Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL 1 Departamentul tehnic al unei firme specializată în repararea dispozitivelor electronice trebuie să răspundă solicitării unui client important. În acest scop tehnicienii trebuie să ajungă la sediul firmei, deplasarea putându-se face pe mai multe rute. Posibilitățile de deplasare la client sunt descrise de graful următor:

8 8 B C D 7 4 3 5 3 4 A 5 H I
8
8
B
C
D
7
4
3
5
3
4
A
5 H
I
7 J
E
2
5
10
6
8
G
F
7

Determinați drumul de valoare minimă de la A (sediul firmei) până la E (sediul clientului) ştiind că valorile numerice înscrise pe muchiile grafului reprezintă costuri de transport asociate rutelor posibile de deplasare.

CAPITOLUL 2 Un proiect complex este descris prin următoarele activități :

Activitate

Activ.

Durată

Consum de resursă

 

precedente

R

1

R

2

A

-

5

1

2

B

-

4

1

1

C

B

5

-

2

D

B

7

1

3

E

A, C

4

2

2

F

C

5

1

1

G

C, D

9

2

5

H

E

7

2

1

I

F, E

11

1

-

J

I, H

4

2

2

a) Trasaţi graficul reţea coordonator;

b) Determinaţi drumul critic, durata

minimă de execuţie a proiectului, termenele minime de începere şi

rezervele totale de timp ale

activităţilor fără a ţine seama de consumul de resurse;

c) Programaţi activităţile proiectului a. î.

durata sa de execuţie să fie minimă iar

disponibilul de resurse D R1 =4 şi D R2 =5 să nu fie depăşit.

d) Definiți noțiunea de drum critic

precizând semnificația ei din

perspectiva teoriei grafurilor.

CAPITOLUL 3 Un agent economic utilizează în cadrul procesului de producție trei resurse și pentru a realiza bunurile și . În urma analizei efectuate s-a constatat că matricea de producție (matricea consumurilor unitare) este

de forma

(

vânzare

(

)

vectorul cantităților de resurse disponibile

1600

  

1300

b 1100

, iar vectorul prețurilor de

). Tehnologia de producție utilizată de către agentul economic considerat este liniară.

a) Scrieți modelul matematic ce asigură programul de fabricație care maximizează încasarea totală;

b) Determinați soluția optimă a problemei cunoscând faptul că la o anumită iterație s-a obținut inversa bazei

curente:

(

) . Interpretați rezultatele obținute (din perspectiva economică);

c)

Scrieți problema duală și determinați soluția optimă a acesteia. Interpretați soluția astfel găsită;

d) În urma relației dintre cerere și ofertă pe piața bunurilor realizate de către firmă se constată că vectorul prețurilor după o anumită perioadă devine:

Bun

     

Preț

18

22

21

Găsiți prin reoptimizare soluția optimă corespunzătoare acestei situaţii.

e) Specificați două soluții admisibile de bază ale problemei inițiale și precizați valoarea funcției obiectiv în fiecare caz.

CAPITOLUL 4 O firmă specializată în servicii de transport trebuie să asigure, conform contractului încheiat, aprovizionarea cu semințe de floarea soarelui a patru fabrici de ulei situate in regiuni diferite. Transportul materiei prime se face de la trei silozuri situate in regiunile în care această plantă se cultivă. Potrivit calculelor tehnice se cunosc cheltuielile unitare de transport, cantitățile disponibile precum și necesarul pentru fiecare fabrică de ulei după cum reiese din următorul tabel:

 

F

1

F

2

F

3

F

4

Disponibil

S1

3

2

1

5

120

S2

4

3

7

2

180

S3

3

3

5

6

170

Necesar

100

110

140

150

 

470

500

a) Scrieți modelul matematic al problemei de transport din enunț;

b) Determinați o soluție admisibilă de bază și precizați dacă este soluția optimă (justificați răspunsul);

c) Interpretați soluția găsită la pasul anterior (desenând graful bipartit asociat acesteia);

d) Definiți conceptul de soluție degenerată in cazul problemei de transport (la modul general) și prezentați procedura de eliminare a degenerării (numai explicație);

e) Cum se modifică costul minim al transporturilor efectuate dacă una dintre rutele bazice în soluţia optimă se blochează din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (descrieți succint modul cum acționează algoritmul de determinare a soluției optime în acest caz).