aerul "e care 4l
res"ira 4i ardea "l m1nii3 -u fiecare ins"ira ie% Ma!7ilde sim ea
c se sufc 3 A'uns "e ul!ima !rea"! % s!r ful2era durere
a!1! de ascu i! % 4nc1! se cl !in 6i se 4n!inse "e 's c1! era de
lun2 3 Ins"ir1nd 6i eD"ir1nd cu mul! cazn % reu6i s -6i #in 4n
fire3 5n "ere!ele din drea"!a ei% zidul a#ea 2aur mare= dac se
!1ra c1 i#a me!ri% era sal#a! % dar% 4n s!1n2a% la aceea6i dis!an %
z cea% 4n!ins "e s"a!e% Reine3 Pri#irile li se 4n!1lnir "rin
"erdeaua de fum3 Reine 4i f cu semn s "lece de acl 6i 4i ar !
cu m1na "e unde s !reac 3
Ma!7ilde se ridic % url1nd de durere3 &!r1n21nd din din i% mai
s 6i-i s"ar2 % se duse s"re Reine3 Iiecare "as era ca un "umnal
4nfi"! 4n !ru"3 Ea d du de"ar!e sc1ndurile ru"!e% linse de fl c ri%
6i cn!inu s 4nain!eze3 In!r 4n a"ar!amen!ul lui Reine 6i se
lun2i al !uri de ea% ca s -6i !ra2 sufle!ul3
8 O s # a'u! s # scula i3 A2 a i-# de mine% s"use
Ma!7ilde% 21f1ind3
Reine cli"i a"rba!i# din c7i3 Ma!7ilde 46i !recu bra ul "e du"
ceafa b !r1nei damne 6i 4ncerc s- ridice3
0urerea fu 4n2rzi!are= Ma!7ilde # zu s!ele #erzi 6i 46i "ierdu
ec7ilibrul3
8 &al#eaz -!e% s"use Reine% nu mai s!a la discu ii 6i "leac de
aici3 &"une-i Zfiei% din "ar!ea mea% c iubesc= 6i mai s"une-i
c mi-a "l cu! nes"us de mul! s s!au de #rb cu !ine% c e6!i
far!e cald 6i a"r"ia! 3 E6!i fa! frmidabil % Ma!7ilde% ai
inim mare c1! un ananas= ai 2ri' numai s -l ale2i mai bine "e
cel c ruia s -i dai dulcea a lui3 /ai% 6!er2e- c1! mai e !im"3
Oricum% #iam s -mi 4m"r 6!ia i cenu6a 4n 'urul casei s!eia= "rin
urmare% cu eDce" ia unr mici de!alii% drin a mi-a fs! 4m"lini! 3
8 V 4nc7i"ui i cum#a c eu% la anii mei% sun! mai "u in
4nc " 1na! dec1! dumnea#as!r % la #1rs!a "e care a#e i>
5mi !ra2 "u in sufle!ul 6i% 4n du secunde% lu m de la ca" !3 Ori
"lec m am1ndu de aici) ri nu?
Lucas a" ru 4n u6 3 &e 4ndre"! s"re ele3 5n2enunc7e 4n fa a
lui Ma!7ilde 6i 4i eD"lic ce au de f cu! "en!ru a ie6i ! i !rei din
casa incendia! 3
56i scase #es!nul de !@eed% 4nf 6ur 4n el ca"ul lui Reine%
"en!ru a-i "r!e'a fa a% lu 4n bra e 6i se ridic 3 A"i% la un
semnal% Ma!7ilde i se a2 de mi'lc% li"indu-se s!r1ns de cr"ul
lui% care alc !uia un ecran 4n fa a fl c rilr3 0u" c1!e#a
secunde% sc "aser ! i !rei din infern3
<H+
- MAR- LEV. -
Lucas cn!inua s- in 4n bra e "e Reine3 Ma!7ilde se l s 4n
bra ele Zfiei% care aler2ase s"re ea3 &irenele sal# rii se
a"r"iau3 Zfia 46i 4n!inse "rie!ena "e "eluza casei 4n#ecina!e3
Reine desc7ise c7ii 6i se ui! la Lucas% cu un z1mbe! mali is
4n cl ul 2urii3
8 0ac mi-ar fi s"us cine#a c un !1n r a6a de frums)
0ar un acces de !use 4m"iedic s cn!inue3
8 -ru a i-# "u!erile?
8 Te "rinde de minune la!ura as!a de I !-Irums% dar !are
mi" !rebuie s mai fii% z u a6a? 0ar ai 4n 'urul ! u ce#a mai bun
dec1! ceea ce ii 4n bra e?
8 Reine% sun!e i de-a dre"!ul fermec !are?
8 0a% bine4n eles? -a bicicle! #ec7e% din!r-un muzeu?
Lucas% nu "ierde? &un! unele 2re6eli care nu "! fi ier!a!e%
crede-m ? Acum% dac ai #rea s m la6i 's% b nuiesc c #a #eni
al!cine#a s m cau!e?
8 Nu s"une i "rs!ii?
8 Iar !u nu le face?
&seau a'u!arele3 Pm"ierii 4nce"ur imedia! s s!in2
incendiul3 Pil2uez aler2 s"re Ma!7ilde% iar Lucas 4nain!a s"re
brancardierii care 4m"in2eau !ar2a 6i 4i a'u! s- culce "e
Reine3 Zfia se duse du" ei 6i urc 4n ambulan 3
8 Ne 4n!1lnim la s"i!al? O las "e Ma!7ilde 4n 2ri'a !a?
Un "li is! ceruse a dua ambulan 3 Pil2uez anul rdinulG
ca s c16!i2e !im"% ducea c7iar el "e Ma!7ilde3 5i ceru lui Lucas
s -l urmeze= am1ndi luar "e sus 6i ins!alar "e banc7e!a
din s"a!ele ma6inii3 Ambulan a lui Reine era de'a de"ar!e3
Un #1r!e' de lumini albas!re 6i r6ii lumina in!erirul ma6inii3
Reine se ui! "e fereas!r 6i s!r1nse "e Zfia de m1n 3
8 E ciuda!? 5n ziua 4n care "leci% !e 21nde6!i la !! ceea ce n-ai
# zu!3
8 &un! aici% Reine% murmur Zfia% di7ne6!e-!e3
8 Acum% !a!e f!2rafiile mele au ars% 4n afar de una3 Am
inu!- !a! #ia a la mine% ascuns = era "en!ru !ine% #iam s i-
dau3
Reine 4n!inse m1na 6i desf cu "alma% 4n care nu era nimic3
Zfia "ri#i% ului! 3 Reine 4i z1mbi3
8 -redeai c am lua!- razna% nu-i a6a> E f!2rafia c"ilului
"e care nu l-am a#u! nicida! 3 Ar fi fs!% cu si2uran % cea mai
frumas 3 Ia- 6i "une- l1n2 inima !a3 Inima mea a !1n'i! a!1!a
du" ea3 Zfia% 6!iu c % 4n!r- zi% #ei face un lucru care m #a
<H<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
um"le de m1ndrie "en!ru !ine3 Viai s 6!ii dac "#es!ea aia cu
Cachert e dar un basm frums> O s - i s"un ade# rul3 Iiecare
din!re ni e 4n m sur s !ransfrme "#es!ea 4n!r-un ade# r3 Nu
renun a la #ia a !a? Lu"! -!e?
Reine 4i m1n21ie cu dui6ie brazul3
8 i #in mai a"ra"e% ca s !e "u"? 0ac ai 6!i c1! de mul! !e
iubesc? Mi-ai da! ani 4n!re2i de fericire?
O s!r1nse "e Zfia la "ie"!% "un1nd 4n aceas! 4mbr i6are
!a! "u!erea care 4i mai r m sese3
8 Acum% s m di7nesc "u in3 O s am !im" de di7n
berec7e!3
Zfia ins"ir ad1nc ca s -6i s! "1neasc lacrimile3 56i "use
ca"ul "e "ie"!ul lui Reine% care res"ira rar3 Ambulan a "ri 4n
fa a &er#iciului de Ur2en e3 U6ile ma6inii se desc7iser 3 Reine fu
!rans"r!a! % iar Zfia lu lc% "en!ru a dua ar 4n acea
s "! m1n % 4n sala de a6!e"!are rezer#a! familiilr celr
blna#i3
5n casa lui Reine% c"er!a de "iele cr "a! a unui #ec7i album
era mis!ui! de fl c ri3
U6ile se d dur din nu 4n l !uri% "en!ru a l sa "e Ma!7ilde
s !reac % s"ri'ini! de Lucas 6i de Pil2uez3 O infirmier se re"ezi
s"re ei% 4m"in21nd un scaun cu r!ile3
8 0a i-l 4ncl? s"use Pil2uez3 Ea ne-a amenin a! c "leac
dac "unem 4n a6a ce#a3
Infirmiera reci! "e dinafar re2ulamen!ul s"i!alului 6i
Ma!7ilde se su"use cerin elr scie! ii de asi2urare3
&e a6ez % 4m"!ri#a #in ei sale% 4n scaunul cu r!ile3 Zfia se
duse imedia! l1n2 ea3
8 -um !e sim i>
8 0e minune3
Un in!ern #eni 6i lu "e Ma!7ilde 4n sala de cnsul!a ii3 Zfia
4i "rmise c a6!ea"! 3
8 0ar nu "rea mul!? s"use Pil2uez% 4n s"a!e ei3
Zfia se 4n!arse s"re el3
8 Lucas mi-a s"us !!ul 4n ma6in % ad u2 ins"ec!rul3
8 -e #-a s"us>
8 - anumi!e afaceri imbiliare nu i-au adus numai "rie!eni?
Zfia% m 21ndesc far!e seris la fa"!ul c sun!e i 4n "rime'die
6i unul% 6i cel lal!3 -1nd l-am # zu! "e "rie!enul dumi!ale acum
c1!e#a zile% la res!auran!% am crezu! c #enise cu !reburi "en!ru
<H*
- MAR- LEV. -
2u#ern% nu c #ia s !e 4n!1lneasc 3 0u eD"lzii de 2aze 4n!r-
s "! m1n % 4n du lcuri 4n care # 2 sea i #i% 4nseamn
cinciden cam "rea mare3
8 Prima da! % la res!auran!% cred c a fs! c7iar un acciden!?
s"use Lucas% de la cel lal! ca" ! al s lii3
8 Pa!e? cn!inu ins"ec!rul3 Oricum% e !reab f cu! de
un s"ecialis!= n-au 2 si! nici cel mai mic indiciu care s ne fac
s "resu"unem al!ce#a3 ia care au "us la cale ambele l#i!uri
sun! demnici 6i nu cred s se "reasc "1n nu-6i a!in2 sc"ul3
Va !rebui s # "r!e' m 6i s m a'u!a i s- cn#in2 "e micu a
dumnea#as!r "rie!en s clabreze3
8 Va fi 2reu3
8 V r2 s- face i% "1n nu-mi "1r'lesc 6!ia !a!e car!ierele
din ra6? 5n!re !im"% eu # "un% la na"!e% sub "az 3 0irec!rul
de la /!elul &7era!n de "e aer"r! 4mi da!reaz c1!e#a
7a!1ruri% a6a c e cazul s -mi 4n!arc unul din!re ele? 5l sun 6i #
duc la el3 Lua i-# la re#edere de la amica #as!r 3
Zfia ridic "erdeaua 6i in!r 4n bDa 4n care era cnsul!a!
Ma!7ilde3 &e a"r"ie de ea3
8 -are mai sun! nu! ile>
8 -7es!ii banale? r s"unse Ma!7ilde3 M-am 4n#1r!i! de un
27i"s nu-nu 3 Vr s m in sub bser#a ie% ca s se asi2ure
c n-am in7ala! "rea mul! fum !Dic3 & racii% de-ar 6!i ei ce de
c7es!ii !Dice am mai !ras eu "e nas% la #ia a mea% n-ar mai fi a6a
de 4n2ri'ra i3 -e face Reine>
8 Nu "rea bine3 E la sec ia celr cu arsuri 2ra#e3 0arme3 Nu
"a!e fi #izi!a! = au "us- 4n!r- camer s!eril % la e!a'ul "a!ru3
8 Vii m1ine s m iei>
Zfia se 4n!arse cu s"a!ele 6i se ui! la "anul lumins% "e
care erau a2 a!e radi2rafiile3
8 Ma!7ilde% nu cred c am s "! fi aici3
8 Nu 6!iu de ce% dar m cam b !ea "e mine 21ndul s!a? A6a
se 4n!1m"l 4n rice "rie!enieG !e bucuri c cel lal! sca" % 4n!r-
zi% de celiba!% c7iar dac as!a !e cndamn la "r"ria- i
sin2ur !a!e3 O s -mi li"seasc al naibii de mul! cli"ele "e!recu!e
4m"reun 3
8 i mie3 Trebuie s "lec 4n!r- c l !rie% Ma!7ilde3
8 Lun2 >
8 0a% des!ul de lun2 3
8 T!u6i% s !e 4n!rci>
8 Nu 6!iu abslu! nimic3
<H,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
Oc7ii lui Ma!7ilde se 4nce 6ar de " rere de r u3
8 -red c 4n ele23 Tr ie6!e% scum"a mea Zfia% dra2s!ea e
scur! % dar amin!irile dureaz mul!3
Zfia lu "e Ma!7ilde 4n bra e 6i s!r1nse c1! "u!u de !are3
8 Ai s fii ferici! > 4n!reb Ma!7ilde3
8 5nc nu 6!iu3
8 O s "u!em #rbi la !elefn din c1nd 4n c1nd>
8 Nu% nu cred c #a fi "sibil3
8 A6a de de"ar!e e lcul la 4n care !e duce>
8 i mai de"ar!e3 Te r2% nu "l1n2e3
8 Nu "l1n2% e fumul la care 4mi !! 4n ea" c7ii3 /ai% 6!er2e-
de aici?
8 Ai 2ri' de !ine% s"use Zfia% cu un 2las dulce% 4n !im" ce se
4nde" r!a3
Ridic "erdeaua 6i 46i "ri#i din nu "rie!ena% cu c7ii "lini de
!ris!e e3
8 Ai s !e " i descurca de una sin2ur >
8 Ai 6i !u 2ri' de !ine) m car de da!a as!a% 4i s"use Ma!7ilde3
Zfia z1mbi% iar "1nza alb se l s din nu 4n 's3
Ins"ec!rul Pil2uez era la #lan% cu Lucas al !uri de el3 M!rul
4nce"use s duduie3 Zfia urc 4n s"a!e3 Ma6ina "lec din fa a
Ur2en ei 6i lu c !re au!s!rad 3 Nimeni nu #rbea3
Zfia% cu inima din cale afar de 2rea% re!r ia unele amin!iri%
"riec!a!e "e fa adele 6i "e in!ersec iile care defilau "rin fa a
feres!rei3 Lucas 4nclin re!r#izrul% ca s- "a! "ri#i3 Pil2uez
f cu b! 6i 4l 4ndre"! 3 Lucas a6!e"! c1!e#a secunde 6i 4l 4n!arse
iar3
8 V deran'eaz fa"!ul c sun! eu la #lan> bd2 ni Pil2uez%
"un1ndu-l iar 4n "zi ie bun 3
L s 4n 's "araslarul din "ar!ea "asa2erului% "en!ru ca Lucas
s "a! "ri#i 4n 2linda aces!uia% 6i 46i "use din nu m1inile "e
#lan3
Ma6ina ie6i de "e Au!s!rada <+< 6i lu "e &u!7 Air"r!
;ule#ard3 0u" c1!e#a secunde% Pil2uez "ri 4n "arcarea
/!elului &7era!n3
0irec!rul 7!elului le rezer#ase un a"ar!amen! la e!a'ul 6ase%
cel mai de sus3 La rece" ie% fuseser 4nre2is!ra i cu numele
Oli#er 6i Mar$ &@ee!3 Pil2uez ridicase din umeri% eD"lic1ndu-le c
nimic nu a!r 2ea mai mul! a!en ia ca numele 0e 6i &mi!73
5nain!e de a se des" r i de ei% le recmand s nu ias din
<HE
- MAR- LEV. -
camer 6i s fac a"el la rm ser#ice dac li se f cea fame3 Le
d du num rul lui de "a2er 6i 4i infrm c a#ea s #in s -i ia a
dua zi% 4nain!e de "r1nz3 0ac se "lic!iseau% "u!eau 4nce"e s
redac!eze un ra"r! asu"ra e#enimen!elr din cursul s "! m1nii%
ceea ce l-ar fi scu!i! "e el de !reab 3 Lucas 6i Zfia 4i mul umir
a!1!a% 4nc1! ins"ec!rul se sim i s!1n'eni!3 Pil2uez "lec lu1ndu-6i
mu!r mrc nas 6i ad u21nd "e l1n2 9la re#edere: 6i
ni6!e 9bine% bine% e-n rdine:3 Era ra du zeci 6i du = u6a
a"ar!amen!ului se 4nc7ise 4n urma lr3
Zfia in!r 4n baie s fac un du63 Lucas se lun2i "e "a!% lu
!elecmanda 6i 4nce"u s sc7imbe canal du" canal3 Pr2ramele
4l f cur s ca6!e la iu eal 3 &!inse !ele#izrul3 5n s"a!ele u6ii% se
auzea cur21nd a"a du6ului3 A!unci% el 46i "ri#i #1rful "an!filr% 46i
aran'a "an!alnii% se 6!erse de "raf "e 2enunc7i 6i !rase de cu!e3
&e ridic % desc7ise minibarul% "e care 4l 4nc7ise imedia! la lc% se
duse la fereas!r % ridic "erdeaua% se ui! la "arcarea "us!ie 6i se
4n!arse s se !l neasc iar "e "a!3 56i urm ri c6ul "ie"!ului%
care se ridica 6i cbra 4n ri!mul res"ira iei% f! % ins"ec!
aba'urul #eizei% mu! ni el mai la drea"!a scrumiera 6i !rase
ser!arul n"!ierei3 A!en ia 4i fu a!ras de car!e mic % "e a c rei
c"er! era im"rima! si2la 7!elului3 O lu 6i 4nce"u s ci!easc 3
Primele r1nduri 4l z " cir cm"le!3 56i cn!inu lec!ura%
4n!rc1nd "a2inile !! mai iu!e3 La a 6a"!ea faie% se ridic %
ie6indu-6i din fire% 6i se duse s ba! la u6a b ii3
8 P! s in!ru>
8 O cli" % 4i s"use Zfia% "un1ndu-6i 7ala!ul3
5i desc7ise 6i 4l 2 si !r snind 6i "lesnind% 4n !im" ce se "limba
de cl-cl3
8 -e e> 4l 4n!reb % nelini6!i! 3
8 -e e>? 0u" cum se #ede% nimeni nu mai res"ec! nimic?
As!a e?
A2i! c r!icica "e care inea 4n m1n 6i cn!inu % ar !1nd
c"er!aG
8 &7era!n s!a a "las!2rafia! 4n 4n!re2ime car!ea lui /il!n?
i 6!iu far!e bine ce s"un% "en!ru c e au!rul meu "refera!3
Zfia 4i lu #luma6ul din m1n 6i i-l d du imedia! 4na"i% d1nd
din umeriG
8 As!a-i ;iblia% Lucas?
V z1ndu-i "ri#irea 4n!reb !are% ea ad u2 % cu un aer !ris!G
8 Las- 4ncurca! ?
Zfia nu 4ndr znea s -i s"un c i se f cuse fame% dar el
<HH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
27ici du" felul 4n care r sfia carne elul unde erau 4nscrise
ser#iciile feri!e de 7!el3
8 E un lucru "e care a6 #rea s -l 4n ele2 da! "en!ru
!!deauna% s"use ea3 0e ce r fi "un1nd rare 4n fa a meniurilr>
-e se sub4n ele2e> - % du" ra zece 6i !reizeci diminea a% sun!
bli2a i s -6i ba2e crn flaAes-ul 4n casa de bani% "e care 4nc7id
6i "r2rameaz s nu se mai desc7id dec1! a dua zi> T!u6i%
e bizar? 0ar% dac 4 i #ine "f! de cereale la ra zece 6i
!reizeci seara> i% ui!e% !! a6a fac 6i cu cl !i!ele? Oricum% e de-
a'uns s #ezi ce lun2ime are cablul usc !rului de " r din baie%
ca s !e l mure6!i "e de"lin? Pesemne c la care a in#en!a!
sis!emul !rebuie s fi fs! c7el? E6!i ne#i! s nu !e 4nde" r!ezi la
mai mul! de zece cen!ime!ri de "ere!e dac #rei s - i usuci 6i !u
6u#i de " r?
Lucas lu 4n bra e 6i s!r1nse l1n2 el% ca s- lini6!easc 3
8 5nce"i s de#ii eDi2en! ?
Ea "ri#i 4n 'ur 6i r6i3
8 Pa!e?
8 i-e fame?
8 0elc?
8 ;a eu cred c da?
8 Ei% nu #reau mare lucru= ce#a% acl% ca s - i fac "e "lac3
8 Ni6!e Frosties sau !pecial 5
8 Aia care fac 9Rn % -rn % Pc:% c1nd 4i rzi?
8 4ice &rispies" Am eu 2ri' de as!a?
8 I r la"!e?
8 I r lac!a!e% a"rb Lucas% ridic1nd rece"!rul !elefnului3
8 0ar cu za7 r% "lini de za7 r?
8 Am 2ri' 6i de as!a?
5nc7ise !elefnul 6i #eni l1n2 ea3
8 Tu n-ai cmanda! nimic> 4l 4n!reb Zfia3
8 Nu% nu mi-e fame% r s"unse Lucas3
0u" ce b ia!ul de la room ser(ice le aduse cmanda% ea lu
un "rs" 6i 4l a6!ernu "e "a!% 4n c7i" de fa de mas 3 La fiecare
lin2ur "e care 4n27i ea% 4i b 2a 4n 2ur al!a 6i lui Lucas% care
"rimea cu "l cere3 5n de" r!are% un ful2er sf16ie cerul3 Lucas
se ridic 6i !rase dra"eriile3 A"i% se 4n!arse 6i se lun2i l1n2 ea3
8 M1ine% #i 2 si slu ie ca s sc " m de ei% s"use Zfia3
Trebuie s eDis!e cale3
8 Nu s"une nimic% murmur Lucas3 A6 fi #ru! s a#em ni6!e
duminici fan!as!ice% s !r im unul l1n2 al!ul zilele ce #r #eni%
<HK
- MAR- LEV. -
#is1nd c ne a6!ea"! mul ime de zile asemenea% dar nu ne
mai r m1ne dec1! una% iar "e as!a #reau s- !r im cu ade# ra!3
/ala!ul Zfiei se desf cu u6r3 El i-l s!r1nse la lc3 A!unci% ea
46i li"i buzele de ale lui 6i 6"!iG
8 I -m s cad?
8 Nu% Zfia3 Ari"iarele !a!ua!e "e um r 4 i #in "rea bine% 6i nu
#reau s i le arzi3
8 Vreau s "lec cu !ine3
8 Nu a6a3 Nu "en!ru as!a3
El b1'b1i du" 4n!reru" !rul #eizei3 Zfia i se cuib ri la "ie"!3
5n camera ei de s"i!al% Ma!7ilde s!inse lumina3 A#ea s darm
6i 4n na"!ea aceea !! deasu"ra "a!ului lui Reine3 -l"!ele
ca!edralei b !ur de miezul n" ii3
i a fost sear i a fost diminea #
Ziua a aea
Zfia se duse la fereas!r % " 6ind 4n #1rful "iciarelr3 Lucas
4nc drmea3 0e du" dra"eriile "e care le !r sese de"ar!e% i se
ar !ar zrii dimine ii de niembrie3 &e ui! la sarele ce se
z rea "rin!re ce uri 6i se 4n!arse s -l "ri#easc "e Lucas% care se
4n!indea3
8 Ai drmi!> 4n!reb el3
Zfia se 4nf 6ur 4n 7ala! 6i 46i li"i frun!ea de 2eam3
8 i-am cmanda! micul de'un3 -red c nu mai e mul! 6i r s
ne ba! la u6 3 M duc s m "re2 !esc3
8 E c7iar a6a de ur2en!> s"use Lucas% !r 21nd- de m1n 3
Ea se a6ez "e mar2inea "a!ului 6i 46i !recu m1na "rin " rul
lui3
8 !ii care e "#es!ea cu Cachert 4l 4n!reb Zfia3
8 -u#1n!ul s!a "arc 4mi s"une ce#a3 Trebuie s -l fi ci!i! "e
unde#a% r s"unse Lucas% 4ncrun!1ndu-se3
8 Nu #reau s ne des" r im3
8 Zfia% ne #ine infernul "e urme3 Nu mai a#em r 2az dec1!
"1n m1ine3 i nici un lc 4n care s ne refu2iem3 & r m1nem
aici am1ndi 6i s !r im !im"ul care ne-a fs! l sa!3
8 Nu% n-am s m su"un #in ei lr3 Nu-s un "in "e !abla lr
de 6a7% 6i #reau s desc" r mi6care "e care n-au "re# zu!-3
<HL
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
5n!!deauna eDis! c1!e una "sibil % ascuns "rin!re !a!e cele
im"sibile3
8 E7ei% !u #rbe6!i des"re minune% iar s!a c7iar c nu e
dmeniul meu)
8 &e "resu"une c e al meu? s"use ea% ridic1ndu-se ca s -i
desc7id c7elnerului de la rm ser#ice3
Zfia isc li n!a de "la! % 4nc7ise u6a 6i 4m"inse m su a cu
r!ile 4n camer 3
8 Acum% sun! "rea de"ar!e de 21ndurile lr ca s m "a!
4n ele2e% s"use ea% um"l1nd cea6c 3
Lu cerealele% "es!e care "res r !rei "un2u e de za7 r3
8 Nu #rei c7iar delc la"!e> 4n!reb Lucas3
8 Nu% mul umesc= du" aia% mi se 4nmaie cerealele de !!3
Zfia se ui! "e 2eam% la ra6ul care se 4n!indea "1n 7 !
de"ar!e% 6i sim i c cu"rinde furia3
8 Nu "! s # d !a!e zidurile as!ea din 'urul meu f r s m
21ndesc c % de acum% ele #r a#ea "ar!e de mai mul! nemurire
dec1! ni3 As!a m face s !urbez3
8 ;un-#eni! "e P m1n!% Zfia3
Lucas in!r 4n baie 6i l s u6a 4n!redesc7is 3 5n21ndura! %
Zfia d du de"ar!e !a#a3 5nce"u s se "limbe de cl-cl% "rin
saln% a"i se lun2i "e "a!ul din drmi!r3 Pe n"!ier % micul
#lum 4i a!rase a!en ia3 0eda! % ea s ri 4n "iciare3
8 -unsc un lc? 4i s!ri2 lui Lucas3
El 46i ar ! ca"ul "e du" u6a 4n!redesc7is 3 Un nr de aburi 4i
4ncn'ura c7i"ul3
8 i eu cunsc mul ime de lcuri?
8 Nu 2lumesc% Lucas3
8 Nici eu nu 2lumesc% s"use el% !ac7in1nd-3 Nu #rei s -mi dai
ce#a mai mul!e l muriri> A6a% cum s!au acum% mi-e "e 'um !a!e
cald% "e 'um !a!e fri23 E mare diferen de !em"era!ur 4n!re
cele du 4nc "eri3
8 -unsc un lc "e P m1n! unde s ne "led m cauza3
8 -are e lcul la> 4n!reb el% cu 2lasul 2ra#3
8 Ade# ra!ul ac"eri6 al lumii% mun!ele sacru% unde !a!e
reli2iile !r iesc 4n "ace 6i se res"ec! G Mun!ele &inai3 &un! si2ur
c acl% sus% am s -i "! #rbi )at lui meu, iar $l "a!e m #a
4n ele2e3
Lucas se ui! la ceasul ma2ne!sc"ului3
8 Afl care sun! rarele zbrurilr3 M 4mbrac 6i m 4n!rc
imedia!3
<HJ
- MAR- LEV. -
Zfia se re"ezi la !elefn 6i frm num rul de la a2en ie3
Rb!ul 4i f 2 dui c un "era!r se #a cu"a imedia! de cererea
ei3 Ner bd !are% se ui! "e 2eam% la un "esc ru6 care 46i lua
zbrul3 56i rsese de'a c1!e#a un27ii% 6i !! nu "rimise un r s"uns
la a"elul s u3 Lucas #eni din s"a!e 6i 4ncn'ur cu bra ele3 5i
6"!iG
8 -el "u in cincis"rezece re de zbr% la care !rebuie s mai
ad u2 m 4nc zece de decala' rar) c1nd #m a'un2e "e
aer"r!% nici m car nu ne #m "u!ea s"une adi% "en!ru c ei
ne #r fi des" r i! de mul!3 E "rea !1rziu% Zfia% ac"eri6ul lumii
!ale e "rea de"ar!e de aici3
Zfia l s rece"!rul 4n furc 3 &e 4n!arse s"re Lucas 6i 46i
cufund "ri#irile 4n ale lui3 &e 4mbr i6ar "en!ru "rima ar 3
*
Mul! mai !1rziu% "esc ru6ul se a6ez "e al! balus!rad 3 0in
camera ei de s"i!al% Ma!7ilde l s un mesa' "e celularul Zfiei 6i
4nc7ise !elefnul3
*
Zfia se d du 4na"i cu c1 i#a "a6i3
8 -unsc cale? s"use ea3
8 Nu #rei s renun i?
8 La s"eran > Nicida! ? &un! "r2rama! anume "en!ru
as!a? Termin - i re"ede "re2 !irile 6i ai 4ncredere 4n mine3
8 Numai as!a fac?
0u" zece minu!e% cbr1r 4n "arcarea 7!elului3 Zfia 46i
d du seama c a#eau ne#ie de ma6in 3
8 -are> 4n!reb Lucas% cu un aer dezabuza!% ui!1ndu-se la
"arcul de #e7icule care s!a inau3
La cererea Zfiei% el se resemna s 94m"rumu!e: "e cea mai
discre! 3 O luar imedia! "e Au!s!rada <+<% de da!a as!a 4ns"re
nrd3 Lucas #ia s 6!ie 4nc!r mer2eau% dar Zfia% b 2a! cu
!!ul 4n 2ean!a ei c1! un sac% 46i c u!a !elefnul 6i nu-i r s"unse3
Nu a#u #reme s frmeze num rul ins"ec!rului Pil2uez% ca s -l
anun e s nu se mai deran'eze% c "rimi un mesa'G
9&un! eu% Ma!7ilde% #iam s - i s"un c nu mai !rebuie s - i
faci 2ri'i3 A!1!a i-am b !u! la ca"% 4n diminea a as!a% c % "1n la
urm % 4mi dau drumul 4nain!e de "r1nz3 L-am suna! "e Manca%
<HM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
s #in el s m duc acas 6i% "e urm % mi-a "rmis c s
!reac 4n fiecare sear s -mi aduc de m1ncare% "1n m "un "e
"iciare) "a!e c s mai !ra2 ni el de !im") &i!ua ia lui
Reine e s!a inar 3 Nu "a!e fi #izi!a! % fiindc darme3 Zfia%
sun! unele lucruri "e care 6i le s"un 4ndr 2s!i ii 6i "e care
"rie!enii nu 4ndr znesc s le rs!easc 3 Prin urmare% ui!e% !u ai
fs! mul! mai mul! dec1! lumina zilelr mele 6i mul! mai mul!
dec1! cm"licea n" ilr mele3 Tu ai fs! 6i r m1i "rie!ena mea3
0rum bun% riunde !e #r "ur!a "a6ii3 Mi-e dr de !ine 4nc de "e
acum:3
Zfia a" s bu!na6ul cu !a! "u!erea 6i celularul se s!inse3 5l
l s s cad 4n fundul sacului3
8 Ia- s"re cen!rul ra6ului3
8 Unde #rei s mer2em> 4n!reb Lucas3
8 La Transamerica ;uildin2% !urnul 4n frm de "iramid de "e
Mn!2mer$ &!ree!3
Lucas se "ri "e banda de ur2en 3
8 0e-a ce !e 'ci>
8 Nu ne "u!em bizui 4n!!deauna "e c ile aeriene% iar cele ale
cerului r m1n de ne" !runs3 Prne6!e?
Vec7iul -7r$sler se "use iar 4n mi6care% 4n cea mai de"lin
! cere3 Ie6ir de "e au!s!rada <+< 6i luar "e ,rd &!ree!3
8 -e zi e azi> Vineri> 4n!reb Zfia% care de#eni% brusc%
4n2ri'ra! 3
8 0in " ca!e? r s"unse Lucas3
8 -1! e ceasul>
8 Mi-ai ceru! ma6in care s nu ba! la c7i? Te r2 s
n!ezi c as!a n-are nici m car ceas? E du s"rezece f r
du zeci3
8 Trebuie s facem un cl3 Trebuie s -mi in "rmisiune3
0u-m % !e r2% la s"i!al3
Lucas c!i "e -alifrnia &!ree! 6i% du" zece minu!e% in!rar
4n cur!ea s"i!alului3 Zfia 4i ceru s "arc7eze 4n fa a "a#ilinului
de "edia!rie3
8 Vin% 4i s"use ea% 4nc7iz1ndu-6i "r!iera3
El urm "e 7l% "1n la lif!3 Zfia 4l lu de m1n % 4l !rase du"
ea 6i a" s "e bu!n3 -abina urc la e!a'ul 6a"!e3
Prin!re c"iii care se 'ucau "e cular% ea 4l recunscu "e micul
T7mas3 -1nd # zu% aces!a 4i z1mbi% iar Zfia 4i r s"unse cu un
semn dr 2 s!s 6i se duse s"re el3 0ar 4nlemni) recunsc1ndu-l
"e 4n2erul care s! !ea l1n2 b ie el3 Lucas 46i sim i m1na s!r1ns
<K+
- MAR- LEV. -
de m1na Zfiei3 -"ilul 46i cn!inu drumul s"re cel lal! ca" ! al
cridrului% in1ndu-l de m1n "e Fa#riil% dar f r s -6i ia c7ii de
la ea3 La u6a care d dea s"re 2r dina "lin de culrile !amnei%
b ie elul se 4n!arse ul!im ar 3 56i desf cu "alma 6i sufl 4n
ea% !rimi 1ndu-i s ru!are Zfiei3 A"i% 4nc7ise c7ii 6i% cu c7i"ul
numai z1mbe!% dis" ru 4n lumina "alid a aces!ei dimine i !1rzii3
Zfia 46i 4nc7ise 6i ea c7ii3
8 Vin% 4i s"use Lucas% !r 21nd- du" el3 -1nd ma6ina ie6i
din "arcare% el !res ri3
8 Tu ziceai c sun! unele zile c1nd sim i cum 4 i cade cerul 4n
ca"> s"use Zfia3 As! zi e una din!re zilele alea3
Tra#ersar ra6ul f r s sca! #rb 3 Lucas nu lu "e
nici scur! !ur = dim"!ri# % alese drumul cel mai lun23 Merser
#reme "e malul ceanului3 A"i% Lucas "ri ma6ina3 Zfia 4l lu
la "limbare% "e "la'a !i#i! cu s"um 3
0u" r % a'unser l1n2 Turn3 Zfia cli de !rei ri blcul%
f r s 2 seasc lc de "arcare3
8 La urma urmei% "rcesele-#erbale "en!ru ma6inile fura!e nu
se "l !esc? s"use Lucas% ridic1nd c7ii s"re cer3 Parc7eaz unde
fi?
Zfia "ri l1n2 !r!uarul rezer#a! li#r rilr3 &e duse s"re
in!rarea de la es!% cu Lucas "e urmele ei3 -1nd dala mbil de "e
"ere!e se d du "es!e ca"% el se !rase 4na"i3
8 E6!i si2ur de ceea ce faci> 4n!reb % nelini6!i!3
8 Nu? Vin?
&!r b !ur cularele care duceau s"re 7lul cel mare3 Pe!ru
s! !ea la rece" ie3 -1nd 4i # zu% se scul 4n "iciare3
8 0aO 6!iu c ai !u"eu s -l aduci aici? 4i s"use Zfiei% cu un aer
fensa!3
8 Am ne#ie de !ine% Pe!re3
8 !iai c !e cau! !a! lumea 6i c ! i 2ardienii -asei sun!
"e urmele #as!re> -e-ai f cu!% Zfia>
8 N-am !im" s - i eD"lic3
8 E "en!ru "rima ar c # d% aici% "e cine#a 2r bi!3
8 E musai s m a'u i% dar "e !ine m "! bizui3 Trebuie s
a'un2 la Mun!ele &inai3 0 -mi #ie s " !rund "e calea de acces
ce duce s"re Ierusalim3
Pe!ru 46i frec b rbia 6i 4i m sur "e am1ndi cu "ri#irea3
8 Nu "! s fac ce-mi ceri !u3 Nu mi s-ar ier!a nicida!
c7es!ia as!a3 5n sc7imb% s"use el% duc1ndu-se s"re un ca" ! al
<K<
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
7lului% s-ar "u!ea 4n!1m"la s 2 se6!i ceea ce cau i% 4n !im" ce
eu m duc s -i anun "e "aznici c !e afli aici3 Ui! -!e 4n
cm"ar!imen!ul cen!ral al "anului de cmand 3
Zfia se re"ezi la birul lui Pe!ru 6i desc7ise !a!e ser!arele3
Alese c7eia care i se " rea a fi cea bun 6i 4l lu cu ea "e Lucas3
U6a ascuns 4n "ere!e se desc7ise de 4nda! ce in!rduse c7eia3
5n s"a!ele ei% se auzi 2lasul lui Pe!ru3
8 Zfia% s!a e un drum f r 4n!arcere3 !ii ce faci>
8 Mul umesc "en!ru !!% Pe!re3
Aces!a d du din ca" 6i !rase de un lan 3 -l"!ele de la Frace
-a!7edral sunar 3 Zfia 6i Lucas abia a#ur !im" s se s!recare
"e cridrul 4n2us!% 6i !a!e u6ile 7lului cen!ral se 4nc7iser 3
0u" c1!e#a cli"e% ie6ir "rin!r- desc7iz !ur a unui 2ard ce
4m"re'muia un !eren #iran3
&arele sc lda cu razele lui s!r du m r2ini! de case
" r 2ini!e% cu !rei-"a!ru e!a'e3 Lucas "ri#i% 4n2ri'ra!% 4n 'ur3 Zfia
i se adres "rimului m care !recea "e l1n2 ea3
8 Vrbi i limba nas!r >
8 Ar ! cum#a a !1m"i!> r s"unse b rba!ul 6i se 4nde" r! %
fensa!3
Zfia nu se descura' 3 &e a"r"ie de un "ie!n care !ra#ersa
s!rada3
8 -au!)
0ar nu a#u !im" s -6i is"r #easc fraza% c mul se 6i afla "e
!r!uarul de #iza#i3
8 -e "rimi!ri sun! lcui!rii ra6ului sf1n!? s"use Lucas%
irnic3
Zfia nu b 2 4n seam s"usele aces!uia 6i i se adres unei a
!reia "ersane3 Omul 4mbr ca! 4n ne2ru era% f r 4ndial % un
"re!3
8 P rin!e% mi-a i "u!ea ar !a drumul s"re Mun!ele &inai>
Pre!ul m sur din ca" "1n -n "iciare 6i "lec % ridic1nd din
umeri3 Rezema! de un felinar% Lucas s! !ea cu m1inile 4n s1n 6i
z1mbea3 Zfia se 4n!arse s"re femeie care #enea c !re ea3
8 0amn % cau! Mun!ele &inai?
8 0mni6ar % n-a #e i nici un 7az% 4i r s"unse !rec !area%
4nde" r!1ndu-se3
Zfia se duse la un #1nz !r de mur !uri% care 46i aran'a
!araba% discu!1nd cu un furnizr3
8 ;un ziua% "a!e #reunul din!re dumnea#as!r s -mi ara!e
cum se a'un2e la Mun!ele &inai>
<K*
- MAR- LEV. -
-ei di b rba i se "ri#ir in!ri2a i 6i 46i # zur 4nain!e de
!1r2uiala lr% f r s se mai ui!e la Zfia3 5n !im" ce !ra#ersa
s!rada% un au!mbil !recu "e l1n2 ea% claDn1nd brusc% 6i
a!inse% 2a!a-2a!a s- r s!arne3
8 &un! abslu! fermec !ri? s"use Lucas% cu 2lasul sc zu!3
Zfia se r suci% c u!1nd un a'u!r de unde#a3 &im i c 4nce"e
s se 4nfurie3 Lu l di 2al de l1n2 !araba ne2us!rului%
cbr4 "e carsabil 6i se "r "i 4n mi'lcul in!ersec iei3 Pun1ndu-
6i m1inile 4n 6lduri% 4nce"u s s!ri2e de "e mica es!rad
im"r#iza! G
8 EDis! cine#a de aici care ar a#ea bun #in a s m ascul!e
un minu el> Am de "us 4n!rebare im"r!an! ?
&!rada 4ncremeni 6i !a!e "ri#irile se 4ndre"!ar s"re ea3 -inci
b rba i% care !receau 4n!r-un mic alai% se a"r-"iar 6i rs!ir la
unisnG
8 -are e 4n!rebarea> A#em ni r s"unsul?
8 Trebuie s m duc la Mun!ele &inai% am "rblem
ur2en! ?
Rabinii f cur un cerc 4n 'urul ei3 &e cnsul!ar reci"rc%
sc7imb1nd " reri 4ns i!e de sumedenie de 2es!uri% cu "ri#ire
la cea mai "!ri#i! cale "e care s i- indice3 Un mule scund
se s!recur "rin!re ei 6i se a"r"ie de Zfia3
8 Urma i-m % s"use aces!a% # "! duce eu% sun! cu ma6ina3
i se 4ndre"! imedia! s"re un Ird #ec7i% "ri! la c1 i#a me!ri
de acl3 Lucas 46i " r si felinarul 6i li se al !ur 3
8 0a i-i zr% ad u2 b rba!ul% desc7iz1nd "r!ierele3 Trebuia
s s"une i de la 4nce"u! c e #rba de ur2en 3
Lucas 6i Zfia se a6ezar "e banc7e!a din s"a!e% iar ma6ina
demar 4n !rmb 3 Lucas se ui! 4n 'ur% se 4ncrun! din nu 6i se
"lec s"re urec7ea ZfieiG
8 Ar fi mai 4n ele"! dac ne-am culca "e banc7e! 3 Prea ar fi
"rs!esc s ne l s m re"era i c1nd sun!em a!1! de a"ra"e de
in! 3
Zfia n-a#ea c7ef s s!ea la discu ii3 Lucas se l s 4n 's% iar ea
46i "use ca"ul "e 2enunc7i3 ferul arunc "ri#ire 4n re!r#izr3
Lucas 4i z1mbi cu 2ura "1n la urec7i3
Ma6ina 2nea% z21l 1indu-6i "asa2erii3 0u" 'um !a!e de
r % se "ri brusc 4n!r- in!ersec ie3
8 La Mun!ele &inai a i #ru!% la Mun!ele &inai #-am adus? s"use
mul 6i se 4n!arse% 4nc1n!a!% s"re ei3
Zfia se ridic % far!e mira! = 6ferul 4n!indea m1na3
<K,
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 0e'a> Am crezu! c e mul! mai de"ar!e3
8 Ei bine% era mul! mai a"ra"e? r s"unse 6ferul3
8 0e ce 4n!inde i m1na>
8 0e ce> ridic el !nul3 0in ;rAl$n "1n 4n Madisn A#enue
nr3 <EL+% face du zeci de dlari? Ui!e de ce?
Zfia se ui! "e 2eam 6i 46i 7lb c7ii3 Ia ada s"a ias a
&"i!alului Mun! &inai% din Man7a!!an% se 4n l a 4n fa a ei3
Lucas f! 3
8 5mi "are nes"us de r u3 Nu 6!iam cum s - i s"un3
5l "l !i "e 6fer 6i lu de acl "e Zfia% care nu mai sc!ea
nici #rb 3 Ea merse cl !in1ndu-se "1n la b ncu a din!r-
s!a ie de au!buz 6i se a6ez n uci! 3
Lucas 4n2enunc7e 4n fa a ei 6i 4i lu m1inile 4n ale lui3
8 Zfia% 2a!a% "re6!e-!e) Ei n-au reu6i! s 7! rasc sar!a
lumii 4n mii 6i mii de ani% 6i crezi !u c s "u!em s- facem ni
4n 6a"!e zile> M1ine% la "r1nz% ne #m des" r i3 /ai s nu
"ierdem nici cli" din !im"ul care ne-a mai r mas3 -unsc bine
ra6ul% las -m s fac din aceas! zi cli"a nas!r de e!erni!a!e3
O !rase du" el% "e Iif!7 A#enue% 4ns"re -en!ral ParA3
O duse 4n!r- mic !ra!!ria din Villa2e3 Fr dina din s"a!ele
lcalului era "us!ie 4n aces! an!im"3 &e ins!alar acl 6i
cmandar un "r1nz s rb !resc3 A"i "lecar 4n &/% in!rar
"rin !a!e "r # liile% 46i sc7imbar 7ainele de #re zece ri%
d ruind #a2abnzilr ce r ! ceau "e !r!uare 4mbr c min!ea
"ur!a! cu c1!e#a mmen!e 4n urm 3 La ra cinci% Zfia #i
"laie% a6a c Lucas duse 4n!r- "arcare sub!eran 6i l s 4n
mi'lcul ei% a"i 46i a"rinse bric7e!a sub un dis"zi!i#
an!iincendiu3 M1n 4n m1n % s!r b !ur "arcarea 4n sens in#ers%
sub a#ers nemai"meni! 3 -1nd auzir "rimele sirene ale
"m"ierilr% luar la fu2 3 &e uscar 4n fa a unui 2rila' "rin care
ie6ea aerul cald din me!ru 6i in!rar s se ad "s!easc 4n!r-un
cinema mul!i"leD3 Pe ei nu-i in!eresa sf1r6i!ul filmelr% cn!a dar
4nce"u!ul= sc7imbar sala de 6a"!e ri% f r s sca"e "e 's nici
un ""crn% 4n !im"ul ca#alcadelr de-a lun2ul cularelr3 -1nd
ie6ir % na"!ea se l sase de'a "es!e Unin &Ruare3 Un !aDi 4i l s
la cl % "e HL!n &!ree!3 In!rar 4n!r-un mare ma2azin% care
4nc7idea !1rziu3 Lucas 46i alese un smc7in2 ne2ru% iar ea "!
"en!ru un !air la md 3
8 N!ele de c7el!uieli nu se cen!ralizeaz dec1! la sf1r6i!ul
lunii% 4i 6"!i el la urec7e% # z1nd- c 6# ia 4n fa a unei e!le3
Ie6ir "e Iif!7 A#enue 6i !ra#ersar 7lul 7!elului selec! care
<KE
- MAR- LEV. -
se 4n#ecina cu "arcul3 Urcar la ul!imul e!a'3 0e la masa la care
fur ins!ala i% "ri#eli6!ea era su"erb 3 Fus!ar din !a!e felurile
"e care Zfia nu le cun6!ea% dar ea se "ri mai ales asu"ra
deser!urilr3
8 Nu !e 4n2ra6 dec1! a !reia zi% s"use ea% ale21nd din meniu
sufleul de cicla! 3
Era ra uns"rezece na"!ea3 In!rar 4n -en!ral ParA3 Aerul era
c ldu 3 &e "limbar de-a lun2ul aleilr m r2ini!e de felinare 6i se
a6ezar "e banc de sub salcie "le!as 3 Lucas 46i scase
#es!nul 6i 4l "use "e umerii Zfiei3 Ea se ui! la "de ul de
"ia!r alb % a c rui bl! dmina aleea% 6i s"useG
8 5n ra6ul 4n care #iam s !e duc% es!e un zid mare3 Oamenii
46i scriu drin ele "e buc ele de 71r!ie 6i le s!recar 4n!re
"ie!rele lui3 Nimeni n-are dre"!ul s le ia de acl3
Pe alee !recu un bsc7e!ar% care 4i salu! 6i dis" ru 4n
"enumbra de sub arcada "de ului3 &e a6!ernu un lun2 mmen!
de ! cere3 Lucas 6i Zfia "ri#ir s"re cer= 4n 'urul lr% lun
imens 46i r s"1ndea lumina ar2in!ie3 M1inile li se unir 3 Lucas
de"use un s ru! 4n "alma Zfiei% 4i adulmec mireasma "ielii 6i
murmur G
8 O sin2ur cli" d rui! de !ine #alreaz c1! e!erni!a!e3
Zfia se li"i de el3
Lucas lu 4n bra e 6i% 4n !aina n" ii% iubi cu 2in2 6ie3
*
Jules in!r 4n s"i!al3 A'unse la lif!uri f r s fie bser#a!G 4n2erii
Verifica!ri 6!iu s se fac ne# zu i% c1nd #r) A" s "e bu!nul
e!a'ului "a!ru3 -1nd !recu "rin fa a camerei de 2ard % infirmiera
nu-i # zu silue!a care 4nain!a 4n semi4n!unericul de "e cular3 &e
"ri 4n dre"!ul u6ii salnului% 46i aran'a bine "an!alnii din !@eed
9"rince-de-2alles:% cic ni 4nce!i6r 6i in!r 4n #1rful "iciarelr3
&e a"r"ie% ridic # lul ce ac"erea !! "a!ul 4n care drmea
Reine 6i se a6ez l1n2 ea3 Recunscu #es!nul a!1rna! 4n
dula"ul de 7aine 6i em ia 4i 4nrura "ri#irea3 M1n21ie brazul lui
Reine3
8 i-am dus drul a!1!a !im"% 6"!i Jules3 Am 4ndura! nes"us
de 2reu ace6!i zece ani f r !ine3
O s ru! "e buze 6i micul ecran #erde de "e n"!ier "ece!lui
cu lun2 linie cn!inu #ia a lui Reine &7eridan3
Umbra ei se ridic din "a! 6i "lec m1n 4n m1n cu Jules)
<KH
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
*
)Era miezul n" ii3 5n -en!ral ParA% Zfia adrmise cu ca"ul
"e um rul lui Lucas3
i a fost sear i a fost diminea #
Ziua a aptea
Un #1n!ule u6r sufla "es!e -en!ral ParA3 M1na Zfiei alunec
6i c zu de "e s" !arul b ncii3 ;uim ci! de smn% ea 46i ridic
2ulerul 7ainei 6i 46i adun 2enunc7ii la "ie"!3 Lumina alburie a
zrilr i se s!recura "e sub "lea"ele 4nc7ise3 Zfia se r suci3 Nu
de"ar!e de acl% "as re ciri"i 4n!r-un c"ac3 Ea recunscu
i" !ul "esc ru6ului care 46i lua zbrul3 &e 4n!inse 6i de2e!ele 4i
b1'b1ir % c u!1nd m1na lui Lucas3 Pi" i banca de lemn% f r s
4n!1lneasc nimic3 0esc7ise c7ii 6i se # zu cu des #1r6ire
sin2ur 3
&!ri2 % dar nimeni nu-i r s"unse3 A!unci% se ridic 6i se ui! 4n
'ur3 Aleile erau "us!ii% "ic !urile de ru erau nea!inse3
8 Lucas? Lucas? Lucas?
-u fiecare c7emare% #cea 4i de#enea !! mai 4n2ri'ra! % mai
fra2il % mai r ni! 3 &e 4n#1r!ea% s!ri21nd numele lui Lucas% mai s-
a"uce ame eala3 I6ne!ul frunzelr 4i ar !a c l1n2 ea nu se
afla dec1! "uiul de #1n!3
Zfia se duse% "lin de nelini6!e% "1n la "de 3 Mu6c !ura
fri2ului f cu s d1rd1ie3 Merse de-a lun2ul zidului de "ia!r alb
6i 2 si scrisarea s!recura! 4n!r- cr " !ur 3
Fofia,
)e pri(esc n timp ce dormi i, Doamne", ct eti de frumoas "
Dn ntunericul acestei ultime nop i, le r suceti, z*ribulindu'te, iar
eu te strn* ln* mine, te acop r cu haina mea# a fi (rut s
te n(elesc, tot aa, n fiecare dintre iernile tale. &hipul i este
linitit. )e mn*i pe obraz i, pentru prima oar n e-isten a
mea, sunt trist i totodat fericit.
$ste sfritul clipei noastre, dar nceputul unei amintiri care,
pentru mine, (a d inui ct eternitatea. /flndu'ne al turi, am
<KK
- MAR- LEV. -
descoperit, n fiecare dintre noi, atta des (rire i atta
nemplinire"
<oi pleca n zori, m (oi ndep rta pas cu pas, ca s m bucur,
pn n ultima clip , de prezen a ta. <oi disp rea n spatele
acestui copac, pentru a m supune poruncii r ului. L sndu'i pe
ai t i s m doboare, le (om aduce (ictoria, iar ei te (or ierta,
oricare i'ar fi fost *reelile. Dntoarce'te, iubirea mea, ntoarce'te
n casa ta, care i se potri(ete att de bine. / fi (rut s atin*
pere ii locaului t u cu miros de sare, a fi (rut s ( d de la
ferestrele lui zorii care i re(ars lumina asupra unor orizonturi
necunoscute mie, dar despre care tiu c sunt ale tale. )u ai
reuit imposibilul: ai schimbat o parte din mine. / (rea ca, de
acum nainte, corpul t u s m acopere, s nu mai ( d lumina
lumii dect prin ochii t i.
Dac tu nu e-iti, nu e-ist nici eu. +almele noastre unite
ntruchipau o mn cu zece de*ete9 a ta, pus peste de*etele
mele, de(enea a mea. ,e contopeam att de perfect, nct, dac
ochii t i se nchideau, eu adormeam.
,u fi trist , amintirile nu ni le (a putea lua nimeni. De acum
nainte, (a fi de'a.uns s 'mi cobor pleoapele, pentru a te (edea,
(a fi de'a.uns s 'mi opresc respira ia, pentru a' i sim i
mireasma, (a fi de'a.uns s stau cu fa a n b taia (ntului,
pentru a' i *hici suflarea. /adar, ascult : oriunde m'a afla, i
(oi auzi hohotul de rs, i (oi (edea zmbetul din pri(ire, i (oi
asculta *lasul.
=ndul c tu e-iti unde(a, pe acest p mnt, (a fi acolo, n
infern, col iorul meu de paradis.
)u mi eti Cachert.
)e iubesc,
Lucas
Zfia se c7irci 4nce! "e c#rul de frunze% s!r1n21nd
scrisarea 4n m1n 3 Ridic frun!ea 6i se ui! la cerul 4nce 6a! de
!ris!e e3
5n mi'lcul "arcului% numele lui Lucas r sun a6a cum
P m1n!ul nu-l mai auzise nicic1nd= cu m1inile 4n!inse s"re ! rii%
Zfia sf16ie ! cerea cu c7emare ce "ri lumea 4n lc3
8 0e ce m-ai " r si!> murmur ea3
8 T!u6i% s nu eDa2er m? 4i r s"unse 2lasul lui Mi7ail% care
a" ru sub arcada "de ului3
<KL
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 Na6ule?
8 0e ce "l1n2i% Zfia>
8 Am ne#ie de !ine% s"use Zfia% aler21nd s"re el3
8 Am #eni! s !e iau% Zfia3 Acum% !rebuie s !e 4n!rci cu
mine3 T!ul s-a !ermina!3
5i 4n!inse m1na% dar ea se !rase 4na"i3
8 Nu m 4n!rc3 Paradisul meu nu mai e 4n casa nas!r 3
Mi7ail se duse la ea 6i cu"rinse cu bra ul lui cr!i!r3
8 Vrei s renun i la !! ceea ce i-a da! Ta! l ! u>
8 La ce bun s -mi dea inim dac mi- las "us!ie% na6ule>
Mi7ail se a6ez 4n fa a ei 6i 4i "use m1inile "e umeri= cerce!
cu a!en ie 6i z1mbi% "lin de mil 3
8 -e ai f cu!% Zfia>
Ea 46i cufund c7ii 4n c7ii lui= cu buzele s!r1nse de !ris!e e% 4i
sus inu "ri#irea 6i 4i s"useG
8 Am iubi!3
A!unci% 2lasul na6ului ei de#eni mai slab% c7ii lui 46i "ierdur
!re"!a! s!r lucirea% iar lumina zilei 4i 4n27i i !re"!a! c7i"ul% "1n
ce se f cu ne# zu!3
8 A'u! -m % 4l im"lr ea3
8 Aceas!a es!e alian )
0ar sf1r6i!ul frazei nu mai a'unse "1n la ea3 Mi7ail dis" ruse%
iar Zfia n-a#ea s -l mai aud nicida! 3
8 )sf1n! % 4nc7eie ea% "lec1nd% sin2ur % "e alee3
*
Mi7ail ie6i din lif!% !recu "rin fa a rece" inerei% "e care
salu! cu un 2es! 2r bi!% 6i " 6i cu 7! r1re "e cridr3 ; !u la
u6a marelui biru 6i in!r f r s a6!e"!e3
8 3ouston, a#em "rblem ?
U6a se 4nc7ise 4n urma lui3
0u" c1!e#a mmen!e% 2lasul !un !r al Domnului cu!remur
"ere ii -asei3 Mi7ail ie6i "u in mai !1rziu% f c1ndu-le semn !u!urr
celr "e care 4i 4n!1lnea "e culare cum c !!ul mer2ea cum nu
se "a!e mai bine 4n cea mai bun din!re lumi 6i c fiecare se
"u!ea 4n!arce la lcul de munc 3 &e s!recur 4n s"a!ele birului
rece" inerei 6i se ui! % ner#s% "e fereas!r 3
5n imensul Lui biru% Domnul arunc "ri#ire furibund s"re
"ere!ele din fund% 46i desc7ise cu m1na drea"! ser!arul% f cu s
culiseze u6i a unei des" r i!uri secre!e 6i ac in cu bru!ali!a!e
<KJ
- MAR- LEV. -
asu"ra sis!emului de securi!a!e3 Trase un "umn zdra# n "es!e
un bu!n 6i "ere!ele des" r i!r alunec u6r "e 6ine% desc7iz1nd
birul +reedintelui. -ele du mese frmau% acum% una sin2ur %
nem sura! de mare% la ca"e!ele c reia s! !eau ei% unul 4n fa a
celuilal!3
8 Te "! a'u!a cu ce#a> 4n!reab +reedintele, l s1nd c r ile
de 'c din m1n 3
8 Nu "! s cred c ai cu!eza!?
8 -e am cu!eza!? susur &a!an3
8 & !ri6ezi?
8 Iiindc % #ezi bine% eu am !ri6a! cel din!1i% nu> re"lic % "lin
de ar2an % +reedintele.
8 -um ai "u!u! a!en!a la des!inele !rimi6ilr n6!ri> Tu c7iar
nu mai ai nici limi! >
8 Ei% daO s-a 4n!rs "ur 6i sim"lu lumea "e ds? As!a e c7iar
culmea? r1n'i &a!an3 Tu e6!i "rimul care a !ri6a!% b !r1ne?
8 Am !ri6a! eu>
8 -a!e2ric?
8 i cum am !ri6a!>
8 -u mine s nu- i iei mu!ra as!a 4n2ereasc ?
8 0ar ce am f cu!> 4n!reb 0umnezeu3
8 Ai 4nce"u! iar s me6!ere6!i? s"use Lucifer3
8 -e>
8 OAMENI?
0umnezeu !u6i 6i 46i m1n21ie b rbia% "ri#indu-6i in!
ad#ersarul3
8 5nce!ezi numaidec1! s -i urm re6!i?
8 i dac nu>
8 0ac nu% s !e urm resc eu "e !ine?
8 A7% da> P i% 4ncearc % s #edem 6i ni ce iese3 M dis!rez de
"e acum3 0u" " rerea !a% a#ca ii sun! la !ine sau la mine>
ri"s! +reedintele, a" s1nd "e bu!nul din ser!arul lui3
Pere!ele 4nce"u s se 4nc7id 4nce!3 0umnezeu a6!e"! "1n
ce aces!a a'unse la 'um !a!ea drumului% !rase aer 4n "ie"!% 6i
&a!an 4l auzi s!ri21ndu-i din cel lal! ca" ! al 4nc "eriiG
8 O & IIM ;UNI-I?
Pere!ele r mase imedia! "e lc3 0umnezeu # zu c7i"ul
4n2rzi! al lui &a!an% care se a"leca "en!ru a-l #edea din nu3
8 -e-ai zis>
<KM
- APTE ZILE PENTRU O ETERNITATE -
8 Ai auzi! far!e bine?
8 ; ia! sau fa! > 4n!reb &a!an% cu un 2l scir 4n2ri'ra!3
8 5nc nu m-am 7! r1!?
&a!an se ridic din!r- s ri!ur 3
8 &!ai% c #in acum? 0e da!a as!a% c7iar c !rebuie s s! m de
#rb ?
+reedintele cli birul% !recu du" "ere!ele des" r i!r 6i se
a6ez al !uri de Domnul, la cel lal! ca" ! al mesei) du" care
urm lun2 cn#rbire% care inu) 6i inu) 6i inu "1n
seara)
/poi, a fost diminea i#
!O eternitate
Un #1n!ule u6r sufla "es!e -en!ral ParA3
O 2r mad de frunze lua!e "e sus de un #1r!e' 4nce"ur s se
r!easc 4n 'urul unei b nci de "e alee rezer#a! "ie!nilr3
0umnezeu 6i &a!an% a6eza i "e s" !ar% 4i # zur de de"ar!e3
Lucas 6i Zfia #eneau% in1ndu-se de m1n 3 -u m1na r mas
liber % fiecare 4m"in2ea c rucirul cu du lcuri3 Trecur "rin
fa a b ncii% f r s -i #ad "e cei di3 Lucifer f! de em ie3
8 P i !u s zici ce-i zice% dar micu a e cea mai reu6i! din!re
ei di? s"use el3
0umnezeu se 4n!arse 6i 4l m sur cu "ri#ire mucali! 3
8 Parc s!abiliser m s nu #rbim des"re c"ii?
&e ridicar am1ndi da! 6i "rnir "e alee% unul l1n2
cel lal!3
8 0e acrd% s"use Lucifer% 4n!r- lume !!almen!e "erfec!
sau im"erfec! % ne-am fi "lic!isi!% s nu ui! m as!a? 0ar% acum%
c sun!em sin2uri% dar !u 6i cu mine% " i s -mi s"ui? -1nd ai
4nce"u! s !ri6ezi> 5n ziua a "a!ra sau a cincea>
8 -e !! #rei de la mine> 0e ce s fi !ri6a!>
0umnezeu 46i "use m1na "e um rul lui Lucifer 6i z1mbiG
8 )Tu nu "ui la sc!eal 6i cn!ribu ia 7azardului la !a!e
as!ea>
*
<L+
- MAR- LEV. -
i a fost sear #
i o sumedenie de alte dimine i.
<L<