Sunteți pe pagina 1din 11

Academia De Studii Economice Facultatea de Comer

ANALIZA SISTEMULUI LOGISTIC LA


INTRPRINDEREA SC SUINPROD SA

Studenti,Bucureti
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
2008
Curin!
1. Intr"ducere########################################################################################$%#2
2# Identi&ic$re$ $cti'it()i*"r *"%i!tice###################################################$%#+
,# C*$!i&ic$re$ !i e'$*u$re$ !er'icii*"r *"%i!tice##################################$%#-
.# C(i de r$)i"n$*i/$re $ !i!te0u*ui *"%i!tic#########################################$%#1

2
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
2# Intr"ducere
2#2 D$te de identi&ic$re
Nu0e 3 SC SUINPROD SA
4"r0$ 5uridic( 3 S"ciet$te e $c)iuni
Sediu !"ci$* 3Bu06eti 7iu, !tr# Curti"$r$, nr#.0+
CUI 322-+180
CAEN3022,8C$te%"ri$3 I#2# 9#9#6 In!t# cretere inten!i'$ $ "rci*"r:2000
c$ete
2#2 Scurt i!t"ric
SUINPROD SA este a patra companie de profil de cretere a porcilor din
Romania. Unitatea a fost infiinat n 1!2" s#$ den#mirea de %ntreprinderea
A&ricol de Stat pentr# 'reterea i %n&ri(irea Porcilor.
P)na n 1*" capacitatea s+a e,tins contin##" a(#n&)nd#+se la -../// de
capete pe an. 0conomia de pia prea la ncep#t c a ad#s o sc1im$are n $ine" mai
ales n perioada 1/+12. Asta pentr# ca piaa cerealiera era a$#ndent i la pre#ri
con3ena$ile" piaa crnii a$sor$ea fr pro$leme cantitile prod#se" ntr#c)t
import#rile era# nesemnificati3e" stat#l acorda s#$3enii cresctorilor de animale" iar
$anii necesari acti3itii de prod#cie era# asi&#rai de 4anca A&ricola" fr restricii.
%n 1! a incep#t ns pr$#irea ind#striei de cretere a porcinelor la ni3el
naional. 'a#5a principal a constit#it+o import#l #nor cantiti imense de carne
con&elat i refri&erat" c# pre#ri s#$3enionate" fr a se ine seama de prod#ctorii
interni.
Pentr# S.' SUINPROD S.A. a #rmat o perioad e,trem de dificil" iar
pri3ati5area societii n 1* n# a re#it s stope5e declin#l financiar. An#l 2/// a
pr#t a fi sf)rit#l societii" aceasta intr)nd at#nci n reor&ani5are (#diciar" ca
#rmare a datoriilor de 5eci de miliarde de lei ac#m#late. Acionar#l ma(oritar" S'
.
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
60' RO7ANIA SR8" care deinea 1"1!9 din aci#ni" i p#nea at#nci pro$lema
inc1iderii definiti3e a acti3itii.
S+a rel#at tot#i acti3itatea" re#ind#+se ec1ili$rarea financiar a societii n
perioada 2//2+2//.. %n fe$r#arie 2//-" pac1et#l de aci#ni de 1"1!9 a fost
c#mprat de alt societate" 60RRA :ROUP SN Impe, SR8" de3enit astfel
acionar#l ma(oritar al societii S.'. SUINPROD S.A.

2#, Pre/ent$re$ $cti'it;)ii
Societatea are ca o$iect principal de acti3itate creterea porcinelor. Astfel"
afacerea const n ac1i5iia din import ;4el&ia" Olanda< a #n#i n#mar de capete de
porci cate&oria tineret+cretere la o &re#tate medie de 2!=:" creterea i n&area
acestora p)n la mat#ritate ;1//+11/=:< n comple,#l de la 6)r&#+>i#" i 3)n5area
porcilor mat#ri ctre partenerii tradiionali ai companiei.
2#. A0*$!$0entu*
n ceea ce priveste amplasamentul societatea S.C.
SUINPROD SA este situat n localitatea Bumbeti!"iu# $u%e&ul 'or$#
av(n% o supra)a& total %e *+.+++ metrii ptra&i# supra)a& ce
cuprin%e , -+ .ale %e pro%uc&ie# abatorul# maternitatea# %epo/itele
%e materii prime i materiale# parcul auto# cl%irea a%ministrativ i
alte structuri ane0e.
U/ura )i/ic a cl%irilor %in ca%rul pat)ormei in%ustriale este
re%usa# %atorit lucrrilor %e renovare e)ectuate anul trecut#
precum i %atorit construirii unor .ale noi.
Accesul in ca%rul se%iul societ&ii se )ace pe cale rutiera# la
s)(ritul anului 1++2# societatea av(n% un parc auto activ alctuit
%in ,-3 autocamioane# 2 autoutilitare i 1 autoturisme.
2#+ Structur$ er!"n$*u*ui
'ond#cerea societi este asi&#rat de - mana&eri? director &eneral" director
economic" director res#rse #mane i (#diciar i director al cresctoriei de porci. %n
sector#l de mecanic i apro3i5ionare s#nt concentrate 1-2 persoane din care 1.@
m#ncitori calificai i ! m#nictori necalificai.
2#9 Situ$)i$ &in$nci$r$
-
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
Raport#l an#al ntocmit pentr# societatea SUINPROD SA la .1.12.2//!" pre5enta
#n capital social al acesteia de !!.-@*2" inte&ral 3arsat" concreti5at in @.!12-
aci#ni c# o 3aloare pe aci#ne de 1-.-/ ron i o cifra de afaceri de -2.!2..1// ron.
2# Identi&ic$re$ $cti'it()i*"r *"%i!tice
8o&istica se definete prin planificare inte&ratA" or&ani5are" impo5itare i
control a t#t#ror c#rs#rilor de mArf#ri si materiale mpre#nA c# c#rs#rile de
informaii le&ate de acestea incep)nd de la li3ratori prin etapele creArii de 3alori ;e,.
prod#cie iBsa# etape de distri$#ie< p)nA la li3rarea prod#selor cAtre clieni" incl#si3
a eliminArii dee#rilor i a reciclArii.
Acti3itAile lo&istice nt)lnite la Cirma S#inprod SA?
Ar"'i/i"n$re$
Societatea are ca o$iect principal de acti3itate creterea porcinelor. Astfel"
afacerea const n ac1i5iia din import ;4el&ia" Olanda< a #n#i n#mar de capete de
porci cate&oria tineret+cretere la o &re#tate medie de 2!=:" creterea i n&area
acestora p)n la mat#ritate ;1//+11/=:< n comple,#l de la 6)r&#+>i#" i 3)n5area
porcilor mat#ri ctre partenerii tradiionali ai companiei. Apro3i5ionarea se face pe
$a5A de comen5i n f#ncie de cererea de pe piaA" iar li3rarea porcilor tineret+cretere
este asi&#ratD de catre f#rni5ori" ale cDror n#me i pondere in sistem#l de
apro3i5ionare s#nt pre5entate in 6a$el#l 1.

T$6e*u* 2
4urni/"ri P"ndere
CAR7ASAN @2.-9
'O74 'OR> *.9
E0NIE I7P0E @.*29
PI' RO7ANIA @.2@9
7FSONS IN68
6RADIN:
..229
Sur!$ 3 R$"rtu* C"n!i*iu*ui de Ad0ini!tr$)ie, 0$i 200-
@
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
Pentr# 1rana animalelor" SUINPROD se apro3i5ionea5D de la societatea
'om$&or( SA" care asi&#rD li3rarea f#ra(elor.
Pentr# recepia f#ra(elor" tre$#ie pre5entatD fact#ra" $on#l de comandA sa#
doc#ment#l de transport. 6ransportator#l este cel care e,ec#tA s#$ responsa$ilitatea sa
operai#nile de descArcare. %n moment#l li3rArii destinatar#l 3erificD marfa pentr# a n#
apArea e3ent#ale neconcordane.
St"c$re$
O parte din f#ra(ele de la 'om$&or( mer& direct cDtre cons#m" iar o altD parte
este stocatD pentr# o perioadD de ma,im o sDptDm)nD in cele do#a silo5#ri sit#ate in
apropierea &ar(d#rilor.
%n 2//@" societatea a demarat in3estiia ntr+#n a$ator propri#" acestea a3)nd
n pre5ent o capacitate de 1*./// de capete l#nar.Stoc#l G Animale H este cel mai
mare" nsD mana&ement#l n# considerD cD e,istD stoc#ri c# micare lentD sa# farD
micare.
Societatea SUINPROD ii desfaoarD acti3itatea respect)nd Normele
0#ropene de Protecie a 7edi#l#i" e3ac#area de(ectiilor reali5and#+se prin ac#m#lare
in fose septice" de #nde s#nt 3itan(ate i d#se la sedi#l S#inprod" n staia de ep#rare
Di!tri6uti$
Proces#l economic desfD#rat de cDtre societatea SUINPROD se nc1eie prin
3)n5area porcilor mat#ri ctre partenerii tradiionali ai companiei. Societatea deine
i #n a$ator i #n ma&a5in propri# de desfacere. N#mele clienilor societDii si
ponderea lor in proces#l de 3)n5are s#nt pre5entate in 6a$el#l 2.
T$6e* nr 2< Situ$)i$ c*ien)i*"r
C*ien)i P"ndere
7IA 'ARN 2...*9
80EIS6AR 1!.1-9
A6OS SR8 11.--9
DO7ID0N0 'O7 !.119
S60NION -.1@9
Sur!$ 3 R$"rtu* C"n!i*iu*ui de Ad0ini!tr$)ie, 0$i 2009
2
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
8i3rarea porcilor cDtre clieni este asi&#ratD de SUINPROD contra cost.
6ransport#l se asi&#rD prin intermedi#l celor 1- camioane dein#te de cDtre societate.
,#C*$!i&ic$re$ i e'$*u$re$ !er'icii*"r *"%i!tice
Jn 3ederea prestDrii ser3iciilor lo&istice" la ni3el#l firmei SUINPROD S.A este
necesara desfa#rarea #nor acti3itAi prec#m? apro3i5ionarea" stocarea si distri$#ia
. Ar"'i/i"n$re$ implicA #rmAtoarele acti3itAi principale? proc#rarea de $#n#ri i
ser3iciiK e,aminarea necesitAii c#mpArAriiK c#mpDrarea la cel mai fa3ora$il costK selecia
atentA a s#rselor i e3al#area periodicA a performanelor f#rni5orilorK planificarea mod#l#i de
reali5are n timp a apro3i5ionArii i determinarea cantitAii.
8a ntreprinderea SUINPROD SA" se 3i5ea5D apro3i5ionarea c#? #n an#mit n#mDr
de capete de porci din cate&oria tineret+cretere" articole de ntreinere+reparaii a 1alelor i a
spaiilor de depo5itare" ec1ipamente i ser3icii pentr# clDdirea administrati3D.
De"/it$re$ mArf#rilor face parte din cate&oria acti3itAilor de s#sinere" a3)nd #n
rol important n asi&#rarea prod#s#l#i potri3it" n cantitatea i calitatea solicitatA" n loc#l
potri3it i la moment#l potri3it.
8a societatea SUINPROD SA" depo5itarea pres#p#ne desfa#rarea #nor acti3itDi
lo&istice prec#m? sta$ilirea necesar#l#i de spaii de depo5itare ;silo5#ri" 1ale<K ale&erea
amplasament#l#i depo5itelor ;este importantD amplasarea acestora n# foarte departe de
silo5#rile #nde s#nt depo5itate f#ra(ele pentr# a dimin#a cost#rile<K determinarea n#mAr#l#i
de depo5ite necesare ;n ca5#l #nei creteri a cererii" este necesar ca societatea sD poatD crete
n#mDr#l porcinelor din cate&oria tineret+cretere" ceea ce imp#ne e,istena #n#i n#mDr mai
mare de 1ale<K sta$ilirea confi&#raiei depo5it#l#i ;pentr# a e3ita dimin#area calitDii f#ra(elor"
societate #rmDreste o optimi5are a comen5ilor fDc#te" iar naintarea acestora cDtre cons#m se
face conform principi#l#i CICO+ Cirst In Cirst O#t<K amplasarea mArf#rilor n spai#l de
depo5itare ;in silo5#ri este ntotdea#na este asi&#ratD o #miditate si o temperat#rD optimD
meninerii f#ra(elor n starea cea mai $#nD< .

C#nciile principale ale depo5itelor n cadr#l sistem#l#i lo&istic mplementat de cDtre
societate SUINPROD s#nt? pAstrarea f#ra(elor si creterea porcinelorK asi&#rarea fl#idi5Drii
!
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
li3rArilorK crearea #nei str#ct#ri sortimentale ;e,p. cate&oria tineret+cretere i cate&oria porci
mat#ri<.
%n ceea ce pri3ete pAstrarea mArf#rilor n cadr#l firmei 3i5ate se identifica mArf#ri
depo5itate pe o perioadA sc#rtA de timp ;rennoirea stoc#rilor de f#ra(e se face o datD la
ma,im do#D sDptDm)ni< i pe o perioadA l#n&A ;porcii din cate&oria tineret+cretere s#nt
cresc#i pe perioade ce depDesc trei l#ni<.
Di!tri6u)i$ pres#p#ne transport#l c# camioanele din dotare a porcilor mat#ri
catre sedi#l clienilor sa# cDtre loc#l sta$ilit nainte de cDtre am$ele pari. Jn pre5ent e,istA
s#ficiente camioane c# care care sD poatD fi asi&#ratD la timp onorarea comen5ilor" nsD #5#ra
fi5icD a #nora dintre acestea 3a face necesarD ac1i5iia #nor noi camioane ntr+#n timp n#
foarte indepDrtat. Societatea SUINPROD SA ii desfaoarD acti3itatea n plan naional"
transport#l prcilor mat#ri reali5)nd#+se n #rmDtoarele (#dee? :or(" L#nedoara" 'ara
Se3erin" M)lceA" Dol(" 7e1edini" Olt i Al$a.
Relaiile pe care le ntreprinde societatea SUINPROD SA" n cadr#l acti3itDilor
lo&istice s#nt repre5entate &rafic in fi&#ra .?
*
C#r5ni5orii de porcine C#rni5orii de C#ra(e
6ransportator 6ransportator
6ransportator
S' SUINPROD SA
7a&a5in de desfacere
'ons#mator final
Jntreprinderile clienti
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
Ci&. . N Repre5entarea &raficD a S'7 S#inprod

.# C=i de r$)i"n$*i/$re $ !i!te0u*ui *"%i!tic
Pentr# a mplini la #n ni3el mai nalt scop#l final al oricDrei
ntreprinderi" n opinia noastrD" societatea SUINPROD SA" ar tre$#i sD acorde o
atenie i mai mare planificDrii acti3itDilor lo&istice. Jntr#cDt se dorete atin&erea
intei acestor acti3itDi" aceea de a onora comen5ile n condiiile anticipDrii
solicitDrilor clienilor" este imperios cer#tD e3al#area contin#D a lan#l#i lo&istic i
de53oltarea #nor cDi de raionali5are a sistem#l#i lo&istic.
'#m sp#neam" porcii din cate&oria tineret+cretere s#nt ad#i i
cresc#i n 1alele societDii pe perioade ce depaesc trei l#ni" aadar n moment#l
apro3i5ionDrii c# aceastD cate&orie de porci" n# se c#noate 3iitoarea e3ol#ie a
cererii clienilor" ea doar se anticipea5D. 'apacitatea de depo5itare nsD" ar tre$#i sD
fie mai mare" aici fac)nd#+se referire la 1ale" astfel nc)t sD se facD faD #nei
e3ent#ale creteri a cererii clientilor tradiionali" sa# c1iar a apariiei #nor noi clieni.
Din p#nct de 3edere al depo5itDrii f#ra(elor" apro3i5ionarea se face o
datD la do#D sDptDm)ni" capacitatea silo5#rilor fiind #tili5atD doar la (#matate.
Jntr#cat in conditiile meninerii #nei temperat#ri i #miditDi optime" f#ra(ele n# se
pot deteriora ntr+#n timp mai sc#rt de do#D l#ni i (#matate" s#ntem de pDrere cD
pentr# a red#ce semnificati3 cost#rile" apro3i5ionarea c# f#ra(e ar tre$#i sD fie fac#tD
o datD pe l#nD.
Jn #ltimii cinci ani de acti3itate a societDii" a# fost intalnite c)te3a
ca5#ri n care n# s+a p#t#t face faD cererii cresc#te a clienilor" fapt ce a d#s la
pierderea #n#i client important i implicit la scDderea profit#l#i. Pentr# a e3ita
repetarea acestor tip#ri de sit#aii" n moment#l apro3i5ionDrii c# porci cate&oria
tineret+cretere" ar tre$#i sD se depaeascD comanda re5#ltatD in #rma anticipDrii
cererii c# #n an#mit n#mDr de capete. Jn ca5#l n care cererea ram)ne constantD"
porcii rDmai pot fi cresc#i n contin#are" c1iar dacD depaesc &re#tatea de 1// O&"
ntr#cat n# se pierde din 3aloare" sa# se poate in3esti intr+o mai $#nD promo3are a

Academia de Studii Economice Facultatea de Comer


societDii SUINPROD SA" care 3a atra&e d#pD sine apariia #nor noi clieni. Jn
am$ele ca5#ri pierderile s#nt amorti5ate ntr+#n timp sc#rt" iar $eneficiile s#nt pe
termen l#n&.
O altD pro$lemD cDreia" n opinia noastra" societatea ar tre$#i sD
acorde o atenie sporitD se referD la camioanele c# care este asi&#ratD li3rarea
porcilor mat#ri cDtre clieni. Jn moment#l acesta" i la ni3el#l cererii act#ale" cele
paispre5ece camioane s#nt s#ficiente pentr# a face faD comen5ilor" nsD tre$#ie in#t
cont de fapt#l cD patr# din cele paispre5ece camioane se aflD la #n ni3el de #5#rD
fi5icD ridicat i in c#r)nd n# 3or mai p#tea fi #tili5ate. Deasemenea la o cretere a
cererii determinate de promo3are i de apariia #nor noi clieni" societatea se 3a afla
ntr+o sit#aie deloc doritD? aceea de a n# p#tea onora comen5ile. Pentr# a p#tea e3ita
aceste tip#ri de sit#aii" este de preferat ca" ntr+#n timp c)t mai sc#rt" ntreprinderea
sD se oc#pe de ac1i5iionarea n leasin& a 5ece camioane. A fost s#&eratD 3arianta
leasin&#l#i pentr# a se e3ita #tili5area #nei pDri m#lt prea semnificati3e a
disponi$ilitDilor $Dnesti.
Deoarece transport#l porcilor cDtre client este asi&#rat de cDtre
SUINPROD SA contra cost" pentr# a e3ita o cretere e,a&eratD a pre#rilor
porcinelor" este de preferat ca promo3area mai s#s menionata sD 3i5e5e clieni din
(#deele aflate n apropierea >#de#l#i :or(" de e,empl#? 6imi" Arad" Si$i#" Ar&e"
6eleorman.
Societatea SUINPROD SA are doar #n ma&a5in de desfacere" sit#at
n apropierea sedi#l#i social. Pentr# o mai $#nD &estionare a #nor sit#aii prec#m cea
a #nei cereri mai mici dec)t cea anticipata din partea clienilor tradiionali" se poate
apela la desc1iderea altor ma&a5ine de desfacere" disp#se n diferite 5one. Acest
l#cr# n# doar cD 3a elimina #n e3ent#al s#rpl#s de porci mat#ri " ci 3a i contri$#i la
promo3area societDii i a prod#selor oferite de aceasta.
Jn concl#5ie" dei societatea a re#it sa depDeasca momente foarte
dificile i a5i ii desfaoara acti3itatea n condiii profita$ile" s#ntem de pDrere cD ar
fi necesarD o mai $#nD &estionare a sistem#l#i lo&istic" n 3ederea satisfacerii
clienilor la #n ni3el c)t mai nalt" dar i a #nei de53olDtri a afacerii n ansam$l#.
1/
Academia de Studii Economice Facultatea de Comer
Bi6*i"%r$&ie
1ttp?BBPPP.e#rocor.roBcat+8o&istica+2*.1tm
1ttp?BBPPP.st#dentie.roBc#rs#riQ8O:IS6I'A+@@2.1tml
1ttp?BBPPP.referatele.comBreferateBeconomieBonline1BPlanificarea+lo&isticii+
comerciale+a+firmei+referatele+com.p1p
1ttp?BBPPP.referate.O@.roB1!/+PlanificareaQlo&isticiiQcomercialeQaQfirmei.O@
1ttp?BBPPP.timocom.roBsecB//11/BRle,iconS*11/@11/*12212/9!'lo&istic
9'-9*.+de+9'.9A0ntreprindere9!'le,icon+de+transport
1ttp?BBPPP.to#rism&#ide.roB1tmlBoraseQromania.p1p
11