Sunteți pe pagina 1din 10

1

Cap. III. Cuantificarea impactului indus asupra mediului


3.1. Descrierea metodei MERI
Matricea de evaluare rapid a impactului (MERI) este un instrument de analiz,
organizare i prezentare a rezultatelor unei evaluri a impactului asupra mediului si asigur o
eviden transparent i permanent a procesului de analiz, organiznd procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, reducand considerabil timpul de executare a EIM (Glade, 2001).
Etapele implementrii metodei MERI sunt urmtoarele:
1. Stabilirea componentelor de mediu supuse EIM;
2. Caracterizarea din punct de vedere calitativ a componentelor de mediu prin analiza
indicatorilor de calitate reprezentativi si specifici;
3. Acordarea notelor pentru criteriile de evaluare;
4. Calcularea scorului de mediu pentru fiecare indicator de calitaate analizat conform
ecuatiei, respectiv calcularea scorului de mediu pentru fiecare component de mediu evaluat i
calcularea scorului de mediu global.
Metoda presupune simpla nmulire a valorilor atribuite fiecrui criteriu din grupa (A).
Folosirea nmulirii pentru grupa (A) este important deoarece asigur exprimarea ponderii
fiecrei note, iar nsumarea acestora ar putea exprima rezultate identice pentru condiii diferite.
Valorile acordate pentru grupul criteriilor de valoare (B) sunt adunate ntre ele rezultand
o sum unic. Aceasta ofer sigurana c notele acordate individual nu pot influena scorul
general i c importana colectiv a tuturor valorilor din grupa (B) este n totalitate.
Suma notelor din grupa (B) se nmulete apoi cu valoarea rezultat din nmulirea notelor
din grupa (A), asigurndu-se astfel un scor final de evaluare (ES).
Procedura de calcul pentru MERI poate fi exprimat astfel (ec. 1.1-1.3):
(a
1
) x (a
2
) = a
T
(1.1)
(b
1
)+ (b
2
) + (b
3
) = b
T
(1.2)
(a
T
) x (b
T
) = ES (1.3)
Unde:
(a
1
), (a
2
) - sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);
(b
1
), (b
2
), (b
3
) - sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (B);
a
T
- este rezultatul nmulirii tuturor notelor (A);
ES - este scorul de mediu pentru factorul analizat.
2

Raionamentele pentru fiecare component se fac n conformitate cu criteriile i treptele
de notare prezentate n tabelul 3.1.

Tabel 3.1. Criterii de evaluare a scorurilor de mediu (ES)
Criteriul Scala Descrierea
A
1
Importana condiiei
4
3
2
1
0
Important pentru interesele naionale/ internaionale
Important pentru interesele regionale/naionale
Important numai pentru zonele aflate n imediata apropiere a zonei locale
Important numai pentru condiia local
Fr importan
A
2

Magnitudinea
schimbrii/efectului
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
Beneficiu major important
mbuntire semnificativ a status quo-ului
mbuntirea status quo-ului
Lips de schimbare/ status quo
Schimbare negativ a status quo-ului
Dezavantajele sau schimbri negative semnificative
Dezavantajele sau schimbri majore
B
1

Permanen
1
2
3
Fr schimbri
Temporar
Permanent
B
2

Reversibilitate
1
2
3
Fr schimbri
Reversibil
Ireversibil
B
3

Cumulativitate
1
2
3
Fr schimbri
Ne-cumulativ/unic
Cumulativ/sinergetic

Evaluarea final pentru fiecare component de mediu se face conform tabelului 3.2. Dup
ce scorurile ES au fost fixate ntr-o categorie, acestea pot fi prezentate individual sau dup tipul
componentului i pot fi prezentate sub form grafic sau numeric.

3

Tabel 3.2. Conversia scorurilor de mediu in categorii
Scorul de mediu Categorii Descrierea categoriei
+72 la +108 +E Schimbari/ impact pozitiv major
+36 la +71 +D Schimbari/ impact pozitiv semnificativ
+19 la +35 +C Schimbari/ impact pozitiv moderat
+10 la +18 +B Schimbari/ impact pozitiv
+1 la +9 +A Schimbari/ impact usor pozitiv
0 N Lipsa schimbarii/ nu se aplica
-1 la -9 -A Schimbari/ impact usor negative
-10 la -18 -B Schimbari/ impact negative
-19 la -35 -C Schimbari /impact negativ moderat
-36 la -71 -D Schimbari/ impact negativ semnificativ
-72 la -108 -E Schimbari/ impact negativ major

Datorit capacitii sale de a folosi date calitative, metoda poate fi folosit la diverse
nivele n cadrul ciclului de dezvoltare, asigurnd astfel orientarea asupra posibilelor efecte
pozitive i negative ntr-un mod mai eficient dect cu alte metode, sunt definite treptele folosite
pentru fiecare criteriu. n consecin raionamenetele subiective sunt nelese de ctre cel care
studiaz raportul.



4

3.2. Principii de lucru
Pe baza valorilor concentraiilor determinate a indicatorilor de calitate pentru
componentele de mediu analizate, se cuantific impactul indus asupra mediului. Cuantificarea
impactului se realizeaz cunoscnd indicatorii i concentraiile din tabelul de mai jos
(Tabel 3.3.):

Tabel 3.3. Indicatori de calitate ai componentelor de mediu
Componenta de
mediu
Indicator
Concentraia
determinat
C.M.A. Prag de alert
Apa de suprafa
CCO
Cr
10,58 125 87,5
CBO
5
0,435 25 17,5
Azotai 15,02 25 17,5
Azotii 0,125 1(2) 1,4
Fosfai 0,024 1(2) 1,4
Sulfai 158,016 600 420
Cloruri 35,5 500 350
Plumb 0,55 0,2 0,14
Apa subteran
Azotai 154,305 13,3 9,31
Fosfai 0,0052 0,3 0,21
Sulfai 512,3 150 105
Cloruri 51,44 100 70
CCO
Cr
14,79 25 17,5
Crom total 0,025 0,002 0,0014
Cupru 0,78 0,002 0,0014
Zinc 0,055 0,005 0,0035
Plumb 0,22 0,001 0,0007
CBO
5
5,62 5 3,5
5

Sol
Substane
extractibile
11730 2000 1000
Crom total 181,01 600 300
Plumb 90,05 1000 250
Zinc 131,07 1000 250
Cupru 91,12 500 250
Nichel 146,23 500 200
Cadmiu 14,12 10 5
Aer:
Laminor 20
CO 98,5 170 119
SO
2
0,8 1700 1190
NO
2
156,3 450 315
Pulberi 1,07 50 35
Aer:
Laminor 16
CO 406,8 170 119
SO
2
9,4 1700 1190
NO
2
308,9 450 315
Pulberi 32 50 35
Aer:
Laminor 6/2
CO 190 170 119
SO
2
0,84 1700 1190
NO
2
169 450 315
Pulberi 13 50 35

Unde:
C.M.A. concentraia maxim admisibil, conform:
- HG 352/2005 (pentru apa de suprafa i apa subteran);
- Ordin 766/1997 (pentru sol);
- Ordin 592/2002 (pentru aer).
Pragul de alert se determin cu urmtoarea relaie:
P.A. = 70% C.M.A.
6

n continuare, se reprezint schematic clasificarea impactelor de mediu i modul de
acordare a notelor pentru criteriile A
1
, A
2
, B
1,2,3
(Fig. 3.1.).
Pentru criteriul A
1
(importanta conditiei) nu am acordat nici o nota de 0 deoarece orice
cantitate de poluant eliberata in mediu, oricat de mica ar fi aceasta, prezinta o anumita
importanta. Intrucat valorile indicatorilor de calitate inregistrate nu ating nivelul importantei
pentru interesele nationale/internationale nu se acorda nici nota 4.
Criteriului A
2
(magnitudinea schimbarii/ efectului) se acorda note de la -1 la -3 si nu se
acorda nota 0 intrucat chiar si o cantitate infirma de poluant provoaca schimbari starii naturale a
mediului. Note pozitive nu se acorda deoarece nu se intreprind masuri de imbunatatire a calitatii
mediului inconjurator. Astfel, se pot stabili urmatoarelele relatii:
Cand Cd 0 (poluare nesemnificativa)
A
1
=0;
A
2
= 0;
B
1,2,3
= 1.
Cand Cd < P.A (poluare nesemnificativa)
A
1
= 1;
A
2
= -1;
B
1,2,3
= 1.
Cand P.A. Cd < C.M.A. (poluare potential semnificativa)
A
1
= 2;
A
2
= -2;
B
1,2,3
= 2.
Cand Cd C.M.A. (poluare semnificativa)
A
1
= 3;
A
2
= -3.
B
1,2,3
= 3.
Cand Cd (poluare semnificativa)
A
1
=4;
A
2
= -3;
B
1,2,3
= 3.
35



Fig.3.1. Principiul de acordare a notelor
36

Calculul impactului indus asupra mediului de activitatea desfurat de SC. MITTAL
STEEL ROMAN SA prin metoda MERI s-a realizat conform datelor de intrare i a metodologiei
de calcul specifice metodei. Procedura de calcul pentru MERI este urmtoarea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T

(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = b
T


Unde:
- (a
1
), (a
2
) sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);
- (b
1
), (b
2
), (b
3
) sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (B);
- a
T
este rezultatul nmulirii tuturor notelor (A);
- b
T
este rezultatul nsumrii tuturor notelor (B);
- ES este scorul de mediu pentru factorul analizat.

Exemplu: pentru factorul de mediu apa de suprafa

Am luat n considerare urmtorii indicatori de calitate caracteristici i anume: CBO
5,

azotai, CCO
Cr
, azotii, fostai, sulfai, cloruri, plumb.
Pentru indicatorul CBO
5
s-au acordat urmtoarele note:
A
1
= 1, A
2
= -1, B
1
= 1, B
2
= 1, B
3
= 1. Conform metodologiei de calcul vom avea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T
=> 1 x (-1) = -1
(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = b
T
=> 1+1+1 = 3

Pentru indicatorul azotai s-au acordat urmtoarele note:
A
1
= 1, A
2
= - 1, B
1
= 1, B
2
= 1, B
3
=1. Conform metodologiei de calcul vom avea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T
=> 1 x (-1) = -1
(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = b
T
=> 1+1+1 = 3

Pentru indicatorul CCO
Cr
s-au acordat urmtoarele note:
A
1
= 1, A
2
= - 1, B
1
= 1, B
2
= 1, B
3
=1. Conform metodologiei de calcul vom avea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T
=> 1 x (-1) = - 1
(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = b
T
=> 1+1+1 = 3


(a
T
) x (b
T
) = ES
i
=> (-1) x 3 = -3
rezultnd un ES
i
= -3
(a
T
) x (b
T
) = ES
i
=> (-1) x 3 = - 3
rezultnd un ES
i
= -3

(a
T
) x (b
T
) = ES
i
=> (-1) x 3 = - 3
rezultnd un ES
i
= -3

(a
T
) x (b
T
) = ES
37

Pentru indicatorul azotii s-au acordat urmtoarele note:
A
1
= 1, A
2
= - 1, B
1
= 1, B
2
= 1, B
3
= 1. Conform metodologiei de calcul vom avea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T
=> 1 x (-1) = - 1
(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = b
T
=> 1+1+1 = 3

Pentru indicatorul fosfai s-au acordat urmtoarele note:
A
1
= 1, A
2
= - 1, B
1
= 1, B
2
= 1, B
3
= 1. Conform metodologiei de calcul vom avea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T
=> 1 x (-1) = - 1
(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = b
T
=> 1+1+1 = 3

Pentru indicatorul sulfai s-au acordat urmtoarele note:
A
1
= 1, A
2
= - 1, B
1
= 1, B
2
= 1, B
3
= 1. Conform metodologiei de calcul vom avea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T
=> 1 x (-1) = - 1
(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = bT => 1+1+1 = 3

Pentru indicatorul plumb s-au acordat urmtoarele note:
A
1
= 3, A
2
= -3, B
1
= 3, B
2
= 3, B
3
= 3. Conform metodologiei de calcul vom avea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T
=> 3 x (-3) = - 9
(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = b
T
=> 3+3+3 = 9

Pentru indicatorul cloruri s-au acordat urmtoarele note:
A
1
= 1, A
2
= - 1, B
1
= 1, B
2
= 1, B
3
= 1. Conform metodologiei de calcul vom avea:

(a
1
) x (a
2
) = a
T
=>1 x (-1) = - 1
(b
1
) + (b
2
) + (b
3
) = b
T
=> 1+1+1 = 3

Media celor 8 valori este:
ES
CM
= (-3-3-3-3-3-3-81-3)/8 = -12.75
ES
CM
scorul de mediu pe component de mediu.
Cu acest rezultat final am mers mai departe pentru a observa gravitatea impactului asupra
mediului indus de activitatea desfurat de S.C. MITTAL STEEL ROAMN S.A (Tabel 3.2.).



(a
T
) x (b
T
) = ES
i
=> (-1) x 3 = - 3
rezultnd un ES
i
= -3

(a
T
) x (b
T
) = ES
i
=> (-1) x 3 = - 3
rezultnd un ES
i
= -3

(a
T
) x (b
T
) = ES
i
=> (-1) x 3 = - 3
rezultnd un ES
i
= -3

(a
T
) x (b
T
) = ES
i
=> (-9) x 9 = - 81
rezultnd un ES
i
= -81

(a
T
) x (b
T
) = ES
i
=> (-1) x 3 = - 3
rezultnd un ES
i
= -3

38

Tabel 3.7. Matricea MERI centralizatoare
ES
Componenta
de mediu
ES
Laminor
6/2
ES
Laminor
16
ES
Laminor
20
ES
Lam.
6/2+16+20

Apa de suprafa - 12,75 - 12,75 - 12,75 - 12,75
Apa subteran - 57,3 - 57,3 - 57,3 - 57,3
Aer - 22,5 - 22,5 - 3 - 16
Sol - 32,25 - 32,25 - 32,25 - 32,25

- 31,2 - 31,2 - 26,325 - 29,575

Legenda:

Categoria -A Schimbari/ Impact usor negativ;
Categoria -B Schimbari/ Impact negativ;
Categoria -C Schimbari/ Impact negativ moderat;
Categoria -D Schimbari/ Impact negativ semnificativ.