Sunteți pe pagina 1din 29

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Facultatea Contabilitate
Catedra Contabilitate
Proiect la contabilitate
Tema: Contabilitatea Taxei pe Valoare Adugat i Accizelor
(pe baza materialelor .M. EuroAlco !"#$
Studenta anului III, nv!"ntul
cu #recven! la $i %ru&a CON'()*,
%u&a "odica
Conductorul+
doctor n econo"ie, lector ,u&erior
%raur Anatolie
C-i.inu (/0(
1
CUPRINS
Introducere1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&a%12
01 E,en!a .i con!inutul econo"ic al TVA .i acci$elor, &rinci&iile de deter"inare a obli%a!iilor
#i,cale a#erente11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%1 3
(1 Contabilitatea TVA .i a Acci$elor1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%1 00
(10 Contabilitatea TVA 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%100
(1( Contabilitatea Acci$elor 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%10)
21 Declararea TVA .i a Acci$elor 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%1 (0
210 Declararea TVA 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%1(0
21( Declararea Acci$elor 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%1 (2
4nc-eiere111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%1 (*
5iblio%ra#ie11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%1 ()
Ane6e11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 &a%1 (7
2
Introducere
Activitatea oricrei ntre&rinderi, n conte6tul re#or"ei .i a econo"iei de &ia! ,e de,#.oar
ntr'un "ediu dina"ic .i a%re,iv1 8roble"ele #unda"entale cu care ,e con#runt #iecare
ntre&rindere vi$ea$ n &rinci&al, ,tabilirea .i con,olidarea locului &e care acea,ta l ocu& n
,&a!iul econo"ic concret n care activea$, obiectivul "a9or ,&re care ,e ndrea&t, co,turile
i"&licate .i .an,ele de i$bnd1 4n ace,t conte6t, ntre&rinderea di,&une de o de&lin autono"ie
deci$ional, #inanciar .i or%ani$atoric1 Ea are dre&t obiectiv de ba$ "a6i"i$area &ro#itului .i
cre.terea &e ter"en lun%1
4ntre&rinderea Mi6t Euro'Alco S:L .i'a nce&ut activitatea la 0; noe"brie 0<<*, ca
co"&anie de &roducere .i co"er! cu ridicata a buturilol alcoolice1
4ntre&rinderea Mi6t Euro'Alco S:L activea$ n con#or"itate cu Le%ea cu &rivire la
antre&renoriat .i ntre&rinderi nr17;* din 210/10<<(, Le%ea &rivind ,ociet!ile cu r,&undere li"itat
nr1 02* din 0;1/31(//) .i alte acte nor"ative n vi%oare= con#or" Statului nre%i,trat la Ca"era
4nre%i,trrii de Stat la 0;10010<<* cu nu"rul 0//(3///(37;0 >ane6a 0?1
4ntre&rinderea con,tituie &er,oan 9uridic, activea$ n condi!ii de autono"ie #inanciar,
di,&une de balan! &ro&rie, &oate nc-eia contracte din nu"ele ,u, .i &oate a,u"a obli%a!ii, &oate
#i recla"ant .i recla"at n in,tan!a 9udectorea,c co"&etent1 Ea elaborea$ de ,ine ,tttor
&ro%ra"ul de &roduc!ie .i deter"in &er,&ectivele ,ale de de$voltare, reie.ind din indicii econo"ici
,tabili!i de Fondator, &recu" .i din nece,it!ile de$voltrii ,ociale .i de &roducere a ntre&rinderii1
4ntre&rinderea Mi6t Euro'Alco S:L du& &ro#ilul ,u de,#.oar activit!i de &roducere
.i nbuteliere a vinurilor, &roducere .i nbuteliere a buturilor alcoolice tari, co"er! cu ridicata a
"r#urilor &rodu,e, &re,tarea ,erviciilor ,&eciali$ate n+
' 8re,tarea ,erviciilor de turnare .i nbuteliere a buturilor alcoolice &entru &er,oanele
9uridice care nu di,&un de utila9ele nece,are=
' de$voltarea ba$ei te-nico@"ateriale a ntre&rinderii, "bunt!irea condi!iilor ,ocial'
econo"ice de trai .i de "unc a "e"brilor colectivului ntre&rinderii1
8entru a #ace o vi$iune "ai clar de,&re re$ultatele activit!ii I1M1 Euro'Alco S:L,
vo" anali$a &rinci&alii indicatori econo"ico'#inanciari ai activit!ii ntre&rinderii, ,electa!i din
:a&ortul #inanciar &e anul (/00, ane6a (1
3
Analiza principalilor indicatori economico-financiari
Tabelul 0
Nr1 Indicatori Anul
(/0/
Anul
(/00
Abaterea
ab,olut
>A,'?
:it"ul de
cre.tere >B?
0
(
2
;
*
3
)
7
<
0/
00
Venitul din vn$ri, "ii lei
Co,tul vn$rilor, "ii lei
8ro#itul brut, "ii lei
:e$ultatul din activitatea o&era!ional, "ii
lei
8ro#it &n la i"&o$itare, "ii lei
8ro#it net, "ii lei
Valoarea "edie a activelor, "ii lei
Valoarea "edie a ca&italului &ro&riu "ii
lei
:entabilitatea VCn$rilor, B >rd1 2+
rd10?60//
:entabilitatea activelor, B >rd1 *+
rd1)?60//
:entabilitatea ca&italului &ro&riu, B >rd1 3+
rd17?60//
)/),*<
;<2,(7
(0;,20
<2,);
</,32
3*,(*
07*,*2
0)717;
2/,(<
;7,7;
23,;7
0/7<,)(
720,02
(*7,*<
07/,)3
0**,(7
000,70
0721;;
0)31);
(2,)(
7;,3*
32,(3
A27(,02
A22),7;
A;;,(7
A7),/(
A3;,3*
A;3,**
'(,/<
'(,0/
'3,*)
A2*,70
(3,)7
0*;,/
037,;<
0(/,33
0<(,72
0)0,22
0)0,22
<7,7)
<7,7(
)7,20
0)2,2(
0)2,;0
Anali$nd indicatorii econo"ico'#inanciari ai activit!ii 41M1 Euro Alco S:L ob,erv" c
&erioada re,&ectiv &oate #i nu"it una #avorabil1 Venitul din vn$ri are o tendin! &o$itiv de
"a9orare cu un rit" de cre.tere de 0*; B #a! de anul &recedent ceea ce re&re$int 27(,02 "ii lei
>0/7<,)(')/),*<?, iar &ro#itul brut cu ;;,(7 "ii lei >(*7,*<'(0;,20? ceea ce re&re$int un rit" de
cre.tere de 0(/,33B, &ro#iturile nre%i,trate au o tendin! de cre.tere e,en!ial1 A,t#el &ro#itul
o&era!ional ,'a "a9orat #a! de anul (/0/ cu 7),/( "ii lei >07/,)3'<2,);?, &ro#itul &n la i"&o$itare
cu 3;,3* "ii lei >0**,(7'</,32?, iar &ro#itul net cu ;3,** "ii lei >000,70'3*,(*?1
Men!ion" #a&tul ca valoarea "edie a activelor a ,u#erit o ,cdere de (,/< "ii lei >072,;;'
07*,*2? datorit "ic.orrii ca&italului &ro&riu ce re&re$int un a,&ect "ai &u!in &o$itiv &entru
ntre&rindere dac care n #ine nu duce la "ari ,c-i"bri n activitatea ntre&rinderii 1
A.adar &ute" ,&une c activitatea ntre&rinderii a nre%i,trat &ro#it, ceea ce core,&unde
de&lin cu cerin!ele econo"iei de &ia!1
4
A,t#el &e &arcur,ul activit!ii ,ale ntre&rinderea are obli%a!ia de a ac-ita di#erite i"&o$ite
directe .i indirecte ct .i ta6e1 Ace,tea ,e virea$ la bu%et, ele #iind &rinci&ala ,ur, de #or"are a
"i9loacelor #inanciare &ublice1 Totu.i &e ",ur ce &ro%re,ea$ uni#icarea econo"ic, "onetar .i
&olitic n Euro&a, &roble"ele #i,cale a&ar din ce n ce "ai "ult ca ni.te c-e,tiuni de &ri"
i"&ortan!1 A.adar n &re$enta lucrare vo" &une accent &e cate%oria i"&o$itelor indirecte denu"ite
ta6e de con,u"a!ie, re&re$entnd un i"&o$it cu&rin, n &re!ul de vn$are a "r#urilor, &rodu,elor .i
,erviciilor reali$ate n interiorul !rii .i anu"e taxa pe valoare adugat .i accizele1
Impozitele re&re$int o #or" de &relevare ,ilit la di,&o$i!ia ,tatului, #r contra&re,ta!ie
direct .i cu titlu nera"bur,abil al unei &r!i din veniturile .i@,au averea &er,oanelor #i$ice .i
9uridice n ,co&ul aco&eririi c-eltuielilor &ublice1
Con#or" art1<2 din Codul Fi,cal taxa pe 'aloarea adugat re&re$int un i"&o$it %eneral
de ,tat care re&re$int o #or" de colectare la bu%et a unei &r!i a valorii "r#urilor livrate,
,erviciilor &re,tate care ,nt ,u&u,e i"&o$itrii &e teritoriul :e&ublicii Moldova, &recu" .i a unei
&r!i din valoarea "r#urilor, ,erviciilor i"&o$abile i"&ortate n :M1 8rinci&iul de ba$ al TVA
e,te unic, re,&ectiv i"&o$itarea ,e #ace la #iecare eta& a circuitului econo"ic1 A,t#el TVA e,te un
i"&o$it indirect, un i"&o$it %eneral &e con,u", care ,e ,tabile.te a,u&ra o&era!iunilor &rivind
tran,#erul de bunuri .i &re,trilor de ,ervicii cu &lat1
Con#or" art1 00< din Codul Fi,cal accizul re&re$int un i"&o$it %eneral de ,tat ,tabilit
&entru unele "r#uri de con,u"1 Ele ,unt o #or" ,&ecial de ta6 de con,u"a!ie, #iind #oarte
r,&ndit n !rile cu o econo"ie de &ia!1 Ele ,unt inclu,e n &re!ul de vn$are a "r#urilor
i"&ortate ,au &rodu,e .i reali$ate >vndute? n interiorul !rii con,iderate a nu #i de ,trict nece,itate
n con,u"ul &o&ula!iei .i ,e datorea$ bu%etului de ,tat1
5
1 !"en#a $i con#inutul economic al %&A $i accizelor' principiile de determinare a
obliga#iilor fi"cale aferente
Taxa pe 'aloare adugat re&re$int o ta6 %eneral de con,u", care cu&rinde toate #a$ele
circuitului econo"ic, re,&ectiv &roduc!ia, ,erviciile .i di,tribu!ia &n la vn$rile ctre con,u"atorii
#inali1 8rinci&iul de ba$ al TVA e,te unic, re,&ectiv i"&o$itarea ,e #ace la #iecare eta& a
circuitului econo"ic1 De a,e"enea TVA ,e a&lic nu"ai n !ara unde bunul ,u&u, i"&o$itrii ,e
&roduce .i@,au ,e con,u"1
Valoarea adugat re&re$int di#eren!a dintre nca,rile ob!inute din vn$area bunurilor ,au
&re,tarea ,erviciilor .i &l!ile e#ectuate &entru bunuri .i ,ervici a#erente aceluia.i ,tadiu al circuitului
econo"ic1 Si,te"ul de #unc!ionare al TVA are la ba$ un &rinci&iu #unda"ental care con,t n
aceea, c din ta6a #acturat &entru bunurile livrate .i ,erviciile &re,tate ,e ,cade ta6a a#erent
bunurilor ,au ,erviciilor ac-i$i!ionate, ,au e6ecutate n unit!i &ro&rii de,tinate reali$rii de o&era!ii
i"&o$abile1
TVA a #o,t in,tituit n :e&ublica Moldova la 0 ianuarie 0<<( nlocuind i"&o$itul &e
circula!ia "r#urilor1 8e tot &arcur,ul de e6i,ten!, TVA a ,u#erit "ulti&le "odi#icri care n "od
direct .i indirect in#luen!a ne%ativ activitatea econo"ic a ntre&rinderilor .i ,itua!ia "aterial a
&o&ula!iei1 4n ,co&ul de a ,tabili$a ace,t i"&o$it n anul 0<<) a #o,t ado&tat un nou con!inut al
le%i,la!iei .i introducerea ei n Codul Fi,cal, Titlul III1
Con#or" &revederilor Titlului III al Codului Fi,cal >CF? &ltitori a TVA ,unt+
Subiecii impozabili, adic &er,oanele #i$ice .i 9uridice autori$ate , de,#.oare activitatea de
ntre&rin$tor care e#ectuea$ &e &arcur,ul a 0( luni calendari,tice con,ecutive livrri de "r#uri,
,ervicii n ,u" ce de&.e.te 3// /// lei, cu e6ce&!ia livrrilor ,cutite de i"&o$itare, con#or" art1
0/2 CF1 Subiectul e,te obli%at , n.tiin!e$e o#icial Serviciul Fi,cal de Stat, co"&letnd #or"ularul
cererii de nre%i,trare n calitate de &ltitor TVA, .i , ,e nre%i,tre$e nu "ai tr$iu de ulti"a $i a
lunii n care a de&.it li"ita &la#onului ,tabilit1 A,t#el ,ubiectul ,e con,ider nre%i,trat din &ri"a $i
a lunii i"ediat ur"toarea celei n care e,te obli%at , &re$inte avi$ul o#icial >art1 00( CF?=
8er,oanele #i$ice .i 9uridice care i"&ort "r#uri .i ,ervicii, con,iderate ca livrri
i"&o$abile, cu e6ce&!ia &er,oanelor #i$ice care i"&ort "r#uri de u$ ,au con,u" &er,onal,
valoarea crora nu de&.e.te li"ita ,tabilit n Le%ea 5u%etului de Stat &entru #iecare an1
Subiectul i"&o$abil la nre%i,trare &ri"e.te Certificatul de nregistrare ca &ltitor de TVA
n care ,e indic+
' Denu"irea .i adre,a 9uridic a ,ubiectului=
' Codul #i,cal=
' Nu"rul de nre%i,trare ca &ltitor de TVA=
6
' Data nre%i,trrii1
I1M1 Euro'Alco S:L a #o,t nre%i,trat ca &ltitor de TVA la /0 iulie 0<<7, atribuindu',e
nu"rul de nre%i,trare /*//0(/ >ane6a 2?1
Obiectele ,u&u,e i"&o$itrii cu TVA con,tituie+
livrarea "r#urilor, ,erviciilor de ctre ,ubiec!ii i"&o$abili, re&re$entnd re$ultatul activit!ii lor
de ntre&rin$tor n :e&ublica Moldova=
i"&ortul "r#urilor n :e&ublica Moldova, cu e6ce&!ia "r#urilor de u$ ,au con,u" &er,onal
i"&ortate de &er,oane #i$ice, a cror valoare nu de&.e.te li"ita ,tabilit de le%i,la!ia n vi%oare,
i"&ortate de ctre &er,oanele #i$ice=
i"&ortul ,erviciilor n :e&ublica Moldova, cu e6ce&!ia ,erviciilor i"&ortate a#erente &rodu,elor
co"&en,atoare re$ultate din re%i"ul de &er#ec!ionare &a,iv1
8otrivit &revederilor Titlului III al CF art1 <), valoarea i"&o$abil a livrrii o re&re$int+
01 Valoarea i"&o$abil a livrrii i"&o$abile, re&re$int valoarea livrrii ac-itate ,au care
ur"ea$ a #i ac-itat >#r TVA?1
(1 Dac &lata &entru livrare e,te, n totalitate ,au &ar!ial, ac-itat n e6&re,ie natural,
valoarea i"&o$abil a livrrii i"&o$abile con,tituie valoarea ei de &ia!, care ,e deter"in n
con#or"itate cu art1* &ct1(3? .i art1<<=
21 Valoarea i"&o$abil a livrrii i"&o$abile include ,u"a total a tuturor i"&o$itelor .i
ta6elor care ur"ea$ a #i ac-itate, cu e6ce&!ia TVA=
;1 Valoarea i"&o$abil a livrrii i"&o$abile de "r#uri >,ervicii?, e#ectuate de ctre un
,ubiect al i"&unerii, nu &oate #i "ai "ic dect c-eltuielile &entru &roducerea lor ,au dect &re!ul de
&rocurare al "r#urilor livrate, ,au dect valoarea n va" a "r#urilor i"&ortate, deter"inat
con#or" art10//, ,au dect &re!ul de co,t al ,erviciilor &re,tate, cu e6ce&!ia ca$urilor cnd "ar#a .i'a
&ierdut calit!ile de con,u", cu condi!ia con#ir"rii ace,tui #a&t de ctre or%anele .i ,erviciile
abilitate cu a,t#el de #unc!ii=
*1 Valoarea i"&o$abil a livrrii i"&o$abile a activelor ,u&u,e u$urii re&re$int valoarea
cea "ai "are din valoarea lor de bilan! .i valoarea de &ia!1
Con#or" art1 <7 al CF, valoarea i"&o$abil a livrrii i"&o$abile a "r#urilor, ,erviciilor,
du& livrarea ,au ac-itarea lor, ur"ea$ a #i a9u,tat, cu condi!ia &re$entrii docu"entelor de
con#ir"are, dac+
a? valoarea livrrii i"&o$abile, a&robat antici&at, ,'a ,c-i"bat ca re$ultat al ,c-i"brii
&re!urilor=
b? livrarea i"&o$abil a #o,t, n totalitate ,au &ar!ial, re,tituit ,ubiectului i"&o$abil care a
e#ectuat livrarea=
7
c? valoarea i"&o$abil a livrrii i"&o$abile a #o,t redu, n ur"a acordrii di,contului
&entru &lata e#ectuat nainte de ter"en1
La deter"inarea ,u"ei TVA ,e a&lic anu"ite cote ,tabilite de CF .i Le%ea 5u%etului
:e&ublicii Moldova &e anul re,&ectiv1
A,t#el con#or" art1 <3 al CF o&era!iile cu&rin,e n ,#era de a&licare a TVA ,e divi$ea$ n+
' O&era!ii i"&o$abile obli%atoriu la care ,e a&lic cota-standard, n "ri"e de ()* din
valoarea i"&o$abil a "r#urilor .i ,erviciilor i"&ortate .i a livrrilor e#ectuate &e teritoriul
:e&ublicii Moldova1 8entru o&era!iunile n cau$ TVA ,e calculea$, lund ca ba$ ,u"ele ob!inute
din vn$area bunurilor ,au din &re,tarea ,erviciilor la #iecare ,tadiu al circuitului econo"ic &n la
con,u"atorul #inal=
' O&era!ii la care ,e a&lic cote reduse, cu" ar #i+
+* ' la &ine .i &rodu,ele de &ani#ica!ie, la la&te .i &rodu,ele lactate, livrate &e teritoriul !rii, cu
e6ce&!ia &rodu,elor ali"entare &entru co&ii care ,unt ,cutite de TVA, unele "edica"ente .i alte
"r#uri .i ,ervicii=
,* ' la %a$ele naturale .i cele lic-e#iate, att cele i"&ortate, ct .i cele livrate &e teritoriul
:e&ublicii Moldova1
' O&era!ii la care ,e a&lic cota zero D )*, ,&re e6e"&lu+ "r#urile .i ,erviciile e6&ortate=
toate ti&urile de tran,&ort interna!ional de "r#uri .i &a,a%eri= ener%ia electric, ter"ic .i a&a cald
de,tinate &o&ula!iei= "r#urile .i ,erviciile de,tinate #olo,in!ei o#iciale a "i,iunilor di&lo"atice .i a
altor "i,iuni a,i"ilate lor n :M= lucrrilor de con,truc!ie a locuin!elor e#ectuate &rin "etoda
i&otecar= "r#urile livrate n $ona econo"ic liber din a#ara teritoriului va"al al :M=
8e ln% ace,tea e6i,t un nu"r "are de "r#uri, ,ervicii, lucrri .i o&era!ii care ,unt ,cutite
de TVA1 Ace,tea ,unt enu"erate n art1 0/2 .i ca e6e"&lu ne &ot ,ervi ur"toarele+
Locuin!a, &"ntul .i terenul &e care ,e a#l locuin!a, arenda ace,tora, dre&tul de livrare
.i arendare=
Serviciile "edicale=
Serviciile #inanciare=
Serviciile &o.tale
8roduc!ia de carte .i &ublica!iile &eriodice >cu e6ce&!ia celor cu caracter &ublicitar .i
erotic?, &recu" .i ,erviciile de editare a &roduc!iei de carte .i a &ublica!iilor &eriodice, cu
e6ce&!ia celor cu caracterul "en!ionat1 Ace,t ti& de livrri din &cate nu ,e %,e,c la 41M1
Euro'Alco S:L1
8
Accizele ,unt o #or" ,&ecial de ta6 de con,u"a!ie, #iind #oarte r,&ndit n !rile cu o
econo"ie de &ia!1 Ele ,unt inclu,e n &re!ul de vn$are a "r#urilor i"&ortate ,au &rodu,e .i
reali$ate n interiorul !rii con,iderate a nu #i de ,trict nece,itate n con,u"ul &o&ula!iei .i ,e
datorea$ bu%etului de ,tat1 Acci$ele ,e calculea$ la "o"entul ie.irii "r#urilor ,u&u,e acci$elor
din nc&erea de acci$1
I1M1 Euro'Alco S:L a #o,t nre%i,trat ca &ltitor de Acci$ la (3 dece"brie (///,
atribuindu',e nu"rul de nre%i,trare /*//; Ane6a ;1
ncperea de acciz re&re$int totalitatea locurilor ce a&ar!in ,ubiectului i"&unerii, inclu,iv
cldirile, nc&erile, teritoriile, terenurile .i orice alte locuri, care ,unt ,ituate ,e&arat, deter"inate n
certi#icatul de acci$, unde "r#urile ,u&u,e acci$elor ,e &relucrea$ .i@,au ,e #abric, ,e e6&edia$
de ctre ,ubiec!ii i"&unerii1
Subiec!i ai i"&unerii ,nt+
a? &er,oanele 9uridice .i &er,oanele #i$ice care &relucrea$ .i@,au #abric "r#uri ,u&u,e
acci$elor &e teritoriul :e&ublicii Moldova=
b? &er,oanele 9uridice .i &er,oanele #i$ice care i"&ort "r#uri ,u&u,e acci$elor, cu e6ce&!ia
unor "r#uri1
8er,oanele 9uridice .i &er,oanele #i$ice care &reconi$ea$ , ,e ocu&e ,au care ,e ocu& cu
&relucrarea .i@,au #abricarea "r#urilor &a,ibile i"&unerii cu acci$e ,nt obli%ate , &ri"ea,c
Certificatul de acciz de "odelul ,tabilit de In,&ectoratul Fi,cal 8rinci&al de Stat, &na a nce&e
de,#.urarea activit!ii n cau$1
8entru ob!inerea certi#icatului de acci$ a%en!ii econo"ici obli%a!i de a #i nre%i,tra!i ,e
adre,ea$ la In,&ectoratul Fi,cal n ra$a cruia activea$ .i unde e,te luat la eviden! cu o cerere de
,olicitare a certi#icatului de "odel ,tabilit1 La cerere ,e ane6ea$ ,c-e"a a"&la,rii nc&erii de
acci$ a blocului ad"ini,trativ, a altor nc&eri, a#late &e teritoriul a%entului econo"ic1
Con#or" art10(0 al CF dre&t ba$ i"&o$abil cu acci$ ,erve.te+
01 Volu"ul n e6&re,ie natural, dac cotele acci$ului, inclu,iv n ca$ul i"&ortului ,unt
,tabilite n ,u" ab,olut la unitatea de ",ur a "r#ii=
(1 Valoarea "r#urilor, #r a !ine cont de acci$e .i TVA dac &entru ace,te "r#uri ,nt
,tabilite cote ad valorem >n &rocente? ale acci$elor >cu e6ce&!ia !i%aretelor cu #iltru?=
21 Valoarea n va" &entru "r#urile i"&ortate deter"inat con#or" le%i,la!iei va"ale,
&recu" .i i"&o$itele .i ta6ele ce ur"ea$ a #i ac-itate la "o"entul i"&ortului #r a !ine cont de
acci$e .i TVA dac &entru ace,te "r#uri ,nt ,tabilite cote ad valore" n &rocente ale acci$elor1
Cotele acci$elor, con#or" art10(( .i ane6ei la Titlul IV al CF , ,e ,tabile,c a,t#el1
4n ,u"a ab,olut la unitatea de ",ur a "r#ii,
9
Ad valore" n &rocente de la valoarea "r#urilor, #r a !ine cont de acci$e .i TVA,
,au de la valoarea n va" a "r#urilor i"&ortate, lund n con,iderare i"&o$itele .i
ta6ele ce ur"ea$ a #i ac-itate la "o"entul i"&ortului, #r a !ine cont de acci$e .i
TVA1
10
- Contabilitatea %&A $i a Accizelor
(1 Contabilitatea %&A
Ca .i alte o&era!iuni re#lectate n contabilitate &entru docu"entarea TVA e,te nece,ar un
docu"ent &ri"ar, care &rinci&alul n ace,t ca$ e,te factura fiscal1 5lanc-etele #acturilor #i,cale
,unt eliberate de ctre ,ubdivi$iunile teritoriale ale In,&ectoratului Fi,cal 8rinci&al de Stat contra
&lat .i contra ,e"nturii &er,oanei re,&on,abile >re&re$entantul ,ubiectului i"&o$abil?1
4n livrrile i"&o$abile cu TVA #actura #i,cal ,erve.te dre&t docu"ent+
n ba$a cruia ,a #ac docu"entrile valorilor "ateriale livrate, lucrrilor e6ecutate,
,erviciilor &re,tate .i ,e nre%i,trea$ o&era!iile de ie.ire la #urni$or .i de intrare D la cu"&rtor=
care n,o!e.te "ar#a n ti"&ul tran,&ortrii .i care con#ir" obli%a!iile &rivind tran,&ortarea
"r#urilor la cererea #urni$orului ,au a cu"&rtorului=
ce con#ir" dre&tul la trecerea n cont a TVA la cu"&rtorul valorilor "ateriale .i
bene#iciarul de ,ervicii1
Dac entitatea e#ectuea$ livrri nei"&o$abile cu TVA, atunci ,e eliberea$ #actura de
e6&edi!ie >n locul #acturii #i,cale?1 A,t#el ea ,e eliberea$ &entru+
' vn$rile de &rodu,e #inite, "r#uri .i ,ervicii ,cutite de TVA=
' livrrile de valori "ateriale de ctre un ,ubiect nei"&o$abil cu TVA=
' livrrile n care dre&tul de &ro&rietate a,u&ra valorilor "ateriale nu trece de la un ,ubiect
i"&o$abil cu TVA la altul, ,au da la un ,ubiect i"&o$abil la un ,ubiect nei"&o$abil >.i
inver,?=
' circula!ia intern=
' i"&ortul de valori "ateriale .i ,ervicii, inclu,iv celor ne"ateriale etc1
Fiecare &ltitor de TVA e,te obli%at , deter"ine de ,ine ,tttor ,u"a obli%a!iei ,ale #i,cale
n ba$a docu"entelor re,&ective, iar n unele ca$uri &rev$ute de codul Fi,cal , ,olicite re,tituirea
,u"ei TVA de la bu%et1
4n ca$ul e#ecturii cu"&rrii valorilor "aterialele ntre doi a%en!i econo"ici &ltitori de
TVA ,u"a a#erent valorilor "ateriale &rocurate ,e trece n cont la "o"entul nre%i,trrii la intrri
a ace,tora1 S&re e6e"&lu la 41M1 Euro'Alco S:L la data 0* octo"brie (/0( ,'au &rocurat obiecte
de cancelarie de la ES&ica V$i S:L n valoare de *<// lei, inclu,iv <72122 lei TVA, cu ac-itare
ulterioar, con#or" ane6ei *1 A.adar "aterialele &rocurate ur"ea$ a #i nre%i,trate a,t#el+
01 4nre%i,trarea la intrri a valorilor "ateriale+
(ebit )*++* ,C-eltuieli generale i admini.trati'e / 012322 lei
(ebit 4*+*2 ,5biecte de mic 'aloare i .curt durat / +066.6) lei
11
(ebit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat / 08+.++ lei
Credit 14**7 ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / 1022.22 lei.
(1 Ac-itarea datoriei #a! de #urni$ori din contul crean!elor calculate &rivind arenda+
(ebit 14**7 ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / 1022.22 lei
Credit 448** ,Crean:e pe termen .curt pri'ind 'eniturile calculate / 1022.22 lei.
4n ca$ul n care &rocurarea ace,tor bunuri ar #i n,o!ite .i de ,ervicii de tran,&ort ,au
e6&edi!ie atunci ,'ar #i ntoc"it #or"ula contabil re,&ectiv+
(ebit 4*+*2 ,5biecte de mic 'aloare i .curt durat / la .uma .er'iciului
(ebit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat / la .uma TVA
Credit 14**7 ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / la 'aloarea .er'iciului
inclu.i' TVA
De a,e"enea ntre&rinderea &oate bene#icia de anu"ite ,ervicii1 Ace,te o&era!iuni vor #i
nre%i,trate ,i"ilar ca n ca$ul &rocurrilor de bunuri1 Con#or" ane6ei 3 n luna octo"brie
I1M1Euro'Alco S:L a bene#iciat de ,ervicii &re,tate de ctre SA EMoldcell n valoare de 2/01;/
lei, inclu,iv */1(; lei TVA, care au #o,t nre%i,trate a,t#el+
(ebit 8*+72 ,Con.umuri indirecte de produc:ie / 41*.*6 lei
(ebit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat / 12.47 lei
Credit 14**7 ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / +2*.721
Con#or" art1 0/2 al1(2? al CF activele "ateriale a cror valoare de&.e.te 2/// lei &entru o
unitate .i al cror ter"en de e6&loatare de&.e.te un an, de,tinate includerii n ca&italul ,tatutar n
"odul .i n ter"enele &rev$ute de le%i,la!ie ,unt ,cutite1 A,t#el la &ri"irea n %e,tiune a
"i9loacelor #i6e ,ub #or" de a&ort n ca&italul ,tatutar ,e ntoc"e.te ur"toarea #or"ul contabil+
(ebit *4+ ,Mi&loace 9ixe .au *4* ,Acti'e materiale ;n cur. de execu:ie
Credit +*+ ,Capital ne'r.at
4n activitatea unui a%ent econo"ic de,eori ,e e#ectuea$ tran$ac!ii cu alte entit!i care au un
,tatut di#erit, n ca$ul dat cel de &ltitor de TVA1 Con#or" ane6ei ) la data 0* octo"brie (/0(
I1M1Euro'Alco S:L a bene#iciat de ,ervicii de &a$ &re,tate de I1S1 Servicii 8a$ n valoarea de
;<;,// lei1 A,t#el ,u"a TVA a#erent ace,tor ,ervicii nu va #i re#lectat n re%i,trul #i,cal1 La
entitate a #o,t ntoc"it ur"toarea nre%i,trare contabil+
(ebit )*++* ,C-eltuieli generale i admini.trati'e / 707322 lei
Credit 14**7 ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / 707322 lei
12
Entit!ile &ltitori de TVA &ot utili$a unele bunuri ,au ,ervicii &rocurate n alte ,co&uri dect
cele de activitate de ntre&rin$tor D n ,co&ul or%ani$rii activit!ii di,tractive1 4n ace,t ca$ nu ,e
&er"ite trecerea n cont a TVA ci are loc atribuirea la c-eltuieli %enerale .i ad"ini,trativ1 De re%ul
n ace,t ca$ ,e e#ectuea$ ur"toarele nre%i,trri+
01 4nre%i,trarea la intrri a bunurilor
(ebit 4*) ,Mr9uri
(ebit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat
Credit 14**7 ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale
(1 Con,u"ul+
(ebit )*+ ,C-eltuieli generale i admini.trati'e
Credit 4*) ,Mr9uri
21 La #inele lunii, nainte de deter"inarea ,u"ei TVA ,e recon,tituie ,u"a TVA a#erent
"r#urilor utili$ate n alte ,co&uri+
(ebit )*+ ,C-eltuieli generale i admini.trati'e
Credit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat
La data de (; noe"brie (/0( 41M1 Euro Alco S:L a cu"&rat bo"boane de la S:L
ESira6'Fru& cu ,co&ul de'a #i druite co&iilor lucrtorilor cu oca$ia ,rbtorilor de iarn, n
valoare de *737,(( lei, inclu,iv <)7,/; lei TVA >ane6a 7?1 A,t#el n contabilitate acea,t ac-i$i!ie a
#o,t trecut direct la c-eltuieli %enerale .i ad"ini,trative+
(ebit )*+02 ,C-eltuieli generale i admini.trati'e3 .ubcontul ,Alte c-eltuieli generale i
admini.trati'e / 1868344 lei
Credit 14**7 ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / 1868344 lei
Con#or" art1 <; al CF &er,oanele #i$ice care i"&ort "r#uri .i ,ervicii con,iderate ca livrri
i"&o$abile ,e con,ider ,ubiect i"&o$abil1 A,t#el valorile "ateriale i"&ortate ,e i"&o$itea$ cu
TVA .i ,e &er"ite trecerea n cont, dac ele ,unt &rocurate cu ,co&ul utili$rii lor n cadrul
activit!ii de ntre&rin$tor1 Su"a TVA ,e ac-it or%anelor va"ale teritoriale la "o"entul e#ecturii
&rocedurilor1 La i"&ort nu ,e ,crie #actur #i,cal .i a,t#el dre&t docu"ent 9u,ti#icativ &entru
calcularea ,u"ei TVA la i"&ort ,erve.te declara!ia va"al de i"&ort1
Con#or" ane6ei < 41M1 Euro'Alco S:L a i"&ortat do&uri de &lut n valoare de 2;;;;21<2
lei #r TVA1 Con#or" ace,tor o&era!iuni vor #i ntoc"ite ur"toarele nre%i,trri+
01 Virarea din contul de decontare ,&re ac-itare a ta6ei &entru &roceduri va"ale, ta6ei
va"ale .i ,u"ei TVA a#erente bunurilor i"&ortate+
(ebit 440 ,Alte crean:e pe termen .curt / 816*8.04 lei
13
Credit 474 ,Cont de decontare / 816*8.04 lei
(1 4nre%i,trarea la intrri a "aterialelor &rocurate la &re!ul indicat n #actura #urni$orului
,trin+
(ebit 4***2 ,Materiale / +7777+.0+ lei
Credit 14*42 ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / +7777+.0+ lei
21 :e#lectarea ta6ei &entru &rocedurile va"ale, ta6ei va"ale .i trecerea n cont a TVA
&ltite+
(ebit 4***2 ,Materiale / *6)+2.*+ lei
Credit 440 ,Alte crean:e pe termen .curt / *6)+2.*+ lei
;1 Trecerea n cont a TVA &ltite
(ebit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat / 68888.)0 lei
Credit 440 ,Alte crean:e pe termen .curt / 68888.)0 lei
4n ,co&uri #i,cale ,u"a TVA a#erent &rocurrilor va #i re#lectat n :e%i,trul de eviden! a
&rocurrilor >ane6a 0/? .i n Declara!ia &rivind TVA, bo6a 02 >ane6a 00?1
4n con#or"itate cu art1 <2 din CF no!iunea de livrare re&re$int o&era!iunile de tran,"itere a
dre&tului de &ro&rietate ,u&ra "r#urilor &rin co"erciali$area lor, ,c-i"b, tran,"itere %ratuit .i
alte "oduri de &l!i ,au o activitate de &re,tare a ,erviciilor "ateriale .i ne"ateriale, de con,u" .i
de &roduc!ie, inclu,iv darea &ro&riet!ii n arend, activitate de e6ecutare a lucrrilor de con,truc!ii
.i "onta9, de re&ara!ie, de cercetri .tiin!i#ice .i a altor lucrri contra &lat, cu &lat &ar!ial ,au
%ratuit1
Ca .i n ca$ul &rocurrilor docu"entul &ri"ar,n ba$a cruia ,e nre%i,trea$ o&era!iunile de
co"erciali$are a &rodu,elor #inite, "r#urilor, ,erviciilor .i a altor active l con,tituie #actura #i,cal1
De e6e"&lu 41M1Euro'Alco S:L la data de * dece"brie (/0( a livrat "r#uri >&alete
utili$ate? n valoare de *3; lei, inclu,iv <; lei TVA >ane6a 0(?1 A,t#el n contabilitatea ntre&rinderii
au #o,t e#ectuate ur"toarele nre%i,trri+
01 4nre%i,trarea venitului din vn$ri+
(ebit 44* ,Crean:e pe termen .curt a9erente 9acturilor comerciale / 167322 lei
Credit 6*4 ,Alte 'enituri opera:ionale / 7)2322 lei
Credit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat /07322 lei
(1 :e#lectarea co,tului vn$rilor de "ateriale+
(ebit )** ,Co.tul ';nzrilor
Credit 4** ,Materiale
21 4nca,area "i9loacelor bne.ti n ac-itarea crean!ei+
14
(ebit 474 ,Cont de decontare / 167322 lei
Credit 44* ,Crean:e pe termen .curt a9erente 9acturilor comerciale / 167322 lei
4n ,co&uri #i,cale o&era!iunile de recunoa.tere a veniturilor, inclu,iv .i ,u"ele TVA, ,e
nre%i,trea$ .i n :e%i,trul de eviden! a livrrilor, cu indicarea denu"irii cu"&rtorului, ,eria .i
nu"rul #acturii #i,cale, valoarea livrrii .i ,u"a TVA, ve$i ane6a 021
E6i,t n, ca$uri cnd &entru unele o&era!iuni &l!ile ,e e#ectuea$ n avan,1 A,t#el con#or"
le%i,la!iei #i,cale avan,ul ,e con,ider ca o livrare i"&o$abil, n &o#ida #a&tului c dre&tul
&atri"onial a,u&ra bunurilor nu va trece de la #urni$or la cu"&rtor n "o"entul nca,rii
avan,ului1
41M1 Euro Alco S:L ob!ine un venit .i din darea n arend a cldirilor1 Ca "o"ent
i"&ortant &ute" "en!iona art1 </ din Codul Fi,cal care &revede ca #iecare &er,oan care de,#.oar
activitate de antre&renoriat .i ac-it &lata &entru active &ri"ite n arend , re!in din ace,tea 0/ B
ca &arte a i"&o$itului &e venit, conco"itent trecndu',e n cont din &lata #r TVA, care ur"ea$ ,
#ie ac-itat ,au care'i ac-itat1 4n luna dece"brie la entitatea anali$at ,'a dat n arend o nc&ere
cu o &lat lunar de ((7),); lei #r TVA1 A,t#el au #o,t ntoc"ite ur"toarele nre%i,trri
contabile+
01 Calcularea &l!ii &entru arenda cldirii+
(ebit 448 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind 'eniturile calculate / 4)71340 lei
Credit 6*4 ,Alte 'enituri opera:ionale / 448)3)7 lei
Credit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat / 71)311 lei
(1 :e!inerea i"&o$itului &e venit la ,ur,a de &lat din ,u"a &l!ii de arend #r TVA+
(ebit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul / 4483)) lei
Credit 448 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind 'eniturile calculate / 4483)) lei
21 Trecerea n cont a i"&o$itului &e venit re!inut &e &arcur,ul anului %e,tionar n "ri"e de
();*,(; lei >((7,)) lei G 0( luni?+
(ebit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul 4)71347 lei
Credit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul / 4)71347 lei
De a,e"enea ,erviciile co"unale &re,tate arenda.ilor ,e ,cad din ,u"a &rocurrilor, iar
#actura #i,cal a#erent ,e trece n re%i,trul &rocurrilor cu ,u"a n &arante$1 Ca e6e"&lu ne &oate
,ervi ,erviciile co"unale &re,tate arenda.ului E<<< MarHet S:L care a #o,t trecut n :e%i,trul
&rocurrilor1
4n ca$ul n care livrarea nu ,e ,u&une i"&o$itrii cu TVA atunci ,e eliberea$ #actura
>#actur de e6&edi!ie?1
15
De,eori n cadrul activit!ii entit!ii a&ar unele &rocurri care ulterior ,unt de,tinate att
livrrilor i"&o$abile ct .i celor ,cutite de TVA, nu"ite .i livrri "i6te1 A,t#el con#or" art1 0/(,
alin 2? al CF ,u"a TVA a#erent valorilor "ateriale ,au a ,erviciilor &rocurate care ,unt #olo,ite n
,co&ul e#ecturii livrrilor "i6te ,e trece n cont dac ,e !ine o eviden! ,e&arat a ac-itrii &l!ilor
&entru ele1 Su"a TVA, ac-itat ,au care ur"ea$ a #i ac-itata, &e valorile "ateriale, ,erviciile
&rocurate care ,nt #olo,ite &entru e#ectuarea livrrilor att i"&o$abile, ct .i ,cutite de TVA ,e trece
n cont daca ,e re#era la livrrile i"&o$abile1
Mri"ea trecerii n cont a TVA ,e deter"ina lunar &rin a&licarea &roratei #a! de ,u"a
TVA, ac-itat ,au care ur"ea$ a #i ac-itat, &e valorile "ateriale, ,erviciile &rocurate care ,nt
utili$ate &entru e#ectuarea livrrilor att i"&o$abile, ct .i ,cutite de TVA1 8rorata ,e deter"ina &rin
a&licarea ur"torului ra&ort+
Valoare tuturor livrrilor ,e indic cu e6ce&!ia avan,urilor &ri"ite, &entru e#ectuarea crora
,e utili$ea$ valorile "ateriale, ,erviciile n cau$1
8entru calculul &roratei TVA la 41M1 Euro Alco ave" nevoie de ur"toarele date+
Livrri impozabile, fr TV ! 73;7)),72 lei
Livrri scutite ! (2<3/<;,(/ lei, inclu,iv"
Mar# nei"&o$abil+ (2*<7)3,// lei
8lata &entru arenda nc&erii+ 23(07,(/ lei
A,t#el &rorata TVA &entru luna dece"brie con,tituie+
TVA trecut n cont va con,titui &rodu,ul dintre TVA a#erent &rocurrilor &entru livrrile
"i6te >ane6a 00?+
##$%&',()*&,+(,+-$.$+','(, unde+ TVA a#erent &rocurrilor I (;777/,0*A7<7(;,2<
4nre%i,trarea contabil a#erent va #i+
(ebit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat / 808473+0 lei
:e,tul ,u"ei va #i trecut la c-eltuieli n valoare de (;777/,0* lei+
(ebit )*+72 ,C-eltuieli generale i admini.trati'e3 .ubcontul ,<mpozite3 taxe i pl:i3 cu
excep:ia impozitului pe 'enit / 4788823*1 lei
16
Credit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat / 4788823*1 lei
Ur"torul &a, va #i a9u,tarea ,u"ei &rocurrilor #r TVA+
(;777/,0*@(/BI0(;;;//,)*
Du& care acea,t ,u"a ,e ,cade din ,u"a total #r TVA din :e%i,trul &rocurrilor
&entru a corecta ,u"a1
8entru a calcula a9u,tarea TVA a#erent i"&ortului ,e n"ul!e.te att ,u"a #r TVA, ct
.i valoarea TVA cu &rorata TVA1
8rorata de#initiv ,e deter"in n "odul de,cri, "ai ,u, la co"&letarea declara!iei &rivind
TVA &entru ulti"a &erioada #i,cal a anului .i ,e ba$ea$ &e indicatorii anuali ai livrrilor1
Di#eren!a dintre ,u"a TVA trecut n cont n &erioadele #i,cale &recedente .i ,u"a TVA
deter"inat dre&t ur"are a a&licrii &roratei de#initive ,e re#lect n declara!ia &entru ulti"a
&erioada #i,cal a anului1
A,t#el la #inele anului ,e recalculea$ &rorata TVA anul .i ,e e#ectuea$ a9u,tarea TVA
a#erent &rocurrilor1 8entru acea,ta ,e ,cade din totalul TVA ce trebuia trecut n cont TVA calculat
.i trecut n cont n decur,ul anului, inclu,iv luna dece"brie+
)*;7;(,//'>73(0)),//'7<7(;,//?I>0)*00,//?
Ji ,e ntoc"e.te #or"ula contabil+
(ebit )*+72 ,C-eltuieli generale i admini.trati'e3 .ubcontul ,<mpozite3 taxe i pl:i3 cu
excep:ia impozitului pe 'enit / (*)1**322$ lei
Credit 1+742 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul ,(atorii pri'ind taxa pe
'aloarea adugat / (*)1**322$ lei
-( Contabilitatea accizelor
Eviden!a "r#urilor ,u&u,e acci$elor tran,&ortate ,e !ine n re%i,trele ,tabilite de Ctre
In,&ectoratul Fi,cal 8rinci&al de Stat+
' :e%i,trul de eviden! a "r#urilor acci$ate e6&ediate, !inut doar de ctre &er,oanele #i$ice .i
9uridice care &roduc ,au &relucrea$ "r#uri ,u&u,e acci$elor .i de!in certi#icatul de acci$ >Ane6a
0;? 1 Ace,t re%i,tru ,e !ine &entru #iecare nc&ere de acci$ .i de nde&line.te n ba$a #acturii #i,cale
>de e6&edi!ie? &n la e6&edierea "r#urilor ,u&u,e acci$elor din nc&erea de acci$1
' :e%i,trul de eviden! a "r#urilor acci$ate &ri"ite de &er,oanele care nu ,unt ,ubiec!i ai
i"&unerii1
17
Con#or" Ane6ei 0* I1M1 KEuro'Alco S:L a e6&ediat bauturi alcoolice tari n valaore de
(;3;31*2,// lei, cu ,u"a acci$ului calculat 0;)2;132 lei1 4n ba$a datelor din :e%i,trul de eviden! a
"r#urilor acci$ate e6&ediate au #o,t ntoc"ite ur"toarele nre%i,trri contabile+
01 La ,u"a acci$elor calculate+
(ebit 44* ,Crean:e pe termen .curt a9erente 9acturilor comerciale / *7)+7.6+ lei
Credit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 1+7+ ,(atorii pri'ind accizele3
taxele / *7)+7.6+ lei
(1 Ac-itarea la bu%et a datoriei &rivind acci$ele calculate+
(ebit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 1+7+ ,(atorii pri'ind accizele3
taxele / *7)+7.6+ lei
Credit 474 ,Cont de decontare / *7)+7.6+ lei
4n ca$ul n care n lunile anterioare au #o,t e#ectuate ,u&ra&l!i la bu%et ace,ta n luna
re,&ectiv ,e trece n cont &rin #or"ula+
(ebit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 1+7+ ,(atorii pri'ind accizele3
taxele
Credit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 4414 ,Crean:e
pe termen .curt pri'ind alte impozite i pl:i.
4n re%i,trul de eviden! a "r#urilor acci$ate &ri"ite de &er,oanele care nu ,unt ,ubiec!i ai
i"&unerii, inclu,iv ntre&rinderile co"erciale, care vnd "r#uri acci$ate livrate ,e !ine eviden!a
"r#urilor e6&ediate anterior de &er,oanele #i$ice .i 9uridice, &entru care nu e6i,t con#ir"are
docu"entar la ac-itarea acci$elor la bu%et1 A,t#el ,u"a acci$elor calculate ,e include n valoarea
"r#urilor &rocurate &rin ur"toarea nre%i,trare contabil+
(ebit 4*) ,Mr9uri
Credit 14* ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale
4n ca$ul utili$rii valorilor "ateriale ,u&u,e acci$elor n &roce,ul de &relucrare .i@,au
#abricare &entru ob!inerea &rodu,elor ,u&u,e acci$elor ,e &er"ite trecerea n cont a acci$elor
ac-itate a#erente "r#urilor re,&ective1 A,t#el trecerea n cont ,e &er"ite nu"ai n li"ita cantit!ii
de "r#uri ,u&u,e acci$elor utili$ate .i e6&ediate ulterior din nc&erea de acci$1
Con#or" ane6ei 03 I1M1 KEuro'Alco S:L a ac-i$i!ionat "u,t n valoare de *////,// lei
>cota acci$ului *B?1 4n aceea.i &erioad #i,cal din ace,ta a #o,t &rodu, .i e6&ediat vin n valoare de
02////,// lei >cota acci$ului 0/B?1 A,t#el ,u"a acci$elor ac-itate &entru "ateria &ri" &rocurat a
con,tituit (*//,// lei >*////,//L*B?, iar acci$ele calculate &entru "r#urile e6&ediate D 02///,//
lei1 A,t#el ,u"a acci$elor care trebuie ac-itat la bu%et e,te de 0/*//,// lei >02///,//'(*//,//?
For"ulele contabile nre%i,trate la o&era!iunile "en!ionate au #o,t ur"toarele+
01 La ,u"a acci$elor calculate &entru "ateria &ri" &rocurat+
18
(ebit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 4414 ,Crean:e pe
termen .curt pri'ind alte impozite i pl:i / 4122322 lei
Credit 14* ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / 4122322 lei
(1 La ,u"a acci$elor calculate &entru "r#urile e6&ediate+
(ebit 44* ,Crean:e pe termen .curt a9erente 9acturilor comerciale / *+222322 lei
Credit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 1+7+ ,(atorii pri'ind accizele3
taxele / *+222322 lei
21 La ,u"a acci$elor trecute n cont+
(ebit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 1+7+ ,(atorii pri'ind accizele3
taxele / 4122322 lei
Credit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 4414 ,Crean:e
pe termen .curt pri'ind alte impozite i pl:i / 4122322 lei
;1 La ,u"a acci$elor &ltite la bu%et+
(ebit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 1+7+ ,(atorii pri'ind accizele3
taxele / *2122322 lei
Credit 474 ,Cont de decontare / *2122322 lei
Con#or" articolului 0(* al Codului Fi,cal ,ubiectului i"&unerii i ,e &er"ite trecerea la cont
a acci$elor ac-itate la "r#urile ,u&u,e acci$elor, utili$ate n &roce,ul de &relucrare .i@,au de
#abricare &entru ob!inerea altor "r#uri ,u&u,e acci$elor, la "o"entul e6&edierii >tran,&ortrii?
"r#urilor #inite ,u&u,e acci$elor din nca&erea de acci$1 Trecerea la cont a acci$elor ,e &er"ite
nu"ai n li"ita cantit!ii de "r#uri ,u&u,e acci$elor #olo,ite la &relucrarea .i@,au #abricarea altor
"r#uri ,u&u,e acci$elor, la e6&edierea >tran,&ortarea? lor ulterioara .i n ca$ul &re$en!ei
docu"entelor ce con#ir" ac-itarea acci$elor la "r#urile ,u&u,e acci$elor utili$ate1 Dac ,u"a
acci$ului ac-itat la "r#urile ,u&u,e acci$elor, utili$ate n &roce,ul de &relucrare .i@,au de #abricare
&entru ob!inerea altor "r#uri ,u&u,e acci$elor, de&.e.te ,u"a acci$ului calculat la "r#urile
,u&u,e acci$elor e6&ediate din nc&erea de acci$, di#eren!a ,e re&ortea$ la c-eltuieli n &erioada
#i,cal n care a avut loc e6&edierea "r#urilor ,u&u,e acci$elor din nc&erea de acci$1
I1M1 KEuro'Alco S:L a &rocurat "aterie &ri" n valoare de 0/////,// lei, ac-itnd acci$e
n valoare de *///,// lei1 4n aceea.i &erioad #i,cal au #o,t livrate &rodu,e n valoare de 7////,//
&entru care ,au calculat acci$e n ,u"a de ;*//,// lei1 A,t#el ,e &er"ite trecerea n cont a ,u"ei de
;*//,// lei, iar re,tul *//,// lei ,e trece la c-eltuieli1 O&era!iunile care au avut loc la ntre&rindere
au #o,t re#lectate a,t#el+
01 Su"a acci$elor calculate &entru "ateria &ri" &rocurat+
(ebit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 4414 ,Crean:e pe
termen .curt pri'ind alte impozite i pl:i / 1222322 lei
19
Credit 14* ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / 1222322 lei
(1 Su"a acci$elor calculate &entru "ar#a e6&ediat+
(ebit 44* ,Crean:e pe termen .curt a9erente 9acturilor comerciale / 7122322 lei
Credit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 1+7+ ,(atorii pri'ind accizele3
taxele / 7122322 lei
21 Trecerea n cont a ,u"ei acci$elor calculate+
(ebit 1+7 ,(atorii pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 1+7+ ,(atorii pri'ind accizele3
taxele / 4122322 lei
Credit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 4414 ,Crean:e
pe termen .curt pri'ind alte impozite i pl:i / 4122322 lei
;1 Trecerea la c-eltuieli a di#eren!ei dintre ,u"a acci$elor a#erent "ateriei &ri"e .i ,u"a
acci$elor re#eritoare la "ar#a e6&ediat+
(ebit )*+ ,C-eltuieli generale i admini.trati'e / 122322 lei
Credit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 4414 ,Crean:e
pe termen .curt pri'ind alte impozite i pl:i / 122322 lei
4n ca$ul n care ,ubiectul i"&unerii e6&ort "r#uri ,u&u,e acci$elor n "od inde&endent
,au n ba$a contractului de co"i,ion, de a,e"enea, livrea$ "r#uri ,u&u,e acci$elor n "a%a$inele
dutM'#ree, cu e6ce&!ia !i%rilor cu #iltru de i"&ort, .i@,au n $onele econo"ice libere, ,u"a acci$ului
ac-itat anterior la "r#urile ,u&u,e acci$elor, utili$ate &entru &relucrarea .i@,au #abricarea
"r#urilor ,u&u,e acci$elor e6&ediate >tran,&ortate? &entru e6&ort, ,e re,tituie n "odul ,tabilit de
Fuvern, n ter"en de ;* $ile du& &re$entarea docu"entelor 9u,ti#icative1
I1M1 KEuro'Alco S:L a &rocurat "aterie &ri" n valoare de 7////,// lei ac-itnd acci$e n
valoare 7///,// lei, iar ulterior a e6&ortat &rodu,e n valoare de 02////,// lei1 A,t#el entitatea are
dre&tul la re,tituirea a 7///,// lei din contul bu%etului1 4n contabilitate o&era!iunile vor #i
nre%i,trate n #elul ur"tor+
01 Su"a acci$elor calculate la "ateria &ri" &rocurat+
(ebit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 4414 ,Crean:e pe
termen .curt pri'ind alte impozite i pl:i / 8222322 lei
Credit 14* ,(atorii pe termen .curt pri'ind 9acturile comerciale / 8222322 lei
(1 :e,tituirea ,u"ei acci$elor a#erente "ateriei &ri"e acci$ate utili$ate la #abricarea
&rodu,elor+
(ebit 474 ,Cont de decontare / 8222322 lei
Credit 441 ,Crean:e pe termen .curt pri'ind decontrile cu bugetul3 .ubcontul 4414 ,Crean:e
pe termen .curt pri'ind alte impozite i pl:i / 8222322 lei
20
Con#or" Codului Fi,cal e6&ortarea "r#urilor de ctre &er,oane care nu ,nt ,ubiec!i ai
i"&unerii ,e &er"ite #r dre&tul la re,tituirea ,u"elor acci$elor la "r#urile ,u&u,e acci$elor
e6&ediate >tran,&ortate? &entru e6&ort1
. /eclararea %&A $i a Accizelor
21
.1 /eclararea %&A
Con#or" art1 00* al Codului Fi,cal #iecare ,ubiect i"&o$abil, e,te obli%at , &re$inte
declara!ia &rivind T1V1A1 &entru #iecare &erioad #i,cal .i trebuie , ver,e la bu%et ,u"a T1V1A1,
care ur"ea$ a #i ac-itat &entru #iecare &erioad #i,cal, dar nu "ai tr$iu de data ,tabilit &entru
&re$entarea declara!iei &e acea,t &erioada, cu e6ce&!ia ac-itrii T1V1A1 n bu%et la ,erviciile
i"&ortate, a crei ac-itare ,e #ace la "o"entul e#ecturii &la!ii &entru ,erviciul i"&ortat1
Declara!ia &rivind TVA cu&rinde dou co"&arti"ente care cu&rind in#or"a!ii de,&re
livrrile de "r#uri .i ,ervicii .i &rocurrile de "r#uri .i ,ervicii, care ,e ntoc"e,c n ba$a
re%i,trelor re,&ective1
Deci la 41M1 Euro'Alco S:L, n declara!ia &rivind TVA >Ane6a 00? ,e vor co"&leta
bo6ele a,t#el+
bo6a 0 D livrri de "r#uri .i ,ervicii la valoarea #r TVA I 73;7)7,// lei, ,e ia din
:e%i,trul livrrilor
bo6a ( D ,u"a TVA a#erent livrrilor de "r#uri .i ,ervicii I 0)(<)),// lei
bo6a 2 D livrri de "r#uri .i ,ervicii la cota redu,
bo6a ; D ,u"a TVA a#erent livrrilor de "r#uri .i ,ervicii la cota redu, ,e ia din
:e%i,trul livrrilor, coloni!a ) total
bo6a * D livrri la cota E/
bo6a 3 D livrri ,cutite de TVA I (2<3/<;,// lei
bo6a ) D i"&ort de ,ervicii
bo6a 7 D ,u"a TVA a#erent i"&ortului de ,ervicii
bo6a < D a9u,tarea TVA a#erent livrrilor
bo6a 0/ D totalul a#erent livrrilor >0A2A*A3A)? adic+
73;7)7,//A/A/A(2<3/<;,//I2(3/<)(,// lei
bo6a 00 D total ,u"a TVA >(A;A7A<?+
0)(<)),//A/A/A/I0)(<)),// lei
bo6a 0( D &rocurri de "r#uri .i ,ervicii I 033;72,// lei
bo6a 02 D ,u"a TVA a#erent &rocurrilor de "r#uri .i ,ervicii I 2()72,// lei
bo6a 0; D i"&ortul .i &rocurrile de "r#uri .i ,ervicii I (7*33<,// lei
bo6a 0* D ,u"a TVA a#erent i"&ortului de "r#uri .i ,ervicii I *)/;0,// lei
bo6a 03 D a9u,tarea TVA a#erent &rocurrilor I 0)*00,// lei >ane6a (0?
bo6a 0) ' trecerea n cont a ,u"ei TVA &entru &erioada &recedent
bo6a 07 D total TVA ,&re deducere >02A0*A03A0)?+
22
2()72,//A*)/;0,//A0)*00,//I0/)22*,// lei
bo6a 0< D TVA a#erent bu%etului >00'07?+
0)(<)),//'0/)22*,//I3*3;(,// lei
bo6a (/ D TVA a#erent bu%etului &entru i"&ort de ,ervicii
bo6a (0 D TVA de,tinat trecerii n cont n &erioada ulterioar
bo6a (( D TVA ,&re re,tituire1
Declara!ia &rivind TVA ,e &re$int &n la ,#r.itul lunii i"ediat ur"toare celei ra&ortate,
iar ac-itarea ,u"elor datorate la bu%et ,e e#ectuea$ n aceea.i ter"eni1
.( /eclararea Accizelor
Ca .i n ca$ul i"&unerii cu TVA ,ubiec!ii i"&unerii cu acci$e ,unt obli%a!i , &re$inte
Declara!ia &rivind acci$ele, ve$i ane6a 0*1 8er,oanele #i$ice .i 9uridice care e#ectuea$ i"&ort de
"r#uri ,u&u,e acci$elor1 Declara!ia ,e &re$int &n n ulti"a $i a lunii n care a avut loc
e6&edierea "r#urilor i"&u,e acci$elor1
Con#or" In,truc!iunii cu &rivire la ad"ini,trarea acci$elor nr1 077 din (010/1/; a
In,&ectoratului Fi,cal 8rinci&al de Stat n Declara!ia &rivind acci$ele ,e indic &erioada #i,cal,
denu"irea ,ubiectului i"&unerii, adre,a 9uridic de&lin a locului &rinci&al de de,#.urare a
activit!ii econo"ice, codul #i,cal .i nu"rul de nre%i,trare a certi#icatului de acci$1
Declara!ia &rivind acci$ele e,te #or"at din 00 coloane, #iecare con!innd in#or"a!ie &e care
,ubiectul i"&unerii ur"ea$ , o n,crie, ,i anu"e+
La coloana 0 ,e indic nu"rul de ordine al "r#ii ,u&u,e acci$elor1
La coloana ( ,e indic &o$i!ia tari#ar a "r#ii ,u&u,e acci$elor con#or" No"enclatorului de
"r#uri al :e&ublicii Moldova, ,&eci#icat la coloana 0 a ane6ei la titlul IV al Codului Fi,cal1
La coloana 2 ,e indic denu"irea "r#ii acci$ate e6&ediate >tran,&ortate?1
La coloana ; ,e indic codul cla,i#ica!iei veniturilor bu%etare1
La coloana * ,e indic volu"ul n e6&re,ie natural n ca$ dac, con#or" titlului IV al
Codului Fi,cal, ba$a i"&o$abil ,e deter"in n e6&re,ie natural, re#lectnd n &arante$e unitatea
de ",ur, ,&eci#icat n ane6a la titlul IV din Codul Fi,cal1
La coloana 3 ,e indic valoarea "r#ii #r TVA .i acci$e, n ca$ dc, con#or" titlului IV
al Codului Fi,cal, ba$a i"&o$abil ,e deter"in n e6&re,ie valoric1 Valoarea "r#ii #r TVA .i
acci$e ,e va re#lecta n unit!i "onetare na!ionale1
La completarea /eclaraiei privind accizele subiectul impunerii face 0nscrierile
corespunztoare doar 0n una din coloanele , sau ( 0n dependena de tipul cotei accizului aplicate1
23
La coloana ) ,e indic co,tul licen!ei &entru activitatea de,#.urat de ,ubiectul i"&unerii n
do"eniul 9ocurilor de noroc1
La coloana 7 ,e indic cota acci$ului ,tabilit ad valore" n &rocente de la valoarea "r#ii
#r TVA .i acci$e, ,au de la co,tul licen!ei &entru activitatea n do"eniul 9ocurilor de noroc= ,au
cota acci$ului ,tabilit n ,u"a ab,olut la unitatea de ",ura a "r#ii acci$ate con#or" ane6ei la
titlul IV al Codului Fi,cal1
La coloana < ,e indic ,u"a acci$ului calculat, reie.ind din cota acci$ului a#erent "r#ii
acci$ate, a&licat la una din ba$ele i"&o$abile, o%lindite la coloanele *,3 .i )1
La coloana 0/ ,e indic ,u"a acci$ului ac-itat &entru "r#urile ,u&u,e acci$elor utili$ate n
&roce,ul de &relucrare .i@,au de #abricare &entru ob!inerea altor "r#uri ,u&u,e acci$elor, care
ur"ea$ a #i trecut n cont la "o"entul e6&edierii "r#urilor #inite ,u&u,e acci$elor din nca&erea
de acci$, ,au ur"ea$ a #i ,u&u, re,tituirii1
La coloana 00 ,e indic ,u"a acci$ului de,tinat virrii la bu%et, calculat ca di#eren!a dintre
coloana < .i coloana 0/, care va #i o%lindit n #i.a contului &er,onal al &ltitorului de acci$e n
ca$ul n care va re&re$enta o obli%a!iune a &ltitorului de acci$ #a! de bu%et1 4n coloana re,&ectiv
n,crierea re$ultatelor cu ,e"nul K"inu, nu ,e ad"ite1
Corectri .i radieri la co"&letarea Declara!iei &rivind acci$ele nu ,e ad"it1
Declara!ia &rivind acci$ele ,e ,e"nea$ de ctre conductorul .i contabilul'.e# al ,ubiectului
i"&o$abil .i ,e &re$int la in,&ectoratul #i,cal de ,tat ntr'un e6e"&lar unic1
4n ,itua!iile cnd ntre%ul ,orti"ent de "r#uri ,u&u,e acci$elor, e6&ediate din nca&erea de
acci$ a ,ubiectului i"&o$abil, ,au &rocurate de &er,oanele #i$ice .i 9uridice #r con#ir"area
docu"entar a ac-itrii acci$elor .i ulterior co"erciali$ate, nu &oate #i n,cri, ntr'un ,in%ur
#or"ular al Declara!iei &rivind acci$ele, ace,ta ,e re#lect detaliat ntr'o ane6 la Declara!ie1
Ane6a con!ine coloane ,i"ilare Declara!iei &rivind acci$ele &ro&riu'$i,e, n care &entru
#iecare denu"ire de "ar# ,e co"&letea$ cele 00 coloane e6i,tente1
4n #or"ularul Declara!iei ,e trec doar ,u"ele totale calculate &entru "r#urile acci$ate
e6&ediate din nc&erea de acci$ care #ac &arte din co"&onen!a #iecrui cod ,e&arat al contului
cla,i#ica!iei bu%etare a veniturilor de ,tat, co"&letndu',e a,t#el coloanele ;, * ,au 3, <, 0/ .i 001
4n ca$ul livrrilor de e6&ort, care ,nt ,cutite de acci$, ,ubiectul i"&unerii, n luna n care le'
a e#ectuat, n Declara!ia &rivind acci$ele nu #ace n,crierile cu &rivire la volu"ul de "r#uri
e6&ortate1
4n,crierile a#erente livrrilor de e6&ort ,e introduc n Declara!ia &rivind acci$ele &entru
&erioada #i,cal cnd n ter"enul ,tabilit de Serviciul Fi,cal de Stat a avut loc re&atrierea total a
"i9loacelor &entru e6&ortul dat, e#ectuat cu nce&ere de la 0 ianuarie (//01
24
A,t#el, la coloana ( a Declara!iei ,e n,crie cuvntul Ke6&ort, iar la coloanele ;, * ,au 3 .i
0/, &entru #iecare cod al cla,i#ica!iei veniturilor bu%etare, ,e nre%i,trea$ datele core,&un$toare1
25
0nc1eiere
%&A .i accizele re&re$int un "od de colectare la bu%et a unei &r!i din valoarea "r#urilor
livrate, ,erviciilor &re,tate, ,u&u,e i"&o$itrii &e teritoriul :e&ublicii Moldova1
TVA e,te un i"&o$it &e con,u", care ,e a&lic a,u&ra unui ,&ectru lar% de "r#uri .i
,ervicii, cu e6ce&!ia celor, care con#or" art1 0/2 al Codului Fi,cal, ,unt ,cutite de i"&o$itare1 A,t#el
con#or" ace,tui articol la livrrile de &roduc!ie de carte .i &ublica!ii &eriodice &recu" .i ,erviciile
de editare a lor, ntre&rinderea e,te ,cutit de ta6a &e valoarea adu%at1 Trebuie de "en!ionat, c
activitatea >,erviciile? de redactare, editare .i e6ecutare &oli%ra#ic a &roduc!iei de carte .i a
&ublica!iilor &eriodice cu caracter erotic .i &ublicitar ,e con,ider livrare i"&o$abil .i ,e ,u&une cu
TVA &e &rinci&ii %enerale, la cota (/B1 De a,e"enea, trecerea n cont a TVA a#erent &rocurrilor
de "r#uri .i ,ervicii le%ate de &roduc!ia de carte .i@,au a &ublica!iilor &eriodice ce !in de cultur,
reli%ie, educa!ie, .tiin! .i nv!"nt ,e e#ectuea$ n con#or"itate cu &revederile art1 0/( din
Codul Fi,cal1
Totu.i 4ntre&rinderea Mi6t EEuro'Alco S:L e,te &ltitor de TVA, #a&t con#ir"at &rin
certi#icatul de nre%i,trare al ,ubiectului i"&unerii cu TVA1 Con#or" art1 00) al Codului Fi,cal la
e#ectuarea livrrilor i"&o$abile, contribuabilul eliberea$ con,u"atorilor #acturi #i,cale &ri"ite de
la In,&ectoratul Fi,cal de Stat1 Facturile #i,cale att la "r#urile .i ,erviciile &rocurate, ct .i la cele
reali$ate ,e nre%i,trea$ n :e%i,trul livrrilor .i &rocurrilor1 Ca .i ntrea%a eviden! contabil
ace,te re%i,tre ,e !in n "od auto"ati$at, dar din cau$a unor de#icien!e a &ro%ra"ei in#or"atice e,te
nece,ar .i !inerea eviden!ei a ace,tor re%i,tre n "od "anual1 Ace,t #a&t duce uneori la erori ca n
ca$ul re%i,trului eviden!ei livrrilor1
Eviden!a contabil a ta6ei &e valoare adu%at la 41M1 Euro'Alco S:L ,e !ine con#or"
Le%i,la!iei n vi%oare, ,e re,&ect cerin!ele tuturor actelor nor"ative .i datoriile a#erente bu%etului
,unt ac-itate la ti"&1
Acci$ele ,unt o #or" ,&ecial de ta6 de con,u"a!ie , #iind #oarte r,&ndit n !rile cu o
econo"ie de &ia!1 Ele ,unt inclu,e n &re!ul de vn$are a "r#urilor i"&ortate ,au &rodu,e .i
reali$ate &e teritoriul !rii con,iderate a nu #i de ,trict nece,itate n con,u"ul &o&ula!iei .i ,e
datorea$ bu%etului de ,tat1
8er,oanele #i$ice .i 9uridice care &reconi$ea$ , ,e ocu&e cu &relucrarea ,au #abricarea
"r#urilor i"&o$abile cu acci$e ,au &er,oanele 9uridice care &reconi$ea$ ,'.i de,#.oare
activitatea n do"eniul 9ocurilor de noroc ,unt obli%ate , &ri"ea,c certi#icatul de acci$1
41M1 Euro Alco S:L e,te &ltitor de acci$e, #a&t con#ir"at &rin certi#icatul de nre%i,trare
al ,ubiectului i"&unerii cu acci$e1
26
Te"a ta6elor de con,u"a!ie e,te una #oarte actual la "o"entul dat1 Deoarece TVA .i
acci$ele la "o"entul ,unt ,ur,a &rinci&al de #or"are a bu%etului de ,tat ele "ereu ,unt un &unct de
&lecare ,&re eva$iunea #i,cal .i ca re$ultat #or"ea$ unul din &unctele de cercetare a or%anelor
#i,cale1 Doar cunoa.terea a&ro#undat a &articularit!ilor eviden!ei contabile a TVA .i acci$elor va
a,i%ura evitarea erorilor n eviden!a $ilnic .i o activitate le%al a entit!ii econo"ice1
27
2ibliografie
I Acte legi"lative $i normative
010 Le%ea contabilit!ii nr1 002'NVI din ()1/;1(//) @@ 2onitorul 3ficial nr1.&-
.#4#.. din +.1&(1+&&%
01( Codul Fi,cal1 Titlul III .i Titlul IV @@ Contabilitate 5i udit, nr1), +&)+
012 Ordin &rivind a&robarea Declara!iei &rivind TVA .i a Modului de co"&letare de ctre
,ubiec!ii i"&o$abili cu TVA a Declara!iei &rivind TVA nr100) din (;1/<1(//0 @@ 2onitorul 3ficial
al 612oldova nr1)+(-)+$4#&) din ).1)&1+&&)
01; In,truc!iunea &rivind re,tituirea ,u"elor ta6ei &e valoarea adau%at nr1 077 din
0)1001(//*@@ 2onitorul 3ficial 7r1)-' din &(1&)1+&&(
01* In,truc!iunea cu &rivire la ad"ini,trarea acci$elor nr1 077 din (010/1/; @@ 2onitorul
3ficial 7 +&,-+&% din )+ noiembrie +&&'
013 In,truc!iunea &rivind co"&letarea #or"ularului ti&i$at de docu"ent &ri"ar cu re%i"
,&ecial al #acturii #i,cale &entru livrrile de "r#uri .i ,ervicii i"&o$abile cu TVA @@ 2onitorul
3ficial nr1 #+-'+ din +) martie +&&+
II 3anuale' monografii' cr#i' bro$uri
II10 Contabilitate #inanciar1 Edi!ia a II'a1 Colectiv de autori+ coordonator A1 Nederi!a1
ACA8, C-iinu, (//2, 3;/ &1
II1( Core,&onden!a conturilor contabile con#or" &revederilor S1N1C1 .i Codului #i,cal1 A1
Nederi!a1 Contabilitate .i audit, (//), 3;/&1
II12 Contabilitatea i"&o$itelor+ Contabilitatea i"&o$itului &e venit1 Contabilitatea ta6ei &e
valoare adu%at1 Contabilitatea acci$elor, altor i"&o$ite .i ta6e1 V15ucur, V1 Ourcanu,
A1 Fraur1 ASEM, (//*, *3(&1
28
Anexe
29