Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL II.

CONINUTURI SPECIFICE ACTIVITII N GRDINISUBIECTUL II. 1
Obiective speciice !"e #$%e&ii"$' #e c$&(i&)t
DOMENIUL LIMB I COMUNICARE
- Dezvoltarea capacitii de expriare oral! de "#ele$ere %i &tilizare corect a 'e#i(icaiilor
'tr&ct&rilor ver)ale orale*
- Ed&carea &#ei expriri ver)ale corecte di# p&#ct de vedere (o#etic!lexical! 'i#tactic*
- Dezvoltarea creativitii %i expre'ivitii li)a+&l&i oral*
- Dezvoltarea capacitii de a "#ele$e %i tra#'ite i#te#ii! $,#d&ri! 'e#i(icaii i+locite de
li)a+&l 'cri'-
DOMENIUL .IIN/E
- Dezvoltarea operaiilor i#telect&ale preateatice*
- Dezvoltarea capacitii de a "#ele$e %i &tiliza #&ere! ci(re! &#iti de '&r! "#tre)&i#,#d
&# voca)&lar adecvat*
- Dezvoltarea capacitii de rec&#oa%tere! de#&ire! co#'tr&ire %i &tilizare a (orelor
$eoetrice*
- 0ti&larea c&riozitii privi#d explicarea %i "#ele$erea l&ii "#co#+&rtoare
- Dezvoltarea capacitii de rezolvare de 'it&aii pro)leatice! pri# ac1iziia de 'trate$ii
adecvate*
- Dezvoltarea capacitii de c&#oa%tere %i "#ele$ere a edi&l&i "#co#+&rtor! prec& %i
'ti&larea c&riozitii pe#tr& i#ve'ti$area ace't&ia*
- Dezvoltarea capacitii de o)'ervare %i 'ta)ilire de relaii ca&zale! 'paiale! teporale
- Utilizarea &#&i li)a+ adecvat "# preze#tarea &#or (e#oe#e di# #at&r %i di# edi&l
"#co#+&rtor*
- 2orarea %i exer'area &#or depri#deri de "#$ri+ire %i ocrotire a edi&l&i "#co#+&rtor! "#
vedereaed&crii &#ei atit&di#i pozitive (a de ace'ta-
DOMENIUL OM I 0OCIE.A.E
- C&#oa%terea%i re'pectarea #orelor de coportare "# 'ocietate* ed&carea a)ilitii de a i#tra
"# relaie c& ceilali*
- Ed&carea tr't&rilor pozitive de voi# %i caracter %i (orarea &#ei atit&di#i pozitive (a de
'i#e %i(a de ceilali*
- Dezvoltarea coportae#telor de cooperare! pro'ociale! proactive 3i#iiativ4
- Dezvoltarea a)ilitii de rec&#oa%tere! acceptare %i re'pect al diver'itii
- C&#oa%terea &#or elee#te de i'torie! $eo$ra(ie! reli$ie care de(i#e'c portret&l 'pirit&al al
popor&l&i ro,#*
- 2orarea %i co#'olidarea &#or a)iliti practice 'peci(ice #ivel&l&i de dezvoltare otric*
- 5)o$irea c&#o%ti#elor de'pre ateriale %i caracteri'ticile lor! prec& %i de'pre te1#ici de
l&cr& #ece'are prel&crrii ace'tora "# 'cop&l realizrii &#or prod&'e 'iple*
- 5)o$irea c&#o%ti#elor de'pre ateriale %i caracteri'ticile lor! prec& %i de'pre te1#ici de
l&cr& #ece'are prel&crrii ace'tora "# 'cop&l realizrii &#or prod&'e 'iple*
- 2orarea depri#derilor practic- $o'podre%ti %i &tilizarea voca)&lar&l&i 'peci(ic-
DOMENIUL E0.E.IC I CREA.I6
- 2orarea &#or depri#deri de l&cr& pe#tr& realizarea &#or de'e#e! pict&ri! odela+e*o
- Realizarea &#or core'po#de#e "#tre di(eritele elee#te de li)a+ pla'tic %i (ore! o)iecte di#
edi&l "#co#+&rtor 3#at&r! art %i viaa 'ocial4*
- 0ti&larea expre'ivitii %i a creativitii pri# de'e#! pict&r! odela+*
- 2orarea capacitii de receptare a l&ii 'o#ore %i a &zicii*
- 2orarea capacitilor de expriare pri# &zic*
- C&#oa%terea arilor valori ale creaiei &zicale #aio#ale %i &#iver'ale-
DOMENIUL 70I8OMO.RIC
- 2orarea %i dezvoltarea depri#derilor otrice de )az %i &tilitar- aplicative*
1
- 0ti&larea calitilor i#telect&ale! de voi# %i a(ective "# vederea aplicrii i#depe#de#te a
depri#derilor "#'&%ite*
- C&#oa%terea depri#derilor i$ie#ico- 'a#itare pe#tr& e#i#erea 'trii de '#tate-

SUBIECTUL II
OPERAIONALI*AREA OBIECTIVELOR
A. A operaio#aliza "#'ea# a 'peci(ica deer'&l %i odalitile pri# care o)iectivele proiectate
pot (i ide#ti(icate "# rez&ltatele e(ective ale proce'&l&i ed&caio#al
Obiective"e $pe'!(i$&!"e '&#t o)iective expriate "# coportae#te %i per(ora#e o)'erva)ile
3 adica! copete#ele %i per(ora#ele la care copii tre)&ie ' a+&#$ "# &ra de'(%&rrii &#ei
activiti-4
Ele a& &# caracter co#cret %i '&#t realiza)ile "# 'it&aii 'peci(ice de "#vare! "# cadr&l activitatilor %i
"# a(ara lor-
O)iectivele operaio#ale '&#t ela)orate pe )aza o)iectivelor $e#erale 'i a o)iectivelor 'peci(ice ale
&#ei di'cipli#e! (olo'i#d&-'e te1#icile de operaio#alizare
A operaio#aliza "#'ea# a e(ect&a do& operaii i#di'pe#'a)ile9
- De'iv!'e! di# o)iective $e#erale a &#or o)iective co#crete! 'peci(ice
- T'!#)ce'e! ace'tora "# coportae#te o)'erva)ile- adica! a deteri#a ceea ce vor "#va
copiii "# cadr&l "#depli#irii &#or 'arci#i co#crete
B. C$&#itii pe#!+$+ice
7e#tr& a (i corecte! o)iectivele tre)&ie ' "#depli#ea'c &#ele c$&#i(ii pe#!+$+ice9
:- De c$&(i&)t9
- Orice o)iectiv operaio#al tre)&ie ' 'peci(ice co#i#&t&l! od&l de a)ordare 'i 'arci#a de
"#vare
- 0arci#a de "#vare tre)&ie ' (ie c,t ai variat! evit,#d&-'e te#di#a de 'olicitare exce'iv
a eorieicopiilor
- 0arci#ile de "#vare tre)&ie ' (ie acce'i)ile elevilor 'i 'a 'e )azeze pe experie#ele
a#terioare de "#vare
- .re)&ie ale'e re'&r'ele 'i procedeele de i#'tr&ire care co#d&c la realizarea 'arci#ii de
"#vare
,. De $'%- .
- O)iectivele tre)&ie ' vizeze activitatea elevilor 3 &# tre)&ie 'a vizeze activitatea ed&cator&l&i4
- 0c1i)arile a'teptate tre)&ie (or&late "# tere#i c,t ai co#crei
- Coportae#tele a'teptate 'e expriapri# ver)e de aci&#e 3'a c&#oa'ca! 'a i#telea$a etc-*
a #& 'e (olo'i e#&#&ri de $e#&l9 a c&#oa%te! a "#ele$e! a %ti4
- 2iecare o)iectiv tre)&ie 'a co#ti#a o 'i#$&r 'arci# de "#vare
- O)iectivele tre)&ie (or&late c& c&vi#te p&i#e
- Ele tre)&ie $r&pate lo$ic
- 5# e#&#&l o)iectiv&l&i tre)&ie de'cri'a 'it&aia "# care are loc aci&#ea! co#diiile de realizare
a 'arci#ii %i od&l de eval&are a ei
- .re)&ie i#dicate %i criteriile pe )aza crora 'e 'ta)ile'te daca copil&l a ati#' per(ora#a
a%teptat
- 7roiectarea o)iectivelor 'e realizeaza pe#tr& ai &lte #ivel&ri de per(ora# 3 i#iale!
edii! axiale4
C. Te/&ici #e $pe'!(i$&!"i0!'e
Exi'ta ; criterii de ela)orare 'i apreciere a operatio#alitatii &#&i o)iectiv9
!1 criteri&l coportae#tal 3per(ora#ta4
b1 criteri&l copete#tei 3capacitatea i#telect&ala4
!1 Pe'$'%!&(! 'e re(er la ceea ce copil&l poate ' realizeze iediat d&p teri#area &#ei
'ecve#ede i#'tr&ire
b1 C$%pete&(! expria capacitatea copil&l&i de a 'electa! a#aliza! 'i#tetiza date! i#(oratii!
capacitatea de a i#vata! de a actio#a! de a +&deca* (iecare capacitate 'e )azeaza pe di(erite
2
operatii e#tale la )aza carora 'ta& proce'e p'i1ice ca9 perceptia! $a#direa! eoria!
ia$i#atia-
Cel ai c&#o'c&t %$#e" #e $pe'!(i$&!"i0!'e a o)iectivelor ed&caio#ale e'te %$#e")" ")i R$be't
F.2!+e'! care c&pri#de trei pa%i9
1. de'crierea coportae#t&l&i (i#al al copil&l&i - I# ace't 'cop 'e &tilizeaza ver)e- Exepl&9 <
'a i#telea$a! 'a c&#oa'ca! 'a ide#ti(ice! etc
,. deteri#area co#ditiilor i# care 'e va realiza coportae#t&l - 0e di'ti#$ do& tip&ri de
co#diii9
a4 preala)ile! adic care '&#t coportae#tele pe )aza crora e'te po'i)il realizarea
#o&l&i coportae#t (i#al 3ce c&#o%ti#e po'ed copil&l! ce depri#deri4
)4 act&ale! adic care '&#t i+loacele %i co#text&l de realizare a per(ora#ei 3 ateriale
ill&'trative 'a& doc&e#tare* ce ca#titate de i#(oraie i 'e co&#ic "#ai#te de a i 'e
cere rezolvarea 'arci#ii
3. precizarea criteri&l&i per(ora#tei accepta)ile - Di# ace't p&#ct de vedere 'e 'ta)ile'c =
#ivel&ri ale per(ora#tei9 #ivel&l i#i! (ara de care #& 'e poate trece la o etapa #o&a de
i#vatare 'i #ivel&l edi& 'i cel axi care '&#t optio#ale 'i depi#d de otivatia copil&l&i 'i
a'teptarile cadr&l&i didactic- 7e#tr& a i#dica #ivel&l de re&'ita 'e pecizeaza9 #ivel&l i#i
de ra'p&#'&ri corecte 'a& #&ar&l axi de $re'eli tolerate 'i i#terval&l axi pe#tr&
rezolvarea &#ei 'arci#i-
Exepl&9
- tea 9 (ore $eoetrice
- coportae#t&l9 toti copiii 'a ide#ti(ice (ora patrate
- co#ditii9 di#tr-&# de'e#
- criterii de re&'ita9 o)iectiv&l poate (i ati#' daca vot (i ide#ti(icate corect <x> patrate di# cele
<?>patrate pe care le co#ti#e de'e#&l
SUBIECTUL II. 3
Ap"ic!(ii pe&t') #$%e&ii"e #e c$&(i&)t 4 !"e #e0v$"t-'ii5 pe&t') !ctivit-(i #e i&v-(!'e
pe #iscip"i&e s!) i&te+'!te
C&rric&l&&l pe#tr& "#v,#t&l pre%colar prezi#t o a)ordare 'i'teic-
El a'i$&ra9
- co#ti#&itatea "# i#terior&l acel&ia%i cicl& c&rric&lar*
- i#terdepe#de#a di#tre di'cipli#ele %i tip&rile de activiti de "#vare
- de'c1iderea 'pre od&le de i#'tr&ire opio#ale-
C&rric&l& 'e caracterizeaza pri#9
- exte#'ie - a#$re#eaz pre%colarii "# c,t ai &lte doe#ii experie#iale 3Doe#i&l li#$vi'tic
%i literar! Doe#i&l %tii#elor! Doe#i&l 'ocio-&a#! Doe#i&l p'i1o-otric! Doe#i&l e'tetic
%i creativ4*
- ec1ili)r& - a'i$&r a)ordarea (iecr&i doe#i& experie#ial at,t "# relaie c& celelalte! c,t %i c&
c&rric&l&-&l ca "#tre$*
- releva# - e'te adecvat at,t #evoilor preze#te! c,t %i celor de per'pectiv ale copiilor
- di(ere#iere - perite dezvoltarea %i a#i(e'tarea &#or caracteri'tici i#divid&ale
- pro$re'ie %i co#ti#&itate - perite trecerea de la &# #ivel de 't&di& la alt&l %i de la &# cicl& de
"#v,#t la alt&l 'a& de la o i#'tit&ie de "#v,#t la alta
D@8ai#a&t atr$ea ate#ia a'&pra (apt&l&i c <p&#ct&l ce#tral al c&rric&&rilor tre)&ie 'a (ie elev&l!
#& ateriaA-
St')ct)'!" c&rric&l& co#ti#e9
- 2i#alitile! co#i#&t&rile! tip&l de i#'tr&ire %i '&$e'tii privi#d 'trate$iile de i#'tr&ire %i de
eval&are pe cele do& #ivel&ri de v,r't 3=- B a#i %i B -CDE a#i4-
- O)iectivele cadr& ! care '&#t (or&late "# tere#i $e#erali %i expri copete#ele care
tre)&ie dezvoltate pe d&rata "#v,#t&l&i pre%colar pe cele ci#ci doe#ii experie#iale-
- O)iectivele de re(eri# ! prec& %i exeplele de coportae#t! care '&#t (or&late pe#tr&
(iecare te %i (iecare doe#i& experie#ial "# parte- 5# (or&larea ace'tora '-a i#&t co#t de9
3
- po'i)ilitile! i#tere'ele %i #evoile copil&l&i pre%colar
- re'pectarea rit&l&i propri& a (iecari copil*
- corelarea (iecrei #oi experie#e de "#vare c& cele precede#te*
- "#c&ra+area "#vrii i#depe#de#te 'i a l&cr&l&i "# $r&p&ri ici pe ce#tre de activitate 3arii de
'ti&lare4
O)iectivele de re(eri#! coportae#tele pe#tr& cele %a'e tee c&rric&lare %i '&$e'tiile de
co#i#&t&ri '&#t orie#tative 'i reprezi#ta &# '&port pe#tr& cadrele didactice a(late la "#cep&t de
dr&-

SUBIECTUL II. 6
C$'e"!(i! #$%e&ii"$' #e0v$"t-'ii c$pi")")i c) #$%e&ii"e #e c$&(i&)t
C&rric&l&&l e'te a't(el 'tr&ct&rat i#cat 'a a'i$&re corelarea dezvoltrii copil&l&i c& doe#iile de
co#i#&t
A- DO2ENIUL De0v$"t!'e! i0ic-5 s-&-t!te 7i i+ie&- pe's$&!"- F vizeaza depri#deri %i a)iliti
#ece'are
- dezvoltarii (izice 'i 'e#zoriale 3de la i%cri lar$i! c& '&#t 'rit&l! aler$area! p,# la i%cri
(i#e de tip&l celor #ece'are realizrii de'e#elor4
- c&#o%ti#e %i practici re(eritoare la "#$ri+ire %i i$ie# per'o#al! #&triie! e#i#erea '#tii 'i
'ec&ritii per'o#ale-
Die#'i&#i ale doe#i&l&i9
- Dezvoltare (izic 9
o Dezvoltarea otricitii $ro'iere
o Dezvoltarea otricitii (i#e
o Dezvoltarea 'e#zorio-otorie
- 0#tate %i i$ie# per'o#al
o 7roovarea '#tii %i #&triiei
o 7roovarea "#$ri+irii %i i$ie#ei per'o#ale
o 7roovarea practicilor privi#d 'ec&ritatea per'o#al

B- DO2ENIUL De0v$"t!'e! s$ci$8e%$(i$&!"- F vizeaz
- capacitatea copil&l&i de a 'ta)ili %i e#i#e i#teraci&#i c& ad&li 'i alti copii
- capacitatea copiilor de a percepe %i expria eoiile! de a "#ele$e %i a r'p&#de eoiilor
celorlali 'i dezvoltarea ia$i#ii de'pre 'i#e a copil&l&i
Die#'i&#i ale doe#i&l&i9
- Dezvoltare 'ocial 9
o Dezvoltarea a)ilitilor de i#teraci&#e c& ad&lii
o Dezvoltarea a)ilitilor de i#teraci&#e c& copiii de v,r't apropiat
o Acceptarea %i re'pectarea diver'itii
o Dezvoltarea coportae#telor pro'ociale
- Dezvoltare eoio#al9
o Dezvoltarea co#cept&l&i de 'i#e
o Dezvoltarea co#trol&l&i eoio#al
o Dezvoltarea expre'ivitii eoio#ale
C- DO2ENIUL De0v$"t!'e! "i%b!9)")i 7i ! c$%)&ic-'ii 8 vizeaz
- dezvoltarea li)a+&l&i 3voca)&lar! $raatica! 'i#taxa ! "#ele$erea 'e#i(icaiei e'a+elor
- dezvoltarea a)ilitatilor de a'c&ltare! co&#icare oral 'i 'cri'! #o#ver)al 'i ver)al
- do)a#direa preac1iziiilor pe#tr& 'cri'- citit
Die#'i&#i ale doe#i&l&i9
- Dezvoltarea li)a+&l&i %i a co&#icrii 9
o Dezvoltarea capacitii de a'c&ltare 'i "#ele$ere
o Dezvoltarea capacitii de vor)ire %i co&#icare
- Dezvoltarea prei'elor citirii %i 'crierii9
4
o 7articiparea la experie#e c& cartea* c&#oa%terea %i aprecierea crii
o Dezvoltarea capacitii de di'crii#are (o#etic* a'ocierea '&#et-liter
o Co#%tie#tizarea e'a+&l&i vor)it D'cri'
o 5#'&%irea depri#derilor de 'cri'* (olo'irea 'cri'&l&i pe#tr& tra#'iterea &#&i e'a+

D- DO2ENIUL De0v$"t!'e! c$+&itiv- : vizeaza
- dezvoltarea a)ilitii copil&l&i de a "#ele$ere relaiile di#tre o)iecte! (e#oe#e! eve#ie#te
%i per'oa#e
- dezvoltarea a)ilitilor de $,#dire lo$ic %i rezolvare de pro)lee
- c&#o%ti#e elee#tare ateatice %i cele re(eritoare la l&e %i edi&l "#co#+&rtor-
Die#'i&#i ale doe#i&l&i9
- Dezvoltarea $,#dirii lo$ice %i rezolvarea de pro)lee
o C&#o%ti#e %i depri#deri elee#tare ateatice9 3#&ere! repreze#tri #&erice!
operaii! co#cepte de 'pai&! (ore $eoetrice!"#ele$erea odelelor! '&rare4
- C&#oa%terea %i "#ele$erea l&ii 3l&ea vie! 7,#t&l! 0pai&l! etode %tii#i(ice4

E- DO2ENIUL C!p!cit-(i 7i !tit)#i&i ;& ;&v-(!'e F 'e re(er la od&l "# care copil&l 'e iplic
"#tr - o activitate de "#vare! atit&di#ea 'a "# i#teraci&#ea c& edi&l %i per'oa#ele di# +&r
Die#'i&#i ale doe#i&l&i9
- C&riozitate %i i#tere'
- I#iiativ
- 7er'i'te# "# activitate
- Creativitate
SUBIECTUL II.<
F$'%e 7i %$#)'i #e $'+!&i0!'e ! !ctivit-(i"$'= !ctivit-(i #e i&v-(!'e pe #iscip"i&e s!)
i&te+'!te 7i !ctivit-(i "ibe' !"ese.
1.I&te'v!"e"e #e v>'st- 3=E F CG l&#i %i C: F HI l&#i4! care apar "# pla#&l de "#v,#t!
cate$oriile %i #&r&l de activiti '&#t rez&ltat&l corelrii activitatii ed&cative c& reperele
(&#dae#tale "# dezvoltarea tip&rie a copil&l&i %i c& te#di#ele la #ivel o#dial "# doe#i&-
,. De0v$"t!'e! c$pi")")i este #epe&#e&t- de
- ocaziile pe care i le o(er r&ti#a zil#ic!
- i#teraci&#ea c& ceilali! copii 'i ad&lti
- or$a#izarea edi&l&i
- %i activitileD'it&aiile de "#vare! 'pecial create-
3.Activit-(i"e #e ;&v-(!'e reprezi#t &# a#'a)l& de aci&#i pla#i(icate! 'i'teatice! etodice!
or$a#izate %i co#d&'e de cadr&l didactic! "# 'cop&l ati#$erii (i#alitilor prevz&te "# c&rric&l&-
De'(%&rarea activitatilor de i#vatare #ece'it e(ort&rile co&#e ale9 cadrelor didactice! pri#ilor!
copiilor! dar %i a cola)oratorilor %i parte#erilor ed&caio#ali di# co&#itate
Activitile de "#vare 'e de'(%oar
- c& "#trea$a $r&p de copii!
- pe $r&p&ri ici
- 'a& i#divid&al-
Activitatile de i#vatare pot avea (ora
- activitilor pe di'cipli#e 'a& i#te$rate- ADE
- activitilor li)er -ale'e -ALA
- 'a& a activitilor de dezvoltare per'o#al -AD7
6.2i9"$!ce"e #e 'e!"i0!'e a activitatilor i#'tr&ctiv-ed&cative9 +oc&l li)er! di'c&iile li)ere! +oc&l
didactic! pove'tirea! exerciiile c& aterial i#divid&al! experie#tele! co#'tr&ciile! lect&ra d&p
ia$i#i! o)'ervarea! co#vor)irea! pove'tirile create de copii! eorizrile! prec& %i alte
i+loace 'peci(ice didacticii! "# (&#cie de #evoile ed&caio#ale ale copiilor-
<.?$c)" e'te activitatea (&#dae#tal a copil&l&i pe care 'e 'pri+i# at,t r&ti#ele %i tra#ziiile! cat %i
activitile de "#vare-
5
@.P'$+'!%)" !&)!" #e st)#i) 'e va or$a#iza "# +&r&l a C ari tee9 Ci#e '&#tD '&#teJ! C,#d!
c& %i de ce 'e "#t,plJ! C& e'te! a (o't %i va (i aici pe p,#tJ! C& pla#i(icD
or$a#iz o activitateJ!C& ce %i c& expri ceea ce 'iiJ%i Ce %i c& vrea& ' (i&J
A. 7or#i#d de la ace'te tee! a#&al! pe $r&pe de v,r't! se st!bi"esc p'$iecte"e care &reaz a
'e der&la c& copiii-
I#tr-&# a# %colar! 'e pot der&la
- axi& E proiecte c& o d&rat de axi& B 'pt,#i
- 'a& &# #&r ai are de proiecte de ai ic aploare! varii#d "#tre : -= 'pt,#i
- pot exi'ta %i 'pt,#i "# care copiii #& '&#t iplicai "# #ici &# proiect! dar "# care '&#t
'ta)ilite tee 'pt,#ale
- pot exi'ta %i proiecte de o zi %iD'a& proiecte tra#''ee'triale-
B. O !ctivit!te c) c$piii #)'e!0- "#tre :B %i IB de i#&te 3de re$&l! :B i#&te la $r&pa ic! =G-
IB i#&te axi& la $r&pa pre$titoare4-
5# (&#cie de #ivel&l $r&pei! de partic&laritile i#divid&ale ale copiilor di# $r&p! de co#i#&t&rile %i
o)iectivele prop&'e la activitate! ed&catoarea va decide care e'te tip&l e(ectiv #ece'ar pe#tr&
de'(%&rarea (iecrei activiti-
C. N)%-')" #e !ctivit-(i 0i"&ice variaz "# (&#cie de tip&l de pro$ra ale'
- pro$ra #oral F B ore 'a& pro$ra prel&#$it F :G ore
- #&r&l de activiti di#tr - o 'pt,# variaza i# (&#ctie de var'ta copiilor 3=-B a#i 'i B-CDE a#i4
- pe#tr& #ivel&l =-B a#i! &#de '&#t #&ai E activiti i#te$rate 'a& pe di'cipli#e %i H arii c&rric&lare!
'e recoa#d alter#area activitilor arti'tico- pla'tice %i de ed&caie &zical 'a& a ace'tora c&
activitile practice
1D. C!te+$'ii"e #e !ctivit-(i pe#tr& $r&pele9
o 38< !&i! vor viza9 'ocializarea copil&l&i 3cola)orare! cooperare! #e$ociere! l&area deciziilor "#
co&# etc-4 %i o)i#erea treptat a &#ei a&to#oii per'o#ale
o <8A!&i! acce#t&l 'e va p&#e pe pre$tirea pe#tr& %coal %i viaa 'ocial
11. P'$+'!%)" 0i"&ic e'te 'ta)ilit de Mi#i'ter&l Ed&caiei!Cercetrii %i .i#eret&l&i-
1,. List! !ctivit-(i"$' $p(i$&!"e 'e 'ta)ile'te
o d&pa etapa de o)'ervare a copiilor 3eval&area i#iial F :-=G 'ept 4 'i "#tocirea
caracterizrii $r&pei
o pe )aza eval&rii re'&r'elor &a#e %i ateriale exi'te#te
o 'i d&p co#'&ltarea ed&catoarelor %i a pri#ilor!
o 'e apro)a de ctre Co#'ili&l director al &#itiide "#v,#t
13. 5# p'$+'!%)" 0i"&ic e'te o)li$atori& ' exi'te cel p&i# o activitate 'a& &# oe#tD'ecve# de
i%care 3+oc de i%care c& text %i c,#t! activitate de ed&caie (izic! oe#t de "#viorare!
"#treceri 'a&tra'ee 'portive! pli)are "# aer li)er etc-4-
16. Activit!te! #i#!ctic- ! e#)c!t$!'ei 'e cop&#e di#
o B ore pe zi de activitate de'(%&rat c& $r&pa de i#i& :G %i axi& ;G de copii
o %i = ore de activitate etodic 3proiectarea %i pre$tirea activitilor pe#tr& a do&a zi! 't&di&l
i#divid&al! co#(ecio#area aterial&l&i didactic! co#ceperea %i realizarea &#or (i%e de l&cr&!
participarea la c&r'&ri de (orare! coi'ii etodice! cerc&ri ped$o$ice! "#t,l#iri etodice!
'c1i)&ri de experie# etc-4- La #ivel&l Coi'iei etodice! cel p&i# o zi pe 'pt,# va
(i dedicat e(ect&rii celor = ore de activitate etodic "# &#itate-
1<. I&st')%e&te"e recoa#date pe#tr& a (i &tilizate de '&#t9
o Caiet&l de evide# a activitilor c& copiii %i a preze#ei la $r&p!
o Cale#dar&l #at&rii! Catalo$&l $r&pei! K&r#al&l $r&pei %i porto(oliile copiilor-
SUBIECTUL II @
St'!te+ii #i#!ctice speciice #$%e&ii"$' #e c$&(i&)t. 2!t'ice! $biective8c$&(i&)t)'i
8 st'!te+ii #i#!ctice5 %et$#e5 p'$ce#ee5 %i9"$!ce #e i&v-(-%!&t : ev!")!'e
O)iectivele co#crete ale re(orei "# "#v,#t&l ro,#e'c '&#t9
6
- Reeval&area co#i#&t&rilor de predare- "#vare - Acea'ta iplica tra#'(orarea "#v,#t&l&i
di#tr&-&#&l prepo#dere#t reprod&ctiv "#tr -&#&l creativ-
- Orie#tarea co#ti#&t&rilor 'pre copil ! ceea ce i#'ea#a ale$erea teei %i i+loacelor de realizare
"# (&#cie de 'peci(ic&l $r&pei! $rdi#iei %i al co&#itii locale-
- 0ipli(icarea activitilor "# ceea ce prive%te )o$ia i#(oraiilor %i '&) a'pect&l or$a#izrii
ace'tora-
- Utilizarea etodelor i#teractive! de $r&p
- Utilizarea activitatilor i#te$rate ! pri# care 'e i#tele$e o activitate "# care '&#t i)i#ate diver'e
doe#ii de (orare a coportae#telor %i a)ilitilor pre%colarilor- Ea are ca re(eri# o teatic
&#itar! co&# ai &ltor di'cipli#e- Acea'ta e'te o odalitate de or$a#izare a co#i#&t&rilor
"#v,#t&l&i! oarec& 'iilar c& i#terdi'cipli#aritatea! dar #& tre)&ie ' (ace co#(&zie "#tre
cele do& co#cepte- A#aliza coparativ "#tre etodele tradiio#ale %i etodele #oi arat c
&lte 'c1i)ri co#'ta& "# (apt&l c loc&l priordial "l oc&pa copil&l de la '&$erarea teei %i
p,# la ide#ti(icarea &#or 'it&aii de Lcercetare> -
- Utilizarea etodei Lproiectelor> ca 'trate$ie de "#vare oder#- U# proiect e'te o i#ve'ti$are
a &#&i '&)iect ctre care copil&l! care "%i "#dreapt "#trea$a 'a ate#ie %i e#er$ie -
- 7redarea teatic 'e co#cretizeaz pri#tr -o pla#i(icare pe tere# l&#$ 'a& 'c&rt- Ea tre)&ie '
(ie (lexi)il! de'c1i' adaptrii la eve#ie#tele 'peciale %i pre'&p&#e capacitatea d&catoarei de
adaptare la'c1i)rile care pot i#terve#i! deteri#ate de i#tere'ele copiilor-
SUBIECTUL II A
Die'e&(ie'e! 4 pe's$&!"i0!'e! !ctivit-(i"$' c) p'e7c$"!'ii
M&lt tip copil&l a tre)&it 'a 'e adapteze $rdi#iei 'a& %colii- A'tazi! $rdi#ia %i %coala tre)&ie '
'e adapteze #evoilor 'peci(ice %i partic&laritilor copil&l&i-
Ab$'#!'e! #ie'e&(i!t- a copiilor ip&#e adaptarea "#v,#t&l&i la partic&laritile p'i1o(izice
ale copil&l&i- Acea'ta pre'&p&#e o (oarte )&# c&#oa%tere a copil&l&i "# ceea ce prive%te9
teperae#t&l! priceperile %i depri#derile! i#tere'ele! pote#ial&l i#telect&al! tr't&rile
de per'o#alitate! etc
dar 'i Lereditatea 'ocio-c&lt&ral< pe care copil&l o ad&ce di# (ailie-
De%e's)" #i#!ctic
- tradiio#al era caracterizat de predarea (ro#tal 'i &tilizarea acelora%i etode de l&cr& %i
'arci#i pe#tr& toi copiii! (r a 'e i#e 'eaa de partic&laritile lor i#divid&ale- Acea'ta avea
drept co#'eci# deotivarea %i apoi i#'&cce'&l %colar %i c1iar 'ocial! pe tere# l&#$-
- oder# a'i$&ra 'espect!'e! #ie'e&(e"$' i&#ivi#)!"e !"e c$pii"$'. I#varea iplic o 'erie
de copo#e#te p'i1ice! care di(era de la &# copil la alt&l- Drept &rare! or$a#izarea 'it&aiilor
de "#vare tre)&ie ' a'i$&re co#diii (avora)ile de i#vatare pe#tr& (iecare copil- Acea'ta
iplic crearea &#or 'it&aii de "#vare care ' perita p!'ticip!'e! !ctiv- a copil&l&i-
NVAREA INDIVIDUALI*AT e'te aci&#ea de proiectare 'i realizare a activitii didacticeD
ed&cative "# (&#cie de partic&laritile )io-p'i1o-'ocio-c&lt&rale ale (iecr&i copil-
.eoria i#teli$e#elor &ltiple (or&lat de Mard#er ar$&e#teaz (apt&l ca (iecare i#divid are 'til&ri
de "#vare di'ti#cte! ceea ce 'olicit o a)ordare di(erit! i#divid&alizat! pe d&rata "#tre$&l&i
proce' de ed&caie %i (orare
Acea'ta se 'e!"i0e!0- pri# i#divid&alizarea
- o)iectivelor!
- i+loacelor de "#v,#t
- %i etodelor de predare F "#vare F eval&are F a&toeval&are 3Cri'tea! 0-! ;GG;4-
P'e%ise"e ;&v-(-'ii i&#ivi#)!"i0!te '&#t9
1. Drept&l de a (i di(erit 'a& drept&l la diver'itate e'te &# drept (&#dae#tal al o&l&i-
,. 5# activitatea de "#vare! "#tre copii exi't di(ere#e 'e#i(icative de rit!
vol&! pro(&#zie %i 'til-
3. E$alitatea %a#'elor "# ceea ce prive%te ed&caia i#'ea#a a rec&#oa'te 'i re'pecta
di(ere#tele de capacitate "##'c&te %i do),#dite-
7
6. E$alitatea acce'&l&i la ed&caie pre'&p&#e o %coal adaptat po'i)ilitilor aptit&di#ale %i
#evoilor (iecr&ia-
A)ordarea di(ere#tiata e'te '&'ti#&ta i# doc&e#te ca 9
- LCo#ve#ia I#ter#aio#al privi#d Drept&rile Copil&l&i<!
- LDeclaraia U#iver'al a Drept&rilor O&l&i<
- %i Le$ea 5#v,#t&l&i
- LDeclaraia U#iver'al a Drept&rilor O&l&i<
C$&cept)" #e Ee#)c!(ie ce&t'!t- pe c$pi"F
O activitate ed&caio#al e'te ce#trat pe copil dac9
- 'e )azeaz pe c&#oa%terea de ctre ed&cator a caracteri'ticilor t&t&ror copiilor di# $r&p %i a
pote#ial&l&i real al ace'tora*
- valori(ic '&perior ace't pote#ial*
- por#e%te de la #evoile %i i#tere'ele 'peci(ice ale copil&l&i*
- iplic activ copil&l "# pla#i(icarea! realizarea %i eval&area activitilor*
- reprezi#t o experie# de "#vare pozitiv*
- perite tra#'(er&l la alte 'it&aii ed&caio#ale (orale 'a& #o#(orale-
St'!te+ii"e #e p'e#!'e ce&t'!te pe c$pi" a& 'cop&l de a-l a+&ta pe copil ' 'e dezvolte! '
"#re$i'treze pro$re'e-
De aceea! 'trate$iile didactice 'e ale$ %i "# (&#cie de caracteri'ticile 'peci(ice ale (iecr&i copil 'i
'til&l l&i de "#vare
NVAREA PRIN COOPERARE
A "#va ' cooperezi reprezi#t o copete# 'ocial i#di'pe#'a)il "# l&ea act&al- Ea tre)&ie
i#iiat de la cele ai (ra$ede v,r'te-
I#vatarea pri# cooperare reprezi#ta o 'it&aie de "#vare "# care copiii l&creaz "pre&#! "#va
&#ii de la alii %i 'e a+&t &#ii pe alii-
Rez&ltatele cercetrilor arat c acei copii care a& av&t ocazia ' "#vee pri# cooperare! "#va ai
repede %i ai )i#e! rei# ai &%or %i prive'c c& ai &lt plcere "#varea %colar
5# $r&p&rile cooperative! (iecare copil are o re'po#'a)ilitate 'peci(ic! (iecare copil tre)&ie ' (ie
a#tre#at "# realizarea proiect&l&i co&# %i #ici &#&l #& are voie ' 'tea deoparte- 0&cce'&l $r&p&l&i
depi#de de '&cce'&l "# &#c al (iecr&ia-
C!'!cte'istici"e "#vrii pri# cooperare9
1. 0cop&l "#vrii pri# cooperare e'te de a valori(ica 'i i#tari pote#ial&l (iecr&i i#divid
,. Deviza "#vrii pri# cooperare9 "#vai "pre&#! aplicai 'i#$&riN
3. 5#varea pri# cooperare cere ca ed&catoarea ' 'tr&ct&reze $r&p&l c& are ate#ie! a't(el
"#c,t copiii ' co#%tie#tizeze c9
- re&%e'c "pre&#*
- "i a+&t %i "#c&ra+eaz %i pe alii ' re&%ea'c*
- '&#t re'po#'a)ili pe#tr& "#depli#irea &#cii ce le revi#e*
- '&#t &# e)r& &til "# cadr&l $r&p&l&i
- pot ")&#ti per(ora#a $r&p&l&i! di'c&t,#d de'pre od&l de (&#cio#are a
$r&p&l&i-

SUBIECTUL II B
Repe'e #e ev!")!'e ! p'$+'ese"$' i&'e+ist'!te i& #e0v$"t!'e! psi/$i0ic- ! c$pii"$'

Eval&area "# $rdi#i e'te o aci&#e de c&#oa%tere a
- partic&laritilor i#divid&ale ale copil&l&i de =F CDE a#i!
- 'i a pro$re'&l&i propri& "#re$i'trat "#tr -o perioad de tip 'ta)ilit-
Ea are 'cop&ri di(erite! &tilizeaza 'trate$ii adecvate %i pre'&p&#e operaii de prel&crare %i
i#terpretare a datelor-
Eval&area are &rtoarele c$%p$&e&te.
- '&rarea ac1iziiilor copil&l&i
- "#re$i'trarea rez&ltatelor eval&arii
- %i aprecierea
8
Eval&area copil&l&i di# $rdi#i are c!'!cte' c$&st!t!tiv5 c$'ectiv 7i $'%!tiv- Rez&ltatele
eval&rii vor (i (olo'ite pe#tr& a decide pa'ii &ratori i# activitate9 i#iierea &#or #oi activitati!
i)&#atatirea activitatii %i e(icie#tizarea i#terve#iei ed&cative-
Ea are 'i c!'!cte' c$%p!'!tiv5 pe#tr& ca evide#tiaza rez&ltatele pe care le-a o)i#&t copil&l de la o
etap la alta a dezvoltrii 'ale-
Eval&area dezvoltrii copil&l&i 'e (ace por#i#d de la &rtoarele "#tre)ri c1eie9
- 7e#tr& ce 'e (ace eval&area 3care '&#t (&#ciile ace'teia4J
- 5# raport c& ce eval&a3care '&#t criteriile eval&rii4J
- 7e#tr& ci#e 3care '&#t de'ti#atarii eval&rii4J
- Ce 'e eval&eaz 3co#d&ite! rez&ltate! proce'e! evol&ii4J
- C& a+&tor&l cror i#'tr&e#te %i pri# ce proced&ri 'e (ace eval&areaJ
Sc$p)" ev!")!'ii9 7e#tr& a avea o ia$i#e $lo)al de'pre dezvoltarea copil&l&i! e'te #ece'ar
aprecierea t&t&ror doe#iilor de dezvoltare9
- dezvoltarea (izic! '#tate %i i$ie# per'o#al*
- dezvoltare 'ocio-eoio#al*
- capaciti %i atit&di#i "# "#vare*
- dezvoltarea li)a+&l&i! a co&#icrii %i prei'ele citirii %i 'crierii*
- dezvoltarea co$#itiv %i c&#oa%terea l&ii-
Eval&area 'e realizeaz "# cea ai are parte a tip&l&i pe care copil&l "l petrece la $rdi#i de
ctre ed&cator-
Obiective"e +e&e'!"e ale eval&rii vizeaza atat pre'colar&l cat 'i activitatea ed&catoarei- Ace'tea
'&#t9
- 0ta)ilirea #ivel&l&i de dezvoltare a pre%colar&l&i*
- 0ta)ilirea evol&iei copil&l&i %i a '&rilor aeliorative pe#tr& perioada &rtoare*
- 0ta)ilirea evol&iei copil&l&i "# (&#cie de o)iectivele cadr& %i de re(eri#*
- 0ta)ilirea $rad&l&i de realizare a o)iectivelor operaio#ale prop&'e-
- Eval&area didactic 'e )azeaz pe &rtoarele pri#cipii9
F)&ctii"e ev!")!'ii. U#a di# cla'i(icarile &tilizate i# literat&ra de 'pecialitate privi#d (&#ctiile
eval&arii! le iparte i# ; cate$orii9
- )&ctii +e&e'!"e9 (&#ctia co#'tatativa! (&#ctia dia$#o'tica 'i (&#ctia pro$#o'tica
- 'i )&ctii speciice i# care '&#t i#cl&'e9 de i#(orare! otivatio#ala! de co#trol! de 'electie 'i
certi(icare! re$lare-a&tore$lare
Eval&area "#depli#e%te &rtoarele )&c(ii +e&e'!"e.
1.c$&st!t!tiv!8 'e re(era la c&#oa'terea activitatii 'a& rez&ltatelor o)ti#&te * co#'tatarea tre)&ie 'a
(ie exacta 'i #ede(orata
,.#i!+&$stic!8 eval&area vizeaza ide#ti(icarea ca&zelor care deteri#a o a#&ita 'tare! a#&ite
rez&ltate
3.p'$+&$stic! Fde pro$#ozare a rez&ltatelor viitoare 'i (&#dae#tarea deciziilor de i)&#atatire a
activitatii viitoare
Eval&area are 'i &ltiple )&ctii speciice-
Di# per'pectiva e"ev)")i5 eval&area i#depli#e'te &ratoarele )&ctii speciice.
:- )&cti! #e $'ie&t!'e F i# 'e#'&l ca ea arata ce 'i c& tre)&ie i#vatat
,. )&cti! #e i&$'%!'e
3. )&cti! %$tiv!ti$&!"!
6. )&cti! #e se"ectie
<. )&cti! #e ce'tiic!'e
@. )&cti! #e 'e+"!'e si !)t$'e+"!'e
:- FUCTIA CONSTATATIVA - (&#ctie $e#erala
Acea'ta (&#ctie 'e re(era la c&#oa%terea 'trii proce'&l&i eval&at 'i re(lectarea rez&ltatelor
co#'tatate "# vederea aeliorrii proce'&l&i didactic-
7ri# i#teredi&l (&#ciei co#'tatative a eval&rii
- pro(e'or&l are po'i)ilitatea de a-%i (ace o ia$i#e a'&pra e(icie#ei act&l&i de predare!
9
- iar elev&l co#%tie#tizeaz #ivel&l per(ora#elor 'ale %colare! ava#d po'i)ilitatea de a raporta
ace'te per(ora#te atat la 'ta#dardele proprii %i la cele ale pro(e'or&l&i
,.FUNCTIA DE INFOR2ARE (&#ctie 'peci(ica
Eval&area co#'tit&ie &# p&#ct de reper pe#tr& i#(orarea 'ocietii privi#d 'tadi&l %i evol&ia
pre$tirii pop&laiei %colare*
Ea i#(oreaza 'i cadrele didactice %i a elevii c& privire la activitatea pe care o de'(%oar*
De eGe%p")
7ro(e'or&l prie'te i#(oratii c& privire la a'&ra i# care a& (o't realizate o)iectivele! ca&zele
care d&c la i#'&cce' 3 copii #e'&prave$1eati! copii care #& a& &# pro$ra de +oaca 'i &#ca!
e(ect&area '&per(iciala a teelor! lip'a otivatiei!etc-
Eval&area o(era elev&l&i i#(oratii c& privire la propriile rez&ltate 'i ii da po'i)ilitatea de a c&#oa'te
$rad&l de i#depli#ire a 'arci#ilor 'colare 'iD 'a& a o)iectivelor activitatii la care participa
3.FUNCTIA 2OTIVATIONALA SAU STI2ULATIV
Eval&area sti%)"e!0- a&toc&#oa%terea 'i a&toaprecierea per(ora#telor "# raport c& o)iectivele
proce'&l&i i#'tr&ctiv-ed&cativ-
K&decile de valoare pe care le (ace pro(e'or&l i#tr-&# act de eval&are! %$tive!0! elev&l 'i il
ip&l'io#eaza! ceea ce 'e re(lect! "#totdea&#a! "# per(ora#ele &lterioare ale ace't&ia-
De exepl&9 eval&area pri# cali(icative "# cicl&l priar are o a'ee#ea (&#cie! deoarece
&rre%te evol&ia copil&l&i
6.FUNCTIA DIAGNOSTICA - (&#ctie $e#erala
Eval&area are rol&l de a p&#e "# evide# (actorii 'i co#ditiile care a& d&' la '&cce'&l 'a&
i#'&cce'&l 'colar! care#ele proce'&l&i i#'tr&ctiv-ed&cativ %i ca&zele ace'tor di'(&#cio#aliti-
5# ace't 'e#'
- pro(e'or&l i#ve#tariaz po'i)ilele #ea+&#'&ri '&rve#ite "# predarea c&#o%ti#elor!
- iar elev&l ca&t explicatii pe#tr& per(ora#tele 'ale 'colare
<.FUNCTIA DE CONTROL
Eval&area perite ide#ti(icarea '&rii "# care elevii %i-a& "#'&%it a#&ite c&#o'ti#te! depri#deri
'a& a)ilitati 'i e'te o e'tiare a $rad&l&i "# care elev&l '-a apropiat de o a#&it per(ora#-
@.FUNCTIA DE SELECIE HI CERTIFICARE
Eval&area
- perite c"!siic!'e! si ie'!'/i0!'e! elevilor d&pa valoarea per(ora#telor o)ti#&te
- perite se"ecti! a elevilor pri# exae#eDco#c&r'&ri! realizat "# raport de capacitile!
copete#ele %i c&#o%ti#ele #ece'are "# viitoarea treapt %colar*
- 'i ce'tiic! #ivel&l de pre$tire a a)'olve#ilor &#&i cicl& de "#v,#t
A.FUNCTIA DE PROGNO*A : (&#ctie $e#erala
Acea'ta (&#ctie co#'ta i#
- a#ticiparea rez&ltatelor po'i)ile
- 'i (&#dae#tarea deciziilor de i)&#atatire a activitatii viitoare 'i cre'terea e(icie#ei
proce'&l&i didactic
La #ivel&l pro(e'or&l&i acea't (&#cie 'e co#cretizeaz "# precizarea c& o ai are claritate a
o)iectivelor &rrite %i i'i (&#dae#teaza deciziile privi#d etodele de predare &tilizate
La r,#d&l '& elev&l! a#aliz,#d e(icie#a 'til&l&i 'a& de "#vare practicat p,# la oe#t&l
re'pectiv! "%i reviz&ie%te 'trate$iile de "#vare %i od&l de dozare al e(ort&l&i dep&'
B.FUNCTIA DE REGLARE SI AUTOREGLARE
Eval&area reprezi#ta (eed)acO- &l de la care cadr&l didactic por#e%te pe#tr& 'ta)ilirea pa%ilor
&rtori "# activitatea de predare-"#vare! iar elevii co#'tie#tizeaza di'ta#ta la care 'e a(la (ata de
per(ora#tele a'teptate 'i e(ort&rile pe care tre)&ie 'a le (aca
10

S-ar putea să vă placă și