Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR


TEMA REFERAT:
Impozitul pe venituri in !"tivit!ti inepenente
Inrum!tor:
Stuent!:
#$%&
CU'RINS
Definire...............................................................................................3
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activiti
independente, determinat pe baza contabilitii n partid simpl..........4
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit....................7
4. Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate
intelectual.................................................................................................
!. "piunea de a stabili venitul net anual, utiliz#ndu$se datele din
contabilitatea n partid simpl...............................................................
%. Reinerea la surs a impozitului reprezent#nd pli anticipate pentru
unele venituri din activiti independente.................................................&
7. "piunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din
activiti independente.............................................................................'(
)ibliografie..............................................................................................''
*
Impozitul pe veniturile
in !"tivit!ti inepenente
+,ecutarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in
mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ sau prin asociere de mai
multe persoane fara a da nastere unei persoane -uridice. .stfel de activitati pot fi
desfasurate atat de persoanele fizice romane, cat si de persoanele fizice straine,
persoane fizice care realizeza venituri in mod individual sau asociate pe baza unui
contract de asociere inc/eiat in vederea desfasurarii de activitati in scopul obtinerii
de venit, asociere care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale si care nu da
nastere unei persoane -uridice. 0odul de impunere este individual, indiferent de
modul de organizare a activitatii supuse impozitarii.
" activitate independenta este definita de 1
a2 libera alegere a desfasurarii activitatii, a unui program de lucru si a locului desfasurarii
activitatii
b2 riscul pe care si$l asuma intreprinzatorul
c2 activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti
d2 activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personal anga-at de intreprinzator in
conditiile legii.
1. Definirea veniturilor din activiti independente
3n categoria venituri din activitati independente se incadreaza veniturile comerciale,
veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod
individual si4 sau intr$o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
Veniturile comerciale provin din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de
servicii 5altele decat cele de natura profesiilor libere2, precum si in practicarea unei meserii
Veniturile din profesii libere sunt realizate din e,ercitarea profesiilor medicale, de
avocat, notar, e,pert contabil, contabil autorizat, consultatnt de plasament in valori mobiliare,
ar/itect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala
provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert,
procedee te/nice, 6no7$s/o7, din drepturi de autor si drepturi cone,e dreptului de autor si
altele asemenea.
3
2. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activiti
independente, determinat pe baza contabilitii n partid simpl
Venitul net din activiti independente se determin ca diferen ntre venitul brut
8i c/eltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, deductibile, pe baza datelor
din contabilitatea n partid simpl.
Venitul brut cuprinde1
a) sumele ncasate 8i ec/ivalentul n lei al veniturilor n natur din
desf8urarea activitii9
b) veniturile sub form de dob#nzi din creane comerciale sau din alte creane
utilizate n legtur cu o activitate independent9
c) c#8tigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate ntr$o
activitate independent, e,clusiv contravaloarea bunurilor rmase dup ncetarea
definitiv a activitii9
d) veniturile din anga-amentul de a nu desf8ura o activitate independent sau
de a nu concura cu o alt persoan9
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat aprute n legtur
cu o activitate independent9
f) veniturile nregistrate de casele de marcat cu memorie fiscal, instalate ca
aparate de ta,at pe autove/iculele de transport persoane sau bunuri n regim de ta,i.
u sunt considerate venituri brute!
a) aporturile n numerar sau ec/ivalentul n lei al aporturilor n natur fcute la
nceperea unei activiti sau n cursul desf8urrii acesteia9
b) sumele primite sub form de credite bancare sau de mprumuturi de la
persoane fizice sau -uridice9
c) sumele primite ca despgubiri9
d) sumele sau bunurile primite sub form de sponsorizri, mecenat sau
donaii.
"ondiiile generale pe care trebuie s le ndeplineasc c#eltuielile aferente
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt1
a) s fie efectuate n cadrul activitilor desf8urate n scopul realizrii
venitului, -ustificate prin documente9
b) s fie cuprinse n c/eltuielile e,erciiului financiar al anului n cursul cruia
au fost pltite9
c) s respecte regulile privind amortizarea9
d) c/eltuielile cu primele de asigurare s fie efectuate pentru1
'. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii9
4
*. activele ce servesc ca garanie bancar pentru creditele utilizate n
desf8urarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul9
3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional9
4. persoane care obin venituri din salarii, cu condiia impozitrii sumei
reprezent#nd prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plii de ctre
suportator.
:rmtoarele c#eltuieli sunt deductibile limitat1
a) c/eltuielile de sponsorizare, mecenat, precum 8i pentru acordarea de burse
private, efectuate conform legii, n limita unei cote de !; din baza de calcul9
b) c/eltuielile de protocol, n limita unei cote de *; din baza de calcul9
c) suma c/eltuielilor cu indemnizaia pltit pe perioada delegrii 8i deta8rii
n alt localitate, n ar 8i n strintate, n interesul serviciului, n limita a de *,! ori
nivelul legal stabilit pentru instituiile publice9
d) c/eltuielile sociale, n limita sumei obinute prin aplicarea unei cote de
p#n la *; la fondul de salarii realizat anual9
e) pierderile privind bunurile perisabile, n limitele prevzute de actele
normative n materie9
f) c/eltuielile reprezent#nd tic/etele de mas acordate de anga-atori, potrivit
legii9
g) contribuiile efectuate n numele anga-ailor la fonduri de pensii facultative,
n conformitate cu legislaia n vigoare, n limita ec/ivalentului n lei a 4(( euro
anual pentru o persoan9
#) prima de asigurare voluntar de sntate, conform legii, n limita
ec/ivalentului n lei a *!( euro anual pentru o persoan9
i) c/eltuielile efectuate pentru activitatea independent, c#t 8i n scopul
personal al contribuabilului sau asociailor sunt deductibile numai pentru partea de
c/eltuial care este aferent activitii independente9
$) c/eltuielile reprezent#nd contribuii sociale obligatorii pentru salariai 8i
contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munc 8i boli
profesionale, potrivit legii9
%) dob#nzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice 8i -uridice, altele
dec#t instituiile care desf8oar activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate
n desf8urarea activitii, pe baza contractului nc/eiat ntre pri, n limita nivelului
dob#nzii de referin a )ncii <aionale a Rom#niei9
l) c/eltuielile efectuate de utilizator, reprezent#nd c/iria $ rata de leasing $ n
cazul contractelor de leasing operaional, respectiv c/eltuielile cu amortizarea 8i
dob#nzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu
prevederile privind operaiunile de leasing 8i societile de leasing9
m) cotizaii pltite la asociaiile profesionale n limita a *; din baza de calcul9
!
n) c/eltuielile reprezent#nd contribuiile profesionale obligatorii datorate,
potrivit legii, organizaiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, n limita a
!; din venitul brut realizat.
)aza de calcul se determin ca diferen ntre venitul brut 8i c/eltuielile
deductibile, altele dec#t c/eltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de
burse private, c/eltuielile de protocol, cotizaiile pltite la asociaiile profesionale.
u sunt considerate c#eltuieli deductibile urmatoarele c/eltuieli1
amenzile, ma-orarile de intarziere si penalitatile, altele decat cele de natura contractuala.
=/eltuielile pentru protocol care depasesc limita de (,*!; aplicata asupra unei baze de calcul
determinata ca diferenta dintre venitul brut si c/eltuielile aferente deductibile, e,clusiv pentru
cele care se determina plafonul
=/ltuielile de sponsorizare sau mecenat care depasesc limitele legale. )aza de calcul la care se
aplica limita de c/eltuieli se determina prin deducere din venitul brut a c/eltuielilor aferente
deductibile,e,clusiv celor pentru care se face calculul plafonului
Donatiile de orice fel
Ratele aferente creditelor anga-ate
Dobanzile aferente creditelor anga-ate pentru ac/izitionarea de imobilizari corporale de natura
mi-loacelor f,e , in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii
corporale potrivit prevederilor legale
=/eltuielile de ac/izitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din
Registrul$ inventar
=/eltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor care depasesc nivelul ta,ei oficiale a
scontului stabilit de )anca <ationala a Romaniei.
=/eltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile
Sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare.
3mpozitul pe venit suportat de platititorul venitului in contul beneficiarilor de venit
Sumele primite pentru acoperirea c/eltuielior de natura indemnizatiei zilnice de delegare sau de
deta-are acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate in tara si in strai atate, in
interesul serviciului, care depsesc limitele stabilite pentru societatile comerciale
.lte sume care depasesc limitele c/eltuielilor prevazute prin legislatia in vigoare
=ontribuabilii care obin venituri din activiti independente sunt obligai s
organizeze 8i s conduc contabilitate n partid simpl, cu respectarea
reglementrilor n vigoare privind evidena contabil, 8i s completeze Registrul$
-urnal de ncasri 8i pli, Registrul$inventar 8i alte documente contabile prevzute
de legislaia n materie. >n Registrul$inventar se trec toate bunurile 8i drepturile
aferente desf8urrii activitii.
%
&. 'tabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
>n cazul contribuabililor care realizeaz venituri comerciale, venitul net anual
se determin pe baza normelor de venit de la locul desf8urrii activitii.
0inisterul ?inan elor @ublice elaboreaz nomenclatorul activit ilor pentru care
venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprob prin
ordin al ministrului finan elor publice, n conformitate cu activit ile din
=lasificarea activit ilor din economia na ional A =.+<, aprobat prin Botr#rea
Cuvernului nr. %!%4'&&7, cu modificrile ulterioare. Direc iile generale ale
finan elor publice -ude ene, respectiv a municipiului )ucure ti au urmtoarele
obliga ii1
a) stabilirea nivelului normelor de venit9
b) publicarea acestora, anual, n cursul trimestrului 3D al anului anterior celui
n care urmeaz a se aplica.
Ea stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin nmulirea
cu '* a salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat, reprezint venitul net
anual nainte de aplicarea criteriilor.
=riteriile pentru stabilirea normelor de venit de ctre direciile generale ale
finanelor publice teritoriale 8i a municipiului )ucure8ti sunt cele prevzute n
normele metodologice.
>n cazul n care un contribuabil desf8oar o activitate independent, care
genereaz venituri comerciale, pe perioade mai mici dec#t anul calendaristic, norma
de venit aferent acelei activiti se corecteaz astfel nc#t s reflecte perioada de an
calendaristic n care a fost desf8urat activitatea respectiv.
Dac un contribuabil desf8oar dou sau mai multe activiti care genereaz
venituri comerciale, venitul net din aceste activiti se stabile8te prin nsumarea
nivelului normelor de venit corespunztoare fiecrei activiti.
=ontribuabilii care desf oar activit i pentru care venitul net se determin pe baz
de norme de venit au obliga ia s completeze numai partea din Registrul$-urnal de
ncasri i pl i referitoare la ncasri, potrivit reglementrilor contabile elaborate n
acest scop.
=ontribuabilii pentru care venitul net se determin pe baz de norme de venit
i care n anul fiscal anterior au nregistrat un venit brut anual mai mare dec#t
ec/ivalentul n lei al sumei de '((.((( euro, ncep#nd cu anul fiscal urmtor, au
obliga ia determinrii venitului net anual n sistem real. .ceast categorie de
contribuabili are obliga ia s completeze corespunztor i s depun declara ia
privind venitul estimat4norma de venit p#n la data de 3' ianuarie inclusiv. =ursul de
sc/imb valutar utilizat pentru determinarea ec/ivalentului n lei al sumei de '((.(((
7
euro este cursul de sc/imb mediu anual comunicat de )anca <a ional a Rom#niei,
la sf#r itul anului fiscal.
(. 'tabilirea venitului net anual din drepturile
de proprietate intelectual
Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina prin deducerea din
venitul brut a unei cote de c/eltuieli de *( ; aplicata la venitul brut, precum si a
contributiilor obligatorii, datorate potrivit legii.
3n cazul veniturilor din drepturi de a-utor aferente operelor de arta
monumetala,cota de c/eltuieli deductibile este de *!; din venitul brut, precum si a
contributiilor sociale obligatorii.
>n cazul e,ploatrii de ctre mo8tenitori a drepturilor de proprietate
intelectual, precum 8i n cazul remuneraiei reprezent#nd dreptul de suit 8i al
remuneraiei compensatorii pentru copia privat, venitul net se determin prin
scderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiv sau
altor pltitori de asemenea venituri, potrivit legii, fr aplicarea cotei forfetare de
c/eltuieli.
@entru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectual,
contribuabilii vor completa numai partea din Registrul$-urnal de ncasri 8i pli
referitoare la ncasri. .ceast reglementare este opional pentru cei care
consider c 8i pot ndeplini obligaiile declarative direct pe baza documentelor
emise de pltitorul de venit. .ce8ti contribuabili au obligaia s ar/iveze 8i s
pstreze documentele -ustificative cel puin n limita termenului de prescripie
prevzut de lege.
). *piunea de a stabili venitul net anual, utiliz+ndu,se datele
din contabilitatea n partid simpl
=ontribuabilii care obin venituri din activiti independente, impu8i pe baz
de norme de venit, precum 8i cei care obin venituri din drepturi de proprietate
intelectual au dreptul s opteze pentru determinarea venitului net n sistem real.
"p iunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea n
partid simpl este obligatorie pentru contribuabil pe o perioad de * ani fiscali
consecutivi i se consider rennoit pentru o nou perioad dac contribuabilul nu
solicit revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunztoare a declara iei
privind venitul estimat4norma de venit i depunerea formularului la organul fiscal
competent p#n la data de 3' ianuarie inclusiv a anului urmtor e,pirrii perioadei
de * ani.

"p iunea pentru determinarea venitului net n sistem real se e,ercit prin
completarea declara iei privind venitul estimat4norma de venit cu informa ii
privind determinarea venitului net anual n sistem real i depunerea formularului la
organul fiscal competent p#n la data de 3' ianuarie inclusiv, n cazul
contribuabililor care au desf urat activitate n anul precedent, respectiv n termen
de '! zile de la nceperea activit ii, n cazul contribuabililor care ncep activitatea
n cursul anului fiscal.
-. Reinerea la surs a impozitului reprezent+nd pli anticipate
pentru unele venituri din activiti independente
@entru urmtoarele venituri, pltitorii persoane -uridice sau alte entit i care
au obliga ia de a conduce eviden contabil au obliga ia de a calcula, de a re ine i
de a vira impozit prin re inere la surs, reprezent#nd pl i anticipate, din veniturile
pltite1
a) venituri din drepturi de proprietate intelectual9
b) venituri din activit i desf urate n baza contractelor4conven iilor civile
nc/eiate potrivit =odului civil, precum i a contractelor de agent9
c) venituri din activitatea de e,pertiz contabil i te/nic, -udiciar i
e,tra-udiciar9
d) venitul ob inut de o persoan fizic dintr$o asociere cu o persoan -uridic
contribuabil, care nu genereaz o persoan -uridic.
3mpozitul ce trebuie re inut se stabile te dup cum urmeaz1
a) n cazul veniturilor prevazute la lit. a2, c2, aplic#nd o cot de impunere de
'(; la venitul brut din care se deduc contribu iile sociale obligatorii re inute la
surs9
b) n cazul veniturilor prevzute la lit. d2, aplic#nd cota de impunere prevzut
pentru impozitul pe veniturile microntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei
fizice din asociere.
3mpozitul ce trebuie re inut se vireaz la bugetul de stat p#n la data de *!
inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost pltit venitul, cu e,cep ia impozitului
aferent veniturilor prevzute la lit. d2.

.. *piunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele
venituri din activiti independente
&
=ontribuabilii care realizeaz venituri din activit ile men ionate la lit. a2 $ c2
pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. "p iunea de
impunere a venitului brut se e,ercit n scris n momentul nc/eierii fiecrui raport
-uridic4contract i este aplicabil veniturilor realizate ca urmare a activit ii
desf urate pe baza acestuia.
3mpozitul pe venit se calculeaz prin reinere la surs la momentul plii
veniturilor de ctre pltitorii de venituri, prin aplicarea cotei de '%; asupra venitului
brut.3mpozitul calculat 8i reinut reprezint impozit final.
3mpozitul astfel reinut se vireaz la bugetul de stat p#n la data de *! inclusiv a
lunii urmtoare celei n care a fost reinut.

(I(LIOGRAFIE
'(
/ttp144anaf.codfiscal.net4FGHoc3(4*&&7'%
(uzierne)"u R!u* Fi)"!lit!te* Eitur! Unvir)it!r!* Cr!iov!*
#$%#+
''