Sunteți pe pagina 1din 60

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03


AUXILIAR CURRICULAR
Domeniul: TEHNICI POLIGRAFICE
Modulul: ROTATIVE OFFSET CU HRTIA IN BOBINA
Nivelul 3 clasa a XII-a
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare
institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
Noiembrie 2008
1
Usctor cu aer
cald Radiatoare cu IR
Bada de h!rtie
"u#e cu aer cald pentr
e!it"re" cont"ct#i c
p#ci#e $e %&i$"re
'#ci#e $e %&i$"re
Usctor c "er c"#$
MEdCTCNDIPT / UIP
P!in "#e$i%&#i
Au'o#i:
M#i (m)i#
M'ei Ol'enu
profesor ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic MEDI
profesor ing.,grad didactic I, Colegiul Tehnic MEDI
Consultan!"
CENTRUL NA*IONAL DE DE(VOLTARE A +NV,*,MNTULUI
PROFESIONAL -I TEHNIC
Pul POSEA inspector CNDI#T
2
U$% Rotati&e o'(et cu h!rtie ) *o*i+
C1 Introduce si conduce banda de hrtie n masin
Variante posibile ale traseelor benzii
Derulatoare de bobine
Debitoare de band
Tensionarea benzii la nivelul rupurilor
Dispozitive de siuran!
"ipirea automat a bobinelor
C# Preteste rupurile de imprimare
$i%area formelor pe cilindrii postform
&nlocuirea cauciucurilor offset
&nlocuirea asternuturilor
Presiunea de imprimare
C '( Prorameaz usctorul) instalatia de rcire n trepte si instalatia de aplicare
a solutiei cu *ilicon
+sctoarele de band, Parametrii de lucru ai usctorului(temperatura de
intrare) temperatura de iesire) debitul aerului comprimat,
Instalatii de rcire n trepte a hrtiei
Instalatii de aplicat solutie cu silicon
C-( Coordoneaz imprimarea tira.ului
Tipuri de produse tiprite /n coli) n colite) n rol0
Asiurarea concordantei parametrilor imprimrii cu cei ai aparatelor de
fltuit si eliminare
Corectii efectuate n timpul imprimrii tira.ului
3
Titlul lec,iei( Or-ai#area .roce(ului de i/.ri/are
O*iecti&e%
Identificarea pr1ilor componente ale ma2inii ofset rotative
Identificarea echipei necesare func1ionrii acestui tip de ma2in,
*tabilirea opera1iilor efectuate de fiecare membru al echipei de
deservire a ma2inii de imprimare,
$o,iutul .ro.riu-#i(%
In componen1a masinii rotative intr urmatoarele mecanisme(
3ecanism de alimentare cu hrtie in sul
Aparate de imprimare
Aparate de umezire
Aparate de cerneala
Aparat de eliminare si de prelucrare a colilor tiprite
$i 1 *chema unei ma2ini rotative de tipar plan
3asina este prevazuta cu un numar de aparate de alimentare cu hartie si
aparate de imprimare diferit,
"ucrarile care se e%ecuta pe ea sunt lucrari de tira. mare si im mai multe culori,
4
Racirea
Depuner
e de
silicon
Unitate de
faltuit
Palnia de faltuit
are de
in!ersare
Eli"inare
a in colita
Eli"inarea
in coala
Consola de
control
Uscarea cu aer cald
#li"entarea
cu $%rtie
I"pri"are
a
Aceste precizri e%plic structura echipei care va deservi ma2ina, 3a2ina este
deservit de o briad format din masinist si a.utoare pentru fiecare rup de
aparat,
3a2inistul rspunde de buna func1ionare a ma2inii) de rezultatele calitative 2i
cantitative ale procesului de imprimare,
4ranizeaz locul de munc
5eleaz mecanismele ma2inii
3a2inistul Prete2te ma2ina pentru tipar
Asiur reistrul de imprmare
*upraveheaz tira.ul 2i nltur defec1iunile ce se
ivesc
A.utorul de ma2inist a.ut pe ma2inist n efectuarea opera1iilor de relare) de
montare a plcilor) de confec1ionare a a2ternutului,
3a2inistul supraveheaz 2i controleaz opera1iile efectuate de to1i membrii
brizii,
3a2inistul are puterea de a se adapta oricrei situa1ii privind repartizarea
sarcinilor de produc1ie pe membrii echipei, *uperiorul su) briadierul sau
maistrul este obliat s supervizeze activitatea ce se desf2oar la ma2in
pentru a asiura buna func1i6onare a utila.ului,
Pe perioada tira.ului tot personalul de deservire a ma2inii trebuie s
supraveheze starea tehnic a ma2inii 2i calitatea tiparului) nlturnd
defec1iunile ivite,
$oce.te 0i o,iui cheie( rup) briad) ma2inist) a.utor de ma2inist) rela1ii de
subordonare) a.utor n activitate) rela1ii de coordonare,
Re,ie,i%
*tructura constructiv a unei ma2ini rotative
Deservirea acestui tip de ma2in,
1.lica,ii .ractice,
3asina rotativa cu hartia in sul nu este la atelier, Pentru a face o prezentare
enerala a masinii este nevoie fie de a o vizualiza la o intreprindere polirafice)
fie de a face o proiectie in Po7erPoint,
Am creat o prezentare in Po7erPoint
*e va discuta despre sarcinile a.utorilor de masinist pe fiecare aparat si a
relatiilor dintre ei
*e va determina care opera1ii necesit mai multe persoane 2i modul de
oranizare pe sarcini a acestor opera1ii,
E&aluare
1, Cum stabilim cte persoane vor deservi o ma2in de imprimat8 Care sunt
criteriile de determinare8
#, De ce este ma2inistul responsabil de calitatea tiparului8
', Care este raportul de rela1ii dintre ma2inist 2i a.utorul de ma2inist8
&
-, Avand schema masinii indicati drumul parcurs de hartie intre aparatele ei,
'
2a0i+ rotati&+ ali/etat+ cu 3 *o*ie de h!rtie
Cernelurile cu uscare rapida se numesc cerneluri coldset/ cu uscare la rece0,
Cernelurile cu uscare cu aer cald) cerneluri heatset,
$iecare band de hrtie este colorat pentru a face distinc1ia dintre ele, 9u are
letur cu culoarea cernelii depus pe ea,
:ste ma2in pe dou nivele, ;obinele se sesc n maazia cu hrtie) la subsol,
3a2ina poate lucra cu toate cele < benzi de hrtie ob1innd la elininare produs
polirafic cu -= paini, Dar poate lucra 2i cu mai pu1ine bobine,
Pentru cernelurile cu uscare rapid /coldset0 avem mai multe posibilit1i(
$iecare band traverseaz un sinur rup de cerneal) adunndu6
se la fal1aparat) unde sunt fl1uite) tiate n coal) adunate 2i iar
fl1uite pentru a forma produsul final, 4b1inem > benzi cu cte o
sinur culoare fa1?verso
* lucreze o sinur bobin 2i s ob1inem 1 band 1?1culori
* lucreze #) ') - bobine 2i s ob1inem #benzi 1?1 culori) ' benzi
cu 1?1 cculori) - benzi cu 1?1 culori
Poate lucra numai bobina ') banda s treac prin duo rupuri 2i
ob1inem 1 band #?# culori
(
#li"entare cu &)en*i
Partea cu cerneluri cu uscare cu aer cald
Uscator cu aer cald
Partea cu cerneluri cu uscare rapida
Sistem hibrid de imprimare cu cerneluri heatset si coldset
Alimentare cu 5 banzi
Faltaparat
Racitor
6 benzi de hartie ofset pentru productie multicolora a 48 pagini
Optiuni de imprimare
! banda 4"4 color #heatset$% 5 benzi !"! color #coldset$ sau ! banda 4"4 color #heatset$
! banda !"! color #coldset$ sau ! banda 4"4 color #heatset$% &benzi &"&color #coldset$'
! banda 4"4 color #coldset$'
!banda !"!color #coldset$'Sistemele coldset si heatset pot functiona indi(idual una fata de
alta'

1 2 3 4 & '
Pot lucra bobinele ')> 2i biecare band s trec prin dou rupuri
de cerneal 2i s rezulte # benzi cu #?# cerneal,,
Variantele sunt multe n func1ie de compozi1ia lucrrii, Dac mai ata2m 2i
aparatul din dreapta cu cerneal heatset variantele se multiplic,
$isa de evaluare va fi creata pe baza acestor variante,
+
2a0i+ cu trei &ariate de -ru.uri de i/.ri/are 0i ali/etare cu
dou+ *o*ie de h!rtie
3a2ina const dintr6un rup satelit pentru patru culori pe o fa1) un rup cu trei
cilindri care tipre2te pe verso o culoare /te%t0 2i un rup fa1?verso pentru a
doua band de hrtie,
Dac urmrim traseul fiecrei benzi de hrtie putem observa rupurile pe care le
strbat) straturile de cerneal care se vor depune pe fiecare fa1 a benzi, &nainte
de a intra pe plnia de fl1uit sunt indicate cu triunhiuri straturile de cerneal
depuse pe fiecare a fa1 a benzii de hrtie albastre,
Cele dou benzi de hrtie se adun la intrarea pe plnia de fl1uit, Asta
nseamna c vor fi fl1uite) tiate mpreun,
Pe o astfel de masina vom obtine6printre altele6 un ziar cu prima si ultima paina
policromie iar restul de paini te%t) la culoare,
&n continuare vom cunoa2te veriante de tiprire pe suprafa1a acelea2i benzi de
hrtie n func1ie de traseul ei prin aparatul de tiprit,
Pornind de la aceea2i unitate de imprimare) schimbnd drumul hrtie prin
ma2in) realizm imprimri diferite, &n cele dou imaini de mai .os sunt
e%emplificate dou situa1ii cu rupuri de imprimare diferite,
,
1-
("n$" tip)rit) pe
tr"se# *
("n$" tip)rit)
pe tr"se# +
,"ri"nt" 2 $e
tr"se
Unit"te - $e imprim"re pentr + c#ori c
trei rte $i.erite "#e &/rtiei
Unit"te s"te#it $e imprim"re pentr 0 c#ori pe "mbe#e
.e1e "#e &/rtiei2no) ci#in$rii34 Rte $i.erite "#e &/rtiei4
U$% ROT1TIVE O45ET $U 61RTI1 I7 BOBI71
"erulatoare de h!rtie
Pentru imprimarea lucrrilor de tira. mare se folosesc ma2ini rotative cu hrtia n
sul, *unt ma2ini de vitez mare) iar pre1ul de cost pentru plcile folosite se
distribuie pe mai multe e%emplare 2i nu afecteaz prea mult pre1ul produsului,
3a2inile actuale au pierderi mai mici la pretirea ma2ini pentru imprimare,
Acest en de ma2ini se construiesc e%clusiv prin anrenarea mai multor sec1ii de
imprimare) fiecare din sec1ii servind la imprimarea pe una sau pe ambele fe1e
simultan,
3a2inile moderne sunt prevzute cu mecanisme de relare a tensiunii benzii) de
schimbare automat a sulurilor) de relare automat a reistrului /att lateral ct
2i pe circumferin1a cilindrului0) de relare 2i de control a suprapunerii culorilor) de
blocare a ma2inii n caz de rupere a benzii de hrtie etc,,
3a2inile rotative cu hrtia n sul se construiesc pe un sinur nivel sau pe dou
nivele,
3a2inile pe dou nivele au alimentatorul cu hrtie la un nivel inferior fa1 de
restul mecanismelor ma2inii, De obicei se face alimentarea din depozitul cu
hrtie unde este aclimatizat,
11
Aparat de alimentare automata cu hartie
in sul
@rupuri de tiparit
Aparat de uscare cu aer cald
Aparate de finisare a colii tiparite
si de eliminare
Consola de comanda
Derulatoarele de hrtie sunt compuse dintr6un a% pe care se fi%eaz bra1ele de
sus1inere a bobinei, Pe a% poate fi un sinur bra1) dou bra1e sau trei bra1e,


a b c
5eprezentarea schi1at a celor trei tipuri de aparate de alimentare cu hrtie n sul
a aparat monoa%ial cu o sinur bobin,
b aparat bia%ial cu dou bobine, *eata ne indic care bobin lucreaz, *e
vede c este pe cale de a se termina,
c dispozitiv in stea/tria%ial0 cu trei bobine, Practic nu lucreaz dect una/n
cazul nostru este pe terminate0,
Dispozitivele bi 2i tria%iale au avanta.ul c pot permite schimbarea bobinei uzate
fr a necesita oprirea ma2inii,
;obina este fi%at pe bra1 prin intermediul unor bacuri care intr pe capetele
miezului central al bobinei,

&n func1ie de formatul lucrrii) de natura ei/carte) revist) ziar0 se folosesc l1imi
diferite de bobin(
Pentru cr1i 2i bro2uri( <AA) <1A) <'A)<BA) BAA)B<A)=-A)C>Amm
Pentru ziare BAA) =-A) 1#<A)1<=Amm,
12
&n imainea alturat este prezentat bobina cu miezul
ei de mucava n care au ptruns cele dou bacuri de
sus1inere, +nul din el este fi%) cellalt este mobil)
permi1nd l1imi diferite de bobin,
1 bobina aflat n
func1iune
# banda de hrtie
' a%ul biradial
2
3
1
2
3
1
3
1
2
"eter/i+ri .e *ada de h!rtie
"a finalul lec1iei anterioare am trecut rapid n revist l1imi de band folosite de
ma2ini rotative cu hrtia n sul, Dimensiunile respective sunt standardizate) adic
corespund unor stas6uri interne 2i interna1ionale, Intrebarea pe care v pute1i
pune este de ce attea dimensiuni, 5spunsul( ra1iuni economice, *uprafa1a
hrtiei trebuie folosit n propor1ie ct mai mare,$iecare bucat de hrtie
aruncat nseamn bani arunca1i la unoi, ;eneficiarul) care este editura sau
chiar autorul poate veni cu dorin1i de dimensiuni de carte diferit dup cum
consider el, Tiporafia trebuie s fie pretit pentru orice surpriz de acest fel,
5+ )ce.e/ cu cartea, Di voi) la rndul vostru) v6ati ntlnit cu cr1i de diferite
dimensiuni, Apropo) observa1i am folosit mereu cuvntul dimensiune) care pentru
tiporafi nu prea este corect, :i folosesc cuvntul format,
$ormat de pain) format de te%t) format de carte) format de ziar) format de
hrtie,,,,,
De acum vom intra 2i noi n normal 2i vom folosi cuvntul format,
Vom prezenta un tabel care s semnifice ce am afirmat anterior
Ceea ce vede1i este doar o parte din tabelul 9,T,5, >A1= 6 1CB=
"1ime
a
sulului
mm
$ormatul colii
tiprite
mm
$rac1iunea
din coala
tiprit
Dimensiunile formatului
cr1ii sau al bro2urii
brut finit
mm mm
<AA <AA%1A1# 1?= #>-%'AA #-A%#CA
<1A <1A%C-A E
1?=
1?1<
1?'#
'A>%-BA 'AA%->A
#'>%'A> ##A%#C>
1>#%#'> 1->%#1>
11B%1># 1A#%1-#
<BA <BA%1ABA 1?=
1?1<
1?'#
#B>%''> #BA%'#>
1<B%#B> 1<#%#<>
1'B%1<B 1'#%1>B
C>A C>A%1AAA 1?=
1?1<
#>A%-B> #->%-<>
#'B%#>A #'#%#-A
Ce remarcm din tabel8
Din aceea2i l1ime de band putem ob1ine formate de carte diferite n
func1ie de frac1iunea de coal/numr de paini care intr pe coala de
hrtie0
A doua dimensiune a
colii de hrtie depinde
de circumferin1a
cilindrului portform)
13
Cilindrul portfor"a
Coala de $%rtie
re*ultat.
/un0i"ea a1ului cilindrului
porfor"a2la3i"ea "a1i". a )en*ii de
$artie
Circu"ferinta
cilindrului
portfor"a
deci de rotativa de care dispune tiporafia,
:%emplu( rotativa Farris 31AAA are circumferin1a de BAAmm, :a poate lucra cu
l1imi de band de la minim '>B la ma%im 1A#A, Deci format ma%im de coal ar fi
BAA%1A#Amm 2i format minim '>B%BAAmm,
5+ cotiu+/ cu #iarul. 9e6am obi2nuit ca la chio2curile cu ziare s ntlnim
formate diferite, +nele ziare sunt mai mici) altele au format mediu 2i sunt 2i ziare
de format mare, Am ntlnit 2i no1iunea de tabloid care se refer la ziarele de
dimensiuni mici, +n ziar de format mare 1?1 are conform *TA*6ului dimensiunea
de -#A%<AAmm/un format mai mare este reu de citit0, Giarul tabloid/de format
mic0 are dimesiunea 1?# adic 'AA%-#Amm, &n func1ie de l1imea benzii de hrtie
care variaz de la <AA) <1A) <'A)<BA) BAA)B<A)=-A)C>A)1#<A) 1<=Amm) formatele
ziarelor pot fi diferite,
:%emplu(
Din bobina de l1ime =-Amm putem ob1ine ziar de format mare -#A%<AAmm sau
tabloid cu format #CA%-#Amm prin alturarea a dou paini cu nl1imea de
-#Amm,
$alcularea ece(arului de h!rtie .etru o lucrare8#iar9
+n tehnician trebuie s 2tie s calculeze cantitatea de hrtie necesar unei
lucrri de un anume tira., :tichetele care sunt lipite pe bobinele de hrtie dau
indica1ii privind sortul de hrtie) rama.ul ei 2i numrul de Hilorame ale sulului,
Pornind de la aceste date) de la tira.ul lucrrii) ct 2i de la prisoasele folosite
tehnicianul trebuie s calculeze cantitatea de hrtie folosit,
:%empluI lucrarea este un ziar de 1>AAAe%emplare, Are format #1A%#BAmm/cu
o sinur fl1uire0
*e folose2te hrtie edi1ie tip A) rama. =A?m
#
, *ulul are l1ime -#Amm,
*e calculeaz numrul de Hilorame de hrtie necesar e%ecutrii lucrrii,
*e ncepe prin a calcula suprafa1a hrtiei folosite pentru lucrare,
&n cazul nostru( 1>AAA%#BA%-#A J 1 BAA AAA,AAAmm
#
J 1 BAAm
#
,
Pentru a afla reutatea 1 BAA%=AJ1'<AAAJ1'<H,
Deci) pentru lucrarea noastr sunt necesare 1'<H hrtie edi1ie tip A,
$arte
Pentru a calcula necesarul de hrtie pentru carte ne folosim tot de tabelul
9,T,5, >A1= K 1CB=, 9e trebuie n plus numrul de paini con1inut de carte) pe
care l vom transforma n numr de coli de tipar,
:%emplu
14
Giarul deschis
2(-""
42-""
"1ime
a
sulului
mm
$ormatul colii
tiprite
mm
$rac1iunea
din coala
tiprit
Dimensiunile formatului
cr1ii sau al bro2urii
brut finit
mm mm
Cartea are 1'< paini, Pe coala de tipar sunt =L=J1< paini
Pentru a afla cte coli sunt necesare mpr1im 1'<?1<J =)> coli, / = coli simple 2i
o coal dubl0,
Dac lucrarea are tira. 1AAAe%, Vom avea nevoie de =%1AAAL1%>AAJ =>AAcoli de
tipar $ormatul unei coli este C>A%1AAAmm
#
,
Deci) toata hrtia va fi =>AA%C>A%1AAAJB<> AAA AAAmm
#
JB<>m
#
,
*e va folosi hrtie ofset tip A cu rama. B>?m
#
,
B<>%B>J>B 'B>J >=H hrtie
9u am introdus prisoase pentru c nu am indicat numrul de culori folosite) deci
cte rupuri de imprimare vor fi relate,
C>A C>A%1AAA 1?= #>A%-B> #->%-<>
1&
"eter/iari .e *ada de hartie
:%emplu( rotativa Farris 31AAA are circumferin1a de BAAmm, :a poate
lucra cu l1imi de band de la minim '>B la ma%im 1A#A, Deci format
ma%im de coal ar fi BAA%1A#Amm 2i format minim '>B%BAAmm,
5+ (e calcule#e 'or/atul *rut 0i 'iit al 'rac,iuii de coal+% 1/:; 1/13;
1/32 .etru 'or/atul de coal+ 700<1020// 0i 357<700//.

$ormat coal $rac1iune de coal $ormat brut)mm $ormat finit)mm
BAA%1A#A 1?=
1?1<
1?'#


'>B%BAA 1?=
1?1<
1?'#

5+ (e calcule#e catitatea de h!rtie8=-9 ece(ar+ e<ecut+rii
ur/+toarelor lucr+ri 8#iar9

$ormat ziar mm
#
l1ime band mm rama. ?m
#

#CB%-#A =-A BA) B>) 1AA
'1>%--A ==A =A) CA) C>

5emarca1i) la e%emplificrile date am folosit o l1ime de band care s fie
multiplu al formatului de ziar, Pentru a evita pierderile de hrtie, "a
achizi1ionarea unei rotative unul din factorii de care trebuie 1inut cont este
la1imea ma%im de band care poate fi folosit
5+ (e calcule#e catitatea de h!rtie8=-9 ece(ar+ e<ecut+rii
ur/+toarelor lucr+ri 8carte9

"1imea
sulului
mm
$ormatul colii
tiprite
mm
$rac1iunea
din coala
tiprit
Dimensiunile formatului
cr1ii sau al bro2urii
brut finit
mm mm
<1A <1A%C-A E
1?=
1?1<
1?'#
'A>%-BA 'AA%->A
#'>%'A> ##A%#C>
1>#%#'> 1->%#1>
11B%1># 1A#%1-#

Vom folosi rama.e diferite B>) =A) => CA?m
#
,
1'
Derulatoare de bobine
Derulator monoa%ial
1 bobina aflat n func1iune
# banda de hrtie
' a%ul monoradial
Derulator bia%ial
1(
3
1
2
2
3
1
1 bobina aflata in functiune
# banda de hartie
' a%ul biradial
Derulator in stea/tria%ial0
1 bobina aflata in functiune
# banda de hartie
' a%ul triradial
1+
2
3
1
;obina de hartie intre bacuri
1,
$otrolul te(iuii i *ada de hartie
"a ma2inile rotative banda de hrtie trece de la derulor prin rupul de tensionare,
5ostul acestui rup este s men1in un produs constant ntre for1a de trac1iune 2i
cea de frnare a bobinei de hrtie,,
Ce nsemn acest lucru8 C indiferent de viteza ma2inii) hrtia st perfect ntins
n ma2in, Dac nu e%ist acest sistem care s asiure un echilibru ntre cele
dou for1e) hrtia se poate rupe sau poate pendula n ma2in, Deci orice
ama2in rotativ trebuie s dispun de acest echipament, Tot n acest rup se
realizeaz 2i alinierea lateral a benzii de hrtie,
&n imainea alturat este prezentat un rup de tensionare cu val1
pendular/albastru0, Cu linie punctat sunt prezentate pozi1ii ale val1ului
determinate de tensiunea din banda de hrtie
&n pozi1ia MaN tensiunea din band fiind redus permite deplasarea val1ului n sus)
lunimea benzii de hrtie este mrit 2i astfel se men1ine tensiunea constant n
band,
&n pozi1ia MbN tensiunea benzii mrit impine val1ul n .os) mic2oreaz lunimea
benzii de hrtie 2i men1ine tensiunea constant n band,
3a2inile moderne sunt prevzute cu dispozitive electronice de pstrare
constant a tensiunii din banda de hrtie, Aceasta se realizeaz de la un pupitru
central pe tot parcursul benzii de hrtie) adic n( rupul de imprimare tip turn) n
suprastructura rupului de imprimare) la barele de inversare 2i la fal1aparat,
Acestea sunt pr1ile esen1iale ale ntreului sistem 2i se resesc la derulor) la
val1ul pendular) la val1ul de tensionare/ro2u0 care n acela2i timp msoar 2i
tensiunea n banda de hrtie) la val1ul de trac1iune 2i la rola de presiune,
Val1ul de tensionare se rese2te la intrarea n principalele aparate ale ma2inii(
aparat de tensionat) de imprimare) plnia de fl1uit,
Val1ul de trac1iune trae banda de hrtie la intrarea pe plnia de fl1uit 2i la
ie2irea de pe plnia de fl1uit,
5ola de presiune o sim la ie2irea din rupurile de imprimare, Permite traerea
benzii din rupuri 2i deplasarea si mai departe,, Intrarea benzii n rupurile de
2-
)erulator
*ensionare
+rupuri de imprimare
a
)
imprimare este produs de presiunea de imprimare 2i suprafa1a cauciucat a
a2ternutului ofset,
"i(.o#iti&e de /etiere co(tat+ a derul+rii *o*iei
Derularea inconstant a benzii de hrtie este produs 2i de forma imperfect a
sulului de hrtie, Datorit depozitrii 2i transportarii incorecte) sulul nu mai are
forma perfect cilindric, De aici derularea diferen1iat a lui, *unt momente cnd
se deruleaz mai repede 2i este pericolul pendulrii hrtiei prin mecanismele
aflate n mi2care, *unt momente de frnare a derulrii care duc automat la
ruperea benzii de hrtie, Deci este necesar o derulare frnat a bobinei pentru
men1inerea vitezei constante de derulare,
$rnarea cu band mobil
21
4
&
1

2
3
anda "o)ila
;anda are viteza de deplasare eal cu cea de derulare
a bobinei 1,Are vitez constant ceea ce nu6i permite
bobinei s62i modifice veteza de derulare, &n partea de
sus vedem 2i un val1 pendular -, Valul > are rol de
sus1inere a benzii de hrtie,
;anda mobil mai are rolul de a accelera viteza de
derulare a bobinei) la schimbarea ei) pn atine viteza
de lucru a ma2inii,
Cureaua - are un punct fi%) iar cellalt este ntins de
reutatea # pentru a men1ine contactul cu bobina pe
msura consumrii ei, $recarea dintre band 2i bobin
asiur derularea frnat 2i controlat abobinei,
Di n acest schem este prezentat val1ul pendular >
care asiur tensiunea constant a benzii,
1
#
'
-
>
4r%nare cu )and. fi1.
4i0+ de e&aluare
1, Avem banda/scala0 de culori pe care fiecare plac imprimat 2i6a depus
culoarea corespunztoare,
a, Indica1i culorile depuse,
b, Preciza1i valorile msurate de pe aceast band
c, Indica1i cine cite2te aceste valori 2i preciza1i corec1iile care pot fi
realizate,
#, Preciza1i semnele de control care sunt citite de capul aparatului de
msurat pentru a indica suprapunerea corect a culorilor,
', De ce este necesar s e%ista aparate de masurat tensiunea n band la
intrarea fiecrui despozitiv al ma2inii8
-, Ce efect are mic2orarea tensiunii din band asupra val1ului pendular8
>, Care este efectul final la intrarea in rup de imprimare8
22
4I51 "E EV1>U1RE
1&!d (che/a ) 'a,+ idica,i(
1 Tipul de mecanism
a 6derulator bia%ial
b6derulator tria%ial
dc6erulator monoa%ial
# Ce reprezint elementele notate cu 1)#)'
1
#
'
' Preciza1i pe desen care este sensul de deplasare a benzii de hrtie,
1&e/ ur/atoarea (che/a(
- Indicati ce tip de aparat este
> Indicati daca are avanta. fata de dispozitivul anterior
< Cate bobine intra in functiune in acelasi timp8
23
3
1
2
2
3
1
>i.irea auto/ata a *o*iei
Deruloarele cu dou sau trei bra1e permit schimbarea automat a bobinelor ) la
viteza de lucru a ma2ini) ceea ce permite o cre2tere substan1ial a productivit1ii,
Toate opera1iile de schimbare a bobinelor sunt comandate 2i optimizate
electronic) ceea ce autorizeaz proramarea diametrelor unor bobine foarte mici
2i)deci) realizarea unor economii de hrtie, &n determinrile pe care le a1i
e%ecutat n lec1iile anterioare nu odat v6a1i ntlnit cu situa1ia folosirii unei bobine
mai mici, Important este ca rotativa s permit folosirea unor astfel de bobine,
4pera1iunea de lipire cu supravehere electronic permite f2ii de lipire e%trem
de scurte) ceea ce scade riscul de 2ifonare n aparatul de fl1uire,
Eta.ele (chi/*+rii *o*iei de h!rtie la derulorul cu dou+ *ra,e
24
3omentul derulrii bobinei n procesul de
imprimare, *unt vizibile(
;obina de hrtie
Cele dou bra1e ale derulorului
Val1ul pendular
Dispozitivul de lipire a benzii de
hrtie de noua bobin
+nitate de iimprimare
3omentul precedent schimbrii bobinei uzate,
;obina nou este adus n pozi1ia de lucru, I se
scoate ambala.ul 2i se elibereaz captul liber,
*chi1a indic sensul de rotire al prhiei 2i bra1ul
care ridic 2i a2eaz bobina nou n suportul ei,
3omentul fi%rii noii bobine,
;obina este accelerat la viteza de lucru
a ma2inii 2i i se preseaz banda de
hrtie uns cu adeziv,
Vechea bobin este tiat 2i eliminat
Eta.ele (chi/*+rii *o*iei la derulorul ) (tea8cu trei *ra,e9
2&
3oment de lucru al rotativei, *e
deosebesc urmtoarele mecanisme(
Dispozitivul n stea cu cele trei
bobine/bobina aflat n lucru este pe
terminate0,
Dispozitivul cu curea mobil pentru
men1inerea vitezei constante n banda de
hrtie
Dispozitivul de tiat 2i de lipit banda de
hrtie
Val1 pendular
3omentul precedent schimbrii bobinei,
A%ul cu trei dra1e se rote2te 2i aduce
bobina nou n pozi1ia de lucru, Cureaua
se ridic de pe suprafa1a bobinei vechi,
"a fel 2i aparatul de lipit banda de hrtie
care ocup pozi1ia premertoare lipirii,
3omentul fi%rii noii bobine,
Cureaua mobil imprim viteza de
lucru asupra bobinei noi,
Aparatul de lipit coboar 2i lipe2te cele
dou suprafe1e) iar cu1itul taie banda
de la bobina uzat
"i(.o#iti&e de (chi/*are a *o*iei
"erulor cu doua *rate
Accelerarea bobinei noi
la viteza de lucru a masini
>i.irea oii *e#i la
&ite#a de lucru a /a(i/ii
2'
"i(.o#iti& cu curea
/o*ila
>i.irea oii *o*ie
Taierea &echi *o*ie
Pre-atirea *o*iei oi
Icarcarea *o*iei oi
Bo*ia &eche
"ipirea noii benzi la viteza de lucru a masimii
;obina uzata este taiata si eliminata
Indepartarea reziduurilor
1 Indicati valtul pendular si rolul lui in functionarea masniii
# Indicati rolul dispozitivului cu curea mobila
' Precizati imporatanta schimbarii bobinei din mersul masinii
- in ce consta preatirea bobinei noi8
"erulor cu trei *rate 8derulor i (tea9
1 Pentru fiecare schita indicati traseul benzii de hartie
# Precizati rolul valtului pendular
' 5emarcati pozitiile dispozitivului cu curea si incercati sa le e%plicati
3iscarile valtului pendular provocate de tensiunile din banda de
hartie
2(
3oment de lucru al rotativei, *e
deosebesc urmOtoarele mecanisme(
Dispozitivul n stea cu cele trei
bobine/bobina aflatO n lucru este
pe terminate0,
Dispozitivul cu curea mobilO pentru
menPinerea vitezei constante n banda de
hrtie
Dispozitivul de tOiat Qi de lipit banda de
hrtie
ValP pendular
"i(.o#iti& cu curea
Bo*ia a'lata i lucru
7oile role de icarcare
Valt .edular
*e remarca diferentele de lunime de banda in cele trei pozitii ale valtului
2+
Pre-+tirea -ru.ului de i/.ri/are
1 Te/e .etru di(cu,ii .reli/iare
5olul aparatului de imprimare n func1ionarea ma2inii de imprimat
Caracteristicile costructive 2i de func1ionare ale aparatului de imprimare
pentru ma2inile ofset
Defini1i rolul cauciucului ofset 2i al a2ternutului ofset n procesul de
imprimare
Avanta.ele aparatului de imprimare ofset
2 4i<area auto/at+ a 'or/ei .e cilidrul .ort'or/+
5otativele ofset au) de reul) patru rupuri de imrimare fa1?verso) respective
= plci de tipar ce urmeaz a fi nlocuite la schimbarea lucrrii, &n pofida
automatizrii sistemelor de schimbare a bobinei) automatizrii sistemelor de
finisare) timpii de schimbare manual a = plci dureaz nepermis de mult, "und
n calcul vitezele cu care se lucreaz aetzi/-> AAA6<A AAArot?or0 nun e mai
putem permite s schimbm placa n 'A6-> minute,
Din aceste motive se caut diverse moduri de schimbare automat a plcilor de
tipar,
&n imainea alturat sunt prezentate etapele prin care se schimb automat o
plac,
&n primul moment placa este plasat n unitatea de imprimare pentru noul tipar,)
apoi placa este plasat ata pentru a fi montat pe cilindrul portform orientat cu
por1iunea scobit cu sistemul de primdere 2i strnere a2a cum se vede n fiura
* &n aceast imaine sunt vizibile elememntele de prindere 2i strnere a
plcii, Acest sistem permite schimbarea plcii sub patru minute,
2,
+n alt sistem este n caset, :l este prezentat n fiura urmtoare
3-
&n acest sisteme formele de tipar pentru diferite lucrri sunt pstrate n casete n
ordinea intrrii la imprimare, Aceasta nseamn c plcile pentru diverse lucrri
succesive pot fi scoase 2i ncrcate automat
3 Uit+,i de i/.ri/are cu (chi/*area .l+cilor ) ti/.ul tira?ului
:le permit schimbarea lucrrii) n timp ce ma2ina de imprimare func1ioneaz)
fr a cupla cilindrul portform cu unitatea de cerneluire, Astfel de unit1i sunt
folosite azi pentru modificri ale adreselor distribuitorului sau pentru imprimarea
local de pre1uri diferite) termene finale) sau domeniu de bunuri) pentru a
men1iona numai cteva aplica1ii,
4 astfel de unitate de imprimare poate fi 2i cauciuc pe cauciuc cu schimbare
simultan pe ambele fe1e ale hrtiei,+nitatea are doi cilindrii de cauciuc) dou
perechi de cilindrii portform fi%i pentru fiecare dintre ei, Aceasta permite
schimbarea plcilor pe perechea de cilindru port form n timp ce nu este cuplat,
+lterior) cei doi cilindrii de cauciuc pot oscila pe aceast pereche de cilindrii
portform,
31
Unitate de i"pri"are cu
sc$i")are si"ultan. fa3./!erso
a pl.cilor
("n$" $e &/rtie
Ci#in$rii port.orm) ".#"1i 5n #cr
Ci#4 port.orm) ".#"1i 5n
"6tept"re c noi#e p#)ci
Mi6c"re" C7 pentr cp#"re" c noi#e
p#)ci
3a2ina de imprimare continu s mear fr diminuarea vitezei n timpul
acestei faze,
Cilindrii portform con1in toate adaptrile) cum ar fi motorizarea individual n
reistru circumferen1iar) lateral 2i diaonal, &n timpul produc1iei unul dintre
cilindrii portform serve2telacerneluire/tipre2te0) n timp ce cellalt este
disponibil pentru schimbarea plcilor,*chimbarea lucrrii are loc automat cnd
sose2te un semnal 2i pe cilindrii portform care devin liberi pot fi montate noile
plci,
3 5chi/*area cauciucului o'(et
A2ternutul ofset este cel mai important element n cadrul procesului de
imprimare ofset, &n mod obi2nuit a2ternutul ofset se compune din cauciucul ofset
2i a2ternutul propriu zis de sub el, Cauciucul ofset sau placa de cauciuc este
format dintr6un strat de cauciuc ros de A)> K A)<mm aplicat pe un suport
compus din '6- straturi de pnz de bumbac cu fibre luni sau din fibre sintetice
imprenate cu cauciuc 2i lipite ntre ele cu adezivi sintetici,
@rosimea total a cauciucului mpreun cu inser1iile de pnz variaz ntrre1)>
2i')>mm n func1ie de tipul utila.ului 2i firma productoare,
Cauciucul se schimb numai la deteriorarea lui, Pentru schimbarea cauciucului
2i a a2ternutului ofset se recure la mai multe opera1ii(
Placa de cauciuc este cur1at pentru a i se ndeprta stratul protector,
Placa se taie la dimensiunea cerut de cilindru 2i pentru a asiura o
ntindere bun pe acesta, *e va 1ine seama aici de marinea de cauciuc
care trebuie fi%at spre clapele cilindrului) marine insemnat de reul pe
foaia de cauciuc 2i care de fapt indic direc1ia de fabrica1ie a acesteia,,
Cauciucul tiat 2i aplicat pe cilindru trebuie s a.un pn la inelele de
control ale cilindrului,
3aterialele de sub placa de cauciuc trebuie s fie cu #6'cm mai nuste
pe fiecare parte) pentre a fi ferite de umazeal, *unt 2i mai scurte nct
ele se fi%eaz numai de barele anterioare de fi%are a a2ternutului,
3arinea anterioar a cauciucului ofset 2i a2ternutul se monteaz de 2ina
de ntindere din clape) cauciucul ofset se fi%eaz 2i de bara din spate 2i
cu a.utorul acestora se prind de cilindrul ofset,
Verificarea rosimii cauciucului se face n raport cu inelele de rulare ale
cilindrului ofset pe care trebuie s le dep2easc cu A)16A)#mm, Diferen1a
este necesar pentru comprimarea cauciucului 2i transmiterea cernelii pe
el de pe forma de tipar 2i de pe el pe hrtie,
4 mare importan1 o are viteza cu care se face schimbarea cauciucului, *6au
ncercat mai multe variante constructive pentru accelerarea procesului de
schimbare a cauciucului ofset
9oua enera1ie de ma2ini rotative ofset atine viteze de 1# 2i 1>m?sec, Aceste
performan1e sunt rodul mai multor inova1ii) fiecare dintre constructori avnd atu6ul
su, 4 variant este folosirea cilindrilor ofset tobulari) fr canale, Canalele
servesc mecanismelor de fi%are 2i ntindere a cauciucului ofset
Acest tip de cauciuc tubular elimin perturbrile mecanice, De fapt cilindrul
tubular nlocuie2te cauciucul conven1ional cu un man2on, &n #Asecunde
32
cauciucul este schimbat fr demontarea benzii, Al doilea punct al productivit1ii(
cauciucul poate fi adaptat l1imii benzii) ceea ce mre2te durata de via1 a
cauciucului 2i reduce numrul de ruperi al benzii, Absen1a canalului permite) de
asemenea) mrirea lunimii de imprimare fr a mri desf2urarea cilindrului,
3aterialele care se sesc sub placa de cauciuc sunt diferite) ele dau
caracteristicile imprimabile ale cauciucului 2i lucrrile la care se folosesc, :le
sufer deforma1ii plastice 2i de aceea se schimb mai des dect cauciucul ofset,
&n mod obi2nuit sunt(
3ateriale te%tile
Frtie pentru a2ternut de rosimi bine calibrate 2i care prin culoarea lor 2i
indic rosimea,
$olii din material plastic/arcasol) astralon) cromofan) acetofan0
4 Pre(iuea de i/.ri/are
&n ob1inerea unui tipar ct mai precis 2i corespunztor formei de imprimare) un rol
foarte important l are relarea presiunii dintre cilindrul ofset pe de o parte) 2i
cilindrul portform 2i de presiune) pe de alt parte,
Cilindrul ofset poate fi deplasat fa1 de cei doi cilindri) de form 2i de presiune) pe
o distan1 relativ mic) cu a.utorul unui dispozitv cu prhii, Pentru repartizarea
uniform a presiunii ntre cilindri nu este suficient numai aceast deplasare a
cilindrului ofset) de acea se corecteaz presiunea dintre cilindri cu a.utorul
a2ternuturilor, A2ternutul este direct implicat n producerea de defec1iuni de
imprimare pe coala tiprit(
3rirea imainii ntr6o direc1ie) care are urmtoarele cauze(
o o presiune prea mare ntre placa de tipar 2i placa de cauciuc,
5emediu este reducerea rosimii a2ternutului
o ntinderea defectuoas a cauciucului
o cerificarea perpendicularit1ii laturilor cauciucului
3rirea imainii n toate direc1iile
o Presiunea este prea mare
o Placa de cauciuc este prea moale
Am trecut n revist numai defec1iuni determinate de diferen1ele de presiune,
5eula eneral este dat de nivelul cauciucului fa1 de inelele de rulare, 4rice
diferen1 de rosime de cauciuc duce la diferen1 dimensional a imainii)
respectiv a punctelor de raster cu efectele corespunztoare,
33
Pre-atirea -ru.ului de i/.ri/are
1li/etarea auto/ata cu 'or/a de ti.ar
*istem de alimentare cu caseta
34
+nitate de imprimare cu schimbare simultana fata?verso
3&
U(c+toare de *ad+
+n mare numr de rotative ofset sunt destinate tipririi n mai multe culori pe
hrtie satinat, &n acest scop) cerneala proaspt depus pe banda de hrtie 2i
care prse2te apoi ultimul rup de imprimare nu trebuie s se ntind sau s se
murdreasc tiparul n procesul de tiere n coal sau de fl1uire, Acest lucru se
realizeaz n usctoare cu aer cald, *pre deosebire de tiparul ofset cu hrtie n
coli) la tiparul ofset rotativ se utilizeaz 2i cerneluri Feat6*et, Acestea con1in
r2in) substan1e de letur/ncleiere0) piment 2i foarte pu1in ulei mineral care,
sub aciunea aerului cald, se evapor. Pentru uscarea cernelurilor Feat6set se
ofer astzi o ntrea am de cuptoare de uscare) care) practic) func1ioneaz
toate pe acela2i principiiu) diferen1ele constnd n randamentul fiecruia 2i radul
de automatizare, De asemenea difer lunimile lor) chiar n cadrul aceluia2i
furnizor) acestea fiind stabilite n func1ie de viteza ma2inii sau pot diferi pe
nl1ime dac se lucreaz cu una sau dou benzi de hrtie,
Instala1ia alturat lucreaz cu aer cald pe band de hrtie,Imainea indic
drumul benzii de hrtie 2i a aerului cald pe suprafa1a ei, +scarea se face numai
pe o sinur fa1 a benzii, Aerul cald este mpins de un sistem cu ventila1ie,
Dup ce trece prin ba1a benzii de hrtie este eliminat, Aerul eliminat con1ine
solvent din cerneal, Du nmotive ecoloice el trece prin carbon activat care
3'
;anda de hrtie
Cilindrii portformO aflati n lucru
Cilindrii portformO aflati n
asteptare cu noile plOci
3iscarea C4 pentru cuplarea cu noile plOci
Sc&imb)tor
$e c)#$r) Aer c"#$
Aer recic#"t
8"nt)
("n$" $e &/rtie
Ro#e $e 5ntin$ere
Aer# e#imin"t
Usc)tor !ertic"# 2sc"re pe o sin%r) ."1)3 pentr
b"n$" $e &/rtie
re1ine solventul Deci) afar iese aer curat, *olventul va fi 2i el recuperat prin
tratarea carbonului,
"a acest aparat uscarea se face prin accelerarea evaporrii solventului, Pentru
aceast cerneal se folose2te hrtie satinat, ;anda de hrtie iese din usctor la
o temperatur de cca 1>A
A
C 2i ea trebuie rcit, Acest lucru se realizeaz ntr6un
rup de val1uri) prin interiorul crora circul ap rece 2i astfel temperatura benzii
de hrtie scade pn la -A
A
C) nu mai .os) pentru a mpiedica efectul de rou,
&n fiur este prezentat
schematic un cuptor de uscare
care utilizeaz aer cald 2i
radiatoare cu I5, &n zona cu aer
cald) aerul cald este recirculat 2i
repompat n dou duze finale
care fac o ultim uscare
fa1?verso a benzii, Acest
aparat este folosit la cerneluri
cu uscare prin absorb1ie 2i
o%idare,
:fectul de uscare a radia1iilor
Ifraro2ii poate fi descris n
urmtoarele feluri(
*cderea vscozit1ii
uleiurilor din cerneal
ceea ce duce la
accelerarea penetrrii cernelii n porii hrtiei,
4%idarea este accelerat prin scderea propor1iei de ap n stratul de
cerneal aplicat,
3(
Usc)tor c
"er c"#$
R"$i"to"re c IR
("n$" $e
&/rtie
D9e c "er c"#$
pentr e!it"re"
cont"ct#i c
p#)ci#e $e %&i$"re
'#)ci#e $e
%&i$"re
Alturat este prezentat un
aparat de rcire,
*e1ile indic sensul de
deplasare a benzii de hrtie
Usc)tor c
"er c"#$
1.licarea (tratului de (ilico
Acoperirea benzii de hrtie cu emulsie de ulei de silicon n ap previne ptarea
tiparului n plnia de fl1uit, Dup imprimare) cerneala de sub stratul de silicon nu
este complet uscat dup cteva zile 2i nc mai poate fiptat dac stratul de
silicon a fost ndeprtat,
Avem imainea complet a unei rotative ofset din care sunt prezentate aparatele
studiate, &n usctor hrtia vine direct de la rupurile de imprimare) iar de la
aplicarea siliconului) hrtie intr n plnia de fl1uit, &n acest caz avem usctor
orizontal,
3+
Usc"re" c "er c"#$
R"cire"
Depnere si#icon
U(catoare de *ada
+scator cu aer cald si cu radiatii I5
3,
Sc&imbtor
$e c#$r
1er cald
1er reciclat
8"nt
Bada de h!rtie
Role de )tidere
1erul eli/iat
Usctor !ertic"# 2sc"re pe o sin%r .":3 pentr
b"n$" $e &/rtie
Aparat de racire
4-
41
Vedere enerala a unei rotative cu aparatele de uscat) racire si de
siliconare precizate
42
U(carea cu aer cald
Racirea
"e.uere (ilico
4i0+ de e&aluare

1 Indica1i prin ce difer modul de uscare la cele dou aparate prezentate 2i la ce
sorturi de cerneal 2i hrtie se preteaz fiecare din ele,
# Preciza1i rolul aparatului de rcire n func1ionarea ma2inii rotative5
43
Sc&imb)tor
$e c)#$r)
Aer c"#$
Aer recic#"t
8"nt)
("n$" $e &/rtie
Ro#e $e 5ntin$ere
Aer# e#imin"t
Usc)tor !ertic"# 2sc"re pe o sin%r) ."1)3 pentr
b"n$" $e &/rtie
Usc)tor c
"er c"#$
R"$i"to"re c IR
("n$" $e
&/rtie
D9e c "er c"#$
pentr e!it"re"
cont"ct#i c
p#)ci#e $e %&i$"re
'#)ci#e $e
%&i$"re
Ti.uri de .rodu(e .oli-ra'ice o*,iute .e /a0ii rotati&e
3ul1i ani ma2inile rotative alimentate cu hrtia n sul au avut utilizri limitate, &n
special pe lucrri periodice de tira. foarte mare, :%plica1ia este simpl( viteza
mare de ob1inete a formelor de tipar 2i viteza foarte mare de imprimare,
Dezavanta.ul la aceste ma2ini era maculatura foarte mare la pretirea ma2inii,
Di cu ct aceasta se distribuia pe tira.e mai mari cu att lucrarea era mai
rentabil,, 3a2inile rotative de azi nu mai produc atta maculatur la pretirea
ma2inii, 9umai faptul c putem schimba bobina uzat la viteza tira.ului ne indic
lipsa maculaturii, +n alt avanta. al rotativelor de azi este 2i posibilitatea
schimbrii plcii n timpul func1ionrii ma2inii, Acesta indic posibilitatea folosirii
2i la tira.e mici a ma2inii) ct 2i posibilitatea folosirii la lucrri care necesit mici
modificri n compozi1ia unei paini fr s opre2ti ma2ina 2i s faci noi rela.e,
:%emplu( sunt lucrri de mari tira.e) dar care sunt distribuite pe .ude1e sau
ora2e, "i se modific doar destinatarul, Astfel de lucrri nu erau e%ecutate la
rotative pentru c fiecare schimbare de plac prevedea rela.e cu producere de
maculatur,
"a rotativele alimentate cu hrtie n bobin) dup ce banda de hrtie a fost
tiprit) se realizeaz) n aparatul de pliere6fl1uire) diferite produse ca( ziare)
reviste sau coli1e6fascicule pentru cr1i,
Rotati&+ cu eli/iarea ) *ad+ a .rodu(ului .oli-ra'ic
Industria ambala.elor solicit ns ca n locul aparatului de fl1uit) s se
monteze un aparat de rebobinare a hrtei ob1inndu6se ca produs finit o bobin
de hrtie tiprit fie pe ambele fe1e fie numai pe o fa1, Aceast bobin este
ulterior prelucrat 2i se transform n coli ce sunt trimise maazinelor) n puni cu
diverse utilizri) da la ambala. pentru nhe1at) unt sau plicuri pentru piper)
zahr vanilat) etc,
Avem schema unei rotative cu dou culori fa1?verso, Dup tiprirea pe o fa1
se face uscarea tiparului, *e tipre2te fa1a adoua 2i se trece iar prin aparat de
uscare, ;anda ob1inut este rebobinat la eliminare, 4 astfel de ma2in ridic
problemespecifice,
44
Unit"te $e $er#"re
" bobinei
sc"tor
Unit"te $e rebobin"re
Astfel trebuie pstrat un achilibru ntre for1a de trac1iune n rupurile de
imprimare 2i varia1ia diametrului bobinei cu hrtie tiptit,
Pe msur ce diametrul bobinei scade la bobina de alimenta1ie) cre2te
diametrul bobinei la rebobinare, &n aceea2i msur se modific 2i vitezele
unhiulare ale bobinelor, &n ce prive2te for1a de trac1iune la rebobinare) aceasta
trebuie s creasc odat cu diametrul bobinei) dar) n acela2i timp trebuie s
scad pe msur ce aceasta 2i scade diametrul, :chilibrul celor dou for1e este
perfect cnd produsul lor este constant,
$frnare % $trac1iuneJ R
Acest lucru se poate realiua prin intermediul cupla.elor electromanetice
asincrone, Prin intermediul cupla.ului se ac1ioneaz a%ul rebobinatorului care
trae cu o for1 constant hrtia) dar la o tura1ie 2i cupluri variabile,
Rot"ti!) c e#imin"re" 5n co"#) " pro$s#i po#i%r".ic4
5otatativa din imaine are dou posibilit1i de eliminare( n coal 2i n coli1,
Dimensinea uneia din laturile colii este dat de l1imea benzii de hrtie,, Cealalt
dimensiune este dat de circumferin1a cilindrului portform,
:%emplu( $ormatul colii de hrtie tiprite este <AA%1A1#mm, De aici deducem c
banda are l1imea de <AAmm) iar cilindrul portform are circumferin1a de
1A1#mm, Voi a1i nv1at la matematic de lunimea cercului /"J#S5,0, Acela2i
lucru cu circumferin1a cercului,
Acest tip de ma2ini are aparatul de aliminat format dintr6un sinur aparat(
aparat de tiat transversal,
4&
Racirea
Depunere
de silicon
Unitate de faltuit
Palnia de faltuit
are de in!ersare
Eli"inarea
in colita
Eli"inarea
in coala
Consola de
control
Uscarea cu aer cald
#li"entarea
cu $%rtie
I"pri"area
Avem reprezentat n schi1 sistemul de fl1uuit al unei ma2ini rotative, 3a2ina
este alimenatat cu mai multe bobine 2i de aici intrarea mai miltor benzi de hrtie
n aparat, +na duntre acestea # ocole2te plnia de fl1uit) traverseaz role de
trac1iune 2i role ' care pot perforasau e%ecuta alte opear1ii de care are nevoie
banda/lucrarea0, A.une ntre cilindrii -)>, Aici are loc tierea benzii n coal(
cilindrul - are cu1itele 2i cilindrul > rele1ii de cauciuc pentru prote.area cu1itului,
;enzile care trec prin plniile de fl1uit # remarcm c se pot aduna ntre ele 2i
chiar 2i cu banda nefl1uit) apoi trec prin alte aparate de fl11uit) dup ce sunt
tiate n coli ntre cilindrii -)>, Cilindrul < este cu clape care prind coli1a) i aplic o
fl1uire perpendicular pe prima 2i elibereaz coli1a ntre lamele ro1ii de eliminat,
:liminarea se face pe banda11 care duce coli1ele la strntoare,
4'
Privi1i schi1ele urmtoare 2i prin asociere ncerca1i s preciza1i benzile de hrtie 2i
ruta parcuss de fiecare, * nceca1i s stabili1i 2i ce frac1iune de coal rezult
de fiecare dat, Cte paini se ob1in la ie2irea produsului pe banda de eliminare,
4(
4+
Rotati&a *o*ia i *o*ia
4,
Unit"te $e $er#"re " bobinei
sc"tor
Unit"te $e rebobin"re
&-
R"cire"
Depnere
$e si#icon
Unit"te $e ."#tit
'"#ni" $e ."#tit
("re $e in!ers"re
E#imin"re"
in co#it"
E#imin"re"
in co"#"
Conso#" $e
contro#
Usc"re" c "er c"#$
A#iment"re" c
&/rtie
Imprim"re"
&1
&2
1(i-urarea cocorda,ei ditre .ara/etrii i/.ri/+rii 0i cei ai
a.aratului de '+l,uit 0i eli/iare
Pentru nceput s definim parametrii de imprimare) finisare 2i eliminare, &n
primul rnd trebuie s lum n discu1ie pozi1ia tiparului pe coal 2i viteza de lucru
a fiecrui aparat,
Pozi1ia tiparului pe coal n tiporafie este definit prin reistrul( reistru
imprimrii) reistrul fl1uirii) reistrul tierii,
"a ma2inile rotative) caracterizate prin viteze foarte mari de lucru/nu se mai
poate pune problema unui control vizual al tiporafului0) sistemul de control al
reistrului folose2te sensori opto6electronici pentru a detecta devia1iile de reistru
n semnele de control al imprimrii pe band) iar deplasarea cilindrului de
imprimare sau deplasarea benzii este a.ustat prin intermediul unor servo6
motoare care primesc un impuls de corec1ie calculat de controlor,
&3
Controlul reistrului se bazeaz pe semnele de control tiprite pe fiecare
unitate pe marinea alb fr imaine a tiparului,
Pentru a vizualiza semnele de control 2i pozi1ia lor pentru fiecare selec1ie de
culoare) prezentm o pain policrom creat n CorellDro7, Apoi din
PrintPrevie7 vizulizm selec1iile de culoare cu semnele de control de pe fiecare
selec1ie,
Din bara de stare a fiecrei selec1ie se indic cui apar1ie selec1ia( CTan/albastru0)
3aenta/ro2u0) Uello7/alben0) blacH/neru0
&4
&&
Semne $e contro# $e pe co"#)
5
&'
Sc"#) $ensitometric)
("r) c"#ibr"re c#ori
Crci reper";
Semn# $e t)i"t
Nm)r p"%in)
In$ic"1ii "spr"
#cr)rii
Pe paina alturat am pstrat numai semnele de control pentru verificarea
reistrului(
$ruci de re.era? cu dubl precizie servesc pentru controlul n cursul opera1iei de
tiprire al constan1ei reistrului la suprapunerea a dou sau mai multor culori, Cu
a.utorul crucilor de repera. cu dubl precizie se pot efectua dou tipuri de
msurri(
3surri cu precizia de o)1mm
3surri cu precizia de A)A#mm
5e/ul de t+iat se folose2te pentru tierea n frac1iuni de coal a colilor
tiprite) fie pentru tierea n coli a hrtiei n suluri) la rotative,
Prezentrile noastre au fost fcute la nivel de pain, "a nivel de coal vor
apare mai multe semne de control) n func1ie de opera1iile care vor fi e%ecutate
asupra colii, De e%emplu semne pentru fl1uit,*istemul opto6electronic al ma2inii
va urmri pozi1ia acestor semne tiprite pe band,
+n alt parametru de imprimare 2i prelucrare a benzii tiprite este viteza de
deplasare a benzii de hrtie care este determinat prin tensiunea n banda de
hrtie la fiecare aparat al rotativei,
Tensiunea n banda de hrtie trebuie men1inut la o anumit valoare pentru a
pstra stabilitatea dimensional n banda de hrtie/man1inerea reistrului0 2i
pentru a evita riscul ruperii hrtiei, Controlul tensiunii n band este imperativ)
pentru c deoparte trecerea de la o band la alta determin schimbarea
elasticit1ii) iar pe alt parte intervin factori care mic2oreaz tensiunea prin
efectul frecrii benzii de hrtie,
Cea mai simpl cale de a men1ine acea2i valoare a tensiunii este val1ul
pendular
Val1ul pendular serve2te deopotriv ca element senzor 2i n acela2i timp ca
element activ n controlul circuitului) unde mi2carea lui reprezint valoarea
&(
Ro#) $e m)sr"t
tensine" 5n b"n$)
Ro#) $e 5ntins b"n$" $e
&/rtie<!"#1 pen$#"r
Unit"te $e imprim"re
(obin" $e &/rtie
cantit1ii msurate 2i compensarea avansului din banda de hrtie, 3i2carea
pendular este dependent de iner1ia n masa pendulului mai ales la vitezele
mari de imprimare, Astzi) mi2carea pendular este controlat electronic,
*emnalul care indic msura mi2crii este convertit electronic, Controlul tensiunii
se e%ercit n mai multe puncte ale traseului benzii de hrtie,
Dispozitivele de nalt transmisie/FD0 2i dispozitivele PIV care sunt a.ustabile
reprezint pa2i esen1iali n sistemul de control a tensiunii n banda de hrtie,
$orec,ii e'ectuate ) ti/.ul i/.ri/+rii tira?ului
Imprimarea tira.ului poate ncepe imediat dup ce opera1iile de pretirea
formei) a ma2inii) a hrtiei 2i a cernelii au fost ncheiate,Din punct de vedere a
tehnicii tiparului) imprimarea tira.ului la ofset este similar la toate tipurile de
ma2ini) indiferent dac acestea tipresc hrtie n coli sau n sul, Din punct de
vedere al tehnicii ma2inii e%ist o serie ntre de particularit1i la imprimarea
tira.ului) ca 2i de altfel la pretirea ma2inii pentru tipar, Aceste particularit1i sunt
leate de modul de realizare a diferitelor rela.e 2i de e%isten1a unor mecanisme
suplimentare /de fl1uire) de tiere etc,0
Prin opera1iile de pretire se asiur ob1inerea unui tipar de calitate n ceea ce
prive2te(
5eistrul corect de imprimare) tiere) fl1uire,
5eproducerea fidel a culorilor
Comparnd diverse tipuri de rotative produse de firme cu mare e%perien1 n
domeniu remarcm domeniile n care se caut noi 2i noi solu1ii(
Confiurri de una sau mai multe benzi de hrtie
+nit1i de imprimare cu schimbarea automat a plcilor/vitez 2i precizie0,
Plnii de fl1uit suprastructurate
Confiurri de aparate de fl1uit
+nit1i de tiere
4p1iuni de interare n linie a componentelor de finisare,
Trecerea hrtiei prin sistemul de imprimare ofset include multiple a.ustri ale
diferitelor componente ale imprimrii, Viteza de lucru a ma2inii cere a.ustri
rapide, 3a2inile rotative ocup un spa1iu foarte mare) mai ales cele cu mai multe
unit1i de imprimare, * 1inem cont c rotativei i se pot ata2a dispozitive de
uscare) de fl1uire sau alte eschipamente de finisat banda tiprit care cer
control 2i a.ustri n timpul imprimrii,
$iecare dintre aceste opera1ii necesit o pretire n plus a echipei de deservire
a ma2inii 2i n acela2i timp necesit un numr mare de operatori
&+
To1i ace2ti factori au impus crearea unui sistem de control 2i a.ustare la
distan1, A2a a aprut consola de control n care se seteaz la fiecare nceput de
lucrare condi1iile de calitate pentru toate opera1iile care se desf2oar pe ma2in,
Consola de control implic dispozitive de control dispuse pe tot traseul benzii
de hrtie, *unt sisteme optice de control care verific pozi1ia tiparului/reistrul0
pe banda de hrtie) msoar densit1ile optice) valorile colorimetrice,
&,
5i(te/ de /+(urare a
re-i(trului culorilor .etru
*ada de h!rtie
*istem optical instalat ntre ultima
unitate de imprimare 2i usctor,
Capul de citire se deplaseaz pe
un unhi de CA
A
fa1 de direc1ia de
deplasare a benzii de hrtie 2i
monitorizeaz marca.ele de
reistru imprimare pe intervalul
dintre dou lucrri
E<e/.lu de uitate de /+(ur+ ce
deter/i+ &aloarea culorilor pe o
band de control colorimetric prin
intermediul unui cap de msurare care
se mi2c pe un unhi drept pe direc1ia
de deplasare a hrtiei,
Rotati&+ cu h!rtia ) (ul 0i
co(ola de cotrol -eeral de la
di(ta,+ care con1ine( consola
pentru msurarea reistrului
culorilor) consola pentru
msurarea valorilor culorilor 2i
consola pentru reistrul de
imprimare) fl1uire) tiere,
Pe traseul benzii de hrtie /la intrarea 2i ie2irea din fiecare dispozitiv0 sunt
dispuse dispozitive de msurat tensiunea n band 2i pentru a.ustarea ei,
Capetele de msur transmit consolei mrimea valorii tensiunii) iar de la consol
impulsurile de corectare calculate de calculator se transmit servomotoarelor,
Tensiunea din band asiur 2i reistrul corect pe direc1ia lonitudinal a benzii
de hrtie,
&n procesul de imprimare ofset unitatea de imprimare) forma de tipar) cauciucul
ofset) cilindrul ofset 2i cilindrul portform trebuiesc splate dup fiecare lucrare
ori ntrerupere, Chiar poate fi necesar 2i n timpul imprimrii dac hrtia prfuie
sau particule de la suprafa1a hrtiei se depun pe cauciucul ofset, *imilar) forma
de tipar necesit splarea n timpul imprimrii dac suprafa1a sa s6a modificat ca
rezultat al func1ionrii re2ite al aparatului de umezire 2i de cerneluire) sau
datorit htiei, Defec1iunile de pe suprafa1a formei pot determina schimbarea
plcii,
4pera1iile de splare 2i de schimbare a plcii pot fi e%ecutate manual sau
automat, *chimbarea automat a plcii am studiat6o de.a, Azi se folose2te pe
scar tot mai lar e%ecutarea automat a acestor opera1ii,
'-

S-ar putea să vă placă și