Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA

FACULTATEA DE DREPT
CAMBIA
VALIDITATEA CAMBIEI
Student: Balan Mara!N"#leta
Anul II$ %e&e%trul II
'ru(a B)
IAI, 2010
Cambia
Noiunea cambiei
Le*ea nr+ ,-./0)1 2 a%u(ra "a&3e 4 3letulu la #rdn$ "u &#d5"6rle 4 "#&(let6rle
ulter#are$ nu d6 # de5n7e a "a&3e+ Ea "u(rnde 8n%6 anu&te d%(#97 (r:nd "u(rn%ul "a&3e (e
3a9a "6r#ra %e (#ate de5n a"e%t ttlu de "redt+
Cambia este un nscris prin care o persoan, denumit trgtor sau emitent, d dispoziie altei
persoane, numit tras, s plteasc la scaden o sum de bani unei a treia persoane numit beneficiar,
sau la ordinul acesteia+
Subiectele raporturilor juridice cambiale
A4a "u& re9ult6 dn de5n7e$ "a&3a &(l"6 (art"(area a tre (er%#ane:
a; trgtorul <e&tentul; e%te (er%#ana "are e&te ttlul= el d6 d%(#97a %6 %e (l6tea%"6 # %u&6
de 3an+ Prn %e&n6tura %a$ tr6*6t#rul 84 a%u&6 #3l*a7a de a 5a"e %6 %e (l6tea%"6 %u&a de 3an
3ene5"arulu de "6tre tra%+ E&tentul 8n%"r%ulu (#art6 denu&rea de tr6*6t#r$ de#are"e tra*e ttlul
a%u(ra de3t#rulu "are e%te #3l*at %6 e5e"tue9e (lata=
3; trasul e%te (er%#ana "6rea %e adre%ea96 d%(#97a <#rdnul; de a (l6t # %u&6 de 3an=
"; beneficiarul e%te (er%#ana "6rea %au la #rdnul "6rea ur&ea96 %6 %e 5a"6 (lata de "6tre tra%+
Cla%5"area "a&3l#r:
"#&er"ale 2 re9ultate 8n ur&a unu "#ntra"t "#&er"al$
3an"are 2 %e 5#l#%e%" ">nd # 3an"6 "#&er"al6 a a"#rdat un "redt "u&(6r6t#rulu$
d#"u&entare 2 %e 5#l#%e%" n "#nd7le e?%ten7e unu "#ntra"t "#&er"al ">nd %e %#l"t6
re&terea un#r d#"u&ente$
de "#&(le9en76 2 %tn*erea %au a"#(errea une dat#r de "6tre de3t#r 3ene5"arulu+
Mecanismul juridic al cambiei
@n7ele*erea &e"an%&ulu Aurd" al "a&3e (re%u(une r6%(un%ur la tre 8ntre36r+ Cu& %e
e?(l"6 dre(tul tr6*6t#rulu de a da d%(#97e tra%ulu %6 5a"6 # (lat6B De "e tra%ul tre3ue %6 e?e"ute
a"ea%t6 d%(#97eB @n "e te&e 3ene5"arul (r&e4te (lataB
@n &#d #34nut$ e&terea une "a&3 are la 3a96 e?%ten7a un#r ra(#rtur Aurd"e anter#are
8ntre (er%#anele 8n "au96$ "are au "a 9:#r anu&te a"te Aurd"e+ @n te&eul a"e%t#r ra(#rtur Aurd"e$
2
denu&te raporturi fundamentale$ 5e"are (er%#an6 are "altatea de "redt#r %au de3t#r 8n ra(#rturle
Aurd"e la "are (art"(6+ Prn e&terea "a&3e 4 e5e"tuarea (l67 %e e?e"ut6 #3l*a7le dn ra(#rturle
Aurd"e (ree?%tente+
@n d#"trn6$ "rean7a tr6*6t#rulu 5a76 de tra%$ "are Au%t5"6 e&terea "a&3e$ e%te denu&t6
proviziune %au acoperirea cambiei$ ar "rean7a 3ene5"arulu 5a76 de tr6*6t#r %e nu&e4te valoarea
furnizat+
Ra(#rturle Aurd"e "are (ree?%t6 "a&3e <ra(#rturle 5unda&entale; e?(l"6 4 Au%t5"6
e&terea "a&3e+ Dar$ #dat6 e&%6 "a&3a$ ea tre3ue (r:t6 (rn ea 8n%64$ "a un ttlu de %ne!%t6t6t#r+
T#t#dat6 #(era7le (r:nd "a&3a 5a" a3%tra"7e de e?%ten7a ra(#rturl#r 5unda&entale+ A"e%te #(era7
%unt *u:ernate de re*ul %(e"ale$ "are %unt d5erte de re*ulle "are re*le&entea96 ra(#rturle
5unda&entale+ Re*ulle %(e"ale (r:nd "rearea ra(#rturl#r Aurd"e "a&3ale$ "r"ula7a$ *arantarea 4
(lata "a&3e %unt "u(rn%e 8n Le*ea nr+ ,-./0)1+
Tre3ue #3%er:at 8n%6 "6 e&terea "a&3e nu du"e la %tn*erea ra(#rturl#r Aurd"e
5unda&entale+ A"e%te ra(#rtur Aurd"e %u39%t6$ a5ar6 de "a9ul ">nd (6r7le au "#n:ent # n#:a7e$ ad"6
%tn*erea #3l*a7e :e"C dn ra(#rtul 5unda&ental 4 8nl#"urea e "u # #3l*a7e n#u6$ re9ultat6 dn
ra(#rtul "a&3al <art+ D1 dn Le*ea nr+ ,-./0)1;+
Funciile cambiei
Ca&3a are tre 5un"7:
! de n%tru&ent de "redt=
! de n%tru&ent de (lat6
! de n%tru&ent de %"C&3 :alutar+
Validitatea cambiei. Meniuni obligatorii
Pentru :aldtatea "a&3e$ re%(e"t: (r#du"erea e5e"tel#r d#rte$ e%te ne"e%ar6 real9area ur&at#arel#r
"#nd7:
/+ E5e"tuarea #3l*a7unl#r "a&3ale de "6tre (er%#ane 59"e 4 Aurd"e "are au "altatea de
"#&er"ant=
E+ F#r&a %"r%6$ %u3 %e&natur6 (r:at6=
3
Nu (#ate e?%ta #3l*a7e "a&3al6 :er3al6+ T#ate de"lara7le "a&3ale tre3ue %6 5e "#&(lete$
(re"%e 4 %6 re9ulte dn ttlu$ "6"$ "#n5#r& une 5#r&ule "la%"e: Fquod non est in cambio non est in
mundo+
Nere%(e"tarea a"e%te "#nd7 nu (#ate a:ea de">t # %n*ur6 "#n%e"n76: a"eea a ne:ala3lt67
#3l*a7e "a&3ale+@n &#d #34nut #3l*a7le "a&3ale %e a%u&6 (e 5#r&ulare!t( "e e?%t6 8n "#&er7$
(urt>nd t&3rul le*al ne"e%ar+
)+ Cu(rnderea tutur#r &en7unl#r #3l*at#r 4 a un#r "lau9e 5a"ultat:e+ Men7unle #3l*at#r
%unt:
G denu&rea de "a&3e=
G #rdnul ne"#nd7#nat de (lat6 a une %u&e deter&nate=
G nd"area nu&elu tra%ulu=
G nd"area %"aden7e=
G nd"area l#"ulu de (lat6=
G nd"area nu&elu 3ene5"arulu=
G nd"area date 4 l#"ulu e&ter=
G %e&n6tura tr6*6t#rulu+
Le*ea nr+ ,-./0)1 (r:nd "a&3a 4 3letul la #rdn d%(une "6 a3%en7a :reunea dn &en7unle
de &a %u% au dre(t "#n%e"n76 5a(tul "6 un a%t5el de 8n%"r% nu &a are :al#area de "a&3e$ (ut>nd 5
8n%6 "#n%derat un a"t %u3 %e&n6tur6 (r:at6$ "#n%tat>nd # #3l*a7e de dre(t "#&un+ Pe de alt6 (arte$ 8n
Le*ea nr+ ,-./0)1 %e &en7#nea96 "6 a3%en7a un#ra dn "lau9ele #3l*at#r e%te %u(lnt6 (rn n#r&e
ntr#du%e 8n a"e%t %"#(+ A%t5el$ 8n "a9ul 8n "are nu %e nd"6 %"aden7a$ %e "#n%der6 "6 ttlul e%te (l6t3l
Fla :edere$ ">nd l(%e4te nd"area l#"ulu (l67$ %e "#n%der6 "6 (lata %e 5a"e la l#"ul ar6tat l>n*6
nu&ele tra%ulu$ ar 8n a3%en7a (re"96r l#"ulu e&ter %e na4te (re9u&7a "6 a"ea%ta %!a (r#du% 8n
l#"ul nd"at l>n*6 nu&ele tr6*6t#rulu+
a) Denumirea de cambie
Dntre &en7unle #3l*at#r "u(rn%e 8n Le*ea nr+ ,-./0)1$ (r&a # "#n%ttue denu&rea de "a&3e$
"are tre3ue %6 %e re*6%ea%"6 Fexpresis verbis 8n ttlu 4 tre3ue %6 5e e?(r&at6 8n l&3a 8ntre3un7at6
(entru "#&(letarea a"e%tua+ A"ea%t6 r*#are e%te Au%t5"at6 (rn a:ert%&entul dat "elu "are e&te #
"a&3e$ a%u(ra "#n%e"n7el#r (e "are le are "rearea a"e%tu ttlu+
@n le*ea r#&>n6 8n &atere de "a&3e$ denu&rea de "a&3e nu (#ate 5 8nl#"ut6 "u altele e?%tente 8n
u9$ "u& ar 5 a"ela de trat6 %au (#l76$ 5#l#%te 8n tre"ut+
4
N#r&ele!"adru ale B6n" Na7#nale a R#&>ne (re:6d "6 l(%a denu&r de "a&3e atra*e nultatea$
nter9">ndu!%e "a denu&rea de "a&3e %6 5e tre"ut6 (e &ar*nea$ da*#nala %au (artea de A#% a ttlulu$
5nd #3l*at#ru %6 5*ure9e dea%u(ra %e&n6tur tr6*6t#rulu+
b) Ordinul necondiionat de plat a unei sume determinate
A d#ua &en7une #3l*at#re "#n%t6 8n %t(ularea 8n ttlu a unu #rdn ne"#nd7#nat$ adre%at de
tr6*6t#r tra%ulu$ de a (l6t # %u&6 de 3an deter&nat6+ A"ea%t6 "#nd7e "u(rnde d#u6 ele&ente
"#relat:e: #rdnul de (lat6 4 %u&a deter&nat6+
@n "eea "e (r:e4te (r&ul ele&ent$ "ara"terul %6u ne"#nd7#nat re9d6 8n a"eea "6 #rdnul de
(lat6 nu (#ate 5 %u(u% une "#ntra(re%ta7$ nu (#ate 5 %u3#rd#nat une "#nd7 %u%(en%:e %au
re9#lut#r 4 nu (#ate "u(rnde n" "lau9e %au "#nd7 8n %en% &(r#(ru$ "are ar l&ta #3l*a7a
"a&3al6 %au ar 5a"e!# %6 de(nd6 de "u(rn%ul unu alt 8n%"r% %au de ra(#rtul Aurd" e?%tent 8ntre
tr6*6t#r 4 tra%$ 8ntre tr6*6t#r 4 3ene5"ar %au 8ntre al7 %e&natar a "a&3e+ A"ea%t6 nter(retare %e
3a9ea96 (e 5a(tul "6 :#n7a de a %e #3l*a "a&3al %e e?(r&6 (rn #rdnul de (lat6= #r da"6 a"e%ta ar 5
a5e"tat de :re# "#nd7e %au re9er:6$ nu ar (utea 5 "#n%derat "a 5nd # &an5e%tare de :#n76 8n a"e%t
%en%$ ar (e de alt6 (arte$ ne&a5nd "un#%"ute (e de(ln "#nd7le (l67$ ar 5 a5e"tat6 :al#area de
"r"ula7e a ttlulu+
F#r&ula "e (#ate 5 utl9at6 "#n%t6 8n &(erat:ul FPl6t7 %au #r"e e?(re%e %n#n&6$ "a de e?e&(lu
FV6 r#* a (l6t+
Su&a de (lat6 tre3ue %6 5e deter&nat6 4 e?(r&at6 8nt#tdeauna 8n nu&erar+ A"ea%t6
(re"9are a%*ur6 "r"ula7a "a&3e$ de#are"e nu&a a%t5el %e (#ate 4t de "6tre (#%e%#rul ttlulu "e %e
dat#rea96 la %"aden76$ ar de3t#rul :a a:ea "erttudnea 8ntnder #3l*a7e %ale+
c) Indicarea numelui trasului
P#ate 5 de%e&nat "a tra% #r"e %u3e"t de dre(t$ (er%#an6 59"6 %au Aurd"6+ Ind"area tra%ulu nu
"reea96 de la %ne #3l*a7a de (lat6 8n %ar"na %a$ nu&a a""e(tarea tra%ulu (r#du">nd a"e%t e5e"t+
Pentru dent5"area tra%ulu nu e%te ne"e%ar6 %"rerea nu&elu 8ntre* <nu&e 4 (renu&e;$ 8n dre(tul
"a&3al r#&>n 5nd %u5"ent %6 %e arate d#ar nu&ele de 5a&le+ Prenu&ele (#ate l(% %au %6 5e nd"at
d#ar (rn n7ala a"e%tua %au %6 5e a3re:at+ CCar # *re4eal6 de #rt#*ra5e 8n nd"area nu&elu de
5a&le nu (#ate atra*e nultatea ttlulu$ at>t t&( ">t nu&ele e%te a%t5el %"r% 8n">t %6 (er&t6
dent5"area "elu de%e&nat "a tra%+ A"ela4 (rn"(u e%te :ala3l 8n "a9ul 5r&e nd:duale %au %#"ale
%au a une denu&r+
d) Indicarea scadenei
5
P#tr:t Le* nr+ ,-./0)1 %"aden7a (#ate 5 5#r&ulat6 8n (atru &#dur d5erte:
/+ %"aden7a la :edere <la (re9entare$ la "erere;
A"ea%t6 5#r&ul6 8l 8ndre(t67e4te (e 3ene5"ar %6 (retnd6 (lata la data la "are are ntere%ul %6 #
#37n6+ El # (#ate "ere$ 8n (rn"(u$ "Car 8n 9ua e&ter ttlulu$ dar 8n &a?&u& un an de la a"ea%t6
dat6+
E+ %"aden7a la un anu&t t&( de la :edere
@l #3l*6 (e (#%e%#r %6 (re9nte "a&3a de3t#rulu #r">nd 8 "#n:ne$ ur&>nd "a de la a"ea
dat6 8nante %6 "ur*6 ter&enul de e?*3ltate+
)+ %"aden7a la un anu&t t&( de la data e&ter
Da"6 7ara de e&%une 4 "ea de (lat6 au "alendare d5erte$ %"aden7a %e %ta3le4te %#"#tndu%e
dn 9ua "are "#re%(unde "ele de e&%une (#tr:t "alendarulu l#"ulu de (lat6+
1+ %"aden7a la # 9 5?6
H 8n a"e%t "a9 data e?*3lt67 %e "#n%der6 5?at6 du(6 "alendarul l#"ulu de (lat6$ da"6
d5er6 de "el al 76r de e&%une+
Ind5erent de &#daltatea utl9at6$ %"aden7a "a&3e tre3ue %6 5e (re"%6 4 ne"#nd7#nat6$ nu "u
ter&ene "u&ulat:e$ alternat:e %au %u""e%:e$ " una %n*ur6 (entru t#at6 %u&a+ Ca&3a "are nu
"u(rnde # a%t5el de %"aden76 e%te nul6+
e) Indicarea locului plii
Ca&3a tre3ue %6 nd"e 4 l#"ul (l67+ A"ea%ta %e 5a"e 5e la l#"ul nd"at 8n "a&3e "a l#" de
(lat6$ 5e$ 8n l(%a a"e%te nd"a7$ la l#"ul ar6tat l>n*6 nu&ele tra%ulu+ A"e%ta (#ate a:ea 8n%6 ntere%ul
"a (lata %6 5e 56"ut6 la d#&"lul une alte (er%#ane$ dn a"eea4 l#"altate %au dn alta+ A%t5el$ (#tr:t
Le* nr+ ,-./0)1$ %e %ta3le4te "6 da"6 8n "a&3e nu %e (re"9ea96 "6 (lata :a 5 56"ut6 de 8n%u4 tra%ul la
d#&"lul ter7ulu$ %e (re%u(une "6 ea :a 5 56"ut6 de "6tre ter7+ A"e%t *en de "a&3 %e nu&e%"
d#&"late$ ar "el "e :a (l6t$ ter7 d#&"lar+
De re*ul6$ nd"area l#"ulu de (lat6 "a 4 a ter7ulu d#&"latar %e 5a"e de "6tre tr6*6t#r la
e&terea "a&3e+ Da"6 a"e%ta &en7#nea96 nu&a l#"ul de (lat6 4 a"e%ta e%te altul de">t d#&"lul
tra%ulu$ a"e%ta (#ate el nd"a (er%#ana "are :a 5a"e (lata la l#"ul &en7#nat de tr6*6t#r+ @n l(%a une
a%e&enea &en7un dn (artea tra%ulu a""e(tant$ %e "#n%der6 "6 %!a #3l*at %6 (l6tea%"6 el 8n%u4 la l#"ul
(re"9at+ C>nd "a&3a e%te (l6t3l6 la d#&"lul tra%ulu$ a"e%ta (#ate nd"a la a""e(tare # adre%6 8n
l#"altatea (l67+
6
Da"6 l#"ul (l67 nd"at 8n "a&3e e%te d5ert de "el al d#&"lulu tra%ulu$ "a&3a tre3ue (re9entat6 la
a""e(tare 8n a"el l#"+
f) Indicarea numelui beneficiarului
@n "a&3e e%te #3l*at#re nd"area nu&elu 3ene5"arulu$ "are e%te t#t#dat6 (r&ul (#%e%#r le*t& al
"a&3e+
Tr6*6t#rul are dre(tul %6 %e de%e&ne9e 8n "u(rn%ul ttlulu (e %ne 8n%u4 "a 3ene5"ar$ du(6 "u& (#t 5
ar6ta7 &a &ul7 3ene5"ar$ 8n &#d alternat:+ De re&ar"at "6 (rn 3ene5"ar %e 8n7ele*e 5e (er%#ana
8ndre(t67t6 %6 "ear6$ 8n nu&e (r#(ru %au (rn &andatar$ (lata dat#rat6$ 5e %u3e"tul de dre(t la #rdnul
"6rua a"ea%ta tre3ue %6 5e e5e"tuat6+
De"$ #r"e "a&3e$ "u e?"e(7a "ele 8n al3$ %e (re9nt6 "a un ttlu "u 3ene5"arul n#&nal nd:dual9at+
g) Indicarea datei i locului emiterii
Utltatea &en7#n6r date e&ter e%te &ult(l6:
I "al"ularea ter&enel#r "a&3l#r "u %"aden76 la un anu&t ter&en de la :edere=
I (e 3a9a e %e (#ate %ta3l da"6 tr6*6t#rul era %au nu "a(a3l ">nd 4!a a%u&at #3l*a7a "a&3al6=
I (entru :er5"area 8nde(lnr "#nd7l#r de 5#r&6 e%en7ale la &#&entul e&ter ttlulu 8n a(l"area
(rn"(ulu Ftempus regit actum+
Data tre3ue %6 5e e?(r&at6 nee"C:#"$ %6 5e "ert6 4 (#%3l6+ Data 8n%"r%6 (e "a&3e e%te "#n%derat6
"ert6 4 #(#9a3l6 tutur#r+ Da"6 ea e%te t#tu4 "#nte%tat6$ d#:ada date reale (#ate 5 56"ut6 (rn #r"e
&Al#" de (r#36 de "6tre de3t#rul ntere%at+
S(re de#%e3re de dat6$ a "6re l(%6 atra*e nultatea ttlulu$ l(%a l#"ulu e&ter e%te
%u(lnt6 de le*e+ Nu&a ">nd l(%e%" at>t data ">t 4 l#"ul e&ter$ "a&3a e%te nul6+ @n %(e"al (entru
"a&3le "u "r"ula7e nterna7#nal6 nd"area l#"ulu e&ter e%te utl6 (entru a %e :er5"a$ 8n 5un"7e de
l#"$ da"6 au 5#%t 8nde(lnte "#nd7le de 5#r&6 "erute de le*ea l#"ulu$ 8n "#n5#r&tate "u (rn"(ul de
dre(t nterna7#nal (r:at: Flocus regit actum+
@n (r:n7a t&3r6r "a&3e$ tre3ue (re"9at "6 data de (e 4ta&(la t&3rulu nu %u(lne4te
a3%en7a date e&ter$ ar a(l"area t&3rulu "u &en7#narea adre%e %u(lne4te a3%en7a l#"ulu e&ter+
h) Semntura trgtorului
Ult&a &en7une #3l*at#re # "#n%ttue %e&n6tura tr6*6t#rulu+ Le*ea nr+ ,-./0)1 nu a %ta3lt 4
ele&entele dn "are tre3ue %6 5e al"6tut6 # %e&n6tur6$ a"ea%ta r6&>n>nd 8n %ar"na le*ut#rulu
na7#nal+ Se&n6tura tre3ue %6 5e aut#*ra56$ "a %e&n d%tn"t: al "elu "e %e&nea96 4 "a e?(re%e
*ra5"6 a :#n7e de a %e #3l*a "a&3al+
7
L(%a %e&n6tur (#ate 5 n:#"at6 de #r"e (er%#an6 ntere%at6 "a # e?"e(7e #3e"t:6+
Nu %unt ad&%e %e&n6turle t(6rte$ lt#*ra5ate$ (rn a(l"are de %*lu %au 4ta&(l6$ ele
atr6*>nd nultatea "a&3e+
Ele&ente 5a"ultat:e:
/; ! 8n anu&te %tua7 %e (#ate tre"e (e "a&3e 4 rata d#3>n9+ A"e%t ele&ent e%te ne"e%ar 4
:ala3l nu&a "a&3e "u %"aden76 la :edere=
E; ! d#&"lerea "a&3e 2 tr6*6t#rul (#ate %ta3l d#&"lerea "a&3e 8n &#&entul 8n "are #
8nt#"&e4te ar tra%ul (#ate a"7#na 8n a"e%t %en% 8n &#&entul a""e(t6r=
); ! 8n "a&3e %e (#ate 8n%"re 4 (art"(area unu &andatar "are %6 e5e"tue9e 8n"a%area
"a&3e 8n "altate de 8&(utern"t al 3ene5"arulu de dre(tur=
1; ! "a&3le 8n al3 2 "u(rnd nu&a %e&n6tura tr6*6t#rulu 4 nu&a # (arte dn &en7unle
#3l*at#r+
Ca&3a$ "a n%tru&ent de (lat6 4 "a ttlu de "redt$ a a:ut de!a lun*ul %e"#lel#r un r#l de#%e3t
8n de9:#ltarea 4 (r#&#:area "#&er7ulu eur#(ean 4 &#ndal+ A%t5el$ C#n:en7a Interna7#nal6 de la
'ene:a dn /0)J a a%*urat 8n nter#rul 76rl#r eur#(ene 4 8n rela7le e"#n#&"e nterna7#nale un "adru
"#&un n#r&at: de &are utltate 8n e?tnderea rela7l#r "#&er"ale+ Rentr#du"erea e?(re%6 a le*%la7e
"a&3e (rn O+ '+ nr+// . 1 au*u%t /00) 4 a(# (rn Le*ea nr+ -)./001 nu e%te de">t # re"#n5r&are
r#&>nea%"6 a le*%la7e nterna7#nale a "a&3e+
8