Sunteți pe pagina 1din 4

RU EVALUARE EXAMEN

1. Printre atributiile inpectorului de resurseumane se enumera si:


a) verifica valabilitatea actelor prezentate de angajati in vederea inscrieriilor in registrul de
evidenta a salariatilor;
b) primeste, verifica si arhiveaza balantele contabile ale angajatorului;
c) intocmestedosarul de reprezentare in instanta a angajatorului;

2. Fisa postului este documentul care:
a) cuprinde modul de intocmire a documentelor de angajare, explicatiile intocmirii contractului
individual de munca, explicatiile modului de operare in REVISAL;
b) cuprinde atributiile, drepturile si obligatiile salariatului in legatura cu ocuparea postului la care
se refera si in conformitate cu pregatirea si nivelul de calificare profesionala;
c) cuprinde conditiile de ocupare a postului, obligatiile specifice functiei, limitele de competententa
ale salariatului, si criteriile de evaluare ale activitatii

3. Fisa postului :
a) face parte integranta din Regulamentul de Ordine Interioara;
b) este anexa la Contractul Individual de Munca;
c) este parte integranta a structurii organizationale a societatii;

4. Contractul Individual de Munca :
a) reglementeaza relatia consensuala dintre angajator si angajat;
b) reglementeaza relatia trilaterala dintre angajator, salariat si organele reprezentative ale statului;
c) reglementeaza relatia de subordonare dintre angajator si salariat in legatura cu munca prestata
de acesta.

5. Contractul individual de munca poate fi definit ca :
a) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica, denumita parte contractanta, se
obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator persoana juridica, in schimbul
unei remuneratii denumita salariu;
b) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze
munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei
remuneratii denumita salariu;
c) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica denumita parte contractanta se obliga sa
presteze un serviciu sau o activitate in conformitate cu pregatirea profeionala, in folosul unui
angajator persoana juridica, in schimbul careia sa primeasca un salariu sau un folos material in
conformitate cu munca depusa.

6. Trasaturile juridice ale Contractului Individual de Munca sunt :
a) este un act juridic esential, cu caracter unilateral, consensual, sinalagmatic, intuitu personae,
oneros si cu executare succesiva ;
b) este un act juridic cu caracter consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae, oneros, cu
executare imediata si care nu poate fi mostenit.
c) este un act juridic cu caracter consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae, oneros si cu
executare succesiva;


7. Nerespectarea formei scrise a Contractului Individual de Munca :
a) determina nulitatea acestuia ne mai putand fi acoperita cu redactarea scrisa ulterioara a
acestuia ;
b) determina nulitatea acestuia, nulitate ce poate fi acoperita daca se redacteaza in forma scrisa in
perioada prestarii muncii;
c) duce la nulitatea absoluta a acestuia ne mai putand fi intocmit sub nicio forma in scris dupa
momentul angajarii.
8. Varsta minima legala de angajare este de :
a) 16 ani impliniti pana la data semnarii CIM ;
b) 16 ani impliniti in anul incheierii CIM ;
c) 15 ani ;

9. Persoanele fizice pot detine calitatea de angajator?
a) persoanele fizice nu pot detine calitatea de angajator, aceasta calitate putand fi detinuta
exclusiv de persoanele juridice indiferent de forma de organizare ;
b) persoanele fizice pot detine calitatea de angajator doar daca sunt inregistrate ca si persoane
fizice autorizate ;
c) persoanele fizice pot detine calitatea de angajator daca au capacitate deplina de exercitiu.

10. In conformitate cu Codul Muncii:
a) locul muncii, poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea
salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca;
b) locul muncii nu poate fi modificat in niciun caz unilateral ci doar cu acordul de vointa a ambelor
parti;
c) locul muncii nu poate fi modificat unilateral si nici bilateral daca angajatorul este delegat sau
detasat la o alta unitate.

11. Regulamentul intern:
a)se ntocmete la nivel de ramura sau la nivel national, cu consultarea sindicatului sau a
reprezentanilor salariailor, dup caz;
b)se ntocmete de ctre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanilor salariailor,
dup caz.
c)se ntocmete de catre inspectorul/referentul de resurse umane impreuna cu seful de sindicat
sau reprezentantul salariatilor si se vizeaza de catre inspectorul de munca;

12. Detasarea poate fi permisa:
a) numai in cadrul aceleiasi unitati sau subunitati;
b) fie in cadrul aceleiasi unitati fie la alta unitate cu acordul celor trei parti;
c) numai la alta unitate;

13. Contractul colectiv de munca este incheiat intre:
a) patron sau organizaia patronal pe de o parte, i salariaii reprezentai prin sindicate ori
reprezentantii salariatilor ;
b) doar intre patronate si sindicate;
c) intre patronatul la nivel de ramura si angajati pe de o parte si sindicatele la nivel de ramura si
reprezentantii salariatilor;

14. Activitatea de recrutare in cadrul unei organizatii:
a) face parte exclusiv din atributiile managerului de resurse umane sau ale directorului executiv al
unitatii;
b) face parte din fisa postului managerului de resurse umane si a asistentului de resurse umane;
c) poate face parte din atributiile inspectorului/referentului de resurse umane;

15. Registrul de Evidenta a Salariatilor:
a) reprezinta un registru intocmit in forma scrisa cu caracter obligatoriu, si care cuprinde datele de
evidenta a salariatilor unitatii;
b) reprezinta un registru electronic de evidenta a salariatilor care permite inclusiv raportarea online
catre Inspectoratele de munca;
c) reprezinta un registru intocmit in forma scrisa sau in format electronic, cu caracter obligatoriu, si
care cuprinde datele de evidenta a salariatilor unitatii;16. Completarea registrului poate fi facuta:
a) de catre orice persoana din departamentul de RU;
b) de catre una din persoanele din cadrul Inspectoratele Teritoriale de Munca cu acordul
angajatorului;
c) de ctreunasau mai multepersoanenominalizateprindeciziescris de ctreangajator.

17. Netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munc
prevzute de Codul Muncii, cel trziu n ziua lucrtoare anterioar nceperii activitii de ctre
salariatul n cauz constituie :
a) infractiune reglementata de Codul Muncii, putand fi pedepsita conform legii cu amenda sau
inchisoare;
b) contraventie prevazuta deHotrrea 500/2011 si se pedepseste cu amenda ;
c) reprezinta abatere disciplinara si se pedepseste cu avertisment sau cu decizie de imputatie
dupa caz ;

18. Salariul asa cum este reglementatde art. 160 Codul Muncii cuprinde :
a) salariul de baza, indemnizatiile, sporurile ;
b) salariul de baza, concediile, indenizatiile sporurile si primele ;
c) salariul de baza, concediile, drepturile de autor, sporurile, primele si orice suma cuvenita atat
timp cat persoana este angajata.


19. Examenul medical la angajare :
a) este obligatoriu si atrage nulitatea contractului individual de munca ;
b) este obligatoriu dar nu atrage nulitatea contractului individual de munca ;
c) este obligatoriu doar pentru o anumita categorie de angajati in functie de tipul
de munca si poate atrage nulitatea contractului individual de munca ;

20. Departamentul de resurse umane in cadrul organigramei are urmatoarele relatii functionale :
a) de subordonare fata de departamentul contabilitate si colaborare cu toate celelalte
compartimente si sectii ;
b) de subordonare fata de directorul general executiv si colaborare fata de toate celelalte
departamente si sectii ;
c) de subordonare fata de asistentul manager si supra ordonare fata de departamentul de
salarizare.

21. Structura organizatorica reprezinta:
a) ansamblul functiilor si persoanelor care participa la actul decizional al organizatiei precum si
pozitiile acestora in organigrama unitatii;
b) totalitatea departamentelor, functiilor si posturilor dintr-o organizatie, alcatuita in vederea
indeplinirii sarcinilor de servici adecvate fiecarei pozitii;
c) ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice si a relatiilor dintre acestea, orientate
catre realizarea obiectivelor prestabilite ale organizatiei.


22. Elementele constitutive ale structurii organizatorice sunt :
a) postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic, relatiile organizatorice ;
b) postul, functia, specializarea, legaturile ierarhice, calificarea, nivelul decizional ;
c) postul, functia, responsabilitatea, legaturile functionale, relatiile de munca ;

23. Ce este organigrama ?
a) organigrama reprezinta desfasurarea pe orinzotala si verticala a functiilor ierarhice si legaturilor
functionale dintre acestea, precum si numarul de posturi alocat ;
b) este reprezentarea grafica a structurii organizatorice si cuprinde totalitatea persoanelor,
compartimentelor organizatorice i a relaiilor care se stabilesc intre ele, pentru realizarea
obiectivelor de baz ale organizatiei;
c) organigrama este graficul ce reprezinta modul in care functioneaza departamentele si modul in
care functioneaza decizia in cadrul unei organizatii, in vederea indeplinirii obiectivelor acesteia.

24. Procesul de recrutarepoate fi definit ca:
a) ansamblul activitatilor de identificare a candidatilor pentru posturile scoase la concurs in
vederea ocuparii acestora in urma sustinerii unui examen sau interviu de angajare;
b) organizarea interviurilor de angajare precum si identificarea persoanelor care au atitudini si
abilitati pentru ocuparea unor functii scoase la concurs;
c) activitatea de identificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate de posturile
vacante si de atragere a acestora in cadrul organizatiei.

S-ar putea să vă placă și