Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE EXAMEN DR.

CIVIL (SUCCESIUNI):

1.Caracterele juridice ale transmiterii succesorale. Precizati cu titlul de exemplu o exceptie de la caracterul
unitar al acestei transmiteri.
2.Care este data deschiderii mostenirii si in ce constau elementele de interes din punct de vedere juridic
ale mostenirii sale.
3.Ce este capacitatea succesorala si care sunt categoriile de persoane care au capacitate succesorala.
4. Ce este capacitatea succesorala si care sunt categoriile de persoane care nu au capacitate succesorala.
5.Ce este vocatia succesorala. Particularitatile vocatiei succesorale in cazul mostenirii legale.
6.Nedemnitatea succesorilor. Notiune, felurile particularitatii, regimul sau juridic in functie de felul
nedemnitatii.
7.Efectele nedemnitatii succesorale.
8.Principiile succesorale ale devolutiunii succesoral legale. Exceptii de la aceste principii.
9.Reprezentarea succesorala. Notiune, conditii pentru a opera si efecte.
10.Enumerati drepturile pe care sotul supravietuitor le are ca mostenitor legal si precizati care sunt
conditiile de existenta si obiectul dreptului special de mostenire al sotului supravietuitor reglementat de
art. 974 cod civil.
11.Din cine sunt formate formele celor 4 clase de mostenitori legali si care sunt caracterele juridice ale
dreptului succesoral ale mostenitorilor din fiecare clasa.
12.Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor.
13.Definitie si caractere juridice ale testamentului.
14.Cuprinsul testamentului.
15.Testamentul olograf.
16.Testamentul authentic.
17.Notiune si clasificarea legatelor.
18.Revocarea voluntara a legatelor.
19.Notiunea caducitatii legatelor. Cazurile de caducitate a legatelor.
20.Notiunea de dezmostenire. Felurile dezmostenirii.
21.Notiunea si caracterele juridice ale rezervei succesorale.
22.Reductiunea liberalitatilor excesive. Notiune,caile procedurale de exercitare a reductiunii.
23.Notiunea de reductiune a liberalitatilor excesive. Ordinea reductiunii liberalitatilor excesive.
24.Raportul donatiilor. Notiune, conditiile obligatiei legale de raport a donatiei.
25.Notiunea de optiune succesorala. Subiectele dreptului de optiune succesorala.
26.Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala.
27.Termenele de optiune succesorala. Momentul de la care curge, regula si exceptii.
28.Acceptarea voluntara tacita a mostenirii.
29.Acceptarea fortata a mostenirii.
30.Efectele acceptarii mostenirii ( efectele generale si comune; efectele specifice ale acceptarii fortate).
31.Renuntarea la mostenire.
32.Ce este sezina. Care sunt efectele acesteia. Cine sunt mostenitorii care au beneficiul sezinei.