Sunteți pe pagina 1din 5

Prezentare de caz

1. Date personale:
-
numel e si Drenumel e
-
data si locul nasterii
-
adresa
- ocupatia
2. Motivul prezenta.ii
- calmarea durerii
-
tulburai functionale
- leziuni traumatice
-
orocese inflamalorii
-
etc-
3. Antecedente heredo
-
colaterale
-
afectiuni cu agregare familiaia
4. Antecedentepersonale
a) tiziologice - numarul de sarcini
-
numarul de nasten
-
momentul erupti ei di nti l or
- instalarea pubertatii
b) patologice
- afectiuni generale care au rasunt la nivelul cavitatii orale
- tratamente medicamentoase urmate in orezent
c) slomatologice - momentul, cauza si modul
pierderii
dintilor
-
tratamentele efctuate: odontale, parodontale,
chirugicale, protetice
5. Condltli de viata si munca
-
alimentatia, locuinta, profesia
si expunerea la noxe, alcool, cafea, tutun
6. lstoricul afectiunii
-
momentul aparitiei
-
forma d debut: durere, tumellere, disfunctie
-
felul debutului: brusc sau progresiv
- tratamentele urmale si efectele acestora
In cazul durerii, precizam:
-
localizarea
-
caracterul: spontan sau
provocat
-
factorii declansatori sau agravanti
-
inlensitatea durerii
-
forma durerii: intopatura, tensiune, lancinanta
-
iradieree
8.
-
dursta: intermitenta, cize cu pedoade
de acalmie,
continua
-
tulburari asociate: lacrimare, hipersalivatie, congestie,
tumefactie
- factori car o calmeaza: rnedicatie, cald. rece
Examenul general
Aprecierea dezvoltarii generale. cu incadrarea intr-un tip: hiposom,
normosom sau ntoersom.
Examenul loco-regional
a) Insoectia
- frontal- forma fetei: ovala, rotunda, triunghiulara, patrata
-
simetria
-<au
asimetna tetei
-
santurile faciale: sterse. normale. accentuate
-
aspectul tegumentelon modificari de coloratie.
integritatea
- rosul buzebr si
portiunea
dermica; inalta. medie.
scurta
-
fanta l abi al a: i nchi sa deschi sa
-
pozitia stomionului: inalta, joasa
-
raportul buzelor: treapta pozitiva
sau inversata
-
raportul etajului millociu si inferior
-
protil
- drept, convex. concav
b) Palpsrea
-
ccPtJrurile osoase
-mobilitati. denivelari. formatiuni anormale. cu orecizarea
marimii, formei, consistentei
- tonusul obrajilor. buzelor, musculalurii
- punctele de emergenta a ramurilor trigeminale
-
l i mfonodul i l or
c) ExamenulA.T.M
- deschiderea
gurii: normala, limitala sau blocata
- excursia mentonului si a liniei interincisive
- excursia condililor simetria si amplitudinea
miscadlor,
prezenta
unor cracmente, crepitatli,
salturi articulare. dureri
Examenul endooral
a) Examenul oartilor moi
Inspectia - mucoasa gingivala, jugala,
labiala, planseu, palatului,
orofaringele
- orificiile canalelor de evacuare a glandelor salivare
- aspectul si insertia frenurilor
- limbii
-
volum. forma,
pozitie,
aspectul mucoasei
- bolta
palatina
-
joasa, plata,
medie, adanca, ogivala
Palparea - limbii
-
planseului
9.
/
b) Examenul arcdelor dentare
Examenul monomaxilar
-
forma arcadeloc eliptica.
parabola,
hiperbola
-
simetria arcadelor
-
dentitia: temoorara, mixta,
permanenta
- integritatea arcadelor integra. scurtata, intrerupta
-
curbeb de ocluzie: forma aceslora
-
modificari unidentare
- modificari de grup frontal si lateral. in
plan
frontal,
sagital si transversal
Examenul odontal
-
numarul sitopografia dintilor restanti
-
morfologia si pozitia
coroanelor dentare
-
leziuni carioase: localizare, profunzime,
vitalitate
-
abrazie: localizata
qeneralizata:
fiziolooica, patologica
- di scromi i , di spl azi i . erozi uni
-
fracturi dentare
-
malpozitii: migrari
-
tratamente: co!'ecte sau incorecte
-
lucrari protetice: adaptare cervicala. proximala,
ocluzala
Examenul oarodonial
-
aspectul
papilelor
interdentare si a marginii gingivale
libere
-
retractia gingivala
-
mobilitalea dentara
-
gdancimea
pungilof parodontale:
false sau adevarale
-
factori traumatici: obturatii, lucrari protetice
-
starea crestelor alveolare
-
secretia gingivala: spontana/la presiune,
seroasa/serosangvinolenta/purulenta
-
starea igienei orale
c) Examenul oncologic
preventiv
-
examen buze, vestibul. creste, tubgozjtati,
palat,
lubercul
piriform, planseu,
limba
d)Examenul tunctional al ocluziei
> Static
-
frontal
-
sagital
-
treapta sagitala
-
angrenar rnversa
-
ocluzie inversa flontala
-
lransversal
-
corespondenta linilor
interincisive superioare si inferioare
-
veriical
-
suoraacooerire
-
oclule adanca
-
ocluzie deschisa
-
canin
-
sagital
-
contact C sup. Cu C siPm. inf.
-
mezielizari sau distalizari
'transversal
-
contact denlodentar intre
arcada superioara si cea
inferioara
-
treapla sagitala sau
angrenare inversa
' vertical -
suoraacooerir %
- ocluzie adanca sau deschisa
-
molar
-
sagital -
cheia lui Angle, mezializare sau
distlizare
' t.ansversal -
cusoizii vestibulari ai
molarilor supetiori ii
circumscriu
pe
cei inferiori
-
ocluzie incrucisata sau
lingualizata
' vertical -
relatii cuspid fosa
> Di nami c - coi nci denta R.C si l M.-Poi ntCenti c
- Long Centric
-
miscarea de oroDulsie -
dezocluzia dintilor
Iaterali
-
ghidaj de grup
-
inteferente aclive
sau
pasive
- miscarea de lateralitate - dezocluzia aracadelor
Dasve
-
ghidaj canin sau de
grup
- interferente active
sau pasive
10. Examenul functiilor
a) Functia lizionomica
b) Functia fonetica
c) Functh masticatorie
d) Functia de autoinfetinere
e) Parafunctii orezente: bruxism
I |, Examinari complernentarr
a) Examenul radiografic
b) Amprenta documentara simodelul de studiu
c) Fotografia din fata si
p|Dfl
d) Avze ale medicilor de alte specialitati:
glicemia,
TA, etc.
'l2.Dlagnosiic
a) Diagnosticul afectiunii acute ( de urgenta
)
b) Diagnosticoncologic
c) Diagnostic odontat
d) Diagnostic parodontal
e) Dagnostic
protetic
f) Dagnostic functbnal
g)
DiagnostculaGctiunii generale ( cand existia
)
'13, Prognostic
Descrierea complicatiilor posibil
in lipsa tratamentului
l4,Planul de lratament
a) Asanarea caviiatii orale: igienizare, extractii
b) Tratamente odontale si
parodontalo
c) Tratamente protelice:
-
preprotetice
_
proprotetice
-
variante de solutii
protetice:
fixe. mobilizabile
15. Indlcatii postterapeutlce