Sunteți pe pagina 1din 89

Universitatea Tehnic a Moldovei

Facultatea Industrie Uoar


Catedra Design i Tehnologii Poligrafice
TEHNOO!I" IMP#IM$#II OF%ET
NOTE DE CURS
Partea I
Chiinu
U&T&M&
'()'
1
Notele de curs la disciplina TEHNOLOGIA IMPRIMRII OFSET se
recoand! pentru studierea disciplinei" studen#ilor specialit!#ii $%esi&n
'i Te(nolo&ii Poli&ra)ice a )acult!#ii Industrie *'oar! a *ni+ersit!#ii
Te(nice a Moldo+ei" pentru )ora de studii la ,i 'i )rec+en#! redus!-
Pre,entul curs" de aseenea poate )i util persoanelor interesate de
te(nolo&ia ipri!rii o))set-
Ela.orat/
Redactor responsa.il/
Recen,ent/
2
)& I%TO#ICU E*OU+IEI IMP#IM$#II P"NE OFF%ET
)&)& Istoricul evolu,iei i-.ri-rii .lane offset
)&'& Particularit,ile de deose/ire ale i-.ri-rii .lane offset 0n ra.ort cu alte
-etode clasice de i-.ri-are
'& F"1#IC"#E" FO#MEO# DE IMP#IM"#E OFF%ET
'&)& Cerin,ele i-.use negativelor i dia.o2itivelor .entru co.iere
'&'& Funda-entele fi2ico3chi-ice ale .roceselor de fa/rica,ie ale for-elor
.entru ti.arul offset&
'&4& Cerin,ele i-.use for-elor .entru ti.arul ofset&
'&4&)& O/,inerea ele-entelor i-.ri-a/ile i nei-.ri-a/ile .e su.rafa,a for-ei
.entru ti.ar&
'&4&'& Constituirea ele-entelor i-.ri-a/ile&
4& P#OCE%EE DE COPIE#E 5I %U#%EE DE UMIN$
UTII6"TE 7N P#OCE%EE DE F"1#IC"#E " FO#MEO#
PENT#U TIP"#
4&)& Procesele de co.iere i sursele de ilu-inare utili2ate 0n .rocesele de
reali2are a for-elor .entru ti.ar&
4&'& E8.unerea for-elor .entru ti.ar&
4&4& Princi.iul de func,ionare a ra-ei de co.iat&
4&9& Cerin,ele i-.use rece.,iei i de.o2itrii for-elor de ti.ar&
9& F"1#IC"#E" FO#MEO# PENT#U TIP"# DUP$
TEHNOO!I" COMPUTE#3TO3P"TE :;TP<
9&)& Fa/ricarea for-elor .entru ti.ar du. tehnologia CTP&
9&'& "legerea -etodei de fa/rica,ie for-elor de ti.ar&
=& M"5INIE DE TIP"# CU IMP#IM"#E" PE H>#TIE 7N COI
=&)& Princi.iile constructive ale -ainilor .entru ti.arul offset .e h?rtie 0n
coli&
=&'& %iste-ul@a.aratul de eli-inare a colilor i siste-ul rece.tor&
=&4& %iste-ul@a.aratul de ali-entare a -a inii de ti.ar cu h?rtie 0n coli i
siste-ul de trans.ortare al colilor&
=&9& Princi.iul se.arrii colilorA -odul de al-entare cu coliB succesiv i 0n
tre.te&
3
=&=& Mecanis-ul de aliniere a colilor&
=&C& Mecanis-ul de .re3aliniere anterioar :.re3aliniere<&
=&D& Mecanis-ul de aliniere lateral a colilor&
C& DI%PO6ITI*U DE "CCEE#"#E " COIO#
C&)& Dis.o2itivul de control i /locare
C&'& Dis.o2itivul de control al colilor la treceri -ulti.le .rin -aina de ti.ar
D& "P"#"TEE DE UME6I#E "E !#UPU#IO# DE
IMP#IM"#E
D&)& ".aratele de u-e2ire ale gru.urilor de i-.ri-are
D&'& "s.ectele funda-entale ale .rocesului de u-e2ire
D&4& Pro.riet,ile solu,iilor de u-e2ire
D&9& Pregtirea a.ei .entru solu,iile de u-e2ire
D&=& Influen,a solu,iei de u-e2ireA a cernelurilor i h?rtiei asu.ra calit,ii
i-.ri-rii
E& "5TE#NUTU 7N M"5IN" DE IMP#IM"#E OFF%ET
E&)& Caracteristicile i .redestina,ia aternuturilor offsetA
E&'& Cerin,ele i-.use cauciucurilor offsetA
E&4& Pregtirea a.aratului de i-.ri-are .entru lucru&
1I1IO!#"FIE
4
)& I%TO#ICU E*OU+IEI IMP#IM$#II P"NE OFF%ET
)&)& Istoricul evolu,iei i-.ri-rii .lane offset
)&'& Particularit,ile de deose/ire ale i-.ri-rii .lane offset 0n ra.ort cu
alte -etode clasice de i-.ri-are
)&)& Istoricul de2voltrii i-.ri-rii .lane offset
Litografia a constituit premiza genezei imprimrii plane offset, deriv din
limba greac litho - piatr, graphos - scris, ceea ce semnific reprezentarea
unei metode de tipar ce utilizeaz o plac sau o piatr cu o suprafa perfect
neted!
"nventatorul litografiei este considerat autorul bavarez austriac #lois
$enefelder- dramaturg de la %&nchen! 'n anul 1()* pentru prima dat este
aplicat aceast tehnologie! +l a inventat a,a-numitul tip de imprimare chimic
,i a construit o pres pentru acest tehnologie de imprimare!
Figura )&) F Pri-a .res litografic
'n anul 1()- el inventeaz o tehnic de a creare a imaginii ,i de transferare a
acesteia pe p.nz! 'n anul 1-/0 pentru prima oar sunt utilizate pentru imprimare,
formele din metal! #nul 1-/( dateaz cu tiprirea primei imagini 1n semiton!
2iatra litografic 3figura 1!14 constituie o roc de calcar aproape pur 3)(54!
'n anul 1-/- este obinut un imprimat color prin litografie 36!L! 7omonin4! 'n
vederea obinerii imprimatului suprafaa prealabil ,lefuit se supunea degresrii
minuioase dup care se aplica desenul cu cerneal gras pentru imprimare!
0
2reliminar aplicrii imaginii piatra se supunea umezirii, ca urmare, poriunea
liber de cerneal a imaginii respingea cerneala!
Figura )&' F Pres litografic cu cilindru de .resiune
Fototipia reprezint o alt varietate a imprimrii plane! 8eneza acestui mod de
imprimare 31-0*4 este atribuit inventatorului #!L! 2oitevin! #ceast metod
reproduce semitonurile fr a necesita rasterizare! 9tiliz.nd fototipia se poate
asigura imprimare de calitate fr manifestarea spre e:emplu a efectului %oire!
'n anul 1--/ francezul ;ean %! <uaren utilizeaz pentru prima oar cilindrul
din cauciuc pentru a transfera imaginile de pe piatra litografic pe suportul din
h.rtie, obin.nd un imprimat de calitate satisfctoare pe h.rtie de calitate =oas!
>up o lung pauz ofsetul a revenit datorit lui "ra ?ashington @ubel,
considerat 1n $tatele 9nite ale #mericii drept inventatorul imprimrii ofset! @ubel
a inventat 1nt.mpltor 1n anul 1)/4 imprimarea plan offset! 2entru a 1mbunti
calitatea imprimatelor, @ubel a acoperit cilindrul de presiune al utila=ului de
imprimare litografic cu o plac de cauciuc! >in cauza neateniei, tipograful uneori
nu punea h.rtie 1n ma,ina de tipar, ,i cerneala a trecut de pe forma de imprimare
pe placa din cauciuc ,i ulterior pe partea verso a colii! "mprimatele de pe verso au
avut o calitate mai bun de imprimare dec.t cele de pe faa colii!
7iparul offset a aprut la inceputul sec! AA 31n a!1)/-4, iar ma,ina pentru
imprimare 1nainte de cel de-al doilea rzboi mondial, 1n #nglia! +a a avut o
suprafa cilindric de imprimare, ,i a se numea BCffset @otarDB! 9tilizarea
elementelorEsuprafetelor intermediare a permis reducerea e:igenelor fa de
hidrofilitatea ,i netezimea h.rtiei! 'n acela,i conte:t, utilizarea suprafeelor
intermediare 1n tiparul offset reduce uzura formelor pentru tipar,, diminuiaz
presiunea e:ercitat cre.ndu-se oportunitatea sporirii vitezei de imprimare 3figura
*
1!34! 7ehnologia de imprimare policrom cu piatr litografic se nume,te
FcromolitografieF!
9tilizarea plcilor de zinc a fost posibil 1n anii )/ ai sec! A"A! Cdat cu
invenia proceselor fotografice a aprut posibilitatea crerii nuanelor de gri a
imaginii, iar utilizarea camerelelor foto a permis modificarea mrimii
originalelor, mrirea sau mic,orarea lor!
Figura )&4 F Mecanis-ul for-rii stratului de cerneal la i-.ri-area offset
Gotografia a 1nceput s se aplice 1n industria poligrafic 1n a doua =umtate a
secolului A"A! 7ransferarea imaginilor de pe forma original pe forma de lucru
este numit transfer, iar forma - transferabil! 2rincipiul de fabricare a formelor
litografice prin metoda de transfer a fost utilizat pentru imprimarea imaginilor pe
articole din cositor, faian, porelan ,i sticl! #ceast metod de transfer a
imaginii a fost numit decalcomanie, adic imprimare cu transfer dublu al
stratului de cerneal!
7ransferul imaginii se realizeaz cu o cerneal gras, iar imprimatele se
numesc HgraseF! 'n anul 1)/( au fost produse forme pentru tipar pe plci din
aluminiu, cu elemente libere puin ad.ncite, a,a-numita ol)o&ra)ie-
)&'& Particularit,ile de deose/ire a i-.ri-rii .lane offset 0n ra.ort cu
alte -etode clasice de i-.ri-are
>eosebirea imprimrii plane de alte metode clasice este marcat prin faptul c,
suprafaa formei pentru tipar este aproape plan, adic elementele imprimabile
precum ,i zonele libere sunt practic la acela,i nivel, 1n acela,i plan cu elementele
neimprimabile! +lementele imprimabile au proprietatea de a reine cerneala,,i a
respinge apa av.nd proprieti oleofile,! 2rincipiul de funcionare a tiparului plan
se aplic ,i laI tiparul litografic 3la imprimarea direct cu forma de tipar din
(
piatr4J fototipia 3metoda de imprimare direct4J imprimarea ofset 3metod
indirect de imprimare4J metoda >i-litho 3metoda de imprimare direct de pe
plcile offset4! Kuv.ntul FoffsetF presupune e:istena unei suprafee intermediare
1ntre forma pentru tipar ,i suportul de imprimat! 2rincipiul de imprimare se
bazeaz pe capacitatea diferit a lichidelor de a umezi cu lichid uleios ,i cu ap a
suprafeelor! 'n fototipie pe stratul fotosensibil pigmentat de gelatin depus pe o
suprafa de sticl, se e:pune negativul ,i se developeaz! $e formeaz suprafee
cu grade variate de umflare a gelatinei 1n urma contactului cu apa! >up umezirea
formei pentru tipar se obin zone cu diferite grade de reinere a cernelii! Ka ,i
litografia, fototipia este utilizat doar la tiprirea lucrrilor de art 3cu tira=e foarte
mici4!
Cffsetul reprezint unul din cele mai importante procedee de imprimare plan
indirect, la care transferul cernealii de pe forma de tipar pe suportul de imprimare
se face prin intermediul unei suprafee cilindrice elastice numit cauciuc offset
sau a,ternut! +:ist dou metode de respingere a cernelii de la elementele
neimprimabileI cu a=utorul soluiei de umezire ,i offsetul uscat!
2rocedeulEtehnologia F%i0lit(oF reprezint un procedeu al imprimrii plane
direct, 1n care transferul cernelii de pe forma de tipar este transferat direct pe
forma pentru tipar! #ceast tehnologie a fost elaborat special pentru imprimarea
ziarelor! #vanta=ele tehnologiei in de simplitatea ,i u,urina implementrii,
folosind ma,inile rotative de tipar 1nalt! #paratele de tipar sunt modificate prin
introducerea aparatului de umezire!
-
'& F"1#IC"#E" FO#MEO# DE IMP#IM"#E OFF%ET
'&)& Cerin,ele i-.use negativelor i dia.o2itivelor .entru co.iere
'&'& Funda-entele fi2ico3chi-ice ale .roceselor de fa/rica,ie ale
for-elor .entru ti.arul offset&
'&4& Cerin,ele i-.use for-elor .entru ti.arul ofset&
'&4&)& O/,inerea ele-entelor i-.ri-a/ile i nei-.ri-a/ile .e
su.rafa,a for-ei .entru ti.ar&
'&4&'& Constituirea ele-entelor i-.ri-a/ile&
'n mare msur calitatea imprimatelor este determinat se calitatea formelor
pentru tipar, de aceea tehnologia fabricrii formelor trebuie abordat cu deosebit
atenie, deoarece, atunci c.nd 1n procesul de imprimare este implicat o form de
o calitate =oas, orice efort de a obine imprimeuri de calitate va fi nu va avea
succes!
2regtirea corect a originalelor destinate copierii, asociat cu selectarea
materialelor optime ,i respectarea parametrilor tehnologici va asigura realizarea
tira=ului 1n termeni redu,i ,i cu cheltuieli minime!
'&)& Cerin,ele i-.use negativelor i dia.o2itivelor .entru co.iere
La etapa iniial, de regul se face o analiz a originalului! Ka urmare a
analizei are loc divizarea originalelor 1n urmtoarele categorii convenionaleI
1! Criginal calitativ L pe suprafaa cruia lipsesc deteriorrile mecanice,
este o imagine clar, cu detalii 1n lumini, semitonuri ,i umbre, iar tipul ,i
mrimile originalului permit reproducerea calitativ pe imprimeu la scara
necesar!
2! Criginal cu defecte remediabile 3cel mai frecvent 1nt.lnite4 L unde e:ist
unele abateri a culorilor, a claritii ,i contrastului, 1ns acestea pot fi
corectate 1n procesul prelucrrii ,i pregtirii pentru tipar!
3! Criginal de calitate proast L unde detaliile 1n lumini ,i umbre lipsesc
sau sunt prelucrate insuficient, imaginea are contrast ,i claritate
insuficiente, sunt denaturate culorile, e:ist mici deteriorri mecanice, pe
suprafa este praf ,i murdrii!
4! Criginale cu rebut L sunt originalele care nu pot fi reproduse calitativ pe
imprimat din cauza dimensiunilor mici 3nu pot fi mrite la scara necesar
)
fr pierderea calitii4, formatului fi,ierului 3de e:emplu rezoluia mic a
camerei digitale4, tipului origimalului 3de e:emplu imprimeul poligrafic4!
+valu.nd originalul conform tipului trebuie e:aminat nu doar potenialul rebut
de producere, ci ,i potenialul rebut tehnologic, atunci c.nd originalul nu se
potrive,te scopului urmrit!
Criginalul trebuie evaluat dup volumul de lucru ,i timp necesare pentru
scanare ,i eventualele corectri 1n softurile specializate!
>ac e:ist posibilitatea de a fi 1nlocuit, atunci originalul de proast calitate
trebuie 1nlocuit cu altul mai bun, deseori 1nlocuirea fiind mai simpl dec.t
prelucrarea ,i corectarea! 'ns e:ist ,i originale unicat 3acte din arhive, reporta=e,
fotografii ,tiinifice4pentru care aceast soluie este imposibil, atunci este
necesar de a prelucra originalele 1n timpul pregtirii originalului pentru tipar, 1ns
beneficiarul trebuie anunat despre volumul de timp necesar ,i calitatea final!
Ta/elul '&) 3 Cerin,ele i-.use originalelor du. densitate o.tic
Ti.ul originalului D-a8 D-in D
1! Criginale liniare monocrome ,i policrome,
opace
1,0/ /,10
2! Criginale liniare monocrome ,i policrome,
transparente
1,2/ /,2/ 1,//
3! Criginale monocrome 1n semitonuri, opace /,10 1,//
4! Criginale monocrome 1n semitonuri,
transparente 3slide4
/,30 1,//
0! Criginale policrome 1n semitonuri, opace /,2/ 1,2/
*! Criginale policrome 1n semitonuri, transparente
3filme4
/,30
3>
voal
M /,1/4
1,*/
Ta/elul '&' 3 Cerin,ele i-.use originalelor du. scara de re.roducere
Ti.ul originalului %cara re.roducerii
1! Criginale 1n semitonuri monocrome ,i policrome, opace 33-10/5
2! Criginale liniare monocrome ,i policrome, opace 33-1//5
3! Criginale monocrome 1n semitonuri, transparente 3filme4 4//5
4! Criginale policrome 1n semitonuri, transparente 3filme4 *//5
Cerin,ele i-.use su.orturilor originalelorB
1! Criginale transparente - suport transparent, incolor!
1/
2! Criginale opace - h.rtie alb neted sau hartie fotografic fr voal!
Cerin,ele i-.use calit,ii originalelorB
1! +lementele originalului linear trebuie s aib marginile e:acte, s
fie uniform ,i intens colorate!
2! Criginalele 1n semitonuri trebuie s aib o imagine clar ,i
contrastant 1n detaliile necesare av.nd 1n zona de tranziie o reproducere
la scar mai mic de 1// microni 3pentru originalele ce reprezent opere
de art mai puin de 0/ de microni4!
3! +vitarea fluctuaiei evidente a imaginii ce poate fi detectat vizual 3de
e:emplu, granulaia4!
4! Necesitatea asigurrii neutralitii nuanei de gri din imagine!
0! +vitarea prezenei voalului, inclusiv cel policrom
%etodele de verificare a calitii originaluluiI
1! >eterminarea uniformitii grosimii originalului cu a=utorul
mi=loacelor de mpsurat grosimiI micrometre, comparatoare
2! +valuarea dimensiunilor liniare ,i c.mpurilor originalului prin
intermediul riglei!
3! <erificarea vizual a claritiiElizibilitii prin e:aminarea cu
lupa, recomand.ndu-se ca grosimentul lupei s fie apropiat de scara la
care va fi reprodus originalul, 1n vederea evalurii trecerilor sumbre,
subtile ale zonelor de pe original 3limea conturului zonei de umbr,
amplasate pe un fundal iluminat4!
4! +valuarea gradaiei culorilor originalului utiliz.nd densitometrul!
%surrile se fac 1n lumini pentru stabilirea densitii minimale >min ,i
1n umbr pentru stabilirea densitii ma:imale >ma:, dup care se
calculeaz diapazonul dinamic al originalului 3>4!
0! Kontrolul valorii neutre a culorii gri se realizeaz compar.nd
vizual valoarea neutr de gri al originalului cu scara de control a culorii
gri OP L pentru originalele opace ,i OP-1 L pentru originalele
transparente!
Cerin,ele i-.use fil-elor fototehnice GEH&
'n cazul fabricrii formelor offset monometalice prin copierea de pe filme! 'n
calitate de file se utilizeaz diapozitivele!
1erin#ele &enerale ipuse )ilelor liniare 'i rasteri,ate!
1! >imensiunea imaginii trebuie s fie echivalente cu caracteristicile
dimensionale prestabilite ale reproducerii! >evierile admisibile variazI
11
pentru imaginile caracterizate de dimensiunile 4/:0/cm Q ma:!1mmJ
pentru imaginile cu dimensiunile mai mari de 4/:0/cm p.n la 2mm!
2! "maginea trebuie s fie clar pe 1ntreaga suprafa a diapozitivului!
3! 2e suprafaa imaginii nu trebuie s fse marcheze prezen a voalului,
1nglbenirilor, petelor, zg.rieturilor ,i punctelor strine transparente sau
opace! $e admit deteriorri, zg.rieturi ,i puncte doar 1n afara imaginii!
4! "maginea trebuie s se regseasc 1n centrul diapozitivului, distana de la
marginea imaginii p.n la marginea filmului nu trebuie s fie mai mic
de 2cm!
0! "maginea de pe diapozitiv va fi reflectat fa de original dup principiul
refleciei 1n oglind! #cest lucru va permite 1n procesul de fabricare a
monta=ului de a plasa diapozitivul cu stratul de emulsie 1n sus, condiie
necesar pentru a obine contactul direct dintre stratul de emulsie al
diapozitivului ,i stratul copiativ al plcii! 'n acest caz se reu,e,te evitarea
modificrii proprietilor stratului de sub poriunile opace, ce pot aprea
1n urma difuziei luminii la copiere!
*! La utilizarea diapozitivelor liniare se va urmri ca fondalul ,i liniile s
aib densitate uniform , iar la e:aminarea 1n lumin transparent s aib
culoare neagr!
(! Klaritatea, densitea optic ,i diapazonul dinamic al originalului al
densitilor imaginii de pe diapozitiv trebuie s fie suficiente pentru
procesul de copiere! >ensitatea optic a liniilor de pe un diapozitiv
variaz cu at.t mai mult, cu c.t mai mare e obiectul! 2rocesul de copiere
necesit ca densitatea optic a liniilor subiri s fie nu mai mic de 1!
#cest lucru este posibil de realizat c.nd diapazonul dinamic nu este mai
mic de 1,-, ceea ce ar semnifica c densitatea liniilor groase va fi de 2,/
iar a sectoarelor transparente nu mai mare de /,2!
1erin#ele ipuse )ilelor separate pe culori
La redarea imaginilor 1n dou sau mai multe culori, este necesar ca 1n procesul
de realizare a diapozitivelor rasterizate, pentru fiecare culoare structura rasterului
s fie poziionat sub un anumit unghi!
'n vederea prevenirii apariiei ,i manifestrii efectului FmoireF pe film pentru
conturare la reproducerea 1n dou culori, unghiul de 1nclinare a liniilor de raster
s fie egal cu 40 R, iar pentru negativ sau diapozitiv pentru cea de-a doua cerneal
la reproducerea 1n dou culori unghiul de 1nclinare va constitui / R!
La prima vedere, s-ar crede c moara=ul se poate evita prin suprapunerea
e:act a celor dou imagini cu raster, 1n a,a fel 1nc.t unghiul dintre ele s fie
zero! 'n practic, 1ns, o coinciden at.t de riguroas a celor dou rastere este
12
imposibil de realizat, a,a c aceast 1ncercare conduce la cel mai suprtor efect
posibil S #2 21T!
'n vederea reducerii efectelor moara=ului singura soluie const 1n alegerea
unor unghiuri convenabile 1ntre liniile de raster ale imaginilor care se suprapun!
a< /<
Figura '&) Efecte de -oaraI la su.ra.unere 23B
a40 a punctelor de raster5 .4 6 a .en,ilor colorate-
Figura '&' Posi/ilit,i de rotire a rasterului
13
Figura '&4 Model de ro2et de raster
'n figura 2!2 sunt reprezentate c.teva posibiliti de orientare a rasterelor cu
scopul de a asigura un moara= minim! 9nghiurile de rotaie 3grade 3R44 a rasterului
1n diferite succesiuni de suprapunere a culorilor la imprimare sunt prezentate 1n
tabelul 2!3! >e,i numrul acestor posibiliti este destul de mare, este foarte
important ca, 1n fiecare atelier, orientarea rasterelor s fie bine precizat ,i s nu
se modifice! 2entru reproducerea corect a unui original policrom nu este
suficient ca fiecare selecie de culoare s reprezinte o imagine fotografic corect,
ci aceste imagini trebuie s se afle 1ntr-un anumit raport una fa de cealalt, 1ntr-
un anumit echilibru! %odul 1n care este reprodus pe tiparul policrom o scal de
gri este cel mai simplu mod de apreciere a echilibrului seleciilor de culoare! $e
poate considera c, dac rezultatul sintezei celor trei culori fundamentale ale
sistemului 3griul rezultat prin imprimarea celor trei culori fundamentale4 este
corect, toate culorile rezultate prin sinteza celor trei culori fundamentale luate
dou c.te dou vor fi de asemenea corecte!
Ta/elul '&4 3 Unghiurile de rota,ie a rasterului confor- diferitor succesiuni de
su.ra.unere a culorilor
%uccesiunea
su.ra.unerii culorilor
Unghiurile .o2i,ionrii culorilorA J
KeloL :K< Magenta :M< CMan :C< 1lacN :O<
K U % U V U 6 /W 40W U10W -10W
K U % U 6 U V /W U10W -10W 40W
V U % U K U 6 /W 40W -10W U10W
14
V U K U% U 6 /W -10W 40W U10W
% U V U K U 6 /W 40W U10W -10W
K U V U % U 6 /W 40W U10W -10W
V U 6 U % U K /W -10W U10W 40W
2oziia liniilor de raster pe negative ,i diapozitive trebuie verificat 1nainte de
desf,urarea proceselor de copiere!
Karacteristicile dimensionale ma:imale ale punctelor de raster pe sectoarele
neutre ale scrii gri sau pe originalul de referin al scrii de culori trebuie sa fie
urmtoareleI VelloX - (45, %agenta - 035, KDan - (45, YlacZ - -/5!
$e impune ca imaginile de pe diapozitive i negative s aib suprapunerea
e:act a semnelor de a=ustare, admi.ndu-se tolerana 1n limitele a /,/0mm!
'n cele mai multe cazuri copierea monta=ului are loc de pe filme! Gilmele, care
au o imagine direct sau imagine-oglind, trebuie s fie dispuse 1n monta=
consider.nd particularitile specifice ale procesului de copiere ,i a procesului de
fabricaie a formelor! La realizarea monta=ului este necesar s se in cont de
faptul c, atunci c.nd are loc copierea, stratul de emulsie al filmului trebuie s fie
1n contact cu stratul copiativ al formei respect.ndu-se regula poziionrii Ffa la
faF!
Cbinerea nemi=locit a filmului, de regul se realizeaz prin intermediul
dispozitivului cu laser al utila=ului de fotoreproducere! +:ist, 1n acest conte:t ,i
o alt metod de fabricaie a filmelor, folosind o imprimant 3laser, =et de
cerneal sau, mai rar, termosublimare4!
'n vederea obinerii pe film a unei imagini negative cu contrast mai mare se
utilizeaz copierea prin contact cu rama de copiere! Cbinerea unei forme pentru
tiparul ofset necesit un film pozitiv 3>ma:[ 2,/4! 2entru a obine elemente libere
,i imprimabile rezistente, se impune ca plcile s se pregteasc cu foarte mare
atenie ,i minuiozitate! 2entru pregtirea formelor de tipar offset se pot folosi
dou tipuri de plciI
'n vederea obinerii pe film a unei imagini negative cu contrast mai mare se
utilizeaz copierea prin contact cu rama de copiere! Cbinerea unei forme pentru
tiparul ofset necesit un film pozitiv 3>ma:[ 2,/4! 2entru a obine elemente libere
,i imprimabile rezistente, se impune ca plcile s se pregteasc cu foarte mare
atenie ,i minuiozitate! 2entru pregtirea formelor de tipar offset se pot folosi
dou tipuri de plciI
pl!ci onoetalice, formate dintr-un singur strat metalicJ
pl!ci polietalice, formate din dou sau mai multe straturi
metalice!
10
2lcile monometalice erau la 1nceput din zinc! #zi sunt folosite cel mai adesea
cele din aluminiu! 2rincipalele condiii pe care trebuie s le 1ndeplineasc plcile
pentru offset, 1n afara rezisten\ei la trac\iune 3pentru a evita 1ntinderea plcii la
montarea 1n ma,in4, sunt grosimea uniform ,i o hidrofilitate ridicat! 'n toate
cazurile, indiferent de metoda de pregtire a formei, elementele hidrofile
3neimprimabile4 ale formei sunt formate de suprafa\a descoperit a plcii
monometalice! #t.t zincul c.t ,i aluminiul, ca atare, au o hidrofilitate insuficient
pentru asigurarea unei calit\i corespunztoare a formei S#2 20T!
2lcile polimetalice au constituit principalul suport folosit pentru pregtirea
formelor de imprimare offset! 2lcile polimetalice sunt formate din mai multe
straturi metalice suprapuse! 'n practic se utilizau plci bimetalice ,i trimetalice!
2lcile bimetalice 3figura 2!34 sunt formate dintr-un strat de cupru cu grosimea
de /,1--/,2/ mm, ce le asigur rezisten mecanic, acoperit cu un strat sub ire de
crom! #nsamblul cupru-crom formeaz, dup prelucrarea plcii, elemente
oleofile din cupru ,i elemente hidrofile din crom! 2lcile trimetalice 3figura 2!44
folosesc drept suport o plac de oel perfect laminat, care 1i asigur rezistena ,i
stabilitatea dimensional necesar! 2e ea se depune galvanic un strat subire de
cupru ,i apoi un strat de crom! +lementele formei 3imprimabile ,i neimprimabile4
sunt formate tot din cupru ,i crom!
Figura '&4& %ec,iune .entru .lcile /i-etalice
Figura '&9& %ec,iune .entru .lcile tri-etalice
#ctualmente, cel mai frecvent sunt utilizate plcile din aluminiu 3#l -)05 U
Ge, %g, ]n4! #sigurarea calitii elementelor formelor pentru tipar din aluminiu
este realizat respect.nd parcurgerea urmtoarelor etape tehnologiceI
1! ^idrofilizarea plcilor prin ganularea electrochimic 1n vederea asigurrii
microgeometriei, ,i rugozitii suprafeei plcii! 2rin aceast_ opera\ie se obine pe
suprafaa pl_cii un microrelief, care reine mai bine apa dec.t o suprafa_ neted_!
8ranularea se poate face
1*
chimic, prin sablare 3cu =et de nisip fin4 sau cu pulberi abrazive!
2! ^idrofilizarea electro-chimic prin elo:are electroliticEo:idare anodic,
care asigur durabilitatea, rezistena la uzur ,i capacitatea de adsorbie a
suprafeei plcii! Ka urmare a o:idrii, pe suprafaa plcii granulate se va obine
un strat gros de de o:id aderent ,i rezistent mecanic, cu o porozitate foarte
ridicat! ^idrofilizarea prin elo:are pune 1ns_ condiii deosebite pentru
compoziia chimic_ a aluminiului, a c_rei puritate trebuie s_ fie mai mare de
)),(5 S#2 20T!
3! 9mplerea peliculei de o:id, care ofer oportunitatea de a 1nltura complet
stratul copiativ 1n timpul developrii plcii e:puse ,i asigur rezisten peliculei
hidrofile! Ka urmare a tratrii electrochimice a plcii cre,te suprafaa de lucru a
suportului plcii, este asigurat aderena o mai bun a soluie de umezire ,i
soluiei de copiere a suprafaei plcii! #ctualmente, se folosesc plci din aluminiu
pentru fabricarea de formelor de tipar de diferite grosimi opionaleI /,10J /,2/J
/,3/J /,30J /,4/J /,0 mm!
2laca din aluminiu dup cum se remarca-se anterior, este constitut dintr-un
strat de aluminiu ,i un strat copiativ de reproducere! $tratul copiativ este o
substan organic coloidal, asemntoare gelatinei, care se umfl 1n ap sau 1n
etanol! $tratul copiativ devine fotosensibil la introducerea srurilor de crom sub
form de dicromat de potasiu sau de amoniu! #stfel, srurile de crom reprezint
sensibilizatori pentru coloizii specificai! $traturile bazate pe diazocompu,i, sunt
folosite frecvent la fabricarea plcilor monometalice fotosensibile pentru
imprimarea ofset clasic, cu umezire! $ub influena radiaiilor ultraviolete,
diazor,inile formeaz produse macromoleculare cristaline u,or solubile 1n ap,
1ns nu formeaz desinestttor filme suficient de solide ,i rezistente, astfel 1nc.t
1n componena lor se introduce polimeri hidrofili! Kompoziia straturilor pe baz
de ortonaftohinondiazid 3CN^>4 este compus dintr-un film polimer, CN^> ,i
solvent! $tratul copiativ este hidrofob, iar zonele e:puse dob.ndesc capacitatea de
a se dizolva 1n soluii apoase!
2lcilor de tipar offset le sunt impuse respectarea urmtoarele condiiiI
- posesia unei suprafae netede planeJ
- netezimea perfect a verso-ului plciiJ
- uniforitatea a grosimii plcii pe 1ntreaga suprafaJ
- aplicatrea uniform pe 1ntreaga suprafa a stratului copiativ, posesia unei
structuri microneregulate, unei suprafae mate ,i lipsa oricrei pete pe
stratul copiativ!
2entru realizarea formelor de 1nalt calitate, este necesar ca stratul copiativ s
respecte urmtoarele cerineI
- capacitatea bun de peliculogenizareJ
- stabilitate ,i aderen bun a suprafeei J
1(
- stabilitate cromatic ,i rezisten la supunerea efectului de voalJ
- sensibilitate spectral 1nalt la luminJ
- vitez suficient ,i stabilitate de e:punereJ
- rezoluie bunJ
- asigurerea reproducerii gradaiilor de rasterJ
- meninerea proprietilor suprafaei ,i asigurea durabilitii elementelor
libere ,i imprimabile dup developareJ
- meninerea proprietilor bune pe termen lung
a< /<
Gig! ! %icrofotografia elementelor de raster pe forma de tipar ofset!
a4 osetul tradiional, placa de aluminiu
b4 ofsetul fr umezire, placa 7oraD 3GC8@#4
'&'& Funda-entele fi2ico3chi-ice ale .roceselor de fa/rica,ie ale for-elor
.entru ti.arul offset
"mprimarea offset se bazeaz pe fenomenul umezirii selective ,i posibilitilor
de gestionare a umezirii prin crearea straturilor hidrofile ,i hidrofobe! Lichidul
umecteaz suprafeele corpurilor solide doar 1n cazul 1n care tensiunea
superficial a suprafeei la limita dintre cele dou faze se reduce ,i cu c.t se
reduce mai mult, cu at.t mai bine va decurge procesul de umezire!
%eninerea calitii imprimrii poate fi asigurat atunci c.nd va e:ista o
anumit diferen 1n nivelele energiei supficial liber dintre potenialul energetic
1nalt al elementelor libere ,i `el redus al elementelor imprimabile! #naliza
fenomenelor superficiale 1n imprimarea plan offset a constatat influena
urmtoarelor elementeI
1! suprafaa formei de tiparJ
2! stratul coroziv, oleofil ,i hidrofilJ
3! soluia de umezireJ
4! cernelurile de imprimareJ
0! suprafaa de lucru al cauciuculuiEa,ternutului cilindrului
offsetJ
1-
*! suportul de imprimat!
#nalizate prin prisma mediului de implicare fenomenul de umezire S#2 2(T
este determinat de un sistem compus din trei fazeI un corp plan ,i solid 3forma de
tipar, valurile, suportul de imprimare4 unul lichid 3cerneala4 sau dou lichide care
nu se amestec, ,i unul gazos 3aerul4!
Figura '&= F %iste-ul co-.us din trei fa2e cu i-.lica,ii asu.ra .rocesului
de u-e2ireB
70ediul lic(id5 80 ediul solid" 9 6 ediul &a,os-
2rincipalele caracteristici care caracterizeaz starea energetic a suprafeei
sunt unghiul de umezire, tensiunea superficial ,i aderena!
a4 b4
Figura '&C F %che-a u-e2irii su.rafe,ei solide de .ictura de a. :)<A 0n .re2en,a
/en2enului sau uleiului :'<B
a4 0 supra)a#! (idro)o.!" :n ca,ul :n care un&(iul ;< => ?5
.4 0 supra)a#! (idro)il! :n ca,ul :n care un&(i ; @=> ?-
9nghiul de umezire caracterizeaz umezirea de ctre un lichid a suprafeei
unui corp solid 3Gigura 2!*!4 ,i reprezint unghiul a format 1ntre tangenta la
suprafaa lichidului 1n punctul ,i corpul solid 3figura 2!04! >eci, umezirea este
estimat cu a=utorul unghiului de umezire tangent a, care este format la atingerea
unei picturi de lichid de suprafaa cercetat ce constituie suportul de imprimare!
Gorma picturii variaz funcie de valoarea tensiunii superficiale, cu c.t unghiul a
este mai mic, cu at.t mai mare este valoarea umectrii!
'n stare de echilibru, la linia de separrae a corpului solid, lichid ,i mediul
gazos acioneaz trei fore! #ceste trei fore 3G1, G2, G34 sunt 1n echilibru dac se
respect egalitateaI
G
3
MG
1
UG
2
cosa 32!14
1)
:n careI G
1
- tensiunea superficial cerneal-h.rtie 3corp lichid-corp solid4J
G
2
- tensiunea superficial la limita cerneal Q aer 3lichid-aer4J
G
3
- tensiunea superficial la limita h.rtie Q aer 3solid-aer4J
a Q unghiul de umezire!
rezultI cosaMG
3-
G
1E
G
2
32!24
'n cazul 1n care G1U G2 G3 sau cosa M 1, lichidul nu se poate gsi 1n echilibru
pe suprafaa solid ,i se scurge pe aceasta form.nd o pelicul subire!
'n cazul lichidului ce umecteaz bine corpul solid, condiia de umezire este
dat de relaia 2!3I
1[ cosa[/ 32!34
Kerneala de tipar ocup un loc intermediar 1ntre corpurile solide ,i lichidele
v.scoase, deoarece ea are unele propriet,i, at.t ale corpurilor solide c.t ,i ale
celor lichide! Kerneala de tipar se caracterizeaz prin fluiditate 3caracteristic a
lichidelor4 ,i prin elasticitate 3proprietate carcateristic corpurilor solide4!
Kondiiile de umezire se pot 1mbunti, prin surplusul de energie liber 1ntre
corpul solid ,i cel lichid 3prin reducerea diferenelor de polaritate4! 2roprietile
fizico-chimice ,i cele mecanice ale cernelurilor de tipar nu rm.n constante! +le
depind de pigmentul folosit, de liant, materiale de nuanare, colorare, umplutur,
etc! $pre e:emplu prin mrirea concentaiei de pigment se mre,te v.scozitatea!
La cernelurile fabricate din pigmeni diferii, viteza de uscare, unghiul de
umezire i alte proprieti reologice nu sunt identice!
^.rtiile ca suport de imprimare ,i pe care se imprim, 1n funciei de procedeul
de fabricaie au natur molecular diferit! +a mai depinde i de gradul de
1ncleiere! #stfel, umezirea h.rtiei prin cerneluire va fi diferit!
2roprietile diferite ale cernelii ,i h.rtiei trebuie sa fie bine cunoscute 1nainte
de imprimare! Kunoasterea acestora este foarte important pentru imprimare!
2rocesul de fabricaie al formelor de tipar ofset se bazeaz pe fenomenele
superficiale cu implicaii asupra suprafeei suportului de imprimare!
#bsorbia - reprezint concentraia de substane dizolvate 3lichid sau
vaporizat4 de pe suprafaa unui corp solid! 2entru a crea condiiile necesare
absorbiei, 1n proces se implic substane superficial active 3$$#4!
$$# - sunt acele substane care sub aciunea forelor moleculare se
concentreaz pe o suprafa dat 3figura 2!(4! 'n mare parte acestea sunt substane
organice, soluii apoase care constituie sistemele coloidale! 9tilizarea $$# pentru
tratarea suprafeelor forelor pentru tipar poate modifica radical natura suprafeei!
%oleculele de $$# sunt constituite din particole hidrofile ,i hdrofobe! 2artea
hidrofil este orientat spre elementele neimprimabile ale formei umezite cu
soluie 3figura 2!(4, moleculele orientate spre elementele neimprimabile cu partea
2/
hidrofob sunt 1nlturate u,or de pe suprafaa formei ,i sunt iar,i preluate de
ctre cilindrii de aplicare!
2e suprafaa elementelor imprimabile dimpotriv, moleculele de $$# se
dispun cu partea hidrofob spre suprafaa formei, iar partea hidrofil face legtura
soluiei de umezire 1n stratul de cerneal, 1n caz c concentraia de $$# este prea
mare, acesta poate provoca emulsionarea! 'n acest caz cerneala preia soluia de
umezire, modul de separare a straturilor de cerneal 1n procesul imprimrii se
modific ,i are loc adunarea surplusului de cerneal pe form ,i a,ternutul ofset!
'n afar de aceasta are loc reducerea vitezei de de uscare a cernelii ,i cre,te
probabilitatea trecerii cernelii pe verso-ul colilor pe masa de recepie a colilor!
2entru evitarea ecestui fenomen este necesar de a utiliza $$# care nu reduc prea
mult tensiunea superficial!
Figura '&D F Mecanis-ul ac,ionrii su/stan,elor su.erficial active
:ele-entele i-.ri-a/ileale for-ei 0i .ierd .ar,ial .ro.riet,ile hidrofo/e<B
76olecul! SSA5 86supra)ata solu#iei de ue,ire5
96solu#ie de ue,ire5 A6eleent li.er5
B6eleent de ipriare acoperit cu cerneal!5
C6olecul! (idro)o.!5 D6partea (idro)il! a oleculei-
2rincipalul avanta= al substanelor superficial active ine de faptul c, acestea
sunt capabile s fac legtur cu suprafeele corpurilor solide acoperindu-le cu un
strat molecular de grosimea unei molecule! $ubstanele superficial active
absorbindu-se de suprafaa suporturilor conduc la reducerea tensiunii superficial
3figura 2!*4!
b4
21
b4
Figura '&E& F %tructura su.rafe,elor i interac,iunea lor cu %%"
a4 (idro)il!5 .4 (idro)o.!-
Konform structurii sale metalul este hidrofob, 1ns 1n urma o:idrii suprafeei
acestuia se creaz o pelicul subire de o:id, care 1i atribuie suprafeei proprieti
hidrofile! Gilmele de coloid 3gel4 au ,i ele proprieti hidrofile ,i sunt capabile s
se umfle 1n ap, form.nd sisteme coloidale apoase! +le se umfl mai bine dec.t
lichidele nepolare cum sunt benzenul, Zerosenul ,i acizii gra,i!
>intre materialele hidrofobe fac parte cauciucul, masele plastice organice,
care se umfl mai bine 1n lichide slab polare dec.t 1n ap! >ou lichide care se
deosebesc mult dup gradul de polaritate pot umezi la fel de bine 31n mod separat4
acela,i corp solid!
>ac corpul solid va fi scufundat paralel 1n dou lichide atunci se va observa
evident predispoziia umectrii mai bune cu unul dintre lichide ,i mai puin cu
altul!
+:ist mai multe modaliti de fabricare a formelor de tipar offset! $epararea
elementelor imprimabile de cele neimprimabile poate avea loc prin intermediul
urmtoarelor procese tehnologiceI
1! Fotocopierea 3de pe negative sau diapozitive4 ,i, ulterior, developarea
copiilor! +lementul neimprimabil este creat pe suprafaa metalului, datorit unei
soluii speciale de hidrofilizare 3gravur, gravur electrochimic, anodare,
galvanice, depuneri metalice4J
2! Metoda electro&ra)ic! se bazeaz pe sensibilitatea seleniului, care, fiind
e:pus la lumin devine electroconductor, prin schimbarea rezistenei electriceJ
prin intermediul e:punerii se aplic un strat 1ncrcat, prin metoda de contact sau
de proiecie! 2e poriunile neiluminate sarcinile se pstreaz ,i la developare
particulele pulberii speciale 31ncrcate4 ader la suprafaa plcii! #ceast metod
este utilizat pentru imprimarea lucrrilor de formate ,i tira=e mici!
3! Metoda electro0ecanic! presupune divizarea elementelor imprimabile ,i
neimprimabile prin intermediul gravrii, arderii sau sublimrii! #cest tip de
procese este 1nt.lnit foarte rar!
#,a cum se cunoa,te, procesul tehnologic de preg_tire a formelor de tipar se
desf_,oar_ 1n trei etape principaleI
a! procese de fotoreproducere, av.nd drept rezultat final obinerea imaginii
originalului 3te:t ,i ilustraie4 transpuse pe filmJ
b! procese de copiere a imaginii astfel obinute pe suprafaa metalului din care
este confecionat_ formaJ
c! procese de gravare sau chimice care duc la modificarea propriet_ ilor
suprafeelor metalice 3se produce o diferen_ de 1n_lime - la tipar 1nalt ,i tipar
22
ad.nc sau hidrofiliate 1ntre zonele active, ce apar la imprimare, ,i zonele inactive,
ce nu apar la imprimare - la tipar offset4! 'n cadrul acestei ultime etape se
realizeaz_ forma de tipar propriu-zis_!
#tingerea acestui rezultat este condi,ionat_ de efectuarea 1n mod selectiv a
grav_rii! +lementul determinant al efectu_rii unei grav_ri 1l constituie procesele
de copiere S20 #2T!
'&4& Cerin,ele i-.use for-elor .entru ti.arul offset
Gormelor monometalice pentru tiparul offset le sunt impuse respectarea
urmtoarelor cerineI
1! Neregularitatea suprafeei suportuiEbazei formei - @a, cmI
a4 pentru plcile granulate mecanic - /,0, cu tolerana de d /,2J
b4 pentru plcile granulate electrochimic - /,* d /,2!
2! 8rosimea filmului anodic, cmI
a4 pentru plcile granulate mecanic - /,/( d /,/3J
b4 pentru plcile pregtite electrochimic - 1,2 d /,00!
3! 8rosimea stratului fotosensibil, cm - 2,/ d /,0
4! Gotosensibilitatea 3timpul de e:punere, 1n minute4 - nu mai mult de 0
minute!
0! Kapacitatea developrii selective 31n uniti de relativ4 - nu mai
mult de 2/!
*! Kapacitatea de rezolutie, cm - nu mai puin de 12!
(! 7ransferul gradaional 3dimensiunea punctelor de raster45I 1n umbr
Q )-, 1n lumini - 2!
-! "maginea trebuie s fie amplasat pe form 1n strict conformitate cu
macheta, dimensiunile trebuie s corespund diapozitivului!
)! Gormele unui set de imprimare trebuie s fie de grosime uniform,
devierile admisibile pentru plcile cu grosimea /,30-/,0mm s fie
ma:! d/,/1mm, cu grosimea /,*-/,-mm ma:! ! d/,/1mm!
1/! 7oate elementele imprimabile trebuie s fie reproduse pe form! 2e
imaginea scrii sensitometrice elementele trebuie s fie reproduse pe
formele cu densitatea optic a c.mpurilor de /,*-/,(0, pe imaginea
scrii controlului vizual se admite contopirea cu fundalul a
c.mpurilor 2 ,i 3, adic nivelul admisibil al deformaiei elementelor
de raster trebuie s nu dep,easc )5 cu dimensiunile microliniilor
de -e10mZm!
23
11! 2e formele pentru imprimarea ediiilor de ziare ,i de carte se
admite lipsa elementelor rasterizate cu suprafaa relativ de 25 sau
35!
12! "maginea copiat trebuie amplasat pe centrul formei in.nd cont
de fi:area formei 1n ma,ina de tipar!
13! 2e form trebuie s fie dispuse semnele registrului de suprapunere
necesare controlului procesului de imprimare, semnele de fluire,
tiere ,i ,tanare 3funcie de tipul produselor fabricate4!
'&4&)& O/,inerea ele-entelor i-.ri-a/ile i nei-.ri-a/ile .e su.rafa,a
for-ei .entru ti.ar
2entru obinerea elementelor neimrimabile stabile, la fabricarea formelor de
tipar 3figura 2!)4, suprafaa metalului se prelucreaz cu o soluie de hidrofilizare,
care const din electrolit 3acid sau sare4, precum ,i coloid hidrofilEsensibilizat!
Krearea unei pelicule stabile st la baza unui element neimprimabil durabil!
Kompusul macromolecular se absoarbe pe filmul cu sruri minerale ale metalelor,
iar electrolitul acioneaz nu numai asupra metalului, dar ,i asupra coloidului
hidrofil! Krearea filmului de o:id 3funcie de natura metalului4 are loc pe un strat
intermediar! $tabilitatea filmului depinde de natura electroliilor utilizai ,i pO-ul
soluiei, iar alegerea electrolitului, depinde de proprietile fizico-chimice ale
metalului pe suprafaa cruia se va forma elementul neimprimabil!
Figura '&P 3 %tructura for-ei de ti.ar -ono-etalice
7 0 .a,a din aluiniu Esu.strat4" )olie5
8 0 oFid de"aluiniu5
9 0 stratul interediar5
A 0 stratul copiati+ )otosensi.il-
'n cazul placilor de aluminiu 3figura 2!1/4 constituire lor structural este
carcaterizat de 4 straturi principaleI aluminiu, aluminiu granulat, o:id de
aluminiu ,i strat fotosensibil!
2entru primul strat - aluminiu - se folosesc folii de aluminiu cu o puritate mai
mare de )),05, av.nd grosimi 1ntre /,1-/,3 mm! #cest aluminiu este hidrofil, are
o fle:ibilitate mare, stabilitate dimensional_ ,i rezisten_ mecanic_, propriet_i ce
24
corespund pe deplin realiz_rii sale ca suport pentru fabricarea formelor de
imprimare offset!
Figura '&)( %tructura .lcilor offset .resensi/ili2ateB
70 aluiniu5
80 aluiniu &ranulat5
90 oFid de aluiniu5
A0 stratul )otosensi.il-
#l doilea strat Q aluminiu granulat - are rolul de a crea un suport aderent
pentru stratul fotosensibil ,i de a conferi zonelor neimprimabile propriet_i
hidrofile!
$tratul al treilea - o:idul de aluminiu 3#l2C34 - are rolul de a stabiliza chimic
suprafaa, de a-i m_ri rezisten\a la frecare ,i 1ntindere, de a 1mbun_t_i aderena
chimic_ ,i mecanic_ a stratului fotosensibil! C proprietate foarte important_ a
o:idului de aluminiu este afinitatea sa pentru ap_, datorat_ aluminiului, care
particip_ ca donor de orbitali liberi 1n leg_turile coordinative cu molecule de ap_
conin.nd perechi de electroni neparticipani! C:idul de aluminiu este inert
chimic fa\_ de compu,ii ce formeaz_ stratul sensibil! 2rin interpunerea sa 1ntre
elementul fotosensibil ,i suprafa\a de aluminiu se evit_ descompunerea grupelor
diazo- catalizate de metale! >ac_ stratul de o:id de aluminiu este prea subire
3sub 1 nm4 placa nu rezist_ la tira= mareJ dac_ stratul este mai mare de 2,0nm se
1nt.mpin_ dificult_i la developare pentru c_ structura poroas_ a o:idului de
aluminiu 1mpiedic_ dizolvarea r_,inii ,i 1n procesul de imprimare placa va tona!
2rin e:punerea stratului fotosensibil la radia\ia 9< sub filmul ce conine
imaginea pozitiv_, se realizeaz_ forma de imprimare! 9n strat fotosensibil, pentru
a fi folosit la copiat, trebuie s_ 1ndeplineasc_ urm_toarele cerine tehniceI
f sensibilitate spectral_ ,i putere de rezoluie 3valorile optime cuprinse 1n
intervalele 20/-3-/ nm ,i, respectiv, -/-1// liniiEcm puterea de rezoluie4J
f aderen,_ 3determinat_ de natura suprafeei pe care se depune stratul ,i de
compoziia chimic_ a acestuia4J
f duritate 3determinat_ de natura compusului fotosensibil utilizat4J
f capacitate de realizare a unui bun echilibru ap_-cerneal_ 1n timpul
imprim_rii! 2entru aceasta stratul fotosensibil trebuie s_ fie suficient de oleofil,
pentru a asigura o acoperire uniform_ cu cerneal_ a elementelor imprimabile ,i s_
20
poat_ fi developate corespunz_tor pentru a ob\ine zone neimprimabile hidrofile
S20 #2T!
'&4&'& Constituirea ele-entelor i-.ri-a/ile
+lemente imprimabile se formeaz pe filmele hidrofobe de absorbie, create
pe suprafaa metalului! #ceste filme pot fi obinute direct pe suprafaa metalului
prin concentrarea chimic a $$# pe filmele de lac, fi:ate solid pe suprafaa
metalului, ,i pe stratul copiativ, av.nd o bun aderen ctre suprafaa metalului!
'n toate cazurile, 1nainte de crearea elementelor neimprimabile stabile, suprafaa
metalului se degreseaz minuios, se spal ,i se usuc! >up_ aceste operaii se va
depune un strat subire ,i uniform de coloid sensibilizat! #cest strat se depune pe
pl_cile destinate zincografiei sau tiparului offset e:ecutate 1n tipografii cu a=utorul
centrifugei! La pl_cile offset presensibilizate stratul de r_,in_ diazo-fotosensibil
se depune 1n c.mp electrostatic de c_tre fabrica produc_toare! $tabilitatea
elementelor imprimabile depinde de natura molecular a metalului suport, ,i
acoperirilor de lac ,i de proprietile mecanice ale suprafeelor de lac ,i aderena
lor la suprafaa metalului!
#ctualmente, pentru a crea elementele imprimabile, sunt utilizate straturile
copiative, 1n care, prin aciunea luminii, se creaz imaginea! 2entru crearea
elementelor imprimabile sunt utilizate urmtoarele straturi copiativeI
#lbumina cromat Q reprezint un strat copiativ 1n care elementul fotosensibil
- albumina cromat, determin pregtirea formelor pentru tipar prin procedeul
negativ! $ub aciunea luminii stratul copiativ obine proprieti hidrofobe! 'n
cazul c.nd sub influena luminii se pot atribui diferite proprieti stratului
copiativ, procesul poate decurge at.t pozitiv, c.t ,i negativ, iar rezultatul final se
reduce la pierderea solubilitii! 'ns,i srurile acidului cromic nu sunt sensibile
la aciunea luminii, 1ns, odat cu introducerea lor 1n compu,ii macromoleculari,
acestea mresc eficiena procesului fotochimic, primind energie de la sursa de
lumin!
9n alt material utilizat 1n calitate de strat anticopiativ, este guma arabic,
guma de zad siberian ,i guma de salc.m, care au proprieti bune de aderen!
La scderea temperaturii, viscozitatea lor cre,te rapid, iar la solidificare polimerul
are aceea,i structur ca ,i 1n stare lichid, este solubil 1n ap ,i este insolubil 1n
alcool ,i benzen!
%etodele moderne de obinere a straturilor copiative sunt bazate pe utilizarea
materialelor sensibile la lumina, diazocompu,i, fotopolimeri!
$traturile copiative cu fotopolimerizare solubilitatea crora variaz sub
influena luminii 1n rezultatul reaciei de polimerizare, sunt considerate negative!
'n componena acestor compoziii se includ oligomeri sau polimeri
nefotosensibili, ageni de sutur 3monomeri4, fotoiniiatori, inhibitori de
polimerizare, stabilizatori, solveni ,i amestecuri speciale! Gotosensibilitatea ,i
2*
sensibilitatea spectral a compoziiei depinde de natura fotoiniiatorului!
$olventul ofer distribuia uniform 1n timpul pregtirii compoziiei ,i aplicarea
ei pe suprafaa suportuluiEbazei formei! #mestecurile speciale 1mbuntesc
proprietile de e:ploatare ale compoziiei!
'n straturile termosensibile imaginea este format conform urmtoarelor
principiiI sectoarele iluminate trec din stare hidrofil 1n stare hidrofob, transferul
imaginii are loc prin difuzie, iar elementele imprimabile ,i neimprimabile se afl
1n straturi diferite! +:ist straturi termochimice ,i fototermografice!
'n straturile fotosensibile negative cu halogenur de argint are loc
fotodisocierea substanei! 'n timpul e:punerii se produce descopunerea
fotochimic complet a stratului fotosensibil ,i formarea imaginii latente! La
developare are loc 1ndeprtarea, prin dizolvarea chimic, a produ,ilor de foto-
descompunere ,i restabilirea microcristalelor e:puse 3p.n la argint metalic4!
$traturile cu halogenuri de argint sunt folosite 1n calitate de straturi-masc, 1n
materialele pentru fabricarea formelor multistratificate! "maginea format
reprezint o masca pentru stratul fotosensibil aflat sub ea! La transferul prin
difuzie 1n unul dintre straturi se formeaz imaginea latent, care apoi se
developeaz! 'n sectoarele e:puse halogenura de argint formeaz un compus
comple:, capabil s difuze 1n urmtorul strat! Kompusul comple: este restabilit
p.n la argint metalic, care are proprieti oleofile!
Konform structurii lor diazo-compu,ii sunt hidrofobi, 1ns sub influena
luminii 1,i modific capacitatea de a se dizolva 1n soluii slab alcaline!
>iazocompu,ii care sub aciunea luminii, 1n zonele iluminate sunt supu,i
polimerizrii fotochimice obin proprieti hidrofobe!
$traturile care conin compu,i macromoleculari ,i substane fotosensibile,
produ,i ai reaciilor fotochimice, care au aciune de solidificare!
La etapa actual sunt folosite straturi copiative pe baza de
ortonaftoghinondiazid 3CN^>4! #cestea pot fi de dou tipuriI
- pe baza lanului benzenicJ
- pe baza lanului cristalic al naftalinei!
2(
Figura '&)) 3 %che-a
.rocesului de fa/rica,ie a
for-ei -ono-etalice .entru
i-.ri-area .lan offsetB
a - placa presensibilizatJ
b - copierea diapozitivului,
c - copie p.n la developare!
d - copie dup developare,
e - forma pentru tipar gata!
1! placa granulat din aluminiuJ
2! stratul copiativJ
3! diapozitivulJ
4! cerneala pe elementele
imprimabileJ
0! soluia de umezire pe
elementele neimprimabile!
CN^> au proprieti hidrofobe! #cestea absorb un spectru larg de lumini cu
lungimile de und 3*/-4*/nm, care provoac descompunerea compu,ilor
fotosensibili ,i sunt solubile 1n soluiile alcaline slabe 3figura 2!114!
Kompu,ii pe baz de CN^> sunt utilizai pentru fabricarea straturilor
fotosensibile de tip pozitiv, adic a sectoarelor care la iradiere 9<, disociaz ,i
apoi se spal 1n soluie de revelator! 'n compoziia soluiei de copiere 1n afara
componentuilui de baz CN^> ,i a solventului necesar pentru sporirea stabilitii
fizico-chimice a stratului, sunt introdu,i componeni peliculogeni ,i ali polimeri
cum ar fi 3gumilac, poliesteri, poliacrilai, polistiroli ,i ali derivai ai acestora4!
2rocesul aplicrii stratului copiativ pe suprafaa plcii de tipar are loc 1n
c.teva etapeI
9mezirea materialului pentru realizarea formelor cu soluii ,i peliculogeni! 'n
procesul fomrii stratului fotosensibil o importan deosebit o au interaciunile
dintre faze! 'n prima etap 1n componena stratului este prezent o mare cantitate
de solvent, de aceeea, evaporarea are loc foarte rapid, 1n plus, evaporarea are loc
de pe suprafaa liber a lichidului! 'n rezultatul evaporrii solventului, se schimb
2-
echilibrul din interiorul lichidului ,i are loc difuzia din straturile de =os ale
peliculei! <iteza evaporrii depinde de presiunea vaporilor solventului,
temperatur ,i umiditatea aerului!
'n cea de-a doua etap pe suprafaa filmului se formeaz un strat de coloid ce
se 1ngroa, continuu! 2rocesul are loc lent deoarece solventul trebuie s strbat
stratul de coloid!
+tapa a treia presupune evaporarea de,eurilor solventului rezistent aderat la
sistemul peliculogen! #cest proces decurge foarte lent, iar viteza desf,urrii
depinde de concentraia vaporilor de solvent de deasupra plcii! 2rezena
vaporilor de ap 1ncetine,te procesul de evaporare, din acest motiv este necesar
de a instala dispozitive de ventilare ,i a menine temperatura 1nalt 1n vederea
asigurrii evaporrii solventului!
La transformarea peliculogenului din stare lichid 1n stare solid se produce
orientarea ,i fi:area lui pe suprafaa materialului suportEbaz! $tratul format
direct pe suprafaa materialului-suportEbaz reprezint un strat intermediar ,i se
nume,te strat de tranziie!
Gormarea elementelor imprimabile ,i neimprimabile poate fi prezentat 1n
felul urmtorI sub aciunea iradierii 9< are loc disocierea componentului
polimeric a stratului copiativ! #re loc formarea legturilor libere, care pot fi
reprezentate sub form de fisuri microscopice ,i pori! $e produce slbirea
legturilor de aderen dintre stratul fotosensibil ,i materialul-baz, precum ,i a
legturilor de coeren nemi=locit 1n stratul fotosensibil!
'n prima etap a procesului de developare are loc umezirea ,i interaciunea
chimic a revelatorilor cu produsele disocierii! 'n calitate de revelatori sunt
utilizate soluii slab alcaline!
'n etapa final a procesului de developare are loc disociera total a legturilor
de aderen, ,i 1ndeprtarea stratului intermediar al filmului de la substrat!
+lementele de imprimare sunt hidrofobe regsindu-se 1n zonele neiluminate,
devin rezistente la aciunea acizilor posed.nd o rezisten mecanic suficient!
$traturile copiative pe baz de diazo-r,ini sunt utilizate pentru procesele de
copiere negative! >iazo-r,inile nu au abilitatea de 1ntrire la 1ntuneric, iar
elementele imprimabile au o bun rezisten! >iazo-r,inile reprezint compu,i
macromoleculari, cu grad 1nalt de sensibilitate la lumin! $ub influena luminii, ei
se polimerizeaz ,i formeaz un strat hidrofob solid!
2entru pregtirea stratului copiativ sunt folosite 35 de soluie apoas de
diazo-r,ini cu introducerea 1n compoziie a unei emulsii de polietilen pentru a
cre,te rezistena mecanic a stratului ,i a 1mbunti aderena la plc!
>iazo-r,inile pot fi utilizate pentru fabricarea plcilor presensibilizate!
#cestea pot fi utilizate nu numai pentru fabricarea plcilor pe substraturi de
aluminiu, dar ,i pentru straturile de baz din acetai ,i h.rtiilor cu acoperire
2)
hidrofil! Goarte frecvent diazo-r,inile sunt utilizate pentru sensibilizarea
polimerilor sintetici! 'n aceste de cazuri, procesul de copiere are loc 1n 2 etapeI
-fotochimic 3formarea substanei 1ntrite4J
- 1ntrirea coloidului!
%ia,o0tipia reprezint o metod fotografic utilizat la realizarea desenelor,
copierea te:tului ,i 1n cartografie! +ste bazat pe capacitatea diazo-compu,ilor de
a se descompune rapid sub influena luminii!
Fotocopia este o imagine pozitiv, culoarea creia poate fi schimbat prin
modificarea structurii chimice,derivatului azotic ,i compusului azotic al
revelatorului! $e creeaz o imagine pozitiv! 2entru a obine copii se utilizeaz
h.rtie, h.rtie de calc sau film pe care este depus sare!
3/
4& P#OCE%EE DE COPIE#E 5I %U#%EE DE UMIN$
UTII6"TE 7N P#OCE%EE DE F"1#IC"#E " FO#MEO#
PENT#U TIP"#
4&)& Procesele de co.iere i sursele de ilu-inare utili2ate 0n .rocesele de
reali2are a for-elor .entru ti.ar&
4&'& E8.unerea for-elor .entru ti.ar&
4&4& Princi.iul de func,ionare a ra-ei de co.iat&
4&9& Cerin,ele i-.use rece.,iei i de.o2itrii for-elor .entru ti.ar&
4&)& Procesele de co.iere i sursele de ilu-inare utili2ate 0n .rocesele de
reali2are a for-elor .entru ti.ar
2rocesele de copiere desf,urate la fabricarea formelor pentru tipar ofset ,i
formelor fotopolimerice sunt realizate la utila=ul de copiere ,i e:punere prin
contact!
Ku a=utorul acestui tip de utila= are loc transferul fotografic al imaginii de pe
suporturile transparente de informaie 3diapozitive sau negative4, pe straturile
fotosensibile ale formelor ofset sau fotopolimerice 1n scar de 1I1, 1n timp ce
stratul purttor de informaie ,i stratul fotosensibil trebuie s fie 1n contact!
2entru copierea calitativ a imaginii de pe fotoform pe plac este necesar ca
imaginea s fie transferat fr pierderea elementelor mici, deoarece pierderea
detaliilor de mici dimensiuni duce la detalizarea insuficient a elementelor de
raster 1n lumini, a serifelor te:tului, etc! #cest tip de defecte este numit ghijklm
jbnopblq jrghmsmgihmpsmt, mrime care este determinat de urmtorii factoriI
gumljm`li contactului cu placa, care este asigurat de eficacitatea
funcionrii sistemului de pompare a aerului, de e:istena 1n construcia
utila=ului sistemelor mecanice suplimentare de 1nlturarea a aerului din
zona de contact, calitatea suprafeei ,i elasticitatea covora,ului de
cauciuc, caliatatea monta=ului fotoformei, gradului de netezime a plcii,
lipsa 1n zona de contact a prafului ,i a corpurilor eterogeneJ
caracteristica flu:ului de lumin, determinat de calitatea reflectorului ,i
distana de la sursa de lumin p.n la suprafaa plciiJ
durata e:punerii, determinat de puterea sursei de lumin utilizate!
31
Figura &4&)& %che-e constructiveale instala,iilor de co.iere .rin contact cu
a-.lasarea su.eioar a sursei de lu-inB
1 L sursa de luminJ
2 L rama de copiereJ
3 L pompa de vidJ
4 L panoul de diri=areJ
0 L sertareJ
* L perdeaua cu filtrul contra
iluminrilor 9<!
%etoda de fabricare a formelor de tipar monometalice este caracterizat prin
simplitate ,i numr redus de operaii, capabil de a fi u,or automatizat ,i permite
obinerea formelor cu proprietile tehnologice necesare imprimrii unui
sortiment divers de produse 1n tira=e de la 1// p.n la 10/mii imprimate sau chiar
mai mult S0T!
'n vederea obinerii formelor de tipar monometalice sunt utilizate plci din
aluminiu granulat acoperit cu strat fotosensibil pe baz de ortonaftoghinondiazid
3CN^>4!
2rocesul obinerii formelor de tipar offset este constituit din urmtoarele fazeI
14 e:punerea fotografic prin diapozitiv, 1n rezultatul creia lumina ce
strbate sectoarele transparente provoac disocierea fotochimic a diazo-
compu,ilor numai pe suprafaa viitoarelor elemente imprimabile pe toat
grosimea stratului copiativ!
24 developarea copieiJ
32
34 fi:area, care reprezint splarera copiei developate pentru finisarea
procesului de developareJ
44 hidrofilizarea elementelor neimprimabile! #ceast faz este necesar
pentru prelucrarea plcilor fabricate 1n @usia ,i const 1n prelucrarea
elementelor neimprimabile cu soluie de hidrofilizare, care, la uscare,
formeaz o pelicul hidrofil stabilJ
04 aplicare stratului de protecie 3gumarea4 - faz necesar pentru prote=area
suprafeei formei pentru tipar de impuriti, o:idare ,i deteriorri 1n timpul
pstrrii ,iEsau instalrii 1n ma,ina de imprimare! 'n calitate de strat
protector se utilizeaz polimeri solubili 1n ap 3amidon, de:trin4!
*4 pentru cre,terea gradului de rezisten la uzur a formelor monometalice se
utilizeaz tratarea termic 3imediat dup fi:are4 pe o durat de 3-*minute,
la 1-/-2//RK!
+ste de menionat faptul c, toate etapele de fabricaie a formelor de tipar plan
offset prin metoda pozitiv sunt automatizate!
9na din condiiile desf,urrii bune a e:punerii este corespunderea spectrului
de radiaie a sursei de lumin a utila=ului de e:punere,cu spectrul de absorbie a
stratului copiativ al plcii!
$istemele de iluminare sunt compuse dintr-o surs de lumin ,i reflector!
@eflectorul asigur iluminarea uniform a suprafeei supuse copierii ,i lipsa 1n
flu:ul de lumin a razelor cztoare sub unghi fa de stratul copiativ! Ku c.t este
mai mare paralelismul razelor cu at.t mai mic va fi cota luminii difuze,
respectiv, cu at.t mai bun va fi copierea elmentelor mici ,i a detaliilor ,i mai
mic probabilitatea obinerii sectoarelor nee:puse sau slab e:puse!
+:ist mai multe tipuri de surse de iluminareI
1! L!pile cu arc de car.on sunt, pe de o parte universale pentru
toate straturile fotosensibile, pe de alt parte, au o lumina de intensitate
sczut, oscilaii ale temperaturii luminii, polueaz mediul ,i ilumineaz
neuniform!
2! L!pile cu Fenon - sunt caracterizate prin intensitate mare,
stabilitate a temperaturii luminii, ating valorile ma:ime 1ntr-un timp foarte
scurt, dar au o cantitate redus a radiaiilor ultraviolete!
3! L!pile )luorescente asigur valoarea ma:im a radiaiilor 333/-
42/nm4! #vanta=ul lor ine de faptul c, nu emit cantiti mari de cldur ,i
nu necesit rcire, consum o cantitate mic de energie electric ,i aproape
imediat dup pornire ating nivelul ma:im de radiaii! >ezavanta=ul
becurilor fluorescente vizeaz prezena unei cantiti mari de lumin
difuz! $e utilizeaz rar, numai pentru straturile copiative pozitive!
4! L!pile cu (alo&enuri etalice 330/-44/nm4 eman lumin de
intensitate sczut ,i grad mic de difuzie! @adiaiile acestor becuri depind
33
de halogenura metalulului din lamp! La oment se utilizeaz urmtoarele
tipuri de lmpi cu halogenuri de metaleI
- iodura de galiu - conine vapori de miercur ,i de iodur de galiu
3e:ploatare pe termen lung Q apro: 42/ nm4 ,i sunt utilizate practic doar
pentru copierea plcilor pe baz de diazocompu,i 3fig! 2! 14 S12TJ
- iodura de fier - eman radiaii de o mare intensitate, au utilizarea pe
termen scurt, frecvent utiliz.ndu-se lmpi combinate 330/-3)/nm ,i
430nm4!
#vanta=ele lmpilor cu halogenuri metalice sunt manifestate prin intensitate
sporit a luminii, utilizare pe termen lung ,i un larg diapazon al spectrului!
>ezavanta=eI cedarea mare de cldur 3necesitatea rcirii4, necesitatea de
1nclzire prealabil, cantitatea mare de energie electric consumat, necesitatea
dispozitivelor de pornire ,i reglare!
Figura '&9& %che-a distri/u,iei energiei lu-inii 0n instala,ia de co.iere .rin
contact datorit reflectorului su.li-entarB
1 L reflectorul de bazJ
2 L sursa de luminJ
3 L reflectorul suplimentarJ
4 L cadrul de copiere!
34
4&'& E8.unerea for-elor .entru ti.ar
2reliminar 1nceperii procesului de e:punere este necesar verificarea calitii
filmului fototehnic! 'n primul r.nd se verific densitatea optic > a filmului,
transparena ,i repectiv opacitatea sectoarelor, urm.nd ca opacitatea sectoarelor
s fie >ma: v 3,0J >min w /,1!
>iapozitivele realizate cu imprimanta laser trebuie s fie caracterizate de
laimea liniilor nu mai puin de -/mZm ,i liniatura rasterului nu mai mult de
32linEcm! 'n vederea obinerii acestora se utilizeaz rame de copiat ,i a sistemelor
de copiere cu contact!
Kele mai semnificative etapeElucrri de obinere a formelor de tipar suntI
1! +:punereaJ
2! >eveloparea!
+:punerea reprezint_ timpul minim necesar pentru descompunerea
fotochimic_ complet_ a unui strat fotosensibil pe 1ntreaga lui grosime! +:punerea
se e:ecut_ de pe monta=ul de film sau calc 1ntr-o ram_ de copiat cu surs_ de
lumin_ de halogen! 7impul corect de e:punere se stabile te cu a=utorul unor scale
de gri! Ka regul_ general_, este bine de ,tiut c_ timpul corect de e:punere se
determin_ prin 1ncerc_ri succesive! 'n procesul de e:punere un loc foarte
important 1l ocup_ lampa de e:punere! 'n general, ramele de e:punere sunt dotate
cu l_mpi cu desc_rcare 1n vapori de mercur, de 40//-0/// ?, care asigur_ un
timp scurt de e:punere, deci o vitez_ mare de lucru! 2entru o e:punere uniform_
pe toat_ suprafaa pl_cii se recomand_ ca distana 1ntre placa din ram_ i sursa de
e:punere 3lamp_4 s_ fie minimum diagonala pl_cii!
'n vederea elimin_rii marginilor de film sau calc, a urmelor l_sate de benzile
adezive utilizate la monta=ul filmelor, se recomand_ e:punerea cu folie difuzat_!
7impul de e:punere cu folie se situeaz_ la apro:imativ o treime din timpul total
de e:punere! 'n acest fel, timpul de e:punere determinat f_r_ folie se
suplimenteaz_ cu o treime! 7impul de e:punere folosit la copiere, indiferent de
stratul folosit, are o mare influen_ asupra dimensiunii elementelor care se
copiaz_, mai ales 1n cazul imaginilor cu raster! >atorit_ repartiz_rii densit_ii
optice 1n punctul de raster, ca ,i datorit_ faptului c_ curba caracteristic_ a
straturilor de copiere nu are = x e:punerile diferite fac ca punctele de aceea,i
m_rime pe film s_ conduc_ la puncte mai mari sau mai mici pe plac_! +ste
necesar ca e:punerea s_ fie astfel stabilit_ 1nc.t s_ se obin_ puncte cu o m_rime
c.t mai apropiat_ de aceea a punctelor de pe film!
>eveloparea are ca scop 1ndep_rtarea prin dizolvare chimic_, a produ,ilor de
foto-descompunere! 'n cazul pl_cilor de tipar offset presensibilizate, soluiile
pentru developare sunt alcaline! 'n urma reaciilor chimice ,i sp_l_rii cu ap_ se
creeaz_ pe suprafaa pl_cii cele dou_ zone principaleI zona imprimabil_ 3oleofil_4,
30
format_ din r_,ina fotosensibil_, nee:pus_ la lumin_ 3,i deci nedescompus_4 ,i
zona neimprimabil_ 3hidrofil_4, format_ din stratul de o:id de aluminiu de pe care
s-a 1ndep_rtat stratul e:pus prin dizolvarea compu,ilor rezultai 1n urma
e:punerii! Kondiiile optime de developare suntI
temperatura revelatorului 2/-23 oKJ
timp de developare */-)/secundeJ
concentraia prescris_ de produc_torul soluiei!
7impul de e:punere depinde deI
tipul de plac_ folosit 3produc_torul pl_cii4J
puterea l_mpii ramei de copiatJ
distana de la plac_ la lamp_!
>ac_ procesul de developare este prelungit peste timpul optim mai sus
menionat poate s_ apar_ fenomenul de supradevelopare! +fectul este vizibil 1n
timpul imprim_rii, c.nd unele din elementele fine tip_ritoare pot s_ dispar_ de pe
plac_! >ac_ procesul de developare este mai scurt dec.t timpul optim,fenomenul
produs se nume,te subdevelopare! +fectul este vizibil la imprimare c.nd placa
prinde ton 3stratul fotosensibil e:pus nu a fost 1n totalitate eliminat4! Koncentra\ia
revelatorului ,i temperatura acestuia sunt factori deosebit de importan i ai
procesului de developare! La o concentraie a revelatorului peste cea prescris_ de
produc_tor ,i pentru o anumit_ temperatur_, fenomenul produs este similar
supradevelop_rii! 'n caz contrar, c.nd concentraia revelatorului este sub cea
prescris_ ,i temperatura revelatorului este sub 2/ oK fenomenul produs este
similar subdevelop_rii! >in cele menionate mai sus, soluia pentru developarea
pl_cilor trebuie s_ aib_ urm_toarele caracteristici tehniceI
capacitatea de dizolvare difereniat_ a compu,ilor formai 1n zona e:pus_
fa_ de cei din zona nee:pus_J
viteza de developare */-)/ secunde 1n cazul develop_rii manuale ,i 40-0/
secunde 1n cazul develop_rii automateJ
reacia minim_ fa_ de o:idul de aluminiu la 2/ oK!
Kompoziia revelatorului trebuie s_ fie format_ dinI
baz_ anorganic_, ce transform_ acidul carbo:ilic, format la e:punere 1n
sare solubil_ 1n ap_ 3cum ar fiI hidro:idul de sodiu 3NaC^4J carbonatul
de sodiu anhidru 3Na2KC34 Wi metasilicatul de sodiu 3Na2$iC34 f n
^2C4J
sare anorganic_, ce are rol de tamponare a soluiei de developare! #ceast_
sare are rolul de a menine p^-ul M 12-12,0, necesar pentru developarea
relativ 1n condi\ii constante de la o plac_ la altaJ
3*
agent superficial activ anionic Q care are rolul s_ mic,oreze tensiunea
superficial_ a soluiei la suprafaa de contact cu suportul de aluminiu
pentru a obine 1ntr-un timp minim un film continuu pe 1ntreaga suprafa_
de developat 3soluia acion.nd 1n timpi egali 1n toate punctele de pe
plac_4 S20 #2T!
9tila=ele de developare reprezint linii 1n flu:, care 1nclud 1n sine urmtoarele
operaiiI
afundarea plcii 1n soluia de revelatorJ
1nlturarea resturilor de revelator de pe suprafaa formei pentru tiparJ
splarea suprafeei formei cu apJ
1nlturarea resturilor de ap de pe suprafaa formeiJ
corectarea formelor prin retu,are cu eliinarea elementelor imprimabile
paraziteJ
splarea formeiJ
uscarea formeiJ
cerneluireEgresarea plcii 1n vederea 1mpiedicrii continurii procesului
de e:punere 3la lumina zilei4 pentru elementele de imprimare ,i deci
1mpiedic reducerea rezistenei la tira= prin scderea rezistenei mecanice
a stratului fotosensibilJ
proteciaEconservarea plcii prin aplicarea stratui protector 3gumarea4J
uscarea plcii 3este asigurat datorit getului cu aer la temperatur 1nalt
de p.n la 4/-40Ry!
>eci, procesul developrii depinde de urmtorii indicatoriI
temperatura soluiei de revelatorJ
viteza trecerii plcii prin dispozitivJ
viteza rotirii periilorJ
stabilitatea ,i concentraia revelatorului!
@idicarea temperaturii revelatorului mai sus dec.t cea recomandat conduce la
1nvechirea rapid a soluiei!
4&4& Princi.iul func,ionrii ra-ei de co.iat
Raele de copiat sunt dotate cu surs de lumin, care se afl la o distan
e:act determinat de la suprafaa stratului copiativ de e:pus! 2entru asigurarea
bunei fi:ri a plcii ramele de copiat sunt dotate cu un covora, de cauciuc a,ezat
pe suprafaa unui material poros, care la r.ndul su, este poziionat pe o plac
susinut de patru arcuri!
'n procesul de copiere se utilizeaz dou regimuri de funcionareI
3(
- eFpunerea de .a,!5
- eFpunerea suplientar! 3prin pelicula difuz4!
7impul e:punerii suplimentare este egal cu 1E3 din timpul e:punerii de baz!
>ispozitivele de copiere sunt practic universale ,i se utilizeaz nu doar pentru
fabricarea formelor monometalice pozitive ,i negative, dar ,i la alte procese
necesare la fabricarea formelor sau obinerea imaginilor intermediare!
@evelatorii, utilizai 1n 1n procesul de developare, sunt ale,i funcie de stratul
copiativ al plcii, pentru a asigura 1nlturarea calitativ a polimerului disociat de
pe suprafaa bazei! Nu se admite aciunea negativ a revelatorului asupra
materialului-baz al formei 3corozia4, iar 1nainte de utilizare se recomand
identificarea carcateristicilor de lucru ale revelatorului e:perimental!
@evelatorii sunt livrai sub form de soluii gata, concentrate, care mai apoi se
dizolv cu ap 31I0, 1I)4, sau prafuri! #plicare soluiei de conservareEgumare
asigur protecia elementelor formei de tipar de aciunea mediului 1ncon=urtor!
'naintea aplicrii soluiei de gumare de pe form trebuie 1nlturai produ,ii foto-
descompunerii - toate resturile stratului copiativ ,i a revelatorului! $olu\iile
folosite 1n vederea prote=_rii suprafeei libere a formei sunt soluii apoase de
coloizi naturali sau sintetici, cum ar fiI
coloizi naturaliI guma arabic_, de:trina, carbo:imetilceluloza 3K%K4 ,i
hidro:ipropilceluloza! 2rincipala proprietate structural_ a coloizilor
utilizai 1n acest scop este prezena de grupe funcionale av.nd atomi cu
perechi de electroni neparticipani care au capacitatea de a forma leg_turi
coordonative cu aluminiul, cum ar fiI
- KCC^J - C^J - N^2J - KCC@ 8ruparea - KCC^ este preponderent_,
de e:emplu, 1n cazul gumei arabice, care confer_ coloidului o capacitate
de fi:are pe o:idul de aluminiu suficient de bun_ ,i solubilitate mare 1n
ap_!
coloizi sintetici Q alcoolul polivinilic, care are o mas_ moleculari 1ntre
0//-1///!
$oluia de protecie trebuie s_ 1ndeplineasc_ urm_toarele condi\iiI
s_ fie inert_ chimic fa_ de o:idul de aluminiu ,i fa_ de r_,ina diazo ce
formeaz_ elementele tip_ritoareJ
s_ fie slab acid_ 3p^ M 4,0-04J
s_ 1mbun_t_easc_ propriet_ile hidrofile ale zonelor neimprimabile ale
pl_ciiJ
s_ fie stabil_ fa_ de atmosfer_J
s_ permit_ formarea unui film subire pe 1ntreaga suprafa_ a formei de
imprimare S20 #2T!
3-
$oluia de gumare 3de:trin sau amidon4 se aplic pe forma uscat ,i se usuc
la temperatura de 4/ - */Ry! 'n cazul 1n care este necesar pstrarea formelor
dup imprimare ,i utilizarea lor repetat, plcile se spal cu ap de cerneal ,i alte
impuriti, se usuc ,i se acoper cu un strat subire ,i uniform de soluie de
gumareJ cu c.i mai mare este grosimea stratului de gumare, cu at.t mai ru se
pstreaz formele!
Kondiiile de pstare a formelor de tipar impune meninerea temperaturii
constante a 1ncperii de 1--22Wy ,i umiditii de 005, recomandarea asigurrii cu
sisteme de ventilare! #ceste condiii de pstrare asigur o durat lung a pstrrii
,i posibilitatea utilizrii repetate a formelor pentru tipar! 'n timpul pstrrii
formelor pentru tipar este necesar de a introduce 1ntre plci coli de h.rtie sau folii
de polimeri pentru a preveni contactul metalului cu suprafaa formei de tipar!
2strarea trebuie s aib loc 1n 1ncperi prote=ate de lumina zilei, pentru a preveni
e:punerea, ,i prin urmare deteriorarea elementelor formei! 2rocesul de
developare poate fi realizat manual, 1ns aceasta necesit de a avea o chiuvet
oscilatoare ,i de asigura mi,carea continu a soluiei! 2rocesul manual nu asigur
calitatea necesar developrii ,i de aceea poate fi utilizat doar 1n cazuri rare fiind
1nsoit de un control riguros cu scrile de control operativ!
>up developare, care dureaz cca 4/-*/sec! placa se spal 1n ap curgtoare,
iar resturile de ap se 1nltur cu o raclet special! $plarea are loc pe ambele
pri, ulterior depun.ndu-se soluia de conservareEgumare! 'n vederea sporirii
rezistenei la uzur plcile sunt supuse tehnologiilor suplimentare de prelucrare!
2lcile offset monometalice pot rezista la tira=e de 1//-12/ mii e:emplare
3conform caracteristicilor tehnice4, iar unii productori garanteaz posibilitatea
imprimrii cu 31n condiii optime4 p.n la 2// mii e:emplare!
Prelucrarea teric! reprezint procesul care permite cre,terea rezistenei
formelor de cca 2-3 ori! $e produce 1n cuptoare speciale la temperatura constant
de 24/Q20/Wy! 2entru desf,urarea prelucrrii HarderiiF plcilor, acestea sunt
acoperite cu o soluie special! 2lcile destinate HarderiiF trebuie corectate
preliminar, deoarece dup prelucrarea termic a plcilor corectura este de=a
imposibil! >up HardereF se aplic un strat protector, care prote=eaz suprafaa
de impuriti ,i deteriorri! $tratul de conservareEgumare se 1nltur u,or cu ap ,i
de aceea 1n unele utila=e 1nlturarea acestuia are loc nemi=locit 1nainte procesului
de imprimare! 2rocesul prelucrrii termice conduce la cre,terea fragilitii
formelor!
4&9& Cerin,ele i-.use rece.,iei i de.o2itrii for-elor .entru ti.ar
La 1ntreprinderile poligrafice plcile presensibilizate se livreaz av.nd de=a
aplicate straturile de pelicul de o:id hidrofil ,i strat copiativ fotosensibil! 2entru
3)
pastrarea proprietilor plcilor acestea trebuie livrate 1n ambala= nedeteriorat,
ma=oritatea plcilor la livrare fiind acoperite cu folie opac de culoare neagr sau
h.rtie, pentru a preveni e:punerea, pstrarea 1n stare deschis numai la iluminare
de protecie! +lementele imprimabile pot fi distruse sub aciunea luminii, iar
prezena surselor de cldur, poate conduce la fel la deteriorarea stratului
copiativ! 2regtirea plcilor pentru procesul de lucru presupune condiionarea lor
1n nu mai puin de 24 de ore!
Ta/elul 4&) 3 Caracteristicile .lcilor .roduse de diveri .roductori
Caracteristica
Marca .lcii
"
g
f
a

O
2
a
2
o
l

P
=
%

:
!
e
r
-
a
n
i
a
<
Q
R
S
R
T
U
V
W
T

X
Y
U
Z
[

:
#
u
s
i
a
<

a
s
t
r
a

F
u
t
u
r
a

O
#
O

:
I
t
a
l
i
a
<
\
]
Q
^
_
`
A

a
b
^

:
#
u
s
i
a
<
H
o
r
s
e
l
l

C
a
.
i
r
a
t
i
o
n

'
(
(
(
:
M
a
r
e
a

1
r
i
t
a
n
i
e
<
#aA -N- /,4 /,40Q/,-/ /,00Q/,*0 /,2/Q/,/*
Ca.acitatea de
re2olu,ie
12 mZmJ
2Q))5
3la LM*/linEcm4
12 mZmJ 2Q
)-5
2Q))5
Fotosensi/ilitatea 1nalt
t
zs`g
M 3 min
3sursa de
lumin 0 ZX4
1nalt 1nalt
Contrastul culorilor
du. .rocesarea
co.iei
de la verde-
1nchis p.n la
albastru
e:ist
de la verde-
1nchis p.n
la albastru
e:ist
de la
albastru-
1nchis p.n la
verde
#e2isten,a la u2ur
:-ii& e8&<
a4 )!r! prelucrare
teric!
.4 dup! prelucrare
teric!
1//Q12/
p1n la 0//
1//
2//
peste 2//
peste 4//
0/
10/
2//Q20/
-//Q-0/
For-atulA --
$e determin la
achiziionare
$e determin la
achiziionare
$e determin
la
achiziionare
11/-11*/d1
e(4/-142/d0
!rosi-eaA --
/,10J /,2/J
/,24J /,3/J
/,4/
/,10Q/,2-
$e determin
la
achiziionare
/,3d/,/2 /,10J /,3J /,4
#evelatorul +2 /12
{|-/3,
{|-/3}
^orsell
8reenstar
Infor-a,ii
su.li-entare
8rosimea
stratului
copiativ
3mZm4I
8rosimea
stratului
copiativ
3mZm4I 3,/d1
4/
2,/U/,0
Giecare lot de plci trebuie s fie 1nsoit de pa,aport tehnic al calitii 3tabelul
3!14 ,i marca=ul necesar pe ambala=! La identificarea neconformitilor ,i
defectelor se va specifica natura defectului, numrul lotului,i cantitatea plcilor
defecte!
41
9& F"1#IC"#E" FO#MEO# PENT#U TIP"# DUP$
TEHNOO!I" COMPUTE#3TO3P"TE :;TP<
9&)& Fa/ricarea for-elor .entru ti.ar du. tehnologia CTP&
9&'& "legerea -etodei de fa/rica,ie for-elor de ti.ar&
9&)& Fa/ricarea for-elor .entru ti.ar du. tehnologia CTP
+:ist mai multe modaliti de fabricare direct a formelor de tipar cu a=utorul
dispozitivelor speciale, acestea depinz.nd de suportul formei, care poate fi pe
baz metalic 3aluminiu4, sintetic 3poliesteri4 sau din h.rtie! Guncie de aceasta
se modific calitatea formelor de tipar 3spre e:emplu formele pe suport din h.rtie
au rezoluia de 4/-0/mZm, pe baz sintetic de 12-14mZm, iar pe baz metalic
de 4--mZm4 ,i respectiv rezistena la uzur 3formele pe suport de h.rtie au
rezistena la imprimare de 1-1//// imprimate, pe baz sintetic de 1/-20/// , iar
pe baz metalic de 0/-0/////4! Kapacitatea de rezoluie 1n raport cu tipul
suportului este pentruI
imprimatele din h.rtie L32-4/linEcmJ
sintetice L p.n la (/linEcmJ
metaliceL 20/linEcm ,i mai mult!
Gormele pe baz de h.rtie se utilizeaz pentru ediiile cu tira=e ,i formate mici,
de calitate =oas, deseori pentru imprimarea facturilor ,i altor tipuri de produse de
acest gen! >in cauza umflrii h.rtiei de la soluia de umezire absorbit ,i
denaturrii dimensiunilor acesteia utilizarea acestui tip de forme pentru tiparul
policrom este imposibil! 'n vederea sporirii stabilitii, formele din h.rtie sunt
acoperite pe partea verso cu o folie sintetic sau metalic!
%odalitile de fabricare a plcilor dup tehnologia Komputer-to-2late sunt
diverse ,i includI
a4 formele pe plci cu strat cu fi:are fototermograficJ
b4 formele pe plci cu strat cu fi:are fotograficJ
c4 formele pe plci cu strat cu coninut de argintJ
formele pe plci cu strat fotoconductor!
2rimele dou opiuni sunt asemntoare ca calitate ,i ca principiu de obinere
a imaginii prin metode tradiionale 3figura 4!14! @ezistena la uzur a acestor
forme este de p.n la 10//// imprimate!
Gabricarea formelor de tipar cu straturi copiative cu coninut de argint 3figura
4!24 presupune cazul 1n care stratul copiativ cu coninut de argint formeaz o
imagine-masc 3la 1nregistrarea imaginii cu laser4, prin care se realizeaz
42
e:punerea plcii de tipar! " Q e:punerea cu un laser de intensitate micJ ""-
developarea ,i fi:area imaginii fotografice a m,tiiJ """ Q e:punerea 9<J "< -
evidenierea stratului fotografic 3cu coninut de argint4J < - developarea! Kalitatea
,i rezistena la uzur a acestor forme este similar cu a celor clasice!
Figura 9&) F Modelul tehnologiei de fa/rica,ie a for-elor du. tehnologia
Co-.uter3to3Plate .e .lci cu straturiA cu fi8are fototer-ic i fotograficB
7 0 .a,a din aluiniu5
8 0 stratul )otosensi.il5
8 0 stratul de protec#ie5
A 0 eleentul ipria.il5
B 0 eleentul neipria.il-
+:punerea se realizeaz cu a=utorul unui laser de intensitate slab! 'n prima
etap are loc gravarea ,i fi:area imaginii fotografice a m,tii! # doua etap
presupune e:punerea ultraviolet urmat de 1ndeprtarea stratului fotografic cu
coninut de argint! 9ltima etap presupune developarea stratului fotodisociabil!
Figura 9&' 3 Modelul tehnologiei de fa/rica,ie a for-elor du. tehnologia
Co-.uter3to3Plate .e .lci cu straturi fotosensi/ile cu con,inut de argintB
7 0 .a,a din aluiniu5
8 0 strat )otodisocia.il5
9 6 strat )oto&ra)ic cu con#inut de ar&int5
A 0 eleent ipria.il5
B 0 eleent neipria.il-
Gormele obinute prin utlizarea straturilor difuze sunt e:puse la fel cu a=utorul
laserului!
43
2rocesul de obinere a imaginii este compus din urmtoarele faze 3figura 4!34I
1! +:punerea cu raze laser!
2! >eveloparea ,i difuzia halogenurii de argint ctre stratul restabilit
'nlturarea produ,ilor foto-descompunerii!
@ezistena la uzur acestor tipuri de forme este mai mic dec.t la cele clasice,
calitate satisfctoare, aceast metod este utilizat la fabricarea formelor pe baz
de polDester ,i funcie de grosimea suportului rezist tira=elor de 1/-2//// de
imprimate!
+:ist modaliti de obinere a formelor prin metoda electrografic, folosit 1n
imprimantele laser! 9neori, aceast metod este recomandat pentru imprimarea
policrom la tira=e de p.n la 1//// de imprimate!
#ceast metod 3cu stratul de baz - aluminiu4 este recomandat pentru
producia de ziare, cu tira=e de cca! 1///// de e:emplare 1n special monocrome!
La fel, e:ist metode de e:punere prin intermediul iradierii puternice cu laser,
aici se pot utiliza at.t plci speciale destinate e:punerii cu laser, c.t ,i plci
monometalice obi,nuite presensibilizate!
+ste posibil ,i aplicarea pe suprafaa unei plci monometalice
presensibilizate a unei imagini-masc cu a=utorul tiparului cu =et ,i ulterior
e:punerea ,i developarea dup tehnologia clasic! Kapacitatea de rezoluzie a
acestui tip de forme este foarte mic ,i nu dep,e,te 24-3/ linEcm, iar rezistena la
uzur este de cca! 1//-12/ /// imprimeuri!
9&'& "legerea -etodei de fa/rica,ie a for-elor de ti.ar
#legerea metodei de fabricaie se bazeaz pe cerinele 1mpse calitii acestora,
rezistena la uzur precum ,i posibilitile economice ale tipografiei! La moment
44
Figura 9&4 3 Modelul tehnologii de fa/rica,ie a for-elor du. tehnologia
Co-.uter3to3Plate .e .lci cu straturi de fotodifu2ieB
7 0 .a,a din aluiniu5
8 0 stratul resta.ilit5
9 0 stratul de .a,!5
A 0 stratul )oto&ra)ic E&elatin! de (alo&enur! de ar&int45
B 0 eleentul ipria.il5
C 6 eleentul neipria.il-
C 0 eleentul neipria.il-
o larga aplicare o au a,a numitele tehnolgii cu proiecie pe formele de tipar! 'n
aceste cazuri, se utilizeaz imaginea alb-negru pregtit la o imprimant laser sau
cu =et de cerneal!
La fabricarea formelor de tipar offset obinute prin proiecie pe materiale
suportEbaz cu coninut de argint, bazate pe difuzia selectiv a procesului se
utilizeaz materiale mono- ,i bistratificate! >e pe materialele mono-stratificate pe
baz de aluminiu se obin forme cu capacitatea de rezoluie de 04 de liniiEcm si 0/
/// imprimate!
2rocesul de obinere a formelor pe baz de materiale bistratificate const din
urmtoarele fazeI
14 +:punerea prin proiecie a imaginiiJ
24 >eveloparea ,i difuzia 3la contactul plcilor4 halogenurii de argint
nerestabilite ctre stratul receptor ,i obinerea formei gata!
La obinerea formelor pe baz de materiale monostratificate se parcurg
urmtoarele fazeI
14 +:punerea prin proiecie a imaginiiJ
24 >eveloparea 1n soluie bazic ,i difuzia revelatorului ctre stratul hidrofil!
Noiunea de rezoluie proliferat a procesului de copiere caracterizeaz
procesul de copiere 1n 1ntregime! +:punerea elementelor pozitive ,i negative are
loc concomitent! 2entru determinarea e:act a timpului necesar e:punerii sunt
construite reprezentri grafice ale dependenei timpului de rezoluia elementelor
de pe forma de tipar, conform creia punctul de intersecie a liniilor
caracterizeaz timpul optim al e:punerii pentru ambele tipuri de e:punere!
9na din cele mai importante activiti de meninere sub control ine de
evaluarea denaturrii elementelor rasterizate funcie de rezoluia plcilor, care,
respectiv funcie de microrelieful specific al plcilor, variaz de la un productor
la altul! @ezoluia este caracterizat de liniile 1n microni reproduse pe diferite
zone ale suprafeei elementelor de raster! 'n vederea desf,urrii controlului
operativ se preleveaz probe cu suprafee de (5, 1/5, 4/5, -/5!
Ta/elul 9&) 3 Denaturarea ele-entelor de raster
Pozitiv liniile, mkm
Suprafaa elementelor de raster
Dc )(c 9(c E(c
* ( 1/ 4/ -/
- *,0 ),0 3),0 (),0
1/ *,0 ),/ 3-,0 ()
12 *,/ -,0 3(,0 (),0
40
%eterinarea &radului de operare a eFpunerii" a tipului de eFpunere-
8radul de operare a e:punerii 3@4 Q reprezint diapazonul de e:punere, care
asigur reproducerea intervalului rezoluiei caracteristic pentru acest tip de plci,
ce poate fi determinat cu relaia 4!1!
1
2
E
E
R = 34!1!4
undeI @ - gradul de e:punereJ
+2 - e:punerea, ce prezint cel mai slab rezultatJ
+1 - e:punerea, ce prezint cel mai bun rezultat!
8radul e:punerii plcilor pozitive av.nd mai mult de o cifr dup punctul
zecimal indic procentul 1n cre,tere a e:punerii!
$pre e:emplu, 2 M 1,43 la liniile de 12-10 microni este necesar de a spori
valoarea e:punerii cu 435, 1n cazul 1n care forma este negativ, este necesar de a
reduce e:punerea cu 435!
>eci, pentru obinerea unei game standard de linii de la 12 la 10 microni
e:ponerea nu ar trebui s varieze mai mult de 435! @ata de e:punere este, de
asemenea, aplicabil pentru a verifica uniformitatea iluminrii zonei ramei de
copiere!
8ama rezoluiei este asigurat de rama de copiere 1n cazul 1n care raportul
iluminrii ma:ime fa de cea minim este mai mic dec.t indicatorul nivelului de
e:punere!
4*
D& "P"#"TEE DE UME6I#E "E !#UPU#IO# DE
IMP#IM"#E
D&)& ".aratele de u-e2ire ale gru.urilor de i-.ri-are
D&'& "s.ectele funda-entale ale .rocesului de u-e2ire
D&4& Pro.riet,ile solu,iilor de u-e2ire
D&9& Pregtirea a.ei .entru solu,iile de u-e2ire
D&=& Influen,a solu,iei de u-e2ireA a cernelurilor i h?rtiei asu.ra calit,ii
i-.ri-rii
D&)& ".aratele de u-e2i2e ale gru.urilor de i-.ri-are
>in cursul de poligrafie general se cunoa,te c imprimarea plan ofset se
realizeaz de pe formele pentru imprimare unde elementele imprimabile ,i
neimprimabile se afl la un nivel, cu a=utorul unei suprafee intermediare numit
a,ternut ofset!
Gorma de imprimare este conceput astfel 1nc.t elementele imprimabile nu
recepioneaz apa, iar elementele neimprimabile, din contra, rein pe suprafaa lor
apa! Guncia de aplicare a apei pe suprafaa formei o 1ndepline,te sistemul de
umezire, care trebuie s asigureI
aplicarea uniform a soluiei de umezire pe suprafaa formei pentru
imprimareJ
aplicarea stabil a soluiei de umezire pe suprafaa formeiJ
reglarea filmului soluiei de umezire, prin urmare ,i a echilibrului
dintre ap ,i cerneal 1n procesul de imprimare!
9mezirea reprezint at.t un avanta=, c.t ,i un dezavanta= al imprimrii ofset,
care influeneaz direct calitatea produciei imprimate, motiv din care se impune
necesitatea reglrii corecte a aparatului de umezire!
+valuarea interaciunii soluiei de umezire cu forma de tipar, precum ,i
delimitarea e:act a cantitii soluiei de pe suprafaa formei, au o importan
ma=or pentru procesul de imprimare! $oluia de umezire trebuie s fie aplicat
doar pe suprafaa elementelor imprimabile, ~prote=.ndu-leF de cerneal, de aceea
la pornirea ma,inii de imprimare se impune pornirea aparatului de umezire mai
1nt.i de toate operaiile de ad=ustare ale utila=ului!
'n afara funciei directe de a umezi forma de imprimare, soluia de umezire
ofer un avanta= prin faptul c contribuie la curarea aparatului de cerneal,
rcirea lui, neutralizarea electrizrii statice creat pe piesele metalice!
4(
'n vederea asigurrii umezirii calitative ,i obinerii echilibrului stabil 1n
sistemul apEcerneal se impune cunoa,terea compoziiei soluiei de umezire ,i
metodele de aplicare 3construciile aparatelor de umezire4!
Guncie de tipul aparatelor de umezire, acestea sunt construite conform
diferitelor principiiI
cu contact, unde aplicarea soluieie de umezire are loc cu a=utorul unui
sistem de cilindri 3figura (!1, b, , 4J
fr contact, unde aplicarea are loc prin pulverizare 3figura (!1, p, 4J
,i respectivI
cu acionare continu, cu tracionare de la transmisia central a
ma,iniiJ
cu acionare discontinu, cu tracionare de la motor separat!
La imprimarea ziarelor la etapa actual se opteaz pentru varianta umezirii
fr contact, deoarece la aplicarea prin pulverizare nu are loc murdrirea soluiei
de umezire cauzat de trecerea cernelii de pe form ,i cilindrii de aplicare ai
aparatului de cerneluire!
7otu,i, cele mai frecvent utilizate sunt construciile aparatelor de umezire cu
contact, implicate la imprimarea h.rtie cu alimentare at.t 1n rulou, c.t ,i 1n coli,
acest opiune fiind determinat de cerinele 1nalte fa de calitatea funcionrii
sistemelor 3dozarea e:act a alimentrii cu soluie de umezire4!
#paratele de umezire cu contact asigur alimentarea uniform, prin aplicarea
unei pelicule subiri de soluie de umezire, pe toat suprafaa formei pentru tipar
datorit suprafeelor sintetice ale cilindrilor de aplicare, care au proprieti
hidrofile ,i totodat rezisten la umiditate! 9tilizarea acoperirilor din esturi a
cilindrilor aparatului de umezire are dezavanta=ul c te:tilele au custuri ,i
proprietatea de a-,i modifica caracteristicile, influen.nd uzura formei pentru
tipar!
Figura D&) F %che-e ale construc,iilor a.aratelor de u-e2ire
4-
RA dA e F a.aratul de u-e2ire cu contact
fA g F a.aratul de u-e2ire fr contact
e F a.aratul de u-e2ire co-/inat :cu a.aratul de
cerneluire<&
9tilzarea cea mai larg a aparatelor de umezire cu contact este datorat
simplitii construciei ,i faptului c nu impun 1ncetarea alimentrii cu soluie de
umezire 1n momentul trecerii ni,ei cilindrului port-form!
a< /<
hWU& '&)3)(D 3 ij[XklmT nfoRplqrsWT RttRSR[B
a< .eria de a.licare a solu,iei de u-e2ire .e cilindruu
/< .eria .entru reglarea 2onal a ali-entrii cu solu,iei de u-e2ire :IF#"<&
#paratele de umezire fr contact sunt u,or de e:ploatat ,i deservit, procesul
de umezire desf,ur.ndu-se datorit pulverizrii soluiei! >ezavanta=ul principal
al aparatului de umezire fr contact const 1n faptul c, datorit repartizrii
neuniforme a imaginii pe suprafaa formei de tipar, este complicat asigurarea
alimentrii uniforme a soluiei de umezire, ca rezultat este posibil depunerea 1n
e:ces a soluiei de umezire, fapt care poate provoca o:idarea pieselor ma,inii ,i
apariia petelor pe imprimeuri!
#ctualmente, se lucreaz asupra elaborrii modelelor de construcii
combinate-hibride!
#paratele de umezire cu perii 3cu cilindru ductor4 primesc soluia de umezire
de pe suprafaa ductorului,care se rote,te 1m rezervorul cu soluie, iar periile
umezesc cu soluie cilindrul de aplicare jbsbljot pbuis 3hi`! 2!1-1/(, b4! La
aparatele cu perii aflate 1n contact cu soluia, peria preia soluia, dup care, cu
a=utorul racletei zonale, umezesc prin stropire difereniat sectoarelecilindrului de
aplicare jbsbljmm pbuisb 3hi`! 2!1-1/(,4! #ceast construcie permite permite
evitarea trecerii cernrlii 1n soluia de umezire!
2rocesul stropirii 3alimentrii porionate4 poate fi realizat prin diferite metode,
1n afara aparatlor cu aplicare cu a=utorul periilor, au fost elaborate construcii cu
disc rotor ,i duze!
4)
a< /<
Fig& '&)3)(E F ".arate de u-e2ire fr contactB
a< a.arat de u-e2ire cu disc rotor:M"N #oland<u
/< a.arat de u-e2ire a.licare .rin du2e :vi-eN3!ra.hotec<&
C rsp.ndire larg datorit simplitii de e:ploatare o au aparatele de umezire
cu cilindru rotor! Kilindrul rotor cu duze se rote,te cu vitez variabil, duzele sunt
diri=ate de ctre un magnet cu supape! $oluia de umezire ste transmis 1n duze le
cu un unghi mare de pulverizare cu a=utorul unei pompe la presiune!
>istana de la duze la cilindrul de aplicare este potrivit astfel 1nc.t unghiurile
de pulverizare s se suprapun parial pentru aigurarea aplicrii uniforme a
soluiei pe toat limea formei!
#paratele de umezire care utilizeaz la funcionare alcooli sunt cu acionare
continu, ,i permit reglarea rapid a echilibrului ap-cerneal reglarea cantitii
de soluie de umezire fiind asigurat conform setrilor parametrilor de alimentare
a formei de tipar cu soluie de umezire 3figura (!04! $oluiile alcoolice care au
tensiunea superficial redus, sunt bine transmise de ctre cilindrii netezi de
cauciuc sau de metal! 2entru a obine o intensitate cromatic optim, aparatele de
umezire trebuie s asigure alimentarea formei cu cantitate minim de soluie de
umezire!
'n aparatele de umezire cu construcie de tip discontinuu, uniformitatea
alimentrii cu soluie se poate regla 1n conformitate cu calitatea imprimatului,
modific.nd unghiul de 1nclinare al cilindrilor, efortul de presare a cilindrului de
presiune care influeneaz grosimea stratului soluiei de umezire! Konstruciile de
tip discontinuu sunt utilizate frecvent, deoarece au avanta=ul de a avea inerie
0/
Figura D&' F %che-a construc,iei a.aratelor de u-e2ire .e /a2 de alcool
mic ,i de a regla rapid echilibrul cerneal-ap, iar cantitatea total a soluiei de
umezire este regalt de viteza de rotaie a cilindrului ductor! 7otodat sistemede
cu construcie de tip discontinuu pot lucra at.t cu soluii simple c.t ,i cu soluii pe
baz de alcooli 3figura (!24, care au tensiunea superficial mic ,i sunt transmise
bine pe suprafeele netede de metal ,i cauciuc! 'n cazul utilizrii soluiilor simple
se impune ca cilindrii s fie acoperii cu suprafee absorbante!
$e mai utilizeaz aparate cu contact ,i alimentare indirect a soluiei de
umezire prin aparatul de cerneal al ma,inii! 'n astfel de cazuri se utilizeaz
soluia ce are 1n compoziie 1/-205 de alcool!
'n aparatele cu alimentare indirect, soluia este aplicat pe form cu a=utorul
unui cilindru de aplicare al aparatului de cerneal av.nd posibilitatea reglrii
vitezei de rotire a cilindrilor!
#sigurarea calitativ a transferului de cerneal impune ca suprafeele
cilindrilor din metal ,i cauciuc sa fie bine umezite de ctre soluia de umezire,
ace,tea fiind rezisteni la aciunea reagenilor chimici ,i a soluiilor de splare!
Kilindrilor li se impune posesia unor carcateristici dimensionale geometrice
e:acte, rezisten mare la deformare, abilitatea de absorbie a vibraiilor ,i
energiei loviturilor, rezisten la temperaturi 1nalte 31'n cazul incorectitudinii
reglrii cilindrilor, 1n interiorul grupului de imprimare pot aprea variaii ale
temperaturii de p.n la U0/Wy4!
Figura D&= F De.enden,a cantit,ii solu,iei de u-e2ire :a< i densit,ii
ele-entelor liniare :/< de frecven,a rotirii cilindrilor
Ktre aparatele de umezire sunt 1naintate un ,ir de cerineI
Q umezirea bun a suprafeelor cu soluie de umezire ,i asigurarea
rezistenei la o:idareJ
Q asigurarea caracteristicilor geometrice e:acte cilindrilorJ
Q asigurarea rezistenei suprafeelor termorezistente ale cilindrilor la
aciunea solicitrilor mecanice!
01
Figura D&4 3 %che-a construc,iei a.aratului de u-e2ire de ti. fil-
gEm
2
Figura D&C F ".aratul de u-e2ire cu func,ionare continu
'n unele ma,ini, sunt utilizai cilindrii ductori, constituii din inele separate,
apropierea sau deprtarea crora vor condiiona reducerea sau cre,terea
alimentrii cu soluie de umezire a acestui sector!
+:ist sisteme de umezire cu alimentare cu soluie difereniat <eco!
#paratele de umezire de acest gen sunt dotate cu rotori conici, care sunt pu,i 1n
mi,care de la mecanismul de traciune comun! #ce,tea sunt dispu,i 1n camere
separate, 1n r.nd, la distana de 1/cm, iar prin evi individuale sunt alimentai cu
soluie de umezire 1n cantitile necesare! Kantitatea de soluie distribuit fiecrui
rotor este reglat de la panoul de diri=are! $istemul permite activitatea cu soluii
obi,nuite ,i cu alcooli! 'n aparatele de umezire fr contact soluia este aplicat
datorit condensrii vaporilor la suprafaa formei pentru tipar, iar mai apoi rcirii
formei ,i vaporilor! +:ist sisteme 1n care soluia se aplic prin pulverizare cu
a=utorul dispozitivului de suflare prin duze 1ntr-un c.mp electrostatic sau direct pe
suprafaa formei!
D&'& "s.ectele funda-entale ale .rocesului de u-e2ire
#nterior s-a menionat c forma pentru tipar este constituit din dou tipuri
de elementeI imprimabile ,i neimprimabile! +lementul neimprimabil deine
proprieti hidrofile, iar elementul imprimabil deine proprieti hidrofobe! 2entru
asigurarea desf,urrii procesului de imprimare, iniial forma trebuie s fie udat
cu ap, pentru a acoperi cu un strat subire elementele neimprimabile, prote=.ndu-
le astfel de acoperirea cu cerneal!
>atorit tensiunii superficiale apa de pe suprafaa formei are aspectul unor
picturi de form sferic, ,i pentru a obine o suprafa cu grosimea unei pelicule,
1n ap se introduc adaosuri, cum ar fi alcoolul izopropilic sau 1nlocuitorii lui,
pentru reducerea tensiunii superficiale 3figura 4!
La analiza fenomenelor superficiale este necesar considerarea hidrofilitii ,i
oleofilitii sectoarelor formei de tipar, proprietilor soluiei de umezire ,i ale
cernelii, a cauciucului offset ,i suportului de imprimat!
02
Karacteristicile strii energetice a sistemului sunt reprezentate de tangenta
ungiului de umezire, tensiunea superficial ,i fora de aderen!
a4 b4
Figura& & "c,iunea tensiunii su.erficiale asu.ra for-ei
.icturii de a.
a< pictura de ap fr $$#
/< pictura de ap cu adaos de $$#
Figura D&9 F i-ita de se.arare a
fa2elor cerneal i solu,ie de u-e2ireB
1 Q cerneal,
2 Q soluie de umezire,
3 Q limita de separare!
$oluia de umezire reprezint apa cu proprieti corectate ,i 1mbuntite,
optimizat pentru procesul de imprimare!
$oluia de umezire ,i cerneala au diferite valori ale tensiuni superficiale, iar
la limita dintre ele e:ist o alt for, care tinde s reduc la minim suprafaa de
contact numit tensiune superficial la limita de separare 3figura 4!
'n realitate limita de separare nu este definit clar, iar cerneala ,i soluia de
umezire niciodat nu se separ complet!
'n procesul de imprimare soluia de umezire a=unge 1n aparatul de cerneluire
,i este amestecat cu cerneala! #re loc formarea emulsieiI picturile mici ale unui
lichid plutesc 1n stare suspendat 1n alt lichid! #tunci c.nd cantitatea de ap 1n
emulsie nu dep,e,te 2/-205, emulsia este stabil, iar soluia de umezire este
distribuit uniform 1n mediul cernelii! >ac cantitatea de ap dep,e,te limita
admisibil, emulsia se destabilizeaz ,i se HinverseazF, cerneala plutind 1n ap
sub form de picturi mari! 2entru a evita acest fenomen este necesar de a
controla 1ncontinuu echilibrul apEcerneal, influenat de multipli factori cum ar
fiI prorietile apei iniiale, calitatea soluiei de umezire, starea aparatului de
umezire, cerneala, h.rtia utilizat, forma, a,ternutul offset!
03
#,adar compoziia corect a soluiei de umezire nu este o rezolvare a tuturor
problemelor, deoarece ma,ina este un sistem dinamic comple:, 1ns fr aceast
condiie imprimarea calitativ este imposibil!
$oluia de umezire este o soluie preparat din diver,i componeni, care
funcioneaz 1n sistemul de umezire cu proprieti constante! Kompoziia soluiei
poate fi reprezentat 1n felul urmtorI
1! #pJ
2! Koncentrat al soluieiJ
3! #lcool izopropilic!
#lcoolul izopropilic este important datorit faptului c mre,te viscozitatea
soluiei, care poate fi mai bine aplicat de ctre cilindri pe form! +ste important
de a nu se e:agera la adugarea alcoolului izopropilic, deoarece cerneala 1ncepe
s recepioneze activ soluia de umezire ,i s emulsioneze, iar pe imprimeuri va
aprea efectul de umbrire 3sub form de puncte de cerneal pe suprafeele
neimprimabile4! @espectarea proporiei va permite reducerea aplicrii soluiei la
valori minime, iar soluia se va depune 1ntr-un strat subire!
'n unele cazuri soluiile se umezire moderne permit e:cluderea utilizrii
alcoolului izopropilic, substituindu-l cu alte substane, atfel pstr.nd avanta=ele ,i
1nltur.nd dezavanta=ele utilizrii alcolului, cum ar fi dizolvarea cernelii, care
provoac reducerea intensitii culorilor, splarea plastifianilor din suprafeele de
cauciuc ale cilindrilor ,i a,ternutul ofset, volatilizarea 1n mediul e:tern ,i
pericolul de incendiu!
$oluiei de umezire concentrate 3gata de utilizare4 conin urmtoarele
substaneI
Q peliculogenJ
Q inhibitor al coroziuniiJ
Q substan de antisedimentareJ
Q antispumantJ
Q substane tamponJ
Q ageni antimicrobieniJ
Q suplimente de hidrofilizare!
Koncentratul soluiei de umezire reprezint un stabilizator al soluiei! La
momentul actual au fost elaborate concentrate ale soluiei de umezire, care sunt 1n
prealabil echilibrate conform tuturor caracteristicilor, sunt pregtite pentru
diferite valori ale duritii apei utilizat ,i sunt gata pentru e:ploatare!
>up amestecarea acestuia cu ap ,i alcool soluia de umezire devine gata
pentru lucru!
'n afar de ingredientele enumerate mai sus soluia de umezire poate conine ,i
alte adaosuri care 1mbuntesc proprietile soluiei pentru ca acesta s
corespund urmtoarelor cerineI
04
Q s umezeasc bine suprafaa elementelor neimprimabile ,i s asigure
hidrofilitatea constant pe durata 1ntregului tira=J
Q s nu acioneze negativ asupra elementelor imprimabile ale formeiJ
Q s acioneze 1n anumite limite cu cernealaJ
Q s nu aib efecte negative asupra suportului de imprimatJ
Q s nu aib efecte negative 3corozie4 asupra pieselor utila=uluiJ
Q s fie ecologic!
D&4& Pro.riet,ile solu,iilor de u-e2ire
2roprietile de baz ale soluiilor de umezire care depind de coninutul
soluiei de umetire ,i 1i determin calitile de e:ploatare suntI
aciditatea 3figura! 4J
duritateaJ
elecroconductibilitatea!
"ciditatea :.H3ul< solu,iei de u-e2ire
"ndicatorul hidrogenului 3hO4 SpoXer of hDdrogenT L reprezint parametrul
ce caracterizeaz concentraia ionilor de hidrogen 1n soluie, adic nivelul acid
sau bazic al soluiei! "ndicatorul p^ poate avea valorile cuprinse 1ntre / ,i 14,
unde valoarea ( este neutr, valorile mai mici de ( sunt acide, iar cele mai mari
de ( sunt bazice!
2entru funciunarea normal a sluiei de umezire, p^-ul acesteia trebuie s fie
1ntre 4,- 0,0!
Guncie de tipul aparatului de umezire se impun diverse cerine fa de
valoarea p^-uluiI
soluiei de umezire pentru aparatul cu doi cilindri de aplicare,
acoperii cu huse speciale se impune p^-ul de la 0,2 p.n la 0,*J
soluiei de umezire pentru aparatele cu alcool se impune p^-ul 00,4J
soluiei de umezire pentru aparatele combinate cu aparatele de
cerneal i se impune p^-ul 4,( 0,2!
00
Figura& D& %cara valorilor acidit,ii
#supra p^-ului soluiei de umezire 1n procesul de imprimare poate influena
p^-ul suporturilor imprimate 3h.rtia cretat este bazic, iar cea necretat acid4,
al cernelurilor, a altor adaosuri, precum ,i corozia metalului ma,inii de tipar!
<aloarea p^-lui soluiei de umezire ,i h.rtiei au o importan determinativ
asupra stabilitii procesului de imprimare! <aloarea p^ a soluiei de umezire
poate fi determinat prin 2 metodeI
electrochimicJ
cu a=utorul indicatorilor 3h.rtiei de turnesol4!
#ceast operaie trebuie realizat at.t la pregtirea soluiei de umezire pentru
turnarea 1n ma,ina de tipar, c.t ,i 1n procesul de imprimare propriuzis!
#ciditatea h.rtiei trebuie verificat 1n condiii de laborator la recepionarea
loturilor noi!
La evaluarea proprietilor de e:ploatare a soluiilor de umezire trebuie s se
in cont c diapazonul optim al valorilor hO-ului este de 4,- 0,0!
"c,iunea -ediului cu valoarea .H3ului w9AEB
distruge pelicula hidrofil, prin urmare ,i elementele neimprimabile
ale formei, provoc.nd apariia umbririiEvoalului,
1ncetine,te procesul de fi:are a cernelii pe imrimeu din cauza
dereglrii procesului polimerizrii prin o:idare, fapt care poate duce la
murdrirea colii 1n procesul de imprimare,
provoac distrugerea cilindrilor
reduce calitatea alimentrii cu cerneal, cilindrii de frecare metalici ai
aparatului de alimentare cu cerneal rm.n descoperii din cauza
0*
reducerii lipiciozitate cernelii, fapt care deregleazuniformitatea
alimentrii ,i are drept consecin neimprimarea detaliilor imaginii pe
imprimeu
reduce rezistena la ,tergere a stratului de cerneal pe imprimat
o:idarea cernelurilor metalice 31nnegrirea4!
"c,iunea -ediului cu valoarea .H3ului x =A=B
are loc formarea spunului 1n cerneal 3apare un ton de coloare gri pe
imprimeu4J
cerneala emulsioneaz ,i se stratific pe cilindrii aparatului de
cerneluire provoc.nd umbrirea formei 1n procesul de imprimareJ
se deterioreaz elementele imprimabile ale formei provoc.nd uzura ,i
necesitatea 1nlocuirii formei pe parcursul imprimrii tira=ului!
$oluia cu valoarea p^-ului orientat 1n H direcieF bazic favorizeaz fi:area
cernelii, 1ns poate provoca emulsionarea ,i o:idarea acesteia, dac p^-ul[(,
atunci soluia de umezire acioneaz ca baz cu acizii ,i r,inile din cerneal! 'n
rezultat, se formeaz substane, care acioneaz ca emulgatori L reduc tensiunea
superficial la limita cernealEap, duc la formarea emulsiei ,i acoperirea cu
cerneal a elementelor neimprimabile 3efectul de ~umbrFEvoal4! >ac
HbazicitateaF soluiei are efect imediat 1n procesul de imprimare, atunci aciditatea
se manifest dup imprimare ,i nu mai poate fi corectat 3figura (!04!
%eninerea p^-ului este necesar pentru pstrarea ,i restabilirea peliculei de
o:id pe suprafaa aluminiului, care poate fi 1nlturat 1n procesul de imprimare de
ctre h.rtie! @estabilirea peliculei de o:id are loc c.nd valoarea p^-ului este
cuprins 1ntre valorile p^-ului 0,/*,/!
#ciditatea necesar poate fi obinut prin introducerea acidului curat!
#dugarea acidului ortofosforic, spre e:emplu, distruge pelicula de o:id ,i stratul
intermediar dintre stratul copiativ ,i suprafaa plcii care asigur aderena! #cidul
ortofosforic provoac corozia pieselor metalice ale ma,inii ,i poate conduce la
emulsionarea cernelii, astfel p^-ul soluiei devenind instabil! >in acest motiv, 1n
compoziia soluiei de umezire se introduc sruri, care asigur abilitatea de
tampon a soluiei! +:istena unui sistem tampon permite meninerea unei aciditi
necesare pe durata imprimrii 1ntregului tira=, iniferent de solicitrile e:terne! Ku
c.t capacitatea soluiei tampon este mai mare, cu at.t mai mult va lucra aceasta!
#pa de robinet este carcaterizat de diferite valori ale p^-ului 1n diferite
anotimpuri ,i localiti! >in acest motiv, la pregtirea soluiei de umezire nu se
0(
recomand a fi utilizat apa din robinet, ci doar soluiile speciale, care asigur
aciditatea necesar!
>e regul controlul aciditii are loc cu a=utoruil h.rtiilor de turnesol, care
fiind afundate 1n soluia de umezire se coloreaz ,i sunt apoi comparate cu
etalonul, 1ns e:ist ,i mi=loace de msurare electronic care permit de a face
msurri e:acte!
Kontrolul ph-ului se recomand a fi realizat sau ,i mai des 3dup fiecare
adugare a soluiei4
$ubstanele de umplutur ,i adezivii din componena h.rtiei 31n soluia de
umezire a=unge pulberea ,i particulele mici de h.rtie4 pot modifica considerabil
valoarea p^-ului spre mediul acid sau bazic1n timpul desf,urrii procesului de
imprimare, de aceea controlul p^-ului h.rtiei trebuie realizat 1nainte de pornirea
utila=ului 3sau chiar la recepionarea loturilor de materii prime4, aplic.nd pe
suprafaa h.rtiei soluie indicator care 1,i schimb culoarea ind.nd valoarea p^!
Duritatea a.ei
>uritatea apei e:ercit o influen ma=or asupra procesului de imprimare
ofset! >ac apa conine multe sruri de calciu ,i magneziu, reziduuri alcaline,
aceste substane intr 1n reacii nedorite cu acizii gra,i ai cernelurilor ,i formeaz
spunuri 3sruri ale acizilor gra,i4, care au proprietatea de a se precipita pe
elementele imprimabile ,i neimprimabile ale formei, pe cilindrii aparatului de
umezire ,i de cerneluire, pe suprafaa a,ternutului ofset, profoc.nd apariia ,i
manifestarea defectului de HumbrireF a cernelii pe suprafaa elementelor
neimprimabile!
>uritatea apei se e:prim 1n grade! 9n grad de duritate reprezint
convenional o anumit concetraie de sruri, e:primat sub forma unor compu,i
de calciu! +:ist 1ns mai multe definiii pentru gradul de duritate, dup cum ,i
unitile de msur ale duritii apei variaz funcie de locaia geografic!
$tudiile 1n domeniu denot c apa cu duritatea medie cuprins 1ntre
33,*grEdm3 nu duneaz procesului de imprimare! >ac 1n rezultatul
msurrilor se constat c, apa este prea dur, se recomand dedurizarea ei!
2e parcursul evoluiei imprimrii ofset 1n diferite ri se utilizau 3unele
utiliz.ndu-se p.n 1n prezent4 diferite uniti de msur ale duritatii apei,
caracterizate mai =osI
8rade americane, definite ca 1 mg E l carbonat de calciu 3KaKC
3
4, prti
per milion 3ppm4, echivalente cu mg E L fr compus chimic specificat!
8rade generale de >uritate 3d8^ sau Bgrad german 3R d^, >eutsche
^arte4B definite ca fiind 1/ mg E l KaC sau 1(!-4- ppm!
0-
8rade KlarZ 3KlarZ R4 sau grade engleze 3R + sau Re4 definite ca un HbobF
3*4,- mg4 de KaKC3 pe galon imperial 34,00 litri4 de ap, echivalentul a
14!204 ppm!
8rade franceze 3R G sau f4 definite ca 1/ mg E l KaKC3, echivalent cu 1/
ppm! Litera G minuscul 3f4 este adesea utilizat pentru a preveni
confuzia cu grade Gahrenheit!
+ste de menionat c gradele engelze, franceze ,i americane de duritate
e:prim coninutul carbonatului de calciu 3yby34, 1n timp ce gradele germane
e:primconinutul o:idului de calciu 3yb4!
Ka ,i uniti de msurare, dezavanta=ul utilizrii sistemului de msurare a
duritii 1n grade const 1n faptul c acestea indic coninutul calciului ,i a
magneziului nu 1n mod direct, ci recalculat ca ,i coninut de o:id de calciu sau
carbonat, acestea reprezent.nd uniti convenionale, deoarece o:idul de calciu nu
poate e:ista 1n ap, iar carbonatul de calciu fiind puin solubil 1n ap!
Ta/elul D&) F #a.ortul de conversie dintre unit,ile de -surare a durit,ii a.ei
Unitate de
-surA
grad
)--ol@
)..-A
-g@
)d!HA JdH )JeA JClarN )Jf
--ol@ 1 /!//)))1 /!1(-3 /!1424 /!/)))1
..-A -g@ 1//!1 1 1(!-0 14!20 1/
d!HA JdH 0!*/- /!/0*/3 1 /!()-* /!0*/3
g.g 0!-4( /!/0-42 1!/43 /!-32( /!0-42
JeA JClarN (!/22 /!/(/1* 1!202 1 /!(/1*
Jf 1/!/1 /!1 1!(-0 1!420 1
>e e:empluI 1 mmolEL M 1//!1 ppm ,i 1 ppm M /!/0* d8^!
Konform scrii germane a duritii d^ e:ist c.teva niveluri ale duritii apeiI
mai puin 4 L duritate foarte mic 3w /!(1 mmoliEL4J
1ntre 4 - L duritate mic 3/,(1 Q 1,42 mmoliEL4J
1ntre - 12 L duritate medie 31,42 Q 2,14 mmoliEL4J
1ntre 12 1- L duritate pronunat 32,14 Q 3,2/ mmoliEL4J
1ntre 1- 3/ L duritate 1nalt 33,2/ Q 0,34 mmoliEL4J
peste 3/ L duritate foarte 1nalt 3[ 0!34 mmoliEL4!
0)
>uritatea apei sau a soluiei de umezire se poate msura cu a=utorul unor
aparate electronice speciale numite conductometre! Kontrolul duritii generale a
apei mai poate fi realizat prin intermediul metodei titrimetrice! #ceasta folose,te
reacia de comple:are a ionilor de Ka si %g cu sarea disodic a acidului
etilendinamo-tetraacetic 3+>7#4, la p^ apro:imativ 1/, 1n prezena indicatorului
eriocrom negru 7!
Koninutul diferitelor cantiti de sruri 1n soluiile de umezire poate fi
condiionat nu doar de compoziia apei, ci ,i de interaciunea dintre h.rtie ,i
soluia de umezire acid! $pre e:emplu h.rtiile alcaline cedeaz carbonatul de
calciu 1n soluia de umezire, iar acesta se transform 1n alte sruri a=ung.nd 1n
sistemul de umezire!
>uritatea optim pentru utilizarea soluiei de umezire trebuie s fie cuprins
1ntre 0Rd^ ,i 10Rd^! >uritatea mic a apei condiioneaz splarea srurilor din
h.rtie ,i provoac emulsionarea cernelii, care preia mai mult ap, prin urmare se
fi:eaz mai slab pe imprimeu! >uritatea poate fi corectat p.n la valoarea
necesar prin 1ntermediul demineralizrii, sau din contra Q mineralizrii, apei! >e
regul 1n apa dur sunt adugate concentrate care conin substane ce 1mpiedic
cristalizarea ,i respectiv precipitarea srurilor!
<aloarea optim a duritii apei utilizate 1n compoziia soluiei de umezire
poate varia 1ntre 0 ,i 12 uniti, necorespunderea valorilor poate provoca unele
probleme 1n procesul de imprimareI
av.nd valoarea mai mic de 0 a indicatorului, soluia de umezire
~preiaF srurile din h.rtie ,i cerneal, provoc.nd calitatea proast a
fi:rii cernelii!
La valoarea de peste 12 uniti a indicatorului duritii, pe suprafaa
cilindrilor, a a,ternutului ofset ,i a formei pentru tipar se formeaz un
sediment calcaros insolubil, care duce la dereglarea procesului de
imprimare! 7otodat srurile de calciu ,i magneziu 1nteracioneaz cu
acizii gra,i din compoziia cernelii 3mourjir4, iar stratul de grsime
se depune pe forma ofset, cilindrii de cerneluire ,i umezire, provoc.nd
umbrirea!
Conductivitatea electric
Konductivitatea electric a soluiei de umezire este dependent de valorile p^
,i d^, ,i caracterizeaz coninutul de sruri ,i diver,ilor adaosuri, prin urmare
datorit prezenei ionilor soluia de umezire este un electrolit!
*/
#ditivii tampon nu reprezint indicatorii universali pentru evaluarea
conductivitii! #supra valorii conductivitii influeneaz calitatea apei,
temperatura, coninutul de alcooli ,i a altor substane!
2artea mineral a apei este constituit din ionii Na
U
, 6
U
, Ka
2U
, Kl-, $C
4
2-
,
^KC
3-
, care ,i determin conductivitatea apei naturale! 2articulile solubile 1n ap,
e:istente 1n cerneal ,i h.rtie pot mri electroconductibilitatea, iar soluiile de
splare ,i pulberea de h.rtie o reduc! 'n vederea obinerii unei soluii de calitatea
necesar, concentraia ionilor de KaC- trebuie s fie de 2Q2,*mgEdm
3
!
#lcoolul izopropilic nu disociaz 1n ioni spre deosebire de sruri ,i de aceea
mrirea concentraiei acestuia cu 25 reduce conductivitatea cu -5! Koncentraia
recomandat a alcoolului izopropilic este de --1/5, p.n la 145 3pentru
imprimarea pe h.rtii metalizate4!
7emperatura soluiei de umezire influeneaz semnificativ conductiitatea, cu
c.t mai mare temperatura este cu at.t mai mare va fi conductivitatea! %odificarea
temperaturii cu 1Wy determin modificarea conductivitii cu 35! Gormele pentru
tipar uzate 1,i pot pierde hidrofilitatea elementelor, 1n aceste cazuri 1n soluia de
umezire se adaug $$#!
<aloarea electroconductivitii variaz, de regul, 1ntre 3// 0// mZ$
3microsimens4, iar conductivitatea de lucru a soluiei trebuie s fie cuprins 1ntre
-// 10// mZ$!
#v.nd valorile electroconductivitii w -// mZ$ soluia de umezire 1ncepe s
preia srurile din cerneal ,i h.rtie ceea ce determin calitatea proast a fi:rii
cernelii pe suport! #cest fenomen poate avealoc nu doar la valorile mici ale
duritii, ci ,i din cauza cantitii ,i compoziiei adaosurilor!
#v.nd valorile electroconductivitii[ 10// mZ$, srurile, coninute 1n e:ces
1n soluia de umezire, interacioneaz cu cerneala provoc.nd emulsiuonarea! 9n
alt posibil efect const 1n depunerea sedimentului pe cilindrii aparatului de
umezire ,i cerneluire ai ma,inii de tipar!
#legerea compoziiei soluiei de umezire are loc funcie de urmtorii factoriI
tipul utila=ului de imprimare 3ma,inile de imprimare cu alimentare 1n
coli ,i 1n rulou funcioneaz la diferite viteze ,i cu cerneluri diferite
influen.nd compoziia soluiei de umezireJ
sistemurile de umezire 3sisteme tradiionale, cu huse, care
funcioneaz fr adaosuri de alcooli, ,i sisteme cu adaos de alcooli,
cu sau fr contact4! %,inile dotate cu sisteme de umezire cu alcooli,
de regul sunt dotate cu sdispozitive de rcire ,i recirculare a soluiei,
care, permite reducerea adaosului de alcoli, controleaz ,i menine 1n
mod automatizat nivelul aciditii ,i al coninutului de alcooli al
soluieiJ
*1
compoziia iniial a apei utilizate, adic duritatea ,i conductibilitatea
electricJ
calitatea ,i compoziia cernelurilor utilizate! 2roductorii soluiilor de
umezire indic cernelurile cu care este predestinat de a lucra soluia
de umezireJ
calitatea compoziiei ,i capacitii de absorbie a suporturilor
imprimabileJ
tipul formelor de imprimare 3caracteristicile stratului baz ,i ale
stratului copiativ4!
"daosuri 0n solu,ia de u-e2ire
La etapa actual 1n soluia de umezire, funcie de tipul ,i calitatea apei
utilizate, 1n soluia de umezire, 1n afar de alcool se mai adaug un ,ir de adaosuri
speciale! #cestea servesc la reglarea ,i stabilizarea valorii p^-ului, 1mbuntirii
capacitii de umezire ,i hidrofilizrii elementelor neimprimabile ale formei!
7otodat este foarte important ca adaosurile 1ntroduse 1n soluia de umezire s nu
influeneze negativ asupra mecanimului de fi:are a cernelii, s nu fie cauza
coroziei formei, ,i s previn formarea unui mediu de dezvoltare al
microorganismelor! 2rintre substanele introduse 1n soluia de umezire pentru a
stabiliza procesul de imprimare se numrI
soluii tamponJ
substanele superficial active, care reduc tensiunea superficial a apeiJ
substane anticoroziveJ
substane antimicrobiene ,i antimicotice!
%olu,iile ta-.on ynYZSlmZ gXdRfVW
2entru redcerea influenei negative a mediilor acide ,i bazice asupra soluiei
de umezire sunt utilizate soluiile tampon 32 354, care HniveleazF variaiile
indicatorului p^ 1n timpul imprimrii, ,i reprezint sisteme care neutralizeaz
aciunea substanelor acide ,i bazice din suportul de imprimat ,i cerneal, fiind
concomitent capabile s menin stabilitatea emulsiei ,i s creeze rapid echilibrul
optim dintre cerneal ,i ap, astfel obin1ndu-se elemente distincte ,i calitative ale
rasterului fr a influena viteza de uscare ,i proprietile reologice ale cernelii!
$oluiile tampon nu pot modifica duritatea apei, 1ns reduc la minim influena
negativ a acestui indicator 1n procesul imprimrii!
*2
Figura& )'& Influen,a solu,iei de u-e2ire asu.ra densit,ii o.tice a cernelii
7rebuie de menionat c multe dintre problemele imprimrii ofset ,i
defectele imprimrii apar anume 1n rezultatul utilizrii e:cesive ,i necontrolate a
adaosurilor! >e aceea 1n soluiile tampon 3ca ,i alte adaosuri4 trebuie introduse 1n
cantiti e:act determinate indicate de ctre productor, de regul 2 35!
'n cazul supraalimentrii soluiei cu soluie tampon au loc urmtoarele
fenomeneI
se reduce prea mult tensiunea superficial la limita de separare ap L
cerneal, ceea ce poate provoca emulsionareaJ
surplusul de ioni ai srurilor soluiei de umezire interacioneaz cu
cerneala, ceea ce de asemenea poate provoca emulsionarea!
C atenie deosebit trebuie acordat umezirii la imprimarea cu cerneluri
metalizate! 2entru evitarea o:idrii pigmenilor metalici 3manifestat prin
pierderealuciului pe suportul de imprimat4, alimentarea cu soluie de umezire
trebuie s fie minim! 2entru accelerarea fi:rii cernelurilor ,i pstrarea luciului
metalic se recomand utilizarea instalaiilor de uscare "@ 3cu iradieri infraro,ii4!
@ezultatele bune ale imprimrii pot fi asigurate de utilizarea h.rtiei cretate cu
luciu intens cu p^-ul nu mai mic de (,/!
+:ist adaosuri bazice speciale predestinate lucrului cu cernelurile
metalizate, care mre,te p^-ul soluiei la (,1 -,/! >ac p^-ul soluiei este w (,/,
soluia intr 1n reacie cu pigmenii cernelii 3metal U acid4 form.nd sruri ,i
reduc.nd astfel intensitatea culorii cernelurilor!
+valuarea capacitii tampon a soluiei se face 1n condiii de laborator!
%u/stan,ele su.erficial active :%%"<
*3
2entru reducerea tensiunii superficiale, 1n soluia de umezire sunt introduse
diverse adaosuri cum ar fi alcoolul izopropilic, $$# 3substane superficial active4
,i glicoli! Kre,terea tensiunii superficiale este asigurat de adugarea srurilor
anorganice! $oluiile de umezire pe baz de alcooli necesit construcii speciale
ale aparatelor de umezire din cauza evaporrii intense a alcoolilor!
2entru reducerea evaporrii alcoolilor, aparatele sunt dotate cu sisteme de
rcire, care permit reducerea temperaturii cu cca! 1/-10WK 1n raport cu
temperatura mediului!
@educerea e:cesiv a tensiunii superficiale a soluiei de umezire duce la
preluarea particulelor de cerneal de ctre prile hidrofobe ale $$# aflate fe
sectoarele neimprimabile ,i transferarea lor pe a,ternutul ofset, obin.ndu-se
volalul!
+ste necesar de a ine cont de urmtoarele lucruriI
$$# se introduce 1n cantiti reduse, cel mai frecvent fiind utilizat
alcoolul izopropilic 3p.n la 2054J
$oluiile de splare utilizate pot lsa reziduuri pe suprafeele cilindrilor ,i
ale formei, deaceea suprafeele trebuie splate minuios pentru a nu forma
voaluri 3deorece soluiile de splare conin $$#4!
$$# introduse 1n soluia de umezire nu trebuie s provoace emulsionarea
,i s aib efecte negative aupra cernelii cilindrilor ,i formelor pentru
tipar!
9tilizarea 1n calitate de $$# a alcolului izopropilic este determinat de viteza
relativ mic de vaporizare ,i inflamabilitii relativ reduse! Ku toate acestea,
utilizarea alcoolilor poate duce la dizolvarea unor pigmeni ai cernelii ,i
reducerea rezistenei elementelor imprimabile 1n procesul imprimrii tira=ului!
'n afara faptului c este costisitor, alcoolul izopropilic este to:ic, ceea ce
impune e:istena unei ventilri calitative a spaiilor unde se utilizeaz! >atorit
faptului c alcolul se evapor rapid, soluia de umezire necesit operaia de rcire,
iar concentria alcoolului trebuie controlat ,i corectat 1n mod automatizat! 2rin
urmare este mai raional utilizarea $$# din compu,i nevolatili!
"daosuri anticoro2ive
$ubstanele anticorozive 3inhibitori ai coroziunii4 reduc corozia formei
pentru tipar ,i a elementelor componente ale aparatului de imprimare care
interacioneaz cu soluia de umezire!
<aloarea p^ este un factor important de influen asupra proprietilor
anticorozive ale soluiei de umezire! <aloarea optim a p^-ului este aleas funcie
de caracteristicile fizico-chimiceale metalului pe suprafaa cruia vor fi formate
elementele neimprimabile 3aluminiu, nichel sau crom4! $pre e:emplu pentru
*4
aluminiu sunt nocivi bicarbonaii de calciu ,i magneziu aflate 1n ap, care se
neutralizeaz prin introducerea acidului fosforic cu efect anticoroziv!
>atorit adaosurilor anticorozive din soluia deumezire, suprafaa formei
este curat ,i meninut 1n stare curat, elementele neimprimabile sunt umezite
uniform, sunt 1nlturate voalurile, iar elementle imprimabile nu sunt deteriorate!
"daosuri anti-icro/iene :conservan,i<
Koninutul de coloizi, perticule h.rtie ,i cerneal 1n soluia de umezire,
precum ,i mediul acid favorizeaz apariia 1n sistemul de umezire a bacteriilor,
algelor ,i ciupercilor, ceea ce poate provoca 1nfundarea filtrelor ,i sistemelor de
circulare a soluiilor, precipitarea pe elementele ma,inii ,i pe forme, precum ,i
colorarea soluiei 1n lipsa unei curri ,i splri regulate!
$ubstane antimicrobiene 3sanitare4 dein proprieti antibiotice, ,i fiind
utilizate regulat 1mpiedic apariia ,i dezvoltarea microrganismelor ,i a
mirosurilor specifice!
$$# 3substanele superficial active4 nu pot fi pstrate timp 1ndelungat, de
aceea 1n soluie sunt introduse substane conservante, pentru a preveni apariia
sedimentului ,i mirosului neplcut!
$oluia de umezire nu trebuie s se evapore, 1n special 1n timpul staionrilor
de scurt durat, deoarece sectoarele uscate ale elementelor imprimabile vor fi
acoperite imediat cu cerneal! >in acest motiv, 1n compoziia soluiei de umezire
se introduc retardani, 1n timp ce introducerea alcoolului izopropilic accelereaz
procesul de evaporare! #lcoolul introdus 1n soluia de umezire permite activitatea
cu pelicule mai subiri de lichid, fapt ce faciliteaz reglarea aparatului de umezire,
obin.ndu-se mai u,or echilibrul ap-ulei! 9nul dintre dezavanta=ele alcoolului
izopropilic ine de poluarea mediului, fiind actual problema reducerii
coninutului de izopropanol sau e:cluderii lui definitive din compoziia soluiei
de umezire!
D&9& Pregtirea a.ei .entru solu,ia de u-e2ire
'n vederea asigurrii stabilitii procesului de imprimare, se impune
necesitatea pregtirii calitative a apei pentru soluia de umezire! +:istena unor
cantiti prea mari de sruri 1n ap conduce la formarea depunerilor pe suprafeele
cilindrilor ,i cauciucului offset ,i 1n sistemul propriu-zis! $uprafeele elastice 1,i
pierd proprietile, din aceast cauz 1nrutindu-se transferul de cerneal ,i
e:ist.nd riscul ,lefuirii elementelor imprimabile!
Konform recomandrilor #sociaiei tipografilor germani, este necesar
considerarea urmtoarelor concentraii admisibile de sruriI
Q cloruri L 20 mlEdm3J
*0
Q sulfai L 0/ mlEdm3J
Q nitrai L 2/ mlEdm3!
Ktre metodele de pregtire a apei se referI
Q dedurizareaJ
Q deionizareaJ
Q osmoza invers!
%eduri,area apei se produce cu a=utorul cationilor! #ce,tia 1nlocuiesc ionii de
calciu cu cei de sodiu! Koninutul total de sruri nu se schimb, modific.ndu-se
doar coninutul precipitatului, iar sodiul propriu-zis este solubil 3se schimb
calitatea precipitatului4! >ezavanta=ul dedurizrii const 1n faptul c, apa devine
alcalin!
La deioni,are apa trece prin 2 modificatori de ioni! Kationii 1nlocuiesc toi
ionii de calciu, magneziu ,i sodiu cu ionii de apei, iar anionii substituie anionii de
bicarbonat, sulfat ,i clorur cu ioni hidro:ili! 'n rezultat se formeaz ap, iar
srurile sunt eliminate din soluie!
Figura& D& Modelul de func,ionare al siste-ului de os-o2
Oso,a invers permite purificarea apei cu a=utorul filtrelor cu crbune
activat! 2entru eliminarea clorului din ap, aceasta este trecut sub presiune
printr-o membran 3filtru elastic4! 'n rezultatul acestui proces 1n ap rm.ne o
cantitate foarte mic de sruri, sunt eliminate microorganismele ,i ciupercile,
dac e:ist necesitatea se adaug cantiti mici de sruri! Csmoza invers
contribuie la stabilizarea caracteristicilor apei!
2regtirea soluiei de umezire impune considerarea anumitor concentraii
recomandate! >up pregtirea soluiei de umezire aceasta este lsat s se
rceasc, dup care se fac msurri ale p^-ului ,i conductivitii!
**
D&=& Influen,a solu,iei de u-e2ireA cernelii i h?rtiei asu.ra calit,ii
i-.ri-rii
"nfluena soluiei de umezire asupra suprapunerii cromatice la imprimarea
imprimatelor policrome va fi nesemnificativ datorit faptului c, h.rtia se afl 1n
contact cu soluia de umezire foarte puin timp! %surarea umiditii relative a
demonstrat c, imprimatele 1,i modific umiditatea 1n mod diferit, funcie de
numrul de culori ale ma,inii de imprimat!
#lungirea h.rtiei se produce 1n mod diferit pe direcie longitudinal ,i
transversal! 2e direcie longitudinal h.rtia 1,i modific dimensiunile de la
/,3mm la 1m, iar pe direcie transversal p.n la /,1mm! >ificultile ce apar la
imprimarea policrom sunt determinate 1n primul r.nd de capacitatea de absorbie
a soluiei de umezire de ctre h.rtie, iar 1n al doilea r.nd de deformarea mecanic
a acesteia! #lungirea h.rtiei umezite, care are loc preponderent 1n partea de =os a
colii, se e:plic prin deformarea sub aciunea forelor create 1n procesul de
imprimare!
1
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

s
o
l
u

i
e

d
e

u

e
,
i
r
e

c
e

s
e

c
o
n
#
i
n
e

:
n

c
e
r
n
e
a
l
!
"

G
%urata iri!rii" in
Figura D&D F #eac,ia de e-ulsionare 0n ra.ort cu durata i-.ri-rii
Ka urmare a umezirii pe o parte a suporturilor de imprimare pe materialele
impermeabile, 1n procesul de uscare, la marginea colii, poate aprea ondularea
h.rtiei! $oluia de umezire ptrunde doar 1n stratul superficial al suportului de
imprimat, iar acest fapt provoac ondularea! C parte a soluiei de umezire se
evapor reduc.ndu-se tensiunea superficial, fapt ce provoac reducerea lungimii
fibrelor! 'n straturile medii ale colii se creaz o diferen de tensiuni, iar h.rtia 1,i
pierde planietatea ,i netezimea, provoc.nd 1nclcarea registrului de suprapunere!
La imprimarea produselor policrome de format mare, pe h.rtii cu densitatea
mic, una din cauzele nesuprapunerii poate fi aderena cernelii, 1n acest caz
ondularea remarc.ndu-se 1n zonele cu ilustraiiEimagini caracterizate de
*(
intensitate cromatic mare! $urplusul de cerneal ,i soluie de umezire poate
conduce la destratificarea h.rtiei ,i a stratului de cretare!
Kauzele ce conduc la rebutul din timpul imprimrii pot fi ascunse 1n reglarea
incorect a cantitii de cerneal depus, a soluiei de umezire ,i presiunii din
timpul imprimrii!
1au,ele principale ce deterin! urd!rirea ipriatelor-
- supraalimentarea cu cernealJ
- capacitatea insuficient de absorbie de ctre suportul
de imprimatJ
- grosimea mic a stratului de cretareJ
- gradul 1nalt de emulsionare a cerneliiJ
- prezena umiditii 1n cerneal la valoarea p^-ului
w0, care reduce viteza de uscare a imprimatelorJ
- introducerea ingredientelor suplimentare 1n cerneal,
ceea ce reduce viteza de uscareJ
- ,tergerea reciproc a imprimatelor pe masa de
primire 3la mi,carea puternic de poziionare lateral a colilor4J
- cantitatea insuficient de praf anticopiativ sau
dispersarea mrunt a acestuia, reglarea incorect a pulverizriiJ
- eliminarea imprimatelor la viteze 1nalte, motiv din
care nu reu,e,te formarea filmului polimeric pe suprafaa stratului de
cernealJ
- eliminarea imprimatelor pe mese foarte 1nalteJ
- trecerea cernelii pe sectoarele recent imprimate din
cauza penelor de 1ndreptareJ
- impurificarea cernelii la imprimarea policrom 1ntr-o
singur trecere la mi,carea puternic de poziionare lateral a colilorJ
- deplasarea colilor 1n raport una fa de alta la
torsionarea prii de picior a colilorJ
- aderena colilor 1ntre ele 1n rezultatul apariiei
sarcinii electrostatice, care 1mpiedic formarea pernei de aer 1ntre
imprimateJ
- verificarea neatent a colilor 1n topJ
- eliminarea negli=ent a topului de h.rtie din ma,inJ
- contactul colilor recent imprimate ,i acoperite intens
cu cerneal cu diferite dispozitive de transportare ale ma,inii de tiparJ
- imprimarea verso-ului colii, care nu a reu,it s se
usuce ce provoac murdrirea feei coliiJ
*-
- suprapunerea sectoarelor acoperite intens cu cerneal
pe fa ,i verso-uJ
- la imprimarea imaginilor intens colorate, atunci c.nd
porii h.rtiei sunt acoperii cu cerneal, iar soluia de umezire nu este
capabil s se infiltreze 1n suprafaa h.rtiei!
Recoand!ri pri+ind pre+enirilor ani)est!rii de)ectelor 'i
necon)orit!#ilor/
- reducerea grosimei stratului de cernealJ
- utilizarea cernelurilor cu grad 1nalt de pigmentareJ
- meninerea constant a densitii optice a
imprimatelorJ
- utilizarea cernelurilor cu vitez 1nalt de fi:are ,i
renunarea aran=rii imprimatelor 1n topuri 1nalteJ
- splarea c.t mai frecvent a cilindrilor ,i schimbarea
cernelii 1n rezervor la emulsionarea intens a cernelurilorJ
- reglarea conform a dispozitivului de primire a
colilor, a cantitii prafului anticopiativJ
- reducerea vitezei de imprimareJ
- prelucrarea suprafaei cilindrilor cu soluii
nereceptive la cernelurile poligraficeJ
- evitarea funcie de posibilitate a activitilor cu
cernelurile nediluateJ
- introducerea aditivilor 1n cerneal 1n conformitate
strict cu recomandrile standardelorJ
- introducerea secativilor doar 1n ultimele cerneluri la
prima trecere a imprimatelor prin ma,ina de tiparJ
- reglarea presiunei ,i dispozitivului de alimentare cu
coliJ
- reglarea duzelor dispozitivului de recepionare a
colilora, astfel 1nc.t s se formeze o pern de aer uniform 1ntre coliJ
- eliminarea topurilor de h.rtie din ma,ina de tipar la
vibraii reduse!
'n afara caracteristicilor constructive, calitatea imprimrii poate fi influenat
,i de tipul suportului de imprimat! +ste obligatoriu s se urmreasc cu strictee
p^-ul soluiei de umezire atunci c.nd se lucreaz cu h.rtii cretate ,i metalizate, 1n
special la ma,inile de tipar cu imprimare policrom, s se aleag soluia de
umezire funcie de tipul h.rtiei! 9neori poate avea loc HumbrireaF prii verso a
imprimatului la pstrarea 1n top! Yaterea frecvent a topului dup fi:area parial
a stratului de cerneal ofer posibilitatea corectrii HumbririiF imprevizibile!
*)
(/
E& "5TE#NUTU 7N M"5IN" DE IMP#IM"#E OFF%ET
E&)& Caracteristicile i .redestina,ia aternuturilor offsetA
E&'& Cerin,ele i-.use cauciucurilor offsetA
E&4& Pregtirea a.aratului de i-.ri-are .entru lucruA
E&)& Caracteristicile i .redestina,ia aternuturilor offset
7ransferul imaginii la imprimarea offset are loc prin metoda indirect, prin
intermediul cauciucului offset! 2entru asigurarea calitii 1nalte imprimrii,
a,ternutul trebuie s contacteze cu suprafaa formei pentru tipar, s transmit
e:act dimensiunile imaginii 3fr denaturri gradaionale4 ,i s compenseze
3echilibreze4 denivelrile suportului de imprimat!
#stefel, 1n obinerea unui tipar c.t mai precis ,i corespunz_tor formei de
imprimare, un rol foarte important 1l are a,ternutul ofset! Kauciucul ofset este
adesea definit ca ~sufletulF tiparului ofset!
#,ternutulEcauciucul offset poate fi definit ca fiind elementul care asigur_
repartizarea uniform_ a presiunii 1ntre cilindrii ma,inii de imprimare, f_c.nd
posibil_ transferarea unei cantit_i uniforme de cerneal_ de pe forma de
imprimare pe h.rtie, prin intermediul cauciucului imprimator ,i compens.nd
neregularit_ile formei de imprimare, ale h.rtiei ,i de a prelua defectele de la
prelucrarea mecanic_ a cilindrilor S33 #2T!
G_r_ placa superioar_ de cauciuc nu e:ist_ imprimare ofset! Konstatarea pare
at.t de evident_, 1nc.t adesea se 1nt.mpl_ s_ se observe acest element ca fiind o
parte a ma,inii, s_ i se uite aproape chiar ,i e:istena p.n_ 1n momentul 1n care
trebuie 1nlocuit sau retorsion_t! C form_ de tipar poate fi bine copiat_ ,i imaginea
corect tip_rit_ pe h.rtie! 7otu,i nu este acela,i lucru felul 1n care cerneala este
preluat_ de pe plac_ pe cauciuc ,i de pe acesta pe h.rtie! #ici cauciucul ,i g_se,te
rolul cheie, deoarece el nu transmite simplu cerneala, ci punctul de raster,
dimensiunea e:act_ a formei f_r_ deform_ri 3esenial la imprimarea 1n mai multe
culori4 ,i are un rol esenial 1n asigurarea unui tipar de calitate! $peciali,tii 1n
tiparul ofset afirm_ c_ a,ternutul ofset este cel mai important element 1n cadrul
procesului de imprimare! 'n lipsa acestuia, ma,ina de tipar ofset, modern_ sau nu,
devine inutil_! 2rogresele f_cute 1n domeniul culegerii electronice ,i al seleciilor
de culoare sunt de folos numai p.n_ la e:ecutarea pl_cilor! #,ternutul fiind
mediul de transfer 1ntre plac_ ,i suportul de imprimat, de el depinde calitatea
imaginilor imprimateJ tot el este ~1nvinuitF de gre,elile f_cute de ma,inile de
fabricat h.rtie ,iEsau echipa de constructori ai utila=ului etc!
(1
Kauciucul ofset este proiectat astfel 1nc.t s_ aib_ cele mai bune caracteristiciI
destindere, compresibilitate sau necompresibilitate, rezisten_ la solvenii
cernelurilor! 2e o ma,in_ ofset, cu h.rtia 1n coli sau 1n sul, sunt tot at.tea
cauciucuri c.te pl_ci! #,ternutul de cauciuc se afl_ e:act 1ntre cilindrul port-plac_
,i cilindrul de presiune pe care trece suportul de imprimat! 'n cazul rotativelor,
cea mai frecvent_ configuraie este cea 1n care a,ternutul de cauciuc pentru
imprimare pe fa_ se spri=in_ pe cel de imprimare verso! Yanda continu_ de h.rtie
trece printre ace,ti doi cilindri port-cauciuc, suport.nd o imprimare fa_-verso la
o singur_ trecere! #ceast_ tehnologie este cunoscut_ sub denumirea de
~cauciucEcauciucF! "ndiferent 1ns_ de configuraia adoptat_, a,ternutul r_m.ne
acela,iI cauciucul pentru a,ternut este un comple: sandXich din p.nz_ ,i cauciuc!
'n compoziia a,ternutului intr_ peste 20 de elemente diferite! $traturile sunt
dozate cu atenie ,i studiate pentru a permite acestuia s_ participe la o mi,care 1n
patru timpiI
s_ reziste la presiunea cilindrilor port-plac_J
s_-,i reia forma iniial_J
s_ suporte presiunea cilindrului de contrapresiune, reproduc.nd imaginea
de pe plac_J
s_-,i reia c.t mai repede posibil poziia iniial_, adic_ grosimea inial_,
1nainte de revenirea pl_cii sau h.rtiei!
'n general, a,ternutul ofset se compune dinI
placa de cauciuc sau cauciucul imprimatorJ
(2
h.rtii ,i cartoane calibrateJ
folii de material plasticJ
materiale te:tile, uneori!
2laca de cauciuc 3cauciucul ofset4 sau cauciucul imprimator este cel mai
important element! +a formeaz_ 1nveli,ul superior al a,ternutului pentru cilindrul
ofset! 2rin intermediul s_u, cerneala de pe forma de tipar este transferat_ pe h.rtia
de imprimat! 9n cauciuc ofset are 1n componena sa un strat de cauciuc sintetic,
gros de /,0-/,* mm, aplicat pe un suport rezistent la aciunea solvenilor 3petrol,
benzin_, ulei, liani din cerneluri etc!4! $uportul este format din 3-4 straturi de
p.nz_ din bumbac cu fibre lungi sau din fibre sintetice impregnate cu cauciuc ,i
lipite 1ntre ele cu adezivi sintetici! es_tura folosit_ la suportul cauciucului ofset
determin_ rezistena acestuiaJ ea trebuie s_ fie deas_ ,i uniform_, din fire fine ,i
egale ca grosime, lipsite de noduri, rupturi sau incluziuni! 8rosimea total_ a
cauciucului ofset 1mpreun_ cu inseriile de p.nz_ variaz_ dup_ tipul constructiv al
utila=ului folosit la imprimare 3fabrica produc_toare, ara, firma etc!4, aceasta
situ.ndu-se 1n intervalul 1,0-3,0 mm! $tructura cauciucului imprimator 3cauciucul
ofset4 duce la diferenierea a dou_ tipuri de cauciuc ofsetI a,a-numitele cauciucuri
ofset clasice ,i cauciucuri ofset compresibile 3cu pern de aer4!


(3


Figura E&)3 %tructura cauciucurilor ofset
>eseori, 1n practic_, cele dou_ noiuni se confund_! #stfel, e:ist_ cazuri 1n
care un cauciuc clasic este denumit compresibil, pe motiv c_ el permite s_ fie
comprimat! 7ermenul de ~cauciuc clasicF va fi folosit atunci c.nd un cauciuc nu
prezint_ 1n seciune un strat intermediar poros!
#,a cum s-a mai ar_tat, un cauciuc de tipar este format dintr-un strat de
cauciuc sintetic 3placa acoperitoare4 ,i suport - format din 3-4 straturi de p.nz_
impregnate cu cauciuc! $tratul de cauciuc acoperitor este implicat 1n operaia de
tip_rire 3transferul cernelii de pe plac_ pe h.rtie4 ,i are caracteristici fizice ,i
chimice diferite de ale suportuluiJ acestea sunt decisive pentru caracteristicile de
(4
transfer ale cernelii, pentru conturul clar al punctului de raster ,i pentru aderarea
pe suportul de tipar! $arcina pl_cii acoperitoare este aceea de a permite adaptarea
optim_ la diferite suporturi de imprimare! 'n placa de cauciuc se afl_, dup_ cum
am mai spus, mai multe straturiI
straturi )unc#ionale, care permit cauciucului ofset s_-,i =oace rolul
practicJ aceste straturi se pot sub1mp_r\i 1nI
- strat decalcografic, denumit ,i ~topF, a c_rui suprafa_ asigur_
transferul punctelor de raster ,i al caracterelor de liter_J
- carcasa, al c_rei rol este at.t de protecie c.t ,i de stabilitate
dimensional_ 3rezisten_ mecanic_ la 1ntindere ,i la presiune4 a
produsului finitJ
straturi de le&HturH Q sunt depuneri de elastomeri de grosime
microscopic_, care leag_ 1ntre ele diferite straturi funcionale ,i permit
totodat_ s_ se creeze puni chimice care s_ asigure o prindere mecanic_ 1n
es_tur_J
straturi copresi.ile, folosite la a,ternuturile compresibile care trebuie
ca, 1n cursul operaiilor de depunere, s_ se 1ncorporeze 1ntre dou_ straturi
de es_tur_! $tratul compresibil este cauciucat ,i, 1n general, este situat
sub primul strat de p.nz_!
+:ist trei tipuri de a,ternuturi offsetI
1! #,ternutul dur, predestinat pentru realizarea lucrrilor cu e:igen e
1nalte impuse transferurilor gradaionale ,i valorilor denaturrii punctelor
de raster! +ste constituit din cauciucul offset ,i cantitatea necesar de
carton de calibrare! 8rosimea a,ternutului dur este de 1,2Q2mm!
2! #,ternutul semidur, predestinat pentru imprimarea pe h.rtie offset
,i cu facturi speciale, 1n special pentru imprimarea imaginilor liniare!
Konst din 2 dou straturi, iar grosimea lui variaz de la 3,- p.n la
4,2mm!
3! #,ternutul moale este predestinat pentru imprimarea pe h.rtii cu
rigiditate mare, cu suprafa reliefat sau folii metalice! +ste constituit din
cauciuc ,i estur din l.n, iar grosimea lui este de 4Q4,-mm!
(0
Figura E&'& F %che-a -icrii de rota,ie a cilindrului .ort3for- :)<A
cilindrului offset :'<Acilindrului de ti.ar :4< i a colii de h?rtie :9<
Figura E&4& F Trecerea su.ortului de
i-.ri-at .rin 2ona de contact a
aternutului offset
Figura E&9& F Direc,ia de alungire
a su.ortului de i-.ri-at
condi,ionat de for,ele ce
ac,ionea2 0n 2ona de contactB
1 Q cilindrul offset,
2 Q materialele de calibrare,
3 Q cilindrul de imprimare
(*
Gig!4* Konstrucia cauciucului ofset 3Konti7ech4 Gig!4( +lemente de fi:are a
cauciucului ofset
E&'& Cerin,ele i-.use cauciucurilor offset
Kauciucurilor offset le sunt impuse urmtoarele cerineI
corespunderea proprietilor de deformareI - 1ntinderea longitudinal_,
contracia transversal_, reducerea grosimii la prinderea pe cilindru,
contracia 1n grosime prin tasareJ
rigiditatea la 1ndoireJ
coeficientul de frecare mareJ
rezisten la rupereJ
compresibilitateJ
suprafa neted ,i uniformJ
corespunderea coeficienilor de recepie ,i cedare a
cerneliiJ
caracteristici bune de imprimabilitateI uniformitatea
tipririi, transferul valorilor de ton de raster, rezistena la strivire,
stabilitatea la alunecare, efectul de despindere rapid a colii, transferul
cerneliiJ
rezisten fa de aciunea cernelurilor, a soluiei de
umezire ,i splareJ
rezisten 1nalt la uzur 3c.teva miloane de
imrimeuri4!
((
Konform caracteristicilor constructive, a,ternuturile se clasific 1n a,ternuturi
sub form de plac ,i a,ternuturi sub form de m.nec 3sleeve4! >e asemenea,
a,ternuturile pot fi clasificate ca obi,nuite ,i compresibile 3cu microsfere ,i
microcanale4! Ktre materialele destinate constituirii a,ternuturilor sunt 1naintate
un ,ir de cerine tehnologice! %aterialele de calibrare a a,ternutului trebuie s
aib mrimi strict determinate ale grosimii, anumit nivel de rigiditate pentru a nu
denatura dimensiunile punctului de rasterJ totodat, aceste materiale nu trebuie s
se umfle 1n soluiile de splare ,i de umezire, s suporte solicitrile mecanice!
2rin urmare, a,ternuturile intreacionaez cu mediul 1ncon=urtor, cerneala,
h.rtia, soluia de umezire, formele de tipar, sunt supuse aciunilor termice ,i
mecanice, ,i de aceea necesit selectare minuioas conform proprietilor, care
trebuie s corespund particularitilor procesului de imprimare
>eteriorrile suprafeelor cauciucurilor ofset determin reducerea calitii sau
chiar rebutul imprimatelor! #ciunea continu a soluiilor de splare ,i
cernelurilor reprezint cauza umflrii stratului superficial al cauciucului ofset!
+ste interzis utilizarea cauciucurilor cu stratul superficial umflat, deoarece
1ngro,area stratului de cauciuc se face vizibil pe suprafaa imprimatelor,
influen.nd calitatea tiparului! 9neori, relieful format la suprafaa cauciucurilor
ofset, poate fi 1nlturat cu a=utorul piatr ponce ,i ulei de motor, 1ns procesul este
de durat ,i necesit o precizie 1nalt!
>atorit faptului c cauciucurile ofset sunt confecionate pe baz de estur,
aceste au direcie lungitudinal ,i transversal 3urzeal ,i bttur4, prin urmare
trebuie s fie instalate 1n ma,in cu direcia longitudinal paralel a:ei cilindrului!
Kauciucurile ofset trebuie s 1,i restabileasc proprietile rapid, revenind la
poziia ,i starea iniial ,i asigur.nd paralelismul suprafeei cilindrului ofset 1n
procesul de imprimare! 2entru asigurarea compresibilitii sunt utilizate straturi
compresive constituite din bule sau caverne de dimensiuni mici! La fabricarea
cauciucurilor ofset e:ist c.teva modaliti de obinere a straturilor compresibile!
2retensionarea cauciucului ofset depinde de proprietile esturii ,i poate varia
1ntre (/ ,i 2// NEcm
2
! 2retensionarea e:cesiv poate provoca reducerea
proprietilor de deformare ,i determina apariia liniilor dealungul direciei de
rotaie a cilindrului, iar periodicitatea liniilor corespunde numrului roilor dinate
din transmisie!
Gormarea stratului de cerneal ,i proprietile de transmitere a cernelii depind
de proprietile cauciucului ofset, coeficientul de cedare a cernelii trebuie s fie
ma:im av.nd grosimea minim a stratului de cerneal transferat de pe forma
pentru tipar pe cauciucul ofset ,i apoi pe suportul de imprimat!
Kalitatea imprimatelor 3elementelor de raster4 depinde 1n mare parte de
calitile suprafeei cauciucului ofset, a cernelii utilizate, viteza imprimrii ,i
(-
proprietilor soluiei de umezire! 2rognozarea valoarea denaturrii este posibil
utiliz.nd cauciucurile alese ,i pregtite minuios!
E&4& Pregtirea a.aratului de i-.ri-are .entru lucru
2regtirea aparatului de imprimare pentru lucru este constituit din c.teva
operaiiI
1! #=ustarea ,i verificarea diametrelor cilindrilorJ
2! @eglarea poziiei cilindrilorJ
3! <erificarea grosimii formei, a a,ternutului ,i montarea lor pe cilindriJ
4! @eglarea presiunii 1n timpul imprimrii!
$paiul dintre inelele de contact, grosimea a,ternutului, formei ,i substratului
trebuie s corespund cu datele tehnice ale ma,inii! #cest fapt, asigur transferul
gradaional ,i grafic ma:im al imaginii de pe form pe suportul de imprimat!
2resiunea dintre cilindri se determin dup deformaia de compresie a
a,ternutuluiI
- 1ntre cilindrul port-form ,i cilindrul offset
f!o! M U Q J 3-!14
- 1ntre cilindrul offset ,i cilindrul de presiune
m!p! M h U - J 3-!24
undeI h Q grosimea h.rtiei!
<alorile ,i reprezint 1nlimea grosimii a,ternutului formei
deasupra inelelor de control! $paiul inelele de control ale cilindrului offset ,i
port-form egal cu , iar 1ntre inelele cilindrului offset ,i cilindrul de tipar !
2entru a,ternutul dur deformarea constituie /,/0 !!!! /,10mm, iar semidur /,2
/,20mm!
()
Figura E&9& F %che-a a.aratului de ti.ar ^hz cu inele de control
-/
Figura E&=& F Inelele de control de .e cilindrul .ort3for- i cilindrul offset
:a<A cla-ele cilindrului de .resiune:/<A varianta sche-ei a.aratului de ti.ar
:c< i structura su.rafe,ei cilindrului .ort3for- :e< al -ainii Heidel/erg
%.eed-aster )('
-1
Figura E8e-.lu sche-atic a
di-ensiunulor -ontaIului cilindrilor
a.aratului de i-.ri-are
2entru ca diametrul cilindrului ofset s corespund diametrului inelului de
contact sunt utilizate colile de calibrare montate sub a,trenut 3hi`! 2!1-404! >e
asemenea sunt utilizate substraturi 1ncleiate direct pe suprafaa cilindrului offset,
1mpreun cu collie de calibrare compens.nd variaiile de grosime ale asternutului
,i form.nd presiunea necesar tiparului!
ungi-ea desfuratei cilindrului
Lungimea imprimatului ofset 3desf,uratei cilindrului4 pe direcia de
alimentare poate fi redus comparativ cu lungimea imaginii pe forma de tipar la
montarea sub form a colilor de calibrare! 'n special la imprimarea policrom pot
avea loc devieri ale registrului de suprapunere, care pot fi compensate prin
imprmarea imaginii Hmai scurteF a primei culori! 2entru acesta 1n primul grup de
imprimare sub form se instaleaz o col de calibrare! "nstalarea colii de calibrare
-2
cu grosimea de /,1 mm mre,te lungimea imprimatului cu /,4mm comparative cu
imprimarea de pe un cilindru cu desf,urata normal!
7ehnologizarea actual ,i tendina modern de reducere a timpului au:iliar o
asemenea metod de corectarea lungimii imprimatului nu este admisibil,
deoarece ocup prea mult timp, mai efectiv este de a precalcula deformarea h.rtiei
la faza prepress ,i de introduce coreciile necesre ale scrii de reproduucere la
fabricarea filmelor sau a formelor!

Kalculul apro:imativ al grosimii necesare a a,ternutului este reprezentat
1n figura -!*!
Figura E&C& F %tructura aternutului offset .entru -ainileA care au s.a,iu
0ntre cilindrul offset i inelul de control 9A)=
>up ce cilindrul va face o rotaie complet ,i partea posterioar a
cauciuacului va fi prins 1n clama de fi:are, a,ternutul ofset va fi 1ntins cu cheia
-3
dinamometric, astfel 1nc.t cartonul de calibrare s nu nimereasc 1n clamele de
fi:are!
Giecare productor al ma,inilor pentru tipar recomand ca de tensionarea
forat a a,ternuturilor cu respectarea recomandrilor de e:ploatare a ma,inii!
2retensionarea slab a cauciucului provoac dublarea ,i ,tergerea imaginii,
vibrarea ma,inii! Kauciucul pretensionat e:cesiv provoac reducerea grosimii
cauciucului 1n zonele de fi:are, ie,irea cauciucului din mecanismul de fi:are 1n
timpul imprimrii sau chiar ruperea, ceea ce poate deteriora ma,ina sau cauza
leziuni operatorilor! >in acest motiv la fi:area a,ternutului se recomand a fi
utilizate instrumente specializate cum ar fi cheia dinamometric!
>up instalarea cauciucului conform indicaiilor anterioare, acesta trebuie
pretensionat conform tabelului !
For-atul -a8i- al su.ortului de i-.ri-at Tensiunea cauciuculuiA N-
3, 3303e0// mm4 2/20
2, 30//e(/( mm4 3/30
1, 3(/(e1/// mm4 4/40
/, 311-)e-41 mm4 00*/
/, 31///e1414 mm4 *0(/
UtilaIul de i-.ri-are
ProductorulA Modelul
7nl,i-ea aternutului { cauciucul ofset |
su/straturile de cali/rare | fil-ul de .e
su.rafa,a cilindrului :de la .roductor<A
--
Tensiunea
cauciuculuiA N-
%#N @oland
2//E3//E0//
2,3/ 3/30
%#N @oland (// 3,20 4/40
%#N @oland -// 3,20 */*0
-4
^eidelberg $% 1/2 3,20 4/40
^eidelberg $% (2E(4 3,20 3/30
^eidelberg 87C, $% 02 3,20 2/20
6Y# 2laneta <ariant 3,20 4/40
6Y# @apida (4 3,2/ 4/40
6Y# @apida 1/4 3,1/ 0/00
6Y# @apida 1/0 3,2/ 0/00
>up 0 minute de funcionare sau 1/// 2/// copii imprimate este necesar
de a verifica tensionarea a,trnutului, pentru a 1nltura deformarea provocat a de
forele centifuge ,i montare!
#eco-andri .rivind 0ngriIirea aternuturilor ofset
#,ternutul ofset necesit 1ngri=ire minuioas ,i regulat pe durata 1ntregului
ntermen de e:ploatare! Kurarea corect poate lungi termenul de e:ploatare a
cauciucului, 1n timp ce curarea incorect poate provoca deteriorarea suprafeei
,i uzarea 1nainte de termen!
Kauciucul trebuie curat de pulberea ,i fibrele de h.rtie, reziduurile de
cerneal ,i alte depuneri! 'n caz contrar aceste reziduuri se pot usca, ptrunde 1n
interiorul porilor cauciucului ,i se pot usca acolo reduc.nd calitatea reproducerii
imaginii! 2e de alt parte, dac a,ternutul curat prea des sau cu utilizarea
materialelor nepotrivite, chimicalele agresive pot ptrunde 1n stratul de cauciuc
3de e:emplu soluiile contra crustei, soluiile regeneratoare4 ,i reduce termenul de
e:ploatare!
9tilizarea continu a soluiilor de splare agresive, cum ar fi regeneratorii,
eterii complec,i, chetonele, sau soluiile cu coninut de clor duce la
H1mbtr.nireaF rapid a cauciucului! >eoarece ace,ti reactivi deschid porii
cauciucului pentru curarea ad.nc ,i rapid, cea ce permite cernelii, pulberii de
h.rtie, soluiei de umezire ,!a! s ptrund liber 1n interiorul cauciucului! 'n afar
de aceasta a,ternutul devine lipicios, ceea ce 1nflueneaz negativ asupra
transportrii h.rtiei ,i efectul @! #,ternutul se umfl, ceea ce provoac cre,terea
presiunii dintre form ,i a,ternut, ,i prin urmare reducerea calitii produciei
imprimate!
La imprimare cu cerneluri obi,nuite 3cu uscare prin convecie
smjprsimjjoi4 se recomanda se utiliza 1n calitate de soluii de splare
compoziii fr coninut de molecule polare, cum ar fi eterii, la imprimarea cu
cerneluri hibrid ,i cerneluri 9< 1n calitate de soluii de splare se recomand a se
utiliza compoziii fr molecule nepolare, cum ar fi benzenul!
-0
Kurarea a,ternutului cu a=utorul soluiilor de splare trebuie realizat cel
puin odat la - ore sau dup finisarea imprimrii fiecrui tira=, regeneratorii se
recomand a fi utilizai cel mult odat la ( zile sau peste imprimarea tira=elor de
peste 0//mii imprimeuri!
#eco-andri .rivind .strarea cauciucurilor ofset
>up fabricarea la uzina productoare a cauciucului
@ulourile trebuiesc pstrate 1n poziie vertical pentru a nu provoca
deformarea suprafeei!
Kolile de a,ternut ofset tiate dup format trebuiesc pstrate 1n topuri fiind
aran=ate cu estura la estur ,i cauciucul la cauciuc pentru a evita trecerea
structurii de estur pe suprafaa de cauciuc a a,ternutului!
@espect.nd recomandrile de mai sus ,i asigur.nd un mediu de depozitare cu
umiditatea relativ a aerului de */5 ,i temperatura 1-22Ry, prote=.nd a,ternutul
de iradierile 9<, a,ternuturile ofset pot fi pstrate fr a-,i pierde proprietile un
termen de apro:imativ 2 ani!
-*
1I1IO!#"FIE
1! um`mp ! ! rjmumik {muihbir`smm ghminpm`lpb
nmlmpurjir grbljo mh, }m`spb jib 1)-*, 3*( `lh!
2! }ruqjis K! "! `rljit hs Obpbuqjit gm`ijis! jib 1,
iip bbh 2///, 4-* `lh!
3! }ruqjis K! "! `rljit hs Obpbuqjit gm`ijis! jib 2,
iip bbh 2//2, 4-* `lh!
4! }ruqjismp ! ! rjmumik gum`smm i m`rljmm hs qpip
ib 2//3, 3-3 `lh!
0! Oisbjismpb ! ! rjmumik m`rljmm ghminpm`lpb }m`spb
jib 1)(-, 3*( `lh!
*! hru O! ! yghbpmjis rjmumb Q gmuihbi`lb b`lq 0,
}m`spb jib 1)--, 222 `lh!
(! {rbljor `i`lro iho Oeidelberg `rljor grbljor
bijo }m`spb }{ 1))), 212 `lh!
-! {mukj`sit O! O! `jmpo gmuihbir`smm ghminpm`lpb
nbjik 2-r, }m`spb jib 1))1, 3*/ `lh!
)! ygijuij O! ! mhjor i grbljor ghmr``o jib 1, }m`spb
jib 1)-), 3*/ `lh!
1/! ygijuij O! ! mhjor i grbljor ghmr``o jib 2, }m`spb
jib 1))1, 3*( `lh!
11! rbj ! "! hsbh`qsr `lblspbjjk qpip, shbj`qsb bsbrik
hsbh`lpb 2//0, 4*- `lh!
12! 11'2005
1! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM21)30
2! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM--1-
3! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM)2-1
4! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM)/3/begin
0! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM--4*
*! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-022
(! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-02-
-! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM140/)
)! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-020
1/! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM)2*)
11! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-02-
12! httpIEEmgup-
dc!narod!ruEprevieXE)be4((1*)ad-114cc*)-11aadfbeb*)0!htm
-(
13! httpIEEpatlah!ruEetmEetm-/1Eteh
52/reZlamaEhelZografEhelZografEhelZograf-23b!htm
14! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-02-
10! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM14044
1*! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM1042*
1(! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM--30
1-! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-022
1)! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM)/3/
2/! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-03(
21! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM103()
22! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM)1/1
23! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM140/(
24! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM14034
20! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM1(032
2*! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM1(0)-
2(! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM--4(
2-! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM)//4
2)! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM104/3
3/! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM1-*10
31! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM)/--
32! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-304
33! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-410
34! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-0/4
30! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-*31
3*! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-*0)
3(! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-033
3-! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM)1/1
3)! httpIEEXXX!marsel!ruEarticlesEgibrid2!html
4/! httpIEEDavain!com!uaEpublicationsEpost-pravila-hraneniDa-ofsetnih-
rezinotZanevih-poloten-24E
41! httpIEEDavain!com!uaEpublicationsEpost-vse-delo-v-osnove-22E
42! httpIEEDavain!com!uaEpublicationsEpost-standarti-v-poligrafii-0/E
43! httpIEE:referat!ruE2(E0(*-1-proeZtirovanie-tehnologii-pechatnDh-
processov-pereizdaniDa-Znigi!html
44! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-301
40! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-020
--
4*! httpIEEcompuart!ruE#rticle!asp:idM-*0)
4(! httpIEEDavain!com!uaEpublicationsEpost-pravila-obsluzhivaniDa-
ofsetnih-rezinotZanevih-poloten-23E
4-! httpIEEDavain!com!uaEpublicationsEpost-pravila-hraneniDa-ofsetnih-
rezinotZanevih-poloten-24E
4)! httpIEEDavain!com!uaEpublicationsEpost-vse-delo-v-osnove-22E
0/! httpIEEDavain!com!uaEpublicationsEpost-pravila-montazha-ofsetnih-
rezinotZanevih-poloten-2*E
01!
-)