Sunteți pe pagina 1din 12

Fenomene temoelectrice

II. 4. FENOMENE TEMOELECTRICE


4. a. Efectul Joule.
4. b. Efectul Volta.
4. c. Efectul Peltier.
4. d. Efectul Thomson.
4. e. Efectul Seebeck.
4. f. Aplicaiile practice ale efectului Seebeck.
4. g. Aplicaii.
4. a. Efectul Joule.
Electronii, accelerai n c!mpul electric aplicat, se ciocnesc cu ionii
ced!ndu"le acestora energia primit#. $n felul acesta cre%te energia termic# a
reelei cristaline %i deci temperatura conductorului. &enomenul de
transformare a energiei electrice n energie termic# se nume%te efect Joule.
&ie n num#rul de electroni din unitatea de 'olum %i ' 'ite(a de drift a
electronilor. )onform definiiei lucrului mecanic, lucrul efectuat de forele
electrice este*
dt E j dt E v ne dt v E ne dL

= = =
Puterea electric# transformat# n c#ldur# este dat# de relaia*
+ +
+
j E
j
E j
dt
dL
P

= = = = =

,--. ../
0elaia ,--. ../ repre(int# legea lui Joule sub form# local#. -ntegr!nd
relaia de mai sus pe un conductor la capetele c#ruia este aplicat# o diferen#
de potenial 1, cantitatea de c#ldur# dega2at# n inter'alul de timp t 'a fi*
193
Bazele fizice ale electromagnetismului
t RI t
R
U
UIt Q
+
+
= = = ,--. .4/
0elaia ,--. .4/ repre(int# legea lui Joule sub form# integral#.
4. b. Efectul Volta.
Volta a descoperit c# prin atingerea a dou# metale diferite apare ntre
ele o diferen# de potenial. 3iferena de potenial, care apare ntre metale
diferite aflate n contact, se nume%te diferen# de potenial de contact.
Tensiunea de contact se notea(# cu ,A45/
6
, unde A repre(int# unul din
conductori, 5 cel#lalt conductor iar 6 arat# c# lanul de conductori nu este
parcurs de curent.
S# reali(#m un lan de mai muli conductori ce formea(# un circuit
nchis, ca n figura 774. Volta a descoperit c# printr"un astfel de circuit nu
trece curent electric. 8atematic aceast# obser'aie poate fi e9primat# astfel*
Fig. 114- Circuit nchis realizat din trei metale.
A 5
)
194
Fenomene temoelectrice
(A/B)
0
+ (B/C)
0
+ (C/A)
0
=0 ,--. .:/
0elaia ,--. .:/ repre(int# legea lanurilor metalice pentru efectul
Volta. Acest re(ultat poate fi dedus din consideraii de ordin general. 3ac#,
ntr"un circuit nchis format din conductori metalici, ar lua na%tere o for#
electromotoare diferit# de 6, curentul electric continuu pro'ocat de ea nu ar
produce nici o modificare n conductori. )u toate acestea, acest curent ar
de('olta o putere ce ar fi transmis# sub form# de c#ldur# corpurilor
ncon2ur#toare. 1n astfel de proces ar repre(enta ns# un perpetuum mobile
de spea a doua, a c#rui reali(are este imposibil#. &ora electromotoare poate
s# apar# ntr"un circuit nchis ,c!nd temperatura tuturor elementelor
circuitului este egal#/, numai dac# acest circuit conine conductori n care, la
trecerea curentului, se produc anumite modific#ri.
3ac# se deschide lanul din figura 774 re(ult# imediat c# diferena de
potenial de la capetele lanului nu depinde de natura conductorilor
intermediari.
E9plicaia efectului Volta este, n linii generale, urm#toarea* la
suprafaa de separaie dintre un metal %i 'id asupra electronilor acionea(#
un c!mp electric deoarece ionii sunt dispu%i doar n interiorul metalului.
Acest c!mp electric mpiedic# electronii s# p#r#seasc# metalul. 3ac# 'rem
s# scoatem electronul din metal, trebuie s# efectu#m un lucru mecanic de
ie%ire ,;/. Acestui lucru mecanic i corespunde un potenial de ie%ire dat de
relaia*
;<eV
Potenialul de ie%ire este de ordinul 'olilor. S# presupunem c# cele
dou# metale aflate n contact au aceea%i concentraie a electronilor. 3atorit#
faptului c#, presupunem, potenialul de e9tracie V
A
al conductorului A este
mai mare dec!t potenialul de e9tracie V
5
al conductorului 5, electronii din
195
Bazele fizice ale electromagnetismului
conductorul 5 'or migra n conductorul A p!n# c!nd se creea(# o barier# de
potenial ce stopea(# acest proces. )onductorul A se ncarc# negati' iar
conductorul 5 se ncarc# po(iti'. 3ac# concentraiile electronilor n cei doi
conductori nu sunt egale, pe l!ng# procesul descris mai sus, inter'ine %i un
proces de difu(ie a electronilor datorit# gradientului de concentraie. )ele
dou# mecanisme determin# tensiunea de contact m#surat# e9perimental pe
care am numit"o tensiune Volta.
4. c. Efectul Peltier
&ie lanul de conductori parcurs de un curent electric din figura 77:.
Fig. 11- Lan! de c"nduct"ri #arcurs de un curent electric.
Se constat# c# la una din 2onciuni se dega2# o anumit# cantitate de
c#ldur# iar la cealalt# 2onciune se absoarbe aceea%i cantitate de c#ldur#
,negli2!nd, e'ident, c#ldura dega2at# prin efect Joule/.
&enomenul de dega2are sau de absorbie a unei anumite cantit#i de
c#ldur# la contactul dintre doi conductori str#b#tut de un curent electric se
nume%te efect Peltier. 3ac# se in'ersea(# sensul curentului electric,
c#ldurile dega2ate respecti' absorbite se in'ersea(#. Se 'erific# astfel, n
-
A => 5 "> A
7 +
196
Fenomene temoelectrice
mod e9perimental, c# efectul Peltier este re'ersibil. ?in!nd cont de e9presia
legii lui Joule, s"a dat pentru c#ldura Peltier o e9presie analoag#*
Idt dQ =
,--. .@/
unde se nume%te tensiune electromotoare Peltier. Tensiunea
electromotoare Peltier ,coeficientul Peltier/ depinde de natura metalelor %i
de temperatura uniform# la care se g#se%te tot sistemul. )oeficientul Peltier
este de ordinul mV.
3eoarece efectul Peltier este re'ersibil, re(ult# c# ntr"un circuit
nchis, care conine dou# sau mai multe conductoare, nu apare o tensiune
electromotoare.
Aot!nd tensiunea Peltier cu ,A45/
T
, afirmaia de mai sus se poate
scrie astfel*
(A/B)
T
+ (B/C)
T
+ (C/A)
T
= 0 ,--. .B/
Efectul Peltier poate fi e9plicat prin termodifu(ia electronilor.
3eoarece electronii str#bat o tensiune de contact %i concentraia lor este
diferit# n cele dou# metale, la trecerea dintr"un metal n altul ei pot ceda sau
absorbi o anumit# cantitate de energie. S# presupunem c# potenialul de
e9tracie al conductorului A, V
A
, este mai mare dec!t potenialul de e9tracie
al conductorului 5,V
5
, %i c# trece un curent de la conductorul A la
conductorul 5. 3eoarece energia electronului la trecerea din conductorul A
n conductorul 5 se m#re%te, sub influena c!mpului electric din 2onciune,
se produce o dega2are de c#ldur#. 3ac# curentul electric trece de la
conductorul 5 la conductorul A, datorit# fr!n#rii electronilor n 2onciune se
produce o absorbie de c#ldur#. E'ident, n e9plicaia pe care am dat"o nu
am inut cont de gradientul de concentraie. Cradientul de concentraie face
ca 'ite(a de drift a electronilor n conductorul cu concentraie electronic#
mai mare s# fie mai mic# dec!t n cel#lalt conductor. )a efect macroscopic
197
Bazele fizice ale electromagnetismului
se produce o dega2are de c#ldur# la trecerea curentului din metalul cu
concentraia electronic# mai mic# n metalul cu concentraie electronic# mai
mare. )ele dou# fenomene generea(# efectul Peltier obser'at.
4. d. Efectul Thomson.
3ac# un conductor omogen este adus ntr"o stare n care nu toate
punctele sale se afl# la aceea%i temperatur#, se constat# apariia unui efect
termoelectric ce a primit numele de efect Thomson.
&ie conductorul, str#b#tut de un curent electric, din figura 77@.
Fig. 11$- Re%erit"r la e%ectul Th"ms"n.
3ac# conductorul nu este str#b#tut de curent electric, distribuia de
temperatur# este cea punctat#. $n ca(ul n care conductorul este str#b#tut de
curent electric, distribuia temperaturii este dat# de una din cele dou# curbe
continue.
198
Fenomene temoelectrice
$n ca(ul n care c#ldura dega2at# de curent , n afara celei Joule /
apare atunci c!nd sensul curentului coincide cu gradientul de temperatur# se
spune c# se reali(ea(# un efect Thomson po(iti' ,curba 7/. 3ac# se dega2#
c#ldura atunci c!nd curentul este n sens contrar sensului gradientului de
temperatur#, se reali(ea(# un efect Thomson negati' ,curba +/.
8etalele 5i, Dn au un efect Thomson po(iti' iar &e, Pt, Sb pre(int#
un efect Thomson negati'.
)#ldura dega2at# sau absorbit# prin efect Thomson este dat# de
relaia*
hdTIdt dQ =
,--. .E/
unde h se nume%te tensiune electromotoare Thomson ,coeficient Thomson/.
3eoarece s"a constat c# efectul Thomson este re'ersibil, re(ult# c#,
pe un circuit nchis suma tensiunilor electromotoare produse prin efect
Thomson este 6. Aceast# lege se nume%te legea lui 8agnus. 8atematic,
aceasta se scrie astfel*

=6 hdT
,--. .F/
cu alte cu'inte nu poate circula un curent electric ntr"un circuit doar prin
efect Thomson.
E9plicaia acestui efect const# n faptul c# regiunile metalului cu
temperaturi diferite se comporta ca dou# metale diferite. Ga contactul
acestor regiuni apare o tensiune de contact asem#n#toare celei Volta.
199
Bazele fizice ale electromagnetismului
4. e. Efectul Seebeck.
$ntr"un lan nchis, format din conductori heterogeni a'!nd
temperaturi diferite, tensiunile electromotoare Peltier %i Thomson nu se
anulea(# astfel nc!t prin acest circuit trece un curent electric. Acest
fenomen poart# denumirea de efect Seebeck.
&ie ansamblul de dou# conductoare ca cel din figura 77B.
Fig. 11&- Re%erit"r la e%ectul 'ee(ec).
Tensiunile Peltier la cele dou# contacte sunt*
7
/ 4 ,
7 T
A B =
%i
+
/ 4 ,
+ T
A B =
Tensiunile electromotoare Thomson n cele dou# conductoare sunt*

=
+
7
7 , +
dT h e
A
%i

=
+
7
+ , 7
dT h e
B
$nsum!nd tensiunile electromotoare pe ntregul circuit se obine*

+ =
+
7
/ , / 4 , / 4 , / , ,
7 +
+
7
dT h h B A B A B A E
A B T T
T
T

,--. 46/
200
Fenomene temoelectrice
3up# cum se 'ede, tensiunea electromotoare nu depinde de
temperaturile intermediare ci numai de temperaturile contactelor. Acest
lucru a fost descoperit de 5ecHuerel.
&ie circuitul eterogen din figura 77E.
Fig. 11* - Circuit eter"gen a%lat la tem#eratur+ neuni%"rm+.
Prin nsumarea tensiunilor Peltier %i Thomson pe ntregul circuit,
re(ult#*

+ =
+
7
7 +
+
7
/ , / 4 , / 4 , / , , ,
T
T
A B T T
T
T
dT h h B A B A C B A E
deci*
/ , , / , , ,
+
7
+
7
B A E C B A E
T
T
T
T
=
,--. 47/
$n conclu(ie, pre(ena metalului intermediar nu modific# 'aloarea
tensiunii termoelectromotoare. Aceast# lege se nume%te legea metalelor
intermediare.
Pe ba(a unor raionamente similare re(ult#*
201
Bazele fizice ale electromagnetismului

/ , , / , , / , ,
+
6
6
7
+
7
B A E B A E B A E
T
T
T
T
T
T
+ =

,--. 4+/
0elaia ,--. 4+/ se nume%te legea temperaturilor succesi'e.
3ac# unul din capetele termocuplului este pus la temperatura 6
6
) se
constat# e9perimental c#*
+
6
+
t
b
a E + =
Aceast# lege se nume%te legea lui A'enarius.
4. f. Aplicaiile practice ale efectului Seebeck
Ansamblurile de dou# conductoare ce au 2onciunile la temperaturi
diferite se numesc termocupluri.
Principala aplicaie a termocuplurilor const# n m#surarea
temperaturilor. )u a2utorul termocuplurilor se pot m#sura temperaturi ntr"
un inter'al larg. 3e e9emplu n ca(ul termocuplului cromel ,F6I Ai, 76I
)r/"alumel ,F:I Ai, +I Al, +I 8n, 7I Si /, se pot m#sura temperaturi
ntre +:6
6
) %i 7+:6
6
) cu o eroare sub 7I. 3e%i erorile de m#sur# sunt mai
mari dec!t n ca(ul termometrelor cu re(istor, termocuplurile au a'anta2ul
dimensiunilor reduse %i al 'ite(elor de urm#rire a temperaturii ridicate.
Termocuplurile introduse ntr"un balon de sticl# 'idat pot fi folosite
la m#surarea radiaiilor.
Prin legarea n serie a mai multor termocupluri se pot reali(a
termobateri. Astfel de baterii permit obinerea de tensiuni electromotoare cu
un randament de p!n# la 7:I.
202
Fenomene temoelectrice
Termocuplurile sensibile sunt utili(ate la construirea unor
instrumente de m#surare a curenilor alternati'i de 2oas# %i nalt# frec'en#,
a c#ror funcionare nu este influenat# de pre(ena c!mpurilor magnetice.
4. g. Aplicaii
Problema 4. 7.
S# se afle diferena de potenial de contact produs# de diferena de
concentraie a electronilor n cele dou# metale aflate n contact, admi!nd
'alabilitatea legilor mecanicii clasice.
&ie un cilindru perpendicular pe suprafaa de contact a celor dou#
metale, ca n figura 77F. Presiunea e9ercitat# de ga(ul electronic pe faa 7
este*
p=n
0
kT
Fig. 11,- Re%erit"r la #r"(lema 4. 1.
Pe faa + se e9ercit# presiunea*
p+dp= (n
0
+dn
0
)kT
3iferena de presiune este*
203
Bazele fizice ale electromagnetismului
dp=kTdn
0
)a re(ultat al acestei diferene de presiune, electronii 'or ncepe s#
se deplase(e de la ba(a + c#tre ba(a 7 ,dac# consider#m dn
6
po(iti'/.
Aceast# deplasare a electronilor creea(# un curent ce 'a produce, p!n# la
urm#, o diferen# de potenial dV ce 'a stopa acest proces.
&ora e9ercitat# de c!mpul electric creat asupra tuturor electronilor
din cilindru este*
dF=eEn
0
dxd
?in!nd cont de leg#tura dintre intensitatea c!mpului electric %i
potenial, formula precedent# se rescrie astfel*
dF=en
0
d!/dx" dx" d#
)ondiia de echilibru ntre fora electric# %i presiunea e9ercitat# de
concentraia neomogen# a electronilor duce la*
en
0
d!=dp
sau*
en
0
d!=kTdn
0
-ntegr!nd aceast# ecuaie se obine*
!
AB
=kT/e" $n n
%A
/n
%B
204

S-ar putea să vă placă și