Sunteți pe pagina 1din 158

E V A L U A R E A

P S I H O L O G I C
AUREL ION CLINCIU
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
2014
1
CUPRINS
Capitolul 1 I!t"o#u$%"% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5
1.1. Psihodiagnoza, domeniu de vocaie al profesiunii de psiholog ....................... 5
1.2. Psihodiagnoz, testare i evaluare .................................................................... 6
1.3. pecificul evalurii psihologice !n domeniile educaional, clinic i al muncii "
1.#. Pro$leme etice ale psihodiagnozei ................................................................... 13
Capitolul 2 T%'tul p'i(olo)i$* i!'t"u+%!tul #% ,a-. al p'i(olo)i%i apli$at% 1%
2.1. curt istoric al apariiei i dezvoltrii testelor .................................................. 1%
2.2. &efinirea testelor .............................................................................................. 1'
2.2.1. Eantionul de comportament .............................................................. 2(
2.2.2. Standardizarea ................................................................................... 2(
2.3. )dministrarea testelor ....................................................................................... 21
2.3.1. ndatoririle examinatorului nainte de administrarea testelor........... 22
2.3.2. Faza de administrare a testelor ......................................................... 23
2.3.3. Faza post-test ..................................................................................... 25
Capitolul / 0i#%litat%a t%'t%lo" p'i(olo)i$% 26
3.1. Pro$lematica general a fidelitii testelor ....................................................... 26
3.2. *idelitatea test+retest ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2%
3.3. -oeficientul formelor paralele ,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 2%
3.#. -oeficienii de consisten intern ,,,,,,,,,,,,,,,,... 2'
3.5. *actorii care intervin !n determinarea fidelitii ............................................... 31
3.5. .nterpretarea fidelitii ...................................................................................... 32
Capitolul 4 Vali#itat%a t%'t%lo" p'i(olo)i$% &&&&&&&&&&&&&&&& 3#
#.1. /aliditatea de faad ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 3#
#.2. /aliditatea relativ la coninut ,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 35
#.3. /aliditatea relativ la criteriu ,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 35
#.#. /aliditatea relativ la construct ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3%
Capitolul 1 Rapo"tul p'i(olo)i$ 3"
5.1. 0$iective ........................................................................................................ 3"
5.2. 1ecturi recomandate pentru acest curs ........................................................... 3"
5.3. 2ateriale i suporturi necesare ...................................................................... #(
5.#. .dei de $az pentru !ntocmirea unui raport psihologic ................................... #1
5.5. )ctiviti propuse ........................................................................................... #1
Capitolul 2 Do+%!ii #% %3alua"% p'i(olo)i$. 4! 5i"+% 6i i!'titu7ii &&&&&&& 51
6.1. pecificul activitii de evaluare psihologic !n firme ,,,,,,,,,. 51
6.2. 3valuarea atitudinilor i a trsturilor de personalitate ,,,,,,,,, 5#
6.3. 0rganizarea e4amenului de selecie profesional ,,,,,,,,,,, 5"
6.#. 3tapele procesului de selecie profesional ,,,,,,,,,,,,,.. 5"
6.5. /arianta simplificat a procesului de selecie profesional ,,,,,,,. 63
6.6. 5ealizarea e4amenului de selecie profesional ,,,,,,,,,,,... 65
2
6.%. 3valuarea psihologic dup anga6are ,,,,,,,,,,,,,,,... %2
6.6.1. Evaluarea psiholoic! n situa"ia de promovare ######## %2
6.6.2. Evaluarea psiholoic! n situa"ii de restructurare$
disponi%ilizare#
%3
6.6.3. Evaluarea psiholoic! n scop &ormativ ############.. %#
6.6.'. Evaluarea psiholoic! n scopul cunoaterii ana(a"ilor ##### %5
6.6.). Evaluarea psiholoic! n manaementul carierei ########. %5
Capitolul 8 A,o"#a"%a tipu"ilo" p'i(olo)i$% p"i! 9BTI &&&&&&&&&&& %'
%.1. .ntroducere ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... %'
%.2. &escrierea scalelor 278. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '(
Capitolul : A,o"#a"%a 5a$to"ial. a p%"'o!alit.7ii; +o#%lul Bi) 0i3% &&&&&& '2
'.1. 3lemente definitorii pentru a$ordarea 7ig *ive ,,,,,,,,,,,... '2
'.2. 2odelul lui -osta i 2c-rae asupra personalitii umane ,,,,,,,.. '3
'.3. -ei cinci superfactori 930 P.+5 i faetele acestora ,,,,,,,,,... '#
'.#. ta$ilitatea scorurilor 7ig *ive de+a lungul timpului ,,,,,,,,,... '%
'.5. Profiluri consacrate !n psihologie convertite !n scoruri factoriale ,,,,... '"
*.).1.+onruen"a i diveren"a pro&ilurilor ,i Five a dou! persoane
##
'"
'.6. *olosirea 7ig *ive !n consiliere i !n psihoterapie ,,,,,,,,,,... "2
'.%. *olosirea 7ig *ive !n munca de resurse umane ,,,,,,,,,,,, "#
Capitolul < C(%'tio!a"ul +ulti5a-i$ #% p%"'o!alitat% CPI 4:0 &&&&&&&& 1(2
".1. Prezentarea general a -P. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 1(2
".2. Profilul i normele ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 1(2
".3. .nterpretarea -P. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1(3
1-.3.1. Exemple de pro&iluri +./ ################. 1(5
".#. &etectarea disimulrii i a falsificrii ,,,,,,,,,,,,,,,. 1('
".5. &ezvoltarea scalelor -P. ................................................................................ 1("
".6. *idelitatea scalelor -P. .................................................................................. 111
".%. ugestii pentru viitoarele cercetri ................................................................. 111
A!%=a 1
I!'t"u$7iu!i p%!t"u utili-a"%a i!3%!ta"ului #% p%"'o!alitat% Cali5o"!ia >CPI 4:0? 113
Capitolul 10 C(%'tio!a"ul #% a!$(%t. 12#
1(.1. .ntroducere 12#
1(.2. &efiniia chestionarului psihosociologic 125
1(.3. -lasificarea chestionarelor 12%
1(.#. tructura chestionarului 1#(
1(.5. *ormularea !ntre$rilor 1#'
1(.6. -onsideraii finale 151
Bi,lio)"a5i% 152
3
#
CAPITOLUL 1
INTRODUCERE
11 P'i(o#ia)!o-a* #o+%!iu #% 3o$a7i% al p"o5%'iu!ii #% p'i(olo)
0 revist literaturii privind principala activitate a profesiunii de psiholog clinician
scotea !n eviden, acum dou decenii, un !ntreg spectru de preocupri, dintre care evaluarea
i psihodianoza deineau cea mai mare pondere :5(;<, urmate de psihoterapie :3(;<, de
cercetarea tiin"i&ic! :3(;<, de consiliere :5;< i de terapia de mediu i socioterapie :5;<
:vezi .onescu, 1"'5, p. 51<.
Plasarea !n top a psihodianozei nu este specific numai domeniului clinic, ci
!ntregului teritoriu al psihologiei aplicate, pentru c, prin instrumentele ei !nalt standardizate,
ea ofer o cunoatere de ad=ncime asupra fiinei umane, pe care se pot fundamenta ulterior
consilierea, psihoterapia sau ghidarea vocaional. )firmaia lui Perse :1"%2, p. 112<, conform
creia >la ora actual, e4amenul psihometric constituie partea cea mai important a
interveniei psihologului :,< metoda testelor fiind poate singura datorit creia specificitatea
i autonomia sa nu sunt contestate? !i pstreaz i astzi vala$ilitatea, cu meniunea c
termenul de testare ar tre$ui completat cu acela mai cuprinztor de evaluare.
@mprtim punctul de vedere al lui Aaplan i accuzzo :1""3, p. iii< care !i e4prim
>m=hnirea pentru c prea muli studeni din colegii vd cursul de testare psihologic ca
plictisitor i nelegat de o$iectivele lor sau de interesele lor pentru carier?. @nsi evoluia
psihologiei, prin ruperea ei din trunchiul disciplinelor speculativ+filosofice spre cele practic+
aplicative, este marcat de intrarea ei !n la$orator !n 1'%", prin Bundt i de supunerea la
rigoarea tiinific a e4perimentului, tendin continuat de Calton, cu al su la$orator de
antropometrie din 1''#, sau de Dames 2cAeen -attell care, !n 1''', propunea termenul de
teste mintale, ce urmau s fie aplicate !n la$oratorul su de testare.
5ecursul la e4periment a fost indisolu$il legat de apelul la cifr, la cuantificare i
msurtoare, care fceau ca psihologia s !i dezvolte instrumente precise de investigaie,
metode din ce !n ce mai ela$orate de analiz a datelor rezultate, ce confereau cunoaterii
psihologice rigoare, e4actitate i generalitate. 3ste deci cu totul surprinztor faptul c acest
curs de evaluare+testare psihologic, care pregtete studentul pentru ceea ce va fi partea
fundamental a profesiunii sale, s fie gsit plictisitor, ceea ce s+ar putea e4plica eventual prin
faptul c aceste domeniu de supraspecializare a devenit din ce !n ce mai tehnic, !ncorpor=nd
5
procedee de lucru i proceduri statistice sofisticate, care de multe ori estompeaz frumuseea
lui provocatoare. )cest impediment nu poate fi depit dec=t prin faptul ca profesorul s fie el
!nsui un practician cu mult e4perien, astfel !nc=t printre r=nduri s se simt freamtul
pro$lemelor vii, al implicrii profunde i devotate !ntr+o profesie care a devenit, prin toate
acestea, o voca"ie.
12 P'i(o#ia)!o-.* t%'ta"% 6i %3alua"%
.sihodianoza este un concept foarte puin sau deloc utilizat de coala anglo+sa4on i
aceasta pro$a$il din cauza nedoritei apropieri a acestui termen de acela de dianostic, creat i
consacrat de practica medical. @n acest spaiu cultural a fost folosit e4tensiv termenul de
testare :testin<, pentru a circumscrie teritoriul cunoaterii e4acte i o$iective, de tip
psihometric a persoanei, dei !n ultimele decenii cel de evaluare :assessment< a c=tigat tot
mai mult teren. Ei aceasta din mai multe motiveF
-hiar dac din capul locului testele au fost destinate unor scopuri nu doar constatative sau
e4clusiv tiinifice :de cunoatere<, ci i+au propus s aduc o schim$are $enefic !n viaa
oamenilor, ele au generat o anumit aprehensiune, rezisten sau chiar o reacie advers.
&eoarece testele i itemii ce le compun au fost pstrai departe de >ochiul pu$lic?, ca de
altfel i procedurile de scorare, interpretare i utilizare a rezultatelor, ele au creat un val de
mister ce a generat team !n r=ndul pu$licului larg, cu at=t mai mult cu c=t utilizarea lor a
cunoscut o adevrat e4plozie !ntre cele dou rz$oaie mondiale.
Psihologii s+au vzut constr=ni de reglementrile legale din domeniu, de teama pu$licului
larg fa de teste :i de consecinele acesteia< s priveasc cu interes i spre alte
instrumente ale profesiunii lor :interviul, ancheta, studiul de caz etc.<, testul rm=n=nd
instrumentul cel mai ela$orat, !n m=na e4aminatorului cu o foarte !nalt calificare, la care
are acces dup stagii riguroase de pregtire, asistat, controlat i certificat de specialiti
recunoscui.
3valuarea psihologic :assessment< a devenit termenul integrator, el fiind conceput ca o
rezolvare de pro$leme, deoarece fiecare varia$il din natur este rezultatul com$inrii
unor factori diferii, de unde necesitatea unor metode variate :printre care i testele<,
depinz=nd de o$iectivele, scopurile sau circumstanele !n care se desfoar procesul
evaluativ.
6
8estarea psihologic a devenit specific unor scopuri mai !nguste i mai $ine circumscrise,
!n timp ce evaluarea este mai larg, prediciile i deciziile ei $az=ndu+se pe o multitudine
de surse.
-a i o$iective, testarea nu !i propune s rspund la !ntre$area cum proceseaz persoana
o anumit informaie, fiind centrat pe produs :rezultatul la test< i nu pe proces :maniera
de a a6unge la acel rezultat<.
3valuarea :inclusiv cea formativ< !ncearc s !neleag o pro$lem !n cadrul ei ecologic
mai larg, de unde i spectrul mult mai e4tins de informaii utilizate :o$servaia naturalist,
vizita la domiciliu, ancheta, interviul sau simpla discuie cu prinii, profesorii i
reprezentanii autoritii<. 3a nu dezavueaz procedurile standardizate, tipice testrii, dar
fiind contient c acestea nu pot rspunde la toate !ntre$rile, valorizeaz i informaiile
colaterale :stil de via, atmosfer familial, interaciunile din grup etc.<.
0ela"ia cu clientul este diferit !n testare, unde poate s e4iste o legtur discontinu,
multiplu mediat sau chiar a$sent :!n testarea de grup< sau o mai mic responsa$ilitate
legal a e4aminatorului fa de cel e4aminat. @n evaluare relaia este una de fa+!n+fa, cu
responsa$iliti e4plicite din partea e4aminatorului de a desfura o activitate !n folosul
clientului su.
@n practic, distincia nu este aa de tranant, aa cum arat -ohen, GerdliH i mith
:1""2<, termenii fiind deseori utilizai ca echivaleni i interan6a$ili, dei distincia dintre
ei tre$uie pstrat. .at cum definesc autorii citai evaluarea psihologic :assessment<F
>proces de str=ngere i de integrare a datelor psihologice, corelate scopului de a face o
evaluare psihologic, utiliz=nd instrumente ca testele, interviul, studiul de caz, o$servaia
comportamental i aparate special destinate, !mpreun cu procedee de msurtoare
adecvate? :p. 11<.
&eoarece !n terminologia rom=neasc nu s+a impus termenul de testare i nici cel de
evaluare, pentru circumscrierea domeniului termenul consacrat fiind cel de psihodianostic,
ca i !n unele dintre rile francofone, vom face distincia dintre diagnosticul medical i cel
psihologic. &up cum se tie, medicul identific o anumit $oal, prin mi6loace clinice
:o$servaie, anamnez, interviu clinic, e4amen somatic sau psihic etc.< i paraclinice :analize
de la$orator, radiografie, echografie etc.< pentru a o introduce !ntr+un cadru nosologic i a
formula un tratament. chema consacrat de mai $ine de un secol pentru multe din domeniile
medicinei esteF diagnostic etioloic :viz=nd cauza $olii<, patoenetic :mecanismele ei de
producere<, diagnosticul pozitiv :raportarea semnelor la un sindrom< i di&eren"ial :raportarea
%
la entiti apropiate din cadrul nosografic mai general<. 8oate acestea nu numai pentru a
circumscrie $oala, ci pentru a sta$ili un pronostic i un tratament adecvat.
@n psihologie, diagnosticul utilizeaz de asemenea o multitudine de mi6loace, dintre
care doar unele standardizateF testul, interviul, studiul de caz, o$servaia comportamentului,
tehnici derivate din metoda e4perimental, ca reacia electrogalvanic, refle4ul fotopupilar
sau timpul de reacie ori cel de laten. ursele ma6ore ale informaiilor sunt analiza
comportamentelor, a activitii i a produselor acestora, studiul e4presiei i al conduitei
ver$ale :Echiopu, 1"%6<. 2area diferen !n raport cu diagnosticul medical este aceea c !n
psihodiagnoz se are !n vedere terenul psihologic nealterat al omului de pe versantul
normalitii :e4cepie fc=nd munca psihologului din clinica neuropsihiatric<, pentru a face
$ilanul caracteristicilor psihice definitorii.
@n viziunea Irsulei Echiopu, psihodiagnoza este >un act de analiz psihologic a unui
caz i, concomitent, o sintez logic ce permite organizarea contient a msurilor generale de
influenare a dezvoltrii personalitii cazului considerat? :op. cit., p. 33<. 3lementul comun
este aadar succesiunea dintre latura constatativ :diagnostic< i cea prognostic+ameliorativ
i formativ :personalitatea optimal, selecia omului potrivit pentru locul potrivit,
personalizarea interveniei etc.<. @n acest sens psihodiagnoza este elementul de $az al
psihologiei difereniale, pe care a i fcut+o posi$il.
&ei ocup un teritoriu e4trem de important al psihologiei aplicate, din care s+a nscut
i pe care a dezvoltat+o continuu, psihodiagnoza nu se !nt=lnete definit ca atare !n
dicionarele de psihologie, dup cum nici noiunile de testare i de evaluare, care o
circumscriu, nu sunt definite. 3ventual ele rein accepiunea iniial a termenului propus de
ctre Jerman 5orschach, dup care psihodiagnosticul >este o metod de e4plorare a
personalitii, $azat pe interpretarea li$er de forme accidentale?, cum ar fi petele de
cerneal, ca !n 1ic"ionarul de psiholoie 2arousse, al lui 9. illamK :1""6, p. 2##<, sau ca !n
1ic"ionarul de psiholoie al lui &oron i Parot :1""", p. 62#<. 9iciunul dintre ele nu definete
termenul de diagnostic psihologic, dat ca i titlu unei lucrri de referin a lui 5ichard 2eili
:3anual psihodianostic, 1"6#<, dar nici pe aceia de testare+evaluare, !n accepiunea
american a termenilor utilizai de numeroi autori :)nastasi, -ron$ach, CregorK, )iHen,
Aaplan, accuzzo etc.<, pentru a+i numi lucrrile lor.
@n 1ic"ionarul encilcopedic de psiholoie din 1""%, coordonat de Irsula Echiopu,
reinem definiia termenului care e4prim chiar viziunea autoarei, dup care >diagnoza psihic
se refer la omul viu i concret i const dintr+o cunoatere comple4 a acestuia prin tehnici
psihologice, aplicate conform unei strategii, ce permit colectri de informaii organizate
'
privind persoana dat? :op. cit., p. 5#2<. 8ermenul de psihodiagnostic este prezent i la
2ariana 5oca :3etode de psihodianostic4 1"%#< i la ali autori clu6eni care, !n deceniul al
optulea au editat un valoros ndrum!tor psihodianostic, !n mai multe volume. )cesta a fost
un foarte preios ghid pentru psihologul practician, cci coninea nu numai elemente de natur
teoretic despre e4igenele e4aminrilor psihologice, ci prezenta o diversitate de instrumente
practice, adaptate i etalonate pe populaie rom=neasc. 1ucrare remarca$il prin preocuparea
ei de a oferi elemente de spri6in practic muncii psihologului a fost 5ptitudinile i m!surarea
lor, a lui 7ontil, editat de -entrul de documentare i pu$licaii al 2inisterului 2uncii !n
1"%1.
1ucrrile mai noi, de dup revoluia din 1"'", par a evita !ns termenul de
psihodiagnostic, ele vor$ind de +onstruirea i utilizarea testelor psiholoice :)l$u, 1""'<,
despre +unoaterea psiholoic! a persoanei :Jav=rneanu, 2(((<, despre Evaluarea n actul
educa"ional 6 terapeutic :/lad, 1"""< sau despre 7estarea psiholoic! a copilului mic
:2itrofan, 1""%<. &oar /alentina Jorghidan mai conserv un concept care pare s devin
inactual, cel de psihodiagnostic, !n lucrarea intitulat chiar 3etode de psihodianostic :1""%<.
@n aceasta autoarea include o multitudine de metode, pe l=ng clasicele test i chestionar
apr=nd i o$servaia, convor$irea, ancheta, e4perimentul, scalele de evaluare a a$ilitilor,
metoda aprecierii o$iective a personalitii, fia de caracterizare psihopedagogic a elevului i
chiar metodele sociometrice. e produce astfel o lrgire e4agerat de mare a cadrului
metodologic al acestei discipline ce tinde s+i su$sumeze prin !nglo$are !ntreaga metodologie
a tiinei psihologice, cu deschidere i spre sociologie.
0pinm c termenul tradiional de psihodiagnostic poate fi pstrat, pentru c el
include i pe cel foarte tehnic i consacrat de testare :testin<, destinat determinrilor
cantitative, dar i pe cel de evaluare :assessment<, desemnat s completeze i s nuaneze
diagnosticul cu elemente calitative. &ar, pentru c testul psihologic rm=ne instrumentul su
cel mai tehnic i cel mai puternic, cu o evoluie neegalat de niciuna dintre celelalte metode,
gener=nd o adevrat tiin legat de construcia i aplicarea sa, credem c centrul de greutate
al acestei discipline a pihologiei aplicate, psihodiagnoza, tre$uie s rm=n testarea
psihologic.
1/ Sp%$i5i$ul %3alu."ii p'i(olo)i$% 4! #o+%!iil% %#u$a7io!al* $li!i$ 6i al +u!$ii
Prima arie !n care s+a produs dezvoltarea i utilizarea testelor mentale :pentru a
respecta termenul propus de -attell< a fost c=mpul educaional, coala, prin $ateria creat i
pu$licat de 7inet i imon !n 1"(5. 1a peste un secol de la lansarea primei Scale metrice a
"
intelien"ei, coala rm=ne !n continuare marele $eneficiar al psihodiagnozei. Itilizarea
acesteia pe terenul educaiei a avut i are i astzi funcii comple4eF
&epistarea copiilor cu o dotare intelectual su$medie :de$ilitate mintal, intelect de
limit<, sau cu alte caracteristici neuropsihiatrice, pentru a li se crea condiii favora$ile de
tratament psihopedagogic difereniat, prin coli speciale sau prin integrarea lor !n
!nvm=ntul de mas.
&epistarea supradotailor, pentru instituirea unei pedagogii a e4celenei :curriculum
difereniat<.
&iagnosticarea pro$lemelor de !nvare i a celor comportamentale :de conduit<, pentru a
sta$ili programe educaionale adecvate.
elecia educaional prin teste standardizate la colegii sau universiti :nu ca o procedur
unic i e4clusiv, ci !n asociere cu alte metode, cum ar fi scrisorile de recomandare,
mediile din timpul anilor de studiu la anumite discipline colare, interesele elevului !n
afara colii etc.<.
8estele educaionale :docimologice sau de cunotine<, pentru a verifica fie gradul de
atingere a o$iectivelor operaionale, fie pentru a face un diagnostic L local, regional sau
naional L al !nvm=ntului !nsui ca sistem, fie pentru a detecta cunoaterea minim prin
posesia creia se poate face o certificare a educaiei primite !ntr+un ciclu sau tip de coal.
Prin intermediul psihodiagnosticului colar se poate asigura personalizarea
!nvm=ntului i tratarea difereniat a elevilor, determinarea nevoilor de educaie, orientarea
colar i profesional, selecia elevilor pentru programe speciale, determinarea potenialului
de !nvare i promovarea metodelor de diagnostic formativ, controlul i autocontrolul
procesului educativ, surprinderea elementelor motivaional+afective legate de !nvare,
radiografierea grupului i a dinamicii sale etc.
-redem c zona celei mai vaste i mai fructuoase !nt=lniri dintre tiina testelor
:psihometria< i tiina e4aminrii :docimologia, do4olgia sau docimastica< este cel al
evalurii. -hiar randamentul colar, ca raport dintre aptitudinile, interesele elevului i gradul
de acoperire al o$iectivelor operaionale, e4primate prin calificative, note sau medii colare,
este locul unde testarea psihologic i cea educaional se !nt=lnesc !n modul cel mai fericit.
1omeniul s!n!t!"ii, !n general, i cel al sntii mintale !n special, presupune o
fericit sintez !ntre funcia de psihometrician a psihologului clinician i cea de diagnostician,
unde contri$uia lui rm=ne >esenial i fundametal? :.onescu, op. cit., p. 55<, cu cea de
1(
psihoterapeut i de cercettor. @n echipa medic+psiholg, cel din urm ar avea o >situaie
privilegiat !n cercetare, unde el nu face, asemenea medicului, un e4amen, nu acord o
consultaie, ci !ntreprinde o investigaie, el desfoar o activitate de e4plorare, ceea ce !i
asigur un statut special !n cercetere? :idem, p. 5"<. 1ocul psihologului nu este numai !n
clinica de $oli nervoase, deoarece prezena sa !n sntate duce la o reconsiderare a actului
medical !n ansam$lul su prin repunerea !n drepturi a su$iectivitii $olnavului. &e aceea
asistm la o e4tindere progresiv a ariei de competen a acestui tip de specialist, i simultan a
calitii prestaiei sale, motiv pentru care !n multe dintre rile vestice stagiile de formare
pentru psihologul clinician sunt pe deplin compara$ile cu cele ale medicului, pentru a nu mai
aduce !n discuie importana acordat pregtirii psihologice a medicului !nsui.
Psihologul clinician intervine diagnostic i terapeutic !nF
)precierea normalitiiManormalitii dezvoltrii neuropsihice a copilului i adolescentului
:clinica pediatric<.
@n investigarea dezordinilor de personalitate, a strilor reactiv+an4ioase, a tentativelor de
suicid sau a strilor de criz.
@n comportamentul deviant, asocial, antisocial sau delictual.
@n diagnoza i tratamentul tul$urrilor alimentare :anore4ie, o$ezitate, $ulimie<.
@n evaluarea dezordinilor neurologice sau psihiatrice, prin calculul indicelui de
deteriorare, ca i !n recuperarea unor funcii mintale deteriorate parial sau total.
@n diagnoza i recuperarea pro$lemelor produse de involuie, sau de patologia asociat
!m$tr=nirii.
@n e4pertizarea capacitii de munc sau a deficienelor de intelect pentru acordarea
certificatelor de persoan handicapat.
&omeniul sntii este cel !n care funcia diagnostic i cea prognostic sau
recuperatorie se !nt=lnesc plenar, fc=nd din psiholog nu numai un om care aplic teste :de
inteligen, memorie, personalitate, aptitudini, valori, interese etc.<, ci un specialist care
acumuleaz o e4perien preioas !n prevenie i !n terapie, oriunde intervine o disfuncie, sau
acolo unde ea !nc nici nu e4ist, pentru a face posi$il nu numai personalitatea optimal, ci i
pe cea ma4imal.
@n toate aceste domenii s+a conturat o zon de elecie a muncii psihologului, cea de
consiliere, a sfatului avizat, pentru o tot mai mare diversitate de situaii. -um ar putea fi acest
copil mai puin conflictual !n grupN -e carier ar fi cea mai potrivit pentru persoana ON -e
activiti i s+ar putea recomanda dup pensionare lui P, pentru a se potrivi cu structura sa
11
cognitiv i cu interesele saleN -um ar putea depi solicitrile prea stresante o personalitate
de tip ), pentru a preveni un infarctN &ar dia$eticul sau hemofilicul L ce anse au s coa$iteze
cu aceste $oli croniceN au ce risc e4ist pentru un cuplu care are un copil cu o $oal genetic
:sindrom &oGn, de e4emplu< de a avea un al doilea copil cu aceeai afeciune :sfat genetic<N
1omeniul muncii ofer un c=mp de aciune imens psihodiagnosticianului, care tre$uieF
evalueze fora de munc, pentru a face o selecie !n domeniul profesiunilor.
previn fluctuaia forei de munc i s limiteze accidentele de munc.
avizeze periodic activitile cu risc crescut :lucrul la !nlime, portul de arm etc.<.
ofere criterii valide de promovare i s a6ute la construirea carierei.
identifice structura aptitudinal, cea a factorilor de personalitate i a intereselor pentru
a a6uta la reprofesionalizare, adic la reconversie profesional.
asiste tehnic reciclarea i reprofilarea, !ntr+o lume !n care schim$area devine condiia
sa permanent.
contri$uie la ameliorarea climatului de munc prin cunoaterea dinamicii grupurilor.
se implice !n adaptarea omului la main i a mainii la om :aspecte ce in de
ergonomie, destinat s amelioreze mi6loacele puse la !ndem=na muncitorilor i s le fac
compati$ile cu caracteristicile lor fiziologice i psihologice<.
@n lumea a&acerilor testarea i evaluarea psihologic au o pondere !n cretere
accentuat, deoarece de ele $eneficiaz !ntreg domeniul resurselor umaneF selecia
funcionarilor i a celorlali anga6ai se $azeaz pe teste de aptitudini, achiziii, interese,
motivaii, valori, care a6ut nu doar la anga6are, ci i la promovare, transfer, creterea
performanelor, satisfacia muncii, alegerea pentru stagii de formare aprofundat. tudiul
comportamentului consumatorului, marHetingul i v=nzarea produselor, managementul,
reclama etc., toate intr !n aceast sfer a lumii afacerilor, care are foarte multe suprapuneri cu
cea a muncii, a educaiei i a sntii. &e fapt, toate domeniile activitilor umane, de la cele
de6a amintite, la transporturi, armat, poliie i p=n la creaie i art $eneficiaz de c=tigurile
din zona diagnosticului i a evalurii psihologice.
9u e4ist nici un domeniu al activitilor umane, nici un fel de manifestare a umanului
care s nu poat servi ca punct de plecare pentru diagnoza psihic. 5emarca$il este faptul c
!n acest domeniu e4periena practic i cercetarea tiinific, ce duce la cristalizri teoretice,
se presupun permanent. .at cuvintele generoase ale promotoarei psihodiagnosticului !n
12
5om=nia, Irsula EchiopuF >.rin dianoza psihic! se pune naturii umane o ntre%are4 se
caut! un r!spuns care devine ntr-un &el vala%il pentru mai ample pro%leme esen"iale privind
personalitatea uman!. 5ctul dianozei psihice este doar momentul prim al unei activit!"i mai
complexe4 aceea de recuperare i de recondi"ionare psiholoic! a capacit!"ii umane i a
dimensiunilor &unc"ionale optime ale personalit!"ii umane8 :op. cit., p. #5<. )ceasta !nseamn
c un psihodiagnostician $un nu iese ca atare de pe $ncile facultii, de unde el ia doar cadrul
general al pregtirii sale. 3l se formeaz !n timp, prin acumulare de e4perien practic
divers :diagnostic, formativ i terapeutic<, de cunoatere teoretic pentru a putea pune
ordine i e4trage informaie relevant din datele culese. In $un psihodiagnostician are !n
spate ani de munc, fiiere cu mii de cazuri care !i ofer $aza de date pentru construcia de
$areme i etaloane aduse la zi, are instrumente diverse i verificate practic, cu care poate s
rezolve o gam larg de pro$leme concrete. *ormarea sa prin zeci de ore de practic pe l=ng
un psiholog e4perimentat i certificarea competenei sale sunt alte aplicaii importante ale
psihodiagnozei.
14 P"o,l%+% %ti$% al% p'i(o#ia)!o-%i
&iscuiile !n legtur cu responsa$ilitile sociale ale muncii psihologului au fost
frecvent reluate la ma6oritatea congreselor internaionale, fiind concretizate !ntr+un cod
deontologic al )sociaiei .nternaionale a Psihologilor, la care i 5om=nia a aderat.
8re$uie s artm c perioada de dezvoltare e4ploziv a testelor standardizate !n
)merica dintre cele dou rz$oaie mondiale a avut mai multe consecine practice, printre care
i pu$licarea unei sinteze $i$liografice, mereu re!m$ogit, numit Educational4
.s9choloical and .ersonalit9 7ests o& 1:33 and 1:3', care va fi de fapt prima ediie a ceea
ce mai t=rziu se va numi 3ental 3easurements ;ear%oo< :7uros, 1"3'<, ce lista miile de teste
aprute, sort=ndu+le tematic, dar i dup criterii de calitate i performane tehnice.
.nteresul pentru copii supradotai s+a revigorat odat cu lansarea !n spaiu de ctre
fosta Iniune ovietic a primului satelit putniH :# octom$rie 1"5%<, c=nd, la un an,
-ongresul american a alocat sume importante pentru crearea de teste de a$iliti i de
aptitudini >!n gra$a de a detecta studeni dotai i talentai academic? :-ohen, GerdliH i
mith, 1""2, p. 53<.
34tinderea programelor de testare pe scar larg, com$inat cu utilizarea e4cesiv a
testelor de aptitudini i de personalitate !n toate domeniile, au redeteptat !ngri6orarea pu$lic
legat de utilizarea i eficiena testelor psihologice. Primele 0ecomand!ri tehnice pentru
testele de achizi"ii au fost pu$licate de )sociaia Psihologilor )mericani :)P), dat=nd din
13
1'"5< !n anul 1"5#, precedate fiind de Standardele etice ale psiholoilor :1"53< i urmate de
Standarde pentru testele educa"ionale i psiholoice i manualele lor !n 1"66. )cestea vor fi
urmate de .rincipiile etice ale psiholoilor :1"'1< i de o +aset! cu principiile psiholoilor
:1"'%< sau de un +od al practicilor de testare n educa"ie :1"''<. 5ecomandri speciale au
fost fcute !n legtur cu testarea mem$rilor minoritilor culturale i lingvistice, a
persoanelor cu diza$iliti, ca i !n legtur cu nou apruta ramur a administrrii, scorrii i
interpretrii computerizate a testelor.
tandardele din 1"'5 indic i c=teva dintre drepturile celor testai.
&reptul de a+i da consim"!m=ntul asupra testriiF cu ce instrumente sunt testai, cum
vor fi utilizate datele i cui vor fi remise informaiile despre rezultatele o$inute.
&reptul de a &i in&ormat asupra rezultatelorF pentru a contra$alansa tendina
!ncetenit de a da celui testat c=t mai puine informaii despre performana sa :cu
scopul de a nu produce o cretere a an4ietii sau de a nu genera o criz<, s+a hotr=t s
se dea un feed$acH mai realist su$iectului, centrat nu numai pe rezultatele pozitive
o$inute de el, ci i pe cele negative.
&reptul la non-invazia vie"ii intime, privateF e4ist o informaie privilegiat, prote6at
prin lege, cum ar fi cea o$inut din relaia avocat+client, medic+pacient, preot+
credincios, so+soie i psiholog+client.
&reptul la cea mai pu"in stimatizant! etichetare, care s nu lezeze demnitatea uman
a clientului.
&reptul de p!strare a con&iden"ialit!"ii datelorF utilizatorul tre$uie s+i ia toate
precauiile !n depozitarea acestora !n spaii !ncuiate, !n dulapuri de oel sau !n
computere parolate, care s limiteze accesul doar la persoanele autorizate.
0 parte dintre aspectele prezentate mai sus se regsesc stipulate i de legislaia altor
ri !n care practica profesiei de psiholog a atins anumite standarde. )stfel, ocietatea
*rancez de Psihologie a creat un cod deontologic similar celui american, cu precizarea unor
reguli de conduit moral ce pot fi considerate de valoare universal. 5edm doar c=teva
dintre ele, pentru o posi$il analiz comparativ, inclusiv cu legislaia rom=neasc.
Etica pro&esional! stipuleaz c >!n e4ercitarea profesiunii, psihologului !i este
interzis orice act sau cuv=nt care ar putea aduce atingere demnitii umane?.
Secretul pro&esional, care >tre$uie pstrat !n vor$e, !n conversaie sau !n depozitarea
documentelor !n legtur cu tot ceea ce psihologul a vzut, a auzit sau a !neles !n
cursul practicii sale.?
1#
0espectul altuiaF >psihologul nu tre$uie s se foloseasc de mi6loace profesionale
pentru a+i asigura avanta6e personale?.
/n&ormarea tiin"i&ic! este un principiu care stipuleaz o$ligaia psihologului de a se
informa continuu asupra evoluiei cunotinelor din domeniul su i >s ai$ gri6 de a
comunica tiina sa c=t mai complet posi$il, !ntr+un spirit de e4actitate i de adevr?.
5utonomia tehnic! o$lig psihologul s rezilieze orice anga6ament pentru care nu se
simte apt prin tehnicile pe care le deine, el av=nd !n !ntregime >responsa$ilitatea
alegerii metodelor pe care le folosete?.
/ndependen"a pro&esional!, care nu neag munca de echip a psihologului, ci prevede
doar faptul c el >nu tre$uie s accepte condiii care ar putea s ating independena sa
profesional, adic l+ar !mpiedica s aplice principiile deontologiei profesionale?.
-onsecin a legii 213M2((# care reglementeaz profesia de psiholog !n 5om=nia, a
fost ela$orat i un Co# #%o!tolo)i$ al p"o5%'i%i #% p'i(olo) $u #"%pt #% li,%". p"a$ti$.
care instituie regulile de conduit profesional ale practicianului sau cercettorului din acest
domeniu de activitate. -odul deontologic este destinat !n mod e4pres orientrii i reglrii doar
a acelor activiti !n care psihologii sunt anga6ai profesional, i nu se refer la viaa
particular a acestora, care poate fi luat !n discuie doar atunci c=nd aceasta ar aduce
pre6udicii profesiei de psiholog.
-odul deontologic se spri6in pe urmtoarele principii fundamentaleF
Respectarea drepturilor i demnitii oricrei persoaneF prin activitatea lor
profesional psihologii respect tririle, e4perienele, valorile, opiunile celorlali. 3i
nu pre6udiciaz imaginea pu$lic a clienilor lor i vor utiliza un lim$a6 care indic
respectul autentic al demnitii umane. Itilizarea informaiilor o$inute pe cale
profesional nu se va face niciodat !n detrimentul drepturilor fundamentale ale
omului, fie el $eneficiar de servicii psihologice, participani la cercetare, anga6ai sau
studeni.
Principiul responsabilitii profesionale i socialeF psihologii vor !ncura6a starea de
$ine a clienilor lor i vor respecta dreptul acestora de a sista, fr nici o 6ustificare,
participarea la serviciul furnizat sau la activitile de cercetare, !n calitate de su$ieci.
Psihologii vor participa direct la dezvoltarea psihologiei ca tiin, prin meninerea
celor mai !nalte standarde !n materie, dar i la dezvoltarea societii !n general. 3i vor
15
respecta legile i reglementrile societii sau comunitii !n care triesc i vor face tot
posi$ilul pentru a fi impuse i respectate standardele i principiile etice.
Principiul integritii profesionaleF potrivit acestui principiu psihologul nu va
practica nici un fel de discriminare. 3l va promova acurateea, o$iectivitatea i
onestitatea sau $una credin !n raporturile cu clienii lor. &e asemenea, el va evita
recompensele e4agerate, conflictele de interese care i+ar reduce imparialitatea sau
care ar putea aduce atingeri profesiei sale sau imaginii celorlali psihologi. 3l va fi
deschis i va recunoate cu onestitate limitele propriilor competene.
@n mod foarte e4plicit, codul deontologic analizeaz c=teva categorii de 'ta!#a"#%
%ti$% )%!%"al%, cum ar fi cel al competenei, standardele cu privire la relaiile umane,
standardele de confidenialitate, standardele de conduit colegial, standardele de !nregistrare,
prelucrare i pstrare a datelor, standardele relative la onorarii i ta4e, ca i standardele pentru
declaraii pu$lice i reclam. 0 categorie special o constituie 'ta!#a"#%l% 'p%$i5i$%, care se
refer !n mod e4plicit la educaie i formare profesional, la evaluare i diagnoz, la
cercetarea tiinific i la valorificarea rezultatelor acesteia.
)stfel, pentru evaluare i dianoz! sunt formulate prevederi e4prese despre
prezentarea caracteristicilor psihologice, condiiile de utilizare a testelor psihologice,
o$inerea consimm=ntului pentru evaluareM diagnoz, construcia instrumentelor,
interpretarea rezultatelor, calificarea necesar pentru a dezvolta o testareM evaluare,
responsa$ilitile legate de administrarea instrumentelor i prezentarea rezultatelor pentru cei
evaluai, ca i respectarea dreptului de proprietate intelectual.
-odul deontologic furnizeaz indicaii la fel de detaliate pentru cercetarea tiin"i&ic! i
valorificarea rezultatelor acesteia, !n acord cu standardele internaionale e4istente relative la
o$inerea acordului de a dezvolta o cercetare, o$inerea consimm=ntului, utilizarea
suporturilor de !nregistrare audio+video, evitarea unor categorii de su$ieci, utilizarea
animalelor !n cercetare, plagiat, a$uz de status, transmiterea i prote6area datelor, onestitatea
tiinific i regulile de $un conduit !n cercetarea tiinific.
16
CAPITOLUL 2
TESTUL PSIHOLOGIC* INSTRU9ENTUL DE BA@
AL PSIHOLOGIEI APLICATE
21. S$u"t i'to"i$ al apa"i7i%i 6i #%-3olt."ii t%'t%lo"
9ici o alt metod a psihologiei aplicate nu a avut o contri$uie mai efectiv !n
impunerea ei !n aproape toate domeniile de activitate uman, dar i !n declanarea unor
dispute care au culminat cu o puternic atitudine >antitest?, iniial !n fosta I.5..., apoi !n
tatele Inite ale )mericii :ara !n care practica testelor a luat cea mai mare amploare<, dar i
!n Qrile de Dos, ulterior. 3ste de aceea !ntemeiat metafora Irsulei Echiopu, care consider
testul >copilul scandalos al psihologiei, ce mai tul$ur i astzi spiritele? :1"%6, p. 1(#<.
.ntuit !nc de *rancis Calton la sf=ritul secolului al O.O+lea, care a !ncercat fr
succes s dezvolte un test pentru a determina a$ilitile mintale prin msurarea unor
caracteristici perceptual+motrice, termenul a fost introdus !n psihologie !n 1'"( de Dames
2cAeen -attell. -onsacrarea metodei testelor vine !ns prin )lfred 7inet, care folosete
>Scara 3etric! a /ntelien"ei? :1"(5< pentru determinarea dezvoltrii intelectuale a copiilor,
e4tinderea utilizrii lor dator=ndu+i+se lui 2unster$erg :determinarea aptitudinilor !n vederea
seleciei profesionale<.
1a mai mult de un deceniu :1"16< de la pu$licarea testului 7inet, 1ouis 8erman de la
Iniversitatea tanford a ela$orat versiunea englez a acestuia, cunoscut su$ numele de
>Scala Stan&ord-,inet?. -hiar dup aceast dat JenrK Coddard a realizat propria sa traducere
a acestei scale, dei anterior :!nc din 1"12< el dezvoltase o metod de determinare a
defectivitii mintale prin testarea imigranilor i selectarea acelora care urmau s fie
deportai. .ncluz=nd pro$e care cereau familiarizarea cu scrisul, dar i cu cultura american,
Coddard a descoperit :1"1%< c peste '(; din imigrani erau defectivi mintal, d=nd i un
clasament pe naiuni, 3ra o prim utilizare greit a testelor, dar nu i ultima.
@n timpul primului rz$oi mondial :1"1%, 1"1'<, o echip de psihologi, care l+a inclus
i pe Coddard, a dezvoltat dou $aterii de teste pentru selecia primar i repartizarea pe arme
a recruilorF 5rm9 5lpha 7est i 5rm9 ,eta 7est, pentru cei care aveau o $un, respectiv sla$
posesie a lim$ii engleze. )plicate !n condiii de stres, improprii dup standardele de astzi
:camere aglomerate, instructa6 greu audi$il de ctre toi su$iecii<, rezultatele acestor teste l+au
determinat pe 5o$ert DerHes s concluzioneze c v=rsta mintal, pentru #%; dintre recrui, nu
1%
depea 13 ani, tatistici Atiinifice?, !ntemeiate pe astfel de date oferite de testri !n mas,
au dus la apariia 2eii /mira"iei din I) anilor 1"2#, care sta$ilea Acote? de imigraie
pentru diferite naiuni, dup rezultatele o$inute la testele aplicate anterior altor imigrani.
5ezultatele la teste Aau fost de asemenea utilizate de unii pentru a argumenta segregarea
negrilor i, !n unele state, unii oameni, dup scorul testelor de R., au primit eticheta de
Sim$ecilS i au putut fi sterilizai !mpotriva dorinei lor, sau chiar fr ca ei s tie? :7ernstein,
5oK, rull i BicHens, 1"'', p. 3%2<.
8oate acestea nu au putut !ns opri evoluia testului psihologic, a crui e4tindere
progresiv a fcut ca rolul su s fie considera$il i !n cretere i azi. -opil al altor metode,
cum ar fi o$servaia i e4perimentul, Atestul a !nsemnat un progres enorm !n metodologia
cunoaterii structurii individuale i prin aceasta a condiionat e4tinderea aplicaiilor
psihologiei i consolidarea pe $az e4perimental a psihologiei difereniale? :Jol$an, 1"%3, p.
1#2<. Ei aceasta deoarece testele au o valoare practic dovedit, generat mai ales de precizia,
o$iectivitatea i relevana informaiilor o$inute. 8estele psihologice au un mare randament,
ofer, !n condiii de costuri materiale i de timp sczute, o informaie care ar fi fost greu de
o$inut prin alte metode. )stzi este tot mai evident c nu testele !nsei tre$uie incriminate,
deoarece la captul unei lungi evoluii au standarde foarte !nalte relative la ela$orare, utilizare
i interpretare, incompara$ile cu oricare alt metod, ci modul lor de utilizare. 3le sunt doar
instrumentele perfecionate ale psihologiei aplicate, dar maniera lor de folosire depinde !n
principal de utilizator, i nu de caracteristicile lor intrinseci.
22 D%5i!i"%a t%'t%lo"
8ermenul >test? este preluat din lim$a englez, unde to test !nseamn >a pune la
pro$?, >a !ncerca?, chiar dac, pe filiera latin, cuv=ntul e4ista i !n lim$a rom=n
:testamentul este un mod de pro$are a voinei cuiva !n legtur cu destinaia $unurilor sale
dup moarte<. 2ai mult, termenul nu este specific psihologieiF medicina folosete tu$erculina
pentru a testa reacia organismului la $acilul Aoch, chimia are testul h=rtiei de turnesol, fizica
testul descompunerii luminii i analiza spectrografic iar sociologia testeaz opinia pu$lic
prin chestionare. @n sens larg, chiar o ipotez sau o teorie tiinific devin valide prin testarea
lor !n realitate :o eclips de soare a testat ipoteza cur$rii razei de lumin !n prea6ma
corpurilor cu mase mari, element central al teoriei lui 3instein<, !n timp ce *reud sau
psihologia cognitiv vor$esc de capacitatea unei persoane de a testa realitatea.
Pentru a surprinde specificul testelor i al testrii psihologice, vom semnala c=teva
definiii, aceasta deoarece nici !n aceast privin nu s+a a6uns la un consens. 8estul este deciF
1'
Pro$, instrument pentru diagnosticarea de caracteristici psihice :Echiopu, 1ic"ionar
enciclopedic de psiholoie, 1""%<.
Pro$ utilizat mai ales !n psihologia diferenial, care permite descrierea
comportamentului unui su$iect !ntr+o situaie precis definit :instructa6ul testului<, prin
raportare la comportamentul unui grup de su$ieci plasai !n aceeai situaie :>rand
dictionnaire de ps9choloie, 1""#<.
2surtoare o$iectiv a unui eantion de comportament :)nastasi, 1"%6<.
Procedeu sistematizat de msurare a comportamentului unor persoane i de descriere a
acestuia cu a6utorul unor scri numerice sau a unui sistem de categorii :-ron$ach, 1"66<.
Pro$ determinat, implic=nd o sarcin de e4ecutat, identic pentru toi su$iecii
e4aminai. &ispune de o tehnic precis pentru aprecierea succesului i pentru notarea
numeric a reuitei :PiTron, 1"63<.
ituaie standardizat, servind drept stimul unui comportament. )cest comportament este
evaluat i comparat statistic cu al altor persoane plasate !n aceeai situaie, ceea ce permite
clasarea su$iectului, fie cantitativ, fie tipologic :Pichot, 1"'#<.
Procedur standardizat prin care se formeaz un eantion de comportament care va fi
descris prin categorii sau scoruri. @n plus, multe teste au norme sau standarde care fac
posi$il utilizarea rezultatelor !n predicia altor comportamente, mai importante :CregorK,
1""2<.
.nstrument al metodei e4perimentale, organizat su$ forma unor pro$e standardizate din
punct de vedere al coninutului, al condiiilor de aplicare i al modalitii de apreciere a
rezultatelor, instrument care este folosit !n sta$ilirea unei anumite varia$ile :Jol$an,
1"%3<.
/om reine din aceast multitudine de definiii elementele sintetice cele mai
semnificative, eseniale pentru !nelegerea specificului unui test psihologic careF
este pro$, procedur, procedeu sau instrument standardizatU
care servete drept stimul pentru producerea i msurarea unui eantion de comportamentU
care va fi apreciat prin raportarea i compararea cu o populaie de referin, testat !n
condiii identice, !n raport cu care s+a construit sistemul de apreciere :$arem, etalon,
norme, categorii tipologice<U
1"
funcia lui fiind !n acelai timp diagnostic :apreciaz starea de fapt<, dar i prognostic
:anticipeaz categorii viitoare de comportamente mai importante dec=t cele msurate
efectiv<U
pentru !ndeplinirea acestor funcii ele tre$uind s ai$ caliti psihometrice specificate
:fidelitate, validitate, sensi$ilitate sau for de discriminare<.
22! "antionul de comportament
-a i $iochimistul, care ia un eantion de s=nge sau mostre de ap din locuri diferite
pentru a determina, prin analize, starea de sntate sau pota$ilitatea apei, psihologul alege
pentru testare eantioane mici, dar cu gri6 selecionate, din comportamentul unei persoane.
)ceasta deoarece el tre$uie nu numai s diagnosticheze, ci mai ales s fac predicii valide.
-um investigarea comportamentului !n totalitatea sa este imposi$il, cu at=t mai mult cu c=t el
se desfoar pe scara timpului, av=nd doar o constan relativ, psihometricianul tre$uie s
aleag eantioane de comportament mai mici, dar str=ns i semnificativ legate de
comportamentul marii mase studiate. )ceast unitate ia !n test forma itemului, ce este
>constituit dintr+o situaie stimul care solicit un rspuns ce poate fi evaluat separat de restul
testului? :)l$u, 1""'<.
9u este o$ligatoriu s e4iste o coresponden sau o similaritate foarte mare !ntre
comportamentul prezis i itemii testuluiF !n timp ce corespondena dintre pro$a de e4amen la
conducerea auto i conducerea efectiv este deplin, un test proiectiv poate prezice, din
mrimea, forma, culoarea sau micarea invocate !n rspunsurile la test, importante
caracteristici ale personalitii celui e4aminat. >8estul nu este nici analitic, nici sintetic, ci
analog cu situaia real, !n sensul c modeleaz coninutul psihologic al activitii reale, dar
nu i forma e4terioar a acestuia?, afirm Jav=rneanu :op. cit., p. "(<. )ceasta ne
!ndreptete s afirmm c dincolo de deose$irile de form, tre$uie s e4iste o identitate
intern sau de coninut !ntre test i sarcina real !n raport cu care se face predicia, de unde
rezult i valoarea constructiv a testului.
)a cum apreciaz )nne )nastasi, de multe ori predicia se $azeaz pe diagnosticul
unui potenial sau capacitiF >nici un test psihologic nu poate face mai mult dec=t s msoare
un comportament. &ac un asemenea comportament poate servi ca un indicator efectiv al altui
comportament, acesta poate fi determinat numai prin cercetare empiric? :1"%6, p. 25<.
222 Standardi#area
2(
tandardizarea este o condiie fundamental a testului psihologic, unde orice variaie a
condiiilor produce o variaie a rezultatelor. tandardizarea se refer at=t la con"inut :pro$a
este identic cu sine !nsi !n ce privete nu numai coninutul itemilor, dar chiar i forma lor
de prezentare i foaia de rspuns<, ci i la condi"iile de aplicare :asemnarea p=n la identitate
dintre condiiile !n care s+a e4perimentat i cele !n care se aplic pro$a< i !n modul de
corectare4 cotare i apreciere a pro%ei de ctre autorul, respectiv utilizatorul unui test. *iind o
metod de $az a psihologiei difereniale, testul poate fi considerat varia$ila independent
prin care o !nsuire psihic :varia$ila dependent< este o$servat prin e4aminarea persoanelor
care sunt testate :pstrarea constanei situaiei, elementul de varia$ilitate fiind persoanele<.
&eoarece !n psihologie pluri+determinarea face dificil izolarea fenomenelor, cerina
uni&ormit!"ii i a identit!"ii de procedur! este mai stringent ca !n alte domenii. Pentru a
asigura uniformitatea, autorul testului d indicaii precise i detaliate despre cum se
administreaz i cum se scoreaz rezultatele testului, indicaii ce vor fi respectate foarte strict,
pentru c altminteri rezultatele culese nu vor mai fi compati$ile cu cele o$inute pe eantionul
standard :de etalonare sau eantion normativ<. 2aterialele folosite, modul lor de prezentare,
instructa6ul su$iecilor, limitele de timp, demonstraia preala$il, modul de manevrare a
materialelor, toate sunt specificate i respectate !ntocmai. Iniformitatea se refer i la rata
vor$irii e4aminatorului, la tonul, infle4iunile vocii sau e4presia sa facial.
&eoarece un test nu are indicatori predeterminai pentru aprecierea succesului sau a
eecului, un alt aspect al standardizrii se refer la norme, adic la sta$ilirea valorilor medii
:normale< ale performanelor, !n funcie de care, plec=nd de la scorurile $rute :numrul de
itemi rezolvai corect, timpul, viteza, numrul de erori etc.< se sta$ilesc scorurile standard.
)ceasta presupune activitatea de etalonare, care se face pe loturi mari, reprezentative statistic,
crora li se determin media, mediana, a$aterea standard, frecvenele $rute i cumulate, !n
funcie de care se sta$ilesc cotele standard. Performana oricrui individ nou e4aminat va fi
raportat la acest cadru de referin. Pentru ca acest lucru s fie posi$il este o$ligatorie
uniformitatea i identitatea procedurilor de aplicare a testului !n noul caz, cu situaia de
etalonare originar.
2/ A#+i!i't"a"%a t%'t%lo"
9ecesitatea de a avea sta$ilite proceduri detaliate sau doar orientative pentru
administrarea i scorarea testelor psihologice i educaionale a fost recunoscut de toate
organizaiile care se ocup cu testele. 5merican Educational 0esearch 5ssociation a sta$ilit
1'( de standarde care accentueaz asupra importanei uniformitii !n administrarea i
21
scorarea testelor. Procedurile de testare depind fie de tipurile de teste :individuale sau de grup,
cu i fr limit de timp, cognitive, afective sau de personalitate, psihologice sau educaionale
etc.<, fie de su$iecii supui e4aminrii :v=rst, se4, cultur, grad de motivaie, an4ietate etc.<.
*ormarea specialitilor care vor administra teste este una de durat, se face su$
supravegherea unui psiholog cu e4perien i presupune caliti personale du$late de
cunotine detaliate despre instrumentele psihometrice utilizate. -um varia$ilele situaionale
au o pondere !n rezultatul final, ele tre$uie controlate c=t mai complet posi$il.
2$! %ndatoririle e&aminatorului 'nainte de administrarea testelor
Pentru a pre!nt=mpina efectul de surpriz :neindicat<, testele psihologice vor fi
programate i anunate din timp, pentru a evita plasarea lor dup mas, !n timpul programului
de 6oac sau !n concuren cu alte activiti mai interesante.
@n acord cu particularitile de v=rst, dac edina de testare ar putea depi o
6umtate de or la grdini, o or !n primul ciclu coalar i o or i 6umtate !n al doilea ciclu
colar, atunci se vor organiza mai multe edine. @n cazul testelor educaionale elevii vor fi
anunai din timp, pentru a se putea pregti fizic :odihn<, emoional i intelectual. )colo unde
este cazul, se va cere consimm=ntul scris, care este un acord de principiu al e4aminatului
sau al reprezentantului legal al acestuia c el consimte s fie e4aminat. @n rile avansate
aceast pro$lem este reglementat prin lege.
8ot ca o faz preparatoare este i pre!tirea preala%il! a examinatorului, care tre$uie
s fi parcurs el !nsui testul o dat, apoi s memoreze la nuan i !n detaliu instruciunile,
pentru a nu avea nesiguran i ezitri !n aplicarea acestuia. Pentru a crea o atmosfer
informal, calm i destins :mai ales !n e4aminrile individuale< el tre$uie s! pre!teasc! i
s! veri&ice cu minu"iozitate materialele necesare, reduc=nd la minimum cutarea i
organizarea lor !n timpul edinei de testare. &ac va folosi aparate, verificarea $unei
funcionri i cali$rarea lor periodic sunt o$ligatorii. @n e4aminrile colective :de grup<,
fiecare caiet de test, foaie de rspuns, creioane sau instrumente necesare tre$uie atent
verificate. *amiliarizarea cu procedurile de e4aminare presupune practica asistat de
specialistul calificat, care poate merge de la simpla o$servaie, p=n la peste un an de instruire
supervizat.
5siurarea condi"iilor satis&!c!toare de testare o$lig psihologul s verifice condiiile
de ordin fizic :aezare, iluminare, ventilare, temperatur, nivelul zgomotului< i psihice, prin
care e4amenul s se desfoare conforta$il. )nunulF >Se testeaz!? @! ru!m4 nu deran(a"i??
22
va descura6a pe cei din e4terior s inoportuneze, dei prezena unui supraveghetor la u, i
chiar !ncuierea ei pe perioada sesiunii de testare, ar fi i mai de dorit.
&ac !n cazul e4amenelor individuale :mai costisitoare, dar i mai edificatoare< se pot
controla mai uor varia$ilele e4terne, e4aminatorul aleg=nd o camer linitit, potrivit
scopului i lucr=nd singur cu su$iectul :chiar dac uneori prezena printelui, a
reprezentantului legal sau a poliistului se impune<, !n e4aminrile colective precauiile vor fi
mult mai mari, !n special datorit larg rsp=nditei tendine de a tria sau de a fi incorect, care
poate vicia semnificativ rezultatele. Pentru aceasta e4ist mai multe msuri de siguran ce
pot fi luateF distri$uirea de teste cu acelai coninut, dar aezate !n forme diferite, prezena
unui numr suficient de supraveghetori atent instruii, care vor descura6a activ sau prin simpla
lor prezen tendina spre fraud. )cetia sunt cu at=t mai necesari cu c=t grupul este mai
mare, iar importana testrii :miza ei< este mai ridicat, fiind de mare a6utor !n distri$uirea i
colectarea materialelor, !n secretizarea foilor de rspuns :c=nd se impune< i la supraveghere
pentru preveniia oricrei situaii nedorite.
&etalii aparent nesemnificative cum ar fi forma pupitrului, tipul de foi de rspuns
utilizate :indicate a se folosi pentru su$ieci de peste 11 ani, pentru c ele !ncetinesc
considera$il viteza de parcurgere a testului<, prezena sau nu a !ncura6rilor sau a
comentariilor e4aminatorului, pot afecta performana la un test i de aceea standardizarea
procedurii de aplicare a acestuia tre$uie s mearg p=n la cele mai mici nuane. 0rice
modificare a acesteia tre$uie notat i luat !n calcul la interpretarea rezultatelor.
2$2 (a#a de administrare a testelor
34amenul i testarea efectiv pun pro$leme specifice, una dintre cele mai importante
fiind sta%ilirea rela"iei AraportuluiB examinator 6 su%iect Asu%iec"iB. Primul va tre$ui s
declaneze interesul, curiozitatea i cooperarea e4plicit a celui e4aminat. 8estele de a$iliti
tre$uie s aduc su$iectul !n situaia de a da cea mai $un performan posi$il a sa, pe c=nd
la testele de personalitate, la chestionarele de opinii, atitudini i valori, o$inerea sinceritii
rspunsurilor este fundamental. 1a testele proiective, evocarea li$er, fr cenzur, este
factorul cel mai important. Pro$lemele motivrii, constana !n lucru, evitarea negativismului i
a distragerii ateniei presupun tehnici de sta$ilire a contactului $ine e4ersate. -opiii :cu
precdere cei mici< i $tr=nii, persoanele vulnera$ile sau cele foarte ruinoase, timide, din
medii defavorizate sau aparin=nd altor culturi ori etnii, creeaz pro$leme specifice. 1a
acestea se mai adaug delincvenii, recidivitii, deinuii, $olnavii psihic :!n special psihopaii,
23
dar i an4ioii, emotivii, depresivii, schizoizii i persoanele paranoiace<, care pot dezvolta
suspiciune, indiferen, atitudini marcate de cinism, agresivitate sau nesinceritate.
&ac la v=rsta colar mic prezentarea testului ca un 6oc poate fi soluia optim, la
cea colar mare p=rghiile cele mai indicate sunt prezentarea testrii ca pe o competiie cu
sine i cu ceilali iar la liceeni stimularea nevoii de stim i de prestigiu. &e asemenea,
familiarizarea preala$il cu sarcini asemntoare celor din edina de testare ar putea fi
folosit ca mi6loc de reducere a tensiunii an4ioase. 34amenul adulilor pentru ocuparea unor
posturi, selecia !n anumite profesii sau pentru cursuri de calificare reclam mult tact,
pruden i e4perien din partea psihologului.
@n timpul desfurrii e4amenului psihologic, e4aminatorul va tre$ui s ai$ mult
gri6 !n a urmri cu strictee procedurile standardizate de aplicare a testelor, neav=nd voie s
dea nici un fel de indicaii, lmuriri suplimentare sau a6utoare, altele dec=t cele stipulate !n
mod e4pres de manualul testului. 34cepie fac edinele pentru determinarea potenialului de
!nvare :strategie formativ definit i de *euerstein !n 1"'%<, c=nd se dau a6utoare !n plus
fa de cele prevzute, dar i acestea !ntr+o form standardizat, cuantifica$il, pentru ca prin
calculul diferenei fazei pre+test i post+test s se determine !n mod o$iectiv acest potenial de
!nvare.
34aminatorul tre$uie s rm=n !n alert, pentru a rezolva orice pro$lem urgent care
apare, s fie fle4i$il !n atitudine, cu sensi$ilitate i r$dare mai ales pentru su$iecii care au
pro$leme :handicapai, hiperHinetici, copii mici, timizi etc.<. )iHen :1""%< face c=teva
recomandri vala$ile pentru aceste categorii specialeF
psihologul s asigure timp suficient celui e4aminat pentru a !nelege i rspundeU
s permit suficient antrenament la itemii simpli, pregtitoriU
s foloseasc perioade mai scurte de testareU
s o$serve o$oseala i an4ietatea i s le ia !n calculU
s sesizeze i s noteze deficienele perceptiv+motrice :defectele de auz, vz, motrice,
lateralizarea invers<U
s foloseasc generos !ncura6area i !ntrirea pozitivU
s nu foreze su$iectul s rspund c=nd el nu mai dorete.
@n timpul testrii, mai ales la testele cu rspunsuri la alegere din mai multe posi$iliti
sau variante, este posi$il ca o parte dintre rspunsurile $une s poat fi efectiv ghicite, sau
determinate prin ceea ce )iHen numete >deteptciunea !n test? :test Ciseness<. Prin aceasta
2#
se elimin opiunile nepotrivite, prin semne adiionale scpate !n formularea itemilor, ce
permit 6udeci comparative !ntre opiuni. 34ist tehnici speciale de ameliorare a
performanelor la anumite teste, nu prin pregtirea specific !n domeniu, ci prin respectarea
unor reguli :)iHen, op. cit., p. 5%<.
2$$ (a#a post)test
&up terminarea edinei de testare, e4aminatorul colecteaz i pune !n siguran
materialele de testare i foile de rspuns. & mici $onusuri, recompense copiilor sau celor mai
an4ioi sau vulnera$ili. Ineori informeaz prinii sau persoana !n cauz despre utilitatea ce
va fi dat rezultatelor testului. &e asemenea el promite s furnizeze informaiile rezultate
persoanei sau ageniei care l+a anga6at. @n caz de e4amen colectiv, psihologul i a6utoarele sale
colecteaz toate materialele utilizate !n e4amen, se asigur c nimic nu lipsete i a$ia dup
aceea permite retragerea su$iecilor, dup care el va pune !n ordine foile de rspuns i se va
pregti s le scoreze.
25
CAPITOLUL /
0IDELITATEA TESTELOR
/1 P"o,l%+ati$a )%!%"al. a 5i#%lit.7ii t%'t%lo"
8estele sunt concepute ca instrumente de msur perfecionate, !n consecin ele
tre$uie s ai$ calitile psihometrice presupuse de acest fapt. &ac pentru lungime, mas,
volum, timp sau temperatur e4ist at=t instrumente perfecionate de msur, c=t i uniti
metrice $ine definite, inteligena, memoria, personalitatea, motivaia, iu$irea sau sntatea,
agresivitatea, tolerana la frustrare sunt caracteristici psihologice foarte comple4e, ce nu pot fi
vzute i atinse !n sens fizic, deci greu cuantifica$ile.
-u toate pro$lemele pe care msurarea le pune !n psihologie, preocuparea pentru
acurateea instrumentelor utilizate !n sens metric a generat standarde e4trem de e4igente i de
sofisticate. Plec=nd de la pearman :1"(#<, 8horndiHe :1"(#<, Auder i 5ichardson :1"3%< i
p=n la -ron$ach :1"%2, 1"'"< i 7entler :1""(, 1""1<, a e4istat o linie de evoluie continu
!n dezvoltarea unor teorii tot mai ela$orate despre fidelitatea pro$elor psihometrice. 8eoria
clasic asupra fidelitii testelor este construit !n 6urul erorii de m!surare care plec de la
ideea c fiecare persoan testat ar avea un scor >adevrat?, care ar fi o$inut dac aceast
eroare nu ar e4ista. &eci scorul o$servat :0< este alctuit din scorul adevrat :)<, la care se
adaug eroarea de msurare :3<F 0 V ) W 3.
0 alt supoziie a teoriei clasice a testului este c aceast eroare este aleatoare, deci
scorul adevrat va fi media unei distri$uii !n care dispersia reprezint erorile aleatoare de
msurare. -um aceste distri$uii pot avea dispersii largi sau !nguste, !nseamn c i erorile de
msurare vor fi mai mari sau mai mici. @n felul acesta teoria clasic a folosit a$aterea standard
a erorilor ca msur de $az a erorii de m!surare, numit i 32
1
.
*idelitatea unui set de scoruri este e4primat de un numr zecimal cuprins !ntre (,(( i
1,((, indic=nd a$sena, respectiv fidelitatea perfect. &eoarece nu poate fi determinat direct,
fidelitatea se estimeaz prin analiza efectelor variatelor condiii de administrare i a
coninutului testului asupra scorurilor finale. 3a va fi influenat doar de schim$rile
nesistematice care vor avea diferite efecte asupra celor e4aminai. *iecare din multiplele
metode de estimare a fidelitii va lua !n calcul diferitele condiii ce pot produce asemenea
schim$ri nesistematice !n scorul testului, ce vor afecta !n consecin mrimea erorii de
1
Standard Error o& 3easurement, adic eroarea standard a msurtorii.
26
msurare. @n funcie de condiiile concrete !n care a fost administrat testul i !n funcie de ceea
ce acesta msoar, se calculeaz unul sau mai muli coeficieni de corelaie ca o apro4imare a
fidelitii testului.
/2 0i#%litat%a t%'tB"%t%'t
9umit i coe&icient de sta%ilitate, acesta este o$inut prin corelarea scorurilor o$inute
de un grup de persoane la o administrare a testului cu scorurile !nregistrate la o administrare
ulterioar a acestuia, dup un interval de timp. Procedeul !ncearc determinarea erorilor legate
de condiiile de aplicare. -um testul aplicat este acelai, inconstana scorurilor nu poate fi
imputat itemilor si, ci diferenei dintre condiiile de aplicare, cu at=t mai mari cu c=t
intervalul dintre testLretest este mai lung :luni sau ani<. )ceasta presupune !ns c trstura
msurat este ea !nsi sta$il !n timp, deci procedeul nu este adecvat pentru unele pro$e
:pentru testele proiective de e4emplu, dar nici pentru chestionarele de motivaii, opinii,
dispoziii afective sau sntate<.
&eoarece pot interveni efectele practicii :unele a$iliti se !m$untesc prin e4erciiu<
sau ale !nvrii :coninuturile testului pot fi memorate spre a fi rezolvate ulterior<, se pune
pro$lema alegerii atente a intervalului dintre cele dou e4aminri. )ceste efecte sunt mai
accentuate pentru intervalele scurte :ore sau zile<, dar un interval mai lung are dezavanta6ul de
a produce modificri chiar !n structura aptitudinii :efectul de cretere sau de maturare, foarte
evident mai ales la testele educaionale<. .ntervalul optim pentru retest pare a fi de c=teva
sptm=ni p=n la o lun sau, unde este posi$il, se pot calcula coeficieni de fidelitate pentru
intervale de timp diferite :sptm=ni, luni sau ani<.
// Co%5i$i%!tul 5o"+%lo" pa"al%
2emorarea testelor nu d o eroare sistematic, deoarece proporia itemilor pe care
su$iecii i+i reamintesc dup o perioad este diferit de la individ la individ, ceea ce produce
descreterea corelaiei test+retest. Pentru depirea acestei surse de eroare se poate utiliza
procedeul formelor paralele prin calcularea aa+numitului coe&icient de echivalen"!, un alt
indicator al fidelitii. Pentru a msura acelai atri$ut o form paralel a unui test tre$uie s fie
construit !n acelai mod ca i prima variant. 3le vor fi considerate forme paralele doar
pentru c utilizeaz itemi formulai diferit, dar procedeul de generare i selecie a acestora
pentru un anumit nivel de dificultate este acelai, deoarece am$ele tre$uie s msoare acelai
construct, !n aceeai manier. *ormele paralele pot fi aplicate chiar i !n aceeai zi, caz !n care
2%
singura surs de diferen dintre scorurile la cele dou forme este eroarea aleatoare a
diferenei dintre itemii testului.
0 procedur mai rafinat utilizat este aceea de a aplica unei 6umti din populaie
forma ) a testului i celeilalte forma paralel 7, urm=nd ca dup o perioad de timp aceluiai
eantion s i se aplice tot am$ele forme, dar de data aceasta primei 6umti forma 7 iar celei
de a doua 6umti forma ). -oeficientul de corelaie ce rezult se numete coe&icient de
sta%ilitate i echivalen"!, pentru c ia simultan !n calcul, ca surse de eroare, itemii testului i
factorul timp.
/4 Co%5i$i%!7ii #% $o!'i't%!7. i!t%"!.
&in cauza costurilor de construcie ridicate, nu toate testele au forme echivalente, de
aceea se folosete o cale mai puin direct de determinare a fidelitiiF cea a consistenei
interne, ce include metoda !n6umtirii :split6hal&< a lui pearman, formulele Auder+
5ichardson i coeficientul alpha :

< al lui -ron$ach, care nu tre$uie considerai echivaleni


cu coeficienii de fidelitate o$inui prin testLretest sau prin forme paralele.
a *etoda split+,alf
@n englez, to split !nseamn Aa despica?, iar hal&, A6umtate?, de unde i numele
metodei, care poate fi tradus prin A!n6umtire?. @ntr+un test omogen, toi itemii msoar :!n
diverse grade< acelai construct, deci este posi$il s construim dou 6umti relativ
echivalente pentru a le pune ulterior !n corelaie. -ele dou 6umti pot fi o$inute !n diverse
maniere, cum ar fiF prima parte a testului i a doua sa parte, sau su$teste ce ar rezulta din
reunirea tuturor itemilor cu numr par i cu numr impar :tehnica par6impar<, sau oricare alt
procedeu, chiar i aleator, de a genera 6umti. Pro$lema tehnic spinoas este c acestea
tre$uie s fie echivalente, ceea ce !n primul e4emplu nu se !nt=mplF !n cele mai multe teste
de aptitudini, itemii dificili sunt plasai !n a doua parte a pro$ei. -hiar i tehnica parLimpar
este aplica$il doar parial pentru c, dei !n multe teste itemii sunt aran6ai !n ordinea
cresctoare a dificultii, sunt greu de gsit c=te doi itemi perfect echivaleni din acest punct
de vedere, pentru a putea compune cele dou 6umti. @n plus, !n unele teste, anumii itemi
sunt folosii pentru a+i introduce pe alii, adic nu sunt independeni :itemi legai<.
&eci metoda splitLhalf presupune analiza de itemi i calculul mediei i a a$aterii
standard, valori care tre$uie s fie apro4imativ egale pentru fiecare 6umtate, pentru a verifica
faptul c ele sunt echivalente. -um corelaia dintre dou seturi de scoruri este mai mic pentru
seturile mai scurte, fidelitatea ce rezult pentru testul !n ansam$lul su, plec=nd de la
2'
6umtile sale, poate fi estimat prin corecia pe care A&ormula de pro&e"ie? a lui pearman+
7roGn o propuneF
5 V
r
r
+ 1
2
&e e4emplu, dac corelaia dintre 6umti este de r V (,6#, fidelitatea testului !n ansam$lul
su va fi 5 V 2X(,6#M:1W(,6#< V (,%'. )ceast formul are un efect su$stanial pentru
corelaiile medii, dar unul mai mic pentru cele e4treme.
b *etoda -uder)Ric,ardson
@n 1"3%, Auder i 5ichardson au dezvoltat metode de evaluare a fidelitii dintr+o
singur aplicare a unui test, ceea ce a !nsemnat un mare progres, deoarece aceasta nu mai
depindea de maniera ar$itrar !n care se fcea !n6umtirea testului. corarea separat a
6umtilor crea o alt pro$lem, pe l=ng cea legat de dificultatea o$inerii unor forme
realmente echivalente. *ormula de mai 6os se poate aplica doar testelor ai cror itemi sunt
scorai dihotomic :zero sau unu, adic fals sau adevrat<F

,
_2
2
2(
1 s
pD s
E
E
0 F0
unde F0 sunt iniialele celor doi psihologi, 0 este fidelitatea estimat, E numrul de itemi ai
testului, s
2
variana scorului la test !n ansam$lul su, p este proporia :calculat pentru fiecare
item !n parte< !n care un item este rezolvat corect, D este complementul acestei proporii, adic
A1 6 pB, GpD este suma produselor pY pentru fiecare item al testului. tudiind formula, vom
vedea c partea ei din dreapta comport o analiz din care rezult c pentru a avea o fidelitate
mai mare ca zero, variana testului tre$uie s fie mai mare ca suma varianelor individuale ale
fiecrui item :s
2
H GpD<. )cest lucru este posi$il doar !n cazul !n care itemii, !n calitatea lor de
msur a aceluiai construct, sunt intercorelai.
Pentru situaia c=nd itemii celor dou 6umti sunt apro4imativ egali ca nivel de
dificultate :cazul echivalenei<, cei doi autori au propus o alt formul, mai uor de calculat,
dar care nu se poate aplica 6umtilor neechivalente, !ntruc=t le va su$evalua fidelitateaF
1
1
1
1
1
]
1

,
_

2 21
1
1
1 s
E
x
x
E
E
F0
unde toate notaiile sunt aceleai ca !n formula precedent, iar x reprezint media scorurilor
totale la test.
2"
c .oeficientul alp,a /

0 al lui .ronbac,
*ormula
2(
F0
este o foarte valoroas procedur de estimare a consistenei interne a
unui test. -u toate acestea, e4ist situaii !n care ea nu este potrivit, iar acestea apar atunci
c=nd testul nu a fost scorat !n termeni de adevratLfas, sau zeroLunu, deoarece formula se
$azeaz pe cunoaterea proporiei !n care su$iecii au rezolvat corect fiecare item. Inele
chestionare de opinii, atitudini sau valori sunt ela$orate nu !n termeni dihotomici, ci presupun
o scar a gradului de acordLdezacord sau atracieLrespingere. @n aceast situaie, -ron$ach
:1"51< a ela$orat o procedur mai general de estimare a fidelitii, aa+numitul coe&icient
alpha, a crui formul esteF

,
_2
2 2
1 s
s s
E
E
0
i

e o$serv o mare similitudine cu formula


2(
F0
chiar i !n notaii, termenul nou fiind
2
i
s
.
8ermenul Gs
i
2
!nlocuiete !n aceast formul GpD i el reprezint suma varianelor individuale
ale fiecrui item. ingura diferen const deci !n maniera !n care este e4primat variana.
&eoarece
2
i
s
e4prim variana itemilor care nu sunt rezolva$ili doar prin >daMnu?, coeficientul
alpha este considerat a fi soluia cea mai general pentru determinarea fidelitii pentru
consistena intern.
Aaplan i accuzzo :1""3< sesizeaz foarte !ntemeiat c toate msurile care evalueaz
consistena intern, determin de fapt gradul !n care fiecare item diferit msoar aceeai
trstur sau a$ilitate. )cest lucru presupune implicit c testul este omogen, !n caz contrar
acesta neav=nd consisten intern. Pentru testele neomogene, procedeul cel mai indicat este
analiza factorial, prin care se vor putea su$!mpri itemii pe grupe omogene, su$testele ce
rezult av=nd fiecare o consisten intern ridicat, dar fiind relativ independente unul !n
raport cu celelalte, ca !n cazul su$scalelor testului de prsonalitate 16P* -attell.
)iHen :1""%< sesizeaz de asemenea c cele trei procedee de determinare a fidelitii,
amintite anterior, supraestimeaz valoarea acesteia pentru testele !n care este implicat viteza.
@n acest caz procedurile de apreciere a fidelitii tre$uie modificate, recomandarea fcut fiind
aceea de a administra cele dou 6umti ale testului !n momente diferite, dar cu limit de timp
egal. &up aceasta se calculeaz fidelitatea, oper=ndu+se corecia ei prin formula pearmanL
7roGn.
d (idelitatea interscoreri
3(
2a6oritatea testelor de aptitudini, de performan i de personalitate au proceduri de
scorare standardizate, aa c nu va fi nici o pro$lem !n privina scorurilor o$inute de ctre
persoane diferite, devreme ce aceste proceduri de apreciere pot fi !ncredinate mainilor
automate de scorare sau computerului.
8ehnicile proiective, 6udecile evaluativLapreciative, evaluarea unor produse
comple4e ale activitii :desene, mostre de scris, o$iecte manufacturate etc.< sau ratingul
personalitii include, prin natura lucrurilor, o doz crescut de su$iectivitate. @n acest caz
tre$uie s determinm gradul de intervenie !n apreciere al su$iectivitii, determin=nd
&idelitatea interscoreri sau interevaluatori prin calculul corelaiei dintre dou seturi de scoruri
acordate de evaluatori diferii, unui numr determinat de e4aminai.
e poate apela i la metoda >mai muli e4aminatori L un singur e4aminat?, sau >mai
muli e4aminatori L mai muli e4aminai?, procedee care culeg coe&icien"i de &idelitate
intraclas!, sau de concordan"! :cum ar fi coeficientul tau al lui Aendall, vezi 5adu et al.,
1""1<, pentru care e4ist programe speciale de calculator, cum ar fi P.
/1 0a$to"ii $a"% i!t%"3i! 4! #%t%"+i!a"%a 5i#%lit.7ii
Pentru ca estimarea fidelitii s fie c=t mai precis, tre$uie !ndeplinite c=teva condiii
:8rau$, 1"##, apud )l$u, 1""'<F
3antionul s fie c=t mai mare, pentru a reduce eroarea standard a repartiiei, care este
invers proporional cu rdcina ptrat din numrul su$iecilor ce compun eantionul.
3antionul s fie reprezentativ pentru populaia creia !i este destinat testul, av=nd acelai
grad de eterogenitate, deoarece omogenitatea diminueaz valoarea coeficientului de
fidelitate.
2surtorile s fie independente !ntre ele, astfel !nc=t msurtoarea de la un e4aminator s
nu o influeneze pe a altuia, iar dac e4amenul este colectiv, s nu se poat tria prin
copiere. .ndependena cere ca persoanelor supuse la testLretest s nu li se dea informaii
despre rezultatele e4aminrii precedente, iar itemii s nu se condiioneze reciproc.
8oate aspectele de procedur !n test i retest sau la formele paralele tre$uie s fie identice.
+reterea nivelului de &idelitate a unui test p=n la limita dorit sau cerut de situaia
de utilizare concret este posi$il prin creterea numrului de itemi :care tre$uie s fie de
acelai format i s msoare aceeai trstur sau acelai construct<
2
. &ecizia aceasta
anga6eaz un proces lung i costisitor, pentru c testul nou generat tre$uie reevaluat de la
2
/ezi capitolul urmtor.
31
!nceput i uneori se dovedete a fi su$ nivelul de fidelitate ateptat. &e asemenea, cresc=ndu+i
lungimea, testul devine mai greu de aplicat i de scorat. 2anipul=nd formula de profeie a lui
pearmanL7roGn se calculeaz un indice de multiplicare a numrului de itemi pentru a atinge
fidelitatea doritF un test de 2( de itemi tre$uie s a6ung la 56 de itemi pentru a+i crete
fidelitatea de la (,'% la (,"5 :Aaplan i accuzzo, op. cit., p. 12%<.
-a o concluzie a acestor consideraii despre fidelitatea testelor, se relev faptul c
aceasta este mai $un pentru teste unidimensionale i cu numr mai mare de itemi, c=t i
pentru testele cognitive i c ea anga6eaz un studiu analitic al itemilor :analiza de itemi<
pentru a le determina fora de discriminare. @n multe situaii analiza factorial este metoda cea
mai eficient prin care se pot construi su$teste omogene i unidimensionale.
>*idelitatea este una din fundamentrile de $az ale cercetrilor asupra
comportamentului. &ac un test nu este fidel, nu va fi posi$il s demonstrm c el are vreun
!neles?, afirm Aaplan i accuzzo :op. cit., p. 131<. &eci, dei validitatea pare a fi o
caracteristic psihometric mai important, din punct de vedere tehnic studiul ei nu poate
!ncepe cu teste care nu !i dovedesc o fidelitate minim, accepta$il, care depinde de scopul !n
care acestea vor fi utilizate.
/2 I!t%"p"%ta"%a 5i#%lit.7ii
5spunsul la !ntre$area >c=t de mare tre$uie s fie fidelitatea unui testN? depinde de
utilitatea practic care se d acestuia.
0 fidelitate de (,%( L (,'( este suficient de $un atunci c=nd testul este folosit !n scopuri
de cercetare.
e accept niveluri sczute ale fidelitii atunci c=nd testele se utilizeaz pentru a lua
decizii preliminare i ridicate pentru decizii finale, sau c=nd ele sunt folosite pentru
!mprirea grupului !n su$gcategorii, pe $aza unor diferene interidividuale mari.
&ac testul servete la compararea grupurilor de persoane !ntre ele, coeficienii de
fidelitate de (,6( L (,%( sunt suficieni, dar c=nd testul devine o $az de comparaie !ntre
persoane individuale, fidelitatea lui tre$uie s fie de la (,'5 !n sus.
-=nd se iau decizii importante pe $az de teste, prin care se !mpart persoanele !n categorii,
!n virtutea unor diferene mici :ca !n selecia profesional<, fidelitatea acestora tre$uie s
fie de peste (,"(.
-=nd decizia privete destinul unei persoane individuale, fidelitatea testului tre$uie s fie
de cel puin (,"5.
32
8estele cognitive, i !n special cele de inteligen, au de regul o fidelitate foarte mare
:peste (,"(<, !n timp ce chestionarele de personalitate rareori depesc (,'(. )plicate colectiv,
chiar i testele cognitive furnizeaz coeficieni de fidelitate mai sczui :!n 6ur de (,'(<.
8estele cotate su$iectiv, ce msoar aptitudini, i testele de cunotine :educaionale< rareori
depesc valori ale fidelitii de (,'( :8rau$, 1"##<. 8estele cu alegere multipl, utilizate
colectiv, sunt considerate a avea o fidelitate $un c=nd aceasta atinge (,%5.
33
CAPITOLUL 4
VALIDITATEA TESTELOR
pre deose$ire de fidelitate, care este influenat numai de erorile de msurare
nesistematice, validitatea unui test este afectat at=t de erorile nesistematice, c=t i de cele
sistematice :constante<. &in aceast cauz, >un test poate s fie fidel, fr a fi valid, dar nu
poate fi valid fr s fie fidelZ, afirm )iHen :1""3, p. "#<.
)ccepiunea clasic a validitii se refer la gradul !n care un test msoar ceea ce i+a
propus, ceea ce sugereaz c ar e4ista doar un singur tip de validitate. )ctualmente este
unanim acceptat faptul c un test poate avea diferite forme de validitate, dependente de
scopurile specifice !n care el a fost utilizat. &e aceea ni se pare de mare actualitate afirmaia
Irsulei Echiopu :1"%#, p. 156< potrivit creia un test este $idimensional, a4at pe doi factori,
adic pe diagnoz i pe validarea ei, concepui ca a4ele unui sistem de coordonateF >!n acest
sistem a4a O reprezint o diagnoz cuantifica$il :test L comportament<, a4a P reprezint
criteriul de vala$ilitate al diagnozei?.
@n acest sens poate fi !neleas sintagma c un test se valideaz! continuu. *c=nd o
analogie cu 6ustiia, unde opereaz prezumia de nevinovie :fr dovezi concrete, cel trimis
!n instan este nevinovat<, >psihologul tre$uie s se supun unor reguli specifice de pro$are,
!n sta$ilirea faptului c un anumit test are o !nsemntate special pentru un scop specific?
:)iHen, op. cit., p. 133<. &eci validitatea ar putea fi definit mai corect ca o e4tindere
progresiv, pe msur ce testul primete noi utilizri, a cunoaterii noastre !n legtur cu ceea
ce msoar el de fapt.
41 Vali#itat%a #% 5a7a#.
3ste mai mult o aparen de validitate dec=t o form de validitate !n sens strict,
deoarece ea indic ce pare a msura o pro$, i nu ceea ce msoar ea efectiv. Ineori
psihologii raporteaz e4act ceea ce o$serv, fr a interpreta sau generaliza, i atunci intervine
tot validitatea de faad.
-hiar dac tehnic ea este sla$ definit :i de aceea uneori nici nu este analizat de
muli autori<, validitatea de faad pare a avea o important funcie practic, deoarece
motiveaz su$iecii s accepte mai uor un test nou, sau permite e4tensia utilizrii
3#
instrumentelor spre alte zone dec=t cele care le+au consacratF >adesea spunem c un test are
validitate de faad dac itemii lui sunt relaionai rezona$il cu scopurile percepute ale
testului? :Aaplan i accuzzo, op. cit., p. 135<. Ineori acest tip de validitate poate da o mai
$un valoare de pia unui test.
42 Vali#itat%a "%lati3. la $o!7i!ut
)a cum reprezentativitatea eantionului de populaie ales permite generalizri asupra
populaieiLint pe care o reprezint, itemii testului L prin maniera lor de construcie i de
selecie L pot acoperi !ntr+o mai mare sau mai mic msur domeniul sau universul trsturii
sau al aptitudinii msurate. @n felul acesta rspunsurile la un eantion de itemi dintr+un test cu
validitate de coninut sunt reprezentative pentru rspunsurile pe care su$iectul le+ar fi dat dac
!ntreg universul trsturii ar fi fost msurat. )cest tip de validitate este decisiv !n testele
educaionale i de achiziii, ridic=nd pro$leme specifice evaluatorului. e va genera deci o
$anc sau set de itemi care s acopere $ine !ntregul domeniu investigat :cunotinele la un
o$iect colar, gradul de ela$orare a unor deprinderi, nivelul de cristalizare a unor atitudini<,
din care vor fi selecionai i agregai !ntr+un test doar un numr limitat de itemi,
reprezentativi pentru !ntregul domeniu.
Inele date de personalitate, o$inute prin chestionare :de opinii, atitudini, interese,
motivaii sau valori<, $eneficiaz mai mult de acest tip de validitate dec=t celelalte. @n testele
de achiziii itemii sunt creai in=nd cont simultan de o$iectivele, finalitile procesului
instructiv, dar i de mecanismele proceselor cognitive la care se face apel !n ela$orarea
rspunsului la itemi. )ceasta presupune !nc din start prezena e4perilor care vor 6udeca i
hotr= care itemi vor fi inclui !n test. &e aceea putem spune c dintre formele fundamentale
de validitate, cea de coninut este singura care are o susinere mai degra$ logic dec=t
statistic.
Pentru a da validitate de coninut unui test, constructorul se anga6eaz !ntr+un proces
de durat, ce presupune o foarte $un cunoatere a domeniului, raionament logic, intuiie i
perseveren, cci itemii tre$uie continuu revizuii. Pentru a face generalizri !ntemeiate
plec=nd de la scorurile la test, constructorul tre$uie s cunoasc $ine toi factorii care ar putea
afecta performana su$iecilor.
4/ Vali#itat%a "%lati3. la $"it%"iu
@n acord cu aceast faet a validitii, un test este valid relativ la criteriu dac pe $aza
lui se pot lua decizii corecte sau se pot face prediciiM prognoze asupra persoanelor e4aminate.
35
In test este valid dac poate !nlocui varia$ila criteriu !n virtutea unor corelaii mari !ntre test
i aceasta, astfel !nc=t cunosc=nd scorul la test s deducem valoarea varia$ilei criteriu pentru
persoana e4aminat. &up maniera !n care sunt colectate datele la test i cele la criteriu
distingem dou situaii, care produc dou su$categorii ale validitii relative la criteriuF
-=nd scorurile la test i la criteriu se o$in simultan, este vor$a de validitate concurent!.
-=nd !ntre o$inerea scorurilor la test i cele la criteriu se interpune o perioad de timp,
vor$im de validitate predictiv!.
*iecare dintre aceste tipuri presupune strategii de 1alidare diferite
3
, care vor fi detaliat
analizate !n capitolul urmtor. &e e4emplu, un test de an4ietate :-attell< are validitate
concurent dac scorurile la testul psihologic !i gsesc confirmarea, !n aceeai perioad de
timp, prin diagnosticul psihiatric. )tunci c=nd criteriul se >matureaz? dup un timp :luni sau
ani< i scorurile lui nu pot fi determinate simultan cu cele la test, folosim o a doua strategie de
validare, cea predictiv. @n selecia profesional, de e4emplu, se va calcula coeficientul de
corelaie liniar dintre scorurile la testul aplicat iniial i msuri :e4primate prin note sau
calificative< ale performanelor o$inute de aceleai persoane !n activitatea sau profesia pentru
care au fost selecionate. &eoarece o funcie fundamental a testului este aceea de a face
diagnoza !n scopul unei prognoze :deci faptul de prezice<, validitatea predictiv! capt o
importan special !n acest conte4t.
@ntruc=t msurile la test i cele la criteriu intr !n corelaie, pentru a determina cu
e4actitate limitele prediciei, aceasta impune ca am$ele elemente corelate s satisfac
standarde !nalte de fidelitate i de validitate. -u alte cuvinte, o msur criteriu este pertinent
dac este i ea fidel i valid, fapt ce introduce pro$lema validitii !ntr+o relaie circular cu
criteriul ales. )ceasta !nseamn c factorii de eroare care afecteaz criteriul vor fi controlai !n
aceeai manier ca i predictorii :testele<. )tunci c=nd controlul lor nu d rezultatele scontate,
putem spori fidelitatea criteriului fie lu=nd mai multe eantioane de msurtori ale acestuia
:msuri mai dese<, fie adug=nd noi tipuri de msuri, incluse !ntr+un criteriu compozit, pentru
a spori fidelitatea lui !n aceeai manier !n care procedm cu un test cruia !i adugm itemi
suplimentari.
0 caracteristic important a criteriului este a%sen"a contamin!rii, adic
necunoaterea rezultatelor la test de ctre cel care evalueaz msurileLcriteriu. In psiholog va
o$ine, independent de diagnosticul medicului psihiatru, scorurile la testul su de an4ietate,
deci va face o analiz oar$. Prin efectul de halo, indulgen, predicia pentru sine sau profeia
3
/ezi capitolul urmtor.
36
care se auto!mplinete, rezultatele prezise pot fi produse !ntr+o oarecare msur de predictorul
!nsui, caz !n care comparaia nu mai este valid. Jav=rneanu apreciaz c >cele mai $une
msuriLcriteriu sunt cele care prezint c=t mai multe avanta6e practice, care sunt mai simplu
de folosit, disponi$ile i mai puin costisitoare? :op. cit., p. 113<. &intre acestea enumermF
msurarea direct a produciei sau a randamentuluiU
evalurile performanelor anga6ailor fcute de ctre efii lor sau de ctre serviciile de
personal ale !ntreprinderilorU
msuraLcriteriu poate aparine unui grup, !n sensul c testul care reuete s clasifice
persoanele !n grupuri $ine precizate, sunt valide.
trategiile de validare predictiv cele mai utilizate calculeaz fie un indice de
eficacitate, fie scoruri de separare a categoriilor, indici de separare a grupurilor sau indicele de
utilitate :vezi Jav=rneanu, op. cit., pp. 113+126<.
&intre factorii care afecteaz validitatea relativ la criteriu, )iHen indic diferenele de
omogenitate ale grupurilor :validitatea tinde s fie cu at=t mai mic cu c=t grupurile sunt mai
eterogene<, lungimea testului :testele mai lungi sunt mai valide< i contaminarea criteriului, de
care am vor$it de6a. -reterea validitii unui test, !n calitatea lui de instrument diagnostic sau
prognostic, presupune costuri ce tre$uie atent evaluate, cci uneori metode mai puin
costisitoare :o$servaia, interviul sau inventarul $iografic< pot aduce plusul de informaie
necesar !n atingerea scopurilor propuse.
44 Vali#itat%a "%lati3. la $o!'t"u$t
2ulte dintre testele de personalitate msoar dimensiuni ale acesteia :an4ietate,
depresie, nevrotism, motivaie, introversie+e4traversie<, mai sla$ definite iniial, dar din ce !n
ce mai $ine circumscrise, pe msur ce teoriile !n domeniu au avansat. -onceptualizrile
progresive ale acestora :dar i ale inteligenei, memoriei, creativitii etc.< au dus la apariia de
constructe tot mai evoluate.
Inele teste sunt construite plec=nd de la date empirice :ca 22P. sau /nventarul de
.ersonalitate +ali&ornia al lui Cough<, altele se origineaz !n teorii anterior ela$orate oricrei
cercetri empirice :+hestionarele de personalitate +attell sau /ndicatorul 7ipoloic 39ers-
,ris<. /aliditatea relativ la construct verific, pe de o parte, dac testul se refer realmente
la constructul pe care vrea s+l msoare, i apoi dac scorurile su$iecilor testai reflect corect
mrimea acestui construct la persoanele !n cauz. trategia determinrii acestui tip de
validitate impune un algoritm :vezi )l$u, 1""', pp. 165+166<F
3%
&escrierea amnunit a domeniului constructului respectiv :adic a tuturor atri$utelor ce
au legtur cu acesta i specificarea relaiilor dintre ele<, printr+o reea nomologic, pe
care un grup de e4peri o va evalua pentru a determina nivelul la care ea acoper
constructul. )poi se realizeaz un model al rezolv!rii testului, cu mecanismele teoretice
implicate, pentru a vedea legtura acestuia cu constructul, dar i cu rspunsurile posi$ile la
test. 3ste posi$il s se constate o $un reprezentare a constructului !n test, dar i diverse
grade de su$reprezentare :mai ales c=nd sarcinile sunt prea grele sau prea uoare<.
e analizeaz consecven"a r!spunsurilor la itemii testului, adic dac procesele implicate
!n rezolvarea acestora acioneaz similar la toi itemii, pe parcursul !ntregului test.
e urmrete dac structura glo$al a scorului la test reflect structura domeniului
constructului msurat. Pentru aceasta se apeleaz la analiza factorial :de unde i numele
de validare &actorial!<, care determin c=teva varia$ile latente numite factori, alctuii din
itemi ce dau scoruri care coreleaz !ntre ele, ce acoper variana !ntregului test. e caut
semnificaia acestor varia$ile, rein=ndu+se cele care au o mai mare legtur cu
constructul, asigur=ndu+se o coresponden !ntre importana avut !n definirea
constructului respectiv i ponderea lor ca itemi !n testul final.
Se extind eneraliz!rile acestor prime etape, schim$=nd fie populaiile e4aminate, fie
e4aminatorul sau conte4tele de e4aminare, pentru a vedea dac relaiile sesizate rm=n
constante.
@n final se caut sta$ilirea relaiilor dintre testul cercetat i alte tipuri de msurtori sau
de o$servaii. 8estul poate avea o validitate converent! :!ntre scorurile sale i alte
tipuri de teste ce msoar acelai construct e4ist o relaie liniar<, sau discriminant!
:c=nd scorurile la teste nu coreleaz cu teste care se tie c nu msoar constructul
respectiv<.
3'
CAPITOLUL 1
RAPORTUL DE EVALUARE PSIHOLOGIC
11 O,i%$ti3%
&up parcurgerea acestei uniti, studenii vor fi capa$iliF
s cunoasc elementele de coninut ale celor opt capitole ce intr !n structura
raportului psihologicU
s fac diferenele care se impun !ntre &ia psiholoic! :care sintetizeaz cifric datele
clientului< i raportul psiholoic, care insist pe interpretarea narativ a acestoraU
pentru fiecare dintre cele opt capitole din structura raportului psihologic s poat opera
definirea, indica funciile, selecta elementele necesare realizrii corecte i evitrii
erorilor celor mai pro$a$ileU
s concretizeze toate informaiile do$=ndite !n $lancul unei foi de raport+tip, printr+un
e4erciiu de portofoliu.
12 L%$tu"i "%$o+a!#at% p%!t"u a$%'t $u"'
1. )iHen, 1.5. :1""%<. .s9choloical 7estin and 5ssessment. "
th
ed. 7oston, 1ondon,
8oronto, KdneK, 8oHKo, ingaporeF )llKn and 7acon.
2. )l$u, 2. :1""'<. +onstruirea i utilizarea testelor psiholoice. -lu6+9apocaF 3ditura
>-lusium?.
3. )nastasi, ). :1"%#<. .s9choloical 7estin. 9eG PorHF 2acmillan Pu$lishing -o. .nc.
#. -linciu, )... :2((5<. .sihodianostic. 7raovF 3ditura Iniversitii 8ransilvania.
5. CregorK, 5.D. :1""6<. .s9choloical 7estin. Iistor94 .rinciples and 5pplications,
second edition, 7oston, 1ondon, 8oronto etcF )llKn and 7acon.
6. tan, ). :2((2<. 7estul psiholoic. Evolu"ie4 construc"ie4 aplica"ii. .aiF 3ditura
Polirom.
%. [\rgo, 7, :1"%6<. >34aminrile psihologice?. @n ndrum!tor psihodianostic. -lu6+
9apocaF 5eprografia Iniversitii 7a$e+7olKai, pp. 1+16.
3"
1/ 9at%"ial% 6i 'upo"tu"i !%$%'a"%
J=rtie i creioaneU fi :$lanc< de raport psihologicU c=teva fie psihologice i un raport
psihologic real, rezultate din practica psihologic, de model.
14 I#%i #% ,a-. p%!t"u 4!to$+i"%a u!ui "apo"t p'i(olo)i$
1. 5aportul psihologic este e4presia condensat a activitii de testare M evaluare
psihologic a unei persoane :client, consumator de servicii etc.< de ctre un psiholog calificat
care rspunde cu instrumentele tiinei sale scopului pentru care a fost desfurat
investigaia, !n termeni profesioniti, dar i accesi$ili celui care a comandat+o.
2. 5aportul psihologic nu se confund cu *ia psihologic, deoarece prima ram=ne la
client, a doua la psihologU prima Ztraduce? !n termeni inteligi$ili informaia prezent !n fi, la
care se adaug o$ligatoriu capitole de interpretare, sumarizare :concluzii< i recomandri.
3. 5aportul psihologic nu e4clude partea tehnic de prezentare a datelor :notele $rute
i notele standard ale testelor utilizate<, dar important este Ztraducerea? lim$a6ului cifric !ntr+
o descriere narativ, !ntr+un lim$a6 accesi$il clientului.
#. -a structur, raportul psihologic :sau de e4aminare psihologic< cuprinde datele
factuale + de identificare, scopul sau pro$lema pentru care a fost solicitat testarea, testele
administrate i rezultatele o$inute, e4primate su$ form de note $rute :eventual< i note
standard :o$ligatoriu<, o anamnez sau datele $iografice relevante !n raport cu scopul testrii,
o$servaiile relevante reieite !n timpul desfurrii e4amenului psihologic, interpretarea
rezutatelor :sumarizarea< i recomandrile.
5. &u$larea laturii constatative cu cea formativ, cea diagnostic cu cea prognostic i
a$ordarea nomotetic cu cea idiografic :personalizarea e4amenului psihologic< face diferena
!ntre un raport $un i unul sla$, dei aici elementul difereniator ma6or este e4periena
capitalizat de psiholog, competena lui de psihodiagnostician, ca i lrgimea repertoriului
psihodiagnostic de care dispune i care+i permite s a$ordeze o gam mai larg sau mai
!ngust de pro$leme.
6. )ceasta !nseamn c nu aspectul formal :standard< d valoarea unui raport
psihologic, ciF
gradul de acoperire a scopului i a ateptrilor clientuluiU
msura !n care s+a operat cea mai potrivit selecie a testelor i a procedurilor
disponi$ile la un moment dat, !n raport cu solicitarea clientuluiU
#(
faptul de a include datele cele mai pertinente reieite din o$servaie, care au o mare
valoare diagnostic, acestea fiind cele care transfer e4aminarea psihologic din zona
nomoteticului !n zona idiograficuluiU
faptul dac rezultatele sunt confirmate de timp :fidelitatea test+retest<, de ali
evaluatori :fidelitatea interscoreri sau interspecialiti<, de faptele anticipate :validitatea
relativ la criteriu< sau de viaa !nsi, aflat dincolo de pereii la$oratorului
:validitatea ecologic<U
faptul de a oferi altor specialiti :profesori, medici, sociologi etc.< puncte de spri6in
solide !n deciziile sau !n interveniile lor de specialitateU
faptul de a ine pasul cu cele mai noi i avansate standarde din domeniu, furnizate de
rile cu mare tradiie !n testarea psihologic.
11 A$ti3it.7i p"opu'%
22! %ntocmirea unui raport de e&aminare psi,ologic
5aportul psihologic materializeaz i finalizeaz o investigaie psihologic de tipul
testriiM evalurii, adic un e4amen psihologic. 2rimea i gradul de ela$orare al acestuia
depind simultan de scopul testriiMevalurii, de cerinele e4pres formulate de cel care a
comandat+o, de e4igena i profesionalismul psihologului. -hiar i pentru testri foarte scurte
tre$uie s e4iste un raport, adic ceva care traduce datele cantitative !n date calitative cu sens,
inteligi$ile pentru client.
222 Structura raportului psi,ologic
In raport de evaluare a funciilor intelectuale poate diferi semnificativ de unul care se
refer la structuri i funcii de personalitate. )stfel, testul -P., cu multitudinea sa de scale
originare :1'<, la care se adaug cele suplimentare :cel puin tot at=tea< poate genera at=t efort
!n sinteza i de intercorelare !nc=t, mai nou, aceast sarcin a fost preluat de computer :care
nu poate suplini totui responsa$ilitatea psihologului, asumat prin semntur<. )ceste
rapoarte computerizate au de regul o parte non+narativ + raportul scorurilor $rute i
standard, incluz=nd testele de semnificaie statistic i intervalele de !ncredere pentru scorurile
de la test, i una narativ. ]5aporturile descriptive merg cu un pas dincolo de raporturile de
scoruri prin includerea unei interpretri a rezultatelor scal cu scal.]
#
1ungimea raportului nu
d !ns i valoarea acestuiaF profilurile furnizate de softurile contemporane fiind e4cesiv de
#
CregorK, 5.D. :1""6<. .s9choloical 7estin. Iistor94 .rinciples and 5pplications, second edition. 7oston,
1ondon, 8oronto etcF )llKn and 7acon, p. 5%5.
#1
detaliate, clinicianul tre$uie s parcurg rapoarte de peste zece pagini pentru a putea e4trage
c=teva caracteristici definitorii pentru clientul su. -oncluzia lui CregorK ni se pare una foarte
vala$ilF ZIn raport descriptiv poate da o informaie nepreuit pe o 6umtate de pagin.?
5
&ac e4ist totui diferene mari de format !ntre raportul psihologic al funciilor
intelectuale i al profilului de personalitate, !nseamn c ne vom opri asupra celui cu structura
mai simpl :funcii intelectuale<, dei !n practica curent psihologul poate construi profile
hipercomple4e :care include inteligena, memoria, motricitatea, atenia i personalitatea<,
atunci c=nd vrea s surprind integral sau multia4ial persoana.
St"u$tu"a raportului psihologic va tre$ui s cuprindF
6
.. 3ate factuale i de identificare ale clientului.
... %ntrebarea de referin :scopul< evalurii psihologice.
.... Testele administrate, cu indicarea rezultatelor !n note $rute i note standard, ca i
a scorului final :R., .ndice de 2emorie, .ndice de 2otricitate<.
./. 3atele de anamne# :pacieni clinici< sau istoria personal a cazului.
/. 4bser1aiile rele1ante reieite pe parcursul e4aminrii.
/.. Interpretarea re#ultatelor la teste prin raportarea datelor $rute la etaloane,
raportarea unora la altele, a tuturor la o teorie, la un set de ipoteze sau la fapte<.
/... Sumari#area conclu#iilor
/.... Recomandri.
2ai detaliat, aceast secven const din urmtoarele opt capitole ale raportului,
fiecare cu o scurt definiie, cu indicarea funciilor implicate, cu precizarea modului de
realizare corect i a erorilor cele mai frecvente, dar i a modului lor de evitare. @n final se
propune un e4erciiu imaginar pe un $lanc anume ela$orat.
Not.F raportul psihologic se parafeaz, se dateaz i se semneaz, pentru c din
momentul emiterii lui devine un document oficial, cu consecine posi$ile asupra clientului, el
put=nd fi invocat !n instan sau !n luarea unor decizii cu privire la persoana !n cauz. pre
deose$ire de raportul psihologic computerizat, raportul psihologic presupune deci asumarea
responsa$ilitii prin semntur i paraf.
I 3atele factuale i de identificare a subiectului
5
.$idem.
6
Prelucrare dup 5ichard, 1"''.
#2
1e&inireF sunt datele care descriu caracteristicile demografice principale pentru
identificarea su$iectului i includerea sa !ntr+o categorie, cum ar fiF data naterii i data
e4aminrii, ce permit determinarea v=rstei :!n ani i luni, cci la v=rsta copilriei dinamica
dezvoltrii este una foarte rapid<, mediul :ruralMur$an V 5MI<, se4ul :2asculinM*eminin V
2M*<, studiile prinilor copiilor e4aminai :generale, medii, superioare V C, 2, < sau ale
celui !n cauz, coala i clasa sau facultatea :dac este cazul<, ultima coal a$solvit :dac
este adult<, mrimea i poziia sa !n fratrie, familia de apartenen :cstorit, divorat, vduv,
concu$ina6< sau cea proprie :stare marital V cstoritMnecstorit<, ocupaie, vechime,
calificare etc. 0$servm c pentru copii se pune pro$lema %ac<round+ului cultural+economic
i educaionalU c=nd cel e4aminat este un adult, aceste elemente se transfer de pe familie pe
clientul !nsui, de care ne mai putem interesa privitor la starea locativ, indicele de
aglomerare :numr de persoane pe numr de camere<, venit :glo$al sau pe mem$ru de
familie<. 8oate acestea lungesc proporional durata edinei, de aceea tre$uie s gsim un
echili$ru rezona$il !ntre lungimea datelor completate i relevana lor.
Func"iile acestui capitol sunt urmtoareleF
+ fi4eaz datele cele mai relevante, care permit identificarea i raportarea clientului la o
clasU
+ datele factuale sunt varia$ile ]naturale] :uneori ]etichet]< !n prelucrarea
computerizat a seturilor de date similareU
+ din prelucrarea $azei de date acumulate !n timp se pot e4trage su$+eantioane mai
mici, pentru a genera $aremeMetaloane mai fine sau pentru a desprinde regulariti
tipice :prin lucrri de cercetare tiinific<.
0ealizare corect!
&ac este structurat su$ forma unei fie cu o ru$ricatur adecvat, datele sunt uor de
str=ns, put=nd avea o multitudine de utiliti :vezi funciile<.
&eoarece raportul psihologic selecteaz doar datele :adevrate< din fia de test :mai
complet, mai tehnic i mai analitic<, formularea din fi este diferit de cea din
raport. @n primul caz, se completeaz datele !n ru$ric, !n al doilea li se d o structur
narativ sintetic.
&e e4emplu, datele de mai 6os din fia psihologic, ce rm=ne la e4aminatorF
NumeleF .onescu 2irceaU 3ata nateriiF #. (1. 1"%5U ProfesiaF sudorU Se&F masculin :2<
#3
3ata e&aminriiF 21 (5 2((5U V5rstaF :!n ani i luni<F #6 de ani i 3 luniU Stare ci1ilF
cstorit, 3 copii, ar putea arta astfel !n raportul psihologicF >.onescu 2ircea, de #6 ani i 3
luni, de profesie sudor, cu studii medii :coala profesional plus liceul la seral<, cstorit, tatl
a 3 copii etc.
Erori pro%a%ile
lungirea ne6ustificat a numrului de date de identificare solicitate clientuluiU
contaminarea capitolului cu date rezultate din istoria personal, din o$servarea direct
sau din testarea efectiv a clientului.
II Scopul e1alurii psi,ologice /'ntrebarea de referin0
1e&inireF aceast ru$ric tre$uie s indice fr du$iu cine a cerut evaluarea psihologic
i cu ce scop.
Func"ieF scopul ghideaz !ntreaga evaluare psihologic ca numr i tip de teste
selecionate, ca profunzime a investigarii, $ogie a concluziilor i nuanare a recomandrilor.
&ac persoana care cere evaluarea nu poate preciza clar scopul, este datoria psihologului s+l
reformuleze astfel !nc=t el s devin unul e4plicit. 5ealizarea corect va sintetiza !ntr+o
manier c=t se poate de clar i concis de ce i pentru cine se face evaluarea psihologic.
>reeli de evitat
un scop >ciorchine?, amalgam=nd o multitudine de elemente, dintre care unele reieite
din anamnezU
scopuri vagi sau prea generale :>dorim o evaluare de ansam$lu?, >ne intereseaz cum
g=ndete?, >copilul nu are stare? etc.<, care vor fi !nlocuite cu scopuri specifice
:consecinele cognitive ale unei nateri hipo4ice, hiperHinezie cu deficit de atenie,
e4amen !n vederea orientrii i ghidrii vocaionale etc.<.
III Testele administrate i re#ultatele obinute /note brute i note standard0
1escriereJ pentru anumite categorii de teste pot e4ista foi de !nregistrare M centralizare
i asociere a datelor pre+ela$orate, !n care se folosesc aceleai $aterii de teste. &e e4emplu,
pentru orientarea colar i ghidarea vocaional $ateria va cuprinde teste de aptitudini
:generale i speciale<, teste de memorie, un test de personalitate :JPR< i teste de interese
:trong iMsau Jolland<. @n consecin i pe foaia de raport psihologic ele vor fi trecute ca
##
atare, cu o coloan pentru note $rute i una pentru note standard, utile pentru a verifica
informaia de specialitate c!nd raportul circul printre psihologi sau ali specialiti.
Func"ieJ este aceea de a avea un sistem de control e4tern al elementelor pe care se
$azeaz interpretrile calitative care urmeaz, pentru a vedea !n ce msura testarea
psihologic este adecvat scopului su declarat.
>reeli de evitatF adugarea sau omiterea de teste care nu au fost efectiv utilizate.
IV Anamne#a sau istoria personal a ca#ului
1escriereF anamneza este dictat de scopul e4plicit formulat al testrii, investigaia
trecutului clientului tre$uind s surprind elementele semnificative din viaa persoanei !n
raport cu acest fapt. &e e4emplu, dac copilul are hiperHinezie cu deficit de atenie :)&J&<,
vom cuta !n istoria sa timpurie evenimente ce ar fi putut genera disfuncia cere$ral minim,
adic o hipo4ie la natere, un 5h negativ, o circular de cordon, o natere provocat sau
dificil. 2ai t=rziu ne vom interesa de traumatisme craniocere$rale, de asfi4ii mecanice sau
cu mono4id de car$onU vom cerceta dac semnele )&J& sunt centrate mai mult pe atenie
sau mai mult pe scderea autocontrolului :impulsivitate<, dac fenomenologia a diminuat
odat cu v=rsta, dac deficitul a avut concomitene legate de funcia grafic :desen, scris,
citit<, !ncerc=nd s distingem !ntre un temperament necontrolat, insta$il :coleric< i sindromul
amintit. Pot fi cercetate i antecedentele heredo+colaterale, pentru a diferenia !ntre aspectul
do$=ndit i cel ereditar al tul$urrii.
Func"ieJ comportamentul actual al su$iectului are o istorie care poate fi reconstituit
mai larg sau mai nuanat, !n funcie i de calitatea surselor de informaie disponi$ile.
0ealizare corect!J ca i !n cazurile de informaii o$inute prin spiona6, se pune pro$lema
calitii acestora, care depinde de calitatea sursei, dar i de posi$ilitatea coro$orrii surselor.
)stfel, mamele dau informaii mult mai detaliate i acurate dec=t taii, prinii dec=t $unicii,
rudele dec=t persoanele neutre etc. -=nd e4ist i o electroencefalogram, e4pertiza altor
specialiti :date consemnate !n fia medical<, diagnosticele sunt mai certe i cutarea este
mult uurat. pecialitii atrag atenia c tre$uie !nregistrate datele comportamentale
o$servate i interpretarea dat acestora. &e e4emplu, este prefera$il s notm c >elevul
um$l !n timpul orelor printre $nci? dec=t c >este agitat i fr stare? sau c >este
indisciplinat?, >nu are r$dare?, >tul$ur clasa? etc. )ceasta deoarece persoane diferite
atri$uie semnificaii diferite, !n conte4te diferite, acelorai fapte de conduit, urm=nd a evita
operaionalizrile incorecte, mai ales c=nd este vor$a de surse nespecializate.
#5
>reeli de evitat
ondarea minuioas a trecutului unei persoane supra!ncarc ru$rica respectiv cu o
multitudine de date irelevante !n raport cu scopul investigaiei, dup cum una prea Zde la
deprtare? omite chiar elemente dintre cele mai semnificative. 2ai 6os dm e4emplu de
elemente semnificative din anamneza copiilor cu dificulti colare sau cu pro$leme de
dezvoltare care pot fi incluse !n raportul psihologic.
Pro$leme antenatale, perinatale i postnatale importante :de e4emplu disgravidie,
natere precipitat sau !nainte de termen, natere pe uscat, cianoz la natere, 5h
negativ, prematuritate, imaturitate, circular de cordon, asfi4ie al$astr sau al$ etc.<.
7oli importante ale micii copilrii.
5etarduri legate de vor$it, mers, control sfincterian :primul pas, primul cuv=nt<.
8ul$urri ale senzorialitii :vzMauz< i gravitatea lor.
1ateralizare, dominan invers sau !ncruciat.
3voluia timpurie a lim$a6ului, a comunicrii i socializrii.
)petitul pentru 6oc.
)dapta$ilitatea la colectivitate :cre, grdini< i uurina integrrii.
3venimentele ma6ore din viaa copilului sau a familiei sale :separaii, divoruri etc.<.
&ate de climat familial :relaii cu fraii, $unicii, rudele, prietenii<.
5ezultatele colare actuale i evoluia lor !n timp.
3ste inutil s spunem c alt categorie de pro$leme :tumori, accidente neurologice,
devian sau delincven 6uvenil, tul$urri instrumentale, deficiene caracteriale< au alte
>grile de anamnez?, care se structureaz prin acumularea de e4perien, dar i prin
parcurgerea literaturii de specialitate. -u at=t mai mult e4amenul adultului sau investigaii mai
speciale :avizarea pe post, de e4emplu< au alte tipuri de screenin al istoriei personale. 3ste
de asemenea foarte important de spus c cea mai mare parte din datele consemnate rm=n !n
fia de e4aminare :cea care face sinteza datelor<, !n raport trec=ndu+se datele filtrate i cu
adevrat concludente !n raport cu pro$lema care face o$iectul investigaiei.
V 4bser1aiile rele1ante din timpul e&aminrii
1escriereJ este locul !n care diagnosticul medical i cel psihologic se suprapun !n $un
msur. Ei psihologul tre$uie s dezvolte un ascuit sim clinic, mai ales !n e4aminrile
#6
individuale, care furnizeaz acea informaie suplimentar, nicic=nd surprins de teste i care
se refer laF
-onduita general !n timpul e4amenului.
tarea de mo$ilizare atenional i fluctuaiile ateniei datorate scderii motivaiei,
interesului sau epuizrii resurselor energetice.
usinerea proceselor reglatorii i energetice :autocontrol, impulsivitate, declin
energetic<.
tilul de a$ordare cognitiv, strategiile utilizate :mai ales la pro$ele de performan<.
-omentariile cu care se asociaz reuitaMnereuita, tolerana la frustrare, reacia la
eec, susinerea mnezic, promptitudinea reaciilor.
3ste evident c !n orice testare a aptitudinilor :i a inteligenei !n special< persoana se
manifest ca !ntreg, lucru precizat i de 7inet, Piaget sau Bechsler, care au cutat s deriveze
concluzii despre personalitatea su$iectului din e4amenul inteligenei. Piaget a propus i
realizat standardizarea o$servaiilor !n timpul aplicrii pro$elor sale cognitive. Psihologul
o$inuit tie c dac a folosit cum tre$uie o$servaia, el poate >agrementa? raportul su cu
acele elemente decisive ce fac diferena dintre e4amenul lipsit de suflet + computerizat + i cel
efectuat de o fiin uman.
0ezolvarea corect!F pro$lema este aceea c din multitudinea datelor o$servate i
consemnate !n fia de e4amen s selectm doar acele informaii concludente, !ntr+o form
e4plicit. &e e4emplu, !n loc s trecem c >.onel este inhi$at, foarte dependent afectiv?
:concepte vagi< putem utiliza formula >.onel a vrut s fie e4aminat doar !n prezena prinilor
si, pe care+i solicita la cea mai mic neclaritateU la un moment dat el s+a ridicat de pe scaun i
nu a mai vrut s continue, refugiindu+se !n spatele mamei, dei .onel are de6a apte ani i
6umtate. ) comentat c coala nu este $un la nimic, poate doar s+i chinuie !n zadar pe
copii. ) revenit !n e4amen dup insistene i rugmini, art=ndu+se foarte !ngri6orat la tot ce
ar fi putut !nsemna eec sau nereuit. 1a comunicarea rezultatelor a inut neaprat s fie de
fa, cer=nd e4plicaii i !ntre$=nd dac ce a fcut el este $ine. 1a plecare nu i+a luat la
revedere i tata a comentat c este foarte puin pro$a$il s mai vin din nou la e4amen, pentru
c e4aminarea seamn prea mult cu coala.?
Erori posi%ile
-ontaminarea reciproc a datelor furnizate de o$servaie i a celor de anamnez.
#%
electarea datelor de o$servaie care >se potrivesc? cu diagnosticul psihologic sau
psihiatric anterior formulate.
-ontaminarea cu alte surse de informaii :de la !nvatoare, profesori, medici, asisteni
sociali<.
VI Interpretarea re#ultatelor
1e&inireF este cea mai comple4 i cea mai important parte a raportului psihologic
deoarece face sinteza datelor psihometrice cu cele de anamnez, de o$servaie i provenite din
surse colaterale, cu scopul a le da un sens inteligi$il pentru prini, client, $eneficiar, !ntr+o
manier o$iectiv, dar care nu lezeaz, informaia fiind e4plicit, utiliza$il i !n alte conte4te.
Func"ii
/alorizeaz datele o$inute !n vederea atingerii scopului e4aminrii.
& elemente clare $eneficiarului imediat i celor !ndeprtai :anga6atorul, profesorul,
medicul, autoritatea local, poliia etc.<.
*ace ca datele s convearg spre o finalizare, spre o concluzie.
0ealizarea corect! nu se spri6in pe o reet. @n psihologia dezvoltrii, de e4emplu,
aceast etap face dovada e4perienei, competenei, ad=ncimii i pluridisciplinaritii !n
pregtirea unui psiholog. &ac prinii suspecteaz de retard mintal o fat mai lent, cu
hidrocefalie !n antecedente, ei au nevoie de un sfat avizat, care le+ar putea motiva !ngri6orarea
sau >adormi vigilena?. Pro$lema este ce spui i c=t spui pentru ca $unstarea clientului s fie
servit, fr a omite totui adevrul. 8endina ultimilor ani !n )merica este aceea de a fi mai
aproape de adevr, chiar i pentru persoane cu pro$leme reale, care+i pot mo$iliza mai $ine
resursele adaptative pentru a !nfrunta un deficit sau handicap.
.nterpretarea tre$uie s fie corect!, complet! i o%iectiv!. 8re$uie s su$linieze
minusurile, dar i plusurile, dac se poate dup sta$ilirea de intercorelaii !ntre toate datele sau
dup conturarea unei scheme e4plicative ordonatoare.
Erori evita%ile
Suprasimpli&icareaF interpretarea de genulF >rezultatul la testul cu$urilor este peste
medie, deoarece su$iectul a o$inut nota standard 1%?. @n fond, putem porni de la o
privire de ansam$lu a rezultatelor, s vedem gradul lor de omogenitateMheterogenitate,
dominantele etc. &e e4emplu, cota standard 1# la cu$uri poate s !nsemne coordonare
oculo+manual foarte $un, susinut de un tempo de lucru alert :deoarece a primit
#'
$onificaii de timp !nsemnate<, iar la testul -od 7 + pro$ de !nvare asociativ +
su$iectul a o$inut de asemenea un scor foarte ridicat, cota standard 16. &eoarece i
testul 7ender+Cestalt indic o performan superioar, se poate concluziona c un
factor ma6or al inteligenei + cel spaial + este supradezvoltat, avem deci de+a face aici
cu premisele unei aptitudini ce tre$uie valorificat. Pe de alt parte, testul de
voca$ular, memoria ver$al i memoria ritmurilor se afl la un nivel mediocru, ceea ce
sugereaz o puternic asimetrie !ntre factorul ver$al i cel spaial, tipic st=ngciei.
)ceasta ar putea e4plica eecurile elevului la lim$i, $iologie i istorie. 7=l$=iala de la
3 ani, instalarea tardiv a dominanei :dup % ani, odat cu coala, dar cu tendine
remanente spre am$ide4trie< susin ipoteza unei organizri corticale particulare, cu o
dominan emisferic vag.?
/nterpret!rile incorecte provenite din necunoaterea testelor :a instrumentelor
psihometrice<, din insuficienta cunoatere a teoriei psihologice :de unde nevoia
informrii M formrii continue< sau din supradimensionarea unei singure informaii. &e
e4emplu, un t=nr psiholog de la 1a$oratorul de snatate mintal ddea urmtoarea
formulareF >dac nu e4ist alt contraopinie, pacientul O este suspect de schizofrenie?,
i aceasta dup un singur test proiectiv, 8estul )r$orelui^ -onfuzii de acelai tip sunt
i cele care concluzioneaz !n legatur cu e4cesul de energie al hiperHineticului :care
nu de$ordeaz de energie, cum se creden mod curent, ci doar d impresia, din cauza
consumului haotic al acesteia<.
Ineori psihologul se rezum! doar la scopul test!rii, ferindu+se s valorifice date
valoroase care+l depesc ca putere e4plicativ, alteori e4amenul nu ine deloc cont de
scopul de referin, merg=nd pe acelai a$lon, stereotip, indiferent de tipologia
solicitrilor !nt=lnite.
VII Sumari#area conclu#iilor
1e&inireF !n aceast seciune a raportului psihologic se rezum !n unul+dou paragrafe
rezultatele de ansam$lu ale !ntregului e4amen.
Func"ii
)ceea de a rspunde precis i concis la !ntre$area de referin care a declanat
evaluarea psihologic.
)ceea de a face legtura cu ultima secven a raportului, cea a propunerilor i
recomandrilor.
#"
>reeliF proli4itatea i redundana.
VIII Recomandri
1e&inireF sugestiile oferite sunt date !n sensul potenrii calitilor insuficient puse !n
valoare de ctre su$iect i a optimizrii sau compensrii aspectelor deficitare.
Func"iiF aceea de a depi planul constatativ i de a oferi soluii pro$lemelor
diagnosticate, de a lrgi cadrul de referin prin implicarea altor specialiti :dac e cazul< i de
a gsi soluii pro$lemelor pe care su$iectul le are fr ca acestea s fi fost !n mod e4pres
o$iectul investigaiei.
>reeli de evitat
5ecomandrile s fie pertinente, la o$iect i feza$ile.
3le s rezulte din datele de investigaie, s fie solid susinute de datele empirice, dar i
de teoria din domeniu.
permit constatarea efectelor ameliorative dup o perioad de timp :prin retest<.
E=%"$i7iu p%!t"u po"to5oliul #% %3alua"%
5ealizai un 0aport psiholoic pentru un caz imaginar, respect=nd paii i
recomandrile corespunztoare.
5(
51
CAPITOLUL 2
DO9ENII DE EVALUARE PSIHOLOGIC CN 0IR9E I INSTITUDII
TICU CONSTANTIN
21 Sp%$i5i$ul a$ti3it.7ii #% %3alua"% p'i(olo)i$. 4! 5i"+.
3valuarea realitii unei firmeM instituii, din punct de vedere psihologic, nu este foarte
uor de realizat. 8eoretic vor$ind, a$ordarea acestei realiti se poate face cu a6utorul metodelor
i tehnicilor specifice investigaiei psihologiceF o%serv"ia4 interviul individual i de rup :focus+
grup<, chestionarul de alitudini4 testul psiholoic4 chestionarul de opinie etc. @n realitate, un
analist nu poate folosi dec=t o parte dintre aceste metode de investigaie psihologic. 8impul pe
care acesta !l are la dispoziie pentru culegerea datelor este limitat i, dac vor$im !n termeni
economici, eficiena lui este pus su$ semnul !ntre$rii dac el nu folosete tehnici adecvate de
culegere i analiz a datelor. @n plus, pentru a+i argumenta c=t mai o$iectiv concluziile, el are
nevoie de instrumente standardizate de analiz, evit=nd metodele >deschise? de culegere a
datelor, de tipul o$servaiei sau interviului, pentru care interpretarea este deseori dependent de
talentul i pre6udecile analistului. Pornind de la considerente legate de eficiena economic i de
raportarea o$iectiv a datelor, !n evaluarea psihologic a realittii unei firmeMinstituii, cel mai
frecvent se folosesc instrumentele standardizate de tipul chestionarelor de atitudini sau al
chestionarelor de personalilate Ateste psiholoiceB. e apeleaz i la tehnici deschise de culegere
a datelor !n scopuri e4perimentale sau pentru analiza unor situaii particulare :analiza
postuluiMfunciei, culegerea datelor preliminare necesare construirii unor instrumente
standardizate, analiza unor accidente de munc etc.<.
@n utilizarea instnunentarului psihologic !ntr+o organizaie, tre$uie s avem !n vedere dou
direcii de aplica$ilitate a informaiilor o$inute. 0 direcie este reprezentat de evaluarea
psiholoic! a ana(atului4 luat individual, activitate specific e4amenelor de selecie profesionala,
evlurii psihologice periodice :pentru anumite profesii cu
n
risc !nalt]< sau evalurii !n vederea
formrii de noi echipe, trimitere la specializare etc. @n acest caz sunt utile chestionarele de
personalitate :testele psihologice<, cele care permit compararea rspunsurilorMalegerilor unui
su$6ect cu cele ale unui eantion de su$ieci similari lui din punctul de vedere al principalelor
caracteristici socio+demografice :v=rst, studii etc.<.
5eferindu+ne la situaia din 5om=nia, din acest punct de vedere e4ist mai multe dificuiii
sau limite !n realizarea unor evaluri psihologice de calitate. -u e4cepia sectoarelor !n care
evaluarea psihologic periodic este o practic curent :transporturi auto i feroviare, aviaie,
poliie etc.< i unde se presupune c au fost construite i etalonate instrumente valide, !n
celelalte sectoare realizarea unor evaluri psihologice relevante este dificil. )ceasta deoarece,
52
pentru ma6oritatea instrumentelor de evaluare psihologic, sunt puse su$ semnul !ntre$rii
validitatea, acurateea i relevana utilizrii lor !n conte4tul socioprofesional.
+hestionarele nu sunt adaptale pentru realitatea rom=neasc!. Puine dintre instrumentele
utilizate !n firme pot fi considerate instrumente valide, deoareceF a< ma6oritatea lor sunt
doar traduse !n lim$a rom=n i aplicale ca atare, fr realizarea unor studii de fidelitate i
validitateU $< de regul, aceste instrumente nu sunt etalonate pe populaia rom=neasc,
scorurile individuale raport=ndu+se la un etalon teoretic sau la un etalon construit pe
indivizi aparin=nd altor culturiU
c< dimenisiunile care le vizeaz deseori nu sunt relevante pentru modul !n care g=ndesc
cu adevrat rom=nii !n viaa de zi cu ziU d< aplicarea lor se face fr s se in cont de
temerile anga6ailor sau de tendina lor de faad, uneori fr sa se garanteze anonimatul.
+hestionarele nu sunt construite pentru investiarea personalit!"ii n context
pro&esional4 ci, mai degra$, au relevan pentru practica clinic sau psihoterapeutic.
&imensiunile evaluate de astfel de instrumente sunt dimensiuni generale, !ntre$rile
solicit rspunsuri viz=nd diferite aspecte ale vieii individului, deseori fc=nd
a$stracie de conte4tul profesional. Puine sunt instrumentele construite pentru
evaluarea personalitii !n conte4t organizaional sau !n relaie cu activitatea productiv.
+hestionarele sunt sensi%ile la tendin"a de &a"ad!. pre deose$ire de conte4tul clinic de
utilizare, situaie !n care pacientul are tot interesul s fie sincer, !n conte4t
organizaional tendina celor evaluai este aceea de a se prezenta !ntr+o lumin c=t mai
favora$il, de a da rspunsuri dezira$ile social. Prin urmare, utilizarea unor instrumente
de evaluare general a personalitii !ntr+un conte4t organizaional care presupune
competiia i care favorizeaz tendina de faad reduce valoarea diagnostic i
prognostic a acestora. @n acest conte4t, sunt necesare instrumente
n
rezistente] la
tendina de faad sau raportate la un etalon de su$ieci similari, plasai !n conte4t
organizaional de evaluare.
+hestionarele nu vizeaz! tr!s!turi psiholoice care coreleaz! cu per&orman"a. Pentru
fiecare domeniu profesional !n parte, evaluarea trsturilor psihologice ar tre$ui s se fac
prin raportare la performana !n acel domeniu. 5elaiile dintre anumite trsturi
psihologice i performana profesional ar tre$ui s se fac prin studii empirice
serioase, precise su$ aspect metodologic. unt foarte puine studii realizate !n 5om=nia care s
pun !n legtur dominante ale personalitii i performana profesional. )a cum o s
argumentam !ntr+un capitolul ulterior, ,,.dentificarea trsturilor psihologice
evaluate], de cele mai multe ori aceste legturi sunt sta$ilite intuitiv :,,dup ureche?<,
fr nici o $az tiinific, teoretic sau empiric.
Qin=nd cont de cele su$liniate mai sus, tre$uie s acordam o mare atenie detaliilor
legate de validitatea i pertinena instrumentelor utilizate !n evaluarea trsturilor de
personalitate !n conte4t organizaional. &e aceea !ncercm s oferim prin acest volum o sum
de informaii practice care v pot a6utaF a< s identificai condiiile optime de evaluare
53
psihologic a personalului, $< s estimai validitatea i pertinena instrumentelor utilizate sau c<
s construii instrumente valide de evaluare psihologic, !n acord cu scopuri specifice de
evaluare.
@n concluzie, dac dorim evaluarea din punct de vedere psihologic a personalului
anga6at sau candidat la anga6are, tre$uie s ne asigurm c instrumentele folosite sunt
validate pe populaia rom=neasca, sunt relevante pentru analiza realitii profesionale vizate,
sunt rezistente la tendina de faad i
n
msoar] trsturi psihologice care coreleaz cu
performana. .nstrumentele de evaluare psihologic utilizate !n evaluarea persoanelor !n
conte4t organizaional sau !n relaie cu activitatea profesional tre$uie s cont de toate aceste
constr=ngeri.
2ai sus am su$liniat c=teva dintre calitile pe care tre$uie s le ai$ instrumentele
psihologice utilizate pentru evaluarea anga6ailor, luai individual. &ac sunt respectate aceste
condiii, dar se schim$ scopul evalurii, aceleai instrumente se pot dovedi !ns inadecvate.
&ac scopul evalurii nu este surprinderea unor dimensiuni psihologice individuale, ci a unor
dominante psiholoice ce se mani&est! la nivelul ntreului colectiv4 validitatea i pertinena
instrumentelor utilizate tre$uie rediscutat !n noul conte4t organizaional. -onducerea unei
firme dorete, de e4emplu, s afle care este nivelul de satisfacie al anga6ailor, dac acetia
sunt suficient de motivai sau dac Zp=rghiile? de motivare utilizate sunt !n acord cu
ateptrile lor. )cest gen de analiz poate furniza informaii utile atunci c=nd formularea
concluziilor se face la nivelul !ntregului colectiv, i nu individual. )ceasta pentru c
msurile ce vor fi luate nu vor fi individuale, ci msuri generale, aplica$ile la nivelul
!ntregului colectiv, msuri care s in cont de tendinele manifestate pe ansam$lul
colectivului. @n astfel de situaii, dac dorim date o$iective, compara$ile cu cele o$inute !n
alte colective sau la evaluri anterioare, cele mai potrivite ar fi chestionarele de atitudine :de
e4empluF atitudinea fa de munc, nivel de satisfacie a muncii, stil de lucru, stil i nivel
motivaional etc.<.
@n sensul celor descrise mai sus, dac dorim evaluarea unor dimensiuni psihologice
care s reflecte dominantele ce apar la nivelul !ntregului colectiv, chestionarele de
personalitate clasice :testele psihologice< se pot dovedi inadecvate, cauzele put=nd fi multipleF
_ +hestionarele de personalitate sunt construile pentru raportarea datelor unui su%iect la
media o%"inut! de un eantion de su%iec"i similari. 1a o !ncercare de analiz a
dominantelor la nivelul unui colectiv, !n condiiile !n care instrumentul este $ine
construit i este aplicat pe un lot mare de su$ieci, ne puteam astepta s o$tinem o medie a
rspunsurilor plasat !n 6urul mediei normaleMteoretice. )stfel de informaii se pot dovedi
utile !n interpretarea dominantelor la nivelul unui colectiv. )tunci c=nd totui se pot
raporta diferene semnificative !ntre colective, acestea se pot datora mai degra$
seleciei anterioare :de e4emplu, la anga6area personalului unui departament de
marHeting< sau autoseleciei :s+a o$servat c profesorii sunt, !n medie, mai
adaptativi dec=t restul populaiei, !n limp ce profesionitii din domeniul artistic sunt mai
5#
inovativi decat restul populaiei<.
_ +hestionarele de personalitate nu sunt sensi%ile la varia"iile contextului situa"ional4 !n
cazul de fa, la varia$ile ale conte4tului profesional i organizaional. Pornind de la
premisa c structura personalitii este sta$il, !n analiza realizaf cu teste de
personalitate pe colective mari vom o$ine scoruri similare, indiferent de specificul
organizaional, rezultate repartizate conform cur$ei de distri$uie normal i o medie !n
6urul mediei generale a instrumentului. @n realitate !ns, natura i nivelul reaciilor unui
colectiv, de regu, sunt diferite de cele ale altor colective, iar noi suntem interesai s
surprindem tocmai aceste diferene. @n opinia noastr, diferenele se datoreaz mai puin
Zmediei? trsturilor de personalitate ale mem$rilor unui colectiv, c=t, mai degra$, mediei
atitudinilor pe care le aumem$rii unui colectiv :atitudini care se formeaz, se !mprtesc
i se schim$ !n funcie de conte4tul professional<.
_ +hestionarele de personalitate utilizate n context pro&esional sunt mult mai vulnera%ile la
tendin"a de &a"ad!. -hiar dac studiile de validitate si de fidelitate raportate pentru
anumite instrumente adaptate, validate i etalonate pe populaii largi par s le prezinte ca
pe nite instrumente Zsolide?, su$ presiunea conte4tului profesional, su$iecii vor avea
tendina de a da rspunsuri dezira$ile social, Zfalsific=nd? astfel rezultatele finale.
@n concluzie, dac dorim s evalum dimensiuni psihologice care s reflecte
dominantele ce apar la nivelul !ntregului colectiv, avem nevoie de instrumente specifice,
sensi$ile la natura conte4tului profesional, care s fie relevante mai ales pentru comparaii !ntre
collective, i mai puin pentru compararea unui individ cu un grup similar lui. @n aceast
situaie este mai puin recomandat utilizarea chestionarelor de personalitate :a testelor
psihologice<, evaluarea unor dimensiuni ca motiva"ie4 satis&ac"ie4 leadership4 stil de munc!
realiz=ndu+se cu mai mult succes cu instrumente care evalueaz mai degra$ varia$ile
Zatitudinale? :chestionarele de atitudini< dec=t varia$ile Zde personalitate? :testele
psihologice<.
22 E3alua"%a atitu#i!ilo" 6i a t".'.tu"ilo" #% p%"'o!alitat%
@n acest punct al analizei relevanei utilizrii instrumentelor psihologice !n conte4t
socioprofesional, se impune analiza distinciei dintre Zvaria$ile atitudinale? i Zvaria$ileM
trsturi de personalitate?.
8ermenul Zpersonalitate? este folosit de o$icei pentru a descrie trsturi distinctive
sau o$inuite, caracteristici sau proprieti ale comportamentului unui individ. Personalitatea
unui individ poate fi definit ca patten+ul total :schema< al modurilor sale caracteristice de a
g=ndi, simi i de a se comporta i care constituie modalitatea distinctiv a individului de a
relaiona cu mediul :-ole, 1""5<. &e e4emplu, !n lim$a englez e4ist peste 1%.((( de
ad6ective care descriu comportamentul prin cuvinte ca Zrezervat?, Zemotiv?, Zsta$il?, Zde
incredere?, Zsuspicios?, Zconservator?, Zdeschis spre noutate?, Zrela4at?, Z!ncordat? etc.
)stfel de ad6ective descriptive ale personalitii umane e4ist i !n lim$a rom=n, dei nu
avem !nc un inventar al lor.
55
)a cum am mai argumentat :-onstantin, 2((3<, dei nu e4ist o definiie pe deplin
acceptat pentru personalitate4 se consider c personalitatea poate fi analizat !n termeni de
tr!s!iuri de personalitate. -onform opiniei lui )llport, o trstur de personalitate apare prin
repetarea anumitor comportamente !n acord cu o motivaie intern, comportamente ce sunt
valorizate prin ele !nsele :motivaie intrinsec< sau prin $eneficiile pe care le aduc su$iectului
:motivaie e4trinsec<. )ceasta permite structurarea unor preferine, a unor tendine constante
de raportare la situaii, idei, oameni i de a reaciona !n raport cu acestea. )ceste preferine,
tendine, !nclinaii capt, !n timp, o anumit sta$ilitate, devenind definitorii pentru individ.
0 trstur de personalitate poate fi !neleas ca fiind orice pattern de compotamet
:!nlnuiri de reacii<, o$inuit i de durat, ce apare !ntr+o varietate de situaii !n care este pus
individul. 0 trstur poate fi privit i ca o dispoziie de a se comporta !ntr+un mod particular. &e
e4emplu, unii indivizi par s fie dispui s !nt=rzie !ntotdeauna la !nt=lniri, punctualitatea fiind o
trstur de personalitate prin care pot fi uor comparai oamenii :-ole, 1""5<.
.dentificarea trsturilor de personalitate se poate realiza cu a6utorul chestionarelor,
testelor de personalitate, instrumente realizate prin compararea datelor o$inute pe eantioane
foarte mari de persoane i prin Zizolarea? lor folosind mi6loace statistice a caracteristicilor
comune, a modurilor tipice de a reaciona. In individ poate fi descris !n termeni de trsturi de
personalitate prin compararea rezultatelor !nregistrate de el la o anumita pro$ psihologic cu
mediile rezultatelor o$inute la aceeai pro$ de eantionul general din care el face parte. )stfel, el
poate aprea mai supus sau mai dominant dec=t ceilali, mai activ sau mai pasiv4 mai introvertit
sau mai extravertit dec=t ma6oritatea su$iecilor din aceeai populaie.
@n demersul de evaluare psihologic nu tre$uie s uitm faptul c dimensiunile pe care le
pun !n eviden instrumentele psihologice :Ztrsturi de personalitate?< sunt nite Zconstructe?,
Zetichete? lingvistice prin care sunt e4primate sintetic reularit!"i ale tendin"elor individuate4 ale
atitudinilor enerale sau ale expresiilor comportamentale. 9u tre$uie uitat nici faptul c precizia
cu care sunt identificate astfel de regulariti nu este a$solut, frecvent e4ist=nd pro$a$ilitatea ca
)K p=n la 25; dintre cei investigai s nu se !ncadreze !n tendina prognozat. )ceasta ne
o$lig la mult pruden !n interpretarea rezultatelor i la coro$orarea datelor o$inute de mai
multe instrumente sau cu a6utorul altor metode :o$servaie, interviu, pro$e situaionale etc.<.
0amenii de tiin par s fie de acord cu privire la dou aspecte definitorii pentru
personalitateF a< existen"a unei relative sta%ilit!"i a tr!s!turilor de personalitate pe parcursul
existen"ei individuateL $< existen"a unei constan"e a conduitelor individuate n &a"a unor situa"ii
similare. )stfel, sunt posi$ile at=t evaluarea dominantelor personalitii individului :modul lui
preferat i frecvent de a simi, g=ndi sau aciona<, c=t i prognosticul referitor la evoluiile sale
viitoare :modul !n care el va reaciona c=nd este pus !n faa unor situaii comple4e, similare celor
vizate de diagnosticul psi$ologic<.
&ar, dei stiina psihologic spune c, dupa v=rsta adolescenei, oamenii nu se schim$,
fiecare dintre noi o$serv !n 6urul lui persoane care se schim$ odat cu trecerea timpului, uneori
!ntr+un mod dramatic. unt oare invalide premisele postul=nd sta$ilitatea trsturilor de
personalitate N -a rspuns la aceast !ntre$are, se argumenteaz faptul c unele dintre trsturile de
56
personalitate s+ar putea afla !n stare Zlatent?, conte4tul !n care evolueaz individual nepermi=nd
manifestarea lor. )ceasta poate fi o e4plica=ie, dar numai pentru unele situaii, din pcate destul
de particulare. &e e4mplu, o persoan educat =n spirit pragmatic poate s nu+i fi descoperit,
p=n la o anumit v=rst, anumite sensi$iliti artistice i, !ntr+un conte4t favorizant, s devin
contient de acestea i s le e4ploateze. )ceasta este o situaie ce poate fi prezentat ca argument
!n spri6inul aparentei schim$ri a personalitii prin Ztrezirea? unor trsturi latente. Pentru cele
mai multe situaii de schim$are a modului de a fi al unei persoane, asemenea e4plicaii nu sunt
vala$ile. )ceasta deoarece persoana respectiv continu s evolueze !n acelai mediu, iar factorii
care pot fi invocai ca determin=nd schim$ri !n structura personalitii nu au fost Zlateni?, ci
doar s+au manifestat la o alt intensitate ori la cellalt pol al trsturii $ipolareF persoanele
:aparent< altruiste au devenit dintr+o data :aparent< egoisteU cele :aparent< calme, permisive i
democratice ca stil de relaionare au devenit :aparent< autoritare, chiar agresive etc.
Poate c e4plicaia pentru schim$rile pe care le sesizm la cei din 6urul nostru ine nu
de structura trsturilor de personalitate :structur ce se presupune c rm=ne sta$il i
e4prim modul nostru $azal, fundamental de a reaciona la stimulii mediului !ncon6urtor<, ci
de schim$ri !n componenta atitudinal, cea care funcioneaz ca o gril, un filtru de
interpretare a realitii. 9oiunea de atitudine este asociat cu sentimentul favora$il sau
defavora$il fa de ceva sau cinevaU este !nsoit de calificativul pozitiv sau negativ. e
considers c atitudinea are trei componenteF o component cognitiv :credina i opiniile
unei persoane fa de un o$iect sau clas de o$iecteU aceast component este influenat de
e4perien, familie, prieteni etc.<U o component afectiv :cu referire la emoii, sentimente sau
alte stri de spirit fa de o persoan, idee, eveniment etc.<U o component comportamental
:intenia sau predispoziia unei persoane de a se comporta !ntr+o anumit manier ca reacie la
o$iectul atitudinii<. Prin urmare, fiecare atitudine reflect o com$inaie de sentimente,
credine i tendine comportamentale fa de o persoan, un grup, un eveniment, o idee etc.
pre deose$ire de trsturile de personalitate, care sunt sta$ile dup v=rsta de 1'+2( de
ani, se consider c atitudinile, aceste Zfiltre? sau Zgrile? prin care vedem realitatea i ne
raportm la ea, se pot schim$a !n timp. &ar i atitudinile au grade diferite de sta$ilitate.
34ist atitudini $ine fi4ate, sta$ile, solid argumentate, care nu se schim$ sau se schim$
foarte greu :Znucleul dur? al atitudinilor personale<, dup cum e4ist i atitudini Zperiferice?,
superficiale, sla$ ancorate i argumentate, atitudini ce se pot modifica !n funcie de e4periena
sau de presiunile sociale. Putem presupune c sc$im$rile uneori dramatice ale modului de a fi i
de a relation al unor persoane se datoreaz schim$rilor ce intervin la nivel atitudinal, fie prin
creterea importanei i forei unei atitudini initial periferice :atitudinea fa de familie,
atitudinea fa de carier, atitudinea fa de homose4uali etc.<, fie prin schim$area unei
atitudini importante din Znucleul dur? :atitudinea fa de divinitate i 7iseric !n cazul unei
persoane care !i descoper vocaia religioas<.
5%
*igura %.1. 3odelarea rea"iilor %azale ale pesonalit!"ii de structura atitudinal!.
)ici mai tre$uie s realizm o distincie important. -hestionarele de atitudini pot
evalua o atitudine general, foarte sta$il, putemic dependent de personalitatea individului :de
e4emplu, atitudinea fa de putere4 atitudinea fa de in(usti"ie$nedreptate4 atitudinea fa de
risc i c!utarea senza"iilorB4 o atitudine social, destul de $ine ancorat, dar format !n
timp su$ presiunea societii :atitudinea fa de munc!4 atitudinea fa de homosexualiB4 sau
o atitudine conte4tual, fluctuant, dependent de un conte4t specific Aatitudinea &a"! de
e&i4 motiva"ia pentru munc!4 identi&icarea cu &irma etc.<. )ltfel spus, !n funcie de
dimensiunea psihologic urmrit, la o e4trem putem avea instrumente similare
chestionarelor de personalitate :evalu=nd polul $azal al personalitii<, iar la cealalt
e4trem, instrumente mai apropiate de chestionarele de opinie :evalu=nd credine sau idei care
se pot schim$a !n timp<.
9u tre$uie uitat !ns faptul c fiina uman este destul de sta$il, tinde spre
consisten intern :spre a fi !n acord cu ceea ce a spus i a !n trecut, cu ceea ce spune i
face !n prezent< i, uneori, este e4trem de !ncp=nat !n a pstra idei, opinii sau atitudini
care sunt evident depite sau greite :laten cognitiv sau rezisten la schim$are<. &e
e4emplu, societatea noastral este evident alta de aproape 15 ani, i o parte important a
populaiei mature !nc g=ndete dup o logic de mult depit i are o mentalitate fa de
munc deloc mgulitoare pentru ara noastr. 2ai mult, ca un rezultat al asimilrii valorilor
i atitudinilor din familie, noua generaie, studeni la tiine economice sau psihologice,
vor$esc !n termeni ca Zstatul ar tre$ui...? Zs ni se dea...?, Zs ni se fac...? sau declar
categoric c Zdac eti prost pltit nu merit s munceti prea mult? :uit=nd faptul c cel !n
cauz a semnat un contract i a fost de acord cu acea retri$uie<. Prin urmare, atitudinile i
chiar opiniile, sunt destul de sta$ile pentru a putea realiza evaluri pertinente cu a6utorul
chestionarelor standardizate !n msura !n care instrumentele sunt $ine coostruite, iar
reaplicarea aceluiai instrument la aceleasi persoane, nu o fecem peste 2( de ani :putem spera c
!n 2( de ani mentalitile se vor fi schim$at !n mod semnificativ<. -larific=nd aceste aspecte, se
impune revenirea la tema central a capitolului de fa, i anume cea a analizei relevanei
utilizrii instrumentelor psihologice !n conte4t socioprofesional.
5'
*igura %.2. 1imensiuni psiholoice evaluateJ tr!s!turi de personalitate4 atitudini4 opinii.
-hestionarele de personalitate :testele de personalitate< se presupune c evalueaz
trsturile de personalitate, partea sta$il, imua$il a personalitii noastre. @n schim$
chestionarele de atitudini ar evalua mai degra$ aspecte conte4tuale, atitudini, valori,
dimensiuni ale personalitii care pot suferi mutaii !n timp. @n acest conte4t, e4ist aparent
dou mari clase de instrumente standardizateF testele de personalitate i chestionarele de
atitudini :fr s fecem referire la chestionarele de opinie4 care reprezint alt clas de
instrumente de utilizare, mai degra$ sociologic<. 8otui, referindu+ne la instrumentele
standardizate de evaluare a personalitii, credem c nu putem face !ntotdeauna o distincie
clar !ntre instrumentele care evalueazi trasturi de personalitate i cele care evalueaz
atitudini. 2ai degra$ credem c unele dintre aceste instrumente msoar dimensiuni aflate
mai aproape de polul atitudinal, !n timp ce altele evalueaz dimensiuni aflate mai aproape de
polul $azal al trsturilor de personalitate.
)m$ele categorii de instrumente fac apel la capacitatea de introspecie a celui ce
rspunde la intre$ri, la su$iectivitatea acestuia :fiind pus s aleag varianta de rspuns care !l
caracterizeaz cel mai $ine<, i se $azeaz pe intercorelarea :prin estimri statistice< a unor
multitudini de atitudini si comportamente punctuate :operaionalizate su$ form de itemi<,
alese sau e4primate de ctre respondent. Pentru unele dintre aceste instrumente, factorii pui !n
eviden sunt clar plasai la polul $azal al personalitii, e4prim=nd trsturi de personalitate
:Z3P.? + 3KsencH, Z16P*? + -attell< sau dominante atitudinale :Z2entalitatea fa de munc?,
Z)titudinea fa de evaluare?<, !n timp ce pentru altele statutul dimensiunilor evaluate este greu
de definit :de e4emplu, Z.nventarul preferinei fa de munc? al 8eresei )ma$ile<.
@n concluzie, !n evaluarea psihologic a realitii unei firmeMinstituii tre$uie s inem
cont de natura dimensiunilor ce urmeaz a fi evaluate. )ceasta pentru c, !n construirea design+
ului de investigaie psihologic, !n funcie de scopul analizei, dimensiunile vizate i
metodologia de investigare pot fi diferite. &ac scopul este selectarea unor persoane pe $aza
potenialului lor aptitudinal sau investigarea trsturilor de personalitate !n relaie direct cu
performana, ponderea cea mai mare poate fi acordat instrumentelor standardizate de tipul
testelorMinventarelor de personalitate. ituaia se va sc$im$a dac demersul investigativ vizeaz
mai degra$ o analiz a climatului socioprofesional, situaie !n care o pondere mai mare vor
5"
avea instrumentele viz=nd aspectele atitudinale :Zatitudinea fa de munc?, Zdominante
motivaionale?, ?satisfacie profesional? etc.<.
@n capitolele urmtoare vom e4emplifica modul !n care poate fi folosit fiecare dintre
cele dou tipuri de instrumente de investigaie psihologic. /om descrie aceste aplicaii !n
funcie de scopul evalurii, varia$ilele concrete vizate de analiz i specificul firmeiM instituiei
!n care are loc evaluarea. @n capitolul final, cel dedicat aspectelor metodologice, punem la
dispoziia celor interesai instrumente de evaluare a diferitelor dimensiuni psihologice
relevante pentru activitatea organizational. )stfel, demersul nostru analitic :viz=nd pertinena
i utilitatea evalurii psihologice a personalului< va fi completat de unul practic, viz=nd at=t
descrierea modului de realizare concret a analizei, c=t i prezentarea de instrumente
psihologice relevante pentru evaluarea psihologic a personalului. &ar, !nainte de prezentarea
demersurilor practice utilizate !n evaluarea psihologic a personalului, credem c merit fcut
o trecere !n revist a principalelor prezumii legate de gestiunea i dezvoltarea resurselor
umane aa cum sunt ele vehiculate, pe de o parte, de profesionitii practicieni !n 25I, i,
pe de alt parte, de cei care lucreaz !n cercetarea privitoare la eficiena procedurilor legate
de gestiunea i dezvoltarea personalului.
2/ O")a!i-a"%a %=a+%!ului #% '%l%$7i% p"o5%'io!al.
Procesul de selecie profesional este un demers comple4 !n care evaluarea aspectelor
psihologice reprezint doar un aspect, o etap a suitei de proceduri aplicate pentru a
identifica, !n final, eel mai potrivit candidat pentru un anumit post. 3valuarea aspectelor
psihologice se poate realiza pe tot parcursul procesului de selecie profesional, acestea
put=nd fi relevate at=t din analiza dosarului candidatului, din rspunsurile pe care acesta le
ofer !n cadrul interviului aprofundat, c=t i din modul !n care el reacioneaz !n cadrul
pro$elor situaionale.
@n acest capitol nu ne+am propus s insistam pe prezentarea metodelor psihologice care
pot servi ca $az !n analiza acestor situaii :o$servaia, interviul, metoda $iografic,
e4perimentul etc.<, ci s ne limitm la prezentarea modului de utilizare a pro$elor psihologice
standardizate !n evaluarea dimensiunilor psihologice. Prin urmare, dup trecerea succint !n
revist a principalelor etape ale procesului de selecie profesional :pentru detalii, vezi
-onstantin, toica+-onstantin, 2((2<, vom insista numai asupra etapei numite Zevaluarea
e4igenelor psihologice? i vom detalia aspecte relevante legate de organizarea, realizarea i
interpretarea informaiilor o$inute !n aceast etap a procesului de selecie profesional.
24 Etap%l% p"o$%'ului #% '%l%$7i% p"o5%'io!al.
&ei e4ist mai multe modele de organizare i realizare a procesului de selecie
profesional, !n esen toate acestea prezint %+" etape distincte. &eoarece comple4itatea unui
demers de selecie profesional depinde i de importana sau comple4itatea postuluiM funciei
vizate, vom prezenta !n continuare modul de desfurare a unui proces de selecie profesional
cu referire la selectarea unei persoane pentru un post ce presupune responsa$iliti de decizie i
6(
concepie :de e4emplu, un director de mar<etin pentru reprezentana !n 5om=nia a unei
importante firme internaionale<. @n finalul acestei seciuni, vom reveni cu detalierea unor
variante de selecie profesional ceva mai simple, alese !n funcie de raportul dintre complexitatea
&itnc"iei$ postului :implicit importana acestuia< i resursele de care dispunem :timp si $ani<.
@n general, un e4amen de selecie profesional !n demersul standard complet cuprinde
urmtoarele etapeF
(. 3tapa pregatitoare.
1. 5ecrutarea.
2. &epunerea candidaturii.
3. 3valuarea e4igenelor profesionale.
#. 3valuarea e4igenelor psihologice.
5. .nterviul aprofundat.
6. Pro$e situaionale.
%. .nterviul cu managerul.
'. 0ferta de lucru.
*igura %.3. .rincipalele etape ale procesului de selec"ie pro&esional!.
(. Etapa pre!titoare4 cea care preced e4amenul de selecie profesional propriu+zis, st la $aza
procesului de selecie i ne ofer informaiile referitoare la ce anume tre%uie s! !sim$
select!m :definirea i operaionalizarea e4igenelor psihologice i profesionale ale postului
vizat de selecie<. *iind descris !ntr+un capitolul anterior al acestei secfiuni :Z.dentificarea
trsturilor psihologice relevante?<, nu mai insistm asupra importanei sau a modului ei de
61
realizare.
1. 0ecrutarea este etapa prin care atragem candidaii, provoc=ndu+i s participe la concursul
pentru ocuparea postului. &ac dorim s+i alegem pe cei mai $uni, avem tot interesul ca
oferta noastr s a6ung la c=t mai muli dintre cei interesai i potenial api de a ocupa postul
respectiv. &e regul, recrutarea presupune anunarea scoaterii la concurs a postului respectiv.
*r a intra !n detalii, menionm c un anun tre$uie s coninF a< firmaMinstituia pentru
care se face recrutareaU $< postulM funcia scoas la concurs :cu titulatura complet<U c< condiile
minime cerute :studii, calificare, e4perien, cunoaterea unei lim$i strine etc.<U d<
coninutul dosarului de depunere a candidaturii :-/, recomandri, copii dup diplome etc.<U
e< intervalul de timp i locul !n care se pot depune dosareleU f< adresa i telefonul de la care
se pot o$ine informaii suplimentare. 0pional, se pot da informaii referitoare la postul
scos la concurs, la avanta6ele acestuia, la posi$ilitile de promovare etc.
2. 1epunerea candidaturii este prima etap ce presupune o triere din partea organizatorilor
:!n afara autoseleciei realizate de cei care au decis s nu+i depun candidaturile<. @n
concordan cu coninutul anunului, candidaii depun piesele de dosar solicitate. &e regula
acestea suntF a< +urriculum @itae - conine informaii relevante privind datele personale,
pregtirea, e4periena, competenele i realizrile candidatuluiU $< scrisoarea de motiva"ie -
completeaz -/+ul :care, !n general, este sec i impersonal< cu prezentarea i argumentarea
laturii motivaionaleU c< &ormularul de candidatur! - poate fi pregtit de organizatorii
concursului i poate solicita informaii suplimentare diverse :date personale, nivel de pregtire,
e4perien, informaii privind posturile anterioare, disponi$ilitatea de a lucra noaptea sau !n
GeeHend etc.<U d< recomandarile$ re&erin"ele etc. Ineori, tot !n aceast etap se realizeaz i
un interviu preliminar, ca o etap secund de triere ce permite oferirea de informaii
suplimentare privind postul scos la concurs, verificarea dosarelor candidailor i eliminarea
multor neclariti legate de post, e4igenele acestuia i msura !n care unii candidai sunt
cu adevrat interesai de postul scos la concurs.
3. 7estarea compe"en"elor pro&esionale reprezinti prima etap de evaluare direct. Pro$ele
prin care se testeaz competena profesional tre$uie s fie construite de ctre
specialistulMspecialitii din domeniul respectiv, iar rspunsurile s fie evaluate i cotate tot de
acetia. &e regul, competenele profesionale se evalueaz cu calificativul admisMrespins.
pecialistul !n gestiunea resurselor umane tre$uie s ai$ gri6 ca pro$ele s nu fie
folosite de specialistulMspecialitii din domeniul postului vizat pentru a+i promova
interese personale :$locarea unor candidai i promovarea altora<. Pentru posturile cu funcii
de conducere :acel post de director de mar<etin de care vor$eam mai devreme< se
recomand o schim$are de strategieF nu mai are loc testarea propriu+zis a competenei
profesionale :pro$at prin e4periena !n posturi similare<, ci se utilizeaz pro%ele
situa"ionale :etapa a asea< pentru a evidenia a$ilitile de organizare, analiz i decizie,
62
argumentare, conducere etc.
#. Evaluarea psiholoic! este a doua etap de evaluare direct a candidailor. @n funcie de
e4igenele psihologice descrise i operaionalizate !n etapa premergtoare e4amenului
propriu+zis, se pregtete $ateria de evaluare psihologic, se aplic testele psihologice i se
realizeaz interpretarea datelor prin raportare la nivelurile de e4igen predefinite. &etalii
despre aceast etap vor fi oferite !n paginile urmtoare.
5. /nterviul apro&undat se realizeaz dup un hid de interviu format din !ntre$ri construite
!n funcie de caracteristicile funciei i de criteriile de selecie formulate. 3valuatorii, !n
numr de cel puin trei, !nt=mpin candidaii, se prezint, arat scopul interviului, ce se
asteapt de la candidat, durata apro4imativ a interviului etc. Irmeaz apoi seria de
!ntre$ri, recomandate a fi aceleai pentru toi candidaii. &up epuizarea !ntre$rilor
standard, mem$rii comisiei pot pune !ntre$ri de nuanare sau !ntre$ri legate de datele
prezentate !n -/ ori !n formularul de candidatur, de referinele primite sau de posi$ile
neconcordane !ntre toate aceste informaii. &upa retragerea candidatului, mem$rii
comisiei completeaz grila de o$servaie, !n mod separat, i apoi se consult cu privire la
notele acordate, argumenteaz de ce au evaluat astfel i cad de acord cu privire la nota
final pentru fiecare dimensiune evaluat. )ceste evaluri sunt !nregistrate !ntr+un
formular final, care va fi adugat dosarului candidatului. @n urma interviului, comisia
poate decide eliminarea din competiie a unor candidai, evalu=ndu+i ca necorespunzatori.
@n capitolul destinat aspectelor metodologice prezentm un model de ghid de interviu i o
gril de o$servaie ce pot fi utilizate !n cadrul e4amenului de selecie profesional.
6. .ro%ele situa"ionale constituie o etap special, utilizat numai pentru posturi deose$it de
importante :funcii de conducere, decizie i concepte<, !n care candidaii rmai !n
competiie :de regul, 5+% candidai< sunt reunii i pui !n faa unor pro$e speciale.
&e regul, acestea constau !n sarcini sla$ structurate :o com$inaie !ntre sarcini
profesionale comple4e i pro$e de perspicacitate<, descriind un scenariu sau un Zco de
sarcini? pe care candidatul tre$uie s le trieze, s le rezolve sau s ia decizii privind
a$ordarea lor, aceasta !n condiiile respectrii a numeroase restricii legate de timp,
succesiunea etapelor, com$inaia sarcinilor, resurse disponi$ile etc. @ntr+o prim etap
fiecare candidat este solicitat s gseasc, !ntr+un timp scurt, Zcea mai $un soluie? de
rezolvare a situaiei comple4e i dilematice prezentate. @n a doua etap, candidaii sunt
pui !n 6urul unei mese rotunde, li se ofer consemnul c tre$uie s identifice i s
adopte prin consens soluia optim de rezolvare a pro$ei situaionale i c nici unul dintre
organizatori nu va interveni p=n ce ei nu a6ung la o decizie unanim. 5eaciile posturale
sau mimice, interveniile ver$ale, atitudinile care apar pe parcursul discuiilor sunt
!nregistrate independent de ctre o$servatori su$ aspectul frecvenei sau evaluate su$
aspectul intensitii. Prin astfel de pro$e se pot evalua, !n prima etap, perspicacitatea,
63
rapiditatea !n analiza informaiei i !n luarea unei decizii !n situaie de am$iguitate
informaional, profunzimea procesrii, capacitatea de a improviza, de a gsi soluii
originale, rezistena la frustrare, tendinade a tria sau de a Zocoli pro$lema? etc. ) doua
etap a pro$ei :reuniune de grup< urmrete varia$ile legate de capacitatea de dominare
i de control al situaiei, capacitatea de argumentare, fle4i$ilitatea, fairplaK+ul,
aptitudinile de negociere, atitudnile constructive sau distinctive activate de competiie
:candidaii sunt contieni c se afl !ntr+o competiie<, !ntr+un cuv!nt, aptitudini reale de
conducere i dercizie. &up !ncheierea pro$ei, o$servatorii se retrag, deli$ereaz
:argument=nd puncta6ele acordate fiecrui candidat i, dac este cazul, vizion=nd din nou
!nregistrarea edinei< i decid puncta6ele finale pentru fiecare dimensiune urmarit i pentru
fiecare dintre candidai. Pro$a$il c doi sau trei dintre candidai vor !nregistra puncta6e
apropiate.
%. /nterviul cu manaerul este etapa final a seleciei. 3a const !n prezentarea dosarelor
celor doi+trei candidai ctre managerul firmeiM instituiei, discutarea lor i organizarea
unor interviuri conduse de manager, cu un caracter mai degra$ nonformal, cu
fiecare dintre cei doi+trei candidai rmai !n competiie. Irmeaz o noua reuniune a
managerului cu organizatorul e4amenului de selecie profesional, moment !n care
managerul decide cine va fi viitorul su cola$orator Adirectorual de mar<etin se
presupune c va face parte din echipa managerial<. e recomand aceast strategie
finala pentru c, dac e4amenul de selecie s+a realizat corectF a< diferenele de
puncta6 dintre candidai sunt nesemnificative, cei doi+trei candidai rmai !n competiie
fiind la fel de $uniU $< deoarece acesta va face parte din viitoarea echip de conducere,
managerul tre$uie s+i aleag un om pe care !l simte compati$il cu el, adic Zpe aceeai
lungime de und?, diferenele de stil cognitiv sau chiar antipatiile instinctive put=nd s
afecteze eficiena echipei managerialeU c< specialistul !n 25I tre$uie s ofere
alternative via$ile, i nu s ia decizii, mai ales dac acestea sunt de o asemenea
importan i de o asemenea eviden.
'. 0ferta de lucru este etapa !n care persoana aleas se transform din candidat !n
mem$ru al personalului firmei, semn=nd contractul i prelu=ndu+i astfel sarcinile i
responsa$ilitile.
21 Va"ia!t% 'i+pli5i$at% al% p"o$%'ului #% '%l%$7i% p"o5%'io!al.
&up o astfel de prezentare a principalelor etape ale procesului de selecie profesional,
lucrurile par complicate i procedura e4trem de la$orioas. @ns, aa cum am mai su$liniat,
astfel de proceduri detaliate de evaluare se realizeaz numai pentru posturi importante de
conducere i decizie. @n practic, patru dintre etapele prezentate mai sus sunt considerate
eseniale i respectate de ma6oritatea specialitilor, activitatea de triere reduc=ndu+se numai la
6#
analiza dosarelor i la realizarea interviuluiF 1. 5ecrutarea 2. &epunerea candidaturii 3.
.nterviul #.0ferta de lucru :!n cazul reuitei<.
*igura %.#. Strateii de realizare a procesului de selec"ie pro&esional!.
@n astfel de situaii e4ist specialiti care sustin c Zflerul? do$=ndit datorit e4perienei
!n domeniu !i a6ut, !n a$sena unui ghid de interviu semistructurat i a unei grile de evaluare, s
evalueze i s aleag 6ust candidatul potrivit pentru un anumit post. -ercetrile au dovedit !ns c,
!n cazul interviurilor, prerile evaluatorilor se formeaz !n primele 5+1( minute :timp !n care
candidatul nu a apucat s spun mare lucru< i tind s se menin nesc$im$ate, indiferent de
informaiile ulterioare primite. &ac inem cont de faptul c aceste preri, de regul, se
structureaz !n 6urul dimensiunii Zsimpatie L antipatie?, format chiar !n primele zece secunde,
i c astfel de specialiti nu folosesc grile de evaluare cu dimensiuni i criterii $ine sta$ilite i nu
se confrunt cu opiniile altor evaluatori, ne putem da seama ce validitate au astfel de e4amene.
-ondiiile minime pe care le recomandm a fi respectate !n cazul optrii pentru
aceast variant simpl de evaluare a candidailor suntF
_ ta$ilirea unor criterii de selecie :eliminatorii i de departa6are< !nainte de !nceperea
concursului, chiar !n a$sena unor studii preala$ile sau a unor fie de descriere a
e4igenelor postului.
_ 5ealizarea interviului de ctre cel puin doi evaluatori i evaluarea fiecrui candidat de ctre
acetia pe $aza unor grile de evaluare separate.
_ -onfruntarea, argumentarea de ctre cei doi evaluatori a puncta6elor acordate pentru fiecare
dimensiune evaluat i sta$ilirea puncta6ului final.
@ntre varianta cvasicomplet, prezentat la !nceput, i cea simplificat, descris spre final,
pot e4ista i variante de selecie profesionala mai mult sau mai puin complete, utilizate !n funcie
de comple4itatea i de importana postului, ca i de resursele de care dispunem. &aca inem cont
de factorii importan"a postului$&unc"iei i resursele disponi%ile :timp i $ani<, atunci procesul de
65
selecie profesional se poate realiza dupa proceduri mai ela$orate sau simplificate, aa cum sunt
ele prezentate !n figura 2.1. 0$servm c, !n ma6oritatea acestor situaii, e4amenul de evaluare
psihologic este recomandat ca parte semnificativ a procesului de selecie. @n paginile urmatoare
vom detalia principalele aspecte legate de evaluarea psihologic !n cadrul procesului de selecie
profesional.
A$ti3itat% p"a$ti$.
8re$uie s pregtii un e4amea de selecie profesional pentru ocuparea unui post de
secretar la facultate. &escriei pe ma4imum o pagin, format )#, toate aciunile pe care le
!ntreprindei p=n !n ziua e4amenului, tot ceea ce facei pentru a pregti un proces de selecie
profesional de calitate. &efinii i criteriile dup care vei realiza evaluarea. )rgumentai
criteriile alese.
22 R%ali-a"%a %=a+%!ului #% %3alua"% p'i(olo)i$.
A O")a!i-a"%a lo)i'ti$.
)v=nd pregtit $ateria de evaluare psihologic, putem trece la organizarea propriu+zis
a e4amenului psihologic. @n primul r=nd, vor fi sta$ilite data, ora i locul aplicrii pro$elor
psihologice i vor fi anunai candidaii !nscrii. 3ste de preferat ca i candidaii s fie
!ntre$ai dac data i ziua alese li se par potrivite i, !n funcie de rspunsurile lor, s se
sta$ileasc o zi i o or convena$ile ma6oritii. &e e4emplu, unii candidai, pentru c
lucreaz !n alte firme, prefer ca evaluarea psihologic s se realizeze dup+amiaz sau !n
GeeHend. &ac se caut cola$oratori la nivel regional, tre$uie inut cont de faptul c unii
candidai nu pot a6unge foarte de diminea la locul !n care se vor face evalurile.
@n al doilea r=nd, instrumentele psihologice identificate ca relevante :$ateria de
evaluare psihologic< vor fi multiplicate, li se vor ataa foile de rspuns :dac este cazul< i vor
fi reunite !ntr+o map de evaluare ce va fi !nm=nat fiecrui candidat, la ora !nceperii
e4amenului. 8re$uie pregtite :multiplicate< e4emplare suplimentare pentru a le putea !nlocui
pe cele completate greit de candidai. /a fi pregtit sau inspectat locul !n care se va realiza
evaluarea psihologic :mese i scaune suficiente, condiii de iluminat etc.< i se va verifica dac
nu este alocat altor activiti. 9u !n ultimul r=nd, tre$uie invitai i instruii cei care vor asista la
esamen !n calitate de asisteni ai specialistului evaluator sau de o$servatori din partea
conducerii firmei.
B Apli$a"%a p"o,%lo" $ol%$ti3% 'au i!#i3i#ual%
)plicarea pro$elor psihologice se face !n ziua i la ora sta$ilite anterior. &up
legitimarea candidailor, se vor e4plica specificul i durata e4amenului i se va rspunde la
!ntre$rile generale. )poi se vor aplica pro$ele colective, cele care presupun citirea unui
consemn de ctre e4aminator, realizarea unei pro$e sau oferirea unui rspuns !n timp limitat,
cronometrarea timpului de realizare etc. 1a finalizarea pro$elor colective, se recomand
66
acordarea unei pauze, dup care se trece la completarea pro$elor individuale. &in acest
moment i pe parcursul urmtoarelor ore, candidaii pot lua pauz atunci c=nd doresc, fiecare
lucr=nd !n ritmul sau.
@n cazul unui proces de selecie profesional comple4, completarea pro$elor
psihologice se poate face !n paralel cu realizarea interviurilor aprofundate. &e
e4emplu, aplicarea pro$elor colective poate !ncepe la ora ".((, iar dup un interval de o or,
c=nd se trece de6a la completarea pro$elor individuale, este invitat la interviu c=te un
candidat :!ntr+o ordine presta$ilit i anunat<. )ceast strategie este recomandat dac se
dorete folosirea eficient a timpului de selecie, mai ales c=nd candidaii vin din alte localiti,
reduc=ndu+se costurile legate de e4aminare. 5eamintim c durata medie a interviului aprofundat
este de #5 de minute, iar aplicarea unei $aterii de evaluare psihologic :similar celei descrise !n
partea a .ll+a, capitolul #< poate dura #+6 ore.
C R%ali-a"%a p"o5ilului p'i(olo)i$
)naliza datelor e4amenului de evaluare psihologic va !ncepe cu sta$ilirea puncta6elor $rute
:o$inute prin !nsumarea rspunsurilor la !ntre$ari conform instruciunilor pro$ei< i a celor
standard :o$inute prin raportarea puncta6elor $rute la cele o$inute de un etalon format din
su$ieci similari celui evaluat< pentru fiecare candidat i pentru fiecare pro$ !n parte, !n funcie de
instruciunile din 3anualul de aplicare i interpretare corespunztor fiecrei pro$e psihologice.
Irmtoarea etap este cea !n care, pentru fiecare candidat !n parte, specialistul evaluator
!ncearc s defineasc dominantele de personalitate ale candidatului e4aminat i valorile lui pentru
trsturile considerate criterii eliminatorii sau de departa6are !n cadrul e4amenului. Eu tre%uie
uitat &aptul c! n aceast! etap! evaluatorul nu va lua n calcul dec=t valorile extreme4 nalt
semni&icative ale pro%elor aplicate. &e e4emplu, pentru 16 P* :-attell<, av=nd scala !n 11 trepte :de
la ( la 1(<, vor fi luai !n calcul doar factorii care o$in puncta6e standard de (, 1 sau 2 ori de ', "
sau 1(. @n cazul factorilor la care candidatul o$ine puncta6e de 3, #, 5, 6 sau % nu putem s ne
pronunm, neav=nd certitudinea c tendina este real i important pentru definirea su$iectului. @n
mod oarecum diferit, pentru inventarul ZPersonaliti accentuate? :P)< sunt semnificative doar
scorurile care dep6esc pragul de %5 :%5; saturaie<, valorile su$ acest prag nespun=ndu+ne nimic
despre su$6ect. Pentru acest instrument, valorile peste pragul de %5 ne indic o dimensiune
Zaccentuat?, vizi$ila !n comportamentul zilnic al persoanei. /alorile apropiate de 1(( pot indica o
personalitate cu Zpro$leme?, dimensiunea accentuat put=ndu+se manifesta i ca factor pertur$ator
al activitii.
@n etapa a treia, specialistul realizeaz ierarhia candidailor !n funcie de criteriile iniial
sta$ilite sau, mult mai indicat, redacteaz un profil descriptiv succint al candidatului, rezumat !n
care precizeaz i eventualele atuuri sau puncte sla$e ale candidatului e4aminat. @n aceast etap
evaluatorul tre$uie sa coreleze toate datele o$inute de un candidat i s le reuneasc !ntr+un
ta$lou de ansam$lu, pentru a e4trage concluziile cele mai importante. )ceasta presupune
conoaterea !n profunzime a pro$elor psihologice, pentru c doar cunoaterea instruciunilor
nu este suficient pentru a aplica profesionist o pro$ de evaluare. 34aminatorul tre$uie s
6%
cunoasc e4cepiile, com$inaiile de factori, tendinele normale care apar pe anumite populaii
:de e4emplu, apar cote Zaccentuat? la factorul Z34altare? din P) la populaia t=nr, ele fiind
totui normale la aceast v=rst<, precizia pro$ei, modul de verificare a aparentelor contradicii,
Ztonul? cel mai potrivit de interpretare a unor rezultate etc.
9u !n ultimul r=nd, specialistul tre$uie s cunoasc sau s intuiasc modul de a traduce
anumii termeni :Ztendin nevrotic?, Zhiperperseveren?, Zfor a eului?<, folosii !n
manualul de interpretare, !n lim$a6ul comun, tiut fiind faptul c, de cele mai multe ori, ei au
o alt conotaie dec=t cea definit !n dicionare.
Procesul de selectare a datelor relevante i de redactare a profilului psihologic este
destul de dificil, nu puine fiind situaiiie !n care persoana evaluat fie c a !nregistrat
scoruri medii la ma6oritatea pro$elor :ceea ce nu ne spune mare lucru despre ea<, fie
scorurile la instrumente diferite apar a fi uor !n contradicie. &e fiecare dat, e4periena
i cunotinele psihologului !l pot a6uta s fac o analiz pertinent a acestor date pentru a
defini esenialul. 5edactarea profilului psihologic al candidatului tre$uie s se realizeze
succint, !n cateva fraze, rezumarea esenialului despre o persoan fiind mult mai dificil
dec=t redactarea mai multor fraze sau pagini de descrieri psihologice.
@n figura care urmeaz prezentm dou e4emple ale modului !n care poate fi redactat un
raport de evaluare a personalitii, fr a avea pretentia c oferim un model, ci doar o variant
de prezentare a rezultatelor. Primul e4emplu prezint succint datele o$inute la diferitele pro$e
psihologice, fr a defini dominantele sau a e4plica semnificaia acestora :ele sunt indicate doar
pentru o posi$il verificare ulterioar<. -el de al doilea e4emplu, pe lang profilul final, conine
i reprezentarea grafic a scorurilor o$6inute i defnirea dominantelor pentru fiecare categorie
de instrumente.
D Co+u!i$a"%a "%-ultat%lo" 6i a'p%$t% #%o!tolo)i$%
-omunicarea rezultatelor, dei are la $az principiul confidenialitii, respect
anumite condiii specifice procesului de selecie profesional. -andidaii pentru un anumit
post accept s participe la un demers de selecie constituit din mai multe proceduri.
3valuarea psihologic este una dintre acestea. -andidaii au li$ertatea de a refuza
e4aminarea psinologic, dar !n acest caz sunt descalificai, deoarece refuz participarea la una
dintre procedurile procesului de selecie i, prin urmare, continuarea e4aminrii. &ac accept
condiiile procesului de selecie profesional, clauza de confidenialitate este amendat, !n
sensul c organizatorul procesului de selecie :!n cazul nostru, departamentul de personal sau
conducerea firmeiMinstituiei< are dreptul de a cunoate rezultatele o$inute de candidat !n
scopul lurii deciziei de anga6are. )ceste date nu pot fi folosite de ctre organizatorul
concursului !n alte scopuri, caz !n care astfel de fapte pot intra su$ incidena legii.
@n aceste condiii, este de preferat ca psihologul e4aminator s ofere comisiei de
selecie doar calificativele admisMrespins :!n cazul !n care criteriile psihologice ce tre$uie
!ntrunite de candidai sunt foarte clare< sau o ierarhie general cu poziiile o$inute de
candidai la diferite pro$e. 9u sunt !ntotdeauna necesare redactarea i oferirea unui profil
6'
psihologic, acesta put=nd fi pregtit i prezentat conducerii numai !n cazul unor dileme de
decizie :trei candidai similari ca anse de anga6are< sau !n urma anga6rii candidatului :pentru
facilitarea cunoaterii de ctre ef a noului cola$orator<.
@n funcie de natura !nelegeriiMcontractului iniial cu candidaii, rezultatele evalurii
psihologice pot fi !nm=nate i concurenilor e4aminai. @n acest caz se vor sta$ili o dat i o or
de prezentare a rezultatelor, psihologul fc=nd cunoscute individual, fiecarui candidat !n parte,
rezultatele o$inute i eventualele interpretri ale acestora. @n acest conte4t, atitudinea
psihologului tre$uie s fie ama$il, pstr=nd un echili$ru !ntre neutralitatea $inevoitoare i
hotr=rea !n atitudinea afiat i modul de formulare a rspunsurilor la eventualele !ntre$ri ale
candidailor. *iind un proces destul de delicat, ce solicit mult tact din partea psihologului, mai
ales !n situaia respingerii candidatului, recomandm evitarea unui astfel de anga6ament.
9u lipsite de importan sunt pro$lemele de natur etic ce se pun !n 6urul su$iectului
evaluarii psihologice realizate !n cadrul procesului de selecie profesional. 1i se reproeaz
psihologilor faptul c atenteaz la intimitatea su$iecilor, c !i foreaz s Ztrdeze? atitudini,
tendine sau sentimente pe care ar dori s le pstreze doar pentru ei, c utilizeaz rspunsuri
la !ntre$ri asupra vieii personale pentru a lua o decizie privind viaa profesional etc. &ei
astfel de acuze pot fi considerate pertinente, nu tre$uie uitat faptul c aceasta este o pro$lem
de Zli$er ar$itru?, candidatul fiind acela care decide s candideze i, !n acest caz, s accepte
regulile concursului de selecie profesional. Pe de alt parte, anga6atorul nu este o$ligat s
anga6eze Zor$ete? persoane ce se pot dovedi !n timp incompati$le cu postul pe care 1+au
solicitat, doar pentru c ideea de evaluare a personalitii este respins de unii analiti.
@n disputa creat !n 6urul ideii de evaluare psihologic prin folosirea pro$elor
standardizate e4ist doua ta$ere. 8a$ra Zpsihometricienilor? considers c, dac sunt $ine
construite, corect aplicate i profesionist e4trapolate, concluziile o$inute prin folosirea
pro$elor standardizate sunt pertinente, utile i e4acte :!n nite limite cunoscute, definite
statistic<, permi=nd realizarea unui diagnostic corect i a unui prognostic util cu privire la
evoluia viitoare a unei persoane. 8a$ra Zclinicienilor? consider c numai o$servarea
sistematic i e4plorarea individualizat a personalitii unui individ permit surprinderea esenei
personalitii acestuia, pro$ele standardizate de evaluare psihologic fiind considerate inadecvate
pentru e4plorarea personalitii, prea puin e4acte, $a chiar inutile :pentru alte detalii, vezi
Jav=rneanu, 2((2<.
6"
%(
%1
%2
%3
28 E3alua"%a p'i(olo)i$. #up. a!)aEa"%
Practic, evaluarea psihologic a personalului se realizeaz !n condiiile de selecie
profesional. Puine sunt situaiile !n care au loc astfel de e4amene dup anga6are. 3valuarea
psihologic poate fi !ns o practic av=nd caracter periodic !n transporturi :transportul feroviar,
auto sau aeronautic<, !n instituiile care asigur protecia cetenilor :politic< sau !n instituii din
domenii cu !nalt potenial de periculozitateM !nalt securitate :electricitate, centrale atomice<.
Ei !n firmele i instituiile o$inuite se pot aplica, !n mod e4cepional, proceduri de
evaluare psihologic individual a personalului anga6at, i anumeF a< !n situaii de
promovareMtrimitere la specializareU $< !n situaii de triere !n vederea restructurriiM
disponi$ilizriiU c< !n scop formativ, pentru identificarea nevoilor de formareU d< !n scopul
facilitrii cunoaterii i acomodrii reciproce a anga6ailorU e< !n vederea consilierii profesionale
i a orientrii pentru dezvoltarea profesional :managementul carierei<.
67! "1aluarea psi,ologic 'n situaii de promo1are
3valuarea psihologic !n situaii de promovareM trimitere la specializare poate fi
organizat !n mod similar e4amenului de selecie profesional. Ei !n acest caz procedura poate
fi e4trem de simpl :definirea unei liste cu criterii de departa6are i analiza unui numr de
poteniali candidai< sau comple4 :defnirea criteriilor profesionale i psihologice, anunarea
oportunitii de promovare, depunerea i analiza dosarelor, realizarea evalurii psihologice,
realizarea interviului aprofundat etc.<. @n acest din urm caz, evaluarea psihologic este centrat
pe evaluarea dimensiunilor psihologice relevante pentru performana !n funcii de e4pertiz,
ela$orare i decizie :stil de luare a deciziei, stil de conducere, rezistena la stres etc.<.
In e4emplu de instrument relevant pentru o astfel de analiz este Z)naliza
comportamentului de conducere? :JerseK+7lanchard<, prezentat !n su$capitolul Ztilul de
conducere i performana organizaional?. &m mai 6os un e4emplu de reprezentare grafic a
unor astfel de rezultate, care definesc stilul de conducere din perspectiva a cinci varia$ileF a<
stilul primar de conducere :stilul dominant utilizat<U $< stilul secundar de conducere :cel
utilizat uneori ca alternativ de a$ordare a su$ordonailor<U c< stilul deficitar :cel care nu este
deloc caracteristic persoanei evaluate<U d< fle4i$ilitatea stilului :capacitatea de a utiliza
modaliti diferite de e4ercitare a prerogativelor conducerii !n raport cu su$alternii< i e<
eficiena stilului :o estimare a eficienei finale a actului de conducere<.
%#
672 "1aluarea psi,ologic 'n situaii de restructurare8 disponibili#are
3valuarea psihologic !n situaii de triere !n vederea restructurriiMdisponi$ilizrii este o
activitate e4trem de delicat i presupune o a$ordare diferit. @n mod normal, pus !n astfel de
situaii, conducerea firmei poate defini criterii profesionale foarte clare !n funcie de care se
face restructurarea :transferarea personalului de pe un postMdintr+un departament pe un alt
postM!n alt departament< sau disponi$ilizarea :concedierea anga6ailor<. @n condiiile respectrii
legislaiei !n vigoare :destul de restrictiv !n privina disponi$ilizrilor<, !n funcie de aceste
criterii :nivel de calificare, performana profesional !n ultimul an, !nclcri grave ale
normelor interne etc.< pot fi identificate persoanele care vor intra pe lista final.
34ist i situaii !n care astfel de criterii nu sunt suficiente sau conducerea firmei
Zpaseaz? aceast responsa$ilitate directorului de personal. @n asemenea situaii+ limit, ce
tre$uie evitate pe c=t posi$il, recomandm recurgerea la o variant a tehnicii sociometrice.
)stfel, toi mem$rii unui colectiv :oameni care lucreaz !mpreun i care se cunosc< sunt
solicitai, !n condiii de confidenialitate :nu se vor semna<, s numeascF
a< dou persoane pe care le consider cele mai $une din punct de vedere profesional i dou
persoane pe care le consider cel mai puin pregtite profesionalU
$< dou persoane cu care ar prefera s formeze o echip pentru un contract important i dou
persoane cu care nu ar prefera s formeze o astfel de echip :i s e4plice de ce<U
c< dou persoane pe care le+au vzut !n una dintre urmtoarele situaiiF fur=ndM! nsuindu+
i $unuri din firmMinstituieU aflate su$ influena $uturilor alcoolice !n timpul serviciuluiU
sustrg=ndu+se de la munca :Ztrg=nd chiulul?<.
@n urma analizei rspunsurilor pe !ntreg colectivul :cel puin 15 anga6ai<, se detaeaz cu
uurint cei care cumuleaz numai evaluri negative, de regul persoane de nu prea $un
%5
calitate. Itilizarea unei astfel de tehnici este deose$it de delicat, cere mult discreie
:numai lista final a celor depunctai va a6unge pe masa managerului, nu i caracterizrile
primite<, pune pro$leme metodologice :anga6aii pot i au dreptul s refuze astfel de
proceduriU unii dintre ei pot fi ru intenionai, numind numai persoane cu care se afl !n
conflict< i deontologice :este o modalitate cam intruziv de solicitare de rspunsuri<.
5ecomandm ca, pe c=t posi$il, analistul s nu+i asume astfel de responsa$iliti. &ac totui
o face, el tre$uie s fie foarte atent la aspectele menionate mai sus, care pun su$ semnul
!ntre$rii o astfel de procedur.
67$ "1aluarea psi,ologic 'n scop formati1
3valuarea psihologic !n scop formativ se poate realiza ori de c=te ori conducerea !i
pune pro$lema nevoilor de formare ale anga6ailor. &ac ne referim la e4emplul de mai sus
:evaluarea stilului de conducere<, o astfel de procedur de evaluare se realizeaz ca prim etap
a unui stagiu de formare :cel de diagnostic<, viz=nd tocmai identificarea Zzonelor deficitare? !n
modul de e4ercitare a prerogativelor de cooducere. Persoanele astfel evaluate particip la un
stagiu de formare !n care e4erseaz difereniat, !n funcie de stilul personal dominant, modul de
punere !n practic a celorlalte stiluri de conducere. @n final, participanii la stagiul de formare
sunt evaluai din nou :cu a6utorul unei forme paralele a chestionarului iniial<, pentru a se
evidenia progresele fcute !n e4ercitarea, !n funcie de situaie, a celui mai potrivit stil de
conducere.
)lteori, evaluarea nevoilor de formare se realizeaz !ntr+o manier mult mai direct, cu
a6utorul c=torva !ntre$ri directe !n cadrul unui chestionar de opinie :vezi e4emplele de mai
6os<. )naliz=nd rspunsurile o$inute cu a6utorul unor astfel de chestionare, pot fi identificate
categorii de competene sau de informaii solicitate de personalul anga6at. 0piniile anga6atului
cu privire la principalele pro$leme sau puncte sla$eMdisfunciuni ale firmei, solicitate !n
cadrul studiilor de analiz a climatului organizaional fac deseori trimitere la nevoi urgente
de formareMdezvoltare profesional. *olosind tehnica chestionarului de opinie sau a celui
de atitudini, se pot evidenia principalele pro$leme e4istente !n firm i, prin analiza acestor
pro$leme !n cadrul echipei manageriale, se poate a6unge la identificarea unor soluii cu
caracter formativ.
)naliza solicitrilor profesionale specifice fiecrui post poate defini alte categorii de
nevoi formative. @n urma analizei de post, pot fi identificate competenele profesionale
ignorate de ctre anga6aii actuali, dar considerate de analist ca fiind importante pentru
realizarea unei activiti performante. @n mod similar, pot fi anticipate mutaii !n definirea
sarcinilor unui post :de e4emplu, computerizarea unor proceduri i necesitatea utilizrii
computerului< i nevoia de formare profesional !n acest sens. 1a fel, prin formularea unor
!ntre$ri !n cadrul unui chestionar privind nevoile de formare, ocupanii actuali ai postului
pot fi consultai cu privire la pro$lemele ce apar !n activitatea lor, despre schim$rile pe
care le+ar introduce !n definirea postului !n vederea creterii eficienei, despre noile
a$ilitiMcompetene profesionale pe care i+ar dori s le ai$ etc.
%6
)naliza performanei !n activitatea profesional poate fi un alt punct de plecare
pentru definirea nevoilor de dezvoltare profesional. )naliz=nd performanele unui grup mare
de anga6ai i identific=nd aptitudinile sau competenele care !i difereniaz pe cei ce realizeaz o
!nalta performan de cei ce realizeaz o performan sla$, putem identifica noi direcii de
formare. )sa cum am vzut, aceast procedur presupune evaluarea din punct de vedere
profesional a personalului vizat :aptitudini, competene, filier de formare, e4perien anterioar,
motivaii, atitudini etc.<, !n paralel cu ierarhizarea acelorai anga6ai din punctul de vedere al
performanei profesionale. .erarhizarea anga6ailor se poate realiza pe $aza unor indicatori
o$iectivi :numrul i calitatea pieselor realizate, valoarea contractelor atrase etc.< sau !n funcie de
puncta6ele acordate de teri :evaluare realizat de ctre efii direci, evaluare realizat de ctre
colegi<. @n final, compar=ndu+se datele profesionale ale lotului cu !nalt performan :primii 25;< cu
cele ale lotului cu randament sla$ :ultimii 25 ;<, se pot identifica diferene semnificative !ntre cele
dou loturi, iar de aici se pot e4trage acele aptitudini, competene sau atitudini legate de
activitatea profesional care pot fi o$iectul unor programe de formare i dezvoltare profesional.
679 "1aluarea psi,ologic in scopul cunoaterii anga:ailor
@n cazuri speciale, la rezultatele unor evaluri aptitudinale poate avea acces i managerul
firmei. 3l poate solicita astfel de evaluri !n scopul, declarat sau nu, de a+i cunoate mai $ine
su$alternii i de a accelera perioada de acomodare reciproc, mai ales c=nd una dintre pri este
proaspt venit !n firm. @n mod similar, se poate solicita redactarea unor Zprofiluri psihologice
i aptitudinale? atunci c=nd, personalul fiind prea numeros sau rsp=ndit !n teritoriu, managerul nu
mai are Zpuncte de reper? pentru a identifica su$ordonaii de pe ealoanele ierarhice inferioare i
pentru a relaiona eficient cu acetia. &ac evaluarea personalului este fcut onest i dac managerul
se folosete de ea numai pentru a facilita o comunicare i o cola$orare armonioase i eficiente,
atunci totul este corect din punct de vedere deontologic. @n astfel de situaii este corect ca la
rezultatele acestor evaluri s ai$ acces i anga6atul. @n plus, profilul de personalitate pus la
dispoziia managerului este unul descriptiv, !n termeni pozitivi, formulat !ntr+o manier sintetic
ce !i permite acestuia s reactualizeze informaiile eseniale referitoare la persoana vizat Zdintr+
o privire?.
&ei poate fi o cale de facilitare a acomodrii reciproce, nu recomandm utilizarea
evaluarii psihologice !n acest scop. Pe l=ng faptul c aspectul deontologic este in acest caz
ameninat :Z)re managerul dreptul s foloseasc datele psihologice !n alte scopuri dec=t cele de
selecieMdeparta6areN?U Z-are este garania c aceste date nu vor fi folosite !n alte scopuriN?<, se
poate a6unge la utilizarea eronat a acestor date, comple4itatea persoanei !n cauz fiind redus la
un numr de trsturi, adic numai la cele identificate cu a6utorul pro$elor psihologice aplicate.
672 "1aluarea psi,ologic 'n managementul carierei
-onsilierea pentru carier :managementul carierei< poate fi considerat un demers ce !l
completeaz pe cel de consiliere vocaional :care se realizeaz predominant la nivel gimnazial i
liceal i faciliteaza alegerea profesiei<, care !l a6ut pe anga6at s identifice oportunitile de
%%
dezvoltare profesionala !n acord cu calitile lui i cu conte4tul profesional !n care evolueaz.
)ceast consiliere se realizeaz dup ce adultul a optat pentru o anumit profesie i are o
calificare !n acest seas, !n vederea integrrii lui profesionale i a facilitrii evoluiei profesionale.
&e e4emplu, dup cum rezult din sinteza de mai 6os, lu=nd !n calcul numai com$inaia a doi
dintre cei patru factori ai .nventarului 8ipologic 2Kers+7riggs :278.<, pot rezulta o serie de
recomandri utile pentru consilierea profesional. @n acest sens, com$inaia dintre percepie
:modul de receptare a informaieiF senzorial+intuitiv< i 6udecat :modul de luare a deciziilorF
sentimental+raional< confer un specific genului de munc pe care o persoan o realizeaz cel mai
$ine i care !i poate oferi cele mai mari satisfaciiF
-onform acestui instrument, o persoan care are dominani factorii 98 :intuiie plus
raiune< este mai indicat pentru o activitate teoretic sau tehnic, !ntruc=t prefer raiunea,
opereaz cu pro$a$ilitile, aplic=ndu+le criterii o$iective i logice, !i place s+i utilizeze
capacitatea de analiz. &impotriv, persoanele 9* :intuiie plus sentiment< iau hotr=rile cu
implicare personal, dar !ntruc=t ele prefer intuiia, interesul lor constant nu este alimentat
de fapte, ci de oportuniti, de provocare. )stfel, ele sunt atrase de noile proiecte, de lucruri
care nu s+au !nt=mplat !nc, dar pot fi fcute s se produc, de noi adevruri care nu sunt
cunoscute !nc, dar ar putea fi descoperite sau, mai presus de toate, de noi posi$iliti de
%'
e4perimentare i dezvoltare. Prin urmare, o activitate legat de relaiile interumane sau
centrat pe cercetare ar fi foarte potrivit pentru o astfel de personalitate. @n acest mod pot fi
definite caracteristici favora$ile, indicate !n raport cu o anumit filier de formare i
dezvoltare profesional.
1a rezultatele evalurii psihologice de acest tip :managementul carierei< au acces
numai anga6atul i psihologul firmei, ele servind pentru o mai $un contientizare de ctre
anga6at a atuurilor i calitilor lui, a punctelor sla$e i sl$iciunilor, a ariilor aplitudinale care
pot fi dezvoltate etc. @n astfel de demersuri, un anga6at este evaluat periodic i este consiliat cu
privire la drumul pe care ar tre$ui s+l urmeze, !n scopul unei valorificri optime a potenialului
su i al unei evoluii c=t mai performante !n carier. 8raseul dezvoltrii profesionale se
definete pornind de la aptitudinile i calitile psihologice de $az :evaluate !n cadrul
demersului de consiliere profesional< i se completeaz cu competene i a$iliti identificate
ca fiind deficitare, dar necesare pentru dezvoltarea ulterioar.
A$ti3itat% p"a$ti$.
@n calitate de ef al departamentului de personal al unei firme cu 1((( de anga6ai,
tre$uie s organizai un e4amen !n vederea alegerii a cinci persoane care tre$uie s participe la
un stagiu de formare de trei luni !n I), !n scopul prelurii unor noi utila6eMtehnologii. &escriei
modul de organizare i realizare a procesului de selecie a celor cinci anga6ai.
C!t"%,."i
1. @n ce situaii are loc evaluarea psihologic dup intrarea persoanei !n firmM instituie N
2. -are sunt principalele mi6loace prin care se poate realiza evaluarea !n scop formativ N
3. -=nd se recomand evaluarea psihologic a anga6ailor !n scopul cunoaterii acestora N
#. -are este scopul evalurii psihologice !n managementul cariereiN
%"
CAPITOLUL 8
ABORDAREA TIPURILOR PSIHOLOGICE PRIN *;TI
>*<ers);riggs T<pe Indicator?
9IHAELA 9INULESCU
81 I!t"o#u$%"%
9F%"'BB"i))' TFp% I!#i$ato" :/ndicatorul tipoloic 39ers-,ris4 3,7/< este un
chestionar de evaluare a personalitii, creat de Aatherine 7riggs i .sa$el 2Kers, mama i
fiica, care au plecat !n cercetrile lor de la teoria 6ungian asupra tipurilor psihologice.
-onform acestei teorii, eul se raporteaz la mediul !ncon6urator i !l cunoate prin intermediul
a patru funcii posi$ile, dintre care dou sunt raionale + funcia logic i funcia valoric sau
afectiv, i doua iraionale + respectiv funcia senzorial i funcia intuiiei.
8eoria tipurilor pornete de la datele empirice care indic o predispoziie a indivizilor
spre a prefera o anumit atitudine i o anumit funcie de cunoatere care, prin e4ersare,
conduce la un sentiment de >competen personal? iar !ntarirea succesului se generalizeaz i
pentru alte zone de activitate care se rezolv prin implicarea acelorai a$iliti :2inulescu,
2((3<. )ceast dinamic conduce treptat la definirea unor trsturi de suprafa, deprinderi i
comportamente asociate funciei de cunoatere. @n acest conte4t, tipologia 6ungian descrie
reacii i preferine curente, aspecte forte i aspecte limitative pentru ' tipuri principale, !n
funcie de orientarea i funcia dominant la nivelul eului contientF introvert+senzorial,
e4travert+senzorial, introvert+intuitiv, e4travert+intuitiv, introvert+logic, e4travert+logic,
introvert+afectiv i e4travert+afectiv. unt, de asemenea, descrise i 16 tipuri secundare, !n
situaia c=nd preferinei dominate i se adaug funcia secundar.
5ezultatele 278. surprind diferene valoroase e4istente !ntre indivizii normaliU
chestionarul se adreseaz personalitii normale i nu este conceput ca un test clinic.
.ndicatorul tipologic 2Kers+7riggs a fost pu$licat !n 1"62. 8estul este larg folosit at=t !n
cercetare c=t i !n psihologia aplicat. +au construit i pu$licat cinci variante ale 278.F &orma
F :166 de itemi<, &orma > :126 itemi<, o form a$reviat de auto+evaluare, &orma 5@ :5( de
itemi<, &orma 337/+ :2urphK+2esgeier 8Kpe .ndicator for -hildren, de %( itemi< care este o
variant pentru copii i, cea mai recent, &orma 3 :"3 de itemi<, pu$licata !n 1""' ca rezultat
al cercetrilor celor de la -onsulting PsKchologists Press. )ceast ultim form a fost
realizat !n scopul !m$untirii formei C.
*ormele complete, * si C, conin at=t itemi care evalueaz propriu+zis tipul, c=t i itemi
de cercetare. .temii sunt aproape identici pentru * i C, dar !n varianta C ei sunt rearan6ai
astfel ca acei itemi care au o validitate predictiv ma4im s apar la !nceput, cresc=nd astfel
posi$ilitatea ca su$iectul care nu a6unge s termine chestionarul s rspund totui la itemii cei
'(
mai pertineni. *orma C este forma standard a 278., iar forma * este recomandata pentru
consiliere sau cercetare. .ndicatorul de tipuri 2Kers+ 7riggs este un instrument de evaluare a
personalitatii legat de psihologia analitica a lui -arl C. Dung, viz=nd tipologia de personalitate
construita de+a lungul dinamicii dintre atitudinea e4traverta si cea introverta, dintre eul
constient si continuturile inconstiente, si a celor patru tipuri de functii de cunoastere. )cestea
din urma sunt doua rationale si doua irationale, !n termenii proprii 278., >perceptive?. -ele
rationale :se refera la faptul ca informatia este rationalizata si folosita pentru a lua decizii sau
pentru formarea opiniilor< si ele suntF 1. functia logica, respectiv + g=ndirea ca logos si 2.
functia afectiva, sau evaluarea relatiei dintre eu si o$iect.
-elelalte doua functii irationale se numesc >irationale? deoarece aceste functii se auto+
regleaza dupa cursul evenimentelor si opereaza cel mai corect si coerent atunci c=nd nu sunt
constr=nse de directive rationale. @n teoria analitica si !n cadrul 278. aceste doua functii
irationale suntF 1. functia senzoriala, legata de informatiile de tip perceptiv si 2. functia
intuitiva, care apar !n c=mpul constiintei si sunt legate de cuprinderea unei situatii ca !ntreg.
&in e4perienta rezulta ca este imposi$il ca toate functiile sa se dezvolte !n mod egal.
*unctia care !n procesul de diferentiere ram=ne cel mai !n urma este numita de Dung ]functie
inferioara]. @nsesi e4igentele sociale fac ca un individ sa+si dezvolte mai mult acea functie
pentru care este !ndeose$i dotat !n mod natural si Msau care !i ofera instrumente pentru succesul
sau social. -el mai adesea ne identificam mai mult sau mai putin complet cu functia cea mai
privilegiata si de aceea cea mai dezvoltata. )ici !si au originea tipurile psiholoice.
8eoria tipurilor pleaca de la ideea ca oamenii sunt nascuti cu o predispozitie pentru
preferarea unei anumite functii !n fata celorlalte. Itilizarea continua si constanta a functiei
preferate constituie un stimul si motivator puternic pentru a avea !ncredere si a se atasa
respectivului mod de a privi lumea. @n timp ce are loc dezvoltarea unei functii preferate, e4ista
o relativa negli6are a polului opus acelei preferinte. @n aceasta faza, de e4emplu, un copil ce
prefera !n mod natural o perceptie senzoriala si un copil ce prefera o perceptie intuitiva se vor
dezvolta de+a lungul unor linii evolutive divergente. Pentru fiecare tip, doua dintre cele patru
functii ale lui Dung sunt mai interesante si deci este mai posi$il sa fie dezvoltate si folosite !n
mod constient. -elelalte functii mai putin preferate sunt considerate mai putin adecvate si sunt
de cele mai multe ori negli6ate. &e o$icei, !n tinerete este dezvoltata prima functie :cea
>dominanta?< si, complementar ei, o a doua :>au4iliara?<. @n timpul vietii de adult indivizii
capata mai mult sau mai putin control si asupra celorlalte doua functii mai putin preferate.
*olosirea optima a celor patru functii nu tre$uie si nu se poate o$tine prin egalizare, ci prin
dezvoltarea selectiva a fiecareia !n parte.
&ezvoltarea coerenta !n planul creterii capacitatii eului de a le utiliza constient ar
necesita, !n concluzieF perfectionarea !n procesul favorit, dominantU dezvoltarea adecvata, dar
nu egala, a procesului au4iliarU admiterea eventuala a proceselor mai putin dezvoltate pentru
folosirea lor constienta si utila, !n serviciul procesului dominant, chiar daca aceasta ar necesita
ca procesul dominant si cel au4iliar sa ]predea] temporar controlul constientului, precum si
capacitatea de a folosi fiecare functie pentru sarcinile la care se preteaza cel mai $ine
'1
82 D%'$"i%"%a '$al%lo" 9BTI
-ele patru scale masurate de 278. suntF
.. EIF preferinta pentru focalizarea atentieiF 34travertire + .ntrovertire
... SNF preferinta pentru adunarea informatiei din mediuF enzorialitatea + .ntuitia
.... T0F preferinta pentru luarea deciziilorF C=ndirea logica + )fectivitatea
./. GPF preferinta pentru orientarea fata de lumea e4terioaraF Dudecata L Perceptia
cala 3+.F descrie modul cum este orientata energia la dispozitia eului Extravert.
-ei care prefera e4traversia tind sa+si fi4eze atentia catre lumea e4terioara si catre
mediul e4terior. 34travertii sunt stimulati de ceea ce se !nt=mpla !n lumea din6urul lor si tind
sa+si focalizeze energia catre mediu. 3i prefera sa comunice prin viu grai si nu prin scris. imt
nevoia sa e4perimenteze lumea pentru a o !ntelege si de aceea tind spre actiune.
Tipul intro1ert
.ntrovertii sunt stimulati si incitati de ceea ce se !nt=mpla !n lumea lor interioara si
aceasta este zona catre care tind sa+si directioneze energia. .ntrovertii sunt mai interesati si
mai !n largul lor atunci c=nd munca sau activitatea desfasurata le cere ca o mare parte din timp
sa stea singuri. 3i prefera sa !nteleaga lumea !nainte de a o e4perimenta si, astfel, !nainte de a
actiona, adesea mediteaza la ce au de facut.
cala +9F descrie modul cum este perceputa informatia Senzorial. imturile :vizual si
auditiv !n principal< !i spun acestui tip uman despre ceea ce e4ista ]acolo], ori se !nt=mpla
efectiv. -hiar si imaginile mentale nu sunt vagi, metaforice, ci pline de putere de evocare,
vizuale, colorate, graitoare. 8ipurile senzitive tind sa accepte si sa lucreze cu ceea ce este dat
]aici si acum], fiind astfel realisti si practici. 34celeaza !n situatiile !n rememorarea si
m=nuirea unui mare numar de fapte sau date concrete. /ntuitiv
-ealalta cale de a afla este intuitia, care !ti dezvaluie !ntelesul, realitatile si
posi$ilitatile ce se afla dincolo de informatia transmisa de simturi. .ntuitia cerceteaza
ansam$lul si cauta sa descopere ceea ce este esential. &aca preferi intuitia, devii e4pert !n
descoperirea de noi posi$ilitati si cai de a face lucrurile. 8ipul intuitiv apreciaza imaginatia si
inspiratia.
cala 8+* indica felul cum iei decizii. cala 8+* este singura scala care se coteaza
diferentiat !n functie de se4ul su$iectului. 2oic4 rational. 0data do$=ndita informatia printr+
una din caile perceptive, ea tre$uie folosita. 8ipurile ]8] folosesc g=ndirea ca metoda
conclusiva, prezic=nd consecintele logice ale unei alegeri specifice sau ale unui act particular.
-=nd folosesti g=ndirea decizi !n mod o$iectiv, pe $aza cauzei si efectului, iei decizia
analiz=nd si c=ntarind dovezile, inclusiv realitatile neplacute. 0amenii ce prefera g=ndirea
cauta un standard o$iectiv al adevarului. 3i e4celeaza adesea !n analiza situatiilor de criza, ori
care cer adapta$ilitate marita dar nu !n cazurile !n care se manifesta situatii am$igue.
'2
Tipul afecti1
8ipurile >*? folosesc afectivitatea ca metoda conclusiva. @n acest fel, tipurile >*? iau
!n consideratie ceea ce este important pentru ei si pentru cei din 6ur, fara sa pretinda ca acest
lucru este si logic. )cesti oameni prefera sa devina empatici, favora$ili si plini de tact !n
deciziile lor. 3ste important de !nteles ca termenul ]afectivitate] se foloseste !n acest conte4t
cu sensul de >decizii luate pe $aza de valori? si nu se refera la sentimente sau emotii !n sine.
cala D+P implica raspunsul la pro$lema modului cum a$ordezi rational sau irational datele de
informatie asupra realitatii interioare sau e4terioareN 0ational Atradus uneori ca 8(udicativ8B
)ceasta scala descrie stilul de viata pe care !l adopti !n confruntarea cu lumea
e4terioara si modalitatile prin care te orientezi !n relatie cu ea. &ihotomia descrisa aici se
$azeaza pe doua din scalele anterioareF !n relationarea cu mediul fie preferi o atitudine $azata
pe evaluare constienta si pe concluzii proprii :indiferent daca ele sunt rational+logice ori
afectiv+valorice<, fie preferi o atitudine non+rationala $azata pe perceptie :senzoriala sau
intuitiva<. -ei care prefera o atitudine rationala tind sa traiasca !n mod ordonat, planificat, sa+
si regleze si controleze viata. 3i prefera sa pastreze ]fr=nele] situatiei, prefera sa ia decizii.
unt organizati si structurati si vor ca lucrurile sa+si urmeze calea planificata, sa fie $ine
sta$ilite. .erceptiv
-ei care prefera procesul perceptiv :fie prin senzorialitate, fie prin intuitie< prefera sa
traiasca !ntr+un mod fle4i$il si spontan. Prefera sa+si traiasca viata, mai degra$a dec=t sa o
!nteleaga sau controleze, ram=n deschisi e4perientei, $ucur=ndu+se de ea si av=nd !ncredere !n
a$ilitatea lor de a se adapta momentului.
'3
CAPITOLUL :
ABORDAREA 0ACTORIAL A PERSONALITDII;
9ODELUL BIG 0IVE
9IHAELA 9INULESCU
:1 El%+%!t% #%5i!ito"ii p%!t"u a,o"#a"%a Bi) 0i3%
7ig *ive concepe personalitatea umana ca pe o structura compusa din 5 mari
superfactori. Pentru prima oara ideea modelului personalitatii ca structura formata din 5 factori
a fost o ipoteza teoretica emisa de *isHe :1"#"< si 8upes ` -hristal :1"61<. 3a a capatat
relevanta stiintifica printr+un studiu realizat de 9orman :1"63<. &e atunci modelul a constituit
o$iectul a numeroase cercetari si a generat mai multe instrumente psihodiagnostice
:2inulescu, 1""6, 2((#<. tudii rezumative realizate de &igman ` &e5aad :1""(, 1""#<
indica un acord unanim al cercetatorilor !n privinta primilor # factoriF 34traversie,
)grea$ilitate, -onstiinciozitate si ta$ilitate emotionala :9evrotism<. @n ceea ce priveste cel
de+al cincilea factor denumirile sunt controversate, !nsa sfera conceptuala este identica.
@n concluzie, se poate afirma ca e4ista un consens destul de larg !ntre cercetatorii din
domeniu si constructorii de teste de personalitate !n ceea ce priveste o viziune asupra
persoanlitatii ca o structura const=nd din 5 superfactori sau dimensiuni mari ale persoanalitatii.
2odelul 7ig *ive este !n esenta un cadru general de !ntelegere si descriere a personalitatii, !n
care ceea ce da sens dimensiunilor personalitatii sunt acele grupari de !ntelesuri psihologice
importante !n viata de zi cu zi si utilizate ca atare pentru a diferentia indivizii !n cadrul fiecarei
lim$i :2inulescu, 1""6, 2((#<.
7ig *ive este de asemenea o a$ordare lingvistica !n studiul personalitatii. )$ordarea de
tip le4ical !n studiul personalitatii are la $aza ipoteza ca acele diferente individuale care sunt
cele mai semnificative pe plan social si comportamental vor fi encodate !n lim$a6ul
persoanelor. -u c=t aceste diferente sunt mai importante, cu at=t creste pro$a$ilitatea ca ele sa
fie e4primate prin !ntelesul unui singur cuv=nt. Primul care a !ncercat o descriere a
personalitatii !n termeni lingvistici a fost Alages :1"26<, urmat apoi de cercetatori precum
)llport si 0d$ert, -attell, Cough, 3KsencH, etc. 0 parte dintre aceste a$ordari se !nscriu pe
linia deschisa de analiza factoriala, altele apartin mai degra$a curentului empirist.
@n fine, 7ig *ive este o a$ordare factoriala, care se !ncadreaza !n curentul
dimensiunilor sau trasaturilor. -hestionarele de tip 7ig *ive se !nscriu !n sfera analizei
factoriale aplicate !n studiul personalitatii si foarte general vor$ind, !n curentul care vizeaza
conceperea personalitatii ca un ansam$lu de trasaturi sau dimensiuni.
Procedura de lucru !n constuirea unor instrumente de tip 7ig *ive este aplicarea
analizei factoriale asupra unor date de autoevaluare si heteroevaluare pentru aceleasi loturi de
'#
su$iecti. 2a6oritatea cercetarilor indica actualmente un acord general asupra modelului cu 5
factori, fiind realizate studii pe un numar larg de lim$i si populatii.
:2 9o#%lul lui Co'ta 'i 9$C"a% a'up"a p%"'o!alitatii u+a!%
2inulescu :1""6, 2((#< afirma ca situatia celor 2 autori americani este cumva aparte
printre apartenentii modelului 7ig *ive, ei fiind preocupati nu doar de cercetare, ci mai ales de
construirea unui instrument psihodiagnostic complet. @n 1"'5 au lansat prima varianta a
chestionarului 930, dupa care s+au focalizat pe descoperirea si validarea fatetelor celor 5 mari
factori si pe construirea unui model interpretativ $azat pe acest model. /arianta aflata !n uz !n
prezent dateaza din 1""2.
@n modelul personalitatii, trasaturile sau dimensiunile de personalitate apar ca
su$diviziuni fundamentale ale fiintei umane, alaturi de a$ilitatile cognitive si cele fizice,
precum si de altele care intra !n alcatuirea personalitatii ca >material $rut?. Psihodiagnoza nu
a$ordeaza !n mod direct aceste tendinte $azale, ele nefiind o$serva$ile si function=nd ca si
constructe ipotetice. -eea ce intereseaza pe psihodiagnostician este ceea ce autorii numesc
a#apta"il% $a"a$t%"i'ti$%, felul !n care au fost modelate tendintele de $aza prin influentele
e4terne si interne.
@n figura 1 prezentam modelul+cadru al personalitatii umane, conceptualizat de -osta `
2c-rae :1""2<. 34plicatiile asupra comportamentului si personalitatii pot fi gasite conform
acestui model+cadru la diferite nivele, ca procese dinamice de intermediereU sagetile din figura
semnaleaza directia de desfasurare a acestor procese. -osta ` 2c-rae :1"''< indica de
asemenea faptul ca modurile de comportament specifice pot fi e4plicate de motive, acestea din
urma put=nd fi e4plicate la r=ndul lor ca e4presii ale tendintelor fundamentale. 0$servam cu
usurinta !n aceasta pozitie teoretica radacinile puternice pe care viziunea celor doi autori le are
!n teoria lui 2urraK :1"3'<.
0i)u"a 1. Schema modelului +osta si 3c+rae A3inulescu4 1::6B.
'5
T"a'atu"il% ,a-al% al% p%"'o!alitatii, respectiv cei 5 superfactori, apar ca dispozitii
psihice fundamentale si nu vor fi privite !n niciun caz ca si constructe $iologice. 3le ram=n
constructe psihice care sunt la r=ndul lor >deservite?, de structurile sau $azele $iologice,
suport=nd influente de intermediere din partea acestora din urma.
@ntre tendintele $azale ale personalitatii :trasaturile de $aza, cei 5 superfactori< si $iografia
o$iectiva a persoanei :care include comportamentele specifice< nu e4ista o legatura directa.
8rasaturile masurate prin modelul 7ig *ive pot fi !ntelese ca e4plicatii pentru o categorie
intermediara de fapte psihice, denumite a#apta"i $a"a$t%"i'ti$%, care la r=ndul lor pot furniza
e4plicatii pentru comportamentele o$serva$ile. @n raport cu manifestarile o$serva$ile, psihice
sau psihosociale, trasaturile de personalitate apar doar ca e4plicatii distale.
Personalitatea, asa cum se structureaza ea !n ontogeneza, este supusa unor influente
endogene :tendinte $azale L concepte ipotetice neo$serva$ile direct dar care pot fi inferate< si
unor influente e4ogene, de mediu. 8rasaturile de personalitate constituie o su$diviziune
ma6ora a tendintelor de $aza, alaturi de a$ilitatile cognitive, se4uale si de alte materiale ale
psihismului. I!5lu%!t%l% %=t%"!% includ cadrul sociocultural de formare a persoanei,
evenimentele de viata si !ntaririle pozitive sau negative primite de individ de+a lungul vietii.
3le opereaza asupra individului !n ontogeneza si pot fi rezumate prin conceptul de >situatie
e4istentiala?.
Bio)"a5ia o,i%$ti3a este constituita din cursul real al comportamentelor si trairilor
care formeaza viata individului. -omportamentul o$serva$il este o sectiune temporala a
$iografiei o$iective si include g=nduri, sentimente, actiuni, atitudini etc. Punctul de focalizare
!n modelul celor doi autori este nivelul a#apta"ilo" $a"a$t%"i'ti$%, la constituirea carora
contri$uie at=t personalitatea c=t si cultura, ele av=nd valoare de e4presii fenotipice ale
trasaturilor. 3le definesc identitatea conte4tualizata a persoanei si contin o$iceiuri, deprinderi,
valori, motive, roluri, relatii. In rol important la nivelul adaptarilor caracteristice revine
i+a)i!ii #% 'i!%, ca o su$diviziune a nivelului. -ontinuturile itemilor chestionarului sunt
legate direct si !n !nalta masura de acest nivel al imaginii de sine.
/aloarea e4plicativa de tip cauzal a trasaturilor de personalitate este reala doar !n
masura !n care aduce un plus de cunoastere sau !ntelegere, permit=nd evaluari care trec dincolo
de datele o$serva$ile. &atele de cercetare spri6ina valoarea e4plicativa a trasaturilor pe de o
parte prin certificarea sta$ilitatii lor !n timp :care deschide posi$ilitatea unor predictii pe
termen lung< si pe de alta parte prin relevarea unui model de covariatie a trasaturilor distincte
si repetitive :2inulescu, 1""6<.
:/ C%i $i!$i 'up%"5a$to"i NEO PIBR 'i 5a7%t%l% a$%'to"a
@n 930+P.+5, fiecare dintre cei 5 superfactori are c=te 6 fatete care au fost validate
prin analiza factoriala. )v=nd !n vedere specificitatea !nalta a acestor tipuri de instrumente
pentru cultura lim$ii respective, este posi$il ca structura intrafactoriala :fatetele< a celor 5
superfactori sa difere !n spatii lingvistice si culturale diferite, conform a ceea ce populatia
'6
vor$itoare considera !n mod specific util !n evaluarea comportamentului sau a personalitatii.
tructura normelor va fi de asemenea diferita de la o populatie la alta.
NBN%3"oti'+ul
9evrotismul este considerat de multi teoreticieni a fi domeniul cel mai cercetat al
personalitatii. 3ste definit ca ca un continuum cuprins !ntre sta$ilitate emotionala si
insta$ilitate, neadaptare si este important de mentionat ca este considerat a fi o dimensiune a
normalitatii psihice. corurile !nalte definesc tendinta generala de a trai afecte negative, de a
avea idei irationale, scaderea capacitatii de control si de a face fata stresului. corurile 6oase
definesc sta$ilitatea emotionala. corurile foarte !nalte sunt interpreta$ile !n sens de risc de
dezvoltari psihiatrice dar fara ca semnificatia patologica sa fie o$ligatorie.
*atetele nevrotismului sunt urmatoareleF
91 L A!=i%tat%F ca predispozitie generala, scorurile foarte !nalte put=nd
trimite si catre continuturi de tip fo$ic vs. calm, rela4areU
92 L O'tilitat%F tendinta de a trai stari de m=nie, !nversunare vs. o stare
prevalenta de confort psihicU
93 L D%p"%'i%F predispozitia de a trai afecte si o dispozitie de tip depresiv vs.
ine4istenta acestoraU
9# L Co!'tii!ta #% 'i!% :e4agerata<F an4ietate sociala si timiditate vs. stari de
!ncredere sau a$ilitati socialeU
95 L I+pul'i3itat%F incapacitate de autocontrol vs. capacitatea de a rezista la
tentatii si frustrariU
96 L Vul!%"a,ilitat%F vulnera$ilitatea fata de stres vs. autoaprecierea de
competenta si stap=nire !n fata stresului.
EBE=t"a3%"'ia
)cest supra+factor indica orientarea preponderent e4traverta :scoruri !nalte< vs.
orientarea introverta :!nteleasa ca lipsa a e4traversiei<, fac=nd asadar referire la domeniul
interpersonal. -ele doua sunt trasaturi sesiza$ile !n comportamentulu curent si au fost studiate
!n mod e4tensiv de literatura de specialitate. -omportamentul introvert, fiind mai putin
o$serva$il, este mai sarac !n aspecte diferentiale.
*atetele e4traversiei sunt urmatoareleF
31 L Cal#u"a H %!tu-ia'+F comportament afectiv si prietenos vs. o atitudine
distanta, formala, rezervataU
32 L Spi"it )"%)a"F preferinta pentru compania celorlalti vs. tendinta de a
evita companiaU
33 L A5i"+a"%F comportament dominant, ascendenta sociala vs. tendinta de a
ram=ne !n fundalU
3# L A$ti3i'+F energie, tempo ridicat vs. preferinta pentru loisir si un tempo
mai lentU
'%
35 L Cauta"%a %=$ita"iiF preferinta pentru stimulare vs. preferinta pentru o
anumita monotonieU
36 L Calitat%a po-iti3a a 'ta"ilo" %+otio!al%F tendinta de a trai stari emotionale
pozitive vs. lipsa de e4u$eranta si verva.
OBD%'$(i#%"%a $at"% %=p%"i%!7. >openness to e&perience?
)cesta este un factor mai putin cunoscut, !ntre anumiti autori e4ist=nd un relativ
dezacord cu privire la continutul sau de trasaturi. &eschiderea catre e4perienta este
caracterizata prin imaginatie activa, sensi$ilitate estetica, atentie pentu viata interioara si
pentru sentimente, preferinta pentru varietate, curiozitatea intelectuala, independenta !n
g=ndire. 8oate aceste aspecte, tre$uie sa su$liniem, nu se asociaza !n mod necesar cu educatia
sau inteligenta generala. Polul opus indica un comportament conservator, preferinta pentru
familiar, viata afectiva >!n surdina? si fara trairi e4acer$ate. 1ipsa deschiderii nu !nseamna
!nsa intoleranta, agresivitate autoritara :regasite !n agrea$ilitate< sau lipsa de principii.
*atetele deschiderii sunt urmatoareleF
1 L Sp"% 5a!t%-i%F imaginatie vie, vise orientate spre !m$ogatirea vietii interioare vs.
structuri prozaice care prefera sa ram=na centrate !n ceea ce fac aici si acumU
2 L P% pla! %'t%ti$F deschidere catre si interes pentru arta si frumos vs. lipsa
interesuluiU
3 L Cat"% +o#u"il% p"op"ii #% a 'i+tiF apreciere si sensi$ilitate pentru viata
interioara vs. afecte mai putin diferentiate, mai putin nuantateU
# L C! pla!ul a$tiu!ilo"F dorinta de a !ncerca lucruri si activitati noi vs. nevoia de
ancorare !n ceea ce este de6a cunoscut dar fara a schim$a cevaU
5 L C! pla! i#%ati$F curiozitate intelectuala, interes pentru idei noi vs. o curiozitate
saraca, interese limitateU
6 L C! pla!ul 3alo"ilo"F tendinta de a ree4amina valorile personale, sociale etc vs.
tendinta de a accepta autoritatea si traditiile.
ABA)"%a,ilitat%a
)grea$ilitatea apare ca o dimensiune puternic interpersonala a personalitatii, asemeni
e4traversiei. )specte centrale ale agrea$ilitatii sunt altruismul, cooperarea pe plan
interpersonal, un comportament prosocial si de a6utorare a altora, uneori acestea semnal=nd o
persoana dependenta. Polul opus descrie un comportament dominant si antagonist, egocentric,
competitiv, uneori narcisic, hedonist si antisocial.
*atetele agrea$ilitatii sunt urmatoareleF
)1 L C!$"%#%"%F dispozitia spre un comportament !ncrezator vs. cinism sau
scepticism orientate catre ceilaltiU
)2 L Si!$%"itat% !n e4primarea opiniilor si conduitaF mod sincer, deschis si
ingenios de manifestare vs. tendinta la manipulare rin flatari, minciunaU
)3 L Alt"ui'+F interes activ pentru $inele altora, generozitate vs. centrare pe
propria persoanaU
)# L Bu!a3oi!taF tendinta de a ceda, uita, ierta !n situatii conflictuale vs.
agresivitate, tendinte competitiveU
''
)5 L 9o#%'ti%F modestie, umilinta vs. aroganta, atitudine de superioritateU
)6 L BlI!#%t%F simpatie si preocupare fata de ceilalti vs. duritate, lipsa emotiilor pe
plan interpersonal.
CBCo!6tii!$io-itat%a
-onstiinciozitatea se refera la autocontrol su$ aspectul capacitatii de autoorganizare,
planificarii, !ndeplinirii datoriilor, a vointei si capacitatii de finalizare. -onsttinciozitatea este
un predictor pentru realizarile de valoare din orice profesie. Polul opus se caracterizeaza
printr+o mai scazuta e4actitate !n aplicarea principiilor morale, o maniera usuratica de a
urmari scopurile, de a realiza sarcinile, o oarecare tendinta spre hedonism si un interes
dominant pentru viata se4uala.
*atetele constiinciozitatii sunt urmatoareleF
-1 L Co+p%t%!taF sentimentul de a fi competent, capa$il vs. !ncrederea
redusa !n propriile capacitatiU
-2 L O"#i!%F organizare, claritate, spirit ordonat vs. o autoapreciere scazuta
privind organizarea si modul putin metodic de lucruU
-3 L Si+t al #ato"i%iF responsa$ilitatea asumariiconstiente, principii etice
stricte vs. un comportament supus circumstantelor, !n care e dificil de avut
!ncredereU
-# L Do"i!ta #% "%ali-a"%F nivel de aspiratie !nalt si perseverenta !n realizarea
lui vs. apatie, lene, lipsa am$itieiU
-5 L AutoB#i'$ipli!aF capacitatea de a finaliza in ciuda o$stacolelor vs.
tendinta de a am=na, de descura6areU
-6 L D%li,%"a"%F tendinta de a g=ndi atent !nainte de a actiona vs. tendinte de
a se pripi.
:4 Sta,ilitat%a '$o"u"ilo" Bi) 0i3% #%Ba lu!)ul ti+pului
2c-rae ` -osta :1""(<, cei doi autori cu cel mai mare prestigiu !n masurarea fatetelor
7ig *ive, au detectat !n studiile lor unele legaturi !ntre scorurile 7ig *ive si v=rsta, care pot fi
traduse drept efecte ale !m$atr=nirii asupra structurii de personalitate. &e e4emplu, din
adolescenta t=rzie si p=na la !nceputul maturitatii :adica de la 2( la 3( de ani<, agrea$ilitatea
:)< si constiinciozitatea :-< tind sa creasca, iar nevrotismul :9<, e4troversia :3< si deschiderea
catre e4perienta :0< tind sa descreasca.
)ceste tendinte de usoara modificare si atenuare a scorurilor individuale !n timp
tre$uie avuta !n vedere de specialist !n momentul !n care ela$oreaza strategii de interventie sau
de dezvoltare personala pentru client sau c=nd da feed$acH acestuia.
)dolescenti sau tineri cu scoruri accentuate pe factorii 9, 3 sau 0 ori cu scoruri
scazute pe factorii ) sau - vor fi supusi cu mare pro$a$ilitate unei atenuari a acestor scoruri !n
anii urmatori evaluarii. &ezvoltarea personala ar tre$ui sa mearga asadar !n directia naturala
urmata de evalutia structurii individuale de personalitate si nicidecum invers. Pe de alta parte,
'"
persoanele cu rezultate foarte scazute la factorii 9, 3, 0 sau scoruri elevate la ) sau - ar
tre$ui sa fie preocupate de cum sa traiasca !n echli$ru cu asemenea e4treme care ar putea de
fapt sa devina si mai neo$isnuite in timp.
&e e4emplu o persoana de 23 de ani cu un scor - e4trem de ridicat are mari sanse de a
deveni dependenta de munca, !n conditiile !n care scorul se mai accentueaza :si pro$a$il ca o
va face<. Pe de alta parte, un individ de 2( de ani cu un - scazut are sanse mari sa se
optimizeze si sa devina !n timp mai concentrat asupra scopurilor propuse, mai constiincios si
mai centrat pe o$iective. -a fapt de interes putem mentiona studiile lui JoGard ` JoGard
:1""3<, care demonstreaza ca de e4emplu anga6area chiar si sezoniera a adolescentilor
apropiati de maturitate si a studentilor tinde sa accelereze acest model de dezvoltare.
1a fel tre$uie tratata spre e4emplu si dimensiunea de 9evrotism :9<, de vreme ce un
nevrotism ridicat la v=rsta adolescentei poate fi integrat cu usurinta !n stilul de viata re$el si
contestatar specific acestei v=rste, pe c=nd un scor similar la 35 de ani poate !ngri6ora, iar la
5( de ani poate fi e4presia unei atitudini gresite si a unui stil de relationare interpersonala
neproductiv.
*igura 2 surprinde profilul **+9PR al unui su$iect de se4 masculin, !n v=rsta de 15 ani.
e poate o$serva un profil principial 3W, )+, -+, 9WW, 0+. u$iectul nostru, Ceorge, este
asadar o persoana comunicativa si socia$ila, !nsa nu foarte deschisa spre noutate si nu foarte
originala, cu accente de agresivitate si pozitionari antagonice frecvente, lipsita de
constiinciozitate, ordine si structurare si care are multe gri6i si animata deseori de angoase si
de o an4ietate neo$isnuita. &aca descriem si conte4tul testarii profilul descris anterior !si
dezvaluie cu usurinta toate conotatiile.
Ceorge provine din mediul rural, familia lui fiind o familie cu educatie mai degra$a redusa
dar cu aspiratii !nalte !n ceea ce+l priveste pe el. 3ste !n clasa a noua si a fost trimis la oras
pentru cursurile de liceu. -onfruntat nu neaparat cu rigoarea mai mare, dar cu noutatea
acestor cursuri, a devenit un copil foarte emotiv, !n special !n mediul scolar. 3ste animat de o
frica puternica atunci c=nd este chemat sa raspunda, frica ce se transfera !n general asupra
felului !n care !si rezolva temele si se raporteaza la viitorul sau scolar. @n timpul li$er este
acelasi copil socia$il, 6ucaus si nastrusnic, iar scorurile mici pe constiinciozitate nu ar tre$ui sa
mire !n mod deose$it L pentru un copil de 15 ani.
@n mod cert nimic din cele descrise aici nu sunt semnul unor pro$leme ma6ore de
adaptare si simptomatica descrisa se !nscrie !n mare !n e4pectatiile pe care le avem de la v=rsta
"(
0i)u"a 2 .ro&il FF-E.M. Su%iect de sex masculin4 1) de ani A>eoreB.
&aca !nsa profilul prezentat !n figura 2 ar fi al unei persoane trecute de 3( de ani,
scorul mic pentru scalele ) si -, precum si scorul foarte mare pentru scala 9 ar fi e4presia unor
pro$leme de adaptare. 0 astfel de persoana ar putea fi descrisa ca fiind e4cesiv de asertiva,
chiar agresiva si certareata, ca lipsindu+i structurarea si hotar=rea pentru a duce la capat
proiectele !ncepute si ca fiind animata de accente an4ioase puternice, cu o puternica
posi$ilitate ca acestea sa e4prime structuri psihice puternic maladaptative.
:1 P"o5ilu"i $o!'a$"at% 4! p'i(olo)i%* $o!3%"tit% 4! '$o"u"i 5a$to"ial%
In a6utor considera$il !n interpretarea profilelor 7ig *ive, este reprezentat de
compararea structurii persoanei evaluate cu strctura ideala a unui profil consacrat !n psihologie.
In profil, sau tematica, asa cum vom folosi termenul, !n consonanta cu JoGard ` JoGard
:1""3<, este o caracteristica individuala care poate fi atri$uit efectului com$inat a doua sau mai
multe caracteristici primare. 0 tematica este o matrice caracteristica a personalitatii care
reflecta efectul com$inat a doua sau mai multe scoruri 7ig *ive. In plus :W< indica un scor
peste 55, un minus :+< indica un scor su$ #5, iar o litera fara plus sau minus indica un scor intre
#5 si 55.
34ista la ora actuala mai multe legaturi !ntre factorii 7ig *ive si alte tematici clasice !n
psihologie, at=t !n zona orientarii vocationale, c=t si !n zona psihodiagnosticului, a stilurilor de
conducere, a stilurilor conflictuale etc. 2a6oritatea acestor legaturi sunt pro$ate la nivel
empiric, unele sunt !nsa doar speculative. /om !ncerca sa prezentam !n ta$elul 1 o parte din
cele mai cunoscute si folositoare astfel de intersectii teoretice.
"1
Ta,%lul 1 .ntersectii !ntre scorurile 7ig *ive si alte modele teoretice consacrate !n psihologie
2odel teoretic M aria de
acoperire
8ematica corurile 7ig *ive
til de conducere /izionar 0W, )+
-atalizator 0W, )W
5ezolvator 0+, -+
8raditionalist 0+, -W
Je4agonul Jolland 5ealist 0+, )+
.nvestigativ 3+, 0W, -+
)rtistic 9W, 3W, 0W, )+, -+
ocial 9+, 3W, )W
@ntreprinzator 3W, )+, -W
-onventional 3+, 0+, )W, -W
til conflictual 9egociator 9, 3 :W<, ), - :+<
)gresiv 9W, 3W, )+, -W
u$misiv 9+, 3+, )W, -+
3vitant 9W, 3+, -+
til de !nvatare @n clasa 9W, 3+
8utoriat 9W, 3W
Prin corespondenta 9+, 3+
.ndependent 9+, 3W
til decizional )utocrat 9W, 0+, )+, -W
7irocrat 9+, -W
&iplomat 9+, ), -+
-onsensual 9W, 3W, )W, -
34emple de cariere .ntreprinzatorM om de afaceri 3W, 0W, ), -W
)sistent de z$or 9W, 3W, 0W
8rainer 9:W<, 3W, 0, )W, -
)gent de v=nzari 9+, 3W, 0, ), -W
0 mare parte din aceste profile au fost ela$orate pe marginea unor studii de caz. )sa
se face ca unele dintre ele sunt cu usurinta e4plica$ile si ar putea fi chiar rezultatul
reprezentarilor sociale si e4presia e4perientei profesionale a unui psiholog, pe c=nd altele sunt
dificil de 6ustificat !n afara unei consideratii aprofundate.
3ste usor de !nteles si de acceptat $unaoara de ce un lider traditionalist are o deschidere mica
spre noutate, un comportament conventional si o constiinciozitate marita, cu accente pe
norma, regula, ordine. 3ste mai greu de !nteles de ce un stil deconfruntare evitant, pe l=nga
introversiune si lipsa constiinciozitatii !n atingerea propriilor scopuri, tre$uie sa fie de
asemenea caracterizat de un nevrotism sporit. 3ste de asemenea usor de !nteles de ce o
persoana cu !nclinatii artistice este e4traverta, cu accente neurotice, deschisa spre e4periente
variate si mai ales noi si nu neaparat animata de constiinciozitate. 3ste mai greu de !nteles
motivul pentru care !nclinatiile artistice sunt caracterizate de o$icei de un scor scazut la
agrea$ilitate.
"2
&orim sa atragem atentia asupra faptului ca cele cinci concepte pe care se $azeaza
modelul 7ig *ive sunt e4trem de intuitive, iar practicianul va o$serva ca este foarte facil sa
emita 6udecati profesionale $ine fundamentate teoretic chiar si !n afara profilelor schitate
anterior. &e e4emplu, este de la sine !nteles ca un scor 3W semnifica e4traversiune, care se
poate traduce !n conte4tul stilurilor de !nvatare ca preferinta pentru cooperare, pentru
socializare, pentru interactiune !n clasa sau cu persoana care transmite cunostintele. -uplat cu
un nevrotism accentuat un astfel de profil aduce cu sine pericolul ca su$iectul sa fie prea
activ, sa !i deran6eze pe ceilalti colegi, sa fie superficial si sa dea fr=u primului impuls !n
rezolvarea unei pro$leme sau !n oferirea unui raspuns, ceea ce de $una seama ca recomanda
un astfel de profil pentru tutoriat si !nvatare unul+la+unul si nu pentru transmiterea de
cunostinte !n cadrul unei clase. i asa s+a a6uns la descrierea profilului pentru stilul de !nvatare
tutoriat.
3ste !nsa important de retinut ca trainingurile speciale care se fac pentru profesionistii
care folosesc !n diferite medii organizatorice sau arii conceptuale modelul 7ig *ive
particularizeaza profilele si remarca diferente su$tile !ntre ele, care pot fi interpretate activ si
cu mare succes de psiholog !n practica.
=2! .ongruena i di1ergena trasaturilor ;ig (i1e a doua persoane
-=nd se analizeaza distri$utia scorurilor 7ig *ive ale unei echipe, specialistul tre$uie
sa ia !n calcul cel putin doi factori. @n primul r=nd, este necesara o analiza a elementelor unice
ale situatiei echipei L pozitia geografica, politicile, maturitatea productiei, mediul competitiv,
moralul capitalului uman. @n al doilea rand, specialistul este nevoit sa ia !n calcul $eneficiile
naturale si o$stacolele care acompaniaza o echipa, in mod tipic, cu incarcaturi mari asupra
unei trasaturi, sau cu incarcaturi duale, in care o echipa prezinta mai multe grupuri intr+o
dimensiune, cum ar fi patru mem$ri care sunt mai mult e4trovertiti si patru care sunt mai mult
introvertiti. -and o echipa in intregime sau o parte mare din ea se regaseste intr+o zona a unei
dimensiuni, cum ar fi ca toti :sau ma6oritatea< sa fie e4trovertiti, specialistii se refera la
situatie ca descriind o congruenta de trasaturi, sau omogenitate de trasaturi.
9ici congruenta de trasaturi si nici diversitatea de trasaturi nu este, !n sine, un lucru $un
sau rau. 8oti mem$rii echipei care au scoruri congruente de e4troversiune, de e4emplu, pot fi
at=t un plus c=t si un minus pentru performanta grupului respectiv.
8a$elul 2 de mai 6os listeaza o parte din efectele tipice ale congruentei si ale diversitatii
de trasaturi pentru toate cele cinci dimensiuni ale 7ig *ive. 3fectele pozitive si negative ale
co+e4istentei unor scoruri congruente sau divergente !n dimensiunile 7ig *ive pot fi folosite de
specialist !n activitatea sa, atunci c=nd lucreaza pentru dezvoltarea personala, !n consiliere si
consultanta, !n selectie de personal, !n orientarea vocationala si de cariera sau mai ales !n
optimizarea grupurilor. &esi efectele descrise aici pot suferi unele alterari si cu siguranta pot fi
detaliate mult peste cele indicate !n spatiul restr=ns aflat aici la dispozitie, !n cele mai multe
cazuri ele vor fi recunoscute de specialist e4act !n forma indicata anterior, cu minime
variatiuni.
"3
Ta,%lul 2 3fectele congruenteiM divergenei scorurilor 7ig *ive
Dimensiune Efecte
Ambele
scoruri
+
Ambele
scoruri
=
Ambele
scoruri
-
Un scor +
i unul =
Un scor -
i unul =
Un scor +
i unul-
N, Nevrotism
pozitive nimic nu
scap
ateniei
foarte
temperat
fr stres + admir
controlul lui =
= admir
echilibrul lui
=
- furnizeaz
stabilitate
pentru +
negative stres mare consider
stabilitatea a
fi inevitabil
i etern
echipa
poate
pierde
aluzii
importante
= se poate
plictisi de
reaciile lui
nevoile lui
pot s nu fie
eprimate
+ este vzut
ca fiind lipsit
de control
+ este vzut
ca nepstor
!, !traversie
pozitive multi
prieteni
echilibru intre
grup si
singuratate
relatii
apropiate
+ este atras
de echilibrul
lui =
= il va
desocializa
pe -
+ se descurca
cu relatiile la
fel cum
-munceste
negative timp scurt
pentru
reflectie
doreste mai
multa
comunicare
sau mai
multa
introversiune
comunicare
inadecvata
= doreste ca
+ sa fie mai
gri"uliu cu
informatiile
personale
= este
nerabdator
de a-i citi
gandurile lui
#o
+ este vazut
ca
superficial$
-este
perceput ca
tem%ndu-
&, 'eschidere
spre eperiente
pozitive le place sa
viseze
impreuna
mult bun simt respect pentru
epertiza
= il mentine
pe + cu
picioarele pe
pamant
= respecta
stabilitatea
lui -
echilibreaz
a visele cu
realitatea
negative nu se atnge
niciodata
eficienta
nu eista
puncte
competitive
rigiditate in
ceea ce
priveste
perspectivele
de viitor
= respinge
inclinarea
catre risc a lui
+
= respinge
lipsa
capacitatii de
visare a lui -
- este vazut
ca fiind
plictisitor$ +
este vazut ca
fiind un
visator
(, (greabilitate
pozitive legaturi
puternice
decizii bune
)n situatii
conflictuale
respect pentru
spiritul de
luptator
= va schita
nevoile lui +
= il a"uta pe -
sa vada
nevoile
celorlalti
lupta eterna
de a echilibra
interesele
individuale si
pe cele ale
grupului
negative prea
dependenti
unii de altii
se implica in
politica
echipa
a"unge sa
lupte
constant cu
cineva
= este
nelinistit de
tentinda de a
fi martir al lui
-
= este
nelinistit de
rigiditatea lui
-
+ este
desconsidera
t, - este
respins
*, *onstiinciozitate pozitive realizari
mari
echilibru intre
munca si
placere
spontaneitate
si descoperire
= il a"uta pe +
sa se
relaeze
= il a"uta pe -
sa-si atinga
scopurile
- manevreaza
bine
perioadele de
criza, +
castiga
campania
negative slaba
construire a
relatiei
nimeni nu
doreste sa
a"unga in varf
)ntotdeaun
a fara timp
si fara bani
= se simte
constr%ns
de +
= respinge
tendinta lui -
de a seca
resursele
se afla
)ntotdeauna )n
conflict privind
raportul cost-
beneficiu
:2 0olo'i"%a Bi) 0i3% 4! $o!'ili%"% 'i p'i(ot%"api%
7ig *ive poate fi un model e4trem de util !n domeniul consilierii psihologice si al
psihoterapiei. 9efiind un chestionar clinic, nu va putea fi utilizat cu scopul de a pune un
diagnostic !n sensul de a !ncadra su$iectul !ntr+o categorie nosologica de tip &2 sai .-&.
3l poate furniza !nsa informatii despre structura de ansam$lu a personalitatii su$iectului
evaluat, informatii e4trem de utile pentru precizarea unui diagnostic si pentru ca
psihoteraputul sau consilierul sa poata lua unele decizii pertinente privind directionarea
procesului de interventie.
"#
)stfel, consilierul sau psihoterapeutul pot avea acces la o !ntelegere adecvata a cazului,
!n sensul de putea preciza factorii determinanti interni care stau la $aza aparitiei unor
manifestari disfunctionale. 2a6oritatea cazuisticii care apeleaza !n practica privata la servicii
de consiliere, psihoterapie sau optimizare personala nu poate fi su$scrisa unor categorii
nosologice psihiatrice, acuzele ma6oritare fiind legate deF dificultati emotionale, dificultati de
relationare sociala, dificultati de adaptare profesionala, o reactivitate e4acer$ata la stres. )sa
cum afirmam !n r=ndurile de mai sus, cunoasterea structurii personalitatii su$iectului ne poate
permite !n primul r=nd !ntelegerea cazului, a determinantilor interni, a factorilor cauzali de tip
predispozanti, a vulnera$ilitatilor si resurselor pentru schim$are ale su$iectului. @n cel de+al
doilea r=nd, o !ntelegere adecvata a cazului poate ghida interventia consilierului sau
psihoterapeutului, el se poate orienta !n functie de principalele vulnera$ilitati si resurse ale
clientului. &e e4emplu, orientarea introverta a su$iectului poate determina cresterea
vulnera$ilitatii acestuia la actiunea unor factori de !ntretinere sau precipitanti care tin de
mediul sau social si poate reduce importanta sau utilitatea unor factori cum ar fi suportul
social. @ntr+un astfel de caz, psihoterapeutul se poate centra mai degra$a pe valorificarea
resurselor interne, intrinseci ale su$iectului sau pe dezvoltarea a$ilitatilor de relationare ale
acestuia.
In alt e4emplu poate fi cazul unui client la care am putut constata urmatoarea
configuratie a celor cinci factori 7ig *iveF 9WW, 3V, 0WW, )V, -+. u$iectul vine la consiliere
acuz=nd manifestari de an4ietate de intensitate mare, tul$urari de somn, pertur$ari ale
relatiilor sociale si scaderea eficientei pe plan profesional. u$iectul este a$solvent al unei
facultati cu profil artistic, are interese si preocupari artistice si de apro4imativ zece ani
lucreaza !nr+un domeniu comercial competitiv, domeniu av=nd legaturi minimale cu cel
artistic. &e mentionat ca su$iectul a avut pe parcursul acestor ani realizari profesionale de
e4ceptie.
-unoasterea structurii sale de personalitate este e4trem de importanta !n !ntelegerea
cazului. -onfiguratia celor 3 scoruri e4treme :9, 0, -<, !mpreuna cu interesele si preocuparile
su$iectului pro$eaza o structura creativa, artistica, dovada fiind si realizarile sale profesionale.
Putem afirma ca principala vulnera$ilitate a su$iectului tine de nivelul !nalt de 9evrotism si
principala resursa de factorul &eschidere spre e4perienta. @n conte4tul evolutiei profesionale a
su$iectului, scorul scazut la -onstiinciozitate a devenit de asemenea o vulnera$ilitate. 2ediul
!n care !si desfasoara activitatea su$iectul este unul foarte solicitant !n sens de munca
ordonata, respectarea unor termene stricte, presiune de timp, competitie etc, aspecte care nu
sunt structurale su$iectului :tin de factorul -<. 3l a fost !n acest mod o$ligat la o
suprasolicitare !ndelungata, care a favorizat manifestarea !n sens negativ a insta$ilitatii
emotionale.
-umul=nd aceste informatii putem desprinde c=teva directii de interventie. @n primul
r=nd sarcina terapeutului va fi aceea de a lucra cu su$iectul asupra controlului emotional,
asupra do$=ndirii unui relativ echili$ru, asupra e4perientelor care au stucturat respectivul
dezechili$ru. -onstruirea unor deprinderi de lucru ordonat si sustinut poate fi de asemenea
"5
utila pentru client. Pro$a$il cel mai important !ntr+un astfel de caz ar fi sondarea posi$ilitatilor
su$iectului de a+si reinvesti eforturile, de a se reorienta catre un domeniu !n care resursele sale
creative sunt solicitate !n masura mult mai mare, eventual un domeniu artistic.
:8 0olo'i"%a Bi) 0i3% 4! +u!$a #% "%'u"'% u+a!%
@n domeniul resurselor umane 7ig *ive poate fi utilizat pentru a raspunde la cel putin
trei nevoi specificeF :a< selectia de personal, :$< orientarea si consilierea !n dezvoltarea carierei
si :c< evaluarea si echili$rarea echipelor de lucru. @n toate cele trei situatii se impune cu
necesitate o analiza si o cunoastere adecvata a criteriilor vizate.
A Utili-a"i 4! '%l%$tia #% p%"'o!al
@n domeniul selectiei de personal este $inecunoscuta valoarea varia$ilelor de
personalitate !n calitate de predictori pentru eficienta diferentiata pe anumite posturi, motiv
pentru care nu insistam asupra acestui aspect. 34ista un avertisment de natura etica ce tre$uie
e4primat !n acest conte4t si care vizeaza cerinta de a nu discrimina su$iectii folosind drept
criteriu structura de personalitate, !n mod similar cu cerinta de a nu discrimina su$iectii
folosind drept criteriu v=rsta sau se4ul. )cesta este unul dintre motivele principale pentru care
psihologul evaluator va face mai degra$a recomandari privind selectia dec=t sa ia decizii de
selectie. @n fond, selectia de personal este un demers prin care este ientificata persoana care
poate garanta o eficienta ma4ima pe un post sau !ntr+o activitate specifica iar la determinarea
acestei eficiente contri$uie varia$ile multiple, dintre care multe nu tin de personalitate, cum ar
fi cunostintele, e4perienta, aptitudinile, motivatia. 5eamintim faptul ca aceleasi rezultate pe
plan profesional pot fi o$tinute pe cai diferite de persoane cu structuri de personalitate diferite.
3ste important de mentionat si faptul ca 7ig *ive poate fi util pentru selectia
personalului cu functii manageriale sau cu functii e4ecutive ce presupun un nivel relativ !nalt
de responsa$ilitate si comple4itate. Pentru posturile e4ecutive simple, cu activitate
caracterizata prin comple4itate scazuta, varia$ilele de personalitate nu constituie !n mod
necesar predictori utili.
3ste interesant de mentionat ca teoria 7ig *ive poate fi folosita cu rezultate foarte
$une ca ad6uvant !n analiza muncii, pentru partea care se concentreaza pe specificatiile
postului din punct de vedere personologic si al aptitudinilor interpersonale. @n selectarea
anga6atilor, fie pentru o noua anga6are fie pentru o noua pozitie !n organizatie, profilul 7ig *ive
poate capta compunerea unica a trasaturilor unei anumite ocupatii.
&esigur, pentru unele ocupatii sau pozitii !n organizatie nu reies trasaturi unice.
)ceasta situatie nefericita si deloc neo$isnuita se poate datora la cel pusin doua conditii.
:a< 3ste posi$il ca scorurile unui esantion de anga6ati de pe respectiva pozitie sa ai$a
aceeasi medie cu populatia generala, fara sa fie asadar posi$il a se remarca fatete deose$ite ce
ar recomanda o persoana pentru ocuparea respectivei pozitii.
:$< Pe de alta parte este posi$il ca media scorurilor esantionului de su$iecti evaluati sa
"6
fie semnificativ diferita de medie, suger=nd o dimensiune critica, !nsa dispersia scorurilor sa
fie prea mare pentru a putea contura coerent scorul la care dimensiunea are nivelul necesar
pentru a promite performanta !n munca din partea respectivului anga6at.
0ricum, multe ocupatii sunt caracterizate de scoruri ale trasaturilor unice, scoruri care
difera su$stantial de populatia normala. .n acest caz, o persoana poate compara scorurile
o$tinute de un individ cu scorurile ocupatiei sau postului respectiv, ela$orate !n demersul de
analiza a muncii, pentru a determina gradul de potrivire intre individ si locul de munca.
.ata c=teva e4emple de locuri de munca cu un profil diferit de normaF asistent de z$or
:9W, 3W, 0W<, medic de familie :9+, 0W, )W, -+<, agent de v=nzari :3W, -W<, consultant
organizational :0W<
B Utili-a"i 4! $o!'ulta!ta 4! $a"i%"a
7ig *ive poate fi folosit !n consultanta si !ndrumarea !n cariera, independent de
e4istenta unui profil ocupational sau a unui profil al postului respectiv. @n aceste conditii este
de $una seama important ca situatia sa fie tratata drept o situatie de consultanta, $az=ndu+se
pe analiza compati$ilitatii dintre situatie si persoana si nu pe aplicarea unor scheme pre+
calculate, oric=t de $ine fundamentate statistic ar fi acestea.
In caz elocvent !n acest sens este cel descris de JoGard ` JoGard :1""3<, !n care
clientul este JenrK, un producator independent pentru o televiziune cu profil sportiv, o
persoana cu succes !n afaceri !nsa nefericita cu situatia sa generala. Profilul 7ig *ive al lui
JenrK a fost sta$ilit ca fiind 9W, 3W, 0+, ), -W. 9emultumirea lui JenrK referitoare la slu6$a
lui s+a accentuat dramatic !n momentul !n care a !nceput sa se confrunte cu o insomnie cronicaF
indiferent c=t de epuizat era dupa 12 ore de munca intensa, nu putea adormi p=na la cinci sau
sase dimineata, iar atunci era de o$icei de6a timpul sa se trezeasca. Pro$lema ma6ora a lui
JenrK era !nsa faptul ca, pe de alta parte, era $un in ceea ce facea, fiind recunoscut !n
comunitate ca atare si !n plus iu$ea sportul, care era mai mult dec=t o simpla activitate pentru
el. -heia pentru a intelege pro$lema ocupationala a lui JenrK au fost scorul sau 9W. corurile
lui la celelate patru dimensiuni se potriveau perfect pentru slu6$a sa, dar productia de emisiuni
sport cu transmisiune directa, si !n mod deose$it specializarea lui, care era $aschetul, un 6oc
rapid si alert, cu dese schim$ari de situatie, nu se potriveau cu o personalitate reactiva si
nevrotica. Producatorul din spatele scenei tre$uie sa fie, in mare parte, energic, sa
monitorizeze calm toate camerele si sa dea instructiuni calme pentru a ghida procesul de
realizare al spectacolului. 5eactivitatea lui mare intr+un mediu stresant cu nici o posi$ilitate
de a gresi era o reteta pentru nefericire. &e atunci el s+a mutat de la producerea de emisiuni
sport live la producerea de documentare despre sport, in care el poate sa editeze materialul
fara stresul transmisiunii directe. Pe langa aceasta, el a inceput sa lucreze la diploma de
masterat in tudii 3uropene, deoarece el spera sa se specializeze in documentarele de
televiziune ale culturii europene, inclusiv sporturile, desigur.
"%
C Utili-a"i 4! opti+i-a"%a %$(ip%lo"
-ei mai multi practicieni !n resurse umane care au si un fundament teoretic !n
psihometrie au adptat si folosit e4tensiv voca$ularul personalitatii ca unealta in diagnosticul
vietii grupurilor si !n lucrul lor cu echipele.
Prin prezentarea unui voca$ular comun mem$rilor unei echipe, un consultant
pozitionat ca facilitator sau dezvoltator este capa$il sa identifice si sa discute punctele tari si
punctele sla$e ale echipei, in mod constructiv, fara a genera reactanta sau rezistenta si
$eneficiind de inputuri structurate si standardizate, pe $aza respectivei semantici comune, din
partea tuturor mem$rilor echipei.
2odelele personalitatii, pe care consultantii si trainerii si+au $azat voca$ularul, variaza
foarte mult. 2ai toate marile chestionare de personalitate au aplicatii e4tensive !n ceea ce
priveste echipeleU cazurile cele mai validate sunt cele ale -P., 278., P5*, 930+P.+5, *.50+
7 etc. )sadar, nu este de mirare ca, !mpreuna cu aceasta a$undenta de modele practice, e4ista
deopotriv de multa confuzie. 2odelul 7ig *ive este cu siguranta cel mai validat model
e4plicativ al personologiei ultimilor 2( de ani, fiind ca urmare din ce !n ce mai apreciat si
!m$ratisat de consultanti si traineri, nu ca o alta metafora sau un alt model, ci mai degra$a ca
un fundament spre
care pot fi simplificate toate celelalte modele si tipologii folosite de ei !n mod traditional.
/om !ncerca !n continuare sa prezentam aplicatii ale 7ig *ive at=t !n lucrul cu diade,
c=t si !n lucrul cu echipe mai voluminoase. &esi termenul de >echipa? sugereaza !n mod tacit
un numar de cel putin 3+# persoane, o parte semnificativa a echpelor din viata noastra sunt de
fapt diade, fiind compuse din doar doua persoane. 3ste cazul vietii de familie, prieteniei,
diadelor sef+su$ordonat etc.
Pentru a asista la identificarea asemanarilor si diferentelor intre mem$ri echipei,
JoGard ` JoGard :1""3< au conceput un ta$el in care consultantul tre$uie !nainte de orice sa
afiseze scorurile mem$rilor. Pentru echipele de doua persoane, pur si simplu tre$uiesc plasate
initialele indivizilor in casuta care reprezinta scorurile fiecaruia pentru fiecare din cele cinci
dimensiuni.
8a$elul 3 vizualizeaza aceasta simpla si foarte eficienta tehnica de constientizare a
situatiei, pentru un prim studiu de caz reprodus chiar dupa JoGard ` JoGard :1""3<. 3ste
cazul a doi sefi de sectie, andK :< si JarveK :J<, egali din punctul de vedere al
organigramei, care lucreaza !n aceeasi locatie cu doua compartimente si raporteaza unui vice
presedinte e4ecutiv intr+o alta locatie. )t=t andK c=t si JarveK administraza fiecare o sectie
a unei instututii de productie manuala a automo$ilelor. *iecare sectie are departamentul ei de
productie, !nsa fiind plasate la aceeasi locatie, cele doua sectii impart departamentele de
spri6in + resursele umane, achizitiile, utilizarea materialelor, depozitul etc. )sadar, cei doi
manageri tre$uie sa coopereze unul cu altul !n administrarea departamentelor de spri6in.
ectia lui andK are vanzari mai mari, dar un spatiu mai mic, in timp ce sectia lui JarveK are
vanzari mai mici chiar daca are un spatiu mai mare. JarveK o acuza pe andK de micsorarea
"'
profiturilor prin cheltuieli inutile, iar andK riposteaza acuz=ndu+l pe JarveK ca limiteaza
dezvoltarea prin controale e4cesive.
Ta,%lul /. chema de lucru pentru o$iectivizarea interactiunii profilurilor 7ig *ive !n diade
cor mediu :V< cor mare :W<
9 :9evrotism< +
3 :34traversiune< +
0 :&eschidere< J
) :)grea$ilitate< +
- :-onstiinciozitate<
-heia dinamicii acestei relatii sunt scorurile mari ale lui andK pe dimensiunea
deschiderii catre e4periente :0W< si scorurile moderate pe dimensiunea de constiinciozitate
:-+<, acestea doua dimensiuni interaction=nd cu scorurile complet opuse ale lui JarveK :0+ si
-W<. )sadar andK este o persoana creativa, e4ploratoare, adapta$ila, dispusa sa !ncerce tot
timpul noi metode inovatoare, dar care din pacate de multe ori negli6eaza fundamentul si
lucrurile de $aza ce privesc organizarea. 1asa deseori proiectele la 6umatate, investitiile
neterminate, initiativele neconcretizate si !n mod etern are de+a face cu lipsa de structura si de
organizare a propriei munci. JarveK este, pe de alta parte un conservator, lipsit de deschidere
spre nou, !nsa foarte organizat, constiincios, care este a4at pe eficientizarea situatiei actuale
fara a !ncerca inovatii si care nu vede niciodata oportunitatile de schim$are si dezvoltare.
)cesti doi manageri pot invata unul de la altul. Poate ca ei ar putea institui o regula pe care sa
o aplice o data pe luna, un moment !n care sunt de acord sa seasculte unul pe celalalt, de tipul
]Pun !n aplicare o sugestie data de tine si tu faci la fel cu o sugestie data de mine].
8a$elul # prezinta un caz interesant din e4perienta noastra, cazul a doi manageri, de
data aceasta !ntr+o relatie de su$ordonare si nu de parteneriat. 2arian :2< este directorul unei
companii medii care importa tehnica de calcul si echipamente de $irotica, care vinde at=t catre
mari corporatii cu necesitati ma6ore de dezvoltare, c=t si catre clienti mai mici. 2arian are o
structura de personalitate descrisa de scorurile 9+, 3V, 0+, )+, -W. 1aurentiu :1< este seful
diviziei dedicate clientilor medii si mici, o divizie care sta la marginea profita$ilitatii, chiar
daca organizatia !n ansam$lu functioneaza foarte $ine si este foarte profita$ila. 1aurentiu este
descris de scorurile 9W, 3W, 0W, )+, -+.
5elatia dintre cei doi devine din ce !n ce mai putin constructiva, de vreme ce 2arian !l
atentioneaza !n mod frecvent pe 1aurentiu, at=t !n discutiile personale c=t si !n !nt=lnirile de
management, pentru ca departamentul sau este singurul neprofita$il din !ntreaga organizatie si
pentru ca !n mod sistematic nu reuseste sa atinga o$iectivele de atragere de noi clienti si, !n
ultima instanta, o$iectivele de v=nzari. 1aurentiu a devenit defensiv, reactiv si se simte
persecutat si ne!nteles, !n conditiile !n care el este convins L si si+a e4primat aceasta convingere
argumentat si !n mod repetat L ca situatia actuala a pietei interzice marHetingului produselor
importate de ei spre utilizatorii casnici sau spre firmele mai mici. -ostul aparaturii este destul
cor mic :+<
, J +
, J +
+
, J +
+ J
""
de mare si, desi optimizeaza chiar cea mai mica afacere si se amortizeaza !n doar 2+3 ani,
starea actuala a economiei nu permite managerilor de mici firme sa g=ndeasca altfel dec=t pe
termen foarte scurt. )t=t 2arian c=t si 1aurentiu sunt din ce !n ce mai iritati de situatie si este
posi$ia !n scurt timp pierderea lui 1aurentiu, care este unul dintre cei mai vechi oameni din
organizatie, prezent !n ea de la !nceputuri si care a avut un aport decisiv !n constructia ei timp
de ani $uni.
Ta,%lul 4 3videntierea scorurilor 7ig *ive pentru o diada compusa din doi manageri !n
relatie de su$ordonare
cor mediu :V< cor mare :W<
+ 1
2 1
+ 1
+ +
+ 2
-heia pentru !ntelegerea relatiei dintre 2arian si 1aurentiu sunt scorurile 3W, 0W, -+
ale lui 1aurentiu, cuplate cu scoruriler 3V, 0+, -W ale lui 2arian. 1aurentiu este o persoana cu
deschidere mare spre noutate, creativa si dispusa sa e4perimenteze noi solutii, !nsa este marcat
de un scor scazut pe dimensiunea de contiinciozitate, ceea ce !l descrie ca fiind nestrucurat,
neorganizat, cu pro$leme !n finalizarea proiectelor. 3ste de asemenea caracterizat de un scor
superior pe scala de e4traversiune, ceea ce !l descrie drept un individ comunicativ i socia$il.
)sadar, 1aureniu este un e4plorator creativ i comunicativ dar nestructurat. 2arian, pe de
alta parte, este un a4at pe prezervarea status Yuo+ului, si pe consolidarea constructiei actuale si
nu pe crearea de noi o$iective sau proceduri. 3ste am$ivert, ceea ce spune ca are
comportamente moderate !n comunicare si socia$ilitate, !nsa este puternic structurat si
ordonat. -onsidera ca succesul sau !n afaceri se datoreaza nu creativitatii sau originalitatii, ci
spiritului sau organizatoric, pecare este dispus sa parieze !n continuare. )sadar, 2arian este un
conservator moderat de comunicativ si concentrat pe rezultate.
&iferenele !n dimensiunea de e4traversiune au fcut ca argumentele lui 1aurentiu sa
fie e4primate !n repetate r=nduri, din ce !n ce mai colorat si mai asertiv, pe c=nd convingerile
lui 2arian sa nu transpara cu aceeasi acuratete si putere de persuasiune, de vreme ce
1aurentiu nu le+a !nteles niciodata ca atare.
)ceste pro$leme de comunicare sunt ahgravate de asemenea de doua situatiiF
diferentele !n scorurile dimensiunii de nevreotism si asemanarea periculoasa !n scorurile
dimensiunii de agrea$ilitate. 9evrotismul scazut :9+< al lui 2arian !l face pe acesta sa fie !n
largul sau, calm, sa prefere e4plicatiile optimiste si sa ai$a un timp la lung de reactie, chiar !n
cazul unor amenintari sau neplaceri. )ceasta situatie !l face mai degra$a tolerant la eternele
esecuri ale lui 2arian si la nemultumirile si agresivitatea din ce mai vizi$ile ale acestuia.
2arian, pe de alta parte este caracterizat de un scor elevat pe dimensiunea de nevrotism :9W<,
fiind asadar animat de tensiune si !ngri6orare, de o$iceiul de a se enerva repede, de a genera
e4plicatii mai degra$a pesimiste si de a avea timpi de reactie scazuti si un comportament
cor mic :+<
9 :9evrotism< 2
3 :34traversiune< +
0 :&eschidere< 2
) :)grea$ilitate< 2, 1
- :-onstiinciozitate< 1
1((
e4ploziv, care, cuplat cu e4traversiunea sau accentuata, face sa devina din ce !n ce mai agresiv
!n discutii si de asemenea din ce !n ce mai defensiv si mai convins ca cineva are ceva cu el si
ca este o$iectul unei conspiratii.
ituatia este de fapt agravata si de similaritate !n scorurile de agrea$ilitate, care din
pacate sunt foarte scazute pentru am$ii indivizi :)+<. )m$ii sunt mai mult intersati de propriile
nevoi, o$iective si viziuni, am$ii doresc si cauta activ recunoasterea pentru propria persoana si
pentru propriile idei, am$ii doresc sa fie !n prim plan si nu concep sa piarda o confruntare si,
din pacate, am$ii considera $ine venite conflictele.
)sadar, avem de+a face pe de o parte cu un conservator moderat de comunicativ,
concentrat pe rezultate, care a construit o afacere prin structura si organizare si care vrea sa o
mentina !n actuala situatie de recesiune economica si, pe de alta parte, cu un e4plorator creativ
si comunicativ dar nestructurat, care este ideal pentru a identifica oportunitati de dezvoltare
!ntr+un mediu tur$ulent sau !n situatii de e4pansiune economica. )m$ii acesti indivizi sunt
dispusi spre confruntare si conflict, unul din ei este nevrotic si celalalt necomunicatv.
Pro$a$il ca ma6oritatea pro$lemelor s+ar putea rezolva daca 2arian ar gasi mai mult
timp pentru a discuta cu 1aurentiu, at=t pentru a e4prima mai clar propria viziune asupra
lucrurilor, c=t si pentru a atenua frustrarea lui 1aurentiu si pentru a+l o$liga pe acesta sa se
concentreze asupra structurii, a lucrurilor ma6ore si asupra finalizarii proiectelor demarate.
@n analizarea scorurilor mem$rilor unei echipe mai voluminoase, specialistul are doua
alternativeF fie sa plaseze identificatorul tuturor mem$rilor echipei :initialele, sau, pentru
anonimi, numerele de identificare< !n casutele potrivite, sau pur si simplu sa afiseze distri$utia
scorurilor prin desemnarea numarului mem$rilor echipei care au avut scoruri in fiecare dintre
cele trei casute ale fiecarei dimensiuni.
Ta,%lul 1 tudiu de caz pentru o echipa de 1( persoane
cor mediu :V< cor mare :W<
1( +
9 :9evrotism< +
3 :34traversiune< 1
0 :&eschidere< "
) :)grea$ilitate< "
- :-onstiinciozitate< +
8a$elul 5 cuprinde un studiu de caz realizat de JoGard ` JoGard :1""3< pentru o
echipa de management de 1( persoane, care are un istoric plin de succese !n managementul
crizelor, implic=nd inclusiv eforturi de organizare impresionante, cum ar fi mutarea unei
fa$rici !ntregi !n alta locatie !n doar %2 de ore. &esi !n trecutul nu foarte !ndepartat organizatia
a fost privita ca o corporatie de succes, acum este !n deriva, semnal=nd o fluctuatie de
personal foarte mare, cuplata cu a$senteism foarte mare si cu o ne!ncredere generalizata a
anga6atilor !n $unele intentii ale managementului.
cor mic :+<
' 1
+ 1
1 +
1 "
1(1
1a o analiza a situatiei relevate !n ta$elul 5 devine evident ca aceasta echipa de
management pare sa fie compusa din zece clone. -u doua e4ceptii, toti au acelasi profil.
ingura persoana care are un scor mare la dimensiunea de deschidere spre e4perienta :0W<,
care este asadar singura persoana cu o capacitate considera$ila de a genera idei noi si
originale, este totodata si singura persoana introvertita :3+<, astfel incat ideile sale tind sa nu
fie e4primate si comunicate celorlalti.
)ceasta echipa ere nevoie disperata de a identifica un numar de mem$ri ai
organizatiei, care sa functioneze drept consultanti interni. )cestia ar tre$ui sa fie caracterizati
de cu scoruri 0W, )W, si -+, fiind asadar originali si neconventionali, centrati pe armonizare si
spre evitarea conflictelor, eferfescenti !n idei si fara o necesitate prea mare de organizare a
acestora. Crupul de consultanti ar tre$ui sa participe la toate !nt=lnirile echipei manageriale si
sa !ncerce sa+i convinga pe manageri sa ia !n calcul alternative via$ile pentru practicile lor
manageriale curente.
In e4emplu alternativ, din e4perienta noastra este echipa descrisa !n ta$elul 6. 34trem
de tipic pentru domeniul pu$licitatii !n care aceasta echipa de lucru activeaza, !nt=lnirile
echipei sunt zgomotoase si competitive, cu o cantitate mare de informatie produsa si
diseminata, !nsa cu remarca$il de putine pauze, clarificari sau momente de structurare si
concluzionare. e genereaza multe idei, de o$icei !n sedinte de $rainstorming mai mult sau
mai putin spontane, !nsa cea mai mare parte a ideilor sunt pierdute, de vreme ce nimeni nu
face nici cea mai vaga !ncearcare de a le retine. &eseori !n aceste sedinte critica devine
agresiva si apar tensiuni puternice, care degenereaza uneori !n amenintari si !ncercari de
intimidare.
Ta,%lul 2 3chipa de ' persoane din domeniul pu$licitatii
cor mediu :V< cor mare :W<
9 :9evrotism< 1
3 :34traversiune< +
0 :&eschidere< +
) :)grea$ilitate< 3
- :-onstiinciozitate< 6
0 analiza a situatiei va remarca o a$undenta de persoane e4traverte si nevrotice, creative si cu
deschidere spre noi idei, !nsa cu o constiinciozitate redusa. )$undenta de e4travertiti ar tre$ui
sa impuna crearea unor norme formale stricte dupa care sa fie conduse !ntrunirile, eventual cu
o ordine de zi stricta si su$ coordonarea unei persoane cu un profil )W, -W. )$undenta de
e4ploratori originali necesita ori prezenta unui secretar de sedinta care sa tina evidenta tuturor
aspectelor discutate si a ideilor avansate, sau poate instituirea cutumei de redactare a unor
procese ver$ale amanuntite referitoare la sedinta. )r fi de asemenea necesar ca, ori la sf=rsitul
sedintei, ori ulterior !ntr+o perioada de timp sta$ilita, procesele+ver$ale sau stenogramele
cor mic :+<
2 5
1 %
2 6
1 #
1 1
1(2
sedintelor sa fie diseminate participantilor pentru evaluarea sugestiilor, sta$ilirea prioritatilor si
desemnarea responsa$ilitailor pentru implementare.
9umarul destul de mare al profilelor adaptive :scorurile )W< demonstreaza pentru o
ma6oritatea a mem$rilor echipei discomfort cu conflictul si cu pozitionarea competitiva
agresiva din cadrul sedintelor. 0 minoritate destul de consistenta are !nsa profile competitive
:)+<, care !i fac pe acestia sa nu se dea !napoi de la certuri sau chiar sa caute !n mod activ
conflictul. 0 armonizare a acestor doua grupuri e4treme ar fi posi$ila prin instituirea unei
cutume cu privire la transformarea fiecarei pl=ngeri !ntr+un plan de actiune, cu termene limita
si cu responsa$ilitati clar trasate si asumate L !n mod special pentru a sistematiza si a
formaliza !mprastierea tipica pentru a$undenta de scoruri mici pe dimensiunea de
constiinciozitate :-+<.
@n ceea ce priveste evaluarea si echili$rarea echipelor de lucru, utilizarea 7ig *ive este
utila !n masura !n care structuri de personalitate diferite pot media asumarea diferentiata a unor
roluri, cu alte cuvinte masura !n care varia$ilele de personalitate pot constitui predictori pentru
eficienta !n diferite tipuri de rol. @n prim plan trece si de aceasta data o $una cunoastere a
predictorilor, respectiv a structurii de roluri !ntr+o echipa echili$rata si eficienta. 5ezultatele
7ig *ive pot constitui $aza de pornire pentru unele decizii privind construirea echipelor,
pentru echili$rarea colectivelor sau pentru implementarea unor programe de training si
instruire.
1(3
1(#
CAPITOLUL <
CHESTIONARUL 9ULTI0A@IC DE PERSONALITATE CPI 4:0
/.alifornia Ps<c,ological In1entor<0
HARRISON G GOUGH
<1 P"%-%!ta"% )%!%"al. a CPI
.nventarul de personalitate -alifornia -P. a fost creat pentru folosirea i dezvoltarea
unor concepte descriptive relevante social i personalU pentru a avea aplica$ilitate la
comportamentul uman :aspectele pozitive mai mult dec=t cele mor$ide, patologice<.
.nventarul cuprinde #'( de !ntre$ri, dintre care 12 duplicate :pentru a uura
prelucrarea pe calculator<. .niial inventarul a fost destinat normalilor, adic persoanelor fr
tul$urri psihiatrice. calele sale se adreseaz !n principal caracteristicelor de personalitate
importante pentru viaa i interaciunea social. -u toate c i s+a gsit aplicare i !n grupurile
cu pro$leme :delincveni, tendine asociale<, este de ateptat s i se gseasc o utilizare mai
general !n coli, colegii, industrie, clinici i agenii de consiliere, adic !n zonele a cror
clientel const !n principal din salariai.
calele sunt convenional grupate !n patru categorii, care le reunesc pe cele cu
implicaii similare. *undamentul logic al acestei !mpriri este este unul interpretativ i nu
statistic. 9u avem de aceea pretenia c aceste patru categorii reprezint factori psihometrici.
8impul de testare variaz !ntre #5 de minute i o or. &ac este necesar, ultimii 2( de
itemi pot fi omii, pentru c nu sunt cuprini !n scalele prezente. )$ilitatea de a citi i
motivaia sunt am$ele foarte importante !n completarea testului.
In instructa6 adecvat :!n raport cu fiecare caz !n parte< asupra scopurilor testrii i a
modului !n care vor fi utilizate rezultatele ar putea facilita c=tigarea ateniei i interesului
su$iectului pentru test. 34aminatorul poate rspunde la !ntre$ri !n legtur cu definirea unor
cuvinte, dar su$iectul tre$uie !ncura6at s 6udece singur. &ac un item :!ntre$are< pare s+i
creeze prea multe pro$leme, el poate fi lsat al$ :necompletat<.
-P. a fost folosit !n testri de cercetare :e4perimentare< pe grupe de v=rst cuprinse
!ntre 12+13 i 65+%( de ani. Pentru su$iecii cu colarizare redus, sau pentru elevii mici, unii
itemi sunt prea dificili sau chiar irelevani i de aceea pot fi omii de ctre aceste categorii.
)plicarea nu necesit condiii speciale. .nventarul poate fi de folos !n interviuri ca i !n
cercetri speciale.
<2 P"o5ilul 6i !o"+%l%
corurile standard pentru $r$ai se $azeaz pe mai mult de 6((( de persoane, iar cele
pentru femei pe circa %((( de cazuri. @n standardizare s+au inclus criteriile v=rst, grupe
1(5
socioeconomice i geografice. Profilul o$inut transform automat scorurile de pe r=nduri !n
scoruri standard :pe vertical, !n st=nga<. 2edia scorului pentru fiecare scar este de 5(, cu o
a$atere standard de 1(, ceea ce !nseamn c aproape "5; din populaie ar putea, cel puin
teoretic, s o$in scoruri !ntre 3( i %( la o singur scal.
-ele patru grupri amintite nu definesc categorii psihometrice sau factoriale. )stfelF
calele din $la'a I cuprind sentimentele, impresiile, convingerile legate de adecvana
intra+ i interpersonal.
calele din $la'a a IIBa sunt legate !n principal de normele i de valorile sociale, dar i
de dispoziia de a accepta sau de a respinge astfel de valori.
calele din $la'a a IIIBa nu constituie o dimensiune psihometric, dar sunt prezentate
!mpreun din cauza legturii lor comune cu pro$lemele solicitrilor i eforturilor
colare sau intelectuale :fiind de aceea utile mai ales !n consilierea colar<.
calele din $la'a a IVBa sunt destul de independente una !n raport cu alta i de primele
15 scaleU se prezumeaz c ele reflect atitudinile fa de via, cu o larg semnificaie.
</ I!t%"p"%ta"%a CPI
)ceasta depinde de mai muli factoriF
-apacitatea de cuprindere i adecvare a instrumentului.
Pregtirea i a$ilitatea celui ce interpreteaz profilul.
-unotinele i e4periena cu testul a celui care !l utilizeaz.
2anualul unui test tre$uie s furnizeze un ghid care s orienteze interpretarea, astfel !nc=t
e4aminatorul s+i dezvolte cunotinele interpretative i a$ilitile pe o nou schem.
S$al%l%
&enumirea fiecrei scale este semnificativ pentru senmnificaia sa, ca i scopul i
definirea scalei, de altfel. Pentru interpretarea scorurilor este necesar s inem seama de
scopul de $az al fiecrei scaleF a< acela de a identifica indivizii care se vor comporta !ntr+un
anume fel i $< acela de a+i descrie !ntr+o manier caracteristic.
calele nu intenioneaz s defineasc trsturi sau s specifice factori psihometrici.
/aliditatea are !n vedere gradul !n care .nventarul poate prezice comportamentul sau poate
identifica indivizii care sunt percepui !n maniere caracteristice. &e aceea analizele factoriale
nu sunt prea relevante pentru preteniile de validare promovate de acest test.
I!t%"a$7iu!%a '$al%lo"
2uli su$ieci nu realizeaz mai mult de un scor minim sau ma4im i de aceea
interpretarea tre$uie s in cont de com$inaii :de la cele mai simple, la cele mai comple4e
posi$ile, care implic interaciuni mai neo$inuite !ntre scorurile mai !nalte i cele mai
sczute<. 3ficacitatea testului depinde de a$ilitatea de a aplica aceast !nelegere integrativ la
interpretarea profilului general.
1(6
&iagramele oferite !n acest sens pot fi modificate sau rafinate !n cercetrile viitoare.
considerm de e4emplu scalele R% i C', care de o$icei coreleaz W.35U muli su$ieci au
un scor su$ medie la una i peste medie la cealalt, cu toate c tendina predominant este
aceea de a avea scor !nalt sau sczut la am$ele :vezi diagrama caracteristicelor<. &in punctul
de vedere al cerinelor sociale i al teoriei proceselor din grupul mic, este interesant
interaciunea dintre Do i SF :W.65<.
I!t%"p"%ta"%a p"o5ilu"ilo"
)ceasta este cea mai important pro$lem legat de test. /nterpretarea
con&iura"ional! ine !ntr+o mare msur de Zart?, de sofisticarea psihologic i de e4periena
practic cu testul. 8re$uie do$=ndit miestria interpretrii detaliilor specifice de informaie
oferite de test, com$inat cu e4periena i intuiia psihologic, rezultat din o$servarea
modului cum funcioneaz testul zi de zi. 2odul de interpretare oferit aici este doar un punct
de plecare spre o a analiz mai personalizat i mai nuanat a profilelor testului.
Pa'ul 1 Nota"%a p"o5ilului )%!%"alF dac aproape toate scorurile sunt deasupra
scorului mediu :standard<, este pro$a$il ca su$iectul s fie eficient at=t pe plan social, c=t i pe
cel intelectual. .nvers, dac ma6oritatea scorurilor sunt su$ medie, este pro$a$il ca su$iectul s
ai$ dificulti semnificative !n adaptarea sa interpersonal. )ceast apreciere se face prin
referina la linia de $az de 5(, dar comparaia se poate face i fa de norme mai specifice.
&e e4emplu, scorurile medii pentru studeni cad cu 5+1( puncte su$ scorul mediu de 5(.
Pa'ul 2 Nota"%a #i5%"%!7%i #i!t"% $%l% pat"u $la'%; dup aprecierea general tre$uie
cutate grupele de scale !nalte i sczute. &e e4emplu, dac scalele clasei . :Do i J,< tind s
fie mai !nalte dec=t, s zicem, scalele clasei ... :A$ i I%< avem de+a face cu un su$iect ale
crui !nsuiri sociale sunt mai dezvoltate, dar energiile de !nvare i intelectuale sunt mai
sczute.
Pa'ul / C+,i!a"%a '$al%lo" +ai 4!alt% 6i a $%lo" $u 3alo"i +ai "%#u'%; se
e4amineaz scalele mai !nalte i cele mai sczute !mpreun cu descrierile comportamentelor
corespunztoare lor. -u c=t aceste scoruri sunt mai e4treme, cu at=t crete ansa ca un set de
ad6ective s caracterizeze mai evident un su$iect. &eci pot fi luate !n considerare principalele
interaciuni dintre scoruri. -=nd comportamentele su$sumate de dou sau mai multe scoruri
e4treme sunt similare, ele se !ntresc i se susin reciproc. &ac par opuse sau contradictorii,
ele se contracareaz sau se amelioreaz unul pe cellalt.
Pa'ul 4 Stu#iul t".'.tu"ilo" u!i$% al% p"o5ilului; profilele -P. relev inevita$il
trsturi unice sau idiosincratice. &e e4emplu, o rar com$inaie de scoruri !nalte i sczute, o
deviaie oarecum necomun de la norm :o scal deose$it de relevant<. Inele dintre aceste
variaii vor contrazice e4plicaia i interpretarea, dar chiar dac ele nu pot fi imediat !nelese,
tre$uie notate i luate !n consideraie ca atare.
1(%
Pa'ul 1 Co!'i#%"a"%a 3a"ia,ilit.7ii i!t%"!% a p"o5ilului; multe profiluri au media
apropiat a scorurilor, care difer aprecia$il de media profilului general, sau de media oricrui
grup particular. &e e4emplu multe scoruri se situeaz !ntre 6( i %(, caz !n care media
personal este de 65. @n aceste cazuri devierile scalelor individuale fa de aceast Zmedie
personal? pot avea o semnificaie crescut !n elucidarea caracteristicilor predominante ale
comportamentului. )ici tre$uie luate !n considerare orice alte scopuri speciale ale testriiU de
e4emplu selectarea candidailor pentru inginerie comercialF un scor de 6( la SF sau Sp poate
fi insuficient, chiar dac el este peste media populaiei. corul de 6( poate s fie !nalt
predictiv :!n sens statistic< la scalele Sa i Ai pentru randamentul $un al unor candidai la
studiile superioare.
>$! "&emple de profiluri .PI
2.)., $r$at de 3' de ani, rezolv -P. !n cadrul unei $aterii de teste !n vederea
seleciei pentru ocuparea unui post e4ecutiv. 0 prim privire relev scoruri relativ mari, !n
general peste medie :5( scorul standard<. corurile sugereaz un om eficient, adaptat, care
pro$a$il reuete !n via. 34ist doar o mic diferen clar !ntre cele # clase, dei notm
pentru e4aminare o varia$ilitate mai mare !n cadrul ultimelor dou clase. )poi tre$uie notat
c, dei cele mai !nalte scoruri sunt atinse la Do, C', S$, Gi, A$ i I%, acestea nu sunt scoruri
sczute fa de media de 5(. tudiul profilului va releva !n aceste condiii un om mai
am$iios, agresiv, cu o $un fluen ver$al, perseverent, cooperant, inteligent, eficient i $ine
organizat, care face impresie $un.
)d=ncind studiul spre trsturile speciale ale profilului su se poate o$serva c media
personal este aproape de 6(. *a de aceast medie, scorul sczut la 0= capt semnificaieF
su$iectul va fi suspectat de un pic de rigiditate, put=nd fi un pic prea serios. )ceast lips de
fle4i$ilitate este du$lat de scorul !nalt la autocontrol, indic=nd pro$a$il un supracontrol, o
strictee i o premeditare e4cesive.
0 alt trstur semnificativ a profilului este scorul relativ sczut la Ai, !n pofida
scorurilor !nalte la A$ i I%. 5ezult de aici c su$iectul este sclipitor, $ine organizat, cu o
g=ndire sistematic i care pune mare pre pe inteligen. 3l este inteligent pro$a$il mai mult
!n domenii structurate i d mai puin dovad de inteligen c=nd se pune o pro$lem de
originalitate, independen i fle4i$ilitate a g=ndirii.
2ai sunt posi$ile i alte o$servaii, dar din cele de6a artate su$iectul pare a fi foarte
am$iios, muncitor :la$orios<, sistematic, persistent, cu o minte e4celent. Pro$a$il c este
fluent, persuasiv i socialmente a$il, dar puin prea so$ru i serios pentru a fi un partener de
golf sau care s+i uureze munca ori s se $ucure de activitatea social pentru propria sa
satisfacie. )$ilitatea sa intelectual o va utiliza pentru pro$leme care implic analiza
sistematic i persistent, i nu pentru cele care solicit improvizaii creatoare. 3l simte nevaia
s reueasc, s fac o $un impresie, s fac $ine lucrurile acceptate, tinde s fie dependent
!n activitate i destul de conservator !n general.
1('
)..., $r$at de 1' ani. Profilul su este marcat de scorul !nalt !n general al scalelor
referitoare la echili$ru, ascenden, siguran, !ncredere !n sine i scorurile !n general sczute
la cele care indic socializare, maturitate i simul responsa$ilitii. )ceste lucruri sunt
potenate, !ntrite, de scorul mare la acceptarea de sine i de cel sczut la socializare. Pentru
alte nuane se vor consulta i profilele descriptiveF dup acestea su$iectul pare s fie asertiv,
socialmente o$raznic, pro$a$il egocentric i re$el, impulsiv, !n care nu poi avea !ncredere,
fiind prea preocupat de c=tigul i de plcerea personal. &in cauza atitudinilor sale sociale
relativ dezvoltate poate funciona adecvat, !n sensul c !i atinge propriile o$iective. &ar
deficienele sale !n privina responsa$ilitii i a maturitii interpersonale par s+l fac
predispus la friciuni i dificulti sociale :la coal el este considerat un elev pro$lem<.
/.8., $r$at de 21 de ani. ccorurile eficienei personale, al echili$rului i al
potenialului general sunt foarte favora$ile. 34ist un echili$ru e4celent !ntre controlul
intelectual i am$iie, !mpreun cu sensi$ilitatea social i aptitudinile. Puternicul sim al
valorilor se reflect !n R% !nalt iar To tre$uie de asemenea notat. )proape toate scorurile sunt
!nalte, astfel !nc=t detectarea acelora particulare este de aceea ar$itrar. 8otui, din
caracteristicile sclalelor de %( sau de aproape :Sp, Sa i Ai?* reiese c este inteligent,
imaginativ, independent, !ncreztor !n sine. Profilul -P. indic deci eficien individual,
minte capa$il, maturitate i deschidere.
-.[., $iat de 12 ani. Profilul su relev scoruri !nalte !n msurarea echili$rului social,
prezen i siguran de sine, cu cel mai !nalt punct la Do. -elelalte scoruri tind s cad mult
mai aproape de valorile medii i de aceea au o semnificaie mai mic pentru schiarea
profilului su de personalitate. .at descrierea pentru DoF individ !ncreztor, re$el, agresiv,
planificat, cu fluen ver$al i cu !ncredere !n sine. )cestea sunt !ntrite de alte caracteristiciF
spontaneitate, versatilitate :nestatornic, multilateral< i am$iie, care sunt indicate de scoruri
!nalte la alte scale din primul grup. corul la A$ este suficient de sczut pentru a arta c
rezultatele colare ale su$iectului sunt cu ceva su$ propriul su nivel :su$realizat<, indic=nd o
capacitate intelectual i o conduit general eficient.
corul mic la PF duce la o ne!nsemnat tendin de a fi prea puin influenat de nevoile
sale personale i de sentimentele altora, apt s le direcioneze i s le manevreze spre propriile
sale scopuri. :u$iectul era era unul dintre liderii cei mai progresiti din coala saU rezultatele
sale colare erau doar medii, !n ciuda valorii !nalte a a$ilitilor i a potenialului su<.
8..., $iat de 16 ani are un profil neuzualF seamn at=t cu media profilului Zfals ru?,
c=t i cu alt profil !nt=mpltor. 0 comparaie mai atent relev !ns multe diferene, care
sugereaz posi$ilitatea de a fi un profil valid. @n funcionarea sa, comportamentul su este
foarte restr=ns. u$iectul apare ca impulsiv, imatur, refuz=nd activitile intelectuale, fiind
lipsit de a$ilitate social i de !ncredere !n alii. 3ste pro$a$il !ntruc=tva re$el, dei scorurile
6oase la clasa . sugereaz c aceasta se e4prim parial ca o rezisten pasiv. 3ste zpcit,
1("
dezorientat, lipsit de disciplina eului i !n general nefericit. u$iectul este un adolescent
drgu, cu prini !nstrii, lipsete de la coal, nu are prieteni, nu are interes dec=t pentru
sport, la care nu participa !ns, dei era $ine dotat fizic. &ei chiulul de la coal este singura
delincven Zpe fa?, nu se simte $ine cu ma6oritatea colegilor si i !i caut aliai printre
elementele dizidente.
)..., fat de 1% ani. )re scoruri sczute la prima clas :siguran !n sine, !ncredere !n
sine i capacitate de conducere<. coruri destul de !nalte la autocontrol, Zom de !ncredere?, i
la conformitatea fa de ateptrile sociale. .nterpretarea pe $aza descrierilor la trei dintre cele
mai semnificative devieri :S$ !nalt, Ca i Sa sczute< dau imaginea unui su$iect r$dtor,
strict i minuios !n munc, linitit, convenional, onest, contiincios, pro$a$il supus,
!ntruc=tva !nclinat spre sentimente de vinovie i nevrednicie.
&iscrepana dintre A$ i Ai :mai mare A$< sugereaz c !n timp ce realizarea prin
conformism era previzi$il, este de ateptat o realizare mai moderat !n situaii care cer o
aciune $azat pe independen !n g=ndire. corurile sczute !n privina echili$rului social i
iniiativa sczut, pe fondul nivelului e4cepional al responsa$ilitii i integritii, duc la
posi$ilitatea unor !m$untiri realiza$ile prin consiliere i printr+un program adecvat de
!ndrumare.
5.-., fat de 16 ani. )re scoruri !nalte la a$iliti sociale :C' i SF< i ascenden.
)ceste scale au !n comun !ncrederea !n sine, spiritul progresist, iniiativa, interesele largi,
spontaneitatea. S$ este !ns su$ 5(. )cest punct sczut nu este !ns !n zona pro$lematic, ci
!ntr+o regiune suger=nd o persoan cu interese moderate, neinhi$at i nepretenios.
Pro$a$ilitatea unei deficiene adevrate a controlului intern sau a unei lipse a simului valorii
pare s fie !nlturat de scorurile peste medie la R% i So i de scorul relativ !nalt la To
-onduita intelectual i de realizare sunt de asemenea deasupra mediei, dar mai puin
proeminente dec=t interesele sale sociale, interpersonale. &eci fata pare s fie neo$inuit de
echili$rat i social atractiv, spontan i neinhi$at ca fel de a fi, fr s+i lipseasc totui
valorile i sta$ilitatea interioar :!n clas era una dintre cele mai agreate colege<.
.). este o femeie de 23 de ani. )re un profil marcat de deviaii mari, deasupra i
dedesu$tul mediei. &easupra se afl scale semnificative pentru Sp, Sa i 0=* care au
caracteristici comune. 5ezultatulF deteptciune :inteligen, iscusin<, entuziasm,
neformalism, verv i e4presivitate, !ncredere !n sine i siguran. Irmtoarele scale !nalte
:Do, C', SF i Ai< !ntresc aceste trsturi. In scor sczut este la C+* care relev gradul !n
care rspunsurile individuale la inventar corespund cu pattern+ul model realizat de toate
persoanele. &ac restul profilului ar fi mai puin favora$il, C+ ar fi un semnal negativ, !n
acest conte4t !ns poate fi interpretat ca un indiciu de unicitateF su$iectul este o individualitate
independent, cu o concepie diferit + ca set de vederi + fa de alii. 3a nu are totui conduite
ieite din comun din punct de vedere social. &in contr, este o persoan eficient, progresist,
11(
fle4i$il i inventiv, convingtoare i hotr=t, capa$il !n acelai timp s se adapteze la alii
:profesia ei este aceea de steGardes<.
<4 D%t%$ta"%a #i'i+ul."ii 6i a 5al'i5i$."ii
1a acest inventar este mai greu de falsificat dec=t la alte teste i aceasta pentru c prin
metoda de construcie a scalelor, acestea conin itemi su$tili, a cror relaie cu orice trstur
sau comportament particular nu este evident. .at un e4emplu de astfel de itemF Z3ducaia
este mai important dec=t crede ma6oritatea oamenilor?.
8rei scale au menirea de a+i detecta pe su$iecii care e4agereaz sau distorsioneaz
deli$erat rspunsurileF Gi, J, i C+. Gi indic !ncercrile e4agerate de se pune !ntr+o lumin
favora$il. corurile peste medie indic atitudini favora$ile fa de sine i !ncercri sau
eforturi contiente de a se autospri6ini pentru a se adapta mai uor. corurile foarte !nalte
indic posi$ilitatea de mascare, sau o gri6 e4agerat de a face o $un impresie.
Inul dintre scopurile scalei J, este acela de a identifica persoanele e4agerate !n
privina Zumflrii? pro$lemelor i a necazurilor personale i a minimalizrii $unei stri
personale. Psihiatric, persoanele $olnave au la J, un scor mult mai sczut dec=t cel care ar
tre$ui, dar scorurile e4cepional de sczute pot fi considerate indicatori de !ncredere ai unui
sim redus al $unei+stri :Cell-%ein<. corurile foarte sczute pun pro$lema unei e4agerri
ne6ustificate a disperrii personale sau chiar a disimulrii fie.
@n cadrul aran6amentului uzual al scorurilor, valoarea mare la C+ indic gri6a i
contiinciozitatea cu care su$iectul a a$ordat testul. &ac scorul este foarte sczut, cea mai
posi$il situaie ar fi cea dup care rspunsurile su$iectului au fost date la !nt=mplare, fr ca
el s fi !neles sensul !ntre$rilor.
@ntr+un studiu, s+a cerut su$iecilor elevi de colegiu s rspund la -P. falsific=nd !n
$ine sau !n ru. Profilurile falsificate Z!n $ine? sunt peste medie la aproape toate scalele.
-onform ateptrilor, cel mai !nalt scor este atins la Gi, rezultat care situeaz profilul simulat
aparte de cele mai multe profile o$inuite, !n condiii normale de testare. Profilele falsificate
Z!n ru? sunt vdit disimulateF la J, scorul este mult mai sczut dec=t la nivelul o$inuit, iar
alte scoruri, ca I%, C+, A$ i To sunt sczute su$ limitele normale.
@n unele situaii apare pro$lema de a identifica profilele persoanelor ale cror
rspunsuri au fost !nt=mpltoare. )ceasta se poate petrece i din lipsa de gri6 pentru
concordana numrului !ntre$rii din caiet cu cel de pe foaia de rspunsuri, din cauza
ina$ilitii de a citi sau dintr+o lips de cooperare deli$erat. Pentru clarificarea acestui aspect,
3( de foi de rspunsuri au fost completate pe $aza unui ta$el de numere aleatoare. 9umerele
erau citite pe r=nduri, fiecare numr cu so fiind clasificat ca rspuns Z)devrat? la test, iar
fiecare numr fr so, ca Z*als?.
&in profilele medii o$inute :$r$ai i femei<, este evident un scor e4trem de sczut la
C+ :cu o fisur p=n la (<. -el mai !nalt scor individul pentru grupul celor 3( de foi de
rspunsuri a fost 2(. )ceast valoare cade !n poriunea care cuprinde doar 1; dintre su$iecii
cu scoruri sczute. /aloarea medie de 13,'3 este mai sczut dec=t orice scor individual
111
o$servat !n condiii o$inuite de testare. @n concluzie, orice protocol realizat la !nt=mplare, sau
prin distorsionarea voit a rspunsurilor este detecta$il prin scorurile 6oase la C+.
)celeai profile arat c al doilea scor sczut este la J, i un scor relativ sczut la I%.
1a prima vedere, profilele !nt=mpltoare par s semene foarte mult cu cele falsificate voit.
&iferena dintre ele apare la Gi, la care profilul falsificat negativ este cu 2( de puncte standard
mai sczut dec=t la profilul !nt=mpltor.
-onsemnul :instructa6ul< pentru su$iecii Zfalsificatori? a fostF Zacest e4periment
tre$uie s determine efectele anumitor seturi de rspunsuri asupra scorurilor la -P.. untei
rugai s falsificai testul, av=nd !n vedere diferite scopuri ale falsificrii. )cest o$iectiv v va
fi prezentat. &eocamdat v !ndemnm s facei tot posi$ilul s !ncercai s falsificai. 3ste
foarte important pentru studiul acestor inventare s se descopere ce se !nt=mpl cu scorurile
c=nd se fac astfel de !ncercri?. )poi 6umtate a primit instructa6ul de a falsifica !n $ine, iar
cealalt 6umtate de a falsifica !n ru.
Profilurile o$inute sunt influenate nu numai de fasificarea deli$erat, ci i de
tendinele incontiente de a+i declara minimalizat sau e4agerat calitile. )ceste tendine
e4prim cel mai $ine modul caracteristic !n care un individ se vede pe sine sau pe alii, i
astfel ele sunt o parte a personalitii, ca orice alt tendin de comportament. 2etoda
empiric a costruirii scalei, folosit !n dezvoltarea celor mai multor scale, recunoate i
utilizeaz acest fapt. &e e4mplu, su$iecii Zresponsa$ili? tind de asemenea s fie mai critici
dec=t alii :o analiz de itemi a rspunsurilor lor va releva aceast tendin<. &eoarece
su$iecii mai inteligeni tind s vor$easc despre ei !nii !ntr+o manier socialmente
dezira$il, o scal empiric va tre$ui s in cont de asemenea atitudini. 9u se cer scale
speciale sau metode ela$orate la -P., care s ai$ legtur cu acest tip de tendin.
<1 D%-3olta"%a '$al%lo" CPI
1a $aza construirii scalelor a stat te,nica empiric. 1a !nceput este definit o trstur
criteriu, care tre$uie msurat, !n al doilea r=nd sunt asam$late !ntr+o scal preliminar acele
modaliti de e4primare :itemi< ai inventarului care par s ai$ o relevan psihologic !n
legtur cu dimensiunea criteriu. )poi aceste !ntre$ri vor fi administrate unor persoane care
pot fi o$servate prin proceduri cu totul deose$ite de test i care par s ai$ ca o caracteristic
de $az aceast trstur sau dimensiune. @n cazul Do* au fost selecionai pentru testare
su$iecii :persoanele< care au manifestat puternic tendinele lor de dominare, iar analizele au
fost fcute apoi pe rspunsurile persoanelor cu scoruri :rezultate< foarte !nalte i foarte
sczute. copul acestei analize de itemi a fost acela de a descoperi acele !ntre$ri la care
su$iecii vizai rspund difereniat :fie >)devrat?, cel mai des, fie >*als?<. .temii care relev
empiric astfel de deose$iri sunt selecionai pentru studiu i rafinare ulterioar. 5spunsul
corect la un item este cel dat cel mai adesea de su$iecii cu o not :scor< !nalt.
5ezult astfel identificarea a 3(+#( de itemi pentru fiecare dintre criteriile alese, itemi
aflai !ntr+o relaie demonstra$il cu comportamentul msurat. &e e4emplu, la scala Do unul
dintre itemii alei !n final a fostF >)m opinii politice foarte ferme?U su$iecii dominatori
112
rspund foarte des cu >)devrat?, pe c=nd su$iecii su$misivi rspund foarte rar astfel. &e
aceea acest rspuns :>)devrat?< primete un punct :W1< pe scara dominanei. @n acest fel au
fost construite 11 din cele 1' scale ale -P. :Do, C', SF, R%, So, To, A$, Ai, I%, PF, 0%?.
Patru scale adiionale au fost create prin tehnica analizei consisten"ei interne :Sp, S$,
Sa, 0=<. @n aplicarea acestei metode se !ncepe cu asam$larea itemilor care au o relevan
teoretic sau presupus fa de trstura de personalitate sau modelul de comportament
considerate. 34aminatorul acord fiecrui item o pondere de scor, apoi itemii sunt
administrai unui grup de su$ieci, iar scorurile sunt potrivite pentru fiecare su$iect. unt
identificai apoi su$iecii cu scorurile cele mai mari la scala preliminar, respectiv su$iecii cu
scorurile cele mai sczute. e caut apoi itemii care difereniaz cel mai semnificativ cele
dou grupe de su$ieci, aceti itemi fiind cei reinui pentru versiunea final a scalei.
1a aceast metod de construire a scalei pericolul const !n aceea c e4aminatorul
poate grei !n aprecierea ponderei scorului cuvenit fiecrui item, sau chiar !n decizia c un
item s aparin sau nu scalei preliminare. &e e4emplu, e4aminatorul poate crede c itemul
Z&ac mi+am fcut o prere, rareori mi+o schim$?, cu rspunsul Z*als?, indic fle4i$ilitatea.
&ac studierea persoanelor considerate a fi Zcele mai fle4i$ile? ar arta fie cF a< ele tind s
rspund Z)devrat?, fie c $< nu prezint nici o tendin particular de rspuns la acest item,
!nseamn c decizia e4aminatorului a fost una incorect. &in cauza acestor limite, tehnica
consistenei interne a fost folosit doar !n cazuri limitate la -P.. 1a cele patru scale la care s+a
folosit aceast metod, s+au fcut verificri atente pentru certificarea validitii empirice a
scalelor. @n cele patru cazuri s+au o$inut niveluri accepta$ile ale validitii.
&ezvoltarea scalei J, a fost !ntocmit !n conformitate cu procedurile menionate, dar
ea merit o discuie separat din cauza proprietilor speciale pe care le are. Principala ei
funcie este aceea de a identifica persoanele care !i su$estimeaz $unstarea, e4ager=ndu+i
necazurile i ghinioanele, i de a le deose$i de cele care au o imagine o$iectiv asupra
pro$lemelor personale. Pentru a realiza o linie de demarcaie pentru aceast tendin, su$iecii
au fost pui s rspund !n mod e4perimental la itemi, ca i cum ar suferi de conflicte interne
i ar avea necazuri, sau ar fi preocupai de aceasta. Pro$lema cercetat a fost s se disting, !n
aceste circumstane, rspunsurile !ndreptite de cele ne!ndreptite s fac parte din scal. )u
fost testai pacieni psihonevrotici, rspunsurile lor fiind luate drept du$ioase i garantat
lipsite de credi$ilitate. 5spunsurile alese pentru includerea !n scal au fost cele care au fcut
diferena !ntre su$iecii e4perimentali i persoanele autentic tul$urate. cala o$inut este
astfel una valid. 2ediile su$iecilor psihiatrici sunt ceva mai sczute dec=t media la J,, dar
cele mai sczute sunt gsite la persoanele rugate s falsifice !n ru rspunsurile :!n sensul unui
nivel sczut<.
Gi evalueaz de asemenea o tendin de rspuns. @n construcia ei s+au fcut grupri
preliminare de dou ori, prima oar !n condiii normale de testare, iar apoi cu instructa6ul de a
prezenta cel mai favora$il portret posi$il despre sine. )u fost selectai itemii care prezentau
diferene semnificative !ntre prima i a doua testare. corurile foarte !nalte la Gi, ca i cele
foarte sczute la J, tind s indice o anumit e4agerare a prerii despre sineU la am$ele scale,
113
scorurile fr deviaie e4trem nu au implicaii !n distorsiune. &e e4emplu, su$iecii care au
un scor ceva mai mare dec=t media la Gi sunt mai cooperativi, mai adapta$ili i mai
progresiti dec=t cei cu scoruri sczute. &e fapt, ei tind s creeze o impresie mai favora$il.
cala C+ este compus din 2' de itemi, asupra crora s+a o$servat concentrarea cea
mai mare a acordului !n rspunsurile tuturor grupurilor testate :inclusiv disimulrile
e4perimentale<.
*iecare item reprezint un punct model de acord, iar setul total de !ntre$ri are un
Znumitor comun?, i anume !ncrederea. &enumirea de comunalitate reflect aceast
proprietate. 1a C+, cele mai multe persoane ating scoruri $rute de 25 i peste. -a i la J, i
Gi, scorurile care ies din limita celor uzuale sunt indicatoare pentru un anumit fel de
invaliditate a !ntregului test.
<2 0i#%litat%a '$al%lo"
Pentru determinarea ei prin metoda test+retestF
1. 2( de elevi de liceu au rezolvat chestionarul de dou ori la interval de un anU
2. 2(( de condamnai l+au rezolvat de dou ori la un interval cuprins !ntre % i 2 zile.
@ntre$rile au fost, pentru 6umtate dintre su$ieci, citite cu glas tare la prima administrare i
auto+citite la a doua administrare. Pentru cealalt 6umtate dintre su$ieci procedeul a fost
invers. 9u au rezultat diferene msura$ile din administrarea oral.
-orelaiile din grupul condamnailor sunt !nalte, compara$ile cu cele gsite !n general
la msurtorile personalitii. -oeficientul de corelaie mai modest gsit la elevii de liceu s+ar
putea datora diferenelor !n gradul de maturitate de la un an de studii la cellalt :grupul de
adolesceni<. &ou scale dau corelaii mai mici ale fidelitiiF C+ :.##< i PF :.#"<. 34plicaia
ar putea fi aceea c scala C+ are o distri$uie e4trem de asimetric. corul modal este de
o$icei 25 sau 26, rareori cu valori su$ 2(. )ceast restr=ngere a scorurilor !nalte !nseamn c
o fluctuaie !n rspunsurile de la unul+doi itemi va afecta scorul individual la C+. cala PF
conine doar 22 de itemi i de aceea este suscepti$il la rezultate schim$ate, chiar pentru unul
sau doi itemi.
<8 Su)%'tii p%!t"u 3iitoa"%l% $%"$%t."i
@n domeniul educativF la nivel de facultate A$ coreleaz de o$icei !n 6ur de .#( cu
rezultatele la e4amene, iar R% i I% la fel, dar la valori mai mici. 1a liceu, Ai relev corelaii
mai mari. Pentru elevii foarte $uni :adic aflai !n primele 1( procente la msurtorile
intelectuale< So coreleaz tipic cu rezultatele la !nvtur, at=t la facultate, c=t i la liceu. 1a
acelai grup de elevi C' i Si difereniaz semnificativ pe cei care reuesc la facultate de cei
care nu pot reui.
2erit ridicat i pro$lema pierderilor de studeni din primul an de studiuF este aceasta
o pro$lem de epuizare a motivaiei pentru !nvturN &ac da, scalele Ai i A$ ar tre$ui s+i
identifice pe cei care prsesc universitatea prin eventualele scoruri mai 6oase. au poate este
vor$a de o chestiune de socializare, cum se crede !n general, care are de+a face cu epuizarea
11#
resurselor personale, sau cu dificulti de utilizare a acestora !ntr+un mod constructiv i social
responsa$ilN &ac da, So va fi varia$ila cheieF studenii care prsesc facultatea ar tre$ui s
fie cei cu scoruri So mai sczute.
.at un alt proiect de cercetare educativF primii 3( sau #( de studeni dintr+un an de
studiu vor fi testai i apoi intercorelai pe $aza profilului -P.. 2atricile rezultate se vor $aza
pe persoane i nu pe scalele testului. )ceste matrici vor reprezenta apoi factorul de analizat,
pentru a determina c=te grupri pot fi descoperite. /a fi numai una, mai !nchis, sau vor fi mai
multe grupri diferite de persoaneN &ac se adeverete ultima posi$ilitate, care dintre scalele
-P. va defini fiecare su$grupN In al treilea proiect educaional poate cuta s diferenieze
!ntre studenii de colegiu dotai pe cei care vor continua s se specializeze profesional de cei
care nu vor face acest lucru. -u actuala criz de for de munc pe plan tiinific i
profesional, importana studiului este una crescut. tudiul poate fi cheia succesului, ca i !n
pro$lema pierderilor colare printre elevii dotai.
In alt domeniu de comportament !n care cercetarea cu -P. poate fi profita$il este
acela care implic continuumul socializare+asocializare :delincven<. In studiu al acestei
categorii ar tre$ui s compare nc!lcarea cuv=ntului la fotii deinui, cunoscui pentru
severitatea asocializrii :So<, dar !n contrast cu indicele R%. cala R% d indicaii despre
puterea de inhi$are a impulsurilor i despre interiorizarea regulilor sociale i a valorilorU
printre su$iecii cu So sczut !i vom putea identifica pe cei cu perspective mai $une de
rea$ilitare. -aracterul predictiv al e4perimentului const !n faptul c scorurile de violare
Anc!lcareB a cuv=ntului sau normelor vor fi semnificativ mai !nalte !n cazurile !n care R%
!nregistreaz un scor mai sczut.
In alt studiu ar tre$ui s compare adolescenii non+delincveni, provenii din mediile
delincvente, cu su$iecii delincveni provenii din aceleai medii. )ici vor fi pro$a$il
predictive scorurile semnificativ mai !nalte ale non+delincvenilor la R%, So i A$. In studiu
interesant al comportamentului ocupaional i de munc se poate !ntemeia tot pe continuumul
socializare+asocializare. -ei care se afl !n pro$ de lucru ar putea fi testai p=n c=nd un
numr de apro4imativ 2(( de su$ieci au fost e4aminai. )poi, dup un interval de 5+6 luni de
lucru, modul cum lucreaz fiecare i rezultatele muncii ar putea fi controlate i ar putea fi
alctuite astfel o serie de grupuri speciale de 2(+25 de persoane dintre acelea cu cele mai mici
scoruri la factori ca !nt=rziere, a$senteism, infraciuni disciplinare etc. Predictiv ar putea fi
faptul c fiecare su$grup de cercetare va avea un scor semnificativ mai sczut dec=t celelalte
grupe de su$ieci la So.
)ccentu=nd partea predictiv a comportamentului de munc, este de ateptat ca
scorurile la Do, C', SF s fie legate de superioritatea !n eficacitate, deci de factori ca durata
timpului de lucru, e4periena anterioar, aptitudinea constant etc. 2ulte alte studii
psihologice de la$orator sunt posi$iliti de cercetare prin ele !nsele.
U!i3%"'itat%a #i! Cali5o"!ia* B%"K%l%F
Pu,li'(%# ,F .onsulting Ps<c,ologist Press Inc*
5%% -ollege )venue, Palo )lto, -alifornia.
115
-opKright revised 1"6".
ANELA 1
I!'t"u$7iu!i p%!t"u utili-a"%a i!3%!ta"ului #% p%"'o!alitat% Cali5o"!ia >CPI 4:0?
.nstrumentul este destinat evalurii persoanelor pornind de la comportamentele
interpersonale i interacionale sociale cotidiene. 3ste $azat pe investigarea comportamentului
normal, pe aspectele pozitive ale personalitii. e mai numete 22P. normal, deoarece
conine 2(( de itemi din 22P. i este construit dup o schem similar. -ele1' scale ale -P.
definesc patru domenii structurate astfelF
I E5i$a$itat%a i!t%"p%"'o!al. :6 scale<
1 Do :3ominan<F identific persoanele care au !ncredere !n ele !nsele, au iniiativ i sunt
capa$ile s !i influeneze pe alii.
2. C' :.apacitate de statut, am$iie< pune !n eviden persoanele preocupate de ascensiunea
social, care tind s fie !n frunte, !n centrul ateniei, care cred c au succes.
3. SF :Sociabilitate< identific persoanele socia$ile, prietenoase, cu un comportament
participativ, crora le place activitatea social.
#. Sp :Pre#en social< evalueaz !ncrederea !n sine i !n interaciunile sociale, echili$rul,
spontaneitatea i eficiena !n situaii sociale.
5. Sa :Acceptare de sine< evalueaz !nsuiri ca simul propriei valori, capacitatea de g=ndire
i de acciune, independena, a$sena sentimentului de inferioritate.
6. J, :Sntate V $unstarea fizic< identific persoanele care au tendina de a+i
minimaliza necazurile i vor s apar !ntr+o lumin favora$il, e4ager=ndu+i pro$lemele
personale.
II Co!t"ol* 3alo"i* 'til* 4!$"%#%"% i!t%"p%"'o!al. :6 scale<
8 R% >Responsabilitat%? identific persoanele contiincioase, responsa$ile, care !i iau !n
serios o$ligaiile i sunt de !ncredere.
: So >Sociali#are? indic nivelul de maturitate social, integritatea, capacitaea de a 6udeca i
de a respecta normele sociale.
< S$ >Autocontrol? indic gradul i adecvarea autoreglrii i autocontrolului, dominarea
impulsivitii i capacitatea de autodisciplinare.
10 To >Toleran? identific persoanele permisive, care !i accept pe ceilali aa cum sunt,
lipsite de pre6udeci, deschise. 3ste o su$til msur a dogmatismului.
11 Gi >;un impresie? !i identific pe cei preocupai s fac o $un impresie, s afle ce
g=ndesc alii despre ei i care !ncearc s fac ceea ce ateapt alii de la ei.
12 C+ >.omunalitate? indic gradul !n care rspunsurile unui individ concord cu modelul
o$inuit, comun ma6oritii oamenilor.
116
III 9.'u"a"%a %5i$i%!7%i i!t%l%$tual% :3 scale<
1/ A$ >Reali#are prin conformism? evideniaz factorii de interes i de motivaie care
faciliteaz realizarea !n !mpre6urri !n care conformismul este un comportament pozitiv.
14 Ai >Reali#are prin independen? la fel ca la )c, dar independena este acum
comportamentul pozitiv.
11 I% >"ficien intelectual? indic gradul de eficien intelectual atins de o persoan.
IV 9.'u"a"%a %=p"%'i%i i!t%l%$tului 6i a -o!%lo" #% i!t%"%' :3 scale<
12 PF >Intuiie psi,ologic? msoar capacitatea empatic, interesul i reacia la tre$uinele,
motivaia i e4periena altora.
18 0= >(le&ibilitate? evideniaz gradul de fle4i$ilitate i de adapta$ilitate !n g=ndire i !n
comportament social.
1: 0% >(eminitate? evalueaz !nclinaiile spre masculinitate :scoruri mici< sau feminitate
:scoruri !nalte<.
0 serie de cercetri au propus alt% )"up."i al% factorilor -P..
ntate mintal, adaptare i conformism socialF B$+5e+o+8e+Ci+)c.
3ifcacitate interpersonalF &o+-o+K+p+a.
3ficien !n g=ndire i aciuneF )i+*n+8o+8e+PK.
5eziduuriF -m+o+*e.
0rientarea ctre valoriF c+)c+B$+Ci+o+5e.
0rientarea ctre persoaneF &o+K+a+-s+p.
-omunalitateF -m.
.ndependenF 8o+)i+PK+*4.
*eminitateF *e.
copul acestor grupri este acela de a facilita interpretarea clinic a profilului. @n interpretarea
profilului unei persoane tre$uie s se in seama de interaciunea dintre scrile &o i 5e.
I!t%"p"%ta"%a CPI
8re$uie avute !n vedere datele personale ale su$iectuluiF v=rsta, starea social, se4ul,
educaia etc. &up realizarea profilului se controleaz validitatea sa glo$al cu a6utorul
scalelor de control B$, Ci i -m :scorurile 6oase !nseamn tendina la disimulare<. -=nd Ci
are valori peste medie, aceasta indic o atitudine favora$il fa de sine i eforturi contiente
de a se autoa6uta i de a se adapta. corurile !nalte indic posi$ilitatea de mascare sau chiar
cea a dismulrii fie. /aloarea mai mare la -m indic gri6a i contiinciozitatea cu care
su$iectul a a$ordat testulU dac scorul este foarte sczut !nseamn c rspunsurile au fost date
la !nt=mplare, fr s se fi !neles sensul !ntre$rilor. &ac '5; sau mai mult dintre itemi au
fost marcai ca fali pe scalele B$, c, 8o, )i i *4 !nseamn c su$iectul a !ncercat s
disimuleze. 0 cot $rut egal sau inferioar lui 1' la -m necesit e4aminarea cu pruden a
11%
protocolului. -=nd cotele sunt !n general mari la toate scalele, i mai ales la Ci, !nseamn c
su$iectul !ncearc s se pun !ntr+o lumin favora$il :de e4emplu alcoolicii<.
corurile peste medie :8V5(< indic o adaptare pozitiv, iar cele su$ medie o adaptare
cu pro$leme. e recomand urmrirea diferenelor !n elevaie ale celor # domenii i ale
scalelor, i nu separat. %2 de aspecte ale elevaieiF derivarea din norme a celui mai potrivit
grup de referin i derivarea !n scale din mediul general sta$ilit pentru profil, ca integrare.
)naliza se continu cu integrarea datelor !ntr+un portret -P..
Su)%'tii p%!t"u $%"$%t."i 3iitoa"%
)c coreleaz !n 6ur de #(; cu rezultatele la e4amenele din facultate. 5e i .e la fel, dar
pentru valori mai mici. 1a liceu )i relev corelaii mai mari.
c coreleaz tipic :(,#5< cu rezultatele la liceu i la facultate. -s i K difereniaz pe
cei care reuesc la facultate de cei care nu pot reui. tudenii care prsesc facultatea au o
sczut. 5e d indicaii despre puterea de inhi$are a impulsurilor i interiorizarea regulilor
sociale i a valorilor. Perspective mai $une par a avea deinuii cu o sczut. 9edelincvenii
au scoruri mai ridicate la 5e, o, )c dec=t delincvenii.
Di+%!'iu!il% p'i(olo)i$% +.'u"tat% #% CPI
1 Do B Do+i!a!7a
3valueaz factorii aptitudinali de conducere, e4aminare, persisten i iniiativ social.
Scor naltF activ, sigur de sine, persistent, insistent, fluen ver$al, !ncredere !n sine,
independen. )re capacitatea de conductor i iniiativ.
,!r%a"iF am$iios :!ndrzne<, dominant, puternic :viguros<, optimist, metodic
:planificat<, cu resurse :descurcre<, responsa$il :competent, de !ncredere<, sigur de
sine, sta$il :ferm, hotr=t<, sever
FemeiF )gresive :certree, rz$untoare, tendina de a fi lider<, !ng=mfat
:orgolioas<, !ncreztoare !n sine, dominant, puternic, promt :energic i
autoritar<, vor$rea.
Scor micF retras, inhi$at, $anal, indiferent, tcut, neorganizat, lent !n g=ndire i !n aciune.
3vit situaiile de tensiune i de decizie.
,!r%a"iF apatic, inidiferent, interese limitate :mrginit<, iresponsa$il, pesimist, agitat
:an4ios<, rigid, nechi$zuit, sugesti$il, indispus.
FemeiF precaut :prudent<, gentil :ama$il<, inhi$at, !mpciuitoare, linitit :calm,
modest, tears<, rezervat :reinut<, !ncreztoare, discret.
2 C' B Capa$itat%a #% 'tatut* a+,i7ia
ervete ca indice al capacitii individuale pentru statut :un statut prezent sau do$=ndit<.
cala !ncearc s descopere calitile i atri$utele personale care fundamenteaz i conduc la
statut.
11'
Scor naltF am$iios, activ, eficace, ingenios, multilateral, carierist, eficace !n comunicare. @i
urmrete scopul personal i are c=mp larg de interese.
,!r%a"iF discret, ierttor, imaginativ, independent, matur, adapta$il :oportunist<,
simpatic :plcut, agrea$il<, elogiat, progresist, rezona$il.
FemeiF prompt !n reacii :vigilent<, lucid, viguroas, individualizat, ingenioas,
perspicace, inteligent, cu interese largi, logic, multilateral :schim$toare<.
Scor micF apatic, timid, convenional, estompat :stupid, greoi, monoton<. 2oale, modest, lent,
g=ndire stereotip, limitat !n concepii i interese. Creoi, st=ngaci, peni$il !n situaiile speciale
cu care nu este familiarizat.
,!r%a"iF aspru, !nchis :sum$ru<, lacom, interese limitate, ciclitor, nemulumit
:suprcios<, nelinitit, tensionat, irasci$il, neomenos.
FemeiF fr minte :acioneaz fr s g=ndeasc<, precaut, $l=nd, moderat
:molatec<, sfioas, simpl, supus, timid, sla$.
/ SF B So$iali-a"%
cal ce servete la identificarea persoanelor care se detaeaz uor, socia$ile, cu
temperament participativ.
Scor naltF uor detaa$ili, !ntreprinztori i ingenioi, competitivi i !n primele r=nduri,
originali i flueni !n g=ndire.
,!r%a"iF detept, !ncreztor, interese largi, logic, matur, deschis, competent, cu
resurse, rezona$il, sigur de sine, socia$il
FemeiF agresiv, !ncreztoare, dominant, energic, flirteaz, inteligent, interese largi,
deschis, socia$il, vor$rea.
Scor micF greoi, convenional, linitit, umil i neanga6at. )titudine pozitiv, detaat.
ugesti$il i total influena$il de reaciile i opiniile altora.
,!r%a"iF st=ngaci :ne!ndem=natic<, aspru, rece, pl=ngre :reclamagiu<, confuz
:zpcit<, insensi$il, interese limitate, a$andonat, superficial, neomenos :lipsit de
familiaritate<
FemeiF precaut, inhi$at, $l=nd, modest, linitit, rezervat :reinut<, sfioas,
comod, discret :nepretenioas<, retras.
4 Sp M P"%-%!7. 'o$ial.
)preciaz factorii cum suntF echili$rul, spontaneitatea, !ncrederea !n sine, !n interesele sociale
i personale.
Scor naltF iscusit, inteligent, imaginativ, rapid, neformalist, spontan i guraliv. )ctiv i
viguros. 9atur e4presiv.
,!r%a"iF aventuros, cu interese largi, caut plcerea, destins :rela4at<, sigur de sine,
spirit ascuit, neconvenional, dezinhi$at, multilateral :schim$tor<, spiritual.
11"
FemeiF aventuroas, !ndrznea, flirteaz, rutcioas :neasculttoare<, deschis,
caut plcerea, spontan, schim$toare, ingenioas, spiritual.
Scor micF precaut, moderat, r$dtor, simplu i modest, oscilant i nesigur !n decizie.
9ecreativ !n g=ndire i discernm=nt.
,!r%a"iJ apreciativ, precaut :prudent<, cooperant, cu interese limitate, $l=nd :ama$il<,
sfios, manierat, r$dtor, prefcut, serios.
FemeiF precaut :prudent<, convenional, fricoas :temtoare<, gentil, rezervat
:reinut<, sensi$il, supus, timid, retras.
1 0= M 0l%=i,ilitat%
.ndic gradul de fle4i$ilitate i de adapta$ilitate al g=ndirii i comportamentului unei
persoane.
Scor naltF introspectiv, neformal, aventuros, !ncreztor !n sine, cu simul umorului, nesupus,
idealist, !ngust i egoist. arcastic i cinic, concentrare !nalt pe amuzamentul i plcerea
personal.
,!r%a"iF cu atitudine dega6at, nestatornic, independent, lene, optimist, cut
plcerea, vioi, iste :ager la minte<, risipitor, spontan.
FemeiF negli6ent, deteapt, !ndrznea, imaginativ, individualist, ingenioas,
rutcioas, original, caut plcere, socia$il.
Scor micF precaut, prudent, nelinitit, harnic, politicos, metodic i rigid. *ormal i pedant !n
g=ndire. Plin de respect fa de autoritate, de o$iceiuri i tradiie.
,!r%a"iF hotr=t, eficient, !ncp=nat, organizat, metodic, practic, sever, !ndrtnic,
flegmatic, minuios.
FemeiF precaut, contiincioas, conservatoare, defensiv, prefcut, rigid, lent,
simpl, sincer !n tendina sa de a se autodepi.
2 0% M 0%+i!itat%
)preciarea masculinitii sau a feminitii intereselor. corurile !nalte indic intertese mai
mult feminine, scorurile 6oase mai mult masculine.
Scor naltJ apreciativ, calm, de spri6in :suportiv<, $l=nd, temperat, perseverent i sincer.
5espect i accept semenii. e comport !ntr+un mod cinstit i simpatic.
,!r%a"iF recunosctor, pl=ngre, feminin, formalist<, armonios, $la6in :$l=nd<, nervos,
autocritic, sensi$il, sla$ :de$il<, nelinitit.
FemeiF contiincioas, gentil, discret, servia$il, generoas, matur, autocontrolat,
simpatic, cu tact, cald.
Scor micF e4peditiv, !ncp=nat, masculin, activ, ro$ust i frm=ntat, msluitor i oportunist
!n !nelegerile cu oamenii. &eschis i direct !n g=ndire i aciune. 9er$dtor la !nt=rzierile !n
decizie i refle4ie.
12(
,!r%a"iF aventuros, agresiv, lucid :cu g=ndire clar<, !ndrzne, impulsiv, deschis,
caut plcerea, face pe grozavul, dur.
FemeiF vulgar, nesatisfcut, lene, masculin, caut plcerea, agitat,
neast=mprat, ro$ust, egocentric, irasci$il, sensi$il, dur.
8 Sa M A$$%pta"% #% 'i!%
3valuarea sensului valorii personale, a acceptrii de sine, a capacitii de a g=ndi i de a
aciona independent.
Scor naltF inteligent, sincer, spiritual, pretenios, activ, centrat pe sine. .nsistent i cu $un
fluen ver$al. -u !ncredere !n sine i siguran.
,!r%a"iF !ncreztor, !ntreprinztor, orgolios, imaginativ, deschis, oportun, adapta$il,
sigur de sine, rafinat, !nfipt, sofisticat.
FemeiF aventuroas, argumentativ, !ng=mfat, revendicativ, decis, dominant,
deschis, sarcastic, vor$rea, spiritual.
Scor micF ordonat, conservator, de nde6de, convenional, comod, linitit, culpa$il, trind
sentimente de vinovie, pasiv !n aciune i limitat !n interese.
,!r%a"iF aspru, $anal, cu interese limitate, a$andoneaz uor, nechi$zuit, indiferent,
tensionat, neinteligent, se retrage, negativist.
FemeiF precaut, convenional, gentil, moderat, molatec, r$dtoare,
!mpciuitoare, !ncreztoare, sfioas, discret, nepretenioas.
: J, M S%!ti+%!tul #% ,u!.'ta"% p%"'o!al.
Pentru identificarea persoanelor care !i minimalizeaz gri6ile, care in seama mai mult sau
mai puin de !ndoieli i deziluzii.
Scor naltF energic, !ntreprinztor, am$iios, multilateral, activ, acord valoare muncii i
depune efort pentru plcerea lui proprie.
,!r%a"iF conservator, demn de !ncredere, dependent, $inevoitor, sritor, $un la suflet,
inhi$at, logic, mulumit, echili$rat, ludat, rela4at, sincer.
FemeiF calm, capa$il, lucid, cinstit, nu se formalizeaz, matur, ama$il,
echili$rat, raional, !neleapt, chi$zuit.
Scor micF fr am$iii, comod, reinut, apatic, convenional, defensiv, caut scuze, limitat !n
g=ndire i aciune.
,!r%a"iF an4ios, ludros, distrat, uituc, gr$it, impulsiv, rutcios, a$andonat,
superficial, agitat, neast=mprat.
FemeiF st=ngace, incomod, defensiv, cusurgie, practic, neinfluena$il, !ndrtnic,
sarcastic, se autocomptimete, lipsit de tact, neconvenional, insta$il.
< R% M R%'po!'a,ilitat%
121
Pentru identificarea persoanelor contiincioase, responsa$ile i sta$ile !n dispoziii i
sentimente.
Scor naltF anticipant, responsa$il, meticulos, progresist, capa$il, demn de !ncredere,
inteligent, contiincios, ingenios i eficient, sensi$il la pro$leme etice i morale.
,!r%a"iF capa$il, contiincios, demn de !ncredere, rezona$il, fidel, responsa$il, serios,
sta$il, constant, temeinic, minuios, complet.
FemeiF contiincioas, cooperant, discret, prevztoare, intuitiv, metodic,
rezona$il, sigur, demn de !ncredere, fidel, cu tact, responsa$il.
Scor micF imatur, irasci$il, indolent, deficil, schim$tor, nu se poate avea !ncredere !n el.
9econtrolat i impulsiv !n comportament, 6ignitor, dogmatic.
,!r%a"iF nepstor, tur$ulent, uituc, iresponsa$il, lene, rutcios, uuratic, caut
plcerea, nes$uit, !ndrzne, independent, indiferent, face pe grozavul, risipitor.
FemeiF arogant, st=ngace, aspr, nepstoare, negli6ent, practic, influena$il,
nesentimental, lene, respingtoare, necuviincioas, re$el, o$ositoare, sarcastic.
10 So M So$iali-a"%
.ndic gradul de maturitate social, integritatea, corectitudinea.
Scor naltF serios, sincer, muncitor, modest, o$ligat i formal, contient, responsa$il, altruist.
,!r%a"iF adapta$il, eficient, onest, inhi$at, ama$il, organizat, rezona$il, sincer,
minuios, sntos.
FemeiF defensiv, negli6ent, nepstoare, nestatornic, nechi$zuit, prostu, ridicol,
impulsiv, sincer, materialist, caut plcerea, uuratic, indiferent, neinhi$at.
Scor micF defensiv, revendicativ, !ncp=nat, refractar, dificil, re$el, nu este de !ncredere.
,!r%a"iF viclean, !neltor, mincinos, defensiv, !ncp=nat, iresponsa$il, rutcios,
sincer, necioplit, nepoliticos, sarcastic, neconvenional.
FemeiF precaut, lucid, consevatoare, organizat, metodic, rezona$il, fidel, auto+
controlat, modest, nepretenioas, !neleapt.
11 S$ M Auto$o!t"ol
3valueaz gradul i adecvarea autoreglrii, autocontrolului i cenzurarea impulsivitii i
centrrii pe sine.
Scor naltF calm, r$dtor, practic, altruist, inhi$at, meditativ i precaut. 2eticulos !n munca
proprie. 0nest i contiincios.
,!r%a"iF ama$il :atent i prevenitor<, demn de !ncredere, practic, neinfluena$il
:nesentimental<, logic, s=rguincios :zelos, silitor<, precis, rezona$il, fidel,
autocontrolat, autocritic.
FemeiF calm, conservatoare, gentil, modest, moderat, r$dtoare, !mpciuitoare,
linitit, rezervat, autocontrolat.
122
Scor micF impulsiv, violent, e4cita$il, irita$il, centrat pe sine, ne!ntre$at. )gresiv, !i impune
autoritatea. -u accent pe plcerea i c=tigul propriu.
,!r%a"iF !ncrezut, cusurgiu, nesocotit, !ncp=nat, impulsiv, individualist, !nifigre,
iritat, temperamental, nerealist.
FemeiF aventuroas, agresiv, arogant, emotiv, impulsiv, re$el, agitat
:o$ositoare<, sarcastic, temperamental, neinhi$at.
12 To M Tol%"a!7.
Pentru identificarea persoanelor cu convingeri i a$ateri sociale de la !ngduin i acceptare.
Scor naltF !ntreprinztor, neformalist, rapid, tolerant, clarvztor i ingenios, Zcapacitiv? i cu
fluen ver$al. .nterese variate, multiple.
,!r%a"iF ierttor, generos, $inevoitor, independent, neformalist, mulumit, rezona$il,
tandru, circumspect, altruist.
FemeiF calm, eficient, intuitiv, lent, logic, matur, responsa$il, autocontrolat,
cu tact, !ncreztoare.
Scor micF suspicios, dificil, infatuat i distant, pasiv i cu discernm=nt, suspicios ca atitudine
general. 9e!ncreztor i $nuitor.
,!r%a"iF afectat, rece, orgolios :!ng=mfat<, dificil :cruia este greu s !i intri !n voie<,
practic :neinfluena$il<, insensi$il, centrat pe sine :egocentrat<, egocentric, superficial,
mulumit, pl=ngre, cusurgiu.
FemeiF arogant, aspr, defensiv, $nuitoare, suprcioas, o$ositoare, sarcastic.
1/ Gi M Bu!. i+p"%'i%
-apacitate de a crea o $un impresie, preocupare pentru reacia altora fa de comportarea
proprie.
Scor naltF cooperant, !ntreprinztor, cheltuitor, socia$il, !i ofer spri6inul. Preocupat s fac
o $un impresie. Jarnic i persistent.
,!r%a"iF adapta$il, schim$tor, ama$il :atent, prevenitor<, $inevoitor, autocritic,
tandru, cu tact, altruist, cald, prietenos.
FemeiF calm, conservatoare, molatec, moderat, modest, r$dtoare, !mpciuitoare,
!ncreztoare, !nelegtoare, nelinitit.
Scor micF inhi$at, precaut, viclean, prudent, distant i antipatic. 5ece i distant !n raporturile
cu alii. -entrat pe sine i prea puin receptiv i atent la nevoile i la dorinele altora.
,!r%a"iF reclamagiu, nemulumit, cusurgiu, nesocotit :pripit<, !ncp=nat, indiferent,
ciclitor, pesimist, temperamental, neomenos :lipsit de familiaritate<.
FemeiF schim$toare, cinic, franc, suprcioas, pesimist, sarcastic, perspicace,
!ncp=nat, spiritual.
123
14 C+ M Co+u!alitat%
.ndic gradul !n care creaiile i rspunsurile unui individ corespund modului comun sta$ilit.
Scor naltF demn de !ncredere, temperament plin de tact, sincer, r$dtor, harnic i realist.
0nest i contiincios. -u $un sim i discernm=nt.
,!r%a"iF prudent, contiincios, refle4iv :deli$erativ<, eficient, precis, organizat, practic,
responsa$il, temeinic, cumptat :econom<.
FemeiF lucid, energic, vesel :cu umor<, practic, raional, rigid, sever, dur,
realist.
Scor micF inhi$at, precaut, viclean, prudent, distant i antipatic. 5ece i distant !n relaiile cu
alii. -entrat pe sine i prea puin receptiv la nevoile i dorinele altora.
,!r%a"iF atrgtor, negli6ent, cura6os, !ndrzne, distrat :aiurit<, uituc, lent, caut
plcerea :uuratic<, nes$uit, risipitor.
FemeiF apreciativ, artistic, st=ngace, feminin, uituc, ierttoare, indiferent,
iresponsa$il, neconvenional, nedemn de !ncredere.
11 A$ M R%ali-a"% p"i! $o!5o"+i'+
cal folosit pentru identificarea acelor factori de interes i de motivaie care faciliteaz
realizarea !n orice cadru unic asemntor cu modelul, sau supunerea fa de anumite norme.
Scor naltF capa$il, cooperant, eficient, organizat, responsa$il, ferm i sincer. Persistent i
muncitor. )preciaz activitatea i realizarea intelectual.
,!r%a"iF am$iios, capa$il, contiincios, ama$il :atent, prevenitor<, inteligent, logic,
rezona$il, cu resurse, responsa$il.
FemeiF conservatoare, eficient, idealist, !ntreprinztoare, ama$il, metodic, logic,
de !ncredere :fidel<, rezervat, responsa$il.
Scor micF vulgar, !ncp=nat, distant, dificil, prime6dios, !nfumurat. e dezorganizeaz uor
su$ stresul presiunilor i al conformismului. Pesimist !n privina viitorului profesional.
,!r%a"iF apatic, $nuitor :insensi$il<, insuporta$il, caut plcerea :uuratic<, nes$uit,
agitat :neast=mprat<, superficial, schim$tor, ostentativ :face pe grozavul<.
FemeiF aventuroas, nepstoare :indiferent<, negli6ent, uuratic, atitudine dega6at,
lene, impresiona$il, re$el, sarcastic, neconvenional, neinhi$at, neghioa$.
12 Ai M R%ali-a"% p"i! i!#%p%!#%!7.
e pot identifica acei factori ai interesului i motivaiei care faciliteaz realizarea !n orice
cadru unde autonomia i independena sunt comportamente pozitive.
Scor naltF matur, eficace, puternic, dominant, pretenios i precaut, independent i sigur de
sine. -u a$ilitate intelectual i discenm=nt.
,!r%a"iF prevztor :predictiv<, independent, neformalist, inteligent, lene, simpatic,
raional, irasci$il, multilateral :schim$tor<.
12#
FemeiF calm, capa$il, lucid, discret, inteligent, logic, matur, original,
raional, meditativ :refle4iv<.
Scor micF inhi$at, prudent, nemulumit, mrginit i suspicios. Imil i supus fa de autoriti,
!i lipsesc privirea introspectiv i !nelegerea de sine.
,!r%a"iF afectat, !ng=mfat :!ncrezut<, prudent :precaut<, rece, egocentric, fricos, frivol,
curtenitor :manierat<, plin de sine, rigid.
FemeiF st=ngace, emotiv, nechi$zuit, imatur, infantil, cap sec, agitat
:neast=mprat<, simpl, nerealist, irita$il.
18 I% M E5i$i%!7. i!t%l%$tual.
.ndic gradul de eficien personal i intelectual la care a a6uns individul.
Scor naltF eficient, g=ndire clar, capa$il, inteligent, progresist, ordonat, meticulos, ingenios,
mereu alert i $ine informat. )cord importan mare pro$lemelor intelectuale i de
cunoatere.
,!r%a"iF capa$il, de !ncredere, eficient, !ncreztor, prevztor, independent, inteligent,
rezona$il, autocontrolat, satisfcut, sincer, neprefcut.
FemeiF capa$il, lucid, de !ncredere, eficient, neformal, inteligent, logic,
raional, rela4at.
Scor micF prudent, confuz, comod, defensiv, superficial, fr am$iie. )re o g=ndire
convenional i stereotip. @i lipsesc direcionarea i disciplina de sine.
,!r%a"iF st=ngaci, rece, uituc, insensi$il, cu interese limitate, straniu, o$ositor,
superficial, influena$il.
FemeiF nehotr=t, st=ngace, cu interese limitate, nervoas, pesimist, simpl, !nceat,
!ncp=nat, retras.
1: PF M C!$li!a7i% p'i(olo)i$.
Scor naltF atent, spontan, rapid, receptiv, vor$re, ingenios4 schim$tor. 9esupus regulilor,
restriciilorU ascenden social.
,!r%a"iF distant, evaziv, prevztor, independent, individualist, perseverent, preocupat,
rezervat, neprietenos, circumspect :prudent<.
FemeiF capa$il, rece, independent, ingenioas, nepripit, logic, neast=mprat,
sigur de sine, istea, nedemn de !ncredere.
Scor micF apatic, panic, serios, prudent i modest. -u un tempo linitit i precaut, conformist,
convenional.
,!r%a"iF activ, voios, energic, cu umor, $l=nd, adapta$il, deschis, socia$il, vor$re,
flirteaz.
FemeiF convenional, generoas, onest, $l=nd, elogiat, !ncordat, de !ncredere,
modest, cald, nelinitit.
125
S$al% 'upli+%!ta"%
/o L factorul de orientare spre valoare, derivat spre a msura ceea ce !n urma analizei
factoriale s+a desprins ca factorul .. 9oua scal coreleaz pozitiv cu o diversitate de scale i
de comportamente, indic=nd sta$ilitate psihic, autocontrol, relaii interpersonale $ine
structurate i funcionale. -oreleaz negativ cu indicii neadaptrii i activitii.
Po L orientare spre persoan, cuprinde 55 de itemi evalu=nd variaia comun pentru
scaleleF &o, -s, K, p, a. -oreleaz cu alte scale i rangri de comportamente care indic
activitatea i deschiderea.
)n L an4ietate. corurile !nalte indic pro$leme psihiatrice severe, an4ietate, insta$ilitate,
nevoie de consiliere.
3mp L empatie. +au o$inut corelaii semnificative cu scale i comportamente care indicF
acuitatea :percepia social<, maturitatea 6udecii morale, socializare, posi$ilitatea de a
!nelege modul de a vedea i de a g=ndi al altora, receptiv, simpatic, relaionare nerigid,
rezonan la atmosfera de grup.
3s L fora egoului :*. 7arron<. corurile !nalte indic ascenden, adaptare, senzaia de
sntate, capacitate de concentrare, negarea simptomelor nevrotice, siguran de sine.
f-o L conformism la cadrul social i familial, spirit panic, lips de agresivitate, integrare
social sta$il.
fPe L fora egoului+psihoticismF ego puternic, capacitate de decizie, independen,
!ncredere i siguran de sine, sta$ilitate, satisfacii profesionale, relaii $une cu priniiU
L fora superegoului :supraeului<+nevroticismF capacitatea de concentrare, siguran de
sine, perseveren, sta$ilitate !n opinii, tendina de a nu se descura6a.
fu L e4pansivitate+participare social, plcere pentru petreceri, participare deschis, ceva
mai demonstrativ !n comportament.
f)m L ama$ilitate+calm, !nelegere pentru ceilali, neag o sensi$ilitate particular pentru
anumite persoane :su$iecte<.
f34 L e4traversie opus introversiei.
fJK L copilrie armonioas L neag e4istena unor pro$leme de familie, comunic cu
prinii, accept sfaturile linitit, pasiv, calm.
126
n.n L nesiguran de sine !n relaiile cu ceilali din 6ur, teama de a nu aprea ridicol, nu
poate vor$i !n pu$lic, team de dezapro$are, nu poate iniia discuii cu necunoscui,
defensiv, stingher, imaturitate emoional.
n34 L demonstrativitateF am$iios, face orice este posi$il, plcere pentru e4hi$area
sentimentelor, !i place s se produc !n pu$lic, ludros, conduit demonstrativ.
nPe L plcerea petreceriiF e4traversie caracterizat prin plcerea pentru petrecere, distracii,
6oc, dans, glume, cadru nerestrictiv.
n)n L nevoia de autonomieF relativ dezinteres fa de opinia altora, independen, se
descurc singur, unele pro$leme colare :chiul<, face ce+l taie capul, dificulti de a se
integra !n reguli sau norme stricte de conduit.
CAPITOLUL 10
CHESTIONARUL DE ANCHET
SEPTI9IU CHELCEA
101 I!t"o#u$%"%
Paul )l$ou crede c, !n forma lor actual, chestionarele se situeaz pe punctul
de convergen a trei tipuri de interveniiF
1. "&igenele administrati1e care au dus la multiplicarea documentelor si
formalisticii. -hestionarele de tip Zofficial?, concepute ca instrument de colecionare a
informaiilor, s+au !nmulit considera$il. *oarte adesea, primul contact cu instituiile de
stat se realizeaz pe $aza unui chestionar. @nscrierea !ntr+o form de !nvm=nt
oarecare, anga6area !ntr+un loc de munc, o$inerea de a$onamente -*5 etc. presupun
completarea unui chestionar sau realizarea unui interviu, informaiile astfel o$inute,
!n afara interesului pentru admini straie, prezint valoare documentar i pentru
cercettorul din zona psihologiei sau a sociologiei.
2. Necesitile cercetrii sociale au impus perfecionarea recoltrii
rspunsurilor prin chestionar. -hiar dac, iniial, aceast tehnic a lost utilizat de
ctre etnografi, desv=rirea tehnic a chestionarului este rodul cola$orrii dintre
sociologi i psihologi. )proape ca nu e4ist sociolog care s nu fi lansat propriul sau
formular de cercetare. )ceast li$ertate de creaie a dus la e4istenia unei multitudini de
tipuri de formulare. )mploarea luat de cercetarea psihologic i sociologic de teren
impune standardizarea tipurilor de formulare. .ngeniozitatea cercettorului se va releva, !n
12%
continuare, mai puin prin elementele de grafic i punere !n pagin a chestionarului i
mai mult prin alegerea itemilor si.
3. .erinele practicii medicale i psi,ologice fac recurs la diferitele tehnici
individuale de interogare. Inii cercettori consider c cel care a iniiat !n psihologie
tehnica chestionarului a fost )lfred 7inet :1"(3<. 3ste hazardat !ns s se lege aceast
tehnic doar de un singur nume. @n aceeai perioad, 5i$ot pu$lica !n primul numr
din ,,Dournal de psKchologie? :1"(#< un studiu, intitulat Sur la valeur des Duestionnaires en
ps9choloie. &e asemenea, BoodGorth, !n 1"1%, ela$oreaze, pentru centrele militare de
recrutare, chestionarul destinat depistrii celor inapi. @n fiecare dintre cele trei direcii
convergente s+au realizat perfecionri ale tehnicii chestionarului, fapt care a dus la tot mai
intensa lui aplicare pentru culegerea informaiilor. -ercuri tot mai largi ale populaiei
s+au familiarizat cu acest tip de instrument de cercetare. unt ri unde fiecare al 1(+lea
locuitor a fost cuprins cel putin o dat !ntr+un eantion.
-hestionarul constituie astzi, dup 1azarsfeld :1"6'< ,,una din metodele de $aza
in investigarea fenomenelor sociale?. *olosirea intens a chestionarului !n investigaiile
psihologice i sociologice a avut ca urmare in primul r=nd sporirea posi$ilitilor de
lrgire a temelor de cercetare. @n rile !n care sonda6ele i anchetele sunt frecvente.
Populaia consider fireasc orice !ntre$are. -ontactul anchetator+anchetat se realizeaz
rapid i fr rezerve. )colo unde nu e4ist o tradiie !ndelungat !n ceea ce privete
chestionarea !n scopuri tiinifice, pro$lema contactului cu su$iecii este greoaie.
e cere mult tact pentru a e4plica faptul c rspunsul !nregistrat are doar o valoare
statistic. 2ai mult, multe pro$leme nici nu pot fi a$or date. Pe de alt parte,
familiarizarea populaiei cu aplicarea diferitelor tipuri de chestionare a dus la
diminuarea prestigiului tiinific al acestor instrumente de cercetare, care s+au
transformat !n Z6ocuri de societate?. 1a aceasta se adaug faptul ca su$ titluri
pretenioaseF chestionar, test etc. diferitele reviste pu$lic diverse formulare privitoare la
comportamentul indivizilor. e vulgarizeaz astfel un procedeu preios de str=ngere a
informaiilor. 5eplica tre$uie sa vizeze interzicerea pu$licrii oricrui chestionar care nu
are girul unei instituii specializate. Paralel, se impune folosirea matematicilor moderne !n
structurarea chestionarelor, folosirea teoriei informaiilor, dar i respectarea riguroas a
recomandrilor clasice referitoare la utilizarea chestionarului !n investigarea fenomenelor
psihosociale.
102 D%5i!i7ia $(%'tio!a"ului p'i(o'o$iolo)i$
&efinirea chestionarului nu este deloc o operaie simpl. 9ici terminologia nu este
unanim acceptatF Zchestionar
?
, Zformular?, Zinventar?, Zscal? etc. &iferenele sunt greu
sesiza$ile. 2uli sociologi ocolesc aceasta pro$lem i se mulumesc s indice doar modul
de construire i de aplicare a chestionarului. .n ceea ce ne privete, ne vom mrgini s
definim doar chestionarele de cercetare, fc=nd a$stracie de celelalte tipuri de chestionar.
12'
-hestionarul utilizat !n investigarea fenomenelor psiho+sociale reprezint o
succesiune logic i psihologic de !ntre$ri scrise sau de imagini grafice cu funcie de
stimuli !n raport cu ipotezele cercetrii, care, prin administrarea de ctre operatorii de
anchet sau prin autoadministrare, determin din partea celui anchetat un comportament
ver$al sau nonver$al ce urmeaza a fi !nregistrat !n scris. &efiniia relev faptul c avem de+
a face cu o succesiune de !ntre$ri sau imagini :desene, fotografii< fi4ate !n scris, grafic.
&ar !nelesul termenului de chestionar se lrgete. 9u este vor$a numai de !ntre$ri. -a
stimuli pot servi i imaginileU mai mult, e4ist posi$ili tatea com$inrii stimulilor ver$ali
cu cei graficiF !ntre$ari i fotografii sau desene. @n cadrul chestionarului, !ntre$rile,
desenele au funcie do indicatori. -om$inarea i succesiunea stimulilor tre$uie s fie logic,
dar i psihologic.
*oarte frecvent + aa cum remarca 7ernard . Phillip :1"%(<

+ pentru ordonarea
logic a !ntre$arilor se ia drept criteriu ti+pulF su$iectul este pus !n situaia de a rspunde
mai !nt=i despre trecut, apoi despre prezent, i, !n fine, la urm, despre viitor. In alt
criteriu de ordonare este acela dat de gradul de a,'t"a$ti-a"%F mai !nt=i se va rspunde
la !ntre$rile concrete i a$ia apoi la cele mai a$stracte. @n funcie de tem i de universul
anchetei, va prevala ordinea logic sau cea psihologic. 0 ancheta !n r=ndul persoaneilor
adulte cu !nalt grad de cultur accentueaz elementele raionale ale ordonrii stimulilor, !n
timp ce investigarea adolescenilor, de e4emplu, tre$uie s rezolve !n primul r=nd
pro$lemele psihologice ale structurarii chestionarului. 0ricum, stimulii L !ntre$ari sau
imagini L urmeaz o succesiune riguroas. ZPloaia de !ntre$ri? nu acoper pro$lematica
cercetrii, oricit de a$undenta ar fi ea. e impune deci o selecie a stimulilor !n raport
cu ipotezele cercetrii. -iclul investigrii fenomenelor sociale prin intermediul
chestionarului este dat de urmtoarea 'u$$%'iu!%F Pro$lem general a 0$iect specific a
*ormularea !ntre$rilor a .ntervievare :aplicare< a -odificare a )naliz.
@n afara precizrii ipotezelor, chestionarul nu are nici o valoare. -hiar si cele
mai $anale !ntre$ari sunt formulate !n conformitate cu ipotezele anterior sta$ilite.
.ntre$area 1e unde cump!ra"i p=ineN conine ipoteza c nu toat populaia anchetat
cumpr p=ine de la aceeai $rutrie i e4clude ipoteza c cei cuprini !n eantion coc p=ine
acas. 34plicit sau implicit, nu e4ist chestionar care s nu porneasc de la ipoteze
mai mult sau mai puin clar conturate.
e poate spune, de acord cu 3rhard tephan

:1"61<, c !n alctuirea chestionarului,
mai puin !ntre$rileF Z&e ceN?, ce reflect poziia teoretic i ideologic, reprezentrile,
atitudinile i opiniile autorului. Pornind de la aceast afirmaie, spri6inindu+ne i pe datele
de cercetare, consi+derm, pentru o populaie cu nivel ridicat de colarizare, ca fiind
foarte fructuoas tehnica autochestionarii. .ntre$rile sau imaginile cuprinse !n chestionar
au funcia de stimuli declanatori de comportamente ver$ale sau nonver$ale.
-omportamentul ver$al + rspunsurile la !ntre$ri i e4primrile ver$ale determinate
de stimuli + este variat de la individ la individ. )supra acestui comportament influeneaz
o multitudine de factoriF personalitatea celui anchetat, situaia+cadru de desfurare a
12"
anchetei, personalitatea celui ce realizeaz ancheta, tema investigaiei, structura
chestionarului, timpul c=nd are loc ancheta. @n cazul autoadministrarii chestionarului trimis
prin pot sau al tehnicii chestionarului+e4temporal, rspunsurile sunt !nregistrate de ctre
su$iectul !nsui.
&ozarea spaiului corespunztor fiecrui rspuns ridic pro$leme de economic a
Zpunerii !n pagin?, dar i de li$ertatea de rs+ puns acordat. .n cazul administrrii
chestionarului de ctre operatorii de anchet, comportamentul ver$al, ca i cel nonver$al al
su$iecilor este !nregistrat de ctre persoane calificate. 34ist, !n am$ele cazuri, at=t
avanta6e c=t i dezavanta6e. )utoadministrarea prezint riscul ne!nelegerii !ntre$rilor i
imposi$ilitatea o$inerii unor informaii suplimentare, dar sporete gradul de siguran al
ela$orrii rspunsului. .nregistrarea rspunsurilor de ctre operatorii de anchet surprinde
i comportamentul nonver$al, nu numai pe cel ver$al, i economisete timpul. .n plus,
autoadministrarea este posi$il numai de la un anumit nivel de cultura i de v=rst !n sus.
10/ Cla'i5i$a"%a $(%'tio!a"%lo"
-lasificarea chestionarelor poate fi mai mult dec=t o pro$lem didactic. Precizia
terminologic !nlesnete descrierea cercetrii i calific investigaia realizat. In chestionar
de opinie de tip Zomni$us?, cu !ntre$ri deschise, e4pediat prin pot, reprezint cu totul
altceva dec=t acelai chestionar de opinie centrat pe o singur tem, cu !ntre$ri !nchise,
e4pediat tot prin pot. .n primul caz ansele de colecionare a rspunsurilor sunt mult
sczute. &intr+un !nceput se poate spune ca un astfel de proiect este sortit eecului. 9u
consideram c pentru a com$ate vulgarizarea tehnicii chestionarului tre$uie s utilizam un
lim$a6 criptic. 9i se pare !ns imperios necesar rigoarea tiintific !n descrierea i
clasificarea tuturor instrumentelor psiho+sociologice. )stfel, chestionarele pot fi
clasificate dupF )< $o!7i!ut i!5o"+a7io!alU 7< 5o"+.U -< +o# #% apli$a"%.
). Primul criteriu de clasificare a chestionarelor dup $o!7i!utul i!5o"+a7iilo"
adunate vizeaz calitatea informaiilor.
1. .n investigarea fenomenelor sociale sunt prea puine cazurile de lansare a
chestionarelor e4clusiv de date &actuale. &e cele mai multe ori, chestionarele de cercetare
reprezint o !mpletire de !ntre$ri de opinie i de date factuale. .ntre$rile de date factuale
pot fi grupate !nF !ntre$ri de Zcunotine? i !ntre$ri de Zclasificare? sau de
Zidentificare? :v=rsta, se4, stare civil, situaie scolar sau profesional etc.<.
Pro$lema care se ridic este aceea a locului amplasrii acestor !ntre$ri !n economia
chestionarului. .ntre$rile de Zcunotine? viz=nd sta$ilirea nivelului de cunoatere
:cunotinte despre natur i societate< vor fi diseminate printre !ntre$rile de opi nie,
pentru a nu crea celui care rspunde impresia c este supus unui Ztest de inteligen?,
fapt ce ar putea declana teama, reacia de aprare a su$iectului. .ntre$rile de
Zidentificare? considerm c tre$uie introduse la sf=ritul chestionarului, rspunsurile
nemaiput=nd fi astfel modificate de reacia Zde securitate? a celui anchetat. .n aceast
13(
situaie se va e4plica su$iectuluiF Z)a cum v+am spus de la !nceput, nu ne
intereseaz s aflm cum va cheam. Pentru a putea !ns s grupm rspunsurile
dup v=rsta, profesiune etc. a celor cu care am stat de vor$, v rugm s ne mai
raspundei i la urmtoarele !ntre$ri?.
-u e4cepia anchetelor realizate prin tehnica eantionrii pe cote, ma6oritatea
cercettorilor opteaz pentru plasarea !ntre$rilor de clasificare la sfiritul
chestionarului. 34plicaiile ce se dau !naintea introducerii acestor !ntre$ri variaz. .n
anchetele sociale guvernamentale din )nglia se precizeazF Z)tunci c=nd se analizeaz
rezultatele anchetei, niciodat nu menionm numele persoanelor chestionate, dar am vrea
sa le putem clasifica dupa unele criteriiF v=rst, se4, ocupaie etc.? sau ,,&in cauz c
o$inuinele, nevoile i opiniile oamenilor variaz uneori dupa v=rst, ocupaie i
condiii generale de via, am dori s tim c=teva fapte de acest fel despre persoanele cu
care vor$im. 1a sonda6ul >allup se dau urmtoarele e4plicaiiF Z.mi permitei acum sa v
!ntre$ asupra c=torva amnunte, !nc=t s se poat verifica la $irou eantionul
persoanelor pe care le+am chestionat?.
0ricare ar fi formularea e4plicaiei, ea tre$uie s conving populaia anchetat c
datele de Zidentificare? :sau de Zclasificare?< intereseaz numai prin repartiia faptelor
!n raport cu diferitele categorii socio+profesionale. e !nelege c formularea e4plicaiei
tre$uie s fie adecvat nivelului cultural al celor anchetai, c ea tre$uie s ai$ !n
vedere o$inuina sau noutatea faptului de a rspunde la o anchet.
2. .,estionarele de opinie se refer la datele de ordin su$iectiv, imposi$il de
o$servat direct. .n fond, acest al doilea tip de chestionare nu sunt numai de opinie cci,
cu a6utorul lor, se studiaz atitudinile, motivaia i interesele, dispoziiile i !nclinaiile,
cu un cuv=nt, tot ceea ce reprezint intimitatea persoanei, tririle ei su$iective. *r a
a$orda pro$lema posi$ilitii cunoaterii o$iective a fenomenelor su$iective, ne
mrginim s precizm necesitatea raportrii su$iectivului la datele o$iective.
.n investigarea fenomenelor sociale este greit s ne limitm doar la consemnarea
opiniilorU intereseaz !n primul r=nd faptele, realitatea o$iectiv, i a$ia apoi reflectarea
!n contiina oamenilor a acestei realiti. &e multe ori, !ntre inteniile declarate ale
oamenilor i realizarea lor nu e4ist dec=t o foarte sla$ legtur.
-u a6utorul chestionarelor de opinie, se !ncearc cunoaterea nu numai a opiniilor,
dar i intensitatea acestora. Ceorge Callup a sta$ilit !n acest scop o schem dc
construire a chestionarelor de opinieF
a< @ntre$ri filtru :!nchise, cu rspunsuri multiple precodificate sau
deschise< pentru sta$ilirea gradului de cunoatere de ctre cel anchetat a
pro$lemei puse !n discuie.
$< Ina sau mai multe !ntre$ri :deschise< privind ati+tudinea populaiei
fa de respectiva pro$lem.
c< In sistem de !ntre$ari :!nchise, cu rspunsuri mul tiple
131
precodificate< referitoare la aceeai pro$lem.
d< @ntre$ri deschise viz=nd motivaia opiniilor e4primate.
e< @ntre$ri :!nchise, cu rspunsuri multiple precodificate< pentru msurarea
intensitii opiniilor.
@n astfel de chestionare, formularea !ntre$rilor reprezint o pro$lem
central, !nc=t se impune standardizarea. -hiar i !n aceast situaie se poate vor$i
de o Zmultidimensionalitate? a !ntre$rilor de opinie. 1a !ntre$areaF Z-e prere avei
despre eful grupului d+voastrN? se poate avea !n vedere fie eful grupului ca
persoan, fie stilul de conducere realizat de ctre acesta.
.nformaia o$tinut cu a6utorul !ntre$rilor de opinie este foarte incert. @n nici
un caz nu se poate trage vreo concluzie cu privire la opiniile i atitudinile
oamenilor analiz=ndu+se rspunsurile la o singur !ntre$are. 8otdeauna tre$uie
prevzut un sistem de !ntre$ri care s permit sta$ilirea poziiei indivizilor fa
de una sau alta dintre pro$lemele puse !n discuie. &ac !ntre$rile factuale au !n
vedere ceea ce tie populaia anchetat, prin anchetele de opinie se urmrete a se
sta$ili ceea ce crede aceast populaie. Peter 5. Jolstatter :1"#"< d !n acest sens un
e4emplu foarte sugestivF ZPoziia stelelor !n momentul naterii influenteaz
viaa oamenilor.?

-u privire la aceast afirmaie, e4ist oameni care se declar
cu mai mult sau mai puin siguran de acord sau !mpotriv.
@n cazul cercetrii opiniei, informaia sufer deviaii, fie !n sensul aprrii
intereselor materiale ale individului sau ale colectivitii, al 6ustificrii i !ntririi pasiunilor
comune, fie al !ntririi coeziunii grupului. -u rare e4cepii, direcia deviaiei
informaiilor este !n acelai sens at=t !n cazurile aprrii voluntare, c=t i involuntare a
opiniilor. 5ezult de aici c este mult mai dificil de realizat un chestionar de opinie dec=t
unul de date factuale. 34ist + aa cum remarca sociologul tefan 9oGaH + o serie de
Zpro$leme nevralgice? !n investigarea opiniilorF Z...e4periena arat c, !n condiiile
noastre, din pro$lemele nevralgice care trezesc ne!ncrederea i determin rspunsuri
echivoce sau nesigure, cel putin a unei pri din persoanele chestionate, fac parte !ntre$rile
privind relaiile lor cu efii sau cu ali oameni de care depinde cel chestionat. &in
categoria !ntre$rilor nevralgice fac parte i !ntre$rile directe despre concepiile politice
ale celor !ntre$ai. .n domeniile !n care se pare c este vor$a de pro$leme nevralgice se
recomand o deose$it precauie la determinarea limi telor acestor pro$leme i la
interpretarea raspunsurilor?. Ineori este necesar disimularea scopului cercetrii, alteori
este indicat s se pun aceeai !ntre$are !n for me diferite de mai multe ori i s se
analizeze concordana rspunsurilor. Posi$ilitatea celor investigai de a ascunde adevrul
i de a Ze4plica raional? comportamentul lor tre$uie s stea !n atenia cercettorului.
8otdeauna tre$uie imaginat un sistem de !ntre$ri care s permit concluzii
despre direcia, intensitatea, consistena i centralitatea opiniei. )utoanaliza pe care o
implic un rspuns la o !ntre$are de opinie se dovedete a fi foarte dificilF poi fi foarte
de acord cu stilul de conducere al efului tu de grup, dar s+l dezapro$i ca per soan
132
pentru lipsa lui de sensi$ilitate artistic. e cere totui un singur rspunsF Z&e acord?
sau Z.mpotriv?. Ei aceasta !n orice situaie. Pro$a$il c un astfel de Zrspuns unic
corect? nici nu e4ist :2oser<.
&ac primul criteriu de clasificare a chestionarelor dup coninut viza calitatea
informaiei do$=ndite, cel de al doilea criteriu se refer la cantitatea informaiei. @n acest
sens, se poate vor$i de o serie de chestionare.
1. .,estionare speciale4 cu o singur tem. .n practic este foarte greu s se
disting chestionarele speciale de celelalte feluri de chestionare. In chestionar privind
integrarea profesional este sau nu un chestionar specialN )re o singura temaF integrarea.
8otui sunt a$ordate i alte teme, ca de e4emplu, timpul li$er. -omple4itatea fenomene lor
sociale impune cercetarea concomitent a unei multi tudini de factori, fapt pentru care
chestionarele speciale sunt foarte rare. 3le sunt utilizate mai mult !n studierea pieei
sau a comportamentului electoral, situaii !n care importana este viteza o$inerii i
prelucrrii informaiei. )stfel de chestionare sunt destinate a pune !n eviden anumite
fenomene i mai puin pentru a le msura i !nc i mai puin pentru a le e4plica.
copul precis al unor astfel de chestionare este aciunea. &in acest punct de vedere ele se
dovedesc a fi foarte utile.
2. .,estionarele ?omnibus@A adic cu mai multe teme sunt cel mai des
!nt=lnite. uperioritatea chestionarelor omni%us nu este dat !n primul r=nd de
cantitatea mai mare de informaii cu privire la fiecare fapt sau fenomen social !n
parte, ci de posi$ilitatea de a surprinde interac iunea i :inter<condiionarea acestora.
)spectul cantitativ se raporteaz !n cele din urm tot la aspectul calilii. -hestionarele
omni%us sunt specifice cercetrii fundamentale !n sociologie. 3le permit aplicarea
analizei secundare i, din punctul de vedere al costului, sunt mai ieftine. 0dat sta$ilit
un eantion, este mai lesnicios s se urmareasc mai multe teme cu ocazia aplicrii
unui singur chestionar, dec=t s se recalculeze noi eantioane i s se aplice, dup
necesiti, mai multe chestionare speciale.
7. &up 5o"+a 4!t"%,."ilo"4 a stimulilor, se pot distingeJ !0 c,estionare cu
'ntrebri 'nc,iseB 20 c,estionare cu 'ntrebri desc,iseB $0 c,estionare cu 'ntrebri
mi&te
! %ntrebrile 'nc,ise :sau precodificate< nu permit dec=t alegerea rspunsurilor
dinainte fi4ate !n chestionare. Cradul de li$ertate al su$iectului este unul redusU rspunsul
tre$uie s se !ncadreze !ntr+una dintre categoriile propuse !n chestionar. )cest lucru
presupune din partea su$iectului e4istena unor opinii i cunotine $ine cristalizate iar
din partea cercettorului o $un cunoatere a realit ii studiate. -hiar i !n aceste
condiii nu este totdeauna uor de rspuns la astfel de !ntre$ri !nchiseF Zuntei
133
mulumit de felul !n care !i desfoar activitatea +.7.+. din !ntreprinderea dv.N? sauF
,,-are este culoarea dominant pe care o preferai la esturile imprimateN 1< al $astru. 2<
rou, 3< verde, #< gal$en, 5< maro, 6< violet, %< oran6, '< al$, "< alte culori?. .n primul
caz, cei ce cunosc activitatea +.7.+. i au de6a o opinie format pot rspunde fr
ezitareF Z&a? sau Z9u?. -ei ce nu cunosc aceast activitate sau nu vor s rspund pot
declaraF Z9u tiu?. 5m=ne categoria celor indeciiF sunt de acord cu multe momente din
activitatea +.7.+., cu altele !ns nu. 5spunsul lor poate fiF Z&a, cu e4cepia...? In
astfel de rspuns !ns nu este prevzut !n chestionar i atunci su$iectul este forat s
aleag rspunsulF Z&a? sau Z9u tiu?.
9iciunul dintre aceste rspunsuri nu reflect adecvat realitatea. *irete, e4ist i
posi$ilitatea nuanrii rspunsurilor. e poate oferi spre alegere o scala de rspunsuri de
tipulF *oarte mulumitU 2ulumitU 9ici mulumit, nici nemulumitU 9emulumitU *oarte
nemulumit. -u aceasta, dificultile nu au fost !ns complet !nlturate. u$iectul este pus
s decid acum !ntre mai multe grade de mulumire sau de nemulumire. &elimitrile
sunt !ns foarte impreciseF unde sf=rete + o$iectiv L Znemulumirea
?
i !ncepe Zfoarte
nemulumirea?N^ @n realitate, limitele situaiilor sunt Z&lou?, !n timp ce !n chestionar ele
sunt clar conturate. e a6unge din nou la o alegere inadecvat a rspunsurilor. .n plus,
cercetarea de teren a artat c oamenii au tendina de a evita rspunsurile e4treme,
!nclin=nd s aleag mai totdeauna rspunsuri moderate, dac nu chiar neutre. Inii
cercettori !nclin chiar s elimine dintre rspunsuri variantele neutre, recomand=nd
scalele cu valori pereche ale intensitilor :!n cazul nostru<F *oarte mulumit, 2ulumit,
9emulumit, *oarte nemulumit. )ceasta este !ns tot o alegere forat. -hestionarele de
opinie a$und !n !ntre$ri !nchise :precodificate<, cele mai multe fiind dihotomice. Ceorge
Callup se pronun hotr=t !n favoarea rspunsurilor dihotomiceF Z&a? L Z9u?, !n timp
ce ali cercettori opteaz pentru scalele cu patru posi$iliti.
-ercetrile de opinie realizate !n mediul industrial la noi au aratat dificultile
aplicrii chestionarelor cu alegeri multiple, fapt ce ne face s credem c rspunsurile
dihotomice sunt prefera$ile. e nate !ns o pro$lemF e4ist !ntre$ri care prevd + cu
adevrat - raspunsuri dihotomiceN 9u^ 8otodeauna, !n afar de Z&a? sau Z9u?,
su$iectul are la alegere i un al treilea rspunsF Z9u tiu?. Pare deci mult mai
6udicios s se vor$easc de chestionare cu rspunsuri Ztrihotomice? i chestionare cu
rspunsuri Zprecodificate multiplu? :sau cu Zrspunsuri !n evantai?<, Zalegeri multi ple?
sau Zca&eteria?. 34ist posi$ilitatea ca rspunsurile la chestionarele !nchise s fie
incluse chiar !n !ntre$ri. e vor$ete atunci despre !ntre$ri alternative :dihotomice< sau
selective :precodificate multiplu<. 34emplu de !ntre$are alternativF Z.eri ai ascultat sau
nu ai ascultat radioulN? i de !ntre$are selectivF Z)scultai radioul foarte des, des, rar,
foarte rarN?
-hestionarele cu rspunsuri Zprecodificate multiplu? implic, cercetarea preala$il a
realitaiiF !n chestionar tre$uie s apar precodificate, pe c=t posi$il, toate variantele de
rspuns. .ntre variante, o$ligatoriu, la sf=rit, se adaug categoria Z)ltele? )ceast ultim
13#
variant de rspuns pro$eaz gradul iniial de cunoatere a realitii de ctre cercettor.
2ai mult, pro$eaz !nsi valoarea cercetrii. )legerile Zprecodificate multiplu?
nuaneaz rspunsurile, dar sunt suscepti$ile de distorsiuni, de deformri, de %ias+uri :termen
psihosociologic american, indic=nd deformrile survenite !n cadrul anchetelor<.
-hestionarele cu rspunsuri precodificate tre$uie s acorde acelai numr de alternative
pentru opiniile pro i contra. 0rdinea de prezentare a alternativelor influeneaz i ea,
dup cum rezultatele influeneaz faptul c alternativele pro i contra au fost am$ele
e4plicite.
&e asemenea, lista rspunsurilor precodificate tre$uie s fie + pe c=t posi$il +
e4haustiv. )ceasta cerin impune su$iecilor memorarea unui mare numar de cuvinte
sau propoziii. 9u toi su$iecii sunt !ns dispui pentru aa ceva i atunci indic drept
rspuns prima variant de rspuns reinut. .ntr+un e4periment pe circa 6(( de persoane
s+a putut constata c ordinea de prezentare a unor fotografii influeneaz recunoaterea
lor ulterioar. Pentru a pre!nt=mpina distorsiunile legate de organizarea materialului,
lista raspunsurilor se poate reciti !ntr+o ordine schim$at :sau !n dezordine<. .n cercetrile
noastre am procedat totdeauna astfel, fr s avem !ns certitudinea unor rspunsuri
perfect adecvate realitii.
@n cadrul chestionarelor, !ntre$arile !nchise :precodificate< e4ist c=teva a3a!taE%;
faciliteaz analiza slitistic a rspunsurilorU
spri6in memoria celui anchetatU
permit aplicarea unor chestionare cu muli itemiU
servesc ca Zfiltru? pentru !ntre$rile urmtoareU
sporesc anonimatul i securitatea celui anchetatU
!nlesnesc Zanga6area? !n chestionar asu$iecilor.
.nconvenientul ma6or al unor astfel de !ntre$ri este legat de sugesti$ilitatea pe
care o implic prezentarea precodificat a rspunsurilor. .n literatura de specialitate se
apreciaz valoarea atraciei rspunsurilor pozitive ca fiind de '+12;. )naliza
rspunsurilor la !ntre$rile trihotomice :care prevd variante de rspuns Z&a? pe
primul loc< tre$uie sa ai$ totdeauna !n vedere aceste distorsiuni inerente. .n afara
sugesti$ilitii, chestionarele cu !ntre$ri !nchise par a fi mai puin indicate !n studierea
unor fenomene psihosociale comple4c. Paul 1azarsfeld precizeaz c !ntre$rile !nchise
sunt adecvate studierii fenomenelor simple, iar !ntre$rile dechise + de preferin studierii
fenomenelor foarte compl4e, pro$lemelor delicate.
3. %ntrebrile desc,ise :li$ere, postcodificate<, spre deose$ire de cele !nchise :sau
precodificate<, las su$iectului li$ertatea unei e4primri personale a rspunsurilor. /or
aprea variaii !n ceea ce privete forma i lungimea rspunsurilor, fapt ce !ngreuiaz
codificarea, dar care aduce un plus !n cunoaterea particularitilor unei populaii privindF
coerena logic, corectitudinea gramatical, volumul le4ical, formularea, viteza de
135
e4primare i capacitatea de e4plicitare. @ntre$rile deschise permit culegerea unor
informaii $ogate asupra tuturor temelor, fr riscul sugesti$ilitii. )a cum remarca
2aurice &uverger :1"(%, p. 2(1<, Z@ntre$rile deschise i !nchise au avanta6e i dezavanta6e
respectiv inverse?. .n cazul unor opinii insuficient cristalizate, chestionarele cu !ntre$ri
deschise dau un procent mai ridicat de rspunsuri .?9u tiu?. &iferena poate fi de 1(b
11;. @ntre$rile deschise se adreseaz procesului activ al memoriei, vizeaz momentul
comple4 al reproducerii !n cadrul actualizrii informaiilor. @ntre$ri le !nchise, !n special
cele Zprecodificate multiplu? :Z!n evantai?, Zcu alegeri multiple?, Zcafeteria?< se refer la
cellalt moment al procesului de actualizare care este recunoasterea. 34perimental :)chilles<
s+a demonstrat c recunoaterea este un proces mai facil dec=t reproducerea.
#. .,estionarele autoadministrate presupun !nregistrarea rspunsurilor de
ctre !nii su$iecii supui investigaiei. u$iecii formuleaz i consemneaz !n acelai
timp rspunsurile, elimin=nd filtrarea informaiei dc ctre o alt persoan + operatorul de
anchet. Prin autoadministrare, su$iecii se pot e4prima mai complet, prin ceea ce
rspund la !ntre$are, dar i prin felul cum fac aceasta. )utoadministrarea elimin unul
dintre factorii care influeneaz rspunsulF personalitatea celui care aplic formularul.
.n a$sena unei persoane strine + cea a operatorului + este pro$a$il ca su$iecii s fie mai
dispusi s rspund la !ntre$ri Zfoarte personale?, pot s ela$oreze rspunsuri mai
Zchi$zuite?, s consulte documentele personale pentru a verifica afirmaiile fcute, s
se consulte cu ali mem$ri ai familiei pentru raspunsuri mai precise.
emnal=nd tendin de utilizare necritic a Zchestionrii orale? !n sociologia
occidental, Balter *riedrich din 5. &. Cerman su$liniaz avanta6ele, chestionrii !n
scrisF
numrul mare al celor care pot rspunde concomi tentU
diminuarea efectului de interviuU
dispariia influenei anchetatorului asupra rezultatelorU
nivelul superior de concentrare asupra rspunsurilorU
asigurarea mai $un a anonimatului.
2arc=ndu+se avanta6ele i dezavarita6ele chestionarelor autoadministrate i
administrate de ctre operatorii de anchet nu se pune pro$lema Zcondamnrii? unei
tehnici !n favoarea alteia, ci se atrage atenia asupra necesi tii de a cunoate limitele
fiecreia.
-hestionarele autoadministrate pot fiF a< c,estionare potale $< c,estionare
publicate 'n #iareA re1iste sau ca ane&e la diferite mrfuri 15ndute.
a< .,estionarele potale reprezint o modalitate mai rapid i mai ieftin de
recoltare a informaiilor. 34pedierea prin pot a chestionarului presupune !ns
pregtirea rspunsuluiF destinatarului i se ofera odat cu chestionarul i un al doilea plic
tim$rat, cu adresa tiparit a instituieiMinstitutului care lanseaz cercetarea. -hiar dac
136
e4pedierea chestionarelor este foarte rapid, !napoierea lor :sosirea rspunsurilor< este
relativ !nceat. &e regul, sosirea rspunsurilor depaete limita de timp fi4ata pentru
!napoierea lor. 2ulte rspunsuri nu mai vin niciodat. &in aceasta perspectiv, principalele
avanta6e ale chestionarelor potale + rapiditatea i costul lor sczut + tre$uie relativizate.
Procentul chestionarelor recuperate incorporeaz costul chestionarelor e4pediateF ultimele
chestionare care se !napoiaz marcheaz durata recoltrii informaiilor.
Itilizarea chestionarelor postale tre$uie s ai$ !n vedere faptul c, pentru a se
asigura rspunsul la !ntre$ri, se impune cu necesitate ca acestea s fie simple, iar
tehnica de rspuns foarte clar e4plicat. 1a astfel de chestionare, chiar telhica de ordonare a
!ntre$rilor este diferit de cea a chestionarelor administrate de ctre operatorii de
anchet. *aptul c su$iectul are posi$ilitatea s vad, !nainte de a raspunde la o intre$are,
coninutul tuturor celorlalte !ntre$ri face inutil folosirea tehnicii Zp=lniei? sau a Zp=lniei
!ntoarse?, anuleaza efectul de surpriz .a.m.d.
-a o particularitate a tehnicii chestionarelor potale, scrisoarea !nsoitoare
!nlocuiete pream$ulul chestionarelor administrate de ctre operatorii de anchet. .n
scrisoarea !nsoitoare a chestionarelor potale tre$uie s se e4plice ce se urmrete prin
chestionar, cine a lansat chestionarul, cum au fost desemnate persoanele care s raspund.
8re$uie avut gri6 ca, prin scrisoarea !nsoi toare, s se motiveze rspunsul su$iecilorF
fr o motivaie corespunztoare nu tre$uie s ne ateptm ca su$iecii s rspund numai
din respect pentru tiin sau din politee. 8re$uie artat importana pro$lemei puse !n
discuie, schim$rile ce pot surveni !n anchet, imposi$ilitatea gsirii unor soluii !n afara
cola$orrii cu persoanele interogate. 1ans=nd un chestionar despre prietenie printre
tineri, !n scrisoarea !nsoitoare vom precizaF Z)dulii vor$esc despre prietenie, fr ca
s cunoasc felul !n care se nate ea i ce semnificaie are prietenia !n viaa tinerilor?.
-hestionarele pu$licate ca ane4 la diferitele mrfuri v=ndute constituie mai degra$ o
modalitate de a face reclam comercial, dec=t de a studia piaa. &up numrul persoanelor
care rspund concomitent :!n aceeai !ncpere< la un chestionar autoadministrat, se disting
chestionare autoadministrate indi1idual4 cum sunt cele Zpotale? sau cele pu$licate i
chestionare autoadministrate colecti1
-hestionarele autoadministrate colectiv !m$in avanta6ele chestionarelor
autoadministrate cu avanta6ele celor administrate de ctre operatorii de anchet. .nformaia se
recolteaz rapid, costul ei este scazut, non+rspunsurile sunt reduse, su$iecii pot fi lmurii
suplimentar asupra modului de completare a chestionarelor. -hestionarele autoadministrate
colectiv se utilizeaz !n colectivitile colare,!n armat, acolo unde, prin !nsi natura
activitilor cotidiene su$iecii sunt reunii !n !ncperi mai mari, av=nd i posi$ilitatea de a
scrie :mese, scaune<. Prin tehnica Ze4temporalului?, autoadministrarea colectiv a
chestionarului poate cuprinde 3(+5( de su$ieci deodat. @n psihologie, aplicarea testelor
colective a dezvluit unele dificulti ale Ztehnicii e4temporalului?. e poate vor$i de o
influenare reciproc + voluntar sau involuntar+ a su$iecilor. -el ce distri$uie chestionarele
poate i el influena rezultatele. -u toate acestea, din propria e4perien de aplicare a unui
13%
chestionar de interese profesionale, Z8...P. %(? adaptat de noi
,
considerm c tehnica
e4temporalului este perfect utiliza$il !n colectivitile colare, pentru avanta6ele
enunate, dar i pentru faptul c ea este asemntoare activitilor colare propriu+zise.
Privitor la chestionarele autoadministrate, credem c tre$uie privit cu mult
circumspecie orice !ncercare de a trage concluzii cu valoare de generalizare prin
utilizarea chestionarelor autoadministrate individual, !n special a chestionarelor pu$licate
!n ziare, reviste sau cri.
2. .,estionarele administrate de ctre operatorii de anchet constituie modalitatea
cea mai des utilizat de culegere a informaiilor. *olosirea operatorilor de anchet, chiar
dac ridic costul investigatei, asigur reprezentativitatea eantionului, poate lmuri
!nelesul !ntre$rilor, permite s rspund la chestionar i persoanele cu nivel de
colaritate sczut i, ceea ce este, poate, cel mai important, !nsoete !ntotdeauna
aplicarea chestionarului cu !nregistrarea unor date de o$servaie privind condiiile
am$ianei !n care s+a rspuns la !ntre$ri, reac iile spontane ale su$iectului. *olosirea
!ntre$rilor dinainte sta$ilite !n chestionar implic !n unele cazuri modi ficri, adaosuri de
natur nestandardizat, !ntre$ri suplimentare cu finalitate precis de clarificare i
completare a raspunsurilor. )cest lucru nu este posi$il dec=t prin utilizarea operatorilor
de anchet, care, aa cum remarca 5oger &aval, dau i sigurana c rspund la
chestionar, chiar persoanele desemnate !n eantion i fac accesi$ile cercetrii pro$leme mai
comple4e. Prin administrarea de ctre operatorii de anchet a chestionarelor se
realizeaz o comunicare interuman de tip deose$it, un mod Znenatural? de comunicare.
.n ce const specificitatea acestei comunicriN .n primul r=nd, !n faptul ca suit puse !n
situaia de a comunica dou persoane a$solut strine care, alternativ, au rol de emitor
i de receptor. 5elaia !ns nu este simetricU circulaia informaiilor este orientat,
comunicarea fiind deci univoc.
e poate pune !ntre$areaF ce+i determin pe oameni a$solut necunoscui s rspund
la !ntre$ri, uneori foarte intime, s intre !ntr+o astfel de comunicare neo$inuitN
Pro$a$il c, !n primul r=nd, politeea i curiozitatea, dorina de a contri$ui la
perfecionarea vieii sociale. )ceasta impune !ns chestionarului s fie a4at pe o pro$lem
social actual i s fie, la r=ndul lui, politicos. 0 astfel de motivaie !ns nu este suficient.
8re$uie luate !n consideraie totdeauna i nivelul de aspiraii al su$iectului i interesul
lui pentru tiin. -omunicarea prin ea !nsi tre$uie s motiveze su$iectul pentru a
continua s rspund. Priza de contact Arapport %uildersB4 a$ordarea persoanelor spre a
comunica constituie totui 0 pro$lem. &ac, pentru a intra !n contact, s+ar !ncepe
astfelF Z)i avea acum timp s+mi rspundei la c=teva !ntre$riN?, cu siguran c muli
su$ieci ar raspunde Z9u^?. )a cum propunea 7ernard . Phillips, este mult mai $ine
s se !ncerce formulaF Z&ac ar fi posi$il pentru dv. s ne a6utai la acest proiect de
cercetare, atunci a fi $ucuros acum, sau cu alt prile6, s v pun c=teva !ntre$ri?.
Ceorge Callup propune o formulare de tipulF Zunt din partea /nstitutului 5merican de
13'
Opinie .u%lic! + /nstitutul >allup + i tre$uie s fac o cercetare de opi nie. .n fiecare
ora noi !ntre$m sptm=nal diferii oameni ce g=ndesc despre unele pro$leme de
!nsemntate naional. 2+a $ucura s aud opinia dv. prin rspunsul la c=teva
!ntre$ri. 9umele dv. nu m intereseaz + m intereseaz numai opinia dv.? Ineori,
pentru a$ordarea su$iecilor cuprini !n eantion, se trimite !n preala$il o scrisoare.
)a procedeaz Jeinrich )$el !n studiul muncitorilor care i+au schim$at profesiunea.
*r !ndoial c modalitatea de a intra !n contact cu persoane a$solut strine
pentru a le cere prerea variaz de la cultur la cultur. 8otdeauna sta$ilirea contactului
spre a comunica rm=ne o pro$lem. -omunicarea dintre operatorul de anchet i cel ce
rspunde la chestionar este Znenatural? i pentru faptul c, selectiv, mesa6ul este
!nregistrat !n scrisU se consemneaz doar rspunsurile su$iectului. )cest lucru !l poate
deran6a pe su$iect, !l poate face suspicios. 3leonor 3. 2acco$K i 9athan 2acco$K
recomandau operatorilor de anchet s spunF Zper c e $ine s fac c=teva notie. 3u
as putea uita ceva, doresc s rein correct?U sauF ,,3u vd !ntr+o zi aa de multa lume, tii
dv. i a putea !ncurca cele spuse de unul i de altul?U sauF Z.mi fac notie pentru ca
mai t=rziu sa+mi pot reimprospta g=ndurile?.
34ist reguli precise de !nregistrare a rspunsurilor. -.J. 7acHstrom si C.&.
Jursh au ela$orat liste de control A+hec<-listB !n acest sensF
3ste interzis modificarea unui rspuns dup ce s+a trecut la !ntre$area
urmtoare. Prima reacie este cea adevrat, e4prim cel mai $ine atitudinea. .n
psihologie se utilizeaz frecvent pro$a asociativ+ver$alF se consemneaz primul
cuv=nt evocat su$iectului de un alt cuv=nt+stimul. 8impul de laten :!nt=rzierea
rspunsului< e4prim gradul de emotivitate i dezvluie cuvintele afectogene. &in
aceast perspectiv, pentru !ntre$rile de opinie se pare c este eficient tehnica
utilizat de )lfred -. AinseK !n studiul comportamentului se4ual la $r$at i
femeieF tehnica Ztirului rapid? care nu permite celui ce rspunde s+i organizeze
rspunsurile. 0peratorul de anchet va consemna totui !ntre$area la care s+a
!ncercat o revenire.
8ehnica Ztirului rapid? nu e4clude posi$ilitatea su$iectului de a+i aduna g=ndurileU
pentru !ntre$rile de cunostine, chiar este indicat a lsa su$iectului suficient timp
de g=ndire. 0peratorul de anchet nu se va gr$i s consemneze un rspuns de tipul
Z9u tiu? sau Z-e pot spune eu !n legtur cu...? sau Z-e tiu eu...?. )desea, astfel de
introduceri prin care su$iectul c=stig timp sunt urmate de rspunsuri foarte
competente.
0peratorii de anchet nu se vor mulumi + !n cazul chestionarelor cu !ntre$ri !nchise,
precodificate, trihotomice sau multiple + s !ncercuiasc codul, ci vor consemna
totdeauna comentariile legate de rspunsurile date.
-omentariul su$iectului tre$uie consemnat cuv=nt cu cuv=nt, curat i cite, cu
e4presiile, construcia frazei i chiar greelile gramaticale ale su$iectului. -=nd
comentariul este prea lung, este mai $ine a se utiliza prescurtarile cuvintelor dec=t s
13"
se rezume rspunsurile. .mprimarea pe $and de magnetofon este soluia ideal de
!nregistrare fidel a rspunsurilorF at=t coninutul, c=t i intonaia, pauzele. -hiar
cea mai cursiv vor$ire nu const numai dintr+o activitate ver$al, ci i din pauze.
*rieda Coldman+3isler :1"61, p. %51< considera c #(+#5; dintr+o Zunitate de
vor$ire? este dat de pauze, ceea ce permite s afirme c, Z!n relaiile ver$ale,
inactivitatea are un rol la fel de important ca i activitatea.? 1ingvitii consider
inactivitatea din cadrul vor$irii ca pe un fenomen e4tralingvistic i nu+i acord
interesul pe care !l are acest fenomen pentru psiholingviti gi psihoterapeui. Pentru
!nelegerea interviului ca proces de interaciune ver$al, nu tre$uie luate !n
consideraie !n primul r=nd pauzele scurte As9ntactic (uncturesB ce marcheaz grania
dintre unitile sintactice, care au funcia de a facilita decodificarea actului de
comunicare, ci pauzele mai lungi Ahesitation pausesB4 care nu sunt !n legtur cu
structura lingvistic a actului de comunicare. )ceste pauze pot fi puse !n legtur cu
dou fenomene psihologiceF tensiunea emoional i g=ndirea, i ver$alizarea !n
procesul comunicrii :Billi$ald 5eschHa, 1"%1<. Inele cercetri au artat c utilizarea,
!n procesul comunicrii, a conceptelor cu un grad !nalt de a$stractizare duce la
du$larea numrului de astfel de pauze. .n ceea ce privete tensiunea emoional care
!nsoeste orice proces de comunicare, se poate spune ca ea influenteaz nu asupra a
ceea ce spune su$iectul anchetat, ci asupra felului cum spune ceea ce spune.
@n timpul comunicrii rspunsurilor operatorii de anchet tre$uie s priveasc !n
ochii celui ce rspunde. 8oi autorii sunt de acord cu faptul c simpatia su$iectului 5
pentru interlocutorul sau 7 se e4prim !n numrul i durata privirilor lui 5 ctre ,.
Privirea !ntreine comunicareaU orice !ntrerupere !n aceast comunicare poate declana
la su$iect o reacie defavora$il continurii raspunsurilor la chestionar.
&esigur, !n afara consemnrii rspunsurilor cuv=nt cu cuv=nt, e4ist posi$ilitatea
consemnrii rspunsurilor din memorie, fapt ce apropie de firesc comunicarea dintre
operatorul de anchet i su$iectul interogat. -onsemnarea din memorie prezint !ns un
grad mai redus dc fidelitateF unele din momentele dramatice ale aplicrii chestionarului
sunt inregistrate, !n timp ce altele sunt omise. 8ehnica consemnrii doar a gradului de
adeziune, ca i consemnarea doar a cuvintelor+cheie reduc !nregistrarea la elementele ei
eseniale i se recomand ori de c=te ori nu avem de+a face cu operatori de ancheta
e4perimentai.
@n fine, administrarea chestionarului de ctre operatorii de anchet d natere
unei comunicri interumane de un tip deose$it, pentru ca !n cadrul acestei comunicari
fced$acH+ul este diminuat. *eed$acH+ul, retroaciunea este elementul esenial !ntr+o
comunicare.
1#(
5oger 2ucchielli :1"%1< su$linia efcctele feed$acH+ului asupra emitorului i
asupra relaiei emitor + receptorF
1< )supra emitorului
evidentiaza condiiile recepionriiU
determin o fle4i$ilitate a comunicrii prinF
+ perceperea o$stacolelor,
+ cunoaterea personalitii receptorului,
+ adaptarea mesa6ului,
+ sensi$ilizarea la semnale ver$ale i nonver$ale.
2< )supra relaiei emitor+receptor
sporete sensi$ilitatea receptorului i simpatia lui fa de emitorU
sporete sensi$ilitatea emitorului i simpatia lui fa de receptorU
faciliteaz comunicarea prin !nvarea rolurilor de emitor i de receptor.
@n administrarea chestionarului de ctre operatorii de anchet, relaia operator de
anchet + su$iect intervievat :emitor + receptor< se caracterizeaz printr+o pronunat
Zlateralitate? :7avelas i 1evit<. &esigur, lateralitatea nu este ma4im, feed$acH+ul nu ia
valoarea zero, dar nici nu este posi$il, !n aceast relaie, ca emitorul :operatorul de
anchet< s+i propuna cunoaterea personalitii receptorului :a su$iectului irrtervievat<
cu scopul de a adapta mesa6ul :chestionarul< i de a modifica canalul de comunicare
:lirn$a6ul ver$al sau nonver$al<. 2ai mult, administrarea chestionarului de ctre
operatorii de anchet nu presupune totdeauna simpatia mani fest a emitorului fa de
receptor. 3ste adevrat ca !n teorie, dar i !n practica investigrii fenomenelor sociale,
relaia operator de anchet + su$iect anchetat, cel mai adesea se caracterizeaz prin
Zsensi$ilitate?.
-arl 5. 5ogers, cunoscut prin lucrrile sale de psihoterapie, recomanda celui care
face interviul :pentru c administrarea chestionarului de ctre operatorul de anchet este o
forma a interviuluiF Zinterviu pe $az de chestionar? sau, cum i se mai spune, interviu
standardizat, formalizat, infle4i$il, controlat< s arate totdeauna simpatie fa de cel ce
rspunde ca persoan, dar nu i fa de opiniile lui. .ntr+un e4periment de aplicare a
unui test proiectiv, comportamentul pozitiv al e4perimentatorului, comparativ cu un
comportament neutru sau negativ faa de su$6ect, a dus la sporirea numrului de
rspunsuri i totodat la ridicarea nivelului creativitii :3dith 1ord<. 34primarea
simpatiei, comportamentul pozitiv al operatorului de anchet vizeaz cooperarea cu
su$iectul intervievat. 0peratorul de anchct nu va demoraliza pe cel ce nu gasete
rspuns la mai multe !ntre$ri printr+o astfel de remarcF Z9ici pe asta n+o tii^?, ci cu
!nelegere i simpatie, z=m$ind, va putea destinui c nici el nu cunoate rspunsul la
!ntre$are, dar c aa scrie !n chestionar i c tre$uie s se conformeze instruciunilor
primite de la organizatorii anchetei.
1#1
@n afara interviului sensi%il multe institute de cercetare, !ntre care i 5merican
/nstitute o& .u%lic Opinion4 folosesc tehnica interviului neutral. 0peratorul de anchet se
prezint ca profesionist !n luarea interviurilor i relaia operator de anchet + intervievat
devine o relaie profesional. 0peratorul de anchet are o atitudine neutr, imparial i
indiferent. 0rice reacie de simpatie sau antipatie, de apro$are sau dezapro$are este
interzis operatorului de anchetF feed$acH+ul este mult redus. 3mitorul + de aceast dat
su$iectul care rspunde + nu poate recepiona efectul pe care l+a produs mesa6ul :rspunsul<
transmis. @n faa lui nu se gseste un interlocutor sensi$il, ci unul Zneutru?, care
repet !ntre$area dac nu s+a !neles, dar nu are li$ertatea de a e4plica, care
inregistreaza rspunsurile, dar nu le comenteaz.
-ea de+a treia modalitate de administrare a chestionarului + conform lui 3. A.
cheuch + este cea a interviului sever4 destul de rar utilizat in investigatia
sociologic. 3ste mai mull un interogatoriu dec=t un interviuF su$iectului i se
reproeaz inconsecvenele rspunsurilor, i se atrage atenia asupra rspunde rii ce
o poart pentru rezultatele cercetriiU !ntre operatorul de anchet i cel intervievat se
realizeaz o distan, care devine ma4im c=nd administrarea chestionarului capat forma
interviului antaonic. -hiar !n aceasta form de interviu, operatorul de anchet nu tre$uie
s influeneze su$iectul s rspund !ntr+un anume fel. 5spunsul corect la chestionar
este cel care reflect cel mai adecvat opinia su$iectuluiF ceea ce conteaz in administrarea
chestionarelor este tocmai crearea condiiilor pentru e4primarea opiniilor, realizarea unei
atmosfere permisive, lipsit de teama de a grei.
)legerea i formarea operatorilor de anchet contri$uie !n cel mai !nalt grad la
reuita aplicrii chestionarului, la o$inerea informaiei primare i deci la eficiena
investigaiei. )l$ert 7. 7lanHenship se !ntrea$aF Zcine este un $un operator de anchetN?
5spunsulF Zo persoan inteligent, sntoas, e4travertit i fr pre6udeci?.
nu este limitativ. e mai poate formula cerina ca operatorii de ancheta s fieF agrea$ili,
maturi, o$iectivi i contiincioi, interesai de pro$lemele umane, capa$ili de

a tri intens
sentimentele altora :empatie<. 5aKmond 1. Corden atrage atenia asupra valorii empatiei !n
desfurarea interviului pe $aza de chestionar. 34periena a artat c femeile sunt mai
indicate !n munca de operator de anchet dec=t $r$aii, pentru c sunt mai uor acceptate
!n cas i deci pot !nregistra mai e4act rspunsurile i reaciile su$iecilor, pentru c sunt
capa$ile de mai mult sensi$ilitate i sunt mai puin suspecte dec=t $r$aii :2. &unnette,
A. Airchner<.
e4ul operatorilor de anchet pare s dea natere unor distorsiuni. .ntr+un e4periment
de conditionare ver$al, su$iecii au emis un numr mai mare de cuvinte ostile c=nd
e4perimentatorul era de se4 feminin, cu fizic placut, dec=t atunci c=nd e4perimentatorul
era de se4 masculin. 0 sarcin simpl de sortare, e4perimental, a fost mai $ine
rezolvat c=nd su$iecii i e4perimentatorii erau de se4 opus. 3ste demonstrat faptul c la
interpretarea rezultatelor tre$uie avut !n vedere corespondena, din punct de vedere al
se4ului, dintre operatorii de anchet i su$ieci. Jer$ert J. JKman a pus !n eviden
1#2
influena

se4ului operatorilor de anchet asupra rspunsurilor su$iectilor. -a i su$iecii
cuprini !n anchet, operatorii de anchet au un statut social propriu, fac parte dintr+o
anume categorie socio+profesional. /oluntar i cel mai adesea involuntar, ei e4prim
poziia lor social prin felul cum vor$esc, prin !m$racminte, comportament.
u$iectul intervievat percepe statutul social al operatorului de anchet i
a6usteaz comportamentul lui ver$al :rspunsurile< !n raport cu ceea ce crede ca
ateapt sau ar tre$ui s afle operatorul de ancheta, ca reprezentant al grupului sau
social, de la el. 0 serie de autori caF Jer$ert J. JKman, tephen ). 5ichardson, 7ar$ara .
&ohrenGend i &avid Alein :1"65< su$liniaz faptul c perceperea de ctre cel care
rspunde a unei Zdistane sociale fa de operatorul de ancheta influeneaz puternic
rspunsurile. &. 5o$inson i . 5hode gsesc o diferen de 1"
;
!n repartizarea
rspunsurilor c=nd, !ntr+o pro$lem naional, operatorii de anchet fac parte din
populaia ma6oritar sau minoritar. &aniel Aatz reuete s evalueze influena
statutului social !n cadrul relaiei operator de anchet +su$iect intervievat.
&ar nu numai elementele uor o$serva$ileF se4ul, v=rsta sau statutul social al
operatorului de anchet influeneaz reaciile su$iectului. )lura general, maniera de
a fi i de a se mica a operatorului de anchet, gestul, pri virea actioneaz asupra celui
ce raspunde. 3ste foarte pro$a$il, asa cum remarca &onald ). Cordon :1"6%<, c un
sentiment antagonist fa de operatorul de anchet va spori numrul raspunsurilor Znu
tiu?. &impotriv, un sentiment de inferioritate, !n orice privin, va diminua frecvena
rspunsurilor Znu tiu
?
, intervievatul fiind tentat s fac presupuneri acolo unde informaia
!i este lacunar :Doan 2acferlane mith<. Inele e4perimente au demonstrat apariia
rspunsurilor conform ateptrilor e4+perimentatorului datorit influenei neintenionate a
factorilor paralingvistici si Hinestezici ai e4perimentatorului. e vor$ete astzi despre
o nou stiin av=nd ca o$iect de studiu semnificaia psihologic a contraciilor
musculare. Prin mimic, operatorul de anchet tre$uie s e4prime interes pentru
rspunsurile su$iectuluiU privirea tre$uie s fie vie, optimist. )nchetatorul tre$uie s
fie optimist i nimic nu demoralizeaz mai mult un operator de anchet dec=t un chestionar
lung i neinteligent.
104 St"u$tu"a $(%'tio!a"ului
) vor$i despre structura chestionarului !nseamn a vor$i despre diferitele tipuri de
!ntre$ri ca elemente ale structurii i despre arporturile acestor !ntre$ri ca legturi !ntre
elementele structurii. @n cadrul unui chestionar, schim$area unei pri atrage dup sine
modificarea !ntreguluiU suprimarea unei pri atrage dup sine modificarea !ntreguluiU
suprimarea unui element antreneaz dup sine raporturi schim$ate !ntre elementele L
!ntre$rile L reinute, deoarece chestionrul reprezint un tot unitar, formalizat. @n structura
chestionarelor, !n raport cu funcia lor, pot fi puse !n eviden !ntre$riF !0 introducti1eA de
contact sau Cde spart g,eaa@B 20 'ntrebri de trecere sau tamponB $0 'ntrebri filtruB 90
bifurcateB 20 Cde ceD@B 60 de controlB 70 'ntrebri de identificare
1#3
! %ntrebrile introducti1e au rolul de a sparge gheaa, de a >!nclzi? atmosfera, de a
da su$iectului sentimentul de !ncredere !n !n anchetator i !n el !nsui. Prima !ntre$are nu se
va referi la date personale, nici la lucruri foarte complicate. 2uli practicieni ai
anchetelor su$liniaz faptul ca prima !ntre$are este $ine s fie !nchis :rspuns de tipul
1a-EuB4 s permit su$iectului s rspund fr mari eforturi. .ntr+o anchet privind
raporiurile individ L stat L societate s+au imaginat astfel de !ntre$ri de contactF
a< P+rede"i c! ar &i mai %ine s! tr!im &!r! a tre%ui s! muncimN8
&a ,,,,,.. 1
9u ,.,,,,,. 2
9edecis ,,,,. 3
$< PSe spune &recvent c! noi tr!im ntr-o lume r!%it!. +um aprecia"i situa"ia dv.J
apar"ine"i acelor oameni care au mult prea pu"in "impN8
2ult prea puin timp .....,,,,.. 1
9u prea puin .....,,,,,,, 2
)lt rspuns .,,,,,,,,, 3
)m$ele !ntre$ri de contact vizeaz pro$lema asupra creia !n mod curent
oamenii !i pun !ntre$riF necesitatea muncii, lipsa timpului li$er, dar nu a$ordeaz
pro$lemele eseniale ale chestionarului. Practica chestionarului uneori dezvluie deficiene
!n legtur cu !ntre$arile introductive. 2ulte cherstionare !ncep greit L dup parerea
noastr L cu !ntre$ri de identificare. -hiar i atunci c=nd se renun la !ntre$rile de
identificare, multe chestionare !ncep direct, omiindu+se !ntre$rile introductive.
2 %ntrebrile de trecere au scopul de a marca !n structura chestionarului apariia unei
noi grupe de !ntre$ri referitoare la o alt pro$lem. Prin aceste !ntre$ri se
sta$ilete cadrul de referin pentru raspunsuri i se !ncearc a se motiva aceste
rspunsuri. .ntr+un chestionar nu avem de+a face cu o succesiune de stimuli izolai, ci cu o
!nlnuire de stimuli intercondiionai. )ciunea unuia dintre aceti stimuli este pregtit
de aciunea stimulului anterior. @ntre$rile de trecere au aceast funcie de pregtire.
34empluF
5. ocotii c programul televiziunii ar tre$ui s cuprind urmtoarele emisiuni, mai des sau mai rarN
1.
2ai
des
2.
2ai
rar
3.
-a p=n
acum
#.
.ndife
rent
5.
9u pot
rspunde
*ilme artistice
2uzic uoar
8ele6urnal
3conomice
eriale
2uzic popular
port
/arieti
1##
6. Ei acum c=teva !ntre$ri desprc filmele artisticeF
a< 1a ce or ai dori s fie programateN
:1< :2< :3< :#<
-a p=n acum 2ai devreme 2ai t=rziu 9u pot rspunde
$< @n mod o$inuit filmele prezentate !n emisiunea Z8elecinemateca? v satisfacN
:1< :2< :3<
*ilmul nou *ilmul vechi 2i+e indiferent
@n alte chestionare, grupele de !ntre$ri sunt i mai accentuat separate, pentru ca
!n interiorul fiecrei grupe de !ntre$ari coerena rspunsurilor s fie crescut. 34ist
posi$ilitatea ca !ntre$rile de trecere sau tampon !ntre grupele de !ntre$ri viz=nd
pro$leme distincte s fie !nlocuite de o adecvat punere !n paginF se dis taneaz grupele
de !ntre$ri, se introduc desene distinctive sau linii, chenare.
@ntre$arile de trecere reprezint momente de destindere !n cadrul chestionarului i
duc la concentrarea ateniei su$iectului asupra pro$lemelor ce urmeaz a fi discutate,
facilitind a$ordarea succesiv a !ntre$rilor.
$ %ntrebrile filtru au o funcie contrar intre$rilor dc trecereF ele opresc trecerea
unor categorii de su$ieci la !ntre$rile succesive, reprezent=nd !n acelai timp un control al
calitii rspunsurilor.
34empluF
13< Z.nformaia 7ucuretiului
?
a pu$licat anul acesta vreun material despre unitatea !n care lucraiN
1.&a.
2.9u.
3.9u tiu.
:Pentru cei care dau rspunsul 1 urmeaz !ntre$rile 1#, 15 si 16. Pentru cei care
dau rspunsurile 2 i 3 se trece direct la !ntre$area 1%<.
1#< 1e+ai cititN
1. &a
2. 9u
15. )i fost de acord cu felul cum erau puse pro$lemeleN
1. &a
2. -u unele rezerve
3. 9u
16< -rcdei ca aceste materiale au avut vreo coutri$uie la !m$untirea activitii !n unitatea !n care
lucraiN
1.&a
2.9u
3. 9u tiu
1%< )i putea indica titlul unui material din ziarul Z.nformaia 7ucuretiului
?
N
*oarte adesea intereseaz numai opiniile unei anumite categorii din populaia
cuprins !n anchetU de e4emplu, !n cadrul unei anchete despre noile grile de emisiuni
8/ opinia celor care nu au a$onament la reeaua de ca$lu.
1#5
#. @n ultimul timp 8eleviziunea naional a introdus !n programele sale unele emisiuni noi. .at titlul
c=torva dintre ele, despre care v rugm s ne spunei cum le apreciai.
Ineori !ns intereseaz opiniile pro i contra ale tuturor celor anchetai.
-onstruim atunci !ntre$ri $ifurcate.
9 %ntrebrile bifurcate separ sensurile pro i contra din rspunsurile su$iecilor,
dar spre deose$ire de !ntre$rile filtru, nu opresc su$iectul de a urma succesiunea
!ntre$rilor i nici nu calific rspunsurile date.
34empluF
12< @n mod o$inuit, dv. aplicai copilului dv. pedepse corporaleN
1. &a
2. 9u
:&ac rspunsul este Z&a?, urmeaz !ntre$area 13, dac rspunsul este Z9u?, urmcaz
!ntre$area 1#<.
13< &e ce o$inuii s apli4cai copilului dv. pedepse corporaleN
1#< &e ce refuzai s aplicai copilului dv. pedepse corporaleN
@n cadrul anchetei privind metodele de educare utili zate !n familie, interesa !n
egal msur motivarea folosirii pedepselor corporale ca mi6loc educativ, dar i
considerentele pentru care este respins o astfel de metod. -onstruirea unor !ntre$airi
$ifurcate este foarte util c=nd !ntre sensurile pro i contra ale unor opinii se
intercaleaz serii de !ntre$ri ce ar !ngreuina din partea su$iectului sau a operatorului de
anchet urmrirea logicii chestionarului.
2 %ntrebrile ?3e ceD@ au funcia de a provoca e4plicaii !n raport cu diferitele
opinii e4primate. &ei nelipsite din chestionar, !ntre$rile Zde ce? sunt un $un e4emplu de
!ntre$ri imprecise. Z&e ce tragi sfoaraN?, Z&e capul ei ^?. auF ZPentru c este imposi$il
s o !mping?. Z&+aia^?. 5aspunsurile sunt hazlii, dar ele au fost provocate de !ntre$area Z&e
ce? la care !ns se atepta un rspuns de 6ustificare a aciunii. 1a !ntre$area Zde ce? fiecare
6ustific decizia luat, opinia e4primat. *oarte adesea 6usti ficarea este dat de primul
argument ce vine !n minte, evantaiul acestor argumente fiind foarte larg.
/aloarea informativ a !ntre$rilor Zde ceN? pare a fi una foarte sczut.
-redem chiar c valoarea unui chestionar este invers proporional cu numrul !ntre$rilor
Zde ce? e4istente !n structura lui. 2edicul nu te !ntrea$ niciodat de ce te doare !n
dreptul re$ordului costal drept sau !n regiunea pectoral. 2ai mult, el !i spune Zde ce?. 3ste
nefiresc, !n aceast ordine de idei, s !ntre$m su$iecii Zde ce? sv=resc a$ateri de la
normele morale de conduit, Zde ce? merg la $iseric sau la cinematograf. .n unele
chestionare !nt=lnim folosirea a$uziv a !ntre$rilor Zde ce?.
34empluF
&e ce face navetaN
1#6
+ -=tig mai $ine !n alt parte....................................... 1
+ )re vechime !ntr+o !ntreprindere din alt localitate i
nu vrea sa+i piard avanta6ele acesteia.......................... 2
+ 9u i+a plcut munea agricol ..................................... 3
+ )lte motive :se va nota<............................................... #
Pro$a$il c toate aceste motive i !nc altele nu epuizeaz !ntre$area Zde ce?,
aa !nc=t ea pare inutil. Pe de alt parte, !ntre$area Zde ce? poate provoca rspunsuri
greite, raspunsuri ce nu conin informaia dorit. .ntre$=nd, !n studiul pieiiF Z&e ce
folosii pasta de dini SupercristalN84 rspunurile pot s oscileze !ntre a prezenta calitile
produsului i o$isnuina de a folosi acest produs. .ntre$area corect ar fi tre$uit sa fie
formulat astfelF
+ Z-e avanta6e prezint pasta de dini SupercristalN?
:@n preala$il tre$uia introdus o !ntre$are filtruF Z*olosii pasta de dini SupercristalN?<
6 %ntrebrile de control nu aduc informaii noi, ci verific fidelitatea i
constana opiniei e4primate. .ntr+un chestionar ela$orat de noi privind 7ineretul i
viitorul, am introdus un numr relativ mare de !nre$ri de control.
15< Peste 5( de ani, rolul colii in formarea generala a oamenilor va fiF
1< mult mai mare 2< mai mare 3< ca i astazi #< mai mic 5< mult mai mic 6< nu tiu
@n cazul !n care opinia e4primat acord colii !n vii tor un rol mult mai
!nsemnat, ceea ce se !nt=mpl de regul la pretestare, fidelitatea fa de aceast
opinie era pro$at de !ntre$area de control nr. 16.
16< -redeti ca peste 5( de ani coala va 6uca un rol mult mai !nsemnat !n formarea general a
oamenilorN
1< &a 2< 9u 3< 9u tiu
@ntre$rile de control dau asigurri i asupra faptului dac su$iecii au
!neles e4act sensul !ntre$rilor, dac nu este alterat persistena ateniei.
7 %ntrebrile de identificare servesc la analiza raspunsurilor din chestionar.
3ste $ine ca aceste !ntre$ri privindF se4ul, v=rsta, nivelul de colarizare, situaia
profesional etc. s !ncheie chestionarul. &espre !ntre$rile de identificare, ca
!ntre$ri actuale, am mai discutat. 9u facem acum dec=t o singur remarcF
datele de identificare pot fi o$inute fr a formula astfel de !ntre$ri F
%. 3ti $iat sau fatN
+ $iat...................1
+ fat.....................2
'. -=i ani :!mplinii< aiN
@ntre$rile !ntr+un chestionar nu sunt stimuli izolai, nu sunt elemente
independente, ci se raporteaz unele la celelalte, se presupun reciproc sau se
influenteaz reciproc !n funcie de succesiunea lor, de poziia lor. 1uarea !n
1#%
consideraie a raporturilor dintre !ntre$ri a permis sta$ilirea unor tehnici de
construire a chestionarului.
). Te,nica p5lniei A&unnellinB4 care presupune tercerea de la general la
particular. u$iectul este pus in situatia de a raspunde mai !nt=i la o !ntre$are
care vizeaz generalul, urmind s rspund apoi la o alta cu totul parti cular.
34empluF
+ untei de acord sau !mpotriva aplicrii de ctre prin a pedepsei corporale la copii N
+ &v. aplicai pedepsele corporalc copiilor dv.N
8ehnica p=lniei presupune mai !nt=i formularea unor !ntre$ri li$ere i, !n
final, a unor !ntre$ri !nchiseF
+ -e prere avei despre valoarea stimulentelor moraleN
+ -e pondere au stimulentele morale !n !ntreprindereaN
1< foarte mare 2< mare 3< redus #< foarte redus
+ 34ist, !n !ntreprinderea dv. o gazet de perete a fruntailor !n producieN
1< da 2< nu 3< nu tiu
Prin aceast tehnic se pune !n eviden raportul dintre comportamentul
ver$al i comportamentul efectivU se realizeaz totodat o trecere fireasc pentru o
!ntre$are personal. 5m=ne de constatat dac printr+o astfel de tehnic su$iectul
nu !ncearc s dea rspunsurilor sale o coeren logic, cea de+a doua !ntre$are
fiind influeat de prima.
7. Te,nica p5lniei rsturnate Areversed &unnellinB urmrete drumul
invers, de la particular ctre general. u$iectul este a6utat s dea raspuns la o
!ntre$are care vizeaz generalul. e recomand aceast tehnic la chestionarea
persoanelor cu un nivel de colarizare sczut, pentru c este mai uor s !ntre$i
astfel de persoane, mai !nt=i !ntr+o form concretF
+ -are este prerea dv. despre activitatea clu$ului uzineiN
pentru ca imediat sa se formuleze o !ntrc$are mai generalF
+ untei mulumit de activitatea cultural+eilucativ din !ntreprindereN
&e asemenea, la construirea oricrui chestionar, tre$uie avut !n vedere s
se elimine influenele nedorite pe care o !ntre$are le poate avea asupra
celorlalte.
-. "fectul @,alo@ AIalo E&ectB definete contagiunea rspunsurilor, fie prin
iradierea sentimentelor, fie prin organizarea logic a lor. 1. *estinger, !n 7eoria
disonan"ei conitive arat c dou elemente cognitive :opinii, credine, reprezentri<
care se neag reciproc, antreneaz din partea individului o activitate de reiducere a
disonanei. 8endina de eliminare a contradiciilor !n formularea rspunsurilor este c=t se
poate de evident.
1#'
-=nd contagiunea rspunsurilor :efectul haloB s+ar putea datora necesitilor de
coeren logic din partea su$iectului, este indicat a fi com$tut utiliz=ndu+se
Zfenomenul de or$ire?, asupra cruia a atras atenia &. Aatz !nc din 1"#(. *enomenul
de or$ire se produce prin !nmulti rea datelor nesemnificative pentru pro$lema ce tre$ui
rezolvat. &e e4emplu, un avion i un tren pornesc unul spre celalalt din 7ucuresti i
-lu6. )vionul are o vitez de patru ori mai mare dec=t trenul i z$oar pstr=nd aceeai
vitez p=n !nt=lnete trenul, apoi se !ntoarce la 7ucureti, revine deasupra trenului, din nou
la 7ucureti .a.m.d. p=n c=nd trenul a6unge la 7ucureti. 8renul a par curs distana
-lu6 + 7ucureti !n Q ore. -e disan a parcurs avionulN Pentru rezolvarea pro$lemei nu
tre$uie retinut dec=t un singur elementF avionul are o vitez de patru ori mai mare dec=t
trenul. -elelalte elemente sunt inutile, dac se cunoate distana 7ucuresti + -lu6. )ten ia
este concentrat !ntr+o alt direcie i este destul de greu s formulezi un rspuns
corect, mai ales !ntr+un interval de timp limitat.
3ventualele !ntre$ri care ar putea constr=nge rspunsurile celorlalte tre$uie
separate de numeroase elemente fr legtur cu ele sau s direcioneze g=ndirea !n alt
sens, concomitent cu restr=ngerea timpului de g=ndire acordat pentru rspuns :!ntre$ri
Z$litz?<. .radierea sentimentelor, determin=nd contagiunea rspunsurilor, poate fi
!mpiedicat prin plasarea acelor !ntre$ri suscepti$ile de a provoca efectul hato la
sf!rsitul chestionarului. .n acest sens, !ntre$rile viz=nd practicile religioase, de e4emplu,
este $ine s figureze printre ultimele !ntre$ri din chestionar. &e asemenea, se va acorda
ateiie selectrii cuvintelor i formulrii !ntre$rilorU cuvintele terminate !n Zism? i
cele terminate !n Zte? vor fi, pe c=t este cu putin, evitate.
&. "fectul de po#iie A.lazierunse&&e<tB reprezint !n macroplan ceea ce este
Zefectul halo? !n microplan. )cest efect tre$uie luat !n considerare mai ales !n cazul
chestionarelor omni%usJ succesiunea temelor poate influena rspunsurile. 9u fr temei se
vor$ete despre o Zdramaturgie? a chestionarelorF de+a lungul oricrui chestionar poate
fi pus !n eviden o cur$ de tensiune. 1ocul pe aceasta cur$ de tensiune a
diferitelor teme influeneaz intensitatea i direcia rspunsurilor. 1a !nceputul
chestionarului, !ntre$rile vor fi c=t se poate de interesante pentru su$iect, dar
neimportante pentru cercettor. 1a sf=ritul chestionarului, dimpotriv, !ntre$rile
interesante pentru cercettor, sunt total lipsite de atracie pentru su$iectF v=rsta, genul,
sistemul socio+profosional etc. :!ntre$ri de identificare<. &e asemenea, modalitatea de
aplicare. -hestionarele autoadministrate vor fi mai scurte dec=t cele administrate prin
operatori de anchetU cele potale mai scurte dec=t cele aplicate prin tehnica
e4temporalului.
2ult vreme se considera c un chestionar nu tre$uie s necesite mai mult de 3(
de minute pentru a fi completat. )stzi limita este !mpins pina la l + 1h 3(S, dar
niciodat nu tre$uie s se a$uzeze nici de timpul i nici de ama$ilitatea celor
anchetai. @n plus, s+a constatat ca numai prin eforturi susinute oamenii !i pot mentine
1#"
atenia !ntr+o anumit direcie mai mult de #( de minute. istemul colar, c=t i cel
universitar, prevede pauze !n activitatea intelectual la fiecare #(b5( de minute. 8oate
acestea pledeaz pentru limitarea chestionarului, ca timp, la circa 3M# dintr+o or.
8ehnica e4temporalului chiar impune ca acest timp s nu fie depit. -a regul
general, se poate spune c durata, lungimea chestionarului nu tre$uie s depeasc
capacitatea de concentrate a ateniei celui care rspunde :).7. 7lanHenship<.
3. Punerea 'n pagin este departe de a constitui un element e4terior chestionarului.
Berner Jennig precizeaz condiiile pe care, din punct de vedere tipografic, tre$uie s le
!ndeplineasc orice chestionarF
s fie imprimat esteticU
tipografic s fie clar delimitat :casetele pentru coduri ordonate !n aceeai parte
a chestionarului unele su$ altele, trimiterile L Zdac da, atunci mai departe la
!ntre$area O] + tiprite cu alt tip de liter etc.<U
rspunsurile presta$ilite s fie plasate pe o singurlatur a chestionaruluiU
s fie astfel imprimat !nc=t s permit prelucrarea lui ulterioar.
*elul !n care se prezint stimulii :!ntre$rile< reprezint el !nsui un stimulF
alegerea literei tipografice :corp, floare etc.<, calitatea h=rtiei, aezarea !n pagin .a.m.d.
nu sunt indiferente pentru cercettor. -hestionarele potale i !n general cele auto+
administrate se impun a fi tiprite pe h=rtie de calitate superioar, cu corp de liter ', "
sau 1(. -hiar i chestionarele administrate de ctre operatorii de anchet tre$uie s fie
atent puse !n pagin, dei su$iectul nu intr !n contact direct cu ele. 0 pri vire sumar
asupra chestionarului permite celui care rspunde s+i fac o imagine despre seriozitatea
cercetrii, prestigiul institutului care lanseaz ancheta. monoton a !ntre$rilor poate fi
evitat printr+o mai 6udicioas punere !n pagin. 1a !ntre$rile deschise

se recomand
utilizarea liniilor pline, nu a punctelor, pentru a ghida scrierea. 34empluF indicti titlul
ultimelor trei cri pe care le+ai citit !n cursul acestui anF
1. cccccccccccccccccc 1. .................................
2. cccccccccccccccccc 2. .................................
3. cccccccccccccccccc 3. .................................
.mprimarea chestionarelor pe am$ele fee ale paginii, !n afara economiei de
h=rtie realizate, scutete pe anchetator de manipularea mai multor mii de pagini i are
efecte pozitive asupra su$iecilor cuprinsi !n anchet, dar !ngreuneaza operaia de prelucrare
ulterioar a datelor. 0rdonarea !ntre$rilor tre$uie s permit o rapid identificare a
temelor din chestionarF fie c se schim$ litera :aldinele !n locul cursivelor .a.m.d.<, fie c
sunt introduse elemente de semnalizare :!ncadrarea !n chenar, su$linierea etc.<.
15(
Punerea !n pagin tre$uie s rspund !n acelai timp unor necesiti artistice, dar
i funcionale. .n acest scop pot fi utilizate o serie de pictorame. -are faciliteaz
!nelegerea i su$liniaz elementele eseniale :vezi figura de mai 6os<.

-odificarea i !nregistrarea rspunsurilor tre$uie facili tatF pe c=t posi$il codurile
vor fi trecute chiar l=ng !ntre$are sau rspuns. uccesiunea lor s fie c=t mai fi reasc,
fr reveniri sau discontinuiti. Pare interesant punerea !n pagin care ofer
posi$ilitatea pstrrii !n arhivF codurile sunt trecute su$ form de $and, !ntr+o coloan
separat. @ncadrarea chestionarului !ntr+un chenar !i d o form i las impresia de
ordonare, de lucru finit, ceea ce poate influena pozitiv comportamentul celui anchetat.
101 0o"+ula"%a 4!t"%,."ilo"
8ehnica chestionarului nu !ncepe cu formularea !ntre$ri lor. 8ema anchetei
:o$iectul investigaiei<, clar definit teoretic, tre$uie mai !nt=i tradus !ntr+o definiie
oporaional, urm=nd apoi sta$ilirea setului de indicatori. )ceti indicator sunt formulai
ca !ntre$ri !n chestionar. &esigur, nu toate !ntre$rile sunt indicatoriF !ntre$rile
introductive, ca si cele de trecere, nu pot avea aceast semnificaie.
Inele teme de cercetare nu impun operaionalizarea conceptelor i nici nu ridic
pro$leme de formulare a !ntre$rilor. &ac vrem s vedem c=t de mare este numrul
locuitorilor oraului 7ucureti care folosesc tramvaiul pentru a se deplasa la locul de
munc nu tre$uie s facem altceva dec=t, pe un eantion reprezentativ, s !ntre$am
persoanele selecionateF Z*acei parte din categoria $ucuretenilor care utilizeaz tramvaiul
pentru deplasarea la locul de muncN &a. 9u?. &ac vrem !ns s determinm
proporia $ucuretenilor care utilizeaz mi6loacele de transport ur$an !n comun nu este
suficient s !ntre$mF Z*acei parte din categoria $ucuretenilor care utilizeaz
mi6loacele de transport !n comunN
?
8re$uie mai !nt=i s traducem termenul de Zmi6loc de
transport in comun
?
, care, dei larg rsp=ndit, este totusi a$stract. -ineva s+ar putea g=ndi
i la vaporaele ce traverseaza vara 1acul Jerstru spre -asa c=nteii, altcineva chiar
i la ta4iuri care sunt folosite !n comun :succesiv< de mai muli oameni.
5eferitor la fiecare !ntre$are, aa cum noteaz 3lisa$eth 9oelle tre$uie precizat dacF
1< unt greuti de !nelegere a lim$a6uluiN &aM9u
2< .ntre$area este prea a$stractN &aM9u
3< &epaete elocvena celui anchetatN &aM9u
#< 9ecesit capacitatea de o$servaie prea $ogat
pentru a rspundeN &aM9u
5< uprasolicit g=ndireaN &aM9u
6< 3ste o$ositoareN &aM9u
%< 3ste plicticoasN &aM9u
'< Cenereaz teamN &aM9u
151
"< Cenereaz reacie de prestigiuN &aM9u
1(< 8ema este prea intimN &aM9u
11< Cenereaz conflicte cu idealul propriuN &aM9u
2ai amnuntit tanlK 1. PaKne, !n 7he 5rt of 5s<in Muestions :1"51<, gasete 1(( de
imperative pentru formularea !ntre$rilor. &e reinut este faptul cF rspunsul tre$uie
analizat totdeauna prin prisma!ntre$riiU formulri diferite dau aspunsuri diferite.
34perimental, s+au pus de mai multe ori aceste !ntre$ri, care sunt !n fond formulri
deose$ite ale aceleiai pro$leme. Itiliz=nd !ntre$rile !nchise :precodificate< tre$uie s ne
decidem asupra folosirii fie a Z!ntre$rilor alternati ve?, fie a Z!ntre$arilor selective?. )l$ert
7. 7lanHenship consider c !n tehnica chestionarului cele mai frecvente greeli sunt cele de
formulare a !ntre$rilor.
*ormularea !ntre$rilor tre$uie s fie clar, simpl, fr !nflorituri stilistice,
gramatical corect, respect=nd topica frazei sau a propoziiei. .n formularea !ntre$ari lor,
se vor evita negaiileF o formulare este mai $ine !neleas dac ea este pozitiv.
34empluF
+Z9u sunteti de acord cu .. .N? sau
+ Z9u considerai c . . .N?
*ormularea corect este cea a&irmativ!J
+ untei de acord cu . . .N
+ -onsiderai c . . .N
@ntre$uinarea negaiilor !n formularea !ntre$rilor !ngreuiaz codificarea
rspunsurilor. &ac cineva rspunde Z9u? la !ntre$areaF Z9u este adevrat c oamenii !i
schim$ prerile odat cu v=rstaN? acest rspuns poate fi interpretat ca dezacord al
su$iectului cu enunul fcut, dar i ca acord al lui, pentru c o du$l negaie d o
afirmaie. -u at=t mai mult du$lele negaii nu sunt permise !n formularea !ntre$rilorF
+ Z9u considerai c nu s+a fcut suficient munc de lmurire pentru colecionarea fierului vechiN?
0 astfel de !ntre$are este greit formulaaF include o du$l negaie, fiind !n
acelai timp sugestiv. ugesti$ilitatea unei !ntre$ri poate fi foarte evidentU Z9u+i
aa c dv. . . .N?, dar i foarte ascunsU Z-ravata actorului principal din filmul O era cu
dungi sau !n carouri? :0 astfel de !ntre$are sugereaz faptul c actorul respectiv purta
cravat<. 8otdeauna este necesara cunoaterea efectelor psihologice ale !ntre$rilor, dup
cum se cer a fi luai !n considerate i factorii psihosociali care influeneaz conduita
indivizilor. 8eama de schim$are poate fi estompat sau e4acer$at prin formularea
!ntre$rilor.
8endina de faad, de a rspunde !n conformitate cu ceea ce se consider a fi
socialmente dezira$il, este generat de su$ordonarea individului fa de normele colectivitii.
)ceast tendin se traduce, fie prin minimalizarea opiniilor proprii, fie prin simularea
defensiv sau prin refugiul !n stereotipurile socio+culturale. 5eacia de prestigiu + ca
152
factor psihosocial + poate fi anulat prin formularea activ a !ntre$rilor. Pentru a
!nvinge reacia de prestigiu este mai adecvat !ntre$areaF
+ Z-=t tre$uie s pltii rata lunarN? dec=t !ntre$areaF
+ Z)i cumparat !n ultimul an ceva !n rateN?
Pentru a afla nivelul retri$uiei su$iecilor cuprini !n anchet, este prefera$il, !n locul
!ntre$riiF
+ Z-e retri$uie $rut aveiN?
s evitm reacia de prestigiu printr+o astfel de formulareF
5etri$uia dv. esteF
+ p=n la 1#(( lei lunar
+ !ntre 1#(1b1%(( lei lunar
+ !ntre 1%(1b2((( lei lunar.
8endina de faad sau reacia de prestigiu poate fi msurat prin introducerea !n
chestionar a unor scale de minciun sau de dezira$ilitate social. Dulian 1. imon
sugereaz posi$ilitatea utilizrii tehnicii place%o pentru !nlturarea confuziei, dar i pentru
!nvingerea reaciei de faad. Pentru a afla procenta6ul persoanelor care au citit o anume
revist, artai mai !nt=i o revista fals Aplace%oB i intre$ai dac au citit+o. caz=nd
numrul acestora din totalul celor care declar c au citit revista care te intereseaz,
poti estima mai e4act procenta6ul cititorilor respectivei reviste.
&ac o atitudine este social neacceptat, tre$uie fcut chiar aluzia c e4ist
totui persoane care manifest aceast atitudine. &e e4emplu, pentru a depsi distana fa
de idealul social, viz=nd tentaia sinuciderii, vom formula o astfel de !ntre$areF
+ Z2uli oameni s+au g=ndit uneori la sinucidereU dv. v+ai g=ndit vreodat s v sinucideiN?
8ot pentru mena6area amorului propriu, este indicat a se utiliza eufemismeleF a lua + !n loc
de a fura, a aplica pedepse corporale + !n loc de a $ate etc. Pe c=t posi$il su$iectului nu i
se va da senzaia c a greit i va fi scutit s declare c nu tie, nu poate etc. )ceasta
situaie este realiza$il prin formularea unor !ntre$ari concrete, cu precizarea timpului i
a locului. )6utm su$iectul s rspund e4act data vom cereF
+ Z.ndicai titlul filmelor pe care le+ai vizionat la cinematograf !n cursul acestei luni?
!n loc s !ntre$mF
Z&e o$icei, c=te filme vizionai pe lun?N
3ste greit a !ntre$a !n general. 9u vom !ntre$a + de e4emplu + profesoriiF Z+ -e
spunei dv. de o$icei c=nd !nt=rzie un elevN?, ciF Z+ -e ai spus dv. ultima dat c=nd a
!nt=rziat un elevN?. Cradul de a$stractizare al !ntre$rilor tre$uie sa corespund nivelului
de colarizare al celor cuprini !n anchet. -=nd se !ncearc sta$ilirea unor comparaii !ntre
grupurile sociale cu niveluri deose$ite de instrucie scolar, chestionarul tre$uie s fie
adecvat populaiei cu cel mai sczut nivel de colarizare. .n cercetrile comparative
153
internaionale, de asemenea, gri6a pentru a6ustarea chestionarului !n raport cu gradul de
cultur al populaiei se impune de la sine. Pe c=t posi$il, vor fi !ntre$uinate !ntre$rile
intuitive, renun=ndu+se la formulrile a$stracte, folosindu+se cuvinte uzuale. .n unele ri
e4ista liste de cuvinte ce revin mai frecvent !n vor$irea curent.
3ste foarte pro$a$il ca rspunsurile Z9u tiu
?
s semnifice o neutralitate a
opiniilor :P. 1azarsfeld<. 9on+rspunsul la o !ntre$are poate califica raspunsul la o
alta, cu care este !n coresponden. 8ot indirect, utiliz=ndu+se tehnica proiectrii, pot fi
construite mici povestiri, capa$ile s dezvluie atitudinile celor anchetai. Z=m$t
seara, mama i fiica discuta aprins. *iica vrea sa plece la $al. 2ama nu+i d voie. -e
credei c se va !nt=mpla !n continuareN? 8ehnica proiectiv poate fi foarte $ine
aplicat prin com$inarea te4tului cu imaginile, ca !n testul 5ozenzGeig :vezi figura<.
@n cadrul chestionarului desenul poate 6uca rol de au4iliar pentru e4plicarea unor
termeni sau pur i simplu este inclus !n chestionar pentru a da !ntre$rilor un caracter
mai intuitiv.
@n formularea !ntre$rilor, o atenie deose$it tre$uie acordat alegerii cuvintelor.
e vor evita neologismele ca i arhaismele, termenii tehnici, ca i 6argonul. e vor folosi
cele mai simple cuvinte, capa$ile !ns s redea !nelesul e4act al !ntre$rii. .n loc de
atitudine, opinie, concepie, pot fi !ntre$uinate cuvinte mai simple ca poziie, prere,
credin. .n locul utilizrii unor termeni tehnici ca !n !ntre$areaF + Z/ place la noua dv.
saltea elastic construcia poliedral, estura du$l i cercurile li$ereN? se poate formula
mult mai simpluF Z-e caliti prezint noua dv. saltea elasticN? 8otdeauna !n formularea
!ntre$rilor se vor alege cuvintele cu cea mai larg circulaie !n cultura populaiei
investigate. e va avea !n vedere c !n mediul rural se !nt=lnete o vor$ire i o g=ndire
mai concrete dec=t !n mediul ur$an. 1ista cuvintelor am$igue este e4trem de mareU n+
am atras dec=t atenia asupra pro$lemei, astfel !nc=t sporind e4igena tehnic a
formulrilor s dispar !ntre$rile de genulF Z-e facei acumN? i implicit declaraii caF
Z5spund la un chestionar neinteligent^?
102 Co!'i#%"a7ii 5i!al%
&ac este adevrat c, !n investigarea fenomenelor psihosociale, chestionarul nu
reprezint tehnica principal, tot at!t de adevrat este i faptul c el nu constituie o
15#
tehnic de rangul doi. 2etodologic este inconsistent considerarea chestionarului ca o
tehnic su$iectiv, mai puin e4act i mai comod de aplicat. -hestionarul este la fel de
dificil de utilizat !n cercetarea tiintific a fenomenelor sociale ca i celelalte tehniciF
o$servaia, e4perimentul, analiza de coninut etc. .mpresia de facilitate provine din ignorarea
e4igenelor metodologice.
*olosit cu rigurozitate tiinific i !n spiritul deontol ogiei profesionale de ctre
specialiti, chestionarul este indispensa$il pentru cunoaterea fenomenelor de contiin,
constituite i mi6locite de lim$a6 :cunotine, opiinii, credine etc.<. -unosc=ndu+i+se
limitele teoretice i tehnice !n investigarea fenomenelor sociale, chestionarul reprezint un
instrument preios pentru cunnaterea i implicit pentru organizarea i conducerea
tiinific a colectivitilor umane.
BIBLIOGRA0IE
1. )iHen, 1.5. :1""%<. .s9choloical 7estin and 5ssessment. "
th
ed. 7oston, 1ondon,
8oronto, KdneK, 8oHKo, ingaporeF )llKn and 7acon.
2. )l$u, 2. :1""'<. +onstruirea i utilizarea testelor psiholoice. -lu6+9apocaF 3ditura
>-lusium?.
3. )llport, C.B. :1""1<. Structura i dezvoltarea personalit!"ii. 7ucuretiF 3ditura &idactic
i Pedagogic.
#. )nastasi, ). :1"%#<. .s9choloical 7estin. 9eG PorHF 2acmillan Pu$lishing -o.
5. 7$an, )., &erevenco, P., 3KsencH, .7.C. :1""(<. 8estul 3.P.R. @nF 0evista de
psiholoie, 1, 3%+#5.
6. 7iceanu, 1. :2((#<. 1ic"ionar ilustrat de psiholoie enlez 6 rom=n. 7ucuretiF 3ditura
tehnic.
%. 7ontil, Ch. :1"%1<. 5ptitudinile i m!surarea lor. 7ucuretiF -entrul de &ocumentare i
Pu$licaii al 2inisterului 2uncii.
'. -arroll, D.7. :1""3<. Iuman +onitive 5%ilities. -am$ridgeF -am$ridge IniversitK Press.
". -helcea, . :1"%5<. +hestionarul n investia"ia socioloic!. 7ucuretiF 3ditura Etiinific
i 3nciclopedic
1(. -onstantin, 8. :2((#<. Evaluarea psiholoic! a personalului. .aiF 3ditura Polirom.
11. 7ogdthK, [. :1"%'<. ndreptarul psiholoului industrial. 7ucuretiF 3ditura Etiinific i
3nciclopedic.
12. -attell, 5.7. :1"5%<, .ersonalit9 and 3otivation. Structure and 3easurement. 9eG PorHF
Borld 7ooH -o.
13. -attell, 5.7. :1"6(<. 3anuel pour lRapplication de lREchelle dR5nxietS. ParisF 3d. -.P.).
155
1#. -attell, 5.7., 7eloff, J. :1"66<. 3anuel dRapplication du I.S...M. ParisF 3d. -.P.).
15. -linciu, )... :2((5<. .sihodianostic. 7raovF 3ditura Iniversitii 8ransilvania.
16. -locotici, /., tan, ). :2(((<. Statistic! aplicat! n psiholoie. .aiF 3ditura Polirom.
1%. -ohen, 5.D., GerdliH, 2.3., mith, &.A. :1""2<. .s9choloical 7estin and 5ssessment.
5n /ntroduction to 7ests and 3easurement. second ed. -aliforniaF 2aKfield Pu$lishing
-ompanK, 2ountain /ieG.
1'. -ron$ach, 1.D. :1"%(<. Essential o& .s9choloical 7estin. 9eG PorHF Jarper and 5oG.
1". &eri, . :2(((<. /ntroducere n testul Szondi. 7ucuretiF 3ditura Paideia.
2(. &urand, C. :1"""<. 5venturile /mainii. /maina"ia sim%olic!. /mainarul. 7ucuretiF
3ditura 9emira.
21. &GoretzHK, &.D., &avis, 9.D. :1"'"<. Iuman development. 5 li&e span approach. t Paul,
9eG PorHF Best Pu$lishing -ompanK.
22. 3nchescu, -. :1"%5<. Expresia plastic! a personalit!"ii. 7ucuretiF 3ditura Etiinific.
23. 3nchescu, -. :1"%%<. .siholoia activit!"ii patoplastice. 7ucuretiF 3ditura Etiinific i
3nciclopedic.
2#. 3KsencH, J.D. :1"53<. 7he Structure o& Iuman .ersonalit9. 9eG PorHF /ileK.
25. 3KsencH, J.D. :1"%5<. 7he 3easurement o& .ersonalit9. 1ondonF 5outledge ` Aegan.
26. 3KsencH, J.D, 3KsencH, .7.C. :1"%5<. 3anual o& the E9senc< .ersonalit9 Muestionnaire.
1ondonF IniversitK of 1ondon Press.
2%. 3KsencH, 2.B., Aeane, 2.8. :1""5<. +onitive .s9cholo9. 5 studentRs hand%oo<. 3
rd
edition, Jove 3ast usse4, IAF PsKchologK Press 1td.
2'. Cardner, J. :1"'5<. Frames o& mindJ 7he theor9 o& multiple intelliences. 9eG PorHF
7asic 7ooHs
2". CregorK, 5.D. :1""#<. .s9choloical 7estin. Iistor94 .rinciples and 5pplications, second
edition. 7oston, 1ondon etc.F )lKn and 7acon.
3(. Cuilford, D.P. :1"5"<. 7he Eature o& Iuman /ntellience. 9eG PorHF 2c CraG Jill 7ooH
-ompanK.
31. Jarris, &.7. :1"63<. +hildrenRs draCins as measures o& intellectual maturit9. 9eG PorHF
Jarcourt, 7race ` Borld.
32. Jav=rneanu, -. :2(((<. +unoaterea psiholoic! a persoanei. .aiF 3ditura Polirom.
33. Jol$an, . :1"%(<. .ro%leme de psiholoia muncii. 7ucuretiF 3ditura Etiinific.
3#. Jorghidan, /. :1""2<. 3etode de psihodianostic. 7ucuretiF 3ditura &idactic i
Pedagogic.
156
35. Aaplan, 5.2., accuzzo, &.P. :1""3<. .s9choloical 7estin. .rinciples4 5pplications and
/ssues, 3
th
ed. 7elmont, -aliforniaF 7rooHs -ole Pu$lishing -ompanK, .nc.
36. Aline, P. :1""5<. >1a construction des tests?. @nF 7eech, D.5., Jarding, 1., 7ests4 mode
dRemploi. >uide de ps9chomStrie. ParisF 3d. -.P.).
3%. Aulcsar :1"%6<. 8estul 5aven i variantele sale. @nF ndrum!tor psidodianostic4 vol. ..,
-lu6+9apocaF 5eprografia Iniveritii 7a$e 7olKai.
3'. 1aveault, &., CrTgoire, D. :2((2<. .troduction au4 thTorie4 des tests en PsKchologie et en
sceeces de lSTducation. 2
e
edition. 7ru4ellesF editions &e 7oecH IniversitT, p. 1"".
3". 2eeHer, 2.9. :1"6"<. 8he tructure of .ntellect. .ts interpretations and uses. -olum$us,
0hioF -harles 3. 2errill -ompanK.
#(. 2eili, 5. :1"62<. 3anuel du dianostiDue ps9choloiDue. ParisF P.I.*.
#1. 2inulescu, 2. :1""6<. +hestionarele de personalitate n evaluarea psiholoic!.
7ucuretiF Carell Pu$lishing Jouse.
#2. 2itrofan, 9. :1""3<. 7estarea psiholoic! a copilului mic. 7ucuretiF 3ditura Press
2ihaela.
#3. 2itrofan, 9., 2itrofan, 1. :2((5<. 7estarea psiholoic!. /ntelien"a i aptitudinile. .aiF
3ditura Polirom.
##. 2itrofan, 9. :2((1<. Psihometria i direciile ei de dezvoltare la !nceput de mileniu. @n 2.
[late :coord.<, .siholoia la r!sp=ntia mileniilor. .aiF 3ditura Polirom.
#5. 9unnallK, D.-. :1"%'<. .s9chometric 7heor9. :2
nd
ed.<. 9eG PorHF 2cCaG Jill.
#6. Parot, *., 5ichelle, 2. :1""5<. /ntroducere n psiholoie. /storic i metode. 7ucuretiF
3ditura Jumanitas.
#%. Perse, D. :1"%2<. -olla$oration

du psKchologie au dTpistage et au diagnostiYue des
maladies mentales. @nF 5euchlin, 2. :red.< 7raitS de ps9choloie apliDuSe. Paris, Press
Iniv. de *rance.
#'. PiTron, J. :coord.< :2((1<. @oca%ular de psiholoie. 7ucuretiF 3ditura Inivers
3nciclopedic.
#". Pitariu, J. :1"'3<. .siholoia selec"iei i orient!rii pro&esionale. -lu6+9apocaF 3ditura
&acia.
5(. Pitariu J. :1"%#<. 8estul &omino #' :& #'<U 8estul &omino %( :& %(<. @nF ndrum!tor
psihodianostic, vol. .., -lu6+9apocaF 5eprografia Iniversitii 7a$e 7olKai.
51. Popescu 9eveanu, P. :1"%%<. .siholoie eneral!. 8ipografia Iniversitii 7ucureti.
52. 5adu, .. :coord.< :1""1<. 3etodoloie psiholoic! de analiz! a datelor. -lu6+9apocaF
3ditura incron.
15%
53. 5e$er, ).. :1"'5<. 1ictionar9 o& .s9cholo9. 1ondon, 9eG PorH etc.F Penguin 7ooHs.
5#. 5euchlin, 2. :1""2<. /ntroduction T la recherche en ps9choloie. ParisF editions 9athan.
55. 5euchlin, 2. :2(((<. .siholoie eneral!. 7ucuretiF 3ditura Etiinific.
56. 5i$ault, -. :1"65<. 1e dessin de la maison chez lfenfant. @nF 0evue de Eeurops9chiatrie
/n&antile* 13, nr. 1+2.
5%. 5orschach, J :2(((<. 3anual de psihodianostic. 7ucuretiF 3ditura 8rei.
5'. 5oca, 2. :1"%2<. 3etode de psihodianostic. 7ucuretiF 3ditura &idactic i Pedagogic.
5". 5ozorea, )., terian, 2. :2(((<. 7estul ar%orelui.7ucuretiF 3ditura Paideia.
6(. tan, ). :2((2<. 7estul psiholoic. Evolu"ie4 construc"ie4 aplica"ii. .aiF 3ditura Polirom.
61. tern$erg, 5.D. :1"'5<. ,e9ond /MJ 5 triarchic treor9 o& human intellience. 9eG PorHF
-am$ridge IniversitK Press.
62. tern$erg, 5.D., 3d. :1""(<. Iand%oo< o& human intellience. -am$ridge, 9eG PorH etc.F
-am$ridge IniversitK Press.
63. tern$erg, 5.D. :1""3<. .ntelligence is more than .RF 8he practical size of intelligence .n
Uurnal o& +ooperative Education, 2' :2<, pp. 6+1(.
6#. zamosH\zi, Et. :1""%<. Psihometria clasic i evaluarea formativ. @n +oni"ie4 creier4
comportament, vol. 1, nr. 2, iunie, -lu6+9apoca.
65. Echiopu, I. :1"%#<. /ntroducere n psihodianostic. 7ucuretiF 8ipografia Iniversitii.
66. Echiopu, I. :coord.< :1""%<. 1ic"ionar enciclopedic de psiholoie. 7ucuretiF 3ditura
7a$el.
6%. Etefnescu+Coang, *l. :1"#6<. 3!surarea intelien"ei. 0evizuirea4 adaptarea i
completarea sc!rii de intelien"! ,inet-Simon. -lu6+9apocaF 3ditura .nstitutului de
psihologie.
6'. BitHin, J.)., &KH, 5.7., *aterson, J.*., Coodenough, &.5., Aarp, .). :1"62<.
.s9choloical di&&erentiation. Studies o& development. 9eGPorH, 1ondonF Dohn BileK and
ons, .nc.
6". [azzo, 5., CillK, 2., /er$a+5ad, 2. :1"6'<. Eouvelle Schelle mStriDue de lRintellience.
ParisF 1i$rairie )rmand, -olin.
%(. [immerman ..1., Boo+am, D.2. :1"%3<. +linical /nterpretation o& the Vechsler 5dult
/ntellience Scale. 9eG PorH, an *rancisco, 1ondonF Crune ` traton.
%1. [late, 2. :1"""<. .siholoia mecanismelor conitive. .aiF 3ditura Polirom.
15'

S-ar putea să vă placă și