Sunteți pe pagina 1din 3

Miron Costin

(1633-1691)
Dintre cronicarii secolului al XVII-lea i nceputul celui de-al XVIII-lea l vom
urmri pe marele lo!o"t# Miron Costin# crturar i om politic# repre$entant ilustru al
umanismului rom%nesc din epoca de aur a culturii medievale na&ionale' Miron Costin a
acordat o aten&ie deose(it ori!inilor neamului' ) anali$ atent a operei marelui lo!o"t
de$vluie evolu&ia concep&iei lui despre romanitatea neamului su'
*rima mrturie asupra ori!inilor rom%nilor este "urni$at de Miron Costin n c%teva
sti+uri incluse n ##*saltirea, n versuri a lui Doso"tei# n anul 16-3' .sen&a sti+urilor ar "i
c moldovenii se descind din italieni# datorit lui /raian care i-a adus n Dacia pe
strmoii acestora# ei "iind cei care au populat 0ara 1om%neasc# Moldova i 2rdealul'
Miron Costin revine asupra romanit&ii neamului n cea mai important opera
istorio!ra"ic a sa# ##3etopise&ul 0rii Moldovei, (16-4)# cronic ce o continu pe cea a
lui 5ri!ore 6rec+e' 7n ##*redoslovie,# Miron Costin a"irm c primul desclecat al
Moldovei a "ost cel al lui /raian# ne!%nd complet contri(u&ia !eneralului roman 8laccus
n populari$area Moldovei cu romani9 ##/raian ntiu:,
6rmtoarele dou scrieri ale lui Miron Costin n care umanistul moldovean struie n
mod deose(it asupra ori!inilor neamului su sunt scrise in lim(a polone$9 ##Cronica
&rilor Moldovei i Munteniei,# pe scurt ##Cronica polon,# scris pro(a(il n anul 16-- i
##Istoria n versuri polone despre Moldova i 0ara 1om%neasc,# adic ##*oema polon,#
din anul 16;<' 2ceste dou scrieri tre(uie privite n conte=tul po$i&iei interna&ionale a
Moldovei dup cderea cet&ii Cameni&a c%nd *olonia a cutat s trans"orme principatul
moldovean ntr-o puternic (a$ de pornire a o"ensivei antiotomane' 6nul dintre
scopurile marelui (oier rom%n a "ost s o"ere# prin aceste dou scrieri# conductorilor
politici polone$i un material in"ormativ# practic i util despre principatul moldovean
pentru a-l putea trans"orma ntr-o puternic (a$ de pornire a o"ensivei antiotomane'
>copul scrierilor a "ost# de "apt# mult mai comple=# ast"el ntocmirea acestora n lim(a
polone$ nu a "ost nt%mpltoare' 2v%nd n vedere "aptul ca n mediul polone$ s-a nscut
le!enda e=ila&ilor romani ca "iind strmoii rom%nilor# aceasta ##(asn,# cum numete
Miron Costin minciunile# inven&iile# tre(uia elucidat' Cele dou scrieri polone ale lui
Miron Costin sunt produsul unei reac&ii auto+tone# rom%neti# la o tendin& a istorio!ra"iei
vremii care nu "cea altceva dec%t s ncet&eneasc de"initiv o anumit concep&ie despre
ori!inile rom%nilor' Cronicarul a cunoscut aproape ntrea!a literatur asupra romanit&ii
rom%nilor# datorit operei "undamentale a eruditului sas 3aurentius /oppeltinus#
##)ri!ines et occasus /ranss?lvanorum,# n care men&ionea$ ori!inea romana a
poporului rom%n i care cuprinde in"orma&iile privind cucerirea Daciei i coloni$are ei#
oper ce a studiat-o cu aten&ie i spirit critic' *rin studiul cronicilor polone# Miron Costin
a descoperit tendin&a unui curent important al istorio!ra"iei vremii de a repeta stereotip
anumite in"orma&ii despre romanitatea rom%nilor# "r a avea interesul de a lr!i ori$ontul
cunotin&elor# de a veri"ica veridicitatea lor' 2 reali$at# de asemenea# ca anumi&i istorici
sus&ineau teorii dumnoase privind nceputul rom%nilor' *utem# deci# conc+ide "aptul c
Miron Costin a rspuns prin scrierile sale polone tendin&ei men&ionate mai sus# e=prim%nd
punctul de vedere auto+ton# rom%nesc# com(t%nd cu ve+emen& i cu ironie toate teoriile
!reite# dar accept%nd totodat cele tiin&i"ice# @uste' *rin ##Cronica polon, i ##*oema
polon,# Miron Costin a urmrit nc un scop# relevat de pro"esorul *anaitescu# cercettor
la Institutul de Istorie al 2cademiei 1om%ne# i anume# dorin&a cronicarului de a le
dovedi polone$ilor# i apusenilor n !eneral# c rom%nii sunt urmaii romanilor i de
aceea tre(uie spri@ini&i i a@uta&i sa ias de su( domina&ia turcilor'
7n esen&# concep&ia lui Miron Costin despre ori!inea rom%nilor# aa cum reiese din cele
dou scrieri polone# este urmtoarea9 istoria rom%nilor# ncepe cu cea a dacilor antici#
cuceri&i i supui de romanii lui /raian# care devine# deci# primul ##desclector, al
rom%nilor' 3a retra!erea romanilor din Dacia# mul&i dintre ei au +otr%t s rm%n#
re$ist%nd nvlirilor (ar(arilor' Din acetia s-a nscut poporul rom%n' )ri!inea roman
este atestat at%t de numele pe care i-l dau nii rom%nii din toate &inuturile rom%neti#
c%t i de numele dat rom%nilor de ctre strini' 1omanitatea rom%nilor este dovedit# pe
de o parte# de latinitatea lim(ii lor(cronicarul reproduce o list impresionant de cuvinte
rom%neti i latine)# iar pe de alt parte de urmele lsate de urmele lsate de ctre romani
n "osta Dacie9pietre sculptate# ruine# poduri# monede etc'
)ri!inea neamului# elucidarea ei l-a "rm%ntat permanent pe Miron Costin'
Cronicarul a inten&ionat i a reuit s redacte$e un tratat special consacrat ori!inii tuturor
rom%nilor# scriere ce-l preocupase nc de la nceputul carierei sale literare' Au i-a
reali$at ns inten&ia de a scrie o istorie complet a rom%nilor moldoveni'
##De neamul moldovenilor, repre$int n istoria literaturii rom%ne# ca i n cea a
romanit&ii rom%nilor# primul tratat savant consacrat e=clusiv anali$ei ori!inii neamului'
>emni"icative pentru ntrea!a oper consacrat ori!inii neamului sunt !%ndurile
e=primate de Miron C' n ##*redoslovie,' Cronicarul a"irm c este cu neputin& s nu
rm%n scris adevrul privind ori!inea neamului rom%nesc9de unde au venit strmoii lor#
care a "ost primul desclecat# n care parte a lumii este Moldova# care i-au "ost +otarele n
trecut# ce lim( se vor(ete i acum# cine a trit acolo nainte de moldoveni'
3ucrarea propriu-$is se desc+ide cu un capitol consacrat descrierii Italiei' Datorit
"aptului c moldovenii descind din italieni# cronicarul consider c se cuvine s-i
nceap scrierea cu descrierea Italiei' 7n continuare# cronicarul revine la su(iectul tratat#
ori!inea rom%nilor' Discut%nd denumirile Italiei# Miron C' constat similitudinea
denumirii acesteia i a italienilor cu cea a rom%nilor i a &rii noastre# similitudine care
implic a"irmarea ori!inii romane a neamului9 ##neamii italianului zic valios,
moldoveanilor i munteanilor, iar aa valiosungurii italianului olau, iar
moldoveanului i munteanului olah. i rii Italiei leaii zic Vlosca Zemleaiar rii
noastre:Volosca Zemlea.,
7n continuare# cronicarul amintete de o conversa&ie pe care a avut-o cu un episcop
italian' Discu&ia dintre un occidental# sau un mem(ru al lumii latino-catolice i un
repre$entant cult al societ&ii rom%ne st la (a$a cunotin&elor europene despre
romanitatea rom%nilor'
Dove$ile tiin&i"ice privind ori!inea roman a rom%nilor au avut doar i$voare deose(ite9
primul a "ost c+iar mediul rom%nesc de unde a pornit cunoaterea "aptului n sine9
ori!inea roman# iar cel de-al doilea a "ost mediul occidental cult n care se ar!umenta
tiin&i"ic aceast ori!ine prin cunoaterea romani$rii Daciei din i$voarele antice# prin
latinitatea lim(ii rom%ne# prin asemnarea unor o(iceiuri populare rom%neti cu unele
o(iceiuri romano-italiene' Discu&ia cu episcopul italian este revelatoare pentru c arat#
pe de o parte curio$itatea i surpri$a occidentalilor de a descoperi n rsritul ndeprtat
un cr%mpei de romanitate# iar pe de alt parte at%t plcerea i m%ndria rom%nilor de a
dialo!a despre ori!inea lor no(il# c%t i setea de cunotin&e i de ar!umente tiin&i"ice a
unei pr&i a societ&ii rom%ne# dornice s a"le adevrul despre trecutul ei i ori!inea sa
roman' )ri!inea italic a rom%nilor este con"irmat i de lim(a lor' Cronicarul
moldovean este primul rom%n a crui pre!tire umanist i cultur !eneral i permit o
discu&ie la nivel european privind diversitatea i denumirile popoarelor' >per deose(ire de
sti+urile din 16-3# Miron C' nu-l mai accept pe 8laccus# numindu-l ##un anume 8leacu,'
.ruditul pap .nea >ilvio *iccolomini i 5+' 6rec+e sus&ineau c numele de Vala+ia(i
implicit de vala+i sau vla+i) provine de la !eneralul roman 8laccus (derivat# succesiv n
8laccia# 8lac+ia# Vla+ia)' Cronicarul# la "el ca i /oppeltinus consider ca 8laccus nu are
nicio le!tur cu ori!inea neamului rom%nilor pentru c desclecatul lui /raian se petrece
cu mult timp dup r$(oaiele !eneralului roman cu ttarii' Miron Costin a"irm c n
nicio cronic nu s-a scris despre posi(ilitatea do(%ndirii cuv%ntului vlah de la 8laccus'
Cronicarul i continu e=punerea cu un capitol consacrat Imperiului roman' 7n cele dou
capitole ce urmea$ este tratat trecutul Daciei antice# via&a i "aptele de (ravur ale lui
/raian ca dou etape din istoria na&ional' 7n ##De Dac+iia,# Miron C' a"irm at%t
romanitatea c%t i unitatea neamului9 ##Locul dar acesta, unde ieste acum oldova i
!ara unteneasc ieste dre"tu Dachia, cum i tot #rdealul cu aramoroul i cu !ara
$ltului%' *artea cea mai lun! a tratatului su despre ori!inea neamului# ##De /raian
mpratul,# o re$erv Miron Costin lui /raian' Cronicarul moldovean e=pune mai nt%i
r$(oaiele dacice ale marelui i vestitului mpratB amintete i de podul lui /raian i
de ##an&ul /roianul,' 7n continuare# Miron Costin men&ionea$ n"r%n!erea dacilor i
sinuciderea lui Dece(al# pentru a-i e=pune prerea cu privire la primul desclecat al &rii'
2cesta consider c dup n"r%n!erea dacilor# sta(ilirea romanilor n locul lor repre$int
primul desclecat al &rii# ##disclecatul cel dinti:cu rmleani,' >unt pre$entate# apoi
ac&iunile de coloni$are roman n !eneral' 2cest capitol c+eie al lucrrii lui Miron Costin
se s"%rete cu considera&ii privind an&ul lui /raian# ##/roianul,' 6ltima "ra$ cuprinde
esen&a capitolului9 n urma desclecatului lui /raian au aprut rom%nii' *enultimul capitol
recapitulea$ i de$volt ar!umentele ori!inii romane a neamului9portul# lim(a vor(it#
tunsoarea i reli!ia' Miron Costin i nc+eie tratatul consemn%nd insi!ni"ian&a numelor
pe care le-a avut poporul# "iindc cel mai vec+i i cel mai veridic este cel rom%n'
1emarca(il pentru ntrea!a activitate istorio!ra"ic a lui Miron Costin este
nc+eierea tratatului ##De neamul moldovenilor, # nc+eiere n care i recunoate propriile
limite# dar le i reproea$ predecesorilor "aptul de a nu "i avut preocupri asemntoare#
deci dorin&a de a elucida adevrul privind ori!inea roman a rom%nilor'
7n opera cronicarului moldovean descoperim prima sinte$ na&ional a elementelor
care dovedesc romanitatea rom%nilor9 cel auto+ton# cel al tradi&iei orale i cel crturresc
const%nd n documentarea istorio!ra"ic a trecutului roman i a latinit&ii lim(ii romane'