Sunteți pe pagina 1din 1

Angajator:

Sediul:
Inregistrat la registrul Comertului sub nr.
Cod Fiscal:
Tel :
Doamnei/Domnului
Nume si prenume
Functia
Avnd n vedere:
Referatul nr. ........../...................... intocmit de dl/d-na......................................., in calitate de
......................................., privind
............................................................................................................................................
(se va mentiona abaterea disciplinara)
n conformitate, cu dispoziiile art.267 din Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Avnd n vedere c, fapta dumneavoastr poate constitui abatere disciplinar conform Cap.
......................... din Regulament Intern urmnd a se face aplicarea prevederilor Cap.VIII art.4 pct. b.2 din
Regulamentul Intern, ale Contractului Colectiv de Munc la nivel naional pe anii 2007 2010 i ale Legii
nr.53/2003 Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
V solicitm s v prezentai la Agentia Societii ................................., din str. ......................., nr.
..........,bl.........sc.........ap............localitate................judet................, la .................................., n data de
............., ora .............., n vederea realizrii cercetrii disciplinare prealabile de ctre Comisia desemnat
prin Decizia nr. .............................. a Administratorului societii.
..........................................
Membru

Bd. C. Coposu nr.4, bl.105A, sc.4, et.3, ap.99, ,sect. 3, Bucureti


Tel. 031.4327009/10
www.costelgilca.ro
office@costelgilca.ro

Pagin

.................................................
Membru

..............................................
Membru