Sunteți pe pagina 1din 15

BREVIAR DE CALCUL

EVALUAREA INCARCARILOR
Greutatea panouri de acoperis
Pp
13.15
daN/mp
Ppane
13.15
daN/m
Prigle
14.465
daN/m
Incarcarile din zapada
-conform CR 1-1-3/2006
Sn= i Ce Ct S0,k
unde:
Ce coeficient de expunere al amplasamentului;
Ct coeficient termic;
S0,k valoarea caracteristica a incarcarilor din zapada pe sol [kN/mp], an amplasament.
Zona : Sita Buzaului
S0,k=
200

daN/mp

Valorile coeficientului de expunere Ce


Tipul
expunerii
Completa
Pariala
Redusa
1=0.8
1
Sn
Sc
Pz

Ce
0.8
0.1
1.2

0.80
128.00
179.20

daN/mp
daN/mp

179.2 daN/m

Incarcari de vant
-conform NP 082/2004
W(z)=qref*Ce(z)*Cp
unde:
qref-presiunea de referinta a vantului
Ce(z)- factor de expunere de iniltimea asupra terenului
Cp- coeficinet aerodinamic de presiune
qref
[daN/mp]
50

W(D)n
W(D)c
W(E)n
W(E)c

Ce(z)
1.96

78.40
94.08
-29.40
-35.28

Cp
Zona D
0.8

Cp
Zona E
-0.3

daN/mp
daN/mp
daN/mp
daN/mp

Calculul incarcarilor pe rigle


l -travea
Rigle

5.00 m
l
5.00

W(D)
[daN/m]
103.49

W(E)
[daN/m]
-38.81

n
1.2

DIMENSIONAREA SECTIUNII PANEI

1.Evaluarea incarcarilor
1.1 Greutatea permanenta
panouri sandwich
pana Z150/2
Cvasi-permanente
Total

13.15
4.2
13.15
30.5

daN/m
daN/m
daN/m
daN/m

Pentru dimensionarea panelor se va considera componenta normala a acestei incarcari verticale:


gp

0.29167 kN/m

Coeficientii de incarcarilor pentru determinarea valorilor de calcul


SLU
SLEN

1.1
1

1.2 Incarcari din zapada


Pz

1.22407 kN/m

Coeficientii de incarcarilor pentru determinarea valorilor de calcul


SLU
SLEN

2.10469
1.35234

1.3. Incarcari din vant


Pv

-0.384 kN/m

Coeficientii de incarcarilor pentru determinarea valorilor de calcul


SLU
SLEN

1.2
1

Verificarea panelor
Verificarea panelor la SLU
Caz 1.-Incarcare permanenta+incarcare presiune
Caz 1
2.89713
Caz 2.-Incarcare permanenta+incarcare suctiune
Caz 2
-0.13996
Incarcarea distribuita pe unitatea de lungime a panei este:
q
2.89713 kN/m
Verificarea panelor la SLEN
Caz 1.-Incarcare permanenta+incarcare presiune
Caz 1
1.94704
Caz 2.-Incarcare permanenta+incarcare suctiune
Caz 2
-0.09233
Incarcarea distribuita pe unitatea de lungime a panei este:
q
1.94704 kN/m

Se alege pana continua Z150/2 cu suprapunere pe reazem 1.5 m, pentru


deschiderea de 5 m incarcarea capabila este de: 3.72 kN/m
DIMENSIONAREA SECTIUNII RIGLEI
Pv
Pv1

1.03 kN/m
1.13837 kN/m

Se alege rigla continua C150/2 simplurezemat, pentru


deschiderea de 5 m incarcarea capabila este de: 2.27 kN/m

DIMENSIONAREA RIGLEI TRANSVERSALA

Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Grinda]


Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
112
1
1 -4039.4
-116.8
117
1
1 -4039.4
116.8
73
1
0.122 -2313.4 *
75
1
0.095 -2315.7 *
112
1
0*
-116.8
117
1
0*
116.8
44
1
0 -3953.7
-3.8
49
1
0 -3953.7
3.8
112
1
1 -4039.4
-116.8
117
1
1 -4039.4
116.8
69
1
0*
*
79
1
0*
*
71
1
0 -2359.1
20
72
1
1 -2636.8
-29.7
77
1
0 -2359.1
-20
78
1
1 -2636.8
29.7
113
1
1 -3984.6
9
116
1
1 -3984.6
-9
117
1
1 -4039.4
116.8
112
1
1 -4039.4
-116.8

Qz
Mx
[daN] [daNm]
5301.5
0.4
5301.5
-0.4
*
*
*
*
*
*
*
*
-4535.2
-0.1
-4535.2
0.1
5301.5
0.4
5301.5
-0.4
*
-4.3
*
4.3
1015.8
2.8
-39.6
-0.1
1015.8
-2.8
-39.6
0.1
5204.3
-0.1
5204.3
0.1
5301.5
-0.4
5301.5
0.4

Solicitari de bare [Linear,Seism+, Grinda]


Distanta
Nx
Bara
Sec
[m]
[daN]
112
1
1
-4020.5
117
1
1
-4020.5
73
1
0.122
-2309.3
75
1
0.095
-2311.6
112
1
0
*
117
1
0
*
44
1
0
-3934.8
49
1
0
-3934.8
112
1
1
-4020.5
117
1
1
-4020.5
69
1
0
*
79
1
0
*
71
1
0
-2353.8
72
1
1
-2628.4
77
1
0
-2353.8
78
1
1
-2628.4
113
1
1
-3966
116
1
1
-3966
117
1
1
-4020.5
112
1
1
-4020.5

Qz
[daN]
5315.5
5315.5
*
*
*
*
-4521.3
-4521.3
5315.5
5315.5
*
*
1033
-23.3
1033
-23.3
5218
5218
5315.5
5315.5

Qy
[daN]
-106.5
127.1
*
*
-106.5
127.1
6.5
14.1
-106.5
127.1
*
*
29.8
-23.7
-10.2
35.7
22.2
4.2
127.1
-106.5

Mx
[daNm]
0.4
-0.3
*
*
*
*
-0.1
0.1
0.4
-0.3
-3.6
5
3.5
-0.1
-2.1
0.1
-0.1
0.1
-0.3
0.4

My
[daNm]
7833.4
7833.4
*
*
*
*

Mz
[daNm]
81.3
-81.3
*
*
*
*

4742.4
4742.4
7833.4
7833.4
*
*

-4
4
81.3
-81.3
*
*

-4376.9
-4376.9
-4376.9
-4376.9
7925.7
7925.7
7833.4
7833.4

My
[daNm]
7895.9
7895.9
*
*
*
*
4805
4805
7895.9
7895.9
*
*
-4374.5
-4374.5
-4374.5
-4374.5
7988
7988
7895.9
7895.9

13
19.1
-13
-19.1
-3.4
3.4
-81.3
81.3

Mz
[daNm]
88.4
-74.3
*
*
*
*
3
11.1
88.4
-74.3
*
*
16.8
24.6
-9.3
-13.6
5.5
12.3
-74.3
88.4

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Grinda]


Distanta
Nx
Bara
Sec
[m]
[daN]
112
1
1
-4058.3
117
1
1
-4058.3
73
1
0.122
-2317.5
75
1
0.095
-2319.8
112
1
0
*
117
1
0
*
44
1
0
-3972.6
49
1
0
-3972.6
112
1
1
-4058.3
117
1
1
-4058.3
69
1
0
*
79
1
0
*
71
1
0
-2364.5
72
1
0.9
*
77
1
0
-2364.5
78
1
0.9
*
113
1
1
-4003.3
116
1
1
-4003.3
117
1
1
-4058.3
112
1
1
-4058.3

Qy
[daN]
-127.1
106.5
*
*
-127.1
106.5
-14.1
-6.5
-127.1
106.5
*
*
10.2
*
-29.8
*
-4.2
-22.2
106.5
-127.1

Qz
[daN]
5287.6
5287.6
*
*
*
*
-4549.1
-4549.1
5287.6
5287.6
*
*
998.5
*
998.5
*
5190.7
5190.7
5287.6
5287.6

Mx
[daNm]
0.3
-0.4
*
*
*
*
-0.1
0.1
0.3
-0.4
-5
3.6
2.1
*
-3.5
*
-0.1
0.1
-0.4
0.3

My
[daNm]
7770.8
7770.8
*
*
*
*
4679.9
4679.9
7770.8
7770.8
*
*
-4379.3
-4375.3
-4379.3
-4375.3
7863.3
7863.3
7770.8
7770.8

Mz
[daNm]
74.3
-88.4
*
*
*
*
-11.1
-3
74.3
-88.4
*
*
9.3
*
-16.8
*
-12.3
-5.5
-88.4
74.3

Zona vutei
Mmaxr
[daNcm]
798800

R
[daN/cm]
2100

Wnec
[cm]
380.381

Lv

0.96 m

ho

22.23 mm

Se alege profil IPE 220 cu dimensiuni:

Profil IPE 220 + Rigidizari

hi
220 mm
t
9.2 mm
ti
5.9 mm
b
110 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
33.22 cm
Wx
267.04 cm
Ix
3183.11 cm4
Wy
37.18 cm
Iy
204.46 cm4

hi
320 mm
t
9.2 mm
ti
5.9 mm
b
110 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
39.12 cm
Wx
581.48 cm
Ix
9838.72 cm4
Wy
37.21 cm
Iy
204.63 cm4

Zona in camp
ho

Mmaxc
[daNcm]
437930

R
[daN/cm]
2100

16.46 mm

Wnec
[cm]
208.538

Se alege profil IPE 220 cu dimensiuni:

Profil IPE 220 + Rigidizari

hi
220 mm
t
9.2 mm
ti
5.9 mm
b
110 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
33.22 cm
Wx
267.04 cm
Ix
3183.11 cm4
Wy
37.18 cm
Iy
204.46 cm4

hi
320 mm
t
9.2 mm
ti
5.9 mm
b
110 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
39.12 cm
Wx
419.40 cm
Ix
7096.18 cm4
Wy
37.21 cm
Iy
204.63 cm4

Verificarea de rezistenta
Grinda solicitat la compresiune cu incovoiere
Grinda vuta mare
Nmax
[daN]
4058.3

M
[daNcm]
798800

A
[cm]
39.12

<

Nmax
[daN]
4058.3

M
[daNcm]
437930

A
[cm]
39.12

<

Nmax
[daN]
4058.3

M
[daNcm]
437930

A
[cm]
33.22

<

W
[cm]
581.48

R
[daN/cm
1477.5
2100

W
[cm]
419.40

R
[daN/cm
1147.9
2100

W
[cm]
267.04

R
[daN/cm
1762.1
2100

Grinda vuta mica

Grinda constanta

DIMENSIONAREA STALPULUI

Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Stalp]


Nx
Qy
Qz
Mx
My
Bara
Sec
[daN]
[daN]
[daN]
[daNm]
[daNm]
233
1
-7818.8
*
*
*
*
239
1
-7818.8
*
*
*
*
154
1
-6174.2
*
*
*
*
155
1
-6174.2
*
*
*
*
157
1
*
-337.8
*
*
*
152
1
*
337.8
*
*
*
152
1
*
*
-2673.4
*
*
157
1
*
*
-2673.4
*
*
235
1
*
*
3128.6
*
*
238
1*
*
3128.6 *
*
231
1*
*
*
-23.1 *
225
1*
*
*
23.1 *
152
1
-6488.5
337.8
-2673.4
6.9
-4742.3
157
1
-6488.5
-337.8
-2673.4
-6.9
-4742.3
227
1
-7081.8
42.5
2532.6
-3.8
7925.7
230
1
-7081.8
-42.5
2532.6
3.8
7925.7
183
1
-6670
78.1
-2135.9
1
-4609
193
1
-6670
-78.1
-2135.9
-1
-4609
Solicitari de bare [Linear,Seism+, Stalp]
Nx
Qy
Qz
Mx
My
Bara
Sec
[daN]
[daN]
[daN]
[daNm]
[daNm]
233
1
-7800.3
*
*
*
*
239
1
-7800.3
*
*
*
*
154
1
-6156.5
*
*
*
*
155
1
-6156.5
*
*
*
*
157
1
*
-328
*
*
*
152
1
*
347.6
*
*
*
152
1
*
*
-2655.4
*
*
157
1
*
*
-2655.4
*
*
235
1
*
*
3153.2
*
*
238
1*
*
3153.2 *
*
231
1*
*
*
-20.9 *
225
1*
*
*
25.3 *
152
1
-6470.2
347.6
-2655.4
9.1
-4679.8
157
1
-6470.2
-328
-2655.4
-4.7
-4679.8
227
1
-7063.9
51.7
2550.3
-0.9
7988
230
1
-7063.9
-33.3
2550.3
6.6
7988
183
1
-6651.7
86
-2114.8
1.1
-4547.4
193
1
-6651.7
-70.1
-2114.8
-1
-4547.4

Mz
[daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-47.1
47.1
-3.3
3.3
-55.9
55.9

Mz
[daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-44.1
50.1
-0.1
6.4
-50.5
61.3

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Stalp]


Nx
Qy
Bara
Sec
[daN]
[daN]
233
1
-7837.3
*
239
1
-7837.3
*
154
1
-6191.9
*
155
1
-6191.9
*
157
1
*
-347.6
152
1
*
328
152
1
*
*
157
1
*
*
235
1
*
*
238
1
*
*
231
1*
*
*
225
1*
*
*
152
1
-6506.8
328
157
1
-6506.8
-347.6
227
1
-7099.7
33.3
230
1
-7099.7
-51.7
183
1
-6688.4
70.1
193
1
-6688.4
-86

Mmax
[daNm]
7988

Tmax
[daN]
3153.2

Nmax
[daN]
7837.3

Qz
[daN]
*
*
*
*
*
*
-2691.5
-2691.5
3104.1
3104.1
-2691.5
-2691.5
2514.8
2514.8
-2157.1
-2157.1

Mx
My
Mz
[daNm]
[daNm]
[daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-25.3 *
*
20.9 *
*
4.7
-4804.9
-50.1
-9.1
-4804.9
44.1
-6.6
7863.3
-6.4
0.9
7863.3
0.1
1
-4670.7
-61.3
-1.1
-4670.7
50.5

R
[daN/cm]
2100

Se alege profil IPE 220 cu dimensiuni:

Profil IPE 220 + Rigidizari

hi
220 mm
t
9.2 mm
ti
5.9 mm
b
110 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
33.22 cm
Wx
267.04 cm
Ix
3183.11 cm4
Wy
37.18 cm
Iy
204.46 cm4

hi
320 mm
t
9.2 mm
ti
5.9 mm
b
110 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
39.12 cm
Wx
581.48 cm
Ix
9838.72 cm4
Wy
37.21 cm
Iy
204.63 cm4

Stalp solicitat la compresiune cu incovoiere


N
[daN]
7837.3

A
Mx
[cm]
[daNcm]
39.12
798800
<

Wx
[cm]
581.48

R
[daN/cm]
1574.07
2100

Verificarea conditiei de zveltete


=ls/ix
ls
[cm]
275

ix

[cm]
9.7887159 28.09357
<

a=120

Verificarea conditiei de rezistenta


=Tmax/hi*ti <Rf
Tmax
[daN]
3153.2

hi
[cm]
22

ti
[cm]
0.59

<

Rf

242.93

Rf
[daN/cm]
1300

Dimensionarea stalpului B1,B8


Solicitari de bare [Linear, Fundamental,Stalp]
Nx
Qy
Qz
Mx
Bara
Sec
[daN]
[daN]
[daN]
[daNm]
263
1
-3975.6 *
*
*
273
1
-3975.6 *
*
*
151
1
-1819.6 *
*
*
158
1
-1819.6 *
*
*
232
1*
-449.1 *
*
226
1*
449.1 *
*
151
1*
*
-602.2 *
158
1*
*
-602.2 *
226
1*
*
999 *
232
1*
*
999 *
151
1*
*
*
-68.4
158
1*
*
*
68.4
151
1
-1817.9
-379.5
-602.2
-68.4
158
1
-1817.9
379.5
-602.2
68.4
243
1
-2209.2
268.8
771.7
0.9
255
1
-2209.2
-268.8
771.7
-0.9
158
1
-1817.9
379.5
-602.2
68.4
151
1
-1817.9
-379.5
-602.2
-68.4

My
[daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mz
[daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-473.6
-473.6
996.6
996.6
-473.6
-473.6

282.9
-282.9
-221.6
221.6
-282.9
282.9

Solicitari de bare [Linear,Seism+, Stalp]


Nx
Qy
Bara
Sec
[daN]
[daN]
263
1
-3973.6 *
273
1
-3973.6 *
151
1
-1816.4 *
158
1
-1816.4 *
232
1*
-445.1
226
1*
453.2
151
1*
*
158
1*
*
226
1*
*
232
1*
*
151
1*
*
158
1*
*
151
1
-1814.6
-375.5
158
1
-1814.6
383.6
243
1
-2204.9
273.6
255
1
-2204.9
-264
158
1
-1814.6
383.6
151
1
-1814.6
-375.5

Qz
[daN]
*
*
*
*
*
*
-596.2
-596.2
1004.9
1004.9
*
*

Solicitari de bare [Linear,Seism-,Stalp]


Nx
Qy
Bara
Sec
[daN]
[daN]
263
1
-3977.6
*
273
1
-3977.6
*
151
1
-1822.9
*
158
1
-1822.9
*
232
1
*
-453.2
226
1
*
445.1
151
1
*
*
158
1
*
*
226
1
*
*
232
1
*
*
151
1*
*
*
158
1*
*
*
151
1
-1821.2
-383.6
158
1
-1821.2
375.5
243
1
-2213.6
264
255
1
-2213.6
-273.6
158
1
-1821.2
375.5
151
1
-1821.2
-383.6

-596.2
-596.2
774
774
-596.2
-596.2

Qz
[daN]
*
*
*
*
*
*
-608.1
-608.1
993
993
-608.1
-608.1
769.4
769.4
-608.1
-608.1

Mx
[daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-67 *
69.9 *
-67
69.9
0.9
-0.8
69.9
-67

My
[daNm]

Mz
[daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-469.7
-469.7
1001.1
1001.1
-469.7
-469.7

285.1
-280.7
-217.9
225.3
-280.7
285.1

Mx
My
Mz
[daNm]
[daNm]
[daNm]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-69.9 *
*
67 *
*
-69.9
-477.5
280.7
67
-477.5 -285.1
0.8
992.2 -225.3
-0.9
992.2
217.9
67
-477.5 -285.1
-69.9
-477.5
280.7

Mmax
[daNm]
1001.1

Tmax
[daN]
1004.9

Nmax
[daN]
3977.6

R
[daN/cm]
2100

Se alege profil IPE 300 cu dimensiuni:


hi
180 mm
t
8 mm
ti
5.3 mm
b
91 mm
Caracteristici geometrice ale sectiunii
A
24.1 cm
Wx
157.64 cm
Ix
1544.88 cm4
Wy
22.13 cm
Iy
100.70 cm4

N
[daN]
3977.6

A
Mx
[cm]
[daNcm]
24.1
100110

Wx
[cm]
157.64

R
[daN/cm]
800.10
2100

Verificarea conditiei de zveltete


=ls/ix
ls
[cm]
380

ix

[cm]
8.0064241 47.46189
<

a=120

Verificarea conditiei de rezistenta


=Tmax/hi*ti <Rf
Tmax
[daN]
1004.9

hi
[cm]
18

ti
[cm]
0.8

<

Rf

69.78

Rf
[daN/cm]
1300

CALCULUL SI ARMAREA FUNDATIILOR


Dimensionarea fundatiei izolate rigide
Calculul fundaiilor se face conform NORMATIV pentru proiectarea structurilor de
fundare direct, indicativ NP 112-04.
Dimensionarea fundaiei tip de beton simplu i cuzinet de beton armat se face
pentru eforturile calculate n centrul de greutate al plcii de baz.
Pentru cuzinet vom folosi beton armat de clasa C16/20 iar pentru blocul de
fundaie beton simplu de clasa C12/15. Betonul de egalizare va fi realizat
din beton simplu C8/10.

Proiectarea fundatiei izolate


pconv
[KN/mp]

ls
[cm]

200

46
Maf
[daNm]
0

Nmax
[daN]
7837.3

Stalp

Dimensionarea blocului din beton simplu


Dimensionarea se face pentru ipoteza de incarcare cea mai defavorabila
B x L = 1.2 x N/pconv
hst/bst=L/B
BxL
[mp]
0.47024

=> B=(bst/hst) x L => B=L


B
L
[m]
[m]
0.685739 0.685739
Se adoptam
B
L
1.3
1.3

Dimensionarea cuzinetului
lc/L=bc/L= 0.4 0.5
lc
0.6

bc
0.6

Determinarea iniltimea blocului


tg 1.3
H [m]
0.455
Se adoptam
H [cm]
110
H1 [cm]
60
H1 [cm]
50

1.71

>1.3

Qaf
[daN]
3153.2

Determinarea iniltimea cuzinetuli


tg 1
hc [m]
0.3
Se adoptam
hc [cm]
45

>1

Determinarea adancimea de fundare


Df [m]

1.65

Capacitatea portanta a terenului:


Pconv = pconv + Cb + Cd
Cb = pconv x k1 x (B - 1)
Cd = pconv x ((Df - 2)/4)

18550 daN/mp
300 daN/mp
-1750 daN/mp

Verificarea presiuni pe talpa fundatiei:


Nf = N + Gf
Mf=M+Q x (hc+H)

14003.55 daN
4887.46 daNm

Nf/Af+Mf/Wf

21633.76 daN/mp

<

1.2 x Pconv =

22260 daN/mp

ARMAREA CUZINETULUI
Calculul momentelor incovoietoare pozitive, in cuzinet, se face considerand
incastrarea consolelor in sectiunea de la fata salpului.
Presiunea pe suprafata de contact dintre cuzinet si bloc, functie de care se
determina eforturile sectionale in cuzinet sunt determinate de solicitarile din stalp.
Procentul minim de armare pe fiecare directie este 0.10% pentru armaturi
OB37 si 0.075% pentru armaturi PC52;
- diametrul minim al armturilor este de 10 mm;
- distana maxim ntre armturi va fi de 250 mm; distana minim este 100 mm.
Nc = N+Gc
Mc = M+T x hc
Pmax = Nc/Ac + Mc/Wc
Pmin = Nc/Ac - Mc/Wc
Nc
[daN]
8242.3

Mc
[daNm]
1418.94

Ac
[mp]
0.36

Wc
[mc]
0.036

Pmax
Pmin
[daN/mp] [daN/mp]
62310.28 -16519.7

Mx=My=(((2 x lc) + lst)/24) x (lc-lst) x Pmax


Mx,y
[daNcm]
8447.2

ho
[cm]

lc
[cm]

41.50

60.00

Ra
[daN/cm]
3000.00

Rc
[daN/cm]
125.00

B
0.00

armarea 12/10 PC52 pe ambele directi

0.79

p=Aef*100/hxb
>

0.075

Anec
[cm]

0.00

0.07

Aef
[cm]
11.31

Imbinari cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate


Baza stalpului
Grupa caracteristicilor mecanice
8.8
Numar suruburi necesar = 4
M21

Imbinare stalp-grinda
Grupa caracteristicilor mecanice
8.8
Numar suruburi necesar = 12
M21

Imbinare la coama
Grupa caracteristicilor mecanice
8.8
Numar suruburi necesar = 10
M21

Intocmit,
ing.Benedek Levente

S-ar putea să vă placă și