Sunteți pe pagina 1din 2

PROBLEME-PRINCIPIILE MECANICII CLASICE

CLASA a IX-a
1.*Doua corpuri de mase m1 = 2 kg si m2 = 8 kg, legate printr-un fir inextensibil de masa
neglijabila, se deplaseaza sub actiunea unei forte orizontale de modul F= 60 N. Neglijand
frecarea, sa se calculeze acceleratia sistemului si tensiunea din firul de legatura.
2.**Corpurile de mase m1= 1 kg, m2 = 5 kg si m3 = 4 kg sunt legate intre ele prin fire
inextensibile, ca in figura 1. Coeficientul de frecare dintre m1 si suprafata pe care se misca
este = 0,1. Care sunt acceleratia sistemului si tensiunile din fir? (g = 10 m/s
2
).
3.*Greutatea cabinei unui lift cu pasageri este 8000 N. Sa se determine marimea si sensul
acceleratiei liftului, daca tensiunea din cablul de sustinere este 6000 N.
4.*Ce forta F trebuie aplicata unui corp de masa m = 2 kg, asezat pe o suprafata orizontala,
pentru a i se imprima o acceleratie a = 0,2 m/s
2
? Coeficientul de frecare dintre corp si
suprafata pe care se misca este = 0,02.
5. *Un corp de masa m = 100 kg este pus in miscare uniforma de o forta F = 200 N care
actioneaza pe o directie ce face unghiul = 30 cu orizontala (fig. 2a,b). Sa se calculeze
valoarea coeficientului de frecare dintre corp si suprafata pe care se deplaseaza (g = 10
m/s
2
).
6. *Peste un scripete ideal fix este trecut un fir la capetele caruia sunt suspendate doua
corpuri de mase m1= 200 g si m2 = 300 g. Sa se calculeze acceleratia sistemului si
tensiunea din fir (g = 10 m/s
2
).
7.*Doua corpuri de mase ml = 2 kg si m2 = 1 kg sunt impinse, pe o suprafata orizontala fara
frecare de o forta F=30 N. Care este acceleratia sistemului si forta f cu care corpul de masa
m1 actioneaza asupra corpului de masa m2 ?(fig.3)
8. **Pe un plan orizontal sunt legate intre ele printr-un fir inextensibil doua corpuri de mase
m1 = 1 kg si m2 = 2 kg. Corpul de masa m3 = 3 kg este legat de celelalte doua printr-un fir
trecut peste un scripete (fig. 4). Coeficientul de frecare dintre corpuri si planul orizontal este
= 0,2.Sa se calculeze acceleratia sistemului si tensiunile din fir (g = 10 m/s
2
).

9.**Pe un plan inclinat de unghi = 30 se afla un corp de masa m = 50 kg, asupra caruia
actioneaza o forta orizontala F = 294 N (fig. 5). Neglijand frecarile, sa se calculeze ac-
celeratia de miscare a corpului si forta cu care apasa asupra planului.
10. **Sa se afle acceleratia sistemului din figura 6, in cazul in care corpurile, de masem =
10 g si M = 15 g, se misca fara frecare ( = 30; g = 10 m/s
2
).
11. **Cu ce forta minima orizontala trebuie sa actionam asupra corpului de masa m = 1 kg,
ce se afla pe un plan inclinat, de unghi = 30, pentru ca sa ramana corpul in repaus? ( =
0,2; g = 10 m/s
2
) (fig.7)
12. **Pe un plan, inclinat cu unghiul = 30 fata de orizontala, un corp de masa m=2 kg
urca cu ajutorul unei forte constante F, orientata sub unghiul = 45 fata de planul inclinat
(fig.8). Sa se calculeze valoarea fortei, daca corpul urca cu acceleratia a = 2 m/s
2
.
Coeficientul de frecare dintre corp si suprafata planului inclinat este = 0,2 si pentru
acceleratia gravitationala se ia valoarea g= 10 m/s
2
.
13. **In varful a doua plane inclinate concurente, cu unghiurile = 30 si = 60 (fig.9), se
afla un scripete de masa neglijabila. Peste scripete este trecut un fir inextensibil, de
capetele caruia sunt prinse doua corpuri de masa m1 = 2 kg si m2 = 1 kg, corpurile
alunecand fara frecare pe cele doua plane inclinate. Sa se determine: a)acceleratia
sistemului;b)tensiunea din fir; c)forta de apasare in scripete
14. **Trei corpuri de mase m1, m2si m3,aflate pe un plan inclinat de unghi , sunt legate
printr-un fir trecut peste un scripete. Coeficientul de frecare, dintre corpurile aflate pe planul
inclinat si suprafata pe care se deplaseaza, este . (fig.10). Sa se exprime: a)acceleratia
sistemului; b)tensiunile din fir; ; c)forta de apasare in scripete