Sunteți pe pagina 1din 6

PREPARATE PARENTERALE

1) Toate prevederile din FR X referitoare la medicamentele injectabile sunt valabile


cu exceptia :
a. sunt sterile ;
b. se prezinta sul forma de solutii, emulsii, suspensii sau pulberi ;
c. sunt divizate in fiole sau flacoane ;
d. se administreaza parenteral ;
e. se admite adaosul conservantilor antimicrobieni indiferent de calea de
administrare .
) !dministrarea parenterala prezinta urmatoarele avantaje :
a. biodisponibilitate superioara celei din preparatele perorale ;
b. posibilitatea realizarii unei cedari controlate a principiilor active ;
c. evitarea inactivarii de catre ficat a unor substante active ;
d. este comoda, usor acceptata de catre pacient ;
e. inlaturarea efectelor secundare asupra tractului "astrointestinal .
#) $ solutie %ipotonica produce asupra "lobulelor rosii fenomenul de :
a. umflare ;
b. %emoliza ;
c. crenelare ;
d. a"lutinare ;
e. toate fenomenele mai sus mentionate .
&) !mestecand o solutie %ipertonica cu eritrocite, acestea vor suferi un proces de :
a. plesnire ;
b. %emoliza ;
c. zbarcire ;
d. %idroliza ;
e. tur"escenta .
') $ solutie izotonica produce asupra "lobulelor rosii fenomenul de :
a. crenelare ;
b. %emoliza ;
c. a"lutinare ;
d. umflare ;
e. nici una din afirmatii nu este valabila .
() )etodele de sterlizare indicate de FR X sunt :
a. sterilizarea cu aer cald ;
b. sterilizarea cu vapori de apa sub presiune ;
c. filtrare prin materiale poroase ;
d. incalziri repetate ;
e. incalzire la 1**+ , timp de #* minute .
-) ,onform FR X sterilizarea la etuva se aplica pentru :
a. ustensile de portelan ;
b. materiale din fibre celulozice ;
c. instrumente si ustensile de cauciuc ;
d. solventi apolari si solventi or"anici nevolatili ;
e. suspensii apoase termostabile .
.) ,onform FR X sterilizarea solutiilor injectabile in autoclav se face in urmatoarele
conditii :
a. la 11'+ , cel putin #* minute ;
b. la 11+ , timp de 1'/* minute ;
c. la 1&*+ , timp de 1* minute ;
d. la 1'*+ , timp de ' minute ;
e. la 1(*+ , timp de ' minute .
0) ,onform FR X sterilizarea cu aer cald se face in urmatoarele conditii :
a. la 1*+ , timp de cel putin # ore ;
b. la 1&*+ , timp de cel putin # ore ;
c. la 1(*+ , timp de cel putin # ore ;
d. la 1-*+ , timp de cel putin 1 ora ;
e. la 1.*+ , timp de cel putin #* minute .
1*) ,onform FR X, strilizarea cu vapori sub presiune se aplica :
a. solutiilor injectabile termostabile ;
b. pulberilor termostabile ;
c. materialelor plastice termostabile ;
d. solventilor or"anici an%idri ;
e. materialelor textile .
11) ,onform FR X, controlul calitatii solutiilor injectabile include :
a. examenul or"anoleptic : aspect , culoare ;
b. determinarea p1/ului ;
c. uniformitatea volumului ;
d. uniformitatea masei ;
e. determinarea sterilitatii .
1) ,onform FR X, referitor la prepararea pe cale aseptica a medicamentelor
parenterale, sunt valabile urmatoarele afirmatii :
a. se aplica la solutiile ce contin substante termostabile ;
b. toate operatiile se fac in camere sau boxe sterile, cu ec%ipament si materii
prime sterilizate ;
c. se aplica la preparate care nu pot si sterilizate in recipientul final ;
d. se poate asocia cu folosirea de conservanti antimicrobieni ;
e. toate operatiile se efectueaza intr/un ciclu continuu .
1#) )edicamentele perfuzabile se diferentiaza de cele injectabile prin urmatoarele :
a. se administreaza numai 2.3. ;
b. au drept ve%icul numai apa distilata apiro"ena ;
c. este obli"atoriu sa fie sterile ;
d. nu se admite folosirea de conservanti ;
e. nu pot fi decat solutii apoase sau emulsii 45! .

1&) ,ontinutul in subst active, din preparatele perfuzabile, se expr dupa FR X, astfel :
a. "53 6 unitati de masa pentru 1*** ml de solutie ) ;
b. m78 pentru 1*** ml solutie ;
c. "5" ;
d. moli51*** ml solutie ;
e. calorii .
1') ,are din urmatoarele perfuzii se folosesc pentru aport de calorii :
a. perfuzia de "lucoza ;
b. perfuzia cu clorura de sodiu ;
c. perfuzia de sorbitol ;
d. perfuzia de fructoza ;
e. perfuzia cu lipide .
1() ,are din urmatoarele perfuzii se folosesc in cazuri de acidoza :
a. perfuzia de %idro"enocarbonat de sodiu ;
b. perfuzia de lactat de sodiu ;
c. perfuzia de clorura de amoniu ;
d. perfuzia de acetat de sodiu ;
e. perfuzia de trometamol .
1-) ,are dintre urmatoarele perfuzii sunt izoosmotice cu serul san"uin :
a. perfuzia de "lucoza **9 ;
b. perfuzia de clorura de sodiu 09 ;
c. perfuzia de manitol 1**9 ;
d. perfuzia de %idro"enocarbonat de sodiu 1#9 ;
e. perfuzia de sorbitol '*9 .
1.) ,ea mai mare capacitate de retinere a microor"anismelor o au filtrele :
a. )illipore 6 cu membrana ) ;
b. ,%amberland ;
c. :ena ;
d. ;eitz ;
e. <er=efeld .
10) >ezavantajele preparatelor injectabile sunt :
a. necesita un personal calificat pentru administrare ;
b. se evita bariera %epatica ;
c. se obtine un efect rapid ;
d. necesita un proces te%nolo"ic laborios ;
e. se lezeaza tesuturile la administrare .
*) 3e%iculele pentru prepararea medicamentelor injectabile sunt :
a. apa demineralizata ;
b. apa distilata pentru preparatele injectabile ;
c. uleiul de floarea soarelui neutralizat si sterilizat ;
d. solventii neaposi miscibili sau nu cu apa ;
e. uleiul de parafina steriliat .
1) Referitor la calitatea emulsiilor parenterale, FR X prevede :
a. sa prezinte aspect omo"en dupa a"itare ;
b. diametrul particulei fazei intrene sa nu depaseasca ' ?m ;
c. sa nu prezinte dupa a"itare nici un semn de separare a fazelor ;
d. sa fie stabile la temperaturi intre & / '+ , pe toata durata de folosire ;
e. sa se evacueze in jet continuu prin acul de serin"a nr. 1( .
) Referitor la calitatea suspensiilor injectabile , FR X prevede :
a. particulele in suspensie sa fie de dimensiuni coloidale ;
b. particulele de substanta solida sa fie de maximum '* ?m ;
c. suspensia sa fie omo"ena pe toata durata conservarii ;
d. suspensia sa se omo"enizeze dupa o a"itare de 1/ minute ;
e. suspensia sa corespunda probei de pasaj prin acul de serin"a nr. 1( ;
#) ,el mi folosit a"ent de sterilizare cu "az este :
a. oxid de propilen ;
b. alde%ida formica ;
c. @ A propiolactona ;
d. oxid de etilen ;
e. azot .
&) Berfuziile folosite in metabolismul reconstituant sunt :
a. perfuzii cu %idrolizate de proteina ;
b. perfuzie Rin"er lactata ;
c. perfuzie cu "lucoza si clorura de sodiu ;
d. perfuzii cu lipide ;
e. perfuzii cu aminoacizi .
') Brezenta piro"enilor in perfuzie provoaca :
a. %emoliza eritrocitelor ;
b. scaderea numarului de "lobule albe ;
c. cresterea temperaturii corpului ;
d. %ipertensiune arteriala ;
e. modificarea p1/ului san"uin .
() !vantajele preparatelor parenterale cu actiune prelun"ita sunt :
a. frecventa redusa de administrare ;
b. administrare prin injectare ;
c. si"uranta actiunii terapeutice ;
d. sensibilizare la locul de injectare ;
e. obtinerea unui efect terapeutic rapid .
-) Brelun"irea actiunii preparatelor injectabile se realizeaza prin :
a. adaos de substante tensioactive ;
b. adaos de substante macromoleculare ;
c. folosirea unui solvent lipofil ;
d. folosirea de "eluri lipofile ;
e. folosirea de rasini sc%imbatoare de ioni .
.) 2zotonizarea solutiilor injectabile este obli"atorie pentru :
a. solutii administrate in volume de ' ml sau mai mari ;
b. solutii administrate in volume de cel mult ' ml ;
c. solutii coloidale ;
d. solutii administrate 2.3. , indiferent de volum ;
e. solutii administrate ;.,. , indiferent de volum .
0) Cu se admite adaosul conservantilor antimicrobieni in cazul :
a. preparatelor perfuzabile ;
b. preparatelor injectabile folosite in volum mai mare de 1* ml, indiferent de
calea de administrare ;
c. preparate injectabile administrate intracardiac ;
d. preparate injectabile administrate intramuscular ;
e. preparate injectabile administrate intrara%idian .
#*) Da prepararea solutiilor injectabile , se pot folosi ca substante auxiliare :
a. solubilizanti ;
b. a"enti de suspendare si emulsionare ;
c. antioxidanti ;
d. conservanti antimicrobieni ;
e. izotonizanti .
RASPUNSURI PREPARATE PARENTERALE
1) e
) a,b,c,e
#) a,b
&) c
') e
() a,b,c
-) a,d
.) a,b
0) c,d,e
1*) a,c,e
11) a,b,c,e
1) b,c,d,e
1#) a,b,d,e
1&) a,b,d,e
1') a,c,d,e
1() a,b,d,e
1-) b,d,e
1.) a
10) a,d,e
*) b,c,d
1) a,b,c
) c,d,e
#) d
&) a,e
') b,c
() a,c
-) b,c,d
.) a
0) a,b,c,e
#*) a,c,d,e