Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA


DE GESTIUNE
MASTER:AUDIT FINANCIAR SI CONSILIERE
LUCRARE DE DISERTATIE
ROLUL SI OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN
CONDUCATOR STIINFIFIC ABSOLVENT
LECTOR UNIV.DR. GHEORGHE SUCIU IAKAB EDITH-
IULIA
MEDIAS -MARTIE 2008
I.AUDIT INTERN
1.Auditul si evolutia acestuia
2.Auditul intern, evolutie,concete,articularitati
!.Auditul intern in sectorul "ancar
#.Nor$a %.N.R.
&.Re'ula$entul (o$itetului de audit.
).(erinte 'enerale entru auditorii interni.
*.(odul de etica al auditorilor interni.
II.STUDIU DE (A+-, MISIUNE DE AUDIT INTERN -A
,.T...%AN/ Ro$ania SA
1..re0entarea "ancii
2.Statutul auditorilor interni
!.Derularea unei $isiuni de audit intern la "anca
Departamentu Au!"t Intern

#LANUL

a$t"%tat"&r !e au!"t "ntern pe anu '(()
Structura Obiectivele principale Durata Numarul
auditata ale auditului intern activitatii Perioada auditorilor
( zile )
Suc. Panduri Evaluarea riscului de credit 6 01.03.006 ! "
Evaluarea riscului operational 0#.03.00$
%naliza constatarilor controlului
&N' modul de solutionare a
de(icientelor constatate
)eri(icarea numerarului din
casierie * evidentierea si
asi+urarea securitatii acestuia

Suc. Oradea ! idem ! $ 1.03.00$ ! "
$.03.00$

Suc. ,imisoara ! idem ! $ 1#.0".00$ ! "
.0".00$
Suc. Piatra Neamt ! idem ! $ 0-.0$.00$ ! "
13.0$.00$


Suc. .onstanta ! idem ! $ 30.0$.00$ ! "
03.06.00$

Suc Dorobanti ! idem ! 10 13.06.00$ ! "
".06.00$
Suc. .raiova ! idem ! $ 0".0/.00$ !
0#.0/.00$ "
Structura Obiectivele principale Durata Numarul
auditata ale auditului intern activitatii Perioada auditorilor
( zile )
Suc. &ucuresti ! idem ! 0 1#.0/.00$ ! "
1.0#.00$

Suc. Ploiesti ! idem ! $ 6.0-.00$ ! "
30.0-.00$

Suc. Sibiu ! idem ! $ 10.10.00$ !
1".10.00$ "

Departamentul )eri(icarea modului de aplicare - $.10.00$ !
,rezorerie a re+ulamentelor interne si 0".11.00$
e0terne privind operatiunile
e(ectuate de dep. trezorerie
Div. de %dministrare Evaluarea sistemului de control 1$ 1".11.00$ ! "
a 'iscurilor intern 0.1.00$
Evaluarea procedurilor de
administrare a riscurilor
semni(icative
Evaluarea +radului de adecvare
a (ondurilor proprii in (unctie de
riscurile semni(icativeI. FUNDAMENTAREA #LANULUI DE AUDIT #E ANUL '((*
.lanul de audit e anul 200& , a 1ost intoc$it avindu-se in vedere riscurile identi1icate ca
1iind active in re0ent 1ata de structura de roduse "ancare o1erite de Ro"an2 .
.rincialul rodus "ancar o1erit de Ro"an2 este creditul , acesta rere0entind aroae
3u$atate din activul "ancii .
(a ur$are , considera$ ca evaluarea riscului de credit , con1or$ $etodolo'iei ela"orata
de dearta$entul de audit , ra$ine o"iectivul rincial al lanului entru anul ce
ur$ea0a. In cadrul acestei activitati se vor anali0a in rincial ur$atoarele ele$ente 4
- clasi1icarea orto1oliului de credite si constituirea rovi0ioanelor de risc de credit
- anali0a e5unerilor $ari
- anali0a activitatii de creditare rin ris$a resectarii re'le$entarilor interne si
e5terne in vi'oare la data anali0ei
- structura orto1oliului de credite si 'arantii
- conclu0iile evaluarilor e5terne re1eritoare la activitatea de creditare
.e $asura i$le$entarii si de0voltarii o1ertei de creditare in sectorul de retail , vo$
adata $etodolo'ia de control la noile roduse si riscuri a1erente acestora .

Avind in vedere nu$arul $are de oeratiuni e1ectuate rin conturile clientelei , o alta
cate'orie de risc ce necesita evaluari eriodice este riscul oerational , de1init ca
osi"ilitate de a nu inre'istra ro1iturile esti$ate datorita derularii neadecvate a unor
roceduri "ancare interne sau a e5istentei unui siste$ or'ani0atoric si 1unctional
necoresun0ator .
Evaluarea riscului oerational se va reali0a con1or$ $etodolo'iei intoc$ita de
Dearta$entul de Audit Intern , si va avea in vedere in rincial ur$atoarele ele$ente 4
- resectarea standardelor de cunoastere a clientelei con1or$ nor$elor interne si
re'le$entarilor e5terne
- resectarea re'le$entarilor interne si e5terne rivind ad$inistrarea conturilor
curente , oeratiunile cu nu$erar , oeratiunile de sc6i$" valutar , utili0area
instru$entelor de decontare e suort de 6irtie si electronice
- resectarea revederilor le'ale rivind revenirea salarii "anilor si co$"aterea
utili0arii siste$ului "ancar in scoul 1inantarii de acte de teroris$
- e5istenta unui ersonal adecvat necesitatilor
Deoarece in luna ianuarie va incee actiunea de surave'6ere anuala a %NR , unul din
o"iectivele auditului intern entru anul 200& , va 1i anali0a conclu0iilor raortului 1inal si
a $odului in care reco$andarile curinse in raort au 1ost reali0ate in ractica .
2
Nu au 1ost incluse in ro'ra$ acele sucursale care , din unctul de vedere al te$aticii
a"ordate , au 1ost identi1icate cu 'rad de risc redus la ulti$a evaluare , si nu au inre'istrat
evolutii se$ni1icative in ulti$a erioada .
Avind in vedere intrarea in vi'oare a Nor$elor %NR nr. 1* 7200! rivind des1asurarea
activitatii de audit intern , una din rincialele atri"utii ale acestuia este evaluarea
e1icientei si 'radului de adecvare a siste$ului de control intern .
(a ur$are , a$ reva0ut entru se$. II 200& in lanul de audit , o evaluare a siste$ului
de control intern , la nivel de divi0ie , e "a0a revederilor nor$elor interne de control
intern , a caror varianta 1inala a 1ost aro"ata de consiliul de ad$inistratie din luna
noie$"rie 200# , si au 1ost noti1icate catre %NR .
De ase$enea au 1ost aro"ate sau sint in curs de ela"orare si aro"are o serie de
re'ula$ente interne , re1eritoare la identi1icarea si ad$inistrarea di1eritelor tiuri de
riscuri . In consecinta , tot entru se$. II a$ reva0ut o evaluare a rocedurilor de
ad$inistrare a riscurilor se$ni1icative , la nivelul divi0iei de secialitate , ur$arindu-se
in rincial $odul de i$le$entare a re'lula$entelor interne si e1icienta activitatii .
Tot in le'atura cu evaluarea si ad$inistrarea riscurilor se$ni1icative , se va cuanti1ica si
'radul de adecvare a 1ondurilor rorii in 1unctie de riscurile identi1icate .
Avind in vedere ca activitatea de tre0orerie nu a 1ost auditata ina in re0ent , recu$ si
noile instru$ente de tre0orerie reva0ute a 1i i$le$entate in erioada ur$atoare , a 1ost
inclusa in lanul de audit si evaluarea oeratiunilor tre0oreriei derulate de dearta$entul
de secialitate .
In 1unctie de o"iectivele si strate'iile noi aro"ate de consiliul de ad$inistratie si de
aaritia unor situatii seciale , lanul de audit va utea 1i $odi1icat e arcursul anului
200& . De ase$enea , nu$arul de auditori an'renat in activitatile de audit lani1icate va
utea 1i $odi1icat, in 1unctie de olitica de ersonal a "ancii entru erioada ur$atoare .
II. C&n!"t"" !e +un$t"&nare . Re,ur,e ne$e,are pentru anu '((* .

Asa dua cu$ a$ aratat , rin intrarea in vi'oare a Nor$ei %NR nr. 1*7200! ,
resonsa"ilitatile auditului intern vor 1i $ai $ari si ca ur$are , necesitatile de ersonal si
conditiile or'ani0atorice si te6nice de 1unctionare vor tre"ui revi0uite .
In $od concret , din unctul de vedere al incadrarii cu ersonal , este necesara cootarea
a cel utin doi auditori , ast1el incit sa oata 1i acoerite rincialele activitati des1asurate
de "anca . Ne re1eri$ in $od secial la activitatile de cunoasterea clientelei , ur$arirea si
raortarea oeratiunilor susecte , co$"aterea salarii "anilor , oeratiuni valutare si de
tre0orerie.
!
Mentiona$ in acest sens ca reali0area o"iectivelor din lanul de audit e anul curent este
conditionata de e5istenta unui colectiv de $ini$u$ atru auditori care sa ai"a caacitatea
de acoerire a activitatilor necesare a 1i evaluate .
Avind in vedere seci1icul acivitatii de audit, care necesita nu$eroase delasari in tara ,
considera$ ca se i$une sta"ilirea unor re'uli clare rivind conditiile de transort ,
ca0are si dotare , de care oate "ene1icia dearta$entul de audit intern .
Solicita$ in acest sens ca entru distantele $ari , care deasesc !00 /$ , sa e5iste
osi"ilitatea delasarii cu avionul , iar entru distante su" !00 /$ sa ute$ disune de o
$asina cu care sa e1ectua$ delasarile lani1icate sau cele ur'ente , in a1ara lanului de
audit .
(onsidera$ ca in acest $od activitatile noastre ar caata un $ai $are 'rad de
oerativitate , evitindu-se delasarile lun'i si o"ositoare de este 8-12 ore cu trenul . In
acelasi ti$ , di1erenta de cost ar 1i recuerata in $are arte rin reducerea erioadei de
delasare , iar in ca0ul delasarii cu auto$o"ilul , c6eltuielile de transort e ersoana
ar utea 1i c6iar $ai $ici .
De ase$enea , deose"it de utila entru e1icienta activitatii noastre ar 1i dotarea
Dearta$entului de Audit Intern cu un lato , avind in vedere necesitatile de in1or$are,
co$unicare si de acces la "a0a de date in1or$atica in ti$ul delasarilor in teritoriu .
Intoc$it ,