Sunteți pe pagina 1din 11

Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa

TUTELA ADMINISTRATIVA
1)Notiuni introductive
Din punct de vedere etimologic, notiunea de tutela administrativa este imprumutata
de dreptul pulic din dreptul civil, dandu!i!se un alt continut" Daca in dreptul comun tutela
este o institutie #uridica care e$prima protectia si ocrotirea unor persoane lipsite de aparare,
de discernamant, in dreptul administrativ notiunea de tutela are in vedere prote#area
interesului general care poate %i uneori le&at in conditiile descentrali&arii administrative
'
"
Tutela administrativa repre&inta o %orma de control e$ercitata asupra autoritatilor
administrative descentrali&ate, %iind considerata drept un control special e$ercitat de statul
unitar prin autoritatea centrala asupra autoritatilor administrative descentrali&ate"
In Romania, tutela administrativa a %ost e$ercitata inca din perioada interelica"
Doctrina romaneasca interelica a de%init tutela administrativa ca %iind (dreptul autoritatii
centrale de a controla administratia comunala si cea a stailimentelor pulice, drept ce se
e$ercita %ata de unele din actele lor mai importante si %ata de organele delierative)
*
"
2) Corelarea formei de control de tutela administrativa cu principiul
descentralizarii
Este unanim admisa printre doctrinari ideea potrivit careia descentrali&area este o
prolema e$clusiv de natura administrativa" Autonomia colectivitatilor locale se e$ercita la
nivelul statului unitar si nu repre&inta o divi&are politica a puterii sau o impartire a
suveranitatii" Autoritatile pulice ale statului se %olosesc de un control administrativ, precum
si de alte %orme de control derivate cum ar %i controlul de tutela administrativa asupra
'
Tieriu +avelescu, ,ariel Moinescu, Drept administrativ roman, Ed" Tritonic, -ucuresti, *../, p"*01
*
E" +ipernea, 2" +ipernea, Drept administrativ parte generala, Ed" Universitatea Ecologica (Dimitrie
2antemir), Iasi, *..', p"'/3
'
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
activitatii autoritatilor administratiei pulice locale in vederea asigurarii respectarii legilor,
asigurarii intereselor nationale si a legalitatii actelor administrative emise de aceste autoritati"
2ali%icand controlul de tutela administrativa ca pe unul necesar, E" D" Tarangul isi
argumentea&a po&itia a%irmand ca (o independenta completa a autoritatilor descentrali&ate ar
duce la o anar4ie in stat)
3
" +rin urmare, autoritatile centrale au dreptul, dar si datoria de a
e$ercita un asemenea control asupra autoritatilor descentrali&ate" Veri%icarea e%ectuata de
organul de tutela 5pre%ectul6 nu repre&inta un control ierar4ic deoarece intre acesta din urma ,
pe de o parte, si consiliile locale7consiliile #udetene7primarii, pe de alta parte, nu e$ista
raporturi de suordonare" Inainte de aparitia Lg" 3/.7*../ privind institutia pre%ectului
/
si de
modi%icarea Lg" *'87*..' privind administratia pulica locala
8
, descentrali&area putea %i
apreciata ca %iind mai ingradita, pre%ectul avand dreptul de a propune ,uvernului di&olvarea
unui consiliu local sau #udetean, demiterea sau suspendarea din %unctie a unui consilier sau
primar, c4iar daca 4otararea in cau&a era luata de ,uvern"
3)Raporturile de tutela administrativa
Raporturile de tutela administrativa sunt o categorie speciala de raporturi de drept
administrativ, stailite intre ,uvern 5ca autoritate tutelara6 si consiliile #udetene, consiliile
locale si primari 5ca autoritati tutelate6
1
" ,uvernul isi e$ercita atriutiile sale prin intermediul
pre%ectului, ca repre&entant al sau in teritoriu"
Aceste raporturi de drept administrativ sunt reglementate in9 2onstitutie 5art"'*3 alin"86,
Lg" 3/.7*../ repulicata in M":%" nr"**87*/ mar"*..; 5art"'< alin"' lit"e= art"*.6, Lg" *1*7*..0
care modi%ica Lg" contenciosului administrativ nr"88/7*../ 5art"I punctul /6"
Raporturile stailite intre autoritatea tutelara si autoritatile tutelate presupun reali&area
de catre autoritatea tutelara, prin intermediul repre&entantului sau in teritoriu, a unui control de
legalitate, partial si indirect, asupra actelor administrative"
3
2orneliu Manda, 2e&ar Manda, Dreptul colectivitatilor locale, ed" a III!a, Ed" Lumina Le$, -ucuresti,
*..0, p"3*8
/
Repulicata in M" :%" nr" **87*/ mar" *..; si modi%icata ulterior prin :"U"," nr" '.87*..<
8
Repulicata in M" :%" nr" '*37*. %e" *..0 si modi%icata ulterior prin :"U"," nr" '.87*..<
1
Verginia Vedinas, Drept administrativ si institutii politico-administrative, Ed"Lumina Le$, -ucuresti,
*..*, p"1<
*
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
Raporturile de tutela administrativa sunt raporturi speciale
0
, particulare, deoarece ele nu
sunt reglementate expresis verbis ci doar implicit in 2onstitutie si in celelalte te$te normative
mentionate" Desi nu sunt reglementate e$presis veris, aceste raporturi sunt pre&ente"
4)Diferenta dintre tutela administrativa si controlul administrativ
Tutela administrativa este considerata de unii autori 5E" D" Tarangul, +" Negulescu6
drept un control special care intervine sa ingradeasca principiul autonomiei, constituind
e$ceptia in organi&area administratiei descentrali&ate" Datorita acestei caracteristici, tutela
administrativa se deoseeste de controlul ierar4ic, acesta din urma %iind un atriut al puterii
ierar4ice" Interpretarea ei, ca orice e$ceptie, este stricti juris.
Deoseirile intre tutela administrativa si controlul administrativ sunt
;
9
a) tutela administrativa se e$ercita numai in a&a legii deoarece este un control
special e$ercitat %ie de catre organele centrale ale puterii e$ecutive 5,uvern, Ministru6 asupra
actelor unui consiliu #udetean, %ie de catre pre%ect, ca repre&entant al puterii centrale, asupra
actelor primarului sau ale consiliului comunal sau #udetean" Spre deoseire de tutela
administrativa, controlul ierar4ic, %ie intern sau e$tern, se e$ercita asupra organelor
administrative in temeiul ierar4iei administrative precum si a tuturor actelor emise de aceste
organe=
b) o alta deoseire %undamentala este aceea ca tutela administrativa priveste numai
legalitatea actelor, nu si oportunitatea acestora=
c) organul de control, in cadrul tutelei administrative, are dreptul de a aproa sau
respinge actul supus tutelei, in comparatie cu controlul ierar4ic, in cadrul caruia organul
ierar4ic superior poate mentine, anula sau modi%ica actul supus controlului sau, daca este
necesar, poate emite el insusi actul corespun&ator=
d) tutela administrativa are un caracter e$ceptional, ast%el incat treuie preva&ute
e$pres ca&urile in care se e$ercita" Aceasta %orma de control nu deriva din principiul
suordonarii ierar4ice, asa cum este in ca&ul controlului ierar4ic=
0
Iidem, p"0.
;
E" +ipernea, 2" +ipernea, op" cit", p"'//
3
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
e) impotriva actelor de control de tutela administrativa e$ista posiilitatea actiunii
in contencios administrativ, pe cand impotriva actelor de control ierar4ic nu e$ista o asemenea
actiune"

5)Instituirea controlului de tutela
Instituirea controlului de tutela administrativa asupra organi&arii si %unctionarii
administratiei pulice locale isi gaseste ratiunea in necesitatea e$istentei unei legaturi organice
intre autonomia locala si lege, respectiv intre interesele locale 5comunale, orasenesti si
#udetene6 si interesele nationale, e$primate prin lege
<
" In conditiile in care statul imparte
sarcina administrarii societatii cu unitatile administrativ teritoriale 5ca persoane #uridice de
drept pulic ce %unctiona&a autonom6, raporturile #uridice e$istente intre aceste suiecte
imraca o cu totul alta %orma, e$clu&andu!se raporturile ierar4ice de suordonare, carora li se
sustituie raportul de colaorare si conlucrare" Aparitia persoanelor #uridice de drept pulic in
asenta unor raporturi ierar4ice de suordonare nu inseamna lipsa oricaror relatii cu organele
centrale ale statului, acestea mentinandu!se prin intermediul controlului administrativ, atat cu
privire la actele #uridice cat si a activitatii %unctionarilor pulici"
2ontrolul asupra actelor nu poate %i conceput decat ca un control de legalitate, al carui
oiect il constituie e$clusiv veri%icarea con%ormitatii acestor acte administrative cu continutul
legii si al altor acte normative 5implicand deci doar dreptul autoritatii de control de a aprecia
legalitatea si nu oportunitatea acestora6
'.
"Autoritatile administratiei de stat e$ercita un control
de tutela administrativa asupra autoritatilor administrative proprii ale comunitatilor locale, care
urmareste asigurarea respectarii legilor si a intereselor pulice statale de autoritatile supuse
controlului" Esenta tutelei administrative, in vi&iunea lui +" Negulescu, consta in %aptul ca
(actul administratiei pulice supus tutelei nu este complet pana nu are aproarea autoritatii
tutelare)"
<
2orneliu Manda, 2e&ar Manda, Dreptul colectivitatilor locale, ed" a III!a, Ed" Lumina Le$, -ucuresti,
*..0, p"33<
'.
Iidem, p"3/.
/
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
Desi aceasta %orma a controlului administrativ operea&a in sistemul administratiei
pulice romanesti, legislatia actuala nu!l mai reglementea&a in mod e$pres" Ratiunea pentru
care actuala 2onstitutie nu mai consacra e$pres controlul de tutela este %undamentata pe
considerente de ordin politic, e$plicate de Antonie Iorgovan prin %aptul ca (o asemenea notiune
ar %i socat atunci cand se cautau %ormele care sa e$prime ideea de autonomie, dupa &eci de ani
de regim autoritar)
''
"
2u toate ca nu este preva&ut in mod e$pres de 2onstitutie, regimul tutelei
administrative este pre&ent si in alte acte normative cum ar %i Legea nr"88/7*../ privind
contenciosul administrativ 5cu modi%icarile si completarile ulterioare6 , inclu&and anumite
%orme ale controlului administrativ e$ercitat asupra colectivitatilor locale"
2ontrolul de tutela administrativa vi&ea&a atat actele administrative ale autoritatilor
locale, ca mani%estare unilaterala de vointa a autoritatilor descentrali&ate, repre&entand
%inalitatea activitatii administrative de la acest nivel in promovarea intereselor locale, cat si
indeplinirea conditiilor preva&ute de lege in e$ercitarea competentelor con%erite persoanelor
investite in %unctiile pulice speci%ice administratiei pulice locale"
2ontrolul de tutela administrativa presupune, deopotriva, un control asupra actelor
administrative, dar si un control asupra persoanelor, denumit in doctrina (tutela persoanelor)
'*
"
Daca controlul actelor administrative ale autoritatilor locale descentrali&ate vi&ea&a e$clusiv
con%ormitatea acestora cu prevederile legale, asigurandu!se respectarea legalitatii si implicit
apararea intereselor generale ale statului, tutela persoanelor are drept scop asigurarea
organi&arii si %unctionarii e%ective a autoritatilor locale, in limitele preva&ute de lege, inca de
la constituirea acestora si pana la inc4eierea mandatului repre&entativ ce le!a %ost incredintat de
colectivitatile locale" In acest ultim ca&, controlul de tutela administrativa poate avea ca
principale e%ecte dispunerea masurilor administrative corespun&atoare, ca urmare a indeplinirii
situatiilor prescrise de lege ce atrag dupa sine suspendarea sau incetarea mandatului
persoanelor investite in %unctii pulice locale"
Dominanta in amplul conte$t al regimului de tutela administrativa o repre&inta
e$ercitarea controlului de legalitate a actelor adoptate sau emise de autoritatile administratiei
pulice locale"
''
Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ , vol"II, ed" a III!a, Ed" All -ec>, -ucuresti, *..', p"'/0
'*
2orneliu Manda, 2e&ar Manda, op" cit", p" /..
8
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
6)Eercitarea controlului de tutela administrativa de catre prefect
Autoritatilor pulice centrale le revine sarcina de a asigura reali&area omogena a
administratiei locale, desigur cu respectarea speci%icului si autonomiei locale
'3
" Acest oiectiv
poate %i indeplinit numai prin e$ercitarea controlului de tutela administrativa" Un e$emplu de
ast%el de control il constituie cel reali&at de pre%ect" 2ontrolul acestuia se reali&ea&a in a&a
prevederilor constitutionale 9 art"'*3 alin"8" +rin urmare, pre%ectul are ca atriutie principala
veri%icarea legalitatii actelor administrative ale consiliului #udetean, consiliului local sau
primarului
'/
" (?n e$ercitarea atriu@iei cu privire la veri%icarea legalitA@ii actelor administrative
ale consiliului #ude@ean, ale consiliului local sau ale primarului, pre%ectul, cu cel pu@in '. &ile
Bnaintea introducerii ac@iunii Bn contenciosul administrativ, va solicita autoritA@ilor care au emis
actul, cu motivarea necesarA, reanali&area actului socotit nelegal, Bn vederea modi%icArii sau,
dupA ca&, a revocArii acestuiaC 5art"*1 din lg"3/.7*../ modi%icata prin :"U"," nr"'0<7*..86"
2ontrolul asupra legalitatii actelor administrative se e%ectuea&a la sediul pre%ecturii,
dupa ce autoritatile administratiei pulice locale si!au indeplinit oligatia preva&uta de lege
5de a comunica repre&entantului ,uvernului actele supuse controlului de legalitate6" +entru
e$ecutarea controlului, pre%ectura are compartimente speciale constituite din specialisti cu
pregatire pro%esionala temeinica si diversa, care supun spre aproarea si insusirea pre%ectului
conclu&iile re&ultate din control si masurile necesare"Acesti specialisti nu au competenta de a
lua ei insisi masuri in timpul controlului si nici ulterior acestuia
'8
"
2ontrolul e%ectuat de pre%ect nu este un control comple$, atotcuprin&ator, asupra
intregii activitati a autoritatilor administratiei pulice locale" Acest control se limitea&a doar la
actele administrative adoptate de aceste autoritati, adica la actele care creea&a, modi%ica sau
sting raporturi de drept administrativ a caror des%asurare se asigura prin mi#loace speci%ice
statului" Deoarece controlul pre%ectului asupra actelor administrative priveste numai legalitatea
acestora, el poate avea loc numai dupa ce actul a %ost adoptat, datorita %aptului ca legalitatea
sau nelegalitatea unui act #uridic nu poate %i apreciata inainte de e$istenta actului , iar cat timp
acesta nu a %ost adoptat, nu e$ista" Daca pre%ectul ar avea dreptul de a controla actul atunci
'3
R" N" +etrescu, Drept administrativ , Ed" Accent, 2lu#!Napoca, *..8, p"38'
'/
Art"*/ alin"' lit"% din Lg" 3/.7*../ modi%icata prin :"U"," nr"'0<7*..8
'8
Ilie ,or#an, Drept administrativ, Ed" Lumina Le$, -ucuresti, *..8, p"*3<
1
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
cand acesta se a%la in %a&a de proiect, ar insemna ca el sa se pronunte si cu privire la
oportunitatea acestuia, %apt ce ar a%ecta autonomia recunoscuta de lege autoritatilor
administratiei pulice locale, inclusiv dreptul de deci&ie al autoritatii ailitate sa emita actul"
'1

+revederea din continutul :"U"," nr"'0<7*..8, art"I punctul *3, care il oliga pe pre%ect
ca inainte cu '. &ile de a introduce actiunea la instanta de contencios administrativ, sa solicite
autoritatii care a emis actul, cu motivarea necesara, sa!l reanali&e&e in vederea modi%icarii ori,
dupa ca&, revocarii, repre&inta o autentica protectie pentru actele autoritatilor administratiei
pulice locale supuse controlului de legalitate al pre%ectului, instituind pentru pre%ect o
miniprocedura prealaila pentru introducerea actiunii la instanta de contencios administrativ ,
aceasta instanta respingandu!i actiunea ca prematura daca nu %ace dovada ca a solicitat, cu cel
putin '. &ile inainte autoritatii care a emis actul , modi%icarea sau revocarea acestuia"
Actiunea in contencios administrativ pe care statul i!o incredintea&a pre%ectului este
e$ercitata de acesta nu in nume personal 5ca orice persoana %i&ica vatamata intr!un drept
suiectiv6, ci in numele statului 5ca autoritate6" De aceea, introducerea actiunii, cand actul
administrativ este ilegal, nu este un drept al pre%ectului, ci o oligatie la care el nu poate
renunta"
2ontrolul de tutela administrativa se reali&ea&a indirect pentru ca pre%ectul doar
sesi&ea&a instanta de #udecata cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate de
autoritatile administratiei pulice locale si #udetene" 52ontrolul direct este reali&at de instanta
de #udecata6"
(+re%ectul poate ataca direct Bn %a@a instan@ei de contencios administrativ actele emise
de autoritA@ile administra@iei pulice locale, dacA le considerA nelegale= ac@iunea se %ormulea&A
Bn termenul prevA&ut la art" '' alin" 5'6
'0
, care Bncepe sA curgA de la momentul comunicArii
actului cAtre pre%ect Di Bn condi@iile prevA&ute de pre&enta lege" Ac@iunea introdusA de pre%ect
este scutitA de ta$a de timru" 5art"3 alin"' din Lg"88/7*../ modi%icata si completata prin
Lg"*1*7*..06"

!)Conceptia clasica si moderna asupra tutelei administrative in doctrina franceza
'1
Iidem, p"*/.
'0
2on%orm modi%icarilor aduse prin Lg"*1*7*..0, termenul preva&ut pentru introducerea actiunii in instanta
este de 1 luni
0
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
In doctrina %rance&a se %ace deoseirea intre conceptia clasica si cea moderna asupra
tutelei administrative
';
"
La a&a conceptiei clasice se a%la oiectivele urmarite prin instituirea controlului de
tutela" Un prim oiectiv este acela al respectarii legalitatii in activitatea persoanelor pulice
care e$ercita puterea e$ecutiva, iar cel de!al doilea are in vedere aprecierea oportunitatii
actiunii administrative, a unei une administrari a intereselor colectivitatilor descentrali&ate"
Mi#loacele de reali&are a controlului de tutela clasic sunt9
! tutela asupra persoanelor, ce consta in suspendarea si revocarea primarilor, demiterea
din o%iciu a consilierilor=
! tutela asupra actelor, repre&entata de dreptul de sustituire a organelor de tutela in
atriutiile autoritatilor locale, cu precadere in materie %inanciara si de dreptul de anulare
a actelor aproate de consiliile locale si de primari=
! procedeul aproarii prealaile"
2onceptiei clasice asupra tutelei administrative i!au %ost aduse numeroase critici, dintre
care enuntam9
! #uridismul e$cesiv, argumentat prin %aptul ca tutela a %ost e$tinsa si asupra
actelor de gestiune=
! %aptul ca in unele situatii mecanismul controlului de tutela implica acte initiate
c4iar de %unctionarii organului de tutela, ca& intalnit de e$emplu in materie %inanciara=
! inadaptarea trilogiei clasice sustituire!anulare!aproare prealaila la
realitatile concrete si e$cluderea relatiilor de colaorare dintre parteneri"
2riticile aduse conceptiei clasice asupra tutelei administrative au condus
doctrina si legiuitorul %rance& la aandonarea conceptiei clasice asupra tutelei administrative,
aceasta %iind inlocuita cu o conceptie moderna , adaptata caracterului multi%orm al tutelei
'<
"
2onceptia moderna asupra tutelei se intemeia&a pe 3 noi te4nici de in%aptuire a acesteia9
';
Eugen +opa, Mari institutii ale dreptului administrativ, Ed" Lumina Le$, -ucuresti, *..*, p"/'/
'<
Iidem, p"/'8
;
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
1) concursul dat de serviciile statului pentru indeplinirea unor atriutii ale comunelor=
2) alocarea de suventii si alte dotari comunitatilor locale de la ugetul statului=
3) procedeul actelor!tip, ce consta in elaorarea de regulamente si statute!tip de serviciile
centrale si transmiterea lor cu titlu orientativ comunelor"
Din '<;*, legiuitorul %rance& a aandonat ideea de tutela administrativa aplicata
comunitatilor locale, promovand controlul de legalitate
*.
" Acesta este ulterior adoptarii actelor
si contine principiul con%orm caruia actele adoptate de comunitatile locale sunt e$ecutorii de
plin drept su conditia pulicarii sau a comunicarii lor"
2ontrolul asupra actelor autoritA@ilor administra@iei pulice locale este un control de
legalitate a posteriori Di se e$ercitA de pre%ect" AsemAnAtor sistemului administrativ romEn,
statul %rance& este repre&entat Bn teritoriu prin intermediul pre%ectului" El este garantul
interesului na@ional, al respectArii legilor, ordinii pulice Di controlului administrativ" +re%ectul,
ca agent al statului, are un rol dulu9 politic Di administrativ" 2a agent politic, pre%ectul are
rolul de a organi&a alegerile, iar ca agent administrativ poate interveni Bn domenii ca
amena#area teritoriului, uranism sau industrie"
+re%ectul poate ataca, Bn %a@a triunalului administrativ, actul pe care Bl considerA ilegal"
Atacarea actului nu implicA suspendarea sa de drept"
?n ceea ce priveDte controlul #urisdic@ional, acesta este e$ercitat de triunalele
administrative, care nu %ac parte din autoritatea #udecAtoreascA, instan@a supremA %iind
2onsiliul de Stat" In acest sens, treuie preci&at cA Fran@a este autoarea dualismului
#urisdic@ional
*'
"
*.
Iidem, p"/'0
*'
E$ista * sisteme de #urisdictie9 #urisdictiile de drept comun reali&ate prin intermediul instantelor
#udecatoresti in %runtea carora se a%la 2urtea de 2asatie si #urisdictiile administrative ce au in
%runte2onsiliul de Stat" 2ele * sisteme de #urisdictie au deplina autonomie , nee$istand intre ele niciun
raport de suordonare sau vreo %orma de control reciproc"
<
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
") Concluzii
Controlul de tutela administrativa este necesar din mai multe puncte de vedere9in
primul rand, pentru ca autoritatile descentrali&ate o%era servicii pulice care treuie sa
%unctione&e in mod regulat si continuu, iar statul este direct interesat pentru una %unctionare a
acestor servicii pulice"
In al doilea rand, in ca&ul descentrali&arii, autoritatile centrale sunt oligate sa veg4e&e
ca interesele locale sa nu %ie indeplinite in detrimentul intereselor generale"
In al treilea rand, puterea centrala treuie sa veg4e&e ca autoritatile locale sa isi
des%asoare activitatea in interesul cetatenilor" Nu in ultimul rand, autoritatea centrala treuie sa
asigure mentinerea unitatii statului" : autonomie prea mare, spunea pro%esorul Tarangul, poate
sa %ie cau&a unor orientari politice in contradictie cu politica de stat a autoritatilor centrale"
Acest control treuie sa %ie de asa natura incat sa ingradeasca si sa micsore&e autonomia
administratiilor descentrali&ate , %ara sa o des%iinte&e"
Rolul tutelei administrative vi&ea&a cu precadere inlaturarea sau limitarea tendintelor
centri%uge ale autoritatilor descentrali&ate, a%late in disonanta cu politica statului, %ara a impieta
insa asupra satis%acerii intereselor locale, ce se impun a %i concordante cu interesele generale
ale statului"
'.
Drept Administrativ si Stiinta Administratiei Tutela Administrativa
BIBLIOGRAFIE
1) Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ , vol"II, ed" a III!a, Ed" All -ec>,
-ucuresti, *..'
2) E !i"ernea# C !i"ernea, Drept administrativ parte generala, Ed" Universitatea
Ecologica (Dimitrie 2antemir), Iasi, *..'
3) $iberiu !avelescu# Gabriel %oinescu, Drept administrativ roman, Ed" Tritonic,
-ucuresti, *../
&) Corneliu %anda# Ce'ar %anda, Dreptul colectivitatilor locale, ed" a III!a, Ed"
Lumina Le$, -ucuresti, *..0
() )erginia )edinas, Drept administrativ si institutii politico-administrative, Ed"Lumina
Le$, -ucuresti, *..*
*) R + !etrescu, Drept administrativ , Ed" Accent, 2lu#!Napoca, *..8
,) Ilie Gor-an, Drept administrativ, Ed" Lumina Le$, -ucuresti, *..8
.) Eugen !o"a, Mari institutii ale dreptului administrativ, Ed" Lumina Le$, -ucuresti,
*..*
/) Constitutia Romaniei
10) Lg 3&01200& privind institutia pre%ectului repulicata in M":%" nr" **87*/ mar" *..;
11) Lg 2*21200, care modi%ica Lg" contenciosului administrativ nr"88/7*../
12) O2G nr1,/1200( pentru modi%icarea Di completarea Legii nr" 3/.7*../ privind
institu@ia pre%ectului
''