Sunteți pe pagina 1din 4

Cum influen eaz Sistemul Contabil Rusesc (RAS) ntocmirea, prezentarea i analiza

situa iilor financiare


Principalele caracteristici ale sistemului contabil rusesc
Un an critic pentru sistemul contabil rusesc a fost 1989. In acel an guvernul sovietic a
introdus o legislaie pentru societile mixte cu capital strin. Aceast decizie a creat o nevoie
real de a modifica sistemul de contabilitate rusesc i a dus la introducerea de noi concepte
de contabilitate din est! cum ar fi auditul! activele necorporale! de capital! etc. Astfel! "usia
a #nceput tranziia prin decizia de a adopta si implementa standardele internaionale $I%"&'.
(u toate acestea! reformele #n contabilitatea financiar sunt #nc #n curs. I%"&)urile sunt! de
asemenea! utilizate #mpreun cu standardele de contabilitate ruseti $"A&' i U& *AA+.
I%"& i U& *AA+ sunt alegerea acelor #ntreprinderilor care lucreaz pe pieele internaionale
$si numai bancile din "usia sunt obligate s foloseasc I%"&'.
Un alt fapt! mai puin cunoscut despre standardele de contabilitate ale "usiei! este c
versiunea rus a standardelor care au fost adoptate nu reprezint traduceri simple ale
originalelor din limba englez. ,n multe cazuri! acestea sunt versiuni prescurtate! simplificate
ale originalului #n limba englez IA&. "A& tind s fie mult mai scurte! mai detaliate i
conceptuale.
&istemul -uridic rusesc se bazeaz pe un concept de drept civil ca #n multe alte ri
europene continentale. ,n rile de drept civil! principalii utilizatori de informaii financiare nu
sunt actionarii! ca #n rile de drept comun $&UA! .area /ritanie! Australia'! ci organismele
guvernamentale i creditorii. &pre deosebire de rile de drept comun! #n cazul #n care
reprezentanii profesionale elaboreaz standarde pentru un sector non)stat! #n rile de drept
civil autoritile de stat fac toate reglementrile contabile.
Bariere n implementarea IFRS
0ificultatea pastrarii acurate ei informatiei normative oferite prin I%"&! datorita
necesitatii traducerii intr)o limba de apartenenta slava si a utilizarii alfabetului c1irilic.
Crezul independentei ca forta motrica a dezvoltarii: normele ruse ti de fiscalitate sunt
diferite de IA&! asa ca de ce s se deran-eze statul rusesc s se uite la situaii financiare
care sunt preparate folosind IA&2 3i doresc s se uite doar la situaii financiare
#ntocmite folosind "A&. (odul %iscal "us prezinta legislaia fiscal primar
pentru %ederaia "us. (odul este conceput ca un sistem naional complet pentru
impozite federale! regionale i locale! dar exclude tarifele vamale. "egulile si ratele de
impozitare locale i regionale trebuie s fie conforme cu cadrul stabilit de (odul
%iscal. 4axele sau impozitele care nu figureaz #n mod explicit in (od sau adoptate cu
#nclcarea dispoziiilor sale specifice! sunt considerate ilegale i anulate.
.entalitatea rusilor5 #n cadrul vec1iului sistem planificat centralizat! contabilii erau un
fel de 6de intori de registre7. Implementarea standardelor vestice ce presupune
adoptarea unui rationament profesional reprezinta o bariera pentru multi contabili ru i
care nu se simt confortabil s ia decizii pe cont propriu #n acest sens.
"eforma contabil este diri-ata din mai multe sensuri de catre organisme ministeriale
diferite si comisii de securitate $Ministry of Economic Development and Trade,
Finance Ministry, Russian Securities Commission i Central Bank '. 8u exist nicio
1
conducere. 8u exist nicio direcie central a reformei contabilitii. 8icio organiza ie
nu dore te s prote-eze interesul contabil i pe cel public deopotriv.
Intocmirea i prezentarea situa iilor financiare
&ituatiile contabile cuprind bilantul! contul de profit si pierdere! situatia fluxurilor de
numerar! situatia modificarilor capitalului propriu! declaratia privind utilizarea fondurilor
speciale! raportul auditorului si notele de subsol.
+rincipiile ruse ti de contabilitate $"A+' nu ofer #ndrumri! spre exemplu!
pe consolidari! combinri de #ntreprinderi! alocarea preului de cumprare! deprecierea de
bunuri! instalaii i ec1ipamente! instrumente financiare! pli pe baz de ac iuni! beneficiile
anga-ailor i a planurilor de pensii. (u toate acestea! #n cazul #n care nu exist
nicio #ndrumare! "A+ permite societilor s #i dezvolte propriile politici contabile! care pot
fi conforme cu I%"&.
Un numr tot mai mare de companii din "usia intocmesc situaii financiare anuale #n
conformitate cu I%"&! U& *AA+ sau de alt natur! tinand cont de cerinele de raportare i
consolidare a unei societi)mam strine ! cerinele de listare la o burs strain i de nevoile
de informare ale bncilor occidentale i creditori.
Structura ilantului si a contului de profit si pierdere
&tatutul de (ontabilitate +/U 9:1999 i ;rdinul 8r <= privind formularele de
raportare financiara a organizatiilor recomanda un format specific pentru bilan i
contul de profit si pierdere i include o list de elemente minime.
!rezentarea in ilant a elementelor de tipul curent" necurent
Un #mprumut pe termen lung! care se pltete la cererea entitatii imprumutate mai devreme
decat termenele stipulate in acordul de imprumut de la data contractarii acestuia! continua sa
fie clasificat ca element necurent. Impozitele am>nate sunt prezentate ca elemente
necurente! dar in practica ele sunt rareori recunoscute.
Contul de profit si pierdere"clasificarea c#eltuielilor
(1eltuielile sunt clasificate si prezentate obligatoriu dupa funcie $costul de v>nzare
sau de producie! c1eltuieli comerciale! c1eltuielilor de administrare! alte c1eltuieli'!
iar #n notele explicative se prezinta in functie de natura.
Contul de profit si pierdere"elemente e$traordinare
3lementele extraordinare pot fi prezentate la alte venituri si c1eltuieli in contul de
profit si pierdere si pot fi prezentate si in notele explicative ale situatiilor financiare.
Contul de profit si pierdere"prezentarea operatiunilor discontinue
(onform +/U 1<:?@@?) Informatiile privind 0iscontinuitatea ;peratiunilor! nu se
impune o divulgare specifica in bilant sau contul de profit si pierdere. (u toate acestea!
informatiile cu privire la operatiunile discontinue trebuie prezentate in notele
explicative ale situatiilor financiare.
Modificarea capitalurilor proprii
+rezinta toate modificarile capitalurilor entitatii defalcate pe actionari.
Dezvaluirea masurilor de performanta
2
,n conformitate cu ;rdinul nr <= privind instructiunile! regulile de completare!
componenta formularelor de raportare financiara a organizatiilor! o entitate poate sa
prezinte informatii suplimentare ce privesc performanta rezultatelor entitatii.
%moiliz&ri necorporale
(osturile de dezvoltare sunt capitalizate atunci c>nd aduc beneficii economice viitoare.
"eevaluarea la valoarea -ust a activelor necorporale! altele dec>t fondul comercial
este o alternativa admisibila ca tratament. (u toate acestea! reevaluarea trebuie s fie
efectuata #n mod regulat! dar nu mai mult dec>t o dat pe an. "eevaluarea necesit
trimitere la o pia activ pentru un tip specifc de imobilizari necorporale.
%moilizari corporale
Investitiile imobiliare nu exista in contabilitatea rusa si prin urmare nu se recunosc ca
investitii.
8u exista prevazute in "A& indrumari de niciun fel cu privire la depreciere.
Analiza situatiilor financiare
Unul dintre obiectivele ma-ore ale analizei situaiilor financiare este acela de Aa
#nelege cifreleB sau de Aa descifra sensul cifrelorB C adic de a anga-a instrumentele de
analiz financiar ca un a-utor #n #nelegerea datelor financiare raportate i de a folosi ulterior
aceast putere de #nelegere pentru a conduce mai bine o afacere. &e pot dezvolta diverse
msuri analitice pentru a descrie relaiile semnificative i a extrage informaia din situaiile
financiare
8u este uor s se analizeze situaiile financiare ruse ti. 0e exemplu! o situa ie a
contului de profit si pierdere! datorit naturii lui fiscale! acest raport financiar d doar o
imagine aproximativ a ceea ce sa #nt>mplat cu adevrat cu veniturile i c1eltuielile unei
companii #n cursul unei perioade. 3l nu ne spune de ce aceste sc1imbri au avut loc. 8umai
studierea conturilor financiare interne! #nregistrri i documente de afaceri ar putea clarifica
modificri de factori! cum ar fi preurile! cantitile v>ndute! caietul de sarcini fiscale! i ratele
dob>nzilor! etc ) tot ce poate oferi explica ii privind sc1imbarile principale din contul de
profit i pierdere.
,n ceea ce prive te piata de capital din "usia! aceasta este nedezvoltata si destul de
riscant. Incasari semnificative i neobisnuite au fost dintotdeauna si vor continua sa fie
inregistrate in contabilitatea ruseasca! in mare parte datorita potentialului enorm de crestere
din aceasta piata nou mergenta. dar! totodata datorita ineficientelor seminificative existente.
Aceste inficiente se datoreaza unei lipse de supraveg1ere in procesul reglementativ!
asemanator unei asimetrii de informatie. &pre deosebire de alte ecomonii $Anglia! &UA!
%ranta'! #n "usia nu exista surse alternative de informare care sa valideze sau sa completeze
anumite informatii din situatiile financiare.
0atorita faptului ca in perioada Uniunii &ovietice se punea un mare pret pe informatie!
s)a creat in "usia o tendinta de netransparen ! d>nd na tere unei atitudini defensive. Astfel!
c1iar si astazi! este destul de greu sa convingi o persoana avizata sa ofere informatii financiare
detaliate! nedisponibile in situatiile financiare rusesti dar care ! conform I%"& ar trebui sa se
regaseasca cel putin in notele explicative aferente.
3
Bibliografie:
1. McGee ! "obert ! !rolems of %mplementin' %nternational (ccountin' Standards in a
Transition Economy: ( Case Study of Russia ! +resented at t1e 8t1 International
(onference on *lobal /usiness and 3conomic 0evelopment! *uadala-ara! .exico!
DanuarE =)1@! ?@@9
?. rnst!"oung, %FRS, )S *((! and R(! + Comparison and asics, ,une, -../
F. So#olo$! &tanislav! Financial analysis of t#e Russian forest product companies,
.aster 41esis! I&&8 1<G9)1F<=! 8o ?@! ?@@8
9. Co%le ! Hilliam! &latono$, ladimir! T#e C#allen'es of (nalyzin' Russian Financial
Statements, Dune 199=
4