Sunteți pe pagina 1din 58

P.C.C.V.I.

PE PROCESE DE EXECUTIE FUNDATII DIRECTE


LA PODURI DIN BETON ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
EXECUTIA
FUNDATIILOR
DIRECTE IN SPATII
DESCHISE, PRIN
COFRARE

a.


Trasarea sapaturii-Verificarea trasarii
centrului,
dimensiunile
geometrice si
materializarea
conturului fundatiei
in timpul
trasarii si in
faza finala
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faza finala
plansa de
trasare,caiet de
trasare lucrare


-
b.
Executia sapaturii

-Verificarea pantelor
taluzelor in cazul
sapaturilor cu taluz
-Verificarea modului
de realizare a
sprijinirilor in cazul
sapaturilor cu pereti
verticali
in timpul
realizarii
lucrarilor de
sapaturi
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare
dupa
realizarea unui
tronson nou
plansa pentru
realizarea
sprijinirilor-
-Verificarea
malurilor sapaturii
fara sprijiniri
-Verificarea grosimii
straturilor de pamant
sapat si a modului
de realizare a
sapaturilor
in timpul
realizarii
sapaturii
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza
procedura
tehnica de lucru


-
-Verificarea modului
de finisare si
compactarea
fundului gropii cand
se considera ca s-a
ajuns la cota de
fundare
in faza finala
de realizare a
sapaturilor
seful punctului
de lucru si
laboratorul de
santier pentru
verificarea
gradului de
compactare
minim o
verificare pe
fundatie si
minim un test
de compactare
plansa de
fundare si
specificatii din
caietul de sarcini
pentru
compactare
buletin de analiza
grad de
compactare-Verificarea cotei de
fundare, planeitate si
a suprafatarii
stratului suport a
fundatiei (cu sau
fara beton de
egalizare)
in faza finala
de executie a
sapaturilor
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fundatie
plansele din
proiectul de
executie si
specificatiile
caietului de
sarcini
proces verbal
pentru cota
fundatiiACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

c.

Executia cofrarii
fundatiei-Verificarea trasarii
fundatiei pe stratul
suport (pozitionare
pe axele de simetrie,
dimensiuni
geometrice)
dupa
terminarea
lucrarilor de
trasare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fundatie
plansa de
trasare, caiet de
trasare

-
-Verificarea tehnica
a elemetelor de
cofrare
inaintea
inceperii
cofrarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
element

-

-
-Verificarea modului
de asezare si de
solidarizare a
elementelor de
cofrare intre ele,
colmatarea fisurilor,
corectitudinea
suprafetelor,
planeitate, unghiuri..
in timpul
cofrarii
seful de echipa permanent
cand se
lucreaza--
-Verificarea modului
de legare a
cofrajului pentru a
nu se deforma sub
incarcarea cu beton
-Verificarea modului
de sprijinire (daca
este cazul )
in timpul si in
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faza finala--


-Verificarea cofrarii
fundatiei (imbinare
si colmatare fisuri,
planeitate suprafete,
dimensiuni
geometrice, tratare
cu decofrol a
cofrajului, legare si
ancorare pentru
pastrarea stabilitatii
in faza finala
de executie
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare cofraj
de fundatie
plansa de
cofrare
proces verbal de
cofrare fundatie
d. Executia betonarii
fundatiei


-Verificarea modului
de pregatire a
betonarii (curatirea
suprafetelor de
impuritati, udare cu
apa a cofrajului,
verificare
dispozitive de turnat
beton si de vibrare )
inainte de
inceperea
lucrarilor de
betonare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
operatie si
dispozitiv
dispozitii interne
ale societatii-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea bonului
de transport beton
-Verificarea
consistentei
betonului prin
metoda tasarii
la primirea
betonului pe
santier
seful punctului
de lucru,
respectiv
laborator de
santier
minim o
verificare
pentru fiecare
transport in
parte
comanda de
beton emisa de
santier
caiet de evidenta
,grafic tasari,
condica de beton
-Verificarea modului
de asternere a
betonului in fundatie
si a vibrarii pe
straturi de betoane
in timpul
turnarii
betonului
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza
procedura de
lucru NE 012/99

-
-Verificarea clasei
betonului prin
metode distructive,
pe corpuri de proba
din beton
in timpul
betonarii si
dupa 28 zile
laboratorul de
santier
preleveaza
corpurile,
laborator de
specialitate
autorizat
realizeaza
incercarile
mecanice
minim o
incercare pe
fundatie de
max. 200 mc.
volum
specificatii
caietul de sarcini
NE 012/1999
borderou
prelevare corpuri
proba, buletin
incercari
mecanice
-Verificarea cotei de
la nivelul superior a
betonului fundatiei
dupa asternerea
ultimului strat
de beton
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fundatie
plansa din
proiect pentru
cofrare-
-Verificarea modului
de tratare a
betonului (daca este
cazul si pe timp
friguros)
dupa betonare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zi timp de 7
zile
dispozitii de
santier
caiet temperaturi
(numai pe timp
friguros)-Verificarea modului
de decofrare
(desfacerea
cofrajului, starea
muchiilor fundatiei)
in timpul
decofrarii
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
dupa decofrare

-

-
-Verificarea
suprafetelor
betonului,
dimensiuni
geometrice
dupa decofrare seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
suprafata
plansa de
cofrare
proces verbal
aspect beton2.
EXECUTIA
FUNDATIILOR
DIRECTE CU
SAPATURA IN
CHESOANE
DESCHISE


-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

a.
Trasarea fundatiei

-Verificarea trasarii
centrului,
dimensiunile
geometrice si a
materializarii
conturului fundatiei
in timpul
trasarii si in
faza finala
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faza finala
plansa de
trasare,caiet de
trasare lucrare

-
b. Executia cutitului
chesonului si a
tronsoanelor
superioare

-Verificarea
elementelor de
cofrare(dimensiuni,
stare suprafete)
inainte de
inceperea
cofrarii
seful de echipa minim o
verificare pe
fiecare
element
dispozitii de
santier-
-Verificarea
dispozitivului de
metal care se aseaza
in capul cutitului
chesonului (forma,
dimensiuni
geometrice,
posibilitati de
imbinare)
inainte de
asezare pe
contur
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
element
plansa de
executie
dispozitive
-


-Verificarea modului
de asezare a
elementelor metalice
pe conturul trasarii
fundatiei si a
modului de imbinare
intre ele prin sudura
in timpul
montajului si in
faza finala
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru si
reprezentantul
clientului
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
fiecare faza
finala
instructiune de
montaj

proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse

-Verificarea modului
de fasonare a
armaturii (calitate
otel, diametre,
dimensiuni
bare,etrieri,ciocuri
etc)
dupa fasonarea
armaturii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tipuri de bare
si diametre
plansa de
cofrare si armare-


-Verificarea modului
de montare a
armaturilor (numar
de bare pe ml,
montare etrieri,
legare armatura etc)
in timpul
montajului si in
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faza finala
plansa de
cofrare si armare


-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
montarii cofrarii
montajului atat pe
fetele interioare cat
si exterioare petru
cutit si tronsoane
(solidarizare intre
ele, suprafatare etc.)
in timpul
executiei si in
faze finale de
montaj
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare pe
faze finale
plansa de
cofrare armare-
-Verificarea modului
de legare cofraj,
colmatare fisuri la
imbinari,sprijinire
cofraj
dupa
terminarea
lucrarilor de
cofrare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronson

-

-
-Verificarea cofrarii
si armarii cutitului
chesonului respectiv
tronsoanelor
superioare
(dimensini
geometrice,
acoperire cu beton,
numar de bare pe
ml, pozitie etrieri,
colmatare fisuri,
suprafatare cofraj,
tratare cofraj cu
decofrol, legare,
sprijinire)
dupa
terminarea
tuturor
lucrarilor la
cutit respectiv
la tronsoanele
superioare
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
element in
parte
plansa de
cofrare armare
cutit cheson si
tronsoane
superioare
NE 012/99
proces verbal
pentru cofrare
armare cutit si
tronsoane
superioare
-Verificarea modului
de pregatire a
betonarii (udare
cofraj, udare
dispozitive de
betoane:palnii
jgheaburi, vibratoare
beton, cai d acces,
mijloc de transport
beton etc.)
inainte
inceperii
activitatii de
betonare a
tronsoanelor
chesonului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
cofraj pregatit
si dispozitiv
de betonare
dispozitii interne


-
-Verificarea bonului
de transport beton si
a consistentei prin
metoda tasarii
la sosirea
betonului pe
santier
seful punctului
de lucru si
laboratorul
santierului
verificare pe
fiecare bon si
consistenta pe
fiecare
transport
comanda de
beton emisa de
santier
caiet de evidenta,
condica de
betoane, grafic
tasari

-Verificarea modului
de betonare
(asternere beton,
vibrare etc)
in timpul
betonarii
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
lucreaza
procedura
tehnica

-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea clasei
betonului prin
metode distructive
pe corpuri de poba
din beton

in timpul
betonatii
laboratorul de
santier
preleveaza
corpurile,
laboartor de
specialitate
autorizat
realizeaza
incercarile
mecanice
minim o
verificare pe
fiecare tronson
in parte
specificatii in
caietul de sarcini
NE 012/1999
borderou de
prelevare corpuri
proba, buletin
incercari
mecanice
-Verificarea modului
de decofrare
(desfacerea
cofrajului, starea
muchiilor)
in timpul
decofrarii
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza si
dupa decofrare

-

-
-Verificarea
suprafetelor
betonului,
dimensiunilor
geometrice,
acoperire cu beton
dupa decofrare seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
suprafata a
tronsonului
plansa de
cofrare
proces verbal
aspect beton
-Verificare mod de
tratare a betonului
dupa decofrare prin
umezire sau
acoperiri cu
materiale
termoizolante, in
cazul timpului
friguros
in fiecare zi
timp de minim
7 zile
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zi
dispozitii interne caiet temperaturi
(numai pe timp
friguros)c. Executia
sapaturilor in
cheson


-Verificarea in faza
initiala a vericalitatii
cutitului chesonului
si apoi pe parcursul
coborarii, verificarea
modului de sapare
sub cheson, sub
fiecare tronson in
parte
in timpul
realizarii
sapaturilor pe
parcursul
fiecarui tronson
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza la
sapaturi si in
faze finale
inaintea
coborarii
chesonului
procedura
tehnica de lucru
-
-Verificarea modului
de umezire a
peretilor chesonului
sau de tratare cu
solutie de bentonita
a malurilor din jurul
lui
inaintea
coborarii
chesonului, pe
fiecare faza
seful punctului
de lucru
minim o
verificare la
fiecare faza de
coborare
procedura
tehnica de lucru-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea cotei de
fundare a chesonului

dupa ce se
considera ca s-
a ajuns la cota
de fundare
seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare cheson
in parte
plansa din
proiectul de
executie
proces verbal
cota de fundare
3.
UMPLEREA
CHESONULUI


a. cu anrocamente
-Verificarea modului
de asezare in cheson
a materialului
(grosime strat,
uniformitate, mod de
compactare)
in timpul
lucrului si in
faze finale
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
fazele finale
procedura
tehnica de lucru-
-Verificarea modului
de executie a
capacelor din beton
a chesonului
(grosime beton,
pante suprafatare,
montare musteti de
armatura)
in timpul
executiei si in
faza finala
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faza finala
plansa din
proiectul de
executie
-


b. cu beton

-Verificarea modului
de cadere a
betonului si
asternerii in cheson
(inaltime de cadere,
grosime strat, mod
de vibrare)
in timpul
betonarii
seful de echipa
si punct de
lucru
permanent
cand se
lucreaza
procedura
tehnica de lucru
condica de
betoane

-Verificarea
suprafatarii si
uniformitatii
betonului de la
suprafata fundatiei
in faza finala seful punctului
de lucru
minim o
verificare


-


-P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE FUNDATII DIN
PILOTI FORATI CU DIAMETRUL MARE


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.

EXECUTIA
PLATFORMEI DE
LUCRU


-Verificarea cotelor
si a pantelor
platformei
in timpul
executiei
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
diferite
sectoare
proiect de
executie

-
-Verificarea
suprafatarii pantelor
de scurgere a apelor,
grosimii si starii de
compactare a
stratului de balast,
dimensiunilor
geometrice
in faza finala
de executie
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
platforma a
fundatiilor
proiect de
executie-
2.

TRASAREA
FUNDATIILOR DIN
PILOTI FORATI CU
DIAMETRUL MARE

-Verificarea modului
de trasare si
materializare a
axului de simetrie a
podului, centrlor de
simetrie si axelor
fundatiilor, a
pichetilor de
reconstituire ale
acestora
in timpul
executiei
trasarilor
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
traseaza
proces verbal de
predare privire
amplasament
lucrare
-


-Verificarea modului
de trasare si
materializare a
axelor pilotilor
dupa trasare si
materializare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare rand de
piloti din
fundatie
plansa de trasare
piloti
caiet de trasare
3.
FORAREA
PILOTILOR CU
DIAMETRUL MAREa. Asezarea pe pozitia
de lucru a
instalatiei de forare


-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea pozitiei
centrelor pilotilor in
amplasamentele
fundatiilor
dupa
descoperirea
buloanelor pe
marcheaza
centrele
pilotilor
seful punctului
de lucru si
mecanicul
instalatiei de
forare
minim o
verificare pe
fiecare bulon
ce marcheaza
centrul
pilotilor
plansa de trasare
fundatii din
proiectul de
executie-
-Verificarea centrarii
colierului
subansamblului de
luvoaiere, pe
buloane
dupa asezarea
pe pozitia de
lucru a
instalatiei de
forare
seful punctului
de lucru si
mecanicul
instalatiei
minim o
verificare pe
fiecare pilot

-

-
b. Montarea primului
tronsont din
tubulatura-Verificarea
verticalitatii sau a
unghiului de
inclinare sub care se
monteaza primul
tronson

dupa reglarea
unghiului, din
catargul
instalatiei
seful punctului
de lucru
impreuna cu
mecanicul
instalatiei
minim o
verificare
pentru primul
pilot din
fiecare rand de
piloti
plansa din
proiect de
executie-
-Verificarea modului
de calare a utilajului
pe pozitia de lucru
inainte de a
incepe forajul
mecanicul
instalatiei de
forare
minim o
verificare pe
fiecare foraj
carte tehnica
instalatie

-

c. Realizarea
forajului pilotilor


-Verificarea
straturilor de pamant
prin care trece
forajul si
compararea cu
forajul proiectat
in timpul
realizarii
sapaturii
mecanicul
instalatiei si
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
strat, in
ordinea
intalnirii
acestora-
fisa de forare
betonare pilot


-Verificarea calitatii
pamanturilor din
straturi, prin
prelevare probe
dupa
terminarea
fiecarui foraj
seful punctului
de lucru
preleveaza
probe ,
laborator de
specialitate
analizeaza
probele
minim o
verificare pe
fiecare strat de
pamant
studiul
geotehnic din
proiectul de
executie
proces verbal
prelevare probe,
buletin de analizaACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
nivelului apei in
foraj (cand apa
exista )si a nivelului
la care se afla
marginea inferioara
a tubulaturii
-Varificarea modului
de ridicare a sapei
din tubulatura

in timpul
forajului sub
apa
mecanicul
instalatiei si
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
foreaza
instructiune de
lucru

-
-Verificarea modului
de imbinare a
tronsoanelor
tubulaturii forajului
(strangere
suruburi,etanseitate)
dupa imbinarea
tronsoanelor
mecanicul
instalatiei
minim o
verificare
dupa
imbinarea
fiecarui
tronson de
tubulatura--
-Verificarea
lungimii si a
modului de curatire
a fundului forajului
dupa ce se
considera ca s-
a ajuns la cota
de foraj finala
seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientulu, la
primul foraj
participa si
proiectantul
minim o
verificare pe
fiecare foraj in
parte
plansa din
proiectul de
executie
proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse
(cota de fundare
piloti)4.

EXECUTIA SI
INTRODUCEREA
CARCASELOR DE
ARMATURA IN
FORAJE


-Verificarea modului
de fasonare a
armaturii necesare
executiei carcaselor
(calitate oteluri
beton, lungimi bare
pe diametre,
diametre cercuri
suduri)
-Verificarea tevilor
si a dispozitivului de
injectie in varful
pilotilor (diametru
interior tevi,
dimensiuni etc.)
in timpul si
dupa fasonarea
armaturior si
dupa executia
dispozitivelor
de injectie in
varf, respectiv
pregatirea
tevilor de
injectie
seful de echipa
fierari
betonisti, in
timpul
executiei,
respectiv seful
punctului de
lucru in faze
finale
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare pe
faze finale de
executie
plansa de armare
piloti forati din
proiectul de
executie
Normativ
C26/86
-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de executie a
carcaselor de
armatura (distante
dintre bare verticale
si cercuri, pasul
fretei, montare
distantier, suduri)
-Verificarea
montarii sistemului
de injectare la farf a
pilotilor (distante
dintre tevi,
realizarea
continuitatii lor,
prinderea lor de
armatura, pozitia
dispozitivului de
injectie in varf,
etanseitatea tevilor
cu capace la partile
superioare)

in timpul
executiei
carcaselor si a
sistemelor de
injectie in varf
seful de echipa
fierari
betonisti, in
timpul
executiei,
respectiv seful
punctului de
lucru in faze
finale
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare pe
faze finale de
executie
plansa de armare
piloti forati din
proiectul de
executie
Normativ
C26/86

-
-Verificarea modului
de montare a
carcaselor de
armatura (fixarea
carcaselor de
tubulatura,
realizarea
continuitatii
armaturii verticale si
a tevilor de injectie
coborarea in foraj a
carcaselor
in timpul
montarii
carcaselor si in
faza finala de
montaj
seful de echipa
fierari
betonisti, in
timpul
montajului si
seful punctului
de lucru in faze
finale
permanent
cand se
monteaza si
minim o
verificare in
faze finale
procedura
tehnica de lucru
fisa de forare
betoane

5.
BETONAREA
PILOTILOR

b. Pregatirea
conditiilor pentru
betonare


-Verificarea cailor
de acces la foraj
(pante, suprafatare,
platforma de
descarcare)
dupa realizarea
tuturor
amenajarilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
fundatie
procedura
tehnica de lucru


-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de organizare a
fabricatiei si a
transportului
betonului
(fiabilitatea statiei
de betonare,
dimensionarea
numarului de
mijloace de
transport)

dupa
organizarea
asigurarii cu
beton ale
forajelor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
inainte de
inceperea
betonarii
procedura
tehnica de lucru
plan de fabricatie
si transport
beton,comanda
beton
b. Montarea palniei
de betonare


-Verificarea
lungimii tubajului
palniei si a modului
de imbinare a
tronsoanelor acesteia
si a etanseitatii
dopului de la partea
inferioara
dupa montarea
tubajuli palniei
seful punctului
de lucru
minim o
verificare la
inceputul
betonarii si
dupa fiecare
sucrtare--
-Verificarea modului
de introducere si
asezare a palniei de
betonare in foraj

in timpul
montajului si in
faza finala
seful punctului
de lucru
verificare de
fiecare data
cand se
introduce
palnia
procedura
tehnica de lucru


-
c. Directionarea si
asezarea pe pozitia
de descarcare a
mijlocului de
transport beton
-Verificarea
orizontalitatii
autovehiculului si a
centrarii jgheabului
pe palnia de
betonare
dupa asezarea
in pozitia de
descarcare a
autovehiculului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
transport


-


-
d.
Betonarea forajului


-Verificarea
etanseitatii tubajului
palniei (lipsa apei in
tubaj)
inainte de
descarcarea
betonului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare de
fiecare data
dupa
introducerea
palniei in
fioraj


-


-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
caracteristicilor
fizico-mecanice a
betonului introdus in
foraje (consistenta
prin metoda tasarii si
rezistente mecanice
prin prelevare de
corpuri de proba)
la sosirea
betonului pe
santier
laboratorul de
santier
determina
consistenta si
preleveaza
corpuri de
proba,
laborator
autorizat grad
superior
incearca
corpurile de
proba
minim o
verificare
pentru
consistenta, pe
fiecare
transport,
minim o
verificare pe
un set corpuri
proba la 20
mc. beton
introdus in
foraj
specificatii caiet
sarcini, reteta de
fabricatie beton,
comanda beton,
bon transport
beton
condica betoane,
grafic tasari,
borderou probe
buletin de
incercari
mecanice
rezistenta beton

-Verificarea starii
carcasei de
armatura, prin
obsevatie directa
la primele
miscari de
luvoaiere a
tubului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare foraj


-


-
-Verificarea
timpului de asteptare
intre mijloacele de
transport beton
intre doua
transporturi de
beton
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
perioada de
asteptare
planul de
fabricatie si
transport beton
curba de
betonare, fisa de
forare betonare


e. Recuperarea
tubulaturii


-Verificarea starii
carcasei de armatura
prin observare
directa

in timpul
recuperarii
primului
tronson de
tubulatura
seful punctului
de lucru---

-Verificarea pozitiei
marginii inferioare a
tubulaturii in raport
cu nivelul betonului
in foraj
dupa extragerea
fiecarui tronson
de tubulatura
mecanicul
instalatiei si
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
procedura sau
instructiune de
lucru

f. Scurtarea palniei
de betonare


-Verificarea
nivelului betonului
in foraj
inainte de
scurtarea
palniei
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
scurtare de
tubaj palnie
procedura
tehnica sau
instructiune de
lucru


-

-Verificarea
lungimii tubajului
palniei
dupa fiecare
scurtare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare

-

-
6.
PREGATIREA
PILOTILOR PENTRU
EXECUTIA
RADIERELORACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
capetelor pilotilor
dupa decopertare
(inaltime libera,
aspect beton )
dupa
decopertarea
pamantului si
turnarea
betonului de
egalizare dee la
cotele
inferioare
radiere
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare pilot
-
-
-Verificarea starii
armaturii, tevilor de
injectie si a inaltimii
de incastrare piloti
in radier
dupa decaparea
betonului din
capetele
pilotilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare pilot
prevederi
proiect STAS
2561/4-96
-
-Verificarea
armaturii si a tevilor
de injectie (inaltime
si evazare araturi,
freta, nivel beton
pentru pilotii
prelungiti prin
cofrare betonare)
dupa
terminarea
lucrarilor de
pregatire a
capetelor
pilotilor
seful punctului
de lucru si
reprezentantul
beneficiarului
minim o
verificare pe
pilotii de pe o
fundatie
proiect de
executie STAS
2561/4-96
proces verbal
pentru lucrari
ascunse

7.
INJECTAREA
PAMANTULUI DIN
VARFUL PILOTILOR

-Verificarea
continuitatii si a
calitatii betonului
din corpurile
pilotilor prin metode
nedistructive
(carotaj sonic )
dupa
descoperirea
tevilor si
umplerea cu
apa a
sistemului
societati
specializate
autorizate
minim 4% din
pilotii pe
lucrare dar cel
putin unul pe
fundatienormative
C 200/81
C 26/85
referat privind
concluziile
incercarilor

-Verificarea
functionarii
sistemului de
injectie in varf pilot,
cu apa
dupa realizarea
incercarilor de
continuitate si
calitate beton
din piloti
inginerul
autorizat
impreuna cu
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
pilot in parte
procedura
tehnica de lucru

-
-Verificarea
functionarii in gol a
aparaturii de injectie
dupa montare
si conectare la
sursa de
energie
electrica
inginerul
autorizat
inaintea
inceperii
injectarii cu
pasta de
ciment
instructiune de
lucru

-

-Verificarea
consistentei si a
rezistentei mecanice
a pastei de ciment,
prin prelevare de
corpuri proba
in timpul
lucrului
ing. autorizat
realizeaza
consistenta si
preleveaza
corpurile de
proba,lab.autori
zat incearca
probele dupa
28 zile
min. o
verif.consisten
ta pt. fiecare
sarja de pasta
fabricata, min.
o proba (un set
de corpuri) la
200 mc. Sarja
pt. rezistenta
caiet de sarcini fisa de injectare,
buletin de
incercari
mecaniceACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
eficientei sistemului
de injectie si a
modului de injectie
pamant in varful
pilotului
in timpul
injectarii
inginerul
autorizat
impreuna cu
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta la
injectia
fiecarui pilot
in parte
procedura
tehnica de lucru
fisa de injectare
pilotiP.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE RADIERE LA PODURI
DIN BETON ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
TRASAREA
SAPATURII
RADIERULUI

-Verificarea modului
de trasare si
materializare a
axului longitudinal
al podului si axelor
de simetrie ale
radierelor
dupa trasare si
materializarea
trasarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare radier
plan de trasare
lucrare, proces
verbal de
predare
amplasament
lucrari, caiet de
trasare
-
-Verificarea tasarii
si a materializarii
conturului radierului
dupa trasare si
materializare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare radier
planul cofraj
radier

-
2.
EXECUTIA
SAPATURII
RADIERULUI

-Verificarea pantelor
taluzelor si a
stabilitatii malurilor
in timpul
realizarii
sapaturilor
seful de echipa permanent
cand se
lucreaza

-


-

-Verificarea modului
de protejare a
capetelor pilotilor
forati
in timpul
realizarii
sapaturilor
seful de echipa permanent
cand se
lucreaza

-

-
-Verificarea cotei
fundului sapaturiisi
finisarea suprafetei
acesteia
dupa ce se
considera ca s-
a ajuns la cota
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare radier
plan cofrare
radier

-

-Verificarea stratului
de beton egalizare
(cota suprafatare)
dupa turnare
beton
seful punctului
de lucru,
reprezentantul
clientului si
organul
inspectiei in
constructii
minim o
verificare
pentru fiecare
radier
plan cofrare
radier
proces verbal
receptie cota
inferioara radier,
proces verbal pe
faza


3.
PREGATIREA
CAPETELOR
PILOTILOR
4.
EXECUTIA
COFRARII
RADIERULUI

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea trasarii
si materializarii
conturului radierului
(dimensiuni
geometrice
pozitionare pe axele
de simetrie )
dupa
terminarea
lucrarilor de
trasare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare radier
planul de cofrare
radier-

-Verificarea
elementelor de
cofrare
inainte de
monatj
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
element


-


-
-Verificarea modului
de asezare si
solidarizare a
elementelor de
cofrare intre ele,
colmatare fisuri,
corectitudine
suprafete, unghiuri.
in timpul
cofrarii si in
faze finale
seful de echipa
dulgheri,
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
cofreaza si
minim o
verificare in
faze finale
pentru fiecare
radier
planul de cofrare
radier
NE 012/1996
-
-Verificarea modului
de sprijinire a
peretilor cofrajului
in faza finala
de cofrare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare perete
si la fiecare
radier
procedura de
lucru


-
5.
EXECUTIA ARMARII
RADIERULUI

-Verificarea modului
de fasonare a
armaturilor (alegere
bare pe categorii si
diametre, intinderea
armaturii, taierea,
indoirea barelor si a
ciocurilor,
dimensiunile
barelor)
in timpul
fasonarii si in
faze finale
inainte de
monatj
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
fasoneaza si
minim o
verificare pe
faze
(manunchiuri
de armatura)
pentru fiecare
rand
plansa de armare
radier
NE 012/98
STAS-uri
438/2/3-1989


-Verificarea modului
de montare armatura
in radier (distanta
intre bare,
verticalitatea si
orizontalitatea
barelor, numar de
bare in sectiuni,
acoperirea cu beton,
legarea pe contur si
in campul de
armare)
in timpul
montajului
armaturilor si
in faza final de
montaj
seful de echipa
fierari betonisti
in timpul
montajului,
respectiv seful
punctului de
lucru in faza
finala
permanent
cand se
monteaza si
minim o
verificare in
faza finala,
pentru fiecare
radier
plansa de armare
din proiectul de
executie

-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
dimensiunilor
cofrajului, acoperirii
cu beton si toate
actiunile de mai sus,
referitor la montajul
armaturii
inainte de
betonarea
radierului
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare
pentru fiecare
radier in parte
plansa de
cofrare, plansa
de armare din
proiect
proces verbal
pentru lucrari
ascunse (armare
radier)6.
EXECUTIA
BETONARII
RADIERULUI
-Verificarea modului
de pregatire a
betonarii (curatirea
suprafetelor de
impuritati, udare cu
apa a cofrajului,
verificare
dispozitive de turnat
beton si de vibrare,
etc.)
inainte de
inceperea
lucrarilor de
betonare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
operatie si
dispozitiv
dispozitii interne
ale societatii

-
-Verificarea bonului
de transport beton
-Verificarea
consistentei
betonului prin
metoda tasarii
la primirea
betonului pe
santier
seful punctului
de lucru,
respectiv
laboratorul de
santier
minim o
verificare pe
fiecare
transport in
parte
comanda de
beton emisa de
santier
caiet de
evidenta,grafic
tasari, condica de
betoane
-Verificarea modului
de asternere a
betonului in radier si
a vibrarii pe straturi
de betonare

in timpul
turnarii
betonului
seful punctului
de lucru, seful
de echipa
permanent
cand se
lucreazaprocedura de
lucru
NE 012/99


-

-Verificarea clasei
betonului, prin
metode distructive,
pe corpuri de proba
din beton
in timpul
betonarii si
dupa 28 de zile
laboratorul de
santier
preleveaza
corpurile,
laborator de
specialitate
autorizat
realizeaza
incercarile
mecanice
minim o
incercare pe
fundatie de
max. 200 mc.
volum
specificatii din
caietul de sarcini
NE 012/1999
borderou
prelevare corpuri
proba , buletin
incercari
mecanice
-Verificarea cotei de
la nivelul superior al
betonului din radier
dupa asternerea
ultimului strat
de beton
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
radier
plansa din
proiect cofrare

-

-Verificarea modului
de tratare a
betonului (daca este
cazul, pe timp
friguros )
dupa betonare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zi. timp de 7
zile
dispozitii de
santier
caiet temperaturi
(numai pe timp
friguros)
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de dcofrare
(desfacerea
cofrajului, starea
muchiilor radierului
etc.)
in timpul
decofrarii
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
dupa decofrare


-


-
-Verificarea
suprafetelor
betonului si a
dimensiunilor
geometrice ale
radierului
dupa decofrare seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
suprafata
plansa de
cofrare


proces verbal
aspect beton dupa
decofrare
P.C.C.V.I PE PROCES DE EXECUTIE ELEVATII LA PODURI
DIN BETON ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
TRASAREA
ELEVATIILOR

-Verificarea modului
de reconstituire a
axelor de simetrie
ale podului si ale
elevatiilor
in timpul
trasarii
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza
plansa de
trasare, caiet de
trasare


-
-Verificarea modului
de stabilire si
materializare a
centrlor si
contururilor
elevatiilor
(dimensiuni
geometrice, forme)

dupa trasare si
materializare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
elevatie
plansa de
trasare, caiet de
trasare
-
-Verificarea modului
de centrare a
elevatiei pe fundatie
sau radier

dupa trasare si
materializare
trasare
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
elevatie

plansa de
trasare, caiet de
trasare2.
ARMAREA
ELEVATIILOR


-Verificarea modului
de fasonare a
armaturii (sortare,
taiere, indoire
ciocuri, raze de
indoire)
in timpul
fasonarii
seful de echipa
fierari
verificare
permanenta
cand se
lucreaza
plansa de armare
STAS 438/1/2-
98
NE 012/99-

-Verificarea modului
de intindere a
armaturii din colaci
in timpul
intinderii
seful de echipa
fierari
verificare
permanenta
cand se
lucreaza
procedura de
lucru

-


-Verificarea asezarii
in manunchiuri a
armaturii pe
categorii si
transport, depozitare
la locuri de montare
dupa realizarea
activitatilor

seful punctului
de lucru

minim o
verificare pe
fiecare
element

procedura de
lucru
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de legare a
armaturilor
in timpul
legarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
elevatie
procedura de
lucru

-


-Verificarea
dimensiunilor
geometrice, ale
carcaselor de
armatura, cotelor
pentru cele de la
rigle, tipurile,
categoriile de bare
pe diametre, numar
de bare in sectiuni,
modul de legare
in fazele finale
de executie
armaturi
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
elevatie in
parte
plansa de armare
STAS 438/1/2-
98
NE 012-99
proceduri de
lucru


proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse
3.
COFRAREA
ELEVATIILOR

-Verificarea modului
de sortare si legare
elemente de cofrare

inaintea
inceperii
cofrarii
seful de echipa
dulgheri
verificare
bucata cu
bucata
plan de cofrare
elevatie


-
-Verificarea modului
de montare si
solidarizarea
elementelor de
cofrare (asezare pe
contur, acoperire cu
beton armatura,
colmatare, imbinari
etc.)

in timpul
realizarii
lucrarilor de
cofrare si pe
faze
intermediare
seful de echipa
dulgheri
respectiv de
punct de lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim un pe
faze


plan de cofrare
elevatie


-

-Verificarea modului
de legare si
solidarizare cofraj
dupa realizarea
lucrarilor
seful de echipa
dulgheri
minim o
verificare pe
fiecare cofraj
plan de cofrare
elevatie

-
-Verificarea
dimensiunilor
geometrice, cote la
nivel superior, rigle,
colmatare imbinari,
acoperire cu beton
armatura, mod de
tratare cu decofrol,
planeitati si
suprafete curbate.
dupa realizarea
lucrarilor de
cofrare
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
elevatie in
parte
plansa de
cofrare
NE 012/99
proces verbal
pentru cofrare

4.
BETONAREA
ELEVATIILOR


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de pregatire a
betonarii (curatirea
suprafetelor de
impuritati, udare cu
apa a cofrajului,
verificare
dispozitive de turnat
beton si de vibrare,
etc.)
inainte de
inceperea
lucrarilor de
betonare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
operatie si
dispozitiv
dispozitii interne
ale societatii
-


-Verificarea bonului
de transport beton
-Verificarea
consistentei
betonului prin
metoda trasarii
la primirea
betonului pe
santier
seful punctului
de lucru,
respectiv
laboratorul de
santier
minim o
verificare
pentru fiecare
transport in
parte
comanda de
beton emisa de
santier


caiet evidenta,
grafic tasari,
condica de
betoane
-Verificarea modului
de asternere a
betonului in elevatii
si a vibrarii pe
straturi de betonare
in timpul
turnarii
betonului
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza
procedura de
lucru NE 012/99


-


-Verificarea clasei
betonului prin
metode distructive
pe corpuri de proba
din beton

in timpul
betonarii si
dupa 28 zile
laboratorul de
santier
preleveaza
probele,
laborator de
specialitate
autorizat
realizeaza
incercarile
mecanice
minim o
incercare pe
elevatie de
maxim 200
mc. volum
specificatii
caietul de sarcini
NE 012/1999
borderou
prelevare corpuri
proba, buletin
incercari
mecanice
-Verificarea cotei de
la nivelul superior al
betonului turnat
dupa asternerea
ultimului strat
de beton
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
elevatie
plansa din
proiect cofrare


-
-Verificarea modului
de tratare a
betonului (daca este
cazul pe timp
friguros)
dupa betonare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zi timp de 7
zile

dispozitii de
santier
caiet temperaturi
(numai pe timp
friguros)
5.

DECOFRAREA
ELEVATIILOR

-Verificarea modului
de decofrare
(desfacerea
cofrajului, muchii,
colturi)
-Verificarea modului
de taiere a sarmelor
de legare
in timpul
cofrarii
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza si
dupa decofrare--


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
suprafetelor
betonului si a
dimensiunilor
geometrice ale
elevatiilor, acoperire
cu beton, existenta
segregari, gauri
dupa decofrare seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare
pentru fiecare
suprafata
plansa de
cofrare
proces verbal
aspect beton dupa
decofarare

P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE MONTARE APARATE
DE REAZEM LA PODURILE DIN BETON ARMAT CU
GRINZI SIMPLU REZEMATE


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
LUCRARI DE
MONTAJ INAINTEA
MONTARII
GRINZILORa. Curatarea
suprafetelor
stratului suport
-Verificarea modului
de desprindere a
pojghitelor de
ciment de mortar
intarit, suflare praf si
curatare cu apa
dupa realizarea
curatarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
bancheta
procedura de
lucru


-
b. Trasarea centrelor
aparatelor de
reazeme pe
banchete

-Verificarea modului
de stabilire a pozitiei
tipurilor de aparate
pe capetele
elevatiilor (randurile
fixe si mobile)

dupa realizarea
activitatii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
bancheta


plansa de montaj
aparate cu
reazem

-

-Verificarea
placutelor de primire
sub grinzi si a
modului de stabilire
a axelor lor de
simetrie transversale
pe grinzi
dupa realizarea
trasarilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare grinda
si placa de
primire--
-Verificarea modului
de identificare a
grinzilor si a
masurarii
distantelor intre
axele de simetrie ale
placilor de primire
in timpul
realizarii
masuratorilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
grinda


-
schema de
montaj
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de realizare a
masuratorilor si
pozitionarea axelor
longitudinale ale
aparatelor de reazem
pe banchetele
elevatiilor
in timpul
desfasurarii
activitatilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
deschidere si
pozitie grinda
schema de
montaj grinda-


-Verificarea modului
de pozitionare in
sens transversal a
aparatelor de reazem
si trasarea axelor
in timpul
desfasurarii
activitatilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
aparat de
reazem in
parte
plansa de montaj
aparate de
reazeme
-
-Verificarea
pozitionarii grinzilor
pe elevatii cu
ajutorul sarmei de
trasare
dupa trasarea
centrelor
aparatelor de
reazeme
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
grinda in parte
schema de
montaj grinzi


-
c. Realizarea
locajurilor pentru
montarea
tachetilor sau
ancorelor

-Verificarea modului
de trasare a
contururilor placilor
de sprijin inferioare
si a contururilor
tachetilor/ancorelor

in timpul
desfasurarii
activitatilor de
trasare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
placa in parte


procedura
tehnica


-

-Verificarea
dimensiunilor
locaselor realizate in
beton pentru
tacheti/ancore
dupa spargerea
betonului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
placa in parte
procedura
tehnica


-
d. Pozitionarea si
solidarizarea
placilor inferioare
de sprijin-Verificarea modului
de pozare in
contururi si fixare in
mortar al placilor
inferioare de sprijin
in timpul
desfasurarii
activitatilor si
dupa montaj
seful punctului
de lucru,
respectiv seful
de echipa
minim o
verificare pe
fiecare placa
in parte
procedura
tehnica


-

2.

LUCRARI DE
MONTARE
EXECUTATE IN
TIMPUL
MONTAJULUI
GRINZILOR


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

e. Montarea
elementelor de
rezistenta ale
aparatelor de
reazem-Verificarea modului
de pozitionare si
fixare in tacheti a
rulourilor
dupa montaj sef punct de
lucru
minim o
verificare pe
aparat
carte tehnica
aparat-
-Verificare mod de
fixare si lipire (daca
este cazul )a placilor
de neopren
dupa montaj seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare aparat
carte tehnica
aparat

-
f.
Montarea placilor
superioare de
sprijin


-Verificarea modului
de asternere pe
tacheti ale placilor
de sprijin sup. la
aparatele metalice
-Verificarea asezarii
pe placile de
neopren mod de
lipire (daca este
cazul )

dupa montaj seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare aparat


carte tehnica
aparat


-
g. Fixarea placilor
superioare de
placile de primire
grinzi

-Verificarea modului
de axare a grinzii
(placile de primire
pe placile de sprijin
superioare ale
aparatelor de
reazeme)
-Verificarea
realizarii fixarii prin
cordoane de sudura,
sau lipirii (daca este
cazul )la aparatelor
din neopren
in timpul
desfasurarii
activitatilor si
dupa montaj
seful de echipa
respectiv de
punct de lucru
minim o
verificare pe
fiecare placa
metalica in
parte sau placa
de neopren
procedura de
lucru


-


P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE GRINZI BETON
ARMAT DIN TRONSOANE PREFABRICATE
PRECOMPRIMATE PE SANTIERACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
EXECUTIA
PISTELOR DE
ANSAMBLARE
TRONSOANE

-Verificarea modului
de curatare a
suprafetelor si a
realizarii
suprafatarii/compact
arii
dupa realizarea
actiunii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
suprafata
procedura
tehnica-
-Verificarea modului
de trasare a pistelor
asamblare (axe
simetrie centre
reazeme ) amplasare
fata de pistele
alaturate (in capul
lor)
dupa realizarea
actiunii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare pista
procedura
tehnica


-
-Verificarea
dimensiunilor
geometrice ale
pistelor a modului
de cofrare si sapare
fundatii la reazemele
de la capete
dupa realizarea
actiunii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
pe fiecare
pista
plansa de
executie,
procedura de
lucru-
-Verificarea modului
de betonare
(asternere si batere
in cofraje,
suprafatare si
orizontalitate)

in timpul
actiunii si in
faze finale
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faze finale

plansa de
executie

-
2. Asezarea
tronsoanelor pe
pista-Verif. modului de
trasare si centrare a
dim. grinzilor pe
pista si corelarea cu
deschiderile dintre
elevatiile podului
in timpul
actiunii si in
faze finale
seful de echipa
respectiv punct
de lucru
permanent
cand se
lucreaza
plansa de
elevatie grinzi


-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de depistare a
placilor de primire
de la tronsoanele de
capat si asezarea lor
pe capetele pistelor
inainte si dupa
asezarea
tronsoanelor
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
monteaza
plansa de
elevatie grinzi,
procedura
tehnica


-


-Verificarea scoaterii
tecilor buciardurii
tronsoanelor
inainte de a fi
montate
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronson

-

-
-Verificarea
calcularii si trasarii
pe piste a grosimii
rosturilor
inainte de a fi
montate
seful punctului
de lucru
verificare
pentru fiecare
rost
plansa de montaj
tronsoane


-
-Verificarea asezarii
tronsoanelor centrale
pe piste (prindere in
sufele macaralei,
manevrare, aliniere
la sarmele de axare
si incadrarea in
limitele respectarii
latimii rosturilor)
in timpul
montajului
muncitorii,
montatorii si
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
monteaza
plansa de
montaj,
tronsoane
centrale
-
-Verificarea modului
de executie a
dispozitivelor de
continuizare ale
traseelor cablurilor
in monolitizari
(dimensiuni lungime
vergi )prin metoda
sobolanilor

inainte de
betonare rosturi
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
rost in parte


procedura
tehnica


-

-Verificarea modului
de executie a
dispozitivelor de
continuizare ale
traseelor cablurilor
cu straturi
(dimensiuni
geometrice mod de
colmatare imbinari)
inainte de
betonare rosturi
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare rost in
parte si cablu
procedura
tehnica


-
-Verificarea modului
de armare a
rosturilor (tip
armatura, numar de
bare, mod de legare,
acoperire cu beton)
dupa armare seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare rost in
parte
plansa de armare proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de executie al
cofrajelor
(dimensiuni,
acoperire cu tabla)
inainte de
montare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
cofraj
procedura de
lucru


-
-Verificarea modului
de montare a
cofrajelor (lipire de
tronsoane, legare si
solidarizare)
dupa montarea
cofrajelor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare rost in
parte
procedura
tehnica


-
-Verificarea modului
de pregatire a
betonarii (udarea
suprafetelor cu apa a
cofrajului, verificare
dispozitive de turnat
beton si de vibrare)
inainte de
inceperea
lucrarilor de
betonare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
operatie si
dispozitiv
dispozitii interne
ale societatii


-
-Verificarea bonului
de transport beton
-Verificarea
consistentei
betonului prin
metoda tasarii
la primirea
betonului pe
santier
seful punctului
de lucru,
respectiv
laboratorul de
santier
minim o
verificare
pentru fiecare
transport in
parte
comanda de
beton emisa de
santier
caiet evidenta,
grafic tasari,
condica de
betoane
-Verificarea modului
de betonare a
rosturilor
(introducere beton
pe fereastra sau
partea superioara
grinda, mod de
vibrare beton si pe
suprafata)

in timpul
turnarii
betonului
seful punctului
de lucru, seful
de echipa
permanent
cand se
betoneaza

procedura de
lucru NE
012/1999-

-Verificarea clasei
betonului prin
metode distructive
pe corpuri de proba
din beton
in timpul
betonarii si
dupa 28 de zile
laboratorul de
santier
preleveaza
corpurile,
laborator de
specialitate
autorizat
realizeaza
incercarile
mecanice
minim o
incercare pe
schimb de
betonare
specificatii
caietul de sarcini
NE 012/1999
borderou
prelevare corpuri
proba, buletin
incercari
mecanice


-Verificarea modului
de decofrare
(desfacerea
cofrajului si
indepartare)
in timpul
decofrarii
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
dupa decofrare


-


-

-Verif. suprafetelor
betonului si a udarii
timp de 7 zile
dupa decofrare seful punctului
de lucru
minim o verif.
pe fiecare
suprafata

-

-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

3.
TAIEREA SI
INTRODUCEREA
CABLURILOR IN
GRINZI

-Verificarea lungimii
traseelor cablurilor
si stabilirea lungimii
lor
inainte de a
incepe taierea
cablurilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
canal al unei
grinzi


-


-
-Verificarea
pregatirii capetelor
caburilor si
introducerii pe
canale
in timpul
realizarii
activitatilor
seful de echipa permanent
cand se
introduc
cabluri
instructiune de
lucru4.
POSTCOMPRIMARE
A GRINZILOR

-Verificarea
functionarii in gol a
echipamentelor de
tensionare

dupa montarea
echipamentelor
inginerul
responsabil
minim o
verificare pe
echipament


instructiune de
lucru
-

-Verificarea modului
de realizare a
pierderilor de efort
pe cabluri
inainte de
intocmirea
programului de
tensionare
inginerul
responsabil si
proiectant
minim o
verificare pe
tip de cablu
instructiune de
lucru


-
-Verificarea
intocmirii
programului de
tensionare
dupa intocmire inginerul
responsabil si
proiectant
minim o
verificare pe
tip de cablu
plansa de
tensionare din
proiect
progr. de
tensionare


-Verificarea modului
de montare a
ancorajelor pe
capetele cablurilor si
a rozetelor de
ordonare
inainte de
ridicarea
preselor de
cablu
inginerul
responsabil
minim o
verificare pe
fiecare cablu
instructiune de
lucru


--Verificarea modului
de realizare a
tensionarii cablurilor
(ordonare si blocare
capete cable in
presa, stabilire reper
de masurare,
respectare presiune
pe trepte, actionare
pompa masurare
alungire pe trepte de
presiune)
in timpul
tensionarii

operatorii si
inginerul
responsabil

permanent
cand se
tensioneaza

instructiune de
lucru

caiet de lucru,
fisa de tensionare


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de realizare a
transferului (blocare
ancoraje si relaxare
prese scurtare
sarme)
in timpul
tensionarii
operatorii si
inginerul
responsabil
permanent
cand se
tensioneaza
instructiune de
lucru
caiet de lucru,
fisa de tensionare

-Verificarea modului
de taiere a cablurilor
si indoire dupa
ancoraje
dupa
tensionarea
unui grup de
grinzi
sudorul si
inginerul
responsabil
permanent
cand se taie
cablurile si in
final
instructiune de
lucru-
-Verificare mod de
curatire canale
cabluri cu apa si
suflare cu aer
inainte de
injectare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
canal
instructiune de
lucru


-
-Verificare mod de
preparare lapte de
ciment (fluiditate si
rezistente mecanice
pe corpuri cubice cu
latura 10 cm)

dupa
prepararea unei
sarje
seful punctului
de lucru
preleveaza
probe laborator
de specialitate
incercari
mecanice dupa
28 de zile
dupa fiecare
sarja fluiditate
si minim o
proba pe
schimb de
rezistenta
NE 012/1999 fisa de injectare,
buletin de
incercari
mecanice
-Verificarea modului
de injectare a
cablurilor (colmatare
fante ancoraje,
presiune de injectie
la pompa, fluiditate
de iesire lapte din
canale, presiune la
astuparea orificiilor,
mod de reinjectare)

in timpul
desfasurarii
injectarii
seful punctului
de lucru si
operatorii
permanent
cand se
injecteaza

instructiune de
lucru


fisa de injectare5.
EXECUTIA
CAPETELOR
GRINZILOR

-Verificarea modului
de armaresi cofrare
capete grinzi
dupa
terminarea
injectarilor
seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
cap de grinda
procedura
tehnica
proces verbal
pentru lucrari
ascunse


-Verificarea modului
de betonare si tratare
beton dupa turnare
in timpul
betonarii
seful punctului
de lucru,
respectiv seful
de echipa
minim o
verificare
grinda
procedura
tehnica


-P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE GRINZI MONOLITE
DIN BETON PRECOMPRIMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
EXECUTIA
PISTELOR DE
ASAMBLARE
GRINZI-Verificarea modului
de curatare a
suprafetelor si a
realizarii
suprafatarii/compact
arii
dupa realizarea
actiunii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
suprafata
procedura
tehnica-
-Verificarea modului
de trasare , a pistelor
asamblare (axe
simetrie plasare fata
de pistele alaturate)
dupa realizarea
actiunii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare pista
procedura
tehnica


-
-Verificarea
dimensiunilor
geometrice ale
pistelor a modului
de cofrare si sapare
fundatii la reazemele
de la capete
dupa realizarea
actiunii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare pista
plansa de
executie,
procedura
tehnica-
-Verificarea modului
de betonare
(asternere si batere
in cofraje,
suprafatare si
orizontalitate)

in timpul
actiunii si in
faze finale
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faze finale

plansa de
executie

-
2.
MONTAREA
PLACILOR DE
PRIMIRE, DE
SPRIJIN ANCORAJE,
TECILOR SI
ARMARE GRINZI-Verificarea trasarii
lungimii grinzilor
intre aparatele de
reazeme
dupa trasarea si
materializarea
axelor pe pista
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
grinda
plansa cofrare
grinda

-

-Verificarea asezarii
placilor de primire
grinzi pe axele de pe
pista si a modului de
solidarizare
dupa asezare si
solidarizare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
capat si grinda


-


-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
montarii placutelor
de sprijin ancoraje
pe fundurile
cofrajului (asezare
pe axul de simetrie,
distante intre ele,
mod de fixare in
suruburi)
dupa executia
fundurilor si
fixare placute
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
capat si fund
de grinda
plansa cofrare
grinda-


-Verificarea modului
de fasonare a
armaturii (intindere
armatura din colaci
sortare si alegere pe
tipuri si diametre,
dimensiuni dupa
taiere, mod de
indoire,lungime
ciocuri, dimensiuni
etrieri si agrafe,
asezare in
manunchiuri pentru
montare)
in timpul
fasonarii si in
faze
intermediare
seful de echipa
fierari betonisti
cand se
fasoneaza si sef
punct de lucru
pe faze finale
permanent in
timpul
fasonarii si
minim o
verificare pe
faze
plansa de armare
grinda
NE 012/99
STAS 438/1-89
-
-Verificarea modului
montare a armaturii
verticale,a tecilor de
tabla si a armaturii
orizontale
(perpendicularitatea
barelor, dinstanta
dintre bare, legarea
tecilor in agrafe si a
traseelor, asezarea
distantelor la talpa
pe inima si ciuperca,
legarea armaturii)
in timpul
montajului si in
faze
intermediare
seful de echipa
fierari betonisti
cand se
monteaza si sef
punct lucru pe
faze finale
permanent in
timpul
montajului si
minim o
verificare pe
faze finale
plansa de armare
grinda,
NE 012-99
STAS 438/1-89


-
-Verificarea
dimensiunii
geometrice carcase
armatura, distante
dintre bare si numar
in diferite sectiuni,
montare distantieri,
trasee teci, legare
armatura,
pozitionarea placilor
de metal si
conectarea la tecile
flexibile
in faza finala
dupa montare
armatura
seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare grinda
armata
plansa de armare
grinda
NE 012/99
stas 438/2-89
proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse
3.
COFRAREA
GRINZILOR
MONOLIT-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de pregatire a
modulelor de cofrare
(curatire de rosturi
beton, repararea
colturilor,
suprafetelor,
solidarizarilor,
colmatarea fisurilor
crapaturilor)
-Verificarea modului
de tratare cu
decofrol al
modulelor
in timpul si
dupa pregatirea
modulelor
seful de echipa
dulgheri si
seful de punct
de lucru in final
permanent
cand se
pregateste si
minim o
verificare pe
modul in final
procedura de
lucru


-
-Verificarea modului
de montare a
modulelor pe partile
laterale ale grinzii
(asezare la dunga de
pe pista, solidarizare
intre ele, colmatare
toate imbinarile
dintre module si la
margini la colturi,
acoperirea cu beton
pe toate fetele
grinzii a armaturii)
in timpul si
dupa realizarea
montajului
seful de echipa
dulgheri si
seful punctului
de lucru in final
permanent
cand se
monteaza si
minim o
verificare pe
fiecare parte
de cofraj al
grinzii in final
plansa de
cofrare grinda
NE 012-99


-
-Verificarea modului
de legare cofrajcu
ancore prin interior
si realizarea
sprijinirilor laterale,
verticale pentru
ciuperca
in timpul si
dupa realizarea
legarii,
sprijiniri
seful de echipa
dulgheri si
seful punctului
de lucru in final
permanent
cand se
monteaza si
minim o
verificare pe
fiecare cofraj
finalizat
procedura de
lucru, plan de
cofrare


-
4.
BETONAREA,
DECOFRAREA SI
TRATAREA
BETONULUI
GRINZII MONOLITE
-Verificarea modului
de pregatire a
cofrajului (curatire
si udare din
abundenta)
dupa pregatire
cofraje
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
cofraj

-Verificarea modului
de pregatire a
mijloacelor de
betonare (vibratoare
de cofraj, de
adancime si bene si
betonare)
inaintea
inceperii
betonarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare schimb
de lucru
procedura
tehnica-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea bonului
de transport beton
-Verificarea
consistentei
betonului prin
metoda tasarii
la primirea
bonului pe
santier
seful punctului
de lucru,
respectiv
laborator de
santier
minim o
verificare
pentru fiecare
transport in
parte
comanda de
beton emisa de
santier
caiet evidenta
grafic tasari.
condica betoane


-Verificarea modului
de betonare a
bulbului grinzii
(introducere beton
prin ferestre, vibrare
pe suprafata)
-Verificarea modului
de betonare inima si
ciuperca (asternere
beton vibrare in
cofraj si pe cofraj,
montare conectori in
ciuperca acolo unde
este cazul
in timpul
betonarii
seful de echipa
betonisti si
punct de lucru
verificare
permanenta
cand se
betoneaza
NE 012-1999

-
-Verificarea clasei
betonului prin
metode distructive
pe corpuri de proba
din beton
in timpul
betonarii si
dupa 28 de zile
laboratorul de
santier
preleveaza
corpurile,
laborator de
specialitate
autorizat
realizeaza
incercarile
mecanice
minim o
verificare pe
schimb de
betonare
specificatii din
caietul de sarcini
NE 012/1999
borderou
prelevare corpuri
proba, buletin
incercari
mecanice


-Verificarea modului
de decofrare a
grinzii (desfacerea
ancorelor,
sprijinirilor si
modulelor laterale)
in timpul
cofrarii
seful punctului
de lucru, seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza si
dupa decofrare--
-Verificarea
suprafetelor
betonului (alveole
segregari, stare
colturi si muchii,
acoperire cu beton,
placute de sprijin
ancoraje,trasee
cabluri,
verticalitatea in toate
sectiunile grinzii)

dupa decofrare seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
suprafata de
grinda
specificatii din
caietul de
sarcini, proiect
executie
NE 012/1999

proces verbal
aspect beton dupa
turnare


-Verificarea umezirii
permanente a
betonului timp de 7
zile
in fiecare zi seful punctului
de lucru
minim o
verificare
NE 012/1999

-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

5.
TAIEREA SI
INTRODUCEREA
CABLELOR IN
GRINZI-Verificarea lungimii
traseelor cablurilor
si stabilirea lungimi
lor
inainte de a
incepe taierea
cablurilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare canal
al unei grinzi

-

-
-Verificarea
pregatirii capetelor
cablelor si
introducerii pe
canale
in timpul
realizarii
activitatilor
seful de echipa permanent
cand se
introduc
cabluri
instructiune de
lucru


-
6.

POSTCOMPRIMARE
A GRINZILOR

-Verificarea
functionarii in gol a
echipamentelor de
tensionare
dupa montare
echipamente
inginerul
responsabil si
proiectant
minim o
verificare pe
echipament
instructiune de
lucru-
-Verificarea modului
de realizare a
pierderilor de efort
pe cabluri
inainte de
intocmirea
programului de
tensionare
inginerul
responsabil si
proiectant
minim o
verificare pe
tip de cablu
instructiune de
lucru

-
-Verificarea
intocmirii
programului de
tensionare
dupa intocmire inginerul
responsabil si
proiectant
minim o
verificare pe
tip de cablu
plansa de
tensionare din
proiect
progr. tensionare


-Verificarea modului
de montare a
ancorajelor pe
capetele cablurilor si
a rozetelor de
ordonare
inainte de
ridicarea
preselor pe
cablu
inginerul
responsabil
minim o
verificare pe
fiecare cablu
instructiune de
lucru-

-Verificarea modului
de realizare a
tensionarii
cablurilor:ordonare
si blocare capete
cable in presa,
stabilire reper de
masurare, respectare
presiune pe trepte,
actionare pompa,
masurarea alungirii
pe trepte de presiune
in timpul
tensionarii
operatorii si
inginerul
responsabil
permanent
cand se
tensioneaza
instructiune de
lucru


caiet de lucru,
fisa de tensionare

-Verificarea modului
de realizare a
transferului (blocare
ancoraje si relaxare
prese
in timpul
tensionarii

operatorii si
inginerul
responsabil

permanent
cand se
tensioneaza

instructiune de
lucru

caiet de lucru,
fisa de tensionare


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de taiere a cablurilor
si indoire dupa
ancoraje
dupa
tensionarea
unui grup de
grinzi
sudorul si
inginerul
responsabil
permanent
cand se taie
cabluri si in
final
instructiune de
lucru


-
-Verificarea mod de
curatire canale,
cabluri cu apa si
suflare cu aer
inainte de
injectare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
canal
instructiune de
lucru


-
-Verificare mod de
preparare lapte de
ciment (fluiditate si
rezistente mecanice
pe corpuri cubice cu
latura 10 cm)
dupa
prepararea unei
sarje
seful punctului
de lucru
preleveaza
probe laborator
de specialitate,
incercari
mecanice dupa
28 de zile
dupa fiecare
sarja fluiditate
si minim o
proba pe
schimb de
rezistenta
NE 012/99 fisa de injectare,
buletin de
incercari
mecanice


-Verificarea modului
de injectare a
cablurilor (colmatare
fante ancoraje,
presiune de injectie
la pompa, fluiditate
la iesire lapte din
canale, iesire aer de
pe canale presiune la
astuparea orificiilor
mod de reinjectare)

in timpul
desfasurarii
injectarii
seful punctului
de lucru si
operatori
permanent
cand se
injecteaza
instructiune de
lucru
fisa de injectare
7.
EXECUTIA
CAPETELOR
GRINZILOR

-Verificarea modului
de armare si cofrare
capete grinzi
dupa
terminarea
injectarilor
seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
cap de grinda
procedura
tehnica
proces verbal
pentru lucrari
ascunse

-Verificarea modului
de betonare si tratare
beton dupa turnare
in timpul
betonarii
sef echipa si
punct de lucru
minim o
verificare pe
grinda
procedura
tehnica

-


P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE MONTAJ GRINZI LA
PODURILE DIN BETON ARMAT CU GRINZI SIMPLU
REZEMATE


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
INTOCMIREA
DOCUMENTATIEI
DE MONTAJ
(PROGRAMUL DE
MONTAJ)-Verificarea
programului privind
alcatuirea, motivatia
alegerii utilajelor de
montaj, concordanta
lui cu situatiile din
teren in special ale
graficelor de montaj,
acceptarea lui de
beneficiar si
proiectant
inainte
inceperii
lucrarilor de
montaj
seful de santier
impreuna cu
beneficiarul/pr
oiectantul
minim o
verificare
procedura
tehnica


-
2.
EXECUTIA
PLATFORMELOR DE
MONTAJ-Verificarea
dimensiunilor
geometrice,
uniformitatea si
compactarea
suprafetelor,
orizontalitatea lor.

dupa executie
si inaintea
inceperii
montajului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
platforma
procedura
tehnica-
3.
LANSAREA,
RIPAREA SI
RIDICAREA
GRINZILOR PE POD

-Verificarea caii de
lansare a grinzilor
(ecartament si
prindere de sine,
stabilitate,
amplasare in zona de
montaj)
dupa executie
si inaintea
montajului
conducatorul
montajului
minim o
verificare pe
fiecare cale
procedura
tehnica

-
-Verificarea
stabilitatii platformei
dupa calarea
macaralelor
(stabilitatea calelor
si macaralelor)
dupa fiecare
calare a
materialelor
conducatorul
montajului
minim o
verificare
dupa fiecare
calare


-


-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de legare a grinzilor
in carligele
macaralelor cu
ajutorul sufelor
dupa realizarea
fiecarei legari
legatorii de
sarcina
autorizati si
conducator
montaj
minim o
verificare la
fiecare capat
de grinda
instructiune de
lucru


-
-Verificarea modului
de asezare a grinzii
pe carucioare
(stabilitate mod de
ancorare)
dupa asezarea
grinzilor
conducatorul
montajului
minim o
verificare pe
fiecare grinda
instructiune de
lucru


-
-Verificarea modului
de realizarea legarii
buldozerului de
sistemul grinda
carucioare si a
modului de tragere
grinda pe cale
dupa legare si
in timpul
tragerii
conducatorul
montajului
minim o
verificare
pentru fiecare
sistem grinda
carucioare
instructiune de
lucru


-
-Verificarea
suprafetei terenului
in zona de asezare a
grinzii dupa lansare

inaintea
descarcarii
grinzii de pe
carucioare
conducatorul
montajului
minim o
verificare


-


-
-Verificarea modului
de amplasare a
macaralelor in zona
elevatiilor si a
modului de calare
(se determina
unghiurile cele mai
defavorabile ale
bratelor fara
sarcina in carlig )
dupa
amplasarea si
calarea
materialelor si
dupa ridicarea
sarcinii de la
sol circa 0.5 m
macaragii si
conducatorul
montajului
minim o
verificare
schema de
montaj


-
-Verificarea
intensitaii si a
directiei vantului
inaintea
fiecarui montaj
persoana
specializata
dotata cu
aparatura
specializata


-


-


-
-Verif.modului de
ridicare a grinzii pe
elevatii si a asezarii
pe marginea
acestora (se verif.
:orizontalitatea si
vert. grinzii, vert.
cablurilor,
corectitudinea si
concordanta
manevrelor de
ridicare/rotire/apleca
re brate macarale,
stapanirea grinzii cu
ajutorul franghiilor
in timpul
montajului
conducatorul
montajului
impreuna cu
macaragii
verificare
permanenta
cand se
monteaza
grinzi pe pod
procedura de
montaj, schema
montaj-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
realizarii manevrelor
macaralelor in
scopul riparii
grinzilor pe
aparatele de reazeme
in timpul
realizarii
lucrarilor
conducatorul
montajului
impreuna cu
macaragii
verificare
permanenta
cand se
ripeaza grinzi
procedura de
montaj


-
-Verificarea modului
de axare a grinzii cu
placutele de primire
pe placile de sprijin
ale aparatelor de
reazeme
-Verificarea
verticalitatii si a
distantelor dintre
grinzi
in timpul
desfasurarii
activitatii si
dupa asezarea
pe aparatele de
reazeme
conducatorul
montajului
verificare
permanenta la
capetele
fiecarei grinzi
si dupa
asezarea , pe
fiecare grinda
procedura
tehnica, planse
cu sectiuni
transversale pod

-
-Verificarea modului
de sprijin si
asigurarea grinzilor
e pod prin
sprituire/legare intre
ele
dupa asigurarea
grinzilor pe
pod
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
deschidere
procedura de
lucru


-
P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE ANTRETOAZE PLACI
POD SI CONSOLE TROTUAR LA PODURILE DIN BETON
ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
ARMAREA SI
COFRAREA
ANTRETOAZELOR

-Verificarea gaurilor
necesare introducerii
fascicolelor in grinzi
(axare pe aceeasi
directie,
perpendicularitate
pe planuri grinzi)
inaintea
inceperii
lucrarilor de
armare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare grinda
plansa de
cofrare armare
antretoaze-
-Verificarea modului
de montare a
fundurilor cofrajelor
dupa realizarea
montajului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
antretoaza
plansa de
cofrare armare
antretoaze

-
-Verificarea modului
de fasonare a
armaturii(sortare
otel dupa calitati si
diametre, mod de
intindere pentru
otelul aflat in colaci,
dimensiuni bare si
ciocuri dupa taiere,
asezare in
manunchiuri pe
tipuri si diametre

in timpul
fasonarii
armaturilor si
in faze finale
seful de echipa
fierari betonisti
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
fasoneaza si
minim o
verificare pe
faze finale
plansa de
cofrare armare si
NE 012/99
STAS 308/1,2-
89

-
-Verificarea modului
de montare armatura
(pozitionare pe
laturi, distante intre
bare, numar de bare
in sectiuni, legare
armatura acoperire
la partea inferioara
fund cofraj)si a
pozarii legarii tecilor
flexibile pentru
montare fascicole
SBPI
in timpul
montajului si in
faza finala,
dupa montaj
seful de echipa
fierari betonisti
respectiv seful
punct de lucru
si
reprezentantul
clientului in
faze finale de
montaj
permanent
cand se
monteaza si
minim o
verificare in
faze finale pe
fiecare carcasa
de la fiecare
antretoaza
plansa de
cofrare armare
proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse
(armare
antretoaze)

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de sortare si alegere
elemente de cofrare
cat si a formei si
dimensiunilor
geometrice dupa
executia partilor
laterale ale
cofrajelor
inainte si dupa
executia
partilor laterale
ale cofrajelor
seful de echipa
dulgheri
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare
bucata cu
bucata pe
fiecare
element si
parte laterala
de cofraj
plansa de
cofrare si armare
antretoaze


-
-Verificarea modului
de montare si legare
cofraje (imbinari si
colmatarila colturi si
si la contactul cu
suprafetele grinzilor,
acoperire cu beton
pe toate suprafetele ,
dimensiuni
geometrice) mod de
prindere de cofrajul
de la placile podului
dupa realizarea
cofrarii
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare cofraj
de antretoaza
in parte
plansa de
cofrare si armare
antretoaze
proces verbal
pentru lucrari de
cofarare

2.
COFRAREA
PLACILOR SI
CONSOLELOR
TROTUARELOR-Verificarea modului
de sortare si alegere
elemente de cofrare
(panouri, lemn sau
elemente metalice)
inaintea
inceperii
activitatii de
cofrare
seful de echipa
dulgheri
verificare
bucata cu
bucata
dispozitii
-
-Verificarea
elementelor
sistemului de
sustinere cofraj placi
si console trotuare
(buloane elemente
metalice transversale
si longitudinale)
dupa sosirea lor
pe lucrare
seful punctului
de lucru
verificare
bucata cu
bucata
schite si desene
de executie

-Verificarea
montarii sistemului
de sustinere cofraje
(pozare si legare
elemente de
sustinere
transversale si
longitudinale)
in timpul
montajului si in
faza finala
seful de echipa
montatori
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
monteaza si
minim o
verificare
pefiecare
deschidere si
element
schite si desee
de montaj-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
montarii elementelor
de cofrare placi si
console trotuare
(latimea consolelor
imbinare, colmatare
rosturi intre
elemente si cu fetele
grinzilor)
-Verificarea ungerii
cu decofrol ale
suprafetelor
cofrajelor
in timpul
montajului si in
faze finale de
executie
sef echipa
dulgheri si
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului, in
faze finale
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
fiecare placa
sau consola,in
faza finala
plansa de
cofrare armare
proces verbal
cofrare placi si
console trotuare


3.
ARMAREA
PLACILOR SI
CONSOLELOR
TROTUARELOR


-Verificarea modului
de fasonare a
armaturii (sortare
otel dupa calitati si
diametre, mod de
intindere pentru
otelul aflat in colaci
dimensiuni bare si
ciocuri dupa taiere,
asezare in
manunchiuri pe
categorii de
armaturi)
in timpul
fasonarii
armaturilor si
in faze finale
seful de echipa
fierari betonisti
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
fasoneaza si
minim o
verificare pe
faze finale
plansa de
cofrare armare si
NE 012-99
STAS 308/1,2-
89


-
-Verificarea modului
de intindere a
armaturii
(mustatilor) de pe
fetele laterale ale
ciupercilor grinzilor

dupa intinderea
armaturii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare fata
laterala a
ciupercilor
grinzilor--
-Verificarea modului
de montare a
armaturii in placi si
in console trotuare
(asezare si legare
bare transversale de
mustati, montare
bare longiudinale pe
randuri, distante
dintre bare, montare
distantieri, calareti
daca este cazul,
modul de legare a
armaturilor in camp
si pe margini)
in timpul
montajului si in
faze finale
seful de echipa
fierari betonisti
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
monteaza si
minim o
verificare pe
element in
faze finale
plansa de
cofrare armare-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE
CAND SE
REALIZEAZA
CINE
REALIZEAZA
FRECVENTA SISTEM
REFERENTIAL
INREGISTRARE

-Verificarea
carcaselor de
armatura (timpul
otelului beton si a
diametrelor, distante
dintre armaturi,
numar de bare pe
ml, mod de legare a
armaturii, acoperire
cu beton la nivelul
superior cofrajului)
dupa ce se
considera
terminata
activitatea de
armare
seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare placa
si consola in
parte
plansa de
cofrare armare si
NE 012/99
STAS 308/1,2-
89
proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse


4.
BETONAREA
ANTRETOAZELOR,
PLACILOR SI
CONSOLELOR
TROTUARELOR


-Verificarea modului
de pregatire a
cofrajului (curatire
si udare din
abundenta)
dupa pregatire
cofraje
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
cofraj


-


-
-Verificarea modului
de pregatire al
mijloacelor de
betonare (vibratoare
si bene de betonare,
etc)
inaintea
inceperii
betonarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare schimb
de lucru
procedura
tehnica


-Verificarea bonului
de transport beton
-Verificarea
consistentei
betonului prin
metoda tasarii
la primirea
betonului pe
santier
seful punctului
de lucru
respectiv
laboratorul de
santier
minim o
verificare pe
fiecare
transport in
parte
comanda de
beton emisa de
santier
caiet evidenta,
grafic tasari,
condica betoane
-Verificarea modului
de betonare al
antrtoazelor
(asternere beton in
cofraje, vibrare in
adancime)
-Verificarea modului
de betonare a
placilor si a
consolelor (asternere
beton vibrare,
realizare grosimi,
finisare)
in timpul
betonarii
seful de echipa
betonisti si
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta
cand se
betoneaza
NE 012-1999

-
-Verificarea clasei
betonului prin
metode distructive
pe corpuri de proba
din beton prelevate
din betonul introdus
in elem. podului
in timpul
betonarii si
dupa 28 de zile
lab. de santier
preleveaza
corpurile, lab.
de specialitate
autorizat realiz.
incercarile
mecanice
minim o
incercare pe
minim o serie
de probe
prelevate pe
schimb de
betonare
specificatii din
caietul de sarcini
NE 012/1999


borderou
prelevare corpuri
proba, buletin
incercari
mecaniceACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de decofrare a
antretoazelor si a
placilor/consolelor
trotuarelor
in timpul si
dupa decofrare
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza si
dupa decofrare
pe fiecare
element in
parte
-
-
-Verificarea modului
de tratare a
suprafetelor
betonului pana la
intarire si a modului
de umezire a
suprafetelor timp de
minim 7 zile
imediat dupa
betonare si
zilnic timp de
minim 7 zile
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
element dupa
betonare si in
fiecare zi
NE 012/1999


-
-Verificarea
suprafetelor
betonului (alveole,
segregari, starea
muchiilor, acoperire
cu beton)in special
pe marginile si fetele
posterioare ale
consolelor
trotuarelor
dupa decofare seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare
pentru fiecare
suprafata si
grinda
specificatii din
caietul de
sarcini, proiect
executie
NE 012/1999
proces verbal
aspect beton dupa
turnare


5.
EXECUTIA
BETONULUI DE
EGALIZARE SI
PANTA
-Verificarea trasarii
si asezarii reperilor
de nivel in ax si
margini
in timpul
trasarii si in
faza finala
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
traseaza si
minim o
verificare in
final
plansa cu cote in
ax pod


-
-Verificarea calitatii
betonului (bon
transport,
consistenta)
dupa sosirea pe
lucrare
seful punctului
de lucru si
laboratorul de
santier
minim o
verificare pe
fiecare
transport

comanda de
beton


condica betoane,
grafic tasari
-Verificarea modului
de asternere si
finisare beton
in timpul
lucrului si in
faza finala
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
final--
-Verif.modului de
tratare a suprafetei
betonului dupa
turnare
dupa turnare
beton timp de
minim 7 zile
seful de
punctului de
lucru
verificare in
fiecare zi timp
de 7 zile


-


-

P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE HIDROIZOLATIE LA
PODURILE DIN BETON ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
LUCRARI
PREGATITOARE

-Verificarea
materialelor folosite
la executie (aspect,
dimensiuni, stare de
impregnare,
elesticitate si
rezistente la
temperaturi scazute
a foliilor, existenta
certificate de calitate
sau declaratii de
conformitate)
inaintea
inceperii
lucrarilor la
receptie
seful punctului
de lucru si
laborator de
specialitate
minim o
verificare pe
fiecare
element in
parte
instructiune de
utilizare carti
tehnice,
dispozitii de
aprovizionare

procese verbale
de receptie si
constatare

-Verificarea
suprafetelor suport
hidroizolatie (pante
transversale,
suprafatare, stare de
curatenie)
inaintea
inceperii
efective a
activitatii
seful punctului
de lucru si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare
pentru fiecare
deschidere a
podului
planse cu cote si
pante pe pod
proces verbal
pentru lucrari
ascunse


-Verificarea
temperaturii
bitumului fierbinte
in cazul cand se
foloseste acest
material, sau a
proportiilor de
amestec pentru
prepararea alor
aditivi

dupa topirea
fiecarei sarje
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
sarja
prescriptii
furnizate de
producatori


caiet de
temperaturi


2.
ASTERNEREA
STRATURILOR DE
HIDROIZOLATIEACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
asternerii stratului
de aditivi pe
suprafata suport si
pe portiunile de
suprapunere a
foliilor, verificarea
modului de asezare a
foliilor si a
portiunilor de
suprapuneri
-Verificarea
acoperirii la
marginea rosturilor,
a modului de
practicare si
etanseizare a
gaurilor in dreptul
gurilor de scurgere,
si a inaltimilor de
hidroizolatie pe
suprafetele verticale
in timpul
desfasurarii
lucrarilor de
asternere a
straturilor de
hidroizolatie
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza
procedura de
lucru,
instructiuni de
lucru, prescriptii
furnizate de
producatori


-
-Verificarea
executiei
hidroizolatiei
(modul de
suprapunere a
foliilor, modul de
lipire, ridicarea
hidroizolatiei pe
portiunile verticale
prelungirea peste
rosturi, modul de
etanseizare in jurul
gurilor de scurgere)
dupa
terminarea
lucrarilor de
hidroizolatie
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
deschidere a
podului
procedura de
lucru,
instructiuni de
lcuru, prescriptii
furnizate de
producatori
proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse

3.
REALIZAREA
PROTECTIEI
HIDROIZOLATIEI-Verificarea modului
de realizare a
stratului de protectie
din mortar (grosime,
uniformitate,
umezire dupa
intarire 7 zile)
in timpul
executiei si
dupa executie
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta in
timpul
executiei si
dupa intarire
procedura de
lucru

-P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE TROTUARE LA
PODURILE DIN BETON ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
MONTAREA
BORDURILOR-Verificarea modului
de trasare si
materializare a
axului podului
in timpul
trasarii si
materializarii
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta in
timpul trasarii
planse din
proiectul de
executie


-
-Verificarea modului
de masurare ,
stabilire si
materializare a
punctelor care
marcheaza marginile
bordurilor
in timpul
trasarii si
materializarii
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta in
timpul trasarii
planse din
proiectul de
executie-
-Verificarea modului
de asezare a sforii de
aliniere borduri , in
special pe sectoarele
curbilinii
dupa asezare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector


-


-
-Verificarea modului
de asezare borduri la
sfoara de aliniere
(aliniere fete,
marimea rosturilor
dintre borduri,
fixarea pe stratul de
mortar)
in timpul
desfasurarii
lucrarilor
seful de echipa
si seful
punctului de
lcuru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare pe
fiecare sector
dupa montaj
procedura de
lucru

-
-Verificarea modului
de curatare si
colmatare rosturi
intre borduri
in timpul
desfasurarii
lucrarilor
seful punctului
de lucru si seful
de echipa
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
final
procedura de
lucru


-
2.
EXECUTIA
CORPURILOR
TROTUARELOR
MONOLITE SI DIN
CHESOANE-Verificarea modului
de executie a fasiilor
de sprijin a dalelor
trotuarelor (trasare,
cofrare, betonare,
nivle, pante
longitudinale si intre
fasii)
in timpul
executiei si in
faze finale
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faze finale
procedura de
lucru
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea modului
de montare a
tuburilor pentru
utilitati conexe
in timpul
executiei si in
faze finale
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faze finale
procedura de
lucru
-
-Verificarea modului
de montare de
asezare a dalelor
(coliniaritate,
rosturi)
in timpul
executiei si in
faze finale
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faze finale
procedura de
lucru-
-Verificarea modului
de asternere a
imbracamintii pe
trotuare
(temperatura
maxima la primire,
imprastiere,
uniformizare,
compactare la
nivelul bordurilor
(daca este cazul ))
in timpul
executiei si in
faze finale
seful de echipa
asfalatatori
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faze finale
procedura de
lucru

-
-Verificarea modului
de pozare a
utilitatilor conexe
(coducte cu gaze sau
lichide) pe suprafata
suport
inaintea
montarii
chesoanelor de
trotuare
seful punctului
de lucru
impreuna cu
reprezentanti ai
unor societati
specializate
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faze finale
procedura de
lucru


proces verbal de
montaj
-Verificarea asezarii
pe pozitie a
chesoanelor de
referinta
dupa asezarea
chesoanelor de
referinta
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
procedura de
lucru


-
-Verificarea asezarii
chesoanelor dupa
sfoara de aliniere
(verificare rosturi
intre ele, realizarea
prinderii prin
ancore) si a modului
de monolitizare a
rosturilor
transversale si
longitudinale
in timpul
desfasuraii
lucrarilor si in
faza finala
seful de echipa
montatori si
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faza finala pe
paret de pod
procedura de
lucru-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea armarii
si cofrarii aticului
(mod de armare,
acoperire cu beton,
cofrare si legare
cofraj, montare
dispozitive din lemn,
pentru locasuri de
monolitizare stalpi
parapet)
in timpul
desfasurarii
lucrarilor si in
faza finala
seful de echipa
montatori si
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faza finala
plansa de
aramare,
procedura de
lucru

-Verificarea
betonarii aticului
(calitate beton la
primire, asternere in
cofraj, clasa beton
prin prelevari probe,
vibrare beton,
decpofrare dupa
intarire, umeziire
timp de 7 zile dupa
intarire)
in timpul
betonarii si
dupa intarire,
decofrare
seful de echipa
betonisti, sedul
punctului de
lucru si
laborator
verificare
permanenta in
timpul
betonarii,
realizata de
sefi laborator
care
preleveaza si
verifica probe
pentru calasa
beton
comanda beton,
reteta fabricatie
beton
condica betoane,
buletine de
incercari
mecanice3.
EXECUTIA
PARAPETULUI DE
PROTECTIE
METALIC


-Verificarea modului
de curatire a
locasurilor de
monolitizare stalpi
parapet
inaintea
inceperii
montajului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare locas


-


-
-Verificarea modului
de pozitionare a
panourilor de
referinta
dupa montarea
tuturor
panourilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare panou


-


-
-Verificarea modului
de asezare a
panourilor dupa
sfoara de aliniere,
sprijinire in locasuri
si sprituire in pozitia
verticala
in timpul
montajului siin
faze finale de
montaj
seful de echipa minim o
verificare pe
fiecare
transport

comanda de
beton


condica betoane,
grafic tasari
-Verificarea modului
de monolitizare a
stalpilor parapetului
in atic
dupa o
verificare a
alinierii
parapetului pe
intregul pod
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare trotuar
si fiecare stalp
de parapet in
parte
procedura de
lucru


-


P.C.C.V.I. PE PROCESUL DE EXECUTIE IMBRACAMINTI
BITUMINOASE EXECUTATE LA CALD PE PODURI DIN
BETON ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
PREGATIREA
SUPRAFETEI
STRATULUI SUPORT
-Verificarea modului
de curatare si
amorsare a stratului
suport
dupa curatare si
amorsare
seful punctului
de lucru
minim
verificare pe
sectoare de
lucru
procedua de
lucru


-
2.
ASTERNEREA
STRATURILOR DIN
MIXTURI
BITUMINOASE
CALDEa. Trasarea axului si
marginilor
imbracamintii


-Verificarea modului
de marcare prin
semne a axului si
marginilor
(pozitionare pe ax
distante intre
semnele de la
marginea benzii)
dupa
terminarea
lucrarilor de
trasare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare in
pichetii
principali, pe
sectoare de
lucru
profile
transversale din
proiectele de
executie
-
b. Marcarea cotelor
de referinta-Verificarea modului
de marcare si a
cotelor de referinta
din pichetii
principali
dupa
terminarea
lucrarilor de
marcare,
respectiv de
montare sarma
palpator (dupa
caz)
seful punctului
de lucru
verificarea in
pichetii
principali
profile
transversale
proiect executie
si de lucru, dupa
nivelment

c. Asezarea
vibrofinisorului in
pozitia de lucru-Verificarea asezarii
distantierilor sub
grinda utilajului si
panta transversala a
acesteia
inainte de a se
pune in miscare
utilajul
seful punctului
de lucru si seful
de echipa
minim o
verificare in
fiecare situatie
specifica
procedura de
lucru


-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

d. Transportul
mixturii
bituminoase calde

-Verificarea benelor
autobasculante
(curatenie, prelate)
la sosirea si
descarcarii
mixturii calde
seful punct de
lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
basculanta
instructiune de
lucru


-
e. Asternerea
mixturii
bituminoase calde,
in straturi, pe pod


-Verificarea
temperaturii mixturii
calde
la sosirea
mijlocului de
transport
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare mijloc
de transport
caiet de sarcini
STAS 174/2-
1997


caiet cu
temperaturi, fisa
tehnologica de
lucru


-Verificarea modului
de directionare a
utilajului de
asternere pe semnele
de suprafata suport
si a modului de
realizare a
previbrarii prin
grinda utilajului
in timpul
desfasurarii
procesului de
asternere
efectiva
seful punctului
de lucru, seful
de echipa si
mecanicul
utilajului
permanent
cand utilajul
functioneaza
in timpul
asternere
instructiune de
lucru

-
-Verificarea
planeitatii,omogenit
atii, pantelor
transversale si
grosimii stratului de
mixtura
necompactat,
rezultat in urma
utilajului de
asternere
in timpul
desfasurarii
procesului de
asternere
efectiva
seful de echipa,
seful punt de
lucru,
mecanicul
utilajului
verificare
pemanent
cand se
lucreaza:pante
in pichetii
principali,
grosime
minima la 6
ml strat
asternut
caietul de
sarcini, profile
transversale

fisa tehnologica
pe flux de
executie
-Verificarea
temperaturii mixturii
in zona snecului
vibrofinisorului
in perioada de
stationare a
utilajului si
asternerea
mixturii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
dupa fiecare 5
minute
instrutiune de
lucru


caietul de
temperaturi


-Verificarea modului
de executie a
rosturilor
longitudinale (taiere,
amorsare)
inaintea
asternerii
mixturii pe
stratul alaturat
seful punctului
de lucru

minim o
verificare pe
sectoare de
lucru aflate in
fata utilajului
procedura de
lucru
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea calitatii
mixturii
calde:compozitie,
stabilitate fluaj,
permeabilitate,
greutate specifica,
rezistente mecanice,
absortie pe corpuri
de proba realizate in
laborator
in timpul
asternerii prin
extragere de
corpuri proba
mixtura calda
laboartorul de
santier extrage
probele,
laborator de
grad superior
autorizat
realizeaza
incercarile
fizico-
mecanice
minim o
verificare pe o
proba la 200
mc. mixtura
asternuta
caiet de sarcini
STAS 174/2-
1997proces verbal de
prelevare buletin
de analiza
3.
COMPACTAREA
STRATURILOR DIN
MIXTURI
BITUMINOASE
CALDE PE POD-Verificarea
temperaturii mixturii
calde in strat
asternut
inainte si dupa
compactare
seful punct de
lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
pe care se
lucreaza
caiet sarcini
STAS 174/2-
1997
caiet de
temperaturi, fisa
de control pe flux
tehnica

-Verificarea
tehnologiei de
compactare (numar
de treceri,
suprapunere,
compactare pe
rosturi, ordinea
trecerilor etc.)
in timpul
desfasurarii
procesului de
compactare
seful punctului
de lucru, seful
de echipa,
mecanicul
utilajului
compactor
permanent
cand se
compacteaza
instructiuni de
lucru


fisa de control pe
flux tehnologic


-Verificarea
denivelarilor pe
suprafata, pante
transversale, cote in
ax., grosime strat
la receptie in
vederea
introducerii in
exploatare
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
200 mp.
suprafata,
respectiv in
fiecare pichet
important
proiect executie,
caiet de sarcini


proces verbal de
receptie
preliminara


-Verificarea
caracteristicilor
fizico-mecanice a
imbracamintii
asfaltice:grosime,
aderenta,
compozitie, greutate
specifica, absorbtie,
stabilitate, fluaj,
rezistente mecanice,
umflare libera, prin
extragere de carote
dupa 28 de zile
de la darea in
exploatare
laborator de
specialitate
autorizat
minim o
verificare pe o
carota extrasa
la 400 mp.
Strat de
imbracaminte
executata

caiet de sarcini
STAS 174/2-
1997

buletin de analiza


P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE ACOPERIRE
ROSTURI CU MEMBRANA ELASTICA LA PODURILE DIN
BETON ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
TRASAREA
ROSTULUI SI
TAIEREA
IMBRACAMINTII

-Verificarea modului
de stabilire si
trasare a centrului
rostului si a
marginilor pe care se
va taia
imbracamintea
dupa trasare si
materializare
prin dungi
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare rost al
podului
plansa de
montare
acoperire-


-Verificarea modului
de taiere a
imbracamintii pe
pod in scopul
protejarii
hidroizpolatiei (daca
este cazul )
inainte de
taiere si dupa
taiere
seful punctului
de lucruverifica
reglajul panzei,
seful de echipa
verifica in
timpul taierii
minim o
verificare a
reglajului
permanent
cand se taie--
-Verificarea grosimii
imbracamintii
compararea c
grosimea acoperiri si
a modului de
corectare cu moratr
a suprafetei (daca
este cazul )
dupa realizarea
activitatii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare rand si
rost
plansa de montaj
rost
-
2.
PERFORAREA
BETONULUI
PENTRU
SOLIDARIZAREA
PLACILOR
METALICE
INFERIOARE


-Verificarea modului
de pozitionare
provizorie a placilor
inf. si a marcarii
gaurilor
in timpul
realizarii
lucrarilor si in
faze finale
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
verificare
permanenta in
lucru si minim
o verificare in
faze finale pe
fiecare parte si
rosturi in parte
plansa de
montare rost

-
-Verificarea
dimensiunilor
gaurilor
dupa perforare seful punctului
de lucru
verificare prin
sondaj
plansa de montaj-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

3.
MONTAREA
PLACILOR
INFERIOARE
METALICE-Verificarea modului
de asezare a
membranei de
etanseizare
dupa asezare
membrana
seful punctului
de lcuru
minim o
verificare pe
fiecare parte si
rost pod
plansa de montaj
-


-Verificarea
montarii placilor
inferioare (asezare
pe pozitie si pe
gauri, strangere si
etanseizare)
in timpul
montajului si in
faza finala
seful de echipa
si punct de
lcuru
verificare
permanenta
cand se
monteaza si in
final pe
fiecare parte si
rost pod
plansa de montaj


-
4.
ASEZARE
MEMBRANA
ELASTICA SI PLACI
METALICE
SUPERIOARE


-Verificarea asezarii
si centrarii
membranei elastice
pe rost
dupa asezare si
centrare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare rost
plansa de montaj
-
-Verificarea modului
de montare a
placilor superioarte
metalice (asezare,
strangere suruburi,
etanseitate)
in timpul
montajului si in
faze finale
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
verificare
permanenta la
montaj si
minim o
verificare in
final pe
fiecare rost de
pod
plansa de montaj

-
P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE LUCRARI CONEXE
(PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTUL SI
SFERTURI DE CON )LA PODURILE DIN BETON ARMAT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
EXECUTIA
PLACILOR DE
RACORDARE CU
TERASAMENTUL

a. Executia grinzii de
sprijin


-Verificarea modului
de trasare si
materializare a
grinzii de rezemare
(amplasare, distanta
intre sarme
perpendicularitate)
dupa trasare si
materializare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare grinda
plansa de
executie-
-Verificarea cotei
locasurilor grinzii si
a modului de asezare
a foliei
impermeabile
dupa realizarea
sapaturii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare grinda
plansa de
executie
-
-Verificarea
cofrajului si a
armarii (daca este
cazul ):dimensiuni
geometrice,
acoperire cu beton,
mod de colmatare
dupa realizarea
cofrarii
seful punctului
de lucru,
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare cofraj
plansa de
executie


proces verbal
pentru lucrari
ascunse


-Verificarea modului
de betonare si a
tratarii betonului
dupa turnare
(asternere beton,
vibrare, finisare la
cota superioara,
umezire timp de 7
zile)
in timpul
betonarii si in
faza finala
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru in faze
finale
verificare
permanenta
cand se
betoneaza si
minim o
verificare in
faze finale, pe
grinda
plansa de
executie

condica betoane
-Verificarea clasei
betonului prin
prelevare de corpuri
de proba la betonare
in timpul
betonarii
laboratorul de
santier si
laboratorul
specializat in
incercari
mecanice
minim o proba
pe grinda
NE 012/1999


borderou
prelevare probe ,
buletin de
incercari
mecanice

b. Montarea placilor
de racordare cu
terasamenteleACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-Verificarea
rezistentei betonului
prin studierea
buletinelor de
incercari mecanice
inaintea
monatrii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
grinda


--


-Verificarea modului
de montare a
placilor (prindere in
carlige, manipulari,
asezare la pozitie
finala)
in timpul
montajului si in
faza finala
seful de punct
de lucru,
impreuna cu
mecanicii de pe
macara, in faza
finala cu
reprezentantul
clientului
verificare
permanenta
cand se
monteaza si
minim o
verificare in
faza finala pe
fiecare capat
de pod
plansa de
executie
procedura de
lucru
condica de
montaj, proces
verbal de lucrari
ascunse2.
EXECUTIA
SFERTURILOR DE
CON


a. Executia fundatiei
de sprijin pereu
dale


-Verificarea modului
de trasare si
materializare a
marginilor fundatiei,
(in special a
portiunilor curbilinii
)
dupa trasare
materializare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
fundatie
plansa de
executie
-
-Verificarea
dimensiunilor
geometrice a
santurilor si a
protectiei fundului
cu folie
dupa saparea
fundatiilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
fundatie

plansa de
executie-
-Verificarea cofrarii
fundatiei
(dimensiuni
geometrice,
colmatare cofraj,
legare)
dupa cofrarea
fundatiilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
fundatie
plansa de
executie

-
-Verificarea modului
de betonare si a
tratarii betonului
dupa turnare
(asternere beton,
vibrare, finisare la
cota superioara,
umezire timp de 7
zile)
in timpul
betonarii si in
faza finalaseful de echipa
si seful
punctului de
lucru in faze
finale


verificare
permanenta
cand se
betoneaza si
minim o
verifcare in
faze finale, pe
fundatie
plansa de
executiecondica de
betoane


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

b. Completarea si
finisarea taluzelor

-Verificarea modului
de stabilire a
varfului sfertului de
con si a legarii
sarmei de verificare
dupa stabilire si
legare sarma
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare varf de
con
plansa de
executie


-
-Verificarea cu
ajutorul sarmei a
suprafetei taluzelor
in scopul corectiilor
si a modului de
corectare cu aport de
pamant in zonele
deficitare
in timpul
desfasurarii
lucrarilor de
trasare si
terasamente
seful de echipa
in timpul
lucrului si seful
punct de lucru
in faze finale
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare pe
fiecare sfert de
con in final
proiect de
executie,
procedura de
lucru
-
-Verificarea modului
de compactare
taluze prin batere
dupa realizarea
lucrarilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
suprafata sfert
de con


-


-
-Verificarea modului
de realizare a
pereerii sferturilor
de con cu dale din
beton (asezare
randuri de dale,
pante cu ajutoerul
sarmei, marime
rosturi, strat de nisip
sub dale
-Verificarea modului
de rostuire (curatire
rosturi, umplere cu
mortar)
in timpul
realizarii
lucrarilor si in
faza finala
seful de echipa
in timpul
lucrului si seful
punctului de
lucru in faze
finale
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si
minim o
verificare pe
fiecare sfert de
con in faza
finala
plansa de
executie
procedura
tehnica

-