Sunteți pe pagina 1din 24

STRUCTURA DIALECTAL A GHAIURILOR HOMNETI DIN

BUCOVINA
ADRIAN TliRCULE
Atlasele lingvistice regionale, n curs de elaborare, vor nlesni, prin re-
eaua deas. de puncte anchetate, o cunoatere mai profund a structurii actuale
a graiurllor romneti i, totodat, o mai temeinic cercetare a lor sub aspect
diacronic. Densitatea reelei de anchet are o irportan deosebit pentru
zonele frmiate din punct de vedere lingvistic, cum este Moldova de nord-vest
i ndeosebi Bucovina, care realizeaz, se poate spune; o sintez a celor mai
multe particulariti ale graiurilor dacoromneti, n special ale celor din
jumtatea de nord a rii.
CercettOrii graiurilor bucovinene au remarcat, deopotriv, diversitatea
acestora. Romanistul Th. Gartner, surprins de deosebirile fonetice dintre
cele cinci grai uri pe care le-a descris, Sumar, amna "o apreciere istoric" a
acestora pn Ia publicarea integral a materialului cules de G,. Weigand.
El observa, ca o curiozitate, c graiurile din estul Bucovinei (cheia, Plv-
Iari, Horodnic) au mai multe asemnri cu grai urile de pe SoineulMare
dect cel din Cimpulungul vecin.' Explicaia acestei situaii este schiatde S.
Pop, care stabilete trei direcii ale influenei graiurilor romneti,'vecinate asu-
pra celor din Bucovina: 1. influena mararnureean, pe cursul superior al Bis-
tritei, pn la Ciocneti i, de aici, "evitnd centrul Crnpuhung", prin zona
muntoas , a rului .Moldova, pn la Vatra Moldoviei ;.2. Influena ardele-
neasc, n ara Dornelor i dincolo de aceasta, spre Neam, dar i n alt di-
recie, spre oraele Suceava i Siret; 3. infItena"micrilor de populaie
din Moldova de nord", care s-a exercitat n zona oraului Siret>. G. Wei-
gand, primul lingvist care a cercetat .un numr mare de graiuri hucovine-
ne, fcea urmtoarea caracterizare general a acestora:" . . . mai sunt
alte regiuni care se nfieaz ea un rnozaic dialectal. Acesta din urm este
rezultatul unei emigraiuni din diferitele regiuni i n epoci diferite. Un ta-
blou tipic de felul acesta ne nfieaz dialectele din Bucovina. [ . . . ]
sunt mai multe grupe bine [de J limitate i cu un caracter propriu al lor i care
se nfieaz pe hart ca un fel de mozaic." Aceast caracterizare, adevrat
1 Theodor Gartner, Fiin] rumrdsche Miuularten der Bukouiina, tn "Zeitschrift Itir ro-
manische Philologie", 26. Band.1902, Halle, p. 230-242.
t n "Revista Fundaiilor" VIII, 19'11, nr. 8-9, p. 427-428.
3 Gustav Weigand, Despre dialectele romilneti, in "Convorbiri literare" XLII, 1908.
nr, 4, p. 446.
7_ Anuarul de lingvistic i istorie literar 211
num ai n linii generale", are nevoie de precizri, grcu sau chiar imposibil de
realizat pe baza unei anchete lingvistice sumare ca aceea a lui G.Weigand
i chiar dup apariia Atlasului lingvistic romn, din cauza numrului relativ
mic de localiti cercetate n nord-vestul Moldovei.
O prim cercetare a materialului atlasului lingvistic regional al Moldo-
vei i Bucovinei (n curs de elaborare, n cadrul Noului Atlas lingvistic romn,
pe regiuni)" n comparaie cu datele atlaselor romneti anterioare ne permite
s prezentm mai amnunit ariile dialectale actuale de pe teritoriul Bucovi-
nei i s ncercm unele ipoteze n legtur cu formarea acestor grupri. Im-
portana cea mai mare pentru conturarea unor asemenea microarii o au,
prin frecvena n vorbire i prin rezistena lor la influenele externe, partiou-
1 aritiIe fonetice. In raport cu schimbrile fonetice regulate," fonetismele
izolate au o valoare de caracterizare mai redus, apropiat de aceea a cuvinte-
lor. Cnd, ns, ariile unor asemenea fonctisrne se suprapun, ea n cazul graiului
din zona Rduilor, acet fapt nu poate fi considerat o simpl coinciden.
Ne vom referi i la unele aspecte morfologice, care se adaug particularitilor
fonetice specifice fiecreia dintre ariile dialectale bucovinene ... Aceste parti-
culariti specificesnt relevate, pe de o parte prin opoziia dintre aceste arii,
pe de alt parte prin raportarea la trsturile caracteristice graiurilor mol-
doveneti i transcarpatice nvecinate.
Structura actual a graiurilor romneti din Bucovina a fost puternic
influenat de trecerea unui nsemnat numr de locuitori din nordul Transil-
vaniei-Maramure n aceast partea Moldovei n cursul secolelon.a! XVI-Iea-
al X IX-lea i mai ales.n secolul al XVIII-lea. n raport cu micrile de popula-
ie care au avut loc din cele mai vechi timpuri ntre inuturile situate de o
parte i de alta a Carpailor, "migraiile" ardeleneti la care ne referim pot fi
numite "recente".7 Ele se caracterizeaz prin faptul c. au adus n Moldova
de nord-vest unele inovaii produse n grai urile ardeleneti de nord dup seco-
lul al XVI-Iea.8 Este suficient examinarea hrii nr. 1, pe care este schitat
rspndirea palatalizrii i a africatizrii dentalelor n Bucovina i prile nveci-
nate ale Moldovei, pentru a se constata existena unor influene ardeleneti
98
ADRIAN TUIliCULE
2
Se observ o exagerare a importanei "emigraiunilor" care au avut loc inspre Bucovina
exagerare ce se tnttlnete i la ali lingviti care S-<1U referit la graturitc bueovinene, neglijindu-se
individualitatea proprie a acestor I:\l'aiuri.
5 Pentru date generale in legtur cu all1asullingvistic regional al Moldovei i Bucovinei
i pentru unele probleme ale elaborrii acestuia, vezi, Vasile Arvinte, Atlasullingllistic al Moldovei
i Bucooinei, tn AnL XXI, 1970, p. 5-14; Stelian Dumlstrcel, Noui Atlas Iinqnisiic romn,
pe reqiunic Moldooa i Bucouina, Probleme aleclaborriicu: LR XXV, 1976, nr. 5, p. 547-558;
partea a II-a, In AnL XXV, 1976, p. 5()_64.
6 Importana faptelor fonetice .cu caracter de regularitate pentru trasarea ariilor dialectale
a fost subliniat de E. Petrovlci, Repartiia qraiurilor dacorotnne pe baza Allasuiui linqoisiic
romn, In LE III, 1954, p. 13, i de E. Todoran, Cu privire la repartiia qiainrilor ocoromne;
in LE V, 195tl, nr. 2, p. 88-39.
7 Sintagmaj.mtgratil ardleneti recente" a fost folosit cu acelai sens de G. Ivnescu,
Problemele, mai ales p. 17t-172, 233. .
8 Este vorba, in primul rtnd , de muierea dent alulor i de africatizarea palatalelor JE, g'
i il dentalelor muiate. Atestarea grupurilorcl';!li' in texte din secolul al XV"lea (v, Hosctti,
ILH, p. 459--4(0) probeaz c evoluia palatalelorjc, g' la C, g nu poate fi mai veche deeitseco-
luI al XVIlea iar muierea dentt\lelor In nordul TransilvanWi este posterioara lrfricatizrii pa-
latalclor lC, g' I.Ptrn, Ve/ardZc.labialele i dcntalele palataZiza/e, n liR X2, 1943, p. 302 ;
Vasilin, Fon%gia, p. 187).
3 ARlIl DIATALB IN BUCOVtINA !l9
recente n multe grai uri bucovinene. In timp ce palatalizarea uoar a denta-
Ielor (n formele tie, die, Ilie i chiar tv ,dv , IlV) este normal n grai urile moldove-
neti.? muierea (palatalizarea mutativ a) dentalelor i africatizarea acestora
i au originea n graiurile transcarpatice, de unde s-au extins n Moldova de
nord-vest, prin relaiile determinate de vecintatea acestor inu turi i mai ales
prin micrile de populaie amintite. Studierea graiurilor bucovinene trebuie
s aib in vedere i stabilirea contribuiei influenelor transilvnene la for-
marea structurii actuale a acestor grai uri.
1. O prim arie dialectal, aflat n vecintatea imediat a Transilva-
niei, este. cea a rii Dornelor. G. Weigand observa c, trecnd din valea Dor-
nei sau de pe valea superioar a Bistriei moldovene n valea Brgului,nu
se schimb. prenunareavci doar vocabularul i portul. 10 Deosebirile fonetice
cele mai evidente se realizeaz nu prin trsturile disbinctive .ale sunetelor,
ci prin tempoul vorhirij-] prin. elemente prozodice. Fa de vorbirea mai
lent i cu un registru ton al general ridicat a ardelenilor.tde nord-estj.rrestirea
bucovinean se caracterizeaz printr-un tempo mai rapid-" i prin variaii
mai mari de nlime i intensitate; accentul dinamic reliefeaz mai puternic
sil ahele tonice, dar, n compensaie, duce la rostirea scurtr.afnnizat i chiar
la cderea silahelor neaccentuate (urclii "veveri" n ara Donnelor, ete
n zona Cimpulungului), ma] ales finale (ca<b.
Graiul dornean depete limitele geograJice ale riDorIll:lor, .. n-
tinznduse n nord, pe valea Bistriei, pn la Ciocnetii, peste Mestecni.
pn la Valea Putnei, iar n est pnla satele Chiril, Cojoci i Crucea. In sud,
poate fi considerft ca ultimul centru.comuna.Pltini, dar aReast limit este
mai Puin clar conturat. raDornelor a fost,din vechime, teren de ntlnire
i disput ntre moldpveni i areleni i a fost populat d.in ambele di,recii.u
Consecina acestui. fapt este amestecul de particulariti moldoveneti i ar-
deleneti caracteristic graiuluidornean. Aceast zon deinterferenUse pre-
lungete i la sud-est de ara Dornelor, pe valea Bistriei, rrtlnindu-se n
"
. .9E. Petrovlcl consider chiar c. pronuntarea consoan +[iej" in .Ioc d,e "consoan +
[e]" "a fost odinioar. general in toate dialectele i grainrtle romneti" ("D/palatalizarea-
consoanelor inainte de e in Muntenia, sud-estul Transilvaniei i n dialectul isiroromn, in CL V.
1960,p. 15). ll graiurtle moldoveneti, palatalizarea dentalelor in stadiul tie, e, Ilie este ge-
neral i astzi i se. poate afirma cv ce) puin in graiurile moldoveneti de nord-vest, ea a ajuns
ptn la stadiul rv, dv, Il. Exist n g:t:aiurHemoldovencti, iopalatalizarea dentalelor urmate
de i mai pronunat decit n rostirea literar, corespunztoare stadiului tie, dar ineeputul con-
sonantic al lui i este mult mai ptlinplrceptibil. Aceastpalalalizare este notat, dup prerea
noastr, de ALR nn .g:t:aiurile moldoveneti, prin tit' saui'lt,tn timp ee stadiul Ivestc notat,
uneori. prin t'.
10 Gustav Weigand,Die Dlalcktcder Bukowilla und Bessqrabiens, Leipzig, 1901, p. 8.
11 Informatorul principal din Lunea Ilvei observa c, uneori, "nu poi inelege ce spun
cei din Cona, fiindc vorbesc prea repede".
12 Dorna a fost ntemeiat de cimpulungeni la sfiritul secolului al XVI-lea. Ulterior,
domenii s-au extins in toat Tara Dornelor, primind ns un insemnat spor de populaie, atit
din partc('l. Transilvaniei, cit i din inuturile moldoveneti de la sud-est. Numrul ardelenilor
trebuie s fi fost mai marc n nord-vestul rii Dornelor, iJlut pe carC ei 11 ocupau od de
cte ori mprejurrile istorice le erau favorabile (ef. Teodor Blan, Din istoriclzl CimpllluIlgU/ui moI-
douencsc, Bucureti, 1960, p. 40---60). Aezarea unor ardeleni n Tara Dornelora, continuat In
cursul secolului al XVIII-lea: in cQIlsignaiunile austriece publicate de L 1. Nistor n "Codrul
Cosminlllui" II--III, 1927, p. 470 __ 533, sint me):lionate 48 de familii ardeleneti stabilite numai
In Doma. spre mijlocul secolului al XVIII-lea.
100
- .. -. -'---
ADRIAN 'rUIWULE
4
munii Neamului cu graiurile de influen ardeleneasc de pe valea Moldovei
(v. mai jos)Y
Particularitile fonetice care se prelungesc din zona nvecinat a Tran-
silvaniei n graiul .dornean snt, mai cu seam, africatizarea p alatalelor k,
fi (oc, gat) i muierea dentalelor. Frecvena acestor fenomene scade de la
nord-vest spre sud-est ; n aceeai msur, crete frecvena nchiderii vocalelor
finale - i-ce i sporesc particularitile lexicale moldoveneti. La Crucea,
africatiz area apare doar sporadic, mai ales n grupurile palatalizante pli , bg ;
am notat cteva exemple: .brg, zntreb{j, nops, slabJ, alturi de o fals re-
gresie: 1,/.opkin (pentru opcini. Dac Ia Cona muierea dentaleloreste
general iar la Poiana Stampei frecvent, la Argestrn, Iacobeni, Ciocneti,
Valea Putnei apare doar o palatalizare inconsecvent, deobicei uoar, a
dentalelor W, d"v , il}, iarlaCrucea, arul Dornei, Pltini, chiar aceast pala-
talizare uoar este sporadic. Pentru ara Dornelor mai snt caracteristice
urmtoarele fonetisme(v. harta nr.2) :
corasl (cursI), fa de formamoldoveneasecorsl; (v: ALR 1,
2, h. 288);
schimbarea analogic a lui zi la o n jorH, ca n nordul Transilvaniei,
Maramure, Criana;
-- ryit < rdiRt! (cu metateza d R . - t; ef. Pucariu, op. cit"
P: 154, irefacerea unui singular de declinarea 1); aceeai form a Iost notat
i in pct, 3 i. . .. ..
formele refcuteanalogic usc? usc.
La Citlibaba i Cona.. diftongul {Iii se pronun uneori ca Q, mai frec--
vent in prima localitate (v. i A.LR r, .1, h. 54, }72, 188, 262, 289). Aceleai
localiti cunosc fonetismul rJuU, cu asimilarea regresiv a lui t la zi (ef. Cau,
drea, O, p. 9), cain graiurile tnanscarpatice (v, ALRN, h. 761, 762, 763).
La Cona, apar i alte particulariti fonetice cunoscute n graiurile
ardeleneti .:
- trecerea lui a protonic la : capac, phar, tbae, fa de fenomenul
invers, aproape general n Bucovina, . protonic > a ;
-- trecerea grupului consonan tic ps la n: c{lapf ; la Dorna Candreni
am llotat.iltp. ALR l, 1,h. 56.i ALRN, h. 997, 1424 nregistreaz coapta.
i pedept n pcL 218, 2HLdin .nord-,estuI Transilvaniei, nrpct. 284 din vestul
Crianci i npcL 27 din Banat; la Nepos (N sud), fenomcnul este consemnat
de G. Istrate, Grrt1ulaiuilli Nepas, n BIFRIV, 1937, p. 73 - 74. .
In localiti'tiIe .Cana, poiana Stampei.,qrlibaba,au fost notate i unele
forme gramaticale caracteristice pentru nordul Transilvaniei, :Maramure,
Criana :
deslnenade neutru --(iti(l. :15 eopzrlUl (pc!' 462 ; cL i ALR 1, 2, h.
297), Cl1wlbou (= curcubeie) (pct. 463), fid'{w (pct. 4(1), i['ll (a fost
it ALR 1 p-oleazil9.frica.tizare:iluiK,g i a de.rttalelor In pct. 556 (Ceahlu, Neam) iar
ALR II.muiereadentalelor i pronunarea prepalatal a lui K, g' in pet. 551 (Pipirig, Neam.).
Argumente lingvisticepentruipnuena ardeleneasc naccast zon aduce G. Istrate, Despre n-
emnlalea cercetrilo!, dialeetale, in SCL VI, 1955, nr. 1-2, p. 109 -129.
14 Candrea. TO, p. 9 ; Scx.ti1 Pncariu, Limba romna, voI. II Rostirea, [Bucureti].
959, p. 61-262; E. V:lsiliu, O mutatienal0l!ic: u>o sub accent, inSeL V, 1954p. 87--92.
l Pentru rsp1ndirea i originea desinenei -au, vezi V. Arvintc. Terminaia de plural
-aud a unor moslantive llcuire, 1n SCL X, 1959. nr. 2, p. 213e-240.
ARll DIAiLI;:CTALE IN BUCOVINA 101
obinut, direct, in pct, 4G2, 463; n pct. ;162, informatorul, dup ce a admis
pl. ilu, observa c "ileie e mai ndminos"), jalu (pct, 4(3), liceu (la
un informator din. pct. 462, n vrst de aproape 80 de. ani, care folosea curent
plurale n -ou ), I'ind'au (pct. 4fi3);
.-- singularul copac, alturi de forma ref'cut copac;
adverbele allipoimine "rspoimille": pct. 4G2 i alltmfne "poi,-
mine" npci. 463, 3, 4, 5, "rspoimine" n pet. 461 ;
- vechea prepoziie a se folosete n pct, 461,.462, n construcii n-care
circumstana de loc se mbin cu scopul; mrg a+poume ( . merg Ia (dup)
fragi) .16
O situaie aparte are graiul din Ciocneti , prin faptul c aici coexist
africatele primare d, g lat. c, g + e, i) cu africatele secundare c, ! K,
g), n ciuda unor posibile omonimii de tipul cgr "eioar"i "chioahl". A-
Iricatele primare snt ns puternioieonourate de fricativele s,. i,care i-au
sporit frecvena n perioada de dup anchetele ALR (la informatorul nostru
prncipa], S, z apar aproape la fel defl'eevencaafricaLele primare e, g). A-
ceast situaie se explic prin ncruciarea, n graiul din Ciocneti, a dou
sisteme fonetice qiferite: unul vechi, de tip cmpulungean (v. infra) i unul
nou, de tip dornean, La cel de al <lonea sistem aparine i reduceresjdifton-
gului QG la. g,. pe care a notat-o E. Ptraviei, n proporii\'<lriabile de la un
informator Ia altul.fv, ALRT, p. 163 - 166). Graiul din Gioeneti,care se
nscria altdat n aria crnpulungeau, a evoluat, l1yrmamicri!or de papula
tie dinsecolul .aIXVIII-Ie.a, spre graiul dornean.P Fl'ecyena mai.mare;a IlJi
e, : Ia femei n momentul cmchetelorP.l1tnlALR II s{j explic, ..\I.primI
rnd, prin caracterul mai conservator al pro.nunrii acestorai nu prin faptyJ
c s,z sntadui din Moldova de ctre brbai, cum pare rezulte:din notele
de jurnal ale lui E. Petrovici.18
Oevoluie asemntoare, dar inai recent, .a aV4tgraiui /digralea
Putl1ei, unde WL1\D conscmnaseafrisatele priman.c, d i rot;tea r, d' a
denta1elol' palatalizatei a palatalelor R, g.Astzi,Ia cei nI-ai muli vorbitori
deaici, africate1e (:, primare a.ufqstnlocuite cufrica,tvele S, i(la care au
evoluat i h', y provenite din palatalizarea labiodentalelor) iar. palatalele K,
g u devenit africaLe (oi;' g(). Dac informatorul lui G. Weigand era repre-
zentativ pentru starea de atunci a graiului, schimbarea proporiei n favoarea
vorbitorilor de grai dOl'llN'n se explic prin aezarea, aiei,dup primul rz-
hoimondial, a multor famIii din Mestecni, Iacobeni.
Particularitile .fonetice i formele caracteristice graiului dornean n
raport cu celelalte graiuri moldoveneti snt, deci, ardeleneti sau numai ar
deleneti de nord-est, sporind ca numr i frecven pe msura apropierii
de grani.a cu Tra)Sn'{al)ia. n aceast privin., graiul.dornean se delimiteaz
Jl1ainetfa de graiul cmpulungean nvecint i se aseamn cu alte graiuri
"africatizante", mai ales cu eeIe din estll Bucovinei, care nhcptat asi)cctnl
16 Pentru atestarea acestei prepoziii in nord-estul Transilvaniei, vezi .Foncticil idlalec"
tologie", val. VII, 1971, p. 20<1.
17 ncadrarea "dialectUlui" din Ciocneti la Vasiliu, Fonolvgir;1,p, 192 n aceeai s.ubrf\"
ruifica.ie cu cel dinpcL 514 reprezint o sciipare din vedere.
18 ef. Stelian J)muislrcel,A(ricaicle C i g n graiurile de tip n1oZdovcwsc ibl1can,
in AnL,XxII, 1971, p. Hi.
102 6
actual n urma stabilirii aici a unor emigrani ardeleni (n majoritate din nord-
estul Transilvaniei) n secolul al XVIII-lea.
Graiul dornean se caracterizeaz i prin unele arhaisme fonetice (eu-
rst, dlor) sau morfologice (prepoziia d, sg. copt, alecror arii, n prezent
regresive, erau altdat mai extinse n Moldova i care s-au pstrat aici i
datorit contactului nemijlocit cu graiurile ardeleneti. Ca aestea, graiul
dornean se caracterizeaz. printr-un puternic amestec de partieulariti ar-
haice i de inovaii. In privina caracterului arhaic, graiul dornean se apropie
de. cel clmpulungean, arnbele.ffind arii laterale n raport cu grai urile moldo-
veneti. Se pstreaz n ambele grai uri Ionetismele srin ( lat. serenus) i
perin sp. perina).19 Alte fonetisme comUrte celor dou graiuri snt inovaii
lai v.chi, .qin vremea cnd, Bucovina, Transilvania de. nord i Mararnureul
'formq,u o .. arie )illgvistic unitar:
-t-r .disimilama.a .. n .>. r - n n nerin, cu o larg rspndire .rr .inuturtle
transcarpatice.c
_iepenteza luin'Il fslil,cunoscuUi ih nord-estul Transilvaniei:
pct. 3, 5 ;ALRN, h. 1 0960 noteaz n pct, 219,365, 362;n estul Maramure-
lllui,undeesteeonscluriil.tde ALER Mar., h. 438 doaHntrei puncte, sa
rspndit, dhr-nord-estul ' Ti'anslvtlrliei'salli din Bucovina;
... .: asiniilarea Sds'6anticregrdsiv g -fi> fi --- fi ngung igungii
(ef. Can?rea, 0,P:l)fostHotat de.ALE 1,2, h .. 293 i de ALR II, h.
95 n ret. 370,371,;)5>din -.13uc?"ina n nord-estul Transilvaniei (cu forma
,gun, c n Tra :D'orIfelbr) .i n. pct. 341 , 346 ?in nordul Crianei(eu forma
d'/gunfi/d'20" ca IaPun.?ul Moldo"eiiPojorta; pe h. 109 din ALRJ} Mar.,
apare i n. trei 0mcte din vcstulMaramlueului.
2. Pe valea superioar a Bistriei, graiul din Cirlibaba.reprezint o, .insul
ardeleneasc intrat} sfera de llfluen:a graiurilor moldoveneti." Parti-
eularitileeare--lurHse eu .r.aiul d(}nean, mai ales eu varianta. acestuia ?in
Cona iPoia/wS,tampei. (v. supra! snt di.Iltre eele comune Transilvanii(i de
nord,Maramurelui, CrianeLCaracteristicile fonetice i morfologice care-I
cI.eosebesc d graiulpr.l1ean dovedesc origillea maramureean de vest (spre
Criana) a.acestui' - gi'ai :
---' afticatele 15, fi se pronun dur22, dar n unele ex.emple (ji .... apietdut
, " '
ocluzia: ... f!.'ljjil, jijin, siji ;
- palatalele N, g sau confundatcu dentalelemuiate : pdut'e, fninl'e ;
labiodentalelese palataIizeaz n formele .h', d'/Ii, alturi de care
apar.ialte. stadii:s,elh'i.vfj.jzt, d'/fiisill, sj'r(== {'iere; de declinarea 1,
19 AER II MN [8899 Jnoteaz .aceast. form tn Transilvana i n Oltenia.
20 Pentru a evitasuprascrierea, literel care re dau nuane intermediare 1ntre dou sunete
au fost separl).te prin bar.
21 ntemeierea satului C1rlibaba este legat de deschiderea unei mine, aici, de ctre
Anton de Manz, in 1797. La nceputul secolului al XIX-lea, lucrau, la Cirlibaba i Iacobeni,
aproape eoo de biei, adui din Zips, Saxonia, Boemia i Krain" (T.Blan, op. cit., p. 13).
Odat cu aceti mineri (care puteau fi i diu Criana, MaramUre) au venit i romni ardeleni.
Graiul dil1Crlibaba are o situaie aparte i prin influena german, lUai puternic decit In
oric:.\l'e alt parte a Bucovinei. Ctr1ibaba est.e singura localitate din Bucovina care are, n prezent,
o POPll1aie german numeroas. .
22 Surprinde notarea, aici, de ctre G. \Veigand a unor afneate palat ale : ts', dz'.
7 ARII Dl.L\JlJECTALE IN BUCQ'V1NA 103
ca n Maramure i nordul Transilvaniei, v. ALR h 1, h. 47), i!J'il), z!lNni ;
un tratament deosebit prezint viespe; zespt ;
-'o acarclne "oricine" i acarcT,orice" (v. ALRN, h, 1739, 1741) ;
forma analogic lung, notat i de ALRM, I, 1, Iv 13:31aCrlibaba i
in pet. 397, 39S,ea n Maramure, nord-vestul Transilvaniei, Criai1a i Banat;
- alturi de formele de pers. 1 sar i lai se folosesc formele sai i tau
(v. ALRN, h. 1878 i ALRR Mar., h. 2'63, 264) ;23
- n formele verbale compuse cu auxiliartil a fi, apare i forniafemi-
nin a participiului : afi durtnii, sii .i uindai (v.ALR I, 2, h. 273,274);
,- prepoziia pe are i forma pii (sporadic, i jrjre), care apare, n afara
subdialectului muntean, n Banat, Criana, vestul Transilvaniei iMaramure;
(v. ALHN, h. 1642, 1810, 1825);
- se pstreaz, sporadic, forma omnscut.c valoare . .reJlexiv,notat
de ALR lIMN [2161] n Maramure,n.orduICriarlei i n puncte izolate di n
Transilvania i din Muntenia.
3. A doua arie . dialectal important, cu centrul n oraul Cmpulung,
se ntinde de-a lungul riului Moldova, de l Fundul Mold?veipin fn apr
piere de Gura Humorului, cu. ramificaii pe valea Moldoviei: comunele
Frumosu i Vatra Moldovitei iar de aici, peste()bcina Iare,.la Sucevia, i
pe valea Suhei .: corn unele Doroteia, Stulpicani i Ostra (v .harta l1L 3).
Caracteristicile Iorietice rele mai importante : pstrare .africat,elor c,
gi palatalizarea Iabiodentalelor , u n formele 11', y (g,1') confer graiului
cimpulungean un aspect arhaic nu numai fa de celelaltgraiuribuco;,ineJ.le,
ci i n ansamblul grafurilor din jumtatea de nord a rii.24lJn arhaism (din
punctul de vedere al graiurilor moldoveneti) este i pstrarea labialei n gru-
purile palatalizante pk , bg, mii, care unete graiul cmpulungeancumajori-
tatea graiuriIor bucovinene (i cu alte grai uri din Moldova de l1ord-:i\fest), dar
i cu grai urile din Maramure, nordul Transilvaniei, Criana.wUn alt/fenomen
fonetic, n privina cruia graiurile cele mai.arhaice din Bucovina merg mpre-
un cu graiurile transcarpatice, este lipsa velarizrii lui en poziie moale
(urmat deo silab avnd un sunet palatal) sau n poziie final;, atunci cnd
este precedat de consoanele s - Z, '- rj, - j, r, care se l{rQnun dur
n alte situaii. PrommriIe de tipul : a, cor: ' reCi, sefi, cpli, (lcei snt
curente n graiuriJe cmpulungean i rduean, caresedovedesc a fi, djni-
cest punct de vedere, mai arhaice detgraiurile diur?nsilvania de. nord-est
23 Aceste form analogice snt considerate. de ctre H. Todoran,op. cit., p. 48, ca specifice
subdiakc;tului maramureean.
24 Ivnescu, Probleme1c,p.173 conside; c gl'aiurile . din Moldova de nord care au Il' i Y
"sll1t desigur i eledinlre. cele mai vecb.i pe pmlntul.moldovellesc". Toate graiurile din. Bucovina
slnt lns,dl1p prera llvatuluUeeanuvcllitc t1r:z;iu din Ardeal".
25 D;af: grupurHe paMalizanle pc, bgqin graiurile bucovincne{!:n.ai p;ecis afrkatizarea
lui R, !J in aceste gruJluri) pot fi puse pe seama populaiei imigrate din Transilvania n secolul
al XVIII-lea (v. il1fra), formele PK, bg'nll pot fi explicate n acelai fel, cum admite Ivnescll,
Problemele, p. 1 (l7-168. Dac o pronunaratt de caracteristic, cum s!ntgrupllrile p"', /;g'
r fi fost adus n grai)!! cmpulungean din inuturile. trulJ.scarIJaUce, 111\sepoah: explica(je
ee nu au fost ac]l)Se i alteinovaii foncticcardeleneti, ca lT.raDqrl1('l()r sau sud-estul
Bucovinei. Graiurik cele mai vechi din Bucovina au realizat palaLaJizarea lahialelor mai l.lrziu
decit alte graiuri moldqveneti, n aceeai vren1C cugraiurile din Transilvania de nord-Mv.ramu-
rc, cu care formau o singur arie. diakctal.
104 ADRIAN TURlCULE
II
i Maramure, n care este welarizat parial, sub formele sau it!C, i se apro-
pie de cele din Criana i din unele pri ale Transilvanei de nord i centrale
(v. ALR II, h.l00san ALRN, h, 920). Astzi, velarizarea lui e este mai a-
vansat n:gr:liurikdin .nord-estul Transilvanei i Maramure dect n mo-
mentul anchetelor pentru ALB: n pct. 3 -- 5, am notat frecvent 4 n aseme-
nea exemple;pelltru Maramure, v .. AL:RR Mar., h .. 4, 72, 78. Velarizarea
lui e la 4 este curent n graiul dornean i n zona africatizant din sud-estul
BucQvinei.C:l o tendin..recent, se ntlnete i n graiul cmpulungean, mai
ales n zona Pojorta-;FulpuIMoldovei, Stadiile intermediare 4/ e apar, al-
turi de it i n pct, 495,. 502 din estul Bucovinei. Se pare c deschiderea lui
Ij a mpiedictvelarizarea sade ctre consoaneles - z,l- Ij, -j, r, n
ciuda Hlptului c aceleai consoane au caracter dur n alte mprejurri: s
d dar ed], Situaia din graiurile buco vinene dovedete cesteposbil o
disociercronolgic ntre. ier?re:.caracterului. muiat al. uiertoarelor i
apariia caracterului dur al acestor consoane i c durificarea lor s-a putut
produce treptat, n funcie de poziia n cre ... aflau. mai nti atunci cind
, j erau urmai de fa-:ad (numai aa n graiurilebucovinene), apoi cnd
urau e,.i (l1graiul.emj:)I.Iung:fin, secvenele e,i,II,lsntn variaie liber)
i mai trziu.eind urIll 4-.n poziie moale sau final : (l, edj (velarizarea
n aceast poziie nu s-a prods,.nc, n graiurile cmpulungean i rduean).26
n graiul empulungean,.africatele e, {j nu sepronunt, de qbicei, muiate,
ca.n.pronunarcalnunteneas.q}(.; elementele lor fricative snt , j.palatalizai,
cu . nyi.r,}ir din .Tostirea.literar-.AIturi de aceast. pronunare, cea mai 0-
b.i.nuit.,<aWlre i rotirea.m\lft.a. :lfricatelor (cu .elementleconstructive
',J' .S!lll s., :i),dr..iwqnunap.;a dur a acestora: c, g(cu , j.duri) , mai frec--
vent uor dur: t., .. Ol Exist; n grai, un paralelism evident ntre realizarea
mui;at sau dur a uiertoatelor , j i a africatelorc, ), cu unele variaii
de la unvorbitO!' la altlll i de la o localitate Ia alta, care confirm explicaia
duri!icrii africatelormaramureene Ca urmare a durificrii uiertoarelor
componente, propus deGr. RUSU27 Aceast explicaie nu exclude ipoteza
uneitelaii directe l1treariile cmpulungean. i maramureean ale durific.rii
2!l Pentru ncepulurileperioadei literare moldoveneti, disocierea intre durificarea lui
urmat de ea- i durificaI'ca acestuia nainte .de e-e a fost fc.1.lt de H. Tiktin, SiudienZl1r rumiini-
chen Philologie,I, Leipzg,1884, p'Cl8-110, Acest fapt are implicaii i asupra stabi1irilcro-
nologiei relative a trecerii lni 15, la s, z in raport cu depalatali1.area lui *',j' din romna comun,
r\'.flectatl1textele vechi moldoyenestLI"ricativel\'.s, z s-ar fi putut confunda cu, j' (palatali).
n'lt i cu , j palalaJizai (urmi de vocal prepalatal): .. opozi.iile a (= aa)
- a acea) sau . i-}i(de exemplu,)n grailJl din Marginea) se .. realizea-
z prin caracterul palatal al JIIs,?puS cara.cterul\linon-palatal al lui , Cro-
nologia fricativizrii lui. c, fi poate fi . stabilit)n . raport cu ad, care. doveqcte
pierderell caracterului palatal al .lui , tn. timp cegrafiUeed, ede nu dovedesc, in mod
nbligato'iu, carllcterul palatal, ci doar lipsa caracterului dur al acestuia. Deoarece ad .apare
in primele texte moldovencti, data. trecerii lui c, il la 8, z poate fi cohort cl puin cu un seeol
faFl.de cea propus de Vasiliu, Fono[ogia, p, 1.77 : a doua jumtate a secolului al XVII-Iea-
inceputul secolului al XV III-lea ,Lucrarea lui Ion Gheic i Al. Mare, Graillrile dacoromdne
n secolul (lI XVI-lea, Bucureti,.}974, publicat dup redactarea acestui articol, atest fricati-
viZ;l1rea lui c n unde graitni moldoveueti in a doua jumtate a secolului al XVI-lea
(p.l112-19:3).
27 Grigore Rusu, O inovaie {oneticaln snbdialectul maramureean: durificarea africate-
lor C, . in "Omagiu lui A 1. Rosetti, Bucureti, 1965, p. 793--796.
9
ARII DCTALE IN BUCOV,JNA
------
105
africatelor, bazat pe continuitatea celor dou arii, dar nici nu o presupune
cu necesi tate. 28
Urme ale rotacismului lui -n-, atestat la sfritul secolului al XVI-lea
sau la nceputul secolului al XVII-lea in unele localiti din aria cimpulun-
gean (Cmpulung, Moldovia, Vorone)>", se mai. ntlnesc .doar sporadic;
formele notate de noi snt: pr (Vasile Neamtan, 77. de ani, Crnpulung),
ptrei (Oecc pn ce30, Zamf'ira Teodorovici,63 de ani, Fundul Moldovei) i
(Iiare l)aii) rapo! (Nastiuc Toader, 64 de ani, Ostra).
Caracteristice graiului cimpulungean snt i pronunrile :
- dei, d1tt, (i npct. 496, 501, 502; cf. dezli n pct.487), rostire al.
prut, independent de aria munteneasc.a acestei forme (v, ALR Ii 1, h.51),
printr-un ir de modificri fonetice: sincoparealui i eneaccentuat), di-
similarea elementului oclusival africatei i asimilareafricativei de ctrei
urmtor (ef. pruiioare ; pritoare, n toate graiurlleibucovineuej.,
-- rjil (i. n pct. 494, 503),32 care, raportat la forma rzil, oh.i$llUi.
n alte graiuri moldoveneti, presupune o form mai veche cu vi, n care s-a
produs palataliz area Iabiodentalei ;32 pronunarea literar ragil este, in .. acest
caz, un hiperurhanisrn, cui < o + i considerat ca reflex dialectal al lui g.
-- asimilarea regresiv 9 li; j <- lf (cf.Candrea, O, p. 16) n
jenzl/(, care mai apare n pct. 485, 486 ; \VLAD noteaz aceeai pronunare
i la Valea Putnei, Bucoaia. Pe h.157 din ALR I, 1, jenunk (saugenuk)
formeaz o arie ntins n sud-estul Transilvaniei i n nord-vestul Munteniei
si arii restrnse n sud-estul Transilvaniei si n nordul Crisanei. O transformare
paralel este, n graiul cirnpulungean, {j;'fzj > gWlj, care apare i n graiul
dornean (v. supra).
28, Referindu-se la pronunarea dur a lui c la Vatra Moldovlel, S. Pop, loc. cii.; considera
c aceasta a fost adus din Maramure "nc msecolul al XIV-lea, cu prilejuliunii de
independen a voievozlor din Maramure", scpnd din vedere faptul c durifieare africatelor
nu poate avea o vechime att de mare. " -
29 Vezi Alexandre Rosetti, Etude sur le rhoiacisme i'n toumain, Paris, 1924, p. 5-6;
Idem, rLR, p. 515. Prezena rotaclsmului In Moldova a fost explicat de unii lingviti (Al.
Rosetti, loc. cit.; Ivnescu , Problemele, p. 84, 172) prin aezarea unor maramur;eniin Moldova
de nord, In perioada "desclecatului" 'rii Moldovei. Lsnd lan parte faptul c nUIllrulllla
ramureenilor care i-au nsoit pe Drago sau Bogdan nu putea fi prea mare (documentck .istorice
nu indic existena unor deplasri masive de populaie din Maramure spre Moldova in secolul
al XIV-lea --- vezi Radu Popa, ara 2VlaramuNu[u n pcacul al X1V-ll:a,Bucureti,1970,
p.121,246--247), rspndirea rotacisl11UluinMoldova se explic mai convingtor prin unitatea
de arie a graiurHor moldoveneti (dc lord) cu graiurile arde1eneti-maramureelle. RotaisrnUI
a fost considerat un fenomen fonetic "uormal" in Moldova de .S. Pucariu, Zur Rekonslruklion
des Urrumllischen, 1910, republicat In Cerce/Ti i studii, Bucureti, 1974, p. 75-76 ; idem, in
DR IV, 1924-1926, Partea 2, p. 1:376; Al. Procopovici, ibidem, p. 1176; D. Macrea, n DR
VII, 1931-19:3:3, p. :184--186.
30 Pentru atestarea lui pr la Cmpulung in secolele al XVII-lea i al XVIII-lea, vezi
Rosetti, ILR, p. 618.
31 Pentru forma ropoi, vezi S. Pucariu, loc. cit., i Al. Rosetti, n "Grai i suflet" II,
1925 --1926, fasc. 2, p. 35ij.ll aceast lucrare, Al. Rosetti afirm espre rotacism c "inovaiunea
a fost cindva normal n Bucovina".
32 rederic Dame, .tncercarc de terminologie poporan romn, Bucureti, 1898, p. 142,
noteazl forma raghilii ca specific Moldovei.
* Forma etirnologic rlvil, care a fost inregistl'atuln uu.ele graiuri ardeleneti (v. DLR,
Tomul IX, litera H, Bucureti, 1975,s.v.), provine dintr-o form sseasc mai veche, corespun-
ztoar grDi. Raffcl (comuni.care oral il prof. V. Arvintc).
106 ADRtAN TU:ruCULE
10
Localitile din . partea de nord-vest a ariei crnpulungene : Pojotita
i Fundul Moldovei (Delu!) prez.int unele trsturi aparte, care IliU apar decit
in mod sporadic n celelalte puncte zon,
O caracteristic a acestor localiti, care probeaz existena unor in-
fluen:eardeleneti-"tnuramureene recente, este muierea dentalelor i co nfun-
darea palatalelor 1(, g cu deritalele muiate t',d'. Pronuntarea antero-d orsal
t'[k , d'/g a lui lf, gestc mai Ireoven t dect muierea deritalelor d. Muierea
dentalelor apare mai rar la Fundul Moldovei dect la Pojorta iar aici, este
mult mai puin oonse.ovent decit n etapele consemnate-de \VLAD i ALR.
f!.aptlll cii tendina de depalatalizare, sprijinit de influena localitjj centrale
a zonei, C.mpulungul,s-a aplicl:ttJaPojorta-Fundul Moldovei asupra formelor
t', d'; care . .reprezentau, a1t dentalele muiate cit i palatalele J(, g, explic
pr9nllnrileqe tipul: pq.clUtV.i, sudVi{, slidi (p.d, 468).
La V atraM oldouiei, undeALH J a nregistrat aceeai confuzie ntre
denlal{)le i velarele muiate, dar mai puin consecvent ca la Pojorta, NALR
MB noteaz.nUl:n[i n. exemple izolate. pronunarea antero-d orsal a lui ]t, fi :
sla?l'/.c, lOlflt'.
i nchiderea vnoalelorTinale - i -e este mult mai frecvent astzi la
Pojorita, Vatra Moldoviei dect n etapele nregistrate de WLAD i ALR.33
Reducerea considerabil a frecvenei muierii dentalelor i creterea frecvenei
nohideriilui i -e n comparaie cu datele WLAD i ALB probeaz o "mol-
dovenizarc" evident a graiului acestor localiti n secolul nostru, prin .de-
p.irea fazei de asimilare a unor influene transcarpatice mai recente i prin
dezvoltarea unor tendine. comune graiurilor moldoveneti.
La Fundul Moldovei i, mai rar, n alte localit.i din aria cmpulungean,
se folosesc, fr s fie generalizate, formele de imperativ singular i de pers.
a .iG..,.a.sg, a indicativului i conjunctivului prezent ale verbelor de conjugarea
a IV-a: grj(j!,treg I{-ti 1, (el)cit(j,s iiitj etc. n afara graiului cimpulungean, am
notat asemenea forme la Straja: ameie, praje, s-o pr apad', la VicovllI de Jos:
sI lllUIysJ,s uobiius; (j,prigi(j-li l.Ia Volov:gzlld (j-; 1, rp (jr]-ti!,la Solca:grj el i
la Grmeli:pal (j-li 1 .Aceste forme., conideratede R. Todoran31 ea specifice sub-
dialectului mara murean, probeaz o infl nen maramurean asupra graiu-
riIorel1ipulun?ean35 irduean. Trebuie remarcat ns c apocopa silabio
nu are aceeai extensiune.n aceste graiuri oa n MraIllure. Probhil c apocopa
silabi04 este ... maiveohe la aceste forme verbale i s-a produs n perioada
continuitii .de .arie. a graiurilor bucovinene i maramureene. Ea s-a realizat
iniial la forIllelee impetativ, a cror intonaie favorizeaz apooopa : silaba
a,ccel1tua a acestor fOl'l1Je este rostit eu un ton ridicat i cu un accent de
33 Aceeai evoluie s- pndus i n alte localitiii "in BHcovina i din vccintatea ei:
Capul Co drului , cheia, Volov, Grtlniceti, Margbea, Frfttu.ii Vbchi, TtruL Pentru graiu-
rile n care s-au contopit elementul ardelenesc cu cel moldovenesc, frecvena nchiderii lni c
i -e, coroborat cu alte fapte lingvistice, poate fi luat drept msul'tl a gradului n care elementnl
moldovenesc a fost sau a devenit prepollderent in relaia cu cel ardelenesc.
34 R. TodoTUn, op. cit., p. 48.
35 ntrcnumele ele familie elin comuna Fundul Moldovei, Pojorta i Vatra :\foldoviei,
antl'oponimicull\Iol'oan ocup locul al patrulea, al aselea i al apLelea ca. frecven (40 de
fmnilii,respect!v cite 19 ftunilii). Dac>ln ara Dornelol', mOl'oni snt numii mai ales locuitorii
elin Transilvania ele nord-est, pe valea superioar a Moldovei, snt denumii astfel locuitorii
din Maramure.
11 ARII D1ALECTAI"E IN BUCOVINA 107
intensitate puternic, care scad brusc Ia sfritul silabei accentuate ; n cazul
unei rostiri energice, vorhitorului nu-i mai rmne suflul necesar pentru arti-
cularea silahei urmtoare, finale.:" De la imperativ, apoeopa s-a extins Ia
formele identice de indicativ i conjunctiv. n afara formelor verbale menio-
nate, apocopa mai apare la vocativele= numelor proprii i ale unor termeni
de rudenie. Vocativele "scurtate" se folosesc n graiul rduean, de la Straja
pn la Grmeti i n sud pn Ia Cvana i in zona Frasin, Doroteia, Stul-
picani, Gemenea, Ostra ; cteva exemple nregistrate de noi snt: ani 1 (0= Ac-
nic), dumili! (= Dumitre), mnui ! (= mmuc), tat J (ttue), mj go !
(= Gheorghe), tu mri 1 (= Mrie), tu domni! (= Domnic), vast! (= Vasile),
la informatorul principal din Gemenea, i dumni 1, miqo 1, mj vast !, tu mari,
cuma! (= curntre), motii), (= mtu), pa/fi 1 (= Pachi), toa ; (= Tca-
dere), vi ! (= Vic), la informatorul principal din Doroteia ; n ultima locali--
tate, am notat Ia un copil, i formele ma 1 (=c mam), la ! (tat).
Imigraii ardeleneti i maramureene recente s-au produs, desigur,
i n alte localiti din aceast arie, inclusiv n actualul ora Cmpul ung, dar
raportul dintre noii venii i localnici, favorabil acestora din urm, a determi-
nat o asimilare relativ rapid a celor dinti.a8 Pronuntrile cllpRori, (cu pC a-
similat grupului palataliz ant pIC) i ,rjpn (= deapn):9, ca i pluralul genim,
(pet. 473, 484), dovedind o confuzie ntre dentalele muiate 1', d' i palatalele
R, fi, snt reminiscene ale unor asemenea micri de populaie.
In punctele din aria cmpulungean, se observ tendina .palatalelor
il', ,l] provenite din palatalizarea labiodentalelor t, u de a evolua la fricative
prepalatale. Inexistena n sistemul fonetic. al graiului a unor fricative pre-
palatale muiate (' i j' mai apar doar sporadic) explic oscilaiile n realizarea
acestor fricative : alturi de ,g, z, se rostesc Iricativele palatale s', zlsau s, j cu
diferite grade de palatalizare.s' ,j' ,sV,jV,i,ji;apar, mai frecvent, stadiliriteredia-
re: h'js,y/i,s'j',z'IJ'.La Fundul Moldovei, h' apare mai ales ip'vorbirea b-
trnilor, fiind nlocuit la tineri de s, ', i, iar y aproape a disprut, formele
curente fiind j', ji, z, Zi, O situaie interesant prezint graiul dip Pojorta, unde
apar ca forme de palatalizare a lui r, lJ, la tineri i copii (sporadic i Ia vorbi-,
36 S. Pucariu, in DR VII, 19311933, p. 3, explic alte imperative scurtate, .de tipul
las', vin', ad', ai', pas', !lrin "masarea energiei i partea de la inceput a cuv1ntului rostit
cu ton ridicat la imperativ i, l a urmare, scderea acestci ellergii la sfritul cuvntul/li.
37 Vocativele, mai alcs cele care s-ar rutea numi "imperative", au o intoI\aie identic
cu cea a imperativului. Pentru rspndirea vocativelor "scurte" i discuiile asupra originii lor,
vezi Ilie Dan, Un vocativ regional, .in LH XII, HJ63,p. 527 - 5.31.
38 La meninerea unui raport favorabil localnicilor fa de imigranii maramnr:enil
ardeleni a contribuit i aezarea, in aceast zon, a unor locuitorI din alte pii.r.i ale Moldovei.Dintr-
un rap()rt al guvernatorului Enzenberg, reiese .c, ntre 1778--1782, au venit n Bncovina 6000
de familii din Moldova (1. 1. Nislor, Bejenari ardflwi in Bucovina, n "Codrul Cosminllui" H-
III, 1927, p. 464). n Crnpulung exist 35 de familii MOl'oan (locul al)2-1ca ca frecven),
dar exist i 42 de familii rran (locul al 8-1ea ca frecven), nume care desemneaz pe
cei venii "de la ar", din Moldova. La Fundul Moldovei exist 80 de familii ran (locul
1-2 ca frecven) iar la Poiorlta 21 de familii cu acelai nume (locul al 5-1ea elI frecven).
39 Nu se poate preciza rspndirea acestei prQllUnflri n loealit.ile care prezint ii atit
africatizarea palatalelor R, U ct i a dentalelor.; gpdnd a mai fost notat In pct. 480. 495.
108 ADRIAN TUR!CULE
12
ca Iricative prcdorsal-alveolare mai
la fricative prep alatale, dafin
ncep, de asemenea, s{li
cmpulungean pstreaz o faz
de nord i tendinele sale Io-
DU, vor fi mpiedicate de .influcnta tot mai puternic a
determina o similar. tendine snt
cmpulungcne, datorit influenei graiurilOl'
tari vrstnici), s, z, pronunate, uneori,
palatulizul.e : s", ZV.4G
Paralel cu evoluia palatalelor il',
proporie mult mai redus, africatele
elementul oelusiv. poate spune di
de m'AI,,1';J',
hine conturat din punct
fa, de toate grai urile
africatelor (:, 0, a e
n grup urile pK:, bg, mii .i a
, graiul cimpulungean se asea-
grai uri din nordul Crianei, i'n
care ,(Juu a trecut laf41 Fiind vorba de trsturi arhaice, care au ca-
racterizat toatcgraiurile moldoveneti (de tip nordic) ntr-o etap mai veche
a eyqIuieiaeestora, explicarea lor prin influena graiuriJor .transcarp a tiee
fJe.j nad ecv atp. 42 Deplasrile de populaie dinspre Ma ram II re i C riana-. __
nordul Transilvaniei, dar i dinspre inuturile moldovene nvecinaLe43 au
contribuit doqrIa pstrarea unui anumit echilibru lingvistic, nefavorabil
gene ralizrii inovaiilor fonetice veniteatlt dintr-o parte, eti lin cealalt.
la .. . privine, graiul. cimpulungean este mai arllaicdecit graiurile
de peste muni, prin faptul. c DU a participat - decitpariaI,nona Pojo-
ria, Fundul Moldovei, mai puin Vatra Moldovitei - la inovaiilecaracteris-
tieegraiurilor(sau unor grai uri) transcarpatjee : reducerea dif'tbngului Qa
la Q, muierea (africatiz area dentalclor), africatz area palatalelor li, g, palata-
li;zarea.labiodentalelornformele.i, i sau s, z. Vechea arie dialcctal comun
cu Transilvania de nord-Maramure s-a ntrerupt nainte de extinderea
acestor inQvaii.44
Pojorlta sercIJetrt, n alte condiii i proporii, tenomenul care. s-a petrecut
tnMaramureul a tunclctnd It' i!J au inceput s c volueze , probabil, i sub influena graiului
ardelenesc de nord-est, la fricaLive prcpalatale ; stadiile intermediare *8, *z, pr<;supuse de 1. P::ilnr\:.
In{ZuCi1ccs slave$ el nzag!Jafes sur les parlcrs roumaincs, Iu. "Romanoslavica" 1, 1958, p. 40, au
pututs existe ca forme traJ;zitorii sub influena graiurilor ardeleneti, pe care maramureenii
le-au transformat 11fricativele cele mai apropiate din sistemul lor fonetic,s, z palatalizai;
, j deveniser, probabil, n aeel moment dure, ca i africal.ele c, g.
41 JJ1Ip{ldnsificnrea hii Vasiliu, Fonologia, p. 190, grahil clmplllungean ar apar.ine l'ami-
ficaiei Ba adialedelor moldoveneti, alturi de Mararrmre i Oa (pct. 362, 353, 34() din ALH II).
Acest fapt dovedete lnc o daLTt reIa liv al mprlirii dialectului dacoromn n cinci
42 Galina Ghictllete, F011'ticll graiurilor moldoufJlcti de nord llcomparaie cu fonctica
graiuriloI' moldovmeti de sud, n "Fol1ctie i dialcctoIogie", voI. VI, lM9, p. 100, explic exis-
tena africa.1elor c,g In nord-vestul Moldovei prin influena "graiurilor din nord-estul Ardealului"
(autoarea s-a gindit, probabil, .la "subdialeetul" maramureean, pe care-l numete, totui,
astfel la p, \17). Vezi i obieciile a.duse de SI.. Dumistrcel. op, cit" p. 9,
43 Vezi nota :'\8,
44 Legturile directe. dintre locuitorii inutului Cimpnlung i cei din Transilvania de
nord-est i Maramtlre &"au meninut pn spre Sfrilurs(J(()lului al XVI-lea ca n timpurile
strvechi, in ciuda graniei politice dintre Moldova i Transilvania. Pstorii c1mpulungeni se
Pe de alt parte, graiul cimpulungean nu a participat nici la inovaiile
mai noi ale graiurilcr moldoveneti (n totalitatea Jar sau de nord) : transfer-
marea africatelor e, g in Iricative, palatalizarea Iui r, n la ,:, i, trecerea lui ti
la (l (CUNi, sitti, (lpli), pierderea labialei in grupurile pIC bg, mii, -- datorit
poziiei sale de arie lateral fa de grai urile moldoveneti i condiiilor sale
social-istorice particulare de dezvoltare.w
4. O arie dialectal mai puin unitar este cea din partea de nord-
est a Bucovinei (v. harta Tl1\ 4). Dei afrrcutizatca palatalelor R, ti (U()(;, ga(),
care reapare pe valea superioar a Sucevei (comunele Straja, Vieovul de Sus,
Vicovul de J os, Glncti, Bilca, Frll.ti.hrii Noi), contureaz, aici, o arieaparte (v ,
harta nr. 1), totui unele caracteristici ale graiului din zona Hddilor se
extind i n aceasUi zon, dup cum n vest ajung pn la Sucevitu, n sud
pinr\ la Solca i Cvana i n est pin la Grmetl,
unele particulari luj moldoveneti de nord se extind peste toat aria:
Iricativizarea lui t, !J i palataliz area lui t. lJ n formele ,, z (l;), cu exceptia
cuvintului zespi, D3l' aceste trsturi se pot datora, cel puin n parte, i unor
influente ardeleneti de nord-est. n partea sa cea mai estic, graiul rdu-
ean (cum lam pu tea numi, dup centrul cel mai important) se caracterizeaz
mai ales negativ,prin absenta aproape total a unorpfticularit:lti fonetice
specifice fa de grai urile din Moldova de nord, Inchiderea vocalelor finale
- i -e este consecventii. n pct. 477,479,487, pe clnd n P u nctele vestice: 466,
475, 478, este negeneralizat sau chiar puin frecvent. S-a produs, de aserne-
nea, cderea Iabialei n grupurile palataliz ante pk , bg, mn npct.477, ,179,46
Chiar fonetisme izolate au ptruns, din gtaiurile moldoveneti nvecinate, mai
ales n estul ariei :
109
Intilneau in zona muntoas a Domei cu Listrlcnli, dup cum se tnttlneau n munii de la izvoarele
Bistrtc l i ale Suceve , pe ,de o parte cu rodnenil i maramurcenii, pe de alt p1.Vte cu locuiLorii
din .aezrile rdu.ene, Intr-o scrisoare a bistri.enilor se afirm c "oamenii moldoveneti,
pscari cu oamenii notri din inutul nostru pururea i n toat vremea au,.pscuit mpreun
in apa Bistri.ei" iar c1mpllungenii susin, de asemenea, ntr-o scrisoare din secolul al XVII-lea,
c "btrnii ... s-au voit bine", umblind "dobitoacele din coaea ar pre lo.curile noastre i ale
noastre pre locurile Mriilor Voastre" (ap. T. Blan, op. cit., p. 43, 58). h!Ilul(irea populaiei
in inutul Cimpulungului a dcLerminat lnterneiereaunor aezri stabile. In Tara Dornelor.. Spre
sf1ritul secolului aXVI-lea apare c.onflictul de hotar cu bistrienii i se nmulesc tirile despre
strjile la hotarul cu Transilvania. Graiul romnesc vorbit de lmulii aezai din a doua jum-
tate a secolului al XVIII-lea in ZOlla munLoas a izvoarelor Moldovei, Moldoviei i Sucevei,
care este graiul romnesc pe care ei l-au gsit in aceste inuturi, formeaz, astzi, veriga de
lcgLur intre aria clmpulungean i graiul maramureean.
&, Ocolul Cmpulunguilli era format din rani liberi (cuvntul rzei se folosete i aszi,
cu sensul "vecini cu proprieL.ile agricole"), care i-au ptstraL vechile drepturi i privilegii pin
la anexarea BucovineilaAusLria. Stpnirea austriac, de aproape un secol i jumtate, a redus,
intr-o oarecare msur, legturile cimpulungcnilor (i ale bncovincnilor, in gene.ral) cu ceilali
moldoveni.
46 Din materialul NALR MB i din compararea acestuia cu dalele ALR, rezult c
pierderea labialei in aceste grupuri este un fenomen recent, n plin evoluie in graiurile moldove-
neti de llord-vest. n pct. 187,488, labiahl mai apare rar (din 10 cazuri de palatalizal'e a lui
p urmrite, Il an fost R i cite unul singur plt). Labiala s-a picrdu L n zona de nord-est n peI.
477,479 (deja ALR 1 consemna, aici, acesL fenomen), 480, 486 i in sud-est, in pct. 501,504'
503 ; este pe cale de a se pierde n pet. 478 i 475 (cte 2 forme cu pR, 8 cu lC). Aeeast tendin
a ptruns pn In pet. 474 din nordul ariei dmplliungene ; in sudul aceleiai zone, labiala este
pe cale de a cdea in pct. 483, 484. n pet. 554, 563, 565, labiala se menine doar sporadic
i apare rar In pei, 492, 555.
110 ADRIAN TURlC'UL!!i:
------------
14
- epenteza lui r n coorj : pct, 476, 477, 479, 487; mai la sud, n
pct. 495, 502, 503; '"
- propagarea lui n n ni]1zel: in toat aria de nord-est i n pct. 480,
490 ;
- siukesc : pct, 480, 487;
--- cderea lui -i n formele de genitiv-dativ ale articolului masculin
(capulu, omuZu), o particularitate fono-morf'ologic a unor graiuri moldove-
neti de nord, este general n pct. 487, foarte frecvent n pct. 479 i spora-
dic n pet. 480.
n acel ai timp, n toat aria rduean snt vizibile influenele arde-
leneti, mai pronunate spre nord-vest:
- africatizarea palatalelor K, fi n zona Frtuii Noi - Straja;
- muierea dentalelor apare rar n pct, 466, unde \VLAD i ALR 1 o
notaser consecvent;
- reducerea diftongului 9a la Q mai apare, rar, n pct, 478, 479 i sporadic
,
n celelalte puncte, dar labializarea lui a (notat de noi prin pa) este foarte
pronunat n toat zona.
O evoluie remarcabil, n sensul "moldovenizrii" sale a cunoscut graiul
din Marginea, de la etapa consemnat de ALR II pn astzi: reducerea dif-
tongului 9a Ia (, pronunarea antero-d orsal a lui R, g, notate consecvent de
E. Petrovici, se mai aud rar, la vorbitorii n vrst; tendina grupurilor palata-
lizante PK, bg, mii de a-i pierde labiala a realizat progrese evidente; depala-
talizarea s-a extins, n unele cazuri i la Iz din grupul mn : Iacri\, niros.
Snt specifice graiului rduean cteva particulariti fonetice i moro-
logice:
- aclo, cu pstrarea accentului etimologic i sincoparea lui u neaccen-
nuat, ca n Criana-? i n dialectul aromn;
- [niti, fonetism notat de G. Weigand i la Grmeti, Arbore, Volti-
neI, Bdeui, Putna; n ALR II, MN [2161] i ALRN, h. 1326, apare flzin
n Banat i in sudul Crianei;
-- lusa{n : aria acestei rostiri, care a fost explicat ca un efect al
evitrii rotacismului.w cuprinde partea de est a Maramureului, cu zona n-
vecinat din Transilvania de nord i arii izolate, reprezentate de pct, 343 din
nordul Crianei i pct. 96 din ALB 1 (v. harta nr. 6 din Rosetti, ILR, p. 369);
- potnini, cu asimilarea bilateral a vocalei i extinde aria pn n
pct. 480, 488, 496;
--- zespi , care a .fost notat, n afara ariei rduene, i n pct. 463, 490 ;
in toate localitile, acest cuvnt reprezint o excepie de la norma palatali-
zrii lui v;
- genitrv-dativul -li al articolului hotrt, masculin (capuli, omuZi) ;
aceast form reapare, mai mult sau mai puin frecvent, n pct. 468, 469,
485; ALR 1, 1, h. 5 o noteaz n vestul i sudul Transilvaniei i n unele puncte
izolate din Muntenia;
- adverbul modal a "chiar, tocmai" este frecvent n pct. 477 ("a venit
a imediat dup rzboi") i 487 (notat alturi de chiar, n exemplul: "s nu
17 Teofil Tcaha, Graiul din Va/ca Criului Nrqru, Bucureti, 1961, p. 176-177.
48 S. Pop, 111 DR VII, 1931-1933, p. 184.
fie a chiar degeaba"). Adverhul a se regsete n expresia bucurie, ha
nimic 1, folosit laCmpulung, Fundul Moldovei, atunci dud vorbitorul se
atepta s ohin un lucru, s aib o bucurie etc. i a fost dezamgit;
- prepoziia dipi, exprimnd raporturi circumstantale de loc (dip i
u "dup u") sau de scop (s-a dus dipi lemne), este folosit n pct, 466, 476,
477; ALRN, h. 1817"dup u" i 1822 "umbl prin sat dup mil" nregis-
treaz prepoziia dlp n pct. 53, 64, 310 din sud-vestul Crianei,
Pe lng particularitile comune graiurilor rdutean i crnpulungean
semnalate mai sus (pstrarea lui {precedat de consoaneledure, folosirea
unor forme verbale .. cu apocop, adverbul a), mai menionm:
- folosirea verbuluira) iei cu prefixul n- : (ies, fies, o iit etc., care se
ntlnete i n dialectul arornn ;49
- conjuncia moldoveneasc nvechit [iindure (c) a fost notat de
noi n formele: li'indurea, s'indiria (Cmpulung),V indurea, Ginduri .sinuli (Fundul
Moldovei), h'indra (Stulpicani), situlria (Vieovul de Jos). Aceast conjuncie
a mai fost semnalatIa Cmpulung i la Straja, precum i in alte pri ale
Moldovei.w
In graiul .rduean s-au ncruciat, n mai mare msur dect n alte
grai uri bucovinene, influene ardeleneti diferite, pe de o parte ntre ele, pe
de alt parte, cu influena moldoveneasc dinspre est. Unele particulariti
fonetice: muierea dentalelor, reducerea diftonguluif)ii la Q i, mai ales, .afri-
catizarea palatalelor (IOC, ga) pe valea superioar a Sucevei au fost aduse
din nord-estul Transilvaniei. Alte caracteristici ale acestor grai uri: apocopa
unor forme verbale (v. supra), vocativul scurtat, poate i zesp] par s-i aib
centrul de iradiere n Maramure. n sfrit, Io netismul f'ninc1 (eyentual i
acl6), genitiv-dativul n -li i, mai ales, prepozitia dipi (= dup) pot pre-
supune unele imigraii din Criana, eventual din partea de nord .a Banatului
i din sud-vestul Transilvaniei; i zespe exist n aceleai inuturi.51 Dei ariile
ardeleneti ale acestor fonetisme i forme gramaticale, trasate p baza ALR,
nu se suprapun, ele se apropie sau chiar se ntlnesc n sudul Crianei, sud-
vestul Transilvaniei, nord-vestul Banatului .. Chiar.africatizareapalatalelor K,
fi exist i n aceast zon (pct, 63, 65, 69, 75, 87 din ALR 1). Bejenarii arde-
leni din nord-vestul Moldovei au venit, ns, mai ales din tertoriile apropiate,
din nordul Transilvaniei (tinuturile Nsud , Sorne, Maramure etc.). NALR
va aduce, probabil, date noi cu privire Ia rspndirea acestor fenomene. Este
posibil apariia independent, n graiuri diferite, a acestor f()rme. Rostirea
zespe, de exemplu, a putut s apar n mod independent, prininfluena asimi-
Iatoare a lui s, mai ales n acele graiuri n care au existat oscilatii n evoluia
1.5 AmI DLAI.:ECTALE !N BUCOrv,INA
111
49 Theodor Capidan, Aromnii. Dialectul aromn. Studiu lingvistic, Bucureti, 1932. p.
361-362, vorbete de e penteza lui n la formele accentuate pe tulpin de la verbul es, prin
apropiere de ntru. CDDE s.v. apropie formele din dialectul arornn de forme asemntoare
din dialecte italiene i provensale. Forma nies nu poate fi ns separat de alte numeroase
forme verbale folosite in graiurile bucovinene cu prefixul ln- avind valoare expresiv: inncji.
tnnrui, lnchimba, etc.
50 Pentru atestrile i discuiile asupra acestei conjuncii, vezi Philippide, OR II, p. 474-
475; Ivnescu, Problemele, p.347.
51 Ernst Gamillschcg, Die Mundart /JOII erbncti- TituZ,-fi (Gericlitsbezirk Olt, [{reis
Vedea), Jena und Leipzig, 1936, p, 192, indic, pe baza materialului nepublicat al ALR r, aria
acestei rostiri, cu centrul n sud-vestul Transilvaniei, de unde s-ar fi extins n Tara OItului,
In pct. 18 din Banat i spre nord-est, pin In Moldova.
112
ADRIAN 'l'URlCUL.E 16
lui y (rezultat al palatalizrii lui v) din cauza lipsei, n sistemul fonetic al
acestora, a unei fricative prcpalatale muiate de tipul z. Stabilirea n numr
mare a unor ardeleni n zona Hduilor este consemnat n a doua jumtate
a secolului al XVUI-Iea,z dar ea s-a produs, desigur, i nainte de acest secol,
cu att mai mult cu ct valea superioar a Sucevei era aproape de cele mai
vechi ci de trecere ale transilvnenilor spre Moldova de nord: prin Bora ,
peste Prislop i prin Rodna, peste pasul Suhardului, Unele aezri din aceast
zon snt dintre cele mai vechi atestate pe teritoriul Moldovei i ele au consti-
tuit nucleul n jurul cruia s-a format, prin asimilarea unor numeroase i va-
riate elemente ardeleneti, aria dialectal din nord-estul Bucovinei.
5. Pentru aria din sudul zonei Rduilor, de la limita de est a graiului
cimpulungean pn la valea Sucevei, expresia "mozaic dialectal" a lui G. Wei-
gandse potrivete pe deplin.
Numeroase graiuri din aceast arie cunosc, deopotriv, africatizarea
palatalelor lf, g (lOc, (j) i a+dentalelor muiate (frzlnce, gince) : comunele
Mnstirea Humornlui, Pltinoasa, Drgoieti, Moara, Udeti, cheia, Ili-
eti, Tod ireti, Botoana, Poieni (Solca) ; Cvana prezint africatizarea
palatalelor lf, fi i muierea dentalelor. Spre sud, aceast arie cunoate o larg,
e:xtensiune n zona subcarpatic a Moldovei, cuprinznd, pe valea Moldovei,
comunele Cornul Luncii, Boroaia, Vadul M()ldovei, Forti, Drgueni ; vile
praielor Suha Mare i Hca, apoi ale omuzului Mare i Mic, pn n valea
Siretului : comunele Liteni, Rdeni, Buneti, Vultureti, Preuteti i Dol-
heti. Comuna Ttrui, din judeul Iai, constituie colul de sud-est al
acestei arii.
Ipoteza lui G. Weigand= c africatizarea ar fi fost adus de o imigraie
masiv de bneni n Bucovina i n nord-vestul Moldovei, pn la satul
Clugreni pe Bistria, nu este confirmat de alte fapte lingvistice i nici de
documente istorice.
Raportnd formele de palatalizare pc, bg din nordul Moldovei la aceleai
forme din nord-estul Transilvaniei i bazndu-se pe documentele istorice citate
de I. Nistor'", D. Maerea a ajuns la concluzia c "stadiile pc -- c, bg g"
snt "inportate" n Bucovina i Moldova de nord diit nord-etul Transilvaniei,
n secolul al XVIII-Iea.os Prerea lui D. Macrea, care a fost preluat i de ali
52 Veii Dr. Daniel Werenka, Tapoqraphic er Bukoioina zur Zeii ihrer Enoerbunq durcli
Ocstcrreich(1774-1785), Czernowicz , 1895, sub numele Iocalitttlor respective: ntre 1774-
1785, populaia aezrilor Frtui, Horodnic, Iaslovt, 'Rdu.i, Vlcovul de Jos, Vlcovul
de Sus, Straja, Grnlcet.i a crescut, in medie, de dou ori. n aceast. perioad, s-au intemeiat
satele mai noi Bllca, Costta, Frtutii Noi, Marginea. Despre Straja se noteaz: "Aici au
primit noi locuri de aezare emigrani ardeleni".
53."\VLAD, p. 17.
54 Cousignalunlle austriece citate de 1. Nistor, Emiqrii! de peste muni, n "Analele
Academiei Romne", Mem()riile Seciuniiislorice, Seria II, lomXXXVn, p. 816-865 au .fqst
publicate de I. L Nistor, loc. cit., p. 470-533. Se consemneaz, aici, aezarea Intre 1728-1778
a unui mare numr de imigran:i ardeleni in s:atele bucovincne Boloana, BJ.ceana, Udeti,
Iaslovlt, Ilieti, Bieti, 5tupca, Bcrchicti, Brieli, Todireti, Corlata, ZahareLi, 5t1'oie1i,
Huseni, ChUieni, DrilgoieLi i, in num.r mai mic, in Capul Codrului, Braca, Mnstirea
.Hurnorulni, Gura Hmnorului, LUeni .a.
55. D.Macrca,. Pala!o!izatla labia/clor fnlimlia romn, in DR IX, 1936-;-"138, p. 15;.l. ;
el. idem, Pl'obl mi dr feill lic, Bucureti, 95'l., p. 91.
17 113
lingviti'", este valabil pentru africatizarea lui J(, (; n general, nu numai n
formele pc - c, bg - g de palatalizare a hilabialelor p, b,
Comparind datele NALB MB cu datele atlaselor anterioare, se constat
c aria africatizant s-a extins ntr-o oarecare msur ehi ar n secolul nostru.
La Mnstirea Humorului, unde \VLAD notase muierea dentalelor i reali-
zarea prepalatal a lui k, (j, exist, astzi, att africatizarea lui k, rJ cit i a
dentalelor muiate t', d'. Aceeai evoluie s-a petrecut i n satele Drgueni
i Bogdneti, depe valea Moldovei (IaBogdneti, G. Weigand notase afri-
catizarea doar n ciS6rr La Buneti, africatizarea inconsecvent a palatalelor,
consemnat de G. Weigand,s-a extins i la dentalele muiate. ALB 1 nregistra
1 a Ttrui africatizarea lui J(, g iar astzi, graiul de aici cunoate i africati-
zarea dentalelor.
Africatizareapalatalelor J(, fJ i a dentalelor muiate t' ,d' se ntlnesc, am-
bele, n nord-vestul Transilvaniei: pct. 247, 251, 259, 269 din ALB 1, 250 i
260 din ALB II i 206, 207 din WLAD ; putem aduga localitile Cianul
Mic i Zagra, Considernd zona africatizant ca o arie continu, din nordul
Transilvaniei pn la Udeti-Boroaia-Ttrui, cuncIava graiului cimpulun-
geani cu alte insule mai mici, se poate observa c af'ricatizarea dentalelor
apare la limitele de vest i de est ale acestei arii, deci acolo unde fenomenul
s-a propagat mai trziu. In nord-vestul Transilvaniei, africatiz area s-a extins
dinspre est, dup ee se realizase, aici, confuzia palatalelor J(, (; cu dentalele
muiate-". i pentru Moldova de nord-vest se poate admite c fenomenul s-a
putut propaga, n primul rind, n unele grai uri n care exista pronunarea i ..
dentic a palatalelor J(, (; i a dentalelor muiate, adus mai nainte sau n se-
colul al XVIII-lea din Transilvania. Ceea ce a favorizat impunerea africati-
zrii n localitile moldoveneti n care s-au stabilit vorbitori ardeleni i chiar
o oarecare extindere ulterioar a ariei acestui fenomen n Moldova' a fost faptul
c, n aceste graiuri, africatele primare t; fi evoluaser sau eranjn curs de e-
voluie la Iricativele s, .Vorbttori! moldoveni au evitat denfalele muiate
l', d', neconforme bazei lor articulatorii i au restabilit africaele c, g(secun-
dare), care realizau o re echilibrare a sistemului consonantie ar acestor grai uri.
1n cadrul graiurilor moldoveneti africatizante, exis/t deosebiri att
de la o localitate la alta, ct i ntre vorbitorii aceleiai localiti n privina
consecvenei cu care realizeaz rostirea cu africate, deosebiri care se explic
prin raportul, diferit de la o localitate la alta, ntre btinai i cei care au
adus africatizarea i prin influena inegal a Iimhii literare sau a altor graiuri
nvecinate asupra vorbitorilor.
Faptele nregistrate de NALB MB confirm stabilirea unor vorbitori
ardeleni n partea de sud-est a Bucovinei: corst : pct. 485, 486 (curast),
490, 563; crep, cr:p: 486, 494; durmim, durmi( : pd. 486" 944; dtaI'ie :
pct. 490, 503; luUifiin : pct. 486; nasl, noc : pot. 494; rgil: pct. 486, 490 ;
srin : pct. 486 ;zbiS : pet. 490,49/1,551 (mai apare i n pct. 463.,476) ; forma
nearticulat a numelor proprii feminine: An, Anat, li'lrie n peL 486;
pl. genunt: pct. 50:3. Se ohserv c, n partea de sud-est a Bucovinei, Teapar
unele fonetisme care formeaz ar.ii n ara Dornelor, (v. i harta llI'. 2), fapt
56 1. Ptru, op. cit., p. 301, nota 2 ; Ivnescu, }Jl'oblmzrZ" p. 167 -168,
\i7 Pentru aria ardeleneasc a africatiziirli, Vasiliu, Fono[ogia, p. 187, admite ca centru
de iradierc il inovaiei pet. 219, 228 din ALR II.
8 _ Anuarul de lingvisliid\ i istorie literar 211
114 ADRIAN TURCULE
18
ce indic originea ardeleneasc de nord-est a multor imigranti din aceste lo-
curi. Inchiderea vocalelor finale - i -e este sporadic n pct. 486, 490 (n texte,
apare ns mai frecvent dect n rspunsurile la chestionar) i puin frecvent
in pct. 485, 503. La Cvana, se menine nc muierea dentalelor, dei, mai
frecvent, ele apar uor palatalizate. Cvana (n pronunarea local, Cjvima),
Care pstreaz cele .mai multe particulariti ardeleneti, nu apare ntre lo-
calitile cu Imigraii ardeleneti consemnate n conscriptiile icitate sau In
topografia lui D. Werenka.Separe,e pn aici s-a extins valul populaiei
ardeleneti stabilite p. a doua jumtate a secolului al XVIII-lea pe valea su-
perioar a Sucevei (lusfn apare i aici). Conservarea n proporie mai ridi-
cat .a unor particulariti ardeleneti la Cvana se datoretei deprtrii
relative a acestei localiti de cile de comunicaie mai importante.
n interiorul ariei africatizante, apar i grai uri care prezint numai ca-
racteristicile moldovene ti de nord obinuite. Adesea, snt deosebiri lingvistice
nu numai ntre comune nvecinate, ei i ntre sate aparinnd.aceleiai comune.
Asemenea "insule" snt comunele Slatina, Horodniceni, Baia, Pirtetii de Jos
i de Sus sau sate izolate, cum sint Leucueti i Hui n comuna Preuteti,
Dolhetii Mici n comuna Dolheti, Giuleti n comuna Boroaia, Plvlari i
Mnstioara n comunaUdeti sau Mihoveni n comuna cheia.
In Bucovina, la limita de est a ariei africatiz ante, sint cteva grai uri care
pstreaz africatele G,g i-p'alatalzarea Iabioderrtalelor f, l;1 n formele li', y
(g): Bosanei, Ptruti, Mihoveni i Costina, crora Ii se altur Zvoritea,
n zona. nvecinat a Moldovei.es La Zvoritea, s-a generalizat evoluia lui .li
la g iar fricativele 8, z apar sporadic, ca i la Ptruti sau Bosanci, sub influena
graiurilorl1veeinate. In aceast localitate, WLAD notase muierea dentalelor,
dar ALB Innmai palatalizarea lor uoar i inconsecvent. Aceste graiuri
insulare snt "martori de eroziune" ai unei arii dialectale unitare, care lega
graiul cmpulungean cu cele mai vechi grai uri din jurul Sucevei, Unitatea
aceasta s-as dislocat, datorit faptului c graiurile din estul Bucovinei (i din
zona nvecinat a Moldovei) au adoptat unele inovaii venite din graiunle
moldoveneti nvecinate la sud i Ia est i, mai ales, datorit graiurilor ar-
deleneti aduse n secolul al XVIII-lea n estul Bucovinei, care s-au suprapus
peste graiuri mai vechi de tip "cmpulungean". Pentru graiul din Capul
Codrului, o asemenea suprapunere este dovedit de compararea datelor a-
tlaselor lingvistice romneti. In perioada anchetelor lui G. Weigand, situ-
aia graiului din Capul Codrului era asemntoare eu situaia actual din
Ciocneti, africatele c, g primare eoexistnd cu cele secundare: aripls,
diintse, t'sii, t::iCpt.ini, vrbdiieetc. n ALB 1, africatele primare c, ti snt notate
numai sporadic. Astzi, pronunarea cu fricativele ., z este general iar afri
catele':, g corespllnd palatalelor K, g i dClltalelor t, d urmate de vocale pala-
tale din pronunarea literar. O cercetare amnunit a. acestor graiuri insula-
re din jurul Sueevci arpulea aduce i alte dovezi n sprijinul acestei arii u-
nitare mai vechi i ar arta, eventual, n ee msur aeeste grai uri au primit
.nfluene ardeleneti pleeate dintr-o zon cu particulariti asemntoare
l(Maramureul i Transilvania de nord-vest, cu Criana).
58 Graiuri cu particulariti fonetice asemntoare exist i in pct. 675, 676, 678 din
WLAD, 391, 392 din ALR 1; pct. 1, 2, 3, 4, 14, 18, 19, 21, 22, 214, 218, 222 din ALM,
voI. 1.
19 'ARII DIAL:E:CTA.LE !N BUCOVJ:NA 115
Pe baza materialului NALR MB se pot contura, deci, cu toat diversi-
tatea actual a graiurilor bucovinene , patru arii dialectale mai importante,
cu un specific diferit i cu o individualitate mai mult sau mai puin conturat:
1. Graiul dornean, care s--a format n secolele al X'Vl l-Iea i al XVIII--
lea, ca un grai de tranziie intre grai urile ardeleneti de nord-est i cele mol-
dcveneti.
2. Graiul cimpulurrgean, care reprezint aria cea mai arhaic i, n a-
ceiai timp, cu cea mai pronunat individualitate.
3. Graiul rduean, un grai moldovenesc cu unele trsturi arhaice,
care a asimilat influene ardeleneti variate; pe valea superioar a Sucevei, aeza--
rea unui numr nsemnat de vorbitori transilvneni n secolul al XVIII--lea
a dus la conturarea unei mici zone dialectale aparte.
4. Aria din sud-estul Bucovinei, pe care am numit-o "africatizant",
dup fenomenul fonetic cel mai caracteristic, s-a format prin suprapunerea,
n secolul al XVIII-lea, a unor graiuri ardeleneti peste o arie dialectal
mai veche, din care se menin unele graiuri insulare n jurul oraului Suceava.
1n acelai timp, unele fapte Ias s se ntrevad o arie lingvistic unitar
a celor mai vechi graiuri din Bucovina, de tip moldovenesc arhaic, care a
meninut, mai mult vreme dect celelalte graiurijnoldoveneti, vechea u-
nitate lingvistic eu graiuri1e transcarpatice.t" Carcteristicile acestei arii
snt pstrate, n cea mai mare msur de ctre graiul cmpulungean.
SIGLE I ABREVIERI"
ALR I, 1,2 = Allasullingvistic romn, Partea 1, voI. I, Cluj, 1938 ; voI. II, Sibiu-Leipzig, H)'12.
ALR II = Ailasul lingvistic romdn .Pariea a II-a, vol. I, Sibiu-Leipzig, 1940.1.
ALRN = Atlasullinqnistic romn. Serie nou, Bucureti, vol. I, 1956-vol. Vn!1972.
ALRR Mar. = Ailasul lingvistic romdn pe regiuni. Maramure, vol. I, 196- voI. III, 1974.
ALRT = Emil Petrovici, Texte dialectale Suplement la Ailasullinquistic romnI I, Sibiu-Leipzig,
1943.
Candrea, TO L-A. Candrea, Graiul din ara Oaului, Bucureti, 1907. :
Ivnescu, Problemele = Gheorghe Ivncscu , Problemele capitale ale vechii rOmdne literare.in
BIFR XI-XII, 1944--1945, p. 1-412.
NALR MB = Noul Atlas lingvistic romn, pe regiuni. Moldova i Bucovina.
Philipplde, OR II = Alexandru Philippide , Originea romnilor, Volumul al doilea. Ce
spun limbile romn i albanez, Iai, 1927.
Rosetti, ILR = Al. Rosetti, Istoria limbii romne de la origini pn in secolul al XV Il-lea, Bucu-
reti, 1968.
Vasiliu, Fonoloqia = Emanuel Vaslllu , Fonoloqia istoric a dialectelor acoromne, Bucureti,
1968.
WLAD = GusLav Weigand, Linquislischcr Ail as des daco-rumiuiisclies Spracliqebietes, Leipzig,
1909.
" Nu sint explicate siglele curente ale revistelor.
59 Unitatea gcnetico-structural a graiurtlor moldoveneti i transcarpattce a fost de-
monstrat de Phlltppide, OR II, mai ales p. 389--404. Concluzia savantului ieean a fost reluat
i aplicat la fonologia diacronic a acestor graiuri de Vasiliu,Follo[ogia. Pentr-u unitatea lingvis-
tic a Moldovei de nord-vest cu Transilvania de nord-est i cu Maramureul la sfritul se-
colului al XVI-lea, vezi i Alexandra Rosetti, Lctires roumaincs d: la fin du XVI" ei du debut du
XVII" siecl: itre:s di$ archiors a Bistriiza (Transploanic ), Bucureti, 1926, p. 12-13.
116
ADRIAN TUTI!CULE 20
-----'-------- ----
Lis/a localtiilor anchetate
Se indic localitatea i comuna corespunztoare numrului rartografic din NALR MB.
Cu exccpf.ia localitii Ttrui, din judeul Iai, toate punctele se afl n jUdeul Suceava.
Snt mentonatc punctele corespunztoare din \VLAD, }\LI'.. 1 i ALH II.
461; Pllugani (Poiana Stampei; WLAIJ): 65R), '162: Coana (Dorna Candrenllor :
ALB 1 : 21:\), 463 : Ctrlibaha (\VLAD: 663 ; ALB I: :)6:3), 464 : Izvoarele Succvci (ALI{ 1 :
3(4), 465 . Brodina (ALB. Il : 2,(;(\),466 : Straja (\VLAD: 664 ; ALI'.. 1 : 388), 4G7 : Argel (MoI-
do vita), -168: Ddu (Fundul Moldovei), 46\1.: Ciocnett (Iacobeni; ALR II: S05), 470: Argestru
(Vatra Domei; \VLAD :657), 473: Pojorta(\VLAD : G54; ALH 1 :.3?O), 474: Vatra Moldo-
vi.ei (\VLAD: 652; ALH J: 375), 475: Sucevia (WLAD: 6(7), 476: Vicovul de Jos, 477 :
Frtut i; Vechi (WLAD: (73), 478 : Marginea {WLAD : 668; ALR II: 386), 479: Volovt
1: 38,5), 4S0 : Solea, 481 ; Vama (\VLAD: (;53), 482: Crucea, 48:3: Ostra, 484' Dorotcia
'185 : Mnst.irea Hurnorului (\VLAD: 650),486 : Cajvana (\VLAD : 670.),487 : Grni
: (72),488: Grmcti (\Vl,,D :67P), 400:. IlieLi (Ctprian Porurnhescu ;WLAD :
491 : Capul Cedrului (Piiliinoasa; \" LAD: 649; AL.B 1 :8713), 492 : Glnestl , 4\):3 :
I-Iorodniceni,4H4 : che la (\VLAD: 647 ,ALItI : ,\81),495 : Ptrul, 406: Zvor itea (WLAD:
680, i\H 1: 387), 501: Dumhrveu i (\VLAD: 6:15), 502:. Bosanci (WLAJl. :615), 51.13: ehi-
(Udest.i ; \VLAD.: 646- Udeti),554 : Prcutcti (\VLAD: 1526), 555 : Ttiirui (ALE 1 ;
563 : Scua (Boreala), 564 : Baia (ALB 1 : (52), [)65 : Poiana Mrutui (Mlini; WLAD :
525 -Mlini).
Puncte din afara reelei NALR. MB
1: Gemenca (Stulplcani), .2: Neagra arului (arul Domei), :3 : Lunea Ilvei, 4, : Cianu
Mic, 5 : Zagra ; ultimele trei Iocalttt SI; afl In judeul Bistrla-Nsud.
LA STRUCTUHE DIALECTALE DES PARLEBS ROUMAINS DE BUCOVINE
Par son reseau dense d'endroits cnquetes, l"Atlas ltnquistiqne de la .Moldaoie ei de la
Buconine (en cours d'eIaboratioll) permet a I'auteur une desertptlon rlgoureuse des alresdialee-
Lales actuelles du territoire de la Bllcovinc, A partir de la comparaisonuvec les donnees des
aHas lin[,,'uistiqnes roumail1sal1terieurs (WLAD, ALR 1 et II) el de la do.cullentation historique,
on ahorde. certai11sproblemes de la formatIon .de ces aires, surLouL lert'ildes111igratiolls tmn-
sylvaines reecntes (apres le XV-e siecle) a l'etahlissement de la sLruclure dialect ale actuelle
des parlers de Bucovine.
Sur l'ancien territoire de la Bucovine, on distingm, quatre aires dialectales plus importan-
tes, ayanL des traits speeifiques diff6rents eL une individualite pluS ou .moins evidente. :
1. Le parler deDQl.'lla, fOI'llle auxXVII-e - XVrII-e siecles, cQH1me unparler de:lrallJ
siHon entre les parlerstransylvains du nord-est et les parlers moldaves.
2. Le parIeI' de Clmpulung, qui representc un parIeI' moldavc de type archalque et, en
meme temps, un fragment de l'ancicllue aire .dialedale des parlers de type nordique.
3. Le parler de la zone de Hdutzi, qui est un parier moldave ayant certains trait5
archalq)leS eL qui a assimile des l1fluences transylvaines varitll's ; Ians la valle superieure .de la
Suceava, des rnjwatioIls transylvaines plus puissantcs du XVIlI-e siecle ont cOllduJ.t il. la con ..
stitution d'une aire dialeetale a part.
4. L'aire du sud-est de la Bucovine offre un exemple typiqllC de "mosaique dialectulC,
Il y a des differeUl'cs 1inguistiques non seulement d'une eommune a l'autre, mais aussi entre
des villages d'llne merne conunune. De nombreux parlers de cette zone se sont formes par des
migratiolls transylvaines (paur la plupart du nord-est) au XVIII-e siecle, qui se sont superpos(es
sur une aire dialecLale plus ancienne de type moldave arc1).aique.
21
..
ARII DIALiEiCTA:r.,:E IN' BUCOVJNA
1II.illl
117
118
r----
ADRIAN TURICU:uE 22
2" "
ARII DIi'"I,ECTALE IN BUCOVINA
------------------"----_ ..
120 A:DRIAN TUR!CUIJE 24
--------------- ----_._---_._----
"\
}
/'
/
f
/
j
./
./
....
i
i
j
.1
i
./