Sunteți pe pagina 1din 7

Romanul tradiionalist

Creanga de aur
(de Mihail
Sadoveanu)
Dup nfaptuirea unitii naionale n !"# n literatura rom$n a de%utat &eea &e se poate numi
o adevrat epo& de aur# &ara&teri'at prin de'voltarea romanului( )rimul roman terminat al literaturii
rom$ne a fost Cio&oii ve&hi *i noi# aprut la sf$r*itul se&olului al +,+-lea# al lui .i&olae /ilimon( Dup
a&esta# autorul ,oan Slavi&i s&rie Mara 0i alte romane# dar ni&iunul de un interes deose%it( So&ietatea
tradiional *i re&entele evenimente politi&e au influenat opere pre&um Rs&oala lui 1iviu Re%reanu#
pu%li&at n !23 *i inspirat de revolta rneas& din !45 *i )durea Sp$n'urailor# pu%li&at n
!33 *i inspirat de parti&iparea Rom$niei la )rimul R'%oi Mondial( 6n&eputurile romanului modern pot
fi o%servate n pro'a unor s&riitori pre&um 7ortensia )apadat 8enges&u# 9Con&ert din mu'i& de 8a&h9#
Camil )etres&u# 9:ltima noapte de dragoste# nt$ia noapte de r'%oi9 (
6n perioada inter%eli&&urentul dominant este tradiionalismul# &are# asa &um sugerea' *i
numele# preuie*te# apar *i promovea' tradiia# per&eput &a o nsumare a valorilor arhai&e#
tradiionale ale spiritualitii( Sunt valorifi&ate teme pre&um# viaa rural# rnimea# satul# mitul# fol&lorul
s(a(m(d( ; nota%il n&er&are de &onservare a valorilor tradiiei rom$ne*ti se regse0te n a&tivitatea
poporanismului *i a smntorismului &are s-au manifestat pregnant n primele dou de&enii ale
se&olului al ++-lea *i a &ror rea&ie a avut *i un aspe&t negativ# deoare&e adepii a&estor &urente au
respins &u fermitate ori&e tendin de moderni'are a literaturii naionale(
<ugen 1ovines&u# &riti& inter%eli& *i un mare om de &ultur# a fost &el &are a fa&ut opo'iie
tradiionalismului( /iind &el &are &ondu&ea &ena&lul S%urtorul# a folosit a&east grupare pentru a
promova modernismul# &on&ept impus primului &urent pre'entat( =stfel# n favoarea modernismului
apare prin&ipiul Sin&ronismului# &are presupunea a&&eptarea s&him%ului de valori# a elementelor# &are
&onfer noutate 0i modernitate fenomenului literar( =&esta adu&e dou argumente prin &are susine
ne&esitatea ra&ordrii romanului la standardele europene ale epo&ii ( literatur su%ie&tiv de persoana
,# romanul ur%an# iar n liri&# ad$n&irea lirismului)> e?istena unui sae&ulum *i imitaia( Sae&ulum
este un spirit al vea&ului# un @eitgeist# o suma de trsturi &ulturale# so&iale &are domin viaa ( =l
doilea este preluat de la Aa%riel Barde *i spune & n istoria individului sau a unui popor# e fires& s
imite istoria altuia mult mai evoluat( =stfel# <(1ovines&u reu*e*te s de&lan*e'e modernitatea n
literatur(
6n a&east perioad se ns&rie 0i romanul Creanga de aur al autorului Mihail Sadoveanu# su%
'odia a&estui &urent# fun&ion$nd &a tendin# &are &ontra&area' elanul tradiionalist( <ste o &arte
pu%li&at n anul !22# un an de graie pentru autorul nostru# an n &are apare 0i romanul 1o&ul unde
nu s-a nt$mplat nimi&(Creanga de =ur serve0te drept em%lem &elei mai importante pri a operei
lui C( A( /ra'er (Bhe Aolden 8ough)D n mrginita interpretare pe &are o d miturilor# redus e?&lusiv
la fenomenul de rena0tere n natur(
Mihail Sadoveanu este un s&riitor difi&il# dar un s&riitor de for# &are pu%li& E2 de ani# av$nd &a
tem preferat istoria( <ste &onsiderat unul dintre &ei mai importani pro'atori rom$ni din prima
Fumtate a se&olului al++-lea(Aeorge Clines&u afirm n ,storia literaturii rom$ne de la origini p$n n
pre'ent& opera s&riitorului este o arhiv a unui popor primitiv ireal> dragoste# moarte# via agrar#
via pastoral *i r'%oi# totul e repre'entat &u o inteligen de mare &reator( ;pera sa se poate grupa
n &$teva etape&are &orespund unor dire&ii sau &urente literare dominante ntr-o anumit epo&> o
prim etap smntorist# &ea de n&eput# a primelor n&er&ri# nuvele 0i povestiri# o a doua miti&o-
1
sim%oli&# din perioada inter%eli&# refle&tat n romane pre&um Creanga de aur sau Divanul
persian# pre&um 0i o ultim etap &are &orespunde realismului so&ialist# n a&ord &u perioada so&ialist-
&omunist la &are Sadoveanu va adera ideologi&(
Creanga de aur se su%sumea' unei vi'iuni despre via 0i lume# numit realism liri& sau miti&(
=&est aspe&t presupune &redina & omul tre%uie s se ntoar& napoi n natur# f&$ndu-se apel la
omul arhetipal( De a&eea# este un &onfli&t maFor ntre inovaie 0i tradiie( De asemenea# de&uprile din
realitate au fost m%inate &u des&rieri de natur# deoare&e a&estea spun despre personaFe *i
personaFele spun &onform semnelor din natur# &e s-a nt$mplat sau se va nt$mpla(
Be?tul sadovenian are &a soluie des&rierea unui om din mediul din &are fa&e parteD n operele
lui amintim &lugri# pes&ari# rani# iniiai# pdurari# v$ntori# haidu&i# lotri# morari et&( Boate a&este
personaFe se retrag n faa ameninrii &ivili'aiei# n&ear& s-i supravieuias& 0i s pastre'e ve&hile
norme de &onvieuire(=i&i se &onturea' un tip# al 23-lea De&heneu# proro&ul &el %tr$n# &are st n
muntele &el as&uns#unde ofi&ia' un ritual &unos&ut doar de el 0i de u&eni&ii si( )reotul pg$n este
adus n lumea de Fos de &tre u&eni&i 0i ofi&ia' un ntreg ritual n faa mulimii> se arat 0i nal
%raele# %ine&uv$nt$nd pe pm$nteni 0i Fertfele lor depuse la altarD puterea sa se manifest n sfera
spiritual( 6n modul a&esta# prin religia pg$n# omul devine mai aproape de &reator# iar Mihail
Sadoveanu n&ear& s demonstre'e & religia nou# l deprtra' pe om de pm$ntes&# fiind &onvins
& ora0ele sunt un lo& al pier'aniei( =&est aspe&t este nt$lnit 0i n alte opere &unos&ute ale sale( ,n
8altagul# personaFul prin&ipal# Gitoria 1ipan nu lo&uie0te nt$mpltor ntr-un lo& 0i mai i'olat# ntr-un
satD soul ei parti&ip la transhuman# iar ea se &ondu&e dup semnele vremii# ale naturii(<'oterismul
este dens n am%ele romane# iar Gitoria 0i Hesarion 8re% sunt &ele mai puterni&e personaFe
sadoveniene# mi' pentru a&est om arhetipal(
Creanga de aur este o oper &are se &onturea' pe valorile tradiionalismuluiD fa&e parte din
seria romanelor &orinti&e# n vi'iunea lui .(manoles&u# n =r&a lui .oe( =&est aspe&t este susinut de
mai multe planuri narative# mai multe isotrii (pe de o parte o poveste# pe de o parte un %asm *i# de
asemenea# un mit)( <ste si un roman filosofi&# sim%oli&# &u trei trepte de re&eptare# in&lude unele n
altele> povestea profesorului Stamatin# &ltoria spiritual a lui 8re% *i mitul(
Gi'iunea narativ a operei este mi?t> n primul &apitol naraiunea este de persoana ,# narator
&are leag dou timpuri *i inserea' povestea profesorului Stamatin# iar n rest se pre'int naraiune
de persoana a ,,,-a ( se &om%in vi'iunea narativ din spate-*tie mai multe- &u vi'iunea narativ din
afara- narator martor are *tie mai puine sau mas&hea' &eea &e *tie)(
Bitlul romanului# Creanga de aur# este un sim%ol al regenerrii *i al nemuririi# al nelep&iunii *i
al &unoa*terii &are &onturea' atri%utele prin&ipale are eroului Hesarion 8re%( De asemenea# numele
du&e la <neida lui Gergilius( ,n mitologia roman# %agheta magi& ar fi fost o &rengut &u frun'e aurii#
&are i ddea posi%ilitatea eroului troian# <nea# s &ltoreas& n lumea &ealalt n siguran(
=le?andru )aleologu afirm despre &reanga de aur# & este o &reang material# repre'entat de v$s&#
un sim%ol al regenerrii( G$s&ul &apt astfel at$t semnifi&aia vieii# mai puterni& de&$t moartea# &$t
*i pe &ea a lumii &apa%il s nving puterea ntuneri&ului( <a repre'int fora# nelep&iunea#
&unoa*terea( Sim%olismul de nemurire al v$s&ului este su%liniat *i de faptul & el este vehi&ulat de
psrile &erului(
Bierea a&estei &rengi poate sim%oli'a detronarea regelui de &tre su&&esorul su# aspe&t &e
poate fi asemnat n roman &u nlo&uierea reginei# de &tre fiul su# Constantin sau &u ideea
su&&esiunii lui Hesarion(
Sim%olul su apare pe tot par&ursul romanului> n povestea de iu%ire( sim%ol al regenerrii iu%irii lor)# n
planul sim%olisti& da&i& ( sim%ol al tre&erii dintr-un nivel 6n altul)# dar apare n te?t o singur dat# n
momentul despririi lui Hesarion de Maria> ,at ne vom despri( Se va nt$mpla mai mult de&$t at$t#
&$nd se va desfa&e *i amgirea# &are se nume*te trup( Dar &eea &e e ntre noi a&um# lmurit n fo&# e o
&reang de aur &are va lu&i n sine# n afar de timp
Bema romanului pre'int drumul iniiati& al lui Hesarion 8re% nspre arhetip#e?perien pe &are al
22-lea De&heneu este supus s o trias& ( =&east &arte a iniierii lui Hesarion# trimis de printele lui
spiritual n lume# pre'int trei iniieri deose%ite> n filosofia <giptului# n politi&a 8i'anului *i n iu%ire(
2
,u%irea este# pentru 8re%# &ea mai dureroas treapt a iniierii(
Stru&tura &ompo'itional &uprinde +G,, &apitole *i dou planuri temporale> tre&utul
apropiat( repre'entat de &adrul profesorului Stamatin# poveste modern) *i tre&utul ndeprtat ( anul
5I5# &u trimiteri la anul 5"4# al lui Hesarion 8re% J &el al &alatoriei n 8i'an# &are in&lude *i &ltoria n
<gipt# dar *i tre&utul da&i&# arhetipal)
6n in&ipitul romanului este pus n s&en profesorul Stamatin &are se afl ntr-o ta%r 0i &are
relatea' despre evenimentele &e au avut lo& n 8i'an n anul 5"5# evideniind &onfli&tele 0i primeFdiile
din a&ea vreme(
Bria n Da&ia de atun&i &el de-al 23-lea De&heneu( 6ntr-un manus&ris# &are aparinea
profesorului Stamatin# s-au &onsemnat viaa# nvtura 0i povestirile &elui de-al 22-lea de&heneu(
=utorul prime0te n &ele din urm a&est manus&ris din partea profesorului# &are &onsider lu&rarea &a
fiind o poveste de dragoste(
,n a&elasi an 5"4# preotul lui @amol?is# De&heneul# a de&is & tre%uia s fie s&him%at &u &el de-al 22-
lea( =&esta avea s fie n &ele din urm Hesarion 8re%# ultimul De&heneu din Muntele =s&uns(
)reotul l-a ales# dar i-a in&redinat o misiune &are nsemna &a 8re% s ple&e n <gipt( Misiunea era
se&ret 0i o%ie&tivele ei erau iniierea n tainele lumii la templele egiptenilor 0i aflarea da& religia nou
aparut# &re0tinismul# era mai %un sau putea nlo&ui n vreun fel ve&hile legi( 6n a&eea0i masur#
Hesarion a ple&at spre 8i'an deoare&e a&esta din urm era sufletul &re0tinismului(,n &ltoria sa de a
ndeplini misiunea# Hesarion a fost urmat de un sluFitor# un da& &restin# pe nume Constantin(
Hesarion mpreuna &u sluFitorul su au ple&at spre marele 8i'ant pentru a pune n apli&are
planul %tr$nului De&heneu( ,n a&el spaiu# Hesarion l-a &unos&ut pe epis&opul )laton &are era foarte
apre&iat de ,rina # mprteasa 0i mama lui Constantin( 8re% a urmat apoi nvturile preoilor iniiai n
&re0tinism(=&esta reu0e0te s i uimeas& pe oameni &u darurile sale neo%i0nuite> &ite0te pe %u'e de la
distan# as&ult glasul animalelor (se sftuie0te p$n 0i &u &at$rul su 0i pare s neleag)#
des&ifrea' &u u0urin g$ndurile oamenilor# ori ghi&itorile &ele mai n&$l&ite# dar mai ales &ite0te n
semnele taini&e ale viitorului( Cu a&este &aliti# el nu se las neremar&at#printre oamenii# &are n&er&au
s-l &iteas&( De la printele )laton# Hesarion afl despre dorina mprtesei de a gsi o soie
demn de fiul ei# pentru a putea &eda mpria &elor doi(
Din momentul ple&rii lui 8re% spre =mnia# pentru a gsi soia perfe&t pentru Constantin# se fa&
simite semnele unui %asm( =&esta afl de &uviosul /ilaret 0i de viaa lui sf$nt# la un han# iar apoi o
&unoa0te pe nepoata sa Maria# &reia i-a dat s pro%e'e &ondurul mprtes&( =&east s&en#
semnifi&ativ pentru un %asm# are un final a0teptat# fetei potrivindu-se &ondurul perfe&t( )ro%ele nu se
sf$r0es& ai&i# Maria fiind supus n& unui &on&urs alturi de alte nouspre'e&e fete# &are ar putea fi
soiile ideale pentru fiul mprtesei# n s&him%# ea este &ea &are reu0e0te s aFung alturi de
Constantin# ns n timp a&esta a fost ne&redin&ios soiei sale# dar 0i mamei lui# mpotriva &reia s-a
ntors(
=fl$ndu-se despre planul lui Constantin de a aFunge la mprie# mprteasa ,rina l n&hide 0i l
pedepse0te pe fiul ei# nt$mplare &e nu ar mai fi avut lo& fr spriFinul lui Hesarion# &are 0tia &e avea s
se nt$mple( 1a aflarea ve0tii varangii 0i pa'ni&ii s-au rs&ulat 0i au reu0it s l eli%ere'e pe Constantin#
&are mai t$r'iu a fost n&oronat(
1a n&oronarea Mariei 0i a lui Constantin# /ilaret mpreun &u soia sa# Beosva# dar 0i Hesarion#
0tiau despre suferina Mariei# ns 8re%# &onsidera gestul mpratului de a o &hema l$ng ea un %un
remediu(=&esta este 0i momentul deslu0irii iniierii lui 8re% n tainele iu%irii( )rivind-o de departe# rpi
pentru el &hipul# lepd$nd aurul( 6n urletele 0i a&lamaiile ameste&ate &u pul%eri ale a&elei mulimi &u
guri enorme# el pru a sta lini0tit p$n &e imaginea tresri n priva'u-i s&ump# aintind asupra lui o&hi
plin de %u&urie ori de spaim( ,nima mea te-a gsit# i 'ise Hesarion fr &uvinte( Clipa a&east
'darni& putem s-o lsm s se nale n soare ori s &ad n )ropontidaD avem naintea noastr
ve0ni&ia ntristrii( <ste o e?perien uman &are l maturi'ea' *i n a&est plan# aso&iind astfel opera
&u un roman pedagogi&( =&east etap s&oate n eviden ideea de a renuna *i de a fi &apa%il s fa&i
sa&rifi&ii()ovestea de iu%ire din roman s&oate n eviden *i destinul &are tre%uie respe&tat# un destin
pus n e&hili%ru# un &ontrast ntre plus *i minus( ( n relaia dintre Maria *i Constantin# aso&iem ngerul
3
&u Maria *i monstrul &u Constantin)( )oate fi *i un roman metafi'i&# prin faptul & apar legile din spate#
pe &are nu le vedem# dar pe &are *tim & tre%uie s le respe&tm( )ovestea &elor doi &ontinu dup &e
Maria este alungat de soul ei# n insula )rin&ipiilor &are ia alturi de el pe Beodota( 8re% i
mrturise0te & neferi&irea nu i-a adus-o purtarea mpratului# &i iu%irea meaD ns drumurile noastre
n a&east lume tre%uie s se desfa& ai&i(=stfel# n &iuda tutror &uno0tinelor sale# Hesarion a fost
nevoit s fie iniiat 0i n a&este taine# de0i &on0tienti' imposi%ilitatea mprt0irii sentimentelor sale(
6mpratul Constantin nu a s&pat nepedepsit pentru faptele &e le-a provo&at# printre &are l
omor$se 0i pe printele )laton# &are a fost un sluFitor al &redinelor sale# p$n la ultima suflare 0i a fost
0i el pedepsit de mama sa# de data a&easta &u moartea# ,rina o&up$nd din nou tronul 8i'anului# iar
Maria a aflat toate a&estea de la un sol trimis la mnstirea unde tria(
Dup toate nt$mplrile prin &are a tre&ut Hesarion 8re%# el a devenit un iniiat 0i al 22-lea
De&heneu al lui @almo?is( =&esta a %ine&uv$ntat oamenii Da&iei despre &are au'ise de la sluFitorul su
Constantin & muli susineau ideea ridi&rii de mnstiri &re0tine n Da&ia# dar & se temeau de fora
sluFitorului lui @almo?is(
Drumul lui Hesarion la 8i'an# de iniiere# s&oate n eviden regretul avut de s&rtiitor fa de
ve&hea religie# mult mai apropiat de firea pm$nteas&( Botu0i# a&east religie nou este resimit de
proro& &a o prelungire a &elei ve&hi# omul per&ep$nd ns altfel divinitatea> Mi-ai vor%it de legea nou
&tre &are noroadele se ndreapt# dar su% &uvintele ei proaspete# eu vd a&elea0i semne ve&hi# &&i
Domnul Dumne'eu are o mie de nume 0i o mie de forme( .oi putem rm$ne ai&i p$n la sf$r0itul
timpului# iar preoilor no0tri# &rora li se &er alte vor%e pentru a&ela0i lu&ru# le dm sfat s se ple&e
stp$nirii( SluFes& pe a&ela0i Dumne'eu(
Hesarion 8re% este un mag venit din alte vremuri# numit monahul &el sprinten 0i nalt 0i &uprins
de puterni&e nelini0ti# &are f&user s-i apar pe frunte semnul divin# trei linii n &hip de triunghi(
<roul poart strai al% n&ins &u &olan su%ire de argint# ns fr ni&io alt podoa%# av$nd n pi&ioare
&nemide# iar m$ne&ile hainelor erau largi( /emeile l admirau 0i %nuiau la a&est %r%at puterni& o
vo&e grav 0i o m$ng$iere moale( 6n&er&au s-i '$m%eas&# dar ngheau su% lovitura grea a o&hiului
lui verde# &are tre&ea numai asupra lor fr a le des&operi( <ra ntotdeauna m%r&at n al% 0i &lrea
un asin# asemenea lui 7ristos( <ra un no%il strin# nsoit de Constantin# omul a&ela mare 0i pletos &u
nfi0are de dulu &io%nes&# un %un &redin&ios# opus &ara&terului fiului mprtesei# n &iuda
asemnrii de nume( 8re% este martorul noii religii# despre &are tre%uie s dea 0i so&oteal maestrului
su> Dup &um mi-a fost porun&a# am &er&etat pe r$nd toate lo&urile &etii# de la palat p$n la &oli%e(
1a a&estea din urm numai am &unos&ut la&rimile fr ni&i un ameste& de rutate( C&i a&olo unde s-
au adunat %unurile 0i puterea# stau demonii l&omiei# ai 'avistiei# ai min&iunii( =&olo oamenii se plea&
legii mpratului 0i legii lui Dumne'eu# ns &u vi&lenie# al&tuindu-0i do%$nda pentru pofte 0i patimi(
Hesarion era atent la semnele lumii# ale naturii# modalitate prin &are se &onturea' personaFul tipi&
sadovenianD 8re% este n'estrat &u anumite &aliti diferite de lumea noastr# primitivitatea lui este luat
&a un atri%ut(<roul este trimis la Memfis 0i apoi la 8i'an# pentru a se iniia n tainele egiptenilor 0i a afla
noua &redin &re0tin( /olosindu-se de &$teva desprinderi spe&ifi&e# &itirea pe %u'e# des&ifrarea
g$ndurilor# el este un pra&ti&ant al e'oterismului()utem spune & 8re% are parte de trei modaliti de
iniiere# sa&r# profan 0i eroti&(
:ltima imagine a personaFului# l$ng pe0tera De&heneului# sim%oli'ea' intrarea sau poate
rentoar&erea n mit# ridi& asupra lor %raele# privindu-i &u o&hi ngheai 0i 0tiind & va fi &el din urm
sluFitor al muntelui as&uns( Se n&heie astfel un &i&lu# in$nd seama de sa&rifi&iile f&ute de Hesarion
8re% n a&el spaiu magi&(
:n alt personaF-narator este printele )laton din SauKKoudion# un om sla%# mohor$t 0i &u nas
lung &a o pasre ,%is a smar&urilor .ilului( <l este un monah &are#de asemenea# l iniia' pe 8re% n
tainele &orupiei mpriei %i'anului# asupra &reia a&ionea' forele demonului# al nedreptii 0i
silei( )reotul vor%e0te despre &ara&teristi&ile spaiului n &are trie0te# lipsit de valori morale> C$nd ies
dintr-un pustiu ntru &are sluFes&# sufletul meu pl$nge( )lation l ndrum pe Hesarion n tot a&est timp#
n&er&$nd s-i arate &alea pe &are el o &onsider a fi potrivit 0i l as&ult de fie&are dat(Botu0i are un
sf$r0it tragi&# d$ndu-0i sufletul din prin&ina mpratului Constantin# dar nu a n&etat ni&iodat s ai%
4
&redin n Dumne'eu(
/ilaret de la =mnia este un alt preot# %uni& al Mariei# &are a str$ns n viaa sa o avere
&onsidera%il# pe &are a&um o druie0te la un semn al lui Dumne'eu# sra&ilor> Cei muli sra&i 0i
pro0ti sunt sarea pm$ntuluiD pe a&e0tia i asupres& puterile lumiiD mrile# munii 0i r$urile nu le-ar putea
da &$t se &uvine( 6ns %untatea omului este e?ploatat de toi &ei din Fur# &&i prin gestul su# sra&ii
0i &er0etorii se nmuleau# invent$nd fel de fel de prete?te pentru a o%ine o parte din averea str$ns
at$t de mult timp# d$nd dovad de situaii &are s&ap de su% &ontrol(
.epoatei sale# Maria# i este &onstruit un portret deose%it# fiind o fat &u pr negru 0i greu# o&hi
mari adum%rii de gene lungi( Rotun'imea o%ra'ului era deli&at 0i a 0oldului plin( Hesarion rm$ne
mut n faa frumuseii# tot &eea &e a putut g$ndi# fiind vedenie a frumuseei eterne()otrivirea
&ondurului este o s&en semnifi&ativ pentru Maria# &&i numai pi&iorul ei de altdat ar fi putut intra n
el( )rin numele# pe &are l poart 0i prin tot &omportamentul su# a&east fat evidenia' puritate 0i
&redin 0i este de asemenea o aleas(
Creanga de aur dovede0te#astfel# & nu este doar o poveste de dragoste# a0a &um sugerea'
autorul la prima vedere# &i dovede0te o &omple?itate prin toate &ara&teristi&ile personaFelorD 8re% nu
este eroul %asmelor# &are salvea' prinese# din &ontr# el nu salvea' fata# &i el o des&oper 0i o
adu&e pe tronul mriei# respe&t$nd astfel legile nes&rise 0i astfel Maria nu devine un fel de
Cenu0reas &hiar da& i se preveste0te destinul &u aFutorul &ondurului mira&ulos( 1a ntoar&erea pe
muntele sa&ru# el va lua lo&ul ve&hiului mag# devenind regele spiritual al lo&urilor# ntr-o dimensiune
spiritual# n &are se afirm vi&toria magului n faa lumii &u &are a luat &onta&t(
Romanul lui M(Sadoveanu &uprinde mai multe forme de s&rieri# %asm# roman istori&# para%ol#
s&risoare persan 0i poveste de iu%ire# a0a &um le-a remar&at 0i )aul Aeorges&u# &are s&rie despre &$t
de tul%urtoare 0i ferme&toare este &artea lui M(Sadoveanu( )entru a&este afirmaii amintim pentru
%asm# romanul lui Hesarion 8re% sau al Mariei# reluarea povestii Cenu0reseiD este un roman istori& al
8i'anului de la 5"5# &$nd mprteasa ,rina avea de f&ut fa a&elora0i pro%leme &u &are s-a luptat
,mperiul de la Rsrit p$n la &derea ora0ului lui Constantin( Cara&terul para%oli& al povestirii sale
istori&e este mrturisit n &$teva r$nduri> strinul# a0e'at ntre privitori# a '$m%it n&redinat 0i el & n
toate timpurile# p$n la istovirea vea&urilor# &u vor%e 0i form nou# stp$nirile se vor a0e'a totdeauna
n asemenea &hip(1$ng asemenea pagini de s&risoare persan# )aul Aeorges&u aso&ia' imediat pe
&ele de &onte philosophiLue# de tip voltaireanD a&esta afirm %l$ndeea s&riitorului 0i atitudinea lui
&uviin&ioas fa de formele &onstituite de &redin# remar&$nd & instituia %iseri&eas& era folosit de
imperiuD %ilanul negativ pe &are l fa&e Hesarion 8re% are tonul unui pamflet voltairean( =&esta# fiind
impresionat de s&rierile sadoveniene# mai afirm & romanul este o stea n &in&i &oluri# repre'entat de
pentagrama# sim%ol al rnilor lui ,isus 7ristos# rni pe &are le sufer 0i 8re% n <gipt# la impa&tul legilor
noi# sau &hiar &on0tienti'area & va fi ultimul de&heneu(
Se m%in n &artea lui M(Sadoveanu alte dou idei# &ea de mit autohton# motivul da&i&# dar si
una de %asm# de fa%ulos# starea liri&# &&i naraiunea nu repre'int doar o simpl ntoar&ere n timp#
&i ptrunde n tainele as&unse ale istoriei(6n privina ortodo?ismului sadovenian o%servm importana
pe &are autorul o &onferD se pot vedea figurile unor personaFe pre&um /ilaret# )laton# &are i aminte0te
Mariei de porun&a Sfintei /e&ioare# Beosva# %uni&a a&eleiasi mprtie Maria# &are i &erea lui Hesarion
0tiri despre Mai&a Domnului de la SaKKoudion# i&oan n &are 0i el &redea# a&easta este voia Mai&ei
Domnului de la SaKKoudion(
Consider & mesaFul pe &are M(Sadoveanu a reu0it s-l transmit este faptul & lumea nou a
pierdut &heia semnelor taini&e 0i & omul &u greu se va ntoar&e la natur( De asemenea# autorul
urmre0te 0i ideea & toi am putea fi n'estrai &u atri%utele lui Hesarion 8re%# da& am 0ti s ne &roim
drum printr-o alt form de a tri(
=0adar# romanul Creanga de aur este un roman profund# &omple?# &u multiple interpretri pe
&are le putem susine# de la %asm# mit# roman instori&# p$n la roman eroti& ori de moravuri so&iale#
dar# mai presus de toate# este un roman &re0tin &are patrunde n tainele a&estei religii 0i a &elei ve&hi#
iar M(Sadoveanu n-a uitat &# dup &um spunea 0i M(<mines&u# religia 'ide0te i&oanele-n %iseri&i 0i
& 8iseri&a ;rtodo? este Mama poporului rom$n(
5
8i%liografie>
http>MMro(NiKipedia(orgMNiKiM1iteraturaOromPC2P=3n
6
PCEP"2Q1iteraturaOinter%eli&(CE("2 - despre perioada inter%eli&
http>MMliteraturaromana(g4(roMarti&leMtraditionalismul-I2-(html
-despre tradiionalism
,storia literaturii rom$ne de la origini p$n n pre'ent-Aeorge Clines&u (<ditura
/undaiilor regale# 8u&ure0ti !E# pagina RI)
http>MMNNN(revistagalenus(roMfitoterapieMitemME5R3-vas&ul-vis&um-al%um-mituri-si-adevar(html
---despre vas&
http>MMro(NiKipedia(orgMNiKiMMihailOSadoveanu
-despre M(Sadoveanu
)refa# Creanga de aur-un %asm religios- /nu0 8ile0teanu (<ditura Aramar#
8u&ure0ti 344)


7