Sunteți pe pagina 1din 19

CENTRALA FOTOELECTRICA

CU PUTEREA DE 3kW
\ \
CUPRINS
Parte scrisa
1 Descrierea sistemului...................................................................................................................3
1.1 Prezentarea schemei generale................................................................................................3
2 Aparataj si conditii de instalare....................................................................................................3
2.1 Conditii Generale...................................................................................................................3
2.2 Echipamente pentru unitatile generatoare..............................................................................3
2.3 Aparate pentru instalatia electrica de forta ...........................................................................
3 !ateriale pentru circuitele electrice.............................................................................................
3.1 Conditii generale....................................................................................................................
3.2 Ca"luri electrice.....................................................................................................................
3.3 #a"louri electrice...................................................................................................................$
3. Alte materiale ........................................................................................................................%
Panourile foto&oltaice .................................................................................................................%
$ 'n&ertoare.....................................................................................................................................(
% #a"lourile electrice de joasa tensiune ). *+..............................................................................,
%.1 Prescriptii generale................................................................................................................,
%.2 'nstalarea ta"lourilor electrice...............................................................................................-
%.3 +erificarea ta"lourilor electrice.............................................................................................-
( .orme de protectia muncii in e/ploatare...................................................................................1)
, E/ecutia lucrarilor electrice.......................................................................................................13
,.1 Conditii generale de montare a ca"lurilor............................................................................1
- +erificari0 pro"e si receptia lucrarilor........................................................................................1$
-.1 1"ligatiunile partilor ...........................................................................................................1$
-.2 +erificarea si receptia lucrarilor ........................................................1$
1) E/ecutia 2ucrarilor...................................................................................................................1(
1).1 Generator Panouri foto&oltaice..........................................................................................1(
1).2 'nstalatia electrica..............................................................................................................1,
11 C1.C234''............................................................................................................................1-
Parte desenata
Plansa 1. Plan de amplasare panouri foto&oltaice
Plansa 2. Plan amplasare echipamente
Plansa 3. 5chema monofilara
Pagina6 2
1 DESCRIEREA SISTEMULUI
1.1 Prezentarea schemei generale
5istemul propus poate capata o importanta deose"ita deoarece &a de"ita surplusul de
energie in reteaua de joasa tensiue 3,)+7$)8z si &a suplimenta productia de energie in perioada
de &arf contri"uind astfel la reducerea pierderilor de transport si la reducerea incarcarii retelei de
distri"utie a E.E2.
5istemul utilizeaza 12 panouri foto&oltaice policristaline de 2$) 9p a&and suprafata de
apro/ 10%$ mp si greutatea de 1-.1 *g fiecare si 1 in&ertor 5!A 5:3))).
Panourile foto&oltaice sunt elementele principale din compunerea sistemului0 asigurand
producerea energiei electrice prin con&ersia energiei fotonilor ;n energie electrica. <andamentul
panourilor foto&oltaice a crescut permanent in ultimul deceniu ca urmare a eforturilor generale
depuse de tarile din Europa de +est pentru reducerea dependentei energetice si utilizarea
resurselor regenara"ile0 ajungand astazi la apro/imati& 1$=. Durata medie de &iata a acestora
este de 2$ de ani pentru o putere de iesire de minimum ,) = din &aloarea puterii initiale.
'n&ertorul de retea cu transformator 5unn> :o> 3))) este utilizat in cele mai multe
sisteme foto&oltaice conectate la retea gratie izolatiei gal&anice dintre sectiunea de intare de
curent continuu si iesirea de curent alternati&. 'n&ertorul poate fi utilizat si cu panourile care
necesita legarea la pamant a unuia din terminalele electrice de curent continuu. Este pre&azut cu
element integrat de deconectare a intrarii de curent continuu ?E55 DC s@itchAdisconnectorB ce
permite o instalare simpla si cu costuri reduse. 'n&ertorul este pre&azut cu algoritm de urmarire a
punctului de putere ma/ima 1pti#rac care asigura o eficienta foarte ridicata chiar si in conditii
climatice dinamice con&erting la un randament foarte "un energia solara in energie electrica.
'n&ertorul se &a amplasa pe peretele e/terior al imo"ilului pe care se monteaza panourile
foto&oltaice.
APARATA! SI CONDITII DE INSTALARE
2.1 Conditii Generale
Pentru e/ecutarea instalatiilor electrice se &or utiliza numai echipamente si materiale
a&and caracteristici mentionate in mod e/plicit in fisa tehnica aferenta. Ciecare echipament
tre"uie sa fie pre&azut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice.
Echipamentele care se instaleaza in teren0 conform proiectului ?in&ertor0 panouri0 etc.B &or
fi insotite de certificat de calitate si de garantie.
5e &or &erifica la fiecare echipament0 tensiunea nominala si ceilalti parametrii pre&azuti
in mod e/pres in proiect in fisa tehnica a acestora si in mod special gradul de protectie conform
5< E. %)$2-.
Amplasarea si montarea echipamentelor si ta"lourilor electrice locale tre"uie sa se
faca in asa fel incat intretinerea0 &erificarea0 localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata
realiza cu usurinta.
5e &a e&ita montarea echipamentelor in locuri in care e/ista posi"ilitatea deteriorarii lor in
e/ploatare0 ca urmare a lo&iturilor mecanice sau actiunii agentilor corozi&i.
2.2 Echipamente pentru unitatile generatoare
Pagina6 3
Panourile foto&oltaice au certificat de garantie de la producator0 garantia acestora fiind de
2$ de ani pentru o functionare la cel putin ,)= din puterea nominala.
'n&ertorul folosit conform specificatiilor din proiect are o garantie de la producator de $
ani. E/ecutantul lucrarii &a tre"ui sa faca do&ada unui contract de ser&ice cu producatorul
acestuia. #otodata acesta tre"uie sa respecte cerintele europene in domeniu.
'n&ertorul se &a monta conform instructiunilor de montare oferite de producator.
2.3 Aparate pentru instalatia electrica de forta
Aparatele de conectare montate local &or fi de tip capsulat0 cu grad de protectie
corespunzator mediului in care este pre&azuta instalarea lor.
5e recomanda ca intrerupatoarele sa se monteze astfel incat contactele lor mo"ile sa nu fie
su" tensiune atunci cand aparatele sunt deschise si sa nu poata fi inchise sau deschise su"
efectul0 &i"ratiilor0 la lo&irea aparatelor sau datorita greutatii proprii a partilor mo"ile.
Aparatele de conectare tre"uie sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale
circuitului pe care il ser&esc.
5e &or utiliza numai sigurante fuzi"ile cali"rate. 'n ta"lourile de cone/iuni se folosesc
sigurante automate cu &alori descrise in proiect.
Aparatele electrice fi/e &or fi montate astfel incat "utoanele de comanda sa fie usor
accesi"ile in e/ploatare.
3 MATERIALE PENTRU CIRCUITELE ELECTRICE
3.1 Conditii generale
!aterialele circuitelor electrice se considera mijloacele prin care se realizeaza functiuni de
izolare0 legatura electrica si mecanica ? puse in opera indi&idual in teren sau altfel spus
necuprinse in ta"lourile electriceB0 ca de e/mplu6
A conductoare0 "are0 ca"luri
A izolatoare
A cleme
A alte materiale de montaj
2a alegerea materialelor se &a tine seama de destinatia constructiei si de conditiile de
utilizare si montare.
!aterialele si produsele folosite tre"uie sa fie insotite de certificate de calitate.
5e &or utiliza ca materiale de protectie0 de izolare sau pentru suporturi0 materiale
incom"usti"ile sau greu com"usti"ile0 incadrarea acestora in aceste categorii sta"ilinduAse pe
"aza prescriptiilor specifice in &igoare0 respecti& .ormati&ul 'A(A2)11.
5e &or utiliza cu prioritate tu"uri din materiale plastice si ca"luri cu manta din materiale
plastice.

3.2 Cabluri electrice
5e utilizeaza de regula pentru instalatii de pana la 1*+ ca"luri cu conductoare de cupru si
izolatia si manta din P+C.
.i&elul de izolatie al ca"lurilor este caracterizat de &aloarea tensiunilor nominale ale
ca"lurilor ?3o si 3B si de &alorile rigiditatii dielectrice cf. normati&ului .#E ))(7),7)). 'n
cazul instalatiilor de joasa tensiune0 ca"lurile &or a&ea tensiunile nominale 3o D).% *+ si 3 D1
*+. <igiditatea dielectrica a ca"lurilor caracterizeaza ni&elul de izolatie la supratensiuni si are
Pagina6
&alorile indicate in standardele si normele interne de produs0 functie de tensiunea cea mai
ridicata a retelei. <igiditataea dielectrica a ca"lurilor de comanda A control supuse influentei
instalatiilor de energie se &erifica la supratensiunile induse prin cuplaj de la aceste instalatii0
conform 5#A5 ,32.
Conductorul de interconectare a panourilor este unul special0 folosit in instalatiile solare0
cu mantaua e/terioara si izolatia din cauciuc termoplastic si sectiunea de mmp. Este un ca"lu
special0 rezistent la radiatii ultra&iolete destinat realizarii legaturilor electrice dintre panourile
foto&oltaice si aparatajul electric de interior ?incarcatoare solare0 in&ertoare0 etcB. Este pre&azut
cu 2 in&elisuri de izolatie realizate din cauciuc termoplastic care in caz de incendiu nu degaja
su"stante corozi&e0 nu arde cu flacara si se autostinge. 'n caz de scurt circuit rezista la
temperaturi de pina la 2$) EC. Conductorul central este realizat din cupru litat0 acoperit cu
staniu oferind ca"lului o fle/i"ilitate foarte ridicata.
5unt ca"luri cu emisii reduse de dio/id de car"on0 certificate prin standardele impuse si
totodata cu o rezistenta sporita la propagarea focului.
Conductorul special folosit in instalatiile solare urmeaza traseul paturilor de ca"lu pana la
cutia de jonctiune ?CFB0 unde se conecteaza intrAo siguranta de &aloarea descrisa in proiect si in
plansele cu schemele electrice. Culorile utilizate &or fi A2:A5#<30 pentru "orna de GAG si
<153 pentru "orna de GHI.
De la iesirea din cutia de jonctiune se pleaca catre in&ertor cu cate un ca"lu special cu
mantaua e/terioara si izolatia din cauciuc termoplastic cu sectiunea de 1)mmp. Acesta este un
ca"lu special0 rezistent la radiatii ultra&iolete destinat realizarii legaturilor electrice dintre cutiile
de jonctiune ale sistemelor foto&oltaice si aparatajul electric de interior ?incarcatoare solare0
in&ertoare0 etcB. Este pre&azut cu 2 in&elisuri de izolatie realizate din cauciuc termoplastic care
in caz de incendiu nu degaja su"stante corozi&e0 nu arde cu flacara si se autostinge. 'n caz de
scurt circuit rezista la temperaturi de pina la 2$) EC. Conductorul central este realizat din cupru
litat0 acoperit cu staniu oferind ca"lului o fle/i"ilitate foarte ridicata 5e &or pastra culorile pentru
cele doua conductoare.
Ca"lul de la iesirea in&ertorului &a pleca in ta"loul general ?#GB. Conductorul de legatura
intre in&ertor si ta"loul general &or fi de tip 8)(<.AC 3/mmp. De la iesirea in&ertorului se
trece in curent alternati&. 'n #G in&ertorul se &a conecta de asemenea intrAo siguranta automata0
&aloarea acesteia fiind descrisa in proiect.
Calculul sectiunii cablurilor de alimentare:
Pentru calculul sectiunii ca"lurilor de alimentare se utilizeaza formula6
J3D 1)) K P K l 7 L K 3
2
K 5 M=N
Puterea nominala a in&ertorului PD 2($)9
Deci sectiunea ca"lului este 5 D 1)) K P K l 7 L K 3
2
K J3
5e considera 6 J3 D 2= unde 6 J3 D caderea de tensiune pe ca"lu
L
Cu
D $( L
Cu
D conducti&itatea cuprului
lD 2)m lD lungimea ca"lului
5D sectiunea ca"lului
5D 1)) K 2($) K 2) 7 $( K 22)
2
K 1 D 2 mmp
Ca urmare a calcului de mai sus sAa ales ca"lul 8)(<.AC 3/mmp
3.3 Tablouri electrice
Pagina6 $
Cutia de jonctiune este destinata cuplarii0 decuplarii si e/ploatarii in deplina siguranta a
unui sir de panouri foto&oltaice si este realizata in clasa de protectie 'P%$. +a fi echipata cu
separator manual cu sigurante fuzi"ile si intreruptor manual de curent continuu cu 2 poli de 1% A
si descarcator la supratensiune %))+. +aloarea ma/ima a tensiuni de lucru este de 1)))+. Cutia
de jonctiune se &a amplasa in apropierea in&ertorului.
#a"loul electric general &a fi echipat cu o siguranta automata de 2$A. #a"loul electric
general &a a&ea grad de protectie 'P%$0 &a fi legat la pamant si se &a monta in apropierea cutiei
de jonctiune
Atat cutia de jonctiune cat si ta"loul electric general &or fi marcate si semnalizate &izi"il0
conform legislatiei in &igoare0 pentru atentionare asupra pericolului de acces al persoanelor
neautorizate.
3.4 Alte materiale
'n instalatiile electrice &or fi montate numai sigurante cali"rate.
Conductele instalatiilor de legare la pamant sau la nul se pre&ad conform 5#A5 12%)7
12%)7$.
Constructiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj din otel
sau ta"la se &opsesc pentru protectie si dupa caz anticorozi&.
Dispozitie generala6 3tilizarea altor materiale decat sau in afara celor specificate in
proiectul de detalii de e/ecutie se &a putea face numai cu a&izul e/pres al proiectantului.
" PANOURILE FOTO#OLTAICE
Panourile foto&oltaice se procura de la furnizori specializati si autorizati in
comercializarea sau constructia acestora.
Panourile respecta standardele tehnice 'EC %121$ Ed.2 si de siguranta.
Panourile fotoelectrice sunt alcatuite din celule de siliciu policristalin legate in
serie7paralel care asigura la iesire &alori pentru tensiune si curent in functie de iradianta solara si
temperatura mediului am"iant. Prin e/punere la radiatia solara0 celulele fotoelectrice produc
energie electrica in curent continuu0 proportionala cu intensitatea acesteia0 tensiunea fiind
apro/imati& constanta. Curentul electric continuu este transformat in curent alternati& cu
ajutorul in&ertoarelor de retea care transforma energia electrica de c.c. in c.a. si o injecteaza in
reteaua de joasa tensiune0 unde este pusa la dispozitia retelei electrice de distri"utie.
Panourile se &or monta pe acoperisul imo"ilului detinut de dl. :ar"u +asile. !ontarea se
&a face cu ajutorul unui *it compus din profile metalice de aluminiu e/trudat pre&azut cu canale
pentru montaj rapid0 suru"uri autoforante0 cleme de mijloc si de capat pentru fi/area panourilor.
5uportii folositi pentru fi/area panourilor foto&oltaice &or fi de tipul celor fi/ati in suru"uri de
structura cladirii.
'ntre grupurile de panouri se &a pastra un spatiu de garda pentru a permite accesul usor
pentru ridicarea deranjamentelor sau efectuarea lucrarilor de intretinere la acoperis.
Panourile care formeaza o unitate de producere a energiei formeaza un circuit si se
conecteaza la in&ertor printrAo siguranta montata in cutia de jonctiune.
Verificarea panourilor fotovoltaice
Pagina6 %
Dupa transportul0 depozitarea si instalarea panourilor0 se procedeaza la completarea si
&erificarea preala"ila a acestora0 inainte de trecerea la montarea lor si conectarea instalatiilor0
dupa cum urmeaza6
+erificarea &izuala a integritatii panoului0 a aspectului fizic a acestuia.
5e &or &erifica parametri tehnici ai fiecarui panou conform specificatiilor producatorului
inainte de montarea acestuia si conectarea lui in retea.
$ IN#ERTOARE
'n&ertorul de retea cu transformator 5unn> :o> 3))) este utilizat in cele mai multe
sisteme foto&oltaice conectate la retea gratie izolatiei gal&anice dintre sectiunea de intare de
curent continuu si iesirea de curent alternati&. 'n&ertorul poate fi utilizat si cu panourile care
necesita legarea la pamant a unuia din terminalele electrice de curent continuu. Este pre&azut cu
element integrat de deconectare a intrarii de curent continuu ?E55 DC s@itchAdisconnectorB ce
permite o instalare simpla si cu costuri reduse. 'n&ertorul este pre&azut cu algoritm de urmarire a
punctului de putere ma/ima 1pti#rac care asigura o eficienta foarte ridicata chiar si in conditii
climatice dinamice con&erting la un randament foarte "un energia solara in energie electrica.
Principalele caracteristici tehnice ale in&ertorului sunt6
Puterea ma/. de intrare in curent continuu ?O cos PD1B 32)) 9
#ensiunea ma/. de intrare in curent continuu %)) +
Plaja tensiunii de !PP 2%, + Q ,) +
#ensiunea nominala de intrare 3$) +
Curentul ma/. de intrare 12 A
.umarul intrarilor independente de !PP 1
Puterea nominala de iesire ?O 23) +0 $) 8zB 2($) 9
Crec&enta nominala 7 #ensiunea nominala $) 8z 7 23) +
Curentul ma/. de iesire ?curent alternati&B 1$ A
Cactorul de putere la puterea nominala 1
.umarul de faze 7 cone/iuni de faza 1 7 1
Eficienta ma/ima -$ =
Consum propriu ?noapteaB ).2$ 9
Gradul de protectie 'P%$
Gama temperaturilor de operare A2$E A H%)E C
Dimensiuni MmmN ) / 33- / 21
Greutate M*gN 32
'n&ertorul se &a monta conform proiectului in apropierea cutiilor de jonctiune0 intre
acestea si ta"loul general.
'n&ertorul se &a monta in e/terior pe peretele imo"ilului la o inltime de 1.$ metri0 fi/at de
perete cu di"luri de 1)0 su" ta"loul de cone/iune.
Pe iesire in&ertorul se &a conecta in ta"loul general printrAo siguranta automata de
protectie dimensionata corespunzator puterii generate.
Verificarea invertorului
Pagina6 (
Dupa transportul0 depozitarea si instalarea in&ertorului0 se procedeaza la completarea si
&erificarea preala"ila a acestuia0 inainte de trecerea la montarea lor si conectarea instalatiilor0
dupa cum urmeaza6
+erificarea &izuala a integritatii in&ertorului0 a aspectului fizic a acestuia.
5e &or &erifica parametri tehnici ai in&ertorului conform specificatiilor producatorului
inainte de montarea acestuia si conectarea lui in retea.
% TA&LOURILE ELECTRICE DE !OASA TENSIUNE '(" )#
.1 Prescriptii generale
#a"lourile electrice se comanda pentru e/ecutie la furnizori specializati si autorizati in
constructia acestora.
#a"lourile electrice prefa"ricate0 de serie nu necesita documentatie pentru apro&izionarea
lor.
#a"lourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate &or fi &opsite cu &opsea
emailata0 recomandat gri A email si &or a&ea gradul de protectie0 conform 5< E. %)$2-0
corespunzator mediului in care se monteaza dar minimum 'P $. Dulapurile sau cutiile &or fi
realizate din ta"la de minimum 2mm grosime0 rigidizate corespunzator0 cu suporti pentru
aparate0 usi de acces ? fata sau spate B dupa cum se amplaseaza in teren si dupa cum se
e/ploateaza ?conform proiectului B.
5e recomanda ca legaturile pentru curenti mai mari de 1)) A din interiorul ta"lourilor sa
fie realizate in "are.
#a"lourile capsulate pentru curenti pana la 2)) A0 pot sa fie e/ecutate fara cutii de "are.
Aparatele de conectare tre"uie sa fie astfel montate0 incat sa intrerupa simultan toate
fazele circuitului pe care il deser&esc. .u se admite intreruperea conductorului de protectie.
Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru
protectie.
Aparatele de conectare se &or amplasa astfel incat arcurile sau scanteile electrice ce apar
in timpul e/ploatarii normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deser&ire si sa nu poata
cauza scurtcircuite0 puneri la pamant sau deteriorarea o"iectelor inconjuratoare.
2a dispoziti&ele de actionare a aparatelor de conectare inchise cu capac0 sau actionate de
pe e/teriorul ta"loului0 tre"uie indicate clar pozitiile Ginchis G sau Gdeschis G .
5igurantele tre"uie sa fie astfel montate incat e&entuala aparitie a unui arc sa nu prezinte
pericol pentru restul instalatiei si pentru personalul de deser&ire.
2a montarea conductoarelor rigide se &or pre&edea dispoziti&e de prindere si compensare0
care sa permita dilatarea "arelor si preluarea &i"ratiilor produse de actionarea aparatelor de
conectare.
'm"inarile intre caile de curent0 precum si intre acestea si "ornele aparatelor se &or face
prin metode care sa asigure posi"ilitatea de trecere a curentului electric corespunzator sectiunii
curente0 rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitatii mecanice si electrice0 ale
curentului.
'n interiorul ta"lourilor0 tre"uie sa se pre&ada pe "are puncte neizolate si ne&opsite pentru
a face posi"ila scurtcircuitarea si legarea la pamant.
#oate circuitele din ta"lourile de distri"utie &or fi pre&azute cu inscriptii &izi"ile si
neechi&oce0 in care sa se indice destinatia fiecarui circuit. 'nscriptiile se amplaseaza cu &edere
din directia de deser&ire a ta"loului. .u se accepta etichete metalice am"utisate.
+or fi pre&azute si etichete care &or contine sim"olizarea sau destinatia ta"loului0
tensiunile de lucru0 indicatii de actiune0 situatii de stare ? dupa cazB.
Pagina6 ,
#a"lourile electrice in ansam"lu si elementele componente tre"uie sa corespunda
conditiilor normale de functionare la scurtcircuit.
<eceptia ta"lourilor unicate la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat al
antreprenorului si a "eneficiarului urmarinduAse corectitudinea respectarii proiectului.
5e &a urmari in mod e/pres eticheta de identificare a ta"loului ?inscrierea denumirii
ta"loului a o"iecti&ului unde se &a instala si eticheta de produs a fa"ricantuluiB.
Pentru transport6 ta"lourile &or fi protejate contra prafului si umezelii in timpul
transportului se &a asigura pozitia &erticala a dulapurilor si se &or feri de zdruncinaturi.
Aparatele de masura si automatizare &or fi transportate in ladite0 am"alajele tre"uie sa
contina semne de GC<AG'2I G.3 <A5#3<.A#' G si G A 5E CE<' DE 3!E4EA2A G
conform 5#A5 $)$%.
Depozitarea ta"lourilor se &a face in incaperi cu atmosfera neutra0 lipsita de gaze corozi&e0
cu temperatura cuprinsa intre ) si ) C si umiditate relati&a a aerului de ma/. ,)= la 2) C.
#a"lourile nu se &or sti&ui.

.2 !nstalarea tablourilor electrice
#a"lourile de distri"utie tre"uie montate &ertical si fi/ate "ine0 pentru a nu fi supuse
&i"ratiilor sau deplasarilor ce pot sur&eni in caz de cutremur.
'naltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale ta"lourilor capsulate tre"uie
astfel sta"ilita incat sa permita posi"ilitatea realizari razei de cur"ura a ca"lului cu diametru cel
mai mare0 iar inaltimea ma/. fata de pardoseala ?sau teren0 la amplasarea in e/teriorB0 a laturii de
sus a ta"loului sa fie de cel mult 2.2m.
'n incaperile de productie0 ?tehnologiceB distanta intre marginea ta"lourilor de distri"utie
si conductele de apa0 a"ur0 aer comprimat0 gaze sau lichide inflama"ile etc.0 tre"uie sa fie cf. 'A(.
.u se admit deni&elari ale pardoselilor si praguri deAa lungul coridoarelor de deser&ire a
ta"lourilor electrice.
5e &or lua masuri pentru e&itarea patrunderii animalelor mici in incaperilor ta"lourilor si
instalatiilor electrice.
.3 "erificarea tablourilor electrice
Dupa transportul0 depozitarea si instalarea ta"lourilor0 se procedeaza la completarea si
&erificarea preala"ila a acestora0 inainte de trecerea la racordarea instalatiilor dupa cum
urmeaza6
+erificarea &izuala a integritatii constructiei metalice a ta"loului0 a aspectului sudurilor.
!ontarea aparatelor de masura0 care au fost transporatate separat in ladite0 de la
furnizorul ta"loului. 'n preala"il se &a &erifica la fiecare aparat e/istenta sigiliului.
+erificarea e/istentei si integritatii marcajelor si etichetarilor ta"loului0 circuitelor0
aparatelor0 conform proiectului.
+erificarea legaturilor electrice interioare. +erificarea se face la tensiuni nepericuloase
de cel mult 2 +0 ta"loul nefiind cuplat la retea. 5e &a &erifica si strangerea legaturilor0
fi/area aparatelor0 rigiditatea "arelor.
+erificarea legaturilor de protectie0 prin punerea la pamant ?su" 2 ohmi B a aparatelor0
precum si intre "ara generala de pamant si centura de legare la pamant.
+erificarea rezistentei de izolatie intre circuite si masa se face conform 5#A5 $$3.
+erificarea functionarii corecte a aparatajului conform PEA11%
Pagina6 -
* NORME DE PROTECTIA MUNCII IN E+PLOATARE
!asurile de securitate si sanatate ;n munca se sta"ilesc tinand seama de pre&ederile
urmatoarelor 2egi 0 instructiuni si normati&e6
A .orme P5' de pre&enire0 stingere si dotare ;mpotri&a incendiilor pentru producerea0
transportul si distri"utia energiei electrice si termice PE ))-71--3R
A .orme specifice de protectia muncii pentru lucrul la ;naltime ?.5P! 2' 1271--%BR
A .orme Generale de Protectia !uncii ?..G.P.!.72))2BR
A .orme 5pecifice de 5ecuritate a !uncii pentru #ransportul si Distri"utia Energiei
Electrice ?.55! Q #DEE %$72))2BR
A 5#A5 2%1271-,( SProtectia ;mpotri&a electrocutarilor ?limite admiseBIR
A 5#A5 12%)7A1-,- SProtectia ;mpotri&a electrocutarilor. Prescriptii generaleIR
A 5#A5 12%)7$A1--) SProtectia ;mpotri&a electrocutarilor. 'nstalatii electrice fi/e.
Prescriptii de proiectare0 e/ecutie si &erificareIR
A 5#A5 1)271-,$ SPiese pentru instalatii de legare la pamant de protectieI.
#ipuri de securitate si sanatate ;n munca
A !asuri de securitate si sanatate ;n munca generale
A !asuri de securitate si sanatate ;n munca pe zone de lucru
A !asuri de securitate si sanatate ;n munca pe operatii tehnologice
2egi si 8otarari ale Gu&ernului <omaniei
2egea nr. 31-72))% a securitatii i sanatatii ;n munca Q pu"licata ;n !onitorul 1ficial nr.
%%72%.)(.2))% ? i modificarile ulterioare ale acesteiaBR
8otararea nr. -$$ din , septem"rie 2)1) pentru modificarea si completarea .ormelor
metodologice de aplicare a pre&ederilor 2egii securitatii si sanatatii ;n munca
nr.31-72))%0 apro"ate prin 8G nr. 12$72))%R
8otararea nr. 3))7)2.)3.2))% pri&ind cerintele minime de securitate i sanatate pentru
antiere temporare sau mo"ile Q !.1 nr.2$2721.)3.2))%R
8otararea nr. 3$$71(.)$.2))( pri&ind supra&egherea sanatatii lucratorilorR
8otararea nr. 1)-171%.),.2))% pri&ind cerintele minime de securitate i sanatate pentru
locul de munca Q !.1 nr. (3-73).),.2))%R
8otararea nr. 11%73).),.2))% pri&ind cerintele minime de securitate i sanatate pentru
utilizarea ;n munca de catre lucratori a echipamentelor de munca Q !.1 nr.
,1$7)3.1).2))%R
8otararea nr. 1),7)-.),.2))% pri&ind cerintele minime de securitate i sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor indi&iduale de protectie la locul de munca Q
!.1 nr. (22723.),.2))%R
8otararea nr. -(172%.)(.2))% pri&ind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
i7sau de sanatate la locul de munca Q !.1 nr. %,37)-.),.2))%R
8otararea nr. 113%73).),.2))% pri&ind cerintele minime de securitate i sanatate
referitoare la e/punerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice Q
!.1 nr. (%-711.)-.2))%R
8otararea nr. 1)$17)-.),.2))% pri&ind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori0 ;n special de
afectiuni dorsolom"are Q !.1. nr. (13721.),.2))%R
Pagina6 1)
8otararea nr. -3712.).2))% pri&ind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la e/punerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot A !.1.nr. 3,) din
)3.)$.2))%R
1rdinul -)72))- pri&ind apro"area <egulamentului pentru autorizarea electricienilor
care proiecteaza0 e/ecuta0 &erifica si e/ploateaza instalatii electrice din sistemul
electroenergetic
1<D'. nr. %3712.)(.2))1pri&ind apro"area .ormelor specifice de securitate a muncii
la utilizarea energiei electrice ;n medii normaleR
8otararea nr. $(72))3 pri&ind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente
electrice de joasa tensiuneR
.orme P5' de pre&enire0 stingere si dotare ;mpotri&a incendiilor pentru producerea0
transportul si distri"utia energiei electrice si termice PE ))-71--3
.orme specifice de protectia muncii pentru lucrul la ;naltime ?.5P! 2' 1271--%BR
.orme Generale de Protectia !uncii ?..G.P.!.72))2BR
1rice alte pre&ederi aplica"ile ale dreptului roman0 inclusi& cele care ;nlocuiesc sau
modifica normele juridice mentionate mai sus
Personalul e/ecutant tre"uie sa fie permanent supra&egheat de seful de lucrare si de seful
de echipa si sa ;ndeplineasca urmatoarele conditii6
A 5a posede calificarea profesionala necesaraR
A 5a fie instruit0 autorizat si &erificat din punct de &edere al securitatii muncii0 acesta
putand primi numai sarcini corespunzatoare ni&elului propriu de autorizareR
A 5a fie dotat cu mijloace si dispoziti&e tehnice corespunzatoare sarcinii de muncaR
A 5a fie sanatos fizic si psihic si sa nu ai"a infirmitati care iAar putea stanjeni acti&itatea
sau ar putea produce accidentarea la locul de muncaR
A Personalul de e/ecutie este o"ligat sa utilizeze toate dotarile0 ;n mod deose"it pe cele de
protectia munciiR
A 5a fie dotat cu mijloacele de protectie corespunzator riscului de accidentare cumulat0
specific locului de munca.
Pe toata durata realizarii lucrarii angajatorii si lucratorii independenti tre"uie sa respecte
o"ligatiile generale ce le re&in ;n conformitate cu pre&ederile din legislatia nationala care
transpune Directi&a ,-73-17CEE0 ;n special ;n ceea ce pri&este6
aB mentinerea santierului ;n ordine si ;ntrAo stare de curatenie corespunzatoareR
"B alegerea amplasamentului posturilor de lucru0 tinand seama de conditiile de acces la
aceste posturiR
cB sta"ilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatieR
dB manipularea ;n conditii de siguranta a di&erselor materialeR
eB ;ntretinerea0 controlul ;nainte de punerea ;n functiune si controlul periodic al
echipamentelor de munca utilizate0 ;n scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze
securitatea si sanatatea lucratorilorR
fB delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si ;nmagazinare a di&erselor materiale0
;n special a materialelor sau su"stantelor periculoaseR
gB conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizateR
hB stocarea0 eliminarea sau e&acuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari0
demolari si demontariR
Pagina6 11
iB adaptarea0 ;n functie de e&olutia santierului0 a duratei de e/ecutie efecti&a sta"ilita
pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucruR
jB cooperarea dintre angajatori si lucratorii independentiR
*B interactiunile cu price alt tip de acti&itate care se realizeaza ;n cadrul sau ;n apropierea
santierului.
Tn &ederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier0 angajatorii
au0 ;n principal0 urmatoarele o"ligatii6
aB sa respecte o"ligatiile generale ale angajatorilor ;n conformitate cu pre&ederile din
legislatia nationala care transpune Directi&a ,-73-17CEER
"B sa ;ndeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre
toti lucratorii din santierR
cB sa ia masurile necesare pentru aplicarea pre&ederilor din legislatia nationala ?prezentate
mai susB0 ;n conformitate cu cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiereR
dB sa tina seama de indicatiile coordonatorilor ;n materie de securitate si sanatate sau ale
sefului de santier si sa le ;ndeplineasca pe toata perioada e/ecutiei lucrarilorR
eB sa informeze lucratorii independenti cu pri&ire la masurile de securitate si sanatate care
tre"uie aplicate pe santier si sa puna la dispozitie acestora instructiuni adec&ateR
fB sa redacteze planurile proprii de securitate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor
;n materie de securitate si sanatate.
Tn &ederea mentinerii securitatii si sanatatii pe santier0 lucratorii independenti tre"uie6
aB sa respecte0 pe toata durata e/ecutiei lucrarii0 masurile de securitate si sanatate0 ;n
conformitate cu legislatia nationala care transpune Directi&a ,-73-17CEER
"B sa respecte dispozitiile minime de securitate si sanatate pentru santiereR
cB saAsi desfasoare acti&itatea conform cerintelor de securitate si sanatate sta"ilite pentru
santierul respecti&R
dB sa participe la orice actiune coordonata de pre&enire a riscurilor de accidentare si
;m"olna&ire profesionala pe santierR
eB sa utilizeze echipamente de munca ce ;ndeplinesc conditiile de securitate si sanatateR
fB sa aleaga si sa utilizeze echipamente indi&iduale de protectie conform riscurilor la care
sunt e/pusiR
gB sa respecte indicatiile si sa ;ndeplineasca instructiunile coordonatorilor ;n materie de
securitate si sanatateR
hB sa respecte pre&ederile planului de securitate si sanatate.
2a contractare se &a ;ncheia o Con&entie de 2ucrari ?ane/a la ContractB &ala"ila pana la
predarea catre Achizitor0 ;n &ederea e/ploatarii0 a unitatii tehnice0 moment ;n care se &a ;ncheia
o alta Con&entie de 2ucrari.
Con&entiile de 2ucrari &or fi facute cunoscute spre ;nsusire si respectare tuturor
su"contractantilor E/ecutantului.
E/ecutantul este o"ligat sa prezinte Achizitorului urmatoarele ;nscrisuri ?cu precizarea ca
;n functie de situatie &or fi solicitate si alte informatiiB6
2ista cu personalul propriu care e/ecuta lucrari0 controale0 &izite de documentare0
inspectii0 etc.R
2ista cu su"contractantii ? ce &a fi actualizata ori de cate ori &a fi cazulBR
2ista cu personalul su"contractantilor care e/ecuta lucrari0 controale0 &izite de
documentare0 inspectii0 etc.
Pagina6 12
, E+ECUTIA LUCRARILOR ELECTRICE
,.1. Pre&ederi generale

5e &a a&ea in &edere incadrarea in proiect a consumatorului si a receptorilor conform
prescriptiei 'P$0 din punct de &edere al ni&elului de siguranta in alimentarea cu energie
electrica. Aceasta incadrare sta la "aza conceptiei proiectului si e/ecutiei.
5e &a identifica0 conform proiectului de detalii de e/ecutie categoria incaperilor spatiilor
zonelor in functie de mediu ?.ormati&ul 'A(B.
'n instalatiile electrice se &or lua masuri de protectie impotri&a electrocutarilor prin
atingere directa si a electrocutarilor prin atingere indirecta ?.ormati&ul 'A(B0 respectanduAse
standardele si normati&ele in &igoare0 atat in continutul proiectului cat si la e/ecutie si in
e/ploatare.
5e &a e&ita amplasarea elementelor instalatiilor electrice ?tu"uri0 conducte0 etc.B in
structura de rezistenta a constructiilor. 5e e/cepteaza situatiile pre&azute in proiect0 unde sAau
luat masurile corespunzatoare de inglo"are a instalatiilor electrice. 5e interzice spargerea de
santuri0 goluri etc. in elementele de "eton0 daca nu este pre&azut in proiect0 in &ederea amplasarii
instalatiilor electrice0 afectand structura de rezistenta a constructiei.
5e &a e&ita amplasarea instalatiilor electrice ?conducte0 ca"luri0 tu"uri0 etc.B pe trasee
comune cu acelea ale conductelor altor instalatii. E/ceptiile se rezol&a conform pre&ederilor
normati&ului ' A ( si a normati&ului .#E ))(7),7)).
'n toate cazurile in care se utilizeaza ca"luri tre"uie respectate pre&ederile din normati&ul
.#E ))(7),7))0 precum si indicatiile fa"ricii constructoare de ca"luri. Distantele minime intre
ca"luri si intre ca"luri si alte instalatii si constructii0 atat la instalarea in interiorul constructiilor
cat si in e/terior sunt pre&azute in normati&ul .#E ))(7),7)) si respectarea lor este o"ligatorie.
5e interzice montarea directa pe elementele de constructie din materiale com"usti"il a
conductelor0 ca"lurilor0 tu"urilor din P+C0 aparatelor si echipamentelor electrice E/ceptiile se
rezol&a conform pre&ederilor normati&ului ' A (.
#ra&ersarea elementelor de constructie incom"usti"ile cu elemente ale instalatiei electrice
se &a face conform pre&ederilor normati&ului ' (.
5e interzice montarea dispoziti&elor de protectie electrica ?sigurante fuzi"ile etc.B pe
conductarele instalatiilor de protectie ?pamant0 nul de protectie B.
Conducatoarele electrice &or fi marcate ?prin culoarea izolatiei0 tu" &arnis colorat montat
la capete etc.B in scopul asigurarii unei usoare identificari in caz de &erificari si reparatii cat si
pentru e&itarea pericolelor de accidente prin electrocutare.
'n intreaga instalatie electrica din interiorul unei cladiri se &a mentine aceeasi culoarea de
marcare pentru fiecare conductor de faza.
'm"inarile intre caile de curent precum si intre acestea si "ornele aparatelor se &or face
prin metode care sa asigure posi"ilitatea de trecere a curentului electric0 corespunzator sectiunii
curente0 rezistentei mecanice necesare si pastrarii in timp a calitatii mecanice si electrice a
contactului.
Pagina6 13
#.1 Conditii generale de montare a cablurilor.
Ca"lurile &or fi montate astfel incat in timpul montarii si e/ploatarii sa nu fie supuse la
solicitari mecanice. 5e &or lua masurile pre&azute in normati&ul ' (0 se &or respecta distantele
prescrise in normati&ul .#E ))(7),7)) la instalarea ca"lurilor in aer si in pamant.
Pozarea ca"lurilor se &a face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost
montate0 &opsite si legate la pamant. 5e interzice efectuarea de suduri dupa instalarea ca"lurilor.
Ca"lurile de energie se &or marca cu etichete de indentificare la capete si la trecerile
dintrAo constructie de ca"luri in altaR cele pozate in pamant se &or marca si pe traseu din 1) in 1)
metri.
Ca"lurile de comanda0 control0 masura etc. se &or cu eticheta de identificare la capete0 la
intersectii si la trecerea dintrAo constructie in alta.
Ca"lurile montate pe paturi de ca"lu se &or marca cu etichete de identificare numai la
capete.
2egarea la pamant pentru protectie a ca"lurilor si constructiilor metalice de mentinere a
ca"lurilor se &a face conform pre&ederilor 5#A5 12%)70 5#A5 12%)7$ si normati&ului ' (.
Pentru pre&enirea incendiilor ce pot fi pro&ocate de ca"lurile electrice se &or respecta
pre&ederile din normati&ul ' ( si .#E ))(7),7)) corelat cu actiunile pre&azute in proiectul de
detalii de e/ecutie.
'n cazul montarii aparente a ca"lurilor nearmate cu manta din material plastic fara in&elis
de protectie in locuri cu pericol de deteriorare mecanica0 pe portiunea e/pusa0 ca"lul &a fi
protejat in tu"uri metalice. 'n locurile accesi"ile persoanelor neautorizate protectia se &a realiza
pana la inaltimea de 2 m de la pardoseala. Prinderea acestora se face cu cleme dimensionate
corespunzator grosimii ca"lului0 in zid cu di"luri si holtzsuru"uri.
'n cazul montarii ca"lurilor pe trasee e/puse actiunii razelor solare0 se &or utiliza ca"luri
cu in&elis rezistent la intemperii.
'ntrAun tu" de protectie se &a monta numai un singur ca"lu de energie. 5e admite montarea
mai multor ca"luri de semnalizare0 control etc. in acelasi tu".
Distanta de la suprafata pamantului pana la generatoarea superioara a tu"ului de protectie
a ca"lului &a fi de cel putin ).- m0 iar in cazul asezarii su" trotuare0 de cel putin ).$ m. De
asemena in locurile unde acesta urca pe zidul cladirii0 adancimea sapaturii poate fi )0$ m dar nu
pe o distanta mai mare de $m.
5e interzice montarea ca"lurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte de
gaze0 lichide inflama"ile sau conducte termice. 'ntersectiile ine&ita"ile se trateaza conform ' (.
Pozarea ca"lurilor in pamant se &a face serpuit in sant pe un strat de pamant cernut
?granulatie ma/im 2 mmB sau nisip ?conform proiectuluiB0 cu grosime totala de la fundul santului
pana la stratul a&ertizor si de protectie din placi speciale0 "enzi cu inscriptie a&ertizoare0
caramizi ?conform proiectuluiB0 de cel putin 2) cm. 3mplutura se &a realiza cu pamantul rezultat
din sapatura0 din care sAau indepartat corpurile ce ar putea produce deteriorarea ca"lurilor.
Adancimea de pozare a ca"lurilor0 masurata de la ni&elul solului0 &a fi de cel putin )., m.
'n teren pietros0 la intersectia cu alte constructii su"terane si la intrarea in cladiri0 se admite o
adancime de ).$ m0 dar nu pe o distanta mai mare de $m.
Ca"lurile pozate in pamant in straturi suprapuse se &or dispune de sus in jos in ordine
crescatoare a tensiunilor0 iar distanta dintre caramizile ?sau placile a&ertizoare B care protejeaza
di&ersele straturi0 &a fi de cel putin 2) cm.
2a pozarea ca"lurilor in pamant se &or respecta distantele minime fata de alte ca"luri
electrice sau di&erse retele0 constructii sau o"iecte0 pre&azute in normati&ul .#E ))(.
Desfasurarea ca"lurilor de pe tam"uri si pozarea lor se &a face numai in conditiile in care
temperatura mediului am"iant este superioara limitelor minime indicate in standardele si
Pagina6 1
normati&ele interne de fa"ricatie a ca"lurilor. 'n cazul in care este necesara desfasurarea si
pozarea ca"lurilor la temperaturi mai scazute decat cele indicate de fa"ricile furnizoare0 ca"lurile
tre"uie sa fie incalzite.
#emperatura am"ianta pentru functionarea normala a ca"lurilor este0 de regula cuprinsa in
limitele de A3)C pana la H%)C ?si se ia in calcul la proiectarea instalatiei B.
- #ERIFICARI. PRO&E SI RECEPTIA LUCRARILOR

$.1 %bligatiunile partilor
Antreprenorul este o"ligat sa e/ecute lucrarile conform proiectului si prescriptiilor tehnice
in &igoare.
2ocul unde urmeaza sa se e/ecute lucrarile de instalare tre"uie pus la dispozitie
e/ecutantului in &ederea desfasurarii normale si in siguranta a lucrarilor pre&azute.
'n timpul e/ecutiei0 orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu
respectarea dispozitiilor legale si cu acordul scris al proiectantului detaliilor de e/ecutie si al
"eneficiarului e/ceptie atunci cand nu este necesar acest accord.
Cu ocazia deplasarilor pe santier0 proiectantul este o"ligat sa &erifice calitatea si aspectul
lucrarilor si materialelor0 fara a inter&eni insa in acti&itatea operati&a si economica a
e/ecutantului. Constatarile si dispozitiile date &or fi consemnate in carnetul de dispozitii si
comunicari ale santierului. 'n cazul constatari unor a"ateri gra&e de la proiect0 care ar afecta
siguranta si calitatea lucrarilor0 proiectantul este o"ligat sa ceara in scris e/ecutantului oprirea
lucrarilor necorespunzatoare0 comunicand aceasta "eneficiarului. Aceasta o"ligatie o are
dirigintele de santier.
'n termen de 2 zile se &a forma o comisie de analiza pentru constatarea temeiniciei
masurilor luate de diriginte sau proiectant0 sta"ilind responsa"ilitatiile.
$.2 "erificarea si receptia lucrarilor
-.2.1 Pre&ederi cu caracter general
'nstalatiile de producere a energiei se dau in e/ploatare numai dupa ce sAau e/ecutat
lucrarile principale de organizare si e/ploatare0 si anume6
incadrarea de personal tehnic corespunzator0 instruit asupra atri"utiilor ceAi re&in si dotat
cu echipamentul si aparatura necesara e/ploatari
intocmirea si distri"uirea sau afisarea instructiunilor de e/ploatare la locul de munca
unde comple/itatea operatiilor de e/ecutat o pretind0
asigurarea documentatiei tehnice ale instalatiilor ?desenele utilajelor0 schemele electrice
de principiu si montaj0 jurnalurile de ca"luri B0 care sa contina realitatea e/ecutiei0
asigurarea unui stoc de rezer&a minimal de echipament0 corespunzator specificului si
importantei instalatiei respecti&e.
Punerea in functiune si darea in e/ploatare a instalatiilor de producere a energiei si
instalatiilor electrice aferente acestora se face in conformitate cu precizarile din regulamentul de
e/ploatare tehnica a instalatiilor electrice din intreprinderile industriale si similare ?!EE
prescriptia E 2 B.
+erificarile0 incercarile si pro"ele premergatoare darii in e/ploatare se fac dupa cum
urmeaza6 in timpul perioadelor de punere in functiune si de e/ploatare de pro"a se face rodajul
in ansam"lu si pro"ele tehnologice0 la inceputul perioadei de e/ploatare continua ?dupa trecerea
Pagina6 1$
in e/ploatare planificataB se &erifica principali indicatori tehnicoeconomici la ni&elul proiectului
prin pro"e de garantie.
'naintea inceperii fiecarei pro"e se &or &erifica cu minutiozitate conditiile tehnice si
organizatorice in care urmeaza sa se desfasoare pro"a0 astfel incit sa fie e/clusa posi"ilitatea
defectarii si a&arierii instalatiilor sau accidentarii personalului de deser&ire.
-.2.2 +erificari0 incercari si pro"e
+erificari0 incercari si pro"e in perioada de la inceputul0 din timpul si dupa terminarea
montajului.
5copul acestei operatii este de a se constata calitatea montajului si de a se lua masurile
necesare inlaturari e&entualelor diferente0 precum si de a sta"ili in conformitate cu
nomenclatorul de pro"e ale !EER totodata se do&edeste ca lucrarile de montaj sunt terminate si
corect e/ecutate0 putinduAse trece astfel la receptia pro&izorie a instalatiilor.
Pro"ele se fac de catre societatea de constructiiA montaj0 se &erifica0 se incearca si se
pro"eaza materialele si echipamentele care &or fi folosite la e/ecutarea instalatiei astfel6 pe "aza
certificatului de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin &erificari si
pro"e in la"oratoare de specialitate0 conform normelor in&igoare si intelegerilor inter&enite intre
cumparator si furnizor0 pentru toate materialele principale sau conform pre&ederilor contractelor
de li&rare0 pe "aza certificatelor de garantie emise de organele de control ale furnizorului sau in
cazuri speciale prin &erificari si pro"e la furnizor in prezenta delegatului cumparatorului0 pentru
echipamentele principale ale echipamentului energetic.
!aterialele si echipamentele care nu corespund calitati& pre&ederilor contractule sau
normelor legale &or fi respinse si nu se &or introduce in lucrarile respecti&e.
'n timpul si la terminarea lucrarilor de constructiiAmontaj se &or face &erificarile0
incercarile si pro"ele corectitudinii si calitatii e/ecutiei in conformitate cu normele tehnice in
&igoare pentru categoria de instalatii din care face parte si instalatia respecti&a.
Clientul &a asigura0 cand este necesar0 personalul calificat propriu necesar efectuarii
pro"elor.
Coordonarea si raspunderea e/ecutarii acestei pro"e re&in integral0 dupa caz e/ecutantului
sau furnizorului.
Dupa terminarea de catre e/ecutant a lucrarilor de constructiiAmontaj0 inclusi& a
incercarilor0 &erificarilor si pro"elor aferente perioadei de e/ecutie si a rodajului indi&idual si in
su"ansam"luri0 se face receptia pro&izorie a lucrarilor0 cu conditia asigurarii utilitatii necesare
perioadei urmatoare de rodaj si de pro"e tehnologice. 'n acest scop0 clientul &a urmari si
con&oca comisia de receptie si punerea in functiune. 5arcina tehnica de "aza a acestei comisi
este de a sta"ili daca instalatia poate trece la perioada urmatoare de punere in functiune si
e/ploatare de pro"a0 in conditii de securitate deplina atat pentru instalatia respecti&a cat si
pentru cele la care se racordeaza.
2a receptia pro&izorie0 e/ecutantii si furnizorii &or tre"ui sa pro"eze prin documente
tehnice legale calitatea corespunzatoare a "azei introduse in lucrari de e/ecutie corecta a tuturor
lucrarilor ascunse precum si rezultatele pro"elor pre&azute a se e/ecuta inaintea0 in timpul si la
terminarea lucrarilor.
Daca instalatiile au fost admise la receptia si lucrarile de constructiiA montaj sunt
terminate0 se &a incheia un act unic de receptie cu constructorul si cu montorul0 precizanduAse
o"ligatiile si raspunderile fiecaruia.
Prin receptionarea pro&izorie a lucrarilor de constructiiAmontaj0 e/ecutantii raman numai
cu o"ligatia e&entualelor completari si remedieri0 sta"ilite prin procesul &er"al de receptie
Pagina6 1%
pro&izorie sau i&ite ulterior ca urmarea unor &icii ascunse respecti& cu raspunderea realizari
pro"elor de garantie.
<eceptia pro&izorie si luarea in primire de catre "eneficiar a constructiilor si instalatiilor
se poate face si pe parti ale lor0 daca pot functiona separat.
+erificari0 incercari si pro"e in perioada de punere in functiune si e/ploatare de pro"a.
5copul acestor operatii este de a &erifica si de a regla functionarea in ansam"lu a
instalatiei in &ederea atingerii regimului normal de lucru proiectat0 pentru a se trece cu rezultate
"une la pro"a tehnologica comple/a de (2 de ore0 precum si pentru a se putea e/ecuta lucrarile
de completarea montajului nerealizate in faza anterioara care cereau ca instalatia sa fie in
functiune.
#recerea la perioada de punere in functiune si e/ploatare de pro"a a intregi instalatii sau a
partilor functionale ale acesteia se face pe "aza concluziilor comisiei de receptie si de punere in
functiune.
<esponsa"ilitatea mane&relor si aplicari normelor de protectia munci re&ine personalului
de e/ploatarte0 care &a lua masurile necesare ?delimitarea si ingradirea spatiilor periculoase0
interzicera accesului personalului neautorizat in aceste spatii0afisarea placilor a&ertizoare0
accesul la lucru prin dispozitie scrisa0 asigurarea respectarii normelor de protectia muncii
specifice locului de munca B.
'n urma efectuarii pro"ei finale se incheie procesul &er"al de punere in functiune semnat
de mem"rii comisiei de receptie .Cu punerea in functiune poate incepe acti&itatea de e/ploatare
a instalatiilor.
+erificari0 incercari si pro"e in perioada de garantie.
Pro"ele de garantie se fac o"isnuit la un inter&al de 2A3 luni de la trecerea instalatiilor in
e/ploatare0 in &ederea &erificarii parametrilor si performantelor din proiect. 5e &or e/ecuta de
catre unitati de e/ploatare in prezenta delegattilor e/ecutantului si a furnizorilor de echipamente.
Daca rezultatele pro"elor arata ca instalatia nu realizeaza parametrii proiectati0
"eneficiarul are dreptul sa ceara remedierea defectelor daune de la furnizor si e/ecutantul
lucrarii sau chiar respingerea acesteia.
Daca pro"ele de garantie se termina cu succes se efectueaza receptia contractuala a
echipamentelor si instalatiilor incheinduAse un proces &er"al prin care sa rezulte ca furnizorii si
e/ecutantii siAau indeplinit cantitati& si calitati& o"ligatiile contractuale asumate. 'n cazul ca mai
ramin sau par unele deficiente nerezol&ate in perioada de garantie se &or pre&edea in procesul
&er"al modul si termenul de rezol&are 0 precum si sarcinile ce re&in furnizorului e/ecutantului si
"eneficiarului.
Daca la sfirsitul perioadei de garantie nu e/ista litigii se incheie procesul &er"al de
receptie definiti&a in care &or fi consemnate toate procesele &er"ale de receptie partiala0
pro&izorie de receptie contractuala sau in cursul perioadei de garantie.
1' E+ECUTIA LUCRARILOR
1&.1 Generator Panouri foto'oltaice
#ehnologia de producere a energiei electrice din energie solara se "azeaza pe utilizarea
panourilor7modulelor fotoelectrice care &or fi montate paralel cu acoperisul imo"ilului la o
distanta de circa 1) cm0 pe o structura din aluminiu0 la o inclinare fata de orizontala de 3%
o
pentru a nu afecta din punct de &edere ur"anistic. !odul de amplasare al panourilor este ilustrat
;n desenul ane/a.
Pagina6 1(
Acoperisul permite montajul panourilor foto&oltaice pe 2 randuri de cate % panouri0 deci
se &or instala in total un numar de 12 panouri. 5e &or folosi panouri foto&oltaice policristaline de
2$)9 o"tinanduAse o putere totala a panourilor de 3 *9.
Panourile se &or monta pe acoperisul imo"ilului0 montarea facanduAse cu ajutorul unui
*it compus din profile metalice de aluminiu e/trudat pre&azut cu canale pentru montaj rapid0
suru"uri autoforante0 cleme de mijloc si de capat pentru fi/area panourilor.
1&.2 !nstalatia electrica
Panourile se conecteaza intre ele prin intermediul ca"lurilor pre&azute din fa"ricatie pentru
curent continuu. Grupul de panouri foto&oltaice &a fi conectat prin intermediul cutiei de
jonctiune la intrarea in&ertorului 5!A 5:3))). Ca"lu cu care se pleaca pana in cutia de
jonctiune este un ca"lu special folosit in instalatiile solare de producere a energiei si este un
ca"lu rezistent la radiatii ultra&iolete . Este pre&azut cu 2 in&elisuri de izolatie realizate din
cauciuc termoplastic care in caz de incendiu nu degaja su"stante corozi&e0 nu arde cu flacara si
se autostinge. 'n caz de scurt circuit rezista la temperaturi de pana la 2$) EC. Conductorul
central este realizat din cupru litat0 acoperit cu staniu oferind ca"lului o fle/i"ilitate foarte
ridicata. 5e &or folosi conductoare de culori diferite6 rosu pentru GHI si al"astru pentru GAG.
Conectorii folositi sunt de asemenea niste conectori speciali cu tensiunea ma/ima de izolatie de
1)))+0 curentul nominal de 3)A0 gradul de protectie 'P%( ?conectatB si cu sistem de "locare.
Conectarea panourilor la in&ertorul de retea de tip 5!A 5:3))) se face intrAo cutie de
jonctiune echipata cu separatoare manuale cu sigurante fuzi"ile de 1$A si intreruptor general de
curent continuu care permite cuplarea si decuplarea in siguranta a generatorului pe durata
lucrarilor de montaj si &erificare.
Ca"lul de la iesirea in&ertorului &a pleca in ta"loul general ?#GB. Conductorul de legatura
intre in&ertor si ta"loul general &or fi de tip 8)(<.AC 3/mmp. De la iesirea in&ertorului se
trece in curent alternati&. 'n #G in&ertorul se &a conecta de asemenea intrAo siguranta automata0
&aloarea acesteia fiind descrisa in proiect.
'n&ertorul se &a monta in pozitie &erticala0 in imediata apropiere a cutiei de cone/iuni
pentru a minimiza pierderile in c.c..
Ciecare suport de panouri se &a conecta la impamantare cu un suru" zincat !,. De la
capatul de rand se pleaca in cascada si se conecteaza toti suportii aflati pe acesta. Ciecare rand se
&a conecta printrAun conductor separat. 'n plus0 se impamanteaza si ta"lourile pe suru"ul de
impamantare aflat pe carcasa acestora.
Pagina6 1,
11 CONCLU/II
'nstalarea pe acoperisul imo"ilului situat in Comuna Adancata0 str. Principala 11%0 Fud.
'alomia0 a acestei centrale fotoelectrice corespunde ;n totalitate o"iecti&ului general si contri"uie
la realizarea o"iecti&elor specifice aferente Programului 1perational 5ectorial SCresterea
C012etiti3itatii Ec0n01iceI0 A4a Pri0ritara " Q Cresterea eficientei energetice si a securitatii
furnizarii0 ;n conte/tul com"aterii schim"arilor climatice0 Directia !ajora de 'nter&entie 2 A
G+alorificarea resurselor regenera"ile de energie pentru producerea energiei &erziI0 1peratiunea
Sprijinirea investitiilor n modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei
electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a
resurselor hidroenergetice (n unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 1 !"#, solare,
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de
energie$. De asemenea o"iecti&ul in&estitiei se cone/eaza scopului si o"iecti&elor Programului
pri&ind producerea energiei din surse regenera"ile6 eoliana0 geotermala0 solara0
"iomasa7"iogaz7gaz de depozit0 hidro din cadrul Administratiei Condului pentru !ediu
'ntocmit
'ng. Ga"riel Pila
Pagina6 1-