Sunteți pe pagina 1din 18

BREVIAR DE CALCUL CORP III

EVALUAREA INCARCARILOR
Greutatea panouri de acoperis
Pp
13.15
daN/mp
Ppane
19.725
daN/m
Prigle
26.3
daN/m
Incarcarile din zapada
-conform CR 1-1-3/2006
Sn= i Ce Ct S0,k
unde:
Ce coeficient de expunere al amplasamentului;
Ct coeficient termic;
S0,k valoarea caracteristica a incarcarilor din zapada pe sol [kN/mp], an amplasament.
Zona : Tg.Secuiesc
S0,k=
200

daN/mp

Valorile coeficientului de expunere Ce


Tipul
expunerii
Completa
Pariala
Redusa
1=0.8
1
Sn
Sc
Pz

Ce
0.8
0.1
1.2

0.80
128.00
179.20

daN/mp
daN/mp

268.8 daN/m

Incarcari de vant
-conform NP 082/2004
W(z)=qref*Ce(z)*Cp
unde:
qref-presiunea de referinta a vantului
Ce(z)- factor de expunere de iniltimea asupra terenului
Cp- coeficinet aerodinamic de presiune
qref
[daN/mp]
60

W(D)n
W(D)c
W(E)n
W(E)c

Ce(z)
1.96

94.08
112.90
-35.28
-42.34

Cp
Zona D
0.8

Cp
Zona E
-0.3

daN/mp
daN/mp
daN/mp
daN/mp

Calculul incarcarilor pe rigle


l -travea
Rigle

6.00 m
l
6.00

W(D)
[daN/m]
225.79

W(E)
[daN/m]
-84.67

n
1.2

DIMENSIONAREA SECTIUNII PANEI


Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Pana]
Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
566
5
0
-7275.2 *
12
5
0
3471.6 *
16
5
0
3471.3 *
566
5
0 *
-2603.7
461
5
0 *
1726.1
887
5
0 *
*
919
5
0.056
-1591.4
113.2
566
5
0 *
*
561
5
0 *
*
453
5
2.944
-2107.3
0.7
463
5
2.944
-2110.3
0.6
563
5
2.944
-2111.3
-0.8
568
5
2.944
-2091.5
0
414
5
2
345.6
-3.4
549
5
0
345.3
3.4
566
5
0
-7275.2
-2603.7
443
5
0
809.1
1272.7

Qz
Mx
[daN] [daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-1900 *
1898
0
*
-0.3
*
0.4
77
0
77.3
0
-77
0
-77.1
0
1044
0
-1044
0
-764.7
-0.3
538.3
-0.1

My
[daNm]
*
*
*
*
*
*
917.4
*
*
-979.9
-980
-980
-980.3
1004.9
1004.8
579.9
47.8

Mz
[daNm]
*
*
*
*
*
*
1
*
*
-0.1
0
-0.1
0.6
5.5
5.5
-141.1
52

Solicitari de bare [Linear,Seism+, Pana]


Distanta
Nx
Bara
Sec
[m]
[daN]
566
5
0
-7237.3
12
5
0
3508
16
5
0
3507.8
566
5
0 *
461
5
0 *
887
5
0 *
919
5
0.056
-1573.6
566
5
0 *
561
5
0 *
453
5
2.944
-2107.1
463
5
2.944
-2110.2
563
5
2.944
-2111.1
568
5
2.944
-2091.3
414
5
2
348.1
549
5
0
347.8
566
5
0
-7237.3
443
5
0
832.6

Qz
Mx
[daN] [daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-1898 *
1899
0
*
-0.3
*
0.4
77
0
77.3
0
-77
0
-77.1
0
1044
0
-1044
0
-763
-0.3
540.2
-0.1

My
[daNm]
*
*
*
*
*
*
917.4
*
*
-979.9
-979.9
-980
-980.3
1004.9
1004.9
580
47.9

Mz
[daNm]
*
*
*
*
*
*
1.4
*
*
-0.1
0
-0.1
0.6
5.6
5.6
-140.1
52.5

Qz
Mx
[daN] [daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-1901 *
1896
0
*
-0.3
*
0.4
77
0
77.3
0
-77
0
-77.1
0
1044
0
-1044
0
-766.3
-0.3
536.5
-0.1

My
[daNm]
*
*
*
*
*
*
917.3
*
*
-980
-980
-980.1
-980.4
1004.8
1004.8
579.8
47.8

Mz
[daNm]
*
*
*
*
*
*
0.5
*
*
-0.1
0
-0.1
0.6
5.4
5.4
-142.1
51.4

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Pana]


Distanta
Nx
Bara
Sec
[m]
[daN]
566
5
0
-7313.1
12
5
0
3435.2
16
5
0
3434.9
566
5
0 *
461
5
0 *
887
5
0 *
919
5
0.056
-1609.1
566
5
0 *
561
5
0 *
453
5
2.944
-2107.5
463
5
2.944
-2110.5
563
5
2.944
-2111.6
568
5
2.944
-2091.8
414
5
2
343.1
549
5
0
342.8
566
5
0
-7313.1
443
5
0
785.7

Qy
[daN]
*
*
*
-2585
1740.7
*
124.2
*
*
0.7
0.6
-0.8
0
-3.3
3.5
-2585
1286.8

Qy
[daN]
*
*
*
-2622.3
1711.5
*
102.2
*
*
0.7
0.5
-0.8
0
-3.5
3.3
-2622.3
1258.7

= Mx/Wx+My/Wy < R
Mx
[daNcm]
100490

My
1.1*R
[daNcm] [daN/cm]
14210
3350

Se alege profil Z 210/2.5 avand rezistenta materialului S350GD


Wx
[cm]
55.8

Wy
[cm]
11.1

<

R
[daN/cm]
3081.076
3350

Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Rigle pereti]


Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
506
1
0
410.5
-0.7
236
1
6
522.8
-237.1
515
1
0
*
*
407
1
0
*
*
189
1
3
-212
-46.2
197
1
3
-211.9
46.2
228
1
0
522.8
237.1
236
1
6
522.8
-237.1
189
1
3
-212
-46.2
197
1
3
-211.9
46.2
190
1
0
-104.5
705.3
196
1
6
-104.9
-705.3

Qz
Mx
My
Mz
[daN] [daNm] [daNm] [daNm]
-294.6
0
49.8
33.9
123
0
155.4 166.1
*
-0.1 *
*
*
0.1 *
*
2.7
0
-61.1 -449.4
-2.7
0
-61.1 -449.4
-123
0
155.4 166.1
123
0
155.4 166.1
2.7
0
-61.1 -449.4
-2.7
0
-61.1 -449.4
-107.9
0
111.6 808.9
107.9
0
111.6 808.9

Solicitari de bare [Linear,Seism+,Rigle pereti]


Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
506
1
0
411.7
-0.5
236
1
6
525.7
-237
515
1
0
*
*
407
1
0
*
*
189
1
3
-203.6
-46
197
1
3
-203.6
46.3
228
1
0
525.8
237.1
236
1
6
525.7
-237
189
1
3
-203.6
-46
197
1
3
-203.6
46.3
190
1
0
-88.3
705.4
196
1
6
-88.6
-705.3

Qz
Mx
My
Mz
[daN] [daNm] [daNm] [daNm]
-291.1
0
50.2
34.1
123.2
0
156 166.3
*
-0.1 *
*
*
0.1 *
*
2.8
0
-61.1 -449.1
-2.6
0
-61.1 -449.1
-122.8
0
156.1 166.3
123.2
0
156 166.3
2.8
0
-61.1 -449.1
-2.6
0
-61.1 -449.1
-107.8
0
111.8 809.2
108
0
111.8 809.2

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Rigle pereti]


Distanta
Nx
Qy
Qz
Mx
My
Mz
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
[daN] [daNm] [daNm] [daNm]
506
1
0
409.2
-0.8
-298
0
49.3
33.6
236
1
6
519.9
-237.1 122.8
0
154.7 165.8
515
1
0
*
*
*
-0.1 *
*
407
1
0
*
*
*
0.1 *
*
189
1
3
-220.3
-46.3
2.6
0
-61.1 -449.8
197
1
3
-220.3
46
-2.8
0
-61.1 -449.8
228
1
0
519.9
237 -123.2
0
154.8 165.8
236
1
6
519.9
-237.1 122.8
0
154.7 165.8
189
1
3
-220.3
-46.3
2.6
0
-61.1 -449.8
197
1
3
-220.3
46
-2.8
0
-61.1 -449.8
190
1
0
-120.8
705.3
-108
0
111.3 808.5
196
1
6
-121.1
-705.4 107.9
0
111.3 808.5
Mx
[daNcm]
80920

My
R
[daNcm] [daN/cm]
15610
3350

Se alege profil C 200/2.5 avand rezistenta materialului S350GD


Wx
[cm]
53.32

Wy
[cm]
11.05

<

R
[daN/cm]
2930.299
3350

1.1*R

DIMENSIONAREA RIGLEI TRANSVERSALA

Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Grinda]


Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
148
2
0 -14133.9 *
155
2
0
-14127 *
91
2
1.5
287.9
-90.2
159
2
0*
-4379.2
94
2
0*
4185
173
2
0*
4185
39
2
0 -2272.3
103
42
2
0 -2270.9
-103
118
2
1.5 -4829.9
213.5
121
2
1.5 -4830.3
-213.3
173
2
0*
*
94
2
0*
*
84
2
0*
*
85
2
1.5
287.3
90.5
90
2
0*
*
91
2
1.5
287.9
-90.2
163
2
0*
*
164
2
0 -3082.7
-160.7
169
2
0*
*
170
2
0 -3085.2
160.8
118
2
1.5 -4829.9
213.5
121
2
1.5 -4830.3
-213.3
46
2
0 -4501.7
-331.6
94
2
0 -13159.3
4185

Qz
[daN]
*
*
-1598.4
*
*
*
-9318.5
-9318.5
9532.7
9532.6
*
*
*
-1598.5
*
-1598.4
*
1798.3
*
1798.1
9532.7
9532.6
-6444.6
1345.3

Mx
[daNm]
*
*

My
[daNm]
*
*

-0.6
*
*
*

*
*
-20861.1

*
*
*
-0.5
0.5
-1.6
1.6
-47 *
48 *

*
0.6
*
-0.6
*
-0.7
*
0.7
-1.6
1.6
-7.1
48

Solicitari de bare [Linear,Seism+, Grinda]


Distanta
Nx
Qy
Qz
Mx
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
[daN] [daNm]
148
2
0
-14111.5
*
*
*
155
2
0
-14104.7
*
*
*
91
2
1.5
308.5
-89.9
-1595.7
-0.6
159
2
0
*
-4354.6
*
*
94
2
0
*
4233.7
*
*
173
2
0
*
4233.7
*
*
39
2
0
-2269.1
105.4
-9317
-0.5
42
2
0
-2267.7
-100.7
-9317
0.5
118
2
1.5
-4826.7
215.8
9534.2
-1.6
121
2
1.5
-4827.1
-211
9534.1
1.6
173
2
0
*
*
*
-47
94
2
0
*
*
*
48
84
2
0
*
*
*
*
85
2
1.5
307.9
90.8
-1595.8
0.6
90
2
0
*
*
*
*
91
2
1.5
308.5
-89.9
-1595.7
-0.6
163
2
0
*
*
*
*
164
2
0
-3062.1
-160.4
1801
-0.7
169
2
0
*
*
*
*
170
2
0
-3064.6
161.1
1800.9
0.7
118
2
1.5
-4826.7
215.8
9534.2
-1.6
121
2
1.5
-4827.1
-211
9534.1
1.6
159
2
0 -13105.6 -4354.6 -863.4
14.4
94
2
0 -13156.8
4233.7 1346.8
48

Mz
[daNm]
186.8
*
*
*

20030.1
20030.1
31258
31259
*
*
-20861.4 *
-20861.5
-20861.1 *
-24845
-20842.1 *
-20855.7
-20841.7 *
-21012
32254
32253
4098.3
-16418.7

My
[daNm]
*
*
-20859
*
*
*
20046
20046
21597.5
21597.1
*
*
-20859.4
-20859.4
-20859
-20859
-23843
-20853.7
-20839.6
-20853.3
32153
32158
-16383.5
-16417.9

-3.1
3.1
9.3
-9.3

-187
186.8
-200.1
199.9
9.3
-9.3
-604.6
665.7

Mz
[daNm]
*
*
186.9
*
*
*
-3.1
3.2
9.4
-9.3
*
*
*
-186.9
*
186.9
*
-200
*
200
9.4
-9.3
-600.4
667.1

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Grinda]


Distanta
Nx
Qy
Qz
Mx
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
[daN] [daNm]
148
2
0
-14156.4
*
*
*
155
2
0
-14149.4
*
*
*
91
2
1.5
267.3
-90.5
-1601.2
-0.6
159
2
0
*
-4403.7
*
*
94
2
0
*
4136.4
*
*
173
2
0
*
4136.4
*
*
39
2
0
-2275.5
100.6
-9320
-0.5
42
2
0
-2274.1
-105.4
-9320
0.5
118
2
1.5
-4833.1
211.1
9531.2
-1.6
121
2
1.5
-4833.5
-215.7 9531.1
1.6
173
2
0
*
*
*
-47
94
2
0
*
*
*
48
84
2
0
*
*
*
*
85
2
1.5
266.8
90.2
-1601.3
0.6
90
2
0
*
*
*
*
91
2
1.5
267.3
-90.5
-1601.2
-0.6
163
2
0
*
*
*
*
164
2
0
-3103.3
-161
1795.5
-0.7
169
2
0
*
*
*
*
170
2
0
-3105.8
160.5
1795.3
0.7
118
2
1.5
-4833.1
211.1
9531.2
-1.6
121
2
1.5
-4833.5
-215.7 9531.1
1.6
46
2
0 -4525.9
-333.7 -6445.7
-7.1
94
2
0 -13161.9
4136.4 1343.8
48

My
[daNm]
*
*
-20863.2
*
*
*
20014.2
20014.2
21565.7
21565.3
*
*
-20863.5
-24845
-20863.2
-20863.2
-23254.6
-20857.8
-20843.8
-20857.5
32243
32158
4091.3
-16419.4

Mz
[daNm]
*
*
186.7
*
*
*
-3.2
3.1
9.3
-9.4
*
*
*
-187.1
*
186.7
*
-200.2
*
199.8
9.3
-9.4
-609.8
664.3

Zona vutei
Mmaxr
[daNcm]
3225400

R
[daN/cm]
2100

Wnec
[cm]
1535.9

Lv

2.4 m

ho

44.68 mm

Se alege profil IPE 360 cu dimensiuni:

Profil IPE 360 + Rigidizari

hi
360 mm
t
12.7 mm
ti
8 mm
b
170 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
71.98 cm
Wx
939.86 cm
Ix
18111.03 cm4
Wy
122.52 cm
Iy
1041.45 cm4

hi
560 mm
t
12.7 mm
ti
8 mm
b
190 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
93.06 cm
Wx
2428.24 cm
Ix
71074.60 cm4
Wy
153.07 cm
Iy
1454.21 cm4

Zona in camp
ho

Mmaxc
[daNcm]
2484500

R
[daN/cm]
2100

39.21 mm

Wnec
[cm]
1183.1

Se alege profil IPE 360 cu dimensiuni:

Profil IPE 360 + Rigidizari

hi
360 mm
t
12.7 mm
ti
8 mm
b
170 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
71.98 cm
Wx
939.86 cm
Ix
18111.03 cm4
Wy
122.52 cm
Iy
1041.45 cm4

hi
480 mm
t
12.7 mm
ti
8 mm
b
190 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
86.66 cm
Wx
1451.03 cm
Ix
36667.47 cm4
Wy
153.04 cm
Iy
1453.87 cm4

Verificarea de rezistenta
Grinda solicitat la compresiune cu incovoiere
Grinda vuta mare
Nmax
[daN]
14156.4

M
[daNcm]
3225400

A
[cm]
93.06

<

Nmax
[daN]
14156.4

M
[daNcm]
510170

A
[cm]
71.98

<

Nmax
[daN]
14156.4

M
[daNcm]
2484500

A
[cm]
86.66

<

W
[cm]
2428.24

R
[daN/cm
1480.4
2100

W
[cm]
939.856

R
[daN/cm
739.49
2100

W
[cm]
1451.03

R
[daN/cm
1875.6
2100

Grinda vuta mica

Grinda constanta

DIMENSIONAREA RIGLEI TRANSVERSALA ax-1, ax-10

Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Grinda ax-1,ax-10]


Distanta
Nx
Qy
Qz
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
[daN]
37
2
0
938.1
249.3 -1127.2
57
2
0
10251.5
*
*
66
2
0
10241.9
*
*
78
2
0
*
-2822.1
*
96
2
0
*
2848.5
*
68
2
0
4167.4
165.2 -2727.8
77
2
0
4158.5
-165.4 -2727.7
147
2
0.981
9299.2
293.3
2256.7
156
2
0.981
9296.3
-294.1 2256.6
66
2
0
*
*
*
57
2
0
*
*
*
78
2
0.028
6154.7 -2822.1 -2395.7
96
2
0.028
6145.4
2848.5 -2403.1
157
2
0
8261.9 -2403.2
2036
175
2
0
8255
2418.2 2032.8
68
2
0
4167.4
165.2 -2727.8
77
2
0
4158.5
-165.4 -2727.7
175
2
0.028
8254.8
2418.2
2035
157
2
0.028
8261.7 -2403.2 2038.2
Solicitari de bare [Linear,Seism+, Grinda ax-1,ax-14]
Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
37
2
0
954.5
251
57
2
0
10277.3
*
66
2
0
10267.7
*
78
2
0
*
-2790.6
96
2
0
*
2880.2
68
2
0
4199.1
169.1
77
2
0
4190.2
-161.5
147
2
0.981
9330.9
297.2
156
2
0.981
9328.1
-290.2
66
2
0
*
*
57
2
0*
*
78
2
0.028
6167.9 -2790.6
96
2
0.028
6158.5
2880.2
157
2
0
8275 -2371.7
175
2
0
8268.1
2450
68
2
0
4199.1
169.1
77
2
0
4190.2
-161.5
175
2
0.028
8267.9
2450
157
2
0.028
8274.9 -2371.7

Mx
[daNm]
-37.9
*
*
*
*
-117.4
117.4
91.3
-91.4
-189.7
189.8
42.2
-42.4
-39.3
39.3
-117.4
117.4
39.3
-39.3

Qz
Mx
[daN] [daNm]
-1124.4
-37.9
*
*
*
*
*
*
*
*
-2725.2 -116.5
-2725.1 118.4
2259.3
92.2
2259.2
-90.4
*
-188
*
191.5 *
-2393.6
42.2
-2400.9
-42.4
2038.1
-39.3
2035
39.3
-2725.2
-116.5
-2725.1
118.4
2037.2
39.3
2040.3
-39.3

My
[daNm]
1414.5
*
*
*
*
3104.9
3104.6
1937.4
1937.3
*
*
-2290.3
-2290.2
-2292.2
-2291.8
3104.9
3104.6
-2234.6
-2235

Mz
[daNm]
-94.9
*
*
*
*
180.5
-178.3
-37.4
36.7
*
*
1423.3
-1425.1
1382.8
-1385.4
180.5
-178.3
-1453.4
1450.4

My
[daNm]
1422.8
*
*
*
*
3111.6
3111.3
1944.1
1944
*

Mz
[daNm]
-94.1
*
*
*
*
182.9
-175.9
-35
39.1
*
*

-2290
-2289.8
-2291.9
-2291.5
3111.6
3111.3
-2234.3
-2234.6

1423.7
-1424.8
1383.1
-1385.1
182.9
-175.9
-1452.7
1451

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Grinda ax-1,ax-14]


Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
37
2
0
921.6
247.6
57
2
0
10225.8
*
66
2
0
10216.2
*
78
2
0
*
-2853.7
96
2
0
*
2816.7
68
2
0
4135.6
161.3
77
2
0
4126.7
-169.3
147
2
0.981
9267.5
289.4
156
2
0.981
9264.6
-298
66
2
0
*
*
57
2
0*
*
78
2
0.028
6141.6 -2853.7
96
2
0.028
6132.3
2816.7
157
2
0
8248.8 -2434.8
175
2
0
8241.8
2386.4
68
2
0
4135.6
161.3
77
2
0
4126.7
-169.3
175
2
0.028
8241.6
2386.4
157
2
0.028
8248.6 -2434.8

ho
Mmax
[daNcm]
311160

R
[daN/cm]
2100

Qz
Mx
[daN] [daNm]
-1130.1
-37.9
*
*
*
*
*
*
*
*
-2730.5 -118.3
-2730.4 116.5
2254
90.4
2253.9
-92.3
*
-191.5
*
188 *
-2397.8
42.2
-2405.2
-42.4
2033.9
-39.3
2030.7
39.3
-2730.5
-118.3
-2730.4
116.5
2032.9
39.3
2036.1
-39.3

13.88 mm
Wnec
[cm]
148.171

Se alege profil IPE 360 cu dimensiuni:


hi
360 mm
t
12.7 mm
ti
8 mm
b
170 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
71.98 cm
Wx
939.86 cm
Ix
18111.03 cm4
Wy
122.52 cm
Iy
1041.45 cm4

Verificarea de rezistenta
Grinda solicitat la compresiune cu incovoiere
Grinda constanta
Nmax
[daN]
16002.9

M
[daNcm]
311160

A
[cm]
71.98

<

W
[cm]
939.856

553.4

R
[daN/cm
2100

My
[daNm]
1406.1
*
*
*
*
3098.1
3097.9
1930.7
1930.5
*

Mz
[daNm]
-95.7
*
*
*
*
178.1
-180.7
-39.8
34.3
*
*

-2290.6
-2290.5
-2292.6
-2292.1
3098.1
3097.9
-2235
-2235.3

1423
-1425.4
1382.5
-1385.7
178.1
-180.7
-1454
1449.7

DIMENSIONAREA STALPULUI

Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Stalp]


Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
317
3
0
-21650.8
*
335
3
0
-21648.8
*
297
3
1.4
8071.3
37.1
315
3
1.4
8070.4
-37.4
335
3
0
*
-543.2
317
3
0
*
543.5
317
3
0
*
*
335
3
0
*
*
240
3
0
*
*
243
3
0*
*
315
3
0*
*
*
297
3
0*
*
*
251
3
2 -11998.5
-2.1
252
3
2 -11997.8
2.2
240
3
2 -11839.2
-146.4
243
3
2 -11839.2
146.3
247
3
2
-7355
539.9
256
3
2
-7355
-539.9
Solicitari de bare [Linear,Seism+, Stalp]
Distanta
Nx
Bara
Sec
[m]
[daN]
317
3
0
-21480.4
335
3
0
-21478.6
297
3
1.4
8241.6
315
3
1.4
8240.7
256
3
0
*
335
3
0
*
317
3
0
*
317
3
0
*
335
3
0
*
240
3
0*
243
3
0*
315
3
0*
297
3
0*
251
3
2 -11987.5
252
3
2 -11986.8
240
3
2 -11838.4
243
3
2 -11838.3
247
3
2
-7307.1
256
3
2
-7307

Qy
[daN]
*
*
41.3
-33.2
-539.3
-539
547.8
*
*
*
*
*
*

Qz
Mx
[daN]
[daNm]
*
*
*
*
-4056.6
48.5
-4056.4
-48.5
*
*
*
*
-4101
*
-4100.8
*
4860.7
*
4860.6 *
-48.5
48.5
-1211.5
3.4
-1211.5
-3.4
4860.7
-1.1
4860.6
1.1
-823.8
-11.2
-823.8
11.2

Qz
Mx
[daN]
[daNm]
*
*
*
*
-4016.3
48.5
-4016.1
-48.4
*
*
*
*
*
*
-4060.7
*
-4060.5
*
4863.2 *
4863.2 *
*
-48.4
*
48.5
-1.7
-1206.4
3.5
2.6
-1206.4
-3.3
-144.8
4863.2
-1.1
148
4863.2
1.2
540.6
-819.3
-11.1
-539.3
-819.3
11.3

My
Mz
[daNm] [daNm]
*
*
*
*
-5679.2
-55.2
-5678.9
55.4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-20145
-17.5
-20145
17.5
32254
146.9
32254
-146.8
-1520.8
-776.7
-1520.7
776.7

My
[daNm]
*
*
-5622.8
-5622.5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-20129
-20129
32254
31253
-1512.4
-1512.3

Mz
[daNm]
*
*
-53
57.5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-17
18
148.6
-145.1
-776
777.4

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Stalp]


Distanta
Nx
Bara
Sec
[m]
[daN]
317
3
0
-21821.1
335
3
0
-21819.1
297
3
1.4
7901
315
3
1.4
7900.1
335
3
0
*
247
3
0
*
317
3
0
*
317
3
0
*
335
3
0
*
240
3
0
*
243
3
0*
*
315
3
0*
*
297
3
0*
*
251
3
2 -12009.6
252
3
2 -12008.9
240
3
2 -11840.1
243
3
2
-11840
247
3
2
-7403
256
3
2
-7403

Mmax
[daNm]
32254

Tmax
[daN]
4863.2

Nmax
[daN]
21821.1

Qy
[daN]
*
*
32.8
-41.6
-547.4
539.3
539.3
*
*
*

Qz
Mx
[daN]
[daNm]
*
*
*
*
-4096.8
48.4
-4096.6
-48.5
*
*
*
*
*
*
-4141.3
*
-4141
*
4858.1
*
4858.1 *
*
-48.5
*
48.4
-2.6
-1216.6
3.3
1.8
-1216.6
-3.5
-148.1
4858.1
-1.2
144.7
4858.1
1.1
539.3
-828.3
-11.3
-540.6
-828.3
11.1

My
Mz
[daNm] [daNm]
*
*
*
*
-5735.6
-57.4
-5735.3
53.2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-20162
-18
-20162
17
31154
145.2
31153
-148.4
-1529.2
-777.4
-1529.2
776

R
[daN/cm]
2100

Se alege profil IPE 360 cu dimensiuni:

Profil IPE 360 + Rigidizari

hi
360 mm
t
12.7 mm
ti
8 mm
b
170 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
71.98 cm
Wx
939.86 cm
Ix
18111.03 cm4
Wy
122.52 cm
Iy
1041.45 cm4

hi
560 mm
t
12.7 mm
ti
8 mm
b
190 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
93.06 cm
Wx
2428.24 cm
Ix
71074.60 cm4
Wy
153.07 cm
Iy
1454.21 cm4

Stalp solicitat la compresiune cu incovoiere


N
[daN]
21821.1

A
Mx
[cm]
[daNcm]
93.06 3225400
<

Wx
[cm]
2428.24

R
[daN/cm]
1562.77
2100

Verificarea conditiei de zveltete


=ls/ix
ls
[cm]
940

ix

[cm]
15.862281 59.26008
<

a=120

Verificarea conditiei de rezistenta


=Tmax/hi*ti <Rf
Tmax
[daN]
4863.2

hi
[cm]
36

ti
[cm]
0.8

<

Rf

Rf
[daN/cm]
1300

168.86

Dimensionarea stalpului A1-1,A2-1


Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Stalp]
Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
317
3
0 -21650.8 *
335
3
0 -21648.8 *
297
3
1.4
8071.3
37.1
315
3
1.4
8070.4
-37.4
335
3
0*
-543.2
317
3
0*
543.5
348
3
0*
*
364
3
0*
*
349
3
0*
*
365
3
0*
*
315
3
0*
*
297
3
0*
*
348
3
1.4
-4236
286.1
364
3
1.4
-4236.2
-286.1
339
3
0
-5538.1
62.4
355
3
0
-5537.9
-62.4
247
3
2
-7355
539.9
256
3
2
-7355
-539.9

Qz
[daN]
*
*

Mx
[daNm]
*
*

-4056.6
-4056.4
*
*
-5104
-5103.7
3352.6
3352.4
*
*
-5104
-5103.7
-168.1
-168.2
-823.8
-823.8

48.5
-48.5
*
*
*
*
*
*
-48.5
48.5
-10.5
10.5
1.6
-1.6
-11.2
11.2

My
[daNm]
*
*
-5679.2
-5678.9
*
*
*
*
*
*
*
*
-7145.6
-7145.2
381.7
381.6
-1520.8
-1520.7

Mz
[daNm]
*
*
-55.2
55.4
*
*
*
*
*
*
*
*
183.1
-183.1
54.1
-54.1
-776.7
776.7

Solicitari de bare [Linear,Seism+, Stalp]


Distanta
Nx
Bara
Sec
[m]
[daN]
317
3
0 -21480.4
335
3
0 -21478.6
297
3
1.4
8241.6
315
3
1.4
8240.7
256
3
0*
335
3
0*
317
3
0*
348
3
0*
364
3
0*
349
3
0*
365
3
0*
315
3
0*
297
3
0*
348
3
1.4
-4222.7
364
3
1.4
-4222.9
339
3
0
-5529.3
355
3
0
-5529.1
247
3
2
-7307.1
256
3
2
-7307

Qy
[daN]
*
*

Qz
[daN]
*
*

41.3
-33.2
-539.3 *
-539 *
547.8 *
*
*
*
*
*
*

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Stalp]


Distanta
Nx
Bara
Sec
[m]
[daN]
317
3
0
-21821.1
335
3
0
-21819.1
297
3
1.4
7901
315
3
1.4
7900.1
335
3
0
*
247
3
0
*
317
3
0
*
348
3
0
*
364
3
0
*
349
3
0
*
365
3
0*
*
315
3
0*
*
297
3
0*
*
348
3
1.4
-4249.3
364
3
1.4
-4249.5
339
3
0
-5546.9
355
3
0
-5546.7
247
3
2
-7403
256
3
2
-7403

*
*
-4016.3
-4016.1

-5053.1
-5052.9
3386.4
3386.2
*
*
295
-277.1
63.9
-60.8
540.6
-539.3

Qy
[daN]
*
*
32.8
-41.6
-547.4
539.3
539.3
*
*
*

Mx
[daNm]

-5053.1
-5052.9
-165.5
-165.5
-819.3
-819.3

48.5
-48.4
*
*
*
*
*
*
*
-48.4
48.5
-10.4
10.6
1.6
-1.5
-11.1
11.3

Qz
Mx
[daN]
[daNm]
*
*
*
*
-4096.8
48.4
-4096.6
-48.5
*
*
*
*
*
*
-5154.9
*
-5154.6
*
3318.9
*
3318.7 *
*
-48.5
*
48.4
277.1
-5154.9
-10.6
-295.1
-5154.6
10.4
60.8
-170.8
1.5
-63.9
-170.8
-1.6
539.3
-828.3
-11.3
-540.6
-828.3
11.1

My
[daNm]
*
*
-5622.8
-5622.5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-7074.4
-7074
385.6
385.5
-1512.4
-1512.3

Mz
[daNm]
*
*
-53
57.5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
192
-174.3
68.1
-40
-776
777.4

My
Mz
[daNm] [daNm]
*
*
*
*
-5735.6
-57.4
-5735.3
53.2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-7216.8
174.3
-7216.4
-192
377.8
40.1
377.7
-68.1
-1529.2
-777.4
-1529.2
776

Mmax
[daNm]
7216.8

Tmax
[daN]
5154.9

Nmax
[daN]
21821.1

R
[daN/cm]
2100

Se alege profil IPE 300 cu dimensiuni:


hi
300 mm
t
10.7 mm
ti
7.1 mm
b
150 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
53.63432 cm
Wx
585.66 cm
Ix
9425.69 cm4
Wy
81.10 cm
Iy
609.87 cm4

N
[daN]
21821.1

A
Mx
[cm]
[daNcm]
53.63432
721680

Wx
[cm]
585.66

R
[daN/cm]
1639.09
2100

Verificarea conditiei de zveltete


=ls/ix
ls
[cm]
1030

ix
[cm]
13.256693

77.6966

<

a=120

Verificarea conditiei de rezistenta


=Tmax/hi*ti <Rf
Tmax
[daN]
5154.9

hi
[cm]
30.04

ti
[cm]
1.074

<

Rf

159.78

Rf
[daN/cm]
1300

CALCULUL SI ARMAREA FUNDATIILOR


Dimensionarea fundatiei izolate rigide
Calculul fundaiilor se face conform NORMATIV pentru proiectarea structurilor de
fundare direct, indicativ NP 112-04.
Dimensionarea fundaiei tip de beton simplu i cuzinet de beton armat se face
pentru eforturile calculate n centrul de greutate al plcii de baz.
Pentru cuzinet vom folosi beton armat de clasa C16/20 iar pentru blocul de
fundaie beton simplu de clasa C12/15. Betonul de egalizare va fi realizat
din beton simplu C8/10.

Proiectarea fundatiei izolate


pconv
[KN/mp]

ls
[cm]

250

36
Maf
[daNm]
0

Nmax
[daN]
21821.1

Stalp

Dimensionarea blocului din beton simplu


Dimensionarea se face pentru ipoteza de incarcare cea mai defavorabila
B x L = 1.2 x N/pconv
hst/bst=L/B

=> B=(bst/hst) x L => B=L

BxL
B
L
[mp]
[m]
[m]
1.04741 1.0234319 1.023432
Se adoptam
B
L
2
2
Dimensionarea cuzinetului
lc/L=bc/L= 0.4 0.5
lc
0.9

bc
0.9

Determinarea iniltimea blocului


tg 1.3
H [m]
0.065
Se adoptam
H [cm]
230
H1 [cm]
90
H2 [cm]
70
H3 [cm]
70

~3 trepte
4.5
3.5
4.7

>1.3
>1.3
>1.3

Qaf
[daN]
4141.3

Determinarea iniltimea cuzinetuli


tg 1
hc [m]
0.3
Se adoptam
hc [cm]
75

2.5

>1

Determinarea adancimea de fundare


Df [m]

3.15

Capacitatea portanta a terenului:


Pconv = pconv + Cb + Cd
Cb = pconv x k1 x (B - 1)
Cd = pconv x ((Df - 2)/4)

33437.5 daN/mp
1250 daN/mp
7187.5 daN/mp

Verificarea presiuni pe talpa fundatiei:


Nf = N + Gf
Mf=M+Q x (hc+H)

43493.6 daN
12630.97 daNm

Nf/Af+Mf/Wf

20346.62 daN/mp

<

1.2 x Pconv =

40125 daN/mp

ARMAREA CUZINETULUI
Calculul momentelor incovoietoare pozitive, in cuzinet, se face considerand
incastrarea consolelor in sectiunea de la fata salpului.
Presiunea pe suprafata de contact dintre cuzinet si bloc, functie de care se
determina eforturile sectionale in cuzinet sunt determinate de solicitarile din stalp.
Procentul minim de armare pe fiecare directie este 0.10% pentru armaturi
OB37 si 0.075% pentru armaturi PC52;
- diametrul minim al armturilor este de 10 mm;
- distana maxim ntre armturi va fi de 250 mm; distana minim este 100 mm.
Nc = N+Gc
Mc = M+T x hc
Pmax = Nc/Ac + Mc/Wc
Pmin = Nc/Ac - Mc/Wc
Nc
[daN]
23339.9

Mc
[daNm]
3105.975

Ac
[mp]
0.81

Wc
[mc]
0.1215

Pmax
Pmin
[daN/mp] [daN/mp]
54378.21 3251.049

Mx=My=(((2 x lc) + lst)/24) x (lc-lst) x Pmax


Mx,y
[daNcm]
142710

ho
[cm]

lc
[cm]

71.50

90.00

Ra
[daN/cm]
3000.00

Rc
[daN/cm]
125.00

B
0.00

armarea 12/10 PC52 pe ambele directi

1.51

p=Aef*100/hxb
>

0.075

Anec
[cm]

0.00

0.67

Aef
[cm]
11.31

Imbinari cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate


Baza stalpului
Grupa caracteristicilor mecanice
8.8
Numar suruburi necesar = 4
M21

Imbinare stalp-grinda
Grupa caracteristicilor mecanice
8.8
Numar suruburi necesar = 12
M21

Imbinare la coama
Grupa caracteristicilor mecanice
8.8
Numar suruburi necesar = 10
M21

S-ar putea să vă placă și