Sunteți pe pagina 1din 400

LICIA TROISI

LICIA TROISI
RZBOAIE LUMII PMNTENE
VOL 1
SECTA ASASINILOR
Traducere din limba italian
GEANINA TIVD
Editura RAO, 2012
2
SECTA ASASINILOR
CUPRINS
LICIA TROII
R!"OAIE L#$II %$&NTENE
V'l 1
ECTA AAINILOR
%ROLOG
%ARTEA (NT&I
1
)OA*A
2
VIA*A DE TOATE !ILELE
+
%RI$A !I DE VAR
,,,
TREC#T#L I
-
O ARCIN %ECIAL
.
CA%CANE
/
#LTI$A %IE
0
1#DECATA
+
LICIA TROISI
,,,
TREC#T#L II
2
$AACR# (N %D#RE
3
%ECETEA
10
CR&$%EIE DE R!"OI
,,,
TREC#T#L III
11
TE$%L#L !E#L#I NEGR#
12
CALEA CARE D#CE LA (NT#NERIC
%ARTEA A DO#A
1+
$AETR#L
,,,
TREC#T#L IV
1-
(N $R#NTAIELE CAEI
1.
#" %RIVIREA L#I T)ENAAR
-
SECTA ASASINILOR
1/
DA, $AETRE4
,,,
TREC#T#L V
10
%RO5ET#L CO%IL
12
O ARCIN %ENTR# #N TRI#$5TOR
13
CLTORIE DE ANTRENA$ENT
,,,
TREC#T#L VI
20
"TR&N#L %REOT
21
O $II#NE IN#CIGA6
22
CRI$ (N %D#RE
,,,
TREC#T#L VII
2+
&NGE
2-
O !I DIN VIA*A #N#I %OT#LANT
.
LICIA TROISI
2.
ALEGEREA
,,,
TREC#T#L VIII
2/
O $II#NE I$%OI"IL
20
%ACT#L
22
%RI$A DAT
,,,
TREC#T#L I7
23
5R&NT#RI DE ADEVR
+0
C)I%#L DIN GLO"
%ARTEA A TREIA
+1
5&R6IT#L
,,,
TREC#T#L 7
+2
(NCE%#T#L %OVE6TII
,,,
TREC#T#L 7I
/
SECTA ASASINILOR
++
5#GA (N DE6ERT
+-
CONILI#L A%ELOR
E%ILOG
0
LICIA TROISI
%entru Lucia
Breathe in deep, and cleanse away our sins
And well pray that theres no God
To punish us and a!e a "uss#
$u8e, $ury
2
SECTA ASASINILOR
PROLOG
urnul 8e 9rbu:i dintr;'dat< e 8=r>m ?n @eci de mii de Andri de
cri8tal neBru< C>m9ia =u ?nBCiAit :i t'Ai rma8er 'rbiAi c>teDa
cli9e< T
A9'i 8e a:e@ 9ra=ul :i 9riDirea alunec 9e8te ' 9riDeli:te Breu de
?ncCi9uit< 5'rtreaAa nu mai era< 5u8e8e ac'l' tim9 de cinci@eci de ani,
?ntuneca8e eEi8tenAa "iruiAil'r ?nBCe8uiAi acum ?ntre ruinele ei :i lumina8e
89eranAele Trium=t'ril'r< Acum nu mai ?nBrdea 9riDirea, care 8e 9ierdea
?n @are<
$ulAi 8triBar de bucurie< Gn'mii cei 8c>rb':i, 'amenii nedemni, 8claDii
%m>nturil'r Libere ?:i 8triBar ?ntr;un 8inBur Bla8 bucuria<
Fe8C'l G maBul, a8a8inul G 9l>n8e<
A9'i aDu l'c ma8acrul<
Oameni :i Bn'mi, caDaleri :i rebeli 8e aruncar cu aD>nt 9tima: a8u9ra
8u9raDieAuit'ril'r, ma8acr>ndu;i =r mil< Fe8C'l lu 8abia unui 8'ldat
c@ut :i 8e lu9t, cu di89erare< Nu D'ia 8 8u9raDieAuia8c ?ntr;' lume ?n
care Tiranul :i TCenaar nu mai erau<
#ltima =r>ntur de 8'are 9e cer era r':ie< A9u8ul ?l B8i 8inBur, ?n
miHl'cul unui m'rman de cadaDre, 8tr>nB>nd ?nc arma ?n m>n<
'arta C'tr>8e alt=el 9entru el< Era ?nc ?n DiaA<
6i ?n 8=>r:it 8e =cu8e n'a9te< N'a9tea lui<
5uBi, 8e a8cun8e @ile la r>nd, nici'dat 9rea de9arte de 5'rtreaA< V@u
cum ?nDinBt'rii luau 9ri@'nieri, ?i Dedea cum 8e ?n8t9>neau cute@t'ri
9e8te 9m>ntul acela<
Numai cu 9uAin tim9 ?n urm, d'ar c>teDa @ile, A8ter ?i 9r'mi8e8e c
!ilele lui TCenaar erau a9r'a9e, c lumea Da =i inundat de 8>nBe :i c Da
urma un n'u ?nce9ut<
I 6i a9'i Da Deni e9'ca Trium=t'ril'r, ?ncCeia8e A8ter cu Bla8ul lui
a8cuAit<
I Da, $ae8tre<
Acum ?n8 8inBurul 'm ?n care cre@u8e Dre'dat Fe8C'l muri8e<
Clu@it'rul lui, $ae8trul lui, Ale8ul<
3
LICIA TROISI
1ur 8 8e r@bune, ?n tim9 ce ?nDinBt'rii treceau cu carele 9line de
rm:iAe ale 5'rtreAeiJ =iltrele :i 'trDurile din lab'rat'r, manu8cri8ele
9reAi'a8e la care A8ter Ainea mai mult dec>t la DiaAa lui<
K"ucuraAi;D c>t 9uteAi, cci Dumne@eul meu e8te im9lacabil<L
Ie:i din ultima a8cun@t'are< Trebuia 8 =uB, 8 8e 8alDe@e :i 8 8alDe@e
a8t=el cultul lui TCenaar, 8 re=ac 9uterea Trium=t'ril'r :i 8 ia t'tul de la
ca9t< Trebuia 8;:i B8ea8c =raAii care 8e 8alDa8er<
Dar ?nainte de a8ta mai aDea ?nc ceDa de =cut<
%:i cu 9ici'arele B'ale 9e c>m9ie< "ucAi de cri8tal neBru erau
9re8rate 9rin iarb :i tl9ile ?nce9u8er 8 ?i 8>nBere@e<
AHun8e ?n inima 5'rtreAei< De:i nu mai rm8e8e nimic ?n a=ara c>t'rDa
=raBmente de @id, :tia c era ac'l' cun':tea 9e dina=ar 9lanul c'n8trucAiei<
Tr'nul era 9e H'8, 8=r>mat< 6e@utul era a9r'a9e c'm9let di8tru8, iar
89tarul 8e ridica ?nc maie8tu'8 de la 9m>nt< Nici urm de A8ter<
$>nB>ie 89tarul tr'nului< $>inile;i trecur 9e8te dec'raAiuni :i ddur
9e8te ' bucat de 9>n@ murdar de 8>nBe< O 8tr>n8e ?ntre deBete< %>n :i
9e ?ntuneric Fe8C'l ' recun':tea< )aina Lui< )aina 9e care A8ter ' 9urta8e
?n @iua cderii<
RelicDa 9e care ' cuta<
10
SECTA ASASINILOR
PARTEA NTI
11
LICIA TROISI
Aceasta "u %area B&t&lie din Iarn& prin care re'atul Tiranului a "ost
r&sturnat# (ntrea'a des"&)urare de "or*e etalat& cu acea oca+ie ar "i "ost
coplet inutil& dac& ,nainte Nihal nu ar "i a-ut 'ri.& s& anihile+e puterea
a'ic& al c&rei purt&tor era Tiranul# C&ci "or*ele Tiranului erau
cople)itoare )i create prin %a'ia Inter+is&# (n acest scop, Nihal recurse la
o a'ie uitat& a El"ilor# (n cele Opt /&0nturi ale Luii /&0ntene ,)i au
s&la)ul opt spirite priordiale adorate de El"i, iar "iecare dintre ele este
depo+itarul unei pietre cu puteri a'ice deose1ite# 2nirea celor Opt
/ietre, adunate ,n "aiosul edalion pe care Nihal ,l poart& ereu cu ea
din +iua -ictoriei, perite anularea oric&rei a'ii, care este trans"erat& ,n
0inile celui care in-oc& spiritele#
O putere e3traordinar&, a)adar, pierdut& ,ns& ,n +ilele noastre# C&ci
Nihal, 2ltia 4u&tate5El" din Luea /&0ntean&, a epui+at puterea
edalionului care nu ai are dec0t rolul de podoa1&#
A:a di89ru ultimul 8imulacru al $aBiei El=il'r din Lumea %m>ntean<
C'n8ilierul Le'na,
C&derea Tiranului,
Cartea 7I
12
SECTA ASASINILOR
1
HOAA
el c8c, 9riDind la cerul ?n8telat< #n n'ri:'r c'm9act :i den8 8e
?ncCeB ?n aer din r8u=larea lui< Era ?ntr;adeDr ='arte =riB,
9entru luna 'ct'mbrie< "rbatul 8e ?n=:ur mai bine ?n manta<
De8iBur, ble8tematul r'nd de n'a9te n;a 9utut 8;i cad dec>t lui< 6i ca 8
=ie t'tul 9er=ect, ?ntr;' 9eri'ad de reduceri dra8tice im9u8e de :e=< Curat
8u9liciu< (nainte =u8e8er mulAi, ac'l' ?n Brdin, 8 9@ea8c< 6i c>AiDa
?nuntru, cel 9uAin @ece Bardieni ?n t'tal< Acum ?n8 nu 8unt dec>t trei< El
?n Brdin, Dan :i ari88a ?n =aAa camerei< A d'ua m8ur =u8e8e 8 le
reduc ?n =iecare lun c>te 9uAin din ecCi9ament<
$
I Ca 8 nu =iu c'n8tr>n8 8 D tai din 8'ld, 89unea C'n8ilierul
Amanta<
%e 8curt, $el 8e tre@i8e c aDea ?n d'tare d'ar ' 8abie 8curt :i ' armur
din 9iele u@at, :i acea manta 8ubAire cu care era ?mbrcat, care nu;i Ainea
del'c de cald<
$el 9u=ni< Odini'ar, 9e c>nd era mercenar, era mai bine<
R@b'iul aDea D>ntul ?n 9>n@e, reBele %m>ntului 'arelui, D'C'r, ?:i
?ntin8e8e deHa m>inile ne8tule 9e8te %m>ntul !ilel'r :i al N'9Aii, iar
r@b'iul ?n %m>ntul 5'cului ?m9'triDa Bn'mului Id' 9rea ' 8im9l
?ncierare< %atru @drenAr':i ?m9'triDa celei mai 9uternice armate din
Lumea %m>ntean, ce :an8e aDeauM Da, Id' =u8e8e Generalul u9rem,
?nainte 8 trde@e, :i mai demult ?nc, un er'u ?n $arele R@b'i ?m9'triDa
Tiranului, dar Dremurile acelea 8e 8tin8e8er< Acum era un btr>n, :i nimic
mai multJ D'C'r era Generalul u9rem, nu numai reBe<
Ei bine, =u8e8e ' lu9t Brea, ='arte Brea< 6i lunB< "le8temaAii de Bn'mi
ie:eau de 9e8te t't< (naintau ?ntin@>nd cur8e :i 9un>nd ca9cane :i a te
r@b'i 8e tran8='rma8e ?n a te t>r?, a te a8cunde :i a;Ai ac'9eri 89atele la
=iecare 9a8< #n c':mar ce Ainu8e d'i89re@ece ani< 6i care 8e 8=>r:i8e 9r'8t
9entru $el< O cur8, ca de 'bicei< 6i ' durere 8=>:iet'are la un 9ici'r<
Nu 8e mai 9utu8e re=ace :i =u8e8e neD'it 8 ?ncete@e< 5u8e8e ' 9eri'ad
ur>t< La urma urmei, el nu :tia dec>t 8 8e lu9te, ce ar =i 9utut =ace
altceDaM
1+
LICIA TROISI
G8i8e de munc la Amanta, ca 8antinel< La ?nce9ut i 8e 9ru8e '
8'luAie 'n'rabil<
Nu ?nAele8e8e c;l a:te9tau @ile mereu la =el, m'n't'ne, 9licti8eala unei
'cu9aAii ce 8e relua eEact la =el n'a9te du9 n'a9te< (n '9t ani de c>nd era
?n 8luHba lui Amanta nu 8e ?nt>m9la8e nici'dat nimic< 6i t'tu:i, Amanta
aDea 'b8e8ia 8iBuranAei< Ca8a lui, 9lin at>t cu 'biecte de Dal'are, c>t :i cu
unele 9er=ect inutile, era 8u9raDeBCeat mai ceDa ca un mu@eu<
$el trecu 9rin 89atele ca8ei< (i trebuia ' DiaA ca 8 ?nc'nH'are imen8a
Dil inutil 9e care Amanta :i;' c'n8trui8e< Acum era ?nBl'dat ?n dat'rii
9entru ruinele care;i aminteau de Dremurile bune c>nd era ?nc un n'bil
?n8trit< A9'i, ?ncet;?ncet, 8c9ta8e<
"rbatul 8e '9ri :i mai 8c'a8e un c8cat 8'n'r< Atunci 8e ?nt>m9l<
Ra9id :i =r @B'm't< O l'Ditur ?n ca9, 9reci8< A9'i ?ntuneric<
#mbra rma8e 8t9>n 9e8te Brdin< %riDi ?n Hur, a9'i alunec 9>n la '
=erea8tr H'a8< %a:ii ei m'i nici mcar nu r8c'leau =irele de iarb<
De8cCi8e =erea8tra :i 8e 8trecur ?nuntru cu re9e@iciune<
Lu era 'b'8it ?n acea 8ear< t9>na 8e 9l>n8e8e t'at @iua, :i acum ?i
mai ddu8e :i 8arcina a8ta ab8urd care ' 'bliBa 8 rm>n trea@ 9>n
t>r@iu ?n n'a9te< lu8truia8c arBintria DecCeN Ce aDea 8 =ac 'are cu
ea, de =a9tM
I Dac Da Deni cineDa ?n Di@it, 9r'8t'Dan'4
6i cine ar =i 9utut DeniM t9>nul c@u8e de;acum ?n di@BraAie, :i
d'amnele n'bile nu ?nt>r@ia8er 9rea mult cu C'tr>rea 8 nu le mai calce
9raBul ca8ei< (:i aminteau cu t'Aii mult 9rea bine ce 8e ?nt>m9la8e cu n'bilii
din %m>ntul 'arelui care ?ncerca8er 8 8e reD'lte =aA de D'C'r, ur@ind
un c'm9l't ?m9'triDa lui cu a9r'a9e d'u@eci de ani ?n urm< De:i era un
reBe leBitim, ?ntruc>t 8e c8t'ri8e cu reBina ulana, nu era 9rea iubit<
C'ncentra 9rea mult 9utere ?n m>inile lui, :i ambiAia lui 9rea
nemrBinit< A:a c ?ncerca8er 8;l dea H'8 de 9e tr'n, dar =r 8ucce8<
Amanta reu:i8e 8 ia8 cu bine din acea8t 9'De8te, dar ca 9rin urecCile
acului< e 9leca8e ?n =aAa D'inAei reBelui, aHun8e8e cCiar 8;i 8rute
9ici'arele<
Lu ddu din ca9< G>nduri inutile :i @adarnice< $ai bine ' l8a balt<
#n =':net<
#:'r<
1-
SECTA ASASINILOR
5'arte =in<
5ata 8e ?nt'ar8e< Ca8a era mare, eEaBerat de mare :i 9lin de @B'm'te
8ini8tre<
I Cine e ac'l'M ?ntreb cu team<
#mbra 8e '9ri =c>ndu;8e neD@ut ?n ?ntuneric<
I Ie:iAi4 89u8e Lu<
Nici un r89un8< #mbra re89ira ?ncet, calm<
Lu alerB la etaH, la ari88a< O =cea de8e'ri, dac era neD'it 8 rm>n
8inBur ?n 9ici'are 8eara, 9entru c;i era team de ?ntuneric :i 9entru c
ari88a ?i 9lcea< Era cu 9uAin mai ?nalt dec>t ea :i aDea un @>mbet
lini:tit'r<
#mbra ' urm tcut<
ari88a era ac'l', 9e Humtate aAi9it, 89riHinindu;8e ne98t'r ?n lance<
ttea de 9a@ la camera 8t9>nei<
I ari88aN
"iatul tre8ri<
I LuN
Ea nu r89un8e<
I O=, la naiba, LuN :i de data a8taM
I De data a8ta 8unt 8iBur, =cu ea< Era cineDaN
ari88a 9u=ni eEa89erat<
I O cli9 numai :i BataN in8i8t Lu< Te r'BN
ari88a acce9t reticent<
I Dar 8 terminm re9ede<
#mbra a:te9t ca 89atele biatului 8 di89ar du9 c'lAul 8cril'r, a9'i
acAi'n< Camera nu era nici mcar ?ncuiat< e 8trecur ?nuntru< (n
miHl'cul camerei era un 9at care abia 8e @rea ?n lumina lunii 9line, de unde
8e au@ea un 8='rit 9r'=und, ?ntreru9t din c>nd ?n c>nd de un =el de
C'rcituri ?n=undate :i Bemete< %'ate Amanta ?:i Di8a credit'rii 8au 9'ate '
umbr ca ea, care Deni8e 8;i ia 8inBurul lucru care;i mai rm8e8eJ
9reAi'a8ele lui DecCituri< #mbra nu 8e mir< T'tul era a:a cum 9reD@u8e<
D'amna d'rmea ?ntr;' camer 8e9arat de cea a 8'Aului< #:a care '
intere8a era ?n =aAa ei<
Trecu ?n cealalt camer< Identic cu 9rima< Din 9at, de data a8ta, nu 8e
au@ea nici mcar ' r8u=lare< O adeDrat d'amn, 8'Aia lui Amanta<
1.
LICIA TROISI
e ?ndre9t tcut 89re l'cul 9e care;l :tia< De8cCi8e 8ertarul cu '
l'Ditur 8iBur< $ici 9acCeAele ?n=:urate ?n br'cart :i cati=ea< Nici nu
trebui 8 le de8cCid, :tia 9er=ect ce c'nAineau< Le lu, le 9u8e ?n 8acul de
merinde 9e care ?l 9urta ?n bandulier< O ultim 9riDire ctre =emeia din
9at< e ?n=:ur ?n manta, de8cCi8e =erea8tra :i di89ru<
$aOrat, ca9itala %m>ntului 'arelui, era ' cetate tentacular, dar cu
at>t mai mult 9rea a8t=el ?n tim9ul n'9Aii, c>nd 9r'=ilul ?i era tra8at numai
de luminile Canuril'r :i ale 9alatel'r< (n centru, 9alatele d'mne:ti,
c'lAur'a8e :i im9'@ante< La 9eri=erie ?n8, d'ar mici Canuri, ca8e m'de8te
:i barci<
A9ariAia 8e mi:ca =c>ndu;8e una cu @idurile ca8el'r< Cu BluBa l8at 9e
=aA, 8trbtu tcut :i an'nim 8tr@ile 9u8tii ale cetAii<
Nici mcar acum, nici mcar acum c>nd ?:i termina8e treaba nu ?i
r8unau 9a:ii 9e 9aDaH<
$er8e 9>n la marBinile cetAii, 9>n la un Can lturalnic< Ca8a ei ?n
acele @ile< ADea 8 mai d'arm ac'l' ?n acea n'a9te :i a9'i Bata< Trebuia
8 8e mute, 8 8e mi:te din l'c, 8;:i :tearB urmele< 6i t't a:a mereu,
Cituit<
#rc ?ncet ?n camera ei, nu ' a:te9ta nimic altceDa dec>t un 9at 89artan
:i ' lad de lemn ?ncCi8 la cul'are< De la =erea8tr, luna reDr8a ' lumin
metalic<
Arunc Beanta 9e 9at, a9'i ?:i 8c'a8e mantaua< O ca8cad de 9r
ca8taniu ='arte 8trlucit'r, 9rin8 ?ntr;' c'ad, ?i ac'9eri 89atele 9>n la
Humtate< (n lumina 8lab a unei lum>nri a:e@ate 9e lad a9ru ' =aA tra8
:i 'b'8it, un cCi9 de c'9il<
O =etiA<
Nu aDea mai mult de :a9te89re@ece ani, ' eE9re8ie 8eri'a8, 'cCii neBri,
=aAa 9alid :i m8linie<
e numea DubCe<
5ata ?nce9u 8;:i 8c'at armele< %umnale, cuAite de aruncat, ' 8arbacan,
t'lba :i 8BeAile< Te'retic un C'A nu aDea neD'ie de arme, dar ea nu 8e
de89rAea nici'dat de ele<
(:i 8c'a8e 9ie9tarul :i rma8e numai cu cma:a :i 9antal'nii< e arunc
9e 9at 8 9riDea8c 9etele de ume@eal de 9e taDan, at>t de ?n=ric':t'are ?n
lumina lunii<
1/
SECTA ASASINILOR
Ob'8it< Nici ea n;ar =i :tiut 8 89un de ce< De munca de n'a9te, de
De:nica 9ereBrinare, de 8inBurtate< 'mnul ?i alunB B>ndurile<
Ve8tea nu ?nt>r@ie 8 8e r89>ndea8c :i a d'ua @i t't 'ra:ul $aOrat :tia<
Amanta, btr>nul %rim;Curte@an, DecCi c'n8ilier al ulanei, =u8e8e 9rdat
?n ca8<
Nimic n'u 8ub 8'are, b'BaAil'r li 8e ?nt>m9la de8e'ri ?n ultima 9eri'ad,
mai ale8 ?n ?m9reHurimile 'ra:ului<
Cercetrile nu au du8 la nici un re@ultat, ca ?nt'tdeauna, :i umbra rma8e
d'ar ' umbr, ca de at>tea 'ri ?n ultimii d'i ani<
10
LICIA TROISI
2
VIAA DE TOATE ZILELE
d'ua @i DubCe 9r8i Canul deDreme< %lti cu bnuAii care;i
rm8e8er din munca anteri'ar< CCiar era le=ter, incur8iunea ?n
ca8a lui Amanta =u8e8e ' binecuD>ntare< (n Beneral, rare'ri aDea
de;a =ace cu 'ameni im9'rtanAi, 8e mulAumea cu munci mai mrunte, care
'=ereau BaranAia c nu atrBea a8u9ra ei 9riDirile tutur'r< Acum ?n8 ?i
aHun8e8e cuAitul la '8<
A
e 9ierdu 9e 8trduAele 8tr>mte ale $aOratului< Ora:ul era mereu ?n
mi:care, mereu trea@< De alt=el, era l'cul cel mai Ca'tic din ?ntreaBa Lume
%m>ntean, 9lin de 'ameni :i ?nAe8at cu 9alate n'biliare care;:i ?m9rAeau
8tr@ile cu c'ci'abele cel'r 8raci< (n maCalale 8e a=lau barcile cel'r
?nDin:i ?n r@b'i, re=uBiaAii din cele O9t %m>nturi ale Lumii %m>ntene ce
9ierdu8er t'tul ?n anii ?n care D'C'r lua8e 9uterea< Erau ac'l' =iinAe de
t'ate ra8ele, :i mulAi 5ammini< Ei c'n8tituiau adeDratele DictimeJ rma:i
=r 9m>nt, CituiAi din t'ate 9rAile, i@'laAi de 8emenii l'r, neDin'DaAi :i
inc'n:tienAi a8emenea c'9iil'r< Odini'ar 8ituaAia =u8e8e altaJ ?n tim9ul
d'mniei ter'rii Tiranului ei =u8e8er 9r'taB'ni:tii< inBurul m'tiD al
eEi8tenAei l'r era acela de a =i ma:ini de r@b'i< Tiranul le ddu8e DiaA 9rin
maBia lui, iar 'riBinea l'r era eDident :i du9 a89ectJ di@BraAi':i, ac'9eriAi
cu un 9u= r':iatic, cu braAe di89r'9'rAi'nat de lunBi :i c'lAi a8cuAiAi ce le
ie:eau din Bur< (n acele Dremuri 8t>rni8er ' 89aim cum9lit, :i NiCal,
Er'ina acelei e9'ci ?ntunecate, du8e8e btlii ?n c>m9 de8cCi8, 8au cel 9uAin
a:a c>ntau bar@ii 9e la c'lAurile 8tr@il'r< Acum ?n8 in89irau d'ar mil<
%e Dremea c>nd DubCe era ?nc ucenic, merBea de8e'ri cu $ae8trul
9rin maCalale< El le iubea<
I E8te 8inBurul l'c cu adeDrat 9lin de DiaA rma8 ?n ace8t Ainut ?n
9utre=acAie, 89unea el ?n tim9ul lunBil'r 9limbri cu ucenica lui<
DubCe c'ntinua8e 8 mearB ac'l' :i du9 m'artea $ae8trului< C>nd ?i
era d'r de el :i 8imAea c nu reu:e:te 8 mearB ?nainte, 8e 9ierdea 9rin
=undturile acelea, cut>ndu;i Bla8ul 9e 8trduAele 8tr>mte< 6i 8e lini:tea<
12
SECTA ASASINILOR
(n 9rimele cea8uri ale dimineAii, 'ra:ul ?nce9ea 8 8e ?n8u=leAea8c< #n
cCi':c care 8e de8cCidea, :irurile de =emei care luau a9 de la =>nt>n, c'9ii
care 8e Hucau 9e 8trad, marea 8tatuie a lui NiCal care 8e ridica ?n miHl'cul
9ieAei<
DubCe B8i l'cul 9e care ?l cuta< Era ' duBCean a9r'a9e a8cun8 care
8e B8ea la marBinea cartierului de barci< Vindea ierburi, cel 9uAin a:a
8cria 9e tbliAa de la intrare, dar ea 8e ducea ac'l' din alte m'tiDe<
T'ri, neBu8t'rul, era un Bn'm< Era de 'riBine din %m>ntul 5'cului,
a8emenea cel'r mai mulAi dintre Bn'mii care 9'9ulau ?n 89ecial acel Ainut :i
9e cel al t>ncil'r< Cu 9ielea brun, 9rul neBru ca n'a9tea, lunB :i ?m9letit
?n multe c'diAe< e mi:ca dintr;' 9arte ?n alta a maBa@inului 8lt>nd 9e
9ici'ru:ele lui, a=i:>nd De:nic un @>mbet 9e cCi9<
Era 8u=icient un 8im9lu cuD>nt, un cuD>nt 9e care mulAi din cercurile
bune ?l cun':teau, ca eE9re8ia lui T'ri 8 8e 8cCimbe< Atunci ?:i ducea
mu:teriii ?n 89atele 9rDliei< Ac'l' era la el ?n tem9lu<
e luda cu una dintre cele mai b'Bate c'lecAii de 'trDuri imaBinabile<
Era un mare eE9ert :i :tia 8;i '=ere =iecruia 8'luAia ideal< C era D'rba
de89re m'rAi lente :i durer'a8e 8au mai deBrab de89re dece8e ra9ide, T'ri
aDea ?nt'tdeauna 8ticluAa 9'triDit< 6i a8ta nu era t'tulJ 'rice 'biect =urat ?n
$aOrat trecea 9rin m>inile lui<
I alutare4 (Ai mai 9't =i de ='l'8 cu ceDaM ' 8alut Bn'mul c>nd DubCe
intr<
I Ca ?nt'tdeauna, @>mbi ea de 8ub BluB<
I 5elicitri 9entru ultima ta i89raDN cci tu ai ='8t, nu;i a:aM
T'ri era 8inBurul care :tia c>te ceDa de89re ea :i de89re trecutul ei<
I Da, eu am ='8t, ?i tie D'rba DubCe< 5r 9ublicitate =u8e8e
?nt'tdeauna deDi@a ei<
T'ri ' ?n8'Ai ?n 89atele 9rDliei, :i ea 8e 8imAi ca la ea aca8<
$ae8trul ' iniAia8e ?n 8ecretele ierburil'r 9e Dremea c>nd tra8ul la Aint
cu arcul l8a de d'rit< %e atunci 8e antrena ?nc 9entru a deDeni a8a8in, :i
acea 9ractic era mai deBrab cun'8cut 9rintre a8a8inii nei8cu8iAiJ dac nu
:tiai 8 l'De:ti cu 9reci@ie ?n 9unctele Ditale, 8u9lineai ?nmuind 8BeAile 8au
9umnalele ?n 'traD, a8t=el ?nc>t cCiar :i ' ran u:'ar deDenea m'rtal<
KOtraDa e8te 9entru ?nce9t'riL, ?i amintea mereu $ae8trul, dar 9entru
ea deDeni8e ' 9a8iune<
13
LICIA TROISI
%etrecea 're ?ntreBi a9lecat dea8u9ra crAil'r, merBea 9rin 9duri, 9e
9aHi:ti, cuta ierburi :i ?nce9u8e re9ede 8 9reBtea8c ame8tecuri 'riBinale,
cu di=erite Brade de n'ciDitate, de la 8'mni=ere bl>nde la 'trDuri m'rtale<
Ace8t lucru ' atrBea cel mai multJ 8 8tudie@e, 8 caute, 8 ?nAeleaB< 6i ?n
cele din urm DubCe ?nDAa8e<
A9'i lucrurile 8e 8cCimba8er, munca de a8a8in rm8e8e amintirea
u8turt'are a unei e9'ci a9u8e, :i DubCe 8e dedica8e cu 9recdere
8'mni=erel'r, care cu 8iBuranA i;ar =i 9utut =i mai de ='l'8 ?n ?ndeletnicirea
9e care :i;' n8c'ci8e ca 8 8u9raDieAuia8c<
Acum nu 9ierdu tim9ul< De8=cu 9e teHBCea r'dul muncii 8ale, a:te9t
ca T'ri 8;:i 89un 9rerea, a9lecat dea8u9ra 9erlel'r :i 8a=irel'r 9e care le
anali@a cu 'cCi de eE9ert<
I Calitate eEcelent, =rum'a8 tieturN numai c 8unt u:'r de
recun'8cutN Da =i ceDa de munc<
DubCe tcu< Cun':tea deHa ace8te lucruri< Arta crimei ?i rm8e8e ad>nc
?nti9rit :i;:i de8=:ura munca de C'aA a8emenea celui mai bun a8a8inJ
cerceta mereu cu atenAie ?nainte de a da l'Ditura<
I 5ace trei 8ute de car'le<
ub BluB, DubCe ?:i ?ncrunt =runtea<
I $i 8e 9are 9uAinN
T'ri @>mbi cu buntate<
I 6tiu c>t e='rt ai de9u8, dar ?ncearc 8 m ?nAeleBi :i 9e mineN
trebuie 8 de8=ac, 8 t'9e8cN trei 8ute cinci@eci<
"uni 9entru alte trei, 9atru luni de 9ereBrinri<
DubCe '=t ?ncet<
I "ine<
T'ri ?i @>mbi<
I #na ca tine nu duce li98 de munc nici'dat<
5ata lu ce i 8e ddu8e :i 9lec =r 8 8alute< e 9ierdu din n'u 9e
8trduAele ?nBu8te din $aOrat<
9re amia@ 9r8i 'ra:ul< e du8e direct aca8< Era d'ar ' Br't<
AdeDrata ei ca8, cea 9e care ' ?m9rAi8e cu $ae8trul 9e Armul 'ceanului,
?n %m>ntul $rii, ' aband'na8e c>nd muri8e el, ?n @ilele de durere, :i nu
8e mai ?nt'r8e8e nici'dat ac'l'< T't ceea ce B8i8e 9entru a ' ?nl'cui era
Baura aia< e a=la ?n %durea de N'rd, nu 9rea de9arte de ciDili@aAie, dar
20
SECTA ASASINILOR
nici 9rea a9r'a9e de 8ate< O Humtate de @i de mer8 9e H'8 era 8u=icient ca
8 aHunB ac'l'<
C>nd intr, deHa 9e la a9u8ul 8'arelui, mir'8ul de muceBai ' ?nec<
Trecu8e ceDa Dreme de c>nd 9leca8e :i aerul era ?necci'8<
%atul era un culcu: im9r'Di@at din 9aie, Datra nimic altceDa dec>t '
8c'bitur ?n 9eretele 8t>nc'8 al Br'tei< (n miHl'cul 8inBurei ?nc9eri, era '
ma8 Br'8'lan :i 9e un 9erete un dula9 9lin a9r'a9e ?n ?ntreBime cu crAi
:i 8ticluAe de 'traD<
DubCe ?:i 9reBti ' cin =ruBal cu 9uAinele lucruri 9e care le B8i8e ?n
'ra:< A=ar 8e l8a8e n'a9tea, 8telele 9>l9>iau 8trlucit'are<
Cum termin de m>ncat, ie:i< (i 9lcu8e ?nt'tdeauna cerul, ' =cea 8 8e
8imt ?n 8iBuranA 8u8 imen8itatea lui< Era lini:te, nu btea D>ntul :i DubCe
au@i 8u8urul 9>r>ului< e du8e la i@D'r :i 8e de@brc =r Brab<
O 8en@aAie de ?nBCeA ' 8trbtu de ?ndat ce bB 9ici'rul ?n a9, dar
c'ntinu :i 8e bB 9>n la B>t< en@aAia de ?nBCeA Ainu 9uAin, dintr;'dat 8e
tran8='rm ?ntr;' cldur u:'ar :i 9lcut incredibil< "B ca9ul 8ub a9
:i lunBile;i 9lete ca8tanii ?nce9ur 8 dan8e@e ?n Hurul cCi9ului ei<
Numai atunci, c'm9let 8cu=undat ?n a9, reu:i 8 8e 8imt 9entru '
cli9 ?m9cat<
21
LICIA TROISI
3
PRIMA ZI DE VAR
***
TRECUTUL I
ra ' @i cu 8'are< DubCe 8e ridic din 9at ?n mare DerD< De cum
de8cCi8e 'cCii :tiu c 8'8i8e Dara< O =i ='8t din cau@a luminii 8au a
mir'8ului aerului ce 9trundea 9rin 'bl'anele u@ate< E
Are '9t ani< O =etiA Di'aie cu 9r ca8taniu lunB, nu ='arte di=erit de
altele< Nu are =raAi, nici 8ur'ri, 9rinAii 8unt Arani<
Trie8c ?n %m>ntul 'arelui, nu de9arte de %m>ntul cel $are< La
8=>r:itul r@b'iului, acel terit'riu =u8e8e ?m9rAit ?ntre diDer8ele %m>nturi
:i d'ar ' reBiune central rm8e8e terit'riu de 8ine 8ttt'r< %rinAii lui
DubCe 8e muta8er ?ntr;un 8at mic, 9r'a89t ?n=iinAat, elDa< Cutau 9acea
:i ac'l' li 8e 9rea c ' B8i8er< De9arte de t'Ai, ?n miHl'cul unei 9durici,
ac'l' nu aHunBe dec>t un ec'u al r@b'iului de cucerire al lui D'C'r< De
c>AiDa ani, nici mcar a8ta< D'C'r cuceri8e mare 9arte din Lumea
%m>ntean :i 8e in8tala8e un =el de 9ace =raBil<
DubCe d bu@na ?n buctrie de8culA, cu 9letele ?nc ?nc>lcite<
I A ie:it 8'arele, a ie:it 8'arele4
$ama ei, $elna, curA ?n c'ntinuare @ar@aDat, a:e@at la ma8<
I A:a 8e 9areN
E8te ' =emeie Br8uA :i cu =aAa r'tund< E8te t>nr, nu are mai mult de
d'u@eci :i cinci de ani, dar are m>inile ?mbtr>nite :i btt'rite ca ale unui
lucrt'r la c>m9<
DubCe 8e 89riHin cu braAele ?ncruci:ate de ma8, cu 9ici'arele at>rn>nd<
I $i;ai 89u8 c 9't ie:i 8 m H'c ?n 9dure dac 8e =ace =rum'8
a=arN
I Da, dar mai ?nt>i ?mi dai ' m>n de aHut'r, a9'i =aci ce Drei<
DubCe 8e de@um=l bru8c< V'rbi8e cu 9rietenii ei ieri< e ?nAele8e8er c
8e D'r Dedea dac ie:ea 8'arele< 6i 8'arele ie:i8e<
I Dar dac te aHut 8e duce t'at dimineaAa4
5emeia 8e ?nt'arce, 9ier@>ndu;:i rbdarea<
I Atunci ?n8eamn c ?Ai Dei 9etrece t'at dimineaAa cu mine<
22
SECTA ASASINILOR
DubCe 9u=ne:te @B'm't'8<
DubCe traBe Bleata din 9uA :i 8e 89al cu a9 rece ca BCeaAa< (i 9lace 8
8e 89ele cu a9 rece<
6i a9'i 8e 8imte 9uternic 'ri de c>te 'ri traBe Bleata a=ar< E8te
m>ndr de 9uterea eiJ dintre t'ate =etiAele, e8te 8inBura care ?l ?n=runt 9e
G'nar, cel mai mare din Ba:ca l'r< E8te un uria: de d'i89re@ece ani, :e=ul
inc'nte8tabil al B:tii, care :i;a c>:tiBat ?nt>ietatea cu 9umnii< %e DubCe
?n8 nu reu:e:te 8 ' 8u9un :i ' tratea@ cu ne?ncredere, aD>nd BriH 8 nu
' @B>ndre 9rea tare< De c>teDa 'ri ea l;a ?ntrecut la 8OandenberB :i :tie c
a8ta ?l u8tur 8eri'8< EEi8t un ac'rd tacit c G'nar e8te 9rimul 9rintre
c'9ii, dar DubCe e8te imediat du9 el< 6i e8te ='arte m>ndr<
KNe;am 9utea duce 8 D>nm :'9>rle 8au 8 traBem cu 9ietre ?ntr;un
terariu 8au 9'ate 8 ne Hucm de;a lu9ta :i Bata< Va =i minunat4L ?:i 89une
8aDur>nd deHa bucuriile Derii< %>n una;alta ?:i mai t'arn c>teDa BleAi de
a9 rece ?n ca9 :i 8e ?n=i'ar de 9lcere< E8te 8lab, 9rea 8lab< Dar cineDa
din Ba:c deHa ' 9riDe:te ?nr':indu;8e, :i ea e8te bucur'a8< (n inima ei a
intrat un bieAel timid, $atC'n< El nu catadic8e:te nici mcar 8 '
9riDea8c, dar ea 8e B>nde:te de8e'ri la el< iBur Da =i :i el ac'l' du9;
amia@ :i cine :tie, 9'ate c de a8t dat, ?n t't tim9ul 9e care ?l D'r 9etrece
?m9reun, ?:i Da =ace curaH 8;i 89un c ?i 9lace de el<
(ntreaBa dimineaA e8te luminat de a:te9tarea du9;amie@ii< DubCe ?:i
aHut mama, dar cu Breu reu:e:te 8 8tea l'cului curA>nd @ar@aDatul<
A:e@at 9e 8caun, ?:i blbne 9ici'arele nerD'a8, arunc>nd din c>nd ?n
c>nd c>te ' 9riDire a=ar<
#ne'ri are im9re8ia c Dede Dreun c'9il trec>nd, dar :tie ='arte bine c
nu i 8e Da 9ermite 8 ia8 9entru nici un m'tiD ?n lume, 9>n nu a terminat<
O durere 8lab la un deBet :i un KAu4L ?nbu:it ' tre@e8c 9e maic;8a<
I %'Ai 8 =ii atent, =ir;ar 8 =ieM $ereu ?Ai 8t ca9ul ?n alt 9arte4
6i ?nce9e cu DecCile 9'De:ti< C ar trebui 8 ?nDeAe cu btr>nul ?n l'c 8
C'inrea8c ne?ncetat cu ceata aia de 8lbatici 9e care :i i;a ale8 de 9rieteni<
DubCe a8cult ?n tcere< Nu are 8en8 nici 8 ' c'ntra@ic, nici 8 ?i dea
dre9tate mamei, c>nd 9une 9laca a8ta< 6i a9'i nu e dec>t ' mare
9re=ct'rie, DubCe :tie< I;a 9'De8tit tatl ei<
2+
LICIA TROISI
I C>nd era mic, mama ta era de ' mie de 'ri mai rea dec>t tine< A9'i
:tii ce 8e ?nt>m9lM Vine un brbat, =emeile 8e ?ndrB'8te8c :i nu mai
alearB 8 D>ne@e :'areci 9e c>m9<
G'rni, tatl ei, ?i 9lace< $ult< $ai mult dec>t maic;8a< Taic;8u e 8lab
ca ea :i BlumeA<
6i a9'i el nu 8e 8u9r c>nd ea aduce aca8 Dreun animal ciudat 'm'r>t
?n H'ac :i nu 8triB din cau@a :er9il'r care ei ?i 9lac a:a de mult<
Dim9'triD, une'ri ?i aduce cCiar el c>te ' 9rad< DubCe are t't =elul de
b'rcane 9line cu animale< "r'a:te, :er9i, :'9>rle, B>ndaci, t't at>tea tr'=ee
adu8e de la 9artidele ei de D>nt'are cu 9rietenii< #n maB a=lat ?n trecere
9rin 8at i;a dat ' lic'are 8tranie 9e care 8 ' dilue@e ?n a9< Dac 9ui ?n ea
animalele m'arte, nu 8e de8c'm9un< Acea8ta e8te c'lecAia ei 9reAi'a8 9e
care ' arat tutur'r cu m>ndrie< $aic;8a ' ur:te, :i de =iecare dat c>nd
8e ?nt'arce aca8 cu c>te un n'u eEem9lar Drea 8;l arunce< $ereu 8e
termin cu Ai9ete :i lacrimi, iar taic;8u r>de<
Taic;8u iube:te animalele :i e8te curi'8<
C>nd intr el ?n buctrie, 'b'8it :i a8udat, ?nainte de 9r>n@, i 8e 9are c
a Denit 8alDarea<
I Tata4
I 8e arunc de B>t :i mai;mai c nu cad<
I De c>te 'ri 8;Ai @ic 8 8ari mai ?ncetM Ai9 maic;8a, dar taic;8u nu;
:i =ace 9r'bleme<
E8te ='arte bl'nd, a9r'a9e albin'8, are 'cCii ='arte neBri, aceia:i 'cCi
neBri ca DubCe< Are ' =rumu8eAe de mu8taA mare care ' @B>rie de =iecare
dat c>nd ' 9u9, dar e8te ' ?nAe9tur 9lcut<
I 6i ce 8e ?nt>m9lM T'at dimineaAa la curAat d'DleceiM
DubCe ?ncuDiinAea@ din ca9 cu un aer 9'8'm'r>t<
I %i a: 89une c a@i du9;amia@ te;am 9utea l8a 8N
I Daaaaa, Ai9 DubCe<
%r>n@ul 8e 9etrece ?n Brab, DubCe 8e arunc a8u9ra m>ncrii cu mare
Dite@ :i lc'mie<
'arbe @B'm't'8 8u9a, a9'i atac 'ule :i din trei ?nBCiAituri le termin<
A9r'a9e c;:i di8l'c maEilarul ca 8 termine mrul ?n mai 9uAin de cinci
mu:cturi :i ' ia la =uB<
I $ duc 8 m H'c, ne Dedem di8ear, 8triB :i ie8e ?n Brab 9e u:<
2-
SECTA ASASINILOR
(n 8=>r:it, e8te a=ar< AlearB<
6tie unde;:i B8e:te 9rietenii, nu 8e 9'ate ?n:ela< La 9r>n@ 8unt mereu la
r>u, unde :i;au 8tabilit ba@a<
Cum 8'8e:te, 8e :i aude 8triBat<
I DubCe4
E8te %at, cealalt =at din Bru9< E8te 9rietena ei cea mai bun, creia ?i
9'De8te:te t'ate 8ecretele, a9r'9', 8inBura care :tie de89re $atC'n< E8te
r':c'Dan :i 9i8truiat, la =el de nebun ca ea<
unt cinci, ca ?nt'tdeauna< 5iecare dintre ei m'rmie un 8alut< G'nar 8t
?ntin8 ?ntr;' 9arte, cu un =ir de iarb lunB ?n BurP a9'i mai 8unt cei d'i
Bemeni, am8 :i Renni, unul cu ca9ul a:e@at 9e burta celuilalt< (n 8=>r:it,
re@emat de truncCiul unui c'9ac, $atC'n, care ' 8alut cu un 8emn<
I "un $atC'n, 89une DubCe cu un @>mbet timid<
%at r>nHe:te u:'r, dar DubCe ' 9une re9ede la l'cul ei cu ' 9riDire ur>t<
I De ce n;ai Denit dimineaAM Te;am a:te9tat ' Brmad, 89une =etiAa<
I DaN ne;ai =cut 8 9ierdem tim9, 89une G'nar dur<
I A trebuit 8 ' aHut 9e mamaN DaQ, D'i ce aAi =cutM
R89unde $atC'n de data a8taJ
I Ne;am Hucat de;a r@b'inicii<
DubCe Dede 8biile de lemn ?ntr;' 9arte<
I 6i ?n du9;amia@a a8taM
I %e8cuit, r89unde cu aut'ritate G'nar< Am 9u8 undiAele ?n l'cul
'bi:nuit<
L'cul 'bi:nuit e8te ' Br't ?n 89atele r>ului, un l'c ?n care ?:i a8cund de
'bicei 9r@ile< (n mare, 8unt t't =elul de lucruri de m>ncat =urate de 9e
c>m9uri 8au din cmrile ca8el'r, dar :i 'biecte ciudate B8ite, cCiar :i '
8abie lunB ruBinit, 9r'babil ' relicD din $arele R@b'i<
I %i ce mai a:te9tmM
e ?m9art ?n d'u ecCi9e, ca 8 8e ?ntreac cine 9rinde mai mult 9e:te<
%at :i DubCe 8unt ?m9reun, al treilea e8te $atC'n< Lui DubCe nu;i Dine 8
cread< #n Di8 care 8e tran8='rm ?n realitate<
C>t e du9;amia@a de lunB nu =ac altceDa dec>t 8 8e 'cu9e de 8='ri de
undiA, c>rliBe, Diermi< %at reu:e:te 8 8e ?nAe9e ?n deBet cu un c>rliB,
2.
LICIA TROISI
DubCe 8e 9re=ace c;i e8te cum9lit de BreaA de Diermi numai ca 8 =ie
aHutat de $atC'n<
I Nu 8unt cCiar a:a de ur>Ai, 89une biatul lu>nd unul ?ntre deBete :i
art>ndu;i;l lui DubCe< Vietatea 8e @D>rc'le:te cut>ndu;:i 8alDarea, dar
DubCe nu;l baB ?n 8eam< e uit la 'cCii Der@i ai lui $atC'n, care bru8c i
8e 9ar cel mai =rum'8 lucru 9e care l;a D@ut Dre'dat<
DubCe e8te eE9ert la 9e8cuit, de8e'ri a ='8t cu tatl ei, dar 8e 9re=ace a
=i n'Dice<
I %e:tele 8ta traBe 9rea tareN 8e 9l>nBe ea, :i $atC'n trebuie 8;i
8ar ?n aHut'r, 8tr>nB>nd :i el undiAa, a9r'a9e de m>inile lui DubCe<
5etiAei i 8e 9are c Di8ea@J dac ?n 9rima @i de H'ac lucrurile merB a:a
de bine, la 8=>r:itul Derii 9'ate Da reu:i 8;l ?mbrAi:e@e 9e $atC'n :i, cine
:tie, 8 deDin l'B'dnica lui<
%uAin ?nainte de a9u8ul 8'arelui, cei trei ?:i numr 9rada< D'u biete
albi:'are G %at, trei albi:'are :i un 98trD G DubCe, un mic 8'mn G
$atC'n<
Nu 8e 9't 9une cu cellalt Bru9< G'nar 8tr>nBe ?n m>ini d'i 98trDi
=rum':i, Renni :i am8 au =iecare c>te un 8'mn :i, 9e dea8u9ra, Dre' @ece
albi:'are Dr8ate 9e H'8<
I %e de alt 9arte, c>nd :e=ul e8te cu n'iN 89une am8<
G'nar ?i 89une lui DubCe c e r>ndul ei 8 care undiAele<
I Ai 9ierdut :i a@i ai :i ?nt>r@iat< E:ti 9ede98it<
DubCe 8e ?ndrea9t nemulAumit ctre Br't, ?ncrcat cu t'ate undiAele
:i b'rcnelul cu Diermi< Le 9une la l'cul l'r =r nici un cCe= :i d 8 ia8<
Dar ?n acela:i tim9 ceDa ?i atraBe atenAia< O 8tr=ulBerare cenu:ie 9e
9ietrele albiei< e a9r'9ie 8 Dad ce e8te< A9'i @>mbe:te<
E8te un :er9i:'r< #n :er9i:'r 9e care nu;l are ?n c'lecAie< $'rt< Dar
c'n8erDat 9er=ect< C'r9ul de un Bri metali@at =rum'8 are ni:te 8triaAii
neBrici'a8e, una ?n Hurul B>tului< DubCe ?ntinde m>na =r team :i;l ridic
cu delicateAe< E8te mic, :tie c :er9ii ace:tia 9't =i lunBi de un braA :i
HumtateP 8ta nu are mai mult de trei 9alme, dar e8te ?n 'rice ca@ ' 9rad
89lendid<
I Ia uitaAi;D ce am B8it, 9riDiAi4 Ai9 ?nt'rc>ndu;8e la ceilalAi<
%rietenii 8e 8tr>nB ?n Hurul ei :i 9riDe8c :ar9ele curi':i< %at ?ncearc un
'arecare de@Bu8t, nu;i 9lac liBCi'anele a8tea, dar bieAil'r le 8trluce8c
'cCii<
2/
SECTA ASASINILOR
I E8te un :ar9e de ca8 cu c'lier, mi;a D'rbit tata de89re el< C>t l;am
mai cutatN
I D;mi;l<
CuDintele lui G'nar aHunB la ea ca un du: rece< DubCe ?l 9riDe:te 9lin
de nedumerire, =r 8 ?nAeleaB<
I D;mi;l, ?Ai 89un<
I 6i, m r'B, de ce;ar trebui 8 Ai;l dauM
I %entru c am c>:tiBat c'ncur8ul de 9e8cuit :i mi 8e cuDine un 9remiu<
%at interDine<
I Nu mi 8e 9are c a ='8t D'rba de89re un 9remiuN ne;am luat la
?ntrecere :i at>ta t't<
I A8ta 8;' cre@i tu, m>r>ie biatul< D;mi;l<
I Nici mcar nu;mi trece 9rin ca9 a:a ceDa, eu l;am B8it :i al meu
rm>ne4
DubCe ?nde9rtea@ de G'nar m>na ?n care Aine :ar9ele, dar bieAelul
deHa ' d'min< O a9uc de braA, ' 8tr>nBe de ?ncCeietura m>inii<
I $ d'are4 url DubCe :i 8e de8=ace din 8tr>n8'are< E8te al meu4 *ie
nici mcar nu;Ai 9lac cCe8tiile a8tea, eu am cCiar ' c'lecAie4
I Nu m intere8ea@< Eu 8unt :e=ul4
I Nu4
I Dac nu;mi dai :ar9ele, ' 8;' ?nca8e@i a:a de tare c m>ine n;' 8
9'Ai 8c'ate ca9ul din ca8<
I (ncearc, :tii d'ar c nu;Ai merBe cu mine<
E8te ultima 9ictur< G'nar 8e arunc a8u9ra lui DubCe :i ?nce9e btaia<
"ieAelul ?ncearc 8 ' l'Dea8c cu 9umnii, dar DubCe 8e 8tr>nBe la
9ici'arele lui :i ?l mu:c cu 9utere, ?l @B>rie< 6ar9ele cade ?n iarb< DubCe
:i G'nar 8e r'8t'B'le8c la 9m>nt :i el ' traBe tare de 9r 9>n ?i dau
lacrimile< Dar DubCe nu cedea@< C'ntinu 8 mu:te, :i acum 9l>nB
am>nd'i, de =urie :i de durere< (n Hurul l'r, ceilalAi 8triB<
Cad 9e malul r>ului, 8e bat ?n albie, 9rintre 9ietrele care;i rne8c< G'nar
?i D>r ca9ul lui DubCe 8ub a9< %e nea:te9tate, =etei i 8e =ace =ric< C>nd
a=ar, c>nd ?n a9, c>nd a=ar, c>nd ?n a9, 8imte c nu mai are aer, iar
m>na lui G'nar ' traBe de 9r, de 9rul ei =rum'8, m>ndria ei<
Cu ' ultim ?ncercare di89erat, reu:e:te 8 8e ?nt'arc :i acum G'nar
aHunBe 8ub ea< DubCe e8te m>nat de in8tinct< TraBe 9uAin ?n 8u8 ca9ul
bieAelului :i ?l l'De:te de 9m>nt< AHunBe acea8t l'Ditur< Imediat
20
LICIA TROISI
deBetele lui G'nar 8e de89rind din 9rul ei< Tru9ul i 8e ?nc'rdea@ ' cli9,
a9'i deDine m'ale<
DubCe 8e 8imte bru8c liber :i nu ?nAeleBe< e '9re:te, dea8u9ra
bieAelului<
I O, 9e t'Ai @eiiN :'9te:te %at<
>nBe< #n =ir de 8>nBe c'l'rea@ a9a r>ului<
DubCe ?nlemne:te<
I G'narN ?ncearc 8;l 8triBe< G'narN mai tare, dar nu 9rime:te nici
un r89un8<
Renni ' traBe de;ac'l' :i ' arunc ?n iarb< am8 ?l ia 9e G'nar :i;l
8c'ate din a9, 9e mal< (l 8cutur, ?l 8triB t't mai tare< Nici un r89un8<
CineDa 9l>nBe, e8te %at<
DubCe ?l 9riDe:te 9e G'nar :i ceea ce Dede i 8e ?nti9re:te 9entru
t'tdeauna ?n minte< Ni:te 'cCi larB de8cCi:i< Ni:te 9u9ile =iEe :i mici< OcCi
=r 9riDire, care ?n8 c'ntinu 8 ' 'b8erDe< 6i 8 ' acu@e<
I L;ai 'm'r>t, 8triB Renni< L;ai 'm'r>t4
22
SECTA ASASINILOR
4
O SARCIN SPECIAL
ubCe rma8e aca8 c>teDa @ile< Nu era 9rudent :i :tia 8iBur c la
$aOrat =u8e8er D@uAi unii dintre A8a8inii din "rea8l< Era
9'8ibil ca 8ecta 8 ' mai caute ?nc< Dar ea D'ia 8 8e 'diCnea8c
9uAin<
D
(n ultimii d'i ani nu 8e '9ri8e ' cli9< 5u8e8e ?n %m>ntul $rii, a9'i ?n
cel al A9ei :i ?n cel al V>ntului< C>nd C'tr>8e 8 8e ?nt'arc, ?n 8=>r:it, ?n
%m>ntul 'arelui, ' =cu8e, dar cu un n'd ?n B>t<
Nu era d'ar 9m>ntul ei natal, ci :i l'cul ?n care t'tul 8e 8=>r:i8e 8au
?nce9u8e, de9inde din ce unBCi 9riDea lucrurile<
e 8tura8e 8 t't =uB :i cu c>t c'ntinua 8 =ac a8ta cu at>t aDea
im9re8ia c nu eEi8ta un l'c 8u=icient de retra8 ?n Lumea %m>ntean unde
8 =uB< Nu d'ar "rea8la era 9r'blema, altceDa nu;i ddea 9ace< (n cele
d'u @ile amintirile ' lua8er 9rin 8ur9rindere< Numai din cau@a 9au@ei de
care aDea t'tu:i neD'ie< Cci at>ta tim9 c>t aDea de munc, mintea ?i
rm>nea 'cu9at, 'diCna ?n8 ' de8c'm9unea< C>nd nu aDea nimic de
=cut, 8inBurtatea deDenea ' 9re@enA a9r'a9e tanBibil< 6i amintirile
durer'a8e reDeneau<
EEi8ta un 8inBur remediu< ;:i 9un c'r9ul ?n mi:care<
DimineaAa era rc'r'a8 :i 8enin< DubCe ?:i 9u8e Cainele ei cele mai
u:'areJ ' cma: =r m>neci :i ' 9erecCe de 9antal'ni< Cu 9ici'arele
B'ale, cci ?i 9lcea la nebunie 8 8imt iarba 8ub tl9i< 6i =r manta<
(nce9u antrenamentul, acela:i ?n care =u8e8e iniAiat la D>r8ta de '9t ani,
c>nd D'ia 8 aHunB 9uternic :i letal, a8emenea $ae8trului,
antrenamentul a8a8inil'r<
Era deHa tran89irat c>nd ?l au@i< 6i :tiu imediat cine era< #nul 8inBur,
dintre t'Ai c>Ai cun':tea, era at>t de 9r'8t ?nc>t 8 =ac mereu Bluma aceea
ab8urd<
e ?nt'ar8e :i c>t ai cli9i arunc un 9umnal< Arma 8e ?n=i98e ?n lemn ?n
89atele unui biat<
=i aDut Dre' '9t89re@ece ani, 8lab ca un A>r, 9lin de c':uri< Acum 8e
=cu8e alb ca Darul<
23
LICIA TROISI
DubCe @>mbi<
I 5ii atent c 'dat :i;'dat cCiar te 'm'r, 1enna<
I Te;ai 9r'8tit de;a binelea 8au ceM $ai aDeai 9uAin :i m nimereai4
DubCe 8c'a8e cu ne98are 9umnalul din lemn<
I (ncetea@ 8 mai =aci Blumele a8tea 8tu9ide<
1enna era un =el de 9rieten, un cun'8cut de demult 9e care;l reB8i8e
c>nd 8e ?nt'r8e8e ?n %m>ntul 'arelui< Era un C'A mrunt, de cu t'tul alt
niDel =aA de ea<
$uncea ?n $aOrat, ?i bu@unrea 9e trect'ri :i a:a ?:i ducea de 9e a@i 9e
m>ine DiaAa de 'r=an de r@b'i< e cun'8cu8er ?n urm cu a9r'a9e cinci
ani, c>nd el ?ncerca8e 8 =ure c>teDa m'nede de la $ae8tru< $ae8trul
ameninAa8e c;l 'm'ar, iar el ?nce9u8e 8 8e 8mi'rcie, im9l'r>nd mil<
V@>ndu;i cCi9ul i8teA, $ae8trului ?i Deni8e ' idee<
I (mi dat're@i DiaAa 89u8e8e :i;l lua8e 9e l>nB el ca 9e un =el de
a8i8tent<
De atunci 1enna 8e 9u8e8e 9e munc :i ?i =cu8e r'8t $ae8trului de ni:te
a=aceri eEcelente, cut>ndu;i clienAi :i une'ri cCiar ?nca8>nd 9lata, dar nu;:i
?nceta8e nici'dat actiDitatea de C'A de bu@unare<
1enna aDea ' minte a8cuAit :i ' m>n mai ra9id dec>t creierul< 6tia 8
8e mi:te ?n $aOrat :i;i cun':tea 9e t'Ai< (n =elul lui, :tia 8 =ie l'ial<
A9'i 8e ?nt>m9la8e< $ae8trul muri8e, t'tul 8e 8=>r:i8e :i DubCe 8e
tre@i8e din n'u 8inBur :i di89erat< Atunci ?nce9u8e =uBa eiP 8inBurul
miHl'c de a 8e ?ntreAine erau banii 9e care;i c>:tiBa din =urturi 9e care
reu:ea 8 le =ac dat'rit deEteritAii 9e care ' aDea< 5uBi8e ?n Brab a:a de
mare c nici nu;i rm8e8e tim9 8;:i ia rma8;bun de la el< e 9ierdu8er
din Dedere :i 8e reB8i8er numai du9 ce DubCe 9u8e8e din n'u 9ici'rul ?n
%m>ntul 'arelui, :i de;atunci 8e ?nt>lneau de8<
Acum 8e ?ndre9tar 89re caDern< Cum intrar, 1enna 8e 8tr>mb<
I Eu nu :tiu cum dracuQ 9'Ai 8 trie:ti ?n Baura a8ta de :'b'lani care
9ute a muceBai< 6i mai @ici c e ca8M Nu eEi8t nici mcar un 9at4 Dac;ai
Deni la mineN
1enna ?i re9eta de8e'ri lucrul ace8ta< V'ia ca ea 8 =ie a9r'a9e de el<
DubCe nu ?nAeleBea clar m'tiDul<
I Gata cu =lecreala, ?i rete@ ea D'rba, a:e@>ndu;8e< 9une;mi ce Drei<
+0
SECTA ASASINILOR
1enna lu l'c 9e 8inBurul 8caun rma8 liber :i ?:i ?ntin8e 9ici'arele 9e
ma8<
I %i, 9>n una;alta, banii mei<
1enna ' aHuta8e 9uAin ?n cercetrile 9entru ultima munc :i cerea ' mic
9lat 9entru a8ta< DubCe ?i ddu ?n Brab banii dat'raAi<
I Vreau 8 89er c nu ai btut at>ta drum numai 9entru bani<
1enna =cu din ca9 c nu, a9'i 8e 89riHini cu c'atele de ma8<
I E8te unuQ care t't ?ntreab ?n 8t>nBa :i;n drea9ta cine e8te cel mai
bun C'A din @'n 9entru ' munc delicat< O cCe8tie ?ntr;' ca8, nu e de
mine, cum bine :tii, :i mi;am 89u8 de ce 8 nu ' aHut 9e DubCeM $;am
in='rmat 9uAin de89re treaba a8ta :i am de8c'9erit lucruri intere8ante<
DubCe 8e ?ncrunt<
I Nu;mi 9lace<
1enna 8e art ne?ncre@t'r<
I D'ar ai mai muncit 9entru 9lat, nuM
DubCe rma8e t't ?nneBurat<
I %r'blema e c tu ar trebui 8 :tii mai bine dec>t alAii c nu;mi 9't
=ace 9ublicitate<
1enna tcu 9entru un m'ment<
I E8te un 'm de ?ncredere al lui D'C'r<
I T'Ai 8unt 'amenii de ?ncredere ai lui D'C'r< (Ai aminte8c c mare
9arte a Lumii %m>ntene ?i a9arAine<
Era adeDrat< (nce9u8e ca 8im9lu CaDaler al DraB'nului, 8e c8t'ri8e cu
ulana :i deDeni8e reBe, a9'i, ?ncet;?ncet, 9'rni8e 8 cucerea8c ?ntreaBa
Lume %m>ntean< 6a8e dintre cele O9t %m>nturi 8e a=lau mai mult 8au
mai 9uAin 8ub c'ntr'lul 8u direct, iar cu ultimele trei 9m>nturi c'm9let
inde9endente, %m>ntul $rii :i %r'Dinciile $la:tinil'r :i ale %duril'r,
'dini'ar unite ?n %m>ntul A9ei, era de;acum ?n r@b'i de8cCi8<
1enna 8cCiA un @>mbet 9lin de mulAumire<
I 8ta nu e un tre9du:, 8ta nu lucrea@ 9entru 8'ldaAii de r>ndJ 8ta a
='8t D@ut de8e'ri alturi de reBe ?n 9er8'an<
DubCe 8e art bru8c intere8at<
I E8te un =idel l'c'tenent al 8u, =ace 9arte din cercul re8tr>n8<
I L;ai ?nt>lnitM
I Da< Am luat in='rmaAiile, am =cut ?n a:a =el ?nc>t 8 a=le de mine< 6i
aici urmea@ 8ur9ri@a< Du9 un 9rim c'ntact, ti9ul mi;a dat ?nt>lnire ?ntr;
+1
LICIA TROISI
unul dintre l'calurile alea de luE din $aOrat, cred c;l cun':ti< tindardul
Vi'let<
Im9'8ibil 8 nu;l cun':ti< #n l'c =recDentat de Benerali :i numele
im9'rtante din 8tat<
I $;a c'ndu8 ?ntr;' camer care era de cel 9uAin 9atru 'ri mai mare
dec>t t'at ca8a mea, :i BCice:te cine era ac'l'M
1enna =cu ' alt 9au@<
I Era 5'rra<
DubCe nu 8e abAinu 8 nu =ac ni:te 'cCi c>t ce9ele< 5'rra era cumnatul
lui D'C'r, dar ?n 9rimul r>nd era braAul lui dre9t< e cun'8cu8er c>nd
D'C'r ?nc 8e mulAumea d'ar 8 Di8e@e la 9uterea ab8'lut :i de atunci
deDeni8er de nede89rAit< (:i ?ntri8er leBtura 9rin c8t'ria dintre D'C'r
:i 8'ra lui 5'rra, iar 9e c>m9ul de lu9t erau nede89rAiAi< D'C'r era =r
?nd'ial creierul, 'mul 9'litic, nu numai un abil lu9tt'r, ci :i un 8trateB
=in, un di9l'mat 9raBmatic< 5'rra era mai deBrab un r@b'inic 9ur<
Oriunde Denea D'rba de m'arte, el era 9re@ent, ?n8'Ait de un 9al': 9entru
d'u m>ini<
I Du9 cum ?Ai 9'Ai ?ncCi9ui, nu m 8imAeam 9rea ?n larBul meuN
c'ntinu 1enna< Oricum, mi;a eE9licat termenii a=acerii< 5'rra, :i im9licit
D'C'r, cCiar dac numele lui nu a ='8t nici'dat adu8, are neD'ie de '
lucrare de =ineAe, 8u8traBerea un'r d'cumente 8iBilate Ainute ?ntr;un l'c
8iBur dintr;' Dil anume< EDident, nu a Drut 8 89un mai mult<
I EDident<
I E8te di89u8 8;Ai dea 9>n la cinci mii de car'le< Detaliile Drea 8 le
di8cute cu tine 9er8'nal, ?n8<
Era un 9reA eE'rbitant< DubCe nu D@u8e ?n DiaAa ei at>Aia bani :i nici
$ae8trul, dac era 9e;a:a<
5ata rma8e tcut, uit>ndu;8e Aint la ma8< Era ' lucrare de niDel ?nalt,
cum nu;i mai c@u8e nici'dat ?n m>n< #n 8alt calitatiD<
I Nu Ai;a mai @i8 cCiar nimic altceDaM
I Nu, ?n8 mi;a dat ' d'Dad a Bener'@itAii 8ale<
1enna 8c'a8e un 8culeA din m>neca cm:ii :i ?i Dr8 c'nAinutul 9e
ma8< $'nedele, din aur curat, 8cli9ir ?n ?ntunericul Br'tei< Erau cel 9uAin
d'u 8ute de car'le<
DubCe 8e 9ierdu cu =irea< 5iE m'nedele cu 9riDirea :i rma8e tcut<
+2
SECTA ASASINILOR
I $i;a cerut 8 aranHe@ ' ?nt>lnire< (n 'rice ca@, a 89u8 c :tia 8unt ai
ti<
(n Br't 8e l8 ' tcere a98t'are<
O ?nt>lnire cu 5'rra< DubCe ?:i amintea de el, ?l D@u8e c>nd =u8e8e cu
$ae8trul ?n %m>ntul V>ntului< 6i;l amintea ca =iind un brbat uria:, cu un
r>nHet =i'r'8 de uciBa: ?nti9rit 9e cCi9< L>nB el era un bieAel 9alid, 9uAin
mai mare dec>t ea< %riDirile li 8e ?nt>lni8er numai 9entru ' cli9<
(m9rt:eau aceea:i team, teama de acel brbat<
I Ei bineM Nu 89ui nimicM nu reu:i 8 8e 8t9>nea8c 1enna<
I $ B>nde8c<
I 6i la ce anumeM E8te ' 'ca@ie unic ?n DiaA, DubCe4
Dar DubCe nu era Benul care trata ceDa cu 8u9er=icialitate, cu at>t mai
9uAin ' lucrare de89re care nu aDea nici ' in='rmaAie< Dac ar =i ='8t '
cur8M Dac ?n 89atele ace8tei cCe8tii era "rea8laM
I Ce te c'8t 8 D'rbe:ti cu el :i BataM Dac nu;Ai c'nDine, 89ui nu,
Hu8tM
I E:ti 8iBur c "rea8la nu e ame8tecatM
1enna ?nce9ea 8;:i 9iard rbdarea<
I D'C'r, la naiba, Ai;am 89u8 D'C'r4 Nici urm de "rea8l<
I I;ai 9'menit numele meuM
I CCiar m iei dre9t idi'tM
DubCe tcu c>teDa cli9e, a9'i 8c'a8e un '=tat<
I %e8te d'u @ile la I@D'rul NeBru, la mie@ul n'9Aii< A:a 8;i 89ui<
I@D'rul NeBru era un l'c ='arte i@'lat, ?n miHl'cul %durii de N'rd<
Numele i 8e trBea de la D>na 8lab de a9 de i@D'r ce A>:nea de;ac'l', un
lculeA ?nc'nHurat de 8t>nci de ba@alt neBru< De aceea cCiar :i c>nd
8trlucea 8'arele a9a 9rea mereu neaBr ca 8m'ala< L'cul acela tre@ea
89aima mult'ra, dar DubCe merBea ade8ea ac'l' c>nd aDea neD'ie 8 8e
c'ncentre@e< Ac'l' B8ea 9ace :i ='rA<
(n acea n'a9te 8e du8e 9uAin mai deDreme< Cerul era ac'9erit de n'ri :i
D>ntul btea mai tare dec>t de 'bicei< Rma8e ?n ?ntuneric 8 a8culte
t>nBuirea c'9acil'r :i cli9'citul a9ei<
(i 9lcea ?ntunericul< 1enna 89u8e8e 'dat c 9arc 8;ar =i n8cut ?n
%m>ntul N'9Aii, unde ' DraH =cut de un maB 9e tim9ul R@b'iului de
D'u ute de Ani, cu 9e8te ' 8ut de ani ?n urm, crea8e ' n'a9te 9er9etu<
++
LICIA TROISI
(ntr;adeDr, c>nd munci8e ?n acel Ainut cu $ae8trul 8e 8imAi8e ne'bi:nuit de
bine< Dar %m>ntul N'9Aii aDea :i un a89ect 8ini8tru ?n 'cCii ei, cci ac'l'
?:i aDea 8ediul "rea8la< "rea8la, 8ecta A8a8inil'r, de care $ae8trul
?ncerca8e 8 =uB t'at DiaAa lui< "rea8la care ' Cituia :i 9e ea<
C>nd au@i @B'm't de 9a:i, deHa ?nce9u8e 8 deDin nerbdt'are<
Trecu8e 'ra de ?nt>lnire de c>teDa minute bune< Erau d'i, un brbat care
9:ea =alnic, a98at :i 8iBur :i unul care ?nainta :'Dielnic< (l 8imAea du9
tr'8netul =run@el'r u8cate de 9e 9m>nt<
(ncerc 8 BCicea8c<
KGeneralul 5'rra :i un tre9du: care 8e a=l ac'l' d'ar ca m8ur de
9recauAie<L
(:i tra8e :i mai H'8 BluBa mantalei 9e =aA, ?:i 8emeAi umerii ca 8 9ar
mai im9'@ant :i 8e 8trdui 8;:i ?nBr'a:e D'cea<
Dintre c'9aci 8e artar d'u 8iluete< Din 89atele uneia 8e Dedea
c'nturul ='arte clar al unui 9al': 9entru d'u m>ini, ?n tim9 ce a d'ua ?:i
Ainea m>na 9e Barda unei 8bii mult mai mici< DubCe ?:i ddu 8eama c
BCici8e<
Era em'Ai'nat< e ridic 9rea ?n Brab cCiar<
KLini:te:te;te, e ' treab ca t'ate celelalte<L
I AAi ?nt>r@iat, 89u8e ea ca 8;:i dea im9'rtanA<
I Nu e8te u:'r 8 B8e:ti l'cul 8ta, 89u8e cel de;al d'ilea brbat<
(nce9u8e 8 9l'u :i am>nd'i aDeau BluBa tra8 9e ca9, dar, ?n ciuda
ace8tui lucru :i a ?ntunericului, 'cCiul antrenat al lui DubCe de'8ebi
8u=icient de clar liniile =eAel'r cel'r d'i<
5'rra era a:a cum :i;l aminteaJ tr8turi 9uternice, na8ul mare :i brbia
9uternic, 8emn al D'inAei, De:nicul r>nHet de ?nDinBt'r ?nti9rit 9e cCi9<
D'ar c era mai btr>n, del'c mai ?mbl>n@it< CeDa din teama 9e care '
8imAea =aA de el c>nd era mic i 8e 8trecur din n'u 9rin mdulare<
(n c'm9araAie cu el, cellalt era un brbat 'arecare< Nu ='arte ?nalt,
9urta ' 9lat': :i n'durile albe ale deBetel'r i 8e 89riHineau 9e Barda 8biei<
I Dac ar =i ='8t u:'r de B8it, nu D;a: =i cerut 8 ne ?nt>lnim aici<
I Nici ' 9r'blem, 89u8e 5'rra cu D'cea calm<
DubCe ?ncuDiinA din ca9<
I %'ate ar =i ca@ul 8;Ai dai H'8 BluBa, 89u8e 8'ldatul<
DubCe tcu 9e m'ment< #n tremur ' =ulBer 9e :ira 89inrii, dar ?ncerc
8 8e c'ntr'le@e<
+-
SECTA ASASINILOR
I %re=er 8 nu;mi art =aAa, a:a lucre@ eu<
"rbatul l8 im9re8ia c 8e ?n=urie, dar 5'rra ?i 9u8e ' m>n 9e umr<
I %are;8e c 8untem cu t'Aii cam nerD':i, nuM Dar nu aDem de ce<
I C'ntactul meu mi;a 89u8 c>te ceDa de89re lucrare, c'ntinu DubCe,
im9a8ibil, dar, ?nainte de a da un r89un8, a: d'ri 8 cun'8c detaliile<
Cellalt brbat lu cuD>ntulJ
I E8te D'rba de89re ' munc delicat :i de aceea ne;am B>ndit la tine<
%er8'ana care trebuie =urat e8te TCeD'rn<
DubCe ?nBCiAi< Nu era un 'arecare, de8iBur< 5u8e8e un 9reacredinci'8
t'Dar: al lui D'C'r, din %m>ntul 'arelui :i el< Era un maB medi'cru,
d'tat ?n8 cu ' minte ='arte 9trun@t'are, care ?nAele8e8e re9ede
9'tenAialul a8cun8 ?n acel bieAandru 8lbn'B :i cu 'cCii 9lini de ambiAie<
e altura8e imediat lui D'C'r :i;l aHuta8e ?n a8cen8iunea lui< Ru9tura
aDu8e8e l'c acum @ece ani, ?n tim9ul 9eri'adei de 9ace ce urma8e Dict'riei
a8u9ra lui Id'< Atunci TCeD'rn ?nce9u8e 8;:i Aea8 leBturile de alianA cu
=amiliile n'bile din %m>ntul 'arelui, ?n 89eranAa c Da 9une m>na 9e '
9arte din 9utere< #niunea lui cu D'C'r ?i era util<
(n urm cu cinci ani, maBul 8e retr8e8e din a=aceri, ca 8 89unem a:a,
imediat ce 8e de8c'9eri8e c'm9l'tul ?m9'triDa lui D'C'r la care lua8e 9arte
:i Amanta<
e mai @D'nea c alianAa ciudat dintre 9rinci9alul du:man al lui D'C'r
din acea Dreme, Bn'mul GaCar din %m>ntul t>ncil'r, :i Id' =u8e8e cumDa
9u8 la cale cCiar de TCeD'rn< (n8 de Dreme ?ndelunBat btr>nul maB nu
mai ddu8e 8emne de DiaA<
I (n ca8telul 9e care :i l;a c'n8truit :i din care nu ie8e nici'dat
98trea@ d'cumente de ' anumit im9'rtanA 9e care mi;ar 9lcea 8 le
am, eE9lic 5'rra<
I Nu e ' 9r'blem, 89u8e DubCe<
I D'cumentele 8e a=l ?ntr;' cmruA alturat celei ?n care d'arme
TCeD'rn, ' camer 8ecret ?n care nimeni nu :tie eEact cum 8e intr<
A:adar trebuia 8 inDe8tiBCe@e, lucru la care DubCe 8e 9rice9ea ='arte
bine<
I Nici a8ta nu e8te ' 9r'blem<
5'rra 8cCiA un @>mbet 8ini8truJ
+.
LICIA TROISI
I (ntr;adeDrN :tim care 8unt d'meniile tale de c'm9etenA< Nu Drem
m'rAi, munca trebuie 8 =ie di8cret, =r urme< TCeD'rn trebuie 8;:i dea
8eama de =urt c>t mai t>r@iu 9'8ibil<
DubCe a9r'b din ca9< Nu aDea nici ' intenAie 8 ucid< Ace8t act ?i
amintea Dremuri 9e care ?ncerca 8 le :tearB din minte< C>t de89re
di8creAie, ace8ta era 8emnul ei di8tinctiD<
I Vei aDea alte d'u 8ute de car'le dac e:ti de ac'rd, re8tul la 8=>r:it,
:i numai dac t'tul Da merBe c'n='rm 9lanuril'r n'a8tre<
DubCe rma8e tcut c>teDa cli9e< imAea ?n m'd clar c>t de mreA era
t't ceea ce 8e ?nt>m9la< 6i cu un 8entiment de 89eranA 8traniu, ?:i 89u8e c
9'ate cu t'Ai banii ia ar =i B8it un m'd 8 9un ca9t ace8tei 9ereBrinri
care ' DlBuia deHa< O 89eranA de;' cli9< *inea ?n ea lucruri care nu
9uteau =i :ter8e, Bre:eli :i dureri 9e care nici cea mai 8'm9tu'a8 9rad nu
le 9utea elimina< (n 'rice ca@, munca a8ta merita 8acri=iciul<
I De ac'rd, 89u8e<
I E8te un da, deci, 89u8e 5'rra 9lin de di89reA<
I iBur< C>nd ' 8;mi Dd baniiM
I $>ine la aceea:i 'r, aici<
DubCe era 9e 9unctul de a di89rea ?n de8i:ul 9durii, c>nd Bla8ul
r8unt'r al lui 5'rra ' '9ri<
I Ai BriH 8 nu ne trde@i ?ncrederea 9e care ' 9unem ?n talentele tale<
DubCe 8e bl'c< Nici mcar nu 8e ?nt'ar8e<
I Dac;mi cun'a:teAi cu adeDrat renumele, nu mai trebuie 8 D
r89und<
6i ?n urma ei r8un un r>8 abia 8cCiAat<
+/
SECTA ASASINILOR
5
CAPCANE
ubCe 8e 9u8e 9e treab ?nc de a d'ua @i< %'De8tea 8e anunAa
c'm9leE :i di=icil :i 9re8u9unea ' 9reBtire 8cru9ul'a8< D
Era 9artea ei 9re=erat din t'at munca< 5urtul ?n 8ine rm>nea ' 8im9l
8arcin, intere8ant d'ar 9entru acea 8en@aAie DaB de eEcitaAie 9e care i;'
'=erea :i 9entru banii 9e care;i 9rimea< Cercetrile erau altceDa<
6i a9'i era ' 'ca@ie rar de a intra ?n c'ntact cu lumea< $ae8trul '
?nDAa8e cum 8 'm'are un 'm, ?n ce 9uncte 8 l'Dea8c :i ?n ce =el, :i tim9
?ndelunBat =u8e8e t't ceea ce :tiu8e de89re 'ameni, de89re t'at acea
mulAime de 9er8'ane din a=ara micii =amilii 9e care ' ='rmau ea :i
$ae8trul< Nu :tia 9ractic nimic de89re =elul ?n care triau 'amenii n'rmali<
A =ace cercetri deDeni8e un m'd de a;:i =ace Di8uri de89re DiaA, de a '
Dedea :i de a ' atinBe u:'r, =ie :i numai 9entru ' cli9<
Ddu t>rc'ale ca8ei lui TCeD'rn la ?nce9ut, n'a9tea< De 'bicei erau d'i
Bardieni ?n eEteri'r, unul era la intrare, cellalt ?nc'nHura @idurile 9alatului<
DubCe ddu 'c'l 9r'9rietAii de nenumrate 'ri :i c>nd ?nce9u 8 8e 8imt
8iBur intr ?n Brdina ?ntin8< (nDA 8 recun'a8c =iecare 9lant, =iecare
9iatr din @id, de8lu:i cadenAa 9a:il'r Bardienil'r, 'biceiurile l'r< %>n :i
re89iraAia i 8e arm'ni@ cu a cel'r d'i brbaAi<
De;a=ar reu:i 8 ?nAeleaB multe lucruri de89re interi'r :i =cu ' 8cCiA a
9re8u9u8ei di89uneri a camerel'r<
A9'i DubCe C'tr? c era tim9ul 8 intre ?n c'ntact cu cineDa de 9rin
9artea l'cului, cineDa di89u8 8 D'rbea8c =r 'c'li:uri de89re ca8 :i
'biceiurile ei< De8c'9eri ' =etiA, =iica unei 8erDit'are Deterane ac'l'< I 8e
9ru 9er8'ana ideal, cu =aAa ei curat :i neDin'DAia D>r8tei<
O ab'rd ?ntr;una dintre 9ieAele mari din $aOrat, c>nd ?ncerca 8 8e
C'tra8c ce mere 8 cum9ere< ?ncea9 ' c'nDer8aAie nu =u del'c Breu,
erau a9r'a9e de aceea:i D>r8t<
5ata, $an, nu 8e l8 9rea mult ruBat< e ?nt>lnir de c>teDa 'ri t't ?n
9iaA, 8e mirar de c'incidenAa 8tranie :i deDenir a9r'9iate<
Du9 cum 9reD@u8e cu mare eEactitate DubCe, $an era Benul H'Dial :i
candid, ='arte ?nclinat 8 8e arate ?ncre@t'are ?n 'ricine<
+0
LICIA TROISI
DubCe 8e ddu dre9t 8luHnic :i 9'meni numele unei =amilii de8tul de
cun'8cute, a crei ca8 aDu8e8e 'ca@ia 8 ' Di@ite@e la ?nce9utul carierei
8ale 9entru un =urt< De8tul de re9ede, de la t>nBuielile 9e 8eama ca9riciil'r
8t9>nil'r trecur =r 8;:i dea mcar 8eama la di8cuAia de89re 'biceiurile
=amiliil'r ?n care 8luHeau<
I t9>nul 8e 8imte mai deBrab ?n 8iBuranA ?n ca8, de aceea nu ie8e
nici'dat< (n8 ?:i ia mereu c>te ' 9recauAieJ 89re eEem9lu, are trei
d'rmit'are :i ?n =iecare n'a9te aleBe un altul ?n care 8 d'arm<
DubCe bnui8e ace8t lucru< (n =iecare n'a9te 8e 8cCimba 9'@iAia ultimei
lumini din ca8 care 8e 8tinBea< Ceea ce c'm9lica lucrurile< Trebuia 8
9ercCe@iAi'ne@e deci trei camere di=erite< A8ta e<
I Da, e cam 'b8edat de 8iBuranA, e;adeDratN Nu 9rea :tiu eu de ceN
%'ate din cau@a btr>neAii, mama 89une c du9 ' anumit D>r8tN :i $an
=cu un 8emn 8uBe8tiD l'Dindu;:i t>m9la cu deBetul< A:a c e8te mereu un
8'ldat de 9a@ la u:a camerei lui<
DubCe @>mbi, dar B>ndurile ?i @um@iau ?n ca9<
(n acea 9eri'ad d'rmi ='arte 9uAin< $ereu 8e ?nt>m9la a:a ?naintea unei
lucrri< (:i 9etrecea n'9Aile 8t>nd la 9>nd, iar @ilele de8c'8>nd;' 9e $an<
e ?nt'rcea aca8 ?n @'ri :i 8e 'diCnea c>teDa 're< De8e'ri 9re=era 8 nu
d'arm del'c, ci mai deBrab 8 rm>n medit>nd< Atunci 8e ducea la
I@D'rul NeBru :i a8culta< e c'ncentra a8u9ra 8unetel'r acelui l'c luBubru,
9>n c>nd ca9ul i 8e B'lea c'm9let :i 8e 8imAea un 'biect ne?n8u=leAit, '
9lant 9rintre 9lante, 9m>nt ce 8e ame8teca cu 9m>ntul<
Era un DecCi eEerciAiu ?nDAat de la $ae8tru la ?nce9utul
antrenamentului ei 9entru a;:i B8i calmul ?naintea unei munci<
e ?nt>m9l cCiar ?ntr;una dintre acele 8eri< DubCe C'tr>8e ca ?n acea
n'a9te 8 nu 8e mai duc la Dil< De;acum cun':tea Brdina 9e dina=ar, :i
'biceiurile 8t9>nului ?i erau de8tul de lim9e@i<
e du8e la I@D'rul NeBru du9 cinP era ?ntuneric be@n< D'ar 8telele
8trluceau '9ace dea8u9ra ca9ului ei<
e a:e@ ?n =aAa i@D'rului :i bu 9uAin ca 8 8e tre@ea8c de;a binelea :i
8 =ie lucid< %m>ntul era m'ale, 9lin de =run@e u8cate< N'iembrie btea la
u:<
DubCe ?ncerc 8 ?ncCid 'cCii, cut>nd 8 8e relaEe@e, dar era
ne'bi:nuit de ?nc'rdat< ADea im9re8ia c e8te cumDa ameninAat, cCiar
+2
SECTA ASASINILOR
dac nu au@i8e dec>t Beamtul c'9acil'r 8cuturaAi de D>nt :i B>lB>itul ?ncet
al a9ei<
(:i 89u8e c 9r'babil nu era nimic, dar nici'dat nu ' ?n:ela8e al :a8elea
8imA<
e c'ncentr a8u9ra @B'm'tel'r< ADea un dar natural 8 recun'a8c
8unetele ritmice< O abilitate ra=inat de;a lunBul anil'r de antrenament<
Tr'8netul lemnului l'Dit de ra=alele de D>nt< 5':netul =run@el'r care nu
c@u8er ?nc de 9e crenBi< A9a< A9a care 8e Dar8 ?n micul lac 9ictur cu
9ictur< unetul r'tund :i 9er=ect al 8tr'9ului ce cade ?n micul 'cCi de a9,
ec'ul 8lab 9e care ?l =ace ?n 9ereAii neBri ai r>9ei<
A9'i un @B'm't di8t'nant, nea:te9tat :i ?n acela:i tim9 ' durere mic,
a8emenea unei ?nAe9turi, ?n antebraA<
Tru9ul acAi'n ?n l'cul ei< $>na 8e du8e ra9id la cuAitele de aruncat 9e
care le aDea mereu a8u9ra ei< Nici nu trebui 8 8e B>ndea8c< Lama 8trluci
' cli9, a9'i au@i un Beamt ?n=undat :i @B'm'tul 8lab al unei c@turi<
imAi ' l'Ditur ?n inim< ImaBinile 8e ?nDlm:ir, mintea;i @bur la '
n'a9te cu mulAi ani ?n urm, cu acelea:i cuAite aruncate :i care au nimerit ?n
9lin, a9'i :i mai ?n urm 9>n la imaBinea a d'i 'cCi albi, larB de8cCi:i ?n
=aAa ei, 'cCi 9e care nu mai reu:ea 8;i uite, 'cCii lui G'nar care Deneau ?n
=iecare n'a9te 8 ' caute :i 8 ' acu@e<
DubCe ?:i reDeni ?n 8imAiri au@indu;:i re89iraAia Bre'aie< Tcerea um9lea
lumini:ul<
$ai ?nt>i 8e uit la braA< #n =iri:'r de 8>nBe 8e 9relinBea din89re 9artea
de 8u8 a antebraAului< Nu;i =u Breu 8;:i dea 8eama de ce< #n ac ='arte =in i
8e ?n=i98e8e ?n carne< OtraD< Cu 8iBuranA<
e de9la8 89re 9unctul din care 8e au@i8e Beamtul< Tremura, 9'ate din
cau@a aBitaAiei 8imAite ?n cele d'u 8ecunde de ameAeal 8au cel 9uAin a8ta
?:i @icea<
e a9r'9ie cu 9recauAie< La 9m>nt era ' ='rm, nemi:cat :i 9alid ?n
lumina lunii, cu cuAitul ?m9l>ntat ?n 9ie9t<
K%'ate c nu a murit<L
e a9r'9ie mai mult, 9riDi mai bine< Era 9uAin mai mare dec>t un c'9il4
#n bieAandru< 6i nu mai re89ira<
DubCe 8tr>n8e 9umnii, ?ncCi8e 'cCii, alunB imaBinile 9e care cadaDrul i
le tre@ea<
KLa naiba4L
+3
LICIA TROISI
(:i de89rin8e 9riDirea de la =aAa lui, ?ncerc mai deBrab 8 anali@e@e
cum era ?mbrcat< La :'ld aDea un 9umnal< NeBru, m>nerul :i Barda ?n
='rm de :ar9e< (ntr;' m>n, ' AeaD lunB< 5r ?nd'ial ?ncerca8er 8 8e
camu=le@e, dar 9entru DubCe t'tul trda am9rentele "re8lei< Arma lui, 9e
care numai A8a8inii din "rea8l ' ='l'8eau, D>r8ta lui =raBed, 9>n :i
m'dul ?n care ' ataca8e<
Acea de8c'9erire :ter8e t't re8tul, 9>n :i =i'rul 9e care acea crim
ne9reD@ut i;l tre@i8e<
Nu 8e mai uit la el :i alerB la Br't mai 8;i ia8 8u=letul< 6tia c dac
=u8e8e cu adeDrat 'trDit nu era ca@ul 8 alerBe ca ' 8mintit, dar t'ate
antid'turile 9e care le cun':tea erau ac'l'<
Cum intr ?n ca8 8e arunc a8u9ra ra=turil'r< Era =amiliari@at cu t'ate
8ticluAele, :tia 8 le de'8ebea8c 9ur :i 8im9lu du9 cul'are< Cun':tea
'trDurile ='l'8ite de "rea8lP aranH 8ticlele 9e ma8< Numai c>nd =ur
t'ate aliniate ?n 'rdine 8e '9ri<
(:i cercet tru9ul a:a cum ar =i 9utut;' =ace un maB 8au un 9re't< e
8imAea bine< Incredibil, dar 8e 8imAea bine< Re89ira Breu, dar din cau@a
alerBturii inima;i btea ra9id, dar cu 9utere :i reBulat< Vedea lim9ede,
ca9ul nu ' durea :i nici nu i 8e ?nD>rtea< Nu cun':tea nici ' 'traD care,
du9 c>teDa minute de la in'culare, 8 nu 9r'duc Dreun e=ect< %riDi acul,
9e care ?nc ?l 8tr>nBea 89a8m'dic ?n 9umn< Era r':u ?n D>r=, ='arte, ='arte
9uAin< >nBele ei r':u a9rin8< Nimic altceDa<
Oricum lu diDer8e antid'turi, ?ntr;' d'@ ='arte mic din =iecare< A:a '
?nDAa8e $ae8trul, dar nu mai aDu8e8e 9>n atunci 'ca@ia 8 a9lice acea
?nDAtur< e ruB 8 ?:i amintea8c bine d'@ele :i 8 =uncAi'ne@e<
#n tim9 =u atent la cum 8e 8imAea, c'ntr'l>nd cu nelini:te btile
inimii :i re89iraAia, dar nu 8e ?nt>m9l nimic<
#n mi8ter< #n adeDrat mi8ter<
e du8e 8 ?nBr'a9e tru9ul biatului< O 8arcin ne9lcut de care ar =i
Drut 8 nu aib 9arte, dar trebuia<
(l 9riDi din n'u< OcCii ?ncCi:i ?ntr;' eE9re8ie a9r'a9e de 9ace, cCi9ul
arm'ni'8, 9rul c>rli'nAat ?m9r:tiat 9e =runte< Oare cu c>Ai ani era mai ?n
D>r8t ca eaM %uAini< $ae8trul ?i 89u8e8eJ ?n "rea8l 8e ?nce9e de tim9uriu<
Antrenamentul din c'9ilrie, a9'i 9rima crim la @ece ani<
KA9r'a9e ca mineL, B>ndea<
-0
SECTA ASASINILOR
Trebuia 8 =i ='8t una dintre 9rimele lui lucrri ceDa mai 8eri'a8e :i 8e
8=>r:i8e a:a de 9r'8tN $uri8e cu 'cCii ?ncCi:i, :i numai din ace8t m'tiD
DubCe reu:ea 8 ?l 9riDea8c at>t de mult tim9<
Nu reu:ea 8 =iEe@e 'cCii 8tin:i ai cadaDrel'r< %u9ilele din care 9riDirea
era ab8ent ' ?nBr'@eau de =iecare dat, de =iecare dat ble8temat reDedea
?n acea 9riDire di89erarea din 'cCii B'i ai lui G'nar, 9rima Dictim din DiaAa
ei<
KAm uci8, am uci8 din n'u<L
T'ate @B'm'tele, D>ntul, =riBul :i 9>n :i teama tre@it de acul acela
mi8teri'8 9leau ?nDluite de acel B>nd c'n:tient, Blacial<
KAm uci8 din n'u< De8tinul meu<L
(ncerc 8 nu 8e mai B>ndea8c, ?:i 89u8e c =u8e8e ?n leBitim a9rare<
(:i i@B'ni B>ndurile cu mi:carea ritmic a l'9eAii care 89a Br'a9a, 8e
9ierdu ?n 'b'8eala care;i cu9rindea braAele, 9>n c>nd ?:i ddu 8eama c nu
mai aDea nici un 8entiment, :i 8e 8imAea m'art a9r'a9e ca el<
A9'i alerB la i@D'r, ca ?n acea 9rim n'a9te, c>nd uci8e8e ?m9reun cu
$ae8trul< e de@brc re9ede cu mi:cri 89a8m'dice, 8e arunc cu aD>nt,
l8 8 8e 8cu=unde, H'8, ?n ?ntunericul ?nDluit'r al a9ei, cu 9letele
de8=cute ?n Hurul =eAei<
Rma8e tim9 ?ndelunBat cu=undat =r 8 re89ire, 89er>nd ca a9a 8 '
9trund luntric, 8 ' 89ele, 8 ' cureAe<
1ura8e c nu Da mai ucide, Hura8e la m'artea $ae8trului< 6i acum ?:i
?nclca8e Hurm>ntul<
Lucrul care 8e ?nt>m9la8e era BraD :i DubCe trebuia 8 ?nAeleaB<
"iatul cCiar =cea 9arte din "rea8lM 6i de ce ?l trimi8e8er 8 '
'm'areM
e du8e la $aOrat, la 1enna< C>nd ?i eE9lic t't ce D'ia, biatul 9ru
nucit :i ?n=ric':at<
I Vrei 8 =ac cercetri de89re "rea8lM
I Nu cCiar 8 cercete@i ?n 8en8 8trictN Trebuie d'ar 8 au@i dac 8unt
@D'nuriN
I Eu nici mcar nu :tiu unde 8e a=l "rea8la A8a8inil'r, darmite 8;mi
d're8c 8 am de;a =ace =ie cCiar :i cu unul 8inBur dintre cei care '
=recDentea@4
-1
LICIA TROISI
5aima "re8lei era cum9lit< O=icial, era d'ar ' 8ect eEtraDaBant, cum
erau multe ?n acea e9'c de r@b'i :i di89erare, :i eEi8tenAa ei era 9'8ibil
numai dat'rit ace8tei =aAade :i a 9r'tecAiei ac'rdate de anumite 9er8'naHe
8u8;9u8e< (n realitate, ?i aduna 9e cei mai 9ericul':i a8a8ini din Lumea
%m>ntean< 6i 8e 89unea c ?n interi'rul 8ectei 8e celebrau 8tranii ritualuri
8>nBer'a8e< %uAini ?n8, :tiau cu adeDrat ceDa< "rea8la ?:i a9ra bine
8ecretele<
$ae8trul lui DubCe =cu8e 9arte din ea, dar nu D'rbi8e nici'dat 9rea
multe de89re a8ta< Numai c>nd t'tul 8e ?ncCeia8e de;acum, aDu8e8e curaHul
de a;i 9'De8ti cum :i de ce 9r8i8e "rea8la, :i de;atunci =ata ura acel
nume< (:i 9etrecu8e ultimii d'i ani ?ncerc>nd 8 8ca9e< De aceea trebuia 8
a=le acum ce 8e ?nt>m9la<
I (Ai cer 8 8'nde@i terenul 9rintre cun'8cuAii ti< Nimic mai mult< Ei
nici mcar nu D'r :ti< Nu trebuie 8 :tie<
CCi9ul lui 1enna c'ntinua 8 =ie cu9rin8 de team<
I D'ar ?Ai cer aHut'rul, ca9itul ?n cele din urm DubCe< Acum nu m
9't 'cu9a de treaba a8ta, dar e8te urBent 8 a=lu ceDa<
EE9re8ia lui 1enna 8e mai ?mbl>n@i 9uAin<
I Te D'i 9lti 9entru ace8t 8erDiciuN
1enna tie aerul cu m>na ?n 8emn c aHunBe<
I "ine, bineN 6i cu munca cum merBeM
I 6tii c nu;Ai 9't 89une nimic<
I Dar 9lata e8te bun cum 89uneauM
DubCe ?i 89u8e ci=ra<
I %i cu ' 8'ld a:a 9rinciar te;ai 9utea B>ndi cCiar 8 te retraBi, nuM
DubCe 8e minun c acela:i B>nd care;i trecu8e :i ei 9rin minte 9entru '
cli9 la I@D'rul NeBru ?i Deni8e :i lui 1enna<
%e c>nd 8e ?nt'rcea de la ca8a 9rietenului ei, ?ncerc 8;:i imaBine@e
DiaAa =r crim :i =urt, ca :i cum t't ce i 8e ?nt>m9la8e 9>n atunci n;ar =i
eEi8tat Dre'dat< O DiaA n'rmal, 9recum cea 9e care ' 89i'na ?n tim9ul
lunBil'r ei 9limbri 9rin 'ra:< ;:i B8ea8c un brbat 9e care 8;l
iubea8c, 8 8e tre@ea8c mereu ?n acela:i 9at, 8 nu 8e mai mulAumea8c
d'ar 8u9raDieAuind =r 8c'9 :i =iind De:nic CrAuit<
Re8imAi ' 8en@aAie ciudat de irealitate< 6i t'tu:i, imaBinea aceea aDea '
anumit ='rA de atracAie< (ntr;un =el, DubCe era 'b'8it<
-2
SECTA ASASINILOR
eara =urtului 8'8i 9'ate cam 9rea ?n Brab< DubCe era Bata, dar
?nBriH'rarea c'ntinua 8;i dea t>rc'ale< $i8terul biatului din "rea8l ?nc
nu =u8e8e de8c>lcit< 1enna nu mai ddu8e Dreun 8emn de DiaA, ceea ce
?n8emna c nu reu:i8e 8 de8c'9ere nimic<
Ie:i din ca8 ?n 9lin n'a9te :i 8e ?ndre9t 89re Dila lui TCeD'rn< (i a9ru
8ini8tr :i imen8 ?n lumina 9alid a unui c'rn de lun<
Nu =u ' 9r'blem 8 8ar 9e8te @idul incintei< Rma8e culcat ?n iarb
9>n c>nd 8'ldaAii de 9a@ =cur 9rimul r'nd< Erau d'i care 9arcurBeau
drumul ?n direcAii '9u8e< DubCe le m8ur 9a8ul, le ?nreBi8tr ritmul<
Din n'u 8e au@ir 9a:i, :i DubCe 8e li9i de @id Ain>ndu;:i r8u=larea<
'ldatul trecu =r 8 baBe de 8eam nimic<
DubCe 8trbtu cu 9recauAie @idul, 9>n c>nd aHun8e ?n 9unctul care '
intere8a< Era ' 9'rAiune de'8ebit de u:'r de e8caladat, 9e Humtate a8cun8
de un cCi9ar'8 ?nalt< !ece metri mai 8u8 8e a=la un c': de =um, un eEcelent
9unct de acce8<
A:te9t al nu;:tiu;c>telea r'nd al Br@ii, a9'i ?nce9u 8 8e caAre ?n
cCi9ar'8< Garda trecu ?nc ' dat, de a8t dat c8c>nd @B'm't'8< (ndat ce
?l au@i ?nde9rt>ndu;8e, DubCe 8riP ac'9eri:ul era la mai 9uAin de d'i metri
de9rtare<
T'tul merBea ca un8<
e li9i de AiBle :i alunec t>r>ndu;8e 9>n la c':< e a8cun8e ?nuntru<
Acum nu mai 9utea 8 cad ?n m>na Br@il'r<
Veni8e r>ndul c'r@ii< (n=i98e Car9'nul ?ntr;un 9unct care i 8e 9ru de8tul
de 8'lid, a9'i ddu drumul c'r@ii< e l8 ?n H'8<
)'rnul era 8tr>mt :i umerii i 8e =recau de crmi@i<
C'ntinu c'b'r>rea, ?ncet :i atent, 9r'9tindu;8e cu 9ici'arele ?n 89aAiul
9e care ?l aDea la di89'@iAie< (n cele din urm D@u licrirea unei lumini
9alideP aHun8e8e la ba@a C'rnului< Arunc ' 9riDire ?nuntru< Du9 cum
9reD@u8e, era ?ntr;' camer B'al, unul dintre multele 8al'ane din 9alat<
DubCe nici mcar nu aDu neD'ie 8 Deri=ice 9lanul, ?:i amintea 9er=ect
a:e@area tutur'r camerel'r<
Ie:i din :emineu :i 8e ?ndre9t 89re u:a din =und< TraDer8 un :ir de
?nc9eri, t'ate mari :i amenaHate la =el, 9>n c>nd aHun8e ?n ca9tul unui
lunB c'rid'r de la etaHul 8u9eri'r< (n ace8t m'ment Denea 9artea cea mai
Brea a muncii ei<
-+
LICIA TROISI
TCeD'rn d'rmea ?n =iecare 8ear ?ntr;un d'rmit'r di=erit, dar erau
8u9raDeBCeate t'ate trei, du9 cum ?i 89u8e8e $an, 8luHnica< Trebuia 8 le
Deri=ice 9e r>nd :i 8inBura cale de acce8 era cea din eEteri'r, 9rin =erea8tra
de la camera alturat<
V@u 9rima Bard m'Aind ?n =aAa 9rimei u:i< Ra9id :i tcut, DubCe 8e
8trecur ?n camera de;alturi< Acea8ta aDea un balc'n, deci treaba ei aDea
8 =ie mai 8im9l dec>t 9reD@u8e<
Nu;l B8i 9e TCeD'rn ?nuntru< Camera era B'al< Nu;i nimic, ba cCiar
mai bine a:a<
(nce9u eE9l'rarea ?nc9erii< Nu :tia eEact ce 8 caute, dar era
=amiliari@at cu ca8ele, de care 8e t't 'cu9a8e ?n ultimii d'i ani< 6tia de8tule
de89re camere 8ecrete :i mecani8me de de8cCidere ?nc>t 8e 9utea 89une c
merBea la 8iBur<
Cutarea ei nu ddu r'ade< Nici un 9erete nu 9rea a a8cunde ceDa<
K%rima ?ncercare e:uat< A8ta e8te, n'a9tea e lunB<L
5ata 8e ?nt'ar8e de unde 9leca8e, :i;:i c'ntinu eE9l'rarea< Ora era
?naintat :i nu era nici 9ici'r de 8luHit'r 9e;ac'l', cCiar :i Br@ile 8e
mulAumeau cu c>te un r'nd =r traBere de inim 9e c'rid'arele 9rinci9ale<
5u ' treab u:'ar 9entru DubCe 8 ?i eDite trec>nd dintr;' camer ?n
alta<
La a d'ua ?ncercare, aDu :i mai 9uAin n'r'c< Camera de;alturi era d'ar
cu 9uAin mai mare dec>t ' cmar, cu ' =ere8truic mic :i ?nBu8t< A=ar,
nici un balc'n< A8ta era, DubCe de8c'9eri ' c'rni:< De8cCi8e =erea8tra :i
a:te9t 8 treac Bardianul din Brdin< A9'i alerB 9e c'rni: c>AiDa 9a:i
9>n la =erea8tra urmt'are< Nu =u Breu 8 ' de8cCid :i iat;' ?nuntru<
%atul era ac'9erit de cuDerturi Brele de cati=ea< DubCe aHun8e la el :i 8e
uit 8 Dad dac d'rmea cineDa ac'l'< (ntr;adeDr, TCeD'rn era ac'l',
tulburat de un 8'mn aBitat< 6i cCiar aDea de ce< (n acea 8ear nu numai
d'cumentele, ci cCiar DiaAa ?i era ?n 9eric'l< A8t;8ear =u8e8e trimi8 ea,
8eara urmt'are 9r'babil aDea 8 =ie r>ndul a8a8inului<
K#n a8a8in, ceea ce ?n realitate 8unt eu<L
cutur din ca9, cum =cea mereu c>nd ?ncerca 8 alunBe un B>nd
8u9rt'r<
(nce9u aceea:i eE9l'rare 9e care ' =cu8e ?n cealalt camer< De data
a8ta ?ncerc 8 =ie mai delicat ?n mi:cri, de'arece brbatul 9rea 8 aib
--
SECTA ASASINILOR
8'mnul u:'r :i aBitat< %riDi ?n Hur cu atenAie, atin8e ?ncet 9ereAii< Nu;i lu
mult 8 B8ea8c @idul care 8una a B'l<
KIat;l<L
(nce9u 8 m>nB>ie 9eretele ?n cutarea 'ricrui 8emn, 9>n c>nd ?l B8i<
O ta9i8erie cu marBinea r'a8<
O ridic u:'r< !>mbi< Ac'l' era ' u:iA ?ncCi8<
e a9lec la niDelul br'a:tei :i ' eEamin cu atenAie< A9'i 8c'a8e
'biectul de care aDea neD'ie< Era un :9eraclu bun 9entru multe =eluri de
br'a:te, un cad'u 9reAi'8 de la 1enna< A 89arBe ' ?ncuiet'are era 8inBurul
lucru 9e care $ae8trul nu ' ?nDAa8e< De alt=el, rare'ri i;ar =i 9utut =i util
unui a8a8in< 1enna remedia8e lacuna<
Camera era ' debara 9r'9riu;@i8< DubCe trebui 8 8e BCemuia8c 9entru
a reu:i 8 intre, cci taDanul era H'8< La 9rima Dedere 9rea B'al< %entru
'rice eDentualitate, ?ncCi8e u:a du9 ea, a9'i ?nce9u 8 9i9ie 9ereAii< Era
?ntuneric :i 8e 9utea BCida numai du9 atinBere< Dinc'l' de u:, urecCea ei
='arte =in au@ea re89iraAia Bre'aie a lui TCeD'rn<
DeBetele;i ddur 9e8te ' a89eritate< %rea un =el de 8imb'l, 9e care nu
reu:i 8;l di8tinB clar numai din 9i9it< A98, :i ' crmid de;alturi ie:i
din l'ca:ul ei cu c>teDa deBete< DubCe ' 8c'a8e cu delicateAe :i ?:i =uri:
m>na ?n de8cCi@tura a9rut< 5':netul unui 9erBament<
KAm reu:itL, ?:i 89u8e< e 8imAea ?n m'd 8traniu ?ncurcat, abia a:te9ta
8 8e termine t'tul<
EEtra8e cu delicateAe ='ile, 9reBti Beanta ?n care trebuia 8 le a:e@e< 6i
atunci 8e ?nt>m9l<
Ca :i cum ceDa ?nluntrul ei 8e =r>n8e< %e nea:te9tate, 8imAi ' 9uternic
durere ?n 9ie9t :i re89iraAia i 8e bl'c ?n B>t<
$'r, ?:i 89u8e, :i nu at>t =rica ' 9arali@, c>t uimirea< imAi ' durere ?n
antebraA, a9'i nimic altceDa, d'ar ?ntuneric<
C>nd ?:i reDeni era la 9m>nt, ?n be@na cea mai 9r'=und a cmruAei,
am'rAit< Dinc'l' de u:, 8e au@ea ?n c'ntinuare re89iraAia Bre'aie a lui
TCeDr'n< (ncerc 8 8e ridice, dar ca9ul i 8e ?nD>rtea :i ?i era Breu 8
re89ire<
e 89riHini de 9erete, ?ncerc>nd cu di89erare 8;:i reca9ete 8u=larea<
Inima ?i btea nereBulat, aerul 9e care ?l re89ira i 8e 9rea in8u=icient ca 8;i
um9le 9lm>nii< e 8imAea ru< #n ru 9e care nu reu:ea 8;l identi=ice<
-.
LICIA TROISI
Ac'l', 8inBur, ?n ca8a du:manului< (n tim9 ce 8D>r:ea ' lucrare< O
cu9rin8e 9anica<
K%r'a8t', B>nde:te;te 8 ie:i, mai deBrab4L
e ridic< %ici'arele;i tremurau< Ie:i din cmruA, 8e uit ?n Hur cu
9riDirea ?nceA':at< ADea ?nc de du8 la ca9t ' mi8iune<
AHun8e la =erea8tr :i 8e uit a=ar< C'rni:a i 8e 9ru 9e nea:te9tate 9rea
mic 9entru a 9utea merBe 9e ea< Au@i un @B'm't de 9a:i dinc'l' de u:<
KNu acumNL
Ie:i, 9u8e 9ici'arele 9e c'rni:< Ca9ul i 8e ?nD>rtea :i 8e 9rin8e de @id<
KNu acum4L
e 89riHini cu 9almele de @id :i ?nce9u 8 alunece de;a lunBul 9eretelui
c>t de 9recaut 9utea< ia8 c>t mai re9ede 9'8ibil :i 8 ?ncerce 8 reduc
9aBubele<
I Cine e ac'l'M
#n Bla8 ?nBriH'rat 8e au@i de H'8< #n Bardian<
DubCe 9riDi ?nainteP camera nu era de9arte< 5cu un ultim e='rt :i alerB
89re =erea8tr<
I O9re:te;te4
Nu aDea tim9< DubCe c'ntinu, trecu de cealalt 9arte, a9'i 89ar8e un
Beam cu m>na<
(nce9ea 8 8e 8imt mai bine, dar deHa =cu8e 9'cin'Bul<
ri ?n camer, ?n tim9 ce a=ar mai multe Bla8uri 8e 8triBau unul 9e
altul<
I E8te cineDa4
I Cine dracuQ ' =iM
I E cineDa4 Am D@ut ' umbr 9trun@>nd ?n 8al'nul din89re n'rd4
AnunAaAi 9e cine e8te ?nuntru4
DubCe ?nHur :i 9riDi ?n Hur< Era un alt :emineu ac'l'< %utea ?ncerca
aceea:i cale 9e care ' ='l'8i8e ca 8 intre< e arunc 89re de8cCi@tur ?n
tim9 ce u:a de la camer 8e de8cCidea larB<
I Cine;i ac'l'M
DubCe 8e aBA cu deBetele de crmi@i, 8e 9r'9ti 9e 9ici'are :i ?nce9u
8 urce<
I E cineDaM
I Nimeni, mi 8e 9are, dar mai bine 8 Deri=icm<
-/
SECTA ASASINILOR
5ata ?ncerc 8 urce c>t de re9ede 9utea, dar c':ul 8e ?nBu8ta 9e
nea:te9tate 89re 9artea de 8u8, =c>nd urcu:ul mai di=icil< %ereAii 8e
8tr>nBeau ?n Hurul ei :i din n'u nu mai 9utea re89ira<
Dinc'l' de c':, Bla8uri, 8unete de 8bii 8c'a8e din teac :i 9a:i aBitaAi 9e
lemn<
KRe@i8t, re@i8t4L
e ?m9in8e a=ar cu 9utere, =rec>ndu;8e de crmi@i :i @B>riindu;:i
braAele< %riDi ?n H'8< Era ac'l' un balc'n la numai ' 8ritur di8tanA :i
dede8ubt Brdina, ne8u9raDeBCeat< DubCe 8ri H'8 :i ateri@ =r 9rea mari
di=icultAi< e BCemui, a9'i alunec 89re balu8trad<
I Ac'l'4 E ceDa 9e balc'n4
Nu aDea nici un minut de 9ierdutP 8ri ?ntr;' cli9it 9e8te balu8trad :i 8e
arunc ?n B'l< De data a8ta ateri@area nu =u cu t'tul li98it de c'n8ecinAe, :i
DubCe 8e l'Di ru la un BenuncCi<
e ridic cu un 8alt :i =uBi 8 8e a8cund ?n 89atele unui Bard Diu<
Grdina era ?n c'ntinuare B'al, dar nu 9entru mult tim9< AlerB 89re @id :i
?l e8calad ?n Brab< Cu 'arecare Breutate reu:i 8 aHunB ?n 8trad, ?n
?ntunericul n'9Aii< 6cCi'9t>nd, 8e ?ndre9t 89re ' 8trduA :i du9 ce
8trbtu ' bucat bun din ea 8e a:e@ 9e 9m>nt<
Re89ir cu calm< A:te9t< 5riBul n'9Aii ' =cu 8;:i reDin ?n 8imAiri<
De8cCi8e 'cCii :i dea8u9ra ca9ului D@u ' lun alb :i nemi:cat<
KDe data a8ta am 8c9at ca 9rin urecCile acului<L
Nu i 8e mai ?nt>m9la8e nici'dat ceDa a8emnt'r< Nici ?n tim9ul
muncii, nici ?n Dreun alt m'ment din DiaA< ADu8e8e ?nt'tdeauna ' 8ntate
de =ier< Ce dracuQ i 8e ?nt>m9la8eM
Acum t'tul i 8e 9rea ?n 'rdineP inima ?i btea lini:tit ?n 9ie9t, re89iraAia
era lent :i reBulat, mintea lucid< $ai rma8e c>teDa cli9e 9e acea
8trduA, minun>ndu;8e c e8te ?nc ?n DiaA, a9'i ridic BluBa mantalei :i
8e 9ierdu 9rintre umbrele din $arOat<
-0
LICIA TROISI
6
ULTIMA PIES
e8C'l 8e a=la ?n bibli'tec< Ca de 'bicei< Acela era re=uBiul lui, un
l'c de89re care t'Ai ceilalAi A8a8ini care ?m9rAeau cu el Ca8a
au@i8er D'rbindu;8e, dar ?n care ='arte 9uAini intra8er Dre'dat<
Cci aceea era bibli'teca lui, c'n8truit de el D'lum cu D'lum, :i el era
8inBurul demn 8 8tudie@e acele crAi< De alt=el, :i A8ter =u8e8e mereu
8inBur< Fe8C'l nu;:i =cu8e nici'dat ilu@ii c Da 9utea =i c'n8iderat
9rietenul lui :i nici un c'n=ident< De la A8ter d'ri8e ?nt'tdeauna 8
9rimea8c 'rdine<
F
Acum c>nd deDeni8e el :e=, acum c>nd ?n calitate de Gardian u9rem
rm8e8e 8inBura clu@ a cel'r care ?m9rt:i8er marele Di8 al lui A8ter,
d'rea ca ai lui 8;l 9riDea8c ?n acela:i =el<
%e ma8a lui tic8it cu leacuri 8e a=lau ' carte :i un 9erBament< ViaAa lui
8e 8cur8e8e t'at 9rintre crAi< De mic, le deD'ra8e ?n Brab, ?n tim9 ce;:i
=cea ucenicia ?n DecCile 9ractici ale crimei< A9'i A8ter ?ncuraHa8e acea8t
9a8iune, d>ndu;i unele dintre ale lui, cCiar dac ?n acei ani =u8e8e mai
deBrab eEecut'r dec>t c'n8ilier<
O Dreme ?nde9rtat, 9e care ?n =iecare 8ear, ?n ultimii 9atru@eci de ani,
Fe8C'l ?ncerca 8 ' readuc la DiaA 9rin 9ana lui<
Dar nu numai acea8t ?ndeletnicire ?i 'cu9a 8erile lui Fe8C'l< %r'iectul
lui era cu mult mai ambiAi'8< #na c>te una, cuta8e crAile din bibli'teca
ne8=>r:it a lui A8ter< 6tia c 9unctul culminant al 9lanului 8u 8e a=la
ac'l', cCeia tutur'r lucruril'r 8e a=la ?n acele D'lume< (n @iua ?n care
5'rtreaAa 8e 9rbu:i8e, cre@u8e c t'tul =u8e8e 9ierdut<
(nce9u8e 8 8trbat ?n lunB :i ?n lat Lumea %m>ntean, cut>ndu;le<
Nu =u8e8e u:'r< #ne'ri nu erau dec>t ='i di89arate, ade8ea 9e Humtate
di8tru8e :i ar8e de ='c< Rare'ri ddea 9e8te D'lume ?ntreBi, bine c'n8erDateP
8tteau ?nBr'9ate 9rintre m'rmane de alte crAi ?n bibli'teci an'nime de
9r'Dincie, 8au ame8tecate 9rintre t't =elul de DecCituri 9e taraba Dreunui
D>n@t'r ambulant< #ne'ri era D'rba cCiar de89re teEte 8cri8e de m>na lui
A8ter<
-2
SECTA ASASINILOR
(i trebui8er ani de @ile, dar acum ' 9arte din DecCea bibli'tec a
5'rtreAei =u8e8e rec'n8truit< O 9arte ='arte mic, eDident, dar nu era 9uAin
t'tu:i ?n acele Dremuri d'minate de necredinci':i care;l numeau 9e A8ter
Tiran :i 8e temeau de el mai ceDa ca de m'arte<
N'a9te du9 n'a9te, Fe8C'l r8='ia crAile una c>te una, cut>nd
r89un8 la 8emnele 8ale de ?ntrebare, la ' idee a 8a DaB :i Brandi'a8 9e
care ' cultiDa ?ntre 8tarea de 8'mn :i cea de DeBCe, ca 9e cel mai 9reAi'8 Di8
al 8u< (nainte =u8e8e D'rba de89re cea8uri =urate muncii de a8a8in, c>nd nu
era dec>t unul 9rintre at>AiaJ cel care du8e8e cu 8ine RelicDa :i;:i aduna8e
=raAii ?m9r:tiaAi, dar ?nc nedemn de 9uterea cea mai mare< A9'i, ?n anii
de :e=ie, crturria deDeni8e 9rinci9ala 8a actiDitate<
6i, ?n 8=>r:it, B8i8e ceea ce cuta<
5u8e8e un m'ment mreA 9entru 8ine :i 9entru "rea8l :i alerBa8e ?n
tem9lu 8 8e r'aBe la TCenaar cu Bla8 tare<
I $ulAume8c 9entru c mi;ai a8cultat ruBciunile4 6tiu c nu 9entru
mine care nu 8unt dec>t un 8luHit'r al tu ai =cut 9'8ibile t'ate ace8tea, ci
9entru 8laDa ta, iar eu ?Ai D'i aduce ?n dar lumea, 9entru darul 9e care mi l;
ai =cut< Vremea ta Da Deni<
Dar cadrul ?nc nu era clar< Li98eau 9ie8e, n'i crAi :i mai cu 8eam una,
cCeia de b'lt a ?ntreBului< #n material 9e care ?l cuta 9e8te t't, 9rin 'rice
=el de miHl'ace< 6i ?nc ?l mai cuta<
(n acea 8ear, la lumina 9>l9>it'are a lum>nrii, lua n'tiAe dintr;un t'm
de $aBie Inter@i8, ceDa at>t de DecCi ?nc>t 8e a9r'9ia de8tul de mult de
e9'ca El=il'r<
A9lecat a8u9ra 9erBamentului, tra8a cuDinte mici :i eleBante cu 8cri8ul
8u 'rd'nat :i mrunt< (mbtr>ni8e ?n t'Ai acei ani, dar nu cCiar a:a de mult,
9>n la urm< C>te un =ir Bri@'nant 9rin 9ru;i creA, 'cCii lui alba:tri
ddeau une'ri 8emne de mi'9ie< Tru9ul ?n8 era cel dint'tdeauna,
ma:inria de uci8 9er=ect 9e care ' de8D>r:i8e 9rin ani de antrenament<
#n Trium=t'r rm>ne mereu ?n 9rimul r>nd un a8a8in<
Cu=undat ?n munc, ?nmuie ?nc ' dat 9ana de B>8c ?n climar<
I Vin', 89u8e =r 8 ridice ca9ul de la munca 8a<
Ord'nanAa lui era ac'l', la u:, :i cu 8iBuranA rm8e8e uluit, cci '
au@i trB>nd de tim9< %utea 8;:i imaBine@e un 9umn ridicat Bata 8 ci'cne
?n lemnul rma8 nemi:cat ?n aer<
-3
LICIA TROISI
O au@i8e de ceDa tim9< #recCea;i era la =el de =in ca ?nt'tdeauna< (i
au@i8e 9a:ii, =>:>itul Cainel'r, intui8e c Denea la el<
"iatul 8e ?n=Ai: ?n u:<
I EEcelenAa V'a8tr, ?n tem9lu 'mul D a:tea9t<
6i ?ncCi8e cu delicateAe u:a<
Fe8C'l 9u8e la ' 9arte cartea, a:e@ 9ana de B>8c 9e 9u9itru< Termina8e
cu 8tudiul 9entru acea 8ear< Dar cCiar merita t'at '8teneala<
Odat ie:it din camer, 8e aD>nt ?n CAi:ul bibli'tecii< e 'rienta cu
u:urinA, el care a8i8ta8e la c'n8trucAia acelui l'c :i care;l 9r'iecta8e< Ie:i
de;ac'l', trecu ?n alt labirint, al c'rid'arel'r Ca8ei, n'ua l'r ca8 a:te9t>nd
8 8e 9'at re?nt'arce ?n 8ubteranele din %m>ntul cel $are, c>nd aDea 8
Din m'mentul<
trbtu cul'are ?ntunec'a8e :i umede :i c'rid'are in=inite ce 8e
inter8ectau ='rm>nd c'lAuri ciudate< (n 8=>r:it, aHun8e la ' 8car ?nBu8t< O
urc 9lin de C'tr>re :i ie:i ?ntr;' 9e:ter mare :i neaBr, abia luminat de
un Da8 de br'n@ cu Hratic m'cnit alturi de ' 8tatuie uria: ?nDluit ?n
?ntuneric< Lumina ei 8e ?m9r:tia 9e ' ra@ de c>AiDa metri :i nu aHunBea 8
atinB nici 9ereAii acelei 8li, nici taDanul ei ameAit'r<
Nu de9arte de 8tatuie, 8ttea un brbat ?n=:urat ?ntr;' manta<
Tr8turile =eAei erau ?n umbr, dar era de8tul de ?nalt :i bine =cut<
R89>ndea ?n Hur un ame8tec de 9re8tanA im9'@ant :i aBilitate<
I $ 8ur9rinde ?nt'tdeauna 9uAinul re89ect 9e care mi;l arAi :i
in8'lenAa cu care ' =aciJ nimeni ?n acea8t lume nu ar aDea curaHul 8 m
la8e 8 a:te9t at>t de mult<
Gla8ul 8u era r8unt'r :i 8iBur :i ?ntr;un anume =el b'Bat, =a8cinant<
Fe8C'l @>mbi<
I 6tiAi 9rea bine, $aHe8tate, c eu 8luHe8c 9uteri cu mult mai 9re8u8
dec>t D'mniile V'a8tre<
I De aceea nu te d'Hene8c, Deni r89un8ul 8ec<
Fe8C'l ?naint :i 8cCiA un 8emn de 9lecciune< Omul ?n8 ?:i du8e
am>nd'i 9umnii ?ncruci:aAi la 9ie9t< Fe8C'l rma8e uluit, :i r89un8e cu
acela:i 8alut<
I Trebuie 8;l iau ca 9e un 8emnM (nce9eAi 8 D 8imAiAi 9rta: la DiaAa
Ca8eiM
I %ur :i 8im9lu D re89ect u@anAele :i 9e @eul D'8tru<
I Dar nu credeAi ?n elN
.0
SECTA ASASINILOR
I Cine e8te a8emenea mie nu e8te =cut 8 cread ?ntr;un @eu, ci 8
deDin unul<
I Acum e r>ndul D'mniei V'a8tre 8 m uluia8c cu in8'lenAa 8aN
9entru mine acea8ta e8te a9r'a9e un 8acrileBiu<
I TCenaar m Da ierta< De alt=el, mi 8e 9are c ?i aduc ni:te 8erDicii nu
cCiar li98ite de im9'rtanA<
Lui Fe8C'l ?i 9lcea 'mul acela< ubtil :i ambiBuu ?nt'cmai ca el,
9uternic :i ambiAi'8< Nu ar mai =i 9utut eEi8ta Dre'dat ' =iBur at>t de
mreaA ?n i8t'ria "re8lei cum :tiu8e 8 =ie A8ter, dar era de bun 8eam un
aliat eEcelent< Fe8C'l nu renunAa8e nici'dat c'm9let la ideea de a;l
tran8='rma ?ntr;un Trium=t'r, cel 9uAin 9arAial, =r a;i de@Dlui c'm9let
mi8terele< Cu t'ate ace8tea, a9recia alianAa cu el< Rm>nea t'tu:i D'C'r,
'mul cel mai 9uternic din Lumea %m>ntean :i Diit'rul ei m'narC unic<
Am>nd'i 8e mutar din umbr ?n lumin< D'C'r aDea 9rul 8curt, bl'nd,
a9r'a9e alb, iar 'cCii lui alba:tri erau mereu atenAi, ?n mi:care<
I Ei bineM ?ntreb<
I "iatul 8;a du8 ieri, r89un8e Fe8C'l<
I 6iM
I A murit, dar :tim c :i;a ?nde9linit mi8iunea<
OcCii lui D'C'r 8e a9rin8er<
I %er=ect< %ur :i 8im9lu 9er=ect<
I 9er 8 ?nAeleBeAi c nu a ='8t ' 9ierdere ne?n8emnat 9entru n'i< Nu
ne 9lace 8 ri8i9im DieAi ?n mi8iuni care ?n ='nd 8unt 8ecundare<
I *i;am 9r'mi8 ' r89lat, :i ' Dei aDea<
Fe8C'l @>mbi mulAumit<
I $ai deBrab 8unteAi 8iBuri c DubCe a8ta e8te la ?nlAimeM
I CredeAi c dac nu ar =i ='8t m;a: =i trudit at>ta 8 ' am aici cu mine
?n Ca8M Nu am D@ut nici'dat 9e cineDa at>t de 9r'miAt'r< E8te cCiar
mai bun dec>t mulAi a8a8ini de;ai n':tri deHa ='rmaAi :i are un renume
de8tul de bun ca C'aA< A 9rimit antrenamentul Trium=t'ril'r<
I $i;aHunBe dac ?mi aduce ble8tematele alea de d'cumente< De alt=el,
D'rbe8c :i de89re D'i, deci e8te ?n intere8ul D'8tru ca t'tul 8 mearB c>t
mai bine<
I Am aHun8 ac'l' unde 8unt 9entru c :tiu 8;mi aleB 8u9u:ii<
Fe8C'l a:te9t c>teDa m'mente<
I C>t 9riDe:te r89lataM
.1
LICIA TROISI
D'C'r ?l 9riDi 9e =uri:<
I De89re mine 8e 9't 89une multe lucruri, dar nu c nu;mi 9lte8c
dat'riile<
%reA de ' cli9, Fe8C'l ?nAe9eni ?ntr;' 9'@iAie de a9rare< (n Lumea
%m>ntean cu t'Aii :tiau cum ?:i 9ltea D'C'r dat'riile, iar 8'arta lui Id'
era 9r'ba cea mai el'cDent< A9'i ?l D@u 9e D'C'r @>mbind di8trat<
(nde9rt ' cut a mantalei :i 8c'a8e din ea ' trai8t Brea< (nuntru 8e
a=la ' carte mare neaBr, r'a8 de Dreme, cu ' 9entaBram c'm9leE de
cul'are r':u 8>nBeriu de8enat 9e c'9erta din 9iele :i 9a=tale din aram<
Fe8C'l ' de8cCi8e cu delicateAe< 5'ile de 9erBament tr'8nir 8ini8tru<
5iecare 9aBin era 9lin de 8imb'luri :i ='rmule tra8ate cu un 8cri8 a9r'a9e
de c'9il, ici;c'l' :ter8 de mari 9ete de a9 :i c'cleal< Ea era< Ar =i
recun'8cut;' dintr;' mie< (i atin8e u:'r 9aBinile cu m>na tremur>nd, 9riDi
cu iubire acel 8cri8< (:i aminti de A8ter a9lecat 9e8te acea carte, c'ncentrat
8 8crie, cu =runtea lui de c'9il ?ncruntat ?n e='rtul de a 8e c'ncentra< (l
reD@u 9e A8ter ?nt'rc>ndu;8e ctre el :i @>mbindu;i bl>nd, 'b'8it<
I Tu e:tiM
I Nu ar trebui 8 munciAi at>ta, t9>ne4
%riDirea lui A8ter era tri8t :i bl>nd<
I O =ac 9entru TCenaar 8au nuM Am re=cut ace8te 5'rmule Inter@i8e<
Ne D'r aHuta 8 Brbim Denirea Dremii lui<
I t9>neN
I Ei bineM
Gla8ul lui D'C'r ?l readu8e la realitate<
I Ea e8te, 89u8e dintr;' 8u=lare<
I %er=ect< A: 89une c :i de data a8ta am du8 la bun 8=>r:it a=acerea<
"rbatul 8e ?n=:ur din n'u ?n manta<
I Acum :tii ce d're8c de la tine, nu;i a:aM
I C>t mai cur>nd D D'i arta re@ultatele 8tudiil'r mele, dar mai ?nt>i
trebuie 8 anali@e@ ?n 9r'=un@ime ultima 9ie8 ce li98ea din 9r'iectul meu<
D'C'r 8e a9r'9ie de Fe8C'l :i 8e a9lec la niDelul lui< OcCii lui ?l =iEar
ti':i :i 9trun@t'ri<
I Te;am aHutat mult, :tii a8ta, :'9ti< Eu :i cu tine 8untem leBaAi ?n m'd
indi8'lubil, :i acum ?Ai ren'De@ :i Di@uina la care Aii at>t de mult<
.2
SECTA ASASINILOR
I Cred c D;am r89ltit ?nt'tdeauna cu cea mai mare =idelitate, 89u8e
Fe8C'l ?ncerc>nd 8 98tre@e un t'n C'tr>t< La urma urmei, t't cu un
necredinci'8 8ttea de D'rb<
I 6i nu uita, mi;ai 9r'mi8 un l'c l>nB tine c>nd D'r 8'8i Dremurile<
I A:a Da =i<
Fe8C'l c'b'r? 8crile ?n Brab< I8t'ria era ?n cur8 de a 8e 8cCimba ac'l',
?n acel m'ment<
trbtu c'rid'arele 9>n la cea de;a d'ua 8car :i a9'i H'8, ?n
"ibli'tec, 9>n la ma8a la care 8ttu8e, :i a98 un but'n a8cun8 8ub lemn,
un but'n de89re care numai el :tia unde 8e a=l eEact<
e au@i un @B'm't u:'r al 9eretelui din 89ate :i 8e iDi ' u: cu ra=turi ce
Bemeau de crAi< Din n'u c'b'r? ' 8car mai 8;:i ru9 B>tul 9>n ?ntr;'
camer ?ntunecat, b>rl'Bul lui, ac'l' unde Ae8ea :i ddea DiaA Di8ului 8u<
e '9ri ?n 9raB, 8tr>nB>nd ?n braAe cartea ca 9e ' c'm'ar<
Era ' mic ?nc9ere de ='rm cilindric< %ereAii erau abia :le=uiAi :i erau
ac'9eriAi de muceBai Der@ui :i alb, 9e care ie:eau ?n relie= miriade de
8imb'luri tra8ate cu 8>nBe< Nu era nimic ac'l' ?nuntru, ?n a=ar de un 9at
de lemn Br'8'lan ?ntr;un c'lA :i un taburet mic :i inc'm'd<
Fe8C'l re89ira cu Breutate, ?n dre9tul u:ii, @>mbind<
(n =aAa lui 8e a=la un Bl'b l9t'8, de un alb8triu :ter8 :i 9atinat, care
arunca ' lumin =unebr 9e 9ereAi< Era 8u89endat ?n aer dea8u9ra unui
9iede8tal< Dea8u9ra 9iede8talului, ' cutie din 8ticl, ?n interi'rul creia 8e
a=la Bl'bul< (nuntrul lui 8e ?nD'lbura ceDa, ceDa ce aducea cu ' =iBur
neclar, dar a crei ='rm era 8cCimbt'are :i Breu de de=init< e ?nD>rtea
?ncet, ca :i cum ar =i ?ncercat 8 8e c'aBule@e, 8 B8ea8c ' ='rm<
Fe8C'l 9riDi eEta@iat Bl'bul<
I Iat;'4 9u8e art>nd Bl'bului cartea< Iat ce am cutat ani :i ani la
r>nd, iat4 $i;a adu8;' D'C'r, un necredinci'8 care ne aHut 8;l ?nlAm 9e
TCenaar< Iat ?n ce tim9uri 8unt c'n8tr>n8 8 trie8c4 Dar cu a8ta t'tul 8e Da
8cCimba, m ?nAeleBiM #it e:ecul meu DecCi care te;a adu8 ?n acea8t
c'ndiAie 'ribil, uit;l, cci D'i :ti 8;mi re9ar Bre:eala<
C@u ?n BenuncCi :i ridic u:'r cartea la cer, cu 'cCii =iEaAi a8u9ra
Bl'bului, ?n ad'raAie<
I Ludat =ie TCenaar 9entru acea8t mare @i4 Ludat =ie TCenaar4
RuBciunea lui 8trbtu mut 8t>nca dea8u9ra 8a, 8trbtu c'rid'arele
B'ale ale Ca8ei :i aHun8e 9>n la 9ici'arele marii 8tatui din tem9lu<
.+
LICIA TROISI
.-
SECTA ASASINILOR
7
UDECATA
***
TRECUTUL II
ubCe e8te 8inBur ?n 9'd< Cu 9ici'arele 8tr>n8e la 9ie9t :i cu9rin8e
cu braAele, cu brbia 89riHinit 9e BenuncCi, cu 'cCii larB de8cCi:i
:i um=laAi de 9l>n8< Nu mai :tie de c>t tim9 8t ?ncCi8 ?n b>rl'B,
ac'l' 8u8< Dar e8te ' n'a9te ad>nc, 9'ate Dedea a8ta, :i 9e cer 8trluce:te
' lun maBni=ic<
D
G'nar e8te m'rt< Renni 8;a du8 8;i cCeme 9e cei mari :i au alerBat la
r>u ?n numr mare, cel 9uAin @ece, 9rintre care :i 9rinAii lui G'nar< $ama
lui a ?nce9ut 8 Ai9e :i 8 9l>nB, nu 8e mai '9rea< DubCe nu reu:ea 8 =ac
altceDa dec>t 8 8triBe la r>ndul ei<
I N;am Drut4
Dar nimeni nu ' a8culta< A 8'8it :i 9re'tul :i l;au du8 9e G'nar aca8< El
a ='8t cel care l;a declarat m'rt<
$'rt<
$'rt<
DubCe nu;:i mai aminte:te clar ce 8;a ?nt>m9lat du9 aceea< $ama ei
9l>nBea, tata ' Ainea 8tr>n8 l>nB el< La ?nce9ut :i ea 8e l8a8e 9rad
di89errii, dar a9'i ?ncet;?ncet 8e '9ri8e :i 9e8te t'ate 8e a:ternu8e tcerea<
Vedea 'amenii url>nd :i 8mulB>ndu;:i 9rul, dar ?n lini:te :i i 8e 9rea c
t'tul 8e ?nt>m9la la ' de9rtare in=init<
KAce:tia nu 8unt 'amenii din elDa< Acea8ta nu e8te DiaAa mea :i acea8ta
nu 8unt eu<L
A9'i :i B>ndurile 8e ?m9r:tia8er unul c>te unul :i rm8e8e d'ar
imaBinea cum9lit a 'cCil'r lui G'nar, d'u r'Ai albe ?m9l>ntate ?n mintea
ei<
Aca8, 9rinAii ei ?nce9u8er 8 di8cute, 9e acel t'n H'8 :i reAinut 9e care;
l au c>nd D'rbe8c de89re lucruri im9'rtante<
Atunci DubCe 8e du8e8e ?n 9'd, =r 8 :tie de ce anume, :i 8e ?ncCi8e8e
ac'l'< Lacrimile ?i :ir'iau 9e 'braHi, dar nu 8e 8imAea tri8t< %ur :i 8im9lu,
aDea im9re8ia c nici mcar nu eEi8t<
..
LICIA TROISI
$ama ei urca8e du9 ea la 'ra cinei<
I Vin' H'8 cu n'i, trebuie 8 mn>nci<
#n Bla8 9lin de m>Cnire :i bl>nd 9e care a9r'a9e c nu;l cun':tea<
Nu r89un8e8e< Nu 9utea< (i 9ieri8e Bla8ul<
I %'ate Dii mai t>r@iuM (Ai 9un de'9arte ceDa bunM
$ai urca8e ' dat, de =iecare dat D'rbea cu Bla8ul acela bl>nd< e
a9r'9ia8e de ea, ' ?mbrAi:a8e, 9l>n8e8e 9e umrul ei< Nimic nu ' mi:ca8e
9e DubCe :i 9>n :i lacrimile i 8e '9ri8er<
%r'babil trecu8e ' @i ?ntreaB, cci ?:i amintea 8'arele care ' m>nB>ia de
la =erea8tr :i un cer alba8tru cum nu mai D@u8e nici'dat<
KR>ul a@i Da =i 89lendid< e 9e8cuie:te bine cu 8'arele 8ta< $atC'n :i
ceilalAi 'r =i deHa la r>u, 8e H'ac deHa< O 8 m duc :i eu, ' 8 ne Hucm
?m9reun, D'i 8ta la 9'De:ti cu %at, ' 8;i 89un c;l iube8c ='arte mult 9e
$atC'n< 6i G'nar ' 8;mi ia ?nc un :ar9e, :i eu ?mi D'i arta
nemulAumirea, dar nu;l D'i l'Di, cci el e8te :e=ul<L
I De ce nu;mi D'rbe:tiM De ce nu;mi @ici nimicM
$aic;8a Ai9, e8te :i taic;8u ac'l'<
O a9uc :i ' @Buduie, :i ' d'are, dar ea nu 8e 9l>nBe<
KTru9ul 8ta nu e8te al meu< Eu 8unt la r>u, l>nB G'nar, :i el ?mi 89une
c l;am 'm'r>t<L
Taic;8u ' ?n:=ac, ' ?nde9rtea@ cu ='rAa de DubCe<
I E n'rmal 8 =ie a:aN 8;a ?nt>m9lat un lucru Br'a@nic, e n'rmal<
Nu trece mult tim9 :i ca8a 8e um9le de alte Bla8uri, Bla8uri 8trine care
trec 9rin 9ereAi :i aHunB 9>n la ea< t'macul ?i cCi'rie, iar 9ici'arele ' d'r
cum9lit, dar nu reu:e:te 8 8e mi:te<
I %'De8tea e8te BraD, 9'ate nu D daAi 8eama<
E8te Bla8ul btr>nului 8atului, TrareO<
$aic;8a nu =ace dec>t 8 9l>nB<
I V'i 8unteAi cei care nu ?nAeleBeAi< Gla8ul 9uternic :i ?ndurerat al
tatlui ei< Cum mcar D 9'ate trece 9rin ca9 c a:a ceDa a 9utut 8 8e
?nt>m9le cu D'ia eiM
I iBur c nu 89unem a8ta, G'rni<
TC'm, tatl lui Renni<
I Dar trebuie 8 ?Ai dai 8eama c>t de mult 8u=er 9rinAii lui G'nar<
./
SECTA ASASINILOR
I ;a ?nt>m9lat ' nen'r'cire<
I Nu ?ncercm 8 9unem la ?nd'ial a8ta<
I Atunci nu ?nAeleB ce mai trebuie 8 di8cutm4
I (n 'rice ca@, e8te un lucru 8eri'8< DubCe a 'm'r>t un c'9il<
I A ='8t un accident, la naiba, a ='8t un accident4
I Lini:te:te;te, 8untem aici ca 8 D'rbim<
I V'i nu DreAi 8 D'rbim, D'i DreAi 8 ' c'ndamnaAi 9e =iica mea, un
c'9il4 Ai9 tatl ei< Din c>te;:i amintea, nu 8e mai ?nt>m9la8e Dre'dat a:a
ceDa<
I Renni 89une c a =cut;' intenAi'natN i;a luat ca9ul :i l;a l'Dit de
8t>nc<
I V'i 8unteAi nebuniN 9ur :i 8im9lu nebuniN
I Nu cred c Drei 8 neBi c e8te an'rmal ' a8emenea Di'lenA la '
=etiAN
I C'9iii 8e H'ac4 C'9iii 8e iau la btaie4 Odat Ai;am 89art d'i dinAi
l'Dindu;te cu 9umnii, Ai;aminte:tiM Dac te;a: =i l'Dit cu 9utere ai =i 9utut
cCiar 8 m'ri<
I Nu 9'Ai l'Di ca9ul unui bieAel de ' 8t>nc =r 8 Drei 8;l 'm'ri<
Au trecut c>teDa @ile :i ca8a 8;a cu=undat ?ntr;' lini:te 8urd< DubCe a
?nce9ut 8 mn>nce, dar D'rbe:te 9uAin< De alt=el, nimeni din ca8 nu 9rea
are cCe= de D'rb< DubCe ?:i 9etrece a9r'a9e t't tim9ul ?n 9'd< Acela e8te
8inBurul l'c ?n care 8e 8imte bine< C>nd e8te H'8, nu 9'ate eDita 'cCii
um=laAi de 9l>n8 ai maic;8ii, nici =aAa ?ntunecat :i nerD'a8 a lui taic;8u<
La 9arter, eDenimentele ca9t c'n8i8tenA :i deDin reale< (n 9'd, tim9ul nu
eEi8t, :i DubCe 8e 9'ate duce ?nainte :i ?na9'i du9 cum ?i 9lace, :i 9'ate
:terBe acea @i 9etrecut 9e malul r>ului< 6i ' =ace< (n m'mente 9reAi'a8e :i
8curte reu:e:te 8 8e B>ndea8c la altceDa :i ?n ad>ncul inimii mai reu:e:te
8;l iubea8c ?nc 9e $atC'n<
K%e8te 9uAin tim9 t'tul Da lua 8=>r:it :i m D'i 9utea ?nt'arce a=ar< $
a:tea9t ' Dar de neuitat<L
(ntr;' 8ear, taic;8u intr ?n camera ei<
I D'rmiM
.0
LICIA TROISI
Du9 acea du9;amia@, DubCe nu mai reu:e:te 8 d'arm ?n lini:te<
N'a9tea c>nd e8te ?n 9at i 8e =ace =ric :i dac reu:e:te 8 ad'arm, de cele
mai multe 'ri are c':maruri ?n89im>ntt'are<
I Nu, nu d'rm<
Taic;8u 8e a:a@ 9e marBinea 9atului< O 9riDe:te<
I CumN cum te 8imAiM
DubCe ridic din umeri< Nu :tie<
I Oamenii din 8at ar d'ri 8 D'rbea8c cu tine<
DubCe ?nAe9ene:te< Adunrile cu btr>nul 8unt 9entru 'amenii mari<
C'9iii nu 9't merBe nici'dat la ele<
I De ceM
I 6tiiN 9entru ceN ce 8;a ?nt>m9lat<
DubCe 8imte cum i 8e 9une un n'd de lacrimi ?n B>t<
I EuN nu 9rea :tiu ce 8 @icN
Taic;8u ' m>nB>ie 9e 'bra@<
I 6tiu c e8te Breu :i ur>t, dar ?Ai Hur c e8te ultimul lucru ur>t care 8e
?nt>m9l ?n acea8t 9eri'ad<
Lacrimile ?i curB :ir'aie<
I Nu DreauN
I Nici eu n;a: Drea, dar 8atul a C'tr>t, ?nAeleBiM Nu m 9't ?m9'triDi
8atuluiN V'r d'ar ca tu 8 9'De8te:ti< Le 89ui ce 8;a ?nt>m9lat :i a9'i
uitm de a8ta, bineM
DubCe 8e ridic din 9at :i ?l 8tr>nBe 9uternic 9e taic;8u :i 9l>nBe,
9l>nBe ca ?n @iua aceea 9e malul r>ului, cum nu a mai =cut de;atunci<
I Eu nu am Drut, nu am Drut4 El a ?nce9ut 8 m baBe cu ca9ul ?n a9 :i
mi 8;a =cut =ric4 Nu :tiu cum 8;a ?nt>m9lat, d'ar c el la un m'ment dat
nu 8e mai mi:ca4 6i era 8>nBe 9e8te t't, :i el aDea 'cCii de8cCi:i, :i m
9riDea cu ' =aA rea, :i 8>nBeleN era 8>nBe ?n a9, 9e iarbN
6i taic;8u ' 8tr>nBe<
I Vei 89une numai a8ta, @ice cu Bla8ul tiat :i ei D'r ?nAeleBe, cci a
='8t ' Bre:eal cum9lit, ' 9'De8te ur>t ?n care tu nu ai nici ' Din<
e de89rinde din ?mbrAi:are, ?i mai m>nB>ie ' dat =aAa<
I De ac'rdM
DubCe ?ncuDiinA din ca9<
I %e8te trei @ile ne D'm duce la ei< Dar 9>n atunci a: Drea 8 nu te
B>nde:ti< %r'mite;mi c Dei ?ncerca<
.2
SECTA ASASINILOR
I Da<
I 6i acum d'rmi<
Taic;8u ' 9u9 ultima dat, :i =etiAa ?:i 9une ca9ul 9e 9ern cu un
8entiment n'u de lini:te< %entru 9rima dat, du9 at>tea n'9Ai, nu are
c':maruri<
E8te ' ?nc9ere cenu:ie, mare :i 9lin de =um< $ir'8ului de =um i 8e
adauB mir'8ul de 'm, emanat de mulAimea de 9er8'ane ?nBCe8uite ?n 8ala
cu 9ereAi de lemn<
Au dat cu t'Aii bu@na ac'l'< De ani buni nu mai aDu8e8er l'c crime ?n
elDa, nici mcar cei mai btr>ni nu reu:e8c 8;:i amintea8c eEact c>nd
aDu8e8e l'c ultima dat ' a8t=el de adunare<
(n 9rimul r>nd 8tau 9rinAii lui G'nar< EDit 9riDirea lui DubCe,
cu=undaAi ?n durerea l'r< eamn cCiar 9rea mult cu 9rinAii ei, a:e@aAi de
cealalt 9arte, :i ei t't ?n 9rimul r>nd<
(n 89ate, mulAimea care nu aDea nici ' leBtur cu 9'De8tea, dar Drea 8
a8i8te, 8 Dad, 8 ia 9arte< (ntr;un 8at cu trei 8ute de 8u=lete ' crim e8te un
eDeniment c'lectiD<
Nu 8unt c'9ii ac'l', DubCe e8te 8inBura mai mic de cinci89re@ece ani<
O Crmlaie a98t'are de Bla8uri um9le ?nc9erea :i 'cCii tutur'r '
9riDe8c, deBetele ' arat ?n treact< DubCe 89er d'ar 8 8e termine re9ede<
K$ a:tea9t ' Dar eEtra'rdinarL, ?:i re9et ca 9e un =el de incantaAie<
Du9 acea 8ear cum9lit, Da r8ri 8'arele :i D'r Deni H'curile, e 8u=icient
8 8e B>ndea8c la a8ta<
Intr btr>nii< unt cinci :i ?n miHl'cul l'r, TrareO, c9etenia 8atului,
care Da decide ?m9reun cu c'n=raAii 8i< E8te btr>n :i t'Ai c'9iii 8imt =aA
de el re89ect :i team< Are un aer 8eDer, iar DubCe nu;:i aminte:te 8;l =i
D@ut Dre'dat r>@>nd<
"tr>nii 8e a:a@ :i imediat 8e la8 tcerea 9e8te adunare<
DubCe ?:i =rm>nt m>inile ude<
TrareO cite:te ' ='rmul ritual 'arecare, DubCe nu :tie de89re ce e8te
D'rba< E8te 9rima Hudecat la care a8i8t<
#:a 8e de8cCide :i intr 9rietenii ei< DubCe 8e mir, dar nu are curaHul
8;i 9riDea8c< (:i 9leac ?ncet ca9ul :i ?n urecCi ?i r8un d'ar cuDintele lui
RenniJ KL;ai 'm'r>t4 L;ai 'm'r>t4L
.3
LICIA TROISI
TrareO ?i cCeam 9e r>nd< $ai ?nt>i %at, a9'i $atC'n, a9'i am8< (i
?ntreab ce 8;a ?nt>m9lat la r>u<
T'Ai au D'cile ?nc'rdate, 9riDirile =uri:e :i 8unt r':ii<
$'rmie c>te ceDa :i amintirile l'r 9ar c'n=u@e<
I El i;a luat :ar9ele, 89une %at 8iBur 9e ea<
I Deci cre@i c G'nar a Bre:itM C din ace8t m'tiD 8;a ?nt>m9lat ce 8;a
?nt>m9latM
I NuN euN
I C'ntinu<
DubCe nu a8cult< DubCe nu Drea 8;:i amintea8c<
I Ne;am certat de ' Brmad de 'ri, de ='arte multe 'riN c>te'dat :i
eu, :i DubCe ne;am l'Dit, dar nu 8;a ?nt>m9lat nimic nici'datN nimic
BraD cel 9uAin, c>te ' D>ntaie, ' @B>rieturN a ='8t ' ?nt>m9lare
ne=ericit4
Atunci %at ' 9riDe:te, iar DubCe crede c Dede ?nBriH'rare :i ?nAeleBere
?n acea 9riDire< 6i;i e8te recun'8ct'are, 9r'=und recun'8ct'are<
$atC'n e8te mult mai neutru< %'De8te:te t'tul ?n Brab :i =r em'Aie<
Nu ridic nici'dat 9riDirile, D'rbe:te =r ?ntreru9eri, r89unde 9unctual la
?ntrebri<
am8 e8te c'n=u@, une'ri 8e c'ntra@ice< DubCe crede c are aceea:i
9rere ca :i ea, c 8e ?ntreab ce dracuQ =ace ?n acea ?nc9ere, 8 di8cute
de89re lucruri 9e care nu le ?nAeleBe :i care;i 9riDe8c d'ar 9e cei mari<
A9'i Dine Renni< E8te 8iBur, C'tr>t :i 9are 8u9rat<
I Ea a ?nce9ut< Era ' =urie de@lnAuit :i l'Dea cu 9ici'arele, mu:ca, nu
8e '9rea< A trebuit 8;i de89art eu, dac nu, ea ar =i c'ntinuat<
I Dar nu e adeDratN ?ncearc 8 :'9tea8c DubCe<
I Nu e8te r>ndul tu< Taci, 89une cu rceal TrareO<
Renni c'ntinu im9erturbabil<
I I;a luat ca9ul :i l;a tr>ntit 9e 9rundi:, cu rutate< V'ia 8;i =ac ru<
6i nu a 9l>n8 nici mcar 9uAin, 9e c>nd n'i eram cu t'Aii 89eriaAi<
Tatl ei 8e aBit 9e 8caun, ar Drea 8 D'rbea8c<
C>nd Renni de8crie 8cena, mama lui G'nar ?nce9e 8 9l>nB<
I $i l;a 'm'r>t, mi l;a 'm'r>tN
DubCe ?nce9e 8 8e 8imt 'b'8it, ar Drea 8 9lece< e ?ntreab de ce
Renni e8te 9'rnit ?m9'triDa ei, de ce e8te a:a 8u9rat c>nd D'rbe:te<
I Vei c9ta ce meriAi, =ii 8iBur de a8ta, ?i :'9te:te ?n tim9 ce 9leac<
/0
SECTA ASASINILOR
DubCe ?nce9e 8 9l>nB ?ncet< (i 9r'mi8e8e tatlui ei c aDea 8 8e
de8curce ca ' =etiA mare, c aDea 8 re@i8te, dar nu reu:e:te< Acea du9;
amia@ ?i reDine ?n minte cu t'at ='rAa :i ?i e8te =ric<
I Nu 9utem c'ntinua alt datM Nu DedeAi c 8e 8imte ruM (ncearc 8
' a9ere tatl ei<
I (n nici un ca@ nu 8;' 8imAi mai ru dec>t biatul meu, 89une cu ur
mama lui G'nar<
TrareO ?i readuce 9e t'Ai la 'rdine< E8te iritat<
I A8t@i D'm clari=ica 9'De8tea, 89re binele tutur'r :i al =iicei tale,
G'rni< Lucrurile 8;au lunBit 9rea mult<
A9'i TrareO ' 9riDe:te< E8te 9rima dat c>nd ' =ace de la ?nce9utul
9r'ce8ului< Dar 'cCii lui 8unt 8eDeri :i nu ' Dd cu adeDrat< %riDirea lui
trece 9rin ea 9>n ce aHunBe la mulAimea din 89ate<
I E8te r>ndul tu, 9'De8te:te4
DubCe ?ncearc 8;:i :tearB lacrimile, dar nu reu:e:te< %'De8te:te
?ntreaBa i8t'rie 9rintre 8uBCiAuri< Reaminte:te cum 8;au Hucat ?n tim9ul
du9;amie@ii, cum =u8e8e t'tul bine, c>t de mult 8e di8tra8er< 6i a9'i
G'nar era mereu ne8u=erit :i cu t'ane =aA de ea<
I Cci eu 8unt 9uternic :i el :tia ace8t lucru, din Bru9 8unt 8inBura de
care 8e temea 'arecum<
A9'i D'rbe:te de89re :ar9e, de89re =rum'8ul :ar9e care 8trlucea ?n
iarb< Era un eEem9lar eEcelent 9entru c'lecAia ei :i ea :i;l d'rea ='arte
mult< A9'i cearta<
I Nu :tiu cum a ='8t 9'8ibilN nu :tiu, nu era 9rima dat c>nd m
bteam cu cineDa<
I *i 8;a ?nt>m9lat de multe alte 'riM ?ntreab TrareO<
I De c>teDa 'ri, r89unde DubCe e@it>nd< D'ar c eu n;am DrutN nu
:tiu ce era cu mineN el m;a tra8 de 9r, m;a bBat cu ca9ul 8ubN
Lacrimile 8unt mai 9uternice :i DubCe nu reu:e:te 8 D'rbea8c< Tatl ei
' ia de du9 umeri<
I Gata, Bata< E de;aHun8< E8te 8u=icientM ?l ?ntreab a9'i 9e un t'n
8=idt'r 9e TrareO<
I Da, aHunBe<
"tr>nii 8e ridic, 8e retraB :i ?n tim9ul ace8ta d'i tineri ' de89art 9e
DubCe de tatl ei<
I Ce dracuQ Drea 8 ?n8emne a8taM ?ntreab el =uri'8<
/1
LICIA TROISI
I C =iica ta trebuie 8 8tea ?ntr;un l'c 8iBur<
I Dar e8te un c'9il, la naiba4 E8te 9'8ibil ca nimeni 8 nu reali@e@e
ace8t lucru at>t de 8im9luM
DubCe ?ncearc 8 8e aBaAe de taic;8u, dar m>inile ei 8unt 8labe :i cei
d'i tineri, mult mai 9uternici dec>t ea<
(n tim9 ce ' duc de;ac'l', reu:e:te 8;l Dad 9e taic;8u Ainut de alAi
brbaAi, iar 9e maic;8a ?n lacrimi, la 9m>nt<
Au bBat;' ?ntr;' camer ?ncCi8 cu cCeia, li9it de cea ?n care
'rBani@a8er acea ?ncercare de Hudecat< O lum>nare a9rin8 ?ntr;un c'lA
arunc umbre di='rme 9e 9ereAi cu lumina ei 9>l9>it'are< DubCe 8e 8imte
8inBur :i nu ar Drea dec>t 8;l aib 9e taic;8u l>nB ea< 'arele, Dara,
9rietenii, t'tul i 8e 9are 9ierdut :i ?nde9rtat< (ntr;un anume =el, :tie c 8e
Da termina cu H'curile, c 9'ate 8e Da termina cCiar cu elDa< (nAeleBe ace8t
lucru ?n m'd neclar, dar 8imte c a:a e8te< Ceea ce a =cut la r>u a 8cCimbat
t'tul<
Vin du9 ea t>r@iu, ?n n'a9te< (n 8ala cea mare 8e a=l t'Ai, ca :i cum nu
ar =i trecut nici mcar ' cli9 de c>nd au luat;' de;ac'l'< Numai tatl ei
li98e:te, iar maic;8a 9l>nBe nem>nB>iat<
"tr>nii 8unt deHa aliniaAi ?n 9ici'are, im9erturbabili ca ni:te 8tatui<
TrareO e8te cel care D'rbe:teJ
I Nu a ='8t u:'r 8 lum ' deci@ie re=erit'are la acea8t tri8t
?nt>m9lare< C'munitatea n'a8tr nu cun'a:te crime ?n trecutul ei< 6i at>t
Dictima, c>t :i criminalul 8unt c'9ii< Am c>ntrit cu 9r'=un@ime t't ce 8;a
89u8 de ctre cei 9re@enAi la traBedie :i am ?ncercat 8 deliberm re89ect>nd
89iritul dre9tAii :i al cum9trii< Crima e8te 9ede98it cu m'artea, iar
DubCe cu 8iBuranA 9'art acea8t Din, cu t'Aii au ='8t de ac'rd a8u9ra
ace8tui 9unct< Alt=el, e8te un c'9il :i, dac 9e de ' 9arte, nu 9'ate =i
c'n8iderat 9e de9lin re89'n8abil de ceea ce a =cut, 9e de alt 9arte,
nimeni nu 9'ate ucide =r 8 9ltea8c un 9reA< Rul a ='8t 8D>r:it, lini:tea
elDei a ='8t @Buduit :i DiaAa lui G'nar trebuie r8cum9rat cumDa< De
aceea am C'tr>t ca DubCe 8 =ie i@B'nit din elDa< $>ine ' ceat de
'ameni Da aDea BriH 8 ' duc de9arte de 8atul n'8tru< Tatl ei ?n8
re89'n8abil de c'm9'rtamentul lui Da =i Ainut ?n celul at>t c>t D'm
c'n8idera nece8ar<
/2
SECTA ASASINILOR
e de@lnAuie Ca'8ul< $ama lui DubCe ?nce9e 8 urle, ?n tim9 ce mama
lui G'nar nu reu:e:te 8 8e 8t9>nea8c<
I Trebuia 8 m'ri, trebuia 8 m'ri :i tu ca =iul meu4
DubCe rm>ne de 9iatr la l'cul ei, ?n miHl'cul c'n=u@iei Benerale< A9'i
maic;8a 8e arunc a8u9ra ei 8tr>nB>nd;' la 9ie9t :i ?nAeleBe< 6i 9l>nBe,
8triB<
"iatul de dinainte ' ?n:=ac re9ede :i ?ncearc 8 ' 8mulB din
?mbrAi:area maic;8ii<
I L8aAi;mi;' mcar ?n n'a9tea a8ta, numai n'a9tea a8ta4 Taic;8u nu
:i;a luat rma8;bun, nici eu nu mi;am luat rma8;bun4
Dar 8'ldatul deHa a ?n:=cat;'<
DubCe d din 9ici'are, Ai9, l'De:te cu 9umnii< La =el ca ?n acea du9;
amia@, cu aceea:i =urie, :i 8'ldatul ?nHur<
I tai lini:tit, la naiba4
DubCe mu:c Di'lent, 8imte Bu8tul 8>nBelui ?n Bur, :i t>nrul e8te
neD'it 8 ?i dea drumul< Dar ' a9uc iute de 9r :i ' 8muce:te cu 9utere< (i
?nd'aie un braA la 89ate :i c'ntinu 8 ' traB de 9r< O duce a:a, t>r>nd;',
cu 9ici'arele l'Dindu;8e de lemnul 9ard'8elii<
DubCe a ?ncercat 8 8e reD'lte :i a =cut at>ta trb'i, ?nc>t au aHun8 8 '
?ncCid ?n celul< 6i ac'l' a c'ntinuat, Ai9>nd c>t ' Aineau 9lm>nii, 9>n
c>nd a aHun8 8 ' u8ture Bura< triB un 8inBur lucruJ c;l Drea 9e taic;8u<
Crede c e8te 8inBurul care ' 9'ate 8alDa<
Dar nu Dine nimeniP DubCe e8te 8inBur, 8inBur cu ea ?n8:i :i cu
9edea98a ei<
O tre@e8c ?n @'ri< A=ar, cerul e8te de un r'@ 8=>:iet'r< E8te ?nc nucit<
T>nrul din 8eara anteri'ar 9r'=it ca 8 ' leBe la 'cCi<
$erBe re8emnat, t>nrul ' Aine de m>n< imte ' bucat de 9>n@ 8ub
deBete, e8te m>na 9e care i;a mu:cat;' cu ' 8ear ?n urm<
T>nrul ' ia ?n braAe :i ' urc ?n ceDa ce trebuie 8 =ie ' cruA< DubCe
?ncearc 8;i cu9rind umerii cu m>inile, dar el 8e de89rinde ?ntr;un m'd
Br'8'lan<
Trebuie 8 =ie d'i, DubCe aude ' alt D'ce, a unui brbat mai ?n D>r8t,
9'ate un btr>n< (l recun'a:te< E8te Ae8t'rul< Vinde 9>n@ din 'ra: ?n 'ra:
9>n la $aOrat :i a9r'a9e c nu 9rea 8t 9rin 8at< Nu a D'rbit nici'dat cu
el cu adeDrat, dar de la el ia mama 9>n@a 9entru Cainele ei<
/+
LICIA TROISI
I merBem, alt=el nu ' 8 aHunBem nici'dat<
CruAa 9'rne:te cu ' 8mucitur, iar t>nrul ?i leaB m>inile cu ' =unie<
DubCe 9l>nBe ?n tcere< Ar =i Drut 8;:i ia rma8;bun de la tatl ei, 8;l
?mbrAi:e@e, 8;i cear iertare 9entru c e8te ' uciBa:, cum a 89u8 TrareO<
6i ar Drea 8 ' 8tr>nB ?n braAe :i 9e mama ei, 8 ' 8tr>nB cu 9utere :i 8;i
cear iertare 9entru t'Ai :er9ii :i t'ate liBCi'anele 9e care i le;a adu8 ?n
ca8< Dar mai ale8 ar d'ri 8 a=le de ceJ de ce s5au ,nt0plat toate astea6
Cea8urile trec< CruAa clt're:te ?n c'ntinuare, @i :i n'a9te, tim9 ?n care
DubCe e8te mereu leBat la 'cCi< ;a '9rit din 9l>n8< e 8imte nucit :i din
n'u i 8e 9are c nu eEi8t< Ea, cea adeDrat, 8e a=l ='arte de9arte de acel
l'c, undeDa ?n elDa, l>nB tatl :i mama ei<
(n a treia @i de clt'rie t>nrul rbu=ne:te 9e nea:te9tate<
I Ce =aciM Nu a8ta ne;au 89u8 8 =acem4 89une Ae8t'rul<
I *ine;Ai BuraN e8te un c'9il<
T>nrul 8e a9r'9ie de ea, ?i 8imte r8u=larea ?n =aA<
I untem ='arte de9arte de elDa, ?nAeleBiM Nu te 9'Ai ?nt'arce, nici
dac =uBi< Acum eu ?Ai de@leB m>inile, dar tu trebuie 8;mi 9r'miAi c ' 8
=ii cuminte<
DubCe =ace din ca9 8emn c da< Are 'are alt DariantM
"iatul ?i de@leaB n'durile :i =etiAa ?:i atinBe ?ncCeieturile m>inil'r< O
cu9rinde ' durere 9uternic< Nu;:i ddu8e 8eama, dar =unia ' rni8e<
I tai lini:tit c alt=el e mai ru<
"iatul ?i Dar8 a9 9e8te rni< (i 9une ni:te 9>ine ?n m>n<
I Tu cCiar Drei 8 dai de neca@M in8i8t Ae8t'rul<
I *ine;Ai Bura :i nu te uita4 Ce =ac eu e8te treaba mea4
A9'i DubCe 8imte ' lam rece atinB>ndu;i 9alma<
I Ce e8te a8taM Nu Dreau4
I Ia;l :i nu mai = na@uri, 89une 8ec t>nrul< %durea, lumeaN unt
l'curi ur>te< Trebuie 8 ?nDeAi 8 te a9eri< 6i ='l'8e:te;l dac cineDa Drea 8;
Ai =ac ru, ai ?nAele8M
DubCe 9l>nBe ?nc< T'tul e8te ab8urd, c'n=u@<
I Nu trebuie 8 9l>nBi< Trebuie 8 =ii 9uternic< 6i nu ?ncerca 8 te
?nt'rci la n'i< Oamenii 8unt ri, a ='8t un lucru bun c ai 9lecat<
A9'i ' m>nB>ie< O m>nB>iere 8t>nBace :i ne9rice9ut 9e ca9<
I Du;m ?na9'i aca8N ?l im9l'r DubCe<
I Nu 9't<
/-
SECTA ASASINILOR
I Du;m ?na9'i la tataN
I E:ti ' =etiA 9uternic, eu :tiu a8ta< O 8 reu:e:ti<
e la8 din n'u tcerea :i acum DubCe 8tr>nBe ?n 9alm Barda unui
9umnal<
'arele e8te 8u8 c>nd 8'8e8c< (n 8=>r:it, t>nrul ' de@leaB la 'cCi :i
DubCe e8te 'rbit< E8te cald, mai cald dec>t la elDa, :i 8e 8imte un mir'8
ciudat ?n aer<
T>nrul ' 9riDe:te 9uAin ?ncurcat<
I Du;te<
DubCe rm>ne 9e l'c, cu baierele BenAii trecute 9e8te 9ie9t, cu 9umnalul
?n m>n<
I Trebuie 8 9leci< V'iau 8 te 'm'are< (n 8cCimb, Ai;au 8alDat DiaAa4
5uBi4
DubCe 8e ?nt'arceP ?n =aAa ei, ' 9dure 9e care nu ' cun'a:te<
I Dre9t ?n =aAa ta e8te un 8at, du;te ac'l', 89une biatul, dar cruAa deHa
8e urne:te<
DubCe 8e ?nt'arce ca ' 8Beat, ?ncearc 8 8e Ain du9 ea, dar acea8ta
9rinde Dite@ :i 'ric>t ar alerBa ea nu ' Da mai 9utea aHunBe din urm<
E8te numai 9ra= ?n Hurul ei, iar DubCe rm>ne 8inBur ?n acea 9dure
necun'8cut< Rm>ne ac'l', nemi:cat<
Nu 8e Da mai ?nt'arce nici'dat ?n elDa :i nici la DiaAa ei, acum ?nAeleBe
lim9ede ace8t lucru<
/.
LICIA TROISI
!
MASACRU N PDURE
ubCe era nerD'a8< e a=la ?n 89atele 9rDliei lui T'ri< AlerBa8e la
Bn'm de ?ndat ce 9utu8e< D
Du9 ce;:i termina8e treaba, 8e retr8e8e ?n b>rl'Bul ca8ei ei :i reu:i8e
8 d'arm< C>nd 8e tre@i8e 8e 8imAea bine, dar ace8t lucru nu ' lini:ti8e< De
aceea ie:i8e 8 caute 9e cineDa care 9utea 8 ' aHute 8 clari=ice mi8terul
cel'r ?nt>m9late cu ' 8ear ?n urm :i atacul din 9artea a8a8inului 9ltit< Nu
cun':tea 9re'Ai, 8inBura =emeie maB de care :tia tria 9rea de9arte<
Gn'mul era acum ?n lab'rat'rul 8u :i eEamina acul 9e care biatul din
"rea8l ?l ='l'8i8e ?m9'triDa lui DubCe< Ea ?l adu8e8e cu eaJ era 8inBura
d'Dad 9e care ' aDea ?n m>n<
T'ri 8e ?nt'ar8e cu mer8ul lui 8ltreA din t'tdeauna, :terB>ndu;8e 9e
m>ini cu ' c>r9 cam murdar<
I Ei bineM
I Nimic, 89u8e el a:e@>ndu;8e< %e ac nu e nici urm de Dre' 'traD<
D'ar 8>nBe, al tu, 9re8u9un<
I ;ar =i 9utut deBrada ?n Dreun =el, nuM
T'ri ridic din ca9<
I Dac biatul era din "rea8l, du9 cum 89ui, nu 9'ate =i D'rba<
Cun'8c t'ate 'trDurile "re8lei :i t'ate la8 mcar ' urmN
I Ar 9utea =i una de un ti9 n'u<
T'ri ridic din umeri<
I Dac Drem 8 merBem mai de9arte cu i9'te@ele, 9utem 8 =acem a8ta
la ne8=>r:it< De8crie;mi 8im9t'mele<
DubCe 8e B>ndi8e ' Brmad la ele, remem'ra8e acea n'a9te ?nc'ntinuu,
=urtul :i aBre8iunea, ambele ad>nc ?nrdcinate ?n mintea ei, im9'8ibil 8 le
:tearB, cCiar dac =iecare din alt m'tiD< (:i 9etrecu8e ultimii d'i ani
?ncerc>nd 8 8e Ain de9arte de 9riDirile "re8lei :i acum 8e 9rea c
du:manul t't ?i ddu8e de urm< La acea8ta 8e aduBa c'n:tiinAa =a9tului c
e:ua8e< L8a8e munca =cut 9e Humtate, iar 5'rra ar =i aDut cu 8iBuranA
ce 8;i re9r':e@e< Vi8urile ei leBate de cele cinci mii de car'le :i de '
//
SECTA ASASINILOR
9'8ibil DiaA di=erit 9leau< 6i a9'i nu reu:ea 8 ?nAeleaB ce 8e
?nt>m9la8e :i a8ta ?i in89ira team<
De8cri8e 8im9t'mele cu acurateAe< T'ri re=lect c>teDa m'mente<
I (ntr;adeDr, 9are a =i ' 'traD 'arecare, dar 9r'blema e8te c acum tu
te 8imAi bineN
DubCe nu era c'nDin8<
I Dac "rea8la a trimi8 acel biat ?m9'triDa mea, trebuie 8 eEi8te
Dreun m'tiD<
I Din ce mi;ai 89u8, dintre t'ate armele d'ar 9umnalul c'nducea la
"rea8l :i acela ar =i 9utut =i =urat<
I unt 8iBur c era de;al l'r< Era aBer, aDea un antrenament 89ecialN
antrenamentul meu, ?ncCeie DubCe cu un =el de e@itare<
T'ri cltina din ca9<
I Nu, nu ai 9r'be Deritabile< 6i a9'i, B>nde:te;te< "rea8la trimite
?m9'triDa ta un n'Dice, c'ndamn>ndu;l la m'arte 8iBur, :i 8 89unem c '
=ace 9entru a;Ai in'cula ' 'traD< Dar acea8t 'traD nu te 'm'ar imediat<
6i 9>n aici ar 9utea =i cCiar 9lau@ibil, cCiar dac nu ?nAeleB de ce te;ar
'm'r? lent< Dar 8 9re8u9unem c are leBtur cu ritualurile l'r ciudate<
Lucrul ab8urd e8te c te 8imAi ru la trei @ile du9 atac :i numai c>teDa
minute< A9'i ?Ai reDii :i te 8imAi mai bine ca ?nainte< Nu Ai 8e 9are un m'd
cel 9uAin caraBCi'8 de a elimina un du:manM 6i a9'i "rea8la nu e8te 9e
urmele tale din alte m'tiDeM
DubCe 9riDi ?n 9m>nt< T'ri aDea dre9tate, dar ?n t'at 9'De8tea era
ceDa ce;i 8c9a<
I 6i cum eE9lici 8tarea mea 9r'a8tM
I Ob'8eal< Gre:e8c 8au mi8iunea a8ta a Denit imediat du9 ultima ta
i89raDM Ob'8eal, li98 de 8'mn, cCe8tii din a8tea< au Dre' 9r'blem
=emeia8c< $i 8e 9are ' eE9licaAie mult mai raAi'nal dec>t c'm9l'tul<
KNu, nu e a:a, nu 8e leaB<L
I 6i a8a8inul 9ltitM
I #n bieAandru 9r'8t trimi8 de Dreun ?nce9t'r< Vreun t>lCra: care
89era 8 te 8c'at din H'c, 9'ate< Care a uitat 8 9un 'traDa 9e ac<
T'ri ' =iE 9e DubCe 9entru un m'ment<
I A8cult, dac Drei cu adeDrat 8;Ai 8c'Ai din ca9 cCe8tia a8ta, arat;
mi rana<
/0
LICIA TROISI
DubCe ?:i 8u=lec m>neca< Acum, dac 8e B>ndea bine, nu 8e mai uita8e
la ea din 8eara aceea<
%ielea ei 9rea :i mai alb ?n lumina 8lab a lum>nrii< T'ri ?i lu braAul
cu ' anumit Br'8'lnie :i 8e uit cu atenAie<
Ac'l' unde acul 9trun8e8e ?n carne era un 9uncti:'r de 8>nBe ?ncCeBat<
De Hur ?m9reHur, un =el de umbr ?ncCi8, 'arecum r'tund, 9uAin di8tanAat
de 9unctul rnii 9r'9riu;@i8e< Era un =el de D>ntaie, cu 9'rAiuni mai
de8cCi8e :i 9'rAiuni mai ?ncCi8e< Lui DubCe a9r'a9e i 8e 9ru c
?ntre@re:te un de8en<
T'ri ddu drumul braAului du9 9uAin tim9<
I T'tul mai mult dec>t n'rmal<
I Nu B8e:ti c acel 8emn neBru e8te 9uAin cam ne'bi:nuitM incer nu
mi 8e 9are 8;l =i aDut 9>n 8 =i ='8t ?nAe9at<
I E8te ' D>ntaie, nimic mai mult<
DubCe 8e 8tr>mb< #ra 8 rm>n =r r89un8uri<
(n 'rice ca@, T'ri ?i 89u8e8e t't ce :tia<
I $ii de mulAumiri 9entru aHut'rul tu<
I %entru 9uAin, @>mbi Bn'mul, a9'i 8e l'Di cu ' m>n 9e8te =runte :i
=uBi din n'u ?n lab'rat'r< e ?nt'ar8e cu ' 8ticluA cu ' lic'are Derde< Nu
8unt eu 9re't, de8iBur, dar de89re ierburi :tiu mai multe dec>t ei< Dac e
numai 'b'8eal, 8ta e8te un reDiB'rant eEcelent< (ncearc;l :i De@i dac te
8imAi mai bine<
DubCe lu 8ticla :i mulAumi, a9'i 9lec<
Ar =i trebuit 8 =ie mai lini:tit, acum< Dar nu era< (n tim9 ce ?ncerca 8
8e 9iard, ca ?nt'tdeauna, ?n 9iaAa din $aOrat, ceDa dinluntrul ei 8e @btea<
6i ' ?n=ric':a<
Oare ?ntr;adeDr era d'ar 'b'8itM
(i mai rm>nea ?nc ' 'bliBaAie ne8u=erit ?nainte de a 9une c'm9let
ca9t acelei a=aceri<
DubCe 8e du8e la I@D'rul (ntunecat, deHa cu ' 8tare de 89irit ='arte
9r'a8t< $ai :i 9l'ua ?n acea 8ear<
6i, ca :i cum nu era de;aHun8, 5'rra :i tre9du:ul lui 8e l8ar a:te9taAi
mult tim9, la =el ca la 9rima l'r ?nt>lnire<
DubCe ?i D@u a9r>nd 9rin 9erdeaua de 9l'aie, am>nd'i ?nDeliAi ?n
mantale mari<
/2
SECTA ASASINILOR
5'rra aDea ?nti9rit 9e =aA acel @>mbet in8'lent 9e care DubCe ?l
cun':tea bine< !>mbetul ar'Bant al ?nDinBt'ril'r, @>mbetul 9e care;l a=i:a
mereu c>nd 9:ea clare 9e8te ruinele =umeB>nde ale 'ra:ului<
Acum @>mbetul acela era re@erDat 9entru ea< Ea era ?nDin8a<
(ncerc 8 reacAi'ne@e cu =urie<
I "aniiM
I $ai ?nt>i d'cumentele<
DubCe :'Di< EEi8ta ri8cul ca du9 ce ar =i dat d'cumentele 8 nu mai
Dad nici un ban 8au 9'ate cCiar mai ru< %entru 'rice eDentualitate, 9u8e
m>na 9e 9umnal, 8c'a8e d'cumentele :i le ?ntin8e tre9du:ului< Era acela:i
8'ldAel temt'r de data trecut<
(i ?nm>n ' Beant 9e Humtate B'al< (i =u de;aHun8 8 Dad 8culeAul
turtit ?n m>inile brbatului ca 8 ?nAeleaB<
I 6i ceilalAiM ?nBim<
5'rra r>8e din t'at inima<
I :tia 8unt t'Ai banii< Nu ai re89ectat ?nAeleBerea<
I $i;am =cut treaba, aDeAi d'cumentele 9e care le d'reaAi<
I Da, dar acum TCerD'n te caut 9rin t't 'ra:ul< Nu ceru8em di8creAie
ab8'lutM
I Dac m caut e8te treaba mea< %e mine m Cituie8c<
KCa ?nt'tdeauna<L
5'rra cltin din ca9, cu @>mbetul lui im9erturbabil ?nc ?nti9rit 9e
cCi9<
I TCeD'rn nu e8te 9r'8t, :tie bine cine a c>:tiBat de 9e urma ace8tuia,
de8iBur nu un C'A 'arecare< au nuM
DubCe tcu< Era adeDrat< Rma8e ?n 9ici'are cu 8culeAul ?n m>ini<
%entru c>teDa 8ecunde, 9l'aia ?i :ir'ia 9e 'bra@< 5r bani< T'tul =u8e8e ?n
@adar<
A9'i bB 'ricum 9unBa 8ub manta<
I "raD', de:tea9t =at< Deci e adeDrat c e:ti inteliBent<
I Dac a8ta;i t't, cred c 9't 8 9lec<
I Ne;ai de@amBit, :i nu 9uAin, ?i 89u8e 5'rra<
DeBetele lui DubCe 8tr>n8er Barda 9umnalului<
I $i 8e 9are c m;aAi 9ede98it de8tul 9entru a8ta<
5'rra ?:i 9ermi8e 8 8cCiAe@e un @>mbet 8ubAire 8arca8tic<
I %'ate c daN au 9'ate c nu<
/3
LICIA TROISI
DubCe ?:i relu DiaAa din t'tdeauna< Din cele cinci mii de car'le 9r'mi8e
?i intrar ?n bu@unar d'ar 9atru 8ute< #n 9reA deri@'riu dac lua ?n
c'n8iderare ?n 9rimul r>nd t't ceea ce ri8ca8e< A9'i ace8t 8emie:ec ' durea<
De aceea C'tr? 8 8e arunce din n'u ?n munc< Erau multe B>nduri 9e care
trebuia 8 :i le :tearB :i muncind era cel mai bun m'd de a =ace a8ta<
Identi=ic 9er8'ana< De data a8ta nu era D'rba de89re Dreun c'mi8i'n
8au de89re =urtul un'r biHuterii< ADea neD'ie de bani, cu care 8 9lece din
%m>ntul 'arelui< L'cul acela ?nce9ea 8 =ie 9ericul'8 9entru ea<
Trebui 8 ' ia de la ca9tJ 8 89i'ne@e, 8 8tudie@e Dictima, 8;i a=le
de9rinderile< De'9'triD ?n8, B>ndul cCinuit'r al b'lii, al "re8lei :i al
c'9ilului a8a8in ?i bubuia ?n creier ?nc'ntinuu< Nu reu:ea 8 nu 8e mai
B>ndea8c<
inBura dat c>nd ?l ?nt>lni 9e 1enna, ?ntr;' 8ear cu D>nt, ace8ta nu aDea
De:ti 9entru ea<
(n8 8e 8imAea ?n c'ntinuare bine :i atunci ?:i 89u8e c acel le:in =u8e8e
un e9i8'd ne9lcut 8au 9'ate c 8ub8tanAa reDiB'rant a lui T'ri =uncAi'na
?n m'd maBni=ic<
(i lu ' 89tm>n ca 8 9lani=ice t'tul< Ale8e lumina @ilei, cCiar dac
umbrele n'9Aii i 8e 9'triDeau mai bine< Era D'rba de89re ' clt'rie de
9lcere a unui b'ierna: l'cal care ducea cu el ' 9arte din ?n8emnatele;i
b'BAii, 9entru cCeltuielile 9er8'nale< CaraDana urma 8 8e 9un ?n mi:care
9entru a 8e ?ndre9ta 89re CilDan, ?i 89u8e8e unul dintre 8luHit'rii din ca8,
9rinci9ala 8ur8 de in='rmaAii 9entru ' C'aA ca ea<
DubCe era 8iBur c brbatul ?n cau@, un neBu8t'r, aDea 8 aib '
e8c'rt du9 el< Lu ?n calcul trei 9er8'aneJ Di@itiul ?m9reun cu alAi d'i 9e
l>nB, 9r'babil clare< tudie 9unctul din care 8 8tea la 9>nd :i ?:i
?nt'cmi 8trateBia< ADea 8 =ie un Ha= ?n t'at reBula, ' munc 9'ate 9uAin
cam 9rea la Dedere 9entru Bu8turile ei, dar ' d'@ mic de 8'mni=er aDea 8
8im9li=ice lucrurile< (:i 9reBti unul care 8 =ie numai bun 9entru acea8t
8ituaAie<
(n dimineaAa mi8iunii 8e tre@i deDreme< e 8imAea 9r'a89t :i 'diCnit,
:i mai ale8, 9er=ect 8nt'a8< e a:e@ 9e 9'@iAii :i a:te9t<
Inima;i btea lini:tit :i reBulat< Era eEtrem de c'ncentrat :i a9r'a9e
deDeni8e una cu mediul ?nc'nHurt'r< %durea, @B'm'tele, mir'8urile< Era '
=rum'a8 @i cu 8'are, ='arte rece, iar cerul era alba8tru, =r urm de n'r<
00
SECTA ASASINILOR
CrenBile c'9acil'r abia 8e mi:cau :i ' 9l'aie de =run@e Balbene 8e a:ternea
lini:tit 9e drum<
A9'i 8e au@i @B'm'tul Bre'i de r'Ai 8triDind =run@ele<
unetul ?n=undat al c'9itel'r 9e 9m>ntul B'l a9r'a9e c bubuia ?n
c'9acul de care 8e 89riHinea< D'i cai< Nu, alAi d'i< (nt'cmai cum 9reD@u8e<
Nici un Bla8 :i ten8iune ?n aer< Team<
Au@i cum @B'm'tul 8e ?nteAe:te, a9'i clincCetul 8biil'r 9rin8e la :'ld<
I 8e 9ru c 9erce9Aiile i 8e dilat la in=init, ?nc>t 8ur9rindea cel mai mic
8unetJ ?ntinderea tend'anel'r :i a mu:cCil'r, tr'8netul 'a8el'r, aerul 8u=lat
a=ar din 9lm>ni<
Acum ' D@uJ tr8ura care ?nainta, lent, cei 9atru cai, cei trei brbaAi care
aDan8au<
Sete#
Carne#
S0n'e#
Re=leEele ei =ur :i mai ra9ide dec>t cre@u8e :i, cu 89aim, 8e 9riDi din
eEteri'r cum traBe =irul :i lan8ea@ ?ntr;' 8ecund cele trei cuAite<
Din 8tratul Br'8 de =run@e 8e ridic ' =r>nBCie Br'a8 de care caii 8e
?m9iedicar 9rbu:indu;8e la 9m>nt< Calea:ca 8e '9ri bru8c< (n acela:i
tim9 cuAitele l'Dir cu 9reci@ie Di@itiul :i caii, uciB>ndu;i< Trei Heturi de
8>nBe A>:nir din rni 8tr'9ind =run@ele de 9e 9m>nt<
5u acea cul'are 8au 9'ate mir'8ul de 8>nBe<
S0n'e#
DubCe 8e arunc la 9m>nt :i;:i 8c'a8e 9umnalele< Nu, nu a8ta trebuia
8 =ac, nu a8ta< 6i t'tu:i, nu reu:ea 8 8e '9rea8c, de 9arc tru9ul nu;i mai
a9arAinea<
Cei d'i brbaAi clare ?:i reDenir du9 c@tur :i 8e aruncar a8u9ra ei<
%rimul ?ncerc 8 ' l'Dea8c cu 8abia, dar DubCe 8e =eri c>t de mult
9utu< (l a9uc de ' Ble@n :i ?l arunc la 9m>nt, a9'i ?i 8ri la B>t< (n=i98e
9umnalul 9>n la Bard :i 8en@aAia 8>nBelui 9e m>inile ei ?i 8t>rni ' beAie
nebun, ' 8tare de beAie de care 8e bucura :i care ?n acela:i tim9 ' ?nBr'@ea<
Atunci 8c'a8e 9umnalul :i l'Di ?nc ' dat, :i ?nc ' dat :i ?nc ' dat<
"rbatul urla 8ub m>inile ei, 8e @D>rc'lea, dar DubCe c'ntinua< #rl>nd,
Culind< A9'i, 8imAi ' durere ?n 89ate, 9uternic, u8turt'are<
DubCe 8e ?nt'ar8e ?ntr;' cli9it, cu 9umnalul ?n m>n, dar cel de;al
d'ilea brbat 8e tra8e la ' 9arte la tim9<
01
LICIA TROISI
5ata adulmec =rica :i 9riDirea ei era ?n89im>ntat< %rimul brbat, 8ub
ea, ?nceta8e 8 8e mai mi:te< Cellalt 8'ldat Dru 8 atace din n'u, dar ea =u
iute :i arunc 9umnalul< (l l'Di ?n m>n, ='rA>ndu;l 8 dea drumul 8biei<
(n acel m'ment brbatul ?:i 9ierdu 'rice c'ntr'l< (ncerc 8 =uB, dar
DubCe ?i ?n=i98e cellalt 9umnal ?ntre 'm'9laAi< El c@u, dar nu 8e ddu
btut, cut 8 8e t>ra8c<
DubCe 8e arunc dea8u9ra lui :i 8e de@lnAui din n'u cu 9umnalul ca '
=urie< L'Di din n'u :i din n'u, a:a cum =cu8e cu 9rimul< T'tul 8e
?nDlm:ea ?n 9erce9Aiile eiJ 8>nBele, urletele< Era ' nebunie care ' ?mbta
:i la care a8i8ta ca ' 89ectat'are< (:i Dedea tru9ul mi:c>ndu;8e, 8imAea
8>nBele 8ub deBete, iar 'cCii ei ?i =iEau 9e ai Dictimei, dar nu 8e 9utea '9ri<
Ob8erDa 8cena 9lin de 'r'are, ?n tim9 ce ?n ea eEi8ta ceDa care eEulta cu
8lbticie< C'ntinu 8 l'Dea8c mult tim9, 9>n c>nd 8e ru98e lama<
Rma8e ?n m>n d'ar cu Barda<
Atunci 8e ridic< %riDirea i 8e ?nceA':a, 9ici'arele nu ' mai Aineau, dar
8imAea c mai era cineDa, ?i 8imAea mir'8ul, ca un animal<
(nce9u 8 alerBe cu 8u=letul la Bur, cu ' Dite@ 9e care nu 8e credea ?n
8tare 8 ' atinB, urm>nd un drum inDi@ibil< A9'i D@u ?nainte 89atele 8lab
al neBu8t'rului<
5uBea Ain>ndu;:i Cainele cu m>na, cu 9ici'arele '8'a8e de8c'9erite :i 8e
?m9iedica, 8e @B>ria, dar ?:i c'ntinua =uBa di89erat<
Lui DubCe nu;i lu mult tim9 ca 8;l aHunB din urm< (l a9uc de
umeri, ?l r8uci :i aDu t't tim9ul 8 Dad ter'area ?nti9rit 9e cCi9ul lui<
5iara care era ?n ea ?l adulmec tim9 ?ndelunBat, a9'i 8e n9u8ti cu dinAii la
B>tul lui, :i ?l mu:c<
"rbatul 8c'a8e un rcnet cum9lit< C@u la 9m>nt, mai mult m'rt dec>t
Diu< 5r arme, DubCe ?:i 8tr>n8e m>inile ?n Hurul B>tului< OcCii ei ?i =iEau
9e ai Dictimei :i Bu8tau cu 9lcere =iecare cli9 de aB'nie< Numai c>nd
'mul ?:i ddu ultima 8u=lare ?n 8=>r:it t'tul ?ncet<
DubCe 8imAi cum ' la8 9uterile, m>inile ddur drumul 9r@ii, c@u ?n
BenuncCi< O a8alt durerea din 89ate< $ir'8ul :i Bu8tul de 8>nBe din Bur ?i
9r'D'car BreaA :i aDu ' 8en@aAie de D'm< $intea ?ncerca ?nnebunit 8
?nAeleaB, 8 rec'n8truia8c, dar c>nd ridic 9riDirea :i cu9rin8e 89ectac'lul
din Hur nu reu:i 8 ='rmule@e nici un B>nd< #n ma8acru< %rea un c>m9 de
btlie< Tru9urile de 9e 9m>nt ?n 9'@iAie de@'rd'nat, cu 9riDirile 9line de
02
SECTA ASASINILOR
Br'a@< DubCe ?ncerc 8;:i ac'9ere =aAa cu m>inile, dar le D@u r':ii, 9line
de 8>nBe<
Atunci ?nce9u 8 urle< #rl cum nu ' mai =cu8e nici'dat ?n DiaAa ei,
?nBr'@it, ?nt'ar8 9e d'8<
e 8imAea ru, ='arte ru< (:i atin8e 89atele :i ' 9arali@ ' 8en@aAie Die de
u8turime< e ='rA 8 atinB mai mult< O ran lunB ?i br@da 89atele dintr;'
9arte ?n cealalt< Nu reu:ea 8;:i amintea8c lim9ede c>nd 8e ale8e8e cu ea<
Nu reu:ea 8 8e B>ndea8c la nimic ?n a=ar de tru9urile acelea, :i a9'i
'cCii aceia, 'b8e8ia ei, de care nu reu:i8e 8 8e elibere@e ?n t'Ai acei ani<
KAHut'rN trebuie 8 caut aHut'rNL
Abia 8e ridic ?n 9ici'are, adun de 9e H'8 mantaua care;i c@u8e< e
ac'9eri cu ea de bine, de ru :i ?m9leticindu;8e ?ncerc 8 9'rnea8c la
drum< Nu era ?n 8tare, 9uterile ' 9r8eau<
KCe 8;a ?nt>m9lat cu mineML
T'tul 9rea un Di8 8au mai eEact un c':mar< C'ntururile lucruril'r
?nce9ur 8 8e de8trame, lumina 8e e8t'm9a ?ncet< T'tul deDenea c'n=u@ :i
din c'9aci i 8e 9rea c ie:eau =iBuri 8tranii, Br'te:ti, dem'nice<
G'nar cu ca9ul 8triDit, alb ca Darul, :i a9'i 9rima ei Dictim :i biatul
de;acum c>teDa @ile care ?naintau 89re ea cu ca9ul 9lecat :i ?ncercau 8 '
?n:=ace< $ae8trul, a:a cum era ?n @iua ?n care muri8e, :i el ?n ace8t c'rteBiu,
cu 'cCii albi, =r 9riDire, care ' acu@au, a9'i ultimele trei Dictime, mutilate
'ribil<
DubCe ?ncerc 8 le ?nde9rte@e cu m>inile, dar braAele ei 8e l'Dir de
lemn< O c'ci'ab< e 9rbu:i l>nB 9ereAi<
K$'r< 6i Dictimele mele Din du9 mine 8 m duc ?n in=ern<L
0+
LICIA TROISI
"
PECETEA
ubCe 8e tre@i 8imAind cum 8'arele ?i ?ncl@ea =aAa< Era ?ntin8 9e
burt, ?ntr;un 9at necun'8cut< Nu;:i amintea de ce 8e a=la ac'l', ce
8e ?nt>m9la8e< (ncerc 8 8e ridice, dar ' '9ri ' durere 9uternic
de 89ate<
D
(n acea cli9 t'tul ?i reDeni ?n minte< 5u a8altat de mir'8ul de 8>nBe, de
amintirile c'n=u@e :i cum9lite ale lumini:ului 9lin cu tru9uri 8cCinBiuite<
I DubCe4 T'tul e ?n reBul, DubCeM
1enna< Veni8e ?n Brab< DubCe tremura<
"iatul ?i 9u8e ' m>n 9e =runte<
I 5ebra a 8c@ut 9uAinN
DubCe 8e ?ntin8e din n'u<
I (nce9u8em 8 m ?nBriH're@P de a@i;dimineaA nu te mi:ti, nu Ai;ai
reDenit nici mcar c>nd Ai;am cu8ut rana<
I $;ai cu8utM
I Ai ' tietur la 89ate, ='arte mare, 89une mulAume8c c nu e8te 9rea
ad>nc<
1enna c'ntinu 8 D'rbea8c =r ?ntreru9ere, aBitat< DubCe tremura ?n
c'ntinuare<
I *i;e =riBM $ duc 8 aduc ' 9turP :i 8e ridica8e deHa 8 ' ia<
DubCe r89un8e cu un nu 8lab<
I La8;m 8inBur, 89u8e 9e un t'n 9e care 1enna ?l cun':tea mult 9rea
bine<
I Cum d're:tiN D'iam d'ar 8 te aHutN 89u8e retrB>ndu;8e<
I (ncCide =erea8tra<
ADea neD'ie de ?ntuneric< A:a era din c'9ilrie, din @iua ?n care ?l
'm'r>8e 9e G'nar< CeilalAi c'9ii, c>nd 8e temeau, cutau lumina< Ea,
?ntunericul cel mai ad>nc<
C>nd 1enna tra8e ?n 8=>r:it 'bl'anele :i 9r8i ?nc9erea, DubCe ?ncerc
8 ridice un braA :i 8;:i 9i9ie 89atele< Nu reu:i ?n8< Era ='arte 8lbit< Nu
=u8e8e nici'dat rnit 8eri'8 8au cel 9uAin nu ca acum< (ncerc 8 8e
c'ncentre@e a8u9ra rnii, ?ncerc 8;:i inDe8tiBCe@e tru9ul ca 8 a=le c>t de
0-
SECTA ASASINILOR
ru 8e 8imAea< (ncerc inclu8iD 8 ?:i ='cali@e@e c>t mai clar mintea, 8
?nAeleaB cum a aHun8 din lumini: 9>n la 1enna< T'tul ?n Dan< $intea i 8e
?m9'tm'li8e ?n acele c>teDa minute ?n care ceDa ce era 8imultan ea ?n8:i :i
ceDa eEteri'r ei 9u8e8e 8t9>nire 9e m>inile ei :i ' =cu8e 8 8D>r:ea8c
acel ma8acru<
%rima lacrim i 8e 9relin8e 9e 'bra@ =r nici un 8unet< #ita8e< (n t'Ai
acei ani uita8e cum era 8 9l>nB< A9'i 8e tre@i c 9l>nBe ?n C'C'te, ca
atunci c>nd era mic ?n 9at, iar 9l>n8ul deDeni Di'lent :i di89erat<
1enna, de cealalt 9arte a u:ii, a8culta<
D'ar 9e 8ear 1enna ?ndr@ni 8 intre< De8cCi8e ?ncet u:a :i DubCe ?i
D@u =iBura c'ntur>ndu;8e ?n lumina Detrei<
I e 9'ateM
I Vin'<
(:i :ter8e lacrimile a98at, dar :tia bine c 1enna ?:i Da da 8eama c
9l>n8e8e<
"iatul 8e a9r'9ie de ea, a:e@ 9e H'8 taDa cu ceDa m>ncare< #n mir'8
cald de ca8 um9lu camera<
1enna a9rin8e ' lum>nare<
I %lec imediat, dar trebuie 8;Ai Dd rana<
I "ine, =;', 89u8e DubCe 9't'lit<
1enna ' 9riDi c>teDa cli9e ?n =aA, dar nu 89u8e nimic<
$>inile lui ridicar :tiut'are 9turile :i Cainele :i i 8e a:e@ar 9e 89ate<
DubCe ?ncCi8e 'cCii< Amintiri ?nde9rtate :i durer'a8e reDenir ca 8 '
cCinuie<
K$>inile $ae8truluiN a=ecAiunea luiNL
6i de'9'triD amintirea antrenamentului ei, al crimei la care 89u8e8e c
renunA 9entru t'tdeauna :i care ?nc ' cCinuia<
KNu am de ale8 :i nici cum 8 8ca9NL
G>ndurile ?i =ur ?ntreru9te de durere< Ti='nul 8e li9i8e de ran<
1enna 8e '9ri<
I cu@;m, dar din 9cate nu 8e 9'ate alt=el<
I Ce amM ?ntreb DubCe<
I *i;am 89u8< Ai ' tietur mare care 8e ?ntinde de la 'm'9latul dre9t
9>n la cel 8t>nB< Dac ar =i ='8t 9uAin mai ad>nc, ai =i ='8t m'art acum<
Tietura e8te 8u9er=icial, dar erai 9lin de 8>nBe c>nd ai aHun8 aici<
0.
LICIA TROISI
ImaBinea ma8acrului din lumini: ?i reDeni ?n minte cu Di'lenA, d>ndu;i
8t'macul 9e8te ca9<
I Ai 9ierdut de8tul de mult 8>nBe :i a8ta m 9une 9e B>nduri mai mult
dec>t rana ?n 8ine<
I Ai :i 9uteri de 9re'tM
DubCe D'ia 8 =ie 8arca8tic, dar ?i ie:i ='arte 9r'8t<
I 6tiu ='arte 9uAin din me:te:uBul 9re'Ail'r< Va trebui 8 cCem 9e unul
dintre eiN
I Nu4
1enna 8e bl'c<
I G>nde:te;teJ eu te;am cu8ut, dar 8unt un mcelar :i rana 8e 9'ate
in=ectaN
I Nu Dreau ca altcineDa 8 =ie la curent cu 9'De8tea a8ta< Te Dei duce la
T'ri<
I La cineM
DubCe ?i eE9lic, ?i 89u8e ce anume 8;i cear :i ce 8 ia de la el<
I De8crie;i bine 8ituaAia, dar ?n nici un ca@ 8 nu;i 9'mene:ti numele
meu<
I Eu nu Dd de ceN
I %entru c ?Ai 89un eu<
1enna nu 9utu dec>t 8 8e 8u9un :i 9lec<
DubCe 8e a9lec 8 Dad ce era 9e taD< O 8tracCin 9lin cu 8u9 de
'r@, ' bucat de 9>ine :i Humtate de mr ?nBlbenit< %r'babil c a8ta era t't
ce aDea 1enna ?n ca8< 6tia c trebuia 8 mn>nce dac D'ia 8 8e re9un 9e
9ici'are c>t mai re9ede<
%riDi @eama aceea lunB, mar'nie :i 8ub 9riDirile ei 8e tran8='rm ?ntr;'
8tracCin 9lin cu 8>nBe< (:i =eri 9riDirea 'ri9ilat<
I A8ear te;am l8at ?n 9ace, dar ?n dimineaAa a8ta trebuie 8 mn>nci<
1enna aDea dre9tate, =r ?nd'ial, dar lui DubCe i 8e 9rea c 'rice
m>ncare aDea Bu8tul acid al 8>nBelui< Acum ?n8 8e 8imAea mai bine< 5i@ic,
:i mai ale8 98iCic<
(:i 9etrecu8e n'a9tea trec>nd din c':mar ?n c':mar, @Buduit de ' =ebr
u:'ar< 5u8e8e ' n'a9te in=ernal, dar ?i =cu8e bine<
Cu mare e='rt reu:i 8 8e ?nt'arc :i 8 8e 89riHine cu 89atele de 9at< Lu
8tracCina cu la9te din m>inile Ba@dei< t'macul i 8e 8tr>n8e de ?ndat ce
0/
SECTA ASASINILOR
mir'8ul ?i 9trun8e ?n nri< $ai aDea ?n Bur Bu8tul din m'mentul ?n care;l
mu:ca8e 9e neBu8t'r<
(ncCi8e 'cCii, 8e ='rA 8 nu in89ire mir'8ul Bra8 de la9te :i bu dintr;'
8inBur ?nBCiAitur<
I A:a, braD', a:a;mi 9laci< Nu 9rea ?nAeleB de ce ai mereu 8t'macul dat
9e8te ca9N 89u8e 1enna<
I Ai ='8t la T'riM
1enna ?ncuDiinA din ca9 :i 8e ridic< e du8e ?n cealalt camer :i 8e
?nt'ar8e cu un =lac'n mare 9lin cu un licCid ulei'8, Der@ui<
I $i;a dat 8ta :i mi;a 89u8 8;Ai unB rana cu el de trei 'ri 9e @i<
#lei de m8line :i 8uc de Di'let< Cun':tea miEturaP dac ar =i ='8t 9uAin
mai lucid cu ' 8ear ?nainte, ar =i 9utut 8;i eE9lice ea ?n8:i lui 1enna cum
8 ' 9re9are<
I *i;a @i8 c>t tim9 Da duraM
I Trei, 9atru @ile 9>n c>nd te Dei 9utea ridica, a9'i ' 89tm>n 9>n
c>nd 8e Da ?ncCide tietura< A: 89une c 9e8te @ece @ile D'i 9utea 8;Ai 8c't
=irele<
DubCe ?:i ?nbu:i un Be8t de m>nie< Era 9rea mult< Cel mai urBent lucru
era 8 ?nAeleaB ce i 8e ?nt>m9la8e ?n 9dure< Ce 8e ?nt>m9la8e ?n acele
c>teDa minute de Br'@DieM Cine era duCul care ' 9'8eda8eM 6i de ceM
DeHa du9 a treia @i DubCe ?nce9u 8 8e ridice< 1enna ?ncerc 8 ' abat
de la acea8t C'tr>re ?n t'ate m'durile cu 9utinA, dar =ata =u de neclintit<
Era clar ca lumina @ilei c @idurile deDeni8er ne?nc9t'are 9entru ea :i c
abia a:te9ta 8 9lece de;ac'l'<
I Nu mi 8e 9are c te;am tratat cCiar a:a de ruN 8au daM ?ncerca 8
89un 1enna, dar DubCe nu r89undea<
Nu a8ta era cau@a< Nu 9utea 8 8e ata:e@e de nimeni, din cau@a
caracterului ei de a8a8in :i 9entru c era mereu 9e =uB< Ceea ce 8e
?nt>m9la8e ?n lumini: 89a8e ' Br'a9 :i mai ad>nc ?ntre ea :i 'rice alt
9er8'an din lume<
(ntr;' @i ?n8, 1enna 8e ?nt'ar8e aca8 ?ntr;' 8tare ciudat< C'ntrar
'biceiuril'r, c>nd intr nu 8e du8e imediat la ea, ci rma8e 8;:i Dad de
treburile lui ?n cealalt ?nc9ere< Cina aDu l'c =r ca Dreunul din ei 8
8c'at un cuD>nt<
00
LICIA TROISI
DubCe nu;:i =cu BriHi< DeHa C'tr>8e c a d'ua @i aDea 8 9lece, ' a8t=el
de atitudine nu =cea dec>t 8 u:ure@e lucrurile<
e du8er la culcare ?nDluiAi ?ntr;' tcere a98t'are< Du9 c>teDa
minute de 8tat ?n ?ntuneric, DubCe ?l D@u 9e 1enna a9r>nd ?n u:<
I Am au@it ' 9'De8te, a8t@i< T'Ai D'rbeau ?n 'ra:<
DubCe nu 8e mi:c<
I Au B8it 9atru brbaAi m'rAi ?n 9dure<
DubCe nu reu:i 8 D'rbea8c< tr>n8e 9tura ?n m>ini< #n 8entiment de
'r'are ?i 8tr>nBea ca un cle:te B>tul<
I #nul dintre ei aDea d'ar un cuAit ?n=i9t ?n B>t, dar ceilalAi treiN
DubCe tcu ?n c'ntinuare<
I Erau aici, la c>AiDa 9a:i de ca8a mea< %a:ii 9e care ?i 9'ate =ace '
9er8'an rnit<
I Taci, taci, taci4
DubCe url ridic>ndu;8e din 9at<
I Tu ai ='8tM Ce Ai 8;a ?nt>m9lat ?n @iua aceeaM Cine te;a rnit :i de
unde Denea t't 8>nBele laM
DubCe 8ri ?n 9ici'are, =r 8;i mai 9e8e de durerea de 89ate, ?l a9uc
9e 1enna de B>t :i ?l im'bili@ la 9erete<
I Am 89u8 8 taci4 :uier<
1enna ?m9ietri de Br'a@, cu lama 9umnalului a98>ndu;i bereBata, dar
c'ntinu cu un =ir de D'ce<
I Vreau d'ar 8 ?nAeleB ce 8;a ?nt>m9lat cu tineN te;au atacatM
(l D@u cum 8e =ace r':u :i;i ddu drumu bru8c< 1enna 8e 9rbu:i la
9m>nt ?ncet<
DubCe ?:i trecu ' m>n 9e8te 'cCi< C':marul nu 8e 8=>r:i8e< Nu aDea 8
8e 8=>r:ea8c nici'dat< 5uBa ei nu ='l'8i8e la nimic, nu 9'Ai 8c9a de
de8tin<
I De ce nu ai ?ncredere ?n mineM De ce te temiM
I VieAile n'a8tre 8unt in=init de di=erite, at>t de di=erite ?nc>t nu;Ai 9'Ai
?ncCi9ui< Nu 9'Ai nici mcar 8;Ai imaBine@i ce duc eu ?nuntruN EuN
DubCe cltin din ca9< Nu 9une ?ntrebri4
I De ceM Ai Denit la u:a mea 8>nBer>nd, :i eu nu te;am ?ntrebat nimic,
te;am aHutat, te;am B@duit :i te;am 8alDat, la naiba, te;am 8alDat4 Dar ce 8;
a ?nt>m9lat ac'l'N
DubCe ?:i lu mantaua, ?m9turit cu BriH ?ntr;un c'lA<
02
SECTA ASASINILOR
I Ce =aciM
6i;' 9u8e 9e ea, ?:i lu Cainele :i armele 9line de 8>nBe 9u8e de;' 9arte<
I Vrei 8;mi 89ui ce =aciM
e ?nt'ar8e 89re el<
I 9une numai un cuD>nt, 'ricui, de89re :ederea mea aici :i =ii 8iBur c
Dei muri ?nainte 8 te 9'Ai ci 9entru ce ai =cut<
1enna ?nlemni<
I De ce nu Drei 8;mi 89ui ce 8e ?nt>m9lM Eu Dreau d'ar 8 te aHut :i tu
nu ai ?nAele8 nici'dat lucrul 8ta4
Gla8ul lui eE9rima ' 8inceritate :i ' durere n'u, 9e care DubCe nu le
cun':tea<
A9r'a9e 8e 8imAi mi:cat :i din ace8t m'tiD 8e ?ndre9t c>t mai re9ede
89re u:<
I Nimeni nu m 9'ate aHuta< #it ce 8;a ?nt>m9lat ?n @ilele a8tea :i nu
m cuta<
Era din n'u 8inBur, ?n ?ntunericul umed al ca8ei ei< AHun8 ac'l',
c'm9let e9ui@at du9 9lecarea din ca8a lui 1enna, 8e 8imAi 9e nea:te9tate
?n larBul ei< inBurtatea era c'ndamnarea :i 8alDarea ei<
6i @cu ?n Br'ta ei, ?n ?ntuneric, b>ntuit de amintirile ma8acrului din
9dure, dar ?n acela:i tim9 cu un 8entiment de 8iBuranA dat de 9enumbra
tcut<
e B>ndi la 1enna< Oric>t ar c'8ta;', trebuia 8 recun'a8c =a9tul c 8e
ata:a8e de el< Era ' mare 9r'blem, cci :i ea, ?n ad>ncul inimii, 8imAea c
d're:te 8 8e 9'at ba@a 9e el, ca 9e Dremuri cu tatl ei 8au cum 8e
?nt>m9la8e mult tim9 cu $ae8trulN
K$ae8tre, dac tu ai =i ?nc ?n DiaA eu n;a: =i a:a de 9ierdut, a:a de
8inBur4L
Nu mai aDea 9e nimeni< Erau d'ar ea :i 5iara 9e care ' de8c'9eri8e
ad9'8tit ?n ea<
Dedic urmt'arele c>teDa @ile 'diCnei :i ?nBriHirii rnii, ?:i 9reBti8e
9'mada :i ?ncerca 8 :i;' a9lice 9e 89ate, nu =r di=icultate< De 'bicei,
='l'8ea ' bucat de c>r9 ?mbibat ?n ulei, 9e care a9'i ' li9ea 8tr>n8, de
Hur ?m9reHur, 9e 89ate :i 9e 9ie9t< (n tim9 ce 8e 'bl'Hea a8t=el D@u 9entru
9rima dat 8emnul<
03
LICIA TROISI
Era B'al, ?n 9enumbr la lumina lum>nrii< (ntin8e c>r9a ?n =aAa ei :i
ddu 8 ia 8ticla< %riDirea ?i c@u 9e ' 9at ?ncCi8 9e care i 8e 9ru c '
@ri8e 9e braA< e uit mai bine< Ac'l' unde ' ?nAe9a8e acul uciBa:ului din
"rea8l era un 8imb'l de8tul de clar< D'u 9entaBrame 8u9ra9u8e, una
neaBr :i una r':ie, :i ?n interi'rul l'r, un cerc ='rmat din d'i :er9i
?nc'lciAi, :i ei ?n r':u :i neBru< (n centru, unde 9trun8e8e acul, un 9unct
de un r':u a9rin8, ca :i cum ar =i A>:nit ?n c'ntinuare 8>nBe 9r'a89t<
DubCe ?:i trecu deBetul 9e8te 8emn, dar nici 9unctul de 8>nBe, nici 8imb'lul
nu di89rur<
5irele ' Aineau, dar de8tul de re9ede ?:i ddu 8eama c 9'ate re@i8ta la '
clt'rie 8curt< Dac nu era ?n 8tare 8 le dea 8inBur de ca9t
eDenimentel'r din acele @ile, atunci ar =i trebuit 8;:i 9un ?ncrederea ?n
altcineDa< 1enna aDea dre9tateJ era neD'ie de un 9re't<
%'rni dimineaAa deDreme, ?n=:urat ?n manta :i cu un 8ac de clt'rie
u:'r< (nuntru, aDea 9'mada, c>r9e curate :i c>teDa 9r'Di@ii<
Trebuia 8 treac 9uAin 9e8te BraniA :i nici nu aDea 8 ia8 din 9dure<
L'cul 89re care 8e ?ndre9ta 8e a=la ?n %m>ntul $rii, la d'u @ile de mer8
=aA de ca8<
De mult tim9 nu 8e mai du8e8e la ea< %rea multe amintiri dulci :i amare,
amintiri dintr;un trecut 9e care ?ncerca8e c>t mai mult 9'8ibil 8;l
?nde9rte@e<
C>nd $ae8trul muri8e, arunca8e t't ce i;ar =i 9utut aminti de el :i 9ractic
tia8e 9unAile cu t'Ai cei care;l cun':teau<
Inclu8iD cu $aBara< #n a8a8in trebuie 8 aib mereu 9e cineDa de
?ncredere care 8;l ?nBriHea8c, ?ntruc>t 8e 9'ate ?nt>m9la 8 =ie rnit ?n
tim9ul muncii< $aBara era undeDa la Humtatea drumului ?ntre =emeia maB
:i 9re'tea8, dar nici una dintre taBme nu ' recun':teau ca =iind de;a l'r<
Cu maBii aDea ?n c'mun anumite 9ractici :i atenAia artat duCuril'r
naturiiP cu 9re'Aii, :tiinAa ierburil'r :i a leacuril'r tmduit'are< e 89unea
de89re ea c era ' eretic ideali8t, care aDea darul clarDi@iunii :i care
ducea ' DiaA de 9u8tnic ?n Ainutul ei natal< $ae8trul merBea la ea ca 8 8e
tmduia8c atunci c>nd 8e 8imAea ru, 9entru 'trDuri, :i ca 8 'bAin
in='rmaAii de89re DrHile a cr'r Dictim ar =i 9utut cdea<
20
SECTA ASASINILOR
Acum DubCe 89era 8 mai =ie ?n DiaA< 9era a8ta, cci era 8inBura care
i;ar =i 9utut Deni ?n aHut'r ?n ace8t m'ment<
AHun8e ac'l' la a8=inAit< !ilele erau t't mai 8curte, iar 8'l8tiAiul de iarn
nu era cCiar a:a de9arte< Cerul btea 89re r':u, ='rm>nd ' dunB 8ubAire
8ub n'rii H':i de la 'ri@'nt< Era =riB, dar lui DubCe clima i 8e 9rea mai
bl>nd dec>t ?n %m>ntul 'arelui< %'ate c era d'ar mir'8ul 8rat al mrii
care 9trundea de 9e c'a8te 9>n ?n ad>ncul Ainutului, ?mbib>nd 8teHarii :i
=aBii din 9durile centrale< Era un mir'8 9lin de 8u=erinA, mir'8 de aca8<
$ae8trul 8e n8cu8e :i l'cui8e ac'l' mult tim9< O Dreme ?ndelunBat el :i
DubCe rm8e8er 8 tria8c ?n acel Ainut ?n care aDeai mereu im9re8ia c
au@i @B'm'tul Daluril'r care 8e 89arB de 8t>nci<
(n =aAa ei 8e a=la c'rtul 'bi:nuit, 9e care :i;l amintea at>t de bine, cCiar
dac de d'i ani nu mai ddu8e 9e;ac'l'< Era ' bucat de 9iele mare ?ntin8
9e 9atru 9ari, a:e@at ?n miHl'cul unui cerc 9er=ect din 9ietre de r>u,
r'tunde :i :le=uite<
DubCe 8imAi alturi de ea 9re@enAa $ae8trului, m>na lui 8iBur 9e
umrul ei :i Bla8ul 8u 9r'=und :i mereu calm care 89uneaJ KAm aHun8L, de
=iecare dat c>nd 8'8eau ?n acel lumini:<
C>nd intr ?n c'rt, r8un un in8trument de alunBat duCurile< Ca
?nt'tdeauna, un @B'm't at>t de =amiliar :i de mi8tuit'r<
$aBara era ac'l', im'bil ca ' 8tatuie de 9iatr< Era ?nc'D'iat de
9'Dara anil'r, iar umerii ?i erau curbaAi 9e8te BenuncCii ?ncruci:aAi< 5aAa ?i
era ac'9erit de 9lete lunBi albe< ADea t't =elul de me:e ?n care erau
?m9letiAi cl'9'Aei, dar nici mcar unul nu 8e mi:ca, de 9arc btr>na nici n;
ar =i re89irat<
7ar era ,n -ia*&#
$aBara era a:e@at 9e un DecCi c'D'r dec'l'ratP ?ntr;' 9arte a c'rtului,
un culcu: din 9aie l>nB care 8e a=la ' lad din aban'8P de 9ari at>rnau
amulete de t'ate =elurile ?m9reun cu ierburi u8cate :i 9r'a89ete< Dintr;un
Da8 de 9e ='c 8e ridica un =um 9lin de ar'me<
I 6tiam c Dei Deni< Gla8ul ei 9rea DecCi de 8ec'le, :i nu era nici de
brbat, nici de =emeie<
DubCe 8e mrBini 8 la8e ca9ul ?n H'8, cum =cea ?nt'tdeauna $ae8trul
?naintea ei<
21
LICIA TROISI
$aBara ridic 9uAin ca9ul, 9letele;i 8e mi:car 9e cCi9< %ielea ei 'acCe:
era ?ncru8tat de cute ad>nci< Nu 8e 8cCimba8e del'c de ultima dat c>nd '
D@u8e DubCe, 9r'babil c mereu =u8e8e btr>n :i mereu aDea 8 rm>n
a8t=el< Aceia:i 'cCi alba:tri Dii, aceea:i eE9re8ie bl>nd :i inde8ci=rabil<
(i =cu 8emn 8 8e a:e@e :i DubCe a8cult, a:e@>ndu;8e 9e clc>ie<
"tr>na lu un eDantai de C>rtie :i ?nce9u 8 ?ndre9te ctre ea =umul din
Datr, :'9tind cuDinte de ne?nAele8< #n =el de incantaAie 8trDecCe 9e care
DubCe ' cun':tea bine :i care de mic a9r'a9e ' Ci9n'ti@a< $ae8trul
89unea c era un =el de ritual de 9uri=icare<
"tr>na ?i 9u8e ?n 8=>r:it ' m>n 9e ca9 :i ' Ainu tim9 ?ndelunBat ac'l'<
I E:ti r8c'lit :i 'b'8it< imAi8em a8ta ?n Di8ele mele< arneO ?mi
9reDe8ti8e Denirea ta<
DubCe tre8ri< De ani buni nu mai au@ea 9e cineDa 9r'nunA>nd numele
$ae8trului< 6tia c btr>na Di8a m'rAii, dar DubCe nu credea ?n nici un =el
de lume de dinc'l'< $ae8trul muri8e, era 'ale :i ulcele, :i 8;i aud numele
a8t=el inD'cat de $aBara a9r'a9e ' irita<
I Cu 8iBuranA dac tu Ai;ai 9ierdut 'rice credinA nu ?n8eamn c
89iritele ?ncetea@ 8;mi D'rbea8c, @>mbi cu bl>ndeAe btr>na, ca :i cum ar
=i intuit t'tul< A9'i deDeni 8eri'a8J 9une;mi<
DubCe 8e ?ncCin 9>n c>nd aHun8e cu =runtea la 9m>nt< Acela era
ritualul urmat de $ae8tru c>nd trebuia 8 ?i cear ceDa btr>nei<
I Am neD'ie de 9uterile matale<
(nce9u 9rin a;i cere 8;i Dindece 89atele< "tr>na 8e dedic =r
9r'bleme acelei acAiuni< O 9u8e 8 8e de@brace :i mai ?nt>i ?i c'ntem9l
?ndelunB truncCiul B'l :i ?nc'rdat< T't c>nt>nd ' inD'caAie ?i 8c'a8e =irele
unul c>te unul, ?n tim9 ce c'rtul 8e um9lea de un =um n'u, care mir'8ea a
ment<
$aBara ?ncCeie t'tul 9rintr;un de8c>ntec de Dindecare< $e:te:uBul ei
era a:a, trecea de la maBie la 9racticile 9re'Ae:ti, dar nu ne8'c'tea nici
credinAele 9'9ulare 8trDecCi<
I Dar tu nu e:ti aici 9entru a8ta< AltceDa e la miHl'c, 89u8e du9 ce
termin<
DubCe ?:i 9u8e 9e ea cma:a :i 8e ?nt'ar8e<
(i 9'De8ti t'tul de;a =ir a 9r< (i D'rbi de89re t>nrul a8a8in, de89re acul
lui mi8teri'8 9e care T'ri nu reu:i8e 8 B8ea8c nici urm de Denin, :i a9'i
22
SECTA ASASINILOR
?i 89u8e de89re 9rima 8tare 9r'a8t, ?n tim9ul =urtului aca8 la TCeD'rn< (n
8=>r:it, cu D'cea tremur>nd, relat ma8acrul din 9dure<
I 6i a9'i mai e 8ta, care a a9rut du9N
(:i tra8e m>neca ?n 8u8 :i;i ?ntin8e $aBarei braAul<
"tr>na ?l 8tr>n8e cu delicateAe ?ntre m>inile;i ?nc>rliBate :i;:i trecu
deBetele 9e8te 8imb'l< A9'i lu un tciune a9rin8 din Datr :i;l trecu ?ncet
9e dea8u9ra 8imb'lului< Cldura era de8tul de 9uternic :i DubCe ?:i
?nc'rd mu:cCii< 5umul, la ?nce9ut alburiu, ?nce9u 9e nea:te9tate 8 ca9ete
' cul'are r':ie 8>nBerie< "tr>na ?:i relu litaniile de ne?nAele8 :i a9r'9ie
t't mai mult tciunele de braAul lui DubCe< 5ata 8tr>n8e din dinAi, dar c>nd
crbunii atin8er 8imb'lul, cldura di89ru :i DubCe nu mai 8imAi nici '
durere<
De8cCi8e 'cCii :i D@u cum crbunii 8e t'9e8c ?ntr;un n'r de =um ?ntre
deBetele $aBarei<
Tcerea 8e l8 9e8te c'rt :i DubCe re89ir mai lent, a9r'a9e
im9erce9tibil< "tr>na ddu drumul braAului<
I E8te un ble8tem, ddu ea Derdictul<
I Nu m 9rice9 del'c la maBie< Ce ?n8eamnM ?ntreb DubCe<
I O 9er8'an te;a ble8temat inD'c>nd ' 9ecete 9e8te tine<
DubCe 8e ?ntin8e ?n =aA<
I (n ce c'n8t ble8temulM
I De:i tu ai ?ncetat 8 uci@i, de:i du9 m'artea lui arneO tu ai =cut
leBm>nt 8 nu 9ractici nimic din ceea ce el te;a ?nDAat, ?n tine nu 8;a 8tin8
nici'dat d'rinAa de a ucide<
DubCe 8e ?nc'rdJ
I $ie nu;mi 9lace 8 ucid :i nu am neD'ie 8 ' =ac<
I Crima, 8>nBele 8unt ca ni:te dr'Buri care ?mbat 'mul< Dac
Dre'dat le;ai 8imAit Bu8tul, nu Dei mai 9utea renunAa la ele< (n tine dinuie
?nc rceala a8a8inului care ai ='8t 9reBtit 8 =ii< D'rinAa de 8>nBe :i de
m'arte au ='8t Crana 9entru ' =iar de ne?n=r>nat care trie:te ?n ad>ncuri, '
=iar creia ble8temul ?i d ='rm :i tru9<
%e DubCe ' trecur =i'rii< O =iar< A8t=el 8e de8cri8e8e :i ea c>nd ?l
mu:ca8e 9e neBu8t'r<
I De;acum ?nainte, 5iara Da tri ?n tine, Bata 8 ia8 la 8u9ra=aA la
'rice 9a8< De'camdat nu are 9uterea de a te d'mina, dar a:tea9t ?n
unBCerele 89iritului tu ca 8 te deD're@e< Va ie:i la 8u9ra=aA c>nd te Dei
2+
LICIA TROISI
a:te9ta mai 9uAin, de =iecare dat mai 9uternic, :i te Da ?m9inBe 8 uci@i,
8 ma8acre@i< De =iecare dat crima Da =i mai =er'ce, mai cum9lit :i 8etea
ta de 8>nBe t't mai de ne9't'lit< (n cele din urm, 5iara Da 9une 8t9>nire
t'tal a8u9ra ta<
DubCe ?ncCi8e 'cCii ?ncerc>nd 8;:i c'ntr'le@e =rica 'arb care ?i
?nBCeAa =iecare centimetru de 9iele, de la 9ici'are 9>n la =runte<
I O 9uteAi c'mbateM
$aBara ddu din ca9<
I O 9ecete 9'ate =i ru9t numai de cel care a 9u8;'<
T>nrul< El trebuie 8 =i ='8t<
I 6i dac cine a =cut;' e8te m'rtM
I Nu mai e8te nici ' 89eranA<
I 8e 9ru c lumea 8e de8trm t'at la 9ici'arele ei<
I Dar nu e cine cre@i<
DubCe 8e 8cutur<
I C'9ilul a ='8t eEecutantul, dar 9ecetea a 9u8;' un maB< %e el trebuie
8;l cauAi<
T>nrul< #n maB mai btr>n< "rea8la< Ei<
I Atunci Da trebui 8;l B8e8c :i 8;l c'n8tr>nB 8;mi ridice 9ecetea<
$aBara ?ncuDiinA din ca9<
I Dar nu Da trebui 8 m'ar, alt=el Dei =i 9ierdut<
2-
SECTA ASASINILOR
1#
CRMPEIE DE RZ$OI
***
TRECUTUL III
n 9rimele @ile DubCe credea c 8e 9'ate 8alDa ?nc< Nu a renunAat la
ideea de a 8e ?nt'arce la elDa :i;:i 89une c 9'ate e8te 9'8ibil, c Da
reu:i, c e8te re@i8tent la mer8ul 9e H'8< Nu 8;a 9ierdut nici'dat ?n
?m9reHurimile 8atului, nu 8e Da 9ierde nici acum< A:a c rtce:te,
t'cindu;:i ?nclArile 9rin 9dure< (ncearc 8 8e ia du9 8'are, cum a
?nDAat;' taic;8u, dar nu :tie unde 8e a=l< Clt'ri8er tim9 de trei @ile< Nu
a =cut nici'dat ' clt'rie at>t de lunB< O =i la @eci de Oil'metri
de9rtare de ca8< (ncearc 8 nu 8e B>ndea8c :i c'ntinu<
(
Din c>nd ?n c>nd 9l>nBe, ?l 8triB 9e taic;8u, ca :i cum Bla8ul ei ar
9utea r@bate 9>n ?n elDa< El ?i 89u8e8e d'ar c aDea 8 ' a9ere mereu, c
nu aDea 8 ' la8e nici'dat 8inBur, c nu aDea 8 i 8e ?nt>m9le nimic
nici'dat< Atunci de ce Bla8ul ei nu ar aHunBe 9>n la urecCile lui, de la
de9rtarea aceea mareM Va aHunBe 9>n la el :i el Da Deni 8 ' ia, 8 ' duc
?na9'i aca8<
$n>nc ce i;a dat t>nrul :i caut 8 =ac ec'n'mie< D'arme cuibrit
?n c'9aci, dar 9uAin :i 9r'8t< C':marurile 'bi:nuite ' cCinuie ?n c'ntinuare
:i a9'i e8te 9rima dat c>nd d'arme ?n 9dure< (n tim9ul n'9Aii, t'tul 8e
dilat 9e8te m8ur, c'9acii 9ar ni:te turnuri ineE9uBnabile, iar @B'm'tele
u:'are :i :'9tite din tim9ul @ilei 8e tran8='rm ?n Duiete ?n89im>ntt'are<
Tim9 de cinci @ile, DubCe nu =ace dec>t 8 rtcea8c, bt>nd ?ntreaBa
9dure 9alm cu 9alm, :i ?n cele din urm nu mai urmre:te nici ' Aint<
C'ntinu, l8>ndu;8e 9urtat de 9ici'are< 9eranAa ?i 8lbe:te 9uAin c>te
9uAin, Drea 8 c'ntinue 8 cread c ?nt'arcerea Da =i 9'8ibil, c, dac Da =i
de8tul de tare :i Da re@i8ta, Da reu:i<
A9'i, ?n8, la un m'ment dat, de8c'9er c nu mai are nimic de
m>ncare, iar 'b'8eala ?i 9arali@ea@ 9ici'arele< %e nea:te9tate, d'rul de
taic;8u, d'rinAa de a 8e ?nt'arce aca8 =ac l'c un'r ?nBriH'rri mult mai
c'ncrete< 5'amea ' a8altea@< (ncet;?ncet, t'tul di89are, :i nu mai are tim9
nici mcar 8 8e la8e 9rad di89errii, ci d'ar 8 caute Cran< ViaAa 8e
2.
LICIA TROISI
re@um la a 8e Crni, la a bea, a d'rmi :i a merBe ?n c'ntinuare, =r
?ncetare<
DubCe ?ncearc :i cu 9e:tii< A ?nce9ut 8 urme@e un r>u< A =cut;' din
in8tinct< De alt=el e8te mai u:'r 8 merBi de;a lunBul albiei dec>t 8;Ai =aci
drum 9rintre c'9aci< Are deHa Cainele ru9te :i ?nclArile 8unt =er=eniA de la
at>ta mer8< %ici'arele;i 8unt 9line de tieturi :i @B>rieturi< Dar ='amea
?ntrece 'rice, cCiar :i durerea tieturil'r< Iar 9e:tii care 8e @benBuie ?n a9a
r>ului ?i tre@e8c ' n'8talBie ire@i8tibil<
(i urmre:te cu =urie, ?nmuindu;8e :i ud>ndu;8e t'at ?n a9a lim9ede a
r>ului< Ei 8unt ra9i@i, 9e c>nd ea e lent, 9rea lent< Dar =ace =aA 9rin
?ndem>nare e9ui@rii care a 9u8 8t9>nire 9e ea< E8te un H'c 9e care;l Huca
de8e'ri la elDa< (:i baB m>inile ?n a9a ca BCeaAa, 8imte cum 9e:tii ?i
alunec 9rintre deBete< In8i8t< (ncearc, mai ?ncearc ' dat :i ?nc ' dat<
6i a:a, 89re 8ear, Aine ?ntre m>ini 9rima ei 9rad< DubCe ?:i aminte:te de
='curi de 8rbt'are 9lcute cu 9e:te la Brtar, cu Bura 9lin de crnuri
Bra8e :i 8uculente< Dar acum i;ar lua 9rea mult tim9 8 B8ea8c t'ate cele
nece8are 9entru a a9rinde ='cul :i ?n 'rice ca@ e8te un lucru 9e care l;a
D@ut la alAii de multe 'ri, dar 9e care ea nu l;a =cut nici'dat< %e:tele
8trlucit'r ' atraBe, 8t'macul 9r'te8tea@ DeCement< Atunci ?:i ?n=iBe dinAii
?n el, de:i mai era ?nc Diu<
Gu8tul e8te re89inBt'r :i DubCe 8cui9 mu:ctura< Dar 8t'macul ei nu
Aine c'nt de nici un arBument raAi'nal, are neD'ie de carnea aia< Lacrimile;i
curB ?ncet :i 8e ame8tec 9e =aAa ei cu a9a r>ului< (ncCide 'cCii :i mu:c ?n
c'ntinuare, ?:i 8t9>ne:te BreaAa :i mu:c ?n c'ntinuare, ?nBCite
?mbucturile una du9 alta cu un e='rt cum9lit, 9>n c>nd termin t't
9e:tele<
O n'u @i, ?nc ' @i< Du9 un tim9 inde=init, DubCe aHunBe 9e
nea:te9tate la ca9tul 9durii< C'9acii 8;au rrit tre9tat ?n Hurul ei, dar nu;:i
ddu8e 8eama< T'tul e8te cCiar 9rea lumin'8, :i 9entru c>teDa cli9e DubCe
nu reu:e:te 8 Dad unde 8e a=l< A9'i t'tul ca9t ?ncet;?ncet ='rm 8ub
9riDirile ei :i ?naintea ei 8e ?ntinde ' c>m9ie larB< Iarba e8te ?nalt :i de un
Derde Diu :i 8nt'8< %are a =i una dintre 9aHi:tile din a9r'9ierea elDei :i
DubCe 9'ate cCiar crede a8ta ' cli9< A9'i, ?n de9rtare, Dede =umul cum
8e ridic de 9e :e8< 5um ?n8eamn un 8at< 5um ?n8eamn alAi 'ameni< 6i alAi
'ameni ?n8eamn aHut'r :i Cran<
2/
SECTA ASASINILOR
%'rne:te din n'u la drum, de data a8ta ?n 9lin btaie a 8'arelui, =r 8
aib unde 8 8e ad9'8tea8c :i din n'u =r m>ncare< Dar DubCe
?naintea@ :i 8imte cum ia ='c, 9ici'arele;i @D>cne8c de durere :i 8t'macul
?:i cere ca ?nt'tdeauna 9artea<
Din c>nd ?n c>nd 9m>ntul Dibrea@ ritmic :i cerul e8te br@dat de
8t'luri mici de 9uncte neBreJ c>te d'u, cel mult c>te trei, cel mai ade8ea
8inBure, ni:te 98ri ciudate cu ='rm alunBit 8e r'te8c la ?nlAimi
ameAit'are< DubCe 8e ?ntreab ce;' =i :i reBret c nu are un arc ca 8 le
9'at d'b'r? :i m>nca< $atC'n aDea un arc eEtra'rdinar, a9r'a9e c>t el de
?nalt, un 'biect 9reAi'8 m':tenit de la tatl lui< Era 9rea mare :i Breu 9entru
ca un c'9il 8 9'at traBe cu el, dar $atC'n 89unea mereu c ?ntr;' @i Da
?nDAa<
La a9u8, mi8terul 8e de@leaB< Dintr;'dat, unul dintre acele 9uncte 8e
mre:te :i c'b'ar 89re 9m>nt de8criind ni:te 89irale am9le< %are un :ar9e
imen8, 8e r8uce:te 9rin aer cu mi:cri 8inu'a8e<
DubCe de8cCide Bura de uimire, c'ntem9l animalul en'rm< E8te
alba8tru ca marea< 6'ldurile;i 8c>nteia@ ?n 8tr'9i de lumin, alba8trul;
de8cCi8 de 9e burt 8e ?ntunec 9e 89inarea 9re8rat cu Ae9i mai mari :i
mai mici< Ari9ile 8unt uria:e :i 8ubAiri, iar ultimele ra@e ale 8'arelui le
8tr9unB :i le c'l'rea@ alba8tru 8tin8< %e 89inarea animalului G un brbat
ac'9erit ?n ?ntreBime cu ' armur 8trlucit'are<
DubCe rm>ne Aintuit 9e l'c, ?n tim9 ce ?n minte;i Din leBendele,
9'De:tile 89u8e ?n Hurul ='cului, 9'De8tirile :'9tite ?n lunBile 8eri de Dar<
N&scu*i chiar ,nainte de %area %a-ernie, c0nd p&0nturile Apei, ale
%&rii )i ale Soarelui erau un tot# $orau coloana -erte1ral& a arelui
re'at, erau ca-alerii cei ai puternici din arat&8 Ca-alerii %&rii#
C&l&reau ari dra'oni al1a)tri )i -e'heau pacea )i ordinea ,n %a-ernia#
Au luptat ,n %arele R&+1oi )i l5au a.utat pe Sennar ,n isiunea lui#
Animalul c'b'ar 9e 9m>nt la c>AiDa metri de ea :i de a9r'a9e 9are :i
mai maie8tu'8< R8u=larea lui Dlure:te 8u9ra=aAa ierbii< A9'i ?:i =iEea@
'cCii Balbeni ?n cei ai =etiAei :i DubCe 8e 8imte B'al ?n =aAa acelei 9riDiri :i
nemrBinit de 8inBur :i de mic<
CaDalerul ?:i 8c'ate c'i=ul, ' 9riDe:teJ
I Ce =aci tu aiciM
E8te mai deBrab ?n D>r8t, cu 9ielea de8cCi8 :i 9rul bl'nd<
I $ ?nAeleBiM Cine e:tiM
20
LICIA TROISI
V'rbe:te cu un accent 9e care DubCe nu l;a au@it nici'dat, dur :i a89ru,
iar cuDintele lui 9ar a =i un =el de 9'runci, 8eci :i de netBduit<
I Din ce 8at DiiM
DubCe cltin din ca9 :i ?i arunc ' 9riDire di89erat<
Omul '=tea@< De8calec de 9e draB'n :i 8e a9r'9ie de ea<
DubCe =ace un 9a8 ?na9'i< "ru8c ?:i aminte:te de 9umnal :i in8tinctiD
duce m>na la Bard< Nu :tie de ce =ace ace8t lucru< Dar :tie c e8te ceea ce
trebuie 8 =ac<
CaDalerul c'ntinu 8 mearB, dar mai ?ncet, iar DubCe 8imte cum ?i
cre:te teama< Atunci traBe 9umnalul a=ar :i url>nd ?l 8c'ate ?n =aA< (l
mi:c =c>nd Be8turi am9le, cu 'cCii ?ncCi:i, :i c'ntinu 8 urle<
I Nu =ace a8ta, nu;Ai =ac nici un ru< #ite, rm>n aici, dar lini:te:te;te<
DubCe 8e '9re:te<
CaDalerul e8te cam la ' di8tanA de;un c't de ea, BCemuit 9e H'8< Are '
8abie mare la :'ld care atinBe 9m>ntul, dar e8te ?n teac< DubCe a Di8at de
multe 'ri 8 aib ' 8abie numai a ei, t'Ai cei din Ba:ca ei d'reau a8ta<
C'm9ar 8abia 8trlucit'are a caDalerului cu cea ruBinit care 8e a=la ?n
Br't, l>nB r>uleA, ac'l' unde ea :i 9rietenii ei 9uneau la cale H'curile<
CaDalerul ?i @>mbe:te<
I %une H'8 9umnalul< Nu 8e 9'ate D'rbi cu armele ?n m>n, nuM
DubCe 8e teme< Nu e8te 8iBur c Drea 8 aib ?ncredere, dar @>mbetul
caDalerului 9are 8incer< La8 arma H'8<
I 5'arte bine, braD'< Nu Drei 8;mi 89ui cum te cCeamM
Ar Drea, dar nu 9'ate< Nu reu:e:te< Nu are Bla8<
I E:ti mutM
K%'ate c da<L
I E8te 9ericul'8 8 8tai aici ?n c>m9 de8cCi8< Tru9ele lui D'C'r une'ri
traB ' =uB 9>n aici, ?Ai D'r =ace lucruri ?nBr'@it'are dac te 9rind<
Lucruri ?nBr'@it'are< DubCe reu:e:te 8 8e B>ndea8c numai la ce i 8;a
?nt>m9lat 9>n ?n acea @i< 6i nimic nu i 8e 9are mai ?nBr'@it'r dec>t tim9ul
9etrecut ?n 9dure<
I Atunci =acem a:a< Tu =aci 8emn din ca9 9entru da 8au nu, de ac'rdM
DubCe a9r'b din ca9< Nu mai are limb, dar 9'ate ?nc 8 8e =ac
?nAelea8<
I E:ti dintr;un 8at din a9r'9iereM
22
SECTA ASASINILOR
Dac;ar :ti< #nde e8te elDaM Dinc'l' de un 'ri@'nt mult 9rea ?nde9rtat
8au 9'ate c numai la d'i 9a:i de;ac'l'< Dar nu :tie< D din ca9 c nu :tie<
"rbatul tace c>teDa cli9e, 8e uit ?n 9m>nt<
I "ine, 8e decide ?n cele din urm< Dac nu :tim, nu;i nimic< Dar 8e
?n8erea@ :i e mai bine ca tu 8 Dii cu mine<
"rbatul 8e ridic, ?i ?ntinde ' m>n<
DubCe ' 9riDe:te e@it>nd< Dar are alt DariantM Va aDea ?n 8=>r:it de
m>ncare, Da =i la l'c 8iBur :i 9'ate c ' D'r duce :i aca8<
tr>nBe m>na brbatului, a89r :i u8cat, 9lin de btturi<
CaDalerul @>mbe:te ?nc ' dat :i ' duce 89re draB'n< DubCe 8e '9une<
Animalul acela e8te ='arte =rum'8, dar m'are de =ric din cau@a lui, ?n 'cCi
9arc ?i m'cne8c crbuni a9rin:i, ?ncearc 8 8e de8=ac din 8tr>nBerea lui<
I Nu;Ai =ace nimic4 A8cult numai de mine, e8te cuminte4
O ia ?n braAe, nu =r ' anumit Breutate, :i ' a9r'9ie de ca9ul
draB'nului< Animalul 8e ?nt'arce :i DubCe 8e Dede 'Blindit ?n 9u9ilele lui<
CaDalerul ?l m>nB>ie 9e ca9, iar draB'nul ?ncCide 'cCii a=i:>nd un aer de
mulAumire :i de HiBnire, de'9'triD<
DubCe nu 8e mai @bate<
I Acum tu<
CaDalerul ?i ia m>na :i i;' a:a@ 9e ca9ul draB'nului< E8te rece :i umed,
dar Diu< Are 9ielea tare :i 8'l@ii lui 8eamn cu c'aHa c'9acil'r< 5iara
9u=ne:te 9e nri :i 8c'ate un mic n'r de =um<
I Iat, De@iM Acum D;aAi ?m9rietenit<
CaDalerul ' ia de;ac'l' :i ' 9une 9e 89inarea draB'nului< E8te ' :a mai
deBrab, mare :i cCiar c'm'd< A9'i 8are el :i, din in8tinct, DubCe ?l
8tr>nBe tare< C>nd 8e ?nalA ?n @b'r, 8imte un B'l cum9lit ?n 8t'mac :i t't
tim9ul tremur, 89eriat de m'arte< Nu de8cCide 'cCii nici mcar ' dat<
I Nu te teme, ?i 89une caDalerul<
Nu te tee#
Tabra nu e8te de9arte, aHunB ?nainte de l8area ?ntunericului< Ac'l'
8unt multe c'rturi :i ' cbnuA din lemn< De Hur ?m9reHur, ' 9ali8ad
dea8< EEi8t :i ' incint mare, unde c'b'ar la 9m>nt< CaDalerul ' a:a@
cu delicateAe H'8< unt 'ameni care ?i a:tea9t<
I 6i a8ta cine mai eM @ice un biat<
I Am B8it;' ?n miHl'cul c>m9iei, rtcit<
23
LICIA TROISI
I Cine e:tiM ' ?ntreab un altul<
I DeBeaba, nu D'rbe:te< Cred c e8te mut< C'9iii 9e tim9 de r@b'i
aHunB 8 =ie a:a< DuceAi;' la cantin :i daAi;i de m>ncare, cred c e8te
=lm>nd<
6i ?ntr;adeDr DubCe e8te m'art de ='ame<
(i dau 9>ine de 8ecar :i ' 8u9 de leBume, iar ea 8e arunc a8u9ra
m>ncrii cu lc'mie< DeD'rea@ 9>inea cu mu:cturi mari :i bea 8u9a
direct din ca8tr'n, =r linBur< (:i aminte:te DaB certurile mamei, ca :i cum
ar Deni dintr;' alt DiaA<
KDe c>te 'ri trebuie 8;Ai 89un c la ma8 trebuie 8 8tai =rum'8M E8te cel
mai im9'rtant lucru 9entru ' d'mni:'ar4L
I $ai adu;i :i altceDa< Trebuie 8 =i trecut multe @ile de c>nd nu a
m>ncat, 89une caDalerul<
(i aduc br>n@ :i a9'i din n'u 9>ine :i 8u9 la ne8=>r:it, dar DubCe rade
t't< CeilalAi ' 9riDe8c, @>mbe8c 9uAin, dar mai ale8 D'rbe8c de89re ea<
I O =i ' =etiA dintr;unul din 8atele atacate< GraniAa nu e8te ?n ='nd at>t
de de9arte<
I Cre@iM Ai D@ut c>t de murdar :i de @drenAr'a8 e8teM 6i t'ate
@B>rieturileNM
I O =i 8c9at din Dre' ra@ie< 6tiAi 9rea bine c 8'ldaAii lui D'C'r nu
9rea 8e 9'art cu mnu:i<
I Dar nu D'rbe:te cCiar del'cM
I %e cellalt c>m9 unde am 8taAi'nat erau Bru9uri;Bru9uri de c'9ii ?n
8tarea a8ta< e 9limbau 9rin tabr ca ni:te nluci, iar unii ?i l8au 8 m'ar
de ='ame<
I %i ea nu mi 8e 9are c e ?n 9eric'l 8 8=>r:ea8c a8t=elN
I Cine :tie ce;' =i D@ut, 8rcuAaN
(n cele din urm, DubCe 8e '9re:te< imte c eE9l'dea@ :i e8te bine< Nu
credea c era a:a de bine 8 mn>nce 9>n i 8e =cea ru du9 ce 9'8ti8e
at>t de mult tim9<
CaDalerul ' ia cu el< Nu mai are armura 9e el :i 9are mai 9uAin
im9unt'r< O 8tr>nBe din n'u de m>n, ' duce ?ntr;' caban de lemn<
(nuntru e 9uAin l'c, dar e c'n='rtabil< Lui DubCe i 8e 9are ireal c 9'ate
8ta ?ntr;' ca8< $ir'8ul de lemn ?i um9le nrile :i ?i aminte:te de cmruAa
ei, de la etaH, l>nB =>nrie< (i Dine 8 9l>nB<
30
SECTA ASASINILOR
I )ai, Cai, nu =ace a8ta, ?i 89une caDalerul :terB>ndu;i ' lacrim< Acum
e:ti ?n 8iBuranA< unt eu aici 8 te a9r<
Dar nu a8ta e cau@a, ar Drea 8;i 89un DubCe< Acela nu era l'cul ei :i
nici mcar nu :tie unde 8e a=l ca8a ei< E8te ' ca8 =rum'a8 :i el e8te un
'm bun, dar nu e8te tatl ei<
CaDalerul ' a:a@ ?n 9at< I;a 9reBtit un culcu: din 9aie l>nB 9atul lui
de cam9anie<
I Acum B>nde:te;te d'ar la 'diCn, bineM
DubCe 8e ?nt'arce< (l aude 9e brbat 9reBtindu;8e, 9atul 8c>rA>ind 8ub
Breutatea lui< A9'i lum>narea 8e 8tinBe :i, ?n 8=>r:it, t'tul 8e cu=und ?n
?ntuneric<
DubCe rm>ne ?n tabr @ile nenumrate< E8te un l'c ciudat, cum nu mai
D@u8e ?n DiaAa ei< unt numai brbaAi :i a9r'a9e t'Ai ?narmaAi< CaDalerul 8e
nume:te Rin, iar DubCe ?l B8e:te ='arte de treab< De ceilalAi brbaAi 8e
teme, el e8te 8inBurul care :tie 8 ' m>nB>ie< De alt=el, i;a 8alDat DiaAa,
DubCe nu 9'ate uita ace8t lucru<
(n tabr 8e 9are c t'Ai ?l iube8c :i ?n m'd aut'mat ' 9riDe8c :i 9e ea cu
a=ecAiune< C>nd Rin e8te ac'l', DubCe reu:e:te 8 8e a9r'9ie :i de ceilalAi
8'ldaAi< C>te unul mai ?ncearc 8 ' ?ntrebe cum 8e nume:te, dar limba ei
nu B8e:te calea 8 D'rbea8c :i DubCe e8te mut ?n c'ntinuare< CCiar ar
d'ri 8 le 89un t'tul, dar ?i e8te im9'8ibil<
C>nd nu are de =cut altceDa, Rin ' ia cu el :i ' duce ?n 8atele
?nDecinate< O arat mult'r =emei :i le ?ntreab dac ' cun'8c< DubCe
'b8erD cu atenAie cCi9urile acelea, 89er mereu 8 B8ea8c 9e cineDa care
8;i =ie =amiliar, dar ?n =aAa ei nu 8unt dec>t =eAe 8trine<
eara 8e ?nt'rc ?n tabr =r nici un re@ultat, dar Rin nu 9are nici'dat
tri8t< A l8at;' 8;i atinB 8abia, a ?nDAat;' 8;l Crnea8c 9e draB'nul lui,
care 8e nume:te LiRad<
A9r'a9e c ar =i =rum'8, dac DubCe nu 8;ar a=la at>t de 8=>:iet'r de
de9arte de ca8<
(ntr;' 8ear ?l aude 9e Rin D'rbind cu buctarul<
I $ B>ndeam 8 ' Ain cu mine<
I R@b'iul 8t 8 ?ncea9N
31
LICIA TROISI
I $car de;ar =i a:aN dar reBele nu are curaH, a:a c 8tm aici 8
9riDim, 8 a:te9tm< Eu i;am 89i'nat :i :tiu ce 9un la caleN
I T'cmai din ace8t m'tiD Da i@bucni r@b'iul< Ca :i tine, mulAi ?ncalc
?nAeleBerea :i 89i'nea@ du:manul< $ai deDreme 8au mai t>r@iu, D'C'r Da
9r'=ita de ace8t lucru<
I Cu at>t mai mult trebuie 8 ' Ain cu mine<
I Cred c ' tabr militar nu e8te un l'c 9'triDit 9entru ' =etiA<
I 6i 9durea e8teM au c>m9ia, mareaM
I Are neD'ie de un tat :i de ' mam< e 8imte ru, nu De@iM Ar trebui
8 ' dai cuiDa din 8atele a8tea<
I atele ?n8 8unt l'cul cel mai 9uAin indicat< 'ldaAii lui D'C'r une'ri
trec BraniAa, i;am D@ut4
I 6tii bine c e8te a:a d'ar aici, la BraniA, 89re mare e8te ?nc 9ace< Ai
9utea 8;' trimiAi ac'l'<
Rin tace li98it de c'nDinBere<
I Rin, nu e8te =iica ta<
I 6tiu<
I Nu 9'Ai 8 ' ?nl'cuie:ti cu ea<
I Nici nu am de B>nd 8 =ac a:a ceDa<
I I;ai dat Cainele eiN
I Nu aDeam altele< 6i, ?n 'rice ca@, 9'ate c e8te un 8emn din 9artea
@eil'r< "'ala le;a luat 9e 8'Aia :i 9e =iica mea, iar ea nu mai are 9rinAi< !eii
ne;au =cut 8 ne ?nt>lnim ca 8 ne c'n8'lm unul 9e altul< (mi 89ui ce e8te
Bre:it ?n a8taM
I C aici e 9e cale 8 Din 8=>r:itul lumii<
I V'i =i eu 8 ' a9r<
"uctarul 9u=ne:te, 8e ridic, Dine la ea, ?n camera de;alturi<
DubCe a terminat de m>ncat<
#n 8emn de la @ei< Oare @eii au Drut 8 8e ?nt>m9le t'ate a8teaM Ei au
Drut ca ea 8 8e 9rbu:ea8c ?n ace8t c':marM
Vara 8e a9r'9ie< DubCe a ?nAele8 c 8e a=l ?n %m>ntul $rii< Nu ?:i
aminte:te clar unde e8te, :tie d'ar c elDa 8e a=l ?n %m>ntul 'arelui< (:i
89une c 9'ate nu e8te cCiar a:a de de9arte, dar elDa e8te un 8at minu8cul,
8iBur nimeni din acele 9rAi nu :tie unde e8te<
32
SECTA ASASINILOR
6i a9'i ?nce9e 8 8e bucure de 9acea din tabr, une'ri cCiar ?i Dine 8
@>mbea8c, atunci c>nd e8te cu Rin< Nu e8te ca :i cum ar =i aca8, dar 8e
8imte mai 9uAin 8inBur< eara mai 9l>nBe ?nc :i une'ri 8e ?ntreab de ce
nu Din 8 ' caute, de ce tatl ei nu Dine 8 ' ia ?na9'i, dar de ceDa Dreme 8e
B>nde:te mai 9uAin la a8ta<
(ntr;' @i ?n8 =eAele ?nce9 8 deDin ?nc'rdate :i Rin are mai 9uAin tim9
9entru ea< E8te aBitaAie ?n tabr, DubCe ' 8imte< A deDenit 8en8ibil la
lucrurile a8tea :i ?nce9e 8 i 8e =ac team<
A9'i Rin di89are :i ?m9reun cu el, mulAi alAi brbaAi< DubCe rm>ne
8inBur ' 89tm>n ?ntreaB< C>m9ia, dinc'l' de 9ali8ad, a ='8t
?nt'tdeauna 9unctat de tr'mbe de =um, dar 9e nea:te9tate deDin t't mai
a9r'9iate :i mai Br'a8e<
I atele din a9r'9iere ard< Lucrurile nu merB del'c bine, ?l aude 9e un
8'ldat 89un>nd<
DubCe e8te nelini:tit< e a:tea9t la ceDa cum9lit dintr;un m'ment ?n
altul<
6i ?n cele din urm 8e ?nt>m9l< O tre@e8c ?n t'iul n'9Aii, bru8c< DubCe
8e 8alt cu un urlet :i 8e tre@e:te cu =aAa mare :i 9linuA a buctarului ?n na8<
I c'al;te :i ?mbrac;te, curaH4
DubCe ar Drea 8 ?ntrebe, 8 :tie, dar acum mai mult ca nici'dat din
B>tleHul ei nu ie8e nici un 8unet<
I Grbe:te;te4
"uctarul e8te nemai9'menit de ?n=ric':at :i;i tran8mite t'at nelini:tea
lui< DubCe 8e ?mbrac ?n Brab :i ia 9umnalul =r 8 e@ite<
I Nu ' 8 =aci nimic cu laN ?i 8triB 9e un t'n critic buctarul<
DubCe 8tr>nBe :i mai tare m>nerul< imte cum i 8e 9une ?n B>t un n'd de
lacrimi<
"uctarul ' 9rinde de umeri, ' 9riDe:te ?n 'cCi<
I Trebuie 8 =uBi, c>t mai re9ede 9'Ai< Du;te ?n n'rd, e8te terit'riul
n'8tru :i ac'l' 8unt 8ate care nu au ='8t ?nc atacate< EEi8t ' 9durice nu
9rea dea8, nu de9arte de;aici< A8cunde;te ac'l' :i nu te ?nt'arce 9>n c>nd
nu D'i Deni 8 te iau eu< Ai ?nAele8M
DubCe ?nce9e 8 9l>nB< Nu Drea 8 =uB, nu Drea<
(ndat ce ie8e din c'rt, aude @B'm'te =renetice de 9a:i :i ?ncruci:ri de
8bii<
DubCe rm>ne nemi:cat ?n l'cul unde 8e a=l<
3+
LICIA TROISI
KNu m l8a 8inBur, nu m l8a 8inBurNL
I Te duci 8au nuM url buctarul, cu tr8turile =eAei c'ntractate de
m>nie :i de team<
DubCe tre8are :i ' ia la =uB<
Ie8e ?n cldura 8u='cant a n'9Aii :i ?ncearc 8 alerBe, dar deHa 9rimele
urlete ?i rne8c urecCile< #rlete de durere, 9recum cele ale rniAil'r< E8te un
=el de ec'u cum9lit din trecut< DubCe :tie c nu trebuie 8 8e ?nt'arc, :tie
c ?n 89atele ei, la mic di8tanA, 8e ?nt>m9l ceDa cum9lit< 'ldaAii lui
D'C'r =ac lucruri cum9lite< Dac 8e ?nt'arce, le Da Dedea< Dar nu 9'ate
re@i8ta<
e '9re:te ?n 89atele unui c'rt :i 8e ?nt'arce< D'ar ' cli9, a9'i 8e
r8uce:te< In=ernul e8te la c>AiDa 9a:i de ea< (n lumina 9alid a lunii,
brbaAii 8e ma8acrea@< (n aer =ace D'ltiHe un draB'n Derde :i 9e c>m9
alearB brbaAi care url ca ni:te 8lbatici, cu9rin:i de =lcri< Cine nu =uBe
8e lu9t cu lancea :i cu 8abia, iar 8>nBele curBe 9retutindeni< $ulAi brbaAi
8unt la 9m>nt, rniAi< "rbaAii din tabr, brbaAii 9e care i;a cun'8cut< 6i
9retutindeni, 'cCii larB de8cCi:i ai lui G'nar<
A9'i DubCe ridic 9riDirea 89re cer< DraB'nul Derde trecea 9e dea8u9ra
ca9ului ei :iN are ceDa ?n Bur< O recun'a:te mult 9rea bine< E8te ' ari9 a
lui LiRad<
DubCe ar Drea 8 9'at 8triBa c>t ' Ain 9lm>nii, dar nu e8te aer ?n Hurul
ei< E8te ca ' 8tan de 9iatr<
I %leac4 url din n'u un Bla8 :i DubCe abia mai are tim9 8;l Dad 9e
buctar 8tr9un8 de ' lance<
%rintr;un =el de mirac'l DraHa 8e ru9e< %ici'arele lui DubCe acAi'nea@ ?n
l'cul ei :i ' t>r8c de9arte<
5uBe =r Aint, merBe ?n direcAia indicat de buctar, ?n tim9 ce mintea
ei e8te de9arte, ?ntr;un l'c 9ierdut, ?m9reun cu t't ceea ce a 9'8edat 9>n
?n acel m'ment< Nu mai eEi8t nimic, dec>t albul 'cCil'r m'rAi<
DubCe aHunBe ca 9rin mirac'l ?n c'drul de89re care ?i D'rbi8e buctarul<
A alerBat t'at n'a9tea :i c>nd aHunBe, 8e '9re:te numai 9entru c 8e
9rbu:e:te la 9m>nt, 8leit< %ici'arele ' d'r cum9lit, braAele nu ' mai
aHut< Nu 8e mai 9'ate ridica< Nu are 9utere< Lumea e8te ?nDluit ?ntr;'
lumin m'art, 9rimele lumini ale @'ril'r< %entru DubCe n'a9tea nu are
8=>r:it< Are 'cCii de8cCi:i 89re 9durice, dar nu ' Dede< E8te ?nc ?n tabr,
?n Hurul ei tru9urile nu =ac altceDa dec>t 8 cad< 6i atunci Ai9, Ai9, Ai9<
3-
SECTA ASASINILOR
DubCe rm>ne ?n c'dru< (ntin8 la 9m>nt< (n a:te9tare<
Trece tim9ul< 5r ca DubCe 8;:i dea 8eama< 'arele ?:i 9arcurBe
tra8eul< !'ri, mie@ul @ilei, a9u8 :i din n'u n'a9te< DubCe nu 8e ridic< A9'i
din n'u @'rii de 8ticl, 8teaua dimineAii< 6i ceaAa din mintea ei 8e ?m9r:tie<
K"uctarul nu Da Deni< Rin nu Da Deni< unt m'rAi cu t'Aii< Numai eu
8unt Die<L
E8te din n'u 8inBur< e 8imte =r>nt ?n d'u<
Nu reu:e:te 8 9l>nB< #n calm teribil ' ?nDluie< Nu 8imte nici durere,
nici bucurie, nici anB'a8< Din n'u ca ?n 9dure, DiaAa 9ur :i 8im9lu<
etea ' ?m9inBe< e ridic :i bea< Din acela:i r>u care ?nc'nHura
marBinile taberei, acela:i 9e care l;a urmat ctre 8alDare<
5'ame< DubCe 9'rne:te 89re n'rd, du9 cum ?i 89u8e8e buctarul<
"ru8c, are im9re8ia c nu a trecut nici mcar un minut de la clt'ria ei
8'litar 9rin 9dure< ViaAa din tabr, Rin :i draB'nul lui, t'tul a di89rut<
%'ate c nu a ='8t altceDa dec>t un Di8<
A9r'9ierea 8atului e8te 9reDe8tit de un r't'c'l de =um< E8te mic,
a9r'a9e c>t elDa< C>teDa c'libe din lemn cu ac'9eri:ul de 9aie, uliAe
8tr>mte ?ntre ' ca8 :i alta, ' 9iaA mic :i ' ci:mea< 1umtate din ca8e 8unt
ar8e< E8te ' lini:te ab8'lut< %e H'8 8unt mulAi m'rAi< DubCe 9riDe:te 8cena,
dar nu 8e tulbur< CeDa 8;a ?nt>m9lat ?n n'a9tea anteri'ar, ?n tim9ul
ma8acrului din tabr, ceDa i;a :ter8 'rice ='rm de mil<
K$i;e ='ame<L
e mi:c 9rin 9ei8aHul de@'lant<
Intr ?n ca8e, at>t ?n cele neatin8e, c>t :i ?n cele ar8e< Caut cmri care
8 =ie ?nc 9line, 8c't'ce:te ?n l@i, 8e uit 9e ra=turi :i 9rin bu=ete<
(n 8=>r:it, intr ?ntr;' ca8 mai 9uAin di8tru8 dec>t celelalte< De data
a8ta, cadaDrele 8unt ?nuntru, dar DubCe nu 8e teme< T'ate au =aAa lui
G'nar, dar ei ?i e8te ='ame, iar ='amea e8te mai 9uternic dec>t 89aima<
e duce 89re dula9< A D@ut ni:te mere r':ii<
Ra=tul e8te 8u8, DubCe 8e ridic 9e D>r=uri, ?ntin@>nd braAul c>t de mult
9'ate< Nu aHunBe< e 8trduie:te din r89uteri, dar t't e 9rea 8u8< %e
nea:te9tate a9are ' m>n :i ia mrul<
DubCe 8e ?nt'arce 89eriat<
3.
LICIA TROISI
I %e 8ta ?l DreiM Omul care 8e 9r'A9e:te ?naintea ei e8te incredibil de
8lab :i de ?nalt< !>mbe:te batH'c'rit'r< Trebuie 8 =ie un 8'ldat< Are '
9lat': u:'ar care;i ac'9er 9ie9tul :i ci@me ?nalte de 9iele< De centura
neaBr ?i at>rn ' 8abie mare, D>r>t ?n teac< EEi8t ceDa nelini:tit'r ?n el
:i 9e cCi9ul lui<
I Atunci ?l DreiM
DubCe ?ntinde m>na, dar brbatul ridic mrul la ' ?nlAime inacce8ibil
9entru ea<
DubCe ?ncearc 8 8e ?ntind, dar nu reu:e:te< "rbatul ' ?m9inBe 89re
dula9< (i taie 'rice cale de 8c9are< A9'i 8e a9r'9ie de ea, cu un @>mbet t't
mai ad>nc 9e =aA<
I O =etiA a:a de drBuA :i de mic nu ar trebui 8 8tea ?ntr;un l'c ca
8ta, cu t'Ai m'rAii :tia< Alt=el trece unul ca mine :i ' =ur<
"rbatul 8e a9r'9ie :i mai mult, dar 8e bl'cCea@ 9e nea:te9tate<
I Dar ce naibaN
I *ine 'cCii ?ncCi:i, =etiA', 89une un Bla8 calm :i =erm, di=erit de cel al
aBre8'rului<
Lui DubCe nici mcar nu;i trece 9rin minte 8 nu 8e 8u9un< De data
a8ta Aine 'cCii 8tr>n:i< I;aHunBe c>te a D@ut<
Aude un =el de 8cCellit ?nbu:it, a9'i ' bu=nitur u:'ar<
I Te 8imAi bineM ?ntreab Bla8ul<
DubCe de8cCide mai ?nt>i un 8inBur 'cCi, cu BriH, a9'i :i 9e cellalt< (n
=aAa ei, 8e a=l un brbat cu t'tul ?n=:urat ?ntr;' manta lunB, mar', u@at<
%e ca9 are ' BluB care;i ac'9er c'm9let tr8turile, iar ?n m>n un
9umnal 8ubAire<
"rbatul care a atacat;' e8te la 9m>nt, cu =aAa 89re 9'dea<
E8te ciudat, dar acum DubCe nu 8e teme, de:i brbatul din =aAa ei are
ceDa ameninAt'r :i e8te c'm9let ac'9erit<
I Te 8imAi bine 8au nuM
DubCe nu reu:e:te 8 r89und, =ace d'ar un 8emn 8lab din ca9 c da< O
m>n ie8e de 8ub manta :i ?i ia 9umnalul de la cinBt'are, unde ?l Ainea
DubCe de 'bicei< "rbatul ?l ia, lumina 8'arelui 8e re=lect ?ntr;' licrire
'rbit'are 9e lam<
I Nu;l ai de H'ac< Data Diit'are 8;l ='l'8e:ti<
Cu acela:i Be8t iute de mai ?nainte, brbatul 9une 9umnalul la l'cul lui<
3/
SECTA ASASINILOR
I (n 'rice ca@, 9leac din l'cul 8ta, ctre n'rd< Dinc'l' de 9dure e
9ace, 8unt multe 8ate ?n care Dei 9utea B8i 9e cineDa care 8 8e 'cu9e de
tine<
A9'i, cu aceea:i Cieratic eleBanA cu care 8'8i8e, 8e ?nt'arce :i di89are
?n 9erdeaua de =um<
30
LICIA TROISI
11
TEMPLUL ZEULUI NEGRU
lec a d'ua @i< (n @'ri :i ?n Brab, abia lu>ndu;:i rma8;bun de la
$aBara< %
(nt'ar8 aca8, tim9 de c>teDa @ile nu =cu altceDa dec>t 8 8e
?nBriHea8c :i 8 8e 'diCnea8c< (ncerca ?n t'ate =elurile 8 eDite Dederea
8imb'lului de 9e braAP at>ta tim9 c>t nu;l Dedea, a9r'a9e c reu:ea 8 nu 8e
9rea B>ndea8c la ble8tem, dar c>nd i 8e 9rea ?n 8=>r:it c i@buti8e 8 8ca9e
din acel c':mar, m>neca 8e ridica :i 8c'tea la iDeal adeDrul<
Trebuia 8;l B8ea8c 9e maBicianul care ?i a9lica8e 9ecetea<
Clt'ria nu aDea 8 dure@e mai mult de :a8e @ileP ' nimica t'at 9entru
9ici'arele antrenate ale lui DubCe, dar t'tu:i era ?n c'nDale8cenA, :i a8ta
c'm9lica lucrurile<
Tem9lul "re8lei 8e a=la ?n 9artea cea mai n'rdic din %m>ntul N'9Aii,
?ntr;un Ainut care ?n Dremea $arelui R@b'i era ?nc 8t9>nit de 5'rtreaAa
Tiranului<
DubCe nu mai =u8e8e nici'dat ac'l'< Cun':tea acel l'c numai du9
renume :i din ce;i 9'De8ti8e $ae8trul< #n tem9lu 9r=uit 8ituat ?ntr;' @'n
uitat, dedicat unui @eu de89re care cei mai mulAi nu :tiau nimic< !eul
NeBru G a:a ?l numeau 'amenii, TCenaar 9entru ade9Aii "re8lei G de89re
care unii 89uneau c e8te un @eu de 9e Dremea el=il'r< Tem9lul era a9r'a9e
?nt'tdeauna B'l, cu eEce9Aia unui 8inBur 9re't care;:i 9etrecea ?ntreaBa
DiaA ?ntre acele @iduri, i@'lat ?ntr;' camer a8cun8<
%re'tul A8cun8 era 8inBura =iBur a acelui cult mi8teri'8 de care 'amenii
erau intere8aAi< Din c>nd ?n c>nd, c>te un di89erat 8e ducea la tem9lu 9entru
a;i adre8a ' ruBminte lui TCenaar 9rin miHl'cirea %re'tului< (n Beneral era
D'rba de89re 9er8'ane care aHun8e8er la ultimul liman, di89u8e 8 =ac
'rice, numai 8;:i Dad ?m9linit ruBmintea, inclu8iD 8 8e c'n8acre acelui
cult 'b8cur< %eri'dic, %re'tul aleBea c>te un n'r'c'8 din r>ndul
%'8tulanAil'r, ?l ducea cu el ?n @'nele mai 8ecrete ale tem9lului< De ac'l',
nimeni nu 8e mai ?nt'rcea, dar eEi8tau 'ameni Bata 8 Hure c le =u8e8e
a8cultat ruBa t'cmai ?n Dirtutea 8acri=iciului de a =i ='8t ale:i de ctre
%re'tul A8cun8<
32
SECTA ASASINILOR
DubCe nu :tia care erau adeDratele rituri ale cultului lui TCenaar<
#ne'ri, c>nd era mic, ?ncerca8e 8;l ?ntrebe 9e $ae8tru, dar el r89un8e8e
?nt'tdeauna de8tul de DaB< Cu 8iBuranA aDea leBtur cu 8>nBele :i erau
rituri leBate de crim, dar mai mult nu reu:i8e 8 ?nAeleaB< $ae8trul era
mereu de8tul de tulburat c>nd D'rbea de89re ele<
KRiturile lui TCenaar :i ale "re8lei nu 9riDe8c 'amenii :i nici 9e a8a8inii
ca mine< *in de dem'ni male=ici, lucruri 9e care nu e8te bine ca tu 8 le
:tii<L
Numai ' 8inBur dat $ae8trul 8e arta8e mai D'rbreA, ?ntr;' n'a9te 9e
care DubCe nu aDea 8 ' mai 9'at uita Dre'dat< Atunci ?nAele8e8e de ce
$ae8trul aband'na8e "rea8la :i 9'De8tirea acelui unic e9i8'd ?i ?nBCeAa8e
8>nBele ?n Dene<
DubCe clt'ri =r Brab, '9rindu;8e de8e'ri< %'ate c ar =i trebuit 8
lu9te, la 8'8ire, a:a c trebuia 8 =ie 'diCnit, 9reBtit, cu mintea c>t mai
lim9ede :i mai B'al< (ncerca 8 nu 8e B>ndea8c 9rea mult la ce ' a:te9ta<
5iara d'rmea de'camdat, dar 8e 9utea tre@i ?n 'rice m'ment, iar B>ndul la
ceea ce 8e ?nt>m9la8e ultima dat ?i era cu t'tul in8u9'rtabil<
AdeDrul de89re mi8iunea ei ?n8 ie:i la 8u9ra=aA ?n @iua ?ntunec'a8 ?n
care 8e 8imAi a9r'a9e de %m>ntul N'9Aii< N'rii erau neBri :i 9lini de 9l'aie
:i din c>nd ?n c>nd un tunet @Buduia aerul< Cre9u8culul 8e in8tal cCiar
dinainte de amia@< Era un 9m>nt 9entru iubit'rii a9u8uluiP ?l 9uteai Dedea
la 'rice 'r, era de;aHun8 8 te a:e@i ac'l', la BraniA, :i 8 'b8erDi acel
cre9u8cul De:nic< Dac ar =i trebuit 8 aleaB l'cul unde 8;:i ia rma8;bun
9entru t'tdeauna de la $ae8tru, ar =i =cut;' ?n acel l'c, ?n ultimele ra@e
r':ii ale 8'arelui< (n8 acea8ta 8e ?nt>m9la8e ?n tim9ul Derii, 8ub cerul 8enin
al %m>ntului 'arelui<
N'a9tea =u De8tit de a9ariAia 9uAinel'r 8tele care reu:eau 8;:i 8c'at
ca9ul 9rintre n'ri< A:a era ?n %m>ntul N'9Aii< AlternanAa @ilei :i a n'9Aii
era marcat numai de lun :i de 8teleJ ?n tim9ul @ilei ?ntunericul era 9er=ect,
?ntreru9t d'ar de cul'area l9t'a8 ne=irea8c :i u:'ar a cerului, un
arti=iciu deriDat din DraHa care inD'ca8e n'a9tea De:nic a8u9ra acelui reBat<
DubCe ?:i c'ntinu clt'ria<
Du9 alte trei @ile de mer8, aHun8e la 8anctuar< Era ?ntr;' @'n 9u8tie,
?nc'nHurat d'ar de DeBetaAia ti9ic, ?nBriH'rt'are a %m>ntului N'9Aii<
(ntr;un l'c ?n care nu eEi8ta nici'dat lumin, 9lantele n'rmale nu 9uteau
33
LICIA TROISI
aDea nici ' 89eranA 8 crea8c< De aceea rarele 9lante care 8u9raDieAui8er
DrHii erau ciudate< L'r le aHunBea 9uAina lumin'@itate a cerului din tim9ul
@ilei :i erau cCiar mai ?n=l'rit'are la lumina 8telel'r< Erau 9lante cu =run@e
mari, crn'a8e :i '9ulente, a8emnt'are cel'r de cactu8, :i aDeau cul'ri
?ntunecateJ 9red'mina neBrul, dar eEi8tau :i c'9aci cu =run@e de un
mar'niu;?ncCi8, de8tul de a8emnt'r cul'rii 8>nBelui ?ncCeBat, :i =l'ri de
un alba8tru;?ncCi8 :i inten8< 5'arte ade8ea =ructele acel'r 9lante erau ca
ni:te bub'aie ciudate, ='8='re8cente, ?n8u=leAite de ' lumin interi'ar
8lab<
(n miHl'cul acelei DeBetaAii, 8e ridica ' c'n8trucAie ?nalt din cri8tal
neBru, de8tul de 8im9l ?n 8tructura ei< "a@a nu era ='rmat din nimic
altceDa dec>t dintr;un dre9tunBCi, nici mcar 9rea eEtin8P mai deBrab
c'n8trucAia im9re8i'na 9rin ?nlAimea eEtra'rdinar a cel'r trei turle
a8cuAite, d'u mai H'a8e 9e lateral :i una central, mai Br'a8 :i mai
ridicat< %rea c re9re@int ' =uB temerar 89re cer< #:a era la =el de
?nalt :i 8tr>mt, un cul'ar ?nBu8t de8cCi8 ?n Ae8tura @idului< (n centru,
=aAada era de8cCi8 de ' r'@et mare ce 8trlucea ?ntr;' lumin r':ie Die<
!idurile erau c'm9let ac'9erite de arabe8curi :i 8imb'luri alambicate :i
8ubtile, care 8e ?ntretiau 9>n ?n D>r=ul cel'r trei turle, ?ntr;' 9>n@ den8
ce a8cundea cine :tie ce ?nAele8uri<
(n a=ar de lumina r':ie a r'@etei, mai erau d'u Bl'buri lumin'a8e ce
ie:eau din Bura 8tatuil'r cel'r d'i m'n:tri en'rmi, de ' 9arte :i de alta a
intrrii< (n 89ate, lumina :tear8 a =ructel'r acelui %m>nt<
DubCe 8e '9ri :i nu 9utu 8 nu 8e ?n=i'are ?n =aAa acelei c'n8trucAii<
Du9 a:a de mult tim9 ?n care ?ncerca8e 8;i 8ca9e, aHun8e8e 8 mearB
ea ?n8:i 9>n ac'l'< O =urie ad>nc ?i br@d 8entimentul de =ric<
KNu Ai;a aHun8 8;l di8truBi 9e $ae8truN acum :i 9e mineNL
Dar teama ei nu cu9rindea numai ura 9e care ' 8imAea =aA de "rea8l :i
t't ceea ce;i a9arAinea 8au numai =rica 9e care 9uAinele 9'De8tiri ale
$ae8trului i;' in'cula8er ?nc din c'9ilrie< Era D'rba de89re rul :i
?ntunecimea emanate de 9ietrele mari, 9trate ale @idului :i care 8e reDr8au
?n eEteri'r 9rin lumina r':ie a r'@etei< C'ntem9l>nd;', 9e DubCe '
cu9rin8e ameAeala< ImaBinile ma8acrului ' c'9le:ir :i :tiu nemil'8 de
lim9ede c t't acel ru, t'at 'r'area care a9r'a9e ' 8cinda8e de ea ?n8:i,
nu 9utea 8 aib rdcini dec>t aici, ?n acel l'c 9'8'm'r>t :i ?ntunecat<
100
SECTA ASASINILOR
(:i =cu 9>n la urm curaH, ?ncCi8e 'cCii ?n ?ntuneric :i reu:i 8 8e
c'ntr'le@e< Intr<
Interi'rul nu era mai 9uAin ?ntunecat dec>t eEteri'rul< Tem9lul era
?m9rAit ?n trei naDe 8u8Ainute de c'l'ane Br'8'lan ci'9lite< TruncCiurile
erau 9tate cu 8>nBe ?ncCeBat, 8>nBele %'8tulanAil'r care ?:i 9uneau m>inile
9e marBinile ti'a8e, 8cul9tate cu dalta< DubCe ridic 'cCiiP 8e 9utea
di8tinBe 9r'=ilul cel'r trei turle, dar nu li 8e 9uteau Dedea D>r=urile, a=late
9rea 8u8 :i 9rea de9arte de 9riDirile credinci':il'r<
(n 9ereAi erau ni:e, =iecare 'cu9at de c>te ' 8tatuie ?n=Ai:>nd un
m'n8truP erau draB'ni mari cu aer ?n89im>ntt'r, cicl'9i, cu d'u ca9ete,
'rice creatur H'8nic 9e care mintea ade9Ail'r ar =i ='8t ?n 8tare 8 :i;'
?ncCi9uie< (n =und era un altar din marmur neaBr, luci'a8, iar ?n 89ate, '
en'rm 8tatuie neaBr cu Dini:'are r':iatice< Era un brbat cu 9lete lunBi,
rD:ite de D>nt, cu un r>nHet m>ndru :i ?n acela:i tim9 ?n89im>ntt'r
?nti9rit 9e cCi9< (ntr;' m>n Ainea ' 8Beat, ?n cealalt, un 9umnal lunB
9lin de 8>nBe< >nBele care 8e 9relinBea 9rea adeDrat< Era ?mbrcat ca un
r@b'inic :i 9rea de ' =er'citate de nede8cri8 ?n cuDinte, ?n8u=leAit de '
rutate interi'ar ce nu aDea nume< 6i altarul era murdar de 8>nBe, ca t't ce
8e a=la ac'l' ?n interi'r<
(n naDa central erau bnci Br'8'lane din =ilde:, t'ate B'ale :i ac'9erite
de 9ra=, mai 9uAin una< Era 'cu9at de ' =emeie ?nBenuncCeat< Era
?nc'D'iat cu m>inile ?m9reunate :i 9rea @dr'bit de ' 8u=erinA
in8u9'rtabil< ADea 9ici'arele B'ale 9line de rni, 9r'babil du9 un drum
lunB, :i murmura un =el de ruBciune<
I Ia DiaAa mea :i 8alDea@;l 9e el, ia DiaAa mea :i 8alDea@;l 9e elN
Gla8ul ei era di89erat :i m'dul ?n care re9eta acea incantaAie ?i anula
'rice 8en8< Era ruBciunea cuiDa care nu mai are nimic de 9ierdut, a cuiDa
care a D@ut cum i 8e 8mulBe t'tul :i e8te Bata 8 m'ar<
DubCe ?:i de89rin8e 9riDirea< Acel 89ectac'l ' =cea 8 8e 8imt ru,
cu9rin8 de anB'a8<
KA8ta DreAi de la mineM VreAi 8 m umile8c, a:a cum $ae8trul a re=u@at
8 ' =acML
DubCe ?naint< %entru maH'ritatea 'amenil'r l'cul acela era d'ar un
tem9lu, dar $ae8trul ' ?nDAa8e c ?n realitate nu era altceDa dec>t ' 9'art<
ub el, la ' ad>ncime c'n8iderabil 8ub 9m>nt, 8e ?ntindea Ca8a, l'cul ?n
101
LICIA TROISI
care triau A8a8inii, unde era celebrat cu adeDrat cultul :i unde "rea8la ?:i
'rBani@a actiDitAile<
T'Ai :tiau de eEi8tenAa Ca8ei, dar ='arte 9uAini :tiau unde 8e a=la :i cum
8e aHunBea ac'l'<
DubCe ?nce9u 8 anali@e@e ni:ele cu atenAie< EEamin din n'u 8tatuile
creaturil'r m'n8tru'a8e, 9>n c>nd ddu 9e8te cea a unui :ar9e de mare<
%arcur8e cu 9riDirea 8u9ra=aAa ei neted :i 8trlucit'are de cri8tal neBru,
anali@ Ae9ii a8cuAiAi de 9e 89ate< (l B8i 9e cel ?n8emnat, un 8emn u:'r :i
im9erce9tibil, un =el de cre8ttur 9e care un 'cCi mai 9uAin antrenat nu ar
=i @rit;'<
(l a9uc C'tr>t, tra8e< e mi:c ='arte 9uAin, a9'i 8inBur reDeni ?n
9'@iAia 'riBinar< O 9recauAie ?n 9lu8< Dac cineDa l;ar =i tra8 din Bre:eal,
nu :i;ar =i dat 8eama c a declan:at un mecani8m<
DubCe 8e 9reBti 8 a:te9te< e ?n=:ur ?n manta :i rma8e l>nB
8tatuie< (n tcere, Bla8ul =emeii r8una 9uternic, 'b8e8iD, in8u9'rtabil< Nu
=u neD'it 8 ' rabde ?ndelunB, cci un brbat a9ru din 89atele altarului<
ADea ' tunic r':ie ca ='cul ce ?i cdea 9>n la 9ici'are, 9e marBini =iind
br'date acelea:i arabe8curi ce dec'rau eEteri'rul tem9lului< La Dederea lui,
9e DubCe ' trecur =i'rii<
Omul ' 9riDi c>teDa cli9e, a9'i ?i =cu 8emn 8 Din< DubCe 9:i ?ncet 9e
9'deaua ?n neBru :i alb a tem9lului 9>n la altar< $ai 9utea 8 8e ?nt'arc
:i 8 9lece, dar, dac ar =i =cut;', ce 8;ar =i ale8 de eaM Cun':tea 8=>r:itul
cum9lit ce ' 9>ndea<
"rbatul ' a:te9ta ac'l', cu un @>mbet ne8u=erit 9e cCi9< Fe8C'l,
Gardianul u9rem al "re8lei, c9etenia ei :i '=iciantul cultului, cel care
trBea 8='rile din Di@uina lui de 8ub 9m>nt< De:i aDea cel 9uAin :ai@eci de
ani, 8e bucura de un tru9 DiBur'8 ca al cuiDa de trei@eci de ani, mu:cCii tari
abia a8cun:i de tunic< Era un brbat ti9ic din %m>ntul N'9AiiJ 9ielea alb
ca la9tele, 'cCi alba:tri :i 9trun@t'ri, 'bi:nuiAi cu ?ntunericul :i de9rin:i
8 8ur9rind cel mai mic detaliu, 9r neBru 8curt :i creA< Dac 9riDeai cu
atenAie, nu;Ai 8c9a cuta ir'nic 9e care ' =cea Bura lui< #n =Aarnic,
'bi:nuit 8 ?n:ele :i 8 Aea8 intriBi, un a8a8in cu 8iBuranA, dar de9rin8 cu
met'dele 9'liticii<
I (mi imaBinam c Dei Deni, 89u8e cu un mic @>mbet<
DubCe nu 8e l8 8u9u8 de 8entimentul de d'minaAie 9e care brbatul i;
l in89ira< Trebuia 8 =ie calm :i 8iBur 9e ea<
102
SECTA ASASINILOR
I Trebuie 8;Ai D'rbe8c<
I #rmea@;m<
O c'ndu8e 89re ' 8car ce 8e B8ea d'ar 9uAin ?n 89atele altarului, '
8car alunec'a8 ?n ='rm de melc cu tre9tele de8tul de mici :i de :ubrede<
C'b'r>r ?ntr;un c'rid'r ?nBu8t, 8lab luminat de =clii, :i mer8er unul ?n
89atele celuilalt c>AiDa metri< Ec'ul 9a:il'r l'r r8una 8ub b'lta r'tund a
c'rid'rului<
DubCe :tia ?nc'tr' 8e ?ndre9tau, $ae8trul ?i D'rbi8e< Camera ?n care
Gardianul u9rem ?:i 9etrecea mare 9arte din tim9, cabinetul lui, l'cul din
care Venerabilul "tr>n 'rBani@a DiaAa "re8lei :i ?i c'ndamna la m'arte 9e
cei care ' meritau< Ceea ce 8e ?nt>m9la aDea un e=ect ciudat a8u9ra ei< Era
ceDa Bre:it ?n =a9tul c 8e a=la ac'l', c urma cu calm 9a:ii lui Fe8C'l, ceDa
b'lnaD, ?ncerc 8;:i amintea8c d'ar ce aDea ?n minte, :i nimic mai mult<
AHun8er ?n 8=>r:it la ' u: de aban'8, ?n =undul c'rid'rului< Fe8C'l '
de8cCi8e cu ' cCeie mic de arBint :i intr 9rimul<
Era ' mic ?nc9ere circular, neaBr ca un 9uA, luminat de d'u Da8e
cu Hratic din br'n@< %ereAii erau ac'9eriAi de ra=turi tic8ite cu crAi, iar aerul
Denea 9rintr;' =erea8tr de 8u8< A:adar 8e a=lau 8ub 9'deaua 8anctuarului<
(n centrul ?nc9erii era ' ma8 mare :i ?n 89ate, ' 8tatuie a lui TCenaar,
?ntru t'tul a8emnt'are cu cea din tem9lu, dar ceDa mai redu8 ca
dimen8iuni< (n camer 9lutea un DaB mir'8 de 8>nBe :i DubCe 8e 8imAi
ciudat, ameAit< (ncCi8e ' cli9 'cCii, a:te9t 8 aud u:a ?ncCi@>ndu;8e,
a9'i acAi'n<
c'a8e 9umnalul =ulBert'r, ?nt'ar8e la 89ate braAul lui Fe8C'l :i c>t ai
cli9i ?i 9u8e lama la B>t<
I Vreau 8 :tiu cine e8te, :'9ti la urecCea brbatului<
Trecu8e ceDa tim9 de c>nd nu;:i 9unea ?n 9ractic ?n@e8trrile de a8a8in,
dar tru9ul ei ?:i amintea mult 9rea bine antrenamentul, :i t'tul ?i Denea
natural<
KDac eEi8t un brbat 9e care ?l 9't ucide, atunci 8ta e8te<L
Fe8C'l nu 9rea del'c 8ur9rin8, nici ?n=ric':at< Tru9ul lui era =erm
re89iraAia reBulat< (:i 9ermi8e 8 r>d 9uAin<
I Deci a8tea;Ai 8unt intenAiileM 6i acum ce ai Drea 8 =aciM ;i uci@i 9e
t'Ai cei de;aiciM
DubCe 8imAi cum 8e 8u='c de =urie< Nu aDea c'ntr'lul de9lin a8u9ra ei
?n8e:i, era c'n:tient de ace8t lucru, :i 8imb'lul de 9e braA 9ul8a<
10+
LICIA TROISI
I Nu m intere8ea@ nimic din t'ate a8tea< Vreau d'ar 8 :tiu cine mi;a
aruncat ble8temul 8ta<
I 6tii c eu nu;Ai D'i 89une, dac arneO Ai;a D'rbit Dre'dat de89re
mine, ar trebui 8 :tii ace8t lucru<
I nu ?ndr@ne:ti nici mcar 8;i 9'mene:ti numele4
I Iat care e8te 9r'blema ta, DubCe, acea8t a=ecAiune ne8buit =aA de
un "iruit< Dar tu a8ta nu Drei 8 ?nAeleBiN
DubCe ?i a98 lama 9e bereBat :i 8imAi cum un =iricel de 8>nBe i 8e
9relinBe 9e braA<
I Nu m 8ube8tima<
Nici mcar acum Fe8C'l nu 9rea ?nBriH'rat<
I >nBele nu m 89erie :i nici m'artea< unt ?n elementul meu< Nu;Ai
D'i 89une cine a ='8t< 6i e8te inutil 8;Ai aminte8c =a9tul c dac m 'm'ri
nu numai c nu te Dei elibera de ble8tem, dar Dei aDea t'at "rea8la 9e
urmele tale< A:a c te;a: inDita 8 mai re=lecte@i, 8 la:i arma H'8 :i 8 8tai
de D'rb cu mine< unt multe de 89u8< 6i a9'i ce Drei 8 =aciM A ='8t de;
aHun8 mir'8ul DaB de 8>nBe :i deHa e:ti ?nt'ar8 9e d'8<
Era adeDrat< 5cea e='rturi 8 ?:i 98tre@e c'ntr'lul, 5iara era 9e
9unctul de a 8e tre@i<
Cu =urie, DubCe ?i ddu drumul< Fe8C'l abia aDu tim9 8 8e 9rind de
ma8a din =aAa lui<
Rma8e c>teDa cli9e a:a, nemi:cat, a9'i 8e ?nt'ar8e, iar cCi9ul lui ?:i
relua8e 'bi:nuitul @>mbet di89reAuit'r< (i art 8caunul<
I E:ti bun, =r ?nd'ial< Ani ?ntreBi ?n care ai muce@it ca C'aA, uit;
te la tineN tru9ul tu, aBilitatea taN
DubCe 8tr>n8e 9umnii :i 9lec 9riDirea<
I A:ea@;te, ?i 89u8e ?n cele din urm<
DubCe 8e a:e@< %ici'arele ?i tremurau u:'r<
I De ceM ?ntreb<
I Nu ?nAeleBi 8inBurM
I Oi =i eu ' C'9il a $'rAii, dar D'i aDeAi cete de A8a8ini aici, nu aDeAi
neD'ie de mine<
Fe8C'l @>mbi<
I Vrei 'are 8;mi dem'n8tre@i c admiraAia 9e care ' am 9entru tine
e8te c'm9let li98it de raAiuneM DubCe, cei c'n8acraAi nu 8e 9't 8u8traBe
de8tinului l'r, iar al tu e8te 9u8 8ub 8emnul lui TCenaar<
10-
SECTA ASASINILOR
I Eu nu 8unt ' a8a8in<
I "a da, e:ti, te;ai n8cut 9entru a8ta<
I Eu nu ucid4 url<
I Ai =cut;', :i cCiar de cur>nd<
DubCe 8imAi cum ameAeala 9une 8t9>nire 9e ea<
I Tu e:ti una dintre n'i, :i cCiar dinainte de a te na:te< Tu ai 9rimit
antrenamentul n'8tru, tu :tii, ?n ad>ncul inimii tale, c nu :tii 8 =aci
altceDa< Ceea ce =aci acum ca 8 8u9raDieAuie:ti, DiaAa nedemn de C'aA 9e
care ' duci e8te ' ri8i9 en'rm de talent :i te ?nH'8e:te, 9entru c nu ace8ta
e8te drumul tu< Tu ne a9arAii, :i ?n 8inea ta :tii a8ta<
DubCe 8tr>n8e 9umnii< (:i aminti de brbatul neBru a crui 8iluet 8e
de89rindea 9e =undalul a9u8ului, brbatul care Deni8e 8 ?ntrebe de ea,
brbatul care 9u8e8e ca9t Di8ului ei de a duce ' DiaA lini:tit cu $ae8trul<
5uria cre8cu, cci cuDintele lui Fe8C'l c're89undeau cum9lit de mult
cel'r 9e care ani ?ndelunBaAi :i le re9eta8e ea ?n8:i :i c're89undeau
de@Bu8tului 9e care ?l 8imAea =aA de ea, 8entimentului de '9rimare ce '
?n8'Aea ?n t'ate @ilele DieAii ei< Cre@u8e ?nt'tdeauna ?n de8tin<
I Eu nu urme@ cultele D'a8tre barbare, TCenaar 8au 'rice alt diDinitate
cretin, nici una nu eEi8t 9entru mine<
Fe8C'l nu 8e l8 im9re8i'nat de 8acrileBiu<
I TCenaar e8te cel care te Drea<
DubCe =cu un Be8t de m>nie<
I unt numai ni:te D'rbe inutile :i ridic'le< )ai 8 trecem la 8ubiect
mai bine< Ce Drei ?n 8cCimb ca 8;mi 89ui ceea ce :tiiM
I Vd c t't nu ?nAeleBi< Eu nu D'i D'rbi nici'datP nici acum, nici ?n
Diit'r<
DubCe ?:i ?m9l>nt 9umnalul ?n lemnul me8ei de 8cri8<
I Dac a8ta e8te intenAia ta, atunci 8unt ' =emeie m'art :i ' =emeie
deHa m'art nu 8e teme de nimic< %'ate nu D D'i di8truBe, dar cu 8iBuranA
mulAi dintre ai ti :i ?n 9rimul r>nd tu m DeAi ?n8'Ai<
I #n a8a8in are 8>nBe;rece, DubCe, iar tu a8t@i D'rbe:ti =r 8
B>nde:ti< 5a9tul c eu nu ?Ai 89un nimic nu ?n8eamn c nu Dreau 8 te aHut<
DubCe rma8e 9er9leE<
I N'i cun'a:tem un m'd 9entru a Aine 8ub c'ntr'l ble8temul<
I $inAi< $i 8;a 89u8 deHa c nu eEi8t<
10.
LICIA TROISI
I Cine a =cut;' nu a ?nAele8 nimic< Nu e8te ' 9ecete, e8te un ble8tem<
Iar un ble8tem 9'ate =i de8trmat :i de altcineDa dec>t de cel care l;a im9u8<
I 6i atunciM
I Atunci n'i ?Ai D'm da leacul care te Da 8alDa, dar 9uAin c>te 9uAin< Va
=i neD'ie de ani buni ca 8 te Dindeci< (n ace:ti ani, tu ne Dei 8luHi<
DubCe l8 8;i 8ca9e un @>mbet 8arca8tic<
I Iat a:adar cau@a adeDratN
I Vd c ?nce9i 8 B>nde:ti<
I La naibaN
I E:ti iraAi'nal< L'cul tu e8te aiciJ durerea ta @ilnic, rana De:nic
de8cCi8 a m'rAii lui arneO, 8imAi t'ate a8tea 9entru c nu e:ti ?nc aca8<
(n ace8t l'c Dei B8i 9acea 9e care ' cauAi, cci erai menit ace8t'r @iduri,
ace8tui ?ntuneric ?nc dinainte de a te na:te<
DubCe ?l 9riDi a89ru<
I Ai B8it ?ntr;adeDr ' met'd ='arte bun, nen'r'cituleN dar eu
ur8c l'cul 8ta :i ?nainte de a m 9une ?n 8luHba ta 9re=er 8 m'r<
I E8te aleBerea ta< Dar B>nde:te;te bine< Nu D'rbim de89re m'arte a:a
cum ai D@ut;' tu mereu< Nu D'rbim de89re un btr>n care;:i d 8u=letul ?n
9ace la 8=>r:itul @ilel'r, ?n 9atul lui, 9'ate cCiar ?m9cat cu DiaAa lui
mrunt< Nu D'rbim de89re 'traDa care te ucide ?n c>teDa m'mente de
durere 8au de89re ti:ul care 9trunde ?n carne, t'ate lucruri 9e care tu le
?nAeleBi, 9e care le cun':ti< V'rbim de89re abi8, de89re un l'c din care nu
8e 9'ate ie:i, un l'c 'b8cur 9e care nimeni, te 9't a8iBura, nimeni nu;l
cun'a:te< %e @i ce trece, mintea;Ai Da rtci t't mai mult :i Dei ?ncerca 8 te
reB8e:ti 9e tine ?n8Ai, Dei ?ncerca din r89uteri< Dar 5iara care trie:te
?nluntrul tu nu cun'a:te 'diCn :i e8te De:nic ?n='metat< Te Da deD'ra
bucat cu bucat< O Dei Dedea acAi'n>nd 9rin tru9ul tu, ' Dei Dedea a:a
cum ai D@ut;' ?n @iua ?n care ai 8D>r:it ma8acrul din 9dure< A:a, de 8ute
de 'ri< 6i a9'i, nu 8e Da mai ?nt>m9la numai c>nd uci@i< 5'amea de carne :i
de 8>nBe Da =i 'b8e8ia ta< e Da n9u8ti 9e8te tine c>nd d'rmi, ?n tim9 ce
mn>nci, ?n 'rice m'ment al @ilei< %>n c>nd Dei aHunBe d'ar un animal :i
Dei tri ca un animal< %>n c>nd nebunia te Da ucide< 6i 8 nu cre@i c te
9'Ai 'm'r? ?nainte ca t'tul 8 8e ?m9linea8c, cci 5iara nu te Da l8a< Nu Da
=i ra9id< 6i nu Da =i =rum'8<
DubCe 8imAi cum 9icturi de 8ud'are rece ?i curB 9e :ira 89inrii< %utea
Dedea t't ceea ce 89u8e8e Fe8C'l, 9utea 8 8imt<
10/
SECTA ASASINILOR
O DiaA ?ntreaB a8emenea @ilel'r cum9lite 9e care le tri8e cu 9uAin
tim9 ?n urm<
Ridic ' 9riDire 9lin de ?nBriH'rare 89re brbatul rma8 nemi:cat la
l'cul lui<
I Cum ?mi 9'Ai =ace una ca a8taN cum ai 9utut 9une la caleN
CuDintele i 8e ?necar ?n B>t<
I %entru Bl'ria lui TCenaar< C>nd Dei =i cu n'i, :i tu Dei ?nAeleBe<
DubCe 9riDi ?n 9m>nt< (i li98ea aerul ?n cmruAa aia 8u='cant :i 8e
8imAea deHa 9ierdut<
I *i 8;a 9reBtit ' camer, cCiar cum ie:i 9e u:a aia< %rima @i Dei 8imAi
durere, cci m'artea care ?:i are 8la: ?n ace8t l'c e8te Crana "e8tiei, dar
n'i ?Ai D'm da leacul :i te Dei 8imAi imediat mai bine< (ntre 8alDare :i '
m'arte cCinuit'are 8t d'ar u:a aia, DubCe, d'ar at>t< !i da 8au nu<
DubCe 9riDi ?n c'ntinuare 89re 9m>nt, rD:it< A9'i 8e ridic :i 8e
?n=:ur ?n manta<
I Nu 9't 8 decid acum<
I Cum Drei< 6tii unde m B8e:ti, dar :tii de'9'triD ce te a:tea9t dac
89ui nu<
DubCe 8c'a8e 9umnalul din ma8, a:te9t ca Fe8C'l 8 de8cCid u:a :i
8 ' c'nduc a=ar<
I G>nde:te;te bine, DubCe, B>nde:te;te, ?i re9et 9entru ultima dat,
imediat ce aHun8er ?n 8anctuar<
5emeia era ?nc la l'cul ei, t'tul era ca mai ?nainte :i t'tul i 8e 9ru
in8u9'rtabil<
DubCe 8e ?nt'ar8e, 8trbtu ?n Brab naDa, t't mai ?n Brab, 9>n c>nd
ie:i ?n =uB din tem9lu<
100
LICIA TROISI
12
CALEA CARE DUCE LA NTUNERIC
rimul in8tinct =u acela de a 8e duce de9arte, de a =uBi din n'u ?n
%m>ntul 'arelui< AlerB, di89erat, =r 8 8e '9rea8c ' cli9,
9>n aHun8e la ca9tul 9uteril'r, :i nu 8e '9ri dec>t atunci c>nd D@u
@'rii tranda=irii ?naintea ei, c>nd D@u %m>ntul N'9Aii di89r>nd<
%
Era DlBuit, :i rana ' durea< (:i ddea 9er=ect 8eama de 9r'9ria
im9rudenA, ?nAeleBea c a8t=el nu :i;ar =i =cut dec>t ru, dar ?n acele @ile
mai mult dec>t raAiunea 9red'mina teama, 'arb :i rece< De aceea trebuia
8 8e ?nt'arc aca8< 8e ?nt'arc aca8 :i 8 uite t'tul<
AHun8e re9ede, ?n cinci @ile 8trbtu ?n 8en8 inDer8 drumul 9e care ?l
=cu8e deHa<
I 8e 9rea c e8te din n'u =etiA, t'ate =ricile de 'dini'ar reDeneau :i;i
ddeau t>rc'ale<
KCa :i cum $ae8trul n;ar =i eEi8tat, ca :i cum a: cuta ?n c'ntinuare
elDa :i 9e 9rinAii mei<L
e n9u8ti ?n Br't :i i 8e 9ru c 8e 8imte mai bine de ?ndat ce tra8e ?n
9ie9t mir'8ul de muceBai< Re89ir 9r'=und :i ?ncCi8e 'cCii<
Din n'u aca8, 8inBur, red'b>ndi ?ncet c'ntr'lul< %etrecu c>teDa @ile
?nBriHindu;8e< Rana era r':ie :i um=lat, iritat< 5'l'8i 9'mada 'bi:nuit de
la T'ri< 6i, ?n tim9 ce tru9ul i 8e re=cea, mu:cCii i 8e relaEau :i 9ielea
89atelui redeDenea r'@alie :i ela8tic, 8e B>ndea<
%etrecu cea8uri lunBi medit>nd la I@D'rul (ntunecat< Veni8e iarna< O
8ear lunB cu =urtun, 9ar=umul aerului 8e 8cCimba8e, c'n8i8tenAa lui 8e
8cCimba8e :i, cCiar dac era 8'are, ra@ele lui nu aDeau e=ect a8u9ra Dlului
de =riB care c'b'r>8e 9e 9m>nt< Dar DubCe nu 8e temea de =riB, ba cCiar ?l
cuta, :i merBea n'a9tea la i@D'r, ?mbrcat cu cma:a ei 'bi:nuit,
?nDelit d'ar cu mantaua<
Trebuia 8 8e ?nt'arc la 8tarea de c'muniune cu lumea, trebuia 8 8imt
9m>ntul B'l 8ub 9almele de8cCi8e ale m>inii< C>nd 'rice alt 8en@aAie era
:tear8 de acel c'ntact, :tia c 9'ate B>ndi cu adeDrat lucid<
102
SECTA ASASINILOR
D'ar "rea8la aDea antid'tul< Nici mcar $aBara nu 9utea =ace ceDa<
DubCe :tia bine c maBia "re8lei era 89ecial< $ae8trul ?i D'rbi8e de89re
a8ta< Era D'rba de89re ='rmule inter@i8e, de89re maBie n'ciD, care aDea
dre9t 9unct central r8turnarea leBil'r naturii, ba@at =iind 9e m'arte< Acele
='rmule ?n8 erau reinter9retate, reDi@uite ?n =uncAie de cultul lui TCenaar<
Dar mai ale8 ?n %m>ntul !ilel'r circula :i @D'nul c "rea8la ar =i 8inBura
deAint'are a maBiei el=il'r, cea mai 'b8cur :i male=ic<
CuDintele lui Fe8C'l ?i bubuiau ?n minte :i ?n tim9ul n'9Aii nu 9utea 8
nu 8e B>ndea8c la ma8acrul din lumini:< ADea 8 =ie a:a 9>n la cea mai
crunt dintre m'rAi<
Nu numai c 'm'r>8e din n'u, de:i ?ncerca8e mereu cu t'ate ='rAele 8
8e Ain de9arte, dar =u8e8e :i un ma8acru, un lucru ?n =aAa cruia mintea ei
8e cltina< Ace8ta era de8tinul care ' a:te9ta ?n a=ara "re8lei :i ea nu ar =i
8u9'rtat un 8=>r:it ca 8ta< AleBerea 9rea 9rea u:'r de =cut<
Dar ce ?n8emna 8 acce9te 9r'9unerea lui Fe8C'lM (n8emna 8 8e D>nd
celui mai crunt du:man al ei, un du:man cu care $ae8trul 8e lu9ta8e 9>n
la m'arte< %entru ea<
Nu 9utea uita ce;i =cu8er $ae8trului< 8e duc la ei ?n8emna 8;i
trde@e mem'ria :i ?nDAturile< Nu ' 9reBti8e ca 8 deDin ' ma:in a
m'rAii a8erDit cultului lui TCenaar, nu 9entru a8ta ' 8alDa8e :i ' Ainu8e cu
el< Nu 9entru acel 8c'9 aHun8e8e cum aHun8e8e< El a ='8t cel care i;a dat
DiaA, mai mult dec>t tatl ei, care nu reu:i8e 8 ' a9ere, nici 8 '
reB8ea8c du9 ce a 9ierdut;'< Nu 9utea 8;i =ac una ca a8ta< 6i a9'i ea
aband'na8e calea crimei, Hura8e a8ta c>nd $ae8trul muri8e<
Nu, nu eEi8ta ' aleBere adeDrat< O m'arte 'ribil 8au calea 'b8cur a
"re8lei de care ?ncerca8e 8 8ca9e tim9 de d'i ani<
DubCe 8e @btea cu9rin8 de ?nd'ieli :i ' 8inBur 8'luAie 8e 9r'=ila la
'ri@'nt< O m'arte alea8, cutat< O m'arte care 8 =ie demn, care 8 eDite
aB'nia cum9lit 9e care Fe8C'l i;' indica8e<
Re89in8e8e ?nt'tdeauna ideea 8inuciderii< Trecu8e 9rin 8u=erinAe
nenumrate, dar nici'dat, nici'dat nu 8e B>ndi8e 8 89un Bata, 8 aleaB
8c9area cea mai u:'ar< Dar acum nu ar =i ='8t D'rba de89re la:itate< Nu ar
=i ='8t Be8tul de 9e urm al unui la:< Era D'rba 8 aleaB ' m'arte ?n l'cul
alteia, cci era deHa c'ndamnat, dac re=u@a '=erta lui Fe8C'l<
DubCe 9etrecu ' n'a9te ?ntreaB re=lect>nd< Era 8inBura cale de a 89une
nu< termine, :i a8ta imediat<
103
LICIA TROISI
6i t'tu:i nu 9utea< Nu cre@u8e nici'dat c ar 9utea =i caracteri@at dre9t
' 9er8'an care iubea DiaAa< ViaAa era 8im9l, brutal :i ?i Denea Breu 8 :i;
' imaBine@e ca 9e ceDa 9lcut, =rum'8< Acum ?n8 c>nd un 8inBur Be8t '
de89rAea de ?ncCeierea 9'De:tii, 8imAea c nu ?l 9'ate =ace< CeDa ?n ea
d'rea 8 mai tria8c< Ca :i cum ar =i ='8t 9'8ibil un Diit'r di=erit de trecut,
ca :i cum tim9ul ce 8e ?ntindea ?naintea ei ar 9utea 8 ?i readuc 9e
$ae8trul 8au anii 9etrecuAi ?n elDa< O 89eranA di89erat, ca t'ate
89eranAele< O d'rinA iraAi'nal de a de9:i 'rice limit, de a merBe 9>n la
ca9t<
Nu, nu 9utea<
(n acele n'9Ai 9etrecute la i@D'r ?nAele8e c natura ei, c 8uma
eE9erienAel'r ei :i, mai mult cCiar, de8tinul ale8e8er 9entru ea< $ae8trul
nu mai eEi8ta, tru9ul i 8e de8c'm9u8e8e deHa ?n 9m>nt, iar ei nu;i mai
rm>nea altceDa dec>t 8 urme@e acel ceDa dinluntrul ei care d'rea cu
tenacitate 8 tria8c< Dar nu era nici un =el de bucurie ?n acea aleBere, nici
u:urare<
"rea8la ?nDin8e8e<
G'li ca8a ?ncet;?ncet, ?:i lu rma8;bun de la t't< De;acum ?nainte ca8a
ei Da =i ?n mruntaiele 9m>ntului, cu Fe8C'l<
C>nd 8e a9r'9ia m'mentul 9lecrii, 9e nea:te9tate ?:i =cu a9ariAia
1enna< (l D@u D@ut Denind, cu cCi9ul ?ntunecat :i ?n=:urat ?ntr;' manta
ne'bi:nuit, ?n 9raBul Br'tei, ?n tim9 ce a=ar cdea ' la9'DiA =in<
I Te;am cutat mult<
DubCe nu 9utu 8 nu recun'a8c =a9tul c;i =cea 9lcere 8;l reDad<
Din ace8t m'tiD ?ncerc 8 =ie dur<
I ADeam im9re8ia c am ='8t clar<
1enna intr, 8e a:e@ la ma8< Rma8e lini:tit, =r 8 =ac nici unul
dintre acele mici Be8turi de ar'BanA 9e care le aDea de 'bicei<
I %e unde ai umblatM
DubCe :tia c ?ntrebrile nu mai 9uteau =i eDitate<
I %lec<
1enna rma8 9er9leE<
I E8te din cau@a 9'De:tii din lumini:, nu;i a:aM ;a ?nt>m9lat ceDa
ac'l' :i tu erai 9re@ent< Eu, cu;adeDrat, Dreau d'ar 8 te aHutN cciN la
naibaN 8untem 9arteneri de a=aceri, dar :i 9artenerii 9>n la urm aHunB 8
Ain unii la alAii, 8au nuM
110
SECTA ASASINILOR
L8 'cCii ?n H'8<
I D'ar :i tu Aii 9uAin la mineN nuM
DubCe tcu 9entru ' cli9< ituaAia ?nce9ea 8 deDin c'm9licat, mai
mult dec>t ar =i cre@ut<
I Lucrurile de89re care ai au@it D'rbindu;8e 8unt re@ultatul unei b'li<
unt b'lnaD<
I Atunci ai neD'ie de un 9re't :i de cineDa care 8 te ?nBriHea8cN
DubCe cltin din ca9<
I EEi8t un 8inBur l'c unde m 9't ?nBriHi :i nu e bine 8 :tii care e8te<
V'i merBe ac'l'< $i;au cerut un 9reA 9entru Dindecare, ca ?nt'tdeauna, :i
eu trebuie 8;l 9lte8c< Dac Dreau 8 trie8c, trebuie 8 ' =ac<
I C>t tim9 Dei =i 9lecatM 6i ce 8 89un cel'r care te cautM
I Nu ne D'm mai Dedea nici'dat, 1enna< Nu D'm mai =ace a=aceri
?m9reun< (nt'arce;te la munca ta<
1enna rma8e c>teDa cli9e =r cuDinte, a9'i, 9e nea:te9tate, l'Di at>t de
Di'lent cu 9umnul ?n ma8 ?nc>t DubCe tre8ri<
I Nu, nu4 De at>ta tim9 muncim ?m9reun, te;am D@ut cre8c>nd, am
='8t l>nB tine c>nd lucrurile merBeau ru< Nu 9'Ai 9leca a:a, =r 8;mi
eE9lici m'tiDul< $ aband'ne@i4
I N'i am aDut ?nt'tdeauna d'ar ' relaAie 9r'=e8i'nal G nu a ='8t nimic
altceDa<
I Nu;i adeDrat, nu era numai a8ta4
ri8e ?n 9ici'are<
DubCe 8imAi c ceDa ?i 8tr>nBea 8t'macul< Era Breu 8;:i la8e ?n urm
t'at DiaAa, iar 1enna =cea 9arte din ea< De:i ?:i 9r'mi8e8e c nu 8e Da mai
?nt>m9la Dre'dat, 8e leBa8e de ' 9er8'an, 8e ata:a8e<
I %entru mine nu e8te u:'r 8 la8 t'tul :i 8 ?nce9 ' DiaA n'u, dar
trebuie, alt=el D'i muri<
I Cu at>t mai mult ai neD'ie de mine<
DubCe @>mbi tri8tJ
I %leac, 9leac :i uit t'tul< *i;am 89u8 deHa ?n 8eara aiaJ nu 9'Ai
?nAeleBe, cei ca mine 8unt 9ierduAi<
1enna ?ncle:t 9umnii 9>n c>nd ?ncCeieturile deBetel'r i 8e albir<
I Nu te D'i l8a 8 9leci<
5cu t'tul cu mare Brab, Braba cel'r neeE9erimentaAi, a tineril'r< (i
9u8e m>inile 9e umeri :i, ne?ndem>natic, ?:i a98 bu@ele 9e8te cele ale lui
111
LICIA TROISI
DubCe< 5u ceDa at>t de nea:te9tat ?nc>t ea nu aDut tim9 8 reacAi'ne@e<
imAi bu@ele acelea care tremurau 9e8te ale ei :i un =luDiu de amintiri '
cu9rin8e< 5iBurile 8e 8u9ra9u8er ?ntr;' imaBine ='arte 9lcut :i teribil
care ' tulbur< e de89rin8e cu Di'lenA<
Rma8er unul ?n =aAa celuilalt, 1enna cu 'cCii ?n 9m>nt, r':u cum nu;l
D@u8e nici'dat, DubCe ?l 9riDea ?nlemnit :i 8e ='rAa 8;i 8e9are =iBura de
amintiri<
I Eu nu te;am iubit nici'dat, 89u8e numai at>t, cu ' rceal Blacial<
I Eu, daN
DubCe 8e a9r'9ie de el, ?i 9u8e ' m>n 9e umr< (nAeleBea< $ult 9rea
bine<
1enna rma8e 9r'8tit, cu 'cCii 8trlucindu;i< DubCe ?l ?n8'Ai a=ar, :i '
Dreme 9rin 9dure< $er8er unul l>nB cellalt =r 8;:i D'rbea8c< O
cucuDea ?:i lan8 Ai9tul luBubru ?n de9rtare, ?n munAi<
KE8te DiaAa mea care 8e 8=>r:e:te, ca de;at>tea 'ri ?n trecut<L
e '9ri<
I Adi', 1enna4
El nici mcar nu B8i curaHul 8 ' 9riDea8c<
I Nu 8e 9'ate termina a:aN
I Ei bine, cCiar 8e termin aici< (nt'arce;te aca8<
DubCe ?l l8 8inBur ?n 9dure< Veni8e tim9ul< Aceea aDea 8 =ie ultima
n'a9te din DecCea ei DiaA<
%'rni ?n @'ri, cu d'ar c>teDa lucruri< Lu cu ea armele, 9umnalul de care
era ='arte ata:at<
Le 9riDi cu ' 9riDire di=erit<
KVa trebui 8 le ='l'8e8c din n'u<L
e ?n=i'r< 9era8e ?nt'tdeauna c m'mentul acela nu aDea 8 8'8ea8c
nici'dat<
Lu cu ea :i un 8cCimb de Caine :i c>teDa 9r'Di@ii 9entru drum< Nici
mcar nu B'li Br'ta< Nu;:i ddea 8eama dac nu e@ita8e 9entru c era 9rea
ata:at de acel l'c 8au de'arece credea cu adeDrat c ?ntr;' @i 9utea 8 8e
?nt'arc ac'l'< %ur :i 8im9lu ?nt'ar8e 89atele acelui l'c 9e care ?l iubi8e
mult :i nu 8e mai uit ?n urm<
112
SECTA ASASINILOR
Clt'ria dur :a8e @ile, la =el ca 9rima dat< ;ar =i 9utut Brbi 8
aHunB mai deDreme, dar nu aDea nici un cCe=< e B>ndi c 9r'babil aDea 8
=ie ultima 'ca@ie de a 8e a=la ?n aer liber at>t de mult tim9, cel 9uAin ?n
9rimele luni, :i D'ia 8 8e bucure de ea< V'ia 8 duc cu ea mir'8urile
iernii, ?nainte ca tim9ul 8 =ie 9ierdut, iar tru9ul ei 8 aHunB 9ri@'nier ?n
ni:te tuneluri 89ate ?n 8t>nc<
6i D'ia 8 :tearB amintirea 8t>nHenit'are :i tri8t a lui 1enna 8rut>nd;'
:i ?ncerc>nd 9rin acel Be8t ridic'l 8 ' Ain leBat de el :i de %m>ntul
'arelui 9e ea care nu era leBat de nimic<
AHun8e ?n tem9lu la mie@ul n'9Aii< (ntunericul de 9e %m>ntul N'9Aii era
den8, =riBul 9trun@t'r< V>ntul 8e 8trecura 9rin u:a mare :i 8trbtea
naDele 8anctuarului :uier>nd luBubru ?n Hurul 8tatuii lui TCenaar< De data
a8ta nu era nimeni 9rintre bnci< DubCe era 8inBur< 6i t'tu:i :tia c Fe8C'l
' a:te9ta<
(:i 89riHini m>na de c'l'ane :i 8imAi marBinile ti'a8e ale cri8talului
neBru cum ?i rneau carnea< O 9ictur de 8>nBe 8e 9relin8e de;a lunBul
c'l'anei<
Durerea ' readu8e8e ?n =ire :i ?nAele8e 9e de9lin ce 8e 9reBtea 8 =ac<
tr>n8e 9alma rnit, ' alt 9ictur c@u 9e 9m>nt<
e du8e la aceea:i 8tatuie, mi:c 9ie8a 9e care ' cun':tea, a:te9t<
Fe8C'l a9ru, ?nDluit ?n tunica lui r':ie< !>mbea 9lin de un 8entiment
de mulAumire 9e care nu :i;' 9utea a8cunde<
I %>n la urm nu a trebuit 8 te B>nde:ti multN
DubCe nu r89un8e< Ar =i dat 'rice numai 8;i 8mulB @>mbetul la de
9e =aA, dar DiaAa ei era ?n m>inile acelui nen'r'cit, =cu8e ' aleBere, iar
acea aleBere nu includea m'artea lui Fe8C'l<
Fe8C'l trebuie 8 =i ?nAele8 ceDa, cci c'rect tirul<
I Nu m ?nd'i8em nici'dat de tine< TCenaar te;a ale8, nu ai =i 9utut
=ace altceDa dec>t 8 Dii<
#rmar acela:i drum ca data trecut :i, ca atunci, aHun8er ?n cabinetul
lui< De a8t dat, cum intr, brbatul tra8e ' 8='ricic aurit care 8e a=la
l>nB 8tatuia lui TCenaar<
(i =cu 8emn lui DubCe 8 8e a:e@e :i i 8e altur<
I (nainte de 'rice, aici nu ai neD'ie de armele tale< %une;le H'8<
DubCe e@it<
11+
LICIA TROISI
I $ai Drei ?nc 8 m uci@iM %'ate ?mi Dei tia mie bereBata, dar
'amenii mei te D'r ucide :i atunci la ce Ai;a ='l'8itM
Nu era acela m'tiDul<
I unt ata:at de armele a8tea<
I Nu;Ai ='l'8e8c<
I %r'mite;mi c mi le Dei ?na9'ia c>nd 8e Da termina<
Fe8C'l ' 9riDi a9r'a9e cu de@Bu8t, dar c'n8imAi<
I Le Dei aDea ?na9'i du9 iniAiere<
DubCe a:e@ H'8 t'tulJ arcul, cuAitele de aruncat, 8BeAile< #ltimul =u
9umnalul< I 8e 9ru c 8D>r:e:te ' bla8=emie de9un>nd 9e 9'deaua aia
ble8temat arma $ae8trului<
I (n 8tarea ?n care te a=li acum nu;Ai e8te 9ermi8 8 9artici9i la adunarea
n'a8tr, ?n Ca8< E:ti im9ur din cau@a DieAii c'ru9te :i li98ite de credinA
9e care ai du8;' ?n a=ara ace8t'r @iduri :i, ?n acela:i tim9, ble8temul 8;ar
de@lnAui dac i;ai trece 9raBul =r 8 Aii ?n =r>u 5iara care d'arme ?n
ad>ncul tu<
DubCe ?l ?ntreru98e 9rintr;un 8emn<
I %e =iara aia tu mi;ai a:e@at;' ?n inim :i, ?n 'rice ca@, Dreau 8
clari=ic lucrurile< V'i lucra 9entru D'i, D'i =ace ce DeAi Drea, dar nu DeAi
aDea nici'dat credinAa mea< Eu nu cred ?n nici un @eu, cu at>t mai 9uAin ?n
unul 9recum TCenaar<
Fe8C'l @>mbi<
I Numai TCenaar decide< Oricum, Dei tri cu n'i :i a tri cu n'i
?n8eamn a a9arAine "re8lei, ?n8eamn a 9artici9a la cult< Nu Dei aDea de
ale8<
#:a 8e de8cCi8e :i ?nuntru 9:i ' 8iluet cu BluBa tra8< %urta ' tunic
neaBr lunB din 9>n@ a89r< e ?nclin ?n =aAa lui Fe8C'l duc>nd m>inile
la 9ie9t, a9'i ?:i ddu H'8 BluBa< Era un brbat mai deBrab t>nr, cu 9rul
='arte 8curt, de un bl'nd 89lcitP 'cCii erau la =el de de8cCi:i :i li98iAi de
eE9re8ie, na8ul a8cuAit, 9ielea ='arte 9alid< O 9riDi ca :i cum ar =i ='8t
tran89arent<
I El e8te Gardianul IniAiaAil'r, numele lui e8te GCaan< e 'cu9 de
tinerii care Din la n'i, de n'ii ade9Ai< (n Beneral, e8te D'rba de89re c'9ii,
dar ?n ca@uri rare aDem de;a =ace :i cu c>te unul mai mare, cum e:ti tu< El
te Da iniAia ?n cult< Din ace8t m'ment :i 9>n la cerem'nia de iniAiere nu Dei
11-
SECTA ASASINILOR
Dedea 9e nimeni altcineDa dec>t 9e Gardianul IniAiaAil'r< Nu e:ti demn ca
un altul dintre n'i 8;Ai adre8e@e cuD>ntul<
Fe8C'l =cu un 8emn :i GCaan D'rbi<
I Ridic;te :i urmea@;m<
DubCe a8cult< ViaAa ei a9arAinea de;acum acel'r 'ameni<
(nainte de a ie:i, Fe8C'l ' cCem din n'u<
I *i;am D@ut m>na, @>mbi< A nu :tiu c>ta d'Dad c ?i a9arAii lui
TCenaar, DubCe< %rimul lucru 9e care trebuie 8;l =ac un iniAiat e8te 8;:i
'=ere 9r'9riul 8>nBe, :i tu ai =cut;' deHa<
DubCe 8tr>n8e 9umnul cu 9utere<
TraDer8ar numer'a8e c'rid'are 8tr>mte, 89ate ?n 8t>nc, t'ate
?ntunecate :i ur>t mir'8it'are< (n8 mir'8ul de 8>nBe, mai 9uternic ?n Cruba
lui Fe8C'l, di89ru8e a9r'a9e cu t'tul :i DubCe re89ira mai ?n D'ie<
"rbatul din =aAa ei nu D'rbea, 8e mulAimea 8 mearB, iar DubCe ?l urma<
(n cur>nd 9ierdu :irul rami=icaAiil'r :i al c'tl'anel'r 9rin care trecu8er<
(n 8=>r:it aHun8er la ' u: din lemn< GCaan ' de8cCi8e cu ' cCeie lunB,
ruBinit< Interi'rul era un adeDrat 9uA< DuCnea a muceBai :i era ='arte
8tr>mt< DubCe 8'c'ti c ar =i reu:it cu Breu 8 ?nca9 ?nuntru ?ntin8 :i
'ricum ar =i trebuit 8 ?nd'aie 9ici'arele< u8, ='arte 8u8, 8e Dedea ' mic
=ere8truic 9rin care intra 9uAin aer<
I Acea8ta e8te celula de 9uri=icare< T'nul D'cii brbatului era a8cuAit :i
D'rbea =r 8 ' 9riDea8c ?n =aA< Vei rm>ne aici :a9te @ile, :a9te @ile ?n
care Dei 9'8ti ca 8 te 9uri=ici< Vei aDea dre9tul la Humtate de cara= de a9
9e @i< V'i Deni ?n =iecare @i la tine 8;Ai cer Tributul :i 8 te in8truie8c ?ntr;
ale cultului< Du9, Dei 9utea aDea acce8 ?n Ca8 :i Dei aDea 9arte de iniAiere<
I Eu nu cred ?n @eul D'8tru, :'9ti DubCe<
%e nea:te9tate, t'tul i 8e 9rea ' nebunie< e ?ntreb de ce acce9ta8e :i;
:i aminti 'r'area cu care $ae8trul D'rbea de89re acel l'c<
GCaan ' iBn'r<
DubCe intr< #:a 8e ?ncCi8e Di'lent ?n urma ei, 8cr>:netul cCeii ?n
br'a8c ric': dintr;un 9erete ?n cellalt, 9>n ?n D>r=, 9>n la Baura mic
de 8u8< %ru un @B'm't a8ur@it'r<
DubCe cun':tea ca9canele :i m'melile ?ntunericului< (n m'mentele cele
mai rele, ?ntunericul ' ?nDlui8e :i ' ?nc'nHura8e, ' 8u8tr8e8e realitAii :i '
11.
LICIA TROISI
c'n8'la8e< ReDer8ul medaliei era t'cmai acela< 'litudinea :i 'b8curitatea
?nlturau caracterul real al lucruril'r, ?nBCiAeau t't ce 8e a=la ?n eEteri'r,
de='rmau c'ntururile< (ntunericul 9r'teHea@, dar ?n:al<
A:a 8e ?nt>m9l ?n cele :a9te @ile de delir<
RaAiunea ?ncerca 8 re@i8te< Dar Di@iunile a9reau< Trecutul :i 9re@entul
8e 8u9ra9uneau, une'ri lui DubCe i 8e 9rea c e8te ?nc =etiA, aca8,
une'ri era din n'u ?n 9dure, alunBat din elDa, alte'ri ?l Dedea 9e
$ae8tru 9riDind;' cu un 'cCi 8eDer< G'nar ' 9er8ecuta :i la =el celelalte
Dictime din acei ani 9lini de di89erare, ?n care ?ncerca8e 8 neBe =aA de ea
?n8:i cru@imea 9r'9riului de8tin<
etea ' deD'ra, ='amea era un cCin c'ntinuu, aerul era rar :i 8tricat<
DubCe ?ncerca din r89uteri 8 rm>n c'nectat la e8enAa ei, la B>ndurile
ei< At>ta tim9 c>t nu le Da 9ierde, "rea8la ar =i aDut ?n c'ntinuare ceDa ce
nu;i a9arAinea, at>ta tim9 c>t mai eEi8ta c'n:tiinAa, ar mai =i aDut un 8en8 8
tria8c<
GCaan Denea ?n tim9ul n'9AiiP DubCe deducea ace8t lucru, de'arece 8u8,
?n ?naltul ?ncCi8'rii, r8rea mereu ' 8tea c>nd 8'8ea el, ' 8tea lumin'a8 :i
r':ie<
(n 9rima 8ear, ?i ddu Caine n'i< Era ' tunic a8emnt'are cu a lui,
neaBr :i din 9>n@ a89r ce;i ?nAe9a 9ielea< A9'i ?i tie 9rul< (l l8 8 '
=ac< A9'i ?i 89u8e 8;i ?ntind m>na care nu era rnit< Ea 8e 8u9u8e, iar
'mul ?i cre8t 9alma cu cuAitul<
I %entru abia care ?nHunBCie, :'9ti :i adun 8>nBele ?ntr;un mic Da8 de
8ticl<
(n 8=>r:it, ?i ddu ' bucat de 9>n@ curat cu care 8 :tearB 8>nBele<
Era umed, ca :i cum ar =i ='8t ?mbibat cu ceDa<
Tietura era mic, dar ad>nc :i Dederea 8>nBelui ' tulbur 9e DubCe<
$iara este ,nsetat&#
(nce9>nd din a d'ua n'a9te, GCaan ?nce9u 8 ' :i in8truia8c< Intra ?n
celul aduc>nd cu el un alt Da8 de 8ticl ciudat 9e care ' 9unea 8;l mir'a8
:i DubCe ?:i reDenea 9entru un tim9, deDenea mai 9re@ent<
A9'i ?:i aminti DaB 'rele n'cturne 9etrecute ?m9reun cu brbatul,
nucit de ='ame :i de 8ete :i a9r'a9e Ci9n'ti@at de GCaan, care 9rea 8
r'8tea8c ' incantaAie ?n tim9 ce D'rbea de89re TCenaar<
I El e8te !eul 8u9rem, cu mult mai 9uternic dec>t t'Ai cei 9e care;i
Denerea@ Lumea %m>nteanN
11/
SECTA ASASINILOR
I TCenaar e8te 8t9>nul n'9Aii< R8are 'dat cu Rubira, teaua
>nBelui< Aceea, ' De@iM Dea8u9ra ca9ului tu< Are 9unctul culminant la
mie@ul n'9Aii :i atunci d'min tenebrele< Rubira e8te 8luHit'area lui
TCenaar, ?l 9reced :i;l De8te:teN
I N'i, ucenicii lui, 8untem Trium=t'rii< Oamenii ne nume8c ?n m'd
DulBar A8a8ini, dar n'i 8untem Ale:ii, %'9'rul Ale8 al lui TCenaarN
La 8=>r:itul =iecrei 8eri, GCaan ' rnea< (n =iecare 8ear, ' ran ?ntr;'
@'n di=erit< Du9 9alme, Deni r>ndul antebraAel'r, a9'i al 9ici'arel'r< (n
ultima 8ear, ' cre8t 9e =runte<
I 6a9te 8emne, :a9te 9recum 5raAii cei $ari care au marcat i8t'ria
n'a8tr de Trium=t'ri, :a9te 9recum @ilele anului ?n care Rubira e8te
a8cun8 de lun, :a9te 9recum armele Vict'ri':il'rJ 9umnalul, 8abia, arcul,
la8'ul, 8arbacana, cuAitele :i m>inile<
Rnile 8e ?ncCi8er re9ede, l8>nd d'ar un u:'r 8emn alb< %r'babil c 9e
bucata de 9>n@ era Dre' ali=ie Dindect'are< C>nd DubCe ?:i 9riDi 9alma,
?:i aminti c :i $ae8trul aDea cicatrici de =elul acela<
KAminte:te;Ai, DubCe, 8unt un 8imb'l al "re8lei< C>nd le De@i, ?n8eamn
c ai de;a =ace cu un A8a8in<L
Kunt ' A8a8in, ceea ce ar =i trebuit 8 =iu mereuL, ?:i 89u8e 9lin de
nelini:te<
(n @iua a '9ta, u:a 8e de8cCi8e :i;i a9ru ' =iBur di=erit de cea
8lbn'aB a lui GCaan< DubCe ridic 'cCii 89re cer cu Breu< teaua r':ie,
Rubira, ?nc nu r8ri8e<
I %eri'ada de 9uri=icare a luat 8=>r:it<
Gla8ul calm :i ?m9cat al lui Fe8C'l<
I (n n'a9tea a8ta, la r8ritul telei >nBelui, Da aDea l'c iniAierea ta :i
din acel m'ment ?i Dei a9arAine lui TCenaar<
O 8c'a8er din celul la cderea ?ntunericului< Venir d'u =emei,
?mbrcate :i ele cu tunicile neBre, lunBi :i cu ca9ul ra8< %r'babil aHut'arele
Gardianului IniAiaAil'r, ?:i 89u8e DubCe< O c'ndu8er ?ntr;' ?nc9ere n'u,
unde mir'8ul de 8>nBe ?nce9u 8 deDin mai 9trun@t'r< Era ' ?nc9ere
r'tund :i 89aAi'a8, luminat de mari Da8e din br'n@ cu Hratic ce
r89>ndeau un =um ar'matic ciudat :i ' lumin luBubr care dan8a 9e
9ereAii din 8t>nc abia ci'9liAi< (n a=ara =emeil'r care ' ?n8'Ai8er, mai erau
110
LICIA TROISI
:i d'i brbaAi< Erau ra:i :i ei, dar nu aDeau tunicP 9urtau ?n8 9antal'ni de
in neBri, larBi, iar 9ie9turile le erau B'ale :i ?m9'd'bite cu cicatrici albe
care tra8au ni:te de8ene ciudate, a8emnt'are cel'r din tem9lu< La
9ici'arele l'r 8e a=lau ni:te lanAuri Br'a8e< %rintre ei, a:e@at ?ntr;un HilA, 8e
a=la GCaan< Cele d'u =emei ' 9u8er 8 ?nBenuncCe@e<
I Ce mi 8e Da ?nt>m9laM ?ncerc 8 ?ntrebe DubCe<
I Vei a=la c>nd 8e Da ?nt>m9la<
GCaan 8e ridic :i 9r8i ?nc9erea<
"rbaAii rma8er nemi:caAi la l'cul l'r, ?n tim9 ce =emeile aDur BriH
de ea< (i ddur ?nc ' cara= cu a9 :i un c'dru de 9>ine a8u9ra cruia
DubCe 8e arunc liCnit< O termin din c>teDa mu:cturi< A9'i ?i ?ntin8er
un 9Crel 9lin cu ' lic'are Di'let :i cu un mir'8 ='arte 9uternic< $ai ?nt>i
' 9u8er 8 in89ire ad>nc =umurile acelea, a9'i 8 ' bea<
Lic'area era 9uternic :i ' ar8e 9e B>t 9>n c>nd ?i ddur lacrimile< (i
89u8er 8 8e a:e@e, a9'i ' l8ar lini:tit c>teDa 8ecunde<
e 8imAea 8leit, cCiar dac 9>inea :i a9a ?i reda8er 9uAin DiB'area, dar
:i ameAit ?ntr;un m'd ciudat< Lumea 8e cltina ?naintea 'cCil'r ei ?n ritmul
=lcril'r din Da8ele cu ='c<
I Ce mi;aAi dat 8 beauM murmur ea<
I 6::t, 89u8e ' =emeie< IniAiatul nu trebuie 8 D'rbea8c< Te Da aHuta 8
8u9'rAi<
(i ddur din n'u a9, a9'i ie:ir 9e u:<
Numai atunci 8e mi:car brbaAii< DubCe ?i D@u lu>nd lanAurile :i
a9r'9iindu;8e de ea< I le 9rin8er la 9ici'are :i la m>ini :i a9r'a9e ?i Deni 8
r>d< Veni8e 9>n ac'l' din 9r'9rie D'inA, 9er=ect c'n:tient de aleBerea
=cut :i acum ' 9uneau ?n lanAuri ca 9e ' 9ri@'nier<
I Nu am de B>nd 8 =uBN ?ncerc 8 89un<
I Nu e8te din cau@a ta, ci a ble8temului<
DubCe nu ?nAele8e clar acele cuDinte<
O ridicar, ' 89riHinir a9r'a9e cu BriH, ' du8er a=ar<
#rm din n'u ' 8ucce8iune de lunBi c'tl'ane, ?ntunecate :i umede<
%ereAii 8e Dlureau cum9lit ca :i cum ar =i ='8t un c'rid'r Diu :i 9reau c
ameninA 8 cad 9e8te ea< A9'i ?nce9u 8 9ercea9 un =el de r8u=lare
lent< Ca :i cum un animal era a8cun8 ac'l' undeDa :i re89ira Breu<
$ir'8ea a 8>nBe, t't mai 9uternic :i mai 9trun@t'r, iar DubCe ?nce9u 8
112
SECTA ASASINILOR
tran89ire< %rea c;i reDeni8e 9uterea ?n 9ici'are, 9a:ii ?i erau mai 8iBuri,
dar inima ei btea mai 9uternic<
KEa e8te< $ Cituie:te< $ caut< 5iara4L
"rbaAii ' 8tr>n8er mai 9uternic de braAe, ?n tim9 ce @B'm'tul
?nde9rtat 8e tran8='rma ?ncet;?ncet ?ntr;' 98alm'diere 8umbr, ' litanie
luBubr cum DubCe nu mai au@i8e ?nainte<
Curbe, c'b'r>:uri a9'i urcu:uri :i 8cri< Tra8eul 8e derula din ce ?n ce
mai labirintic :i acum 9ereAii =remtau de acel c>ntec, tremurau 8ub
cuDintele murmurate ale mulAimii< $ir'8ul de 8>nBe era t't mai 9uternic,
BreA'8<
I Nu, nuN ?ncerc 8 :'9tea8c DubCe, ?n tim9 ce 89a8me 8curte ?i
8trbteau braAele :i 9ici'arele<
$urmurul 8e tran8='rm ?ntr;un tunet 8urd, mir'8ul deDeni in8u9'rtabil
:i aHun8er ?n 8=>r:it ?n 8al<
Era ' en'rm Br't natural, iar din taDan 8e de89rindeau 8talactite
a8cuAite< Lumina ce A>:nea din Da8ele 8u89endate ddea DiaA 9e 9ereAi un'r
umbre ce re9re@entau creaturi male=ice< (n centrul 8lii 8e a=lau d'u
ba@ine mari, 9line cu 8>nBe< De;ac'l' Denea mir'8ul< (n ele ?:i ?nmuia
9ici'arele ' 8tatuie en'rm a lui TCenaar, ceDa mai mare dec>t cea din
tem9luJ ci'9lit c'm9let ?n cri8tal neBru< Atitudinea 8tatuii era
a8emnt'are cu cea a c'9iei din tem9luJ ca :i aceea, Ainea ?n m>ini un
9umnal :i ' 8Beat, dar, dac e8te cu 9utinA a:a ceDa, cCi9ul ?i eE9rima :i
mai mult rutate<
(ntre 9ici'arele 8tatuii, ' alt =iBur de cri8tal neBru, mai mic, ce abia
aHunBea la BenuncCii lui TCenaar< %riDirile c'n=u@e ale lui DubCe nu reu:ir
8 di8tinB ?n m'd clar ce re9re@enta, dar 9rea un c'9il ?mbrcat cu '
tunic, aD>nd 9riDirea ciudat de 8eri'a8 :i de tri8t<
La 9ici'arele cel'r d'u 8tatui, de Hur ?m9reHurul ba@inel'r, ' mulAime
de brbaAi :i de =emei ?n neBru< Trium=t'rii, du9 cum ?i numi8e GCaan,
A8a8inii< Gla8ul l'r 98alm'dia :i ?l inD'ca 9e TCenaar< %ereAii bubuiau de la
acel 8triBt :i 8e @Buduia 9>n :i 9'deaua<
(ndat ce DubCe D@u 8>nBele, url, aD>nd im9re8ia c 5iara ?i 8=>:ia
carnea< V'ia 8 bea, 8 8e 8ature, 8 ucid< e @btu, 8e @D>rc'li, dar
brbaAii care ' ?n8'Aeau ' Ainur =erm :i ' ?m9in8er 89re ba@in<
Ca :i ?n acea 8ear ?n lumini:, DubCe a8i8ta la t't ne9utinci'a8< (:i
Dedea 9r'9riul tru9 9'8edat de 5iar :i era ter'ri@at<
113
LICIA TROISI
KVa =i ca atunci4 Din n'u D'i 8=>:ia carnea ace8t'r 'ameni4 6i 5iara m
Da deD'ra4L
C>nd ?i muiar 9ici'arele ?n 8>nBe, 8imAi cum le:in<
Fe8C'l era ?naintea ei, cu =aAa tran8=iBurat de eEta@ul mi8tic, :i D'cea
lui tuna dea8u9ra tutur'r cel'rlalte<
Cei d'i brbaAi leBar de inele lanAurile care ?i a98au ?ncCeieturile
m>inil'r :i Ble@nele, iar DubCe rma8e 8inBur ?n ba@in, cu 8>nBele D>8c'8
care;i ac'9erea 9ici'arele<
La un 8emn al lui Fe8C'l 8e l8 tcerea 9e8te 8al :i 8inBurul lucru care
8e au@i =u urletul de durere al lui DubCe< una inuman 9>n :i ?n urecCile
ei<
KE8te 8triBtul 5iarei4 EliberaAi;m4L
Oric>t de mult urla, Bla8ul lui Fe8C'l reu:ea 8 ac'9ere ace8te urlete<
I %uternicule TCenaar, 9rada care Ai;a 8c9at at>ta Dreme e8te acum
aici, ?naintea ta, :i cere 8 =ie admi8 ?n r>ndul al'r ti< %entru tine Da 9r8i
r>ndurile "iruiAil'r, ?:i Da reneBa DiaAa de 9cat :i Da urma calea
Trium=t'ril'r4
Fe8C'l 8c'a8e un Da8 de 8ticl 9lin cu un licCid r':u<
I E8te 9uri=icat, ?Ai '=er 8u=erinAa :i 8>nBele ei<
Adunarea re?nce9u 8 98alm'die@e ' ruBciune 8tranie<
Fe8C'l Dr8 8>nBele ?n ba@in :i Bla8ul c'rului 8e ridic mai 8u8 :i mai
9uternic<
I >nBe 9entru 8>nBe, carne 9entru carne, 9rime:te Hert=a :i ia cu tine
creatura m'rAii4
DubCe c@u ?n BenuncCi< (nnebunea< Ceea ce ?ncerca8e 8 eDite era 9e
9unctul de a 8e ?m9lini< Nebunia< Durerea< $'artea< Cea mai rea cu
9utinA< O ?n:ela8er<
Adunarea tcu din n'u :i Bla8ul lui Fe8C'l 8e ridic lim9ede :i 9uternic<
I 5ie ca 8>nBele tu, 9uternicule TCenaar, 8 ' 9uri=ice :i 8 '
9ecetluia8c 9e n'ua n'a8tr 8'r :i 9ecetluie:te;' cu 8imb'lul tu
?ntunecat<
Lu ' =ar=urie mare de br'n@, ' bB ?n ba@in :i Dr8 8>nBele 9e ca9ul
lui DubCe< 5ata 8e 9rbu:i :i mai tare<
K$'r, ?n 8=>r:it m'rL, ?:i 89u8e ?n tim9 ce BCearele 5iarei ' 8=>:iau<
V@u ?n ceaA cum cCi9ul lui Fe8C'l 8e a9leac a8u9ra ei ='arte a9r'a9e,
9>n c>nd ?i 8imAi r8u=larea 9e bu@e< Gla8ul lui era un :uierat male=ic<
120
SECTA ASASINILOR
I Aminte:te;Ai acea8t durere, acea8t 8u=erinA< Ea te a:tea9t dac nu
te 8u9ui< Dar, 9entru c ai ='8t cuminte, te a:tea9t ' r89lat<
(i a9r'9ie de bu@e ' 8ticluA :i ' lic'are rc'r'a8 i 8e 9relin8e 9e B>t<
GCearele care 9>n de cur>nd i 8e ?n=i98e8er ?n 9ie9t 9arc 8e retrBeau,
9arc ' cu9rindea ' 9ace ciudat< A9'i t'tul 8e ?ntunec<
121
LICIA TROISI
PARTEA A DOUA
122
SECTA ASASINILOR
Istoria Tiranului r&0ne ,nc& isterioas& su1 ulte aspecte# I+-oarele
s5au pierdut )i ulte dintre persoanele care l5au cunoscut au urit ,n
tipul %arii B&t&lii din tipul Iernii, care a pus cap&t doniei lui# /rin
urare, istoria pe care & pre'&tesc s& o reconstruiesc este "ra'entat&
)i neclar&# /0n& )i cei patru+eci de ani ai doniei lui r&0n o perioad&
o1scur&, asupra c&reia nu a-e in"ora*ii precise#
Se )tie si'ur c& s5a n&scut ,n /&0ntul Nop*ii )i la "el de si'ur pare a "i
"aptul c& a reu)it s& p&trund& ,n Consiliul %a'ilor, dup& cu relatea+&
docuentele din acei ani# Bine5cunoscut& este, pe de alt& parte,
,n"&*i)area lui, sin'ura tr&s&tur& cunoscut& )i acceptat& ,n od unani8
a-ea chipul unui copil de nu ai ult de doispre+ece ani )i "usese
preschi1at ast"el ca urare a unei pedepse ne)tiute# %ai )ti c& ,n
patru+eci de ani, ,n od "ul'er&tor, a reu)it s& pun& 0na pe aproape
,ntrea'a Lue /&0ntean& )i a "ost oprit de trupele /&0nturilor Li1ere
conduse de Nihal c0nd se pre'&tea s& cucereasc& )i /&0ntul %&rii, )i cel
al Soarelui# 7ar pu*in se )tie despre scopurile lui, despre or'ani+area pe
care inten*iona s& o ipun& p0n& la ur& re'atului s&u# 2nii spun c& nu
dorea altce-a dec0t puterea ,n sine, al*ii sus*in ,ns& c& -oia nuai
distru'erea# Cine-a su'erea+& c& o iu1ire de+echili1rat& din Luea
/&0ntean& l5a dus la ne1unie# (i este iposi1il s& discern ,n aceast&
a-alan)& de t&l&ciri pe cea apropiat& de ade-&r9 tre1uie s& & dau 1&tut
,n "a*a do-e+ilor c& ade-&rul a urit odat& cu el#
T)ERFA DIN %$&NT#L OAREL#I
/O:ESTIRI 7IN E/OCA (NT2NECAT;
12+
LICIA TROISI
13
MAESTRUL
***
TRECUTUL IV
ubCe D@u cum =umul ?nBCite ?ncet acea 8iluet< Li98e:te 9uAin :i
Da di89rea cu t'tul, deHa mantaua lui mar'nie e8te ceDa mai mult
dec>t ' 9at de cul'are ?n albul murdar care ?nDluie 8atul<
alDat'rul ei< DubCe ' ru9e la =uB 89re u:< 6i ?l urmea@ =r 8 :tie de
ce< De la di8tanA, l8>nd 8;i cad din m>n mrul r':u 9entru care intra8e
?n acea ca8<
D
(n a=ara 8atului =umul 8e ?m9r:tie, aerul are din n'u mirea8ma
dint'tdeauna, un 9ar=um care acum ?i e8te =amiliar, mir'8 de ceDa bun :i
curat< $ir'8ul acelui brbat<
(i e8te =ric, nu 9'ate neBa< De aceea nu 8e a9r'9ie 9rea mult, rm>ne la
' anumit di8tanA de el< Dar brbatul 9e care a ale8 8;l urme@e nu e8te '
9er8'an n'rmal< imte a8ta<
A9u8ul c'l'rea@ 9m>ntul ?ntr;un Balben acid< N'ri H':i marcCea@
linia dintre 8'are :i cer< "rbatul 8e '9re:te, 8e ?nt'arce< DubCe 8e a8cunde
du9 un c'9ac<
I 6tiu c e:ti ac'l'<
DubCe tace, dar re89ir 9uternic< Nu;i mai 8imte 9re@enAa, 8e teme c a
9lecat, c a l8at;' 8inBur< Ie8e de du9 c'9ac< Nimic< Iarb< A9'i ' m>n
9e umr :i =etiAa tre8are, 8e ?nt'arce re9ede :i 8c'ate 9umnalul< E8te el<
I *i;am 89u8 8 te duci 89re n'rd, dac nu ai ca8<
DubCe Aine 9umnalul ?ntin8 ?naintea ei< $intea ?i e8te B'al, un 8inBur
B>nd c'9le:it'r i 8e ?nD>rte 9rin ca9<
KNu m l8a 8inBur<L
I Nu te 9't lua cu mine :i, crede;m, e8te mai bine 9entru tine< Nu te
mai Aine du9 mine 8au te 'm'r<
KNu m l8a 8inBur<L
Din n'u 'mul 8e ?nt'arce :i 9leac< DubCe 9riDe:te mantaua care 8e
um=l u:'r ?n urma lui< A9'i 8e ia din n'u du9 el<
12-
SECTA ASASINILOR
N'a9tea 'mul 8e ad9'8te:te ?n 9dure< Nu a9rinde ='cul< De alt=el e8te
cald, iar 9e cer 8trluce:te luna< DubCe ' 9riDe:te c>teDa cli9e< E8te 9lin,
rece :i uria:<
"rbatul mn>nc 9uAin carne u8cat, dar nu;:i d H'8 BluBa< Nu :i;' d
H'8 nici'dat< DubCe 9riDe:te cu Hind acea carne :i 8t'macul ?i cCi'rie<
$er8e8e ?n 8at du9 m>ncare, dar nu B8i8e< 6i acum ?i e8te ='ame< Ar Drea
8 mearB la acel brbat :i 8;i cer:ea8c ceDa, dar ?i li98e:te curaHul< A:a
c rm>ne unde 8e a=l :i a:tea9t 8 ad'arm<
Nici mcar ?n 8'mn brbatul nu;:i de8c'9er cCi9ul< Dar DubCe nu
reu:e:te 8 d'arm< 5'amea ' cCinuie<
%& duc acolo )i iau nuai o 1uc&*ic&, ic&, ic&# Sunt aestr& ,n a
& strecura pe nesi*ite# Nici &car nu5)i -a da seaa#
E8te 8=>:iat de c'n=lictul ?ntre recun':tinAa =aA de 8alDat'rul ei :i
='amea care ' deD'rea@< (n cele din urm ='amea ?nDinBe< 5ace ca 9e
Dremea c>nd 8e Huca ?m9reun cu 9rietenii ei din elDa, numai c de data
a8ta H'cul e8te eEtrem de 8eri'8< %e burt, 8e t>r:te 9rin iarb< (ncearc 8
=ac c>t mai 9uAin @B'm't cu 9utinA, =r 8 :tie c t'tul e8te inutil cu
brbatul cu care are de;a =ace<
e duce la Beant< unt d'uJ una e8te un =el de cutie din lemn, brbatul
' =i 9urtat;' mereu 9e umeri, 8ub manta, cci DubCe nu ' 'b8erDa8e<
Cealalt e8te de =a9t un 8ac din 9>n@P DubCe ?l de8cCide :i ?n =aAa
mir'8uril'r emanate 8imte c le:in< E8te carne u8cat, dar :i nuci :i '
bucat mic de br>n@, 9>ine u8cat :i ' butelcuA cu Din< Ar =i tentat 8 ia
t'tul, dar 8e mulAume:te cu ' bucat de br>n@ 9e care ' taie cu 9umnalul
ei cum a9uc<
(n ?ntuneric, 'cCii brbatului 8unt de8cCi:i :i DeBCea@<
C'ntinu 8;l urmrea8c, atunci c>nd 8e tre@e:te, :i a:a =ace ?ntreaBa @i<
La 9r>n@ brbatul 8e '9re:te 9e malul unui r>u, ?:i 89al =aAa ?n a9a
?nBCeAat, dar nici mcar acum DubCe nu reu:e:te 8 ' Dad< (nce9e 8
deDin curi'a8<
(n tim9 ce el ?:i mn>nc 9>inea calm, 9e nea:te9tate 8c'ate br>n@a, taie
' bucat :i ' arunc 9rintre ramuri<
I E8te 9entru tine<
DubCe tre8are< Nu a =cut @B'm't< Nu 8e B>ndea c =u8e8e au@it<
12.
LICIA TROISI
"rbatul nu mai adauB altceDa< C'ntinu 8 me8tece ?n tcere, nici
mcar nu ridic 9riDirea< DubCe 8e arunc a8u9ra br>n@ei :i ' deD'rea@
din c>teDa ?nBCiAituri<
"rbatul ?i arunc ' bucat de carne, ca animalel'r, :i DubCe ' baB
imediat ?n Bur<
Nu ' 9riDe:te< C'ntinu ca :i cum ea n;ar eEi8ta, a9'i 8e ridic :i;:i reia
drumul<
DubCe bea ?n8etat din r>u, dar nu;l 9ierde din 'cCi<
%e nea:te9tate, :tie c nu;l Da mai 9utea aband'na nici'dat<
(l urmea@ tim9 de trei @ile< t mereu mai deBrab la di8tanA de el, dar
nici'dat at>t de mult ?nc>t 8;l 9iard din Dedere< D'arme cu el, mn>nc
t't cu el<
La =iecare ma8, 9are c ' iBn'r, dar ?i arunc mereu c>te ceDa de
m>ncare, ?n cele din urm< Nu 9are c ' Drea 9rin 9reaHma lui, dar nici nu '
re89inBe< Nu ?:i 8cCimb ritmul de mer8 ca ea 8 nu mai Ain 9a8ul, nu
alearB 9rintre c'9aci ca 8;:i 9iard urmele<
DubCe, ?n ce;' 9riDe:te, nu 8e B>nde:te la nimic< Nu are de ce 8
B>ndea8c< Trebuie 8;l urme@e 9e brbatul acela, 9entru c e8te el :i
9entru c el a 8alDat;'<
La a9u8ul celei de;a treia @i, 8unt a9r'a9e de ' tabr< %are ='arte mare<
e Dede d'ar 9ali8ada eEteri'ar, din lemn, dar e8te mult mai mare dec>t
cea a taberei lui Rin<
DubCe e8te 'b'8it< C>t a 8tat cu Rin :i;a recu9erat 'arecum ='rAele, dar
acum e8te DlBuit< "rbatul nu 8e '9re:te nici'dat, merBe ?nc'ntinuu<
DubCe la8 9riDirea ?n H'8, ?n iarba deHa 9e Humtate ar8 de 8'are, :i c>nd '
ridic din n'u nu mai e8te ac'l'< "rbatul a di89rut< %riDe:te ?n Hur, ?l
caut< Imediat ?i Dine 8 9l>nB<
Nu este posi1il#
%e nea:te9tate, ' m>n ?i a98 bu@ele :i 8imte rceala unei lame care ?i
atinBe bereBata< T'tul 8e '9re:te ?n acea cli9<
Gla8ul brbatului ?i :'9te:te la urecCe, r8u=larea lui cald ?i atinBe u:'r
'bra@ul<
I Aici 8e termin clt'ria ta< 6tii cine 8untM 6tiiM unt un a8a8in :i tu
nu mai 9'Ai 8 m urme@i< Du;te :i m'ri unde cre@i de cuDiinA< Dac te
mai Dd c te Aii du9 mine, te 'm'r, ai ?nAele8M
12/
SECTA ASASINILOR
DubCe nu :tie ce 8 @ic< Dar inima ?i e8te lini:tit< E8te el< Nu l;a
9ierdut< 6i nu 8e teme de Bla8ul lui rece, de m>na care nu tremur, care;i
8tr>nBe Bura 8au de 9umnalul lui< E8te el :i ea nu mai e8te 8inBur<
I %leac, ?i :'9te:te ?n cele din urm :i di89are< Cu adeDrat<
(ntr;' 9arte a taberei e8te ' 9durice, nu 9rea de9arte< DubCe 8e duce
ac'l' in8tinctiD< A ?nAele8 c ?n l'cul la nu trebuie 8 8tai la Dedere< I;a
89u8;' Rin< "rbatul nu 8;a mai iDit du9 ce a ameninAat;', dar DubCe nu
e8te ?nBriH'rat< E8te leBat de el indi8'lubil< Nu;l Da 9ierde nici'dat< (i
a9arAine<
e a:a@ la li@iera 9durii, 9rintre c'9aci< (i e8te ='ame, dar :tie c
brbatul i;a l8at ceDa< Are un bu@unar care at>rn Breu, trebuie 8 =ie ceDa
ac'l'< "aB m>na :i 8c'ate ceea ce B8e:te< #n re8t de br>n@< DubCe
@>mbe:te< Du9 ='arte mult tim9 reu:e:te 8 @>mbea8c din n'u<
KNu m;a aband'nat :i nu m Da aband'na nici'dat<L
N'a9tea e8te ad>nc, luna G a9r'a9e 9lin< (i li98e:te d'ar un c'rn
8ubAire neBru, ?nBCiAit de n'a9te< DubCe ' 9riDe:te ' bucat de Dreme :i
8imte un =el de 9ace ?nde9rtat care ' ?ncl@e:te<
Aude Bla8uri< 6'a9te ce 9r'Din din de8i:ul dumbraDei< e a9r'9ie
9recaut, lu>ndu;8e du9 @B'm'te<
I Ai ?nt>r@iat< Trebuia 8 Dii ieri<
I Im9'rtant e8te c 8unt aici, nuM
DubCe 8e a:a@ ?n 89atele unui c'9ac, ie8e 9uAin ?n =aA<
7a<
E8te el cu mantaua lui< Alturi, un 8'ldat, cu ' 8abie lunB la :'ld<
I Ei bineM D'DadaM
I Ai baniiM
'ldatul 8c'ate ceDa<
I nu care cumDa 8 cre@i c Ai;i D'i da 9>n nu am mai ?nt>i
d'De@ile<
Acum e8te r>ndul brbatului< TraBe a=ar acea cutie din lemn, '
de8cCide< #n mir'8 in8u9'rtabil 8e r89>nde:te 9e c>m9 :i DubCe Dede
ceDa ?nBr'@it'r< Ca9ul unui brbat, cu 'cCii 9e Humtate ?ncCi:i< #n a8a8in,
89u8e8e< Iat la ce 8e re=erea< (:i duce ' m>n la Bur, ?nBr'@it<
6i 8'ldatul ?:i duce m>na la Bur :i;:i ?nbu: ' 8en@aAie de D'm<
I A8ta e8te d'Dada, acum e8te r>ndul tu, 89une brbatul<
120
LICIA TROISI
'ldatul tace ' cli9, ?:i m>nB>ie brbia 9re=c>ndu;8e c 8t 9e
B>nduri<
I Nu e8te el, c'ncCide<
I Nu =ace 9e :mecCerul cu mine<
(n Bla8ul brbatului Dibrea@ ' n't ameninAt'are, dar 8'ldatul nu 9are
8 ' 8e8i@e@e<
I Nu e8te el, 8unt 8iBur de a8ta, iar tu nu;Ai Dei 9rimi banii<
"rbatul rm>ne neclintit ?n l'cul lui<
I Te H'ci cu ='cul<
'ldatul r>nHe:te nerD'8<
DubCe 8imte c ceDa nu e8te ?n reBul< Din ?nt>m9lare, 9riDe:te ?n
drea9ta, ?n 89atele brbatului, :i Dede ' 8tr=ulBerare nea:te9tat< O lam
8c>nteind ?n btaia lunii<
#rl<
C>t ' Ain 9lm>nii, :i acum cCiar ' Ain< G>tleHul i 8e de8=und, limba i 8e
de@leaB< Nu 9'ate D'rbi, dar url<
"rbatul e8te ='arte ra9id< e ?nt'arce, 8e la8 H'8< Lama atinBe d'ar '
marBine a BluBii, care;i cade 9e umeri<
I 5etiA ble8temat4 Ai9 8'ldatul, dar t'tul 8e 9etrece ='arte ra9id<
"rbatul ?:i 8c'ate 9umnalul, ?l ?n=iBe cCiar ?n 9ie9tul aBre8'rului care l;
a atacat 9e la 89ate< Cade =r 8 mai a9uce 8 8c'at Dreun 8unet<
"rbatul 8e ?nt'arce, e8te ?nc 8triDit la 9m>nt, ?:i duce m>inile la 9ie9t<
(ntre tim9 8'ldatul :i;a 8c'8 arma din teac, ?ncearc un atac< e aud d'u
=':nete u:'are ?n ?ntuneric :i 8'ldatul 8e 9rbu:e:te Bem>nd< (ncearc 8;:i
reDin, caut 8 ' aHunB cu di89erare 9e ea<
DubCe ?l Dede 8'8ind cu 'cCii inHectaAi de 8>nBe< abia alunec ?naintea
ei de8criind un 8emicerc am9lu< (ncCide 'cCii< Durere ?n dre9tul umrului<
(:i de8cCide 'cCii<
"rbatul a9a8 cu un 9ici'r umrul 8'ldatului @dr'bit la 9m>nt<
%entru 9rima dat brbatul r8u=l Bre'i<
I Ce Ai;' =i trebuit 8 ' 'm'riM
Nu;i la8 rBa@ 8 r89und< (i ?m9l>nt ti:ul 8biei ?n 89ate< 'ldatul
e8te m'rt<
DubCe ?:i ?nt'arce 9riDirea<
I *ine 'cCii ?ncCi:i, ?i 89u8e8e 9rima dat brbatul<
122
SECTA ASASINILOR
Cade ?n =und< CeDa cald ?i curBe din umr< Ca 8 nu 8e uite la 8'ldatul
m'rt, ridic 'cCii 89re brbat<
Du9 ce l;a urmrit at>ta tim9, ?n 8=>r:it ?i Dede =aAa< E8te t>nr, 9'ate
cCiar mai t>nr dec>t tatl ei< Are 9rul r':cat :i i 8e reDar8 ?n bucle creAe
?n Hurul =eAei, 9>n a9r'a9e de umeri< OcCi alba:tri ad>nci :i ' =aA 8eDer,
cu barba de@'rd'nat<
DubCe nu reu:e:te 8;:i de89rind 'cCii de la el, ?n tim9 ce 8imte cum
DiaAa i 8e 8curBe ?ncet;?ncet :i ' durere 9uternic :i 8=>:iet'are ?i cu9rinde
umrul<
"rbatul ' 9riDe:te< 5etiAa e8te 89riHinit de c'9ac< I;a 8alDat DiaAa< Ea,
mica 9ara@it 9e care a aHutat;'< E8te rnit la un umr :i ?l 9riDe:te cum
9riDe8c c>inii< Dar i;a D@ut =aAa< 6i un uciBa: nu;:i 9'ate 9ermite ace8t luE<
Nici unul dintre cei care i;au D@ut cCi9ul nu au 8u9raDieAuit :i a:a trebuie
8 =ie :i 9entru ea, nu c'ntea@ c e8te ' =etiA<
Ia un cuAit de aruncat, Da =i de;aHun8 9entru B>tul =raBed al unui c'9il< (n
tim9 ce 8e a9r'9ie, ea nu 8e teme, ?l aude< E8te a9r'a9e 9e 9unctul 8
le:ine, dar nu 8e teme< (l 9riDe:te cu ni:te 'cCi care 89un t'tul< AHut;m<
A8ta ?i cere< (:i 9reBte:te l'Ditura, a9'i 8e '9re:te< 5etiAa a ?ncCi8 'cCii< A
le:inat<
KLa naiba, de a8ta am 9r8it "rea8laNL
"rbatul 8e a9leac a8u9ra ei, ?i ia 9ul8ul< I;a cerut aHut'rul :i ' Da aHuta<
DubCe ?:i reDine ?n tim9 ce 8'arele ?i arde =aAa< %'ate 8'arele ' tre@e:te
8au leBnatul 9e care;l 8imte ?n t't tru9ul< $ir'8 de 8are, cel dint'tdeauna,
:i braAe 9uternice 9urt>nd;'<
KTataNL
A9'i are ' 8en@aAie de D'm< %er8'ana care ' Aine 9e umeri ' 9une H'8
imediat< DubCe nu mai 9'ate, e8te e9ui@at<
CineDa intr ?n ra@a ei Di@ualJ e8te el, brbatul< O 9riDe:te cu un cCi9
li98it de eE9re8ie, dar numai Dederea lui ?i ?ncl@e:te inima lui DubCe<
I Cum te 8imAiM
DubCe ridic din umeri<
"rbatul ?i d 8 bea< $ai ?nt>i ?:i clte:te Bura, a9'i bea 9>n nu mai
9'ate< imte ' cldur ='arte 9uternic :i B>ndurile i 8e ?mbul@e8c ?n creier
123
LICIA TROISI
ca ?nnebunite< inBurul lucru cert e8te c el e8te aici, deci nu trebuie 8 8e
team de nimic<
"rbatul ' ridic din n'u 9e umeri, a9'i ?:i reia mer8ul<
I O camer 9entru mine :i =iica mea<
I Nu Dreau 8 am 9r'bleme<
I Nu ' 8 ai<
I Am ='8t ?nt'tdeauna un l'c re89ectabil, nu am 9rimit DaBab'n@iN
I 5etiAa e8te b'lnaD< D;mi ' camer, am bani<
#n @B'm't metalic 9e teHBCea<
I Nu Dreau muribun@i aiciN
Acum 8e aude 8cr>:netul unei 8bii care alunec ra9id ?n teac, a9'i
@B'm'tul =cut de 8abia care 8e ?n=iBe ?n lemn<
I D;mi camera :i nu ' 8 ai 9r'bleme<
I u8N laN la 9rimulN etaH<
#:a 8c>rA>ie< DubCe reu:e:te 8 @rea8c ' camer drBuA care are cCiar
:i c>teDa =l'ri ?ntr;' Da@, dar e8te c'n=u@, 8e 8imte ameAit<
"rbatul ' 9une 9e 9at :i 9r'89eAimea 9>n@ei de in :i a cuDerturil'r ' =ac
8 @>mbea8c< $ir'8 de curat, mir'8 de ca8<
DubCe 8e la8 ?n D'ia acelei n'i 8en@aAii de 8tare de bine< #n umr '
d'are de 8imte c m'are :i, de:i ?i e8te cald, 8imte =i'ri reci< %rin 9le'a9ele
9e Humtate ?ncCi8e Dede cum brbatul trebluie:te<
c't'ce:te ?n Beant, a9'i 8c'ate ceDa de;ac'l', baB ?n Bur :i me8tec
iute<
e a9r'9ie de ea :i ?i a9uc braAul cu umrul rnit, trB>ndu;l cu
delicateAe dintre cuDerturi< DubCe Dede c e8te bandaHat cu ' bucat
Br'8'lan de 9>n@ r':ie, murdar de 8>nBe< C>nd 'mul ?i de8=ace
bandaHul, DubCe Ai9< O d'are ='arte ru<
I 88t, 88t, nu durea@ mult, 89une el abia ?nBim>nd cuDintele<
ub bandaH 8e Dede ' tietur ='arte ur>t< E8te 9lin de 8>nBe ?ncCeBat
:i 9r'a89t, are marBinile @drenAuite :i e8te ad>nc< DubCe ?nce9e 8
9l>nB<
O s& or= )i doare a)a de r&u=
1+0
SECTA ASASINILOR
"rbatul 8c'ate din Bur ' 9a8t Derde ciudat :i cu Be8turi 8iBure ?nce9e
8 ' ?ntind 9e8te tietur< La ?nce9ut d'are :i DubCe ?:i ?nbu: un alt
Ai9t, a9'i 8imte ceDa rc'r'8 :i 9lcut<
I Re@i8t, :'9te:te brbatul< E:ti ' =etiA de8tul de curaH'a8, nuM
Nen'r'citul la te;a rnit cu 8abia, dar e8te ' tietur de nimic, Dei Dedea
c trece<
DubCe @>mbe:te< Dac ' 89une el, 8iBur a:a e8te<
"rbatul ?i =ace un alt bandaH 8tr>n8 care ?i 8mulBe c>teDa Ai9ete mai
8labe, a9'i t'tul ia 8=>r:it :i DubCe 8e 8imte DlBuit< OcCii i 8e ?ncCid
8inBuri, mintea e8te 8trbtut de B>nduri ciudate< %e 9unctul de a ad'rmi,
mai aHunBe 9>n la ea ' D'ce lini:tit'are<
I OdiCne:te;te<
%entru c>teDa @ile DubCe :i brbatul rm>n la Can< El nu e8te a9r'a9e
nici'dat ac'l', 8e ?nt'arce de reBul n'a9tea t>r@iu, dar nu e ' 9r'blem,
cci DubCe d'arme a9r'a9e t'at @iua< C>nd 8'8e:te brbatul, mai ?nt>i ?i
8cCimb bandaHul< De =iecare dat ' d'are mai 9uAin dec>t ultima dat< 6i
tietura arat mai bineP e8te ' ran ur>t, dar nu mai 8>nBerea@<
Nu;i D'rbe:te mult, 'mul d'ar ' ?ntreab cum 8e 8imte<
I E mai bine a8t@iM
Gla8ul lui nu e8te nici'dat a=ectu'8 8au m>Cnit< E8te mereu rece :i
m8urat, cum ?i 8unt t'ate Be8turile< $erBe mereu 9e8te t't cu ca9ul
ac'9erit :i;:i 8c'ate BluBa numai 8eara, ?n =aAa ei<
DubCe ?l 9riDe:te cum 8e mi:c 9rin camer :i;i aminte:te de ' 9i8ic<
E8te re@erDat ca ace8t animal :i eleBant, eEact ca ?n 8eara ?n care a c@ut
Dictim ca9canei< Nu a =cut nici ' mi:care ?n 9lu8, ca :i cum ar =i eEecutat
un dan8 cun'8cut de mult tim9< E8te a8t=el ?n =iecare Be8t<
Are multe arme cu el< eara :i;' 9etrece a9r'a9e ?n ?ntreBime
lu8truindu;le< unt cuAitele :i arcul 9e care;l 9'art mereu 8ub manta
?m9reun cu ' t'lb u:'ar cu c>teDa 8BeAi :i a9'i ' 8erie de ace 9e care le
8u=l 9rintr;' 8arbacan<
Dintre t'ate armele brbatului, DubCe admir cel mai mult 9umnalul<
Are m>nerul neBru, lucrat cu un m'tiD ?n 89irale care aminte:te de un
:ar9e, care 9are 8 de8cCid Bura ?n dre9tul Br@ii, albe :i 8im9le, cu lama
dintr;un 'Ael lucit'r< In89ir team numai 9riDindu;l, :i c>nd brbatul ?l Aine
?n m>n 9are a =i :i mai letal< (l ='l'8e:te ade8ea 8eara, ?n tim9 ce 8e
1+1
LICIA TROISI
antrenea@< (n miHl'cul camerei, =ace eEerciAii 8tranii, 8tr9unBe aerul cu
ti:ul< !B'm'tul 9a:il'r lui aBili e8te u:'r 9e lemnul 9'delei<
(ntr;' 8ear, 9umnalul e8te murdar de 8>nBe< $ir'8ul lui metalic :i
9trun@t'r um9le camera, iar DubCe 8imte c i 8e =ace BreaA< "rbatul
?nAeleBe :i @>mbe:te cu ' urm de tri8teAe<
I Cu tim9ul te 'bi:nuie:ti, t't 'm'r>nd, dar tu nu :tii ce ?n8eamn a8ta<
%leac 9e 8ear< DubCe ?nAele8e8e din @iua 9recedent c aDeau 8 9lece
?n cur>nd, c>nd brbatul ' c'n8tr>n8e8e 9entru 9rima dat 8 8e ridice< Nu
=u8e8e u:'r< Ca9ul i 8e ?nD>rtea teribil, nu reu:ea 8 8e Ain 9e 9ici'are, dar
el =u8e8e im9lacabil< O 8u8Ainu8e c>nd era 8 cad, dar nu;i :'9ti8e nici un
cuD>nt de c'n8'lare, nici ' ?ncuraHare< %ur :i 8im9lu ' c'n8tr>n8e8e 8 8tea
?n 9ici'are<
"rbatul ?:i adun 9uAinele lucruri, a9'i ?i d un 9acCet<
DubCe ?l de8cCide< O manta DecCe de un mar'niu 8tin8<
I Eu nu trebuie 8 =iu recun'8cut :i nu Dreau nici ca cineDa 8;:i
amintea8c =aAa ta< At>ta tim9 c>t D'm =i 9e drum, ' Dei Aine 9e tine :i nu;Ai
Dei da H'8 BluBa dec>t atunci c>nd D'm =i 8iBuri c 8untem 8inBuri<
DubCe =ace din ca9 8emn c da :i 9entru 9rima dat ?mbrac mantaua<
Clt're8c tim9 ?ndelunBat, mai ale8 n'a9tea, :i d'rm c>t mai 9uAin
9'8ibil ?n Canuri< Cea mai mare 9arte a n'9Ail'r ' 9etrec 8ub cerul liber,
8ub 8tele< De =a9t, e mie@ul Derii, DubCe ' 8imte din mirea8ma dulce a
aerului<
#ne'ri, ?n tim9 ce 8e uit la cer, 8e B>nde:te la 8erile 9etrecute cu tatl
ei 8au cu 9rietenii ei< (i a9ar ca =iind eEtrem de ?nde9rtate, iar leBat de
acele amintiri nu ?ncearc nici un 8entiment ?n m'd de'8ebit< T'tul e8te
?nDluit ?n ceaA< e ?ntreab cine era $atC'n, cum de ' =i aHun8 8;l
iubea8c< Din acel 8entiment nu a mai rma8 nimic<
C>nd ace8te B>nduri ?i r8ar ?n minte, 8e ?nt'arce ctre brbat, ?l 9riDe:te
cum d'arme lini:tit ?n 8'mnul lui u:'r, ?n=:urat ?n manta< DubCe 8imte c
brbatul acela e8te t't ceea ce are acum<
De la @i la @i, mir'8ul 9m>ntului 9e care;l 8trbat deDine t't mai
9trun@t'r 9>n c>nd ?ntr;' @i um9le aerul ?n ?ntreBime, D>8c'8 :i a9r'a9e
=amiliar<
1+2
SECTA ASASINILOR
I Am aHun8, 89une cu calm brbatul<
A ='8t ' clt'rie de @ece @ile, cu mar:uri ='rAate, :i DubCe e8te cam
'b'8it< Dar e8te curi'a8 8 ?nAeleaB unde 8e a=l< %a8ul brbatului deDine
mai 9uAin Brbit<
KAca8 la el< untem la el aca8L, ?:i 89une DubCe<
%riDeli:tea e8te de@'lant< De:i e8te Dar, cerul are ' cul'are de 9lumb,
e8te HilaD :i 8t 8 9l'u< O @9u:eal ca ' 9erdea ?nDluie t'tul, ?n Hurul l'r
9ei8aHul e8te ='rmat a9r'a9e numai din dune btute de D>nt< Ici;c'l',
8m'curi de ierburi ?nalte de un Derde 8tin8<
A9'i ?n =aAa ei 8e de8cCide ' 9riDeli:te nea:te9tat, ceDa imen8,
?n=ric':t'r :i 89lendid< O =>:ie lunB de ni8i9 =in care 8e 9ierde ?ntr;'
?ntindere de cul'are Balben;brun nemrBinit< A9 c>t De@i cu 'cCii,
9>n la 'ri@'nt :i mai de9arte, a9 ?nD'lburat de D>nt, care 8e 89arBe de
ni8i9 ?n Daluri albe, mari, de 89um< (ntr;' 9arte, a9r'a9e la C'tarul dintre
ni8i9 :i mare, 8e a=l ' c8uA 9rBinit cu ac'9eri:ul din 9aie :i 9ereAii din
b'l'Dani cubici< Omul 8e ?ndrea9t 89re ea, dar nu :i DubCe<
DubCe alearB 9e 9laH, D>ntul ?i biciuie =aAa :i merBe 89re a9< e
'9re:te la c>AiDa metri :i ' 9riDe:te DrHit< $ir'8ul 9e care l;a 8imAit t't
drumul e8te acum ='arte 9uternic< E8te mir'8ul acelei ?ntinderi mari de a9
nemrBinite, un lucru 9e care mintea ei nu reu:e:te 8;l a8imile@e< Nu a mai
D@ut nici'dat ceDa a8emnt'r, cu at>t mai 9uAin ceDa care 8 ?i in89ire '
team at>t de mare< Valurile, ?nalte de d'i metri, 8unt cel mai 9uternic
lucru 9e care l;a D@ut Dre'dat< DubCe 9riDe:te acel 89ectac'l cu un
ame8tec de team :i uimire<
$>na care 8e a:a@ 9e umrul ei ' 8ur9rinde< Ca ?nt'tdeauna, brbatul a
Denit 9rin 89atele ei tcut, nici mcar nu :i;a dat 8eama c e8te ac'l'<
I Ce e8te a8taM murmur DubCe<
I Oceanul, ca8a mea, r89unde brbatul<
eara, DubCe 8e tran8='rm a8emenea unui =luDiu de@lnAuit, aHun8 la
c>m9ie< %are c Drea 8 8e re=ac du9 lunBile @ile de tcere< "rbatul a
9reBtit carne Bu8t'a8 =ri9t :i br>n@ 9r'a89t, iar ?n =aAa cinei luate 9e '
ma8 89artan DubCe ?nce9e 8 9'De8tea8c<
"rbatul ' ?ntreab 9ur :i 8im9lu cum 8e nume:te, iar DubCe ?nce9e< (i
9'De8te:te t'tul, =r 8 8e '9rea8c ' cli9, de89re DiaAa ei ?n elDa, de;
1++
LICIA TROISI
acum at>t de ?nde9rtat, :i a9'i B8e:te 9>n :i curaHul de a 9'De8ti de89re
G'nar, de89re =elul ?n care l;a 'm'r>t<
Nu reu:e:te 8 a8cund nimic< 6i a9'i Dine r>ndul @ilel'r 9etrecute ?n
9dure, :i 8curta 9au@ ?n tabr, n'a9tea di8truBerii ei, :i ?n 8=>r:it @iua ?n
care 8;au cun'8cut<
"rbatul nici mcar nu 9are 8 a8culte, dar 9entru DubCe nu c'ntea@,
ceea ce c'ntea@ e8te 8 D'rbea8c<
C>nd tace ?n 8=>r:it, e8te t>r@iu< %e ma8, re8turile cinei< "rbatul
=umea@ ?ncet ' 9i9< $ir'8ul de tutun e8te n'u 9entru DubCeP ?n elDa nu
cun':tea 9e nimeni care 8 =ume@e<
Du9 c>teDa 8ecunde, brbatul @>mbe:te amar<
I V'rbe:ti mult, 'b8erD, :i 9are a9r'a9e deranHat< A9'i deDine 8eri'8<
5uB dintr;un l'c ?n care cre8c cei ca tine :i aHunB 8 =ie ca mine<
DubCe nu ?nAeleBe<
"rbatul mai traBe un =um, a9'i reiaJ
I Cine ucide ca tine ?n c'9ilrie e8te 9rede8tinat, 9rede8tinat crimei<
Din m'mentul ?n care Dar8 8>nBe 9entru 9rima dat, drumul lui e8te
?n8emnatJ nu Da 9utea =ace altceDa dec>t 8 8e dedice crimei< E8te de8tinul
8u de ne'c'lit< Dar 'amenii n'rmali nu 9't ?nAeleBe lucrul 8taP 9entru
'amenii n'rmali cei ca mine :i ca tine 8unt ' ameninAare< De aceea te;au
alunBat< %>n :i mama ta :i tatl tu te ur8c, cci ='rAa care e8te ?n tine,
='rAa care te;a ?m9in8 8;l uci@i 9e 9rietenul tu ?i ter'ri@ea@<
DubCe ?l 9riDe:te cu 'cCii larB de8cCi:i< Nu :tie ce 8 89un< De:i de
data a8ta ?nAeleBe 9er=ect ce;i 89une brbatul< #n lucru cum9lit< #n lucru la
care 8e B>ndi8e deHa :i ea 8inBur< Deci e8te rea, de aceea au alunBat;'< ;a
n8cut rea, a:a au Drut @eii, :i nimic nu Da 9utea 8cCimba ace8t adeDr
teribil<
>i atunci6
(l 9riDe:te 9e brbat, 89er ca el 8;i 89un ceDa care 8;i alunBe
temerile< Dar el c'ntinu 8 =ume@e lini:tit<
I A8ta e8te ceea ce 89un ad'rat'rii lui TCenaar, adauB, iar Bla8ul 8u
ca9t un t'n de di89reA< Tu 9'Ai 8 cre@i 8au nu<
I Tu cre@iM ?ntreab ea e@it>nd<
I Eu nu cred ?n nimic<
5umul 8e ?n=:'ar ?n r't'c'ale lente ?n Hurul Brin@il'r c'ci'abei<
1+-
SECTA ASASINILOR
I Eu 8unt un a8a8in< #n a8a8in trie:te din crim :i din 8inBurtate< Te;
am aHutat 9entru c mi;ai 8alDat DiaAa :i te;am r89ltit< Dar eu nu 9't 8 car
du9 mine ' =etiA 9r'8tuA< (Ai la8 tim9ul nece8ar 9entru a te re=ace, a9'i Da
trebui 8 9leci< 5iecare ?:i urmea@ calea< A mea e8te una 8'litar< Tu
trebuie 8 ' cauAi 9e a ta<
"rbatul ?:i B'le:te 9i9a< A9'i 8e ridic :i 8e retraBe ?n camera lui
8tinB>nd lum>narea<
1+.
LICIA TROISI
14
N MRUNTAIELE CASEI
ubCe 8e tre@i ?n 9enumbr< Era ?ntin8 9e un 9at mai deBrab
inc'm'd, ac'9erit cu cear:a=uri de in a89ru :i 9iei care emanau un
mir'8 re89inBt'r< D
O durea cum9lit ca9ul :i 8e 8imAea mai deBrab c'n=u@ :i t'tu:i ?:i
amintea cu 9reci@ie ceea ce 8e ?nt>m9la8e ?nainte de a le:ina< Ritualul :i
durerea<
K6i de data a8ta am 8c9at cu DiaA<L
5cu un e='rt a9'i 8e r'ti< e a=la ?ntr;' 8al mare 89at ?n 8t>ncP
eEi8ta 9uAul 'bi:nuit 9entru aeri8ire :i erau t'rAe din br'n@ 9e 9ereAi<
Lumina era 9uAin< !ri alte 9aturi, dar nu aDea nici ='rAa, nici d'rinAa de a
Dedea dac erau 'cu9ate 8au nu< Trebuie 8 =i ='8t un =el de in=irmerie<
I "ine te;ai tre@it4
Gla8ul t>nr :i 9r'a89t al unei =emei ' 8ur9rin8e< (nt'ar8e ca9ul :i D@u
' t>nr a:e@at l>nB 9atul ei< Era cu 9uAin mai mare dec>t ea :i era
?mbrcat ca t'Ai A8a8inii< %urta ' cma: neaBr cu m>neci larBi :i un
9ie9tar de 9iele< %antal'nii, :i ei neBri, mai mult mulaAi :i bBaAi ?n ci@me
lunBi, erau din 9iele de c9ri'ar, ?n t'at Ainuta ei eEi8tau d'ar d'u 9ete
de cul'areJ centura arBintie :i na8turii de un r':u 8>nBeriu ai 9ie9tarului<
5ata era 9alid, cu 9rul bl'nd :i creA< ADea c>teDa urme de 9i8trui ?n
Hurul na8ului :i m>ini lunBi 8ubAiri<
I Cine e:tiM ?ntreb DubCe<
I Gardiana care te Da ?nDAa DiaAa Trium=t'ril'r, ReOla, dar 9entru
tine 8unt 9ur :i 8im9lu Gardiana ta<
#n mae8tru, a:adar<
KA:a de t>nrNL
I Ce e8te l'cul 8taM
I In=irmeria< Ai ='8t adu8 aici du9 iniAiere<
5ata 8c'a8e dintr;un bu@unar al 9antal'nil'r ' 8ticl :i i;' bB 8ub na8<
I O De@iM
1+/
SECTA ASASINILOR
DubCe nu numai c ' Dedea, dar ' :i recun':tea< Era ultima imaBine 9e
care 'cCii ei ' ?nreBi8tra8er ?nainte de a aluneca ?n ?ntunericJ Fe8C'l ?i
ddu8e 8 bea din acea 8ticl<
I (nt>m9larea =ace ca eu 8 =iu Gardiana OtrDuril'r<
Gardiana OtrDuril'r, ' alt =uncAie mai deBrab ?nalt, 9rea ?nalt,
9entru ' =at ce 9rea 8 aib mai 9uAin de d'u@eci de ani<
I Ace8ta e8te leacul ?m9'triDa ble8temului tu, acea8t lic'are e8te
linia 8ubAire ce te de89arte de nebunie<
!>mbi a9r'a9e cu 8inceritate< Imediat, DubCe 8imAi cum ' ur:te<
I Aici ?nuntru d'ar eu ?i cun'8c reAeta :i numai eu am D'ie 8 '
98tre@< 6i numai dat'rit ace8teia 5iara nu te Da 'm'r? ?n Diit'r< (Ai D'i da
' 8ticl 9e 89tm>n, nu mai mult, :i mi;' Dei 9utea cere numai :i
?nt'tdeauna mie ca 8 ai ?nc una< Rm>ne la a9recierea mea, =r dre9t de
a9el, dac Ai;' D'i da 8au nu<
DubCe 8cr>:ni din dinAi<
I $ ameninAiM
!>mbetul nu di89ru de 9e bu@ele ReOlei<
I Nicidecum< (Ai art c'ndiAiile :ederii tale aici, c'ndiAii ce =ac 9arte din
ac'rdul ?ncCeiat cu Gardianul u9rem ?nainte de a;Ai c'n8acra DiaAa
?ntreaB lui TCenaar< 6i ?Ai aminte8c 'ricum c e:ti ucenicJ nu;Ai e8te
9ermi8 8 m trate@i cu acea8t =amiliaritate<
DubCe era 9rea 'b'8it ca 8 ' c'ntra@ic :i de alt=el mintea;i era
?nceA':at ?nc de ritul de iniAiere< 5r>me de amintiri 8e ridicau 9e
nea:te9tate la 8u9ra=aA<
I Va =i ?nt'tdeauna a:aM ?ntreb< De =iecare dat c>nd D'i lua 9'Aiunea
m D'i 8imAi ruM
I Te 8imAi ru 9entru c ble8temul a ='8t 8timulat, nu din cau@a 9'Aiunii
mele< Nu te teme, Dei =i ?n 8tare 8;Ai ?nde9line:ti ?ndat'ririle de
Trium=t'are<
ReOla 9u8e la l'cul lui =lac'nul, a9'i ' 9riDi din n'u 9e DubCe<
I V'i =i umbra ta tim9 de multe @ile< Tu nu :tii nimic de89re cultul lui
TCenaar, dec>t 9uAinele lucruri 9e care Ai le;a 89u8 Gardianul IniAiaAil'r<
unt mult mai multe lucruri 9e care trebuie 8 le :tii :i trebuie 8;Ai
antrene@i :i tru9ul 8lbit de Diciile "iruiAil'r 9rin teCnicile Trium=t'ril'r<
Dar t'ate la tim9ul l'r<
!>mbi ?nc ' dat< O =cea de8e'ri<
1+0
LICIA TROISI
I A8t@i e8te ' @i 9e care ' 9'Ai dedica 'diCneiP a8t;8ear te D'i
c'nduce ?n camera ta :i ?Ai Dei ?nce9e DiaAa de Trium=t'are<
e ridic, a9'i 8e a9lec a8u9ra ei<
I OdiCne:te;te, ?i 89u8e, dar 9e un t'n ciudat, iar c>nd DubCe ' 9riDi ?n
'cCi, 8ur9rin8e ' 8c>nteiere male=ic<
ReOla 8e ?nt'ar8e 8eara< DubCe d'rmita8e t'at @iuaP dac tru9ul ?i era
'diCnit, nu ar =i 9utut 89une acela:i lucru de89re mintea ei<
'mnul ?i =u8e8e u:'r :i aBitat, tulburat de Di@iuni<
ReOla 8e a9r'9ie de 9at t't @>mbit'are<
I Te 8imAi 9reBtitM
DubCe ?ncuDiinA din ca9< Ar mai =i Drut 8 8tea ac'l' ?nc 9uAin, dar nu
9utea am>na c'n=runtarea cu deci@ia 9e care ' lua8e< C'b'r? din 9at<
ReOla ?i ?ntin8e ' b'ccea<
I Aici 8unt Cainele tale<
DubCe le lu< Erau ?ntru t'tul identice cu cele ale Gardienei, cu eEce9Aia
na8turil'r 9ie9tarului, care erau neBri :i nu r':ii<
I Fe8C'lN
5emeia ' =cu 8 tac imediat<
I Cum ?ndr@ne:ti, 89u8e, iar =aAa ?i deDeni 9e nea:te9tate 8eDer< Nici
unul dintre n'i nu e8te demn 8 9r'nunAe numele Gardianului u9rem, tu
mai 9uAin dec>t t'Ai ceilalAi< E8te 9rima dat :i D'i =i ?nBduit'are, dar, dac
te mai 9rind cu ace8t nume 9e bu@e, te D'i 9ede98i< %entru n'i t'Ai e8te
EEcelenAa a<
DubCe 8e 8tr>mb<
I EEcelenAa a ?mi 89u8e8e c D'i 9utea 9rimi ?na9'i 9umnalul meu<
I (l Dei aDea c>nd Dei =i ?n camera ta< Acum ?mbrac;te<
Trecur din n'u 9rin tunele :i c'rid'are 8tr>mte< ReOla ' lua c>nd ?ntr;'
9arte, c>nd ?ntr;alta, =r e@itare, iar DubCe ?ncerc 8 reAin t'ate
c'titurile< Era Breu ?n8< inBurul lucru 9e care 8;ar =i 9utut ba@a ca 8
reu:ea8c 8 8e 'riente@e era duC'area 8>nBelui< %trundea ?n t'ate
unBCerele :i era ba mai 9uternic, ba mai 8lab< Era ' urm e=emer, dar
DubCe ?:i Ainu8e ?nt'tdeauna antrenat :i 8imAul 'l=actiD, a:a cum ' ?nDAa8e
$ae8trul< e mir c mir'8ul acela reu:ea 8;i tre@ea8c d'ar BreaAa, =r 8
1+2
SECTA ASASINILOR
8t>rnea8c 5iara< De8iBur, 8e 8imAea nelini:tit, ca :i cum ceDa dinluntrul
ei era 9e 9unctul de a eE9l'da, dar era 8iBur c 8e 9'ate c'ntr'la<
KA:a c 'trDurile tale ?:i =ac e=ectul, ble8temat'<L
ReOla 8e '9ri ?n 8=>r:it<
I Aici l'cuie8c Trium=t'rii<
DubCe 8e mirP cre@u8e c 'amenii ia d'rmeau ?n Dreun d'rmit'r, ?n
8cCimb de8c'9erea c erau cCiar camere de ' 9er8'an<
ReOla 8c'a8e ' cCeie DecCe ruBinit :i ' D>r? ?n @D'r< #:a 8e de8cCi8e<
Gardiana 8e '9ri ?n 9raB :i ?i art cCeia<
I A8ta e8te l'cuinAa ta :i a8ta, cCeia ta< Dar Gardianul Celulel'r are '
cCeie ce de8cCide t'ate u:ile, a:a c 9'ate intra c>nd d're:te<
5emeia intr, iar DubCe ' urm< Camera era 9e8te m8ur de mic< Nu
aDea nici ' =erea8tr ?n a=ar de Baura mic de aeri8ire care ddea 89re
eEteri'r :i ?n =und, un 'cCi de Beam care 8e ?ncCidea c>nd 9l'ua 8au ninBea<
(ntr;un c'lA era ' ni: mic, ?nuntru cu neli98ita 8tatuet a lui TCenaar, din
cri8tal neBru< 9riHinit de un 9erete era un 9at din lemn DecCi :i 8tricat< %e
el ' m>n de 9aie 9u8e ca Dai de ele, ' 9ern :i cear:a=uri :i cuDerturi
?m9turite Bata 8 =ie ='l'8ite< La 9ici'arele 9atului era un 8crin de maC'n
:i 9e el DubCe D@u 8trlucind 9umnalul< Fe8C'l nu minAi8e< L>nB
9umnal, ' cara=, ' can Br'8'lan de lut :i ' mare cle98idr de lemn
?ncCi8 la cul'are<
I A8ta e8te camera ta< (n 8crin eEi8t un 8cCimb de Caine<
DubCe 8e du8e la 8crin, ?:i 9u8e 9umnalul la centur<
KAici e:ti mu8a=ir, aminte:te;Ai< (ntr;' @i Dei 9leca<L
I merBem, Cai<
ReOla ie:i din camer :i DubCe ' urm<
(nce9ur din n'u 8 8trbat c'rid'are 9e8te c'rid'are 9trun8e de
mir'8ul 8>nBelui< Du9 c>teDa minute, aHun8er ?ntr;un 8al'n mare<
I Aici Trium=t'rii iau ma8aJ 8e Dine la 9rima 'r du9 iDirea @'ril'r,
la amia@ :i la 9rima 'r du9 a9u8ul 8'arelui< A8tea 8unt cele trei me8e
care ni 8e cuDin, nici una mai mult, nici una mai 9uAin<
Era ' 8al dre9tunBCiular cu r>nduri de bnci ?ncCi8e la cul'are di89u8e
'rd'nat ?n Hurul me8el'r de aban'8< %e latura lunB era un =el de 9u9itru
8u8Ainut de 8tatuia di='rm a unui cicl'9<
I Trebuie 8 ne mi:cm< V'm m>nca ?n mai 9uAin de ' 'r<
1+3
LICIA TROISI
ReOla Brbi 9a8ul :i DubCe a9r'a9e ri8c 8 ' 9iard ?n tim9 ce ' Dedea
traDer8>nd cu 9a:i iuAi :i 8iBuri c'rid'arele<
I (n acea8t 8ear, du9 cin, ?Ai D'i da ' Cart a ace8tui l'c< Va trebui
8 ?nDeAi di89unerea camerel'r ?n d'u @ile, 8;a ?nAele8M
DubCe nu r89un8e, 8e mulAumi 8 ' urme@e<
'8ir la ' ram9 cu tre9te, c'b'r>r :i aHun8er ?ntr;' mare 8al
circular c'm9let B'al< %e 9ereAi 8e de8cCidea ' 8erie de u:i neBre ca
8m'ala<
I Ac'l' 8unt 8lile 9entru antrenament< Eu te D'i ?nDAa cultul, dar
antrenamentul ?l Dei =ace aici cu un alt Gardian<
ReOla ?nce9u ra9id turul 8lil'r< #nele c'nAineau =iBuri din c>r9, altele
Ainte< T'ate aDeau 9ereAii 9lini de arme de t'ate ti9urileJ arcuri, 8arbacane,
9umnale de ='rme di=erite, dar :i diDer8e ti9uri de 8bii, ' arm cu care
DubCe era eEtrem de 9uAin =amiliari@at, de'arece $ae8trul ?i 89u8e8e
mereu c era inutil 9entru un uciBa:<
trbtur ?n 8en8 inDer8 :i ?n mare Brab drumul 9e care t'cmai ?l
9arcur8e8er :i, 9e c>nd 8e B8eau 9e 8cri, un cl'9't 8ini8tru btu de d'u
'ri<
I E8te 8emnalul 9entru cin< "ate de 9atru 'riJ la a 9atra btaie, u:ile 8e
?ncCid :i nimeni nu mai 9'ate intra<
ala era deHa 9lin :i, dintr;' 9riDire, DubCe 'b8erD c ac'l' ?nuntru
trebuie 8 =i ='8t cel 9uAin d'u 8ute de 9er8'ane< Cei d'u 8ute cei mai
9ericul':i a8a8ini din Lumea %m>ntean, d'u 8ute de a8a8ini care, 9e
nea:te9tate, deDeni8er t'Dar:ii ei< Erau brbaAi :i =emei :i un Bru9 mai
deBrab 8ub8tanAial de c'9ii la ' ma8 ?ntr;' 9arte, ?mbrcaAi ?n tunici neBre
:i 8u9raDeBCeaAi de Dre' @ece =emei ?mbrcate ?n r':u<
I #rmea@;m<
ReOla :i DubCe 8e a:e@ar undeDa ?n =und la ' ma8 :i c>nd DubCe lu
l'c ' 9erecCe de 9riDiri curi'a8e 8e l8ar a8u9ra ei< Le ?n=runt cu
8iBuranA< Nu aDea intenAia 8 8e la8e tratat dre9t atracAia l'cului< (ncetar
imediat 8 ' 9riDea8c in8i8tent<
I Nu ar trebui 8 m a:e@ aici cu tine, :'9ti ReOla< Gardienii 8tau
?m9reun la acea ma8, :i art 89re ' @'n retra8, unde erau a:e@aAi alAi
brbaAi :i alte =emei care aDeau ?n c'mun cu ea aceia:i na8turi c'l'raAi ai
9ie9tarului< %e de alt 9arte, e:ti n'u :i mi;ai ='8t ?ncredinAat, TCenaar Da
ierta acea8t mic ?nclcare a reBulii<
1-0
SECTA ASASINILOR
#n @um@it u:'r um9lea 8ala, dar di89ru imediat ce ' 8iluet r':ie
a9ru la 9u9itru< DubCe ' recun'8cu dintr;' 'cCire< Era Fe8C'l<
(n acela:i tim9, ?n =undul 8lii a9rur ' 8erie de 9er8'ane ?mbrcate ca
Dai de ele :i de8culAe, cu 'cCii 9lini de cearcne :i cCi9urile 8c'bite ale
8u=erin@il'r de ='ame :i ale cel'r 8u9u:i la munc dur< (n m>ini Aineau
ni:te 'ale ='arte mari, ?n tim9 ce alAii aduceau =ar=urii :i tac>muri din lut 9e
care ?nce9ur 8 le a:e@e ?n =aAa =iecrui me8ean<
(nc ' dat, ReOla 8e ?nt'ar8e 89re ea :i;i :'9ti la urecCeJ
I unt %'8tulanAii, Din la tem9lu 8 8e r'aBe 9entru cei draBi :i a:tea9t
8acri=iciulP unii 8unt =iii l'r, 9rieteni 8au rude, c'n8acraAi de ei 9entru a
'bAine ceea ce i;au cerut lui TCenaar, alAii 8unt =iii un'r "iruiAi uci:i de n'i<
KclaDiL, ?:i 89u8e DubCe< Ca ea< inBurul m'tiD 9entru care nu era
9rintre ei =u8e8e 9r'tecAia $ae8trului dinainte :i a9'i crima 9e care '
8D>r:i8e la '9t ani, lucruri care =ceau din ea ' alea8 ?n 'cCii "re8lei<
#n bieAel tri8t cu =aAa 8u9t ?i ?ntin8e 8tracCina, linBura :i cuAitul< DubCe
?i ?nt>lni 9riDirea 9entru c>teDa 8ecunde, dar biatul 8e =eri ra9id<
A9'i Deni r>ndul 9er8'anel'r cu 'alele mariP Dr8ar 9entru =iecare
9uAin ci'rb care mir'8ea a Dar@, 9un>nd ?n acela:i tim9 un c'dru de
9>ine cu nuci ?n dre9tul =iecruia< DubCe aDu 8en@aAia ne9lcut c cei
care;i 8erDeau erau nluci< e B>ndi la =emeia 9e care ' D@u8e Dit>ndu;8e
9rima dat c>nd intra8e ?n 8anctuar< %'ate c era :i ea ac'l'<
C>nd 8e termin ?m9rAirea, nimeni nu mai D'rbi ?n 8al< A9'i 8e
?nlAar cuDintele lui Fe8C'l, lim9e@i, cu Bla8ul r8unt'r :i animat de un
=el de beAie mi8tic abia re9rimat, eEact ca ?n @iua iniAierii<
I (i aducem mulAumire lui TCenaar 9entru acea8t lunB @i de munc :i
mai mult 9entru darul ace8tui ?ntuneric, 9rielnic crimei :i at>t de draB 5iil'r
Lui<
Audit'riul r89un8e ?ntr;un 8inBur Bla8<
I >nBe 9entru 8>nBe, carne 9entru carne, ludat =ie numele lui
TCenaar4
DubCe 8imAea cum ?i Duie8c urecCile<
Fe8C'l ?:i relu di8cur8ul<
I Vremurile 8unt 9rielniceJ ' n'u ade9t ni 8;a alturat, '
Trium=t'are care tim9 de mulAi ani a =uBit de 9r'9riul de8tin, dar care ?n
8=>r:it 8;a ?nt'r8 la TCenaar< (n 8eara a8ta, 8e a=l ?n miHl'cul n'8tru :i 9rin
1-1
LICIA TROISI
DiaAa ei ?n 8=>r:it um9le B'lul l8at ?n c'munitatea n'a8tr de 9lecarea lui
arneO, care a C'tr>t 8 8e dedice cau@ei "iruiAil'r<
DubCe ridic 9riDirea ?n=lcrat 89re Fe8C'l< 5u 8iBur c brbatul '
D@u, cci ' =iE c>teDa cli9e, dar, ca ?nt'tdeauna, nu trd nici un =el de
reacAie<
I Acum arneO e8te m'rt :i ru:inea e8te :tear8< DubCe Dine la n'i :i
c'm9en8ea@ 9ierderea din trecut<
A9lau@ele um9lur 8ala< DubCe Ainu 9riDirea aAintit ?n =ar=urie<
AleBerea 9e care ' =cu8e ' a98a t't mai mult, dar amintirea 5iarei care ?i
8=>:ia 9ie9tul cut>nd 8 ia8 era mai Die ca nici'dat<
I (n 8=>r:it, Dremea 8e a9r'9ie< Tim9 ?ndelunBat am @cut de9arte de
adeDrata n'a8tr Ca8, eEilaAi ?n ace8t l'c< Dar eu am Hurat c nu D'i muri
9>n nu D'i Dedea trium=ul lui TCenaar, :i a:a Da =i< AmintiAi;D, Dremea 8e
a9r'9ie<
De a8t dat din miHl'cul audit'riului 8e ridic un 8triBt de bucurie<
DubCe c'ntinu 8 9riDea8c 8u9a< Nu ' intere8au delirurile alea< (ncerca
d'ar 8 8e ?nde9rte@e c>t mai mult 9'8ibil de acea adunare<
I 6i acum m>ncaAi ?n a:te9tarea @ilei c'n8acrate lui TCenaar<
La uni8'n d'u 8ute :i ceDa de linBuri ?nce9ur 8 l'Dea8c ?n lutul
8trcCinil'r< Nu 8e au@ea dec>t acel @B'm't<
DubCe in89ect c>teDa cli9e ci'rba< Nu aDea nici un cCe= 8 mn>nce<
$ir'8ul de 8>nBe ?i um9lea nrile :i ac'l'<
I Ce =aci, nu mn>nciM ' a9'8tr'= ReOla<
Numai atunci DubCe lu linBura :i ?nce9u 8 8'arb 8u9a< O =cu ?n 8il,
dar 8e ='rA< %entru a nu :tiu c>ta 'ar ?:i 89u8e c trebuia 8 mearB 9>n
la ca9t<
Cina lu 8=>r:it ?n ceDa mai 9uAin de ' 'r< Din n'u =u r>ndul 8claDil'r
8 ia =ar=uriile murdare< ADeau 'cCii B'i :i 8e mi:cau cu Be8turi mecanice<
I Nu ai de ce 8 ?i 9riDe:ti 9e "iruiAii %'8tulanAi, nu merit 9riDirea ta,
' aDerti@ ReOla<
DubCe ?:i de89rin8e 9riDirea de a ei< e 8imAea ?n m'd ciudat atra8 de
acele cCi9uri< (n r@b'i D@u8e mulAi ca ei<
K5aAa Dictimel'r e8te mereu aceea:i, 9retutindeni<L
(:i aminti de ea c>nd era mic<
1-2
SECTA ASASINILOR
ReOla era deHa ?n mi:care :i DubCe =u neD'it 8 Brbea8c 9a8ul ca 8 '
aHunB din urm<
I Recun':ti drumulM
I D'u dAi 8unt 9uAine 9entru a;mi aminti un tra8eu at>t de c'm9licat<
%e cCi9ul ReOlei 8e iDi un @>mbet batH'c'rit'r<
I #n Trium=t'r nu are neD'ie de re9etiAii inutile< #n Trium=t'r
mem'rea@ un tra8eu du9 ce l;a =cut ' 8inBur dat< Nu Da =i u:'r cu tine,
=etiA'N
I Nu m 8ube8timaJ eu cel 9uAin mi;am =cut un renume ?n Lumea
%m>ntean ca C'aA< Numele tu nu :i;l aminte:te nimeni<
DubCe a9r'a9e c nu aDu tim9 8 termine =ra@a, c =emeia ' i@bi de
9erete ?nd'indu;i un braA la 89ate :i 9un>ndu;i cuAitul la c>AiDa milimetri de
HuBular< DubCe aDu un im9ul8 de ciud, ?nbu:it de durerea la braA<
K5emeia a8ta are ni:te re=leEe =ulBert'areNL
(n 9enumbra c'rid'rului, Bla8ul 9lin de m>nie al ReOlei r8un l>nB
urecCea ei<
I unt Gardiana ta, 8 nu mai ?ndr@ne:ti 8 mi te adre8e@i 9e t'nul
8ta c;Ai tai B>tul :i ?i '=er 8>nBele lui TCenaar< 5a9tul c ai ='8t alea8 de
Fe8C'l nu;Ai d dre9tul la nimic<
(i ddu drumul bru8c, arunc>nd;' la 9m>nt, :i DubCe 8e tre@i cu =aAa
li9it de 9'deaua rece a c'rid'rului<
I Aminte:te;Ai, 8unt Gardiana OtrDuril'r, 8u9raDieAuirea ta 8t ?n
m>inile mele< 5r 8ticluA, ble8temul te Da 8=>:ia< 6i acum ridic;te<
DubCe a98 cu deBetele 8triaAiile 9'delei< Era 9lin de =urie, dar nu
9utea =ace nimic< e ridic :i ' urm 9e =emeie cu ca9ul 9lecat<
AHun8er ?n 8curt tim9 la camera ei< ReOla ' de8cCi8e, a9'i ?i ddu
cCeile ?m9reun cu ' Cart<
I $>ine;dimineaA D'i Deni la tine 8 te tre@e8c< %>n atunci Dei :ti 9e
de r'8t Humtate din ?ntinderea Ca8ei<
!>mbi =er'ce :i DubCe ?i 8mul8e Carta din m>ini<
I Nu;Ai =ace BriHiN :uier<
I Nu;mi =ac< Teama are ' 9utere ='arte mare :i te a8iBur c, dac nu
Dei a8culta 'rdinele mele, Dei Bu8ta =rica ?n t'ate ='rmele ei<
e ?nt'ar8e :i 9lec =r 8 a:te9te Dreun r89un8<
DubCe rma8e 8inBur ?n 9raB<
1-+
LICIA TROISI
Intr :i tr>nti u:a ?n urm< $ir'8ul de ?ncCi8 ' ?nec< Nu era nici ' cale
de ie:ire ?n l'cul la cuibrit ?n mruntaiele 9m>ntului, nici ' =erea8tr
9rin care 8 9'at 9riDi cerul ca 8 Di8e@e la ' libertate im9'8ibil<
KNu D'r aDea 8u=letul meuL, ?:i re9eta ?nc'ntinuu 9entru a;:i =ace curaH<
Dar ac'l', ?n lumina tremur>nd a 8inBurei lum>nri ce;i era 9ermi8 8 '
aib, nici mcar =ra@a aia nu aDea 8en8<
Ku=letul mi l;am 9ierdut cu mulAi ani ?n urm<L
e tr>nti cu =urie 9e 9at :i de89turi Carta, 9lin de 8crieri :i 8imb'luri
neBre< Dea8u9ra ei 8trlucea rece 8teaua ?ntemniArii ei<
1--
SECTA ASASINILOR
15
SU$ PRIVIREA LUI THENAAR
ubCe 8e tre@i dintr;'dat< CineDa btea cu Di'lenA la u:a ei< (i lu
ceDa tim9 8 8e de@meticea8c ?n ?ntunericul den8 al camerei<
Ridic 'cCii, D@u 9uAul :i;:i aminti< "rea8la< (:i aminti cCiar :i
cine bteaJ ReOla care Denea 9entru lecAia de dimineaA<
D
I Vin, b>iBui :i c'b'r? din 9at<
(:i lu Cainele :i de8cCi8e u:a< O lam 8trlucit'are 89intec ?ntunericul
@B>riindu;i 9ie9tul< DubCe =u iute :i 8c'a8e 9umnalul<
I Ai ?nnebunit 8au ceM url<
Cealalt ?i 9u8e arma la B>t< O 8abie<
I Trebuie 8 =ii 9unctual< (Ai 89u8e8em c te D'i 9ede98i dac nu Dei
=ace ceea ce 89un eu<
DubCe rma8e 9entru c>teDa minute ?n Bard, cu 9umnalul 8c'8<
I "aB;l la l'c4 :uier Gardiana OtrDuril'r<
DubCe a8cult<
Cealalt ' 9riDi cu di89reA<
I Trebuie 8 te 89eli< #rmea@;m<
trbtur 'bi:nuitul drum ?nt'rt'cCeat, dar de data a8ta DubCe :tia
?nc'tr' merBeau< tudiul din tim9ul n'9Aii ?i era de ='l'8 :i acum
recun':tea c'tl'anele, cCiar dac nu mai =u8e8e ac'l'<
e altur 8emeaA ReOlei< 5emeia r>nHi<
I Nu ai =cut dec>t ce trebuia 8 =aci<
O c'ndu8e la bi< DubCe le D@u8e de8enate 9e Cart< e B8eau l>nB
8lile de 89'rt :i erau alimentate de un i@D'r 8ubteran cu a9 caldP ?n ='nd,
?n acel l'c nu erau 9rea de9arte de %m>ntul 5'cului a crei caracteri8tic
era 9re@enAa unui numr mare de DulcaniP eDident, TCai, cel mai mare
Dulcan din acel 9m>nt, ?:i trimitea r8u=larea de ='c 9>n ac'l', ?ncl@ind
i@D'arele<
"ile erau un mare 8al'n circular, ca t'ate 8lile acelui l'c 89at
Br'8'lan ?n 8t>nc< O 8tatuie mare din cri8tal neBru a lui TCenaar tr'na ?ntr;
un c'lA<
1-.
LICIA TROISI
Din n'u, la =el ca ?n ala $are unde aDu8e8e l'c iniAierea, la 9ici'arele
ei 8e a=la cealalt =iBur, mai mic< De data a8ta, DubCe reu:i 8 ' di8tinB
mai clar< (ntr;adeDr era un c'9il, dar cCi9ul lui aDea ' 8enintate
ame8tecat cu tri8teAe, ceea ce;l =cea 8 8emene cu un adult ?n miniatur<
CCi9ul acela era de ' =rumu8eAe nelini:tit'are, 9rul creA era 8cul9tat cu
at>ta mie8trie ?nc>t 9rea m'ale :i 8trlucit'r< Dintr;' 9arte :i din cealalt
a ca9ului ?i ie:ea ceDa a8cuAit 9e care DubCe nu :tiu 8;l identi=ice< ADea '
tunic cu un Buler larB ce;i c'b'ra 9>n la 9ici'are :i braAele larB de8cCi8e
9r>nd 8 ?mbrAi:e@e ?ntreaBa 8al<
DubCe rma8e 9er9leE :i 8e ?ntreb cine 9utea =i acea =iBur<
ala era 'cu9at a9r'a9e ?n ?ntreBime de un ba@in larB cu a9 cald din
care ie:eau aburi ce um9leau ?nc9erea ?n ?ntreBime< Din ni:te Buri de
m'n:tri 9la8ate de;a lunBul 9ereAil'r A>:nea a9a ?n mici ca8cade< Erau mulAi
'ameni, at>t brbaAi, c>t :i =emei<
I De data a8ta te;am ?n8'Ait eu, dar de;acum ?nc'l', ?nainte de a te
9re@enta ?n =aAa mea, Dei Deni aici 8 te 89eli< Ne Dedem ?n 8ala de me8e la
9rima btaie de cl'9't, 89u8e ReOla ?nde9rt>ndu;8e<
DubCe 9riDi ba@inul ='r='tind de tru9uri :i i 8e 9ru c 8unt ni:te larDe
care 8e Crneau cu ?ntuneric< Erau 9ali@i, cu c'r9urile DiBur'a8e dat'rit
antrenamentel'r :i 9reau t'Ai la =el<
DubCe 8e de@brc ?n Brab, ?:i a:e@ Cainele ?ntr;una dintre ni:ele
89ecial create ?n @id, a9'i 8e arunc :i rma8e tim9 ?ndelunBat 8ub a9<
Cldura ' m'le:i< (:i aminti bru8c dimineAile ?n %m>ntul 'arelui, c>nd
merBea la I@D'rul (ntunecat ca 8 8e 89ele< Ac'l' a9a era ?nBCeAat :i
reDiB'rant :i numai =riBul era de aHun8 8 8e 8imt curat<
(n't un tim9, de:i ?i era Breu din cau@a cldurii ne'bi:nuite, a9'i 8e
D>r? 8ub Hetul uneia dintre ca8cade< L>nB ea era un brbat< O 9riDi, dar ?:i
ddu 8eama c nu ' =cea cu rutate< O 9riDea a:a cum ar 9riDi un alt brbat
:i ?n 'cCii lui nu era dec>t curi'@itate =aA de n'u;Denit< DubCe 8e 8imAi
t'tu:i 8tinBCerit< trbtu ?n 8en8 inDer8 ba@inul, ie:i :i 8e :ter8e< C>nd ?:i
?ncCeie ultimul na8ture al 9ie9tarului, cl'9'tul btu 9entru 9rima dat<
CCiar dac nu ar =i 8tudiat cu atenAie Carta, nu i;ar =i ='8t Breu 8
reB8ea8c drumul 89re 8ala de me8e< T'Ai merBeau ?n acea direcAie :i;i =u
de;aHun8 8 urme@e reDr8area de 'ameni ca 8 aHunB ?n 8ala cea mare<
De a8t dat, 9e me8e 8e B8ea deHa ceea ce trebuiaJ un c'dru de 9>ine
neaBr :i ' 8tracCin cu la9te<
1-/
SECTA ASASINILOR
5iecare 8e a:e@ la l'cul lui, a9'i 8e l8 tcerea 'bi:nuit< DubCe ?:i
imaBin ce aDea 8 8e ?nt>m9leJ reliBi'@itatea 8e Crne:te din ritualuri< (ntr;
adeDr Fe8C'l a9ru la 9u9itru<
I ne ruBm lui TCenaar 8 ne dea ' lunB @i de munc, la 8=>r:itul
creia ne D'm 9utea bucura de darul ?ntunericului, 9rielnic crimei :i at>t de
draB 5iil'r LuiN
Re9et inD'caAia din 8eara 9recedent :i ?nc ' dat audit'riul r89un8e
?n c'r<
I >nBe 9entru 8>nBe, carne 9entru carne, ludat =ie numele lui
TCenaar4
Fe8C'l 9ru 8ati8=cut<
I $>ncaAi, m>ncaAi :i 9rindeAi 9uteri<
T'Ai 8e n9u8tir a8u9ra m>ncrii din =aAa l'r< DubCe bu re9ede la9tele
:i ?nBCiAi 9>inea din c>teDa mu:cturi<
I Ei bineM 89u8e c>nd termin<
ReOla ?nc mai aDea Humtate din 8tracCina de la9te<
I Ei bine, nu 9ari ' a8a8in< Nimeni nu te;a ?nDAat 8 ai rbdareM
I unt ' C'aA, de =a9t<
ReOla @>mbi batH'c'rit'r<
I E:ti ' C'9il a $'rAii, 8ta Ai;e de8tinul< Tcu, a:te9t un tim9 numai
ca 8 ' 8>c>ie 9e DubCe< (nDaA 8 di8cerni care e8te m'mentul 9'triDit
9entru a:te9tare :i care 9entru acAiune<
Du9 ?ncCeierea me8ei de dimineaA, 8e du8er la tem9lu< Era tcut :i
?ntunecat, ca ?nt'tdeauna< R8una de 8unetul D>ntului :i al 9l'iiJ a=ar
trebuie 8 =i ='8t ' =urtun ?n t'at reBula< DubCe ?nce9u 8 a8culte acele
@B'm'te< Nu tria dec>t de 9uAin mai mult de ' 89tm>n ?n mruntaiele
9m>ntului, dar deHa ducea d'rul tutur'r lucruril'r de;a=ar< $ai c;i trecu
9rin ca9, d'ar ' cli9, 8 ia8 8 8e bucure de 9l'aia :i de D>ntul care
biciuie =aAa, dar ?:i alunB imediat din minte acel B>nd< ReOla, ?n =aAa
altarului, ?nBenuncCea8e deHa<
I A:ea@;te ?n BenuncCi<
I Eu nu cred ?n TCenaar<
Nu ?nAeleBea de ce =cea a8ta< Fe8C'l =u8e8e clarJ a tri ?n "rea8l
?n8emna a te 8u9une cultului, iar a tri ?n "rea8l era 8inBurul m'd 9entru a
8c9a de ' m'arte cum9lit< 6i cu t'ate a8tea nu d'rea< $ae8trul, ?ntr;un
anume =el, i;' inter@icea<
1-0
LICIA TROISI
ReOla 8e ?nt'ar8e ?ncet<
I 5iecare act al tu de reD'lt inutil, =iecare cuD>nt ?n 9lu8 ?n8eamn
8u=erinA< Acum nu;Ai dai 8eama, 9entru c ai but din 9'Aiune, dar
aminte:te;Ai de 8eara ?n care ai ='8t iniAiat, aminte:te;Ai de urletele tale
inumane< Vei retri t'ate a8tea, DubCe, dac nu Dei ?nBenuncCea<
DubCe 8tr>n8e 9umnii, dar ?nBenuncCe< Amintirea 5iarei ' rD:ea, '
?m9iedica 8 =ie =erm ?n ?m9'triDirile ei<
I Eu nu am nici un intere8 ca tu 8 8tai aici cu n'i< %entru mine tu e:ti
:i Dei rm>ne ' "iruit, cci te c'm9'rAi ca atare< Dar EEcelenAa a crede
?n tine, iar el e8te ?ntrucCi9area lui TCenaar 9e 9m>nt, cel 9uAin at>ta tim9
c>t 5iul %reaiubit nu Da reDeni< Dac nu;Ai tai B>tul acum :i aici, e8te numai
dat'rit credinAei mele, 8 :tii a8ta<
I 6i dac eu nu te 'm'r 9e tine e8te numai dat'rit 9'Aiunii, re9lic
DubCe<
ReOla @>mbi 9e =uri:<
O ?nDA ' ruBciune<
I %uternice TCenaar, @eu al =ulBerului :i al 8biei, luminea@ drumul
meu 9entru a aHunBe 8 8D>r:e8c crima :i 8;Ai 9't '=eri 8>nBe de "iruit<
ReOla ?i eE9lic =a9tul c a8ta e8te ruBciunea 9e care ' 89unea un
A8a8in ?naintea unei mi8iuni :i ' inDit 8 ' re9ete<
DubCe ?:i tra8e r8u=larea< CeDa dinluntrul ei ' ?m9iedica 8 re9ete
incantaAia aia 9r'8tea8c< e ='rA :i reu:i 8 ' =ac, dar recit ruBciunea
9e un t'n at>t de iritat :i 9lin de ur, ?nc>t ReOla 8e 9'8'm'r? 9e l'c< 9re
de'8ebire de Fe8C'l, =emeia aceea era mai 8en8ibil la 8acrileBiu, dar, ?n
ciuda 9riDirii ei de ='c, nu =cu nimic<
DubCe ?nce9ea 8 ?nAeleaB 9>n unde 9utea ?ntinde c'arda< EEi8ta '
8inBur 9er8'an care ' 9utea ucide, :i aceea era Fe8C'l, care unelti8e ca 8
' aib ?n r>ndurile lui< Cu ReOla 9utea 8;:i mai 9ermit c>te ' mic
8ati8=acAie<
(ndat ce terminar, 8e ridicar :i 8e a:e@ar ?ntr;' banc< ReOla ?nce9u
8 ' in8truia8c< DubCe :tia deHa multe lucruriP 9e unele :i le amintea,
de'arece GCaan ?i D'rbi8e de89re ele ?n @ilele lunBi ale 9uri=icrii, 9e altele
le cun':tea, de'arece erau t't =elul de @D'nuri ?n lume, altele ?i =u8e8er
de@Dluite de $ae8tru< ReOla ?nce9u de de9arte, D'rbindu;i de89re c'9ii<
TCenaar e8te un @eu crud care ad'r m'artea, dar mai mult dec>t 'rice, e8te
un @eu care aleBeJ 9e de;' 9arte ale:ii, Trium=t'rii, 9e de alt 9arte,
1-2
SECTA ASASINILOR
"iruiAii< "iruiAii 8unt 'amenii 'bi:nuiAi, cei care nu au uci8 nici'dat 8au
care au =cut;' ?n r@b'i, din D'inAa alt'ra, :i 8unt =iinAe nedemne de
TCenaar< El ?i ur:te :i Drea 8;i 8triDea8c, 9entru c 8unt r'dul creaAiei
neleBiuite a alt'r @ei cu inima 9rea bun< Trium=t'rii 8unt uciBa:ii,
A8a8inii "re8lei<
I N'i nu 8untem a8emenea 8'ldaAil'r care 'm'ar din cau@a urii
altcuiDa :i nici ca un 8im9lu a8a8in 9ltit care 'm'ar 9entru bani :i Dinde
n'bila art a crimei 9entru un c'dru de 9>ine, 89u8e ReOla cu 'cCii
8trlucindu;i< N'i ucidem 9entru Bl'ria lui TCenaar, eliberm lumea de
"iruiAi 9entru ca ?ntr;' @i 8 8e ?m9linea8c Vremea LuiJ ' lume ?n care 8
tria8c numai creaturile ad'rate de el, n'i, Trium=t'rii, ' lume mai bun<
DubCe 8e abAinu 8 nu 8e 8tr>mbe< "rea8la, care ucidea 9entru ' lume
mai bunN Dar Fe8C'l 9rimea bani ca 8;:i de@lnAuie Trium=t'rii,
"rea8la Be8ti'na 8ume imen8e de bani4
AdeDrul e8te c DiaAa nu Dal'ra nimic ?n acea lume :i DubCe ?nAele8e8e
a8ta cCiar de c>nd =u8e8e alunBat de;aca8, iar tatl ei nu ' 8alDa8e<
ReOla 9'De8tea ?n c'ntinuareJ Trium=t'rii 8unt ?n8emnaAi de de8tin,
8unt cei care ucid la D>r8t =raBed< C'9iii care 8e na8c din =emei care m'r
la na:tere 8au cei ca ea, care ?n tim9 ce 8e H'ac 'm'ar un 9rieten, 8au
c'9iii care 'm'ar cu bun :tiinA, a:a, =r nici un m'tiD<
DubCe abia 8cCiA un 8emn de de@a9r'bare din ca9< Nu 8e ?nt>m9la8e
din cau@a lui TCenaar< imAea lucrul 8ta< G'nar nu muri8e 9entru TCenaar<
e ?nt>m9la8e 9entru c a:a =u8e8e 8cri8, nimic altceDa< Rma8e a8cult>nd
9'De8tea ?n tcere, dar =r a crede nimic< ADea 8 a8culte, ?n @ilele
urmt'are, dar ?n c'ntinuare nu aDea 8 cread nimic, la =el ca ?nt'tdeauna<
KEu nu 8unt ca ei :i nu D'i =i nici'dat<L
Du9 9r>n@, DubCe aDu ' 'r liber<
I V'm merBe ?n 8ala de antrenament :i nu ne 9utem antrena bine cu
8t'macul 9lin<
ReOla ?i ddu un D'lum Br'8 ?n 9iele neaBr, cu 9a=tale Brele ruBinite<
I %>n m>ine Dreau ca tu 8 =i citit cel 9uAin Humtate, 89u8e, a9'i 9lec
di89r>nd ?n ?ntunericul c'rid'arel'r<
DubCe nu aDea nici un cCe= 8 C'inrea8c 9rin Ca8< A:a c 8=>r:i 9rin
a 8e ?ncCide ?n camera ei, unde 9etrecu ' 'r 9licti8it'are, citind c>teDa
9a8aHe din carte< Era un teEt 8ecret 9entru iniAiaAi care eE9unea 'rBani@area
1-3
LICIA TROISI
8'cial a Ca8ei< DubCe nu :i;ar =i imaBinat nici'dat c "rea8la 9utea aDea
' 'rBani@are at>t de c'm9leEJ 8e B>ndea c trebuia 8 =ie Dre' diDi@iune a
8arcinil'r, dar nu aDea idee c>te ca8te :i cla8e erau nece8are 9entru a =ace 8
muncea8c :i 8 tria8c ' 8ect ca aceea care numra c>teDa 8ute de
9er8'ane<
De8c'9eri c eEi8tau mulAi Gardieni de Bradul ReOleiJ eEi8ta un
re89'n8abil cu buctria, altul cu 8acri=iciile, unul 8e 'cu9a de n'Dici, unul
de 8lile de antrenament, de curAenia tem9lului< O 8umedenie de 8arcini<
6i de8c'9eri c "rea8la aDea rami=icaAii :i ?n a=ara Ca8ei, 9rin
intermediul un'r 9er8'ane care nu erau 9r'9riu;@i8 iniAiate, dar care, ?ntr;un
anume =el, 9ermiteau "re8lei 8;:i ?ntind tentaculele 9e8te t'at Lumea
%m>ntean< Erau 9re'Ai, ?n cea mai mare 9arte, care celebrau cultul ?n
8ecret, :i mulAi maBi< EEi8ta cCiar :i ' li8t< DubCe ?i cun':tea 9e mulAi
dintre ei, dar nu l;ar =i bnuit 9e nici unul< $ulAi erau anBaHaAi dre9t
c'n8ilieri 9e l>nB reBe :i c'nAi< 6tia c "rea8la era 9uternic, dar nu
cre@u8e c ?ntr;at>t de 9uternic<
Ora din cle98idr 8e 8cur8e8e< I 8e 9ru a9r'a9e ' eliberare :i =u u:urat
la B>ndul c 8e 9utea duce ?n 8=>r:it ?n 8ala de antrenament<
C>nd intr ?n 8ala cea mare, a9r'a9e ?i =u Breu 8 ' recun'a8c<
Camerele, B'ale :i ?n 8emi?ntuneric cu ' 8ear ?nainte, erau acum luminate
a9r'a9e ca la lumina @ilei de mari tre9iede din br'n@ care r89>ndeau un
u:'r 9ar=um de =ructe< $ir'8ul de tran89iraAie era 'ricum de8tul de 9uternic
:i 8e ame8teca :i cu duC'area 8>nBelui< DubCe 8imAi ' u:'ar ameAeal, dar
?:i reDeni imediat<
O B8i 9e ReOla a:te9t>nd;'<
lile erau 9line< (n cea mai mare 9arte erau c'9ii :i tineri, at>t bieAi,
c>t :i =ete< Erau cCiar :i c'9ii de8tul de mici< T'Ai erau ab8'rbiAi ?n t't =elul
de eEerciAii, =ie de t'ni=iere :i alunBire a mu:cCil'r, =ie de antrenare a
ecCilibrului 8au a ca9acitAil'r de c'ncentrare< #nii 8e antrenau cu armele,
alAii lu9tau cu m>inile B'ale, ?ncerc>nd diDer8e m'dalitAi de 9rindere :i
?nDA>nd ?n care @'ne c'r9ul uman era mai Dulnerabil< AlAii ?:i =ceau de
lucru ?n Hurul 99u:il'r de c>r9< Nici unul dintre ei nu 9rea cu adeDrat
un c'9il< ADeau cCi9uri c'ncentrate din cau@a e='rtului :i erau c'm9let
li98iAi de Di'iciunea c'9ilriei 9e care DubCe ' cun':tea< Erau adulAi
9ri@'nieri ?n ni:te tru9uri mrunte< "ru8c, ?i reDeni ?n minte 8tatuia de l>nB
cea a lui TCenaar, c'9ilul ciudat cu =aAa de adult<
1.0
SECTA ASASINILOR
(n8'Ait de ReOla, trecur 9rin c>teDa 8li, t'ate 9line de c'9ii :i
ad'le8cenAi<
I Dac ar =i ='8t du9 mine, eu te;a: =i Ainut aici, cu c'9ilandrii de
D>r8ta ta, dar EEcelenAa a e8te c'nDin8 c e:ti de alt Dal'are<
AHun8er ?n 8=>r:it ?n ?nc9erile ?n care 8e antrenau adulAii< Cu t'Aii
aDeau mi:cri curBt'are :i 8e antrenau 8inBuri< DubCe 8'c'ti c nu era cu
8iBuranA I@D'rul (ntunecat, unde era at>t de 9lcut 8 8e antrene@e, dar cel
9uAin ar =i 9utut cuta c'ncentrarea :i 8 aHunB din n'u la ea ?n8:i, 8
red'b>ndea8c 9uAin 8'litudine<
ReOla ?n8 8e ?ndre9t 89re un brbat care 8ttea ?ntr;' 9arte< Era
89riHinit de 9erete :i aDea ?n m>n un =el de bici mic< Era ?nalt :i HiBrit,
eEce8iD de 8lab< Era cCel, iar Aea8ta lui 9le:uD 8trlucea ?n lumina
r89>ndit de tre9iede< 5aAa ?i era turtit, cu na8ul c'r'iat, cu Bura mare :i
8ubAire :i brbia te:it<
(ndat ce ReOla 8e a9r'9ie de el, biatul aband'n 9'@iAia ?n care 8e
B8ea, 9'@iAie care aDea ceDa '=en8at'r de 8emeA, :i;:i l8 braAele 9e l>nB
c'r9< Erau ne'bi:nuit de lunBi< Nu le 9riDi 9e cele d'u =emei ?n 'cCi, dar
l8 ca9ul ?n H'8, m8ur>ndu;le cu 9riDirea 9e =uri:< Gla8ul lui era ?n
9er=ect arm'nie cu ?n=Ai:areaJ a=ectat :i ?nalt, a9r'a9e 8trident<
I alut, ReOla< N'ua acCi@iAie 9re8u9un 89u8e el :i;:i ?nt'ar8e 9riDirea
ctre DubCe< OcCii lui erau ='arte neBri, d'u =>nt>ni de ?ntuneric, m'bili
:i alunec':i<
ReOla 8e mrBini 8 dea din ca9 c da< %rea c;l tratea@ cu un aer de
t'leranA :i cu un de@Bu8t abia ma8cat<
I EEcelenAa a d're:te ca a8t@i 8;i eDalue@i ca9acitAile :i 8;i
tran8miAi ra9'rtul<
I Cum d're:te EEcelenAa a, r89un8e brbatul cu ' 9lecciune
a9r'a9e de bu='n< Nu 9rea un credinci'8 =erDent ca ReOla< AltceDa ?l
mi:ca, nu =anati8mul, ca 9e t'Ai ceilalAi<
Gardiana OtrDuril'r 8e ?nt'ar8e 9e clc>ie :i 9lec< DubCe rma8e
8inBur ?n =aAa brbatului< Ace8ta ' =iE ?ndelunB< Ea 8e l8 9riDit cu
re9ul8ie :i re8imAi 9uternic li98a mantalei< Nu mai era 'bi:nuit 8 mearB
=r ea, cu cCi9ul :i tru9ul de8c'9erite<
I Eu 8unt CerDa, Gardianul lii de Antrenament< Numele tuM
I Nu;l :tiiM ?ntreb DubCe<
"rbatul a=i: un @>mbet 8tr>mb<
1.1
LICIA TROISI
I Vreau 8;l aud de 9e bu@ele tale<
DubCe ?i =cu 9e 9lac<
I Tru9ul unui uciBa: 89une multe de89re el, iar al tu e8te bine antrenat
9rin teCnicile care nece8it aBilitate :i ca9acitatea de a lucra 9e a8cun8< #n
lucru bun< (n8 nu ai eEerciAiu ?n uciderea cu m>inile B'ale, iar 8abia ?Ai e8te
a9r'a9e necun'8cut< TraBi bine cu arcul, dar numai cu ' m>n :i 9re=eri
9umnalul< 6i 8ta e8te un lucru bun, cci Trium=t'rii d're8c 8>nBele, iar
9umnalul e8te arma 9redilect a lui TCenaar<
I Nu m;ai im9re8i'nat<
I Nu aDeam de B>nd 8 ' =ac< De c>t tim9 nu 9racticiM
C':marul lua ' n'u c'n8i8tenA<
I Nu am 9racticat nici'dat< D'ar am ='8t antrenat<
CerDa ?:i m>nB>ie brbia, m8ur>nd;' cu un 'cCi critic<
I (ntr;adeDrN tu e:ti ' C'aA, nu;i a:aM
DubCe ?ncuDiinA din ca9, a9r'a9e u:urat<
I De c>t tim9 a luat 8=>r:it antrenamentul tuM
I De d'i ani<
I 6i 9>n atunci ?l a8i8tai 9e arneO, nu;i a:aM Dar nu numai< De;a
lunBul ace8t'r d'i ani ai c'ntinuat 8 te antrene@i 9rin teCnicile ?nDAate de
la el< #n criminal =r 8>nBe, un a8a8in =r Dictime<
DubCe nu :tiu ce 8 89un< Du9 riBiditatea ReOlei, c'nDer8aAia cu
brbatul acela era mult mai intere8ant< Era ceDa b'lnDici'8 ?n el, ca ?n t't
ceea ce 8e a=l ac'l' ?nuntru, dar :i ceDa ca9tiDant<
I (n 'rice ca@, 89u8e, nu e8te de;aHun8 8;Ai 9riDe8c tru9ul ca 8 ?nAeleB
cu adeDrat ce :tii 8 =aci< E8te neD'ie de ' 9r'b<
(nce9u 8 8e mi:te :i DubCe ?l urm< %a:ii lui nu =ceau nici un @B'm't<
$i:crile lui aDeau ' =luiditate 9e care DubCe nu ' mai D@u8e la nimeni,
nici mcar la un animal< %arc aerul 8e de8cCidea la trecerea lui :i 8e
?ncCidea ?n 89atele lui, im'bil< Nici mcar 8imAurile a8cuAite ale lui DubCe
nu erau ?n 8tare 8 9ercea9 Dreun 8emn al trecerii lui 9e;ac'l'<
I nu te mire, =cu CerDa =r 8 8e ?nt'arc, a9r'a9e citindu;i
B>ndurile< ABilitatea mea e8te re@ultatul a ani :i ani de antrenament :i a
deDenit de;acum 89ecialitatea mea<
DubCe ?nce9ea 8 8imt ' 8im9atie ciudat =aA de acel 'm<
AHun8er ?ntr;' camer mai ?ntunecat cu mult 9ra=, de9arte de
Dacarmul 8lii de antrenament< Era ' ?nc9ere mai deBrab mic, dar nu
1.2
SECTA ASASINILOR
ducea li98 de nimicJ erau 99u:i de c>r9, arme de t'ate ti9urile< CerDa
turn ulei ?ntr;' lam9, a9'i ' a9rin8e cu un tciune<
I (n Beneral, m 'cu9 de c'9ii, cum ?Ai Dei =i imaBinat, dar Fe8C'l Drea
ca a8t@i 8 m dedic Aie :i t't a:a 9e Diit'r<
DubCe 8e minun au@ind m'dul 8im9lu ?n care brbatul 9r'nunAa8e
numele Gardianului u9rem<
I Trebuie 8 ne antrenm ?ntreaBa DiaA :i a9'i eEi8t :i teCnici 9e care
nu le 8t9>ne:ti, a:a c D'm lucra cu ace8tea<
Din anumite 9uncte de Dedere, DubCe 8e 8imAea ca :i cum ar =i redeDenit
c'9il< 8e antrene@e, 8 ?nDeAe teCnici n'i, 8ta era un lucru care ?i 9lcu8e
mereu<
I Nu ai 'm'r>t ca a8a8in 9ltitM ?ntreb lu>nd;' 9rin 8ur9rindere<
I Nu, 89u8e DubCe 8ec< $intea;i @bur la 9rima ei crim<
CerDa ' 9riDi 9e =uri: @>mbind< !>mbetul lui era mereu alunec'8 :i
rutci'8<
I au 9'ate c da< (n 'rice ca@, nu m intere8ea@< Dac ai =cut;', ai
=cut;' 9entru bani, :i nu 8e 'm'ar 9entru bani, nu 8e 'm'ar 9entru nici
un alt m'tiD dec>t crima ?n 8ine<
I ReOla nu B>nde:te a:a< 6i nici Fe8C'l< e ucide 9entru TCenaar, 89un
ei<
Di8cuAia lua8e ' ?nt'r8tur intere8ant :i DubCe d'rea 8 cercete@e<
I Eu a89ir la 9er=ecAiunea teCnicii< %'ate c 8ta e8te m'dul meu de a;l
8luHi 9e TCenaar< 6i acum Bata cu trncneala, arat;mi ce :tii 8 =aci<
Ca :i cum ar =i redeDenit c'9il< Trebui 8;:i dem'n8tre@e Dal'area
?ncerc>nd di=erite arme, 8imul>nd ca9cane, dem'n8tr>ndu;:i aBilitatea 9rin
eEerciAii :i acr'baAii< CerDa =u re@erDat ?n c'mentarii :i c>t dur 9r'ba
rma8e tcut, dar DubCe cre@u c i;a =cut ' im9re8ie bun at>t ?n 9r'ba cu
arcul, c>t :i ?n cea cu 9umnalul< %rea 8ati8=cut :i de aBilitatea ei<
Lucrurile ?nce9ur 8 mearB 9r'8t cu 8abia< DubCe :tia c brbatul
a9recia8e c'rect c>nd ?i D'rbi8e de89re abilitAile ei numai 9riDind;'< De
alt=el, c'n='rmaAia mu:cCil'r ei D'rbea de la 8ine, ' :tiu8e dint'tdeauna<
C>nd Deni r>ndul 8;:i arate ca9acitAile ?n uciderea cu m>inile B'ale,
CerDa ' 8ur9rin8e<
I De data a8ta =r 99u:i de c>r9, ?ncearc direct cu mine<
DubCe rma8e nucit c>teDa cli9e<
I %'t 8;Ai =ac mult ru< $ae8trul m;a ?nDAat de8tule lucruri<
1.+
LICIA TROISI
I 5 ce Ai;am 89u8 :i Bata4
DubCe '=t :i C'tr? 8 ia treaba ?n 8eri'8<
(ncerc t'tulJ ?ncerc 8;i =r>nB '8ul B>tului, 8;l 8tranBule@e cu
m>inile :i cu 9ici'arele, ?ncerc 9>n :i cu 9umnii< 5iinAa aceea era
ne'bi:nuit de aBil< %rea c;i alunec 9rintre deBete ca un Ai9ar< Cum
aHunBea 8 =ie 8iBur c ?l a9uca8e 8nt'8, el 8e :i elibera< De 9arc aDea
luEat =iecare articulaAie a tru9ului, cci reu:ea 8;:i de8c'm9un braAele :i
9ici'arele, 8 le ?nd'aie ?n unBCiuri im9'8ibile< DubCe nu reu:i 8;l 9un ?n
di=icultate nici mcar ' dat :i nu reu:i 8;i =ac nici mcar ' D>ntaie< La
8=>r:itul 9r'bei, ea era e9ui@at, 9e c>nd CerDa re89ira ?n ritm n'rmal<
I A8ta e8te maBie<N murmur DubCe<
CerDa @>mbi rutci'8<
I 6i a8ta, dar nu numai< 8ta e8te un medicament inter@i8, e8te
eEerciAiu, durere, :i tu ai 9utea aHunBe a:a 9e8te ani< Vrei a8taM
DubCe nu :tia< Nu intra8e aici ca 8 9r'Bre8e@e, 8 deDin un a8a8in
9er=ect< %re=era 8 nu 8e B>ndea8c nici mcar la =a9tul c ar =i trebuit 8
ucid, 8 ' =ac dre9t me8erie< Era ac'l', ?nuntru, ca 8 8u9raDieAuia8c,
?:i D>ndu8e tru9ul ca 8 nu cad 9rad 5iarei<
I Tu e:ti mae8trul, r89un8e<
CerDa 9ru c re=lectea@ c>teDa minute, a9'i D'rbi<
I C'n=irm ce Ai;am 89u8 mai deDreme< Trebuie 8 ?nDeAi 8abia, iar
aBilitatea ta, de:i eEcelent, mai 9'ate =i ?mbuntAit< Trebuie 8 ?nDeAi
teCnicile de atac =r arme< 6i eDident ceea ce d're:te Fe8C'l cel mai multJ
trebuie 8 ?nDeAi ritualul crimei "re8lei4
$ai rma8er ac'l' ' 'r< CerDa nu =cu altceDa dec>t 8;i dicte@e
eEerciAii durer'a8e 9entru a;i =luidi@a articulaAiile< 6i $ae8trul ' 9u8e8e 8
=ac a8ta :i DubCe 8e ?ntreb dac nu CerDa ?l ?nDAa8e :i 9e el, 9entru '
cli9 =u tentat 8 a=le< Dar eEerciAiile $ae8trului nu erau nici'dat at>t de
radicale :i de durer'a8e< CerDa ' ?m9inBea 9>n la limit, 9>n ?n 9raBul
ru9erii :i a9'i ' =cea 8 8e retraB< (ntr;un anume =el ?n8 =u 9lcut< Tru9ul
acAi'na, mu:cCii 8e ?ntindeau, articulaAiile tr'8neau< %rin e='rtul tru9ului,
9rin durerea lui, anB'a8a 8e de8trma, 8entimentul de '9rimare 8e di@'lDa
:i DubCe era din n'u liber< C>nd ?ncetar, de:i =iecare mu:cCi ' durea de
?nnebunea, i 8e 9rea c redeDeni8e 9uAin mai lini:tit<
1.-
SECTA ASASINILOR
16
DA% MAESTRE&
***
TRECUTUL V
a8a brbatului e8te mic, a8emenea tutur'r ca8el'r 9e care DubCe le
D@u8e 9>n atunci< D'ar d'u camere, a9r'a9e de linia unde
aHunBeau Dalurile 9e 9laH< (n 9rima camer e8te ' 8'b :i ' ma8,
9e cea de;a d'ua =etiAa d'ar a ?ntre@rit;' 9rin u:< E8te camera unde
d'arme brbatul, iar 9entru DubCe e8te 'arecum a8emenea camerei
9rinAil'r din elDa, un l'c ciudat :i mi8teri'8 ?n care nu 9'ate intra<
C
"rbatul a 9u8 ni:te 9aie 9e H'8, i;a dat a:ternuturi< DubCe nu 8e culc
imediat< Rm>ne un tim9 a:e@at la ma8, 9e ?ntuneric< Din camera de
alturi nu 8e aude nici un @B'm't< E ca :i cum el nu ar =i, dar cuDintele lui
rma8er 8u89endate dea8u9ra me8ei, ?n Hurul ei<
KCine 'm'ar ?n c'9ilrie e8te 9rede8tinat, 9rede8tinat crimei<L
E8te Dar, dar e =riB< A=ar @B'm'tul e8te a8ur@it'r< V>ntul =ace 8
8c>rA>ie 8c>ndurile de 9e ac'9eri: de 9arc Drea 8 le 8mulB, dar mai ale8
Duietul ne?ncetat al mrii ' nelini:te:te 9e DubCe<
(nce9e 8 tremure :i ar Drea 8 9l>nB< (n a8t=el de m'mente 8e ducea la
taic;8u :i el, 9e Humtate ad'rmit, B8ea ?nt'tdeauna un m'd de a '
c'n8'la< Orice i;ar =i 89u8, aHunBea 8 8e duc la culcare mai 8enin<
e ridic ?n 8=>r:it de 9e 8caun<
K$ duc la el, ?l tre@e8c :i el ?mi 89une c t'tul e8te ?n 'rdine< D'ar '
cli9 :i a9'i D'i =i lini:tit<L
(n8 nu 8e duce la el< Ia ?n m'd aut'mat mantaua :i :i;' 9une 9e ea, a9'i
9une m>na 9e u:< (i ia ceDa ca 8 ' de8cCid, cci D>ntul a=ar e8te
9uternic< DubCe reu:e:te, dar cu mare Breutate<
Cum ie8e, ' i@be:te ni8i9ul, iar 'cCii ' u8tur< %entru c>teDa 8ecunde de
9anic 8e 8imte c'm9let 'arb, ?n miHl'cul ?ntunericului :i al ni8i9ului care;
i biciuie =aAa< A9'i 8e 'bi:nuie:te<
T'tul e8te ='arte ?ntunecat, dar dea8u9ra ei mai e8te ?nc luna, ?n
8cdere, ?nc'nHurat de un c'rteBiu de n'ri =uBari< $erBe ?n btaia D>ntului,
1..
LICIA TROISI
a=und>ndu;:i cu Breu 9ici'arele ?n ni8i9, :i 8e ?ndrea9t 89re 'ceanul care '
?n=ric':ea@ a:a de mult<
imte c a =uBit deHa 9rea mult tim9 de ea ?n8:i, de G'nar mai ale8< A
'b'8it 8 ' mai =ac< $erBe a8t=el 89re marBinea 9laHei unde 8e 89arB
Dalurile :i 8e '9re:te ac'l' unde 8e '9ri8e cu c>teDa 're mai deDreme, la
8'8ire< Valurile 8unt ?nalte :i 8e 89arB cu ='rA 9e ni8i9, a9a ?:i ?ntinde
deBetele deD'r>nd 9'rAiuni larBi de 9laH :i c>nd 8e retraBe 8eamn cu
m>na unui brbat care 8e 9rbu:e:te, a unui muribund care 8e aBaA cCiar :i
de 9ietricelele drumului, numai 8 tria8c< E8te a9 ?ntunecat, :i DubCe
?:i 89une c 9are a =i 8>nBe< (n =aAa ?ntinderii de cerneal, DubCe 8e
minunea@ de 8trlucirea 89umei< %are ?n8u=leAit de ceDa maBic, cci
8trluce:te, cCiar dac ?ntunericul e8te ='arte den8< O 9riDe:te ca DrHit<
K$area url, e8te 9uternic, dar duce ceDa a:a de delicat 9recum
89umaNL
e a:a@ 9e 9laH :i nu;i mai e8te =ric<
"rbatul 8e tre@e:te, dar 8imte imediat c ceDa e8te di=erit<
%ucoasa=
Anii de antrenament ?n ad>ncul 9m>ntului l;au =cut 8 =ie at>t de
8en8ibil la lume, 8;:i a8cut 8imAurile ?n =elul acela< (i e8te de;aHun8 un mic
detaliu :i imediat 9'ate ?nAeleBe ce nu merBe< #n lucru care i;a 8alDat DiaAa
de nenumrate 'ri< #n lucru 9e care ?n8 nu;l iube:te< Cci e8te un ec'u al
"re8lei, al anil'r 9e care ar d'ri 8;i :tearB din amintire<
e ridic :i B8e:te culcu:ul B'l< A9r'a9e 89er c a 9lecat< De alt=el nu
a ='8t 9rea drBuA cu ea cu ' 8ear ?nainte< %e de alt 9arte e8te adeDrat c
i;a 89u8 numai adeDrul< (n a8t=el de Dremuri c'9iii nu;:i 9't 9ermite 8
tria8c mult tim9 inc'n:tienAi, ?:i 89une c la urma urmei i;a =cut '
=aD'are< Cu c>t intra mai re9ede ?n c'ntact cu realitatea cu at>t era mai
bine<
De:i Drea 8 8e c'n8idere mulAumit c nu a B8it;' ?n culcu:, caut
a9r'a9e inc'n:tient urmele ei< $antaua nu e8te, 9e 9raBul u:ii Dede urme
de ni8i9<
KCe dracuQ cautM ;a dat la ' 9arte din drumul meu :i e8te cel mai bun
lucru 9e care;l 9utea =ace< O ?ncurctur mai 9uAin<L
Ie8e< (:i 89une c Drea 8 ia 9uAin aer, dar ?n ='nd :tie c nu e8te a:a<
1./
SECTA ASASINILOR
e ?ntinde ?n 9raBul u:ii :i traBe ?n 9ie9t aerul b'Bat ?n i'd< E8te ' @i
=rum'a8, curAat de D>ntul 9uternic din 8eara 9recedent< Cerul e8te
8enin, 8'arele cald< E8te t'iul Derii, dar =r @9u:eal< Din ace8t m'tiD are
' ca8 la malul mrii<
%riDe:te ?n Hur cu un aer di8trat :i ' Dede< #n 9unct 9e ni8i9<
e a9r'9ie ?ncet< E8te ?n=:urat ?n manta, BluBa l8at ?i ac'9er =aAa
a9r'a9e ?n ?ntreBime, ?:i 8tr>nBe 9ici'arele ?ntre m>ini< C>nd aHunBe
a9r'a9e, Dede c e ad'rmit< e ?ntreab ce caut ac'l' :i de ce a 9etrecut
n'a9tea 8ub cerul liber, mai ale8 cu D>ntul la cum9lit :i la un 9a8 de
Dalurile ?nc nDalnice, de:i era 8'are< (n realitate, :tie< 5etiAa aia ?i
8eamn mai mult dec>t crede el<
E8te tentat 8 ' tre@ea8c cu ' l'Ditur, dar dintr;un m'tiD ce;i 8ca9
9re=er 8 8e BCemuia8c la niDelul ei< Are =runtea ?ncruntat :i ' eE9re8ie
8eri'a8 :i c'ncentrat<
O 8cutur de umr cu ' anumit ne?ndem>nare :i ea 8e tre@e:te bru8c<
Nu are tim9 8;:i reDin c :i 8tr>nBe 9umnalul ?n m>ini<
KO a8a8in ?nn8cutNL 'b8erD brbatul<
OcCii, ?n=ric':aAi la ?nce9ut, Dd re9ede u:urarea<
I *i;ai 9etrecut n'a9tea aici, a=arM
R':e:te<
I V'iam 8 Dd 'ceanul :i a9'i am ad'rmitN
Omul 8e ridic<
I Dac Drei, ?nce9 8 9reBte8c micul deHun<
e ?nt'arce :i nu ' a:tea9t< 6tie c nu e neD'ie< %e nea:te9tate ?l
cu9rinde ' ciudat melanc'lie, ?n tim9 ce aude @B'm'tul de 9a:i
de@'rd'naAi ai =etiAei 9e ni8i9< CeDa 8;a n8cut ?n acea n'a9te, ceDa ce nu;i
Da aduce nimic bun nici lui, nici ei< De data a8ta e8te tentat 8 cread ?n
de8tin<
"rbatul 8e Aine de cuD>nt< (i 89u8e8e c;i Da l8a tim9ul nece8ar 8 8e
?ntreme@e, :i a:a e8te< Nu ' Brbe:te, ' la8 8 8tea ?n ca8< Din c>nd ?n
c>nd ?i Deri=ic rana, de;acum a9r'a9e cicatri@at, :i;i 9reBte:te de
m>ncare< %arc ar =i ?nc la elDa, dac nu ar =i tcerea a8ur@it'are ce
d'mne:te ?ntre ei<
"rbatul nu D'rbe:te nici'dat< De c>teDa @ile, e8te mai ?ntunecat< Nu
mai are cCi9ul 8iBur din tim9ul clt'riei l'r< %are c 8e '=ile:te ?n 8tarea de
1.0
LICIA TROISI
leneDire :i 9etrece cea8uri ?ndelunBate @c>nd ?n 9at :i =um>nd 9i9< (:i
neBliHea@ cCiar :i eEerciAiile :i ace8t lucru ' la8 9e DubCe 9er9leE< I 8e
9ru8e ?nt'tdeauna c erau im9'rtante 9entru el :i a9'i ?i 9lcea 8
9riDea8c eleBanAa mi:cril'r lui< EEi8t ceDa ce ' atraBe ?n dan8ul unui
9umnal< I;ar 9lcea 8 ?nDeAe :i ea, ?:i 89une<
I Nu te antrene@iM ?l ?ntreab ' dat, B8ind ?n 8=>r:it curaHul 8
D'rbea8c din n'u ?n 9reaHma lui<
t a:e@at la ma8, cu 9i9a ?n Bur<
I Ce treab ai tu cu a8taM
I C>nd clt'ream, ' =ceai<
I A:te9t<
Da< 6i ea a:tea9t, cCiar dac nu :tie bine ce< Nu 9e tatl ei, ca
'dini'ar, ceDa di=erit 9e care nu :tie 8;l de=inea8c<
I 6i ce a:te9AiM
I De munc< 6i ?ntre tim9 m 'diCne8c :i ?n ambele ca@uri nu e treaba
ta<
DubCe tace< Nu c'nDieAuie8c de mult tim9, dar e8te 9e cale 8 ?nDeAe
=elul lui de a 8e c'm9'rta< C>nd deDine a:a ne8u=erit, 9re=er 8 tac :i 8
8e retraB ?ntr;un c'lA 8;l 8tudie@e<
(ntr;' @i cineDa bate la u:< DubCe tre8are< $ai aDea 9uAin :i ?nce9ea 8
cread c ei d'i triau ?n 8inBurtate la marBinea lumii, un l'c de89re care
D'rbea une'ri cu 9rietenii ei<
KLumea %m>ntean 8t 9e un =el de ma8 :i de Hur ?m9reHurul cel'r O9t
%m>nturi e8te BraniAaL, 89unea G'nar<
KE8te ' 9'De8te t>m9it 9entru c'9ii, 8u8Ainea 8u8 :i tare %at a9r'a9e
?nt'tdeauna< $ama mi;a 89u8 c la De8t e8te un =luDiu mare :i la e8t
de:ertul<L
G'nar ddea din ca9 ?n 8emn c nuJ
K(Ai 89un a:a, ca 8 nu te 89erii< De Hur ?m9reHur de =a9t nu e8te nimic,
d'ar marBini de 9r98tii :i ac'l' trie8c 9u8tnicii :i maBii, a:a, 8u89endaAi
dea8u9ra CuluiL<
DubCe nu :tia 8 89un dac credea cu adeDrat, dar l'cul acela i 8e
9rea cu adeDrat a =i cel de89re care D'rbea G'nar< #ne'ri 8=>r:ea 9rin a
crede c re8tul lumii nici nu mai eEi8ta, c ?n acel l'c triau de;acum numai
ea :i brbatul al crui nume nici mcar nu;l cun':tea<
1.2
SECTA ASASINILOR
"rbatul ?:i 9une mantaua cum aude btaia ?n u:, iar DubCe 9r'=it :i
merBe 8 de8cCid< "rbatul ' d la ' 9arte ?n m'd Br'8'lan<
I Nu e treab 9entru tine, ?i 89une<
De8cCide :i ?n 9raB a9are ' =aA care ' ?n=ric':ea@ imediat 9e DubCe<
E8te ' =aA 8triDit, cu un na8 ='arte mare :i bu@e Br'a8e, cr9ate din cau@a
cldurii< Are 9lete neBre ='arte lunBi :i barba :i mu8tAile 8unt ='arte lunBi<
5runtea ?nalt e8te 9lin de riduri :i 'cCii mici 9ar a =i de 9'rc< Ca9ul acela
'ribil e8te ?n=i9t ?ntr;un tru9 nu mai 9uAin Br'te8cJ e8te 9uAin mai ?nalt dec>t
Humtate din 8tatura brbatului care ' B@duie:te, cu truncCiul de8tul de
alunBit, iar 9ici'arele ?nde8ate :i 8curte< DubCe 8e a8cunde in8tinctiD ?n
89atele brbatului< Iar el ' 8tr>nBe :i mai tare l>nB el<
I Cine e:tiM
I E:ti a8a8inulM
Gla8ul 'a89etelui e8te rBu:it :i 9r'=und, tenebr'8< DubCe 8tr>nBe
mantaua brbatului ?ntre deBete<
I Intr<
"rbatul 8e ?nt'arce :i ' ?m9inBe 9e DubCe a=ar, a9'i traBe u:a 9e
Humtate :i 8e ?nt'arce 89re ea<
I Tu nu 9'Ai a8culta<
I Dar 'mul acelaN
I Nu e8te un 'm, e8te un Bn'm<
DubCe a au@it D'rbindu;8e de89re ei< 6tie d'ar c 8tau ?n ud, ?ntre
munAi c'm9let neBri :i Dulcani< 6i mai ale8 :tie de89re Id', trdt'rul,
Bn'mul cum9lit care a ?ncercat de mai multe 'ri 8;l 'm'are 9e bunul l'r
reBe< Acum ?i e8te :i mai =ric<
I Du;te la mare, 89une brbatul, :i nu te ?nt'arce dec>t atunci c>nd te
cCem eu<
A9'i 8e ?nt'arce :i ' la8 a=ar<
DubCe e8te din n'u 8inBur, ?n =aAa u:ii< (m9'triDa D'inAei ei :i cu
lacrimile :ir'indu;i, a8cultP 8e ?nt'arce 8 8e a:e@e 9e Armul mrii< e
8imte eEclu8 :i 8e teme 9entru brbat<
eara brbatul e8te din n'u 9re'cu9at< Du9 cin, 8c'ate t'ate armele :i
?nce9e 8 le lu8truia8c< DubCe rm>ne a:e@at :i;l 9riDe:te< $ereu i;a
9lcut 8 Dad cum c'n=ecAi'nea@ 'amenii 8BeAi< $ai ale8 9entru 9ene,
1.3
LICIA TROISI
iar acum 9e ma8 8unt multe, 9e care brbatul le taie 9e m8ur cu un cuAit
a8cuAit<
I %'t 8 iau unaM
"rbatul ' la8 8 ia<
I Cine era Bn'mulM
I Cel 9e care;l a:te9tam<
I AdicM
I $unc, DubCe< Gn'mul trie:te la Randar, nu ='arte de9arte de aici,
=iica lui a ='8t uci8< Vrea 8;l ucid 9e criminal<
DubCe tace c>teDa cli9e< A9'i 8e C'tr:te<
I Tu a8ta =aci ca 8 trie:tiM #ci@iM
"rbatul ?ncuDiinAea@ din ca9 =r 8 ?ncete@e 8 lucre@e<
I Cam ca un 8'ldatN
I #n 8'ldat ucide ?n r@b'i< (nc'nHurat de mulAi alAi brbaAi care ucid<
(nAeleBi di=erenAaM
DubCe ?ncuDiinAea@ din ca9<
I Eu acAi'ne@ 9e la 89atele 'amenil'r, ?n ca8ele l'r, ?n 9aturile l'r,
c>nd 8unt 8iBuri c nu li 8e 9'ate ?nt>m9la nimic<
%e DubCe ' trec =i'rii<
I $i;au 89u8 c e8te un lucru ur>t 8 'm'ri< De a8ta m;au alunBat<
I A:a e8te, ?ntr;adeDr<
I 6i atunci de ce ' =aciM
"rbatul @>mbe:te 8arca8tic<
I E8te munca mea< Nu :tiu 8 =ac altceDa< $;au ?nDAat a8ta de c>nd
eram mai mic dec>t tine< $;am n8cut ?n miHl'cul a8a8inil'r<
DubCe 8e H'ac ?ncet cu ' 9an 9e care ' Aine ?ntre deBete<
I C>t te 9lte:te Bn'mul, de data a8taM
"rbatul 8e '9re:te, ' 9riDe:te<
I %e tine ce te intere8ea@M
DubCe la8 9riDirea ?n H'8 :i r':e:te<
I A:aN
"rbatul ?:i reia munca, 9are a9r'a9e nerD'8<
I D'u 8ute de nautili<
E8te ' m'ned 9e care nu ' cun'a:te<
I unt mulAiM
"rbatul 9u=ne:te<
1/0
SECTA ASASINILOR
I EcCiDalentul a trei 8ute de car'le<
DubCe 8e minunea@<
I CCiar mulAiN
C'ntinu 8;:i treac 9ana 9rintre deBete<
I 6i c>nd ' 8;l 'm'riM
"rbatul l'De:te cu Di'lenA ti:ul de ma8, ?nc>t DubCe tre8are<
I Termin cu ?ntrebrile4 $unca mea nu trebuie 8 te intere8e@e ?n nici
un =el< "aB;Ai bine ?n ca9 a8ta, 8tai aici numai 9>n c>nd ?Ai reDii c'm9let<
(n @iua ?n care D'i 9rimi ' munc 8eri'a8 :i D'i 9leca, :i tu Dei 9leca<
(i 8mulBe 9ana din m>n :i ?nce9e 8 ' m'dele@e< Nici unul nu mai @ice
nimic, dar DubCe c'ntinu 8;l 9riDea8c 9e brbat 9e =uri:<
K(ntr;' @i D'i =i ca el<L
"rbatul 9leac< 9une c Da =i 9lecat tim9 de d'u 8au trei @ile<
I Vreau 8 Din cu tine<
I $ duc 8 munce8c, nu e8te ' clt'rie de 9lcere<
I Am ='8t deHa cu tine ?n tim9 ce munceai, cCiar te;am aHutat<
I Tu rm>i aici, 9unct<
DubCe 8e ?mbu=nea@< Nu Drea nicidecum 8 8tea 8inBur< A ='8t mult
9rea mult 8inBur :i acum, c>nd a B8it 9e cineDa, nu Drea 8;l la8e 8 9lece
9entru nimic ?n lume< "rbatul e8te ?n8 de ne?ndu9lecat<
I !ilele a8tea Da =i @iua mea de na:tereN
E8te adeDrat< %rima @i de na:tere din DiaAa ei cea n'u<
I 6i de ce ar trebui 8 m intere8e@e 9e mine lucrul 8taM
"rbatul 9leac ?n tim9ul n'9Aii :i DubCe rm>ne ?n c'ci'aba lui< I;a
l8at t't ce are neD'ie< $>ncareJ 9>ine :i br>n@, dar :i 9uAin carne u8cat
:i =ructe, nimic care trebuie Btit, cci nu are ?ncredere 8 ' la8e 8
='l'8ea8c 8'ba< E8te :i 9'mada 9entru ran, care deHa a deDenit un 8emn
r':u 9e umr<
Cu adeDrat, nu;i li98e:te nimic ca 8 tria8c< Dar ca8a e8te B'al =r
el< 5r brbatul care =umea@ 9i9, =r armele lui, =r eEerciAiile lui
8eara, acea ca8 e8te m'art, aband'nat<
Tim9 de trei @ile ?l a:tea9t cu ?n=riBurare, ?nc'rdat, ?n tim9 ce DecCi
temeri ?:i =ac din n'u a9ariAia< N'a9tea are din n'u c':maruri, iar cCi9ul lui
G'nar, 'cCii lui, 8e ?ncarnea@ din n'u ?n cCi9urile mult'r m'rAi 9e care i;a
D@ut ?n ultima Dreme<
1/1
LICIA TROISI
(n tim9ul @ilei, c'b'ar la mare, ' 9riDe:te :i de c>teDa 'ri =ace baie<
A9a ' atraBe eEtra'rdinar de mult :i;i 9lace 8 8e la8e du8 ?nc'l' :i;nc'ace
de Daluri< Ar Drea ca el 8 =ie ac'l', 8 ' 9riDea8c<
Dar la a9u8 8inBurtatea deDine a98t'are< Din n'u tcerea e8te De:nica
t'Dar: a @ilel'r care 8e ?ntind l>ncede :i 9licti8it'are< Din n'u t'tul e8te
li98it de 8en8 :i redu8 la e8enA, ca ?n 9dure<
DubCe ' :tie ?nainte de a ?nAeleBe< C'n:tienti@area ace8tui lucru e8te ca
' 8tr=ulBerare< Ca8a ei e8te acel brbat, drumul ei, drumul 9e care acel
brbat ' Da a9uca< Ea ?i a9arAine :i nu;i Da da nici'dat D'ie 8 ' alunBe< ;
a Dindecat, :tie a8ta, iar c>nd 8e Da ?nt'arce, dac 8e Da ?nt'arce Dre'dat,
9r'babil ?i Da 89une 8 9lece< Ea nu ' Da =ace< 6i dac ' Da alunBa, ?l Da
urmri<
Du9 at>ta tim9, are din n'u un l'c unde 8 8tea<
e ?nt'arce ?n tim9ul n'9Aii, de8cCide u:a ?ncet, ?n8 DubCe ?l aude
imediat, a:a cum imediat :tie c nu 9'ate =i dec>t el<
e ridic din culcu: :i 8e a:a@ ?n =aAa u:ii<
El 8e '9re:te ?n 9raB< Nu e8te dec>t ' 8iluet neaBr ce 8e di8tinBe ?n
lumina 8lab a lunii, dar 9entru DubCe e8te ' =iBur inc'n=undabil<
I E t>r@iu, d'rmi<
I nu m mai la:i nici'dat 8inBur<
A c'8tat;' mult 8 ' 89un :i e8te ' =ra@ care a:tea9t un r89un8< Care
nu Dine< "rbatul intr :i traBe u:a du9 el, a9'i 8e duce ?n camera lui,
?ncCi@>ndu;8e dinc'l' de 9raB< DubCe 'ricum e8te mulAumit< El 8;a ?nt'r8
:i acum :i ea :tie ce 8 =ac<
Tim9 de c>teDa @ile, lucrurile 8e de8=:'ar ca de 'bicei< "rbatul 9are
mai lini:tit dec>t ?nainte, dar e8te retra8 :i tcut ca ?nt'tdeauna, ba cCiar
9are c ' eDit< DubCe ?ncearc 8 8e =ac util, cCiar dac nu :tie 8 =ac
multe< C>nd era la elDa, mama ei 8e 8u9ra mereu 9entru c nu ' aHuta la
treburile ca8ei<
Re=ace culcu:ul, mtur 9rin camer :i ?ncearc 8;l aHute c>nd
9reBte:te ma8a< El ?n8 9are c nu;:i d 8eama de e='rturile ei :i;:i
c'ntinu DiaAa dint'tdeauna<
1/2
SECTA ASASINILOR
#ne'ri di89are :i nu;i 89une unde 8e duce, dar 8e ?nt'arce ?n tim9ul @ilei
:i aduce cu el ceDa de m>ncare< De =iecare dat c>nd ?l Dede ie:ind, DubCe
8e teme c ar 9utea 8 nu 8e mai ?nt'arc<
Drama i@bucne:te ?ntr;' 8ear< De alt=el, e8te 8inBurul m'ment din @i ?n
care e8te a9r'a9e im9'8ibil 8 nu;:i D'rbea8c< "rbatul are 9i9a ?n Bur :i
:ade B>ndit'r ?ntr;' 9arte a me8ei< DubCe t'cmai ce a terminat de 89lat :i
de a:e@at cu BriH =ar=uriile 9e care le;au ='l'8it :i acum 8t :i ea a:e@at,
9riDind marea lini:tit<
I $i 8e 9are c te 8imAi mai bineN
DubCe ?nAeleBe imediat ?nc'tr' bate cu acele cuDinte<
I Nu :tiu, une'ri m mai d'are<
"rbatul B'le:te 9i9a< Nu 9are 8u9rat, ca ?n alte dAi, ci mai deBrab
'b'8it<
I Te;am Ainut aici cu mine ca 8 te Dindeci :i te;am aHutat, ?n n'a9tea
aceea :i du9, 9entru c mi;ai 8alDat DiaAa< 6tii, nu;i a:aM
DubCe d din ca9 c da :i 8imte c de data a8ta nu Da reu:i 8 nu 9l>nB<
I $unca a mer8 bine, dar nu 9't rm>ne aici 9e l'c ?nc mult tim9<
%m>ntul t>ncil'r e8te un l'c de8tul de bun< e =ac multe uneltiri, ?nce9e
8 8e 8cCimbe direcAia D>ntului<
DubCe nu ?nAeleBe ce Drea 8 89un brbatul cu a8ta, nu Drea 8 :tie
nimic de89re r@b'aie :i alte lucruri 9r'8te:ti ale cel'r 9uternici< Dar
?nAeleBe c;i 89une c 8;a terminat<
I %m>ntul t>ncil'r e8te un l'c 9ericul'8 acum< Nu 9'Ai Deni cu mine<
DubCe urmre:te cu un deBet Dini:'arele lemnului me8ei< e la8 '
tcere a98t'are, de 9lumb<
I $>ine ?mi D'i lua lucrurile :i ne D'm de89rAi<
I Nu am unde 8 m duc<
I Ai 8u9raDieAuit 8inBur ?n 9dure< Vei B8i un l'c unde 8 te duci, Dei
Dedea 8au 9'ate D'i B8i eu un l'c 9entru tine< Dar tu trebuie 8 m uiAi, ca
:i cum nu ne;am =i cun'8cut nici'dat< Nici un 'm Diu, ?n a=ar de tine, nu
mi;a D@ut =aAa< Tu e:ti 8inBura :i ar trebui 8 te 'm'r din ace8t m'tiD< (n8
nu 9'tN #it de mine :i de ?nt>lnirea n'a8tr< E8te mai bine :i 9entru tine<
I Nu e8te mai bine4 Cum 9'Ai 8 89ui c e8te mai bineM $;au alunBat
de;aca8, am D@ut r@b'iul :i am 'm'r>t4 Nu D'i aDea nici'dat un l'c ?n
care 8 m duc4
1/+
LICIA TROISI
DubCe 8;a ridicat ?n 9ici'are :i 8triB cu lacrimi ?n 'cCi< "rbatul nu;i
?n=runt 9riDirea, ' Aine ?n 9m>nt<
I #n a8a8in nu 9'ate aDea relaAii cu nimeni< Nu are 8entimente, nici
9rieteni, cel mult are aliaAi :i ucenici, dar nu eu< Tu e:ti 9rea mult 9entru
mine<
I %'t 8 te aHut cum am =cut;' @ilele a8tea< Nu ai D@ut c>t de bine m
9rice9M %'t ?nDAa t't ceea ce;Ai ='l'8e:te, 8 te aHut ?n nenumrate =eluriN
"rbatul d din ca9 c nu<
I Nu Dreau 9e nimeni cu mine, :i cu at>t mai 9uAin ' =etiA<
I Eu nu mai 8unt ' =etiA<
DubCe im9l'r< E8te m'mentul 8 arate c>t de 9uternic e8te
determinarea ei, c>t de 9r'=unde 8unt ata:amentul :i iubirea ei =aA de acel
'm<
I Cu mine nu e8te nimic altceDa dec>t m'arte, de ce nu Drei 8
?nAeleBiM Nu ai D@ut din ce;mi c>:tiB traiulM 6i Da =i mereu a:a, dac ai 8ta
cu mine, ai aHunBe 8 'm'ri :i tu, :i nu e8te dre9t<
I Dar eu am 'm'r>t deHa, :i tu ai 89u8 c :i 9rinAii mei m ur8c< (ntr;
adeDr, m;au aband'nat, tatl meu nu a Denit 8 m caute< Tu e:ti t't ceea
ce am :i dac m Dei 9r8i, eu D'i muri, :tiu a8ta<
"rbatul 8e ridic< (n c'ntinuare nu 8e uit la ea<
I De ce nu te uiAi la mineM De ceM Nu te D'i deranHa, Hur4 V'i =i
cuminte :i 9rice9ut, :i nu Dei aDea de ce 8 te 9l>nBi de mine4
"rbatul 8e ?nt'arce :i 8e duce 89re camera lui<
I $>ine ne D'm de89rAi, nu mai e nimic de aduBat<
"rbatul nu reu:e:te 8 d'arm< A 9reBtit deHa 9uAinele lucruri 9e care
le Da lua cu el ?n tim9ul clt'riei :i 8e 8imte ?n c'ntinuare 'b'8it, d'rnic 8
mai d'arm< Dar 8'mnul nu Dine< O aude 9e muc'a8 dinc'l' :i ?:i
ble8team 8imAurile a8cuAite< u89in< (n8 nu e8te un 9l>n8 de c'9il, nu
e8te un m'=t< %l>nBe cu =urie, ?nbu:indu;:i 8u89inele, ca adulAii<
"rbatul 8e r8uce:te 9lin de m>nie ?n 9at< Ar Drea 8 reu:ea8c 8 nu 8e
mai B>ndea8c, dar nu 9'ate< O aude, e ca un cui care;i 9trunde ?n t>m9le,
:i 8imte teama ei, at>t de 9re@ent :i de real, teama de a 9ierde t'tul, :i
?m9reun cu acel t't :i 9e ea ?n8:i< (nAeleBe cCiar mult 9rea bine c el a
='8t cel care i;a redat Bla8ul, el a 8alDat;' nu numai de acel brbat :i de la
m'arte, ci :i de la nebunie< De aceea nu;l mai 9'ate 9r8i< 6i 9'ate c el
1/-
SECTA ASASINILOR
cCiar ar 9utea t'lera 9re@enAa ei, da, 9'ate c ar =i cCiar bucur'8 8 ' Dad
?n Hurul lui, 89rinAar :i =ericit< O bucurie 9e care nu :i;' 9'ate 9ermite< 6i
a9'i 9'ate c'ntinua 8 ucid numai dac nimeni altcineDa nu;l Dede, dac
nu e8te nimeni cu care 8 ?m9rt:ea8c Breutatea 8entimentel'r de
Din'DAie< A ' aDea ac'l' ?n8eamn 8 aib mereu ?n =aAa 'cCil'r DiaAa 9e
care de8e'ri a di8tru8;' :i, mai ru, anii 9etrecuAi ?n "rea8l, :i 9e ea, 9e ea
9e care a trebuit 8 ' aband'ne@e :i care acum e8te m'art<
Nu 9'ate, nu 9'ate :i t't B>ndindu;8e la a8ta 8e mai r8uce:te ' dat cu
Di'lenA :i 8cr>:netul 9atului ac'9er 9entru ' cli9 9l>n8ul lui DubCe<
DubCe i;a 9reBtit micul deHun< La9te cald :i 9>ine neaBr< Ca ?n =iecare
dimineaA< Dar c>nd ie8e din camer, e8te deHa ?mbrcat 8 9lece< Cu DecCia
manta ca de 'bicei, cu care l;a D@ut 9rima dat, c':ul din lemn :i 8acul de
clt'rie< Ca9ul ?i e8te din n'u ac'9erit de BluB<
I Nu mn>nc< %lec imediat<
I Atunci nu mn>nc nici eu<
DubCe ?:i ia mantaua de 9e 8caun, ' ?mbrac trB>ndu;:i BluBa 9e ca9<
I Am D'rbit deHa de89re a8ta<
I Tu ai 89u8 c un a8a8in nu are 9rieteni< Eu nu 8unt 9rietena ta :i nu
D'i =i nici'dat, :i :tiu c nu 9't =i nici aliata ta, a:a mic cum 8unt< A:a c
D'i =i ucenica ta<
"rbatul d din ca9 c nu<
I Nu Dreau 8 ?nDA nimic 9e nimeni<
I Eu ?n8 Dreau 8 ?nDA< (n @iua ?n care Ai;am D'rbit 9entru 9rima dat
mi;ai 89u8 9'De8tea c'9iil'r care ucid< Eu te;am ?ntrebat dac tu credeai ?n
ea :i mi;ai r89un8 c nu cre@i ?n nimic< Eu ?n8 cred ?n ea< 6i Dreau 8 m
?nDeAi 8 deDin un a8a8in<
"rbatul 8e a:a@, ?:i de8c'9er cCi9ul :i ea a9r'a9e 8e 89erie< E8te
9alid< (:i 89riHin =runtea de ma8< Nu are nimic din brbatul 9uternic :i
8iBur 9e care DubCe a ?nDAat 8;l cun'a8c< Ridic ?ncet ca9ul :i;i =iEea@
cCi9ul cu ni:te 'cCi umbriAi de ' 9r'=und tri8teAe, iar =etiAa a9r'a9e c 8e
cie:te 9entru cele 89u8e<
I Nu te la8 aici 9entru c nu te Dreau, te la8 9entru a te 8cuti de un
drum cum9lit< De ce nu reu:e:ti 8 ?nAeleBiM
DubCe 8e a9r'9ie :i 9entru 9rima dat de c>nd ?l cun'a:te, ?l atinBe< (i
9une ' m>n 9e braA :i ?l 9riDe:te 8eri'a8<
1/.
LICIA TROISI
I Tu mi;ai 8alDat DiaAa :i ?Ai a9arAin< 5r tine nu 9't merBe nicieri<
Vreau 8 te urme@ :i 8 ?nDA de la tine< %entru mine nu e8te nimic mai ru
dec>t 8 8tau 8inBur< E8te mai rea 8inBurtatea dec>t 8 aHunB ' a8a8in<
I V'rbe:ti a:a 9entru c nu :tii<
DubCe ?:i ?m9reunea@ m>inile 9e ma8, ?:i 9une ca9ul 9e8te ele<
I Te r'B, $ae8tre, acce9t;m ca ucenic a ta<
"rbatul ' 9riDe:te ?ndelunB, a9'i ?i 9une ' m>n 9e ca9< V'cea lui e8te
H'a8 :i rBu:it c>nd D'rbe:te :i 9lin de tri8teAe<
I Ia;Ai lucrurile, 8 merBem<
DubCe ridic 9riDirea :i @>mbe:te =ericit< %entru ' cli9 9arc i;a
reDenit eE9re8ia bucur'a8 :i in'cent de 'dini'ar<
I Da, $ae8tre4
1//
SECTA ASASINILOR
17
PRO'ETUL COPIL
ubCe nu reu:i 8 8e 'bi:nuia8c le8ne cu n'ua DiaA< Era ceDa mai
9uternic dec>t eaP t't ce Ainea de "rea8l ?i re9uBna< Nu 8u9'rta
mir'8ul de 8>nBe care im9reBna Ca8a, nu;i t'lera 9e Trium=t'ri,
at>t de a8emnt'ri unii cu ceilalAi, cu 'cCii 8tin:i care 8e a9rindeau d'ar ?n
beAia ruBciunii, ura ruBciunea, at>t de m'n't'n :i de re9etitiD ?nc>t te
nucea< Era neBarea a t't ceea ce $ae8trul ' ?nDAa8e Dre'dat :i acum
?nce9ea 8 ?nAeleaB m'tiDul 9entru care ?ncerca8e 8 ' Ain cu at>ta
?nd>rHire de9arte de l'cul acela<
D
e B>ndea la el, 8eara, ?n camera ei, ?n 9uAinele cea8uri de 8inBurtate
de9lin ce;i erau ac'rdate< 6i el tri8e ?n acel l'c :i trebui8e 8 8u9'rte t't
ceea ce 8u9'rta ea< (n8 el 8e n8cu8e ac'l' :i =cu8e t'tul ca 8 =uB de;
ac'l'< Ea ?n8M Ca 8 tria8c 8e D>ndu8e, ?:i ddu8e tru9ul acel'r 'ameni,
'dat cu armele :i abilitAile ei< Aerul din Ca8 ' 8u='ca :i atunci Di8a la '
=uB 9'8ibil, K?ncerc 8 ?nAeleB cum 8e =ace 9'Aiunea :i =uB<L
Dar ReOla era un 'b8tac'l mult mai Breu de trecut dec>t credea< e
?nt>m9la8e deHa ?n 9rima 89tm>n, c>nd DubCe ?nc =cea e='rturi 8 8e
ac'm'de@e cu acel l'c umed :i ?ntunec'8 :i 8e 8imAea rtcit, ?nc'nHurat
de 9riDiri curi'a8e<
T'tul ?nce9u8e 9e ne8imAite< e tre@i8e ?nDluit de ' DaB 8en@aAie de
ru, dar nu;i ddu8e im9'rtanA< (ndat ce ie:i din camera ei, ' i@bi8e '
ameAeal Di'lent< $ir'8ul de 8>nBe i 8e 9ru8e mai 9trun@t'r ca
nici'dat< e 89riHini8e de u:'rul u:ii :i ameAeala trecu8e<
(n tem9lu, dimineaAa, lucrurile 9arc mer8e8er mai bine :i DubCe
a8culta8e delirurile ReOlei cu acela:i intere8 8c@ut dint'tdeauna< 5emeia
?n8 aDea 9e cCi9 un @>mbet abia atenuat :i din c>nd ?n c>nd ' 9riDea 9e
=uri:<
eara lucrurile ?nce9ur 8 mearB mai 9r'8t< Reu:i8e 8 8e antrene@e
?m9reun cu CerDa :i mer8e8e a9rin8 de dureri la baie, 9entru a 8e
reDiB'ra<
1/0
LICIA TROISI
O a9uc ?n a9< O 8en@aAie nea:te9tat de a98are ?n 9ie9t< e bl'c,
ter'ri@at< Era ' 8en@aAie DaB, ?nde9rtat, dar DubCe ' cun':tea mult 9rea
bine< (i readu8e imediat ?n minte imaBinile ?nc ='arte Dii ale iniAierii<
N'a9tea trecu @buciumat< De:i =ere8truica era larB de8cCi8, DubCe era
9er8ecutat de duC'area 8>nBelui< O 8imAea 9retutindeni, ?i B>dila nrile
mai 9uternic ca nici'dat<
e r8uci ?n 9at, dar nu era nimic de =cut< (ncet;?ncet teama 9unea
8t9>nire 9e ea<
5iara 8e ?nt'rcea< "le8temul nu 8e 9't'li8e, e=ectele 9'Aiunii 8lbeau t't
mai mult<
e ridic din 9at abia Ain>ndu;8e 9e 9ici'are, aHun8e la u: :i
de8cCi@>nd;' c@u a=ar< Tcerea era ab8'lut :i c'rid'arele r8unau d'ar
de r8u=larea ei ?nbu:it<
ReOla< Ea :tia< 5'arte 9r'babil, era cCiar Dina ei< (n m'd neclar DubCe
?:i aminti r>8ul ei abia ma8cat, 'cCii ei cercett'ri<
KVrHit'are ble8temat<L
$intea;i :'Dia, 5iara ?i :'9tea cuDinte de m'arte ?n urecCi, :i bru8c,
DubCe 8e 8imAi 9ierdut ?n =aAa labirintului de tunele :i c'rid'are care
alctuia Ca8a< In=irmeria< #nde eraM 6i camera ReOleiM Nu aDu8e8e
nici'dat 'ca@ia 8 mearB ac'l'<
(nce9u 8 8trbat cu 9a:i re9e@i c'rid'arele, cu 5iara 9e urmele ei<
ADea 9arc im9re8ia c ' urmrea, cu 9a8 ra9id :i ?n acela:i tim9 a98at<
KNu ca ?n acea 8ear, nu ca ?n acea 8earNL
imb'lul de 9e braA era mai Di@ibil ca nici'dat :i @D>cnea durer'8<
DubCe ?nce9u 8 mearB la ?nt>m9lare, dar nu reu:ea 8 ?:i amintea8c
drumul, :i atunci merBea din inerAie, alerB>nd, ?m9iedic>ndu;8e< (ntre tim9,
mir'8ul de 8>nBe deDenea mai 9uternic :i mai 9trun@t'r, in8u9'rtabil, '
cCemare de ne8t9>nit creia i 8e 9rea im9'8ibil 8 re@i8te<
e arunc =r nici ' reAinere a8u9ra 9rimei u:i 9e care ' B8i, cu '
9l'aie de l'Dituri de 9umn ?n lemn< A9r'a9e c nu reu:i 8 Dad 9er8'ana
care ie:i< %ur :i 8im9lu 8e 9rbu:i 9e8te ea, 8imAind cum ' la8 t'ate
9uterile<
I AHut'rN :'9ti DubCe cu un Bla8 rBu:it ce nu 9rea a;i a9arAine<
Nu au@i ce 89u8e acel brbat 8au acea =emeie, 8imAi d'ar cum e8te t>r>t
undeDa, ?n tim9 ce ' ?n8'Aea un murmur :'9tit<
1/2
SECTA ASASINILOR
O a:e@ar 9e ceDa m'ale :i din 9uAinul 9e care reu:i 8;l Dad din
miHl'cul delirului ?nAele8e c 8e a=la la in=irmerie<
ImaBinea ReOlei ?i um9lu bru8c c>m9ul Di@ual<
I Ce dracuQ mi;ai =cut, ble8temat'M ?ntreb cu un Bla8 ?nbu:it :i 9lin
de durere<
ReOla ' Ainea la ' di8tanA de ' lunBime de 8abie :i @>mbea lini:tit<
I CCiar e:ti ' 9r'a8t< 6i ai mai aDut ?ndr@neala 8 te c'm9ari cu
mineN ?mi Dine 8 r>d< (:i ?nbu:i un r>8 8arca8tic< Nu ai numrat @ileleM
Au trecut '9t de la iniAiereN :i dac nu Ai;a: =i 89u8 clarN
DubCe ?nce9u 8 ?:i dea 8eama< %'Aiunea<
ReOla i;' =lutur 9rin =aAa 'cCil'r, alb8truie :i lim9ede, 8e aBita ?n
8ticluA, un miraH< DubCe ?ntin8e in8tinctiD m>inile, dar ReOla ' ridic mai
8u8 dec>t aHunBea ea<
I D;mi;'<
I Nu mi;ai artat re89ectul cuDenit mai mult de ' dat :i c'ntinui 8 '
=aciN ?Ai 89u8e8em, nuM %entru c'9iii 'bra@nici care nu;:i ?m9line8c
dat'ria eEi8t ' 9edea98N
I D;mi;'4 re9et url>nd DubCe< $ 8imt ru, la naiba, :i dac nu mi;'
dai 8e Da 8=>r:i t'tul cu un ma8acru, :tii a8ta4
ReOla cltin din ca9<
I CCiar nu cred a8ta<
DubCe 8e aBit ?n culcu:, c@u 9e H'8 cu durere, @D>rc'lindu;8e 9e
9ard'8eal< ReOla ' bl'c ra9id cu un 8inBur 9ici'r< ADea ' 9utere ie:it
din c'mun 9entru cineDa de 8tatura ei<
(i cCem 9e uria:ii 9re@enAi :i ?n 8eara iniAierii :i ei ' t>r>r a=ar<
DubCe urla, durerea ?i 8=>:ia 9ie9tul t't mai Di'lent :i, 9e m8ur ce
8trbtea c'rid'arele Ca8ei, t't mai de9arte de 9unctul ei central, A8a8ini
ad'rmiAi ie:eau ?n u:ile camerel'r l'r< DubCe 9riDi t'ate acele cCi9uri cu
'cCi ruBt'ri, dar nu B8i nici un Be8t de mil de care 8 8e aBaAe ?n cderea
ei, d'ar ' curi'@itate rece<
CCiar :i celula era aceea:i, DubCe ' recun'8cu< Tcerea era 9er=ect, iar
r8u=larea ei ' 89rBea ?n m'd Di'lent<
O aruncar ?nuntru, ' leBar de 9'dea cu lanAuri :i ?ncCi8er u:a< 6i ea
rma8e 8inBur cu dem'nii ei<
1/3
LICIA TROISI
La urma urmei, cu ?nAele9ciunea cea de 9e urm DubCe ?:i 89u8e c
ReOla =u8e8e a9r'a9e mil'a8< O l8 ' 8inBur @i 8 9utre@ea8c ?n lanAuri,
dar =u ' @i de in=ern< 5iara 8e cambra :i tim9 de c>teDa cli9e ce 9reau '
De:nicie mai c 9unea 8t9>nire 9e tru9ul ei< CCi9uri de c':mar 9'9ulau
?ntunericul den8 din camer :i DubCe a9r'a9e c im9l'ra ca t'tul 8 8e
termine cumDa, numai 8 =ie eliberat din acea t'rtur<
A9'i ReOla intr< e 9r'9ti ?n dre9tul ei, care @cea 9e H'8<
I *i;a ?nDAat lecAia, da 8au nuM
DubCe ' 9riDi cu ur, e9ui@at<
I Cum 9'Ai 8;mi =aci ceDa a:a de cum9litM :'9ti cu un Bla8 rBu:it de
at>tea urlete<
ReOla ?:i ?ncreAi bu@ele 9er=ecte ?ntr;un @>mbet<
I Nu eu, ci TCenaar< A9'i deDeni din n'u 8eri'a8J De;acum ?nainte
Dei r89unde la inD'caAii ?n tim9ul me8el'r :i te Dei ruBa cu mine ?n tem9lu
?n =iecare dimineaA< Dar mai ale8 nu Dei ?ndr@ni nici'dat de;acum
?nainte 8 =ii nere89ectu'a8 cu mine< 9uneJ KDa, Gardiana meaL :i
acea8t t'rtur 8e Da 8=>r:i ?ntr;' 8ecund<
DubCe c'ntinu 8 ' 9riDea8c di89reAuit'r< e 8imAea umilit, dar mai
ale8 ?nBenuncCeat de 'b'8eal :i ter'are< O ?m9in8e8er ?n c'lAul unde era
li98it de a9rare, unde 8e 8imAea B'al :i de@B'lit de Br'a@<
(ncCi8e 'cCii :i 89u8eJ KDa, Gardiana meaNL
(ndat ce;:i reDeni, DubCe ?ncerc 8;i cear eE9licaAii lui Fe8C'l< Ceru
audienA 9rin intermediul lui CerDa, care 9>n ?n acel m'ment era 8inBurul
cu care reu:ea 8 aib ' relaAie cumDa, ?n lunBile cea8uri 9etrecute ?n
tcere, la antrenament<
(n m'd ciudat, Fe8C'l nu 8e l8 ruBat, ci ' 9rimi cCiar ?n Brab<
Gardianul u9rem era la ma8a lui, a9lecat 9e8te crAi, cu ' 9erecCe de
'cCelari cu rame de aur =in ci@elate 9e na8< DubCe =cu ' 9lecciune
duc>nd m>inile la 9ie9t, 8alutul A8a8inil'r, a9'i ?l 9riDi ?n 'cCi<
Fe8C'l ridic ?ncet 9riDirea din D'lumul 9e care;l anali@a<
I Ei bineM
I (nAeleBerea nu 9reDedea t'ate a8tea<
I T'ate a8tea ceM
e 9re=cea< 6i ' =cea :tiind c 8e 9re=ace< (:i btea H'c de ea<
I Gardiana OtrDuril'r a re=u@at 8;mi dea 9'Aiunea :i m;a l8at
?ncCi8 ' @i ?ntreaB ?n celul<
100
SECTA ASASINILOR
Fe8C'l ?ncuDiinA din ca9<
I 6tiu<
I Eu D;am dat tru9ul meu :i D'i aAi 89u8 c m DeAi Dindeca ?n 8cCimb<
Nu am im9re8ia c a8ta =aceAi<
Fe8C'l cltin din ca9<
I Tu a9arAii Ca8ei, DubCe< (n ?ntreBime< Tu nu mai e:ti 9er8'na care
eEi8ta ?n a=ara ace8tui l'c, mica C'aA, antrenat de un trdt'r<
DubCe tre8ri, dar tcu< Nu era ?n 9'@iAia de a 8e certa<
I Dac ?nc mai cre@i c e:ti a=ar :i c mai 9'Ai urma leBile lumii, te
?n:eli< Tu ai ale8 calea Trium=t'ril'r :i ace8t =a9t c'm9'rt ' 8erie de
lucruri, 9rintre care 8u9unerea =aA de Gardieni :i re89ectarea cultului< (n
8cCimb, Dei tri<
I Acea8ta 8e nume:te t'rtur, :'9ti DubCe<
Fe8C' =cu un Be8t =uri'8 cu m>na<
I Atunci 9leac, cum a =cut arneO< Du;te, :i ac'l' a=ar nu Dei
re@i8ta mai mult de c>teDa luni, la 8=>r:itul cr'ra te a:tea9t m'artea 9e
care ' cun':ti<
I De ce nu D mulAumiAi 9ur :i 8im9lu cu 8erDiciile meleM
I %entru c n'i ucidem 9entru TCenaar< 6i tu Dei =ace t't ceea ce;Ai
89unem, =r 8 8c'Ai un cuD>nt, :i dac nu, Dei 9etrece multe n'9Ai ?n
celul, d'ar tu :i 5iara<
DubCe tcu din n'u, cl'c'tind de m>nie< Ca ?nt'tdeauna, ' dat ?n 9lu8,
era 8claD<
(ntr;' dimineaA, la ceDa tim9 du9, ReOla ' c'nD'c<
Gardiana OtrDuril'r 9rea ciudat de ten8i'nat, dar :i aBitat< %entru
DubCe era d'ar ' @i 9licti8it'are ca t'ate celelalte, ?n c'm9ania unei
9er8'ane 9e care ' di89reAuia<
I A8t@i Dei =i 9rimit la una dintre cele mai 9r'=unde :i im9'rtante
taine ale credinAei n'a8tre< %uAini 8unt cei care cun'8c detaliile cultului
n'8tru :i cea mai mare 9arte a 'amenil'r iBn'r cine e8te TCenaar :i ce
?n8eamn a;l 8luHi :i a;l ad'ra, dar ceea ce 8unt 9e cale 8;Ai 89un e8te un
adeDr 9e care ?l a8cundem cu mare BriH, una dintre 9ietrele de temelie ale
cre@ului n'8tru<
101
LICIA TROISI
DubCe deDeni atent< Nu c ar =i intere8at;' cumDa 8 9trund tainele
8ectei, dar cu c>t a=la mai multe detalii, cu at>t aDea mai multe arme 9entru
a c'mbate in=luenAa "re8lei a8u9ra ei<
ReOla ?nce9u de de9arte, D'rbind de89re Rubira, teaua >nBelui<
DubCe nu aDu di=icultAi 8 ' identi=ice cu 8teaua care ' ?n8'Ai8e ?n @ilele
9uri=icrii<
I teaua r':ie e8te ecli98at de :a9te 'ri 9e an, :a9te 9recum cele :a9te
arme ale lui TCenaar< unt N'9Aile %ier@aniei, amintirea cel'r :a9te @ile ?n
care @eii au 9u8 temeliile lumii "iruiAil'r, 9>nBrind lucrarea 9er=ect a lui
TCenaar< La ?nce9ut el a creat Trium=t'rii, ai cr'r de8cendenAi 8untem
n'i, :i ' lume 9'9ulat numai de ei< CeilalAi @ei, nei89rDiAii ia 9e care;i
Denerea@ "iruiAii, erau inDidi':i 9e lucrarea 9er=ect :i au ?ncercat 8 '
8trice 9rin 'rice m'd< Atunci l;au 9u8 ?n lanAuri 9e TCenaar tim9 de :a9te
@ile :i au dat na:tere "iruiAil'r< C>nd TCenaar a reu:it 8 8e elibere@e, a
?nce9ut un lunB r@b'i ?m9'triDa cel'rlalAi @ei, ?n 9eri'ada numit a
)a'8ului, dar nu a reu:it 8 8e im9un, de'arece ?l c'9le:eau numeric< El a
='8t din n'u 9u8 ?n lanAuri ?n mruntaiele 9m>ntului, aici, la mii :i mii de
metri 8ub antica n'a8tr Ca8, cea la care ne D'm ?nt'arce ?n cele din urm,
?n %m>ntul cel $are< Dar TCenaar a 8dit ?n inima Trium=t'ril'r '
8m>nA de Di'lenA :i le;a dat mi8iunea de a;i 9reBti Denirea, 9uri=ic>nd
lumea de r'adele im9ure adu8e la DiaA de ceilalAi @ei< Ca 8emn al
bunD'inAei 8ale, el aDea 8 trimit ?n =iecare BeneraAie C'9iii $'rAii, c'9ii
ca tine, 9entru ca neamul Trium=t'ril'r 8 crea8c 8nt'8, :i a l8at;' ?n
cer 9e Rubira, 9entru a le aminti Trium=t'ril'r 89eranAa ?n care ei cred<
Intrarea ?n umbr a Rubirei e8te un m'ment de durere, de aceea 9etrecem
n'a9tea ?n ruBciune, 9entru a inD'ca rena:terea lui TCenaar :i t't'dat a
Rubirei< Rena:terea Rubirei Da 9ermite alte cinci@eci :i d'u de @ile de
bel:uB, ?n a:te9tarea urmt'arei retraBeri ?n umbr<
ReOla ' =iE 9e DubCe cu inten8itate, tc>nd 9entru ' cli9< A9'i reluJ
I Ar =i ?n8 9rea 9uAin dac ?ntreaBa m':tenire a lui TCenaar ar =i d'ar
Rubira, dac =BduinAa lui 8;ar mrBini la ' 8im9l 8tea< Nu, =BduinAa lui
TCenaar e8te mult mai ?nalt, mult mai mare< A trimi8 :a9te brbaAi, unul
9entru =iecare dintre cele :a9te 9m>nturi ale Lumii %m>ntene, :a9te
9recum ecli98ele Rubirei< Ei au traDer8at i8t'ria duc>nd 9e 9m>nt me8aHul
lui TCenaar<
ReOla tra8 ra9id un 9'rtret al =iecruia dintre ei<
102
SECTA ASASINILOR
I (i Dei B8i ?n cartea 9e care Ai;am dat;' :i Dreau 8 8tudie@i bine
DieAile l'r<
DubCe ?ncuDiinA din ca9 cu 9uAin c'nDinBere< De;a dre9tul
de@amBit'r dac 8ta era marele 8ecret al "re8leiN
I Dar cel mai im9'rtant dintre ei e8te ultimul, cel de;al '9tuleaN
DubCe 8e 8cutur :i deDeni mai atent<
I A Denit ultimul, 9entru a ?ncCeia ciclul< Nu c're89unde nici unei
ecli98e a Rubirei, dar 9r'Dine din 9m>ntul unde a ?nce9ut t'tul, %m>ntul
N'9Aii< 6i eEi8t un m'tiD 9entru care lui nu i 8e a8'cia@ nici ' ecli98J el
nu Dine 8 a8cund, el re9re@int trium=ul lui TCenaar, al rena:terii lui :i a
Rubirei, care Da 8trluci De:nic, =r umbriri, ?n lumea Trium=t'ril'r<
DubCe 8e B>ndi la mi8teri'a8a 8tatuie a c'9ilului< Care dintre cei '9t
mari brbaAi era re9re@entat de acel c'9ilM au era altceDaM
I El e8te 9'rtdra9elul lui TCenaar, me8aBerul 9re=erat, Trimi8ul<
Numele lui e8te A8ter<
Acel nume i 8e 9rea ameninAt'r, dar DubCe nu :tia 8 89un ?n ce 8en8<
I E8te c'9ilulM ?ntreb cu un =ir de D'ce<
ReOla ?ncuDiinA din ca9<
I 6i dac e:ti de:tea9t, 9'ate c ai :i ?nAele8 deHa de89re cine D'rbim<
DubCe era c'n=u@<
I A8ter nu numai c a r89>ndit cuD>ntul lui TCenaarP A8ter, 8inBurul
dintre marile =iBuri ale cultului n'8tru, a ?ncercat cu adeDrat 8 in8taure@e
d'mnia Trium=t'ril'r, :i nu cum =acem n'i, 9rin numer'a8e crime
8inBulare, ci 9rintr;un mare C'l'cau8t eliberat'r< El a ='8t clu@a n'a8tr
tim9 de 9atru@eci de ani, el a ='8t ?ncarnarea cea mai direct a lui TCenaar
9e 9m>nt, ?ndelunB am cre@ut c Dremurile erau a9r'a9e, c TCenaar ?:i
Da Aine =BduinAa<
DubCe 8imAi cum un =i'r de BCeaA ?i 9trunde 'a8ele<
ReOla @>mbi cu =er'citate<
I Nu ?nAeleBi, nu;i a:aM Ace8t lucru dem'n8trea@ clar c>t de de9arte
e:ti tu de drumul Trium=t'ril'r< Dar, ?n 'rice ca@, nu 9'Ai 8 nu 8imAi
9uterea 9e care ' eman =iBura lui, cCiar :i numai c>nd e8te eD'cat 9rin
cuDinte, a:a cum =ac eu acum< imt c Ai;e team, 8imt c;i 9erce9i ?ntreaBa
Brand'are<
DubCe a9r'a9e c nu reu:ea 8 D'rbea8c<
I Cine eM
10+
LICIA TROISI
I Tiranul<
CuD>ntul c@u ?n tem9lu ca un b'l'Dan< Nu era nimeni din Lumea
%m>ntean care 8 nu 8e team de acel nume mai mult dec>t de 'rice
altceDa< Trecu8er 9atru@eci de ani de la cderea lui, t't at>Aia c>t dura8e
ter'area d'mniei lui< R@b'iul care ?l detr'na8e, $arele R@b'i, era amintit
ca una dintre 9eri'adele cele mai ?ntunecate din i8t'ria Lumii %m>ntene<
NiCal :i ennar, care ?l ?nDin8e8er, intra8er ?n leBend, 8tatuile l'r 8e
B8eau la c'lA de 8trad :i ?n 9ieAe<
I au, mai bine, cel 9e care 'amenii inculAi ?l de=ineau dre9t Tiranul cu
at>ta 8truinA ?nc>t ?n cele din urm 9>n :i el :i;a ?nBr'9at 8ub acel e9itet
adeDratul 8u nume, un nume 9e care acum d'ar cei ca n'i, Trium=t'rii,
9't ?ndr@ni 8;l 9r'nunAe<
I Nu 9'Ai D'rbi 8eri'8N
I "a da< e numea A8ter :i era un c'9il, eEact cum l;ai D@ut tu ?n
8tatui< #n du:man de;al lui ne8buit i;a 9u8 ace8t ble8tem, 8 rm>n
9entru t'tdeauna ?n tru9ul unui c'9il< #n C'9il al $'rAii< (nAeleBi, DubCeM
(nAeleBiM OcCii ReOlei 8trluceau ca nici'dat, a9rin:i de beAia mi8tic< Ani
la r>nd a lu9tat, uci8, ma8acrat, aneE>nd reBatele unul du9 altul 9entru a
recrea 9e 9m>nt ?m9rAia lui TCenaar< (n mruntaiele 9alatului 8u
"rea8la cre:tea :i 9r'89era< Fe8C'l era braAul lui dre9t<
I Tiranul a ='8t cel mai ru lucru de care a aDut 9arte Lumea
%m>nteanN ?ncerc 8 89un DubCe<
I Taci4 ReOla url, cu tr8turile =eAei c'ntractate de =urie< Ce :tii tu
de89re a8taM A8ta 89une DulBul care nu ?nAeleBe, a8tea 8unt 9'De:tile lan8ate
de NiCal :i de ennar care l;au uci8, ble8temaAii4 AdeDrul e8te altul<
DubCe era Aintuit de banc, cu deBetele albe n'dur'a8e ?ncle:tate<
I NuN t'Ai :tim ce a =cutN :i ?n ce a tran8='rmat Lumea
%m>nteanN
ReOla ?i tra8e ' 9alm<
I Cere;Ai iertare4 Cere;i iertare lui TCenaar 9entru ace8t cum9lit
8acrileBiu4 A8ter a ='8t =>ntul ace8t'r Dremuri<
DubCe 8e 8cutur :i ?:i reDeni<
I Din 9cate A8ter nu a reu:it 8 duc la bun 8=>r:it 9lanurile lui
TCenaar< Fe8C'l era ac'l' c>nd a c@ut, c>nd NiCal a ?nDin8, c>nd
5'rtreaAa 8;a 8=r>mat 8ub m>inile n'a8tre<
10-
SECTA ASASINILOR
ReOla era mi:cat< 5u neD'it 8;:i :tearB ' lacrim a9rut ?n c'lAul
'cCiului<
I Dar 8e Da ?nt'arce, relu cu Bla8 =erm< Trecerea lui 9e ace8t 9m>nt a
='8t d'ar 9reludiul a ceea ce Da =i< e Da ?nt'arce, ?m9reun cu ceilalAi, :i
TCenaar Da =i ?n =runtea l'r< Atunci t'tul Da =i ca la ?nce9ut<
ReOla 8e '9ri, rec9t>ndu;:i 8u=lul<
DubCe era 9arali@at<
I Ace8ta e8te marele 8ecret al credinAei n'a8tre< Acum trebuie 8;l
a8cundem de 9r':ti< Dar Dremurile 8e a9r'9ie, 9uterea n'a8tr, ='rAa
n'a8tr deDin din ce ?n ce mai mari<
ReOla reDeni la l'cul ei, 8e a:e@ :i din n'u redeDeni =emeia rece :i
crud 9e care DubCe ' cun':tea<
I Vreau ca tu 8 :tii t'tul de89re DiaAa l'r :i de89re A8ter< Du9 9r>n@,
?Ai D'i da ' carte 8cri8 cCiar de m>na EEcelenAei ale, Fe8C'l< e a9r'9ie
N'a9tea %ier@aniei, una dintre di89ariAiile Rubirei, :i 9>n atunci Dreau ca
tu 8 =i 8tudiat<
e ridic, ddu 8 9lece, dar DubCe rma8e nemi:cat 9e l'c< Atunci
ReOla 8e a9r'9ie de ea, ?:i a9lec =aAa de c'9il 'bra@nic 9>n la urecCea
ei :i;i D'rbi murmur>ndJ
I Acum e:ti de;a n'a8tr, DubCe, nu mai ai cum 8 8ca9i< C>nd unul
dintre n'i cun'a:te ace8t adeDr, nu mai 9'ate 9leca<
10.
LICIA TROISI
1!
O SARCIN PENTRU UN TRIUM'TOR
recur 89tm>nile :i DubCe ?ncerc 8 uite 8au 8 iBn're cumDa
ceea ce;i 89u8e8e ReOla< At>ta tim9 c>t nu B8i8e un m'd de a 8e
8alDa ie:ind de;ac'l', trebuia 8 8e ?m9ace cum 9utea cu 8ituaAia< T
(ncerca 8;:i 89un c aDea 8 =uB, c aDea 8 B8ea8c m'dul de a 8e
8alDa, 9'ate cCiar ?nainte de a =i neD'it 8 lucre@e 9entru 'amenii :tia<
(ntre tim9, ?ncerca 8 nu 8e 8u9un credinAei l'r< C>nd ruBciunile um9leau
8ala de me8e, 8e 9re=cea c le recit, dar 8e B>ndea la cu t'tul altceDa<
C>nd ReOla ?nBenuncCea ?n tem9lu, DubCe ble8tema ?n minte @eul :i turma
aceea male=ic<
(nce9u 8 =ac mici ancCete< e dedic eE9l'rrii Ca8ei 8curt>nd din
tim9ul bii :i al me8el'r< Era ab8'lut e8enAial 8 B8ea8c lab'rat'rul
ReOleiP acela era 9rimul 9a8< au 8 ?ncerce 8 9trund ?n camera ei<
Dar ReOla 8e Ainea de ea ca r>ia :i cCiar atunci c>nd nu erau ?m9reun
DubCe ?i 9utea 8imAi 9riDirea, ca :i cum ' 89i'na ?nc'ntinuu< 6i 9r'babil
a:a eraP ReOla nu era 9r'a8t, cu 8iBuranA ?nce9u8e 8 adulmece c DubCe
9unea la cale ceDa<
(ntre tim9, ca 8 nu tre@ea8c alte 8u89iciuni, ea cuta 'ricum 8 =ie
bineD'it'are :i 8>rBuinci'a8 :i ?nde9linea @el'a8 t't ce;i 'rd'na Gardiana
OtrDuril'r< a8culte de cea 9e care ' c'n8idera din t'ate 9unctele de
Dedere un du:man 9er8'nal ' c'8ta mult<
KEu 8unt di=erit :i D'i =i mereu a8t=el<L
$ult tim9 nu aDu nici un =el de relaAie cu ceilalAi #ciBa:i< Anii de
8inBurtate ' =cu8er 8 =ie re@erDat :i, ?n 'rice ca@, nu ' intere8a nici
unul dintre cei 9e care 8e ?nt>m9la 8;i ?nt>lnea8c 9e c'rid'are< Erau
c'leBi, nimic mai mult, :i era a9r'a9e ?nclinat din 'bi:nuinA 8;i
c'n8idere adDer8ari<
inBura 9er8'an 9e care ' 9riDea cu un anumit intere8 era CerDa< Nu
D'rbeau mult ?n tim9ul antrenamentului, ?n8 DubCe B8ea c era di=erit de
t'Ai ceilalAi< Rare'ri 9uteai au@i din Bura lui numele lui TCenaar<
10/
SECTA ASASINILOR
Antrenamentul merBea mai deBrab bine< DubCe ?nce9ea 8 Dad
9rimele 8emne de ameli'rare ?n mi:cri< imAea c a deDenit mai aBil :i
cCiar mai 8ilenAi'a8, de:i ca9acitAile ei nu erau nici mcar de de9arte
c'm9arabile cu ale lui CerDa< (nDA teCnici de 8tranBulare 9e care nu le
cun':tea :i;:i ?mbuntAi :i 8crima, ca9it'l la care 8ttea a:a de 9r'8t< De
alt=el, te'ria ' di8tra :i 89era 8 nu =ie neD'it 8 9un ?n 9ractic lucrurile
?nDAate dec>t c>t mai t>r@iu 9'8ibil 8au 9'ate cCiar nici'dat< 6tia c era '
89eranA ab8urd, dar :i a 89era era un m'd de a nu ceda "re8lei<
(n acela:i tim9, 8e 8imAea ?nc'ntinuu ten8i'nat< arcina ar =i 9utut Deni
?n 'rice m'ment :i acea a:te9tare ' e9ui@a<
I De ce nu mi;au dat ?nc nici ' mi8iuneM ?l ?ntreb ?ntr;' @i 9e CerDa<
I %entru ei nu e:ti ?nc ' Trium=t'are :i, at>ta tim9 c>t nu te D'r 8imAi
ca 9e una dintre ai l'r nu;Ai D'r da D'ie 8 uci@i< Nu te;au luat numai
de'arece ei cred c e:ti bun, te;au luat de'arece cred cu adeDrat c e:ti '
C'9il a $'rAii<
I De ce D'rbe:ti de89re eiM ?ntreb DubCe 8ur9rin8< Tu 'cu9i un Brad
?nalt ?n cadrul Ca8ei :i t'tu:i D'rbe:ti de89re ei ca :i cum n;ai =i :i tu un
Trium=t'r<
I *i;am 89u8 c =iecare ?l 8luHe:te 9e TCenaar ?n =elul lui< Eu nu 8unt ?n
?ntreBime unul de;al l'r< Cci m'dul meu de a Bl'ri=ica crima e8te 8ta, at>t
de 9articular<
I Nu cred c Fe8C'l ar =i bucur'8 8 te aud D'rbind a8t=elN
CeDa @>mbi<
I 6i t'tu:i m Aine aici< erDiciile mele 8unt mult mai 9reAi'a8e dec>t
credinAa mea<
DubCe ?:i =cu un 9ic de curaH :i in8i8t<
I De ce m a=lu eu aici e8te mult 9rea clar< Nu ?nAeleB ?n8 de ce tu
rm>i aiciN
CerDa @>mbi ?nc ' dat<
I De'arece aici 8e a=l a9'Beul crimei, iar eu a89ir la a9'Beu< 6i, dac
9entru a aHunBe ac'l' trebuie 8 ad'r un @eu :i un bieAel m'rt de 9atru@eci
de ani, ' =ac< Fe8C'l Ai;ar 89une c TCenaar lucrea@ a8t=el 9rin mine, de:i
eu nu;mi dau 8eama< Eu ?Ai 89un c numai aici ?mi 9't ra=ina ca9acitAile,
deci rm>n aici<
cCimb a9'i 8ubiectul, a9r'a9e cindu;8e 9entru acel bru8c acce8 de
8inceritate<
100
LICIA TROISI
I (n 'rice ca@ nu cred c Da trebui 8 a:te9Ai ?nc mult tim9< (n ultima
Dreme ReOla nu are nimic de care 8 8e 9l>nB :i cred cCiar c ?n cur>nd
Dei aDea mi8iunea ta<
Nu ?nAele8e8e< Nu ?nAele8e8e c DubCe nu era nicidecum nerbdt'are<
C'nDer8aAia ?n8 =u8e8e de8tul de util< CerDa era ca ea, 'rb la t't
=anati8mul care im9reBna Ca8a, lucid :i calculat, ' =iinA 8'litar ce;:i
Dedea d'ar de 9r'9riile intere8e, :i de aceea 9rietenia lui 8;ar =i 9utut
d'Dedi ='l'8it'are ?n Diit'r<
Din 9cate, 8e ?nt>m9l cum 89u8e8e CerDa :i mi8iunea nu 8e l8
a:te9tat<
(ntr;' 8ear, la cin, Fe8C'l aduB un cuD>nt ?n 9lu8 la di8cur8ul lui
'bi:nuit<
I $>ine e8te %rima N'a9te a %ier@anieiP D'm celebra cultul t'at
n'a9tea adun>ndu;ne ?n tem9lu< Ne D'm ruBa ?n 89ecial 9entru mi8iunile
Diit'are, care D'r =i re9arti@ate n'il'r ucenici<
DubCe ?nAele8e imediat c era D'rba de89re ea< (:i mu:c bu@ele< De
alt=el de aceea 8e a=la ac'l', ' :tiu8e dint'tdeauna<
Du9 cin, ReOla ' reAinu<
I $ai t>r@iu, EEcelenAa a Drea 8 merBi la el<
C>nd DubCe intr ?n cabinet, ?:i ddu 8eama c Gardianul u9rem nu
era 8inBur< 9riHinit de @id, ?ntr;' 9'8tur mai deBrab 8emeaA, 8e a=la un
brbat<
5ata ?l identi=ic imediat ca =iind din Ainutul eiP aDea 9ielea ca ambra, la
=el ca a brbaAil'r din reBiunea ei, :i 9rul neBru ca 9ana c'rbului, 9recum
cei din neamul cel mai DecCi din %m>ntul 'arelui< Cu ' mu8taA 8curt,
aDea un a89ect mai deBrab 9lcut< Nu ' 9riDea ?n 'cCi :i c>nd intr,
rma8e neclintit la l'cul lui, cu un @>mbet iritant 9e cCi9<
DubCe ?i anali@ ?mbrcminteaJ un A8a8in =r ranB, a8emenea ei<
Fe8C'l ?i @>mbi a9r'a9e cu amabilitate, un @>mbet ?n care DubCe nu
aDea ?ncredere<
I (mi imaBine@ c :tii de ce te a=li aici<
I AAi C'tr>t 8 D ='l'8iAi de ca9acitAile mele de a8a8in<
(ncerc 8;:i Ain ten8iunea 8ub c'ntr'l :i reu:i, cci Fe8C'l @>mbi
mulAumit<
102
SECTA ASASINILOR
I (ntr;adeDr< %'im>ine n'a9te, 8ub au89iciile Rubirei re?nn'ite, Dei
9rimi mi8iunea de a ucide un brbat din ace8te 9m>nturi< E8te D'rba
de89re un 8acerd't ru D@ut de D'C'r, care 8;a dat tim9 ?ndelunBat dre9t
89i'nul lui ca a9'i 8;l trde@e< Ai ' 89tm>n 9entru a aduce aici ca9ul
acelui brbat, ca eu 8 i;l 9't arta clientului< e nume:te Dunat, trie:te la
Narbet :i 8luHe:te ?n tem9lul lui RaEa<
DubCe au@i8e D'rbindu;8e de89re el< RaEa era un @eu min'r, 9r'tect'rul
neB'Aului :i al C'Ail'r< 1enna Ainea un medali'n D'tiD mereu a8cun8 8ub
cma:, :i la =urat de 9e 8tr@ile din $arOat< Odat ?i drui8e :i ei unul, :i
rm8e8e 8 ?l bat 9ra=ul 9e undeDa<
K#n 9re'tNL
tr>n8e 9umnii< Nu;i 9lcea del'c<
I Va =i cum d'riAi, 89u8e<
DubCe rma8e de BCeaA ?n l'cul ei<
Fe8C'l ?l art 9e brbat, care ?n 8=>r:it ridic u:'r ca9ul< OcCi alba:tri<
OcCi alba:tri inten:i care ' 9riDeau 9lini de ir'nie< Nici nu ai =i 89u8 c e8te
unul din "rea8l<
I T'9C te Da 89riHini ?n mi8iune< E8te un A8a8in ='arte 9reBtit :i Da
9utea 8;Ai indice m'dul cel mai bun de a acAi'na<
"rbatul ?i adre8 ra9id 8alutul A8a8inil'r, dar DubCe nu;i r89un8e<
I Am ='8t deHa antrenat 9entru a :ti cum 8 acAi'ne@<
I Te'ria e8te un lucru, iar 9ractica altceDa< Nu 9utem 8 uitm a9'i c,
?n ='nd, e8te 9rima ta crim<
I Va =i du9 cum d'riAi, re9et DubCe re9rim>ndu;:i =uria<
alut ?n Brab, a9'i ' lu 89re ie:ire< (l au@i 9e T'9C urm>nd;'<
I Ar trebui 8 =aci mai 9uAin @B'm't c>nd te mi:ti, ?l a9'8tr'=<
El r89un8e ?nbu:indu;:i r>8ul<
I Nu;mi ir'8e8c ?n@e8trrile cu una ca tine< DubCe ?:i D@u de drum,
dar T'9C ' urm im9erturbabil< Nu cre@i c ar trebui 8 ne 9unem de ac'rd
a8u9ra a ce aDem de =cutM 89u8e a9'i bl'c>nd;' c>nd deHa 8e 8tura8e 8 '
alerBe 9e c'rid'are<
I T'tul la m'mentul 9'triDit<
I Care Da =i m>ine<
I Atunci Da =i m>ine<
El ridic din umeri<
I Cum Drei, :i;i l8 drumul liber<
103
LICIA TROISI
%lec d>nd din m>n<
T'9C Deni 8 ' deranHe@e ?n tim9 ce 8e antrena< Era ?n miHl'cul unui atac
cu CerDa, c>nd D@u 8ilueta brbatului ?n dre9tul u:ii< Nu =cea dec>t 8 '
9riDea8c, dar cu ' in8i8tenA at>t de iritant, ?nc>t DubCe ?:i 9ierdu
c'ncentrarea :i =u de@armat<
I Du;te la el, Fe8C'l m;a anunAat, ?i 89u8e CerDa<
e in8talar ?ntr;' camer B'al a 8lii de antrenament, 8e a:e@ar 9e H'8
:i T'9C ?n:ir 9erBamente 9line cu CrAi :i n'tiAe de89re 9r'Bramul :i
de9rinderile lui Dunat :i ale tem9lului< (:i =cu8e bine temele, cci :tia cu
adeDrat t'tul< (i =ura8e 9>n :i 9lcerea de a cerceta, care ?n 9'De8tea aia
'ribil 9utea =i 8inBurul lucru c>t de c>t aBreabil<
I Vd c ai eEaminat t'tul ?n cele mai mici detalii<
T'9C @>mbi cu un aer 9r'8te8c de 'rB'li'8<
I *in mult 8;l 8luHe8c bine 9e TCenaar<
I 6i du9 tine ?n ce;ar c'n8ta r'lul meu ?n t'at 9'De8teaM Vrei 8;mi
la:i ' 9arte 8au Drei ca 8cena 8 =ie a taM
Era ir'nic, dar nu 9rea mult, la urma urmei< Ar =i ='8t ' u:urare dac ar
=i =cut el t'tul<
T'9C 8e 89riHini 9e braAe<
I Gardianul u9rem 89une c tu trebuie 8;l uci@i< Eu nu D'i =ace dec>t
8 te urmre8c :i 8;Ai indic cum 8 ' =aci<
O ddac<
I #n r'l nu 9rea n'bil 9entru tineN
T'9C @>mbi ?nc ' dat< O =cea t't tim9ul<
I Dac te;ai =i c'm9'rtat bine cu ReOla, acum nu te;ai ?m9iedica de
mine<
I Ce :tii tu de89re a8taM
I Eu :tiu t'tul< Tu nu ai 'cCi 9entru Ca8, dar Ca8a te 9riDe:te< Cu t'Aii
:tim de89re tine :i te 'b8erDm, te 8crutm ca 8 ?nAeleBem dac e:ti de;a
n'a8tr 8au nu<
I 6i 8untM
T'9C ridic din umeri<
I V'm Dedea atunci c>nd Dei ucide< %e mine nu m intere8ea@< $
intere8ea@ d'ar TCenaar :i 8 d'Dede8c c 8unt un mare a8a8in<
T'9C ?:i adun t'ate n'tiAele :i 8e ridic<
120
SECTA ASASINILOR
I V'm 9leca ?n @'ri, D'i Deni ?n camera ta< "ucur;te de cerem'nie ?n
8eara a8ta<
A:a 8'8i N'a9tea %ier@aniei< Era 9rimul adeDrat rit de ma8 la care
DubCe 9artici9a ?n cadrul Ca8ei< %rimi ' manta neaBr :i un 9umnal< ReOla
?i eE9lica8e c ?n tim9ul N'9Ail'r %ier@aniei n'ii #ciBa:i ?:i 9rimeau arma<
DubCe :i;' bB ?n ci@m, dar :tia deHa c n;aDea 8 ' ='l'8ea8c< Nu 8e
9utea de89rAi de 9umnalul 9e care i;l ddu8e $ae8trulJ nu eEi8ta ' alt
arm 9e care 8 d'rea8c 8 ' ='l'8ea8c<
e reunir cu t'Aii ?n tem9lu cu 9uAin ?nainte de mie@ul n'9Aii< %artea
8u9eri'ar a turlei din 8t>nBa =u8e8e tra8 la ' 9arte :i acum ac'l' 8e Dedea
Rubira< (n 8curt tim9, tem9lul 8e um9lu de lume, iar Fe8C'l, ridicat la altar,
c'nducea ruBciunea< Aerul era 8aturat de tm>ie :i 9e DubCe ?nce9ur 8 '
u8ture 'cCii a9r'a9e imediat, iar ca9ul i 8e ?nD>rtea< Litania 9e care
Trium=t'rii ' recitau era lent :i Ci9n'tic, iar ?n 8curt tim9 8e tre@i c '
re9et ?m9reun cu ceilalAi, unduindu;8e u:'r :i ridic>nd 9almele ctre cer<
A9'i Fe8C'l 8c'a8e un 8triBt ?nalt :i cu t'Aii ?m9reun ?:i ?ndre9tar
'cCii 89re de8cCi@tura din ac'9eri:< (n urale, Rubira di89ru ?ncet din ra@a
l'r Di@ual, l8>nd cerul neBru<
Atunci ?nce9u 9artea central a ritului< 5iecare A8a8in merBea la altar cu
9umnalul ?n m>n :i;:i cre8ta braAul l8>nd c>AiDa 8tr'9i de 8>nBe 8 8e
8curB ?ntr;un liBCena: 9lin cu un licCid Der@ui :i D>8c'8< A9'i Fe8C'l aDea
BriH 8 ame8tece 8>nBele 9rin c>teDa Be8turi Cieratice<
(i Deni r>ndul< $'le:it, DubCe 8e du8e 89re altar cu 9umnalul 9e care i;
l ddu8e ReOla< AHun8e ?n =aAa lui Fe8C'l, ridic 9umnalul :i ?l l8 ?n H'8
89re braA< "ru8c m>na i 8e '9ri la c>AiDa centimetri de 9iele< I 8e 9rea c
cineDa ' Ainea 9e l'c< (ncerc 8;:i =ac 9uAin curaH, ?n tim9 ce litania
c'ntinua ?n 8=>:iet'area ei m'n't'nie< Nu 8e 9utu =ace nimic< CeDa '
?m9iedica 8 ' =ac, ceDa 9e care;i era im9'8ibil 8;l ?nDinB :i cu c>t
?ncerca 8 c'b'are ti:ul, cu at>t mai mult ' 8tare DaB :i 8ubtil de ru i 8e
r89>ndea ?n 8t'mac< $>na ?i tremur :i ?n cele din urm 8c9 9umnalul<
Fe8C'l @>mbea ?n =aAa 9riDirii ei ?ntrebt'are< e a9lec 8 ia 9umnalul
de H'8< El ?i cre8t braAul :i =cu 8>nBele 8 A>:nea8c din ran ca 8 9icure
?n liBCena:<
I "le8temul nu;Ai d D'ie 8 te rne:ti, nici 8 te uci@i< Ea Drea 8>nBe,
dar nu 9e;al tu, ?i 89u8e<
121
LICIA TROISI
A9'i ?i ddu ?na9'i 9umnalul :i ' inDit 8 8e ?nt'arc la l'cul ei<
DubCe @>mbi cu amrciune< Nu era cale de 8c9are< inBura ei
9'8ibilitate era aceea de a B8i m'dul 9rin care 8 9r'duc 9'Aiunea<
C>nd T'9C Deni 8 bat la u:a ei a d'ua @i dimineaA, DubCe era deHa
Bata< Cu b'cceaua 9e umeri, mantaua tra8 9e =aA, era ' 8iluet mai neaBr
dec>t n'a9tea< Nu d'rmi8e, B>ndindu;8e cu nelini:te la @iua care urma,
c>nd t'ate e='rturile ei din acei d'i ani aDeau 8 8e 9iard ?n Dan< (n
9uAinele m'mente ?n care reu:i8e 8 aAi9ea8c, ?l Di8a8e 9e $ae8tru< Nu;i
89unea nimic< %ur :i 8im9lu ' 9riDea :i 9riDirea aceea 9lin de 8u=erinA
Dal'ra mai mult dec>t ' mie de cuDinte<
I (nainte de a 9leca, trebuie ?m9linit ritul, ?i 89u8e T'9C ?n tim9 ce
urcau 89re tem9lu<
Ab8urda ruBciune< DubCe 8e 8u9u8e ?m9'triDa D'inAei ei< Tem9lul era
ca ?nt'tdeauna B'l, 8tatuia lui TCenaar mai im9unt'are ca nici'dat< T'9C
?nBenuncCe la 9ici'arele ei cu 8>rBuinA< DubCe 8e ruB cu el, dar B>ndurile
?i erau c'ncentrate a8u9ra u:ii, u:a mare de aban'8 din 89atele ei< De
=iecare dat c>nd =u8e8e ac'l', ?n acea lun :i mai bine, ' 9riDi8e ca 9e
8inBura, =raBila :i inDi'labila barier care ' 8e9ara de libertate<
(:i ?ntreru98e bru8c ultimele cuDinte<
I merBem, 89u8e :i 8e ridic dintr;un 8alt<
I #n adeDrat A8a8in, @>mbi ir'nic T'9C< E:ti nerbdt'are 8 uci@iN
V'm Dedea dac;Ai Dei Aine =BduinAele<
DubCe nici mcar nu au@i ce 9lDrBea< De;a lunBul naDei B'ale a
tem9lului, 9a:ii ei r8unau :i 8e i@beau cu BraDitate de 9ereAi<
%u8e 9almele 9e u:, ?m9in8e, ie:i< "tea D>ntul< (n ?ntunericul n'9Aii, '
l'Di ' reDr8are de mir'8uri< GCeaA, mir'8 de lemn, mir'8 de =riB< $u:cCi
:i =run@e 9utrede 8ub @9ad< $ir'8ul ciudat :i mi8teri'8 al 9lantel'r
lumine8cente care erau ca9abile 8 ?n=l'rea8c :i iarna<
KViaA, ?n 8=>r:it<L
T'9C ' de9:i, ci@mele de 9iele 8c>rA>indu;i 9e @9ad<
I Cun':ti drumulM 89u8e el ?nt'rc>ndu;8e<
DubCe nu r89un8e< %'rni la drum<
122
SECTA ASASINILOR
1"
CLTORIE DE ANTRENAMENT
***
TRECUTUL VI
ituaAia lui DubCe deDine imediat mai Brea< Acum c e8te ?n m'd
'=icial ucenica $ae8trului, lucrurile 8unt cumDa di=erite, 8imte a8ta<
"rbatul :i;a 8cCimbat atitudinea =aA de ea 8au 9'ate e8te 9ur :i
8im9lu 8u9rat din cau@a aleBerii ei, din cau@a ar'BanAei ei<

(nainte, c>nd clt'reau, el ' a:te9ta, ?i l8a tim9 8 ?l aHunB din urm
:i, ?ntr;un =el, ?:i 9'triDea 9a8ul cu al ei< Acum nu mai era a:a< (naintea@
89rinten :i DubCe cu Breu 8e Aine du9 el, a:a ?nc>t une'ri trebuie 8 alerBe<
eara e8te mereu 'b'8it :i cade e9ui@at l>nB ='c< El 9are mereu
9r'a89t :i 'diCnit< %reBte:te m>ncarea cu mi:crile;i eleBante :i e8enAiale
dint'tdeauna<
I Credeam c e:ti 'bi:nuit cu mar:urile lunBi, ?i 89une ?ntr;' 8ear,
D@>nd;' BCemuindu;8e 9e un b'l'Dan<
DubCe @>mbe:te timid<
I Da, am mer8 mult 9e H'8 ?nainte de a te ?nt>lni, dar nici'dat cu
Dite@a a8ta<
I Trebuie 8;Ai Aii mereu 9ici'arele antrenate, e8te ='arte im9'rtant
9entru un a8a8in<
DubCe ciule:te urecCileJ 9rima lecAie a antrenamentului ei<
I #n a8a8in trebuie 8 nu =ac @B'm't :i 8 =ie ra9id, trebuie 8 :tie 8
alerBe re9ede, dar ?n acela:i tim9 =r 8 =ie au@it<
DubCe ?ncuDiinA din ca9 8eri'a8<
I Nu Dreau 8 te mai aud 9l>nB>ndu;te c am 9a8ul 9rea iute, clarM
Trebuie 8 te Aii du9 mine :i Bata, =r m'=turi< E8te d'ar ' cCe8tiune de
antrenament<
I Da, $ae8tre<
Di8cuAiile l'r 8e ?nD>rt numai a8u9ra ace8tui a89ect :i 8e ?ncCeie
?nt'tdeauna ?n acel m'd, cu un r8unt'r KDa, $ae8treL al lui DubCe<
5etiAa ?l re9et ade8ea< (i 9lace 8unetul acelui cuD>nt, $ae8tru, dar mai ale8
?i 9lace ideea de a;i a9arAine<
12+
LICIA TROISI
De;a lunBul ?ntreBii clt'rii, $ae8trul nu ' ?nDaA nimic 89ecial< Nu =ac
dec>t 8 mearB ?n tcere ?ntreaBa @i< C>nd 8e '9re8c, la a9u8, DubCe cade
la 9m>nt e9ui@at :i ad'arme ?ntr;' cli9it, cu 8acul cu Caine 8ub ca9< Dar,
?n acela:i tim9, =iecare @i e8te mai 9uAin 'b'8it'are dec>t cea 9recedent :i
9ici'arele ei 8e 'bi:nuie8c cu ritmul de mar:<
(n 9ractic, DubCe 9arcurBe din n'u t't drumul 9e care ?l btu8e deHa
8inBur ?n 9rimele @ile de9arte de elDa< Trec 9rin @'ne care 8unt ?nc ?n
r@b'i :i ace8t =a9t ?i c'n8tr>nBe 8 8e mi:te mai ale8 ?n tim9ul n'9Aii<
(ntr;' 8ear, DubCe ?:i d 8eama c traDer8au reBiunea unde trebuia 8 8e
a=le tabra lui Rin< (:i aminte:te 9er=ect l'cul acela :i ultima n'a9te ?n care
l;a D@ut<
I Aici a9r'a9e era ' tabr, 89une dintr;'dat :i a9'i c'ntinu,
9'De8tind de89re Rin :i 'amenii lui, de89re 9eri'ada 9etrecut ac'l' :i
de89re =elul ?n care au murit<
I "uctarul n;a mai Denit nici'dat< ;a ?nt>m9lat c>nd m;ai B8it tu<
I Cam a:a ceDa ?mi :i imaBinam, r89unde el lac'nic<
%'ate din cau@ c 8e 9ierde 9rintre amintiri 8au 9entru c imaBinile
9re@entului 8e ame8tec :i cu cele din n'a9tea ?n care au murit t'Ai 8au
9'ate din cau@a D>ntului care ac'9er @B'm'tul deHa at>t de 8lab al 9a:il'r
$ae8trului< Ce 8e ?nt>m9l e8te c bru8c DubCe 8e 8imte 8inBur< e
'9re:te :i 9riDe:te ?n Hur< (ntunericul e8te a9r'a9e c'm9let, dac nu ar =i
lumina 9alid a cerului de Dar< (n Hurul ei, d'ar =run@ele care =':ne8c
Di'lent :i un cr>m9ei de D@duC dea8u9ra< $ae8trul nu mai e8te<
I $ae8treM
T'tul e8te ca ?n acea n'a9te< %e nea:te9tate, t'tul ?i reDine ?n mem'rie
Diu :i ?n=ric':t'r< Cu 9uAin ?nainte, la a9u8, a reD@ut r't'c'ale de =um
ridic>ndu;8e 8ini8tre de 9e c>m9ie< Tabere, 8'ldaAi, a8emenea brbaAil'r
care l;au uci8 9e Rin, a8emenea brbatului de care $ae8trul a 8alDat;'<
I $ae8treM
6i bru8c i 8e 9are c aude 9a:i 9rintre c'9aci :i @B'm't de c'9ite, ca ?n
acea n'a9te, 8cr>:net de 8bii :i de armuri, iar ?n de9rtare 8triBte de
m'arte<
I $ae8tre, unde e:ti, unde e:tiM
12-
SECTA ASASINILOR
AlearB ?nnebunit 9rintre c'9aci, rnindu;8e 9rintre tu=ele :i ur@icile
care;i biciuie braAele, 9>n c>nd ' m>n ' a9uc Br'8'lan, trB>nd;' ?ntr;'
9arte<
I De ce naiba urliM
(naintea D'cii ?i recun'a:te mir'8ul< e arunc la 9ie9tul lui, ?l 8tr>nBe,
9l>nBe<
I unt 8'ldaAi :i eu te 9ierdu8em4
$ae8trul nu ' ?mbrAi:ea@< Nu ' m>nB>ie 9e ca9, nu ' alin<
I Nu 8unt 8'ldaAi ?n ?m9reHurimi, i;a: 8imAi, 8e mulAume:te el 8 89un,
c>nd DubCe 9l>nBe deHa cu 8u89ine :i a8ta e t't<
(:i reDine, ?:i u8uc lacrimile<
I $i 8e 9ru8eN t'tul e ca ?n acea n'a9teN
5aAa $ae8trului deDine 8eri'a8<
I Ai c'mi8 ' im9rudenA eEtrem de BraDJ nu 9'Ai 8 ?nce9i 8 urli ?ntr;
un l'c ca 8ta, ?n t'iul n'9Aii<
I Iart;m, dar ?ntunericulN
I %>n acum m;ai urmat =r 9r'bleme< E8te neD'ie de c'ncentrare<
$;ai 9ierdut numai 9entru c ai ?nce9ut 8 urmre:ti nluciri li98ite de
n'im<
DubCe la8 'cCii ?n H'8, ru:inat<
I Antrenamentul tu a ?nce9ut deHa, nu uita a8ta< AleBerea 9e care ai
=cut;', aceea de a m urma, im9lic multe lucruriJ nu mai e:ti ' =etiA :i
mai ale8 trecutul e8te trecut, e8te ?n urma ta :i nu trebuie 8 te atinB< EEi8t
numai 9re@entul, iar 9re@entul tu 8unt eu< Nu mai Dreau 8 te Dd c 9l>nBi
8au c te DaiAi inutil< (ntr;' @i Dei =i un a8a8in, iar a8a8inii nu;:i 9ermit
a8emenea 8lbiciuni<
KDa, $ae8treL 8un 9lin de m>Cnire de data a8ta< DubCe ?:i alunB din
minte t'ate amintirile leBate de acel l'c, imaBinea lui Rin 8au ?n=Ai:area
maie8tu'a8 a lui LiRad, draB'nul< Dar ca 8;:i ?nDinB teama, nu ?ncearc
8;:i ?ntrea8c inima, cum ar Drea $ae8trul, ci 8e B>nde:te la el<
KAcea 9eri'ad a trecut, acum nu mai am de ce 8 m tem, c>nd ?l am 9e
el alturi<L
DubCe =ace 9r'Bre8e< (i e8te mai u:'r 8 8e mi:te 9e ?ntuneric< Lumea
e8te 9'9ulat de 8unete :i ea ?nDaA 8 le a8culteJ =iecare duce un me8aH<
12.
LICIA TROISI
N'a9tea nu mai e8te 8umbr, ci 8trbtut de crri alctuite din mir'8uri :i
8unete care 8e ame8tec<
%ici'arele ei 9't 9:i acum cu aBilitate 9e8te ierburile din 9dure :i 8
=ac 9uAin @B'm't< Nu 8e mai rne:te ?n ur@ici, nu mai ru9e ramurile
clc>nd 9rea a98at< (naintea@ 89rinten, 8iBur, cu 89atele $ae8trului
mereu ?naintea ei, ca ' aDerti@are :i ' Aint de atin8<
$ae8trul nu D'rbe:te nici'dat mult< Tace a9r'a9e ?nt'tdeauna, cCiar :i
la cin, :i nu;i eE9lic nici'dat nimic< inBur a ?nAele8 cum 8 nu
'b'8ea8c 9rea mult ?n tim9ul mar:uril'r, t't ea a B8it m'dul 9rin care 8
8e 'riente@e 9e tim9ul n'9Aii<
(n realitate nu crede c ' intere8ea@ cu adeDrat 8 aHunB un a8a8in
9ltit, dar 8 ?nDeAe i 8e 9are a =i 8inBurul m'd de a nu muri, de a nu =i
8inBur, de a 9utea c'ntinua 8 8tea cu $ae8trul<
I C>nd m Dei ?nDAa 8 ='l'8e8c armeleM ?l ?ntreab ?ntr;' @i<
E8te unul dintre ultimele l'r mar:uri 9e tim9 de n'a9te, cci de;acum 8;
au ?nde9rtat de8tul de @'na de r@b'i<
$ae8trul ?:i 9ermite 8 8cCiAe@e un =el de @>mbet, 9rimul de c>nd au
9lecat de;aca8<
I %rima Dirtute a unui a8a8in e8te rbdarea< #n a8a8in e8te un D>nt'r<
Tu ai D>nat Dre'datM
O mulAime de amintiri 9lcute ' n9de8c 9e DubCe<
I iBur4 Am D>nat licurici :i 98ri cu 9ra:tia< 6tiu 8 9rind br'a:te
r>i'a8e cu m>inile B'ale<
$ae8trul @>mbe:te ?nc ' dat<
I Nu e8te mare lucru, dar e ceDa< C>nd D>ne@i, trebuie 8 :tii 8 a:te9Ai
m'mentul 9'triDit< %entru antrenament e8te acela:i lucru< E:ti ?n cur8 de
9reBtire< (nDeAi 8 ='l'8e:ti 9rima :i cea mai im9'rtant arm a unui
a8a8in<
OcCii lui DubCe 8cli9e8c<
I CareM
I C'r9ul< 6i e8te numai ?nce9utul< Va trebui 8 deDii 9er=ect ca '
arm, im9lacabil :i Bata 8 l'De:ti 9rin ?nDluire :i cu C'tr>re<
DubCe 8e B>nde:te la 9umnalul $ae8trului, 9rin8 ac'l' la cinBt'are,
li9it de 8t'mac< Va =i ' arm ?n m>inile ei< #n 9umnal numai al ei<
12/
SECTA ASASINILOR
A9'i 9durile 8e rre8c, ' c>m9ie imen8 ar8 de 8'are 8e ?ntinde 8ub
'cCii l'r< #n de:ert de 9m>nt :i de ni8i9 neBru, abia 'ndulat de c'line
mici ce D'r =i ='8t nete@ite de Dreun catacli8m, :i 9u8tiu c>t cu9rin@i cu
'cCii<
I Ce e8te l'cul 8taM ?l ?ntreab DubCe 9e $ae8tru<
E8te c'9le:it'r de de@'lant, tcerea 9er=ect e8te ?ntreru9t d'ar de
cr'ncnitul Dreunui c'rb ?n de9rtare<
I E8te %m>ntul cel $are<
DubCe ?:i aminte:te< Acel nume ?i e8te bine;cun'8cut< E8te un l'c ?n
care i8t'ria :i;a l8at am9renta, era inD'cat mereu ?n 9'De8tirile 9e care le
au@ea la cei mari, la elDa< Cu a9r'a9e ' 8ut de ani ?n urm B@dui8e
'ra:ul EnaRar, ' cetate =abul'a8 :i b'Bat, care 8e ?ntindea 9e d'u c'line
?nc>ntt'are, :i ac'9erit de ' mare Derde de iarb :i 9duri< Ac'l' ?:i aDea
8ediul BuDernul E9'cii de Aur, c>nd r@b'iul era numai ' amintire
durer'a8<
EnaRar =u8e8e ra8, ?m9reun cu bibli'teca ei imen8, din care eEi8t
?nc =raBmente di89arate, c'n8erDate dre9t relicDe ?n alte bibli'teci 8au ?n
9alatele reBil'r :i ale demnitaril'r< Cu cldirile ei Bemene, albe :i neBre,
una 9entru C'n8iliul $aBil'r, cealalt 9entru C'n8iliul ReBelui< Cu
Brdinile ei maie8tu'a8e, cu eEtra'rdinarele ei =>nt>ni arte@iene<
e 89unea c a:a ?nce9u8er Anii Ob8curi ai Tiranului, 9rin di8truBerea
cetAii EnaRar<
Odat cu Anii Ob8curi, %m>ntul cel $are deDeni8e 9atrim'niul inteBral
al Tiranului, care ?:i c'n8trui8e ac'l' 9alatul lui imen8, 5'rtreaAa, un turn
='arte ?nalt de cri8tal neBru< Era Di@ibil din cel 9uAin un 9unct de 9e t'ate
9m>nturile, de'arece era mai ?nalt dec>t 'rice alt c'n8trucAie din Lumea
%m>ntean, ' 8=idare in8'lent la adre8a @eil'r< Dintr;un turn 9'rneau a9'i
'9t braAe ='arte lunBi, =iecare ?ntin8 ctre unul dintre %m>nturi, eEact
a8emenea deBetel'r Tiranului, ?ntin8e ca 8 ?n:=ace ?ntreaBa Lume
%m>ntean< A8emenea unui cancer, 5'rtreaAa 8ectui8e 'rice 8ur8 de
DiaA din acel l'c< Nu mai eEi8tau 9duri, nu mai eEi8ta iarb, nu mai
rm8e8er nici c'linele, niDelate 9entru a =ace l'c c'n8trucAiei< Din
%m>ntul cel $are nu mai rm8e8e nimic altceDa dec>t ' c>m9ie larB
B'al, de89icat ?n miHl'cul ei de imen8a 5'rtreaA<
120
LICIA TROISI
A9'i aDu8e8e l'c $arele R@b'i, iar NiCal :i ennar ?l di8tru8e8er 9e
Tiran< 5'rtreaAa 8e de@inteBra8e :i deDeni8e ' ruin 9e :e8, trB>nd du9
ea 9atru@eci de ani de d'minaAie de89'tic :i ter'are<
De atunci %m>ntul cel $are aDu8e8e 9arte de diDer8e de8tine< %entru '
9eri'ad, imediat du9 $arele R@b'i, c>nd NiCal :i ennar ?nc nu
aband'na8er Lumea %m>ntean, eEi8ta8e ideea de a ' l8a cum era,
9u8tie :i ad9'8tind ruinele 5'rtreAei, a8t=el ?nc>t lumea 8;:i amintea8c
t't ce 8e ?nt>m9la8e< A9'i eEi8ta8e ideea de a 8e c'n8trui ' N'u EnaRar,
dar :i acea8ta =u8e8e aband'nat< Atunci terit'riul =u8e8e ?m9rAit ?ntre
di=eritele %m>nturi :i 8inBura 9arte ce aDea 8 rm>n liber era cea din
miHl'c, unde =u8e8er rec'n8truite cele d'u cldiri ale C'n8iliului ReBil'r
:i al $aBil'r< Dr>mturile =u8e8er ?nlturate de;ac'l' :i rm8e8e d'ar
tr'nul, eE9u8 la intrarea ?n %alatul C'n8iliului ReBil'r, l>nB cele d'u
uria:e 8tatui ale lui NiCal :i ennar<
(n ceea ce 9riDe:te terit'riile ?m9rAite diDer8el'r %m>nturi, ?n cea mai
mare 9arte au rma8 aride< Oric>te e='rturi 8;ar =ace, nu cre:te nimic 9e ele<
%ar a =i de=initiD 8ter9e< Oamenii le nume8c ?n c'ntinuare %m>ntul cel
$are, de:i acum a9arAin alt'r terit'rii< Natura l'r e8te at>t de di=erit de a
cel'rlalte 9m>nturi ?nc>t 9retutindeni 8unt 9erce9ute ca ni:te l'curi 8tranii,
ce Ain de ' alt e9'c :i de ' alt lume<
$ae8trul 8e a9leac, ia un 9umn de Ar>n ?n m>ini< E8te u8cat, i 8e
8curBe 9rintre deBete ca ni8i9ul< A9'i de8cCide m>na :i;i arat lui DubCe ce
are ?n 9alm<
I Ve@i bucAile a8tea neBre ca ni:te =ire de 9aieM E8te ce a mai rma8
din 5'rtreaA<
DubCe le 9riDe:te ?n=ric':at :i 9lin de admiraAie< Ia :i ea un 9umn de
Ar>n :i ' 8trec'ar a8t=el ?nc>t ?n m>n ?i rm>n d'ar =raBmentele de
cri8tal neBru< Le 9une ?ntr;' trai8t ce;i at>rn l>nB centur, 8ub manta<
I Ce Drei 8 =aci cu eleM unt d'ar ni:te ci'buri =r ?n8emntate<
Arunc;le<
$ae8trul 9are cCiar m>ni'8<
I unt ci'buri i8t'riceN am au@it ' Br'a@ de 9'De:ti de89re TiranN
8 9't atinBe ceDa ce a atin8 el are a8u9ra mea un e=ect 8traniu<
I Nu eEi8t nimic de admirat la Tiran, nimic4 Credea c e8te nemurit'r
:i 8e ilu@i'na c 9'ate di89une du9 bunul 9lac de t't ce eEi8t ?n lume< #n
biet nebun ca el nu merit dec>t di89reA< Arunc;le<
122
SECTA ASASINILOR
DubCe rm>ne 9er9leE :i atunci $ae8trul ?i ia cu ='rAa trai8ta, 9e care '
B'le:te cu Di'lenA<
I Iart;m, $ae8tre, nu credeam c =ac ceDa ruN
$ae8trul nu r89unde, dar c'ntinu drumul cu un 9a8 8u8Ainut<
!ile ?n :ir 8trbat c>m9ia 9u8tie, iar cldura e8te a9r'a9e in8u9'rtabil<
"u@ele lui DubCe 8e cra9 din cau@a D>ntului :i a 8'arelui, 9le8ne8c :i
8>nBerea@< C>nd 8eara DubCne ?:i arunc mantaua ?n =aAa ='cului, 8e
?ntreab cum a 9utut, ?n 9rima @i, 8 d'rea8c 8 duc cu ea =raBmentele de
cri8tal neBru< Acum ?i intr 9e 8ub Caine, ?nAe9>ndu;i 9ielea :i irit>nd;'<
I 6i a8ta nu e nimic, ?n c'm9araAie cu $arele De:ert, din e8t< CCiar e:ti
' muc'a8, ' ia 9e8te 9ici'r $ae8trul<
DubCe r':e:te, dar nu 9'ate =ace nimic<
Numai la a9u8 9u8tietatea 8e a9rinde< %entru DubCe a9u8urile nu 8unt '
amintire =rum'a8< T'ate i;l readuc ?n minte 9e G'nar< Dar ?n acea
?ntindere cenu:ie t'tal 9e care ' traDer8ea@ a9u8ul are un alt 8en8< E8te
8inBurul m'ment 9lin de cul'are al @ilei, im9rim ?ntin8ului ni:te re=leEe
ne'bi:nuite< A9'i, 9e nea:te9tate, c>nd 8'arele 9are cu adeDrat 8 =i
di89rut dinc'l' de 'ri@'ntul 9lat, a9are ade8ea ' 8inBur 8tr=ulBerare< O
8tr=ulBerare unic, ='arte 8curt, de un Derde a9rin8, 8cli9it'r< De 9arc
tim9 de ' cli9 %m>ntul cel $are ar ?n=l'ri, ca :i cum iarba ar ac'9eri
c>m9ia a89r, ca 8 8e retraB ' cli9 mai t>r@iu, ca un miraH<
$ae8trul ' Dede ?n tim9 ce c'ntem9l mi:cat cerul, de;acum
iremediabil cu9rin8 de ?ntunericul n'9Aii<
I Ai D@ut ra@a Derde, nu;i a:aM
DubCe 8e 8cutur<
I Nu a ='8t r'dul imaBinaAiei mele, nu;i a:aM
$ae8trul clatin din ca9<
I Nu< e 89une c ' 9't Dedea c'9iii, de'arece ?nc nu 8unt
c'ntaminaAi de murdriile lumii< e 89une c e8te 9urtt'area unui me8aH al
El=il'r, ultimul l'r me8aH 9entru lume, artat de 'are celui care e8te 9ur,
celui care nu :i;a murdrit m>inile cu 8>nBe<
R>de 9e ?n=undate, ir'nic< DubCe 8imte cum ' cu9rinde tri8teAea<
I 6i atunci de ceN
I 6i eu ' Dd, ?i taie D'rba bru8c $ae8trul< Am D@ut;' :i eu de multe
'ri, aici, ?n de:ert, :i nu mi;a 89u8 nici'dat nimic< 6i, indi=erent c>t de
mulAi 'ameni au ='8t im9licaAi ?n ma8acre, ra@a Derde e8te t't aici, m
123
LICIA TROISI
a:tea9t de =iecare dat c>nd trec 9rin ace8te Ainuturi< #n ?nAele9t mi;a 89u8
'dat c 8e Dede din cau@a aerului lim9ede de aici< (n alte 9rAi, aerul e8te
a98t'r :i ac'9er ra@a< A8ta;i t't, nimic altceDa<
(n de:ert antrenamentul 8e 8cCimb< De data a8ta $ae8trul ' 9une 8
=ac ni:te eEerciAii ciudate<
I Vreau ca tu 8 =aci de 9a@<
I Ce 8 9@e8cM untem 8inBuriN
I Nu c'menta 'rdinele mele, =;' :i Bata< Rm>i trea@ tim9 de d'u
're, 9>n c>nd te 8triB, :i a8cult 8unetele, t'ate4 Vai de tine dac ad'rmi4
Dar 9rima dat DubCe ad'arme :i ' tre@e:te ' 9alm<
I Nu D'iam, $ae8tre, iart;mN
I C'ncentrare, DubCe, c'ncentrare4 Trebuie 8 ?nDeAi 8 ai 8t9>nire
a8u9ra ta, ca mintea 8 8e im9un a8u9ra 'b'8elii, a8u9ra ='amei, a8u9ra
'ricrui me8aH 9e care Ai;l tran8mite c'r9ul tu, e8te clarM
$editaAie< %etrece 're ?ntreBi, ?n tim9ul n'9Aii, ade8ea ?n ?ntunericul cel
mai ad>nc, c'ntem9l>nd nimicul, ?n ab8enAa 'ricrui 9unct a8u9ra cruia 8
8e 9'at '9ri B>ndurile ei ?n B'ana l'r, =r nici un 89riHin de care 8 8e
aBaAe ca 8 nu cad 9rad 8'mnului<
I E8te a:a 9entru c nu 9riDe:ti cu atenAie< Nu eEi8t d'u m'mente la
=el, lumea curBe ?nc'ntinuu, 8e mut, ?:i 8cCimb ='rma, dar tu e:ti 9rea
di8trat ca 8;Ai dai 8eama de a8ta< !B'm'tul D>ntului, a8emenea unui
c>ntec, c>nd lent, c>nd Di'lent< #n tunet ?n de9rtare< %a:ii ca de metal ai
in8ectel'r 9e 9m>nt< Ci'burile de cri8tal neBru ce 8e r'8t'B'le8c de9arte<
(nDaA 8 a8culAi<
A8t=el, n'a9te du9 n'a9te< 9ercea9 cea mai mic DibraAie< 8imt
lumea mai mult dec>t 8 ' Dad :i 8 deDin una cu ea<
I C'ncentrarea 8e ?mbin cu rbdarea, cu ca9acitatea de a a:te9ta<
(n8eamn a citi lumea ca 9e ' carte cu care e:ti ?n dial'B< A ' 8imAi ?n
mduDa 'a8el'r :i a;i inter9reta 8emnalele 9>n aHunBi 8 B8e:ti cli9a,
8inBurul m'ment ?n care 9'Ai 8 l'De:ti e=icient< Iat e8enAa crimei<
DubCe ?ncearc, 8e 8trduie:te, caut 8 deDin mai bun< A9'i,
inDariabil, cade ad'rmit<
I Am ='8t trea@ mai mult dec>t de 'bicei, Hur4
I 6tiu, dar 9>n c>nd nu ?Ai Dei atinBe 'biectiDul nu trebuie 8 te 8imAi
mulAumit< Eu nu D'i =i<
130
SECTA ASASINILOR
$ae8trul nu d'arme nici'dat cu adeDrat, DubCe are d'Dada< A du8
acel eEerciAiu de care ea nu e8te ca9abil 9e culmi at>t de ?nalte, ?nc>t
reu:e:te 8 =ie c'n:tient 9arAial de lume cCiar :i 9e Humtate ad'rmit< CCiar
:i c>nd aAi9e:te c>teDa minute, 8imAurile lui 8unt 'ricum DiBilente,
9reBtite< 6i ea trebuie 8 aHunB a8t=el, 8imte a8ta< (nce9e 8 8imt r'8tul
antrenamentului din acele @ile<
A9'i :i c>m9ia bate ?n retraBere :i 9entru 9rima dat du9 @ile bune de
mer8 9riDirea i 8e ?m9iedic de un 'b8tac'l, ?n tim9 ce 8e aD>nt 8
cercete@e 'ri@'ntul< (n de9rtare 8e 9r'=ilea@ lim9ede munAi ?nalAi<
I A9r'a9e am aHun8< (nc @ece @ile, :i D'm 9utea 8 ne 'diCnim<
Dare88, $unAii N'rdului, ?i eE9lic $ae8trul< %m>ntul t>ncil'r<
I E8te 9lin de Bn'mi, ac'l' trie8c a9r'a9e numai ei<
DubCe ?:i aminte:te de indiDidul ?ncruntat :i 8cund care btu8e la u:a l'r
ceDa tim9 ?n urm<
I Cu t'Aii 8unt la =elM ?ntreb 9re'cu9at<
I Ce e ru ?n a8taM
DubCe ?:i la8 ca9ul ?n H'8< (i e ru:ine 8 89un c ' ?n=ric':ea@<
6i ?n 8=>r:it dau din n'u 9e8te 9duri, 9retutindeni< La 'ri@'nt, munAi cu
cu:me de @9ad, albe :i a8cuAite, la 9ici'arele l'r un c'D'r de cati=ea
Derde, 9e care DubCe 9:e:te cu 9lcere<
(i 9lace 8 d'arm la umbra c'9acil'r, iar ?n 9dure cCiar :i eEerciAiile
9e care i le d $ae8trul i 8e 9ar mai 9uAin dure, mai u:'r de ?nde9linit<
O dat reu:e:te 8 rm>n trea@ de;a lunBul cel'r d'u 're 9e care
$ae8trul i le 9re8cri8e8e :i c>nd el 8e tre@e:te a9r'a9e c 8are 9e el<
I Am reu:it, am reu:it4 Ve@iM unt trea@4
$ae8trul nu =ace ri8i9 de c'm9limente< e mulAume:te 8 dea din ca9
a9r'bat'r<
A9'i, ?ntr;' dimineaA, DubCe ?l Dede 9reBtind arcul<
I A8t@i 8e D>nea@<
Lui DubCe ?i 8are inima din 9ie9t< Amintirile din elDa redeDin Dii :i
9re@ente<
I #rmea@;m<
)'inre8c 9rin 9dure, dar $ae8trul B8e:te imediat m'tiD de critic<
I 5aci 9rea mult @B'm't :i animalele ' iau la =uB<
131
LICIA TROISI
e a:a@ la 9>nd, a:tea9t, urmre8c @B'm'te 9e care DubCe nu
reu:e:te 8 le aud, 'b8erD detalii care lui DubCe ?i 8ca9<
Tatl ei nu D>na nici'dat< $ama ei cum9ra D>nat 8au une'ri ?l 9rimea
de la Dreun 9rieten< 5amilia ei era ='rmat din Arani, iar DubCe nu are
eE9erienA de D>nt'are< De aceea nu ?nAeleBe<
I %riDe:te;m cu atenAie, 89une $ae8trul :i ea ' =ace :i ?l imit, dar ?i
8ca9 8en8ul<
I Ce urmrim mai eEactM :'9te:te<
I #rme, ?i taie el D'rba :i;i arat ceDa 9e 9m>nt<
DubCe le recun'a:te< Erau :i a9r'a9e de 9durile din elDa< #rme de
cerb< A :i D@ut unul, 'dat<
I Nu e de9arte<
e BCemuie8c alunec>nd la 9m>nt<
I (l au@iM
Gla8ul $ae8trului e ceDa mai mult dec>t un 8u=lu<
I NuN
I C'ncentrea@;te<
DubCe ?ncCide 'cCii, eEact a:a cum =ace 8eara c>nd trebuie 8 eEecute
eEerciAiile< Atunci tcerea ?i D'rbe:te, iar =':netul ritmic al 9ici'arel'r
animalului ?n de8i: i 8e 9are eDident acum<
I Da4
$ae8trul ?i 9une Br'8'lan m>na 9e8te Bur<
I Nu Ai9a, 9r'a8t'4
Alunec ?n =aA, a9'i $ae8trul 8e ridic< Arat ceDa ?n de8i:<
#n cerb< %are a 8ta la 9>nd :i 9riDe:te ?n Hur cu urecCile ciulite< DubCe
crede c e8te ='arte =rum'8< Nu ?:i amintea 8 =ie at>t de =rum'8 :i de
9er=ect<
$ae8trul e8te at>t de 8ilenAi'8, ?nc>t nici nu 8e =ace 8imAit< Cerbul, ?ntre
tim9, 9are 8 8e =i lini:tit, cci ?nce9e din n'u 8 9a8c 9lec>ndu;:i B>tul<
DubCe 8e ?nt'arce :i ?l Dede 9e $ae8tru 9reBtit< EE9re8ia ab8'rbit,
c'ncentrat, arcul ?ntin8 :i 8Beata 9'triDit ?n arc< "raAele lui 8unt
nemi:cate, c'arda ?ntin8 9>n c>nd 8e c'ntract mu:cCii<
I $ae8tre, dar DreiN
Nu mai are tim9 8 termine< Beata 8e de89rinde din arc, c'arda Beme
u:'r< !B'm'tul =cut de cerbul care cade e8te Di'lent ?n lini:tea 9durii<
132
SECTA ASASINILOR
DubCe 8imte cum 8e aBit, ?l aude Dit>ndu;8e :i rm>ne ?nAe9enit ?n l'cul
ei, ?nBr'@it<
I EeeM $i:c;te, a8ta e8te cina<
$ae8trul ' ia ?nainte, 8e a9leac, dar DubCe nu ?l urmea@<
I *i;am 89u8 8 Dii4 r'8te:te 9'runcit'r, iar DubCe Brbe:te 9a8ul ca
8;l aHunB< E8te a9lecat 9e8te cerb :i a 8c'8 cuAitul<
I Dac nu a murit ?nc, trebuie 8;l termini cu cuAitul< 9riHini ti:ul 9e
B>t :i a9lici ' 8inBur tietur, ?nAeleBiM
$ae8trul mimea@ 8cena :i DubCe 8imte cum mii de =i'ri mici ?i 8trbat
:ira 89inrii< (ncuDiinAea@ din ca9<
I 5;' tu<
I CumM
$ae8trul ?i ?ntinde 9umnalul<
I Om'ar;l tu<
Cerbul 8e aBit, d din 9ici'are, dar din ce ?n ce mai 8lab< Re89ir cu
Breu, 8u=er :i e8te ter'ri@at<
I N;am mai ='l'8it nici'dat 9umnalulN
I Dar ai 'm'r>t, nu;i a:aM 6i nu era D'rba de89re un animal, ci de89re
un c'9il<
DubCe tre8are ca :i cum ar =i 9rimit ' 9alm<
I Da, darN
I E8te acela:i lucru< 6i a9'i nu De@i c 8u=erM Oricum Da muri<
I EuN
I 5;'4
Gla8ul $ae8trului e8te un =el de muBet :i DubCe tre8are< Lacrimile;i
curB :i t'tu:i 9une m>na 9e 9umnal< e 8imte cldura m>inii $ae8trului 9e
Bard<
I (ncetea@ cu 9l>n8ul :i = ceea ce trebuie< Ai 89u8 c Drei 8 deDii
ucenica mea, adeDratM Ei bine, un a8a8in 'm'ar< #ci@i 8au m'ri, DubCe4
Cei a8emenea n'u au ' 8inBur aleBere< 6i tu Dei ?nce9e cu ace8t animal<
DubCe ?:i traBe na8ul, ?ncearc 8;:i :tearB lacrimile, dar nu e8te nimic
de =cut< Cerbul ' 9riDe:te cu 'cCii 9lini de durere :i de ter'are :i 8e aBit,
caut ' =uB @adarnic< %umnalul ?i tremur ?n m>ini<
I $i:c;te 8au 9lec :i;Ai Hur c nu m mai De@i nici'dat<
DubCe 9l>nBe ?n C'C'te, dar 8e a9r'9ie de animal< Lacrimile;i
?nceA':ea@ 9riDirea, ?nc>t nu reu:e:te 8 Dad bine ca9ul cerbului< imte
13+
LICIA TROISI
d'ar c 8e aBit 89a8m'dic 8ub a98area deBetel'r ei< 9riHin ti:ul
tremur>nd< (ncCide 'cCii<
I De8cCide;Ai 'cCii ia nen'r'ciAi :i ?n=iBe lama4
I $ae8tre, te r'BN
I A8cult4
Cu un urlet, DubCe =ace ceea ce trebuie, cu 'cCii ?ncCi:i, :i ?ndat ce
8imte 8>nBele 9t>ndu;i m>na d drumul 9umnalului :i =uBe<
$ae8trul ' 9rinde, ' 8tr>nBe =r 8 89un nimic<
De:i DubCe a ='8t c'n8tr>n8 de el 8 =ac un lucru cum9lit, nu;l ur:te,
ci 8e li9e:te cu ca9ul de 9ie9tul lui, iar cldura lui, re89iraAia lui calm '
lini:te8c< $ae8trul tace ?n c'ntinuare, dar e8te ac'l' cu ea<
DubCe nu a Drut 8;l 9riDea8c ?n tim9 ce 9reBtea carnea cerbului< (i
e8te ='ame, dar rm>ne retra8 cCiar :i c>nd, 89re 8ear, ?n aer 8e ?m9r:tie
un mir'8 9lcut de carne<
I Nu e8te altceDa, ai =ace bine 8 mn>nci, 89une $ae8trul<
DubCe 9riDe:te cu 'r'are bucata de carne<
I O 89un 9entru binele tu<
E8te tcut $ae8trul< %are a9r'a9e ru:inat<
I Nu ar =i trebuit 8 ?ncCi@i 'cCii<
I Iart;m, $ae8tre, dar a ='8t ur>tN mi;am amintit de G'narN
biatulN de;atunciN de la accidentN :i atunciN el m 9riDea :i 'cCii
luiN
$ae8trul '=tea@<
I Nu e:ti =cut 9entru munca a8ta< Drumul tu nu e 8ta<
DubCe 8are dintr;'dat<
I De ce 89ui a8taM Nu e8te adeDrat4 (mi dau 8ilinAa, am ?nDAat multe
lucruri :iN ?mi 9lac ='arte mult4
$ae8trul ' 9riDe:te cu m>Cnire<
I Nu e8te Hu8t ca un c'9il 8 ?nDeAe a8t=el de lucruri :i =a9tul c tu nu
D'iai 8 ' =aci, c tu nu D'iai 8 'm'ri cerbul e8te n'rmal< Nu e8te n'rmal
ca tu 8 8tai cu mine, 8 m urme@i<
I Eu Dreau 8 =iu un a8a8in 9ltit4 Eu Dreau 8 =iu ca tine4
I Eu 8unt cel care nu Drea ca tu 8 =ii ca mine<
$ae8trul 9riDe:te Hraticul :i DubCe reu:e:te 8;i 8imt durerea, ceea ce
' 89erie :i ' im9re8i'nea@<
13-
SECTA ASASINILOR
I Era 9entru m>ncare, :tiu< Am D@ut cum 8e 'm'rau 9'rcii, ?n 8atul
meu, :i nu era di=erit< (ntr;' @i a: =i =cut;' :i eu, am ='8t ' 9r'a8t<
$ae8trul c'ntinu 8 9riDea8c ='cul, ab8ent, dar DubCe :tie c '
a8cult<
I De;acum ?nainte ?Ai 9r'mit c D'i =i mai 9uternic :i D'i =ace ceea ce;
mi Dei 89une< Nu Da trebui 8 te ru:ine@i nici'dat cu mine<
$ae8trul @>mbe:te<
I Eu nu m ru:ine@ del'c<
DubCe mulAume:te< e 8imte u:urat< Cu m>na ne8iBur, ia bucata de
carne 9e care mae8trul i;' '=eri8e ?nainte< O duce cu C'tr>re la Bur :i
mu:c din ea ' bucat @draDn< E8te bun, :i t'tu:i ?i 9r'duce de@Bu8t, dar
8e 8trduie:te 8 ?nBCit :i ?l 9riDe:te 9e $ae8tru< Nu :tie cum 8;i
de8ci=re@e 9riDirea, care ' cercetea@ 9>n ?n ad>ncuri, care ' de8c'a8e 9e
t'ate 9rAile<
13.
LICIA TROISI
2#
$TRNUL PREOT
'tul era ac'9erit de @9ad, iar =riBul era 9trun@t'r, le intra 9e 8ub
Caine ?n cutarea celui mai mic 9etic de 9iele 9e care 8;l atace cu
=er'citate< Cma:a 9e care ' 9urta abia aHunBea ca 8 nu deBere, iar
dac nu ar =i aDut mantaua, n;ar =i reu:it 8 mearB mai de9arte<
T
Ea :i T'9C mer8er t'at @iua ?n tcere< T'9C cCiar ?ncerc 8 leBe '
c'nDer8aAie<
I Nu 8untem 9rea D'rbreAi, nu;i a:aM ?ncerc 9entru a nu :tiu c>ta 'ar
brbatul ?n tim9ul 9r>n@ului<
I Nici'dat nu am D'rbit 9rea mult ?n DiaAa mea, 8e ddu btut
DubCe<
I Ru< (Ai d ' ?n=Ai:are 8ini8tr care nu e un lucru =rum'8 9entru '
=etiA, cu at>t mai 9uAin 9entru una drBuA ca tine<
I nu cumDa 8 =aci Bre:eala 8 m 8ube8time@i< Nu 8unt ' =etiA<
T'9C ridic m>inile<
La 9r>n@ ?m9rAir ' bucat mic de br>n@ :i ' 9>ine r'tund< DubCe
aDea 8t'macul c'm9let 8tr>n8 :i m>nc ='arte 9uAin< T'9C ud ma8a cu Din
din bel:uB< Din c>te :tia DubCe, eEce8ul de alc''l nu era bine D@ut ?n
"rea8l :i;i atra8e atenAia a8u9ra ace8tui lucru<
T'9C ridic din umeriJ
I %rima crim am c'mi8;' beat criA< $ae8trul meu m;a =cut cu 'u :i
cu 'Aet, a:a c am ?nDAat 8 beau m'derat, iar c>nd l;am 'm'r>t 9't 8 te
a8iBur c eram 9er=ect trea@<
R>8e de:nAat :i DubCe ?:i 9ir'ni 9riDirea ?n 9m>nt, ?nBreA':at< Au@i8e
D'rbindu;8e c Trium=t'rii ?:i ucid mae:trii, c>nd ace:tia 8unt 9rea btr>ni
:i 'b'8iAi, dar nici $ae8trul nici ReOla nu;i D'rbi8er nici'dat de89re a8ta
?n m'd eE9licit<
I 6i tuM relu T'9C im9erturbabil< Tu ai intrat 9entru c ai 'm'r>t ?n
c'9ilrie, nuM E:ti ' C'9il a $'rAiiN %'De8te:te;mi<
I Nu e8te ceDa de89re care D'rbe:ti cu 9lcere<
T'9C deDeni ne'bi:nuit de 8eri'8<
13/
SECTA ASASINILOR
I Ce dracuQ 89ui ac'l'M Trebuie 8 =ii m>ndr de a8ta, la naiba4 A8ta te
cali=ic dre9t Trium=t'are, dac n;ar =i ='8t 9entru acel m'tiD, ai =i rma8
' "iruit ?ntreaBa DiaA, 8u9raDieAuind din =urti:aBuri<
DubCe ?l 9riDi ?n 'cCi ?nBCeAat<
I (l cun':ti 9e AmantaM
I Cel care a c@ut ?n di@BraAieM VecCiul 9r'teHat al lui D'C'r din
%m>ntul 'areluiM
DubCe ddu din ca9 c da<
I Eu i;am 9rdat ca8a :i du9 el i;a Denit r>ndul lui TCeD'rn, 9e care
8iBur ?l cun':ti< Iat cu ce =el de K=urti:aBuriL m 'cu9am eu< Ridic din
umeri cu ne98are<
I 6i crima din c'9ilrieM relu T'9C<
I A ='8t un accident< #n 9rieten de;al meu< Ne lu9tam :i el 8;a l'Dit la
ca9<
I #n 9u:ti, a:adar<
T'9C r>8e din n'u<
(:i reluar imediat mer8ul, iar 89re 8ear aHun8er a9r'a9e de un 8at nu
de9arte de Narbet, ca9itala %m>ntului N'9Aii< Ac'l' B8ir un Can
mi@erabil a9r'a9e 9u8tiu, cci Dremea 8e ?nrutAi8e :i 8e i8ca8e ' adeDrat
=urtun<
Cinar di8cut>nd ?n :'a9t de89re mi8iunea ce;i a:te9ta :i de89re Ainta
l'r< DubCe lua 9arte ?m9'triDa D'inAei ei< Abia a:te9ta ca 9'De8tea aceea
ble8temat 8 ia 8=>r:it< T'9C, cu aerul unui c'n89irat'r, 8e a9lec 89re ea
ca 8 nu =ie au@it de CanBiu :i de ceilalAi mu:terii ai Canului<
I Nerla, 9r'8tnacul de =iu al 9re'tului "erla, de cine cre@i c a8cultM
Nerla era actualul reBent al %m>ntului N'9Aii< AdeDratul reBe, ReRar,
=u8e8e eEecutat ?n urm cu trei@eci :i :a8e de ani, la 8=>r:itul r@b'iului cu
D'C'r< Era un t>nr =r D>n :i nu era nici un mi8ter c ?n 89atele lui 8e
a=la D'C'r< De alt=el, D'C'r era ?n 89atele a9r'a9e tutur'r d'mnit'ril'r
actuali, cu eEce9Aia cel'r din %m>ntul $rii :i al A9ei, ?nc liberi< D'C'r
=u8e8e cu mult mai 9uAin dramatic dec>t TiranulJ dac 9rimul adu8e8e '
mare nen'r'cire :i cuceri8e =r 9rea multe =a8'ane unul c>te unul cele O9t
%m>nturi, D'C'r lua8e a9rarea 9cii cu eleBanA<
%rima mi:care =u8e8e aceea de a 8e c8t'ri cu ulana, reBina
%m>ntului 'arelui< A9'i D'C'r 9r'=ita8e de 'ca@ia =aD'rabil c>nd
130
LICIA TROISI
ReRar inDada8e %m>ntul !ilel'r< (n cinci ani ?i bBa8e minAile ?n ca9 lui
ReRar< %m>ntul N'9Aii =u8e8e 9rimul 9r'tect'rat al %m>ntului 'arelui<
A9'i Deni8e r>ndul %m>ntului !ilel'r, 9e care ReRar 9lnui8e 8 ?l
de9'9ule@e de 5ammini< Cel mai mare 'b8tac'l =u8e8e %m>ntul 5'cului<
Id', DecCiul 8u mae8tru, :i reBina *rii 5'cului, Aire8, ?l acu@a8er c;i
9er8ecut 9e 5ammini, ' acu@aAie mai mult dec>t ?ntemeiat< %rin c'ru9Aie
:i 9rietenii diDer8e ?n8 D'C'r reu:i8e 8 c'nDinB C'n8iliul c Aire8 :i Id'
c'm9l'tau ?m9'triDa lui :i a Lumii %m>ntene< ReBina =u8e8e detr'nat,
reBenAa ?ncredinAat aceluia:i reBe ?ndat'rit'r, ?n tim9 ce Id' =u8e8e alunBat
din Ordin ?n m'd de@'n'rant :i D'C'r 8e tre@i8e General u9rem< (n acel
m'ment derularea 9'De:tii era dinainte cun'8cut, ?n m'd dramatic<
Vremurile erau Brele :i era neD'ie de ' clu@ 9uternicP cine 9utea =i mai
bun dec>t D'C'r, er'ul, Generalul u9rem, care 8alDa8e C'n8iliul de 9lanul
male=ic al 9er=idului Id'M Du9 cinci ani de r@b'i, %m>ntul 5'cului
c@u8e 8ub 9r'tect'ratul c'mun al %m>ntului t>ncil'r :i al 'arelui< $ai
=u8e8er cinci ani de re@i8tenA c'ndu8 de Id', dar t'tul 8e ?ncCeia8e cu
intrarea ?n H'c a lui 5'rra< e 89une c r@b'iul 8e termina8e ?ntr;' baie de
8>nBe li98it de 8en8< #ltimul act =u8e8e r@b'iul ?m9'triDa %m>ntului
t>ncil'r, ?ncCeiat cu m'artea lui GaCar, ani de @ile aliatul =idel al lui
D'C'r< A8t=el, ?n 9atru@eci de ani, un CaDaler al DraB'nului ambiAi'8 :i
='arte t>nr aHun8e8e 8 aib ?n 9alm a9r'a9e ?ntreaBa Lume %m>ntean,
de:i menAinea ' libertate a9arent 9e =iecare 9m>nt, care aDea
admini8traAie inde9endent :i un d'mnit'r 9r'9riu< #ltimele reBiuni
deranHante erau Ainuturile AlianAei A9el'r, ce reuneau DecCile terit'rii ale
%m>ntului A9ei :i al $rii, ?nc libere ?n ?ntreBime<
I 6tiu bine c a9arAin ?n realitate lui D'C'r, r89un8e DubCe<
I 6i 9rin urmare n'u, aduB dre9t eE9licaAie T'9C<
DubCe rma8e 9er9leE< T't 8e au@ea un @D'n, dar t'Ai c'n8iderau c
e8te numai un @D'n< De8iBur, D'C'r nu era ' 9er8'an demn de 8tim, dar
cCiar 8 8e alie@e cu "rea8laN era un lucru 9e care nici mcar $ae8trul nu
i;l 89u8e8e Dre'dat, ?n lunBile :i 9licti8it'arele 9releBeri 9e care i le Ainea
de89re uneltirile care anima8er cei 9atru@eci de ani de lu9te interne de
du9 $arele R@b'i<
I Cum adicM
I N'i i;am =cut nu 9uAine =aD'ruri $aHe8tAii ale, iar el a :tiut 8 ne
r89ltea8c<
132
SECTA ASASINILOR
I DarN 9>n la ce 9unctM
T'9C cltin din ca9<
I Ace8tea 8unt lucruri 9e care numai Fe8C'l le cun'a:te ?n ?ntreBimea
l'r<
%lecar de la Can ='arte deDreme< Vremea era ur>t, iar =urtuna din @iua
9recedent =u8e8e ?nl'cuit de ' la9'DiA 9trun@t'are :i umed care le
?mbiba mantalele<
DubCe era c'm9let ab8'rbit de B>ndurile ei, 9r'babil din cau@a acelei
8eri, :i 8e temea< Nu uci8e8e nici'dat cu 8>nBe;rece< 5u8e8e in8truit,
de8iBur, ?:i amintea =iecare cuD>nt 9e care $ae8trul i;l 89u8e8e ?n tim9ul
antrenamentului, dar nu 9u8e8e nici'dat ?n 9ractic nimic din t'ate a8tea<
6i;a9'i Hura8e 9e ceea ce aDea mai draB< T'ate a8tea erau 9e 9unctul de a 8e
t'9i ca @9ada la 8'are, iar tri8teAea :i anB'a8a ' d'minau<
9re mie@ul n'9Aii, T'9C ' 8c'a8e din ale ei<
I Iat;ne aca8, DubCe, marea A8teria<
DubCe ?l 9riDi 9e =uri:< Nimeni nu mai ='l'8ea denumirea aceea< Tiranul
' im9u8e8e, dar du9 cderea lui 8e reDeni8e la DecCiul numeJ Narbet< A:a
?l cun':tea DubCe<
%riDi @idurile larBi cu multe 89rturi, n9dite de 9lante cArt'are cu
=l'ri l9t'a8e, ?nDelite acum de un 8trat 8ubAire de @9ad< An du9 an,
'ra:ul decdea t't mai mult< Gurile din @iduri erau t't mai numer'a8e,
CAi:ul buruienil'r care 8e cArau t't mai 8u8 9e le89e@ile 9trate deDenea
t't mai de8, dar mai ale8 8'ldaAii de Bard la 9'rAi erau t't mai 9r'8t
?mbrcaAi :i mai mi@erabili<
I Cine 8unteAiM ?ntreb unul nete@ind lancea<
I D'i 8'li din *ara 'arelui, r89un8e 9r'm9t T'9C de8=c>ndu;:i
mantaua 9entru a arta un 9erBament 9e care;l adu8e8e cu 8ine ?n ace8t
8c'9<
I Da, daN bineN treceAiN
Ora:ul 8e a:ternu tcut ?n =aAa l'r< (nt'tdeauna =u8e8e a:a, Narbet< #n
l'c 9lin de cer:et'ri 9e marBinile 8tr@il'r :i 8ediul cel'r mai ne'bi:nuite
aranHamente, unde 9ieAele erau B'ale :i tri8te, iar maBa@inele a9r'a9e =r
mar=< $>ncare era 9uAin, at>t 9entru c %m>ntul N'9Aii dint'tdeauna
aDea neD'ie de maBie ca 8 crea8c ceDa ?n Ar>na care nu Dedea nici'dat
8'arele, c>t :i 9entru c 9uAinul 9e care;l cultiDa era deturnat 89re =r'nt 8au
133
LICIA TROISI
n'bilimea din %m>ntul 'arelui, 'ri 8erDea dre9t Cran n'bilimii l'cale<
Ca8ele b'BaAil'r r8reau ca ciu9ercile ?n de:ertul de c'ci'abe ce c'n8tituia
9riDeli:tea ti9ic a 'ra:ului< Erau ca8e mari, ?nc'nHurate de Brdini ='arte
?ntin8e, 9line de 8cul9turi :i 8tucaturi multic'l're< Emanau b'BAie 9rin
=iecare crmid< A9'Beul acelei 'rBii '8tentatiDe era 9alatul maie8tu'8 al
lui Nerla, reBele< Era DecCiul 9alat reBal, dar re=cut ca ?n Dremurile
=a8tu'a8e ale i8t'riei lui< Nerla 9u8e8e 8 8e c'n8truia8c ' ari9 n'u :i
mai ale8 un turn ='arte ?nalt, 9e care ?l 9riDeau cu t'Aii cu 'cCi ri, de'arece
era 9rea a8emnt'r cu 5'rtreaAa<
DubCe 'b8erDa t'ate cldirile acelea, t't luEul acela, cu 'bi:nuita ei
9riDire critic< %entru ea era ' in8ult la adre8a 8rciei acelui 9m>nt<
Odat ?i atr8e8e atenAia $ae8trului, reD'lt>ndu;8e DeCement ?m9'triDa
8trii lucruril'r<
I De ce 'amenii nu 8e r@Drte8cM
I Lumea e8te ?m9rAit ?n cei 9uternici :i ?n cei 8labi< 6i ?n 'rice ca@
n'i ?i 8luHim 9e cei b'BaAi, 8untem eEecut'rii cel'r mai 'b8cure 9rAi ale
8i8temului, cu 8iBuranA nu le c'mbatem<
De la cldirile mari :i =rum'a8e DubCe ?:i ?nt'ar8e 9riDirea 89re 'ra:ul
8racil'r< Erau c'n8trucAii im9unt'are, cu 8iBuranA de8tul de =rum'a8e
'dini'ar, dar c@u8er la cCeremul tim9ului :i al del8rii< VecCile 9alate
8eni'riale :i ale 9uterii deDeni8er ad9'8turi 9entru 8racii care Deneau de
la Aar 8;:i ?ncerce n'r'cul la 'ra:, a9r'a9e ?nt'tdeauna =r 8ucce8<
%rintre cldiri, c'ci'abe din lemn recent c'n8truite, taDerne mi@erabile :i
in=irmerii ?n care 8e ad9'8teau b'lnaDii de malnutriAie<
Ea :i T'9C m>ncar ?ntr;un Can nu cu mult mai bun dec>t celelalte, iar
du9 9r>n@ DubCe ceru 8 rm>n 8inBur<
I Ca 8 =aci ceM ?ntreb T'9C uimit<
I 5iecare are met'dele lui< Eu am neD'ie 8 m c'ncentre@ ?naintea
unei munci<
T'9C ridic din umeri<
I Ne Dedem aici la cin<
DubCe cut un l'c anume, un l'c unde =u8e8e cu $ae8trul< Era un alt
Can, de;acum c'm9let 9rBinit< Da, ac'l' D'ia 8 8e duc< Intr :i C'inri
9rin diDer8ele ?nc9eri, 9>n c>nd aHun8e ?n acea camer 9e care '
?m9rAi8e ?n urm cu c>AiDa ani cu $ae8trul< e a:e@ 9e H'8 :i medit, cum
=cea mereu< e B>ndi la cuDintele 9e care $ae8trul le r'8ti8e<
200
SECTA ASASINILOR
K*i;am 89u8 ?n urm cu ceDa ani, c>nd ne;am ?nt>lnit< Nu e8te 9entru
tine, DubCe< #it;te ce 8;a ?nt>m9lat cu mine :i caut un drum di=erit< #it;
m 9e mine :i ce te;am ?nDAat :i trie:te ?n alt m'd< 6i, dac nu Drei 8 '
=aci 9entru tine, =;' 9entru mine :i 9entru 8acri=iciul meu<L
(ncCi8e 'cCii :i ?i reD@u =iBura de brbat ?m9linit, cu umerii bine
c'nturaAi :i tru9ul antrenat<
DubCe ?:i du8e m>inile la =aA<
KCe =acML
Dar nu aDea de ale8< %r'babil t'tul =u8e8e deci8 cu ani ?n urm, c>nd 9e
malul unui r>u 8tr>n8e8e ?ntre deBete 9rul lui G'nar :i;i i@bi8e ca9ul de
9ietre< Drumul ei =u8e8e tra8at atunci :i nu era nimic de =cut<
I Nu 9rea te Dd ?n ='rmN 'b8erD T'9C ?n tim9ul cinei la Can< Ai
'cCii r':ii<
DubCe l8 re9ede 9riDirea ?n H'8<
I E8te din cau@a =riBului< (n 'rice ca@, D'i 8ta 8inBur aici, ?n camera
mea, 9>n c>nd ne D'm ?nt>lni ?n =aAa tem9lului<
I Nu te 8=tuie8c 8 iei antid'tul 9uAin ?naintea m'mentului< ReOla mi;a
89u8 c ar =i mai bine 8;l bei cu mult ?nainte 8au nu;:i Da =ace e=ectul<
I O 8 mi;l dai imediat ce am terminat, 89u8e DubCe C'tr>t<
C>nd cl'9'tul din Culitul turn al 9alatului btu 9entru ultima dat,
DubCe era Bata< Tra8e ad>nc aer ?n 9ie9t, ?ncerc 8;:i B'lea8c mintea, dar
nu =u u:'r< Arunc ' ultim 9riDire armel'r< %e nea:te9tate, 9umnalul nu
mai era ' amintire de la $ae8tru, ci ' arm 9e care, ?n 8curt tim9, aDea 8 '
='l'8ea8c cu adeDrat<
(n=:urat ?n manta, 9'rni la drum 9e 8tr@ile din Narbet< Nu mai ninBea
:i un D>nt ?nBCeAat b>ntuia 9e uliAe< $er8e ?ncet, cu 9a:ii ?n=und>ndu;8e ?n
@9ada c'm9act, cu ' determinare Blacial ?n inim< Numai c>nd tem9lul
a9ru la 'ri@'nt 8imAi ' @D>cnire ?n inim<
Clerul din %m>ntul N'9Aii era mai deBrab b'Bat, dar acela era un
tem9lu de cateB'ria a treia, mic :i a9r'a9e 9rBinit< DubCe cltin din ca9<
T'9C ' a:te9ta 9e ' 8trduA ?nBu8t<
I 5'arte 9unctual< EEcelent<
Era aBitat, 8e Dedea, dar :tia 8 8e c'ntr'le@e, ca un adeDrat
9r'=e8i'ni8t<
I Vei =ace tu t'tul, eu te urmre8c :i at>t<
201
LICIA TROISI
Intrar de8cCi@>nd u:a ?ncet< C>teDa cli9e D>ntul Dui ?n 8al, a9'i u:a 8e
?ncCi8e :i 8e a:ternu tcerea<
Interi'rul tem9lului era ?ntru t'tul ?nt'cmai cu eEteri'rul< Nu mai mult
dec>t ' ?nc9ere mare dre9tunBCiular cu taDanul H'8, cu Dre' @ece bnci
9line de 9ra= ici :i c'l' :i un altar a9r'a9e 89art, dar ='arte lu8truit<
EDident, Dunat celebra ritualurile cCiar :i ?n li98a credinci':il'r<
tatuia lui RaEa ?n 89atele altarului era ='arte Br'8'lanP din lemn,
re9re@enta un brbat cu un t'iaB ?ntr;' m>n :i un 8culeA cu m'nede ?n
cealalt< Din l'c ?n l'c, c>teDa urme de D'98ea dec'l'rat<
DubCe 8'c'ti c Dubat era cineDa ne?n8emnat< Nu cineDa care merita 8
m'ar<
I CuraH4 Nu 89uneai c nu aDeam tim9M ' cert cu ' D'ce ='arte
8c@ut T'9C<
DubCe 8e c'ncentr, dar 'ricum era lent, Bre'aie< Nu D'ia, nu D'ia 8 '
=ac :i Bata<
Era de8tul de ?ntuneric, dar 9i9ind B8i u:a 9e care ' cuta< Era 9e
Humtate muceBit :i um=lat de ume@eal< 5'l'8i cuAitul ca 8 ' de8cCid
delicat :i reu:i 8 nu =ac nici un @B'm't< Intr circum89ect, cu 9umnalul
?n m>n<
e a=la ?ntr;' ?nc9ere mic, luminat numai de ' lum>nare, ' cmruA
cu ' 8altea de 9aie Br'8'lan :i un mic altar ?ntr;' 9arte< Era ' Der8iune ?n
miniatur a 8tatuii lui RaEa, iar Dunat 8ttea ?nBenuncCeat ?n =aAa ei< 6'9tea
' ruBciune cu D'cea Bre'aie, =r ?ntreru9ere< Era ?mbrcat numai cu '
cma: de n'a9te 9e al crei alb ?ntinat cdeau 9letele rare, crunte ale
ace8tui brbat btr>n :i ne?nBriHit<
5ric, =ric nebun< DubCe ' 8imAea cu 9utere< "rbatul acela :tia ce
aDea 8 8e ?nt>m9le 9e8te 9uAin, ?:i imaBina, :i cuta c'n8'lare ?n acea
ruBciune di89erat 9e care ' b'lb'r'8ea a9r'a9e =r D'ce<
KNu 9't, la naiba, nu 9't4L
%umnalul ?i tremur ?n m>ini, c@u<
I Ce a:te9AiM :'9ti cu =urie T'9C<
Dunat 9r'babil au@i ceDa, cci 8e ?nt'ar8e dintr;'dat cu 'cCii 9lini de
ter'are :i url un KNuL tremurat A>:nind ?n 9ici'are :i cut>nd 8 8ca9e<
DubCe 8imAi cum T'9C acAi'nea@ din 89atele ei :i D@u cuAitul aruncat
?n=inB>ndu;8e ?n 9ici'rul btr>nului care c@u la 9m>nt 9l>nB>nd<
I Om'ar;l4 rcni T'9C<
202
SECTA ASASINILOR
(n de9rtare, Bla8ul 5iarei din inima ei r89un8e cu acela:i rcnet :i a8ta;
i ddu ='rA< Tru9ul acAi'n 8inBur, r89un@>nd acelui DecCi ec'u 9e care;l
?nBr'9a8e ?n inim :i 9e care 5iara ?l readucea la lumin< e du8e ?n 89atele
lui Dunat, ?i 9rin8e ca9ul :i i;l r8uci cu ' 8inBur mi:care< "rbatul tcu
bru8c, dar DubCe nu reu:ea 8;i dea drumu< OcCii ei =iEau altarul :i 8tatuia
murdare de 8>nBele 8cur8 din c'a98a btr>nului<
KAm =cut;'< ;a 8=>r:it<L
e 8imAea ?ncremenit<
C>nd ?n 8=>r:it reu:i 8;i dea drumul btr>nului :i 8;:i ridice 9riDirea,
ceea ce D@u ' ?nBCeA< (n 9raB era ' =at< Nemi:cat, cu m>inile ridicate,
alb la =aA, cu Bura c8cat, inca9abil 8 articule@e Dreun cuD>nt< Era ?n
cma: de n'a9te, 9'ate ' 8luHit'are din tem9lu de89re care T'9C, ?n
cercetrile lui, nu a=la8e nimic< Cine :tie< Era t>nr ca ea :i ' 9riDea ca 9e
un m'n8tru<
Nu=
T'9C A>:ni ca =ulBerul, =ata =cu la =el< (ncerc 8 treac dinc'l' de u:,
?ncerc 8 Ai9e< T'9C ' a9uc de 9letele lunBi, reDr8ate 9e umeri, tra8e cu
Di'lenA 9>n c>nd =ata c@u la 9m>nt :i url<
DubCe 8e mi:c, ?ncerc 8 8e inter9un ?ntre T'9C :i =at, ca 8
?m9iedice caN Dar T'9C =u mai ra9id< c'a8e dintr;' 8inBur mi:care
9umnalul :i i;l ?n=i98e ?n B>t<
I N'a9te de in=ernN nu ne ie8e nimic cum trebuie<
OcCi albi, de8cCi:i< OcCi =r 9riDire< OcCi acu@at'ri< DubCe de data a8ta
9riDi ?n B'l< ViaAa ei era ac'l', 9e =undal<
Cu m>na ?l 8tr>n8e 9e T'9C de B>t, ?l i@bi de @id<
I De ce ai 'm'r>t;'M
(:i ie:i8e din =ire, ?nnebunit de =urie, ?nc>t nu;:i ddea 8eama c>t de
9r'8tea8c era ?ntrebarea<
I RetraBe;Ai m>na ble8temat 8au te 'm'r4
DubCe ?i ddu drumul< Nu mai aDea 8u=lu< T'9C ?i tra8e @B'm't'8 '
9alm 9e8te =aA<
$>nia 9arc i 8e 9't'li, iar acum DubCe 8e 8imAea un ?nDeli: B'l<
T'9C ?:i reB8i calmul :i du9 acel Be8t =uri'8 ' 9riDi cu mai mult
?nAeleBere<
I E8te 8>nBe mai mult 9entru TCenaar, e8te un lucru bine =cut<
DubCe 8imAea c i 8e ?nD>rte ca9ul<
20+
LICIA TROISI
I %'t 8 :tiu ce te;a a9ucatM Ar trebui 8 =ii bucur'a8N :i a9'i ai mai
aDut 'ca@ia 8 uci@i<
K"a cCiar de 9rea multe 'ri< Dar nici'dat a:a, nici'dat a:a4L
I Acum trebuie 8 ?nde9linim riturile, mi:c;te, @i8e T'9C<
DubCe ?ncCi8e 'cCii< T'tul deDeni8e 9e nea:te9tate Diu, in8u9'rtabil<
T'9C 8e a9r'9ie de cadaDrul =etei, a9'i 8c'a8e ' 8ticluA cu un licCid
Derde<
I Acum eu =ac riturile cu ea, iar tu le Dei re9eta cu Dictima ta<
T'9C 8c'a8e 9umnalul :i 8tr9un8e cu C'tr>re 9ie9tul =etei<
I (n ace8t 9unct 9ui 8>nBele ?n 8ticluAN :i ' =cu cu BriHN a9'i
re9eAi ruBciuneaJ KLui TCenaar, %rintele Trium=t'ril'r, ?n a:te9tarea
@ilei luiL< La 8=>r:it, bei 9uAin din el<
Du8e la bu@e 8ticluAa, bu din ea, a9r'a9e cu aDiditate< DubCe 8imAi cum
8t'macul i 8e ?nt'arce 9e d'8, dar ?n acela:i tim9, ?n miHl'cul BreAei, ceDa 8e
aBita eEult>nd, ceDa ce 8e recun':tea ?n acel rit macabru<
$iara#
T'9C ?i ?ntin8e 8ticluAa<
I Acum tu<
(i @>mbea, cu un @>mbet de m'n8tru<
DubCe ' lu< e a9r'9ie de cadaDrul btr>nului< c'a8e 9umnalul<
(:i amintea cuDintele $ae8trului<
KA 89inteca m'rAii, a le 9r'=ana re8turile e8te un act be8tial, c'ntrar
reBulil'r crimei< Criminalul l'De:te, iar c>nd Dictima a murit 8;a 8=>r:it< A
l'Di cadaDrul ?n8eamn a da =r>u liber =uriei :i 8adi8mului din tine< EEact
c'ntrariul a ceea ce =ace un a8a8in 9ltit<L
Dar nu 8e 9utea 8u8traBe< De de9arte 5iara ridica Bla8ul<
KDe alt=el, acum :i eu 8unt ' =iar<L
DubCe re9et ce =cu8e T'9C< #m9lu 8ticluAa cu 8>nBele 9re'tului<
I "ea ' ?nBCiAitur :i a9'i um9le;' din n'u, 89u8e T'9C<
DubCe 9riDi 8ticluAa<
KE8te Crana 5iarei, :tii c ' Drei, cci 5iara e:ti tu<L
A9r'9ie bu@ele de 8ticluA, iar 5iara 8c'a8e un 8triBt<
E@it<
KNu 9'tNL
E@it ?nc ' cli9<
A9'i, bru8c, =r 8 bea ?i trecu 8ticla lui T'9C<
20-
SECTA ASASINILOR
I merBem<
Nu a:te9t nici mcar ca el 8;i r89und< e ?n=:ur ?n manta :i ie:i 9e
u:< AlerB 9rin tem9lu :i 8e arunc a=ar, unde D>ntul ?nBCeAat ' i@bi ?n
=aA< OcCii :i mintea ?i erau 9line de imaBinea acelei ?nc9eri, btr>nul ?nc
a9lecat a8u9ra altarului :i t>nra la 9m>nt, am>nd'i ?ntr;' balt de 8>nBe<
O =at d'ar 9uAin mai mare dec>t ea, ' =etiA li98it de Din< Nu Dedea
altceDa, ?n tim9 ce D>ntul ' a8ur@ea, :i merBea< Abia au@ea Bla8ul care '
8triBa, =uri'8, a9'i a9r'a9e ?nBriH'rat<
20.
LICIA TROISI
21
O MISIUNE SINUCIGA(
:a C'n8iliului A9el'r era @D'r>t :i L'nerin ' =iEa =rm>nt>ndu;
:i m>inile< Nu era 9rima dat c>nd a8i8ta la ' :edinA a C'n8iliului<
De alt=el, a =i ucenicul unui maB din %m>ntul $rii ?n8emna
a9r'a9e aut'mat a =i im9licat ?n re@i8tenAa =aA de D'C'r< (n8 de data a8ta
era di=erit, de data a8ta 8e 8imAea ten8iunea ?n aer<
#
I Ia 89une, nu 8tau cam de 9rea mult tim9 ac'l' ?nuntruM
TCeana, =ata bl'nd :i 9l9>nd care :edea l>nB el, era la =el de
9re'cu9at dac nu cCiar mai mult dec>t el<
I ituaAia e8te t'tu:i dramatic<
I Dar D'm ie:i din ea, L'nerinM 6i dac e 8=>r:itulM
L'nerin =cu un Be8t de nerD'@itate< *inea la TCeanaP de:i ea era mai
aDan8at dec>t el ?n antrenament, ade8ea 8e 8imAea ne8iBur :i el ' lini:tea,
dar acum nu reu:ea 8;i 8u9'rte anEietatea<
I 8tm aici :i 8 ne =acem BriHi nu are nici un 8en8, nu 9utem =ace
altceDa dec>t 8 a:te9tm, 89u8e Br'8'lan<
TCeana tcu ?nBriH'rat, iar tcerea 8e l8 din n'u ?n anticamer< Erau
mulAi, ac'l', a=ar< T'Ai cei care nu a9arAineau C'n8iliului, dar care, ?ntr;un
m'd 8au ?n altul, =ceau 9arte din re@i8tenA<
De alt=el, aDeau de ce 8 =ie ?nBriH'raAi< #nul dintre cei mai buni 89i'ni,
in=iltrat ?n medii a9r'9iate "re8lei, ?:i B8i8e un 8=>r:it ur>t, du9 ce
trimi8e8e C'n8iliului ' dare de 8eam dramatic 9lin de 9reDe8tiri 8umbre<
C'nAinutul nu =u8e8e diDulBat ?n ?ntreBime, dar cu 8iBuranA era D'rba
de89re ceDa ='arte BraD, de89re ' mi:care =inal 9e care D'C'r aDea
intenAia 8 ' =ac<
L'nerin :i;l amintea bine 9e 89i'n< Era un t>nr maB, ucenic al
mae8trului 8u ?n trecut, :i ' Dreme =u8e8er a9r'9iaAi< Aram'n era numele
lui< (l aHuta8e de8e'ri cu anumite DrHi care nu;i intrau ?n ca9< #n biat
9linuA, cu =aAa de c'9il mare, dar de8tul de aBer la minte :i mai ale8 ='arte
Der8at ?n :tiinAele maBiei<
A ='8t B8it 'm'r>t ?ntr;' 9durice din a9r'9iere, cu B>tul tiat<
20/
SECTA ASASINILOR
L'nerin 8cr>:ni din dinAi< Cu 8iBuranA =u8e8e "rea8la< T'Ai :tiau c
Aram'n =cea cercetri ?n acel 8en8< (:i aminti cum cu c>teDa @ile ?n urm
mae8trul 5'lRar ?i 9u8e8e ?ntrebri de89re "rea8l<
I Tu ' cun':ti mai bine dec>t n'i t'Ai<
L'nerin tre8ri8e<
I Era D'rba de89re mama mea, mae8treN
I Dar 9'ate c ea Ai;a 89u8 ceDaN
I Eram ='arte mic<
I (Ai ?nAeleB durerea, L'nerin, dar c>nd ai Denit la mine ai 89u8 c ai
d'ri 8 ' =aci 8 ?n=l'rea8c, 8 ' tran8='rmi ?n ceDa utilN 8ta e8te
m'mentul<
L'nerin ?:i ddu 8eama c;:i 8tr>n8e8e at>t de tare m>inile ?nc>t i 8e
albi8er n'durile< (:i ddu 8eama cu =urie c amintirea mamei 8ale ?i
9r'ducea ?nc 9rea mult m>nie<
I %riDe:te4
Gla8ul TCeanei ?i ?ntreru98e :irul B>nduril'r :i;l determin 8;:i ?ndre9te
9riDirea 89re u:a lii C'n8iliului< e de8cCidea ?ncet<
%rin lumina ce 8e 8trecura din interi'r ?i D@u 9e reBi :i 9e maBi a:e@aAi
?n Hurul marii me8e de 9iatr :i 9e mae8trul 8u, cu un aer tri8t, a:e@at ?n
cellalt ca9t al 8lii, a9r'a9e BCemuit ?n HilAul lui<
Ord'nanAa care de8cCi8e8e u:a 8e adre8 ?ntreBii 8li<
I %uteAi intra<
Cei 9re@enAi ?ncercar 8 98tre@e ' anumit 'rdine, dar nu reu:ir 8 nu
8e ?mbul@ea8c ?nuntru<
L'nerin 8e du8e la 5'lRar, mae8trul 8u, :i 8e a9lec 89re el<
I V Dd 'b'8it<
Era un btr>n care l8a ' im9re8ie de =raBilitate eEtrem< $>inile;i erau
'8'a8e, iar 9ielea at>t de =in ?nc>t 8e Dedea 9rin ea ?ncrenBtura Da8el'r de
8>nBeP 9e cre:tetul =iraD aDea c>teDa =ire de 9r crunte lunBi, 9>n la
umeri< Tru9ul lui @cea aband'nat ?ntr;un HilA 9reD@ut cu ' 9erecCe de r'Ai
de lemn<
Cu mare e='rt 8e ?nt'ar8e ctre ucenicul lui, ?l 9riDi cu ni:te 'cCi alba:tri
de8tul de ad>nci :i;i @>mbi cu bl>ndeAe<
I unt d'ar 9uAin 'b'8it, L'nerin, nimic mai mult< A ='8t Breu, 89u8e
5'lRar<
200
LICIA TROISI
"iatul ?i 9u8e ' m>n 9e umr, iar btr>nul i;' 8tr>n8e< L'nerin 8e 8imAi
calm 9e nea:te9tate< Acum aDea 8 a=le adeDrul<
(n tim9 ce t'Ai luau l'c ?n marea 8al circular, L'nerin 9riDi ?n Hur< G8i
imediat 9er8'ana 9e care ' cuta, 9e cel care;i tre@ea ?ntreaBa admiraAieJ
Id'< Era a:e@at ?ntr;un c'lA, ?n 'bi:nuita Ainut de r@b'i 9e care ' 9urta de;
acum ?n 9ermanenA, cCiar :i ?n a=ara c>m9ului de lu9tJ ' cuira8 din 9iele
DecCe :i dec'l'rat, cu 8abia la :'ld 9rin8 bine, ' manta 8im9l 9e umeri,
BluBa 9e Humtate l8at 9e cCi9, dar nu de8tul ?nc>t 8 ac'9ere albeaAa
89ectral a cicatricii care;i traDer8a ' bun Humtate a 9rAii 8t>nBi a =eAei<
L'nerin ?l 9riDi ?ndelunB< Era un er'u al Dremuril'r trecute, Kun DecCi
c'mbatant inca9abil 8 Ain 9a8ul cu DremurileL, cum 8e de=inea ade8ea el
?n8u:i, ' =iBur leBendar ie:it din 9'De8tirile 9e care ?i 9lcea 8 le aud<
De:i aDea 9e8te ' 8ut de ani G ' D>r8t c'n8iderabil cCiar :i 9entru un
Bn'm, nu 9rea del'c btr>n< Dac nu ar =i ='8t din cau@a mulAimii de mici
riduri care;i br@dau =aAa :i a 9letel'r albe lunBi, 9rea ?nc ?n 9lin 9utere,
cu un =i@ic DiBur'8 :i 8nt'8 :i ' 9riDire 9trun@t'are< 5u8e8e mae8trul lui
NiCal, cu 9e8te 9atru@eci de ani ?n urm, :i lua8e 9arte ?n 9rima linie la
lu9ta ?m9'triDa Tiranului 9entru care, ?ntr;' e9'c :i mai ?nde9rtat,
lu9ta8e, ca a9'i 8 8e alie@e cu %m>nturile Libere< Tim9 ?ndelunBat =u8e8e
cCiar :i General u9rem, du9 $arele R@b'i, ?nainte ca D'C'r 8 8e
lan8e@e ?n cucerirea Lumii %m>ntene<
C'ntem9larea lui L'nerin =u ?ntreru9t c>nd Da=ne, actuala 8uDeran a
*inutului %duril'r :i ne9'ata acelei A8trea care;:i ddu8e DiaAa ?n $arele
R@b'i, 8e ridic 8 D'rbea8c< L'nerin 8e '9ri un m'ment a8u9ra B>ndului
c, dac 8e 9utea na:te ceDa bun din acel al nu :tiu c>telea r@b'i, acea8ta
era reuni=icarea %m>ntului A9ei, acum ?m9rAit ?ntre *inutul $la:tinil'r,
al 'amenil'r :i *inutul %duril'r, al nim=el'r<
Nim=a ridic ' m>n ca 8 8e =ac tcere<
Era 9alid :i dia=an ca :i cum ar =i ='8t =cut din a9 9ur :i =in ca
aerul, :i t'tu:i =rum'a8, de ' =rumu8eAe ne9m>ntean :i tulburt'are<
CarnaAia ei de8cCi8 deDenea tran89arent ca a9a 9rintre 9letele ei licCide
ce i 8e unduiau ?n Hurul =eAei<
I C'n8iliul a deliberat, 89u8e cu un Bla8 dulce ca ' n't de =laut,
relu>nd cuDintele ritualeJ :i Da eE9une acum deci@iile c'mitetului direct'r
al AlianAei A9el'r< 5cu ' 8curt 9au@, a9'i c'ntinuJ du9 cum :tiAi deHa,
=ratele n'8tru Aram'n e8te 9ierdut< (nainte de a =i ='8t D>ndut "re8lei, ne;a
202
SECTA ASASINILOR
trimi8 un ultim ra9'rt de89re de8c'9eririle lui din Ainuturile %m>ntului
N'9Aii< CuDintele lui 8unt de8tul de 'b8cure, ?n:irate ?n Brab< El la8 8 8e
?nAeleaB c eEi8t e=ectiD ' alianA ?ntre "rea8l :i D'C'r, lucru 9e care;l
bnuiam<
#n murmur 9lin de uluire :i de ?nBriH'rare 8trbtu 8ala<
I Ace8t lucru e8te ?n 8ine de8tul de ?nBriH'rt'r, dat =iind 9uterea 9e
care "rea8la ' deAine de;acum a9r'a9e a8u9ra unei mari 9rAi din Lumea
%m>ntean< Dar deDine :i mai ?nBriH'rt'r ?n8 c>nd Aram'n 89une c a
au@it D'rbindu;8e de89re un mare rit ce 8;ar 9reBti ?n 8>nul 8ectei, ceDa de
mare am9l'are, 9'menit de un A8a8in de care el 8;a a9r'9iat< Aram'n, ?n
ultimul ra9'rt, ne 89une c A8a8inul D'rbea de89re K8=>r:itul Dremuril'rL :i
KDenirea lui TCenaarLN
A9r'a9e t'Ai 8imAir im9ul8uri de nelini:teP L'nerin 'b8erD c Id' nu
8e mi:ca< Rm>nea a:e@at la l'cul lui =iE>nd;' 9e Da=ne cu 8inBurul lui
'cCi<
I 6tim de89re clt'riile lui D'C'r ?n %m>ntul N'9Aii, dar a8ta ar
9utea 8 nu ?n8emne nimic< (n acela:i tim9, aDem De:ti de89re mi:cri
ne'bi:nuite ?n %m>ntul cel $are :i cutri ale un'r D'lume 9rin 9ieAe :i
bibli'teci =cute de 'ameni de ?ncredere ai lui D'C'r< e 9reBte:te ceDa :i
di89ariAia nea:te9tat a lui Aram'n ne =ace 8 ne temem de ce e8te mai ru<
O tcere de 9lumb 8e a:ternu 9e8te audit'riu<
I AD>nd ?n Dedere ace8te 8emne ?nBriH'rt'are, C'n8iliul a deci8 c
e8te nece8ar 8 cercete@e :i mai 9r'=und< La indicaAia Beneralului Id',
Diit'arele n'a8tre cercetri 8e D'r e=ectua direct ?n 8>nul "re8lei<
De data a8ta Id' 8e mi:c :i ?i =cu un 8emn lui Da=ne care 8e a:e@
imediat< 5u r>ndul lui 8 8e ridice< Gla8ul lui rBu:it um9lu 8ala<
I Dat =iind c 9r'9unerea ?mi a9arAine, e8te mai bine 8 D D'rbe8c eu
de89re ea< AdeDrata n'a8tr 9r'blem e8te "rea8la<
I Dar nimeni dintre n'i nu :tie unde 8e a=l, 8e au@i un Bla8<
I (n8 :tim care e8te =aAada 9e care ' arat lumiiJ acel tem9lu 9ierdut
din %m>ntul N'9Aii, re9lic 9r'm9t Id'< De ac'l' trebuie 8 9lecm<
cercetm 9rin 9rAile alea<
I Am =cut;' deHa :i nu am aHun8 nicieri, 'b8erD aceea:i 9er8'an
dinainte<
I 89unem adeDrul, ?n t't ace8t tim9 am 8ube8timat "rea8la,
c'ntinu Id'< Am 8tat :i ne;am uitat cum ?:i Dede de treburile ei, cum
203
LICIA TROISI
?n=l're:te ca un cancer ble8temat< Acum ?n8 e8te m'mentul 8 artm '
mai mare atenAie<
I Atunci ce 9r'9uiM
I #n 9lan ?n d'u =a@eJ ' ancCet a ba@ei "re8lei :i a m'dalitAii de a
intra ?n ea :i in=iltrarea ?n interi'rul ei<
I Cu t't re89ectul 9e care Di;l dat'rm, Benerale, =cu un c'mandant
din =undul 8lii, cred c e8te ab8'lut im9'8ibil 8 ne in=iltrm ?n "rea8l<
unt ' 8ect ?ncCi8, nu acce9t 'ameni din eEteri'r<
I EEi8t %'8tulanAii, interDeni L'nerin<
V'rbi8e =r 8 8e c'ntr'le@e :i 8imAi cum ?i 8are inima din l'c c>nd ?l
D@u 9e Id' =iE>ndu;:i 8inBurul 'cCi a8u9ra lui<
I AdicM ?ntreb Beneralul<
L'nerin a:te9t ' cli9, ?n tim9 ce 8imAea cum m>na mae8trului ?l
8tr>nBea =erm<
I E8te ceDa ce 9uAini :tiu< $ai bine dec>t 'ricine, n'i, cei din %m>ntul
N'9Aii, =aA de Dreun di89erat< C>nd cineDa are ceDa de cerut @eil'r :i a
?ncercat t'ate cile, 8e adre8ea@ !eului NeBru, lui TCenaar, cum e8te
cun'8cut 9rin 9rAile mele< Numai c mulAi merB ac'l', dar nu 8e mai
?nt'rcN
Tcerea deDeni :i mai den8<
I 6i;atunciM Ce ne =acem cu un alt 89i'n m'rtM 6i;a9'i de unde :tim
dac "rea8la ?i iaM ?ntreb acela:i c'mandant care ?l c'ntra@i8e8e 9e Id'<
I Generalul a 89u8 c tem9lul e8te =aAada "re8lei, nu;i a:aM Ei bine, :i
eu cred a8ta, :tiu<
I Ace8ta e8te un lucru de8tul de intere8antN 89u8e Id', iar L'nerin 8e
8imAi mBulit<
I Deci ce ai 9r'9uneN cum te nume:tiM @i8e Id'<
I L'nerin, ucenicul mae8trului 5'lRar<
I "ine, L'nerin, ce 9r'9uiM
I #n brbat care 8 8e '=ere %'8tulant ?n tem9lul !eului NeBru<
%'8tulanAii 9artici9 la riturile "re8lei, a:a 8e @D'ne:te ?n Ainutul meu< Ei
D'r 9rimi brbatul :i ?l D'r c'nduce ?n Di@uin<
I 9re8u9unem c %'8tulanAii 8unt ?ntr;adeDr luaAi de "rea8l, 89u8e
tCaS, c'n8ilierul %m>ntului $rii< Cine ne Barantea@ c 8unt du:i ?n
Di@uina l'rM 6i, cCiar dac 8unt du:i, cine ne Barantea@ c nu 8unt uci:i
imediatM E8te 8inucidere curat4
210
SECTA ASASINILOR
I 6tiu c nu e8te a:a<
L'nerin 8imAi cum un Dal de 8ud'are rece ?i ac'9er =runtea<
I 6i cum de :tii, 9e t'Ai @eiiM
I %entru cN 9entru c am cun'8cut un %'8tulant :i i;am D@utN
cadaDrulN du9N du9 ceDa tim9, la de8tul de mult tim9, de c>ndN
intra8e<
"rbatul tcu :i la =el :i audit'riul<
I Nu le cun'8c riturile :i nici nu Dreau 8 le cun'8c< Dar %'8tulanAii
rm>n ?n DiaAN cel 9uAin 9entru ' 9eri'ad< T'Ai ?n8 di89ar ?n decur8 de
un an< %rin 9rAile n'a8treN une'riN B8eam tru9urile< (ncerca 8 nu 8e
B>ndea8c la acel tru9 9e care ?l D@u8e :i a crui imaBine ?l um9lea ?nc de
' ter'are 'arb<
Id' lu din n'u cuD>ntul<
I Va =i ?nc ' 8inucidere, dar 8untem di89eraAi< Dac e8te ' mi8iune
D'luntar, nu B8e8c nimic ru ?n ea< (n ace:ti ani ?n care am btut mii de
c>m9uri de lu9t am =cut lucruri :i mai ur>te< Din 9cate trebuie 8
ri8cm<
L'nerin tcu< Nu D'ia 8 89un nimic Bre:it ?n acel m'ment< 8c'at
la 8u9ra=aA 9r'9ria durereN m'tiDul 9entru care 9arcur8e8e calea
maBieiN :i iat 'ca@ia<
Id' reluJ
I A: merBe eu, dar =aAa mea e8te 9rea cun'8cut :i D'C'r :i;ar da un
braA 8au un 9ici'r ca 8 m =ac bucAi cu m>inile lui< Nu a: =i bun la nimic<
ADem neD'ie de cineDa 9e care "rea8la 8 nu;l cun'a8c del'c, ' =aA n'u
9entru D'C'r :i ai 8i< #n D'luntar<
Nimeni nu 8u=l ' D'rbP Id' cu9rin8e 8ala cu 9riDirea<
I Nu e8te ' deci@ie u:'ar, 8unt c'n:tient, de aceea D dau rBa@< %>n
la 8=>r:itul 89tm>nii, 'ricine d're:te 8;:i a8ume 9'Dara ace8tei acAiuni 8
Din la unul dintre membrii C'n8iliului 8;i c'munice< 6edinAa 8e 8u89end<
(i =u Breu 8 bat la acea u:< L'nerin ?l D@u8e de multe 'ri 9e Id' G ?n
t'ate C'n8iliile la care a8i8ta8e G, dar nu aDu8e8e nici'dat curaHul nici 8
8e a9r'9ie de el, nici 8;i D'rbea8c< Acum 8imAea cum ?i tremur
9ici'arele< !b'Di c>teDa cli9e, a9'i ridic 9umnul<
I (mi imaBine@ c m cauAi<
L'nerin tre8ri :i 8e ?nt'ar8e bru8c< Id' era ?n 89atele lui<
211
LICIA TROISI
I EuN
I 5ceam ' 9limbare< Am ='8t 9rea mult tim9 8ub 9m>nt, ?n DiaAa
mea, :i 9alatul 8ta ble8temat nu m la8 8 re89ir<
Trecu 9rin =aAa lui L'nerin :i de8cCi8e u:a<
I Intr< $ a:te9tam 8 Dii tu<
Camera era mai deBrab au8ter< Id' lu l'c la ' ma8, 9'=tindu;l 9e
L'nerin 8 ia l'c 9e un 8caun<
I E:ti aici 9entru a te 9r'9une dre9t 89i'nM
L'nerin a9r'b din ca9<
I Eu cun'8c "rea8la mai bine dec>t 'ricine altcineDa<
Id' deDeni atent :i;:i 89riHini c'atele de ma8 a9lec>ndu;8e 89re biat<
I Intui8em a8ta< EE9lic;mi<
I Am cun'8cut un %'8tulant< 6tiu cum 8e 9r'cedea@< 6i cun'8c
tem9lul< "ine< Am ='8t ac'l' de multe 'ri<
I Cum a:aM
L'nerin 8e 8imAi 8t>nHenit<
I Din cau@a acelui %'8tulant 9e care;l cun':teamN CciN ea m
ducea cu ea, 9>n c>nd au luat;'<
I A:adar %'8tulanAii m'rM
I Da<
I De unde :tiiM
L'nerin a:te9t ' cli9 ?nainte de a D'rbi<
I EEi8t ' Br'a9 c'munN nu de9arte de tem9luN :i ac'l'N
tru9urileN du9 ' DremeN de9indeN
Id' 8e 89riHini ?n 8caun<
I De ce Drei 8 te duci tuM
I Ca 8 =iu util4 %>n acum nu am =cut mult :iN
I Cine era %'8tulantul 9e care;l cun':teaiM ?ntreb 9e nea:te9tate Id'<
L'nerin tre8ri<
I $ama, :'9ti<
Id' 8e ridic :i 8e a9r'9ie de ='c<
I Nu ?mi 9ari a =i 9er8'ana cea mai 9'triDit 9entru acea8t mi8iune<
L'nerin 8e ?nt'ar8e<
I 6i de ceM
I %entru c mama ta a murit din cau@a "re8lei<
I Nu are leBtur cu a8ta4
212
SECTA ASASINILOR
I A, nuM Nu mi 8e 9are< Aici nu e neD'ie nici de un martir, nici de un
r@bunt'r<
I Nu, eu nuN
Id' ?l 9riDi cu un @>mbet<
I A8cultN L'nerin, e:ti t>nr :i 9lin de idei nebune:ti de89re er'i8m,
cele mai multe Crnite de 9'De8tea delicat cu mama ta, dar cCiar nu merit
8 m'ri a8t=el<
L'nerin l8 ca9ul ?n H'8<
I Da, 8iBur c are de;a =ace cu mama, n;ar 9utea =i alt=el, dar ?n m'd
di=erit dec>t D imaBinaAi< TentaAia r@bunrii eEi8t clar ?n mine, dar ?ncerc
8 ' c'mbat :i dint'tdeauna, de c>nd 8;a ?nt>m9lat acel lucru< 6i, ?ntr;
adeDr, am ale8 calea maBiei :i m;am 9u8 ?n 8luHba mae8trului 5'lRar :i a
ace8tui C'n8iliu< Acum ?n8 cred c 9't =ace mai mult, c 9't tran8='rma
ceea ce a ='8t un e9i8'd cum9lit din i8t'ria mea ?n ceDa util< Eu am D@ut;'
9e mama ?n acel tem9lu, i;am D@ut 9e brbaAii care au luat;' de;ac'l', am
D@ut cum 8e =ace :i ' D'i =ace din n'u< 6i alAii ar 9utea 8 ' =ac, dac i;a:
in8trui, dar de ce 8 nu m ='l'8iAi direct 9e mineM Cine 9'ate i@b>ndi mai
bine ?n acAiunea a8ta dec>t cineDa care a D@ut deHaM
Id' @>mbi din n'u<
I (mi reaminte:ti de Dremurile buneN Vremurile de 'dini'arN
9er8'ane 9e care le;am iubitN
L'nerin nu ced<
I DaAi;mi :an8a a8taN
Id' '=t<
I $>ine D'm merBe ?naintea C'n8iliului< Nu cred c Da B8i multe de
'biectat, dar tu caut 8 =ii la =el de c'nDinBt'r cum ai ='8t cu mine< (i
=cu cu 'cCiul<
Iar L'nerin ?i c'nDin8e< Re9et ?n =aAa C'n8iliului ce;i 89u8e8e lui Id',
?n tim9 ce mae8trul lui ?l 9riDea cu ' eE9re8ie inde8ci=rabil<
C>nd 8e a:e@, Da=ne ?l 8crut un tim9<
I 5'lRar, tu ce 9rere aiM ?ntreb ?n cele din urm<
Gla8ul =iraD al btr>nului r8un ne'bi:nuit de 8iBur<
I E8te deHa un maB, iar ca9acitAile lui maBice 8unt de8tul de
?n8emnate< %e de alt 9arte, de mult tim9 lucrea@ 9entru AlianAa A9el'r
a8i8t>ndu;m :i ?nde9linind 8arcini 8ecundare< A ='8t ?n c'ntact cu "rea8la
21+
LICIA TROISI
:i e8te un lucru im9'rtant :i a9'i e8te un t>nr de8tul de C'tr>t< Nu am nici
' 'biecAie de adu8 aleBerii lui, dec>t cea i@D'r>t din a=ecAiunea 9r'=und
9e care ' am =aA de el<
L'nerin @>mbi :i mae8trul =cu la =el, tri8t<
I 6i tu, Id'M
Id' ?:i m>nB>ie 9uAin barba cu m>na<
I Cred c e8te 9'triDit dat'rit =amiliari@rii lui cu "rea8la :i a
8c'9uril'r ce;l m>n, 9e care le;am B8it ='arte ?nalte< Trebuie d'ar 8
89erm c Da reu:i :i c 8e Da ?nt'arce Diu 9rintre n'i<
I "ine, L'nerin, 89u8e Da=ne ?ncet, acum ie:i :i la8;i C'n8iliului tim9
8 C'tra8c<
L'nerin ie:i ?ncCi@>nd u:a du9 el< Dinc'l', mulAimea 'bi:nuit :i ?n
9rimul r>nd TCeana<
I E8te adeDratM
Era ?nBriH'rat, cu m>inile ?ncruci:ate la 9ie9t, cu 'cCii a9r'a9e ?n
lacrimi<
L'nerin nu :tiu ce 8 89un< Tri8er multe ?m9reun ?n acei ani de
ucenicie :i de ='rmare :i ceDa ?i leBa, ceDa ce TCeana cu 8iBuranA
c'n8idera a =i 8u9eri'r 9rieteniei< 6i t'tu:i nu;i 89u8e8e nimic< O lu delicat
de umeri :i ' du8e ?ntr;un l'c mai =erit<
I Da, :'9ti<
TCeana ?nce9u imediat 8 9l>nB<
I Cum ai 9ututN :i de ce nu mi;ai 89u8M De ceM
L'nerin 8imAi c;l 8tr>nBe ceDa ?n 8t'mac<
I EuN
I Dar te;ai B>ndit c ar =i 9'8ibil 8 nu te ?nt'rciM Te;ai B>ndit
Dre'datM 6i t'at ura 9e care ' 8imAi =aA de acel l'cM La a8ta ai re=lectatM
I Nu are leBtur uraN
I 6i la mine, la mine te;ai B>nditM OC, L'nerinN
e 89riHini ?ncet de 9ie9tul lui :i ?nce9u 8 9l>nB ?n C'C'te cum L'nerin
nu ' mai D@u8e nici'dat< (ncet, ?nbu:indu;:i Bemetele ?n 8t'=a tunicii lui<
Era ca :i cum dintr;' =at ne8iBur 8e tran8='rma8e 9e nea:te9tate ?n
=emeie<
KDurerea =ace a8ta, durerea mi;a =cut :i mie a8ta, cu ani ?n urm<L
O m>nB>ie cu bl>ndeAe 9e ca9, ' 8rut u:'r 9e 9r, dar ea nu 9rea 8
8e lini:tea8c<
21-
SECTA ASASINILOR
I Eu nu Dreau 8 m'r, :'9ti L'nerin< nu cre@i c Dreau 8 m
Hert=e8c< Dac ' =ac, e8te 9entru c eu cred ?n mine :i ?n ca9acitAile mele<
#:a 8e ddu ?n lturi 9e nea:te9tate, iar acel 8curt m'ment de a9r'9iere
dintre cei d'i tineri =u ?ntreru9t<
L'nerin =iE 8ala 9rin cadrul u:ii :i, ?ndat ce Da=ne ?l cCem, intr<
I L'nerinN im9l'r TCeana<
El ?i 8rut m>inile<
I $ D'i ?nt'arce, :i 8e du8e 8;:i urme@e de8tinul<
%lec din La'damea, ca9itala %m>ntului A9ei, ?n @iua urmt'are<
I V'i a:te9ta ra9'artele tale maBice< Te r'B, 8 =ie de8e< Dar mai ale8,
L'nerin, nu;Ai ir'8i DiaAa< Am a9r'bat ceea ce ai =cut :i cred c 9'Ai ie:i cu
DiaA, dar nu trebuie 8 te 9ier@i, ?nAeleBiM
L'nerin ?l 9riDi8e 9e 5'lRar mi:cat<
I Nu ' D'i =ace, mae8tre, nu ' D'i =ace< V'i m;aAi ?nDAat drumul<
(n baBaHul de 9e umeri, ceDa 9r'Di@ii 9entru drum, un 8cCimb de Caine<
T'ate lucrurile 9e care aDea 8 le aband'ne@e ?n a9r'9ierea tem9lului, ca
8;:i H'ace mai bine r'lul< (ntr;un 8culeA cu8ut 8ub Caine, 9ietrele 9entru
me8aHele maBice< 6i ?nc ceDa< #n 8m'c de 9r bl'nd<
I Ia;l 89u8e8e TCeana ?n lacrimi< (Ai tia8e t't 9rul ei lunB :i bl'nd<
Am 8u9u8 la D't<
L'nerin 8e 8imAea a9r'a9e 8t>nHenit< Nu era 9reBtit 9entru acea 8cen<
I EuN
I Ia;l :i eu m D'i 8imAi ceDa mai 8iBur de ?nt'arcerea ta<
(l 8tr>n8e cu =urie ?n 9alm< ADea mult de 9ierdut dac ddea Bre:< #n
m'tiD ?n 9lu8 ca 8 nu 8e la8e cu9rin8 de d'rinAa de r@bunare<
I $ D'i ?nt'arce, 89u8e C'tr>t<
K$ D'i ?nt'arce :i 9'ate c 8e Da ?nt>m9la ceDa cu n'i<L
Ea i 8e 9rin8e de B>t, :i;i ud tunica cu lacrimi<
L'nerin ' tra8e 89re el<
Ea;i a98 bu@ele ?ntr;un 8rut ca8t, dulce< Iar el 9lec, tulburat :i
mBulit, cu inima @9cit<
e B>ndea acum la acel e9i8'd, 9e c>nd 8trbtea clare 9rimele leBCe
din clt'ria ctre tem9lul !eului NeBru<
K$ D'i ?nt'arce cu 'rice 9reA<L
21.
LICIA TROISI
22
CRIM N PDURE
***
TRECUTUL VII
ubCe :i $ae8trul 8e 8tabile8c nu de9arte de $unAii NeBri< Ca9itala
%m>ntului t>ncil'r, Re9tCT, nu e8te la mare de9rtare< D
I e a=l ?n munAi, D'm aHunBe re9ede, munca e8te ac'l'<
$ae8trul trebuie 8 =i ='8t deHa 9rin acele 9rAi, cci :tie eEact cum 8 8e
mi:te :i la 8'8ire B8e8c imediat un l'c unde 8 traB<
N'ua l'r ca8 e8te 89at ?n 9iatr, a8emenea ca8el'r din Re9tCT, :i
9r'babil =u8e8e aband'nat de ceDa Dreme, cci ?nuntru nu 8e a=l dec>t
ceDa m'bil 9lin de muceBai, 9rintre 9ereAi dec'l'raAi<
DubCe 9riDe:te t'tul cu atenAie< Acea8t n'u l'cuinA nu are nimic de;a
=ace cu ca8a din elDa :i ?:i d 8eama c>t de mult 8;a ?nde9rtat de 8at :i de
acea DiaA<
I $ a:te9t ca tu 8 ai BriH de ace8t l'c, 89une $ae8trul rece< (n ='nd,
e:ti ' =emeie :i ace8te lucruri ?Ai reDin Aie<
I Nu;Ai =ace BriHi, ai ?ncredere ?n mine, 89une DubCe, cCiar dac ?n
inima ei 8e ble8tem 9entru c nu a a8cultat;' nici'dat 9e mama ei c>nd ?i
89unea 8 =ie mai intere8at de treburile ca8ei< Dar Da ?nDAa :i ?:i Da da
t'at 8ilinAa<
%rima 9eri'ad e8te Brea :i cere mult e='rt, iar DubCe cu Breu reu:e:te
8 =ac =aA n'ului ritm de DiaA<
C>nd termin treburile B'89'dre:ti, 8e antrenea@ cCiar 9>n t>r@iu ?n
n'a9te< $ae8trul a ?nce9ut 8 ia lucrurile ?n 8eri'8, e8te in=leEibil :i 8eDer :i
cu 8iBuranA nu 8e la8 im9re8i'nat<
I Nu e8te ' H'ac, trebuie 8 te 8trduie:ti, 89une cert>nd;'<
'mnul e8te mereu 9uAin, iar dimineaAa tre@irea e8te ' dram<
DubCe ?ncearc 8 =ie imediat actiD 89l>ndu;8e cu a9 rece, eEact a:a
cum =cea c>nd tria la elDa< Dar aici t'tul e8te di=erit, inclu8iD clima< (n
%m>ntul t>ncil'r Dara e8te 8curt :i, du9 c>teDa 9l'i t'renAiale Di'lente,
=riBul 9trun@t'r 9reDe8te:te 8'8irea t'amnei< EDident, nu trece mult tim9
:i DubCe 8e ?mb'lnDe:te<
21/
SECTA ASASINILOR
$ae8trul ' ?nBriHe:te cu deD'tament, dar =r 8 =ac eEce8e< e
mulAume:te 8 =ac t't ce e8te nece8ar 9entru Dindecarea ei, nimic mai
mult<
I Nu ai ='8t nici'dat la munteM ?i 89une ?n tim9 ce 9reBte:te una
dintre ?m9acCetrile lui cu ierburi<
DubCe d din ca9 c nu :i umbra unui @>mbet trece 9e =aAa $ae8trului<
I Aici nu e8te ca ?n 8atul tu, aici 8untem 8u8 :i iarna 8'8e:te mai
deDreme< Trebuie 8 ?nDeAi 8 te ac'9eri :i 8 nu rce:ti< (n 'rice ca@, te Dei
'bi:nui<
De ?ndat ce DubCe e8te ?n 8tare 8 8e 9un 9e 9ici'are, $ae8trul reia
antrenamentul :i, la 8curt tim9, decide 8 mearB la Re9tCT, centrul
reBiunii, l'cul cel mai bun, du9 el, 9entru a B8i de munc<
De un an, D'C'r :i;a 9ierdut ?ncrederea ?n GaCar, reBele %m>ntului
t>ncil'r, :i Drea 8 9un 8t9>nire de=initiD 9e reBatul lui< %rin urmare,
ca9itala a deDenit un l'c al uneltiril'r :i al a=aceril'r 8u89ecte, unde a8a8inii
au DiaA u:'ar<
Ora:ul nu e8te de9arte de ca8a l'r, 8e aHunBe ?n numai Humtate de @i de
mer8 9e H'8, :i 8e de8cCide ?ntr;' Dale 8tr>mt :i abru9t dinc'l' de '
trect'are 9rin munte< C>nd 8'8e:te, DubCe 'b8erD c a9r'a9e t'ate ca8ele
8unt D'98ite r':u a9rin8, dar c ?n @idurile un'ra dintre ele eEi8t ni:te
Dini:'are din cri8tal neBru care numai aici, din ?ntreaBa Lume %m>ntean,
9trund ?n 8t>nc< (ntr;adeDr, nu de9arte, eEi8t ' min care a 9r'89erat ?n
tim9ul Tiranului :i care ?nc mai e8te actiD< (n @ilele cu D>nt, de 9e
9m>nt 8e ridic ' 9ulbere neaBr care 8trbate 8tr@ile 'ra:ului :i 9trunde
9e 8ub Caine< C>nd 8e ?nt>m9l a8t=el, 'amenii 8e ?ncCid ?n ca8, cci ace8t
9ra= =in e8te n'ciD< Atm'8=era deDine 8umbr, aerul din ?m9reHurimi deDine
neBru :i 9ulberea ?ntunec a9u8ul<
Lui DubCe ?i ia ceDa tim9 8 8e 'bi:nuia8c cu t'Ai Bn'mii 9e care;i
?nt>lne:te< De =iecare dat c>nd ?i Dede e8te ?n=ric':at :i 8e 8tr>nBe l>nB
mantaua $ae8trului< El ' d la ' 9arte ?n m'd Br'8'lan<
I Nu =ace 9e =etiAa< Lu9t cu =ricile tale, mai bine<
(n Re9tCT eEi8t :i Omini@i, dar 9e 8trad 8e ?nt>lne8c mai ale8 ace:ti
'muleAi 8cun@i :i 8ltreAi, ac'9eriAi de 9eri :i cu ' barb dea8< 5emeile
Bn'mil'r ?n8 nu 8unt a:a de 'ribile< DubCe nu le;a D@ut ?nc, dar 8e 89une
c au 9r'9'rAii ne'bi:nuite, di=erite de ale brbaAil'r, :i c nu 8unt a:a de
210
LICIA TROISI
9'n'8ite ca t'Dar:ii l'r< "a dim9'triD, 8e @D'ne:te c unele dintre ele
8unt cCiar ='arte =rum'a8e<
La 9rima Dedere, DubCe B8e:te Re9tCT imen8 :i ciudat< %ractic nu a
D@ut nici'dat altceDa dec>t 9duri :i 8ate, iar acum 'ra:ul i 8e 9are un =el
de 9dure nemrBinit cu ca8e ?n l'c de c'9aci< Ace8tea 8unt a:a de
numer'a8e ?nc>t 9ar 8u9ra9u8e, iar 8tr@ile nu 8unt dec>t ni:te treceri
?nBu8te, :er9uite<
DubCe e8te atra8 :i ?n acela:i tim9 ?n=ric':at< %erce9e ?n m'd clar
curentul c'm9l'turil'r :i al uneltiril'r ce 8e 8trec'ar 9rin acele uliAe :i
aHunBe 9>n la 9alat< Re9tCU e8te un 'ra: d'ar a9arent lini:tit, iar =a9tul c
$ae8trul i;a inter@i8 8 8e duc la 9alat ?n8eamn c are un m'tiD ='arte
?ntemeiat<
I Acela e8te l'cul ?n care "rea8la ?:i =ace a=acerile< N'i trebuie 8 ne
Ainem de9arte de 9alat :i 8 ne mulAumim cu treburi mrunte<
(ntr;' @i, DubCe ?l ?ntreab m'tiDul ace8tui mi8ter at>t de mare, :i
$ae8trul ?i eE9lic de89re "rea8l, nu =r ' anume reticenA< DubCe
'b8erD c D'rbe:te cu un 8tr'9 de team, :i ace8t =a9t ' im9re8i'nea@<
I8t'ria "re8lei e8te un 8i8tem c'm9leE de uneltiri :i de rituri care;i a9rind
imaBinaAia b'Bat, mai ale8 c>nd a=l c "rea8la trie:te 8ub 9m>nt<
I Eu am ='8t antrenat ac'l', ?ncCeie $ae8trul a9r'a9e ?n treact<
DubCe ?l 9riDe:te ' cli9 cu team<
I 6i cum de;ai 9lecat de;ac'l'M
I Nu te 9riDe:te, ?i retea@ el imediat D'rba< C>teDa 8ecunde rm>ne
tcut, a9'i reiaJ "rea8la e8te un lucru de89re care e8te mai bine 8 D'rbe:ti
9uAin :i 9e care, ?n 'rice ca@, nu mi;l aminte8c cu 9lcere< Nu 8unt 'ameni,
8unt =iare cei dinuntru< Dac Ai;am D'rbit de89re ei, am =cut;' de'arece
trebuie 8 te =ere:ti de ei< trie:ti ?n a=ara "re8lei nu e8te del'c u:'r, cele
mai bune munci 8unt t'ate 9entru ei< Trebuie 8 ?nDeAi 8 B8e:ti 89aAii ?n
care 8 te 8trec'ri< De aceea 8untem 9uAini, n'i, a8a8inii inde9endenAi< Dar
lucrul cel mai im9'rtant e8te 8 nu ne bBm ?n treburile l'r, 8 nu ne
a:e@m ?n drumul l'r< A te ame8teca t'tu:i cu ei ?n8eamn a muri, :i de
m'artea cea mai crunt<
Du9 9rimele clt'rii la Re9tCT, ?nce9e munca 9r'9riu;@i8, iar 9entru
DubCe lucrurile 8e 8cCimb<
I (n tim9 ce te D'i antrena, tu Dei =i a8i8tenta mea, 89une ?ntr;' 8ear
$ae8trul, :i DubCe 8imte cum i 8e um=l inima ?n 9ie9t<
212
SECTA ASASINILOR
I $ Dei ?n8'Ai c>nd D'i neB'cia munca, ?mi Dei 9reBti armele :i c>nd
Dei =i mai abil, m Dei ?n8'Ai< Vei =i umbra mea<
LecAiile de89re arme ?nce9 cum 8e in8talea@ iarna< %e m'ment, 8unt
d'ar lecAii mai mult te'retice :i DubCe le B8e:te a9r'a9e 9licti8it'are< Din
ce e8te alctuit un 9umnal :i cum 8e re9ar, :i acelea:i lucruri de89re arc,
8BeAi, 8arbacan :i la8'uri< Numai 'trDurile ' intere8ea@< De89re multe
9lante 9e care $ae8trul le 9'mene:te ?n lecAiile 8ale, DubCe nu d'ar :tie
cum arat, ci le cun'a:te :i utili@area<
E8te =a8cinat de b'tanic :i 8e di8trea@ di8til>nd 8ub8tanAe :i
ame8tec>ndu;le<
I (n 'rice ca@, 'traDa e8te ' arm a ?nce9t'ril'r, dar dac;Ai 9lace a:a
de multN
DubCe r':e:te<
I E8te intere8antN
I Atunci 8tudia@ c>t Drei, ru nu are cum 8;Ai =ac<
DubCe e8te a:a de 9a8i'nat, ?nc>t $ae8trul ?i druie:te ' carte luat de
la Re9tCT, iar =etiAa ' deD'rea@ ?n =iecare 8ear, la lumina lum>nrii<
Du9 eE9licaAiile de89re arme, $ae8trul ?nce9e 8 ' ?nDeAe de89re
?ntreAinerea l'r :i din acel m'ment DubCe e8te cea care lu8truie:te mereu
9umnalele, rac'rdea@ arcul :i 9reBte:te cCiar 8BeAile<
Ab8'arbe t'tul ca un burete< (nAeleBe im9'rtanAa calmului, a 8>nBelui;
rece :i ?ncet di89are n'dul durer'8 care;i 8tr>nBe mruntaiele< %'ate c
Dremea DaBab'ndrii =r 8c'9, a =ricii, a aband'nului a luat 8=>r:it< Acum
are ' ca8 :i ?n 8curt tim9 ' munc< (n mie@ul iernii 9entru 9rima dat
$ae8trul ?i cere 8 ucid cu adeDrat<
C>nd ' =ace, DubCe tre8are< (:i aminte:te 'cCii albi ai lui G'nar :i
de8c'9er c 8imte ' =ric nebun< Dar ?n ='nd e8te :i nelini:tit< Vrea 8;i
dem'n8tre@e $ae8trului c a ?nDAat =iecare lecAie :i c nu a ='8t un
ca9riciu 8 mearB cu el, ?ntr;un anume 8en8, Drea 8;i mulAumea8c 9entru
acea dedicare ciudat :i tcut 9e care el i;' re@erD<
I Nu =ace =aAa aia, 89une $ae8trul, ca :i cum i;ar =i citit B>ndul< Nu
trebuie 8 uci@i 9e nimeni< D'ar merBi la D>nt'are :i Dei ?nDAa c un 'm
:i un animal 8unt ='arte a8emnt'ri c>nd lu9t 9entru 8u9raDieAuire<
A8t=el, DubCe ?nce9e 8 8e =amiliari@e@e cu 8>nBele< untem la
Humtatea iernii, munAii 8unt ac'9eriAi de un 8trat de @9ad alb :i aerul
213
LICIA TROISI
e8te ?nBCeAat< unt 9uAine animale :i din ace8t m'tiD, 8arcina dat de
$ae8tru e8te :i mai c'm9licat<
%rimele dAi ie8 ?m9reun, a9r'a9e ?nt'tdeauna la a9u8 8au n'a9tea, :i
ade8ea t'tul 8e re@um la a cuta urme 8au la a 8ta la 9>nd, ?ntin:i 9e
9m>nt cea8uri ne8=>r:ite<
I $ae8tre, 8unt 9rea 9uAine animaleN
I Dac ar =i u:'r, nici mcar nu Ai;a: =i cerut 8 ' =aci< E8te un
antrenament, DubCe, e8te n'rmal 8 =ie Breu :i 'b'8it'r<
%rima 9rad a lui DubCe e8te un ie9ure< 5etiAa ?nce9u8e 8 8e
=amiliari@e@e de 9uAin tim9 cu arcul :i nu Ainte:te bine, de:i $ae8trul a 9u8;
' 8 8e antrene@e 're lunBi ?n 89atele ca8ei cu ' Aint< Arcul e8te tare :i ea
a9r'a9e c nu reu:e:te 8;l ?ntind<
I (Ai Da =ace bine la mu:cCi, e8te c'mentariul $ae8trului<
Ca l'Diturile ei 8 =ie letale :i 8 c'm9en8e@e 'cCitul de=ectu'8, DubCe a
?nDAat 8 unB D>r=urile 8BeAil'r cu 'traD<
I E8te un lucru 9e care te la8 8;l =aci numai 9entru c e:ti la ?nce9ut,
clarM OtraDa e8te me:te:uBul ?nce9t'ril'r :i al la:il'r< E8te ' met'd la
care 8e recurBe numai c>nd t'ate celelalte au e:uat 8au nu 9't =i utili@ate<
DubCe are neD'ie de ceDa tim9 ca 8 8e a:e@e ?n 9'@iAia de traBere, 8e
?ncurc ?n 8BeAi :i trebuie 8 =ac d'u ?ncercri 9entru a =iEa una< Ie9urele
a ciulit urecCile, a ?nAele8<
I $i:c;te 8au Da =uBi, :'9te:te $ae8trul<
DubCe =ace un e='rt, dar m>na ?i tremur, 'cCe:te 9r'8t :i ?n cele din
urm traBe 8lab< Nu l'De:te ie9urele ?n 9lin<
I Nu;Ai =ace BriHi, e8te 8u=icient :i ' a8t=el de l'Ditur, ?i 89une
$ae8trul<
e duce 89re 9unctul ?n care 8e a=la ie9urele :i DubCe ?l urmea@<
Animalul e8te ac'l'< Are d'ar ' tietur ce;i ?nr':e:te blana labei 8t>nBi :i
t'tu:i 8e Dede clar c 8u=er<
%entru 9rima dat DubCe are 9'8ibilitatea de a Dedea e=ectul 'trDuril'r
ei :i imaBinea aB'niei acelui animal ?i Da rm>ne ?nti9rit 9entru
t'tdeauna<
$ae8trul trebuie 8;:i =i dat 8eama de a8ta, de aceea ?i @>mbe:te amar<
I Dac te;ai =i antrenat mai mult 8 'cCe:ti, nu ai =i aDut neD'ie de
'traD :i ace8t animal ar =i murit imediat<
220
SECTA ASASINILOR
Ie9urele e8te d'ar 9rima dintr;' lunB 8erie de 9r@i< Teama de la
?nce9ut 8e tem9erea@ lent :i 8e tran8='rm ?n 9lcerea de a 8ta la 9>nd :i
de a D>na, 'r'area =aA de 8>nBe 8lbe:te :i 8e in8talea@ 'bi:nuinAa<
9re 8=>r:itul iernii, $ae8trul ' ia cu el la ?nt>lnirile cu clienAii<
I E:ti a8i8tenta mea 9e de9lin, clarM Deci Dei Deni cu mine< $e8eria de
a8a8in nu c'n8t numai ?n a ucide, ci :i ?n a :ti 8 cauAi ' munc :i 8
neB'cie@i cu cineDa ' c'mand<
A8t=el, a9r'a9e ' dat 9e 89tm>n DubCe ?:i ?mbrac mantaua :i
merBe la Re9tCT ?m9reun cu $ae8trul< ClienAii Din a9r'a9e ?nt'tdeauna
din 'ra: :i a9r'a9e ?nt'tdeauna e8te D'rba de89re 9er8'ane leBate de D'C'r
:i de lumea lui<
%rin =aAa 'cCil'r ei trec 9er8'ane di89erate 8au ambiAi'a8e, 89eriate 8au
9line de ur :i DubCe ?:i d 8eama c mulAi ani cun'8cu8e d'ar 8iBuranAa
elDei< Acum ?n8 intr ?n c'ntact cu latura 'b8cur a Lumii %m>ntene, '
lume care i 8e de@Dluie Ca'tic, 9rimeHdi'a8 :i ne8iBur< $ulte dintre
certitudinile 9e care le aDea ' 9r8e8c, binele :i rul 8e c'n=und :i t'tul
9are 8 8e ?nD>rt DertiBin'8<
inBurul 9unct 8tabil e8te el, $ae8trul<
I $unca n'a8tr nu are m'ral, DubCe< EEi8t reBuli, de8iBur, dar nu
eEi8t binele :i nici rul< Ci 8u9raDieAuirea 9ur, 9umnalul :i un 'm ce
trebuie uci8< Ori a8ta, 'ri mi@eria, m'artea n'a8trN
DubCe a8cult, a8imilea@<
I iBur, deci8, a:a trebuie 8 =ii ?n =aAa clientului tu< nu;Ai de8c'9eri
nici'dat =aAa, nici'dat< #n uciBa: e8te un 'm care nu eEi8t, nimeni nu
trebuie 8;i Dad cCi9ul, nici mcar 9er8'anele 9e care trebuie 8 le ucid<
Cu clientul nu trebuie 8 =ii :'Dielnic :i nu trebuie 8 acce9Ai un 9reA mai
mic dec>t cel 9e care l;ai 8tabilit< %reAul rm>ne =iE :i nu 8e neB'cia@<
5iBura ta trebuie 8 in89ire team, ?nAeleBiM Numai a:a clientul are
?ncredere ?n tine<
$ae8trul nu ' ?nDaA numai ' me8erie, ' ?nDaA 8 tria8c<
#ne'ri ?n8 DubCe nu 8e mai recun'a:te< I 8e 9are c a murit :i c a9'i a
?nDiat, trind d'u DieAi di=erite< inBurul =ir 8ubAire care ' leaB de trecutul
ei e8te G'nar, cel care a 'm'r>t =etiAa din ea :i care a =cut 8 8e na8c
a8a8ina<
Dar DubCe ?:i d 8eama c 8D>r:e:te adeDrata trecere 9rima dat c>nd
$ae8trul ' ia cu el 9entru ' munc<
221
LICIA TROISI
I;' 89une ?ntr;' 8ear, 9e nea:te9tate<
I $>ine m Dei ?n8'Ai la munc< A Denit m'mentul 8 =ii a8i8tenta mea<
DubCe rm>ne cu linBura ?n aer< Inima 9arc i 8;a '9rit ?n l'c< EiM Ce aiM
(ncearc 8 8e c'ntr'le@e<
I Nimic, $ae8tre< E8te ='arte bine< $>ine<
De =a9t 8imte cum ?i eE9l'dea@ inima ?n 9ie9t< A 8'8it m'mentul 8
Dad cu adeDrat cum 8e munce:te, iar $ae8trul Drea ca ea 8;i =ie nici mai
mult, nici mai 9uAin dec>t a8i8tent< E8te 9rin8 ?ntre team :i m>ndrie<
T'at n'a9tea nu 8e B>nde:te dec>t la a8ta :i 8e ?ntreab ce Da trebui 8
=ac, ce r'l Da aDea<
(n tim9ul @ilei e8te ?nc'rdat :i lu8truie:te 89rinten armele, ?nc'rdea@
arcul, 9reBte:te cCiar :i 'trDurile<
%arc nu mai Dine 'ra 9r>n@ului :i c>nd ?n 8=>r:it Dine, DubCe are
8t'macul 8tr>n8< E8te em'Ai'nat<
I $n>nc< Trebuie 8 mn>nci mereu bine ?nainte de ' munc, ?i
89une $ae8trul 'b8erD>nd;'<
DubCe ia linBura :i ?nBCite 9uAin 8u9< A9'i 9rinde curaH<
I Ce D'm =ace a@iM
$ae8trul @>mbe:te 8arca8tic<
I Ai a:a mare cCe= 8 'm'riM
I NuN adicN
DubCe r':e:te 9uternic<
I Vei Deni d'ar cu mine :i Dei 9riDi< $i 8e 9are c ai atin8 un niDel
bun, at>t cu eEerciAiile de aBilitate, c>t :i cu ?nDAarea diDer8el'r teCnici<
E8te m'mentul 8 ?nce9i 8 De@i cum 8e lucrea@ 8eri'8<
DubCe a9r'b din ca9< (:i d 8eama cu =urie c e8te a9r'a9e u:urat, ?n
='nd ar =i ='8t 9rea deDreme, ?:i 89une =r 9rea mare c'nDinBere<
I Cum 8e Da de8=:ura t'tulM
I E8te ' ca9can< E8te D'rba de89re ' 8uit ='rmat din c>teDa
9er8'ane care 8e de9la8ea@ 89re 8ud< O bucat de drum trece 9rin 9dure
:i ac'l' D'm acAi'na< EEi8t un 9unct al drumului de8tul de =erit care 8e
9'triDe:te de minune 9entru n'i< Ne D'm a8cunde ?n c'9aci :i D'm ='l'8i
arcul< Tu Dei 8ta d'ar :i Dei 9riDi< Omul Da trece du9;amia@ deDreme,
deci 8e a9r'9ie m'mentul<
DubCe 8imte deHa adrenalina<
222
SECTA ASASINILOR
#ltimul act e8te acela de a c'ntr'la din n'u 8BeAile< DubCe le;a
9reBtit, dar $ae8trul le c'ntr'lea@< Le ?nt'arce 9e;' 9arte :i 9e alta cu
m>inile, DubCe a:tea9t r89un8ul< (n 8=>r:it, le 9une una c>te una ?n t'lb<
I Ai =cut treab bun, braD'4
DubCe nu;:i mai ?nca9e ?n 9iele de m>ndrie :i a9r'a9e uit de team<
C>nd t'tul e8te 9reBtit :i aranHat 9e ma8, $ae8trul 8e a:a@ H'8 :i;i
89une :i lui DubCe 8 =ac acela:i lucru<
I $ai ?nt>i trebuie 8 ne c'ncentrm< Trebuie 8 ne B'lim mintea de
'riceJ mil, team, 'rice B>nd trebuie 8 di89ar :i 8 rm>n d'ar
determinarea a8a8inului< E8enAial e8te 8 ne tran8='rmm ?ntr;' arm<
=im arcul :i 8Beata, 8 nu ne B>ndim la altceDa< Omul 9e care trebuie 8;l
ucidem nu e8te ' 9er8'an, ai ?nAele8M Nu e8te nimic< Trebuie 8;l 9riDe:ti
ca :i cum ai 9riDi un animal 8au cCiar mai 9uAin de;at>t, ' bucat de lemn,
' 9iatr< Nu te B>ndi la el, la rudele lui 8au la altceDa< E8te deHa m'rt<
DubCe ?ncearc< Cun'a:te acel eEerciAiu, l;a 9racticat deHa alte'ri< (l
Dede 9e $ae8tru a:e@at :i ?ncearc 8;l imite< Dar mintea ei nu 8e B'le:te,
e8te 9rea mult em'Aie<
(n 8=>r:it, $ae8trul de8cCide 'cCii, ' 9riDe:te< E8te calm< CCiar ?i
@>mbe:te<
I Nu;i nimic dac nu reu:e:ti 9rima dat<
DeDine 8eri'8<
I Dar numai de data a8ta<
6i ea d din ca9 c da<
e 9un la 9>nd ?ntr;un c'9ac< $ae8trul e8te l>nB ea, tcut< Abia
re89ir, 8e mi:c ='arte 9uAin<
Din t'lb eEtraBe trei 8BeAi< E8te ' 9recauAie, DubCe :tie a8ta<
(n realitate, are la di89'@iAie ' 8inBur l'Ditur< Dac ar Bre:i mult ?n8,
ar mai aDea ?nc 9'8ibilitatea 8 traB a d'ua 'ar< D'u le ?n=iBe u:'r ?n
lemnul de 8ub el, una ' ia ?n m>n< (ncearc mai ?nt>i ela8ticitatea arcului<
L;a rac'rdat bine< DubCe 8e 8imte m>ndr de munca ei<
A9'i a:tea9t< Acum :i ea re89ir ?ncet, dar inima;i bate ?nnebunit<
%'ate c 9>n :i $ae8trul ' aude<
%e urm, 89re 8ur9rinderea ei, el ?i ia m>na :i i;' 9une 9e 9ie9tul lui<
DubCe r':e:te ' cli9<
22+
LICIA TROISI
I Au@iM 89une el ca :i cum nu :i;ar =i dat 8eama de nimic< Au@i inima
meaM
I Da, $ae8tre<
I E8te calm< C>nd uci@i nu trebuie 8 te la:i t>r>t de nici ' em'Aie<
E8te ' munc< %unct<
I Da, $ae8tre<
Dar DubCe nu reu:e:te 8 8e c'ncentre@e cu adeDrat< $ai deBrab e8te
c'9le:it de acel c'ntact cu $ae8trul ei, unul dintre 9uAinele, de c>nd 8e
cun'8c, 9entru c el e8te un 'm mai deBrab re@erDat< C>nd el ?i d drumul
la m>n, DubCe ' ?nde9rtea@ de la 9ie9tul lui a9r'a9e imediat, 8t>nHenit<
e B>nde:te la btaia calm a acelei inimi :i ' c'm9ar cu cea nereBulat a
ei, ' inim 9e care nu reu:e:te 8 ' Ain ?n =r>u<
I C'ncentrea@;te, ?i :'9te:te $ae8trul< A8cult 9ur :i 8im9lu 9durea,
@B'm'tele ei< A8cult<
DubCe 8e c'ncentrea@< Acum reu:e:te< Inima ?i bate mai ?ncet, 8unetele
din Hur aHunB la ea mai clar<
De aceea aude c'9itele cail'r c>nd 8unt ?nc de9arte< Le m8'ar 9a:ii,
aude ec'ul un'r Bla8uri 9lDrBind di8trate< e 8ur9rinde B>ndindu;8e la
ele< Oamenii ia nu;:i imaBinea@ nimic< #ltimele cli9e din DiaAa unui 'm
:i el le 9etrece 89'r'Dind< #n r>8, 9'ate ultimul<
DubCe ?:i ?ncreAe:te =runtea :i ?l 9riDe:te 9e $ae8tru< Determinarea lui
nu 9are a =i a=ectat de a8t=el de B>nduri< $>na lui e8te =erm, eE9re8ia lui
G c'ncentrat< Intr'duce 8Beata ?n arc :i ?ntinde c'arda cu eleBanA<
!B'm'tele 8unt 9uternice, 8tr9unB lini:tea t'mnatic a 9durii<
I Numai de;ar =i durat mai multN
I D'mnul meu, D 9uteAi ?nt'arce c>nd d'riAi<
I R@b'iul merBe 9r'8t, "alaO, cCiar nu cred c;mi D'i mai 9utea
9ermite a8t=el de luEuri ?n Diit'r<
I $car la nunta 8ur'rii D'a8tre, da<
K%r'iecte< %r'iecte de8tinate 8 nu 8e ?m9linea8c nici'datL, B>nde:te
DubCe<
Gla8urile c'ntinu ?n =undal, dar 8unetele 9le8c 9entru ea, ?i Aiuie
urecCile<
"rbatul a9are 9rintre ramuri, de9arte< DubCe cu Breu reu:e:te 8;i
di8tinB =aAa< 6i iat c tim9ul 8e dilat la in=init, iar 9erce9Aia unei cli9e 8e
lrBe:te at>t de mult ?nc>t cu9rinde De:nicia< "rbatul 8e mi:c ?ncetinit
22-
SECTA ASASINILOR
cumDa, iar DubCe are t't tim9ul ca 8 'b8erDe ce 8e ?nt>m9l< DeBetele
m>inii dre9te a $ae8trului 8e relaEea@ 9e nea:te9tate<
VraHa 8e ru9e 8ub @b>rn>itul c'r@ii care reDine la 9'@iAia iniAial<
!B'm'tul 8ec al arcului 8e c'nt'9e:te cu rcnetul de durere al brbatului,
un C'rcit care are deHa Bu8tul m'rAii<
DubCe, uluit, Dede cum brbatul ?:i duce ?n @adar m>na la B>t, 8>nBele
?i A>:ne:te bru8c 9rintre deBete, r':u a9rin8, D>8c'8< e BCemuie:te ?ntr;'
9arte, cade ?ncet, iar DubCe nu;:i 9'ate de@li9i 'cCii de la 8cen< #rmre:te
curba =cut ?n cdere, a8i8t la 8curta lui aB'nie<
I La naiba4 8triB unul dintre 8'ldaAii din e8c'rt, a9'i 8e aude
@B'm'tul 8trident al unei 8bii 8c'a8e din teac<
O m>n 9e umr<
I Trebuie 8 =uBim, mi:c;te<
$ae8trul< e arunc H'8 din c'9ac cu ' 8inBur 8ritur, ?ntr;' cli9 ?:i
B8e8c ecCilibrul :i =uB, alearB ca ni:te diC'ri ?n 9dure, =r 8;i '9rea8c
ceDa :i =r 8;i aud cineDa<
A=ar din 9dure, ac'9eriAi de mantale, merB lini:tiAi 89re ca8< Nu au de
ce 8 8e mai team<
;a terminat< $ae8trul e tcut :i DubCe e8te din n'u nucit< imte c ar
trebui 8 ' ?ncerce ' anumit 8en@aAie, dar nu ?nAeleBe care anume<
Reu:e:te 8;:i amintea8c d'ar Bla8ul 'mului, D'rbria 8u9er=icial
dinaintea m'rAii<
eara, ?n 9at, B>ndurile;i reDin la acea8t ?nt>m9lare< e B>nde:te la
c'm9limentele $ae8trului 9entru arc :i 8BeAi, la acel brbat, la G'nar, la
t'Ai m'rAii 9e care i;a D@ut, la c>t de 9uAin e neD'ie ca 8 uci@i un 'm<
e ?nt'arce ?n 9at =r 8 9'at d'rmi< (nc ' dat 8e 8imte c'n=u@,
c'n=runtat cu 8entimente :i d'rinAe c'ntrarii care ' 8=>:ie<
DubCe ?:i a8cunde =aAa ?n 9ern :i ?nce9e 8 9l>nB ?n C'C'te<
22.
LICIA TROISI
23
SNGE
rumul de ?nt'arcere =u ' adeDrat =uB< DubCe mer8e c>t de
re9ede 9utu, l8>ndu;l ?n urm 9e T'9C< Din c>nd ?n c>nd brbatul
' 8triBa iritat, dar ea nu 8e '9rea< O =urie ?ntunecat ?i inDada
9ie9tul, alturi de un 8entiment 8urd de Din< I 8e ?nt>m9la8e 8 8e 8imt
Din'Dat de =iecare dat c>nd uci8e8e :i t'tu:i acum era di=erit< %'ate
9entru c 8e reDedea ?n acea =at 9e care T'9C ' uci8e8e cu at>ta u:urinA
8au 9'ate 9entru c 5iara din ea 8e bucura8e de acel 89ectac'l<
D
I Vrei 8 nu mai merBi a:a de re9edeM O9re:te;te, la naiba4
Gla8ul lui T'9C ?i 9r'D'ca BreaA, ' BreaA 9e care ' 8imAea :i =aA de ea
?n8:i, de lumea ?ntreaB, de "rea8la ble8temat care;i =ura8e libertatea :i
demnitatea, care ' ?m9inBea de la ' @i la alta ?n abi8<
imAi cum e8te ?n:=cat cu Di'lenA<
I *i;am 89u8 8 nu alerBi<
Trebui 8 8e c'ntr'le@e ca 8 nu;i 8ar la B>t<
I untem urmriAi, idi'tule4
T'9C ' 8tr>n8e :i mai tare :i ' duru, dar DubCe ?:i mu:c bu@ele ca 8
nu urle<
I nu mai ?ndr@ne:ti Dre'dat 8;mi 89ui a:a :i ?ncetine:te, c nu m
9't Aine du9 tine<
DubCe ?ncetini 9a8ul, dar c'ntinu 8;:i Ain ca9ul 9lecat< Era mai
c'n:tient dec>t nici'dat de 9r'9ria 8claDie<
De;acum aHun8er din n'u ?n a9r'9ierea Ca8ei< %e 9arcur8ul ?ntreBului
drum DubCe rm8e8e tcut< $erBea ?ncet, cu 9a:i Brei, ?ntr;' tcere
de9lin< $ar:ul lunB ' e9ui@a8e< (nce9u8e din n'u ' nin8'are dea8<
I Nu D'i 89une nimic nimnui de89re ce 8;a ?nt>m9lat, :'9ti T'9C<
DubCe 8e ?nt'ar8e 8;l 9riDea8c, uluit<
I Nici 9entru mine 9rima crim nu a ='8t u:'arN :i cCiar dac tu ai
uci8 deHa, una e8te 8 'm'r>m 8inBuri, alta e8te 8 ' =acem 9entru un 9lan
mai mare, 9entru TCenaar< Iar a9'i ReOla nu Ai;ar da 9'AiuneaN :i te;am
D@ut la iniAiereN ?n =ineN nu cred c e 9rea 9lcut<
DubCe ?i =iE ci@mele care aDan8au 9rin @9ad<
22/
SECTA ASASINILOR
I Nu, ?ntr;adeDr<
I ReOla e8te cum9lit, :tiu, relu T'9C< Dar e8te un Beniu, ?nAeleBiM
5ace multe 9entru TCenaar, 9entru Bl'ria lui<
"rbatul 8c'a8e 8ticluAa cu 8>nBele 9e care;l aduna8er ?n 8eara crimei<
I #it;te aici<
DubCe 8e uit ?n 8il< Nu aDea nici ' d'rinA 8;:i amintea8c< %riDi 9e
=uri:, dar ?nAele8e imediat< >nBele era ?nc licCid<
I Ve@iM T'9C mi:c 8ticluAa, iar 8>nBele 8e cltin ?nuntru< E8te
licCidul Derde de dinainte, acela:i 9e care;l ='l'8im ?n N'9Aile %ier@aniei
8au ?n ba@in, la 9ici'arele 8tatuii lui TCenaar< E8te ' 9'Aiune inDentat de ea
care =ace ca 8>nBele 8 nu 8e ?ncCeBe< Dat'rit ei, 8>nBele 9e care l;am
adunat reu:e:te 8 aHunB ?n ba@in< E8te :i ' 'traD 9uternic, dac Drem<
Te 'm'ar 9rin eE8anBuinaAie<
DubCe ?:i ?ncCi9ui 9entru ' cli9 acea m'arte teribil :i 8e 8tr>n8e :i mai
tare ?n manta< u=letul ei de b'tani8t ie:i la lumin :i trecu re9ede ?n
reDi8t 9lantele de89re care :tia c aDeau 9r'9rietAi antic'aBulante<
I 6i a8ta nu;i t't< C>Ai ani cre@i c are ReOlaM
DubCe rma8e cu Bura c8cat< Nu 8e B>ndi8e nici'dat la a8ta<
I Cu c>AiDa ani mai mult dec>t mineN 9r'babil<
T'9C @>mbi<
I E8te mai btr>n dec>t mineN :i, din c>te;mi aminte8c, a ='8t mereu
a:aN nici mcar nu :tiu c>Ai ani are, dar 9arc e8teN ne8cCimbat<
DubCe nu :tiu ce 8 @ic<
I Nimeni nu :tie cum =ace, dar 8iBur are leBtur cu Dre' 9'Aiune de;a
ei< 6tiu c>te ceDa, cci mi;a ='8t mae8tr, a:a cum e acum 9entru tine< 6iN
cred c am D@ut;'< E8te ' 9'Aiune alb8truie, 9e care ' ia din c>nd ?n c>nd<
Are ni:te e=ecte ciudate< Tu 9'ate c nu Ai;ai dat 8eama, dar une'ri di89are
9entru c>teDa 're 8au mult mai rar tim9 de c>teDa @ile< Cred c ?i e8te ru<
Odat, mi 8;a ?nt>m9lat 8 ' @re8c ?n acele 9eri'ade, eraN de
nerecun'8cut<
DubCe ?nreBi8tr imediat acea in='rmaAie, ce i;ar =i 9utut deDeni util ?n
9lanul ei de =uB<
I (n ce 8en8 de nerecun'8cutM
T'9C 9rea 9e nea:te9tate mai reticent<
I Am D@ut;' de de9arteN dar era adu8 de 89ate, 9ielea eiN era ca :i
cum :i;ar =i rec9tat bru8c anii< Da, cred c e ceDa de =elul 8ta<
220
LICIA TROISI
I #nde ai D@ut;'M
I De ce Drei 8 :tiiM
I Din curi'@itateN La urma urmei e8te mae8tra mea, nuM
I Nu de9arte de 8ala cu ba@inele, alerBa 89re un c'lA<
Deci ac'l' trebuia 8 caute< aib 9'Aiunea era 9rimul 9a8 89re =uB<
DubCe 8e '9ri, T'9C =cu la =el<
Tem9lul le a9ru bru8c ?n =aA, mare :i ?ntunecat, iar canaturile din
br'n@ ale u:il'r 8trluceau DaB ?n ?ntuneric<
AHun8e8er<
#:ile Brele 8e de8cCi8er :i a9'i 8e ?ncCi8er ?ncet ?n 89atele lui DubCe
:i din n'u 8imAi mir'8ul ?ncCi8 care 9entru ea deDeni8e mir'8ul "re8lei<
tatuia ' 9riDea 8eDer din ca9tul tem9lului< Dar de data a8ta mai era
cineDa<
Era ' 9er8'an a:e@at 9e una dintre bnci, ?nBenuncCeat ca
?nt'tdeauna< #n %'8tulant< DubCe ?:i aminti imediat de =emeia 9e care '
D@u8e 9rima dat c>nd 9u8e8e 9ici'rul ?n acel l'c, c>nd ?nc mai credea c
8e 9utea elibera de ble8tem 9ur :i 8im9lu ameninA>ndu;l 9e Fe8C'l<
(n tim9 ce 8trbtea naDa ?m9reun cu T'9C, aDu tim9 8;l 9riDea8c 9e
acel n'u;Denit< ADea umerii dre9Ai, de t>nr< O u:'ar aBitaAie ?i 8cutura
unul din 9ici'are 9e 9ard'8eala neaBr a tem9lului< $>inile ?m9reunate
erau r':ii de 8>nBe ?ncCeBat< (nde9lini8e ritul<
$urmura ceDa cu Bla8 8c@ut :i DubCe nu reu:i 8;l a8culte<
(i D@u =aAa d'ar ' cli9, 9e c>nd ea :i T'9C 8e ?ndre9tau 89re 9artea din
89atele 8tatuii<
%r neBru mt8'8, un cCi9 de biat care a cre8cut 9rea re9ede :i '
atitudine ciudat, Dertical a cuiDa care nu :i;a 9ierdut cu t'tul 89eranAa<
Cum trecu 9e l>nB el, biatul ridic u:'r ca9ul, iar 9riDirile li 8e
?ncruci:ar< OcCi Der@i ad>nci :i c>AiDa 9i8trui 8tin:i 9e 'braHii r':ii de
Aran< O 9riDire del'c di89erat, ba cCiar Die :i C'tr>t<
KCe;' =ace unul ca 8ta aiciML 8e ?ntreb DubCe<
A9'i biatul l8 9riDirea ?n H'8 :i 8e dedic din n'u ruBciunii :i de data
a8ta cu Bla8 mai tare :i 9e un t'n de8tul de =erDent< DubCe c'ntinu 8;l
9riDea8c 9>n c>nd aHun8er la 9ici'arele 8tatuii lui TCenaar<
T'9C ' 9rin8e de braA<
222
SECTA ASASINILOR
I Ei bineM Ce t't te uiAiM E8te un "iruit, nu e8te demn de intere8ul tu<
$ai bine r'aB;te<
DubCe a9r'b din ca9 ?n m'd c'n=u@, ?nBenuncCe :i 8e B>ndi la altceDa,
?n tim9 ce c'leBul ei re9eta ruBciunea 'bi:nuit<
A9'i 8e ridicar<
"iatul era ?n c'ntinuare ac'l', ?n aceea:i 9'@iAie ca ?nainte<
ViaAa ?:i relu cur8ul dint'tdeauna, m'n't'n< T'9C 8e Ainu de cuD>nt :i
ReOla nu a=l nimic< (n @iua 8tabilit, ?n tim9ul lecAiei 'bi:nuite la tem9lu,
=emeia 8c'a8e din De8t ' 8ticluA<
I %'Aiunea ta<
A8t=el DubCe =u 8cutit de 8u=erinAele de care aDu8e8e 9arte c>nd nu 8e
8u9u8e8e ?n celelalte dAi<
$ai mult, ?:i c'ntinu inDe8tiBaAiile< Acum aDea un l'c unde 8 caute<
223
LICIA TROISI
(nce9u 9rin a 8crie t't ce :tia de89re 8tructura Ca8ei< %>n ?n acel
m'ment, 9r'ceda8e =r Dre' met'd, C'inrind ?nc'l' :i ?nc'ace ?n tim9ul
n'9Aii< Era m'mentul 8 ?ncete@e :i 8;:i =ructi=ice mai bine calitAile<
Lu Carta 9e care ReOla i;' ddu8e ?n 9rima @i<
(n c'lAul $arii li, 8ala cu ba@ine, nu era indicat nimic< Ca8a ?nce9ea :i
8e termina ?n acel 9lan unic :i imen8 9e care;l aDea 8ub 'cCi< 6i t'tu:i,
trebuia 8 =ie ceDa ac'l', ' u: 8ecret, 9'ateN
%e Cart nu era indicat lab'rat'rul ReOlei, 8emn c 9lanul era 9arAial<
2+0
SECTA ASASINILOR
Deci aDea de =cut d'u lucruriJ 8 ?ncerce 8 ?nAeleaB ce anume 8e a=la
?n c'lAul lii $ari 89re care alerBa ReOla :i 8;i B8ea8c a9'i camera<
%r'babil, dac nu cCiar 8iBur, cele d'u lucruri aDeau leBtur ?ntre ele<
DubCe ?nce9u de la ala $are< %rima 'ar 8e du8e 8 8e 9limbe 9e;
ac'l', du9 9r>n@<
Nu era mult lume< CineDa Dr8a r'dul muncii 8ale ?n ba@in, Dre' d'u
9er8'ane 8e cltinau ?n ritmul ruBciunii, 9e marBinea lateral a unuia
dintre ba@ine< DubCe 8e a:e@ ?ntr;un c'lA<
TaDanul trebuia 8 =ie ?nalt de cel 9uAin Dre' d'u@eci de metri :i era
9lin de 8talactite< %'deaua era neted :i :le=uit, dar 89re marBinile Br'tei
8e Dedeau diDer8e 8talaBmite c'nt'r8i'nate care 8e ridicau 89re 8ur'rile l'r
ce at>rnau din taDan< De;a lunBul 9ereAil'r, 8e a=lau 8caune Br'8'lane 9e
care DubCe 8e a:e@<
Nimeni nu ' 9riDea, dar ?n 'rice ca@ era mai 9rudent 8 8e 9re=ac c 8e
r'aB, a:a c ?nce9u 8 98alm'die@e, cu 'cCii 9e Humtate ?ncCi:i< %e 8ub
9le'a9e, c'ntinua 8 8tudie@e ?nc9erea<
ala era a9r'a9e ?n ?ntreBime 'cu9at de ba@ine, d'u, de dimen8iuni
en'rme< Erau 'Dale, iar 8tatuia lui TCenaar 8ttea cu c>te un 9ici'r ?n
=iecare dintre ele< Era imen8 :i a9r'a9e atinBea taDanul< %rin c'm9araAie
cu ea, 8tatuia lui A8ter 9rea a unui 9itic, cCiar dac era de trei 'ri mai
?nalt dec>t ' 9er8'an n'rmal< Cele d'u 8tatui 8e 89riHineau cu 89atele
de 9erete, care a:adar nu era Di@ibil<
Care anume era c'lAul 8lii la care 8e re=erea T'9CM
ReOla =u cea care;i ?ntreru98e :irul B>nduril'r<
I "ine, ?mi =ace 9lcere 8 te B8e8c ?n ruBciune<
DubCe tre8ri< 5r nici un m'tiD, 8e 8imAi de8c'9erit<
I De ce =aci =aAa a8taM
5ata ?ncerc 8;:i reDin ?n Brab<
I Eram ='arte c'ncentrat, iart;m<
ReOla a9r'b din ca9 cu BraDitate<
I "raD'< Vremurile 8e a9r'9ie :i e8te bine ca tu 8 te r'Bi<
I e a9r'9ie de ce anumeM
I Vei a=la la m'mentul 9'triDit< Acum Din' cu mine<
DubCe ie:i din 8al, arunc>nd ?n urm ' ultim 9riDire i8c'dit'are<
2+1
LICIA TROISI
e ?nt'ar8e ?n tim9ul n'9Aii c>nd era tcere de9lin< C'rid'arele erau
a9r'a9e c'm9let ?ntunecate :i =iecare 9a8 al ei 9rea c e8te ' detuntur
9uternic< ADea im9re8ia c t'Ai 9uteau 8 ' aud<
KNu te ?nBriH'ra, nu =aci nimic ruN te duci 8 te r'Bi ?n al, e8te un
lucru 9e care alAii ?l c'n8ider demn de laudNL
De data a8ta nu 8e mulAumi 8 9riDea8c ?nc9erea dintr;un c'lA< De data
a8ta ' 8trbtu ?n ?ntreBime< $er8e de;a lunBul 9ereAil'r, urm marBinea
ba@inel'r< O 8en@aAie in8u9'rtabil de D'm ' cu9rin8e la mir'8ul 8>nBelui
:i trebui 8 8e 89riHine de 9erete<
KVrei 8 9leci 8au nuM CuraH4L
Relu, mer8e din n'u de;a lunBul ba@inel'r, 9>n la ca9t, ?n ciuda unei
tran89iraAii reci care;i 8trbtu :ira 89inrii< Nimic< Nu erau alte 9uncte de
trecere, 9ereAii erau 9er=ect nete@i< D'ar cele trei c'rid'are, nimic altceDa<
%'ate c nu eEi8ta un m'tiD adeDrat 9entru care ReOla alerBa8e ac'l' c>nd
e=ectul 9'Aiunii era 9e 8=>r:ite< %'ate c, =anatic cum era, 8e du8e8e d'ar 8
8e r'aBe< %'ate c lab'rat'rul 8e a=la ?n alt 9arte<
DubCe 8imAi bru8c un HunBCi< (:i du8e m>na la 9ie9t< I 8e ?nD>rti ca9ul,
a9'i din n'u un HunBCi, din n'u ni:te BCeare i 8e ?n=i98er ?n carnea
9ie9tului< Inima;i 8ri ' btaie<
O =cu =r 8 8e B>ndea8c< e ?nde9rt ?n m'd aut'mat de ba@in<
en@aAia de a98are 8lbi< Dar nu :i ter'area 'arb< Lua8e 9'Aiunea ?n urm
cu d'ar trei @ile, de ce 5iara era a:a de 9uternicM %'ate ReOla ?i ddu8e
mai 9uAin, =r 8;i 89unM
(ncCi8e 'cCii, ?ncerc 8 8e calme@e<
KT'tul e8te bine<L
6i, ?ntr;adeDr, BCeara 8e retra8e<
(n acea 8ear 8e ?nt'ar8e ?ncet ?n camera ei, =iind la =el de 9recaut ca la
du8, dar c>nd 8e culc ?i lu ceDa tim9 ca 8 ' 9rind 8'mnul< 5iara d'rmea,
dar i 8e 9rea int'lerabil de a9r'a9e<
Nu du9 mult tim9 de la acea n'a9te, Ca8a ?nce9u 8 8e anime din n'u<
Era mai mare aBitaAie 9e c'rid'are, iar ReOla 9rea a9r'a9e =ebril<
I A Denit m'mentul 8acri=iciului<
Numai ace8t cuD>nt aDu 9uterea 8;i ?nBCeAe 8imAurile lui DubCe<
I Ce ?n8eamnM ?ntreb e@it>nd<
2+2
SECTA ASASINILOR
I >nBele din ba@in e8te 9rea 9uAin, cred c ai D@ut ?n @iua 9recedent
c>nd ai ='8t 8 te r'Bi<
DubCe a9r'b abia 9erce9tibil din ca9<
I E8te tim9ul 8;i '=erim 8>nBe 9r'a89t lui TCenaar, un %'8tulant e8te
9e 9unctul de a =i ale8< De data a8ta T'9C Da 8D>r:i ritualul< O mare
'n'are< E8te 9rima dat<
$>inile lui DubCe c9tar un tremur u:'r< De data a8ta nu aDea 8
re@i8te< Era 8tul de 'r'ri :i deHa;i =u8e8e di=icil 8 8u8Ain mi8iunea
?m9reun cu T'9C<
I TremuriN 89u8e cu di89reA ReOla< Tu nu e:ti ?nc ' Trium=t'are,
e:ti ='arte de9arteN 'ric>t de mult m;a: 8trdui eu ?n acea8t 9riDinA< Ar
trebui 8 tremuri de bucurieN
DubCe l8 9riDirea ?n H'8<
I %e8te trei 8eri e8te lun n'u, iar n'a9tea Da =i c'm9let ?ntunecat<
Atunci Dei a8i8ta la 8acri=iciu :i Dei ?nAeleBe<
5ur trei @ile ne8=>r:ite< DubCe 8e ruBa 8 nu 8e termine nici'dat,
9entru ca tim9ul 8 8e dilate la in=init, dar 'ric>t de mult ?ncerca 8 Bu8te
=iecare m'ment, 8 9relunBea8c 'rele, tim9ul alerBa din ce ?n ce mai
re9ede<
I Nu e:ti c'ncentrat, ?i 89unea CerDa, cu =runtea ?ncruntat<
I cu@;m, :'9tea DubCe, dar mintea ?i era ?n alt 9arte<
CerDa era 8inBurul cu care aDea ' anumit intimitate, 8inBurul ?n care
8imAea c ar =i 9utut aDea ?ncredere<
I Ce 8e Da ?nt>m9la ?n n'a9tea cu lun n'uM
"rbatul @>mbi cu amrciune<
I A8ta eM Din ace8t m'tiD e:ti di8tratM
DubCe ?:i =r>n8e m>inile<
I Trebuie 8 ?nDeAi de la mine, dac t'at 9'De8tea e8te at>t de
in8u9'rtabil 9entru tine< AlunB;' din minte, elimin;'< Ca8a a8ta, 'amenii
care trie8c aici, 9>n :i TCenaar 8 deDin d'ar miHl'ace 9entru atinBerea
8c'9uril'r tale<
c'9uri< Care 8c'9uriM ADu8e8e ea Dre'dat un 8c'9M 6i care era acela
acumM
I Dar dac :i tu ur:ti t'ate a8tea, de ce e:ti aiciM ?ntreb m>Cnit<
2++
LICIA TROISI
I %entru c eu am un 'biectiD :i nu eEi8t nimic ce nu a: =ace ca 8;l
reali@e@< Vreau 8;mi de9:e8c limitele, 8 deDin mai bun< Am ='8t unde
era r@b'i :i a9'i am urmat cei mai buni mae:tri, 9>n c>nd am aHun8 ?n
8tare 8;i ucid< 6i c>nd am deDenit at>t de 9uternic ?nc>t nimeni dintre cei
de;a=ar nu 8e 9utea c'm9ara cu mine, am intrat ?n "rea8l =iind C'9il al
$'rAii< Aici 8unt cei mai buni, aici 8unt cei cu care trebuia 8 m c'n=runt<
6i nu m intere8ea@ ce atr'citAi c'mit< T'ate a8tea 8unt ?n a=ara mea, nu
au im9'rtanA< 6i tu, DubCe, tu care tremuri la =iecare 9a8, tu care ur:ti
ace8t l'c, de ce e:ti aiciM
DubCe 9riDi ?n 9m>nt< Nu :tia ce 8 89un< Ceea ce;i 89u8e8e CerDa
de9:ea 9uterea ei de ?nAeleBere :i dintr;'dat ?l tran8='rma ?n cineDa
di8tant< Nu era un =anatic, nu, dar 9'ate ceDa :i mai ru<
I Ei bineM
I Ca 8;mi 8alDe@ DiaAa, 89u8e in8tinctiD<
I Atunci B>nde:te;te numai la a8ta :i elimin re8tul< Numai 8 =ii cu
adeDrat c'nDin8 c Drei 8 trie:ti< E:tiM
DubCe ?l 9riDi cu un aer 9ierdut<
I iBurN
CerDa ?i @>mbi<
I Nu are 8en8 8 c'ntinum a@i< Te 9'Ai ?nt'arce ?n camera ta 8
re=lecte@i<
Ddu 8 ia8<
I Dar ce 8e Da ?nt>m9la ?n n'a9tea cu lun n'uM
Gla8ul ei 8e 9ierdu ?n camera B'al<
N'a9tea cu lun n'u 8'8i cCiar 9rea cur>nd<
I A8t@i 9etrecem ' mare 9arte din @i ?n ruBciune, t'ate actiDitAile
8unt 8u89endate, cCiar :i lecAiile n'a8tre, ?i 89u8e ReOla ?n 8ala de me8e<
DubCe ame8teca ?n ca8tr'nul cu la9te =r 8 B8ea8c 9'=ta de a bea<
I Va =i ?n 8eara a8taM
I EEact<
!iua 8e derul ?ncet :i t't tim9ul DubCe 8e 8imAi de 9arc ar =i ='8t ?n
tran8<
%etrecur dimineaAa ?n tem9lu, ruB>ndu;8e< T>nrul care ' im9re8i'na8e
?n 8eara ?nt'arcerii di89ru8e, cine :tie dac =u8e8e acce9tat ?n r>ndul
%'8tulanAil'r 8au re89in8< "ncile erau 9line de brbaAi ?mbrcaAi ?n neBru,
2+-
SECTA ASASINILOR
?n=:uraAi ?n manta< e mi:cau cu t'Aii la uni8'n, cltin>ndu;:i ?ncet
ca9etele ?n ritmul ruBciunii< O mare de ca9ete ca 8'l@ii unui 8inBur tru9<
Litania um9lea aerul, den8, 8ubHuBt'are, de='rm>nd c'ntururile
lucruril'r< DubCe 8e a:e@ l>nB ReOla, ca de 'bicei<
I R'aB;te, ?i 9'runci ea, :i DubCe 8e 8u9u8e 9ur :i 8im9lu<
T'9C nu era cu ceilalAi< Era a:e@at l>nB Fe8C'l, ?n =aAa altarului<
I $ulAume:te 9entru 8arcina ?nalt ce i;a reDenit :i 8e r'aB 9entru ca
TCenaar 8;i dea ='rA, ?i :'9ti ReOla<
%e la Humtatea du9;amie@ii, Gardiana OtrDuril'r ?i ?ntin8e 8ticluAa
'bi:nuit, de data a8ta mai 9lin ca de 'bicei<
DubCe ' 9riDi mirat, lu>nd;' ?n m>ini<
I Vei aDea neD'ie< 5iara iube:te riturile n'a8tre<
ReOla @>mbi male=ic<
DubCe 8tr>n8e 8ticluAa 9uternic ?ntre deBete< O de8tu9 cu m>inile
tremur>nde, ' bu aDid 9>n la ultima 9ictur< Lic'area i 8e 8cur8e 9e B>t,
rece<
I )ai, Din' du9 mine<
5u din n'u ca dimineaAa< Cea8uri de ruBciune 98alm'diat< Tru9urile
?nBrmdite ?n tem9lu erau identice, Fe8C'l :i T'9C aDeau ' 9'@iAie
identic, ?n =aAa altarului, ca :i cum nu 8;ar =i mi:cat de;ac'l'<
A9'i, 9e nea:te9tate, ma8a 8e 9u8e ?n mi:care<
I Grbe:te;te, Da =i ?n ala $are, ' Brbi ReOla<
DubCe urm 9uC'iul de 'ameni care 9arcurBeau ?ntr;' 8inBur direcAie
c'rid'arele HilaDe ale Ca8ei<
ala $are 8e de8cCi8e ?n =aAa 'cCil'r ei imen8 :i ameninAt'are< Era
?nDluit ?ntr;un mir'8 9trun@t'r de tm>ie care i 8e urc imediat la ca9 :i
?nce9u 8 tran89ire din cau@a cldurii emanate de tru9urile ?nBrmdite
ac'l' :i din cau@a Da8el'r cu Har a:e@ate ?n =iecare c'lA al 8lii ca 8 '
lumine@e< %e8te =iecare Da8 cu Hratic =u8e8e 9u8 ' 9>n@ r':ie 8ubAire,
a8t=el ?nc>t 8ala, 9er8'anele ?nBrmdite ac'l', t'tul era 8cldat ?n cul'area
8>nBelui<
ReOla ' Ainea cu 9utere de un braA< O du8e ?n 9rimele r>nduri, unde ar =i
9utut Dedea mai bine<
(n =aAa ba@inel'r, a:e@at ?ntr;un HilA de =ilde:, 8e a=la Fe8C'l, ab8'rbit<
5reamtul era a8ur@it'r< e au@eau Bla8uri eEaltate, bucur'a8e<
A9'i Fe8C'l 8e ridic :i imediat 8e =cu tcere<
2+.
LICIA TROISI
I Du9 lunBi n'9Ai de a:te9tare, a Denit din n'u m'mentul
8acri=iciului< Au ='8t luni bune, ace8tea< (nt'arcerea unei 8ur'ri care a
rtcit tim9 ?ndelunBat, multe n'i a=aceri 9entru "rea8l, mult 8>nBe< !i
du9 @i, 8e a9r'9ie m'mentul ?n care $e8aBerul lui TCenaar 8e Da ?nt'arce
la n'i, art>ndu;ne drumul<
5cu ' 9au@ teatral :i t'Ai, 9>n :i DubCe, ?:i Ainur r8u=larea<
I acri=iciul din acea8t 8ear Da =i un Be8t de mulAumire adu8 lui
TCenaar 9entru c nu ne;a aband'nat ?n lunBii ani de eEil :i 9entru c ne;a
'=erit ?n 8=>r:it rena:terea< (l ruBm 8 ne ac'rde ?n c'ntinuare =aD'rurile
lui, 8 ne aHute 8 =acem ultimul 9a8 care ne de89arte de Dict'ria =inal,
9entru ca ?n 8=>r:it 8 8trlucea8c Bl'ria lui<
(n 8=>r:it, tcu :i 8e a:e@ din n'u<
Dintr;' 9arte 9e care DubCe nu reu:i 8 ' identi=ice clar, ie:ir cei d'i
enerBumeni care '=icia8er :i la iniAierea ei< Duceau cu ei un brbat,
t>r>ndu;l de braAe< DubCe ?l recun'8cu< (l D@u8e ?n r>ndurile %'8tulanAil'r<
Era ?mbrcat cu ' tunic imaculat :i tru9ul lui era c'm9let aband'nat ?n
m>inile cel'r d'i brbaAi< %ici'arele;i 8e t>r:>iau 9e H'8, ca9ul i 8e
blnBnea la =iecare 9a8< Nu era ?n8 c'm9let inc'n:tient< Gura i 8e mi:ca
?ncet, ca 9entru a b'lb'r'8i ceDa, :i 'cCii ?i erau 9e Humtate ?ncCi:i<
(n 89atele brbatului, Denea T'9C, cu un lunB 9umnal neBru ?n m>ini<
DubCe ?nAele8e< (:i l8 ca9ul ?n H'8, dar ReOla ' a9uc de brbie :i i;l
ridic<
I E8te un m'ment mare< %riDe:te :i r'aB;te<
$icul Bru9 ?naint, 9>n c>nd 8e '9ri ?n =aAa cel'r d'u ba@ine< T'9C 8e
'9ri, ?nBenuncCe ?n =aAa lui Fe8C'l<
I TCenaar 8 te binecuD>nte@e, el care te;a ale8 9entru acea8t 8arcin
mreaA, 89u8e Gardianul u9rem 9e un t'n 8'lemn, :i 8;Ai clu@ea8c
m>na ?n tim9ul 8acri=iciului4
T'9C 8e ridic din n'u :i 8e ?nt'ar8e cu 89atele la mulAime< Fe8C'l 8e
ddu la ' 9arte :i ?nce9u 8 c'nduc ruBciunea<
De data a8ta =u di=erit de ruBciunea de dimineaA :i de du9;amia@<
Gla8urile 8e ridicar, ca ni:te tunete, eEaltarea cu9rin8e mulAimea, dintr;un
ca9t ?n cellalt al adunrii<
D'u lanAuri at>rnau dintr;' m>n a 8tatuii lui TCenaar< Cei d'i brbaAi
?l t>r>r 9e %'8tulant 9>n ac'l', cu 9ici'arele deHa ?nmuiate ?n 8>nBele din
ba@in, :i;l 9rin8er ?n lanAuri< "rbatul nu 8e ?m9'triDi< "l>nd, l8 ca cei
2+/
SECTA ASASINILOR
d'i @draC'ni 8;i =ac t't ce d'reau< "u@ele lui c'ntinuau 8 8e mi:te
ne?ncetat, ca9ul ?i era ?n c'ntinuare 9lecat, r9u8 de ' 'b'8eal eEtrem<
Nici mcar nu 9riDi ?n Hur, dar c'ntinu 8 rm>n ab8'rbit ?n t'r'9eala lui<
DubCe 8e B>ndi din n'u la t>nrul 9e care;l D@u8e ?n tem9lu, la 'cCii lui
aBeri, la aerul lui 8iBur< 6i;l imaBin ?n l'cul acelui brbat :i ?ntr;'
8tr=ulBerare 8e D@u 9e ea leBat de 8tatuie, :i 5iara ?naintea ei, Bata 8 '
deD're@e<
I 8e ?nD>rtea ca9ul, dar m>na de 'Ael a ReOlei care;i 8tr>nBea braAul '
?m9iedic 8 cad<
I La8;mN :'9ti<
Gardiana ' 8tr>n8e 9>n ' duru<
I %riDe:te, 9riDe:te trium=ul lui TCenaar4
RuBciunea 8e ridic t't mai 8u8, deHa deDeni8e a9r'a9e un 8triBt<
"rbatul era 8inBur la 9ici'arele 8tatuii< T'9C ?nce9u 8 mearB 89re el cu
9a:i lenAi, cu 9umnalul ?n m>ini< EE9re8ia 'bi:nuit de in8'lenA 9e care '
aDea ?nti9rit 9e cCi9 8e tran8=iBura8e ?ntr;' bucurie nebun, ?ntr;'
8iBuranA 8'r cu delirul<
%la8 l'Ditura ?n 9ie9t< O l'Ditur de mae8tru, de adeDrat uciBa:<
"rbatul nu 8c'a8e nici mcar un Beamt< Ridic d'ar ca9ul, cu ' eE9re8ie
de uluire 9e cCi9< Tim9 de ' cli9 t'tul 8e '9ri< >nBele 9e ti:, 9umnalul,
Bla8urile< C>nd T'9C retra8e 9umnalul, mulAimea eE9l'd 'dat cu 8>nBele,
care ?nce9u 8 A>:nea8c, reDr8>ndu;8e ?n ba@in<
e declan: delirul< (n Hurul ei t'Ai 8triBau de bucurie, iar ReOla ?i ddu
drumul ca 8 8e alture Hubilrii< 6i DubCe 9utu 8imAi ?n m'd clar 5iara care
8e mi:ca la uni8'n cu mulAimea, iar 'cCii ei nu reu:eau 8 8e de89rind de
acel 89ectac'l care ?i 9r'D'ca re9ul8ie :i ' atrBea< Era c'n=runtat cu 8etea
de 8>nBe :i 'r'area =aA de t't, mila =aA de un 'm uci8 =r m'tiD<
%r'babil c ?:i ?nDin8e teama de 5iar, cci, cu un ultim im9ul8, DubCe
B8i 9uterea de a;:i de89rinde 9ici'arele de 9e 9ard'8eal, de a 8e ?nt'arce
:i de a ' lua la =uB ca ' nebun< e ?m9iedic de tru9urile cel'r 9re@enAi
care Hubilau, ?:i cr'i drum cu =urie :i di89erare, 9>n c>nd aHun8e la ie:ire<
AlerB :i t't alerB 9>n c>nd aHun8e 9e un c'rid'r ?n=undat :i 8e i@bi de a
nu :tiu c>ta 8tatuie a lui TCenaar, una dintre numer'a8ele r89>ndite 9rin
Ca8<
R>nHetul lui male=ic i 8e adre8a eEclu8iD ei< Era @>mbetul in8'lent al
?nDinBt'rului<
2+0
LICIA TROISI
DubCe c@u ?n BenuncCi :i 9l>n8e =r ?ncetare<
2+2
SECTA ASASINILOR
24
O ZI DIN VIAA UNUI POSTULANT
>nd L'nerin 8e 9re@enta8e dre9t candidat lui Id' 9entru mi8iune, era
8iBur de ceea ce =cea< C
Acum nu mai era at>t de c'nDin8< Erau m'mente ?n care i 8e 9rea c
d'rinAa de r@bunare 9e care reu:i8e tim9 de mulAi ani 8 ' Ain 8ub c'ntr'l
ie:ea la 8u9ra=aA d'minat'are :i arunca ' umbr ?ntunecat a8u9ra ?ntreBii
8ale mi8iuni< Alte'ri ?n8 credea c nimic nu ar mai =i 9utut =i ca ?nainte,
cci trecu8er mulAi ani, cci mae8trul 5'lRar ?i ddu8e ' ?nDAtur bun,
cci acum eEi8ta TCeana< (n 8=>r:it, une'ri, 9e nea:te9tate, ?l cu9rindea
B>ndul m'rAii, ' realitate cu care nici'dat nu :tiu8e 8 8e c'n=runte<
Im9lacabil, ?i reDenea ?n minte 8inBura imaBine 9e care ' aDea de89re
m'arte, acel c'r9 mutilat, aruncat ?ntr;' Br'a9 ?m9reun cu celelalte<
ADea 8 =ie :i 9entru el a:aM %'ate a8ta era ceea ce D'ia cu adeDrat, ce;:i
d'ri8e ?nt'tdeauna ?n m'd inc'n:tient, de c>nd mama lui lua8e deci@ia ce
aDea 8;i 8cCimbe DiaAaM
Trec>nd 9rin natura ad'rmit a %m>ntului A9el'r, a9'i la Dale, 89re
de:ertul din %m>ntul cel $are, :i a9'i mai de9arte, ?n ?ntunericul De:nic al
%m>ntului N'9Aii, 9a8 cu 9a8 drumul lui 8e tran8='rma ?ntr;' clt'rie
?na9'i ?n tim9< Ca :i cum redeDenea c'9il, amintindu;:i lucruri 9e care le
credea uitate de mult<
C>nd aHun8e ?n %m>ntul N'9Aii t'tul deDeni mai clar :i in8u9'rtabil<
Era Ainutul lui, dar 9leca8e de mulAi ani de;ac'l'< %uAin du9 m'artea
mamei, =u8e8e trimi8 de ni:te rude, Arani, ?n N'rd, ?n %m>ntul $rii<
ADea '9t ani :i de;atunci nu mai 9u8e8e 9ici'rul ?n Aara lui natal<
A9u8ul ?l i@bi 9e nea:te9tate< Clt'rea ab8'rbit ?n B>ndurile lui :i c>nd
?:i ridica8e 'cCii de la drum, D@u8e 8'arele c'b'r>nd 9e cea din urm =>:ie
de c>m9ie<
#n brbat 9e care nu l;a mai D@ut nici'dat, care cu numai d'u @ile
?nainte 8;a 9re@entat ca =iind uncCiul lui, acum ?l duce de;ac'l' cu cruAa
lui< L'nerin nu a mai D@ut 8'arele nici'dat ?n DiaAa lui 8au, dac l;a D@ut,
2+3
LICIA TROISI
era 9rea mic ca 8;:i 9'at aminti< Cu 'cCii ?m9ienHeniAi de lacrimi, Dede
un di8c de un r':u 'rbit'r abia ?naint>nd 9e =undalul unei 9riDeli:ti
de@'lante<
I Nu te mai 8mi'rci, cCiar 9l>nBi du9 ble8tematul 8ta de 9m>nt
?ntunecatM O 8 De@i ce =rum'8 e8te %m>ntul $rii4 $area e8te cel mai
=rum'8 lucru din lume<
Cu s&5i e3plice c& nu e -or1a despre dorul de acel loc, nici despre
,ntunericul lui# Este ai de'ra1& "urie# Este durerea produs& de "aptul c&
tre1uie s& p&r&seasc& acel loc ,n care urise aa lui )i "&r& s& o "i
r&+1unat ,n -reun "el#
>i ,ntre tip soarele se ridic& iplaca1il )i ,i r&ne)te ochii, ,nc0t -rea
s&5i ,nchid&# Chiar )i prin pleoape p&trunde acea luin& in-adatoare, )i
totul de-ine ro)u ca s0n'ele, ,n tip ce c&ldura ,i arde pielea "e*ei#
L'nerin ?ncerc 8 nu 8e la8e abtut de n'8talBie, ci mai deBrab ?:i =cu
curaH, ?n tim9 ce ?ntunericul ?l ?n=:ur ca ' 9tur DecCe< (ntr;un =el era
lini:tit'r, ca :i cum 8;ar =i ?nt'r8 ?n 8=>r:it aca8< Dar ' ca8 adeDrat nu
mai eEi8ta, L'nerin :tia bine, iar ?n l'cul ei era un n'd de =urie ce;:i =cea
?ncet l'c la 8u9ra=aAa c'n:tiinAei<
(:i amintea bine drumul ctre tem9lu<
I 2nde er'e6
(n .urul lui, &r&cini )i roadele luinescente ale p&0ntului s&u# (l *ine
de 0n& o "eeie, "eeia cu care aa lui l5a l&sat cu +ile 1une ,n ur&,
"&r& prea ulte e3plica*ii#
? La teplul @eului Ne'ru#
Lonerin a au+it despre el de la to-ar&)ii lui de .oac&# Este un nue care
are darul de a5l speria nuai au+indu5l#
? >i de ce6
$eeia e+it&#
? S&5i ar&t& aei tale c& sacri"iciul ei nu ai este necesar#
Lonerin nu ,n*ele'e, dar nu pune alte ,ntre1&ri#
? 7ac& nu e de.a prea t0r+iu, adau'& "eeia cu -ocea5i treur0nd&#
(n tim9 ce ?nainta, L'nerin 8e B>ndea la mama lui< Anii ?i er'da8er
cCi9ul, iar imaBinile 9e care le 98tra de89re ea erau neclare< Era ' =emeie
2-0
SECTA ASASINILOR
=rum'a8, brunet ca :i el, dar nu aDea alte amintiri clare< 6i 8u=erea din
acea8t cau@< (i =u8e8e mereu d'r de ea, din 9rima @i c>nd, ?nc b'lnaD,
=u8e8e du8 aca8 la acea 9rieten< imAi8e ?nt'tdeauna un B'l ?n DiaAa lui<
Dar mer8e8e ?nainte, deDeni8e un maB bun, un c'n89irat'r, de;a dre9tul, '
9er8'an cu idei mreAe de89re libertate :i cu un curaH ie:it din c'mun<
A8t=el ?l de8cria TCeana, a8t=el ?l Dedeau mulAi< O imaBine ?n care el nu
reu:ea 8 8e recun'a8c<
L'nerin :i;' imaBina 9e acea =emeie al crei cCi9 nu reu:ea 8 :i;l
amintea8c 8trbt>nd acela:i drum, mi:cat de ' determinare in=init mai
mare dec>t a lui< O =emeie 8inBur, ?n miHl'cul acelui ?ntuneric,
?ndre9t>ndu;8e ?n m'd c'n:tient ctre m'arte<
O bucat de Dreme a9r'a9e c ' ur>8e< De ce 9leca8e, de ce D'i8e 8;i
=ac acel cad'u ?n89im>ntt'r :i cum9lit, DiaAa lui ?n 8cCimbul DieAii eiM
Nu ar =i =cut mai bine 8 rm>n, 9'ate cCiar D@>ndu;l cum m'are, dar
=r 8;l aband'ne@eM
5u8e8e ' 9eri'ad 8curt< #ra =aA de "rea8l era mult mai mare :i era
mai 9uternic dec>t 'rice< 6i acum ' 8imAea @D>cnind<
(n 8=>r:it, imen8ul tem9lu ?nce9ea 8 8e di8tinB la 'ri@'nt< Era a:e@at
?ntr;un l'c 9u8tiu :i neted, de aceea era u:'r 8;l @re:ti< L'nerin ar =i Hurat
c ace8ta era un lucru intenAi'nat< Trebuia 8 8e Dad de de9arte :i 8 9ar
mereu im9'8ibil de atin8< %'8tulantul trebuia 8 t>nHea8c du9 acel l'c al
m'rAii ca du9 un i@D'r cu a9, trebuia 8 d'rea8c cu ?n=lcrare 8 aHunB
la el :i 8 8e cCinuie ca 8 reu:ea8c< A8t=el, 'dat aHun8, 'rice =r>m de
re@i8tenA, 'rice umbr de ?nd'ial 8 8e :tearB<
I 2nde este aa6
$eeia de l0n'& el ,)i ,ntinde '0tul, pri-e)te ,n .ur# Nu este nieni ,n
teplu, dec0t dou& persoane care se lea'&n& ,nco-oiate pe 1&nci#
? 2nde este6
7up& acea c&l&torie lun'&, Lonerin dore)te s& o -ad& iediat# >i apoi
acel loc este ,ntunecat, ,n'ro+itor, iar statuia din cap&tul na-ei este rea#
Se apropie de 1&nci, "eeia pri-e)te chipurile 1&r1a*ilor ,n'enunchea*i#
Lonerin "ace la "el#
Sunt concentra*i, iar chipurile lor i se par ,n'ro+itor de ase&n&toare#
Cu ochii ,nchi)i, cu 'ura care or&ie o ru'&ciune oarecare, onoton&,
pe care el nu o ,n*ele'e, cu 0inile ,preunate sus*in0ndu5)i "runtea,
2-1
LICIA TROISI
stropite cu s0n'e# E3ist& ce-a ,n ei care scap& puterii lui de ,n*ele'ere,
care ,l ipresionea+&# Nu este nuai s0n'ele# Este ai de'ra1& atitudinea
lor, chipurile lor lipsite de e3presie# I se par ni)te hiere )i i se "ace "ric&#
$eeia, pune o 0n& pe u&rul unuia din ei#
? A*i -&+ut o "eeie 1runet& ai de'ra1& sla1&, de prin aceste p&r*i6
Are ochii -er+i, are dou&+eci )i cinci de ani, poart& o rochie al1&struie#
B&r1atul nu catadicse)te s& o pri-easc& )i, de)i "eeia continu& s&5l
scuture, r&0ne ipasi1il la locul lui, s& se roa'e, ca )i cu nu ar e3ista
niic ,n a"ar& de ru'&ciunea lui#
$eeia ,ncearc& )i cu cel&lalt, apoi ,ncepe s& stri'e, dar, oric0t de ult
scandal ar "ace, nieni nu o ascult&#
(n s"0r)it, sosesc 1&r1a*ii ,n ne'ru#
? Aici ,n&untru oaenii se roa'&, "eeie, hai, pleac&#
$eeia repet& ,ntre1area pe care a pus5o de.a celor dou& n&luci#
(i r0d ,n "a*&#
? Nu este nici o "eeie ca asta aici#
? Nu se poate, c&ci i5a spus c& -a -eni aici, a -&+ut5o pornind pe
druul=
? Aici oaenii se roa'&# /leac&#
(i alun'& ,n od 1rutal )i Lonerin continu& s& pl0n'& )i ,)i stri'&
aa# /oate este aproape, poate ,l aude#
? Spune*i5i c& "iul ei este s&n&tos< Spune*i5i c& nu ai e ne-oie s& se
sacri"ice aici<
2)ile se ,nchid iplaca1ile peste acele cu-inte#
L'nerin 8e '9ri nu de9arte de u:a tem9lului< e a:e@ H'8< (ncCi8e 'cCii
:i in8tinctiD du8e m>inile la 8culeAul cu 9rul TCeanei< e B>ndi8e mult la
ea ?n acele @ile< Nu i 8e mai ?nt>m9la8e ?nainte< (nDAa8er ?m9reun,
=u8e8er ='arte buni 9rieteni :i L'nerin :tiu8e dint'tdeauna c =ata aDea '
8lbiciune 9entru el< Nu cre@u8e nici'dat c Da 8imAi :i el acela:i lucru
9entru ea< %ur :i 8im9lu 8 ?nDeAe, 8 deDin un maB bun, 8 lu9te 9entru
C'n8iliul A9el'r i 8e 9reau lucruri in=init mai im9'rtante dec>t ea< Dar din
m'mentul 8rutului ceDa 8e 8cCimba8e :i 9e nea:te9tate, TCeana i 8e 9ru8e
8inBurul lucru c'ncret, 9al9abil care;i rm8e8e<
tr>n8e 8culeAul, 8imAi duritatea 9ietrel'r 9e care le Da ='l'8i 9entru
DrHi, dar mai ale8 teEtura m'ale a :uDiAel'r ei<
2-2
SECTA ASASINILOR
Era 9reBtitM
Da< Nu de8tul, dar cine 9utea =i cu adeDrat 9reBtitM
Era 9reBtit cCiar :i 9entru m'arteM
ImaBinea tru9ului mutilat ?i inDad mintea<
Da, la naiba, dac ar =i ='8t neD'ie, era Bata :i 9entru a8ta<
6i 8 8u9raDieAuia8cM Era 9reBtit 8 8u9raDieAuia8c :i 8 8e ?nt'arc la
TCeanaM
e ridic :i 8e '9ri ?n =aAa canaturil'r< I 8e 9ru c aude ec'ul cuDintel'r
9e care 9rietena mamei lui le arunca8e 89re acea u: ?ncCi8< Ac'l', ?n =aAa
lui, B8i r89un8ul 9e care;l cuta< Nu aDea 8 9r'=ane@e DecCiul 8acri=iciu
al mamei lui< ADea 8 =ac t't ceea ce trebuia :i aDea 8 ia8 de;ac'l' Diu :i
neDtmat<
De8cCi8e cu Breu un canat, iar ?ntunericul din interi'r, mai 9r'=und :i
mai den8 dec>t n'a9tea de;a=ar, ?l ?nBCiAi<
T'tul era ca ?n amintirile lui< "ncile 9line de 9ra=, 8tatuia cu r>nHetul ei
male=ic, in8u9'rtabil 9e bu@e, 8uita ='rmat din celelalte 8tatui m'n8tru'a8e
din ni:ele laterale<
TCenaar< Iat;l, cel care deD'ra8e DiaAa mamei lui :i 'dat cu a ei, DiaAa
a mii de 9er8'ane<
(naint cu C'tr>re de;a lunBul naDei< Inima;i bubuia ?n 9ie9t<
e a9r'9ie de ' c'l'an :i;:i =rec m>na de ea< u9ra=aAa @BrunAur'a8
:i ti'a8 a cri8talului neBru ?l rni imediat< Era at>t de a8cuAit, ?nc>t la
?nce9ut tieturile nici mcar nu;l durur< Durerea Deni 9uAin du9, 'dat cu
8>nBele<
trui :i;:i trecu din n'u m>na rnit 9e8te c'l'an, 8tr>nB>nd din dinAi<
A9'i ?:i de89rin8e m>na :i ' ?ncle:t< C>AiDa 8tr'9i de 8>nBe 9icurar 9e
9'dea<
Cu un calm ne'bi:nuit, 8e a:e@ 9e una din bnci, cCiar 8ub 8tatuie, ?n
c'ntinuare cu ca9ul 9lecat<
(:i adun ideile< Acum Denea 9artea cea mai Brea< rm>n ac'l'
?nuntru 8 8e r'aBe, tim9 ?ndelunBat :i =r Cran, 9ier@>ndu;8e ?n acea
ruBciune 98alm'diat< Trebuia 8 8e tran8='rme ?ntr;' nluc, a8emenea
imaBinil'r 9e care le 98tra ?n amintirile lui de89re brbaAii din tem9lu, dar
?n acela:i tim9 8 rm>n 9re@ent 9entru 8ine, ?n ciuda li98uril'r, c'n:tient
de mi8iunea lui :i de 'biectiDul lui<
2-+
LICIA TROISI
(nBenuncCe ='arte ?ncet< c>ndura 9entru ?nBenuncCeat de 8ub banc era
tare :i, ?n ='arte 8curt tim9, BenuncCii ?nce9ur 8;l d'ar< Nu 8e B>ndi la
a8ta, ci 9re=er 8;:i ?m9reune@e m>inile ?n8>nBerate< $ir'8ul de 8>nBe ?i
?nAe9 nrile< (:i 89riHini =runtea ?n m>ini :i ?nce9u 8;:i b'lb'r'8ea8c
d'rinAa< ADentura ?nce9u8e<
5u ' a:te9tare de8tul de lunB, mai lunB dec>t :i;ar =i imaBinat< (n
9rima @i, nu Deni nimeni< Tem9lul r8una d'ar de @B'm'tul D>ntului< (n
mintea lui amintirile r8reau ame8tecate, =raBmentate<
Cear)a"uri al1e, at0t de al1e ,nc0t ,i r&neau ochii# O caer& care a-ea
tendin*a ciudat& )i ener-ant& de a se ,n-0rti su1 ochii lui, "&c0nd s& i se
,ntoarc& stoacul pe dos# 2n 'las#
? Aai, icu*ule, hai= nu te ,n'ri.ora= trece, trece=
(ntunericul, ,nc& o dat& 'lasul aei lui, ,n'ri.orat&, a'itat& )i al unei
alte "eei#
? Nu se poate, nu se poate<
? S5a r&sp0ndit printre copii= )tii 1ine=
? 7ar nu copilul eu<
O cas& nou&, ai are )i -ecina cusecade care5l pri-e)te ,n'ri.orat&#
7in nou ,ntunericul )i din nou 'lasuri ,n delirul "e1rei#
? E o ne1unie, acolo se oare, Gadara<
? El e pe oarte, ,n*ele'i6 >i eu nu pot suporta<
? 7ar poate c& un alt preot sau un a'=
? Nu se -indec&, )tii asta=
? 2nii se -indec&= ai ,ncredere=
? (ncrederea nu este su"icient&# (i -oi da -ia*a, iar @eul Ne'ru ,l -a
sal-a#
A d'ua @i trecu cineDa 9rin tem9lu, dimineaAa< L'nerin ?i recun'8cu
imediat 9e A8a8ini< Inima;i 8ri din l'c :i 89er ca t'tul 8 =i mer8 =r
9r'bleme, ca du9 ' a:te9tare at>t de 8curt 8;l =i ale8 deHa< Dar cei d'i ?:i
D@ur de drumul l'r<
2--
SECTA ASASINILOR
L'nerin ?i 9riDi 9e =uri:< Erau un brbat :i ' =at de8tul de t>nr< El nu
catadic8i 8;i arunce nici mcar ' 9riDire, dar ea era di=erit< e uit la el '
cli9 :i L'nerin =u uimit 8 Dad ?n acea 9riDire mult mil<
Trebuia 8 =ie cu Dre' d'i ani mai mic dec>t el, dar =aAa ei de =emeie
t>nr aDea ' eE9re8ie ne'bi:nuit de adult< Era drBuA, de:i era 8lab :i
nu 9rea ?nalt, :i era tri8t, L'nerin ?nAele8e imediat<
Nu D@u8e mulAi A8a8ini ?n DiaAa lui, erau :ireAi :i camele'nici, l'Deau :i
a9'i di89reau, dar din ceea ce au@i8e D'rbindu;8e de89re ei ?:i =cu8e '
idee c>t de c>t de89re cum ar trebui 8 =ie<
Dac brbatul c're89undea acelei imaBini mentale, ea nu<
(nce9>nd din a d'ua @i, n'Aiunea tim9ului 8e tulbur< etea ?l ardea,
='amea ?l 8=>:ia, BenuncCii ?i erau am'rAiAi :i 9lini de rni< D'rmea 9uAin,
a:e@at 9e banc, :i 8e tre@ea de8, ca 8 re?ncea9 89ectac'lul< imAea cum
di89are, ca :i cum ?nce9ea 8 8e ri8i9ea8c ?n aer<
K$ama a re@i8tat :i a re@i8tat 9entru mine< 6i eu trebuie 8 re@i8t<L
(n 8=>r:it, brbatul Deni< (mbrcat ?n neBru ca t'Ai ceilalAi< e a9r'9ie de
el de8tul de 9rudent :i 9riDindu;l cu di89reA<
I Ridic;te<
%'runca Deni de undeDa de ='arte de9arte, dar L'nerin mai aDea ?nc
acel 8tr'9 de c'n:tiinA de 8ine care;i 9ermitea 8 ?nAeleaB c>t de delicat
era acel m'ment<
e BCemui 9e banc< GenuncCii 9reau c nu D'iau 8 8e dec'ntracte@e<
I De ce te a=li aiciM
L'nerin trebui 8 =ac Dre' d'u ?ncercri ca 8 reu:ea8c 8 articule@e
cuDinte cu 8en8 :i inteliBibile<
I Ca 8;l im9l'r 9e !eul NeBru<
I e nume:te TCenaar, 9r'8tule<
I TCenaar, re9et L'nerin<
I unt ' Brmad de @ei, de ce ai Denit aiciM
Lui L'nerin ?i Denea Breu 8;:i adune ideile :i de aceea aDu neD'ie de
ceDa tim9 ca 8 r89und<
I %entru c TCenaar e8te cel mai 9uternic, numai el 9'ateN 8
r89und laN ruBa mea<
"rbatul ddu din ca9 ?n 8emn c da<
2-.
LICIA TROISI
I 6i care ar =i ruBaM
L'nerin 8e c'ncentr ?nc ' dat< $inciuna a9r'a9e 8e 9ierdu ?n
8u=erinAa acel'r @ile<
I 'ra meaN
I Ce e cu 8'ra taM
I E8te b'lnaDN ='arte b'lnaDN
A8ta era minciuna 9e care :i;' 9reBti8e<
I De ce b'alM
L'nerin trebui 8 8e B>ndea8c< A8ta nu;:i amintea<
I 5ebr r':ie<
O amintire ?i reDeni cu 9utere<
Este ,n pat, ,ntins# Respir& cu di"icultate, dar este con)tient )i pri-e)te
ta-anul# 7in c0nd ,n c0nd, o 1&tr0n& apare de unde-a# C0nd dispare,
,ncepe s& -or1easc&#
? Este "e1r& ro)ie#
? Nu se poate#
%aa lui#
? O "i luat5o de la -reun copil# Este 'ra-, pierde ult s0n'e#
? 5'arte BraDM
I E8te 9e m'arte<
(n ritul &sta, ,n ai pu*in de o lun& -a uri#
O t&cere n&uc&, a aei lui#
? #n ca@ di89eratN
I TCenaar 9'ateN :tiu a8taN l;am ruBatN l;am im9l'ratN elN
(l 9'didir lacrimile< %l>nBea 9entru trecut :i 9entru mama lui< Cu
8iBuranA, ea r'8ti8e acelea:i cuDinte<
"rbatul 8c'a8e ' 9>n@ neaBr<
I Atunci lini:te:te;te, cci TCenaar Ai;a r89un8< Vei Deni ?n Ca8 :i Dei
a:te9ta r>ndul 8acri=iciului tu< Atunci TCenaar ?Ai Da da ce d're:ti<
I $ulAume8cN mulAume8cN :'9ti L'nerin ?n tim9 ce brbatul ?l leBa
la 'cCi ?n m'd Br'8'lan<
2-/
SECTA ASASINILOR
Ca 9rin Di8, 8imAi cum e8te ridicat de 8ub8u'ri< Nu 8e 9utea Aine 9e
9ici'are, iar brbatul trebui 8;l aHute< (l r'ti 9e l'c de c>teDa 'ri, a9'i ?l
c'ndu8e undeDa, dar L'nerin era 9rea i8t'Dit ca 8 9'at ?nAeleBe ?n ce
direcAie 8e ?ndre9tau<
La ?nce9ut ?l clu@ir mir'8urile :i 8unetele< 5um, ume@eal, mir'8 de
m>ncare care;i =cea 8 i 8e ?nD>rt ca9ul :i 8;i BCi'rie 8t'macul, :i a9'i
@B'm't de 'ale, m'rmieli :i Bla8uri di8tincte<
I Iat un n'u;Denit< AHutaAi;l 8;:i reDin, ca de 'bicei<
(l l8ar leBat la 'cCi ?nc 9uAin, ?l c'ndu8er 9rin c'rid'are ?ntunecate
:i umede< C>nd ?i ddur H'8 leBtura, nu reu:ea 8 de8cCid 'cCii< CineDa
?l 8u8Ainea, dar nu reu:ea 8;i Dad =aAa<
I CuraH, a9r'a9e am aHun8<
AHun8er ?n 8=>r:it ?ntr;' camer mare cu multe culcu:uri 9e H'8< Nu
erau dec>t ' m>n de 9aie ac'9erite de ni:te @drenAe dre9t ?nDelit'are<
(n8'Ait'rul ?l direcAi'n 89re un culcu: B'l :i;l l8 ac'l'<
L'nerin '=t de 9lcere, a9'i ridic 'cCii 89re ?n8'Ait'rul lui< Era un
btr>n ca Dai de el :i cu =aAa br@dat de ' lunB cicatrice, ?i @>mbi tri8t<
A9'i ?i 9u8e ?n m>n ' 9>ine r'tund, cald, ?mbiet'are :i ' bucat mare de
br>n@< L'nerin 8e arunc a8u9ra l'r cu lc'mie< Le termin din c>teDa
?nBCiAituri< "tr>nul ?i ?ntin8e ' cara= cu a9 9e care biatul ' 8'rbi re9ede<
I Acum 'diCne:te;te< Ai dre9tul la d'u @ile ?n 9at, a9'i Da trebui 8
munce:ti<
L'nerin ?ncuDiinA din ca9 ?n 8emn de a9r'bare<
!B'm'tul 9a:il'r btr>nului care 8e ?nde9rta nu 8e 8tin8e8e, iar el
d'rmea deHa<
e ?nt>m9l cum =u8e8e in='rmat< e 'diCni d'u @ile ?n camera
c'mun, d'rmind :i m>nc>nd< $e8ele erau mai deBrab =ruBale, dar
8u=iciente ca 8 8e ?n@drDenea8c<
(nt'tdeauna btr>nul ?i aducea m>ncare< Nu 8cCimba8er mai mult de
c>teDa cuDinte :i c>te un @>mbet c'n=u@ :i, ?n Beneral, %'8tulanAii nu 9reau
8 D'rbea8c 9rea mult ?ntre ei< Ie:eau din camera cea mare ='arte
deDreme, 8e ?nt'rceau de8tul de t>r@iu :i mereu ?n8'AiAi de acela:i brbat
care Deni8e 8;l ia 9e el din tem9lu<
2-0
LICIA TROISI
Erau :i alAi A8a8ini care;l aHutau< Erau cinci tineri, cu t'Aii ?mbrcaAi ?n
neBru, :i 9reau 8;i c''rd'ne@e 9e %'8tulanAi< #nul dintre ei Denea ade8ea
8 Dad ce =cea ?n camera mare, c>nd rm>nea 8inBur< EDident, %'8tulanAii
erau bine c'ntr'laAi< Cu at>t mai bine, 8e a:te9ta8e la a8ta<
C>nd 8e B8i =aA;n =aA cu unul dintre A8a8ini 9entru 9rima dat ?n8 nu
=u u:'r< (ncerc 8;i BCicea8c D>r8ta, 8e ?ntreb dac ar =i 9utut =i el
uciBa:ul mamei lui 8au dac a8i8ta8e la aB'nia ei<
Trebui 8;:i ?ncle:te@e 9umnii, 9>n c>nd unBCiile;i intrar ?n carne :i
numai c>nd 8imAi durerea reu:i 8 8e calme@e, 8 9riDea8c acele 9er8'ane
=r d'rinAa nebun de a le ucide :i a di8truBe mi8iunea<
%rima 8ear, ?n tcere, 8c'a8e 9ietrele< O =cu ?n t'iul n'9Aii, ?n tim9 ce
d'rmeau cu t'Aii ?n marea 8al< #nul dintre cei cinci 8ttea de 9a@ a=ar la
u:, dar m'Aia< Recit cuDintele cu Bla8 ='arte 8c@ut, ac'9erind cu m>na
lumina 8lab 9e care 9ietrele maBice ale DrHii le emanau ?n m'mentul ?n
care r'8tea ='rmula<
%rimul lui me8aH din mi8iune c'n8ta ?ntr;un 8inBur cuD>ntJ K(nuntruL<
(n 8eara @ilei urmt'are, ultima de 'diCn, acela:i btr>n Deni la el cu '
b'ccea<
I $>ine Da trebui 8;Ai arunci Cainele :i 8 le 9ui 9e a8tea<
Era un =el de uni='rm, a8emnt'are cu cea 9e care ' ?mbrcau t'Ai
%'8tulanAii< Era D'rba de89re ' cma: 8im9l de8tul de u@at :i de89re '
9erecCe de 9antal'ni larBi care, din 'cCi, clar nu erau m8ura lui<
L'nerin eEamin Cainele c>teDa cli9e< Cma:a aDea d'u bu@unare< Nu
era un l'c 9rea 8iBur ca 8 9un 9ietrele maBice ?n ele, dar nu aDea alt
m'dalitate<
I De m>ine Da trebui 8 munce:ti :i e8te bine ca 9>n atunci tu 8 :tii
c>te ceDa, alt=el Gardianul 8e Da 8u9ra imediat, relu btr>nul cu un Bla8
'b'8it< L'nerin deDeni numai 'cCi :i urecCi<
I %>n c>nd ne Dine r>ndul, trebuie 8;i 8luHim 9e Trium=t'ri<
I Cine 8unt Trium=t'riiM
I Cei care cred ?n !eul NeBru, A8a8inii<
L'nerin bB la ca9<
I Gardianul ?Ai Da 89une ce 8 =aci, dar de8tul de 9r'babil te Da trece la
buctrie< Nu D'rbi nici'dat, nu te 9l>nBe :i =;Ai d'ar treaba, bineM
L'nerin ?ncuDiinA din ca9<
2-2
SECTA ASASINILOR
I 6i c>nd ?mi Da Deni r>ndulM
"tr>nul ridic din umeri ?n m'd =atali8t<
I Nu eEi8t ' reBul< #nii mai deDreme, alAii mai t>r@iu< EuN eu a:te9t
de 9e8te un an, ?ncCeie el cu eE9re8ia cuiDa nec'n8'lat<
L'nerin ?nBCiAi< A:adar, 8e 9utea ?nt>m9la ?n 'rice m'ment :i nu aDeai
cum 8 :tii<
I Nu D'rbi nici'dat ?n m'd direct cu un Trium=t'rJ dac te ?ntreab
ceDa, r89unde;i, dar nu i te adre8a nici'dat, nici mcar 9e un t'n
reDerenAi'8< Nu 8untem demni<
L'nerin ?ncuDiinA din n'u din ca9<
I A8ta e8te t't< (Ai d're8c d'ar 8 =ii ale8 re9ede :i 8;Ai De@i ?m9linit
ruBciunea< !eul NeBru e8te cum9lit :i nemil'8, dar ?:i ?nde9line:te
=BduinAele<
L'nerin nu reu:i 8;:i ?nbu:e ' 8tr>mbtur< El aDea neD'ie de tim9,
9r'babil de mult tim9<
A d'ua @i 8e ddu de:te9tarea ?n @'ri< A8a8inii trecur 9rintre 9aturi
url>nd :i d>nd la ' 9arte ?nDelit'rile<
I Grbe:te;te, tr>nt're4 ?i 89u8e unul dintre ei<
L'nerin ?:i ddu t'at 8ilinAa< Trebuia 8 =ie 9er=ect :i ?n nici un ca@ 8
nu ia8 ?n eDidenA< (ncerc 8 =ie c>t mai iute cu 9utinA<
(i alinie 9e t'Ai ?ntr;un r>nd :i d'i A8a8ini ?nce9ur 8;i 9ercCe@iAi'ne@e,
=iecare de la un ca9t al r>ndului<
L'nerin 8e 8imAi 9ierdut< %ietrele erau ?n bu@unar, cu 8imb'lurile maBice
incru8tate dea8u9ra, le;ar =i B8it imediat :i ar =i ='8t 8=>r:itul< (nce9ur 8;l
treac 8ud'ri reci, ?n tim9 ce ?ncerca 8;:i adune ideile cu ?nBriH'rare :i 8
B8ea8c ' cale de ie:ire< (n tim9ul 8ta, unul din cei d'i 8e a9r'9ia
9ericul'8 de re9ede< (i Deni ?n minte ' 8inBur 8'luAie<
e a9lec ?n =aA, ca :i cum :i;ar =i c'ntr'lat cataramele ?nclAril'r 9e
care i le ddu8er< c'a8e re9ede 9ietrele :i le arunc de9arte, ac'9erindu;
le 9'cnetul tu:ind<
I Tu4
Inima;i 8ttu ?n l'c ' cli9<
I Tu4
%a:i a98aAi 9e 9ard'8eal, :i 9e nea:te9tate ' l'Ditur u8turt'are ?n
9lin =aA, cu m>na de8cCi8<
2-3
LICIA TROISI
I Nici'dat, nici'dat 8 nu ru9i r>ndul4
A8a8inul era ?n =aAa lui< #n t>nr, nu cu mult mai mare dec>t el< imAi
c;l dete8t, 8imAi c Drea 8;:i 8tr>nB m>inile ?n Hurul B>tului lui :i 8;l
8u='ce, 8 Dad cum i 8e 8cCimb cul'area =eAei ar =i ='8t ' 9lcere
eEtra'rdinar 9entru el<
I Ai BriH 8 nu m mai deranHe@i de;acum ?nainte, ai ?nAele8M
%ercCe@iAia 8e relu :i, c>nd aHun8er la el, A8a8inul =u de'8ebit de
Br'8'lan<
I Tu la buctrie, :i Aine minte c 8unt cu 'cCii 9e tine<
C>nd aHun8e ac'l', urm>nd Bru9ul, L'nerin D@u c era D'rba de89re '
alt 8al larB, 89at ?n 9iatr, dar cu multe de8cCi@turi 89re eEteri'r, ca
8 ia8 =umul< %rin acele 9uAuri 8e @rea un 9etic de cer neBru ca 8m'ala,
li98it de 8tele<
6i;:i aminti< ub acel cer 8e Huca8e, ?n @iua ?n care 8e ?mb'lnDi8e
D@u8e acel cer<
Cade la p&0nt pe nea)teptate, "&r& su"lu# /icioarele nu ,l *in# Cu o
clip& ai ,nainte aler'a ,n iar1&# Acu +ace pe .os )i site c& se su"oc&#
7easupra lui, cerul ne'ru dintotdeauna, "&r& nici o stea, "&r& lun&# 2n
,ntuneric in"init# Se ,ntrea1& dac& e pe oarte#
? Lonerin6 Lonerin ce ai6
Glasurile ,n'ri.orate ale prietenilor, o sen+a*ie de cald care ,l cuprinde
,n ,ntre'ie# /0n& c0nd ,ntunericul cerului co1oar& peste el )i ,l ,n-&luie#
? Ai de B>nd 8 te mi:ti a@iM
L'nerin 8e 8cutur bru8c< O =at de l>nB el, ='arte 8lab, ?i ddu8e '
u:'ar l'Ditur cu c'tul<
I *i;au 89u8 8 merBi la bancuri, 8 tai =ructele, mi:c;te, ?i :'9ti cu un
Bla8 ter'ri@at<
L'nerin A>:ni ca din 9u:c< A8a8inii Bteau, dar muncile cele mai de H'8
le =ceau %'8tulanAii< Erau eEact a:a cum :i;i amintea L'nerinJ ab8enAi<
labi, cu 'cCii a9r'a9e =r 9riDire, eEecutau Be8turile 9r'9riei 8claDii ?n
m'd mecanic, =r 8 9r'te8te@e<
%ede98ele c'r9'rale, din c>nd ?n c>nd a9licate c>te unuia care nu era
de8tul de 89rinten, 9reau c trec 9e8te tru9urile l'r =r 8 9r'duc durere<
L'nerin nu 9utu 8 nu 8e B>ndea8c la mama lui, aHun8 ?n Calul la< 6i;'
2.0
SECTA ASASINILOR
amintea ca 9e ' =emeie 9lin de Ditalitate, Bla8ul ei a9r'a9e bubuia, ?l
m>nB>ia cu bl>ndeAe, era 8iBur :i =erm c>nd ?l certa< 6i ea 8=>r:i8e li98it
de 8u=let ?n maBCerniAa aia ?ntunec'a8<
!iua =u interminabil< Nu aDeau ' cli9 de 'diCn< %reBtirea 9r>n@ului
'cu9a t'at dimineaAa, a cinei t'at du9;amia@a :i du9 ce 8e termina
trebuiau 8;:i ru9 89inarea curA>nd t'tul<
Erau 8claDi, iar A8a8inii ?i c'n8iderau in=eri'ri animalel'r< Erau carne de
tun, L'nerin ' citea ?n 9riDirea di89reAuit'are a Trium=t'ril'r, erau 8>nBe
9entru TCenaar<
T>r@iu du9 ce 8e ?nn'9ta8e deHa, 9rimir 9'rAia l'r de m>ncare :i, c>nd
?n 8=>r:it li 8e 9ermi8e 8 8e duc la culcare, ?nc ' dat 8ub e8c'rt,
L'nerin era e9ui@at< Nu mai munci8e at>t de mult nici'dat ?n DiaAa lui<
e ?ntreba dac 8e 9utea 8u9raDieAui a8t=el, dac mulAi dintre acei 'ameni
nu erau c'ndamnaAi 8 m'ar ?nainte de 8acri=iciul l'r :i, ?n m'd inutil, =r
mcar 8 aib 89eranAa de a;:i Dedea reali@ate d'rinAele care;i m>na8er
9>n ac'l'<
Dar el aDea 8 re@i8te< (n 9rimele @ile Da =i cuminte, Da munci :i nu 8e Da
9limba nicieri, dar a9'i Da trebui 8 8ca9e de 8u9raDeBCerea A8a8inil'r, Da
trebui 8 cercete@e ca 8 de8c'9ere ce m'cnea ?n acel l'c<
Camera mu8tea de cldura :i de mir'8ul mult'r tru9uri :i lui L'nerin
a9r'a9e i 8e =cu BreaA, dar era di8tru8 :i trebuia 8 8e 'diCnea8c< %u8e
ca9ul 9e 9ern, 8e ?n=:ur ?n 9turi, dar, 'ric>t de eEtenuat era, nu reu:i 8
aAi9ea8c ?nainte de a 8e B>ndi c ?n 8=>r:it cercul 8e ?ncCidea<
Du9 at>Aia ani de c>nd mama lui 9r8i8e acel l'c 8ub ='rm de
cadaDru, el reDenea ac'l' ca 8 dea un 8en8 DieAii care;i =u8e8e druit<
2.1
LICIA TROISI
25
ALEGEREA
***
TRECUTUL VIII
nii au trecut re9ede 9entru DubCe< Du9 9rima crim, a ?nce9ut 8
=ie im9licat t't mai mult ?n munca $ae8trului, :i ?ncet;?ncet a
aHun8 8 =ie a8i8tenta lui 9ermanent< A ?nDAat 8 ='l'8ea8c
nenumrate arme, 8 9re9are 'trDuri, une'ri $ae8trul a trimi8;' direct 9e
ea 8 neB'cie@e cu clienAii<
A
DubCe a cre8cut ?n mare Brab< 1'aca a rma8 re9ede ?n urm, 9recum :i
9rieteniile :i B>ndurile din c'9ilrie< Tru9ul i 8;a 8cCimbat, 8ub in=luenAa
antrenamentului a deDenit D>n'8 :i iute, @Delt, aBil<
A D@ut multe ?n ace:ti 9atru ani :i a clt'rit de8tul, mai ?nt>i ?n
%m>ntul t>ncil'r, a9'i ?n %m>ntul 5'cului< $ae8trul 8e duce ac'l' unde
?l m>n munca, 8cCimb>nd ca8a a9r'a9e ?n =iecare 89tm>n :i 8cCimb>nd
ade8ea :i clientul< $ai ?nt>i rebelii, a9'i 5'rra :i ai lui, =r rBa@,
D>n@>ndu;8e celui care '=erea mai mult<
I Nu ar trebui 8 =im de 9artea cel'r ce 8e reD'lt, a cel'r 8raciM a
?ntrebat 'dat DubCe< $ r'B, eu cred c a l'r e8te ' cau@ Hu8t, iar 5'rra
e8te crud<
$ae8trul a9r'a9e 8;a ?n=uriat<
I A8ta e8te me8eria n'a8tr< %lcerea, ideali8mul 8unt t'ate lucruri
eEteri'are, care nu au nici ' leBtur cu crima ?n 8ine<
DubCe nu a mai D'rbit nici'dat de89re a8ta, dar ?n inima ei a c'ntinuat
mereu 8 8e B>ndea8c la a8ta, ?n =iecare cea8 al @ilei din tim9ul c>t au 8tat
?n acel Ainut a89ru :i 8u='cant, cu 9uAini c'9aci :i ' mulAime de Dulcani<
(n %m>ntul 5'cului c'9ilria ei a luat 8=>r:it de=initiD< A D@ut m'arte
:i 8>nBe 9retutindeni :i acte de ' cru@ime de nede8cri8, ?n c'm9araAie cu
care munca $ae8trului nu i 8e 9are ?n ='nd a:a de cum9lit, cCiar :i atunci
c>nd e8te 9u8 ?n 8luHba cel'r 9uternici ?m9'triDa cel'r 8labi<
9ectac'lele la care a a8i8tat ?i aminte8c de 9'De8tirile btr>nil'r de89re
Anii Ob8curi, de89re Tiran :i 5ammini, c>nd ace:tia ?nc nu erau ni:te
animale d'cile ?n eEil, ci ni:te a8a8ini cru@i<
2.2
SECTA ASASINILOR
L;a D@ut :i 9e 5'rra, de multe 'ri< #n @draC'n, care in89ir 9utere
numai 9riDindu;l, cu ' =aA m'bil, care ?ntr;' cli9 9'ate trece de la cel
mai cum8ecade @>mbet la cel mai crud r>nHet<
L;a D@ut ?n acAiune< I;a D@ut met'dele, =er'citatea<
e a=l ?ntr;un 8at de =r'ntier, cu=undat ?n de@'larea C>m9uril'r
$'arte, nu de9arte de %m>ntul t>ncil'r< DubCe ?i 9riDe:te ?n =aA 9e
l'calnici :i 8e ?ntreab cum 9't =i 'are rebeli< Gn'mi, ?n cea mai mare
9arte, =emei :i c'9ii, c>AiDa btr>ni :i Dre' d'i brbaAi rniAi< Cu cCi9urile
tra8e :i 9alide ale 8u=erin@il'r de ='ame, cu 'cCii 9lini numai de '
re8emnare 8trDecCe 9e care DubCe a D@ut;' la Dictimele din ?ntreaBa
Lume %m>ntean<
(ntr;' dimineaA cu 8'are 8trlucit'r, ?ntinat numai de =umul ce ie:ea din
Burile Dulcanil'r, 5'rra i;a 9u8 ?ntr;un :ir :i le;a 'rd'nat 'amenil'r lui 8;i
'm'are< %e t'Ai, =r de'8ebire de 8eE 8au de D>r8t<
DubCe 9riDe:te 9>n la 8=>r:it ?m9reun cu $ae8trul< Ac'l', ?n acea @i,
8;a n8cut ura ei =aA de 5'rra, ' ur 9e care ' Da 9urta ?nluntrul ei 9entru
t'tdeauna<
Dar 5'rra nu e8te 8inBur, DubCe a au@it ce D'rbea lumea< D'C'r a trimi8
9e cineDa< Oamenii D'rbe8c de89re el ?n :'a9t, unii ?l c'm9time8c, alAii ?l
ur8c cu =er'citate< e nume:te Learc', e8te =iul lui D'C'r< DubCe a au@it
c are 9ai89re@ece ani< E8te 9uAin mai mare dec>t ea :i ace8t =a9t ' =ace
curi'a8<
(n acea @i, ?l Dede< L>nB 5'rra 8e a=l un t>nr cu =aAa de c'9il :i tru9ul
8lab de ad'le8cent< Are 9rul ='arte de8cCi8, de un bl'nd a9r'a9e alb, :i
'cCi Der@i, ='arte lumin':i< E8te 9alid, cu tr8turi 8labe, a8cuAite, dar =aAa
a9r'a9e 9er=ect 'Dal< %'art ' armur mai deBrab 8im9l, are ' =rum'a8
8abie la :'ld :i 8t ?n :a 9e un cal neBru< tr>nBe 89a8m'dic CAurile ?n
m>ini :i 9are c a=i:ea@ ' mare de@inD'ltur<
DubCe ?l 9riDe:te ?ndelunB< unt 8inBurii c'9ii care a8i8t la 8cen<
CeilalAi de D>r8ta l'r 8au mai mici 8unt cu t'Aii la 9m>nt, m'rAi 8au 9l>nB
a:te9t>nd 8 =ie eEecutaAi< unt d'i recruAi<
Nici mcar el nu;:i ?nt'arce 9riDirea< Ob8erD t'tul a9r'a9e im9a8ibil,
dar DubCe reu:e:te 8 Dad ceDa =ierb>nd dinc'l' de 'cCii lui at>t de
lini:tiAi<
A9'i t'tul 8e termin, a9r'a9e 9e nea:te9tate<
2.+
LICIA TROISI
I A8ta i 8e ?nt>m9l 'ricruia dintre D'i care ?ncearc 8 8e '9un
8uDeranului n'8tru D'C'r< E8te clar lecAiaM Nu m c'n8tr>nBeAi 8 D dau
alte eEem9le<
5'rra ?:i ?nt'arce calul :i 9leac ?m9reun cu t'Ai 'amenii lui, inclu8iD
cu Learc'<
Tcerea care 8e la8 9e8te c>m9ie e8te a8ur@it'are :i atunci DubCe crede
c ?nAeleBe cu adeDrat ce ?n8eamn m'artea< A D@ut;' de multe 'ri,
9r'D'cat de $ae8tru at>t'r brbaAi, dar ac'l' 9e c>m9 ' Dede 9entru
9rima dat ?n t't traBi8mul ei<
Du9 %m>ntul de 5'c Dine r>ndul unei treceri ra9ide 9rin %m>ntul
A9ei :i, ?n 8=>r:it, la d'i89re@ece ani, DubCe 8e reB8e:te ?n %m>ntul
'arelui, 9atria ei<
C>nd $ae8trul ?i 89une ?nc'tr' D'r merBe, DubCe are ' 8tr>nBere de
inim, iar em'Aiile i 8e Dd 9e =aA, cci $ae8trul ' 9riDe:te ?ntrebt'r<
I Ei bineM
I Nimic, 8e ia 8inBur ?n r>8, nimicN d'ar cN m ?nt'rc aca8<
I (ntr;adeDr, 'b8erD lac'nic $ae8trul<
%entru DubCe el e8te centrul uniDer8ului< Lumea ?nce9e :i 8e 8=>r:e:te
cu elJ mae8tru, dar :i tat, 8alDat'r< (l ad'r< Nu c'ntea@ c e8te un a8a8in,
c =ace ' munc di89reAuit de 'ameni< De alt=el, nu e8te :i ea un a8a8inM
$ae8trul e8te 9er=ect, $ae8trul e8te unic, $ae8trul e8te 'ri@'ntul ei< Ad'r
umerii larBi ai acelui brbat, 9ici'arele lui aBile, 9er=ecAiunea mi:cril'r
lui< Ad'r tcerile lui ?nc9A>nate, 9>n :i rceala cu care ' tratea@
ade8ea< (i 8'arbe t'ate D'rbele :i de aceea nu 9une ?n di8cuAie deci@ia lui,
cu at>t mai 9uAin ?i cere un lucru care ' a9a8 multJ 8 treac 9rin elDa,
acum c t'tul e8te 9ierdut, numai ca 8;:i reB8ea8c rdcinile<
e 8tabile8c ?ntr;' ca8 de la 9eri=eria $aOratului, ac'l' unde 8unt
barcile 8racil'r< E8te ' 8im9l ?nc9ere cu ' 8'b< $ae8trul a 9u8 9e H'8
9aie 9entru d'u 9aturi :i d'rm ac'l', ?n =aAa ='cului< (ntr;un c'lA, li9it de
9erete, 8e a=l ' m8uA cu d'u 8caune de rcCit 9e Humtate muceBite<
Din %m>ntul 'arelui, DubCe a D@ut d'ar elDa :i, cu t'ate ace8tea,
cum a 9u8 9ici'rul ?n Ainutul ei natal a 8imAit c 8e a=l aca8< Nu :tie de
unde a ?nAele8, 9'ate din mir'8uri, din cul'ri, dar a 8imAit c 8;a ?nt'r8 la
'riBini :i i 8;a 9u8 un n'd ?n B>t din cau@a unui 8entiment ciudat de
n'8talBie<
2.-
SECTA ASASINILOR
I Ce 8e ?nt>m9lM a ?ntrebat;' $ae8trul<
DubCe a B8it ?n acel Bla8 9uterea 8 nu 9l>nB<
I #n 9ic de n'8talBieN un 9ic de n'8talBie 9r'8tea8c<
$ae8trul nu a D'rbit, dar DubCe a 8imAit c ?nAeleBe :i a @>mbit<
E n'a9te, iar DubCe e8te 8inBur< $aCalalele $aOratului, du9 '
anumit 'r, ca9t ' ?n=Ai:are 8umbr, ?nBriH'rt'are< V>ntul b>ntuie 9e
8tr@i :i ridic 9ra=ul, nu 8e Dede Ai9enie de 'm, d'ar Dreun c>ine DaBab'nd<
Ei ?n8 nu;i e8te =ric< De c>nd $ae8trul ' trimite 8 c'ntacte@e clienAii, 8;a
'bi:nuit<
5etiAa a:tea9t< "rbatul 9e care;l a:tea9t e8te un btr>n, a:a i;a 89u8
9er8'ana care a ab'rdat;' cu c>teDa @ile ?nainte 9e c>nd 8e 9limba 9rin
9iaA<
#n btr>n cCel :i cu barba alb :i;l Da recun'a:te du9 ' =l'are r':ie
9rin8 de mantaua neaBr< A cerut ' ?nt>lnire ?n tim9ul n'9Aii :i ?ntr;' @'n
a 'ra:ului 9e care DubCe ' cun'a:te 9uAin< E8te 9rima dat c>nd 8e duce
ac'l' :i a urmat cu 8cru9ul'@itate indicaAiile date de $ae8tru<
E8te ?n=:urat ?n 'bi:nuita :i deHa u@ata;i manta neaBr< (nce9e 8;i =ie
mic, iar $ae8trul i;a 9r'mi8 c dac Da munci bine ?i Da da bani 9entru
8arcina a8ta :i a:a;:i Da 9utea cum9ra ' manta n'u< Are =aAa ac'9erit,
a8cun8 bine 8ub cutele BluBii< A8emenea $ae8trului, :i ea a ?nce9ut 8
=ac ' 'b8e8ie din 8ecret<
"tr>nul 8'8e:te ?n 8=>r:it< Abia 8e t>r>ie, cu =l'area la Dedere ?n 9ie9t<
DubCe nu 8e a9r'9ie< A:tea9t 8 ' ab'rde@e el<
"tr>nul e8te cCiar ram'lit< C>nd aHunBe la un 9a8 de ea, ' m8'ar din
ca9 9>n;n 9ici'are cu 8inBurul 'cCi 9e care;l mai are<
I Tu e:tiM
Gla8ul e8te caDern'8, 8ini8tru< DubCe 8e 8ur9rinde B>ndind c 'mul 8ta
nu mai are mult de trit, c m'artea :i;a 9u8 deHa 9ecetea 9e el<
I Da<
I $ a:te9tam la cineDa mai mareN
I Nu D l8aAi ?n:elat de 8tatura mea mrunt<
DubCe nu Aine 8;:i de@Dluie D>r8ta :i mereu caut 8 treac dre9t ' =at
mai mare< 9er 8 crea8c re9ede, 8 deDin =emeia care deHa 8e 8imte de
ceDa Dreme<
I t9>nul te;a trimi8 8 neB'cie@iM
2..
LICIA TROISI
I EEact< 9uneAi;mi de89re ce e8te D'rba<
O 9'De8te banalP btr>nul, deHa ?ncercat de b'al :i a9r'a9e de 8=>r:itul
@ilel'r, Drea 8;:i 8ati8=ac d'rinAa de a;l ucide 9e cel care, ?n tinereAe, i;a
8c'8 un 'cCi :i i;a =urat =emeia iubit< DubCe ?l 9riDe:te cu un ame8tec de
mil :i di89reA 9e 'muleAul 8ta care ?n 9raBul m'rAii nu caut 9acea, ci
d're:te ?n c'ntinuare r@bunarea<
I t9>nul meu nu 8e mi:c ?n Beneral 9entru munci a:a de mici :i de
me8cCine<
#n r89un8 ti9ic 9entru ' munc ti9ic<
I Nu e8te del'c ceDa me8cCin4 Ace8t neca@ mi;a m>ncat t'at DiaAa,
c'9il ble8temat4
DubCe nu 8e la8 im9re8i'nat nici mcar de acea i@bucnire de =urie<
I ADeAi baniiM
I C>Ai DreiM
I %entru ' treab ca a8ta e8te neD'ie de :a9te 8ute de car'le<
A ?nce9ut cu un 9reA eEaBerat 9entru ' a8emenea munc, dar trebuie 8
9'rnea8c mereu de aici ca 8 c>:tiBe re89ectul clientului :i 8 aHunB la un
9reA bun<
"tr>nul, cum era :i =ire8c, d 'cCii 9e8te ca9<
I E8te un 9reA eE'rbitantN
I V;am 89u8, 8t9>nul meu lucrea@ la alt niDel :i nu 8e mi:c ?n
Beneral 9entru certuri 9riDate cum e ca@ul D'8tru< Trebuie 8;i 9ltiAi
8erDiciile< (n 9lu8, D Barantea@ ' eEecuAie eEcelent<
I E8te 9rea mult< D'u 8ute e deHa 9rea mult<
I Atunci cutaAi;D 9e altcineDa, :i d 8 9lece<
"tr>nul ' '9re:te, 9rin@>nd;' de un braA<
I A:tea9t4N D'u 8ute cinci@eci<
(nce9e ' t>rBuial 'b'8it'are 9e care DubCe reu:e:te ?n cele din urm 8
' ?ncCeie la 9reAul d'rit< %atru 8ute de car'le<
I (n 'rice ca@, Da trebui 8 D'rbe8c cu 8t9>nul meu 8 Dd dac
acce9t treaba, mai ale8 la ace8t 9reA<
I 6i;atunciM
I Atunci ne D'm Dedea 9e8te d'u 8eri aici, la aceea:i 'r, dac D
c'nDine<
"tr>nul 9are 8 8e B>ndea8c ' cli9, a9'i ?ncuDiinAea@ din ca9<
I De ac'rd<
2./
SECTA ASASINILOR
DubCe 9leac<
E8te mulAumit de cum au mer8 lucrurile< A neB'ciat bine :i ?ntr;adeDr
e8te ' munc banal, dar banii 8unt BarantaAi< e B>nde:te deHa la mantaua
ei :i la 9iaAa de unde ar 9utea 8 :i;' cum9ere<
E8te di8trat, 9e de ' 9arte, 8e B>nde:te la neB'cierea 9e care t'cmai a
du8;' la bun 8=>r:it, 9e de alt 9arte, ' =rm>nt alte B>nduri inutile< #it c
8e a=l ?ntr;' @'n a 'ra:ului 9e care nu ' cun'a:te bine :i 8e ?ndrea9t
?nc'tr' ' duc 9ici'arele, =r 8 8e B>ndea8c<
Numai du9 un tim9 ?:i d 8eama c nu mai :tie unde 8e a=l<
e a9r'9ie iDirea @'ril'r, ?n Dale, 9e8te ca8e, ?nce9e 8 8e ?ntre@rea8c '
lumin alb ='arte tulbure<
DubCe ?ncearc 8 8e dumirea8c unde e8te :i 8e ='l'8e:te cCiar de
r8rit< (ncearc 8 aHunB du9 'cCi 89re 8ud, l'cul ?n care 8e B8e:te ca8a
$ae8trului< trduAele din $aOrat ='rmea@ un labirint ?ncurcat :i drumul
deDine imediat ?nt'rt'cCeat< DubCe C'inre:te la ?nt>m9lare :i cCiar ?nce9e
8 8e ?nBriH're@e< Nu i 8;a ?nt>m9lat nici'dat 8 8e 9iard<
$er8ul 8e 9relunBe:te mult tim9 ?n l'curi t't mai 9uAin cun'8cute< (ncet,
lumina 8e reDar8 9e8te 'ra:, iar DiaAa 8e reia< %rimii neBu8t'ri ?nce9 8
um9le 8tr@ile, un dute;Din' lent ?n8'Ae:te tre@irea<
Odat cu a9ariAia 8'arelui, DubCe ?nce9e 8 8e 8imt a9r'a9e lini:tit< O
u8tur B>ndul c trebuie 8 ?ntrebe 9e cineDa care e drumul, dar a ='8t '
9r'a8t c nu a urmat :i la ?nt'arcere indicaAiile $ae8trului, iar aca8 t't Da
trebui 8 8e ?nt'arc<
A9'i 'ra:ul 9are 8;:i 8cCimbe 9e nea:te9tate ?n=Ai:area 8ub 9riDirile ei
:i tim9ul 9are 8 8e 8curB mai lent< O =emeie ?naintea@ 89re ea, duc>nd un
c': 9lin de 8t'=e 9e ca9 :i alte d'u 9line 8ub braA< DubCe ' recun'a:te
imediat, cCiar dac e8te mai btr>n, mai 'b'8it :i 8;a ?nBr:at< Nu 9'ate
8 nu ' recun'a8c<
$ama ei< (n $aOrat<
%ici'arele i 8e '9re8c, DubCe rm>ne nemi:cat ?n miHl'cul 8tr@ii 9>n
c>nd =emeia, trec>nd 9e l>nB ea, ' atinBe cu unul dintre c':uri<
I cu@aAi;m, ?i 89une ?n Brab mama, ?nt'rc>ndu;8e 89re ea<
DubCe rm>ne de 9iatr :i ' 9riDe:te<
I V 8imAiAi bineM ' ?ntreab =emeia cu un aer inter'Bat'r<
2.0
LICIA TROISI
DubCe 8e tre@e:te< Nu r89unde nimic, 9ur :i 8im9lu 8e ?nt'arce :i ' ia la
B'an, di89r>nd ?n labirinturile 'ra:ului, cum a ?nDAat 8 =ac ?n acei
9atru ani< %atru ani de9arte de ea<
C>nd aHunBe aca8, e8te a9r'a9e 9r>n@ul< E8te tulburat< $ama ei< C>t
de mult :i;a d'rit 8 ' reDad, c>tN ?:i aminte:te cu ' 8tr>nBere de inim
t'at 9eri'ada 9lin de durere 9etrecut ?nainte de a;l cun'a:te 9e $ae8tru,
c>t de mult ?:i d'ri8e ca 9rinAii ei 8 8'8ea8c, ?n 8=>r:it, 8 ' ia, 8 '
8alDe@e< 6i dac era mama ei, cu 8iBuranA trebuia 8 =ie :i tatl ei4 Dar de
ce nu ' recun'8cu8eM Din cau@a mantaleiM T'tu:i, erau a9r'a9e :i era @i, nu
aDea =aAa cu t'tul umbrit<
I #nde dracuQ ai ='8tM $ae8trul ' '9re:te ?n 9raB cu ace8te cuDinte<
Tulburarea lui DubCe trebuie 8 8e =i D@ut lim9ede din eE9re8ia ei< ;a
?nt>m9lat ceDaM ' ?ntreab el ?nBriH'rat<
DubCe d din ca9 c nu<
I D'ar c m;am 9ierdutN
$ae8trul 8e de8tinde<
I ADeam im9re8ia c Ai;am dat indicaAii 9reci8e<
I Iart;m, $ae8tre, am uitat 8 le urme@ la ?nt'arcere<
DubCe ?ncearc 8 8ca9e< Nu are cCe= de D'rb, dar $ae8trul ' '9re:te
?nc ' dat<
I Ei bineM Ce Ai;a 89u8M
Nelini:tea, teama :i bucuria 8e t'9e8c ?n relatarea de89re 8eara ei :i, ?n
8=>r:it, t'tul reDine la n'rmal< Ora:ul, ca8a, =iecare lucru redeDine ce era
dint'tdeauna< DubCe r8u=l u:urat<
%e 8ear, nelini:tea ' cu9rinde din n'u, ?m9reun cu amintirea Die a
mamei< $ae8trul re89ir u:'r la un 9a8 de ea, ?n 8'b crbunii ?ncin:i 8c't
cele din urm r't'c'ale de =um, iar DubCe 8e B>nde:te la acea ?nt>lnire< (n
minte;i a9are amintirea de89re mama ei cu imaBinea 9e =uB de la 9iaA,
c'n8tat c>t de mult a ?mbtr>nit, c>te riduri n'i are 9e =aA< (nluntrul ei
8imte ' 8en@aAie de nede8ci=rat< Dac 8;ar =i ?nt>m9lat cu 9atru ani ?nainte,
ar =i ='8t numai bucurie< Acum nu< Acum nu mai :tie< E8te nelini:tit :i
c'n=u@<
(n @ilele urmt'are, DubCe reDine ade8ea ?n acea @'n a 'ra:ului< Are '
mem'rie bun :i du9 9rima dat a ?nDAat bine drumul< $ae8trului ?i
2.2
SECTA ASASINILOR
89une c 8e duce la cum9rturi :i a9'i 8e ?nD>rte 're ?n :ir 9rintre tarabe,
cut>nd acea imaBine< El nu ?i 9une multe ?ntrebri, dar DubCe :tie c
BCice:te adeDrul, cci ' 9riDe:te ?ntr;un m'd ne'bi:nuit< 6i t'tu:i ' la8 ?n
9ace<
DubCe ?:i reB8e:te mama re9ede< Are ' tarab cu 8t'=e< e a:a@ mereu
?n acela:i 9unct, a9'i ?nce9e 8;:i 8triBe tare clienAii< A=acerile 9ar 8;i
mearB bine, mereu 8unt 'ameni la taraba ei<
DubCe ' 89i'nea@ a:a cum a =cut ade8ea cu Dictimele, alturi de
$ae8tru< De8c'9er unde l'cuie:te, ' urmre:te< Vrea 8;i Dad DiaAa :i
mai ale8 Drea 8;:i Dad tatl< imte ?n m'd clar c de el are neD'ie< De
aceea 8imte ' l'Ditur c>nd ?l Dede 9e cellalt brbat<
$ama ei l'cuie:te nu de9arte de taraba de care 8e 'cu9, ?ntr;' c8uA
ne'bi:nuit de dicCi8it 9entru acel cartier< e a=l dea8u9ra unui maBa@in
de 8t'=e Ainut de un d'mn 9e care DubCe nu l;a D@ut nici'dat, mai ?n
D>r8t dec>t tatl ei, un brbat Bra8, brunet, cu ' =aA bineD'it'are<
(i Dede, 9e el :i 9e mama ei, 8alut>ndu;8e cu un 8rut 9e bu@e, c>nd 8e
?nt>lne8c la 8=>r:itul @ilei< $ai e8te :i un c'9il mic, ceDa mai mare dec>t un
bebelu:<
DubCe 9riDe:te :i nu ?nAeleBe< E8te cu adeDrat mama ei acea =emeieM
#nde e8te tatl eiM Are im9re8ia c Dede lucrurile 9rintr;' 'Blind ce
de='rmea@, a8emenea cel'r 9e care le;a D@ut la Dreun iarmar'c de Aar,
care, ca 9rin maBie, te =ac 8 arAi mai 8lab 8au mai Bra8, du9 cum Drei<
T'tul 8eamn cu amintirile ei, dar ?n acela:i tim9 8e a=l la ' di8tanA
in=init< ViaAa lini:tit 9e care ' Dede de8=:ur>ndu;8e ?n acea ca8 ?i e8te
cu t'tul 8trin, nu ' ?nAeleBe<
!i du9 @i, 8e duce 8 ' 89i'ne@e 9e mama ei, une'ri 8are cCiar 9e8te
lecAiile de dimineaA cu $ae8trul< C'ntinu 8 ' ?ncerce em'Aii '9u8eJ
inDidie, rancCiun, dar :i a=ecAiune, un ame8tec care ' tulbur, ' =ace 8 8e
8imt 8trin de ea ?n8:i<
eara, 8e t't r8uce:te ?n culcu:ul ei, B>ndindu;8e la mi8terul n'ii DieAi a
mamei 8ale< 5r m'tiD, 8imte cum ?i curB lacrimile :i atunci cli9e:te ca 8
le alunBe< 6i ea 8;a 8cCimbat ?n acei 9atru ani 8au nu :tia ace8t lucruM De ce
elDa, 9rinAii ei, ar =i trebuit 8 rm>n aceia:iM De alt=el, ?n t't acel tim9
nu au cutat;', nu au Denit 8 ' 8alDe@e< $ae8trul a 8alDat;', nu ei, el i;a
dat un 8en8 ?n DiaA, a ?nDAat;' ' me8erie< Dar 'ricum, ?i rm>ne un B'l ?n
2.3
LICIA TROISI
8t'mac, ac'l' unde 9er8i8t imaculat amintirea tatlui ei< #nde 8e a=l
acum tatl eiM
e C'tr:te numai du9 multe =rm>ntri< A c>ntrit bine t'at
9'De8tea, c'ntinu 8 i 8e 9ar ' ner'@ie, dar 8imte de'9'triD neD'ia de a
:ti<
"ate la u: ?nDluit ?n manta, at>t de ac'9erit ?nc>t atunci c>nd biatul
Dine 8;i de8cCid nu ' recun'a:te<
I Cine eM ?ntreab el deHa Bata 8 8e a9ere<
I Eu 8unt, :'9te:te DubCe<
"iatul 8e nume:te 1enna< Nu :i;au D'rbit nici'dat 9rea mult< De alt=el,
nici mcar nu 8;a ?m9linit un an de c>nd el munce:te 9entru $ae8tru :i
'ricum nu are nici'dat de;a =ace cu ea< D'ar 8e cun'8c din Dedere, cci
am>nd'i au leBtur cu $ae8trul :i 8e 8im9ati@ea@ reci9r'c, ?n 9uAinele
dAi c>nd 8e inter8ectea@, cci 8unt cam de aceea:i D>r8t<
De ?ndat ce D'rbe:te, 1enna ' recun'a:te< O=tea@<
I $;ai =cut 8;mi 8tea inima;n l'cN intr<
Ca8a e8te ' c'ci'ab dr9nat ?n mare de@'rdineJ Caine, a9'i 9rada de
la Dreun =urt, =ructe :i t't =elul de merinde ?m9r:tiate 9e8te t't< A8ta =ace
1enna c>nd nu lucrea@ 9entru $ae8truJ e8te un C'A<
DubCe 8e a:a@ 9e un 8caun l>nB un 9at din lemn Br'8'lan, ?:i =rm>nt
m>inile, nu ?ndr@ne:te 8;l 9riDea8c 9e 1enna ?n =aA<
I Te trimite $ae8trulM
DubCe =ace 8emn din ca9 c nu, iar 1enna @>mbe:te ir'nic<
I ACa4 O Di@it de curt'a@ie a:adar4 A:tea9t 8 caut ceDa cu care 8 te
8erDe8cN
Ea ?l 9rinde de m>nec ?nainte 8 8e ridice :i;i 9'De8te:te t'tul< 1enna
a8cult, c'ncentrat<
I E:ti 8iBur c ea eM
DubCe =ace 8emn din ca9 c da<
%entru c>teDa m'mente 8e in8taurea@ tcerea<
I Vrei 8 te ?nt'rci la eaM ?ntreab 1enna e@itant, iar DubCe ?nAeleBe<
(nAeleBe ce anume era acel 8entiment ciudat :i 8>c>it'r care ' =cu8e 8
=ie at>t de nelini:tit ?n ultimele @ile< 8e ?nt'arc la ea 8au 8 rm>n cu
$ae8trulM Acea8ta e8te deci@ia 9e care trebuie 8 ' ia, ameninAarea :i
9r'mi8iunea acelei ?nt>lniri =uBare ?n miHl'cul mulAimii<
I Nu e numai a8taN ci :i =a9tul c tatl meu nu e8te cu ea<
2/0
SECTA ASASINILOR
1enna 8e 89riHin de 89tarul 8caunului<
I 6i ce;i cu a8taM 6i mai ale8 ce leBtur are cu mineM
DubCe ?i eE9lic< Vrea ca el 8 inDe8tiBCe@e, 8 caute 8 ?nAeleaB ce 8;a
?nt>m9lat de c>nd ea a ='8t alunBat din elDa, :i unde 8e a=l tatl ei<
I 6i de ce nu ' =aci tuM
I Nu Dreau 8 m DadN
I E8te mama ta, nu Drei mcar 8;i dai bun @iuaM
DubCe nu :tie<
I Nu acumN mai ?nt>i Dreau 8 :tiu ce 8;a ?nt>m9lat<
1enna rm>ne 9e B>nduri<
I Cre@i c;mi 9'Ai =ace acea8t =aD'areM ?ntreab e@it>nd<
I 6i ce;mi ie8e de;aiciM Ai baniM
DubCe clatin din ca9 :i 8e B>nde:te la mrunAi:ul 9e care i l;a 9r'mi8
$ae8trul dac treaba cu btr>nul Da ie:i bine<
I Nu 9'Ai 8;mi =aci ' =aD'are :i;at>tM
1enna '=tea@<
I "ine, bine< E8te Breu 8 re@i:ti 'cCil'r dulci ai =etiAel'r, 89une< Tu
arat;mi;' 9e maic;ta :i ' 8 Dd ce 9't =ace<
DubCe c'ntinu 8 8e uite ?n H'8 8t>nHenit, cCiar dac lucrurile au mer8
bine, ?n ='nd<
I Eu D'i 8ta a=ar :i D'i a8cultaN
I 6i a8ta 9e dea8u9ra<
DubCe nu r89unde<
I Treaba ta, :'Die el<
e 9un de ac'rd 9entru a d'ua @i<
DubCe a aDut ceDa tim9 ca 8 9lnuia8c bine t'tul< I;a 9'De8tit de89re
elDa, a ale8 ' rud ?nde9rtat a unei =emei 9e care ' cun':tea 9e;atunci :i
care ar trebui 8 aib D>r8ta lui 1enna, 89er>nd ca ?ntre tim9 8 nu i 8e =i
?nt>m9lat ceDa< L;a in8truit 9e 1enna de89re DiaAa ?n 8at, ' DiaA 9e care :i;'
aminte:te cu ' luciditate eEtra'rdinar<
I O Dei ?ntreba ce =ace, ce caut ac'l', ?i Dei D'rbi de89re btr>nele
cumetre din 8at<
I Dar t't un 8trin rm>n4 CCiar cre@i c ?mi Da 9'De8ti lucruri at>t de
intimeM
I 9erN
2/1
LICIA TROISI
e ?nt'arce aca8 8eara t>r@iu< A m>ncat cu 1enna :i 8e 8imte Din'Dat<
Cu 8iBuranA $ae8trul e8te ?nBriH'rat :i a a:te9tat;'< Trebuie 8 8e
9reBtea8c 9r'babil 9entru ' d'Han, cu at>t mai a89r cu c>t e8te
c'n:tient c ' merit<
De8cCide ?ncet u:a, dar lumina ' i@be:te imediat cu 9utere< 5'cul e8te
a9rin8, $ae8trul e8te a:e@at la ma8, im9a8ibil<
I Cine e8te =emeia aceeaM
DubCe 8e 8imte 9lmuit de acea ?ntrebare care Dine at>t de direct, ca un
bumeranB, :i a9r'a9e c;i dau lacrimile< Numai acum ?nAeleBe c uniDer8ul
ei e8te ?ntr;un m'ment de cum9n, c>t de im9'rtant e8te deci@ia 9e care
t't @b'De:te 8 ' ia de c>teDa @ile< $ama ei :i DiaAa de 'dini'ar, elDa
9'ate 8au $ae8trul cruia ?i dat'rea@ t'tul<
I Iart;m 9entru ?nt>r@iereN
I 6tiu unde ai ='8t< Vreau 8 :tiu de ce< Nu cre@i c;mi dat're@i '
eE9licaAieM
DubCe 8e de8carc, cuDintele;i curB ca un r>u ?n c>m9ie<
$ae8trul ' a8cult =r 8 cli9ea8c, ' la8 8 9'De8tea8c t'tul, nu '
d'Hene:te nici mcar atunci c>nd a9ar 9rimele lacrimi<
I Ce cre@i c 'bAii a8t=elM
Gla8ul 8u nu e8te m>ni'8, dim9'triD, e8te 9lin de ?nAeleBere<
I Vreau 8 a=lu de89re tataN unde e8teN ce 8;a ?nt>m9lat ?n t't tim9ul
8taN
I Nu e8te, DubCe< 8ta e8te un =a9t real 9e care cuDintele mamei tale
nu;l D'r 9utea ?n nici un ca@ atenua< Nu ?Ai e8te de;aHun8M
DubCe nu :tie nici ea clar ce Drea<
I $ae8treN e8te DiaAa mea de 'dini'arN iar tataN tataN nu :tiu
cum 8;Ai eE9lic, era t'tul 9entru mine< Dac e8te ?n DiaA, dac el m;a
cutatN
I Vei 9lecaM
(nc ' ?ntrebare brutal, care a9r'a9e ' rne:te<
I Cci a8ta e8te mi@a, :i tu ' :tii< Trebuie 8 te ?ntrebi dac ai 9leca< 6i
a8ta Aine de ceDa care nu are leBtur cu tatl tu, ?nAeleBi ce Dreau 8 89unM
E8te 9rima dat c>nd ?i D'rbe:te a8t=el< Nu ca un mae8tru unui ucenic,
nu ca un adult unui c'9il, ci de la eBal la eBal<
I ViaAa n'rmal te cCeam, un ec'u 9e care m ?nd'ie8c c ai ?ncetat
Dre'dat 8;l 8imAi<
2/2
SECTA ASASINILOR
I Eu m 8imt bine cu tine4 Eu m 8imt bine a:a :i nu mi;am d'rit
nici'dat altceDa<
I 6tiu< Dar e:ti 9reBtit 8 merBi 9>n la ca9tM Nu eEi8t HumtAi de
m8ur, DubCe< Eu nu 9't 8 te Ain aici cu Humtate de n'rm, cu un 9ici'r
la mama ta :i cu un 9ici'r la mine< *i;am eE9licat mereu ce 9re8u9une
DiaAa unui a8a8in< Acum ai ?nce9ut 8 8imAi 9e 9ielea ta, :i trebuie 8 aleBi<
I $ alunBiM
$ae8trul =ace un Be8t de nerbdare cu m>na<
I (Ai 89un c, dac Dei 9leca, Da =i 9entru t'tdeauna< Dac m>ine Dei
C'tr? 8 rm>i cu mama ta, nu e 9'8ibil 8 te ?nt'rci< 5r 9rere de ru<
Nu te D'i reAine, nu D'i ?ncerca 8 te c'nDinB< Dar e8te adeDrat :i
c'ntrariul< Dac rm>i, Da =i 9entru t'tdeauna :i Dreau ca tu 8 n;' mai De@i
nici'dat 9e =emeia aceea< Va =i un adi' de=initiD, de aceea B>nde:te;te
bine<
A d'ua @i, DubCe 8e a:a@ la 9>nd ?n 89atele tarabei ?nc de c>nd
mama ei ?nce9e 8 ' m'nte@e< imte un ame8tec ciudat de 9lcere :i durere
'b8erD>nd de la di8tanA 9er8'ana 9e care ' iube:te< DubCe ' Dede 9e
mama ei cum a:a@ cu BriH bucAile de mta8e :i 8e B>nde:te la m'mentele
?n care a D@ut;' curA>nd @ar@aDatul, la ma8a din buctrie< e B>nde:te
cum ' certa, ?:i aminte:te cum ' m>nB>ia< Dar mai ale8 8e B>nde:te la tatl
ei< I;ar =i de aHun8 8 :tie c a cutat;', ?n acei ani, 8 :tie c nu a trdat;',
c nu a l8at;' 8inBur :i ar =i mulAumit, ar 9utea c'ntinua<
A9'i, c>nd @iua e 9e 8=>r:ite :i mama ei ?nce9e 8 8tr>nB, 8'8e:te :i
1enna< E8te bun, credibil, eEact a:a cum i;a 89u8 8 =ie<
Trece ne98t'r 9rin =aAa tarabei, 8e '9re:te la c>AiDa 9a:i cu un aer
:'Dit'r, a9'i 8e ?nt'arce< "rbatul care trie:te acum cu mama lui a 8'8it
:i el, ' 8rut u:'r 9e 'bra@<
I $elnaM
5emeia 8e ?nt'arce :i, 'dat cu ea, :i brbatul care;i 8t alturi< 1enna
c'ntinu 8;:i H'ace r'lul la 9er=ecAie<
I Dar 8iBur 8unteAi $elna, cum 8 nu D recun'8c4 V amintiAi de
mineM e9ta, ne9'tul lui L'tti4 Am 9lecat din elDa c>nd eram at>tica<
DubCe Dede c mama ei 8e aBit, 9riDe:te ?n Hur 9ierdut, eE9re8ia =eAei i
8;a 8cCimbat bru8c, de ?ndat ce a au@it acel nume<
I V ?n:elaAi, 89une 8ec brbatul< Nu e8te 9er8'ana 9e care ' cutaAi<
2/+
LICIA TROISI
1enna nu e8te luat 9e ne9reBtite<
I Dar 8iBur c e8te ea, mi;' aminte8c bine<
$ama ?nce9e 8 8e b>lb>ie<
I EuN elDaN
DubCe 8imte ' 8tr>nBere de inim< %rea at>t de 8enin, at>t de =ericit
d'ar cu c>teDa cli9e ?n urm, :i acumN
I V;am 89u8 c nu e8te ea, la naiba4 Iar tu, $elna, du;te 89re ca8<
I elDaN euN
"rbatul ' cu9rinde 9e du9 umeri cu iubire, ?i 89une ceDa 9rudent la
urecCe<
I E t'tul ?n 'rdine, 8;a ?n:elat, du;te aca8 c Din :i eu imediat<
$ama ei ' ia de;a dre9tul la =uB, 'b8erD DubCe< Cu c>teDa bucAi de
8t'= 8ub braA, ' ia la B'an 9e 8trduAele 8tr>mte :i di89are imediat din ra@a
ei Di@ual< "rbatul rm>ne ?n 9ici'are ?n =aAa lui 1enna, cu un aer
ameninAt'r<
I Dar ea e8teN i;aAi 89u8 $elnaN
I Ia a8cult, ce dracuQ Drei de la 8'Aia meaM
DubCe 8imte ' l'Ditur ?n inim la au@ul acel'r cuDinte< Oare 8;a
?n:elatM
I V'iam 8 8alut ' 9rietenN dar dumneaD'a8tr nu 9reAi a =i
GarniN
"rbatul '=tea@ :i ?:i trece ' m>n 9e8te =aA<
I Vd c nu :tii ' Brmad de lucruri<
1enna 8e 9re=ace uimit :i DubCe 8e B>nde:te c>t de bun e8te, cu adeDrat
un talent, a9r'a9e c ar Drea 8 nu =ie at>t de c'nDinBt'r, cci 8imte c nu
Drea 8 :tie adeDrul, 8imte c ar =i mai bine 8 =uB de9arte, 8 8e ?nt'arc
la $ae8tru :i 8 nu a=le re8tul< 6i t'tu:i, rm>ne nemi:cat la l'cul ei<
I Ce anumeN
I Cu 9atru ani ?n urm 8;a ?nt>m9lat ' traBedieN =iica $elnei a uci8
un c'9il<
1enna nu :tie a8ta< D'ar $ae8trul e8te la curent cu t'at 9'De8tea, 1enna
:tie d'ar ' minciun Halnic<
#imirea lui nu mai e8te Hucat, iar 9e DubCe ' cCinuie un 8entiment
de@'lant de ru:ine<
I 5etiAa a ='8t alunBat din 8at :i de;atunci nu 8;a mai :tiut nimic
de89re eaN e8te m'art, cu 8iBuranA< Au trimi8;' ?n %m>ntul $rii,
2/-
SECTA ASASINILOR
a9r'a9e de BraniAa cu %m>ntul cel $are, iar ac'l' 9e;atunci era un =el de
r@b'i nedeclaratN
I DarN D'rbiAi de89re DubCeM
I EEact< (n8 a8ta nu;i t't< Garni a ='8t ?ncCi8, dar nu a Drut 8 acce9te
8ituaAia, a eDadat :i a =uBit 8;:i reB8ea8c =iica, l8>nd;' 9e $elna ?n D'ia
8'rAii< A di89rut :i el :i d'ar acum un an am a=lat c a murit din cau@a
li98uril'r, nu de9arte de;aici<
Inima lui DubCe 8e '9re:te, lumea ?nBCeaA ?n Hurul ei< Aude d'ar un
bubuit ?n=undat ?n urecCi, ?n tim9 ce Bla8ul brbatului ac'9er 'rice
@B'm't, 9uternic<
I Ea a uitat t'tul, a ?ncercat 8 uite t'tul cu mine< Dac tu;i D'rbe:ti,
dac ' ?ntrebi de elDaN e ca :i cum ?i de8cCi@i ' ran abia ?ncCi8,
?nAeleBiM $elna din elDa nu mai eEi8t :i dac ai Ainut la ea, nu ' mai
cuta nici'dat<
DubCe ?:i ?ncCide cu 9utere 'cCii, dar de data a8ta nimic nu;i 9'ate '9ri
lacrimile< Re89iraAia 8e 9ierde 9rintre C'C'tele ?nbu:ite, durerea
eE9l'dea@<
5uBe de 9e acea 8trduA :i nu;i 9a8 c ' Dede lumea< Abia mai are
tim9 8 aud ultimele re9lici, care 8e 9ierd ac'9erite de @B'm'tul 9a:il'r ei
9e caldar>m<
I CumN cum d'riAiN 89une 1enna<
I $ulAume8c, 89une brbatul a9r'a9e em'Ai'nat< $ulN dar cine eM
A9'i nimic, d'ar a9u8ul r':u :i ci@mele ei care i@be8c caldar>mul< Dar
DubCe :tie deHa c nu eEi8t un l'c ?n care 8 =uB<
)'inre:te din cartier ?n cartier, de la maBCerniAele dr9nate ale
9eri=eriei 9>n la m'numentele din centru :i 8e 8imte B'lit 9e dinuntru,
?n tim9 ce 9l>nBe ?n C'C'te< C>te ' 9er8'an 8e '9re:te cCiar :i ' ?ntreab
cum 8e 8imte<
I 5etiA', ce aiM
Ea nu r89unde< Nu eEi8t cuDinte 9entru a eE9lica<
e la8 n'a9tea, dar nu c'ntea@< $ae8trul 9'ate ' a:tea9t 8au 9'ate
nu<
%e 8tr@ile 9u8tii 8e aude ec'ul 9a:il'r ei< Nu Drea 8 8e ?nt'arc aca8,
nu Drea 8 treac 9rin =aAa maBa@inului mamei ei< Nu are ' ca8 :i 8ta e8te
adeDrul< C>nd cineDa ?i atinBe umerii, 8e ?nt'arce ?ncet<
I Dar c>t dracuQ mai alerBi a:aM
2/.
LICIA TROISI
1enna ' 9riDe:te abia trB>ndu;:i r8u=larea<
e '9re8c ?ntr;' mic 9iaA mai deBrab tri8t, 9u8tie< e a:a@ 9e
marBinea ba@inului unei =>nt>ni 8tricate, 9lin de a9 m'cirl'a8, cu un
mir'8 9utred<
I De ce nu mi;ai 89u8 9'De8tea adeDratM ' ?ntreab 1enna<
Ea nu :tie ce 8 r89und<
I (mi era ru:ine<
I Cum 8;a ?nt>m9latM
I #n accident< Ne Hucam :iN
I Nu;mi mai 89une, aHunBe< (miN ?mi 9are ru<
DubCe nu r89unde< %entru anumite lucruri cuDintele 8unt inutile<
e ?nt'arce aca8 ?n @'ri< $ae8trul e8te a:e@at la ma8, iar ?n =aAa lui
8unt d'u ca8tr'ane cu la9te< Nu 9rea :tie ce 8;i 89un, dar ' lini:te:te
Dederea lui< (n durerea ei 8e ?ntre@re:te ' ra@ de m>nB>iere<
I Nu e8te l'c 9entru mine la ea, 89une DubCe dintr;' 8u=lare<
%riDirea $ae8trului e8te cald, ?nAeleBt'are<
I Tata a murit cut>ndu;m, iar ea :i;a re=cut DiaAa< T't ceea ce
aDeam 'dini'ar nu mai eEi8t, euN
I Nu trebuie 8;mi eE9lici nimic<
e ridic :i ' ?mbrAi:ea@< E8te un Be8t at>t de ne'bi:nuit, at>t de
nea:te9tat, ?nc>t ' la8 9e DubCe uluit, nucit< A9'i ?l ?mbrAi:ea@ cu
draB :i ea :i 9l>nBe cu lacrimi de =etiA, ultimele lacrimi ale c'9ilriei ei<
(n @iua aceea nu 8e antrenea@< %ur :i 8im9lu 9etrec tim9ul ?m9reun,
merB 9rin maBa@inele bune din 'ra:ul DecCi< $ae8trul i;a dat banii 9e care
?i 9r'mi8e8e :i aleB ?m9reun ' manta n'u<
I Ai =cut treab bun acum d'u 8eri, ?i 89une, iar ea;i @>mbe:te cu
'cCii um=laAi de 9l>n8<
Cu mantaua cea n'u 9e ea :i cu BluBa tra8 9e8te =aA, DubCe 8e
?nt'arce aca8 ?m9reun cu $ae8trul, la a9u8ul 8'arelui< e mai B>nde:te la
tatl ei :i 8e Da B>ndi mereuJ durerea aceea nu ' Da 9r8i nici'dat, :tie
a8ta< Dar $ae8trul e8te ac'l', l>nB ea< Dac 8unt 9ierduAi, 8unt 9ierduAi ?n
d'i<
I (n cele din urm, nici tu nu ai aDut de ale8, ?i 89une dintr;'dat, cum
nu am aDut nici eu<
2//
SECTA ASASINILOR
DubCe 8imte cum ' ?neac em'Aiile<
I Nu, te ?n:eli, $ae8tre< Am C'tr>t cu ceDa tim9 ?n urm<
(ncet, cu 8=ial, ?i a9uc ' m>n, i;' 8tr>nBe<
El nu 8e retraBe, ci Aine cu delicateAe acea m>n m'ale ?ntr;a lui<
2/0
LICIA TROISI
26
O MISIUNE IMPOSI$IL
ubCe nu 9utu aDea dre9t m>nB>iere nici mcar c>teDa @ile de
'diCn< Ca8a era un l'c @D>cnind de acAiune, ' ma:inrie mereu ?n
mi:care, :i nici ea, care era ' biat r'tiA, nu 8e 9utea 8u8traBe
mi:crii Benerale<
D
Du9 ' n'a9te de 9l>n8 ?ndurerat, 8inBur ?n celula ei, dimineaAa 8'8i
nDalnic, iar ReOla btu la u:<
I E8te tim9ul, 89u8e 8im9lu<
DubCe mer8e 9e c'rid'are buimac, nimic nu 9rea 8 aib ' adeDrat
c'n8i8tenA, ac'l', ?nuntru< e inter8ecta cu aceia:i 'ameni care cu ' @i
mai deDreme eEulta8er ?n =aAa 8acri=iciului %'8tulantului :i nu aDeau =eAe
di=erite ca de 'bicei, nu 9reau atin:i ?ntr;un m'd de'8ebit< Ea ?n8 nu
reu:ea 8 ?nde9rte@e dinaintea 'cCil'r imaBinile din n'a9tea anteri'ar :i
8e 8imAea murdar 9>n ?n ultima =ibr a =iinAei d'ar 9entru c a8i8ta8e la '
a8emenea Br'@Die<
La baie, 8e arunc e9ui@at ?n a9, l8>ndu;8e 8 9lutea8c a8emenea
unui cadaDru< (nc ' dat 89er c a9a ' 9utea curAa, 89la< Dar 'r'area
era de ne:ter8<
(n 8ala de me8e, rma8e tim9 ?ndelunBat 9riDindu;:i 8tracCina, =r 8
aib 9uterea de a lua linBura ?n m>n<
I EiM Nu mn>nciM ' ?ntreb ReOla<
"u d'u ?nBCiAituri de la9te, m>nc ' bucat de 9>ine, ca 8;i =ac 9e
9lac< Din n'u t'tul aDea Bu8tul 8>nBelui<
(n tem9lu nu urmri nici un cuD>nt din t't ce;i 89unea ReOla< Reu:ea
d'ar 8 8e B>ndea8c la =a9tul c 5iara era mai a9r'a9e ca nici'dat< O
au@i8e rcnind ?n de9rtare, cu ' 8ear ?nainte, :i ceDa din ea r89un8e8e
acelui rcnet, nu 9utea 8 ' neBe< 6i ace8t lucru ' @druncina< tarea ei nu 8e
ameli'ra del'c :i nu 9entru c ?n =iecare 89tm>n trebuia 8 ia ?n
c'ntinuare 9'Aiunea, ci 9entru c "rea8la =cea t't ce 9utea ca 8 a9r'9ie
c>t mai mult 9artea c'n:tient din ea de 5iar< t>nd ac'l', ?n cele din
urm, ar =i aHun8 8 8e 'bi:nuia8c< (n cele din urm, n;ar mai =i ='8t nici '
di=erenA ?ntre ea :i 5iar<
2/2
SECTA ASASINILOR
(l reD@u 9e biatul din tem9lu< lab, tra8 la =aA, cu cCi9ul ?n8emnat al
celui care 8u=er de ='ame< (l 9riDi ?n tim9 ce;i 9unea ?n =ar=urie 8u9a
'bi:nuit, ?i 'b8erD m>inile, ?i adre8 ' 9riDire lunB, 9lin de ter'are :i de
mil, care cu 8iBuranA nu;i 8c9 nici lui< (i r89un8e, 9riDind;' a9r'a9e cu
uluial<
I $ulAume8c, l8 DubCe 8;i 8ca9e, a9'i ?:i 9lec =aAa ?n 8tracCin<
(l Dedea deHa m'rt :i dintr;un anume m'tiD 8e 8imAea 8=>:iat de =elul
ace8ta de 9re8imAire< Acea 9riDire =uBar din tem9lu ' im9re8i'na8e :i
8tabili8e un =el de leBtur ?ntre ei d'i< Am>nd'i erau 9ri@'nieri<
DubCe =cea ceea ce trebuia, 8e ruBa c>nd i;' 89uneau, 8e antrena la
m'mentul 9'triDit, ' a8culta 9e ReOla, dar ?nluntrul ei era un B'l, '
8en@aAie 9e care 8imAea c nu ' Da mai 9utea 8u9'rta 9rea mult tim9<
CerDa ?:i ddu 8eama<
I Nu e:ti atent<
DubCe nu re9lic, 8e mulAumi a;l 9riDi cu un aer 9ierdut<
I E8te din cau@a cerem'nieiM
Ar =i d'rit 8;i mrturi8ea8c, dar :tia de;acum c nici mcar CerDa nu
9utea 8 ' ?nAeleaB< Nu era ca ceilalAi, cu 8iBuranA, dar :i el ?m9rt:ea cu
"rea8la =anati8mul< cCimba d'ar numele cultului< El nu;l ad'ra 9e
TCenaar, ci 9r'9ria 9er8'an, 9r'9riile abilitAi<
I Ai re=lectat la ce Ai;am 89u8M
I Aici nu m 8alDe@, 8ta e8te adeDrulN dim9'triD, m 9rbu:e8c t't
mai mult, de la ' @i la altaN
I Dac ai Drea cu adeDrat 8 trie:ti, ai =i di89u8 la 'rice< Dar ?nc
e:ti aici, :i a8ta ?n8eamn c ai acce9tat deHa<
5ra@a aceea ' u8tur< Nu aDea 8 acce9te nici'dat, nici'dat, nu D'ia 8
acce9te<
Du9 c>teDa @ile, relu inDe8tiBaAiile :i cu mai mult elan< Era di89erat
:i trebuia 8 aHunB la ' c'nclu@ie c>t mai re9ede 9'8ibil< Cci 8e c'n8uma
?ncet<
(ncerc 8 8e ?nt'arc din n'u ?n ala $are, dar numai 8 ' Dad de la
di8tanA ?i 9r'du8e ' BreaA de ne8u9'rtat< Era 9rea deDreme<
Atunci 8e dedic recun'a:terii 9e teren a CrAii Ca8ei< "tu camer cu
camer, 8trbtu =iecare c'rid'r ?n cutarea un'r treceri 8ecrete, ci a cr'r
eEi8tenA ' iBn'ra8e 8au 9e care nu le eE9l'ra8e nici'dat<
2/3
LICIA TROISI
De8c'9eri c nu eEi8tau camerele Gardienil'r de ranB ?nalt< Nu reu:ea
8 le B8ea8c, ?n ciuda in89ecAiil'r ei de8tul de minuAi'a8e, ?n ciuda
=a9tului c reali@a8e un 9lan 9er=ect al Ca8ei< %ur :i 8im9lu nu erau :i, dac
nu erau, eDident trebuia 8 eEi8te un alt 9lan< T'tul c'nducea 89re
ble8temata aia de 8al, ?n care nici mcar nu reu:ea 8 intre<
A9'i, ?ntr;' @i, ReOla ?i ddu un 'rdin nea:te9tat<
I EEcelenAa a d're:te 8 te Dad<
DubCe 8e B>ndi imediat la in89ecAiile ei, la inDe8tiBaAiile ei< Ade8ea
Fe8C'l 8e luda c are 'cCi 9e8te t't<
A:a c btu la u:a lui cu mare team, ?n aceea:i camer de 8tudiu ?n care
' 9rimi8e :i cu c>teDa luni ?n urm, ?ntr;' 9eri'ad de libertate care i 8e
9rea in=init de ?nde9rtat<
Fe8C'l 8e a=la la l'cul lui 'bi:nuit, a9lecat 9e8te crAi, :i 8cria< DubCe
rma8e la u:, Aea9nP Gardianul u9rem c'ntinu 8 8crie, =r 8 baBe ?n
8eam 9re@enAa ei< Numai du9 ceDa Dreme l8 9ana H'8 :i ' 9riDi ?n 'cCi<
I Ia l'c, ?i 89u8e cu un @>mbet ?nBCeAat<
DubCe 8e eEecut<
I *i;e teamM ' ?ntreb @>mbindu;i batH'c'rit'r<
DubCe nu mai aDea nici mcar ='rAa de a ?ncerca 8 r89und<
I ViaAa mea 8t ?n m>inile D'a8tre<
Fe8C'l @>mbi mulAumit<
I Vd c ?n 8=>r:it ?mi arAi re89ectul ce mi 8e cuDine<
DubCe tcu<
I Cum te 8imAi aiciM
DubCe 8cCiA un @>mbet amar<
I u9raDieAuie8c<
I (ntr;adeDrN du9 cum ?Ai 9r'mi8e8em, nuM
DubCe tcu din n'u<
I Inutil 8 =aci 9e 8u9u8a, DubCe, eu ?Ai cite8c ?n inim< Nu 8unt
mulAumit de tine :i cu 8iBuranA nu 9rin atitudinea a8ta 8ilit'are ' 8 m
=aci 8;mi 8cCimb 9rerea<
I Am =cut t't ce aAi DrutN am a8cultat, m;am 9lecat, am 'm'r>t
9entru D'iN nu ?nAeleB de ce nu 8unteAi mulAumitN
I %entru c nu aderi la cultul n'8tru< ReOla te 9riDe:te cu mult atenAie,
nu;i 8ca9 nici un Be8t, nici ' 8inBur eE9re8ie, :i nici mie, cu at>t mai
mult<
200
SECTA ASASINILOR
I V;am 89u8 de la ?nce9ut c 8unt aici ca 8 lucre@ 9entru D'iN
ruBciunile le la8 cel'r care cred ?n @ei<
I Iar eu Ai;am eE9licat clar c a 8ta ?n "rea8l ?n8eamn a;l luda 9e
TCenaar< La ?nce9ut am ='8t de8tul de ?nAeleBt'r cu tineP de alt=el, abia
Deni8e:iN dar eram 8iBur c Dei ?mbrAi:a credinAa n'a8tr, de'arece ea
e8te ?nrdcinat ?n tine, ?nc din @iua ?n care l;ai 'm'r>t 9e c'9ilul la, de
c>nd erai ?n 9>ntecele mamei< DeHa de;atunci tu ?i a9arAineai lui TCenaar<
De data a8ta DubCe ?:i ridic =aAa<
I Am =cut t't ceea ce mi;aAi cerut, de la ?nce9ut 9>n la 8=>r:it< Am
9etrecut 're ?n :ir ?n tem9lu, m;am ruBat, am urmat ritualurile, t'tul4 ADeAi
deHa 8>nBele meu, m>inile mele, 8u=letul mi l;aAi luat 9entru a;mi da ?n
8cCimb ace8t 8ur'Bat de DiaA4 Ce mai DreAiM
Fe8C'l nu 8e l8 im9re8i'nat< Rma8e nemi:cat, cu ' eE9re8ie dur 9e
=aA<
I Tu nu Drei 8 cede@i ?n =aAa Bl'riei lui TCenaar, nu Drei ca el 8 =ac
din tine ' Trium=t'are<
DubCe 8e BCemui ?n 8caun, d'b'r>t<
I %'ate ar trebui 8;i 89un ReOlei 8 nu;Ai mai dea 9'Aiunea un tim9N
DubCe ?:i lu ca9ul ?n m>ini< #n c':mar din care era im9'8ibil 8 ia8,
iat care era realitatea, iar cutarea ei era 9ur ilu@ie< Ac'l', ?n =aAa acelui
brbat cum9lit :i rece, nu Dedea nici ' cale de ie:ire<
6i ale8e, ?nc ' dat<
I 9uneAi;mi ce d'riAi, :i ' D'i =ace<
I O d'Dad a =idelitAii tale 9er=ecte, nimic mai mult< O munc u:'ar
9entru tine, :tiu<
I O muncM ?ntreb<
I EEact<
DubCe 8e 8imAi :i mai ru<
I Trebuie 8 ru9i leBturile, DubCeN
Fe8C'l 8e ridic, ?nce9u 8 8e 9limbe cu 9a:i mari 9rin mica ?nc9ere<
I Vreau ca tu 8;l 'm'ri 9e bieAa:ul la, 9e 1enna<
DubCe 8imAi cum ?nBCeaA<
I #mbl 9e8te t't :i 9une ?ntrebri de89re tine :i nu;mi 9lace, :i a9'i
:tiu c te a:tea9t 8 ie:i de;aici, e8te ultima ta leBtur cu lumea, du9
m'artea lui arneO< (Ai aminte:te de mae8trul tu, de Trdt'r, te abate de
la adeDratul tu 'biectiDN
201
LICIA TROISI
I El nu :tie nimicN
I El te caut :i cine caut ?n =elul acela, cine iube:te ?n =elul acela nu
8e d btut 9>n nu B8e:te< De aceea ?l Dreau m'rt<
DubCe cltin din ca9 89a8m'dic<
I Dar nu eEi8t nici un m'tiDN
I $'tiDul e8te c eu Dreau a:a, c TCenaar Drea a:a :i c>nd TCenaar '
cere, un Trium=t'r nu d ?na9'i< Tu ' Dei =ace<
I Nu 9'tN nu 9'tN ?mi cereAi un lucru 9rea mareN euN
I Tu e:ti m'art dac nu ' =aci< Nu :tiu ce 8 m mai =ac cu un A8a8in
care nu Drea 8 adere la idealul n'8tru<
OcCii lui DubCe deDenir 8trlucit'ri :i c'ntinu 8 clatine din ca9<
I Nu are nici un 8en8N
I DubCe, nu m c'n8tr>nBe 8 =iu ruN :i :tii c 8unt ?n 8tareN
DubCe 8ri ?n 9ici'are<
I Nu4 8triB< A8ta e8te 9rea mult, de9:e:te 'rice limit4 Nu ' D'i =ace
nici'dat4
Fe8C'l nu 8e art m>ni'8 nici de data a8ta<
I Atunci Dei muriN :i nu cum cre@iN
"rbaAii A>:nir 9e u: 9e nea:te9tate :i ' ?n:=car de braAe< %arc
r8ri8er din neant, Fe8C'l 9r'babil le 89u8e8e 8 =ie 9reBtiAi< DubCe ?i
cun':tea, ?:i amintea de ei cu 'r'are<
I Te r'B, im9l'r cu un =ir de D'ce<
Dre9t r89un8, D@u un 8im9lu Be8t cu m>na =cut de brbat< O
c'ndu8er de;ac'l' Ai9>nd<
5ur @ile de in=ern< Din n'u ?n celula aia ?ntunec'a8, din n'u c'm9let
8inBur< 5iara ' @B>rie, ' 8=>:ie, 8e art ?n t'at 'r'area ei< %rea mai
9uternic dec>t ?nainte, iar durerea era ab8'lut, 9ur< O a:e@ar a9r'a9e de
ala $are, unde mir'8ul de 8>nBe era mai 9uternic< Nu c@u nici'dat ?n
inc'n:tienA, iar cCinul i 8e 9ru in=init< ADea im9re8ia c e8te di89u8 8
=ac 'rice, numai 8 8e termine< T't re8tul, 'r'area =aA de cererea ce;i
=u8e8e adre8at, de@Bu8tul =aA de 8acri=iciu, t'tul di89rea ?n =aAa
9er89ectiDei 8u=erinAei ei<
(n =iecare @i, ReOla ?:i =cea a9ariAia ?n 9raBul celulei, cu 8ticluAa ?n
m>n<
I E neD'ie de 9uAin, :tii a8taN aHunBe un da<
202
SECTA ASASINILOR
Dar acel da nu A>:nea de 9e bu@ele ei, nu D'ia 8;l 89un< 1enna '
aHuta8e, 1enna ' a9ra8e, 1enna ' 8ruta8e :i ' iubea< Dac mai era ?nc
ceDa uman ?n ea, era amintirea acelui biat< T'cmai din ace8t m'tiD Fe8C'l
d'rea 8;l reneBe 9entru t'tdeauna<
Re@i8t mai bine de ' 89tm>n :i @ilele ?i 9rur ani< Dar t'Ai au un
9unct ?n care cedea@, iar ea deHa ?l de9:i8e 9e;al ei<
$urmur acel da cu lacrimi ?n 'cCi ?n a @ecea @i, iar 9'Aiunea, at>t de
rc'r'a8 9e B>tleHul ei, ?i aHun8e 9>n ?n 8t'mac :i ' ar8e ca ' 'traD<
KV'i B8i ' cale, numai 8 8e termine 'dat, D'i B8i ' cale :i nu Da
muriNL ?:i 89unea, dar 8e ru:ina de ea ?n8:i :i de 8lbiciunea ei<
e 9re@ent ?n camera lui Fe8C'l, din n'u< Gardianul u9rem era ?n
9ici'are l>nB dula9ul cu crAi :i @>mbea 8ati8=cut<
I Ai cedat 9>n la urmN eu ?nDinB mereu, DubCe, 8;Ai intre bine ?n
ca9, TCenaar ?nDinBe ?nt'tdeauna< Am 8u=erit, am ='8t 9e 9unctul de a
di89rea, dar am 8u9raDieAuit :i ne 9reBtim ?nt'arcerea, ?n Bl'rie, ?nAeleBiM
Iar tu =aci 9arte din ace8t imen8 9r'iect, din ace8t 9lan =r marBini care d
8en8 lumii<
DubCe ?:i ?ncle:t 9umnii, cu ca9ul 9lecat<
I 9uneAi;mi c'ndiAiile, :'9ti<
I Ai tim9 ' lun< A9'i Dreau 8 am ca9ul lui :i ' 8ticl cu 8>nBele lui
9entru @eu< Nu m intere8ea@ cum 9r'cede@i, = cum cre@i< Dac nu D'i
aDea ce d're8c, te D'i arunca ?n cea mai ad>nc celul a n'a8tr :i te D'i
l8a 8 m'ri 8=>:iat de 5iar< 6i nu Dei =i 8inBur< V'r muri at>Aia "iruiAi
c>te @ile Dei re@i8ta<
Fe8C'l r>nHi<
I Iar acum du;te, du;te 8 te r'Bi<
DubCe ie:i din camer< Nu Dedea 8'luAii< Nu eEi8tau<
%'rni dimineaAa< Trecu de8tul de ra9id 9rin tem9lu, =r 8 8e '9rea8c
8 9riDea8c marea 8tatuie din 89atele altarului< O anunAa8e 9e ReOla cu '
8ear ?nainte :i ea nu aDu8e8e nici ' 'biecAie<
I 9une;i :i lui CerDa<
I V'i aDea eu BriH<
DubCe 8e ridica8e, ddu8e 8 9lece, dar ReOla ' '9ri8e<
I ucce8 ?n mi8iunea ta, DubCe, ' 8 De@i, du9 ce Dei =i ?nde9linit;',
te Dei 8imAi mult mai bine, 89u8e ea :i @>mbi<
20+
LICIA TROISI
De data a8ta lu un cal< Nu D'ia 8 9iard tim9 9e drum :i 'ricum d'rea
8 8e ?nde9rte@e de l'cul acela c>t mai re9ede 9'8ibil<
5'rA c>t 9utu, lan8 calul ?ntr;un Bal'9 =renetic< Nu mai mult de trei
@ile, at>t calcula8e c trebuia 8 dure@e clt'ria<
%rea ' =uB, ?n 8cCimb, era cea mai tri8t clt'rie a ei<
(n realitate, ?nc nu C'tr>8e ce aDea 8 =ac, dar 9entru 'rice
eDentualitate lua8e cu ea :i 8ticluAa< O a8cun8e8e ?ntr;un bu@unar 8ecret,
de9arte de 9riDiri<
'arele ' 8ur9rin8e 9e la Humtatea dimineAii< De luni bune nu;l D@u8e
:i i 8e 9ru clduA :i bl>nd< (n aer 8e 8imAea 9rimDara< Din Ca8 ?nc nu
reali@a8e ace8t lucru< N'a9tea ' ?n:ela :i ?n 9riDinAa an'tim9uril'r, iar
mir'8ul =l'ril'r, al ierbii 9r'a89ete nu reu:ea 8 9trund 9>n ?n camera ei<
%arc l'cuia ?ntr;un m'rm>nt< Numai mir'8 de ?ncCi8 :i de m'arte, de
8t>nc :i de 9m>nt<
%m>ntul 'arelui, Ainutul ei natal, ' i@bi cu Derdele 8trlucit'r al
9aHi:til'r< C'9acii erau ?n=l'riAi, aerul aDea ' mirea8m 9lcut< e 8imAi
c'9le:it de em'Aie<
Amintiril'r DecCi, cu iubitul ei $ae8tru, li 8e aduBau cele recente, din
cei d'i ani :i mai bine 9etrecuAi 8inBur ca C'aA< Nu i 8e 9ru8er nici'dat
=rum':i, dar =u8e8er liberi, iar acum libertatea deDeni8e un luE 9e care nu
:i;l mai 9utea 9ermite<
$aOrat era, ca ?nt'tdeauna, aBl'merat, =rum'8 :i mi@erabil ?n acela:i
tim9, dar ?n 9rimul r>nd mare, 9ul8>nd de DiaA<
Trecu 9rin 9iaAa ?n care ?n urm cu a9r'a9e cinci ani ?:i reD@u8e mama<
Ea nu mai era, ' :tia de mult<
Nu ar =i cre@ut nici'dat c Dederea 'ra:ului $aOrat i;ar 9utea =ace a:a
mult ru< Ca :i cum era ?n ?ncCi8'are :i ar =i D@ut lumea 9rintre Bratii< Era
aca8 :i ?n acela:i tim9 la Oil'metri de9rtare< Era ?nc ?n lanAuri, ?n camera
ei din Ca8<
)'inri, m>nB>ind 9umnalul de 8ub manta< Ce aDea 8 =ac atunci c>nd
?l Da Dedea 9e 1ennaM ADea 8 a8culte ?ntr;adeDr de 'rdinul lui Fe8C'lM 6i
dac n;' Da =aceM AlAi neDin'DaAi D'r muri, :i ?n cel mai cum9lit m'd< Dac
ar =i Drut, ar =i ='8t ca9abil 8;l ucid 9e 1enna =r ca ace8ta 8;:i dea
8eama, =r 8 8u=ere< Ar =i ='8t a9r'a9e un Be8t de mil<
Cltin din ca9 ?n 8emn c nu< (n 8=>r:it 8e C'tr?<
KD'ar m duc ac'l'< O in89ecAie :i Bata, nimic altceDa<L
20-
SECTA ASASINILOR
6tia unde 8;l B8ea8c< Cun':tea t'ate l'curile ?n care =ura, 9e unde
umbla, :tia t'tul de89re el< Acum du9 ce;l 9ierdu8e ?nAeleBea c =u8e8e
8inBurul ei 9rieten adeDrat< (ncerca8e mereu 8;l Ain la di8tanA, 8;l
alunBe, dar nu ='l'8i8e la nimic<
(l D@u de de9arte, 8lab ca ?nt'tdeauna, cu ' manta mar'nie 9utred<
Dintr;' 8inBur 9riDire ?:i ddu 8eama c>t de mult 8e 8cCimba8e :i ?nAele8e
9rin ce trecu8e ?n lunile acelea<
KCine iube:te ?n acel m'dL 89u8e8e Fe8C'l :i acum DubCe ?nAeleBea<
imAi ' 8tr>nBere ?n 9ie9t<
Era mai 9alid ca de 'bicei :i mai 9uAin Di'i< Nu muncea, 9rea mai
deBrab c umbl =r r'8t<
DubCe ?l urmri< Rede8c'9eri ' 9lcere DecCe 9e care ' ?ncerca8e c>nd
?:i reB8i8e mama< 9riDea8c ' 9er8'an iubit de la di8tanA< (l urmrea
cu a=ecAiune, ?l 9riDea D@>ndu;:i de treburile @ilnice, Be8turile 9e care le
cun':tea a:a de bine< (l recun':tea cu draB, cu em'Aie< 6i t'tu:i, 8ub
anumite a89ecte, nu era cel dint'tdeauna< 5elul lui de a C'inri ca un 8u=let
damnat, =a9tul c umbla 9rin @'ne 9e care nu le =recDenta, m'dul lui de a
D'rbi, aerul lui melanc'lic< T't ceea ce 89u8e8e Fe8C'l era adeDrat< O
cuta<
(l urmri la ma8a de 8ear, intr cu el ?ntr;un Can<
1enna m>nc ' cin 8rcci'a8, de unul 8inBur< ADea cu el ' ='aie 9e
care ' 9u8e 9e ma8< C>nd CanBiul Deni 8;i aduc 8u9a 9e care '
c'manda8e, ?l '9ri<
I Ai D@ut;' 9e =ata a8taM
DubCe 8e 8tr>n8e ?n manta, ?:i bB mai ad>nc ca9ul ?n BluB<
KCe trebuie 8 =acML
O n'a9te ad>nc 8e a:ternu 9e8te 'ra:, iar 'dini'ar n'a9tea ar =i ='8t
?m9rAia lui 1enna< eara era cel mai actiD :i ddea l'Diturile, t't 8eara
c'ntacta clienAii, ?:i aranHa a=acerile<
Acum nu mai era a:a< Acum nu =cea dec>t 8 bat 8tr@ile cu un 9a8
'b'8it, =r Dre' Aint<
DubCe ?l urmri 9a8 cu 9a8, ?n tim9 ce ' lun ?nBCeAat :i metalic 8e
ridica dea8u9ra 'ra:ului, 9rin mulAimea din ce ?n ce mai rar, 9e 8trduAele
?nt'rt'cCeate<
20.
LICIA TROISI
Rma8er ?n 8=>r:it d'ar ei d'i< El, cu un 9a8 Bre'i :i @B'm't'8, ea,
mi:c>ndu;8e ca ' 9i8ic, umbra lui< e 9itea ?n intr>ndurile @idului, ?l
9riDea< Nu :tia nici ea ce =cea<
K%leac 8au =aci ceea ce nu ai Drea< (n 'rice ca@, aleBe;Ai de8tinul, ' dat
9entru t'tdeaunaNL ?:i 89u8e, dar nu reu:ea<
%'ate era di8trat, 9ierdut ?n B>ndurile ei 8au 9'ate c D'ia cu adeDrat
8 =ie de8c'9erit< Alunec un m'ment, iar 1enna ' au@i<
e ?nt'ar8e bru8c :i =u de8tul de iute ca 8 nu;i la8e tim9 8 di89ar, cum
:tia 8 =ac<
I Cine eM Bla8ul lui era ne8iBur<
O =iE a9r'a9e imediat cu 9riDirea :i nu;i trebui mult tim9 8 '
recun'a8c<
I DubCe4
CCi9ul i 8e lumin imediat :i alerB 89re ea<
DubCe nu :tiu ce 8 =ac< AcAi'n in8tinctiD, cum =cu8e mereu ?n tim9ul
mi8iunil'r ei<
KNu eEi8t alt aleBere<L
c'a8e 9umnalul, ?l im'bili@ cu braAul liber de 9erete, 8tr>nB>ndu;l ?n
acela:i tim9 de B>t<
El =u luat 9rin 8ur9rindere :i ' 9riDi incredul<
%umnalul era ?n m>na ei, dea8u9ra ca9ului< DubCe identi=ica8e deHa
9unctul ?n care 8 l'Dea8c, ar =i ='8t 8u=icient d'ar 8 la8e braAul ?n H'8, :i
1enna nu :i;ar =i dat 8eama de nimic<
I DubCeN
%rea ' cCemare, 9lin de m>Cnire, creia nu ?i 9utea 89une nu<
(l D@u de@armat ?n m>inile ei, ca :i cum ?i Dedea =aAa 9entru 9rima dat<
e de89rin8e ?nBr'@it, 9umnalul c@u la 9m>nt<
I Nu 9't 8;' =acN nu 9'tN :'9ti, a9'i 8e BCemui la 9m>nt, cu =aAa ?n
m>ini, 9l>nB>nd ca ' =etiA<
1enna rma8e nucit ?naintea ei c>teDa cli9e, a9'i 8e BCemui :i el la
9m>nt :i ' ?mbrAi:<
I Te;am cutat 9e8te t't, nu am ?ncetat ' cli9 de c>ndN 89u8e el :i
r':i, de ultima dat de c>nd ne;am D@ut<
Erau la el aca8< Nu 9rea 8 8e =i 8cCimbat mult, d'ar c era mai
dr9nat< Erau a:e@aAi la ma8, =iecare cu un ca8tr'n cu la9te ?n =aA<
20/
SECTA ASASINILOR
I Nu reu:eam 8 ?nAeleB c ai 9lecat cu adeDrat, iar ideea de a nu :ti
unde m cCinuia<
DubCe 9riDi ?n ca8tr'nul ei< Nu :tia ce 8 89un< imAea d'ar ru:ine
9entru c 9utu8e 8 cread, =ie cCiar :i 9entru ' cli9, c;l 9'ate ucide<
1enna rma8e tcut un tim9<
I Ce 8;a ?nt>m9lat cu tine, DubCeM
Ea ?:i tra8e na8ul< (:i 8imAea ?nc 'cCii 8c9r>nd :i ' u8turau din cau@a
lacrimil'r< De mult tim9 nu mai 9l>n8e8e a:a de mult<
I Nu arAi del'c bineN :i a9'iN de ce m;ai atacatM ;a ?nt>m9lat
ceDaM
De unde 8 ?ncea9M 6i ce 8;i 89un =r 8;l 9un ?n 9eric'lM De alt=el,
:i acum DiaAa;i era ?n 9eric'l<
I unt ?n "rea8l acum<
1enna rma8e 8tan de 9iatr< Ea ?:i ddu mantaua H'8 :i;i art Cainele
ei n'iJ 9antal'nii neBri, cma:a t't neaBr, 9ie9tarul<
I Nu e 9'8ibil, ?nB>n el<
I Crede;m mai bine< $i;au 9'runcit 8 te ucid<
1enna era din ce ?n ce mai ne?ncre@t'r<
I 6i tu ai =i =cut;'M
Ea rma8e ?n tcere c>teDa cli9e<
I Nici'dat, :'9ti<
1enna 9ru 8;:i reca9ete 9re@enAa de 89irit<
I Eu cCiar nu 9't 8 credN arneO dete8ta "rea8la, nuM 5uBi8e de;
ac'l', la naiba4 6i ace:ti d'i ani mereu =uBar, trind din te;miri;ce, nu i;ai
9etrecut t'cmai ca 8 ?ncerci 8 =uBi de nebunii iaM 6i acum ce =aciM
Trde@i amintirea $ae8trului, uiAi t'tul :i te duci 8 te c'm9r'miAi cu
a8a8inii ia ble8temaAiM
Lacrimile ?nce9u8er din n'u 8 curB 8inBure<
I Nu 9l>nBeN =cu el, cindu;8e<
I A: Drea 8;Ai eE9licN dar e c'm9licatN :i a9'iN nu Dreau 8;Ai baBi
t't =elul de B>nduri ?n ca9N EuN
I Te c'n8tr>nBM
Ea ddu din ca9 ?n 8emn c da<
I (Ai aminte:ti c ?nainte 8 9lec Ai;am 89u8 c 8unt b'lnaDM E8te '
b'al 9e care mi;au tran8mi8;' ei :i de care numai ei m 9't Dindeca< De
aceea m;am alturat "re8lei<
200
LICIA TROISI
I DarN dar 8unt 9re'Ai 9entru b'li, cCiar cre@i c nici unul dintre ei nu
e ?n 8tare 8N
DubCe cltin din ca9, a9'i ?:i de8c'9eri braAul :i;i art 9ecetea<
I E8te un ble8tem< Am ='8t ?n:elat, ?nAeleBiM $ a:tea9t ' m'arte
cum9lit dac nu rm>n cu ei, ' m'arte 9e care euN
I Are de;a =ace cu e9i8'dul din lumini:M
$ereu =u8e8e un ti9 i8teA<
I Da<
1enna tcu ' cli9<
I Nu e8te 9'8ibil ca una ca tine 8 8tea 9rintre 'amenii ia ble8temaAi,
du9 t'ate c>te te;a ?nDAat mae8trul tu :i lucrurile ?n care ai cre@ut
?nt'tdeauna< 6i a9'i Ai 8e cite:te 9e cCi9N te 8tinBi<
DubCe cltin din ca9<
I Nu ar =i trebuit 8 Ai;' 89unN
I Dar ce 89ui ac'l' :i de ce m r'BM
I %entru c tu ai mania 8 m 8alDe@i, dar de data a8ta nu 9'Ai, nu ai
9utut nici'dat, ?nAeleBiM ViaAa mea e8te a:a :i nu am de ce 8 m 9rind,
?nc nu am, d'ar cad din ce ?n ce mai H'84
Re?nce9u 8 9l>nB<
I V'r 8 m ucid 9entru c nu 8unt mulAumiAi de mine< Nu 8unt de8tul
de crud, nu cred 8u=icient de mult ?n @eul l'r ble8temat< De aceea D'r 8 te
ucid, dac nu ' D'i =ace, m D'r ucide ei 9e mine, :i cu mine 9e mulAi alAii<
1enna 8e =cu D>nt la =aA, btu cu 9umnul ?n ma8 cu Di'lenA<
I La naiba4 Ai9<
I (mi 9are ruN 89u8e ea, ?mi 9are ruN
El ' ?mbrAi: din n'u, cu aD>nt, :i de data a8ta DubCe nu mai ?ncerc 8
8e retraB, ci 8e li9i de el<
D'rmi la el ?n acea n'a9te, a:a cum =cu8e c>nd ?i 8alDa8e DiaAa, du9
e9i8'dul din 9dure< e tre@i deDreme, iar 8'arele care;i inunda =aAa era '
n'utate ='arte 9lcut, du9 t'ate lunile 9etrecute 8ub 9m>nt<
1enna era deHa ?n 9ici'are :i 9reBtea micul deHun<
(n cele c>teDa minute de du9 tre@ire, DubCe d'ri 8 8e bucure de acea
atm'8=er d'me8tic< Nu D'rbi de89re @iua anteri'ar, ?:i bu cu 9lcere
cea:ca de la9te cald, m>nc 9>inea u8cat cu 9'=t< Era c'lAul ei de DiaA
202
SECTA ASASINILOR
n'rmal :i D'ia 8 8e bucure de el< El =u cel care ?ntreru98e atm'8=era
idilic<
I Eu Dreau 8 te 8alDe@< Nu m intere8ea@ c tu nu m cre@i ?n 8tare,
nu m intere8ea@ nici mcar dac tu nu Drei 8 =ii 8alDat< Tu :tii ce
anumeN ?n =ineN ce anume re9re@inAi 9entru mine<
DubCe @>mbi tri8t<
I Dac Drei 8 m 8alDe@i, 9leac :i nu te mai arta<
El rma8e 9er9leE<
I CeN
I A8cunde;te, 9r8e:te $aOratul :i di89ari de9arte< cCimb;Ai
numele, du;te unde nimeni nu te cun'a:te< Le D'i 89une c te;am cutat :i
nu te;am B8it :i 9'ate ?mi D'r mai da tim9<
1enna =iE ca8tr'nul B'l<
I Nu ar ='l'8iN dac Ai;au 89u8 c 'ri eu, 'ri tuN nu cred c 8;ar l8a
?n:elaAi de ' 8trataBem at>t de 9r'8tea8cN eu 8au tu, DubCe, ei bineN ei
bine atunci mai bine eu<
I Nu 89une a:a ceDa nici mcar ?n Blum, ai ?nAele8M Nici mcar ?n
Blum<
I De ceM Ai alte 8'luAii de:te9teM
I Cea 9e care Ai;am 89u8;'<
I Nu te Da elibera de l'cul acela neleBiuit<
I 5ac inDe8tiBaAii<
I Nu 9't 8 te 9ierd din n'u, nu 9't 8 8tau :i 8 m uit ?n tim9 ce tu te
?nt'rci ?n in=ernul la<
I *i;am 89u8 c =ac inDe8tiBaAii :i am aHun8 ?ntr;un 9unct bun< V'i B8i
unde Ain leacul, ?l D'i =ura :i D'i =uBi< 6i atunci ne D'm reDedea<
I Nu cred< E ca ?n @iua ?n care ai 9lecat< Vei di89rea la 'ri@'nt :i nu te
D'i mai Dedea nici'dat4
Ea ?l 9riDi dre9t ?n 'cCi<
I Tu e:ti 8inBura mea leBtur cu lumea de;a=ar, ?nAeleBiM #nicul< De
aceea nu m Dei 9ierde nici'dat cu adeDrat<
I La8;m 8 te aHut, te r'BN
I 5 ce Ai;am 89u8< Nu;mi bat H'c de tine, nu ?ncerc 8 m elibere@ de
tine< Dac Dei =ace ce Ai;am 89u8, ?mi Dei =i cu adeDrat de ='l'8<
1enna a9r'a9e c 8e b>lb>ia<
203
LICIA TROISI
I %entru tine am ?ncetat cCiar 8 =urN nu =ceam dec>t 8 te cautN t't
tim9ul euN
I Nu ' mai =ace< De a8ta te;au B8it :i mi;au dat acea8t 8arcin<
Di89ari, te r'BN c>nd D'i =i a=ar, D'i B8i eu un m'd 8 dau de tine, Hur4
1enna ' 9riDi ne?ncre@t'r< Nu credea, nu aDea 8 cread a8ta nici'dat,
:i nici DubCe nu credea cu adeDrat c 8e Da ?nt>m9la a:a< $er8e8e mult
9rea de9arte, cCiar dac ar =i reu:it 8 =uB, n;ar =i 9utut nici'dat 8 8e
?nt'arc la el, 9entru c ar =i ='8t am>nd'i m'rAi<
I Cum Drei, 89u8e el< Dar nu te D'i ierta nici'dat dac nu Dei Deni<
DubCe @>mbi tri8t<
(:i luar rma8;bun 8eara<
I V'i 9leca ?n n'a9tea a8ta, 89u8e el< $ D'i duceN
I Nu;mi 89une< %re=er 8 nu :tiu< C>nd D'i =i a=ar, te D'i cuta, :tii c
m 9rice9 8 =ac inDe8tiBaAii<
I (ntr;adeDr<N @>mbi el<
A9'i deDeni 8eri'8 :i ' 9riDi ?n 'cCi<
I Din @iua ?n care te;am 8rutat 9entru mine nu 8;a 8cCimbat nimic< Nu
8e Da 8cCimba nici'dat< Te iube8c<
DubCe 8imAi ' 8tr>nBere de inim< Ar =i d'rit 8;l iubea8c, dar nu
reu:ea< Nu;i era cu 9utinA< Iubi8e ' 8inBur dat ?n DiaAa ei :i nu aDea 8 i
8e mai ?nt>m9le nici'dat, :tia a8ta<
I 6i eu Ain la tine, minAii, a9'i ?i ddu un 8curt 8rut 9e bu@e,
neDin'Dat, ra9id< 5uBi, =;' 9entru mine<
I A:a ' 8 =ac, 89u8e el em'Ai'nat<
A9'i DubCe 8e ?nt'ar8e, ca ?nt'tdeauna, :i di89ru iute<
220
SECTA ASASINILOR
27
PACTUL
entru L'nerin ?nce9u ' 9eri'ad Brea, e9ui@ant< (n 9rimele @ile nu
=cu dec>t 8 muncea8c 8>rBuinci'8, 8tudiind l'curile ?n care;i era
9ermi8 8 mearB, 'b8erD>nd care erau 9unctele 8labe la
8u9raDeBCerea A8a8inil'r<
%
9aAii libere de mi:care erau ='arte 9uAine< A8a8inii erau t't tim9ul ?n
89atele l'r, iar munca era ='arte Brea< inBurul m'ment ?n care
8u9raDeBCerea 8lbea era n'a9tea< EEi8ta mereu un Bardian la ei, dar nu;:i
=cea treaba cu mult 8>rBuinA< Ade8ea m'Aia, une'ri 8e ?nde9rta< De
alt=el, A8a8inii nu ?i c'n8iderau a:a de 9ericul':iJ erau 'ameni deHa li98iAi
de D>n, mai ?nt>i DlBuiAi de 8u=erinAele care;i adu8e8er aici, a9'i
eEtenuaAi de ' munc ne?ncetat< %r'babil nu bnuiau c cineDa 8;ar 9utea
in=iltra ?n acel m'd< L'nerin C'tr? 8 mi@e@e t'tul 9e acea mic 8lbire a
DiBilenAei<
%rimul lucru 9e care;l =cu =u 8 caute 9ietrele< ADea ab8'lut neD'ia de
ele< Alt=el cum ar =i 9utut tran8mite C'n8iliului de8c'9eririleM inBura cale
ar =i ='8t 8 =uB din acel l'c, ' 8'luAie ce i 8e 9rea 9rea c'm9licat :i
ne8iBur 9entru a 9utea =i 9u8 ?n a9licare< De8iBur, mai deDreme 8au mai
t>r@iu ar =i =uBit, dar 9re=era 8 nu trebuia8c 8 leBe reu:ita 9r'9riei
mi8iuni de acel =a9t<
Cut 9rintre tru9urile ad'rmite, ?ntreb cCiar 9e cineDa care 8e tre@i8e<
Nici urm de 9ietre<
I (n =iecare @i, unul dintre n'i =ace curAenie, ?ntreab;l 9e el, ?i 89u8e
brbatul<
L'nerin 8e arunc a8u9ra 9er8'anei indicate d'ar ca 8 de8c'9ere c
aDea 'rdin 8 arunce t'tul, :i a:a =cu8e cu ceea ce i 8e 9ru a =i ni:te 9ietre
ciudate<
L'nerin 8imAi cum i 8e u8uc B>tul< Era 8inBur ?n ='rtreaAa du:manului,
t'ate liniile de c'municare cu eEteri'rul erau ru9te, iar reu:ita mi8iunii lui
era leBat de 8u9raDieAuirea lui, un lucru de care nu era del'c 8iBur< 5u '
l'Ditur ='arte Brea< Acum nu aDea '9Aiune, trebuia 8 reu:ea8c ?n 8curt
221
LICIA TROISI
tim9 :i trebuia 'bliBat'riu 8 ia8 Diu de;ac'l'< e aD>nt ?n inDe8tiBaAii,
care;i 'cu9au cea8urile de n'a9te, cele mai 8iBure<
(n 'rice ca@, cCiar 8 8e mi:te ?n tim9ul n'9Aii 8e 9utea d'Dedi a =i
9ericul'8< %'8tulanAii aDeau Caine ='arte u:'r de recun'8cut, iar dac ar =i
='8t de8c'9erit c 8e ?nD>rte 9rin Ca8 ar =i ?n8emnat m'arte 8iBur< Trebuia
8 B8ea8c t'tu:i ceDa cu care 8 8e camu=le@e<
N'r'cul ?i 8ur>8e ?ntr;' @i< Cu ' 8ear ?nainte A8a8inii erau ?n mare
aBitaAie, Ca8a 9rea cu9rin8 de ' ciudat =rene@ie<
I Ce 8e ?nt>m9lM ?l ?ntreb L'nerin 9e un %'8tulant<
I #nul dintre n'i a ='8t ale8, ?:i Da Dedea reali@at Di8ul, r89un8e el<
ADea ?n 'cCi ' 8c>nteie de inDidie care;l ?nBCeA 9e L'nerin< Dar mai
ale8 8imAi cum ' =lacr de ur ?i a9rinde 8t'macul< #n 8acri=iciu< Ca mama
lui< #ra =anati8mul l'r care aDea Bu8tul m'rAii, m'dul ?n care 8e bucurau,
cci :tia c 8>nBele alt'ra le aducea acea8t bucurie< C>nd brbatul 9lec,
?:i mu:c bu@a<
(n acea n'a9te 8e B>ndi c ar =i bine 8 nu d'arm 9rea 9r'=und<
A9r'a9e 8iBur t'Ai A8a8inii luau 9arte la 8acri=iciu :i cu 9uAin n'r'c :i
Gardienii<
L'nerin rma8e trea@ ?n 9atul lui, 9re=c>ndu;8e c re89ir 9r'=und, cu
un 'cCi uit>ndu;8e de8 89re intrarea ?n 8al, unde 8ttea 9a@nicul<
e ?nt>m9l a:a cum 89era8e< La mie@ul n'9Aii, Deni cineDa<
I %'t DeniM
I iBur c da, m'mentul e8te im9'rtant :i nu 9'Ai 8;l 9ier@i 9@ind
Bun'aiele a8tea<
I Ce bine, credeam c trebuie 8;mi 9etrec t't re8tul n'9Aii 8 9rind
muceBai aici<
"rbatul 8e ridic, ?:i 9u8e mantaua :i;:i urm t'Dar:ul<
Atunci era m'mentul 9'triDit< T'Ai A8a8inii 8e a=lau 9r'babil ?ntr;un
8inBur l'c, a9r'a9e 8iBur ?n tem9lu< ADea mare libertate de mi:care<
Cum ie:i din 8al, L'nerin 8e 8imAi B'l< Cu cma:a lui din 9>n@, cu =aAa
tra8, 8rea ?n 'cCi 9rin 8al'anele B'ale ca un 9e:te 8c'8 din a9<
(naintea lui 8e de8=:ur un labirint de c'rid'are< Era ='arte u:'r 8 8e
9iard< Din =ericire ie:i8e 9reBtit< Lua8e cu el un =ir de =>n< La ?nt'arcere,
aDea 8;l ='l'8ea8c 9rintr;' 8im9l DraH ca 8 B8ea8c direcAia ?n care
trebuia 8 mearB :i aDea 8 reu:ea8c 8 reDin ?n d'rmit'r ?nainte de a =i
de8c'9erit<
222
SECTA ASASINILOR
Acea 9rim eE9l'rare adu8e r'ade< De8c'9eri c ari9a dedicat
%'8tulanAil'r era c'm9let 8e9arat de ?nc9erile =recDentate de A8a8inii<
Era un etaH ?ntreB care 8e 'cu9a de ?ntreAinerea Ca8ei, cum ' numeau ei<
Cun':tea deHa buctriile, dar 89re eEem9lu 89lt'ria ?i era
necun'8cut< Ddu 9e8te ea din ?nt>m9lare :i a8ta ?i =u de mare aHut'r< Era
9lin de Caine neBre<
Lu ' manta eEtrem de u@at, a:e@at 9e un teanc de Caine DecCi<
%r'babil c urma 8 =ie aruncat :i di89ariAia ei nu ar =i ='8t 'b8erDat<
Ie:i a9'i din 89lt'rie :i 8e ?ndre9t cu C'tr>re 89re 8ala de me8e< Era
un drum 9e care;l cun':tea, cci ?i Deni8e r>ndul de mai multe 'ri 8
8erDea8c la ma8<
Odat aHun8 ?n 8ala de me8e, ' 8trbtu cu 9a8 89rinten, cu BluBa bine
tra8 :i aHun8e ?n cellalt ca9t, unde 8e a=la un c'rid'r< (n @ilele anteri'are
?l 9riDi8e mereu cu nelini:te, ca 9e un l'c 'b8cur de unde ar =i ie:it la
8u9ra=aA 8ecretele 9e care Deni8e 8 le de8c'9ere<
DeHa era t>r@iu< %ierdu8e 9rea mult tim9 ?n 89lt'rie :i ?n ari9a
%'8tulanAil'r :i aDea 9uAin tim9 ca 8 arunce ' 9rim 9riDire< imAea ?n8 c
trebuia 8 8e duc< Oca@ia era 9rea atrBt'are<
Ie:i cu 9rudenA 9e c'rid'r< Era luminat de lumina 8lab a unei t'rAe :i
9rea de8tul de HilaD< #n aer =etid, ?mbibat de mir'8ul de 8>nBe, ?i intra ?n
nri< De ' 9arte :i de alta a c'rid'arel'r, la interDale reBulate, 8e Dedeau u:i
de lemn bine ?ncCi8e< Cu 8iBuranA, camerele A8a8inil'r< Era un labirint, cu
multe c'rid'are 8ecundare, dar L'nerin ale8e 8 c'ntinue urm>ndu;l 9e cel
9rinci9al, cel mai mare< (n =und, au@ea un @B'm't ca un Duiet, c'n=u@, ce
9rea c 9r'Dine cCiar din 8t>nc, =c>nd;' 8 Dibre@e ca un 'rBani8m Diu<
C'ntinu< %e m8ur ce aDan8a, @B'm'tul deDenea t't mai di8tinct :i
?nBr'@it'r< Erau Bla8uri care urlau la uni8'n, care 8triBau cuDinte 9e care
L'nerin nu reu:ea 8 le ?nAeleaB<
imAi ' l'Ditur ?n inim< Era a9r'a9e de l'cul cerem'niei, cu 8iBuranA<
Inima ?nce9u 8;i bat nebune:te, amintirea mamei lui ?i inDada ?ncet;
?ncet mintea, iar 9ici'arele nu i 8e '9reau<
ADea im9re8ia c acel c'rid'r 8e 9relunBea ?ntr;un m'd ne=ire8c, c Ainta
era ='arte de9arte, 9'ate im9'8ibil de atin8< Era ceDa mai mult dec>t un
9unct de lumin, r':u ca ' 9ictur de 8>nBe, la ca9tul drumului 9e care;l
8trbtea<
22+
LICIA TROISI
Grbi 9a8ul, tim9 ?n care urletul mulAimii =cea 8 8e cutremure 9ereAii,
um9lea 8ala :i c'rid'rul< (n 8=>r:it, aHun8e, iar cul'area r':ie a Aintei ?l
c'9le:i, ?l ?nBCiAi< e '9ri<
e a=la ?n 9raBul unei 8li imen8e, ' caDern imen8 luminat de '
lumin 8>nBerie, 9lin de A8a8ini< e aBitau =renetic, 9rad unui 8'i de
beAie mi8tic, :i urlau 89re un 9unct anume al marii 8li<
O 8tatuie en'rm de cri8tal neBru< TCenaar< !eul NeBru< (nlnAuit, un
brbat, care abia 8e di8tinBea de la acea di8tanA<
>nBera din 9ie9t, :i 8e ?nc'D'ia ?ncet dea8u9ra unui ba@in 9lin cu un
licCid r':u<
G>nduri cum9lite 8e @D>rc'leau ?n mintea lui L'nerin, ?n tim9 ce
8t'macul i 8e 8tr>nBea rD:it de ' BreaA 8lbatic 9e care a9r'a9e c nu
reu:ea 8 ' c'ntr'le@e<
K$ama< A =cut a8ta 9entru mine< Tru9ul ei aDea ' ran ?n 9ie9t<
>nBele mamei< La 9ici'arele acelei 8tatui<L
e BCemui, 8triB, cu ca9ul ?ntre m>ini< #rletul lui 8e 9ierdu ?n Dacarmul
mulAimii<
ADea 'cCii ie:iAi din 'rbite :i era c'9le:it de 'r'are< Ar =i Drut 8 =uB,
dar era Aintuit ?n =aAa acelui 89ectac'l<
#n urlet mai 9uternic al mulAimii, :i L'nerin ?:i reDeni<
K%leac, 9leac4L
5uBi ter'ri@at, =r 8 8e B>ndea8c ?nc'tr' merBe< C'rid'arele 9e care
le 8trbtea erau t'ate dramatic de a8emnt'are, iar Duietul mulAimii,
mir'8ul de 8>nBe, mir'8ul 8>nBelui acelui brbat ?l urmau 9retutindeni<
trbtu c>teDa c'rid'are ?n=undate, 8e 9ierdu, 8imAi c m'are<
e 89riHini de 9erete< Era @druncinat, dar trebuia 8;:i reDin< Amintirile
?n8 nu;i ddeau rBa@<
Nu )tie cu a a.uns acolo# /ur )i siplu a ers ,preun& cu prietenii
lui, niic altce-a#
? E3ist& un loc ,n'ro+itor, care te ,nsp&i0nt&, nu departe de teplu,
spusese unul, )i se hot&r0se s& ear'&, pentru a -edea c0t de puternic
poate "i, pentru a deonstra c& nu se tee de niic#
Lonerin a luat5o ,naintea 'rupului tot tipul# Ceilal*i ,l pri-esc ereu
ca pe o "iin*& sla1&# A "ost 1olna- de "e1r& ro)ie, aa lui a disp&rut# 7e
22-
SECTA ASASINILOR
atunci de-enise o persoan& care tre1uia tratat& cu &nu)i# >i el nu -rea
asta#
Este ,naintea tuturor )i nu )tie cu a a.uns acolo# A ers# >tie doar c&
acu picioarele i s5au oprit, oi#
? ;sta e6 ,ntrea1& cine-a cu 'lasul treur0nd#
Nieni nu r&spunde, c&ci to*i )tiu c& &la este# Acela este locul
,n'ro+itor#
Sunt ulte oase care ies din p&0nt )i un iros de hoit care te ,neac&#
? Nu5i place, spune unul#
Lonerin site c& tre1uie s& ear'& ai departe# Nu e3ist& alt& cale#
Continu& s& pri-easc& al1ea*a oaselor ,n ,ntunericul nop*ii#
2rc& dealul )i ,)i ,n&1u)& un stri'&t# Nu sunt nuai oase# Sunt or*i
ade-&ra*i# Sunt cada-re# >i apoi acel cada-ru# Tunica din in 'rosolan
nea'r& de s0n'e )i p&rul ,nc0lcit pe p&0nt, o ran& lun'&, ad0nc&, pe
piept# Ochii ,nchi)i de parc& doare, chipul so1ru, al1# Ea#
Bip&, *ip&, *ip&#
7up& c0te-a +ile, dup& ce5i -a "i re-enit 'lasul, ,i -or e3plica, ,n "a*a
or0ntului ei#
? Cine are ce-a de cerut @eului Ne'ru se duce la teplu )i5)i o"er&
-ia*a# Ast"el o1*ine ceea ce dore)te# A)a a "&cut aa ta#
L'nerin cltin din ca9, ?ncerc>nd 8;:i reDin< AlunB imaBinile cu
mama lui ?n Br'a9a c'mun, ?ncerc 8;:i red'b>ndea8c ?ncet c'ntr'lul<
Era ac'9erit de ' tran89iraAie de BCeaA, tremura ca =run@a :i inima ?i
bubuia ?nnebunit ?n 9ie9t< imAea c ar =i 9utut ucide< Dac ar =i ?nt>lnit
un A8a8in, l;ar =i uci8 cu m>inile lui, =r 8 8e B>ndea8c la mi8iune<
KTrebuie 8 m ?nt'rc<L
Dar ura e8te ' DecCe 9rieten ?n braAele creia e8te ='arte 9lcut 8 ne
aband'nm, iar ura ?ncerca din n'u 8;:i =ac l'c, ie:ea la 8u9ra=aA<
L'nerin ' ?nbu:i cu raAiunea< Trebuia 8 89un DraHa 8au n;ar =i reu:it
8 8e ?nt'arc ?n d'rmit'rul cel mare<
Lu =irul de 9ai ?n m>ini, dar de d'u 'ri ?i c@u :i trebui 8;l culeaB de
H'8< Tremurul m>inil'r a9r'a9e ?l ?n=ric':< %>n reu:i 8 recite ='rmula i
8e 9ru ='arte Breu< Nu :i;' amintea :i limba ?i era bl'cat<
22.
LICIA TROISI
Nu -or1e)te# Lonerin nu -or1e)te de +ile 1une# C0nd a *ipat, 'lasul i5a
+1urat cu totul# Acu plute)te deasupra 'ropii coune sau poate deasupra
icului or0nt care are o dal& din len u+at doar cu nuele# E pierdut&
pe unde-a, departe de '0tle.ul lui#
? 7e ce nu -or1e)ti, ei, Lo6 7e ce6
(n cele din urm reu:i< O ra@ alb8truie, ='arte 8lab, a9ru ?n aerul
den8< L'nerin ?nce9u 8 alerBe<
C>nd aHun8e ?n 8ala de me8e ?nce9u 8 re89ire cu mai mult calm< C>nd
reDeni ?n @'na de8tinat %'8tulanAil'r, 8imAi ?n 8=>r:it c a ie:it dintr;un
c':mar<
e 89riHini de 9eretele din 89atele lui< (i a9ru ' lacrim ?n c'lAul
'cCiului< O lacrim de durere :i de =urie, :i de ne9utinA<
Cum 8e ?nt'ar8e, DubCe 8e inter8ect imediat cu ReOla creia 'cCii ?i
8trluceau<
I Ei bineM Ai =cut treabaM
I La $aOrat nu era<
ReOla ?:i 8cCimb imediat eE9re8ia =eAei<
I %>n ?n urm cu ' 89tm>n era, 'amenii n':tri l;au D@ut<
I E clar c ?ntre tim9 a 9lecat<
DubCe ddu 8 8e ?nde9rte@e, dar ReOla ' a9uc de braA :i ' 8tr>n8e ca
?ntr;un cle:te<
I $ d'areN
I nu ?ndr@ne:ti 8 ?Ai baAi H'c de n'iN 8 nu ?ndr@ne:tiN
Credeam c ai ?nAele8 c>t de crud 9't =i :i t'tu:i in8i:tiN
DubCe ?ncerc 8;:i 98tre@e calmul<
I 9un adeDrul< $;am ?nt'r8 9entru c nu era la $aOrat< $i;am luat
un =el de in='rmat'r care Da =ace inDe8tiBaAii<
I Dac nu e8te adeDrat, :tii ce te a:tea9tN
I EEcelenAa a mi;a 89u8 c am ' lun ca 8 =ac treaba< De ce m
?ntrebi acumM Am ?nc mai bine de d'u@eci de @ile<
ReOla ' 9riDi ?ndelunB, cu 9riDirea ameninAt'are<
I (Ai re9etJ dac minAi, 9e8te d'u@eci de @ile te Dei ci<
(i ddu drumul, iar DubCe 9'rni 9e c'rid'r cu un calm '8tentatiD< (n
9ie9t ?n8 8imAea ' adeDrat =urtun< (nt>lnirea cu 1enna ' =cu8e 8
22/
SECTA ASASINILOR
?nAeleaB c deHa aHun8e8e la ca9t< Nu mai 9utea rm>ne ac'l' ?nuntru, cu
nici un 9reA< (:i 9ierdea umanitatea 9uAin c>te 9uAin<
IniAierea, 8acri=iciul, cererea de a;l 'm'r? 9e 1enna erau t'ate ni:te eta9e
ale unui 9arcur8 durer'8 care ' ducea la nebunie<
Lu ' deci@ie<
e ?nt'ar8e la lecAia cu CerDa, =u d'cil :i 8>rBuinci'a8 ?ntreaBa du9;
amia@, dar CerDa nu era cineDa cruia i 8e 9uteau a8cunde cu u:urinA
anumite lucruri<
I Te;ai c'm9'rtat bine, nu neB, ba cCiar mult mai bine dec>t credeam,
?i 89u8e la 8=>r:it< Nu;mi imaBinam c ai ?nDAat at>t de mult 8 te 9'Ai
menAine c'ncentrat :i actiD cCiar :i c>nd mintea ?Ai 8t ?n alt 9arte<
DubCe :tia c Deni8e m'mentul< Nu mai 9utea da ?na9'i<
e a:e@ ?n =aAa lui, drea9t, cu r8u=larea ?nc Brea din cau@a
eEerciAiului e=ectuat ?n acea du9;amia@<
I Ei bineM
I Trebuie 8 m aHuAi<
CerDa rma8e 9er9leE<
I Nici un H'c nu merit 9reAul 9e care;l 9lte8c, nici unul, :i t'tu:i nu
8unt ?nc 9reBtit 8 m'r, 8 acce9t =r m>nie de8tinul 9e care Fe8C'l mi
l;a re@erDat<
I %'ate m;ai ?nAele8 Bre:it, ?nce9u CerDa de8tul de 9rudent< Atitudinea
mea =aA de cult cred c te;a indu8 ?n er'areN
I Tu nu e:ti ca ceilalAi, tu te ad'ri d'ar 9e tine ?n8uAi<
CerDa 9ru im9re8i'nat<
I Da, 9'ate c daN
I imAi c trebuie 8 a8culAi d'ar de tine ?n8uAi< Atunci 9'Ai ?nAeleBe
dac ?Ai 89un c am neD'ie 8 9r8e8c ace8t l'c<
CerDa ddu din ca9 c nu<
I unt ?n "rea8l de ='arte mulAi ani, dat're@ multe ace8tui l'cN
I 6i rm>i aici 9entru c nu cre@i c ai atin8 niDelul care;Ai Da 9ermite
8;l uci@i 9e Fe8C'l, ?l ?ntreru98e DubCe<
CerDa tcu< %r'babil nu credea c =ata aia era de8tul de abil ?nc>t 8;i
citea8c at>t de bine ?n inim<
I nu te mire< unt t>nr, dar ?nAeleB, 9entru c am D@ut multe<
220
LICIA TROISI
I $'tiDul 9entru care 8unt aici nu are nimic de;a =ace cu =idelitatea
mea =aA de ace8t l'c< Te aDerti@e@, nu mai 8c'ate un 8inBur cuD>nt 9e tema
a8ta<
I 6i de ceM Vrei 8 m denunAiM unt di89erat< Dec>t 8 m 8u='c
?ncet ?n mruntaiele 8t>ncii 8teia 9re=er 8 m'r imediat<
CerDa 8e ridic<
I LecAia 8;a ?ncCeiat< V'i uita t't ce mi;ai 89u8, dar acum 9leac<
DubCe rma8e nemi:cat la l'cul ei<
I %leac< Tu nu;mi cun':ti cru@imea< Du;te, e mai bine 9entru tine<
DubCe nu 8e ddu btut<
I (n $area al eEi8t un 9a8aH, :tiu a8ta, dar nu am reu:it 8;l B8e8c<
9une;mi numai unde 8e a=l<
I Nu eEi8t nici un 9a8aH, te ?n:eli<
I "a da, duce la camerele Gardienil'r<
CerDa 8e ?ncrunt ameninAt'r<
I Vrei 8 m c'n8tr>nBi 8 te ucidM
I E:ti 8inBurul ?n care am ?ncredere aici ?nuntru< 9une;mi numai
unde e8te 9a8aHul<
I Dac cineDa ie8e, e8te 8=>r:itul, ?nAeleBiM Nimeni nu 9'ate 9r8i
l'cul 8ta< Nu mai ?ncerca<
I *i;e =ric 8 nu te ucidM De a8ta te temiM
I Nu ?ncerca 8 te H'ci cu mineN Tu Drei 9'Aiunea ca 8 9'Ai 9leca<
DubCe 8tr>n8e 9umnii, ?:i mu:c bu@ele<
I Tu nu cre@i ?n TCenaar, tu nu cre@i ?n riturile ble8temate din ace8t
l'c, tu Drei d'ar 9uterea 9entru tine4 Atunci ce te c'8t 8;mi 89ui, ceM Ce
te intere8ea@ 8'arta ace8tui l'cM au 9'ate cre@i c @iua ?n care Fe8C'l Da
=i la ?ndem>na ta nu Da 8'8i nici'datM
CerDa rma8e im9a8ibil, de BCeaA<
I Ie:i<
Nu =uncAi'na8e< Nu mai era nimic de 89u8< DubCe 9lec ?ncet ca9ul :i 8e
?ndre9t 89re u:<
KV'i reu:i 8inBurL, ?:i re9eta, dar a8ta ?n8emna tim9 9ierdut, iar tim9ul
era deHa 9e 8=>r:ite<
I (ntre 9ici'arele 8tatuii, ?n miHl'cul ba@inel'r, e8te ' 8tatuie, ca ?n
tem9lu<
222
SECTA ASASINILOR
Gla8ul lui CerDa =u8e8e d'ar 9uAin mai 8'n'r dec>t ' :'a9t, dar t't '
=cu8e 9e DubCe 8 tre8ar<
5ata 8e ?nt'ar8e 8;i arunce ' 9riDire 9lin de recun':tinA, dar cCi9ul
Gardianului lii de antrenament rm>nea la =el de dur<
I %leac, :uier el<
DubCe nu a:te9t 8;i mai 89un a d'ua 'ar<
AcAi'n imediat, cCiar ?n acea n'a9te<
Cum =u 8iBur c t'Ai cei din Ca8 d'rmeau, ie:i din camera ei :i 8e
mi:c iute<
ADea im9re8ia c 9ici'arele ei =ceau 9rea mult @B'm't, aDea im9re8ia
c =iecare 9a8 9r'ducea un Dacarm in8u9'rtabil< Inima;i btea 9rea tare,
?ncCeieturile;i 8c>rA>iau< I 8e 9rea c t'tul ?n mi:crile ei 9r'ducea
@B'm'te a8ur@it'are< 6tia c era ' im9re8ie a ei< CerDa ' ?nDAa8e de8tul de
multe<
KT'tul merBe bineN t'tul e bineNL
e '9ri la marBinea 8lii, cu inima @9cit< (nuntru era lini:te< tatuia
lui TCenaar 8e ?nlAa din ba@inul de 8>nBe<
DubCe ?:i de89rin8e 9riDirile de la ba@ine< Erau ' cCemare 9entru 5iar
care, din de9rtare, deHa btea din c'9ite<
Intr cu 9recauAie :i 9riDi ?ndelunB 8tatuia< Cre@u8e ?nt'tdeauna c cele
d'u ba@ine erau unite 8au c 'ricum marBinile l'r 8e atinBeau 8ub
9ici'arele lui TCenaar, ?m9iedic>nd trecerea< %riDind cu mai mult atenAie
?n8, ?:i ddu 8eama c eEi8ta un 89aAiu mic de8tul de Breu de @rit< Era
8tr>mt :i 8iBur trebuia 8 te =reci de 8tatuie ca 8 reu:e:ti 8 treci 9e;ac'l',
dar eEi8ta<
(i mulAumi ?n B>nd lui CerDa, a9'i ?naint< Trebuia 8 B8ea8c 8tatuia
de89re care;i D'rbi8e CerDa :i a9'i 9unctul de 9e ea ?n care 8 a9e8e ca 8
acAi'ne@e mecani8mul u:ii< 5a9tul c CerDa 9'meni8e de tem9lu ?n8 '
=cea 8 cread c 9r'babil 9unctul 8tatuii a8u9ra cruia 8 acAi'ne@e era
acela:i<
ADan8 cu 'cCii =iEaAi a8u9ra 9ici'arel'r 8tatuii, c'ncentrat, dar nu a:a
de mult ?nc>t 8 nu;:i dea 8eama de ce 8e 9etrecea ?n Hur< $ai ?nt>i aDu '
DaB 8en@aAie de 9eric'l, a9'i un =':net, 9uternic :i 8t>nBaci< Era cineDa<
Tru9ul ei reacAi'n ca ' ma:in<
223
LICIA TROISI
L'nerin 8e ?nt'r8e8e deHa la d'u 8eri du9 8acri=iciu<
De:i 8e 8imAea ?nc r8c'lit, cu 8iBuranA nu era ca@ul 8 9iard tim9< Ar
=i 9utut 8;l 8acri=ice ?n 'rice m'ment, deci trebuia 8 8e mi:te<
Ie:i8e :i ?n acea 8ear< Trebuia 8 9trund ?n camerele A8a8inil'r :i ?n
ace8t 8c'9 C'tr>8e 8;:i de8ene@e ' Cart c>t mai detaliat cu 9utinA a
acelui l'c :i a9'i 8 8e ?nt'arc 8 arunce ' 9riDire camerel'r ?n tim9ul
@ilei, dac ar =i B8it un m'd 8 ' =ac<
Acum 8e B8ea ?n 8ala ?n care aDu8e8e l'c 8acri=iciul, la mie@ul n'9Aii<
Trecu ra9id< %a:ii lui =>:>iau 9e 9ard'8eal :i r8unau 9>n ?n taDan< Dar
nu ?:i =cea BriHi< De alt=el, la 'ra aia nu era nimeni<
Din ace8t m'tiD ?m9ietri c>nd ' m>n rece ?l a9uc de B>t< $>na ?l i@bi
de @idul din 89atele lui, a9'i D@u 8cli9irea unui 9umnal<
T'tul 8e 9etrecu8e incredibil de re9ede, ?nc>t nici mcar nu aDu tim9 8 i
8e =ac =ric< Ter'area 8e in8tal du9, inc'ntr'labil, :i;i ?nmuie
9ici'arele<
La c>AiDa centimetri de B>tul lui 8e a=la un 9umnal :i ceDa mai de9arte '
=aA 9e care L'nerin ' recun'8cu imediat< 5ata din tem9lu, cea 9e care '
@ri8e ?n tim9 ce a:te9ta 8 =ie acce9tat ?n Ca8<
I TuM @i8e ea ne?ncre@t'are :i 8lbi 9uAin 8tr>n8'area din Hurul B>tului
biatului< (l recun'8cu8e<
(n 'rice ca@, L'nerin 8e 8imAi 9ierdut< Era 9e 9unctul de a;i cere =etei 8
?l termine ra9id<
Dar ?n m'd nea:te9tat ea l8 H'8 9umnalul<
I Ce =aci aiciM
L'nerin nu reu:i 8 D'rbea8c< ADea Bura c'm9let u8cat :i 8imAea
=urnicturi ?n 9ici'are :i ?n m>ini< Era uluit, nu ?nAeleBea<
5ata a:te9t c>teDa cli9e r89un8ul lui, a9'i 9riDi ?n Hur 9reD@t'are<
I Aici ne 9't Dedea, ?ncCeie<
(l de89rin8e de @id, ?l 8muci ?n =aAa ei :i;i 8tr>n8e B>tul cu braAul< Dar nu;
i ?m9un8e 89atele cu 9umnalul<
I $i:c;te<
trbtur 8ala ?n Brab< 5ata aDea un 9a8 89rinten, dar c'm9let
8ilenAi'8, ?n tim9 ce 9a:ii lui 8e =recau @B'm't'8 de 9ard'8eal<
I Trebuie nea9rat 8 =aci t't Dacarmul 8taM m'rmi ea<
I Eu<N 8e b>lb>i L'nerin reB8indu;:i Bla8ul<
I Re9ede, ?ncCeie ea di8cuAia<
230
SECTA ASASINILOR
e ?nt'ar8er 9rin c'rid'are, a9'i intrar ?ntr;' rami=icaAie 8ecundar,
9>n la ' u:< 5ata ' de8cCi8e nu =r di=icultate, a9'i ?l ?m9in8e ?nuntru
9e L'nerin, ?ncCi@>nd u:a ?n urma ei<
Era ' cmruA ?ntunec'a8 :i rece, cu un 9at :i ' lad< e a=la ?n camera
unui A8a8in< Lui L'nerin ?i lu ceDa tim9 ca 8 8e c'ncentre@e a8u9ra
acelui eEtra'rdinar re@ultat ce;i c@u8e 9ractic din cer<
5ata 8e BCemui 9e 9ard'8eal l>nB el<
I V'rbe:te ?ncet, alt=el ne aud, :'9ti< 6i 8 nu ?ncerci Dre' =iBur<
L'nerin cltin din ca9 du9 c>teDa cli9e< Era ?nc nucit<
Acum ' 9utea Dedea mai bine de =at< Era mai t>nr dec>t el :i era
drBuA< Tr8turile erau =r ?nd'ial cele ale unei =etiAe care 8e 9reBtea
8 deDin =emeie, dar eE9re8ia era cea a unui adult, marcat de un =el de
8u=erinA tcut care;i in89ir imediat un ame8tec de mil :i de 8im9atie<
Era mai 8lab dec>t ultima dat c>nd ' D@u8e :i mai 9alid, dar 9'ate c
9ur :i 8im9lu 9rima dat nu 8e uita8e bine la ea<
I E:ti un %'8tulantM Bla8ul =ermect'r ?i ?ntreru98e :irul B>nduril'r<
I De ce m;ai adu8 aiciM Oricum nu Dei a=la nimic4
5ata era c'ntrariat< "B 9umnalul ?n teac<
I Iat< Te 8imAi mai lini:titM
L'nerin nu :tia ce 8 cread< %utea =i ' ca9can< (n8 =ata nu cCema8e
?ntriri, ci ?l du8e8e ?n camera ei< Nu aDea 8en8<
I De ce m;ai adu8 aiciM re9et<
I Ca 8 ?nAeleB<
L'nerin cre@u c 9'ate e8te ' idee bun 8 atace<
I 6i tu ce =ceai ac'l'M A8a8inii nu 8e 9limb la 'ra a8taN
L'Di8e din 9lin< 5ata r':i u:'r<
I #ite cum =acem< Eu r89und la ?ntrebrile tale, tu la ale mele< (Ai
c'nDineM
Era cea mai ab8urd :i 9ericul'a8 c'nDer8aAie 9e care ' aDu8e8e
Dre'dat<
I De ac'rd<
O 89u8e in8tinctiD, 89er>nd 8 =ie r89un8ul bun<
I Tu nu e:ti un %'8tulant 'bi:nuit, nu;i a:aM Am ?nAele8 a8ta de c>nd
te;am D@ut ?n tem9lu<
L'nerin 8e 8imAi ?m9un8<
I 6i 9e ce ba@ ai tra8 acea8t c'nclu@ieM
231
LICIA TROISI
5ata ddu din umeri<
I %'8tulanAii adeDraAi nu au nici un m'tiD 8 tria8c ?n a=ara d'rinAei
care;i im9ul8i'nea@< (n 'cCii ti erau multe alte lucruri<
L'nerin tran89ir< Era a8cuAit la minte< Cu ceilalAi 9re=ct'ria
=uncAi'na8e<
I Cum te nume:tiM
I L'nerin< 6i tuM
I DubCe<
R89un8ul 9r'm9t ?l c'n8'l< %'ate nu era ' ca9can<
I AtunciM relu ea< Ce =ceai ac'l'M 6i cine e:tiM
I (nce9e tu<
DubCe a=i: un =el de 8tr>mbtur ?mbu=nat, dar ?nce9u<
I Cutam ' trecere 89re l'cuinAele Gardienil'r< 6tiu c e8te ?n 8ala aia<
L'nerin nu ?nAeleBea nimic<
I GardieniiM
I A8a8inii de ranB 8u9eri'r, cei cu 9ie9tarul cu na8turi c'l'raAi< (i trecu
imediat 9rin =aAa 'cCil'r imaBinea Gardienil'r care;i c'ntr'lau 9e
%'8tulanAi<
I De ce, ei d'rm ?ntr;un l'c 8e9aratM
I EEact<
I 6i de ce t't 8ecretul 8taM (n =ine, D'i nu D 9uteAi mi:ca du9 cum
d'riAiM
I Nu t'Ai< Eu nu<
I 6i de ceM
DubCe @>mbi<
I Eu Ai;am 89u8 de89re mine< (nainte de a c'ntinua, 89une;mi ceDa
de89re tine<
L'nerin ?nce9u din n'u 8 tran89ire< 6i acumM C>te 9utea 8 89unM
I Vin de;a=ar :i =ac inDe8tiBaAii<
Tcerea care urm dur de8tul de 9uAin<
I Ce =el de inDe8tiBaAiiM
I De89re "rea8lN
I %entru cineM
L'nerin e@it< Ri8ca 8 arunce t'tul ?n aer<
I Nu 9't 8;Ai 89un<
I "ineN Nu c'ntea@, cel 9uAin de'camdat< Cutai ce cutam :i euM
232
SECTA ASASINILOR
Iat a:adar ce d'rea, un 8cCimb de in='rmaAii<
I Nu am au@it nici'dat de89re trecerea de care @ici tu<
5ata ?l 9riDi ?ndelunB cu 9riDirea cercett'are<
I A8cult, eu nu 8unt aici ca 8 caut treceri 8ecrete 8au lucruri de =elul
8ta, euN
imAea cum adeDrul ?i ie:ea 9e nea:te9tate din Bur< Nu ?nAeleBea bine
din ce m'tiD, dar aDea ?ncredere ?n =ata aia :i i 8e 9rea un lucru
nemai9'menit< Era ' necun'8cut care;l de8c'9eri8e ?n tim9 ce =cea ceDa
eEtrem de 9ericul'8 :i 9e dea8u9ra era un du:man< 6i t'tu:i aDea ?ncredere<
I unt un maB, ca9itul< (ncerc 8 ?nAeleB ce 9une la cale "rea8la< 6tiu
c eEi8t un 9lan ?n H'c, ceDa ='arte Da8t< Adun in='rmaAii<
DubCe ddu din ca9 a9r'bat'r<
I 6i Drei 8;' =aci ca %'8tulantM
I Cun':ti un alt m'dM
5ata 8e 89riHini cu 89atele de 9eretele din 89atele ei, 9riDi ?n 8u8<
I Nu, ?n realitate, nu<
I Ce ' 8 =aci acumM
L'nerin a:te9t<
I Eu nu 8unt ' Trium=t'are< Te D'i l8a 8 9leci :i t'tul 8e Da termina
aici< Nu m intere8ea@ ce 8e Da ?nt>m9la cu l'cul 8ta, dac di89are, dac
8e 8cu=und, cu at>t mai bine<
Era ' re8emnare ciudat ?n Bla8ul ei, ' durere am'rAit, aceea:i 9e care
L'nerin ' ?ntre@ri8e ?n 'cCii ei de la 9rima ?nt>lnire< Nu, nu era ' a8a8in,
nu ?n 8en8ul 9e care;l aDea acel cuD>nt ac'l' ?nuntru<
"ru8c, =ata tre8ri<
I $aB ai 89u8M
L'nerin ddu din ca9 c da<
Ea ?l 9riDi c>teDa cli9e, a9'i ?:i tra8e 8u8 ' m>nec a blu@ei :i;i art
ceDa<
I (l recun':tiM
L'nerin ?i lu braAul :i;l 9riDi ?n lumina lunii< %uAin dea8u9ra c'tului era
un mare 8imb'l cu r':u :i neBru< "iatul ?l 9riDi cu atenAie, ?:i trecu
deBetele 9e8te el< Nu;i lu mult tim9 8;l recun'a8c< (l trecur =i'rii<
I E8te ' 9ecete<
I $i;au 89u8 c e8te un ble8tem<
V'cea ?i era 89art<
23+
LICIA TROISI
L'nerin ' 9riDi ?n 'cCi c>teDa cli9e< (i era =ric<
I E8te ' di=erenA ?ntre ble8teme :i 9eceAi< "le8temele nu 8unt DrHi
leBate de DiaAa maBului care le 9r'nunA, ci 8im9le de8c>ntece mrunte,
acAi'nea@ ' 8inBur dat :i 9't =i c'mbtute de ' DraH mai 9uternic<
%eceAile nu<
I Cun'8c di=erenAa :i 'ricum te'ria nu m intere8ea@< De ce 89ui c
e8te ' 9eceteM
I Cun'8c ti9ul 8ta de $aBie Inter@i8J nici un ble8tem nu la8
8imb'luri 9e tru9< D'ar 9eceAile au acea8t caracteri8tic<
DubCe ?:i retra8e braAul 8t>nBaci, ?l ac'9eri<
I Dac d're:ti 8 te aHut, trebuie 8;mi 89ui t't<
Ea c'ntinu 8;:i ac'9ere braAul =r 8 ridice ca9ul< (l lu 9rin
8ur9rindere c>nd ?nce9u 8 D'rbea8c<
(i 89u8e 9'De8tea ei< %'De8tea unei ?n:elt'rii cum9lite, 9'De8tea unei
aB'nii lunBi, ac'l', 8ub 8t>nc, 9'De8tea unui m'n8tru ?n8etat de 8>nBe care
?ncet;?ncet ?i deD'ra 8u=letul<
I Vreau 8 9lec< $'r dac rm>n aici< Aici 8e de9:e:te 'rice limit,
iar euN
I 6tiu, :'9ti L'nerin 8tr>nB>nd 9umnii< 6tiu<
I Vreau 9'Aiunea, 89u8e ea< De aceea eram ac'l'< Caut camera
Gardienei OtrDuril'r ca 8 =ur 9'Aiunea :i 8 =uB< Tu;mi 9'Ai =ace r'8t de
eaM
L'nerin nu ' cun':tea :i t'tu:i ?i era mil de ea< O alt Dictim a
"re8leiN
I Te ?n:al<
5ata ridic bru8c ca9ul<
I %ecetea nu 8e 9'ate Dindeca< %'Aiunea 9e care Ai;' dau Aine 8ub
c'ntr'l 8im9t'mele, dar 9ecetea c'ntinu 8 acAi'ne@e :i 8 eD'lue@e< Nu '
'9re8c<
Nu aDea curaHul 8 ' 9riDea8c ?n =aA< O au@ea cum re89ir t't mai
Bre'i<
I Te ?n:eliN
I Nu 8unt eE9ert ?n 9eceAi, darN nu 8e ru9N :i mai ale8 nu 9't =i
Dindecate cu ' 8im9l 9'Aiune<
DubCe, ?n =aAa lui, 9arc ?m9ietri8e< Cu braAele l8ate ?n 9'al, ?l 9riDea
9ierdut<
23-
SECTA ASASINILOR
I Te ?n:eli<N re9et<
I 5'arte rar au ='8t ru9te, aduB el cu c'm9a8iune< O 9ecete, dac nu
a ='8t 9u8 de un maB 9rea 9uternic, 8e 9'ate ru9e, cCiar dac ='arte Breu<
A8ter a ru9t una, 89re eEem9lu< Lui DubCe 9arc ?i reDeni 8>nBele ?n 'braHi<
E8te un lucru di=icil ?n8 de care 8e 'cu9 d'ar marii maBi :i cere un mare
e='rt :i nu =uncAi'nea@ ?nt'tdeaunaN
I Tu cun':tiM
L'nerin 8e ?ntreru98e<
I Ce anumeM
I $aBi care 8 :tie 8 =ac a:a ceDa<
Nu :tia< 5'lRarM
I %'ateN
I (Ai D'i da 'rice ca 8;i ?nt>lne8c, 'riceN du;m la ei :i D'i =ace 'rice
9entru tine<
Era di89erat<
I EuN am ' mi8iuneN :i a9'iN 8 =uBN
I V'i inDe8tiBa 9entru tine<
O 89u8e8e im9ul8iD, 8e Dedea, dar 9rea ='arte c'nDin8< Nu l8a
im9re8ia c era ' 9er8'an care D'rbea ?n @adar<
I Vrei 8;Ai 89un ce 8e 9etrece ?ntre @idurile a8teaM O D'i =ace< Eu am '
mai mare libertate de mi:care dec>t tine :i 8iBur :tiu cum 8 inDe8tiBCe@< (n
='nd, e8te me8eria mea< V'i de8c'9eri ceea ce Drei 8 :tii, te D'i duce a=ar
:i tu, ?n 8cCimb, m Dei duce la cineDa care :tie 8 m Dindece<
L'nerin 8e 8imAi bru8c ?n ?ncurctur< %riDirea ei care im9l'ra :i acea
'=ert, acel tr'c ?ntre ' DiaA ?n 8cCimbul unei munci care era dat'ria lui i
8e 9rea a9r'a9e im'ral< Nu era 8iBur c ' 9utea 8alDa, dar cum 8 re=u@eM
I Nu 8unt 8iBur c te 9't 8alDa<N 8e 8imAi dat'r 8 89un<
I Nu c'ntea@< (mi e de;aHun8 ' 89eranA ?nde9rtat :i 8im9la idee de
a 9utea 9r8i ace8t l'c<
Abi8ul anB'a8ei, determinarea ei ?l 89erie<
I De ac'rd, :'9ti<
23.
LICIA TROISI
2!
PRIMA DAT
***
TRECUTUL I)
e c>nd DubCe a deci8, 8e 8imte mai 8iBur< LeBturile cu trecutul
au ='8t de=initiD tiate, drumul ei e8te ?n 8=>r:it tra8at< Du9
?nt>lnirea cu mama ei i 8e 9are c a ?nAele8 c nu mai e8te 9'8ibil
alt aleBere< e 8ur9rinde cre@>nd c 9'ate cu adeDrat t'tul e8te 8tabilit de
la ?nce9ut< De8tinul< Iar al ei e8te acela de a ucide, de a deDeni un a8a8in :i
de a 8e dedica 9e de9lin $ae8trului, 8inBura certitudine ?ntr;' lume Ca'tic<
D
6i a:a 9'rne:te din n'u ?n clt'rie, n'i ca8e :i n'i Ainuturi< Au 9'rnit
din n'u la drum cCiar ?n 8eara ?n care a luat deci@ia<
I A: Drea 8 8cCimb aerulN a 89u8 ea timid<
$ae8trul a 9riDit;'<
I Nu te 8imAi 8iBur de deci@ia taM
DubCe 8;a Brbit 8 dea din ca9 c nu<
I Nu, nu, nu e8te a8taN ci cN e BreuN a ?nce9ut ' DiaA n'u 9entru
mine :i atunci de ce 8 nuN
La ?nce9ut, au C'inrit 9rin %m>ntul 'arelui, un an ?ntreB de clt'rie
9rin t>rBuri :i 8ate< Nici mcar ' dat nu au aHun8 ?n elDa< %'ate nici nu
mai eEi8t, 9'ate nu a eEi8tat nici'dat :i trie:te d'ar ?n amintirile lui
DubCe< ViaAa aceea i 8e 9are at>t de de9arte :i ea ?n8:i at>t de di=erit =aA
de cum era atunci, ?nc>t cu Breu reu:e:te 8 dea c'n8i8tenA amintiril'r ei<
A9'i 8;au ?nt'r8 aca8, ?n %m>ntul $rii< C>nd DubCe reDede 'ceanul,
8imte cum ?i cre:te inima< AlearB 9e ni8i9 9>n ac'l' unde 8e 89arB
Dalurile, ca 9rima dat, :i la =el ca 9rima dat marea e8te 8t9>nit de
=urtun<
Nimic nu 8;a 8cCimbat, cCiar :i ca8a e8te t't ac'l' unde era< Lumea
$ae8trului e8te a8ta, ' lume care nu 8e 8cCimb, ci rm>ne identic cu ea
?n8:i< $ai deBrab ea 8e 8cCimb, ea e8te 8inBurul lucru care 8e mi:c ?ntr;
un 'ri@'nt =iE< O de8c'9er c>nd 8e a:a@ din n'u ?n 9at<
(:i aminte:te de un 9at mare, c'm'd, iar acum 8e tre@e:te ?ntr;un culcu:
8tr>mt, ?n care reu:e:te 8 ?nca9 d'ar ?nd'indu;:i 9uAin BenuncCii<
23/
SECTA ASASINILOR
A cre8cut, tru9ul i 8;a 8cCimbat< O Dede, ' 8imte :i =ace e='rturi 8;l
recun'a8c< 6'ldurile 8unt mai m'i, 9ici'arele mai lunBi, 8>nii 8e um=l
dintr;'dat, =r 8 anunAe< 5emeia care 8e a=l ?n ea =ace 9re8iuni 8 ia8,
=iinAa ei de =emeie bate la u: ' dat 9e lun<
#ne'ri ?i 9lace de ea< e 9riDe:te ?n a9a din c'9aia ?n care 8e 89al :i
B8e:te c e8te drBuA, cu =aAa ei de c'9il :i 8>nii tari< e ?ntreab r':ind
dac ar 9utea Dre'dat 8;i =ie 9e 9lac $ae8trului, dac =eminitatea ei abia
?mb'b'cit l;ar 9utea atraBe< Dac Dre'dat ar trebui 8 8e c8t'rea8c 8au
8 iubea8c 9e cineDa, acela n;ar 9utea =i altcineDa dec>t el<
AlunB B>ndurile a8tea 8cutur>nd cu 9utere din ca9, iar 9icturile din
9letele ei 8tr'9e8c 8u9ra=aAa a9ei :i 9ard'8eala din Hur< Cci une'ri nu ar
Drea 8 =ie =emeie< Ar Drea 8 nu aib 8eE, d'ar a:a ar 9utea 8;i 8luHea8c
$ae8trului cu adeDrat :i de9lin< Ar Drea 8 =ie ca el, 8 8e 8cCimbe 9>n
c>nd ar deDeni imaBinea lui< Criminal ca el, eleBant ca el, a8ta ar Drea,
dar tru9ul ei nu;i d D'ie, e8te un @id care ' 8e9ar de 9er8'ana 9e care '
iube:te cel mai mult<
6i, ?n tim9 ce natura ?:i urmea@ cur8ul :i anii ' m'delea@, c'ntinu :i
antrenamentul, d>nd r'ade bune< DeHa DubCe ?l ?n8'Ae:te mereu 9e $ae8tru
:i;:i d 8eama c el are ?ncredere ?n ea< Ea 9reBte:te mereu 'trDurile :i
multe neB'cieri 8unt l8ate 9e 8eama ei< Numai muncile din %m>ntul
'arelui care ?nc mai cad une'ri 8unt c'm9let ?n 8eama lui 1enna :i din
c>nd ?n c>nd clt're8c 9>n ac'l' 9entru Dre' ?nAeleBere =ructu'a8<
DubCe 8imte, :tie c 8e a9r'9ie m'mentul< (n cur>nd ?i Da Deni ei r>ndul
8 ucid< #ne'ri 8e B>nde:te la a8ta, la cum Da =i, la ce Da 8imAi< L;a D@ut
=c>nd;' de multe 'ri, de at>t de multe 'ri ?nc>t de;acum ace8t lucru :i;a
9ierdut 8emni=icaAia 9entru ea< Dar 8 ' =ac ea ?n8:i e8te di=erit, ?nAeleBe<
6i a9'i mai e8te G'nar, care 9entru ea e8te ' amintire de ne:ter8, ' ran ce
8>nBerea@ mereu<
Reu:e:te 8 a8i8te la ' crim, dar nu 9'ate 9riDi m'rtul ?n 'cCi< Nu
reu:e:te< E8te 8iBur c dac ar 9riDi ?n acele 9u9ile ?n ultima cli9 a DieAii
8;ar Dedea 9e ea :i 9e G'nar :i ' c'ndamnare =r a9el<
e B>nde:te, 8e B>nde:te mereu la a8ta<
A9'i m'mentul 8'8e:te, 9e nea:te9tate, at>t 9entru ea, c>t :i 9entru
$ae8tru<
230
LICIA TROISI
E8te D'rba de89re ' munc a8emenea mult'ra< (l Da a8i8ta 9e $ae8tru,
ca ?nt'tdeauna, :i neB'cierea cade ?n 8eama ei, cum 8e ?nt>m9l deHa de
mult tim9<
(:i d ?nt>lnire cu 'mul ?ntr;un 'ra: Decin< %l'u =r '9rire< CeDa
Dreme BluBa mantalei ei a re@i8tat, dar acum e8te ud :i c>nd intr ?n Canul
9e care l;au ale8 ca 8 8e t>rBuia8c ?m9reun cu acel brbat =i'ri de =riB ?i
8trbat :ira 89inrii< %'ate c 8unt 8emnele 9reDe8tit'are ale unei b'li, 9'ate
e8te nelini:tea 'bi:nuit care ' ?ncearc de =iecare dat c>nd 8e duce 8
trate@e de89re m'artea cuiDa<
"rbatul care 8t ?n =aAa ei e8te mai deBrab 8cund :i 9are 89eriat :i el<
Are un ca9 mic, cCel :i un c'r9 Bra8 de c'9il<
V'rbe:te re9ede, nelini:tit :i 9riDe:te mereu ?n Hur<
I Nu =iAi at>t de circum89ect, ?i 89une DubCe cu rceala dint'tdeauna<
Dac D DeAi c'm9'rta a8t=el, DeAi atraBe 9riDirile<
Nu;i nimic de =cut< AtenAi'narea ei ?l =ace 8 =ie :i mai DiBilent<
(i relatea@ ' 9'De8te cu r@bunri ?n care DubCe 8e 9ierde du9 8curt
tim9< E8te D'rba de89re certuri ?ntre mici bar'ni l'cali, =eudali cam 9r':ti
care D'r 8;:i ?ncCeie 8'c'telile unii cu alAii, 89re BraniA, ac'l' unde
r@b'iul deHa 8;a ?n8t9>nit< "rbatul e8te trimi8ul unui mic l'c'tenent care
Drea 8 8e r@bune 9e un c'leB de acela:i Brad cu el :i 8;a 8turat 8 a:te9te
ca r@b'iul 8;l r@bune 9entru el<
I "rbatul 9e care 9atr'nul tu trebuie 8;l ucid 9are 8 aib :a9te
DieAi ca 9i8icile :i a9'i e un la:, mereu 8t ?n 89atele =r'ntului, nu lu9t
nici'dat ?n 9rima linieN
DubCe e8te ameAit de =lecreala aia aBitat, de me8cCinria acel'r
9'De:ti de89re rancCiune mrunte, de89re brbaAi de nimic care cred c 9't
deDeni brbaAi adeDraAi 9rin crim<
K%entru 9r'8tii de Benul 8ta 8e 'm'arML
I 9uneAi;mi ce trebuie 8 =ac<
"rbatul ?i c'munic detalii leBate de tim9 :i m'dalitAi<
I 6a8e 8ute de car'le<
Aceea:i tactic :i brbatul cade ?n ca9can din 9rima< DubCe ie8e ?n
8=>r:it din l'cal cu un de8en al Dictimei :i ' n'u munc 9entru $ae8tru<
eara ?i 9'De8te:te t'tul $ae8trului< (nt>lnirea, neB'cierea, munca<
232
SECTA ASASINILOR
I "rbatul ?n cau@ 8e a=l la ' di8tanA de ' @i de aici, a 9r8it c>m9ul
de lu9t cu ' 9ermi8ie, a:a mi;a 89u8 'mul la<
$ae8trul ?:i 8car9in brbia B>ndit'r<
I A: 89une c 9rimul lucru 9e care;l aDem de =cut e8te 8 merBem
unde 8e a=l el< Vei =ace c>teDa inDe8tiBaAii de89re de9la8rile lui :i 9'ate
c e8te bine 8 intri ?n c'ntact cu Dreun 8luHit'r de;al lui<
I Trebuie 8 9lecm m>ine< %ermi8ia Aine ' 89tm>n, tim9ul e 8curt
:i e ca@ul 8 ne Brbim<
I $i 8e 9are ' idee eEcelent<
DubCe @>mbe:te< De ' Dreme, $ae8trul Aine c'nt de 8uBe8tiile ei :i la8
a9r'a9e c'm9let ?n 8eama ei inDe8tiBaAiile< e 8imte m>ndr de acea
?ncredere :i e8te bucur'a8 8;i 9'at =i de ='l'8, du9 t't ceea ce el a =cut
9entru ea<
(n @ilele urmt'are, DubCe 8e aD>nt cu ca9ul ?nainte ?n munc<
Ea :i $ae8trul 8e 8tabile8c la un Can, 8e 9re@int ca tat :i =iic, de:i
CanBiul ?i lua8e dre9t un =el de t>nr cu9lu 8au a:a ceDa< $ae8trul a9r'a9e
8;a 8u9rat la acea8t in8inuare, ea a r':it a9r'a9e mBulit< De alt=el,
$ae8trul nu e8te ?n ='nd cu mult mai ?n D>r8t dec>t ea, 8iBur nu e8te de8tul
de mare ca 8;i 9'at =i tat<
(:i 9etrece @ilele cercet>nd, Deri=ic>nd ca8a Dictimei :i urmrindu;i
de9la8rile< (i ra9'rtea@ cu 8cru9ul'@itate $ae8trului t't ce de8c'9er<
Numai 89re =inal 9reia el 8ituaAia :i =ace ultimele drumuri<
(ntr;' 8ear, ?i eE9lic 8trateBia<
I (i D'i ?ntinde ' ca9can ?n 9dure< $;am 9u8 de ac'rd cu Di@itiul
Dictimei< $i;' Da aduce nu de9arte de aici, ?ntr;un l'c i@'lat< 6i du9 ce
D'i termina ?l D'i 'm'r? :i 9e Di@itiu<
DubCe rm>ne 9er9leE, la acea8t De8te< (l cun'a:te 9e brbatul acela, a
D'rbit cu el de c>teDa 'ri 9e c>nd =cea cercetri<
I De ce :i 9e Di@itiuM (n =ine, nu te;a aHutatM
DubCe ?:i d 8eama imediat de 8tu9iditatea acelei ?ntrebri< $ae8trul '
9riDe:te ?ntr;adeDr ?n 'cCi c>teDa 8ecunde, ' 9riDire de re9r': tcut 9e care
DubCe ' cun'a:te<
I Ce Ai;am 89u8M
DubCe 9lec 9riDirea<
I DaN mart'rul<
233
LICIA TROISI
%'rne8c c>nd 8eara e8te ad>nc :i ?ntunec'a8< DubCe 9riDe:te ?n 8u8<
Nici urm de lun< Nu e neD'ie de mult lumin 9entru a8t=el de munci<
e 8tr>nBe ?n manta< Ca ?nt'tdeauna c>nd ?l ?n8'Ae:te 9e $ae8tru, '
?ncearc multe em'Aii di=erite, c'ntradict'rii< (nc>ntare, =ric, remu:care< 6i
de =iecare dat 8e 8imte cumDa nucit<
e a:e@ la 9>nd ?ntre tu=i:uri<
Am>nd'i 8e mi:c cu acelea:i mi:cri eleBante :i 8ilenAi'a8e< 5ac ='arte
9uAin @B'm't<
A:te9tarea e8te ritmat de Be8turile 9reci8e :i calme ale $ae8trului<
DubCe ?i d 8BeAile, el 8c'ate 9umnalul a9'i ?l baB la l'c ?n teac<
Trec minute, 9'ate 're, DubCe nu ar 9utea 89une< e i8c un D>nt ce
=ace ramurile 8 =':nea8c< A8ta ?i aHutP cu c>t mai mult @B'm't, cu at>t
8unt mai mici :an8ele de a =i au@iAi<
(n 8=>r:it, aud tr'9itul cail'r 9rin =run@ele u8cate< %une m>na 9e
9umnal< O 8im9l 9recauAie, ' 9recauAie cu care deHa 8e 'bi:nui8e de c>nd a
?nce9ut 8;l a8i8te 9e $ae8tru<
El e8te Bata, cu m>na 9e 9umnalul deHa 8c'8 din teac<
A9'i 8e aude un @B'm't mai 9uternic, calea:ca 9rinde Dite@, :i 8e aude
un Bla8 de de9arte, tulbure<
I Dar ceN
Calea:ca trece 9rin =aAa l'r 9e nea:te9tate< DubCe Dede cum caii 8e
?ndrea9t 89re ei B>=>ind, cu nrile dilatate< E8te ?ntuneric, dar 'cCii ei 8unt
antrenaAi, :i;i Dede bine<
Kunt 9rea a9r'a9eL :i in8tinctiD 8e ?nc'rdea@< CCiar ?n m'mentul ?n
care i 8e 9are c Din 9e8te ei, calea:ca 8e ?nt'arce, =r>nea@<
$ae8trul A>:ne:te =r un cuD>nt<
DubCe ?l Dede de8cCi@>nd u:a cale:tii cu Di'lenA< Reu:e:te 8;l @rea8c
9e brbatul care 8e a=l ?nuntru, ?i 'b8erD 'cCii, 8trlucirea l'r 8lab ?n
n'a9te<
I Nu4 ?ncearc el 8 8triBe, dar $ae8trul e8te ra9id, ?l d'min, iar
DubCe nu mai Dede nimic<
D'ar un @B'm't de 9ici'are care l'De8c lemnul< O 8en@aAie de BreaA ?i
8tr>nBe mruntaiele< A D@ut at>Aia 'ameni murind, dar nu reu:e:te 8;:i
98tre@e 8>nBele rece< e enerDea@ 9e ea ?n8:i :i 9e 9r'9ria 8lbiciune<
+00
SECTA ASASINILOR
C>nd $ae8trul ie8e, 9umnalul e8te r':u, :ir'ind de 8>nBe< Vi@itiul a
rma8 la l'cul lui ?n t't ace8t tim9, uit>ndu;8e ?n B'l<
DubCe a ?nDAat 8 adulmece ter'area :i 8imte c brbatul 8e teme,
Denele de la B>t 8unt um=late, maEilarul e8te c'ntractat<
$ae8trul 8e duce 89re el :i brbatul tremur Di@ibil<
I *i;ai =cut treaba, ?i 89une, :i DubCe :tie c i;a 89u8;' ca 8;l
lini:tea8c<
T'tul 8e 9etrece ?ntr;' cli9< "rbatul 8are de 9e ca9r :i 8e arunc 89re
9dure< $ae8trul =ace ' 8ritur, dar nu reu:e:te 8;l 9rind<
I DubCe4 8triB<
Tru9ul ei r89unde 9rimul, ?naintea ca9ului< DubCe A>:ne:te< ABil cum
nu ar =i cre@ut nici'dat c 9'ate =i< %reBtit< Nu e8te l'c 9entru team 8au
altceDa< T'tul 8e 9etrece 9rea re9ede<
$>inile ei =uB 89re cuAite, deBetele ei le ?n:=ac u:'r, a9'i aruncarea,
9reci8< "rbatul e8te ' 9at neclar ?n =aAa ei< DubCe nici mcar nu :tie ce
=ace, nu are tim9 8 8e B>ndea8c<
A9'i, un 8triBt ?nbu:it :i realitatea ?:i reca9t c'nturul<
KL;am l'Dit, ?:i 89une, bru8c ne?ncre@t'are< L;am 'm'r>t<L
$ae8trul alearB 89re brbat, 8tr>nB>nd 9umnalul< A9'i 8e '9re:te< Nu
=ace nimic< e ?nt'arce 89re ea<
I L;ai 'm'r>t<
Acele cuDinte r8un ciudat ?n tcerea 9durii< DubCe rm>ne ?nBCeAat
?n l'cul ei<
KL;am 'm'r>t<L
Nu reu:e:te 8 8e B>ndea8c la altceDa< (n mintea ei, aude ultimul 8triBt
al brbatului, :uieratul cuAitel'r aruncate<
e ridic mecanic, 8e duce 89re 9unctul unde 8e a=l $ae8trul<
KL;am 'm'r>t<L
Vi@itiul @ace a9lecat 9e8te un c'D'r de =run@e< >nBele 8trluce:te 9e
9m>nt< 5aAa lui e8te a8cun8, dar e ca :i cum DubCe ar 9utea;' Dedea< Are
'cCii lui G'nar<
I %rimul tu 'm'r, DubCe< Acum e:ti un a8a8in<
DubCe rm>ne nemi:cat ?n l'cul ei, cu braAele 9e l>nB c'a98e< Ar
trebui 8 8imt ceDa, 9r'babil, dar nu 8imte nimic< Ridic 'cCii< Dea8u9ra
ei, lumina 9alid a mii de 8tele<
C0te=
+01
LICIA TROISI
(:i de89rinde 'cCii de la brbat< imte cum ?i curB lacrimile< A9'i ?n
c>m9ul ei Di@ual intr $ae8trul :i t'tul 8e '9re:te<
I Ai ='8t la ?nlAime<
AHunB aca8 9uAin du9 mie@ul n'9Aii< T'tul 8;a 8=>r:it< Ca :i cum nu 8;
ar =i ?nt>m9lat nimic<
I (Ai D'i da Humtate din bani, i;ai c>:tiBat 9e merit, ?i 89une $ae8trul<
DubCe ?l a8cult di8trat< Nimic ?n8 nu are im9'rtanA< T'tul ?i a9are ca
:i cum ar 9riDi 9rintr;un Beam< De9arte, @adarnic<
6i a9'i rm>ne 8inBur ?n camer, =r nici un Dl ?ntre ea :i ceea ce 8;a
?nt>m9lat<
;a ?nt>m9lat 9e nea:te9tate :i ?ntr;un m'd di=erit de cum 8e a:te9ta<
$ae8trul a ludat;'< A =cut lucrul 9entru care 8e n8cu8e, l;a =cut
in8tinctiD :i l;a =cut cCiar bine< 6i t'tu:i, nu 8imte 8ati8=acAie, d'ar un
8entiment de de@'lare 9e care nu :tie cum 8;l numea8c< De8tinul 8;a
?m9linit, de;acum ?nainte Da =i mereu a:a< Va cuta munc, Da ucide, Da lua
banii :i din n'u de la ?nce9ut, ?ntr;' 89iral care;i taie re89iraAia<
Ie8e a=ar, de:i bate un D>nt 9uternic :i ?n aer 8e 8imte 9l'aia< e t>r:te
89re =>nt>n< Ra=alele de D>nt ?i biciuie =aAa cu Di'lenA< TraBe Bleata :i;:i
baB m>inile ?n a9< E8te ?nBCeAat< 6i;' arunc 9e =aA :i a9'i din n'u 9e
m>ini, :i ?nc ' dat :i ?nc ' dat, 9>n c>nd nu mai 8imte nimic, 9>n
c>nd ?:i 8imte deBetele 8trine :i =aAa ?nAe9at de mii de ace<
I G'narN G'narN
C>nd 8imte d'u m>ini 8tr>nB>ndu;i umerii, le ?nde9rtea@ cu =urie<
$ae8trul e8te ?n 9ici'are ?n =aAa ei< E ?ntuneric :i t'tu:i Dede c e8te tri8t<
Nu reu:e:te 8 8e a9r'9ie de el<
I Eu nu D'iam 8;l 'm'r 9e G'narN :'9te:te :i 8e 8imte la un 9a8 de
nebunie<
I Vin' ?nuntru<
I Nu D'iam 8;l ucid4
$ae8trul ' a9uc de ' m>n cu 9utere, ' traBe 89re el<
I Vin' ?nuntru, re9et cu Bla8ul 8u='cat<
6i ea i@bucne:te ?n 9l>n8<
$ae8trul ' duce ?n ca8, ' 9une ?n =aAa ='cului, ' ?nDele:te ?n mantaua
lui< 5riBul ?n8 e8te 9e8te t't, ' 9trunde :i ?n acea 9rim n'a9te de
criminal nu eEi8t Dre' 8ur8 de cldur care 8 ' 9'at ?ncl@i cu adeDrat<
+02
SECTA ASASINILOR
$ae8trul ' la8 8 8e de8carce, 8 8c'at a=ar =uria, durerea,
8entimentul de Din'DAie<
(n cele din urm, t'tul trece< %'ate c 8trile ace8tea D'r reDeni, ba cCiar
8e Da ?nt>m9la cu 8iBuranA, dar la un m'ment dat t'tul trece<
I A:a e8te ?nt'tdeauna, 8 :tii a8ta<
Gla8ul $ae8trului e8te din n'u cel din n'a9tea anteri'ar< %lin de
durere, ?nAeleBt'r, at>t de bl>nd :i de cald<
I Eu Din din "rea8l< Nu am cun'8cut altceDa, de la na:terea mea ?ntre
@idurile alea ble8temate< De c'9il, nu m;au educat dec>t 9entru m'arte, m;
au ?nDAat c e8te Hu8t 8 'm'r, c ' =acem 9entru Bl'ria unui @eu ble8temat
al crui nume ar trebui :ter8 de 9e =aAa 9m>ntului< Nu cun':team nimic 9e
lume, nimic altceDa< La d'i89re@ece ani mi;au cerut 8 8D>r:e8c 9rima
mea crim< #nul dintre n'i =cu8e ' Bre:eal ?n 9lu8< Ac'l' a:a merB
lucrurile< Cine nu e8te bun m'are< 6i eu credeam c e8te un lucru dre9t,
8=>nt, eram 'n'rat c am ='8t ale8<
R>de ?nbu:it, un r>8 amar<
Nu a ='8t neD'ie de mult< Era 9e Humtate dr'Bat de Dre' 8ub8tanA 9e
care ' ='l'8e8c ei< A trebuit d'ar 8;l l'De8c cu 9umnalul ?n inim< 6tiam
eEact cum< La d'i89re@ece ani :tiam cum 8e 'm'ar un 'm, cum 8;l =ac 8
8u=ere :i cum 8 m'ar ?ntr;' cli9<
e '9re:te, '=tea@< DubCe ?l a8cult<
I Nu mi 8;a 9rut nimic nemai9'menit, c>nd am =cut;'< (n8 ?n @ilele
urmt'are eram tulburat de imaBinea m'rtului, de cum era c>nd tria :i de
9riDirea lui ?n tim9 ce i;am ?n=i9t 9umnalul< $ urmrea< $ 8imAeam
murdar, dar, 'ric>t de mult m;a: =i 89lat, 8>nBele rm>nea mereu 9e
m>inile mele, mereu<
%arc 9entru ' cli9 Bla8ul i 8;ar ame8teca cu 9l>n8ul, dar c>nd reia e8te
9uternic ca ?nainte, C'tr>t<
A9'i mi;am reDenit< (nt'tdeauna ne reDenim< Dar 9rima dat ai Drea 8
=ii :i tu m'rt<
DubCe 9l>nBe din n'u<
I Credeam c Dreau, $ae8tre, credeam c l;am l8at ?n urm 9e G'nar
:i t't re8tul, dar nu e8te a:aN nu Da trece nici'dat cCe8tia a8taN
nici'datN
$ae8trul ' 8tr>nBe cu 9utere<
+0+
LICIA TROISI
I Acum ?nAeleBi de ce nu D'iam 8 Dii cu mine, ?nAeleBiM Calea mea
duce aici :i eu nu D'iam ca :i tu 8 ' a9uci 9e ea<
O 8tr>nBe cu 9utere, DubCe 8e aband'nea@ la 9ie9tul lui<
I 1ur;mi c nu ' Dei =ace nici'dat, 89une el dintr;'dat<
CuDinte 9e care 9>n ?n 8eara dinainte DubCe nu ar =i d'rit 8 le aud
nici'dat< CuDinte care 9entru ea ?n8eamn aband'n :i 8inBurtate< Acum
Din ca ' binecuD>ntare, a9r'a9e im9l'rate< Dar ?nc 8e teme<
I Nu m 9r8i, $ae8tre, nu m 9r8i4 V'i ?nDAa 8 'm'r =r team,
D'i deDeni nemil'a8 cum Drei tu 8 =iu, D'i =ace t't ce Dei Drea tu<
I Dar eu nu Dreau a8ta4
Gla8ul lui e8te 9uternic, dar a9r'a9e di89erat<
e de89rinde din ?mbrAi:are, ?i ia =aAa ?ntre m>ini, ' 9riDe:te<
I Eu nu Dreau ca tu 8 mai uci@i, eu nu Dreau ca tu 8 =ii ca mine<
DubCe nu :tie ce 8 cread< Ea;l d're:te d'ar 9e $ae8tru ?n lumea a8ta
:i dac trebuie 8 ucid 9entru el :i 8 8imt 'r'area aceea, cCinul acela de
=iecare dat, ' Da =ace<
I #it;te la mine4 Tu nu Drei 8 'm'ri, :i eu :tiu a8ta4 Dac ai 9utea 8ta
cu mine =r 8 ' =aci, ce ai aleBeM
Nu :tie 9rea bine ce 8 r89und<
I Eu Dreau 8 8tau cu tineN Tu ai ='8t mereu cu mine, Dreau 8 8tau cu
tine 9entru t'tdeaunaN
I Dar tu Drei 8 uci@iM Vrei 8 c'ntinui a:a, @i du9 @i, 9>n c>nd te Dei
8tinBe ca mineM
O 9riDe:te at>t de inten8, ?nc>t DubCe 8e 8imte B'al ?n =aAa 'cCil'r lui<
I Nu4 Nu Dreau4 Nu mai Dreau 8 ' =ac4 89une 9rintre lacrimi,
8tr>nB>ndu;l cu 9utere< Dar 8 nu m aband'ne@i4
I Nu ' D'i =aceN nici'datN tu Dei 8ta cu mine, dar, ?Ai Hur, nu Dei
mai =i nici'dat c'n8tr>n8 8 =aci a:a ceDa4
DubCe ?l ?mbrAi:ea@ cu 9utere, 8e li9e:te de el<
I $ulAume8c $ae8tre, mulAume8cN
$ae8trul ' ?nde9rtea@ cu delicateAe de el :i ?:i a9r'9ie bu@ele de
=runtea ei, 8uaD<
DubCe, ?m9in8 de nu 8e :tie ce im9ul8, ridic ca9ul d'ar c>t trebuie :i
9entru ' cli9 bu@ele li 8e atinB< 6i dac 9entru el e8te un 8rut de =rate,
8rutul dat de ' =iinA 9ierdut unei creaturi cu care ?m9rt:e:te acela:i
de8tin ?ntunecat, 9entru ea nu e8te la =el< %entru ea e8te 9unctul de 8'8ire al
+0-
SECTA ASASINILOR
unui drum lunB, al unei ad'raAii care 8;a maturi@at ?n tru9ul ei :i durea@ '
in=initate, ' in8ul de 9ace :i de dulceaA ?n 'ceanul unei n'9Ai mult 9rea
amare<
Dar e8te ' cli9 d'arJ $ae8trul 8e retraBe a9r'a9e imediat< (:i
?nde9rtea@ bu@ele, 8e mulAume:te d'ar 8 ' 8tr>nB ?n c'ntinuare la
9ie9tul lui<
DubCe ?:i 8imte tru9ul relaEat, de:i inima;i bate nebune:te< Dar nu mai
e8te nici team, nici remu:care< E8te ceDa n'u :i mai dulce< imte cum
anB'a8a 8e ?nde9rtea@, 9uAin c>te 9uAin< A9'i ' cu9rinde 8'mnul<
+0.
LICIA TROISI
2"
'RNTURI DE ADEVR
n acea 8ear, DubCe ?l ?n8'Ai 9e L'nerin ?n d'rmit'rul lui< Vede 9entru
9rima dat l'cul ?n care trie8c %'8tulanAii< DuC'area at>t'r tru9uri
claie 9e8te Brmad ' ?nec< (:i 89u8e c biatul acela 8lab trebuia 8
ura8c cu adeDrat ='arte mult "rea8la ca 8;:i ri:te DiaAa :i 8 8e
umilea8c 9>n;ntr;at>t numai 8 ' di8truB< (l 9riDi ?n tim9 ce intra
DiBilent ?n 8al :i 8e B>ndi c erau cu adeDrat a8emnt'ri< (l '9ri<
(
I V'i Deni eu 8 te caut< nu ie:i de;aici<
L'nerin ' 9riDi de8cum9nit<
I 6i de ceM
I %entru c e:ti un %'8tulant, nu :tii cum 8 te mi:ti :i dac umbli 9rin
ca8 te;ar de8c'9eri imediat< AnunA;m numai dac acri=iciul ar =i
iminent, dar cred c nu 8e Da ?nt>m9la ?n urmt'arele trei 8au 9atru luni<
L'nerin ?ncuDiinA nu 9rea c'nDin8<
I Cum DreiN :i c>nd ne D'm DedeaM
I Cel mai t>r@iu 9e8te ' 89tm>n<
e ?nt'ar8e :i reDeni la ea ?n camer c>t de re9ede 9utu<
Din n'u 8inBur, 8tin8e unica lum>nare rma8 a9rin8 :i 8e arunc 9e
9at, ?mbrcat< (ncerc 8;:i c'ntr'le@e re89iraAia, dar era aBitat mai mult
dec>t ar =i 9utut eE9rima ?n cuDinte<
Nu cre@u8e nici'dat cu adeDrat c "rea8la 9utea 8 ' Dindece de
ble8tem, era c'nDin8 c D'r ?ncerca 8 ' menAin ?n 8tarea ?n care 8e a=la
acum c>t mai mult tim9 9'8ibil, cci a8t=el era 8lab :i :antaHabil< (n8 nu
aDu8e8e nici'dat Dreun dubiu a8u9ra =a9tului c eEi8ta un leac :i c ace8ta
ar =i ='8t 9'Aiunea 9e care ReOla i;' admini8tra<
(n8 nu era a:a< inBura 8'luAie 9e care ' ?ntre@ri8e 8e 89ulbera8e<
iBur, era 9'8ibil ca L'nerin 8 =i minAit, dar nu aDea nici un m'tiD 8 '
=ac, 9e c>nd "rea8la aDea m'tiDe ne8=>r:ite 8;i a8cund adeDrul< Nu,
L'nerin 89u8e8e adeDrul< Ea :tia a8ta< tarea ei nu 8e ?mbuntAi8e,
dim9'triD, 5iara ridica mai de8 ca9ul, ' 8imAea de la ' @i la alta t't mai
9uternic< G>ndul @drniciei tutur'r acel'r luni ' l'Di ?n 8t'mac ca un
9umn :i iar ?i Deni 8 9l>nB< Durerea din acea 9eri'ad, abruti@area 9rin
+0/
SECTA ASASINILOR
care trecu8e, 8acri=icarea acelui brbatN t'tul, ?n @adar, t'tul, r'dul unei
?n:elt'rii cum9lite<
Dar acum :tia< Nu mai aDea nici ' ?nd'ial< ADea 8 B8ea8c
m'dalitateaN
ADea 8 di8truB acel l'c, aDea 8;l ucid 9e Fe8C'l :i aDea 8 ?nBr'a9e
8ub un maldr de dr>mturi cultul lui TCenaar :i al lui A8ter<
(n 8eara urmt'are, C'tr? c Deni8e Dremea 8 treac la acAiune< %rimul
lucru 9e care;l aDea de =cut era 8 B8ea8c l'cuinAele Gardienil'rJ dac
"rea8la 9unea la cale ceDa G :i DubCe aDea bnuieli de8tul de 9uternice G,
r89un8urile nu 8e 9uteau a=la dec>t ac'l'<
A:a c, ?n t'iul n'9Aii, ?mbrcat cu mantaua ei 'bi:nuit, 8e du8e din
n'u ?n ala $are< Ca9ul i 8e ?nD>rtea ?n c'ntinuare :i 5iara murmura
a9r'a9e c'nDinBt'are din ad>ncuri, dar nu 8;ar =i l8at '9rit de nimic<
Ca :i ?n 8eara dinainte, 8e du8e 89re ba@ine< ReB8i 89aAiul 8tr>mt dintre
cele d'u 8tatui< Ac'l' era ?ntuneric c'm9let< DubCe 8e BCemui ca 8 intre
9rin acea =ant :i ca 8;:i 'bi:nuia8c 'cCii cu ?ntunericul< La ?nce9ut =u
d'ar ?ntuneric, a9'i ?nce9u 8 di8tinB DaB c'ntururile unui 'biect care 8e
a=la ?naintea ei< Era D'rba de89re ' 8tatuie, eEact cum 89u8e8e CerDa, dar
nu 9rea a8emenea celei din tem9lu< %e ' 9arte era umbra DaB a d'u
ari9i, ca9ul 9rea 8 aib un =el de ci'c, iar c'r9ul era mai deBrab alunBit,
9r'babil ca al unui :ar9e<
DubCe ?:i trecu deBetele 9e8te 8u9ra=aAa luci'a8 :i neted a 8tatuii
cercet>nd;' cu mare atenAie< %i9i 'rice deniDelare, a98 'rice mic
8c'bitur, tra8e de 'rice D>r= :i 'rice altceDa, dar t'tul =u ?n @adar< Nu 9rea
8 eEi8te ceDa care 8 9'at actiDa Dreun mecani8m<
Cea8urile trecur =r re@ultat, 9>n c>nd ?:i ddu 8eama c era t>r@iu<
#n tr'9it u:'r 9rea 8 ?n8u=leAea8c 8ala< e 9iti, dar nu trecu nimeni<
Reali@ cCiar la tim9 c @B'm'tul nu 9r'Denea din 8al, ci din 89atele
8tatuii, eEact din l'cul ?n care ar =i trebuit 8 aHunB< !B'm't de 9a:i care
urcau 8crile<
5cu ' 8ritur, ie:i din ni:a ?n care 8e a=la :i alerB ?ntr;un alt 9unct
umbrit<
V@u clar 8tatuia balaurului r'tindu;8e 9e 9r'9riii 9iD'Ai :i de8cCi@>ndu;
8e ?ntr;un mic 89aAiu luminat< De;ac'l' a9ru cineDa< Era un Gardian, cu
+00
LICIA TROISI
na8turii de la 9ie9tar Der@i< imAi cum ?i cre:te =uria< Era la un 9a8 de
'biectiD, dar nu reu:ea 8 aHunB la el<
e ?nt'ar8e ?n 8eara urmt'are :i aDu l'c acela:i H'c ca ?n 8eara
9recedent< Era 8iBur c nu neBliHa8e nimic ?n n'a9tea dinainte, dar
c'ntr'l din n'u t'tul de la ca9t< Nu era cCi9< tatuia era 8'lid ?n
?ntreBime, de neclintit<
DubCe 8e ?nde9rt 9e c>t ?i 8ttea ?n 9utere, ?ncerc>nd de'9'triD 8 nu
ia8 din ni:< e 8imAea at>t de =ru8trat ?nc>t nu 8e 9utea eE9rima ?n
cuDinte< Ar =i Drut 8 di8truB t'tul de =urie< %rintre altele, t't 8t>nd
a9lecat, ' dureau BenuncCii :i 89atele :i t't mir'8ul acela de 8>nBe, la
9atru @ile de la ultima admini8trare a 9'Aiunii, ' =cea 8 8imt c aDea 8;:i
9iard c'ntr'lul<
e ='l'8i de 'cCi< Era ' mi:care ce i 8e 9rea teribil de 8tu9id cu t't
?ntunericul la ble8temat, dar ' =cu t'tu:i< Era di89erat, nu era Dre' cale
9e care 8 n;' =i ?ncercat< tatuia ' 9riDea batH'c'rit'r, cu ci'cul de8cCi8 ?n
ceea ce arti8tul 9r'babil D'ia 8 =ie un Ai9t ?n=ric':t'r, dar care ei i 8e
9rea acum un r>nHet deri@'riuN Gura4 Nu 9riDi8e ?n Bur<
O =cu< Ci'cul era de8cCi8, limba abia ie:ea ?n a=ar< (ncerc 8 ' atinB<
Nu 8e mi:ca< %'ate c Bre:i8e din n'uN
(ncerc 8 a9e8e mai ?n 89ate, cu =urie, 9>n c>nd atin8e B>tleHul 8tatuii
:iN Clic#
Trebui 8 8e traB ?n 89ate ?n =uB, dat =iind c ' 9'al a mantalei ri8ca
8 rm>n 9rin8 ?n u:a r'tit'are<
(n 89atele 8tatuii, ' 8car ?n 89iral, eEact cum bnui8e< 9aAiul era
8tr>mt :i 8lab luminat de d'u t'rAe<
!>mbi Dict'ri'a8, dar numai 9entru un m'ment< C'b'r? tre9tele ='arte
?ncet< cara era de8tul de a8emnt'are cu cea care din tem9lu =cea
leBtura cu Ca8a, d'ar c mai HilaD :i mai murdar< inBurul lucru 9'@itiD
era c, 9e m8ur ce c'b'ra, mir'8ul de 8>nBe 8e atenua<
e tre@i ?ntr;' 8al 'Dal, nu ='arte mare< (ntr;' 9arte 8e a=la 'bi:nuita
8tatuie a lui TCenaar cu neli98itul A8ter< (nc9erea era 8tr>mt :i imediat
DubCe nu 8e 8imAi ?n larBul ei< %utea =i de8c'9erit ?n 'rice m'ment :i
atunci ar =i ='8t 8=>r:itul, 9entru t'tdeauna<
(ncerc 8 nu 8e B>ndea8c< Acum trebuia 8 rm>n c'ncentrat numai
a8u9ra mi8iunii ei, 'rice m'ment de neatenAie ' 9utea c'8ta DiaAa<
+02
SECTA ASASINILOR
%riDi ?n Hur< Erau cinci c'rid'are care nu 9reau del'c di=erite de cele
care 8e a=lau la niDelul 8u9eri'r< T'tul 9rea 8 'Blindea8c @'na cu
camerele A8a8inil'r, dar la ' 8car mai redu8<
)'tr? c trebuia 8 le 8trbat 9e t'ate<
Inima ?i 8ri din 9ie9t c>nd ?:i ddu 8eama c unul ducea direct la
camera lui Fe8C'l< e '9ri ?m9ietrit c>nd citi 9e u: GARDIAN#L
#%RE$< A9r'a9e c nu mai re89ir<
Cu 8iBuranA, dinc'l' de 9raBul acelei u:i 8e a=lau t'ate r89un8urile 9e
care L'nerin le d'rea, dar 8;l treac acum era ' nebunie< %r'babil c era
9ericul'8 :i d'ar 8 @b'Dea8c ac'l'< e ?nt'ar8e<
trbtu r>nd 9e r>nd celelalte c'rid'are :i 8e '9ri la ca9tul celui de;al
treilea<
GARDIAN#L OTRV#RILOR<
Iat;l< L'cul 9e care;l cuta8e at>t de mult, camera ce ' 9utea 8alDa<
ReOla era ac'l', d'rmea ac'l' ?nuntru 8au 9'ate c :i ?n acel cea8 al n'9Aii
8ttea ?ncCi8 ?n lab'rat'r< CCiar a:a, lab'rat'rul< Nici urm de el< %r'babil
8e a=la ?ntr;' alt ari9 8au 9'ate c acce8ul 8e =cea din camera ReOlei<
Trecu mai de9arte :i, 89re 8ur9rinderea ei, aHun8e ?n =aAa ultimului
c'rid'r< Ducea la bibli'tec< DubCe nici mcar nu bnuia c ar =i eEi8tat<
Nimeni nu;i mai D'rbi8e Dre'dat de89re ea< e ?ntreb dac nu ar =i ='8t :i
acela un l'c intere8ant de Di@itat< %'ate c ac'l' 8e a8cundea mi8terul
?ncrederii lui Fe8C'l ?n a9r'9iata Denire a lui TCenaar<
DubCe rma8e ?n 9raB indeci8 c>teDa cli9e< Ar =i 9utut ?ncerca 8
arunce ' 9riDire ?nuntru, dar u:a era ?ncCi8 :i ar =i trebuit mai ?nt>i 8 '
='rAe@e, ' '9eraAie 9entru care aDea neD'ie de in8trumente 89eciale 9e care
nu le aDea acum la ea< A9'i era n'a9tea t>r@iu :i trebuia 8 8e ?nt'arc ?n
camera ei<
Era 9e 9unctul de a 9leca, dar au@i un @B'm't<
Iute 8e a8cun8e ?n 89atele 8tatuii lui TCenaar< G>=>ia< %uAin li98i8e 8 nu
=ie de8c'9erit<
Re89ir ' dat ?ncet, a9'i ie:i de du9 8tatuie<
Atunci ?l D@u 9e Fe8C'l 9r8ind cCiar bibli'teca, aDea cCi9ul tra8, dar
cumDa radiind de bucurie :i cu ' carte 8ub braA< DubCe ?ncerc 8 ?nAeleaB
ce carte era, dar nu 9utu< Reu:i d'ar 8 di8tinB c era neaBr, cu 9a=tale
mari de aram ?n c'lAuri< %e c'9ert era ' 9entaBram r':ie c'm9leE<
+03
LICIA TROISI
(l D@u di89r>nd 89re camera lui< Nu ' D@u8e :i nu ' au@i8e4 %re=er 8
nu mai @b'Dea8c :i 8e ?nt'ar8e 9e drumul 9e care Deni8e< %r'blema a9ru
c>nd 8e tre@i ?n =aAa 9eretelui de crmi@i din ca9tul 8crii< 6i acumM
imAea c nu mai are aer< !idul nu 9re@enta nici ' 8criHelitur,
crmi@ile erau t'ate 9er=ect identice< Era 9rin8 ?n ca9can ca un :'arece<
6i tim9ul 8e 8curBea :i nu aDea 8 treac mult 9>n c>nd Dreun Gardian 8e
Da tre@i 8 ia8<
(:i trecu m>inile 9e8te @id, ci'cni ?n =iecare crmid cut>nd un 8unet
di=erit, ?:i li9i urecCea de 9erete< %rea t'tul ?n reBul<
Di89erarea 89'rea, dar DubCe ?ncerca 8 ' Ain 8ub c'ntr'l< e C'tr?
a8u9ra 8'luAiei de ='rA maH'r< (nce9u 8 a9e8e 9e t'ate crmi@ile<
Inutil< e l8 8 cad 9e @idul din 89atele ei< Nimic< $ii de 8ecrete de
cercetat, dar nu ar =i reu:it la tim9< %e8te ' 'r, maEimum d'u, cineDa Da
da 9e8te ea<
KNu, la naiba, nu4L
Dac nu era @idul, trebuia 8 =ie altceDa< %riDi ?n Hur cu9rin8 de aBitaAie<
Nu eEi8tau nici 9r'tuberanAe, nici ad>ncituri ?n @id, nici but'ane, nimic<
D'ar t'rAaN
e '9ri<
A9uc 8u9'rtul t'rAei< 5riBea, dar nu a:a de tare ?nc>t 8 ' ?m9iedice 8
' atinB< tr>n8e cu 9utere de ea, tra8e<
!idul 8e r'ti ?n 8=>r:it< DubCe 8e arunc 9rin de8cCi@tur< Re=cu ?n
mare Brab drumul 9e care;l 8trbtu8e :i 8e ?nt'ar8e ?n camera ei< D'ar
c>nd 8e D@u ?n 9atul ei 8e 8imAi c>t de c>t ?n 8iBuranA< e ?ntin8e ?n
?ntuneric, cu 'cCii de8cCi:i<
ADea ceDa la care 8 re=lecte@e, ceDa im9'rtantN
A:adar, ?n tim9ul n'9Aii Fe8C'l nu d'rmea :i 8ttea 9>n n'a9tea t>r@iu
?n bibli'tec< De ceM 6i ce re9re@enta cartea 9e care ' aDea 8ub braAM
eara urmt'are DubCe =u c'n8tr>n8 8 renunAe la cercetri< Trebuia 8
D'rbea8c neBre:it cu L'nerin<
e du8e la el ?n d'rmit'r la mie@ul n'9Aii, 8e a9r'9ie at>t de ?ncet ?nc>t
nimeni nu;i 8imAi 9re@enAa, cu at>t mai 9uAin biatul, care c'ntinua 8
d'arm bu:tean<
Cum ?l atin8e 9e umr, ace8ta tre8ri bru8c<
I tai lini:tit, :'9ti ea<
+10
SECTA ASASINILOR
I Tu e:tiN aDeam un =el de c':mar :iN
I Nu e8te tim9 9entru Di8e, ?i tie D'rba DubCe :i;i 9'De8ti de89re
incur8iunea ei n'cturn<
L'nerin a8cult t'tul ='arte atent<
I #rmt'area mi:careM ?ntreb la 8=>r:it<
I intru ?n camera lui Fe8C'l<
L'nerin =cu 'cCii mari<
I 6i cum intenAi'ne@i 8 =aci a8taM
I (n tim9ul @ilei el lucrea@ a9r'a9e t't tim9ul ?n cabinetul lui de la
9rimul niDel, camera Da =i B'al< (n 'rice ca@, e8te 8u=icient 8;i 8tudie@
mi:crile< Eu ?n8 trebuie 8 am un bun m'tiD 8 ab8ente@ de la lecAiile
mele @ilnice< Aici intri tu ?n H'c<
L'nerin deDeni imediat atent<
I Cun'8c b'tanica de8tul de bine :i :tiu c 9lantele 8tau la ba@a
=iltrel'r D'a8tre< Am neD'ie ca tu 8;mi 89ui cum 8 9reBte8c ' 9'Aiune
care 8;mi 8cCimbe ?n=Ai:area<
I Nu;mi e8te 9rea clar 9lanul tuN
I Tu;mi Dei da reAeta, eu D'i ie:i 8 iau inBredientele< %'t 8 ' =ac
de'arece mi 8;a ?ncredinAat ' mi8iune 9e care trebuie 8 ' duc la bun 8=>r:it
9>n la ?nce9utul ace8tei luni< V'i ie:i, D'i lua ce trebuie, m D'i ?nt'arce
cu ' ?n=Ai:are di=erit, nu c'ntea@ care, cci D'i aDea BluBa bine tra8 9e
ca9< Im9'rtant e8te 8 =ie ='arte di=erit de cea de;acum, 8 89unem c D'i
aDea tr8turile unui brbat< V'i intra din n'u ?n Ca8, m D'i ?nt'arce
ac'l' dede8ubt :i D'i intra ?n camera lui Fe8C'l<
L'nerin ' 9riDi cu un ame8tec de admiraAie :i de ?nBriH'rare<
I E8te ='arte ri8cantN
I Eu 8unt c'ndamnat la m'arte< A: ri8ca 'rice<
Gla8ul ei =u8e8e de BCeaA, ti'8, 9lin de 8iBuranA<
L'nerin a9r'b din ca9<
I De ac'rd< Ar =i trebuit 8;mi a8um eu ace8t ri8c darN DubCe ridic '
m>n<
I 9une;mi reAeta 9'Aiunii<
I Nu am cu ce 8 8criuN
I O D'i Aine minte< Am ' mem'rie ='arte bun, =ace 9arte din
antrenament<
+11
LICIA TROISI
L'nerin ?i 89u8e t'tul cu 9reci@ie, enumer inBredientele :i cantitAile<
Nu era u:'r de Ainut minte, dar DubCe :tia c era ?n 8tare< C>nd el termin,
ddu 8 8e ridice< "iatul ' '9ri<
I De8crie cartea 9e care Fe8C'l ' ducea cu el<
I Era un D'lum neBru, mare :i DecCi, cu 9a=tale de aram 9e Humtate
m>ncate de ruBin :i ' 9entaBram r':ie mare dea8u9ra<
L'nerin 9ru c re=lectea@ ?nBriH'rat<
I O cun':tiM
I Nu :tiu, dar din de8crierea ta e8te ' carte de $aBie Inter@i8< (n
Beneral, 8unt crAi de8tul de DecCi :i 8e 89une c bibli'teca Tiranului era
9lin cu ele<
DubCe 8imAi un =i'r u:'r 8trbt>ndu;i 89inarea<
I C>t de DecCe Ai 8e 9reaM
I Nu :tiuN ='arte DecCeN :i, mai ale8, ?n c'ndiAii ='arte 9r'a8te< e
l8 tcerea< DubCe :tia c trebuia 8 9lece, c ri8cul de a =i de8c'9erit
cre:tea cu =iecare minut 9e care;l 9etrecea ac'l' ?nuntru< Era ?n8 ceDa ce
trebuia 8 89un, :tia a8ta<
I "rea8la ?l ad'r 9e A8ter ca 9e un 9r'=et<
OcCii lui L'nerin 8e =cur mari de team<
I CumM
I (n '9inia l'r, A8ter a ='8t un trimi8 al lui TCenaar, cel mai mare, :i
t'at 'r'area 9e care a adu8;' cu el nu a ='8t altceDa dec>t ' ?ncercare de a
?m9lini Dremurile Denirii lui TCenaar< (n Ca8 eEi8t 8tatuile lui 9e8te t't<
L'nerin ' 8tr>n8e :i mai tare 9e DubCe de braA< (nHur<
I eara trecut nu Ai;am 89u8N nu mi;a Denit ?n minteN
I Nu c'ntea@N nu c'ntea@N
O 9riDi cu m>Cnire<
I Grbe:te;te< Am im9re8ia c lucrurile 8tau mult mai ru dec>t :i;a
imaBinat C'n8iliul<
A d'ua @i, di8;de;dimineaA, ' anunA 9e ReOla c era 9lecat t'at @iua<
I Trebuie 8;mi Dd 8ur8a< ;ar 9utea 8 nu m ?nt'rc nici n'a9tea<
ReOla ridic din umeri 8arca8tic<
I (Ai ia 9rea mult tim9, :i :tii a8ta< E ceDa la miHl'c, dar Dreau 8 cred ?n
inteliBenAa ta< $ai 8unt @ece @ile :i, dac nu Dei reu:i, :tii ce te a:tea9t<
DubCe 8tr>n8e 9umnii, ?:i ?nBCiAi =uria<
+12
SECTA ASASINILOR
I Nu te teme, :tiu care e8te dat'ria mea<
I 9er<
Ie:i din tem9lu ?n Brab, c'n:tient c tim9ul 9e care;l aDea era a9r'a9e
nul< O @i ca 8 de8c>lcea8c mi8terul< 6i mai trebuia 8 9reBtea8c :i
=iltrul<
I;ar =i ='8t cu adeDrat ='arte util 8;l aib 9e T'ri la ?ndem>n, dar nu
aDea de8iBur tim9 8 8e duc 9>n ?n %m>ntul 'arelui ca 8 ?i 9reBtea8c
el ceea ce;i trebuia< e mulAumi cu un mic maBa@in de ierburi dintr;un 8at
Decin< De alt=el, aDea neD'ie de 9lante de8tul de 'bi:nuite<
$ai di=icil =u 8 B8ea8c ' 9iatr ciudat 9e care L'nerin ?i 89u8e8e 8 '
='l'8ea8c, un =el de arte=act maBic de8tul de 'bi:nuit 9rintre maBi< O lu
dintr;' 9rDlie unde 8e Dindeau elemente maBice<
I E8te deHa 8=inAitM ?ntreb cum ?i 89u8e8e L'nerin 8 =ac<
NeBu8t'rul m'rmi c da<
e '9ri ?n 8=>r:it ?ntr;un lumini: nu de9arte de tem9lu< A9rin8e un ='c,
9reBti diDer8ele inBrediente< Nu 8D>r:i8e nici'dat maBii, ?nainte nu
9reBti8e dec>t 'trDuri< Ca 8 ame8tece t'tul ='l'8i 8ticluAa 9e care ' ducea
mereu cu ea :i care, ?n Beneral, trebuia 8 c'nAin 8>nBele Dictimel'r<
%'Aiunea aDea ' cul'are Der@uie :tear8 :i era ne'bi:nuit de Br'a8< Nu
aDea nici ' idee de89re cum aDea 8 arate dac ar reu:i, L'nerin nu;i
89u8e8e< AduB ?n 8=>r:it 9iatra, 9'Aiunea =ier8e c>teDa 8ecunde, a9'i
c9t ' cul'are r'@alie :i deDeni bru8c tran89arent<
O bu 9e t'at dintr;' ?nBCiAitur, =r 8 8e B>ndea8c<
Nu 8imAi nimic< Nici ' =urnictur, nici ' 8en@aAie de ru< D'ar Bu8tul de
iarb al @emii leia<
KNu a =uncAi'natN :i acumML
Lua8e cu ea ' bucAic de 'Ael bine lu8truit, 8inBurul 8'i de 'Blind 9e
care;l aDea ?n Ca8< Cu team, 8e 9riDi ?n el<
!ri un brbat mai cur>nd t>nr, cu barba de@'rd'nat, cu 9rul r':cat<
Tre8ri< 6i t'tu:i L'nerin i;' 89u8e8e<
I Ar =i neD'ie de ' DraH 9entru a lua ' ='rm anume< A:a, d'ar cu
aHut'rul 9ietrei Aule, Dei lua ' ?n=Ai:are 9e care nu ' 9't 9reDedea< %'ate =i
a unei 9er8'ane 9e care ' cun':ti 8au a cuiDa din trecutN nu :tiu< E8te '
='rm de DraH cCiar de ?nce9t'r, un maB eE9erimentat nu recurBe
nici'dat la =iltre brute at>t de 9uAin c'ntr'labile<
$>na ?i tremur, a8cun8e 'Blinda ?n 9'al<
+1+
LICIA TROISI
Nu era eEact ca $ae8trul, dar ?i 8emna mult< (l recun'8cu8e ?ndat ce;i
@ri8e =iBura ?n bucata de 'Ael :i, cCiar dac multe detalii nu 8e 9'triDeau,
mem'ria ei le c'recta8e, :i;i tran8mi8e8e imaBinea acelui brbat 9e care;l
iubi8e at>t de mult, care =u8e8e t'tul 9entru ea<
C>nd intr ?n tem9lu, 8e 8imAi ca ' 9r'=anat'are, 9entru c ' =cea cu
?n=Ai:area aceea at>t de a8emnt'are cu a $ae8trului<
(n 'rice ca@, era 9entru un 8c'9 n'bil<
trbtu tem9lul cu de@inD'ltur, ?:i 8tr>n8e mantaua 9e tru9 :i 8e
cu=und ?n c'tl'anele Ca8ei<
Nu era mult animaAie< DimineaAa era t>r@ie :i t'Ai ?:i Dedeau de
treburile l'r< Cine aDea ' mi8iune de ?nde9linit ie:i8e, cine ?n8 nu aDea
nici una 8e ruBa 8au, mai 9r'babil, 8e antrena ?n 8ala de antrenamente< #nii
meditau ?n camera l'r< Era mai bine a:a< Cu c>t ?nt>lnea mai 9uAin lume,
cu at>t era c'n8tr>n8 8 dea mai 9uAine eE9licaAii<
Trecu 9rin =aAa cabinetului lui Fe8C'l de la 9rimul niDel< T>nra
'rd'nanA 9e care Gardianul u9rem ' Ainea du9 el ?n tim9 ce lucra era ?n
=aAa u:ii, 8emn c btr>nul 8e a=la ?nuntru< DubCe eEult ?n 8u=letul ei<
ala $are era a9r'a9e B'al< C>AiDa 8e ruBau, nu 8e Dedea nici un
Gardian< DubCe 8e =cu neD@ut ?n interDalul ?ntunecat dintre ba@ine,
de8cCi8e cu ' l'Ditur 8iBur u:a, di89ru 9e 8cri<
Inima ?i btu mai tare de ?ndat ce 9u8e 9ici'rul la al d'ilea niDel<
!b'Di 9e ultima trea9t a 8crii ?n 89iral< Nu 8e au@ea nici un @B'm't<
%r'babil nu era nimeni, du9 cum 89era8e<
trbtu din c>AiDa 9a:i 8ala a=i:>nd un aer =ire8c, ' lu 9e c'rid'rul care
ducea la camera lui Fe8C'l<
#:a era ?n =aAa ei, ?ncCi8, inDi'labil< D'ar ea ' de89rAea de mi8ter<
DubCe 8e '9ri< A:te9t ca au@ul ei 8 9ercea9 :i cel mai mic @B'm't<
Nimic< Nici DibraAii 9e 9ard'8eal, nici =':nete, nimic altceDa< Ace8t niDel
9rea de;a dre9tul 9u8tiu< Veni8e m'mentul<
(nBenuncCe, 8c'a8e un :9eraclu mic a9r'a9e c'm9let u@at< Cad'ul lui
1enna< ImaBinea tru9ului 8u 8lab :i eEtenuat merB>nd la ?nt>m9lare 9rin
'ra: ' a8alt, dar ' alunB din minte, ?n tim9 ce m>na ei 8trecura cu
9reci@ie :9eraclul ?n br'a8c<
O tran89iraAie de BCeaA ?i curBea de 9e =runte< $i:c m>inile cu
9recauAie, ?nD>rti :9eraclul cu mare atenAie< Tlac# %rimul cilindru
=uncAi'na8e<
+1-
SECTA ASASINILOR
Cu ' m>n ?:i :ter8e ' 9ictur de 8ud'are care 8e '9ri8e 9e 89r>nceana
drea9t< (nc nici un @B'm't< Tlac# Al d'ilea<
Era la un 9a8 de camer< Cel de;al treilea =u mai lab'ri'8, dar ?n cele din
urm ced :i el< Tlac#
(nuntru< %e ?ntuneric, DubCe 8c'a8e ' lum>nare 9e care ', adu8e8e cu
ea :i ' a9rin8e< %riDi ?n Hur< Camera nu era di=erit de cea a 'ricrui alt
A8a8in< %atul 'bi:nuit, cu 8inBurul luE al unei 8altele de =run@e u8cate, '
lad, ' 8tatuie a lui TCenaar< Alturi 8e mai a=la :i ' 8tatuie a lui A8ter :i
ciudat era =a9tul c dimen8iunile cel'r d'u 8tatui erau identice< EDident,
Fe8C'l aDea ' deD'Aiune de'8ebit =aA de Tiran<
(n a=ar de ace8t detaliu, d'ar d'u a89ecte de'8ebeau acea camer de
celelalteJ ra=turile mari, 9line de crAi :i ma8a de 8cri8P dintr;un c'lA<
DubCe 8e a9r'9ie imediat de ma8< Erau multe ='i di89arate, ' 9an :i
un 9erBament< cri8ul era de8tul de mic :i 9edant, ='ile erau ac'9erite de
cuDinte 8cri8e mrunt< $ai era :i c>te un de8en<
DubCe ?ncerc 8 citea8cJ
D'u t'muri de89re creaturile arti=iciale, "ibli'teca lui A8ter,
de la un D>n@t'r de anticCitAi din %m>ntul N'9Aii<
/a'ini disparate din %a'ia O1scur& El"ic&, tratat 8cri8 de
m>na lui A8ter, de la Arl'r<
/er-ertirea Su"letelor, ?n d'u D'lume leBate, "ibli'teca lui
A8ter, de la Arl'r<
D'naAii a:adar< CrAi 9rimite de la cineDa, a9r'a9e t'ate 9r'Denind din
bibli'teca lui A8ter :i 8cri8e de el :i catal'Bate ac'l'< Ade8ea =u8e8er
druite ?n 8cCimbul un'r munci :i, ?n ace8t ca@, era indicat :i ti9ul de
munc ?ntre9rin8 :i Dictima<
5ata 9arcur8e 9aBinile< EEi8tau '9ere al cr'r d'nat'r era indicat cu un
8im9lu El< Era D'rba eEclu8iD de89re '9ere cedate ?n 8cCimbul unei crime<
DubCe citiJ
C'n8ilierul 5aranta
Cu8t'dele Valer
ReBina Aire8
+1.
LICIA TROISI
Crime ilu8tre, cun'8cute lui DubCe, cum9lite :i al cr'r 8'licitant nu
9utea =i dec>t unul 8inBurJ D'C'r< Nimeni altcineDa nu 9utea =i mi8teri'8ul
El< CuDintele lui T'9C erau a:adar adeDrate, D'C'r ?:i D>ndu8e 8u=letul
"re8lei<
%e ultima 9aBin era ' ?n8emnare cu ' caliBra=ie ce 9rea di=erit< (n
realitate, nu era dec>t acela:i 8cri8 dinainte, al lui Fe8C'l cel mai 9r'babil,
dar cumDa tremurat, c'n=u@, ca al cuiDa care 8crie cu9rin8 de ' mare
em'Aie<
/osedarea Trupurilor )i Neurirea, 8cri8 de A8ter ?n
manu8cri8, de la El, TCeD'rn<
Titlul nu 9r'mitea nimic bun< AltceDa ?n8 ?i atra8e atenAia lui DubCe<
TCeD'rn4 Ea 8c't'ci8e ?n ca8a lui< %'ate c acelea erau =aim'a8ele
d'cumente 9e care trebui8e 8 le =ureM Dar era D'rba de89re 9erBamente,
nu de89re ' carte< %'ate erau 9aBini de89rin8e< Dar mai ale8 ce leBtura
aDea cu "rea8laM Era ceDa la miHl'cM
e c'ncentr 9uternic< 5urtul din ca8a lui TCeD'rn c'incidea cu 9rima ei
8tare de ru< Acela era elementul de leBturM D'C'r, D'C'r aDea de;a =ace
cu ble8temul eiM
#n abi8 de i9'te@e 8e de8cCi8e ?naintea ei, ?n tim9 ce ' cu9rindea '
team ne'bi:nuit< Tre8ri< Nu aDea tim9 8 8e 9iard ?n acele 89eculaAii<
Nu acum< Trebuia 8 =ac Brabnic cercetri de89re ceea ce;i ceru8e
L'nerin<
(nce9u 8 9arcurB D'lumele de 9e ra=turi< Nu era dec>t ' 8ucce8iune
in=init de n'tiAe 9e care Fe8C'l le lua8e de;a lunBul anil'r< Era ?ntreaBa
DiaA a lui A8ter, c'ncentrat ?n cinci t'muri c'n8i8tente<
DubCe r8='i ra9id 9aBinile, citi c>teDa =raBmente< Ie:ea la 8u9ra=aA ?n
t'at Brand'area ei teri=iant ad'raAia mi8tic 9e care Fe8C'l ' nutri8e :i
9r'babil ' mai nutrea ?nc 9entru A8ter< 5elul a9r'a9e diDin ?n care D'rbea
de89re el, entu@ia8mul cu care ?i eEalta inteliBenAa, mreAia, 8u=erinAa,
iubirea cu care 9'De8tea de89re 8tarea lui =i@ic<
Alte crAi erau 8crieri de $aBie Inter@i8, ='rmule ce 9reau c 8e ?nD>rt
t'ate ?n Hurul acel'ra:i teme 'b8e8iDeJ nemurirea :i ?nDierea m'rAil'r< Cum
8 le 'bAin, dac erau cu adeDrat 9'8ibile<
+1/
SECTA ASASINILOR
Erau re=erinAe la t'muri din bibli'tec :i ' alt tem reDenea de8e'riJ
9'8edarea tru9uril'r< DubCe :tia c A8ter ?i crea8e 9e 5ammini, 98rile de
='c, draB'nii neBri 9rin maBie, dar nu :tia bine cum<
%'ate c era D'rba de89re Dre' ='rm de 9'8edare, cine :tie<
Dar r89un8ul nu era ac'l'< R89un8ul 8e a=la ?n t'murile care @ceau ?n
bibli'tec, aceea:i bibli'tec 9e care Fe8C'l ' crea8e adun>nd cu rbdare
in=init t'ate D'lumele 9e care A8ter le aduna8e ?n a 8a, 9rintr;' lucrare de
rec'n8truire a unui 9atrim'niu 9ierdut< Ac'l' @cea mi8terul nemuririi 9e
care Fe8C'l 9rea 8;l caute ?m9reun cu 8'luAia la n'ile eniBme 9e care
acea camer le ridica8e<
DubCe 8e ridic de la ma8< (:i a9r'9ie urecCea de u:< Au@i d'ar '
tcere reliBi'a8< Ie:i c'm9let ?n=:urat ?n mantaua ei, a9'i ?ncCi8e u:a ?n
urma ei :i ' =erec la l'c<
Nu mai rm>nea dec>t 8 8e duc ac'l' unde ='arte 9r'babil 8e a=la
adeDrul<
+10
LICIA TROISI
3#
CHIPUL DIN GLO$
ubCe 9'rni cu 9a:i 8iBuri 9e drumul 9e care;l :tia< C'rid'rul 89re
bibli'tec 8e a=la l>nB marea 8tatuie a lui TCenaar, ?n 8ala
central de la niDelul al d'ilea< D
e du8e ac'l', ?l 8trbtu<
e B8i ?n =aAa a d'u mari 9'rAi de =ilde: 8cul9tate< %riDi di8trat
dec'raAiunile< %reau c relatea@ ' 9'De8te :i ?ndat ce ?ntre@ri 9rintre
=iBurile numer'a8e 9e cea a unui c'9il de ' =rumu8eAe nelini:tit'are ?nAele8e
de89re ce 9'De8te era D'rba< %e canaturile acelea era 9'De8tea DieAii lui
A8ter, rec'n8truit cu draB'8te de Dreun mae8tru arti@an< Era 9re@ent :i
Fe8C'l ?n acea e9'9ee, ?n=Ai:at a8emenea unui 8luHit'r umil :i deD'tat, cel
mai a9r'9iat de A8ter :i de 8u=erinAa lui<
Canaturile erau ?ncCi8e de ' ?ncuiet'are mare din br'n@ ce 9rea ='arte
8'lid< DubCe 8e 9u8e din n'u ?n BenuncCi, a9'i 8e 8c'rm'ni 9rin
bu@unare< c'a8e in8trumentul de care aDea neD'ie, mulAumindu;i ?nc '
dat lui 1enna :i BriHii lui<
O9eraAia =u mai lab'ri'a8 dec>t ?nainte :i trecu un 8=ert de cea8 9lin de
e='rt :i 8ud'are< unetul limbii care acAi'na 9e tamburii ?ncuiet'rii i 8e
9rea un @B'm't a8ur@it'r ce r8una 9>n la niDelul 8u9eri'r<
(n 8=>r:it, 8e ddu btut :i ultimul tambur, marc>ndu;:i ca9itularea 9rin
'bi:nuitul tlac# DubCe 8e ridic, 9u8e m>na 9e dec'raAiuni :i ?m9in8e
canatul< #:a 8e de8cCi8e =r Breutate :i =r 8 8c'at Dreun @B'm't, un8
9er=ect cu ulei<
(nuntru era ?ntuneric be@n< Lumina de 9e c'rid'r reu:ea 8 lumine@e
d'ar 9rimii metri ai 9'delei ='rmate din mari le89e@i de 9iatr< (ncCi8e u:a
?n 89atele ei, iar lum>narea reu:i 8 ac'9ere d'ar ' mic 9arte din ?nc9ere,
care trebuia 8 =i ='8t de8tul de mare< (n centru, 8e a=la ' ma8 mare, ='arte
lu8truit, din =ilde:< DubCe 8e a9r'9ie de 9ereAi< Erau ?n ?ntreBime 8tr9un:i
de mici cul'are 8curte care duceau ?n alte ?nc9eri< (ntre de8cCi@turi,
'bi:nuitele 8tatui re9re@ent>nd m'n:tri< Nu era nici urm de Dre' carte
ac'l'< Trebuia 8 9trund ?n camerele laterale, dar c'n8trucAia l8a
im9re8ia c e8te un Deritabil labirint<
+12
SECTA ASASINILOR
DubCe 8c'a8e un '=tat 8curt< Nu aDea multe '9Aiuni<
O a9uc 9e 9rimul cul'ar ce 8e de8cCidea de;a lunBul 9eretelui din
drea9ta< e tre@i ?ntr;' camer mic ce ad9'8tea un ra=t mare tic8it cu
crAi< Erau ?n8 di=erite de cele D@ute ?n camera lui Fe8C'l< Acelea erau
t'ate neBre :i cu un a89ect ?ntunecat, iar ace8tea aDeau cul'ri Dariate, dar
erau t'ate DecCi< C'9ertele erau din 9iele, din cati=ea, c>te un manu8cri8 nu
era altceDa dec>t ' ='aie de 9erBament ?nd'it de multe 'ri, dar t'ate erau
dec'l'rate de Dreme, deBradate, 9e Humtate di8tru8e< Atunci DubCe
?nAele8e c nu 8e a=la ?ntr;' 8im9l bibli'tec, ci ?n 8imulacrul unui edi=iciu
de;acum 9ierdut, ?n cadaDrul mumi=icat al unei alte bibli'teci care eEi8ta8e
?nainte ca NiCal 8 di8truB 5'rtreaAa< e B>ndi la 9rima ei trecere 9rin
%m>ntul cel $are, cu ani ?n urm, ?m9reun cu $ae8trul, la 9ra=ul neBru
ce ac'9erea acea c>m9ie, :i 8e B>ndi din n'u la A8ter< Acele crAi
9r'Deneau de ac'l', din 5'rtreaA, din bibli'teca 8ecret a lui A8ter<
Ca8a c9ta 9e nea:te9tate un alt a89ect< I 8e 9ru un mau8'leu imen8
dedicat unui cult ne8nt'8, un m'rm>nt 9entru 89iritul lui A8ter<
%arcur8e titlurile crAil'r< I8t'rie, a9r'a9e t'ate crAi in'=en8iDe de
i8t'rie< %e unele le cun':tea, de'arece $ae8trul ?i D'rbi8e de89re ele< %e
unele le citi8e cCiar< CrAi de mit'l'Bie el=ic< DubCe nu :i;ar =i imaBinat
nici'dat c A8ter 9utea aDea intere8e at>t de in'=en8iDe<
C'ntinu din camer ?n camer, ?ncerc>nd ?n acela:i tim9 8;:i
amintea8c ?nc'tr' 8e ?ndre9ta< ADea DaB im9re8ia c identi=ic 9lanul
Beneral al c'n8trucAiei< Camerele 9uteau aDea d'u, trei 8au 9atru c'rid'are
care duceau, =iecare, ?ntr;' n'u ?nc9ere< %'rnind de la numrul de
?nc9eri 9entru =iecare ti9'l'Bie, du9 8curt tim9, DubCe rec'n8trui Carta
Beneral a c'n8trucAiei, ?nc9erile erau Bru9ate ?n bl'curi 9trate mari,
a9r'a9e c'm9let i@'late unele de celelalte< 5iecare numra d'u camere
indiDiduale ce ddeau ?n 8al'nul 9rinci9al :i =iecare dintre cele d'u, cu
eEce9Aia bl'curil'r 8ituate mai ?n eEteri'r, ducea 8imultan :i la bl'cul
adiacent< A8t=el =iecare bl'c c'munica cu un altul d'ar ?n d'u m'duriJ
8al'nul 9rinci9al :i ' camer indiDidual din bl'cul anteri'r< Nu era ' Cart
de'8ebit de ?nc>lcit, ba cCiar aDea ' l'Bic de =ier<
al du9 8al, DubCe 8e de9la8a de la un 8ubiect la altul< CCimie :i
alcCimie, limbi m'arte, =i@ic, maBie el=ic< C>nd aHun8e ?n 8ala de89re
b'tanic, nu re@i8t 8 nu @b'Dea8c 9uAin, 'b8erD>nd crAile 8tiDuite 9>n
?n taDan< Erau ac'l' lucrri rare de89re care au@i8e une'ri D'rbindu;8e, iar
+13
LICIA TROISI
tentaAia de a lua ' carte :i de a ' r8='i era cu adeDrat mare< Dar nu 9entru
a8ta 8e du8e8e 9>n ac'l'< Era mai bine 8 la8e c>t mai 9uAine urme cu
9utinA :i a9'i 8 de8cCid d'ar crAi care ar 9utea c'nduce;' la re@'lDarea
mi8terului< A:adar re@i8t tentaAiei, dar c'ntinu 8 9arcurB ra=turile unul
c>te unul, a9r'a9e ?n ad'raAie<
Au@i8e D'rbindu;8e de89re mari bibli'teciP :tia c la $aOrat 8e a=la cea
c'n8iderat a =i cea mai mare din e9'ca l'r, care era cu9rin8 ?n ?ntreBime
?ntr;un turn uria: :i a9'i au@i8e leBende de89re cea din EnaRar, DecCiul
'ra: ra8 de A8ter< 6i t'tu:i, cea ?n =aAa creia 8e a=la nu i 8e 9rea mai
9reH'8 dec>t nici una din cele d'u< e ?nd'ia c alte bibli'teci ar =i 9utut
ad9'8ti at>t de multe crAi DecCi 8au c'n8iderate 9ierdute, t'muri rare :i
cCiar manu8cri8e< %r'babil A8ter He=ui8e bibli'teca din EnaRar :i ' du8e8e
?n mruntaiele 9m>ntului, ac'l' unde cun'a:terea ?i 9utea a9arAine numai
lui, :i nimnui altcuiDa<
Erau :i ra=turi B'ale, unde de bun 8eam urmau 8 aHunB crAile 9e
care Fe8C'l nu reu:i8e 8 le B8ea8c< Erau ca ni:te 'rbite =r 'cCi, ie:eau
?n eDidenA 9rintre celelalte ra=turi 9line<
Din c>nd ?n c>nd, DubCe ddea 9e8te c>te ' ?nc9ere 9lin cu crAi
de8tul de di=erite, neBre 9recum cele din camera lui Fe8C'l< Ac'l' 8e '9rea
mai mult tim9, cercet>nd titlurile unul c>te unul< Erau crAi de $aBie
Inter@i8, 8cri8e ?n di=erite e9'ci :i de di=eriAi aut'ri< Erau ac'l' de la
D'lume ='arte DecCi, din care abia rm>nea ceDa mai mult de c>t ' 9aBin
dec'l'rat, 9>n la crAi mai deBrab m'derne<
DubCe lu c>teDa ?n m>n< Le recun'8cu 9e cele de89re care citi8e cu
c>teDa 're ?nainte ?n catal'B< Iat;le ac'l'< e a:e@ 9e H'8< Cel 9uAin 9e
unele ar trebui 8 le r8='ia8c 9entru a ?ncerca 8 ?nAeleaB ce a8cundea
Fe8C'l< (n realitate, ?nce9ea 8 intuia8c adeDrul, dar i 8e 9rea ab8urd,
m'n8tru'8< Nici mcar nu :tia dac un lucru ca acela 9e care;l aDea ?n
minte 9utea =i e=ectiD reali@at 9rin maBie< iBur, A8ter ='l'8i8e 89irite ?n
tim9ul $arelui R@b'i, DubCe au@i8e ?n multe r>nduri D'rbindu;8e de89re
a8ta, dar :tia la =el de bine c acelea erau 9ure ?nDeli:uri B'ale, um9lute de
D'inAa maBului care le eD'ca :i le c'n8tr>nBea 8 lu9te< Ea 8e B>ndea la
ceDa ='arte di=erit< 6tia c A8ter era 9uternic, c de@D'ltarea 9e care '
ddu8e $aBiei Inter@i8e =u8e8e c'n8iderabil, ' m':tenire eEtra'rdinar :i
cum9lit 9e care, din =ericire, nimeni nu ' 9relua8e, :i care acum era
?nBrmdit t'at ac'l', ?n bibli'teca 8ubteran< %'ate el =u8e8e cel care
+20
SECTA ASASINILOR
B8i8e m'dul de a reali@a ceea ce DubCe 9re8u9unea, 9'ate el ?n8u:i ?i
indica8e 8luHit'rului lui 9reaiubit, Fe8C'l, m'dalitatea de a reali@a ceea ce
9'ate era cel mai 8ecret Di8 al 8u<
DubCe citi8e, du9 cum 9reD@u8e, de89re 9'8edarea tru9uril'r<
u=letele 8unt 8tr>n8 ?nrudite cu tru9ul< EEi8t 9re'Ai care au
8u8Ainut mereu c'ntrariul, a=irm>nd c 8u=letul e8te ?n di=erite
Brade inde9endent de materie, aHunB>nd 9>n la a 8u8Aine
8e9ararea dintre carne :i 89irit< unt d'ar ?nDAturi ?n:elt'are
9e care 9re'Ai mincin':i le ='l'8e8c 9entru a atraBe 9'9'rul,
?nlnAuindu;l 9rin 9uterea 8u9er8tiAiei :i a credulitAii< D'ar
maBia, 8tudierea minuAi'a8 :i 8i8tematic a e8enAei 89iritului :i
a materiei 9't aHunBe la adeDr< Ei bine, ?nDAcelul 8 nu 8e
?ncread ?n =al8ele reliBii care D'r 8 8ubHuBe mintea :i 8 '
?m9iedice 8 aHunB la adeDr< $ai deBrab 8 8e ?ncredinAe@e
=r reAineri realitAii maBiei<
9iritul unei Dul9i nu Da 9utea eEi8ta nici'dat altundeDa
dec>t ?n ?nDeli:ul material 9e care;l numim Dul9e< $ateria e8te '
matrice creia 8u=letul ?i d DiaA, dar la r>ndul ei matricea ?:i
?nti9re:te 9ecetea a8u9ra 89iritului care rm>ne marcat 9entru
t'tdeauna< A8t=el 89iritul e8te in=luenAat de materie :i rm>ne
leBat de acea8ta 9>n la m'arte, care 8e9ar ?ntr;un m'd ne=ire8c
ceea ce TCenaar a creat unit< A8t=el 89iritul unei Dul9i nu 9'ate
8u9raDieAui ?n tru9ul unui lu9 :i inDer8, alt=el 8;ar di89er8a :i
di8truBe ?n c>teDa cli9e<
u=letul unei =emei e8te di=erit de al unui brbat, iar 8eEul
e8te materia care ?:i ?nti9re:te mai mult dec>t 'rice altceDa
9ecetea a8u9ra realitAil'r 89irituale< ReCa8ta a ?ncercat 8 8e9are
89iritul unei =emei de carnea ei, lucru 9e care ?nDAcelul ?l :tie
deHa, e8te 9'8ibil, :i a Drut 8;l in8u=le ?n tru9ul B'l al unui
brbat m'rt, dar eE9erimentul nu a aHun8 la bun 8=>r:it, iar
8u=letul a ?nnebunit, 9r8ind 9entru t'tdeauna lumea acea8ta<
EEi8t di=erite niDeluri de int'leranA ?ntre materie :i 89irit<
#n 89irit =eminin nu 8u9raDieAuie:te ?n tru9ul unui brbat, dar
+21
LICIA TROISI
89iritul unui c'9il 9'ate 8u9raDieAui ?ntr;' anumit m8ur ?n
tru9ul unui btr>n< #niunile de ace8t ti9 8unt mereu nere@i8tenteP
?n 8curt tim9, 89iritul ?:i 9ierde d'rinAa de a tri :i tru9ul 8e
deteri'rea@ ?n Brab, a8t=el ?nc>t m'artea 8urDine du9 c>teDa
cea8uri<
Ra8ele, dim9'triD, nu 8e t'lerea@ ?ntre ele, iar 89iritul unui
Bn'm nu Da 9utea nici'dat 8u9raDieAui nici mcar c>teDa cli9e
?n tru9ul unui 'm 8au al unei nim=e< 9iritele 1umtate;El=il'r
?n8, ?ntruc>t iau 9arte at>t la e8enAa El=il'r, c>t :i a 'amenil'r,
?:i 9't B8i 8la: :i ?n tru9uri de 'm, dar 8u9raDieAuirea l'r e8te
'ricum ne8iBur :i nu durea@ mai mult de c>teDa @ile<
DubCe ?:i 8imAi braAele 8trbtute de =i'ri< ImaBinea t't mai Die a unui rit
m'n8tru'8 8e c'ntura ?n mintea ei ?n tim9 ce citea de89re maBi care
D'rbeau de89re 89irite in8u=late ?n alte tru9uri :i lucruri ab'minabile de
=elul ace8ta<
e du8e ?n alte ?nc9eri< %eri'dic 8e reB8ea ?n 8al'nul central, aD>nd
a8t=el de =iecare dat certitudinea c nu 8e rtci8e ?nc<
(nce9ea 8 9iard n'Aiunea tim9ului< Acel l'c nu era d'ar un labirint ?n
89aAiu, dar ?ntr;un anume =el tulbura :i 'rdinea =irea8c a 8curBerii 'rel'r :i
a minutel'r< $ai deDreme 8au mai t>r@iu, Fe8C'l aDea 8 ia8 din cabinetul
lui de la 9rimul niDel :i 8 c'b'are aici< DubCe trebuia 8 8e Brbea8c<
)'tr? 8 8e '9rea8c d'ar ?n camerele cu crAi inter@i8e< Erau ='arte
multe care tratau 8ubiecte di89arate, cum 8e 9utea imaBina, dar ea ale8e 8
re8tr>nB :i mai mult d'meniul de cercetare d'ar la acelea care D'rbeau
de89re ?nDiere :i re?ncarnare<
Citi mult, r8='ind cu elan acele D'lume DecCi<
Cercetrile mele m;au determinat 8 cred c m'artea nu e8te
del'c acel lucru de=initiD 9e care;l cred 'amenii 'bi:nuiAi, ba c,
dim9'triD, e8te 9'8ibil ?ntr;un anume =el 8 ne anc'rm 89iritul
?n lumea n'a8tr, ?m9iedic>ndu;l 8 treac 9'rAile lumii de
dinc'l'< Cu ceDa tim9 ?n urm, am de8c'9erit ' ='rmul ce
9ermite ca9turarea 89iritului unui m'rt leB>ndu;l de un l'c 8au
de un 'biectN
+22
SECTA ASASINILOR
N 89iritele a8t=el eD'cate a8cult de 'rice 'rdin, de'arece
8unt li98ite de D'inA< Nu e8te a:adar D'rba de89re ' ?nDiere
9r'9riu;@i8, ci de89re ' eD'care 9rin care maBul reu:e:te 8
re9r'duc ?n lumea n'a8tr ' imaBine a 89iritului de=unctN
DubCe c'ntinu< Nu B8i8e cu adeDrat ceea ce cuta<
Era ab8'rbit ?n B>ndurile ei, c>nd ?:i ddu 8eama c de ceDa Dreme nu
reDeni8e ?n 8ala central< (ncerc 8 caute una dintre camerele laterale din
bl'cul ?n care 8e a=la, a8t=el ?nc>t 8 B8ea8c mai u:'r ie:irea< O B8i, cu '
anumit di=icultate< CeDa nu era ?n reBul< tructura acelui bl'c era di=erit<
e mi:c 9rin alte camere, 8e ?nt'ar8e 9e unde Deni8e< Nu era nimic de
=cut< imetria cel'rlalte camere era 8tricat< ReB8i ?n 8=>r:it 8ala central<
$em'r drumul :i 8e ?nt'ar8e< 5r ?nd'ial, ?n acea @'n erau 8li ?n 9lu8<
Nici'dat nu a9recie mai mult ca ?n acel m'ment antrenamentul 9e care
$ae8trul i;l ddu8eJ reu:ea 8;:i amintea8c =r 9r'bleme ?nc9erile 9e
care le Di@ita8e :i din ace8t m'tiD 8e ?ndre9t ='arte ra9id 89re cele n'i<
(ntr;' 8al lateral, ?nAele8e c era a9r'a9e de Aint< #n arc r':u;?ncCi8
de8cCidea acce8ul 89re ceea ce trebuia 8 =ie ' alt 8al<
ATER era 8cri8 9e arCitraD, cu caractere c'm9leEe< DubCe intr dintr;
un 8alt< De data a8ta, ra=turile erau 9line cu rul'uri de 9erBament, ici;c'l'
8e B8ea :i c>te un D'lum leBat< Erau t'ate '9ere 8cri8e de m>na lui A8ter<
Nu eEi8ta nici ' indicaAie 9e 9a9iru8, 8iBur Fe8C'l le cun':tea 9e de r'8t<
DubCe ?ncerc 8 ia din ele la ?nt>m9lare, dar era ca :i cum cuta acul ?n
carul cu =>n< Tratau 8ubiecte dintre cele mai diDer8e, ade8ea =r 8 aib
mcar leBtur cu maBia 'b8cur, ci cu alte ramuri ale :tiinAeiJ alcCimie,
Be'Bra=ie, tradiAii :i cutume ale 9'9'arel'r din Lumea %m>nteanP 9rea
c nu eEi8ta 8ubiect de care A8ter 8 nu =i ='8t intere8at<
Anumite 9erBamente li98eau, iar Burile nu erau 9r=uite a8emenea
8tructurii de 8u8Ainere a ra=turil'r, ci luci'a8e, ca :i cum rul'urile =u8e8er
8c'a8e de 9uAin tim9< DubCe ?n8 nu le D@u8e ?n cabinetul lui Fe8C'l,
8emn c trebuia 8 =i eEi8tat Dreun alt l'c unde Gardianul u9rem 8e ducea
8 lucre@e, ?n a=ar de camera lui, 9'ate cCiar 9rin acele 9rAi<
C'ntinu 8 8e mi:te 9>n ce aHun8e ?ntr;' ?nc9ere a9r'a9e B'al, cu
eEce9Aia unui 9iede8tal de maC'n ?n miHl'cul 8lii< Era un 9u9itru, dar 9e el
nu 8e a=la nimic< Cartea care trebuia 8 =ie ac'l' li98ea< DubCe 8e B>ndi
imediat la cartea neaBr mare 9e care ' D@u8e 8ub braAul lui Fe8C'l<
+2+
LICIA TROISI
(n =undul ?nc9erii 8e a=la ' u: mai deBrab c'mun< DubCe 8e a9r'9ie<
Era de lemn u@at :i era ?ncCi8 cu ' ?ncuiet'are de8tul de 8im9l< Nu 9ierdu
tim9ulP lucr c>teDa 8ecunde cu :9eraclul, iar u:a 8e de8cCi8e d'cil ?n =aAa
ei<
(nuntru era ?nc ?ntuneric :i 89aAiul mai deBrab mic, iar lum>narea
reu:i 8;l de@Dluie =r 9r'bleme< (nc ' camer, alte ra=turi, dar multe
crAi erau a:e@ate 9e H'8 8au 9e ' ma8 de 8cri8 mare, ac'9erit ?n ?ntreBime
de ='i de 9erBament< Erau un 8caun, un 8=e:nic :i nimic altceDa<
DubCe 8e arunc a8u9ra ='il'r cu lc'mie< Cu 8iBuranA acea camer era
al d'ilea cabinet al lui Fe8C'l, cel mai 8ecret<
5'ile erau ac'9erite cu aceea:i caliBra=ie mrunt 9e care ' D@u8e ?n
cellalt cabinet, dar de data acea8ta n'tiAele erau mult mai ?nDlm:ite<
Erau =ra@e ?ntreru9te, 8curte adn'tri, 8ublinieri :i 8emne de eEclamare cam
9e8te t't<
9iritul 9'ate =i c'n8tr>n8 8 'cu9e 89aAii ?nBu8te<
E8te neD'ie de ceDa care 8 =i a9arAinut tru9ului 9er8'anei<
%r< #nBCii< CCiar =raBmente mici< Rare'ri Ae8uturi<
%ier@ania De:nic e8te 9edea98a< %entru 8ine :i 8u=letul care
8l:luie:te ?n tru9ul ale8<
E:ec, e:ec4 TCennar, = 8 nu =ie t'tul 9ierdut4
O carte ?nDelit ?n cati=ea alba8tru;?ncCi8 9rea un =el de Hurnal< DubCe
8e cu=und ?n lectur< imAea cum ?nBCeaA<
- 8e9tembrie
(nc 8unt ?n cutarea celui mai im9'rtant =raBment< T'tul
9are a =i la l'cul lui, dar ultimul D'lum, cel care c'nAine 9artea
cea mai im9'rtant a ritului, cel ce Da 9utea 9une la un l'c
bucAile 9e care le;am adunat 9>n acum cu at>ta e='rt ?nc nu a
='8t B8it< D'C'r :i;a ?m9r:tiat 'amenii 9rin t'at Lumea
%m>ntean, dar ?nc nu a 'bAinut nimic< TCenaar, de ce 9lanul
+2-
SECTA ASASINILOR
n'8tru trebuie 8 de9ind ?n a:a de mare m8ur de un
necredinci'8M
12 8e9tembrie
Nu mai reu:e8c 8 a:te9t< TCenaar ?mi Da ierta nelini:tea, t't
ceea ce =ac e8te d'ar 9entru el< Am C'tr>t 8 ?ncerc cCiar dac
nu cun'8c ritul c'm9let< Nu e8te cu t'tul 8iBur, dar eu nu m tem
9entru 8iBuranAa mea< Ea 9'ate =i 8acri=icat ='arte bine 9entru
ace8t mare %r'iect< Numai dat'rit ace8tei mari 89eranAe am
8u9raDieAuit ?n ace:ti lunBi ani de eEil< V'i ?ncerca, am C'tr>t<
Eu trebuie, TRE"#IE 8 :tiu dac 89eranAele mele 8unt ?n Dan
8au dac eEi8t un =undament ?n t'ate a8tea<
+ 'ct'mbrie
E:ec, E6EC44 Ace8t 8luHit'r inutil nu :i;a atin8 8c'9ul,
TCenaar, ace8t 8claD umil te;a de@amBit< D'mnul $eu< $
8=>:ie B>ndul c t'tul e 9ierdut, din cau@a mea :i a Brabei mele4
$ r'B ne?ncetat 8 mai =ie 89eranA<
1. 'ct'mbrie
C'ntinu 8 C'inrea8c 8u89endat ?ntre acea8t lume :i
cealalt< (l aud cum m im9l'r 8;i dau ='rm, 8;l aHut 8 8e
?nt'arc la n'i ca 8;:i duc la bun 8=>r:it marea lucrare< Acum
9't, ?n 8=>r:it< D'C'r mi;a adu8 ultima bucat, Cartea NeaBr<
E8te eEtra'rdinar< Nu eEi8t limit 9entru Beniul lui A8ter< La8
t'tul la ' 9arte ca 8 ' cite8c, nu mai ie8 din cabinetul meu< (n
8=>r:it, ?mi e8te t'tul clar<
2+ 'ct'mbrie
Am dat 'rdin 8 =ie cutat 1umtate;El=ul< Am in='rmaAii c
eEi8t ?ncP dar nimeni nu :tie unde 8e a=l< #ciBa:ii mei ?n8 ?i
D'r da de urm, 8unt 8iBur< 5r el, =r tru9ul lui nu D'i 9utea
?nce9e ritul< A8ta li98ea, un tru9< Am e:uat, de'arece nu i;am dat
89iritului nimic ?n care 8 8e ?ncarne@e<
Dac m B>nde8c la anB'a8a din lunile trecute, la 9uAina mea
credinA, mi;e ru:ine de mine ?n8umi< Ar =i trebuit 8 :tiu,
+2.
LICIA TROISI
TCenaar, c tu ai BriH de t'ate 9entru ca =iii ti 8 aib Dict'ria
de 9artea l'r<
- n'iembrie
Cutarea c'ntinu din 9cate =r re@ultat< "rbatul 9e care ?l
cutm nu e8te de B8it, nu 9are 8 =i l8at Dre' urm< $em'riile
reBinei Aire8 ?n8 D'rbe8c de89re el< Nu ne D'm '9ri 9>n c>nd
nu;l D'm =i B8it<
(n =iecare 8ear c'b'r ?n camera 8ubteran 8;l Dd, 8;i Dd
89iritul cum 9lute:te, 8 m =erice8c de 9re@enAa lui din n'u aici
?n miHl'cul n'8tru, cCiar dac e8te ' 9re@enA 9recar,
nec'r9'ral< (n cur>nd Da =i<
DubCe 8e cutremur< Camera 8ubteran< Ac'l' 8e a=la r89un8ul
de=initiD< Dar unde 9utea =iM (ncCi8e Hurnalul, ?l 9u8e la l'c 9e ma8
?ncerc>nd 8;l a:e@e eEact ?n 9'@iAia ?n care;l B8i8e, a9'i ?nce9u 8
cercete@e ?nc9erea<
EEi8tenAa acelei camere 8ubterane ?i era cun'8cut 9r'babil d'ar lui
Fe8C'l, era mai mult dec>t 9lau@ibil 8 8e 9'at aHunBe la ea din cabinetul
lui< Nu eEi8tau u:i, dar Dreun 9erete @idit, Dre' trecere a8cun8N
c't'ci nerD'a8 9e8te t't, dar cutarea nu =u lunB< EDident, Fe8C'l 8e
8imAea ?n 8iBuranA ?n acel cabinet din =undul bibli'tecii, cci but'nul 9e
care ?l cuta DubCe 8e a=la cCiar 8ub ma8a de 8cri8, mic :i r'tund<
(ndat ce ?l a98, 9eretele cu ra=turi din 89atele me8ei de 8cri8 alunec
9e ni:te 9iD'Ai inDi@ibili, d>nd 89re ' 8car ?nBu8t :i abru9t< DubCe '
c'b'r? ?ncet Ain>ndu;:i r8u=larea< Camera era ac'l', la ca9tul 8crii< Era
d'ar ' mic 9e:ter umed :i muceBit< %ereAii erau dec'raAi cu
9entaBrame c'm9licate :i 8imb'luri maBice ?nr':ite de 8>nBe< (n centru 8e
a=la un 9iede8tal, ?n =aAa cruia 8e a=lau d'u lum>nri a9rin8e< Era un altar<
%e 9iede8tal 8e a=la ' ca8et de 8ticl, iar ?nuntrul ei, un Bl'b de un
alba8tru :ter8 ce 8e r'tea ca :i cum era ?n8u=leAit de ' mi:care intern
nede=init<
DubCe rma8e 9e l'c ?n tcerea 9er=ect a acelui l'c im9reBnat de un
mi8tici8m maladiD, de ' ad'raAie ce =ri@a bla8=emia< Acela era 89iritul
recCemat de cine :tie undeM Acel 8u=let care a:te9ta tru9ul de 1umtate;El=M
+2/
SECTA ASASINILOR
DubCe 8e a9r'9ie tremur>nd, 9riDi ?n Bl'b< La ?nce9ut i 8e 9ru c'm9let
li98it de ='rm, nimic altceDa dec>t ' 8=er =luid :i l9t'a8< C>nd ?n8
'cCii i 8e 'bi:nuir cu acea lumin :tear8, ?ntre@ri 8ecretul acelui 'biect<
(n centrul lui 8e a=la un cCi9 care 8e mi:ca ?ntr;un D>rteH, un cCi9 cu
c'ntururi nede=inite, un cCi9 ce 9rea c 8u=er< Era tulbure, dar
identi=icabil< Era un c'9il de ' =rumu8eAe nelini:tit'are, cu 'cCi mari, bucle
dia=ane ce;i ?ncadrau =aAa a9r'a9e 9er=ect 'Dal :i abia r'tunHit, cu
a89ectul durduliu al c'9iil'r, d'u urecCi lunBi :i BraAi'a8e a8cuAite< Era
?ntru t'tul 8imilar 8tatuil'r ?m9r:tiate 9e8te t't 9rin Ca8<
A8ter<
DubCe ?:i du8e m>na la =aA, 8e tra8e< C'9ilul 9ru c ' 9riDe:te cu 'cCi
lim9e@i, iar 9riDirea lui nu era m>ni'a8, nu eE9rima 9utere< Era d'ar tri8t,
mai mult dec>t ar 9utea eE9rima cuDintele< DubCe 8e 8imAi atra8 de ea ca
?ntr;' Baur<
#n @B'm't nea:te9tat ?i ?ntreru98e :irul B>nduril'r< O u: tr>ntit ?n
de9rtare< CineDa intra8e ?n bibli'tec<
(n89im>ntat, DubCe ' lu ?n =uB 8u8 9e 8cri, 8e ?nt'ar8e ?n cabinet :i
tr>nti u:a ?n 89atele ei, ?ncCi@>nd;' la l'c<
Era ?n ca9can< Dac rm>nea ac'l' era 9rin8 ?n ca9can<
Ie:i 9e u:, ' ?ncCi8e ?n Brab cu =urie :i cu m>inile tremur>ndu;i
?ncerc 8 =iEe@e ?ncuiet'area cum era< $ulAumi cerului c era un m'del
at>t de 8im9lu de ='rAat< DeHa au@ea ec'ul Bla8uril'r ?n de9rtare<
I Ai l8at din n'u ble8temata a8ta de u: de8cCi8M De c>te 'ri trebuie
8;Ai 89un c ceea ce 8e a=l aici ?nuntru e8te mai 9reAi'8 dec>t 'rice
altceDaM Nimic nu Dal'rea@ mai mult dec>t bibli'teca a8ta ?n ?ntreaBa
lume, iar tu trebuie 8 ai cea mai mare BriH de ea, e8te clarM
5r ?nd'ial era D'cea lui Fe8C'l<
DubCe 8e =cu in8tinctiD una cu @idul, dar :tia ='arte bine c nu ar =i
='l'8it la nimic<
K"ibli'teca e8te mare, 8e 9'ate duce 'riunde, 8tai lini:tit<L
(ntr;adeDr, numai c acea ?nc9ere ad9'8tea 9iede8talul :i acea u:P
dac ?ntr;adeDr era menit a B@dui cartea cea mare neaBr, Fe8C'l 8e Da
?ndre9ta direct ctre ea<
I IertaAi;mN
I Alte trei @ile de 9edea98 :i data Diit'are nu D'i mai =i at>t de
?nBduit'r, e8te clarM
+20
LICIA TROISI
Veneau ?ntr;adeDr 89re ea< Fe8C'l ?m9reun cu t>nra lui 'rd'nanA<
DubCe 8e mut ?n camera de;alturi :i 8e a:e@ ?ntr;' 9arte a ra=tului, 9e
linia u:ii< e ruB ca brbatul 8 nu treac 9e;ac'l'<
(nainta cu 9a:i mari<
I D'C'r a ?ntrebat de dumneaD'a8tr<
I Ne;am D@ut de 9uAin tim9<
I 9une 8 D aminte8c c d're:te 8 =ie Ainut c'n8tant la curent, :i are
im9re8ia c dumneaD'a8tr nu ' =aceAi<
I Atunci m D'i ?nt>lni cu el< Necredinci'8 ble8tematN meritele lui nu
9't =i tBduite, dar in8'lenAa lui e8te ?ntr;adeDr iritant<
Veneau ctre ea<
DubCe trecu ?n camera de;alturi alerB>nd :i ?ncerc>nd ?n acela:i tim9
8 =ie c>t mai 8ilenAi'a8 cu 9utinA< Au@i 9a:ii '9rindu;8e<
I EEcelenAa V'a8trM
#rm ' tcere interminabil<
I NimicN mi 8;a 9rutN nimic, ?n 'rice ca@<
%a:ii ?:i reluar mer8ul< DubCe 8e mut ?n alte d'u camere, dar de data
a8ta mai ?ncet< Gla8urile c'ntinuau 8 8e a9r'9ie de ea, dar mai e8t'm9ate<
I Nu Dreau 8 =iu deranHat ?ntreaBa 8ear, e8te clarM Vreau ca :i tu 8
ie:i c>t mai re9ede de;aici<
DubCe 8e mut ?n c'ntinuare, 9>n c>nd reu:i 8 aHunB ?n 8ala
9rinci9al< ADea re89iraAia 8acadat< AlerB 89re u:< Era ?nc de8cCi8< #n
dar din 9artea de8tinului< O tra8e cu delicateAe :i 8e arunc a=ar<
C>nd ie:i 9rintre cele d'u 8tatui ?n 8ala cu ba@ine, 8e 8imAi a9r'a9e la
ad9'8t< La ad9'8t de Fe8C'l, dar nu de ceea ce de8c'9eri8e< CCi9ul din
Bl'b< 9iritul lui A8ter, Bata 8 reDin :i 8 arunce din n'u Lumea
%m>ntean ?n ter'are<
(:i du8e imediat ' m>n la =aA :i 8ub buricele deBetel'r 8imAi ' 9iele
m'ale, cu tr8turile ei< E=ectul 9'Aiunii ?nceta8e< Trebuia 8 =i trecut '
Br'a@ de tim9, 8ala ba@inel'r era a9r'a9e B'al, c'rid'arele din Hur
cu=undate ?n tcere<
DubCe ?:i tra8e BluBa 9e =aA ?nc>t a9r'a9e c nu mai reu:ea 8 Dad,
a9'i ' lu din n'u la =uB<
e ?nt>lni cu c>AiDa A8a8ini, dar era at>t de iute ?nc>t nimeni nu ' bB
?n 8eam< AHun8e la camera %'8tulanAil'r :i 8e '9ri dintr;'dat< %a@nicul
era ac'l', m'Aind, dar ?nc de8tul de atent c>t 8 ' aud Denind, a:e@at la
+22
SECTA ASASINILOR
intrarea ?n camer< DubCe ?nHur< Nu;i rm>nea dec>t 8 a:te9te 8
aAi9ea8c 8au 8 9lece<
Rma8e li9it de @id mult tim9< OcCii ?i erau =iEaAi 9e acel brbat, dar
nu;:i 9utea Aine mintea ?n =r>u< T'ate 9'De8tirile cele mai ?ntunecate din
c'9ilria ei de89re Tiran :i Anii Ob8curi ie:eau la 8u9ra=aA Dii :i ?i
um9leau ca9ul cu m'rAi :i mceluri< De8iBur, ei nu triau ?n Dremuri de
9ace< V@u8e nu 9uAine ma8acre ?n cei :a9te89re@ece ani de DiaA c>Ai aDea
:i t'tu:i, 8imAea c nu mai =u8e8e ca atunci, c>nd A8ter era ?nc 8uDeranul
inc'nte8tabil al a9r'a9e ?ntreBii Lumi %m>ntene< Acele Dremuri
re9re@entau in=ernul< e B>ndi la c>t de a9r'a9e era de ea 89iritul acelui
m'n8tru, reD@u m'mentul ?n care 9riDirile li 8e ?ncruci:a8er< Nu era
nimic altceDa dec>t un c'9il, dar c>t 'r'are ?i in89ira8e in'cenAa lui,
a9arenta lui di89erare<
A9'i, ?n 8=>r:it, brbatul 8e ?ntin8e, 8e ridic :i 9lec de;ac'l' cu un
mer8 8ltreA<
DubCe 8e 8trecur ?n camer< e a9lec imediat a8u9ra lui L'nerin, ?l
@Budui =erm<
De data a8ta biatul nu 8e l8 luat 9e ne9reBtite< Cu 8iBuranA nu era
cu=undat ?ntr;un 8'mn 9rea ad>nc, cci de8cCi8e imediat 'cCii :i ' 9riDi
lucid<
O ?ntreb imediat ce 8e ?nt>m9la8e< Era ?nBriH'rat<
I V'r 8;l readuc la DiaA 9e A8ter, ?i 89u8e ea dintr;' 8u=lare<
L'nerin rma8e =r cuDinte< O 9riDi c>teDa cli9e ca :i cum ?ncerca 8
?nAeleaB ce ?i 89u8e8e, a9'i deDeni Aea9n, ?ncerc 8;:i 98tre@e c'ntr'lul<
I CumM
I Au inD'cat 89iritul lui, l;am D@ut ?ntr;' camer 8ecret, 8ub
9ici'arele n'a8tre< Acum caut un tru9 ?n care 8;l intr'duc<
L'nerin ' 9riDea C'tr>t< 6i lui ?i era =ric, dar 8e 8t9>nea<
I Trebuie 8 ducem De8tea a8ta C'n8iliului<
DubCe a9r'b din ca9<
I V'm 9leca ?n n'a9tea a8ta< Imediat< L'nerin, c>nd D'r B8i 9er8'ana
aceea, 1umtate;El=, 8e Da 8=>r:i, ?nAeleBiM
I Da, ?nAeleB cCiar 9rea bine, dar cum ie:imM Ai Dre' 8uBe8tieM
I Cu mine<
L'nerin ' 9riDi ?ntrebt'r<
+23
LICIA TROISI
I Nu 8untem de9arte de tem9lu, aici, :i dac mai a:te9tm 9uAin Da =i
n'a9te ad>nc< Cu 9uAin n'r'c, nu D'm ?nt>lni 9e nimeni ?n Ca8< V'm ie:i
9e u:a 9rinci9al<
L'nerin a9r'b imediat din ca9< DubCe 8e minun de calmul :i
determinarea de care ddea d'Dad ?ntr;un a8emenea m'ment<
e ridic din culcu:, ?:i arunc 9e el ' manta neaBr identic cu a
Trium=t'ril'r, d'ar c mai DecCe :i dec'l'rat< A8t=el ?mbrcat 9utea trece
a9r'a9e dre9t un A8a8in<
I merBem, :'9ti<
ia8 din camer =u u:'r< T'Ai d'rmeau ac'l' bu:tean, nimeni nu 8e
mi:c< A=ar ?n8 8e 8imAir imediat eE9u:i<
I 5 ce =ac eu, :'9ti DubCe<
Am>nd'i 8e li9i8er 9ractic de @id< C'rid'rul era 8lab luminat< Nu 8e
Dedea nimeni< AlerBar 9>n ?n ca9tul lui< (n c'ntinuare nimeni<
Re89irau am>nd'i B>=>ind, dar L'nerin rm>nea calm, cu cCi9ul
c'ncentrat<
DubCe arunc ' 9riDire 9e urmt'rul c'rid'r< Inima ?i btea cu 9utere ?n
9ie9t< Era 9e 9unctul de a 9r8i "rea8la< Era 9e 9unctul de a 8e elibera< Nu
8e B>ndi8e la a8ta, luat de Dal cum era<
AlerBar ?n c'ntinuare< AHun8er 9e c'rid'rul central< (n =und, 8e a=la
8cara ce ducea a=ar, ?n tem9lu< DubCe 8e a9lec, dar ?nmrmuri<
I Ce e8teM :'9ti L'nerin<
I ReOla, :'9ti ea<
I CineM
I #n Gardian care m cun'a:te< e ?nt'ar8e ctre L'nerinJ TraBe;Ai
BluBa 9e =aA, merBi =erm :i Aine ca9ul 9lecat, clarM
6i ea ?:i l8 BluBa 9e =aA, ?ncerc 8 8e c'c':e@e :i 8e ?n=:ur c'm9let
?n manta< Tra8e ?ndelunB aer ?n 9ie9t, a9'i 8e ?nt'ar8e, merB>nd ?n direcAia
'9u8 celei 9e care ar =i trebuit 8 ' urme@e<
Au@i 9a8ul m8urat al lui L'nerin ?n urma ei :i a9'i ' tcere den8, ?n
care abia r8unau 9a:ii cati=elaAi ai du:mancei 8ale<
KL'nerin merBe 9rea a98atL, ?:i 89u8e<
Au@i cum 9a:ii =emeii deDin mai ra9i@i<
I Ce =aceAi D'i aiciM
DubCe 8e '9ri< Nu aDea alt cale< e ?nt'ar8e ?ncet<
I Ne ?nt'arcem din tem9lu, am ='8t 8 ne ruBm<
++0
SECTA ASASINILOR
Gla8ul lui L'nerin era 8iBur, C'tr>t<
ReOla ddu a9r'bat'r din ca9<
I (nAeleB< O intenAie cu t'tul ludabil< Numai din ace8t m'tiD nu D
9ede98e8c 9entru c 8unteAi 9e;a=ar la ' 'r at>t de t>r@ie<
L'nerin 9lec iute ca9ul, iar DubCe 8e Brbi 8;l urme@e<
ReOla trecu 9rintre ei :i;:i c'ntinu drumul<
I #rmea@;', :'9ti DubCe<
e du8er ?n urma ei cu 9a:i ?nceAi, a9'i ' luar 9e un c'rid'r :i 8e
'9rir<
L'nerin 8e 89riHini de 9erete< DubCe ?l au@i '=t>nd<
I Ai aDut cu adeDrat 8>nBe;rece, ?i 89u8e<
%r'babil el @>mbi, dar =ata nu reu:i 8;l Dad ?n ?ntunericul 9e care BluBa
?l arunca 9e =aAa lui<
Ie:ir din c'rid'r :i ?n 8curt tim9 8e a=lau ?n tem9lu< (l traDer8ar ra9id<
A9r'a9e reu:ir< DubCe =u cea care de8cCi8e u:a cu C'tr>re< #n cer
9lin de 8tele ?i 8alut<
Nu 8e ?nt'ar8e< Nu @b'Di< Trecu de u:, au@i 9a:ii iuAi ai lui L'nerin ?n
89atele ei< Erau a=ar, 9entru t'tdeauna<
++1
LICIA TROISI
PARTEA A TREIA
++2
SECTA ASASINILOR
Ido este adesea )i ,n od eronat considerat un eleent secundar al
acestei ari "resce# %ul*i ,l aintesc doar ca aestru al lui Nihal, al*ii
pur )i siplu datorit& con"runt&rii, din tipul %arii B&t&lii de iarn&, cu
Ca-alerul 7ra'onului Ne'ru, 7eino"or# (n realitate, el a "ost una dintre
"i'urile principale ale luptei ,potri-a Tiranului9 poate c& nu a "ost
prota'onistul unor ac*iuni spectaculoase precu cele ale lui Nihal )i
Sennar, dar a repre+entat su"letul re+isten*ei, a pre'&tit trupele care au
luptat ,n "a+ele "inale ale r&+1oiului, nuai lui i se datorea+&
supra-ie*uirea /&0nturilor Li1ere ,n perioada ,ndelun'at& ,n care Nihal
)i Sennar au c&utat cele Opt /ietre prin toat& Luea /&0ntean&# $aptul
c& ,ntr5o -ree "usese )i el un locotenent al Tiranului ,i spore)te -aloarea,
ca indi-id care a )tiut s&5)i ,n*elea'& 're)eala )i care )i5a petrecut -ia*a
,ncerc0nd s& o repare#
ONI DIN AA,
C;7EREA TIRAN2L2I,
5RAG$ENT
+++
LICIA TROISI
31
S'R(ITUL
***
TRECUTUL )
rima crim 9are 8 =i 8D>r:it un =el de DraH< Din acea @i, tim9ul
curBe mai re9ede :i a8t=el 8e dea9n =irul unei eEi8tenAe =ericite ?n
=elul ei< %
Din acea 8ear nu a mai uci8, eEact a:a cum ?i 9r'mi8e8e $ae8trului, dar
t'tul 8;a 8cCimbat, ?ntr;un =el< C'ntinu 8;l aHute, tratea@ cu clienAii,
9reBte:te armele, dar are ' c'n:tiinA mai durer'a8 a ace8tei realitAi<
DubCe a luat banii 9e care i i;a dat $ae8trul< 6i;a cum9rat ' =rum'a8
carte de b'tanic, a citit;' din 8c'arA ?n 8c'arA cu 9lcere< #ne'ri 8imte
un =el de re9ul8ie ciudat :i 8ubtil 8 ' ia ?n m>n< ImaBinea brbatului 9e
care l;a uci8 ?i reDine ?n minte cu 9utere, iar 8en@aAia de BreaA ?i bl'cCea@
9entru ' cli9 B>tul<
(n acele m'mente e8te de;aHun8 8 8e B>ndea8c la $ae8tru :i t'tul trece<
DubCe 8e B>nde:te ?nc'ntinuu la el din acea 8ear< $ult tim9 nu a :tiut 8
dea un nume acelei 8en@aAii care;i 8tr>nBe ca un cle:te 8t'macul c>nd 8e
B>nde:te la $ae8tru< Acum :tie ce e8te< A ?nAele8 t'tul c>nd l;a 8rutat,
9rimul 8rut din DiaAa ei<
DubCe a aDut ' educaAie c'm9let di=erit dec>t cea 9rimit de alte =etiAe
de D>r8ta ei, iar 9e ea nu au intere8at;' nici'dat 99u:ile, H'curile 8au
lucruri 9recum draB'8tea< Dar :i ea a citit c>teDa 9'De8tiri r'mantice, 8eara,
=r 8 ' Dad $ae8trul, :i a Di8at cu 'cCii de8cCi:i 9e8te 9aBinile l'r<
entimentul 9entru $atC'n a murit 'dat cu DecCea ei DiaA, dar de8e'ri,
?nainte de a ad'rmi, a Di8at 8 B8ea8c 9e cineDa de care 8 8e
?ndrB'8tea8c, 9'ate un a8a8in ca ea<
Acum, 9e nea:te9tate, a ?nAele8 c acel brbat e8te $ae8trul<
#ne'ri 8imte neD'ia ire@i8tibil de a;l mai 8ruta, din n'u :i din n'u, :i
de a;i 89une t'tul, 8;l ?ntrebe dac :i el ' d're:te, dac ' iube:te :i el< Dar
mereu 8e abAine< %uAin, de'arece din acea @i el nu :i;a mai 9ermi8 nici un
Be8t de tandreAe =aA de ea, 9uAin, de'arece 8e teme< At>ta tim9 c>t nu;i
89une nimic, t'tul e8te 8u89endat :i 9'ate c'ntinua 8;l 9riDea8c cu 'cCi
++-
SECTA ASASINILOR
9lini de ad'raAie :i 8 Di8e@e c ?ntr;' @i Da deDeni 8'Aia lui< Dac i;ar
89une;' ?n8, el i;ar r89unde ceDa, 9'ate neBatiD, :i t'tul 8;ar termina ?ntr;
' cli9< 6i ea nu d're:te a8ta< Vrea 8 c'ntinue a8t=el, 8;l iubea8c =r 8;i
cear nimic ?n 8cCimb, 9entru t'tdeauna<
$ae8trul a ?nce9ut 8;i dea bani 9entru munca ei<
I Dac d're:ti 8 deDii aut'n'm, trebuie 8 ?nDeAi 8;Ai admini8tre@i
banii<
I Nu 8unt cCiar 8iBur c d're8c 8 =iu cu adeDrat aut'n'm,
$ae8treN
(n realitate, ?nc 8e mai teme c ' 9'ate 9r8i, acum c>nd nu mai e8te
9r'9riu;@i8 ucenica lui<
$ae8trul =ace un Be8t de nerD'@itate<
I %r'8tii, mai deDreme 8au mai t>r@iu :i tu Da trebui :i Dei Drea 8;Ai
B8e:ti drumul<
Acea 9eri'ad e8te ?n ?ntreBime ?nceA':at de iubirea 9entru $ae8tru<
Nu mai eEi8t l'c 9entru altceDa ?n DiaAa ei< T'tul 8e ?nD>rte ?n Hurul acelui
unic 8ubiect, t'ate 8entimentele 8unt ?nBCiAite de acea 9a8iune =r BraniAe
care ' =ace 8 8e 8imt ca :i cum ar =i ='8t ?n 9ermanenA nuc, :terB>nd
c'ntururile :i claritatea tutur'r lucruril'r care ' ?nc'nH'ar<
El e8te cel dint'tdeauna, 9'ate mai rece ca de 'bicei, cCiar dac DubCe
nu Drea 8 ' recun'a8c< OcCii lui 8unt alunec':i, iar 9riDirea lui t't mai
ade8ea tri8t< eara, de8e'ri nu 8e mai antrenea@< Rm>ne mai deBrab ?n
=aAa =ere8trei :i 9riDe:te ?ntunericul ab8'lut de a=ar< %e tim9 de Dar ?:i
9etrece cea mai mare 9arte a n'9Aii 9e Armul mrii, 9ur :i 8im9lu 9riDind
'ceanul care ia cu a8alt c'a8ta :i 8e retraBe, ?ntr;un ritm 9e care nimeni nu;l
9'ate ?ntreru9e< %are un brbat eEtrem de 'b'8it<
DubCe ar d'ri 8 ia a8u9ra ei acea 'b'8eal, acea tri8teAe, ar Drea ca
iubirea ei 8 =ie ?n 8tare 8;l 8c'at din acea a9atie :i 8;i aduc ?n 8=>r:it
9acea, cci 8imte c are neD'ie< %ur :i 8im9lu nu e8te 9'8ibil< Rm>ne
mereu ceDa ?ntre ei, un ecran care ?i 8e9ar, ceDa 9e care DubCe nu :tie
cum 8;l numea8c, dar care ' ?ndurerea@ cum9lit de mult<
A8t=el 8e 8curB @ilele una du9 alta, ca b'abele unui :iraB de mrBele<
%>n ?n @iua ?n care cineDa a9are ?n 9raBul ca8ei l'r<
E8te ' @i lini:tit, DubCe 8e antrenea@ 9e ni8i9< Nu a ?ncetat nici'dat
8 ' =ac, cCiar dac :tie c nu Da =i nici'dat un a8a8in 9ltit< D'ar c;i
++.
LICIA TROISI
9lace 8;:i 9un ?n mi:care tru9ul :i a9'i trebuie 8 =ie ?n ='rm ca 8;l
9'at a8i8ta bine 9e $ae8tru<
E8te t'amn, adie un D>nt 9r'a89t care;i biciuie =aAa, iar ace8t lucru
=ace ca antrenamentul 8 =ie :i mai 9lcut< $editea@, a:e@at, cu 9ici'arele
?ncruci:ate, c>nd aude un 9a8 ritmic :i ='arte u:'r< De8cCide 'cCii
in8tinctiD, c'ncentraAia 8;a 89ulberat< %e cerul de un cenu:iu uni='rm 8e
de89rinde ' 8iluet ?ntunecat< E8te un brbat 8lab, ?mbrcat c'm9let ?n
neBru< Are ' cma: cu m>neci mai deBrab larBi, un 9ie9tar din 9iele cu
na8turi de un alba8tru Diu, 9antal'ni mai deBrab Br'8'lani :i ci@me ?nalte<
La cinBt'are, ca 8 8e Dad c>t mai bine, un 9umnal lunB, :i acela neBru<
"rbatul ' 9riDe:te 9e DubCe cu in8i8tenA, ?i @>mbe:te, ei nu;i 9lace<
E8te ceDa cum9lit :i ameninAt'r ?n acel @>mbet< "rbatul nici nu 8e
?nde9rtea@, nici nu 8e a9r'9ie, ' 9riDe:te :i Bata, c'ntinu>nd 8;i
@>mbea8cP a9'i 9leac a:a cum a Denit<
eara, DubCe c'ntinu 8 8e 8imt nelini:tit din cau@a acelei ?nt>lniri<
Nu :tie ce anume a ?n=ric':at;', dar are mare ?ncredere ?n cel de;al :a8elea
8imA al ei< Ar d'ri 8;i D'rbea8c de89re a8ta $ae8trului, dar nu ar :ti ce 8;
i 89un eEact< De aceea tace :i 89er ca brbatul 8 nu 8e ?nt'arc, 89er ca
aceea 8 =i ='8t ' ?nt>lnire ?nt>m9lt'are :i =r im9'rtanA<
(n @ilele urmt'are, DubCe e8te nelini:tit ?n c'ntinuare< C>nd 8e
antrenea@ e8te 9uAin c'ncentrat, mereu ten8i'nat :i Bata 8 eE9l'de@e<
$ae8trul a 'b8erDat<
I Te nelini:te:te ceDaM
DubCe ridic 9riDirea 9re=c>ndu;8e uluit< (n realitate, cCiar a:te9ta
acea ?ntrebare<
I Nimic<
I 9une mai bine c nu Drei 8;mi D'rbe:ti de89re a8ta<
I Nu eEi8t nimic de89re care 8 nu D'rbe8c cu tine, :i :tii a8ta< 8ta
e8te adeDrul<
I Cu 8iBuranA eEi8t lucruri de89re care nu mi;ai D'rbi nici'dat<
DubCe r':e:te< e ?ntreab dac $ae8trul cCiar :tie ce anume ?i a8cunde<
I T'Ai 'amenii au 8ecrete, c'mentea@ el, iar ea '=tea@ u:urat<
9era ca t'tul 8 8e termine a8t=el, dar a d'ua @i 8e 8imte ?n c'ntinuare
nelini:tit, mai mult dec>t ?nainte< (:i 89une c nu are m'tiDe, c trebuie 8
8tea calm<
++/
SECTA ASASINILOR
%e la miHl'cul dimineAii cineDa bate la u:<
E8te ' 9eri'ad de 9au@ ?n munc :i, din =ericire, at>t DubCe, c>t :i
$ae8trul 8unt ?n ca8< Ca ?nt'tdeauna ?n8 ea de8cCide<
Imediat 8e ?nc'rdea@< (n =aAa ei e8te brbatul de data trecut, cu acela:i
@>mbet male=ic ?nti9rit 9e cCi9<
I "un, DubCe< (l caut 9e arneO<
DubCe nici mcar nu 8e ?ntreab cum de acel indiDid ?i :tie numele< e
c'ncentrea@ numai a8u9ra celui de;al d'ilea< Sarne!#
!>mbetul de 9e cCi9ul brbatului 8e lrBe:te<
I Du9 c>te 8e 9are, l;am B8it<
DubCe ?:i ?nt'arce ca9ul :i ?l Dede ?n 89atele ei 9e $ae8tru< Are =aAa
?nc'rdat de =urie, 8tr>nB>nd 9umnalul ?n m>ini<
I Ce d're:tiM 89une 9rintre dinAi<
"rbatul c'ntinu 8 @>mbea8c<
I Vd c e:ti cam ?nc'rdatN nu e neD'ie de cuAit< Du9 cum De@i, eu
nu l;am 8c'8<
$ae8trul c'ntinu ?n8 8;l aBite<
I D;te la ' 9arte, DubCe<
5ata nu a:tea9t 8 i 8e 89un de d'u 'ri< "ru8c atm'8=era a deDenit de
BCeaA :i 8e teme<
I (Ai re9et 8 9ui la l'cul lui 9umnalul la< Nu m a=lu aici ca 8;Ai =ac
ru<
I $ Dei ierta dac nu te cred<
I (ntr;adeDr, e8te leBitim, dar eu :i cu tine am 9etrecut t'tu:i mulAi ani
?m9reun< Nu ai 9utea aDea ?ncredere ?n mine ?n numele Dremuril'r de
'dini'arM
I "rea8la e8te 9er=id<
I Dac a: =i Drut 8 te ucid 9e tine 8au 9e =at, a: =i =cut;' deHa, nu
cre@iM Eu ?n8 am btut la u:a ta, cu cuAitul :i t'ate armele la l'cul l'r< Nu
Ai 8e 9are a =i ' declaraAie de bune intenAiiM
$ae8trul rm>ne =erm c>teDa cli9e, m8ur>ndu;l 9e brbatul acela,
8tr>nB>nd ?nc ?n m>ini 9umnalul :i Bata 8;l ='l'8ea8c< Numai du9 un
tim9 8e de8tinde :i la8 ?n H'8 m>na ?narmat<
I Re9et, ce d're:tiM
I ;Ai D'rbe8c<
I Nu am nimic 8;Ai 89un<
++0
LICIA TROISI
I Eu ?n8, daN (Ai aduc iertarea<
$ae8trul @>mbe:te batH'c'rit'r<
I Cu 8iBuranA nu am neD'ie<
I Cre@iM 6i t'tu:i, ?n t'Ai ace:ti ani nu ai =cut nimic altceDa dec>t 8
=uBi, 8emn c te temi de 9edea98<
$ae8trul 8cr>:ne:te din dinAi<
I )ai 8 8curtm 9'De8tea a8ta<
"rbatul @>mbe:te a9r'a9e bineD'it'r<
I Acea8ta e8te :i d'rinAa mea<
Intr ?n ca8< DubCe ?l 9riDe:te cu team< El ?i r89unde cu ' 9riDire 9e
=uri: 9lin de 8ub?nAele8uri ciudate 9e care ea nu reu:e:te 8 le ?nAeleaB<
I DubCe, du;te a=ar<
5ata 8e ?nt'arce bru8c ctre $ae8tru<
I De ceM
I %entru c am treab4 i@bucne:te el m>ni'8< (ncetea@ 8 mai ?ntrebi
care e8te m'tiDul 'rdinel'r mele, e clarM Eu 8unt mae8trul, tu ucenica
9r'a8t< 5 ce;Ai 89un :i =r at>tea m'=turi<
DubCe 8e 8imte umilit de acel acce8 de =urie, dar nu 9'ate dec>t 8
9lece<
I Nu te ?nt'arce dec>t du9 Dre' d'u cea8uri4
Ea ?ncuDiinAea@ din ca9, '9rit ?n u:, 9e care a9'i ' ?ncCide ?n urma
ei<
De :a9te ani DubCe trie:te cu $ae8trul< Au ?m9rAit t'tul, ?n cei :a9te
ani au d'rmit ?nt'tdeauna ?m9reun, au m>ncat ?m9reun, au ?m9rAit
camere 9rin Canuri, 9e:teri :i ca8e 9r8ite< Ea ?l iube:te, e8te centrul
uniDer8ului ei< 6i t'tu:i, ?n ace:ti :a9te ani, nu a :tiut nici'dat cum 8e
nume:te< %entru ea a ='8t ?nt'tdeauna numai $ae8trul<
Acum, 9e nea:te9tate, ?:i =ace a9ariAia un brbat ciudat 9e care $ae8trul
?l ur:te, cineDa din "rea8l, 9are a ?nAeleBe, :i;l 8triB 9e nume< Numele
lui e8te arneO< DubCe 8e H'ac cu un deBet 9e ni8i9 :i;i 8crie 'b8e8iD
numele< arneO< arneO< #n necun'8cut ?i cun':tea numele :i ea nu< Ce
d're:te de la eiM Cine e8teM De ce $ae8trul a alunBat;' ca 8 D'rbea8c cu
el, :i a9'i cu at>ta a89rimeM Nu, nu $ae8trul< arneO<
DubCe 8e ridic dintr;'dat< e 8imte m>ni'a8, trdat :i 89eriat<
AlearB 89re mare<
%e ni8i9, rm>ne ceDa 8cri8<
++2
SECTA ASASINILOR
(l iu1esc pe Sarne!#
? Gata cu 9'liteAurile :i =lecreala inutil<
arneO :i brbatul beau ' in=u@ie de 9lante a:e@aAi =aA;n =aA< "rbatul
9are de8tin8, arneO e8te ?nc'rdat, 9re'cu9at, cu m>na l>nB Barda
9umnalului<
I Ai rma8 ne8cCimbat, arneO< e 89une c anii :i eE9erienAele ?i
8cCimb 9e 'ameni, dar am im9re8ia c nu e8te Dalabil :i 9entru tine<
I 9une;mi ce d're:ti :i 9leac<
I *i;am 89u8 deHa< "rea8la Drea 8 te ierte<
I Nu cred<
I Nu 8untem r@bunt'ri, ia;' a8t=el<
I $;aAi D>nat ?n t'Ai anii :tia, cre@i c nu mi;am dat 8eamaM A trebuit
8 ?ndur ='amea ca 8 nu 9uneAi m>na 9e mine< D'ar munci mrunte, am
rma8 mereu la niDelul de H'8N
I C>nd ai 9lecat :tiai c Da =i a:a<
I 6tiu bine c 9entru D'i rm>n ' ru:ine, ' 9at nen'r'cit 9e 9lanul
D'8tru imaculat< Gre:e8c 8au 8unt ?nc 8inBurul care D;a 8c9at de 8ub na8M
arneO @>mbe:te cu cru@ime, cellalt 9are 8 ?nca8e@e re9lica t'tu:i cu
rceal<
I Trecutul e8te trecut :i nu ne intere8ea@< Tu e:ti deHa un "iruit din
t'ate 9unctele de Dedere, iar TCenaar Da :ti cum 8 te r89ltea8c 9entru c
l;ai trdat< L'cul 9entru cei ca tine 8e a=l ?n cel mai a8cun8 unBCer al
In=ernului<
I Nu ?ncerca 8 m ameninAi cu n8c'cirile tale de =anatic<
"rbatul tr>nte:te cea:ca 9lin cu ceai 9e ma8 :i 9uAin licCid 8e Dar8
9e lemn<
I Dac tu c'ntinui a8t=el, nu D'i mai 9leca nici'dat, iar tu nu d're:ti
a8ta, nu;i a:aM
I )ai, treci mai de9arte<
"rbatul ?:i red'b>nde:te 8t9>nirea de 8ine<
I Du9 cum ?Ai 89uneam, n'i nu mai aDem Dreun intere8 =aA de tine<
%entru n'i e:ti de=initiD 9ierdut< nu ?nAeleBi Bre:it, dac te;am cutat ?n
t'Ai ace:ti ani nu era de8iBur ca 8 te c'nDinBem 8 te ?nt'rci, ci ca 8 te
'm'r>m<
I CCiar m mBule:ti< 6i ce 8;a 8cCimbat ?ntre tim9M
++3
LICIA TROISI
I 5etiAa<
arneO ?:i 8cCimb bru8c eE9re8ia =eAei< !>mbetul i 8e 8tinBe 9e =aA :i
rea9are ' eE9re8ie 9lin de cru@ime<
I N;' ame8teca ?n 9'De8tea a8ta<
"rbatul 8e c'm9'rt ca :i cum nu ar =i au@it<
I Ea e8te ' C'9il a $'rAii, :tii a8ta< E8te leBat indi8'lubil de
TCenaar< 6i, ca :i cum nu ar =i ='8t de;aHun8, tu ai antrenat;' ?n =elul n'8tru<
6i ' Aii aici 8 muceBia8cN are cinci89re@ece ani :i ?nc nu a ?nce9ut
munca de a8a8in 9ltit<
I Nu ' ame8teca4 8c'ate un rcnet arneO< Ea nu e8te a D'a8tr, ea e8te
a mea<
"rbatul r>nHe:te<
I 9uneam eu c tu nu te 8cCimbi nici'dat< 5emeile te duc mereu la
9ier@anie<
arneO e8te iute :i;l ia de B>t<
I Taci4
"rbatul nu ?ncetea@ 8 r>nHea8c, dar ridic ' m>n ?n 8emn de 9ace<
arneO ?i d drumul<
I Nu 9'Ai neBa d'De@ile4 Nici mcar un necredinci'8 ca tine nu 9'ate
8 nu DadJ DubCe e8te a lui TCenaar< Nu recun':ti 9lanul de8tinuluiM
$'dul ?n care 8;a a9r'9iat de crim, ?nt>lnirea cu tineN
I %ur :i 8im9l ?nt>m9lare< Eu nici mcar nu D'iam 8 ' iau cu mine<
"rbatul =ace un Be8t de iritare<
I CCiar nu Drei 8 B>nde:ti< De ac'rd, :tiu c ai aband'nat credinAa cu
mult tim9 ?n urm :i nu are nici un 8en8 9entru mine 8 ?ncerc 8 te
rec'nDerte8c< trec mai re9ede la 9r'9unere< "rea8la te Da ierta dac ne;'
Dei da 9e DubCe<
arneO @>mbe:te cu amrciune<
I Nici mcar ?n Di8<
I Nu ai multe '9Aiuni, arneO< Dac nu ne;' dai, ?n8eamn c eu D'i
Deni aici, te D'i ucide :i ' D'i lua< =>r:itul 9'De:tii<
I Dac reu:e:tiN :i te a8iBur c nu e8te u:'r, del'c< $ereu am ='8t un
a8a8in mai bun dec>t tine<
I 6tii c atunci c>nd "rea8la 9lani=ic m'artea cuiDa nu eEi8t nici '
89eranA< Dac nu ne;' 9redai 9e DubCe, ' D'm lua n'i, iar tu Dei aDea un
8=>r:it cum nici nu;Ai imaBine@iN
+-0
SECTA ASASINILOR
I Nu4 Nu D D'i ?nBdui nici'dat 8 9uneAi m>na 9e ea, nici n;' D'i
l8a ?n cCinul de care eu am aDut 9arte<
arneO ?l 9riDe:te cu ur, iar brbatul 9are a9r'a9e 89eriat<
I Ai d'u @ile ca 8 re=lecte@i< A9'i D'm Deni<
"rbatul 8e ridic<
I G>nde:te;te bine, arneO< Tu ai ='8t un Trium=t'r, :tii c>te met'de
aDem ca 8 ucidem ' 9er8'an<
"rbatul ie8e 9e u: =r 8;:i ia rma8;bun :i ?l la8 9e arneO 8inBur,
a:e@at la ma8, =r>nB>ndu;:i m>inile cu =urie<
I La naibaN la naiba4
$ae8trul Dine du9 ea 9e malul mrii alerB>nd< DubCe ?nAeleBe imediat
c 8;a ?nt>m9lat ceDa BraD<
I %reBte:te baBaHele, m>ine;dimineaA 9lecm<
I Ce 8;a ?nt>m9latM ?ntreab ea cu team<
I Tu = ce ?Ai 89un :i Bata< Vei 9rimi eE9licaAiile tale ble8temate la
m'mentul 9'triDit<
DubCe 8e 8u9une, ?:i 9reBte:te lucrurile< eara $ae8trul ie8e<
I Dac cumDa nu m mai ?nt'rc, =uBi< Nu;Ai mai ='l'8i nici'dat
numele, nici 9e al meu, ai ?nAele8M #it t't ce te;am ?nDAat :i =;Ai ' DiaA
n'u< Dar ?n 9rimul r>nd ='l'8e:te un nume n'u<
DubCe 8e 8imte at>t de ?n89im>ntat4
I De ce ?mi 89ui a8ta, ce 8;a ?nt>m9latM
I tai lini:tit, eu trebuie 8 =ac ' munc<
Ea ?:i arunc braAele du9 B>tul lui, ?l 8tr>nBe cu 9utere<
I $i;e team, mi;e team4 Nu te duce4
%l>nBe<
El ' 8tr>nBe ?n braAe<
I Nu trebuie 8;Ai =aci BriHi, Da merBe t'tul bine<
I Tu e:ti t't ceea ce am, e:ti t'tul :i acum ?mi 89ui Kdac cumDa nu m
?nt'rcLN
%l>nBe ?n C'C'te, ?l 9riDe:te ?n 'cCi ?ncerc>nd 8;:i '9rea8c lacrimile<
I Nu m aband'na, te im9l'r, nu m aband'na, euN eu teN
El ' ?ntreru9e 9un>ndu;i un deBet 9e bu@e<
I Nu ' 89une< Nu ' 89uneN $ D'i ?nt'arce ?n @'ri<
+-1
LICIA TROISI
N'a9tea e8te cum9lit< DubCe ' 9etrece ?n 9ici'are< Nu 9'ate 8 aib
lini:te, 9l>nBe, a9'i ?ncearc 8 8e ?ncuraHe@e, 8e li9e:te de =erea8tr<
"aBaHul ei :i al $ae8trului 8unt 9reBtite 9e ma8< Are mantaua 9e ea<
I $ae8treN $ae8treN :'9te:te ?n n'a9te<
Cea8urile trec Breu :i 9arc 8unt clei'a8e, 8telele 9arc 8;au ?n=i9t ?n
9'@iAiile l'r 9e cer< !'rii, c>nd Din, 9arc r8ar cu ' lent'are 8=>:iet'are,
c'l'r>nd D@duCul cu un alb l9t'8< Odat cu lumina 8e in8talea@ anB'a8a<
$ae8trul nu 8e Dede< Ce Da =ace, dac el nu 8e Da mai ?nt'arceM Ce Da =ace
dac e m'rtM Nici mcar nu ?ndr@ne:te 8 B>ndea8c acel cuD>nt< Ar muri
:i ea< Ce m'tiD ar aDea 8 tria8cM
(n 8=>r:it, ?n tim9 ce un r'@ 9al a ?nce9ut deHa 8 c'l're@e cerul, DubCe
@re:te ' 8iluet, ' 8iluet de nec'n=undat<
e arunc a=ar din caban, ?l 8triB 9e nume, acel nume 9e care 9>n cu
' @i ?nainte nici mcar nu;l cun':tea, :i i 8e arunc de B>t 9l>nB>nd< Cad
am>nd'i 9e ni8i9<
El ' m>nB>ie tandru 9e ca9<
I T'tul e8te ?n 'rdine, t'tul e8te ?n 'rdine<
C>nd 8e ridic, DubCe Dede 8>nBe<
I Ce 8;a ?nt>m9latM
El clatin din ca9<
I (n cea mai mare 9arte nu e8te al meu<
EEi8t ?n8 ' ran, DubCe ' Dede imediat, 9e braA<
I 6i a8taM
I Nimic BraD<
E8te ' tietur, $ae8trul e8te 9alid, tran89irat<
I *i;' ?nBriHe8c eu<
I *i;am 89u8 c nu e nimic BraD<
I ;ar 9utea in=ecta< Cun'8c ni:te ierburiN te ?nBriHe8c eu<
$ae8trul 8e d btut ?n =aAa acel'r 'cCi 8trlucit'ri<
DubCe 9reBte:te ' miEtur, ?l unBe cu BriH 9e braA< E8te ' tietur cu
marBinile nereBulate :i ad>ncP a9r'a9e c 8e Dede '8ul, iar 8>nBele a cur8
din bel:uB< DubCe nu a ?nBriHit nici'dat a8t=el de rni, dar e8te
?ncre@t'are ?n 9r'9riile cun':tinAe de b'tanic :i ?n ce a citit ?n crAi<
De@in=ectea@ braAul, c'a8e cu ac :i aA :i a9'i ?ntinde dea8u9ra bandaHul cu
unBuent< Nu a mai =cut a:a ceDa ?nainte, ?n8 a citit mult de89re ace8t
+-2
SECTA ASASINILOR
8ubiect< El nu 8e 9l>nBe< e uit ?n H'8, mai deBrab 'b'8it< Nu;:i 89un nici
un cuD>nt, dar DubCe :tie c nu e8te neD'ie< ;a ?nt'r8 la ea< E8te 8iBur c
brbatul neBru nu ?i Da mai urmri, e m'rt< D'ar ?n =aAa =ar=uriil'r cu la9te
8cCimb c>teDa cuDinte<
I Acel brbat din "rea8l nu mai e8te ' 9r'blem, dar t't trebuie 8
9lecm<
DubCe ?l 9riDe:te eEta@iat< Du9 cCinuit'area 89aim din tim9ul n'9Aii,
nu 9'ate crede c el e8te ac'l'<
I Cum d're:ti, $ae8tre<
I Am =cut ceDa ='arte BraDN 9rea BraDN
I Va merBe t'tul bine at>ta tim9 c>t e:ti cu mine, @>mbe:te ea<
6i el @>mbe:te, dar cu tri8teAe<
I V'm 9leca ?n tim9ul n'9Aii<
%leac la r8ritul 8telel'r< (i ?nt>m9in un cer rece :i nemil'8< $ae8trul
e8te 8lbit, DubCe ?l Dede, dar in8i8t 8 9lece<
I Am uci8 9e cineDa din "rea8l< Nu;mi D'r da 9ace< Trebuie 8
9unem ' di8tanA c>t mai mare 9'8ibil ?ntre n'i :i ei<
DubCe ?:i mu:c bu@a<
I Dar ce D'iaM
I Eu am 9r8it "rea8la cu ani ?n urm, 9entru ei 8unt un trdt'r< V'ia
8 m 'm'are :i 8 te ia 9e tine cu el<
DubCe 8e uit ?n H'8< A:adar 9e ea ' cutau< Ea :i de8tinul ei ble8temat<
6tie, e8te ' C'9il a $'rAii :i de aceea ' D'r< Oare nu 8e D'r termina
nici'dat nen'r'cirile 9e care na:terea ei le adu8e8e cu 8ineM
Drumul e8te lunB :i eEtenuant, ne?ntreru9t< e ?ndrea9t ctre %m>ntul
'arelui, ?ntr;' ca8 n'u, a 89u8 $ae8trul< "rbatul e8te la ca9tul
9uteril'r, are =runtea cald :i DubCe ?l im9l'r 8 8e '9rea8c<
I E8te ?n H'c DiaAa n'a8tr, =etiA 9r'8tuA, nu Drei 8 ?nAeleBiM
$ae8trul e8te nerD'8, 9'ate din cau@a durerii, 9'ate a =ebrei<
A:a c DubCe lunBe:te 9a8ul, 8e 8trduie:te 9>n la e9ui@are<
(nAeleBe c 8inBurul lucru 9e care 9'ate 8 ?l =ac e8te 8 aHunB c>t mai
re9ede 9'8ibil<
Dar ?ntre tim9 Dede cum 8tarea $ae8trului 8e deBradea@, rana 8e
mre:te :i nu :tie ce 8 =ac< E8te di89erat<
+-+
LICIA TROISI
I $ae8tre, rana nu 8e Dindec, 8;a in=ectat, ?n =elul 8ta nu Dei re@i8ta4
Trebuie 8 ne '9rim4
$ae8trul nu ' a8cult, merBe t't ?nainte, cu =ebra t't mai ridicat, cu
9a8ul :'Dielnic<
(naintea@ n'a9te du9 n'a9te, 9ei8aHul 8e 8cCimb, DubCe 8imte cu
u:urare c Ainta e8te a9r'a9e< Nu 8unt cCiar a:a de de9arte de $aOrat<
$ae8trul ' clu@e:te, cCiar dac 8e 8imte ='arte ru< $erB ?n 9dure :i
aHunB, ?n 8=>r:it, ?ntr;' Br't< (nuntru nu e8te dec>t un culcu:<
I Aici e8te, 89une $ae8trul, abia D'rbind<
I A8ta nu e8te ' ca84 89une DubCe< Nu 9'Ai 8ta aici<
I "a e8te ='arte bun< unt 'b'8it, nu =ace m'=turi< Aici a9r'a9e ar
trebui 8 =ie un r>u, du;te :i adu;mi ni:te a9<
DubCe alearB 9>n ac'l', ia a9 :i i;' aduce< T't re8tul 8erii nu =ace
dec>t 8 caute m>ncare :i 8 9reBtea8c bandaHe cu leacuri<
%rea ' ran nu 9rea BraD, ?n8 acum 8;a in=ectat<
I $ae8tre, de ce mi;ai =cut una ca a8ta, de ceM De ce ai aHun8 ?n 8tarea
a8taM
El nu =ace dec>t 8 @>mbea8c =r 8 r89und< %are mai lini:tit, '
m>nB>ie de8e'ri 9e ca9<
I (n anii :tia nu :tiu ce m;a: =i =cut =r tine<
DubCe 8e ?nt'arce dintr;'dat, cu 'cCii 9lini de lacrimi<
I Eu =r tine nu eEi8t, $ae8tre, m ?nAeleBiM Eu Ain la tine, te iube8c4
El c'ntinu 8 @>mbea8c<
I %r'8tii, 9r'8tiiN :'9te:te<
Du9 cin, cade ?ntr;un 8'mn u:'r :i reDiB'rant< DubCe ?l DeBCea@
t'at n'a9tea<
!ilele urmt'are, DubCe 8e dedic ?n ?ntreBime $ae8trului< e duce
9>n ?n $aOrat, care nu e8te de9arte, 8 ia m>ncare, ?i 9reBte:te un culcu:
curat, ?i ?nBriHe:te rana<
I C>nd ie:i, ac'9er;te bine :i a8iBur;te c nu te urmre:te nimeni, ?i
cere el in8i8tent de =iecare dat, cCiar dac e8te cu9rin8 de delir din cau@a
=ebrei<
I "rbatul acela e8te m'rt, $ae8tre, nu ne mai 9'ate urmri nimeni<
I "rea8la are 'cCi :i urecCi 9retutindeni<
+--
SECTA ASASINILOR
DubCe 8e dedic tru9 :i 8u=let 9reBtirii leacuril'r :i du9 ' 89tm>n,
?n 8=>r:it, 8tarea $ae8trului d 8emne de ?mbuntAire< E8te ?n culmea
=ericirii ?n @iua ?n care 8imte c ?n 8=>r:it =ebra 8cade< E8te eEtenuat din
cau@a =ricii :i a e='rtului, dar e8te =ericit, ?i @>mbe:te<
I E:ti cu adeDrat ' 9re'tea8 9rice9ut, Blume:te el, iar ea r>de 9entru
9rima dat de c>nd brbatul ?n neBru a a9rut ?n DiaAa l'r<
(n @ilele urmt'are 8e 9r'duce ' ameli'rare tre9tat, c'n8tant< $ae8trul
e8te ='arte 'b'8it, dar 8e re=ace< %r'babil arma cu care a ='8t rnit era
'trDit u:'r, de aceea Dindecarea 8;a 9r'du8 at>t de lent :i de Breu<
unt @ile de bucurie< %entru DubCe ?n8eamn reDenirea la DiaA< (n
cur>nd, t'tul Da =i ca ?nainte, cCiar mai bine, de'arece de c>teDa @ile
$ae8trul e8te mult mai a=ectu'8 cu ea< Nu :tie ce anume 8;a 8cCimbat<
%'ate =a9tul de a =i ='8t at>t de a9r'9iaAi ?ntr;un m'ment at>t de di=icil 8au
9'ate mrturi8irea 9e care i;a =cut;'< Cci DubCe ?:i aminte:te bine, i;a
89u8 c;l iube:te< El a r89un8 c era ' 9r'8tie, dar nu 9are, din =elul cum
8e c'm9'rt< %e nea:te9tate, ?nce9e 8;:i imaBine@e un Diit'r 9entru ei d'i
?m9reun, ?nce9e 8 Di8e@e<
$ae8trul ?n8 nu e8te a:a de calm< (nc'ntinuu 8crutea@ DecintAile,
DubCe ?l B8e:te ade8ea ?n 9ici'are :i bnuie:te c =ace inDe8tiBaAii 9rin
?m9reHurimi<
I Trebuie 8 8tai ?n 9at, alt=el nu te Dei Dindeca<
I $ 8imt bine, nu =ace 9e mama cu mine<
(ntr;' @i, ?l B8e:te 8criind :i, cum ' Dede c Dine, a8cunde ?n Brab
t'tul< Ea nu;l ?ntreab nimic<
$ae8trul e8te 9ermanent ?nBriH'rat ca nu cumDa cineDa 8;i =i urmrit, 8
=i a=lat unde 8unt< E8te 'b8e8ia lui<
I E:ti 8iBur c nu a Denit nimeni du9 tineM
I unt ab8'lut 8iBur<
I (m9reHurimile le 9't 8u9raDeBCea eu, dar 9entru re8tulN
I Tu nu trebuie nici mcar 8 8u9raDeBCe@i ?m9reHurimile, tu trebuie
d'ar 8 te =aci bine<
DubCe c'ntinu 8;i a9lice unBuentul< (l 9reBte:te cu m>inile ei ?n
=iecare 8ear<
(ntr;' 8ear ca t'ate celelalte, ?i ?ntinde unBuentul 9e braA< Rana e8te ?n
m'd ciudat de8cCi8 ?ntr;un 9unct<
+-.
LICIA TROISI
I $ae8tre, de ce nu te C'tr:ti 'dat 8 8tai cuminte mcar 9uAin
tim9M Rana 8;a de8cCi8, ce ai =cutM ?i 89une ea 9e un t'n de re9r':<
e a:tea9t la ' d'Han, cci $ae8trului nu;i 9lace 8 =ie tratat ?n =elul
la< El ?n8 nu 8e 8u9r< R89unde 9ur :i 8im9lu c nu a =cut nimic, c
mai mult 8;a 'diCnit<
DubCe ?:i =ace treaba cu atenAie, ?ntinde 9'mada din 9lante ?ntr;un 8trat
mai Br'8 ac'l' unde rana 8;a rede8cCi8, a9'i bandaHea@ t'tul< CeDa ?nce9e
8 nu mearB bine deHa din acel m'ment< imte cum braAul $ae8trului 8e
c'ntract ?n m'd ciudat< e '9re:te ca 8 Dad dac a ='8t d'ar ' im9re8ie<
Ei bine, nu, braAul e8te @Buduit de tremurturi u:'are<
I $ae8tre, ce 8e ?nt>m9lM
El c'ntinu 8 @>mbea8c, dar e8te ne'bi:nuit de 9alid<
I A:a@;m H'8<
Inima;i bubuie ?n 9ie9t :i ?nce9e 8 bat de@lnAuit<
I Nu te 8imAi bineM Ce aiM
El nu ?ncetea@ 8 @>mbea8c, cCiar dac dinAii ?nce9 8;i clnAne<
I Nu;Ai =ace BriHi, ?nc 9uAin :i t'tul 8e Da 8=>r:i<
DubCe 8imte ' team ?nde9rtat, necun'8cut, care ' um9le de 'r'are<
$ae8trul tremur din ce ?n ce mai 9uternic, a:a c ?i e8te Breu 8
D'rbea8c<
I Nu mai am tim9< Vei B8i ' 8cri8'are 9e 9erna ta< Cite:te;' :i = ceea
ce;Ai 89un<
I Ce 8e ?nt>m9lM Ce 8e ?nt>m9lM
DubCe ?nce9e 8 9l>nB< Recun'a:te 8im9t'mele< unt de8cri8e ?n cartea
ei de b'tanic, cea 9e care a cum9rat;' cu banii de la 9rima crim<
I Iart;m, Bla8ul $ae8trului e8te ?ntreru9t, =raBmentat< Trebuia 8 m'r
:i nu am B8it alt m'd<
5run@a de cati=ea< #na dintre 'trDurile 9e care le ='l'8ea 9entru crimele
lui< Or'area ?i bl'cCea@ 9>n :i lacrimile<
I T'tul e8te eE9licat ?n 8cri8'are< CuDintele;i 8unt de@l>nate, neclare<
DubCe reu:e:te d'ar 8;l 8triBe 9e nume :i 8;l ?ntrebe de ce, =r
?ncetare<
$ae8trul 8u=er, i 8e cite:te 9e cCi9<
KNu, nu, nu4L
I Dac euN m D'r cutaN mereuN =N 8 B8ea8cN c'r9N
+-/
SECTA ASASINILOR
DubCe ?l ?mbrAi:ea@ cu 9utere, 8triB>ndu;:i ?ntreaBa di89erare ?n =aAa
acelui Be8t 9e care nu;l ?nAeleBe, 9e care nu;l 9'ate acce9ta ?n nici un =el<
Tru9ul $ae8trului tre8are 8ub ?mbrAi:area ei< (l 8imte cum 8e rce:te :i
8e ?nAe9ene:te t't mai mult<
$ae8trul ?ncCide 'cCii, 8tr>nBe bu@ele, reu:e:te 8;i mai 9un ' dat
m>na 9e 9r, m>nB>ind;' cu 8t>nBcie< Ea ?l 8tr>nBe :i mai tare<
KNu, nu, nu4L
A9'i, du9 cum a 89u8 el, t'tul 8e termin ?n 8curt tim9< Tru9ul i 8e
de8tinde, re89iraAia nu;i mai e8te Bre'aie :i 8e 8tinBe ?ntr;un ultim 8u=lu
u:'r<
DubCe rm>ne ac'l' 9rin8 ?n ?mbrAi:are, =r 8 aib curaHul 8 8e
mi:te, di89erat de 8inBur<
+-0
LICIA TROISI
32
NCEPUTUL POVE(TII
***
TRECUTUL )I
DraB DubCe,
:tiu 9rea bine c;Ai Da =i im9'8ibil 8 ?nAeleBi ceea ce am
=cut< Te cun'8c mai bine dec>t 'ricine altcineDa :i :tii bine c,
din ace8t m'tiD, ?nAeleB cum te 8imAi, c>t de inten8 e8te
8entimentul de de@'rientare :i c>t durere Ai;a 9r'du8 Be8tul
meu< criu t'cmai ca 8;Ai eE9lic< Nu;Ai cer 8 m ierAi :i nu m
cie8c 9entru ce am =cut< Era un act nece8ar< (Ai cer mai deBrab
8 ?ncCei ace8t ca9it'l din DiaAa ta, 8 iei amintirea mea :i t't ce
te;am ?nDAat :i 8 le arunci, 8 le uiAi :i 8 ?nce9i din n'u 8
trie:ti, a:a cum =ceai 9e Dremea c>nd triai ?n elDa<
unt 'b'8it, DubCe, ne89u8 de 'b'8it< %entru lume 8unt t>nr
:i anii mei nu 8unt mulAi, dar eu 8imt 9'Dara l'r cum m a9a8
?ntr;un m'd im9'8ibil de eE9licat ?n cuDinte< imt c D>r8ta mea
8e m8'ar ?n Deacuri, m 8imt c'n8umat< Am =cut t't ceea ce
9uteam, dac a: mai tri, n;a: mai 9utea aduBa nimic i8t'riei
DieAii mele< %ur :i 8im9lu m;a: t>r? ?n c'ntinuare :i te;a: t>r? :i
9e tine cu mine< Ace8ta e8te 9rimul m'tiD 9entru care am ale8 8
m'r< Nu mai 9uteam ?ndura< Ace8ta e8te 9reAul 9e care;l 9ltim
n'i, a8a8inii, DubCe< Cei a8emenea n'u, care nu au cun'8cut
altceDa ?n DiaAa l'r, care i;au D@ut 9e alAii aleB>nd 9entru ei :i
bB>ndu;le 9e B>t ' eEi8tenA 9e care ' dete8t, m'r c>te 9uAin la
=iecare crim c'mi8< E:ti ='arte t>nr, dar :tiu c ai de8c'9erit
:i tu deHa ace8t adeDr< Crima ne ?m9'Drea@, :i ?n cele din
urm, Breutatea deDine in8u9'rtabil<
Nu am =cut;' ?n8 numai din 'b'8eal< Am =cut;' din cau@a
"re8lei< (n acea 8ear, l;am 'm'r>t 9e un DecCi c'leB de;al meu
din Ca8< Ne cun':team din c'9ilrie :i 9'ate c ?l uram, :i el
m ura 9e mine, dar am cre8cut ?m9reun< L;am 'm'r>t,
de'arece D'ia 8 te ia cu el :i tu nu meritai de8tinul 9e care l;am
+-2
SECTA ASASINILOR
aDut eu< Dar nu 8e 9'ate 8 uci@i 9e cineDa din "rea8l =r 8
9lte:ti< Ar =i Denit 9e urmele mele ?n numr mare, nu mi;ar mai
=i dat 9ace, ne;ar =i cutat 9e8te t't< Eu nu mai reu:e8c 8 8u9'rt
btlia a8ta< Nu 9't 8 ?nce9 din n'u 8;mi di89ut 8u=letul cu
"rea8la< Dar, dac eu di89ar, dac m'r, Dei =i liber 8 =uBi =r
9'Dara 9er8'anei mele< Te D'r cuta, cu 8iBuranA, dar Da =i mai
di=icil< Cci ei m cun'8c ='arte bine 9e mine, dar nu 9e tine<
Dac eu di89ar, tu Dei =i liber<
DubCe, ai re9re@entat cel mai bun lucru care mi 8;a ?nt>m9lat
?n ace:ti ani< C>nd te;am B8it, eram di89erat< Nu trecu8e nici
mcar un an de c>nd 9r8i8em "rea8la< 5u8e8e ='arte Breu 8
9lec de;ac'l'< Tri8em cu ei at>t de mult tim9, cun'8c>nd d'ar
crima :i cultul lui TCenaar< Am ='8t n8cut de una dintre
9re'te8ele "re8lei :i nu mi;am cun'8cut nici'dat 9rinAii< Am
='8t cre8cut de uciBa:i cu unicul 8c'9 de a deDeni ' arm :i ani
?ndelunBaAi, din c'9ilrie 9>n la maturitate, am =cut t't ceea
ce;mi 89uneau, c'n8ider>nd ?nDAturile l'r adeDrate,
8acr'8ancte<
ucid ?mi 9r'ducea 9lcere, m =cea 8 m 8imt 9uternic :i
nu;mi li98ea DiaAa unei 9er8'ane n'rmale< %entru mine ?n
"rea8l eEi8tau t'ate lucrurile de care aDeam neD'ie<
VraHa 8;a ru9t din cau@a unei =emei< Nu eEi8t iubire ?n
"rea8l, dar neamul A8a8inil'r trebuie 8 8e 9er9etue@e<
6i ea era ' 9re'tea8< O 9re'tea8 eEi8t cu un 8inBur 8c'9J 8
'=ere c'9ii lui TCenaar< C>nd atinBe D>r8ta in=ertilitAii, e8te
uci8< %>n atunci, ' dat la d'i ani, trebuie 8 aduc 9e lume un
c'9il< Dac nu reu:e:te, e8te uci8<
Era ' =at mai deBrab 'bi:nuit, nu aDea nimic de'8ebit<
"rea8la era 9lin de =emei mult mai =rum'a8e, mai nemil'a8e,
mai 9rice9ute< (naintea mea aDu8e8e d'i c'9ii care;i =u8e8er
luaAi c>nd 8;au n8cut< Nu aDea remu:cri, :tia c acela;i era
de8tinul< A d'ua na:tere =u8e8e ='arte di=icil, 9re'tul ?i 89u8e8e
c ar =i ='8t un mirac'l dac ar mai =i 9utut aDea c'9ii< Ea nu
89u8e8e nimnui ace8t lucru<
Nu :tiu de ce m;am ?ndrB'8tit de ea< Era in'cent, 9'ate din
ace8t m'tiD< Era neDin'Dat, ceDa ce nu aDu8e8em nici'dat :i
+-3
LICIA TROISI
nici nu mai cun'8cu8em< #ci8e8e de mic, ?nainte de a deDeni
9re'tea8, dar, ?n ciuda ace8tui =a9t, ?:i 98tra8e un =el de
cand'are care m =ermeca< Am =cut draB'8te 9entru 9rima dat
:i eu deHa m t'9eam c>nd ' Dedeam trec>nd 9rin Ca8, cu
mer8ul ei di8trat :i ab8'rbit ?n B>ndurile ei< 6i ea m iubea, cu
bl>ndeAe :i delicateAe, ceea ce ' =cea :i mai =ermect'are 9entru
mine<
Nu rma8e ?n8rcinat tim9 de ' lun, a9'i ?nc una :i ?nc
una< %atru luni la r>nd nu a rma8 ?n8rcinat, de:i ne Dedeam
a9r'a9e ?n =iecare 8ear< La ?nce9ut nu ne intere8a, ba cCiar ne
=cea 9lcere< Cu c>t 8arcina ei ?nt>r@ia 8 Din cu at>t 9uteam
9etrece ?m9reun mai mult tim9< A9'i Gardianul u9rem mi;a
D'rbit, mi;a 89u8 c ' 9re'tea8 care nu d =ii e8te inutil :i c,
dac nu aDea 8 rm>n ?n8rcinat ?n urmt'arele d'u luni, Da
trebui 8 ' ucid<
Ne;a cu9rin8 ?nBriH'rarea< Am =cut draB'8te cu di89erare, de
=iecare dat tem>ndu;ne c Da =i ultima, dar ea nu a rma8
?n8rcinat nici ?n urmt'arele d'u luni< $i;a mrturi8it ce;i
89u8e8e 9re'tul cu un an mai deDreme :i, ?n lacrimi, :i;a 89u8 c
era 9ierdut, c t'tul era 8=>r:it< 6tiam ce m a:tea9t< Ar =i
trebuit 8 ' 'm'r eu, a:a 9retindeau reBulile acelui l'c<
Am C'tr>t 8 =uBim< (n realitate, eu am deci8 9entru
am>nd'i< Ea era leBat de acel l'c 9rintr;' ='rm 9r'8tea8c de
recun':tinA< Era ' C'9il a $'rAii, mama ei muri8e la na:tere,
iar "rea8la ' lua8e ?n 8cutece, c>nd nu;i mai rm8e8e nimeni 9e
lume<
Am c'nDin8;', am 8tudiat t'tul ?n cele mai mici detalii< Era
ciudat cum acea iubire mi;a tran8='rmat c'nce9Aiile, a9r'a9e c
?nltura8e t'ate c'nDinBerile 9e care le aDeam de89re "rea8l :i
crim< Nu mai D'iam 8 =iu un Trium=t'r, nu D'iam 8;i aduc
'=rande lui TCenaar< V'iam d'ar 8 trie8c ?n 9ace cu ea<
Am =uBit 9e tim9 de n'a9te< Nu e8te u:'r 8 =uBi din "rea8l,
del'c, dar n'i t't am ?ncercat< Ea ?n8 nu 8e 8imAea bine, nu :tiu
eEact ce aDea< %e c>nd =uBeam, a c@ut, iar ei au 9u8 imediat
m>na 9e ea< Nu :tiu ce m;a a9ucat< De =iecare dat c>nd m
B>nde8c, m 8imt ru, t't mai ru< %ici'arele mele au ='8t mai
+.0
SECTA ASASINILOR
9uternice dec>t inima mea< Am =uBit< Nu m;am '9rit 8 ' 8alDe@<
%ici'arele mele ble8temate m;au du8 de9arte de ea, 8 trie8c '
DiaA mi@erabil<
$ai t>r@iu am ?ncercat 8 ' reB8e8c, am ?ncercat 8 ' 8alDe@<
Am B8it;', cadaDru 9rintre cadaDre, ?n Br'a9a c'mun ?n care
"rea8la ?:i arunc Dictimele< Am l8at;' 8 m'ar, ?nAeleBiM %e
8inBura =emeie 9e care am iubit;' Dre'dat< Am l8at;' 8 m'ar
de =ric, dintr;' d'rinA de libertate 9r'8tea8c de care nu m;am
9utut bucura nici'dat<
Trecu8e un an de;atunci c>nd te;am ?nt>lnit< Nu D'iam 9e
nimeni cu mine, :tii 9rea bine< (nce9u8em deHa 8 m'r< ViaAa
alturi de tine mi;a dat 9uterea de a 8u9raDieAui 9>n a8t@i< Ai
='8t 8c'9ul meu ?n DiaA mult tim9, ai ='8t 89eranAa mea< (nc '
dat ?n8 am Bre:it< (ntreaBa mea DiaA e8te ' er'are :i
?nt'tdeauna cele care au 9ltit au ='8t 9er8'anele 9e care le;am
iubit< N;ar =i trebuit nici'dat 8 te iau cu mine< Ar =i trebuit 8
?nAeleB ace8t lucru din =elul ?n care m;ai 9riDit c>nd te;am 8alDat
9rima 'ar :i de =iecare dat c>nd m;ai 9riDit cu ad'raAie< Dar eu
aDeam ' neD'ie in=init de tine, in8u9'rtabil< ADeam neD'ie de
DiaAa ta ca 8 m tre@e8c la DiaA, aDeam neD'ie de ad'raAia ta ca
8 8imt c ?nc 8unt im9'rtant 9entru cineDa<
te antrene@, 8 ?Ai 9erDerte8c in'cenAa a ='8t un 9cat de
neiertat, un lucru 9e care nu ar =i trebuit 8;l =ac nici'dat< Te;
am c'n8tr>n8 8 uci@i, Ai;am ?ncredinAat de8tinul meu leBat de
m'arte, Ai l;am ?nti9rit ?n carne, numai ca 8 nu m 8imt 8inBur
?n durerea mea, numai 9entru a re?nDia ' Cimer<
De =iecare dat c>nd m;am uitat la tine, mi;ai readu8;' ?n
amintire 9e ea< C>nd erai mic, erai =iica 9e care eu :i ea nu
reu:i8erm 8 ' aDem, =etiAa care 9'ate ne;ar =i 9ermi8 8
rm>nem ?m9reun< $ai t>r@iu, ?n 'cCii ti am D@ut 'cCii ei, ?n
mintea mea ?i 8emnai din ce ?n ce mai mult< 6i c>nd Dedeam c
m iubeai, c>nd cCiar mi;' 89uneai, m B>ndeam din n'u la ea :i
B>nduri cum9lite ?mi tulburau mintea< Cred c te iube8c< O
iube8c 9e ea 9rin tine< 6i ace8ta e8te un alt m'tiD 9entru care
trebuie 8 9lec<
+.1
LICIA TROISI
Eu 8unt lanAurile tale, DubCe, eu 8unt 9ier@ania ta< Dar tu
trebuie 8 =ii liber, a:a cum erai ?nainte de a m cun'a:te< 6i
t'tu:i, tu ?mi 89ui c eu 8unt t'tul 9entru tine, c =r mine e:ti
9ierdut< #it iubirea 9e care ' 8imAi 9entru mine, D'r =i alAi
brbaAi 9e care;i Dei iubi mai mult :i care D'r :ti 8 te iubea8c
9entru ceea ce e:ti tu, :i nu 9entru ceea ce Dd ?n tine<
Acum eu m'r :i t'ate lucrurile ?:i reiau 'rdinea =irea8c< (Ai
redau libertatea, redeDii ' 9er8'an n'rmal< Din ace8t m'tiD am
d'rit ca tu 8 ' =aci, din ace8t m'tiD am 9u8 =run@a de cati=ea ?n
cata9la8m< V'iam 8 m'r de m>na ta, D'iam 8 =ii tu, cea 9e
care ' iube8c at>t de mult< Aminte:te;Ai 9entru t'tdeauna acea8t
'r'are< Nu Dreau ca tu 8 =ii ' a8a8in 9ltit< Acum Dei crede c
nu ai alt cale de ale8, c e8te 8inBurul lucru 9e care :tii 8;l =aci,
dar nu e8te adeDrat, nu e a:a4 Trebuie 8;mi Huri, DubCe, trebuie
8;mi Huri c nu ' Dei =ace nici'dat< Nu e8te ' munc 9entru
tine< De8tinul nu eEi8t, DubCe, nu eEi8t< T'ate 9r'8tiile de89re
C'9iii $'rAii, de89re TCenaar care;:i aleBe Dictimele :i 8=inAii
8unt ni:te idi'Aenii< 5iecare ?:i aleBe drumul, =iecare ?:i 9'ate
8cCimba DiaAa< Cel 9uAin tu ' 9'Ai =ace<
DubCe, te r'B, e8te ultima mea d'rinA< Dac Dei =i a8a8in,
Dei 8=>r:i ca mine, deD'rat de 'b'8eal, m'art 9e dinuntru,
iar ?ntr;' @i :i tu Dei cuta ' iarb care 8;Ai aduc ' m'arte
ra9id :i li98it de durere<
5 ?n a:a =el ?nc>t "rea8la 8;mi B8ea8c tru9ul< Trebuie 8
:tie c 8unt m'rt< Tu ?n8 =uBi, 8cCimb;Ai DiaAa :i ='l'8e:te un
alt nume< %entru ' Dreme ?Ai Da 9rinde bine 8 te mi:ti mult, ca
8;Ai 9ier@i urmele, dar du9 un tim9 te Dei 9utea 8tabili ?ntr;un
l'c, 8 ' iei de la ?nce9ut<
Eu am ?ncredere ?n tine< %lec ?m9cat, cci :tiu c Dei reu:i<
Dac Dei Drea, dac te Dei ru9e de trecut, Dei reu:i<
#it;m, DubCe, uit;m :i iart;m, dac 9'Ai<
arneO
DubCe e8te ?n Br't< cri8'area 8t de8cCi8 9e BenuncCii ei< $ai ?nt>i a
citit;' 9e t'at dintr;' 8u=lare, m>nB>ind ='ile 9e care $ae8trul le atin8e8e,
+.2
SECTA ASASINILOR
urmrindu;i 8cri8ul, t't ce;i mai rm>nea de la el< A9'i a recitit anumite
=raBmente, a citit ?nc ' dat :i ?nc ' dat<
I;au 8ecat lacrimile de 9l>n8< Le;a Dr8at 9e t'ate 9e tru9ul $ae8trului,
8triB>nd iar :i iar Kde ceL ctre el :i ctre cer< De 8u8 nu a Denit nici un
r89un8, nici un 8entiment de 9ace, d'ar ' 8inBurtate c'9le:it'are<
Nu ?nAeleBe< De;acum :tie 9e de r'8t cuDintele acelea :i t'tu:i nu
?nAeleBe< Acel Be8t di89erat care a de9'8edat;' de 8inBurul lucru care;i mai
rm>nea ?i a9are cu t'tul de ne?nAele8< Di89erarea, 8entimentul de Din'DAie
8unt 8tri 9e care le 8imte DaB< #n 8inBur lucru ?i e8te 9er=ect clar< Nu a ='8t
8u=icient 8 deDin ' ucenic m'del, nici 8;l iubea8c at>t de mult 9>n la
ad'raAie< Nu a reu:it 8 =ie m'tiDul 9entru care el 8 rm>n< $ae8trul a
9re=erat 8 m'ar dec>t 8 8tea cu ea, nu a reu:it 8;l Ain aBAat de ea<
e B>nde:te din n'u la DiaAa ei, la tatl care a murit, la mama care a
9re=erat 8 ' uite, la G'nar, din care acum nu a mai rma8 9r'babil dec>t '
m>n de 'a8e 8ub 9m>nt, la $ae8tru< O d>r de 8>nBe =r 8=>r:it 8trbate
ca un =ir :irul anil'r DieAii ei< Numai nen'r'ciri :i durere 9entru cine a
iubit;', a m'delat;', a aHutat;'< 6i Rin a murit, :i ?m9reun cu el, t'Ai
ceilalAi din tabr<
$ae8trul a 89u8 c de8tinul nu eEi8t< Dar ce ?n8eamn atunci t'ate
a8tea, dac nu de8tinM Ce ?n8eamn acea8t durere in=init, acea8t
ne9utinA de a alunBa m'arteaM
K5 cum 89une el<L
Nucit de durere, 8tin8 :i ea 9uAin, =ace ceea ce a 89u8 $ae8trul< (l
duce nu de9arte de $aOrat, 9e tim9ul n'9Aii, ac'9erit ?n manta :i cu =aAa
c'm9let a8cun8 8ub BluB< (l la8 l>nB @idurile 'ra:ului< CineDa Da trece,
i 8e Da =ace mil, ?l Da lua :i;l Da ?nBr'9a< !D'nul 8e Da r89>ndi, D'r a=la
cu t'Aii c a murit< Va a=la :i "rea8la< Ea Da di89rea<
Nu :tie ce Da =ace cu DiaAa ei< e ?nt'arce la Br't :i rm>ne ac'l' mult
tim9, =r Dre' d'rinA de a =ace ceDa<
T'tul a rma8 eEact cum era ?n 8eara ?n care a murit< Cata9la8ma cu care
l;a 'm'r>t cCiar ea e8te ?n c'ntinuare 9e =e:e< A mai rma8 din ea d'ar '
9a8t neBrici'a8 :i u8cat 9e care D>ntul ' ?m9r:tie ?ncet 9e 9'deaua
Br'tei< A9'i 8unt lucrurile lui< BeAi, cuAite, arcul, 9umnalul< (ntreB
uniDer8ul lui a rma8 ac'l'< T'tul e8te at>t de cum9lit de Diu, ?nc>t DubCe
nu 9'ate crede c $ae8trul a 9lecat 9entru t'tdeauna, c nu;l Da mai 9utea
reDedea<
+.+
LICIA TROISI
A8t=el @ace tim9 ?ndelunBat, iar cli9ele 8e c'ntract, 9re@entul :i trecutul
8e 8u9ra9un< T'tul a redeDenit ca ?n 8eara @ilei ?n care l;a uci8 9e G'nar<
#ne'ri ar d'ri mcar 8 =ie ?n 8tare 8;l ura8c 9e $ae8tru< imte c ar
aDea m'tiDe< La urma urmei, a 9r8it;' :i nu 8;a mulAumit d'ar cu a8ta, a
mai :i c'n8tr>n8;' 'arecum 8;l ucid< 6i t'tu:i nu reu:e:te< Iubirea 9e care
' aDea =aA de el a rma8 neatin8 ?n 8tr=undul 8t'macului, ?n inima ei, ?n
mintea ei< 6i 8imte ur, ?ntr;adeDr, dar DubCe 8e ur:te 9e ea ?n8:i mai
deBrab< Cu 8iBuranA ar =i 9utut =ace ceDa, dar nu a =cut;'<
6i cu t'ate ace8tea, de:i e8te cu9rin8 de ' 'b'8eal eEtrem, =i@ic :i
m'ral, DiaAa c'ntinu 8 9ul8e@e 8ub 8tratul Br'8 al durerii< DubCe 9'ate ar
d'ri 8 ?n=runte acel in8tinct, ar Drea 8 8e ?ntind ac'l' ?n Br't, unde
$ae8trul :i;a dat ultima 8u=lare, ca 8 a:te9te 8 m'ar :i ea< Dar nu 9'ate<
Acea btaie 8truit'are e8te mai 9uternic dec>t 'rice altceDa, e8te de
ne'9rit<
A8t=el, ?ntr;' @i ?ntinde m>na 89re un 9acCet murdar de 9e H'8, 9u8 ?ntr;
un c'lA :i 9e care nu;l mai de8cCi8e8e ?nainte< Cu m>inile tremur>ndu;i :i
ca9ul ?nD>rtindu;i;8e ?l de8cCide, ia br>n@a :i, 9l>nB>nd, ' mn>nc cu
9'=t<
ViaAa a ='8t mai 9uternic< E8te Breu de acce9tat< Va trece 9rin alte
8u=erinAe, DubCe ' :tie, 9'ate a:a cum a 89u8 $ae8trul, Da =i un =el de
m'arte lent, dar ea nu e =cut 9entru 8curtturi, 9entru c'n8'lri =acile<
Ea Da merBe ?nainte, 9>n la ca9t<
DubCe mai rm>ne ?n Br't c>teDa @ile< $ae8trul i;a 89u8 8 8e mi:te din
l'c, dar ea nu :tie ce 8 =ac< Trie:te, Da tri, dar ?n ce =elM
$ae8trul i;a 89u8 8 9r8ea8c acea8t cale, i;a 89u8 Kaminte:te;Ai
9entru t'tdeauna acea8t 'r'areL, iar acele cuDinte 8e tran8='rm 9e
nea:te9tate ?ntr;un 'rdin ?n ca9ul ei< 6i;l Da aminti< De alt=el, nu are cum 8
uite< 6i Da =uBi, Da deDeni ' DaBab'and< Nu Da mai 9une m>na 9e
9umnalul ei< (l arunc, :i ia cu 8ine 9umnalul $ae8trului, Hur 9e 8>nBele
lui c nu;l Da mai ='l'8i<
Dar ce 9'ate =ace acumM Nu :tie< $erBe< De'camdat nu =ace altceDa<
%r8e:te ca8a 9e care a ?m9rAit;' cu el, 8trbate 8atele, merBe 89re 8ud<
Nu mai Drea 8 8e ?nt'arc ?n %m>ntul 'arelui, care i;a adu8 ?nt'tdeauna
at>ta 8u=erinA<
+.-
SECTA ASASINILOR
Ci@mele i 8e ac'9er de 9ra=, ?ncet;?ncet, 8acul cu merinde 8e B'le:te<
"anii 8e termin, iar din 8at ?n 8at, ='amea e8te t't mai 9uternic< e uit la
=ructele de 9e tarabe, 8e uit 9rin =ere8trele Canuril'r< (i e8te ='ame< Nu :tie
ce 8 =ac<
A9'i, ?ntr;' @i, 8t'macul ?i BCi'rie mai tare ca de 'bicei :i re8imte acea
D'inA de a tri mai 9uternic dec>t nici'dat< A:a c, 9e tim9 de n'a9te, 8e
8trec'ar ?n cmara unui Can< are 9e8te @iduri, intr 9e =erea8tr< Nu =ace
nici un @B'm't< Tru9ul ei ?:i aminte:te antrenamentul :i a9lic =iecare
indicaAie a $ae8trului< e duce ?n cmar :i mn>nc, 8e arunc a8u9ra
m>ncrii cu aDiditate :i ia :i 9entru drum, du9 aceea< DeHa 8e iDe8c @'rile
c>nd ie8e de;ac'l'<
(ntr;un =el drumul ?i e8te marcat< at du9 8at, a9'i ?n 'ra:< DubCe
?nAeleBe< Nu :tie 8 =ac altceDa< 9trund 9e a8cun8 ?n ca8e, ?n Canuri,
?n 9alate :i 8 =ure< Nu e8te un lucru care 8;i 9lac, dar nici nu 9'ate 89une
c;i di89lace< %ur :i 8im9lu, nu are ?nc'tr'< Va C'inri, Da ?ncerca din t'ate
9uterile 8 8ca9e de de8tinul din "rea8l :i Da =ura< $ae8trul 8e ?n:ela8e< Ca
8 tria8c, trebuie 8;:i amintea8c ?nDAturile lui, trebuie 8 le a9lice<
Ace8ta e8te ?nce9utul 9'De:tii<
+..
LICIA TROISI
33
'UGA N DE(ERT
:a cea mare 8e ?ncCi8e ?n urma l'r cu un @B'm't ?n=undat< Da, era
a=ar< A=ar4 #
D'ar 9entru ' cli9 8e 89riHini de 9eretele din 89atele ei<
imAi ' atinBere 9e umr<
I Te 8imAi bineM
L'nerin era incredibil de calm, de lucid<
DubCe ddu din ca9 ?n 8emn c da<
I merBem<
(nce9ur 8 =uB 9rin 8te9a ce 8e ?ntindea ?naintea tem9lului< Trebuiau
8 8e Brbea8c c>t de mult 9uteau :i 8 9un c>t mai mulAi Oil'metri ?ntre
ei :i Ca8 ?nainte de iDirea @'ril'r<
DubCe era antrenat :i reu:i 8 98tre@e un ritm bun de alerBat tim9 de '
'r, L'nerin ?n8 ?nce9u 8 dea re9ede 8emne de 'b'8eal< Re89ira din ce
?n ce mai Breu, =cea mi:cri de@'rd'nate< DubCe ?ncetini<
I $erBi, alt=el nu Dei re@i8ta< )ai, ?ncetine:te<
L'nerin a8cult, de:i nu D'ia< Era cu t'tul e9ui@at<
I NuN nuN D'i re@i8taN
I La ce 'r 8e tre@e8c %'8tulanAiiM
L'nerin =cu din ca9 8emn c nu :tia<
I Nu :tiu eEactN nu e8te 8'areN ac'l'N dede8ubtN a:a cN
I Atunci cu c>t tim9 ?nainte ca 8ala de me8e 8 8e um9le 9entru micul
deHunM
I CredN cu Dre' d'u 'reN
DubCe 9riDi cerul< $ai erau Dre' cinci 're 9>n la tre@ire :i 9r'babil
:a8e 8au :a9te 9>n la ?nce9erea cutrii l'r< D'ar :a9te 're ca 8;:i 9iard
urmele< Nu 9uteau reu:i 9e H'8, mai ale8 ?n 8tarea ?n care era L'nerin<
I #rmea@;m<
"iatul nu a:te9t 8 i 8e 89un de d'u 'ri<
Era clar c nu D'ia 8 =ie ' 9'Dar< DubCe ?nAele8e ace8t lucru< De alt=el,
9>n atunci ea =u8e8e cea care =cu8e cea mai mare 9arte din munc, at>t
+./
SECTA ASASINILOR
9rin de8c'9erirea 9lanuril'r lui Fe8C'l, c>t :i 9entru c;l 8c'8e8e din
"rea8l<
I cu@;m, =cu dintr;'dat L'nerin< Antrenamentul maBil'r nu
9reDede 9r'be de cur8 de ='nd<
(n Bla8 aDea ' n't de amrciune<
I Nu;Ai =ace BriHi< 6tii 8 clre:tiM
L'nerin ?ncuDiinA din ca9, cu un aer ?ntrebt'r<
Nu le lu mult 8 aHunB la =erm< DubCe trecu8e 9rin =aAa ei de c>teDa
'ri ?n ultima lun, c>nd 8e du8e8e 8;l caute 9e 1enna< Nu;i ddu8e
nici'dat Dre' atenAie de'8ebit< De =a9t nu era altceDa dec>t ' c8uA de
Aar 9r8it, la marBinea %m>ntului N'9Aii< Dar c>nd ?l D@u8e 9e L'nerin
B>=>ind de la alerBtur, ?i Deni8e ' idee<
I $erBi c>t mai u:'r 9'Ai, :'9ti DubCe, iar el ?ncuDiinA din ca9 cu
aceea:i eE9re8ie 9er9leE dinainte<
e t>r>r 9e 9m>nt, mi:c>ndu;8e 9recaut< A=ar d'rmea un c>ine,
?nc'lcit< Era Breu 8 =ac t't ceea ce D'iau =r 8;l tre@ea8c<
DubCe 8e ?nt'ar8e 89re L'nerin<
I Dac Drei, 9'Ai ad'rmi 9e cineDaM
I Da<
DubCe art 89re c>ine<
I 6i 9e elM
I Da<
L'nerin D'rbi cu ' int'naAie ciudat<
DubCe ?l 9riDi<
I Ce a:te9AiM 5;'<
I Nu 8unt c'nDin8 c e8te ' idee bun ceea ce e:ti 9e cale 8 =aciN
DubCe 9u=ni< Du9 ceea ce ?l D@u8e c =ace, ?:i ='rma8e ' idee 9uAin
di=erit de89re el<
I Cre@i c aDem alt DariantM
I NuN dar 'amenii :tia trie8c de 9e urma cail'rN
I A8ta Da ?n8emna c atunci c>nd D'm =i ?n 8iBuranA :i te=eri, dac
D'm =i, ?i Dei aduce ?na9'i, de ac'rdM
DubCe ?:i 9ierdu8e rbdarea, iar L'nerin nu mai ?ndr@ni 8 8c'at '
D'rb< Ridic d'u deBete de la ' m>n, 9r'nunA ' litanie ciudat ?ntr;'
limb 9e care DubCe nu ' mai au@i8e<
+.0
LICIA TROISI
I merBem, 89u8e a9'i<
DubCe 9riDi c>inele< Nu 9rea 8 8e =i 8cCimbat nimic<
I E:ti 8iBurM
I %'ate c Aie nu Ai 8e 9are, dar 8unt un maBician bun<
ADea un t'n '=en8at ?n D'ce< D'Hana dinainte trebuie 8;l =i durut<
DubCe cltin u:'r din ca9< L'nerin deHa 9leca8e, ea ?l urm la mic
di8tanA<
Ac'l' erau 9atru cai< Nu era cCiar ' =erm mic< Nu ' duceau cCiar a:a
de ru, 8e 9are< (i Denea 8 c'mente@e cu Bla8 tare, dar nu ' =cu< L'nerin
nu merita a:a ceDa< O 8alDa8e de ReOla, dac nu ar =i ='8t el, n;ar =i 9u8
nici'dat 9ici'rul a=ar<
Erau ni:te m>rA'aBe, nu cai de cur8, dar era 8u=icient dac re@i8tau la '
n'a9te de clrit< Oricum, "rea8la nu :tia del'c ?n ce direcAie ' lua8er<
DubCe 8e a9r'9ie de acela dintre cei 9atru cai care i 8e 9ru mai 9uAin
btr>n< (l m>nB>ie 9e b't, iar animalul 8e tre@i ?ncet< 5ata 8imAi cum ?i urc
din ad>ncul 8t'macului ' nelini:te ciudat, un =el de 8tr>n8'are ce ?ncerca
8;i 9un 8t9>nire 9e Di8cere< 5u c'n8tr>n8 8 re89ire ad>nc<
L'nerin 8e ?nt'ar8e<
I E:ti 8iBur c t'tul e8te ?n reBulM
I Da, trebuie 8 =ie din cau@a alerBatului<
El ale8e8e bineP calul lui arta @draDn<
I Nu aDem tim9 8;i ?n:eum, trebuie 8 clrim =r :a<
L'nerin 8tr>n8e in8tinctiD c'ama mai tare< %r'babil nu i 8e mai
?nt>m9la8e 8 clrea8c =r :a<
I "ine<
I (nainte ?n8N
DubCe ?nce9u 8 in89ecte@e 8taulul< ADeau neD'ie de ni:te m>ncare, era
ab8'lut nece8ar< Era un =el de 9'd dea8u9ra, iar DubCe 8e urc ac'l'< Acel
l'c ?i amintea de ca8a ei din elDa< G8i mere, c>teDa bucAi de carne
u8cat :i br>n@<
KDubCe, du;te :i adu;mi ni:te mere din cmar<L
Gla8ul mamei ?i r8un ?n urecCi Diu :i 9re@ent, ca :i cum era ac'l', la
un 9a8 de ea< Cltin din ca9, a:a cum =cea de =iecare dat c>nd D'ia 8
alunBe un B>nd 8u9rt'r, :i =ur cam c>t 9uteau aDea neD'ie la drum<
C'b'r?, 9u8e t'tul ?n mantaua ei ?n=:urat, a9'i 8e 9reBti de 9lecare<
e urcar 9e cai, iar DubCe aDu neD'ie, ?n m'd ciudat, de un mare e='rt<
+.2
SECTA ASASINILOR
KAm 'b'8it 9rea mult, nu e8te n'rmalL, dar alunB B>ndul acela< CCiar
dac ar =i ='8t a:a, Braba ?i @'rea, ca :i 9e a8a8inii din "rea8l, Bata 9entru
'rice numai 8 9un din n'u m>na 9e ei<
Ie:ir din 8taul alerB>nd :i, c>nd trecur 9e l>nB c>ine, ace8ta nu;:i
mi:c nici mcar un mu:cCi<
e lan8ar ?ntr;' cur8 lunB, cu mire8mele 9rimDerii ?n D>ntul ce le
biciuia =aAa<
I C>t de re9ede 9utem, alt=el nu D'm reu:i, 8triB ea, iar L'nerin 8e li9i
de 89inarea calului<
%ici'arele;i 8tr>nBeau c'nDul8iD 9>ntecele animalului, iar m>inile ?i
8tr>nBeau 89a8m'dic c'ama<
Clrir ?n cea mai mare Dite@ t'at n'a9tea, duc>ndu;:i caii la ca9tul
9uteril'r< #rmar un tra8eu ?nt'rt'cCeat la ?nce9ut< iBur, a:a le;ar =i luat
mai mult tim9, dar "rea8la :tia 8 citea8c de8tul de bine urmele :i din
9cate ei le cam l8a8er< $ai bine 8;i induc 9uAin ?n er'are<
!'rii 8e iDir 9e nea:te9tate< DubCe nu ar =i 89erat nici'dat c 9utea 8
9r8ea8c %m>ntul N'9Aii ?n cele c>teDa 're 9e care le aDeau la
di89'@iAie, a:a c 8e 8imAi cCiar '9timi8t c>nd D@u cerul de8cCi@>ndu;8e la
cul'are ?n de9rtare<
Erau a9r'a9e de BraniA, n'a9tea De:nic deHa ?nce9ea 8 8e retraB ?n
=aAa 9rimel'r ra@e ale 8'arelui< (naintea l'r, c>m9ia ?ntin8 din %m>ntul
cel $are<
I #nde trebuie 8 merBemM
DubCe au@i8e D'rbindu;8e de89re C'n8iliul A9el'r, dar l'cul ?n care 8e
reunea era Ainut 8ecret<
I La La'damea, eu lucre@ 9entru C'n8iliul A9el'r< C>nd D'm aHunBe
ac'l', ?Ai D'i 89une eu unde anume 8 merBem<
%rin urmare, trebuiau 8 traDer8e@e ?ntreB %m>ntul cel $are, un de:ert<
A9< DubCe 8e ble8tem< Ar =i trebuit 8 8e B>ndea8c la a8ta, dar era
at>t de rD:it ?n 9rima 8ear, at>t de tulburatN (n tim9 ce 8e B>ndea la
?ntinderile 9u8tii din %m>ntul cel $are, ?:i 8imAi Bura u8cat :i c'ntinu 8
B>=>ie, ca :i cum ar =i ='8t ?nc 'b'8it de la alerBat< 6i t'tu:i nu aDea cum
8 =ie<
I Trebuie 8 ne abatem de la drum :i 8 merBem 89re Ludani', 89re
=luDiu<
+.3
LICIA TROISI
AHun8er 9e malurile =luDiului la iDirea @'ril'r< (n alte 9rAi, 9r'babil
deHa r8ri8e 8'arele< Ac'l' unde 8e a=lau ei, a9r'a9e de BraniAa dintre
%m>ntul cel $are :i %m>ntul N'9Aii, t'tul era 8u89endat ?ntr;un =el de
cre9u8cul De:nic<
e '9rir, de8clecar< L'nerin aDu neD'ie de ceDa tim9 ca 8 8e 9'at
Aine din n'u bine 9e 9ici'are< !>mbi 8t>nHenit 89re DubCe<
Ea;i r89un8e t't cu un @>mbet< C'b'r?, dar, 89re marea ei 8ur9ri@, nu
8e Ainu 9e 9ici'are :i 8e tre@i H'8<
L'nerin ?i Deni ?n aHut'r<
DubCe 8e ridic 89riHinindu;8e de c'a98a calului care 8e ad9a< e
?nt>m9l c>nd era din n'u ?n 9ici'are< O 8tr=ulBer ' durere care;i tie
r8u=larea, urecCile ?i Aiuir, iar ?n acel Aiuit 8e au@i un rcnet ?nde9rtat< (:i
du8e m>na la 9ie9t<
I DubCe, ce aiM
L'nerin ' 9rin8e de un braA :i;:i retra8e imediat m>na< A ='8t ra9id :i ?i
tra8e ?n 8u8 m>neca<
I La naiba<N :'9ti DubCe 9rintre dinAi<
"raAul ei era cald, iar 8imb'lul @D>cnea Diu<
I C>nd ai luat 9'AiuneaM
DubCe ?ncerc 8;:i amintea8c< #n alt HunBCi :i ' anB'a8 9uternic 9e
care ?ncerc 8 ' ?nbu:e<
I Cu eEact cinci @ile ?n urm<
Era 9rea deDreme ca 8 8e 8imt ru<
I L'nerin, nu ar trebui 8 m 8imt a:aN nu 9'ate =i ble8temulN
I (ntr;adeDr, nu e8te numai a8ta<
e 9u8e 8 um9le ' 9l'8c 9e care i;' ddu8e DubCe, de89rin@>ndu;:i
9riDirea de la ea<
I Ce ?n8eamnM
"iatul c'ntinua 8 um9le 9l'8ca<
I Vrei 8;mi 89ui ce ?n8eamnM
L'nerin 8e ?nt'ar8e 89re ea<
I EEi8t 9'Aiuni care creea@ un anumit Brad de de9endenA< Eu nu :tiu
eEact ce ti9 de 9'Aiune Ai;au dat, dar am ?n minte Dre' d'u 9entru ca@ul tu
:i ambele 9r'duc ace8t ti9 de 9r'bleme<
+/0
SECTA ASASINILOR
DubCe 8imAi c i 8e ?nD>rte ca9ul, ?n tim9 ce un acce8 de m>nie ?i
?n=lcr bru8c 'braHii<
I 6i a8ta ce ?n8eamnM
I C atunci c>nd nu iei 9'Aiunea tru9ul tu nu e8te ?n 8tare 8 lu9te
?m9'triDa ble8temului< Te;ai 'bi:nuit cu 9'Aiunea, =r ea, tru9ul tu nu
9'ate 8 c'mbat e=ectele 9eceAii, care de alt=el ?n t't ace8t tim9, du9 cum
Ai;am 89u8 deHa, au c'ntinuat 8 8e am9li=ice<
DubCe 8triB 89re cer, a9'i c@u ?n BenuncCi<
I "le8temaAiiN
Ridic a9'i ca9ul :i ?l 9riDi cu inten8itate 9e L'nerin<
I Dar tu :tii 8 9reBte:ti 9'Aiunea, nuM E:ti un maB :i din ace8t m'tiD
am =cut ?nAeleBerea n'a8tr<
CCi9ul lui L'nerin nu tran8mitea nici ' 89eranA<
I 6tiu 8 ' =ac, dar nu am inBredientele<
DubCe 8e arunc bru8c cu =urie a8u9ra lui, ?l 9rin8e de bereBat cu '
m>n :i;l tr>nti la 9m>nt< e '9ri cCiar la tim9< 5iara ?:i =cu8e au@it
9re@enAa< Alunec l>nB L'nerin, 8e ?ntin8e 9e H'8<
I ;a terminatN :'9ti< O 8imtN nu D'i 9utea 8 m c'ntr'le@<
L'nerin 8e ridic, trB>ndu;:i 8u=letul< iBur ?l durea<
I V'm aHunBe re9ede< ADem caii, D'm B'ni cu t'at Dite@a :i D'm
aHunBe ?nainte de a =i 9rea t>r@iu<
DubCe cltin din ca9<
I Nu D'm reu:i nici'datN caii 8unt 'b'8iAiN
I Dac Dei deDeni un 9eric'l te D'i ad'rmi, ca 9e acel c>ine, dar cu un
8'mn mai 9r'=und, :i te D'i duce eu la La'damea<
DubCe 8e ?nt'ar8e 89re el, ?l 9riDi cu tri8teAe<
I Nu am neD'ie de c'n8'lri inutile< 9une;mi adeDrul, 9'ate
=uncAi'naM
L'nerin nu l8 9riDirea ?n H'8<
I (Ai Hur4
Era 8iBur<
I Tu Ai;ai ?nde9linit 9artea ta din ?nAeleBere< Acum e8te r>ndul meu<
DubCe 8e ridic<
5iara era ?nc ac'l', ameninAt'are, dar era =rum'8 8 aib dintr;'dat
9e cineDa 9e care 8 8e ba@e@e<
+/1
LICIA TROISI
(ncet, 9riDeli:tea 8e 8cCimb 8ub 'cCii l'r< 'arele 8e iDi ?n t'at
89lend'area, ?n tim9 ce relie=ul deDenea t't mai 9lat :i mai 9u8tiu<
%m>ntul cel $are< TrB>nd 9uAin de cai ar =i 9utut 8;l 9arcurB ?n
?ntreBime ?n 9atru 8au cinci @ile< (n t't acel tim9 ?n8 ar =i ='8t c'm9let
de8c'9eriAi, de@B'liAi ?n =aAa 'ricrui atac< A le 9rinde urma ?n acea
?ntindere 9u8tie de 9ietre :i de 9m>nt btut era mult 9rea u:'r<
L'nerin ?ncerc 8 alunBe acele B>nduri< (n mi8iunea lui nu era l'c
9entru neC'tr>re< Trebuia 8 cread :i 8 cread 9>n la ca9t, alt=el t'tul
8;ar =i 9rbu:it< De alt=el, nu :i;ar =i imaBinat nici'dat c Da reu:i 8 ia8
din "rea8l Diu :i neDtmat, :i t'tu:i reu:i8e<
O 9riDi 9e DubCe< 5u8e8e ?n ?ntreBime meritul ei< $eritul ei c
de8c'9eri8er 9lanurile lui Fe8C'l, ' 8arcin care ?n realitate ?i reDenea lui,
meritul ei c reu:i8er 8 =uB< O D@u cu ca9ul a9lecat, c'ncentrat<
tudia8e ?ndelunB 9eceAile :i alte ='rme de $aBie Inter@i8 :i cun':tea
e=ectele anumit'r 9'Aiuni< Era ?n 9lin 8u=erinA, :i acea8ta nu era mic<
(ncerca 8;:i menAin c'ntr'lul, dar ace8t lucru ?i cerea un e='rt ='arte
mare< (:i ?ncle:ta c'nDul8iD deBetele ?n c'ama calului<
I V'i muriM ?l ?ntreb dintr;'dat, ?n tim9 ce 8'arele c'b'ra ?ncet 9e
?ntinderea 9e care ' traDer8au<
I Nu, ce 89ui ac'l'M
Ea ?l 9riDi< (n =undul 'cCil'r ei 8e ?ntre@rea 'r'area care;i 8l:luia ?n
Di8cere, m'n8trul care ?ncerca 8 9un 8t9>nire 9e ea<
I Ce 8e ?nt>m9l dac nu iau 9'Aiunea, dac nu aHunBem la tim9M
I Te Dei 8imAi ru, nu neBN dar D'm aHunBe<
Nu d'rea 8;i =ac alte de@Dluiri< e 8imAea deHa Din'Dat 9entru 8eara ?n
care 8e cun'8cu8er, c>nd =r 9rea multe intr'duceri ?i 89u8e8e c era
8'rtit unei m'rAi a9r'a9e 8iBure, unei m'rAi cum9lite<
I (Ai 8t>rne8c mila, dar eu nu am neD'ie de mila ta< Am neD'ie d'ar ca
tu 8 =ii mereu 8incer cu mine4
L'nerin tre8ri im9erce9tibil<
%riDirea lui DubCe deDeni dur<
I Nu am neD'ie de mila nimnui< Am neD'ie mai cur>nd de
cun':tinAele tale, de nen'r'citul de =iltru 9e care tu :tii 8;l =aci, de unul
dintre marii maBi 9e care;i cun':ti care 8 m elibere@e 9entru t'tdeauna
de 9ecete4
Tcu, ?ncerc>nd 8 8e calme@e<
+/2
SECTA ASASINILOR
L'nerin tra8e aer ?n 9ie9t<
I E:ti de9endent de 9'Aiune, Da trebui 8 ' iei mereu, :i la interDale de
tim9 din ce ?n ce mai 8curte< 8ta e8te adeDrul4 Dac nu ' iei, Di'lenAa ce
decurBe din 9ecete 8e de@lnAuie< 6i Dei muri<
DubCe nici mcar nu tremur<
I 6i c>t tim9 aDemM
I Cel mult ' 89tm>n<
DubCe l8 8;i 8ca9e un @>mbet amar<
I *i;am 89u8 cum D'm =ace< %'t ?ncetini e=ectele ad'rmindu;te, dar Dei
=i ca :i m'art< (n =elul 8ta, c>:tiBm Dre' d'u @ile, cel 9uAin<
DubCe ?l 9riDi inten8<
I 6i dac cineDa ne atacM Dac "rea8la 8'8e:te ?n tim9 ce eu d'rmM
I $ D'i de8curca eu<
DubCe i@bucni ?ntr;un r>8 amar<
I Nu :tii cCiar nimic de89re eiN
L'nerin deDeni 9e nea:te9tate =uri'8< imAea ' atracAie ciudat =aA de
=ata aceea mrunAic, cu =aAa de c'9il cre8cut 9rea ?n Brab< CCiar dac
9entru el era ' necun'8cut, 8imAea c ceDa ?i unea<
I Nu m 8ube8tima< 6i a9'i am ' dat'rie =aA de tine 9e care
intenAi'ne@ 8 ' 'n're@ cu 'rice 9reA<
N'a9tea c'b'r? ?nBCeAat< %m>ntul cel $are era un l'c 8traniu, cu '
clim ='arte 9articular< Cr'nicile DecCi 89uneau c era un l'c de '
=rumu8eAe 8trlucit'are, ?nainte ca A8ter 8 9un m>inile 9e el, :i c ac'l'
eEi8ta ' 9rimDar De:nic :i bl>nd< Acum era d'ar un imen8 de:ert
9ietr'8, rece ?n 'rice an'tim9 al anului<
e '9rir< DubCe 8c'a8e t't ceea ce lua8e din 8taulul din care =ura8er
caii :i drmui 9r'Di@iile<
I A:a ar trebui 8 ne aHunB 9entru t't drumul<
Gla8ul ei era u:'r rBu:it< 5iecare mu:cCi al tru9ului ei ?nce9ea 8 8e
?nc'rde@e 89a8m'dic, L'nerin Dedea ace8t lucru<
$>ncar ?n tcere< "iatul 8e 8imAea a98at de 8'arta t'Dar:ei lui de
drum< 5u8e8e ?nt'tdeauna ' 9er8'an ca9abil 8 8imt ?n 9r'9riile
mdulare durerea altcuiDaP :i din cau@a ace8tei 8en8ibilitAi eEacerbate
aHun8e8e maB< imAea neD'ia de a =i util, de a =ace ceDa< Ne9utinAa ?l r'dea
9e dinuntru, iar acum era c'm9let ne9utinci'8<
+/+
LICIA TROISI
e ?ntin8er 9e H'8, iar L'nerin ?i ced lui DubCe mantaua<
I Nu =ace 9e caDalerul, d'ar art ca ' =emeie, 8e lu ?n r>8 DubCe<
I Te 8imAi ru, e8te n'rmal ca mcar tu 8 nu trebuia8c 8 8u=eri de
=riB<
I *i;am 89u8 c nu Dreau mila ta<
I Nu e8te mil, ci recun':tinA<
DubCe r':i u:'r :i ?ntin8e m>na<
I T'ate a8tea le =ac numai 9entru mineN
I Nimeni nu te 'bliBa 8 m iei :i 9e mine cu tine< $ulAume8c< V'i
B8i un m'd 8 te r89lte8c<
N'a9tea =u lini:tit :i tcut< Cerul dea8u9ra ca9etel'r l'r era de '
=rumu8eAe nelini:tit'are< Numai ?n de:ert 8e 9uteau Dedea at>tea 8tele<
L'nerin 8e tre@i B>ndindu;8e la A8ter care D@u8e acea 9riDeli:te ?n
=iecare 8ear din turnul 8u< e a=lau ?n centrul a ceea ce =u8e8e im9eriul
lui, 9e 9m>nt erau ?nc ci'buri din 9alatul lui, 9e care D>ntul le
?m9r:tia8e ?n t't %m>ntul cel $are< Iar acum aDea 8 reDin, anul>nd t't
ceea ce ennar :i NiCal =cu8er 9entru a;l ?nDinBe< Cei 9atru@eci de ani
care trecu8er de la m'artea lui aDeau 8 =ie :ter:i, ca :i cum n;ar =i eEi8tat
nici'dat< L'nerin 8e ?ntreb de ce trebuiau 8 tria8c ?n Dremuri at>t de
?ntunecate< De ce 8u=erinAa era mereu ' ameninAare a8u9ra Lumii
%m>nteneM e B>ndi la m'artea mamei 8ale, la ura cu care 8e lu9ta ?n
=iecare @i, :i 8e B>ndi la 5iara 9e care DubCe ' aDea ?nluntrul ei, at>t de
a8emnt'are dem'nului din el :i t'tu:i, at>t de di=erit< 6i ?n CAi:ul acela
de B>nduri c'n=u@e, cine :tie cum, ie:i la 8u9ra=aA :i imaBinea TCeanei< %e
bu@e mai 8imAea Bu8tul 8rutului ei< Era 8inBura 89eranA de =ericire, de
9ace 9e care ' aDu8e8e Dre'dat ?n DiaAa lui< (:i trecu m>inile 9e8te
8culeAul din tunic :i unde erau buclele =etei< O licrire de 8enintate i 8e
a9rin8e ?n inim<
!ilele trecur ?ncet :i cum9lit, :i t't a8t=el 8e derul clt'ria l'r< !'rii
8e ridicau 9e8te ' ?ntindere nereBulat de 9ietre, a9u8ul 8e l8a 9e8te
aceea:i 9riDeli:te, drumul l'r ?i ducea 9rintr;un :e8 9u8tiu, iar =iecare @i
9rea identic cu cea dinainte< Caii erau DlBuiAi :i mai aDeau 9uAin :i
cedau, dar :i ei erau 'b'8iAi< inBurul 8emn al trecerii tim9ului era
8cCimbarea care ' cu9rindea ?ncet 9e DubCe< L'nerin Dedea cum i 8e
8cCimb eE9re8ia =eAei cea8 du9 cea8, cum 9ielea ?i e8te ac'9erit de '
+/-
SECTA ASASINILOR
8ud'are u:'ar, cum 89r>ncenele i 8e ?ncrunt ?n e='rtul de a;:i 98tra
c'ntr'lul<
Dar ?ntre tim9 8e B>ndea :i la ce ?l a:te9ta, la C'n8iliu, la ce Da 89une
de89re ceea ce de8c'9eri8e DubCe< D'C'r re9re@enta8e ?nt'tdeauna un
9eric'l iminent, ' :tiau cu t'Aii< Dar era t'tu:i un 'm cu care 8e mai 9utea
?nc di8cuta, ?ntr;un =el 8au altul< (n8 A8ter nu< A8ter era un c':mar n8cut
din trecut< A8ter era de ne'9rit< Ce 9uteau =ace ?m9'triDa luiM 6i dac
Fe8C'l ?l eD'ca8e deHaM Dac acea8t clt'rie a l'r =u8e8e =r 89eranA
?nc de la ?nce9utM
I E:ti ?nBriH'ratM
DubCe D'rbea 9uAin< %rea 8 =ac un e='rt mare, iar L'nerin re89ecta
8u=erinAa ei, ?ncerc>nd 8 i 8e adre8e@e c>t mai 9uAin 9'8ibil< Din c>nd ?n
c>nd ?n8 8e ?nt>m9la 8 mai :i D'rbea8c< Acea clt'rie tcut :i 8'litar
?i a9r'9ia ?ntr;un =el<
I Da<
I 6i eu, 89u8e DubCe 8cCiA>nd un @>mbet<
I cu@;m, ?nAeleB c tu te c'n=runAi cu alte 9r'blemeN
I A8ter m 89erie :i 9e mine, ?l ?ntreru98e ea< Tiranul ' ?n=ric':ea@ :i
9e una ca mine<
Iat un lucru a8u9ra cruia L'nerin nu re=lecta8e ?n acele @ile< DubCe era
' uciBa:, ' a8a8in 9ltit< Era di=icil de cre@ut, D@>nd acel cCi9 de =etiA
cu tru9ul ?nmuBurit de =emeie t>nr<
I 5aci de mult tim9 munca a8taM
I Am ?nce9ut antrenamentul la '9t ani< Dar ?n realitate, ?nainte de a
intra ?n "rea8l, nu 9u8e8em nici'dat cu adeDrat ?n 9ractic t't ce
=u8e8em ?nDAat< Eram ' C'aA, mai deBrab<
La '9t ani el ?nce9u8e 8 8e 'cu9e de maBie< Imediat du9 m'artea
mamei 8ale< Nu B8i8e alt cale ca 8 8u9raDieAuia8c< La ?nce9ut =u8e8e ur
9ur :i;:i 9r'mi8e8e 8 8e r@bune cum9lit ?n Diit'r< A9'i urma8e 5'lRar<
I Cum de ai 9rimit antrenamentul A8a8inil'rM
e temu c =u8e8e 8u9rt'r<
I Am 'm'r>t de mic< (ntr;un accident, am 'm'r>t un t'Dar: de
H'ac< "rea8la ?i c'n8ider 9e cei ca mine C'9iii $'rAii<
(ntr;un alt c'nteEt, 9r'babil c L'nerin ar =i rma8 ?nBCeAat de '
de@Dluire de ace8t =el< Nu :i acum ?n8< Acum nici mcar acea8t realitate
nu;l uluia< I 8e 9ru eEtra'rdinar u:urinAa cu care, ?n ciuda 8u=erinAei
+/.
LICIA TROISI
eDidente 9e care ble8temul i;' 9r'D'ca, DubCe ?i 9'De8ti ?n mare i8t'ria
iniAierii ei< La 8=>r:it 8e ?nt'ar8e ctre el cu un @>mbet ='rAat :i 9lin de
durere<
I E cu adeDrat ciudat c;Ai D'rbe8c de89re a8ta< Nu 8unt lucruri de89re
care;mi 9lace 8 9'De8te8c<
El @>mbi<
I (m9rAim t'tu:i DiaAa :i m'artea, nuM
Ea ?i r89un8e cu un @>mbet 9r'a89t, ?nbu:it imediat de un HunBCi care
' =cu 8 8e ?nd'aie<
L'nerin '9ri imediat calul<
I E t'tul ?n 'rdineM
DubCe re89ira mai Breu dec>t de 'bicei, cCi9ul ?i era 8cCim'n'8it ?ntr;'
eE9re8ie ciudat<
I CineDaN
(l 8imAi8e 9e nea:te9tate, ?n tim9 ce;i 9'De8tea maBului lucruri 9e care
nu le 89u8e8e nici'dat altcuiDa< A9r'a9e c 8e 8imAi8e lini:tit 9reA de
c>teDa m'mente, a9'i iat l'Ditura Di'lent a 5iarei, cCemarea ei 8lbatic
?n urecCi, a8ur@it'are<
L'nerin 8e Brbi 89re ea< Gla8ul lui aHun8e la ea ca dintr;' 9r9a8tie,
ciudat, li98it de c'n8i8tenA<
I E t'tul ?n 'rdineM
I CineDaN
Nu reu:i 8 mai 89un altceDa< Era un du:man, ?l 9erce9ea cu ' claritate
de8D>r:it :i ?n acela:i tim9 au@ea c>ntecul de m'arte 9e care ?l cun':tea
at>t de bine :i care ' ?n89im>nta at>t de ru< 5iara era trea@<
(l ?m9in8e 9e L'nerin cu ' m>n, mai 8;l dea H'8 de 9e cal< Gla8ul ei
era 8lab ca un ec'u ?n btaia D>ntului<
I %leac 8au nu mai r89und de mine4
Nu;l 9riDi ca 8 Deri=ice dac ?nAele8e8e< imAea cum 8e de8trma
9uterea ei de 8t9>nire de 8ine, iar acum nu ?i rm>nea dec>t 8etea de
8>nBe<
(n8 ?:i ddu 8eama ?n m'd c'n=u@ c 9ici'arele lui atinBeau 9m>ntul :i
c ?n mer8ul lui i@bea 9ietrele< (nAele8e8e<
DubCe 8e recule8e ?ncCi@>nd 'cCii< %'ate c era ?nc 9'8ibil 8 8e
c'ntr'le@e, 8 8e reB8ea8c< (ncCi8e 'cCii 9e Humtate :i ?n D>rteHurile de
+//
SECTA ASASINILOR
9ra= ?i a9ru ' 8iluet neaBr, cu un 9umnal ?n m>ini< Lumea ?ntreaB
di89ru, rma8e d'ar brbatul ?narmat ?n =aAa ei< Tru9ul ei intr 8ub
8t9>nirea 5iarei :i ?nce9u ma8acrul<
L'nerin 8e ?nde9rta8e, dar nu cu mult< (ndeaHun8 c>t 8 nu mai =ie ?n
calea m>niei lui DubCe< La ?nce9ut 8e ?ntreba8e ce anume i;' 9r'D'ca8e,
a9'i D@u8e ' 8iluet neaBr ?n =aAa l'r, nu ='arte de9arte< Tri8e 9uAin ?n
"rea8l, dar de8tul c>t 8 recun'a8c un A8a8in<
Era un biat :i @>mbea in8'lent< DubCe ?n8 tremura 9e calul ei, B>=>ia,
iar mu:cCii care de 'bicei 9reau at>t de 8ubAiri :i de ela8tici i 8e um=lau
8ub 9iele<
I V;am B8it< #nde credeaAi c D duceAiM OcCii lui TCenaar 8unt 9e8te
t't<
DubCe rma8e 9e cal, =r 8 8e mi:te< A:a c A8a8inul =cu 9rima
mi:care<
e lan8 ?n direcAia =etei, a9r'a9e ne=ire8c de iute< DubCe 8e arunc de
9e cal dintr;' 8inBur 8ritur :i c@u direct 9e8te el< Era mai 8lab :i mai
8cund, dar t't 9rea c;l d'min< L'nerin D@u clar cum ti:ul armei lui ?i
atinBe la 8u9ra=aA c'a98a, :i un :uD'i de 8>nBe Br'8 :i neBru A>:ne:te cu
9utere din ran<
I DubCe4
C@ur am>nd'i la 9m>nt d'ar 9entru ' cli9, a9'i ea 8ri ca :i cum nu
ar =i ='8t l'Dit :i 8c'a8e 9umnalul<
"iatul @cea dede8ubt, iar ea ?l Ainea la 9m>nt cu ' m>n, bl'c>ndu;i
'rice mi:care< Era buimcit :i ?ncerca 8lab 8 8e elibere@e din 8tr>n8'are<
Ea rcni, 8c'a8e un rcnet care nu aDea nimic 'mene8c :i abtu 9umnalul
a8u9ra lui cu ' Di'lenA ne'bi:nuit< (l ?m9l>nt ?n 9ie9tul biatului 9>n la
Bard, a9'i ?l 8c'a8e :i;l bB din n'u, ' dat :i ?nc ' dat< >nBele A>:nea
9e8te t't, iar biatul 8triBa, @D>rc'lindu;8e< tr>n8'area lui DubCe era de
'Ael, iar A8a8inul nu aDea nici ' cale de 8c9are<
L'nerin ?m9ietri8e< 5u un ma8acru, =e8tinul unui m'n8tru< DubCe r>dea
de:nAat< CCi9ul ei era 8trbtut de ' bucurie nebun, ce ddea 9e dina=ar<
El ar =i Drut 8 ' ia la B'an, dar era inca9abil de 'rice Be8t< Cci DubCe
8e a=la ac'l', undeDa, a8cun8 ?n tru9ul acela care nu;i mai a9arAinea, :i nu
' 9utea 9r8i<
+/0
LICIA TROISI
DubCe 8e de89rin8e de cadaDrul biatului, a9'i 8e '9ri 8 adulmece
aerul<
L'nerin ?nAele8e din @b'r< >nBele lui rece ?nn8cut ?i Deni ?n aHut'r< (:i
?m9reun m>inile, ?ncCi8e 'cCii :i ?nce9u cu ='rmula< Era ' lu9t c'ntra
tim9ului<
Au@i 9a:ii Brei ai lui DubCe a9r'9iindu;8e, au@i rcnetul ei de =iar
?n='metat< C'ntinu 8 recite ='rmula, cu Bla8 ='arte tare, ?n tim9 ce
8imAea cum enerBia maBic i 8e 8curBea din c'r9, 9rin m>inile ?m9reunate<
A9'i 8e 9r'du8e ' eE9l'@ie de durere, cum nu mai 8imAi8e nici'dat< Ea<
%umnalulN ?l l'Di8e4 R8u=larea i 8e tie, dar recit ultimul cuD>nt al
='rmulei, 8triB>ndu;l 89re DubCe<
imAi cum m>na care;l ataca8e 8lbe:te 8tr>n8'area 9umnalului ?nc
?n=i9t ?n umrul lui< Cu Breutate de8cCi8e 'cCii< (nt>lni 9entru ' cli9
9riDirea lui DubCe, care era din n'u n'rmal :i 9lin de ' 'r'are de
nede8cri8<
I alDea@;m, ?i :'9ti cu un =ir de Bla8, a9'i c@u la 9ici'arele lui
ad'rmit<
L'nerin r8u=l u:urat =r 8 Drea< A9'i ?:i Deri=ic ranaJ 9rintr;un
mirac'l, 9umnalul ?l l'Di8e ?n 9artea de 8u8 :i cCiar dac 9ierdea 8>nBe,
tietura nu 9rea nici ad>nc, nici BraD< e re9e@i 8 cercete@e 8tarea lui
DubCe< Era rnit la ' c'a98, dar :i acea ran 9rea mai deBrab
8u9er=icial< Abia mi:c>ndu;8e, ' eEamin cu mai mare atenAie< Nu;i
=u8e8er a=ectate 'rBanele, d'ar 9ielea era 8=>:iat de ' tietur mare<
Oricum, nu 9rea aDea de ce 8 8e bucure< Erau am>nd'i aranHaAi de8tul
de ru, iar La'damea era la ' di8tanA de d'u @ile de drum< A9'i numai
ni:te 9r':ti ar =i 9utut crede c acela era 8inBurul A8a8in care le lua8e urma<
%r'babil =u8e8e d'ar cel mai a9r'9iat<
Iar caii, ?n ?nDlm:eala lu9tei, =uBi8er am>nd'i<
L'nerin 8e 8imAea 9ierdut :i c'n=u@< ImaBinile cum9lite ale lui DubCe
tran8=iBurat ?i um9leau mintea, durerea din umr @D>cnea cum9lit< 6i
9ierdu8e :i 9ietrele maBice cu care 8 ia leBtura cu C'n8iliul A9el'r<
Ridic 'cCii< Nu erau n'ri 9e cer, 8'arele 8trlucea :i, mai ale8, erau ulii<
O 9erecCe, 8u8 9e cer< Cu 8iBuranA ?i atr8e8e mir'8ul de 8>nBe<
Nu mai ?ncerca8e DraHa cu uliii, dar nu;i rm>nea nimic de ale8<
CCem unul 9rintr;un 8inBur cuD>nt, aut'ritar< DeHa numai acea ='rmul
8im9l ?l 'b'8i 9uAin< Era ='arte 8lbit<
+/2
SECTA ASASINILOR
#liul 8e a:e@ ?naintea lui, a8cultt'r, :i;l 9riDi ?n 'cCi c>teDa 8ecunde<
A:te9ta<
L'nerin 9r'nunA alte d'u cuDinte, 8imAind c le:in< imAi c, dac
mai c'ntinua a8t=el, nu ?i Da mai rm>ne enerBie 8 ' ?nBriHea8c 9e DubCe<
KO 8 m B>nde8c la a8ta mai ?nc'l'<L
#liul rma8e nemi:cat<
? Breasla -rea s&5l re,n-ie pe Aster )i s&5l introduc& ,ntr5un trup de
4u&tate5El"# :a "olosi o %a'ie Inter+is&# Sunte ,n /&0ntul cel %are,
eu )i o aliat&, nu departe de 'rani*a cu /&0ntul Apelor#
L'nerin ?ncCeie ='rmula, indic>nd l'cul ?n care uliul ar trebui 8 duc
De8tea< %a8rea 9'rni iute cu ' btaie de ari9i<
6i acumM Trebuiau 8 8e mi:te<
KalDea@;m<L
DubCe 89u8e8eJ KalDea@;mL<
Nu;i 8ttea ?n 9utere 8 ' elibere@e din 8claDie, dar 8 ' duc de;ac'l'
?nainte ca ea 8 m'ar din cau@a Cem'raBiei 8au 8 8e tre@ea8c 5iara,
9un>nd c'm9let 8t9>nire 9e mintea ei, da, a8ta 9utea, trebuia 8 ' =ac<
%riDi din n'u rana =etei< Acum nu mai era ?n 8tare 8 =ac nici mcar un
8im9lu de8c>ntec de Dindecare<
(:i 8c'a8e mantaua :i de:ir ' =>:ie lunB de material< Lu 9l'8ca 9e
care ' aDea ?n bandulier :i ='l'8i 9uAin a9 ca 8 89ele rana lui DubCe,
a9'i ?nce9u 8 ' bandaHe@e<
e 'diCni 9uAin du9 acea '9eraAiune :i bu 9uAin a9< (ncerc 8;:i
leBe rana de la umr, dar reu:i d'ar 9e Humtate< Oricum, im9'rtant era 8
'9rea8c =ie :i 9arAial Cem'raBia<
C>nd 8e 8imAi c>t de c>t mai ?n 9utere, C'tr? c Deni8e m'mentul 8
9'rnea8c< (ncerc 8 nu 8e uite la cadaDrul de H'8, ' 9u8e 9e DubCe 9e
umeri :i cu mare e='rt 8e ridic<
$er8ul era eEtrem de aneD'i'8, dar 8e ='rA< Durerea de la umr era
cum9lit, iar 'b'8eala ?i ?nmuia 9ici'arele< Cu t'ate a8tea, c'ntinu 8
?nainte@e< Trebuia cel 9uAin 8 ?ncerce, 9entru el :i mai ale8 9entru DubCe,
care acum de9indea cu t'tul de el<
e B>ndi la TCeana :i dac aDea 8;' mai reDad Dre'dat<
trbtu c>m9ia 9u8tie 9>n 89re 8ear, 8t'rc>ndu;:i ='rAele 9>n la
ultima 9ictur, t>r>ndu;8e c>nd nu mai reu:ea 8 mearB<
+/3
LICIA TROISI
A9u8ul =u 89lendid, iar c>nd 8'arele 9r8i de t't 'ri@'ntul, ' =cu
9rintr;' minunat ra@ Derde, 8trlucind ?ntr;' nuanA de89re care L'nerin
nici mcar nu :tia c eEi8t<
!>mbi< DubCe ?i D'rbi8e ?ntr;' 8ear de89re ea<
KAm ='8t aici cu $ae8trul meu, c>nd ?nc eram la ?nce9uturile carierei<
(ntr;' 8ear eram tri8t :i am D@ut cel mai minunat 89ectac'l din lume<
Ra@a Derde la a9u8< Ai D@ut;' Dre'datML
e '9ri 8 ?nn'9te@e< O a:e@ 9e DubCe 9e 9m>nt :i ' ac'9eri cu ce
mai rm8e8e din mantaua lui< (:i atin8e rana< Cum era de 9reD@ut, =e:ele
erau ?mbibate de 8>nBe< )em'raBia nu 8e '9ri8e<
(n acel m'ment, aDu certitudinea c nu Da mai Dedea @'rile, a d'ua @i<
+00
SECTA ASASINILOR
34
CONSILIUL APELOR
ineDa ?l 8triBa in8i8tent< (l @Buduia 9'ate, dar era Breu de 89u8< Ar =i
Drut 8 D'rbea8c 8au cel 9uAin 8 de8cCid 'cCii< I 8e 9rea '
munc titanic<
C
I L'nerin, la naibaN
I A muritM
KDa, am murit<L
6i t'tu:i, au@ea ' btaie ?nde9rtat :i un Aiuit ?n urecCi<
$i:c 8lab ' m>n<
I Nu, din =ericire nu<
(n 8=>r:it, L'nerin de8cCi8e 'cCii< Era ' lumin 9uternic 9e care nu '
8u9'rta<
I )ei, bieAa:, te 8imAi bineM A: 89une c nu, adeDratM Ne;ai =cut 8
ne cam 89eriem< Oricum, acum 9lecm 89re La'damea :i imediat, ?nainte
ca cineDa 8 ne Dad 9rin 9rAile a8tea<
imAi c e8te ridicat< 5cu un e='rt 8 D'rbea8c<
I CeM
I DuN bCeN
I 5ataM E8te cu n'i, nu te teme<
(l a:e@ar 9e ceDa, a9'i ?:i 9ierdu din n'u cun':tinAa<
DubCe 8e tre@i ?ntr;un 9at de8tul de m'ale :i ?ntr;' camer ='arte
lumin'a8< O durea ca9ul :i nu aDu neD'ie de mult tim9 ca 8;:i
amintea8c< (ncCi8e 'cCii< e ?nt>m9la8e din n'u< #n alt ma8acru, alte
tru9uri 8cCinBiuite<
(ncerc 8 8e ?nt'arc ?n 9at, dar un HunBCi ?n c'a98 ' '9ri<
I Nu;Ai =ace bine, 8tai nemi:cat<
e ?nt'ar8e ctre D'ce<
Era ' nim=< V@u8e ='arte 9uAine ?n DiaAa ei :i mereu de de9arte< Era de
' =rumu8eAe ab8'lut 'rbit'are< %letele;i erau de a9 ='arte lim9ede, iar
9ielea era incredibil de dia=an :i de tran89arent< %rea ' Di@iune<
I Cine e:tiM
+01
LICIA TROISI
I Vindect'area CurAii ReBale a lui Da=ne, CCl'e<
DubCe tre8ri la au@ul acelui nume< Da=ne era reBina *inutului A9el'r<
e a=lau a:adar la La'dameaM Amintirile ei erau ='arte tulburi :i du9
ma8acru nu;:i mai amintea nimic<
I unt la La'dameaM
Nim=a ?ncuDiinA din ca9 ?n m'd 8'lemn< T'tul era eleBant ?n mi:crile
ei<
I Ai aHun8 aici acum d'u @ile 8ub e=ectul unei DrHi 9uternice<
D'rmeai 9r'=und< Te;am tre@it :i am aDut BriH de neD'ile tale<
K%'Aiunea, 9'ateML
I Eu 8untN
Nim=a ridic ' m>n<
I Eu :i maBul C'n8iliului am 9utut 8;Ai Dedem 9ecetea :i am luat
m8uri<
O De8te bun, ?n 8=>r:it< $ic, dar 'ricum bun<
I E:ti rnit la c'a98, din =ericire nu e BraD< %>n m>ine te Dei 9utea
ridica, dar trebuie 8 te mai ?nBriHe8c 9uAin<
Nu;:i amintea del'c de ran< De alt=el, mereu 8e ?nt>m9la a8t=el c>nd 8e
tran8='rma< Nu 8imAea durere, iBn'ra rnile, cCiar :i 9e cele BraDe<
I 6i L'nerinM ?ntreb 9e nea:te9tate<
I Era cu tine< Dat'rit lui a ='8t 9'8ibil 8 D dm de urm< Cu ultimele
9uteri a =cut ' DraH ca 8 ne dea de :tire de89re 8ituaAie< V;am B8it nu
de9arte de *inut, 9ierduAi la marBinea %m>ntului cel $are, am>nd'i
rniAi<
I 6i acumM Cum 8e 8imteM
#ltima imaBine 9e care ' 98tra de89re el era cCi9ul lui tran8='rmat de
ble8tem ?n cel al unui du:man<
I Nu e bine< Are ' ran la umr nu ='arte BraD, dar :i;a e9ui@at
9uterile ca 8 te aduc 9e tine ?n 8iBuranA ?n tim9 ce d'rmeai :i 8 ne
aDerti@e@e ?n leBtur cu l'cali@area D'a8tr<
RnitM DubCe ?:i amintea 8iBur c A8a8inul nu aDu8e8e tim9 8 mai
rnea8c 9e altcineDa dec>t 9e ea< A:adar cine ?l l'Di8e 9e L'nerinM ADu '
8tr=ulBerare< ImaBinea biatului 9alid ?n =aAa ei, cu m>inile ?m9reunate, :i
ti:ul 9umnalului ei care;i 8=>:ia carnea ?n tim9 ce mintea ?ncerca cu
di89erare 8;i '9rea8c tru9ul<
+02
SECTA ASASINILOR
(l rni8e 9e 8alDat'rul ei< (n ace8t 9unct aHun8e8e ble8temul, at>t de
inc'ntr'labil deDeni8e<
I Vreau 8;l Dd<
I Nu acum<
I Atunci 89une;mi cum 8e 8imte, dac Da tri, dac Da muri, 89une;mi4
I Nu Da muri, dar trebuie 8;:i reDin<
Ace8t lucru nu ' m>nB>ia del'c< CCi9ul ei eE9rima ' 9r'=und durere,
iar nim=a 8iBur ?:i ddu 8eama<
I (nAeleB c acum d're:ti 8 rm>i 8inBur cu B>ndurile tale< V'i reDeni
di8ear 9entru tratament<
$i:c>ndu;8e ?ncet, nim=a de8cCi8e u:a :i ' ?ncCi8e cu delicateAe du9 ea<
DubCe rma8e 8inBur< (ntr;' cli9, reali@ ce ilu@ie cum9lit =u8e8e 8
cread c 8unt liberi< =uB din "rea8l ?n8emna8e d'ar 8 8e elibere@e
dintr;' ?ncCi8'are< $ulte altele ?n8 ' a:te9tau a=ar :i era ca ?nt'tdeauna
8claDa 9r'9riului de8tin<
L'nerin 8e 8imAea de8tul de ru< Nu i 8e mai ?nt>m9la8e 8;:i ='l'8ea8c
9uterile la maEimum, iar acum ?i era ='arte Breu 8;:i reDin< (l durea
umrul, dar nu eEce8iD de tare< Ob'8eala era 8u9rt'are, ' 'b'8eal
eEtrem care;l ?m9iedica 8 8e ridice :i ?i ?nBreuna cCiar :i Be8turile cele
mai 8im9le<
TCeana era l>nB 9at, drBuA :i BinBa: cum :i;' amintea< 6i c>nd 8e
B>ndea c numai cu c>teDa @ile ?n urm nu era del'c 8iBur c ' Da mai
reDedea<
(l Ainea de m>n :i ?l 9riDea cu acea 9riDire adre8at muribun@il'r, lucru
9e care L'nerin ?l B8ea 9e de ' 9arte amu@ant, 9e de alt 9arte 8t>nHenit'r<
(n ciuda atitudinii ei de Dindect'are ?ndurerat, =ata cut 8 de8cCid '
di8cuAie care;l DlBuia<
I CCiar ?Ai 9a8 9rea 9uAin de mine :i de DiaA, dac ai aHun8 ?n Calul
8taN
I Era D'rba de89re mi8iune, Ai;am 89u8<
I iBur nu mi8iunea ?Ai cerea 8;Ai ri:ti DiaAa 9entru ' necun'8cut<
Acela era adeDratul 9unct;cCeie al di8cuAiei< TCeana 8e t't ?nD>rtea ?n
Hurul lui de c>nd L'nerin re?nce9u8e 8 D'rbea8c cu ' 'arecare =luenA<
%r'blema era DubCe<
I 6i ce ar =i trebuit 8 =acM ' la8 ac'l'M
I nu ri:ti at>t de mult, eDentual<
+0+
LICIA TROISI
I Dac :tim ceea ce :tim, i;' dat'rm numai ei< $i 8e 9rea c cel mai
mic lucru 9e care ?l 9uteam =ace era 8;i 8alDe@ DiaAa<
I Dar nu cu 9reAul DieAii tale<
DeHa ?:i 9u8e8e acea8t ?ntrebare< De ce t'at acea8t BriH =aA de =ata
aceeaM Nu aDea nici ' d'rinA 8;:i dea un r89un8, nici 8;i r89und
TCeanei :i Bel'@iei 8ale ab8urde<
I Nu aDeam alt aleBere dec>t 8 =uB cu ea<
I 6i 8;i dai 9>n :i mantia :i 8 te 9riDe@i de a9 9entru eaM
L'nerin =cu un Be8t de enerDare care ?l c'8t un HunBCi ?n umr<
I Nu 8unt ?n 8tare 8 di8cut de89re un lucru at>t de inutil< $ai bine
8cCimbi 8ubiectul<
TCeana 9ru '=en8at :i;:i l8 ca9ul ?n H'8< L'nerin 8e ?ntreb dac nu
=u8e8e 9rea dur cu ea, dar 8e 8imAea c'n=u@< 5u8e8e lumina lui c>t tim9
tri8e ?n "rea8l :i ?n tim9ul =uBii< 6i t'tu:i, ace8t lucru nu era de;aHun8, iar
acum 8e ?ntreba ce re9re@enta 9entru el acea =at< (:i @>mbi 8ie:i< %r'babil
aDea 8 =ie una dintre ultimele dAi c>nd ?:i mai 9ermitea luEul de a 8e mai
B>ndi la a8t=el de lucruri ?n urmt'arele luniJ lu9ta 8e tran8='rma8e, ?n
8=>r:it, ?n r@b'i<
DubCe 8e 9re@ent la ca9ul 9atului lui 8t>nHenit, =rm>nt>ndu;:i
m>inile< Nu aDea curaH 8;l 9riDea8c ?n =aA, a:a c ?:i Ainea 9riDirea aAintit
?n 9m>nt<
I Te 8imAi mai bineM
I $ D'i 9une 9e 9ici'are ?n cur>nd< TuM
DubCe ridic din umeri, t't =r 8;l 9riDea8c<
I Nu m;am 8imAit cu adeDrat ru nici'dat<
(ntre ei 8e l8 ' tcere 8t>nHenit'are< L'nerin 9re=er 8 8cCimbe
c'm9let 8ubiectul<
I %e8te trei @ile 8e Da Aine C'n8iliul :i D'r di8cuta de89re de8c'9eririle
n'a8tre< Vei DeniM
DubCe ridic, ?n 8=>r:it, 'cCii :i a=i: ' eE9re8ie uluit<
I EuM
I Cine altcineDaM
Ddu din ca9 ?n 8emn c nu, cu un Be8t care ' =cu 8 8emene cu '
=etiA<
+0-
SECTA ASASINILOR
I Nu eEi8t nici un m'tiD ca eu 8 9artici9< Eu 8unt ' criminal, e8te
deHa de8tul de ciudat c m a=lu aiciN
I Ne;ai aDerti@at a8u9ra unui mare 9eric'l, cre@i c 9e cineDa de;aici ?l
intere8ea@ care e8te me8eria taM Vreau ca tu 8 Dii, e8te Hu8t ca meritele
tale 8 =ie recun'8cute<
DubCe cltin din n'u din ca9 :i de data a8ta cu mai mult C'tr>re<
I CCiar re=u@i 8 De@i realitateaM Eu nu am =cut nimic, iar ceea ce am
=cut nu e8te dec>t re@ultatul unui calcul< Vreau d'ar 8alDarea mea< Nu
eEi8t alt m'tiD 9entru care am =cut cercetri ?n "rea8l :i te;am urmat<
I $'tiDele nu c'ntea@, ai =cut un lucru ='arte im9'rtant< Lumea
%m>ntean ?Ai e8te recun'8ct'are<
I Dar eu te;am rnit :iN
(:i ddu 8eama c ab'rda8e un 8ubiect tabu, de aceea tcu bru8c<
L'nerin 8imAi c 8e ?n=lcrea@< 5a9tul c ' D@u8e ?n acea 8tare nu
=cu8e altceDa dec>t 8 89'rea8c acea atracAie 9e care ' 8imAea 9entru ea,
acea durere Die care;l =cea 8;:i d'rea8c 8 ' 9'at 8alDa< Nu;i 98a del'c
c ?l rni8e< Dac era acum la 9at a8ta 8e dat'ra aleBeril'r 9e care le =cu8e
du9<
I Nu erai tu< 6i 'ricum nu are im9'rtanA<
I Ei bine, te ?n:eli, 9entru c 8unt eu< E8te 9artea cea mai rea din mine
care ie8e la 8u9ra=aA<
I Nu a: crede nici dac a: Dedea<
I E8te natura ble8temului<
L'nerin ?i tie bru8c D'rbaJ
I (ncetea@ 8 ?Ai mai baAi 8inBur H'c de tine :i 8 mai 89ui ab8urditAi<
$eriAi mult mai mult dec>t mine el'Biul C'n8iliului< 6i din ace8t m'tiD Dei
Deni<
DubCe tcu, dar era clar c nu era c'nDin8<
I (mi 9are ru, ?mi 9are ne89u8 de ru 9entru ce a trebuit 8 De@i :i
9entru c am ?ncercat 8 te 'm'rN tu mi;ai 8alDat DiaAa, mulAume8c< Am '
dat'rie =aA de tine<
(l 9riDi inten8 :i, de data a8ta, L'nerin trebui 8;:i 9lece 9riDirea< Era '
=at ?ntr;un anume =el =r a8cun@i:uri, direct, iar 8 8e uite la ea ?n8emna
8 c'b'are ?n ad>ncuri ?n care L'nerin :tia c 8e 9'ate 9ierde u:'r<
I untem cCit, atunci< (n 'rice ca@, ?nainte de C'n8iliu Dreau 8 te duc
la mae8trul meu<
+0.
LICIA TROISI
5ata deDeni bru8c atent<
I E8te marele maB de89re care Ai;am D'rbit, 8iBur Da :ti 8 te aHute<
DeHa i;am D'rbit 9uAin de89re 8ituaAia ta<
I $ulAume8c ?nc ' datN
Era =rum'a8 c>nd r':ea< %arc n'rii care;i ?nneBurau mereu 9riDirea 8e
ri8i9eau bru8c<
I E de dat'ria mea<
I Te la8 8 te 'diCne:ti, am D'rbit 9rea mult<
L'nerin @>mbi, dar ea nu;i r89un8e< (i =cu un 8emn 8curt de 8alut :i
9r8i camera =r 8 mai adauBe ceDa< L'nerin ' urmri cu 9riDirea 9>n
c>nd di89ru din ra@a lui Di@ual<
DubCe era '9rit ?n =aAa unei u:i, ?n 8ubteranele 9alatului reBal din
La'damea< Acela era l'cul ?n care C'n8iliul A9el'r 8e ?ntrunea ?n acel an,
?n acel l'c ?:i aDea cabinetul mae8trul lui L'nerin<
DubCe nu :tia bine ce 8 cread de89re biatul 8ta< O =cea ?n m'd
ciudat 8 nu 8e 8imt ?n larBul ei< 5cu8e 9entru ea lucruri 9e care nimeni
nu le mai =cu8e :i, ?n 9lu8, =r 8 ' cun'a8c< e c'n=runta cu '
recun':tinA nec'ndiAi'nat :i ' ne?ncredere ciudat, ati9ic unei 9er8'ane
9rea 'bi:nuite 8 8e de8curce 8inBur ?m9'triDa tutur'r ca 8 8e ?ncread ?n
buna;credinA a cuiDa< I 8e 9rea a:a de eEtra'rdinar =a9tul c cineDa ?:i
ri8ca8e DiaAa 9entru eaN
Acum, ?n =aAa acelei u:i, 8e 8imAea cu r8u=larea tiat< Dinc'l' de acea
bucat de lemn 8e a=la r89un8ul de=initiD, m'artea 8au DiaAa, :i DubCe 8e
temea< Ce 8;ar =i ?nt>m9lat dac ar =i de8c'9erit c nu era nimic de =cut, c
ble8temul era De:nicM Nici mcar nu D'ia 8 8e B>ndea8c< Indi=erent ce
credea L'nerin, t't ceea ce =cu8e ea ' =cu8e ?n 89eranAa acelui m'ment<
"tu cu 9utere< Gla8ul care;i r89un8e era 8tin8 :i 'b'8it< De8cCi8e u:a
cu delicateAe<
I unt DubCe, =ata care a Denit aici cu L'nerin<
e bl'c< (nc9erea ?n 8ine nu aDea nimic di=erit de un cabinet al unui
maB 'arecare< emna 'arecum cu al lui Fe8C'l, cu t'ate crAile acelea 9e
ra=turi, cu ma8a de 8cri8 9lin de D'lume, cu 9erBamentele ?m9r:tiate
9e8te t't< Ce ' l8a8e ca de 9iatr era mai deBrab maBul care :edea ac'l'<
Era un btr>n im9re8i'nant de 8lab, la =el de =raBil ca Bla8ul lui< Era a:e@at
+0/
SECTA ASASINILOR
?ntr;un HilA cu mari r'Ai din lemn :i @cea 89riHinit de 89tar ca :i cum nu
aDea 9ic de ='rA< (i @>mbi bl>nd :i ea rma8e ?ncurcat ?n 9raB<
I %e mine m cauAiM
DubCe 8e ?ntreb dac el era cu adeDrat maBul cel 9uternic<
6tia c a89ectul =i@ic nu aDea 9rea multe de;a =ace cu maBia, dar mai :tia
:i c era neD'ie de ='rA 9entru a 9r'nunAa DrHile<
I unteAi 5'lRarM
I iBur<
DubCe 8e 8imAi 8t>nHenit< De c>nd 9u8e8e 9ici'rul ?n acel 9alat, nu :tia
cum 8 8e c'm9'rte, t'Ai ' tratau cu ' BriH care a9r'a9e c