Sunteți pe pagina 1din 22

Capitolul 8

ESANTIONAJUL NAVEI IN ZONA CENTRALA SI


EVALUAREA REZISTENTEI GENERALE A
NAVEI IN APA CALMA

Esantionajul navei
Compartimentarea navei consta in impartirea acesteia in zone separate prin
pereti etansi astfel incat la inundarea unui compartiment sau a unui grup de
compartimente,nava sa-si pastreze flotabilitatea si stabilitatea.Navele trebuie
compartimentate cat mai eficient posibil tinand cont de destinatia navei.Gradul de
compartimentare cel mai inalt trebuie sa corespunda navelor cele mai lungi,navelor
care sunt supuse la un risc mare de avarie,si in primul rand navelor de pasageri.
Analiza compartimentarii unei nave cuprinde doua etape:
-pozitionarea peretilor etansi din conditiile de satisfacere a flotabilitatii navei
avariate;
-analiza stabilitatii navei avariate;
Consideram un vrachier cu urmatoarele caracteristici:
Lpp=180.4 m-lungimea navei intre perpendiculare;
B=24 m-latimea navei;
D=15.16 m-inaltimea de constructie a navei;
Cb=0,804-coeficientul bloc;
d=11.20 m-pescajul navei;
(1.6.4.) Distanta regulamentara normala
(1.6.4.1) Distanta regulamentara normala (distanta intercostala in cazul sistemului
transversal sau distanta intre longitudinale in cazul sistemului longitudinal) in zona
centrala a navei,este valoarea determinata de formula:
a 0 =0,002*L+0,48=0,002*180.4=0,85
(1.6.4.2.) Se admit abateri de la distanta regulamentara in regiunea centrala a navei
pana la 25% ;abateri mai mari pot fi admise numai cu acordul special al RNR.
(1.6.4.3.) Distanta regulamentara adoptata nu va depasi urmatoarele valori:
- distanta regulamentara in picuri: a 0 =0,6
- distanta regulamentara intre peretele picului prova si sectiunea dispusa la 0,2L de
la perpendiculara prova: a=0,7
Sectiunea transversala din punct de vedere al compartimentului este:
-Extremitatea pupa C12 ;a=0,6m , picul pupa
- C12 C42 ,
a=0,7m; Compartimentul de masini
- C42 C69 ,
a=0,8m; Magazia 6
- C69 C98 ,
a=0,85m; Magazia 5
- C98 C127 ,
a=0,85m; Magazia 4
- C127 C156 ,
a=0,85m; Magazia 3
- C156 C185 ,
a=0,85m; Magazia 2
- C185 C216 ,
a=0,8m; Magazia 1
- C216 extremitatea prova;
a=0,6m picul prova
Invelisului fundului (pe 0.4L la mijlocul navei.)
Conform paragrafului 6,B.1.2
Grosimea invelisului fundului pentru nave cu lungimea de 90m si mai mare nu trebuie
sa fie mai mica decat urmatoarea valoare:
10 * p B
t = n2 * a *
+ t K = [ mm];
adm L
t1 = 1,26 * a *

pb * k + t K = [ mm];

L =

120
= 120 N / mm 2 -pentru L>90m;
k

n2 = 4,8 [ parag .6, A.2] -pentru sistem longitudinal de osatura;


a=0.85m-distanta regulamentare;
[parag.4,B.3]
p B = 10 * T + p 0 ( 0,5 + b ) = 10 * 11,2 + 28,35( 0,5 + 0 ) = 126,18 kN / m 2 -sarcina
navei;
[parag.4,A.2.2]
p 0 = 10,5 * C1 = 10,5 * 2,7 = 28,35 kN / m 2

pe

fundul

C1 = C 0 / n = 9,44 / 3,5 = 2,7


1, 5

300 L
C 0 = 10,75
100

n=3,5-pentru L>90m;
b=0 [parag.4,B.2.1.2];
[parag.6,A.2]

1, 5

300 180,4
= 10,75

100

= 9,44 - pentru 90m<L<300m;

230
= 230 N / mm 2 -tensiunea de proiectare admisibila;
k
t k = 0,1 * t '+0,5 = 0,1 * 13,79 + 0,5 = 1,87 [ mm]; [parag.3,K.1}-adaos pentru coroziune;

adm =

10 * 126,18
+1,87 = 15,66 [ mm];
230 120
t ' =13,79 [mm ];

t = 4,8 * 0,85 *

t1 =1,26 * 0,85 * 126,18 * 1 +1,87 =13,90 [ mm];

Admitem t fund = t f =16[ mm] -grosimea invelisului fundului;


Grosimea critica a placilor [parag.6,B.2]
La navele care reclama verificarea rezistentei longitudinale ,se impune si o
verificare a grosimii fundului din punct de vedere al tensiunii critice.
L
t crit = c * a *
+ t K = [ mm];
E * F1
unde:c=527-pentru sistem longitudinal;
E = 2,06 * 10 5 [ N / mm 2 ], [ parag .3, F .1] -modul de elasticitate;
F1 = 1,0 -factor de corectie pentru rezemarea pe margine;
t crit = 527 * 0,85 *

120
+1,581 = 10.54 [ mm]
2,06 * 10 5 * 1,0

t k = 0,1 * t '+0,5 = 0,1 * 10,81 + 0,5 = 1,581[ mm]; - adaos pentru coroziune;

Rmane in final: t f =16[ mm]; - grosimea critica a placilor


Dimensionarea chilei plate [parag.6,B.5]
-latimea chilei plate :
b = 800 + 5 * L 1800 [ mm ];

bFK = 800 + 5 * 180,4 1800 [ mm];


bFK = 1702 1800 [ mm];
Adoptam: bFK = 1800[ mm];
-grosimea chilei plate in zona 0,7L la mijlocul navei nu trebuie sa fie mai mica decat:
t FK = t + 2,0 = 16 + 2,0 = 18,0 mm

t grosimea tablelor adioacente ale invelisului fundului


t t f

Adoptam: t f =18[ mm ];
Conform parag.6,B.5.2, de fiecare parte a P.D., chila plata se va intari cu cate
doua nervuri de rigidizare longitudinale intercostale la o distanta intre ele si fata de
P.D de 400mm a caror arie a sectiunii transversale va fi :

A = 0,2 * L cm 2 ;
A = 0,2 * 180,4 = 36,08 [cm 2 ];

HP240x12 (37,30; 394,0 ;3,7)


Invelisului bordajului [parag.6,C]
-. grosimea invelisului bordajului
t = n2 * a * T * k + t K = [ mm ];
t = 4,8 * 0,85 *

11,2 * 1 +1,865 =15,52 [mm];

n2 =4,8 pentru sistem longitudinal de osatura;


t k = 0,1 * t '+0,5 = 0,1 * 13,65 + 0,5 = 1,865 [ mm]; -adaos pentru coroziune;
Admitem t b =15,5 [ mm];

-. grosimea
parag.6,C.1.3
t2 =

invelisului

bordajului

deasupra

nivelului

0,2H,

conform

L * k = 180,4 * 1,0 = 13,43 [ mm];

t 3 = t1 =1,26 * 0,85 * 126,18 * 1 +1,87 =13,90 [ mm];

Admitem t b , 0 , 2 H =14,0[mm];
Invelisul gurnei [parag.6,B.4]
-latimea gurnei nu trebuie sa fie mai mica decat:
b = 800 + 5 * L;
b = 800 + 5 * 180,4 =1702 [mm];

Admitem bK = 1750[ mm];


- pentru grosimea gurnei se alege cea mai mare valoare dintre grosimea
bordajului si a fundului:
t K = 16,0 [mm];
Centura [parag.6,C.3]
-latimea centurii nu trebuie sa fie mai mica decat:
b = 800 + 5 * L = 1702 [ mm];

Admitem bS =1750 [ mm];


-grosimea centurii nu trebuie sa fie mai mica decat grosimea bordajului in
aceeasi zona:
t S =14,0 [mm];
Invelisul puntii superioare (parag.7,A.6.)
-grosimea invelisului puntii superioare intre centura si rama longitudinala:
t E = 1,26 * a *

p + t K = [ mm ];

p D - incarcarea puntilor de adapost

10 * T
10 * 11,2
* C a = 28,35 *
* 1,0 = 15,0 kN / m 2
(10 + z T ) H
(10 +15,16 11,2) * 15,16
z H =15,16 [ m];
C a =1,0; - factor comform Tabel 4.1
p = p D = p0 *

p = 15 [kN / m 2 ] Comform parag [4.B.1]


p = p L = p c * (1 + aV ) = puntea superioara nu este punte de incarcare [vezi
4,C.1]
t E = 1,26 * 0,85 * 15,0 + 0,92 = 5,06 [ mm];

t k = 0,1 * t '+0,5 = 0,1 * 4,15 + 0,5 = 0,92 [ mm];

t min = ( 4,5 + 0,05 * L) * k = ( 4,5 + 0,05 * 180,4) * 1,0 = 13,52 [ mm];

Admitem t E = 13,50[ mm]; - invelisul puntii superioare;


t crit =10,54[ mm]; - grosimea critica a placilor;

Invelisul puntii superioare intre gurile de magazii(parag.7,A.7.)


-grosimea puntii intre gurile de magazii nu trebuie sa fie mai mica decat:
t E min = 5,5 + 0,02 * L = 5,5 + 0,02 *180,4 = 9,0[ mm];
Admitem t E min = 9[ mm];
Tabla lacrimara [parag.7,A.5.3.]
t E = 13,50[ mm]; < t b =15,5[ mm];
Se va prevedea tabla lacrimara cu latinea egala cu centura si grosimea egala
cu a bordajului.
- latimea tablei lacrimare este egala cu latimea centurii bS =1750 [ mm];
- grosimea tablei lacrimare este egala cu grosimea bordajului
t b =15,5[ mm];

Racordarea colturilor gurilor de magazii [conform parag.7,A.3.2]


Colturile gurilor de magazii vor fi prevazute cu table ingrosate, care se vor
extinde atat pe lungime, cat si pe latime cu marimea unei distante intercostale.
- raza de racordare in colturile gurii de magazie nu trebuie sa fie mai mica
decat:
r = n * b * (1
n=

b
) = 0,25 * 17 * (1 0,708) = 1,24 [ m]
B

l
= 0,09 0,25
200

l = 18,7 [m] lungimea gurii de magazine;


b latimea gurii de magazie;
b 19
=
= 0,708;
B 24

Admitem r =1,5[m];
-grosimea tablei ingrosate:
t R = 13,5 + 9 = 22,5 [ mm];
Dublu fund [parag.23,B.4.1+parag.8,B]
b = 7650 * 2 =15,3[ m]

B' =

1
1
( 2 * B + b) = (2 * 24 + 15,3) = 21m
3
3

B ' = 0,8 * B = 0,8 * 24 =19,2m

Adoptam B ' = 21m

Suportului central [parag.8,B.2]


-inaltimea suportului central = inaltimea dublului fund:
h = 350 + 45 * B = 350 + 45 * 21 = 1295 [ mm];

Admitem h=1450mm
-grosimea suportului central:
h

1450

t =
+ 3,0 * k =
+ 3,0 * 1,0 = 15,0 [mm];
120

120

Admitem t=15[mm]
Suporti laterali [parag.8,B.3]
Se adopta 3(trei) suporti laterali in fiecare bord la o distanta de 3,5m.
-grosimea suportilor laterali:
t=

h
1450
* k =
* 1,0 = 10,83[mm]
120
120

h - inaltimea suportului central;

Admitem t=11,0mm
- gaurile de usurare in suportii laterali nu trebuie sa depaseasca 0,8 din
inaltimea suportului lateral sau din distanta intercostala: 0,8 * 850 = 680 [ mm];
Invelisul dublului fund [parag. 8,B.4+parag 23,B.4.4]
- grosimea invelisului:
t = 1,1 * a *

p * k + t K = [mm]

p presiunea de proiectare;
p p1 = 10 * (T hDB ) = 10 * (11,2 1,45) = 97.5 [kN / m 2 ]
p p 2 = 10 * h = 10 * 16,2 = 162,10 [kN / m 2 ]
h distanta de la invelisul dublului fund la nivelul gurii de aerisire;
hDB - inaltimea dublului fund;
h = D hDB + hR = 15,16 1,45 + 2,5 = 16,21[ m]
hR - inatltimea rasuflatorii

p - sarcina pe dublu fund ca urmare a presiunii marfurilor:


G masa incarcaturii din incapere [t];
V volumul incaperii (fara gurile de magazii), [ m 3 ];
h inaltimea incarcaturii deasupra dublului fund in ipoteza incarcarii complete
a spatiului din incapere; [m];
aV - factor de acceleratie;
p p3 pi = 9,81 *

G
* h * (1 + aV ) = [kN / m 2 ] [parag. 4,C.2]
V

G
= = 0,7[t / m3 ] < 1,0[t / m3 ]
[parag. 23,B.4.4]
V
h = D hDB + hrm = 15,16 1,45 + 0,8 = 14,51[ m]
hrm = 0,8m - inatltimea ramei gurii de magazie

unde:

[parag. 4,C.2]

aV = F * m = 0,11
F = 0,11 *

m =1,0

v0
L

= 0,11 *

L
L

= 0,11

p p 3 pi = 9,81 *1,0 * 14,51 * (1 + 0,11) = 158,0 [ kN / m 2 ]

Adoptam : p = 162 [kN / m 2 ]


t =1,1 * 0,85 *

162,10 * 1,0 +1,69 =13,59 [ mm]

t k = 0,1 * t '+0,5 = 0,1 * 11,9 + 0,5 = 1,69 [ mm];

Adoptam: t DB = 14 + 5 = 19 [mm] [parag. 23,B.4]


Varange [parag. 8,B.7.3]+[6.2]
Se vor dispune la 3 intervale de coasta
- grosimea varangelor
h

1450

t =
+ 1,0 * k =
+ 1,0 * 1,0 = 13,08[mm] ;
120

120

Adoptam t =13[mm] ;
- aria minima a sectiunii varangelor

y
AW = * T * l * e * (1 2 * ) * k = [cm 2 ]
l

=
0
,
3
unde:
- coeficient al incaperilor;

l = B ' = 21 m - daca nu exista pereti longitudinali;


e = 2,7 m - distanta intre varange [m];
y = 21 15,3 = 5,7 m - distanta de la bordaj, sau

perete longitudinal la locul

considerat [m];
AW = 0,3 * 11,2 * 21 * 2,7 * (1 2 *

5,7
) * 1,0 = 87,64 [cm 2 ]
21

Verificare:
AW = 145 *1,5 = 217,5[cm 2 ] > 87,64[cm 2 ] Se verifica!

Rigidizarea varangelor [parag. 8,B.7.3.5]


In dreptul longitudinalelor se vor prevedea nervuri de rigidizare:
HP140x8(13,80;84,8;1,1)
Varange etanse [parag. 8,B.6.3.]+ [parag. 12,B.2]
- grosimea varangelor etanse nu trebuie sa fie mai mica decat:
t = 1,1 * a *
t 2 = 0,9 * a *

p * k + t K = [mm]
p 2 * k + t K = [mm]

p presiunea de proiectare;
p p1 = 9,81 * h1 * (1 + aV ) + 100 * pV = [kN / m 2 ]
h1 distanta centrului de incarcare fata de planul orizontal ce limiteaza
superior tancul [m];
h
1,45
h1 = D DB + 2,5 = 15,16
+ 2,5 = 16,935[m]
2
2
aV - factor de acceleratie;
aV = F * m = 0,11

pV = 0 - presiunea ventilului de siguranta [bari]

p p1 = 9,81 * 16,935 * 0,7(1 + 0,11) + 100 * 0 = 129,0 [kN / m 2 ]


p pd = 0

Adoptam: p1 = 129 [kN / m 2 ]

p 2 = 9,81 * h2 = 9,81 * 16,935 = 166,13[kN / m 2 ]


- distanta dintre centrul sarcinii si marginea superioara a conductei de prea
plin [m];
h
1,45
h2 = D DB + 2,5 = 15,16
+ 2,5 = 16,935[m]
2
2
Adoptam: p 2 = 166,13[kN / m 2 ]
t =1,1 * 0,85 *

125 * 1,0 +1,56 =12,18 [ mm]

t k = 0,1 * 10,62 + 0,5 = 1,56[ mm]; - adaos pentru coroziune;


t 2 = 0,9 * 0,85 * 166,13 * 1,0 +1,486 =11,35[ mm]

t k = 0,1 * 9,86 + 0,5 = 1,486[ mm]; - adaos pentru coroziune;

Admitem t =13[ mm]


Nervuri de rigidizare pe varangele etanse [parag. 12,B.3.]
- modulele de rezistenta:
W1 = 0,55 * a * l 2 * p1 * k = [cm 3 ]
W2 = 0,44 * a * l 2 * p 2 * k = [cm 3 ]
p1 = 129,0 [ kN / m 2 ]
p 2 = 166,13[kN / m 2 ]
W1 = 0,55 * 0,85 * 1,45 2 * 129 * 1,0 = 126,8 [cm 3 ]
W2 = 0,44 * 0,85 *1,45 2 * 166,13 * 1,0 = 130,63[cm 3 ]
Modulele de rezistenta se vor mari cu 50% in cazut simplei rezemari la unul
sau ambele capete.
Admitem W = 130,63[cm 3 ] + 50% = 195,95 [cm 3 ]
W =195,95 [cm 3 ]

Profilul:
HP 200x9 (23,60; 212,5; 2,4)
Sunt brachetii care leaga longitudinalele de fund si dublu fund de varanga
etansa
- Ariile sectiunilor transversale ale nervurilor de rigidizare a varangelor
etanse
AW1 = 0,05 * a * l * p1 * k = 0,05 * 0,85 *1,45 *129 *1,0 = 7,95 [cm 2 ]

AW2 = 0,04 * a * l * p 2 * k = 0,04 * 0,85 * 1,45 * 166,13 * 1,0 = 8,19 [cm 2 ]


Longitudinalele de fund si dublu fund [parag. 8,B.7.2.]+ [parag. 9,B] [parag.
9,B.3.]
+D
adm = t B + z * B
= [ N / mm 2 ] -tensiunea admisibila;
H
D = L max - cea mai mare tensiune normala longitudinala ca urmare a
inconvoierii longitudinale in tabla lacrimara la intersectia cu centura
[ N / mm 2 ]

L max =

6
* p [parag.
7

5,E.4.1.]+

proiectare;
p = c S * p 0 = 175 [ N / mm 2 ]

[parag.

5,C.1.]-tensiunea

maxima

de

175 175
=
= 175[ N / mm 2 ]
k
1,0
cS =1,0

p0 =

6
* 175 = 150 [ N / mm 2 ]
7
= L max = 150 [ N / mm 2 ]

L max =

B = 0,8 * L max = 120 [ N / mm 2 ] -cea mai mare tensiune normala longitudinala


ca urmare a inconvoierii longitudinale in invelisul fundului;
t = (0,8 +

L
230
180,4 230
)*
= (0,8 +
)*
230 [ N / mm 2 ] -tensiunea
450
k
450
1,0

totala din

inconvoierea longitudinala si totala


2
Admitem t = t max = 230 [ N / mm ]
- pentru fund (z=0):
adm = t B = 230 120 = 110 [ N / mm 2 ]
- pentru dublu fund (z=1,45m):
adm = t B + z *

B + D
120 + 150
= 230 120 + 1,45 *
= 137[ N / mm 2 ]
H
14,5

- longitudinalele de fund:
Modulul de rezistenta:
W = m * a * l 2 * p1 = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 126,18 = 527,90 [cm 3 ]
unde:
m=

83,3

adm

83,3
= 0,757
110

m = k * n =1,0 * 0,70 = 0,70

k=coefficient de material;
p p B = 126,18[ N / mm 2 ] -sarcina
l = 3 * a = 3 * 0,850 = 2,55m -deschiderea [m];
HP 280x11(42,60; 543,7; 5,5)
- longitudinalele de dublu fund:
Modulul de rezistenta:
W = m * a * l 2 * p1 = 0,608 * 0,85 * 2,55 2 * 158,0 = 530,10 [cm 3 ]
m = 0,608 0,55

p p i [ parag .4, C.2] = 9,81 *

G
* h * (1 + a v ); [kN / m 2 ]
V

p i 158,0; [ kN / m 2 ] -presiunea

corespunzatoare
dublului fund si pescajul la plina incarcare;
HP 280x12 (45,50; 571,7; 5,4)
te =
Wef

distantei

intre

850
* 20 = 27,87 [mm];
610
= 571,7 + 5,4 * (27,87 12) = 657,4 [cm 3 ]

-tensiunea admisibila:
adm = t B + z *

B + D
120 + 150
= 230 120 + 1,45 *
= 137 [ N / mm 2 ]
H
14,5

plafonul

m=

83,3

adm

83,3
= 0,608
137

Tancul de gurna [parag. 23,B.4.4.]+ [parag. 8,B.4]


- grosimea invelisul plafonului tancului de gurna:
t = 1,1 * a * p * k + t K = [mm] ;
I.
p = p1 = 10 * (T hDB h);[ kN / m 2 ]
1. p = p1 = 10 * (11,2 1,45 0) = 97,5 [kN / m 2 ];
2. p = p1 = 10 * (11,2 1,45 2,0 * sin 25) = 89,02 [kN / m 2 ];
3. p = p1 = 10 * (11,2 1,45 4,2 * sin 25) = 62,01[kN / m 2 ];
4. p = p1 = 10 * (11,2 1,45 6,4 * sin 25) = 43,42 [kN / m 2 ]; `
p1 =presiunea de proiectare;
a=distanta intercostala;
II.
p = p2 = 10 * h
h = D hDB + hr h

1. p 2
2. p 2
3. p 2
4. p 2
III.

= 10 * (15,16 1,45 + 2,5 0) = 162,1[kN / m 2 ];


= 10 * (15,16 1,45 + 2,5 2 sin 25) = 145,2 [kN / m 2 ];
= 10 * (15,16 1,45 + 2,5 4,2 sin 25) = 126,61[ kN / m 2 ];
= 10 * (15,16 1,45 + 2,5 6,4 sin 25) = 108,02 [kN / m 2 ]; `

p = p3 = pi = 9,81*

G
* h * (1 + av ) [parag. 4,C.2]
V

G
= = 0,7 [t / m 3 ] [parag. 23,B.4.4.]
V
h = D hDB + hrm h
hrm = 0,8m
av = 0,11

1. pi = 9,81 * 1,0 * 16,21 * (1 + 0,11) = 176,51[kN / m ];


2
2. p i = 9,81 * 1,0 * (16,21 2,0 sin 25) * (1 + 0,11) = 158,10 [kN / m ];
2
3. pi = 9,81 *1,0 * (16,21 4,2 sin 25) * (1 + 0,11) = 137,87 [kN / m ];
2
4. p i = 9,81 * 1,0 * (16,21 6,4 sin 25) * (1 + 0,11) = 117,62 [kN / m ]; `
1. t = t DB =19,0[ mm] - am considerat prima tabla afectata de graifer, celelalte
nu.
2. t = 1,1 * a * p * k + t K = [mm]
2

t =1,1 * 0,85 *

145,2 * 1,0 +1,626 =13,0 [ mm]

t k = 0,1*11,26 + 0,5 = 1,626[ mm];

3. t = 1,1 * a * p * k + t K = [mm]
t =1,1 * 0,85 *

126,61 * 1,0 +1,552 =12,0 [ mm]

t k = 0,1*10,52 + 0,5 =1,552[ mm];

4. t = 1,1 * a * p * k + t K = [mm]
t =1,1 * 0,85 *

108,02 * 1,0 +1,47 =11,0 [ mm]

t k = 0,1* 9,72 + 0,5 = 1,47[ mm];

Cadre in tancurile de gurna [parag. 23,B.7]+ [parag. 12,B.3] + [parag. 3,F]


Modulele de directie pentru grinzile de directie principala si grinzile de
incrucisare nu trebuie sa fie mai mici decat:
W1 = 0,55 * a * l 2 * p1 * k = [cm 3 ]
W2 = 0,44 * a * l 2 * p 2 * k = [cm 3 ]
p [ parag . 4.D ] = p1 sau pd - presiunea de proiectare pentru conditii de
functionare
p2 [ parag . 4.D.1]
p = p1 = 9,81* h1 * * (1 + av ) + 100 * pv [kN / m 2 ]
pv = 0,2 bar - presiunea ventilului de siguranta
av = 0,11 - factor de acceleratie

=1,025 [t / m3 ]
h1 = D hDB h + 2,5 = 15,16 1,45 *

6,143
sin 25 + 2,5 = 15,78 [ m]
2

distanta

centrului de incarcare fata de planul orizontal ce limiteaza superior tancul;


a) h1 =15,78 [ m] pentru traversa peretelui inclinat
b) h1 = D 3,5 + 2,5 = 14,16 [ m] pentru coaste cadru
c) h1 = D + 2,5 = 17,66 [m] traversa de fund
a) p = p1 = 9,81 * 15,78 * 1,025 * (1 + 0,11) + 20 = 198,40 [kN / m 2 ];
b) p = p1 = 9,81 * 14,16 * 1,025 * (1 + 0,11) + 20 = 178,04 [ kN / m 2 ];
c) p = p1 = 9,81 * 17,66 * 1,025 * (1 + 0,11) + 20 = 217,11[kN / m 2 ];
sau
L

p = pD = 4
* lt * + 100 * pv [kN / m 2 ];

150

sau

p = pD = 5,5 * bt * + 100 * pv [kN / m 2 ];


20

24,4
lt =
=12,2m - distanta dintre peretii transversali pe intaltimea de
2

constructie
bt = 4,35 - distanta dintre peretii longitudinali pe intaltimea de constructie
180,4

p = p D = 4
* 12,2 * 1,025 + 20 = 54,98 [ kN / m 2 ];

150

sau
24

p = p D = 5,5 * 4,35 * 1,025 + 20 = 39,17 [ kN / m 2 ];


20

p2 = 9,81 * h2 [ kN / m 2 ]
h1 = h2 ;

a)
b)
c)
a)
b)

p 2 = 9,81 *15,78 = 154,8 [ kN / m 2 ];


p 2 = 9,81 * 14,16 = 138,9 [ kN / m 2 ];
p 2 = 9,81 *17,6 = 173,24 [kN / m 2 ];
l=3,825m;
l=2,6m;

c) l=2,55 m;
a) W1 = 0,55 * 0,85 * 3,825 2 * 198,40 * 1,0 = 1357,02 [cm 3 ];
b) W1 = 0,55 * 0,85 * 2,60 2 * 178,04 * 1,0 = 562,66 [cm 3 ];
c) W1 = 0,55 * 0,85 * 2,55 2 * 217,11 * 1,0 = 660,0 [cm 3 ];
Nu mai calculam W2 intrucat:
Fasia aditionala [parag. 3,E]
-traversa tablei inclinate:
l=0,6*3,825=2,295m;
l/e=2,295/2,55=0,9;
em1 - latimea fasiei aditionale cand sarcina este uniform distribuita sau se
poate materializa prin cel putin 6 forte concentrate;
em 2 - latimea fasiei aditionale cand sarcina se poate materializa prin 3 sua
mai putine forte concentrate;
pentru cazuri intermediare se interpoleaza liniar;
l distanta dintre punctele de moment nul din diagrama de momente a
respectivului element de osatura;
e latimea pe care se extinde sarcina;
e
e
n=6 ; m1 = 0,324
n=4 ; m1 = 0,228
e
e
em 2
= 0,180
n=3 ;
e
em = 0,228 * 2550 = 581,4mm;

-coasta intarita:
l0 = 2,6m;

l=0,6*2,6=1,56m;
l/e=1,56/2,60=0,6;
e
n=6 ; m1 = 0,216
e
em 2
= 0,120
n=3 ;
e

n=2 ;

em1
= 0,088
e

em = 0,088 * 2550 = 224,4mm;

-traversa fundului:
l0 = 2,55m;

l=0,6*2,55=1,53m;
l/e=1,53/2,55=0,6;
e
n=6 ; m1 = 0,216
e
e
n=3 ; m 2 = 0,120
e

n=2 ;

em = 0,088 * 2550 = 224,4mm;

Alcatuirea profilelor:
HP 400x14(81,4;1488,6;13,5)
HP 280x13(48,30;597,3;5,4)
HP 300x13(52,80;711,2;6,5)

em1
= 0,088
e

Longitudinale de bordaj in tancul de gurna[parag. 23,B.5]+ [parag. 9,B] + [parag.


8,B.4]
Modulul de rezistenta al longitudinalelor puntilor un trebuie sa fie mai mic
decat:
W = m * a * l 2 * p = [cm3 ];

p ps [ parag .4, B.2.1] = [kN / m 2 ]; - pentru longitudinalele de bordaj;

b=0
Pentru elementele de osatura la care centrul sarcinii este sub linia de plutire:
ps = 10 * (T z ) + p0 (0,5 +

z
+ b)[kN / m 2 ];
2 *T

1,45
+ 0) = 113,23[kN / m 2 ];
22,4
2,30
= 10 * (11,20 2,30) + 27,87(0,5 +
+ 0) = 105,79 [ kN / m 2 ];
22,4
3,15
= 10 * (11,20 3,15) + 27,87(0,5 +
+ 0) = 98,35 [kN / m 2 ];
22,4
4
= 10 * (11,20 4) + 27,87(0,5 +
+ 0) = 90,91[ kN / m 2 ];
22,4
4,85
=10 * (11,20 4,85) + 27,87(0,5 +
+ 0) = 83,46[ kN / m 2 ];
22,4

1. z=1,45m

p s = 10 * (11,20 1,45) + 27,87(0,5 +

2. z=2,3m;

ps

3. z=3,15m

ps

4. z=4m

ps

5. z=4,85m

ps

ps = p0 * (1 + b) * [kN / m 2 ];
p s = 27,87 * (1 + 0) * 1,0 = 27,87 [kN / m 2 ];
=1,0 [parag. 4,B.2.2] factor de multiplicare pentru reducerea sectiunii in

zona prova
m=0,757 (longitudinalele fundului)
l=2,55 [m]
a=0,85 [m] (pentru longitudinalele 2,3,4,5)
La calculul modulului de rezistenta al longitudinalelor care se afla in
vecinatatea tablelor gurnei nerigidizate in sens longitudinal pentru a se
foloseste relatia:
a=

r a 1,6 0,85
+ =
+
= 0,958 [ m]
3 2
3
2

a=0,958 [m] (pentru longitudinala 1)


W = 0,757 * 0,958 * 2,55 2 * 113,23 = 533,95 [cm 3 ];
W = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 105,79 = 442,62 [cm 3 ];
W = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 98,35 = 411,49 [cm 3 ];
W = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 90,91 = 380,37 [cm 3 ];
W = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 83,46 = 349,23[cm 3 ];

Verificare [parag. 8,B.4]


p = p2 = 10 * h [kN / m 2 ]
h=D-z+2,5 [m] distanta de la invelisul dublului fund la nivelul gurii de aerisire;
p = p1 si p = p3 = pi (sunt mai mici)
1. z=1,45m p 2 = 10 * (15,16 1,45 + 2,5) = 162,1[kN / m 2 ];
p 2 = 10 * (15,16 2,3 + 2,5) = 153,6 [kN / m 2 ];
2. z=2,3m;
3. z=3,15m p 2 = 10 * (15,16 3,15 + 2,5) = 145,1[kN / m 2 ];
p 2 = 10 * (15,16 4,0 + 2,5) = 136,6 [kN / m 2 ];
4. z=4m

5. z=4,85m

p 2 = 10 * (15,16 4,85 + 2,5) = 121,8 [ kN / m 2 ];

W = 0,757 * 0,958 * 2,55 2 * 162,1 = 764,4 [cm 3 ];


W = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 153,6 = 642,66 [cm 3 ];
W = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 145,1 = 607,1[cm 3 ];
W = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 136,6 = 571,53[cm 3 ];
W = 0,757 * 0,85 * 2,55 2 * 121,8 = 509,61[cm 3 ];

Alcatuirea profilelor:
HP 280x12(45,50;571,7;5,4)
HP 260x11(38,70;455,7;4,5)
HP 260x11(38,70;455,7;4,5)
HP 240x12(37,30;394,0;3,7)
HP 240x11(34,90;375,7;3,7)
Longitudinalele de fund in tancul de gurna [parag. 9,B.3]+ [parag. 9,B.2] +
[parag. 4,D.1]
Longitudinalele 2,3,4 sunt egale cu cele determinate anterior
W = 527,94 [cm 3 ];

Longitudinala 1, va avea modulul de rezistenta calculat cu


a=

r a 1,6 0,85
+ =
+
= 0,958 [ m]
3 2
3
2

W = m * a * l 2 * p = 0,757 * 0,958 * 2,55 2 * 126,18 = 595,02[cm 3 ];


Longitudinalele tablei inclinate a tancului de gurna [parag. 23,B.5]+ [parag.
9,B]+ [parag. 8,B.4]
W = m * a * l 2 * p [cm 3 ];
h=D-z+2,5 [m]
p = p2 = 10 * h [kN / m 2 ]
1. z = hDB + 0,85 sin 25 = 1,80 [m]
p 2 = 10 * (15,16 1,8 + 2,5) = 158,6 [kN / m 2 ];
2 z = 1,45 +1,7 sin 25 = 2,17 [m]
p 2 = 10 * (17,66 2,17 + 2,5) = 179,9 [kN / m 2 ];
3 z = 1,45 + 2,55 sin 25 = 2,53 [m]
p 2 = 10 * (17,66 2,53 + 2,5) = 176,3[kN / m 2 ];
4. z = 1,45 + 3,4 sin 25 = 2,87 [m]
p 2 = 10 * (17,66 2,87 + 2,5) = 172,9 [kN / m 2 ];
5. z = 1,45 + 4,25 sin 25 = 3,25 [m]
p 2 = 10 * (17,66 3,25 + 2,5) = 169,1[kN / m 2 ];
6. z = 1,45 + 5,1 sin 25 = 3,6[ m]
p 2 = 10 * (17,66 3,6 + 2,5) = 165,6 [kN / m 2 ];
7. z = 1,45 + 5,95 sin 25 = 3,96[m]
p 2 = 10 * (17,66 3,96 + 2,5) = 162,9 [kN / m 2 ];
p2 > p1
p2 > p j
p 2 > pi

p2 este cel mai mare, si in functie de el vom dimensiona

m=

83,3

adm

83,3
= 0,757
110

1. adm = t B + z *

B +D
120 + 150
= 230 120 + 1,8 *
= 142,06[ N / mm 2 ]
H
15,16

B + D
120 + 150
= 230 120 + 2,17 *
= 148,64 [ N / mm 2 ]
H
15,16
+D
120 + 150
= t B + z * B
= 230 120 + 2,53 *
= 155,05 [ N / mm 2 ]
H
15,16
B +D
120 + 150
= t B + z *
= 230 120 + 2,87 *
= 161,11[ N / mm 2 ]
H
15,16

2. adm = t B + z *
3. adm
4. adm

5. adm = t B + z *

B +D
120 + 150
= 230 120 + 3,25 *
= 167,88[ N / mm 2 ]
H
15,16

B + D
120 + 150
= 230 120 + 3,6 *
= 174,11[ N / mm 2 ]
H
15,16
+ D
120 + 150
= t B + z * B
= 230 120 + 3,96 *
= 180,53[ N / mm 2 ]
H
15,16

6. adm = t B + z *
7. adm

W = 0,7 * 0,85 * 2,55 2 * 158,6 = 613,62 [cm 3 ];


W = 0,7 * 0,85 * 2,55 2 * 179,9 = 696,03[cm 3 ];
W = 0,7 * 0,85 * 2,55 2 * 176,3 = 682,10 [cm 3 ];
W = 0,7 * 0,85 * 2,55 2 * 172,9 = 668,95 [cm 3 ];
W = 0,7 * 0,85 * 2,55 2 * 169,1 = 654,25 [cm 3 ];
W = 0,7 * 0,85 * 2,55 2 * 165,6 = 640,7 [cm 3 ];
W = 0,7 * 0,85 * 2,55 2 * 162,9 = 630,25 [cm 3 ];

Coastele de cala [parag. 9,A.2]+ [parag. 23,B.5.2]


Modulul de rezistenta inclusiv legaturile de la extremitati, nu trebuie sa fie mai
mici decat:
WR = c * n * a * l 2 * p s * f * k [cm 3 ];

unde:
n=0.55
c = 1,0 2,8 *

lk
= 1,0 2,8 * 0.1 = 0,72
l

lk
= 0,1
l
l=5,123[m] - deschiderea
am admis :

f = 1,0 2 *

s
= 1,0 pentru s=0 factor pentru coaste curbe
l

p s = 10 * ( T z ) + p0 * 0,5 +
+ b [kN / m 2 ]
2 *T

z=8,35 [m]
b=0
p0 = 28,35 [kN / m 2 ]
8,35

p s = 10 * (15,16 8,35) + 28,35 * 0,5 +


+ 0 = 90,08 [ kN / m 2 ]
2 * 15,16

p s = p0 * (1 + b ) * = 28,35 * (1 + 0) * 1,0 = 28,35 [ kN / m 2 ]

WR = 0,55 * 0,72 * 0,85 * 5,12 2 * 90,08 * 1,0 * 1,0 = 794,84 [cm 3 ];

Comform [parag. 23,B.5.2] modulul de rezistenta trebuie majorat cu 20%


WRmajorat = 1,2 * WR +WR = 953,8 [cm 3 ];

Tancuri antiruliu [parag. 23,B.6]


grosimea invelisului tancului antiruliu [parag. 12,B.2]

t min = ( 5,5 + 0,02 * L ) * k = ( 5,5 + 0,02 * 180,4 ) * 1,0 = 9,108 [ mm] [parag. 12,A.7]

t1 = 1,1 * a * p * k + tk [mm]
p = p1 = 9,81 * h1 * * (1 + av ) + 100 * pv [kN / m 2 ]

[parag. 4,D.1]

p presiunea de proiectare
k factor de material
p = pd
[parag. 4,D.2]
h1 = 3,9 [m] - inaltimea de prea plin a tancului
t
= 1,025 3
m
av = 0,11 - factor de acceleratie
pv = 0,25bar

p = p1 = 9,81 * 3,9 * 1,025 * (1 + 0,11) + 100 * 0,25 = 68,53 [ kN / m 2 ]


p = p1 = 9,81 * [ h1 * cos + ( 0,3 * b + y ) * sin ] + 100 * pv [kN / m 2 ]
b=5,2 [m] latimea tancului
y=0
p = p1 = 68,53[kN / m 2 ]
t1 =1,1 * 0,85 *

68,53 *1,0 +1,27 = 9,01[ mm]

t k = 0,1 * t + 0,5 = 0,1 * 7,74 + 0,5 = 1,27[mm] - adios pentru coroziune


t 2 = 0,9 * a * p2 * k + t K = [mm]
p2 = 9,81 * h2 = 9,81 * 6,4 = 62,78[kN / m 2 ] [parag. 4,D.2]
h2 = h1 + 2,5 = 3,9 + 2,5 = 6,4[m]
t 2 = 0,9 * 0,85 * 62,78 * 1,0 +1,106 = 7,17 [ mm]

t k = 0,1 * t + 0,5 = 0,1 * 6,06 + 0,5 = 1,106[mm]


-grosimea critica
t ' krit = t krit * 1

z
e0

z=3,9 [m] - distanta campului de placa fata de intersectia centurii cu lacrimare


e0 = 0,52 H = 0,52 * 15,16 = 7,88[ m] - distanta de la axa neutral la intersectia
centurii cu lacrimara;
t
t krit = c * a *
+ t k -grosimea critica
E * Fi
c=527 - pentru sistem longitudinal

L =

120
= 120[ kN / mm 2 ]
k

- tensiune de compresiune maxima data de

momentul de incovoiere longitudinal;


E = 2,06 * 10 5 [ N / mm 2 ]
[parag. 3,F.1] modul de elasticitate pentru otel
F1 = 1,0
[parag. 3,F.1] factor de corectie pentru rezemarea pe margine
L
120
tkrit = c * a *
+ tk = 527 * 0,85 *
+ 1,581 = 12,39[m]
E * F1
2,06 * 105 *1,0
t k = 0,1 * t + 0,5 = 0,1 * 10,81 + 0,5 = 1,581[ mm]

Admitem t=13,0[mm]
Intariturile longitudinale ale peretelui inclinat din tancul antiruliu [parag. 9,B]+
[parag. 23,B.5]
W = m * a * l 2 * p [cm3 ];

adm = t B + z *

B +D
[ N / mm 2 ] - tensiunea admisibila
H

L 230
180,4 230

t = 0,8 +
= 0,8 +
> t max [ N / mm 2 ]
*
*
450 k
450 1,0

230
t max =
= 230 [ N / mm 2 ]
k
Cea mai mare tensiune normala longitudinala L ca urmare a incovoierii
longitudinalei in tabla lacrimara la intersectia cu centura;
6
6
d = L max = p = *175 = 150[ N / mm 2 ]
7
7
Cea mai mare tensiune normala longitudinala L ca urmare a incovoierii
longitudinalei in invelisul fundului
B = 0,8 * max = 120 [ N / mm 2 ]

1. z = D 1,7 1,71sin 20 =15,16 1,7 1,71sin 20 =12,88[m]


adm = 230 +120 12,88 *
m=

83,3

83,3

120 +150
= 120,61[ N / mm 2 ]
15,16

= 0,69

adm 120,61
mmin = k * n = 1,0 * 0,55 = 0,55
2. z = D 1,7 2,56 sin 20 =15,16 1,7 2,56 sin 20 =12,58 [ m]
adm = 230 +120 12,58 *
m=

83,3

120 +150
= 129,95 [ N / mm 2 ]
15,16

83,3
= 0,641
129,95

adm
mmin = k * n = 1,0 * 0,55 = 0,55
3. z = D 1,7 3,41sin 20 =15,16 1,7 3,41sin 20 =12,294 [ m]
adm = 230 +120 12,294 *
m=

83,3

120 +150
= 131,04 [ N / mm 2 ]
15,16

83,3
= 0,635
131,04

adm
mmin = k * n = 1,0 * 0,55 = 0,55
4. z = D 1,7 4,26 sin 20 = 15,16 1,7 4,26 sin 20 = 12,003[m]

adm = 230 +120 12,003 *


m=

83,3

120 +150
= 136,23[ N / mm 2 ]
15,16

83,3
= 0,611
136,23

adm
mmin = k * n = 1,0 * 0,55 = 0,55
5. z = D 1,7 5,11sin 20 =15,16 1,7 5,11sin 20 =11,713[m]
adm = 230 +120 11,713 *
m=

83,3

120 +150
= 141,4 [ N / mm 2 ]
15,16

83,3
= 0,589
141,4

adm
mmin = k * n = 1,0 * 0,55 = 0,55
6. z = D 1,7 5,96 sin 20 =15,16 1,7 5,96 sin 20 = 11,422 [m]
adm = 230 +120 11,422 *
m=

83,3

120 +150
=146,22[ N / mm 2 ]
15,16

83,3
= 0,569
146,22

adm
mmin = k * n = 1,0 * 0,55 = 0,55 < 0,569
p = p1
[parag. 4,D.1]
2
I. p = p1 = 9,81 * h1 * * (1 + av ) + 100 * pv [kN / m ] comform [parag. 4,D.1]
av - factor de acceleratie
pv - presiunea ventilului de siguranta [bar]

h1 - distanta centrului de incarcare fata de planul orizontal ce limiteaza

superior tancul;
p presiunea de proiectare;
1. h1 = 1,7 +1,71sin 20 = 2,285[m]
p = p1 = 9,81 * 2,285 * 1,025 * (1 + 0,11) + 100 * 0,25 = 50,50 [kN / m 2 ]
2. h1 = 1,7 + 2,56 sin 20 = 2,576[m]
p = p1 = 9,81 * 2,576 *1,025 * (1 + 0,11) + 100 * 0,25 = 53,75 [kN / m 2 ]
3. h1 = 1,7 + 3,41sin 20 = 2,867[ m]
p = p1 = 9,81 * 2,867 * 1,025 * (1 + 0,11) + 100 * 0,25 = 57,0 [kN / m 2 ]
4. h1 = 1,7 + 4,26 sin 20 = 3,16[m]
p = p1 = 9,81 * 3,16 *1,025 * (1 + 0,11) + 100 * 0,25 = 60,27 [kN / m 2 ]
5. h1 = 1,7 + 5,11sin 20 = 3,45[m]
p = p1 = 9,81 * 3,45 * 1,025 * (1 + 0,11) + 100 * 0,25 = 63,51 [kN / m 2 ]
6. h1 = 1,7 + 5,96 sin 20 = 3,74[m]
p = p1 = 9,81 * 3,74 * 1,025 * (1 + 0,11) + 100 * 0,25 = 66,74 [kN / m 2 ]
2
II. p = p1 = 9,81 * [ h1 * cos + ( 0,3 * b + y ) * sin ] + 100 * pv [kN / m ]
y- distanta centrului de incarcare fata de planul central longitudinal al tancului
b latimea superioara a tancului
- unghi de canarisire pentru proiectare
1. y = 3,9 1,71cos 20 = 2,294[m]
p = p1 = 9,81 * 1,025[ 2,285 * cos 20 + ( 0,3 * 0,85 + 2,294) * sin 20] + 100 * 0,25 = 63,25 [kN / m 2 ]
2. y = 3,9 2,56 cos 20 =1,096[m]

p = p1 = 9,81 * 1,025[ 2,285 * cos 20 + ( 0,3 * 0,85 + 1,096) * sin 20] + 100 * 0,25 = 59,13 [kN / m 2 ]
3. y = 3,9 3,41cos 20 = 0,698[ m]
p = p1 = 9,81 * 1,025[ 2,285 * cos 20 + ( 0,3 * 0,85 + 0,698) * sin 20] + 100 * 0,25 = 57,76 [kN / m 2 ]
4. y = 3,9 3,16 cos 20 = 0,932[m]
p = p1 = 9,81 * 1,025[ 2,285 * cos 20 + ( 0,3 * 0,85 + 0,932) * sin 20] + 100 * 0,25 = 58,56 [kN / m 2 ]
5. y = 3,9 3,45 cos 20 = 0,66[m]
p = p1 = 9,81 * 1,025[ 2,285 * cos 20 + ( 0,3 * 0,85 + 0,66 ) * sin 20] + 100 * 0,25 = 57,63 [kN / m 2 ]
6. y = 3,9 3,74 cos 20 = 0,388[m]
p = p1 = 9,81 * 1,025[ 2,285 * cos 20 + ( 0,3 * 0,85 + 0,388) * sin 20] + 100 * 0,25 = 56,70 [kN / m 2 ]
1. W = 0,690 * 0,85 * 2,55 2 * 63,25 = 241,22 [cm 3 ];
2. W = 0,641 * 0,85 * 2,55 2 * 59,13 = 209,50 [cm 3 ];
3. W = 0,635 * 0,85 * 2,55 2 * 57,76 = 202,72 [cm 3 ];
4. W = 0,611 * 0,85 * 2,55 2 * 58,56 =197,76 [cm 3 ];
5. W = 0,589 * 0,85 * 2,55 2 * 57,63 = 187,61[cm 3 ];
6. W = 0,569 * 0,85 * 2,55 2 * 56,70 =178,32 [cm 3 ];

Cadrul peretelui inclinat din tancul antiruliu [parag. 23,B.7]+ [parag. 12,B.3]
W1 = 0,55 * a * l 2 * p * k [cm3 ]; - modul de rezistenta
W2 = 0,44 * a * l 2 * p * k [cm3 ]; - modul de rezistenta
p = p1 [parag. 4,D.1.1] presiune de proiectare
h2 = 3,9 + 2,5 = 6,4[m] - distanta dintre centrul sarcinii si marginea superioara a
conductei de prea plin
p2 = 9,81* 6,4 = 62,78 [kN / m 2 ] - presiunea statica macima de proiectare
I. h1 = 1,7 + 2,895 sin 20 = 2,69[m] - distanta centrului de incarcare fata de
planul orizontal ce limiteaza superior tancul
p = p1 = 9,81 * 2,69 * 1,025 * (1 + 0,11) + 100 * 0,25 = 55,02 [kN / m 2 ]
II. h1 = 1,7 + 2,895 sin 20 = 2,69 [m]
p1 = 9,81 * [ h1 * cos + ( 0,3 * b + y ) * sin ] + 100 * pv [kN / m 2 ]
p1 = 9,81 * 1,025[ 2,69 * cos 20 + ( 2,1 + 0) * sin 20] + 100 * 0,25 = 57,66 [kN / m 2 ]
Se vede ca W2 < W1
W1 = 0,55 * 2,55 * 5,12 * 57,66 * 1,0 = 2104[cm3 ];
Sectiunea transversala a inimi grinzilor de incrucisare
AW 1 = 0,05 * a * l * p * k = 0,05 * 2,55 * 5,1 * 57,66 * 1,0 = 37,50 [cm 2 ]

Traversele intarite de punte din tancul antiruliu [parag. 10,B.1]+ [parag. 4,B si C]+
[parag. 23,B.7]+ [parag. 12,B.3]
W1 = c * a * l 2 * p * k [cm3 ]; - modul de rezistenta a traverselor si longitudinalelor
puntii
p sarcina pe punte
p = pD sau p = pDA sau p = pL
p D = p0 *

10 * T

(10 + z T ) * H

* C a [ kN / m 2 ]

Ca = 1,0 factor (tabelul 4.1)

p 0 = 28,35[ kN / m 2 ]

z=H
p D = 28,35 *

10 * 11,2
* 1,0 = 15,0 [ kN / m 2 ]
(10 +15,16 11,2) *15,16

pDA = pD * n
z H
n =1
= 1,0 (pentru ca z=H)
10
pDA = pD
pL (folosit pentru punti de incarcare)

c=0,55;
l=5,1 [m]
a=2,55 [m]
W1 = 0,55 * 2,55 * 5,12 * 32,22 * 1,0 = 1175 [cm 3 ];
AW = 0,05 * a * l * p * k = 0,05 * 2,55 * 5,1 * 32,22 *1,0 = 20,95[cm 2 ]

p1 = 9,81 * 1,025[ 0 + 2,1 * sin 20] + 100 * 0,25 = 32,22 [kN / m 2 ]

Longitudinalele de punte [parag. 10,B.2]+ [parag. 9,B]


Modulul de rezistenta al longitudinalelor puntilor nu trebuie sa fie mai mic de:
W = m * a * l 2 * p [cm3 ];

adm = 230 +120 15,16 *


83,3

m=

120 +150
= 80 [ N / mm 2 ] -tensiunea admisibila
15,16

83,3
=1,04 (intariturile longitudinale ale peretelui inclinat)
80

adm
a=0,85 [m]-distanta intercostala;
l=2,55 [m]
p = p D = 15,0 [ kN / m 2 ] -presiunea de proiectare;
W1 = 1,04 * 0,85 * 2,55 2 * 15,0 = 86,22 [cm 3 ];

W1 = 0,55 * a * l 2 * p * k [cm3 ];
W2 <W1
p2 < p1
W2 = 0,44 * a * l 2 * p2 * k [cm3 ];
p = p1 sau p = pd [parag. 4,D]
p2 = p [parag. 4,D.1]
I h1 = 0 p1 = 25[kN / m 2 ] - inaltimea pana la puntea inferioara;
II h1 = 0 p1 = 9,81 * [ 0 * cos 20 + ( 2,1 + 0 ) sin 20] + 100 * 0,25 = 32,22 [kN / m 2 ]
p 2 = 25[kN / m 2 ]
W1 = 0,55 * 0,85 * 2,552 * 32,22 = 97,95[cm3 ];
HP 160x7(14,60;106,2;1,3)
850
= 18,12 [ mm]
610
=106,2 +1,3(18,12 7) =120,66[cm3 ];

t e = 13 *
Wef

Longitudinalele de bordaj in tancul antiruliu [parag. 9,B]


W = m * a * l 2 * p [cm3 ];

m=

83,3

adm
p = pd partial umplute
p = ps [parag. 4,B.2.1]-sarcina exterioara a bordului;

10
* [kN / m 2 ];
10 + z T
p 0 = 28,35[ kN / m 2 ]

ps = p0 * (1 + b) *

b=0;

=1 -factor de multiplicare pentru reducerea sectiunii in zona prova;


1. z = H 0,85 =15,16 0,85 =14,31[m]
10
* 1,0 = 21,63 [ kN / m 2 ];
10 +14,31 11,2
2 z = H 1,7 =15,16 1,7 =13,46[m]
10
ps = 28,35 *
* 1,0 = 23,12 [kN / m 2 ];
10 +13,46 11,2
3 z = H 2,55 =15,16 2,55 =12,61[m]
10
ps = 28,35 *
* 1,0 = 24,85 [kN / m 2 ];
10 +12,61 11,2
ps = 28,35 *

B +D
[ N / mm 2 ] -tensiunea admisibila;
H
t = 230 [ N / mm 2 ] -tensiuni totala din inconvoierea longitudinala si locala;
d = 150 [ N / mm 2 ] ;
B = 120 [ N / mm 2 ] -cea mai mare tensiune normala longitudinala ca urmare a
inconvoierii longitudinale in invelisul fundului;
adm = t B + z *

1. z =14,31[ m]
adm = 230 +120 14,31 *
m=

83,3

adm

83,3
= 0,876 > 0,700
95,14

2. z =13,46 [ m]
adm = 230 +120 13,46 *
m=

83,3

adm

adm = 230 +120 12,61 *


83,3

adm

120 +150
= 110,28 [ N / mm 2 ]
15,16

83,3
= 0,755 > 0,700
110,28

3. z =12,61[ m]

m=

120 +150
= 95,14 [ N / mm 2 ]
15,16

120 +150
= 125,42 [ N / mm 2 ]
15,16

83,3
= 0,664 < 0,700
125,42

m =0,7

1. W = 0,876 * 0,85 * 2,55 2 * 21,63 =104,73 [cm 3 ];


2. W = 0,755 * 0,85 * 2,55 2 * 23,12 = 96,48 [cm 3 ];
3. W = 0,700 * 0,85 * 2,55 2 * 24,85 = 96,14 [cm 3 ];
Coaste intarite in tancul antiruliu [parag. 9,B.4]
W = 0,6 * e * l 2 * p * k [cm3 ];

AW = 0,061 * e * l * p * k [cm 2 ]; -sectiunea recomandata a inimii;


e = 2,55m -distanta
l = 2,55m

dintre coastele cadru;

ps = p0 * (1 + b) *
ps = 28,35 *

10
* [kN / m 2 ];
10 + z T

10
* 1,0 = 23,95 [kN / m 2 ];
10 +13,035 11,2

z = 5,787 + 5,123 +

b =0

4,250
= 13,035 [m]
2

W = 0,6 * 2,55 * 2,552 * 23,95 = 238,27 [cm3 ];

AW = 0,061 * 2,55 * 2,55 * 23,95 = 9,5[cm 2 ];

Rama transversala a gurii de magazie [parag. 10,B.4]


Modul de rezistenta a curentului:
W = c * e * l 2 * p * k [cm3 ];

AW = 0,05 * e * l * p * k [cm2 ];
c = 0,95

l = 17 m ;
p =15,0 [ kN / m 2 ]; -sarcina pe punte

e* p =

1 1
9,1 + 17
* 17 * 8,5 + 2,55 *
* 15 = 93,08 [ kN / m 2 ];

17 2
2

W = 0,55 * 1,0 * 17 2 * 93,08 =14795[cm 3 ];

AW = 0,05 * 93,08 * 17 * 1,0 = 79,12[cm 2 ] -aria sectiunii inimii pe reazeme;

S-ar putea să vă placă și