Sunteți pe pagina 1din 22

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

VALORIFICAREA ANVELOPELOR UZATE


Introducere
Odat cu creterea nurului de anvel!pe utili"ate# s!arta
cel!r u"ate devine ! pr!ble t!t ai ip!rtant din punct de vedere
al pr!tec$iei ediului% &'nd anvel!pele sunt aruncate# acestea au
pierdut d!ar c'teva (rae din asa ini$ial ceea ce arat c !
anvel!p u"at este )n are parte identic )n privin$a pr!priet$il!r
*i"ice i c+iice cu una n!u%
,e re(ul anvel!pele u"ate sunt c!lectate i ap!i clasi*icate
)n trei cate(!rii-
- *!l!site pentru reapare.
- rev'ndute ca anvel!pe par$ial u"ate.
- pentru reciclare# recuperare ener(etic sau dep!"itare ca deeu%
Ac!l! unde ari cantit$i de anvel!pe sunt dep!"itate )n
(r!pi de (un!i sau st!cate )n (re"i# ele repre"int un peric!l
seni*icativ de incendiu i ! aenin$are pentru ediu i sntatea
!aenil!r%
Arderea nec!ntr!lat a anvel!pel!r p!ate duce la *!rarea
un!r substan$e dunt!are care p!t a*ecta calitatea aerului# a apei i
iplicit p!t c!ntaina i s!lul% /n 0121 )n 3ara 4alil!r s-a dat *!c
unei (r!pi de (un!i# care c!n$inea apr!5iativ 06 ili!ane de
anvel!pe u"ate i acestea c!ntinuau s ard )nc )n 0112% 7ncendierea
anvel!pel!r a*ectea" pe teren lun( p!sibilit$ile de *!l!sire
0
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
ulteri!ar a terenuril!r respective# din cau"a p!lurii s!lului cu
pr!dui de ardere%
,irectivele &!nsiliului Eur!pei privind !r(ani"area i
(esti!narea (r!pil!r de (un!i i a deeuril!r industriale cuprind#
)ncep'nd din 8669# disp!"i$ii e5plicite care inter"ic dep!"itarea
anvel!pel!r )ntre(i )n (r!pi de (un!i# iar pentru anvel!pele run$ite#
)ncep'nd cu anul 866:# ,irectiva &!nsiliului Eur!pei 8666;<9;E&
privind sc!aterea din *unc$iune a ve+iculel!r# ipleentat prin
=!tr'rea de 4uvern nr% 0>6;866?# cuprinde ! serie de disp!"i$ii cu
ipact a@!r asupra ana(eentului anvel!pel!r u"ate% Acestea v!r
trebui recuperate de la t!ate ve+iculele ieite din u" i separate# ast*el
)nc't s p!at *i reciclate%
/n Marea Aritanie# )n 011:# 926666 t!ne de anvel!pe u"ate
au *!st (esti!nate ast*el-
- reapare 00>866 t B90 CD.
- (r!pi de (un!i# dep!"itate ile(al 1>266 t B8: CD.
- recuperare ener(etic 068666 t B8> CD.
- reciclarea aterialel!r ?0666 t B00 CD.
- reutili"area *i"ic 86666 t B< CD%
8
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
Reaparea anvelopelor
Anvel!pele# prin c!nstruc$ia l!r i c!nsuul de ateriale# au
un pre$ de c!st destul de ridicat. sc!aterea din u" a un!r anvel!pe
pentru de*ecte de ic ip!rtan$ sau pentru u"ura ben"ii de rulare#
nu este ec!n!ic% /n acest sens s-au elab!rat pr!cedee siple
pentru reedierea un!r de*ec$iuni le(ate de strpun(erea l!cal a
anvel!pel!r# precu i pentru re*acerea ben"ii de rulare% E5ist !
(a variat de scule a@utt!are i disp!"itive# care perit e*ectuarea
reedieril!r# red'nd *unc$i!nalitatea anvel!pei# cu respectarea
n!rel!r de si(uran$ a circula$iei%
,e*ec$iunile de ic )ntindere se repar prin de(a@area "!nei
de*ecte i aplicarea prin c!n*ec$ie a straturil!r distruse# urat de
vulcani"area l!cal a p!r$iunii )nl!cuite% Se are )n vedere reali"area
unei aderen$e c!respun"t!are a eleentel!r ce le )nl!cuiesc pe cele
distruse i evitarea supravulcani"rii "!nel!r )nvecinate%
/nl!cuirea ben"il!r de rulare u"ate# pr!cedeu cun!scut sub
denuirea de Ereaparea anvel!pel!rE# necesit ! d!tare te+nic ceva
ai c!ple5% /n priul r'nd# se pr!cedea" la ! s!rtare a anvel!pel!r#
*iind supuse pr!cesului de reapare nuai anvel!pele la care nu s-au
distrus eleentele de re"isten$ Bstraturile din carcas# tal!aneleD%
9
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
Fig. 8.1. Procesul de reapare.
Anvel!pele selec$i!nate se prelucrea" pe ! ain de
deapare Bprev"ut cu un siste de *i5are cu *lane a anvel!peiD
pentru )nlturarea resturil!r ben"ii de rulare u"ate i activarea
supra*e$ei rase libere% /n *a$a ben"ii de rulare u"ate se aduce un
cu$it# cu ! *!r special Bse p!t e5ecuta icri laterale c't i
transversaleD prin anevrarea cruia se )ndeprtea" banda de rulare
u"at% Supra*a$a anvel!pei se p!li"ea" pe p!r$iunea unde urea" s
se aplice n!ua band de rulare B*i(ura 2%0%D% Aceast p!r$iune se
tratea" cu un s!lvent# pentru )ndeprtarea ipurit$il!r i ap!i se
aplic 8 - 9 straturi de ade"iv% /n paralel# se pre(tesc# prin pr!*ilare#
ben"i de rulare c!respun"t!are tipului respectiv de anvel!p%
Aen"ile se taie la diensiunile prescrise# se tratea" cu un strat de
ade"iv i dup )ndeprtarea s!lventului se aplic asupra p!r$iunii de
anvel!p pre(tit c!n*!r descrierii anteri!are% 7nstala$ia este
siilar cu cea de deapare# dar )n l!cul cu$itului# este d!tat cu r!le
de presare% Se )nc+eie banda de rulare i se presea" c't ai bine
anvel!pa# urrind eliinarea bulel!r de aer%
?
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
Vulcani"area anvel!pei ast*el c!n*ec$i!nate se *ace )n
atri$e i prese% ,up vulcani"are# anvel!pele se *inisea" i se
veri*ic din punct de vedere calitativ# ca i )n ca"ul anvel!pel!r n!i%
Reaparea anvel!pel!r repre"int un pr!cedeu *!arte
ec!n!ic de val!ri*icare a anvel!pel!r u"ate# care se utili"ea" din
ce )n ce ai ult# i care vine )n spri@inul ec!n!isirii ateriil!r
prie ce pr!vin din $i$ei i (a"e naturale%
A *!st elab!rat un pr!cedeu de reali"are a ben"il!r de rulare#
vulcani"ate separat i care se aplic prin lipirea la rece pe anvel!pa
pre(tit )n prealabil% ,e aseenea# n!ua band de rulare se p!ate
reali"a pe anvel!pa pre(tit pentru reapare# prin suprapunerea un!r
*!lii de aestec de cauciuc# de circa 0 (r!sie i l$iea c!relat
cu (e!etria bal!nului. aceasta perite eliinarea "!nei de )binare a
ben"ii de rulare# practicat )n ca"ul reali"rii acesteia prin e5trudare%
Avantajele reaprii
Odat cu u"area ben"ii de rulare se c!nsu circa 96 C din
anvel!p% &arcasa# )n care se a*l >6 C din val!area anvel!pei# p!ate
avea# printr-! n!u (uare ! Ea d!ua via$E% Pentru pr!ducerea unei
anvel!pe de cai!n sau aut!bu" se c!nsu circa 96 - 9< F(
aestec de cauciuc% Reaparea aceleiai anvel!pe necesit nuai 0?
F( de cauciuc# ceea ce c!nduce la ec!n!isirea unei ip!rtante
cantit$i de aterii prie% /n &!unitatea Eur!pean prin acest
pr!cedeu se ec!n!isesc peste 966666 de t!ne de cauciuc pe an%
<
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
Pr!ducerea unei anvel!pe de aut!turis necesit
apr!5iativ 82 de litri de petr!l% Pentru reaparea acestei anvel!pe
sunt necesari d!ar <#< litri de petr!l% Prin reapare se ec!n!isesc cu
ult peste <66666 t!ne de petr!l;an% Utili"area anvel!pel!r reapate
are ari avanta@e ec!n!ice# de!arece ! anvel!p reapat are
aceeai via$ B)n Fil!etri parcuriD cu ! anvel!p n!u# iar c!stul
este cu ?< - :6 C ai ic% Prin reapare nu se s!lu$i!nea" de*initiv
pr!blea deeuril!r pr!venite din anvel!pe dar prin val!ri*icarea
pneuril!r u"ate se aduce )n !d clar ! )bunt$ire )n acest sect!r%
:
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
Recanelarea anvelopelor
Recanelarea presupune rec!nstituirea pr!*ilului anvel!pei
prin taierea ben"ii de rulare% Nu t!ate anvel!pele p!t *i supuse
pr!cesului% &ele cu avarii pe pr$ile laterale# cu u"ura nere(ulat a
caneluril!r# care pre"int sene ale separrii caneluril!r# sau
structura intern e5pus sau deteri!rat# precu i cele care au *!st
*!l!site p'n au devenit netede# nu p!t *i *!l!site% Nu este
rec!andat s se recanele"e un cauciuc care nu are litera U sau
cuv'ntul RE4ROOVAAGE scris pe ! parte lateral% &'nd recanel
anvel!pe u"ate ad'nciea n!ral de recanelare trebuie s *ie cu 0
ai ic dec't cea a anvel!pel!r n!i% &'nd se *!l!sesc anvel!pe
recanelate la aut!turisele cu r!$i duble pe spate# cele cu un (rad
asent!r de u"ur;recanelare trebuie s *ie *!l!site )preun#
alt*el s-ar putea pr!duce u"ura )n e5ces sau c+iar avarierea anvel!pei
cu diaetru ai are%
Anvel!pele recanelate p!t *i !ntate at't pe r!$ile din *a$
c't i pe cele din spate% Ele p!t *i reapate i recanelate din n!u%
Recanelarea !*er ! cretere seni*icativ a nurului de Fil!etri
parcuri de ! anvel!p# cu p'n la 96 C# dat!rit unei creteri a
supra*e$ei de c!ntact dintre anvel!p i car!sabil% Aceast te+nic
!*er p!sibilitatea reducerii c!nsuului de c!bustibil# dat!rit unei
u!are reduceri a re"isten$ei de rulare%
>
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
Fig.8.2. Seciune anvelop pentru recanelare (sursa Regroovable.ro).
1. Model original canelur 2. !a" canelur original #. $ndicator de
u"ur %. &d'nci(e recanelare ). Pro*il recanelat +. ,anelur la li(ita
de u"ur -. .rosi(ea cauciucului de recanelat 8. .rosi(ea cauciucului
de protecie.
Fig.8.#. Statistica anvelopelor recanelate (sursa Regroovable.ro).
Pute *!l!si suplientar anvel!pele dat!rit stratului de
cauciuc de re"erv de sub !delul !ri(inal al caneluril!r# care p!ate
*i trans*!rat )n aterial utili"abil prin re!delare% Tipic# !
anvel!p n!u pentru cai!ane p!ate *i tiat p'n la ! ad'ncie de
2
2
0
8
9
?
<
:
>
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
9 - ? sub canelurile !ri(inale# i dup u"are pute e*ectua alte
recanelri atunci c'nd canelurile s-au redus cu 8 - 9 %
&ut'nd )n !d c!nstant reducerea c!sturil!r de rulare# se
d!rete reducerea c!sturil!r (enerate de anvel!pe%
Fig. 8.%. Seciune prin anvelop (sursa Regroovable.ro).
Etapele procesului e recanelare
Pr!cesul de recanelare B*i(ura 2%<%D presupune ai ulte
etape i anue-
Fig. 8.). Recanelarea (sursa Regroovable.ro).
/tapa 1- Asi(urarea cu uneltele necesare pentru a e*ectua !pera$ia%
/tapa 2- Veri*icarea dac se p!ate recanela anvel!pa% Trebuie s *ie
scris litera U sau cuv'ntul RE4ROOVAAGE pe ! parte a
cauciucului B*i(ura 2%:%D%
1
Strat cu caneluri
&auciuc
Aen"i de !$el
&arcas
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
Fig. 8.+. 0eri*icarea anvelopei pentru recanelare (sursa Regroovable.ro).
/tapa #- Veri*icarea dac sunt pre"ente sene de avariere ale
caneluril!r i ale *e$el!r laterale%
Fig. 8.-. Msurarea ad'nci(ii canelurilor (sursa Regroovable.ro).
/tapa %- Msurarea ad'nciii caneluril!r B*i(ura 2%>%D )n ai ulte
l!curi de pe anvel!p i se *!l!sete cea ai ic ad'ncie pentru a
*i5a ad'nciea laei din aparatul pentru recanelat%
/tapa )- &!nsultarea instruc$iunil!r pentru recanelare date de
pr!duct!r pentru tipul de anvel!p respectiv% A@ustarea laei este
deterinat de l$iea i ad'nciea en$i!nate )n instruc$iunile date
de pr!duct!r% Aici v!r *i date i tipul laei care trebuie *!l!sit
Br!tun@it sau )n *!r de panD%
/tapa +- Setarea laei la ad'nciea speci*icat de pr!duct!r%
06
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
/tapa -- Recanelarea unei supra*e$e ici a anvel!pei# lun( de
apr!5iativ 0<6 % /ndeprtarea cauciucului tiat i *!l!sind sura
pentru ad'nciea caneluril!r# se veri*ic dac s-a tiat p'n la
ad'nciea rec!andat i nu s-a pr!dus e5punerea nici un *ir etalic%
/tapa 8- Recanelarea anvel!pei%
Coni!iile e reali"are a recanelrii
Pentru a se putea aplica pr!cedeul de recanelare este necesar
s *ie )ndeplinite urt!arele c!ndi$ii-
recanelarea se p!ate e*ectua nuai atunci c'nd r'n 8 - 9
de aterial din stratul cu caneluri.
an$uri reali"ate trebuie s aib val!ri cuprinse )ntre ? - > .
cauciucul nu trebuie s pre"inte de*ecte vi"ibile-
crpturi sau alte sene de u"ur )ndelun(at.
crpturi aprute )n ura recanelrii.
alte ure de deteri!rare%
le(ea ipune ca !rice recanelare s urreasc !delul#
pentru tiere# dat de *abricant%
00
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
Valori#icarea anvelopele nerecupera$ile
Introucere
Anvel!pele u"ate care nu p!t *i reapate sau recanelate p!t *i
val!ri*icate ca ateriale cu are p!ten$ial de uli"are )n diverse
sect!are de activitate industrial% S-au pus )n eviden$ i val!ri*icat
nuer!ase calit$i ale anvel!pel!r u"ate- re"isten$a l!r structural
atunci c'nd sunt *!l!site )ntre(i# suple$ea l!r c'nd sunt trans*!rate
)n (ranule# sau puterea cal!ri*ic atunci c'nd sunt utili"ate ca i
c!bustibil%
,at!rit puterii cal!ri*ice a anvel!pei B8? - 82 MH;F(D
acestea p!t *i val!ri*icate ener(etic% 4ra$ie acestei calit$i# anvel!pele
u"ate p!t *i utili"ate ca i c!bustibil alternativ%
Fig.8.8. 1epo"itarea anvelopelor.
08
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
Aal!tarea anvel!pel!r se *ace cu prese speciale iar bal!$ii
re"ulta$i p!t *i *!l!si$i la anuite )pre@uiri# la c!ntr!lul er!"iunii
s!lului )n "!ne speciale# la prevenirea inunda$il!r# ca bariere de
ipact )n anuite "!ne ale druuril!r publice# etc%
Fig.8.2. Procesarea anvelope u"ate.
Recuperarea ener(iei i;sau a aterialel!r din anvel!pele
u"ate ar putea *i ! et!d de reducere a v!luului de dep!"itare
necesar pentru deeuri% Un interes crescut se ac!rd )n ultiii ani
pr!cesel!r de pir!li" prin care se !b$in c!bustibili
c!erciali"abili% Prin acest pr!ces s-ar putea ac!peri c!sturile de
pr!cesare ast*el )nc't s )l *ac viabil din punct de vedere ec!n!ic%
09
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
Valori#icarea anvelopelor nerecupera$ile
Anvel!pele nereutili"abile )ntre(i p!t *i *!l!site )n aplica$ii
diverse# precu- rableu pentru !sele# di(uri# paravane anti"(!!t#
pr!tec$ia c+eiuril!r# drenare.
Anvelope tiate% Aanda de rulare p!ate *i *!l!sit ca un c!v!r sup!rt
de cale *erat pentru travaie )n sc!pul reducerii vibra$iil!r i a
"(!!tului%
Anvelope tocate% ,at!rit pr!priet$il!r de drenare# a
c!presibilit$ii# p!t *i utili"ate la c!nstruc$ia !selel!r# sau ca un
substrat drenant al terenuril!r sp!rtive i al alt!r terenuri care
necesit ! drenare a apel!r pluviale%
&ranule i purete% ,in anvel!pele u"ate# )n ura unui pr!ces de
cinare i cernere se p!t !b$ine (ranule de cauciuc i pudret
B*i(urile 2%06% i 2%00%D%
Fig.8.13. $nstalaie de obinere a granulelor i a pudretei de cauciuc
(P4oeni5 $ndustries).
0?
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
Fig.8.11. Pudret i granule de cauciuc.
4ranulele i pudreta de cauciuc# aestecate sau nu cu
p!lieri sintetici# se p!t *!l!si la c!n*ec$i!narea de !biecte turnate
B*i(ura 2%08%D# ca de e5eplu r!ti$ele cruci!arel!r destinate
transp!rtului de r*uri i a c!ntainerel!r de deeuri# c!v!are pentru
ac!perirea terenuril!r din slile de sp!rt i spa$iil!r de @!ac# di*erite
piese pentru industria aut! Bv!lan *le5ibil# c!v!rae# (arnituri pentru
*r'neD# bra$e pentru *!t!lii# perva"e# bariere anti*!nice# sene rutiere#
ateriale pentru ac!peri# ec+ipaente pentru capin( Bdubluri#
saltea de pr!tec$ie# ac!peri i p!deaD%
0<
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

Fig.8.12. ,on*ecionarea de obiecte turnate din cauciuc.
4ranularea anvel!pel!r se reali"ea" *ie prin cinarea
ecanic a acest!ra B*i(ura 2%09%D# *ie prin cinare cri!(enic% /n
ultiul ca"# anvel!pele se rcesc )n a"!t lic+id# pentru *ra(ili"area
cauciucului )nainte de cinare# ceea ce c!nduce la reducerea
c!nsuului de ener(ie necesar )n pr!ces%
0:
Giant
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
Fig. 8.1#. $nstalaii pentru valori*icarea anvelopelor u"ate.
Particulele de cauciuc cu diensiuni cuprinse )ntre 6#0< - 8#9:
# !b$inute prin cinarea anvel!pel!r u"ate# se p!t utili"a ca aterial
abs!rbant pentru $i$eiul brut# )n ca"ul p!lurii accidentale a un!r terenuri%
,up cinare *irele de !$el sunt separate a(netic de cauciuc%
O alt aplica$ie industrial este utili"area pudretei i a
(ranulel!r )n i5turile as*altice# aplica$ie ce a c!ndus la !b$inerea
un!r bune re"ultate )n reducerea "(!!tului de rulare a
aut!!bilel!r# )n reducerea riscului deraprii i )n (arantarea unei
durate de via$ ai are a !selel!r%
0>
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
Fig.8.1%. $nstalaie co(ple5 de reciclare a anvelopelor.
7nstala$ia c!ple5 )n care se des*!ar acest pr!ces
c!ple5 este redat )n *i(ura 2%0?% i cuprinde urt!arele pr!cese-
pretiere# rcire# pr!duc$ie de (ranule# uscare# puri*icare i clasare
(ranule# rcire (ranule# pr!duc$ie de pudr# puri*icare i clasare
pudr# )pac+etare%
02
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
Recuperarea co'ponentelor anvelopelor u"ate
Met!dele principale pentru !b$inerea de ener(ie din anvel!pe
cu re*!l!sirea sau reciclarea un!r c!p!nente sunt- incinerarea#
*!l!sirea direct drept c!bustibil )n *abricarea cientului i
pir!li"a%
Piroli"a anvelopelor este un pr!ces ce repre"int de(radarea
cauciucului# sub ac$iunea cldurii B966 - 0666 I&D i )n absen$a
!5i(enului% Pr!cesul este puternic end!ter cu un c!nsu ediu de
ener(ie de ? - <#> MH;F( cauciuc%
Un alt pr!cedeu este cel cun!scut sub denuirea de
Jreciclare ter$iarK# de*init ca pr!cesarea aterialel!r plastice pentru
!b$inerea un!r substan$e c+iice val!r!ase sau c!bustibili%
Pr!dusele !b$inute )n ura pir!li"ei sunt- +idr!carburi lic+ide#
(a"!ase# ne(ru-de-*u i !$el% Anvel!pele se intr!duc )n instala$ie
sub *!r de *ra(ente de <6 # !b$inute prin run$irea
anvel!pel!r )ntre(i%
6abel 8.1. &vanta7e i de"avanta7e 8n recuperarea co(ponentelor anvelopei.
Avantaje (e"avantaje
- V!luul deeuril!r p!ate *i redus
cu peste 16 C.
- Pr!duct!are nete de ener(ie# cu
p!sibil recuperare de ateriale.
- Nep!luante i capabile s distru(
a@!ritatea substan$el!r !r(anice
dunt!are snt$ii !aenil!r%
- Sruri de Pb i &d Betale (releD
r'n )n cenu# ridic'nd pr!blee
la dep!"itare.
- Pr!ducerea de (a"e t!5ice ca SO
8
#
=
8
S etc%# la arderea anvel!pel!r.
- Pr!ducerea de *unin(ine prin
arderea inc!plet a deeuril!r.
- Gipsa unei te+n!l!(ii p!trivite de
incinerare%
01
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
Pr!cedeul L&!aliteK presupune pir!li"a anvel!pel!r u"ate
)ntre(i i este un pr!cedeu utili"at de !bicei la !b$inerea
c!bustibilil!r ec!l!(ici Bcare ard *r s *!re"e *uD din crbune
bituin!s% Anvel!pele sunt )ncl"ite 2 !re# tip )n care pr!dusele
lic+ide i (a"ele (enerate )n pr!ces sunt eliinate# iar pr!dusul s!lid
Bc!cs i etalD este lsat s se rceasc 0: !re )ntr-! caer de
rcire% Fa"a lic+id pr!dus este siilar cu $i$eiul nera*inat i p!ate
*i v'ndut drept c!bustibil% 4a"ul se p!ate recicla )n cadrul
sisteului# pentru pr!ducerea cldurii necesare pr!cesului% &!csul
s!lid se p!ate utili"a ca )nl!cuit!r al crbunelui sau ca ne(ru-de-*u
de calitate in*eri!ar% Fa"a din re"iduul s!lid care c!n$ine !$el ar
putea *i bal!tat i v'ndut ca deeu etalic%
Folosirea direct drept co(bustibil 8n *abricarea ci(entului
se reali"ea" )n cupt!are din industria cientului- aplica$ia se
ba"ea" pe utili"area anvel!pei )n )ntre(ie sau t!cat ca i
c!bustibil substituent al c!bustibilil!r tradi$i!nali utili"a$i pentru
aceste cupt!are% Aceast et!d repre"int ! bun !dalitate de
val!ri*icare a anvel!pel!r%
Prin acest pr!cedeu n!5ele eise )n at!s*er sunt reduse#
cenua i pr!dusele etalice sunt inc!rp!rate )n clinc+er% /n cadrul
acestui pr!cedeu se recuperea" t!tal ener(ia i c!puii anvel!pei%
/n R!'nia se utili"ea" anvel!pele u"ate drept c!bustibil la
! *abric !dern de cient din ,eva% Artura anvel!pei este
)nc!rp!rat )n cient )n t!talitate# dar acest *apt diinuea" calitatea
cientului% Alturi de anvel!pe# =eidelber( &eent val!ri*ic i
86
Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN
uleiurile u"ate i "(ura pr!venit de la ter!centrale# at't drept
c!bustibil# c't i ca aterial utili"at la !b$inerea cientului B"(uraD%
F!l!sirea anvel!pel!r u"ate )n cupt!are pentru cient are
avanta@ul c nu (enerea" alte deeuri dec't cele create )n !d
n!ral de pr!cesul de pr!duc$ie al cientului% Fabricile de cient au
*!l!sit )n !d tradi$i!nal c!bustibili *!sili# de e5eplu# crbune#
pentru a !b$ine ener(ia necesar% Suele ip!rtante c+eltuite pentru
crbune ar putea *i )nl!cuite de ta5e pentru anvel!pe u"ate%
Anvel!pele u"ate ai p!t *i utili"ate i )n centrale ter!-
electrice pr!duct!are de electricitate substituind )n t!talitate sau
par$ial c!bustibilul tradi$i!nal%
$ncinerarea cu recuperarea energiei. Ma@!ritatea cel!r 068666 t
de anvel!pe tratate pentru recuperarea ener(iei )n 011: au *!st pr!cesate
)ntr-! sin(ur instala$ie de incinerare% Pr!cedeul *!l!sete anvel!pele
drept unic surs de c!bustibil# pentru ! central ter!electric%
Anvel!pele u"ate repre"int un aterial atractiv pentru pr!cesele de
recuperare a ener(iei# dat!rit capacit$ii l!r cal!ri*ice ridicate )n
c!para$ie cu al$i c!bustibili# )n edie 98 4H;t!n%
7ncinerarea anvel!pel!r are ca sc!p principal reducerea
v!luului deeuril!r i recuperarea ener(iei% 7ncinerarea anvel!pel!r
u"ate are avanta@ul ip!rtant# *a$ de alte et!de de tratare# al
e5isten$ei unei instala$ii care !perea" la scar industrial i este !
parte ip!rtant a strate(iei de ana(eent al anvel!pel!r u"ate%
&ea ai e*icient este instala$ia care are un incinerat!r cu pat
*luidi"at% ,intre de"avanta@e en$i!ne" necesitatea alientrii
80
,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare
instala$iei cu anvel!pe run$ite# iplic'nd c!sturi suplientare#
calitatea slab a deeuril!r de !$el recuperat%
6abel 8.2. /nergia investit pentru producerea anvelopelor.
Co'ponent
Ener)ie
*+,-+).
Ener(ie necesar la *abricarea anvel!pel!r 98#6
Ener(ie necesar pentru !b$inerea cauciucului din anvel!pe 8<#6
Ener(ie c!n$inut de c!bustibilii !b$inu$i din anvel!pe 1#6
Ener(ie c!nsuat pentru !b$inerea (ranulel!r de cauciuc
din anvel!pe
0#8
Aa cu se vede din tabel# ener(ia recuperat din
c!bustibilii !b$inu$i din anvel!pe# repre"int d!ar ! ic *rac$iune
din ener(ia investit pentru pr!ducerea anvel!pel!r% 7ncinerarea
anvel!pel!r u"ate se de*inete ca reducerea *rac$iei c!bustibile la
un re"iduu inert# prin ardere la teperatur ridicat c!ntr!lat%
Sin(ura instala$ie de pr!ducere a ener(iei e5clusiv prin arderea
anvel!pel!r u"ate din Marea Aritanie se a*l la M!lver+apt!n#
Mest Midlands# nuit instala$ia de reciclare a anvel!pel!r S7TA%
7nstala$ia trebuie s (enere"e apr!5iativ 8< MM de electricitate%
,up intrarea )n vi(!are a =!tr'rii de 4uvern 0>6;866?
anvel!pele u"ate s-au trans*!rat din deeuri )n surse de aterii prie
secundare sau ener(ie cu diverse aplica$ii industriale sau civile%
88