Sunteți pe pagina 1din 5

METODELE REEVALUARII IMOBILIZARILOR CORPORALE

Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa, tinandu-se seama de
inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei.
Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza de catre evaluatori autorizati sau de catre
specialisti din cadrul entitatii, cu pregatire tehnica in domeniu.

Operatiile privind reevaluarea imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate folosindu-se,


in principal, doua metode:

1. Metoda valorii brute – potrivit careia se reevalueaza simultan atat valoarea bruta a imobilizarilor
corporale, cat si amortizarea cumulata;

2. Metoda valorii nete - care presupune eliminarea din valorea contabila bruta a amortizarii cumulate si

ajustarilor pentru depreciere.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere in mod
semnificativ de cea care ar fi stabilita folosind valoarea justa la data bilantului.

Activele care fac parte din aceeasi clasa de imobilizari (terenuri, cladiri, masini si echipamente) trebuie sa fie
reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor
sume care sunt o combinatie de valori calculate la date diferite.

Plus valoarea care rezulta din compararea valorii juste cu valoarea contabila neta este tratata ca o crestere a
rezervei din reevaluare. Daca rezultatul reevaluarii reprezinta o descrestere a valorii contabile nete, atunci se
trateaza ca o diminuare a rezervei din reevaluare.

Surplusul din reevaluare se capitalizeaza prin transferul direct in rezerve, fie la scoaterea din evidenta a
activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare, fie pe masura ce activul este folosit de entitate.

In situatia din urma, valoarea rezervei transferate este egala cu diferenta dintre amortitarea calculata pe baza
valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

Pentru a exemplifica si pentru a veni in ajutorul celor care sunt interesati de acest subiect va propunem
cateva studii de caz.

Exemplu 1

O cladire care are valoare contabila de 20.000 lei si durata normala de functionare de 20 ani. Dupa 8 ani se
reevalueaza, indicele de actualizare fiind de 120 %. Inregistrarea reevaluarii in contabilitate se face
utilizand metoda valorii brute.Rezerva din reevaluare se incoropreaza la rezerve reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluare.

- Valorarea contabila actualizata = valoarea contabila neactulizata * indicele de actualizare = 20.000 x


120 % = 24.000 lei.
- Valoarea amortizarii cumulate actualizate = valoarea amotizarii neactualizate x indicele de
actualizare (20.000 : 20) x 8 = 8.000 x 120% = 9.600 lei.
- Diferenta din reevaluare aferenta valorii contabile = valoarea contabila actualizata – valorea
contabila neactualizata = 12.000 -10.000 = 2.000 lei
- Diferenta intre plusul valorii contabile si plusul amortizarii = (12.000 -10.000) - (4.800 - 4.000 ) =
2.000 – 800 = 1.200 lei.
Inregistrarea in contabilitate a operatiei de reevaluare :

212 = 105 1.200 lei


Constructii Rezerve din reevaluare
212 = 2812 800 lei
Constructii Amortizarea constructiilor

• Transferul anual direct in rezerve a surplusului realizat din rezerva din reevaluare, reprezentand
diferenta dintre valoarea amortizarii calculate pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea
amortizarii calculate pe baza costului initial:(4.800 -4.000 ):12= 66,67 lei

105 = 1065 66,67 lei


Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluare

Exemplu 2

Societatea Alfa srl detine o cladire care are valoarea contabila de 20.000 lei, avand durata normala de
functionare de 20 ani. in tabelul de mai jos va propunem reevaluarile succesive ale cladirii:

Data reevaluarii Valoarea justa


Nr crt.
1. Dupa 5 ani de utilizare 24.000
2. Dupa 10 ani de utilizare 14.000
3. Dupa 12 ani de utilizare 3.200
4. Dupa 18 ani de utilizare 2.000

Va propunem inregistrarea operatiilor de reevaluare utilizand metoda valorii nete.

La sfarsitul perioadei de utilizare, cladirea se scoate din activ, ca urmare a casarii, ocazie cu care se transfera
diferentele din reevaluare la rezerve.

Reevaluarea nr.1

• Amortizarea cumulata la sfarsitul anului 5 de utilizare =(valoarea contabila :durata normala de


utilizare)*5 ani =(20.000:20)*5 =5.000 lei.

• Valoarea contabila neta= valoarea contabila –valoarea amortizarii cumulate = 20.000 -5.000 =15.000
lei.

• Diferenta din reevaluare =valoarea justa –valoarea contabila neta = 24.000 -15.000 = 9.000 lei.

• Recalcularea amortizarii anuale dupa prima reevaluare = valoarea justa / durata de utilizare ramasa =
= 24.000 :15 ani = 1.600 lei

Pentru intregistrarile contabile va sugeram doua variante.


Varianta 1:

• Eliminarea amortizarii cumulate din valoarea contabila:

2812 = 212 5.000 lei


Amortizarea constructiilor Constructii

• Diferenta din reevaluare:

212 = 105 9.000 lei


Constructii Rezerve din reevaluare

Varianta 2:

212 = 105 4.000 lei


Constructii Rezerve din reevaluare

212 = 105 5.000 lei


Constructii Rezerve din reevaluare

Reevaluarea nr. 2

• Amortizarea cumulata la sfarsitul anului10 de utilizare =1.600 *5 ani =8.000 lei.

• Valoarea contabila neta = 24.000 -8.000 =16.000 lei .

• Diferenta din reevaluare negativa =14.000 -16.000 =-2.000

• Recalcularea amorizarii anuale dupa a doua reevaluare =14.000 :10 ani =1.400 lei.

Ca inregistrari contabile va propunem:

• eliminarea amortizarii cumulate din valoarea contabila:

2812 = 212 8.000 lei


Amortizarea constructiilor Constructii

• diferenta din reevaluare:

105 = 212 2.000 lei


Rezerve din reevaluare Constructii
Reevaluarea nr.3

• Amortizarea cumulata la sfarsitul anului 12 de utilizare=1.400 *2 ani = 2.800 lei.

• Valoarea contabila neta =14.000 -2.800 =11.200 lei.

• Diferenta din reevaluarea negativa =3.200 -11.200 =8.000 lei

• Recalcularea amortizarii anuale dupa a treia reevaluare =3.200 :8 ani =400 lei.

Ca inregistrari contabile va propunem:

• eliminarea amortizarii cumulate din valoarea contabila:

2812 = 212 2.800 lei


Amortizarea constructiilor Constructii

• diferenta din reevaluare

105 = 212 7.000 lei


Rezerve din reevaluare Constructii
6588 = 212 1.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare Constructii

Reevaluarea nr.4

• Amortizarea cumulata la sfarsitul anului 18 de utilizare = 400 x 6 ani = 2.400 lei.

• Valoarea contabila neta = 3 .200 – 2.400 = 800 lei.

• Diferenta din reevaluare = 2.000 – 800 = 1.200 lei.

• Recalcularea amortizarii anuale dupa a patra reevaluare = 2.000 : 2 ani = 1.000 lei.

Ca inregistrari contabile va propunem:

• eliminarea amortizarii cumulate din valoarea contabila:

2812 = 212 2.400 lei


Amortizarea constructiilor Constructii

• diferenta din reevaluare :

105 = 212 1.200 lei


Rezerve din reevaluare Constructii
7588 = 212 1.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare Constructii

Scoaterea din evidenta a cladirii complet amortizate:

2812 = 212 2.400 lei


Amortizarea constructiilor Constructii
Transferarea diferentelor din reevaluare la rezerve:

105 = 1065 200 lei


Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul din rezerve
din evaluare

S-ar putea să vă placă și