Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE NGRIJIRE

Nume: B.A.
Sex: Feminin
Vrsta: 39 ani
Religie : Ortodox
Naionalitate: Romn
Inlime: 1.65m
Greutate: 61kg
Alergii Pacinetul nu se tie sensi!il la alergii
Domi!iliul: Piarta "eamt
"!u#aia: #omera
Alimentaie: $nadec%at&
$on%iii %e &iaa : 'ores(un)atoare
Ni&el %e instruire: #u(erior
'amilie: *ste c&s&torit i are 1 co(il
Data internrii: ()*+,*)+((
Data externrii: )-*+,*)+((
.oti&ele internrii: : durere toracica+ ,e!ra+ dis(nee+ ciano)a+ tuse+ -emo(ti)ie+ ina(etenta
Istori!ul /olii: Pacienta+ .n urm& cu / )ile s0a (re)intat la 1P1 al #21 "3 cu urm&toarele
sim(tome: durere toracica+ ,e!ra+ dis(nee+ ciano)a+ tuse+ -emo(ti)ie+ ina(etenta. 4u(& o
examinare (rimar& se constat& o de,ormarea toracelui. Pacienta este trimisa (e sec5ia c-irurgie
(entru mai multe in%estiga5ii. 6n urma in%estiga5iilor (acineta este diagnosticata cu c-ist -idatic
(ulonar.
Diagnosti! me%i!al: Chist hidatic pulmonar
AP' 0 P7: 13ani+ 7: regulate+ "r sarcini: 1
APP 8 %aricel&+ ru9eol&
A1G 8 ,&r& im(ortan5&
Gru# sang&in 8 A
$$
:0;
2em#eratur 8 39.3'
Puls 8 <9
2A 8 1=>?5> mm?@g
Bolna%a este ,um&tore+ nu consum& alcool+ nu consum& droguri i nu (re)int& (rote)&.
In&estigatii #ara!lini!e: radiogra,ie (ulmonara+ examen !acteriologic al s(utei+ examene de
la!orator: @A+ B#@+ 3s+ 3c+ 3C+ 3 @oDell+ Er sang%in+ R-
Ne&oi a3e!tate
1. "e%oia de a res(ira si a a%ea o !una circulatie
/. "e%oia de a e%ita (ericolele
3. "e%oia de a0i (&stra tem(eratura cor(ului .n limite normale
=. "e%oia de a elimina
5. "e%oie de a se alimenta i -idrata
6. "e%oia de a comunica
F. "e%oia de a dormi si a se odi-ni
<. "e%oia de a a%ea o !una (ostura
9. "e%oia de a in%ata
1) P: 4is(nee
E: Pre)entei c-istului
S: Facies cris(at+ (o)itie ,ortata+ discon,ort
": Pacientul s& nu mai (re)inte dis(nee
I: Ase) (acientul intr0o (o)itie care sa ii ,a%ori)e)e circulatia
*duc (acientul sa ,aca exercitii usoare de ins(iratie0ex(iratie
'ree) un microclimat adec%at e%itand ume)eala si tem(eraturile sca)ute
I*R*D: Aa indicatia medicului administre) oxigen (rin masca
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul nu mai (re)inta dis(nee
2) P: 4urere toracica
E: 4e,ormarea toracelui
S: #tare de discon,ort+ ,acies cris(at+ agita5ie
": Pacientul s& nu mai (re)inte durere
I: Ae) (acientul .ntr0o (o)i5ie antalgic&:care s&0i calme)e durerea;
6ncura9e) (acientul s(unndu0i c& este o stare trec&toare
'ercete) (osi!ilit&5ile !olna%ului i incerc s&0i catig increderea
I*R*D: la indica5ia medicului administre) algocalmin 1 ,iol& i.% (entru durere
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul (re)int& o diminuare a durerii
3) P: @i(ertermie
E: $n,ectiei
S: 4iscon,ort+ dia,ore)&+ tegumente umede+ roea5&
": Pacientul s&0i (&stre)e tem(eratura cor(ului .n limite normale
I: #c-im! len9eria de (at a (acientului la ne%oie
Pun com(rese reci (e ,runte
Aerisesc .nc&(erea
3ermometri)e) (acientul i note) .n ,oaia de tem(eratur&
6n ca) de ,risoane .nc&l)esc (acientul cu (&turi sau termo,oare
I*R*D: Aa indica5ia medicului administre) (entru ,iecare grad de tem(eratur& (este 3F'
administre) 13G gluco)& i ser ,i)iologic i antitermice
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul (re)int& o tem(eratur& a cor(ului .n limite
normale
4) P: @emo(ti)ie
E: '-ist -idatic
S: 4iscon,ort+ ex(ectoratii a!undente+ (aloare
": Pacientul s& nu mai (re)inte -emo(ti)ie
I:0 A9ut (acinetul .n tim(ul ex(ectoratiilor
6i o,er un (a-ar cu a(& (entru a0i cl&ti gura
$n%at (acientul sa nu ing-ita secretiile
"ote) -emo(ti)ia .n ,oaia de tem(eratur&
Ainitesc (acientul s(unndu0i c& este o stare trec&toare
I*R*D: administre) (er,u)ii cu ser ,i)iologic i medica5ia cores(un)&toare
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul nu mai (re)int& -emo(ti)ie
5) P: $na(eten5&
E: 7ediul s(italicesc
S: #l&!iciune+ tegumente uscate datorit& des-idrat&rii+ (aloare
": Pacientul s& (re)inte (o,t& de mncare i s& se -idrate)e .n mod adec%at
I: Administre) i recomand (acientului mese regulate+ c&ldu5e+ .n cantit&5i mici i dese
*x(lore) gusturile i o!iceiurile alimentare ale (acientului
Recomand (acientului s& !ea /.5l de lic-ide (e )i
Fac !ilan5ul ingesta0excreta
I*R*D: Aa indica5ia medicului .i administre) (er,u)ii cu ser ,i)iologic+ gluco)& i %itamine
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul se alimentea)& i -idratea)& cores(un)&tor
6) P: 'omunicare ine,icient& la ni%el a,ecti%
E: 7ediul s(italicesc+ stare general& alterat&
S: Anxietate+ in-i!are .n sine+ stare de(resi%&+ nelinite
": Pacientul s& comunice e,icient
I: 0 Familiari)e) (acientul cu mediul s(italicesc
6ncura9e) (acinetul s(unndu0i c& este o stare trec&toare
'ercete) (osi!ilit&5ile !olna%ului de a comunica
Furni)e) mi9loace de comunicare %er!ale i non%er!ale
Antrene) (acientul .n di,erite discu5ii
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul comunic& .n mod e,icient la ni%el a,ecti%
7) P: $nsomnie
E: 7ediul s(italicesc
S: #tare de discon,ort+ ,acies cris(at+ somn intreru(t+ agitatie
": Pacientul s& !ene,icie)e de somn cores(un)ator cantitati% si calitati%
I: $n%at (acientul cand se tre)este de%reme sa se ridice din (at cate%a minute+ sa citeasca+ sa
asculte mu)ica+ a(oi sa se culce din nou
$i asigur un mediu ,erit de )gomot si de lumina (uternica
Aerisesc salonul de multe ori (e )i
$ntocmesc un (rogram de odi-na cores(un)ator organismului
I*R*D: la indica5ia medicului administre) dia)e(am
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul reuseste sa doarma < ore (e noa(te
8) P: Po)itie ,ortata
E: 4erere
S: #tare de discon,ort+ ,acies cris(at+ agita5ie
": Pacientul s& ai!a o (ostura adec%ata
I: Ae) (acientul .ntr0o (o)i5ie antalgic&:care s&0i calme)e durerea;
6ncura9e) (acientul s(unndu0i c& este o stare trec&toare
'ercete) (osi!ilit&5ile !olna%ului i incerc s&0i catig increderea
I*R*D: la indica5ia medicului administre) algocalmin 1 ,iol& i.% (entru durere
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul (re)int& o (ostura adec%ata
9) P: 'aren5& de in,orma5ii
E: Ai(sa unei surse de in,orma5ii
S: Ai(sa curio)it&5ii+ de)interes
": Pacientul s& acumule)e noi cunotin5e noi cu (ri%ire la !oala sa
I: *x(lore) ni%elul de cunotin5e a !olna%ului (ri%ind !oala+ modul de mani,estare+ m&surile
(re%enti%e i curati%e+ modul de (artici(are la inter%en5ii i la (rocesul de recu(erare
7oti%e) im(ortan5a acumul&rii de noi cunotin5e
$denti,ic o!iceiurile i de(rinderile !olna%ului i le corecte) (e cele d&un&toare s&n&t&5ii
6ncura9e) i a9ut (acientul la do!ndirea noilor de(rinderi
E&aluare: 6n urma .ngri9irilor acordate+ (acinetul a acumulat cunotin5e noi cu (ri%ire la !oala sa
i la (rocesul de recu(erare
E&aluare: Pacientul B.A+ 39 ani+ internata la sec5ia c-irurgie al #21 "3 (e data de 1/.>9./>11 i
externat (e data de /5.>9./>11+ s0a (re)entat .n sec5ie cu urm&toarele sim(tome: durere toracica+
,e!ra+ dis(nee+ ciano)a+ tuse+ -emo(ti)ie+ ina(etenta+ diagnosticata cu c-ist -idatic (ulmonar. Pe
(erioada s(itali)&rii (acienta !ene,icia)& de un mediu de siguran5& i securitate. 1rmea)& un
tratament medicamentos i se externea)& cu stare general& !un&.