Sunteți pe pagina 1din 179

Arhim. Haralambie D.

Vasilopoulos


ECUMENISMUL
FARAMASCATraducere dupa
ApXL[l.XAPAAAMITOY:L.11.BA:L.IAOITOYAOY,
0 OIKOYMENIL-MOL- XDPIL MALKA, /1EYTEPAEK/10:L.I:L.
EITHY3HMENH,EK/10:L.EI:L. 0P80/1030Y TYITOY A8HNAI

CUPRINS


CUVANT INAINTE LA EDITIAA DOUA............................................................... 7
cuvANT iNAINTE LA EDITIA iNTAI ................................................................... 9
Introducere .......................................................................................................................13
Ce este ecumenismul?.................................................................................................... .13
Ce este ecumenismul religios de astazi? ......................................................................14


PARTEAINTAI
CAPITOLUL I- ISTORIA ECUMENISMULUI.................................................. 17
I.Ecumenicitatea cre tin-ortodoxa ..............................................................................19
II. Ecumenismul antihristic........................................................................................... .22
1.Ecumenismul papal.............................................................................................22
2. Ecumenismul protestant.................................................................................. .23
3. Ecumenismul sionist..........................................................................................25
a) Masoneria .....................................................................................................27
b) Hiliasmul ...................................................................................................... 28
III. Stadiile ecumenis1nului............................................................................................30
1. YMCAi YWCA...............................................................................................30
Metaxas dizolva YMCA ..................................................................................33
2. Cerceta$ii ............................................................................................................35
Puii de lup .......................................................................................................... 37
3. Consiliul Crqtin Mondial al Vietiii Aqiunii.............................................38
4. Consiliul Mondial al Credinteii Ordinii.....................................................38
5. Consiliul Mondial a Bisericilor .......................................................................39
Cine se ascunde in spatele ecumenismului?................................................40
Patronii ecumenismului sunt du manii Lui Hristos ..................................42
Rugaciunea masonilor adresata satanei........................................................45
CAPITOLUL II- SCOPUL ECUMENISMULUI ................................................ 49
I. Fad.mitareai surparea statelor cretine.........................................................51
Rolul evreilor in revolutia ruseasca ...............................................................53
II. Disparitia programata a Bisericii ....................................................................55
CAPITOLUL III- PLANUL ECUMENISMULUI............................................... S7
I. Planul MRA .........................................................................................................59
II. Punerea in aplicare a planului MRA ..............................................................61
Impreuna-rugaciunile cretinilor cu cei de alte religii ...............................62
HARALAMBIE D.
4
I
VASILOPOULOS

Tradarea lui luda ..............................................................................................65
Ill. Planul ecumenismului coincide cu eel al sionismului...............................67
Puterea nevazuta ..............................................................................................68
IV. Ortodoq;ii in capcana .....................................................................................70
Fapte ce nu se pot justifica..............................................................................71
Raspunderea ortodoq;ilor ..............................................................................74
CAPITOLUL IV- ECUMENISMUL SE DESCOPERA..................................... 75
I. Despre CMB ......................................................................................................77
II. fntrunirile Consiliului Mondial al Bisericilor ...............................................78
a) Prima intrunire.............................................................................................78
b) A doua intrunire ..........................................................................................78
c) A treia intrunire............................................................................................79
Ce a spus ieri ice face astazi Biserica Rusiei? .........................................79
d) A patra intrunire..........................................................................................81
Ill. Ecumenismul du manul de moarte al Bisericii Una, Sfimta, Sobomi-
ceascai Apostoleasca .....................................................................................82
,Sfinta Scriptura la muzeu"! ..........................................................................83
1. Ecumeni tii lupta impotriva Sfintelor Canoane.....................................84
2. Ecumenismul declara razboi dumnezeirii Domnului nostru Iisus
Hristos...........................................................................................................88
3. Dezdogmatizeaza- descrqtineaza...........................................................89
CAPITOLULV- MIJLOACELE PE CARE LE INTREBUINfEAzA
ECUMENISMUL .........................................................................93
I. Filantropia ............................................................................................................95
II. Congresei Sinoade..........................................................................................95
Al 8-lea ,Sinod Ecumenic" ce se pregate te ................................................98
Turnul Babel ................................................................................................... IOO
Savina ca sa conda1nne ecumenismul........................................................ IOO
Care sunt temele? ...........................................................................................103
Nu exista conditii prealabile......................................................................... l04
Ill. Simpozioane ecumenice............................................................................... l05
IV. Comunis1nul................................................................................................... I06
CMB-ul ignora catacombele de astazi........................................................ l07
V. fntrebuinteaza ,calul troian" .........................................................................109
Povestea caracatitei........................................................................................110
VI. Momeala progresului .................................................................................. .112
VII. "Bombonica" dragostei ................................................................................113
FARAMASCA
Utopia...............................................................................................................114
i actualul1acov a1 Alnericii .........................................................................115
Unire, dar nu in prejudiciul papismului .....................................................115
"Dragostea" leului imbatranit ......................................................................116
VIII. Schimbarea datinilori obiceiurilor ........................................................117
IX. Tineretul..........................................................................................................119
Tinerii hippy....................................................................................................120
X. Subminarea ...................................................................................................... .121
Ce zice Makryianis despre conspiratie .......................................................124
Conspiratia astazi ...........................................................................................125
CAPITOLUL VI- PE CINE FOLOSE TE ECUMENISMUL DREPT
UNELTE DE-ALE SALE ...........................................................................................127
1. Pe eretici............................................................................................................129
2. Pe stapanii lume ti ..........................................................................................129
3. Peceicaldicei ...................................................................................................131
Acoliti vrednici de plans ................................................................................131


PARTEAADOUA
CAPITOLUL I- LOVESC CU PICIORUL iN 'fEPU$A .................................133
I. IU.stignirea Domnului..................................................................................... .135
II. Reconstruirea templului lui Solomon..........................................................136
III. Plasmuiesc Mahomedanismul.....................................................................137
IV. Inventeaza comunistnul................................................................................138
V. Creeaza hitleristnul .........................................................................................139
CAPITOLULII-DATORIAORTODOC ILOR .............................................14l
I. Trezvie ................................................................................................................143
II. Departe de orice unire....................................................................................144
1. PersecuFa in Cehoslovacia.......................................................................145
2. Masacrele Papistnului in Serbia...............................................................147
III. Departe de ecumenism .................................................................................150
Poporul evlavios, strajer al Ortodoxiei .......................................................152
IV. Coalitie in Ortodoxie ................................................................................... .153
V. Pazirea tezaurului Ortodoxiei .......................................................................156
VI. Luminarea ...................................................................................................... .159

Astfel vor putea afla toti 162
Despre autor ...................................................................................................................167

HARALAMBIE D.
4
I
VASILOPOULOS

ECU NlSMU I 5
FARAMASCA


HARALAMBIE D.
8
I
VASILOPOULOS


CUVANT INAINTE LAEDITIAADOUA

Cu toate ca. tiam cat de seriosi urieste subiectul tratat de cartea mea
,,Ecumenismul rarii masca"l totui nu-mi inchipuiam ca. va avea un ap
rasuneti cava inregistra o aa de mare circulatie
1
intr-o perioada de timp a
de scurta.
Intr-o perioada de doar trei luni
1
mii de exemplare au fost epuizate
1
in
timp ce interesul din partea cititorului obi nuit pentru procurarea ca$ a
fost atat de viu
1
indt ne-a indatorat sa purcedem, cu ajutorullui Dumnezeu,
la publicarea edipei a 11-a.
Epuizarea primei edipi a acestei carp se datoreaza in primul rand
subiectului foarte serios tratat, i in al doilea rand ravnei credincioilor
ortodoqi de a face cunoscut, pe cat posibill la cat mai mulp, toate cate sunt
infierate in paginile ei.
Reaqiile cititorilor au fost irnpresionante. Cu multa bunavointJ. au
transmis i altora aceasta lucrare care ii descopera pe dumanii intunecap ai
credintei noastre, denuntand instrumentele lor i facand vadite toate
mijloacele satanice ce le folosesc.
Sute de telefoane de incurajare i zeci de scrisori din partea lor au
constituit o mare suspnere morala in lupta noastra de a demasca
ecumenismul.
Este irnposibil de descris interesul manifestat al credincio ilor pentru
raspandirea acestei carp.
Toti subliniau
1
fiecare in felul sau
1
datoria de a contribui la demascarea
dumanilor perfizi i pierzatori ai sfintei noastre credinte ortodoxe, care
astazi conlucreaza cu infrico atoarea panerezie a ecumenismului.
Din sutele de cazuri impresionante, care arata cat de sensibil este poporul
nostru grec ortodox in chestiunea credinteii cu cata vehementa riposteaza,
la modul practic, impotriva dumanilor ei in elatori, consemnam cele de mai
jos:
Un profesor pensionar, dupa ce a studiat cu grija cartea i a vazut planul
satanic i tesatura masonica din cadrul ecumenismului blestemat, a inteles
acpunea luciferica dusa impotriva credintei noastre ortodoxe i a dat din

ECU NlSMU I7
FARAMASCA

strictu!sau necesar o anumita suma de bani pentru cumpararea a doua sute
de exemplare. Acestea au fast apoi trirnise la studenpi i profesorii
Academiei Pedagogice uncle a fasti el profesor.
Exphcand motivele pentru care a preferat sa trimita c3.rtile la profesori,
ne-a spus:
Mai intai profesorii trebuie sa afle cine sunt cei ce planuiesc impotriva
Ortodoxiei. Sa devina con tienp pentru a nu deveni i ei victimele
propagandei celei cu multe fete ale ecumenismului. Sa tie ce este
ecumenismul,pentru a indruma in mod corect pe cei micii mari.
Un alt pensionar s-a angajat lao cheltuiala serioasa pentru a cumparai a
transmite cartea la top arhiereii ortodoqi din Greciai din afara.
0 doarnna evlavioasa a cumparat 250 de exemplare pe care le-a
raspandit in interioruli in afara Greciei pentru a deveni cunoscute toate cele
ce sunt dezvaluite de aceasta carte.
Un cititor de-al nostru din Salonic ne-a scris ca el considera de datoria lui

sa taie din ratia de paine, i cu banii obinuiti sa dispuna cumpararea i
raspandirea carpi. Crede ca in felul acesta ii poate aducei el contribupa la
demascarea ecumenismului evreo-masonic lara de Dumnezeu, din
epoca noastra.
Este semnificativ fuptul ca toti care au cumparat la inceput un exemplar,
i-au aratat interesul in continuare sa mai cumperei altele, pentru ale darui
la cunoscup, prieteni sau chiar ecumeni tilori celor ce sunt de partea lor.
Toti ortodoqii avem datoria sfanta sa denuntam acest ecumenism
blestemat de Dumnezeu,i e trebuinta ca top ortodoqii din tara noastra i
din toata lumea sa ne unim impotriva ecumenismului. Top trebuie sa tie ca
ecumenismul urmare te ingroparea Ortodoxiei, a Bisericii Una, Sfanta, So-
borniceascai Apostoleasca,i ca duce la surparea a insui neamului nostru.
In aceasta confruntare, sa nu uitam ca Dornnul Atotputernic este cu noi,
iar biruinta va fi a credincio ilor ce-I urmeaza Lui.


Athena 28 martie 1972,
Arhim. Haralambie D.Vasilopoulos
HARALAMBIE D.
8
I
VASILOPOULOS


CUVANT iNAINTE LAEDITIA iNTAI

in ultimii ani se vorbe te mult de ecumenism. Se face multa reclama la el,
termenul de ecumenism fiind popularizat cu multa dibacie. Se depun eforturi
mari i concertate pentru ca el sa apara in fata lumii ca un lucru plin de
importanta, impunandu-se ca ceva mantuitor pentru omenire.
Termenul ecumenism nu provoaca reacpi de impotrivire, poate pentru cain
Biserica noastra sunt folosite expresii asemanatoare (Sinod ecumenic, Patriarhie
ecumenica, etc.). Ca atare, cititorul neavizat (neobi nuit sa fie susceptibil) al
unui articol de ziar, sau ascultatorul neinformat al unei predici cu referire la
Mi carea ecumenica>> sau la Unirea Bisericilor, nu se arata a fisurprins.
Din cauza ignorantei care predomina i a propagandei dezlantwte, crede,
mai degraba, ca este vorba de ceva foarte bun, cre tini folositor. Astfel, tara sa
cunoasca exact ce inseamna cuvintul ecumenism, devinei acesta ecumenist,
pentru a nu fi rastalmkit i catalogat ca retrograd sau obscurantist in ochii
celorlalp.
Multi sunt atri de acest fenomen din pricina lipsei unei informari corecte,
care ar putea face lumina in privinta rolului adevarat jucat de ecumenism. De
aceea, in momentul in care se intampla sa intrebi brusc pe cineva:
- E ti pentru ecumenism? Pentru Unirea Bisericilor? inainte ca sa apuci sa
mai adaugi ceva, el ip va replica imediat:
- Desigur ... ca sunt pentru ecumenism ... Sunt pentru unire!!!
Omul nu are habar. Raspunde la o intrebare importanta, la o chestiune
capitala, tara sa tie nimic. Vorbe te de ceva ce nu cunoa te. Sau, mai degraba,
vorbe te de ceva ce ii pare bun, fiumosi avind un caracter cat se poate de
cre tinesc. Iar aceasta deoarece propaganda ecumenista i-a lasat o astfel de
impresie, in toata aceasta confuziei ambiguitate.
lnsa, aceasta ignorantiJ.i indiferenta in chestiunea ecumenismului nu este o
simpla neglijenta, ci echivaleaza cu crima.
adar, asta o vei vedea prea limpede, cititorule, in paginile cartn ce o pi in
mana.
Am incercat, in cele ce urmeaza, o demascare, o ,,dezgolire" a
ecumenismului i speram ca am reu it s-o facem, prin puterea i spre slava
Domnului nostru Iisus Hristos. Ip infati am ecumenismul - acest mare i

ECU NISMU I9
FARAMASCA

1
intunecat ucigaal intregii omeniri -a cum este, ,dezbracat" de acum, de
minciunai ipocrizie.
Prive te, a adar, cu atenpe aceasta creape a intunericului. Ia aminte cu
rabdare la aceasta enorma minciuna atat de amagitoare.
Urmare te cu atenpe tot acest nirnic, cu anevoie de observat, caruia se
incearca sa i se dea un ipostas, un inteles i un conpnut bun
1
i pe care se
straduiesc sa-l prezinte cape un Deux ex machina
1
ce va mantui lumea dar care
1 1

in realitate comploteaza cum ar distruge sarmana omenire.
Desigur ca citindi studiind
1
te vei ingrozi in fata inelaciuniii a planurilor
diabolice care se ascund in spatele cuvantului ecumenism.
Nu vei ramine insensibil vazand urzirea planurilor vrajma ilor Ortodoxiei i
ai neamului nostru. Vei intelege ca ecumenismul este o alcatuire demonica. Ip
vei da seama din aceasta carte
1
cititorule
1
cat de mare-i primejdia prin care trece
cre tinatateai lumea. Atunci vei simp cit de in elatoarei false sunt lozincile pe
care le fluturii ecumenismul,i vei vedea dar cinei ale cui instrumente sunt cei
ce vorbesc continuu in favoarea ecurnenismului
1
a mi cani ecumenice i a
Unirii Bisericilor>>.
Ne doare i plangem din adancul sufletului pentru ca in aceasta inelare
ingrozitoare a ecumenismului au fost atrasei persoane sus puse
1
diriguitori ai
Bisericiii ai societatii. Ne doare i ne tanguim mai mult pentru cei care, in timp
ce se lupta pentru Bisericai neam cu bune intentfi
1
razboiesc cu o ignoranta de
neiertat Bisericai patria, promovand ecumenismul infam.
Plingem pentru ei ca au ajuns sa se intovar easca cu dumanii lui Hristos i
ai neamului, conlucrind lara sa-i dea seama cu aceia care pregatesc
zdruncinarea Bisericiii disparitia neamului.
lichemam, a adar sa se indeparteze de la falsa imbrap are sentimentalista a
ecumenismuluil sa-i vina in fire!sa reflecteze, sa cerceteze pozitia pe care 0 au i
sa se intrebe: uncle se gasesc, cine iidirecponeaza
1
planurile cui le servesci lace
pericole se expun.
lichemam smerit sa gaseasca raspuns la intreban de acest fel in cartea de fut;l.
' Dms ex machina inseamna un element care aduce o rezolvare imediatai ne teptata a unei probleme
difit.ile. (n. ed.) .

HARALAMBIE D.

1Q
I
VASILOPOULOS


Ill
Nadajduim ca ea va trezi
1
cu ajutorul Lui Dumnezeu
1
pe multi
1
uimindu-i i
cutremura.ndu-i.i ca multi se vor ridica impotriva scopurilor antihristice
1
a
planurilori lucrarii ecumeniste.
Cele scoase la lumina de aceasta carte poate ca vor provoca urgie impotriva
noastra
1
cerand capul nostru pe tipsie. Ne este indiferent. Este suficient ca prin
aceasta se sluje te voii Domnului nostru lisus Hristos. De altfel atatea milioane
de cre tini au marturisit pentru dreapta credinta in Hristos. Ar fi o mare cinste
pentru noi daca Dumnezeu ne-ar invrednicii pe noi de acest lucru maret
1
de a
ne da sangelei viata pentru Hristos
1
Mantuitorul nostru.

Poate ca vor instrumenta tertipuri de necrezut impotriva adevarurilor
infrico atoare ce ies la lumina
1
incercand astfel sale tagaduiasca. Pentru ca: tot
eel ce face pacatul ura te luminai nu vine la lumina pentru a nu fi cercetate
faptele lui
1
pentru ca au fast lucrate in intuneric
1
spune Domnul.

Cartea de fata scoate la lumina toate cele ce au fasti sunt urzite la intuneric
cu vicle ude la o vreme incoace. Cu date de netagaduit se va preciza esenta
ecumenismuluii se vor face cunoscute cauzelei intentnle sale.
Astfel va fi cu putinta ca aceasta carte sa devina un indrumar
1
un ajutor serios
in descoperirea marii rataciri a ecumenismului
1
o trambita de teptatoare
chemandu-i la lupta pe top iubitorii de Hristos
1
ai Bisericii Luii ai neamului
nostru binecuvantat.
Trebuie sa tim inca de acum ca Biserica Ortodoxa nu va deveni niciodata
un instrument al puterilor intunericului. Nu se va supune Antihristului. Nu va
face aliante cu idolatria
1
urmand calea trasata de ecumenism. Hristos va invinge
pentru ca a venit ca un biruitori ca sa invinga.
Am scris acest cuvant in Athena
1
la manastirea Petrachi
1
pe 28 octombrie
1971
1
in ziua in care Grecia saraca in mijloace militare a spus acel eroic Ohi!
(Nu) cotropitorilor lipsip de minte
1
care urmareau sa cucereasca lumea.
Am scris toate acesteai pentru ca m-am gandit ca astazi este imperioasa
nevoia ca Grecia ortodoxa sa trambiteze pana la marginile pamantului un nou
istoric Ohi! (Nu!). Sa izbaveasca lumea de un nou cotropitor
1
foarte
infrico atori ticalos
1
care se nume te ecumenism.


Arhim. Haralambie D. Vasilopoulos
Staretul S Manastiri Petrachi

ECU NISMU
FARAMASCAIntroducere -

Ce este ecumenismul?


i acum cititorule, poate te intrebi ce este ecumenismul? Care este crezullui?
Pe ce se sprijina? Cine se ascunde in spatele lui? Ce urmare tei ce rnijloace
folose te?
Cartea de fata iti va da raspunsuri la toate aceste intrebari serioase.
Va trebui insa, chiar de la inceput, sa clarifidm cumva lucmrile, ca sa se tie
despre ce este vorba cu exactitate. Trebuie ca dintm inceput sate aili in miezul
intelesului acestei chestiuni capitale, pentm a putea apoi urmari cu u urinta
intreaga desta urare a descoperirilor cutremuratoare despre scopul urmarit de
ecumenismi rnijloacele satanice la care acesta apeleaza.
Ecumenismul este o mi care mondiala a sionismului international i
areca unic scop cucerirea politicai religioasa a lumii!
Ecumenismul apare in ochii lurnii ca o rni care mondiala ce urmare te
unirea politica, econornicai religioasa a umanitatii.
La prima vedere, desigur, un astfel de tel care vizeaza unirea omenirii pare
buni folositor.i acesta, pentm ca in ecumenism este trambitata cu insistenta
acea lozinca despre pacei unitate, pe carei le doresc cu totii. Se vorbe te, de
asemenea, la unison despre iubire.i cine nu-i dore te dragoste?! Insa iubirea
promovata de ecumenism este o in elare. Ea nu porne te din suferinta pentm
aproapele, aa cum ne-a invatat Hristos, ci, in realitate, din ura, ipocrizie i
rninciuna, cu scopul supunerii tuturor.
De aceea, in timp ce ii auzim vorbind de unitate, pace, iubire, conlucrare
econornicai moneda unica, vedem insa, pe de alta parte, cultivarea diferentelor,
disputelori a urii. Observam ca, in fapt, este vorba de o acpune diplomatica ce
duce la prabu ireai disparipa statelor midi slabe.
Insa nu vom lungi aid mai mult cuvantul despre lantul satanic al puterilor
intunericului, care pregatesc in secret distmgerea neamurilor i in special a
statelor cre tin ortodoxe. Acest aspect poate fi cercetat de altii mai pregatip
pentm aa ceva. Noi vom insista aid numai pe ecumenismul religios.


ECU NISMU 113
FARAMASCA

Ce este ecumenismul religios de astiizi?


Ecumenismul religios de astazi este, in prima faza, o rni care de unire a
marturisirilor eretice ale Apusului cu Ortodoxia. Iar in a doua faza se are in
vedere unirea tuturor religiilor intr-una singura, uria a, intr-a panreligie
2
Scopul
ultim, insa, este sa dispara in acest creuzet Cre tinismul,i in special Ortodoxia,
cea care depne Adevarul. Se urmare te, a adar, cain ultima faza a acestui
plan intunecat sa fie inlocuita inchinarea adusa Lui Dumnezeu en cea
adusa satanei.
Aceasta poate parea la prima vedere de necrezut. Insa chiar acest lucru este
urmarit de mecanismullabirintic al rni carii ecumenice, prin acpunile de care
astazi auzirn atat de des ca se vorbe te.
Ecumenismul este -i vom aduce in continuare in acest sens destule
elemente doveditoare serioase i de neclintit - o construcpe satanica a
puterilor intunericului.Este o erezie imensai infrico atoare sau mai bine zis o
panerezie. Este o sinteza de religii, filosofii i traditii care urmarete o unitate
nefireasca i grotesca.
Este o in elaciune vicleana
1
urzita de un plan satanic care suspne ca nu exista
nicaieri un Adevar unic, absolut i unitar
1
deci nici in Ortodoxie.
Ecumenismul devine, astfel, un monstru care inghite totul
1
un cuptor care
incearca sa arnestece i sa rnistuie toate religiile. El este un sincretism eretic de
tip mai nou
1
care prornite sa rezolve toate problemele. Pentru ecumenism
1

Dumnezeu este ceva nedefinit care accepta in mod egal inchinarea i lauda
tuturor religiilor.
Pentru ecumenism nu exista Dumnezeu personal. Ecumenismul nu crede cu
adevarat in nimic, dar nici nu respinge ceva din tot acest arnestec sau sinteza
religioasa de tip nou pe care urmare te s-o realizeze. Pentru ecumenism nu
exista religiii tan. El vine cu subtilitate i promoveaza la modul indirect acea
deviza jos cu granitele! atunci cand pune problema conlucrarii intre oarnenii
diverselor etnii
1
chipurile, in duh de pace.
Toate sunt
1
adar
1
in conditiile dorite de ecumenism, zdrobite
1
arnestecate
i inghipte de gura rara fund a ecumenismului.


2
0 religie globala (n.ed.).
HARALAMBIE D.

14
I
VASILOPOULOS


Ecumenismul este asemenea unei vijelii inspaimantatoare care se pregate te
sa darame, dupa cum ii inchipuie, Una, Sfanta, Sobomiceascai Apostoleasca
Biserica a Lui Hristos. Este un uragan salbatic al puterilor intunericului, care i i
concentreaza toata nebunia distructiva impotriva Ortodoxiei, pentru a o nirnici
i a0 face sa dispara.
i aceasta pentru ca tie ca numai Ortodoxia depne adevarul nefalsificati ca
numai prin ea omul se poate mantui. Cei care au nuci dau cu pietre in ele
spunea sugestiv Kolokotronis.ai ecumenismullove te in Ortodoxie, pentru ca
are valoare, pentru ca depne comoara Adevarului.
Dei planurile ecumenismului sunt atat de cumplite ele sunt tinute ascunse
cu consecventa i o foarte mare dibacie, fiind puse sub acoperamantul unei
aparente nevinovatii. Toate se desta oara sistematic, cu studiui organizare.
Astazi ecumenismul a ajuns la un stadiu de dezvoltare infrico ator, prin care
toate acele planuri stabilite dinainte sunt puse in practica de instrumentele
Satanei, ce au ajuns sa loveasca acum in eel mai decisiv punct. Biserica Lui
Hristos este supusa prin ecumenism unui atac concentrat din partea unor
du mani neinduplecap i vicleni, aflap in spatele unor centre de comanda
nevazute. Este razboi.i un razboi puternic de care, din pacate, cei mai mulp nici
nu-i dau seama.
Toti du manii lui Hristos, strans unip sub comanda unui stat major nevazut,
ce se ascunde in spatele vorbelor frumoase, a organismelor de tot felul cu aer de
seriozitatei a sloganelor care propun o unitate in elatoare, lucreaza zii noapte
pentru a face sa dispara Sfanta Lui Biserica; vor sa falsifice adevarul pe care
Durnnezeu-Omul ni 1-a revelat, zadarnicind astfel mantuirea omului, punand in
locul Lui Hristos, cai conducator allurnii, pe diavol aa sa ada el in Biserica
Lui Durnnezeu, ca un Dumnezeu aratandu-se pe sine cum ca ar fi el
Durnnezeu (2 Tes. 2: 4).
Biserica Lui Hristos este supusa in ultima vreme unui atac generalizat, pe
toate fronturile i aceasta sub nevinovata titulatura a ecumenismului de catre
aceste puteri ale infemului.
Ecumenismul, in putffie cuvinte, este o infernala mi care globala,
politica i religioasa, ce are ca obiectiv supunerea umanitatfi sub un
conducator universal ... i unirea tuturor religiilor intr-o panreligie, astfel

ECU NISMU 115
FARAMASCA16Partea intai

CAPITOLULI
ISTORIAECUMENISMULUI


HARALAMBIE D.
20
I
VASILOPOULOS


I. Ecumenicitatea cr tin-ortodoxa

Pentru a intelege bine ecumenismul de astazi, este necesar sa cunoa tem mai
intai istoria lui din trecut pana in prezent. Subiectul, cititorule, il vom lua de la
inceput, ca sa vedem baza lui reala. Astfel ne vom forma o idee completa despre
ecumenism.
Vom vedea mai intai, in pupne cuvinte, care este misiunea ecumenidi
3
a
Bisericii, planullui Dumnezeu pentru mantuirea intregii lumi. Iar in continuare,
vom vedea cu amanunte i dezvaluiri infioratoare, ecumenismul de astazi,
in elator, mincinosi antihristic.
Unitatea pentru care, chipurile, se lupta ecumenismul actual o vedem
nemijlocit dintru inceput. Dumnezeu a taurit unitarai armonioasa aceasta lume
marei preafrumoasa, guvernand-o cape un tot. Unita estei lumea ingerilor
cea tara de numar, care sluje te Creatorului.
Observam de asemenea o unitate i armonie uimitoare i in universul
material, uncle Creatorul Atotputemic i-a pus pecetea atotintelepciunii Sale.
Corpurile cere ti, foarte numeroasei uriae ii urmeaza calea in spapu, intr-o
ordinei armonie uimitoare.
Omul traia la inceput in cadrul acestei unitati superioarei armonii minunate
sub acoperamantul Lui Dumnezeu i unit cu El. Era atotfericit. Traia langa
Dumnezeui unit cu El. Traia intr-o bucurie ecumenica desavar ita, in armonia
universala a lurnii cere tii pamante ti.
lnsa, dintr-o data, ca un cutremur inspaimantator, s-a produs ruperea acestei
unitati. Caderea omului a sfa iat-o. Atunci a avut loc o ruptura intre om i
Dumnezeu. S-a ridicat o bariera de netrecut. Astfel s-a produs un rau
cutremurator. Cel mai mare rau din lume: Ruperea omului de Ziditorul sau.
Omul a cazut in continuarei a ajuns nefericit. Departe de Dumnezeu, a sfar it
prin a fi un salbatic.

3
Ecumenic se refera !a toata lumea. Sfintele Sinoade Ecurnenice sunt Sfintele Soboare ale Ortodoxiei din
intreaga lume. Pentru a crea confuzie, du manii Ortodoxiei au nascocit termenul ecumenism, ascunz:lnd sub
aceasta denumire sincretismul rehgios (n. ed.).


FARAMASCA
Parcurgerea istoriei popoarelor divizate ce s-au mancat unele pe altele releva
din plin acest lucrul. Lumea intreaga plina de sciziuni plange, se zv.ircole te i
suspina sub tirani cumpli9.
Dumnezeu insa n-o uita. Are in plan sa restaureze unitatea zdruncinata
dintre Eli om. <<L-a trimis pe Fiul Sau ca sa creeze o punte peste aceasta
prapastie. lar Cuvantul lntrupat al Lui Dumnezeu, Hristos, <<Dumnezeu
desavaqit fund, om desavaqit se face.i le face pe toate noii foarte noi, singurul
lucru nou sub soare, precum spune Sfantul loan Damaschin. Dumnezeu se
une te iarai cu umanitatea intr-un mod mai desavar it prin intruparea Lui
Hristos.
lar Jertfa de pe cruce a Dumnezeului-Om intinde o punte peste haul abisal
pe care 1-a deschis caderea omului, i comuniunea dintre om i Dumnezeu
incepe din nou. Hristos i-a intins palmele ile-a unit pe cele despiiftite. De
acum omul poate, de voie te, sa se apropie iarai de Ziditorul sau, sa traiasca din
nou unit cu acestai fericit.
Hristos ii une te pe oameni nu numai cu Dumnezeu, cii intre ei. Unirea
aceasta a oamenilor se realizeaza doar in Biserica pe care Dumnezeu-Omul a
intemeiat-o in acest scop. 0 unire nemincinoasa a oamenilor poate avea loc
numai in Biserica prin lisus Hristos. Trupul tainic allui Hristos, adica Biserica
luptatoare de pe pamant, este calea ce duce la unire, mantuirei indumnezeire.
Dumnezeu-omul S-a lasat pe Sine in lume ca Biserica, ca Trup al Sau, pentru
ca omul sa poata astfel sa devina una cu trupul Sau teandric, tacandu-se i el
partadumnezeie tii firi.
Ca atare, numai prin Dumnezeu-Omuli doar in Biserica lui Hristos pot
oamenii sa se desavaqeascai sa se uneasca atat cu Dumnezeu cati intre ei.in
afara Bisericii nu exista nicio unire reala, neilind posibila nicio in&afire a
lumii.
lata marele plan al lui Dumnezeu! lata misiunea ecumenica adevarata a
Bisericii, adica mantuirea tuturor oamenilor prin Biserica Lui Hristos. Aceasta
este ecumenicitatea cre tin-ortodoxa. Drept aceea, cu putin inainte de Inaltarea
Sa, Domnul a dat aceasta porunca apostolilor: Mergand invatati toate
neamurile...
i dupa lnvierea Sa le spune: "Luati putere, venind Duhul Sfant peste voi, i
fiti Mie martori in lerusalimi in toata ludeeai Samariai pana la marginile
HARALAMBIE D.
22
I
VASILOPOULOS


pamantului" i iarai le-a dat porunca: "propovaduip pocainta ti iertarea
pacatelor la toate neamurile". De asemenea, aceasta a fost ultima Sa chemare:
"Mergep in toata lumea i propovaduip Evanghelia la toata zidirea" (Me.
16:15).
li trimite la toate neamurile. Vrea mantuirea intregii lumi. Vrea unirea
tuturor oamenilor de pe tot pamantul (cap doresc, fire te) prin credinta in El,
prin Biserica.
Biserica Lui Hristos este pentru top. Credem lntru una sfanta,
sobomiceascai apostoleasca Biserica. Biserica este ecumenica
4
, fiind intinsa
in toata lumea. Avemi o Patriarhie ecumenica.
Biserica este Imparapa Lui Durnnezeu pe pamant. Este un organism
duhovnicesc prezent in toata lumea. Ea se gase te desigur in lume dar nu este din
lumea aceasta. Biserica nu este o organizatie lumeasdi dupa cum vrea
papalitatea ereticai nici nu este destinata pentru un regim lumesc dupa cum
voia iudaismul. Este de la sine inteles ca dupa schisma papalitapi, o singura
Biserica adevarata exista in lume - Biserica Ortodoxa. Papismul i
protestantismul nu sunt Biserici ci comunitatii adunari eretice.
Biserica Lui Hristos, Biserica Ortodoxa ,vrea ca tot omul sa se
mantuiasca", ii vrea uniti pe toti cu Trupul Celui ce o conduce. Vrea sa-i
calauzeasca pe toti, din toate neamurile, din toata lumea, Ia adevarata pace
i Ia fericirea cea ve nica ce se gase te numai aproape de Dumnezeu.
Vrea sa-i uneasca pe oameni, nu in intunecatele i satanice tile
plasmuiri mincinoase ale ecumenismului, ci in unitatea ve nica i
neclintita cu Dumnezeu. Sa-i conduca pe cei credincioi din Biserica
luptatoare la cea triumfatoare.
Aceasta este adevarata ecumenicitate, cea cre tin-ortodoxa. Aceasta este
misiunea ecumenica a Bisericii.
Exista apdar un ecumenism mai inalt? Exista ceva mai presus de planullui
Durnnezeu? Exista ceva mai luminos, mai plin de bucurie, mai desavar it? Exista
ceva mai curat, mai dar, mai stabil i mai sigur? Numai Hristos poate sa-i
uneascai sa-i mantuiasca pe oameni, intrucat nU exista mantuire in altul.4
Oikoumeniki, adica in toata lumea.

ECU NISMU 121
FARAMASCA

Ecumenismullumesci potrivnic lui Dumnezeu nu doretei nu recunoa te
misiunea dumnezeiasca, duhovniceascai ecumenica a Bisericii Lui Hristos. El
razboie te cu furie cretinismul ortodox ecumenic, precum i apostolia
mantuitoare i ecumenica a Bisericii. Si face aceasta prin silnicie, viclenie,
minciuna, ipocrizie, politicai crime.Se lupta, adica, impotriva Capului Bisericii
noastre, Hristos, dupa cum vom vedea limpede in continuare.


II. Ecumenismul antihristic

1. Ecumenismul papal
Papa, prin egoismul sau luciferic, a vrut sa domine religiosi politic intreaga
lume. El a vrut sa cucereasca imparapile lurnii pe care sa le conduca in numele
cre tinismului.
Papalitatea 1-a substituit pe Hristos, Dumnezeu-omul, cu omul papa! Si de i
Hristos S-a intrupat, papa L-a dezintrupat pe Dumnezeu-omuli L-a exilat in
cer. A transformat Biserica intr-o imparape lumeasca. A facut din ea un regim
lumesc, uzurpand desigur i titulatura de Biserica catolica>>s. De ce toate
acestea? Pentru ca un om, papa, episcopul Romei, sa ia locullui Hristos din
Biserica.
Papismul L-a alungat pe Hristos cai cap al Bisericiii in locul Lui 1-a pus pe
papa. L-au !acut pe papa cap i stapan absolut al Bisericii, ingradindu-L pe
Hristos in cer.
Papismul a schimbat temelia cretinismului care este Dumnezeu-Omul Cel
ve nici in locul Lui a pus un muritor efemer, pe papa.
Papismul a deformat invatatura lui Hristosi a creat un cre tinism lumesc, o
"Biseridi" contra!acuta i cu totul de nerecunoscut, ,,Trupul Lui Hristos"
devenind o asociape lumeasca.
Romano-catolicismul, inspirandu-se dupa modelul imparapei romane a
aparut pe scara istoriei ca o putere politica, desigur intemaponala.A transformat
5
Termenul grecesc katholikos este tradus in limba romana prin sobomice.e, deplin, univt-rsal. In Crezul
ortodox, stabilit Ia al doilea Stant Sinod Emmenic, din anul 381, Biserica Ortodoxa este numita katlwliki
Ekklisia, adici Biserica Sobomiceasca. Papista;;ii, rupp de Biserica prin schisma din 10S4, au rapit tennenul
katholiki,numindu-se ei,Biserica catolica", incercind prin aceastasa arate ca ei suntBiserica universala (n. ed).
HARALAMBIE D.
24
I
VASILOPOULOS


Imparapa Lui Dumnezeu intr-a imparatie a acestei lumi, dei Hristos a
marturisit dar ca ,Jmparatia Mea nu este din lumea aceasta".
Papa a visat un cre tinism lumesc care sa se extinda de-a lunguli de-a latul
lumii, al carui conducator sa fie el insu i. A deformat adevaratul cre tinism
numaii numai pentru a deveni el stapan allumii. Ecumenismul papal, pentru a
izbandi in acest lucru, a recurs la violenta, distrugeri, maceluri, crimei cu toate
acestea nu i-a atins scopul. Ecumenismul papistanu a putut sa-i duca la
indeplinire planurile sale datorita opozitiei de lunga durata pe care a facut-o
Ortodo:xia, Biserica de nezdruncinat a lui Hristos.
Sfantul Nectarie Taumaturgul scrie referitor la aceasta: ,)ubirea de putere i
de slava le-a uneltit pe toate. Toate [relele] le-a nascocit, toate le-a pus in
mi care pentru ca papii sa fie recunoscuti cai conducatori ai Bisericiii tirani ai
lumii. Programul a fast intocmit, iar punerea lui in aplicare necesita toata
puterea. Orice obstacol urma sa fie inlaturati orice rezistenta infranta".
(Despre cauzele schismei, pag. 207).
Acesta este deci, in pupne cuvinte, ecumenismul papal.
6


2. Ecumenismul protestant
Inafara de ecumenismul papal mai e:xistai unul protestant.
Protestantismul, dezamagit de papism, s-a indepartat de el. Nus-a intors insa
la Una Sfanta, Soborniceascai Apostoleasca Biserica, la Biserica Ortodoxa, ci a
cazut intr-a alta ratacirei mai rea, in raponalism. A vruti acesta la randullui sa
conduca lumea (oikumeni), sa dea o directie umanitapi pe baza raponalismului.
A e uat insa in mod jalnic. A tagaduit sfintenia Bisericii. A negat realitatea
indrumarii sale de catre Duhul Sfant. A lepadat Sfanta Tradipe, invatatura
Sinoadelor Ecumenicei a Parinplor purtatori de Dumnezeu. Protestantismul
a fost taiat de Ia izvoarele harului dumnezeiesci a conceput o JJteologie"
paditoasa, care nu conduce lumea Ia mantuire, ci care vizeaza reu ita unor
obiective lume ti.
A facut din teologie discupe, gnoseologie, sistem filosofic. A coborat-o la un
nivel inferior, supunand-o cuvantului omenesc. ,,Teologia" protestanta nu se


6
CardinalulWilliam Levada a declarat de curand:,union with the Cathohc Church is the goal of
ecurnenism." (,tffita ecurnenismului este unirea cu Biserica Catohca").Ase vedea:
http:/ /www.cathohcculture.org/news/headhnes/index.cfin?storyid=5666&repos=4&subrepos=2&searchi
d=691889i http://acvila30.wordpress.com/2010/12/15/

ECU NISMU 123
FARAMASCA

ocupa cu ce spune i ce porunce te Dumnezeu pentru izbavirea i
mantuirea omului, ci cu ce gande te omul despre Dumnezeu.,Teologia"
protestantismului a incetat sa mai fie rodul Sfantului Duhi a devenit gand
omenesc searbad, uscati nesabuit.
Protestantismul a inaltat rapunea omeneasca
1
cuvantul raponal cape un nou
dumnezeu-idol. A desfiintat traditiai a ciuntit Sfanta Scriptura, despuind-o de
pasajele care erau mai presus de fire.i protestantismul
1
cai fratele sau mai
mare, papismul
1
prin teoriile lui eretice
1
duce la divizarea organismului divino-
uman al Bisericii in care lumea se poate uni i mantui. Sfar e te in
antropocentrism.
inaceste doua erezii, locul Lui Dumnezeu este luat de om. intelepciunea Lui
Dumnezeu este inlocuita cu cea omeneasca. Capuli conducatorul absolut al
Bisericii nu mai este Durnnezeu-Omul
1
ci omul.
Unde se indreapta protestantismul prin aceasta anarhie i lipsa de evlavie?
Cum spera sa mantuiasca lumea printr-o astfel de invatatura?
Din pacate cade tot mai jos. Merge din erezie inspre ateism. trecand de la
erezie la ateism
1
i s-a ajuns ca astazi
1
teologia pacatoasa a protestantismului sane
vorbeasca de teologia moytii Lui Dumnezeu. Nici case putea ceva mai rau.
lnsa cum sa nu se ajunga aici
1
atata timp cat temelia sa dintru inceput este
infailibilitatea omului.In timp ce in papism infailibilitatea apaqme papei, in
protestantism dimpotriva, fiecare protestant devine infailibil. Adica i i
revendica infailibilitatea sa personala in materie de credinta.
Sfantul Nectarie spune in acest sens: pe de-o parte la protestanp fiecare om
constituie o Biserica, iar pe de alta
1
in catolicism un om constituie toata
Biserica.
Astfel protestantismul a avansat de la raponalism la ateismi materialism.
Ce urmare te a adar astazi protestantismul? Acesta nu urmare te
nimic, fiind o masa nedecisai amorf.i.Prin acesta, insa se urmaresc multe.
Astazi face jocul pe care il doresc puterile intunericului. Au pregatit mai
dinainte pe protestanp., tinandu-i in indiferenta, in confuziei intr-o stare
caldicica. L-au gasit astfel potrivit (pe potriva lor) i-1 folosesc ca baza a
planurilor lor. ilpun intai ca promotor al ecumenismului antihristic, al
HARALAMBIE D.
26
I
VASILOPOULOS


26
HARALAMBIE D.
28
I
VASILOPOULOS


necunoscute". Acest conducator ecumenic (allumii) va fi din "samanta sfanta a
lui David".
Un alt Mesia a teapta evreii, un Mesia lumesc cu care sa conduca lumea.
Pentru ca sionismul international sa-i vada visul cu ochii, de a conduce
lumea, creeaza diferite organizatn cu scopuri pretins bune, in spatele carora sta
nevazut. Reu e te de asemenea prin suspnere satanica sa se infiltreze in
organizapile deja existente i sa le foloseasca in vederea scopurilor sale
intunecate, astfel incat ele sa lucreze - tara sa banuiasca - la implinirea visului
sionismului de a conduce lumea.

a) Masoneria
0 astfel de organizatie este masoneria, care lucreaza pentru reu ita planurilor
sioni tilor. lata ce ne descopera Protocoalele in acest sens: "vom infiintai vom
inmulti societaple francmasonice in toate tarile din lume; vom atrage in ele pe
toti aceia care sunt sau pot fi ni te buni agenp. Aceste societati, aceste loje,
vor fi biroul nostru principal de informapi i indrumari, i mijlocul eel mai
influent (al activitatn noastre). Vom centraliza toate aceste societap intr-a
administrape cunoscuta numai de noii compusa din inteleptii no tri. Lojele
vor avea cate-un reprezentant, in dosul caruia se va ascunde administrapa
despre care am vorbit, iar acest reprezentant va fi acela care va da cuvantul de
ordinei va alcatui programul de activitate (Protocoalele Intelepplor Sionului,
cap. XV).


lata deci: Sioni tii in ii spun ca masoneria este creapa lor, avand rolul de a
duce la implinire obiectivele cei le-au propus.i masoneria la randul ei, aceasta
creape a sionismului, se ascundei ea in spatele diverselor asociatiii organizatn
care ii promoveaza scopurile ei ascunse care sunti scopurile sionismului. Acest
lucru il aflam chiar din organullor oficial de presa "Pitagora"(fascicolull, ian
1930)
8
8
,Site-ul Pitagora#23 este membru recunoscut al WebRing Freemasonry International."
(http:/ /pitagora.myforum.ro). Despre caracterul secret al masoneriei, a se vedea: ,Landmarkurile
Francmasoneriei Universale: 11. Obhgajia pentru oricare Loja de a Iuera acoperit - adica de a nu pennite
niciunui nemason sa participe Ia lucriiri - este un Landmark ce nu poate fi neghjat i el ii are originea in
caracterul ezoteric al Francrnasoneriei." http:/ /www.mlnr.ro/bibhoteca (site oficial, marea loja najionala din
Romania) (n. ed.).
ECU NISMU 127
FARAMASCA

,Masoneria - scriu masonii in ii - dupa cum ne incredinteaza de altfel
trecutul ei, atunci d.nd urma sa se amestece putemic in orice mi care umanista,
eliberatoare, socialai cu caracter educativ, se ascundeai se ascunde - sigur ca
nude frica, ci din necesitate-in spatele organizatiilor oficiale pe care le indruma
i le sustine". Iar mai jos printre altele sunt date ca exemple: ,Congresul
international anual pentru pace", ,Fratia cre tina a tinerilor''i alte nenumarate
organizatii umanistei culturale.,De altfel, de cate ori a incalcat principiul acesta
a e uat lamentabil sau i-a atins foarte putine din obiectivele propuse".

b) Hiliasmul
Hiliasmul este o alta nascocire vicleana a evreilor sioni ti. Mai bine spus,
hiliasmul a existat ca erezie inca din prirnii ani ai Cre tinismului. Biserica, prin
stradaniile Parmtilor ei purtatori de Dumnezeu, i-a biruit, iar sustinatorii lui au
pierit. A venit insa sionismul i 1-a seas de la naftalina, dandu-i un continut
potrivit pentru reu ita planului ecumenist. Si astfel, pe de-o parte el denatureaza
i razboie te cu turbare cre tinismul, iar pede alta sluje tei lucreaza pentru un
guvern mondial evreiesc.
Profesorul Trembelas de 1a Athena scria despre ei:
11
Hilia tiii neamul celor
ce L-au rastignit pe Hristos sunt unuli aceli lucru ...Exista, nu doar simple
indicii, ci dovezi palpabile, ca cei ce dirijeaza hiliasmuli sunt capii, fondatorii i
invatatorii lui, sunt de origine evrei. Legatura dintre conducatorii hiliasmului i
evrei insa trebuie dovedita.
Hilia tii, a adar, lauda mult, ridicand de-a dreptul in sl<ivi asociapa infiintata
in 1897 de un anumit evreu, pe nume Teodor Hertzl i care asociatie este
evreiascai are ca scop sa reinfiinteze Regatul evreiesc in Iudeea,i sa dea din
nou evreilor Palestina. Hilia tii vorbesc de evreul acesta ca fiind foarte drag
inimii lori il sprijina intrucat a fost ales de Dumnezeu 1a momentul potrivit
pentru a-i aduce aportulla n terea sionismului>>. Hili tii, cu alte cuvinte,
garanteaza ca evreul acesta a fost ales de Dumnezeui ca asociapa infiintata de
el, pe nume Sionismul (de la ora ul sfant Sion sau Ierusalim) este lucrarea lui
Dumnezeu, iar activitatea acesteia este lucru binecuvantat de Dumnezeu.
Hilia tii mai suspn ca din vara anului 1878 bunavointa Lui Dumnezeu s-a
intors catre evrei i ca parga anului s-a dat in mod vadit poporului iudeu. De
ECU NISMU 129

FARAMASCA
aceea
1
pastorul Rousel
1
ctitoruli parintele hihasmului modern a dat o buna
marturie in anul1918 pentru poporul evreu pe hipodromul din New York.
Sionismul
1
dupa cum spun hiha tii
1
cheltuie te mari sume de bani i
urmare te infiintarea unui guvern evreiesc
1
reconstruirea Ierusahmului ca oraal
evreilor
1
i in general Palestina sa fie iarai evreiasca. Dari hilia tii un astfel de
lucru doresc i a teapta. Suspnand interesele sionismului
1
ei cred ca aceasta
asociatie evreiasca va secatui Cre tinismul
1
va revigora iudaismul
1
avand
convingerea ca va fi partea aleasa care va institui viitoarea Imparape a lui
Dumnezeu.
Trebuie adaugat la toate acestea ca hiha tii au a teptat in 1925 sa se ridice
din mormant Avraam
1
Isaak
1
Iacovi toate marile personahtati ale Vechiului
Testamenti ca unele dintre ele ar fi taurit guvernul visat cu sediulla Ierusahm
1
iar ceilalti s-ar fi raspandit in diferite paqi importante ale lumii ca reprezentanti
ai guvernului de la Ierusahm. Avraam urma sa coordoneze de la Ierusahm
1
din
muntele Sionului
1
cu ajutorul unor posturi mass-media performante
1
tot ce este
important pe pamant
1
cu colaboratori diferiti - membri ai acestui guvern
1
plasap in punctele cele mai importante ale lumii.
Trebuie pnut seama ca la acest vis dintotdeauna al iudeilor tindi hiha tii.
Iudeii 1-au a teptat pe Mesia inca dinainte de venirea lui Hristos ca pe un
conducatori imparat lumesc. El urma sa ehbereze neamul evreiesc din robie
1
sa
reinvie domnia slavita a lui David i sa inalte puterea iudaica pe culmi
nemaiintalnite. Va alege Ierusahmul ca centro al intregii lurni iva supune toate
neamurile pamantului iudaismului. Tocmai pentru aceasta
1
cei mai mulp dintre
evrei n-au crezut in Hristos
1
fiindca ei il a teptau sa vina ca imparati cuceritor
slavit; insa El a venit ca sa intemeieze o imparape duhovniceascai nu un stat
lumesc.
Daca luam in considerare acest vis stravechi ce a in elat doririlei sperantele
lui Israeli citim
1
pe de alta parte
1
ce spuni propovaduiesc hilia tii
1
intelegem cu
claritate ca hihasmul este un iudaism ascuns. El este ascuns insa cu viclenie
1
ca de
n-ar fi ascuns
1
n-ar cauta sa se faca auzit".
Avand in vedere acest plan antihristic al sionismului de conducere a lumii i
mecanismul lui complex prin care influenteaza i directioneaza mi carile
rehgioase i sociale ce servesc scopurilor acestuia
1
vom constata cu date

HARALAMBIE D.
130
I
VASILOPOULOS


concrete, ca ecumenismul actual, inprofunzime, nu este o micare cretina,
ci una politica, avand o fatada cretina, dar un scop antihristic.


ill. Stadiile ecumenismului

Sa vedem acum, pas cu pas, ceea ce inseamna ecumenismul. Sa vedem care
sunt stadiile evolutiei sale, instrumentele i organizatiile prin care ia amploare i
din care se napuste te cu mame nimicitoare ca sa provoace un dezastru
nemailntalnit. Cite te, iubite cititorule, elementele, dovezile i tot lantul de
argumente despre roluli scopul promotorilor tamuiti ai ecurnenismului infam.
.Mi carea ecurnenica pe care o vedem astazi in stadiul ei avansat, a trecut prin
mai multe faze. Pentru ca ecurnenismul sa-i atinga scopurile infernale a inintat
- ap cum s-a mai zis - cateva organizatii intemaponale i a reu it sa se infiltreze
in altele deja existente, aa incat, incet-inceti pe nesimpte, au inceputi acestea
sa serveasca interesele sale.
Astfel de organizatii sunt: YMCA, YWCA, cercetaii, WCC (CMB,
Consiliul mondial al Bisericilor) i altele.

1. YMCA iYWCA
Primul stramoal ecumenismului actual i-a !acut aparipa pe 1a mijlocul
secolului al XIX-lea. in 1844, la Londra, George Williams a infiintat YMCA sau
altfel spus ,rAsociapa cretina a tinerilor"
9
. Aceasta organizape de tineret a
reu it sa se extinda in foarte pupn timp in toata lumea. In 1952 numara 10000
de filialei 4 milioane de membri.
in 1855, adica la 11 ani de lainfiintarea YMCA, s-au organizatinAnglia doua
asociapi de femei. 0 tanara din sudul Angliei, pe nume Ema Roberts, a pus
bazele unui cere, ce i-a propus realizarea de intalniri in vederea rugaciunii
impreuna. La Londra, doarnna Kinerd a infiintat o asociape pentru doamne
tinere care avea ca scop practicarea filantropiei.In 1894, cele doua asociapi s-au
unit intr-una singura, lu.md numele YWCAsau "Uniunea tinerelor cretine".
YMCA i YWCA nu au avut nicio doctrina dar stabilita. Au avut insa o
ideologie neclara, neprecisa i semi-cre tina. Au avut o teorie umanista asupra


9
Informapile despre YMCA pot fi verificate pe http:/ /www.ymca.ro/index.php/history/ymca-in-the-
worldhtml (n. ed.)
ECU NISMU 131

FARAMASCA
lumii
1
in care nu se face referire nici la pacatul stramo esci nici la mantuirea
sufletului. Avand la baza aceasta teorie
1
YMCAi YWCA au creat nuclee cu
membri ai lor
1
punandu-se accentul i dandu-se o atentie speciala trupului
1
pentru protejarea
1
chipurile
1
a sanatatii. Ceea ce s-a cultivat in mod fin a fast o
intoarcere a omului spre trup
1
ajungandu-se pana la un cult adus trupului. Intre
timp
1
despre suflet
1
despre pacatul stramo esc sau despre mantuire care se
gasesc la modul absolut numai in Biserica adevarata a lui Hristos
1
nu se scotea o
vorba. Dimpotriva
1
sufletul este antrenat intr-un sistem sentimentalist
1
de
desfatare a simturilor. Acest tip de educatie favorizeaza o atitudine laxa fata de
pacat i o ironizare a adevarului dogmatic al Bisericii Cre tine. Accepta
filantropia cape o imparpre de bunuri materiale
1
dar nu in numele lui Hristos i
al Bisericii Sale.
Aceste asociatii fac dovada unui comportament protector fata de cre tini
1
un
comportament ca fata de ni te copii buni
1
dar idiopi absurzi. Aceste asociatii
1
chiar daca sunt tara conpnut dogmatic
1
au
11
alaptat"
1
din pacate
1
destule
generatu
1
cu )aptele" indiferenteii al unei stan caldicele fata de credinta. Multe
generatu au crescut intr-un cre tinism fals.
Dupa cum este menponat in publicatia periodica americana din Los
Angeles
1
JJCruceai steagul"
1
aproximativ 500 de tinere in jurul varstei de 35 de
ani
1
aflate sub conducerea evreicei Pepper Schwartz de la filiala de acolo a
organizapeiYWCA
1
a intreprins o campanie sustinuta pentru legalizarea folosirii
marihuanei
1
a avorturilor .a.m.d. 0 astfel de formare a con tiintelor
promoveaza YWCA! In Toronto
1
Canada
1
la filiala YWCA
1
s-a acceptat intr-un
glas ca sa nu mai fie mentionat nicaieri numele lui Iisus Hristos.i cand te
gande ti ca poarta numele de frape cre tina!
10

Puterile intunericului
1
orchestrate din afara s-au pus in rni care
1
iar inceputul
denaturarii credintei in Una Sfanta Apostoleascai Sobomiceasca Biserica
1
s-a
produs.
Indiferenta dogmatidi i starea dildicidi fata de credinta promovate de
YWCAi YMCA se explica prin faptul ca ele sunt sub inraurirea masoneriei.
In cartea
11
Doua sute de ani de masonerie greceasca" a lui Marino Polato
1
membru allojei masonice ateniene JJPrometeu"
1
editata in 1952
1
citim la pagina


10
(Vezi,Crucqisteag" -numaruldinmartie 1971)32
FARAMASCA

dezvoltarea armonioasa a tinerilor
1
trupe te
1
spiritual
1
morali social" (art. 2
din darea de seama a YMCA
1
Athena)

Dar organizarea YMCA incepe mai cu seama in 1923. Atunci
1
prin grija
mitropolitului mason de Athena
1
Meletie Metaxkii a profesorului ecumenist
Amilcas Alivizatos
1
activitatea ei ia amploare.

Pentru o mica perioada de timp YMCA a funcponat la Seres
1
apoi in Kerkira
1
fiind sprijinita personal de catre patriarhul Athenagora
1
un notoriu ecumenist
1
cunoscut pentru acpunea sa unionistai ecumenista
1
de altfel
1
acuzat oficial ca
fund mason
1
fapt care n-a fast dezminpt pana astazi.

Metaxas dizolvii YMCA
In 1939
1
primul ministru de atunci
1
I. Metaxas
1
eel care a spus acel istoric
JJOhi!"
12
in faa italienilor
1
a dizolvat toate filialele YMCA din Grecia
1
confiscand
patrimoniullor.
Trebuie arnintit aici ca pana in 1921 I. Metaxas a fast mason. Insa
1
cunoscand acolo in masonerie multe despre activitatea ei distructiva
1
s-a disociat
de ea incepand din acel an.
Dupa dizolvarea YMCA din Grecia
1
YMCA din America
1
fondatoarea i
finan atoarea ei
1
a protestat energic. Atunci
1
tacand uz de limbajul fin al
diplomapei
1
dari spunand limpede
1
Metaxas a denun at YMCA
1
acuzand-o ca

a dus neamul in eroare
1
prin minciuna i in elatorie. Pentru ca dei au fast
infiin ate ca asocia ii grece ti
1
tara a depinde de ceva din exterior
1
totui YMCA
americana (asociapa mama) a intervenit in sprijinul filialelor desfiin ate. Au fast
infiin ate - scrie Metaxas - ca asociapi grece ti tara nicio dependena de
organizapile internaponale. Parra i in Regulamentele lor se specifica
independena i autonomia
1
neavand decat unele mici contacte cu cele
internaponale. Ca atare
1
YMCA din America nu are niciun drept legal sa
intervina.
Nu este admis ca o organizape straina sa se ocupe pe viitor de situapa
tinerilor no tri. Aceasta
1
de altminteri
1
este in conformitate cu tradi iile
noastre ...Sus inem acest lucru pentru ca ne bazam pe ceea ce ne-au inva at doi


12
Ziua ,Ohi!" (,Nu!") este sarbatorita in Grecia in fiecare an, in arnintirea raspunsului negativ, energic i
fenn, dat de I.Metaxas lui Mussolini, in tirnpul celui de-al doilea razboi mondial, in urma cererii acestuia de a
h se da trupelor italiene trecere hbera prin teritoriul Greciei.

ECU NISMU 133
HARALAMBIE D.
134
I
VASILOPOULO
S

1
mari invatatori ai umanita: Platoni Aristotel ... De altfel statui grecesc are
dreptul incontestabil de a-i educa tineretul tJ.rii in consonantJ. cu acele idei i
convingeri i sa asigure increderea absoluta i exdusiva in dogmele Bisericii
Ortodoxe
1
intrucat ea este legata indisoiubil de neamui nostru
1
de-a lungui unei
istorii de secole. Iar o indiferenta cat de mica fata de cele ce privesc Biserica
Ortodoxa Greaca nu se impaca cu integritatea noastra naponala. Avand in
vedere ca majoritatea covaqitoare a populapei este ortodoxa (la 8 milioane de
ortodoqi fiind doar 200000 de neortodoqi)
1
statui se obliga sa Ie protejeze
con tiinta religioasa ...
Nimeni nu poate suspne ca YMCA ar putea sa sprijine i sa asigure in mod
exclusiv credinta ortodoxa greceascai nici nu i s-ar putea pretinde aa ceva.
Prin urmare orice presiune venita din exterior pentru ca YMCA sa fie
menpnuta in continuare
1
ar constitui un amestec in treburile interne ale statului
nostru. Nimeni nu poate afi.rma ca societatea greceasca ce este reprezentata de
stat
1
este de condamnat pentru ca nU-i lasa tineretul sa fie educat de organisme
ce se gasesc in afara ei.
ince prive te averea YMCnu ascund ca dovedirea faptului ca ea provenea
din contributii americane
1
ne-a surprins in mod neplacut. lar faptul ca avem tot
dreptul sa confiscam averea YMCA (din Grecia)
1
se datoreaza urmatoarelor
pricini:
in primul rand chiar daca acest lucru ar fi exact
1
trebuie sa pnem cont de
faptul ca aceste contribuau fost !acute pentru binele societagrecetii acest
lucru nici n-ar mai fi trebuit menponat. Si spunem aceasta pentru ca suntem
siguri ca ar fi. fost !acute cu buna credinta tara a se tepta vreo rasplata
1
i ca
vointa donatoriior nu ar fi putut intra in contradicpe nici cu scopurile
asociapilor
1
nici cu legea greceascai nici cu specificul etnic al asocia lor
1
care
este curat grecesc.
in al doilea rand
1
sa nu uitam faptul ca atat Statui grec cat i multi greci de
peste hotare i-au adus contribupa fie prin ajutoare
1
fie prin donatii anuale la
infiintareai funcponarea YMCA
Daca mai este insa cineva care se indoiete de legaturile stranse ce exista
intre YMCA
1
YVVCA i masonerie
1
nu trebuie ded.t sa fie atent la sigla celor
doua asocia. Este prezent aceli semn ca al masoneriei - triunghiui rastumat cu
varful in jos
1
care este triunghiul satanic.
FARAMASCA

Primii parinti ai mi carii ecumenice actuale sunt
1
apdar
1
YMCAi YWCA


2. Cercet ii
Organizatia cerceta ilor este eel de-a al doilea predecesor al ecumenismului.
Lordul mason Baden Powell infiinteaza in 1908
1
in Anglia
1
organizapa

mondiala a cerceta ilor.
13
Secretarul ei general
1
Martin- evreui mason -
1
a dat
in 1917 acestei organizatn intemationale un conpnut eminamente masonic.
Dupa doar 2 ani
1
in 1910
1
a fast infiintatai in Grecia. Aceasta organizape
1
atat
de cunoscuta astazi
1
areca obiectiv educarea tineretului intr-un spirit defensiv
1
sub idealul unei infrapri umane mondiale.
Plecand chiar de la scopurile ce le are in program
1
apare evident faptul ca
cerceta ii sprijina planurile ecumenismuluii ca a pregatit calea acestuia prin
procesul de descre tinare al tineretului. Cerceta ii
1
pe de alta parte
1
au legaturi
stranse cu masoneria care se ascunde in spatele ecumenismului
1
fapte ce le vom
prezenta in continuare.
Datorita celei de-a XI-a manifestari intemaponale de cercetaiJamaboree
1
ce
a avut lac in Grecia in anul1963
1
au ie it la iveala multe elemente care atesta
legaturile dintre cercetaii masonerie.
In bro ura numaml 55 din 1963 a JJBuletinului masonic"
1
organul oficial al
Marii Loje a Greciei
1
citim despre felul in care masonii cercetai au fast primip
de catre Marea Loja a Greciei. Mai sunt mentionatei alte elemente revelatorii:
JJSunt cunoscute legaturile dintre masonerie i organizapa cerceta ilor
1
a
cami ctitor a fast fratele Baden Powell"
1
iar mai jos:
11
Fratele cerceta
1
membm al
comitetului general de conducereJamboree
1
aduce imbrap are frateasca intreita
fratelui Alexandm
1
ofiter general al Corpului grecesc de cercetaii conducator
general al celei de-a XI-a adunari mondiale cercetae Qamboree )
1
care n-a putut
sa se gaseasca la lucrarile de astazi
1
fund ocupat cu Maratonul" (din actele
lucrarilor lojei masonice)
La aceasta adunare masono-cercetaa a Marii Loje din Grecia
11
slavitul frate"
Pik din Loja Victoriei a Australieii eful reprezentantei cerceta ilor australieni
1
dupa ce a multumit pentm invitatia ce i s-a racut
1
Jelicita eforturile Marii Loje a13
Infonna\ii despre Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (1857-1941) se potgasi pe
http:/ /hbrary.thinkquest.org/26852/people/bp.htmi pe http:/ /pinetreeweb.com/B-P.htm. Legatura lui
cu masoneria se poatevedea pe http:/ /pinetreeweb.com/bp-freemasonry.htm (n. ed.)

ECU NISMU 135
HARALAMBIE D.
136
I
VASILOPOULO
S

Greciei pentru lupta ce a dus-o impotriva analfabetismului, punand accent pe
marea legatura ce exista intre organizapa cerceta ilori masonerie".
De asemenea, reprezentantul Germaniei, masonul Daunn, a spus printre
altele: ,,Lojele masonice germane au deschis portile cercet ilor tocmai pentru
inrudirea ce exista intre eii masonerie. Ne-am bucura daca s-ar infiintai in
Grecia loje de cerceta i".
Aflam astfel ca al XI-lea congres mondial al cerceta ilor din 1963 a avut in
frunte nu puri simplu admiratori ai masoneriei, ci persoane insemnate. lar in
plus, se da la iveala faptul ca planul masoneriei este impunerea totala a
cerceta ilor in diferite state, unde nu s-a reuit pana acurn ca ea sa joace un rol
dominant. Se dorete ca top cercet ii sa fie masoni.Acest lucru1-a spus de altfel
in mod dari reprezentantul Germaniei atunci cand a accentuat ca )Jar fi fericit
dacai in Grecia s-ar infiinta loje de cercelai".
Scopurile anticre tine ale cerceta ilor se vad din faptul ca a reu it cu
maiestrie sa-i scoata pe tineri din Biserica, organizand in timpul Sfintei Liturghii
excursiii tot felul de adunan.
Perfida activitate a cercet ilor este denuntata de un cunoscut specialist in
drept a1baroului de pe Ianga Curtea de Apel dinAtena, cu urmatoarele cuvinte:
,Imi sangera inima cand auzeam laudele pe care masonii le aduceau
cereeta ilor, zicand ea sunt o organizape exemplara, ee luereaza i aduce cu
adevarat iubirea cre tina intre oameni. Imi amintesc faptul ca, intre 1942-1947,
am fast cerceti liderul puilor de lup>>. Cand am auzit ca i-au seas in fatJ. pe
cercetai ca model de frapetate al popoarelori al punerii in practica a iubirii
cretine, am spus deschis, cu durere in suflet, ca cerceta ii sunt lupi in piele de
oaie. Am trecut la eontraatae, acuzand pe cereeta i ca au interzis rugaciunea
<<lmparate cerese care se facea la inaugurarea adunarilor cercete (a <<puilor
de lup), inlocuind-o printr-un imn de inaugurare:
intotdeauna un pui de lup trebuie sa-l asculte pe lupul eel batran,
Niciodata nu trebuie sa se asculte pe sine sau pe eel mai mic.
Am acuzat mult laudata organizape a eeree ilor pentru ca a interzis (eel
pupn in perioada 1943 - 1944) Rugaciunea Domneasca, impunand ca unica
rugaciune urmatoarele cuvinte anostei confuze: <<Ziua seduce, noaptea vine i
se lasa intunericul. Dumnezeu ne paze te.
FARAMASCA

Mi-aduc aminte cape vremea ca.nd aveam varsta de 17 anii s-a intamplat sa
protestez pentru interdicpa mai sus amintita
1
am fost laudat ca sunt un copil

de tepti iscoditori trebuie sa fiu luminat. Lauda a fost insopta de sfatul de
a stima idealul masonic allui Baden Powell
1
ca intr-o buna zi sa urmez acestuia
1
atunci cand voi fi gasit vrednic".
11
ROTARY este antecamera masoneriei
1
fund condusa de aceleai puteri
malefice cai ea. Peste tot in lume
1
cati in tara noastra
1
Rotary se gase te in
mainile lojei masonice. Conducatoriii membrii ei de incredere sunt masoni.
Rotary sprijina mult organizatia cerceta ilor
1
care este curat masonica. Ea a
infiintat numai in SUA din proprie inipativa 2000 de unitap de cerceta i
1
cheltuind 3 milioane de dolari. Rotary a venit in Grecia in 1928 din inipativa
masoneriei". (Vezi: JJPuterile intunericului sub lumina cre tinismului"
1
Nicolae
Psarudaki)
Profesorul universitar loan Karmiris a adeverit
1
in cadrul intrunirii marii
adunari eparhiale din 26.02.1970 faptul ca JJCerceta ii sunt antecamera
masonen
0
e1.
Organizatia cerceta ilor
1
YMCA i YWCA descre tineaza pe tineri
1
implinind atent planurile ecumenismului
1
cati pe cele ale masoneriei a carei
progenituri iubitei sunt.

Puiidelup
Cerceta ii
1
insa
1
aui ei odraslele lor
1
ce poarta numele
11
puii de lup". Mare
surprizai nedumerire mi-a tacut aceasta denumire. Ca atare
1
am cautat prin
enciclopedii i dicponare pentru a gasi o explicatie. Cercetand cuvantul
1
Jykopoulo"
1
am vazut ca inseamna micul pui nou nascut allupului. Ce legatura
poate fi
1
rna gandeam
1
intre nevinovapi copii i progeniturile acestui animal
salbatici insetat de sange?
Continuandu-mi cercetarile
1
am descoperit cu surpriza in dreptul cuvantului
1
Jykideus" (care inseamna tot pui de lup) ca aceasta denumire este folosita
pentru minori
1
atunci cand
1
intr-o ceremonie speciala
1
sunt pu i
11
sub protecpa
spirituala a lojei". lata ce spune enciclopedia:
11
Este numit lykideus fiul minor
de mason ce este pus - in cadrul unei solemnitati oficiale
1
la care este permis sa
fie prezentui cei neinitiap - sub protecpa spirituala a lojei
1
careia
1
de regula
1
ii
aparpnei tatal sau. Cuvantul lykideus inseamna fiul celui ce aduce lumina
1
a

ECU NISMU 137
HARALAMBIE D.
138
I
VASILOPOULO
S

celui luminat ce vede lumina initiatica. Pentru ca lupul, dupa vechii egipteni, era
imaginea marelui zeu Ra, zeul soareluii alluminii. Radacina lyk se gase te in
cuvintele lyki>> (lumina), lykavghes (zori de zi), Lykeios (Apollon),
adica Luceatar, Satana, Lux, Lucifer. (Dictionar enciclopedic, cuvantul
iliou, vol.l2, pag. 623).
Pui de lup ii numesc pe copii, adar, atat cerceta ii cati masonii. Sa fie
aceasta o simpla coincidenta sau este rodul inrudirii i conlucrarii dintre
cercetai i masonerie? Se pune intrebarea: cine a ingaduit sau i-a pus
semnatura ca micutii copii curapi nevinovap ai grecilor cre tini ortodoqi sa fie
numip pui de lup? Adica, parintii ce i-au nascut, sunt lupi insetap de sange sau
greci cre tini.a incat nu mai sunt copiii lui Dumnezeu, ci progenituri ai
acestor animale sangeroase?
E timpul sa ne trezim ca stat, ca Biserica, ca farnilie pentru ca du manii
credinteii neamului nostru uneltesc impotriva noastra cu viclenie.


3. Consiliul CrqtinMondial al Viefiii Aqiunii
Pana sa ajungem insa la ecumenismul actual, infiintarea de catre puterile
antihristice a organizapilor i asociatiilor cu conpnut ecumenist intemaponal,
nu se opre te la cerceta i.
In 1910a fast infiintata o asociape purtind titulatura de "Consiliul Cre tin
Mondial al Vietiii Acpunii" care a fast convocat in 1925 la Stockholmi in
1937 la Oxford. Consiliul mai sus menponat incepe sa arate incet, incet,
adevarata fata a puterilor intunericului. incepe sa-i dea la iveala planurile. La
doua congrese vorbe te despre importanta studierii i cercetarii relatiilor
reciproce dintre diferitele Biserici cre tine.
Acesta este primul inceput vizibil de negociere a credintei. Este inceputul
punerii in practica a planului ecumenismului.

4. Consiliul Mondial al Credinfeii Ordinii
Inparalel cu asociatia mentionata mai sus a luat fiintai s-a dezvoltat o alta
asociape cu numele ,,Consiliul Mondial al Credinteii Ordinii", avand un rol de
administrare. Aceasta organizatie a fast convocata de doua ori, prima oara la
Lozan in 1927i apoi la Edinburg in 1937. Scopul acestei asociatii a fast sa
clarifice toate dificultaple i piedicile dogrnatice ce stau in fata ,Unirii

40
FARAMASCA

spun: "E firesc sa fim noi i nu altcineva
1
cei care vom conduce afacerile
francmasoneriei
1
pentru ca tim uncle mergem i cunoa tem scopul final al
fiecarei lucrari". (Protocoalele lntelepplor Sionului
1
cap. al:XV-lea).
Masoneria
1
apdar
1
ca instrument al sionismului intemational
1
coordoneaza
prin firele nevazute ale ecumenismului desfa urareai ducerea la capat a acestui
plan ce este potrivnic Bisericii Lui Hristos.
In revista Orthodoxos Typos (Presa Ortodoxa) din iunie 1966 este publicat
un articol demascator
1
ce a fast trimis din spatele cortinei defieri in care printre
altele se spune ca WCC este un tentacul al masoneriei. lata ce denunta:
11
Nu la
Geneva este locul uncle s-a infiintat in 1927 CMB-ul
1
care nu este altceva decat
un tentacul al francmasoneriei
1
precumYMCA
1
Rotary
1
Cerceta ii? lar membrii
lor nu sunt neaparat inipati
1
i de aceea la prima vedere legaturile lor cu lojele nu
se vad
1
dar directivelei ordinele le urmeaza indeaproape".

lar in continuare se spune:
11
Ecumenismul (nascocire masonica) incearca sa
niveleze toate religiile sa le bage pe toate in acelai malaxor
1
pentru a pregati
incetul cu incetul aluatul unei indiferente religioase generale
1
indiciu
premergator al venirii lui antihrist".
Faptul ca masoneria direcponeaza din umbrai cu viclenie ecumenismul n-o
spunem puri simplu la intamplare
1
ci reiese din lucrurile petrecute
1
iar asta o
spun chiar masonii in i i. lata: Revista
11
Templul" ce apare la Paris ca organ
oficial de presa al Masoneriei de rit scotian
1
a publicat in 1946 un articol cu
privire la
11
unirea Bisericilor"
1
in care este laudata contributia masoneriei la
mi carea ecumenica. Altfel spusJ masonii declara cu mandrie ca planul JJunirii
Bisericilor" provoaca un viu interes organizapei lor. Ne spun intr-a maniera
revelatoarei brutala
1
urmatoarele: faptul ca aceasta unire se afla pe calea cea
buna se datoreaza masoneriei.
"Ne punem intrebarea- se spune in revista- de ce sa ajungem la polemici de
natura religioasa atata timp cat chestiunea unirii Bisericilor
1
al congreselor
ecumenice .a.m.d
1
. poate prezenta un interes pentru masonerie? In
laboratoarele noastre
1
uncle nu are acces nimeni
1
toate dogmele sunt disecate
(studiate)
1
cu scopul ca
1
niciun fel de apriorism sa nu poata intra in concluziile
noastre. Cartesius
1
Leibniz
1
determinismul lui Jan Rostan .a.m.d.
1
i orice
domeniu in care exista o anumita parte de adevar prezinta interes pentru noi. i

ECU NISMU 141
HARALAMBIE D.
142
I
VASILOPOULOS

este de dorit sa nu avem niciun interes fata de problema dezvoltarii conceppei
cre tine?
Clliari daca. am incerca sa uitam ca masoneria are o provenienta religioasa,
insai realitatea existentei religiilor ne cheama la un efort asiduu in a-i strange pe
top muritorii intr-o unire, la acea unire la care visam dintotdeauna. Problema ce
s-a ridicat in cadrul acestui plan al unirii Bisericilor care marturisesc pe Hristos,
prezinta un viu interes pentru masonerie fundu-i foarte farniliara, intrucat poarta
in ea ideea globalizani.
i, daca ni se permite, adaugam ca, daca aceasta unire - eel putin in ceea ce
prive te cultele necatolice - se afla pe drurnul eel bun, asta se datoreaza
aranjamentului nostru".
Masonii marturisesc, adar, fara nicio repnere case afla in fi.untea nli carii
ecumenice,i se bucura de lucrarea lor, case afla pe "drumul eel bun".

Patronii ecumenismului sunt d"manii Lui Hristos
Dar cine sunt masonii sau sioni tii ce se arata atat de interesap de "unirea
Bisericilor"? Sunt oare cre tini credincio i? Sunt madulare devotate ale Bisericii?
Dimpotriva, ei sunt du manii lui Hristos.
Atunci de ce atata entuziasm nestapanit din partea lor? De ce sunt interesap
at1t de mult de "unirea Bisericilor" aceti du mani neinduplecati ai Bisericii? Nu
cumva din dragoste pentru Biserica lui Hristos? Cu siguranta ca nu, ci interesul
lor vine din faptul ca masoneria este o organizape secreta intemationala,
revoluponara al carui scop este razboiul impotriva cre tinismului, in1potriva
Bisericii. Din elementele pe care le-arn menponat deja, reiese dar ca in spatele
YMCA, YWCA, organizapei cerceta ilor .a.m.d. este masoneria. .Aadar,
du manul Bisericii, masoneria este interesata de nli carea ecumenica i in
"unirea Bisericilor"?!
in "Protocoalele Sionului" (cap. 17) se vede dar furia sioni tilor impotriva
Bisericii. lata ce zic: "Dar, atata timp cat nu vom fi crescut tineretul in noile
credinte de tranzipe, i apoi in a noastra, nu ne vom atinge pe fata de Bisericile
existente, ci vom lupta impotriva lor prin criticai provocare de neintelegeri".
"Ne-arn ingrijit deja sa nimicim puterea de influenta a tagmei preotilor cretini i
sa provocam astfel eecul nlisiunii lor, fiindca altnlinteri ne-ar fi putut pune bete-
n roate. Inraurirea ei asupra poporului scade din zi in zi. Astazi libertatea

HARALAMBIE D.

44
I
VASILOPOULOS

blestemate a celor ce se numesc masoni, a celei pe care Anglia cu mulp ani
inainte a organizat-oi a pus-o in mi care in toate popoarele din Apus, Rasarit i
din Nord. Aceasta s-a facut pentru a-i implini scopurile sale, spre folosul
propriu dar in detrimentul tuturor celorlalp, sub pretextullibertapi, fapt care a
provocat atata apostazie in toate statele din Vesti Est. Putem vedea ca aceasta
inelaciune se raspandete fara incetare la toate varstele i dasele sociale,
urmarind o subminare pe nesimpte a Ortodoxiei i desfiintarea neamului
nostru. Anglia spera sa-i menpna coloniile sale din Grecia i din celelalte pfu"ti ale
Rasantului i ca, prin aderarea la aceasta asociape a multor popoare din
Europai a evreilor renurnip de pretutindeni, vor reui prin in elaciunei prin
alocarea a mari sume de bani, desfiintarea Evangheliei".
lata ce lucruri infrico atoarei blasfemiatoare scria in 1881 masonul Fieri:
,Sa terminam odata pentru totdeauna cu Rastignitul. Tu care pi deja de 18
veacuri lumea sub jugul tau, trebuie sa tii ca Imparatia Ta a apus. Durnnezeu nu
ne este necesar".
Un alt mason pe nume Sicard de Plozol spunea in 1913 urmatoarele:
Daca exista o pace cu care nu putem fi de acord, o dezarmare pe care n-o
putem sernna, un razboi pe care suntem datori sa ducem fara incetare pana la
biruinta sau moarte; este razboiul impotriva tuturor soiurilor de du mani ai
libertapi de contiinta, a rapunii, a tiintei i dreptapi omeneti, care se regasesc
in toate dogmele tuturor Bisericilor".
Congresul masonic din 1900 a hotarat distrugerea religiei. ,Nu este suficient
sa zdrobim influenta clerului i sa lipsim Biserica de autoritatea ei... Este
necesar sa distrugem religia ins i".
Un membru al Marii Loji din Franta spune raspicat: ,Sa lucram, sa tesem cu
dibacie la acel giulgiu care intr-o buna zi va inf'aura toate religiile, i atunci vom
putea provoca zdrobirea in toata lumea a puterii clericale i a superstipei pe care
aceasta o cultiva de veacuri".

Acestea sunt aadar cele pe care masonii le doresc i le suspn. Asta cred i
urmaresc sa realizeze.Sa distruga cu orice pret religia, nu doar sa priveze Biserica
de autoritatea ei. Tinta lor este teserea acelui giulgiu peste toate religiile. Ace tia

Francezi\", conform site-ului oficial a! Marii Loje Na(ionale din Romarua, http:/ / www.mh1r.ro/mason.i-
celebri.(n. ed.)
FARAMASCA
sunt cei care, chipurile, ar fi atat de interesati de ,unirea Bisericilor"! Oare chiar
atat de pro ti ne cred?
Prin urmare, pentm ce se bucura, bat atat de mult din palme i iau parte
activa la ,unirea Bisericilor", de vreme ce in realitate sunt du manii Lui Hristos i
ai Bisericii? Puri simplu, pentm ca sunt siguri ca prin aceasta visullor se va
implini. Sunt siguri cain rnijlocul unei babilonii a unirii, uncle toate religiile vor fi
amestecate, nu va mai exista credintai adevar. Iar aceasta inseamna zdrobirea i
anihilarea Bisericii care detine adevaml.
Aceasta, insa, ar insernna i altceva, foarte important pentm masonerie:
proiectarea unui durnnezeu propriu, care nu va fi altul decat antihristul. Ei
socotesc necesar sa spulbere mai intai piedicile care stau in calea scopului lor. i
pentm asta lucreaza intens. Pentm aceasta, lozinca lor pentm ,unire" ca tiga tot
mai mult teren.ln buletinul masonic nr. 56 din 1963, in care se face referire la
masoneria germana, se spun urmatoarele: ,S-au depus eforturi pentm a se
ajunge la o intelegere cu cele doua Biserici cre tine din Germania, care acum se
gasesc pe calea cea buna".
,Calea buna", pentm masoni, este reu ita scopului lor. Iar acesta este unirea
credintelor cre tinei a religiilori disparipa Bisericii, aa cum cred amaratii de
ei, iar la final adorarea satanei.

Rugiiciunea masonilor adresatii satanei
Asta pare de necrezut.i totu i, chiar acestui Lucifer, lui satana, masonii ii
dedica o mgaciune infrico atoarei hulitoare. Am preluat-o din mult trambitata
carte a lui Leo Taxil Misterele masonilor (pag. 374-375)i o inseram aid cu
teama i oroare. 0 facem insa pentm a-i ajuta pe cititori sa-i dea seama de
satanismul din masonerie, care este cea care are rolul principal in ecumenism i
in ,unirea Bisericilor".
lata o astfel de ,mgaciune" :
,Vino, Lucifere, vino! Tu, pe care preotn te-au clevetit. Tu, eel condamnat de
imparap. Vino, vino sate imbrap am, sate strangem in bratele noastre!
Iar tu Adonai
28
, Durnnezeu Hraparet, Durnnezeu nedrept, te renegam!... Cat
timp umanitatea va jura pe numele tau rnizerabil, calcarea juramantului va fi
temelia societatn".

28
Adonai este un nurne al adevaratului Durnnezeu. (n. ed.)

HARALAMBIE D.

46
I
VASILOPOULOS


ECU NISMU 145
FARAMASCA
1
Iar mai jos Leo Taxilvorbe te de masonii de gradul32:
9

11
care ingenuncheaza in fata lui Baphomee

ce sta a ezat pe altar
1
iar atunci

cand conducerea superioara a masoneriei reu e te sa puna la dispozipe sfanta
ostie
30
(irnparta ania papist a), o profaneaza i o jertfe te satanei
strapungandu-o cu un purnnal in mijlocul unor ppete salbatice. <<Nekam
Adonai!...>>".
i adauga Leo Taxil:
11
Marele Arhitect in care masoneria crede este satana insu i".
Ace ti du mani neimpacap ai lui Hristos sunt aadar direct interesap i
implicapin acpunea de unire a Bisericilor.
Vezi, cititorule, cine sunt cei care se ascund inspatele ecumenismului i
sunt interesap de,,unirea Bisericilor"? Dumanii dedarap ai Lui Hristos.
Sunt interesap de tot acest proces pentru ca ecumenismul nu este un
simplu plan de unire, ci unul de nimicire. Este o capcana infiico atoare a
moqii. Este uneltirea intunericului care vizeaza disparitia credintei cre tine. Este
un plan ce are 0 lucrare tentaculara incredibilal avand de partea sa 0 intreaga
retea de instrumentei mijloace greu de depistat in totalitate. Nu doar YMCA
1

YWCA, cerceta ii sau CMB lucreaza voit sau nu pentru unire
1
ci sunti altfi mai
mari ce stau in umbra.lata ce spune despre aceasta Arhiepiscopul Montrealului
i Canadei
1
Vitalie:
1
,YMCA, YWCAi cerceta ii au fost infiintapi organizap de masonerie,
pentru a pregati din timp in popor generatii intregi de oarneni carora sa le fie
infuzata o teorie necre tina (descre tinata) despre lume
1
multumita careia a
reu it CMB sa ia fiintai care se considera pe sine ca o Biserica adevarata. $i la
cele patru conferinte mondiale ale ei, acele sinoade pseudo-ecumenice, i-a
exprimat crezul sau".
Aceasta ar fi, a adar, in mod succint, istoria ecumenismului, care ii continua
desigur activitatea intensa pana in zilele noastre prin contributia CMBi a altor
mi ciiri vazutei nevazute, ce urmaresc cu tenacitate realizarea scopurilor lor.29
Statuie m cappidoare de tap, in!ati;iand pe satana. Este simbolul ofidal al satani;itilor. (n.ed)
10

Ostia papista ilor nu este Sfanta Impfutii anie cea adevarata, fundca papista ii sunt rupti de adevarata
Biserica. Insa masonii, din ura tata de Hristos, batjocoresc ostia, fundca papista ii afirma ca ea ar fi trupullui
Hristos. (n.ed)
HARALAMBIE D.

48
I
VASILOPOULOS

Cu aceste scopuri este in consonantai na ul Sionismului, barbatul eel mai
de seama al Israelului, Ben Gurion, dupa cum reiese chiar din declaratiile sale
publicate in periodicul demn de incredere ,Cmcea i steagul", numaml din
noiembrie 1970: ,Cu exceptia USSR ca stat federat euro-asiatic, toate celelalte
state vor deveni unite intr-o alianta mondiala, la dispozipa careia va fi o foqa
polipeneasca intemaponala. Toate armatele vor fi desfiintate i nu va mai fi
razboi. Natiunile Unite vor constmi la Iemsalim un altar al profetilor care va
deservi uniunea federativa a tuturor continentelor. Acesta va fi sediul Cuqii
Supreme a umanitatn ... "
Declarapile de mai sus ale lui Ben Gurion sunt aproape identice, in acela i
duh, cu planul sionismului trasat mai demult, aa cum apare in ,Protocoalele
intelepplor Sionului". Ele sunt, intr-un anurnit sens, identice cu erezia hilia tilor.
Toate instmmentele sionismului vorbesc in mod direct sau acoperit despre
infiintarea unui stat unic care sa dureze ve nic i care va avea sediul i
conducerea la Iemsalim.
FARAMASCA
ECU NISMU 147

CAPITOLULII
SCOPULECUMENISMULUI


FARAMASCA

I. Faramitareai surparea statelor cre tine


Am vazut cine se ascunde in spatele ecumenismului. Ace tia, deci, cei ce se
ascund in spatele lui, au un scop bine definit pe care urmaresc sa-l implineasca
printr-un efort de durata. Iar scopullor este unul: sa stapaneasca lumea politic i
religios.
De aceea prima lor pnta este sa desfiinteze statele i in special pe cele
ortodoxe, care constituie o piedica in fata dominatiei lor mondiale. Razboiul dus
de sionism i de masonerie, care se ascund in spate, se extinde i dincolo de
aspectele ce tin de credinta, pana la autoritatea statala. Statele i conducerile
cre tine sunt luate cu asalt prin toate metodele pentru a fi destabilizate i
zdrobite, caci numai astfel vor putea sa-i duca la capat planurile lor secrete.
Scriitorul M. Damtschanko vorbea de aceste lucruri in cartea sa publicata in 1911:
,Luand in considerare numarul mic de iudei, ace tia nu pot singuri sa invinga
o majoritate in mijlocul careia traiesc ca ni te parazip. Pentru aceasta au nascocit
un anumit tip de sinucidere pentru cre tini, provocand printre ei cu dibacie tot
felul de divergente civile, de adrninistrapi proaste, precumi lipsa de guvemare".
Cu toate acestea, masonii neaga o astfel de implicare. Ba chiar fac referire,
pentru a fi mai convingatori, la articolele constitupilor lor, care interzic orice
discupe politicai orice amestec in conflictele dintre diferitele particle.
Primul articol al constitupei Marii Loje a Greciei este similar cu articole
echivalente ale masonilor din alte state, suspnand, precum suspn top masonii,
ca:
,Francmasoneria nu este religiei niciorganism politic, fapt pentru care se
interzice in Loja, in mod categoric, orice discupe despre religii sau chestiuni
politice, ea neparticipand din principiu la astfel de dispute".
Articolele acestea, insa, dupa cum realitatea insai o dovede te, au menirea
sa-i pacaleasca pe naivii pe cei neinformati.
Inbuletinul oficial al Marelui Orient al Frantei din anul1886, citim despre
ratiunile pentru care masoneria a fost nevoita sa introduca aceste articole despre
neamestecul masonilor in politica. lata ce scrie:
De mult a fost acceptata regula sau principiul conventional potrivit caruia
masoneriei ii este interzis sa se amestece in chestiuni religioasei politice. Sub
ECU NISMU 151

HARALAMBIE D.
54
I
VASILOPOULOS


presiunea exercitata de persecupile polipene ti, am fost nevoip sa trecem sub
tacere care este scopul unic urmarit de noi. Se vorbe te adar deschis de
tainuirea scopului considerat ca unic.
Revolupa din Rusia din 1905 a fost apreciata de catre un ziar masonic cu
urmatoarele cuvinte:
11
Top democratiii in special masonii sunt datori sa exprime cele mai calde
urari pentru triumful rapid al revolutiei ruse ti".
insa legaturile lor cu puterile antihristice sunt scoase la iveala de masoni prin
dedarapile i lucranle lor. Ei spera sa triumfe in fiecare stat pe care il
descre tineaza. Conlucreaza i cu comunismul ateist, care
1
trebuie repnut,
reprezinta tot creapa lor.
lata cum intelege pre edintele Marii Loje a Frantei, Desmond
1
regimul
democratic:
IIPentru mine cuvantul democratie insearnna putere anticlericala,
antimilitarism, socialism. Vom birui numai prin unirea celor de stanga, care va
constitui eel mai important nudeu din care e constituita loja".
Razboiul, a adar, nu doar impotriva Bisericii lui Hristos, ci i impotriva
statelor
1
mai ales a celor cretine, este instrumentat dinspre stanga politica
1
fiind
planificat la nivel inalt. Prezenta masonilor este activa inacest razboi.
Scrisoarea enciclica din 1932 a Sinodului rusesc din diaspora denunta
participarea masoneriei la distrugerea Rusiei cre tine, spunand printre altele:
ln spatele simbolului masonic, care este steaua (comunista), lucreaza toate
puterile intunericului care distrug statele cre tine. Mana masoneriei s-a facut
partaa de asemeneai la distrugerea Rusiei. Principiilei metodele pe care le
folosesc bolevicii pentru ca sa nimiceasca Rusia seamana mult cu cele ale
masoneriei.
Iar scrisoarea continua aceasta acuza fadnd urmatoarea constatare
cutremuratoare:
11
Daca se urmare te pe o perioada de 15 ani procesul de dezorganizare la care
a fost supusa tara, reiese in mod dar ca inva aceii urmaresc intru-totul sfaturile
invatatorilor lor. inrobirea poporului rus este o aplicare cu consecventa a
programului lojelor masonice, in ceea ce prive te razboiul dus impotriva
Lui Dumnezeu, a Bisericii, a poporului dreptcredincios, a familiei, a
FARAMASCA

statelor cre tine, a educapei cre tine, impotriva a tot ce constituie izvor al
valorilor patriei noastre".
Incartea despre care s-a scrisi in presa cotidiana (Tribuna din 25-12-1970)
,Biografia i amintiri despre Arhimandritul Hrisant din Trapezunt (1881-
1949)", se face referire i la participarea masonilor la revolutia din 1917 din
Rusia:
,Pe 17 iulie 1916 a venit in Trapezunt Marele Duce Nicolae Nicolaevici ... In
cadrul acestei vizite mitropolitul i-a prezentat Marelui Duce decizia asociatiilor
societatii ortodoxe grece ti prin care s-a hotarat sa-i fie daruita o spada de
onoare, frumos omamentata. In convorbirea ce a avut loc, Marele Duce a spus
pe un ton confidential ca razboiul cu Turcia ar trebui sa inceteze, intrucat se vad
nori intunecap la orizontul Rusiei, iar francmasonii sapa in mod programat la
temelia imparatiei".
Dupa cum putem vedea, Marele Duce marturise te ca ap-zisa revolutie
comunista ,,ruseasca" ce batea la ua era rezultatul acpunilor organizapilor de
francmasoni.
La paginile 151 - 153 ale c;lrtii mai sus pomenite se mentioneaza
urmatoarele:
,Jn prima saptamana din decembrie a vizitat Trapezuntul fostul pre edinte al
dumei (parlamentului) i apoi al consiliului de stat, Alexandru Gutlzo ca
reprezentant al Crucii Ro ii. Mitropolitul i-a oferit o masa. Acesta impreuna cu
Melicikov erau reprezentanp ai dumei, naponali ti i lideri ai partidului
constitutional, care partid a cerut constitutie pentru Rusia.
Ierarhul a priceput - scrie in continuare acesta - ca sub pretextul Crucii Ro ii
interlocutorul sau racea, de fapt, propaganda impotriva tarului, ceea ce n-a
intarziat sa ramana tara efecte. La intrevederea sa cu mitropolitul, Marele Duce a
tacut referire la Gutkof i Milinkov i la cei de un cuget cu ei, ca sunt
francmasoni, care vor inghip Rusia ... ".


Rolul evreilor in revolufia ruseasca

lnsa nu este doar masoneria cea care a contribuit la dezorganizarea,
distrugerea Rusiei cre tine i dominapa bol evismului ateu, ci i patronii lor,
sioni tii.
Ecu NrsMu Is
3

HARALAMBIE D.
56
I
VASILOPOULOS


11
12
Evreii din Rusia nu neaga ca ar fi autorii adevarap ai revolupei comuniste din
1917. Israeliteanul M. Kohn scria in ziarul din Harkov in aprilie 1919: "Se poate
spune tara exagerare cii marea revolupe socialista a fost lucrarea evreilori ca
ace tia nu numai ca au dirijat intreaga desfa urare a ei, dar au i preluat in
miinile lor chestiunea sovietului. Noi, evreii, putem fii lini tip atata timp cat
conducerea superioara a armatei ro ii va fi in miinile lui Tro\ki'\>.
Faptele insele dovedesc ca revolupa ruseascii a fost lucrarea evreilor i
masonilor. Karl Marx (Mordenhau) fondatorul comunismului a fost evreu
german. Lenin a fost fiul unei evreicei mason de gradul33. Kerenski, care a fost
puntea de legatura intre duma democratica i comunismul sangeros a fosti el
israelit.
Consiliul comitetului popular al primului guvem comunist din Rusia a avut
22 de membri. Dintre ei, 17 au fost evrei i numai 3 rui. De asemenea dintre cei
554 de guvematori, reprezentanp ai Rusiei postrevoluponare, numai 30 au fost
flli, in timp ce 447 au fost evrei!!
Cifrele acestea spun mult despre rolul nefast jucat de evreo-masonerie in
disparipa statelori mai ales al celor cre tine.ln felul acesta s-a reu it distrugerea
Rusiei tariste ortodoxe care reprezenta o piedica in calea raului din lume. A fost
lovitai Biserica rusa, dupa ce mai intii a fost zdruncinat statuii Biserica la un
loc printr-o propaganda calomniatoare din partea sioni tilor. S-a reu it darea ei
la o parte, incetind sa mai fie o piedica in calea i dezvoltarea ecumenismului
sionist.
Astazi, insa, se vede ca folosesc o alta metoda care sa duca la disparitia
statelor, pentru ca metoda revolupilor nu este intotdeauna eficienta. 0 dovada
ar putea constitui faptul ca in Rusia, dei revolupa s-a impus, sioni tii ca tigand
majoritatea zdrobitoare in guvemul postrevoluponar, totui n-au reuit sa- i
implineasca visul de a conduce toata lumea. Dimpotriva, tocmai acolo, astazi au
ajuns sa fie lovip mai putemic. In nicio alta parte, masonii i evreii nu sunt
persecutap atit de tare cain Rusia comunista.
32
Se vede ca din aceasta pricina au


Fiindca era evreu, pe numele sau adevarat Lev Davidovici.A participat Ia revolutia din 1905-1907. Afost eel
care a <.-reata organizatAnnata Ro ie. Pana in 1929 a ompat diferite fi.uK\ii in1portante in stat, darin ace!an,
in urma unui conflict de interese, Stalin ilda afara din toate fi.ul<.\iile. (n.ed.)
Un fenomen asemani\tor s-a petremt in Romful.ia So<.iali.sti\. La un anumit tinlp dupa preluarea puterii,
evreii au fast inli\turati de Ia conducere de ditre comuni tii romful.i, dornici de autonomie. Dei numit
pre edinte, Cea esm a tost un didator, un conducator asemenea unui rege, statornicit pe viata. Mason.ii,

56
CAPITOLULIII
PLANUL ECUMENISMULUI


FARAMASCA

I. PlanulMRA


La 14 iulie 1856, in mijlocul parlamentului englez plin pana la refuz, marele
politician britanic, contele Bikonsfield a pnut una dintre cele mai importante
cuvantari din cariera sa politica, cuvantare care i-a determinat pe multi dintre
compatriopi sai sa cugete mai adanc la anumite probleme. lata numai cateva
fragmente din discursul acesta:
,Lumea este in realitate guvemata de puteri de care nu are deloc cuno tinta.
Este condusa de alte persoane decat acelea pe carei le inchipuiei care pentm a
putea fi vazute trebuie sa-p amnci pupn privirea in culise. In Italia, Franta,
Germania exista deja o putere nevazuta... Puterea aceasta vrea sa ia pamantul
celor ce ilposedai sa sfar easca cu Bisericile ... i poate cain timp va avansa in
astfel de lucmri tot mai mult".
Aceste cuvinte au fost de ajuns pentm ca multi sa inteleaga faptul ca exista un
anumit stat major nevazut, care guvema sau eel pu\ifi incerca sa guvemeze
politici economic tarile europene.
Ulterior au fost i alte personalitap ale epocii care s-au referit la aceasta
chestiune, intr-un mod chiar mai concret. A trebuit insa sa treaca destui ani
pentm ca lumea sa afle ca statui major mondial al satani tilor era compus din
300 de persoanei case numea ,Gahala", care in limbajul secret haldeo-evreiesc
inseamna comandament . Din acest cuvant se pare ca provine i cuvantul
evreiesc KEHILAH sau Gahal ( Cahal), care inseamna comandament local sau
regional al minoritapi evreie ti aflate intre straini.
In Palestina mai ales acesta purta numele de sanhedrin, care era o alterare a
cuvantului grecesc sinedrion.
Urmatoml pas a fost ca oamenii sa fie informap care erau planurile Gahalei
(Cahalului) fata de celelalte religii. Ca i in celelalte situatii, puterile
intunericului au pus baza unui program de lunga durata. Ultima etapa a acestui
program o constituie unirea tuturor religiilor de pe pamant intr-o panreligie
unitara exprimata prin trei litere ,MRA''. Iar in final va avea loc o inlocuire
treptata a tuturor zeitaplor celorlalte religii printr-un zeu comun - care nu va fi
altul decat satana. Sa nu va para lucm de mirare, insa acesta este planuli scopul
finalMRA

Ecu NrsMu Is
9

HARALAMBIE D.
62
I
VASILOPOULOS


11
11
MRA este un cuvant vechi de provenienta egipteana, care a inceput sa fie
folosit in secolul al XIII-lea iHr, in timpul faraonului Amenhotep. El a incercat sa
desfiinteze toate zeitaple egiptenei deviapile lor doctrinarei sale contopeasca
intr-o religie unitara cu un singur zeu.
Acelai lucru incearca sa faca acumi ecumeni tii prin mi carile lor de unire
care sa-i cuprinda pe toti. Singura diferent;i este ca atunci s-a incercat
desfiintarea nenumaraplor dumnezei mincino i, pentru a se aduce inchinare
unuia singur - desigur i acesta mincinos -, zeului soare Ra. Acum, insa, se
inceardi prin diferite manevre sane faca sa-l respingem pe singurul Dumnezeu
adevarati sa ne inchinam diavolului. Desigur ca acest program nu se poate
realiza dintr-o data, el cere mult timp. De aceea el a fost numit de lunga durata".
intre timp se depun eforturi ca toate religille sa-i piarda coeziunea
interioara, iar mai pe urma, prin ceea ce ele au in comun, vor fi impinse
spreunire.
Desigur ca aceasta unire nu putea sa aiba loc direct de la inceput, spre
exemplu a ortodoqilor cu mahomedanii sau a papist ilor cu evreii. Sunt mai
mari posibilitati de unire a ortodoqilor, papist ilor i protestanplor pe de-o
parte, iar pe de alta a islarnicilor cu restul religiilor. In mod similar se pot uni
brahmanii, buditii, intoi tii p.m.d., intr-o alta grupare,i dupa acest model
toate celelalte. Aceste ,uniri" nu vizeaza numai credintele arnintite ci i pe
masoni i celelalte cercuri conexe acestora.
Planul MRA-Panreligie urmare te contopirea tuturor religiilor intr-una
singura, oamenilor oferindu-li-se un singur dumnezeu spre inchinare. Lozinca
aceasta i-a prins pe mulp deja, fapt pentru care ii putem deseori auzi ca spun:,Sa
credem intr-un Durnnezeu, ce ne mai intereseaza amanuntele?"
In felul acesta ajung sa-l dea lao parte pe Mintuitorullumii, pe Hristos, de i
ei tiu foarte dar di,,nu exista mintuire in altcevai nu este niciun alt nume sub
cer in care sa ne mintuim afara de eel allui Hristos", i ca numai Hristos, care
este Dumnezeu adevarat, este Mintuitorul Lumii. Insa cei mai sus arnintip il
numesc pe Hristos - auzip iva infrico ap-,)nipat", punindu-1in rind chiar cu
Pitagora.
In cartea ,Pentru instruirea discipolului mason" scrisa de un mason de
gradul 33, putem citi: Marii inipap prin alegorie au reuit sa transmita toate
rnisterelei adevarurile pe care le posedau. Pitagora i lisus sunt unii dintre ceiHARALAMBIE D.
62
I
VASILOPOULOS

Despre ce fel de lucrare impreuna poate fi vorba intre Biserica Lui Hristos i
sinagoga? Este bine tiut ca iudaismul nu crede in Hristos eel nascut, rastignit,
ingropati inviat. Nu doar ca nu crede dar este du manullui neimpacat ...
Vaticanul s-a a ezat deseori in ultimii ani la masa rotunda pentru discutii, pe
picior de egalitate cu ateii, masonii, comuni tii, evreiii cu reprezentantii altar
puteri antihristice. Aceasta atitudine de neinteles i tradatoare, a provocat, pe
buna dreptate, indignare chiar in randul papist ilor. Se aud deja in multe tJ.ri
catolice voci de protest care condamna in mod public actele tuinoase de
tradare ale conducerii papista e, care tind sa distruga intreaga cretinatate.
Impotriva acestor inovatii papistae s-a starnit deja pretutindeni furtuna revoltei
care scutura din temelii papismul. Sute de clerici, mai ales din Franta, prin
intermediul cuvantarilor, carplor, periodicelori ziarelor,1-au atacat cu duritate
pe papa care a transformat cretinismul in papism.In multe tan catolice, dar mai
ales in Franta, s-au pus deja bazele unei mi cari anti-papale putemice. lata
numai cateva titluri de articole pline de revolta fata de innoirile papei: "Nebunii
au fost lasati liberi", ,
1
Talismanul Papei", "Biserica intinata"
1 11
Religia papei'',
,Jncotro merge Biserica?".
In aceste conditii patriarhul Athenagora i altii cativa vor sa predea sfanta
credinta ortodoxa corabiei papale care se scufunda cu viteza sub greutatea
faradelegilor ei.


impreuna-rugaciunile cre tinilor cu cei de alte religii

Semnele influentei satanice asupra acestui plan al unei panreligii in lumea
cretina sunt mai mult decat evidente. In zilele noastre le vedem in rugaciunile
lipsite de cuviinta ce se fac de catre cretini impreuna cu membrii altar religii,
care nu doar ca nu il accepta pe Hristos ca Mantuitor allumii, dar care sunt
du manii neimpacati ai Lui in mod vadit.
Rugaciunile impreuna ce au loc in timpul nostru cu aceeai UurintJ. cu care
se desta oara conferintele conducatorilor politici i simpozioanele, nu sunt
altceva decat un stadiu avansat al planului MRA, al planului ecumenismului.
Nu putem enumera aici toate aceste cumplite rugaciuni impreuna. Cititorul
merita insa sa faca efortul de a trece in revista rugaciunile impreuna care s-au
desiaurat in Germania de Vest i apoi sa traga singur concluziile ce se cuvin:
FARAMASCA
In perioada 3-S iunie 1971la Augsburg s-a intrunit adunarea catohcilor i
protestantilor din Germania, sub titulatura ,Intalnirea ecumenica a cincizecimii"
(Oekumenishes Pfingsttreffen). Nu a fost vorba de o intalnire numai a
teologilor ci, prin excelenta, a laicilor, a caror numar a depa it 9000 (Vezi :
Orthodoxos Typos din iunie 1971).
lntalnirea a fost precedata de o reclama pe masura la adresa evenimentului.
Au fost chemapi ortodoqi ca observatorii a fost savar ita Sfanta Liturghie de
catre mitropohtul sarb pentru Europa i Australia, Lavrentie, la care au
cohturghisit 12 preotii 2 diaconi. S Liturghie a fost savar ita la rugamintea
papista ilor i protestanplor ,pentru ca sa aiba i Apusul experienta bogapei
duhovnice ti a Rasaritului". Au mai participat la aceasta slujbai mulp ortodoqi
ce locuiau in orai a fost hirotonit in cadrul ei un diacon sarb ca preot. Ceea ce
s-a intamplat poate fi inteles pana intr-un punct, insa nu putem intelege, oricat
ne-am da silinta, de ce a trebuit sa aiba loc pentru inca o data la Augsburg acea
rugaciune impreuna dintre papista i, protestanpi evrei? Este bine sa amintim
ca la aceasta intrunire s-a pus accentul in mod deosebit pe ,nevoia de conlucrare
i dialog intre cre tinii celelalte rehgii" (musulmani, evrei, p.m.d.) cai cum
dialogul inter-cre tin ar fi fost epuizat. Cat despre conlucrarea la nivel social intre
toti oamenii, nimeni nu are nicio obiecpe, ea pana la urma fiind o chestiune
pohticai nicidecum una rehgioasa.
Se pune intrebarea: Ce loc i s-a conferit in cadrul acestei intalniri dialogului
rehgios, pentru ca despre aa ceva este vorba? Pentru ca o logica simpla ne spune
ca in urma acestui dialog doua lucruri trebuiau sa se intample: ori cre tinii sa-i
incre tineze pe cei din celelalte rehgii, ori cei dintai sa fie convertiti la una sau alta
din aceste rehgiij intrucat pentru noi, cre tinii, nici nu poate fi vorba de ,cautarea
comuna a adevarului". Noi avem convingerea ferma ca Area Sfanta a dreptei
credinte, Ortodoxia, este cea care detine adevarul.
Este, desigur, misiunea cre tinilor de ,a propovadui Evangheha intregii
zidiri" pentru cai ceilalp sa ajunga cre tini,i aceasta numaii numai pentru
mantuirea lor. Niciodata in Biserica n-au existat laolalta adevaruli minciuna,
lumina cu intunericul. Daca cre tinismul ar fi inceput un astfel de dialog
ecumenist in vremea Imperiului Roman, astazi nu am mai fi fost cre tini, ci
adeptii unui sistem sincretist, in care Hristos ar fi fost poate mai prejos decat
Mithra. Cre tinismul autentic nu cunoa te metoda ,nobila i civihzata" a
HARALAMBIE D.
64
I
VASILOPOULOS

ECU NISMU 163

FARAMASCA
ecumeni tilor, fapt pentru care nici nu a intreprins un astfel de dialog al
"dragostei". Cre tinii au propovaduit i propovaduiesc chiar sub prigoana
credinta. Aceasta pentru ca suntem convini de caracterul absolut al credintei
noastre, de exclusivitatea rehgiei noastre in a oferi mantuire, atata timp cat
Scriptura zice dar ca ,nu este intru altul mantuire" (Fapte 4, 12) fara numai in
Iisus Hristos. in dialogul ecumenist sunt puse pe pidor de egalitate
prindpial toate religiile, incercandu-se, ca plecand de Ia prindpiul
monotelismului, sa se ajunga Ia un adevar comun. Acest fapt insa, eel pupn
pentru noi, ortodoqii, este de neacceptat.
Unii ar putea invoca faptul ca celelalte rehgii poate au o buna dispozitie spre
o astfel de cautare. In ceea ce ii prive te insa pe evrei, dar mai ales pe
conducatorii lor, nimic nu ne poate convinge ca ace tia ar dori sa se apropie de
,Fre tinii" apuseni, chiar in urma unui dialog de lunga durata, pentru ca,
chipurile, ar fi descoperit superioritatea cre tinismului.
Acest lucru este dovedit chiar de cuvantarea unui rabin ef pnuta in sinagoga
din Augsburg, care printre altele a spus ca ,iudaismul ii arata intelegerea sa fata
de fiicele sale intru credinta - futa de cre tinism i mahomedanism -i ca
cre tiniii evreii nu pot exista unii tara de altn". Aceste afirmatn au fast ascultate
cu bucurie de catre mulp papistaii protestanp fara ca nimeni sa protesteze,
fapt care s-a repetati Ia discupile ce au urmat, atunci dmd rabinul a declarat ca
iudaismul va ramine statomic in teptanlei conceptiile sale despre Mesia, de
acum atat de cunoscute.La aceste afirmapi reprezentantn papistaii protestanp
nu numai ca nu au reacponat dar au i confirmat indirect cele spuse prin
diversele amabihtap futii de rabinii evrei!
Ne punem a adar intrebarea, cui se roaga impreuna episcopul catohc dr.
Iosif Stibtle, rabinul Heidelbergului, dr. Nathan Levinsoni pastorul evanghelic
prof. V. Dadine? Care este oare dumnezeul pe care il invoca fiecare in acest
moment?
Pentru cre tini Dumnezeu este numai unul: Cel care se descopera in
Treime. Insa evreii, dupa cum se tie, nici pe lisus Hristos nu-L accepta ca
Dumnezeui nici pe Duhul Sfant. Din Sfanta Treirne mai ramane Durnnezeul
Tatal. Poate ca-L accepta pe Acesta? Raspunsul nu poate fi decat unul: Nici pe
El nu-L recunosc cu adevarat pentru ca refuza tocmai Sfinta Treime in care cred
cre tinii. ,Fundamentul monoteht" pe care se bazeaza dialogul ecumeni tilor
HARALAMBIE D.
66
I
VASILOPOULOS


cade
1
intrucat pentru noi
1
cre tinii
1
Dumnezeu-Tatal este Tatal Domnului
nostru lisus Hristos pe care evreii nu-L recunosc ide care nu vor sa tie. Pentru
ei Dumnezeul Vechiului Testament nu are nicio legatura cu lisus Hristos
1

Mantuitorul nostru
1
care
1
sa nu uitam
1
a fast uds de parintii lor
11
pentru ca s-a
racut pe sine Fiul Lui Dumnezeu" (loan 19
1
7).

Ca atare
1
daca am fi sincerii consecvenp fata de credinta noastra ar trebui
sa-i nurnim
1
tara sa gre im
1
pe evrei atei. Intrucat pentru noi Dumnezeul
Vechiului Testament este numai Acela ce a fast propovaduiti descoperit de
lisus Hristos ca Tata al Sau adevarat (nu in mod simbohc) cu care este deofiinta.
Respingandu-L
1
a adar
1
aceia pe Hristos
1
L-au respinsi pe Tatal Lui
1
ramanand
1
potrivit Evanghehei
1
fii ai diavolului (loan 8
1
44). Ded
1
sa nu ne in elam! Aid
nu-i vorba de rugaciune
1
d de o ticluire vicleana. Cine are insa de pierdut de aid?
Dumnezeu? Desigur ca nu
1
pentru ca El nu se lasa batjocorit. Aceasta
batjocorire cade pe capetele
11
cre tinilor" din Apus
1
care se roaga impreuna cu
necre tinii i contribuie la in elarea ortodoqilor inca naivi
1
care
1
intr-a totala
hpsa de discemamant
1
se lasa din pacate entuziasmap de epidernia modema a
ecumenismului sau
1
mai degraba
1
a sincretismului aberant.Triidarea lui I uda

Planul acesta care vizeaza instituirea unei panrehgiii care este identic cu
acela al ecumenismului
1
vedem ca se extinde cu efecte distrugatoare i in
ortodoxie. lar acest lucru se intampla
1
fie pentru ca conducatorii Bisericii
Ortodoxe au cazut cu buna tiinta in tradarea credintei
1
fie pentru ca au cazut
din ne tiinta in capcana puterilor intunericului
1
fie pentru ca demnitatile sau
functule in care au ajuns se datoreaza tocmai imphcarii i slujirii planurilor
ecumeniste.
Altfel nu se exphca acest patos al unirii
1
aceasta neclaritate (confuzie pe care
o genereaza) a dialogului iubirii
1
aceasta indepartare cumphta de la dogmele
Bisericii Una
1
Sfanta
1
Sobomiceasca i Apostoleasca. Nu se poate exphca
altcumva aceasta clatinare a increderii in Sfanta Traditiei aceasta nerespectare
a hotararilor Sinoadelor Ecumenice.
Numai apse exphca faptul infrico ator prin care Patriarhia Moscovei a ajuns
sa dea pamante tii organizapi pohtice a Vaticanului
1
preacuratele Taine aleFARAMASCA66
HARALAMBIE D.
68
I
VASILOPOULOS


Masonii
1
apdar
1
chiar i din cei cu rase (preote ti) se straduiesc sa ne
conduca la JJUnirea Bisericilor"i apoi la
11
unirea rehgiilor".

Un ecumenist pe nume Anderson
1
reprezentant in CMB
1
declara la Athena
in 1938 urmatoarele: JJUrmatorul pas al activitatn ecumenice va fi unirea
cre tinilor cu credincio ii altar rehgii care au ca fundament monoteismul".
Ecumeni tii au redactat deja o
11
rugaciune" ecumenica care multume te
toate dogmelei rehgiile. Rugaciunea aceasta face referire de S-6 ori la cuvantul
11
Dumnezeu"
1
insa nici macar o singura data la numele Dumnezeului i
Mantuitorului nostru lisus Hristos. Insa acest JJDumnezeu" al unei panrehgii
intinse peste toata lumea
1
la care se face referire
1
cine ar putea fi
1
atata tirnp cat
Hristos este exclus?
in concluzie1 toate credintele i rehgiile 1 monoteiste sau idolatre1 in care
intra: Ortodoxia
1
papismul
1
protestantismul
1
islarnismul
1
budismul
1
hinduismul

.a.m.d.. sunt vizate de ecumenism
1
prin intermediul planului MRA pentru a se
uni intr-a rehgie unica.
in ce va ajunge atunci sa creada omul unei astfel de rehgii? Omul narcotizat
de toata aceasta confuzie va crede doar spre interesul material
1
pentru cain final
inchinarea ce ar trebui adusa Lui Dumnezeu sa fie inlocuita cu cea adusa satanei.
in orice caz
1
planul MRA
1
la a carui aphcare s-a trecut deja
1
va conduce exact
acolo. Acolo uncle dore tei ecumenismul sa indrepte umanitatea: sa acorde
satanei cinstea cuvenita lui Dumnezeu. Despre acestea vei fi convins intru totul
1

cititorule
1
parcurgand cele ce urmeaza.


III. Planul ecumenismului coincide cu eel al sionismului


Ecumenismul
1
dupa cum am vazut
1
are in plan unirea rehgiilor. Important de
retinut este ca acest plan ecumenist coincide cu eel al sionismului intemaponal.
El a fast gandit sa se desfa oare pe o perioada lunga de timp
1
pana cand ultirnele
scopuri ale lui vor fi atinse.
in primul capitol din Protocoalele Infelepfilor Sionului citim:
1
vem inaintea
noastra un plan
1
in care e trasa in mod strategic hnia de care nu ne putem
indeparta
1
tara a schimba opera mai multor veacuri".

11
Cand va sosi domnia noastra
1
nu vom recunoa te nicio alta rehgie afara de
aceea a Dumnezeului nostru unic
1
de care e legat destinul
1
deoarece noi suntem
ECU NISMU 167
FARAMASCA

11
poporul ales, prin care chiar acest destin e unit cu soarta lumii. Din acest motiv
suntem datori sa nimicim toate credintele". (Protocoalele fntelepfilor Sionului,
Cap.XIV).
i mai incolo:,Ne-am ingrijit deja sa discreditam clasa preotilor cre tinii sa
le dezorganizam astfel misiunea, care ne-ar putea astazi stanjeni mult; inraurirea
ei asupra poporului scade din zi in zi.Astazi libertatea con tiintei e pretutindeni
proclamata. Prin urmare nu mai e decat un anumit numar de ani care ne
desparte de caderea desavar ita a religiei cre tine; celelalte religii le vom darama
i mai u or, dar e inca prea devreme sa vorbim despre aceasta. Vom a eza
puterea bisericeascai preotiroea, in ni te cadre atat de stramte, incat inraurirea
lor va fi nula fata de aceea pe care au avut-o altadata.
Cand va veni momentul de a distruge pe ve nicie curtea papala, atunci
degetul unei maini nevazute va arata popoarelor aceasta curte. Dar cand
popoarele se vor azvarli asupra ei, noi vom aparea ca aparatori ai acestei cufti,
pentru a nu ingadui varsarea de sange. Prin aceasta diversiune vom patrunde
inauntrul cetatii papale, din care nu vom mai iei pana ce nu o vom fi nimicit in
intregime".

Care este scopul sionismului? 0 spun ei in i i: sa distruga credintai sa fie
creata o alta religie. ,Regele iudeilor va fi adevaratul papa allumii, patriarhul
bisericii intemationale".(Protocoalele Infeleptilor Sionului, cap. XVII)
Ecumenismul, exact pentru aceasta biserica intemationala lupta i el. Or,
prin acest proces de unire a toate i a tuturor care a capatat oa amploare la ora
actuala, se inainteaza tara stavila la nimicirea credintei, la rasturnarea Ortodoxiei
i la realizarea unei noi JJBiserici"i religii mondiale.


Puterea nevazutii

Cuv.intul tiflut de arhiepiscopul de Montreal i Canada Vitalie in fata
sinodului Bisericii ruse ti din diaspora amintea de faptul ca ecumenismul este
sustinut de o anun1ita putere nevazuta. lata exact cuvintele lui:
Ecumenismul nu se intirnideaza in fata niciunei critici teologice de vreme ce
evita orice exprimare dogmatica.Aqiunea i extinderea lui nu se face la un nivel
de profunzime, ci la unul superficial care cuprinde acele ranlificatii ale ereziilor
HARALAMBIE D.
70
I
VASILOPOULOS


care au supravietuit de-a lungul timpului, dar este sprijinit de o anumita putere
oculta, subtila, ce stain umbra.
lntr-un mod similar, in spatele ecumenismului e:xista i o imensa foqa
materiala condusa de o pohtica economica intehgenta, care ii ofera cu dibacie
ajutorul. Astfel, prin darurile ce le face la momentul oportun tie sau incearca sa
incline de partea lui pe eel care se clatina in credinta sau care nu i-a pierdut inca
simtul con tiintei".
Care este aceasta putere pe care episcopul Vitahe n-o nume te? Nu cumva
puterea abila ce sta in umbra, cu foqa ei materiala imensa, este aceea de care se
vorbe te in Protocoale? Pentru cai acolo, in capitolul patru, se vorbe te de o
putere nevazuta, dar se mai spune i de altceva, care coincide cu planul
ecumenismului. Se vorbe te de nimicirea credintei.
))Cine ar putea - subhniaza Protocoalele - rastuma o putere nevazuta? Cad
puterea noastra e una de felul acesta (adica a sionismului intemaponal, n. aut.).
Francmasoneria exterioara, de la suprafata, nu serve te decat pentru acoperirea
planurilor noastrej planul actiunii acestei puteri,i in plus locul organizapilor
sale, vor ramane totdeauna necunoscute poporului".
Iar mai jos se fac urmatoarele dezvaluiri: ,,lata de ce trebuie sa daramam
credinta, i sa smulgem din sufletul cre tinilor insai ideea (principiul)
dumnezeiriii al Duhului Sfant, pentru ale inlocui cu nevoi materiale. Pentru ca
cele mai alese suflete ale cre tinilor sa nu aiba timp sa cugete i sa observe,
trebuie sa-i abatem de la aceste preocupari, impingandu-i catre grijile industriei i
ale comertului, in acest fel toate napunile ii vor diuta ca tigurile lor i
luptand fiecare pentru propriile foloase, nu-i vor baga inseama du manul
comun".

Cele spuse mai sus au caracter extraordinar prin descoperirile ce se fac. Din
ele reiese dar ca masoneria este o creatie, o plasmuire a sionismului, prin care el
sa-i poata atinge scopurile intunecate. Iar scopul sionismului, dupa cum spun
ce-i ce ilpatroneaza, este sa distruga credinta, fapt pentru care astazi se lupta din
rasputeri sa-l obpna prin aceasta unire a rehgiilor, dupa cum vom vedea in
continuare.
Prin urmare masoneria, cai creape a sionismului, care serve te scopurilor
lui, conlucreazai sprijina ecumenismul in procesul ,,unirii Bisericilor". ,,Daca-
ECU NISMU 169
FARAMASCA

spun masonii - problema unirii Bisericilor se gase te pe o cale buna, aceasta se
datoreaza implicarii noastre ..."
Este oare intamplatoare aceasta coincidenta a planurilor sioni tilor,
masonilori ecumeni tilor?
Suntem convini ca de acum sunt gata sa ne spuna ca-i neindreptapm, ca-i
clevetim, insa raspunsul ni-l dau tot ei. Citim din nou in Protocoale (cap. V) ce
spun sioni tii in ii despre ei: "Numai iezuipi ar putea sa stea alaturi de noi in
aceasta privinta, dar am reuit sa-i discreditam in fata mulpmii stupide, din
pricina ca ei formau 0 organizape vizibila, neascunsa, in timp ce noi ramaneam
in umbra cu organizapa noastra secreta. De altfel, ce-i pasa lumii ce stapan are?
Ce insernnatate are ca acesta ar fi eful catolicismului, sau despotul nostru din
sangele Sionului? lnsa pentru noi, care suntem poporul ales, lucrul acesta are o
deosebita insernnatate".
Aadar, intunericul, ocultismuli ipocrizia ce se gasesc la un nivel mai inalt
decat al iezuiplor, sunt mijloacele prin care ii acopera planurile i lucrarile lor.
lata, ded, ca planurile sionismului, masoneriei i ecumenismului
coindd. De ce oard Aceasta coinddenta, desigur, nu este intamplatoare.
Scopullor este comun.i sa nu se mai ascunda ecumeni tii spunand ca
sunt interesati de Biserica Lui Hristos. Ne-am lamurit de acum cine sunt.
Am atlati scopullor.Sa nu mai aplice strategia vrednica de ras a strutului,
varandu-i capulin nisip pentru a nu tivazut.
Sa ia aminte, pana nu-i prea tarziu,i aceia dintre teologi, derid i
credincioi ortodoc i, care au fost atrai pe panta infiico atoare a marii
in elaciuni ce o constituie ecumenismul!
III. Ortodoc ii in capcana
lnsa, din pacate, la aceasta mi care ecumenica, la acest CMB, care are ca scop
sa distruga credinta dar mai ales Ortodoxia, iau parte astazi toate Bisericile
Ortodoxe. Toate patriarhiile sunt membre in aceste organisme. Ortodoqii au
cazut din nefericire in cursa intinsa de ecumeni ti.
i-au inchipuit ca daca vor lua parte activa la ea, iivor ajuta pe ceilalp sa se
mantuiasca. Faptul ca ortodoqii sunt membri organici ai acestor organizatn ce
vizeaza unirea cu ereticii contemporani, nu-i sfinte te pe cei din urma.ln schimb
HARALAMBIE D.
72
I
VASILOPOULOS


ii race tei ii instraineaza de unitatea Ortodoxiei pe ortodoqii care participa la
apceva.
Ortodoqii au intrat in CMB, suspn unii, intmcat astazi ereziile nu mai sunt
ca pe vremea Sinoadelor Ecumenice, atat de rau intenponatei de distmctive
cum erau in trecut.
lnsa, noi suspnem ca ele sunt chiar mai rele decat acelea, intmcat ecumeni tii
de data aceasta razboiesc Biserica cu viclenie. Ei actioneaza cu mult entuziasm i
avant in numele, chipurile, al ,iubirii". Incearca ca sub acest stindard sa ne
amestece pe noi ortodoqii cu tot felul de ereziii dogme false, in aa fel incat
Sfanta Traditie a Bisericii sa dispara, pierzandu-se astfel i credinta noastra
ortodoxa.
Ecumenismul ne cheama sa luam parte la discupi despre credinta ortodoxa
in numele iubirii. Adica sa incepem un dialog ca sa aflam adevarul. Insa noi
ortodoqii ce adevar mai putem afla atata timp cat il avem? Ni 1-a tacut aratat
Dumnezeu-Omul, Domnul nostm: ,,Am aflat credinta cea adevarata,
nedespaftitei Sfintei Treimi inchinandu-ne. Ca Aceasta ne-a mantuit pre noi",
marturisim, cantand la fiecare Sfanta Liturghie.


Fapte ce nu se pot justifica

,Nu! - ne spune ecumenismul- nu suntep voi cei care depneti adevaml,
pentm ca el este fragmentat. Parti din adevar se gasesc pretutindeni. Trebuie sa
cautam in toate marturisirile de credintai in toate rehgiile pentm ale gasi. Apoi
putem sa le punem in discupe, in aa fel meat din toate aceste fragmente sa
construim - auzi indrazneala! - o noua Biserica i o noua rehgie". Suntem
chemati, a adar, ca sa devenim parteneri de discupe in ceea ce prive te credinta.
Trebuie sa acceptam, altfel spus,i noi, cre tinii ortodoqi, ca nu posedam in
totalitate adevarul, ca suntemi noi in elap in credinta noastra. Cu alte cuvinte,
trebuie sa negam credinta pe care ne-a predat-o Domnul nostm lisus Hristos
prin Apostoh i Parintu Bisericii i sa incepem sa ne tocrnim i sa tratam cu
ereticii.
Cei care au plecat din Biserica lui Hristosi au cazut in ereziei in elare ne
cheama sa devenim parteneri de discutu, ca unii tara de rninte, asupra
adevamrilor noastre de credintai sa lepadam credinta noastra in Bisericai in
ECU NISMU 171
FARAMASCA

19
Trupul Tainic al Domnului Hristos. Ei fac ca vulpea din fabula lui Esop, care
fiindu-i taiata coada, le indemna pe celelalte sa-i taiei ele coada
1
ca sa fie mai
frumoase.
Recomandanle pe care ecumenitii ni le fac
1
dupa cum scrie mitropolitul
Florinei, Augustin
1
amintesc de cele ale oamenilor stricati, care sub pretextul
sociabilitatii, statuiesc pe sotia fidela sa cedeze i ea putin la regulile tiflute cu
strictete pana atunci. Sa inceapa sa,se deschida putin i in afara", insotindu-se cu
detaare i voie buna cu toti cu care are ocazia, chiar i cu cei mai desfranati.
Daca sotia credincioasa va pleca urechile 1a astfel de povete ale oamenilor
depravap, va inceta peste pupn timp sa mai dea dovada de credincioie. Va
ajunge adultera.
Acest lucru
1
din pacate
1
este in primejdie sa patimeascai Ortodoxia
1
daca va
face imprudenta nebuneasca sa asculte de sfatul ecumeni tilor, in a-i deschide
porple i in a incepe tara nicio retiflere sa aiba relatii cu ereticii i necredincioii.
Va inceta (Biserica) atunci sa mai fie mireasa preafrumoasa a Lui
Hristos, ajungand o desfranata, ce sta pe tiara din Apocalipsa. Jalnica
privelite i pentru ingeri i pentru oameni.
Ecurnenitii sunt mai rai decat ereticii din trecut. Cine poate spune ca
protestanpi, care o resping pe Preasfanta i pe sfinp i nu recunosc preopa, sau
papistaii care au tiduit sofistic alte inelaciuni, se gasesc mai aproape de Biserica
decat arienii? Cu siguranta ca astazi ereziile acestea sunt mai periculoase decat
cele din trecut.
i totu i, Biserica Ortodoxa a ajuns membru al acestei uniri cu ereticii
contemporani. Acesta este marele pacat al ei. Unionitii nu tin cant de faptul ca
Biserica, in perioada marilor erezii, nu a deschis un "dialog al dragostei" cu
ereticii. Sfinpi Parinpi nu purtau de loc convorbiri (tratative) cu ereticii, nu
se uitau Ia amabilitap i politeturl; ei doar marturiseau adevarul. Biserica
Ortodoxa a Sinoadelor Ecumenice nu a deschis un dialog cu "bisericile
ereticilor. Nu s-a declarat pe sine membru organic a1 unei societap care urmarea
s-o uneasca cu eunornienii, anomeii, arienii, apolinarienii sau cu sabelienii
39
.
Dimpotriva, primul canon al celui de-al doilea Sinod ecumenic nu cheama la o
unire, in cadrul vreunei organizapi, cu ereticii
1
ciiianatemizeaza.


Acestea erau diferite grupari eretice din primele veacuri ale Cre tini'iti'ipi.(n.ed.)
HARALAMBIE D.
74
I
VASILOPOULOS


Nu exista, a adar, dialog cu ereticii care continua sa ramana in in elare. Sfintii
Parintii nu au vorbit cu ereticii de la egalla egal. Nu au intrepnut dialoguri,in
termeni de egalitate, dupa cum vor astazi unioni tii. Respingeau afirmatnlor lor,
iar atunci cand aceia ramaneau neclintiti in in elarea lor, Parintii purtatori de
Dumnezeu intrerupeau comuniunea cu ei, ii cateriseau i ii anatemizau. Ii
indepartau de la Trupul Sfant al Bisericii ca pe unii ce aparpneau ,,sinagogii
satanei"
40

ee se intampla insa astazi? In zilele noastre Biserica Ortodoxa
41
a intrat
in capcana intinsa de ecumenism, devenind membru in CMB, intr-a
organizape a ereticilor. Iar acolo s-a incurcat tot mai mult in labirint cu ereticii ...
i prefera sa pastreze tacerea in situapi prin care se tradeaza intr-un mod
nemaivazut credinta, intrucat prin prezenta ei acolo recunoa te implicit ca nici
ea nu poseda adevaruli ca se gase te in in elare.
Din pacate eMB inainteaza in acpunilei planurile sale din pricina confuziei
i starii caldicele cultivate de ecumenism. Dupa ce a reu it sa le faca membre ale
sale pe toate Bisericile Ortodoxe
42
, acest consiliu mondial a inceput sa vorbeasca
de pe pozitia unei Biserici.
Secretarul general al eMB, Visser't Hooft a facut la Montreali Rotester
propuneri cu un continut nemaiintalnit pana atunci, cum ar fi :eonsiliul
Mondial al Bisericilor (wee) s-a autoproclamat ca Biserich (vezi ,,Ecclisia"
din 1963, pag. 587).
Dar eMB-ului nu-i pasa, ci merge inainte cu toate foqele spre obiectivele
propuse. Astazi vorbe te in numele diferitelor credinte eretice spunand:
JJBiserica invata" ... JJBiserica spune aceasta" ... JJBiserica hotare te" ... Iar
ortodoqii incuviinteaza. i iata cum Arhiepiscopul Ecumenist al Arnericii,
Iacov, in cuvantul sau de raspuns la alocupunea Arhiepiscopului Suediei,
vorbind in numele adunarii generale de la Upsala, a spus:

40
gr. synagoghin tau satana. (n. ed.)
41
In aceasta capcana nu a cazut Biserica Ortodoxa in intregime, ci reprezentantn oficiah care participa Ia
asemenea manifestan eretice. (n. ed.)
42
La ora actuala, unele Biserici Ortodoxe au parasit CMB-ul. Din pacate, Biserica Ortodoxa Romana are in
continuare reprezentanji in CMB. (n. ed.)
ECU NISMU 173
FARAMASCA

,Dupa cum titi foarte bine, Biserica Mondiala este chemata ca in fata
cererilor lumii sa faca dovada deplina a ceea ce este i sa-i marturiseasca
credinta ei".
Ap auzit? Este vorba decide ,Biserica Mondiala'', iar acest lucru ilspune un
Arhiepiscop ortodox (daca se mai poate numi cineva ortodox cu astfel de gre eli
sau deraieri grave de la credinta).
lnsa de care J!Biserica mondiala" vorbe te aid d-1 Iacov? Poate de Biserica
Ortodoxa? Bineinteles ca nu. El vorbete de acea ,,biserica" ce concentreaza in
sine toate marturisirile de credinta, toate ereziile, adica de ,biserica" CMB.
Ortodoqii au intrat in felul acesta in cursai acum, sub tacerea vinovata a
reprezentanplor ei, tradeaza adeviirata Biserica, Una, Sfanta, Soborniceasca i
Apostoleasca, vorbind in numele unei alte ,Biserici", a unei pseudo-biserici
omene ti, creapa pacatoasa a puterilor intunericului ...


Riispunderea ortodoqilor

Oare aceti reprezentanp ortodoqi chiar nu se gandesc la Dumnezeu? La
faptul ca vor trebui sa dea raspuns in ziua judecapi? Starea caldicica in care se
complac, tkerea vinovata de care dau dovada, ne aduc arninte de
infrico atoarele cuvinte din Apocalipsa, adresate episcopului din Laodiceea:
, tiu faptele tale, ca nu eti nici rece, nici fierbinte. 0, de ai fi rece sau fierbinte!
Astfel, fiindca e ti caldicel- nici fierbinte, nici rece- am sate vars din gura Mea''.
(Ap.3, IS:16).
Aceasta lipsa de ravna in marturisirea credintei TI scarbe te pe Dumnezeu
mai mult ca orice. Aceasta indiferenta fata de adeviir este mai rea decat zelul
aratat de cineva care sustine o in elaciune. Aceasta stare caldicica, aceasta apatie,
aceasta trecere sub tacere a adeviirului, care este astfel tradat, nu va fi iertata de
Dumnezeu. Caldiceii nu sunt acceptap, ei vor fi cei mai vinovati. Dumnezeu iiva
da lepada, indepartandu-se de ei. Nu ii vrea in Biserica Sa doar cu numele de
cre tini. Nu are nevoie de ei atata timp cat joaca oribilul rol allui Iuda.
Care va fi a adar cuvantul pe care ilvor da aceti nenorocip?
HARALAMBIE D.
76
I
VASILOPOULOS
CAPITOLULIV
ECUMENISMUL SE DESCOPERA


ECU NISMU 177


FARAMASCA

I. Despre CMB


Ecumenismul camuflat love te prin instmmentele sale credinta cre tina i
mai ales Ortodoxia, care este singura care poseda adevamli care poate mantui
pe om.i asta incearca sa realizeze, dupa cum am vazut, acest Consiliu Mondial
al Bisericilor (CMB)
CMB este instmmentul vazut al ecumenismului i i-a inceput activitatea
dupa eel de-al doilea razboi mondial.
Dupa primii pai cu caracter organizatoric al acestui Consiliu, multe Biserici
ortodoxe au urmat inipativa Patriarhiei de Constantinopoli au inceput sa ia
parte la adunarile lui. Multi nu aveau nicio banuiala.lnsa unii ierarhi, luminati de
Dumnezeu ai Bisericii Ortodoxe au tras un semnal de alarma, cum ar fi
Mitropolitul Samosului, lrineu, care printre primii a semnalat furtuna iminenta
ceva izbucni din CMB.
A mai lansat avertismente i Evloghie Korilas care a spus: ,Pentm
Dumnezeu! Voi titi ce faceti? Ati lepadat, cai ortodoqi, caracterul conducerii
ecumenice al Bisericii Rasaritenei ati lasat-o in mainile protestantilor care ne
vor duce uncle vor ei, pentm a arata lumii ca ei detin puterea spirituala. Pentru
ca dadi ei ne-au chemat, se intelege di doresc sa va treaca de partea lor.
Acesta este adevaml. Ce faceti apdar? Ce raspuns dap cai greci? Daca antartii
(partizanii) comuni ti va chemau in munti ca sa purtap discutn cu ei legate de
problemele neamului, de fixarea unui regim social care sa fie mai potrivit pentm
tara, ap fi raspuns la invitatie, v-ati fi dus? Exact de acelai lucm e vorbai cu
aceste adunari religioase".
In general, cei mai multi cred ca Biserica nu pate te nimic daca
reprezentantn ei se apropie de diferip eterodoqi care cauta, chipurile, adevarul.
Nu este nimic rau in a opune adevaml Ortodoxiei in elarii eterodoqilor, zic ei.
0 astfel de participare se poate crede ca are un caracter misionar, pentm ca astfel
se face cunoscutai credinta ortodoxa.
Lucmrile aa pareau la inceput, insa n-au pnut mult. Planurile puse la cale cu
dibacie de puterile intunericului au inceput sa prinda contur. Adevarata fata a
ecumenismului a fost descoperita chiar de catre ei in i i. Masca a cazut in urma
HARALAMBIE D.
178
I
VASILOPOULO
S


declarapilor reprezentanplor diferitelor biserici, ce au putut fi auzite la cele patru
conferinte CMB.

II. Intrunirile Consiliului Mondial al Bisericilor


a) Prima intrunire
Prima conferinta de la Amsterdam din 1948 s-a desta urat sub direcpa unei
anumite idei centrale. Subiectul a fost ,,Voia lui Dumnezeu i neoranduiala
omului". Tema acestei conferinte precum i altor intruniri nu a avut nimic
dogmatic. Ea a fost in aa fel aleasa inca.t sa poata fi abordata de orice confesiune
in felul ei propriu. A fost de fupt o ocazie pentru meditatie i o abordare
lumeasca a arnintitei probleme. Ca atare, subiectul a sfar it intr-o discupe tara
rezultat.


b) A doua intrunire
A doua conferinta a CMB a avut loc la Eveston in 1954
1
sub deviza: "Hristos
este speranta lumii". In urma acestei intruniri se poate desprinde concluzia ca
ecumenismul are fixat ca scop nimicirea dogmelor Bisericii celei adevarate,
realizand astfel unirea cu toate celelalte "Biserici" care se gasesc in mi carea
ecumenica. Alchimi tii ecumenismului
43
au analizat invataturile tuturor
confesiunilor cre tinel cautand sa gaseasca in fiecare acea parte care sa fie apoi
prezentata ca parte constitutiva acestei mi can ecumenice mondiale, a
11
Marii
Biserici" nou create.
La aceasta adunare generala a CMB, reprezentanpi ortodoqi au declarat
intr-un glas ca hotararile intrunirii se gasesc atat de departe de invatatura
Bisericii noastre
1
incat este imposibil ca ei sa fie de acord cu toti ceilalp.
Reprezentanpi ortodoqi au exprimat apoi invatatura Bisericii Ortodoxe
1
in
declaratii separate. Insa cine le-a mai acordat vreo importanta? Ecumeni tii au
mers mai departe cu planurile lor ...
43
Autontl ii num te foarte bine ,alchimi ti ai ecumenismului". Masonii se considerii ei in ii ,alchimi ti
spirituali",i chiar utilizeaza sirnboluri alchimice, precum giisim scris in Dicfionarnl de tt-rmino1ogie masonica.
ECU NISMU 179


FARAMASCA

(n. ed.)
HARALAMBIE D.
180
I
VASILOPOULO
S


c) A treia intrunire
Pozitia intransigenta a Bisericii Ortodoxe la a doua conferinta a CMB nu i-a
descurajat pe ecumeni ti. Conducatorii lor nevazup tiu toate secretele pentru
a-i impune reaua credinta, pregatind cu meticulozitate ,giulgiul care sa-l arunce
peste toate religiile"... In metodologia lor este cuprins i antajul. lata un
exemplu in acest sens: CMB ar putea sa ridice, daca vrea, intreaga lume
impotriva prigoanelor ce au lac la adresa cre tinilor din Rusia. Aceasta idee a fast
lansata ca sperietoare, comuni tilor de la Moscova, de catre rni carea
ecumenica. Planul ticluit cu iretenie a prins, ceea ce a facut ca a Ia treia
adunare a CMB ce a avut loc IaNew Delhi in 1961, patriarhia Moscovei sa
fie obligata de statui comunist sa ia i ea parte. Strategia prin antaj a
ecumenismului a repurtat a adar cu aceasta ocazie o mare victorie. In acest fel au
devenit membri regulap ai rni carii ecumenice nu numai patriarhia Moscovei, ci
i cele ale Romaniei, Bulgarieii Poloniei.

Ce a spus ieri ice face astazi Biserica Rusiei?
Pentru a intelege insa cumplitul antaj la care a fast supusa Biserica Rusiei de
catre ecumenism prin intermediul comuni tilor, trebuie sa ne arnintim care a
fast raspunsul patriarhiei Moscovei atunci cand a fast chemata sa participe la
prima adunare ecumenista.
Sinodul Rusiei din 19481-a insarcinat pe protoiereul G. Razumysky sa dea
un raspuns oficialla aceasta chemare: ,Biserica Rusiei nu a luati nu ia parte la
nicio intalnire sau conferinta ecumenista ...
Ezitam in a stabili cauzele pentru care reprezentanpi Bisericii
Constantinopolului de la sectorul ecumenic de activitate, uncle intrunirile sunt
insotite de rugaciuni in comun, n-au refuzat participarea la ele. Sau poate ca
patriarhia Constantinopolului a dat uitarii cinstea de care se bucura, ca prima
intre Bisericile autocefale, responsabila fund in apararea canoanelor Bisericii
ortodoxe?"
Iar in continuare textul precizeaza: ,Biserica Ortodoxa Rusa a invatat
intotdeauna ca Rusaliile, adica Pogorarea Duhului Sfant, a avut loc dejai ca
cre tinii nu trebuie sa a tepte o noua pogorare a Sfantului Duh, ci cea de-a doua
i slavita venire a Lui Hristos.
ECU NISMU 181


FARAMASCA

Miqorarea importantei jertfei unice a Lui Hristosi profetia unei noi i
viitoare pogorari in ceasul al treilea prin care se va descoperi teptata
Imparape a Sfantului Duh, este o caracteristica a invataturii masonilor i
ereticilor. Noua profetie a unor a teptate ,,Rusalii" ecumenice, nu este altceva
decat vechiul ecou al invataturilor rnincinoase al inelaciunilor acestor eretici".
Iar aceasta hotarare a Bisericii Rusiei, semnata apoi i de intaistatatorii
Bisericilor din Georgia, Romania, Bulgaria, Polonia, Albania i Cehoslovacia,
precum i de reprezentanpi patriarhiilor Alexandrieii Antiohiei, incheie prin
urmatoarele:
,,Aducem la cunotinta CMB, ca raspuns la invitapa de a lua parte la
intalnirea de la Amsterdam, in calitate de membrii ai acesteia, ca toate
Bisericile Ortodoxe locale, ce iau parte Ia intrunirea prezenta, se obliga sa
refuze partidparea Ia mi carea ecumenica sub chipul in care ea se
inrati eaza astazi".
Acestea sunt, adar
1
cele declarate cu tarie, cu pupni ani inainte, de Biserica
Ortodoxa Rusa. Pozipa ei in fata tocmelilor ecumeniste asupra credintei a scos
la iveala o linie ortodoxa sanatoasa. Fapt care a fost aprobat i de celelalte
Biserici Ortodoxe din statele aflate in spatele cortinei de fier. Cu aceasta
orientare au fost de acord i patriarhia Alexandriei i Antiohiei.
Ulterior
1
Biserica Rusiei a fost supusa cu desavar ire de catre partid, ceea ce a
facut ca vocea ei autentidi sa nu se mai auda. Comunismul a vrut, din interese
politice, ca ea sa fie implicata in ecumenism.
lntregul ansamblu al Bisericilor aflate in statele comuniste, ce se afla sub
influenta Moscovei
1
este reprezentat astazi in CMB. Toate Bisericile Ortodoxe
locale au devenit madulare ale ecumenismului (afara de Biserica ruseasca a
diasporei de sub conducerea arhiepiscopului Filaret).
Astfel ca, la New Delhi, in 1961, ereziile i in elaciunile au facut front comun.
Sub stindardul CMB s-au unit laolalta toate blasfemiile, contradictiile i
inelarile omeneti.
HARALAMBIE D.
182
I
VASILOPOULO
S

d) A patra intrunire
A patra Adunare CMB, ultima pana astazi
44
, a avut loc la Upsala in 1968. Ea
a ales ca deviza sau subiect de dezbatut cuvintele Lui Hristos: ,lata Eu pe toate
le facnoi".
Au participat la ea 140 de reprezentanti de la toate Bisericile Ortodoxe
locale. Conducatorii ecumeni ti i-au tratat cu tact. Au aphcat acea strategie care
nu forteaza nirnic, tocmai pentm a evita reactfile de impotrivire i de
nemulturnire. Desigur ca n-au renuntat cu ceva la planurile lor. Inca de la
inceput au pnut sa subhnieze care e scopul unirii pe care o urmaresc.
Deschiderea conferintei a fost ca un adevarat oc electric pentru
ortodoc i.S-a citit o mgaciune ecumenista care spunea:
,0, Durnnezeule Tata, Tu pop sale faci pe toate noi. Ne incredintam Tie.
Ajuta-ne ca sa traim pentm altii, caci i dragostea Ta se intinde peste toti
oamenii.Sa cautami sa cercetam adevarul pe care nul-am cunoscut ..."!!!
Reprezentantn Bisericilor Ortodoxe trebuie sa fi simpt groazai cutremur in
momentul acela. S-ar fi cuvenit sa strige cu glas puternici sa-l marturiseasca pe
Hristos, ridicandu-se in picioarei zicand:
,Facep o gre eala dornnilor ecumeni ti. Rugaciunea voastra este pentm noi
o blasfernie. Noi am cunoscut deja Adevaml. Adevaratai vie ne este credinta.
Adevaml este insui Hristos. ,Eu sunt Calea, Adevaruli Viata". Ce adevar sa
mai cautam?... Voi, ceilalti trebuie sa cautatii sa cercetap ... "
Din pacate, insa, nicio voce de protest nu s-a auzit, niciun reprezentant
ortodox n-a avut o atitudine incomoda pentm ecumeni ti in acea chpa de
tradare groaznica.
Din fericire, Biserica Greciei n-a participat la aceasta conferinta tradatoare,
chiar daca n-a tacut-o neaparat din motive de credinta. Cu toate acestea,
insistam ca Biserica Greciei sa iasa cat de repede din CMB, din aceasta
organizape paneretica.
Prin aceste adunari care au avut loc ni s-a descoperit deja ca
ecumenismul nu urmare te sa faca cunoscut Adevarul, ci urmare te
confuziai distrugerea credintei ortodoxe.

44
Dupa cum am mai menjionat, pana in momentul scrierii ciirjii, CMB se intrunise numai de patru ori. De
atunci s-a mai intrunit Ia: Nairobi (1975), Vancouver (1983), Camberra (1991), Porto Alegre (2006). (n.
ed.)

ECU NISMU 181
FARAMASCA

III. Ecumenismul d manul de moarte al Bisericii Una, Sfanta,
SoborniceascaiApostoleasdi

Din toate declaratiile ecumeni tilor de la cele patru Adunan generale reiese
dar ca se urmarete un anurnit plan i se tinde catre un scop mai inainte stabilit.
Puterile intunericului, consecvente acestui plan, avanseaza tot mai mult pentru a
dezarticula cretinismul, fapt pentru care atadi din rasputeri dogma Bisericii
Una, Sfanta, Soborniceasca i Apostoleasca. Acestea sunt deja fapte oficiale,
confirmate de dedarapile blasferniatoare pe care ecurneni tii inii le-au facut in
cadrulAdunarilor CMB.
Inca de la prima Adunare de la Amsterdam, ecumeni tii i-au concentrat
eforturile pentru alterarea, desfiintarea dogmei Bisericii Una, Sfanta,
Soborniceasca i Apostoleasca.
Primul vorbitor al acestei intruniri, Gustav Ollen, dupa ce la inceput a dat
impresia ca este intru-totul ortodox, i-a aratat adevaratul chip mai pe urma,
cand a afirmat:
,Biserica cea adevarata este sinteza tuturor bisericilor" i ,toti cre tinii sunt
membrii acestei Biserici". In acest fel i-ar fi dorit Ollen sa fie Biserica, nu Una, ci
o sinteza, unita fiind cu toate inelaciunile.
Un alt profesor Klarens Kreig, pe parcursul discursului sau, a explicat
auditoriului ce trebuie inteles prin termenul catholic, echivalandu-1 cu intreg,
integral.
Conform acestui inteles, Crezul sau Simbolul nostru de Credinta, in viziune
ecumenista, va fi rostit astfel : J)Cred intr-una sfanta, integrala i apostoleasca
Biserica".
Iar in ce privete harismele Sfantului Duh, profesorulle vede ca deviape, ca
abatere,i suspne ca "in Biserica trebuie sa existe o mare varietate de expresie".
La aceasta prima Adunare ecumenica a WCC a vorbit i profesorul
ecumenist loan Grek, care a lovit in dogma Bisericii Una, Sfanta, Soborniceasca
i Apostoleasca. El a atacat cu o i mai mare ascupme, decat predecesorii,
termenii de credintJ. ai Bisericii Lui Hristos. La Biserica s-a referit ca la "Marea
Biserica", cea care, in conceppa lui, )i cuprinde pe top cre tinii indiferent de
convingere sau marturisire". Cu alte cuvinte,"Biserica" ecumenistului Grek este
HARALAMBIE D.
184
I
VASILOPOULO
S

un mozaic, un amestec de erezii, adevaruri, minciuni i in elari. Este acea
,Biserica" ce accepta cre tini din toate confesiunile.
Crezi in adevar? E ti acceptat. Crezi in rninciuna? Iarai e ti acceptat. E ti
cre tin ortodox? Gase tii tu acolo adapost. E ti eretid ,Marea Biseridi" te
prime te, nu este respins nimeni.
Toti sunt chemap, intr-un amestec, tara sa-i pese cuiva de Adevar, din
moment ce este un amestec de nirnicire a adevarului. Se inceardi, de fapt, nu
ca cei in elap sa gaseasca adevarul, ci sa-l piarda i aceia care il poseda,
adica cei care cred in Biserica cea Una, Sfanta, Sobomiceascai Apostoleasca.

,Sfanta Scriptura Ia muzeu"!


La prima Adunare ecumenista, renurnitul profesor de dogmatica de la
Universitatea Regala, Karl Barth, cunoscut pentm simpatiile sale comuniste, a
afirmat ca vede ca singura solutie a rena terii Bisericii, ecumenismul, ,unirea
Bisericilor".
Tot el a spus: ,Biblia, dogmatica, cateheza, educapa bisericeasca, Sfanta
Liturghie, propovaduirea, Tainele, au ajuns exponate de muzeu".
Auziti cre tini iva cutremurap! Dupa acest damn, toate cele sfintei cinstite
sunt perimatei au ajuns exponate de muzeu. Iar acesta, chipurile, este teolog!
Acest om, spuneti-rni, teologhise te sau spune nebunii? Astfel de lucmri au
ajuns sa sustina aparatorii ecumenismului.i la astfel de ,teologi"i credinta
suntem chemapi noi, ortodoqii, sa mergem.
Trebuie subliniat ca astfel de oameni lupta pentm ,unirea Bisericilor" sub
acoperamantul CMB. Sunt acei care se pregatesc sa duca Sfanta Scriptura la
muzeu, care au de gand sa desfiinteze Sfanta Liturghiei Tainele pe motiv ca ar
fi perimate.
Ei lovesc in dogmele Bisericii, pentm ca ii doresc sa fie scoase din
Cre tinism, adica exact ceea ce reprezinta coloana ei vertebrala.
lntrebam, a adar, pe ecumeni ti: dupa toate aceste declarapi catastrofale, cu
ce se deosebesc de atei? Nu vad ca lupta pentm ecumenism top ereticii, ateii,
masoniii comuni tii, intm-un cuvant toti antihri tii?
Sau, nu cumva este interesat de Cre tinismi Biserica acest filo-comunist, pe
nume Karl Barth, atunci cand spune ca ,singura speranta a cre tinilor de a
ECU NISMU 183
FARAMASCA

supravietui in epoca actuala este cautarea unui mod adecvat prin care sa poata
fuziona cu acel curent, de acum vital, al prezentului- care este comunismul
mondial"?
Sau poate ca teologhisete, atunci cand profetete despre iminenta catastrota
a Cretinismului? Oare n-a citit niciodata, ca teolog, asigurarea pe care Hristos
ne-o face, zicand ca ,nici poqile iadului nu vor putea zdrobi Biserica", fapt care,
eel pupn pana acum, s-a dovedit adevarat in ciuda tuturor atacurilor
intunericului?
Ecumenismul actual, pentru a lovi in dogma, a unit toate ereziile. A
devenit astfel erezia tuturor ereziilor. lar acum incearcii sa se prezinte ca
Biserica! Incearca sa fie cinstita precum Biserica cea Una, Sfanta, Soborniceasdi
i Apostoleasca, uzurpand locul adevaratei Biserici a lui Hristos.
Ecumenismul une te toate ereziile, de la vechiul arianism, monofizitism
1
monotelism pana la superstipile i ereziile contemporane. Toate celelalte erezii
au incercat sa zdruncine primele articole ale Crezului
1
ecumenismul actual insa
1
se pregatete sa loveasca eel mai important paragraf al Crezului
1
care este:,Cred
intru Una,Sfanta, Soborniceasca iApostoleasca Biserica".
451. Ecumen tii luptii impotriva Sfintelor Canoane
Sfintele Canoane sunt legile Bisericii. Aa cum societatea nu poate sta in
picioare tara legi
1
la fel i Biserica fara Canoane. Statui da legi i pedepsete
furtul
1
batjocorirea
1
juramantul fals, delapidarea, crima p.m.d.. Statui face legi
imperfecte i le corecteaza ulterior. Biserica
1
insa, stabile te legi intru Sfantul
Duh. Sinoadele Ecumenice i cele locale au emis hotarari prin luminarea
Sfantului Duh. Pentru acest fapt Sfintele Canoane sunt adevarate i au o
valabilitate ve nidi.
Ecumenitii lupta tocmai impotriva acestor canoane pe care doresc sa le
desfiinteze. Ei nu neaga ca ar fi adevarate, insa sustin ca sunt depaite in raport
cu epoca in care traim
1
ca vremea pentru care au fost tacute a apus de mult.
Lucrurile acum, zic ei, sunt cu totul diferite, fupt care ne obliga sa ne adaptam


4
' Este considerat eel mai important articol al Crezului, deoarece Biserica cea adevarata, cea Una, Sfanta,
Soborniceasdi i Apostoleasdi este cea in care omul gas te adevarata invatatura dogmatici, precum i
mantuirea. insui Crezul se atli\ in Biserica. (n. ed)
HARALAMBIE D.
186
I
VASILOPOULO
S


epocii in care traim. Aceste lozinci sunt repetate neincetat, in cor, pentru a trage
Biserica Lui Hristos departe de Eli de mantuire.
Cre tinii ortodoqi resping astfel de lucruri in elatoare i viclene care ne
cheama, chipurile, la a ne pune in rand cu lumea, a ne adapta la ea.
Nu-i vom urma pe ecumeni ti pe aceasta panta periculoasa a lipsei de
evlavie, pentru ca tim ca Sfintele Canoane nu reprezinta ni te porunci
temporare, ci ele au valabilitate ve nica. tim ca ele nu merg impreuna cu moda
i nu se adapteaza cu pacatul, pentru a furniza o scuza la raradelegile noastre ...
De ce ecumeni tii spun totui altceva? Care este punctul de plecare?
Punctul de plecare al ecumenismului in aceasta chestiune ii gase te
suportul in starea caldicica, caracteristica ereticilor. Se sprijina pe
antropocentrismullor.
Ortodo:xia ne cere sa traim conform cu cerintele desavar irii cre tine.
Heterodoqii, dimpotriva, iau din Cre tinism numai acele elemente care pot fi
conciliate cu obiceiurile viepi civilizate de astazi.
Ortodoxia vede Cre tinismul ca pe temelia viepi adevarate, cerand de
Ia fiecare sa se sileasca pe sine, aplicand in viata sa ceea ce Hristos ne-a
invatat. Heterodoxia vede bazele civilizapei actuale ca ceva de neclintit, ce
nu poate fi schimbat. Ortodoxia cere un aa de mare eroism moral meat
aceste temelii sa poata fi schimbate. Heterodoqii cauta sa gaseasca in
cre tinism ceea ce considera ca le este de folos in condipile viepi noastre, pentru
a o duce bine in aceasta lume.
Ortodoxul nu are aici ,cetate statatoare, ci pe cea viitoare o cauta". El tie ca a
fast chemat la ve nicia cea de dincolo de mormant, acolo uncle incepe viata
adevarata. Mecanismele vietuirii actuale sunt pentru ortodoqi efemere i
de arte, considerandu-le nefolositoare. ,Pe toate le consider de nirnic ca pe
Hristos sa-L dobandesc", spune Apostolul Pavel. Pentru heterodox, insa,
credinta in viata viitoare este tara putere, este mai mult o idee subpre, buna; e
adevarat ca-l ajuta sa-i faca viata de aici mai buna. Aici, insa, nu dincolo.
Noi, ortodoqii, avem credinta cre tina autentica, ceilalti una mutilata,
ciuntita. Asceza se gase te la ortodoqi, la ceilalp pop vedea alipirea de cele
pamante tii traiul bun. Cei din urma vor fericirea umanitapi aici pe pamant, nu
le pasa sau nu inteleg prea mult cealalta viata.


FARAMASCA
Trebuie accentuat faptul ca Ortodo:xia este ascetica. Iar acolo, in cealalta
viata a teptam cele pe care Mantuitorul nostru nile-a fagaduit.
Heterodoqii, ecumeni tii, papista ii, protestantfi nu vor sa se conformeze
acestei credinte, deoarece credinta lor in inviere este plapanda. Ei cred mult in
fericirea vietfi prezente, care, oricum, este asemenea unui abur care repede se
duce.Teate ratacirile Apusului pomesc de aid: faptul ca nu au vrut sa inteleaga
i sa accepte ca Cre tinismul inseamna ascezai reapatirnire, ca sa ne desavaqim
i sa devenim vrednici de Imparapa Lui Dumnezeu cea ve nica.
Cre tinismul este o religie ascetidi. Este invatatura luptei continue impotriva
patimilor noastre. Este invatatura despre acele mijloace i conditfi prin care
putem dobandi virtutea ce ne este necesara mantuirii. Premisele sunt: asceza,
convingerile noastre dogmatice i Tainele prin care ni se transmite harul
dumnezeiesc, pentru a ne vindecai a ajunge la desavar ire.
Reformatorii, ecumeni tii neaga acest fundament al Ortodo:xiei care este
asceza, mijloc prin care dezradacinam patimile i sadim virtutiJe, ei preferand sa
se conformeze epocii actuale. Drept aceea, vedem ca in 1923, patriarhul
ecumenic Meletios Metaxakis, ecumenist imason, a convocat la
Constantinopol un
11
sinod panortodox" i a pus la cale anumite
11
reforme" cum
ar fi: hirotonia intru episcop a celor casatorip, acceptarea celei de a doua
casatorii la preop, desfiintarea monahismului, scurtarea sfintelor slujbe,
desfiintarea raselor preote ti, a barbilor, .a.m.d.. Astazi aceasta lucrare este
continuata de patriarhul actual Athenagoras
4
r, i de alp dpva arhiepiscopi i
episcopi,,progresi ti" i moderni.
Tot acetia sunt i cei care recomanda ca sa fie desfiintate canoanele,
intrucat nu mai concorda cu vremurile, epoca noastra diferind mult de cea a
Sinoadelor Ecumenice cand ele au fost stabilitei care astazi, chipurile, nu mai
pot fi aplicate.
Sa vedem, apdar, cateva din canoanele pe care vor sale desfiinteze:
46
La data cand a fost s<.:risa aceasta carte, patriarh emmenic era Athenagoras, remunit emmenist, nume de
trista amintire pentru Biserica Ortodox.'i. El i-a pennis sa ridice anatemele pe care Sfintii Parinti le-au dat
impotriva papismului. Evident, aceasta ridicare a anatemelor este fari\ valabilitate, deoarece papismul se
intemeiaz.'i pe mai multe erezii:suprematia papala,intailibilitatea papala, filioque,purgatoriul,grap.a creata etc.
(n.ed)
HARALAMBIE D.
188
I
VASILOPOULO
S

1) Canonul 24 de la Trulo, care interzice clericilori monahilor de a merge la
hipodromi la alte distractn.
2) Canonul 54 al Sfintilor Apostoli, care interzice clericilor sa intre in carciuma,
in taverne tara o mare nevoie
3) Canonul9 al Sfinplor Apostoli care interzice credincio ilor odata ce au intrat
in Biserica sa mai iasa pana la sfar itul Liturghiei tara o mare nevoie.
4) Canonul 80, Trulo, care pedepse te pe clerici cu caterisirea i pe laid cu
afurisenia daca lipsesc de la Biserica trei duminici la rand tara un motiv serios.

Cei mai sus pomeniti recomanda desfiintarea Sfintelor Canoane pentru a se
institui permisiunea unei vieti lejere i nepasatoare. Se vrea, altfel spus,
legiferarea raradelegiij pacatul sa fie astfel validat, pentru ca ei sa-i poata lini ti
con tiinta.
Dar astfel omul nu se mantuie te. Nu va vedea Imparatia cerurilor.
Ecumeni tii vor sa desfiinteze toate acele Canoane ce caracterizeaza Ortodoxia
drept credinta ascetica. Vor astfel sa netrebniceasca sarea, tara sa le pese de
intrebarea Dornnului: ,Daca sarea se va strica cu ce se va mai sara?" Ceea ce
urmare te ecumenismul este un atac vadit impotriva Bisericii lui Hristos. Este o
subminare a Ortodoxiei.
i vedem ca tigand teren in zilele noastre propaganda care vizeaza
desfiintarea oficiala a Tainei Casatoriei pentru a se legifera casatoria civila i
libertinajul
47
Sunt legiferate anticoncepponalele i avorturile. Se fac pregatiri
pentru recunoa terea ,normalitatii" scarboaseii urgisitei de Durnnezeu patimi
a homosexualitatn. Au ajuns sa consfinteasca o slujba speciala a nunpi, fiarele
acestea. Iar propunerea vine din partea unui ,episcop" anglican. Sunt ,pastori"
protestanti care au savar it deja astfel de casatorii infrico atoare. Ecumeni tii i
unioni tii nu vad oare cu cine vor sane uneasca?
Profesorul de Drept Canonic K Muratidis de la Facultatea de Teologie din
Athena denunta agresiuneai lipsa de cuviinta cu care sunt tratate la ora actuala
Sfintele Canoane:47
In Romiinia, legiferarea casatoriei civile a fost reahzata de francmasonul Alexandru loan Cuza. Tot el a
secularizat averile manastire ti. Inistoricul francmasoneriei romane (v. Dicfionarul de terminologie masonica)
citim ca ,,Alexandru loan Cuza, primul domnitor al Principatelor, a fost initial venerabilullojei Steaua Dunarii
din Galaj:i." (n. ed.)

ECU NISMU 187
FARAMASCA

11
Canoanele Sinoadelor Ecumenice sunt incalcate sau mai bine zis desfiintate
fara nici cea mai mica mustrare de con tiinp., intru-un mod de-a dreptul
provocator, care pun sub anatemai afurisanie pe calcatorii lor. In felul acesta
credincioii ajung sa se sminteasca, cei vinovap uitand prea lesne cuvintele
Domnului Vai omului care se face pricina de poticnire, mai bine ar fi sa ise
lege o piatra de gati sa fie aruncat in adanc. S-ar putea intreba cineva, in baza
caror criterii desfiinteaza ei Sfintele Canoane ale Bisericii, fata de care pastorii
Bisericii au fagaduit supunere, ca iconomi credincioi ai tainelor Lui
Dumnezeu? Uncle poate sa ne conduca o astfel de panta alunecoasa?"
( 11
0rthodoxos Typos"20.OS.1970)


2. Ecumenismul declara razboi dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos.
De ce sa ne miram de pozipa aceasta a CMB atata timp cat se tie deja ca
ecumenismului nu-i pasa cu adevarat de cre tinism?
Dovezile care scot la vedere aceste adevarun se inmultesc pe zi ce trece.
Micarea ecumenica este interesata de a pune la cale o impreuna vietuire i
lucrare a oamenilor care se gasete departe de Evanghelie. Ea vorbe te de
imbunatatirea societatn chiar daca in acest vis adevarul se pierde. Urmarete i
cultiva un amalgam. Ca atare, astazi vedem cum mi carea ecumenica ii face loc
printre cretini i evrei. Vrea sa-i faca pe cre tini ca masonii care, cu aceea i
u urint<l, spun ,Domnul nostru Iisus Hristos"i,Domnul nostru Buda".
La una din intalnirile pe plan local ale Consiliului Bisericilor, ce a avut loc la
Boston, pastorul unitarian ce a fost prezent acolo a cerut ca numele lui Iisus
Hristos sa nu mai fie pomenit nici macar o singura data la astfel de intalniri,
pentru a nu se simti jigniti membrii ,Bisericii"lui care sunt deiti.
Adica participantii la mi carea ecumenica au ajuns sa-l renege pe Hristos
prin tacerei sa accepte ca sunt lipsip cu desavarire de lumina adevarului!
Atunci care este Dumnezeul in care cred ecumenitii? Evanghelistul loan
spune ca,Tot eel care ilneaga pe Fiul,nu-l are nici pe Tatal" (1loan 2, 23)
Cel care ilrespinge pe Tatal i pe Fiul, acesta este antihristul(loan 2, 22).
Prin ce se deosebete atunci ecumenismul de evreo-masonerie? Amandoua
au, in cele din urma, aceeai invatatura. Toata invatatura evreo-masoneriei ne
este altceva decat o respingere a lui Iisus Hristos, ca Dumnezeui Mantuitor al
lurnii.
HARALAMBIE D.
190
I
VASILOPOULO
S

Aceasta negare prin tacere a lui lisus Hristos
1
practicata de ecumenism
1
dovede te un lucru important: ca ecumenismulJ fie pe baza unui plan) fie ca nuJ
s-a alaturat invataturii evreilor
1
care cred ca Mesia nu a venit incai ca El trebuie
a
teptat.
Prin negarea tacita a dumnezeierii lui Hristos este servita propaganda evreo-
masonicai planul antihristului
1
care nu urmare te altceva decat zdruncinarea
credintei cre tinilor in Mantuitorul Hristosi nimicirea lucrarii lui Dumnezeu
de mantuire a omului.

3. Dezdogmatizeazii - descr tineaza
Din toata mi carea ecumenica constatam ca cre tinismul ecumeni tilor nu
este eel transmis noua de Domnuli Apostoh
1
ci dimpotriva
1
ei cultiva o teorie
lumeasca a unui pseudo-cre tinism. Aceasta teorie s-a nascuti a crescut la sanul
masoneriei
1
teozofiei
1
YMCA
1
YWCA
1
cerceta ilor
1
clubului Rotary i a altar
organizatii similare
1
tara ca sa fie preocupata in vreun fel de Adevar
1
dogma sau
mantuirea omului.
Lucrarea de slabire duhovniceasca avanseaza
1
din pacate
1
tot mai mult in
lumea ortodoxa. Si aici se urmareste o cercetare teoretica si rece a sfintelor

' ' '
adevaruri ale invataturii cre tine. Se urmare te o credinta caldicica.ln acest sens1
este suspnut clasicismul
1
iar invatatura cre tina este omisa cu abilitate. Dovada
stai faptul ca au trecut 150 de ani de cand suntem greci hberii textele Sfintilor
Parinp nu au fast introduse in programa de invatamant. Clasicismul unilateral
1
invatamantul scolastici tehnic au intrat in cohle noastre
1
pregatind oameni de
tiinta
1
intelectuah
1
insa nui cre tini marturisitori ai credintei.

lata ce spuneau sioni tii in Protocoale cu mai mult de 70 de ani inainte:
1
tunci insa cand vom veni noi la puter
1
evom inlatura din educatie toate
obiectele de invatamant care pot pricinui framantari
1
i vom face din tineret
ni te copii care asculta de autoritati
1
iubind pe acela care-i indruma
1
ca pe un
sprijini0 nadejde de pacei hni te.
Popoarele cre tine sunt indobitocite de bautura; tineretea le e injosita de
studiile clasice i de desfranarea precoce la care i-au impins agentii no tri -
profesorii
1
oamenii de serviciu
1
guvemantele din casele bogate
1
apoi negustorii
no trii femeile noastre din localurile de petrecere ale cre tinilor" (cap. I).


ECU NISMU 189
FARAMASCA

Ecumeni tii dedogmatizeaza teologia (promoveaza adogmatismul teologic)
prin mecanismele lor satanice. Scopul acestei tactici infioratoare este ca din
colile de teologie sa nu iasa ravnitori ai credintei, ci teologi pseudocre tini.
Stiinta teologica ajunge sa-i piarda fundamentul pentru ca din ea lipse te latura
morala a dogmei. Para invatatura morala a dogmelor sufletul celui ce studiaza
teologia nu este mi cat in vreun feli nu are parte de experienta unei credinte
fierbinp in Adevarul care este Dumnezeul in Treime. Teologia nu devine decat o
tiinti seaca prin ignorarea parpi morale a dogmei. Ajungei ea ca una din
celelalte tiinte lume ti
1
cum ar fi fizicai chirnia. Nu are duh datator de viata
care sa insufleteasca sufletele teologilori ale credincioilor simpli.
Ca atare, am ajuns pe punctul ca din cohle teologice sa ne pomenim nu cu
teologi luminap de Dumnezeu i marturisitori ai dreptei credinte
1
ci cu
participanp la discupi despre credinta
1
teologhisind fara credinta i tara
cunoaterea misiunii la care sunt chemap. Suntem in situapa ca Ortodoxia sa fie
subminata de ace ti teologi i derici descretinap
1
ce au studiat teologia ca pe o
tiint3..
Mfunile nevazute ale puterilor intunericului lucreaza de zor la planul satanic
pus de ele la cale
1
care este pseudo-cretinismul. Pentru a izbandi in scopurile ce
i le-au propus, au introdus in cohle teologice o invatatura cre tina rara duh. Au
incercat sa coboare credinta la nivelul unui sistem pedagogico-raponalist care
confera ,,flexibilitate"in dogma.
In ravna s-a instituit o stare caldicica
1
in dogma nepasarea
1
iar in credinta
fierbinte raceala.i dei jertfu fundamenteaza credinta
1
s-a inceput printr-o
maniera satanica o discupe hulitoare despre Credinta i Dogma in Collie de
teologie
Efectele unui astfel de tip de invatatura au fost ca din Facultaple i
Seminariile Teologice au rasarit Stalin
1
Mikogian i alp membrii de vaza ai KGB.
Si in Grecia multi absolventi de Teologie au ajuns capetenii comuniste carei-au
manjit mainile cu sange fratesc, mai ales in timpul ocupapei germano-italiene
din Greciai mai apoi in razboiul civil.
Aceasta teologie descretinata a vremurilor noastre a scos la iveala din Colile
teologice i pe invatatorii ecumenismului, pe suspnatoriii aparatorii procesului
de ,unire" cre tina, pe ,,teologii" de profesie, care lucreaza temeinic la surparea
dogmei Bisericii, Una
1
Sfanta,Soborniceascai Apostoleasca.
HARALAMBIE D.
192
I
VASILOPOULO
S

Ace ti
11
teologi" sunt neghina sadita in ogorul Bisericii
1
cei care i-au garnisit
pana la refuz cuno tintele cu teorii filosofice de provenienta protestanta sau
papistaai care au ramas cu inirnile goale de experienta traita in har a credintei
ortodoxe.
Pentru ca ecumeni tii sa poata altera i pe teologii ortodoci din
Grecia, au pus Ia dispozitie burse pe Ia universitatile catolice i protestante
din strainatate. Cel care a introdus aceste burse a fost patriarhul ecumenic
1
masonul Meletie Metaxakis
1
la congresul din Constantinopol din 1923. Cel care
le-a pus in aplicare a fost inflacaratul ecumenist al Greciei
1
Amikas Alevizatis.
S-a instituit regula ca nimeni sa nu poata ocupa o catedra in sistemul
universitar daca nu a studiat mai intai in Apus
1
la heterodoqi.

lata modalitaple prin care ecumeni tii formeaza pseudo-cre tinii cultiva o
credinta straina de cea autentica
1
mantuitoare. Au dezdogmatizat cre tinismul i
iidescre tineaza acum
1
incetul cu incetuli pe credincio i.


ECU NISMU 191
FARAMASCA


CAPITOLULV


MIJLOACELE PE CARE LE INTREBUINTEAZA
ECUMENISMULOrganismul prin care ni se arata ecumenismul astazi este
11
Consihul Mondial
al Bisericilor". Acesta este camuflajul
1
vitrina lui. CMB-ul se folose te de multe
rnijloace pentru ca scopullui sa reu easca.i iata rnijloacele principale:

I. Filantropia


CMB-ul organizeaza reuniunii manifestari de simpatie faa de infometap
1
precum si alte acpuni de ajutorare a saracilor. Face un fel de filantropie. Are un
plan umanitar
1
de sohdaritate umana
1
pe care il raspande tei il face cunoscut
pubhc prin diferite moduri.
Face uz de tactica tuturor propagandelor. Fiindca toate propagandele
folosesc ca rnijloc filantropia
1
ca sa-i duca la indephnire scopurile lor maqave.
Prin urmare, ecumenismul nu putea ramane mai prejos, care este nu doar o
propaganda sau erezie, ci panerezie.
Aceste ahmente pe care le trirnit, haine de mana a doua, burse, congrese,
conferine sunt doar manifestari la aratare. Sunt manifestari de vitrina. Astfel
amagesc o parte din lumea cre tina, care din pacate se afla in ne tiin a. Uncle,
insa, gasesc mulpmea banilor de care dispun? Despre aceasta ne informeaza
rnitropohtul Vitahos spunand cain spatele lor se afla
1
p putere secretai abila",
care-i suspnei ,o colosala foa materiala cu o econornie pohtica intehgenta"
care ii ajuta cu multa indemanare.
Filantropia, apdar, este folosita de ecumeni ti ca rnijloc prin care izbutesc
sa-i atinga scopurile. Dar de-acum e timpul ca Biserica Greciei sa inceteze de a
mai accepta astfel de ajutor din partea
11
Consihului Mondial al Bisericilor".
Deoarece prel e foarte scump.

II. Congrese i Sinoade


Ca ecumenismul sa izbuteasca a face sa dispara credina ortodoxa, aa cum
ii inchipuie, convoaca Sinoade ortodoxe, congresei conferin e.
Dar se pune intrebarea, cum vor reui una ca asta, de vreme ce ei sunt in afara
Ortodoxieii vra mai ai Bisericii Ortodoxe? Puri simplu, cei ce conduc din
umbra, Consihul Mondial al Bisericilor, promoveaza in posturi biserice ti cheie
pe ecumeni ti si pro-unioni ti. Rididi pe dericii dildicei i moi in importante

ECU NISMU 195
FARAMASCA

,
ranguri biserice ti.Prin ei convoaca. Sinoade, Congrese, Conferintei Sinoade
Panortodoxe.
Cu reteaua lor organizata, reu esc sa indeparteze pe ortodoqii sinceri, pe
cati iidoare pentru Ortodoxie, indt sa nu ajunga sa reprezinte Biserica la aceste
Congrese si Conferinte. lar aceasta ca adevarul sa nu se faca auzit,i ca sa nu
apara vreo impotrivire. Dar i de ar vrea careva sa sprijine Ortodoxia, ii astupa
gura ca sa nu fie auzit. Nu ii permit sa vorbeasca mai mult de cinci minute dintr-
o ora.i daca se socote te ca, eel putin doua minute sunt necesare pentru
traducere, dupa cum spunea profesorul de la Universitatea din Atena, I.
Karmiris, i doar trei minute ii mai raman, in timp ce pre edintele care fire te e
totdeauna unionist, vorbe te nelimitat, pentru a-i irnpune parerile lui.
Prin acest fel al lor, in aceste false Congrese si Sinoade Panortodoxe
1

incearca sa smulga 0 hotarare in dauna ortodoqilor,i sa inainteze apoi, pas cu
pas, spre distrugerea dogmei Bisericii celei adevarate.
Sa luam ca exemplu al III-lea Sinod Panortodox din Rodas, uncle au luat
hotararea catastrofala ca Bisericile locale ortodoxe sa poata purta dialoguri cu
eterodoqii. Au propus acest lucru, dupa cum spun, dnd sinodul se terminase.
Fara ca nici macar subiectul sa fie pus in discu9e, au luat semnaturile si
bineinteles, fara ca semnatarii sa apuce a pricepe despre ce este vorba. In baza
acestei decizii, in continuare, Biserica Rusa a purees Ia gre eala de neiertat i
infrico atoare, adica aceea de ada Sfintele Taine papista ilor.
Ca sa fie inteles mai bine modul surprinzatori rapid prin care actioneaza
ecumenismul, se impune sa fac referire la un moment istoric al pururea-
pomenitului Arhiepiscop al Atenei, Hrisostom al II-lea
48

din anul 1963. Pe
atunci eram egumen al Manastirii Petraki. Foarte de dimineata telefonul suna
insistent. Cand am ridicat receptorul, la capatul celalalt al firului am auzit vocea
tulburata a arhiepiscopului ce rna chema sa vin de urgenta la Arhiepiscopie. Am
ajuns plin de nelini te in dteva minute la el.i atunci acel pururea-pomenit48
Hrisostom Hatzistavro- fost mitropolit de Kavala. A fost arhiepiscop al Athenei intre 1962 i 1967. In
tin1pul dictaturii militare de 7 ani din Greda (1967-1974), <.institullerarh s-a retras din Scaun.Surse ofidale
au spus Ia vremea aceea di din cauza varstei inaintate a trebuit sa se retraga, dar in realitate, neofidal, au
inlpanzit zvonul cii ierarhul
11
i-ar fi pierdut tiKultap.le mintale"i ca atare nu mai putea fi arhiepiscop. De fapt
aceasta era moneda w care ii
11
pliiteau"ewmeni tiii masonii pentru a-1scoate din scaunul arhiepiscopal, din
prkina a<.i:ivitiij:ii pozi\ieisale net anti-ewmeniste. (n.ed.)
HARALAMBIE D.

96
I
VASILOPOULOS

ECU NISMU 197

FARAMASCA
aparator al Ortodoxiei s-a uitat la mine cu multa tristete
1
dar cu o privire hotarata
imi-a zis:
- Momentul este dificil... Ne a teapta lucmri cumplite. Biserica intra intr-o
valtoare mare
1
foarte primejdioasa. Uite telegrama Patriarhului Ecumenic. Ne
cheama sa mergem in Rodos
1
pentm Sinod
1
i nu ne spune motivul pentm care
suntem convocati. Iar asta ca sa nu fim pregatiti. Acest Sinod va fi in Duhul Sfant
sau va fi Sinod talharesc?
Pentm aceasta
1
acel mare ierarh nu a recunoscut a 11-ai a III-a conferinta-
reuniune din Rodos. El s-a nevoit ca nimeni altul ca sa zadarniceasca planurile
intunecate ale ecumeni tilor. De altminteri
1
el a fost pre edintele primului Sinod
Panortodox din Rodosi a intuit foarte bine planurile lor.
lata ce scrie el insui in cartea sa: JJPozipa dogmaticai canonica a Bisericii":
JJS-a considerat drept o datorie a Bisericii Greciei sa nu participe la
Conferinta din Rodos din septembrie 1963la care a fost chemata foqat
1
i care
Conferinta mai pe urma a fost numita a 11-a Conferinta Panortodoxa;i unde
1
dupa atata superficialitate
1
s-a hotarat chiari tara cuvenita punere in discupe i
in doar trei zile prezentarea propunerii catre Biserica Romei de deschidere a
dialogului de la egalla egal cu aceasta!!...
Cuprins de uimire
1
in urma telegramei samavolnice a Patriarhului Ecumenic
- imediat ce s-a intors la Constantinopol
1
dupa o lunga vizita in eparhiile Greciei

- Sfantul nostm Sinod s-a intmnit in luna August 1963
1
in vederea luarii unei
decizii fata de cererea abuziva a patriarhului - care
1
surprinzator
1
era de o
insistenta ie ita din comun - in ceea ce prive te participarea noastra la
Consratuirea din Rodos. S-au exercitati presiuni telefonice asupra noastra dar
n-am cedat. Am intrebat pe top membrii venerabilei noastre ierarhiii de la top
-in afara de unul- am primit raspuns negativ1 (adica sa nu mergem)".
Ecumenismul desta oara o activitate de neinchipuit convocand in diferite
locuri din lume tot atatea Congresei Sinoade. A ridicat acum problema unirii
Bisericii Ortodoxe cu papismul.i pana azi a reu it sa altereze gandirea ortodoxa
a unor teologii clerici intr-un stadiu alarmant. Pe ace tia ii folosesc la aceste
congrese
1
pentm a-i exprima i impune prin ei ideile lor. Profesoml de la
98
ECU NISMU 199

FARAMASCA
Ecumeni tii sunt principalii protagoni ti in urgentarea Sinodului Ecumenic,
deoarece pe asta se sprijina reu ita scopului lor, care este desfiintarea
Ortodoxiei. La al VIII-lea Sinod Ecumenic ce se are in vedere, de vreme ceil
organizeaza dupa bunullor plac, vor pune in aplicare ,,reforma".
Au pretentia sa fie un Sinod, ce va distruge din temelii deciziile de la cele
ppte Sinoade Ecumenice anterioare. Iar rolul acestui "Sinod" nu poate fi diferit,
daca ne gandim, fiindca toate Bisericile Ortodoxe din Cortina de Fier, sunt
astazi sub stapanirea apasatoare a comunismului ateu i acponeaza potrivit
ordinelor guvemelor antihristice.
Distinsul Arhimandrit sarb Justin Popovici
50
, ravnitor al Ortodoxiei, fost
profesor de Dogmatica, la Universitatea din Belgrad, a tras un semnal de alarma
asupra pericolului ce ameninta Ortodoxia odata cu intrunirea Sinodului
Ecumenic ce se are in plan, printr-o epistola de mare importanta adresata
sfantului Sinod al Bisericii Serbiei. In scrisoarea sa, de o importanta istorica
majora, Arhimandritul Justin Popovici acuza ca se incearca o intrunire a
Sinodului tara Hristos i reliefeaza: "Daca problemele contemporane ale
Bisericii Ortodoxe nu se rezolva prin Dumnezeu-Omul i intr-o maniera
dumnezeiesc-omeneasca, apostoleascai patristica, este cu neputinta ca ele sa se
rezolve intru-un mod ortodox i placut lui Dumnezeu. Va duce neaparat la
catastrota, schisme, eresurii la o varietate de rataciri umaniste, la nihilism i
anarhism. Asta este valabil, din toate punctele de vederei in ceea ce prive te
convocarea unui nou Sinod Ecumenic, care in ultima vreme se precipitai este
impusa Bisericii Ortodoxe de anurnite grupari. Se trirnit reprezentanp de la
Bisericile Ortodoxe locale ca sa se discute despre aceasta. Se publica in reviste,
ba chiari in ziare anuli locul intrunirii Sinodului: 1973 in Alexandria".
De altminteri recunoa te neputinta Bisericilor Ortodoxe din tanle slave de a
se rni ca liber, ortodoxi patristic la al VIII-lea Sinod Ecumenic scriind: )n fata
acestui eveniment, con tiinta nelini tita a fiecarui ortodox, dar i con tiinta
sobomiceasca a Bisericii Ortodoxe pe buna dreptate se intreaba cu surprindere:
De uncle una ca asta, i mai ales in clipa in care aproape toate Bisericile
Ortodoxe locale sunt sub stapanirea comunismului ostil religiei? In ceea ce


5
Cuviosul PfuinteJustin Popovici a fost canonizat de Biserica Ortodoxii a Serbiei. Cartea sa, Biserica
Ortodoxiii ecumenismul,a fost tradusa in limba romana.
HARALAMBIE D.

200
I
VASILOPOULOS

prive te acest fapt, exista lucruri diametral opuse intre situatule ante i postbelice
ale Bisericilor Ortodoxe locale. Odinioara Ortodoxia era credinta maselor largi
ale oamenilor din popor, acum insa credinta este considerata opiul
popoarelor".
In continuare Parintele Justin subliniaza ca nu vede in conjunctura
momentului istoric de azi necesitatea intrunirii unui Sinod Ecumenic. Dari de
ar exista o astfel de nevoie imperioasa ,momentul de fata este deja nepotrivit in
istoria Bisericii noastre", dupa cum caracterizeaza el insu i.
Accentueaza mai departe, ca nu trebuie uitat faptul ca: "Epoca noastra este
in multe privinte una apocaliptidi. Deja a inceput clipa ispitei ce vasa vina
peste toata lumea ca sa ispiteasca pe cei ce locuiesc pe pamant" (Apoc.3,10).$i
dupa ce face referire cu date solide la prigoana antihristica din Rusia, in care se
afla Biserica Ortodoxa de acolo, aduce apoi in discupe gestul de tradare a
ierarhiei ei, adica hotararea de intercomuniune cu romano-catolicii subliniind:
"Ce sa mai zicem de hotararea Patriarhiei Moscovei, la fel de grava cai vanzarea
lui Iuda, de intercomuniune cu romano-catolicii din 16/29 Dec. 1969, care este
impotriva tuturor Sfintelor Dogme i Canoane ale Bisericii Ortodoxe? Prin
aceasta decizie de intercomuniune cu ereticii invederati - nemaiauzita in istoria
i tradipa dogmatica i canonica a Bisericii Ortodoxe - intreg trupul
Dumnezeiesc-Omenesc al Ortodoxiei a fost ranit adanc. Top Sfintii Pannti i
toate Sinoadele au fost dispretmte. Dogmele i Canoanele Bisericii au fost
calcate in picioare. Biserica lui Hristos, Mireasa cea tara prihana, a fost aruncata
in mocirla inveninata a ereticilor. Astfel de faptei manifestari, prin neru inarea
lor ie ita din comun, au uimit lumea. Ce marturisesc toate acestea? Ca ierarhia
rusa a Moscovei se afla intr-o infioratoare paralizie duhovniceasca. Iar ea, astfel
fund, va trebui sa reprezinte Biserica Ortodoxa Rusa la un posibil Sinod
Ecumenic in viitorul apropiat? Sa nu ingaduie Dumnezeu o astfel de grozavie
apocaliptica!".


Turnul Babel

Dar dificultatea intrunirii unui Sinod Ecumenic, Marturisitorul intransigent,
Panntele Iustin, o vede in dezastrul pro-unionist ce stapane te in unele patriarhii
din afara Cortinei de Pier. Referindu-se la PatriarhulAthenagoras scrie:
FARAMASCA

"Patriarhul Constantinopolului? Acesta prin comportarnentul sau neo-
papista, atat in graiuri cat i in fapte, de vreo zece ani incoace sminte te
con tiin ele ortodoxe, negand Adevarul unici preadrept al Credin eii Bisericii
Ortodoxe recunoscand catolicismul i alte erezii ca avand aceeai cinste i
valoare cu Adevarul, cati pe pontiful suprem, cu toata mandria lui demonica i
anti-ecleziala.i pregate te de mai inainte cu o u uratatei rapiditate sinuciga a,
dupa modelul Vaticanului, acest ap-numit Mare Sinod Panortodox, nu pe o
tema de baza evanghelicai sfant-tradi ionala a mantuirii omuluii a lumii, ci pe
o tematica scolastico-protestanta !impede. II pregate te, binein eles, ca un tum
Babel allumii contemporane anarhistei nihiliste, tara participarea adevaraplor
marturisitori ortodoqi, purtatori ai Credin ei, Teologiei, Tradi iei i
Eclesiologiei Ortodoxe. In ultima vreme, patriarhul Athenagoras a devenit
obar ia anarhismuluii nihilismului in lumea ortodoxa. Aghiori ii il numesc, pe
drept cuvant, eretici apostat, in epistolele lor, adresate catre el deschis prin
intermediul presei. De asemenea el este la cupte cu Biserica Rusa din pricina
acordarii autocefaliei Mitropoliei Ruse din America din partea Patriarhiei
Moscovei".


Savina ca sa condamne ecumenismul

La aceasta chestiune serioasai la intrebarea daca e nevoie de convocarea
unui Sinod Ecumenic, raspunde I.P.S. Mitropolit al Florinei, Augustin, in
articolul de mare importana din revista ,,Scanteia" (Spitha). Daca se pune
problema unei astfel de convocari, reliefeaza Ierarhul, asta trebuie sa se faca
pentm a condarnna aceasta marei infrico atoare erezie, adica ecumenismul,
erezia tuturor ereziilor. lata, dar, ce scrie printre altele:
,,Daca motivul principal pentm care Sinoadele Ecumenice sunt convocate,
este erezia, intr-adevar exista un motiv serios ca sa se intmneasca un Sinod
Ecumenic. Iar motivul acesta este: in afara de alte ratacirii eresuri, care trebuie
osandite, estei erezia tuturor ereziilor (care aa a fast numita de catre pumrea-
pomenitul ierarh al Bisericii Greciei). Este o erezie contemporana, produsul
confuziei duhovnice ti a zilelor noastre. Numele erezieH Ecumenism.
Sustffiatorii lui considera ca adevarul revelat nu se afla deplin intr-o
Biserica i nici doar intr-o religie sau sistem filozofic, ci ca el se afla
ECU NISMU 11Q 1
HARALAMBIE D.

202
I
VASILOPOULOS


raspandit, nici mai mult nici mai pupn, in toate Bisericile i religiile i in
toate sistemele filozofice. Sica atare, potrivit lor, Ortodo.xia nu poate spune ca
poseda intreg adevarul revelatica este <<stalpi temelie a adevarului; vistierie
a Cuvantului lui Dumnezeu, izvorullimpedei nede ertat spre care neamuri i
popoare trebuie sa se intoarca ca sa scoata apa viei nemuritoare. Neprimind
unicitatea Ortodo.xiei, partizanii ecumenismului se intorc catre alte izvoare
tulburi potrivit profetului. Ace tia, ca sa le vina mai u or, ca un acoperamant
comun, tind spre un amalgam de elemente variate pentru a crea o noua religie
sau mai bine spus supra-religie, un amestec de adevari minciuna care sa fie pe
placul tuturor ideologiilori conceptiilor oamenilor.
Ecumenismul este revenirea curentului din vechime, a sincretismului prin
care stramo ii no tri de demult, indoindu-se despre adevarul religiilor lor,
incercau sa potoleasca setea lor metafizica, deoarece in acest curent al
sincretismului s-au contopit multei diferite revarsari de doctrine.
Din pacate, nu pupni au fost vatamap de ecumenism, dintre ortodoqi,
clericii laid, teologi sau nu, ba incai dintre monahi... Cei atini de duhoarea
ecumenismului sufera de daltonism duhovnicesc. Nu deosebesc diferentele
majore dintre Biserica Ortodoxa i heterodoqi, ba chiar i dintre cei de alte
religii.Ace tia vad doar asemanareai datorita asemanarilor cheama pe top sa se
uneasca, astfel incat toate credintele sa fie una!Se maniei turbeaza daca cineva
indrazne te sa le aduca arninte diferentele dogmatice i ca intre ortodoqi i
heterodoqi se afla o mare prapastie, fund extrem de primejdios sa incerce un
astfel de salt ametitor. Odata asimilata de ecumenism, Ortodo.xia ii pierde
culoareai savoarea ei, sangelei buna-mireasma lui Hristos. Pericolul ce rezulta
din ecumenism este de neimaginat. Si doar pentru a fi condamnat ecumenismul ca
erezie infrico atoare ce a infestat toata Ortodoxia, trebuie sa se intruneasca un
Sinod Ecumenic.
Dar in afara de ecumenism e.xista asthi, dupa cum spuneam, i alte radacini
i eresuri - care fac ravagii in spapul ortodox - ce trebuie luate in discupe i
condamnate. Cele mai importante dintre ele sunt: Comunismul ateu care nu
se limiteaza doar la un sistem economic, ci se erijeaza intr-o lupta ferma i
grozava impotriva religiei, numind-o opiul popoarelor>>i dedarand drept un
mit e.xistenta lui Hristos; Masoneria, care este reinvierea vechilor religii i
negarea dullUlezeirii lui Hristos, cuprinde in randurile ei persoane sus-puse,
Q3 ECU NISMU
FARAMASCA
bogatei influente
1
i prin aqiunile ei tenebroase devine o piedica serioasa in
propa irea Cre tinismuluij Adventismul care este deformarea i rastumarea
dogmelor Cre tinismuluij este o forma de duma duhovniceascai acponeaza in
paturile cele mai de jos ale societapii zilnic face noi victime
1
decirnand lumea
ortodoxaj Spiritismul
1
rehgia demonilor
1
ratacire a multora
1
mai ales din randul
celor invatati care doresc sa auda ve tii profetii din cealalta lumei sa intre in
legatura cu sufletele persoanelor adormite favorite. La acestea trebuie adaugat
pericolul rezultat din papism
1
care prin uniape - de influenta satanica -
incearca cu impertinenta sa faca prozehp in randul cre tinilor ortodoqii sa-i
aduca de partea papei. Trebuie ca Ia acest Sinod Ecumenic sa fie osandita i
uniapa impreuna cu alte radacini ale papismului
1
iar ortodoqii care au urmat
acesteia
1
sa se afuriseasca ca apostatii vanzatori ai Ortodoxiei.

Dar in afara de radacinilei ereziile sistemelor antihristice
1
care trebuie sa
constituie subiecte de discutie la Sinodul Ecumenici sa fie condarnnate
1
exista
i teme morale ce trebuie luate in discutiei luata o hotarare cu privire la ele
1
care
sa fie in conformitate cu Tradipa Ortodoxa. 0 astfel de tema este: teoria lui
Freud
1
potrivit careia
1
infranarea este cu neputinta
1
curatenia este luata in ras iar
curvia i celelalte pacate tmpe ti au incetat de a mai fi socotite abateri de la
ordinea fireascai morala".


Care sunt temele?

11
i deja ne punem intrebarea: astea vor fi temele care vor preocupa pe cei
intrunip la Sinodul din Alexandria? Din nefericire
1
nu! Ci
1
dupa cum anunta
comisia pregatitoare interortodoxa din Geneva
1
altele vor fi subiectele dupa cum
urmeaza: Durnnezeiasca Revelapej Participarea mai activa a elementului laic in
viata Biseridij Readaptarea pomncilor biserice ti cu privire la post
1
conform
cerintelor epocii in care traimj Chestiunea calendaristicai Iconomia in Biserica
Ortodoxai Impedimentele privitoare la oficierea unor casatorii.
Dar daca
1
doar pentm aceste teme trebuie convocat Marele Sinod
1
nu vedem
in asta o justificare suficienta a intrunirii lui
1
care - accentuam iarai - trebuie sa
fie
1
dupa cum reiese din istoria Sinoadelor Ecumenice
1
condamnarea
invataturilor straine de Traditia Ortodoxa. Dar despre aceste invataturi nu se
vorbe te nimic. Pentm ca ecumeni tilor nu le convine.
HARALAMBIE D.
4
I
VASILOPOULOS


Din activitatea comisiei pregatitoare inter-ortodoxe ca i din rapoarte
1
articolei declarapi publice ale unor ierarhii teologi membri ai ei
1
se poate
intelege lesne care vant bate. Vantul unui ,,aggiornamento" in inteles ecumenist
lumesc. Printr-un referat, de pilda, al Bisericii Greciei se propune casatoria
diaconilor dupa hirotonie!..".


Nu exista condifii prealabile

JJO cercetare a persoanelor i lucrurilor in toate t3.rile ortodoxe convinge
chiari pe eel optimist ca astazi nu exista condipile ce se impun. Pentru ca
1
mai
intai, cine convoaca Sinodul Ecumenic? Care imparat bine-cinstitor? Nu exista.
Patriarhia Ecumenica? Dar ea este greu incercata.i ce este mai rau, din punct
de vedere ortodox, e ca patriarhul Athenagoras i reprezentantul sau
mitropolitul Calcedonului, Meliton, au zdruncinat din temelii increderea
pliromei Bisericii, prin manifestarilei declarapile lor antiortodoxe...
Nu sunt conditii prealabile, fiindca atat Biserica Rusa cati celelalte Biserici
Ortodoxe de dupa Cortina de Fier, din nefericire, nu sunt libere ca sa-i exprime
convingerile lor, potrivit con tiintei ortodoxe. Ci vorbesci scriu sub influenta
friciii a constrangerii regimului ateu".
i cinstitul Mitropolit conchide: ni in timp ce la dezbateri vor lua parte
ierarhii din Cortina de Fier cu regimurile lor totalitare atee, dimpotriva, vor lipsi
cei ce
1
primii ar fi trebuit sa participe la Sinodi al caror cuvant ar fi trebuit sa se
impuna cu mult mai mult. Acetia sunt noii marturisitori ai credintei, cap au
supravietuit prigoanei cumplite a fiarei roii i poarta pe trupurile lor ramie
Domnului Iisus. Ce contrast izbitor intre sinodul ce se pregate te i Primul
Sinod Ecumenic, la care au participat marturisitorii credintei cu ranile
muceniciei lor din timpul prigoanelori a caror prezenta provoaca un fior sfant!
De catre cine, rogu-va, va fi convocat noul Sinod Ecumenic? Unde sunt acei
marl titani duhovniceti? Unde eroii i marturisitorii
1
care vor asigura
integritatea Ortodoxiei? Vai!Astfel de barbap nu vorfi de fata. Locul de frunte la
Sinod il vor ocupa indivizi incriminap i renegap de con tiinta ortodoxa,
episcopii rnitropolip tara turma, cu titluri de arte, cu con tiinta frivola, lipsip de
simtul raspunderii.
FARAMASCA

Inastfel de condipi
1
ap-zisul Mare Sinod va e ua jalnici are sa devina sursa
noilor catastrofe duhovnice ti pentru lumea ortodoxa".
Prin urrnare
1
vrajma ii Ortodo:xiei se lupta sa tarasca Sfanta noastra Biserica
in schisme
1
dezbinari i eresuri. Uneltesc impotriva ei ecumeni tii i
necredincio ii.
0 cornisie pregatitoare
1
nurnita
11
inter-ortodoxa"
1
care ne pregate te
subiectele de discutat
1
ii are sediulla Geneva unde
1
dupa cum se tie
1
este i
sediul ecumenismului!
Aducem insa la cuno tina patronilor intunecap ai ecumenismului ca in
zadar se lupta sa ne atraga in cursa. Ortodo:xia privegheaza. Planurile
ecumenismului vor fi zdrobite deoarece sunt impotriva lui Hristosi a Bisericii.
Socotim
1
cu toate acestea
1
de datoria noastra sa chemam cleruli poporul
ortodox la veghere
1
caci lupii vor sa devina pastori in turma lui Hristos! Asta este
ceva despre care top trebuie sa fim in tiintapJ ca sa putem vedea corecti sa ne
impotrivim cum se cuvine.

III. Simpozioane ecumenice


Ecumeni tii mai folosesc i
11
simpozioane ecumenice". Le organizeaza cu
membri laici
1
ca acela ce a avut lac la Athena in 1969
1
avand drept obiectiv
fixarea sarbatorii comune a Pa telui.
Sarbatoarea Pa telui au stabilit-o in anul 325 la Niceea
1
Sfinpi Parin i
Purtatori de Durnnezeu
1
in cadrul primului Sinod Ecumenic
1
iar acum oarecare
congresi ti laici apa inand unei organizatii dubioase nurnita
11
DRAGAN"
1
vor
sa o modifice. Ca atare
1
ecumenismul i
11
Consiliul Mondial al Bisericilor" se
straduiesc ca i prin alte rnijloace sa desfiinteze Sfintele Canoane i Tradipa
Bisericii Ortodoxe.
Impreuna-sarbatorirea este un tertip al ecumeni tilor cu scopul de a provoca
agitapei tulburare in randurile ortodoqilorJ cati dihoniiJ certurii schismeJ
ap cum s-a intamplat in chestiunea calendaristica din 1923. Organizatorul
simpozionului
1
marele om de afaceri Dragan voia sa-i impuna perfidul sau

11
simpozion ecumenic" deasupra Sfintelor Canoane. lata ce au spus despre
hotararea soborniceasca de la primul Sinod Ecumenic din Niceea
1
care a stabilit

data sarbatorii Pa telui:

ECU NISMU Q5
HARALAMBIE D.
6
I
VASILOPOULOS


11
E vorba - au zis - de o simpla regula de tipic introdusa de oameni, a caror
modificare se afla la latitudinea noastra''!
Adica Dragan afaceristul, comerciantuli targovetul, este totuna cu Sfintul
Spiridon, Marele Athanasie, Sfintul Nicolae?!Ce lipsa de respect!...Acei barbap
sfinp ce au luat parte la primul Sinod Ecumenic, Parinpi de Dumnezeu purtatori
au - potrivit lui Dragan - aceeai autoritate ca i indivizii de la
11
simpozioanele
ecumenice". Mai rau nici ca se putea! Dar ce altceva sa ne fi ateptat de la
ecumenismul antihristic? Ba chiar are obraznicia acest individ sa propuna
patriarhului ecumenic fondarea de Facultap Teologice cu profesori i studenp
aparpnand diferitelor confesiuni!
Acesta este haosulin care ecumenismul vrea sa ne surpe.Astea sunt intenpile
unionitilor care incearca sa le puna in aplicare i prin ,simpozioanele
ecumenice", pe linga multe altele. Dar dad vor sa sarbatoreasca Pa tele in
comun cu ortodoqii, atunci de ce nu revin la Biserica Ortodoxa, ereticii
papistaii protestanp? Dar nu! Planurile lor sunt viclene. De aceea convoaca
11
simpozioane ecumenice" ca prin ele sa izbuteasca - in masura in care pot -
concretizarea lor.

IV. Comunismul


Ecumenismului, dupa cum am mentionat deja, nu ii pasa de dogme i
credinta lui Hristos. Ba dimpotriva incearca sa desfiinteze orice dogma. Prin
anularea, desfiintarea i relativizarea tuturor dogmelor else straduie te ca scopul
lui final i satanic sa fie incununat de succes.
tie insa destul de bine ca eel mai mare inarnic al sau este dogmai mai cu
seama dogma Bisericii Ortodoxe. De aceea face totul ca s-o distruga. Nu OVaie
sa colaboreze pina i cu comunismul ateu.Sa nu ti sa para, cititorule, acest lucru
ieit din comun!
Amindoi joaca acelai joe perfid pe seama cretinismului, incercind fiecare
din ei sa inele i sa citige teren in detrimentullui, deoarece niciunul din ei nu
crede in Durnnezeu.
Sunt amindoua unelte ale antihristului, dar cu chipuri diferite.
Comunismul este constrangere, asemenea fiarei din Apocalipsa. Iar
ecumenismul este erezie, asemenea proorocului mincinos din Apocalipsa.
7 ECU NISMU
FARAMASCA
lnsa
1
colaboreaza. De altminteri
1
asta ne-o dovede te atitudinea CMB-ului fata
de prigoanele la care este supusa Biserica Rusa
1
care sufera sub jugul
comunismului ateu.
In nicio adunare oficiala sau neoficiala a CMB-ului
1
nimeni dintre
ecumeni ti n-a scos o vorba de simpatiei impreuna-patimire fata de milioanele
de cre tini ce-au marturisiti marturisesc pentm credinta in Hristos
1
pe teritoriul
Uniunii Sovietice
1
de mai bine de jumatate de secol!

CMB-ul
1
dupa ce a reu it prin amenintari apocaliptice - adica prin aceste
prigoane - sa determine Biserica Rusa sa devina membra a lui
1
mai pe urma a
lasat de izbeli te popoml cre tin-ortodox ms.
Scopul sau nu a fost sa protejeze cre tinismul persecutat
1
ci sa atraga la sine
partida bisericeasca supusa statului comunist
1
in folosul ecumenismului.
Prin urmare
1
ap stand lucmrile
1
s-a ajuns ca
1
in timp ce popoml ortodox ms
impovarat de prigoane salbatice a luat calea catacombelor
1
CMB-ul sa pastreze o
tacere de mormant.
Nu protesteaza vehement pentm bisericile ce se inchid in Rusia
1
dei tie
foarte bine ca din 73.000 de biserici ce erau in Rusia inainte de 1917
1
doar
20.000 erau deschise in 1952i din 7.000 cate erau la sfar itul anilor '70 este greu
de crezut ca astazi mai sunt deschise 5.000!
1
,Autoritatile politice ale Moscovei sunt dintre cele mai dure din cate a
cunoscut istoria lumii"
1
spune Mitropolitul Filaret
1
intaistatatorul Bisericii Ruse
din diaspora. i subliniaza: JJCmzimea lui Nero i ura lui Iulian apostatul
impotriva cre tinismului palesc in fata acestora
1
adica a autoritatilor politice de
care spuneam".


CMB-ul ignora catacombele de astazi

Atat de cumplita este prigoana in Rusia - despre care CMB- ul tace male -
incat
1
ca sa scape de urgia comunismului ateu luptator impotriva cre tinismului
1
m ii dreptcredincioi fac adunari tainuite ca pe vremea catacombelor din
Biserica primarai savar esc cele sfinte departe de lumea de afara. Toate astea
1
CMB -ul le tie foarte bine
1
cu certitudine
1
dar in ciuda tuturor acestora
pastreaza o tacere condamnabila.

Aceasta tacere a CMB-ului a fost infierata de intaistatatorul Sfantului Sinod
al Bisericii Ruse din diaspora, Mitropolitul Filaret, in epistola, de o insemnatate
cople itoare, pe care a trimis-o catre toti episcopii ortodoqi, in iulie 1969. Si iata
ce spune Ierarhul:
,Bune sunt manifestarile de impreuna-patirnire cu cei ce pier de foame in
Biafra, pentru cei ce sufera de pe urma ciocnirilor armate ale Orientului Mijlociu
sau Vietnam. Insa ele acopera drama umana din zilele noastre? E posibil ca
membrii CMB-ului sa ignore complet persecutiile religioase din Uniunea
Sovietica? Tree cu vederea faptul ca acolo imparate te faradelegea; ca atatea mii
de biserici se demoleaza; ca mucenicii credintei se numara cu rnilioanelei ca
Sfanta Scriptura nu se mai tipare te iar imp5.rtireai difuzarea ei se pedepsete cu
munca silnica. De ce se fac ca nu vad toate astea? De ce trateaza cu
indiferenta faptul ca se interzice copiilor invataturile de baza religioase i
participarea lor la Durnnezeie tile Slujbe? De ce nu le pasa de milioane de
surghiuniti pentru credinta precumi de copiii rapiti de langa parintii lor ca nu
cumva sa primeasca vreo educatie religioasa?
De buna seama ca toate astea sunt cunoscute celor ce citesc presa. Dar
despre ele nu se face nici cea mai mica aluzie in deciziile CMB-ului.
Preotiii levitii ecumeni ti tree pe alaturi in tacere i cu indiferenta pe Ianga
cre tinii prigoniti din Uniunea Sovietica, tara ca macar sa le arunce vreo privire.
Pastreaza tkerea fiindca reprezentantii oficiali ai Bisericii Rusiei, dei este tiut
foarte bine, neaga existenta unor astfel de persecutii, spre a-i multumi pe
conducatorii politici.
Ace ti oameni nu sunt liberi. Vrand-nevrand, sunt nevoiti sa spuna ceea ce le
dicteaza Moscova comunista. Greutatea persecutiilor ii face sa fie, mai degraba
vrednici de compatimit, decat de osandit.i fund robi morali ai ateilor, nu pot fi
reprezentanti autentici ai Bisericii Ortodoxe Ruse, care sufera i e privata de
drepturi, redusa la tacere i azvarlita prin ternnite sau ascunsa incatacombe".
adar, cu comunismul ateu colaboreaza ecumenismul ca sa-i puna in fapta
planurile lui demonice. 0 dovada reala a colaborarii CMB-ului cu comunismul
ateu este faptul ca, sub pretextul ajutorarii popoarelor subjugate i intensificiirii
mi carilor de eliberare, sustifle economic cu rnilioane de dolari pe comuniti in
diferite coltllfi ale lurnii... Nu insa i pe marturisitorii ortodoqi ce sufera silnicii
inUniunea Sovietidi.

HARALAMBIE D.

108
I
VASILOPOULOS

9 ECU NISMU
FARAMASCA
V. intrebuinteaza ,calul troian"

In epoca noastra lupta antihri tilor impotriva credin ei Ortodoxe, impotriva
lui Hristos, este una perfida, care nu iese in prima linie. Ecumenismul
intrebuin eaza in aceasta lupta maqava, metoda calului troian. Capitala Troiei
antice, llios, era cu neputina de cucerit, dupa cum se tie. Timp de 10 ani s-au
razboit grecii sa o ia in stapamre dar nu puteau. In cele din urma, la sfatul
iscusitului Ulise, au nascocit calul troian, ce era un imens cal din lemn. In
pantecele lui s-au ascuns razboinicii greci. Restul oastei a incetat asediuli s-a
ascuns departe in insula Tenedos. Troienii cand au gasit la porple cetapi calul,
au vrut sa ilbage in cetate.i pentm aceasta au darmat zidurile, caci nu incapea
pe poarta.i de bucurie, in acea noapte unii chefuiau, iar altii dormeau tara grija.
Razboinicii greci, ce erau ascuni in cal, au ie it afara, au deschis porple cetapi i
astfel au intrat in cetatei ceilali ostai greci, care se preracusera ca parasesc
lupta.i aa a cazut invincibila Troie...
La fel faci ecumeni ti astazi. Nu razboiesc Ortodoxia numai din afara, ca
pana azi, ci au introdus mijloace perfide. Randuiesc in functule biserice ti
corespunzatoare oamenii lor. Iar aceste marionete otravesc phroma Bisericii.
Otrava ereziei nu vine, nu este propovaduita, nu este introdusa doar din
afara. Este inserata in Tmpul Bisericii lui Hristos, treptat, de catre unii capi
biserice ti, ce au uitat ca sunt doctori duhovnice tii au ajuns acum vanzatori i
calai.
Otrava ecumenismului este adusa in Biserica Ortodoxa de catre unii teologi
i clerici care au primit bursa de studii in strainatate uncle au plecat pentm studii.
Ar fi trebuit ca ei sa fie ravnitorii pazitori ai Credin ei, dupa cum ne inva a
Domnul i precum Apostohi ne-au propovaduit, iar Sfintii Parinp ne-au
predanisit.
Ace tia insa, se furi eaza in Biserica, in Faculta ile de Teologiei in func ii
biserice ti inalte i de acolo, fie ei patriarhi, arhiepiscopi, mitropohp, clerici,
ieromonahi sau teologi moderni ti, lucreaza cu zambetul pro-unionist pe buze,
pentm a submina Ortodoxia. Devin vrajmai din umbra, acele mae blande in
aparen a, dar care zgarie rau, aa cum zice proverbul.
Ei, prin laxismuli atitudinea lor caldicica faa de dogma, ce ii caracterizeaza,
deschid porple Ortodoxiei, ca sa intre vrajma ii inlauntml bastionului nejefuit al

,
Bisericii celei Una, Sfanta, Soborniceasca i Apostoleasca. Ace tia, fie intru
cuno tinta, fie intru necuno tinta, devin in acest mod du mani de moarte ai
Ortodoxiei.
Astazi, ecumenismul i-a schimbat felul de a actiona. Nu indrazne te sa lupte
faa in fa a, aa cum o taceau pana mai ieri vrajma ii Bisericii. Astazi ucid cu
surasul pe buze. Imbrati eaza, chipurile, din dragoste pe cre tinul ortodox i,
strangandu-1in brate, inceardi sa-l sufoce.
Ecumenismul, in zilele noastre mai cu seama, nu dispune doar de un singur
fel de a actiona. Folosete imense ma inarii de asediu, cu nenumarate anne de
ofensiva. Lanl intenpilor sale ascunse este nedepistat. Ea lucreaza in ascuns.
tiu dumanii credinteica. redutele nu cad atat din afara, pe cat dinlauntru. lnsa
ascund toate asteai ne ucid cu "ging ie", cu zambetul pe buze. Merita in acest
punct sa redam povestea caracatitei.


Povestea caracatifei

Fericitul Fotie Kontoglu
51duman de neimpacat al ecumenismului i
ravnitor al Credintei Ortodoxe, vorbind odata despre ,,Mi carea Ecumenica" cu
ieromonahul Pantelimon din Boston, i-a spus i
povestea caracatitei:
,Potrivnicii de azi ai credin ei i ai neamului, parintele meu, sunt mai primejdio i
decat cei din vechime, deoarece ne in eala prin infati area lor blandai ni se
arata ca inofensivi. Aa cum sunt acele capcane otravite - a a-zisele bunuri
culturale, ca: spectacolele; divertismentele, turismul etc. Astfel de dumani par
tara rautate i incapabili sa ne facii vreun rau, pentru ca nu sunt salbatici la
aratare, ci vicleni ca i cainii care te muca pe la spate tara sa latre. De cei dintai te
poti pazi, insa de ceilalti nu, incat te poti primejdui pana ce mai au putifl i te
inghit, aa cum aratai o poveste pescareasca, pe care ti-o voi spune:
lntr-o zi statea o caracatita cu puiul in mare i la un moment dat puiul este
prins cu o piasai tras afara. MicutuJ strigala mama lui:
Mama, m-au prins!
- Nu te teme, copilul meu!iiraspunse ea.


.\1Fotios Kontoglu (1895-1965) - pictoqiscriitordinAviali (Kzdonic)- AsiaMidi.Atostprimulcare a
reintrodus in arta bisericeasca pictura biz.mtina, inli\turand astfel pkiura realist!\ de intluentJ. ocddentala,
stratna de Tradi(ia milenara a Bisericii Ortodoxe.(n. ed.)
HARALAMBIE D.

11 ECU NISMU
FARAMASCA

11Q
I
VASILOPOULOS

HARALAMBIE D.
12
I
VASILOPOULOS

Mama, rna scot din apa, rna izbesc de pietre, striga iar micuttJl.
Nu te teme, copilul meu!
Ma fierb in oala!
Nuteteme!
Ma mananca, rna mesteca in gura!
Nu te teme, copilul meu!
Mainghit!
Nuteteme!
Mama, beau vin!
Ah! Te-am pierdut, copilulmeu!
Povestea vrea sa spuna, parinte, ca toate chinurile cmnte prin care a trecut
puiul de caracatita nu erau de moarte, nid prinderea, nid lovirea de stand, nid
cuptul, nici fiertul, nid mestecatul. Dar cand mama lui a auzit ca beau vin cei ee-l
prinsesera - dupa ee-l mancasera - ca sa-l digere, a strigat: Te-am pierdut,
copilul meu! Vinul care pare eel mai inofensiv in comparatie cu cutitul i
mestecatul, de fapt -i mai ales pentm puiul de caracatita - este eel mai mare
du man.
a i pentm noi, gredi. Au venit peste noi furtuni cumphte de orice fel,
oameni salbatidi cmzi, udgai cu sabii, landi arme de tot felul: per i, alamani,
frand, arabi, turdi alpi. Ne-au macelarit, ne-au spanzurat, ne-au torturat, darn-
am murit fiindca lupta ne otelea. Am raspuns cu foe la foe. Am avut de-a face cu
vrajmai vazupi cumphp.
Acum insa, in vremurile noastre, vrajma ii lupi i-au schimbat parul, dar nu i
naravul. Au devenit mi ei ce-p implanta cutitul pe la spate cu zambetul pe buze,
prieteni vicleni ce par inofensivi, ba chiar bineracatorii buni sfetnici.
adar, inofensivul vin, care udde caracatita, pentm credinta noastra este
ecumenismul".
Acestea spunea i scria feridtul Fotie Kontoglu. i sa nu para nimanui
aberapi!

FARAMASCA
11
VI. Momeala progresului

in zilele noaste planul actionat din umbrai videan al ecumenismului a luat
mare amploare. Pe meleagurile noastre 1-au strecurat cu eticheta de cultura, de
progres. Ni-l prezinta drept un plan frumos i salvator. Acum ne cheama sa
renegam credinta noastra i sa cautam impreuna cu necredincioii o alta
credinta ,,mai adevarata"! Iar noi, nenorocitii, alergam pe la reuniunile
ecumenitilori la CMB, de parca ar fi vorba de vizite pe la casele de moda, sa
gasim eel mai bun model.
Momeala ,,progresului", pe care ecumenismul o intrebuinteaza pe scara
larga, este invenpa sionitilor i masonilor. in "Protocoalele fnteleptilor
Sionului", pe noi, cre tinii, ne numesc "secaturi", deoarece ne supun foarte lesne
prin cuvantul"progres".In capitolul 1S din "Protocoale" sioni tii recunosc ca:
"Progresul, ca falsa idee, este folosit ca sa intunece adevarul, astfel incat
nimeni sa nu-l cunoasca, decit noi ale ii lui Durnnezeui pazitorii lui".
Deci, cind ne vorbesc de "progres", e vorba de un joe perfid, jucat de
vrajma ii lui Hristosi ai Bisericii. E vorba de o mare amagire, de un plan satanic.
Ecumeni tii ne acuza de stagnare pe noi, ortodoqii, dar ce altceva ne trebuie, de
vreme ce avem adevarul intreg? Adevarul nu
11
progreseaza'', nu sufera vreo
evolupe. Este acelai in veci. Daca s-ar schimba, atunci nu ar fi Adevar.
Vorbind prin anul 1970 in biserica rnitropolitana din Atena, la praznuirea
Sfintului Athanasie eel Mare, profesorul de la Universitatea din Atena,
Panaghiotis Trembelas, despre linia neclintita a Ortodoxiei, iata ce a raspuns
acelora ce acuza Ortodoxia ca ramane in aceleaii ca de-a lungul secolelor se
incapataneaza sa ramina neschimbatai nu imbrap eaza "progresul":
Dar ne spun - a zis - va ramane deci Biserica noastra neschimbata? Ce
vorba-i asta, iubitii mei cre tini? Ce este Biserica? Trupullui Hristos, aceasta
este! Dar Hristos ieri i azi i in veci este acela i. Este deci Hristos
schimbator? Nu este nurnit Hristos, Soarele Dreptatu? Soarele Dreptatn!
Da.i care neghiob va acuza soarele sirnpt ca de mii de ani ii urmeaza aceeai
cale, pe care o tim de la n terea noastra?
Prin urmare daca soarele simpt ar avea o mica abatere din calea lui, pe care o
tim ca dintru inceputuri a fast randuita de Creator, ar urma sa fie provocate
catastrofe grozave. Cum deci, nu se va intimpla astai in Biserica lui Hristos,
HARALAMBIE D.
14
I
VASILOPOULOS


daca ea se va abate de la calea ei
1
care nu este revelata de om
1
ci de Insui Hristos
i Apostolii Sai? Hristos ierii azii in veci este Acela i
1
striga Apostolul. Nu
este Hristos Soarele dreptapi? Iar Biserica este Tmpullui Hristos. Este Insu i
Hristos dainuind peste veacuri".
Cu momeala a a-zisului progres
1
a adar
1
ecumenismul incearca sa ne smulga
de la Unicul Adevar al Bisericii lui Hristosi sane amnce in bra ele rninciunii i
amagirii
1
ale antihristuluii satanei.Vli. "Bombonica" dragostei

Ecumenismul este du manul de moarte al Ortodoxiei. Curentul sau incearca
concretizarea unei uniri for ate
1
exterioare
1
a Ortodoxiei cu papismul i
confesiunile protestante. La aceasta unire rnincinoasa suntem chemap sa
lepadam credina noastrai sa acceptam
11
supremapa" i
11
infailibilitatea" papei.
Sa acceptam adica
11
erezia ereziilor" dupa cum a zis cinstitul dogmatist sarb
1

ArhimandritulJustin Popovici.
Insa aceste doua erezii ale papismului
1
supremapa i infailibilitatea
1
deformeaza dogma Bisericii
1
de vreme ce papa se propovaduie te pe sine drept
singura voce infailibila... Ne cheama sa ne lepadam pe aceasta cale de titanii
Ortodoxiei: Sfantul Marcu Evghenikos i top aparatorii Ortodoxiei
1
Marele
Fotie
1
Sfantul Grigorie Palama
1
Sfantul Nectarie tacatorul de rninuni
1
cares-au
luptat impotriva papismului
1
aparand Ortodoxia. Ne cheama sa calcam in
picioare toate hotaranlei dogmele Sinoadelor Ecumenice. i ne cheama la
aceste fapte sinucigae in zilele noastre
1
din pacate
1
chiari Patriarhul Ecumenic
cu teologii moderni ti! Ecumeni tii JJortodoqi" dispre uiesc in aa masura
dogmele credin ei
1
ca nu-i de rnirare auzind pe patriarhul Athenegoras spunand
ca eresul infrico ator Filioque
1
ce deformeaza dogma Sfintei Treirni
1
nu
constituie un impediment pentm unire
1
ci este puri simplu o datina!i totu i
acest eres a fast caracterizat drept
11
blasfemie i glas luptator impotriva lui
Durnnezeu" de catre Marele Fotie.
Unirea la care ecumeni tii ne cheama cu amabilitate
1
curtoaziei mgaciuni
comune
1
este cu neputin a
1
fiindca pentm Ortodoxie ar insernna tradare a
Credin ei.i totui ne cheama la asta in numele
11
iubirii". i-au concentrat pe

11
iubire" toate foqele.
1
)ubirea primeaza"
1
ne spun. Fac valva in juml unui
11
dialog


ECU NISMU 1113
FARAMASCA

al dragostei"
1
la care credinta i dogma ortodoxa este data la o parte cu
desavaqire. Iubire da
1
dar i Adevar. Mai intii Adevarul i apoi dragostea.
Dragostea fara Adevar nu exista. Dar ei nu se pocaiesc. Vor sa ne corupai sane
inghita ca lupul din fabula lui Esop. Se cuvine sa o arnintim ca cititorul sa
inteleaga ce fel de dragoste au ecumenitii:
Se zice ca lupul imbatranise i nu mai putea alerga ca sa prinda rnielul i sa-l
manance. De aceea a schimbat tacticai zise catre nevinovatul rniel:
-De ce
1
bunul meu mielut
1
sa trairn departati i despJ.rtiti? Se cade sa uitam
cele vechi. Vino incoace sa traim de-acuma in dragoste i frape i sa fim
una.
-De buna seama
1
ii raspunse acela. De vin langa tine
1
negre it vom una
1
fundca ai sa rna mananci. Am sa u in burta ta i atunci n-o sa mai fim doi)
ciuna!


Utopia

Mulp ecumeni ti proveniti dintre ortodoqi, suspn cu naivitate ca Ortodoxia
trebuie sa colaboreze cu heterodoqii in iubire
1
ca sa-i atraga la Ortodoxie. Asta
ar fi un lucru imbucurator. Din nefericire insa
1
asta se dovedete a o utopie
atata timp cat din aceasta comuniune
1
Ortodoxia este in primejdie totala.
Pururea-pomenitul arhiepiscop al Americii
1
Mihail
1
a atras atentia asupra
pericolului ce arneninta Ortodoxia din partea ,mi carii ecumenice" a CMB-ului.
A caracterizat drept naiv gandul ca e cu putinta sa reuim
1
incetul cu incetul
1

macar i pentru pupn luminarea papista ilor i a protestantilor i sa-i facem
ortodoqi aa cum ecumenitii suspn in chip neghiob.,,Acest lucru-a zis - dupa
umila mea parere
1
este utopiei iluzie. lntre timp insa, se petrece contrariul din
pacate. Ma gandesc la victimele propagandei protestante din Grecia i
pretutindeni.Si exact pentru acest lucru noi
1
in America
1
suntem foarte pruden? in
relatiile noastre cu protestantii... adar, de cand am venit in America, nici eu
1
nici
altcineva din ceilalp apte episcopi ajutatori ai mei
1
n-a calcat vreodata pragul
vreunei biserici protestante".
i astea le zicea pururea-pomenitul in 1956.Insa
1
cats-au schimbat de atunci
lucrurile! Ecumenitii contemporani nu tin searna de nirnic. Se menpn in
cobodiul pe care au apucat.ln loc sa pna linia ortodoxa nefalsicata
1
in loc sa se
HARALAMBIE D.
16
I
VASILOPOULOS


lupte pentru traditia Dascalilor a toata lumea ai Bisericii, frecventeaza adesea i
au relapi stranse cu ereticii apuseni in numele dragostei.


i actualul I acov alAmericii

Iar arhiepiscopul actual al Americii, Iacov, a uitat cuvintele pururea-
pomenitului sau predecesori acponeaza scandalos prin comportamentul sau
fata de papistai i protestanti. Este numit de catre organizatia antihristica
evreiasca intemationala ,Bina-i-Berith": ,barbatul anului".i ce-i mai rau e ca
avocatul evreu Frank Goldman, in calitate de pre edinte de onoare a Lojei
intemaponale evreie ti ,Bina-i-Berith", la o receppe religioasa i-a inmanat
premiul ,Barbatul anului", deoarece la Congresul General al CMB-ului a
introdus decizia unanima impotriva antisemitismului (N. Psarudaki, Puterile
fntunecate ?i Cre?tinismul).
Deci acesta este rolul actualilor capi ai Bisericii? Sa ia apararea evreilori sa
uite ca sunt conducatori responsabilii pastori duhovnice ti? Asta este totul,
adica sa doh1ndeasca un oarecare premiu lumesc,i mai ales de la organizapa
antihristica ,Intemaponala Evreiasca"? 0 stare mai nenorocita pentru
arhiepiscop nici ca exista.
Astazi vedem adeverirea cuvintelor pururea-pomenitului Arhiepiscop
Mihail,i temerile sale pentru ,victimele propagandei protestante din Grecia i
de pretutindeni", devenind realitate tragica.
Vedem pe ecumeni tii Fanarului ca sunt de acord cu teoriile eretice ale
protestanplor. Ne tradeaza!


Unire, dar nu in prejudiciul papismului

In timp ce ecumeni tii Bisericii Ortodoxe calca pe alaturi, facand gre eli
tragice i cumplite i devenind pricini de sminteala, primejdioase pentru
Ortodoxie, in numele dragostei, papismul ne-o spune !impede can-are de gand
sa jertfeasca ceva de dragul unirii.
Pe 19 aprilie 1970, papa Paul al VI-lea a declarat: ,Noi nu putem concepe ca
restabilirea unei uniri sincere intre romano-catolici i Biserica Ortodoxa
Rasariteana sa se faca in detrimentul Bisericilor Catolice din Rasarit i a
ECU NISMU Ill5
FARAMASCA

imparta irii comune a credintei, prin care va fi inlaturata dogma adevarata,
generandu-se confuziei autoamagire".
Adica ,Bisericile Catolice din Rasarit" - spune papa - vor ramane
neschimbate. Uniatia va ramane neschimbata. N-au decat ortodoqii sa se
uneasca cu papismul, Uniapa va ramane la fel. Papa vrea unirea, dar in intelesul
unei supuneri din partea Ortodoxiei in fata papismului. Nu deci in intelesul unei
lepadari, in vreun fel sau altul, a suprematieii infailibilitatfi! Vrea sa acapareze
Ortodoxia. Iar asta este ,dragoste"!


,Dragostea'' leului imbatranit

Cat de potrivita este fabula lui Esop cu leul! Leul, eel mai puternic animal,
spaima pustiuluii a junglei, cand a imbatraniti nu se mai putea hraru, caci iiera
cu neputinta sa vaneze animalei sa le manance, atunci a recurs la 0 tactica
vicleana. A trimis veste la toate animalele, chemandu-le in pe tera lui ca sa
incheie pace cape mai departe sa traiasca in armoniei dragoste!
Cele mai multe crezura vorbele luii mersera rand pe rand la culcu ullui.
Dar acolo leul le prindeai le manca. Se hotfuii vulpea cea ireata sa mearga,
dar ea statea departei nu se apropia de vreme ce vazu in jurul pe terii oasele
animalelor de mai inainte.
-Vino, ii zice leul. Apropie-te sa stam de vorba. Nu te teme. S-a dus de-
arum cu ura. S-a terminat cu cele vechi. Acum vom trai in iubire.
-Nu,iiraspunse vulpea. Nu vin, ca o sa rna mananci.
-Cine ti-a zis ca am sate mananc? la-o u or! Eu te iubesc. Vom trai de-
arum incolo in fratiei iubire.Ai cuvantul meu de onoare.
- Da!iiraspunse, o sa am cuvantul tau de onoare, darvad aici ceva oase!
La fel face i papa. A vazut ca folosind bata, prigoanele, sabiile, bataile i
chinurile, n-a ispravit nimica. Nu poate prinde pe ortodoqi. De aceea a
schimbat tactica. Arum ne vorbe te de dragoste. de iubire. Sa uitam cele vechi i
sa traim ca fratfi. Dar noi, ortodoqii, trebuie sa avem intelepciunea vulpii. Sa nu
ne incredem in sloganurile de iubire, pe care ni Ie-aruncii in ochi ca sa ne
prindai sane inghita!Ci sa zicemi noi:
- Vedem ca mentfii sprijini uniatia. Atata timp cat fad asta, inceteaza de a

mai vorbi de dragoste!
HARALAMBIE D.
18
I
VASILOPOULOS


Ill
Ar trebui sa repetam cuvintele lui Laocoon 5
2
catre troieni ca.nd ace tia voiau
sa bage calul troian in cetatea lor:
11
Temeti-va de cei ce va aduc daruri!" Troienii
nu 1-au ascultati au papt-o. Atenpe insa sa nu papmi noi ortodoqii la fel! De
aceea strigam cu glas de tunet tuturor:
Pazip-va de papistai i ecumeni ti ce aduc daruri i propun cele ale
dragostei!!!

VIII. Schimbarea datinUori obiceiurilor


Fiecare popor
1
i mai ales poporul grec
1
are in viata lui diferite datini i
obiceiuri. Datinilei obiceiurile grecilor sunt prin excelenta bunei curate. Astfel
noi
1
grecii
1
avem datinii obiceiuri la na tere
1
botez
1
logodna
1
nunta
1
moarte
1
sarbatori
1
litanii
1
posturi
1
la diferite munci. Poporul nostru are arta lui
1
felullui de
a se distra} ca.ntecelei dansurile lui.
Aceste datini i obiceiuri definesc cultura fiecarui popor idau o
caracteristica a viatn acelui neam. Ele tiD pe om strans legat de neamul sau.
Ele intensifica trairile credintei.
Grecul se pome te de la marginile lurnii
1
pe uncle ii duce existenta
1
ca sa
vada Sfantul Epitaf i sa praznuiasca Pa tele in satul sau. Putea deci
ecumenismul sa lase toate acestea (traditia
1
datinile i obiceiurile)
neatinse, el care vrea nivelarea tuturori a toate, oamenii neamuri?
Ecumenismul, in preocuparea sa mai larga, love te in orice are vreo
legatura cu datinilei obiceiurile bune, orice este legat de traditie.In toate
cultiva un climat de internationalism. Nu vrea ca omul sa traiasca ata at de
izvorul purtator de viata al traditieii istoriei sale.Nu vrea ca fiecare popor
sa traiasca aproape de credinta lui, pentru ca atunci jocul ecumeni tilor ar
dagre .
Ecumenismul ne vrea nepasatori fata de fiecare credinta sau ideal. Ne vrea
lipsip de simturi i drogap ca sa nu avem nici macar dorinta vaga de a ne
impotrivi. Ne vrea
11
gata de taiere" ca sa nu mai existam ca popor ortodox cu
credinta ortodoxa.52
Personaj legendar grec. S-a opus aducerii in cetate a calului prin care aveau sa fie invin i.
ECU NISMU 7
FARAMASCA

Organizapile tiutei netiute ale ecumenismului s-au impanzit dupa un plan
satanic i razboiesc cu arme nebanuite datinile noastre, obiceiurile noastre,
tradipa noastra, izvorul de viata limpede al poporului nostru. In locul datinilor
sanatoase ale grecilor, intra moda nebuneasca, cantecele i muzica modema,
curentul de europenizare, imoralitatea, pansexualismul, surogatele de arta,
hippismul, nudismul.Iar toate astea se transmit in toate statele din lume.
lncearca sa ne indeparteze de datinile i obiceiurile noastre, de radacinile
viepi noastre ca neam. Cu modernismul ne exileaza din inima i sufletul
neamului nostru. Ne inoculeaza microbul admirapei exagerate pentru tot ceea
ce este strain, ca sa ne instraineze de tradipe. Agenpi ecumenismului voluntari
sau nu, cultiva in noi nepasarea iura pentru tot ce e grecesc. Ne instraineaza de
cantecul popular autentic, de onestitatea transrnisa de la parinp, de omenie,
bunatate i alte valori. Ne cultiva repulsie i suspiciune fata de orice este
autohton. $i ne aduc orice rau i stricaciune ce este odraslita in Europa. De la
muzica i cantece pana la hipism i ecumenism!
Ce insearnna toate astea? Ele nu sunt nimic altceva, tara numai un sistem de
lupta pe mai multe fronturi a ecumenismului, ce incearca in orice chip sa se
infiltreze peste tot i sa strice toate ca scopullui sa aiba succes.
Dezradacinarea datinilori obiceiurilor grecilor este capul de pod al
du manilor credinteiiai patriei.
De altminteri toate astea sunt in conformitate, in mod curios, cu ceea ce
programase sinodul intemaponal in ,Protocoalele Intelepplor Sinodului" acum
mai bine de aptezeci de ani. Acolo, printre altele, sunt scrise i urmatoarele
despre cre tini: ,Ca nu cumva meditand prea mult sa izbuteasca ceva, ii vom
face caprin distractn, jocuri de noroc, agrement, pasiuni, case de toleranta, sa nu
se mai gandeasca 1a toate astea... Nu dupa mult timp vom propune prin
intermediul mass-mediei intreceri artistice, sportive. (concursurile de
frumusete, se vede, sunt nascociri mai noi de-ale lor, n. aut.). Interesul pentru
acestea va preintampina definitiv impotrivirea cu duhul a celor in cauza, cad
altfel arfi trebuit ca, de nevoie, sane luptam impotriva lor".
Nu credem ca mai este nevoie de comentarii...
0 spun limpede, ca vor abate atenpa noastra in alta parte, ca sa-i faca treaba
lor nestingheriti! De exemplu, fotbalul. Acest joe barbar, au reuit sa-l faca sa fie
HARALAMBIE D.
20
I
VASILOPOULOS


adorat de tineretullumii intregi. Lovesc deci in datinii obiceiurii abat mintea
oamenilor spre interese deprte.

IX. Tineretul


Era cu putinta ca ecumenismul sa nu foloseasca la momentul oportun i
tineretul astfel incat sa-i reu easca scopul? Ecumeni ti, indeosebi, incearca sa
nimiceasca orice zvacnire a tineretului. In tineret i-au pus ei nadejdea. Se lupta sa
puna pe aceeai frecventa pe tinerii din intreaga lumei sa-i direcponeze spre
scopul lor. Vor adica sa faca pe top tinerii una. Sa aiba aceleai preocupari:
distracpile, dolce-vita, jocurii dezinteres fata de toate celelalte. Dezinteres fata
de religie, patrie, farnilie. Vor ca tineretul sa fie o masa de indivizi care nu tiu ce
vor, astfel incat sa-i atraga la scopurile lor.
Ii doresc un tineret bolnav, caldicel i neputincios in a apara credinta,
Ortodoxiai patria lor. Un tineret pe marginea prapastiei, care sa cada - tara
impotrivire - in cursele du manilor lui, in imbrap area ecumenismului cea
purtatoare de moarte.
Aadar, du manii no tri se lupta sa destrame i sa indobitoceasca
marea sursa de energie: tineretul.
De aceea prin tiparituri bolnave, scene de teatmi secvente de cinematograf
i televizor distmctive, cantece oribile, muzica cu ritm salbatic i prin toate
roadele straine ale depravarii morale, lovesc in tineretul nostm.In toate tarile ce
se numesc ,avansate", au creat o literatura obscenai respingatoare. Drogurile
secera tineretul de pe tot globul. Toate astea au drept scop ca sa atraga tineretul
de partea lori sa-l descre tineze. Insa ele nu servesc nimanui, ci doar planurilor
infrico atoare ale puterilor intunecatei ale ecumenismului.
In ,Protocoale", uncle sunt expuse planurile sionismului internaponal, ale
masoneriei, citim urmatoarele lucmri infrico atoarei apocaliptice: ,Am ca tigat
i pervertit tineretul cre tin prin educatie bazata pe principiii teorii mincinoase,
ap cum tim,i care au fost insuflate de noi".
Aa incat ei insufla tot ceea ce este vatamatori ca tiga de partea lor tineretul
nostm. Nu vedep uncle i-au adus?
ECU NISMU 1119
FARAMASCA
Tinerii hippy

Fenomenul hippy nu e intamplator. A trecut prin multe stadiii o pregatire
distructiva de multi ani, ca sa pregateasca de mai inainte un tineret drept prada
u oara pentru ceea ce urmaresc ecumeni tii prin planurile lor intunecate. L-au
plamadit incetul cu incetul. De aceea, de vreme ce tinerii hippy sunt
dezinteresati de toate, fuc jocul ecumenismului. Ii preocupa i pe ei unirea
religiilor. Base grabesc1 in felullor1 sa ajunga la o religie a ecumenismului.
Cunoscutul sociolog francez Edgar Moren
1
vrand sa stabileasca cu precizie

ce este aceasta micare hippy
1
a mers in Califomia
1
ca sa-i cunoasca indeaproape
1
sa vorbeasca cu ei
1
sa priceapa ideilei crezullor. Dupa ce trai acolo langa ei, s-a
intors in Frantai i-a publicat impresiile. Vorbind despre religia lor a zis printre
altele: 11Am impresial a aCCentuatl Ca 0 nOUa religie e pe Cale Sa Se naSCa,i Ca
celebrarile ce au loc ne amintesc de ceremoniile ezoterice ale vechilor religii. Ce
este aceasta religie? Ea a imbra?at buditi
1
trotkiti, maoiti, adrniratori ai
bibliei, prieteni ai pacii".
Nu-i asta planul ecumenismului? $i mai jos1 referindu-se la filozofia tinerilor
hippy, spune ca ea se rezuma ,,sa creeze o cultura ce va succede cultura actuala a
lurnii civilei care sa constituie o amestecare de diferite religii de pe glob, din
care sa apara un amalgam:o noua religie".
Adica i tinerii hippy i-au mobilizat toate foqele ca sa contribuie, prin
modul lor de viata i obiceiurile lor inimaginabile, la reu ita planului final al
ecumenismului!
Ei, firete
1
se grabesc ca scopul ecumenismului sa ajunga la final
1
care este

inchinarea la satana, precum se dovede te din ceremoniile magice i satanice ce
le fac, aa cum s-a descoperit la procesul criminalului Manson, supranurnit
,satana" din America.
11
Guvemul mondial va fi condus de satana", s-a descoperit in timpul
procesului sau. Unul dintre martorii de la proces a declarat ca eful tinerilor
hippy credea ca este in acelai timp i lisus Hristos i satana!Vedea pe ,Beatles"
ca pe cei patru calare? din Apocalipsa. Alt martor a declarat ca Manson credea
ca cei patru calareti de la ,Beatles" sunt proroci... Ca omul negru in cele din
urma se va alatura ,familiei" Mansoni ca banda de hippy, al carei ef era, va
conduce lumea in numele lui (Lumea Libera 18. 10. 1970).
HARALAMBIE D.
22
I
VASILOPOULOS

HARALAMBIE D.

122
I
VASILOPOULOS

Atunci puterile intunecate au gasit prilejul potrivit sub regele Otto'S, care era
papistai Maue
6
care era protestant. Atunci au desfiintat 420 de manastiri
(cele mai marl). Ele, cu frapile lor monastice numeroase, erau bastioanele
Bisericii i ale nearnului. Le-au rapit averile.Azvarleau sfintele icoane, le calcau in
picioarei le ardeau. Au confiscat sfintele vase i podoabele bisericilor. Izgoneau
monahiile cu foqa din lacaurile Domnului cu bataii acari. Este adevarat ca,
clericii greci autentici, cati laicii credincioi lui Hristosi Tradipei s-au opus la
aceste ,reforme". S-au luptat cu vigoare irnpotriva curentelor vatamatoare de
europenizare, pe care le promovau puterile intunecate. Astfel de luptatori
pentru Ortodoxie au fost destui: cunoscutul cleric Constantinos Iconomos, cu
scrierile lui; monahul Hristoforos Papoulakos, ne tiutor de carte dar facator de
rninuni, cu predicile sale lnflacarate i rninunile lui; eruditul monah Kosmas
Flarniatos cu organizapa ,Ambelos", care a fost indus i otravit de englezii
protestanp. Flarniatos a trirnis din Patras in 1840 o epistola catre Parintfi din
Sfantul Munte. In ea se poate vedea atacul turbat al puterilor intunecate
irnpotriva Ortodoxiei. lata ce scrie:
)n urma cu vreo 40 de ani s-a facut un complot oculti secret irnpotriva
Bisericii Ortodoxe a lui Hristos,i de atunci, zi de zi, raul inainteaza fara sa fie
perceput, apostazia, propagarea ratacirii, depravarea generala, dezbinanle
biserice ti, politice, civile i farniliare, srnintelile in randul credincio ilor, innoiri
i inovatii.
Principalul vinovat i nascocitor al acestei conspiratfi, dupa satana, este
masoneria. Ea a pus in rnicare de atunci, in chip perfid i ascuns, toate
popoarele de alt neam ale Apusuluii Rasaritului in aceasta conspiraye.i toate
se rnid i tind spre acelai scop: distrugerea pe nesimpte i in masa a toata
Biserica, cati desfiintareai pierderea generala a popoarelor ortodoxei inainte
de toate a nearnului grecesc. Aceasta uneltire, lucreaza de atunci in toate tanle
ortodoxe prin felurite i perfide chipuri, in Rusia, Moldo-Vlallia, Serbia,
Bulgaria,i in tot Imperiul Otoman, Anatolia, Egipt i mai cu searna, prin
intermediullegii i sistematic, in regatul Greciei i in insulele de lungul coastei


"Otto I (1815-1867)-primulrege al Gredeiintre 1832-1862, dupafaurirearegatului Gre<.ieiin unna
razboiului de independenta de La 1821.
.\6 Georg Mauer (1790-1872)-legist din Bavaria, unul din cei trei membrii ai regentei lui Otto (1833-1834).
Fondator allegislatiei neogrece ti.
ECU NISMU 1123
FARAMASCA
de vest a Greciei
1
uncle masoneria este implicatai are o mare inraurire asupra
lucrurilor.
Masoneria incearca sa acaparezei Marea Biserica a Constantinopolului i
spre acest scop tind toate colile de azi din Rasarit
1
Apusi Miazanoapte
1
i toate
societatile secrete ce sunt organizate
1
chipurile
1
sub pretextullibertapi de gandire
i religioase
1
juramintele impuse
1
noile proiecte de lege i
inovapile
1
cea mai mare parte a preseii multi ziari ti
1
smintelile referitoare la credinta ce se aud
peste tot) blasfemiii cate alte
nenumarate lucruri.
in aceasta uneltire au fast atra i
1
prin in elaciune
1
pupnii episcopi existenp
din Greciai multi alti clerici
1
aproape toti oamenii de tiintai cei de neam
nobil
1
top cap au profesiii pozipi privilegiate
1
top savantii actualii invatatorii
1
i
prin ei
1
tineretul ortodox este colit
1
incat intreaga noua generape a ortodoqilor

se primejduie te sa ajunga pe nesimtite in acest naufragiu dezastruos i
infrico ator al ratacirii... Acum cu mulp ani in urma
1
in insulele coastei de vest a
Grecieii in timpul regentei din regatul Greciei
1
masoneria a provocat schismele
biserice ti i indata a validat legea conform careia Biserica trebuia sa fie
administrata de catre autoritati!e civile
1
dupa sistemul luterano-calvinist din
Anglia. adar in Grecia
1
nu doar persoane laice i lipsite de scrupule i
necredincioase
1
ci insai vrajma ii de neimpacat ai lui Durnnezeu administreaza
prin intermediullegiii sistematici fac legea in Biserica.
insai pupnii episcopi care au mai ramas
1
nu doar ca au cazut in aceasta
uneltire impotriva credintei
1
fund considerap
11
cozile de topor" ale vrajma ilor
1
ci
niciunul dintre ei nu-i impline te datoriile biserice ti
1
figurand doar cu numele
i forma exterioara
1
ajungand
1
prin lege
1
functionari ai statului
1
incat stapamrea
cea din veac a Duhului Sfant a incaput pe mainile autoritaplor tara de
Durnnezeu
1
care de multa vreme pregatesc venirea antihristului.

Prin acest sistem ordinar i ticalos
1
derul este - potrivit acestui duh de
depravare i ratacire- dus in eroare necontenit
1
iar dogmelei Tainele sunt
desfiintate lent i imperceptibil
1
introducandu-se in loc
1
relele credinte ale
ratacirii. Conspirapa urmare te ca acest sistem sa se implanteze in toata lumea
1
in toate tarile ortodoxe
1
pentru ca prin el sa distruga
1
in mod nebanuit i in
pupna vreme
1
toata Biserica Ortodoxa. in Rusia
1
ministerul cultelor de acolo
1
care este dirijat de masonerie
1
face legea in Sinod in toate cate vrea
1
iar in

HARALAMBIE D.

124
I
VASILOPOULOS

,
Constantinopol, Vogoridis i alp oficiali, top unelte ale masoneriei, trag
Patriarhia Ecumenica spre acest scop.
Unul din scopurile acestei urzeli impotriva credintei este i desfiintarea
monahismului i, inainte de toate, a celui din Sfantul Munte Athas, care este
pana astazi, prin Dumnezeiescul Har, locul viepi monahale prin excelenta i
exemplu sfant al trairii ortodoxe. Nenumarate intrigi, pomite dintr-o ipocrizie
impertinenta, au nascocit acest plan antihristici maqav,i care intrigi nu am
acum timp sale enumar.Una dintre cele multe este, dupa cum se poate observa,
,)nstruirea" dupa duhul ratacirii a multor rasofori i novici, ca apoi din acest
aluat sa-i promoveze in funcpa de egumeni in toate manastirile din Sfintul
Munte i dupa aceea ei, fund in fruntea complotului sa raspindeasca srnintelile
astfel incat, pe nesimptei fara nici cea mai mica banuiala, viata monahala sa
inceteze. Prin atare intrigi, monahismul din insulele de pe coasta de vest a
Greciei a fost desfiintati aceleai intrigi acponeaza, de o bucata de vreme, i in
regatul Greciei. Complotul are drept tel, pe linga altele, sa traga in ratacire pe
toti, dee posibil, aghioritii raspandip pe la metocurile din afara Sfintului Munte.
Foarte multe tulburari se produc in Sfantul Munte, fiindca sub pretextul
cererii ragaduintei vietii monahale pricinuiesc sminteli, iar oarecare batrani au
doar numelei chipul de afara de povatuitori.
De aceea se cuvine fata de toate astea multa veghere, ca nu cumva, din
neatentie sa eadem in lepadare de Dumnezeu i intr-o tradare generala a
Bisericii".


Ce zice Makryianis despre conspirafie

Despre conspirapa impotriva Bisericii, pe care au pus-o la cale cei de atunci,
cu sprijinul curpi regale a lui Otto, scrie in ,Memoriile" sale i generalul
Makryianis'
7
eel mai veritabilluptator grec al revolutiei din 1821, infierand-o cu
asprime. Ea- spune el- a racut mare vatamare in patriei religie: ,1 Ace tia au


s- Makryianis Toannis (1797-1864), general Ia Revolutia din 1821, de loc din Dorida, s-a luptat, printre multe
altelei pentru elaborareai votarea Constitutiei. Cazut in dizgrape, este arestat in 1852, fiind apoi eliberat
dupa 2 ani. A adonnit intru Domnul pe 27 aprilie 1864. Despre el, Cuviosul Paisie Aghioritul (+1994)
vorbe te elogios, aratandu-1 a fi unul din adevarapi patriopi ap-aratori ai Credintei Ortodoxe, suspnator al
valorilor Biseridi, cit i a celor nationale ( Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire Duhovniceascii, vol. II, Ed
Evanghelismos, Bu<-ure ti 2003,p. 223, n.ed.).
FARAMASCA

adus tarai credinta in halul in care sunti ei instruip de catre cei necredincio i.
Pe vremea stapanirii turce ti, turcii nu chnteau o piatra din vechile biserici, iar
ace ti amagitori i-au unit interesele meschine cu fanariotii vandup -i cu altii
asemenea, contarninati de rnicrobul Europei -i ne-au stricat manastirile i
bisericile. Pe unele le-au pangarit, iar altele au ajuns adapost pentru vite. De la
astfel de sfinpp, patirniram astea.i de la astfel de indivizi, ostaii civih, dupa ce
varsaram rauri de sange suntem in primejdie sane pierdem patriai credinta".
58

Prin urmare, ei mai intai au inceput sa sape ca sa darame din temehi Biserica.
Ace ti sernidocp teologii alpi, ce-au studiat in Europa, au dispretffit tradipa i-
au facut tot ce le-a stat in putinta sa falsifice Adevarul credintei...


Conspirafia astazi

Ecumeni tiii puterile intunecate din spatele lor n-au incetat de atunci sa
unelteasca impotriva Bisericii. Pe zi ce trece fac un razboi tara galceava. Ne
despart i ne indeparteaza de tot ce este autentic. De exemplu o biserica
frumoasa ce vor s-o transforme in obiectiv turistic, iar cultul Bisericii intr-o
parada teatrala.
Cu trecerea timpului conspiratia se intensifica. Vrajma ii Credintei
Ortodoxe, la orice pas gasesc cate ceva, care, chipurile, nu-i bun in Biserica.
Invocau progresul i evolupa. Nu le placea muzica bizantina i incepura s-o
schimbe cu muzica europeana. Nu le-a placut farmecul i puritatea muzicii
Biserice ti i-au facut totul sa introduca prin biserici coruri de cantarep cu
muzica de sorginte europeana. Nu sufereau sa vada privirea sobra a lui Hristos.
0 voiau zambitoare, ca sa nu-i mai mustre pentru faradelegii pentru tradarea
Credintei. Apoi au inceput sa vorbeasca despre portul barbii. Preotu modemi,
cu duh lumesc adapap, tara ca sa-i dea seama, cu veninul ecumenismului,
incepura sa-i rada barbile. Le-au ra chetat i scurtat, devenind caraghioi ca
mascaricii.
Unii, desigur, au aruncat rasele i reverendele, umbland civil doar in
pantaloni, dupa modelul pastorilor protestanti.i am vazut, din pacate, unul ca
acesta, avand cea mai mare autoritate la Catedrala Mitropohtana din Athena!58
(Makryianis,Memorii).

ECU NISMU 1125
HARALAMBIE D.

126
I
VASILOPOULOS


Iar asta o fac ca sa nu mai existe deosebire intre eii pastorii protestanp.
Duhullumesc ii face loc intre clerici.i am vazut aceasta maladie strecurandu-
se cu insistenta in Biserica noastra.
Deci vrajma ii credintei noastre tot gasesc d.te ceva
11
anapoda" i ne-o
arunca in fata ca astfel sa ciunteasca ceva din Cultul Dumnezeiesc al Bisericii.
Scurteaza din Slujbej un Sfinte Dumnezeule 11 canta la repezealaj la feli Sfanta
Evanghelie. Trei sferturi de ora sa dureze Sfanta Liturghie. Modemismul
promovat de ecumenism ia amploare din ce ince mai mult ca sa faca Biserica lui
Hristos lumeasca!
Am vazut in ultima vreme, demontand catapetesmele de 1a biserici i
manastiri istorice. Astfel se pierde orice deosebire ce se afla intre Ortodoxie i
eterodoxie (papism i protestantism). Poate ca multi nu sunt con tienp de ceea
ce fac.Insa in orice caz, astfel se fac servicii proiectelor ecumenismului satanic.
lata, cititorule, ce mijloace intrebuinteaza ecumenismul i cei ascuni in
spatele lui, masoneria i sionismul,voind sa nimiceasca Biserica lui Hristos.
Folosesc filantropia, convocarea diferitelor Congresei Sinoade, Sirnpozioane
ecumenicei Comunismul ateu. Inca se mai folosesc de momeala progresului,
,bombonica" dragostei, ,calul troian", inlocuirea datinilor i obiceiurilor
neamului, subminarea Tradipeii a Cultului Dumnezeiesc.
Sa fie informat poporul despre toate astea, ca sa se impotriveasca din toate
puterile. Cu atotputernicul ajutor al Capului Bisericii, Dumnezeu-Omul,
planurile lor vor ramane de arte. Iar despre asta suntem absolut siguri. Ne-a
spus-o Hristos: ,Si porple iadului nu o vor birui" (adica pe Biserica).
CAPITOLUL VI


PE CINE FOLOSE TE ECUMENISMUL DREPT
UNELTE DE-ALE SALE


FARAMASCA

Sa vedem acum
1
pe cine folose te ecumenismul ca unelte ale lui. Sa vedem
cine sunt aceia care
1
fie intru tiinta
1
fie intru ne tiinta
1
ajuta scopurilor satanice
ale ecumenismului. Sa demascam pe rnizerabilii tovarai de drum ai sai
1
ce au
imbratipt aceasta rni care unionista
1
tara ca sa-i dea seama caror planuri
infemale ale puterilor antihristice slujesc.

1. Pe eretici
Prirniii cei mai buni colaboratori ai ecumenismului tara de Durnnezeu
1
in
planurile sale antihristice
1
sunt ereticii
1
adica aceia ce se abat de la dreapta
credinta i raman cu indaratnicie ancorap in in elarea lor. Ecumenismul
imbrati eaza
1
cape ni te odrasle ale sale iubite
1
pe top suspnatorii ereziilori face
totul ca sa nesocoteascai raspandeasca noi erezii. Folose te drept impreuna-
luptatori pe top vrajma ii lui Hristos i ai Bisericii Lui. Mobilizeaza pe top
oponentii Adevarului
1
Lurninii
1
Ortodoxiei...


2. Pe stapanii lume ti
Pentru promovarea i izbanda planului sau luptator impotriva
cre tinismului
1
se folose te de puternicii lurnii i stapanitorii necredincio i.
Folose te ca unelte ale sale pe masoni
1
sau guvemanti de state pseudo-cre tini.
Cu ajutorul lor
1
love te Biserica. Cu stapanirea lor lumeasca i despotica
1
ecumenismul reu e te sa zdruncineJ sa calce in picioareJ ba chiar sa desfiinteze
Dreptul divin al Bisericii!
Cu sprijinul unor oameni influenp
1
ce tradeaza Ortodoxia
1
ecumenismul se
straduie te sa degradeze Biserica lui Hristos dandu-i un continut lumesc
1
i
racandu-o oficiu de stat i corporape
1
persoana juridica de drept public!
Ecumenismul propulseaza in functii inalte ale aparatelor de stat
1
pe apostatii
credintei lui Hristos. i cu puterile lor incearca i reu esc din cand in cand
votarea i validarea unor legi potrivnice duhului i literei Dreptului
Durnnezeiesc al Bisericii.
Stapanitorii lurnii
1
ce sunt dirijap de ecumenism
1
cred ca
1
prin egoismul i
sernidoctismul ce-i caracterizeaza
1
pot conduce Biserica
1
nu acolo uncle a fast
harazita de Hristos
1
ci acolo uncle se afla
1
dupa parerea lor
1
interesullor politic.
Vor ca Cre tinismul sa serveasca diplomapei
1
intenpilor i intereselor lor.
Rastignesc iarai pe Hristos ca astfel sa poata avea o JJBiserica" drept jucarie in

ECU NISMU 1129
HARALAMBIE D.

130
I
VASILOPOULOS


miinile puterilor civilei politice ale lumii. 0 indtueaza astfelinclt sa devina
slujitoare a lumii acesteia.
Sa luam in discupe, ca exemplu, acel NATO ecleziastic, despre care s-au
facut multe dezbateri in urma cu ceva ani, in Parlamentul Grec.
Voiau, rni cap de puteri din umbra, sa facai un NATO ecleziastic pentru
aparare impotriva Comunismului. Puterile oculte i-au convins ca daca exista un
NATO religios, adica un singur popor unit religios, eel al Europei, vor face un
zid impotriva slavismului.lnsa cat de grozava i de dramatica este neintelegerea!
Dar oamenii itia nu pot pricepe ca Hristos nu aparpne i nici n-are vreo
legatura cu acordul Pactului de la Var oviai NATO? N-au priceput capcana pe
care le-a intins-o ecumenismul, ca planul MRA, ce consta in unirea
confesiunilor cre tinei apoi a religiilor, sa fie incununat de succes? N-au sesizat
cii asta servete doar planului satanic i distrugator al ecumenismului?
Nu vad ca ,,unirea Bisericilor" este imposibila i ca prin aceasta
1
,unire" ce-o
pun la cale unii conducatori politici din Apus, nu se va realiza intensificarea
aparani, ci dirnpotriva se va ajunge lao indiferentai slabire a ei? i, negreit,
laxismul va fi o consecint;i sigura, fiindca un ecumenism, adica o unire a
ortodoqilor cu eterodoqii va avea drept urman, scindarea, ura, discordia i
neintelegeri la fiecare neam. i atunci cand neamurile sunt sfa iate de
animozitap i discordii, cand credinta lor se clatina, atuncii combativitatea lor
paralizeazL Ecumenitii tiu, cu certitudine, toate acestea, dar arata ca le pasa,
chipurile, de binele omenirii...
lnsa suntem datori sale aducem la CUnOtinta ca atunci cand se duce 0 lupta
pentru Ortodoxie - eel pupn pentru noi, grecii - se gasesc resurse inepuizabile
pentru biruinta ei. Este lupta pentru Biserica lui Hristos, iar nu pentru rataciri,
eresuri i idolatria spre care ne indreapta ecumenismul... Le mai aducem arninte
adepplor intunecap ai ecumenismului i tuturor celor ce se fac cii nu vad
Adevarul, ca noi grecii, in al doilea Razboi Mondial, cand ne-au atacat patria,
corabia noastrii, in timpul Sfintei Liturghii in insula Tinos, cu flacara sfanta a
credintei in Sfanta Ortodoxie am ridicat steagul de lupta impotriva blestematei
Axe, luptatoare de Dumnezeu. Poporul nostru ortodox a smerit cornul mandru
al invaziilor antihristice. Le-a dat peste cap planurile lui Mussolini i Hitler. $i
luptandu-se cu hoardele de fier ale inarnicilor, a aratat o mare biruint;i a
Credintei.
FARAMASCA

lnsa care ortodox grec ar lupta pentru papa sau pentru ecumenismul
antihristic?
Prin urmare, sa-i lepede ecumeni tii argumentele lor viclenei tara temei, ca
trebuie sa ne unim rehgios, ca sa intarim, chipurile, apararea Apusului! Asta s-o
spuna altora.

3. Pe cei caldicei
Cel mai cumpht e ca Ecumenismul satanic ii pune in aphcare, adesea,
planurile sale cu ajutorul unor demnitari biserice ti. Sa nu vi sa para ciudat asta,
deoarece Ecumenismul, cu ajutorul ,alor sai conducatori lume ti, ridica in
tronuri, dupa bunul placi in mod nelegiuit, patriarhi, arhiepiscopii episcopi,
iar pe ace ti ,indatorati" ii folose te apoi ca sa aduca la indephnire scopul sau.
Este tiut, de altrninteri, ca in vremea noastra diferite patriarhii i
arhiepiscopii sufera mari presiuni de Ia conducatorii lume ti, politicieni i
tirani. De exemplu Patriarhia Moscovei nu doar ca este influentata, ci este, de-a
dreptul, condusa de casapii de la Kremlin. Iar daca a intrat in ,Consihul Mondial
al Bisericilor", asta se datoreaza, dupa cum am vazut mai sus, presiunii lor
apasatoare.
Dari Patriarhia de la Constantinopol este influentata inimaginabil de catre
pohtica apuseana. Aceasta inraurire a contribuit mult la intrarea Patriarhiei in
legatura cu protestantul,Consihu Mondial al Bisericilor".
Din pacate sunt clerici care primesc ajutorul ca sa puna mana pe tronuri, iar
apoi se lasa influentati de autoritaple pohticei se supun lor. Dar orice episcop
sau cleric ce-a uitat ca aparpne Bisericii celei Una, Sfanta, Soborniceasca i
Apostoleasca; ce-a uitat ca este ortodoxi incalca la aratare Sfintele Canoane
devenind una cu ereticii, se afla foarte departe de Hristosi Biserica Lui. Acela nu
are drept scop acel: ,Vie imparapa lui Dumnezeu", ci ,Vie imparapa lui
antihrist pe pamant".


Acolifi vrednici de plans
Ce justificare poate avea colaborarea unor capi biserice ti cu ecumenismul
luptator impotriva Bisericii? Ce circumstante atenuante ar afla ei, atata timp cat
ajuta ecumenismului la punerea in aphcare a planului sau satanic?


ECU NISMU 1131

Nu exista iertare pentru aceasta groaznica vanzare a lor. Nu exista
dezvinovapre. Pe cata vreme intra in ecumenism
1
asta inseamna ca sunt de
acord cu intenpile lui
1
care se intorc impotriva lui Hristos
1
impotriva Credintei
Ortodoxe. Prin urmare
1
neaga faptul ca Hristos este Dumnezeu Adevarat.
Ace tia cred
1
ca i eretidi, ca Hristos este ,,zidirea" lui Dumnezeu. Sunt de
aceeai parere cu masonii
1
care numesc pe Domnul nostru Iisus Hristos,
"mistic"i "mare inipat".
Alaturandu-se deci, i colaborand cu ecumenismul, ortodoqii cad, de-a
dreptul, in lepadare de Hristos. Accepta mitul potrivit caruia Hristos n-a venit
inca pe pamantica. prin urmare, n-a adus izbavirea
1
mantuirea i Adevarul. E ca
i cum ar a tepta alt "mantuitor".
Prin toate astea, insa
1
ajung hulitori ai lui Dumnezeu, tradatori ai Credintei
noastre i colaboratori ai vrajmailor lui Hristos!In acest mod, ortodoqii ajuta
ecumenismul
1
care incearca sa rapeasca Dumnezeirea Domnului nostru Iisus
Hristos i s-o dea vrajma ului lui Hristos, adica antihristului.
Vedem de-acum limpede ca in zilele noastre, ecumenismul devine camarad
de lupta cu vrajma ii Bisericii lui Hristosi se lupta sistematic sa substituie pe
Hristos Cel dintru inceput (v. lo. 1
1
1) cu zeitatile idolatrilor
1
iar la urma sa dea
tronul i cinstea lui Hristos, vreunei zeitap oarecare, care va plasmuire
omeneasca.Va domnul intunericului "stapamtorul veacului acestuia".
adar
1
sa ia arninte colaboratoriii partizanii ecumenismului!Sa tina seama
de raspunderea infrico atoare fata de Dumnezeu, omenirei istorie.$i, mai ales,
reprezentanpi Bisericilor Ortodoxe sa aiba grija sa nu devina colaboratori ai
ecumenismuluii ,
1
groparii" multor suflete ortodoxe.
Crima lor va cumplita i de neiertat. Dar, pentru ca sunt i mulp care, bine
intenponapi tara sa banuiasca ceva, cocheteaza cu ecumenismul, fara sa tie sau
macar sa-i dea seama de planurile sale urzite de mult, de aceea am crezut de
cuviinta sa facem prezenta demascare a lui.
Pentru Dumnezeu! frap Cre tin-Ortodoqi, Cuvioi Pannp i Monahi,
Cucernici Preopi Preasnpp Arhierei... Stap departe de mi carea antihristica a
ecumenismului, macar acum, cand vi l-am ini.tiat in adevaratul sau chip hidos
i monstruos, fara masca!Are sa va faca vanzatori ai lui Hristosi lupi ai turmei
Sale.


HARALAMBIE D.

132
I
VASILOPOULOS
Partea a doua

CAPITOLULI


LOVESC CU PICIORUL IN TEPUSA

' '


ECU NISMU 1135

FARAMASCA
Ecumeni tiii cei care-1 dirijeaza, masonii sioni ti, razboiesc cu inver unare
Biserica lui Hristos, precum am vazut. E posibil ca aceasta sa provoace cititorului
nostru, melancolie, dezamagirei deznadejde. Poate ca loviturile acestui razboi
al ecumenismului, luptator impotriva cre tinismului, sa lase impresia ca totul se
naruie tei nu mai este nadejde de mantuire.
lnsa lucrurile nu stau chiar a a. Deoarece cititorul trebuie sa cunoasca faptul
ca ,Viu este Domnul Dumnezeu"i ca El este Atotputernic, iar Biserica Lui este
nebiruita. Necredincio ii i puterile oculte, ce fac front comun impotriva lui
Dumnezeu, se ostenesc in de ert ca sa faca sa dispara stapanirea Lui. Dumnezeu
iiva zdrobi ,cape vasul olarului" aa cum zice psalmistul.
Dovada a faptului ca, vrajma ii lui Hristos lovesc cu picioarele goale in
tepu a, este istoria. Aceasta ne-o adevere te pana astazi vrajma ia i rautatea
sioni tilor impotriva Domnului nostrui a Bisericii Salei care vrajma ie, in cele
din urma, va fi zdrobitai se va intoarce iarai asupra capetelor lor.i iata:

I. Rastignirea Domnului


Cu o ura de moarte, evreii au savar it crima cea mai cutremuratoare din
toate veacurile, Rastignirea Celui tara de prihana, a Fiului lui Dumnezeu.
,Sangele Lui asupra noastrai asupra copiilor no tri" - au strigat atunci. Ce-
au izbutit, insa, cu asta? Nu s-au descotorosit de Hristos, aa cum credeau, ci
dimpotriva, de atunci a inceput tragedia lor. Sangele lui Hristos iiurmare te.
In anul 70 d.Hr., s-a intors asupra capetelor lor i a copiilor lor, aa cum
cerusera, infrico atoarea urgie a lui Dumnezeu Cel Drept. Ierusalimul a fast
inconjurat de armata romanilor condui de Tit. Pe durata asediului o foamete
crunta a cuprins pe poporul evreu. Mamele ii mancau pruncii, ca sa potoleasca
fiara neimblanzita a foamei, dupa cum ne relateaza istoricul evreu Iosi
A urmat caderea Ierusalimului in mainile romanilor i dezlantuirea urgiei
Dumnezeie ti. Atunci romanii au rastignit atat de mulp evrei, ca nu mai gaseau
alte lemne ca sa continue rastignirile. De asemenea au vandut rnilioane de evrei
- prizonieri de razboi - ca sclavi in pietele din Alexandriai Egipt. Ierusalimul a
fast ras de pe fata pamantului. De atunci evreii au fost irnpra tiati in cele
patru zan ale pamantului...

,
Dari acum s-au ezat capva in Palestina, dar traiesc incontinuu o viata
riscanta in mijlocul rmor du mani de moarte.
Deci, ce-au folosit rastignindu-L pe Hristos? Doar i-au atras singele Sau
asupra lori a copiilor lor!...

II. Reconstruirea templului lui Solomon


Odata cu caderea Ierusalimului sub Tit, templullui Solomon a fost distrus
pina la ultima piatra. S-a implinit cuvintul Domnului ce 1-a spus: ,, zic
voua, ca nu va ramine aici piatra peste piatra care sa nu se risipeasca"(Marcu 13,
2).
Dar evreii, care n-au crezut niciodata in Hristosi in cuvintul Sau ve nic i
neclintit, au voit sa reconstruiasca templul lui Solomon i sa scoata drept
mincinos cuvintul Lui eel profetic.
in 363 d.Hr., in vremea lui Iulian Paravatul, au gasit prilejul sa faca
reconstrucpa templului. Imparatulluptator impotriva Cre tinismului, Iulian i-a
sustinut i ajutat material sa-i reconstruiasca templul'
9
.
Atrmci episcopul Ierusalimului Chiril
60
sub a carui privire se intamplau toate
acestea, spune inaintea tuturor proorocia lui Daniili a lui Hristos Insui cu
privire la cele ce se intamplau. Mustra aceasta incercare luptatoare de
Dumnezeu, cat i truda zadarnica a lor. El ii dojenea pe fata ca un vrednic
Parinte apostolic. Iudeii insa s-au incapatinat sa-l reconstruiasca.
i chiar in clipa in care ei lucrau cu indirjire, s-a pornit rm cutremur, ce i-a
speriat de moarte. Apoi, au incercat de trei ori sa puna temelia, dar de fiecare
data ieeau din pamint flacari, nisip fierbinte i pietre impra tiind pe evrei i
vatamindu-i.
Scriitorullatin Anunianus Marcellinus, care a fost martor ocular al minunii, o
descrie astfel:
"Pe cind Alipie(unul dinte fuvoritii lui Iuliani prefect al Bretaniei) insista cu
tarie, fund ajutat i de ighemonul acelei eparhii, bulgan de foe infiicoatori
ie eau in locul uncle sapau temelia, fiind foarte dei i arzind de multe ori pe


59
Vezi Marturii ale ScTiitorilor iudcii Iatini despre Hristos,de A. Sturza, pag. 241.n.aut.
60
In viata Sfantului Chiril patriarhulierusalimuluise scrie maipe larg despre cele afinnate.A se vedea Vietile
SfintiJor, Luna Martie, ziua a-18-a unde este st:risi'i viata Sfantului Chiril
HARALAMBIE D.

136
I
VASILOPOULOS

ECU NISMU 1137

FARAMASCA
lucratori, incat, in cele din urma locul acela a ramas pustiu, neindraznind nimeni
sa se apropie de el".
Parra la urma au fost nevoip sa opreasca lucml. De atunci au trecut o rnie ase
sute de ani in-au cutezat sa-l reconstruiasca, dei este templulla care viseaza de
atata timpi dispun, dupa cum se tie, de bani multi.
61

Pe langa acesteai multe altele, despre rninune da marturiei un oarecare
rabin, pe nume Ghedialiah. Else bazeaza pe analele istorice ale iudeilor.
62

Se ostenesc, deci, in van, cand se impotrivesc Atotputernicului Hristos i
,lovesc cu picioml in tepu i".


III. Phismuiesc Mahomedanismul


Prin secolul alVI-lea vad evreii cum Cre tinismul se intindei cuprinde toata
lumea. Vor insa, cu orice chip, sa opreasca raspandirea lui. Ii nehni te te
inaintarea impetuoasa a credinteii invataturii lui Hristos. Se aduna atunci in
taina mai-marii evreilor, Sanhedrinul i plasmuiesc o religie luptatoare
impotriva Cre tinismului, mahomedanismul.
Foarte putini, poate, tiu ca islamul nu a fost lucrarea i plasmuirea
analfabetuluii salbaticului Mahomed, ci a evreilor. Foarte pupni au habar ca
mahomedanismul este facatura evreiasca, deoarece toate informapile
istorice despre acest lucm sunt masluite de catre cei ce au interes sa ascunda
asta. Cine mai tie azi, ca insui Mahomed era evreu dupa mama? Cap tiu ca,
eel putin trei dintre femeile lui erau evreicei ca el era indracit?
63
Cine a aflat
vreodata ca top cei apropiati din jurul sau erau satani ti (vrajitori, astrologi i
spiriti ti)?
Au reu it lucifericii Sanhedrinului sa faca din analfabetul, epilepticul i
demonizatul beduin Mahomed, profet rnincinos. L-au propulsat in frunte ca,
prin sabie, sa raspandeasca mincinoasa rehgiei sa raneasca astfel Cre tinismul.
61
Vezii Sf. Grigorie deNazianz, Cuvantul4, pag 110-113; Sf. Ambrozie al Mediolanului, Cuvant impotriva
iudeilor; Ruffin, Cartea a-10-a; Socrate Cartea a-3-a, cap. 20).
62
Istoria, LeBeau, Vol. 3
63
v. Sfantul Maxim Grecul, Adevilri minciunil. Scrieri dogmatiw-polernice,Ed. Sophia, 1998; Sfantul Maxim
Grecul,Viatai cuvinte de jolos,Ed. Bunavestire, Galati, 2002. (n. ed.)


138
ECU NISMU 1139

FARAMASCA
pagubele celor ce-au avut interese. A fast dezradacinat cumva
11
opiul
popoarelor" din sufletele ru ilor
1
cum se Ialea luptatorul de Dumnezeu
1
Lenin
impreuna cu creatorii i ocrotitorii comunismului? Raspunsul il veti gasi in
paginile rnicii noastre lucrari Minuni contemporane in Rusia
1
care s-a difuzat in
rnii de exemplare i, tradusa in alte limbi straine, circula in toata lumea.
Noi insa, putem sa spunem cititorului nostru ca dreapta credinta din popor n-
a fast dezradacinata, cum ii inchipuira evreii i comuni tii. tim cu
certitudine, ca de capva ani incoace, se desfa oara 0 lucrare sistematica i
prudenta, acolo uncle altadata era
11
paradisul" luciferic, pentru disparipa totala a
sionismului. Cmd citim, aproape zilnic, despre necontenitele vanzari de arme
arabilor care, dupa cum se vede, sunt destinate sa fie folosite impotriva acelora
ce au nascocit i infiintat comunismul, adica evreilor, nu putem decat sa
ramanem tara grai in fata Intelepciunii lui Dumnezeu, Care pedepse te pe cei ce
uneltesc impotriva Sfintei Ortodoxii.
Din 1956, efii comuni ti ai Moscovei, au facut o intoarcere brusca de 180
grade i au atacat ideologic tot ce era evreiesc. S-a pornit o prigoana vadita
impotriva evreilor, care se numara in Uniunea Sovietica la 3,5 rnilioane. S-au
publicat, in paralel, rnii de carp ce dezvaluie activitatea distructiva a iudaismului!
Toate carple filo-evreie ti, de literatura i poezie au fast interzise. Ii putea
inchipui vreodata evreul Karl Max ca intr-a buna zi, ,odraslele" sale spirituale,
comuni tii ru i, se vor intoarce cu atata fanatism impotriva sionismului? Astazi
insa, nimeni nu se mai indoie te. Multe organizatni servicii sovietice, intre care
i Academia de tiinte, i-au insu it razboiul ideologic impotriva sionismului!...

V. Creeaza hitlerismul


Sioni tii evrei au creat inca un monstru antihristic, pe AdolfHitler.
Hitler era pe jumatate evreu
66
In cercul sau de prieteni erau mulp evrei, ca
vrajitori, satani ti, spiriti ti. Era ahtiat dupa slava. Copiii luciferici ai
Sanhedrinului, sioni tii ii prornit ca-l vor ajuta sa ajunga sus, cu condipa sa faca
sa dispara Cre tinismuli sa-l inlocuiasca cu religia zeitaplor teutonilor. Hitler
accepta...66
http:/ /bataiosu.wordpress.com/2009/04/22/ a-fost-hitler-evreu-sau-nu/ (n. ed.)
HARALAMBIE D.

140
I
VASILOPOULOS

Pe 4 Ianuarie 1933 marele bancher german de origine evreiasca Kurt von
Schroeder prime te in taina pe Adolf Hitler, in palatul sau din Kolonia, de fata
fund i Franz von Pappen i alp satani til Acolo monstrului fascist i satanic
Hitler - ce are ca simbol crucea franta a magiei negre, zvastica - i se pune la
picioare aurullumii.i cu ajutoruli banii evreilor ajunge la putere un antihrist...
Ce a urmat tie toata lumea. Zeci de milioane de oameni i-au pierdut viata
in experimentul nazismului de a impune religia ,Noua Ordine Mondiala".
Fire te, nu stain puterea noastra sa fim noi aceia, ce ar trebui sa se intrebe de
ce bancherul evreu Kurt von Schroeder, primul i marele suspnator allui Hitler,
in loc sa fie judecat la Nurenberg, a reuit sa-i mute bancile i afacerile in
America, unde se bucura de o viata tihnital...
Este cunoscuta, de altminteri, colaborarea lui cu nazismul i marele sprijin
economic acordat acestuia, aa cum a dezvaluit in Memoriile sale, von Papen i
care Memorii au disparut in mod misterios, inainte de a apuca bine sa se difuzeze
pe scara larga...
insa ce-a rezolvat cu asta sionismul? A creat un ocean de sange cretinesc,
darn-a nimicit Cretinismul, aa cum ii imagina. Ba, din contra, mania lui
Hitler s-a intors impotriva neamului binetacatorilor luciferici ai sai i un munte
uriade cenua a 6.500.000 de cadavre ale evreilor s-a inal.tat ca un monument
unic al barbariei.
Pentru inca o data Dumnezeu a aratat sionitilor luptatori impotriva
cretinilor, ca Hristos este de nebiruit i ca ,greu este sa loveasca cu piciorul in
tepu a".
Am adus de fata toate acpunile anticretineti de mai sus ale sioni tilor nu ca
sa ridicam in slavi puterea lor, firete, ci ca sa dovedim ca toate planurile i
incercarile lor, ce sunt impotriva lui Hristosi a Bisericii Sale, au fost, sunt i vor
fi zdrobite ,,ca vasele olarului". i, cu adevarat, constatam in plusca scornirile lor
satanice i antihristice se intorc impotriva capetelor lor.
Fie ca sa-i revina, sa-i deschida ochiii sa urmeze credintei celui de acela i
neam cu ei, Apostolul Pavel!
CAPITOLULII
DATORIA ORTODOC ILOR


FARAMASCA

Acum se pune o intrebare capitala: ce vom face fata de aceasta ofensiva
generala ale puterilor intunecate i a ecumenismului impotriva Bisericii lui
Hristos? Care este datoria noastra imediata? Cum sane protejam credincio ii de
ecumenism? Ce vom face noi ortodoqii? Cum vom evita confuzia
1
tulburarea
1
naufragiul spre care incearca ecumenismul sa aduca omenirea? Ce sa facem ca
sa pazim credinta noastra nefalsificata i autentica fata in fata cu agresiunea
ecumeni tilor impotriva Bisericii lui Hristos? Avem sa ramanem cu mainile in
san
1
nepasatori
1
cuprini de o catastrofala apatiei lipsa de combativitate? Vom
lasa pumnalul amenintator
1
liber i neimpiedicat
1
sa loveasca Biserica lui
Hristos? Nu! Pentru Dumnezeu! adar
1
ce trebuie sa facem?


I. Trezvie


Toti cre tinii ortodoqi din lume
1
top episcopiii pastorii
1
preopii teologii
1
tot poporul credincios
1
Ortodoxia de pretutindeni in mod unanim
1
trebuie sa se
opuna viteje te planurilorunioniste ale ecumenismului.
Am fost randuip top de Dumnezeu
1
clerici i laici
1
neadormip strajeri i
paznici veghetori pentru pastrarea vistieriei celei de mult pret a omenirii:
ADEVARUL
1
pe care Dumnezeu 1-a revelat in istorie. Trebuie sane impotrivim

ca sa nu pierdem aceasta vistierie a credintei Ortodoxe
1
pe care Domnul ne-a
incredintat-o.
Am fost pui de Dumnezeu sa pazim nepatata Ortodoxia. Sa o aparam
cu orice pret de ecumenismul abili intunecat. Altminteri
1
de la noi
1
strajerii
1
va
cere Dumnezeu sufletele tuturor acelora ce sunt omorap de fiara ecumenis-
mului. Fiecare credincios ortodox este un strajer al credintei Ortodoxe i nu
trebuie ca sa lase pe vrajma ii lui Hristos sa o rapeasca din mainile sale.
JJDaca strajerul a vazut sabia venindi nu a sunat din trambitai poporul n-a
fost vestit iva veni sabiai va ridica viata cuiva... sangele lui ilvoi cere din mana
strajerului" (Iez. 33: 6)
Adica
1
daca strajerul vede pe vrajmacase apropie cu sabia amenintatoare i
nu suna din trambita
1
ca poporul sa se puna la adapost i sa-i ia masuri de
precautie i daca vrajma ul ucide vreunul
1
sangele acelei victime
1
adica
raspunderea pentru moartea aceluia
1
se va cere de la strajer
1
spune Domnul prin

proorocul Iezechiil.
ECU NISMU 1143
HARALAMBIE D.

1144
I
VASILOPOULO
S

Fiecare ortodox este pus strajer. Este santinelai trebuie sa anunte primejdia,
sa sune din trambita, ca poporul care nu banuie te nimic, sa se trezeasca. Este
crima odioasa sa vezi pe vrajmaintrind in poporul ortodox cu sabia eresului,
dinainte pregatitai sa nu dai de veste... Vei da socoteala de asta lui Durnnezeu.
Daca am pne seama top de raspunderile ce le avem! Vrajma ii au intrat deja
in via lui Hristosi fac prozelitism necrutator. Se fac macelari de sufletei due,
nu un suflet, ci multe,lainchinarea lui antihrist,la pieire...
Toti sa tragem un sernnal de alarma duhovniceasca. 0 impotrivire a toata
Ortodoxia, la perfidele invitapi ale ecumenismului, dar i veghere generala,
deoarece du manul zilelor noastre, ecumenismul, are sabia uciga cu viclenie i
se apropie de noi cu zambetei declarapi de dragoste mincinoase.
Ca sa pnem neatinsai nevatamata credinta noastra de sabia ucigaa a vraj-
ma ilor lui Hristos trebuie sa stam deoparte de orice unire vicleanL


II. Departe de orice unire


i, mai intai, departe de orice unire. Ortodoxia nu va accepta un dialog cu
ereticii i ateii de la egalla egal. Nu se va preta la compromisurii capitulare. Ea
are obligatia de a se lupta ca sa menpna Adevarul nefalsificat. Trebuie sa faca
cunoscut pretutindeni ca Adevarul nu accepta compromisuri. Trebuie sa le
arninteasca papista ilor, unioni tilor, ecumeni tilori tuturor vrajma ilor perfizi
ai ei, ca primii cre tini au trecut prin groaznicei cumplite persecupi, numai i
numai pentru ca nu voiau sa lase ca Hristos sa fie cuprins in largul Pantheon,
uncle Roma a reunit top zeii idolatriei.
Cu credinta statornica, cretinii primelor veacuri se impotriveau oricarui
amestec, oricarui sincretism. Preferau prigoanele decat acest infrico ator com-
promis al sincretismului, uncle esenta Credintei Ortodoxe ar :6. fost expusa la
pieire.
Despre aceasta atitudine de neclatinat cu privire Ia credinta, a primilor
cre tini Gaston Boiessier scrie: ,,Aveau aceasta puternica staruinta sa se izoleze
astfel de restul lumii, ca sa-i tina Credinta lor curata de orice amestec,i doar
a se poate explica cruzimeai bestialitatea prigoanelor, a caror victime au fost
cre tinii, timp de trei secole".
ECU NISMU 1145

FARAMASCA
i noi, cre tinii ortodoqi de astazi, o astfel de atitudine trebuie sa avem.
Ortodoqii epocii noastre trebuie sa ramana statomicii neclintiti in Credinta.
Nu e lac pentm ipocrizii, surasuri falsei cedari in numele unei ,iubiri" pacatoa-
se. De altfel, semnele ce graiesc despre imposibilitatea unirii sunt evidente. Vre-
murile noastre compte vor cu orice chip sane inchida in psihoza ecumenista.
lnsa noi vom zice nu! Nu, papista ilor! Nu, ecumenismului!i asta,
pentm ca deja ii cunoa tem binei pe uniii pe altii. Ne vorbesc incontinuu i
pana la exasperare papista ii de dragoste. Dar nu se opresc aici. In acest
mincinos i neghiob ,dialog al dragostei" se ascunde mare preracatorie.
Papismul este camuflat acolo, ascunzandu-ne adevaratul sau chip.
Insa acum, e de datoria noastra sa-l dam la iveala, casa-l vedem in adevarata
sa intap are,i sa ne intelegem in sfaqit, ca sa nu fim in elap de dragostea ce ne-
o flutura pe la nas.
Cititomle, adevaratul chip al papismului este infiorator. Este plin de rautate
iura. Vaticanul, din nefericire, este manjit de sangelei crimele mai vechi sau
mainoi.
Vedem, de altminteri, silniciile i vandalismul papista ilor impotriva
ortodoqilor. In timp ce ortodoqii n-au injunghiat vreodata nici macar un
heterodox, papista ii, dimpotriva, ne casapesc tara incetare, nu doar in vechime,
cii in prezent. Pentm ca ei nu s-au schimbat. Sunt aceia i, ba chiar mai rai. i
spre adeverirea celor spuse, vom apela iar la istorie, aducand la vedere nu ceva
din cele de demult, ci doar doua exemple din zilele noastre:

1. Persecufia in Cehoslovacia
,Dragostea" papismului o putem vedea in persecupa pe care papalitatea a
pomit-o impotriva Ortodoxiei din Cehoslovacia!
Adevaratul chip al papismului 1-a dat pe fata i infierat la scara larga,
mitropolitul de la Pragai a toata Cehoslovacia, Dorothei, in luna mai 1969la
Academia de tiinte din Sofia (Bulgaria) la implinirea a 1.100 de ani de la
adormirea Sfantului Chiril, apostolul bulgarilori a tuturor slavilor.
Dupa ocuparea Cehoslovaciei de catre comuni tii ,seceriii ciocanului", nu
s-a pierdut doar libertatea nationala a tam, ci indata Ortodoxia a fast amenintata
serios. Unitii papistai (greco-catolicii) din Praga au gasit atunci prilej bun,
aratandu-i salbaticia evidenta impotriva cre tinilor ortodoqi.
HARALAMBIE D.

1146
I
VASILOPOULO
S


6
Dar sa vedem o expunere concisa despre persecupa aceasta pe regiuni
67
:
a) Litmanova, regiunea Star Lubovna: a fost distrusa biserica i este
exercitata o persecupe sistematica impotriva ortodoqilor.
b) Klenova, regiunea Humene: de P<ttele anului 1969, unipi au deschis
focul asupra bisericii, ciuruind-o in intregime.
c) Stropkov, regiunea Svintik: unitii, organizap in bande, din toata
regiunea au demolat biserica. S-au urcat in dopotnitai au stricati demolat
crucea ortodoxa. Casa parohiala a preotului ortodox a fost distrusa. Mobila i-
au aruncat-o in drumi ori au furat din ea, ori au distrus-o.
d) Tsekov, regiunea Trembosov: au atacati ocupat cu forta biserica in
timpul Sfintei Liturghii. Preotul a fost bruscat i maltratat, chiar in acel
moment (dei inca nu se terminase Sfanta Liturghie) astfel incat a fost nevoit
sa stea intemat in spital timp de saptamam intregi.
e) Malee Zalouzitce, regiunea Mihalovce: in acest sat exista 42 de familii
ortodoxe i 28 de familii greco-catolice. Unitii catolici din toata regiunea- ca
la 3.000 cu tot cu partizanii lor - dupa ce-au ajuns acolo cu autobuzele au
distrus biserica ortodoqilor. Ortodoqii au aparat biserica lor, vrand sa o
scape de profanare. Sangele lor varsat a inro it drumuli pardoseala Bisericii,
neimpiedicand pe ,preopi" unip sa intre (trecand cu picioarele peste sange
omenesc) in biserica ortodoqilor, ca sa-i faca ,liturghia"lor!!
f) Kusmitce, regiunea Trembisov: Biserica a fost ruinata. Preotul a fost
chinuit crunt de catre greco-catolicii fanatici. A fost batut tara mila i injosit
in tot or ul, in timp ce gloata de unip striga, ca trebuie sa-l rastigneasca! Jjla-
1, ia-1, rastigne te-1"! (In. 19,15)

Fata de aceasta salbatica persecupe, aa cum a facut cunoscut Mitropolitul
de Praga, Biserica Ortodoxa din Cehoslovacia a protestat, facand apella forurile
guvemamentale autorizate, dar nu s-a luat nicio masura de protejare a Bisericii
Ortodoxe. De asemenea, a facut plangere direct la Vatican, dar tara rezultat.
,Tiicerea Vaticanului vorbete de la sine", a reliefat Ierarhul.
i mitropolitul Pragiii continua anuntul-denunt, despre cate a spus el inten-
dentului greco-catolici ce a constatat:

"Amanunte se pot gasi pe http:/Iorthodox-worldpblogs.gr/2008/10/unia-the-dorian-hon;e-ot papism-
catholic-t.nmes-against-orthodox.html (n.ed)
FARAMASCA

114
"L-am rugat sa ne cedeze pentru pupna vreme
1
bisericile noastre
1
pentru
oficierea cultului ortodox. l-am facut referire la cunoscutul Directorium al
Vaticanului sub a carei supraveghere se aflai la faptul ca credincio ii altor culte
pot oficia slujbele lor in bisericile catolice. Mi-a raspuns ca Directorium-ul nu
il intereseaza. L-am intrebat uimit: De ce?
1
dar nu mi-a dat niciun raspuns.
Dupa cum se vede
1
unipi i-au pus de gand sa piarda definitiv Biserica noastra.
Pe aceia
1
pe care nu-i pot converti cu infrico ari i constrangeri
1
ii atrag
oferindu-le avantaje materiale".
68


2. Masacrele Papismului in Serbia
Ca sa vedem cine sunt papista ii care ne vorbesc intr-una de dragoste
1
sane
aducem arninte de cei 800.000 de ortodoqi (da! chiar optsute de mii)
1
macelanti de unipi papistai (numip Ustashi) in urma cu abia 25 de ani
1
in
timpul celui de-al 11-lea Razboi Mondial
1
in Iugoslavia
1
Sloveniai Croapa. lata
ce a scos la lumina in noiembrie 1961
1
ziarul anti-eretic Orthodoxos Typos (Presa
Ortodoxa):
1
Jn 1940 se observa o actiune energid a Ustachi-lor in Croapa ce se
continua. In Italia se formeaza divizii militare de croati i sloveni in vederea
Eliberarii.
Barbapi poarta uniforme italiene i-i au sediul in zona Terghestii Istria.
In 1941 germano-italienii ataca Jugoslavia. Croapi se revoltai aleg ca ef al
statului- cu binecuvantarea Vaticanuluii acordullui Mussolini- pe Ante
Pavelic. Sunt introduse imediat in Croapa i Slovenia regimente militare
specialei incep epurarile. Top preopi ortodoqi aflap acolo sunt executati!
Apoi deta amentele speciale cutreiera Croapa i Slovenia i intreaba pe
ortodoqii impra tiap prin tara daca vor sa se faca papista i
1
ca sa scape teferi.
Raspunsul este unul: Nu! Noi vrem sa murim in Credinta Ortodoxa a
stramo ilor no tri!. Asta o zici copii mici
1
de coala. Raspunsullor e acela i.
Atunci se da sernnalul masacrarii in masa. 800.000 de ortodoqi sunt casapip
1
dupa multe chinurii sub supravegherea militarilor catolici. Acesta este eel mai
68
Intr-adevar, aa cum a spus Sfantul Antonie eel Mare (atunci cand is-a aratat dracul i i-a spus ca ar vrea,
chipurile, sa se pocfuasca): ,rautatea veche nu se face bunatate noua". Tactica pe care au aplicat-o unij:ii in
Transilvania, ortodoCilor romiini, aceeai o vedem dfunuind peste secole, urmand acelai tipar. (n. ed.)
ECU NISMU 7
HARALAMBIE D.
1148
I
VASILOPOULO
S

mare macel al ortodoqilor, de la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, de care
profita papismul.
In 1945, Ante Pavelici eful Securitatfi Statului dau bir cu fugitiii vin la
Vaticani se fac calugari! Mai pe urma, dupa ce au teptat acolo ascuni multa
vreme, tree in Argentina, cu ajutorul Vaticanului, uncle ii scapa pielea amandoi.
Acolo dobandesc cetatenia americana cu sprijinul direct al cardinalului
Spelman.
Pentru ca Tito este evreu (losifBroz) i nu-i pasa in niciun fel de ortodoqi i
pentru ca papista ii i-au pus in mi care toate foqelei influenta ca sa nu se
scoata vreo vorba despre masacrarea celor 800.000 de ortodoqi, toata ches-
tiunea e in primejdie sa fie uitata.
Exista informatu cutremuratoare in arhivele marilor puteri referitoare la acest
scandal de notorietate mondiala. Vaticanul dintotdeauna s-a servit in mod
eficace de interesele politice. Din fericire, multe din documentele originale
secrete, au incaput pe mana unor oameni influenp i care la momentul oportun
nile-au pus la dispozitie".
In1963 revista Orthodoxos Typos scria de asemenea urmatoarele: )n timpul
celui de-al II-lea razboi mondial (1942-1944) a avut loc eel mai mare macel in
masa a ortodoqilor, din istoria Cre tinismului,la ordinul Vaticanului!
Macelul mai vechi al papist ilor impotriva celor ce cugetau diferit din
noaptea sfantului Bartolomeu, palete neindoielnic, in fata uciderii in masa a
800.000 (da! exact cum citip, opt sute de mii) de ortodoqi sarbi in timpul celui
de-al 11-lea riizboi mondial. Astiizi credem ca. a sosit deja clipa sa fie date pe fata
aqiunile ascunse ale calailor Vaticanului in fata opiniei publice mondiale. Si cea
mai buna adeverire este publicarea - pentru prima oara - a fotografiilor
apocaliptice a acelor masacre.
lata, deci, o descriere scurta a acestei tragedii a Istoriei:
Inaprilie 1941 germano-italienii ataca Jugoslavia, iar croatu papisti intorc
armele impotriva patriei lor ortodoxe aliindu-se cu invadatorii. Conducator al
lor este desemnat Ante Pavelic. lmediat deta amente speciale de croap papista i
din Italia, purtand uniforme italiene, ajung in nord-vestul Iugoslaviei i incep
uciderea in masa a 800.000 de ortodoqi. Top preopi ortodoqi gasiti acolo sunt
executap prin lapidare, dupa ce mai intai au fost legap cu sarma pe cruci
irnprovizate. 800.000 de ortodoci de la copii de clasa intai pana la batrani au
ECU NISMU 1149

FARAMASCA
dat doar un singur raspuns preotilor catolici prezenpJ care le promiteau sa le
salveze vieple
1
cu o singura condipe insa
1
sa se faca catolici: Vrem sa murim
cre tini ortodoqi!. Iar mainile preoplor catolici au dat sernnalul executarii lor
imediate".
Despre acea masacrare odioasa a celor 800.000 de ortodoqi sarbi
1
la ordinul
Vaticanului
1
le-a reamintit
1
de asemenea
1
ierarhilor sarbi in 1963 i Inalt
preasfintitul Arhiepiscop al Athenei
1
Hrisostom al II-lea. Acesta
1
explica.nd de ce
Biserica Greaca nu accepta propunerile de a trimite observatori la Consiliul
Vaticanului
1
le-a rearnintit delegaplor sarbi prigoanele sangeroase
1
din timpul
celui de-al 11-lea razboi mondial
1
comise sub stricta supraveghere a Bisericii
papale din Croapa.
Ca atare
1
a tia ne sunt papista ii care ne vorbesc de dragostei unire!i cu ei
vor ecumeni tii
1
in prima faza
1
sane uneasca. Cu ace ti lupi papi ti
1
ce sfa ie oile
1
cu unitii care cu ura lovesc in Ortodoxie
1
atunci cand o afla neintarita
1
neaparata
i persecutata.
69

Dar
1
incotro ne duceti unioni tilor? Uncle va indreptati ecumeni tilor?
Inchidep ochii in fata Adevarului? Chiar nu vedep ce se intampla? Au tacut in
aa fel
1
ca sa ne aiba la discrepa lor
1
prin tertipurile
11
unirii"i a ecumenismului.
Dar nu vom cadea in cursele lor
1
fiindca poporul grec
1
a vazut din fericire
1
primejdia
11
unirii" i nu vrea sa-l urmeze pe Athenagoras sau pe oricare alt
ecumenist sau unionist acolit al sau.
Merita insa sa ascultam apelul ingrijorat i dramatic al Mitropolitului de
Praga
1
prin care cere tarilor ortodoxe sustinerea morala
1
in clipa in care papista ii
dezlantwra prigoane impotriva Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia:
11Existenta noastra depinde de ajutorul vostru. Credem ca daca toate tanle
ortodoxe din lume
1
ridica glasul in sernn de protest
1
chestiunea coexistentei
tuturor Bisericilor in Cehoslovacia se va rezolva cu dragoste i in duh de
toleranta reciproca. Ce lucru infiorator
1
ca in epoca noastra
1
dupa decretul
Conciliului al 11-lea al Vaticanului
1
referitor la ecumenism
1
sa cer im putina
toleranta religioasa!".
69
Arnfumnte se pot gasi pe http:/ Iortodoxiesiviata.blogspot.com/2008/06/sfutul-sfinit-mucenic-sava-
1884.html
HARALAMBIE D.

1150
I
VASILOPOULO
S


lar mai pe urma
1
dupa toate astea
1
catolicii sa ne vorbeasca de ndragoste"!
Dar sunt atat de neru inay?
lata
1
deci, pentru ce este cu neputinta unirea cu marele casap i fatarnicul
papism i nici nu incape vorba ca sa purtam vreun dialog cu el. Ce raspuns i
explicaye ne pot da adeptii micarii ecumeniste? Ce circumstane atenuante pot
gasi fata de acest vandalism al papist ilor? Cu toate acestea, asta este singurul
dialog despre dragoste al papismului: nimidrea Ortodoxiei!i se prefac ca
nu vad asta !Jteologii" ortodoqi unioniti, iar papist ii ipocriy imita politica
strutului.
In orice caz
1
noi ortodoqii nici
11
hun venit" (1 loan 1
1
10) nu trebuie sa
zicem acestor papistai eretici. De altfel
1
ne-o recomanda Sfantul Evanghelist
Ioan
1
ucenicul iubirii. Nu cred sa avem noi mai multa dragoste decat Apostolul
iubirii. Sa lasam deoparte falsele politey i manierisme
1
daca vrem sa fim cu
capul pe umeri.
Cat despre unire nici vorba. Este imposibil sa aiba loc vreo unire, fiindcii
papistaii nu s-au schimbat. Deci
1
departe de Papa!
Am insistat
1
cititorule
1
mai mult asupra pericolului papismului. Era necesar.
Pentru ca primejdia ce ne vine de la papism este pentru Ortodoxie cu adevarat
1 1

mare. Este o amenintare continua i permanenta.


III. Departe de ecumenism

Trebuie
1
de asemenea
1
ca noi ortodoqii sane ynem departe de ecumenism.
Intr-adevar e de neinteles sa luam parte la congrese
1
unde se hule te Sfanta
Treime. Este pacat infrico ator ca noi
1
ortodoqii
1
sa mergem la consilii
ecumenice unde se straduiesc sa zadamiceasca Ortodoxia. Ce cautam noi in
acest noian al marii batut de valuri al anarhiei ecumenismului? Ce avem noi in
comun cu acei rebeli perfizi ce cauta sa surpe Ortodoxia? Chiar nu vedem
intunericul ce se ascunde in spatele stralucirii false? Nu vedem deznadejdea i
haosul ce se casca dupa aceste zambete ale ratarniciei? Nu ne dam seama de
pumnalullor uciga?
Sa luam aminte
1
iubite cititorule!Chestiunea nu este un fleac. Este vitala. Ne
servesc pe tava promisiuni grandioase. Ne vorbesc de ecumenism
1
de infratire
mondiala
1
de
11
Consiliul Mondial al Bisericilor". (Vedey
1
pun inauntru i puyn
FARAMASCA

"Cre tinism" ca sa faca sa para adevarata minciuna lor amagitoare). Ascund
cutitul in ambalajul ginga iei. Nu-i credep! Adevarul, Hristosi Biserica, nu se
afla in aceasta tacatura umanista a ecumenismului. Dumnezeu nu ade acolo,
uncle se pregate te tronul antihristului.
"Biserica" CMB-ului nu este Biserica intemeiata de Hristos. Este un produs
idolatru al oamenilor. Iar a merge acolo noi ortodoqii, este cutremuratoare
blasfemie fata de Adevarul Evangheliei. Pentru ca Biserica cea Una, Sfanta,
Sobomiceasca i Apostoleasca ii are existenta continua i neintrerupta de la
intemeierea ei. Cei ce au lepadat-o, n-au lepadat Biserica. Ei s-au indepartat is-
au rupt de ea, nu ca Biserica, ci ca eretici. Prin urmare, ei nu formeaza Biserica, ci
erezie.
S-au desprins de la Trup, de la Trupul purtator de viata al Bisericii, ca o
tumoare maligna purtatoare de moarte, ca un madular putred. Ca atare, un
ortodox (laic, monah, episcop, patriarh) sa accepte a participa astazi Biserica lui
la un "Consiliu Ecumenic al Bisericilor", este cai cum ar fi de acord cu ipoteza
existentei a mai multe Biserici. Este ca i cum Biserica ar recunoa te ereziile
drept Biserici.
Asta ar putea fi caracterizat intr-un cuvant: tradare! E infrico atori numai sa te
gande ti. Este inimaginabil! Spre acest adapost ubred al ecumenismului, ce
acopera toate ereziilei ratacirile, spre acest monstru cu articulapi demonice i
aspirapi masonice, ce incearca sa zguduie temelia Ortodoxiei, alearga din pacate, in
elap fund, i delegapi Bisericii Ortodoxe, care discuta i iau decizii..."in
numele Ortodoxiei"! Iar heterodoqii, ratacipi, ereticii, se justifica prin faptul ca
poate, in ecumenism afla nadejdea izbavirii. Aceasta idee iifascineaza, indiferent
daca se pravalesc intr-o noua ratacire, mai satanicai mai grozava.
lnsa noi ortodoqii ce cautam acolo? Ce vrem de la aceste targuri de idei? Ce
saluam?
Biserica noastra este toata numai lumina, un cer tara nori, viu. Noi avem
ADEVARUL INTREG. Suntem plini de lumina Evangheliei. Peste noi se
revarsa bucuria, credinta, dragostea, nadejdea.
Prin urmare, ce cautam noi acolo uncle alearga confesiunile eretice, care
neaga Tainele, Preopa, Traditia Bisericii,i care nu cinstesc pe Maica Domnului
i pe sfinp? Mergem deci ca sa pierdem acolo i noi lumina i sa eadem in


ECU NISMU 1151
HARALAMBIE D.
1152
I
VASILOPOULO
S

intunerici sa devenim ca ei? Dar, in sfir it, chiar nu pricepem ce vrea, mai exact,
acest ecumenism? Vrea sane faca dupa chipuli asemanarea lui!
Ecumenismul este "Biserica'' nascocita de oameni. Este adunarea idolilor.
Ortodoxia este insa singura Ecumenica. N-are nevoie de ecumenism. Noi
ortodoqii n-avem nicio tangena cu aceasta invalma eala de eresurii idoli.
Trebuie sane inem departe de ecumenism, departe de CMB.
Trebuie sa ramanem Corabia Dumnezeiasca a Bisericii lui Hristos. Pentru
noi, Dumnezeu exista, Una, Sfanta, Soborniceasca i Apostoleasca Biserica
exista, existai Ortodoxia. Exista tot neamul omenesc, care este chemat catre
Dumnezeu, prin Sfanta Sa Biserica.
Toate celelalte scorniri omene ti, toate celelalte confesiunii religii, ecume-
nismei planuri unioniste nu sunt nirnic altceva fara numai capcane mortale
puse de puterile intunecate, prin uneltele lor, Bisericii lui Hristosi neamului
omenesc.
De aceea niciun dialog cu ecumeni tii, nicio comuniune. Nici "bun venit",
nici ,,buna-ziua" cu ace ti eretici, dupa cum Apostolul iubirii, Evanghelistul loan,
ne-o spune raspicat. Sunt eretici. Iar Biserica ne interzice impreuna-rugaciunile
cu ereticii.Astfel suntem sigurii la adapost.
in concluzie, departe de ecumenism.i dupa cum s-a spus i alta data,
Biserica Ortodoxa trebuie sa se retraga de acolo cat mai repede. Cel pupn
Biserica Greaca, care n-a fost contarninata a a de tare de rnicrobul
ecumenismului.


Poporul evlavios, strajer al Ortodoxiei

Bine, de acord. Sa opunem rezistenta. Dar ce vom face cand, din nefericire
capii Bisericiii strajerii credintei se fac vanzatori? Ce vom face cand ei vor uita
ca sunt pastorii leapada Credinta Sfintilor Parinti? Ce vom face cand ei calca in
picioare Sfintele Canoane i cand, cu ajutorul staparutorilor lume ti i a
ecumeni tilor, ajung patriarhi, arhiepiscopi i episcopi, facandu-se "cozi de
topor" ale ecumenismului? Vai! Pe unii ca ace tia avem datoria impusa de
Dumnezeu sa li ignoram.i nu doar sa nu li luam in seama, cii sa-i punem in
randurile vrajma ilor Bisericii. Fiindca ei nu sunt pastori. Ei sunt lupi. Sunt
demnitari lume ti, iar nu invatatori duhovnice ti. Pe ace tia nu-i alege
ECU NISMU 1153

FARAMASCA

Dunmezeu, ci viclenia unor arhonp lume ti, ce-i vor unelte oarbe ale lor, ca sa
loveasca in Sfanta noastra Biserica. Ei nu sunt limanuri dunmezeie ti, ci
satanice ti. Mare-i pacatullor. Ei trebuie caterisip.
Biserica, din fericire, a prevazut toate acestea. Canonul30 apostolic, precum
i canonul3 al celui de-a VII-lea Sinod Ecumenic nu numai ca nu aproba atare
nurniri in funqie, ci pune sub afuriseniei caterisire pe episcopii ce au ajuns in
scaunele episcopale, cu sprijinul stapanirii lume ti.i iata ce zice: ,Daca vreun
episcop, lume ti stapanitori intrebuintandi printr-in ii ar ca tiga vreo Biserica,
sa se cateriseascai afuriseasca impreuna cu top parta ii lui".
Ameninta, precum vezi, cititorule, cu grea certare. Nu doar caterisire, ci i
afurisire. Adica o desparpre totala de Biserica lui Hristos. Afurisire inseanma sa
nu fie invrednicit Sfintei Imparta anii, unul ca acesta (ca unul ce este afurisit)
nici la moartea lui.i nu doar el, cii cei ee-l urmeaza.
adar, popoml ortodox nu trebuie sa aiba incredere in astfel de strajeri, ce
nu slujesc lui Hristos, ci slujesc acelora ce i-au pus in tronurile lori care sunt
oricand gata la orice comprornis i concesie. i, din pacate, astazi destui ne
tradeaza. Abandoneaza turma lui Hristos in gura lupilor, in gura antihristului.
In atare imprejurari, popoml ortodox va lua fraiele luptei in mainii se va
opune, ca sa nu-i piarda Credinta. De altrninteri, el este strajeml Ortodoxiei.
lata ce spune encichca sfinplor Patriarhi ai Rasaritului de la 1848: ,Pazitor al
Ortodoxiei este tmpul Bisericii, poporul eel bine-credincios al Domnului".

N. Coalip.e in Ortodoxie


In vechime, cand du manii ii faceau aparipa in tara, locuitorii inchideau
fortaretelei meterezele, iar apoi declan au contraatacul. Deci in acest atac prin
surprindere al ecumenismului, se impune cai noi sa facem la fel. Sane coahzam
in Ortodoxie, cu topi.
Ca sa nu devenim batjocora sataneii inchinatori ai antihristului, trebuie sa
scapam la Biserica cea Una, Sfanta, Soborniceasca i Apostoleasca. Acolo, in
bastionul eel de necucerit al Ortodoxiei, putem sa ne salvam. Acolo, in ancora
cea nechntita a Tradipei Bisericii Ortodoxe, langa Sfinpi no tri Parinp, suntem
intm totul pazip.
HARALAMBIE D.
1154
I
VASILOPOULO
S


Bisericile Ortodoxe, nu s-au uscat, din fericire, din pricina duhului lumesc.
Menpn in ele nefalsificata Traditia purtatoare de viata. Acolo se afla adevarata
Biserica a lui Hristos, despre care Domnul ne incredinteaza ca ,porple iadului
nu o vor birui". Aceste dumnezeie ti graiuri nu pot fi tagaduite. De catre nimeni.
Sunt adeverite de Hristos.
adar, Ortodoxia este limanul mantuirii. Corabie a Adevarului este Biserica
Tradipei Ortodoxe. Bineinteles ca aceasta corabie se va clatina la atacurile
antihri tilor, dar nu se va scufunda. Cati ramanem in aceasta Sfanta i
Dumnezeiasdi Corabie intru Una, Sfanta, Sobomiceasca i Apostoleasca
Biserica, in Sfanta Ortodoxie, ne vom mantui, precum s-au mantuit din potop
cei ce au fost in area lui Noe.i cand spunem ca trebuie sane solidarizam in
Ortodoxie, intelegem ca nu-i de ajuns sa ne unim cretini-ortodoqi doar cu
numele, ci sa lasam ca Harul Duhului Sfant sane lumineze prin Tainele Bisericii,
prin credinta i lucrare. Sa traim ca nite adevarap cretini ortodoqi. Cretini
ortodoqi in mod contiincios, prin lucruri i vietwre pline de dreapta-credinta.
Iar ca cre tini ca sane mantuim trebuie sane apropiem tot mai strans de
corabia mantuirii. Sa intram in Biserica. Insa ca sa intram acolo inauntru trebuie
sa ne nevoim. ,Nu tot eel ce-mi zice Doamne, Doamne, va intra in imparapa
cerurilor", a grait Hristos.
Deci, e nevoie de credinta tarei lupta crancena. Orice cre tin ortodox i
orice alt cretin, care cauta mantuirea, trebuie sa puna in inima lui, ca Biserica
Ortodoxa depue Adevarul in intregime.Trebuie sa acceptam cu totfi ca Biserica
Ortodoxa nu este una din cele multe biserici, ci este BISERICA, unica i
adevarata Biserica a lui Hristos.
Corifeul rus, teologul George Florowsky proslave te Ortodoxia cu aceste
cuvinte:"Ortodoqii au dreptul sa suspna ca singura caracteristica deosebita sau
distinsa a pozipei lor in Cre tinismul divizat este faptul ca Biserica Ortodoxa
este intru totul aceeai, in esenta ei, cu Biserica din toate veacurile i desigur cu
Biserica primara. Cu alte cuvinte nu este o Biserica,ci BISERICA".
Ca atare, de Ortodoxie, uncle marturisirea credintei se pazete nealterata i
curata, trebuie sa se alipeasca credinciosul, ca scoica de stanca, pentru a se
mantui. Acolo uncle unitatea credintei se pastreaza neprihanita, inauntrul acestei
fortarete a Ortodoxiei, trebuie sa se lupte cretinul.
ECU NISMU 1155

FARAMASCA

Atunci cand, prin viata i faptele lui, cre tinul se afla in cetatwa Bisericii
Ortodoxe, este incredintat ca de acolo antihristul ecumenism nu poate sa-l
surpe prin in elaciune,i sa-l distruga.
Dar Ortodoxia tine i paze te ca pe lumina ochilor, dogma intreaga i
nestricata cati felul de vietuire al Bisericii primare nefalsificat. Deci, numai in ea
i coalizap in ea, ne vom izbavi de sataniceasca dezlantuire a ecumenismului.
Doar ea pne neschimbata dephnatatea Sfintelori Dumnezeie tilor Canoane. i
exact pentru aceasta ecumenismul se inarmeaza cu fanatism ca un uragan
satanic impotriva Bastionului de nebiruit al Ortodoxiei.
Acest Tezaur Dumnezeiesc vrea ca sa-l nimiceasca. Aceasta Corabie a
mantuirii vrea s-o surpe, ca sa nu mai aiba nadejde de mantuire cre tinii. Se lupta
ecumenismul ca sa strice armonia Ortodoxiei, sa rupa sfintelei dumnezeie tile
verigi, care o tin unita intr-un tot unitar. Daca insa se va lua de la ea aceasta
dumnezeiasca structura de unitatei se va adauga un oarecare alt element, este
in primejdie sa fie desfiintat intregul.
Acest adevar despre Ortodoxie este marturisit chiari de unii heterodoqi.
lata ce zice arhiepiscopul anglican Ramsey: ,Ortodoxia este formata chiar din
aceasta totalitate, un intreg uncle se imbina divinul cu umanul... Daca vreun
oarecare element este mi cat de la locul sau, exista pericolul sa stricap toata
aceasta imagine. Iar Ortodoxia este chiar acest tot unitar acest intreg".
Acest "tot unitar" insa vine acum Ecumenismul sa-l desfiinteze. Pe aceasta
unitate vine Mi carea Ecumenica sa o zdruncinei tulbure. Ecumenismul, care
se prezinta ca un modernism, vrea in zilele noastre sa scoata catapetesmele
bisericilor, sa arunce rasele preotilor, sa le rada barbile, sa strice armoniai sa
distruga Traditia.
Toate astea ce inseamna? Nimicirea Traditiei. i apoi deformarea i
nimicirea credintei! Deci, in cetatea Ortodoxiei sane inchidem daca vrem sa fim
feriti. Atenpe insa, sa nu lasam vreo poarta deschisa.
i o lamurire: nu ne vom inchide pentru noi in ine. Nu! Ne vom inchide ca
sa luptam pentru Ortodoxie. Dar lupta presupune sa pnem fortareata de
neinvins, citadela necalcata. Nu ajutam nimanui, daca ne predam. Poate, din
pricina atitudinii noastre vom fi judecati ca egoi ti... lnsa nu este adevarat. Faptul
este ca astfel vom tine Adevarul. In acest fel vom asigura tezaurul mantuitor al
HARALAMBIE D.
1156
I
VASILOPOULO
S


Ortodoxiei. Ea va deveni viata noastra, neva inarma cu dumnezeiasca putere ca
sa purcedem la mantuitorul contraatac...

V. Pazirea tezaurului Ortodoxiei


Mare comoara avem noi ortodoqii. Tezaur nepretmt. Ni 1-a adus
Dumnezeu-Omul, cand a venit pe pamanti ni 1-a incredintat. Parintii no tri 1-
au aparat cu lupte, primejdiii mucenicii. Ni 1-au predat nefalsificat. Acum insa
suntem in primejdia de a-1 pierde. In acest cobora pe care au apucat
ecumenitii, unioni tii, dericii i teologii, care din nefericire sunt unelte in
mainile strainilor-voit sau nu, cu tiinta sau dintr-o ne tiinta de neiertat- nu till
cont de nimic.Absolut nimic nu-i face sa se gandeasca series.
in fata acestui pericol, pentru noi credincio ii, pentru noi ortodoqii, se
impune, ca drept datorie mai stringenta, sa ne luptam ca sa pazim Ortodoxia de
holera ecumenista.
Din fericire, Dumnezeu in orice timp, are pe aleii Sai ce nu-i plead
genunchii inaintea Satanei. Din fericire!i in zilele noastre se ridica voci de
impotrivire, din ce ince mai multe, contra unionitilori ecumeni tilor. Clerici i
teologi cu credinta inflacarata intra in lupta pentru Ortodoxie.
Episcopii monahi viteji condamna Ecumenismuli se solidarizeazai se
pregatesc pentru marea batalie a credintei Ortodoxe. Consideram de folos sa
adaugam aici o epistola de o importanta cople itoare trimisa in 1970 de
mitropolitul Mithymnei, lacov catre Sfintul Sinod al Bisericii Greciei: "Sa
priveghem, zice ierarhul, sa priveghem ca sa taiem capul Ecumenismului, ce
ameninta, nu doar Sfanta Ortodoxie cii nemuritoarea Grecie."
lata deci, ce spune textul complet al acestui document valoros:
"Cu durere in sufleti cu 0 criza de COlltiinta foarte serioasa, urmarim de
capva ani manifestarilei acpunile patriarhului i colaboratorilor sai apropiap:
mitropolitul Halchidonului Meliton i eel a1 Arnericii Iacov, ce sunt in opozipe
flagranta cu sfintele i Dumnezeie tile Canoane i cu practica Bisericii...
Dar agravarea sanatatu Patriarhului Ecumenic din ultima vreme a inrautatit
situapa sufleteasca foarte tensionata a credincio ilor, fii ai Ortodoxiei, atingand
hotarele dezastrului mai cu seama in urma cunoscutelor declaratu antiortodoxe
i inadmisibile ale acestuia despre suprematia i infuilibilitatea papala, Filioque,
ECU NISMU 1157

FARAMASCA
potir comun etc.; cati cuvintele u uraticei foarte ostentative ale mitropolitului
Halchidonului din timpul predicii in catedrala
1
fire te
1
mitropolitana din Athena
catre credinciosul popor ortodox greci acele "cuvantari neghioabe" rostite la
rastimpuri de mitropolitulAmericii.
Toate acestea au provocat o indignare generalai oprobiu unanim. Multi se
gandesc serios sa fie exclui din evidenta credincio ilor Bisericii oficiale i sa
treaca la stilismJ urmand acelor ce au racut-o deja. AlpiJ ajuni deja in pragul
disperari
1
ne intreaba cum continuam noi sa pomenim numele Patriarhului
Ecumenic. Iar aceste intrebari ne-au fast puse cu mult inainte ca alp frap sa
inceteze - dupa parerea noastra in mod corect - pomenirea de care spuneam.
i toate astea se intampla din pricina dispretwrii vadite - grape "faimoasei"
uniri - a Sfintelor Coroane
1
prin promovarea ereziilor Ecumenismului i a
celorlalte cu privire la unirea formulelor
1
care e posibil sa duca in eroare pe unii
ascultatori
1
cre tini caldicei i nepasatori
1
ratacipi fund in afara viepi Sfintei
noastre Biserici traita prin Sfintele Taine
1
avand intelepciune pamanteasca
1
sufleteasca
1
demonicai care lozinci de unire nu se pot pune in fapta.

Deci
1
credem ca a venit timpul sa ne pnem infrico atoarele noastre
ragaduinte cu privire la aparareai marturisirea credintei noastre neprihanitei a
drepturilor nemuritoare a Sfintei noastre Biserici Ortodoxe i urmand glasul
con tiintei
1
cu mult respect va aducem la cuno tinta cele de mai jos:

in urma unei indelungate reflectii am hotarat sa adresam Sfantului Sinod
mgamintea de a binevoi sa ia in considerape nelini tea exprimata cu tarie
1
a
pliromei Bisericii Grece ti cea numita cu numele lui Hristos
1
care cere pastrarea
cu mare evlavie i atenpe a Dogmelor Sfinte i Durnnezeie tilor Canoane
1
a
Predanieii practicii Bisericii Ortodoxe
1
de catre pastorii acesteia.

Inca va mai mgam sa cercetap chestiunea trimiterii unui avertisment sever
catre Fanar
1
ca sa renunte la imbrap arile cu heterodoqii atat de
provocatoare
1
primejdioase i tradatoare pentm Sfanta noastra Biserica i
popoml nostm evlaviosi ale caror urmarii consecinte vor fi foarte grele.
La urma sa se declare ca pe viitor
1
in scaunul vacant al Constantinopolului
1
nu vom recunoa te pe oricine ar fi ales Patriarh Ecumenic
1
dintre cei ce-i depun
candidatura
1
daca acesta nu este patronsi animat de duhul autentic al Traditiei
Ortodoxei de ravna in ceea ce prive te afurisirea cu indrazneala a declarapilor
i discursurilor in mod vadit antiortodoxe.
HARALAMBIE D.
1158
I
VASILOPOULO
S


,
,
Chestiunea este capitalai pe baza acestei hotaran a Sfintului Sinodi a toata
ierarhia Bisericii Greciei - fie eai neoficiala - din Athena, Thessalonic sau de
oriunde, trebuie sa se asigure unitatea credinteii comuniunea intre ierarhiile
ortodoxe de pretutindeni in aceste vremuri grelei apocaliptice.
Preacinstip Parinp i frap, interesul Ortodoxiei cat i al mult iubitei noastre
patrii cere ca, cu multa cumpatare i atentie, sa colaboram i comunicam cu
heterodoqiii pe deasupra cu papista ii eretici. Puterea lor in aceasta lume este
mare, dari funatismuli ura lor impotriva Ortodoxiei este neatinsa, aa cum
personal, am constatat in timpul contactului nostru social cu ei de un deceniu, in
insula Naxos. Urasc de moarte tot ce-i grecesc i ortodox. Despre asta scrie
multe invatatorul naxioe
0
Sfantul Nicodim Aghioritul.i rna tern ca nu vom
putea supravietui, ca neami Biserica acestei imbrap ari frate ti cu ace tia.
Prin urmare, sa priveghemi sa ne inarmam cu sabia Duhului, ca sa taiem
capul ecurnenismului, ce amenintJ. Sfanta Ortodoxiei nemuritoarea Ellada".
Ca atare, Ortodoxia e chemata sa ramana intru unitate i statomica.
Chemata sa ramana neclintita in hotarele ei. Sa nu piarda vistieria ei, ci s-o
pazeasca cu multa grija. i profesorul de la Universitatea din Athena,
Panaghiotis Trembelas a chemat poporul ortodox in biserica mitropohtana a
Atenei, sa pazeasca credinta lui ortodoxa:
,0! Cretinii mei, suntem Trupullui Hristos. Nu doar preotu, clerul i
arhiereii, cii noi cretinii, fiecare din noi. Patriarhii din Rasarit au zis: <<strajerul
Ortodoxiei este Trupul Bisericii, bine-credinciosul popor al Domnului.
Bineinteles, nu avem noi dreptul sa elaboram Dogma. Asta tine de competenta
clerului i arhiereilor. Ei forrneaza partea care cerceteaza in amanuntirue i in
fuca lui Dumnezeu Adevarul i11 expun i prezinta in Duhul Sfant.
lnsa cei ce pazesc acest Adevar suntem noi.i cu acrivie, pentru ca suntem
Trupul care pazete Adevarul,pe care l-am pazit pana acum i-1vom pazi pana la
sfaqit. Vom apara i Biserica noastra, aceasta mica Biserica
71

ce se numete
Biserica Ortodoxa. Este singura Biserica neclatinata, in ciuda hpsurilor pe care,
poate, le are astazi. Este totui Biserica ce ramine in TradipaApostohca.


70
Sfantul NicodimAghioritul era de origine din insula Naxos unde ai convietuit cu papista,dat fund ci\ in
acea vreme insula era sub tutela Vene(iei. El a L'lmoscut astfel din proprie experienta ,dragostea" i
,bunavointa" papismului.
71
Aluzie la,tum1a mica", aceea careia Tatal a binevoit a-ida impariltia Cerurilor (Lc.l2,32).
FARAMASCA

Avem deci, datoriai trebuie cu orice jertra sa pazim vistieria Ortodoxiei,
adica invatatura lui Hristos i a apostolilor nefalsificata, precum ne-au
predanisit-o".

VI. Luminarea


Alt pas pe care trebuie sa-l facem acum noi, cre tinii ortodoqi, este
luminareai salvarea celor ratacip cati a celor ce sunt pe cale sa se in ele.
Este razboi sfant.i in acest razboi ce are loc, trebuie sa tim pozipile de lupta
i mi carile inamicului. Sfinpp arhierei, preop, monahi, predicatori, teologi,
profesori, barbap, femeii top ortodoqii pe picior de razboi. Este timpul. Acel
cuvant: ,eel ce nu este cu noi, este impotriva noastra" pe care 1-a spus Hristos se
potrive te mai mult ca niciodata, conjuncturii istorice biserice ti in care ne
aflam. Ori cu Hristos, ori cu vrajma ii lui Hristos. De vrem sa fim cu Hristos,
trebuie sa demascam ecumenismul antihristic. Este neaparata nevoie sa ridicam
proteste i sa infieram orice acpune, orice mi care sau fapta, ce nu e in
conforrnitate cu calea Credintei Ortodoxe. Avem obligatia sa razboim pe
potrivnicii Credintei noastre. Avern datoria sa deconspiram orice obscur plan de
aqiune al lor i orice activitate perfida a unor teologi ecumeni ti, a unor
purtatori de rasa unioni tii a unor monahi influenti, cati a puterilor intunecate
ce se ascund in spatele lor. Avern obligapa sa cunoa tem adevaml, sa luminam i
pe fratii no tri, popoml cre tin-ortodox, ca sa nu cada in in elare.
De altminteri, de asta sei tern ecumeni tii. De descoperirea lor. Ei pescuiesc
in ape tulburi. Lucreaza meschin, conspirativi viclean. Orbecaiesc in intuneric.
Se adeveresc astfel cuvintele Dornnului, Care a spus: ,Tot eel ce face cele rele
ura te luminai nu vine la lumina, ca sa nu se vadeasca faptele lui, cain intuneric
sunt lucrate".
Ace tia traiesci lucreaza prin minciuna. Iar minciuna nu suporta lumina,
precum gheata nu suporta soarele arzator,i intunericullumina putemica. De
aceea noi le vom da in vileag intentnle lor intunecate.i astfel se vor prabui i
nami.
Exact asta urmare te i prezenta carte. Difuzarea ei nadajduim ca va face
lumina indeajuns, cu privire la planurile lor. Multi se vor luminai nu vor cadea
lesne victime propagandei lor. Apoi, nu tii uncle va ajunge aceasta carte. Poate
ECU NISMU 1159

sa ajunga la cei ce cugeta i se sfatuiesc cele rele ale ecumenismului i sa se
intoarca vreunii din eii sale zadarniceasca planurile.
Pentru difuzarea acestei carp., ce da in vileag intenpile intunecate ale
vrajma ilor Bisericii, ai datoriai tu, iubite cititorule, de a pune urnarul. Pentru ca
i tu eti strajer al Ortodoxiei.
Ce ai fi facut, daca ai fi fost paznic la o cale feratai ai fi tiut ca un tren cu mii
de cetateni este in prirnejdie sa cada in prapastie la un pod aruncat in aer, undeva
in sectorul tau. Ai fi ramas nepasatori ai fi lasat in primejdie de moarte mii de
suflete? Cu siguranta ca nu! Ai fi facut totul ca sa izbaveti pe oameni de la
moarte.
Este, deci, posibil sa-p pese mai mult de salvarea de la moartea trupeasca a
aproapelui tau,i mai pupn de a se izbavi de moartea sufleteasca? Nu cred...
Pazitor al credintei noastre eti i tu, iubite cititorule. Pazitor al Bisericii
trebuie sa fii. Ca atare, nadajduiesc ca n-ai sa lai sufletele fratilor tfu ortodoqi sa
cada in imbraparea morpi, care este actualul ecumenism tara de Dumnezeu.
Transrnite mai departe din cate ai citit in aceasta carte. Arata interes pentru
acei semeni ai tfu, ce calatoresc tara vreo banuiala cu trenul autodistrugerii, cu
infrico atorul ecurnenism.
Fa orice pop ca aceasta carte ce-o pi in m<lini, sa ajunga 1a cat mai mulp.Fa in
a fel ca i alpi sa o transrnita mai departe ca sa poata fi citita de cat mai mulp i
astfel sa-i dea seama de cate se intfunpla pe la spatele nostru. Ajuta acelora ce,
cu Uuratatei nepurtare de grija, niveleaza totul printr-o atitudine neghioaba,
spunand: ,nu-i niciun bai"... R.aspindete cu perseverenta aceasta carte!
Este neaparata nevoie sa afle cat mai mulp cre tini cu putinta, toti cre tinii
Bisericii noastre Ortodoxe, despre intentiile satanice ale ecumenismului. Este de
neaparata trebuinta, deoarece suntem in primejdie sane prinda nepregatiti, prin
surprindere, acei ce conduc Ecumenismul in tainai din umbra.
Aceasta carte,i orice alta carte ce demascheaza puterile intunericului care
razboiesc Ortodoxia, trebuie sa fie cumparata i difuzata pretutindeni.
,,Ecumenismul tara masca", ce-o cite ti, trebuie sa ajunga in miinile tuturor
clericilor, militarilor i a tuturor cadrelor didactice. Trebuie ca, toti ce poarta
funcpi de raspundere in stat, sa afle de acest mare duman al sfintei noastre
credinte, ecumenismul.


HARALAMBIE D.

160
I
VASILOPOULOS

FARAMASCA

Astfel nu vor cadea ei in ii victime ale planurilor urzite de satana impotriva
Ortodoxiei
1
ci vor sesiza la timp pericolelei vor condamna puterile antihristice.
in acest mod nu vor lasa pe slujitorii acestor infrico atoarei demonice planuri
sa faca ce vor in tara noastra. Ci
1
bineinteles
1
din contra vor lumina tineretul
1
in
general
1
poporul tot.

Fire te ca vrajma ii Bisericii n-au de gand sa depuna armele. Asta s-a vazut in
reactia vicleanai mar ava a masonilor
1
manifestata atunci cand intr-un manual
de clasa a VI-a a fast indus un capitol lamuritor despre rolul Masoneriei.
Masonii au racut tot posibil sa scoata acel capitol.
11
Au intors lumea cu susu-n
jos"
1
cum se zice in popor
1
i au izbutit
1
in pofida opozitiilor
1
sa-l elirnine din
manual! Nu intentionam aici sane referim in amanunpme la acest fapt
1
nu face
obiectul carpi de fata.
insa
1
accentuam ca este de trebuinta ca tot poporul ortodox sa fie lamurit cu
privire la infioratorii vrajmai ai Bisericii noastre
1
care sunt demascap in aceasta
carte. Sa afle toti oamenii invatap - medici
1
avocap
1
ingineri
1
chirni ti - adevarul ca
sa nu-i in ele ecumenismul ateu
1
cu cuvinte amagitoare despre
11
dragoste" i

11
pace".

i cand top vor ti ca ecumenismul este du man de moarte al Ortodoxie
1
i
cand top vor afla ca adventi tiiJ masoniiJ comuni tiiJ ereticiii ateii vor sa ne
uneasca intr-a JJcredinta" pe care 0 fabrica in laboratoarele raradelegii lor) atunci
vor tii cum sa se opuna. Vor ti cai colaboratorii lo
1
r ce vorbesc de
11
unire"
1
sunt slujitori ai acestor puteri intunecatei lise vor impotrivi pe masura.
in acest mod
1
neamul va fi pazit de aceasta stricaciune a ecumeni tilor.

Iubip cititori
1
cu puterea lui Hristos aceasta carte scoate masca
ecumenismului. Ati vazuti voi in paginile sale adevaratul chip al ecumeni tilor.
Sa punem umarullaolalta pentru difuzarea ei. Sa incercam sa ajunga la toate
parohiile. Sa intre in posesia eii ierarhuli preotuli muncitoruli taranul i
studentuli funcponaruli eful de fabricai rninistruli prefectuli pedagogul...
Toti
1
dar mai intai ace tia ce sunt aparatori ai credinteii ai patriei
1
trebuie sa
cunoasca cum lucreaza perfizii vrajmai ai religieii ai Greciei.
Ar fi de dorit ca aceasta carte sa fie tradusai in alte limbi
1
caci subiectul
intereseaza toata Cre tinatatea
1
toate neamurilei toate popoarele. Insa ca sa se
faca acestea e nevoie de banii inca mulp. Cine iivor da? Credincio ii
1
cre tinii-ECU NISMU 1161
HARALAMBIE D.
1162
I
VASILOPOULO
S

ortodoqi. li vor dona credincio ii care tiu sa apere prin fapte Credin a
Ortodoxai patria ortodoxa.
Pannno tri, cand se luptau pentru credinta lui Hristos cea sfanta i
hbertatea patriei, ii dadeau averile lor intregi - i insemnate desigur - i
ramaneau la urma saraci. Dar multumita acestor jertfe viteje ti ale lor, astaz.i
suntem hberii cre tini ortodoqi. adari in acest sfant razboi de azi noi ne
vom arata mai prejos ca ei? Acum estelupta mai presus de toate.
Inorice caz, to? vrajm ii credintei, to? sabotorii Ortodoxiei, oricat de sus s-
ar afla trebuie condarnnati.E de trebuinta ca planurile lor conspirative sa fie date
pe fata. Poporul ortodox ar putea, prin lamurireai activitatea noastra, sa afle
adevaruli sa se pazeasca de lupii imbraca? in piei de oaie.Trebuie sale aratam
ca nu suntem precum ne cred aceia. Deoarecei masoniii ecumeni tii cred, ca
de altfeli sioni tii, ca noi, cre tinii, suntem astfel de oameni care fac orice
pentru a-i d. tiga interesullor material, iubitori de dulceturii trai bun.
Cred, iubite cititorule, ca eu mi-am facut datoria, dand in vileag pe vrajma ii
infemah ai credintei noastre. Am racut ceea ce, poate, tu nu puteai. Acum tu fa
ceea ce-i mai u or. Raspande te aceasta carte pretutindeni. Fa-ti datoria, dand
din ce-? prisose te sau din strictul necesar. Mica noastra jert!a se va face anna
nebiruita impotriva inten?ilor ecumeni tilor. Fiindca astfel cartea va putea fi
difuzata iva putea circula de la un capat la altul. Fiecare carte ce-o daruie ti este
o bomba in tabara vrajm ilor lui Hristos. Iar fiecare cititor al ei, cu certitudine,
va striga cu glas de tunet: NU!Acestei uniri blestemate impreuna co ereticli.
Nu!Planurilor masoneriei. Nu!&umenismului ateu.
Aici trebuie sa fie notat ca eu nu d tig absolut nimic de pe urma acestei carti.
Toate incasarile vor fi canahzate in lupta anti-eretica i in luminarea fra?lor
no tri cre tini cu privire la Adevar; pe care ecumenismul incearca, cu o furie
dezlantuita, sa-l nimiceasca.


Asifel vor putea ajla toti...

Odata cu lamurirea, pe care suntem datori s-o fucem noi credincio ii, to?vor
afla urmatoarele: ca masoneria, ce lupta in prin1a linie pentru
11
unirea Bisericilor"
multumita ecumenismului, nu este ocrotita prin lege de catre Constitu?a
greaca. A fost condamnata in unanimitate i definitiv de catre Tribunalul de
FARAMASCA

prima instanta din Athena, prin hotararea cu numarul2060 I din 1969, fundca
urmare te ,propagarea Francmasoneriei, religie oculta i drept consecinta,
neocrotita de dispozitia 16 I 2 din 1968, prevazuta de Constitupe".
Inca va afla, ca masoneria a fost condamnatai de Biserica prin hotararea
Bisericii Grece ti din 1933, potrivit careia masoneria este incompatibila cu
Cre tinismul. Prin urmare, orice mason nu este cre tin.
Va afla, de asemenea, ca ,Rotary", care organizeaza mesele comune in
cinstea Patriarhului Ecumenic Athenagoras, nu este o asociape nevinovata, ci
calul troian al masonerieii o organizape filo-sionista.i iata dovezile:
1. Diferite ,Biserici"i statui german au declarat oficial ca ,Leshi Rotarysmus"
este o organizape antihristica, masonicai filo-sionista, ce urmare te punerea
in aplicare a planurilor puterilor oculte
72

2. ,Constitutia" sau regulamentul internal ,Rotary''-ului ne spune tara ocoli uri
i in maniera masonica, faptul ca ,ideile asociapei Rotary se afla in armonie
totala cu toate religiile pamantului..". (ecumenistai masonica MPA cu toata
,marepa" ei; Cine se poate indoi?)
3. ,Rugaciunea" celor de la ,Rotary" estei ea dupa tiparul masonic, deoarece
nu este pomenit nicaieri numele lui Hristos!!
4. Diferite lmnuri ale celor de la ,Rotary'' menponeaza tara inconjur ca top
membrii organizatiei sunt mandri ,fiindca sunt ostai ai Rotary-ului"! Noi
insa, care in clipa Botezului suntem uni cu ulei sfinpt, precum luptatorii din
vechime din luptele greco-romane inainte de a intra in arena,i am devenit din
acel moment ostai ai lui Hristos, avem una i singura mandrie ca suntem
luptatorii ostai ai Lui! Ca atare, cum este posibil ca grecii cre tin-ortodoqi
sa se mandreasca astazi ostentativ ca sunt ,ostai ai Rotary-ului", in timp ce
astfel neaga ca sunt ostai ai lui Hristos, Care ,a ie it ca un biruitor, ca sa
biruiasca"? Pentm ei suntem in mare mahnirei pe ei incercam sa-i izbavirn
din,rople dintate"
73
ale acestei enorme ma inarii satanice.
S. Ierarhia Bisericii Greciei a adoptat in 1958 urmatoarea pozitie fata de
,Rotary'': ,Se ordona neparticiparea clericilor la discursurilei mesele comune72
Vezi: a) cartea de dezvaluiri a lui Michael Bars cu titlulRotarysmus,edi\ia Tallin, Estonia, 1939i b)
periodiculVehi,septembrie 1937, Praga
73
Aluzie!a emblema Rotary: roata dintata. (n. ed.)

ECU NISMU I163
HARALAMBIE D.
1164
I
VASILOPOULO
S

ale rotaryanilor pana cand ace tia nu ii reevalueaza atitudinea lor fata de
Biserica, adica pana cand se dovedesc a fi credincioi fii ai ei". Nu tim daca
suntem informati indeajuns despre acest lucru, dar in orice caz trebuie sa
reliefa.m ca o atare )Jreevaluare" n-a avut loc pana astazi.
6. i o ultima dovada de nezdruncinat: cine directioneazai pun in mi care in
toata lumea rotile dintate ale rotaryanilor, a caror emblema ati vazut-o? Este
tiut pretutindeni ca componenta de baza in conducerea "Rotary"-ului este
formata in propoe de 70 pana la 99% din masoni. Fire te, Grecia n-a putut
face exceptie...

Prin citirea caIor ce demascheaza ecumenismul, toti vor afla ca, proiectul
de )Junire a Bisericilor" 11 pregateau, cu multi ani inainte de a se manifesta la
amploarea de astazii a :fi incadrat in YMCA Vor :fi informatica Mott, eel care a
fost pre edinte de onoare pe viata al YMCA i-a oferit serviciile sale substantiale
ecumenismului.
in expunerea Consiliului National al YMCA- Grecia ce s-a tipant in 1956 sub
titlul "30 de ani de existenta a Fratiei Tinerilor Cretini (ZMCA) in slujba
tineretului grec", la pagina 54 sunt scrise urmatoarele: "Dr. John Mott... mai
mult ded.t oricare altul a dat formai viata nu doar midrii YMCA, ci i duhului
ecumenist al Bisericilor".

Cititorul ce se zbate sa afle adevarul i care nu vrea sa traiasca in intuneric i
sa devina unealta a puterilor satanice, va fi informat ca printre diferitele planuri
pe care puterile intunecate le pregatesc sa :fie puse in aplicare, face parte i
"Calendarul Mondial". Acest ,,calendar" va fi imp5.ftit in 13luni (de cite 28 de
zile fiecare) cu sarbatori fixe, praznuite obligatoriu de toata omenirea!
Pregatirea terenului pentru punerea in functiune a calendarului acesta are loc
sistematic in presa din intreaga lume. Discursuri privitoare la acest lucru s-au
auziti in Grecia la Postul National de Radio al Greciei... Insa cati tiu ca acest
,Calendar Mondial'' este o unealta in m3inile ecumenismului satanic? Cati tiU
d.in acest chip se urmare te stabilirea unei zile comune a co-aniversaru zilei de
na tere a lui Budha, Mahomed,i a altar zeitati idolatre, impreuna cu Naterea
Domnului nostru lisus Hristos.


FARAMASCA
Prin urmare, trebuie sa tim pana la eel mai mic amanunt toate intenpile
tuturor ma inatiilor vrajma ilor Sfintei noastre Biserici, ca sa combatem pe
,pionierii" proiectelor unioniste, care incearca sa ne convinga prin in elaciune,
ca toate astea le fac pentru binele omenirii. 0! bietii de ei! Li se sfa ie inima
pentru asta!

Cititorul inca va mai afla ca fo tii du mani neimblanzip ce se du maneau
intre ei, acum s-a unit i lucreaza mana in mana in prejudiciul Ortodoxiei,
oferindu-i serviciile lor ecumenismului. N-a trecut multa vreme de cand presa
mondiala i greceasca a transmis tirea ca Pedro Arrure, papa de culoare din
ordinul iezuitilor a facut o vizita oficiala in Uniunea Sovietica pentru stabilirea
unor relatii cat mai apropiate cu Biserica Ortodoxa Rusa
74

Aceasta veste a provocat constemare nu numai noua, ci i poporului rus
insu i. In aceasta tara pe parcursul ultimilor 500 de ani i pana azi cuvantul
,iezuit" constituie pentru orice rus, religios sau nu, cea mai rea ocara. Pana azi
inseamna a fi totuna cu ,tatarnicule, amagitorule, criminalule, sadicule,
raufacatorule, uneltitorule, violatorule, escrocule"...
De atunci de cand s-a fondat aceasta banda de criminali ,in numele lui
Dumnezeu"!, omenirea a platit activitatea ei cu milioane de vieti omene ti...
In vechea Rusie prerevoluponara s-au tiparit mii de carti serioase, ce
dezvaluie activitatea satanica a iezuitilor in detrimentul poporului rusi a altar
popoare, mai ales, ortodoxe.
Ba chiar, pana i Guvemul Rou Sovietic i Partidul nu puteau ignora
aqiunile acestor ,bravi" concurenti ai lor. Din ordinullui Stalin insu i, Academia
de tiinte ca i alte organizapi au strans i publicat materiale bogate despre
acpunile iezuitilor de la intemeierea ordinului (1940) pana azi. Exista multe
astfel de publicatn.
lnsa ce poate insemna, dupa 1000 de ani de lupta impotriva Ortodoxiei ruse,
aceasta ,prieteneasca" vizita a papei de culoare in Moscova? Raspunsul ni-l da
sinoptici sub forma de epigrama un rus ortodox din Cortina de Pier, uncle
traie te i azi: ,Nu e vorba decat de o apropiere in vederea unei colaborari
stranse a vrajma ilor Sfintei noastre Ortodoxii! 0 sa vedeti in scurt timp inca i


74
Virna, 27.08.71; Akropolis,29.08.1971
HARALAMBIE D.

1166
I
VASILOPOULO
S


mai multe uzine pe care le va face papa in Rusia; in schimb, cap au ramas inca
ortodoqi sa devina, prin foqa, unip! Brejnevi cu leahta (Partidul) nu dau doi
bani pe Ortodo:xiei o urasc la fel cai papista iil"
i intr-adevar apropierea nea teptata de azi intre Vaticani Moscova, cat i
acordarea Sfintelor Taine de catre Biserica Rusa catre ereticii papisti nu este
decat consecinta presiunilor ecumenismului i a stapanirii tiranice i atee a
Kremlinului. Astfel vedem politica comunismului impunand uniatismul
papista(greco-catolicismul) Bisericii martirice a Rusiei, ca schimb fata de
feluritele fabrici de ma ini a caror raspundere de construire i nalizare in
Uniunea Sovietica i-a asumat-o papa.
lata deci, de ce a vizitat Rusia papa eel negru al iezuitilor.i iata de ce top
ortodoqii avem datoria sa ne asumam lucrarea de luminare i lamurire a celor
ne tiutori.
FARAMASCA

Despre autor


Parintele Haralambie Vasilopoulos a fost unul dintre cei mai mari aparatori
ai Ortodoxiei din Grecia secolului XX. Credinta lui in Dumnezeu era vie i
ferma. Prin predicile lui inflacarate, prin cfu-tile lui revelatoare, a demascat pe cei
care lupta impotriva Ortodoxieii a neamului elen. 1-a demascat pe masoni, pe
ecumeni ti, pe iehovi ti i pe toti ereticii contemporani care lupta impotriva
ECU NISMU 1167
HARALAMBIE D.

1168
I
VASILOPOULO
S

Adevarului. A organizat manifestari temerare, a infiintat o asociape anti-eretica
(Presa Ortodoxa Elena) i a scris o mu1pme de articole. De asemenea, este
autorul a zeci de caqi cu duh patristic
1
care zidesc duhovnicete
1
intaresc i
trezesc sufletele binecredincioilor. Multe din ele sunt traduse in alte limbi, spre
folosul drepcredincioilor de pretutindeni. A publicat temerarul ziar Orthodoxos
Typos (Presa Ortodoxa) care este
1
probabil, realizarea lui cea mai importanta.
Vrednicul de pomenire Panntele Arhimandrit Haralambie, aparatorul
neobosit al credintei noastre, s-a nascut in anul 1910, in satul Analipsi
Trihonidos, din localitatea Etoloakarnania. Parinpi lui
1
evlavioi i cu mulp
copii, erau Dimitrie i Spiridula. Aici i-a trait copilana, iar primele trairi
duhovniceti le-a avut in bisericutele din afara localitapi i in manastirea
Sfantului loan Botezatorul. Aici a citit i viata Sfantului Iacob Noul Mucenic
(sarbatorit pe 1 noiembrie)
1
care i-a influentat foarte mult sufletul
1
aprinzand in
inima lui flacara pentru credinta in Hristos.Gimnaziul1-a terminat inNafpaktos,
in anul 1928. Apoi a urmat cursurile Facultapi de Teologie din Atena
1
fund
hcentiat in anul 1933. Dupa aceea a hotarat sa devina predicator in cadrul
Frapetatii Teologilor Viata>>, lucrand la Mitropoliile din Patra
1
Kalavryta i
Aigialia, Corint, Levkada, Ithaki
1
Nafpaktia, Arti, Karpenisio Ioannina
1

Driinupoleos, Pogoniani
1
Konita i Edessa. Predica lui
1
vie i simpla, intra in
inimile ascultatorilor, linitind i incurajand sufletele triste.
Odata cu inceputul razboiului greco-italian ia parte ca subofiter in prima
linie. Anii negri de ocupape ilgasesc in lupta din Giannena
1
unde este inchis i
condarnnat la moarte. insa in februarie 1944 este ehberat din inchisoare cu
ajutorul lui Dumnezeu i vine ca predicator laic in Etoloakarnia
1
unde
desla.oara, in afara de alte activitap, o bogata activitate sociala
1
mai ales in satul
Papadates
1
pana in anul1956.
in anul 1951, pe 20 mai
1
in ziua de duminica, este hirotonit diacon de
Mitropolitul Ierothei in Biserica Sfintei Treimi din Agrinio. in ziua urmatoare
1
pe 21 mai
1
este hirotonit preoti inaintat la treapta de arhimandriti duhovnic,
in Biserica Sfintilor Constantin i Elena i la comunitatea cu aceli nume, in
eparhia din Trihonidos.
Dupa anul1956 vine in Atena i slujete in Biserica Sfintei Maria, din strada
Romvis. Pe 21 noiembrie
1
exact in ziua Intrarii in Biserica a Maicii Domnului, in
anull9S8, infiinteaza asociatia Uniunea Ortodoxa Panelen:i>>.
FARAMASCA

lata ce spunea inainte sa o infiinteze: Vom infiinta o Organizatie
Antieretica Panelena. 0 Asociatie Cre tina legala de Rezistenta impotriva
du manilor cu diferite denumiri religioase ai tarii noastre, care tara piedici
in eala sufletei prin metode viclene de convertire recruteaza ,ieniceri". Vom
denunta activitatile lor ilegale de convertire. Vom dezvalui masca lor in elatoare.
Vom divulga in elatoriile lor.i toate acestea prin publicapi, prin lansari de carp
antieretice, prin ornilii, prin adunari de proteste, prin lupte judiciare i, in
general, prin toate rnijloacele legale de rezistenta.
in anul1961 publica, prin marea lui daruire, ziarul Presa Ortodoxa. Parra
la trecerea lui catre Dornnul a publicat sute de carp antieretice, moralizatoare,
ornilii, Talcuirea Noului Testament, Vieple Sfintilor, care au adusi aduc mare
folos cititorilor. Din anul 1962 pana in anul 1968 a fost staretul manastirii
Petraki, cu hramul Sfinplor Arhangheli, de uncle a fost indepartat in timpul
dictaturii.
A adorrnit intru Dornnul pe 14 februarie, in zorii zilei de durninica a anului
1982i inmormantat in ziua urmatoare in satullui natal.
Parintele Haralambie Vasilopoulos traia pentru Hristos, vorbea pentru
Hristos, scria pentru Hristos. Intreaga lui viata a fost un neobosit i temerar
aparator al Ortodoxiei, al Sfintei Tradipii al patriei sale. Un lucratorinflacarat al
Evangheliei, care i-a inmulpt talantul primit.
Sa avem binecuvantarea lui!

ECU NISMU I169