Sunteți pe pagina 1din 2

LECTIA DESPRE CUB

NICHITA STANESCU
Neomodernismul este un curent literar ideologic ,literar definit de spiritull cr
eator postbelic,caracteizat prin respingerea formelor grave si prin negarea teme
lor grave intr-o maniera ludica,de jos ,ce ascunde insa tragicul.Trasaturile neo
modernismului sunt :expunerea imaginatiei ,luciditatea si fantezia ,sensibilitat
ea si ironia.Lupta sinelui cu binele;confruntarea dintre creator si ganditor,ne
arata nedefinirea poetului,lupta cu verbul(necuvinte).Cunoasterea deplina numai
prin poezie ,ca gest de participare la creatie ,apare intelectualismul,neinterpr
etarea miturilor,reflectia filozofica,abordarea marilor teme ale liricii.Ironia
apare,de asemenea si spiritului ludic,sensibilitatea metaforei.
Nichita Stanescu este considerat a fi unul dintre inovatorii limbajului poetic i
n literatura romana alaturi de Mihai Eminescu si Tudor Arghezii.Astfel,conform o
piniei lui Eugen Lovinescu,Nichita Stanescu schimba sensul si planul speculatiei
poetice ,lirismul sau fiind "neasteptat si atenteaza"la intelegerea cititorului
.Unul dintre cele mai cunoscute volumme ale sale au fos: "Sensul iubirii" 1960 ,
"Laus Ptolemaei "1968 " , "Cartea de recitire " 1072.
Poezia "Lectia despre cub " ,cu care se deschide volumulintitulat programatic "
Opere imperfecte " constituie o arta poetica neomodernista ,poetul exprimandu-si
direct convingerile despre creatie ,despre menirea operei de arta ,si despre ro
lul creatorului.
Tema poeziei "Lectia despre cub " este conceptia despre perfectiunea artistica ,
in dubla relatie :dintre poet si creatie,dintre publicul recepta si cretie.
Substantivul "lectie " din titlul poeziei ,ca si utilizarea formei impersonale a
verbelor in ansamblu textului ,ilustreaza ,intr-o maniera didactica,concepoia a
rtistului despre calea ce trebuie urmata pentru atingerea perfectiunii.
Poezia este structurataa in 13 versuri formand doua parti care nu respecta regul
ulile poeziei clasice.
In prima parte poezia inregistreaza ,intr-o forma figurata ,etapele muncii artis
tului ,in incercarea sa de a abtine desavarsirea .Din "reteta " crearii unui obi
ect considerat perfect in spatiul tridimensional -cubul face parte din "ingredie
ntele " care I-ar putea ajuta sa obtina aceasta perfectiune : participarea organ
ica la actul creatiei ,atingerea magica a creatiei de catre parintele poeziei ,d
e catre poetul orb,care vedea esenta. lucrurilor.Insa ,in mod paradox perfectiun
ea creatiei se naste din inefabila imperfeciune a creatiei finite.Prin analogia
cu viata ,perfectiunea nu este sinonima cu frumusetea ,iar acest fapt poate fi i
nteles iin masura in care ni se intampla uneori ca un lucru sau o persoana fara
cusur ,sa nu ne atraga delocsi in fata lui /ei sa exclamam dezamagiti": "E perfe
ct/a ,dar mie nu-mi spune nimic ! ".Dimpotriva tocmai imperfectiunea "spartura"
confera individualitatea unicitate.
Ca si in alte poezii stanesciene exista un punct in care erspeciva se schimba ra
dical si surprinzator..Gestul sfarmarii unui "colt de-al cubului" reprezinta aic
i momentul care face trecerea la partea a doua a poeziei.In versurile finale:"To
ti ,dar absolur toti zice-vor:/-Ce cub perfect ar fi fost acesta /de n-ar fi avu
t un colt sfarmat ! ",poetul iroonizeaza "gustul
canonic,goana dupa <<perfectiune >> gemotrice.Repetitia pronumelui "toti"intares
te opozitia dintre poet/cretor si ceilalti ,publicul ,oamenii comuni,care apreci
eaza artificialul slefuit.
Analiza stilistica are ca sursa folosirea metaforelor surprinzatoare ( "o dalta
de sange "; "dse lustruieste cu ochiul lui Homer " ),gradatia ideilor ,ambiguita
tea limbajului realizata dereteaua de semnificatii a textului liric.Semnificatia
metaforei-simbol "cubul" provine din multiplicarea sesurilor conotative ale cuv
intelor.
In opinia mea ,in poezia "Lectia despre cub " exista o simbolistica a cubului,pe
care oamenii nu o pot sfarma ,decat in sens psihologic,emotional.Apapre ambigui
tatea ,metafore,reflectia filozofica.
In concluzie ,corpul geometroic perfect ,dar si creatia omului,cubul,desemneaza
clee doua iostaze ale poeziei :artificiala,perfect "slefuita" formal,accesibila
gustului comun,infantil.Este respinsa de poetul neomodern,care opteaza pentru po
ezia "imperfectaa",problematizanta,capabila sa transmita cu sinceritate "neslefu
irea "dramatismulul faptul viu ,al existenteoi autentice.